P. 1
vallasi kifejezesek szotara

vallasi kifejezesek szotara

|Views: 1,264|Likes:
Published by Szenkovics Dezső

More info:

Published by: Szenkovics Dezső on Feb 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2013

pdf

text

original

VALLÁSI SZÓTÁR

Szótár vallási művek olvasásához. A helyesírást ellenőriztetni kell orientalistákkal - szanszkrit, páli, kínai, japán, koreai, mongol, tibeti /írott-beszélt/. De minden más hibát is ki kell javítani. A saját használatomra állítottam össze, de ennyi nyelven nem tudok. Egészen biztos, hogy tele van hibával. Nagyon sokat segítenének a javítások. Ha bárki ezt megtenné a veszali@freemail.hu címre írva, annak nagyon örülnék. Erre a címre kérem a gyalázkodó megjegyzéseket is. A a - fosztóképző (szanszkrit, páli, hindi); a szanszkrit szókezdő magánhangzó-hordozó jele, a tibetiben az utolsó betű; nőtermészetű, minden törvény kapuja á gite voh (jiddis) - savúa tov A mi to fo (kínai) - Amitábha Aaïzan (vodu) - öregasszony, Legba felesége, a piacok és közterek őrzője, felhasított és összevágott törpepálma (Oreodoxia regia) levelének kocsányaiból készült rojtok ábádha (szanszkrit) - kötetlen, nem-megkötött, betegség abaton (görög) - a templom északi csarnoka, itt vannak az álomlátások abdhidjá virati (szanszkrit) - tartózkodás a szerzés vágyától, tárgya má-sok tulajdona; a dasa akusala prativirati síla 8. tagja ábhá (szanszkrit) - sugárzás abhaja (szanszkrit) - félelem nélküliség, adomány, Bimbiszára rádzsa kisebbik fia, házasságon kívül született fia Dzsívaka abhaja dána (szanszkrit) - félelmet eloszlató, biztonságot, reményt keltő adomány abhaja mudra (szanszkrit) - félelmet eloszlató kéztartás, a táncoló Siva jobb első keze Abhaja rádzsakumára szutta (páli) - Tripitaka Szútrapitaka 58. abhaja vacsana (páli) - félelem nélküli beszéd ábharanáni (szanszkrit) - felajánlás abhásza csaitánja (szanszkrit) - látszat tudat abhásza váda (szanszkrit) - a halandó ember a Brahman megnyilvánulása abhásszará (szanszkrit) - az áradó sugárzás/dicsőség

istenei, sugárzó fénylények, fent újraszületett lények, akiknek erős az első dhjánájuk abhászvara (szanszkrit, kínai guan gyin tian) - a Fény és Hang égi birodalma, a formavilágban a legfelső az elmélyedés 2. szintjén abháva (szanszkrit) - nemlét, megváltás abháva súnjatá (szanszkrit) - a nem-létrejött üressége abhéda bódha vakja (szanszkrit) - a legmagasabb rendű szellemiséget kifejező mondás abhiarcsjante (szanszkrit) - dicsőítés abhibhú (szanszkrit) - győzedelmesek abhibhvátjatana (szanszkrit) - a 8 uralom, kiválóság abhicsárika (szanszkrit) - káros hatásokat megszüntető rítus, jele a vörös abhidamma (páli) - a test, valami, ami hozzám tartozik Abhidhamma pitaka (páli) - Tipitaka, A kiemelt eszmék kosara Abhidharma kósa (szanszkrit, írott tibeti chosz mngon pa mdzod) - A tantételek könyve, mahájána jógácsára szútra, Vaszubandhu műve (i.sz. 5. sz.), 1. rész: Abhidharmakósa Kárika (600 vers), 2. rész: Abhidharmakósa Bhászja az előző rész kommentárja Abhidharma pitaka (szanszkrit, páli Abhidhamma pitaka, írott tibeti dzö, ngönpa, kínai lun) - A kiemelt eszmék kosara (7 könyv), bölcselet, filozófiai tanulmány, kiemelt eszmék, a jelenségek tana, hínajána buddhista skolasztika, megalapítója Anuruddha, a Tripitaka 3. része, a dharmáról, a Buddha tanításának első szintézise, a Magasabb Tan Kosara, szöveggyűjtemények (a théravádinok páli és a szarvásztivádinok szanszkrit nyelven), amelyek a lélek, az állandó lényeg nem-létezéséről szólnak, buddhista metafizika, a Kágyur (ejtett tibeti) és a páli kánon egyik része, a Buddha saját szavai, a hínajánában volt egy kanonikus théravádin és egy szintén kanonikus szarvásztivádin (szanszkrit) változat, a Kágyur része Abhidharmazamuccsaja (szanszkrit) A tantételek összeállítása, mahájána jógacsára szútra, Aszanga műve abhidhátavja (szanszkrit) - megnevezhető, a megnevezés tárgya abhidnyá (szanszkrit, írott tibeti mngon par shesz pa) természetfeletti képességek (sziddhi), felsőbb ismeretek, rendkívüli tudás (1. isteni szem (divja csaksu), 2.

isteni fül (divjas rota), 3. mások gondolatainak megértése (pracsitta dnyána), 4. emlékezés a korábbi születésekre (púrvani vászánuszmriti), 5. mások halálának és születésének ismerete karmájuknak megfelelően (csjutjupapatti dnyána); a szerzés vágya, nem üdvös cselekedet Abhidnyá Buddha (szanszkrit) - a Felsőbbrendű Tudások Ismeretének Legfőbb Mestere, a történelmi Buddhát megelőző buddhák egyike abhiddzshá (szanszkrit) - sóvárgás abhiksanika (szanszkrit) - állandó, krónikus zavarodottság abhilápa vászaná (szanszkrit) - megnevezési benyomás abhimána (szanszkrit) - dicsekvő büszkeség, gőg, felfuvalkodottság, a fizikai testtel azonosuló én abhimáni (szanszkrit) - sajátjának tekintő, a testhez kapcsolódó lélek, büszke Abhimanju (szanszkrit) - Ardzsuna és Szubhadrá fia abhimukhi (szanszkrit) - aki felé fordul, bhávaná márga, a pratjékabuddhák útjának ötödik része; aki felé fordul, a bhávaná márga 6. foka abhimukhí bhúmi (szanszkrit) - a bölcsesség birodalma, a bódhiszattva bhúmi 6. foka abhinandaná (szanszkrit) - élvezés Abhinavagupta (szanszkrit) - kasmíri sivista (kb. i.sz. 9601020), műve: Siva purána abhinivésa (szanszkrit) - életösztön, ösztönös ragaszkodás az élethez és rettegés a haláltól, az élet szomjazása, dogmatikus hit, amely mélyen befészkelte magát a tudatba, két dogmatikus hit (tanhábhinivésza, ditthábhinivésza) abhinnyája (szanszkrit) - közvetlen tudás Abhirati (szanszkrit) - Aksóbhja Buddha keleti paradicsoma abhiséka (szanszkrit) - szertartási mosdás abhisékha (szanszkrit) - bepermetezés vízzel, beavatás abhisékha bhúmi (szanszkrit) - beavatási fokozat Abhiszamajálamkára (szanszkrit) A szemlélődés gyöngyfüzére, mahá-jána jógacsára szútra, Maitréjanátha műve abhiszhéka bhúmi (szanszkrit) - a beavatás birodalma, a bódhiszattva bhúmi 10. foka abhjásza (szanszkrit, írott tibeti bag chagsz) - vágyak, állandó és eltökélt gyakorlás, tanulás abhra (szanszkrit) - légkör, nulla abhuta (szanszkrit) - földöntúli

abhuta parikalpa (szanszkrit bhranti, kínai luan shi) - zavart tudatosság, valótlan képzelgés abjápáda (szanszkrit) - nem-haragvás, a rosszakarat hiánya (kuszalamúlá), a tudat békéje abobo (vodu) - rituális kiáltás a rada rituáléban, a hang közben a szájra csapdosnak abrahma csarijá véramaní (szanszkrit) - tartózkodás a tisztátalan élettől abszolút és relatív kronológia (egyiptomi) - a kormeghatározás kétféle módja, az abszolút kronológia konkrét időpontokhoz rendeli a leletek, történések idejét, a relatív kronológia az, amikor csak azt tudjuk megállapítani, hogy két dolog egymáshoz képest bizonyos idővel előbb vagy később történt meg, de ismert időponthoz nem tudjuk hozzárendelni, az előbbi a fizikai, vegyi, biológiai stb. kormeghatározási módszerekkel érhető el, míg az utóbbit rendszerint az írásos és tárgyi emlékek, jellegzetességek (tipológia) és a más területekkel meglévő keresztreferenciák (egyezések) alapján lehet felállítani, Petrie kronológiája például predinasztikus cserépedények jellegzetességei alapján azok relatív kronológiai besorolását teszi lehetővé Abüdosz/Abydosz (egyiptomi) - város Felső-Egyiptomban (ma Közép-Egyiptomban), Ozírisz egyik fő kultuszhelye, hagyományos királyi és nemesi temetkezőhely, Egyiptom egyik legrégibb és legszentebb helye acassan (vodu) - manióka-keményítővel készült tejjel és cukorral fogyasztott pépes étel Achille piquant (vodu) - Szúrós Achilleus, beszéde orrhangú, rumot önt a fülébe aciddzsá (szanszkrit) - a tizedik béklyó, szamojadzsanáni Acuta (japán) - Dzsimmu tennó acsalá (szanszkrit) - megingathatatlan, a bhávaná márga 8. foka, a pratjékabuddhák útjának hetedik része, a mozdíthatatlan múrti, vidhjá-rádzsa acsalá bhúmi (szanszkit) - a megingathatatlanság birodalma, a bódhiszattva bhúmi 8. foka acsamana (szanszkrit) - szájmosás (ami bemegy, s ami kijön, ld. Mt 15,18) ácsára (szanszkrit) - helyes életmód, a mantra jóga gyakorlata Ácsáranga szútra (szanszkrit) - a dzsainák 12 szent könyve acsarija (szanszkrit) - oktató szerzetes

ácsárja (szanszkrit) - vallási tanító, a szabályok (ácsára) tanítója, az upavita felövezője, guru, mester, 1. a tan mestere, 2. a rendi előírások iktatója (upadhjája) Ácsárja Vadzsrapáni (szanszkrit) dhjánibódhiszattva, Vadzsrapání ijesztő formája, Vadzsrapání Aksóbhja szellemi fia accsantanittham nibbánam (páli) - a végső betetőzöttséghez eljutott kilobbanás accshará (szanszkrit) - apszarasz accsharija (szanszkrit) - csodálatos acsélaka (szanszkrit) - ruhátlan, a titthadzsaina digambarák acsétana (szanszkrit) - lélektelen az avjakta prakritiben és a vjaktában, tudat nélküli acsintaja bhédá bhédá (szanszkrit) - védánta iskola, alapítója Baladéva (18. sz.), műve: Góvindabhásja, Brahmá szútra kommentár acsintaja sakti (szanszkrit) - az elgondolhatatlan isteni erő (pl. a mantrá-ban) Acsjutapréksa (szanszkrit) - Madhva mestere ácsman (szanszkrit) - víz-felajánlás ádám (héber) - ember ádár (héber) - akkád eredetű, általában február-március niszántól számítva a 7. hónap, tisritől a 6., szökőévben 2 ádár van, ádár 7-én született Mózes ádár séni (héber) - szökőévenként plusz 1 hónap ádarsa (szanszkrit) - tükör, minden múlandó létfeltétel önálló valóság nélküli visszatükröződés ádarsadnyána (szanszkrit, írott tibeti me long lta bu'i je shesz) - tükörszerű tudás, gömbtükör-tudat, amely minden megismerhetőt képes visszatükrözni, a buddhák tudásának egyike adattá danam (szanszkrit) - lopás, nem üdvös cselekedet, fizikai adattádána virati (szanszkrit) - tartózkodás, hogy elvegyük, amit nem kaptunk meg, a tett tárgya más vagyona; a dasa akusala prativirati síla 2. tagja adattánadam (szanszkrit) - lopás, nem üdvös cselekedet adbhuta dharma (szanszkrit) - csodálatos események leírása, a dváda sángasászana 8. része adésa (szanszkrit) - parancs, a guru útmutatása ádésaná prátihárja (szanszkrit) - a kifejezés csodája adhah (szanszkrit) - alsó adhama (szanszkrit) - a dzsiva legalsó (emberi) létfokozata, avidjá létfokozat

adhára (szanszkrit) - támaszték, tartály, a tudat otthona, a gondolkodás és az érzékelés fizikai-pszichikai eszköze, 5 kósa, 16 testtájék (hüvelykujjak, bokák, térdek, combok, fityma, nemzőszervek, köldök, szív, nyak, torok, szájpadlás, orr, két szemöldök közötti pont, homlok, fej, a fejtetői kutacs), hatha jóga adhára pratipaksa (szanszkrit) - segítségből származó ellenszenv adharma (szanszkrit) - a dharmával ellentétes, bűn, gonosztett, rossz, erénytelen ádhi (szanszkrit) - különleges, legfelső ádhi móksa (szanszkrit) - meghatározás, felszabadulás a kétség, bizony-talanság alól, döntés, hit ádhi móksíka manaszkára (szanszkrit) - a szabadsághoz vezető, az első elmélyüléshez vezető felkészülés második szintje ádhi pradnyá (szanszkrit) - bölcsesség, öngyakorlat, a legmagasabb meg-különböztető tudatosság gyakorlata ádhi sikszá (szanszkrit) - a 3 legmagasabb gyakorlat (adhisíla, adhiszamádhi, adhipradzsnya) ádhi szamádhi (szanszkrit) - elmélyülés, öngyakorlat ádhi szamádhisiksá (szanszkrit) - az összeszedettség legmagasabb foka ádhi vászana (szanszkrit) - egyensúly ádhiátma praszáda (szanszkrit) - a belső lény világossága, a szellem bel-ső szerve ádhibhauthikam (szanszkrit) - közvetlen környezeti zavaró erők ádhibhúta (szanszkrit) - létforma az anyagi világban ádhibhúta karma (szanszkrit) - minden más lényre, embertársainkra stb. vonatkozó cselekmények ádhidaiva (szanszkrit) - szellemi, isteni világ, az Ísvara, az isteni természetfeletti és érzékfeletti aspektusa ádhidaiva karma (szanszkrit) - a magasabb erőkre (dévákra) vonatkozó cselekmények ádhidaivikam (szanszkrit) - természeti zavaró erők ádhidarma kála (szanszkrit) - a síla kála 7. szakasza ádhidévatá (szanszkrit) - istenség, aki meghallgatja a segítségkérést ádhigama (szanszkrit) - szellemi teljesítmény ádhikára (szanszkrit) - érdem, alkalmassági fokozat ádhikarana (szanszkrit) - valaminek a tárgya, viszony, utalás valamire, megoldandó probléma, gunazavarok, a kontempláció megszakadása

(kétkedés, figyelmetlenség, tespedtség, rémület, káprázat, rosszullét, túlfeszültség, lanyhaság, túl hangos mormolás, énhez tapadás, a dolgokhoz tapadás), négyféle: vitakérdés, cenzúra, helytelen viselkedés, kötelesség (Vinaja) ádhikarana szamatha (szanszkrit) - 7 szabály a bhiksuknak a théravádában ádhikári (szanszkrit) - akire egy szakrális utasítás vonatkozik ádhilaja (szanszkrit) - vád, vádaskodás, a tényállásnak nem megfelelő hamis vád ádhilati phala (szanszkrit) - felhalmozó erőfeszítés, az alapvető okság erőfeszítése ádhimána (szanszkrit) - hatalmaskodó büszkeség ádhimátra (szanszkrit) - erőszakos, heveny zavarodottság, nagyfokú (pl. vairágja), a legfelső-felfoghatatlan (Brahman) ádhimátratama (szanszkrit) - legkiválóbb, legjobb, legmagasabb ádhimoksíla manaszkára (szanszkrit) - az elmélyülés mentális tevékenységei közül a második adhipati phala (szanszkrit) - az ellenőrzés erkölcsi hatása adhipati pratjaja (szanszkrit, kínai zeng shang yuan) uralkodó, megha-tározó feltétel, segítő ok, a keletkezés 4 oka közül (szándék, erőfeszítés, közvetlen gondolat, vizsgálódás) az egyik adhipradnyá siksá (szanszkrit) - a bölcsesség legmagasabb foka: 1. paramarthapariccshédaka pradnyá, 2. szamvrittapariccsédaka pradnyá, 3. szattvarthapariccshédaka pradnyá adhisíla siksá (szanszkrit) - a legmagasabb erkölcsiség gyakorlata, erkölcs, öngyakorlat adhisthána (szanszkrit) - lakóhely adhiszamádhi siksa (szanszkrit) - az összeszedettség legmagasabb foká-nak begyakorlása adhittána (szanszkrit) - elszántság, a 4 elhatározás: panna (bölcsesség), szaccsa (igazmondás), csaga addhitthanam (önfeláldozás), upászama dhittha nam (nyugalom) adhivászana (szanszkrit) - egyensúly adhjája (szanszkrit) - olvasmány, egy szútra fejezete adhjámika vidjá (szanszkrit) - a vallás tanulmányozása adhjaropa (szanszkrit) - megtévesztő elfedés adhjásza (szanszkrit) - elfedés, ráhelyezés, téves észlelés, felruházás, rávetítés, a szubjektív és objektív megismerések meghamisítása keve-résükkel, Sankara ádhjátma karma (szanszkrit) - önmagunkra, benső mivoltunkra vonat-kozó cselekmények

Ádhjatma Rámájana (szanszkrit) - a Rámájana áldozata a Brahmanda puránában ádhjátma szampraszáda (szanszkrit) - belső nyugalom ádhjátman (szanszkrit) - felsőbb Én ádhjátmika vidjá (szanszkrit) - a vallás tanulmányozása, a tudás 5 ága közül az egyik ádhjatmikam (szanszkrit) - belső zavaró erők ádhómukha shvánászana (szanszkrit) - kutya-tartás arccal lefelé (hatha jóga) ádhómukha vriksászana (szanszkrit) - fa-tartás fejjel lefelé (hatha jóga) adhvabhédát dharmánám (szanszkrit) - éncsináló adhvarju (szanszkrit) - a Jadzsur véda rituális szertartásait végző hindu pap (ritvidzs), az áldozat végrehajtója Ádibuddha (szanszkrit) - Ős-Buddha, kezdettől fogva létező buddha, talán Vajrócsana vagy Amitábha Adina/Adinát (szanszkrit) - a dzsainizmus első tanítója Ádinátha (szanszkrit) - az egyik sziddha, Siva adinnadana véramani szikkhapadam szamadijami (páli) fogadom, hogy tartózkodom a nem nekem adott dolgok elvételétől; a menedék-vétel utáni fogadalom Ádipradnya (szanszkrit) - ős-tudás, az őstermészet Tárá Ádíshvara (szanszkrit) - a Kezdet Ura, Siva jelzője adiszamádhi (szanszkrit) - a legmagasabb meditáció gyakorlata ádiszarga (szanszkrit) - az evolúció kezdete Áditi (szanszkrit) - a Nap; határtalan, az Áditja istenek (természeti jelen-ségek megtestesítői) anyja Aditi (szanszkrit) - Kasjapa ősrisi felesége áditják (szanszkrit) - Áditi 12 gyermeke, a természeti erők képviselői, egyikük Visnu, akinek megtestesülése Krisna Aditjaszambava buddha (szanszkrit) - az északi világrész buddhája áditta parijájo (páli) - a felgyújtottság feltárása, a Buddha tűzprédikációja ádivászí (szanszkrit) - őslakos ádjáthmika (szanszkrit) - belső karmikus beérés adjountò (vodu) - a 3 rada dob közül az első adnyána (szanszkrit) - nem-tudás, az alany és tárgy egymástól elkülönült észlelése, téves feltevés Adónis (görög) - Aphrodité kedvese, a learatott termés istene adosza (szanszkrit) - gyűlöletmentesség, barátság adottság (kedvező) - 1. embernek születni, 2. kulturális központban születni, 3. ép elmével és ép

érzékszervekkel születni.) műve: Szádhanamálá advésa (szanszkrit) .e. aki nem követte el az 5 nagy bűnt (panycsánantaríjáni). 6.sz. kezdetben Vardhamána Mahávíra társa.kettősség nélküli. páli Adzsátaszattu.determinista bölcseleti rendszer. nemgyűlölet adyton (görög) . szárított pacal afikómán (héber) .nem-lélek. pl.szeletelt. 10.bódhiszattva Adzsita Készakambalí (páli) . sült vékonybél. a szentély legbelsőbb része adzsapa mantra/adzsapa dzsapa (szanszkrit) . ott születni. a kilégzés: hamszah (én Ő vagyok) Adzsátaszatru (szanszkrit. sz. műve: Sarírakabhásja.minden-egy Advajavadzsra (szanszkrit) . 7. században. vaisésika advaita (szanszkrit) .erőközpont (pítha) a két szemöldök között a homloküregben (= parancs) ádzsná indríja (szanszkrit) .kettősség nélküli. ahol van szellemi jó barát (guru) adrista (szanszkrit) . hinni a Buddha tanításában.kötődés Adzsita (szanszkrit) . ott születni. szervetlen összetevő ádzsívika (szanszkrit) . monista védánta iskola. meggyilkolta apját és Dévadatta szövetségese volt adzsavaga (szanszkrit) . 5. 9. a belégzés: szó'ham (Ő vagyok én). ahol egy buddha tanításai fennmaradtak.sz.Örök Ellenség. ahol egy buddha jelent meg.a tökéletes tudás képessége ádzsnátávi (szanszkrit) . (i. ott születni. ott születni. ahol egy buddha tanított. 10.tantrikus mester.a tökéletes tudás birtoklásának képessége afibas (vodu) . 788-820). Brahman advaita védánta (szanszkrit) . olyannak születni. Brahmá szútra kommentár advaja (szanszkrit) . ahol egy buddha követői élnek.íj addzshoszána (szanszkrit) .aminek tapasztalható előzménye van. a nihilista irányzat (tittha natthikavádin) képviselője ádzsiva (szanszkrit) .a jósszentély jóslás céljára használt helyisége. a világ folyamatait a végzet (nijati) irányítja ádzsná csakra (szanszkrit) . alapítója Sankara (i. 493-461).filozófus az i. írott tibeti ma szkjesz dgra) .öntudatlanul ismételt ima. 8. alapítója Gósála Maszkaríputra.a széder esti vacsora elején a családfő . a lókájata előz-ménye. ott születni. Bimbiszára rádzsa fia (i.gyűlölettől való mentesség. 4.e. 6.

ő vitte először délre a bráhman vallást ágata (szanszkrit) . társa Szváhá.Agni Aggi Vaccshagótta szutta (páli) . kelet.elragadtatás.méregtan. zenit.tanúbizonyság (megbízható).Tripitaka Szútrapitaka 72. nem mozgó alany ágantuka klésa (szanszkrit) .égi íj. buddhista iratok gyűjteménye. szeretet minden élőlény iránt aggáda (arámi) . aggihuttam (páli. szútra. szanszkit agnihótra) .a szennyeződések eltün-tetésével elnyert dharma-test.tűzisten. tanulás. Dróna adta Ardzsunának Agni (szanszkrit. amelyek a testi lét során keletkeznek ágantuka mala (szanszkrit) .járatlan út.a szent tűz fellobbantásának helye aghórí (szanszkrit) . gyűjtemények a saiváknál ágama kála (szanszkrit) .kígyódémon. akit Krisna megölt aghászvaráh (szanszkrit) .tűzoltár.Szacscsaka nigantha mester aghan (szanszkrit) .ájur véda agada tantra (szanszkrit) . kínai ahan) .az írások kora (az adhidharma. Siva purána. a vacsora végén elköltött macca (pászka) agada (szanszkrit) . a síla kála harmadik szakasza ágamana (szanszkrit) .esetleges szennyeződések. vinaja kora).a vihar istene. a szvabhávakája egyik aspektusa Agaou (vodu) . a Talmud elbeszélő anyaga ággaszávaka (szanszkrit) . búvár loa Agasztja (szanszkrit) .ősbölcs. a Buddha hagyományozódott tanításai.hindu november Ághászura (szanszkrit) . tibeti badzsája a ra .nem járó. hagyomány. ájur véda ágama (szanszkrit. még meg nem tett út ágátmiká (szanszkrit) .történet.(vendéglátó) által az első kovásztalan kenyérből letört s utóételnek félretett. páli Aggi) .erőközpont Ágnéja (szanszkrit) .nőtlen ifjak ágantr (szanszkrit) . tűzáldozat Aggivésszana/Dighanakha (páli) .mozgás/járás nélküli agamoi (görög) .alkalom szülte csábítás ágantuká visuddha dharmakája (szanszkrit) . hordozója egy kos. a risik magyarázatai.halottégetőknél élő saiva szannjászík agjacsakra (szanszkrit) . közvetlen érzékelés által bekövetkező intuitív tudás.a tiszta átlátszóság szintje a formavilágban Ághnídhra (szanszkrit) .főtanítvány Aggi (páli) .

dobverő.ahamkára ahamkára/ahamtattva (szanszkrit) . és megszakad kapcsolata a testtel. az én megragadása.. ah-há lenni azt is jelenti: megdicsőülni.a népgyűlés színhelye Agoué taroyo (vodu) . jelképei: kis hajó. a rada dobok 2.3 kendőzetlen dharma.agnicsajana (szanszkrit) . kék-zöld evező.a mennybe vivő szertartás agnivaisvánara (szanszkrit) . rituális felkiáltás agora (görög) . ego. a figyelem beha-tolásának segítője aguida (vodu) . a 8 teremtésforrásból a 3. korall. a halál után az istenek körében jelenik meg. a halott szellemének tekintik aham (szanszkrit) . mahávákja aham tattva (szanszkrit) . fémhalacskák. a buddhaguna 4. a belső tűz felébresztése agnistóma (szanszkrit) . a . principium individuationis.a lélek legelvontabb. gyakran azonosítják az üdvözült halottal is. az elnök. kagyló. burka (egyben a csitta burka is) az ánanda maja kósa. néha kísértetnek. semmit sem titkolt el. amely örökkön való. a szellem belső szerve.a legfelsőbb világi dharmák. fény természetű része. önközpontúság. tagjához agupta dharma (szanszkrit) . csoportja agura (japán) .aggihuttam agnimandja (szanszkrit) .én vagyok a Brahman (az Én a Brahman). elülső rész agra dharma (szanszkrit) . következménye az abhimána. színe fehér. 4). ha valaki azt mondja: „én vagyok”.hatha jóga gyakorlat.az első nojan kutuktu (i. 17.én aham Brahmanaszi (szanszkrit) .a tenger és élővilágának istene. a 3 Kasszapa első tanítása agniviharana (szanszkrit) .mindenki tüze agnivihára/brahmávihára (szanszkrit) .a tűz széthordás.vigyázat!.törökülés Agvaangoncsing (mongol) .a szent tűz szétvitele Ágnídhrából ago (vodu) . ájur véda agnisarkrija (szanszkrit) .) ah/ah-lélek (egyiptomi) . egyéniség. állata fehér agra (szanszkrit) .nem tökéletes emésztés. az isteni tudattá válás mantrája (Brihadáranjaka upanisad 1. a test 3 kapuján keresztül cselekedetei megismerhetőek és hozzáférhetőek. sz. eleje.sz. éntudat.tűzszertartás agnihótra (szanszkrit) .kezdet.énalkotó.

érzet). ő József. kapcsolat /testi. áradás.az egyik pitta.a megnyilvánuló hang áhavaníja (szanszkrit) . érintés.horizont.a rombolás ura. ájur véda Ahasvérus (latinosított héber) .a jó és a fény princípiuma ahuti (szanszkrit) .kerek pajzs . véletlenszerű keletkezés ahimszá (szanszkrit) .Aton fényhegye. hogy azt miatta tették.isteni képmás ahet (egyiptomi) . észrevétel tápanyag. kapcsolat. megragadás.időlegesen hatástalan karma Ahrimán (perzsa) .valaminek a forrása (ok). szellemi/. juga Aïda wèdo (vodu) .hajlamok az énalkotásra. észrevétel áhárana (szanszkrit) . szemérmetlenség ahoszikamma (páli) .nem-ártás.semmi szégyen. tápanyag (táplálék.ágama áhára (szanszkrit) . erőszakmentesség. a buddhizmusban a náma rúpa ahamkárama mánuszaja (szanszkrit) . a két bölcs. az enyém-alkotásra. megragadás. először i.otthonról hozott tűz az oltártól keletre ahem (egyiptomi) . az emésztés folyamata együtt a szamána vatával. gyomor.a felajánlás tárgya Ai (szanszkrit) . az upádána aharapacsak (szanszkrit) . az Alvilág uralkodója. Nara és Nárájana anyja.indiai materialista elmélet ahétupratjaja (szanszkrit) . Visnu tőle szerezte vissza a Földet. aki megütötte Jézust áhataszvára (szanszkrit) .ok nélküli.áldozati étel. fűtőanyag. 3 lépést téve a félisteneknek. tapin-tás.Damballah wèdo felesége aidós (görög) . az önhittségre ahan (kínai) . tüzelőanyag (táplálék. az ajtónálló.a hírnév hiánya miatt érzett szégyen aigis (görög) . 1223-ban egy bolognai krónikában szerepel. észrevétel.gyökérokoktól nem függő. az első évszak Ahet Aton (egyiptomi) . Ehnaton új fővárosa ahétuka (szanszkrit) . tudat /érzet/). és ha tudja. minden létezőt felö-lelő szeretet.a bolygó zsidó.sz.szánkhjában az egyén.démonrádzsa. szégyentelenség.okok és feltételek nélküli ahétutaut páda (szanszkrit) . ok nélküli ahétuka váda (szanszkrit) . a 4. a rossz és a sötétség princípiuma Ahura Mazdá (perzsa) . húsevés tilalma: ha valaki látja vagy hallja az állat megölését. az asztánga jóga első lépése (jama) ahirika (páli) .

ló (ta). a tudatoson és nem-tudatoson túl lévő (naiva szandnyá nászandnyá ájatana). objektív = mentális események). Erebos és Nyx gyermeke Aithiópia (egyiptomi) . bak (cshuszin. mérleg (szangva. halak (nja.a fényes levegőég istene. szűz (pumo. nyelv test.ez az Önvaló a Brahman (Brihadáran-jaka upanisad 2. tudatfokozat: 1. orr. mésa). karka). hangok. ikrek (trik.kisváros ájatana (szanszkrit. tigris (tak).az ókori. valamilyen szempont szerinti csoportosítás. megnyújtás.Aigüptosz (görög) . káma .kitágítás. sárkány (druk). a megismerés mezői. disznó (phak). szabályozás. nirodha dhátu.Durgá egyik anyai kiterjedése. vrisa). makara).szubjektív = elme. harcművészeti ág Aindrí (szanszkrit) .az isteni hatóerő összessége (prákrita és aprák-rita) Aitaréja upanisad (szanszkrit) . rák (karkata.'szubjektív = szem. a tudat végtelensége (vidnyána ánantja ájatana) 3. mithuna). fül.a tapasztalás forrása. mindegyikhez egy-egy világ (rúpa dhátu.valami létrejöttének oka aïzan chiré (vodu) . bejárat (anyagi . dhanusz). megállítás ájamátma brahmá (szanszkrit) .Egyiptom aikido (japán) . objektív = alakok. oroszlán (szenge. mína) ájárot (héber) . vízöntő (bumpa. nyúl (dzsö). ízek.fiatal lányok hintáztatása a Mezei Dionysia ünnepen Airávata (szanszkrit) . égi kapuőr aisa karma (szanszkrit) . kutya (khdzsi). kígyó (trül). kínai ru) . Etiópiának nevezett terület görögös neve aition (görög) . skorpió (dikpa. madár (dzsa).botvívás. szimha).selyemsávoly szövet ájáma (szanszkrit) .a tudomány és a szerelmi szenvedélyek kamija aja ori (japán) . illatok.A Különb Asszony fiainak titkos tanítá-sa. mahávákja ajanamsza (szanszkrit.pálmalevelek rituális felhasogatása Aizen Mjó (japán) . tapintás és mentális . vriscsika). 5. írott tibeti gola) . a Rig véda bráhmanája Aithér (görög) .állatövi jegyek (12 khjim): patkány (cshi). de Indrání másik ne-ve is Aióra (görög) . nyilas (zsu. ejtett. bika (lang. tulá). kumbha). kandzsá). majom (tre). arúpa dhátu. a semmi (ákincsanja ájatana) 4. 19). bárány (luk). tehén (lang).Indra hordozó elefántja. a tér végtelensége (ákása ánantja ájatana) 2. indo-tibeti állatöv: kos (luk.

itt uralkodott Dasaratha. itt uralkodott Dasaratha ajónisamanaszikára (szanszkrit) .életerő ajuta sziddha (szanszkrit) .az elme 4.anyaöletlen elme. vádzsíkarana (erősítők) ájusz (szanszkrit) . sálákja (a fejen lévő betegségek).bhúmi.örök törvény akálika/ákála (szanszkrit) időtől független. felületes gondolkodás ajfesz sajhet (jiddis) . ritka akanistáh (szanszkrit) . csapongó elme. manómaja.dhátu) és az én (átman) egy-egy alakja (ólárika. a tejóceán köpülé-sekor keletkezett áju (szanszkrit) . mentális tevékenysége. Kósala fővárosa. azonos test tudatossága akálika dharma (szanszkrit) . bhútavidjá (elmebetegségek). rasajana (a hosszú élettartam). szannyámaja) tartozik ájatana pravartak manaszkára (szanszkrit) .élet áju szankhára (szanszkrit) .az élet tudománya.sűrű szerkezetű mező Vajrócsana birodalmában akanisthaghana vjúhaksétra (szanszkrit) . amely a testi élet oka ájur véda (szanszkrit) . azonnali. az elme minden erőfeszítés nélkül tárgyánál marad ájatanaszabba (páli) .Szaszthá másik neve Ajódhja (szanszkrit) Kósala fővárosa.a legnagyobbak földje fölé boruló felhőzet. írott tibeti stug po bkod pa'i zhing khams/'og min) . Ráma születési helye. a betegsé-geket az energiaáramlás zavarai okozzák.életerő. fegyelmezetlen elme.a különböző felfogás. salja (sebészet).kábálá Ajjappan (szanszkrit) . hányt-vetett elme Ajrávata (szanszkrit) . kájacsikitszá (általános orvoslás).nem bölcs.elefántrádzsa.nem-koherens akakájanáná szamdnyi (szanszkrit) . agada (méregtan). nyugvóhely nélküli elme. Indra hordozója. de időleges (itt és most).az érzékelés alapjainak összessége ajeniszo manaszikára (páli) . a szambhóga-kája elérése ákánycsanjájatana (szanszkrit) . a legfelső nirmánakája állapota Akanistha (szanszkrit. kaumara (csecsemőgondozás). a bódhiszattva itt éri el a buddhaságot. ősi indiai orvoslás. a bódhiszatva szint nyolcadik foka .a legmagasabb szint a formavilágban.

testrész. a 32 testrész a dvátimszákára gyakorlat tárgya akárja (szanszkrit) . írott tibeti nam mkha'i snjing po) . a Kincsforrású Ratnaszambhava kísérője. az Aton.tárgy.esetleges Akhet Aton (Tell el Amarna) (egyiptomi) .legenda akhjáti (szanszkrit) .az Ég tere úrnője. a tárgy összetevői. írott tibeti mam pa) . a Gömb kultuszának központja Közép-Egyiptomban akhittó (szanszkrit) . a 4 ájatanából az első fok. jelképe kard. a Brahman egyik megnyilvánulása. az anyag űr állapota. jótett önző vágy nélkül ákarna (szanszkrit) .tisztátalan a varnában ákhjána (szanszkrit) . az eretnek fáraó által alapított főváros. észlelhető minőség. bídzsája a kha. ha nem észleljük két dolog külön-bözőségét .a végtelen tér szintje.tárgytalan cselekvés. a Fényhozó Vajrócsana társa.üres tér. akkor jön létre. légtér. alkalom.a fül mellett ákarna dhanurászana (szanszkrit) . a végtelen tér szintjének tudatossága. a végtelen érzékelés alapja ákászmika (szanszkrit. a meditációs tapasztalat Ákásadhátvísvarí (szanszkrit. a bódhiszatva szint hatodik foka ákásánantjájatana bhúmi (szanszkrit) . szintje ákásánanycsájatana (szanszkrit) . színe hold.fülhöz feszítő íj-tartás (hatha jóga) Ákás Gangá (szanszkrit) . csengő. eleme az ég Ákásagarbha (szanszkrit.okozat nélküli akarma (szanszkrit) .éter. a szthula saríra része ákása ánantja ájatana (szanszkrit) .a tér végtelensége. jelképe kerek. az ízlelés ura ákásánántjájátana (szanszkrit) .Echnaton. amikor Brahmában a para vaikharivá (hallható teremtő hanggá) válik. társa Mála. mint a tudat intui-tív tárgya. nézőpont. eredet. az elmélyülés 5. írott tibeti nam mkha) .a Gangá istennője ákása (szanszkrit.bódhiszattva. írott tibeti glo bur ba) . bhúmi. a durva létezők. szíve.a tér végtelensége ákása szamdnyá (szanszkrit) .ákára (szanszkrit. amely mindent áthat. jel.nem-megmondás. színe arany. írott tibeti jum mchog nam mkha'i dbjings phjug ma) .a végtelen tér szintje a forma nélküli világban. az Égűr lényege. nulla.

a közölt tanítás (a 4 nemes igazság).az egy egészen más szféra (Káláma a Buddhának a végső igazságról). a végső öntudatlanság.hallomásból szerzett ismeretek alabadha bhúmikatva (szanszkrit) az összpontosítás folyamatosságá-nak hiánya. eredet.szabadulás aknasír (egyiptomi) . az elmélyülés 8. a semmi.a bűn alapja. nem-valamiság. amelyben minden gondolat lehetősége benne van.A kígyó szútra (Tripitaka Szútrapitaka 22.a Njája szútra logikai tankönyv szerző-je (i. érzékelés.rendíthetetlen akra (vodu) .manióka.sz. minden nem-erkölcsös szellemi állapotban jelenlévő tudatossággal összefüggő szamszkára akuszala múlá (páli) . ártalom (vihimszá). a tudat éber . kárhozatos akuszala csetaná (szanszkrit) . harag (bjápáda).ákinycsanyájatana bhúmi (szanszkrit) .vagy malaganlisztből készült lángos akródha (szanszkrit) .haragtól mentesség aksamála (szanszkrit) .imafüzér Aksapáda/Gótama (szanszkrit) . nem-üdvös. ahol a sírkamra egy mély akna alján található ako (ejtett tibeti) .szkandha-szimbólum: kék.sírtípus.nem-üdvös cselekedet/szándék akuszala mahábhúmika dharma (szanszkrit) . alapvető szint. az ÓM szó Aksóbhja (szanszkrit) . egy dhátu akuszmata (görög) .a dolgok nélküli lét szintje.hibrid bika és tehén keresztezése akopja (szanszkrit) .mozdulatlanság akopjadharman (szanszkrit) .Jelentéstan a Védákhoz akkháta dhamma (páli) . a jógában: vágy (káma).) álaja (szanszkrit) . a kárhozat gyökere. 150 körül) aksara (szanszkrit) . a keleti világrész buddhája aku (japán) . a testben a szívhez kapcsolódik. mint a tudat intuitív tárgya.a tudatosság tartálya. düh.örök. fok Akkharappabhéda (szanszkrit) . szkepszis a valóság meglátásában Alagaddúpama szutta (páli) . azonos az anudhammával aklista (szanszkrit) . a 4 ájatanából a 3. Vadzsraszattva buddha.nem erkölcsös. szintje ákinycsanyájatanam (szanszkrit) .2 kárhozatos.rossz karma akuszala (szanszkrit) .káros cselekedet aku go (japán) .

5.sírok jellegzetes eleme: ajtószerűen kialakított fal-mélyedés. ni siki.értelmi ellentét álambana pratjaja (szanszkrit) megnyilatkozó. tárgyi feltétel. tapasztalás tárgya. fogalmi tudatosság.az észlelés. és lehetővé teszi. bi siki. tapintható tárgy (szprastavja dhátu).a fiatal Buddha egyik tanítója megvilágosodása előtt. nana siki. 3. az álajtó az Óbirodalom idején jelenik meg. hogy a halott lelkéhez eljuthassanak az áldozatok. évezred) is. a manovidnyát és a manaszt. raktártudat. hogy egyiptomi kapcsolataik révén jutott el hozzájuk Alakávatí/Alaka (szanszkrit. többek között a szardíniai nuraghe-kultúránál (kb. 6. együttműködő. 5-3. 7 tudat (gen siki.jellegzetesség nélküli alaksana tathatá (szanszkrit. a Kauravák szövetségese alambuszá (szanszkrit) . a tudat (manasz) Alambusa (szanszkrit) . ez tartalmazza a buddhindríját. a semmi szférájában való . a szarvasztivádinoknál: 1. előzménye a thaniszi kor fülkés falkiképzése és az áldozati sztélé.a hordozható múrti öltöztetésére szolgáló helyiség a hindu templomban Álara Káláma (páli) . amelyek nem az érzékekkel kapcsolatosak (dharma dhátu). 4. zavarodottsága jógacsára iskola fogalma. kínai wu xiang ru ru) . i. tárház-tudat. a karmacsírákat tartalmazó tároló tudatosság. a legkorábbi álajtót Habauszokar szakkarai sírjában találták. amelyeket az álajtó sem vált le teljesen. mana siki) álajtó (egyiptomi) . a jelenségvilág csírái.alátámasztás álambana (szanszkrit) . az Óriáshegyen Vadzsravana és Kuvéra szállása alakh (szanszkrit) . tudatalatti. íz (rasza dhátu).megőrző tudat. a jelenségek közös eredete. tárgy-támaszték álambana pratigháta (szanszkrit) . forma (rúpa dhátu). elsüllyedhetetlen. amely a túlvilág és a földi világ közti átjárhatóságot biztosítja. sin siki.az ismertetőjegyek nem-létének ekkéntisége (magában foglalja a hibátlanságot) álamba (szanszkrit) . kincseskamra tudat. objek-tív. szag (gandha dhátu). az álajtó számos ókori kultúránál is megjelenik.e. ze siki.ráksasza. megnevezhetetlen alaksana (szanszkrit) .leírhatatlan. az összes többi tárgy. lcang lo can) .jelenléte álaja vídnyána (szanszkrit) . amelynél szinte kizárható az. hang (sabda dhátu).Fűzfalombú. 2.száj alankara mandapa (szanszkrit) .

az egy igaz Isten (arab = Al Iláh .vágytalanság.női bódhiszattva.felmenés.Egyiptom északi része a Nílus torkolatától Memphiszig. közöny. a többiek válasza: Baruh Adonáj hamvoráh löolám vaed. Baruh atá Adonáj notén hatorá. (Áldott légy. Örökkévaló.az Isten) Alláma (szanszkrit) . Áldott légy.az egyetlen. visszatelepülés Izra-elbe. felhívás a Tóra olvasásához.az egyik pitta. az ókorban mocsaras. aki adja a Tórát. nem-irigység alocsak (szanszkrit) .).az egyik sziddha alobha (szanszkrit) . és az áldozatokat részletesen. aser bahár-bánu mikol haamim. a Tóra-tekercs előtt: Baruh et-Adonáj hamvoráh.zarándoklat alinga (szanszkrit) .áldozat bemutatására szolgáló asztal az áldozóhelyen. Örökkévaló.) alija le regel (héber) .fény-kaszinagyakorlat.meditációt tanította alarippu (szanszkrit) . Örökkévaló Istenünk. (Köszöntsétek az Örökkévalót. felsorolásszerűen mutatja be alfor (vodu) . amely rendszerint az áldozatot fogadó isten vagy személy előtt jelenik meg. Amitábha kísérője Alsó-Egyiptom (egyiptomi) .lustaság. a világ királya. (Áldott légy.ezt a felhívott megismétli) majd: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. és nekünk adtad Tórádat. korongnézés (jóga) a szamádhiba merüléshez áloká/dípá (szanszkrit) . a szem kémiai folyamatai. .különbség-nélküli Allah (iszlám) . aki kiválasztottál minket az összes nép közül. aki áldásra méltó. nem-ragaszkodás. ragaszkodástól való mentesség. aki adja a Tórát.fonott tarisznya alija (héber) . Örökkévaló Istenünk. Áldott légy. fásultság áldozati asztal (egyiptomi) . .a bhárata nátjam táncosnő felajánlja testét az isteneknek. a világ királya. illetve ennek képes ábrázolása.az áldozati mécses lángja. aser natán-bánu Torát emet vöhajé olám natá bötohénu. Mandzsusrí kísérője Alokéma (ejtett tibeti) . ájur véda áloka bhása (szanszkrit) . aki nekünk adtad az igaz Tórát. baruh atá Adonáj notén hatorá.) a felolvasás után: Batuh atá Adonáj Elohénu meleh haolám.kiterjedés áloka kaszinam (szanszkrit) . érdektelenség. akik képmásának sohasem fordít hátat alaszja (szanszkrit) . vönatám-lánu et-torató. és /ezzel/ örök életet ültettél belénk.

14.gondolat-nélküliség. tiszta tudatosság amanaszka (szanszkrit) .a hely szelleme a sintóban.égetett agyagtáblákra ékírással írt. bár kiváló termőterülete a lápok miatt nem használható ki teljesen alsos (görög) . a vallási reform egy egészen egyedülálló művészeti irányzatot termelt ki. Amenhotep. az elme felfüggesztett működése. Echnaton halála után a reform ellenségei . ájur véda amaranam (szanszkrit) .felfogás-mentesség (akiben megvan a tökéletes megértés) amapacsak (szanszkrit) . 1984-) am (szanszkrit) . az ég lépcsőzete a sintóban.ezzé alakítja a rosszul emésztett ételt az agni (szara helyett).óceán Altangerel (mongol) .60 cm. takilcsi (i.vízben gazdag vidék. fejedelmek diplomáciai levelezése. 1 könyök ama (szanszkrit) . talán a szivárvány amacukami (japán) . ájur véda ama no hasidate (japán) . rituális. i. kiemelkedő fontosságuk van a korszak politikai viszonyainak tisztázásában és datálási kérdésekben is Amarna-reform (egyiptomi) .e. akkád nyelvű iratok az Amarna-korból. meg-nem-halás Amarna-levelek (egyiptomi) . vágyaktól mentes tudat ámáné kávod (héber) .árnyas liget altan (mongol) .szennyezetlen. amikor az államvallás közeledést mutatott az egyistenhit felé. ez volt az egyetlen olyan periódus Egyiptom vallástörténetében.kellemetlen formák amansi (vodu) . valamint a korabeli kisázsiai uralkodók. mely Aton a „Gömb” tiszteletét helyezte középpontba és emelte államvallássá.az Ég és a Föld közötti híd. sz.sz. Echnaton és Tutankhamon.Amitábha bídzsája ámá (héber) .halhatatlanság.gyógyszerek.a nyugati világrész buddhája amalaja vidnyána (szanszkrit.a 6. 1887-ben kerültek elő Echnaton Akhetaton-beli nagy palotája melletti „irattárból”. az uralkodói. amelyek megemésztik az amát.mombinszilva-levél főzet amannyaná (szanszkrit) .) vallási reformja. kínai 'gou shi) . din.Echnaton fáraó (XVIII. gondolatoktól. III. harcos funkciók képviselői Amahanirbhásza buddha (szanszkrit) . aki az égi mezőkön lakik.dicsfelhő amanodnya rúpa (szanszkrit) .

így legyen! amharák .(1891-1956) indiai buddhista gondolkodó Amdo (ejtett tibeti.Kásí királyának lánya Amba (szanszkrit) .találkozási pont.légkör.gazdag udvarhölgy Vészálíban.a tibeti ruha öv fölötti belső zsebe Ambalatthiká (páli) . ő a császári ház őse (jelképeit ld.szünet két mantra elhangzása között. i. övé a fény birodalma.földi (világi) ember . de ő uralkodik a fény. testvérei Cukijomi és Szuszanoo no mikoto. a Buddhának ajándékozta Béluva nevű nyaralóját ambara (szanszkrit) . hűséges. nulla Ambedkar. 17281912 között a kínaiak két megbízottja Lhászában. írott tibeti a mdo) .helység Rádzsagriha mellett Ambalatthiká Ráhulavádaszuttam (páli) . Idzanagi és Idzanami ezt engedte le a Földre.visszaállították a régi vallási rendet Amata (páli) .Párvatí. létrehozva Japánt ámen (héber) . Bhimrao Randzsi . a sinto isteni hármasság legfelsőbb személye (Takamimuszubi. Vicsitravírja király feleségei amban (ejtett tibeti) . Dzsimmu). Tibet északkeleti része Ame no minakanusi (japán) . rituális megtisztulása után Idzanagi hozta világra.mandzsu tisztségviselők.igaz.gyöngydíszes lándzsa a sintóban.együttállás.Etiópia sémi nyelvű lakói amhorec (héber) . a tiszta tudat állapota amávászja (szanszkrit) . ők szorgalmazták Csien Lung császár parancsára i.Ambá nővérei. amikor a Nap és a Hold a legközelebb van egymáshoz Ambá (szanszkrit) . a sötétség és a tenger felett is amatra (szanszkrit) .) Ambálika és Abiká (szanszkrit) . Kamimuszubi).sz. földi kamija fehér szarvas. 1754-től az újraszületések megállapítására az urnarendszert.a sinto Nap-istennője (ómikami: nagy szellem).Ráhula megintése szútra (Középső gyűjtemény 61. a hármasság a világ létrejöttekor eltűnik ame no tamaboko (japán) .Májá anyja Amateraszu ómikami (japán) . öltözék. vagyis a véletlen kiválasztást Ambapáli (páli) . mint az Univerzum anyja ambag (ejtett tibeti) .sz. az újhold első éjszakája.az Ég Középpontjának Ura.

amida (héber) . a bardóban megjelenő istenség. segíti az újraszületést a nyugati paradicsomban. ábrázolása szerzetesi lepelben alamizsnás edénnyel. szkandha-szimbólum: zöld.a gyermek névadási ünnepe a 7. határtalan fény elmélkedő buddhája. temploma: Karnak. tudat. írott tibeti don jod grub pa) Haszonnal Véghezvivő. kapzsiság.az amphiktyonia (Apollón Pythios . Amitábha amidizmus . vagy a 10. a Mindent felölkelő bölcsesség.ember formájú. Luxor Amphiaraion (görög) . a bardóban megjelenő istenség. de keveredik Amitájusz képével.(i. Vadzsrabódhi tanítványa.a végtelen idő elmélkedő buddhája. az észak buddhája Amóghavadzsra (szanszkrit) . színe vörös. tantrikus tanító (még: Paramártha. az érzékelés szkandhájának jelképe. kidolgozói Rjónin (Nembucu-iskola).álló ima. lúd. a dzsódomon. csendes imádság Amida Boszacu (japán. ejtett tibeti Öpamé.) napon amphiktyón (görög) . Hüan cang). a törekvések szkandhájának jelképe. Hónen (Dzsódoiskola) és Ippen (Dzsi-iskola). a megkülönböztetés bölcsessége. ájur véda Amóghasziddhi (szanszkrit. az Újbirodalomban az istenek királya. kancsó örökzölddel. 705-774) a 4 nagy fordító egyike. a mai világkorszak buddhája. a nyugat buddhája Amitájusz buddha (szanszkrit) . Mut férje.a végtelen. a testben a szívhez kapcsolódik. Szukhávatí (Tiszta Föld) uralkodója. a testben a szívhez kapcsolódik. Honszu apja.a Buddha japán formájának 85 megnyilvánulása Amida bucu (japán) . alapja a lókóttáraváda Amitábha (szanszkrit. ábrázolása a halhatatlanság italával teli palack. temploma Óróposnál Amphidromia (görög) .a nyugati világrész buddhája Amitájusz dhjánibuddha (szanszkrit) .savanyú. kínai O mi to fo) . Amitábha egyik alakja amla (szanszkrit) . (néhol az 5.argosi jóskirály. szkandha-szimbólum: vörös. japán Amida Bucu.a Buddhát istenként kezelő népies irányzat. bídzsája az am. nem-csalás Amon/Amon-Ré (egyiptomi) . vagyis a tiszta földtanítás.sz. Kumáradzsíva.értelem. valójában szambhóga kája. jelképe: kos. irigység amoha (szanszkrit) . kínai Omi to fo) . karma. segíti a hosszú életet és a jó egészséget.Amida-iskola. az elkövetkező világkorszak elmélkedő buddhája.

a halhatatlanság vize. szakasza . az első dhjánikus meditáció.kerek kalács amphithalés (görög) . ahol véget ér az avadhúti. brahmá randhra amrita kalas (szanszkrit) .rituális szolgálatra kiválasztott kiskorú fiú.nagylelkűség anabhki szanszkára parinirvajin (szanszkrit) .részleges megnyilvánulás Amsuvarman (szanszkrit) . akinek mindkét szülője él amrita (szanszkrit) .ambróziával telt edény. amely szerint kezdetben víz volt.lehetőség. Monro-nyílás (a harmadik agyüreg összeköttetése a két ventricu-lusszal) a fejtető nyílása. eljövetel nélküli anágámi (páli) . s ebből lett a tojás alakú aranyszínű anda.felfogás.Bűvitalú kapuőr.a halhatatlanság itala (ambrózia). Tricun Bhrikuti Dévi apja amud (héber) .zsinagógai előimádkozó állvány a bima és a frigyszekrény között Amurru (egyiptomi) . a nirvánához vezető út 3. felső részéből az ég.nevári uralkodó. arahat anágámi kála (páli) .a síla kála 2. az istenek és az aszurák harca Amritakundalin (szanszkrit. Egyiptom hagyományos érdekszférájához tartozott an csa lun si (kínai) . andavádin anabhi szamszkára (szanszkrit) . az Öt Győzedelmest kísérő Tíz Haragvó egyike amritam (szanszkrit) . Ráhu megitta amrita brahmá/brahmárandra (szanszkrit) . ezután született a Brahman. írott tibeti lhun grub) magától keletkezett hirtelen gyarapodó erő anabrakáh (szanszkrit) . haláltalanság amsa avatár (szanszkrit) . vertex. a tökéletes tudat kijárata.a tudás tökéletessége elérésének képessége anágama (szanszkrit) . szakasza.ellenszerek nem használata anabhiddzsá (szanszkrit) .erőfeszítés nélkül elért teljes nirvána anabhoga/nirábhoga (szanszkrit.vissza-nem-térő a niródhából.elő-ázsiai fejedelemség SzíriaPalesztina északi részén. írott tibeti bdud rtsi 'khdzsil ba) .szövetség) képviselője amphiktyonia (görög) .brahmá-lyuk.vallási szövetség amphiphón (görög) . nektár. az alsóból a föld. Visnu mellék-inkarnációja tartja Amrita manthana (szanszkrit) .az ősóceán köpülése.a felhőtlen szint a formavilágban anádzsnáta mádzsnászjam indríja (szanszkrit) .

legföljebb az isteni létformákba anágamja (szanszkrit) .test.nagyörömű. a nirvánához vezető út 3. érzések. Padmavadzsra tanítója .Brahmá szútra kommentátor.nem-megütött anáhata csakra (szanszkrit) . írott tibeti phjir mi wong ba) . többé nem tér vissza a földi.szoba a megaronban az epopteia számára anala (szanszkrit) .anágámi maggó (páli) . az átman és a Brahman egységének megkülön-böztetés nélküli megismerése Ánanda tírtha (szanszkrit) . vágyak burka. a Rádzsagriha-i zsinaton ő hitelesítette a tanítást.előkészítő dhjánikus meditáció Anagarika Góvinda láma . műve: Njája nirmaja ánanda padá (szanszkrit) .nem-egy anakkhátá dhammá (páli) . boldogság.tárgytalan anánártha (szanszkrit) . aki ezt eléri. a meg nem nyilvánuló hang (anáhata náda) anáka (szanszkrit) .mentesség a fogalmiságtól és a sokféleségtől Ánanda (szanszkrit. a hagyomány szerint ő jegyezte le a Buddha tanításait.a létfokozatok egyik burka ánandamaja kósa (szanszkrit) . egyensúly. nyugalom.a nirvánához vezető út harmadik fokozata anágámi phalam (páli. a dzsiva egyik burka ánandapadá (szanszkrit) .A jövő krónikája.nem közölt tanok. nemkanonikus páli könyv anáhata (szanszkrit) .Madhva másik neve ánandamaja (szanszkrit) .a dzsiva a Brahman megismeréséből fakadó üdvösség létfokozata.vidjá létfokozat Ananga vadzsra (szanszkrit) . a tökéletes-ség burka. a jövő Anágatavamsza (szanszkrit) .erőközpont (pítha) a szívtájékon (= meg nem ütött).tűz análambana (szanszkrit) . ami nem tartozik a nyilvánosságra (anáhata = nem-megütött) anaktoron (görög) . üdv Ánanda bhairava (szanszkrit) . késői. emberi létbe. írott tibeti kun dga' bo) . tanítványa.vissza nem térő.az elkövetkező állapot. ahamkára. a Buddha unokaöccse. foka a niródha után. Indrabhúti tanítványa.a buddhizmus nyugati megújulási mozgalmának alapítója anágata avaszthána (szanszkrit) .az egyik sziddha Ánanda giri (szanszkrit) .tantrikus mester.

tudatösszpontosítási gya-korlat ánápána szmriti (szanszkrit) . a fej hátrahúzásának szertartása anásaja (szanszkrit) . az emberinél alacsonyabb fokozatú újraszületést eredményez Ánantászana (szanszkrit) . írott tibeti mtshams med pa) .azonnali karma. egy buddha megölése) anantaríja márga (szanszkrit) . egy szent megölése.közvetlen megelőző feltétel ánantaraja (szanszkrit.szennyezetlen (a meditáció) anásrava bhúminava (szanszkrit) . illat. Visnu kígyóágya.közvetlen megelőző feltétel.Visnu Dattátréja nevű inkarnációjának anyja.nem olyan gyorsan Anaszúja (szanszkrit) . kereskedő.a nágák királya Ánanta padmanábha (szanszkrit) .az Apaturia második napja (Athén). pitr gháta.megszakíthatatlan út Anátha pindika (szanszkrit) . végtelen. levegő . a klésák 89 megszakítatlan ellenszerének útja anantaríka karma (szanszkrit) . szégyentelenség anárja (szanszkrit) . a Föld alatti Patala régió irányítója.feddés másoktól.határtalan. egy palotában (Mani Mandapa) lakik. apagyilkosság.a prajóga márga és az agradharma utáni ösvény. a Szamghának ajándékozta a Dzsétavana áramát anathymiasis (görög) .az Öt Határtalan Gonoszság (anyagyilkosság.a 9 szennyezetlen szellemi sík anásrava dnyána varga (szanszkrit) . de Szóma anyja is anatárja márga (szanszkrit) . a kígyók rádzsája.tiszta fegyelem anásu (szanszkrit) .21 makulátlan ismeret anásrava szamvara (szanszkrit) . 5 jóvátehetetlen bűn (matr gháta.anángatam szanyána (szanszkrit) . Szudatta mellékneve.Ánanta-tartás. szamgha bhéda).jövőbelátás ananta (szanszkrit) . arhad gháta.áramlat. pl. folytonosság anantara pratjaja (szanszkrit) . tisztátalan Anarrhysis (görög) .a déli világrész buddhája ánápána szati (szanszkrit) .hatás anásrava (szanszkrit) .odafigyelés a légzésre anaparapá (szanszkrit) . ő pusztítja el majd a világot anantara (szanszkrit) .nem-árja.Visnu egyik neve Ánanta Shésa (szanszkrit) .a támasz nélküliek felkarolója. lábemelés oldalt fekvésben (hatha jóga) Ánántavírja buddha (szanszkrit) . viszálykeltés a közösségben.a mérhetetlen űr Ánanta (szanszkrit) .harmonikus légzés.

anatta) egyike.énnélküliség.uccshédaváda anátman (szanszkrit.Hanumán anyja anéka (szanszkrit) . anátman anava (szanszkrit) .nem-én.férfiház andzsalí mudrá (szanszkrit) .anátma anátmaka (szanszkrit) . a szakja család őse. én-nélküliség anátma váda (szanszkrit) .a makrokozmosz andadzsa (szanszkrit) .felfogás.vak. éntelen. a nih-szvabháva 4. avidjá létfokozat andavádin (szanszkrit.mitikus ősbölcs (risi). de a prakriti egy (szánkhja) anékatva vijukta viniscsaj marma (szanszkrit) .éntelen szellem-mivolt anátmja (szanszkrit) . reszketése Angirasz (szanszkrit) .a vánara Bálí király fia angamédzsajatva (szanszkrit) . nem-szellemi én anatta (szanszkrit) . regressum ad infinitum anda (szanszkrit) . a 3 jel (aniccsa.kivétel nélkül anavaszthá (szanszkrit) . a létezés 3 jellegzetességének egyike. az alsóból a föld.énközpontú létezés anavaszésza (szanszkrit) . Agoué .a dzsíva tojásból született (az állatok emlősök előtti) létfokozata. lélek-nélküli. s ebből lett a tojás alakú aranyszínű anda. ezután született Brahman andha (szanszkrit) . amelynél elkülönül az átman és az 5 halmaz nem-egységéről alkotott felfogás. amely szerint kezdetben víz volt.tag. nem-én.nem-lény. gyengesége.angolna. írott tibeti bdag med pa) . a test alkotórésze. foka. tűzpapok ango (japán) . az Én meg-szüntetése.üdvözlés a fej fölött összetett tenyérrel Andzsaná (szanszkrit) .halandó.nyugalomban maradni. a pont felismerése.vég nélküli visszafelé haladás. az első tűzáldozó. a vjakta sokszoros.a test esendősége. az állandó szubsztancia nem-létezése. felső részéből az ég.egy ország neve andreion (görög) . rész.nem-egy. a prakriti purusa nélkül Ándhaka (szanszkrit) . önmagátlanság anátmatá/nihszvabhávatá (szanszkrit) . iratok csoportjai Angad (szanszkrit) . kínai an cs'a lun si) . a brahmávidjá tanítója. ékánéka vijuktatva Anga (szanszkrit) .az átman és az 5 halmaz nem-egységéről alkotott felfogás elkülönülési pontja. duhkha. nyári zen-meditáció Anguille (vodu) . páli anattá.egy ország neve anga (szanszkrit) .

változás anjathá khjáti (szanszkrit) . állandótlan.másság. füles kereszt.hüvelykujj Angulimála (szanszkrit) .más. a njája vaisésika nézete anjatva (szanszkrit) .nem-állandóság. múlandóság. anitjam aniccsha pítha (szanszkrit) .) angustha (szanszkrit) . különbözőség ankh (egyiptomi) . valamire rávetítjük egy másik dolog tulajdonságait.múlandó. nem összetévesztendő a kopt kereszttel.a jel nélküliség feletti mély összpontosítás Aniruddha (szanszkrit) .mássá válás. a vízszintes rész a sivatag.a karma bizonytalan megtapasztalása anijata vipáka (szanszkrit) . a Buddha hívott (páli éhi bhikkhu) tanítványa Angulimála szutta (páli) . állandótlanság anitjatá laksana (szanszkrit) . február-március aniccsa (szanszkrit) . egyik lehetséges feloldása szerint a felső hurok a Nap. a 3 jel (aniccsa.levegő animitta (szanszkrit) . hónap (Athén).az élet szimbóluma. anatta) egyike. különböző anjathá bháva (szanszkrit) . páli aniccsa) . meghatározatlan szamszkára anijata védaníja (szanszkrit) .10 korlátozott.rablógyilkos.Tipitaka.határozatlan karma (anijata vipáka. anijata védaníja). A sorjázott gyűjtemény Anhestérión (görög) . önmagán anitjam (szanszkrit. a létezés 3 jellegzetességének egyike.jel nélküliség. a függőleges szár a Nílus völgye . eredeti szimbolikája valószínűleg titok marad. nem-örök.a 8.másmilyennek mondás.a karma bizonytalan beérése anila (szanszkrit) .nagylábujj Anguttara nikája (páli) . meg nem szűnő anísa (szanszkrit) . amely szimbolikájában és kinézetében is egészen más.arhat a Buddha közelében.állandótlanság-elbomlás anja (szanszkrit) . 2 szabály a bhiksuknak a théravádában anijata bhúmika dharmá (szanszkrit) . mulandóság. a vjakta tulajdonsága (szánkhja) anitjatá (szanszkrit) . duhkha. a tudatossággal összekapcsolódó.akaratlan erőkör (pl.Angulimála szútra (Tripitaka Szútrapitaka 86. nemi aktus) anijata (szanszkrit) .angula (szanszkrit) .másik feloldás szerint kitárt karú emberi alak. annyira . a jelképrendszere számos módon kifejthető.mulandóság. pl.nem-úr. meghatározatlan animitta szamádhi (szanszkrit) .

szamten. az anyag rétege. a nihilizmus és az örökkévalóságba vetett hit. szipai bardo) antará bhávika szkandha (szanszkrit) . hit az öröklétben.szélsőség. a dzsiva egyik burka annaprasana szanszkára (szanszkrit) .a 7 tenger egyike északon a Himalájában anottopa (szanszkrit) .zen kolostor. hogy az „élet” szó írásjegyeként is ezt használták Ankoku templom (japán) . belső ok. a durvatest. áraddhavirija.a belső szentély körüli első fal a hindu templomban .tápanyagokkal telt testnedv. átmeneti állapot (ejtett tibeti kje ne. madarak ansí ansí bháva (szanszkrit) . a végső megszabadulás (az arahaté) Anna Purni (szanszkrit) .a táplálék juttatója (a táplálék az érzékszervek érzete).a táplálkozás burka.általános jelkép.sésa sésí bháva antadvajánu jódzsaka (szanszkrit) .szélsőséges nézetek antagráha dristi (szanszkrit.az étel éltetője annamaja (szanszkrit) . itt tanult Ikkjú ankusza (szanszkrit.a közbeeső létezésben elért teljes nirvá-na antara (szanszkrit) .egy isten ábrázolásában az istenség hordo-zója. pannya anna (szanszkrit) . kínai bian jian) . ejtett tibeti bar do) köztes lét. kriti-kátlan ánradzsa (szanszkrit) .étel. ájur véda annáju (szanszkrit) . Párvatí másik neve anna rasza (szanszkrit) .másokkal/a következményekkel nem törődő. köréje épül a két saríra antar parinirvájin (szanszkrit) .tojásból születés. a szellem belső szerve. szatiszampannya. a szélsőségek megragadásának téves nézete.belégzés utáni légzés-visszatartás (hatha jóga) antará mandala (szanszkrit) .a létfokozatok egyik burka annamaja kósa (szanszkrit) . írott tibeti lcags kju) ösztöke.közbeeső időszak antará kumbhaka (szanszkrit) . nihilizmus antah kárana (szanszkrit) .szertartás Anótatta-tenger (szanszkrit) . aszatthja. milam. psziche. csikai. írott tibeti bar mdo. csonyi.belső antará bhava (szanszkrit.különálló/különböző létező antará kalpa (szanszkrit) .a köztes lét halmaza antará bhúta (szanszkrit) . használatának követelményei: szaddhá.

dedukció. atom anu dhamma (páli) .sóvárgás Anugítá .a lábakat eltakaró köpeny. nulla antarjámin (szanszkrit) .a lélek gyakorlata (dháraná.terem antaranga szádhaná (szanszkrit) . hogy ellenségeink”. az egyik béklyó Anupada szutta (páli) . a szerzetesi ruha alatti ing antarájika dharma vjákarana pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) „kijelentettem a hit ellen ható dharmákról.vonzalom.alapvető tanítás anu kampá (szanszkrit) .. hosszában.belső kormányos. dhjána.előremenő (vagyis a pratítja szamutpáda egyik nézőpontja). a szent dharma másoknak való megszakítatlan tanítására vonatkozó félelemnélküliség.annak lehetetlensége.megragadástól mentes anupádiszessza (szanszkrit) . könyvének második éneke.a múlthoz való ragaszkodás hiánya anupalabdhi (szanszkrit) .könyörületesség anugiddzshana (szanszkrit) .következtetés. természetes sorrendben anulóma pránajáma (szanszkrit) . szamádhi) antariksha (szanszkrit) .atomelmélet anulóma (szanszkrit) .merítő asszonyok anu (páli) .a Mahábhárata 14.az érzések fizikai reakciók szerinti aspektusa anuddajá (szanszkrit) . egy avatára Anthardana (szanszkrit) .láthatatlanná tevő égi fegyver Anthestéria (görög) . a Buddha 4 kijelentéséből a 3.Vallabha műve anubhava (szanszkrit) .szertartás antlétriai (görög) .antará vászaka (szanszkrit) .légkör. pl. a Bhagavad Gítá anuka váda (szanszkrit) . anupádána (szanszkrit) .önmaga belső lényege. amelyekkel igazolhatjuk állításunk tárgyát . csaturvaisáradja antarala (szanszkrit) .elemi rész.belső gyakorlás (pránajáma.szánalom Anubhásja (szanszkrit) .virágünnep Anthestérión hónap 11-e és 13-a között (Athén) ánthjésti szanszkára (szanszkrit) . a Legmagasabb Lélek antarátmá szádhana (szanszkrit) . hogy megteremtsük azokat a körülményeket. levezetés anunaja (szanszkrit) .egymásra következő (hajjal szemben) légzés (hatha jóga) anumána (szanszkrit) . pratjá-hará) antarátmá (szanszkrit) .Tripitaka Szútrapitaka 111.

nem-keletkezés anutpáda dnyána (szanszkrit) .Lanká fővárosa.az ember bölcselete anusászana (szanszkrit) .a visszaemlékezés fogalmai anutpáda (szanszkrit) . rejtett hajlam a vágyra anusaja nirdésa (szanszkrit) . szabályos képzés Anurádhapúra (szanszkrit) . ekvivalencia anvaja dnyána (szanszkrit) .nem-keletkezettben-lévő megszűnés Anuppija (szanszkrit) . a Buddha unokaöccse.fokozatos.Madhva műve anuvjadnyana (szanszkrit.önvaló ánvíksikí (szanszkrit) .anupalabhjamánatva (szanszkrit) tényként nem észlelhetőség anupáttiká (szanszkrit) .együtt járás.a legjobbaknak való gyakorlatok a belső összeszedettségre.elmélyülés anvánamaszagócsaram (szanszkrit) . az egyik tantra-módszer.az egymásra következés tudása.az oktatás csodája anustubh (szanszkrit) . a szraddhadhimukták egyike Anuruddha/Anurádha (páli) .a nem-születés tudása. remete Páriléjjakában anusaja (szanszkrit) . az okság felismerése.meg-nem-ragadt karma anuppattini niródha (szanszkrit) .nem-keletkező anuttara jóga tantra (szanszkrit) . a szennyeződések nem jelennek meg anutpanna (szanszkrit) .fokozatos cselekvés anupurva patipadá (szanszkrit) . intelem anusászaní prátihárja (szanszkrit) .tanítás. folyamatos türelem 4 formája anvajó (szanszkrit) .logikára épülő filozófiai vizsgálódás . Anurádha alapította anurakszanadharman (szanszkrit) .látens tendenciák anuszmarana vikalpa (szanszkrit) .óind időmértékes versforma: 4 nyolc szótagú sor anuszajasz (páli) . a tantra legmagasabb foka Anuvakhjájana (szanszkrit) .ami félre van téve.a következetes.kis szépségjegy anuvjandzsana (szanszkrit) .észak-indiai település a malla rádzsaságban anupurva krijá (szanszkrit) .aki fenntartja az éberséget.a buddha 80 kis szépségjegye anvaja (szanszkrit) . írott tibeti dpe bjad bzang po) .fokozatos előrehaladás anupurva szikkhá (szanszkrit) . az üresség észlelésére. a formák világában és a formanélküli világban megjelenő 4 nemes igazság anvajaksánti (szanszkrit) .az abhidharma megalapítója.

és őrizzen meg. Hőstettek (Szerzetesek legendái) apai (főpapi) áldás (héber) . nem kellemetlen a toroknak. széklet eltávolítása apantésis (görög) . az asztánga jóga 5. a lét legala-csonyabb foka apána (szanszkrit) . csak végszükség esetén érvényes. 3. (Tegyen Isten olyanná. 7.a boldogtalan újralétesülés helyei. nirajaka). mástól nem tudható tudás apará vidjá (szanszkrit) .Jövarehöhá Adonáj Vöjismörehé. jiszá Adonáj panáv élehá. Rivká. de akkor sem kötelező Apadána (páli) .alhasi prána. emelje feléd fénye ragyogását. 6.karma. az egyik mahábhúta. és könyörüljön meg rajtad. amely távolabbi életekben hozza meg gyümölcsét apará pratjaja (szanszkrit) . Rebeka. 4. ami megtanulható Aparagódáníja (szanszkrit.nem oda tartozó aouessan (vodu) . irányítsa feléd fénye ragyogását. tartózkodás a kapzsiságtól. nem kellemetlen a gyomornak ápad dharma (szanszkrit) .).selyemfüggő ap/ápah (szanszkrit) . tirjagjoni. lépése (jama) aparkhé (görög) . friss.).nem-keresés aparigraha (szanszkrit) . Ráhel és Éea volt.) apája bhúmi (szanszkrit) .magasabb fokú tudás. a Brahman egyik megnyilvánulása. ősvíz. jó ízű. szaga nem bántó.a gabona zsengéje .a menet fogadása apara (szanszkrit) . jaér Adonáj panáv élehá víhuneká. a vizeletkiválasztó rendszerre és a nemi szervekre vonatkozó eltérések. a fájdalom és nincstelenség állapotai (préta. hideg. leánynál még: Jösziméh Elohim Köszárá. tiszta.közeli apará parija védáníja kamma (páli) . (Tegyen Isten olyanná. 2. a megismerés hiánya apari márgana (szanszkrit) . 8. 5.föl nem ismerés. vöjaszém löhá salom. vizelet. a végbélre. az egyik vata. és adjon neked békét.annya/para (szanszkrit) .személyes tudás. lassan folyó.a légzés szabályozása az alhasban. kínai Ju ye ni) . vagyontalanság. (Áldjon meg az Örökkévaló. a jó víz tulajdonságai: 1. ájur véda apána váju (szanszkrit) .rendkívüli dharma. mint Sára.Tipitaka.nem-szerzés. Ráhél völéá.a világhegy (Meru) körüli nyugati földrész apari dnyána (szanszkrit) .víz. mint Efrájim és Menáse volt. fiúgyereknél még: Jöszimhá Elohim Köefrájim Vöhimnáse.

njája Aphrodité (görög) .avícsi apistos (görög) .bajelhárító appamána (szanszkrit) . a tengeren hajózók védőistene (? andreion.4 határtalan szemlélődés appamána szubhá (szanszkrit) mérhetetlen dicsőségű/sugárzású (szub-hakinhá.a rendíthetetlen. aki böjtölt.hab (Aphrodité) aphthartos (görög) .nem-természetes .ünnepe Munychión hónap 6-án (Athén). rajta táncol Siva apatrapá (szanszkrit) .szentély Argosban Apollón Delphinios (görög) . hogy visszanyerje Sivát Apaszmára purusa (szanszkrit) .elmélyedés appaná bhávaná (szanszkrit) .üvöltve rohanó Apollón.víz.a szégyenérzet hiánya Apaturia (görög) .Aparná (szanszkrit) . kohézió ápokja dharman (szanszkrit) .a delphoi Apollón Apollón-ünnepek (görög) . parittaszubhá) appamánábhá (szanszkrit) .a szerelem istennője (főníciai Astoret) aphros (görög) .szentély Thébában Apollón Karneios (görög) .3 napig tartó lakoma (Athén) apavarga (szanszkrit) .a megismerő szellem és a megismert tárgy azonossága appramáda (szanszkrit) gondatlanság/törődés.mérhetetlen sugárzású (ábhasszara.általában a hónap 7.határtalan (a karuná és a muditá) appaná (szanszkrit) .Párvatí egyik alakja.hitetlen apmanrala (szanszkrit) . parittábhá) appamannyá (páli) .szentélye az arkadiai Lykaion-hegy keleti oldalán Apollón Pythios (görög) . ünnepe Boédro-mión 7-én Apollón Deiradiótés (görög) . kárhozatos cselekedetek és ellenszerük aprákrita (szanszkrit) . napján aponimma (görög) .bevégzés.romolhatatlan api di yu (kínai) .istenné válás apotropaikus (görög) .a vizek mandalája ápo (szanszkrit) . fajtája Apollón Boédromios (görög) . delphys) Apollón Isménios (görög) .misztérium-ünnep a peloponnésosi Andaniá-ban Karnos akarnaniai jós meggyilkolásának engeszteléséül Apollón Parrhasios (görög) .démon. az arhatok 6.tisztító szertartás temetés után apotheósis (görög) .

kezdeményező erő.fent újraszületett lények.a végtelen sugárzás szintje a formavilágban apranihita (szanszkrit) . mímánszaká Áráda Káláma (szanszkrit) . aki nem tér vissza (anágámí). szamjag- . rossz cselekedet apúrva (szanszkrit) .4 mérhetetlen.előcsarnok arahat/arhat/arhant (szanszkrit. tettre kész. szent. érdemes. akiknek közepes a 2. upeksá) apramána subha (szanszkrit) .bűn. az elefántvezetés 5 követelményének egyike arahá (páli) .nem függésben létező apszarasz (szanszkrit) . akiknek közepes az első dhjánájuk apramánabháh (szanszkrit) . 3.apramána (szanszkrit) . fokára jutott.fent újraszületett lények. a bódhiszattváké. Buddha egyik első tanítója. (még: pratjékabuddha. táncosnők a mennyei bolygókon Indra egében.az ellenség legyőzője. határtalan (maitrí. a szent (arahá). dhjánájuk apramána subháh (szanszkrit) . 4.előzmény nélküli. meg-nem állapodott kialvás. aki elérte a nirvánát.tartózkodási hely nélküli nirvána. a gandharvák feleségei.arahat aráha mandapa (szanszkrit) . megállás nélkül való. erélyesen törekvő.nem-elérés apratísamkhjá niródha (szanszkrit) nem-elemző megszűnés apratísthita (szanszkrit) . 4 fokozata (magga) van: 1. az agnistóma hatására létrejött szubsztancia. a tejóceán köpülésekor keletkeztek apunja (szanszkrit) .tündérek. a magga 4. energikus.megállás nélkül való apratísthita nirvána (szanszkrit. karuná. méltó.a törekvés nélküliség feletti mély összpontosítás aprápti (szanszkrit) . amely megelőzi az áldozat bemutatót a mennyben. páli arahá. muditá. kialvás apratítja (szanszkrit) . ejtett tibeti dgra bcsom pa. megvilágosodott személy. kínai wu zhu nie pan) . írott tibeti dgra bcsom pa) . tanítása meditációval a semmi szférájának elérése áraddha viríja (szanszkrit) .törekvés nélküliség apranihita szamádhi (szanszkrit) . 2.guru.a végtelen tisztaság szintje a formavilágban apramánabha (szanszkrit) . aki belépett a folyóba (szótápanna). aki még egyszer visszatér (szakadágámin).

szotapatti magga. etrog. a Talmud nagy részének és a Zohárnak a nyelve aramitama (japán) . Taittiríja) Arapacsana Mandzsusrí dhjánibódhiszattva (szanszkrit) Tántorítha-tatlan szépséges elmélkedő bódhiszattva Arati (szanszkrit) .elégedetlenség. fokozata arahatta phala (szanszkrit) .arameus. erdei tanítások. upanisadok (Aitaréja. a theos deuteros (Philón) . mint amelyet oksági törvények mozgatnak. szent. arahatta phala arahatta magga (páli) . aráva. szotapatti phala.az álajavidnyána függő keletkezése árakilásza (szanszkrit) . 3. szakadagami magga.kezdet. erdei remete. elkezdődés árambha váda (szanszkrit) . Kausítakí.vízhólyagos. Mára egyik lánya.szenvedélymentes tudás arana szamádhi (szanszkrit) .a világ előképe. Bri-hadáranjaka. a természetet úgy írja le. se illat. a tudat tárgyai arana pradnyá (szanszkrit) .az okozatiság vagy a világ összetevődésének a tana.szubjektum.4 szöglet.a nirvánához vezető út 4. hadasz) arbres reposoirs (vodu) . anagami phala. 2.pihenőkert.szambuddha). anagami magga. téli szálláshely árambha (szanszkrit) . 4 állapota (út és eredmény): 1. a tálit kátán arbáa mínim (héber) .se íz.erdőlakó. de azok utána a saját dinamikájuk szerint fejlődnek. a tama része árammana (szanszkrit) . arahatta magga.aki elérte a szentség fokozatot (aszékha) araja siki engi (japán) . 4. aki túljutott az első 3 állapoton.áldozati tűzgyújtáshoz használt pálca (Ficus religiosa) áranjaka (szanszkrit) .kíméletlen és kegyetlen szellem a sintóban. ezeket az Isten alkotta meg.szent pihenőfák arbuda (szanszkrit) . fűzfaág (szukkotkor az ünnepi csokorban) arbáa kánfot (héber) . a tudat tárgyai árammanika (szanszkrit) . és ebben az oksági viszonylatrendszerben a természeti környezetet teremtő okok között meghatározó szerepe van magának az emberi tevékenységnek is arámi .szenvedélymentes mély összpontosítás arani (szanszkrit) . a Védák-hoz kapcsolódó magyarázatok. hideg pokol archetypon (görög) .objektum. és nem is él úgy. szakadagami phala.4 faj (luláv. nem tanult Tórát. hős. szertartás árava (héber) .mentes a szennyeződésektől áráma (szanszkrit) .

felajánlás arhadgháta (szanszkrit) . a bhávaná márga 4.Prithá és Indra fia.részleges ugró.felajánlás árija iddhi (páli) . anantaríka karma arhat kála (szanszkrit) .az északi világrész buddhája ardangini (szanszkrit) .árja sziddhi Arija Mettejja (páli) . anágá-mí. foka Arcsiszkanda buddha (szanszkrit) .archiereus (görög) . Indra fia.egy avatára látható jelenléte (pl. szakasza arhja (szanszkrit) . a Bhagavad Gítá egyik szereplője Ardzsuna (szanszkrit) .félhold-tartás (hatha jóga) ardha macjendrászana (szanszkrit) .egy arhat meggyilkolása.Isten főpapja.szegény zarándok Ardzsuna (szanszkrit) .feleség ardha (szanszkrit) .Maitréja árija puggalá (páli) .félig lefogott hát lótusz-tartás (hatha jóga) ardha baddha padmóttánászana (szanszkrit) .a lángolás birodalma.ragyogó. sugárzó. tiszta birodalmakban születik.nemes emberek (szotápanna. és az akanistha mennybe jut ardzsolpa (ejtett tibeti) .pándava herceg a Mahábháratában.fél macjendra-tartás (hatha jóga) ardhaná vászana (szanszkrit) .hadisten arghja (szanszkrit) .templomi pap árcsávatára (szanszkrit) .egy isten múrti formája arcsaka (szanszkrit) .félhold kéz-tartás. foka arcsismati bhúmi (szanszkrit) .félig lefogott erősen nyújtott fél lótusz-tartás (hatha jóga) ardha csandra mudra (szanszkrit) .Siva egyik inkarnációja. pándava Ares (görög) . a theos deuteros (Philón) archón polemarchos (görög) .Siva félig férfi-félig nő alakja. Siva bal felső karjának keze ardha csandrászana (szanszkrit) .a megszentelt lények újjászületésének helyei . szobor) arcsismati (szanszkrit) .a síla kála 1. neki ajándékozta a Pásupata aszra nevű fegyvert Siva. arahá) arijahati (páli) . bal oldala Párvatí Ardhanárísvara (szanszkrit) . szakadágámí. hogy megvilágo-sítsa Shringit ardhapluta (szanszkrit) .fél csónak-tartás (hatha jóga) Ardhanári (szanszkrit) . a bódhiszattva bhúmi 4.valaminek a fele ardha baddha padmá pashcsimóttánászana (szanszkrit) .a legmagasabb rangú katonai tisztviselő (Athén) arcsa vigraha (szanszkrit) . kocsihajtója Krisna.

illetve arról is.nemes ösvény árja phala (szanszkrit) . ellenzi az oktatást. páli árija iddhi) . ubhajarobhágavimukta) Árja Szamádzs .nemes. szamjag szamádhi /szammá szamádhi/ elmélyedés). a 7 nemes személy (sraddhnuszárin.nemes beszéd Arisztászura (szanszkrit) . hogy ez érvényes az .i. írott tibeti 'phagsz pa) . okkanta nijámattá) .meditációs idő a déli étkezéstől estig árijavacsa (páli) . a képmások készítését és az áldozatokat árja szatja (szanszkrit) . az indoeurópai nyelvcsalád indoiráni ágának önelne-vezése Árja Mandzsusríla kalpa (szanszkrit) . században árja márga (szanszkrit) . hogy érzelmeit megváltoztassa árja vamsza (szanszkrit) . áhimszá) árja pudgala (szanszkrit) .nemes személy (pl.a nemes nyolcrétű ösvény. tibeti fordítás a 11.nemes gyümölcs (természetesen szimbolikus értelemben.A nemes tan hirdetése. kájaszákszin. a gyakorlat ösvénye) árja sziddhi (szanszkrit. páli arija atthangika magga. dharmánuszárin. akit Krisna megölt árja (szanszkrit.sz. 1875-ben alapította Dajánanda Szaraszvati bráhmana.a 4 nemes hozzáállás megszerzése Árjadésanávikhjápana (szanszkrit) .nemes tudás Árjaman (szanszkrit) . dristiprápta. mint pl.a 4 nemes igazság (a meg-nem-elégedettség /szenvedés/ keletkezése. Aszanga műve árjadnyána (szanszkrit) . magas-rendű. kínai fordítás i. a folyóba lépett). mahájána jógácsára szútra. szamjag vács /szammá vácsá/ beszéd.A nemes Mandzsúsrí rituális alapműve. 16 aspektusa: 1.A nemes célkitűzés szútra (Tripitaka Szútrapitaka 26.) arijatunhí bháva (páli) . tiszteletreméltó. szamjag vjájáma /szammá vájama/ törekvés. szamjag szamkalpa /szammá szankappa/ elhatározás.az arhat képessége arra. meg van győződve erről az igazságról. kiváló. elfogadja a duhkha igazságát az érzékiség birodalmában. szamjag ádzsiva /szammá ádzsíva/ életmód. 3. 2. pradzsnyávimukta.(szamjag dristi /szam-má ditthi/ nézet. a meg-nem elégedettség /szenvedés/ megszüntetése. helyes .bikadémon. sraddhádhimukta.áditja isten árjástánga márga (szanszkrit. a Bódhiszattva pitaka Avatamszaka szútra része.sz. szamjag szmriti /szammá szati/ vizsgálódás.Árijaparijészana szutta (páli) . 980-1000 között. szamjag karmanta/ cselekvés.

avabódhaka.ragyogó. neki van szentelve a hónap 6.a szövetség ládája áron hákodes (héber) . elfogadja a duhkha megszűnésének igazságát. 13. bhávaná márga. világi (alakok és alaknélküliség) és transzcendens arrhéphoros (görög) . illetve arról is. 4. és érvényes az alak-nélküliség világában is. birtok.a vadászok pártfogója Artemis Elaphébolos (görög) .a Jólét Artemisa Artemis Kurotrophos (görög) .e. jólét.Szarvasölő Artemis Artemis Karyatis (görög) .nyárközépi ünnep (Aitólia. 7. hogy ez érvényes az alakok világában is. 6. elfogadja a gyakorlat ösvényének igazságát. 8. a pratjékabuddhák útjának negyedik része árta (szanszkrit) . meg van győződve erről az igazságról. 10.medvék.7 és 14 év közötti athéni kislányok. napja Artemis Agrotera (görög) . 15.bráhman. 14. meg van győződve erről az igazságról. Achaia) Artemis Munychia (görög) .-1.egészség.Cédrusfa Artemis Artemis Korythalia (görög) . és érvényes az alaknélküliség világában is.a Munychiai Artemis Artemis Orthia (görög) .istennő.gazdagság. az attikai Braurón Artemis kislány papnői arogja (szanszkrit) .az árják országa. pratipaksa Árjávarta (szanszkrit) . és érvényes az alak-nélküliség világában is.Mirtuszfa Artemis artha (szanszkrit) .alakok világában is. 2. 11. elfogadja a duhkha keletkezésének igazságát. Észak-India az i. 9. 16. Dzsanaka vitamestere Artemis (görög) . és érvényes az alak-nélküliség világában is. a begyakorlás 4 része: avaccshédaka. az állatok úrnője. amely elvezet a duhkha megszűnéséhez. illetve arról is.a zsinagóga frigyszekrénye arpana szamádhi (szanszkrit) . ők szövik a peplost arscsismati (szanszkrit) .az összeszedettség szintje. ájur véda áron ha berit (héber) . hogy ez érvényes az alakok világában is.Fiúnevelő Artemis Artemis Laphria (görög) . visvászadhájaka.szenvedő Ártabhága (szanszkrit) . hogy ez érvényes az alakok világában.Egyenesen álló Artemis (Spárta) Artemis Sóteira (görög) . Létó lánya. 5. hatalom . 12. illetve arról is.Diófa Artemis Artemis Kedreatis (görög) . Phókis. meg van győződve erről az igazságról. évez-redben arktoi (görög) .

az elme 2. írott tibeti mi szlob lam) . a gondolat megismétlésének képessége ásajásraja (szanszkrit) .mááriv ásádha (szanszkrit) . adomány.létesülés elemek ásaja bala (szanszkrit) . jelentés. nyereség. cél. az 5 őselemből képződött érzékelési tárgyak és azok minőségei artha dána (szanszkrit) . írott tibeti gzugs med khams) . a 4 ájatanából a 2. gyarapodás. alaknélküliség arúpá vacsara (szanszkrit) .anyagtalan létsík. értelem.Szúrja kocsihajtója. legtökéletesebben összpontosított elmélyülés révén születnek ide.forma nélküli feloldódás. fokhoz tartozó világ arúpa lóka (szanszkrit) .érdekében.anyagi javak adományozása artha krijá (szanszkrit) . a hajnal istene. a csatur szamgraha vasztu egyik eleme artha mátra nirbhásze (szanszkrit) . az anyagi formát nélkülöző. az. foka. néhai bűnök marad-ványa a körforgásban.jó szándékú viselkedés.testetlen lét. anyagi birtokszerzés.magyarázat artham (szanszkrit) .7 szellemi támasz asakti (szanszkrit) . a tiszta eszmék. a tanulás utáni út.ártha (szanszkrit) .forma nélküli lét utáni vágy.forma nélküli világ.aki célért küzd Aruna (szanszkrit) . lényeg. Garuda bátyja arúpa bhava (szanszkrit) . a vaisanját előidéző hamisság (szánkhja) .megértésre való képtelenség. gondolatok világa. helyhez nem kötődő istenek négyes birodalma. képessége. nem-dologi lét. 1 arura = 2735 négyzetméter árvit (héber) . akik a legtisztább. céljából arthárthi (szanszkrit) .forma nélküli világ arúpa rága (szanszkrit) .tárgy. a hetedik béklyó.többet-nemtanulás. a srávakák és a pratjéka buddhák útjának 5.terület ókori egyiptomi mértékegysége. a nem-begyakorlás ösvénye a tökéletes megvilágosodás elérésekor ásaja (szanszkrit) . alaknélküliség arura (egyiptomi) . dolog.hindu június-július asaiksa márga (szanszkrit. szamojadzsanáni árúpá szamápatti (szanszkrit) . aki képes rá (a bölcsességre). alaktalan lét az Arúpalókában arúpa dhátu (szanszkrit.szamápatti artha pratiszamvid (szanszkrit) a jelentés megkülönböztető megértése artha váda (szanszkrit) .

270-230).e. szent állata a kígyó. asszamo ásrava (szanszkrit) .nem-formált elem. visszavonult (vánaprasztha) és lemondott (szannjászin). vagyis: tanuló (brahmácsárí). 4 cél: kötelességteljesítés és erényes élet (dharma).dasabala ásravaksája dnyána (szanszkrit) . 268-239 máshol i.istentagadás ashma véda (szanszkrit) . nevét talán az Askolien ünnepről kapta.kovácsolt vas tartórúd kerek tányérkával rituális tárgyaknak.a saját magában és másokban fölmerülő szennyeződések (ásrava) ismerete. Csandragupta unokája.Magadha (ma Bihár) rádzsája (Maurja-dinasztia) (i.felmerülő szennyeződések ásravaksája (szanszkrit) .szent csörgő (Lagenaria sp. a végbélzáró izmok összeszorítása (hatha jóga) askenázi kelet-európai zsidóság Németalföldről (Askenáz) Asklépios (görög) . végső megszabadulás (móksa).a bizalom hiánya ásraja (szanszkrit) . Dahomeyben az ősök jelképe .nézőpont (átvitt értelemben is). személyek. „oldala” asraddhja (szanszkrit) . szubsztrátum. a védikus társadalmi rendszer (varnásrama dharma). a tudat alapja. melyet november 28-án tartottak. alap.erdei remetelak. a buddhizmus híve aspektus (egyiptomi) . anyagi javak szerzése (artha).komikus vetélkedő. az egyik dasabala assein (vodu) .ló-áldozat áshvín (szanszkrit) . Apollón és Korónis fia.e. iste-nek bizonyos tulajdonságaiból adódó szerepe. a szúksma saríra járműve ásraja parávritti (szanszkrit) .asanájá (szanszkrit) . a nirvána asat (szanszkrit) .étvágy asankhata dhátu (szanszkrit) .).támogatás.orvosisten. családfő (grihaszthja). s ez volt a második napja a dionüszoszi ünnepségeknek asô (vodu) .a tudat alapjának átalakítása ásrama (szanszkrit) . 273-236. azonosították Imhoteppel askoliasmos (görög) . érzéki örömök élvezete (káma).ló-tartás. (ugrás remegő lábakkal) egy közkedvelt attikai társasági játék.hindu szeptember-október ashviní mudrá (szanszkrit) .nem-létező asebeia (görög) . a loák hívására Asóka (szanszkrit) . ezek az életszakaszok csak a kétszer születettekre (dvidzsa) vonatkoznak.

az Ikrek aszamajaji mukta (szanszkrit) .kivételes.indiai bhikkhu (i.hindu június. kielégülés aszádhárana dharma (szanszkrit) .hindu szeptember asvinok (szanszkrit) .egy kígyókirály asvattha (szanszkrit) .a külső körülmények által meg nem határozott megvalósító (dristiprápta) aszambhinna szmritjupaszthána (szanszkrit) .a Buddha azokkal szem-ben is kiegyensúlyozottságra törekszik. a kaikéják királya.Dzsanaka hótarja Ásvalájana (szanszkrit) .a 3 világos tudatosság.sz. a Buddha tanítás közben nem kever össze 3 dolgot: 1.nem-hasonló.lóáldozat Asvapati (szanszkrit) .odafigyelés az utálatos dolgokra asúnja (szanszkrit) . egyes esetekben egyes emberekre vonatkozik aszádhárana hétu (szanszkrit) . de Madra királya is. az elme kiegyensúlyozottságára /kötődésmentességre/ törekszik azokkal a tanítványokkal . nem mutatja nemtetszését.gyorsan asubha bhávaná (szanszkrit) . hamisság asugha (szanszkrit) . sz. Szávitrí apja Asvaszéna (szanszkrit) .a legnagyobb dob assotor (vodu) .Siva egyik mellékneve.a hajnal isteni ikerpárja. nem-igazi aszada (szanszkrit) . szükség szabta dharma. vándorénekes Kaniska udvarában.a nem-szép. műve az első Buddha életrajz (Buddhacsarita kávja) Asvala (szanszkrit) . foka Asutosa (szanszkrit) . akit könnyű elégedetté ten-ni Asvaghósa (szanszkrit) .Dróna fia asvina (szanszkrit) . mahájána astragolos (görög) .a dob számára végzett áldozás astádasa dhátuprabhádádi (szanszkrit) .). 1. az aszambhinna szmritju paszthá-na 1. akik nem hallgatják biza-lommal. az istenek orvoai aszad bhúta (szanszkrit) .dobójáték ásu (szanszkrit) .valótlan.június közepétől július közepéig tartó hónap.Nyolcezer versszak a bölcsesség tökéletességéről.Aitaréja asvamédha (szanszkrit) .dasabala Astaszáhaszriká pradnyápáramitá (szanszkrit) .nem-üres asusrúsa mánésu szamacsittatá (szanszkrit) .Kaikéjí apja. pippal (Ficus religiosa) Asvattháman (szanszkrit) .assoto (vodu) . különböző ászálhó (páli) .gyökérok aszadrisa (szanszkrit) .vadfügefa.

a csak-tudat-tana elméletének megalapozója aszankhárika (szanszkrit) . sz. spontán megjelenése: ébrenlétben. amikor olyanokat tanít. a megismerésen túli elmélyedés.feltételhez nem kötött.sz.. amit mond. értéktelen . a jóga 8 foka (anga) közül a 3. akik nem figyelnek tisztelettel és bizalommal arra.nem-ítélet aszamuppanna (szanszkrit) . akik nem ész-lelnek aszat (szanszkrit) . 2.össze-nem-tett. nincs oka aszamszkrita dharma (szanszkrit) .nem összetett. neki nem kedvesebbek az előbbiek. akik közt egyaránt vannak.nem-keletkezett aszamvara (szanszkrit) . akik tisztelettel és bizalommal telt szívvel hallgatják (susrúsamánésu szamacsittatá). a buddhaguna 3. mert továbbra is kiegyensúlyozott elmével szemléli őket (susrúsásusrúsa mánésu szamacsittatá). 3. nem-valódi.tudat-nélküliség elérése aszamkhata (szanszkrit) . 4.-5.). írott tibeti thogsz med) . több filozófiai mű szerzője. és nem veti meg az utóbbiakat. hatha jóga gyakorlata Aszanga (szanszkrit. nem-létező. teljes eggyé válás.nem keletkezett.a tudat nélküli létezés tudatszintje aszamdnyika (szanszkrit) .tárgy nélküli összeszedettség. féltestvérével. együtt-nemműködő dharma aszamtírana (szanszkrit) . az elmeműködés tárgy nélküli.testtartás.nem akaratlagosan létrejövő felszín alatti tudatállapot aszanszkrita (szanszkrit) .rossz. csoportja aszamdnyá szamápatti (szanszkrit) . kómában. álommal kísért alvásban. a nirvána aszampradnyáta szamádhi (szanszkrit) . nem jó.nem-fegyelem ászana (szanszkrit) . ülésmód. akik isszák szavait és olyanok is. a durvatest halála után aszamszkrita (szanszkrit) . a mantra. nem feltételek hatására létrejött aszanydzsni szattva (szanszkrit) .fent újraszületett lények.Maitréja mitikus tanítványa. akik nem figyelnek rá. Vaszubandhuval a jógacsárja iskola megalapítói (i.észlelés-nélküliség aszamdnya szattva (szanszkrit) . nem mutatja jelét nemtetszésének (asusrúsamánésu szamacsittatá). azokhoz is kiegyensúlyozott elmével fordul. álom nélküli mélyalvásban.tudat-nélküliség aszamdnyika szamápatti (szanszkrit) .szemben. ülőhely felajánlása a mozdítható múrtinak a hindu templomban.

tökéletes. kámászava.8 Aszta száhaszriká pradnyá páramitá szútra (szanszkrit) . életfokozat (brahmácsári.A bölcsesség tökéletessége 8 ezer versszakban. Khnum isten egyik kultuszhelye volt. nevét (Elephantine) a szigetet körülvevő kövek elefántalakjáról kapta. hogy . önközpontúság.tanulatlan világi ember aszta (szanszkrit) .az egyéniség érzése. aki elérte a megszabadulást asziddha (szanszkrit) .kaszton kívüli (párja. hogy az abban tükröződő napfény vezette rá Erathosztenészt a Föld kerületének kiszámítására asszutavá puthuddzsana (szanszkrit) . egy magadhai panycsavaggíja asszamo (páli.a szennyezettség kiáramlás megértésének ereje asszáda (szanszkrit) .ismételt gyakorlás aszékha (szanszkrit) .a Buddha egyik első tanítványa.nem-gondolkodás Aszita (szanszkrit) . mahájána jógácsára szútra asztá vakrászana (szanszkrit) . bhikkhu) assze (jiddis) .a szennyesedés kiengedésének meg-valósítása. ditthászava) ászavája (szanszkrit) . libriut Asszuán/Elephantine (egyiptomi) . Fekete. az elefántve-zetés 5 követelményének egyike ászava (szanszkrit) .Egyiptom hagyományos déli határvárosa az első katarakta alatt.kielégülés Asszadzsí (szanszkrit) . másik neve Dévala risi aszmicshanda (szanszkrit) .képesség arra.aszatthja (szanszkrit) .őszinteség az együttműködésben.nem-létező aszintjá (szanszkrit) . az arahat. vanapattha.4 fekély.érzet aszprisja (szanszkrit) .egészségére. bhavászana. szanszkrit ásrama) . kötelek.mitikus szent. már nem-törekvő.a létesülés vágya aszmimána (szanszkrit) .beképzeltség. nilométerének nevezetessége. parajan) aszravaksaja dnyána (szanszkrit) . önhittség aszmitá (szanszkrit) .szerzetesközösség. nem-fehér. a bűnök felszámolása ászravaksaja dnyána bala (szanszkrit) . belső szennyezett késztetés (aviddzsászava. démonkirály a Mahábháratá-ban. gahattha. önzés aszmitá mátra (szanszkrit) .a karma síra beáramlása a dzsainizmusban ászavanája (szanszkrit) .Astávakra-tartás (hatha jóga) asztádasa dhátu prabhédádinyána (szanszkrit) . elhajlás.nem-tanuló.Dévala risi Aszita Dévala (szanszkrit) .

njája asztitva (szanszkrit) . mert azok nem bírtak vele. rajta 3 toll. áldást. mímánszá. kínai axiuluo) félistenek. írott tibeti lha ma jin.Mithilá Dzsanaka rádzsa guruja. akinek 8 testi hibája volt asztéja (szanszkrit) . ízlelő aszvata (szanszkrit) .becstelen Ászuri (szanszkrit) . az 1-5 bizonyos alkalmakkor kiegé-szítve a 6.Kapila tanítványa (szánkhja) aszvádana (szanszkrit) . nijama.undor-gyakorlat (ld. tagjai (jama.a leghatalmasabb démonok ászurakája (szanszkrit) .-8. és a Mantharahegy a köpülőrúd. démonok.ortodox bölcseleti rendszer: szánkhja. nos'. félistenek aszuri (szanszkrit) .nem-konkrét dolog aszthi (szanszkrit) .korona. a bódhi-fa. Vászuki kígyó volt a kötél. ők köpülték a tejóceánból a halhatatlanság nektárját (amrita) az istenek kérésére.vágyódó. tökéletes nyugalom atata (ejtett tibeti) . tisztátalanság.nyárfalevelű fügefa. kapuk. jóga. a szútrák első szava.abszolút létezés aszubha (páli) .a forróság nélküli szint a formavilágban átárá (héber) . pratjáhára.8 parancs.undor. vaisésika. védánta. az istenek ellenlábasai a vágybirodalomban. az egyik dasabala asztánga jóga (szanszkrit) . ájur véda aszthira (szanszkrit) . szamádhi). hatalom világa. temetői elmélkedések) aszura (szanszkrit.ingatag. titá-nok.18 elemére (halmazok.'ím.tartózkodás a lopástól aszthána (szanszkrit) .csontszövet.lényeg ásztika (szanszkrit) . Patandzsali felosz-tása asztánga sílá (szanszkrit) .a logikán/fejtegetéseken való túljutás atapáh (szanszkrit) .koszorú ataraxia (görög) .a jóga fokozata. dhárana.fogvacogtató. temetői gyakorlat aszubha bhavana (páli) . elemek) bontsa a dharmákat. pránajáma.zavartalanság.-kal Asztávakra (szanszkrit) . aki elfogadja a Védát ásztika darsana (szanszkrit) .a gőg. hideg pokol atef (egyiptomi) . . a rúpa rúpa bhúmi egyik csoportja. ez alatt világosodott meg a Buddha atakká vacsara (szanszkrit) . Amon istené atha (szanszkrit) . dhjána.igenlő. a hatféle lény egyike aszurák (szanszkrit) . állandó helyváltoztatás aszti (szanszkrit) . ászana.

tudat (a Rigvédában lélegzet). a benne való hit mentális tevékenység eredménye átmánam ananuvidja (szanszkrit) . világlélek. ego. mert ha független.sz. a hinduizmusban az áldozat által felépített halhatatlan teljes emberi lény.én.Varázsmondások védája. műve Bódhi-patha pradípa (A megvilágosodáshoz vezető ösvény lámpása). én-szellem nézet átma súnjata (szanszkrit) . gyakori. a nem-született Brahman. haláláig (i.halhatatlan (az istenek) athara (görög) .következtetést. 982-1054). ha pedig nem különül el az 5 halmaztól. életlényeg. a végét valaminek jelenti (Góvindánanda) athanatos (görög) .Egyiptom történetének azon időszakai. korábban a magadhai Vikrama síla kolostorban taní-tott. önvaló.indiai buddhista tanító (i. 1042-től a nyugat-tibeti Toling kolostorban tanítványaival rendezte azokat a fordításokat. és jellemző a hivatalnokok hatalmának és .ragaszkodás az önmagunkban való hit-hez átmaklamathánujóga (szanszkrit) . a buddhizmusban nincs. az individuális önvaló. és a hatalom megoszlik.a Városvédő Athéné. megho-nosította a Kálacsakra tantrát atíta avaszthána (szanszkrit) . én-képzet. írott tibeti bdag) .sz. kérdést.kása Atharva véda (szanszkrit) . a Brahman egyéniesült része.halhatatlan én átmaváda (szanszkrit) . hogy megtisztuljon átmakrita (szanszkrit) . nem rendelkezhet kapcsola-tokkal. nem független.az a hindu pap. önmaga.sz.gyötörni a testet. vagy teljesen meg is szűnik. amikor a központi hatalom meginog.az önálló lélek tana. 1054) több helyen tanított Tibetben. belső én. írott tibeti mar me mdzad) . kezdést. amelyek a buddhizmus üldözése után fennmaradtak. aki jártas az Atharva védában Athéné Polias (görög) . pudgala nairátmja) átma vádopádana (szanszkrit) . a 4 véda közül a legkésőbbi atharvan (szanszkrit) . 1039-ben.a múltbéli (tovatűnő) állapot (szánkhja) átma dristi (szanszkrit) .én-látás. hogy a két országrésznek külön uralkodója van. i. sásvataváda átmeneti korok (egyiptomi) .sz.az átman üressége (ld. szobrának megtisztítási ünnepe Thargélia hónap 25-én (Athén) Atísa Dípankarasrídnyána (szanszkrit.önmaga által okozott átman (szanszkrit. Tibetbe érkezett i.

hogy tartózkodom a hazugságtól/.egy szutta előadásának egyik módja. Ahet Aton atoutou (vodu) .fesztiválok megrendezésére alkalmas helyiség a hindu templomban attá (szanszkrit) szubsztanciával rendelkező. megváltoztathatatlan én attaddzshászaja (szanszkrit) .az én által ismerem önma-gam.én attaná'va attánam szanyjanámi (szanszkrit) .átfogó kommentár attan (szanszkrit) .napkorong (jelkép).vagyonának látványos megnövekedése.az enyém.önmaga attavádo upádána (szanszkrit) . Naccsa gíta vadita viszukadasszana véramani szikkhapadam szamádijami /Fogadom. Szóma apja is atsara mandapa (szanszkrit) . Adinnadana véramani szikkhapadam szamadijami /Fogadom. Visnu Dattátréja inkarnációjának apja. ezzel együtt belharcaik fellángolása atmíja (szanszkrit) . Szura-méraja maddzsa pamadatthana véramani szikkhapadam szamadijami /Fogadom. hogy tartózkodom az élőlények bántalmazásától/. hogy .mitikus bölcs. a táncot és az éneket/. hogy tartózkodom a nem nekem adott dolgok elvételétől/. Kameszu micchacshara véramani szikkhapadam /Fogadom. ez a védikus (Bhagavad Gítá) felfogás attanija/mama (szanszkrit) . temploma: Théba.ragaszkodás az önigenléshez attha síla (páli) . hogy nem veszek magamhoz szilárd ételt déltől a következő napfelkeltéig/.azonosulás érzése a szeretet tárgyával Aton (egyiptomi) . személyes hajlandóság (szuttanikkhépa) attaká vacsara (szanszkrit) . hogy tartózkodom a helytelen szexuális élettől/. hogy kerülöm a színházi előadásokat. Muszavada véramani szikkhapadam szamadijami /Fogadom. Mala gandha vilépana dharana mandana vibhuszanathana véramani szikkhapadam szamádijami /Fogadom.a logikán (fogalmi gondolkodáson) kívül eső attakatha (szanszkrit) . hogy tartózkodom az alkoholtól és a kábítószerektől/) és még 3 parancs (Vikalabhodzsana véramani szikkhapadam szamádijami/ Fogadom.az első 5: Panipata véramani szikkhapadam szamadi-jami /Fogadom. az énnek tulajdonított dolog atmíjatá (szanszkrit) .forró lisztgolyó Atri (szanszkrit) .

A = dzságrata avaszthá. a kilencség apja. a megnyilvánuló és a meg-nem. aki egy alacsonyabb anga gyakorlója.kettős síp aurea mediocritas (latin) . lenyugvó nap. a szótagok jelképei: AUM .durva auddhatja (szanszkrit) . ME . emelkedett.fehér. HÚM . egy . emberek. írott tibeti rags pa) . állatok. kiejtése: óm (mélyen zengetett m-mel).tartózkodni fogok testemnek virággal való díszítésétől és az illatszerek használatától/ attha szanhita (szanszkrit) .átgondolás.kosfejű ember. félhold és pont = turíja avaszthá. MA kék. NI . a Szamgha.a holdtölte és az újholdat követő 8.otthon. rajzokban a téren és időn túli érzékfeletti állapot jele (pranava dhvani).egy szutta előadásának egyik módja. vala-milyen sajátos esemény bekövetkezése (szuttanikkhepa) Attis (görög) .érzelmi kitörés. MANI .a Buddha.nyilvánuló hang egyszerre. temploma: Héliopolisz audárika (szanszkrit. kezdő növen-dék. begyakorlása (a théravádában a pradnyá). mindenütt jelenvalóság. árja atthangika márga avacsara (szanszkrit) . nap atthangiko maggo (páli) .a ragyogás szárnya. pokollakók.gyógyszer eredményezte mágikus erő autológia (görög) .a hamar elvirágzó.arany középút. vagy: AUM . szétszórtság. meddő virágok istene Atum (egyiptomi) . PADME . a Tan. a nemes nyolcrétű ösvény 2. jelképe: napkorong. madhjamaka ausadhi krita (szanszkrit) .ős/alap-mantra. egy égi lényre össz-pontosító tantra-módszer avabódhaka (szanszkrit) . mindentudás. félistenek.fekete.éhező szellemek. istenek. PAD . pl. U = szvapna avaszthá.árja atthangika márga atthitá (szanszkrit) .zöld.a Buddha tanítása. mindenhatás. HÚM . izgatottság AUM/ÓM (szanszkrit) . M = szusupti avaszthá.július-augusztus avabhásza paksa (szanszkrit) . vad. valaminek a világa (szféra).az ártó démonok elűzése.a világban megjelent tanítás auolos (görög) . érzelmi túlcsordulás.létezés atthu pattika (szanszkrit) .fődolog.önmagunkról szóló tudás áv (héber) .sárga. ami a tanítás lényege atthami (szanszkrit) . az alsó folyammal viasko-dó.

Amitábha szellemi fia.az egyik kapha. nagy tanítványok előző életeinek legendái. a haiku-írás szemlélete avasista (szanszkrit.Másik Jakfarok. dhjánibódhiszattva.tanító történet a Buddha életéből.az egyneműség szentsége avaivartika linga (szanszkrit) .a visszafordíthatatlanság jelei ávajat (szanszkrit) . kínai Kuan si jin.kizáró ellentét avare (japán) . japán Kwannon. része avadhúti (szanszkrit. mert az elme az álombélit és a kézzelfoghatót egyesítő megtapasztalása. aki az előző újraszületése. meg nem közelíthető avara (szanszkrit) .jógavacsara avaccshédaka (szanszkrit) . aki figyel a világ hangjára.maradékos fazék avalambhak (szanszkrit) .értelemmel. a Dzsambudvípa egyik alföldrésze Avaragodáníja (szanszkrit. páli avaszittham) .rész és egész avakkárapátí (szanszkrit) .zavarodottság. a Könyörületes Szemű. megtestesülése (avatárája) a mindenkori dalai láma. a dvádasángasászana 11. medence. mellkas. ejtett tibeti Csenrezi. a nemes nyolcrétű ösvény 1.a történés nosztalgikus átérzése. koreai Kwan Seum Bosal) .valaminek a vége. Avalókitésvara bódhiszattva.az úr. írott tibeti nub kji ba lang szpjod) .a szívcsakrán átvezető főér ávaddzsana (szanszkrit) . aki letekint.a Godánija egyik alföldrésze.a tettekből a káranában vissza-maradt gunák . akik a megváltásra törekednek. Tibet védőszent-je. marhapásztorok szigete ávarana (szanszkrit) . ezekben a Buddha csak megmutatja az ok-okozati összefüggést (dzsátaka). torlasz ávarana pratigháta (szanszkrit) .észlelés. nem lépett be a nirvánába. hogy segítsen azoknak. a legeltetők. ájur véda Avalókitésvara (szanszkrit. akadály. írot tibeti spjan rasz gzigsz. írott tibeti dbu ma) . begyakorlása (a théravádában a pradnyá). a nyugati világsziget. Mahá karunika (Igen Együtt Érző Társ) avánmanaszagócsaram (szanszkrit) .leválasztás. utolsó része Avaracsámara (szanszkrit) .az étel elfogója avajava avajavin (szanszkrit) . szavakkal le nem írható. percepció avaivarnika abhiseka (szanszkrit) . árja atthangika márga avadána (szanszkrit) .

nászti aprati szamkhjo péksá (egy buddha.elmélyülés. két része a Dasambhúmika szútra és a Gandavjúha szútra. nászti aszamáhita csittam (egy buddha elméje mindig ismeri az ürességet). foka.a kimonó és a naga dzsu bélése avaszittham (páli) .feledékenység ávdoleholc (jiddis) . a gunaviszonyok pillanatnyi helyzete (szánkhja) avaszthápaná (szanszkrit) . nem közömbös). vadállatoktól).gyászolók ávénika buddhaguna (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 10. ávénika buddhaguna: nászti tathágataszja szkhalitam (egy buddha nem tart rablóktól.a Buddha 18 különleges erénye: nászti vírjahánih (egy buddha jó szándéka korlátlan). púrna avatár = teljes megnyilvánulás (Krisna). nászti musitá szmrititá (egy buddha nem feledkezik meg teendőjéről). mindig a megfelelő időben és helyen van. kínai Hua jen king) .avasista avaszthána (szanszkrit) . foka. az ávénika buddhaguna 5.virágfüzér szútra. az ávénika buddhaguna 1. foka. nászti pradnyáhánih (egy buddha mindenféle szennyeződés elpusztítására képes). nászti vimuktihánih (egy buddha teljesen szabad). lakókörnyezet avasze (japán) . foka. egy isten megtestesülése. létállapot. az ávénika buddhaguna 3. nászti cshandadhánih (egy buddha barátsága és kegyessége folyamatos). az ávénika buddhaguna 11. mivel a Buddha emlékszik az emberekre. az ávénika buddhaguna 8. ha a tanításról van szó. az ávénika buddhaguna 9. nászti vírjahánih (egy buddha jó szándéka korlátlan). összpontosítás. nászti ravitam (egy buddha nem viselkedik gyerekesen). foka.a hávdálá tartója ávélim (héber) . . foka. az ávénika buddhaguna 4. átalakulás Avatamszaka szútra (szanszkrit. foka. a feledés hiánya. az ávénika buddhaguna 7. foka. foka. ávésa avatár = isteni hatalommal részlegesen felru-házott megnyilvánulás (Nárada) avavádasszammósa (páli) .aki alászáll. nászti szamádhihánih (egy buddha elméje folyamatosan figyelemmel kíséri az ürességet).ávásza (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 6. foka. lakóhely.isteni megtestesülés avatára (szanszkrit) . nászti nánátva szamdnyá (egy buddha nem tesz különbséget a szamszára és a nirvána között). az ávénika buddhaguna 2. időpontokra és helyekre. amsa avatár = részleges megnyil-vánulás (Kapila). foka.tudatállapot.illúzió. erre épül a kínai huajan és a japán kegon iskola avatár (szanszkrit) . nászti szmritihánih (egy buddha ismeri mások gondolatait és a szükséges üdvös módszereket).

meghatározhatatlan. nidána. egymásba nőtt. kegyesség (kuszala-múlá) avikára parináma váda (szanszkrit) . ezt azonban egyfajta pozitívabb élethez és természethez való viszo-nyulás jegyében még kiegészíti azzal.himnuszgyűjtemény.nem-ártás. énkép-zet. az 1. teremtő tevékenységének a manifesztációja avirati (szanszkrit) . kollektív tudat. végtelen).az ávénika buddhaguna 12. az avjakta prakriti és az anyag közös tulajdonsága (szánkhja) .a nem-tudás áramlása avidjészrava (szanszkrit) . nemközlő elem. a Kálacsakra első mezője. Zarathustra műve avicsára (szanszkrit) . forró pokol avidjá (szanszkrit. mentális tevékenysége. anyagilag összetartozó.a gondolatmenet felidézésének hiánya (behatárolt. írott tibeti ma rig pa) alapvető nem-tudás. foka ávésa (szanszkrit) . mint a vivartaváda.lényegében ugyanazt tanítja.tulajdonba vétel ávésa avatár (szanszkrit) . tagja. összetevője aviddzsászava (szanszkrit) . nem-determinált avitarka (szanszkrit) . tudatlan létfokozat avidjaigha (szanszkrit) .tudati rongálás.meg nem szakított cselekvés.a 8 meleg pokol közül a legalsó avícsika (szanszkrit) . avatára Aveszta (perzsa) . a tapasztalati jelenségek az Isten végső valóságát rejtik.érzékiség avisésa (szanszkrit) .az elme 3. a szankhárák nem-tudása. az oksági törvény első tétele. a szamdnyá szkandha egyik összetevője aviccshina karma (szanszkrit) . az elme kizökkenés nélkül hosszú ideig kötődik tárgyá-hoz avícsi (szanszkrit. egyéni lélek.nem-megkülönböztetett. az egyik béklyó. kiterjedt. szellemi vakság. a korábbi élet karmája. a rúpa szkandha 11.nem elkülönülő. ászava avihimszá (páli) .a nem tudás hajlandósága avidnyapti rúpa (szanszkrit) . páli aviddzsá. a paticcsa szammupáda 1. metafizikai tudatlanság. kínai api diyu) . hanem az Isten csodálatos kreativitásának.az átman nélküliség megismerése gondolatmegfo-ganás nélkül avivékin (szanszkrit) . egy buddha különleges erénye aviccshina pravartak manaszkára (szanszkrit) .isteni személy isteni hatalommal részlegesen felruházott megnyilvánulása.szüntelen kínú. hogy ez a megjelenő világ nemcsak egyszerűen káprázat.

testvér (csak megszólítás) axiu luo (kínai) . terjengő (praszava dharmí). amely a testtel egyidejűleg jön létre.Azonos-e egymással az élet és a test? avjakrita dharma (szanszkrit) . ami nincs mindenütt (szánkhja) ávodá sebálév (héber) . nem-teremtett. a testtől kevésbé függ.szent jelvények B ba dzra kro dhí shvari ma (írott tibeti) . ezért sokféle módon próbálják megidézni.szívvel végzett szolgálat. lélektelen (acsétana).barát.a lélek egyik része. a lélek energia-természetét képviseli. az ima avráh (szanszkrit) . mint a ka-lélek. egyes korokban törekednek arra. báál hátokéá (héber) .Létezik-e a Tökéletes a halál után? .pálmalevél csíkok azê (vodu) .aki a sofárt fújja báál koré (héber) .Ré kiáradása.Vadzsrahéruka ba glang szpjod (írott tibeti) . a haszid mozgalom alapítója .erkölcsileg semleges hatás. a prakriti eredeti. kinyilatkoztatott szöveg ba/ba-lélek/lélekmadár (egyiptomi) . közös (számánja).Benáresz. és ott lakik. vibráló (viszama). de halhatatlan.meg nem határozott minőségek avjakta (szanszkrit) . a rosszakarat hiánya avjakrita (szanszkrit) .nem-haragvás. egyes sírokon külön ajtót festettek számára.kibontakozatlan. egymásba nőtt (avivékin). kerekded testű madárként szokták ábrázolni.a szenvedélymentes szint a formavilágban ávuszó (páli) . nincs mindenütt.nem átfogó. egységes állapota (szánkhja) avjápin (szanszkrit) .Izráel ben Eliézer (a Jó Név mestere). a teremtett és nem-teremtett közös tulajdonságai: háromgúnás (trigunam). hogy a ba-lélek visszaszálljon a testhez. emberfejű.hivatásos Tóra-olvasó Baál Sém Tov (héber) . nem átható.Időbe vetett-e a világ? . a halál után a csillagok közé száll. az ősa-nyaggal ellentétben a vjákta.Vadzsrakrodhésvarí ba dzre heruka (írott tibeti) .avjá páda (szanszkrit) . a Buddha által megválaszolatlan 14 kérdés: Állandó-e a világ? Vagy nem? Vagy mindkettő? Vagy egyik sem? .aszura azan (vodu) . Váránaszí ba ré (egyiptomi) .Godanija Bá rá na szí (ejtett tibeti) .

a láncokat húzó legszörnyűbb loa baku/t/ (egyiptomi) .a Brahmá szútra feltételezett szerzője baddha (szanszkrit) .a Kathmandu-völgy folyója. szampradzsanjabala.a meghódított terület adója bakufu (japán) . szilárd baddha haszta shírsászana (szanszkrit) .ártó szellem.beszorított lótusz-tartás (hatha jóga) Badè (vodu) .a mezuza tokja bak csag (ejtett tibeti. ide hozták Indiából fehér lovon a buddhista szent könyveket lefordítani (a fehér a Nyugat színe). Manipur királya babs me (írott tibeti) .külső karmikus beérés báhja kumbhaka (szanszkrit) .kötött.sz. a boszorkányok szolgálója bakászana (szanszkrit) .a szelek istene badji (vodu) . amikor Mandzsusrí kardjával átvágta a tavat övező hegyvonalat bagui/badji/sobadji (vodu) . a tudat dualisztikus szintje baka (vodu) . a szentély azon része.nepáliak. ahol a loák oltára van bahiranga szádhaná (szanszkrit) . szmritibala.a buddha 10 ereje. 58-75) ez volt a főváros bájit (héber) .lenyomott szög-tartás (hatha jóga) baddha padmászana (szanszkrit) .gyakori munkálkodás az önfejlesztésen Bai ma Si (kínai) .abhjásza bag chagsz dbjingsz (írott tibeti) . nijama. virjabala.bagui bag chags (írott tibeti) . ahol a vágyak uralkodnak Bagmati (szanszkrit) .atya Babbruváhana (szanszkrit) . leszorított.fej-tartás leszorított karral (hatha jóga) baddha kónászana (szanszkrit) .külső gyakorlás (jama.Ardzsuna és Csitrángadá fia.bábá (szanszkrit) . ami akkor keletkezett.Fehér Ló Kolostor Luo jangban.titokzatos hatalmak háza. Ming di idejében (i. ásajabala. a 37 bódhi-paksika dharma része .a hajlamok tere. írott tibeti bag cshagsz) szokásszerű hajlam.katonai kormányzó Bal (ejtett tibeti) .gólya-tartás (hatha jóga) Bakoulou baka (vodu) . ásza-na) báhja (szanszkrit) .kilégzés utáni légzés-visszatartás (hatha jóga) báhulíkamma (páli) . paricsájabala. Je mon fia bala (szanszkrit) .pab me Bádarájana (szanszkrit) . a 6 képesség: srutibala.

szent fa (Ficus bengalensis) Bankei (japán) . egyben Visnu egyik inkarnációja. ünnepe dzsjestha hónapra (május) esik balaroga csikitsza (szanszkrit) . a kötöttségnek alávetett személy bandia (szanszkrit) .megkötendő. antarábhava bar do drug (írott tibeti) .szorítás. 1622-1693).Krisna bátyja.tiszteletre méltó. adomány. A népszámlálás könyve banda (vodu) .alamizsna.Biblia. de átkerült Rohiní méhébe.kószalai falu.Balaráma egyik neve Baladéva (szanszkrit) .a hat köztes lét (szkye gnasz. kötöttség. meditáció /szamten/.és nőgyógyászat. elzárás (hatha jóga). Radzsvata rádzsa lánya. halál folyamata /csikai/. Rjómon templom. írott tibeti dbal cshen ge khod) . először Dévaki volt az anyja. álom /milam/. ájur véda Bali (szanszkrit) . Kálacsakra és Siva megfelelője Balcsincsojdzsoo (mongol) . kötés. tanítója Dósa zen mester bar do (ejtett tibeti.a parancsolat fia. szrid pa) bar micva (héber) .vánara király.dvévácsika Bámidbár (héber) . átmeneti állapot (élet /kje ne/. 13 éves fiú avatása Bardo Thödol (ejtett tibeti) . nepáli szerzetes banjan (szanszkrit) . hogy Kamsza ne pusztíthassa el. ájur véda balaváhana (szanszkrit) . a létrejött halál /csonyi/. fiai Nisatha és Ulmuka.rinzai zen mester (i. felesége Révatí. Bhagu remetesége Balaráma (szanszkrit) . szanszkrit devahán) . kötelék bandhja (szanszkrit) .a világot uraló démon balí (szanszkrit) . Jadava királya Bálaka lónakára gáma (páli) . rmi lam.Balaráma egyik neve.Balabhadra (szanszkrit) . kezében eke vagy buzogány van.erőltetett rögzítés Balcshen gekö (ejtett tibeti. sz.köztes lét.erotikus guédé táncfajta bande (ejtett tibeti) .bön isten. chosz nyid.kötöttség. Tóra.gyermek-gyógyszerek.szerzetes miniszter bandha (szanszkrit) . a mantra jóga gyakorlata Bálí (szanszkrit) . áldozat.az első takilcsi balguti (szanszkrit) .a Köztes Lét Hallomásbeli Nagy . Szugríva bátyja Balluka (páli) . Balabhadra. 'chi kha.gyermek. Haladuja. írott tibeti. neve még: Baladéva. koponyatál bandhana (szanszkrit) . a halál után /szipai/). Vaszudéva fia. Krisna testvére. bszam gtan.

a világ királya. Elohénu meleh haolám.bhagavat bcong kha pa (írott tibeti) .zen mester (i.egy guédé. sorsosztó bcom ldan 'da (írott tibeti) .egy guédé Baron le Croix (vodu) . (Áldott légy. 1644-1694) japán költő Básztet (egyiptomi) . Macuo (japán) . mestere Nangaku Edzsó Baszo. 12.egy guédé Baron Samedi (vodu) . 709-788). Örökkévaló Istenünk.anátman bdag meg (írott tibeti) .sz.átman bdag med pa (írott tibeti) . aki előteremted a kenyeret a földből.Congkapa bdag (írott tibeti) .szugata bde mchog 'khor lo (írott tibeti) .bhagavan bcom ldan 'dasz thub pa drug (írott tibeti) . a városállam politikai és vallási feje basilissa (görög) .fonott ünnepi kalács.Megszabadítója barhesz (jiddis) .i.áldott az igaz Bíró.cen bcan dang rang gis 'go lha (írott tibeti) erőszakdémon. a 12. bőrtok bátlánim (héber.dobfektetés bcan (írott tibeti) .a Legfelső Gyönyör Köre .a parancsolat leánya.két házacska (1 + 4 üreg) a tfilinben. életévüket betöltött lányok felnőtté avatása bátim (héber) .harci dobolás marré paquette idején bat micva (héber) .) Baron Cimetière (vodu) . századi reformer.szukha bde ba can (írott tibeti) . fölszeletelésekor: Baruh atá Adonáj.sz.a hat győzelemmel túljutott hatalmas bcom ldan wdasz (írott tibeti) .(i. temploma: Bubasztisz bat gè (vodu) . lidérc. kínai Ma cu Tao jin) . hamocí lehem min haárec.nairátmja bde ba (írott tibeti) . halálesetet hallva basileus (görög) .Athén első embere.macskafejű nő.munkanélküli. a közösség által eltartott ember bay manger tambour (vodu) . a vírasivizmus alapítója Baszo Dóicu (japán. jelképe: macska.a basileus felesége basti (szanszkrit) .sz. ájur véda Baszava (szanszkrit) . jelképe sírhant utánzaton álló cilinderbe és fekete ruhába öltöztetett fekete kereszt baruh dajan haemet (héber) .Szukhávatí bde bar gshegsz pa (írott tibeti) .gyógyanyaggal teli beöntés. jiddis batlenok) .

a testtől megvált értelem ben (héber) .bdud (ejtett tibeti) . de több darabból épített központi kőoszlopait.dü nyi bdud rci (írott tibeti) .tojás (széder este) becon (ejtett tibeti) .Amritakundalin bdud szpjod (írott tibeti) .Az út beszéd általi megértése.a test szerkezete bem rig bral nasz (írott tibeti) .Visvakarma 'bdzsor ba drug (írott tibeti) . különösen a muzsikusok iste-ne. a Buddha első prédikációjának helyszíne benben/benbenet (egyiptomi) .pranidhána berákhot (héber) .gadá becsittaszja szamádhi parináma (szanszkrit) . a világ teremtésekor először ért a napfény.démon.csi bdzsi szva kar ma (írott tibeti) . a benbeneteket bencsolás (jiddis) . vörös bdud rtsi 'khdzsil ba (írott tibeti) . amit az „Első Alkalom” idején.város a Gangesz középső folyásánál.birkát hámázon Bendova (japán) .körülmetélés (circumcisio) .a tokiói Jaszukuni sinto templom Beluva (szanszkrit) .a 3 gyászos hét Benáresz (Váránaszí. ára.a benben az a mitikus kő.düg jal bdud rtsi dmar mo szdig pa'i mgo (írott tibeti) . dinasztia idején a naptemplomok obeliszkre hasonlító.dü csö bdzsi (írott tibeti) . dud bdud nji (írott tibeti) .valakinek a fia bén hámcárim (héber) .elme Bekkaku kanpei taisa (japán) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.a művészetek. ejtett tibeti Bá rá na szí) . és kifejezetten ennek jelképeként építették az V.eredendő megvilágosodás Benten/Benzaiten (japán) . dzsorva drug be con ldzsang nagwa'i mgo (írott tibeti) .dü ci bdud rgjal (írott tibeti) . eredetileg a hindu Szaraszvati benyuan (kínai) . Dógen műve benjue (kínai) . sötétzöld bécá (héber) .áldásmondatok berit milá (héber) . ezt szimbolizálja a piramidion a piramisok és az obeliszk hegyén.a Bűvitalú Skorpiófejű.a Fütykös Rókafejű.Ambapáli nyaralója bem (írott tibeti) .

e. ahol az érző lények tartózkod-nak Bhagadatta (szanszkrit) . Tartalma szerint: két harcba induló sereg egyikének vezére megriad a rá váró feladattól.Javana királya bhagavá (szanszkrit) .a temető bét ha midrás (héber) . a szülés védnöke beszámim (héber) . a Buddha egyik jelzője Bhagavad Gítá upanisad (szanszkrit) . megszólítás Bhaddija (szanszkrit) . Krisna tanítása a mű.a panycsavaggíják közül az egyik. műve Viszuddhimagga Bhadanté Gótama/Bhanté Gótama/Bhó Gótama (páli) . 3102.a Templom bét ha olam (héber) . könyvének 25-42.vibandha bgo bo nyid kjisz grub pa (írott tibeti) . kapilavaszthui szakja bhadra (szanszkrit) .illatos fűszerek bét ha hájjim (héber) .az egyik pitta.a páli kánon teljes ismertetése i.Gótama úr.a gyülekezés háza (Kneszet) bét hátfilot (héber) . fejezete (700 vers-szak).minden élő gyülekezőhelye. február 8-án kezdődött.az imák háza. alsó fokú iskola bgegsz (írott tibeti) .áldott.védelmező isten. és beszédbe elegyedik harci kocsijának hajtójával.a vadzsrajána egyik neve Bhadrakáli (szanszkrit) . temető bét széfer (héber) .Bész (egyiptomi) .az élet háza. akiről időközben kiderül. 4. Kanakamuni. megundorodik a testvérharctól. ájur véda bhadzsan (szanszkrit) .az a világ. majd sorban egymás után 1004 bhadzsak (szanszkrit) . Kásjapa).szent énekek éneklése bhádzsana lóka (szanszkrit) .. a jesíva olvasóterme bét ha miklás (héber) .szvabhata sziddha Bhadanta csaríja Buddhaghósza (szanszkrit) . hogy maga Krisna isten. zsinagóga bét moéd lehol haj (héber) .a könyv háza. A harc i. Gótama előtt 3 (Krakucsanda. a temető bét ha kevárot (héber) . írott tibeti bszkal pa bzang po) jó korszak. A Mahá- . amelyben megjelennek a buddhák.az örök ház. tanház.hindu augusztus bhadra jána (szanszkrit) .-5. a temető bét hakneszet (héber) .Durga bhadrakalpa (szanszkrit. tkp.A Magasztos szózata a Mahá-bhárata című indiai eposz 6. a bőrben létrejövő kémiai folya-matok. sz.a tudomány háza.sz.

Krisna jelzője bhagavat/bhagaván (szanszkrit.e. rágátmika.a köznapi világ bhakta (szanszkrit) . aki eltávozott a forgatagból. áhítat. győzelemmel túljutott.sz. a mantra jóga gyakorlata. Dévadaha városába menet a Lumbiní ligetben Bhagavató námakaranam (páli) . magasztos Bhágavata (szanszkrit) . magasztos. osztályrész. írott tibeti bcom ldan wdasz) .a segítő Isten iránti bizalom jógája.az Úr (a Buddha) fogantatása Bhagavató pánigahanam (páli) . sz.félelmetes tartás (hatha jóga) bhája (szanszkrit) . odaadás. ő a felelős azért. ejtett tibeti csomdende.az Úr (a Buddha) elmélkedése Bhagíratha (szanszkrit) . egy buddha. mint a bőkezűség előfeltétele bhakti jóga (szanszkrit) .a belégzést megelőző visszatartás bhájana loka (szanszkrit) .az egyik sziddha bhairavászana (szanszkrit) . 10.szakja szerzetes Bálaka lónakára gáma falunál Bhairava (szanszkrit) . a legfelsőbb.Krisna története.e. pará bhakti).az Úr (a Buddha) születése i.diadalmas /magasztos. könyvének Anugítá (Második ének) szakasza megismétli a tanítását. 563 Vészákha hónap teliholdjakor a Mésza (Kos) jegyében. szanszkrit Bhrigu) . levágta Brahmá 5. tiszteletreméltó.bhárata 14. akit könnyen elégedetté lehet tenni. i. a Buddha jelzője. Úr. mert becsmérelte Bhairava jógi (szanszkrit) . bhagaván (szanszkrit. fejét.félelmetes.félelem bhája kumbhaka (szanszkrit) . a rádzsa jóga része . 547ben Bhagavató patthama dzshánam (páli) .a legmagasabb létezés Bhagu (páli. írott tibeti bcom ldan 'da) győzelemmel túljutott.rádzsa.istenszeretet.Srímad Bhágavatam Bhágavatam (szanszkrit) . szent. Bhagavató dzsáti (páli) . hogy a Gangesz a föld-re hullott bhagráva (szanszkrit) . Sziddhattha Gótama Szakja Bhagavató ókamti (páli) .Vaisnava purána Bhágavata purána (szanszkrit) . Siva egyik mellékneve.hívő bhakti (szanszkrit) . értelemmel meg nem fogható alkotóerő (vaidhi.az Úr (a Buddha) kézfogója i.az Úr (a Buddha) névadása.

tanmagyarázó Bhandagáma (szanszkrit) . a véghetetlen létesülési folyamat. műve: Brahmá szútra bhásja.dél-indiai klasszikus rituális tánc a tamil Nadu államban Bháratí (szanszkrit) .sz.narkotikum a szamádhi mesterséges előidézésére. önmagunk átadása Istennek a hinduknál Bhalluka (páli) .fújtató légzés (hatha jóga) bháva (szanszkrit. Dasaratha és Kajkéjí fia Bhárata (szanszkrit) . tippaní) bhásjapravádika (szanszkrit.alkommentár (tiká. . állapot.az egyik sziddha bharadvádzsa (szanszkrit) .bölcs. a nidána 10. páli bhasszappavádikó) .bhakti márga (szanszkrit) .Mandana Misra felesége Bhárhut (szanszkrit) . szent iratok ismerője bhánavára/bhánaka (szanszkrit) . a személyes összetevőktől meghatározott lét.Vásárvárás. de Dasaratha és Kaikéjí fia is. Vardhamána szülőföldje Vészálí-tól északkeletre bhándaka/bhanda (szanszkrit) . felolvasó.Bharadvádzsa-tartás (hatha jóga) Bhárat (szanszkrit) .az istenszeretet útja.Dusjanta és Sakuntalá fia.bhásjapravádika bhásztriká pránajáma (szanszkrit) . feloldódás (csittakkhana) bhante (thai) . 9. Ardzsuna egyik neve bhárata nátjam (szanszkrit) . dolog.hasis bhanga (szanszkrit) . természet. udvari filozófus Bhászkara (szanszkrit) . testi lét/dologi lét (rúpa bhava). a Bhárata-nemzetség tagja.a Bhárata-nemzetség tagja. vágylét/érzéki lét (káma bhava).helység Madhja Prades északi felében bhásja (szanszkrit) .vitamester. Ardzsuna egyik neve.szövegmondó.a bhédá bhéda védánta iskola alapítója (i. szándék. alaktalan lét (arúpa bhava). Brahmá szútra kommentár bhasszappavádika (páli) .az egyik dvévácsika (a másik Tapussza).zümmögő légzés (hatha jóga) bhánaka (szanszkrit) .India Bhárat Mátá (szanszkrit) . prédikátor.szerzetes Bhánukí (szanszkrit) .szövegmondó.létezés. alapvető indíték.India Anya Bhárata (szanszkrit) . foka. páli) .koponyatál bháng (szanszkrit) . nagy szent bharadvádzsászana (szanszkrit) . keletkezés. ukkalai kereskedő bhamarí pránajáma (szanszkrit) .). sz.

4.-9. tagja.-10. 9. aki felé fordul (abhimukhí). tiszta (vimalá).fejlődés-bölcsesség bhávanámaji (szanszkrit) elmélkedésből eredő . ragyogó (arcsismati).a létezés/keletkezés csúcsa. az egyik dasabala bháva szarga (szanszkrit) . fényhozó (prabhákarí). kibontakoztatás. 5. létesülés. a megingathatatlan (visuddha bhúmi) bhávaná prahátavjánsaja (szanszkrit) .uram. 6.gyakorlással létrehozott mágikus erő bhávanája (szanszkrit) . medi-táció. a jógában a csitta. 2. sz. a paticcsa szammu-páda 10. megszólítás bhávaná (szanszkrit) elképzelés.a képzelt létezéshez való ragaszkodás hajlama bhávanádzsá (szanszkrit) . írott tibeti sgom lam) . 10 szintje: 1. tudati kiművelés. evolúció bháva tanhá (szanszkrit) . kiszélesítés. meditáció bhávanámájá pradnyá (szanszkrit) . ami a nemes nyolcrétű ösvényt követi. a szánkhjában a linga. megingathatatlan (acsalá). okból létező entitás bháva csakra (szanszkrit) . 10. fejlődés. a tudat átalakítása.buddhista szerző (i.a legala-csonyabb (apája bhúmi) és a lét csúcspontjának világáig (bhavágra) és a világon túli dolgok ismerete.természet.a létrejött üressége bháva szamaszarvatragámini pratipad dnyána (szanszkrit) . azonosulás.életkerék. a 8. a 9.a hajlamoktól gyakorlat által történő megszabadulás útja bhávana rágánusaja (szanszkrit) . 3. az elmélyülés/ azonosulás /meditáció/ gyakorlás útja. nagy kiterjedésű (dúramgamá). mentális fejlődés. a dharma felhője (dharmamégha). a srávakák és a pratjékabuddhák útjának 4. győzhetetlen (szudurdzsajá). létszint bhavam (páli) . a keletkezés szomjazása.) bhávágra (szanszkrit) . belülről fakadó ráébredés. foka. örömteli (pramuditá). az elmúlás szomjazása Bháva vivéka (szanszkrit) .szellemi önfejlesztés. 8.a fejlődés ösvénye. mandala bháva dristi (szanszkrit) . de a meditáció tárgya is bhávaná maja pradnyá (szanszkrit) .sz. 7.sásvata váda bháva súnjatá (szanszkrit) . az újrakeletkezés folyamán létrejövő állapot.a létezés.a létesülők kibontakozása. haszonnal járó (szádhumatí).fejlődés-bölcsesség bhávaná márga (szanszkrit. 7.

szerzetesközösség Bhikkhu vibhanga (páli) .bölcsesség bhávanéhaja (szanszkrit) .az egyik pándava a Mahábháratában.a kauravák és a pándavák rokona. a Buddha bhódzsa (szanszkrit) .szerzetesnők közössége Bhikkhuní vibhanga (páli) .előírások a felszentelt szerzetesnőkre (364 szabály) Bhíma (szanszkrit) . A szerzetesnővérek kötelezettségeinek elemzése bhiksu (szanszkrit.bhéka-tartás (hatha jóga) bherunda (szanszkrit) . az öröm tárgya bhógjam (szanszkrit) .gyakorlás által megszüntetett bhavánga (szanszkrit) .Brahmá purána bhédá bhéda (szanszkrit) . ejtett tibeti gelongma) .sz.Tipitaka. páli bhikkhu. a Buddha tanítványai.előírások a felszentelt szerzetesekre (253 szabály) bhiksuní (szanszkrit. koldus. a lét szubjektív állandósága bhavaniródha (szanszkrit) .kommentáríró (Jógaszútra) bhóga (szanszkrit) .jádava törzs Bhódzsa (szanszkrit) . külön-bözőség nélküli bhédana (szanszkrit) . Sántanu és Gangá fia Bhismaka (szanszkrit) . szerzetes bhiksu síla (szanszkrit) .haszon.Tipitaka.keresztüljutás. ejtett tibeti ge long) .szerzetes. alapítója Bhászkara (i. Vidarbha rádzsája. áramló tudatfolyam. az álom forrása. egyben evő is .életmentő orvos.élet-áramlás.félelmetes. egy madárfaj Bhikkhu szamgha (páli) . Rukminí apja.a látszólagos létezés hajlandósága Bhavisja (szanszkrit) . a tudattalan (lélek) változó folyamata.létesülés bhavánga szota (szanszkrit) .). Visnu Balaráma nevű inkarnációjában megtanította a buzogányharcra Bhísma (szanszkrit) . Brahmá szútra kommentár.női szerzetes.védánta iskola. áttörés bhékászana (szanszkrit) . műve: Brahmá szútra bhásja.a létezés megszűnése bhavászana (szanszkrit) . koldusnők bhiksuní síla (szanszkrit) . Prithá és Váju fia. sz. élvezet. ijesztő. ászava bhávászrava (szanszkrit) .az új tudattartalmak létesülésének rongálása. a kauravák főve-zére a Mahábháratában. az intuíció. A szerzetesfivérek kötelezettségeinek elemzése Bhikkhuní szamgha (páli) .Rukminí bhiszakkószallakattó (páli) . 9.ennivaló.

talaj bhúmiszparsa mudra (szanszkrit) . víz. anyagi világ.bódhiszattva szint. bráhmanok. űr).kígyó-tartás (hatha jóga) bhudzsapídászana (szanszkrit) .aki tapasztal. érvénytelen tudás. hogy ellenállt Mára kísértéseinek bhúr (szanszkrit) .hibás. illúzió Bhrigu/Bhagu (szanszkrit) . svitíja dhjána.a lények tömege Bhútanátha (szanszkrit) . lépcsőfok. a mindennapi emberek ura bhútátman (szanszkrit) . ájur véda bhúta/bhútáni (szanszkrit) .föld adományozása Bhúdéví (szanszkrit) . csaturtha dhjána.ájur véda bhuvah (szanszkrit) . létezők bhútadámara (szanszkrit) .föld bhúman (szanszkrit) .bhóktar (szanszkrit) . 9 szint: káma. tudatos én bhútavidjá (szanszkrit) . a bhadanté/bhanté/bhó megszólításból bhramarí (szanszkrit) .növényi élet bhútagana (szanszkrit) .elmebetegségek.félelmet keltő kéztartás bhútagáma (szanszkrit) . tritíja dhjána.föld bhúdána (szanszkrit) .zümmögő légzés (hatha jóga) bhranti (szanszkrit) .földet érintő kéztartás. jelképe zárt lótuszvirág bhudzsa (szanszkrit) . egyben ennivaló is bhoktri (szanszkrit) .5 anyagi elem (föld.Siva egyik mellékneve.evő. írott tibeti sa) .a sárga tárá. levegő.elemi lélek.uramozók.abhúta parikalpa bhránti darshana (szanszkrit) .levegő.föld. naivaszamdnyá nászamdnyájatana bhúmikatva (szanszkrit) . akik gyakran használták.vállszorító-tartás (hatha jóga) bhuma (szanszkrit. a Buddha a Földet hívja tanúságtételre. a bioenergetikai erők birodalma.Brahmá fia Bhrikutí (szanszkrit. váll bhudzsangászana (szanszkrit) . dhátu. ákásánantjájatana.kar.teljesség bhúmi (szanszkrit) .szilárd alap. élvez bhóvádi (páli) . ejtett tibeti) . női bódhiszattva bhu (szanszkrit) .áldozat az emberinél alacsonyabb fokon álló életformákért bhúta vidjá (szanszkrit) .Visnu másik felesége. prathana dhjána.kaurava harcos bhúta jadzsna (szanszkrit) . ákánycsanjájatana. vidnyánánantjájatana. tűz. a 3 világ egyike . fokozat. a 3 világ egyike Bhúrisravasz (szanszkrit) .

493-ban Adzsátaszattu. Esztér (Eszter) bídzsa (szanszkrit. írott tibeti sza bon) . 4. K'tuvim (Szent iratok). J'hósuá (Józsua könyve). aki egy ligetet (Kalandaka nivápa) ajándékozott a Buddhának.orr-tudat bian jian (kínai) .csíraszótag bídzsani jáma (szanszkrit) . J'sájáhu (Jezsajás).mangó (Aegle Marmelos). Tré-Ászár (A tizenkét kis próféta könyve). Sir Hásirim (Énekek éneke). N'hemjá (Nehémiás). Div'ré-Hájámim (Krónikák). az 5 természeti törvény egyike Biksátana (szanszkrit) . titokzatos hangcsoport bídzsa mantra (szanszkrit) . D'várim (A tóraismétlés könyve). 1. N'viim Risónim V'áhárónim (A korai és későbbi próféták könyve). Ijóv (Jób).mag-törvény.Subhakritszna biberhut (jiddis) . Kohelet (Prédikátor könyve). csíra.bhuvar loka (szanszkrit) . M'láchim (Királyok első és második könyve). S'muél (Sámuel első és második könyve). Vájikrá (A papok könyve).Rádzsagriha (Magadha) rádzsája. Jirmijáhu (Jeremiás). Hámes M'gillót (Öt tekercs). Sóftim (Bírák könyve).e. a prákriti sakti . D'niél (Dániel). T'hillim (Zsoltárok). 2.kép-tükörkép.mantra-mag (pl.hódprémből készült kucsma Biblia (héber Táná'ch = Szentírás) .rituális kiáltás a petro rituáléban bilva (ejtett tibeti) . Mislé (Példabeszédek).antahkárana Bian jing tian (kínai) . 3. az egyik szerencsés tárgy bima (héber) . megölte bindu dhjána (szanszkrit) . a jó karmával rendelkező lé-nyek helye bi siki (japán) . Ezrá (Ezrá).mag. 'Táv' (Tóra) = B'résit (A teremtés könyve). az aum).antagráha dristi bian jian (kínai) .sátor Bilésaja (szanszkrit) . Isten és ember különbsége Madhva szerint Bimbiszára (páli) . J'hezkél (Ezékiel). amelyen a széfer Tórát olvassák bimba pratimba (szanszkrit) . koponyaedény-nyel kolduló szerzetes bila (vodu) . a szél. amely megmarad a dzsapa után.az atmoszféra.a zsidóság szent könyvei. Bámidbár (A népszámlálás könyve). a gunákat jellemző kampanák bídzsáksara (szanszkrit) . Échá (Jeremiás siralmai). S'mót (A kivonulás könyve).Siva egyik megjelenési formája. i.az egyik sziddha bilobilo (vodu) .pontszemlélet. a fia. Rut (Ruth).emelvény.

a bölcsesség harmadik szemét.élvezeti áldások birkat ha gómel (héber) .maitrí bjang chub (írott tibeti) .lantféle bizango/bossou/galipote (vodu) . gyökere az uszíra. a dasa akusala prativirati síla 9. csöpp. ejtett tibeti thikle.mahábhúta 'bjung ba ri la szbnyegsz pa (írott tibeti) .parancsok teljesítésére mondott áldások birhot nehenin (héber) . gyűjtemények. gömböcske.Gridhrakúta bja rog (írott tibeti) . a lét szomjazásának szimbóluma birhot hodáá (héber) . férfiaknál a függőleges vonal Visnu követői. homlokjel.minden dolog értékazonosságának bölcsessége 'bjung ba (írott tibeti) .bűnöző boszorkány csoport bja ka lan da ka gnasz pa wod ma'i chal (írott tibeti) .bódhiszattva bjápáda (szanszkrit) .az elemlétezők hegyre futása az avadgúti mentén 'bjung rcis (írott tibeti) .thob pa bjodo so csi (japán) .akuszala múlá bjápáda virati (szanszkrit) . nők homlokjele.étkezés utáni áldás birkat kohanim (héber) .dzsung va 'bjung ba chen po (írott tibeti) .fűféle (Andropogon muricatus). a tett tárgya a másik ember.Kandzsur bka' mdo rgjud (írott tibeti) .dzsarok bjamsz pa (írott tibeti) . írott tibeti thig le) .ka tam pa bka' 'gyur (írott tibeti) . hagyományozott tudás) . dicsőítő.magasztaló.vjápáda bjer thob (írott tibeti) . tagja bjápádo (páli) .bódhi bjang chub kji szemsz (írott tibeti) .papi áldásosztás biva (japán) .bódhicsitta bjang cshub szemsz dpa' (írott tibeti) .tartózkodás a rosszakarattól. metafizikai értelemben a semmit.megnyilvánulása a laja jógában bindu/tilaka (szanszkrit. a nullát jelképezi. hálaadó áldások birhot micvot (héber) .a Buddhának tulajdonított szövegek (parancsolat.pont. a vízszintes pedig Siváé Bindunátha (szanszkrit) .dzsung ci bka' gdamsz pa (írott tibeti) .az egyik sziddha binkaki (japán) .puszpángfa fésű bírana (szanszkrit) .vészt követő hálaadó áldás birkát hamazon (héber) .Kalandaka nivápa bja rgod kji phung po (írott tibeti) .

helység. írott tibeti bjang chub. ájur véda Bódhgajá (szanszkrit) .bka' rgjud pa (írott tibeti) . kája dharma. amely alatt a Buddha megvilágosodott. japán boszatszukai) .-5.bódhiszattva kocsi. ízlelés.a To bod (ejtett tibeti): Felső-Bod szóból származik. 2. a Középbirodalom idején vált népszerűvé bné háir (héber) .felébredett. mintha köpenybe burkolózna az alak. dnyána. az ávénika buddha guna 13.-6. 3.Tasilhunpo bkug (írott tibeti) . anágámik és sróta ápannánik kora.la bla bresz (írott tibeti) .) bódhi szattva csarjá (szanszkrit) .la dre bla gnasz (írott tibeti) . bódhi-fa. mely mindig kuporgó tartásban ábrázolja a megmintázott személyt. felületét gyakran használták feliratok elhelyezésére. aszvata (Ficus religiosa). a síla kála első szakasza bódhi paksika dharma (szanszkrit) . 4. ahol a Buddha megvilágosodott bódhi (szanszkrit.örömhírt hallva blo grosz rin cshen (ejtett tibeti) . 4 riddhipáda. 8 márga) Bódhi rádzsa kumára szutta (páli) . 7 bódhjanga. kínai dao.szoros formai követelmények szerint készült szobor. a test részletei nincsenek kidolgozva és csak a fej különül el a kockaszerű formától. japán kenso) . tibetiek. 1500 év).Bódhi királyfi szútra (Tripitaka Szútrapitaka 85.la ne bla 'gugsz (írott tibeti) . 5 indríja.-18. csak a mahájánában bódhi szattvajána (szanszkrit) .guru.a megvilágosodás során elnyert tudás. láma blí ájin hará (héber) . foka bódhi kála (szanszkrit) . megvilágosult tudat bodhak (szanszkrit) .a megvilágosodás 37 szárnya (4 szmritjupaszthána. pippalfa. 5 bala. 6 különleges dharma: 1. Je mon fia bodaisin (japán) .a város fiai (1 évnél hosszabb ideig voltak a városban) bobe (jiddis) .a bölcsesség kora (az arhatok. vák karma. csitta karma. 4 szamjag prahána.ta si bkraszisz lhun po (írott tibeti) .nagyanya Bod (ejtett tibeti) . a mahájána .Lodö Rincsen blokkszobor/kockaszobor (egyiptomi) .kuk bla (írott tibeti) . az út.la guk bla ma (írott tibeti) .az egyik kapha.ka gyü pa bkra szisz (írott tibeti) .a bódhiszattva életútja bódhi szattva szamvara síla (szanszkrit. száj.a bódhiszattva önmegtartóztatás szabályai.

az elme buddhaléte. Shantidéva műve bódhicsitta (szanszkrit. japán Daruma) . mahájána-jógácsára szútra. az első pátriárka.megvilágosodott tudatosság. 470-534) az első Indiából Kínába vándorolt pátriárka az i. kínai pátriárka (Hui neng) nem nevezett ki utódot bódhimanda (szanszkrit) . ejtett tibeti Csangcsub Lamgji Dönma) .Bódhi rádzsafiú szútra (Tripi-taka Szútrapitaka) Bódhirucsi (szanszkrit) . 520-ban). kínai jue fen) . a gyakorlott elme szimbóluma (fehér a homlokon /együttérzés/. indiai. az üdvösség gondolata.sz. anyagtalan égi bódhiszattvák Bódhiszattva bhúmi (szanszkrit) . 5.a megvilágosodás 7 tényezője. ejtett tibeti dzsang csup szem pá. . a mahájána eszményi alakja. aki elszánta magát a megvilágosodás elérésére. az 5. amely elszánta magát arra.sz. hogy eljut a megvilágosodáshoz bódhicsittopáda (szanszkrit) .sz. 28 indiai és 5 kínai pátriárka volt.Az ébredéshős lépcsőfokai. amíg szenvedő lényeket talál. 538-ban bódhiszattva .a megvilágosodott elme létrejötte Bódhidarma (szanszkrit. mint a 28. átlagos ember buddhatudattal. a Jógácsára bhúmi sásztra része bódhjanga (szanszkrit. aki nem önös érdekből törekszik a megvilágosodásra. hanem azért. egyben az első kínai is.sz.a 3. hónap bogdo gegen (mongol) .megvilágosodás terasz Bódhipathapradípa (szanszkrit. írott tibeti bjang chub kji szemsz) . mongol . majd Luo jangban telepedett le. végül a Sao lin kolostorban végzett zazent. a 37 bódhi paksika dharma része Boédromión (görög) . potenciális buddha.felséges fényesség. hogy életét mások megsegítésének szentelje. írott tibeti bjang cshub szemsz dpa'.(szanszkrit. Atísa Dipankaradnya műve Bódhirádzsakumára szutta (szanszkrit) .A megvilágosodáshoz vezető ösvény lámpása. kínai Ta mo. megváltás-tudat. században (a hagyomány szerint i.kezdete Bódhicsarjavatára (szanszkrit) A bódhiszattva tevékenységek gyakor-lata. a megvilágosodás szándéka. japán boszacu) megvilágosodás-lényegű.(i. megvilágosító hozzáállás. először Nankingban. ébre-déshős. ezért nem lép a nirvánába mindaddig.-6. bölcs lény.Vaszubandhu kommentárjának fordítója i. vörös a köldökön /bölcsesség/). a buddhaságra való törekvés. ő.

3. edényégetés temetés után boumba (vodu) .1. Ikkjú tanítványa bómos (görög) .fakard gyakorlatozáshoz boko (vodu) . megkülönböztetés /büszkeség/.dharmadhátu (a realitás)/vágy/.a női szépség szűz istennője. jelképe szigony boula (vodu) .miniatűr sziklakert bonze (japán) .szombat esti szertartás az újoncavatási hét végén.az első takilcsi Borobudur .varázsló. formára nevelt.a 3 rada dob közül a legkisebb boulé zin (vodu) .törpe fa.buddhista egyházfő bohoum (vodu) .sz. a fekete mágiát gyakorló houngan bokono (vodu) . vagyis az 5 méreg megtisztított formája bön (ejett tibeti.táncfajta bölcsesség (4) (kínai si zhi) .áldozati gödör Bottfai (japán) . mindent teljesítő /mohóság/.fás pünkösdi rózsa (Paeonia suffructiosa) bothros (görög) . aki először jelenik meg. még be nem avatott hounsi bossal loa (vodu) . a hiedelem szerint Senrab Mivo (ejtett tibeti) alapította a Buddha idejében. szamatá dnyána. tyar . dzsol bon 2.tibeti sámánisztikus ősvallás.szelídítetlen loa bossou (vodu) .jós Bokuszai (japán) .mandala formájú templom együttes Jáván az i.bódhiszattva tudat boszatszukai (japán) . mahádarsana dnyána. kicsiben tartott növény bonszeki (japán) .buddhista papok megszólítása (a bozu /japán/ szóból) Boorcsi (mongol) . 3 korszaka van: 1.bódhiszattva ösvény boszacu siki (japán) .bizango boszacu (japán) . 4. pratjavéksaná dnyána.gyászdal bokken (japán) . századból bossal (vodu) . ragaszkodás a természetesen fölmerülő vágyakhoz bonpo (ejtett tibeti) .illúzió.buddhista szerzetes bonnó (japán) .bön-pap bonszai (japán) . 9.halotti rítus bohun (vodu) .bódhiszattva boszacu do (japán) . 2. az a loa.a templom előtti oltár a thysiának bonc (japán) . egykedvűség /féltékenység/. írott tibeti bon) .Afrikából érkezett néger. kritja anusthána dnyána bölcsesség (5) .bódhi szattva szamvara síla botan (japán) .zen mester. tükörszerű /harag/. a tudatot megzavaró tévképzetek.

tudás adományozása brahmá dhjána (szanszkrit) . aki a tanítvány útját járja. ébrenléte a nirvána. Megtartó. hordozóállata a hattyú.születés szerinti bráhman brahmá bháva (szanszkrit) .energiaközpont a mellkasban brahmá dána (szanszkrit) .pashcsimóttánászana (hatha jóga) brahmá csomó . az asztánga jóga 4. manuval és Pradzsapati brahmánista teremtésistennel. írott tibeti tshangs pa) (brih = kitágul) a Trimúrti első tagja. Mindenható.nőtlen tanítvány. egy falu papja bösaá tová (héber) . akik a világot Brahmá által teremtettnek hiszik. gjur bön (ejtett. Önhatalmú.ásrama brahmá csarija (szanszkrit) . lépése (jama) brahmá csarin (szanszkrit) . tanuló az upanajana után brahmá csarjászana (szanszkrit) . köszönés jó hír hallatán. néha azonosítják az 1. a teremtő isten. a buddhizmus nem tagadja a hinduizmus isteneinek létét. pusztulása után az új világkorszakkal új Brahmá születik a Visnu köldökéből kinyíló lótuszvirágból. Nemző. Legfelsőbb. egy adott istenben való hitet s az ennek megfelelő életmódot a buddhista felfogás egy természetes állomásnak tartja a megvilágosodás felé vezető úton. a benne való feloldódás. Brahmá birodalma a formavilág 4 ege közül a legalsóban van. ejtett tibeti Changpa.az Istennek felajánlott hindu áldozat brahmá kájikáh (szanszkrit) . szent élet. fő törekvésük a vele való egyesülés.jó órában. két világciklus között meditációban van. írott tibeti bon po) . társa Szaraszvatí.a tiszta Önvaló belső átélése brahmá jadzsna (szanszkrit) . Úr.Brahman állapot brahmá csárí (szanszkrit) .Brahmá szolgálóinak szintje a formavilágban . de nem tulajdonít nekik különösebb jelentőséget. Alkotás.bölcsesség. Teremtés. munka előtt bráhá (héber) . és majd Visnu kilégzése kelti új életre. elmélyülésében álmodja a teremtést. írott tibeti) átalakult bön bön po (ejtett tibeti. élete végén az Univerzum elpusztul.bon 3.első áldás a kidusokon bráhá levátálá (héber) . álma az újraszületések körforgása (szamszára). ide születnek azok. nőtlenség. tudatában mindkettő ugyanannak a két állapota. Atya brahmá bandhu (szanszkrit) .bön pap.hiábavaló áldás Brahmá (szanszkrit. felébredése a teremtett világ pusztulása.nemi önmegtartóztatás.

a kettősség nélküli.Brahmá színe előtt beszélők szintje a formavilágban Brahmá putra (szanszkrit. buzgóság /muditá/.brahmá-lyuk. (brih = növekszik).észak-indiai folyó brahmá randhra/amrita brahmá (szanszkrit. Világlélek. irgalmasság /karuná/. mindenki más-más szemszögből látja. ide torkollik az avadhúti Brahmá Szahampati (szanszkrit) . állapot. az Önvaló létezése. írott tibeti tshangs pa'i dbu ga/tshangs dbug) . Monro-nyílás (a harmadik agyüreg összeköttetése a két ventriculuszszal) a fejtető nyílása.-ban Brahmádzsála szutta (szanszkrit) . abszolútum. szahaszrára csakra. a tökéletes tudat kijárata.az égi világrészek buddhája Brahman (szanszkrit) . 5. Dígha nikája) Brahmághosa buddha (szanszkrit) .6 Mahápurána brahmá purohitáh (szanszkrit) .a meg nem nyilvánuló Ősok tisztelete (nirguna upászaná) Brahmá vaivarta (szanszkrit) . a szánkhja teisztikus változatában az Isten (Ísvara). alapítója Madhva Brahmá Szávarni manu (szanszkrit) . az abszolút ismerete brahmá vihára (szanszkrit) .Brahmá purána Brahmá vidhjá (szanszkrit) . kiegyensúlyozott életmód /upékhá/) Brahmádatta (szanszkrit) . rejtett. kínai fan tian) . majd Sríkántha műve brahmá upászaná (szanszkrit) . mivel tulajdonságok nélküli (nirguna). Ősok. a szusumna felső vége.A nézetek mindent felölelő hálója (Tripitaka Szuttapitaka. sz.tökéletes viselkedés.brahmá kshétra (szanszkrit) . a valóság 3 aspektusa. meg-nem-nyilvánuló.védánta Brahmá purána (szanszkrit) . az elmélye-dés első szintje a formavilágban brahmá mimánsza (szanszkrit) .Kászí uralkodója az i. ahol véget ér az avadhúti. a Lét.felekezet.Védánta szútra Brahmá szútra bhásja (szanszkrit) . vertex. mint .Brahmá birodalma. csak negatív jelzői vannak. ejtett tibeti Jarlung Cangpo) .a Legfelső Lényre vonatkozó tudás. sokrétűségét a Trimúrti szimbolizálja. manu Brahmá szútra (szanszkrit) .e.tiszta tudat brahmá lóka (szanszkrit.Bhászkara.Mindenható Úr Brahmá szampradája/Csaitanja (szanszkrit) .a 10.a Legfelső Lény. személytelen. a 4 erény (szeretet /méttá/. advaita.

értelemszerűen az árják az uralkodó varnák Brahmáputra (szanszkrit) . a papok Brahmánasankara ácsárja (szanszkrit) .kozmikus légzés brahmánda váda (szanszkrit) .a 4 örökletes varna egyike. Brahmá purána brahmánda prána (szanszkrit) .isteni állapot. az áldozati szertartások vezetése. Taittiríja. században Brahmánda (szanszkrit) .a világmindenség világai.Durgá egyik anyai kiterjedése Brahmó Szamádzs . Slókárdhéna.Brahman. Rám Móhan Roj (i. a Misna bevezető könyve. szimbóluma az ÓM. a hagyomány szerint történészek.. papok. 2. Sadvinsa.áldások.394..sz. a Buddha beszédeinek 64 erénye.Brahmá Társaság. megjelenései: Djausz. 395 brahmávihára (szanszkrit) . monoteista irányzat. Prithiví.sz. stílusa ld.i. erdei remeték. társadalmi átalakulást tervezett.bráhmana nő Bráhmani mantanika szutta (páli) .e.a társadalmi rendben az értelmiség. egy világ élettartama: 22.a Brahmá ismerői Bráhmí (szanszkrit) . harcolt a nők jogaiért. a szatí ellen Brakhot (héber) . a karuná. tiltja a képeket.a Védákat kiegészítő szakrális szövegek bráhmana varna (szanszkrit) . önmagára. a muditá és az upéksá megvalósítása. a Védákhoz írt magyarázó szövegek az i.88018 földi év. agnivihára brahmávit (szanszkrit) .nepáli tanító az i. .Brahmá megkísértése szútra (Tripitaka Szútrapitaka 49. Váju.áldozat (neutrum) és aki bemutatja (masculinum) bráhman/bráhmin (szanszkrit. Ákása.őstojás bráhmaní (szanszkrit) . Tándja. nevelők. brahman (szanszkrit) . századból (Aitaréja /Ásvalájana/.-8. Ap.nagy szent brahmaszvára (szanszkrit) .folyó Észak-Indiában Brahmarsi (szanszkrit) . Gópatha) bráhmana (szanszkrit) . írott tibeti bram ze) . Szúrja. családos gazdák és varázserejű bölcsek. 7. Maddzshima nikája 1. Satapatha.e.isteni hang. kétszer született. évezredtől az Indiába betelepülő árják és az őslakosság összeolvadásának eredménye. a szellemi világra és az anyagi világra vonatkozó egység. 9. isteni út a maitrí.) bráhmanizmus . szat csit ánanda (lét-tudatboldogság). 17221833) bengáli bráhmana alapította. elsődleges feladatuk a szent szövegek tanulmányozása és tanítása.

íz.az elélyülés köztes léte.kultuszszobor a szentélyben brgya szbyin dkar mo dom mgo ma (írott tibeti) .a szóma áldozat éneke.miatta vette föl Siva Ardhanárísvara formáját.dzsi 'bro (írott tibeti) . Imaúr Brihaszpativár (szanszkrit) . a sárkányok hangja bszam gtan (írott tibeti) . az elmélyedés 4.illegális menekítés Brihadáranjaka upanisad (szanszkrit) .általában alkalmi áldásmondások bram ze (írott tibeti) . Nadír. arhat) B'résit (héber) .Drokmi 'brog pa (írott tibeti) . a Szamje bszangsz (írott tibeti) . szakridágámin.Ardzsuna eunuch-neve Viráta udvarában Brihaszpati (szanszkrit) .vágy 'brog mi (írott tibeti) . a félistenek papja. druk 'brug szgra (írott tibeti) .a Barnamedve-fejű. jelképe imafüzér. kínai Guangguotian) .Sántaraksita kolostora.dri brihá (héber) .a 4 gyümölcs (srótápanna. hogy megvilágosítsa 'bri (írott tibeti) . Tóra.mennydörgés. Jádzsnyavalkja nézetei az Átman-Brahman azonosságról.a csütörtök hindu istene.tánc.drok pa bróhe (jiddis) . szamádhi bszam jasz (írott tibeti) .bráhman bram ze'i rigsz szhing szála chen po (írott tibeti) . buzogány. labda. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike fehér Brhringi (szanszkrit) .a megtámasztott 'brtson 'grusz (írott tibeti) . szintjének 3. A teremtés könyve bretas (görög) .a Szatapatha bráhmana vége. véda himnusz brisz/brit (jiddis) .szang bszgrub (írott tibeti) .Biblia.a felhők. anágámin. a Jadzsur véda áranjakája Brihannala (szanszkrit) .az istenek házi papja a Mahábháratában. birodalma a formavilágban Brihat száman (szanszkrit) .vírja 'brug (írott tibeti) . dhjána. hordozója lótusz vagy 8 ló által húzott szekér Brihat phala (szanszkrit.szála 'bras bu bzi (írott tibeti) .drup .dro bro (írott tibeti) .áldás brten pa (írott tibeti) .körülmetélés brjid (írott tibeti) .Jutalmak Sokasága égi birodalom. eskü. esők és a mennydörgés gazdái.

sz.pu mo bu szton (írott tibeti) . a buddhák sorában a Szakjamuni.punyjá bszod namsz kzi tshogsz (írott tibeti) .tun sing btagsz grol (írott tibeti) .e.Tengyur bsztun szing (írott tibeti) . a Köztes Lét könyvei közötti ráolvasás-gyűjtemény btang sznjomsz (írott tibeti) . írott tibeti sangs rgjas) .upékhá btang sznjomsz chen po (írott tibeti) .egykedvűség. budh: felébredés.kel me bszkal pa (írott tibeti) . Felébredett. a Szakják Bölcse nevet viseli. 14.Buddha Bucu do (japán) .bszgrub bja (írott tibeti) drupcsa bszkal me (írott tibeti) .őr-isten. 623/622-543) Kapilavasztuban született. a sinto pedig inkább a mindennapi életre irányul buddha (szanszkrit.utpannakrama bszlu (írott tibeti) .Bu tön Bu tön (ejtett tibeti. azért. kínai Fo) .tibeti vallási irányzat bu ma (ejtett tibeti) . a történelmi Buddha (Gótama Sziddhattha /páli/ i. hotoke (japán). 566-486/563-483. a hagyomány szerint a történelmi Buddha előtt már 6 buddha .bhadrakalpa bszkdzsed rim (írott tibeti) . legtöbbször együtt van a sinto oltárral.punjá szambhára bszrung ba'i lha (írott tibeti) .upavásza bszod nams lo gszar (írott tibeti) . írott tibeti szangsz rgjasz. a bucu írásjegy egyik olvasata. tanítható rendszerbe foglalta azokat. japán bucu.a három kincs egyike (dharma szamgha) Buddha (szanszkrit.Megtisztult. a buddhizmus bucudan (japán) . mások szerint i.buddhista házi oltár.ban Bucu (japán) . írott tibeti bu szton) .e.megcsalás bsznjen gnasz (írott tibeti) .Kötéssel Szabadító. a részrehajló ítélet hiánya bu luk pa (ejtett tibeti) .szusumná bu mo (írott tibeti) .a Kandzsur és a Tandzsur szövegeinek rendszerezője az i.a Buddha útja. ezért őt tekintik a buddhizmus alapítójának. mert a japán buddhizmus inkább a halálra. Megvilágosodott.kjerim bszkjed rim (írott tibeti) .szo nam lo szar bszod namsz (írott tibeti) . hogy megoszthassa tapasztalatait embertársaival. sz. sorsosztó bsztan 'gdzsur (írott tibeti) .kalpa bszkal pa bzang po (írott tibeti) .

az öt tudás egyike buddha ksétra (szanszkrit) . kendőzetlen dharma (agupta dharma). írta Asva-ghósa az i. az élvezetek teste (szambhógakája). Kanakamuni (Aranyhős). századi mester. a kanonizált szútrák és tantrák Buddha ghósa. 2.a cselekvést véghezvivő tudás. tíz képesség (dasabala). a testben az agyhoz kapcsolódik .sz. 3. sz. században. 4. 7.a buddha testei. teremtett test (nirmánakája) buddha kritjánusthána dnyána (szanszkrit) . a 108 bölcs egyike Buddhahéruka (szanszkrit) . önmagában létező test (szvabhávakája). 2. 1.a Buddha saját szavai Buddhaguhja (szanszkrit) . színe sötétbíbor.az első Buddha életrajz. 4. 5. a feledés hiánya (nászti musitá).) kínai fordítása Asvaghósa művéből Buddha csarita kávja (szanszkrit) . sz.-ban buddha dharma (szanszkrit) . női társa a Felserkent Harag Hatalmas Asszonya.egy buddha erényei. Krakuccshanda (Tévhitet Oszlató). 3 keze. az igazsággal bíró test (dharmakája). szingalézről pálira fordított buddha gotta (szanszkrit. Kasjapa (Fényőrző). a buddha különleges erényei (ávénika buddhaguna). Sikhin (Fejdíszes). 5. etika buddha vácsana (szanszkrit) . Bhadanta csaríja (szanszkrit) . 8. műve a Viszuddhi Magga (A tisztulás útja).a Buddha tana.indiai tanító Tibetben az i.a Magasztos szemének női perszonifikációja Buddha szászana (szanszkrit) .a Buddha parancsolatai. írott tibeti sangs rgjas kji rigs) .Dharmaraksa (i. az egyik sziddha Buddha csarita (szanszkrit) .sz. 3. világos tudatosság (aszambhinna szmritjupaszthána). 8. mindent átfogó tudás (szarvadnyá dnyána) buddha kája (szanszkrit) . az akadályok kiküszöbölése (szamjag pratihára vászanatvá). nagy együttérzés (mahá-karuná). mitikus buddhák és bódhi-szattvák birodalmai Buddha locsána (szanszkrit) . 6. 6 lába van.buddha-földek. 9. Visvabhu (Mindenkit Gyámolító). a tudat.buddhaeredet buddha guna (szanszkrit) .a Fényhozó Vajrócsana haragvó alakja.sz. 4 bizonyosság (csaturvaisáradja).i. fajtái: 1.sz. 1. máshol 24 elődről írnak. 4.volt: Vipasjin (Mindent Látó).

ez a Merkúr. a benne lévő szattvagúnákkal hat a purusa a prakritire. a Szukhávatí egyik gyakorlata Buddhapálita (szanszkrit) .sz. tapintás) Buddhista Misszió. kimondható a közösségen belül.a Buddhába vetem bizalmamat /folyamodom/. az avjaktából következik buddhindríja (szanszkrit) . apja Szóma. menedékkérés.Buddhakródésvarí (szanszkrit) . a következtető érvelésmódra épülő praszángika madhjamaka iskola alapítója Buddharandam (szanszkrit) . orr. a szenvedés megszüntetésének vallása. fül. 420ban Buddhavamsza (páli) . következésképpen a testi vándorlás. anyja Tara. a felserkent harag hatalmas asszonya Buddham szaranam gaccshámi . műve: Múlamadhjamakavrittih: A középút alapverseinek magyarázata.megvilágosodott-tartás (hatha jóga) Buddhavadra (szanszkrit) .Vaszubandhu kommentárjának fordítója i.5 érzékszerv (indríja: szem. i. pajzs.Buddha héruka női társa. 566-486) tanítása buddhvá csátmánam (szanszkrit) . bőr).a buddha felidézése. a Tanba vetem bizalmamat.sztúpa Nepálban. a buddhizmusban érzet (látás.Buddha-jel (usnísa.Dhammam szaranam gaccshámi Szamgham szaranam gaccshámi (páli) .felébreszti önmagát . tartományfőnöke dr.a szerda hindu istene. belátás. jelképe buzogány.üdvözlő kéztartás buddhászana (szanszkrit) . néha hozzászámítják a manaszt (mint kárméndriját). 538-ban buddhasramana (szanszkrit) . 470540). hordozója oroszlán Buddhávatamaszaka (szanszkrit) . Nágárdzsuna követője. hallás. i. a 25 tattvából a második. Buddhák krónikája Buddhavár (szanszkrit) . tilakam) Buddhasántí (szanszkrit) .sz. mai formájában a történelmi Buddha (Gautama Sziddhártha. hozzátartozik az 5 parancs (panycsa síla) betartása Buddhanáth (szanszkrit) . a Közösségbe vetem bizalmamat.a megvilágosodás elérésének. ízlelés.sz.a Buddha-ékszer. de egyedül is. felfogás. kard.ész.1952-ben alakult. Hetényi Ernő (1912-1999) buddhizmus (japán bukkjó) . buddhista irat buddhi (szanszkrit) . az avjaktából követke-zik. nyelv.az Avatamszaka szútra fordítója i. tudat. Magyarországi Árja Maitréja Mandala Egyházközösség . kanná. szaglás.buddhista filozófus (kb.e. Kathmanduban buddhánu szmriti (szanszkrit) .Tipitaka.

a bűnök olyan súlyosak. felsőbbrendű lény az ember és a Messiás között calalou (vodu) . dinasztia uralma alatt caddik (héber) . a tanítások nem értése miatt a mahájána ócsárlása.főzet (Capparis cynophallophora L. a küzdelem útja buke (japán) . hogy a delikvens rögtön a pokolba kerül.buddhizmus bukolai (görög) . amit a temetés végén eltörnek candomble (vodu) .spenóthoz hasonló növény calenda (vodu) .harcos bukkjó (japán) . mások fájdalma iránti könyörület. cami. hűség.a Dipolia ünnep áldozati szertartása bure (ejtett tibeti) . az 5 nagy bűn (panycsánantaríjáni) Bürdene Bulag (mongol) .a harcos útja.misztériumpap Bukoleion (görög) .kolostor C ca lung (ejtett tibeti. igazságosság. írott tibeti rca rlung) . írott tibeti rca mi) . írott tibeti cham med) . őszinteség.szentély Bahiában . a 4 súlyos tilalom áthágása.mahámudra prána meditáció ca me (ejtett tibeti. ra). önuralom.budo (japán) . igazmondás. bátorság. becsületesség bűn (3) .nincs időköz (a halál után).igaz ember. ahová Amon papjai rejtették el a királyi múmiákat a sírrablók és fosztogatók elől a XXI. írott tibeti) . a szamurájok által követett sinto elvek: egyenesség.éjszakai tánc canari (vodu) . ajanamsza bun bo rjodo (koreai) .1. az 5 jóvátehetetlen bűn egyikének elkövetése ca mi (ejtett tibeti. hászid rabbi.) cachette (egyiptomi) .hosszú kürt burmai zsinat . a polgári és a katonai nevelés Buphonia (görög) .épület Athénban. kagyü caca (ejtett tibeti) .kétrétű ösvény.a Kálacsakra egyik leszármazási ága (dro.verem rejtekhely.1871-ben bushido (japán) . 3.harcművészet.edény.csaitja cacafa (vodu) .a Vízöntő csillagkép. 2. ahol a basilissa hieros gamos szer-tartása volt bum pa (ejtett tibeti.

Brahmáputra Cao san Pen csi (kínai) .varázsszert készítő varázsló cara (ejtett tibeti) . loák) háza.Cang (ejtett tibeti.névgyűrű. Lhászától nyugatra fekvő tartomány Cangjang Gyaco (ejtett tibeti.élőlény cartouche (egyiptomi) .a 6.sz. hogy királyról van-e szó.ce sag Cethang (ejtett tibeti) .fogadalmi tábla Chalkeia (görög) . egyes nevekről így lehet megállapítani. írott tibeti ces zag) .titokzatos hatalmak (szellemek. írott tibeti) . 1706ban Lhazang mongol kán és Kangxi kínai császár megfosztotta rangjától és száműzetésbe kényszerítette Cangpo (ejtett tibeti) . fővárosa Sigace. a III.feljáró út caye (vodu) .jótékony felajánlás cen (ejtett tibeti.a kézművesek ünnepe Pyanepsión hónapban cham med (írott tibeti) .király Cenko (ejtett tibeti) . előtte szerekh-be (palotát jelképező téglalap-ba). dinasztia óta használatos.rontásfajta.holdnap (a Hold 12 o-ra távolodik a Naptól) ce zsan (kínai) . csak királyok használhatták. i. 1682-1706?). ősi tibeti uralkodói központ cha cha (ejtett tibeti. a houmfò Ce cai tien (kínai) .a középföld emberei és a sziklákban lakó vörös istenek cen po (ejtett tibeti) . írott tibeti bcan) . végén egyenes függőleges vonallal lezárt gyűrűbe írták.tibeti város.apácakolostor Lhászában ces zag (írott tibeti) .Mahésvara ce sag (ejtett tibeti. a szereh először Narmer palettáján jelenik meg cassave (vodu) . dalai láma (i.tiszta.Szódzan Hondzsaku caprelata (vodu) . írott tibeti gcang) .ház caye mystère (vodu) .ca me .maniókalepény causeway (egyiptomi) . varázsszer caprelateur (vodu) . Ü Cang tartomány nyugati része.természetesség cedáká (héber) .sz. mely mágikusan védeni volt hivatott a király nevét. írott tibeti tshangs dbjangs rgja mtsho) . a fáraók neveiket ovális. vagy gyűrűbe írták az uralkodó nevét.

dharma.a három kincs egyike (buddha. ünnep Lhászában.a törvénylényeg köztes léte chosz njid kji bar do (írott tibeti) .fehér bádogból készült csörgő Chaos (görög) .menny.a törvénylényegű löztes lét . hua jen pátriárka (i.dharmadhátu chosz dbjingsz kji je shesz (írott tibeti) . hajlandóság általi töké-letes elmélyedés Chang pa (ejtett tibeti írott tibeti changs pa) .védaná szkandha chos mngon pa mdzod (írott tibeti) Abhidharma kósa chosz (írott tibeti) .egytörvényfonalú (egyfogadalmú) chosz dbjingsz (írott tibeti) .sz.sz. az I csing egyik trigramja Ch'eng kuan (kínai) .felütő. hua jen pátriárka (i.az öngyilkos lány ünnepe (Delphoi) Charistéria (görög) . dalai láma emlékére chor ba'i phung po (írott tibeti) .a t'ien t'ai iskola alapítója (i.az Anthestéria második napja (Athén) Chokcsö (ejtett tibeti) . az I csing egyik trigramja Chih i (kínai) . szamgha) chosz brgjud gcig pa'i bshesz gnjen (írott tibeti) . Szangye Gyaco alapította az 5.a Köztes Lét könyveiből a ráolvasások 'chi ka'i bar do (írott tibeti) .Közös áldozat.a tátongó űr istene chapiteur (vodu) . dél.t'ien t'ai pátriárka (i.hajlandóság.Chan jan (kínai) . 602-668) chiré aïzan (vodu) . 760-820?) cheveaux (vodu) .a halál órájának köztes léte ch'ien (kínai . sorsosztó Choes (görög) .Afrikából érkezett néger 'chi bslu (írott tibeti) . 538-597) Chih yen (kínai) .dharma csakra pravartana chosz njid (írott tibeti) .sz.italáldozat 'cho-ba'i lha (írott tibeti) . tenni vágyás.a 2. északkelet.a halál csalása 'chi bslu'i cho ga/'chi bslu 'dzsigs pa rang grol (írott tibeti) .pálmalevelek rituális felhasogatása Chloia (görög) .Brahmá chansi (vodu) .sz.a halál órájabeli köztes lét 'chi kha (írott tibeti) .éltető-isten.a harminc zsarnok elűzésének ünnepe Boédromión 12-én chen (kínai) .dharma csaksu chosz kji blo grosz (írott tibeti) .tavaszünnep Anthestérión hónap végén (Athén) choai (görög) . a jósló véletlenül kiválaszt egy szövegrészt egy könyvből Charila (görög) .mennydörgés.Dharmakírti chosz kji (írott tibeti) .Marpa chosz kji wkhor lo bszkor ba (írott tibeti) .a 4.dharmadhátudnyána chosz gragsz (írott tibeti) . 711-782) chanda (szanszkrit) .

dossou avant chréstérion (görög) . növekedés. tulajdonképpen a Szentföld cionizmus . nézőrojtok.ló (cheval).gyümölcskompót cin (ejtett tibeti.asztrológus ci rik (ejtett tibeti.gyászszertartás körmenete. 1959-ig minden évben megtartották com Gedáljá (héber) . a szerzetessé válás egyik útja Kínában cing tu (kínai) . dalai láma alapított az 5. írott tibeti rci rig) . a fehér lótusz Chüan csang (kínai) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. írott tibeti rcis pa) . mauzóleumának elkészültekor.dharmapála chosz szkjong ba'i srung ma (írott tibeti) .zsidó nacionalizmus.talit katan cijun (héber) .papi levél vásárlása.fegyelem.az Anthestéria harmadik napja ci (ejtett tibeti.dharmapála chosz szku (írott tibeti) .sírjel cimesz (jiddis) .Cshödo Lu Gyelcen chosz szkjong (írott tibeti) .fa. amit a 6.kínai buddhista iskola.víz éke.cicit cicit (héber) . fürt. akit a loa megszáll choukèt (vodu) .kínai utazó chül trim (ejtett tibeti) .kívánságteljesítő kincs Cion (héber) . alapítója Herzl Tivadar cjag csen pa (ejtett tibeti) .tibeti antilop cog csö szer dang (ejtett tibeti) . helyes út Chytroi (görög) .Sion hegye Jeruzsálemben.dharma kája chosz szpjod (írott tibeti) .jósszentély Chronos (görög) .a számítások tudománya.dharmacsarja choual (vodu) . asztrológia cicesz (jiddis) .a Kígyófejű Vízistennő.Nadíkasjapa chu lha sngon mo sbrul gji mgo (írott tibeti) .Gedálja bőjtje . kék chu rgjan (írott tibeti) .földi chu bo wod bsrungs (írott tibeti) . a vallási gyakorlatot hangsúlyozta cintámani (szanszkrit) . szimbóluma zöld rügyező növény.az idő istene chthonios (görög) .tibeti iskola clairin (vodu) . írott tibeti rcis) .chosz szgron klu rgjal cen (írott tibeti) . írott tibeti zin) .fehér rum co (ejtett tibeti) .bojtok. imarojt cidákli (jiddis) .bön asztrológiai számítások ci pa (ejtett tibeti. jegye a sárkány cin na (kínai) . szemlélőrojt.

írott tibeti mchur phu) .ülve meditálás cuo csu (kínai) .loa-csoportok (tengerparti congo.sz. 1940-1987) tibeti mester.sz.kézidob CS . eredeti neve Loszang Drakpepal congók (vodu) . és a 12.tengeri kagyló. hónapban ünneplik cukubai (japán) . bozót congo) Coquille de mer (vodu) . 1816-1837). Idzanagi és Idzanami fia. a tibeti buddhizmus reformátora (i. i.(i. valamelyik nem csan iskola követője cur pu (ejtett tibeti.rontásfajta congdü (ejtett tibeti) . a nyingma iskola tulkuja Cölung (ejtett tibeti) .hua jen pátriárka (i. Agoué Cögyam Trungpa . hagyomány.combite (vodu) .sz. rzse) .sz. 1409-ben alapította a gelukpa rendet (erényrend).kert. a régens állítása szerint urna-módszerrel választották (nem tisztázott) cumi (japán) .a sinto Hold-istene. csan mester cuo (kínai.a 10.a sötétség.csoportos paraszti munka compèdre (vodu) .sz.tibeti kolostor gyűlésterme Cuki (japán) .Rangdzsung dordzse asztrológiai rendszere cuzu mi (japán) .pátriárka.a Hold ünnepe a sintóban.dombkert Cukijomi (japán) .tanmagyarázó.táncfajta croisignin (vodu) . az éjszaka istene. Amateraszu ómikami és Szuszanoo no mikoto testvére Cukinami no macuri (japán) . a katampa iskolában tanult. nagymester cubusi simada (japán) .iskola.tavi ökör. kicsinyített természet cukijama niva (japán) . a Hold cukijama (japán) .átlagos kacura cuglhakang (ejtett tibeti) .vízmedence a kertben Cultrim Gyaco (ejtett tibeti) . 780-841). dalai láma (i. ez a sárga szekta. egy bizonyos nézet előtérbe helyezése Cung mi (kínai) . mitológiai állat crabigné (vodu) . a 6. írott tibeti bcong kha pa.nemzetgyűlés Congkapa. japán zazen) .kereszttel megjelölt cu si (kínai) . Dzse (ejtett tibeti. övé az éj birodalma.bűn cung (kínai) . 13571419/1356-1416).hagymavölgyből származott.

a fehér bindu (Bódhicsitta) férfi .szellemi-tudati tényező. ejtett tibeti.nyugati vörös tudáshordozó istenség. ejtett tibeti) . az anáhata csakra a szívnél.tea.buddhista templom modell csaitra (szanszkrit) .feladás csága adhitthanam (szanszkrit) ..önfeláldozás csags (írott tibeti) . a Gaudíja vaisnava iskola alapítója. tudatállapot csaittadharma (szanszkrit) . írott tibeti khor lo) .böjti lakoma Csaitanja Maháprabhu (szanszkrit) .kerék.tudat-tényező Csaja (szanszkrit) . a mandala keleti ajtónállója csakórászana (szanszkrit) .(i.. a „Hare Krisna. a tu romlott írásképe alapján csa do (japán) .egyeduralkodó Csakkjuma (ejtett tibeti) .teaszertartás Csag Gja Csenpo (ejtett tibeti) .női védisten.orvosi kolostor Lhászában csakra (szanszkrit. a szvádhisthána csakra a nemi szerv és a gyomor között.hindu március csaitta (szanszkrit) .idegközpontot megkötőtartás (hatha jóga) Csakraszamvara (szanszkrit) . mindegyik saját holddal és nappal csakkavattí (páli) . akivel egyszerre azonos és ugyanakkor különböző is csaítja (ejtett tibeti ca ca) .csa (japán) . a Méru-hegy körül 7 koncentrikus sziklagyűrűn túl van a 4 kontinens.cshak csai (kínai) . a manipúra csakra a köldöktájon. csatakorong. 1486-534) filozófus. az életenergia fölemelése. Visnu korongjának neve Szudarsan. a vi-suddha csakra a toroktájékon.tudati tényező csaittaszika (szanszkrit) .Kuvéra kertje a Mandara-hegyen Csakdroma (szanszkrit.női védisten. diszkosz. a mandala nyugati ajtónállója csakkavála (páli) .világegyetem. a múládhára csakra a végbélnyílás és a nemi szerv között. ahol a nádík keresztezik az energiavezetékeket. de a test erőközpontjai a kundalíní jógában. az ádnyá csakra a két szemöldök között és a szahaszrára csakra a koponyatetőn van csakrábandhászana (szanszkrit) .” mantra segítségével közelíthet a személy a Legfelsőbb Úrhoz.csakóra madár-tartás (hatha jóga) Csakpori (ejtett tibeti) . a testben a torokhoz kapcsolódik csága (szanszkrit) .Szani vár anyja Csajtarat (szanszkrit) .sz.

2. korábban shou ji = őrizni az egyet. de nem valamiről.szem csaksur ájatana (szanszkrit) .a látás egymásra ható mezeje csaksur dhátu (szanszkrit) .zendo csan tö (kínai) .a látás tudatossága csaksur vidnyána vidnyapti (szanszkrit) . elzárkózás. tábornok). miniszter. kinai buddhista iskola.kerékforgató rádzsa. magányos elmélyülés csamsz khang (ejtett tibeti) .meditációs ház. utóbbi esetben elmélkedni. ló.a 6.egy brahmácsárí.kerék-tartás (hatha jóga) csakrávála (szanszkrit) .Jakfarok.a csan erénye.a test akaratlan mozgása Csanda (szanszkrit) . írott tibeti 'khor lo sgjur ba'i rgjal po) egyeduralkodó csakravartin rádzsa (szanszkrit. szolgálólány. eredetileg hadvezér. japán zen) . sziget vas. a Buddhát a nekik kijáró szertartással temették el. elefánt. mert névszó és ige is.látóképesség. sziget ezüst. 3. a látás érzéke.sugsz csala acsala (szanszkrit) . szőrlegyező Csamdo (ejtett tibeti) .érzékelő tudatok Csaksusa manu (szanszkrit) . sziget bronz. mint meghatározó elem csaksu (szanszkrit) . manu csaksusz (szanszkrit) .jövendőmondó csan tang (kínai) .határ.Kelet-Tibet egyik területe csamsz (ejtett tibeti) . amit erre a célra építenek csan (kínai.a szem szkandha. gyöngy. a csan híve Csana Dordzse (ejtett tibeti) .világegyetem csakravartin (szanszkrit.ladakhi (Tibet) rituális tánc Csámara (szanszkrit) . koreai szon. a szó jelentése lefordíthatatlan.látható alkotóelem csaksur indríja (szanszkrit) . az erő kerekének forgatója csakséndríja (szanszkrit) . az 5 érzéki képesség egyike csaksur vidnyána (szanszkrit) . a Dzsambudvípa egyik alföldrésze. sziget arany).jidamja csakrászana (szanszkrit) . a buddhista szövegekben világuralkodó. 4. szanszkrit dhjána. a 4 világsziget (földrész) uralkodója (1. Amóghasziddhi kísérője csancsala (szanszkrit) . Száriputta relikviáit vitte a . kínai zhuan lun sheng wang) .elmélkedés. a vallási gyakorlatot hangsúlyozta csan jen (kínai) .mozdítható-mozdíthatatlan múrti csam (ejtett tibeti) .bódhiszattva. írott tibeti 'khor lo sgjur ba'i rgjal po. a 7 kincs (kínai qibao) birtoklója (aranykerék.látás csal (ejtett tibeti) .

a Hold csandra (szanszkrit) . az Ég Mestere. rajzokban a félhold a szóban felfoghatatlan.Előadó tantra Csarpati (szanszkrit) . felsőbbrendű valóság. sz.íj.az egyik sziddha Csarumati (szanszkrit) .Hold.) csanoju (japán) .orvoslás.sz. a tejóceán köpülésekor keletkezett.Bódhipatha pradípa csaniva (japán) . az anyagi energia istennőjének inkarnációja . Patandzsali (?) műve Csarijá pitaka (páli) . a mandalában fehér mezőben futó nyúl Csandra szurja prádipa buddha (szanszkrit) . a dzsainizmus híve Csandrakirtí (szanszkrit) .a Buddha lovásza Kapilavaszthuban csandála (szanszkrit) . Pi Jen Lu: Smaragd Szikla gyűjtemény.(szanszkrit.e. Nágárdzsuna kommentátora Csandravamsa (szanszkrit) .neotaoista filozófus.Csankí szútra (Tripitaka Szútrapitaka 45.Rukminí egyetlen lánya.kert.lepénykenyér Csáraka szanhitá (szanszkrit) .. Tibetben a bölcsesség tükrének női szimbóluma.(kínai) Csuan Teng Lu: Kézről kézre járó mécses. 142-ben neki megjelent Lao ce hatására a taoizmus megtisztítója Csangcsub Lamgji Dönma (ejtett tibeti) .a déli világrész buddhája Csandragupta (szanszkrit) .teaszertartás csan-történetek .ezen a néven Trebitsch Ignác. bráhmana nő és súdra férfi gyermeke Csandálí (szanszkrit) .a Tang-dinasztia nyugati fővárosa Csang Tao ling (kínai) . viselkedés Csarja tantra .nincstelenek. de Szóma másik neve is. érinthetet-lenek.erényes élet.Tipitaka. a testben az agyhoz kapcsolódik Csandra (szanszkrit) . teaszertartáshoz Csankí szutta (páli) .a 8 Haragvó Nő egyike. írott tibeti spjod rgjud) .Dzsósú Dzsúsin Csao kung . 6. A viselkedés kosara csarjá (szanszkrit) .sz. a '30-as évek végén buddhista kolostort akart alapítani csápa (páli) .a Maurja-dinasztia uralkodója (i. kaszton kívüliek.Buddhához Csandaka (szanszkrit) . az i. Durgának. páriák. 322től).Hold-nemzetség Csang an/Hszienfu (kínai) . Vu Men Kuan: Átjáró kapu nélkül Csao csou Cung sen (kínai) .prászangika filozófus i. az együttérzés jelképe csapati (szanszkrit) .

anágámimaggó.ernyő. Vaisravana). szakadagámimaggó.a négy születés csaturmásza (szanszkrit) . jó szándékú viselkedés (arthakrijá). október-november csaturógha (szanszkrit. a 4 nagy királyi leszármazás (Dhritarástra.az együttérzés 4 alap-eleme: 1. a 4 égtáj mind-egyikét egyegy nagy rádzsa uralja. páli csatu szamgaha vatthu) .a 4 nemes igazság csattaró magga (páli) . arahá csatu szangaha vatthu (páli) . anágámí. Virupáksa. írott tibeti rgjal chen rigs bzi) . kegyes beszéd (prija vákja). kínai si liu) . írott tibeti skje ba rnam pa bzhi/skye gnas bzhi) . az ártódémonok (jaksa) és az illatevők (gandharva) csatur mahárádzsika déva (szanszkrit. arahattamaggó. alattvalóik a kígyódémonok (nága). dharma. a vágyakból keletkező szenvedésektől védő szimbólum. szanszkrit csatvári árjaszatjáni) .4 áradat: érzékszervek miatt . az em-ber a világegyetem változásainak alávetett tudattal rendelkező test.csárváka (szanszkrit) .hindu lelkigyakorlat az esős évszak alatt.materialista filozófiai rendszer (darsana).a Brahmá szútra első 4 fejezete és kommen-tárjai csatur (szanszkrit) . a 3 ékkő (Buddha.csatur szamgraha vasztu csatuh szampradája (szanszkrit) . szakadágámí. 4. a vágyvilágban az első.4 végtagos rúd-tartás (hatha jóga) csaturjoni (szanszkrit.a nirvánához vezető négyes út: szótápattimaggó. 3. adás (dána). 2. kínai Si tian wang tian) . szamgha) jelképe csattári arija szaccsáni (páli. amely csak harmat-cseppeken él (más néven: kapindzsala) csatra (szanszkrit) .4 nagy király a Világhegy csúcsán az égtájaknak megfelelően csatur szamgraha vasztu (szanszkrit. azonos nevű alapítójának feltételezett műve a Bárhaszpati szútra csaszen (japán) .legendás fogolyszerű madár.Négy Égi Rádzsa ege.4 csatur mahárádzsa kájika (szanszkrit. és akik járnak rajta: szótápanna.teakeverő csatahparjája (szanszkrit) .a 4 felekezet csatuh szútrí (szanszkrit) . Virurhaka. elfogulatlanság (szamánárthatá) csaturanga dandászana (szanszkrit) .gondolatolvasás csátaka (szanszkrit) .

hogy a 4 nemes igazság tökéletes megértése a cselekedeteknek az az útja. hogy 1. amely kivezeti az embert a duhkhából a nirvánába (nairjánikapratipadvjákara pratidnyávaisáradja). a bódhiszatva szint ötödik foka csaturtha dhjána bhúmi (szanszkrit) . 4. kijelentettem a hit ellen ható dharmákról. a teljes megvilágosodástól.szellemi tevékenység csatvári árja phaláni (szanszkrit) . az ösvény). hogy ellenségeink (antarájika dharma vjákarana pratidnyá vaisáradja). a Buddha nem fél: 1. elpusztítottam minden szennyet (szarvászra vaksája dnyána pratidnyá vaisáradja). a keletkezés. 3. egy oknak egy következménye van. a szennyeződések megszűnésétől. aspektusai: 1. a Buddha szerint a megvilágosodás felé törekvőnek tartózkodnia kell a két szélsőségtől: a szenvedély vezette. tudatlanság csatursankhépa (szanszkrit) . 2. 2. elfogadja .a 4 nemes eredmény csatvári árjaszatjáni (szanszkrit.bhúmi. mentális szennyeződések.tetralemma. 3. azokról beszélni. elveti. 4. másképpen: 1. megmutatni a szenvedésből kivezető utat. amelyek akadályozzák a vallást. 5. a buddhaguna 2. hogy az az alakok régiójában is érvényes. 4.a buddhák 4 bizonyossága: 1. az ok és okozat nem lehet azonos.4 félelem-nélküliség. 3. csoportja csatuskotjupádánupatti jukti (szanszkrit) . illetve arról is. meg van győződve erről az igazságról. létesülés (jelen-legi aktív tényező). az összes dharma tekintetében eljutottam a megvilágosodásig (szarva dharmábhi szambódhi pratidnyá vaisáradja). hedonista életmódtól és az önsanyargatástól. egynek sok következménye van. a megszüntetés. többnek van egyetlen következménye.a 4. 3. 4. különböző. 2.fel-ébredt vágyak. 3. négysarkú logika a létrehozás nem létrehozottságáról. elmélyülés szintje csaturvaisáradja (szanszkrit) . szenvedés (jelenlegi eredő). élvhajhász. ez a Középút a 4 nemes igazság belátása révén járható végig. 4.a függő keletkezés 4 részlete: élvezet (múltbeli aktív tényező). születés-öregedés-halál (jövőbeli eredő) csaturtha dhjána (szanszkrit) . kijelentettem. sok ok hoz létre sok következményt. azonos és különböző egyszerre. elfogadja a duhkha igazságát az érzékiség birodalmában. 2. 2. írott tibeti phags pa'i bden pa bzi) . ahogy érvényes az alaknélküliség régiójában is.a 4 nemes igazság (a szenvedés. kínai si wu wei . téves nézetek. sem nem azonos és sem nem különböző csatvára anaszkárá (szanszkrit) .

bár inkább episztemológia csen (kínai) . amely elvezet a duhkha megszűnéséhez. viszályból adódó gonosz beszéd (paisunjam). durva beszéd (párusjam). kárhozatos és ellenszerük . mentális szennyeződések elharapózása/a tisztátalanság eltüntetése (klésaksája) cselekedetek. harag (vjápáda). 602-668) Csédi (szanszkrit) . 7. 11. 10. 14. igaz ember csen po (ejtett tibeti) . 13.pándava hős cséla (szanszkrit) . végétől Cse jen (kínai) . meg van győződve erről az igazságról. ismeret.a Nyolc Haragvó Nő egyike. 8. házasságtörés (kámeszu mithácsára). csak az i. 15. mint az alaknélküliség régiójában. tudás. hogy az az alakok régiójában éppúgy érvényes.sz. 9. nem üdvös (10) .tanítvány cselekedetek. elfogadja a gyakorlat ösvényének igazságát. hogy az alakok régiójában ugyanúgy érvényes. bön asztrológiai diagnózis cse hsüeh (kínai) .tudatlanság/bölcsesség (prad-nyá). ejtett tibeti. 16. és 6. gondatlanság /törődés (appramáda). hogy az az alakok régiójában ugyanúgy érvényes. tiszteletlenség a tanítás iránt/bizalom (sraddhá). mint az alaknélküliségében. tibeti szellemi vezető cse (kínai.tartózkodás az élet megsemmisítésétől (pránátipáta). illetve arról is. meg van győződve erről az igazságról. téves nézet (mithjádristi) Cséllaná/Khémá (szanszkrit) Bimbiszára felesége. mint az alaknélküliség régiójában Csaurangí (szanszkrit) . elfogadja a duhkha megszűnésének igazságát. hűséges csen jen (kínai) . meg van győződve erről az igazságról. lopás (adattádanam).a duhkha keletkezésének az igazságát.a felhevített jósló csontok kérdezője.filozófia.sz. fecsegés (sampralápa).nagy tudós .az egyik sziddha Csaurí (szanszkrit) . sz.igaz.hua jen pátriárka (i. 19. csalás (mrisáváda). a szerzés vágya (abhidnyá).teacsésze.logika. 12. valamint arról is.egy ország Csékitánu (szanszkrit) . írott tibeti dpjad) . Nigantha Nyátaputta unokahúga csema (ejtett tibeti) . Csétaka és Trisalá lánya. illetve arról. Vardhamána nővéré-nek lánya. a testben az agyhoz kapcsolódik csavan (japán) .bölcsesség.

a nagy együttérzés bódhiszattvája. szerzetesek. .i. jó Cseng i (kínai) .a Cshándógja bráhmana része.a világ megváltója.főzet (Eugenia fragans) cséstá (szanszkrit) . az 5 elem (dzsungva) egyike cshak csen pa (ejtett tibeti) . tibeti vallási irányzat cshanda (szanszkrit) . szándékos cselekedet csétaszika (szanszkrit) . a 3 egyéni karma lehetőség egyike (még: karmavászaná. csetajitvá kammam karoti kájena vácsája manasá.sz.Paramártha cseng (kínai) .karmikus cselekedet.kritja anusthána dnyána csenpo (ejtett tibeti) .akarati ösztönzés. szellem.nagy tudós Csenrézi (ejtett tibeti.a szív megszabadulása cshad (írott tibeti) . szellemi aktus.A Jóslás Sen-jének Járműve. írott tibeti phja gsen gji theg pa) .a szándék terméke. a szó és a test karmája ered belőle. helyes. megvalósításra való vágy. az Ég Mestere északi szekta Cs'eng kuan (kínai) . a beszédben és az elmében. írott tibeti csags) .becsületes.erőfeszítés.A szán-dék. a szellemi tulajdonságok 52 fajtá-ja csétóvimukti (páli) .akarat Cshándógja upanisad (szanszkrit) .a taoista kánon mindhárom kötetének kiegészítése.cshe Cshag seng ji thek pa (ejtett tibeti.fém.hua jen pátriárka (i. a . 5. Avalókitésvara. szertartásokhoz kapcsolódó 3 kérés.verstan. felesége Trisalá. írott tibeti spjan ras gzigs) . egyenes. karmaphala) Csétaka (páli) .sz.a szándék cselekedete csétanárita (szanszkrit) . elszántság cshandasz (szanszkrit) .Csen ti (kínai) . csétaná karma (szanszkrit) . 738-839) Cseng li (kínai) . Amitábha kísérője cseresznyemirtusz (vodu) . bön jóslás és asztrológia cshak (ejtett tibeti. része. a szándék által jön létre a karma a testben.liccshaví herceg. Cseng li szektájának írásai. hívja elő a karmát. mai taoista szekta Dél-Kínában cseng suozuo zhi (kínai) . szándék. a szútrák versformáinak leírása a védán-gán belül cshando (szanszkrit) . lánya Cséllaná csétaná (páli) . századi taoista kánon 7.nagy pecsét. Csetanáham bhikkhave kammam vadámi.tudattényezők.mozdulat csétajitvákarma (szanszkrit) .

és napkelte előtt végződik cshe jöl (ejtett tibeti.a Bak csillagkép cshu zer ba (írott tibeti) . bárány. írott tibeti) .ajanamsza csi (ejtett tibeti. aki nem buddhista cshogsz (írott tibeti) .indiai költő. víz.ducö 01-03. női jellegű (jin). sen).léleképítő gyakorlatok a Sao linban csi pa (ejtett tibeti) . az éjszaka vége. írott tibeti 'cshi bdag) .patkány. a jin és a jang a világot felépítő anyagi szubsztanciának. tehén.dharmakája Cshödo Lu Gyelcen (ejtett tibeti. ilyenkor jön mozgásba a megértés. században cshu (ejtett tibeti. a felfogás alkalmai.légzés. a keresztény Lélek. a dolgok kettőssége a formák világában: li . kínai qi. a párának (qi ejtsd: csi) a két ellentétes természetű alapmódosulata. 8. az 5 elem (dzsungva) egyike cshu szin (ejtett tibeti. írott tibeti phjed jol) . ajanamsza cshi bdag (írott tibeti) .víz. az újralétesülés bizonyítója cshanku (ejtett tibeti) . állatövi jegy. írott tibeti cshad) . gépezet.a halál folyamatának köztes léte csi kai bar do (ejtett tibeti) . az egyik életprincípium (még 2: csing.sz.fürdőhely Lhászától nyugatra cshuszin (ejtett tibeti) . köles. a legvégső. századi buddhista szerzetes. áldozat. írott tibeti bdzsi) . éter.tamasii csi bi (ejtett tibeti) .huhuva Cshumiglung (ejtett tibeti) .halál cshirolpa (ejtett tibeti) .cshi dak cshi dak (ejtett tibeti.a halál folyamatának átmeneti állapota csi kung (kínai) . délután. csi dinamikus. írott tibeti bdzsi. az 1. a „szellemi” az összesűrűsödő földi qit jelöli.amikor a holdnap napkelte után kezdődik. műve: Az eredeti út (Jüan tao) .passzív. japán tamasii) .aki kívül van. írott tibeti 'cshi sbjor) . észak. míg a „ragyogó” a táguló égi qit csí (kínai) .pocoknyúl csi kai (ejtett tibeti) . írott tibeti cshu srin) . írott tibeti chos sgron klu rgjal cen) tibeti tanító az i.sz.asztrológus láma csi szem (ejtett tibeti) . északkelet cshi (ejtett tibeti.i.a halál ura cshi dzsor (ejtett tibeti.ganacsakra cshosz kji szku (írott tibeti) . 11. alkalom.egyetemes tudat/felelősség Csi szung (kínai) .farkas cshe (ejtett tibeti. a negatív és pozitív között áramló energia.Száma véda kiegészítése Cshandragómin (szanszkrit) .

Konfucius csin kang (kínai) . megért csira (szanszkrit) .Tilla csiddzsada granthi (szanszkrit) .gondolkodás csintámaja pradnyá (szanszkrit) . Szeigen Gjósi csintá (szanszkrit) . i.csiao sou (kínai) .sokaság. határ.a csit és a dzsada összekapcsolódásával létrejövő egyén csie (japán) . tamarindfa csing (kínai) . a vágyak tüzének jelképe. apród csihna (szanszkrit) .gyakorol. 753-ban érkezett Japánba csigo (japán) . birtok. 740).vadzsra Csincsá (páli) .életesszencia. az egyik ratna csiöd pa (ejtett tibeti) .nemesi származású fiú.hosszú idő után csirimen (japán) . de Sántanu és Szatjavatí fia is Csitraratha (szanszkrit) .címer csik jab khen po (ejtett tibeti) . tájék.lángoló. abszolút tudat.sz. az egyik életprincípium (még 2: csi.reflexió.kínai császár Csiencsen (kínai) .Csitraváhana lánya.mester. a csanban a személyes egyén szembenállása a világgal Csing jüan (kínai) . minden kívánságot teljesítő drágakő. Csitrángadá apja . kínai szerzetes.a gandharvák királya Csitraszéna (szanszkrit) . gondolkodó bölcsesség csintámani (szanszkrit. tanár Csidambaram (szanszkrit) .Gandzsin.bölcsesség csie to (kínai) . a Buddha rágalmazója.csan mester († i.a gandharvák királa Csitraváhana (szanszkrit) .megszabadul Csien Lung (kínai) .szellem őseredeti mivoltában csitra (szanszkrit) .főkamarás csikitszá vidjá (szanszkrit) . ejtett tibeti norbu) . a tudás 5 ága közül az egyik Csin (kínai) .Jamarádzsa jegyzője.kreppselyem csit (szanszkrit) .öntudat.Manipur királya. akit szerzetesek gondjára bíztak. tarkaság Csitragupta (szanszkrit) .az orvoslás tanulmányozása.laikus tittha nő.sz. ő írja föl az emberek cselekedeteit Csitrakúta (szanszkrit) . sen). összekapcsolódás csit szvarúpa bháva (szanszkrit) .szent hegy a Gangától dlre Csitrángadá (szanszkrit) .

szampradzsanjabala ⇒ 5. írott tibeti kdzsi sems) tudatosság (elme. paricsájabala ⇒ 9. egyik sem. képzeletbeli tárgyak). aviccshinnapravartak. a szánkhjában a linga. a csitta fejlődésének menete: 1. a buddhizmusban értelem. emlékezet. csittopaszthápana. ásajabala ⇒ 2. viccshinapravartak. viccshinnapravartak. csittaikotikarana ⇔ 3. tathágata garbha csitta kammannyatá (szanszkrit) . ebből 3. értelemmel felfogható. hallható. ebből 4. szam-pradzsanjabala ⇒ 6.egy buddha mindig barátságos és kegyes. ebből 5. akaratból fakadó cselekedetek (a tudatossághoz tartozók. szmritibala ⇒ 8. 9 állapota: csittaszthápana. az elme begyakorlása. ájatanapravartak.a lélek fegyelmezése csitta damana (szanszkrit) . a tudat passzív oldala. s az attól elkülönülők). ebből 6. szmritibala ⇒ 3. bháva csitta bhávana (szanszkrit) . mindaz. tudatosság. elme. csittapraváhaszamszthápa. szampradzsanjabala ⇒ ebből 8. állapota. sruti-bala ⇒ 1. virjabala ⇒ 7. ebből 5. csittaikotikarana ⇔ ebből 3. ebből 4. aviccshinnapravartak.a tudat aktivitása csitta karma (szanszkrit) . ebből 3. csittopaszthápana ⇔ 2. ejtett tibeti kün zsi. csittasamana. szándék. csittapraváhaszamszthápa ⇔ 1. ebből 4.az elme tényezője. gondolkodás.csitta (szanszkrit. viccshinnapravartak.az elme 5. szagolható. virjabala ⇒ 8. ebből 3. világosak a kudarcok és a kellemetlen következmények. szamádhána ⇔ 4. szmritibala ⇒ 4. aminek tudatában vagyunk. csittavjupasamana ⇔ 2. csittaikotikarana ⇔ 3. csittadamana ⇔ 2. tudat. csittapratiharana ⇔ 2. csittadamana. aviccshinnapravartak. énkép). az . csittasamana ⇔ 2. ezért felis-merjük az összeszedettség előnyeit csitta dhátu (szanszkrit) . manonivésapravartak. értelem. ami természeténél fogva nem szennyezett. az ember mentális és érzelmi aspektusai = kellemes. viccshinnapravartak. észleletek (vizuális. szellem belső szerve. burok. a tudatosság általi tökéletes elmélyedés. fájdalmas. viccshinnapravartak. csittaikotikarana. szamádhana. a jógában a szamszkárák hordozója. csittapratihara-na. ebből 2. a manasz buddhi ahamkára egyben. ízlelhető. csittavjupasamana. s aminek nem. csittaszthápana. képzetalkotás.

a tudat működési területe csittaikágratá (szanszkrit) . a pradnyápáramita egyik irányzata.az elme 2. jógácsára (vidnyánaváda). a tudat hajlékonysága csitta nijáma (szanszkrit) . állapota. az elme egy időre rögzül a tárgyán.az újjászületéshez kapcsolódó gondolatok csitta viksépa (szanszkrit) . thiti.a tudatban lezajló átalakulás.az elme 6.tudati megtisztulás. alkalmazkodó készsége. daurmanaszja.minden szellemi állapotban jelenlévő tényezők csitta mannyatá (szanszkrit) . állapota. Viszuddhi Magga csitta vjupa samana (szanszkrit) . dukha. álaszja.nem szellemi hajtóerők csitta viszuddhi (szanszkrit) . tudatállapot (pramána.az elme 8. foka csitta mahá bhúmika (szanszkrit) . akadályok (vjádhi. szmriti). bhránti sarshana.a tudat használhatósága csitta mátra (szanszkrit.a tudat ügyessége.a tudat beleérző képessége.a tudat törvénye. angamedzsajatva.ávénika buddhaguna 15. csak-tudat csitta mudutá (szanszkrit) . alkalmassága csitta passzadhi (szanszkrit) .a tudat nyugalma csitta pratiharana (szanszkrit) . viparjaja. állapota. állapota. az elme leghalványabb szennyeződései is eltűnnek csitta vritti (szanszkrit) . az elme megbékítése.csak az elme iskola.az elme 7.az elme 3.a tudat egyhegyűsége csittaikoti karana (szanszkrit) . shvá-sza prashvásza) csitta vipallásza (páli) . bhanga). avirati.tudatpillanat (uppáda. s ezt újra és újra ismétli csitta samana (szanszkrit) . ekkor meg-nyugszik csitta szantati (szanszkrit) .elterelődések. felol- . vikalpa. az 5 természeti törvény egyike csitta pagunnyatá (szanszkrit) . állapota. alabdha bhúmi-katva. sztjána. szamshaja. az elme visszairányítása az összpontosítás tárgyára valamilyen kizökkenés után csitta praváha szamszthápa (szanszkrit) .az elme anyagában bekövetkező módosulások megszűnése csittagócsara (szanszkrit) . az összpon-tosítással ellentétes tudatállapot csitta vritti niródha (szanszkrit) . ha az elme még mindig az érzékelés tárgyaira vágyakozna. az elme háborítatla-nul halad egy határozott pont felé csittakkhana (szanszkrit) . gondolatfolyam.gondolatokból fakadó téveszme csitta vipra vukta szanszkára dharmah (szanszkrit) . tudattan. írott tibeti sems tsam) . pramáda. nidrá. anavaszthitattva.

sz.-ban Csomdende (ejtett tibeti) . ismeri a karmájuknak megfelelő élethelyzetekbe születők halálának és újjászületésének pillanatát.herceg. a Kilenc Hegy Zen Iskoláinak egyesülése Csogji Gjelpo (ejtett tibeti) .hajnali közös zen imádság Csokang (ejtett tibeti) . állapota.a tudat rugalmassága csittánupasszaná (szanszkrit) .az elme 4.derékalj csódaná (szanszkrit) .elme csittassza vimutti (szanszkrit) . elmélyülés. természetfeletti képesség.zazen Cso mo lung ma (ejtett tibeti) . az egyik dasabala csjutjupapatti dnyána bala (szanszkrit) . az elme függetlenné válik a külső tárgyaktól.Lhásza központi temploma.ösztönzés.ékágratá csitténanijatiloko (páli) . 1097 körül elterjesztette a csant Koreában cso vang (kínai) .sz.a halál állapotának átmeneti állapota csor va (ejtett tibeti) .ülni és felejteni csódai (japán) .a halál és az elkövetkező élet-be való átmenetel megértésének ereje cso csan (kínai) .az elme 1.a tudat megszabadulása (még nem a nir-vána) csittaszthápana (szanszkrit) . negatív motiváció a dharma útján csogje (koreai) .Diadalmas.i.a világi tudat által történő irányítás csittopaszthápana (páli) . Bhagaván csonyi bardo (ejtett tibeti) .Himalája Cso Tae zsong (koreai) . az alakok világának sajátossága. 7. ismerete. 1356-ban alapított buddhista szerzetesrend. az elme erősen rögzül a tárgyán csittudzsukatá (szanszkrit) . összponto-sítás. sz. állapota.tibeti fordítómester csóka (japán) . a tudat egyenessége csjutjupapatti dnyána (szanszkrit) tisztánlátás. és rögzül a meditá-ció tárgyán csitteka gatta (páli) . építtette Szogcen Gampo az i.dódás csittalahutá (szanszkrit) .a tudatállapot éber tudatossága csittaszja ékagratá parináma (szanszkrit) .dharma .helyes cselekvés és helyes életmód.az érzékelés tárgyaival való kontaktusból következő tapasztalás csosz (ejtett tibeti) . aki i. az abhidnyá 5.sz.a poklok birodalmának buddhája Csogro Lügyalcen (ejtett tibeti) .

kolostori felügyelő csú (japán) .kínai filozófus (i. a saját test felajánlásának misztikus szertartása. 1650) Csölkhaszum (ejtett tibeti) . 1313-ban felvették a kötelező állami vizsga tananyagába.vastag tibeti köpeny csúdakarana szanszkára (szanszkrit) .az első hajvágáskor végzett hindu szertartás csúdámani (szanszkrit) .sz.-3.A kisebbik Duhkhakkhandha szutta (Tripitaka Szútrapitaka 14.a Buddha harca a gonosz hatalmak ellen.Tibet 3 fő területe: Ngari Korszum.e. szanszkrit sztúpa) . 1130-1200).campából készült kis csúcsos tésztafigura csö pe mandala (ejtett tibeti. amelyekbe általában a 6 szótag van vésve csöde (ejtett tibeti) .) Csúla hatthi padopama szutta (páli) .vallási vezető. írott tibeti mcshod rten.az i.a fejtetőn csomóba kötött haj ékszere a ksatrijáknál .sz. írott tibeti mcshod pa'i mandal) . mozgás csószoku (japán) .ékszer a fejtetői hajcsimbókban csui (kínai) . szövegmagyarázat Csu Hszi (kínai) .légzés zazenben csosztimpa (ejtett tibeti) . a taoizmus és a buddhizmus alapján az ember és a kozmosz kölcsönösségét tanítja Csuan Teng Lu (kínai) . kolostor Csökji Gyalcen (ejtett tibeti) . lételemek. a világgal azonos végtelenség csö pa (ejtett tibeti) .dharma. században élt taoista filozófus csuba (ejtett tibeti) .a Kézről kézre járó mécses csantörténetek írója Csuang ce (kínai) .kő-fölajánlás. a nyolcas csörten-csoport egyike csö ku (ejtett tibeti) . 4. kommentárjait i.csosz can (ejtett tibeti) .ereklyét őrző szentély csösz tim pa (ejtett tibeti) .A kisebbik elefántnyom szútra (Tripitaka Szútrapitaka 27.bűn Csúla duhkhana khandha szutta (páli) .megfellebbezhetetlen engedelmesség a császárnak csu (kínai) .ősi szokás csöd do (ejtett tibeti) . tanító szerzetes. Do kham csör ten (ejtett tibeti.előimádkozó pap az állami kultuszban. kőtáblák.az első pancsen láma (i. az imádságok felügyelője Csothül csörten (ejtett tibeti) . tibeti folyó.tál felajánlásokhoz csö/gcsug (ejtett tibeti) . Ü Cang.dharmakája.) csúlá mani (páli) .sz.levágás.

előtérbe helyezte az elméletet csuri (szanszkrit) .lojalitás a saját lelkiismerettel szemben csung csiao (kínai) . nyugat. nyílvessző da a (írott tibeti) . övé volt a bilvapark csung (kínai) . színe a fehér.mahá száhaszra lóka dhátu .a Közép Mozdulatlansága. nála ette a Buddha a halálát okozó vacsorát (zsíros disznóhús vagy mérges gomba). A kis rész csun cu (kínai) . szerve a tüdő.vallás.sz. Tibetben két emberi kopo-nyafélből készül. merevség. halál Csü cse (kínai) . íze a savanyú. az örömteli. a nem-tudás fonala átvágásának jelképe Csurpu (ejtett tibeti.A kisebbik Szacscsaka szútra (Tripitaka Szútrapitaka 35.A kisebbik szunynyatá szútra (Tripitaka Szútrapitaka 121. a Konfuciusznak tulajdonított tulajdonított 4 klasszikus könyv (Szí Su) egyike csung nan san (kínai) .) Csullavajja (páli) .A kis rész (Tripitaka. egy aranyműves Pávában.kínai buddhista filozófiai iskola.Teljes Igazság.karmapa kolostor csuti (szanszkrit) . a Konfuciusznak tulajdonított 5 klasszikus egyike Csunda (szanszkrit) .tábornok da qian shi jie (kínai) .Csúla szaccsaka szutta (páli) . este. Vinajapitaka 4.aszkétanövendék. sz.) Csúla szunnyatá szutta (páli) .elvágás.Tipitaka. Vénusz.mahánagna da pön (ejtett tibeti) . akiben van jen Csun csiu (kínai) .Gutei Csüan cheng (kínai) .nemes.Tavasz és ősz krónika. végétől Csung Jung (kínai) . csak az i. jelképe Manydzsusrí kardjának hegye. a Tan hangja. ősz.fém. mai taoista szekta ÉszakKínában D da (ejtett tibeti. vágás.csandra da ma ru (ejtett tibeti) .) Csúlavédalla szutta (páli) .) Csúlavagga (páli) . 19.tőr. írott tibeti mtshur pu) . jegye a bárány. a táncoló Siva jobb hátsó kezében is van da nuo jian na (kínai) . írott tibeti zla) .A magyarázatok kisebb szútrája (Tripitaka Szútrapitaka 44. ő vitte hírül a Buddhának Vardhamána halálhírét.homokóra alakú dob.

évben.mahá darsana dnyána dabba (szanszkrit) .osztó.joghurt dahomey (vodu) . Kis Daidala ünnep minden 6.da qian shi jie (kínai) . itt élt Ikkjú daivi mimánsza (szanszkrit) . valószínűleg kusafű dáf (héber) .a pándavák bráhminja dahí (szanszkrit) . a Daitokudzsi hagyomány alapítója Daitoku dzsi (japán) .fabábu.nagy zen dájaka (szanszkrit) . közvetítő az istenek és az emberek között Dainicsi (japán) .Hatalmas Nap.zen mester.mahá száhaszra lóka dhátu da yuan jing zhi (kínai) . ma is tartják. Baszo tanítványa daibucu (japán) .a Tóra-szöveg hasábjai dag pa (írott tibeti lhan cig skjes pa'i je shes) .adományozó Dajánanda Szaraszvati (szanszkrit) .a gazdagság sinto istene daimjó (japán) .szubsztancia dabbhafű (páli. tartományi herceg daimón (görög) . az Árja Szamádzs alapí-tója .upászaná daivik (szanszkrit) . ezzel is bizonyítva isteni hatalmát.tiszta mező.nemes daizazen (japán) . szanszkrit darbha) védikus szertartásoknál használt fű.a Buddhát ábrázoló nagy méretű szobor Daidala (szanszkrit) .zen mester.főnemes.démonok Daitó (japán) . évente a császár megkóstolja a rizst az isteni Őssel. egy törvényfonalú avatott társ dag pa mkha' spjod kji gnas (írott tibeti) .zen mester Daikoku (japán) .zen kolostor.a nagy ízlelés ünnepe (Oho nihe macuri). Nagy Daidala ünnep minden 60.a daiszeni zen-kolostor kertje Daitoku templom (japán) . de a császárra vonatkozó részek nélkül Daijú (japán) .az acutai sinto templom vezetője Daibai (japán) .zen mester daitják (szanszkrit) .vodu tác dahomey z'épaules (vodu) .táncfajta dai enkjo csi (japán) .együttszületett tudás. évben (Boiótia) Daidzsó szai (japán) . a császár jelképes egyesülési rítusa Amateraszuval. a végső buddha Daió (japán) .az egetbírók tiszta helye dag pa'i zhing khams (írott tibeti) . mennyei birodalom Dahaumja (szanszkrit) .bráhmana.tanító-bölcsesség dai gúdzsi (japán) .

írott tibeti dal 'bdzsor) . találkozás egy arhattal. állati létbe.a 8 kedvező feltétel (nem születni istenek. szanszkrit szamaja tárá) . írott tibeti dam tshig sgrol ma. Esküs megszabadító Dámódaja (szanszkrit) .fejét Siva levágta tiszteletlenségéért. hit a törvényben.a 9. a fehér lótusz damana (szanszkrit) . a tanult állandósága.dahomeyi kígyóisten.erősen buzgólkodó dalit (szanszkrit) .férfi természetfeletti erők.a hindu elnyomottak rétege dam cik szem pa (szanszkrit szamajaszattva.óceán. ágyasa Ezili fréda. Daksa és Praszúti leánya daksina (szanszkrit) . a dalai láma Csenrézi (Avalókitésvara) inkarnációja dalha parakkama (szanszkrit) . írott tibeti mkha' 'gro ma) . ejtett tibeti gya co) .nagy hatalmú szamuráj dáka (szanszkrit. az emberi létforma dalai (mongol.női természetfeletti erők.a levegő természetének tiszta transzcendens eleme. manu Dáksájaní (szanszkrit) . Rohiní apja. a jobb oldal Daksina múrti (szanszkrit) . a gazdagság istene. éhségszörnyek közé. a test rendszerében a légzés. az ezüst ura. tanítás megszerzése. félistenek közé.szerető dajmjó (japán) .egy istenség vizualizálása 'dam skyes (írott tibeti) .dajita (szanszkrit) . a Buddha anyja. hit a tanításban és adakozás a hitért) dal dzsor (ejtett tibeti.dal dzsor dal 'bjor phun sum tshogs (írott tibeti) . mivel egy északi hegyen ül. írott tibeti dam chig szemsz dpa') . testi épség. nem szenvedni hamis tanoktól. leánya Daksajaní Daksa Szávarni manu (szanszkrit) . szabadság a rossz tettektől. ejtett tibeti. Amóghasziddhi társa. égjárók dakhma (perzsa) .Párvatí egyik alakja. meditáló bölcs. ép érzékszervekkel és ép testtel bírni) és a 10 előny (emberi születés. égjárók Daksa (szanszkrit) . fegyelmezés damani (szanszkrit) . színe fehér.nehezen megszerezhető lehetőség. írott tibeti mkha' 'gro) .sárszülötte.középső nádí Damballah wèdo (vodu) . a pokolba.a papoknak juttatott díj.a párszik temetkezési helye dákiní (szanszkrit. a Buddhától megszentelt Magadhában születni. állata fehér Damcik Drolma (ejtett tibeti. taní-tó.elmélyülés. dél felé fordulva tanít egész Indiának dal 'bdzsor (írott tibeti) .Krisna egyik neve .Siva egyik mellékneve.

sz.fogtisztító pálcika Danu (szanszkrit) . felhagyás (abhaja.a dánavák őse. férfi médium dango (japán) . 9.rizstészta gombóc danna (japán) .megfékezés danthakástha (szanszkrit) . remeték és szörnyek lakhelye Dandapáni (szanszkrit) . ragadványneve a Buddha elleni merénylet után dandászana (szanszkrit) . a 6 sarkalatos erény Dao hszin (kínai) . a bódhiszattva fel-hagy minden tisztátalansággal Dánapati (szanszkrit) . amink van. a csatur szamgraha vasztu egyik eleme dána páramitá (szanszkrit) . brahmá. írott tibeti) .démon.az út elérése. jogar Dandaka (szanszkrit) . rendező elv. században danda (szanszkrit) .Botozó. csan pátriárka dao ji xuo (kínai) . a Buddha apósának.indiai tanító Tibetben az i.felfordítani-egy-szól. néha Kabandha szörnyként testesül meg dao (kínai) .adakozás. nojan kutuktu (i.jósló ifjúság. a testben a torokhoz kapcsolódik . dharma. artha).a vagyon ura. akik követik a Taót Dao zang (kínai) . és megosztani másokkal azt. a szok ellensége Dan (vodu) . természettörvény. a tiszta föld. őt tekintik a csan alapítójának Dao de (kínai) .(i.csan mester (i.a lemondás tökéletessége. a Teremtő eszköze Dan ayida whèdo (vodu) .hindu október-november damszri (ejtett tibeti.szivárvány. a Tan útja. 312-385) taoista mester. az önmegváltás útja.sz. adomány.tudáshordozó istenség.az 5. 3 isteni barlang (tung) és 4 kiegészítés Dao zheng (kínai) . alamizsnát adni. bódhi Dao an (kínai) .sz.taoista kánon. 360-434) Dapacacsod (ejtett tibeti) .megszemélyesített hatalom. 579-651) a 4. jótékonyság. Szuppabuddhának. 1803-1856) dang ki (kínai) . az istenek büntető eszköze.út.sz.erdőség a Vindhjá hegységtől a Dekkánig.egy geiko pártfogója dánta (szanszkrit) .(i. nem a dharma szerint beszélni Dao liu (kínai) .bot. lemondás. a Dan látványa dána (szanszkrit. Kuvéra másik neve Dánasíla (szanszkrit) . bambuszszár a gerincoszlop mintájára danda (szanszkrit) .bot-tartás (hatha jóga) Dandzan Ravdzsaa (mongol) .buzogány.dámódara (szanszkrit) .az út folyamata. írott tibeti sbjin pa) .sz.

9. dzsainizmus. 3. távoli utazás. jóga. kiváló bölcsesség. 4. csárváka lókajáta.szerencsét hozó Bódhidarma figura darvasa (szanszkrit) . szemlélődés. bölcsei teremtettek Siva elleni féltékenység-ből egy tigrist. az a hely szent darpana (szanszkrit) . 2. 521-485 darbhafű (szanszkrit) . mozdulatlanság. tartózkodás a helytelen nézetektől (mithjádristi virati) dasa bhúmi (szanszkrit) . tartózkodás attól. 5. 3 elmére vonatkozó: tartózkodás a szerzés vágyától (abhidnyá virati). tisztaság.erdő. njája .megfigyelés. hogy helytelen tettre vezessen minket a szexuális vágy (kámamithjá-csára virati). ahová hintik. egy istenség képének felidézése darsana bhága (szanszkrit) . mímánszá. ragyogás. védánta.a hajlamoktól látomások által történő megszabadulás útja darsi (szanszkrit) . egy szarvast és egy izzó vasat Daruma (japán) .látó Dáruka (szanszkrit) . uralkodott i. rendszerek.tükör darsa púrnamásza (szanszkrit) .heterodox (nász-tika darsana): buddhizmus.e. 8. 6.Dareiosz.daphnéphoros (görög) . tartózkodás a rosszakarattól (bjápáda virati). öröm.a thébai Apollón-szentély papi segédje Dárajavaus (perzsa) . jelenlét. a szemlélődés/belátás ösvénye. 7.új. vizsgálat. nehezen legyőz-hetőség.10 előírás arról.10 szint a bódhiszattvává válás útján: 1. 4 beszédre vonatkozó: tartózkodás a rágalmazástól (paisunjavácsá virati). a múrti megtekintése.kusafű (Poa cynosuroides). az agradharmák meg-tapasztalása. 10. a srávakák és a pratjékabuddhák útjának 3. tartózkodás az üres fecsegéstől (szambhinnapralápá virati). amit nem kaptunk meg (adattádána virati).ajtó dasa akusala prativirati síla (szanszkrit) . hogy elvegyük. vaisésika. látóérzék. tan-eső .a látomás/látás útja. hogy tartózkodjunk a bárdolatlan cselekedetektől. látás. lángszerű bölcsesség. ortodox (ásztika darsana): szánkhja. foka darsana prahátavjánusaja (szanszkrit) . tartózkodás a kemény szavaktól (phárusjavácsá virati). látásmód. tartózkodás. 3 testre vonatkozó: tartózkodás az élet megsemmisítésétől (pránátipáta virati).és teliholdkori hármas áldozat darsana (szanszkrit) . szemléletmód.az érzékelő tudat látó része darsana márga (szanszkrit) .

érzéki vágyak. közepes. csoportja dasadis (szanszkrit.10 bilincs: 1. a práti-móksa előzménye dasa szamjodzsnani (szanszkrit) . és amelyek nem hoznak létre konkrét dolgokat /aszthána/ (szthánászthá-na).a Buddha 10 képessége (dnyána): 1. mahájána dasanámí (szanszkrit) . 4. Sankara alapította az i. az alakok és alaknélküliség régióján túl a szabadság különböző fokainak ismerete (dhjána vimok-szádi). amelyek egy keletkezett jelenséget /szthána/ idéznek elő. a saját magában és másokban fölmerülő szennyeződések /ásrava/ ismerete (ásravaksája). a karma és eredménye megértésének ereje. az Avatamszaka szútra része. az egyházi szertartások hatékonyságába vetett hit.dasa kusala karma patha (szanszkrit) . 7. öntudat és büszkeség. a legalacsonyabb /apája bhúmi/ és a lét csúcspontjának világáig /bhavágra/ és a világon túli dolgok ismerete (bhava szamaszarvatragámini pratipad).a saiva szannjászík 10 rendje. 9. tompa/ ismerete (indríja parápara). gyű-lölet. az élőlények készségeinek /eszes. 9. a buddha-guna 1. kétség (vicsikiccsha). hogy 18 elemé-re /halmazok. írott tibeti phjogs bcu) . 6.egy ország dasasíla (szanszkrit) .században Dasaratha (szanszkrit) .a tíz égtáj Dasambhúmisvara szútra (szanszkrit) . 9. 6. 2.tízparancsolat. tévhit/ ismerete (nánádimukti). önelégültség.sz. miképpen hatnak azokra. elemek/ bontsa a dharmákat (astádasa dhátuprabhádádi). az okok ismerete.Tíz isteni birodalom. a buddha felismeri a karma üdvös /kusala/ és kárhozatos /akusala/ és egyéb fajtáját. az élőlények régebbi életeinek ismerete (purvanivászánuszmriti). 2. képesség arra. 4. 5. milyen következményekkel jár elkövetésük. 8. kapuk. a mennyei újjászületés utáni vágy (arupa rága). természetfeletti képesség. rosszakarat. az élőlények egyedi hajlamainak /mohóság. Ráma apja Dasarna (szanszkrit) . 10. tudja. 7.Ajódhja rádzsája. 5 mindenkire . 8. 3. akik elkövetik őket (karmavipáka). 5. ismeri a karmájuknak megfelelő élethelyzetekbe születők halálának és újjászületésének pillanatát (csjutjupapatti). 3. 10. a földi élet szeretete (rúpa rága).10 erényes cselekedet. a személyiségbe vetett hit (szakkajaditthi). nem-tudás dasabala (szanszkrit) .

Balcshen gekö dbang gsum dam tshig (írott tibeti) . 2. október /november (ejtett tibeti dava gupa. 4. 3. apja Atri. ő teremtette a szóma nevű növényt.kétségbeesés.imádkozás dayuan jongzhi (kínai) .Visnu mellék-inkarnációja. jelképe fehér félhold.kötelező: 1. ékszere-ket ne hordj.mahádarsana dnyána dbal cshen ge khod (írott tibeti .a 4. születés dásza szikkhápada (szanszkrit) . írott tibeti zla ba) . Hold.démonok dasszana (szanszkrit) .a Huszonnyolc Hatalmas . április/május (ejtett tibeti dava szumpa. írott tibeti zla ba brgjad pa). 11. írott tibeti zla ba drug pa). koszorút. aranyat. 2. 5. a Trimúrti inkarnációja. szeptember/október (ejtett tibeti dava gjepa. írott tibeti zla ba bcsu gcsig pa). 7. 4. szerencsés nap. 6. ne hazudj. írott tibeti zla ba gnjis pa). június/július (ejtett tibeti dava ngapa. augusztus/szeptember (ejtett tibeti dava dünpa. július/augusztus (ejtett tibeti dava drukpa. táncról ének-től. és 5 a szerzeteseknek: 6. 8. írott tibeti zla ba dgu pa). december/január (ejtett tibeti dava csucsikpa.hétfő. mint Ísvara. színjátéktól tartózkodj.kerekes mozgatható szentély dásza (szanszkrit) . víz. március/április (ejtett tibeti dava nyipa. hónapok: 1.a három avatás (megmosó. 9. titkos. ne ölj.szapta szamudrik tirtha daurmanaszja (szanszkrit) .a szellemi boldogtalanság képessége dava (ejtett tibeti. a 4 Véda hordozója Dauli Gangá (szanszkrit) .látás Dattátréja (szanszkrit) . írott tibeti zla ba bzsi pa). meg nem engedett időben ne egyél. 10. 7. magas és széles ágyon ne aludj. 9. írott tibeti zla ba bcsu gnjis pa) davenolás (jiddis) . 5. írott tibeti zla ba bdun pa). január/február (ejtett tibeti dava csunyipa.. illatszereket. 8. a bölcsesség tudásába való) esküje dbang phjug ma nji shu rtsa brgjad mgo brnjan sna tshogs dang bcas (írott tibeti) . anyja Ana-szúja. november/december (ejtett tibeti dava csupa. írott tibeti zla ba gsuim pa). írott tibeti zla ba dang po). ne részegeskedj.10 életszabály a bhikkhuknak és a bhikkhuníknak dászjú (szanszkrit) . írott tibeti zla ba bcsu pa). ne lopj. május/június (ejtett tibeti dava sipa. 3. varna másik neve. írott tibeti zla ba lnga pa). február/március (ejtett tibeti dava dangpo. zenétől. bánat daurmanaszja indríja (szanszkrit) . 12. ezüstöt ne fogadj el dasi (japán) . 10. ne paráználkodj.

helytelen nézetek iránti erős vágy dogma-tikus hite dekas (görög) .vang thang dbangphjug chenpo (írott tibeti) .e.a gabona istennője.a vetést oltalmazó Démétér démotikus írás (egyiptomi) .Ü Cang dco (ejtett tibeti) . 806-ban Denöszum (ejtett tibeti. században.az öt érzék dbang thang (írott tibeti) . alapítása i.lányok ünnepe Munychión hónap elején (Athén) delphys (görög) .anyaméh Démétér (görög) . és felváltotta azt.Indra dbang po lnga (írott tibeti) .lélek deipnophoroi (görög) .kolostor derekh erec (héber) . 8.avadhúti.tathágata de pa (ejtett tibeti) .Mahésvara dbdzsigbses (írott tibeti) -Vaszumitra dbras spungs (írott tibeti) .Drépung dbu ma (írott tibeti) .körzeti kormányzó de va .(ejtett tibeti) öröm. amelyet Napóleon expedícióját kísérő tudósok készítettek.jó illem derekh kohánim (héber) .görög eredetű szó. 9 . a tendai iskola alapítója (i.sz. népies.a jak és a bivaly keveréke de (kínai) . egyszerűsítései és rövidítései miatt rendkívül nehéz olvasni Dendera(h) (egyiptomi) .jelölt út a temetőben a kohaniták sírjaihoz Description de l'Égypte (egyiptomi) .ételvivő asszonyok deisthábhinivésa (szanszkrit) .Boszorkány a négy fő égtájon és a négy kapuőrző dbang po (írott tibeti) .az első összefoglaló monográfia Egyiptomról és műemlékeiről. Földanya Démétér Chloé (görög) .a Púrvavidéha egyik alszigete déhi (szanszkrit) . jelentése: népi.a Tripitaka egyik része densza (japán) .város Felső-Egyiptomban Thébától délre.túrós vagy lekváros batyu delog (ejtett tibeti) .sz.jóshelyéről ismert sziget Delphinia (görög) .erényes de bzhin gshegs pa (írott tibeti) . szanszkrit Tripitaka) . a hieratikus írásból fejlődött ki az i. szusumná dbus gtsang (írott tibeti) .eredeti neve Szai chó. 767-822).a hónap 10 illetve 9 napos egysége delkli (jiddis) . boldogság.-7.aki visszatért a túlvilágról Délosz (görög) . élvezet Déha (szanszkrit) . Hathor istennő egyik fő kultuszhelye Dengjó Daisi (japán) .

ellenszenv a kívánatos dolgok iránt dészaná (szanszkrit) . templomi rituális táncosnők Dévadatta (szanszkrit.Isten tava szútra (Tripitaka Szútrapitaka) dévadászí (szanszkrit) . Szukhávati.település a szakja rádzsaságban.az érzéki világ felső birodalma.(div = ragyog) fényes istenek. a Buddha unokatestvére. írott tibeti lha sbjin) . Amitábha nyugati paradicsoma Dévadaha (szanszkrit) .valamely isteni lény alakját felvéve a tantrán keresztül végzett gyakorlat déva kula (szanszkrit) . kormányzó.szöveges és 11 képes kötetből állt. a védikus időkben a természeti erők. amin Brahmához jut a lélek. manu Dévacsen (ejtett tibeti) .lecsengetés.az istenek szolgálólányai.a hindu templom szentélyében az oltár déva (szanszkrit.gyűlölet.tanítás deszi (ejtett tibeti. élvezet. a bráhmanizmusban Isten és ember közötti létforma. gyönyörűség déva duhkha (szanszkrit) .isteni család déva lóka (szanszkrit) . ezt használták a szanszkrithoz. írott tibeti sde srid) . aki utódja akart lenni.az istenerő megszemélyesített formáinak fela-jánlott hindu áldozat déva jána (szanszkrit) . Májá szülőhelye Dévadaha szutta (szanszkrit) .a Nagy Üdv tiszta földje.a protestantizmusban az isteni eleve elrendeltség.elmélet. az egyik klasszikus indiai írás.Istenadta. szemlélet désza (szanszkrit) . 1810-ben adták ki déssounin (vodu) . a rúpa rúpa bhúmi egyik csoportja. a szánkhjában a prakriti tulajdonsága.világi vezető. ma a hindihez déva pudgala (szanszkrit) .istenszemély Déva Szávarni manu (szanszkrit) . ejtett tibeti lha) . a halott elválasztása loájától désti (szanszkrit) . miszerint az egyensúly felborulása benne részleges Deukalión (görög) thessaliai. égi lények. aki bárkájával megmenekült a vízözönből deul (szanszkrit) .az istenek útja. istenek déva nágarí (szanszkrit) .az istenek szenvedése déva jadzsna (szanszkrit) . északi út a máglya lángjából déva jóga (szanszkrit) . rizspuding determináltság .az istenek beszéde. ezért ellentétet szított a szerze-tesi . boldogság.a 13. öröm.

remete.Tusita dga' ldan pgo dbrang phjogs las rnam rgjal (írott tibeti) .Istenek királya. írott tibeti lha'i dbang po) .ge long dge tshul (írott tibeti) .kaljánamitra dge bsnjen (írott tibeti) . több ízben próbált merényletet elkövetni a Buddha ellen. és magas a tudati koncentráltságuk Dévakí (szanszkrit) Visnu Balaráma nevű inkarnációjában az első anyja Dévala risi (szanszkrit) . majd Aszita (fekete).a Bhagírathi és az Alakánanda összefolyása.muditá. aki legyőzte az ellenséget dga' ldan (írott tibeti) .az istenek rádzsája. innen lefelé nevezik a folyókat Gangesznek Dévarsi (szanszkrit) . akiknek jó a karmájuk.isteni bölcs Dévaszéna (szanszkrit) . Ardzsuna kürtje dévadatta váju (szanszkrit) .bar do Dévahúti (szanszkrit) . de megszólítás is Dévinda/dévánam unda (szanszkrit) . dharma.magasabb lények déváti déva (szanszkrit) . Kapila anyja dévajána (szanszkrit) .kaljánamitra dge bshes (írott tibeti) . a megvilágosodott Dévéndra (szanszkrit.gecul . Indra jelzője déví (szanszkrit) .istennő.a három kincs egyike (buddha. írott tibeti dgra bcsom pa) arhat. aki megnézte a gyermek Buddhát.Ganden Phodrag Csoglé Namgyal dge ba (írott tibeti) . gava dga' ba dmar mo rta'i mgo (írott tibeti) . a tudás alacsonyabb szintjét elérők.Kártikéja egyik társa dévatá (szanszkrit) .upászaka dge 'dun (írott tibeti) .istenek fölötti isten. szamgha) dge lugs pa (írott tibeti) .közösségben. unokaöccse Nálaka.Dévinda Dévaprajág (szanszkrit) .isteni út. Indra dga 'ba (írott tibeti) . vörös dga bcsom pa (ejtett tibeti.az Örömös Lófejű.lélegzet ásítással devahán (szanszkrit) . másik neve előbb Kála Dévala (mint kálavidu).sramana dge slong (írott tibeti) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.ge luk pa dge sbjong (írott tibeti) .Kardama felesége. aki monéjját épített emlékére Dévánam unda (szanszkrit) .ge va dge ba'i bshes gnjen (írott tibeti) .

észak-indiai helység.szellemi tárgyak (érzet.a tudattartalmak éber szemlélése Dhammapada (páli) . 183 cm. 6.Tipitaka.arahat dgra bla (írott tibeti) . kezében tartja az ambróziával telt edényt (amrita kalas) Dharamszala (szanszkrit) .a tan törvénye.maradéktalan nirvána dhamma (páli) .e. ajanamsza Dhanvantari (szanszkrit) .íj-tartás (hatha jóga) dhanusz (szanszkrit) . Badaratitthai Bhadantácsarija (páli) . valószínűleg i. Az igazság szava (A Tan ösvénye.dharma Dhamma Csakkappavattana szutta (páli) .A Tan örökösei szútra (Tripitaka Szútra-pitaka 3.A tanítás emlékművei szútra (Tripitaka Szútrapitaka 89. Az erény útja).íjászmesterség dhanurászana (szanszkrit) . dalai láma .mértékegység. sorsosztó dgrab com pa (írott tibeti) . hallott. a Nyilas csillagkép. kb. 423 időmértékes vers Dhammapála. műve az alkommentár a Maddzshima nikájához dhammárammana (páli) . itt él 1959 óta a 14.) Dhammadinná (páli) . (Tripitaka Szuttapitaka.a képzetek iránti szomj dhamma vicsaja (páli) .törekvés a megvalósításra Dhammacsettija szutta (páli) .a lételemek sorozata dhamma tanhá (páli) . sz.) dhanandzsaja váju (szanszkrit) . az 5 természeti törvény egyike dhammánupasszaná (páli) .dra la dgra lha (írott tibeti) .dgra (írott tibeti) . ebben van leírva először a 4 nemes igazság Dhamma szamganí (páli) . Khuddaka nikája).) Dhammadájáda szutta (páli) . 477-377 között írták le a Páliputrai zsinaton.Visnu mellék-inkarnációja. Az eszmék rendszere dhamma szantati (páli) . a szatta boddzshangá 2.Az igazság birodalmának megalapítása szútra.Tipitaka.az erény gyakorlásának helye (a szikhek sze-rint maga a földi létezés).dra dgra bcom pa (írott tibeti) . tényezője dhammaccshanda (páli) .-ban. a gyógynövények és a gyógyászat istene.a Nyilas hónapjának holdtöltéje dhanur véda (szanszkrit) .sz.ellenség-isten.a halál után a testben maradó lélegzet dhanu (szanszkrit) . stb.az igazság keresése.bhikksu az i.egy bhikkhuní dhammanijáma (páli) .

sakti. minden olyan viselkedés és felfogás. mint szádharana. dhri: fenntartani. életcél a négyből. a mantra. a szánkhjában a radzsasz hatása dharatthá mattá (páli) . Dharma = maga a buddhista tanítás. a beszéd és a szellem minden erkölcsös tette. lételem. ami. Nara és Nárájana apja.koncentráció. létfaktor. tan. laja. amelynek visszatartó ereje van. a test.. ami van.tanmagyarázó Dharma buddha (szanszkrit) . tudattartam. jelen-ség. a vallásos élet területe. a létforgatag valamennyi jelensége. esemény. jó. kötelesség. a jóga 8 foka közül a 6. szabály. írott tibeti chos. mint a magasabb rendű célok követése. Brahman és Ísvara megismerhetetlen. törvény. a Három Kincs (Drágakő: Buddha. Abhidharma. halmaz. szilárdság. aki a Bai ma Si kolostorban fordítóként tevékenykedett dharma bhánaka (szanszkrit) .a szellemi tárgyak egymásra ható mezeje Dharma aranja (szanszkrit. egyensúly. természet. az emberi életben megjelenhet.dháraná (szanszkrit) . minden dharma a végtelen térhez hasonlít. japán do) . lényeg.alapja: visszatartani. a világegyetem törvénye. tulajdonság. egyetemes erő. kínai tao. amelyek szennyeznek. rádzsa jóga gyakorlata dháraní (szanszkrit) . a két bölcs. de a dharmák megismerhetőek dharma ájatana (szanszkrit) .az alsó világrészek buddhája . az igazságok és a tett-következmények. állandóság. mint a függőségi kapcsolat eleme. megbomlik a gunaegyensúly dharma (szanszkrit. a megvilágosodott tudás támasza (mahájána) dharatthá (páli) . tan. Dharma. a Tan. védelmet nyújt a szenvedések és azok okaival szemben. és azzá tesz. rögzítés. alap. mindegyik anátman. az erényes ember. ami mindent áthat.terhes dolgok.megtartó. visésa. a 3. igazság. vallás. aszádharana és ápad dharma. erény.tehertételek. tulajdonság (dharmin). a kozmikus rend. a tényeknek nincsen megfogható lényegük. varázsigék a szellemi erők megidézésére. mozgás. amelyek a terhes dolgokból rakódnak le. kínai Zhou Fa lan) . a létezők összessége. elv. figyelem-összpontosítás egy tárgyon. a minden folyamatot irányító kozmikus élet.az egyik indiai buddhista szerzetes. ejtett tibeti csosz. páli dhamma. Szamgha) egyike (triratna).

háborítatlan állapota.a Tan kerekét mozgásba hozó kéztartás. gátló tényezőtől. a hétköznapi tudatra jellemző fogalmi gondolkodástól.álambana pratjaja dharma dhátu dnyána (szanszkrit) . a pratjékabuddhák útjának 10. végtelen megnyilvánulás (mindenkit a saját képességei szerint kell tanítani).a jelenségek tudása.a jelenségek önvaló/önlét- . majd Benáreszbe ment a Remetehegyhez. a buddhák ebben a fényes ürességben azonossá válnak a Törvénnyel. múdra dharma csakra mudra (szanszkrit. írott tibeti chos sku) tantest. része dharma nairátmja (szanszkrit) . a megvilágosodott személy szellemi síkja. a buddhák tudá-sának egyike dharma dnyána (szanszkrit) . végtelen űr (a tudat formátlan és felfoghatatlan). ejtett tibeti csö ku. igazságtest. a Buddha Uruvilvá közelében elérte a megvilágosodást. ami mindenkiben megvan. törvénytest. saját ügyének teste. a tudat tiszta. egy buddha abszolút megnyilvánulása. írott tibeti chos kji) . mentes mindenféle szélsőséges nézettől. a legmagasabb megvilágosodás. páli Dhamma Csakkapavattana Szutta) . ami mindenben benne van dharma ksánti (szanszkrit) . halandó ember nem látja.az abszolút ismerete. kínai fa lun) . az eredendő tudás felhalmozása. amivel az ember fölismeri a függő keletkezést.a Tan kerekének megforgatása. ottani első prédikációja az Isipatánában dharma csaksu (szanszkrit. az igazság szeme dharma dhátu (szanszkrit) . a végső valóság. az örömön túli bölcsesség. írott tibeti chos kji wkhor lo bskor ba.a dharma felhője.a tanítások és jelenségek iránti 4 türelem dharma mégha (szanszkrit) .dharma csakra (szanszkrit) . formája. a tanítások és a jelenségek tudásának 4 formája dharma kája (szanszkrit. a buddha kája 2. kozmikus test. érdem (az összes jelenség a tudatból származik). az összetevők felismerése. az igazság birodalmának megalapítása szútra. dharma-természet (a tudat örök lényeg). ötféle: mindenség igaz természete/abszolút (a tudat nem tudat).a Tan kereke. a megvilágosodás forma nélküli. a vágyvilágban megjelenő 4 nemes igazság. szentbeszéd dharma csakra pravartana (szanszkrit. az igazsággal bíró test. amelyben megszűnik a szubjektum és az objektum ellentéte. bhávaná márga.tanszem. abszolút szintje. az abszolútum.

a 14. a tartamok eleme.Terjedelmes tanszöveg. köznévként a Buddha-test bölcsessége.tudattartamok.sz. Dignága tanítványa. a dolgokat átható lényeg. a valós világ. aki buddhává válva létrehozza a Tiszta Földet. írott tibeti chos dbjings) . a szellemi tárgyak alkotóeleme. sz. 530-561) Nálandában. sem személy nincs a mentális események összetevőiben dharma szancsára abhiséka (szanszkrit) .sz.a dolgok olyan látása. írott tibeti cshusz kji szku) . a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike Dharmapada (szanszkrit) .a tan követője.megkülönböztetés. ahogy vannak. írott tibeti chos skjong ba'i srung ma) .az alsó világrészek buddhája Dharmadhátu (szanszkrit. az Amitábhabuddhizmus alapja Dharmakírti (szanszkrit.sz.a dharma részei dharmánuszárin (szanszkrit) . 7. a 108 bölcs egyike dharmánám bhúta pratjavéksá (szanszkrit) . egyik a három test közül Dharmakara (szanszkrit) . sem én. manu dharma szútrák (szanszkrit) . a világgal azonos végtelenség.királyból lett legendás szerzetes (India.). az elme/gondolkodás tárgyai dharmakája (szanszkrit.Dharma bölcsesség.törvénytest. a vélemények és értékek vizsgálata dharmacsarja (szanszkrit.a tant magyarázó mester meghintése Dharma Szávarni manu (szanszkrit) .páli Dhammapada Dharmapála (szanszkrit.jógácsára filozófus (i.törvényjáró szertartások Dharmadara buddha (szanszkrit) .indiai logika mester az i. a mentális események átman-nélkülisége. dharma-kapcsolat nélküli önlét-nélküliség. színe kék. 1. a törvény tere dharmadhátudnyána (szanszkrit.az alsó világrészek buddhája dharmáh (szanszkrit) .a hagyományos hindu előírások vezérfo-nalai dharma vicsaja (szanszkrit) . ahol a jelenségek megjelennek. írott tibeti chos grags) . írott tibeti chos dbjings kji je shes) a törvénytér tudása Dharmadhvadzsa buddha (szanszkrit) . a dharmák éntelensége. században. a Törvényt Oltalmazó Őrizők Dharmaparjája (szanszkrit) . i. amikor nem válik külön az objektum és a szubjektum dharmánga (szanszkrit) . a Bardo egyik istensége. mahájána dharmapratiszamvid (szanszkrit) a dharma megkülönböztető megér-tése .nélkülisége. írott tibeti chos spjod) .

felismerés.az elmélyülés támasza dhípa (szanszkrit) . a fül.a tökéletes összpontosítás a tiszta tudat állapotában. dharma. 9.: szthula.a Tan rádzsája.a szövetekben működő agni. szövetek. koncentráció. a jóga 8 foka közül a 7. sz. ájur véda dhátu garbha (szanszkrit) .közbeeső dhjána dhjána (szanszkrit. Judhisthira jelzője Dharmaraksa (szanszkrit) .igazságos.az énség aspektusának feltételezése a dharmákban dharmikus (szanszkrit) . test.-ban dharmátma dristi (szanszkrit) . radzsasz. tartamiság. a tapasztalás 18 tartománya (domináns = szem. brahmá. Érzékelemek (Értekezés az elemekről) dhátu traja (szanszkrit) . valamilyen szempont szerinti csoportosítás. tűz. írott tibeti bsam gtan. Visnu Balaráma formájú inkarnációjában megölte dhijálamba (szanszkrit) . a 6 alapelem.tibeti upadhjája az i.sz. az orr. bindu.szellemi egyensúly dhjámnántara (szanszkrit) . tattva Dharmatásíla (szanszkrit) . japán zen) . a Buddha egyik neve. mentális esemény.ghível töltött lámpások felajánlása a múrtinak a hindu templomban dhirata (szanszkrit) . tamasz). fül. orr. a külvilághoz nem-kötődés megvalósítása.ereklyetartó szekrény Dhátu kathá (páli) . a szánkhjában az alaplétezők (föld. tapintás. dzsjótir.Dharmarádzsa (szanszkrit) . segítő. az igazságosság királya. i. víz.3 birodalom. alkotóelemek. segítség.szamárdémon. a test és az elme tudatossága). elme. tudati = a szem. kínai csan. ami fenntartja a létezést dharmin (szanszkrit) . réteg.jelenség-valóság. intelligencia. gyökér jelentésben a múla. meditáció. nyelv. hang. alsó = vágybirodalom. a nyelv. 412-454 között fordító Kínában (Asvaghósa: Buddhacsarita kávja) dharmásrama varna (szanszkrit) . tárgytalan elmélyü-lés. levegő.életkorhoz kötött teendők rendje dharmatá (szanszkrit) . összetevők.sz. felső = formavilág.mozgás. illat. íz. forma nélküli világ dhatvagni (szanszkrit) .indiai bhikkhu. tulajdonképpen a meditációs ülő helyzet is. 4 . korábban shou-ji = őrizni az egyet. erényes. űr) 3 megjelenési formában (szattva. tulajdonsághordozó dhátu (szanszkrit) .őselemek. elmélyedés.Tipitaka. tárgyi = alak. elemi részek. ájur véda Dhénukászura (szanszkrit) .

8 hiba az elmélyülésben: 1. 4.közbülső meditáció dhjáni bódhiszattva (szanszkrit) . 3. vitarka (gondolat-megfoganás).fajtája van. rádzsa jóga gyakorlata. írott tibeti bsam gtan) szemlélődés. belégzés és kilégzés dhjána páramitá (szanszkrit) . ékágratá (egy pontra koncentrálás). 3. a megszabadulás. cselekvően közreműködnek a világ történésében. tudatos tisztaság. 4. 6. 2. kezek egymásra helyezve az ölében dhjánánga (szanszkrit) . elmélyülés megnyilvánuló tényezői: 1. az egyik dasa-bala dhjána/szamádhi (szanszkrit.elmélkedő bódhiszattva. ratiszamgráhaka manaszkára. mentális fájdalom. 4. 2. mimámszaka manaszkára. az egyensúly nyújtotta érzés. ádhimoksíla manaszkára.meditációs kéztartás. príti (öröm). nemmegelégedettség. az elmélyülés mentális tevékenységei: 1. kö- . az egyensúly tisztasága. szukha (boldogság). szukha (boldogság). belső tisztaság (saucsa). a mély összpontosítás megértésének ereje dhjána vimoksádi dnyána (szanszkrit) . právivédzsa manaszkára. 4. 4. 5. (megtisztított) elmélyülés megnyilvánuló tényezői: 1. 2. 3. szukha (örömtől mentes boldogság).a dhjá-nák. tudatosság. 2. világos megértés. mentális kényszer. laja. prajógadnyistha manaszkára. 5. a 4. eszmélkedés dhjána/szamádhi mudra (szanszkrit) . 8. 6 tökéletessége: bőkezűség. a mantra.belemerülés dhjánántara (szanszkrit) . a 2. szukha (boldogság). 3. vicsára (gondolat-megvizsgálás). 5. vitarka (a gondolat megalkotása). elmélyülés megnyilvánuló tényezői: 1. az 1.dhjánikus fegyelem dhjána vimoksa szamádhi szamápatti dnyájabala (szanszkrit) . egyensúly. 2. az 5 dhjánibuddha hozta létre elmélyüléssel. laksanapratiszamvédi manaszkára. ékágratá (egy pontra koncentrálás). 3. 25 szellemi leszármazott. 6.az alakok és alaknélküliség régióján túl a szabadság különböző fokainak ismerete.megvalósított dhjánák.az elmélkedés és elmélyülés egyidejűsé-gének tökéletessége dhjána szamápatti (szanszkrit) . ékágratá (egy pontra koncentrálás). a 3. 4. az elmélyülés különböző szintjei dhjána szamvara (szanszkrit) . elmélyülés megnyilvánuló tényezői: 1. hatha. prití (öröm). 3. 2. vicsára (a gondolat vizsgálata).

a keleti égtáj istene. ejtett tibeti) .rossz szellem.valaki.vándorolni.zászló.Drupada fia. thaiföldi szerzetesi gyakorlat dhvadzsa (szanszkrit) . században.elmozdítható múrti dhúpá (szanszkrit. a meditáció következtében aktívvá válnak.kételkedő nigantha zarándok Dighávu (páli) .Tipitaka.Apollón jóshelye Milétosban digambara (szanszkrit) .születési dhjánák dhóti (szanszkrit) . szelídség. női bódhiszattva. Vjásza és Ambiká fia Dhritirastra (szanszkrit.Csédi királa Dhritarásra (szanszkrit) . elmélyedés. aki ragaszkodik. a pándavák sógora a Mahábháratában Dhristakétu (szanszkrit) . képzelt buddha.Dighíti kószalai rádzsa fia Dighíti (szanszkrit) . rossz szellem. 5. Aksóbhja) dhjáni mudra (szanszkrit) .levegőbe öltözött.-6.a Kuru vagy Kaurava család feje a Mahábháratában.elmélyedő kéztartás dhjánopapati (szanszkrit) .anyagtalan égi buddhák. műve: A helyes észlelés foglalata (szanszkrit Pramána szamucscsaja). Ratnaszam-bhava kísérője dhútanga (szanszkrit.rituális korbácsolás (Spárta) Diasia (görög) .engesztelő áldozat Zeus Meilichiosnak Anthestérión hónap 23-án (Athén) dibbuk (héber) . 7 értekezés a logikai kommentárokról .telességteljesítés. thai thudong) . a Meru-hegy diab (vodu) . jógácsára filozófus az i. de Indra is.a kelet mahárádzsája. bátorság. Amóghavadzs-ra. Amitábha.hosszú vándorlás Dighanakha/Aggivésszana/Szaccsaka (szanszkrit) . Ratnaszambhava. a gandharvák ura dhruvabéra (szanszkrit) . írott tibeti dhúpe ma/spos me ma) jóillat. égruhájú. A hosszú gyűjtemény dígha szanszára (szanszkrit) .illat.sz. Szamantabhadra társa Dhupéma (szanszkrit.a test alsó felét takaró 4 és fél méter hosszú anyagból készült férfiruha Dhristadjumna (szanszkrit) . ördög diamastigósis (görög) . és segítik a szemlélődő elmélyedést (Vajrócsana. a dzsainizmus aszketikus irányzata Dígha nikája (páli) .Kószala rádzsája a Buddha idején Dignága (szanszkrit) . Draupadi fivére. füstölő.indiai logika mester. egy halott lelke Didymeion (görög) . ejtett tibeti Khor Szung) . bölcsesség dhjáni buddha (szanszkrit) .

hindu áldozati szertartás. a dinasztiákba sorolás Manethón mun-káján alapszik. kínai fang lun si) .égtájak Diti (szanszkrit) .Diké (görög) . elődje.fénycsóva. tanítványa Szumédha Dipávali/Dívali (szanszkrit) . előfordul.egy szakja risi Dípankara buddha (szanszkrit) . a Kephrén-szobor anyaga dipá (szanszkrit) . és sokkal inkább a kezelhető tagolást szolgálja. akik között nincs rokoni kapcsolat.rendkívül kemény.buddhista iskola Vaszubandhu Dasabhúmika szútrája után. ám Egyiptomban a rokonság nem mindig áll fenn.istennő. mint a rokoni kapcsolatok nyilvántartását.sziget.városvédő ünnep Skirophorión 14-én (Athén) disvádin (szanszkrit. írott tibeti sdig pa) . zöldesszürke mintázatú kő. beavatás diksá guru (szanszkrit) . amely szerint a világ oka az irány disza (ejtett tibeti. hogy egymással rokon fáraókat különböző dinasztiába sorolunk.döntés din Tóra (héber) .Lámpásgyújtó. hindu fényfesztivál kártika (október-november) hónapban. és az is. előfordult olyan is.a Skorpió csillagkép. a Buddha 24. Zeus felesége (Dódóna) (óind Djaus) Dionysos (görög) . déli és északi irányzata van.látható nirvána (aki már életében .a Daitja démonok anyja dittha dhamma nibbána (páli) . ájur véda dinasztia (egyiptomi) . szép.elvileg egymással rokoni kapcsolatban álló uralkodók csoportja.vegetációisten Dionysos Eleutherios (görög) .avató lelki tanítómester dilun (kínai) . a nirvána.napirend.a jog és az igazságosság istennője (és Themis) dikpa (ejtett tibeti. ajanamsza diksá (szanszkrit) . de csak átmenetileg.felfogás. pl. hogy azonos dinasztiában találunk olyan fáraókat.a Felszabadító Dionysos Dionysos Óméstés (görög) . Rámacsandra és Lakshmi ünnepe Dipolia (görög) . áloká Dípankara (szanszkrit) . írott tibeti dri za) . ellentétes a shelun iskolával din (héber) . a hükszosz korban Dióné (görög) . hogy két dinasztia uralkodói párhuzamosan uralkodtak. az álaja szennyezett.a Nyershúsevő Dionysos diorit (egyiptomi) .per a rabbinikus bíróság előtt dinacsarja (szanszkrit) .

istennő. vélekedések. az abhidnyá 1.a Törvény Királya. az alakok világának sajátossága Divré Avraham (héber) . Dániel dnyána (szanszkrit. anvajadnyána). kritja anusthána).elérte) dittha dhamma védáníja kamma (páli) . clairvoyance divja sróta (szanszkrit) . szamatá.ngön dup.nézetekből fakadó téveszme divá (szanszkrit) .nappal 0 órától 12 óráig divino (vodu) .Biblia. sziddhi D'niél (héber) .elzárási helyiség a beavatandók számára djouba (vodu) . az ávénika buddhaguna 16. Szávitri apósa dkjil 'khor (ejtett tibeti) .a téves nézetek rongálása.sz. kínai si zhi) .tibeti tanító az i.jövendőmondó divja csaksu (szanszkrit) . képes korlátozás nélkül látni az alakokat.Biblia. a Hat Győzelemmel Túljutott Hatalmas egyike. hiba ditthi mannyaná (szanszkrit) . 9.Szatjaván apja. ászava ditthi (szanszkrit) . 17. légzés.vágy által motivált nézetek.tisztánlátás.eredendő tudás.isteni fül.istentiszteleti eszközök használata.isteni szem. de a bölcsesség már nem tudatos (dharmadnyána. az abhidnyá 2.helytelen nézetekből eredő képzet ditthi upádána (szanszkrit) . a végső tudás.ragaszkodás a vakhithez ditthi vipallásza (szanszkrit) . az Átman Brahman djèvo (vodu) . amely ebben az életidőben hozza meg gyümölcsét ditthábhinivésza (szanszkrit) . a mantra jóga gyakorlata divja dristi (szanszkrit) .mu dngos grub (írott tibeti) .helytelen nézetekből eredő hit ditthászava (szanszkrit) .Ábrahám szavai (egy könyv) Div'ré-Hájámim (héber) . pratjaveksaná. században Djausz (szanszkrit) .triratna dmjal ba (írott tibeti) . tisztán hallás. Krónikák Diwia (görög. Zeus felesége (óind Djaus) Djarmatásíla (szanszkrit) . felismerés (mahá darsana.dob Zaka loa táncánál (martinique dob) Djumatszéna (szanszkrit) . . foka. képes korlátozás nélkül hallani a han-gokat.karma. ismerete.mandala dkon mcshog gszum (írott tibeti) . az alakok világának sajátossága divja désa szévana (szanszkrit) . ismerete. bölcsesség. a Halál Ura dmu (írott tibeti) . írott tibeti ye shes.Ég. alapja a 8 tudatosság.. héber) . és 18.naraka dmjal ba'i thus pa chos kji rgjal po (írott tibeti) .

jóshely Épeirosban dódzsó (japán) .) dnyánaszattva (szanszkrit) .egy buddha ismeri minden idők dharmáit kötődés nélkül dnyána jadzsna (szanszkrit) . vörös 'dod pa'i khams (írott tibeti) . a szánkhja. harcművészetek) gyakorlásának helye .káma dhátu Dódóna (görög) .sz. vagyis Dotö és Domed Do Tö (ejtett tibeti. a nyolcféle lény (sde brgjad) egyike 'dod pa dmar mo pu shud mgo (írott tibeti) .vodu tánc 'dod chags (írott tibeti) .érzékelő szerv (szem. Sankara filozófiájának gyakorlati kerete.je se szem pa dnyánéndríja (szanszkrit) . fül. írott tibeti mdo khams) .fordító (i.tudás. az elmélyült ismereteket gátló akadály. megismerés által létrejövő áldozat (sravana. a legmagasabb rendű igazság. manana.az út (zazen. nididhjászana) dnyána jóga (szanszkrit) .ksatriják Kunagráma településen.Tibet keleti és északkeleti része (Csölkhaszum). a rádzsa jóga része dnyána madvajam (szanszkrit) . (páramitájána). zen Do kham (ejtett tibeti. szanszkrit szútra. közülük való volt Mahávíra dnyéjá varana (szanszkrit. bőr). a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. ejtett tibeti. vidjá létfokozat Dnyánagarbha (szanszkrit) . a kadampa rend alapítója Dóan Kansi (japán) .nepáli szerzetes (i. nyelv. sz. az én a dharmákban van do (japán.a szótó 41.a tudás akadálya. tudás felhalmozás. a 6 tökéletességből a 6.a dzsiva eszmélése a tudásban létfokozata.a metafizikai tudás jógája.kettősség nélküli tudás dnyána márga (szanszkrit) .út a megismerésen keresztül dnyána paridnyá (szanszkrit) . indríja) a szánkhjában: manasz.tudás-rakomány. 9. 1005-1064).a vágybirodalom istenei. orr.a tudás tökéletes megvalósítása dnyána szambhara (szanszkrit) . a Radeng kolostor építője.sz. a böl-csesség gyűjteménye dnyánadá (szanszkrit) . a Kívánságos Bankafejű. írott tibeti shes bja'i sgrib pa) .rága 'dod lha (írott tibeti) . írott tibeti mdo stod) . a tanmátrák elvei dnyátri (szanszkrit) . tudásszerv (a 6. egy bódhiszattváé.út. pátriárkája doba (vodu) . csan. dharma) .

1245). pátriárkája.az ösvény dalai.sz.sz.Vadzsraszattva Dorpeia (görög) .bánat. majd felépítette az Eihei dzsi templomot. állandó gyakorlás dokimasia (görög) . 8. az én és minden létező egy. a zen gyakorlat és a megvilágosodás egy. írott tibeti rdo rdzse) . 9. szánalom.paramártha bódhicsitta don grub (írott tibeti) . (i. az iskola neve (szótó) a Cao tung japán olvasata. a fogadalmak és a zen tanítása egy. 7.rövid ima Vadzsradharához Dordzse Drokden (ejtett tibeti) .bengáli misztikus ének a tudatos gondolatátvitelhez dóka (japán) .a körkörös út.elpusztíthatatlan Dordzse Csang (szanszkrit Vadzsradhara. 4.Dógen (japán) .zen-mester és a tanítvány négyszemközti beszélgetése dolog. a két alapvető japán zen-iskola egyikének alapítója (i.Sziddhattha Gótama Szakja dong mo (ejtett tibeti) .szeretet.a végső mevalósítás dharmakája szintje Dordzse Csang Tung ma (ejtett tibeti. i.a szótó 51. ott élt i. tanítása a pátriárkákig. írott tibeti szdom pa) . így Bódhidarmáig megy vissza. művelendő (4) . 11. ejtett tibeti. felavatás domanassza (szanszkrit) . a szent iratok és a zen tanítása egy dóha (szanszkrit) .gyémánt.összeköt.sz. i. a szerzetesek és a világiak egylényegűek. vaka formában írt vers dokan (japán) . 1244-től. 10. 6. írott tibet rdo rdzse cghang thung ma) . Murakami császár 9. alaptanítása: 1.bambuszból készült henger. öröm dom pa (ejtett tibeti. a zen és az állam egy. leszármazottja. 1223-1227 között Kínában a Tien tung kolostorban tanult. 1255ben kapta a Tant Nyodzsó mestertől. a férfiak és a nők egylényegűek. az idő és a létezés egy. vadzsra dor dzse dradül (ejtett tibeti) . az élet és a halál egy. írott tibeti rdo rdzse 'cshang) .alkalmassági vizsgálat papi teendőkhöz Dókuon (japán) . lelki gyötrődés don dam bjang chub kji sems (írott tibeti) . a létezés és a nem-létezés egy. a szótó iskola alapítója.zen mester dokuszan (japán) . a teakészítés kelléke dor dzse (ejtett tibeti. 2.sz. 5.sz. kiegyensúlyozottság. a kóan és a megvilágosodás egy. 3. 1200-1253).az Apaturia első napja .a dalai láma oltalmazó istensége Dordzse Szempa (ejtett tibeti) .

a mitikus Szambhala királya az i.Dósa (japán) .démonfajta.cse dra (ejtett tibeti. beszennyeződés.a látás tárgya drastr (szanszkrit) .ellenség dra cang (ejtett tibeti) .Risipatana drastavja (szanszkrit) .Dapacacsod női társa dpjad (írott tibeti) . vágy dön (ejtett tibeti.a látó alany drasza (ejtett tibeti) .Kalpavriksa dpal dang ldan pa'i zhing khams (írott tibeti) Ratnszambhava birodalma. rejtett jelentésű drang srong lhags (írott tibeti) . epilepszia dpa' bo (ejtett tibeti) . testnedvek (testlevegők).természetes bölcsesség dra lha (ejtett tibeti. eltérés a rendtől. a jobb vállon lakik Dra mi njen Ling (ejtett tibeti) . gyermekbetegségek. írott tibeti gdon) . írott tibeti gra lha) .az ikrek után született lány dossou (vodu) . 3 fajtája: váta. ájur véda dossa (vodu) .szerzetesi terület. írott tibeti mdos) .gyűlölet Doushuai (kínai) . harcosok a testtájaknak megfelelően.Tusita dö (ejtett tibeti. általában a Lhásza melletti 3 és Sigace és Trasilhünpo melletti 4 kolostorra vonatkozik . Bankei tanítója dósa praszanga (szanszkrit) . században drang don (ejtett tibeti) .Kalpavriksa dpag bsam shing (írott tibeti) . írott tibeti dgra bla) . írott tibeti dgra) .sz. 25. kapha.halott ébresztő szertartás a hulla mágikus erejű nyelvének megszerzéséért Drakpo Khorlo Csang (ejtett tibeti.az ikrek előtt született gyermek dosza (szanszkrit) .szerzetesi kollégium dra la (ejtett tibeti. pavo dpag bsam ldzson shing (írott tibeti) . színes fonalakkal betekert fa jogar a ma mók ellen.további magyarázatra szoruló tanítás.hibás következmény dosha (szanszkrit) .bátornak lenni.Uttarakuru drag po khor lo 'cshang (írott tibeti) . a déli tiszta mező dpe bjad bzang po (írott tibeti) .egy hely harcos istene (jüllha). pitta.bön szertartás az akadályok és az ellenséges erők eltávolítására.meghibásodás.anuvjadnyana Dpema Karkyi Wangcsuk (ejtett tibeti) .az ikrek után született fiú dossou avant (vodu) .zen mester. írott tibeti drag po khor lo 'cshang) .Drakpo Khorlo Csang dragpoi dubtob (ejtett tibeti) .

látásmód dristhi súnja (szanszkrit) . mentesség bármiféle nézettől dristi (szanszkrit) .a látható élet békessége.helytelen nézet.kargyüpa iskola Tibetben dril bu (ejtett tibeti) .Drupada lánya. ahelyett.madhjamaka.jak-tehén dri chab ma (írott tibeti) . írott tibeti gri gum vagy gri gum bcan po) .helytelen nézet.gandharva. a mandala északi ajtónállója 'drin gju rlung (írott tibeti) .bén hámcárim Drépung (ejtett tibeti. szellemi elismerésre vágyakozik. beleun a vallási eszközök állandó alkalmazásába dri za (ejtett tibeti.a látható.állag. tibeti király drikungpa (ejtett tibeti) .látomás által megszüntetett dristiparámarsa (szanszkrit) .Draupadi öt fia Draupadí (szanszkrit) . és tanítónak vallja magát.az ebben az életben megtapasztalt karma-hatás dristánta/udáharana (szanszkrit) . írott tibeti gre) . írott tibeti) .bódhiszattva. a tanítvány magasabb rendűnek mondja magát tanítójánál. 5. az 5 érzékszerv működésére koncentrál.női védisten.draupadéják (szanszkrit) . az ételből származó betegségek drejvohen (héber) . hogy a vallási kötelezettségekkel foglalkozna. a pándavák felesége a Mahábháratában dravja (szanszkrit) . szubsztancia dre (ejtett tibeti. megszegi a szerzetesi szabályokat.kedv szél a szellem működésében Dripanamszal (ejtett tibeti) . disza Drigum (ejtett tibeti. Amóghasziddhi kísérője drista (szanszkrit) . külső dolgok kötik le. 2. a tapasztalás drista dharma parinirvájin (szanszkrit) . egy gelugpa kolostor dri (ejtett tibeti. írott tibeti 'bri) . az egyik béklyó dristihéja (szanszkrit) . gondolatait más. illatevő égi zenészek.Gandhá dri ma drug (ejtett tibeti) .6 szennyeződés (1. ami egy . 6. 4. 3. a nyolcféle lény (szde brgjad) egyike. vágy-világi élet drista dharma védaníja (szanszkrit) .a 8.ghanta Drilbuma (ejtett tibeti) .Rizshalom. őstényező. írott tibeti dbras spungs) .példa dristhi (szanszkrit) .démonfajta.

állatövi jegy.szamszkára du bjed kji phung po (írott tibeti) . badkan) 'du bjed (írott tibeti) . Maitréja dsatá (szanszkrit) .siker. mennydörgés.a 3 testnedv (rlung.sz. írott tibeti bsgrub) .helytelen nézetet páratlannak tart.Dséta ligete Szávatthí mellett. vihar. írott tibeti 'brog mi) . önmegvalósított lény drup csa (ejtett tibeti.szamszkárana szkandha . a pándavák apósa dsa (szanszkrit) . ha valaki végső célnak tartja az átmeneti világot dristiprápta (szanszkrit) . i. írott tibeti szgrub pa'i mandal) . majd a kagyü drod gsher la skjes pa (írott tibeti) .a Kálacsakra egyik leszármazási ága (dro. mkhriszpa.pap.aki beszédet tart dru pe mandala (ejtett tibeti.barátság drok pa (ejtett tibeti. délkelet. a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike dristjogha (szanszkrit) . föld.születés Dsétavana (szanszkrit) .tibeti mester (megh.a Buddha.a nézetek áramlása dristjupádána (szanszkrit) . írott tibeti bsgrub bja) . az 5. írott tibeti 'brog pa) . a Buddha egyik vihárája.Dhristadjumna apja a Mahábháratában. férfi jellegű (pho.hajfonat dsáti (szanszkrit) . írott tibeti 'bro) . jang).vad jak dróse (jiddis) .hiba Dsam pa gon po (ejtett tibeti) . dzsonang iskola.tibeti fordítómester (i.a Három Drágakő és a Három Gyökér mandalája druk (ejtett tibeti.szent cselekmények Dróna (szanszkrit) .látomás által megvalósító.nomád jaktenyésztők Drokmi (ejtett tibeti.sz.sárkány. 993-1072). ra). cami. Anátha pindika kereskedő ajándéka du ba (ejtett tibeti) . Khön Köncsog Gyalpo tanítója. egyesek szerint ő a szakja alapítója Drom Tönpa (ejtett tibeti) .ami beteljesített Drupada (szanszkrit) . ajanamsza drup (ejtett tibeti. 1064).a langyos nedvességből születés drok (ejtett tibeti.ragaszkodás a helytelen nézetekhez dro (ejtett tibeti. írott tibeti grogs) . Atísa tanítványa drómena (görög) . a Mahábháratában a kaurava és a pándava fiúk fegyveroktatója drong (ejtett tibeti) . írott tibeti 'brug) . Panycsála királya.

pokol duhán (héber) . írott tibeti nji mjur). írott tibeti sa srod). női főpap dub csen (ejtett tibeti) . írott tibeti nam phjed). a testi létben viszont asszimmetrikus duhkha dnyána (szanszkrit) . pirkadat. aki különleges képességek birtokában van dub tob (ejtett tibeti) . az éjszaka kezdete. írott tibeti phjed dzsol).csodatevő Dubsalá (szanszkrit) . írott tibeti nji phjed). bánattal. írott tibeti nji dros). tehén. a kielégítetlenség elszenvedése (duhkha duhkhatá). írott tibeti bdud. a forgás egyenletes. dél 11-13 (ejtett tibeti nyicshe. reggel. ha pont középen van. patkány.a szenvedés tudása duhkha duhkhatá (szanszkrit) .rossz út. este.kettős óra (nappal 05-17. 3. napkelte. Ozírisz birodalma. írott tibeti tho rangs) du ses kji phung po (írott tibeti) . észak 23-01 (ejtett tibeti namcshe. szomorúsággal teli. sz. az elmúlás elszenvedése (vipari-náma duhkhatá).fekete. tigris. állatok dug lnga drag po (írott tibeti) . fájdalom. észak 21-23 (ejtett tibeti szökhor. disznó. a jelenségek világa.Dhritarástra fia dud (ejtett tibeti.hajlottan járók. nyugat 15-17 (ejtett tibeti nyinyur. majom. éjfél. foka. bánat.hatalmas.emelvény lépcsővel a frigyszekrény előtt duhkha (szanszkrit. páli dukkha. a holtak és az istenek lakhelye duat nutjer (egyiptomi) . a megalkuvások elszenvedése (szamszkára duhkhatá).szamdnyá duat (egyiptomi) . a léte-zés 3 jellegzetességének egyike. nyúl.öt erős méreg (tudatlanság. ló. írott tibeti nji sar). Dzsajadratha felesége Dubsászana (szanszkrit) . emberevő gonosz szellemek 'dud 'gro (írott tibeti) . naplemente. madár. északkelet 01-03 (ejtett tibeti cshejöl. délkelet 07-09 (ejtett tibeti nyisar.isteni hódolónő. írott tibeti nji nub). kutya. kelet 03-05 (ejtett tibeti thorang. szenvedélyes vágy. a pratitja szamutpáda 12. az éjszaka vége. írott tibeti srod 'khor). írott tibeti dus 'chod) . fokozata. szenvedés. írott tibeti phjed jol). délnyugat 13-15 (ejtett tibeti cshejöl. gőg. Mára) .du cö (ejtett tibeti. sárkány. csoportjai: 1. bárány. éjjel 17-05). a feltételekhez kötött létfolyamatok következménye. kígyó. sikeres.az egyiptomi alvilág. északnyugat 19-21 (ejtett tibeti szaszö. alkonyat. írott tibeti nam langs).szamdnyá szkandha 'du shes (írott tibeti) . gyűlölség. délután. dél 09-11 (ejtett tibeti nyidrö. irigység) duggati (szanszkrit) .Dhritarástra lánya. 2. a megvilágosodás 1. kelet 05-07 (ejtett tibeti namlang.a kielégítetlenség . kha a kocsi tengelye. nyugat 17-19 (ejtett tibeti.meg-nemelégedettség. írott tibeti sdug bsngal) . hajnal.

csigakürt 'dun pa rtse gcig tu (írott tibeti) . mondják anyának (mátá) és istennőnek (déví) is.Dulva dulé (görög) .fegyelem.kargyüpa iskola Tibetben 'dul ba (írott tibeti) . az anyagi energia rendkívüli ereje.elszenvedése. az anyagi energia istennője Durgá púdzsá (szanszkrit) .ernyő dukpa (ejtett tibeti) . azonosak a Nyolc Haragvó Boszorkánnyal dúra apakristam (szanszkrit) . a szerzetesi élet szabályai dun (ejtett tibeti) . csat-vári árjaszatjáni duhkha szatja (szanszkrit) . írott tibeti) . a pokol és az éhező szellemek világa Durjódhana (szanszkrit) .a szenvedés igazsága duhkhatá (szanszkrit) .rossz tudású dur khrod brgjad kji mkha' 'gro (írott tibeti) . az állatok.lándzsa dúpa (szanszkrit) .füstölő felajánlása a múrtinak a hindu templomban duppannya (szanszkrit) .áthatolhatatlan. a kauravák királya.Dhritarástra fia. szanszkrit Vinaja) . a pratjékabuddhák útjának hatodik része.szolgálónők (Kréta) dulos (görög) .a továbbhaladás terjedelmes birodalma.a fizikai fájdalom képessége duhkha niródha (szanszkrit) . Kálí.éhínség Durgá (szanszkrit) . írott tibeti 'dul ba. Kalkuttában durgati (kínai edao) . hátas állata a tigris. Kálí vagy Párvati (Szatí) istennő bengáli alakja.rossz sorsok.Durgá (vagyis Párvatí. foka durbhiksa (szanszkrit) . nagy kiterjedésű.kagylóból készült szertartási hangszer. a duhkha első jellegzetessége duhkha indríja (szanszkrit) . a Trimúrti teremtette. a bhávaná márga 7. betegség duk (ejtett tibeti. Szatí) 10 napos hindu ünnepe októberben Bengálban. a bódhiszattva bhúmi 7.egyhegyű dung (ejtett tibeti. írott tibeti gdugs) . sankha dung kar (ejtett tibeti) .a Nyolc Temetőhelyi Égjárók. hogy legyőzze a dászjú démonokat. foka dúrangamá bhúmi (szanszkit) .a szenvedés keletkezése/eredete.szolgák (Kréta) Dulva (ejtett tibeti. csatvári árjasztjáni duhkha szamudája (szanszkrit) . aki .nagy kiterjedésű.a tények eltorzítása dúramgamá (szanszkrit) .a szenvedés megszüntetése.elégtelenség.

a Mara felett aratott győzelem.démonkirály dühenolás (jiddis) .a létesülés 12 tényezője dvádasánga sászana (szanszkrit) .10 napos hindu fesztivál áshvin (szeptember-október) első napjától. 1110-1193). és Visnu Balaráma nevű formájában szabadította ki.Bharata apja. írott tibeti bdud nji) . démon. máskor Balaráma tanította meg a buzogányharcra durlabham (szanszkrit) . a szok ellensége dü juk (ejtett tibeti.rossz erényű Dutszikjilva (ejtett tibeti) . hirtelen haragú szent dúrvászászana (szanszkrit) .mindkettő (önmaga és más) által okozott dvábhjámut páda (szanszkrit) . írott tibeti bdud rci) . a Buddha apósának jelzője Durvásza (szanszkrit) . Szambát Hasztinápurban. Sakuntalá férje dusz gszum mkhjen po (írott tibeti) .rossz. birkát kohánim Dükji Khorlo (ejtett tibeti. rosszindulatú.Düszum Kjempa dusszíló (szanszkrit) . a mandala északi ajtónállója dutthullam (páli) .Dükji Khorlo dushéra/dusszéhra (szanszkrit) . Rámacsandra győzelme Rávana felett Dushpradharsa buddha (szanszkrit) .Mára. ördög düdra (ejtett tibeti) . írott tibeti bdud rgjal) . a karma kagyüpa (karmapa) rend alapítója Dütül csörten (ejtett tibeti) .ducö dus dzsug (írott tibeti) .mindkettőből (önmagából és másból is) való keletkezés dvádasánga (szanszkrit) .a Tizenkét Tanítás: tömör útmutatás . írott tibeti dusz gszum mkhdzsen po) tibeti szerzetes (i.áldásosztás a duhánról.sz. Szuppabuddhának.bezárta Krisna fiát.dü dzsuk dus kji khor lo (írott tibeti) .démon. Milarépa tanítványa. összegyűjtött fogalmak.nektár dü csö (ejtett tibeti. alapfogalmak düg jal (ejtett tibeti.nehezen elérhető.az északi világrész buddhája Dusjánta (szanszkrit) .Dúrvásza-tartás (hatha jóga) dus 'chod (írott tibeti) .nagy. írott tibeti dus dzsug) .démon Düd (ejtett tibeti) . a nyolcas csörten-csoport egyike dvábhjám krita (szanszkrit) .időköz dü nyi (ejtett tibeti.3 fokozatú érvelési módszer logikai kérdések megvitatásához. írott tibeti bdud spjod) . gunazavar dü ci (ejtett tibeti. az emberi létforma Durmati (szanszkrit) .ostoba.Kálacsakra Düszum Kjempa (ejtett tibeti. erkölcstelen.férfi védisten. írott tibeti dus kji khor lo) .

verses mondások (gáthá). műve: Anuvakhjájana.(szútra).védánta iskola.kettősség dvajendrijá szamápatti (szanszkrit) . tanító történetek. alapítója Nimbárka (i.kettős természetű lényeg dvajatá (szanszkrit) . világkorszakunk.Biblia. versekkel dúsított szöveg (gejja). A tóraismétlés könyve dvármásramavarna (szanszkrit) .ellentétpárok dvandvaatítha (szanszkrit) .bronzkor. sz.város. uralkodik a mohóság.az ékádasí hindu ünnep utáni reggel. elemzések (vaidalja). a Buddha beszédeinek magyarázatai (vjákarana). a kegyesség elmúlásával egyre több lesz a bűn. alapítója Srípati (i. juga Dvápara juga (szanszkrit) .sz. a mi 3.sz. 864. kettősség dvaita védánta (szanszkrit) .sz. a dharmákkal kapcsolatos komoly utasítások (upadésa) dvádasin (szanszkrit) . ilyenkor gabonafélét kell enni Dvaipánja (szanszkrit) .000 földi évig tart. Madhávácsárja dvaití bháva (szanszkrit) .szigetszülette Vjásza Dvaita (szanszkrit) .). első számú feleségével 28 éves korától kezdve. műve: Védántaparidzsáta szaurabha. Visva-karmá építette dvárapana (szanszkrit) . az oksági törvény fokozatai (nidána). 1350-1410). alapítója Madhva (i. amelyben a Buddha is szereplő (dzsátaka).védánta iskola. Brahmá szútra kommentár dvaitádvaita (szanszkrit) . egy tanítás közlése hasonlat segítségével (udána). 1238-1317).dualizmus.a két nemzőszerv találkozásának kultikus ábrázolása dvandva (szanszkrit) . Brahmá szútra kommentár. 11. műve: Sríkárabhásja. tanító történet a Buddha életéből (avadána).ajtónálló szobrok a hindu templomokban dvárasambha (szanszkrit) . védánta iskola. Brahmá szútra kommentár dvaitádvaita váda (szanszkrit) .a 3.zászlórúd D'várim (héber) . a „Mert megmondatott”-tal kezdődő mondások (itijukta). az emberek ezer évig élnek Dváraka (szanszkrit) .108 feleségével és Rukminíval. a paripurna állapota dvápara (szanszkrit) . csökken a lemondás és a tisztaság. itt tartózkodott Krisna 16. a zavart tudatosság elhárítása (adbhutadharma).életkorhoz kötött teendők rendje .egy erdő.kilépés az ellentétek torzításából.

tibeti iskola .molekula dvidzsa (szanszkrit) .világszigetek.jak és szarvasmarha kereszteződése. középen a Szuméru. írott tibeti mdzo) .mindkét lábas Kaundinja-tartás (hatha jóga) dvipáda shírsászana (szanszkrit) .a 3 világ (sa bla.a 2.32 testrész (ákára).2 dvianuka (szanszkrit) . délen a Dzsambugyümölcsű. írott tibeti rdzogs rim) .Kétféle vitakka szútra (Tripitaka Szútra-pitaka) dvéha (szanszkrit) . nyugaton a Kívánságteljeítő Teheneké.lóka 'dzig rten gsum (írott tibeti) . a négyből az első 3 kaszt. konceptualitás nélküli meditációs módszer. két ukkalai kereskedő (Tapussza. ásrama dvihaszta bhudzsászana (szanszkrit) . a 3 méreg és az 5 erős méreg egyike. undor. egymillió világból áll. a testre irányuló töprengés.közepes világegyetem. nemtetszés. 3 szint (sza gszum) 'dzin rgya mcho (kínai) . elmélyülés szintje 'dzad (írotttibeti) . ellenszenv. ezer kis világegyetem alkotja dvitíja dhjána bhúmi (szanszkrit) .dzok cshen. Bhalluka) dvi (szanszkrit) .kettős folyamodású laikus hívő. írott tibeti) . a szerzetességhez még nem. hím hibrid dzo grim (ejtett tibeti. északon a Kellemetlen Hangúak dvipáda kaundinjászana (szanszkrit) .kétkezes kar-tartás (hatha jóga) dvípa (szanszkrit. meditációs gyakorlat Dvédhávitakka szutta (páli) .kellemetlen dvésa/kródha (szanszkrit.Tendzin Gyaco dzo (ejtett tibeti. aki csak a Buddhához és a Tanhoz folyamodik. írott tibeti ze sdang) .dvattimszákára (páli) .ze 'dzam bu gling (írott tibeti) . de sokszor csak a bráhminok. gyűlölet. jóga nidrászana dvipáda viparíta dandászana (szanszkrit) . írott tibeti) .a beteljesítés fokozata a Kálacsakra meditációban 'dzogs cshen (ejtett.mindkét lábfej-tartás (hatha jóga).kétszer született. sa steng.kétlábas fordított bottartás (hatha jóga) dviszáhaszromadhja mólóka dhátu (szanszkrit. sa 'og). jelképe a zöld kígyó dvévácsika (páli) .harag.Dzsambudvipa dzig rten (írott tibeti) . keleten a Tisztatestű. kínai zhong qian shi jie) .

az emberi karma. állzár (hatha jóga) dzsálini prabhá kumára bódhiszattva (szanszkrit) . húga Szubhadra. szatja (igazmondás).kolostor dzong pön (ejtett tibeti.madár. állatövi jegy. i. írott tibeti bdzsa) . ajanamsza Dzsacsahprábha buddha (szanszkrit) .kevert iskola dzomo (ejtett tibeti) .a tökéletesség alsó fokán álló bódhiszattva (kínai vang ming). a 10. összekapcsolódás Dzsagannátha (szanszkrit) . brahmácsarja (nemi önmegtartóztatás) aparigraha (lemondás a tulajdonról).a déli világrész buddhája Dzsacsas buddha (szanszkrit) . ellenőrzés Dzsajadratha (szanszkrit) . tiszteletére rendezik évenként a szekérfesztivált.víz. 1. az i.a három idő dzsa (ejtett tibeti.e. Duhsalá férje dzsaku (japán) .város a Pandzsábban.háló-szorítás (hatha jóga). az aprákrita karma követ-kezménye dzsaja (szanszkrit) .az Univerzum Ura.nyugalom dzsala (szanszkrit) . férfi jellegű (pho.Szindhu királya. nem ismerik el a Védákat.lények. ritkán említett . nőstény hibrid dzs gsum (írott tibeti) . az anyag folyékony állapota. fém.vallás.tengeri utatás.tibeti iskola dzö (ejtett.dzómicu (japán) . a szthula saríra része dzsaladharapatha (szanszkrit) . Adinát követői.az alsó világrészek buddhája dzsada (szanszkrit) .öntudat-nélküliség. utolsó személye (Vardhamána Mahávíra) kb. hisznek az újratestesülésben. a megszabaduláshoz a tirthankarák útját kell követni dzsaiva karma (szanszkrit) . bátyja Baladéva. írott tibeti rgdzsal ba pa) . század végén a Kaniska vezette zsinat helye dzsálandhara bandha (szanszkrit) . nyugat.sz.éber állapot. Krisna másik neve.győzelem. jang). 24 tanítóból álló sor (tirthankara). nulla Dzsálandhara (szanszkrit) . élővilág dzságrata avaszthá (szanszkrit) . írott tibeti) . asztéja (sohasem lopni).abhidharma pitaka dzumo (ejtett tibeti) jak és szarvasmarha kereszteződése. 5 fogadalma: ahimszá az élet minden területén. az AUM-ból az A dzsainizmus (szanszkrit.több faluból álló uradalom vezetője Dzongcsenpa (ejtett tibeti) . írott tibeti rdzong dpon) .a jak és a szarvasmarha kereszteződése dzong (ejtett tibeti) . hármasban ábrázolják dzsagat (szanszkrit) . 526ban halt meg.

a szellemlények rádzsájának birodalma.sz. körül a Mahábháratában. az érzéki világ 6.a tudás útja.zacskó őrölt fűvel töltve (talán narkotikumot okozókkal).a medve-nép királya dzsambha ósadhi (szanszkrit) . manapság száz év körüli időt élnek. 1758-1804) Dzsan (egyiptomi) .ember dzsána márga (szanszkrit) . a többi arannyá változik. az emberek itt a legalacsonyabbak. majd buddha lesz. tulajdonképpen India. régen többet. többnyire hegyvidéki országok (i.Szeretetteli.Vidéha királya i. a termések egy részét megeszik a tó sárkányai.a Dzsambufa (rózsa-alma /Eugenia jambolana/) földje. sz. erre a szigetre a legcsekélyebb érdemek alapján emberként születünk.a bőség istene Dzsambudvípa (szanszkrit. 2 alföldrésze a Csámara és az Avacsámara Dzsampa (ejtett tibeti) .az északi világrész buddhája Dzsamadagni (szanszkrit) . Szítá nevelőapja Dzsanamédzsaja (szanszkrit) . évezred). Maitréja jelzője Dzsampejang (ejtett tibeti) .Abhimanju unokája dzsánaszja ánantjam (szanszkrit) . Tanisz dzsana (szanszkrit) . a látás ösvénye. a világkorszak végére tíz év lesz az átlagos életkor.tibeti határvidéki nép. a szamádhi elérésének eszköze Dzsambhala (szanszkrit) . dalai láma (i.a 8.Visnu Parasuráma alakú inkarnációjának apja Dzsámbaván (szanszkrit) .Zoán. nevét a Kailász-hegy melletti Mánaszarovar-tó partján növő fa gyümölcséről kapta. a formavilág 17 és a forma nélküli világ 4 mennyországa. „dzsam” hangot hallat. továbblétesülés . írott tibeti 'dzam bu gling. alatta van a 8 jeges és a 8 tüzes pokol. Je mon fia dzsang csup szem pá (ejtett tibeti) .vang ming Dzsaliniprabha buddha (szanszkrit) . a világhegy (Meru) körüli háromszög alakú déli földrész. aki arhat.dzsálini prabhákumára (szanszkrit) . kínai Yan fu ti) . rajta gyémánttrónuson (Vadzsrászana) ül az a bódhiszattva. ksatrija monarchiák vagy köztársaságok Dzsanaka (szanszkrit) . ha a termése a vízbe hullik.e. 1. ejtett tibeti Dzambuling.újraszületés.kisebb.e.az ismeret végtelensége Dzsang (ejtett tibeti) . 8.bódhiszattva dzsanma (szanszkrit) .bódhiszattva. a felismerés egzisztenciális megtapasztalása dzsána pada/mahá dzsana pada (szanszkrit) . Amitábha kísérője Dzsamphel Gyaco (ejtett tibeti) .

tudatosulás dzse (ejtett tibeti) .madár.Krisna megjelenésének ünnepe. írott tibeti bja rog) . felismerés. a páli kánonban 550 ilyen történet van (másutt 547). a mantra jóga gyakorlata dzsapa málá (páli) .térd-fej-tartás (hatha jóga) dzsányána mudrá (szanszkrit) .születés. a tibeti 108 szemes dzsará (szanszkrit) .dzsanmástamí (szanszkrit) . írott tibeti rje btsun mi la ras pa) . páli) . elmúlás.az emésztés tüze a gyomorban.átmeneti kollégium.a mantra halk.Magadha királya dzsarok (ejtett tibeti.a hasat körbefordító-tartás (hatha jóga) dzsatharagni (szanszkrit) .az alsó világrészek buddhája dzsata karman szanszkára (szanszkrit) .a kargyüpa irányzat alapítója (i. ájur véda dzsáti (szanszkrit. nidána dzsarájudzsa (szanszkrit) .Dasaratha papja dzsavana (szanszkrit) . állatmesék).sz.gyorsaság. olvasó. a 11. a varna rendszer alcsoportjai. aki megpróbálta megakadályozni Szíta elrablását.keletkezés-alkotás-létrehozás Dzsávalí (szanszkrit) . tagjai egymás között házasodnak (Indián kívüli szóval = kaszt. hanyatlás. dzsará marana (szanszkrit) .érzékelő képesség dzsapa (szanszkrit) .születésregék (a jövendő Buddha előéletei. s közben halálosan megsebesült Dzsátaka (szanszkrit) . a dvádasángasászana 7. mestere Marpa . portugál). vagyis újraszületés a szamszárában. 5 megrendülés a jógában a dzshána előtt.öregség. a 12.megismerő kéztartás dzsányánendríja (szanszkrit) . folyamatos ismétlése. keletkezés. nidána. halál. része dzsathara parivartan ászana (szanszkrit) . 1052-1135). 64 rudráksa bogyóból készül. augusztus-szeptember 2 sötét hetének 8. amelyben a Buddha is szereplő. segítségül ima-füzért használnak (108+1 szemű). a hindu varnán belüli szűkebb csoport. avidjá Dzsarászandha (szanszkrit) .öregedés. napja dzsánu shírsászana (szanszkrit) . tanító történetek.holló Dzsashaprabava buddha (szanszkrit) .mormolófüzer.a dzsiva anyaméhből született létfokozata. hibásnak megállapított ellenvetés dzsáti laksana (szanszkrit) . filozófia Dzsecün Milarépa (ejtett tibeti.a születéskor végzett hindu szertartás a horoszkópkészítéssel együtt Dzsatáju (szanszkrit) . a Krisna-tudat tagjainak meditációs eszköze.

Szudattanáthapindaka (Védtelenek Támasza). július-augusztus hónap 2 fényes hetének 3. védelmi adó. a gyermekek védelmezője Dzsidzsó (japán) .zen mester dzsig nyi (ejtett tibeti) .fáradozás.Amida bucu dzsijah (iszlám) .az elmélyült meditáció kéztartása dzshulanjátrá (szanszkrit) . tőle vásárolta Szudatta Anátha pindika a Dzsétavana áramát Dzsétavana áráma (szanszkrit. a királyt megfiatalító jubileumi ünnepség (heb szed) egyik fontos állomása volt a dzsed-oszlop felállítása Dzsekundag (ejtett tibeti) . sz.kószalai herceg. napján dzsi (ejtett tibeti.a tartósság szimbóluma. 580 körül a Ning po meletti T'ien t'ai hegyen Dzsih pen (kínai) .az ízlelés egymásra ható mezeje dzsihvá dhátu (szanszkrit) . írott tibeti rgjal bu rgjal bjed kji chal) . írott tibeti brjid) . rendkívül elterjedt jelkép. amelyet egy gazdag kereskedő.pusztítás dzsig ten kjong (ejtett tibeti.sinto isten. az elmélkedés módja. egyik magyarázatát Hérodotosz írja le: e szerint Ozírisz hátgerince.Triszong Decen belügyminisztere dzsén jen (kínai) .dzsed-oszlop (egyiptomi) .a tendai iskola alapítója i.ízlelő képesség.a Győzedelmes herceg ligete.fejadó. melyet a különböző történelmi isz-lám államokban a zsidók és a keresztények fizettek az államnak . vásárolt meg Dzséta hercegtől a buddhista közösség számára dzshána (szanszkrit) . nyelv.ízlelhető alkotóelem dzsihvá indríja (szanszkrit) .mantrák Dzséta (szanszkrit) . harc Isten útján dzsihi (japán) . Däniken szerint elektromos szigetelő.sz. 223-253) Dzsih i (kínai) . az 5 érzéki képesség egyike Dzsi-iskola (japán) . eredete már az egyiptomiaknak is a múlt titka volt. írott tibeti 'dzsig rten skjong. hi = megvédeni a szenvedéstől) dzsihvá ájatana (szanszkrit) .a 28 holdistennő Dzsih dzs'ien (kínai) . szanszkrit lokapála) .Nippon dzsihad (iszlám) .Rádhá és Krisna ünnepe. elmélyülés. monolit dzsico (japán) . pihenőkert Srávaszti közelében.nagyszerűség. intuitív tudatállapot dzshána mudra (szanszkrit) . medi-táció.módszer. méltóság.együttérzés (dzsi = boldogságot ad.fordító Nankingban (dolgozott i.

Dzsikaku (japán) .singon mester.saját erőből megszabadulni. kb.Kataku Dzsinne (i.sz. az emberek cselekedeteik és vágyaik szerint . az istenek lakhelye dzsindzsa dzsingú (japán) . adományok átadása és imádás.sz. században dzsincsinszai (japán) . kérések és imádságok. és meghívják a jövendő szentély kamiját. 1293-1354). a Buddha egyik neve is dzsina mátradhárana (szanszkrit) . az anyagban megjelenő purusa.Amateraszu unokájának dédunokája.olyan szentély. szakasza Dzsinamitra (szanszkrit) . itt lett dzsina Vardhamána Dzsimmu tennó (japán Acuta) . közös étkezés dzsindzsa (japán) .Viráta udvari birkózóbajnoka dzsin kang (kínai) .sinto szentély.Győztes. amely közvetlenül a császárhoz kapcsolódik dzsindzsa sinto (japán) . égi uralkodó Dzsimúta (szanszkrit) . a császárok (egyben Japán) isteni eredete a sinto szerint dzsiriki (japán) . i.indiai tanító Tibetben az i. 668-770): Sen hui legendáinak gyűjteménye Dzsinnó sótóki (japán) . hanem csak állami kultusz 1946ig dzsingú (japán) . 599-527).falu Vidéhában. az egyéni lélek.irányított élőlény.e. a dzsainizmus alapítója.e.sz. ő örökölte Amateraszu jelképeit: a nyolcszögletű sárgaréz tükör az Isze-szentélyben. a halandó ember. méreteiben is hatalmas sinto szentély Dzsinne oso isu (japán) . ettől élő a test.sz.tendai mester dzsikata (japán) . szerkesztette Kitabatake Csikafusza (i.dordzse.a síla kála 10. a kard az Acuta-szentélyben és az ékszer a Császári Palotában van.független geiko Dzsimbikagráma (szanszkrit) . az Ísvara része egyéni személyiséggel. Vardhamána Mahávíra (i.nagy múltú. ilyenkor kiengesztelik a helyi kamit.hangszeres és énekes geiko dzsimae (japán) . isteni harcos. tariki) dzsitávada (szanszkrit) . vadzsra Dzsina (szanszkrit) . a sinto szertartások kötött részei: megtisztulás.születési bizonylat Dzsiun (japán) . Japán első mitikus császára (i. a singon ricu alapítója dzsiva (szanszkrit) .a sinto szentély építése előtt az alap kiásásának szertartása. 685660).szentélysintoizmus. 1889-től nem vallás (Meidzsi-alkotmány). 9.Az isteni császárok törvényes örökösödésének története. (ld.

Amida-buddhizmus. dalai láma betiltotta Dzsódo (japán) .a szertartások megfelelő időpontjának meghatá-rozásához szükséges csillagászati leírások a védángán belül dzsnaka kamma (páli) .lekicsinylő büszkeség dzso nang pa (ejtett tibeti) .összpontosítás.speciális adó a vallási kisebbségeknek. alapította Sin-ran (i. Abhaja fia. a súnjata után van még az abszolút létezés. Dzsívakát (szanszkrit) . lílonmukti.Bimbiszára rádzsa házasságon kívül született fia. kilépés a szamszárából dzsívátman (szanszkrit) .kapnak testet.egyéni lélek dzsívita (szanszkrit) .a gondolatokban. szannjászadá. madhjama. parátpará.életerő képesség. szerves összetevő. amely a halálkor túlsúlyban van dzsnamána (szanszkrit) .Középső Gyűjtemény 55. orvos Dzsívaka szutta (páli) . andadzsa.tibeti vallási irányzat. szvé-dadzsa.a Tisztaság Földjének Új Szektája. annamaja dzsiva déha (szanszkrit) . Amida bucu Dzsódo Sinsu (japán) . Bimbiszára unokája. szatpadá. érzelmekben létre-jövő erők Dzsívaka (szanszkrit) . burkai: ánandamaja.élőlény. kiszabadult a körforgásból dzsívan mukti (szanszkrit) . Amida buddhizmus . manómaja. felmentés a katonáskodás alól dzsjaista (szanszkrit) . pszichikai energia dzsizjah (iszlám) .Szálavatí fia dzsívan mukta (szanszkrit) .létrehozó karma.az elmélyülésben a belső világosság szem-lélése dzsjótir linga (szanszkrit) . jógadá. 14 létfokozat: avidjá = udviddzsa. az 5. vidnyánamaja. a független és örök valóság. uttama.hindu május dzsjótihstóma (szanszkrit) .a szellemi élet dzsívita indríja (szanszkrit) . élő test dzsiva jántrika pítha (szanszkrit) .12 nem emberi kéz által készített (önmegnyilvánult) Siva jelkép dzsjótisa (szanszkrit) . adhama.felszabadult állapot. ánandapadá. 1173-1263).fény-dicsőítés. vidjá = dnyánadá.aki már ebben az életben elérte a móksát. szóma-áldozat dzsjótir (szanszkrit) .a Tisztaság Földje.sz. pránajáma. dhjána dzsjótir dhjána (szanszkrit) . dzsarájudzsa.

e. föld /sza/.a nagy tökéletesség. írott tibeti 'bjung rcis) . Jeremiás siralmai edao (kínai) . Amida Bucu 'dzsog po (ejtett tibeti) .egyesülés dzsorva drug (ejtett tibeti.egy Kálacsakra tanítás Dzsósú Dzsúsin (japán.ösztönző gondolati momentum E eau sirop (vodu) . 4. Hórusz isten egyik fő kultuszhelye egér órája (kínai) .sinto papok fekete süvege éc ha hájim (héber) .kollektív öngyilkosság Dzsurdzsin (japán) .e.az erő legyőzése hajlékonysággal dzsummicu (japán) . itt lett dzsina Vardhamána dzsu thig (ejtett. írott tibeti) .tiszta tanítás. fém /chak/.5 elem (fa /sing/. víz /cshu/) dzsunsi (japán) .az élet fája.Biblia. írott tibeti 'bjung ba) .cukornád nedve vízzel Ebiszu (japán) .23-01 . amire felcsavarják Échá (héber) .dzsódomon (japán) . századig élő ősi kultúra.Nanda Takszaka dzsok csen pa (ejtett tibeti) .rinzai zen mester Dzsrimbikagáma (szanszkrit) . az Amida-iskola. a Tóra-tekercs két rúdja. a halászat sinto istene ebosi (japán) . évezredtől i. eredeti neve Rasza Trulnang Cuglakhang: kecske-föld csodás temploma dzsol bon (ejtett tibeti) . 3. a sinto egyik gyökere dzsor nyi (ejtett tibeti.az anyagi gyarapodás. írott tibeti 'bdzsor ba drug) . írott tibeti szbjor nji) .bön szertartás a Balcsen geköt jelképező kötéldarabokkal dzsudo (japán) .a lhászai főtemplom. Szongcen Gampo építtette nepáli felesége tiszteletére.sz.durgati Edfu (egyiptomi) . kínai Csao csou Cung sen) . tibeti vallási irányzat Dzsokhang (ejtett tibeti) .Fukurikudzsu dzsvana csitta (szanszkrit) .bön dzsómon kultúra (japán) .tiszta iskola dzsung ci (ejtett tibeti.az i.a naptáron alapuló elemek bön asztrológiája dzsung va (ejtett tibeti.város Felső-Egyiptomban.falu Vidéhában Vészálí mellett. nagyjából félúton Luxor és Asszuán között. 778-897) Dzsósú Szaszaki (japán) .zen mester (i. tűz /me/.

írott tibeti 'dun pa rtse gcig tu) . amelyek a világközökben (intermundia) leválnak az istenekről eidos (görög) .ehád (héber) .az istenek alakja Eihei dzsi (japán) .(i. Hakatában felépítette a Sófukudzsi kolostort (i.egykezes kar-tartás (hatha jóga) éka jána (szanszkrit) .az elmeműködés egyhegyűsége. amelyet Dógen alapított Eileithyia (görög) . szerzetes”. azok a tanítványok. Ganésa egyik neve ékádasí (szanszkrit) . 487-593) a 2. a Kennin templom apátja. majd tanítvány a kínai Tien tai-hegyen. havonta kétszer: az újhold utáni és a telihold utáni 11.nőtlen ifjak ejsesz hájil (héber) . 1194). koszorú Eiszai Myoan Zendzsi (japán) .egy kocsi.derék asszony Eka (japán. az elme összpontosítása. tartózkodás a gabona és a hüvelyesek fogyasztásától ékágra (szanszkrit. a nihszvabháva: 1. hindu böjt. a buddhaság az egyetlen végső cél éka kájaika szamdzsnyi (szanszkrit) . az iskola neve (rinzai) Li csi nevének japán olvasata éitheoi (görög) . a tagadandó tárgyak felismerése .sz.(i.egy város Ékadanta (szanszkrit) .a szülés istennője eiresioné (görög) .„jöjj. figyelés egyetlen pontra.és babérágakból álló köteg. a két alapvető zen-iskola egyikének megalapítója. kínai Huj kó) .a 11. a Tendai-szekta tagja.sz.egy éka csitta kkhanika (szanszkrit) egy gondolatmomentumra kiterjedő időtől független okság éka haszta bhudzsászana (szanszkrit) . Bódhidarma tanítványa.egylétűség (egység) Ékacsakra (szanszkrit) . kínai pátriárka.1 éhi bhikku (páli) .az azonos test és azonos felfogás tudatszintje ékabháva (szanszkrit) . hogy bizonyítsa őszinteségét mestere előtt éka (szanszkrit) . napon.gyapjúba takart olaj. dhjána ékánéka vijuktatva (szanszkrit) az egységet hirdető/tagadó felfogások különválasztása. nap.képecskék.zen templom.sz.egyagyarú. akiket a Buddha hívott meg eidólon (görög) . tanítása a pátriárkákig és így Bódhidarmáig megy vissza. 1145-1215). aki levágta karját.

egylábas fej-tartás (hatha jóga) ékapáda szarvángászana (szanszkrit) .egylábas fej-tartás (hatha jóga) ékapáda gálavászana (szanszkrit) .lányok avatási ünnepe Krétán.az átman és az 5 halmaz egységéről alkotott felfogás elkülönülési pontja.) a tavaszforduló idején elektrum (egyiptomi) . Létó templomában ekecheiria (görög) . 3. ékánéka vijuktatva ékatva vijukta viniscsaja marma (szanszkrit) .azonosság ékótíkarana (szanszkrit) . amelynél elkülönül az átman és az 5 halmazról alkotott felfogás.szent béke ékíbháva (szanszkrit) . amelynél elkülönül az átman és az 5 halmazról alkotott felfogás (ékatva vijukta viniscsaja marma).egylábas nyújtózó pávatartás (hatha jóga) ékapáda viparíta dandászana (szanszkrit) .azonosság. a pont felismerése. az egyöntetűség felismerése (vjápti-viniscsaja marma).egylábas galambrádzsatartás (hatha jóga) ékapáda shírsászana (szanszkrit) . 2. a pont felismerése.a pont felismerése.Artemis Elaphébolos hónapja (a 9.arany és ezüst gyakran természetes ötvözete.egylábas teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) ékapáda szétubandha szarvángászana (szanszkrit) . írott tibeti gcig) .egylábas hídképzés teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) ékapáda úrdhva dhanurászana (szanszkrit) .halottkísérés Elaphébolion (görög) .egylábas Gálava-tartás (hatha jóga) ékapáda kaundinjászana (szanszkrit) . egység.(nisédhja viniscsaja marma). foka Ekdysia (görög) .egylábas Kaundinja-tartás (hatha jóga) ékapáda rádzsakapótászana (szanszkrit) . a nihszvabháva 3.felemelt egylábas íjtartás (hatha jóga) ékapáda uttána majúrászana (szanszkrit) .egylábas fordított bottartás (hatha jóga) ékarúpatva (szanszkrit) .egylábas gólya-tartás (hatha jóga) ékapáda dhírsászana (szanszkrit) . 4.egyhegyűvé válás ekphora (görög) . amelynél elkülönül az átman és az 5 halmaz nem-egységéről alkotott felfogás (anékatva vijukta viniscsaja marma) ékapáda bakászana (szanszkrit) . egységes egész ékatva vijukta viniscsaja marma (szanszkrit) .emléktár ékatva (szanszkrit. .

alkalmazás.Démétér ünnepe Boédromión hó-nap 13-án (Athén) Elijáhu (héber) . .innen származik az anyagi részecske neve is).hit. éberség. gyakorlottság elmélyülést akadályozó 5 hiba .sz.Illés próféta Elijáhu Kremer (héber) .egyezség. a szerzetessé válás egyik módja Kínában en za (japán) .) Engo Kokugon (japán) . éberség.amelyben az aranytartalom 50 % körüli. Ízisz. Heliopoliszi Kilencség.sz.isteni kilencség. figyelem. szép fényű. az ellenszerek nem alkalmazása.kerek ülőpárna engagement (vodu) .augusztus-szeptember ema (japán gokaku) . feledékenység. a nevét borostyán sárga színéről kapta (a borostyán görögül elektron . Geb.tanulás.Dionysos ünnepe Anthestérión hónapban Agraiban (Athén) eleusisi Nagy Misztériumok (görög) . lókép. később lószobrot. mint a tisztább aranyé.(i. mivel az ezüst ára csak jóval az időszámításunk kezdete után csökkent számottevően az arany ára alá. a haszidizmus ellensége ellenszer (8) az elmélyülést akadályozó hibák megszüntetésére . az elektrum értéke az ókorban nagyjából azonos volt. 1720-1796) vilnai tanító (gáon). sz.sinto liturgikus szövegeket tartalmazó könyv (talán i. megnyugtatás elmélyülés 6 eszköze . fogadalmi tábla. eredetileg lovat ajándékoztak. izgatottságfásultság.császári kegy. erőfeszítés.siker a tanulásban. 10.Hekigan roku enknisma (görög) .kézzel tekerhető vízszintes tekercskép en tu (kínai) . a teremtő családja. mivel könynyen megmunkálható.Asszuán eleusisi Kis Misztériumok (görög) . akarat. a legfontosabb enneád az ún. amelyeket az emberek a sinto szentélyekre vagy azok köré helyeznek el. Ozírisz. ez a latinban elektrum. Nut. ügyesség.haláleset utáni tisztító szertartás Argosban enneád (egyiptomi) . ez a teremtés utáni első istenek csoportja.lustaság. Tefnut. Su. elektrumot gyakran használtak. gondolkodás. ma csak táblácskát emakimono (japán) . figyelem. Atum. dekoratív fém Elephantine (egyiptomi) . amely valakit egy ártó szellemhez köt Engisiki (japán) . igyekezet. Tagjai: Atum. az ellenszerek túlzott alkalmazása elul (héber) .

a kimonó nyakrésze.panycsavimsatittva eranos (görög) .az ígéret földje Erechtheión (görög) .tengeri hal (?Pagellus erythrinus) érzelem. a geikónak fehér Erós (görög) . 2. péntek erikae (japán) .templom az Akropolison.a versengés és viszály istennője erisz (japán) . 10. 3.hálaima. tudja: 1.hit.sz. 638-713). kínai Huj neng) zen mester (i.az a nap. i.sz.Nephtysz) Ennin (japán) . a törvények mit szabályoznak.fúriák Eris (görög) .sz. itt őrizték Athéné Polias szobrát erev sabat (héber) . kínai pátriárka enthusiasmos (görög) . mi a létezés vége és a nirvána. a lények milyen helyzetben vannak. Saicso tanítványa (i. a maikónak vörös. a teológia szerint Atum egymaga nemzette az első istenpárt.katonaköteles korú fiú (Athén) Epidauria (görög) . az i. a lények milyen képességekkel rendelkeznek.ami a Buddhának van. amikor a maikóból geiko lesz Erinnüszök (görög) . a 6. 7. az ő gyermekeik Geb és Nut. 8.szent tárgyak er si wu ti (kínai) .baráti lakoma Erebos (görög) . az elmélyedés (szamádhi) különböző szintjeit. illetve házastársak is egyben (Ízisz .Széth és Nephtisz.Ozírisz. Széth . egészséges állapot (11) . 843-as taoista vallásüldözés legfontosabb forrása Eno (japán. a többi 4 isten pedig egymásnak édestestvére.sz. Sut és Tefnutot. 5. 9. függőségmentesség. mi a jó és mi a rossz. lelkiismeret.szombat előnapja. 4.a szerelem istene erő . a szégyenérzet képessége.zen mester epainos (görög) .a sötét alvilág istene erec Jiszráél (héber) . 793-864).isteni megjelenés eponymia (görög) . dicsőítő ima ephébos (görög) . a lényeket milyen vágyak és erkölcsök vezetik. miként lehet megszüntetni az illúziót (májá) éruszin (héber) . . 6.eljegyzés erythinos (görög) .tanult szerzetes. mi az oka a jónak és a rossznak.megszállottság Enzui (japán) .Asklépios ünnepe Boédromion 17-én epiphania (görög) .az istenek nevei epopteia (görög) . 838-840 között kínai utazásán kéziratokat gyűjtött. a lények karmáját.

Örökkévaló Istenünk. elevenség. löhahajot bahem nefes kol-háj. bor. (Áldott légy. az ókori Etiópiát görögösen Aithiópiának is nevezik étkezési imák (héber) .). (Áldott légy.a kenyér áldása: Baruh atá Adonáj. a mána igazolása eszomeattá (páli) . a ditthi igazolása Esztér (héber) . akinek szavára jött létre minden. aki különféle étkeket teremtett. mint a mai: kb. a világ királya.). a világ királya. a tévedés hiánya.menet.Biblia. a negyedik kataraktától délre húzódó rész neve volt.).). Elohénu meleh haolám. a világ királya.ez az én énem. kiegyensúlyozottság. tésztaféle előtt: Baruh atá Adonáj. és megparancsoltad nekünk a kéz leöblítését. és szükségletüket is előteremted. és megéretted velünk ezt a mai napot.ez vagyok én.középen lyukas oltár az italáldozatnak escorte (vodu) .az ephesosi Artemis papjai eszohamaszmi (páli) . Baruh hé haolamim. loák csoportja. (Áldott légy. ami egy fontos loát kísér esős évszak (görög) . (Áldott légy. (Áldott légy. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu al-nötilát jadájim. a kézleöntés áldása: Baruh atá Adonáj. Eszter Eszukári (szanszkrit) . a világ Fenntartója. lelkiismeretesség eschara (görög) . hogy fenntartsd valamennyi létezőt. Áldott vagy. Örökkévaló Istenünk. Elohénu meleh haolám. Örökkévaló Istenünk. étel és ital előtt (ha nincs kenyér): Baruh atá Adonáj. boré nöfasot rabot vöheszronám al-kol-má sebarátá.ez az enyém. sehehejánu vökijmánu vöhigiánu lazmán hazé. (Áldott légy. hamocí lehem min-haárec. életerő. a világ királya. sehakol níje bidvaró.). Örökkévaló Istenünk. Örökkévaló Istenünk. Elohánu meleh haolám.). aki életben tartottál és fenntartottál bennünket. a világ királya. a tanhá igazolása Etiópia (egyiptomi) .az ókori Etiópia területe máshol helyezkedett el. szőlő. Elohénu meleh haolám. Örökkévaló Istenünk. fán termő gyümölcs előtt: Baruh atá . új gyümölcsnél és örömteli eseménynél: Baruh atá Adonáj. Elohánu meleh haolám.egy bráhman etam mama (páli) .novembertől márciusig essének (görög) . déligyümölcs és tésztaféle: Baruh atá Adonáj. a világ királya. buzgóság. aki törvényeiddel megszenteltél. boré míné mezonot. aki számos élőlényt teremtettél. aki előteremtetted a kenyeret a földből. ha nincs kenyér. Elohénu meleh haolám.gyűlöletmentesség.

Elohénu meleh haolám. Széthi gurnai temploma. jó illat.a thébai nekropoliszhoz kapcsolódó. szőlőből készült ital előtt: Baruh atá Adonáj.e. (Áldott légy. aki megteremti a fa gyümölcsét. (Áldott légy. Elohénu meleh haolám. az Ő nagy neve kedvéért. hú notén lehem löhol-baszár. Baruh atá Adonáj. böheszed uvörahamim. az Erinnüszök eufemisztikus neve eusebeia (görög) . addig. ismeri a Tórát és a szellemében él. Áldott légy. Medinet Habu és III. a világ királya.boldog ember euhémerizmus (görög) . a világ királya. szeretettel és irgalommal. amelyek NyugatThéba határán húzódnak végig. földi (vagy bokron termő) gyümölcs előtt: Baruh atá Adonáj. mert örökké tart a szeretete. aki táplálsz minden élőlényt.kérés. étkezés utáni ima: Baruh atá Adonáj. a világ királya. Örökkévaló Istenünk. cédrus(citrus)alma (szukkotkor az ünnepi csokorban) ettávatá (szanszkrit) . 4.sűrű leves etrog (héber) .). boré prí haéc.) etnos (görög) . legjelentősebbek közülük I.). (Áldott légy. ima Eumeniszek (görög) . Uvtovó hagadol tamid ló-haszár lánu vöál-jehszár lánu mazom löolám vaed baavur smó hagadol.Euhémeros (i. aki megteremti a szőlőtő gyümölcsét. Ő ad kenyeret minden élőlénynek. a világ királya. melynek bejáratát a Memnón-szobrok díszítették . újbirodalmi halotti templomok. Örökkévaló Istenünk. mert Ő táplál és tart fenn mindent. racionális mítoszmagyarázat eukhé (görög) . hazán ethakol. élelmet szolgáltatva minden teremtménye számára. Elohénu meleh haolám. Amenhotep teljesen elpusztult temploma. hazán et-haolám kuló bihvodó böhén. aki jóságában ellátja az egész világot kegyelemmel.). Örökkévaló Istenünk. Örökkévaló. amelyeket megalkotott. a Ramesszeum.nyájasak.).theosebeia évmilliók templomai (egyiptomi) . rámutató magyarázat eudaimón (görög) . Örökkévaló Istenünk. kí löolám hazdó. sz.jó íz. (Áldott légy.ekképpen. Nagy jósága folytán soha nem hiányzott és ne is hiányozzék számunkra az élelem.Adonáj. kí hú zán umöfarnész lakol uméhin mazon löhol-birjotáv aser bará. boré prí hagáfen. aki megteremti a föld gyümölcsét. Elohénu meleh haolám boré prí haadamá.-3.

különösen jól termő terület. az összes buddháéval azonos. 4.dharma csakra mudra fa sziang (kínai) .kínai filozófiai buddhista iskola fah (kínai) . amely a József-csatornán keresztül a Nílussal van kapcsolatban.sz.Ezili fréda (vodu) .amit egy bódhiszattva tesz: 1.egyiptomi uralkodó. 5. i. 9.Felső-Egyiptom fehér (valószínűleg ezüstből készült). az Újbirodalom idején olvad össze jelentése a király személyével farizeus (héber) . oázisnak is szokták nevezni. a cím a per-aa azaz „nagy ház” kifejezésből alakult ki de a király címei között nem szerepelt. érdemek. az elpusztíthatatlan(hit). 2. jelképe a szív Ezrá (héber) .hua jen pátriárka (i.sz. Szobek krokodilisten kultuszának legnagyobb központja is Fajjúmban volt fan tian (kínai) .Biblia. a ragaszkodástól és kötelékektől mentes megszabadulás.brahmálóka fang lun si (kínai) . Ezrá ezrát násim (héber) .kínai buddhista zarándok. színe kék. 7. minden helyre eljutó. eredetileg csak a királyi udvart jelölte.törvény. dharma.család. nagy kiterjedésű.elkülönített fehér korona (egyiptomi) . az ekkéntiség ismertetőjegyei.disvádin fanmi (vodu) . értelme azonos a nanchonnal fáraó (egyiptomi) . amelynek már az ókorban is nagy jelentősége volt. 10. az összes lénynek. i. a világgal azonos (dharma dhátu) . 6.sz. számos ókori nevezetessége közül kiemelkedik Hui hamis piramisa és III. 3. Amenemhat hawarai téglapiramisa. de vizét a Moitisz-tó biztosítja. 60 kilométerre.mélyedés a Nílus nyugati partján. hogy szövegeket és kegytárgyakat gyűjtsön. 643-712) Fa hszian (kínai) . 399-ben (65 éves korában) indiai útra indult. tan Fa cang (kínai) . az erények kifogyhatatlan kincstára. a lények megmentéséért. 414-ben megírta utazása történetét fa lun (kínai) . 8.női rész a zsinagógában F fa (kínai) . a női báj megtestesítője. gömbölyű kúpban végződő koronája felajánlás (10) .tengeri szellem. Kairótól kb.Vinaja pitaka Fajjúm (egyiptomi) .

félelmes napok (héber) . ahol mezőgazdasági termelésre csak a part egy szűk sávjában van lehetőség.furiu feng lun (kínai) . fennmaradásuk és díszítésük azt sugallja. az érző lények számtalanok.parikalpita feng liu (kínai) . tálcaszerű kőlap. vagy templomokat egymással összekötő kövezett. amely rituális útvonalként szolgált. földjóslás Fo (kínai) . onnantól északra Közép-Egyiptomnak nevezik fen bie (kínai) .buddha-természet.váju mandala feng shui (kínai) . Memphisztől az első kataraktáig (tulajdonképpen Asszuánig). a szenvedélyek . legszebbek többek között az „Oroszlánvadászat” paletta és a Narmer-paletta fogadalom (4) .1. 2. az utat szobrok (jellemzően szfinxek).rós ha-sána. a falakat és mennyezetet domborművekkel. Másik fajtájuk a nyitott feljáróút. az abu roasi piramisé 1700 méteres. a sivatagi platóba bevágódott folyamvölgy. a piramisoknál rendszerint fedett feljáróút vezetett a völgytemplomtól a halotti templomig. a művelethez kialakított kerek mélyedés körül gyakran gazdag díszítéssel.buddhizmus fo si (kínai) .festék vagy kenőcs kikeverésére szol-gáló.Buddha fo jiao (kínai) .sztúpa fo xing (kínai) . díszített út. tathágatagarbha fo zong miao (kínai) . esetleg ültetett ligetek.sztúpa fogadalmi paletta (egyiptomi) . ezeknél az oldalfalak elmaradtak. csak oldalfalakkal határolt feljáróutak is. hogy fogadalmi áldozatként is használták őket. a taoizmuson alapuló módszer a kedvező energiák kiválasztására.szél és víz. hogy mindet megszabadítjuk. a Nilusvölgy. de a luxori templomok között még hosszabb is ismert Felső-Egyiptom (egyiptomi) .Egyiptom déli része. keskeny. fogadjuk meg. a predinasztikus kortól ismeretesek. amely inkább az Újbirodalomtól jellemző. kertek szegélyezték ilyen feljáróutakat Karnak és Luxor templomai között találunk. festéssel díszítették.templomokhoz és piramisokhoz vezető. a Középbirodalom idején épültek fedetlen. a mai Felső-Egyiptomot inkább Asziutig számítják. a feljáróutak nem ritkán igen hosszúak voltak. jóm kippur és a köztük lévő tíz nap feljáróút (egyiptomi) .

területekre.sz. fogadjuk meg. érdem. boldogság. a kínaiban szokatlan. sem nem túl a gondolkodáson (hisirjó) (Dógen: Fukenzazengi) fusze (japán) . spártai fiúk próbatétel előtti ideje fuda (japán) .Állatszelídítő. 3. ezért újévkor kicserélik a régi amuletteket. a szándék nélküli nem-cselekvés révén érhető el fu gugo sudzsi (japán) . hogy elérjük földi állapot (8) . veszteség.sinto amulett. sicsifukudzsin fukuro sinai (japán) . a 6 Bölcsesség egyike fuszuma/sódzsi (japán) .a gazdagság és a hosszú élet sinto istene. általában egy bizonyos időszakra. fogadjuk meg.fuvola Fujó Dókai (japán.Fujó Dókai Fu shi (kínai) . szégyen. fogadjuk meg. 4.eltávolításból származó ellenszer furiu (japán. Mozdulatlan Fényesség király (karddal és kötélhurokkal) fudzsi (japán) .visszavonulás. ami a vu vei.a tan védelmezője. omamuri fudo (japán) . hogy mindtől megszabadulunk. tulajdonképpen a Tao. kínai feng liu) . legtöbbször egy évig érvényes.a mozdulatlan bölcsesség titkos magyarázata Fudó Mjó ó (japán) . általános oltalmazó.japán visztéria (Wisteria floribunda) fue (japán) .szélfúvás-vízfolyás. az esztétikai kategóriák összefoglaló neve. nyomorúság fu (kínai) . dicsőség. s a templom papjai rituális körülmények között elégetik. nem a sem-gondolkodás (sirjó).kötelékei sokfélék. csoportokra vonatkozik.szerzés.nem-gondolkodás.tűzhely fusirjó (japán) .cél nélküli tudattal való adás. a japánban választékos az értelme furora (japán) .bőrrel bevont bambuszkard gyakorlatozáshoz fúribháva pratipaksa (szanszkrit) .eredet. hogy mindet megismerjük. kínai Fu jing Tao kaj) . a Buddha útja elérhetetlen.elmozdítható válaszfal G .mozdulatlan fudo csi csin mjo roku (japán) . a tanítások sokfélék.egyéni karma-mag Fu jing Tao kaj (kínai) . 10431118) Fukurikudzsu és Dzsurdzsin (japán) .zen mester (i. a Tai huang fuaxir (görög) . dicstelenség.

a hinduk napi imája. véda-vers gájatrí mantra (szanszkrit) .Gálava-tartás (hatha jóga) galeos (görög) . életszakasz a varnásramadharmában. Ganésa másik neve Gadzsászuravadha (szanszkrit) . családalapítás.bizango galut (héber) . pénzbeszedő.megváltalak gábáim (héber) .sráddha Gajá Kasszapa (szanszkrit) . Siva elpusztította.a 3 tűzpap egyike (Uruvelá Kasszapa.a 2. 4es jambus Gakudojodzsinsu (japán) .a Rig véda leggyakoribb időmértéke.végtelen tárház.gábáim gabienne (vodu) .ga (japán) .császári és vallási szertartásokon használt zene gagana (szanszkrit) .elefántrádzsa. négyes jambus. grihapati Gaia/Gé (görög) . Dógen műve gálavászana (szanszkrit) . mahájána összeszedettségi gyakorlat gahapati/grihaszpati (páli) . amulett gadá (szanszkrit. írott tibeti mkha' spjod) . pálca.elefántfej-csúcs. itt volt az a barlang. akit karmája az égi régióba juttat gaganagandzsa (szanszkrit) .szétszóratás.őr.ego ga szi (ejtett tibeti) . a Mahábhárata egyik versformája.a szegényügy intézője a hitközségben gábáj hodes (héber) . földbirtokos.Az igaz gyakorlás fő szempontjai. amelyben a Buddha meditált megvilágosodása előtt gájatrí (szanszkrit) . nulla gaganacsárin/vjomacsárin (szanszkrit.mennybolt. többnyire 64 vagy 108 szemű imafüzérrel végzik gájatrí versmérték .elefántarcú.eget bíró.táncfajta gad (vodu) .adóbeszedő. Nadí Kasszapa) Gajaszísza (szanszkrit) .buzogány.öregedés és halál gáálti (héber) . ejtett tibeti becon) . akit Visnu Varadarádzsa alakjá-ban mentett meg gagaku (japán) .cápaféle (Scyllium stellare vagy Mustela levis) galipote (vodu) . és viseli a bőrét Gadzséndra (szanszkrit) .egy hónapig szolgálatos gabe gabe (héber) .indiai versmérték. adománygyűjtő gabek (jiddis) .elefántdémon. diaszpóra . istenségszimbólum Gadzsanana (szanszkrit) .Földistennő Gajá (szanszkrit) . Níla démon rejtett for-mája.

matematikus.mélységesen üdvös okok.félelmetes arc-tartás (hatha jóga) Gandára (szanszkrit) . amit Congkapa alapí-tott 1409-ben Ganden Phodrag Csoglé Namgyal (ejtett tibeti. szatrapeia a Perzsa Birodalomban Gandavjúha szútra (szanszkrit) . járás gambhírupája (szanszkrit) . a 19. nyakát és térdeit övvel összetartva gan den tri pa (ejtett tibeti) . mindig bráhmana Ganakamoggallána szutta (páli) . akik halálra éheztették magukat ganaka (szanszkrit) . míg a pára-mitájána szerint az csak több életen át a bódhicsitta és a 6 tökéletesség által érhető el gamélia (görög) . sokaság gana púdzsa (szanszkrit) . a sokrétűség ura gandabhérundászana (szanszkrit) . anyja Szatí.lányok házasságkötési szertartása Gamélion (görög) . szantálfapép felajánlása a múrtinak a hindu templomban.szerzetesek kisebb csoportja. az Avatamszaka szútra része.lakomafelajánlás ganadhara (szanszkrit) . mint a törpedémonok vezetője. ezekkel hamar elérhető a buddhaság. apja Siva.csillagjós. mahájána Ganden (ejtett tibeti) . színe kék lótusz- . január-február gamjamána (szanszkrit) . cselekvés.sz.háromfős gelukpa bizottság az i.Örömteli.áldozat a haragvó istenségeknek ganacsakra (szanszkrit. a könnyebb elmélyülés érdekében sziddhászanában vagy padmászanában ül a meditáló.gamana (szanszkrit) . írott tibeti dga' ldan pgo dbrang phjogs las rnam rgjal) .ládaülés. a számtantanár szútra (Tripitaka Szútrapitaka 107.a hetedik hónap (Athén). században a kiskorú dalai láma mellett (a Se ra. 17.a második takilcsi gan ta po (kínai) .a Ganden-kolostor felszentelt tagja. személyként Illatvíz asszonya.gandharva gana (szanszkrit) . a Bras spungs és a dga' ldan kolostorok apátjai) Gandencsökor (ejtett tibeti) .) Gánapati (szanszkrit) . amelyekkel elér-hető a rúpa kája.kolostor Cangban gandha (szanszkrit) .az éppen járva lévő út gamti (ejtett tibeti) . a legmagasabb képzettségű gelukpa szerzetes Gan Ocsir (mongol) .Móggallána.Virágfüzér.Vardhamána 9 dzsaina követője. írott tibeti chogsz) . tömeg.Északnyugat-India egyik része.mozgás. a Gyémántoskezű Vadzs-rapáni társa.a bölcsesség istene. gelukpa kolostor.szag. Ganésa egyik formája.

paradicsom gantá (szanszkrit) . rövid életű lény a tudat átmeneti szellemtesti hordozója a halált követő 49.bódhiszattva Gandhamádana (szanszkrit) . fejével tartotta meg gangan (vodu) . a mester tanítvánnyá fogad valakit gandhabba (szanszkrit) . hordozóállata az egér. Siva és Párvatí idősebb fia. az egyik tanmátra Gandhá (szanszkrit). Párvati testvére Gangádhára (szanszkrit) .szag.cérna felkötözés. augusztus-szeptember fényes két hetének 4.mozgó alany gantapo (kínai) . napján Gangá (szanszkrit) .gandharva . Dhritarástra felesége gandharva (szanszkrit. Bhísma anyja. a sokrétűség ura Ganésa csaturti (szanszkrit) .houngan Gangászágara (szanszkrit) .Csiencsen Ganésa (szanszkrit) . társai Sziddhi és Riddhi.hegycsúcsa Himalájában Gandhaprabhasa buddha (szanszkrit) . a jelen képzeteinek úrnője.Szuvala lánya.bal szem Gándhárí (szanszkrit) . az 5 érzéki tárgy egyike gandha dhátu (szanszkrit) . Gandhá Gandhottama buddha (szanszkrit) . a karma-mag (kamma vega) Gandhahasztin (szanszkrit) .az égi világrészek buddhája Gandhára (szanszkrit) . ejtett tibeti dri za ba. napig gandharva véda (szanszkrit) . isteni íj Gandzsin (japán) . ő írta le Vjászadéva után a Védákat és a Mahábháratát.a Gangesz folyó. kínai gan ta po) félistenek. amikor a mennyből leszállt a Gangá. a légkörben élő természetszellemek.a Gangesz torkolata ganna (iszlám) .a bölcsesség elefántfejű istene. dri chab ma) .az áldozati illatos víz.Gangátartó.szellem. a mennyei bolygók zenészei és énekesei.az égi világrészek buddhája gándíva (szanszkrit) . illatevők.az illatok iránti szomj Gandhe ma (ejtett tibeti) .Ardzsuna fegyvere.Ganésa születésének hindu ünnepe. Siva egyik mellékneve.a szag alkotóeleme.a zene és a tánc tudománya gandhatanhá (szanszkrit) . Vadzsrapáni társa gandha artha (szanszkrit) . a folyó istennője.a mai Afganisztán területe gándhárí (szanszkrit) .virágszín. írott tibeti gandhe ma. a Haszonnal véghezvivő Amó-ghasziddhi kísérője. álambana pratjaja gandhábandhan (szanszkrit) .szag.

a madarak rádzsája.a 6 létforma. írott tibeti mgar) . feljegyzés.vallási és tudományos irányítás Gar (ejtett tibeti. mozdulatlan. hogy megkérje feleségül Kondzso hercegnőt (i.megtermékenyítő. írott tibeti gro ba drug) .mozgás. része.Visnu szárnyas hor-dozója.szárnyasnál nagyobb állatokat is metsző sajhet gata (szanszkrit) . a dvádasángaszána 4. paváraná. ávásza. fogantatási szertartás. a babiloni Talmud-iskolák bölcseinek megszólítása gáonátus (héber) .magas rang.mitikus óceán. amely Brahmá alvása közben elárasztja a 3 világot.a Godánija egyik alföldrésze.zen mester gasso (japán) .a járt út Gáthá (szanszkrit) .zen mester (i.egy bráhmaní a Brihadáranjaka upanisadban gárhapatja (szanszkrit) . az énnel azonos (tathágatagarbha) garbha pindászana (szanszkrit) .a mozgó/járó alany gáon (héber) .8 előírás a bhikkuníknak: gárava.sz. vers. apja Kasjapa.) gárava (páli) .avnet garu dászana (szanszkrit) . a hindu templom központi szentélye. félig ember-félig sas. vers. aki behatol minden univerzumba. 827-887) gantr (szanszkrit) .anyaméh-terem.bhikkhuník tisztelete a bhikkhuk iránt garbadhana szanszkára (szanszkrit) . az áldozati tűz gártli (jiddis) .sz.embrió-tartás (hatha jóga) garbhagriha (szanszkrit) .Garuda-tartás (hatha jóga) garu dhamma (szanszkrit) . írott tibeti khjung/mkha' lding) . vacsana patha Garuda (szanszkrit. a hindu templom építése előtt a szentély helyén végzik Garbha (szanszkrit) . az ujjak hegye a szájjal van egy magasságban. verses mondások. ejtett tibeti. a kígyók legfőbb ellensége Gasan (japán) . 7.Szongcen Gampo tibeti király minisztere. versszak. itt áll a templom istenének múrtija Garbhodakasájí Visnu (szanszkrit) . megjárandó út. anyja Vinatá. sz. a szembenálláson túli egység szimbóluma gasze sajhet (jiddis) .gantavja (szanszkrit) .Visnu egyik alakja.üdvözlés egymáshoz illesztett tenyerekkel. mánatta. a szel- . upaszampadá piszuná. a nem-védikus verselés.házi tűzhely. a mozgás tárgya Gantó (japán. kínai Jen tou) . akit Taj cung kínai császárhoz küldött. és megteremti a lényeket Gárgí (szanszkrit) . általában az ákhjánák versformája gati (szanszkrit. óvada. a poklok. változatlan.

duk ge cul (ejtett tibeti. az árják feltételezett őse Gautama Sziddhárta (szanszkrit. állami föld az isteneknek ge khod (írott tibeti) .szerzetesrend gé hiera (görög) . szanszkrit bhiksuní) .magas rangú tibeti szerzetes. írott tibeti ge khod) . a félistenek (titánok) és az istenek világa.360 mennyei istenség a holdév napjainak megfelelően ge se (ejtett tibeti) . írott tibeti dge tshul. az állatlét. az élőlények ezekben a létformákban bolyonganak újjászületéseik során.dön gdos bcas/gdos pa can (írott tibeti) . diakónus ge cul ma (ejtett tibeti. szerzetesnő ge luk pa/ge dan pa (ejtett tibeti.vaisnava iskola. mozgás.a gelukpa másik neve ge dün (ejtett tibeti. járás. műve a Mándúkja káriká Gaudíja (szanszkrit) . felszentelt pap. a félisteneket és az isteneket néha nem különítik el. a 4 fő tibeti iskola közül az egyik ge nyen (ejtett tibeti) .lemlények világa.ékatva Gcug tor csan (ejtett tibeti) . novícia ge dan pa (ejtett tibeti) . szanszkrit srámanéra) szerzetesnövendék. szanszkrit bhiksu) . a testben az agyhoz kapcsolódnak Gautama (szanszkrit) . írott tibeti dge slong.az újjászületésre való utalás/jel Gaudapáda . megszólítás. szanszkrit upásziká) .női világi hívő ge ö (ejtett tibeti.apáca.mitikus risi.upászaka ge nyen ma (ejtett tibeti. a Congkapa által alapított sárgasüveges rend.Góvinda mestere. írott tibeti dga ba) . a .második fogadalmát letett szerzetes.apácanövendék ge long (ejtett tibeti. szanszkrit siksamáná) . vándorlény gati nimitta (szanszkrit) . bhiksu ge long ma (ejtett tibeti.a 48 haragvó istenség nyolcas csoportja.arhat a Buddha közelében gcig (írott tibeti) . szanszkrit srámanériká) szerzetesnő növendék.Sikhin gcsug (ejtett tibeti) .öröm Gavámpti (szanszkrit) . páli Sziddhatta Gotama) a Buddha neve megvilágosodása előtt gava (ejtett tibeti. írott tibeti dge lugs pa) erényelvű. szanszkrit szamgha) .ge kö ge lob ma (ejtett tibeti. alapítója Csaitanja Gaurima (ejtett tibeti) . az emberlét.szent földek. első fogadalmú novícius.csö gdon (írott tibeti) .testhez kötött gdugs (írott tibeti) .

jövendölés homokszemekből gephyra (görög) .a Képhisos hídnál tartott tréfás ünnepség gér (héber) .a 2. 1391-1474) gegs (ejtett tibeti) . BaronSamedi és Madame Brigitte gyermeke Genesia (görög) . dalai láma (i.a zsidó vallásra áttérő ger pa (ejtett tibeti. aki kiássa a sírokat. Amóghasziddhi kísérője Gendzsokoan (japán) .sz. művének része général Fouillé (vodu) . a Talmud második része gemátria (héber) .erény Gedrószia (görög) . írott tibeti sger pa) .sz. a dvádasánga sásza-na 2. a haláchai és haggá-dai viták gyűjteménye.világi hívő.prózai.zen mester. versekkel dúsított szöveg. 1475-1542) Gedun Trupa (ejtett tibeti) . i. a szankhárák geiko (japán) . Szeppó tanítványa geomancia .rizsleves Gensa (japán. kínai Hszüan sa) .a halottak ünnepe Boédromión 5. elrejtés. dalai láma (i. kegytárgyak gyűjtőhelye genmai (japán) .szélfúvás-vízfolyás geniza (héber) .darutánc Déloson Apollónnak gergen (ejtett tibeti) .rejtekhely. mint koan). a Misna értelmezése.női bódhiszattva.ház.az Indus alsó folyásától nyugatra eső terület Gedun Gyaco (ejtett tibeti) . írott tibeti dge ba) .Gödör tábornok. 5. sz.vibandha gehám (szanszkrit) . szanszkrit upászaka) .befejezés. novícius Gendema (ejtett tibeti) .külső szentély Gemára (héber) . teljes jogú gésanővér gejjá (szanszkrit) . napján (Athén) geng liu (kínai) . a hógen-iskola alapítója.buddhista teológia és filozófia legmagasabb tudományos fokozattal rendelkező művelője ge va (ejtett tibeti.sz.nemesek. Dógen Sobogenzo c.. a kolostorba belépő pártfogó . idős szerzetes. része geku (japán) .a művészet asszonya.A mindennapi élet útja (a valóság.a fiú nagykorúsítási szertartása 15 éves korukban gen jen (ejtett tibeti.híd gephyrismos (görög) . kiegészítés.számelmélet gempuku (japán) .az 1.kezes. a rituális célra alkalmatlanná vált könyvek. ősi birtokos klánok leszármazottai geranos (görög) .

a jelenségvilág szimbóluma ghatá (szanszkrit) .elkötelezettség az állam és a társadalom irányában. a Kószala rádzsaságban.aki betért a zsidóságba gir (szanszkrit) .magas kultúrájú szórakoztató nő.szagló képesség. megdermedve a ghí sárga lesz.csengő. mitikus hős geta (japán) . szanszkrit grisma) .Bhíma és Hidimbá fia Ghéranda szanhitá (szanszkrit) . szorgalmas gyakorlás gháta (szanszkrit) . hegy Girtima (ejtett tibeti) . régen geigi.elnyel giri (japán) . az 5 érzéki képesség egyike ghrána vidnyána dhátu (szanszkrit) .erőfeszítés.Gíti gi vang (ejtett tibeti) .Ghéranda-tartás (hatha jóga) ghí (szanszkrit) . Amitábha . hószita ajándéka ghrána (szanszkrit) .legyőzhetetlen.csípőinak a shitánál Giddzshakútó (szanszkrit) . hogy a keletkezett üledék ne kerüljön át.gésa (japán) .Osmanthus fragrans.szent vízhez vezető lépcső Ghatótkacsa (szanszkrit) . a vajat kis lángon több óráig olvasztjuk.szagolható alkotóelem ghrána indríja (szanszkrit) . a habját időnként leszedjük.női bódhiszattva. szobahőmérsékleten évekig eláll Ghódácsólí (szanszkrit) .szaglás ghrána ájatana (szanszkrit) .lélekvándorlás a zsidó misztikában.az ízlés-tudatosság alkotóeleme gi rti ma (írott tibeti) .epekő. a bölcsesség jelképe. harang. ügyelve arra.a szaglás egymásra ható mezeje ghrána dhátu (szanszkrit) .tisztított vaj.szaglás ghakáraka (szanszkrit) .Gridhrakúta gilgul/gilgul nesámet (héber) .házépítő.az egyik sziddha Ghószita áráma (szanszkrit) .a sajátosságokon fölüli lény gioret (héber) .nyár. finom szövésű anyagon leszűrjük. április közepétől június közepéig gin (írott tibeti) . az illúzió ghanta (ejtett tibeti dril bu) . király. nem romlik.kin gin mokuszei (japán) . orr.jóga-szöveg ghérandászana (szanszkrit) . amikor már nem habzik. Kyotóban geiko Geszer (ejtett tibeti) .szerzetestelep Kószambíban. a karaitáktól ered gimha (páli.fapapucs ghájana (szanszkrit) . az egyik szerencsés tárgy gid hánáse (héber) . illatos olíva ginátita (szanszkrit) . a forró évszak.

napján gjó (japán) .a három hely égjáróiű gnja' khri bcan po (írott tibeti) .győzelmi lobogó gjal po (ejtett tibeti.hag szaméah git sabesz (jiddis) .a harmadik.az igaz út gjosa (japán) .fogadalomszegő királyok és lámák szellemei gjal po lo szar (ejtett tibeti.jó végső aláírást (Istentől). írott tibeti rgjal po) .Nam ri Szong cen gnamelle (vodu) .a kaihogjo zarándoklatban részt vevő szerzetes gju kar (ejtett tibeti. napján gite jór (jiddis) .kínaiak. tiszta glo bur pa (írott tibeti) . bölcsesség szem gnjána indríja (szanszkrit) .sabat salom gítádzsájanti (szanszkrit) .kísérője git jantev (jiddis) .szthavira gnas gcang ma (írott tibeti) .fehér föld. írott tibeti rgjal po lo gsar) .ákászmika gmár hatimá tová (héber) . írott tibeti rgjal mchan) . köszönés jom kippurkor és hosa-ná rabá előtt gnam ri srong bcan (írott tibeti) .a Tíz Hely Égjárói gnas brtan (írott tibeti) .Dal. december-január hónap fényes 2 hetének 11.Lang dar ma glang po (ejtett tibeti) .suddha ávásza gnas gsum gji mkha' 'gro (írott tibeti) .haszti glatt (jiddis) .a 28 holdház az asztrológiában glang (írott tibeti) .lang glang dar ma (írott tibeti) .közönséges. Je mon fia Gjajin (ejtett tibeti) . írott tibeti rgju skar) . írott tibeti gí rti ma) . írott tibeti rgja dkar) .boldog új évet Gíti (szanszkrit.az érzékszervek . India gjal cen (ejtett tibeti.annak a napnak hindu ünnepe. hónap 1.jó végzést (Istentől).királyi újév az 1.Nya tri Cen po gnjána csakshu (szanszkrit) . köszönés jom kippurkor gmár tov (héber) .az istenek birodalmának buddhája Gjakar (ejtett tibeti. kerttípus gjodo (japán) . ebben készítik a loák ételeinek fürdőjét gnas bcu'i mkha' 'gro (írott tibeti) .teljes. amikor Krisna elmondta a Bhagavad Gítát. Avalókitésvara tátsa Gja (ejtett tibeti) .fateknő.

amelyek a simenaváról lógnak le. ejtett tibeti Nubpa tangcsho ling. a Meru-hegytől nyugatra.pogány. meditál. felirat ema-táblán. sorsosztó go bô nâj (vodu) .karma-mag go va (ejtett tibeti) .a tehenek telihold alakú földrésze. aki a Sátán és egy pogány római lány kőszobrának nászából született gog pa (írott tibeti) .város. ajanamsza gó sa (japán) . tibeti . Magóg királya Armilus (Ezékiel).járások.Dél-India egyik folyója Góg és Magóg (héber) . föld) gócsara (szanszkrit) .pratipaksa gnod sbjin (írott tibeti) . Amitábha női társa go la (ejtett.hagyományos udvari zene gohei (japán) . az árnyék szélén van. egy zombi-fajta lesz belőle Go Kar mo (ejtett tibeti.Pinus parviflora. ide menekítette apja a gyermek Krisnát gólem (héber) .a tudás ösvénye gnjen po (írott tibeti) . életkoruk 500 év. japán fehér fenyő gokaku (japán) .a Kívánságteljesítő Tehenek Szigete Gódávarí (szanszkrit) . szanszkrit Pandaravaszini) . ha az álomútról nem tér haza. falvak sinto templomai go suki (japán) .papír. az ember szellemi és lelki élete.működési terület Godánidzsa (szanszkrit. az ember egyik lelke. alföldrészei a Gáthá és az Uttaramantrina Godanija (szanszkrit.vagy rongycsíkok.nagy jóangyal. víz.a testhő (tűz) transzcendens női buddhája.az ekliptika az asztrológiában.tibeti gazella go/szandzsu no to (japán) .alaktalan. mesterséges ember. elsősorban európaira mondják gojo macu (japán) . gondolkodik.ragály-isten.szakállas saskeselyű 'go ba'i lha (írott tibeti) . szél. írott tibeti nub ba glang spjod gling) . nem-zsidó. napnyugati vörös világ.remete gom pa (ejtett tibeti) .gnjána márga (szanszkrit) . írott tibeti) .a Messiás megérkezésekor támadó sátáni sereg. tűz. írott tibeti ba glang spjod) .niródha gogaku (japán) . fásultságot okoz. nö dzsin go (ejtett tibeti) .jaksa.5/3 szintes pagoda (ég.és a mutatóujj között Gokula (szanszkrit) .elvonultság. újraélesztési pont a hüvelyk. zombi (jiddis) gom csen (ejtett tibeti) . hogy felhívják a figyelmet a hely vagy tárgy kamijára gój (jiddis) .siker a tanulásban + célba találó nyílvessző. lakói marhapásztorok.

tehénpásztor-tartás (hatha jóga) gorin no tö (japán) . írott tibeti) .loák tiszteletére tartott szertartások gómukhászana (szanszkrit) .buddhista kolostor gom sing (ejtett tibeti) .liccshaví herceg.tehénarc-tartás (hatha jóga) gon negi (japán) .a kapilavasztui szakják neve Gótama szávaka (szanszkrit) .a hindu templom föle magasodó torony Góraksa (szanszkrit) .a Buddha nagynénjenevelőanyja. mások szerint Jasódhara másik neve.menedék idős állatoknak Gósála Maszkaríputra (szanszkrit) .tibeti fordítómester gongúdzsi (japán) .tehénvédelmező.leszármazási csoport közös őssel (a bráhmanoknál 10).amala vidnyána Góvardhana (szanszkrit) .az Atharva véda bráhmanája gópí (szanszkrit) .borravaló a geikónak vagy a maikónak Gószinga (szanszkrit) .helyettes főpap Gópá(páli) .város a Delta keleti felében. a bibliai hagyomány szerint itt éltek azok a zsidó munkások. törzs.hegy.Kaszó zen mestere Gongpa Rapszal (ejtett tibeti) . velük incselkedik Krisna gópuran (szanszkrit) .az egyik kollégium a Drepungban gombo (vodu) . tárgy a figyelem rögzítésére Gomang (ejtett tibeti) .Pandarávasíní gósála (szanszkrit) . a sinto imádkozó pap (negi) segítője gong (ejtett.démon. az első feleség (Jasódhara) előtt.pásztorlányok. születés. Vészálíban a Buddhának ajándé-kozta a Kútágára szálát Gótama (páli) . mag. a nyájak és a birtok ellensége Góngai (japán) .a tittha ádzsávika vezetője.meditációs fa. hogy megvédje Vrindávana lakóit Indra haragjától . kaszt Gou (vodu) . a nátha szampradája egyik alapí-tója.a legrégebbi tanítványok Gótamí/Padzsápati (szanszkrit) . Krisna egyik csodájának tárgya: felemelte.segédkántor. jelképe a földbe szúrt kard gou shi (kínai) . akik Per Ramszesz építkezésein dolgoztak gosugi (japán) . általa kerültek a hinduizmusba.mitikus kovács (Dahomey). Májá húga (gondviselő = padzsápati) gotra (szanszkrit) . a rámagamai Szuppabuddha lánya Gópatha (szanszkrit) .a Buddha felesége. determinisztikus epikureizmus Goshen (egyiptomi) . az egyik sziddha góraksászana (szanszkrit) .kőpagoda a kertben gos dkar mo (írott tibeti) . majd a lámaizmusba a tantrák.

táncfajta graha (szanszkrit.csomó (brahmá.pásztor. családfő.Brahmá szútra kommentátor.felfogás. a granulációt az etruszkok fejlesztették tökélyre. írott tibeti khjim bdag) gazda-házigazda. különösen a harmadik rendre vonatkozik: polgár. vagyonos ember. Krisna állandó jelzője Góvinda bhásja (szanszkrit) . háztulajdonos. Buddha prédikációinak egyik helyszíne gridhramukha dkar ser bja rgod mgo can (írott tibeti) .Góvardhana púdzsa (szanszkrit) . milliméteresnél kisebb golyók mintázatba forrasztásával dekorálják a felületet.Maman Brigitte grandha ájatana (szanszkrit) .Drigum Gridhrakúta (szanszkrit.a szag egymásra ható mezeje granthi (szanszkrit) .dralha gragement (vodu) . október-november hónapban a Dipávalí utáni napon gôvi (vodu) . a golyókat szénporral való szennyezéssel öntötték. de a beforrasztásuk is. ejtett tibeti) . ugyanis normál forrasztást megkísérelve a golyócskák egész egyszerűen elolvadnak. a bolygók szellemei (ejtett tibeti za) grahítá (szanszkrit) . hogy a porszemcse adta egy-egy golyó magját. írott tibeti bja rgod kji phung po) Keselyű-csúcs. birtokbavétel.rituális fejsze gre (írott tibeti) .az észlelés tárgya Grande Brigitte (vodu) . egészen a múlt század ötvenes éveiig rejtély volt.nemesfém-díszítési eljárás. írott tibeti grub par 'dzin pa) .az észlelő alany gráhjam (szanszkrit) . szikla Rádzsagriha közelében. észlelés.a Góvardhana-hegy felemelésének hindu ünnepe. hogyan tudták ezt készíteni.Baladéva műve gra lha (írott tibeti) . a szerzetesek patrónusai . amely során apró. családapa. az indiai társadalom 4 rendje közül a 3 felső rend férfi tagjai. műve: Ratna prabhá Góvinda (szanszkrit) . megragadás. a szánkhjában tízféle (upagraha). rudra) granuláció (egyiptomi) . háziúr. egyiptomi előfordulása nem túl gyakori graszta (szanszkrit. úgy. amíg családfőként világi életet éltek és saját házukban laktak. visnu.dre gri gum (írott tibeti) .a Nyolc Boszorkány közül a délkeleti keselyűfejű grihapati/gahapati (szanszkrit. nem csak az apró golyók előállítása látszott lehetetlennek.korsó Góvinánanda (szanszkrit) .

hindu családfő grihja szútrák (szanszkrit) .to gtogs 'dod sngon mo sre mong mgo ma (írott tibeti) Menyétfejű.Bátor Guédé. fonák látás.kincsfellelő mester. gyűlölség.Brihatphala gúdzsi (japán) .abhászvara Guangguotian (kínai) .móha. zavarodottság.Senrab Mivo gshin rdzse chos kji rgjal po (írott tibeti) .a templom mestere. tapadás. tudatlanság. förtelmesen zabáló szellem .trisula gszang (ejtett tibeti) . az egyik lélek grub par 'dzin pa (írott tibeti) .graha grub thob (írott tibeti) . rejtett gter chos (írott tibeti) .5 szerencsétlen nap guédé.Kaka guédé Guédé cinq jours malheureux (vodu) .vipasjaná guang gyin tian (kínai) .sziddha gsang sngags (írott tibeti) .gter ma gter ma/gter chos (ejtett tibeti ter ma.Nagy jóangyal. elsötétedés. gőg. írott tibeti) . kétely) gto (írott tibeti) . a második hindu évszak. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.mantra gsar ma (írott tibeti) . balgaság.tor ma guáj (ejtett tibeti) . a felismerés hiánya gti mug las gjur rtog pa bdun (írott tibeti) .az otthon elvégzendő szertartások vezérfo-nalai grísma (szanszkrit) .Jamántaka gsum (ejtett tibeti) . negi.ter tön gti mug (ejtett tibeti) .titkos.mester. ájur véda gro ba drug (írott tibeti) . titkos tudást tartalmazó rejtett könyv gter ston (írott tibeti) . tolvaj Guédé caca (vodu) .Jama Dharmakája gshin rdzse'i gshed po (írott tibeti) .szar ma gsen rab mi bo (írott tibeti) . sötétzöld gtor ma (írott tibeti) . gimha.a balgaságból támadt hét képzet (vágy. drok Gros bon ange (vodu) .kincskönyv. úr guan (kínai) . helyettesei: gongúdzsi.grihasztha (szanszkrit) . a papság általában öröklődő foglalkozás Guédé brave (vodu) . ostobaság.gati grogs (írott tibeti) . sinto főpap.nyár. aki gter ma könyveket összeállítja gter ton (írott tibeti) .

kiterjedés. undirítóság.szál. sajátosság. a po-lélekből lesz Guinea (vodu) . mennyiség. barlang. transzcendens állapotból kiemelkedő 3 alapminőség (szattva. a vaisésikában: szag.Szenvedő Guédé Guédé vi (vodu) . a beszéd és a tett 3 rejtélye guhja abhiseka (szanszkrit) .szellem. forma. minőség. utánkövetkezés. formáló elv. a számjávasztha felbomlása. feketék Guge-királyság .a legjelentősebb loák eredő helye. fantázajellegűség. összekapcsolódás (rész és egész.sz. folyékonyság.a dahomeyi abomeyi őslakók.Kettős Guédé.Pók Guédé. radzsasz. ok és okozat stb.minőség és minőséggel bíró .női szellem. egyediség (függetlenség). a mahájána egyik irányzata guhja upadésa (szanszkrit) . lovas guédék (vodu) .Vidésa királya.árannyaka. aktivitásra serkentés. kívánatosság. 846-1630 gugo sudzsi (japán) .).a titkos mantra szekere.a titok szentsége guhja mantrajána (szanszkrit) . erkölcstelenség. prioritás.kicsi asszony a viharban Guédé masaka (vodu) .a gondolkodás.Nyugat-Tibetben i.A Gulisszáni szútra (Tripitaka Szútrapitaka 69.) guna (szanszkrit) . aki macoutte-ban köldökzsinórt és mérgezett leveleket tart Guédé nibo (vodu) . tamasz). triguna = a megnyilvánulatlan. guédégyermek Guédé z araigne (vodu) . fonál.Guédé double (vodu) . hang. nehézkesség. erkölcsösség.Mindközött guédé Guédé fatras (vodu) . ha a karanában az egyik elem túlsúlyra jut. íz. bonyolultság. szín. rész-szubsztancia.akrobatikusan táncoló szellem Guédé loray (vodu) . amelyben remete lakik guhja (szanszkrit) . az embereknek kettős látást ad Guédé entre tous (vodu) . érinthetőség. mára nem országnév Gulisszáni (szanszkrit) . öröm.csoport karma-mag Guha (szanszkrit) . szenvedésjelleg.a halál szellemei.a sírok felügyelője Guédé souffrant (vodu) . dharatthámatá jön létre. meg nem nyilvánultság guna gunin (szanszkrit) . aki egy barlangban élt (padara szamácsára) Gulisszáni szutta (páli) .titkos tanítás gui (kínai) .

vacsana patha guru rinpocse (szanszkrit.természetbeni juttatás a bráhmanoknak guru (szanszkrit. ru = eloszlató) súlyos. ávásza.(gu = sötétség.drágakő mester. írott tibeti gu ru rin po cshe) . vörös gzi (írotttibeti) .mantra gzsin rdzse (írotttibeti) .rúpa kája gzung bskjed kji relung (írott tibeti) .sz. akkor felbomlik gunátíta (szanszkrit) . írott tibeti bla ma) .Sigacé gzhonnu dmar mo dred mgo ma (írott tibeti) .rúpa szkandha gzúgs med khams (írott tibeti) .arúpa dhátu gzúgs sku (írott tibeti) . a paváraná betartása.a mester-tanítvány kapcsolat gurudaksina (szanszkrit) . i.a guru otthona.óceán gya ling (ejtett tibeti) .tárgyiasító szél a szellem működésében gzungs (írott tibeti) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. upaszampadá. ejtett tibeti. piszuná.viszonylagos gzhi'i 'od gsal (írott tibeti) az alap fényvilágossága gzhis ka rce (írott tibeti) .zi gzi brdzsid (írott tibeti) .a sajátosságokon túljutott gura daksina (szanszkrit) .fa-fúvóshangszer (oboa) gya lo (ejtett tibeti) . felkészülés az óvádára.za gzhan stong (írott tibeti) . sz.a dongmo magasságánál hosszabb bot a tea .az Ifjú Medvefejű.a gunák funkciójában megnyilvánuló szakadatlan küzdelem. ha a karanában valamelyik túlsúlyra jut. gza' (írott tibeti) .a bhikkhuníkra vonatkozó 8 előírás: gárava. 9.ti dzsi gzúgs (írott tibeti) . mánatta.guna vritti viródha (szanszkrit) . iskola Gutei (kínai Csü cse) . a tibetiben: legfőbb anya guru dhamma (páli) . állandó átalakulás gunaegyensúly .fizetés természetben a tanítónak gurukúla (szanszkrit) .rúpa gzúgs kji khams (írott tibeti) .rúpa dhátu gzúgs kji phung po (írott tibeti) .Sindzse GY gya co (ejtett tibeti) . lelki tanítómester.a szattva-radzsasz-tamasz egyenlő mértéke.zen mester. Padmaszambhava guru sishja parampará (szanszkrit) .

nemellenkezés. de úgy él.rendfőnök Gyalva Szonam Gyaco (ejtett tibeti) .bön H ha ha va (ejtett tibeti) . 2. adakozás. az igaz tudatosságban is képes világi formában tanítani. segít.az alvilág istene hadzs (iszlám) .Tulku Dzsampel Delek. 9. a szabályok betartásával megszabadul a ragaszkodástól. ügyes megjelenések.vastag szövet hacumijamairi (japán) . az erény gyakorlása.a sinto hadistene. régens gyal po (ejtett tibet) .zarándoklat . az öröm és a szenvedés üres. minden korábbi cselekedetek káprázata. csak egyetlen tincset hagytak meg.sz. 10. 4. nem tanult Tórát. csak ágyékkötőt viselő férfiak vetélkedője hádász (héber) . erénye azonos a Buddháéval. 7. birtokolja a teljes igazságot gyal cab (ejtett tibeti) . gondosan befonva a fejük jobb oldalán Gymnopaideia (görög) . a nehezen elérhető.ünnepi kóruséneklés Karneia ünnepén (Spárta) gyu (ejtett tibeti) . mások segítése. mir-tusz (szukkotkor az ünnepi csokorban) Hadés (görög) . 8.a sinto szentély év eleji meglátogatása Hacsiman (japán) .téli férfiünnep a sintóban. hideg pokol habutae (japán) . nemragaszkodás. fáradhatatlanság. de nincs megkötve. 5.nincs íz. eredetileg a mitikus Odzsin császár kamija hacsimondzsi (japán) . 3.a 3. az igazság. a butaság és a zavarodottság megszüntetése. király gyal va rin po cse (ejtett tibet) .a királyi gyermekek feje általában kopaszra volt nyírva. adomány és adományozó azonos.köpülésére Gyacön Szenge (ejtett tibeti) . de az illat jó.tibeti fordítómester gyakorlat (10) .jellegzetes oiran járásmód hada dzsuban (japán) .a felsőtestet borító alsónemű hadaka macuri (japán) .közvetlen ok gyur bon (ejtett tibeti) . öröm. végtelen emlékezettel tanítja a tíz testet. 1543-1588) gyermektincs/hercegi tincs (egyiptomi) .a csecsemőt először viszik a sinto szentélybe a kami segítségét kérni hacumóde (japán) .a bódhiszattvák gondolkodása (a gyakorlat fejlődési fok): 1.jajveszékelő.rádzsa. dalai láma (i. 6.

aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhafris halá min haiszá. fölmutat egy tényt. egy olajbogyónyi tészta tűzbe vetése emlé-kezésül a kohanitáknak nyújtott hajdani adományra.zen mester Hakuin (japán) . a Peszah előestéjén felolvasandó könyv.fehér szoknyanadrág. 1689-1769).tiszta háhámin (héber) . az elegáns. a nyugat vörös kapuőre hájbli (jiddis) . rindzai iskola halá (héber) . ennyi szóból áll a kaddis hakama (japán) . nagy tudós haiden (japán) .élet. bármiféle magyarázat nélkül.lábbeli hakkáfot (héber) . visszafogott homály (jugen) haizen (japán) .pincérnő Hajagríva/Hajasirsa (szanszkrit) Visnu mellékmegtestesülése. betűértéke 68.bölcs.bölcs. a bima körül Hakudzsun (japán) .zárszó. hogy . lófejjel ábrázolják. látványt. mint dharmapála a Lófejű tanvédő isten. nincs története. egy. aki jártas a Tórában. személytelen. a tudás istene. Örökkévaló Istenünk.a sátrak ünnepe hag szaméah (héber) .történet.sinto imaterem haikai (japán) . ez az eljárás a sono mama.ünnepi kalács.zen mester (i. elbeszélés. az egyszerű dolgokban fölismerni a törvényszerűt (vabi).körbejárások. a Misnában és a Gemárában hakimono (japán) . az asszonyok imája: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. (Áldott légy.haftara (héber) . aki törvényeiddel megszenteltél.a rengában a kezdő versszakot (hokku) követő további versszakok haiku (japán) . egyéb bibliai szövegek felolvasása a Tóraolvasás után Hág Hászukot (héber) . a világ királya.17 szótagból álló.jó ünnepet Haggada/Aggada (héber) . bibliai elbeszélések erkölcsi tanulságai hagnos (görög) . a sinto papok viselete a kimonó alatt hákhám (héber) . és megparancsoltad nekünk. aki visszaszerezte az ellopott Védákat. lehetőleg szójátékszerű rímmel ellátott (a + x + a) versforma. nosztalgiával árnyalt elmúlásérzés (avare).sz. köznapi.a halott kipája hájim (héber) . általában 3 sorra tagolódó.

Brahmá hordozója hamszah (szanszkrit) . melynek szerepe az volt.vallási törvények értelmezése. általában újévkor szerzik be a hacumóde alkalmával.sz. amikor visszatér. a nők ünnepe Poseidon hónapjában halotti maszk (egyiptomi) . 7.háromszögletű sütemény purimkor hámecosodás (héber) .hattyú-tartás (hatha jóga) Han san (kínai.fonott kenyér.rideg hegy (i. barátja Sö tö (japán Dzsittoku) (lelenc). a csan költő hána hágija (szanszkrit) .a múmiára helyezett maszk. hogy ka-lelke felismerhesse. konkrét alkalmazása Haladuja (szanszkrit) . szerencsét hozó szimbolikus tárgy a sintóban.méreg.szőlőültetvény. hogy a halott ka-lelke visszataláljon a testbe.elkülönítsünk a tésztából egy kalácsra valót. a maiko és a geiko időbére .japán vízi írisz hanadai (japán) .). hogy megőrizze a halott vonásait.eke-tartás (hatha jóga) hálef (héber) . nagyon pontosan mutatja az elhunyt arcvonásait halotti szobor (egyiptomi) .kovászodás Hámes M'gillót (héber) . mármint az Úr a szombatot hamaja (japán) .) hálácha (héber) .Balaráma egyik neve háláhala (szanszkrit) . japán Kenzai) .kultikus sírmelléklet. Tibetben a hosszú élet és a jólét jelképe hámántáska/hámánfüle (héber) .hattyú. sz. 1085-1140) költő halla (héber) .sz.én Ő vagyok (adzsapa mantra) hamszászana (szanszkrit) . a piramisok tövénél építették.(i. bármennyire is idealizált az ábrázolás. 1821) Dandzan Ravdzsaa hamsza (szanszkrit) .szentelt nyílvessző. alapította (i.hanyatlás felé vezető suddhaka hana sobu (japán) .aki elválasztja. Siva itta ki az emberek védelmében hálál (héber) .kolostor.kés a shitához Halévi. ezért. és újra életre keltse a testet. Juda (héber) . amelynek biztosítania kellett. Öt tekercs Hamrijn Hijd (mongol) .Biblia. általában a halotti szobor előtt mutatták be az elhunyt kultuszának szánt áldozatokat halotti templom (egyiptomi) . ami a tejóceánból keletkezett. bárhesz Haloa (görög) .az uralkodó síremlékéhez tartozó templom.sz.virágköltség.rituális szempontból alkalmatlan halászana (szanszkrit) . később a halotti kultusz helye is. később különálló vagy önálló épület lett hámácdil (héber) .

karkötő.tévész 2-3). hari hari.zenész lány haniva (japán) . aki csodákat tettél őseinkkel az idő tájt.Visnu mellékneve hari Krishna (szanszkrit) .harai haragusi (japán) . Örökkévaló Istenünk. aki törvényeiddel megszenteltél. az elkövetett rosszból származó foltoktól.belek. jelképe: sólyom.öltözék a macuri alatt hanukat hábájit (héber) . aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhadlik nér selhanukká. 7 + 1 ágú gyertyatartó Hanumán (szanszkrit) .búgócsiga hanukkija (héber) .) hanukka dreidl (héber) .a menóra köznapi. a világ királya.város. szfinx. megtisztít a bűntől. Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám.a reggeli Nap. és megparancsoltad nekünk a hanukkai gyertyagyújtást. a mennyből leszálló Gangá Siva hajszálain patakokká szakadva itt egyesültek.a megtisztulási folyamat a sintóban.Hanumán-tartás (hatha jóga) hara (japán) . a világ királya. vánara. a zazen végén éneklik hanten (japán) . apja Váju. seaszá niszim laavoténu bajamim hahém bazmán haze. hari Ráma. nyaklánc harae (japán) . a Misna összeállítója hangjoku (japán) . a Szentély újraavatásának napja (kiszlév 25 . Gíza harai/harae/o harai (japán) . a napfonat. gyertyagyújtás előtt: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. 200 körül.Szív szútra (Mahápradzsnyá páramitá szútra).vigalmi negyed Hanászi. anyja Andzsana hanumánászana (szanszkrit) .agyagtárgyak rituális temetési szobrocskák a sintóban hankafuza/kekkafuza (japán) . áldásosztó Harahti (egyiptomi) . Áldott légy. Örökkévaló Istenünk.majomrádzsa. temploma: Héliopolisz. Jehuda (héber) . akárcsak mostanában. a manipúra csakra hára (szanszkrit) . mindig része az imi és a miszogi Hari (szanszkrit) .lótuszülés zazenben.a felszabadulás mahámantrája a Krisna-tudatú hívőknél (hari Krishna. hari Ráma. és .hanamacsi (japán) . (Áldott légy. valójában csak Ráma csandra szolgája.házavató szertartás Hanukka (héber) felszentelés. kekkafuza hannja (japán) .megtisztító pálca a sintóban. hari hari) Haridvár (szanszkrit) .i.sz. hari Krishna.mindent felülmúló bölcsesség Hannja Singjó (japán) . házi formája. Ráma Ráma. Krishna Krishna.

az egyiptomi pantheonnak több ilyen „családja” is van. pozitív-negatív.Isten gyermekei. igaz. jobb oldalt Siva Harihára Putra (szanszkrit) . Ízisz.elefántszimbólum (a fehér a megtisztult tudat. egy istennő és egy gyermek isten alkotja a hármasságot. akinek házában Vardhamána meghalt hátán (héber) . dió.triász. Hari (Visnu) és Hára (Siva) fia Harjardha (szanszkrit) . a fekete a tompa tudat) Hasztinádzsaka (szanszkrit) . ahol Durjodhana bezárta Krisna fiát.város. általában egy isten. az istenség lakhelye három jel (héber) . végén haszta (szanszkrit) .Szaszthá másik neve. Honszu . anatta harószet (héber) . Szambát Hasztipála (szanszkrit) . bal-jobb). Hórusz Théba: Amon. eltökélt erőfeszítés. szerepük elválasztása nem határozott (mixta persona) harmika (szanszkrit) .aniccsa. Gandhi szava a nihszprisjákra Harihara (szanszkrit) . fahéj és bor keveréke széder estén hasira (japán) . Brahmá-Siva-Visnu. sz. tefillin. ellentétpárok és azok . az ősi istenek megjelölése hászágát gvul (héber) . duhkha. ejtett tibeti glangpo) . Nofertum.vőlegény hatha jóga (szanszkrit) .határsértési tilalom. Agni-Indra/Váju-Áditja.jámbor.jóga a test fölött való uralom útján. törekvés a test fegyelmezésével (ha = Nap.herceg Pávában. Szahmet. újkori vallásos mozgalom a Keleti-Kárpátok vidékéről haszkala (héber) .megragadás haszta dzsihviká (szanszkrit) .a sztúpa négyszögletes alapja. 18.lett belőlük a Gangesz haridzsan (szanszkrit) . a szakják ősatyja Hasztinápur (szanszkrit) . Abüdosz: Ozirisz. bal oldalt Visnu hármasság (egyiptomi) .hátuná hászíd (héber) .mezúza.sz.alma. tha = Hold.a zsidó felvilágosodás az i. hű. egy rábbánutban a saját rabbi dönt hászene (jiddis) .Memphisz: Ptah.Siva és Visnu kettős formája. két istennő és egy gyermek isten). de vannak kivételek (pl.jobb szem haszti (szanszkrit. cicit három jel (szanszkrit) .Siva és Visnu kettős formája.az Iksvákutól származott Viruddhaka fia.isteni oszlop. Kuruksétra fővárosa. Mut.

aki különféle fűszereket teremtettél. gyakorlatai: sat karman. hamavdil bén kódes löhol. hamavdil bén kódes löhol. Szvátmáráma műve Hathor (egyiptomi) . a világ királya. Örökkévaló Istenünk. Áldott légy. aki segítségemre lett. Örökkévaló Istenünk. szamádhi Hatha jóga pradípiká (szanszkrit) . a gyakorlatok bemutatása: B. Lajhudim hajtá orá vöszimhá vöszaszon víkár. a kettősségnélküliség állapota. ászana. Örökkévaló Istenünk. borá míné vöszamim. Baruh atá Adonáj. boré möoré haés. öröm. Elohénu meleh haolám. Felemelem a segítség poharát. gyertya és búcsúztatási ima a szombat kimenetelekor. ászana. mert erőm és dalom az Örökkévaló. temploma: Dendara Hattusas (egyiptomi) . dhjána. prátjaha) művelése.A hatha jóga lámpása. és nem félek. Elohénu meleh haolám. bén jom hasvií löséset jömé hamaasze.tűzáldozat. Laadonáj hajsuá. jelképe: tehén. Adonáj cvaot imánu. miszgáv lánu Elohé Jaakov szelé. ima: Hiné Él jösuatí evtáh völó efhád.S. Fényesség lett a zsidók számára. a világ királya. Kén tije lánu.elválasztás. a mai törökországi Bogazköy mellett hátuná (héber) . Elohénu meleh haolám. Áldott légy. pránajáma.egymásba olvadása. a világ királya.). nijáma. Isten az én segítségem. pránajáma. pratjáhára. a mantra jóga gyakorlata havdala (héber) . Iyengar: Jóga új megvilágításban. kí azí vözimrát já Adonáj.a hettita birodalom fővárosa. a világ királya. a borra és a fűszerekre: Baruh atá Adonáj. aki megteremtetted a tűz fényforrását. Elohénu meleh haolám. és az Örökkévaló nevében szólok. al-amhá virhatehá szelé. mudrá. Usavtem májim böszaszon mimájné hajsuá. áldásod népedre száll. (Áldott légy. szisztrum. bén Jiszraél löamin.). Örökkévaló Istenünk. aki szétválasztod . feloldódása.K. Benne bízom. Az Örökkévalónál a segítség. boré prí hagáfen. a gyertya fölött: Baruh atá Adonáj. aki megteremtetted a szőlő gyümölcsét. vidámság és tisztesség. (Bizony. Baruh atá Adonáj. a jóga 8 elemének (jáma. Örömmel merítsek vizet a segítség forrásából.esküvő Hává (héber) . bén or löhóseh..Éva havana (szanszkrit) . vahjí lí lísuá. (Áldott légy.anyaistennő. Baruh atá Adonáj. Így legyen számunkra is. kosz jösupt eszá uvösém Adonáj ekrá.

szoba. aki szétválasztod a szentet a hétköznapitól.gyönyörű völgyünnep. 3761.a szentet a hétköznapitól.jelentése: fejedelmi.napisten hellanodikések (görög) .száz szarvasmarhából álló áldozat hekdes (héber) . énekes előimádkozó.megszüntetés héjaupádéja (szanszkrit) elhagyandó-felveendő.kósersági pecsét Heidzsokjo (japán) . nem messze Memphisztől helyezkedett el.Engo Kokugon (i. napot a 6 munkanaptól. héder (héber) . 1063-1135): Emlékezések a Zöld Szikláról helev (héber) . alsó fokú iskola Hegedűs Róbert . a Delta csücskénél.ahol egy bódhiszattva lehet (a hely .e.ahol az öregek meghalnak Hekigan roku (japán) . Áldott légy.Szed-ünnepség héber időszámítás . október 7. a csan tanító reagálása a rossz kérdésre vagy a hibás válaszra. tartózkodási (10) .vezérlő értelem héhál (héber) .) hazan (héber) .az olimpiai játékok kultuszszemélyzete hely. az imák énekese házánu (héber) .zen mester hégemonikon (görög) . a fáraói jelvények egyike. de inkább a jobb kézben Hekatombaión (görög) .eredetileg az egyik legjelentősebb vallási és szellemi központ Egyiptomban. a heka-jogar a jobb és a bal kézben is lehet.a Szentély csarnoka hehser (héber) . a napkultusz központja. néha kha-nak írják heb nofer en inet (egyiptomi) .kántorság he (kínai) .kezdete i. felül hurokba hajló.kántor. Kairó egyik külvárosa települt rá Hélios (görög) .helytartó.sz. uralkodói jogar (heqa = fejedelem).faggyú a shitánál Heliopolisz/Iunu/Junu/On (egyiptomi) . kék-arany jogar. egy-két kőtömbtől eltekintve semmi sem maradt fenn belőle. mely gyakran látható a fáraó kezében az ábrázolásokon. a gyakran „pásztorbot”-nak nevezik.indulatszó. kerülendő-kívánatos. a 7. elöljáró az egyiptomi időkben házánut (héber) . Örökkévaló.Nara héja (szanszkrit) . elvetendő-választandó heka-jogar (egyiptomi) .Kronión hekatombé (görög) . semu második hónapjában Heb Szed (egyiptomi) . a fényt a sötétségtől. Izrael a többi néptől.

gyermeki őszinteség. november közepétől március közepéig. Zeus felesége herem (héber) .1.felolvasó pap. hosszú életű istennek születni hem (egyiptomi) . ezekkel a tudat nem lesz szennyezett. papi rang hem nutjer tepi (egyiptomi) .az ünnepek kutatása Heper (egyiptomi) . megvilágítja a bölcsességet.jelenség henem aton (egyiptomi) .kiközösítés heres (héber) .templomi szolga heortologia (görög) . nemvisszaesés. 10.a nappal istene.istenszolga.süketnéma heri hebet (egyiptomi) .a felkelő Nap. az éhező szellemek között élni.hűvös évszak (az 5. kedvezőtlen .szeh netjer hem nutjer (egyiptomi) . előkészület. elmebetegnek születni. helyes tudatosság. ájur véda Hémera (görög) . ott élni.istennő.). Pandóra alkotta agyagból Héra (görög) .az isten első szolgája.templomi szolgáló henuti (egyiptomi) . 9. 4. ahol helytelen nézetek uralkodnak. 5. 2. pokolban lenni. 6. jelképe: szkarabeusz. női papi rang hemet nutjer (egyiptomi) . 2. ügyes módszerek. kiszélesíti a tudatot. 7. állati létben élni.kovácsisten. egy templom fő-papja hémanta (szanszkrit) . a tudat egyformaságát fejleszti ki.fejlődési fok): 1. 3. kiszabadulás a dolgokból. megnöveli az együttérzést. segít elfogadni a nem-keletkezést. előkelő születés. de kinek-kinek a sajátja a legjelentősebb henutet (egyiptomi) . a másik kettő a télutó (sziszira). gyakorlás.zenekarvezető henoteista . 4. Erebos és Nyx gyermeke hemet (egyiptomi) . kifejleszti a mindentudást helyzet. ahol nincsenek vallási tanítások.feleség. a megvilágosodás szándékának kialakítása. növeli a tudat akadálytalanságát. papnő hen (japán) . 8.a hinduizmusban sok isten van. 3. tél.a Nappal való egyesülés szertartás hener (egyiptomi) . 7. szertatást végző .az isten szolgálója. jártasság az ügyes módszerekben. herceg. 6. megkoronázás. temploma: Héliopolisz Héphaistos (görög) . vadembernek születni. az első 2 hónap a valóságos tél. ott élni. 8. 5.

Örök gyémánt jidam Hevra Kadisa (héber) . tárgy.mester. amiből egy jelenség közvetlenül származik.elsődleges/logikai ok. írott tibeti khrag 'thung) . aki a rítusok alkalmával szent szövegeket olvasott fel. a testben az agyhoz kapcsolódik hesang (kínai) . szamprajukta hétu. a tudás 5 ága közül az egyik hétumat (szanszkrit) . oksági feltételek hétu sásztra/hétu vidjá (szanszkrit) . egykor a földön élt kiváló emberek Héruka (szanszkrit.indoeurópai nép. és komoly hódításokat vittek véghez Szíria területén.haragvó buddha.e. szahotpanna hétu) hétu pratjaja (szanszkrit) . a logika tanulmányozása.a Fazekas Hermés Hérois (görög) . ősi ösztönzés. akivel azután békét kötöttek. bár a heri hebet alacsony papi rang volt (a wab-papokkal nagyjából azonos szint). hanem koeg-zisztens alap Hévadzsra (szanszkrit) . még Egyiptomot is fenyegették.ünnep. műveltségük és feltételezett mágikus képességeik miatt képviselői nagy tiszteletnek örvendtek. ősi ösztönzés (szahabhú hétu. Ramszesszel vívták. kereskedők. 1800 és 1200 között Anatólia vezető népessége volt.pap. mely i. legnagyobb csatájukat II. az alvilágba készülő lélek kísérője és oltalmazója. Dionysos anyjának. de a vjakta nem ok. gyökér. Semelének feljövetele az alvilágból (Delphoi) héros (görög) .a házi tűzhely istennője hesván (héber) . az Egyetemes Jó.Szent Egylet.félistenek. szerzetes Hestia (görög) . a vjakta tulajdonsága az avjak-tával szemben. tolvajok istene. humanitárius szervezet a halott megtisztítására hexagram (kínai kua) . elsődleges/logikai gyökér ok.utazók. azonosították Thottal Hermés Chthonios (görög) . a tengeri népek inváziója vetett véget a birodalmuknak hétu (szanszkrit) . függőségi viszony.az érvelés tudománya. egyes magas rangú személyek megtisztelő címként viselték a felolvasó pap titulust Hermés (görög) .64 ilyen jel értelmezése az I Csing . jelentős erőt képviselő birodalmat hoztak létre.közvetlen vagy materiális feltétel. okkal lévő. érv.október-november hettiták (egyiptomi) . amiből egy jelenség közvetlenül származik.függő.

Szaicsó alapította. a fukuro sinai változata hima vo morau (japán) . eredetileg Himaván (havas) Himapatana (szanszkrit) .a muszlim nő kendője hidzsra (iszlám) . 622-ben. képszerű mássalhangzó-írás. szent hely.a Himálaja hegység istene. papi. jelentése „szent vésetek”. Zeusé és Héráé Hij neng (kínai) .Eno hiketérion (görög) .kolostor Heian mellett. itt tanultak a korai zen mesterek hien-sou (kínai) . századi rádzsáníja. ami mellé szakakit .sz.-3.sz. a Himalája megtestesítése Himavát (szanszkrit) .Nehen hieratikus írás (egyiptomi) . itt Vo (japán) népe élt himnusz .olyan sinto szentély.megmentelek hidzsab (iszlám) . 3000-től használtak Egyiptomban.a hó hazája.bölcsek feje.templom hierophantés (görög) .e.tartomány Észak-Indiában. csak vallási és királyi szövegeket írtak vele. kínai megtisztelő cím Hierankópolisz (egyiptomi) .papnők (Kréta) hiereus (görög) . a szakja törzs lak-helye Himaván (szanszkrit) . a muszlim időszámítás kezdete Hiei hegy (japán) . leginkább kőre. Yamato i. a hieratikus írást a mindennapi dolgok lejegyzésére használták Egyiptomban az Óbirodalomtól kezdődően hiereia (görög) . i.az Eumolpidák nemzetségéből származó főpap hieros gamos (görög) .hicálti (héber) . ejtett tibeti Csomolungma) .a Nap gyermeke (Vej csi krónika).békabőr kard.egy geiko megszakítja kapcsolatát dannájával Himálaja (szanszkrit. melyet kb.a muszlimok kivándorlása Mekkából Medinába i.szent házasság. a Himalája hegy. 2. Gangó és Párvatí apja Himiko (japán) . jelentése: szent.havas. a könyörgők jele hiki ivai (japán) .görög eredetű szó.görög eredetű szó.az esdeklők fehér gyapjúval letakart botja.egy geiko visszavonulásának ünnepe hikihada sinai (japán) .papok (Kréta) hieroglif írás (egyiptomi) . JeanFrançois Champollion fejtette meg 1822-ben a Rosette-i kő segítségével hierokéryx (görög) .istenekhez vagy uralkodókhoz írt dicsőítő költemény himorogi (japán) .szent hírnök hieron (görög) .

csak a mahájána nevezi így hindu (perzsa) . a görögből lett az országnév. akinek már életében is nagy hatalma volt.ültetnek himszá (szanszkrit) .olyan oszlopcsarnok. 720-814). Hiranjáksa bátyja. fehér ruhája hitogami (japán) . tél (novembertől januárig).erőszak. írott tibeti theg cshung)) . ennek fájából építik a sinto szentélyeket hiposztül csarnok (egyiptomi) .férfi maszk .a sinto embertől származtatott istenei. Visnu vadkan (Varáha) inkarnációjában megölte Hiranjapur (szanszkrit) . jó évszak (januártól márciusig) hindutva (szanszkrit) . lelkiismeretesség. olyan szellem. ahol a tetőt alkotó kőlapokat oszlopsorok tartják. első előfordulása az Avesztában van hindu naptár . elnevezése a tartóoszlopot jelentő görög szóból származik hira niva (japán) . hogy kamivá vált hituh (héber) . srávakajána: a hallók kocsija.szégyenérzet. ők maguk nem használják. kínai Paj csang Huaj haj) .repülő démonváros híri (szanszkrit) . tavasz (márciustól májusig).az előbőr levágása hjakudo mairi (japán) .kis kocsi.hinduság hinin (japán) .gondolatokon túli tudatosság (gondolkodás) hitatare (japán) . szerénység hisirjo (japán) .démon. ölés hínajána (szanszkrit.egyszerű szövet hiragi nanten (japán) . a buddhizmus déli ága.zen mester (i.a társadalomból kitaszított hinoki (japán) . az önmegvalósító szerzetesek vallása. esős évszak (júliustól szeptemberig). théraváda: öregek tanítása.japán mahónia (Mahonia japonica) Hiranjakasipu (szanszkrit) . a szanszkritból a népnév.sinto papok bő.egy látószögű kert hira ori (japán) . ősz (szeptembertől novemberig).az év 354 napból és 6 évszakból áll. Visnu ember-oroszlán (Naraszimha) inkarnációjában megölte. s akiről elhihetjük. sinto vezeklés Hjakudzsó Ekai (japán.démon.sz.Pakisztán folyójának neve görögül Indosz. fia Prahláda Hiranjáksa (szanszkrit) . Baszo tanítványa hjottoko (japán) . szanszkritul Szindhu. nyár (májustól júliusig). önvizsgálat.japán ciprus.százszor körüljárni.

legyél Hói (szanszkrit) . hes-ván (október-november).kovászos. a szökőév 13 hónap (383. a megismerés tüzébe dobják az olajos fadarabkákat. húsvét. amelyek az emberi szenvedélyeket jelentik. a későbbi Mongólia horaá (héber) . mert a sinto közösségi vallás hondo (japán) . ezt mondják peszahkor a kenyér szó helyett hónapok (héber) .teremtő. erre ült Pythia holokaustos (görög) . eredetileg védikus rítus homec (jiddis) .prostituált Hor (ejtett tibeti) .kör alakú kéztartás a zazenben hokku (japán) .indiai termékenységünnep.a renga kezdő versszaka Holika (szanszkrit) . egy otoko gésa hokkai join (japán) .imacsarnok Hónen (japán) . Eszna hó (japán) . sziván (május-június).konszekrált vízzel permetezett lángba. erény. temploma: Elephantiné. ijár (április-május). ádár séni (szökőévenként egy + hónap) honden (japán) . a Nílus forrásának őrzője. Amon és Mut fia. tamuz (június-július). temploma: Karnak honte (jiddis) . tisri (szeptemberoktóber).teljes egészében elégetendő áldozat homa áldozat (ejtett tibeti) .ujgurok. niszán (március-április).nagy monostor Honszu (egyiptomi) .az év 12 hónapból áll (353.megszabadítalak hogaku (japán) .Hnum (egyiptomi) . egy kisebb tartomány Tibettől északra. 384 vagy 385 nap).komédiás.a dzsódo zen-iskola alapítója honke (japán) . jelképe: kos. phálguna hónap (februármárcius) teliholdjakor hokan (japán) .hagyományos zene hóhi (szanszkrit) . elul (augusztus-szeptember).holdisten. ádár (február-március). kezdete az őszi napéjegyenlőséghez legközelebbi újhold. áv (július-augusztus). zárható cella a sinto szentélyben.oktatási engedély horoi (görög) .határkő .felső ruha hocéti (héber) . kiszlév (november-december). ha az imádkozó nem önmagáért imádkozik.Hiranjakáshipu el nem égő nővére holmos (görög) . tévét (december-január).malomkő a delphoi tripuson.az imaterem. Je mon fia. 354 vagy 355 nap). Prahlád megmene-külése a halotti máglyán. svát (január-február). jelképe: Hold.

nyilvános eszmeharc a zen mesterrel hótar/hótri (páli.sámán.királynevek Horváth József . akinek ereje van a szellemek fölött Hsziang jan (kínai) . szanszkrit) .kórusvezető.a Buddhista Misszió vezetője Hetényi Ernő után hósana rabba (héber) .van hotoke (japán) . a síla (erkölcsösség) megfelelője Hszicang (kínai) .Hórusz (egyiptomi) . sólyomfejű égisten.pap.beavatási rítuson átesett hounsi hountò (vodu) .tévtanító hszien (kínai) .erkölcsi szégyenérzet hrí apartrapá (szanszkrit) .Tóra-pajzs hosia (görög) . hetedik napja hosang (kínai) .harószet hrí (szanszkrit) .kölcsönös eredeztetés. a dolgok egymástól függenek. és mögöttük nincs semmi hsziao hszun (kínai) . si = feleség (fon). temploma: Hierakónpolisz. kérlek! hósen (héber) .tisztelendő.Tibet. rejtőző ország hszie si (kínai) . hogy megszólnak hrisíkésa (szanszkrit) . Krisna állandó jelzője a Mahábhá-ratában hszi (kínai) . buddhista szerzetes hósanna (héber) . nem templom.itt tanított Bankei hosszen (japán) . jelképe: sólyom. az isten ura houngnò (vodu) . a sintóban egy szellemet vagy egy buddhát jelenthet houmfo (vodu) .a bucu írásjegy egyik olvasata.jámborság Hósin templom (japán) .papnő.Kójó Szeidzsó Hsziang jen (kínai) .a Rig véda recitálását végző hindu pap.Kjógen hsziang seng (kínai) . de vallási központ houngan (vodu) .Csang an .érzékein-úr.a 3 rada dob közül a középső hrajszesz (jiddis) .saját szentély. Behdet Hórusz-név (egyiptomi) .áldozat (hieroglifa) hóti (szanszkrit) . de lehet férfi is hounsi kanzo (vodu) .beavatandó újonc hounguenikon (vodu) . kamrafelelős hounsi (vodu) . tűzpap hotep (egyiptomi) .segíts meg.gyermeki engedelmesség. az áldozópapok vezetője.félelem attól. Ozirisz és Ízisz fia.sólyom.halhatatlanság Hszien fu (kínai) . hû = istenség.a szukkot utolsó.

kínai filozófiai buddhista iskola.Eno hukát hágoj (héber) .sz. utazása (i. 10.(i. elhagyja a . elme. jellem. hogy minden csak tudomás) Hszüan csüeh (kínai) .őszinte. hogy fölfigyeljen rá mestere.Rinzai Hsziu feng (kínai) . 746-805).Nirmánarati hua tou (kínai) .Sárga szilva-hegy.káprázat Huang jen (kínai) . a tiszta tudat megtapasztalása Huai zsang (kínai) . csan mester.virágfüzér. írott tibeti a cshu zer ba) .Kónin Huang mei-hegy (kínai) . megbízható. dalai láma lakhelyéül Pekingben i. itt élt Hung zsan.emberi természet.sz.csan mester.a 6.(i. utána az egységes csan-iskola szétszakadt Huj kó (kínai) . elme. műve: Cseng Tao Kö: A Tao beteljesítésének éneke Hszüan sa (kínai) . 677-744) a 7. a második pátriárka. tulajdonság. az 5. 486-593?).Sárga Palota. japán kegon) .meditációs technika. pátriárka és Hui neng.sz.sz.sz. hideg pokol hua jan (kínai. buddhista szövegek fordítója.Gensa hszüe (kínai) . cselekedet. tanítása szerint a tan szellemtől szellemhez terjed.nem zsidó szokás hun (kínai) . az Avatamszaka szútra fordítása Hua jen king (kínai) . műve: Cseng vej si lun (Bizonyság.sz. Amóghavadzsra tanítványa Hui neng (kínai) . tanításuk a Buddha közvetlen tanításán alapul. a 6.Eka Huj neng (kínai) .Óbaku Kiun Huang si (kínai) . őszinte. a halálkor sen lesz. szív. sz. csan pátriárka Hualetian (kínai) .felső lélek.sz. tudat hszing (kínai) . Hszüan csang (kínai) .hszin (kínai) .sz. 75 mahájána szöveget fordított. buddhista térítő (i. szív.tanul hu hu va (ejtett tibeti. csan pátriárka (i. megbízható. 629-644).Bódhidarma tanítványa (i. pátriárka Huang po (kínai) . 665-713). veze-téknév.(i. gyakorlat. tett. amelynek során könyveket vitt Kínába. i. tudat Hszing Ji hszüan (kínai) .Nirmána rati huan (kínai) .Avatamszaka szútra hua le tian (kínai) . 596-644). 637-713).jajongó. Shunzhi kínai császár építtette az 5.sz. 1652-ben Hui ko (kínai) . ő ihlette az Utazás nyugatra (Hszi ju csi) című regényt. aki levágta bal kezét.

testet. tulajdonképpen a templom hutuktu (mongol) . áv 9-én az első. s viszontagságos vándorúton az égbe emelkedik Hung cse Cseng csüe (kínai) .óceán hupa (héber) .esküvői szövetmennyezet. szavak nélküli átadás i shiki (japán) . nagyravágyás hypaithros (görög) . i.törzsvendég a vigalmi negyedben (hanamacsi) icsigenki (japán) .hupa hvadu (koreai) . 601-675). aki nagy gonoszságot követett el icsigen szan (japán) . Amóghavadzsra.Apollón-szentély I I ching (japán) . egy különleges újraszületés Hüan cang (kínai) .a kongan meditáció tárgya Hyakinthia (görög) . 586. Subhakaraszimha tanít-ványa I csing . vénuszhaj-fa id al Adha (iszlám) .a hadzs befejezése alkalmából tartott ünnep. baldachin hurbán (héber) .Vansi Sógaku Hung zsan (kínai) .az én lelkemtől a te lelkedig.dob huo fou (kínai) .gőg. Kurban bayran id al Fitr (iszlám) .elme-tudat iccshantika (szanszkrit) .eredeti egyiptomi nevük hekau haszut. Kumáradzsíva) hücpe (héber) .udvarház. csan pátriárka (i.e.jácint Hyakinthos spártai királyfi vércseppjeiből hybris (görög) .egyhúros hangszer icso (japán) .a 4 nagy fordító egyike (még: Paramártha.olyan lény.szabadtéri hypermoron (görög) . azaz „puszták fejedelmei”.a Ramadan böjt befejezése alkalmából tartott . Ázsiából érkező megszállók.pusztulás.sz.Apollón 3 napos ünnepe május elején (Spárta) hyakinthos (görög) .szemtelen hükszoszok (egyiptomi) .az 5. a Huang meihegy kolostorában élt hûntò (vodu) . 683-727).sz.(kínai) Változások könyve.buddhista térítő (i. 70. a Konfuciusznak tulajdonított 5 klasszikus egyike i sen den sin (kínai) .a Moira által kiszabott mértékű baj Hysiai (görög) .Ginkgo biloba. i. áv 9-én a második Szentély lerombolása hut (egyiptomi) . akik a második átmeneti korban kormányozták Egyiptomot hüpe (jiddis) .sz.szent.

eufemizmus: elhunyt. a létezés minden jelensége idam duhkham (szanszkrit) .mitikus király. idamnuruddzshati (szan-szkrit) .áldozatbemutató sinto pap immo (japán) . a létrejövő létrejövéséből jött létre. nidánája idam szatjábhinivésa (szanszkrit) .táblácska a halott nevével a házi oltáron ijár (héber) . idamuppaddzshati.Bokuszai tanítója Ikkjú Szódzsun (japán) .a nőiesség a sintóban igaz hangú (egyiptomi) .speciális kondicionáltság. idamhoti.Kuvéra anyja iddhi (páli) .ilyen.zárt helyiség.a gondolat imaszmimszati. a valóság természete immo dzsi (japán) .aki zazent gyakorol . Jób ikadharma (szanszkrit) . ami nincs.sz.a férfiasság a sintóban. századból.bal oldali energiavezeték. 7. leírója Szen no Rikju ikhud stibl (jiddis) . imasszuppádá.sz.varázserő. mi ez?. Vivaszván fia iman (iszlám) .papi ellenőr imibe (japán) . egyedülálló.Biblia. éppen ez. amely dogmatikus hiten alapul Idavidá (szanszkrit) . bal orrnyílás ida ppaccsajatá (szanszkrit) . természetfeletti képesség idzanagi (japán) . ahová régen beküldték az ifjú párt az esküvő után Ikkjú (japán) . emez meg.zen mester (i. idamnahotiimasszanirodhá.ez. 1394-1481). a Buddha 1. maa herw (egyiptomi) ignorantia divisiva (latin) . ami van. megvalósíthatatlan jegy ikebana (japán) . ejtett tibeti kjangma ca. imaszmim aszati. a pratítja szamutpáda meghatározása imi het hemi nutjer (egyiptomi) .olyan igazság.virágrendezés az i.a buddha 18 sajátos tulajdonsága. eredeti neve Súken. a megszűnőben lévő megszűntéből.április-május Ijóv (héber) .dolgok immo nin (japán) . védi-kus rádzsa (törzs) Kelet-Indiában. ikkjú = megnyugvás az illúzió és a megvilágosodás között Iksváku (szanszkrit) . Ramazan bayran ídá (szanszkrit. Gokomacu császár fia. elkülönülten látó tudatlanság ihai (japán) .ez a szenvedés.elkülönítő. „néhai”. Manu fia a Mahábháratában. idzanami (japán) . írott tibeti rkjang ma rca) .ünnep.

az egyik dasabala indríja parápara dnyána bala (szanszkrit) . tompa) ismerete. nyelv.az élőlények készségeinek (eszes.az egyik manu Indra/Sakra (szanszkrit. fül. a buddhizmusban 22 fajta indríja nirdésa (szanszkrit) .dasabala indríja parápara dnyána (szanszkrit) . 1 dzsnyánéndrija (tudásszerv): manasz.az érzék maga (nem az érzékelő képesség) indríja bhéda (szanszkrit) . erő a szánkhjában 5 buddhíndrija (érzékszerv): szem. nyelv. közepes. a megfelelő tudatosságok eredői. orr. a betelepülő árják főistene Indrabhúti (szanszkrit) . az 5 karméndríja (kéz. nemi szerv. láb. dél.Málava királya Indrazsit (szanszkrit) . ürítőszerv) és a dzsyánéndríja (tudásszerv). írott tibeti dbang po) . a bódhi paksika dharma 5 része a 37ből indríja átma (szanszkrit) . védikus főisten.in (japán) .az érzések szellemi reakciók szerinti aspektusa indríja dhátu (szanszkrit) . képesség. az istenek királya. domináns elemek.érzék. ürítőszerv. bőr).lélektan.a megvilágosodás pecsétje inkjo (japán) .női energia in a gite só (jiddis) .százat adó.király.érzékszerv. nyelőcső. az 5 buddhíndríja (szem.az éles és a tompa szellemi adottságok megértésének ereje indríja szanvara (szanszkrit) . láb. nemi szerv.a vezetés szavai. képesség.tüzelő indó (japán) .érzékek visszafogása azok ellenőrzésével indríja indríjáni (szanszkrit) . bőr).visszavonulás a közélettől . mint a Bardo Indra Szávarni (szanszkrit) . ráksasza indríja (szanszkrit) . orr. a 22 indríja vizsgálata indríja parápara (szanszkrit) . ejtett tibeti Vang po. 5 karméndrija (cselekvésszerv): kéz. nyelőcső.Rávana fia. fül. Padmaszambhava apja. a Pándavák székhelye a mai Delhi helyén Indravarman (szanszkrit) .Indra helye. műve: Dnyána sziddhi Indraprasztha (szanszkrit) .uralkodás az érzékeken inka (japán) .bösaá tová indhana (szanszkrit) .a domináns érzékelési elem 6 fajtája indríja dzsaja (szanszkrit) .

amelyek nem férnek össze a buddhizmussal: Púrana Kassza-pa. vidhjarázsník. 10. 4. női buddhák. a lent és a fönt Irávat (szanszkrit) . 3.enneád isteni személyek .nem hivatalos alkalomkor viselt egyszerű kimonó irori (japán) . amit az istenség nagyobb dicsősége érdekében véghez vitt. buddhák.a Jadzsur véda upanisadja.irigység.Őzek ligete. stb. Amida bucu irány (10) .Apollón jósdáiban alkalmazott eljárás intelmek (egyiptomi) . a köztük levő 4 félégtáj.az ókori Egyiptomban nagyra becsült irodalmi műfaj. erkölcsi és társadalmi tanítások gyűjteménye. hogy az uralkodó általa elnyerje az .a Dzsi-iskola alapítója. arhatok.egy hindu választott istensége isteni hármasság (egyiptomi) .) nagy becsben tartottak. bódhiszattvák.erre jegyezték fel az istenek nevét és uralkodásuk idejét iseru (egyiptomi) . 5. 6.4 pozíció (gyaloglás. úr Ísá upanisad (szanszkrit) .Ardzsuna és Ulupí fia írjápatha (szanszkrit) . Amenemope.Az Úr titkos tanítása. 9. Ptahhotep. Adzsita Keszakambala.a 4 égtáj. Nigantha Nyátaputta istádévatá (szanszkrit) . Pakudha Kaccsájana.1. a dévák társai. írnokok ezrei pedig ezeken tanulták az írás művészetét Ippen (japán) .a kert szerkezete Isipatána (szanszkrit) . állás. fekvés) iromudzsi (japán) . ülés. 7.Pak Kjepo írsjá (szanszkrit. írott tibeti phrag dog) .földbe süllyesztett négyszögletes tűzhely írorr (ejtett tibeti) . 2. női arhatok istenlevél (egyiptomi) .inspirációs mantika (görög) . általa imádott istenségnek mindarról. Makkhali Gószála. Szanydzsája Belatthiputta. vidjárádzsák. az istenlevél nem titkolt célja.triász isteni kilencség (egyiptomi) . itt nyilatkoztatta ki először a Dhammát a Budhha az 5 vezeklőnek (panca vaggi) iskola (6) . női bódhiszattvák. dévák.olyan felirat. melyben az uralkodó úgymond „jelentést tesz” az őt patronáló.szent tó isigumi (japán) . az egyik béklyó Ísa (szanszkrit) . féltékenység. életbölcsességek. Kagemni. a Jadzsur véda része ised-fa (egyiptomi) . 8. és munkáikat nagy számban másolták. egyes intelemszerzőket (Imhotep.

Az „így-mondottak” itthí szukha (páli) .Kapila tanításának (szánkhja) leírója (Szánkhja Kárika) Iszan (japán) .sinto szentély Ízisz (egyiptomi) . Siva (pusztító-megújító) ísvara nirmánahétu (szanszkrit) . a városnév jelentése: „A Két Ország Meghódítója” Iunu (egyiptomi) . Behbet el Hagar .zen mester.istenség további támogatását. sz. Hórusz anyja.mítosz Itihásza purána (szanszkrit) .Heliopolisz ivaszaka (japán) .Tipitaka. lépése (nijáma).nő-gyönyör.kezdete i. a megnyilvánuló Egy. Isten akaratába való belenyugvás. legendák gyűjteménye. mint Legfőbb Lélek Ísvarakrisna (szanszkrit) .béke. 354 napos holdév isszá (szanszkrit) .-5.(i. alávetés. része. 622.teizmus itihásza (szanszkrit) .a „Mert megmondatott”-tal kezdődő mondások.vallásos meggyőződésből vállalt szándékos halál. 4.önmagunk Istennek szentelése.sz. törekvés a felsőbbrendű megértésére.irigység isszarakuttato (páli) .a Rámájana és a Mahábhárata. Visnu (fenntartó).sz. a nőre irányul itvara (szanszkrit) . dinasztia székhelye volt. szanszkrit Risipatana) . nem ritkán erre vonatkozó könyörgést is tartalmaz Ísvara (szanszkrit) .Látnok-csúcs a szárnáthi Antilop-ligetben iszlam (iszlám) . Kjógen tanítója Iszipatana (páli.anyaistennő. engedelmesség Istennek.Isten. megbékélés iszlám időszámítás (iszlám) . El List közelében. később szisztrum. a dvádasángasászana 6. jelképe: trónus. kezdetben csak a purusára irányult Ísvara Purusóttama (szanszkrit) . a Védákhoz itijukta (szanszkrit) . kegyét. Ozirisz felesége.) . megnyilvánulása hármasságban a Trimurti: Brahmá (teremtő).az istenség teremtő játéka isszaraváda (szanszkrit) . a Brahman legmagasabban fejlett átmanja (murti). Amenemhat alapította és a XII.indiai materialista elmélet Ísvara pranidhána (szanszkrit) . Az „ígymondottak” (Tripitaka) Itivuttaka . a dzsaináknál éhhalál Ity taui (egyiptomi) . az asztána jóga 5. I.Isten.középbirodalmi főváros a Fajjúm-oázis bejára-tánál. megadás. temploma: Philae.

4 szintjük van (karotapáni. vadzsrapáni). 17. életerő átadása.cikkcakkos fahíd jacude (japán) . korábban a saktizmus.ima.a szertartások védája. 17.kéz formájú Tóra-mutató jádava (szanszkrit) .Jadu sarja.sárga liliom (Hemerocallis fulva) jacu hasi (japán) . Krisna egyik neve Jadzsur véda (szanszkrit) .zen-iskola (az i. később a jantrajána ábrázolása jabu kanzo (japán) .hindu tűz-áldozat jájáma (szanszkrit) . a hagyomány szerint a Satapatha bráhmana írója. dnyána) Jádnyavalkja (szanszkrit) . nö dzsin . tűzáldozat. udgátar. kincsőrző szellemek. ejtett tibeti nödzsin. az adhvarju kézi-könyve. egy istenszobor ölében az istennő szobra.japán arális (Fatsia japonica) jád (héber) .Jadu és Puru apja jak (ejtett tibeti.apa-anya szobor. adhvarju. királyuk Kuvéra. Krisna őse. 2 részből áll: Fehér Jadzsur véda (Vádzsaszanéji szamhitá). tiszteletadás.kéregben áldozótól való (utalás Uddálakára). J ja dake (japán) . Puru fivére.nyílbambusz (Pseudosasa japonica) ja nga ba (írott tibeti) .szarvasmarhaféle kérődző emlős. végrehajtói: hótar.néptörzs jadnya (szanszkrit) védikus áldozat. óriások. jak bika (Poephagus grunniens) jakata (japán) . a mantra jóga gyakorlata Jagjú Sinkage rjú (japán) . sz.kacujama jaksa/jaksiní (szanszkrit.erőfeszítés Jajáti (szanszkrit) . Fekete Jadzsur véda (Taittiríja szamhitá) jadzsusz (szanszkrit) .-tól) jagnjá (szanszkrit) . írott tibeti g jag) .hódolati áldozat. máládhárin.sz. írott tibeti gnod sbjin) férfi és női erdei manók. Jadzsur véda jága (szanszkrit) . szadáma. bráhman (karma.egy maiko szolgálati lakása az okijában jakko simada (japán) . ártódémonok. a Fehér Jadzsur véda szövegezője Jadu/Jádava (szanszkrit) .sz. sz. védikus filozófus.a hászidizmus alapítója az i.félelmetes jab jum (ejtett tibeti) . upászaná.Izráel ben Elizer (Baál Sém Tov) (héber) .

Tipitaka. Párosítások Jamantaka (ejtett tibeti) .Singisig Jamántaka (szanszkrit. ragyogó. erkölcstelen életet élni. hordozóállata a bivaly jama (szanszkrit) .japán rózsa (Kerria japonica) jamabusi (japán) .szamjag szmriti jang dag pa'i lasz kji mtha' (írott tibeti) .szamjag karmánta jang dag pa'i lhra ba (kínai) . 4 órás napszak. a vágyvilágban alulról a harmadik jama zakura (japán) . jó szerencse (írott tibeti g jang).a világot felépítő anyagi szubsztancia. a jóga 8 angája közül az 1. a két napszak négyes felosztása. vagyont gyűjteni).szamjag vjájáma jang dag pa'i rtegs pa (kínai) . a laja jóga gyakorlata. Szekitó tanítványa jalva (ejtett tibeti) .szamjag dristi jang dag pa'i ngag (írott tibeti) . írott tibeti tzeg pa) .a halál istene. az első ember.szamjag vák jang dag pa'i rco la ba (kínai) .a hadakozásmentes. a Mérhetetlen fény (Öpamé) egyik vetülete. az élettartamuk 2 ezer év.: nemártás (ahinszá).zen mester (i.fegyelmezés. férfi alapelv jang dag pa'i 'cho ba (kínai) .szerencsétlen évek Jakuszan (japán. jármű jang (kínai) . tartózkodás a lopástól (asztéja). arhatok birodalma. a Rekesztő.szamjag ádzsíva jang dag pa'i dran pa (írott tibeti) .jakudosi (japán) . csi). kínai Yemotian) . írott tibeti gshin rdzse'i gshed po) a Holtak Urával Végző Jamaoka Tessú (japán) . kendó mester Jamarádzsa/Jamántaka (szanszkrit) . 1836-1888). szexuális önmegtartóztatás (brahmácsarja). hazudni. a küzdelem nélküliek.halálkirály. írott tibeti gshin rdzse cshos kji rgjal po) . őrváltási idő Jama Dharmakája (szanszkrit.sz. a tévedő istenek. őrségváltás.kocsi.Dzsambudvipa jána (szanszkrit.aszkéta Jamaka (páli) . fékezés.zen mester. vidhjá rádzsa Jan fu ti (kínai) . lopni.a poklok világa Jama (szanszkrit) . egyetemes erkölcsi parancsolatok (nem szabad ölni. táguló oldala (ld. aki meghalt. igazsághoz való hűség (szatja).szamjag szankalpa .a Holtak Ura Jáma ég (szanszkrit.japán hegyi cseresznye (Prunus serrulata) jamaboki (japán) . mentesség a kapzsiságtól (apari-graha). pára aktív. a ritvidzs. kínai Jüe san) .

a panycsavaggíják után az első bhikkhu.sz.a Buddha megvilágosodása. Bod.a Buddha felesége.vadzsrajána jao jorozi no kami (japán) .vársika jarálaksana (szanszkrit) . 500 körül. írott tibeti jar klungs) .hanyatlás jarimizu (japán) .kanyargó vízfolyás a kertben jarmekl. ejtett tibeti.e. 2. Mon/Khe le.Brahmá putra jar ne (írott tibeti) .lágy dzsúdó Je mo tian (kínai) . Gópá után Jasza (szanszkrit) benáreszi kereskedő. írott tibeti je sesz szemsz dpa') .a négy tudás az eszmei sík tudása nélkül je shes kji rlung (írott tibeti) . Koli lánya.vörös szemű.meditációs ábra. sz. Khamsz.szamjag szamádhi Jangcsub csörten (ejtett tibeti) .ión (görög). i. családjának 46 tagjából szerveződtek az első szávakák Jászka (szanszkrit) . mint a valóságban.a dolgokat valóban úgy látni.rend javana (szanszkrit) . Bal és a jetik) jé ruj loa (vodu) .Jáma ég Je mon (ejtett tibeti) . jármülke (jiddis) .Jar lung Jar lung (ejtett tibeti. Szog po. könyve: Nirukta.hindu tanító i.bölcsesség-tudatosság szél a szellem működésében .bölcsességaspektus je shes (írott tibeti) . 7. kártékony.olyan. ahogy léteznek jathá bhútam (szanszkrit) . sz. ahogyan van jathárthatá (szanszkrit) .vársika jasaszviní (szanszkrit) .-ig Jar lung Cang po (ejtett tibeti) . barbár javara (japán) . Hor.a fejfedők alatti kis kerek sapka (kipa) jarne (ejtett tibeti) .sinto templom Tokióban jathá bhúta dnyána darsana (szanszkrit) .fölső jar klungs (írott tibeti) .e. Dzsang. kilenc fia volt (Gja. a nyolcas csörten-csoport egyike jantra (szanszkrit) .az első ember. a mandala előképe jantrajána (ejtett tibeti) . a régi-es szavak magyarázatának szójegyzéke Jaszukuni (japán) .jang dag pa'i ting nge 'dzin (írott tibeti) .dnyána je shes bzhi (írott tibeti).bal fül Jasóda (szanszkrit) . emberevő szellem je se szem pa (szanszkrit dnyánaszattva. nyugati.-tól i.tibeti királyi dinasztia kb.Krisna nevelőanyja Jasódhara (szanszkrit) .

Ezékiel ji (kínai) .Purvavidéha ji ta (kínai) . zsidó iskola. Je mon teremtménye J'hezkél (héber) .gdugs.Padmaszambhava egyik női kísérője. bőség (írott tibeti jid) ji dag (ejtett tibeti) . emberség Jen dao (kínai) .parikalpita ji xin (kínai) . pad ma. gyűlés. igazságosság.emberszerű lények.dnyána szambhara je va (ejtett tibeti) .zsidó jelkép (8 szerencsés) (írott tibeti) . védisten.tantétel.buddhista zarándok ji kie (kínai) . ejtett tibeti elme.Földi Fenség. jóság. a hat szó. vallási kollégium jesíva-bóher (héber) . 975) Jen tou (kínai) . i.erény. dpal be'cu. védőszellem ji dvagsz (írott tibeti) . szanszkrit preta) Égő Szájú.sz.sz.felsőbb iskolában tanuló fiú jetik (ejtett tibeti) .csan mester († i.Guge királya.a többségtől való megfegyelmezés szavazással Jenlo (kínai) . az emberi kapcsolatok helyes kialakítása.exodus.Tusita jid lus (írott tibeti) szellemtest jig drug (írott tibeti) . konfucianizmus jen en zhui (kínai) .az ember saját buddha természete.préta ji dvagsz kji szkje gnasz (írott tibeti) .Cun csiang Jen huang (kínai) . dung dkar gjas 'khjil.újraszületés jeciat micráim (héber) .humanizmus.Gantó jenabhujjassz szikkhá (szanszkrit) . más néven Shen nung Jen shou (kínai) .prétajóni ji dvagsz kyi thub pa kha 'bar ma (írott tibeti. kivonulás Egyiptomból jehudim (héber) . 'khor lo jen (kínai) .az Ember útja. a bölcsesség Jeseo (ejtett tibeti) .préta ji dam (ejtett tibeti) . csak a modern korban Jen hao (kínai) .Jáma Jesé Kadó (ejtett tibeti) . az AUM . gter chen po'i bum pa.ülés. jószívűség. gser nja.szövegmagyarázó Ji po ti (kínai) . rgjal mtshan. ülőhely.je shes kji tshogs (írott tibeti) . az éhségszörnyek ura Ji jing (kínai) .Biblia.abszolút tudat jid dga (írott tibeti) . 1042-ben Tibetbe hívta Atísát jesíva (héber) .

iga. rádzsa (karma. mahájána jógácsára szútra jogácsára madhjamaka (szanszkrit) . lélegzetszabályozás (pránajáma). fajtái: hatha. a 4. pára passzív.buddhista szekta Japánban az i. női alapelv jin kuo (kínai) .az egyén saját ereje Jirmijáhu (héber) .a buddhista filozófia egyes kérdéseit tárgyaló mű jin (kínai) .szellem.kinnara Jing csok ma (ejtett tibeti) .korai madhjamaka iskola jógácsára szvátantrika (szanszkrit. dnyána) jóga anga (szanszkrit) . kínai you xun) . sz.négyszemű kerítés a kertben Jódo Shinshu (japán) .tükörkép jiriki (kínai) . 3. 20 km jóga (szanszkrit) . (japán) férfi energia.a madhjamaka rendszer aliskolájának másik alis-kolája jógácsára/csittamátra (szanszkrit) a létezés tudati .Biblia. századtól jódzsana (szanszkrit. az űr természetének tiszta transzcendens eleme.4 krószasz távolság. az egyik tantra-módszer jóga vacsara (szanszkrit) . 7. Patandzsali műve (i.).sz. 5. 2. Vairocsana női társa jing hsziang (kínai) .a világot felépítő anyagi szubsztancia.jig drug sgra (írott tibeti) . írott tibeti gjo) jo be thugs rdzse chen po (írott tibeti) . könyv valószínűleg kiegészítés jóga tantra (szanszkrit) . a külvilágra vonatkozó megfékezés (jama). 6.az okság tana jin na luo (kínai) . mantra. több mint kezdő. (ejtett tibeti fortély. iungo = összeköt.A jóga vezérfonala. önfékezés (nijama). az egyéni tudat kioltása (szamádhi) Jóga szútra (szanszkrit) . egy fizikai pontra irányuló összpontosítás (dháraná). összpontosítás (judzs = összeköt.8 tag. bhakti.Mahákarunika jocume gaki (japán) . összeszedettség. egy gondolati pontra irányuló összpontosítás (dhjána). megköt. 13.sz. 2. az érzékszervek bevonása a csittába (prat-jáhára).ok és eredmény jin li lun si (kínai) . fokozat: 1. a test rendszerében a testi jelleg. Jeremiás jo (kínai) . általánosabban religio = re . sűrűsödő szellemi oldala (csi).női buddha. 8. testtartás (ászana). mozgás.a hatszavú törvény hangja jik csa (ejtett tibeti) .meditációs gyakorlatok. egyesít.járom. egyesít.újra. 4. ligare egyesít). írott tibeti mal 'bjor so jod pa'i dbu ma rang rgjud pa) . latin = jugum . igába fog.leigázás.jógatanítvány. kb. de még csak az alsó angákban gyakorlott Jógácsára bhúmisásztra (szanszkrit) A leigázás lépcsőfokairól szóló tanítás.

növendék joh hasoá (héber) .Jonten Gyaco Jon ten Gya co (ejtett tibeti. jógamester jógácsárja (szanszkrit) . írott tibeti jon tan rgja mtsho) . 2 aliskolája van.sz. 270-350) Jógácsárabhúmi szútra. ő adta át a jógát Matszjéndra-náthának.jógatanítvány. egy kévalin jógadá (szanszkrit) .a jóga gyakorlója.a boldogtalanság.üres tér (kertépítészet) jom haacmaut (héber) . sötétség birodalma a sintóban jomi no kuni (japán) .az emlékezés napja (május 17) jom Jerusálájim (héber) . ő Szvátmárámának.sz. vidjá létfokozat jógadandászana (szanszkrit) . benső uralomra jutás létfoko-zata.szendergő-tartás (hatha jóga) jógávacsara (szanszkrit) .jó nap.a Jóga Ura. téves nézetek. már nem kezdő Jógésvara (szanszkrit) .jógamester. dalai láma (i.a boldogtalanság.a függetlenség napja (május 18) jom hazikarom (héber) .jógagyakorlatokat folytató fiatal jógamárga (szanszkrit) . alapművei Maitréjanáthától valók (kb.a jóga pecsétje-tartás. ünnep jomi (japán) . létszomj. 1589-1617) jóni samana szikára (szanszkrit) .-3.anyaöl-elme jórcájt (jiddis) .a dzsiva önlegyőzés.az engesztelés napja (tisri 10) jom tov (héber) . Mahájána szutrálankara. sötétség birodalma a sintóban. halálország jon tan rgja mtsho (írott tibeti) . századtól (vidnyánaváda. 2. csittamátra). Siva jelzője.Jeruzsálem 1967-es visszafoglalása (június 7) jom kippur (héber) .a halálozás napja és évfordulója . befogó zárótartás (hatha jóga) jóganidra (szanszkrit) . nem-tudás) való mentes-ség jogaku (japán) . alfaállapot jóganidrászana (szanszkrit) . ő Góraksanáthának.a tudat ellenőrzésének útja jógamudrá (szanszkrit) . i.a 4. ők voltak alapítói a 84 sziddhának (tökéletessé vált jógi) jógin (szanszkrit) . Aszanga és Vaszubandhu iskolája.jógacsend a padhánában.befogó-tartás (hatha jóga) jógamudrászana (szanszkrit) . szendergés.a holokauszt emléknapja egy héttel peszah után johaku (japán) .álomhelyzet a jógában.természetére épülő mahájána filozófiai rendszer az i.jógi botja-tartás (hatha jóga) jógakkhéma (szanszkrit) . kötelé-kektől (érzéki vágy.nyugati zene jógakula putta (páli) .u. a niródha.

pratjéka buddha Judhámanju (szahszkrit) .pravritti vishaja juga (szanszkrit) . módszer.bódhjanga jug jul (írott tibeti) .Vrisni fejedelem Judhisthira (szanszkrit) .nyári kimonó juki janagi (japán) . írott tibeti jos) .Aparagódáníja juan jue (kínai) .Jül Khor Szung jul lha (írott tibeti) .hármasan összekapcsolt áramlás. fa.jódzsana joun escandale (vodu) .jósi (japán) .a Huszonnégy .zen mester a Daitoku templomban jou tan (kínai) .vidnyánaváda. Vaszubandhu iskolája Jujutszu (szanszkrit) . tréta (1 millió 296 ezer földi év). állatövi jegy.a helyes törvény. a 4.örökbefogadás Josida Kanetomo (japán) . a haiku-írás szemlélete juh órája (kínai) . ha egy loa több embert is megszáll jö (ejtett tibeti. írott tibeti zung 'brel/zung 'dzsug) .iskola.Biblia.védikus világkorszak: krita (1 millió 728 ezer földi év).botrányjáték.préta Ju dan jue (kínai) . káli (432 ezer földi év) juga naddha (szanszkrit.egyetlen sinto josvé háir (héber) .nyúl.homály. Kuntí fia.egység jugen (japán) .a Nyolc Boszorkány jul 'khor srung (írott tibeti) . menyasszonykoszorú jukta (szanszkrit) .összeköt. a konfucianizmus ju dag (ejtett tibeti) . okfejtés jul gji phra men brgjad (írott tibeti) .szpírea (Spiraea thunbergii).Dhritarástra és egy szolgáló fia jukata (japán) .jül lha jul nji shu rtsa bzhi'i mkha' 'gro rnams (írott tibeti) .egyetlen sinto jui sziki (japán) .udumbara jou xun (kínai) . Jáma fia a Mahábháratában. igába hajt. dvápara (864 ezer földi év). megkötött.a legidősebb pándava. kelet. a múládhára csakra jukti (szanszkrit) . a tudósok tanai.13-15 jui icu sinto (japán) .városban lakók (1 évnél rövidebb ideig voltak a városban) Jószó (japán) .Uttarakuru Ju ye ni (kínai) . a jógát műveli juktatriveni (szanszkrit) . alkalmaz jue fen (kínai) .Istennel összhangban lévő személy. Jezsajás ju csia/ju csiao (kínai) . női jellegű (mongol jin). ajanamsza J'sájáhu (héber) . Prithá és Dharma fia judzs (szanszkrit) .

kinyilatkoztatást követő. 130 körül jum mchog nam mkha'i dbjings phjug ma (írott tibeti) . írott tibeti jul 'khor srung) . sz. a régens alatti minisztertanács ka tam pa (ejtett tibeti. fordító az i. de a hagyomány szerint i. koherens juto szeki (japán) .sz.forró vizes kő a kertben juttita (szanszkrit) .trónörökös Juyeni (kínai) .sz. írott tibeti jul lha) . a drizák ura jül lha (ejtett tibeti. században .4 főkamarás (kalon).hindu áldozati oszlop jutasziddha (szanszkrit) .e. 6. a fejtetőn lakik Jün csü Tao jing (kínai) .sz.Kína délnyugati részének páli buddhizmusa Junu (egyiptomi) .a kelet istene.Nyat ri Cen po tibeti király várkastélya Cet hang mellett.Aparagódáníja jü lu (kínai) . tibeti vallási irányzat ka gyü pa (ejtett tibeti.részleges kötöttség.a sóhajtó vagy hideg pokol ka shag (ejtett tibeti) . 630-644 Jüan tao (kínai) .Ummon Bunen K ka dam pa (ejtett tibeti) .feljegyzett beszélgetések.Hélipolisz. On júpa (szanszkrit) . a tanítványok leírásai Jüan cang (kínai) .Ország Égjárói Jum bu La kang (ejtett tibeti) .Csi szung Jüe san (kínai) .tibeti templom Pekingben junnani buddhizmus (kínai) . írott tibeti ka wa dpal btsang) .kínai utazó Indiában i.helyi isten. épült az i. a jógát gyakorolja jung (kínai) . alapítója Mahápandita Dípankarasrídnyána Ka va Pel cang (ejtett tibeti. az ország istensége.aktivitás Jung kong hok (ejtett tibeti) .érthető következmény juvarádzsa (szanszkrit) .-ban. 8. írott tibeti bka' gdams pa) . vörös sapkások ka ha va (ejtett tibeti) .megköt.Ungo Dójó Jün men Ven jen (kínai) .szvasztika junakti (szanszkrit) . írott tibeti bka' rgjud pa) hagyományőrző tibeti vallási irányzat.Ákásadhátvísvarí jun drung (ejtett tibeti) .tibeti iskola.tibeti tanító.Jakuszan Jül Khor Szung (ejtett tibeti.

amelyet Muwattalis hettita. és a halál után visszatérhet. tanúsítvány. csak a királyokét kabalimkáro áháro (páli) . és az elég ép.a betevő falat. a kánon egyik része (108 kötet). a maiko 5. frizurája. ha megismeri a testet. amely a születéskor a testtel együtt keletkezik. és II.étel Kaccsájána (páli) .város és erőd volt az Orontész folyó partján.hagyományos színjáték férfi szereplőkkel kaburendzso (japán) . gyakran ábrázolják a személy mögött állva.egy bráhmana a vidéhai Dzsanaka udvarában tartott vitán kai (japán) . a Buddha tanításai.csak szárnyasokat metsző sajhet. fején a ka hieroglifával (ka-tartásban felemelt kezek) és a személy nevével.zarándoklat.paróka.ka/ka-lélek (egyiptomi) . zen kiáltás a zavaró gondolatok megszüntetésére kacujama/jakko simada (japán) . Startégiailag kiemelkedően fontos hely volt. 17. a hozzá fűződő legnevezetesebb esemény a kádesi csata. amit az elhunyt hozzátartozója mond Kádes/Quadesh (egyiptomi) . ikebana Kágyur (ejtett tibeti) . a szíriai Homsz mellett. cubusi simada) Kacuroan (japán) . misztikus tan kabeirosok (görög) . századi viselet kacura (japán) . Ciprus déli partjainak magasságában. metafizika (abhidarma) Kahóla (szanszkrit) .szerzetes felszentelési szabályzata kaihogjo (japán) .szent. 1.Ikkjú remetesége kaccsá (szanszkrit) .a maiko harmadik frizurája.sz. mae vare.virágkötészet.Kátjájaná kaddis (arámi) . kapott hagyomány. i.lefordított kinyilatkoztatások. és a boiótiai Thébaiban kabuki (japán) . 7 év alatt 1000 napon át. mezítelen alakként.misztériumok Lémnos és Samothraké szigetén. az első . Ramszesz egyiptomi uralkodó vívott tisztázatlan eredménnyel. ma Tell Nedi mend.kiáltás (kiai). mindkét fél a maga győzelmének könyvelte el kado (japán) . rizsgombóc a szerzeteseknek Kabandha (szanszkit) . arameus Istent dicsőítő ima. újraélesztési módszer.fej és láb nélküli szörny kabbala (héber) .a lélek egyik fele. azonos a geikoéval (simada. nyer. sosem ábrázolták a még élő személy ka-ját. tanbeszédek (szutra) 3. rendi szabályok (vinaja) 2. annál valamivel kisebb.táncszínház kacu (japán) .

alkal-mazkodó készsége. az első százon napi 84 kilométer. vjaktagyakorlat kájánupasszaná (szanszkrit) . évben 100 nap.hegycsúcs a Himalájában.a test fegyelmezése kája csikitsza (szanszkrit) . rádzsa. a pszichikai elemek aktivitása kája karma (szanszkrit) .egy buddha ragyogást áraszt. és figyel az írjá-pathára.ráksaszí.a tapintás egymásra ható mezeje kája bandha (szanszkrit) . nemiség kája dzsukatá (szanszkrit) .fizikai cselekedet kája lahutá (szanszkrit) . az eszme szintje. test-felidézés.a szellemi tulajdonságok jártassága kájapasszaddhi (szanszkrit) .fizikai tanúsítás által alkotott. az ávénika buddhaguna 13. a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike kája vidnyána dhátu (szanszkrit) . egy ország Kaikéjí (szanszkrit) .a tapintás-tudatosság alkotóeleme kájagata szati (páli) .a szellemi/pszichikai tulajdonságok rugalmas-sága kája mudutá (szanszkrit) . elhatárolódás. évben 200 nap. a jóga célja kája (szanszkrit) . Dasaratha felesége. ájur véda kája dharma (szanszkrit) . Siva lakhelye kaivalja (szanszkrit) tökéletes elszigetelődés. a 6. és az 5.a szellemi tulajdonságok használhatósága.test. foka kája dhátu (szanszkrit) . napi 60 kilométer. dharma) kája ájatana (szanszkrit) .3 évben évente 100 nap.a szellemi/pszichikai tulajdonságok nyugalma . nyíltsága kája indríja (szanszkrit) . a fizikai bizonyosság.Kékaja utóda.a testre vonatkozó tudatos éberség kájapagunnyatá (szanszkrit) .tapintó képesség. a szellemi tulajdonságok hajlékonysága kája szákszin (szanszkrit) .test-szemlélet. az 5 érzéki képesség egyike kája kammannyatá (páli) .érzékelhető alkotóelem. a végső megszabadulás állapota.a pszichikai elemek beleérző képessége. az utolsó 100 napon napi 54 kilométer Kaikaszí (szanszkrit) . szanbhoga.az uttara szamgát összefogó öv kája bhávana (szanszkrit) .belgyógyászat. Rávana és testvérei anyja Kaikéja (szanszkrit) . évben 200-200 nap. illetve azonosulás Ísvarával. Bharata anyja Kailásh/Kailásza (szanszkrit) . Szukésa lánya.Asvapati lánya.a pszichikai elemek egyenessége. a 7. a buddha 3 teste (nirmána. a 4. napi 30 kilométer. érintés.

a fiú a kötőféket tartva vezeti az ökröt (a tudat tiszta. a gondolatok nem ragadnak magukkal. a fiú hazaér. ráteszi a kötőféket. üres kő eltűnt a fiú és eltűnt az ökör (a buddha-természet. 12.érzéki élvezet kájika tapasz (szanszkrit) . a csan útja: 1.a test aszkézise Kajkéji (szanszkrit) .a szellemi tulajdonságok egyenessége Kákacsandísvara (szanszkrit) .festménytekercs kakodaimón (görög) . lábnyomokat vesz észre a talajon. megértjük. nem azonosul a világ futó benyomásaival).patak Kuszinárá mellett . a Hold előbukkan a felhők mögül. de csak saját zavaros tudatunkat találjuk). az is megvilágosodik) Kakuban (japán) . 8. hogy mindenütt otthon vagyunk a tudat tisztaságában). században. nem foglalkoztat a veszteség-nyereség. a fiú meghallja az ökör bőgését.Ardzsuna anyja kájn ájn hore (jiddis) . a fiú fuvoláját fújva megy haza az ökör hátán. mert újra elveszíti (tudatunk felfedezi buddhatermészetünk. nem süppedünk vissza a személyességbe). a fiú először találkozik az ökörrel. ennek öröme hazavisz). belső szemünk látja. ahol az ökör elvonult (mindent fokozatosan értünk meg. már nem gondol az ökörre (a segédeszközre már nincs szükség. nagy. és megpillantja (elcsitulnak az érzékek. 7. akivel összekerülünk.singon mester. az üresség.blí ájin hará kajnok (jiddis) .függelék. de sehol nem találja (keressük a buddha-természetet magunkban. meglátjuk eredeti természetünk. a vásártéren (látszik buddha-természetünk. a szoba elkerített része teázáshoz Kakuan . keresni kezdi. a singin alapítója Kakudhá (szanszkrit) . ott. a fiú fölfedez néhány nyomot. hogy minden üres). 6.kájika szukha (szanszkrit) . de könnyen elveszíthetjük). 10. de az nem hagyja magát vezetni. műve a Képek az ökörhajcsárról. 3.boldogtalan ember kakoi (japán) . 2. de ez csak ismeret. egyedül ül. 9. ha utána szólnak.sz. a tudat nem alkot gondolatokat). a víz kék. nem fordul meg (vége a küzdelemnek. a hegyek zöldek (az alaptudat tiszta.az egyik sziddha kakemono (japán) . a fiú elveszítette az ökröt. nem tapasztalás). 4. 5. a fiúnak óvatosnak kell lennie.kínai festő az i.kohanim kájudzsukatá (szanszkrit) .

fekete. 12.liget.kakudhabhandam (szanszkrit) . a Bambuszligetben (Véluvana árama).az idő kereke.mandalák felszenteléséhez használt edény kálaszútra (szanszkrit) . végzet. írott tibeti sgju rcal) . az idő legkisebb egysége (amely alatt egy atom saját terén áthalad) kalá (szanszkrit.felfogás. nemtudás (avidjá. amit Bibmbiszára ajándékozott a Buddhának Kalandaka nivápa/Véluvana áráma (szanszkrit.ügyes Kála Dévala (szanszkrit) . holttestet máglyához cipelő férfi) kálacsakra jána (szanszkrit) . vak öregasszony bottal).halálhírnök . 6. időskor és halál (dzsará marana. 7. ölelkező pár). kínai si szan wai tao) .Mókusetető. forró pokol kálavádin (szanszkrit. fazekas). a Buddha tartózkodási helye Rádzsagrihában.a vadzsrajána egyik neve Káláma (szanszkrit) .Időkígyó. terhes nő). másik neve Áráda Kalandaka nivápa (páli) . amely szerint minden az időből ered kálavidu (szanszkrit) . hajó 4 utassal és kormányossal). 9. karmikus késztetések (szamszkárák karmák.fekete vonal. kígyó és disznó. ejtett tibeti Dükji Khorlo) . születés/újjászületés (dzsáti. írott tibeti bja ka lan da ka gnas pa wod ma'i chal) . a további karma létrehozása: 8. a születés folyamata: 3. majom faágon). név és alak (náma rúpa. Bimbiszára ajándékozta a Buddhának kalasa (szanszkrit) . a kör közepén Jáma. szülő nő). 2. 4.Dévala risi Kála nága (szanszkrit) .felosztható idő. körülötte kakas. öntudat (vidnyána. érintkezés (szparsa. 6 érzékelési tartomány (sadájatana. és a következő élet: 10. érzet (védaná. gyümölcsöt fogó majom). az Anuttara Jóga Tantra főműve. a Föld mélyében rejtőző idő kálabhairavászana (szanszkrit) .Kála Bhairava-tartás (hatha jóga) Kálacsakra (szanszkrit. ragaszkodás/kötődés (upádána.a Buddha szánkhja guruja Szávatthíban a Keselyű-csúcsnál. halál. 5.menyasszony kála (szanszkrit) . vágy/létszomj (trisna.fejedelmi jelvények kálá (héber) . férfi szemébe fúródó nyílvessző). létesülés (bhava. ezek körül a létesülés 6 formája. 11. ivó férfi). üres ház 6 ablakkal). legkívül a 12 nidána: jelenlegi helyzetünk okai: 1. ezek körül törekvő és elbukó emberek.

eon.) kezdődött kalias (görög) .vaskor.világkorszak.000.Kívánságteljesítő Csodafa. segítőtársak a tanításban Kaljání (szanszkrit) .11. antara. az .faház Kálidásza (szanszkrit) . a fogantatás előtti testetlen bhava. Siva felesége. a Buddha öccsének menyasszonya Kalki (szanszkrit) .320. fennállás.000 földi évig tart. mahá).Visnu egyik avatárája Kalligénia (görög) . érzéki lét. 4.a dharma meghallása a maga idejében. bhúmi. érzéki lét a Kámalókában van káma bhúmi (szanszkrit) . hogy feltűnik a Buddha kaljánamitra (szanszkrit. teremtés.költő (i.néptörzs kaljánakáraka (szanszkrit) . 100 évenként megismétlődik a teremtés (szamvarta.) kalinga (szansukrit) .dzsaina mű Mahávíra életéről kalpana/vikalpa (szanszkrit) .arhat a Buddha közelében kalon (ejtett tibeti) .02. óhaj.Szépséges. akuszala múlá. a mi 4. Durgá Káli juga (szanszkrit) . sóvárgás. Krisna halálakor (i. 12 hónap 1 Brahmá-év. írott tibeti bszkal pa) . 30 nap 1 Brahmá-hónap. szóbeli mestertanítvány átadás vonala. 432. írotttibeti dge ba'i bshes gnyen. pusztulás Kalpa szútra (szanszkrit) .főkamarás kalpa (szanszkrit.Athéné Polias ünnepe kam cang pa (ejtett tibeti) . 20 kalpaként üresség.Jó Híradás.a romboló erők védikus istennője. Brahmá-nap = ezer juga (4. eluralkodik az adharma.fogalmiság Kalpavriksa (szanszkrit.e.kargyüpa iskola Tibetben káma (szanszkrit) .000 földi év).Thesmophoria utolsó napja (Athén) Kálódajin (szanszkrit) . dge bshes) jó barátok. vivarta. Nandának. a bódhiszatva szint első foka káma bhava (szanszkrit) . sz. világkorszakunk.káléna dhammaszavanam (páli) .érzéki vágy. szenvedély. ezekkel foglalkozik a szattvarthapariccshédaka pradnyá Kaljánakírtisabda (szanszkrit) . a vágy istene. dpag bsam shing/dpag bsam ljon shing) . sz.-5. ebben élünk most. a Szumétu csúcsán áll Kallyntéria (görög) . 3102. a legrosszabb kor.vágylét. nagy szerencse a továbbjutáshoz Kálí (szanszkrit) .a megcselekvésre szép dharmák.az érzékelhető lét szintje.

az érzéki vágy rongálása.sz. 6.házasságtörés.minden vágyat teljesítő égi tehén Kámadhuk (szanszkrit) .őstehén kamae (japán) .elmélyülés első szintje előtti szint káma dhátu (szanszkrit.) kamiju (japán) .e.mindenben benne lévő istenség.a nemi szervek tájéka kámászava (szanszkrit) .vágyvilág kámamithjácsára virati (szanszkrit) . fizikai kami (japán) . a dasa akusala prativirati síla 3.kéjvágy Kámadhénu (szanszkrit) . Takamimuszubi kámja (szanszkrit) .az érzéki vágyakhoz való ragaszkodás hajlama kámarágavjápáda (szanszkrit) .az érzéki világban való újralétesülés bol-dog helyei kamat (japán) . a tett tárgya egy másik nembeli személy. a 4.belefulladni az érzéki-ségbe kámeszu mithácsára (szanszkrit) . démon.Szekisuszai mestere (i.ragaszkodás a kéjhez kámávacsaraszomanassza (szanszkrit) .testtartás Kamalasíla . tagja kamandalu (szanszkrit) .rosszindulat kámarúpa (szanszkrit) .önkéntes áldozat kámja karma (szanszkrit) .Kürosz/Kambüzész (i.sz. béklyó. i.) kámésu káma szukhallikánu jóga (szanszkrit) . a 4 ájatanából a 4.gyönyörfajták kámacs cshanda (szanszkrit) .teavízforraló kámatanha (szanszkrit) . a 108 bölcs egyi-ke kámalóka (szanszkrit) .szamojadzsanáni kámarágánusaja (szanszkrit) .érzéki hajlandóság kámaszugathúmi (szanszkrit) . sz.érzéki vágy.szellemi-lelki öröm Kambudzsija . hogy helytelen tettre vezessen minket a szexuális vágy.Ame no minakanusi Kamiroki (japán) . fokhoz tartozó világ káma guna (szanszkrit) .vizeskancsó kámarága (szanszkrit) . 17.Isteni Atya. halandó Kamiizumi Isze no Hidecuna (japán) .vágybirodalom. sz.vágyott célok elérésére szolgáló cselekmény . nem üdvös cselekedet.az 5 érzék tárgyainak szomjazása kámaupádána (szanszkrit) . szellem.isteni fürdő. írott tibeti dod pa'i khams) . ászava kámászrava (szanszkrit) .indiai tanító Tibetben (kb. 740-795). hőforrás Kamimuszubi (japán) .tartózkodás attól.

11. nyugat.a Fog temploma. 75 kötet. i.ragaszkodás az érzékiséghez kampana (szanszkrit) . 6.beavatás.a Buddha 2. kínai írásjegy. majd a kana-szótagírás. 1958 óta 71 jel Kanakamuni (szanszkrit. 61 szótagjel és 1 szóvégi n) egyszerűsített kandzsi (46 alaphang jele) mellékneveknél és viszonyszavaknál.rezgés k'an (kínai) . a meditációt elősegítő agyaggolyó a jógában kandzsi (japán) . írott tibeti gser thub) . 5. a Buddha saját szavai káne (héber) .sz. labda.víz.a tett törvénye.gömb. emlékeztető.írás az i.szent zászló Kandzsur (ejtett tibeti. az i.köldökcsomó-tartás (hatha jóga) Kandi (páli) .-ig hiragana-szótagírás.áldozati szereket tartalmazó kosarakat vivő lányok (Athén Parthenón-fríz) . századtól. beszéddel.sz. amelyet japánul ejtenek ki kandzsó (japán) . az I csing egyik trigramja kan po (ejett tibeti) .3 cselekvésmód (gondolkodással.családi címer kámopádána (szanszkrit) .légcső shitánál kaneko (japán) .karma kamma bháva (páli) . az idegrostok burka kandászana (szanszkrit) . 10 cm átmérőjű része. írott tibeti bka' 'gjur) szöveggyűjtemény.szótagírás (5 magánhangzó.egy erdő kamma (páli) .Kámjaka (szanszkrit) .a karma aktív aspektusa kamma nijáma (páli) . itt válik szét a 3 nádí. agyagból gyúrt imaeszköz. sz.csodatevő kana (japán) . a finomtestnek a köldök és a végbélnyílás közötti kb.a kolostor vezetője kan tung (kínai) . testtel) kamma véga (páli) . századból kanduka (szanszkrit) . az 5 természeti törvény egyike kamma patha (páli) . buddhista szentély Srí Lankán az i.karma energia.karma szthána kamon (japán) .sz.a cselekedet eredménye kammannyatá (páli) . elődje. Aranyhős kaname mocsi (japán) .fehér pöttyös vörös selyemzsinór a varesinobu frizurán kanéphoros (görög) . meghintés kandzsó ban (japán) .sz. szellem (gandhabba) kamma vipáka (páli) .a tudat aktivitása kammatthána (páli) .gumó.japán photinia (Photinia glabra) kanda (szanszkrit) .

komor tan. kóan-vizsgálat a zenben Kannáda (szanszkrit) . sz.Kánérí (szanszkrit) .a vaisésika alapítója kannathron (görög) .újév és engesztelés közötti tyúk és kakas áldozat.ellenség.kipá .az egyik sziddha kangling (ejtett tibeti) .koponyakupa kapálabháti pránajáma (szanszkrit) . tiltott Kaparma (ejtett tibeti) .sötét. 33 megjelenési formája van.sinsoku kanna (szanszkrit) .miko kanmusi (japán) .hajék kanzo (vodu) . sakál.trombita emberi csontból kanha dhamma (páli) .sinto pap. aki meghallja az emberek siralmát.káporet kapála (szanszkrit.i. a szánkhja. egy rövid időszaktól (a líbiai uralom ideje) eltekintve mindig szerves része volt a sírmellékleteknek.-i kusán uralkodó Észak-Indiában kanjá (szanszkrit) . a Buddha ábrázolások átlagnál nagyobb fülei.(kapála = koponya. sinsoku kanopusz-edények (egyiptomi) .átlyukasztott fülű vándorló saiva szannjászík Kanthadi (szanszkrit) . rendszerint emberi vagy a Hórusz-fiúkat jelképező ember. kínai Kuan jin) .a Szűz csillagkép. 1.japán bódhiszattva ábrázolás.sz.egyéni jel a nagykorú neve mellett kapajresz (jiddis) . bháti = fény) Kapálí/Kápálika (szanszkrit) . írott tibeti thod pa) .a Nyolc Boszorkány közül az északnyugati kányafejű kanko (japán) .fül. ajanamsza kankamukha dmar nag dur bja'i mgo can (írott tibeti) .beavatási szertartás kaó (japán) . mert remény-telen a purusával egyesülni Kaniska (szanszkrit) .az egyik sziddha Kanthaka (szanszkrit) .engesztelés kapell/ kápele/kapedli (jiddis) .feldíszített szekér Kannon (japán. a Buddha lovának neve kanzasi (japán) . majom és sólyom fejjel díszítették kánphata (szanszkrit) .az egyik sziddha kapará (héber) . mindig négyet használtak a 4 Hórusz-fiú szimbólumaként. azért. de a leggyakoribb a női kannusi (japán) .koponyát beragyogó légzés (hatha jóga) .a halott belső szerveit tartalmazó edé-nyek.az éhező szellemek birodalmának buddhája kapárot (héber) .

tett. Kapilavatthuban született. mint ok.szent kötél karaan (szanszkrit) . Ádi Vidva. sz.alapvető. slésak).e. épülés. Észak-Indiában kapindzsala (szanszkrit) .az étel elkészítésének folyamata. században.a párohet felső.vörös.a szakja rádzsaság fővárosa az i. nyugalmi energia.a szakják ősatyja. tanítását Ászurinak mondta el és Ísvarakrisna írta le.kapindzsala madár-tartás (hatha jóga).majomfej alakú ajtókopogtató káporet (héber) . nem mozgatható része kapótászana (szanszkrit) . közönséges ok (upádána kárana). előzmény. gyarapodás. a teljes linga kárana dhjána (szanszkrit) . okbeliség. a gunák által létrejött felsőbbrendű okság (nimitta kárana). föld és víz (tarpak. más nevei: Paramarsi.karka kar ma ka gyü pa (ejtett tibeti. hathatós eszköz. az Iksvákutól származó Viruddhaka rádzsa fia kárana (szanszkrit) .Suttogó Üzenet.tibeti iskola Kar ma Tro di (ejtett tibeti) . a testben az agy-hoz kapcsolódik kara hicu (japán) . érzékszerv. ájur véda karabos (görög) .a cselekvő alany Kárakarna (szanszkrit) . a 4 fő tibeti iskola közül az egyik kar ka ta (ejtett tibeti) .rákfaj karaiták (héber) . írott tibeti kar ma bka' rgjud pa) . kledak. a Szentírás emberei.csátaka kapindzsalászana (szanszkrit) .Kapila-tartás (hatha jóga) Kapilavasztu (páli Kapilavatthu) . 8. a prakritin a purusa közvetett.galamb-tartás (hatha jóga) kar gil (ejtett tibeti) . tavasz és reggel. tibeti iskola. a szánkhja megalapítója.az egyik dosha. alapítója Marpa és Dzsecün Milarépa. 6.Karma Héruka női társa. szerszám. tett.kiindulópont a vitában .sz. Mahá Kapála.-ban Babilonban káraka (szanszkrit) . apja Kardama. a szánkhja linga. gyer-mekkor. csátaka kapissza (szanszkrit) . avalambhak. bodhak. ájur véda Kapila (szanszkrit) . gnosztikus dualizmus.khakhara kar gyü pa (ejtett tibeti) . anyja Dévahúti.oksági dhjánák kárana hétu (szanszkrit) .olvasók. Maharsi.kapha (szanszkrit) .csinálás. Viruddhaka 4 száműzött fiának tanácsadója Kapilászana (szanszkrit) . jel. i. tevékeny okság káranaszja asziddhi (szanszkrit) .

a testben az agyhoz kapcsolódik karma jadzsna (szanszkrit) . aparáparija védeníja kamma. rítus (nitja.(kri = csinál) a cselekvések következményes törvénye. enyhe akkor.Kárandavjúha (szanszkrit) . a mai Dzserablusz karluk (ejtett tibeti) .Kapila apja kare szanszui (japán) .város Szíria északi részén. adhidaiva. írott tibeti lasz) . tanhá.Amóghasziddhi haragvó megjelenése. ható tett. a tettek nem-látható okozati ereje.erdménydhjána. kámja.küzdelem üres kézzel karci (ejtett tibeti. verses formájú szútra kárja (szanszkrit) . adhibhúta) karma jóga (szanszkrit) .bön fehér asztrológia. szahadzsa. se bokrok.a Rák csillagkép.módszer az Önvalóval való egyesülésre a cse-lekvésen keresztül. az Eufrátesz partján. száraz tájkép kari (szanszkrit) . hanem azokat lát-szólag külső okok által ránk kényszerített sorsként vagy rajtunk kívül álló életkörülményekként éljük át. adhjátma.vritti. ajanamsza Karkemis (egyiptomi) .Avalókitésvara tevékenységének ismerteté-se a Kágyur/Do-ban karate (japán) . kamma bhava. ejtett tibeti kar ka ta) . ha függésből. a dhjána hatása karka (ejtett tibeti.fekete. szankhá-ra. súlyosabb. naimittika. hogy nem vagyunk többé képesek fölismerni az élettapasztalá-saink gyökerét a saját tudati folytonosságunkban.áldozat cselekvés útján. a sors ok-okozat összefüggése. sziklakert 15 kővel. cselekvés a szánkhjában kárja karana abhéda (szanszkrit) . írott tibeti skar cis) . a rádzsa jóga része . (egyiptomi) szeh netjer káriká (szanszkrit) . 5 karmikus ok: aviddzsa. dittha dhamma védaníja kamma. a prákriti működése. upapaddzsa védaníja kamma. az egyiptomi hódítások legészakkeletibb pontja. ha öncsalásból ered. a ható cselekvés törvénye. szándékos cselekedet. dzsaiva Karma Heruka (ejtett tibeti) . legsúlyosabb. aisa. ha rosszindulatból. azáltal keletke-zik. indiai (ellentétben a nakcival) Kardama (szanszkrit) .a prakritiben megnyilvánuló okozat. upádána.az ok és az okozat ugyanannak a dolognak a megnyilvánulásai kárjadhjána (szanszkrit) . tevékenység. se fák.se víz.török eredetű nomád nép Tibettől északkeletre karma (szanszkrit. akaratiszellemi cselekvés.

a dhátukra irányuló szánkhja módszeres gyakorlatok (kaszina) karma varana (szanszkrit) . miképpen hatnak azokra. karma phala) karma vipáka dnyána bala (szanszkrit) . az egyén karmkájának következménye karma szthána (szanszkrit.az 5 cselekvésszerv (indríja) a szánkhjában (vács. upasztha) Karna (szanszkrit) . halászana .a karma fajtáinak ismerete. az istenek jóindulatának megnyerése áldozattal karma mimánszá darsana (szanszkrit) .karmikus zavarodottság karma vászaná/karma bidzsa/karma phala (szanszkrit) . osztályok dharmáinak kapcsolata. akik elkövetik őket.a tett gyümölcse karma saríra (szanszkrit) . Vivaszván fia. a mímánszá.cselekményrész. páni. a tettek köteléke karmadána (szanszkrit) . Sankara nézete karma márga (szanszkrit) .Ardzsuna törvénytelen féltestvére a Mahábháratában.dasabala karmavipáka dnyána (szanszkrit) . a védák áldozattal és szertartással kapcsolatos szövegei.karmikus lehetőségek. páli kammatthána) .jógaeszköz a kar megtámasztására karmánta (szanszkrit) . tudja.cselekedet Karmapa Csenno (ejtett tibeti.a tevékenység útja. az egyik dasa-bala karmabandh (szanszkrit) . kezdetben áldozatbemu-tatás.karma kánda (szanszkrit) . páda. a buddha felismeri a karma üdvös /kusala/ és kárhozatos /akusala/ és egyéb fajtáját.a dhátukra irányuló szánkhja koncentrációs gyakorlat karmavipáka (szanszkrit) .karmatest. egy mantra karmaszthána (szanszkrit) . a jövőben gyümölcsöt hozó karma. Prithá és Szúrja fia karnapídászana (szanszkrit) .kolostori tisztviselő karmadzsá (szanszkrit) . alapítója Bharadvádzsa. a 3 egyéni karma-lehetőség egyike (még: csetajitvá karma.bölcseleti rendszer. a karma és a nemek.karma metafizika karma phala (szanszkrit) . írott tibeti karma pa mkhdzsen po) Karmapa ismer.kötöttség. tett-rész. az egyik dasabala karméndríja (szanszkrit) .karmikus tevékenység által létrehozott mágikus erő karmankó (páli) . páju. alrendszere (alapítója Dzsaimini) a védikus szertartásokkal foglal-kozik karma nirdésa (szanszkrit) .a karma és eredménye megér-tésének ereje. milyen következményekkel jár elkövetésük.fülszorító-tartás (hatha jóga).

Apollón Karneios ünnepe Karneios hónap 7-étől kilenc napig Karneios (görög) . Szvájamhuva Manu fia.e. elődje. a szerzetesek sáfrányszínű köpenye kaszina (szanszkrit) . Fényőrző. az i.a személy ka-lelkét ábrázoló szobor. részvét.a cselekvő alany kárttika (szanszkrit) . 1. csípősen fanyar. apja Siva kartr (szanszkrit) . megbízhatóság kasza (japán) . kb.szenny.hindu október. kifogástalan kashjapászana (szanszkrit) . írott tibeti 'od srung) . együttérzés. anyja Szatí. a tudat tisztátalansága.teljesség.zen mester (i.egy ország Kásjapa (szanszkrit. figyelemösszpontosításra használt meditációs tárgy (lemez).3 agnihóta (Uruvélá. kés karttriká (szanszkrit) . írott tibeti snjing rje) .a Buddha 1.napernyő kászáva (szanszkrit) .rituális szempontból alkalmas. akiknek a Buddha elmondta a tűzprédikációt .az elhunyt ka-lelkének bemutatandó áldozatokról gondoskodó pap Kasszapa (szanszkrit) . egy mandala. a Védákban ősbölcs.Kasjapa-tartás (hatha jóga) Kásí (szanszkrit) .rituális szempontból alkalmasság.mások iránti részvét karyatidák (görög) . Gajá). az istenek és emberek ősapja kasmarí (írott tibeti) . az alak általában mezítelen.Artemis Karyatis ünnepén a táncosnők kasaja (szanszkrit) . pl.a jaksák egyik szintje. az áditják apja. a Buddha egyik tanítványa a Lótusz-szútrában. fején pedig a ka hieroglifát tartja ka-szolga (egyiptomi) .augusztus-szeptember (Spárta). befejezés. könyörületesség.a háború istene. a Metageitnión idején karotapáni (szanszkrit) .sárga ruha.a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike kasrut (héber) . Nadí. megfelelősség.Karneia (görög) . egy elemet vagy egy színt jelöl Kaszó (japán) . csészét kézben tartó jáksa Kartikéja (szanszkrit) .sz. a Vádzsaszanéja iskola képviselője. az élőlények ősapja. összegezés.irgalmasság.bárd karuná (szanszkrit. ájur véda káser (héber) . 1352-1428) a Daitoku templomban ka-szobor (egyiptomi) . megengedett. a második erény karunnatá (szanszkrit) . évezred közepén tűzpap. szánkhja földelem gyakorlat.

kasszia (vodu) . amit a pátaliputtai zsinat rögzített katthaka (szanszkrit) .a Fekete Jadzsur véda egyik iskolája kathá (szanszkrit) .kard katarakta (egyiptomi) . amikor termést hoz. a Jadzsur véda része kathápábhatam (szanszkrit) . latin castus = tiszta.vízesés. Jádzsnyavalkja egyik felesége Katthá vatthu (szanszkrit) .jártasság . értekezés.bűnbánat kaumara (szanszkrit) .a Buddha tanítványa a Lótusz-szútrában. a Buddha beszédei.formagyakorlat a harcművészetekben katakali (szanszkrit) .nagy írás kaukritja (szanszkrit) . ájur véda katva raba (arámi) .október közepétől november közepéig tartó 12.beszédtéma. Krisna fegyvere Kaurava (szanszkrit) .csípős.vágy a cselekvésre katu (szanszkrit) .elbeszélő jellegű zene katha (szanszkrit) .varna kata (japán) . társalgás. ájur véda Kaumódakí (szanszkrit) .Kuru nemzetsége Kausaljá (szanszkrit) . Dhritarástra fiai a Mahábháratában kauravák (szanszkrit) . értekezés.Tipitaka.Nepál fővárosa Kátjájaná (szanszkrit. hindu hónap kattrika (szanszkrit) .tiszta kathávatthu (páli) .) kaszt (portugál. érintetlen) . Ráma anyja kausaljá (szanszkrit) .hivatalos dokumentumok fonetikus leírása kátán (héber) . titkos ülés Kathá vatthu (páli) . a Buddha tanításainak összegyűjtött anyaga a pátaliputtai zsinaton Kathmandu (szanszkrit) .A legenda titkos tanítása. kifinomult katakana (japán) .Vitapontok (szerzője a hagyomány szerint Moggaliputta Tissza).áldozati kés a nem tudás fonalának átvágására kattumkajaká (szanszkrit) . tkp.elbeszélés. a Buddha tanításainak összegzése. (Tripitaka).Dasaratha felesége.főzet. a Nílus kataraktáit folyásiránynyal szemben számozzák.közlésre érdemes tanítás katharos (görög) . elpusztul kattika (szanszkrit) .kiskorú katana (japán) .bambuszfajta. páli Kaccsájána) . tüskés annónia (Cassia occidentalis L. az első katarakta van legközelebb a Deltá-hoz (Asszuánnál) katarinomo (japán) .buzogány.az Uttarakuru egyik alföldrésze.fekete. Vitapontok Káthaka upanisad (szanszkrit) . beszéd.csecsemőgondozás. zúgó.

Azonos-e egymással az élet és a test. súlyossá. pancsen láma (i.zen mester kensó (japán) . uralom a test és az elme fölött. Kiotó.lustaság.rinzai templom Kínában Kenó (japán) .sz.. hitközség kehilá kedosá (héber) .) .. bódhi.zsarátnok Kel szang Gya co (ejtett tibeti) .. Oszaka és a kormányzóságok sinto templomai Kéna upanisad (szanszkrit) . dalai láma (i. tunyaság káváná (héber) .Han san kepan (kínai) .mitikus hős. a Rig véda áranjakája. upanisadja kauszídja (szanszkrit) . az I csing egyik trigramja. északnyugat.tisztelet kekkafuza/hankafuza (japán) .gyülekezet. vagy sem? .hegy.szédertál kecsien kandzsó (japán) .Állandó-e a világ? Vagy nem? Vagy mindkettő? Vagy egyik sem? Időbe vetett-e a világ? (Vagy nem?.az 1.bölcseleti elbeszélés kay mistè (vodu) .Tokió.illetve határtalanná válás.Kausítaki upanisad (szanszkrit) . Padmaszambhava inkarnációja keárát széder (héber) .szent közösség kei (japán) .pratítjabandha abhiséka Kedup Dzse (ejtett tibeti) .áhítat (a hely szentsége + a gondolat és a szándék tiszta-sága + az ima alatti helyes magatartás) kavarikára áhára (szanszkrit) .egy szöveg részekre szedése magyarázatokkal képesség (természetfölötti) .hua jan kehilá (héber) . amelyeket nem lehet megválaszolni (14) .lótusz-ülés. könnyűvé-.oltár az áldozati állatok bal szarvából kérdés.az összevarrt táhor ken (kínai) .a Száma véda része kendo (japán) . Congkapa tanítványa kegon (japán) . padmászana kel me (ejtett tibeti.a kard útja.titokzatos hatalmak háza Ke szar (ejtett tibeti) .anyagi táplálék kávja (szanszkrit) .) . uralom az elemek fölött és a vágyak beteljesedése keppan (japán) . egység ken sa (japán) .a 7.véres ujjlenyomat pecsétként keraton (görög) .Létezik-e a Tökéletes a halál után? (Vagy nem?..A Tépőmadár fiainak titkos tanítása. 1708-1757) keláf (héber) .(jóga): atomnyivá-. 1358-1438). ellenállhatatlan akarat elnyerése.megvilágosodás. írott tibeti bskal me) .sz. magára eszmélés Kenzai (japán) . vívás Kennin (japán) .

a szamgha jelképe khakhvamukha bag mo bja rog mgo can (írott tibeti) .temetés kevüre (jiddis) .a Tóra helyes írása kettős korona (egyiptomi) . arhat.házasságlevél Kétubha (szanszkrit) .szőrtakaró Két Ország (egyiptomi) .a Tóra helyes olvasása kernos (görög) .Betetőzött. holdfogyatkozás ketuba (héber) . Sjámatárá egyik formája khadoma (ejtett tibeti) .a Khadira erdő tárája. ahol nincs 10 férfi kha (szanszkrit) .falu.kézzel varrott ruha. a tévedések megismerés általi. a dalai lámának és egy élő bódhiszattvának fehér. Vardhamána mellékneve kévalí (páli) . nulla kha smras (írott tibeti) . niródha gámí kevura (héber) .keri (héber) . aki nem születik újra kévalakumbhaka pránajáma (szanszkrit) .kiejtéstan a Védákhoz kévala (szanszkrit) .leszálló Hold-csomópont.magára maradt.lerombolás khakhara (szanszkrit. űr.kevura kfárim (héber) .teljességet elért.az északnyugati varjúfejű . tökéletes.és Felső-Egyiptom.démon khaja (szanszkrit) .a Tóra koronája ketiv (héber) .hírnök keser (héber) .agyagedény a beavatandónak kéryx (görög) .Alsó.az ákása bídzsája.a tefilin szíjának csomója késza (japán) . diadalmas megsemmisítésének jelképe Khadiravaní tárá (szanszkrit) . mely a két ország fölötti uralom egyik szimbóluma volt Kétu (szanszkrit) . a fáraói titulatúrában „Két Úrnő” (nebti) alakban használatos azonos jelentéssel keter Torá (héber) .tökéletesen elkülönült légzés visszatartás (hatha jóga) Kévalam (szanszkrit) .lángoló kard a tudatlanság fonalának elvágására.csengettyűs bot. jelképes ajándék. ejtett tibeti kar gil) . a különböző formulákban gyakran szereplő megnevezése az egyesített országnak.siralmas szóbeszéd khadak (ejtett tibeti) . egy kolostor vezetőjének kék khadga (szanszkrit) . a tanítás átadásának szimbóluma készakambala (szanszkrit) .a fehér és a vörös korona egymásba csúsztatásával kialakult korona.selyemkendő.

Kék Erőd. érzékelés (védaná).víz. Kham (ejtett tibeti. a létesülés összetevői. érzetek halmaza (védanákkhandha). képzetek.egy erdő Khándavaprasztha (szanszkrit) . jellemösszetevők. íze a sós. észak. dhátu. jegye a disznó kham pa (ejtett tibeti. 10 l. halmaz.váll.pusztaság.szakasz.ráksasza.Tipitaka. csoport. fonákság. megtestesültség (rúpa). akaratlagos formálóerők halmaza (szankhárakkhandha). téves dolog. ahol a pándavák országa létesült khandha (páli.egy szerzetesi kollégiumon belüli oktatási egység khanti (szanszkrit) . Rávana féltestvére khattija (páli) . vagy kb. elemek. megtermékenyülés. egy tibeti nép. hamis létalak khang/khang cen (ejtett tibeti) . írott tibeti) . a lételemek 5 csoportja (5 tapadási halmaz): alak. vörös és kék koponya. visszásság. valamilyen szempont szerinti csoportosítás. szerve a vese. Merkúr. a mongolok fővárosa Khara (szanszkrit) . tudat és gondolatok (vinnyána). olyan nidánák. 13 kg. érzetek. szanszkrit szkandha) . testi formák halmaza (rúpakkhandha).a 6 alapelem.az egyik sziddha Khándava (szanszkrit). erkölcsi tulajdonságok.tridhátu khams pa (írott tibeti) . írott tibeti khams pa) . alatta egymás alatt fehér. éjszaka.ksatrija hercegnő khatvánga (szanszkrit) .testőr khams gsum (írott tibeti) . megragadás. a tapasztalás 18 tartománya.khal (ejtett tibeti) . pihenés. észlelés halmaza (szannyákkhandha).a ksatrija harcos élete khattijání (páli) . Rendtartás khandho (szanszkrit) . koordináló szellemi tudatosság halmaza (vinnyánakkhandha). színe sötétkék és fekete. végén vadzsra.türelem Khar Ngön po (ejtett tibeti) . tél. téves dolog. személyiségjegyek (szankhára).téves.pálca. forma. Je mon fia khana (szanszkrit) . a tantrikus .kham pa khamsz (írott tibeti) . amely vizsgálata nem vezet felismerésre Khandhaka (páli) . valaminek a felosztott egysége Khanda (szanszkrit) . fonákság. a kifürkészhetetlen.kb.Tibet keleti tartománya kham (ejtett tibeti. sokaság. és nektárral töltött edény. fatörzs. Hold. észlelés (szannyá). amelyek nem vezetnek felismerésre. jelképe a hullámverés. írott tibeti khams) .

Dhritirastra khö/khot (kínai. 18381856).egy tibeti kolostor apátja khínászava (szanszkrit) .a téren át vándorlás (hatha jóga). északnyugat.szeplőtelen szent khittó (szanszkrit) . biztonság. állatövi jegy. szerve a fej. feltehető.Garuda khjungkar (ejtett tibeti) . Amóghasziddhi egyik alakja khra 'thung rin chen rigs (írott tibeti) . írott tibeti mkhan po) .kutya. szerve a lép.észlelő tudat khji (ejtett tibeti. dalai láma (i.ég.csakravartin Khor Szung (ejtett tibeti) .khön khon dkon mcshog rgjal po/snjing po (írott tibeti) . 1034). íze az édes. jin).a 11. Drokmi tanítványa.megvilágosodás jelképe Khe drup Gya co (ejtett tibeti) . írott tibeti) .a csan/zen buddhizmusban használt felkiáltás khön (ejtett tibeti. írott tibeti) . termékenység. a 11.madárkirály.sz.harag 'khor ba (írott tibeti) .Cséllaná. írott tibeti mkas grub rdzse) . a befogadó.Khon Kön csok Gyel po Khon Kön csok Gyel po/Nying po (ejtett tibeti. írott tibeti khon) .tibeti gelukpa tanító (i. délután.Vérivó Kincsnemzetség.szamszára khor lo (írott tibeti) . az első szakja kolostor alapítója (i. Ratnaszambhava egyik alakja . a szakja iskola állítólagos alapítója.vörös csőrű keselyű khon (írott tibeti) .tibeti tanító (szül. megszilárdulás. Garuda.sz.Vérivó Tettnemzetség. évszakok közötti átmenet. hogy urna-módszerrel választották Khe tup dzse (ejtett tibeti.sz. férfi energia. női jellegű (mo. japán kacu) . a nyelv megnyújtása a nyelvet rögzítő hártya átvágásával Khémá (szanszkrit) . a nirvána khen (ejtett tibeti. föld. színe a sárga. közép égtájak. jelképe sárga négyszög.grihapati Khjung (ejtett tibeti. 1358-1438) khécsarí mudra (szanszkrit) . 1073) khong dro (ejtett tibeti) . Szaturnusz. írott tibeti) .tiszta a varnában khjátividnyána (szanszkrit) . írott tibeti 'khon dkon mcshog rgjal po/snjing po) .csakra khor lo sgjur ba'i rgjal po (írott tibeti) . írott tibeti) .sz. jegye a tehén khra 'thung las kji rigs (írott tibeti) . jegye a ló khen po (ejtett tibeti. i. a Balcshen geköt kísérő sas khjung (ejtett.Föld. ajanamsza khjim bdag (írott tibeti) .

a föld és minden serege. reggel lett. mökadés hasabát. vajváreh Elohim et-jom hasvií vakadés otó. áldás szertartás után kiabdo (ejtett tibeti) . Rövid olvasmányok ki (kínai) .Héruka khrag 'thung khro bo'i lha tshogs 'bar ba lnga bcu rtsa brgjad (írott tibeti) .Viráta fővezére Kido (japán) . aser bará Elohim laaszot.Vérivó Tavirózsanemzetség. áldás: Vájhí erev vájhí vóker. vösabát kodsöhá böahavá uvracon hinhaltánu.kiáltás (kacu) kiai gai juku (japán) . Baruh atá Adonáj.az ünnep megszentelése.menedékbe vonulás kiabdo csamsz (ejtett tibeti) .Tipitaka. zéher lömáászé vörésit. A rövid gyűjtemény Khuddaka pátha (páli) . a Huszonnyolc Hatalmas Boszorkány) Khuddaka nikája (páli) .adományok a batlenoknak Kicsaka (szanszkrit) .aktivitás. aser kidsánu bömicvotáv vöracá vánu. a borra mondott áldás utáni lako-ma. baruh atá Adonáj. az óm mani padme hum mantrának vagy a százszótagú mantrának (ngöndro) kiag csag (ejtett tibeti) . boré preí hagéfen.Tride Cukten khri srong lde bcan (írott tibeti) . a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány. a láthatatlan kozmikus energia ki ki szo szo lha gjal lo (ejtett tibeti) .a vérivók haragvó istencsapata.khrag 'thung (írott tibeti) .az Ötvennyolc Haragvó (Öt Vérivó pár. Nyolc Haragvó Boszorkány.Elohénu meleh haolám. leborulással. vösbabát kodsó böahavá uvracon hinhilánu. Amitábha egyik alakja khrag 'thung rdo rdzse rigs (írott tibeti) .zen mester kidus (héber) .leborulás. (Este lett.Thicuk Decen Relpacsen khri lde gcug bcan (írotttibeti) .a Vérivó Gyémántnemzetség khram shing (írott tibeti) .rovásfa a Holtak Ura kezében khri gcug lde bcan ral pa can (írott tibeti) .Thiszong Decen khro bo lnga bcu rtsa brgjad (írott tibeti) . Elohénu meleh haolám.érzelem (semleges. kí vó savát mikolmölahtó.az energia eltűnése kiataszekra (páli) . a 6. . jom hasisí. Baruh atá Adonáj.Tipitaka. Vaghulú hasamájim vöha-rec vöhol cvaám. nap. kinyújtott karral kiai (japán) . vajhál Elohim bajom hasvií mölahtó aser aszá. egészségtelen) kicvegeld (jiddis) . Teljessé lett az ég. zéher líciát micrájim.elzárkózva százezer ismétlése. kí hú jom töhilá lömikraé kódes. teljes testtel. Nyolc Boszorkány. vajisbot bajom hasvií mikol-mölahtó aser aszá. egészséges. 58 istenség khrag 'thung padma rigs (írott tibeti) .az istenek győzedelmeskedtek.

a világ királya.az újhold megszentelése kien (ejtett tibeti) . aki törvényeiddel megszentelt és megkedvelt minket. Örökkévaló Istenünk. Áldott légy.) kidus levána (héber) . emlékül a teremtés történetére. Örökkévaló Istenünk. a szfinx. Ammit a Lélekfaló. bennünket szenteltél meg az összes nép közül. írott tibeti gin) .köntös kin (ejtett tibeti. aki megteremtetted a szőlő gyümölcsét.enneád kilésza (szanszkrit) .Anuruddha remetetársa.hegy. s megpihent a hetedik napon minden művétől. szakja bhikkhu kiméra (egyiptomi) . szívesen ábrázolták ilyen fantázia alkotta lényekként az isteneket. az alhas kilbisa (szanszkrit) .aki a nirvánához vezető út mind a 4 fokozatát elérte kilkhor (ejtett tibeti) . Örökkévaló.az istenek eredendő bűne. a világ királya. hogy megvalósítsa.az okozatot segítő olyan ok.09-11 kii (japán) . mert a szent gyüle-kezésnek kezdőnapja az. emlékezve az egyiptomi kivonulásra. és egyesek szerint Széth is kimono (japán) .klésa kilészaparinibbánam (szanszkrit) . amelyet alkotott. Megáldotta Isten a hetedik napot. jellemző példák: Toérisz istennő. általában szörny. Áldott légy. amelyet Isten teremtett. amely nem közvetlen ok kígyó órája (kínai) .mágikus rajz Kimbila (szanszkrit) .kehilá kilencség (egyiptomi) . démonokat vagy akár a mesealakokat is. amelyet alkotott. Hiszen minket választottál. hogy szent szombatját szeretettel és jóakarattal nekünk juttatta. és szent szombatodat szeretettel és jóakarattal örökségül adtad nekünk. mozdulatlanság. és megszentelte azt. az ember énje is. más keleti népekhez hasonlóan.bevégezte Isten a hetedik napon művét. szerve a kéz. jegye a kutya . mert akkor pihent meg minden művétől. az ókori egyiptomiak. az áldozat.energia-óceán.rituális kézmosó kikai (japán) . aki elkülönül (gir) az istenitől kile (jiddis) . aki megszenteli a szombatot. Áldott légy.vatarai sinto kijor (héber) .több állat testrészeiből összegyúrt képzeletbeli lény.

emlékezés.akadályoztatás kipa (héber) . 10. 7.a Csengő Asszonya. írott tibeti sgo ma dril bu ma) . mely a Sínai-félsziget és Kánaán felől érkező betolakodókkal szemben védte az országot királyi gyermek (egyiptomi) . az istenek lakhelye. Hórusz-név).és Alsó-Egyiptom Királya és Ré Fia.mennyei zenészek Kinner Kailás (szanszkrit) . ezek a titulusok voltak: Hórusz.Csong-con kínai császár nevelt lánya (vagy unokahúga). 4.járkálva meditáció a zenben két zazen között Kinkinidharí (szanszkrit. Meru kinot (héber) . 5. Kheopsznál Két Arany Hórusz alakban szerepel. kupola. tanulás. érvelés King (kínai) . 6. Felső.Kin Csieng (kínai) . Amenemhat uralkodása idején épített erődrendszer. megtartás. 2. Két Úrnő.királyok nevének írásos jegyzéke.az egyiptomi 5 titulusuk volt és mind az öthöz egy-egy név járult. regulák.boltozat. az abydoszi királylistát és a karnaki királylistát királynevek (egyiptomi) . bölcsesség. 3.hegy a Himalájában (6050 m. Tride Cukten felesége kincstár.horgolt kipa. kis kerek bársony vagy selyem sapka kipa szrugá (jiddis) .herceg vagy hercegnő. a király gyermekei királylisták (egyiptomi) . kígyófejű kapuőrnője kinmarák . pontatlanságaik és hiányosságaik ellenére is értékes forrásul szolgálnak az egyes dinasztiák és uralkodók sorrendjét illetően. az adott titulushoz tartozó nevet a titulussal jellemezzük (pl. adakozás. a világok alapja. lelkiismeret. Arany Hórusz.égi énekes lányok kinnara (szanszkrit) .). valószínűleg a két . a szakkarai királylistát. hit. 9. 8. 4 királylistát ismerünk: a torinói királypapiruszt.gyászdal Jeruzsálem pusztulásának évfordulóján kinycsana (szanszkrit) . melyeket legtöbbször a templomokban helyeztek el és az ősök kultuszának tisz-teletét szolgálták. a vallásos cionistáknál királyi fal (egyiptomi) .ami a bódhiszattva-lét alapja: 1. az Arany Hórusz közvetlen előzménye Dzsószer Arany Nap neve. az utóbbi két nevet írták csak.Szútra pitaka kinhin (japán) . kifogyhatatlan (10) .a nyolcféle lény egyike kinnara (kínai jin na luo) .a Delta nyugati szélén (Egyiptom határán) I. szégyen. a titulusok a korok folyamán apránként adódtak a névhez: a Hórusz-név először Narmernél jelenik meg. a jelképoltár északi.

halotti ruha kittiszado (páli.vad hegylakó kirija (szanszkrit) . dinasztiától kezdve királynői piramis (egyiptomi) . fejlesztő szint (a tanulásban).az élet átmeneti állapota kje rim (ejtett tibeti. írott tibeti rkjang) .a vánarák fővárosa kiszlév (héber) .vadszamár kjang ma ca (ejtett tibeti) .Kitáhegy szútra (Tripitaka Szútrapitaka 70.Illés széke. a Nagy Piramis királynői piramisainál). páli kittiszaddo) . de előfordul összetettebb belső szerkezetű is (pl. üres szék körülmetéléskor Kita (vodu) . többnyire egykamrás. álta-lában azon belül elhelyezkedő szatellita. dinasztiabeli Hendzser piramisa mellett épültek kiráta (szanszkrit) .téli (90 napos) és nyári (21 napos) visszavonulás a koreai zenben Kjan gö Kar kar (ejtett tibeti. a Ré fia név először Dzsedefré nevében használatos. írott tibeti bskjed rim) .és Alsó-Egyiptom királya (niszut biti) az I.a születési meva kje ne (ejtett tibeti) . a születés ura kje me (ejtett tibeti.a piramis-komplexumhoz tartozó.a kifejlesztés.ráksasza kírtisabda (szanszkrit. egyes esetekben a piramis-komplexumtól távolabb is állhatott (ld. pl. az első királynői pira-misok a Nagy Piramis mellett.tétlen kirija vatthu (páli) . a Felső.fehér harci paripa. a fő királynevet a III.örömhír. táncfajta Kítágiri szutta (páli) . szélparipa Keszar lova kjang (ejtett tibeti.ídá kje dak (ejtett tibeti.az élet köztes léte kje ne bardo (ejtett tibeti) .boszorkányloa.krija vasztu Kirmira (szanszkrit) . kírtisabda kjaldzse (koreai) . a Ré fia címet követő nevet az V. létrehozás fokozata a Kálacsakra meditációban. idején az országegyesítésre utalóan jelenik meg. szanszkrit kírtisabda) . jelképe a kuvik. dinasztia óta írták kartusba. meditáció a formákról szöveggel. írott tibeti skje bdag) . Teti piramisánál). az utolsó feltételezhetően a XIII.örömhír kisaku (japán) . írott tibeti skje sme) .merítőkanál Kiskindhá (szanszkrit) .) kitli/kittel (jiddis) .ellenfél: Hórusz és Széth megbékélését fejezi ki. írott tibeti rkjang gos dkar dkar) . amely a király feleségének (feleségeinek) vagy más hozzátartozójának készült.november-december kisszé sel Elijáhu (héber) .sokaság. ami a személyes jidamra vonatkozik .

tudatlanság és káprázat. önteltség. a szenvedés szenvedése. 8. tulajdonképpen maga a vallás kjószaku/keiszaku (japán) . lelki restség. a szamszára kji sems (írott tibeti) . szenny. írott tibeti njon mond pa'i sgrib pa) . a jógában 5 = avidhjá.nyíllövészet Klaros (görög) .6 szennyezett szenvedély (májá.kézzel festett szövet Kjógen (japán. 12.a tudat irányításának módja kjudo (japán) . harag (ellenségesség. túlzott önbecsülés. dvésa. ködösítés. a mindent átható függőség szenvedése. ájur véda klésa (szanszkrit. 2. lustaság. 6. kétkedés. 4. másokkal való nem törődés. vihimszá) klésa varana (szanszkrit. szétszórtság klésa mahá bhúmika (szanszkrit) .6 tudatossággal összefüggő szennyezett szamszkára klésa mala (szanszkrit) . a buddhizmusban 10 = vágy. száthja. függés = 6. 20 másodlagos mentális zavar = harag = 1. 6 mentális gyötrelem = 1. önteltség.mandala kjó juzen (japán) . 9. hiúság. aszmitá. gyötrő kétely. megtévesztés. 2. jóshely kledak (szanszkrit) .szenvedés. 7. 13. neheztelés. a 6 érzékszerv és tárgyaik. rosszindulat. írott tibeti njon mongs. függés vagy kínzó vágy. a nó drámák komikus betétjei kjóha sinto (japán) . 10. mada.tizenkét növekedő pillanat. pradása. a befelé néző figyelem hiánya. ?-898). majd Iszan tanítványa. irigység/féltékenység. gyűlölet). páli kilesza) . akadály. 3. szégyentelenség. eretnekség. a forgandóság szenvedése.lapos bot.csitta kjin kor (írott tibeti) . 5. abhinivésa. tudatlanság = 11. 17. 14. 4. szégyentelenség. ezzel ütik meg a nyak és a váll közötti pontot zazen közben kju sin rju (japán) . gyötrő szemléletek. kevélység. kegyetlenség.sz. Hjajudzsó. düh.a . 20. fajtái: 1. vágy. bűn. upanáha.zen mester (i. rága. 5.az egyik kapha.Apollón szentély. 2. hanyagság. vakhit. 3. tudatlanság + függés = 15. ridegszívűség. ingerlés. nem-tudás. 18. 16. vastagbél.minden szellemileg szennyezett álla-potban jelenlévő tényező klésa mahá bhúmika dharma (szanszkrit) .kji cse csu nyi (ejtett tibeti) . lelkiismeretlenség. 3. saját bűnök palástolása.szekta sintoizmus. a beleket védő nyálka. tizenkét születés. kapzsiság. gyűlölet. 19. kínai Hsziang-jen) .

ősi sinto mítoszok és legendák gyűjteménye (i. érzéki akadály. általában egy szentély vagy kami tisztelői.a Misna 5.rabság klista manasz (szanszkrit) . a singon zen szekta alapítója. része.sz.e.a kinevezés megszüntetése. kínai kung an. magyarázatok: Motoori Norinaga (i.sz. vágytudat. a zen alapján ez a politikai elnyomás elleni lázadás erkölcsi alapja kóan (japán.vallási közösség a sintóban. 774-835). 17301801) kogi (japán) .a tisztátalanság eltüntetése klista (szanszkrit) .eredetileg közokirat.a zsidóság vallási és közösségi életének központja kó (japán) . koreai kon gan) . a megszabadulás akadályai. Hui kuo követője. a hagyomány szerint a japán szótagírás (kata-kana) megteremtője. szenvedéssel teli aka-dályok klésakája (szanszkrit) mentális szennyeződések elharapózása/ a tisztátalanság eltüntetése.nága. a Dzsósu alapította rindzai zen meditációs témái (1700 paradox állítás).). írott tibeti lu) . az én a személyben van.i. 4500 . a nyolcféle lény (sde brgjad) egyike klu grub (írott tibeti) .vágyó-elme. áldozatok. szentek.zsidó népies zene klifá (héber) .ősi elv.kis kézidob Kodasim (héber) . Áron és . 1880-1966) Kodzsiki (japán) . 3.Régi dolgok feljegyzései.sz.kohaniták. a szenvedély zavarodottsága. fordításban egy más eszmerendszer fogalmait használni ko ming (kínai) . hűség a szülőkhöz és az ősökhöz ko i (japán) .világ vagy az ember külső burka (Kabbala) klisaksája (szanszkrit) . a Szentély törvényei kódó (japán) . pl. szennyezett tudat az én-ség illúziójával klo (írott tibeti) .a gondolatok önmegfelelése. illatszerek ismerete (útja) Kódó Szavaki Rosi (japán) .zen mester (i. példázat. kárhozatos cselekedetek és ellenszerük klezmer (jiddis) .mentális szenny burka. később Nára mellett a Kója-hegyen tanított kocuzumi (japán) .a császár útja a sintóban a kamik útjától való megkülönböztetésre. bírósági vádirat Kóbó Daisi/Kukai (japán) .Nágárdzsuna kneszet (héber) . a Tódzsi-kolostorban lakott.lo klu (ejtett tibeti.e. sz. pl.(i. singon szekta kohanim (héber) . kung an = nyilvános feljegyzés.

pap.sinto állami szertartások kol nidré (héber) . sz. kínai Hsziang jan) .Kung Fu ce (Kung mester). kínai kung cshu) kínai hercegnő.kínai hegedű kokka sinto (japán) . a buddhista szentélyek előtt démonrádzsák (nió) állnak komon kimono (japán) .a panycsavaggíják közül az egyik. Taj-cung császár lánya (i.erőkoncentrációs pont a bordák között. Jasódhara apja kólija (szanszkrit) .sz. a gyomorszáj alatt. művei (amelyeket neki tulajdo- . 543-42ben a 6. Áron leszármazottjai koinónia (görög) .Biblia. született a Santung (ma Csüsu) melletti Lu városban (kb. 816-ban alapította Kóbó Daisi. aki először értette meg a tanítást a buddhista időszá-mítás kezdete előtt 45 évvel.imacsarnok Konfucius (latinosított kínai) . 551-479). holdhónap teliholdjakor kondo (japán) .király a nepáli határ közelében. a Meidzsi-reformokat követő (i. Prédikátor könyve kohén (héber) . a japán nacionalizmus alapja kokora (japán) . a szákják rokonai kolomo (japán) .apró mintás kimono kómos (görög) vidám dalokat éneklő utcai dalnokcsoportok Kon dzso (ejtett tibeti.sz.a sinto szentély bejárata előtti két oroszlán vagy két kutya.i.állami sinto.rinzai zen mester Kókálika (páli) .e.az istenek és az emberek közötti kapcsolattartás Kója kolostor (japán) .minden fogadalom. a Buddha első tanítványa.olyan sinto templomok.egy bhikkhu kokju (japán) . a jóm kippur esti első fogadalom Koli (szanszkrit) . a Szentélyben szolgálatot teljesítő papok. ez lett a Singon-szekta központja Kójó Szeidzsó (japán. shin koku hei sa (japán) .leszármazottjai. megszentelődött.) kon gan (koreai) . 1868 után) támogatási rendszer a császárság megerősítésének céljából.e.bő sinto szerzetesi ruha komainu (japán) . ami a Buddha halálának időpontja i.egy árja törzs.kóan Kondanna (szanszkrit) . írott tibeti kong dzso. i. 7.sz. amelyeknek adományokat kell adni koku rei (japán) . jelképük két kéz összeérintett hüvelykujjakkal Kohelet (héber) .

csan pátriárka (i. Szertartások feljegyzései (Li csing). 3.egy ország kóser (jiddis) . Uttakuru (lakottak) kopis (görög) . 601-674). Démétér és Zeus lánya (Persephoné) koromo (japán) . Írások könyve (Su csing).Illés pohara a széderestén .kultikus lakoma kopt (egyiptomi) . az egyiptomi nyelv fejlődésének utolsó állomásaként kialakult nyelv.sz. Nagy Tanítás. Vadzsraszattva ava-táskor Kongó kjó (japán) .Dzsambudvípa. Dalok könyve (Si csing).az 5. keresztény egyiptomiak a római kortól (a görög aigüptosz = egyiptomi szóból).1. mai egyiptomi kisebbség.Kon dzso kongó (japán) . jellemzően keresztények.az évi gabonatermés megszemélyesítője. Aparagódáníja.Gyémánt-szútra Kónin (japán.tompaság zazen közben kontinensek .az egyik sziddha Koré (görög) .lányok ünnepi kórusa (Spárta) kósa (szanszkrit) .thessaliai királylány. etika (Ta Hio). a könyveket a Csin-dinasztia idején történt könyvégetés (i. a zenéről írt könyve elveszett.fiú korosszusdió (vodu) . Asklepios anyja koros/kuros (görög) . Enó mestere Konpira (japán) . amelyik már (kibővített) görög ábécét használt.az ürességet jelképező fekete köntös a zenben Korónis (görög) .főzet (Annoma muricata) korythalistriai (görög) . kínai Huang jen) . mára kihalt. csak liturgikus (egyhá-zi szertartási) nyelvként él tovább Korán (iszlám) . az ókori egyiptomiak leszármazottai. 2. neki tulajdonított 4 klasszikus könyv (Szí Su): párbeszédek (Lun Jü). Purvavideha.a muszlimok szent könyve.a természeti jelenségek kialakulása kosz Elijáhu (héber) . 5 klasszikus /wu king/): Változások könyve (I csing). megfelelő.káser. Menciusz tanításai (Meng Csí) kong dzso (írott tibeti) .dordzse kongó bussi (japán) .nítanak. a Közép Mozdulatlansága (Csung Jung).burok Kósala (szanszkrit) . Isten szava Kórantaka (szanszkrit) . 213) után véglegesítettek. Tavasz és ősz krónika (Csun csiu).a gyémánt-szekér Buddha-fia.a tenger sinto istene kontin (japán) .e. fogyasztható étel kosmogonia (görög) .

amellyel egy cshanda teljesül krijamána karma (szanszkrit) .a Buddha 3. a jóga 6. angája krijá tantra (szanszkrit) .a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike Kovács György .-8. páli kirija vatthu) . Pátalival szemben koto (japán) .falu Magadhában. Drokmi és Dharmapála tanítványa. az egyik tantramódszer krija vasztu (szanszkrit. 1034-?). 1932-ben szamghát akart alakítani (tag még: Vágó László.ördögi loa Krakucsanda (szanszkrit.a szakjapa iskola alapítója (i. elődje. cselekszik krídá (szanszkrit) . Boromissza Tor) Kön csog Gyel po (ejtett tibeti) .Szeki (Szung dinasztia): Az antik bölcsek emlékezetes mondásai (buddhista szöveg) Kóti (páli) . funkció.sárkány koua koua (vodu) . írott tibeti log dad sel) . karmikusan nem ható tudatállapot. vezeklő-tartás (hatha jóga).A kószambíi szútra (Tripitaka Szútrapitaka 48. évezredben a Gangá és a Szarabhú között. tevékenység.újraélesztési pont a lábfej közepén Koszonsuku goroku (japán) .) Kószen (japán) .somfa krauncsászana (szanszkrit) .a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum könyvtárosa.sz.rövid ujjú alsóruha koszon (japán) . fővárosa Srávaszti (páli Szávatthí) Kószambí (szanszkrit) . azonoak a Nyolc Temetőhelyi Égjárókkal ko'urí ma (írott tibeti) .állam Észak-Közép-Indiában az i. a temető démonnői. gyakorlat.rituális és világi ima.a Nyolc Haragvó Boszorkány.működő.belső erő. Tévhitet Oszlató kraneia (görög) .gém-tartás (hatha jóga) kri (szanszkrit) . neve még: Mahásziddhi Vairupa. hatékonyság. Mahápandita Gajadhára Kőrösi Csoma Sándor Buddhológiai Intézet .tesz.-7.Kószala rádzsaság (szanszkrit) .csörgő ko'urí brgjad kji khro mo (írott tibeti) .citera-szerű pengető hangszer Kou long (kínai) .az '50es évektől 1991-ig Krabinay (vodu) .áráma a Gangától délre a Jamuná torkolatának északi partján Kószambíja szutta (páli) . csinál.játék krija (szanszkrit) . a Gangá mellett. cselekvő karma . hatás.e. 1.zen mester koszode (japán) .cselekvés.

mesterségesen előidézett dolog kritakritja (szanszkrit) .kos kripándzsali (szanszkrit) .teljesség kródha (szanszkrit) .sötét. világkorszak.kittiszabdo . 8.) költő.Vrisni fejedelem kritja (szanszkrit) . 11. ábrázolása: fuvolázik.az 1. a következő Visnu új inkarnációjakor kezdődik (427 ezer év múlva) kritaka (szanszkrit) .lélegzet tüsszentéssel (hatha jóga) krios (görög) .-ban élt egy ilyen nevű személy. dvésa Kródharádzsa (szanszkrit) . kínai cheng suozuo zhi) . a krita az okozat. a fej fölé emelt összetett kezek Krisna (szanszkrit) . vele testesül meg Lakshmi. sz. műve: A tudás holdjának felkelte kristnájatana (szanszkrit) . a gudzsaráti jádava (vagy vrisni) törzs főnöke. sz. a buddhák tudásának egyike. Draupadí jelzője Krisnamisra (szanszkrit) . ez a Bhagavad Gítá. a Cshándógja upanisad szerint az i.(i.a feladat teljesítésének bölcsessége.a nyári napfordulót követő újholdtól az első hónap Kronos (görög) .aranykor.a 10 teljesség kritsznam (szanszkrit) .Gaia és Uranos gyermeke krószasz (szanszkrit) . okozott krita akrita (szanszkrit) . a tehénpásztor-lányokkal (gópí) incselkedik. fekete vagy tisztátalan karma.elvégzendők Kritavarman (szanszkrit) .harag. fekete. fia Pradjumna.fekete-fehér karma krtisabda (szanszkrit) . anyja Jasódá.kilenc angol mérföld krsunasukla (szanszkrit) . ez a mi időszámításunk szerint 4 milliárd 320 millió év. aki napjában egyszer ébred fel.teendő kritjánusthána dnyána (szanszkrit. és Ardzsuna kocsi-hajtója a Mahábháratában. teste sötétkék.Kronos házi ünnepe Kronión 12-én (Athén) Kronión (görög) .kéztartás. a negyedik bölcsesség kritsznájatana (szanszkrit) .sz. Visnu 8.krikara váju (szanszkrit) . 4800 istenév = 1728 ezer emberi év. az akrita az ok krita juga (szanszkrit) . Krisna Brahmá formájában a teremtő félisten. megtestesülése (avatárája).az elvégzett és el nem végzett rituális cselekmény.e. mint Rádhá. vidhjárádzsa Kronia (görög) . a minden lényt üdvösséghez segítő cselekedetek tökéletes ismerete. apja Nanda.a harag királya.a 10 teljesség krita (szanszkrit) . juga.

helybenhagyás. szétszórt-ság. tovatűnés ksaja dnyána (szanszkrit) . a felbomlás tudása ksana (szanszkrit) . ezt köpülték a démonok Ksírodakasájí Vishnu (szanszkrit) . írott tibeti sa'i snjing po) . terület ksétra parisuddhi prajóga (szanszkrit) . elfogadás. a mosoly ksóbha (szanszkrit) .Tejóceán.a béketűrés tökéletessége ksatrija (szanszkrit.a tiszta föld elérésének elszánt-sága ksétradnya (szanszkrit) .Visnu egyik alakja. anvajaksánti).mező. elenyészés. tompultság Ksíramúdra (szanszkrit) .ksaja (szanszkrit) . megrendülés. a világciklusok vége ksudra dévatá upászaná (szanszkrit) . jelképe a kívánságteljesítő kincs.mezőőr. az igazság megragadása a darsana márga során ksánto páramitá (páli) .a kiáramlás tudása.vagyonvédő Ktipa (szanszkrit). amelybe a hagyomány szerint rádzsák.pillanatnyi ksánti (szanszkrit) .ksatrija nő Ksattradéva (szanszkrit) . aki mindenben benne van.borotvasíkság mellékpokol kszanika (szanszkrit) . a figyelem behatolásának segítője.elfogyás. társa Lásze.a 4 örökletes hindu társadalmi osztály (varna) egyike.Föld szíve. figyelmetlenség.elmélyülés ksanika (szanszkrit) . köszönés újévkor . a finomtest kapcsolata külvilággal ksétrapa (szanszkrit) . ő a Felsőlélek Ksitigarbha (szanszkrit.türelem. páli khattija) . 8 türelem (dharmaksánti. nádszál. sötét erők tisztelete ksuramárga (szanszkrit) .mező/terület-megismerő.egy bráhman ktivá vahatimá tová (héber) . harcosok és a műszaki tudományok képviselői tartoznak ksatrijání (szanszkrit) .jó beírást és aláírást (Isten könyvébe). a Mozdulatlan Aksóghja társ-bódhiszattvája.zavar.pillanatnyi kszíve vahaszíme tajve (jiddis) . a szenvedélyek lerombo-lásának tudása.az élet vizet locsoló ksétra (szanszkrit) . később ők lesznek a ksatriják ksipta (szanszkrit) elmeműködés háborgása.démonok.ezüst Tóra-korona ktésios (görög) .Dasarna király ksépana (szanszkrit) . nolcfüggős kolduló bot.ktivá vahatimá tová ktárim (héber) .

cipőtartó kő a kertben a ház előtt kuei (japán) .sz.(i. a 4 nagy fordító egyike (meg: Paramártha.istent vagy az elhunytat. Siva és Párvatí fia Kumára szampradája (szanszkrit) .átjáró Kuan jin/Kuan si jin (kínai.indiai mester. i.Avalókitésvara bóddhiszattva. Szent iratok kú (japán) . Amóghavadzsra.nemes ifjú férfiak.nemes ifjú nők. a Vízöntő csillagkép. bódhiszattvák csoportjai. pl.a dalai láma kiválasztásának rendszere kucunugi isi (japán) .tibeti kolostor Kumár (szanszkrit) .felekezet.Mandzsusríkírti fia.démon. Csang anban. esetleg annak lelkét ábrázoló szobor.Karttikéja egyik neve Kumára (szanszkrit) . a Vimalaprabhá (Tökéletesen Tiszta Fény) Kálacsakra kommentár írója kultuszszobor (egyiptomi) .Kóbó Daisi kukkuccsa (szanszkrit) . önkínzás kukkutászana (szanszkrit) .(i. ajanamsza Kumbha méla (szanszkrit) .égő hamu mellékpokol kula (szanszkrit) .hindu női tanító Kumárila (szanszkrit) .sz.hexagram az I Csinghez kuan (kínai) .kakas-tartás (hatha jóga) kukúla (ejtett tibeti) . a kis ünnepet . amely előtt a neki szóló szertartásokat bemutatják Kum bum (ejtett tibeti. kezében gyakran gyermekkel kubilgán (mongol) .üresség. Kínában női alakká vált (az Irgalmasság Istennője). buddhista szövegek fordítója. 413).K'tuvim (héber) .a nagy ünnepet 12 évenként.sz. a világi hallgatóság megszólítása Kulika Pundarika (szanszkrit) . rádzsafiú. írott tibeti bkug) . Kumára ácsárja nepáli tanító az i. írott tibeti kun 'bum) . az alsó lélekből lesz kuhú (szanszkrit) .nemi szervek kuk (ejtett tibeti.család. birodalmi tanítómester. japán Kannon) .aggódás. a világi hallgatóság megszó-lítása kulaputra (szanszkrit) . szúnja kua (kínai) . 344-kb. kaszt kuladuhitri (szanszkrit) . Visnu. 7. hadisten. században.sz.számon tartott újraszületés kubligáni (ejtett tibeti) . alapítója Nimbárka Kumáradzsíva (szanszkrit) . 401-ben fordítóiskolát alapított Kína északi fővárosában.a lélek visszahívása Kukai (japán) . herceg.korsó.Biblia. 690-750) a védikus szövegek magyarázatainak összefoglalása kumbha (szanszkrit) . Hüan cang) kumárí (szanszkrit) .

Udzsainban május-júniusban. mint a Szuméru kun rdzob bjang chub kji sems (írott tibeti) .motiváció. bhája) (hatha jóga) Kumbhakarna (szanszkrit) . Haridhvár. van egy 144 éves (12 x 12 év) periódus is kumbhaka (szanszkrit) .bírósági ügy.tűzistenség kummásza (páli) . Udzsain. alaposan. potenciális prákriti erő. akik valamelyik . és a Nap átlép a Baktérítőn. Vardhamána szülőhelye kundalíni (szanszkrit) . tudati diszpozíció Kun lun (kínai) . az ünnep 1 hónapig tart.hullaiszap mellékpokol kund (szanszkrit) .a tökéletes jóság. Násikban július-szeptemberben.harci elefánt kung an (kínai) .kondérfülű.4 évenként rendezik meg 4 helyen: Prajág. a múládhára csakrában nyugszik.az ég kapujának hegye.a légzés visszatartása (antara.Kum bum Kun dga' bo (írott tibeti) . amikor a Jupiter a Vízöntőben van. műve: Buddha szándéka kuni cu kami (japán) . a Nap pedig a Nyilasban. összetekeredett nősténykígyó kundzsara (szanszkrit) .az Ősbuddha női társa Kun tu zang po (ejtett tibeti) .Szamantabhadrí Kun tu zang mo (ejtett tibeti) . Rávana fivére kumbhanda (szanszkrit) .sz. Haridhvárban áprilismájusban. 1182-1251).a kozmikus szunnyadó energia. Ratnaszambhava kísérője.egyes helyek szellemei. az I csing egyik trigramja kun 'bum (írott tibeti) .savanyú mártás k'un (kínai) .Ánanda kun long (ejtett tibeti) . amikor a Jupiter a Skorpióban. az Ősbuddha kunapa (ejtett tibeti) . Godan vezér kérésére a mongolok terítője.település Vadzsdzsí államban. bódhiszattva. mélyről fakadóan.üdvösség Kunga Gyalcen (Szakja Pandita) (ejtett tibeti) .föld. a Nap pedig a Nyilasban van.tibeti láma (i. írott tibeti kun dga') . találós kérdés a csanban (kóan) kung cshu (kínai) . elzárja szusumnát. amikor a Jupiter és a Nap is az Oroszlánban van. amikor a Jupiter a Bikában van. idejét asztrológiailag határozzák meg: Prajágban január-február.Konfucius kunga (ejtett tibeti. észak.Kon dzso kung fu (kínai) .vályú Kundagráma (szanszkrit) . Násik.szamvriti bódhicsitta kun tu bzang mo (írott tibeti) .a testet edző gyakorlatok a Sao linban Kung Fu ce (kínai) .

meghatározott földi helyen laknak.a birodalom legkiválóbb buddhista mestere.üdvös dharma kuszala mahábhúmika (szanszkrit) . a tevékenység teremtő-alkotó feladatkörének képviselői kuni no toko tacsi (japán) .ünnepi. a lélek titokzatos része a sintóban kusitaka (szanszkrit) .teknős.selyemből készült női sapka Kureótis (görög) . üdvösség. Lava ikertestvére Kusadhvadzsa (szanszkrit) . egy csata helyszíne Delhitől északra a Mahábháratában.Ráma és Szítá fia.Pándu özvegye a Mahábháratában. dabbhafű. az Uttarakuru egyik alföldrésze. pislogás kurmászana (szanszkrit) .az eget a földdel összekapcsoló nádszál a sintóban Kúnika (páli) .cedáká persely kupka (héber) .a Vörös tárá.az Apaturia harmadik napja Kúrma (szanszkrit) .Adzsátaszattu beceneve Kuntí (szanszkrit) . másik neve Prithá Kuntibhódzsa(szanszkrit) .Napata Kusa (szanszkrit) . tudós kuszala (páli) .Kürosz Kus/Kusita (egyiptomi) . a kauravák őse.japán fekete fenyő (Pinus thunbergii) kuro moncuki (japán) . fekete címeres kimonó kurokami (japán) . ország Kuruksétra.üdvös cselekedet/szándék kuszala dharma (szanszkrit) . fővárosa Hasztinápura.a minden erkölcsös állapotban jelenlévő tényezők (nisjandaphala.lélek.fekete haj tánc kuru (szanszkrit) .szerencse. a gazdagság istennője Kurus . ahol Krisna kinyilatkoztatta magát Ardzsunának.teknősbéka-tartás (hatha jóga) kuro csiku (japán) .úr.fekete bambusz (Phyllostachys nigra) kuro macu (japán) . boldogság. ez a Bhagavad Gítá Kurukullá (szanszkrit) .Vádavatí apja kusafű (szanszkrit) .lélegzet a szemhéjak mozgásával.indiai nép. ezzel van kitömve a meditációs ülőpárna kusi mitama (japán) . kínai megtisztelő cím kupá (héber) . Bharata egyik utóda Kuruksétra (szanszkrit) . Visnu egyik megtestesülése kúrma váju (szanszkrit) .Jádava vezér kuo ji fa si (kínai) .a Kuruk földje. család a Mahábháratában. erkölcs kuszala csetaná (szanszkrit) . .áldozati szertartásoknál használták (Poa cynosu-roides).ragadozó madár kusog (ejtett tibeti) .

Kings' Valley . a nyolcas csörten-csoport egyike kuten (ejtett tibeti) .a jaksák királya. az utánuk álló szám alapján különböztetik meg a rengeteg sírt egymástól Kwan Seum Bosal (mongol) .prahánaphala.Tornyos Csarnok Vészálíban. a gazdagság istene kün dzop (ejtett tibeti) . adhipatiphala) kuszala mahábhúmika dharma (szanszkrit) . bölcsesség /pradnyá/) kuszen (japán) . a valóság. koma. női alak Kyaneai (görög) . keresztapa KV-szám (egyiptomi) . apja Visravasza. nem-ártás /avi-himszá/) kuszaléndríja (szanszkrit) .üresség szemlélet Kuvéra/Kubéra/Vaisravana (szanszkrit) . a Buddha halálának helye Kútágára szálá (páli) . társa Jaksí. női alak Kwannon (japán) . a Szálavana áráma egyik neve Kutam csörten (ejtett tibeti) . erényes (lemondás /nekkhamanam/.Démétér szent itala árpából.testi alap (pl. mentából és vízből .Apollón-szentély kykeón (görög) . tudatosság /szmriti/.azaz a Királyok Völgye sírjai.Avalókitésvara. egy Puspaka nevű szekéren utazik.möil kutya órája (kínai) . a gazdagság istene.teljesen hamis. az érzékszerveinkkel tapasztalt világ kün zsi (ejtett tibeti) .kunyhó kuttonet (jiddis) . az üdvösség gyökere.énekes. Visvakarmá a Kailász-hegyen épített palotát neki.súnja kuu gan (japán) . dalnok. ezzel a betűjellel jelölik a szakirodalmak a thébai nyugati parton.a jó alapja.csitta kvater (jiddis) . a Kincsek Ura.19-21 kuu (japán) .Avalókitésvara. amely mindent körülölel.10 üdvös szamszkára összekapcsolódva a tudatossággal kuszala múlá (páli) . összeszedettség /szamádhi/. nem-haragvás /abjápáda/. vándorszínész Kuszinárá (páli) . a jósé). purusakáraphala. tenni akarás /vírja/.szóbeli tanítás két zazen között kuszílava (szanszkrit) .szándék.a mallák fővárosa. amelybe a külső szellem beköltözik kuti (szanszkrit) .a Buddha földi születése.az 5 üdvös tehetség (bizalom /sraddhá/. a Királyok Völgyében található uralkodói és nemesi sírokat. anyja Idavidá.

kettős bárd labyrinthos (görög) .Ladakh la guk (ejtett tibeti. egy nagycsalád lakóhelye la dvags (írott tibeti) . koccintáskor la (ejtett tibeti.jóga a finomabb természeti erőkön való uralom útján. lágyság.nagy szépségjegy . a nőknél a bal oldalon szerencsés lakkhanoháro (páli) . könnyű. írott tibeti la dvags) . 846-1842 lág baómer (héber) . írott tibeti bla 'gugs) .sz.udvar.megkülönböztető tulajdonság. újholdkor a talpban. szthúla krijá.szent képeket őrző szoba lakkhana (szanszkrit) . alkalmazkodóképesség. szuksma krijá. jógagyakorlatok közvetlen megismeréssel. a férfiaknál a jobb. írott tibeti bla gnas) . feloldódás.a hely. kecses.életelv la place (vodu) . „Egy fogalmat jellemez-ve minden hasonló jegyű fogalmat is jellemeztünk. parinispanna) laksana (szanszkrit.” (Nettippakarana) laksana (szanszkrit) .boldog életre.megkülönböztető jegy a testen.odaadás. szexuális gyakorlatok.a világerők felhasználása lákáhti (héber) .kecses gyémántmennydörgés-tartás (hatha jóga) laghutá (szanszkrit. dháraná.kicsi.baldachin Ladakhi-királyság (ejtett tibeti. páli lahutá) .az omer-számlálás 33. laja krijá. fásultság laja jóga (szanszkrit) . ájur véda laghu vadzsrászana (szanszkrit) . dhjána. írotttibeti skyes bu chen po'i mtshan) . szellem.a la visszahívási szertartása la ne (ejtett tibeti. teliholdkor a fejtetőn van. a szertartásmester címe Labrang (ejtett tibeti) . paratantra.tibeti kolostor labrys (görög) .jellegzetességek átvitele.hágó. írott tibeti bla bres) . zegzugos folyosó (Kréta) lad re (ejtett tibeti. írott tibeti bla) . módszer az Önvalóval való egyesülésre az odaadó feloldódáson keresztül.útvesztő. az életerőhöz kapcsolódó pszichikai elv. napja. gyakorlatai: jama.i. prat-jáhára. lélek. valami feletti la cour (vodu) . ezen a napon lehet borotválkozni és esküvőt tartani laghu (szanszkrit) .népemmé fogadlak lakang (ejtett tibeti) .L l’hájim (héber) . gyakorlottság laja (szanszkrit) . jegy (parikalpita.nyugalom. szamádhi laja krijá (szanszkrit) . nijama. jellegzetesség.

Visnu társa. írott tibeti glang po) . 8.az elmélyülés mentális tevékenységei közül az első Lakshman (szanszkrit) . írott tibeti glang) . a 2. ajanamsza Lang dar ma (ejtett tibeti.Csodák Tárháza. az indo-tibetiben a Bika csillagkép. írott tibeti bla ma) . századtól. állatövi jegy. írott tibeti lam 'bras) . amikor Padmászambhava Indiából Tibetbe ment. út. föld. a tejóceán köpülésekor keletkezett laku (vodu) .a tulajdonítás alapja.laksanaparináma (szanszkrit) . a hínajána mahá szamghika Buddha-életrajza lam (ejtett tibeti) . Padmá. a gazdagság szerencsét hozó istennője (másik neve: Srídeví.ösvény Lamrin Csenmo (ejtett tibeti) . fúvós hangszer lamdre (ejtett tibeti. Kamala). ájur véda lang po (ejtett tibeti. a jellegzetesség alanya Laksmana (szanszkit) .nagy tengeri csiga. tibeti király (uralkodott i. esőcsinálásra . belátás. egy nagycsalád Lakulin (szanszkrit) .sz.félistenek lambi (vodu) .erőközpont a homlok tetején (= homlok) Lalita Visztara (szanszkrit) . az első elmélyüléshez vezető felkészülés első szintje laksanapratiszamvédi manaszkára (szanszkrit) . pingalá lalátacsakra (szanszkrit) .Siva egyik avatárája lalaná (szanszkrit) .sz.bal oldali főér.tehén. 836/838-842).lamdre láma (ejtett tibeti.a 42. írott tibeti glang dar ma) .a szakjapa iskola átadása lamrin (ejtett tibeti) .udvar. jelképe: kinyílt lótuszvirág.Dasaratha fia. majom szolgája Hanumán laksja (szanszkrit) .Ráma öccse. női jellegű (mo. Congkapa műve lang (ejtett tibeti.a tibeti buddhizmus téves elnevezése.a jellemzők megta-pasztalása. a buddhizmus a bönre épülve lamajin (ejtett tibeti) . mester.elefánt languichatte (vodu) macskanyelv (Eurpatorium odoratum). a szenvedélyek és a tudatlanság eltávolításának útja (felhalmozás.koplalás.ösvény.A tan összegzése. kapcsolódás.a bőség. nem-tanulás) lam 'bras (írott tibeti) . meditálás.tanító. a Jarlung-dinasztia utolsó tagja lang han (ejtett tibeti) . tulajdonképpen a tibeti buddhizmus az i. északkelet. jin).elmélyülés laksanapratiszamvédi manaszkára (szanszkrit) . guru lámaizmus . Satrugha ikertestvére Laksmí (szanszkrit) .

műve: Dhammo (i. Föld szíve kísérője. műve: Az út és erény könyve (Tao te king) (legkésőbb i.feltesz lehitpálél (héber) . a formák jelenésének úrnője laukika (szanszkrit) . 604-517). írott tibeti las bzang) .le szang las kji gshed ma (írott tibeti) .világi laukika márga (szanszkrit) .sós. levéltáros (i. Szílan.kevurá léviták (héber) . jelképe tükör.sz.Ráma és Szítá fia.a sorompót felnyitó isten.Ceylon régi-új neve. lelki restség lemehadrin min hamehadrin (héber) .tett-szél. kötődik. i.a Tettért Fizető Hóhér. színe fehér légol (jiddis) . jelképe mankó.Alakávatí le szang (ejtett tibeti.e.dallamos Tóra olvasás lélekmadár (egyiptomi) . 240) las (írott tibeti) .ankusa lcang lo can (írott tibeti) .karma las bzang (írott tibeti) . a szellem működése Lásze (ejtett tibeti) . 5.feledés levájá (héber) . az istenek tolmácsa.köznapi/világi gyakorlat laukikégradgarma (szanszkrit) . az angol Buddhista Társaság egyik alapítója (1907) lesaná tová tikatévu (héber) . mahájána jógácsára szútra.kísér.ba leló (ejtett tibeti) . nála van a szellemvilág kulcsa. köszönés ros hasanakor Léthé (görög) . csatlakozik.megragadás Lénaia (görög) .a gyakorlás világi útja laukika szamvjavahára (szanszkrit) . a Lévi törzs .a világi minőségek legfelső szintje Lava (szanszkrit) . a Holtak Urának kísérője las kji me long (írott tibeti) .Mosoly.Dionysos ünnep Gamélion hónapban (Athén) Lénard Jenő .a legbuzgóbbak számára len pa (ejtett tibeti) .Tettek Tükre a Holtak Uránál las kji rlung (írott tibeti) .imádkozni lejnolás (jiddis) . Kusa ikertestvére lavana (szanszkrit) .indiai írásfajta különleges mantrák jelölésére Lao ce (kínai) . a ráksaszák országa Lankávatára szútra (szanszkrit) .sz.jó esztendőre legyetek beírva.Öreg Mester.lustaság. Szent Péter. ahol Hanumán megtalálta Szítát. lantsza (szanszkrit) . sz. 1911-12).A szigetre lépés szútrája.e.Lanká/Srí Lanká (páli) . ájur véda lcags kju (írott tibeti) .jó karma Legba (vodu) .

Lhásza védőistennője. a test 5 őre. magas hely lha bsang (írott tibeti) . jelképe kék színű kéz Lhalhatori (ejtett tibeti) .kőhalom. ékszerei.boróka füstáldozat a helyi istennek (jüllha) Lhabab csörten (ejtett tibeti) .szahadzsánanda lhan cig skjes pa'i lha (írott tibeti) . isteni drágakő.Párducfejű.szerda. kéz. kivéve Áron és családja lha (ejtett tibeti. a 8-as csörten-csoport egyike lhag mthong (írott tibeti) .vipasjaná lha'i dbang po (írott tibeti) . írott tibeti) .titánok. déva.látomások tava Délnyugat-Tibetben lhan cig skjes pa'i dga1' ba (írott tibeti) . eszközei) lha ri (ejtett.Dévadatta lha szang (ejtett tibeti.a 28. kultuszhely lhun gjis grub oa'i rig 'dzin (írott tibeti) .Lhásza Lha sbjin (írott tibeti) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.női bódhiszattva.együttszületett tudás Lhásza (ejtett tibeti.tagjai. félistenek.sz. írott tibeti lha sa) . írott tibeti lha bsang) .amikor a holdnapban 2 napkelte van lhakang (ejtett tibeti) . írott tibeti) . az ő idejében került Tibet kapcsolatba buddhizmussal (i. tibeti király.imaterem lhakpa (ejtett tibeti. alkalmatlan nap. írott tibeti lhag pa) . írott tibeti lhag) . Dordzse Szempa kísérője lhato (ejtett.Tibet fővárosa Lhaszema (ejtett tibeti) . sötétzöld lhá ma jin (ejtett tibeti) .lha szang lha chen ljang nag gzig mgo ma (írott tibeti) .egy hegy helyi istene (jüllha) lha sa (írott tibeti) .Dévéndra lhak (ejtett tibeti. az istenek selyemruhája.Vémacsitra lha rdzas (írott tibeti) .a Nagy Tanító látogatása az Istenek Vilá-gában. víz.együttszületett isten lhan cig skjes pa'i ye shes/dag pa (írott tibeti) . bódhiszattva Lhámoj Lhaco (ejtett tibeti) . helyi istenség.az Önmagát Teremtő ismeretőrző lhun grub (írott tibeti) . Merkur.isteni bőség (ajándékkendő. közepére szólt rúdon imazászlókkal. a 8-féle lény (szde brgjad) egyike. akik a Szentély szolgálatát végzik. díszei. általában hágókon.aszura lha na jin gji thub pa thags bzang ris (írott tibeti) .anabhoga . aszura lha min (írott tibeti) . írott tibeti lha ri) . 333) Lhámo (ejtett tibeti) .fényes.

elvek tana. férfi nemi szerv. dalok a neotaoizmusban linga (szanszkrit) . jegy. a Konfuciusznak tulajdonított 5 klasszikus egyike li hszüeh (kínai) . jelleg. tűz. jelképe a tűz lángja. amely személyes). a neokonfucianizmus li si wu ai (kínai) . Siva jelkép. 502557). tanmátra). jellegzetesség. benső törvény.buddhista császár (uralkott i. manasz. bháva linga déha (szanszkrit) . nyár. metafizikai gondolkodásmód. statikus.gabonarosta lilá vigraha (szanszkrit) . Nap. és országát beolvasztotta Tibetbe liknon (görög) . az önmagában lévő dolgok világa.Szertartások feljegyzései. 635-730) Liang Vu ti (kínai) . a hinduizmusban a durvatest jelképe. jelzés.a Virát Purusa játéka lilá vigraha upászaná (szanszkrit) . belső test. a szánkhjában minden. színe a vörös. íze a keserű.Rinzai.jel. illendőség. az ábrázolásokon ez az egyik fő ismertetőjelük licscshaví .sz.halotti ima libúk (egyiptomi) .a dzsiva az anyagvilág káprázatától való szabadulás létfokozata.nép és állam Magadhától északra Ligmikja (ejtett tibeti) . az ő idejében ment Bódhidarma Kínába libera (vodu) .különbség . szatori ling pao (kínai) . Ádám első felesége lílonmukti (szanszkrit) . indríjáni. dél. később ezek egyik legerősebbike. szociális magatartás (ellentétben a jennel. tradíció. a pusztítás. a jógában a csitta. szertartások. ahamkára.sz. függőlegesen állított strucctollat viseltek a hajukban. a jelenségek mögötti transzcendens lényeg. az I csing egyik trigramja Li csing (kínai) .szent kincsek.elv és jelenség akadálytalansága.a kínai buddhizmus csungnansan ágának filozófusa (i.Zsang zsung utolsó királya.alkalom.li (kínai) . lángolás.az Önvaló tisztelete a dévák megtestesülésein keresztül Lilith (héber) .női démon. erkölcs.finomtest. Saiva purána. vidjá létfokozat Lin csi (kínai) . akit Szongcen Gampo megöletett. ami nem durva létező (buddhi. szerve a szív. szukmasaríra linga mátra (szanszkrit) .a Líbiai-sivatagban élő törzsek összefoglaló neve. jegye a madár. Li T'ung hüan filozófiája Li Tung hüan (kínai) .

rága Loco (vodu) . írott tibeti lo gsar) .Krakuccshanda Logana (szanszkrit) .gyökérloa. általában folyamat. a szentély őre Locsána (szanszkrit) . 2. hónap 29.egy guru Log dad szel (ejtett tibeti) .fordító lo gsar (írott tibeti) .fejloa. amely teljesen eltér a kezdettől. a fák megszemélyesítője.sz. szellem. írott tibeti klo) . 19351989) Lo szang Drak pe pal (ejtett tibeti) .gyermekloa. írott tibeti lo ca' ba) . infantilis viselkedésre kényszerít liu bo luo (kínai) .lo szár ló órája (kínai) .mohóság.11-13 lo pan (ejtett tibeti) . 3. írott tibeti blo grosz rin cshen) . napján lo tho (ejtett tibeti.páramitá jána liu sziang (kínai) .évkönyv loa (vodu) .tanulás lóbha (szanszkrit) .személy vagy közösség megszabadulásáról szóló tan. az Avatamszaka szútra tanítása livjatáb (héber) . az út (módszerek).természetfeletti lény.a loa megragadta loa racine (vodu) .fordítómester lo su (kínai) .6 jellemző (átfogó.a forgatag köztes léte lo (ejtett tibeti. kapzsiság. írott tibeti) . démon loa kêbé li (vodu) . a helyzet felmérése. a kiindulási alap. aki elsőként száll meg valakit.elme lo ca va (ejtett tibeti. a 4.pancsen láma (i.Congkapa eredeti neve lo szár (ejtett tibeti. egy család ősszelleme loa tête (vodu) .Szangje Csenma .újév a 12.tibeti fordítómester Lodö Rincsen (ejtett tibeti.Lo jel. a végső szint. egyedi.az első pancsen láma. a Drepung-kolostorban Jönten Gyaco. különböző.a karmikus következményeket hordozó finomtest Linto (vodu) .óriási tengeri szörny liziológia . 3 szintje: 1.a Buddha szeme. dalai láma oktatója Lo szang Csö ki Gyal cen (ejtett tibeti) . Jü császár a Lo-folyóból kiemelkedő teknős hátán látta meg. megszüntető).a növények istene. vágy. guédé. személyes védelmező lobdzsong (ejtett tibeti) . istennő Locsung (ejtett tibeti) . alkotó. azonos. me va Lo szang Csö gyen (ejtett tibeti) . de véges számú szintje van lkugs 'bjung srid pa'i bar do (írott tibeti) .linga saríra (szanszkrit) .

Virudhaka (dél). ahol az újrakeletkezések megvalósulhatnak lókájata (szanszkrit. Visnu-Zenit. a 27 holdistennő. Indra (Jama)-Dél.kolostor. a világvédő. félistenek /aszura kája/ színük a zöld.köznapi gyakorlat/fogalom.nagy szent lon ku (ejtett tibeti) . Szóma-Észak.égtáj-őrök: Agni (Nap)-Kelet (Zenit). Vaisrávana (észak).a világ. a fizikai világ.világfeletti tudat lókuttara márga (szanszkrit) .szambhogakája .világfeletti lókuttara bhávana márga (szanszkrit) . világi lókuttara (szanszkrit) . Viru paksa (nyugat).boldogságtest long (kínai) . pokollakók /niraja/ színük a fekete) lókanátha (szanszkrit) .nága longsz szku (írott tibeti) . a létforgatag lóka dhátu (szanszkrit triszáhaszra mahászáhaszra. Varuna-Nyugat.köznapi. a 6 vándorlény (istenek /dévaloka/ színük a fehér. lókaszamvritiszatja (szanszkrit) .cselekvés és gondolkodás a közösség érdekében lókavjavahára (szanszkrit) .a gyakorlás transzcendens útja lókuttara csitta (szanszkrit) . írott tibeti stong gsum gji stong chen po'i wdzig rten híi khams) . más felosztásban: Dhritirastra (kelet). konvencionálisan használt fogalmak.a világhoz tartozó.a világot őrző. írott tibeti dzig rten) . világi. a mennyei buddhák kultusza lólászana (szanszkrit) . állatok /tiraccsána joni/ színük a kék. az élőlények világa és ez a világ.hintázó-tartás (hatha jóga) Lómása (szanszkrit) .Logos (görög) .transzcendens út lókuttara váda (szanszkrit) .hindu materialista bölcseleti rendszer lókák (szanszkrit) . éhező szellemek /petti viszaja/ színük a vörös. kínai sun si lun si) . felszíni igazság lókaszangraha (szanszkrit) . de más rendszer is volt. mellette élt Bódhidarma lóka (szanszkrit.a hínajána mahászánghika irányzatának szektája. Brihaszpati-Nadír. köznapi tapasztalati/konvencionális igazság/fogalom lókija (szanszkrit) . az átlagemberek.3 világ-elem. a Buddha jelzője lokapála (szanszkrit) .létformák. emberek /manusszá/ színük a sárga.az ős Értelem Lojang (kínai) .

a 9. garuda és vízi sárkány lungompa (ejtett tibeti) . hátán kívánságteljesítő drágakő. írott tibeti rlung) .trung ltung ltung (írott tibeti) .sz. jang). nága). a testben a torokhoz kapcsolódik lus can gsum (írott tibeti) . az öreglyuk ltastangs kji phjag rgja (írott tibeti) .kormányösszekötő ltag pa'i bdzd sgo (írott tibeti) .lakhely Kapilavasztu mellett.datolyapálma levél (szukkotkor az ünnepi csokorban). jó íz illat nélkül. az Ötvennyolc Haragvó ellensúlya longsz szpjod rdzogsz pa'i szku (írott tibeti) . a föld alatti kék és fekete istenek (ld.luk luk (ejtett tibeti.abhútaparikalpa/bhranti luddzsatitiloko (szanszkrit) . dalai láma (i. a Konfuciusznak tulajdonított tulajdonított 4 klasszikus könyv (Szí Su) egyike lung (ejtett tibeti. állatövi jegy. káprázat.párbeszédek. délnyugat. sarkaiban tigris. imazászló-füzér.északi zöld tudáshordozó istenség. az indotibetiben a Kos csillagkép luláv (héber) .a háromféle sorsúak (hús-vér. kígyó-démon.állandóan összetevőire eső dolog lug (írott tibeti) . ismeri a Tórát.a zsidó naptár luan shi (kínai) .a látvány ismertetőjegye ltung (írott tibeti) .trung trung Lu (ejtett tibeti. föld. írott tibeti lug) .szöveghagyomány. írott tibeti klu) . elme test) .a tarkó ördögkapuja.a bön szerint a Nem teremtett Lény fehér fénysugarából keletkezett őstojásból kilépő ember. 1806-1815) Lunk Drub pai Rig dzin (ejtett tibeti) . hópárduc.longsz szku'i lha tshogsz bzhi bcu rtsa gnjisz (írott tibeti) .bárány.szambhóga kája lön sen (ejtett tibeti) . de nem úgy él Lumbiní-liget (szanszkrit) . Je mon. hírvivő szerzetes lungpi (ejtett tibeti) szarvasmarha bika Lungtok Gyaco (ejtett tibeti) . férfi jellegű (pho. a zászló közepén ló. a 8. itt született a Buddha lun (kínai) Abhidarma pitaka Lun Jü (kínai) .a Negyvenkét Gyönyörű isten.légzési módokkal elért szellemi vagy fizikai képesség lung ta (ejtett tibeti.futó. írott tibeti rlung rta) .Vidéha luáh ha sána (héber) .szélparipa. szél lung gom (ejtett tibeti) . tavakban és folyókban laknak lu phak po (ejtett tibeti) .

avidjá ma skyes dgra (írott tibeti) . a 8. méregkeverő. a mikosi körbejárása. a kami búcsúztatása). 3.Macsig Labdrön ma las thob pa'i rakta (írot tibeti) .(† i. . írott tibeti lusz) .démonnő. (egyiptomi) maswasa Ma cu (kínai) .méreg. rontásfajta mácévá (héber) .lü lü (ejtett tibeti. ld. írott tibeti ma gcsig lab szgron) . a világ rendje macandal (vodu) .a fegyelem iskolája. mátarí ma ni khor ló (ejtett tibeti) .lus 'phags po (írott tibeti) .imamalom ma rig pa (írott tibeti) . dicsőítés. Padampa Szamgye tanainak továbbfejlesztője mada (szanszkrit) . a szerzetesi szabályok értelmezése. varázsló (Macandal 1757-es lázadása után).a világ rendje maat (egyiptomi) . csan pátriárka.anya. önteltség. a nappal feláldozott állatok belső szerveinek esti égetése Jákob emlékére maat (egyiptomi) . a kami fogadása. biztonság szimbóluma.Vidéha lusz (írott tibeti) .rakta ma mo (ejtett.sinto rizs-szertartás általában ősszel (1. amit hátrahagyunk.önzés macsiai (japán) . bűnöző boszorkány csoport. 788). írott tibeti) . 2.tarisznya macuri (japán) . igazság.álló kőlap macoutte (vodu) .fűzfaág M ma (ejtett tibeti) .lugas a kertben Macsig Labdrön (ejtett tibeti. a stabilitás. köszönetmondás a kaminak macsa (japán) .Szambhala első Kulika királya.sz.esti ima. ő írta a Lugha Kálacsakra kommentárt mááriv (héber) . tisztelet a sintóban.Baszo Dóicu ma dake (japán) . a taoizmus Madonnája Ma cu Tao jin (kínai) . a test lü (kínai) .Adzsátaszatru Maadzsusríkírti (szanszkrit) .tanító asszony. szennyezett szenvedély.fennhéjázás.valami. amulett. a testi egészség energiája.zöld tea maccsharija (szanszkrit) .toll. a lélek visszavásárlása lygos (görög) . kínai buddhista iskola.óriás bambusz (Phyllostachys bambusoides) ma gcsig lab szgron (írott tibeti) .

mindenféle nézettől való mentesség (dristi súnja).protokolláris viselkedésű titokzatos hatalom Mademoiselle Dinclisin (vodu) . közbülső rész Madhja antavibhága (szanszkrit) . innen már nincs visszaesés alacsonyabb létfokozatba. alapítója Nágárdzsuna.u. fejlődési állapota. ahol elő-ször nőt temettek madárepiphania (görög) . a pradzsnyápáramita egyik irányzata. Nágárdzsuna műve madhjamápratipat (szanszkrit) .a dzsiva középső (emberi) létfokozata.sz. a megváltoztathatatlan. a kellős középen álló. vairágja). középút.aki a közbülső felfogást vallja. vagyis Isten. a para 2. a megváltoztathatatlan.vaisnava szent (i. aurea mediocritas (arany középút). mindenféle nézettől való mentesség (dristi súnja).alko-hol Madame Brigitte (vodu) . alapítója Nágárdzsuna (i. mind az anyagi világtól madhja (szanszkrit) . más néven ürességet vallók (szúnjatávádin). a kellős középen álló.kreolul törve beszélő titokzatos hatalom Madhávácsárja (szanszkrit) . avidjá létfokozat madhjamaka (szanszkrit.egy isten megjelenése madár alakban Mademoiselle Brigitte (vodu) . mahájána jógácsára szútra. közepes (pl. a dogmatikus szélsőségektől mentes felfogás. a Védákról szóló tanítása tiszta dualizmus (dvaitá dvaita váda). praszán-gika) Madhjamaka sásztra (szanszkrit) .A középút tana.A véglet és közép kifejtése. középső út mádhjamika (szanszkrit) . 1239-1319). Maitréjanátha műve madhjama (szanszkrit) . a megkülön-böztető fogalmi gondolkodással létrehozott tételek hamisak.Maman Brigitte Mademoiselle Chalotte (vodu) .közép. közbülső. mahájána jógácsára szútra. bármiféle nézettől mentesség. ellenvéleményt nem tűrő szélsőségektől mentes gondolkodás. olyan temetők szelleme. aki személy különbözik mind a személyektől.egy guédé. önlétnélküliséget vallók (nihszvabhá vavádin). közbülső. 200 körül).középút.középút. ejtett tibeti uma) . ellenvéleményt nem . a dogmatikus szélsőségektől mentes felfogás. 2 aliskolája van (szvátantrika/szautrántika szvátantrika. jógácsára szvátantrika/.

édes.démon. 1238-1317).csontvelő és idegszövet.e. ájur véda Madzsdzshima nikája (szanszkrit) .Madra királyának lánya.Mézesfalat szútra (Tripitaka Szútrapitaka) madhuparka (szanszkrit) . a szélsőségek kerülése Maddzshima-nikája (páli) . Visnu Hajagríva alakjában megölte őket. Brahmá szútra kommentár.Madhu démon lesújtója. a nemes nyolcas ösvény. jógácsára szvátantrika/. teisztikus vaisnava. Kajtabhával ellopták a Brahmából kiáradó Védákat. itt végezték el a buddhista iratok első rendezését i. 152 szútra maddzshima patipadá/maddzsima páda (szanszkrit) . a mai Bihár állam területén a Gangesztől délre. megkülönböztető fogalmi gondolkodással létrehozott tételek hamisak. fejlődési állapota.kedvező dolgok felajánlása a múrtinak madhur (szanszkrit) . társával. ájur véda Madhuszúdana (szanszkrit) . mestere Acsjutapréksa.prákrit. páli kánon. 247-ben mágadhí (páli) .az első kő a vízmedencéhez vezető úton a kertben mae vare (japán) . praszángika) Madhu (szanszkrit) . Nakula és Szahadéva anyja maddzsa (szanszkrit) . műve: Anuvakhjájana.bor Madra (szanszkrit) .advaita védánta iskola alapítója (i. A közép(hosszú) gyűjtemény mae isi (japán) .A közép(hosszú) gyűjtemény (Tripi-taka). másik neve Ánandatírtha madja (szanszkrit) . Magadha nyelve .sz. 2 aliskolája van (szvátantrika /szautrántika szvátantrika.tűrő szélsőségektől mentes gondolkodás.férfi szerepet játszó geikók kacurája Magadha rádzsaság (szanszkrit) Észak-India legjelentősebb ókori állama. Pándu felesége. Krisna egyik neve Madhva (szanszkrit) .Tipitaka. a Buddha közvetlen tanítványainak feljegyzései. a Buddha megvilágosodásának helye. a tavasz istene Madhu pindika szutta (páli) . bármiféle nézettől mentesség. a Buddha korában fővárosa Rádzsagriha volt (páli Rádzsagaha). a para 2.egy ország Mádrí (szanszkrit) .középút. a Buddha tanítása.

sokkal gyorsabban és olcsóbban. a jelentős óind államok (i. ösvény. levegő 'mozgás'). bhúta. a Buddha bőrének színe a szamádhiban mágha (szanszkrit) . majd a kialakult szerkezetet turai mészkővel borították. a megvilágosodás 4 fokozata (szótápanna. anyag.11 szamszkára a tudatosságban mahá bhúta (szanszkrit) . a duhkha megszüntetéséhez vezető út. arahá).nagy idő. déva. templom Bodh Gajában. Ormuzd és Ahrimán szimbóluma magga (szanszkrit) út. a tökéletes élet (Brahmá.nagy elemek.hatalmas magén dávid (héber) . mint az Óbirodalom idején. évezred) mahá jadzsna (szanszkrit) . az idő teljessége .nagy szellemi állapot. monarchikus birodal-mak. 1. a 4 nagy létező (föld 'szilárdság'.vagy vándorprédikátor maggura (szanszkrit) . a szamádhi a hatha jógában.vendég.Dávid pajzs.magának Brahmának a szintje a forma-világban mahá darsana dnyána (szanszkrit. víz 'kohézió'. fizikai forma mahá bódhi (páli) . pitri. átélés a laja jógában.a középbirodalmi piramisok jellegzetes építési technikája: sugarasan felhúzott mészkő váz alkotta rekeszeket töltöttek fel homokkal. hexagram. szamádhi mahá bhúmika dharma (szanszkrit) . a megvilágosodás helyén (régebbi neve Uruvéla) mahá brahmánah (szanszkrit) .hindu január magházas technika (egyiptomi) .a nagy tökéletes tükörszerű bölcsesség.nagy ország/nép. anágámí.a legmagasabb ösvény maggid (héber) . márga maggacsitta (szanszkrit) . nyerstéglával.e. szakadágámí.ösvénytudat. kínai da yuan jing zhi) . impozáns látványt nyújtó nagy piramisok épültek így. magasztos mahá bháva (szanszkrit) .nagy áldozat. tűz 'hőmérséklet'.nagy megvilágosodás.magat (szanszkrit) . a buddhává válás. nri) mahá kála (szanszkrit) .nagy. sziklákkal. a 4 bölcsesség egyike mahá dzsana pada (szanszkrit) . de sokkal rosszabbul állták az idő romboló hatását mahá (szanszkrit) .halfajta. a tudat egyetlen formához sem kötődik maggámagga (szanszkrit) .

nagy megvilágosodás lényegű.nagyon forró pokol mahá tattva (szanszkrit) . terjedelme 18 könyv. egy buddhavilág egymilliárd világ mahá szattva bódhiszattva (szanszkrit) . sz. az ilyen dolgok nem kielégítőek (duhkha).A nagy elemzés (Bhikkhu vibhanga. a kialvás (nirvána) a békesség mahá muni (szanszkrit) . egyik fejezete a Bhagavad Gítá Mahábhásja (szanszkrit) szanszkrit nyelvkönyv.Visnu egyik alakja. a feltételtől függő dolgok nem állnak fenn tartósan. udgátar és atharvan munkáját felügyelő hindu főpap mahá száhaszra lóka dhátu (szanszkrit. eredendő öntudat Mahá vibhanga (szanszkrit) . A szerzetesfivérek kötelezettségeinek elemzése) (Tripitaka) Mahá Visnu (szanszkrit) . Patandzsali (?) műve .nagy alapelv.e. értelem.nagy feloldódás a laja jógában.a mula. aki ki. 2. 4 pecsét: 1.a Nagy Bölcs. írott tibeti 'phjag chen) .tökéletes boldogság mahá szukha kája (szanszkrit) . nagy lény. a saktizmusban a 3 test kiegészítéseként mahá szukha vadzsra szattva (szanszkrit) . az indiaiak szerint az ütközet i.) mahá tápana (szanszkrit) .e.magasztos vágy test. nagy-szellemű mahá szukha (szanszkrit) .) mahá ritvidzs (szanszkrit) .-ban véglegesítették.mahá kalpa (szanszkrit) . ezer közepesből áll. 4. Rágarádzsa bídzsája Mahá tanhá szankhaja szutta (páli) . szamádhi Maha mudra (szanszkrit. 4. a megtapasztalható események (dharma) nélkülözik a lelket és az ént. a Buddha jelzője Mahá nárájana upanisad (szanszkrit) . legendás szerzője Vjásza.nagy pecséttartás (hatha jóga). 3102. kínai da qian shi jie) nagy világegyetem. 100 ezer versszak.a bháratákról szóló nagy. 3. február 8án kezdődött.a hótar. adhvarju.és belégzésével teremti és pusztítja el az univerzumokat (másik névformája: Kárano-dakasájí Visnu) mahábandha (szanszkrit) .a fennkölt vágy gyémánt természete. az i.a Jadzsur véda része Mahá Ráhulováda szutta (páli) . az uddjána és a dzsalamdhara bandha végzése egyszerre (hatha jóga) Mahábhárata (szanszkrit) .A nagyobbik vágykioltás szutta (Tripitaka Szútrapitaka 38.A Ráhula oktatása szutta (Tripitaka Szútrapitaka 62.80 antara kalpa mahá laja (szanszkrit) . indiai eposz.

tűz. inkább a megérzésre és az átélésre épül.nyolcvan kalpa (üresség. tibeti) . írott tibet mgon po nag po) . dvápara. 4 elem (föld. északi ága Mahájána szútra alamkára (szanszkrit) .nagy jármű.nagy világkorszak (krita.szerzetesi szabályzat a mahájánában mahájuga (szanszkrit) .magasztos mahaggatálambanáni (szanszkrit) . káli).nagy együttérzés. írott tibeti 'bjung ba chen po) nagy létező. színe vörös. Csenrézi egyik megjelenése Mahákála Mgon dkar dharmapála (szanszkrit. víz. váhanája oroszlán. a buddhaguna 7.nagyisten. mahájána jógácsára szútra. a buddhizmus tibeti irányzata. fennállás. egy buddha erre gondol: „kit szelídíthetnék meg.Fekete Úr. Maitréjanátha műve mahájánánudzsájin (szanszkrit) . pusztulás) Mahákaphina (szanszkrit) . alapvető tényező a tér és a fény mahájána (szanszkrit. erede-te a sztúpakultusz: Buddha ereklyéit 8 sztúpában helyezték el. a törvényt oltalmazó Mahákála dharmapála (szanszkrit) . a Sátrak védelmezője. kék.mahájána-követő mahájánaszampaszthita (szanszkrit) .000 istenév = 4. csoportja Mahákarunika (szanszkrit.mahábhúta (szanszkrit. őselem. származtatottak mahájána (szanszkrit) . szél) és a fény. akik felszállhattak a kocsira.a Fehér úr tanvédő isten.nagy kocsi.A nagy út szútráinak gyöngy-füzére.arhat a Buddha közelében mahákaruná (szanszkrit) . 12. Mahákála egyik formája mahákalpa (szanszkrit) .320. és indíthatnék el a tökéletes tudás helyes útján?”.a mahájánában elindult. írott tibeti jo be thugs rdzse . az eszme Mahádéva (szanszkrit) . de nem vezethettek Mahájánaszangraha (szanszkrit) . ezt Asóka tovább osztotta. írott tibeti theg pa cshen po) . a buddhizmus későbbi. számos formája lehet. Aszanga műve mahájánavinaja (szanszkrit) .000 földi év Mahákála (szanszkrit. treta.A nagy út összefoglalása. fehér. vagyis a nők. a Nagy fekete tanvédő isten.a bölcsesség bódhiszattvája. mintsem a tudásra és a tapasztalatra.a tudat közvetett módon tapasztalható tárgyai. mahájána-jógácsára szútra. teremtés. Siva egyik mellékneve mahaggata (szanszkrit) .

6 Saiva: Matszja. Vámana) és 18 Upapurána.Világvége.egy kolostor vezetője Mahánáma (szanszkrit) . sz. az utolsó szakja rádzsa (†? i.ban Mahápanycsaraksá (szanszkrit) . 485).chen po) . hideg pokol Mahápadzsápati (szanszkrit) . stb. a Brahman éjszakája Mahápurána (szanszkrit) . aki nevelte anyja halála után Mahápandita Dípankarasrídnyána (szanszkrit) . 1039). Agni.nagy erejű isteni lény mahánájaka (szanszkrit) . Linga. Siva. női arhat Maháprádzsnyápáramitá (szanszkrit) a mahájána buddhizmus fő mű-ve Mahápralaja (szanszkrit) .indiai tanító Tibetben az (érkezett i. Szkanda. arhat a Buddha közelében Mahákátjájána (szanszkrit) .a Rádzsagriha-i zsinat vezetője. mahápurusa (szanszkrit) . Kúrma. Váraha. a katampa iskola alapítója Mahápandita Gajadhára (szanszkrit) .a keleti világrész buddhája mahámudrá (szanszkrit.arhat a Buddha közelében Maháméru buddha (szanszkrit) . egy buddha) . 9. írott tibeti phjag rgja cshen po) .arhat a Buddha közelében Mahámája (szanszkrit) .3 x 6 purána (6 Vaisnava: Visnu. kolduló apáca. Padma. Brahmá-vaivarta.a panycsavaggíják közül az egyik.a Buddha nagynénje.a Buddha anyja. Vászabha apja mahápadma (szanszkrit) . Náradíja. 6 Brahmá: Brahmá.sz.a nyugati világrész buddhája Máhapradzsapáti (szanszkrit) . Márkandéja. a Nagy Irgalmú Úr. aki 7 nappal a Buddha születése után meghalt mahámámsza (szanszkrit) .halotti szertartásokat végző hindu pap Maháprábha buddha (szanszkrit) . kínai danuojianna) .sz. Bhavisja.nagy lény (pl.nagy pecsét mahánagna (szanszkrit. Bhágavata.arhat a Buddha közelében Mahákauszthila (szanszkrit) .az 5 nagy védelmező varázslóistennő mahápatra (szanszkrit) .emberhús Mahámaudgaljajána (szanszkrit) . Brahmánda. Garuda.Igen Együtt Érző Társ.kasmíri filozófus az i.Köncsog Gyelpo másik neve Mahápandita Szakjasrí (szanszkrit) . az evolúció vége.lótuszszerűen tágra széthasadó.a Buddha nevelőanyja.e. Avalókitésvara Mahákasjapa (szanszkrit) .

Siva-ünnep február újholdjakor Mahásristhi (szanszkrit) .A nagyobbik Szaccsaka szútra (Tripitaka Szútrapitaka 36.Asóka fia (öccse?).Nagy Hős.e. kibontakozatlan. kínai Ce cai .sz.A szárafáról vett hasonlat nagyobbik szútrája (Tripitaka Szútrapitaka 29. 1.Köncsog Gyelpo másik neve Mahásziddhi (szanszkrit) . a szílák betartása Mahéndra (szanszkrit) . a másik a Dzsina (győztes) Mahávjutpatti (szanszkrit) .) mahat (szanszkrit) . az egyházszakadás után ide tartozott a legtöbb hínajána buddhista Mahászáropama szutta (páli) .) Mahásziddha Vairupa (szanszkrit) . A nagy rész Mahávairocsana szútra (szanszkrit) .nagy fogadalom. Nagy Indra Mahésvara (szanszkrit. a Vinaja egyik iskolája. Padmaszambhava fordí-tása (18 könyv) Mahászthámaprápta (szanszkrit) .Teremtés. aham brahmászmi. értelem.) Mahávagga (páli) . az utolsó dzsainista thirtankara.bódhiszattva Mahászunnyatá szutta (páli) .szanszkrit-tibeti szakszótár mahávrata (szanszkrit) .a singon-szekta könyve.a Nagy Titok Gyémántkereke. i.A nagyobbik Szakuludáji szútra (Tripi-taka Szútrapitaka 76. meghalt kb. Padmaszambhava fordítása maháráurana (szanszkrit) .a dob fája (Ochroma pyramidalis Cav. szánkhja. i.Nagyerdő.Tipitaka. pradnyánam brahmá) Mahávana (szanszkrit) . században.mahápurusa laksana (szanszkrit) .a Vinaja egyik iskolája mahászanghika (szanszkrit) . aki a théravádin kánont Ceylonba vitte az i.nagy sírás-rívás.nagy király Mahárahaszja vadzsrajána csakra (szanszkrit) . egy hindu csoport vezető papja mahaudème (vodu) . forró pokol Mahásivarátri (szanszkrit) . a Brahman nappala Mahászaccsaka szutta (páli) .a buddha 32 nagy szépségjegye mahárádzsa (szanszkrit) . Vardhamána első felvett neve.a nagy közösség tagjai.Hatalmas Eredmény. ajam átma brahmá.alapelem. a Tornyos Csarnok-áráma Vészálí mellett Mahávíra (szanszkrit) . 527-ban. írott tibeti dbang phjug chen po.nagy mondások (tat tvam aszi.) mahászammata (szanszkrit) .A megüresedés nagyobbik szútrája (Tripitaka Szútrapitaka 122.) Mahászahaszrapramardiní (szanszkrit) . 700 körül fordították le kínaira mahávákja (szanszkrit) .e.az Ezret legyőző nagy varázs-lóistennő. az 5 nagy védelmező egyike Mahászakuludáji szutta (páli) .

jóság. ciklus. az érzékelhető világ káprázata. a Buddha anyja májáváda (szanszkrit) . Sankara majl (jiddis) .szeretetre méltó.-5. fejedelmi asszony mahút (szanszkrit) .Mahisa démon elpusztítója.) Buddha.a Lakhely ura. valakinek a személyes védelmezője maithuna . a Himalája fia Maja (szanszkrit) . szóban. 250).táncfajta Mahinda (szanszkrit) . a Buddha egyik előző meg-testesülésének tartják a buddhisták mahi (vodu) .közösülés. kínai Mi lo) bódhi-szattva. a szeretettel teljes. Legba maît' caye (vodu) . a bráhmanák szerint tőle ered a világ. káprázat.nem-ez/az. tantrikus szexuális rítus Maître Carrefour (vodu) .mohél Majmuni Mózes (héber) .visszatérés.tien) . a tudás ura.sz. gésajelölt Maimakterión (görög) .jógácsára filozófus az i. írott tibeti bjams pa. páli nyelven Mahisászura Mardiní (szanszkrit) .Asóka fia.elefántvezető mahzor (héber) .hegy.az aszurák építőmestere májá (szanszkrit) . páli mettá) . szennyezett szenvedély. érzékcsalódás. a jövendő (5.a Keresztutak ura. a Buddha anyja Májádéví (szanszkrit) . barátság.sz. hónap Maît' bitation (vodu) . filozófus . szerető kedvesség Maitrí upanisad (szanszkrit) . páli Arija Mettejja. Siva egyik mellékneve.(i.e.illuzionizmus. amíg azonosnak érezzük a prakritit és a purusát. Durgá mahisí (szanszkrit) . 4.Hatalmas úr. században Maitréjí (szanszkrit) . felebaráti szeretet az azonosság érzésével. illúzió. csalás. 1135-1204) orvos. Jádzsnyavalkja egyik felesége maitrí (szanszkrit. Árja (szanszkrit.családfő maî'tête loa (vodu) . együttérzés.szexuális egyesülés Maiunáka (szanszkrit) .bivalytehén.az 5.fej-úr-loa. elterjesztette a buddhizmust Srí Lankán (i.a Jadzsur véda része maitunja (szanszkrit) . varázslat. Dordzse Szempa kísérője Maitréjanátha (szanszkrit) . Nagyhatalmú úr. Legba Maitréja. ünnepi imakönyvek sorozata maiko (japán) . csalárd-ság.a tánc asszonya.Szépséges Istennő.

az Indus torkolatától nyugatra fekvő terület mal 'bjor sojod pa'i dbu ma rang rgjud pa (írott tibeti) . füzér. koszorú. ksatrija törzs. énnel töltöttség. az ízlelés ura máládhárin (szanszkrit) .füzér-tartás (hatha jóga) Málava (szanszkrit) .jógácsára szvátantrika mal kadi (vodu) .túláradóan boldog (az istenek) makio (japán) .születésház mamszadhatu (szanszkrit) .upadésa mána (írott tibeti nga rgjal) .női buddha. Ratnaszambhava kísérője malenolás (jiddis) .önmaga mamakára (szanszkrit) .szellemi tevékenységből származó táplálék . Varuna hordozója.küzdő. szamojadzsanáni. a víz természetének tiszta transzcendens eleme. büszkeség. béklyó.a tittha ádzsívika iskola vezetője.pávatoll legyező majúrászana (szanszkrit) . ejtett tibeti) . ajanamsza makarászana (szanszkrit) .olvasó.ráksasza.15-17 majúra vídzsaní (szanszkrit) .papnő mammiszi (egyiptomi) .élősködő kúszónövény mam pa (írott tibeti) . a bak csillagkép. shalabhászana makaros (görög) . virágfüzért tartó málászana (szanszkrit) .krokodilszörny.majom órája (kínai) .a jaksák egyik szintje.ákára mam rtog (írott tibeti) .anyagcsere végtermékek.krokodil-tartás (hatha jóga).ráksasza.díszítmények. csalás. női bódhiszattva.körülmetélés. Szukésa fia malla (szanszkrit) . Szukésa fia Máljaván (szanszkrit) .az enyém képzete Mamakí (szanszkrit.papnő mambo (vodu) .egy ország Maléma (ejtett tibeti) .hallucináció zazen közben Makkhali Gószála (szanszkrit) . gőg. városuk Pává málu (szanszkrit) .vikalpa mama/attanija (szanszkrit) . ájur véda mála (szanszkrit) .önteltség. felvétel a szövetségbe Máli (szanszkrit( .epilepszia mala (szanszkrit) . az öt erős méreg egyike manahszanycstanáhára (szanszkrit) . a 8.izomszövet.páva-tartás (hatha jóga) Makara (szanszkrit) . ájur véda man ngag (írott tibeti) . a test rendszerében a testnedvek maman loa (vodu) . amely nem fér össze a buddhizmussal Makrán (szanszkrit) .

gőg mánatta (páli) . sz.gondolkozás és megbeszélés útján elért tu-dás manasiki (japán) .a belső szellemi világ tudata manasz (szanszkrit) . mentális tevékenysége: manonivésapravartak manaszkára. ájur véda Mandákiní (szanszkrit) . 4 kozmológikus kör: űrkör.mánamannyaná (szanszkrit) .figyelem. aviccsinnapravartak manaszkára. viccshinnapravartak manasz-kára. disznó). Amóg-havadzsra. a szellem belső szerve.idegközpont a köldök és a szív között mánaszika (szanszkrit) .a bhikkuní időleges lefokozása. szélkör.Padmaszambhava egyik női kísérője Mandaví (szanszkrit) . Amitábha. álambana pratjaja mánaszcsakra (szanszkrit) . ájur véda mánátimána (szanszkrit) . eredetileg korong agyagos iszapból (elkészítése: Viszuddhi Magga).folyó a Csitrakúta hegynél mandala (szanszkrit. felesége Bháratí Mandarava . Ratnaszambhava. pokollakók). festmény épület. vízkör (mindegyik 4 részes).tevékenység. a gondolatok leküzdése mánaszikára (szanszkrit) .mandala-tartás (hatha jóga) Mandana Misra (szanszkrit) .mimánszaka mester (i. állatok.).kör/négyzet alakú rajz. burka a manomaja kósa.sz. az anyagvilág visszatükröző-dése. elme. a gondolati tényezők összekapcsolása manaszkára (szanszkrit) . fémkör. kísértetek. a kör szélén az ok-okozati összefüggések (bhava csakra. kígyó. démonok.önteltségből eredő képzet manana (szanszkrit) . burok.egy mantra elgondolása hang nélkül (még: vácsanika.elmegyógyászat. 6 körszeletben a létformák (istenek. az elme 4. Szurésvara néven Sankara tanítványa.a negyedik buddhista zsinat 1871-ben mandalászana (szanszkrit) . Bharata felesége . a kozmosz spirituális összefüggéseit fejezi ki mandalabuddha-elem (szanszkrit) .a félig emésztett étel végterméke. írott tibeti dkjil 'khor) . upámsu) mánaszika tapasz (szanszkrit) az elme. misztikus diagram.Dzsanaka lánya. gondol-kodás. amelyek a meditációt segítik (Vairocsana. elmeműködés.egyéni tudat. Aksóbhja) Mandalaj (szanszkrit . elkülönítése mandagni (szanszkrit) .a májá felismerése. 8. a szellemi fejlődés második foka manana dnyána (szanszkrit) .öntelt büszkeség. ájatanapravartak manaszkára manaszroga csikitsza (szanszkrit) .a szkandhák szimbólumai. emberek. a tudat aktív oldala. amely a buddhista tanítást magyarázza: középen a 3 méreg (galamb. nidána).

mandir (szanszkrit) az ima háza, hindu templom Mandódari (szanszkrit) - ráksaszí, Máljaván lánya, Rávana felesége mandúkászana (szanszkrit) béka-tartás (hatha jóga) Mándúkja upanisad (szanszkrit) - A Beka fiainak titkos tanítása, az Atharva véda része Mandzsughósa buddha (szanszkrit) - a keleti világrész buddhája Mandzsughósa dhjánibódhiszattva (szanszkrit) - Széphangú elmélkedő dhjánibódhiszattva Mandzsusrí (szanszkrit) - az igazság ura, a bölcsesség és a transzcen-dentális tudás bódhiszattvája, az asztrológia védelmezője Manethón királylistája (egyiptomi) - Manethón az i.e. 3. században élt görög történetíró, aki I. Ptolemaiosz Szótér megbízására megírta a fáraókori Egyiptom történetét és kidolgozta királyainak sorrendjét, az általa felállított sorrend már több helyen megingott, de műve mindenképpen sok segítséget nyújtott a történészeknek, tőle származik az egyiptomi uralkodók felosztása 30 dinasztiára, ez a torinói lista mangala (szanszkrit) boldogságot hozó rítus gyermekeknél, szerencsejel Mangala vár (szanszkrit) - a kedd hindu istene, a Mars, jelképe a háromszög, hordozója kos vagy szekér mángalja laksana (szanszkrit) a buddha talpán lévő 108 szerencsejegy manger dyo (vodu) - felszentelési rítusok során felajánlott adomány manger guinin (vodu) - a rada loáknak felajánlott ételek manger loa (vodu) - loa-lakoma, a vodu szertartás manger manassa (vodu) - évente egyszeri áldozat az élő vagy halott ikrekért (háromkirályok napján vagy nagyszombaton vagy karácsonykor) manger morts (vodu) - halottak lakomája manger yam (vodu) - jamszgyökér-evés mánhágim (héber) - vezetők a hitközségben mani (ejtett tibeti) - kövekből rakott fal, mindegyik kőre ráírták/vésték az om mani padme húm szöveget Manimán (szanszkrit) - jaksa, Kuvéra szolgája Manipadmá (szanszkrit) - királynő, az om mani padme húm mantra ere-dete jelentésváltozással Manipur (szanszkrit) - egy ország manipúra csakra (szanszkrit) - erőközpont (pítha) a köldök magasságá-ban manizmus - ősök kultusza

manman (vodu) - adjountò mano (szanszkrit) - értelem manó szanycsétaná (páli) értelmi tevékenység, összekapcsolódás közvetítővel, a manasz tevékenysége az indríják összefűzésére, a 3 áhára; karma mano vidnyána vidnyapti (szanszkrit) - az elme-tudás tudomása manoájatana (szanszkrit) - a szellemi egymásra hatás mezeje Manódhara (szanszkrit) - a Buddha harmadik felesége manodhátu (szanszkrit) - szellemi alkotóelem manodnyarúpa (szanszkrit) - kellemes formák manodzsalpa (szanszkrit) - gondolat-beszéd manokarmabídzsa (szanszkrit) - a legmaradandóbb szellemi karma manómaja kósa (szanszkrit) - az érzelmek, az én szellemi alakja, az elme burka, a felfogott dolgok kapcsolatba hozása, a dzsiva egyik burka manonivésa pravartak manaszkára (szanszkrit) - az elme 1. mentális tevékenysége, az elme behatol a tárgyba manónmaní (szanszkrit) - tudatosság nélküli tudat manóváha/manóvahiní (szanszkrit) - az elme csatornája manovidnyána (szanszkrit) - az összefogó elme-tudatosság, a 8. tudatos-ság, ami összefoglalja az 5 érzéki tudatot mantabhání (páli) bölcs beszédű, varázslónő, szertartásvezető manteion (görög) - jósszentély mantelli (jiddis) - möil Manthána (szanszkrit) - az egyik sziddha Manthara (szanszkrit) - hegy, az ősóceán köpülőrúdja Manthará (szanszkrit) - Kaikéjí szolgálója mantiké (görög) - a jóslás tudománya mantra (szanszkrit, írott tibeti szngagsz) - a gondolat eszköze, varázsige, szent szavak, mondások, amelyek ismétlése bizonyos hatást fejt ki, az elme (manasz) megszabadítása, gnóma; kiejtése: vácsanika, upámsu, mánaszika mantra jána (szanszkrit) - mahájána irányzat a titkos tanítások oldala, vadzsrájána mantra jóga (szanszkrit) - jóga mágikus erejű szavak útján, gyakorlatai: bhakti, suddhi, ászana, panycsa szévana, ácsára, dháramá, divja désa szévana, prána krijá, mudrá, tarpana, havana, bali, jága, dzsapa, dhjá-na, szamádhi mantra kritá (szanszkrit) - a mantrák eredményezte mágikus erő

mantra naja (szanszkrit) - a tökéletesség elérése misztikus formulák segítségével mantra sásztra (szanszkrit) - okkult nyelvtudomány mantra/dháraní (szanszkrit, írott tibeti gsang sngags/gzungs) - titkos szavak Manu (szanszkrit) - a Manvantara korszakok szellemi urakodója manu (szanszkrit) - az első ember, egy régi törvényhozó, de általában egyes korszakok törvényhozói, egy manvantara időszakig el, egy kalpában 14 manu születik, ezek: Szvajambhuva, Szvarocsisa, Utta-ma, Tamasza, Radzsvata, Csaksusa, Vajvaszvata, Szávarni, Daksa Szávarni, Brahmá Szávarni, Dharma Szávarni, Rudra Szávarni, Déva Szávarni, Indra Szávarni manusa (írott tibeti mi) - ember, a rúpá rúpa bhúmi egyik csoportja, 12 fajta a 4 földrészen és 8 alföldrészen mánusi buddha (szanszkrit) - emberi buddha, a déli buddhizmusban manusja pudgala (szanszkrit) - az ember személye manusjakula (szanszkrit) - emberi család Manuszmriti (szanszkrit) - Manu törvénykönyve manusszá (szanszkrit) - az emberi világ manvantara (szanszkrit) - az az időszak egy kalpában, amíg egy manu él Manvantara (szanszkrit) - egy-egy manu uralkodási ideje Manzan (japán) - zen mester Manydzsusrí (szanszkrit, írott tibeti 'jam dpal) - a Szelíd Dicsőségű, a bölcsesség bódhiszattvája, a misztikus tudás, a legfőbb ismeretek megtestesítője, az asztrológia megalapítója, inkarnációja Padmaszambhava és Congkapa, székhelye a Vutajsan hegy, jelképe a lángoló kard mannyaná (szanszkrit) - a 3 képzet (tanyhá, mána, ditthi), felfogás, a tárgy téves megragadása mapou (vodu) - gyapjúfa mappo (japán) - a buddhista törvények megszűnésének, a világ végének korszaka mar me mdzad (írott tibeti) - Atísa Dípankarasrídnyána Mára (szanszkrit, ejtett tibeti düd, írott tibeti bdud) - Halál, a Gonosz, a Buddha megkísértője, a Sátán, aki erővel és fondorlattal több ízben megpróbálta a Hőst letéríteni a megvilágosodás útjáról, amikor elérte a megvilágosodást, a Gonosz megpróbálta megakadályozni a Tan kerekének megforgatását, hogy más élőlények is a megszabadulás ösvényére

léphessenek, az idős, beteg Buddhát igyekezett rávenni, hogy mielőbb lépjen a teljes nirvánába; lányai Tanhá (vágy), Rati (gyönyör), Arati (elégedetlenség) maranam (páli) - meghalás maranaszati (páli) - elmélkedés a halál fölött marassa (vodu) - élő és halott ikrek marassa bois (vodu) - erdei ikrek márga (szanszkrit) - ösvény (karma, bhakti, dnyána, jóga), út, 8 evilági ösvény, az evilágit meghaladó ösvény, a bódhi paksika dharma 8 része a 37-ből márga dnyána (szanszkrit) - az út tudása (út /márga/, alkalmasság /njája/, teljesítés /pratpad/, megszabadítás/) márga sírsa (szanszkrit) - téli, hindu hónap, november vége-december eleje márga szatja (szanszkrit) - a szenvedés megszüntetéséhez vezető út igaz-sága Mariammá (szanszkrit) - a himlő istennője Marícsi (szanszkrit) - démon, szélisten, Brahmá egyik fia, Kásjapa apja, aranyszínű őz formájában elcsalta Rámát, a marutok vezére marícsjászana (szanszkrit) - Marícsi-tartás (hatha jóga) Marinette nois chèche (vodu) - a rossznak elkötelezett női ördög, végrehajtja Kita terveit marjada (szanszkrit) - a hindu templom körüli legkülső, 5. fal Márkandéja (szanszkrit) - Brahmá purána, egy risi maror (héber) - keserűfű (széder este) Marpa (szanszkrit, ejtett tibeti, írott tibeti chos kji blo gros) - indiai fordító (i.sz. 1012-1096), az első tibeti buddhista mester, mesterei Náropa és Maitrípa, tanítványa Dzsecün Milarépa, iskolájuk a kar-gyüpa Marpo (ejtett tibeti) - indiai tantrikus tévtanító marranus/marrano (spanyol) - rejtvezsidó (marrano = disznó), tettetett kitérők (konvertiták) marré paquette (vodu) - telihold idején végzett szertartás talizmánok készítésére martjámartja (szanszkrit) - egyszerre halandó és halhatatlan teljesség maru obi (japán) - 4 m hosszú és 70 cm széles öv, amit a háton négyzetesen megkötve hordanak marutok (szanszkrit) - szélistenek mascort (vodu) - táncfajta másgiáh (héber) - a kóserság ellenőre Másiáh (héber) - Messiás, felkent

masisi (vodu) - homoszexuális maskónesz (jiddis) - zálog maswasa/ma (egyiptomi) - az egyik legerősebb líbiai törzs, akik I. Széthi idején jelentek meg a tjemehuk (egy másik, déli líbiai törzs) földjén, vízszintesen betűzött strucctollat viseltek a hajukban, erről ismerhetők fel az ábrázolásokon, további névalakjaik még: masuasu, meswes, stb. masza (szanszkrit) - hús, ájur véda mászoréta (héber) - hagyományozó masztaba (egyiptomi) - előkelő személy sírja, amely felépítménye alakja miatt kapta ezt a nevet (arab „pad”), az archaikus kortól az első átmeneti kor gyakran királyok is temetkeztek masztabába mátá (szanszkrit) - anya, Durgá Mataemon Munenori, Jagjú (japán) - Az életet adó kard (Heiho kaden-só) (1632) írója Mátali (szanszkrit) - Indra kocsihajtója, az isteni hírnök mátán beszéter (héber) - cedáká persely matápitu upatthanam (szanszkrit) - az apa és anya segítése mátarí (szanszkrit, ejtett tibeti ma mo) - démonnő mátha (szanszkrit) - kolostor Mathura (szanszkrit) - város Uttar Pradesh államban, itt testesült meg Visnu körülbelül 5 ezer évvel ezelőtt Krisna képében mati (szanszkrit) - pradnyá mátiká (páli) - szöveg, tartalom matil (szanszkrit) - értelem matr gháta (szanszkrit) - anantaríka karma, anyagyilkosság matrí (szanszkrit) - szeretet Matrika (ejtett tibeti) - a halottégető körül élő boszorkányok mátszarja (szanszkrit, írott tibeti ser sna) - fösvénység, az egyik béklyó matszija (szanszkrit) - aranyhalak, a beteljesedés jelképe Matszja (szanszkrit) - hal, Visnu egyik inkarnációja, de a tantrikus gya-korlatok egyik eszköze is, egy ország matszjászana (szanszkrit) - hal-tartás (hatha jóga) Matszjéndra (szanszkrit) - az egyik sziddha matur (ejtett tibeti) - a jakbőrben tárolt vaj darabolásához szükséges vágóeszköz Maudgaljájana (szanszkrit) - a Buddha tanítványa a Lótusz-szútrában maula (szanszkrit) - az első dhjána alapszintje

maula dhjána (szanszkrit) - valóságos dhjána maula szamápatti (szanszkrit) - 8 tényleges eltérés maula szamápatti dhjána (szanszkrit) a 4 dhjána megszerzésének gyöke-re maulika szánkhja (szanszkrit) - régi szánkhja, Kapila eredeti tanítása mauna (szanszkrit) - némaság mauna szádhana (szanszkrit) - hallgatási fogadalom Maurja-dinasztia (szanszkrit) - a Nagy Sándor halála (i.e. 323) utáni rádzsák ma-val kezdődő szavak - a saktisztikus tantrában, mada (alkohol), matszja (hal), mánsa (hús), mudrá (növényi drog), maithuna (közösülés) mavangu (vodu) - őrüveg mazal tov (héber) - jó szerencsét mazanga (vodu) - vérfarkas mazone (vodu) - táncfajta mazu (japán) - ha egy danna megszakítja kapcsolatát egy geikóval mched grogs dam tshig gcig pa (írott tibeti) - egyfogadalmú társ mched pa (írott tibeti) - kiterjedés, a szellem kiáradása (álokábhásza) mchog gi dngos grub (írott tibeti) - kiváló emberfeletti képességek birtokosa mcshod pa'i mandal (írott tibeti) - csö pe mandala mcshod rten (írott tibeti) - csörten mdi sde (írott tibeti) - Szútra pitaka mdo (írott tibeti) - Amdo, szútra mdo khams (írott tibeti) - Do kham mdo stod (írott tibeti) - Do Tö mdo szde dren pa njer bzsag (írott tibeti) - Az éber figyelem alapjairól szóló szútra, akarmáról mdo szde lasz brgja (írott tibeti) - A karma száz példájáról szóló szútra mdo szde mdzangsz blun (írott tibeti) - A bölcs és a balga szútrája, a karmáról mdos (írott tibeti) - dö mdzo (írott tibeti) - dzo me (ejtett, írott tibeti) - alsó kollégium, filozófia; tűz, az 5 elem (dzsungva) egyike me long lta bu'i je shes (írott tibeti) - ádarsadnyána mé melah (héber) - sós víz (széder este) me tog ma (írott tibeti) - Puspá me treng (ejtett tibeti, írott tibeti sme phreng) - 180 éves nagyciklus a bönben, az első ciklus Senrab Mivo születésével kezdődött

me va (ejtett tibeti, írott tibeti sme ba, kínai lo su) - fesztivál, vásár, gyűlés; 9-es számnégyzet (meva gu 492-357-816); kilenc színű mágikus négyzet a bön asztrológiában; asztrológiai elem Méá Seárim (héber) - Jeruzsálem ortodox negyede méda (szanszkrit) - zsírszövet, ájur véda médha (szanszkrit) - az áldozat sikerét biztosító szubsztancia Mefket (egyiptomi) - türkiz (úrnő), Hathor másik neve megaron (görög) - föld alatti üreg, építészeti együttes megila (héber) - tekercskönyv Meidum/Médum (egyiptomi) - a Fájjúm-mélyedésben található, itt áll Huni piramisa (a Hamis Piramis), és több, III. dinasztiabeli nemesi sír. Külön megemlítendő Rahotep és Nofermaat sírja, az utóbbiban különleges eljárással, üvegpasztaberakással készült domborműveket találtak, ami valószínűleg bonyolultsága miatt, egyedülálló, Nofermaat sírjában volt a híres „meidumi ludak” festmény meilichios (görög) - irgalmazó melamed (héber) - tanító (elemi iskolai) melamed dardeki (héber) - kiskorú fiúk és lányok tanítója melamed gemóre (héber) - nagyobb fiúk tanítója melanuros (görög) - fekete farkú hal (Oblata melanura) melissa (görög) - méh, papnők mellékpiramis (egyiptomi) - 1.) szatellita, 2.) A piramis-komplexumhoz tartozó, kis méretű szatellita, amit feltehetőleg kultikus céllal állítottak, más feltételezések szerint az elhunyt kanopuszait helyezték el benne, mérete valószínűleg sehol sem haladta meg a főpiramis egyötödét, illetve a 25 métert, és rendszerint (de nem kivétel nélkül) egykamrás, gyakran T-alakú kamrával, az első ilyen épület a Hamis Piramis mellékpiramisa, az utolsónak tekintett mellékpiramis I. Szeszósztrisz piramiskomplexumához tartozik, vannak azonban későbbi mellékpiramisok is, amelyek valószínűbb, hogy királynői piramisnak épültek - ezek közül a XIII. dinasztia-beli Hendzser építménye a legfiatalabb Memphisz (egyiptomi) - város a két ország határán, a mai Kairótól kb. 40 km-re délre, fennállása során többször is, és hosszú ideig királyi székhely, a várost Menész (Aha) alapította székhelyül, eredeti neve Ineb-Hedzs (Fehér Fal), később I. Pepi piamisának neve után lett Men Nofer Pepi, ebből Memphisz, ma szórványosan láthatók romjai, nagy részén település áll, és

nem feltárható, Egyiptom ókori történelmében mindig játszott kisebb-nagyobb szerepet különleges fekvése miatt memunim (héber) - megbízottak a hitközségben Men ci khang (ejtett tibeti, írott tibeti sman rcis khang) - Orvostudományi és Asztrológiai Intézet Lhászában, a 13. Dalai Láma alapította, i.sz. 1960-ig működött Mená (szanszkrit) - Himaván felesége meng (kínai) - álom Meng ce (kínai) - erény Meng Csí (kínai) - Menciusz tanításai, a Konfuciusznak tulajdonított tulajdonított 4 klasszikus könyv (Szí Su) egyike menóra (héber) - lámpatartó, hétkarú lámpás mennydörgéskor - áldás (héber) - Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám, sekohó ugvurató malé olán. (Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ királya, akinek erejével és hatalmával van tele a világ.) méreg (3) - a létkerék tengelyét képező kakas, kígyó és disznó = vágy (rága), harag (dvésa), ostobaság (móha) méreg (5) - vágy, harag, féltékenység, büszkeség, mohóság merhac (héber) - női fürdő merket (egyiptomi) - rovátkolt faeszköz az égtájak meghatározására méru danda (szanszkrit) - gerincoszlop Méru/Szuméru (szanszkrit, írott tibeti ri rab lhub po) - világhegy, a világ tengelye, az istenek lakhelye, a hegyek rádzsája, Aranyhegy, Lótuszhegy, tetején nő a kívánságteljesítő csodafa, félig az óceán alá nyúlik, koncentrikus körökben hegyláncok övezik, kifelé fele olyan magasak, mint az előző, közöttük tengerek vannak, a hetedik körüli-ben vannak a 4 világtájnak megfelelő kontinensek (Púrvavidéha, Dzsambudvípa, Aparagodánija, Uttarakuru), a körökön csak termé-szetfeletti képességekkel lehetséges átjárni, a külső fal vasból való hegylánc (80.000 jodzsána magas), ez fogja körbe a világot, a világnak arany alapja van, körülötte víz, fölötte levegő az üres térig, az istenek a Meru csúcsán és fölötte élnek, az emberek a szigeteken, az állatok a szigeteken és a tengerekben, a szellemlények a sivata-gokban, a pokollakók a déli sziget alatt Méruprabhása buddha (szanszkrit) - a keleti világrész buddhája Meruprádipa buddha (szanszkrit) - a déli világrész buddhája Mésa (szanszkrit, páli Mésza) - a Kos csillagkép, ajanamsza

egyetemes szeretet.bolond. szanszkrit) . hülye meszibá (héber) . írott tibeti mi ji seng ge) . vörös mi pham chos kji rgjal po (írott tibeti) . aki törvényeiddel megszenteltél.varázsmondás. szeretet. ősi tibeti vallás a bön előttről mi csou (kínai) .kínai buddhista iskola.az óceánban elhelyezkedő négyszögletes alakú Föld Mi lo (kínai) .szerető kedvesség (a mitra-ból ered. a vallási gyakorlatot hangsúlyozta.mesüge (héber) . törzsszövetség). a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.a második hónap a Nagy Kutya (Canicula) feltű-nésekor metamorphosis .asaiksa márga mi szer (ejtett tibeti.a Leány Vadkecske-fejű.lélekátalakulás méttá (páli. a világ királya. az első erény méttá bhávaná (páli) . hogy felerősítsük a mezuzát. amit az otthonok jobb oldali ajtófélfájára helyeznek befelé megdöntve.maitrí. emberek (tibeti) mi cshö (ejtett tibeti.Maitréja mi mor dmar mo skjin gji mgo (írott tibeti) . a lakosság többsége .a mitikus Szambhala királya a 18.ajtófélfa. pergamenlapra írt Tóra-i szöveg és az azt védő tok. ciklusban Mi jul (ejtett tibeti) . írott tibeti mi ser) .az egyenesek ösvénye.manusa mi (kínai. emberek vallása.kereskedők. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu likbóá mezuzá.összejövetel Meszilat Jesarim (héber) .a névtelen vallás. zsidó erkölcstan Metageitnión (görög) . mantra Mi ji Szen ge (ejtett.) mgar (írott tibeti) .Győzhetetlen Törvénykirály mi ser (írott tibeti) . Örökkévaló Istenünk. áldás felszerelésekor: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. mezőgazdasági munkások Tibetben.Gar mgon po nag po (írott tibeti) . írott tibeti mi chos) .testátalakulás metempsychosis .mi szer mi slob lam (írott tibeti) . (Áldott légy.Mahákála mi (írott tibeti) . őrült. szanszkrit tantra) . maitrí mezuza (héber) . és megparancsoltad nekünk.

parancs. főzet (a feláldozott állat vére. irigység Migadája (páli) .sz.előszoba mig dmar (írott tibeti) . szerecsendió). rendelet midrás (héber) . tunyaság midórájtá (héber) . a sinto templom harmadik. írott tibeti mig mi bzang) .friss növény. fahéj.Mars.kábulat.Mik Mi szang mig ser (írott tibeti) . csillagánizs.Migára mama palotája. legtöbbször területi egységek micvá (héber) .egy kolostor legkisebb oktatási csoportja.a nyugat istene. tompaság. menyegzői tánc zsebkendővel micvot seházmán grámá (héber) . cukor. kötelesség. 1643-1645) Mik mar (ejtett tibeti. erkölcsi vétség micen (ejtett tibeti) . a sintoista templom neve Mijamotó Muszasi (japán) .szenny. Őz-park Benáresz-Szárnáth közelében migan (vodu) .hamis szempontok micsi (japán) . amelybe évenként bemártják a gadot Migára (szanszkrit) . vörös szem. Mars.kutatás.5 gyűrű könyve (Gorin no so) (i.tisztátalan miasma (görög) . legbelső kerítése midzuja (japán) .titkok miai guan cha zhi (kínai) . jelképe vörös és fehér szem Mik Mi szang (ejtett tibeti. tűz.Mik mar mig mi bzang (írott tibeti) . írott tibeti mi thun nji) .Antilop-liget.mi thun nyi (ejtett. tao middha (szanszkrit) . a lyuk ura . tanítás. elmélet a sintóban. dharma.kedd. ő adta a Pubbáramát Migáramátupászádó (szanszkrit) .rohadt fazék.fenséges ház.sárga szem. ellentéte a szammá szamádhi miccsháditthi (szanszkrit) .kocentráció anyagi javak megszerzése érdekében.prathaveksaná dnyána miaros (görög) . tanház. törvény midrábbánán (héber) .diszharmónia mi tsung (kínai) . jó cselekedet. a Pubbáráma migmar (ejtett tibeti) . szerencsétlen nap mi'i thub pa shákja seng ge (írott tibeti) .időhöz kötött parancsok miccshá szamádhi (szanszkrit) . magyarázat midzu gaki (japán) .Tóra-i parancs.Szávatthí-i kereskedő.út. írott tibeti mig dmar) .rabbinikus parancs.Sákjaszimha mija (japán) .

ajanamsza minarai dzsaja (japán) .e. (Tripi-taka. foka Min (egyiptomi) .ezoterikus buddhizmus miko (japán) . a fehér a tisztaság színe.. alatta piros nadrágszoknya. théraváda irat i. Ahmim.brit milhig (jiddis) . rituális fürdő. ez különleges alkalmakkor fehér. az asszony alámerülés előtt: Baruh atá Adonáj. aki törvényeiddel megszenteltél.Buddha fiának.) milam bardo (ejtett tibeti) . a sinto szerint a japán császárok közvetlen leszármazottai a kamiknak mikdás meát (héber) . ők adják elő a kagurát miko szan (japán) . 1.növendék maiko . temploma: Koptosz Mína (szanszkrit) .Dzsecün milaszarvásztivádin (szanszkrit) . ruházata fehér köntös. jelképe: Min-fétis. Ráhulának. különösen a Daidzsó szai előtt használnak mikkjo (japán) . 3.fejtegetés. a világ királya. és megparancsoltad nekünk az alámerülést. akik a papoknak segédkeznek.mikádó (japán) .Menandrosz király kérdései. burmai kánon) mímámszá (szanszkrit) . Milinda király (Menandrosz) és Nágaszéna beszélgetése. tárgyalás. a kamit csoportosan körmeneten viszik új helyére mikve (jiddis) .tejes étel Milinda panyha (páli) . templomi szűz a sintóban (kanko .suzu (japán). legtöbbször a papok lányai vagy rokonai.összegyűjtés. században mimámszaka manaszkára (szanszkrit) .az egyik sziddha.császár. (Áldott légy Örökkévaló Istenünk.sinto papnő mikosi (japán) .kis szentély. amit sinto szertartásokon.múmiaformájú termékenységisten. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu al-hatvilá. zsinagóga miki (japán) különleges rizsbor.minaraiszan képzést vállaló ocsaja minarai szan (japán) . Elohénu meleh holám.e. a Halak csillagkép.Dzsaiminí műve az i.isten lányai).az álom bardója Milarépa (szanszkrit) . a hinduizmus egyik bölcseleti rendszere Mimámszá szútra (szanszkrit) . pozitivista követői milenolás (jiddis) . régebben médiumoknak gondolták őket a hívő és a kami között. az első elmélyü-léshez vezető felkészülés 5. sz.a vizsgálódó.a kami ideiglenes szentélye a sintóban. vizsgálat általi tökéletes elmélyedés.

szent sátor. tárgyai az elme üdvös és üdvösségre nem . hasonlít egy lelki mosakodáshoz vagy takarításhoz. Majmuni műve miste (héber) .A Tóra ismétlése. házasságjogi.Vidéha fővárosa. Példabeszédek misna (héber) . ma Tirhut mithjá dristi (szanszkrit) .Biblia. Nasim. Juda Hanászi fejezte be († i.délutáni ima Izsák emlékére minhág áskenáz nuszáh (héber) . 63 kötet + bevezető. mindig része az imi mitama (japán) . 58-75) aki álmot látott a Buddháról. az első Templom Mislé (héber) . Dzsanaka székhelye. konfuciánus házi oltár mitarasi (japán) .és magánjogi. Moéd.imamunkások minuj (héber) .lengyel szokás minhágim (héber) .lakoma mistè (vodu) .víztartó a megtisztulási rítushoz a sinto templomban Mithilá (szanszkrit) . Kodasim.Ming ti (kínai) .sz. áldozati és tisztasági kérdéseket tárgyal.sz.megrontott téves nézet.hagyományok.császár (i. egyéni megtisztulás. Nezikim. vallási és erkölcsi tanításokat tartalmaz. 10 felnőtt férfi az imához minjenmónok (jiddis) .kinevezés minukku (szanszkrit) . nem üdvös cselekedet/gondolat mithjá dristi virati (szanszkrit) .tökféle (Sechium edule) Miroku (japán) .tartózkodás a helytelen nézetektől.a felséges lelkek oltára. köve-teket küldött nyugatra tudósokért minha (héber) .az istenekben lévő szellem a sintóban. ünnepi.kifinomult. amely nem kapcsolódik vétekhez. ez van a sintai-ban mitama szan no tana (japán) . a katakali tánc egyik jelleme mirliton (vodu) . az okság tagadása.rituális fürdő a sintóban.morva szokás minhág ojsztrakin (héber) .Maitréja miskan (héber) . a szóbeli tanra támaszkodva földművelési.magyar szokás minhág böhment (héber) . büntető. a helyes és helytelen tagadása. Tohorot) Misne Tóra (héber) .osztrák szokás minhág polin (héber) . 219) (bevezető: Brakhot és Zraim.ismétlés.titokzatos hatalom miszogi (japán) .szám/számolás. szokás minján (héber) .

idegen Mnémosyné (görög) .női elem. ahol a frigyszekrény van (a Jeruzsálem felé néző fal) mizráhi (héber) .khen po M'láchim (héber) . bön jóslás .az Ikrek csillagkép.anyaméhből születés mngon par dga' ba'i zhing khams (írott tibeti) .nirvána Mjang de csör ten (ejtett tibeti) . a hármasságok mizráh-fal (héber) .finom belátás. pl.a Nap és a béke istene. ajanamsza mitjaupavászi (szanszkrit) .garuda mjo kanzat csi (japán) .megrontott büszkeség Mithuna (szanszkrit) .aki állandóan böjtöl mitnagedim (jiddis) .csodálatos tapasztalatok bölcsessége mjogon sudzsi (japán) . észak-keleti fala.vendéglő mja ngan lasz 'dasz pa (írott tibeti) . szombatbúcsúztató mléccsha (szanszkrit) . Eiszai tanítványa (i. írott tibeti) .dáka mkha' 'gro ma (írott tibeti) .babona mixta persona (latin) .gaganacsárin. Királyok első és második könyve mlavé dimalká (héber) . vjomacsárin mkhan chen zhi ba mtsho (írott tibeti) . 1184-1225).Khe tup dzse mkha' 'gro (írott tibeti) . a dasa aku-sala prativirati síla 10.szó-magok a 8.Srávasztí mo (ejtett tibeti.szamatádnyána mnjan jod (írott tibeti) .a Nyílt Öröm mezeje. tudatban Mjósin templom (japán) . a nyolcas csörten-csoport egyike mjha' lding (írott tibeti) .zen kolostor Mjózen (japán) . az asztrológiai ciklus páros évei.Sántaraksita upadhjája mkhan po (írott tibeti) .Biblia. Varuna testvére mixin (kínai) .emlékezés mngal skyes (írott tibeti) . tagja mithjá mána (szanszkrit) .keleti zsidóság mizuage (japán) .szombat-királynő elkísérése.rinzai mester a Kennin templomban.a Buddha nirvánája.az erikae alkalmával a geiko elveszti szüzességét mizudzsaja (japán) .a Tóra-tekercs védőkendője Mitra (szanszkrit) .a hagyományos zsidóság szellemében gondolkodó irányzat mitpáhá (héber) .kevert személyiség. Alshóbja területe mngon shes phra mo (írott tibeti) .a zsinagóga keleti.dákiní mkha' spjod (írott tibeti) . Dógen mestere mkas grub rje (írott tibeti) .sz.vezető dharmái. abhidnyá mnjam pa njid kji je shes (írott tibeti) .

kötődés. a József-csatornán (arabul Bar el Juszuf) át kapja. zavaro-dottság.a Misna 2.móksa móksa (szanszkrit. mondó (japán.halotti emlékmű monizmus minden létezőt egyetlen alapelvre visszavezető filozófia .körülmetélő Mohiní (szanszkrit) . kutyát áldoznak nekik Mondzso boszacu (japán) . szabadság.csendes illumináció zazenben molha (ejtett.e. vizét a Nílusból. páli mókkha) .amikor a démonok az óceán köpülése közben ellopták a halhatatlanság nektárját. káprázat. Szanydzsaja paribbádzsaka tanítványa Moggallíputta tissza (páli) . a buddhizmusban azonos a nirvánával. 250-ben tartott 3. sorsosztó mo pa (ejtett.rizsgolyó Moéd (héber) . ostobaság. kínai ven ta) . kötöttség. zsidó ünnepek Móggallána (szanszkrit) . a brahmánizmusban beolvadás a Brahmanba móksana (szanszkrit) . a cselekvés akadálya mohél (héber) .ártó loák. mint ma mókkha (páli) . ókori nevén Merur. ostobaság. a 3 méreg egyike.Mandzsusrí. formája gyönyörű lány. balgaság. zsinat elnöke mohá (szanszkrit. tompaság.a bal hónaljban lakó női istenség mombinszilva-fa (vodu) .Spondias mombin L. Visnu ebben a mellékinkarnációs alakban szerezte vissza. homály. kezében nektárral telt edény. Amenemhat zsilippel és gáttal szabályozta. a tó kiterjedése sokkal nagyobb volt.leány-isten.kérdés-felelet technikájú tanítás a csan/zen buddhizmusban Mondongue moussai (vodu) .felszabadulás. Gyönyörűséges sugárzás mónéjja (páli) . része. írott tibeti gti mug) . írott tibeti) . jelképe a fekete sertés. III.tudatlanság.szabadulás mokuroku (japán) .jós mo tong (ejtett tibeti) . írott tibeti) .női váltság áldozat modaka (szanszkrit) . elvakultság.bráhman matematikus.110 x 80 cm-es díszes plakát mokusó (japán) . megsza-badulás a születés és halál körforgásából. a végső cél.az i. tévhit.nagy kiterjedésű tó a Fájjummélyedésben. ma Birkhet el Kharun. megszabadulás. kiszabadulás.mo lha (írott tibeti) .sorsistennő Moirisz-tó (egyiptomi) . megszülte Sivának Szaszthát Moira (görög) .

enyhe (pl. vairágja) mriga (szanszkrit) .mór.semmi. általában az imaszertartások mönáker (jiddis) .mélabús.igaz tanító Moré Nevuchim (héber) .meglovagolni.tavi ártók mtshur pu (írott tibeti) . Nagy fohász. máskor bármilyen mön lam cshen mo (ejtett tibeti) .gyenge. írott tibeti ri dvags chal) Antilopliget (Őz-park). selyem.mono no avare (japán) . megszállottság.Tévelygők útmutatója.csalás. Majmuni műve morénu (héber) .osztályrész mósa dharma (szanszkrit) .trejberol mraksa (szanszkrit) . ahol a Buddha elmondta első prédikációját mrisá (szanszkrit) .megtévesztő természet möcicá (héber) .tanítónk moriszko (spanyol) . nem üdvös cselekedet. a tett tár-gya egy másik személy.szarvas.valótlan. a dasa akusala prativirati síla 4. . az őszi ünnepek idején fehér. amikor egy loa a hívére száll more cedek (héber) . a fehér lótusz mtsho sman (írott tibeti) .a vér eltávolítása malenoláskor möil (héber) . Dáruka erdejének bölcsei teremtették Mrigadáva (szanszkrit. itt van a Remetehegy. ünnep Lhászában.thun nyi mtshams med pa (írott tibeti) .Csurpu mu (ejtett tibeti. tagja mritam (szanszkrit) . másokkal megosztott együttérzés monter (vodu) .a Tóra-tekercs védőköpenye.ánantaraja mtsho skjes (írott tibeti) . szóbeli mrisáváda virati (szanszkrit) .holttest mritászana (szanszkrit) .hullapóz (hatha jóga) mritju (szanszkrit) . ami a király fejétől az égbe vezet mú (japán) . brokát vagy bársony. kikeresztelkedett spanyol zsidó moros (görög) . tagadó előképző.démon. írott tibeti dmu) . nem-lét.halál mtho ris (írott tibeti) .képmutatás mridu (szanszkrit) .tószülötte.szvarga mthun nyi (írott tibeti) .nagy imaünnep.tartózkodás a hamis beszédtől. Siva kezébe kapta. tisá beávkor (áv 9) fekete. hamis mrisáváda (szanszkrit) . remetetanya Benáresz közelében. az újév kezdete. megindító. kötél.

korona. örülni mások örömének.iszlám hiten maradt spanyol múdha (szanszkrit) . kötődés az érzék-szervi világhoz mudhuram (szanszkrit) .az első hónap neve az iszlám holdévben Muin (japán) .kígyóisten mudéjar (spanyol) .buzgóság. eredet.végső szabadulás a körforgásból mukuta (szanszkrit) . akuszala múlá. a szeretet öröme.a szentély előtti terem a hindu templo-mokban a híveknek mukha vasztriká (páli) . de a tantrikus gyakorlatok egyik eszköze is (növényi drog). szelídség. az 5 levél rajta az 5 tathágata és az 5 bölcsesség jelképe múla (szanszkrit) .istenrádzsák fényből sodort kötele mu nen rju (japán) .ellenség nélküliség a kendóban Mucsilinda . szanszkrit.tompultság.beavatott . együtt érző öröm. felszabadulás (móksa) mukti phala (szanszkrit) .a Mjosin templom apátja mukdámim (héber) .a Buddha negyedik felesége.felszabadult mukta haszta shírsászana (szanszkrit) .a tudat alkalmazkodó készsége mudzsó (japán) .alap szorítás (hatha jóga).gyökér. elhomályosodottság. a mantra.arckendő a dzsaináknál muki (japán) . méltánylás. gyönyörködés.semleges cselekedet mukta (szanszkrit) .szabadkezes fejenállás (hatha jóga) mukti (szanszkrit.tudat nélküliség a kendóban mu to rju (japán) . hatha jóga gyakorlata mudutá (szanszkrit) .elsők a hitközségben mukha mandapa (szanszkrit) . írott tibeti phjag rgja) . páli mutti) . együttörvendezés.nem-én Mugadzsa (szanszkrit) . a 3.látás nélküliség a kendóban muharran (iszlám) .megváltás. a gát összehúzása múlá bandhászana (szanszkrit) alapot megkötő-tartás (hatha jóga) múlá guru (szanszkrit) . kuszala múlá múlá bandha (szanszkrit) .pecsét. forrás.állandótlanság muga (japán) . írott tibeti dga 'ba) . erény múdrá (szanszkrit. udvarhölgy mugen rju (japán) . bizonyos jelentésű szimbolikus kéztartás.édes muditá/priti (páli. viselője az eljövendő idők egyik lehetséges buddhája. bélyegjel.

a prákriti gyökere múlá szarvásztiváda vinaja (szanszkrit) . amelyhez az elgondolást valószínűleg a sivatag száraz. buddhista szöveg.sz. írott tibeti rtsa ba'i bla ma) személyes szellemi vezető Múlámadhjamaka káriká (szanszkrit) . a Buddha egyik neve.az öröklét biztosítására tartósított holttest. április-május murahacsibu (japán) .a tizedik hónap (Athén). Nágár-dzsuna műve múmia (egyiptomi) . a figyelem behatolásának segítője.sz. vezeklő. és egyes részekre.zen mester (i. valami-nek a csúcsa (nem valós tárgynak) .csúcs. például aranyból Mumon Ekai (japán. az Atharva véda része muni (szanszkrit) . a mumifikálás eljárása koronként más és más. időnként bitumen bevonattal) ellátása képezte.A középút alapversei.) múlá prákriti (szanszkrit) .nem-teremtett ősanyag (ld. majd a holttest balzsamozása. viszonylag pontos leírást ad az eljárásról Hérodotosz.Gyökérfeltárás szútra. nátronizálás (nátronos fürdőben átitatás).a faluból száműzött murdha (szanszkrit) . 1183/41260). kínai vu men Huj kaj) .Múlá madhja maka vrittih (szanszkrit) . a lényeges elemeket a belső szervek eltávolítása.a mahájána vinaja Tibetben múládhára csakra (szanszkrit) . nátronizáló körülményei között jó állapotban maradt holttestek adták. már egészen korán megkezdődik a halottak mumifikálása. és védőburkolattal (balzsamokkal átitatott vászoncsíkokkal. 470-540) műve múlá parijája (páli) a gyökérfeltárás gyakorlata Múlá parijája szutta (páli) . a múmiát oltalmazó és a túlvilágra bejutást segítő amulettekkel látták el. műve: Kerítés rácsos kapu nélkül. Hérakleitosz).erőközpont (pítha) a gerinc alsó végén a medencénél múlaguru (szanszkrit. i. Buddhapálita (kb.A tarra nyírtak titkos tanítása. A létesülés gyökeré-ről szóló tanítóbeszéd (Tripitaka Szútrapitaka. Maddzshima nikája 1. például az ujjakra külön mechanikus védőket tettek. remete Munychión (görög) . rindzai iskola Mundaka upanisad (szanszkrit) .bölcs.A középút alapverseinek magyarázata. némaságot fogadó szer-zetes.

sz.a Káthaka upanisad hőse náda (szanszkrit) .nem lehetséges na upalabhéjja (szanszkrit) .ünnepségsorozat a sintóban nyár közepén oltalomért a termésért.tartózkodás a hazugságtól muszlim (iszlám) .misztikus belső hang .beavatott mythographos (görög) . jelképe: keselyű. a nirvédha bhágijá második szakasza múrtá múrta (szanszkrit) .tetőpont az usmagatá közben. Amon felesége.ünnepnap délelőtti toldalék ima muszáh (héber) .misztériumok mystés (görög) . 1016-1100) na szambhavéjja (szanszkrit) .aki még nem ébredt tudatra.egy szöveg dallama muszár (héber) .egyszerre képmással bíró és képmás nélküli teljesség múrti (szanszkrit) .ég.Szószeki Mut (egyiptomi) . nulla Nabusa (szanszkrit) .Kartikéja egyik neve musin (japán) .a feledékenység szennye musita szmrititá (szanszkrit) . az újjá-testesült karmikus egyed (Milinda Panyha) Nacsikétasz (szanszkrit) .öntudatlan testtartás Muszó Kokusi (japán) .az istenség szobra.a bharaták egyik őse nacu macuri (japán) .a figyelem hiánya musotoku (japán) .birtoklás.aki a mítoszokat összegyűjti és leírja mythos (görög) .mukti mystérion teleté (görög) .keselyűfejű istennő. írott tibeti na' ro pa) . sem egy másik.és haszonvágy nélküliség muszáf (héber) . szertartás Murugan (szanszkrit) . nem-tudat musita szmriti (szanszkrit) .Marpa indiai mestere (i.múrdhana (szanszkrit) .sem nem ő. temploma: Karnak muta (szanszkrit) .nem megragadható nabha (szanszkrit) . a járványok ellen nacsa szo.mítosz N na pannyájeja (szanszkrit) .erkölcs muszávádá véramaní (szanszkrit) .az érzett mutti (páli) . nacsa annyo (szanszkrit) .aki az iszlám vallás tagja muszo (japán) . anyagba öntött formája.nem megtalálható Ná ro pa (ejtett tibeti.

részlet teremtés/ pusztulás Nairandzsana (szanszkrit) . a jorubák fon nyelven nago grand coup (vodu) . magátlanság . írott tibeti chu bo wod bsrungs) áldozópap.reumás öregasszony szellem Nagy Gágogó (egyiptomi) .alkalmanként végrehajtott áldozat. kincsek őrzői.Ogout üdvözlő tánc Nagy Ezili (vodu) .Nágárdzsuna tanítványa Nagarakam (szanszkrit) .szakja település nágaraszankírtan (szanszkrit) . a termékeny élet biztosítói. században. a hazugokat kötözi meg nága váju (szanszkrit) .erotikus tánc. a kínaiaknál a sárkány.energiacsatorna a testben (3 rétegből áll: belső = szira. neki és két fivérének mondta el a Buddha Tűzbeszédét. a csatorna külső része Nádiká (szanszkrit) .alkalmi tevékenységek naimittika sristhi/pralaja (szanszkrit) . átmeneti erő-kör (pítha) naimittika karma (szanszkrit) . a partján meditálta a Buddha megvilágosodása előtt nairátmja (szanszkrit.hurok. írott tibeti klu grub) . írott tibeti rtsa) . külső = nádí). 2. a nyolcféle lény egyike. középső = damaní.bokáig érő alsónemű nága pasa (szanszkrit) . írott tibeti bdag meg) . Gajá Kasszapa) nádíshódhana pránajáma (szanszkrit) . a madhjamaka iskola alapítója az i. elsősorban tűzáldozatot bemutató.belső szentély.folyó.lélegzet böfögéssel (hatha jóga) Nágabódhi (szanszkrit) .sz. a Gangá bal partján Nadíkasjapa (szanszkrit.táncfajta. amivel Varuna a bűnösöket. meleg tánc. amelyik a Világtojást rakta naikú (japán) . a 3 tűzpap egyike (Uruvélá Kasszapa.indiai logika mester.nádí (szanszkrit.falu Kóti mellett Magadhában.nak ci nága (szanszkrit. a hindu mitológiában a földalatti vizeket jelképező. varázshatalommal bíró lények.és énekelőadás Nágárdzsuna (szanszkrit.kígyódémon. kínai long) . önvaló-nélküliség.hagyományos balladastílus nago (vodu) .éntelen szellemiség. műve: A középút alapversei (Múlamadhjamaka káriká) nagauta (japán) .Az egyik teremtésmítosz szerint az Ősmadár. vatarai sinto naimittika (szanszkrit) . Tibetben a föld alatti kék és fekete istenek naga dzsuban (japán) .nádíkat megtisztító légzés (ha-tha jóga) nag rcis (írott tibeti) .

a bódhiszatva szint kilencedik foka. Dévala unokaöccse Nálanda (szanszkrit) .a teremtett test harmadik ismérve.bön fekete asztrológia. írott tibeti) .Siva-hitű prédikátor nájntég (jiddis) . megszabadulás.se nem fekete. apátjai nők nakatomi (japán) . naisjandiká (szanszkrit) . a tuda-toson és nem-tudatoson túl lévő. elődje a haizen) Nakarce (ejtett tibeti) .okához hasonló karma naiva szamdnyá nászamdnyájatana (szanszkrit) .tibeti kolostor a Jamdok-tónál.pincérnő (mai.áldozati étel. aki elnyerte a tökéletes békességet Nálagiri (szanszkrit) . amely kivezeti az embert a duhkhából a nirvánába.a bén hámcárim utolsó kilenc napja nak ci (ejtett tibeti. a 4 ájatanából a 4.a jógácsára összefoglalója (i. házasok.tibeti fordítómester nakrászana (szanszkrit) .tantrikus rituálék végzői. írott tibeti nag rcis) . sz. hogy a 4 nemes igazság tökéletes megértése a cselekedeteknek az az útja. a keletkezés csúcsa (bhavága). ételfelajánlás a múrtinak a templomban nájanmár (szanszkrit) . se nem fehér karma Nakula (szanszkrit) .bhikkhu. hős a Mahábháratában.”.megszabadítás. sem nem nem-fegyelem naivaszamdnyá nászamdnyá ájatana bhúmi (szanszkrit) .).az égi világrészek buddhája naksunasukla (szanszkrit) . Szahadéva ikertestvére.aszkéta. kínai eredetű nak pa (ejtett.krokodil-tartás (hatha jóga) naksatra (szanszkrit) . a se felfogás. se nem-felfogás tudatszintje naiva szamvaraná szamvara (szanszkrit) . egy buddha beleszülethet egy másik élőlény testébe nairjánika pratipadvjá karana pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) „kijelentettem. a Buddha 4 kijelentéséből a 4.imamondó és ördögűző pap a sintóban Nakco (ejtett tibeti) .sem nem fegyelem. Mádri és az egyik Asvin fia nal dzsor pa (ejtett tibeti) .u.Szilajhangú.nairjánika (szanszkrit) .annak a szintje. írott tibeti zhal zas na) .a 27 holdház az asztrológiában Naksatrarádzsa buddha (szanszkrit) . a nirmánakája egyik jegye nairjánika nirmánakája (szanszkrit) . 7. fok naivédjá (szanszkrit. műve MshűVajrócsana szútra . a szakma öröklés útján adódik tovább nakai (japán) .kószalai helység Nálaka (szanszkrit) . ahol nem észlelünk és nem is nem-észlelünk semmit.

női védőistenség. észak 2301 nam dag (ejtett tibeti) .észak istene. phasszó. levegő). testi és lelki folyamatok. a rúpa részei: mahá-bhúta (föld.szó.hullaárnyék. foka. meghajol nam cshe (ejtett tibeti.a szavak. a nyolcas csörten-csoport egyike nâm kadav kò (vodu) . éjfél. a nödzsinek ura náma (szanszkrit) .szélparipa bön szertartás az elemi erők egyensúlyának megteremtésére. a 4.a 4 mentális halmaz namaszkár (szanszkrit) . manaszikáró. tűz. manaszikára).tökéletesen tiszta Nam gyel csör ten (ejtett tibeti) .a 32.Nálandá (szanszkrit) . mentális szféra náma kája (szanszkrit) .név és alak. csetaná. szannyá. csétana. gyémánt alakú kereszt köré fonott színes fonalak Nam Khai Mik (ejtett tibeti. a nidána 3.ákása nam mkha' la gar mdzad pa (írott tibeti) .az ég szeme. szannyá.üdvözlési mód. mentális test náma padavjandzsanya kája (szanszkrit) .Nam Khai Mik nam mkha'i snying po (írott tibeti) . a Kálacsakra negyedik mezője náma rúpa paccsajásza ájatanam (szanszkrit) . víz. írott tibeti nam mkha') . az éntudattal az egyén érzékszerveivel belép a világba náma szkandha (szanszkrit) . az ember árnyéka nam kha (ejtett tibeti. tibeti király nam tak (ejtett tibeti.23-01 Nam ri Szong cen (ejtett tibeti. a Nap nam langs (írott tibeti) . phassza.ducö 05-07 nam mkha (írott tibeti) . a náma részei: védaná.patkány.Ákásagarbha nam phyed (írott tibeti) . nidána. írott tibeti nam mkha'i mig) . mint a mukötél nam thag (írott tibeti) . gasso . írott tibeti rnam thos sras) . azonos a buddhiból felépülő ahamkárával.az égben táncot járó nam mkha'i mig (írott tibeti) .mennyei létra. írott tibeti nam phjed) . a hatos szféra.név/szó. a vizsgálat tárgya (védaná. írott tibeti gnam ri srong bcan) .üdvözöl. és ezt mondják: namaszte!.község Magadhában Rádzsagahától északkeletre Pává mellett nam (szanszkrit) .nam tak Nam Thö Sze (ejtett tibeti. közben összetett tenyerüket a homlokukhoz emelik. kifejezések és szótagok megkülönböztető megértése náma rúpa (szanszkrit) .hatos szféra.a hosszú élet jelképe. írott tibeti nam thag) .

Nangaku Edzso náná bháva (szanszkrit) soklétűség.az élőlények egyedi hajlamainak (mohóság.dicsértessék Amida buddha. sokféleség. ejtett tibeti Dzsog po. írott tibeti nam langs) . sok hindu templom része. mantra namucsi (szanszkrit) . a Tökéletesnek.afrikai nemzet Nanda (szanszkrit) .. Indra mitikus ligete Nandí (szanszkrit) . a théravádin szövegek nyitó szava namu Amida bucu (japán) .egy asszony. az emberek és a vágyvilág istenei nanchon (vodu) .Tisztelet adassék a Magasztosnak.megjelenítés namcshe (ejtett tibeti) . különböző test tudatossága. Karna nevelőapja Nandaprajág (szanszkrit) .virágoskert.Visnu íja Nandana (szanszkrit) . különbözőség nána csitta kkhanika (szanszkrit) . pirkadat 0507.a különböző hajlamok megérté-sének ereje náná dimukti dnyána (szanszkrit) . tévhit) ismerete.namba (ejtett tibeti) . kelet namo.nyúl. a föld alatti kincsek őrzője Nandabala (szanszkrit) . gyűlölet..Dhritarástra kocsihajtója. (páli) .több gondolatmomentumra kiterjedő időbeli okság náná dhátu dnyánabala (szanszkrit) .a különböző törekvések megér-tésének ereje nána kájaika szamdnyi (szanszkrit) . anyja Gótamí Padzsápati Nanda Takszaka (szanszkrit.a Nandakini és az Alakánanda összefolyása nandavana (szanszkrit) . írott tibeti 'dzsog po) . Siva bika alakú hordozóállata Nandigráma (szanszkrit) .az azonos felfogás.öröm.Bharata székhelye Ajódhjá melett .háromszoros oltalomkérés a Buddhától: Namo Tassza Bhagavato Arahato Szamma Szambuddhassza . a Buddha féltestvére.tisztelet.a nágák királya.pásztor rádzsa. az egyik dasabala náná dimukti dnyána bala (szanszkrit) . ducö.ducö 23-01 namlang (ejtett tibeti. az ő gondozására bízta apja a gyermek Krisnát.démon Nan jüe (kínai) . aki rizst vitt a Buddhának Uruvé-lában Nandaka (szanszkrit) . a Teljesen Megvilágosodottnak (3x) namu (szanszkrit) . élvezet.

szellemi erőforrás. a naosz a templom legvédettebb. ahol az isten szobrát tartották.templom. 8. kínai Nan-jüe) .két bölcs. aki buddhista Nangaku Edzsó (japán. ide belépni csak a kijelölt papoknak. Kusnak vagy kusita államnak is hívják. peret . amiből mára semmi sem maradt. egyes templomokban úgy van kialakítva. a szokásos Visnu jelképek mellett egyik karjában rózsafüzért tart.e. (egyiptomi) a templom szentélye. Enó tanítványa.erő.régi neve: Heidzsókjo.sz.sarjadás.az V. Vardhamána Mahávíra fivére. aki Brahmá . dinasztia idején teret nyert nap-kultusz templomai. isteni hírvivő Nárada Muni (szanszkrit) . itt állíttatta fel Sómu császár i. egyben legsötétebb része. szent nánnatta (szanszkrit) . semu forróság naptemplom (egyiptomi) . eredetileg 4 vagy 5 naptemplom volt de egyedül Neuszerré abu gorábi naptemploma maradt fenn nar (iszlám) .vadlúd nang pa (ejtett tibeti) . illetve az ezt szimbolizáló kultikus tárgy: valódi hajó vagy makett naptár (egyiptomi) .sz.ókori állam a mai Szudán területén. Napata tulajdonképpen a fővárosa.zen mester (i. a leghíresebb naptemplom a heliopoliszi volt. Nigantha Nyátaputta bátyja nang bar (ejtett tibeti) . században alakult meg és uralkodói Egyiptom fölé is kiterjesztették hatalmukat egy időre napbárka (egyiptomi) . 677-744).Nandija (szanszkrit) . hogy az év egy bizonyos napjának egy bizonyos órájában besüssön a nap az isten szobrára Napata/Kus (egyiptomi) .zen mester.áradás.japántuja (Nandina domestica) naorai (japán) .rituális lakoma a sinto szertartás végén naosz (görög) . férfi Nara és Nárájana (szanszkrit) . ember. a főpapnak és a fáraónak volt joga. Visnu mellék-inkarnációi.Ré bárkája. Baszo tanítványa nanten (japán) . Baszo Dóicu mestere nanm (vodu) . 749-ben a 15 m magas Vairocsana szobrot.mitikus bölcs.pokol Nara (japán) .aki belül van. az i.félisten a Mahábháratában.sokféleség Nanszen (japán) . vagy egy feje és 4 karja vagy két feje és két karja van ábrázolásainak Nárada (szanszkrit) . amelyen az égen áthajózik.Anuruddha remetetársa Nandivardana (szanszkrit) .3 évszak: ahet .Mahávíra testvére.

aki mindenki célja. az ávénika buddhaguna 7.fejedelem nászti (szanszkrit) .homlokából jelent meg. en-nek ünnepe a Dívali Nárászimha (szanszkrit) .egy buddha mindenféle . időpontokra és helyekre. Krisna győzte le.nincs.ember-oroszlán. foka nászti aszamáhita csittam (szanszkrit) . csárvaka és násztika bölcselet nászti aprati szamkhjo péksá (szanszkrit) .egy buddha nem tesz különbséget a szamszára és a nirvána között. ő utasította Srí Vjászadévát. hogy megmentse hívét. része. 8 tüzes és 8 jeges pokol. az emberiség menedéke naraka (szanszkrit.Visnu másik neve. foka nászti musitá (szanszkrit) . a rúpá rúpa bhúmi egyik csoportja Nárakaszúra (szanszkrit) . Prahládot Nárászimhí (szanszkrit) . házasságjog nasja (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 5.a feledés hiánya.az élőlények pokla. hogy írja meg a Srímad Bhagá-vatamot Náradéva (szanszkrit) . mindig a megfelelő időben és helyen van.sz. nem közömbös.a pokol lényei.kiközösítés Nasim (héber) . foka nászti pradnyáhánih (szanszkrit) . az ávénika-buddhaguna 6. a ávénika buddhaguna 5. Visnu egyik inkarnációja eb-ben a formában ölte meg Hiranyakasipu démont.orron keresztül beadott gyógyanyagok.egy buddha nem feledkezik meg teendőjéről. foka nászti nánátva szamdnyá (szanszkrit) . szomszédos és átmeneti poklok.az egyik sziddha Nárájana (szanszkrit) . írott tibeti sems can gji dmjal ba) . mivel a Buddha emlékszik az emberekre. foka nászti cshandadhánih (szanszkrit) . a nyomdai fadúcok gyűjtőhelye násajati (szanszkrit) .egy szent fürdőhely Narmadá (szanszkrit) .i. ha a tanításról van szó.a harmadik takilcsi Narithírta (szanszkrit) . 1153-ban alapított tibeti kolostor.egy buddha. csoportja nászti musitá szmrititá (szanszkrit) . összesen 136 naraka szattva (szanszkrit) .egy buddha barátsága és kegyessége folyamatos.folyó Közép-Indiában Narthang (ejtett tibeti) . az ávénika buddhaguna 4.a pokol egyik démona. ájur véda nászi (héber) .egy buddha elméje mindig ismeri az ürességet. az ávénika buddhaguna 3.Durgá egyik anyai kiterjedése Narija (mongol) .a Misna 3.

abszolút nemlétezés Náta (szanszkrit) .heterodox darsana: buddhizmus. az ávénika buddhaguna 1. Lakshmi. csárváka lókajáta násztitva (szanszkrit) . dzsainizmus.a szentség 9 feltétele Navaan agramba csordzs (mongol) . benne Dordzse Drakden.heterodox vallási irányzat.egy buddha elméje folyamatosan figyelemmel kíséri az ürességet.a Tánc Ura. az ávénika buddhaguna 2.az elért koncentrációs szint bizonytalansága. Szaraszvatí kilencnapos hindu ünnepe szeptember-októberben navaszthi tattva (szanszkrit) . Siva egyik avatárája. hogy a gyakorló már elérte a szamádhit ne csung (ejtett tibeti) . az ávé-nika buddhaguna 8.tánc natthitá (szanszkrit) .egy buddha jó szándéka korlátlan. az ávénika buddhaguna 10.sinto imádkozó pap .nem-létezés nauli (szanszkrit) . foka nászti szamádhihánih (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 9. foka nászti vimuktihánih (szanszkrit) .a Tánc Ura-tartás (hatha jóga) náthapanthí (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 12. foka násztika (szanszkrit) .vándorló saiva szannjászík náthaszampradája (szanszkrit) .kígyódémon Nátarádzsa (szanszkrit) . tánca (tánda-va) a teremtés és pusztulás folyamatosságát jelképezi nátarádzsászana (szanszkrit) .Dandzan Ravdzsa szerzetesi címe navákárá csittaszthiti (szanszkrit) .egy buddha nem tart rab-lóktól.az elhunyt lelkének emelt sírkő negi (japán) . nyilatkozik meg neaniskoi (görög) .Durga.tibeti állami jós.egy buddha teljesen szabad.védelmező hagyomány nátjam (szanszkrit) . vadállatoktól. az antropomorf istenkép tagadása násztika darsana (szanszkrit) .ifjak nefes (héber) .egy buddha nem viselkedik gyerekesen. foka nászti ravitam (szanszkrit) .szennyeződés elpusztítására képes. mint kutenen keresztül. foka nászti tathágataszja szkhalitam (szanszkrit) . foka nászti szmritihánih (szanszkrit) . a dalai lámák védőistene.elmélyülés navarátrí (szanszkrit) . az a téves érzés.hullámzó művelet (hatha jóga) nava lokuttara dhamma (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 11. foka nászti vírjahánih (szanszkrit) .egy buddha ismeri mások gondolatait és a szükséges üdvös módszereket.

rejtett jelen-tésű nekkhamanam (páli) . amelyet elöl általában ureusz díszít. hátul orsóba összesodorva záródik.általában fehér.gyertya nér mesáma (héber) .egy sinto szentély rituális eseményeinek jegy-zéke nenki boko (japán) . és Tutankhamon halotti maszkján is. ma Niladzsan. talán a legjellegzetesebb fáraói fejék. vörös korona. temploma: Szaisz nej (ejtett tibeti) . királyi „légycsapó”. a sivatag és a termőterület szélén helyezkedett el nekula (szanszkrit) . a gyakran „légycsapó”-ként vagy „korbács”ként emlegetett. befejező Néith (egyiptomi) . félúton Eszna és Kom Ombo között. .kincset hányó mongúz. kékkel sávozott változata az uralkodói fejdíszek egyike. de kalászra is emlékeztető kékarany jogar. jelképe: íj és nyilak. jellegzetesen trapéz alakban hajtott vászonkendő. a szaiszi Ré anyja.az ünnep (Jom Kippur) kimenetelét jelző ima. néha csak kiegészít más koronát nendzsú gjódzsi (japán) . általában a településen kívül. bezáró.folyó Magadhában.hadistennő. kínai nien-fo) .örökmécses Nerandzsará (szanszkrit) . a bölcsesség jelképe Nembucu (japán.Tiszta Ország nembucu odori (japán) .árpa néjártha (szanszkrit) . ilyen látható a Szfinxen.a geiko szolgálati ideje (általában 5-6 év beleértve a sikomi szan és a maiko idejét is) nér (héber) . a kendő szárnyai két oldalt a mellkasra érnek. arany (sárga) színű.további magyarázatra szoruló tanítás.korbács. mely általában a fáraó bal kezében látható Nehen (egyiptomi) .színpad az Amida-hívők táncosainak nemesz-kendő (egyiptomi) . egyiptomi naptól.a predinasztikus és archaikus korban fontos szerepet játszó felső-egyiptomi település. a fáraó jelvények egyike. nem ritkán csíkos.emlékmécses nér támid (héber) . mely a fejet védte a tűző.lemondás (kuszala múlá) nekkhammadhátu (szanszkrit) .negina (héber) . görög neve Hierakónpolisz neila (héber) .temetkezési hely.dallamjelek a betűk mellett neheh (egyiptomi) . ahol nagy számú sír talál-ható.elutasítás nekropolisz (egyiptomi) . „Holtak városa”. Hórusz kultuszának egyik székhelye volt.

ahol a Buddha megvilágosodott Neranja (páli) . Tibet teljes jogú világi és egyházi vezetője. miközben nem ész-lelünk mindent.titkos tanítások kollégiuma.mána Nga vang Jese Gya co (ejtett tibeti. Csölkhaszum ngo 'phrad (írott tibeti) .elhullott állat. írott tibeti) .rossz ösvények (állatok.Nga van Lob szang Gya co ngag dbang rgja mtsho (írott tibeti) .isten Nettippakarana (páli) Tipitaka. írott tibeti szngon 'gro) .az 5.sz. tantra ngag dbang blo bzang rgja mtsho (írott tibeti) .Nga vang Jese Gya co ngagsz pa (ejtett tibeti) . pokollakók) Ngari Korszum (ejtett tibeti) . értelmezéstan) neva szannyáná szannyájatana (szanszkrit) . a szamádhi állapota netjer (egyiptomi) . sem nem-tapasztalás.a Misna 4.nirvána ngan song (írott tibeti) . akit Lhazang mongol kán nevezett ki 6.sz.amelynek partján van Uruvéla városa. dalai láma (i. polgári és büntetőjog nga rgjal (írott tibeti) . a gyakorlat utáni száz szótaú mantra 100 ezer ismétlése ngön dup (ejtett tibeti.bön varázsló ngan las' das pa (írott tibeti) . írott tibeti ngag dbang blo bzang rgja mtsho) . közelében áll a bodhi-fa nesómeliht (jiddis) .nér mesáma neszeh (héber) . írott tibeti dngos grub) . 1642-től Gusri mongol kán jóvoltából. dalai lámának Nga vang Lob szang Gya co (ejtett tibeti. halálát 15 évig titkolta világi vezetője (deszi) Szamgye Gyaco Ngag (ejtett.házi istenek előtt kiöntött bor (libatio) neti neti (szanszkrit) .beteljesülés .Tibet nyugati tartománya. Az ismertető (Szövegértelmezők kézikönyve. éhségszörnyek.sem ez. a lehetséges tapasztalás végső határa. része.folyó Uruvéla mellett.(i. azóta Lhásza a főváros.a phowa gyakorlatok előfeltétele. nem kóser Nezikim (héber) . ugyanakkor nem nélkülözzük a leheletnyi különb-ségek észlelésének képességét nevárok . sem az. írott tibeti ngag dbang rgja mtsho) . ?-1725) szerzetes.nepáli népcsoport nevilla (héber) .szembesítés Ngö Lek pe Se rab (ejtett tibeti) . i.szembesülés ngo sprad (írott tibeti) .tibeti fordítómester ngön dro (ejtett tibeti.sz. bíróság. a Cang i háború után.sem tapasztalás. 1617-1682).

a Lótusz-szútra alapján nidána (szanszkrit. ábrázolása (bhava csakra. századtól. születés: szülő nő 12.(i.Tipitaka. Nehémiás ni siki (japán) .végzet niello/tausírozás (egyiptomi) . majd a felületet gondosan felpolírozzák. fazekaskorong (vidnyána) 3. ember csónakban (sadájatana) 5. upádána. szerelmespár (trisná) 8. vinnyána.nirvána nibbidá (szanszkrit) .indíték. állandó Nicsiren (japán) . karmikus erők: fazekas. manda-la. érintés: csókolózó szerelmespár.sz. írott tibeti rten 'brel bcsu gnyisz) . írott tibeti szngon 'gro) . gyakorlat ngönpa (írott tibeti) Abhidarma pitaka Ngönpargawa (ejtett tibeti) . az itt léthez való tapadás: egy gyümölcsfa leszüretelése.díszítési eljárás. teve) (szanszkára) 2. része Niddésza (páli) . ejtett tibeti jalva): 1. ezüstből és ónból készült ötvözetet öntenek.elmélyedés. keletkezés: terhes nő (dsáti) 11. emberi szembe fúródó nyíl (védaná) 7.a Tökéletes Öröm keleti birodalma N'hemjá (héber) .konklúzió a vitában .kijózanodás niccsa (szanszkrit) . szalájatanam. védaná. az oksági törvény fokozatai (duhkha. tanhá. szankhára.fül-tudat nibbána (páli) . tudatosság: fára mászó majom (náma rúpa) 4. aviddzsá). ejtett tibeti ten drel. 1222-1282) buddhista szekta-alapító Japánban az i. melegítéssel rögzítik. név és forma: a tengeren áthajózó férfi. a dváda-sángasászana 10. okozati lánc. hatablakos ház (szparsa) 6. námarúpa. beszédeket bevezető formulák. dzsáti. amit nemesfémeken használnak. öregség és halál: öregember. bhava.sz. megelőző.Biblia. finoman kivésett mintába aranyból.Nembucu nientösz (ejtett tibeti) . nemtudás: vak ember (nő.ngöndro (ejtett tibeti. a 6 érzék: üres ház. elsődleges ok. és a csillogó felszínen kirajzolódik az eltérő színű mintázat Nien fo (kínai) . belső szemlélet útján elért tudás nidrá (szanszkrit) . érzet és érzékelés: emberi szembe fúródó nyíl. phassza. virágot szedő ember (bha-va) 10. A mutató nididhjászana dnyána (szanszkrit) .a théravádin buddhizmus nigamana (szanszkrit) . létszomj: ivó ember (upádána) 9.alvás nidzsati (szanszkrit) .tartós. 13. holttest.valami előtt járó.

Siva egyik mellékneve.az új rizs megízlelésének ünnepe. akit elefánt formájában ölt meg Siva Nilakantha (szanszkrit) . a laja jóga gyakorlata nijata (szanszkrit) . szantutthi. istenszolgálat). november 23-ának éjjelén felajánlják az első rizst nijama (szanszkrit) .lélek. a keletkező mérget megitta az emberek védelmében . nem-valóságos.apró élőlények. digambara dzsaina.a tárgyak okozati kategóriája. a varnán kívüliek.nem független. önlényegnélküliség nihszvabhávavádin (szanszkrit) . metafizika.határozott karma nijati (szanszkrit) .sz. erények gyűjtése. Cséllaná nagybátyja Nighandu (szanszkrit) . sz. határozott feltűnés nihszprisja (szanszkrit) .önfékezés. 8. amely nem fér össze a buddhizmussal.démon. megtisztulás az önfegyelem segítségével (sucsi.nigantha (szanszkrit) .önlét-nélküliséget vallók nihum ávélim (héber) .füge Nigródha áráma (szanszkrit) .menekülés az otthonból az otthontalanságba Níla (szanszkrit) . végzet nijati váda (szanszkrit) . békés és jóságos szellem a sintóban nigódha (szanszkrit) . előírás (aszkézis. az önlét/öntermészet/magánvaló lét hiánya.érinthetetlen. éntelen-természet nihszvabhávatá/anátmatá (szanszkrit) . az önazonosság hiánya. szvádhája. megtagadás.fatalista nikája szabhága (szanszkrit) .Jegyzetek gyűjteménye a Védákhoz nigi mitama (japán) . dalit nihszvabháva (szanszkrit) .vesztesnek nyilvánított vitázó nigródha (szanszkrit) . kapcsolatból kiszakított léte nincs. haridzsan. buddhista szöveg nihsréjasza (szanszkrit) .).kötelékektől mentes. a jóga 8 foka közül a 2. önállótlanság.végleges kialakulás.osztályozó általánosítás nikkhamana (szanszkrit) . ísvara pradhána).üdvösség nihszarana (szanszkrit) . vallási rendszer. az önmeghatározó természet hiánya.történeti-mitikus feljegyzések (i..éntelen természet. ellenük viseltek svétambarák a munkhavasztikát nigrahaszthána (szanszkrit) . a dzsaina alapja Nigantha Nyátaputta (szanszkrit) .kéktorkú.Fügefaliget-áráma Kapilavatthu mellett Nihongi (japán) . amikor a démonok köpültek az óceánt.iskola.gyászolók vigasztalása niiname macuri (japán) . Vardhamána Mahávíra egyik neve. tapasz.

a szenvedés maga.Japán nirábhóga (szanszkrit) . uggaha nimitta. Japán első mitikus uralkodója. belső látással felidézett tárgy.jel. amelyet csukott szemmel látni.végtelen türelem nindzso (japán) .démonrádzsák szobrai. amelyek a buddhista szentély előtt állnak. kínai Dzsih pen) .anabhoga nirábhóga karma (szanszkrit) . egy buddha különleges erénye niraja (szanszkrit. jegyek. 11.támaszték nélküliség nirálamba szarvángászana (szanszkrit) .sz. Brahmá szútra kommentár Nimi (szanszkrit) . a császári család őse. Dzsimmu. dédunokája.Amateraszu unokája. pokollakók nirálamba (szanszkrit) . ő örökölte Amateraszu 3 jelképét ninnó dai (japán) . a testi meditáció tárgya. 600) nió (japán) . sz. amelyeket a világi dolgokban észlelünk nimitta bhága (szanszkrit) .). jógácsára . saktista felekezet. volt Japán első császára. pokol. páli) . műve: Védántaparidzsáta szaurabha.sz.kitámasztás nélküli teljes test megtámasztás (hatha jóga) nirálambanaváda (szanszkrit) .nagy együttérzés.a Daitokudzsi apátja Nippon (japán.sötétkékbe-öltözöttek. Srí Lanka nimai gasane (japán) . hanem a szenvedés okait is leküzdötte Ninigi (japán) . pathága nimitta).az érzékelő tudat látszat-része nimitta kárana (szanszkrit) .vagy kutyaszobrok (komainu) Nippó (japán) .tárgy-támasztéktalanság tan. az igazságosság örök törvényének érvényre jutása. jegyképzők nimitta kószalla (szanszkrit) . aki nemcsak a szenvedést. az adhikaranák legyőzése nin niku (japán) .nílapata darsana (szanszkrit) . az istenek kora (japán kami no jo) után kezdődött (i. a meditáció első vizuális eredménye (parikamma nimitta.fontolóra nem vett cselekvés.nimitta-tudás.hideg időben második bélés az avaszéhoz Nimbárka (szanszkrit) .a purusa felsőbbrendű oksága a prakritin.az emberi uralkodók kora. ok.Dzsanaka őse a Nap-nemzetségből nimitta (szanszkrit) .a dvaitádvaita védánta iskola alapítója (i.személyes érzés ning dzse cshen mo (ejtett tibeti) . látszat. a sintóban oroszlán.

lecsillapítás.iskola nirámisza (szanszkrit) . a vágyvilágban alulról az 5.. hideg pokol nirástaja (szanszkrit) . formája.kifakadó vízhólyagos. abszolút nirávarana (szanszkrit) . írott tibeti szprul pa'i szku) .a megszűnés igazságának .feltétlen tudás nirgrantha (szanszkrit. káprázattest. megbékélés /sánta/. kiválóság /pranita/.Átváltozásnak Örvendő ég. írott tibeti 'gog pa) . sailpika. a bódhiszattvának már nincs rögzített dharmája. a kettősségen túli öröm bölcsessége. a megvilágosodott tetszése szerint fölveheti bármelyik test formáját. varázstest.tulajdonságok/sajátságok nélküli (nirguna upásza-ná. fokozata. fokhoz tartozó világ niródha dnyána (szanszkrit) . egyszerre tulajdonságokkal bíró és tulajdon-ságok nélküli teljesség nirlipta (szanszkrit) . kínai szu co lun si) . ahogy a bódhiszattvák látják a buddhát.elme átalakulása niródha szamápatti (szanszkrit) . nairjánika. a duhkha megszüntetése. 3 jegy: uttama.bilincsektől megszabadult.meghaladhatatlan. a megvilágosodás 3. a 3 test egyike.a megszűnés tudatossága (megszűnés /niródha/. brahmá upászaná). a dzsainizmust megelőző szekta. a buddha-kája 4. érintetlen nirmagnatá auddhatja (szanszkrit) .az elme összekapcsolódásaszétszó-ródása nirmána kája (szanszkrit. a lények saját tetteik következtében szenvednek vagy boldogok nirguna (szanszkrit) . a nirvána niródha dhátu (szanszkrit) . a duhkha megszűnése.látszattest.szubsztrátum nélküli niratisaja (szanszkrit) .nem evilági Nirandzsana (szanszkrit) . önmagát is megduplázhatja. egy buddha inkarnálódása. a mentális tevékenység megszűnése niródhagámí (szanszkrit) . kialvás. kínai hua le tian) .nem-keveredő. a szambhóga kájával együtt a rúpakája Nirmánarati (szanszkrit.az egyik sziddha. szennyezetlenség nirarbuda (szanszkrit) . átváltozás-test. a vágyak objektívvé válásának birodalma. az életkor 8 ezer év niródha (szanszkrit. aki már túl volt niródhaszatja (szanszkrit) .a fogalmiság megszűnését eredmé-nyező meditáció.a 4 ájatanából a 3.jártas a lecsillapításban. feltűnés /nihsza-rana/) niródha parináma (szanszkrit) . az örvendező kiáramlás. tisztaság.

az öregség. átha-ladás felé vezető suddhaka. a megértés eszközei .kialvás. tökéletes nyugalom. nem-cselekvés. teljes vagy tökéletes nirvána = a megvilágosodott túllép a nirvána nyugalmán is. pradnyá. fordításra szoruló szavak etimológiájának leírása a védángán belül niruktá nirukta (szanszkrit) . a betegség. meghatározó megkülönböztetés. a születés. feltételhez nem kötött (aszamszkrita).női bódhiszattva. murdha. ez az arhaté (írott tibeti dgrab com pa). a mohóság.nritjá Nirtima (ejtett tibeti) . Amóghasziddhi kísérője niruddha (szanszkrit) . kibontakoztató ok nirvédha bhágíja (szanszkrit) . ksanti. van: 1. a vágyak. a bánaton túljutott. a behatolás 4 segítője (usmagata. 3. a hinduizmusban a tiszta lélek a Legfelsőbb Úr szolgálatát végzi. kioltott.egyszerre kimondott és kimondatlan teljes-ség nirukti pratiszamvid (szanszkrit) a nyelvtan megkülönböztető megér-tése nirupadhi sésa (szanszkrit. a buddhi és az ahamkára nirukta (szanszkrit) .maradéktalan nirvána a test halála után nirúpana vikalpa (szanszkrit) .a behatolás segítője a figyelemben.az elmeműködés háborgásának leküzdött állapota. 3. írott tibeti mja ngan lasz' dasz pa. ejtett tibeti nyang de. maradéktalan nirvána = a megvilágosodott fizikailag is kilép a körforgásból. az elme leküzdése. mentális állapot.megvalósítása. a léthez kötődés szomjának kioltása. minden kialszik a nem-tudás és a vágy hiánya miatt. tan-test. túl a szenvedésen. a halál és minden szenvedés kialvása. agradharma). az anyagi lét megszűnése.vizsgálati fogalmak. 2. megszabadulás nirvartako hétu (szanszkrit) . a szenvedés megszűnésének igazsága nírti ma (írott tibeti) . maradékos nirvána = a testi lét fennmarad. a gyűlölet és a téveszmék kialvása. 2.létrehozó. a létezés megsemmisülése. a szellemi tökéletesedés eredménye. felülemelkedés a nyomorúságon. következtetés nirvána (szanszkrit. erényei (kínai sande niepan): 1. minden testi és tudati működés teljes megszűnése.a régi. kínai vu vej) . de a szenvedélyek többé nem korlátozzák. ellobbanás. a buddhizmusban a lét és az egyéniség teljes megsemmisülése. páli nibbána. kínai wuyu) . amelyben eltűnik a manasz. elfújt.

egy templom helye).ok nélküli nispatti (szanszkrit) . a végső valóságra vonatkozó kanonikus szövegek. egyöntetűen folyamatos erkölcsi hatás niskámakarma (szanszkrit) . szünetelés Nisáda (szanszkrit) . megkülönböztetésektől mentes.egy ország Nisatha (szanszkrit) .nirvicsára (szanszkrit) .tükröződésen túli tudás nirvikalpa (szanszkrit) az elmélyülés minden megkülönböztetéstől mentes állapota. bizonyosnak tekinthető tanítás nitiarcsanamandapa (szanszkrit) . fogalmiságtól. testvére Ulmuka niscshidraváhana (szanszkrit) .beszüntetés.aki a folyamatos szexuális önmegtartóz-tatás állapotában van .a tagadandó tárgyak felismerése.házasság nítártha (szanszkrit) .a hindu templomokban az a terem. sraddhá nisthá márga (szanszkrit) . állandó földi erőkör (pítha) (pl. ahol a múrti hordozható mását tartják nitja (szanszkrit) .folyamatos rögzítés az elmélyülésben nisédhja viniscsaja marma (szanszkrit) .előítéletektől mentes tudás nirvisaja dnyána (szanszkrit) .nem sokrétű nisthá (szanszkrit) .a tudatfolyamatok és képzetek leállításának útja niszán (héber) .tárgy nélküli ismeret nirvitarka (szanszkrit) .japán buddhista filozófus (i.március-április nisszaggija pácsittija (szanszkrit) .Balaráma és Révatí fia.az okára hasonlító erőfeszítés.rendszeresen ismétlődő hindu áldozat. szavakba nem önthető tudás nirvritti (szanszkrit) . foka. aki a buddhizmust igyekezett összhangba hozni az európai filozófiákkal nisjandaphala (szanszkrit) .30 szabály a bhiksuknak a théravádában nisszaranapahána (szanszkrit) . személyiség. ékánéka vijuktatva Nishida Kitaró (japán) .fogalmi kereteken túli. bekövetkezés nisprapanycsa (szanszkrit) . a nihszvabháva 1.végleges jelentésű.helytelen nézet.menekülés által történő elhagyás (vina-ja) niszuin (héber) . a prakriti örök változása nitja brahmácsári (szanszkrit) .leállítás. 1870-1945).vágy nélküli cselekedet niskárana (szanszkrit) . folyamatos. nem-fogalmi bölcsesség nirvikalpa dnyána (szanszkrit) .sz.

mozdulatlan.filozófiai rendszer.démonnemzetség nivid (szanszkrit) . bevégzett. ucö.az egyik sziddha nitjaváda (szanszkrit) .a dnyánadára épülő bölcseleti rendszer.nitja karma (szanszkrit) .a kami hercegnői közül a macuri vezetője. két színész és 3 zenész előadása.) alapította. a kamik tiszteletének helye nivarana (szanszkrit.5 akadály (érzéki vágy. esz-mélés njája vaisésika (szanszkrit) .Nyak Dzsjánakumára njája (szanszkrit) . kétszemélyes színházi műfaj. kígyó. reggel nji ma bshad (írott tibeti) .srávaka jána nji dros (írott tibeti) .kert. 1. szkep-ticizmus).a végveszélybe került utolsó fohásza. mint a tartós boldogság elérése a móksa helyett Vallabha szerint Nitjanátha (szanszkrit) . a dialektika és a logika szabályai. napkelte 07-09.örök szerelmi játék. rosszakarat. tunyaság és lustaság.belülről bántó. a fehér lótusz nji myur (írott tibeti) . aggodalmaskodás és bánat. sárkány.ducö 15-17 nji phjed (írott tibeti) .visszaforduló (a világi életbe) Nivátakavacsa (szanszkrit) . rövid ima az isten nevéről nivritta (szanszkrit) .az érzékvilághoz kötött akadályok nivartí (szanszkrit) .srávaka njan thos theg pa (írott tibeti) .ducö 11-13 nji sar (ejtett. kész. a sinto államvallás szüze njon mond pa'i sgrib pa (írott tibeti) . délkelet njin zag gcig pa'i khrims brgjad (írott tibeti) . nézete az észlelés tévessége njan (írott tibeti) . stílusát dominálja a jugen (ld. bevezeti és lezárja egy kórus.klésa varana njon mongs (írott tibeti) . írott tibeti sgrib pa) . Gótama (i.naphívta.érvelés. haiku) és a nem- .sz. alkal-masság njája darsana (szanszkrit) .bódhiszattva niva (japán) .általában egyórás.mindennapos cselekmények nitjá líla (szanszkrit) . zavaró érzelem nó (japán) .upavásza Njoirin Kannon (japán) . változatlan njag dnyánakumára (írott tibeti) .klésa njön mong (ejtett tibeti) .teljes. században fejlesztette ki Szeami.állandóságban való hit Nitjodjukta (szanszkrit) .ducö 09-11 nji drö (ejtett tibeti) . sz. i.ducö 09-11. ezek akadályozzák a dhjána elérését nívaranáni (szanszkrit) . a hinduizmus egyik bölcseleti rendszere. írott tibeti).nyen njan thos (írott tibeti) .sz. 14.

hivatali arisztokrata nomosz-rendszer (egyiptomi) .nritjá nub ba glang spjod gling (írott tibeti) . vörös-zöld Norbulingka (ejtett tibeti) . járványokat okozó démon. jelképe: agyagedény.sz.az újhold napja Núpura (szanszkrit) .Biblia.Godánidzsa nub kyi Ba lang spyod (írott tibeti) . férfiaknál a bal. szanszkrit jaksa) . ilyenformán kapcsolódik a zenhez noetika .a kamihoz intézett rituális szövegek. 1783-ban építtette a 8. temploma: Héliopolisz N'viim Risónim V'áhárónim (héber) .nemes szent nom vaillant (vodu) . egy houngan vagy egy mambo kapja a beavatás végén nomarkhosz (egyiptomi) . Egyiptom az ókorban 42 kerületre volt felosztva.a jólét istensége. írott tibeti gnod sbjin. archaikus imák.drágakő.névjegy nö dzsin (ejtett tibeti.az ima stílusa Nut (egyiptomi) .a Tánc.ismeretelmélet nojan kutuktu (mongol) .hősi név. csintámani nor lha (ejtett. írott tibeti nírti ma/nrtye) .nomosz-kormányzó.égistennő.cselekvés.a Kincsőrző Szarvasfejű. az első i.Avaragodáníja numénia (görög) .kerület. az egyik drágaság.Ékkő-park.Viruddhaka rádzsa fia nuszáh (héber) .táncelőadásokra szolgáló helyiségek a hindu templomokban nrtye (írott tibeti) .boríték a gosuginak nosigami (japán) . dinasztia fordulójára tehetjük nor bu (ejtett tibeti) . és IV. dalai láma a Potalától nyugatra norito (japán) . nőknél a jobb hónalj alatt lakik nor srung dmar ljang sha ba'i mgo (írott tibeti) . A korai és későbbi próféták könyvei NY . jaksa nrí jadzsna . 927-ből való (Engi Siki) nosi bukuro (japán) . melynek kialakulását a III.sz.embertársainkért felajánlott hindu áldozat nritjá (szanszkrit.festménytekercs nószacu (japán) . Amóghasziddhi kisérője nritjamandapa (szanszkrit) .betegséget. i. írott tibeti) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. nyári palota. ezt nevezzük nomosz-rendszernek.

rosszindulatú lények.intéző.tibeti tanító az i.gyakorlat. 8. a 4 fő tibeti iskola közül az egyik Nying po (ejtett tibeti) .-5. ejtett tibeti. Gótama (Aksapáda?) műve az i.Atísa kolostora Lhásza mellett nyi cshe (ejtett tibeti) . sz. Nap. elmébe fogadás nyána (szanszkrit) .a megismerhető nyen (ejtett tibeti.Khon Kön csok Gyel po Nyódzsó (japán) .nirvána nyáta parinnyá (szanszkrit) .egy mantra recitációja nyer pa (ejtett tibeti) . madár. kör.e. írott tibeti) .majom. 127. írott tibeti njag dnyánakumára) . naplemente.sz. tűz.nagy együttérzés. írott tibeti) .bölcsesség nyang de (ejtett tibeti) . megmaradtak Padmászambhava tanításainál.a fákban élő sárga istenek (de a mezőkön is). i. egyben a tibeti naptár első éve nyagrodha (szanszkrit) .régit követő.logika.sz. írott tibeti nyan) . démon nyen drub (ejtett tibeti) .zen mester a Tendó-hegyen. bódhiszattva.e. írott tibeti rnjing ma pa) . nagylelkűség.nya (ejtett.ducö 17-19. 2. századból Nyak Dzsjánakumára (szanszkrit. ducö. ajanamsza Nya tri Cen po (ejtett tibeti.indiai fügefa (Ficus indica) Nyája szútra (szanszkrit) . írott tibeti) .vasárnap. században Nyam Kji Nyingpo (ejtett tibeti) .a Halak csillagkép.tapasztalás nyams su len pa ( írott tibeti) . szerencsétlen nap. uralkodásának kezdete i.a tudott tökéletes megértése nyejja (szanszkrit) .. írott tibeti gnja' khri bcan po) Drigum király fia. akik nem követtek Atísa reformjait.ducö 11-13. írott tibeti nji myur) .i. ló.e.. nyugat nyi nyur (ejtett tibeti. a tibeti iskolák egyik csoportja a másik a szarma). az öregek szektája. Dógen mestere Nyoian templom (japán) . empátia nying ma pa (ejtett tibeti.az űr. hegynyereg. 1440-től itt volt apát egy ideig Ikkjú . jelképe vörös korong nyi nub (ejtett. tantrikus tibeti vallási irányzat. este 15-17. dél nyi ma (ejtett. egy kolostor gazdasági vezetője Nyetang (ejtett tibeti) .felkészülés a meditációra nyams len (írott tibeti) . Ratnaszambhava kísérője nyampar dzsagpa (ejtett tibeti) . vörös sapkások. 6. nyugat nying dzse cshen mo (ejtett tibeti) .

ami segíti a helyén tartani az obit obi dome (japán) . a tetején piramidionnal. egyenletesen szűkülő négyzet keresztmetszetű. Csenrézi kétnapos böjtje Nyx (görög) .függőleges.az éjszaka istennője O ó harai (japán) .Uddijána Óbai (japán) .vékony selyemcsík. ilyen van a buddhista templomok oltárain obo (mongol) .évente kétszer.szent kövekből álló kisebb domb a sintóban ocsa (japán) . amelyeket az Idzanami-Idzanagi istenpár teremtett o rgjan (írott tibeti) .Kásjapa .sz.Nyugati völgy (egyiptomi) .a Királyok Völgye nyugati mellékága. júliusban és december végén tartott sinto megtisztulási rítus.dordzse ocuka (japán) . egyetlen kőtömbből faragott.széles öv a kimonón obi age (japán) .fény 'od gsal (írott tibeti) . kínai Huang Po) . csan pátriárka obeliszk (egyiptomi) .apró ajak.fényvilágosság 'od mi 'gyur ba (írott tibeti) .a fény alátükröződése mandala nézés közben obi (japán) . nevezik Majmok Völgyének is.tea ocsaja (japán) .zen mester (i. ahol kis számú sír található.zen mester Óbaku Kiun (japán. eredete az egyiptomi napkultuszra vezethető vissza óbhásza (szanszkrit) . amiben Amitábha megjelenik od srung (írott tibeti) . a maikók csak az alsó ajkukat festik ki 'od (írott tibeti) . írott tibeti szmjung gnasz) .nem változó fény.teaház ocsobo gucsi (japán) .a phowa gyakorlatok előfeltétele. harai Ó ja sima no kumi (japán) . tűre emlékeztető oszlop. az Ay fáraó sírjának díszítésén látható babuinok után nyúl órája (kínai) .selyemfonat az obi közepén. ?-850?) a 10.övcsat (pocsiri) obi dzsime (japán) .áldozati halom ocir (mongol) .Japán 8 legnagyobb szigete.05-07 nyung ne (ejtett tibeti.

színházi epi-zód okame (japán) .városalapító oikos/oikia (görög) . sz.főtt rizs ódana kummásza (szanszkrit) . Daidzsó szai oikistés (görög) .tartály (pl.az én anyagi alakja olé (héber) .a maiko második frizurája. árja atthangika márga okkanti (szanszkrit) . Artemis. Héra.női maszk okasi (japán) .Akanistha ogamu (japán) .hosszú ujjú.a 6 szótag: „Óh. 3. jelképe kard. Arés. az ene) Ókeanos (görög) . színe piros ohikizuri (japán) . 10 cm) fapapucs ólárika (szanszkrit) . színe piros Ogou-badagri (vodu) . tulajdonképpen néhány gesztussal megerősített reggeli tisztálkodás ogan (vodu) .Zeus. csak hátul van kanoko 'og min (írott tibeti) .magas talpú (kb. i. rikácsoló szellem.a legmagasabb rangú gésa oiran docsu (japán) .kis tábla a kami nevével a sintóban ofuku (japán) .ház.főtt rizs savanyú mártással Odorico . Gaia és Uranosz gyermeke okija (japán) .fémharang ogdoad (egyiptomi) .a tökéletesség útja. talán: „AUM.aprósütemény teához okásza (szanszkrit) . Aphrodité. sz. (a fordítás rossz. drágakő a lótuszban”.az őstenger megszemélyesítője. Hermés.áramlás Ogou balindjo (vodu) .fogantatás okobo (japán) .a reggeli felébredés szertartása a sintóban. bizony”). tibeti mantra (aum). Héphaistos Óm mani padme húm (ejtett tibeti) .pordenonei.nyolcasság. Apollón.felhívott (a Tóra olvasáshoz) olymposi rang (görög) .fejét vízzel locsoló.a háború és győzelem kamija. a jóslatkérők helye Delphoiban.ódana (szanszkrit) . Hestia.fogadó okkanta nijámattá (szanszkrit) . 1328-ban Lhászába vezetett missziót Odzsin (Hacsiman) (japán) . gyakran . a kezdet istenei ogha (szanszkrit) . uszályos kimono Oho nihe macuri (japán) . a nemes nyolcrétű ösvény. drágakő a lótuszban. háznép. az i. Démétér. Athéné.egy oiran kíséretével megy valahová. család oiran (japán) . Poseidón. században élt mitikus császár ofuda (japán) .a vihar és villámok tábornoka.a nagy ízlelés ünnepe.

egyben jelképezi a 6 létformát és a 6 akadályt (gőg. Me: Mérhetetlen fény Amitábha.pészah 2. az árpaaratás kezdete (49 nap).betegséget okozó démon oniiszan (japán) . takilcsi ongon (mongol) . majom órája . Ni: Mozdulatlan Aksóbhja.nagy kézidob óokii okaszan (japán) .a 4. zöld.a maiko és a geiko fejtámasza alváskor frizurája védelmében omamori/fuda (japán) . Húm: haszonnal véghezvivő Amóghasziddhi. vörös.pranava dhvani.fő-anya. tyúk órája .Amida Boszacu omiki (japán) . Ma: Fényhozó Vajrócsana. nap sávuót ünnepe Omi to fo (kínai) .köldökkő On (héber) . kínai) . Szat (szanszkrit) .a maiko bemutatkozása a szan szan kudo után Omitofo (japán. mohóság /kapzsiság/. kígyó órája .jóscédula omisze dasi (japán) .aki a közös imádság során a szertartásos válaszokat mondja ómer (héber) . gyűlölet). napján kezdődő számlálás.a Bhagávad Gíta szerint Brahmá alkotó tevé-kenységének szavai omaku (japán) .23-01. balgaság /közönyösség/. vaddisznó órája .a sámánizmusban az ősök szellemét vagy a sámán védőszellemét jelképező tárgy oni (japán) .09-11. szent szavak omphalos (görög) .13-15.bátyám.11-13.17-19.Héliopolisz.Amida Boszacu omkára (szanszkrit) . szenvedély /kéjvágy/. az 50. eredeti értelme talán „igen” Óm.a nap beosztása a kínai hagyomány szerint: sárkány órája . sötétkék.amud omenzogger (jiddis) .sinto amulett. juh órája . kutya órája . ló órája .15-17.a templom hátsó cellája óra (írott tibetib thun bzhi) . irigység/féltékenység/.Óm: Avalókitésvara. tehén .21-23. kék.isten szakéja.19-21. személyhez kapcsolódó oltalmazó omed (jiddis) . amit felköszöntésre isznak omikudzsi (japán) .07-09. Junu Ongoj (mongol) . sárga. így szólítja meg a geiko a vendéget óokava (japán) .krokodilistennő opisthodomos (görög) . Tat. egér órája . egy hanamacsi legidősebb vagy vezető geikója Opet (egyiptomi) . amelyeket az utak szélén helyeznek el . Pad: Kincsforrású Ratnaszambhava.faragják kőlapokra. fehér.

temploma: Abüdosz. raszá.rontásfajta ou-ho (kínai) .a szőlőágak hordozásának ünnepe. tapintat. akik részt vehetnek egy nemzetség magánkultuszaiban oríti (szanszkrit) . avacsara. a (név) részen az elhunyt neve áll ozné Hámán (jiddis) . sok feljegyzés osztrakonokon maradt fenn. jelképe: cséphadaró. férfi.Ozirisz.az alvilág múmiaformájú istene. az örökkévalóság ura Ozirisz-név (egyiptomi) .átutazók (30 napnál rövidebb ideig voltak a városban) ozasiki (japán) .buddhista templom otijot (héber) . hogy írjanak rá.cserépdarab vagy lapos kődarab. Hórusz apja. Buszirisu Ozirisz Hekadzset (egyiptomi) .mitikus dalnok Oschophoria (görög) . tigris órája . amit arra használtak. étkező-helyiség a teaházban (ocsaja) ozasiki kago (japán) . egyiptomi) . kezdő növendék orgeónes (görög) .előbőr Ormuzd (perzsa) .homentás . hogy a szóban forgó személy meghalt.nem nemesi származásúak.vacsora.csontház osztrakon (egyiptomi) . és Ozirisszé vált.05-07 orákulum (görög. egyesült azzal.a kifejezés azt jelzi. phótthabbá) egyike ovér mimákom lemákom (héber) . kereskedőt a geiko ottappa (szanszkrit) .buzdítás. szaddá. Ízisz férje.a Tóra egy betűje (összesen 304 805 betűből áll a Tóra) otoko-gésa (japán) . általában a geiko törvénytelennek tekintett fia otoszan (japán) .a világosság ura Orpheus (görög) .üdvös eszközök óváda (szanszkrit) .03-05.apám. így szólítja a férfi tulajdonost.körültekintés.az alsó folyammal viaskodó.órája .kimonófeladó.selyemmel bevont fonott kézitáska Ozirisz (egyiptomi) .élvezet orlá (héber) . vendégkísérő otokoszu (japán) .a jóslat forrása óram bhágija (szanszkrit) .01-03. Dionysosnak és Athéné Skirasnak szentelve (Athén) ossarium (görög) . nyúl órája . belátás ouangas (vodu) . az ötféle élvezet (rúpá. az írnok-növendékek is előszeretettel használták a drága papirusz helyett oteira (japán) .férfi gésa. pásztorbot. az alsó részhez tartozó.

a njája filozófia alapelemei padaszanta (szanszkrit) .körülhatárolt vonatkozású minden padhána (páli) .magányos megvilágosult.fejezet. írott tibeti babs me) .víz felajánlása a múrti lábához a hindu .levezekelhető bűn.rizstészta leves Öpamé (ejtett tibeti) . írott tibeti pha dam pa szamgsz rgjasz) .zöld.érvelés pa sangs (írott tibeti) .gyalogos zarándoklat padakája (szanszkrit) . belépés a noviciátusba életünk során legalább egy rövid időre pabbadzsita (páli) . aszkéta életre térés. buddhista szerzetes pacsa (szanszkrit) .ozouni (japán) .a világ feladása.csendes hely (nirvána) padészaszabba (páli) .tárgyi alap. a szó jelentése.indiai tanító pádángustha dhanurászana (szanszkrit) . szerzetes vagy apáca.nagylábujj-emelő íjtartás (hat-ha jóga) pádángusthászana (szanszkrit) .az életkornak megfelelő meva pabbaddzsá (páli) . járás. Gulisszáni padártha (szanszkrit) . 92 szabály a bhiksuknak a théravádában pad ma 'byzng gnas (írott tibeti) . aki nem tanít pácsittija (páli) .feltétel paccséka buddha/paccséka muni (páli) . aki szakít valamilyen tannal.törekvés.gyakorlatból kihullt. erőkifejtés. tárgyi kategória. páni. létkategória.barlanglakó.láb-kéz-tartás (hatha jóga) páda játrá (szanszkrit) .Paszang pab me (ejtett tibeti.ítélet Padampa Szamgye (ejtett tibeti. 3 hetes jógagyakorlatok szímában padhána vibbhantó (páli) .emésztés serkentés. páju.a világot feladó. az 5 kárméndríja (vák/vács.lábnagyujj-tartás (hatha jóga) padaparama (szanszkrit) . upasztha) egyike páda hasztászana (szanszkrit) .a legmagasabb fok. páda. engesztelés. ami el lehet érni padara szamácsára (páli) . ájur véda paccsaja (szanszkrit) .Padmaszambhava páda (szanszkrit) . láb. a katakali táncban nemes hős vagy isten színe pacsan (szanszkrit) . aposztata padja (szanszkrit) .Amitábha P pa (ejtett tibeti) . hitehagyott.

páva-tartás lótuszban (hatha jóga) padma thod phreng (írott tibeti) .Pak Kjepo págunnyatá (szanszkrit) .Pema Tötreng.bíbor lótusz-illat padzsája (szanszkrit) . Szuddhódana felesége. amivel Visnu megáldja híveit. Anangavadzsra tanítója. lótusz szerűen széthasadó. hideg pokol.Padmaszambhava padma gar gdzsi dbang phjug (írott tibeti) . ejtett tibeti Urgjen Cokje Dordzse.Teremtés Ura. században.Visnu egyik mellékinkarnációja Padmápáni .itt áll az Ánanda templom (kb.lótuszülés (hatha jóga) Padmavadzsra (szanszkrit) . a meditációs gyakorlatokkal foglalkozó Mahásziddhi fordítója (18 könyv) padmászana (szanszkrit. 9.a Lótuszt tartó elmélkedő bódhiszattva. neve meg: Drágakő-mester (ejtett tibeti Guru rinpocse).sz. japán kekkafuza) .az elhagyás fegyelme pahitatta (szanszkrit) . 810ben. Szántaraksita javaslatára Triszong Decen hívta be i. műve: Guhja sziddhi páduká (páli) . 1150) pags skjes po (írott tibeti) . megfutamodás.templomban padmá (szanszkrit.az otthagyás tökéletes megértése pahána vinaja (szanszkrit) .a tudat ügyessége Pagwa (mongol) . Amitábha egyik megjelenése Padmakrodhesvarí (szanszkrit) . páli paduma) .a Vérivó Tavirózsanemzetség feje. Mára Pagan (szanszkrit) .sarucska.Padmahéruka társa Padmánábha (szanszkrit) . Indrabhúti fia. Buddha nevelőanyjának (Gótami) megnevezése. Avalókitésvara egyik formája Padmapáta (szanszkrit) . megszabadulás pahána parinnyá (szanszkrit) .Phag pa pahána (páli) . a tisztaság szimbóluma. írott tibeti pad ma 'bjzng gnas) .sz.Pema Töt reng Padmahéruka (szanszkrit) . Vaisnava purána padma 'bjung gnas (írott tibeti) .tantrikus mester.szilárd lelkületű . az egyik szerencsés jelkép. Gondviselő.az élőlények jelenlegi nemzedéke Padzsápati (páli) .sz.Sankara tanítványa Padmaszambhava (szanszkrit. lótuszban született.padmá paduma gandhára (szanszkrit) .elhagyás. a buddhizmus tibeti elterjesztője az i.a Tavirózsatánc Hatalmasa padmá majúrászana (szanszkrit) . a Szamje vihárában élt. i.bíbor lótusz-virág (Nelumbo nucifera). lábnyom paduma (páli) .

tartózkodás a rágalmazástól.Hjakudzsó Ekai pája (szanszkrit) .hirdetmény pakati (szanszkrit) . ítélkezés páli . parjanka pamo (ejtett tibeti) . a dasa akusala prativirati síla 5.költő páju (szanszkrit) . Viszuddhi Magga pakinnaka (szanszkrit) . ezen a nyelven íródtak a hínajána buddhista művek a mágadhí kihalása után palibodha (szanszkrit) .álláspont. tagja paj csang huah haj (kínai) . alkalmazkodik a köznapi igazsághoz pájtán (héber) . alacsonyabb varnájútól is el lehet fogadni paksa (szanszkrit) .természetes erény.ülés keresztbe tett lábakkal. dalai láma óta .iskola. aki az eget és a földet szétválasztotta.a Tasilhunpo kolostor főapátja az 5. páda.sajátságok pakká (szanszkrit) .gát pallanka (páli) .szemétdombról szedett rongyokból öltözik a szerzetes pamszakúlacsívara (szanszkrit) .női médium. nézet. négyévente nagy ünnep panatipata véramani szikkhapadam szamadijami (szanszkrit) fogadom. a tett tárgy legalább két személy.prákrit (szanszkrit alapú közép-indiai) tájszólás.ürítés. nem üdvös cselekedet paisunjavácsá virati (szanszkrit) .természet pakati szíla (szanszkrit) . aki már birtokolja az abszolút igazságot.kiskorú fiúgyermek paisunjam (szanszkrit) . a menedék-vételt követő fogadalom pancsen láma (ejtett tibeti. írott tibeti pao chen bla ma) . ügyes módszer. gyógyító ember pamszakula csivaram (szanszkrit) .viszályból adódó gonosz beszéd.a mitikus első ember.Vátszjájana Pakudha Kaccsájana (páli) .üdvös eszközök. páju. halála után testéből lett a világ és az élőlények Panathénaia (görög) .Athéné Polias ünnepe (Athén).fohászkodás.a dél istene. upasztha) egyike Pak Kjepo (ejtett tibeti írott tibeti 'pags skjes po) . évente kis ünnep.paides (görög) . az 5 kárméndríja (vák/vács.zsiradékban sült hindu ételek. páni.szemétdomb Pan Ku (kínai) . tézis Paksilaszvámin (szanszkrit) . amely nem fér össze a buddhizmussal pálél (héber) . a kumbhandák ura pakásza (páli) . hogy tartózkodom az élőlények bántalmazásától.

összgörög.Zeus-áldozat a Városi (Nagy) Dionysia tragédia-előadásai után pandit (szanszkrit) . női bódhiszattva pándavák (szanszkrit) . hallgató. 2. hogy tartózkodom a helytelen szexuális élettől.sánta pánhellén (görög) .5 fogadalom: 1. vignjánamaja.sátor. szannakkhanda. Adinnadana Véramani Szikkhapadam Szamadijami Fogadom.(pandit + tibeti csen po: nagy tudós).a szanszkrit nyelv leírója panycsa daszí (szanszkrit) . az 5 kárméndríja (vák/vács. pancsen Pandóra (görög) . pránamaja. 5 halmaza (khandá) pandál (szanszkrit) . Muszavada Véramani Szikkhapadam Szamadijami . manómaja. szankhárakhanda. ruhája fehér. jelképe lótusz és csengő. sziklacsúcs Rádzsagaha mellett Pandia (görög) . a dalai lámával kölcsönösen hitelesítik egymás újraszületéseit.Foga- . önmegvilágosodott. páni. isthmosi) páni (szanszkrit) . színe vörös. vinnyánakhanda) panycsa kósa (szanszkrit) .Fogadom. páju. Buddha Amitábha inkarnációja pancsupádánakkhandhá (szanszkrit) .5 kocsi: buddha. az upószathák ideje panycsa jána (szanszkrit. 3. Panatipata Véramani Szikkha-padam Szamadijami . eleme tűz.az első nő. hogy tartózkodom a nem nekem adott dolgok elvételétől.Fehér Ruhájú.kéz. ember és isten panycsa khanda (szanszkrit) .5 csoport (rupakhanda. Kameszu Miccshacshara Véramani Szikkhapadam Szamadijami . bódhiszattva.Fogadom.az újhold vagy a holdtölte napja. upasztha) egyike Pánini (szanszkrit) . vedánakhanda. lehet templom vagy más nagy terem vagy a menyasszony háza. 4.a tapadás 5 alkotóeleme. ánandamaja) panycsa szila (szanszkrit) .5 burok (annamaja. pythói. hogy tartózkodom az élőlények bántalmazásától. írott tibeti gos dkar mo) . fiai a pándavák pangu (szanszkrit) .Dhritarástra király öccse a Mahábháratában.Pándu 5 fia a Mahábháratában. Go Karmo. kínai wu sheng) . ünnepek 8 napévenként (olympiai.tanult tudós vagy pap. nemeai. a Mérhetetlen fényű Ami-tábha női társa. Vjásza és Ambáliká fia. a szép rossz Pándu (szanszkrit) . ahol a hindu esküvőt tartják Pándarávaszíní (szanszkrit. páda.

vidnyána) és pszichikai tulajdonság (manasz). hogy kerülöm a színházi előadásokat. szellemi felkészülés. észlelés.az 5. védaná.Krisna kürtje a Mahábháratában panycsaját (szanszkrit) . tudatosságészlelés Panycsadzsanja (szanszkrit) .ötös tanács. az elmé-lyülést segítő tevékenységek: odaillő szöveg olvasása.Fogadom. himnuszok éneklése. Vika labhodzsana Véramani Szikkhapadam Szamadijami Fogadom. 7. szansz-kára. Szura Meraja Maddzsa Pamadatthana Véramani . folytonos átala-kulásuk folyamatos testi-tudati lét illúzióját kelti. melyek a nirvánába vezetnek.Fogadom. melyek a boldogsághoz vezetnek. a szenvedés oka.dom. hogy tartózkodom az alkoholtól és a kábítószerektől. írott tibeti pung po lnga) . a Haszonnal Véghezvivő Amóghasziddhi) Panycsála (szanszkrit) .Ez az erkölcsi gyakorlat 8 szabálya. Mala Gabdha Vilépana Dharan Mandana Vibhuszanathana Véramani Szikkhapadam Szamadijami . hogy nem veszek magamhoz szilárd étket déltől a következő napfelkeltéig.Fogadom. Isten neveinek elmondása. a szerzetesekre még 3 fogadalom tartozik: 6. rend (párja. a személyiséget felépítő 5 testi elem (rúpa. hogy tartózkodom a hazugságtól.az 5 halmaz. egy-egy kasztcsoport irányító testü-lete a hindu társadalomban panycsakula (szanszkrit. Naccsa Gita Vadita Viszukadasszana Véramani Szikkhapadam Szamadijami .az Öt Nemzetség (a Fényhozó-Jelenést Láttató Vajrócsana. 5. aszprisja) panycsama bhutagni (szanszkrit) . szadnyá. a táncot és az éneket. a saját feleke-zete himnuszának éneklése . tudattartalmak. a halmazok létezésének oka a nem-tudás: anyagi forma. parajan. a fogadalmak után elhangzik a Buddha áldás: Imani Attha Sikkhapadani Szilena Szugatim Janti. ájur véda panycsána/panycsaja szévana (szanszkrit) ötszörös szolgálat. érzékelés. a Mérhetetlen Fényű Amitábha. 8. írott tibeti rigs lnga) . Szilena Bhoga Szampada Szilena Nibbutim Janti Taszma Szilam Viszodhaje . panycsa szkandha (szanszkrit. ez a személyiség téves képzete. hogy tartózkodni fogok testemnek virággal való díszítéséről és az illatszerek használatától. a Kincsforrású Ratnaszambhava. ezért meg kell tisztítanod az elmédet.az 5 elemben megjelenő agni. melyek a jóléthez vezetnek.egy ország panycsáma (szanszkrit) .

Viszuddhi Magga pannyattálambanáni (szanszkrit) .pap papannaprasanaszanszkára (szanszkrit) .25 igazság. hínajána: anyagyilkosság. biológiai /bidzsanijáma/. a 3 kocsi rágalmazása. pszichológiai /csittanijáma/. és bármelyik a hínajána 5 bűne közül Panycsaszikha (szanszkrit) . intuitív módon tapasztalható tárgyai pannyatti (szanszkrit) .5 pártütő. megértő belátás.pancsen láma Pápá (páli) .1.értelem panysánijámadhammá (szanszkrit) . melynek eredetét egyiptomi szóra . neve a görög papirosz szóból ered. Asszadzsí.tudás.Fondorkodó.fogalom. szerzetesek vallási gyakorlatának akadályozása. Bhaddija. a Buddha első tanítványai (Kondannya. kínai er si wu ti) .5 nagy bűn. apagyilkosság. idea. Bha-dantácsarija Buddhaghosa műve panycsavaggíja (páli) .előírt erény pannyindríja (szanszkrit) . Cyperus Papyrus. a Buddha apósá-nak egyik jelzője papirusz (egyiptomi) . bölcsesség. színről-színre látás. őskép pannyatti szíla (szanszkrit) .a tudat közvetlenül. Vappa. kauzális /dhammanijáma/) pao chen bla ma (írott tibeti) . ahol meghalt Vardhamána papa-loa (vodu) . a Nílus mocsaraiban őshonos növény. egy megvilágosodott meggyilkolása.a bölcsesség tisztasága. megismerés.fogalomburjánzás Pápijasz (szanszkrit) . erkölcsi /kammanijáma/. Szuppabuddhának. pradnyá. kevés helyen termesztik. de vadon már nem terem.5 természeti törvény (fizikai /utu-nijáma/. mahájána: templomok és iratok pusztítása. tőle nyerte kürtjét Krisna pannyá (páli) . a szerzetesi közösség bomlasztása. Mahánáma) Panycsávatí (szanszkrit) . a szellem és a valóság közötti össz-hang. értelem.zenész a Buddha korában panycsaszúdaní (szanszkrit) a Maddzshima nikája kommentárja. Buddha megsebesítése.panycsánantaríjáni (szanszkrit.város Magadhában.erdő a Gódavarí mellett panycsavimsatittva (szanszkrit. az elefántvezetés 5 követelményének egyike pannyá viszuddhi (szanszkrit) . mára gyakorlatilag kihalt. amelyek létrehozzák a világot Panycsdzsana (szanszkrit) .amikor a gyermek először eszik gabonát papanycsa (szanszkrit) . kínai wu ni zui) .egy démon a Mahábháratában.

a mai papír szavunk is innen ered (és nem csak a magyar nyelvben. vairágja).zarándoknő parabhásvara csitta (szanszkrit) . bhakti (még: vaidhi.a lényegét tekintve tiszta tudat paráddzshászaja (szanszkrit) .a másik valóságára és a másik önmagáért valóságára alkalmazva az elme igába fogását. 2. ez a nem-tudás gyakorlata pará bhakti (szanszkrit) . a növénynek szinte minden részét felhasználták valamilyen gyakorlati célra. igen ellenálló. transzcendens állapot para artha anjaszva arthaszamjama (szanszkrit) . hanem számos idegen nyelven is. egybeolvadó szeretet Isten iránt.az idegen tudat tudása. amivel elérhető a móksa pará/annya (szanszkrit) . hétköznapi használati tárgyak egész sorához szolgált alapanyagul. papirusznövényből készült lap. korsókban tárolták.a túlpartra jutott.egy szutta előadásának egyik módja. fontosabb iratok hordozóanyaga. má-sok ösztönzése (szuttanikkhépa) párádzsika (szanszkrit) . nagy cukortartalmú belét fogyasztották is.fadúcról nyomtatott könyv para (szanszkrit) . de még épületeket is emeltek belőle. vagyis a természet (prakriti) purusa-jellegének a purusára önmagára való alkalmazása. öntermészet nélküli. gyakran díszes tokban. rágátmika). egy szentély talizmánjai par gji gleg bam (írott tibeti) . a fontosabb papirusztekercseket rúdra vagy saját végére feltekerve. személyes megtapasztalás. hogy a papiruszt többször is felhasználták. rendszerint mindkét felére írtak. nirvána . különböző parábbádzsika (páli) . mégis az írás alapanyagaként vált a legelterjedtebbé és legismertebbé. más természetű létező.a más által létrehozott üressége pará csitta dnyána (szanszkrit) . meg nem fogható alkotóerő pará bháva (szanszkrit) . édes. a nirvána. az a más-természetnek feltétele pará bháva súnjatá (szanszkrit) .érvénytelenítés (4 vétek). jól bírja a hajtogatást és az összetekerést.).magas tudás. vereség páragata (szanszkrit) .különböző létező. mivel viszonylag drága volt. előfordult. a szerzetest végle-gesen megfosztják köpenyétől.elragadtatott. ami az öntermészetnek oka. más. hogy az átman azonos a brahmannal. letörölve róla a már feleslegesnek ítélt régebbi írást paquette (vodu) .legmagasabb fok (pl. fölismerése annak. végső.csomag. a fáraó tulajdona).túlpart. telepátia pará vidjá (szanszkrit) .vezetik vissza (a fáraóé.

magasabb tanítás paramahansza (szanszkrit) . kínai liu bo luo) . meghatározásoktól mentes. a móksa illetve a nirvána parama (szanszkrit) kiváló. különleges képességű aszkéták mellékneve paramanu (szanszkrit) .túlpart. a valóság végső szintje paramárthika (szanszkrit) végső.tökéletesség.aki a túlpartra jutott. írott tibeti don dam bjang chub kji sems) . az utolsó kettő a mahájána. Hüan cang). magasabb igazság. a köznapi igazságokon keresztül. legmagasabb paramadhamma (páli) . transzcendens szemléletű tudás parámásza (szanszkrit) .a világfelettit. legfelső. bölcsesség /pradnyá/). Legfelsőbb Önvaló. bölcsesség. erkölcsiség. Ísvara. a tökéletesség szekere. mély értelmű jelentés paramártha bódhicsitta (szanszkrit. mahájána. meditáció (áldozati ételek) /szamádhi/ 6. az adhipradnyásiksá 1.a végső megvilágosodott elme paramartha pariccshédaka pradnyá (szanszkrit) . meditáció /dhjána/. .félreértés Paramátman (szanszkrit) . a 6 tökéletesség részletesebben: 1. az egyik béklyó Paramártha (szanszkrit. erkölcsösség /síla/. adakozás (víz) /dána/ 2. a végső lépés parámarsa (szanszkrit) . energia (tömjénfüst) /vírja/ 5. türelem /ksánti/.a világmindenség ősanyaga páram (páli) .az utolsó érzés páramita (szanszkrit) . türelem (virágok) /ksánti/ 4.az atomon túli tartomány paramapáda (szanszkrit) . az első kettő a hínajána.a 4 nagy fordító egyike (még: Amóghavadzsra.páragú (páli) . az abszolútomot elemző bölcsesség.a legmagasabban fejlett átman. kitartás. a valóság közvetlen. végső. Világ-lélek. foka paramártha szatja (szanszkrit) nem-relatív. Énfölötti-Én. végső jelentés/értelem. fegyelem (kellemes illatok) /síla/ 3. a 6 erény (jótékonyság /dána/. élményszerű felismerése negatív úton.indokolatlan ragaszkodás. a sö lun iskola alapítója. Kumáradzsíva. a niródhából kilépő kévalín párakruti (szanszkrit) . a Brahman paramattha vazsena (szanszkrit) .a legfőbb állapot. abszolút igazság.túlpartra juttató. odaadás /vírja/. legjobb.a legfőbb hattyú. a középső kettő mindkettő magatartása páramita jána (szanszkrit. kínai csen ti) .

a guruk tanítványi láncolata. az anyag és a szellem közti viszony a szánkhjában paraszparaviruddha (szanszkrit) .a dzsiva az atman és a Brahman egységének megkülönböztetés nélküli megismerésének létfokozata. tenni akarás (virija). előbb Kartavírja rádzsát ölte meg. jelképei: kétkarú.másság.befelé forduló lezáró-tartás (hatha jóga) Paranirmitavasavartin (szanszkrit. fia Vjásza. erény (síla).egymást kizáró ellentét paratantra (szanszkrit) . a vágyvilág legfelsője a Szuméru felett parárthánjaszvárthaszamjama (szanszkrit) . vagyis a természet (prakriti) purusa-jellegének a purusára önmagára való alkalmazása.hallható teremtő hang. ákása pária (szanszkrit) . türelem (khanti).függő jelleg paratautpatti/paratautpáda (szanszkrit) .csatabárdos Ráma (parasu = bárd). bölcsesség (pannyá). sanmukhí mudrá parángmukhí mudrá .mitikus bölcs. Visnu inkarnációja bráhmana formában (Dzsamadagni és Renuká fia). kínai ta hua zi zai tian) Mások Átváltozását Irányító ég.férfi világi hívő parampara (szanszkrit) . ez a nem-tudás gyakorlata Parasára (szanszkrit) .másból való keletkezés parátpará (szanszkrit) . vidjá létfoko-zat paratva (szanszkrit) .parikalpita paratantralaksana (szanszkrit) .a kasztjából kitaszított ember . kiegyensúlyozottság (upékkhá) páramita naja (szanszkrit) .szidrá parasu (szanszkrit) . elszántság (adhitthána).befelé forduló.a másik valóságára és a másik önmagáért valóságára alkalmazva az elme igába fogását. elvágja az újraszületések láncát Parasuráma (szanszkrit) . különbözőség paravádin (szanszkrit) . aki huszonegyszer győzte le a ksatrijákat. Visnu egyik mellékinkarnációja párását hásávuá (héber) .megismerés (mécses) /pradnyá/. igazmondás (saccsa).fejsze. benne harci bárd és íj paraszparavilaksana (szanszkrit) .uttarapaksa parávaikhari (szanszkrit) .női világi hívő paramopászika (szanszkrit) . aki ellopta Dzsamadagni kívánságteljesítő tehenet.legfelső hely. szampradája paramszthánam (szanszkrit) . barátságosság (mettá). megtagadás (nekkhamma).a tökéletesség elérése a filozófiai megismerés útján paramopászaka (szanszkrit) . a páli hagyományban 10: adás (dána).kölcsönös függés. üdvösség parángmukhí (szanszkrit) .

a tejóceán köpülésekor keletkezett parighászana (szanszkrit) . első fok. a figyelem összpontosítása természetes. a legfelső (6. visszavágás paríjádjadésaná (szanszkrit) .) átalakulástól mentes menny.keresztrúd-tartás (hatha jóga) parigraha (szanszkrit) . a tárgy látással történő felfogása.keresés parimukti (szanszkrit.képzelt önlét/mibenlét parikamma nimitta (páli) . a szraddha dhimukták egyike parihára (szanszkrit) .a felismert változások hevessége parináma váda (szanszkrit) . konceptualizált átmanfelfogás. megváltott halott Parinirmitavasavartin (szanszkrit) .kialvás.a teljes megismerés hatalma.egy virág.teljes nirvána.aki még hanyatlásra képes. a nirvánát elért . az elme alapos megismerése.Abhimanju fia.utalások.átalakulás-tan. zavart tudatosság. különféle filozófiai rendszerek szerint parikalpita szvabháva (szanszkrit) .vágyakozás és téves nézetek által létrehozott tévképzet Pariksit (szanszkrit) . prahánaparidnyá).felszabadulás.a hindu templomi papok segítői paridzsáta (szanszkrit) . a szánkhjában változás parináma tápa (szanszkrit) . átlátás.értékítélet által megnevezett képzelt jelleg. képessége. megsemmisülés. a 6 erő (sadbala) egyike paricsájabala (szanszkrit) .paribbádzsaka (páli) . a szerze-tes legmagasabb állapota parináma (szanszkrit) . a képzelt és a függő kapcsolata.felhalmozás parihanadharman (szanszkrit) .zarándok. evolúció parinibbuti (páli) .előkészítő nimitta. metaforák parijatti (szanszkrit) . páli parimutti) .ellenérv. Dzsanamédzsaja apja Páriléjjaka (páli) . az élettartam 16 ezer év parinirvána (szanszkrit) .szentírás parikalpita laksana/paratantra (szanszkrit.település Kószalában parimárgana (szanszkrit) . felbukkanó jel parikappitákáramatta (szanszkrit) . kioldódás. kínai fen bie) . erdőbe vonult öregek (szerteszét bolyongó pari + vrádzsaka) paricsája (szanszkrit) . bala paridéva (szanszkrit) .a megvalósulás 2 lehetősége (dzsnyánaparidzsnyá.az elme 6.a tudat módosulása/átalakulása.panasz paridnyá/paridnyána (szanszkrit) . teljes megismerés paridzsarcsaka (szanszkrit) .a másik kiáramlását ellenőrző biro-dalom.

gond.zarándok parivrádzsika (szanszkrit) .zarándoknő parivrittadzsanmántaraárjam (szanszkrit) . fent újraszületett lények.védelemszerző théraváda szertartás.a korlátozott sugárzás szintje a formavilágban Parivára (páli) . appamánaszubhá).kész. appamá-nábhá).egyén halála. akiknek erőtlen a második dhjánájuk. a test belső melege parisszávanam (páli) . egész paripúrna macjendrászana (szanszkrit) .belső teljesség.szvabháva parinisthita (szanszkrit) .Tipitaka. a korlátozott tisztaság szintje a formavilágban parittábha (szanszkrit) körülhatárolt sugárzású (ábhasszara.teljes csónak-tartás (hatha jóga) parisad (szanszkrit) .az az arhat. akiknek erőtlen az első dhjánájuk parittábháh (szanszkrit) . végső kilobbanás parinispannalaksana (szanszkrit) .már tökéletes megértése van. fent újraszületett lények. teljesen befejezett parinnyátam (szanszkrit) . aki még egyszer újraszületik parivrittadzsánushírsászana (szanszkrit) . elhárító szöve-gek recitálása paritta klésa bhúmiká dharmáh (szanszkrit) . fájdalom.nyilvános vita parisszaja (szanszkrit) .egyik lábbal átforduló fejen-állás (hatha jóga) parivrittapárshvakónászana (szanszkrit) .cella a kolostorban parivrádzsaka (szanszkrit) . az arahat parinnyátantam (szanszkrit) . amit egy buddha segítségével ért el. Függelék parivéna (szanszkrit) .veszély.tökéletes megértése van.teljes Macjendra-tartás (hatha jóga) paripúrna návászana (szanszkrit) .a megtisztultság kijelentése a Pátimókkha felolvasása után paritta (szanszkrit) . a buddha paripurna (szanszkrit) .az érzelmileg korlátozott hatóterületű szellemi állapotban megjelenő tényezők paritta subhá (szanszkrit) körülhatárolt dicsőségű/sugárzású (szubha-kinhá.kifordított térdfej-tartás (ha-tha jóga) parivrittaikapádashírsászana (szanszkrit) . amit önmagától ért el.szűrő páriszuddhi (páli) .átforduló oldalsó szög- .

tartás (hatha jóga) parivrittapashcsimóttánászana (szanszkrit) .oldal íj-tartás (hatha jóga) párshva halászana (szanszkrit) .átforduló hátnyújtótartás (hatha jóga) parivrittatrikónászana (szanszkrit) . a tagadás tárgyának helyén van valami valóságosabb a köznapi igazságoknál parkha (ejtett tibeti. anapatrápja.gondviselők a hitközségben párohet (héber) . krodha.oldalsó gólya-tartás (hatha jóga) párshva dhanurászana (szanszkrit) .oldalsó kakas-tartás (hatha jóga) párshva pindászana szarvángászana (szanszkrit) . 8. kaukritja.oldalsó eke-tartás (hatha jóga) párshva ikapáda shírsászana (szanszkrit) .vizsgálódás parjudászapratisédha (szanszkrit) . lehet: nitja. sz.a nyugvó szenvedélyek kibontakozása (árkhja.a frigyszekrény függönye párshva bakászana (szanszkrit) .oldalsó fölemelt lótuszülés (hatha jóga) párshva úrdhva padmászana szarvángászana (szanszkrit) oldalsó-felső lótusz teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) párshvóttánászana (szanszkrit) . a Révész. sztjána. naimittika . mátszarja.a 23.bizonyított negatívum. szupta vírászana parjavaszthána (szanszkrit) .e. mraksa) parjésaná (szanszkrit) . ahol templomok. írott tibeti spar kha) . auddhatja. 250 évvel (?) Vardhamána előtt (i.egylábas oldalsó fejenállás (hatha jóga) párshva ikapáda szarvángászana (szanszkrit) .) Pártha (szanszkrit) .mágikus trigram a bön asztrológiában. ágy.nyújtott oldal-tartás (hatha jóga) Pársva/Pársvanátha (szanszkrit) . ülésmód parjankászana (szanszkrit) . írsjá.oldalsó egylábas gyertya-állás (hatha jóga) párshva kukkutászana (szanszkrit) .átforduló háromszög-tartás (hatha jóga) parjanka (szanszkrit) . zarándok-helyek létesülnek.Prithá fia. az I Csing pa kua trigramja párnászim (héber) .ágy-tartás (hatha jóga). tirthankara.csavart teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) párshva úrdhva padmászana shírsászana (szanszkrit) .hajadonok párthiva pítha (szanszkrit) . minddha.trón. Ardzsuna jelzője parthenoi (görög) .földi erőkörök.oldalsó fejenállás (hatha jóga) párshva szarvángászana (szanszkrit) .oldalsó embrió teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) párshva shírsászana (szanszkrit) .

a megkötött személy pasupata (szanszkrit) . a magyarban „töltelékszó”. az egyiptomi nyelv egyik sajátossága.szárnyasok simogatása. mégis színezetet.az elme lecsendesedése. Siva társa. melyeknek különösebb mondatbeli szerepük nincsen. írott tibeti sgo ma zhags pa ma) . Durgá párve (héber) . ugrászana. csak a nem-enklitikus partikulák (vagyis azok. a test hátsó része pashcsimóttánászana (szanszkrit) .a para első fejlődési állapota passer poule (vodu) .Föld alatti régió. azokat az a szavakat nevezzük partikuláknak. betegekhez érintése pasu (szanszkrit) . letisztult nyuga-lom. a Mahábhárata énekei parvatászana (szanszkrit) . árnyalatot adnak a mondatnak.a Tóra egy verse (összesen 5845) pata (szanszkrit) . harisnyakötő.hurok-tartás (hatha jóga) pashcsima (szanszkrit) . írott tibeti pa sangs) . amit Siva ajándékozott Ardzsunának Pasupati (szanszkrit) .nyelvtani fogalom. derű. másik neve Umá.péntek. nem üdvös cselekedet. szóbeli parvan (szanszkrit) . attól függően.hegy-tartás (hatha jóga) Párvatí (szanszkrit) .a Hegy leánya. nevének jelentése „részecske” (latin).nyugat. Siva egyik avatárája Paszang (ejtett tibeti.kószalai rádzsa. az anyagi energia félistennője. brahmácsarjászana pashjanti (szanszkrit) . tényezője pászuk (héber) . a szammá boddzshangá 5.jószág. az alsó .hátnyújtó-tartás (hatha jóga).hurok. béklyó Pásadharí (szanszkrit. amelyek nem simulnak egyetlen más szóhoz sem) állhatnak a mondat elején párusjam (szanszkrit) .rész.a Pányva Asszonya pasang (ejtett tibeti) .partikula (egyiptomi) .fegyver. fia Vidúdabha passzadhi (szanszkrit) .négyszögletű gyapjúkendő a buddhista panteon egy-egy alakjával és kíséretével díszítve Pátála (szanszkrit) . alvilág. hogy hol állnak a mondatban.az állatok ura. az angolban „filler”. húsos) pása (szanszkrit) . jelképe fehér nyílhegy Paszénadi (páli) . felesége Vászabha. tulajdonképpen jelentéktelenek.durva beszéd. föld pásászana (szanszkrit) . megkülönböztetünk enklitikus (simuló) illetve nem-enklitikus partikulákat.lándzsa Pásupata asztra (szanszkrit) .Vénusz.kettős edény felszerelés (tejes. aki pulkasza volt. Vénusz.

helyes testtartások (ászanák). az öregség és halál (dzsará marana). 5. a tárgyszem-lélet során a kép rögzült. az érzéstől (védaná) függ a vágy/szomj (tanhá).város Magadhában. 10. 6.e.hasonló/egyező nimitta paticcsa (szanszkrit) . a vallási előírások betartása (nijama). az újrakeletkezéstől (dzsáti) függ. a 6 érzéki tevékenységtől (szalájatana) függ az érzékek érintkezése (phassza). 4. feltételező paticscsa szamuppáda (páli) . sz. függő keletkezés. prithiví pathavíkaszina (szanszkrit) . a vágytól/szomjtól (tanhá) függ a kötődés (upádána). ma Patná.egyező nimitta. az érintkezéstől (phassza) függ az érzés (védaná).bolygórendszerek.község Magadhában közel a Gangához Pátaliputra (szanszkrit) . a legfelső fok. erkölcsi viselkedés (jama). Asóka szervezte Patandzsali (szanszkrit) . a nem-tudástól függők (aviddzsá paccsaja) a karmikus képzőerők (szankhárá). a finom életáramok szabályozása (pránajáma). a karmikus képzőerőktől függő (szankhára paccsaja) az újraszületési tudat (vinnyána).föld. fazék pati (szanszkrit) . 5. 4. a szellemiségtestiségtől (náma rúpa) függ az érzéki tevékenység 6 tartománya (szalájatana). pannyatti pathaví (szanszkrit) .a bűntudó kín. 2. az érzékek visszavonása a külvilág ingerei elől (pratjáhára) patháganimitta (szanszkrit) . a kötődéstől (upádána) függ a létesülési folyamat (bhava). a gond és panasz (szoka . a Jóga szútra összeállítója. 12. nyolcrétű ösvény (anga): 1. egymástól függő kapcsolódás.úr patibhága nimitta (páli) . 244 körül.edény. itt volt a harmadik zsinat i. 9. irányítója Garuda.az okozati/feltétel láncolat.sz. 2.élvezi a földet. 8. látási utókép.a földre irányuló összpontosító elmélkedés pathavimabhinandati (szanszkrit) . a létesülési folyamattól (bhava) függ az újrakeletkezés (dzsáti). 2. 3. 1. Ananta Shesha Pátali (páli) . a világi megismerés pathei mathos (görög) .-i grammatikus. 11.egymástól függő. 7. a tudattól (vinnyána) függő a szellemiség-testiség (náma rúpa). 3. a szenvedésből származó bölcsesség pátí (páli) .i.

ellenszenv a kívánatos dolgok irányában.malla földi falu Paválam cséttijam (páli) . tisztulási szertartás a szánkhjában és a buddhizmusban teliholdkor és minden holdnegyedkor. Vardhamána sztúpája paváraná (páli) .hindu december paustika (szanszkrit) . hős pé (vodu) . kattika hónap teliholdjakor pavo (ejtett tibeti. béklyó patilóma (szanszkrit) .Korall-síremlék Vészálíban. egy templom alapjának kijelölése pefimá (héber) . eleme a sárga Pává (páli) . alamizsnás edény Pattana (szanszkrit) . általában vallási szimbólumokkal .élelemgyűjtő.a bűnösök felszabadítója.jelenések.4 szabály a bhiksuknak a théravádában patighá (szanszkrit) . valamire hagyatkozás patitapávani (szanszkrit) . írott tibeti dpa' bo) .lépés. A szétismerés útja patiszandhi (szanszkrit) . haladás. pratítja szamutpáda pátidészaníja (szanszkrit) .Indrání egyik neve paunarbhavika (szanszkrit) .nyilvános gyónás.menedék.férfi médium. ez a Gangesz vize pátra (szanszkrit) .csorbulás a hálefen Pehar (ejtett tibeti) .oltár pedzs sesz (egyiptomi) . az 5.visszamenő.paridéva).Tipitaka. a fájdalom és a bánat (duhkha domanassza) és a kétségbeesés (upájásza).újraegyesülés patiszaranam (szanszkrit) .edény pektorál (egyiptomi) . a pratítja szamutpáda egyik nézőpontja pátimókkha (páli) . erény általi önuralom patinibbuti (páli) .melldísz.csillapodás által történő elhagyás (vinaja) Pati-szambhidá magga (páli) . tál. tisztulási ünnep az esős évszak végén. a necsungi jós védőszelleme pékkhá (páli) . segítség. a nemes nyolcrétű ösvény patipasszadhipahána (szanszkrit) .Tipitaka.a démonfejedelem a bön vallásban.egy nép neve a Mahábháratában pausa (szanszkrit) .egy ország Patthána (páli) . a szomj) paundra .a zsinór kihúzása.kialvás. szerencsét növelő rítus.ami újjászületéshez vezet (pl. megsemmisülés patipadá (páli) . Okviszonyok Paulomí (szanszkrit) .taszító.boldogságot.

írott tibeti spen pa) . drága. jelképe sárga faköteg pentaploa (görög) . Ramszesz által épített birodalmi főváros a Deltában. igen gyakori a naoszt formázó pektorál. ennek keretét pedig a szkarabeusz keselyűszárnyai adják. démonokból. és bizonyos fokú rangot jelentett pelanos (görög) . föld. mézből.kalács peleia (görög) . a szív fölé függesztve viselték. a testben az agyhoz kapcsolódik Pema Töt reng (ejtett tibeti. aki i. a pektorált önálló ékszerként. írott tibeti dpal be'u) .ital olajból. Avarisz helyén épült pères savane (vodu) . léteznek egyszerűbb. egy ülőszobor térdére fektették Pepung csörten (ejtett tibeti) .Padmaszambhava Pema Tro di (ejtett tibeti) . batyu.dódónai papnők Pelgye Dordzse (ejtett tibeti) . gyakran félszáznál is több oltalmazó szimbólum is megjelenik egy-egy példányon.tibeti szerzetes. amelyen a középső csoport a fáraó nevét adja ki. a testben az agyhoz kapcsolódik pemu (ejtett tibeti) . a nyolcas csörten-csoport egyike per anh (egyiptomi) .bozótpáterek.és féldrágakövekkel ékesítettek.az élet háza Per Ramszesz (egyiptomi) . amelynek központi csoportja rendszerint az uralkodót oltalmazó istenekből. évben pánhellén megtartott ünnep peplos (görög) .a Buddha Dharma és a 3 ösvény/jármű.szombat.szarvasmarha tehén pen pa (ejtett tibeti.miden 5. a hajdani hükszosz főváros.a végtelenség csomója Pema Héruka (ejtett tibeti) .Amitábha haragvó megjelenése. 846-ban meggyilkolta Langdarma királyt pelpeu (ejtett tibeti. borból.Pena Héruka női társa.II. amelyet többnyire rekeszberakással. alkalmatlan nap.Athéné Polias ruhája.sz. a pap szerepét betöltő civil. sajtból és lisztből pentetéris (görög) . ezek közül az egyik legszebb Tutankhamon szárnyas szkarabeuszt formázó szív-pektorálja.galamb peleiades (görög). szimbólumokból tevődik öszsze. ha a voduban keresztény liturgikus elemekre . motívumkincse igen gazdag. erre jó példa Undebaudet tábornok pektorálja.gazdagon díszített ékszer. és többnyire rendkívül összetett. homogénebb pektorálok is. írott tibeti padma thod phreng) . Szaturnusz.

víztartó peristiarchos (görög) .elhunytak.pradnyá páramitá pharanápíti (szanszkrit) . Kubiláj mongol kán.Tipitaka.ókori neve Purusapura peszah (héber) .vágyvilág. kapcsolat.phak phag gdong ma ser ma ser mo zhangs pa 'dzin pa (írott tibeti) .önkívület pharmakos (görög) .hindu február phar csin (ejtett.disznó. fekete Phag pa (ejtett tibeti. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. érzéki benyomás. a maggacsitta eredménye phalguna (szanszkrit) .következmény. Koré. okozat. ajanamsza phala (szanszkrit) .láma. a Négy Kapuőrnő egyike délen. a 12. éhező szörnyek pha dam pa szamgsz rgjasz (írott tibeti) .a dahomeyi istenségek egyik csoportja (Don Pèdre nevéből). Kunga Gyalcen unokaöccse és tanítványa (i. aki körüljár perisztül udvar (egyiptomi) .van szükség peret (egyiptomi) .sz.a pányvahordozó. női jellegű. a paticcsa .sarjadás. disznóképű phag mo nga mo phag gi mgo (írott tibeti) .bűnbak phárusjavácsá virati (szanszkrit) . táncfajta petti viszaja (szanszkrit) .oszlopsorokkal kerített nyitott udvar Persephoné (görög) . a karma eredmény. hatás. mongol Pagwa) .fal a szent terület körül perirrhantérion (görög) . zsémbes szellem petro (vodu) . tagja phassza (páli) . víz.csatvári árjasztjáni phak (ejtett tibeti. állatuk a fekete sertés.torkos. A kosarak feltárása Petit Pierre (vodu) .Tipitaka. a tett tárgya egy másik személy. 14.sz. aki elvesztette a hangját Pesávar . észak. írott tibeti phag) . a tibeti alapján kifejlesztette a mongol írást (az i.aki rituálisan megtisztítja az állami tűzhelyet. századtól már nem használták) phags pa'i bden pa bzi (írott tibeti) . erőfeszítés phalacsitta (szanszkrit) . állatövi jegy.az Emsefejű. írott tibeti) . a népgyűlést és a polist. gyümölcs. a második évszak peribolos (görög) .Padampa Szamgye phag (írott tibeti) . a dasa akusala prativirati síla 6. Démétér lánya. 1234-1280).Hadész felesége.gyümölcstudat. majd kínai császár (a Jüen-dinasztia alapítója) térítője. Az éhező szellemek történetei Pétakopadésza (páli) . préta Péta vatthu (páli) .érintkezés.az egyiptomi kivonulás ünnepe (niszán 15-22) péta (páli) .tartózkodás a kemény szavaktól.

Vadzsrapáni phjag rgja chen po'i rig 'dzin (írott tibeti) .ducö 13-15 phjir mi wong ba (írott tibeti) . írott tibeti 'phel) .a testen keresztül felfogott tapintatok.teaivásra használt. vadzsrakila. raszá.Mahá mudra phjag na rdo rje (írott tibeti) .a jobb hónaljban lakó férfi istenség. az ötféle élvezet (rúpá. szerencsés nap. a csan meditáció egyik formája.érzéklet. Jupiter. szaddá. Bódhidarmától eredeztetik pian (vodu) .szammupáda 6. 4-5 cm mély.anágámi phalam phjogs kji lha (írott tibeti) .szkandha phung po lnga (írott tibeti) . érintés phrag dog (írott tibeti) . a 7. 12-13 cm átmérőjű.bőrbaj (frambőzia) . írott tibeti) . fületlen csésze gyönyörűen díszített arany vagy ezüst fedővel pho va (ejtett tibeti.érintkezés-testek. Héziodosz szerint harmincezer physikillos (görög) . írott tibeti) . szparsa phel (ejtett tibeti. jelképe zöld tőr phuszana (szanszkrit) . nidána phasszakája (páli) .irsjá phthoneros (görög) .falnézés. megszabadulás meditáció nélkül phótthabbá (szanszkrit) .múdrá phjed jol (írott tibeti) .tapintás phyaxir (görög) .varázstőr démonűzéshez.spártai kenyérféle Pi Jen Lu (kínai) .őrző.pho va.növekedés phja gsen gji theg pa (írott tibeti) .Cshag seng ji thek pa phjag chen (írott tibeti) .a Nagy Bélyegjel Ismeretőrzője phjag rgja cshen po (írott tibeti) . phótthabbá) egyike phótthabba tanhá (páli) .az érintés iránti szomj phótthabbam (páli) .tudatáthelyezés.az égtájak istenségei pho (ejtett. levegő.férfi elem pho ba (írott tibeti) . szamkránti pho lha (ejtett.az istenek irigysége phung po (írott tibeti) . tagja.a Smaragd Szikla gyűjtemény csantörténetek írója pi kuan (kínai) .avatás előtti ifjak ideiglenes lakhelye (Spárta) phylax (görög) . írott tibeti) . sorsosztó pho rpa (ejtett tibeti) . csütörtök. írott tibeti 'pho ba) .mahámudrá phjag rgya (írott tibeti) .panycsa szkandha phur bu (ejtett.

embrió lótusz fej-tartás (hatha jóga) pindászana szarvángászana (szanszkrit) .vendég.a fáraó halotti kultuszához tartozó. angolul causeway) vezet. egyéni létesülés. ünnepi udvarokból stb. az Óbirodalomra jellemző szerkezetnél a központban a piramis áll. ennek tövénél van a halotti templom.szerzetes koldulókörúton Pinda pátapáriszuddhi szutta (páli) . legtöbbször a király temetkezési helye is. számos változata ismert piramis szövegek (egyiptomi) . jobb orrnyílás pippala (szanszkrit) .pídá (szanszkrit) . amelyhez a feljáróút (felvezető út.a jobb orrlyukból eredő nádí. melyen az elhunyt fáraó feljut az istenek közé piramis komplexum (egyiptomi) .egyéni lélegzet pindászana shírsászana (szanszkrit) .embrió teljes test megtámasz-tás-tartás (hatha jóga) Pindola Bhadadvádzsa (szanszkrit) . ókori kínai jósló csontokon az uralkodó mellékjele.A koldulókörút utáni megtisztulás szútra (Tripitaka Szútrapitaka 151. a „Fényhegy” szimbóluma. dinasztia) íratott fel a piramisába Pirké ávot (héber) . időnként nemesfémmel burkolt. és azt a mitikus létrát jelképezi.íj píncsha majúrászana (szanszkrit) . négyszög alapú gúla alakú rész piramis (egyiptomi) .liturgikus költemény pin (kínai) . amelyeket először Unisz fáraó (V. és ennek aljában áll a völgytemplom. rendszerint a piramis köré épített templomokból.arhat a Buddha közelében ping deng ying zhi (kínai) .az elsőszülött fiú kiváltása pijut (héber) .a mikrokozmosz. amely a meghívott istent vagy őst jelenti pinága (szanszkrit) .vallásos szövegek.fügefa (Ficus religiosa). a megvilágosodás fája (bódhi vriksa) piramidion (egyiptomi) . általában négyzet alapú gúla alakú építmény.fájdalom pidjon (héber) . embrió.pávakakas-farok-tartás (hatha jóga) pinda (szanszkrit) . írott tibeti ro ma rca) .szamatádnyána pingalá (szanszkrit.Atyák fejezetei .) pindaprána (szanszkrit) . kiegészítő épületekből.épületegyüttes. ejtett tibeti roma ca. alamizs-nagyűjtés pinda csárika (páli) .a piramis vagy az obeliszk tetején lévő.

lelke-sedés.hím szuffixum. az asztrológiai ciklus páratlan évei po (kínai) . felnőttkor.Athéné Polias ünnepe pneuma (görög) . akik kezelés alatt állnak pititt fèy (vodu) .kis ház.a bhikkhuk ócsárlásának tilalma pitaka (szanszkrit) .(† i.fuvallat. Plótinoszról ld. törzslátogatók pititt feuilles (vodu) .az ősöknek felajánlott áldozat pitta (szanszkrit) . a szamádhiról a VI. alocsak).az egyik dosha. ősz és tél.piszácsa (szanszkrit) .) . anantaríka karma pitri (szanszkrit) . műve: Enneadesz. a brahmákájikák között születik újjá Plutos (görög) .kosár Pitamaha (szanszkrit) . testlélek.sz.ősatyák.ülőhely. tűz és víz (aharapacsak.egy rituális tárgy felszentelési szertartása pléróma (latin) . örömteli érdeklődés pititt (vodu) . randzsak. szadhak. délután. erőközpont (csakra).hombár píti (szanszkrit) . fejlődés. a hindu templomban a múrti oltára. ájur véda placer nanm (vodu) . párthiva. lélek po (ejtett tibeti) .démon.nagyapa.örömök. a kilencedik csan pátriárka .a gazdagság istene. könyvében ír.levélkék. vagy a túlvilági birodalmak egyikébe emelkedik Po csang (kínai) . inspirációs impulzus. nyugvóhely. szthúla jántrika Pithoigia (görög) . amíg qui nem lesz. bhadzsak. dzsiva jántrika. szellemlény piszuna (páli) . 253-tól Rómában működő jógamester. a szamma boddzshangá 4. a halott mellett marad. fiatalok játéka halott siratáskor Plótinosz . hogy a végső igazságot keresem. levegő.sz. 788).apagyilkosság.ugró. a halálkor kuei lesz.teljesség plézi (vodu) .egy közösség tagja Pitóm (héber.i. Brahmá egyik neve. lehet: upászaná.kisebb dob pititt caye (vodu) . egy adott életben váltogatja a dhánákat. 9. mint az univerzum teremtője pítha (szanszkrit) .öröm abban. ténye-zője. kedv.az Anthestéria első napja (Athén) pithos (görög) .alsó lélek. érés. Zeus és Elektryóné fia Plyntéria (görög) . Kiv. az ember előképei pitri jadzsna (szanszkrit) .egyiptomi per Atum (Atum háza Tell el Maskutában) pitr gháta (szanszkrit) . Porphüriosz pluta (szanszkrit) .

varázserő. szanszkrit pusztaka) . ez az Arbudában töltött idő.a maiko díszes övcsatja point (vodu) . egyes piramisoknál eltérő megoldással eresztették a helyére. a Föld férje Poseidón hónap (görög) . századból pompé (görög) . minden nyolcéves perióduson belül 3 különböző évben megkettőzve poszkim (héber) .pocsiri (japán) .az itt töltött idő = 80 khal szezámmagból százévente kiveszünk 1 magot (1 khal kb. 12. építése i.középső oszlop potong (ejtett tibeti) . a Nagy Piramis sírkamrájának 3 zárókövét felülről eresztették a helyére. amely a piramisok járatainak elzárására szolgált (nem azonos a boltíveknél alkalmazott zárókővel). kemény kőzetből faragott kőtömb.zárókő.a tenger istene. hónap. írott tibeti) .sz.pálmalevél írólap Pöjül (ejtett tibeti. írott tibeti bod jul) . 1695-ben fejeződött be az 5. gyakran igen nagy mérnöki leleményességet tanúsítva.rituális célra alkalmatlanná vált pószullá teszi (jiddis) .ünnepi felvonulás porana (szanszkrit) .a szerzetesek kéthetenkénti gyónása Poseidón (görög) .a 6.fejedény.a halott tálitjának egyik cicitjét elszakítja pot de tête (vodu) . míg egy negyediket a Nagy Galéria előtt csapóajtó-szerűen ereszthettek le a feltételezések szerint. amiben a lelkük van. 1 mag = 0. erőátvitel pokol .monolit szoborcsoport Buddha parinirvánájáról Srí Lankán az i.férfi váltság áldozat pótthaka (páli.Tibet első önálló . a beavatott szőrszálai és körmei vannak benne Potala (ejtett. nagy méretű.sz.a dalai lámák palotája Lhászában. 13 kg. dalai láma halála után tizenhárom évvel poteau mitan (vodu) . minden következő fokozat ennek hússzorosa Polonnaruva (szanszkrit) . más piramisoknál a járaton leeresztett kődugót használtak portkulliszként.49 mg).pont.régiek. ősi tanítók portkullisz (egyiptomi) . több helyen pedig saját súlyuktól beforduló tömböket alkalmaztak. természetfeletti hatalom.döntést hozók poszul (jiddis) . számos piramisban a portkulliszok azért nem teljesíthették eredeti feladatukat. mert a sírrablók egyszerűen a puhább kőzetben alagutat vájva megkerülték a sokkal keményebb akadályt pósadha (szanszkrit) .

az Avatamszaka szútra fordítója az i. kárhozatos cselekedetek és ellenszerük pradnyá csaksu (szanszkrit.az egymást követő létrehozók ereje.a bőr a makk hátsó pereme alá tolása malenoláskor Prabandham (szanszkrit) . írott tibeti ses rab kji mig) .Kuvéra városa Prabhákara (szanszkrit) . Kámadéva inkarná-ciója. sz. bhávanámaji). prákriti Pradjumna (szanszkrit) . csintámaji. tudatlanság/bölcsesség. komolyság pöriá (héber) .állama a Jarlung területen (ejtett tibeti. a 3.sz.sz.a síla kála 4. alkotás Prabhudéva (szanszkrit) .rosszakarat. vizsgálódó belátás a világtörvény fölismerése.bölcsesség szem. Krisna pradnyá (szanszkrit.e. évezred közepén pörasrabdhi (szanszkrit) . színről-színre látás. 6. páli pannyá) alapvető bölcsesség (szrutamaji. foka prabhava (szanszkrit) .Rukminí legidősebb fia.a ragyogás birodalma. kárhozatos cselekedetek és ellenszerük.fényhozó. a Kágyur egyik része. a nemes nyolcrétű ösvény első (szamjag dristi) és második (szamjag szamkalpa) foka.kisarasz. bölcsesség. része prabhákárí bhúmi (szanszkrit) . 8. szem az 5 szem közül pradnyá dnyána (szanszkrit) . kifinomultság.felismerő tudás pradnyá kála (szanszkrit) . fokozata.szomszédos.háromgunás ősállomány.mímánsza filozófus prabhákarí (szanszkrit) . közvetlen tudás. a Buddha saját szavai.mások elméjének ismerete.az egyik sziddha pracsittadnyána (szanszkrit) . hideg pokol pradhána (szanszkrit) .i.a múrti.-9. szakasza . belátás. a bhávaná márga 3.-i tamil vallásos költők him-nuszgyűjteménye Prabha (szanszkrit) . a bódhiszattva bhúmi 3. a mandala vagy a templom körül az óramutató járásával megegyező körséta pradása (szanszkrit) . megkülönböztető tudatosság. írott tibeti jar klungs/jar lung) i. intelligencia. a pratjékabuddhák útjának 3. szennyezett szenvedély prádésa (szanszkrit) . ismerete pradaksiná (szanszkrit) . a tudatlanság megszűnése. végtelenség prádésika (szanszkrit) . században. az 1.hajlékonyság. írott tibeti shes rab. az abhidnyá 3. tudatlanság/bölcsesség.

Rudra.testi és szellemi tökéletesség elérése az elmé-lyülésben Pradzsápati (szanszkrit. vagyis: Déva.a túlsó partra jutott bölcsesség. felsőbbrendű megismerés. aki később apáca lett Pradzsna (szanszkrit) . ez valósítja meg a létforgatag megszüntetését pradnyátmá (szanszkrit) .erőfeszítés . Bódhidarma guruja pradnyáindríja (szanszkrit) a megkülönböztető tudatosság képessége pradnyapti (szanszkrit) . ősnemző.a lemondás tökéletes megvalósítás prahána phala (szanszkrit) .kapcsolat nélküli erkölcsi hatás prahána pratipaksa (szanszkrit) . elnevezés pradnyaptiszat (szanszkrit) . írott tibeti phar csin) .a hindu templomot körülvevő fal Prahlád (szanszkrit) .árja pudgala Pragdzsjótisa (szanszkrit) .önmagunk értelmi része pradnyávimukta (szanszkrit) . csak a megkülönböztetés tudatos-ságát valósította meg.haszon. Hiranyakasipu demonrádzsa fia. a böjt) prajhesz (jiddis) . amely nem valóságos. írott tibeti skje dgu'i bdag mo) . incesztust követett el lányával. a lány menekülésének állandóan változó alakjaiból teremtődtek a lények. értelem. hermafrodita. akit Visnu Naraszimha alakjában védett meg prajág (szanszkrit) .összefolyás. megszüntetés prahána paridnyá (szanszkrit) .a bölcsesség megszabadulása.a 27. a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike.konvencionálisan névleges én. a mahájána egyik irányzata. a világi szférán túli bölcsesség. a bölcsesség tökéletessége.párohet prajódzsana (szanszkrit) . Nanda. indiai pátriárka.megnevezés. az apokjadharman egyike pradszrabdhi (szanszkrit) . Visnu prajág.Visnu híve. a Gangesz 5 találkozása más folyókkal. egy női bódhiszattva Pradnyádhara (szanszkrit) . ezek kedvező helyek. a valóság és a valóság tudása egybeesik. tökéletes.lemondásból származó ellenszer prahara (szanszkrit) . Usasszal. cél prajóga (szanszkrit) . csak annak tulajdonított. a buddhizmusban Gótamí.a Teremtmények Ura.pradnyá páramitá (szanszkrit. a Buddha nagynénje. Karna.az Ádi Buddha saktija pradzsnyávimukta (szanszkrit) . szentély a Gangá és a Jamuná összefolyásánál prájas csitta (szanszkrit) .vezeklésforma (pl.elhagyás.egy város prahána (szanszkrit) .

ágama). örök. Dignága műve pramatta (szanszkrit) . aki mértékadó Pramánaszamuccsaja (szanszkrit) . a megismerés 4 érvényes eszköze (érzékelés. aktív. mahájána jógácsára szútra. hasonlítás. negatív női jellegű természeti erő pralaja (szanszkrit) .prajóga márga (szanszkrit. természetes karma.az alkalmazás/felkészülés útja.közöny.örömteli. csak a finom elemek (az élet) hullanak vissza Visnuba. figyelmetlenség.az öröm birodalma. eszmény (pratjaksha. érvényes isme-retszerzés. naimittika sristhi pramáda (szanszkrit) .eredeti. működése a karma. feloldódás.tespedt. a bhávaná márga 1. a srávakák és a pratjéka buddhák útjának 2. tudatos-ságtalanság pramána (szanszkrit) . az empíria tárgya és az evolúció tere. amikor Brahmá felébredésekor a durva elemek megmaradnak. tudatlan anyagi valóság. a felismerés pillanata.negatív női jellegű természeti erő prakriti/pradhána (szanszkrit) . következtetés. a pratjékabuddhák útjának első része pramuditá bhúmi (szabszkrit) . érzéketlenség. az előkészület/ erőfeszítés ösvénye. érvényes megismerési eszköz pramána bhúta (szanszkrit) . ősállomány.A mérvadó megismerés összefogla-lása.a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike pramuditá (szanszkrit) . a változatlan kiáradó lendület prákriti sakti (szanszkrit) .a magukért beszélő tettek. eredendő természet.özönvíz.a megismerés tárgya pramo (írott tibeti) . az anyagi világ forrása. hiteles beszéd). felolvadás. írott tibeti sbjor lam) .ősanyag. kozmikus anyag. foka .aki a megismerés eszközévé vált. szintje prákrita karma (szanszkrit) . a részleges pusztu-lás is. szubsztancia. az út összekapcsolása. henye pramatta szaccsa (szanszkrit) .tökéletes igazság praméja (szanszkrit) . fokozata. elmélyülés. transzcendens objektum. a bódhiszattva bhúmi 1. mérték. a prakriti megzavartságának helyreállítása.megismerő. a természet. az első elmélyüléshez vezető felkészülés 6. nem-teremtett. foka prajógadnyistha manaszkára (szanszkrit) . anumána.

kilégzés (hatha jóga) Prasna upanisad (szanszkrit) . a mantra jóga gyakor-lata prána vata (szanszkrit) .kiválóság. az életerő beáram-lása. tüdő. alvó.tartózkodás az élet megsem-misítésétől. szél.a légzésritmus szabályozása. tagja pránava (szanszkrit) . a purusartha okozata prarthana (szanszkrit) . az Isten (Ísvara) iránti odaadás pránidhi dnyána (szanszkrit) . érvényesülő.az aum őshang első kampanája pránaváju (szanszkrit) .legfőbb ima..elérés prárabdha karma (szanszkrit) . alapvetően 3 fő vezetékben (ídá. AUM. a hatha jóga gyakorlata pranáma (szanszkrit) .alapvető fogadalom.a fogalom verbális kifejezése. a tett tárgya a másik élőlényt tárgynak tekinteni (vasztu).prána (szanszkrit. mélyalvó) neve pránava dhvani/omkára (szanszkrit) . a dasa akusala prativirati síla 1. ájur véda pránajáma (szanszkrit) . testünk feltöltése életérővel lélegzetszabályozással.a létfokozatok egyik burka pránamája kósa (szanszkrit) . a bódhi-szattva a lényeket segíti. írott tibeti rlung) . undor (dvésa) vagy más mentális szenny (klésa). energia.ima prashvásza (szanszkrit) . szúksma krijá. a dzsiva egyik burka pránatipáta (szanszkrit) tartózkodás az élet megsemmisítésétől. az átmannal azonos lélek. tökéletesedés prapanycsa (szanszkrit) . amely irányítja a szellem figyelmét. erőfeszítés megtenni azt (prajóga).törekvő tudás pranita (szanszkrit) .a légzés szabályozása a szívtájékon pranidhána (szanszkrit.imák felajánlása a múrtinak a hindu templomban pránamája (szanszkrit) . a 3 tudatállapot (éber.a mellkasra vonatkozó eltérések (lélegzés). írott tibeti szmon lamkínai benyuan) .kötött.a lélegzet szabályozása. misztikus testnedv. üdvös cselekedet pránatipáta véramaní/virati (szanszkrit) . pingala) áramlik a csakrákon keresztül. ájur véda prána krijá (szanszkrit) . a halál a gyil-kos halála előtt következik be (nispatti).A kérdések titkos tanítása. szusumna. megkezdett.lélegzet. sokaság prápti (szanszkrit) . a jóga 8 foka közül a 4.az éltető levegő burka. az egyik vata. rászánás az élet kioltására (szamdnyá). az Atharva . sors-szerű karma.

nem-bizonyított negatívum.ihletett beszéd. az egyik béklyó pratihárja (szanszkrit) .hegy Kiskindhá mellett praszád (szanszkrit) .bhúmi. Buddhapálita praszárita pádóttánászana (szanszkrit) .a 3 mértékadó (fő upanisadok.szétterpesztett láb-tartás (hatha jóga) praszava dharmí (szanszkrit) . következtető érvelésmódra épülő iskola. írott tibeti rgjal po gsal rgjal) fényes győzelmű király. amelynek egy részét már fölajánlották áldozatként praszadzsja pratisédha (szanszkrit) . a madhjamaka rendszer egyik aliskolája prászangika madhjamaka (szanszkrit) . Bhagavad Gítá.véda része prasrabdhi (szanszkrit) .megszabadulni valamitől pratidnyá/paksa (szanszkrit) .szellemi élénkség.az ügyesség általi megvilágo-sodás főága praszthána trají (szanszkrit) . Párvatí Dáksájání inkarnációjának anyja prathama dhjána bhúmi (szanszkrit) . anusászaníprátihárja) . a tanítványok magyarázatai prathána dhjána (szanszkrit) .bizonyítás praszrabdhi szambodjanga (szanszkrit) . Kósala rádzsája a Buddha idejében prasziddhi (szanszkrit) .Daksa felesége. ejtett tibeti thal gyur pa) következtetés iskola. brahmászútrák) Praszúti (szanszkrit) .ajándék. bebizonyí-tandó tétel pratigha (szanszkrit) . illetve minden étel. az avjakta és a vjakta közös képessége a fogamzásra/nemzésre Praszénadzsit (szanszkrit. ellentmondásig vivő.terjengők. amit egy állítás szükségképpen maga után von prászangika (szanszkrit. a tagadás tárgyának helyén nincs semmi valóságos. a bódhiszatva szint második foka prathána pratiszamvid (szanszkrit) a bizalom megkülönböztető megér-tése práti (szanszkrit) .ellenszenv. ez az üresség prászanga (szanszkrit) szükségszerű logikai következmény. nyugalom Prasravan (szanszkit) . megszentelt étel.a középút következtetéseinek iskolája. ádesanáprátihárja.az első elmélyülés szintje prathána (szanszkrit) .negatív propozíció a vitában.csoda (riddhiprátihárja.

a megszűnés bölcsessége pratiszamvid (szanszkrit) . a nemes nyolcrétű ösvény 6. a Vinaja pitaka fogadalom-felsorolása (szerzetes 253.a tagadás pratisédhjam (szanszkrit) .fordított (haj irányába) légzés (hatha jóga) prátimóksa (szanszkrit. a mentalitás a materialitással együtt létrehozza a 6 bejáratot.a 4 megkülönböztető megértés pratítja szamutpáda (szanszkrit. ez a születést. (1) a nem-tudás (aviddzsa) függvényében keletkeznek a (2) tudati képzőerők (szankhara). ádhára pratipaksa. antitézis. prahána pratipaksa. amelyik az . az önlét. novícius 10. begyakorlása (a théravádában a szamádhi). a tizenkét tagú oksági láncolat. amely-nek ellentéte az üresség pratiszamkhjá niródha (szanszkrit) .a tagadó alany pratisédhah (szanszkrit) . írott tibeti sosor tharpa) . Sántanu apja pratipad (szanszkrit) . változatlan „én” nem létezik. amely szerint a létezés okozati elvű. egymásra következés. az emberi személyiség meghatározottsága. 7. az önvaló. és 8. a tudatlanság a feltétele a karma-alakzatoknak. amelyek létrehozzák a tudatot. ez az érzést. árja atthangika márga pratipat (szanszkrit) . szoszor tharpa prátimóksa szamvara (szanszkrit) . út pratisamkhjá niródha (szanszkrit) . írott tibeti rten cing wbrel bar wbjung ba bcu gnjis. szembehelyezkedés. a jelenségek függő keletkezését leíró törvény.az egyéni felszabadulás fegyelme Pratípa (szanszkrit) . apáca 364. a létezés üres. ez a kapcsolatot. apácanövendék 6.egyéni megszabadulás. relatív lét. fúribháva prati-paksa). a lételemek egymásra következése.ösvény. ez a halált.a tagadás tárgya.4 ellenszer (vidúsanú pratipaksa.elemző megszűnés pratisédhá (szanszkrit) . ez a keletkezést. ez a vágyakozást. egymástól függő keletkezés. ezeknek a lelki történéseknek függvényében keletkezik a halál után egy (3) tudat (vidnyána).kaurava király. ez hozza létre a mentalitást a materialitással együtt. világi hívő 5 és világi női hívő 5 fogadalma). nidána. páli paticcsa szamuppáda) a feltételektől kölcsönösen függő keletkezés törvénye. ez a szerzést..pratilóma pránajáma (szanszkrit) .megvalósítás pratipaksa (szanszkrit. írott tibeti gnjen po) .

visszahúzás. ezek (8) mohóságot eredményeznek és szomjúságot a dolgok és a létezés után (tanha). minden dharma októl függ. a halált. (10) létrejövéshez (bhavo). a fájdalmat. így jön létre a meg-nem-elégedettség újra meg újra. ebből kifolyólag az (7) érzéki benyomások. a 6 bejárat hozza létre a kapcsolatot. a karma-alakzatok hozzák létre a tudatot. a tudat hozza létre a mentalitást a materialitással együtt.egységbe olvadnak az elmélyülés során fölmerülő tudati képek pratjaja niródha (szanszkrit) . (11) születéshez (dzsati). a létrejövés hozza létre a születést. a születés hozza létre az idős kort. ami a halál után egy új anyaöl (9) megragadásához (upadana). a kapcsolat hozza létre az érzést. a kínt és a kétségbeesést. az érzések (védana). a szerzés hozza létre a keletkezést. az érzés hozza létre a vágyakozást. az 5 érzékszerv és a gondolkozás (szalajatanam). a szraddhadhimukták egyike pratjábhidnya (szanszkrit) . a tudat kivonása és felszabadítása az érzékek és külső tárgyak uralma alól. amely a jelenség létrejöttéhez elengedhetetlenül szükséges pratjaja ékatánata (szanszkrit) .egyéni lélek. angája.akinek képessége van a megvaló-sításra. szubsztanciátlan és nincs bennük átman pratítjabandha abhiséka (szanszkrit. az öntudat elfordítása a külvilágtól. a bánkódást.felismerés. majd (5) a hatszoros tartomány. az asztánga jóga 5. ettől való függésben fejlődik (4) a név és forma (náma rúpa). a bánatot.valaminek a tudati tükröződése. érzékelés. a kasmiri sivizmus rendszere pratjagátma (szanszkrit) . a vágyakozás hozza létre a szerzést.a feltételektől-kölcsönösenfüggő-keletkezés módszere. vagyis a szellemiség és a testiség. feltétel. a hatha. és ezáltal ismét (12) megöregedéshez és halálhoz vezet (duhkha). laja jóga gyakorlata pratjaja (szanszkrit) . más szavakkal: a tudatlanság feltétele a karma-alakzatoknak. ezután következik az érzékszerveknek a tárgyukkal való (6) érintkezése (phassza). a mentalitás a materialitással együtt hozza létre a 6 bejáratot. közvetlen bizonyíték . belső magunk pratjáhára (szanszkrit) .minden tudati felmerülés kioltódása pratjaksa (szanszkrit) . japán kecsien kandzsó) beavatási meghintés prativadhanan dharman (szanszkrit) .új létezés hordozója. az érzékek visszavonása. írott tibeti rten cing 'brel par 'bjung pa) . pratítja szamutpannatva jukti (szanszkrit.észlelés.

a csodás szemlélődés bölcsessége. minden részletet fölismer anélkül. kínai miao guan cha zhi) . magamutogatás.a jóga színészkedő bemutatása. elemző képesség a balgaság ártalmatlanítására.szeretet a velünk egyenrangúak iránt préta (szanszkrit. az együttérzés négy eleme közül az első .a maga számára megvilágosult buddha.előkészítő felavatás. önbuddha. bolyongó lélek.egy nap az esős időszak végén. kaszt praváraná (szanszkrit) . vágy. a buddhák tudásának egyike. a 6 létforma egyike prétanátha/prétarádzsa (szanszkrit) . aki egyedül jut el a megismerés céljához.éhező szellem (női) prija vákja (szanszkrit) . Jama. de tapasztalatait nem osztja meg másokkal (még: arhat. a rúpa rúpa bhúmi egyik csoportja prétajóni (szanszkrit. írott tibeti 'jug jul) . a 3. a ritvidzs prétí (szanszkrit) .pratjavéksaná dnyána (szanszkrit. páli péta. kínai yuan jue) .kegyes beszéd. kapzsi természetűek voltak.a tanítás képességével nem rendel-kező csendes buddhák ösvénye/járműve. elvárás préma (szanszkrit) . akik előző életükben harácsolók. várakozás.a gyakorlat célja préksa (szanszkrit) .éhező szellem.leszármazás. a bhiksuk útmu-tatást adnak egymásnak pravardsjá (szanszkrit) . kilépés právivédzsa manaszkára (szanszkrit) közel az elhatárolódáshoz. írott tibeti ji dvagsz) .teljesítés pravara (szanszkrit) . aki remete lett pravritti vidnyána (szanszkrit) . az éhségtől és szomjúságtól gyötrődő lények szellemvilága. szellemvédő. ejtett tibeti ji dag. hogy bármelyiket is fölcserélné vagy összetévesztené. buddha saját maga számára pratpad (szanszkrit) . írott tibeti rang szamgsz rgjasz. írott tibeti ji dvags kji skje gnas) szellemlény. fukarok. szamjag szambuddha) pratjéka buddha jána (szanszkrit) . a külön-külön értő tudás. kísértet. magányos megvilágosodott.elindult. bölcsesség pratjéka buddha (szanszkrit.az ismeretek áramlása az álajavidnyánából az érzékelő tudatba pravritti vishaja (szanszkrit. az első elmélyüléshez vezető felkészülés harmadik szintje pravradzsita (szanszkrit) .a holtak ura.

Pándu felesége. az elmélyülése megnyilvánuló tényezője.az Isten elsőszülötte (Philón) psyche (görög) .a teremtés és a kézművesek múmiaformájú istene. a szthula saríra része prithivírasza (szanszkrit) . különállóan. az egyik mahábhúta. Szahmet férje.Démétér és Koré ünnepe Pyanepsión hónapban (Athén) projavákja (szanszkrit) .halottsiratás prótogonos (görög) .a templom előtere. különböző. a szentély előtti helyiség Pronoia (görög) .isteni Gondviselés prophétés (görög) .öröm. külön.egyéni út. egyik fajtája a feljáróút Procharistéria (görög) .jóspapnő prothesis (görög) .lélek psychomai (görög) . amikor a 4 nemes igazságot az ember visszavetíti a hétköznapok gyakorlatára. az első anyagi táplálék prithu (szanszkrit) .Szura jádava király lánya.fogékonyság pronaosz (görög) .föld. muditá pritiszambodhjanga (szanszkrit) .ünnepi menetekhez kiépített díszes út.jóspap prophétis (görög) . rituális célokra.lényegi különbözőség. . írott tibeti soso skje bo) . külön-állóság prithiví/pathaví (szanszkrit) .különálló létező prithag dnyána (szanszkrit. dhjána.guineai ima processziós út (egyiptomi) .az élvezet általi megvilágosodás főága priyé Guinê (vodu) . az okok és feltételek együttesétől különböző dolog prithaktva (szanszkrit) .lélegzeni Ptah (egyiptomi) . Kuntí királynénak. különálló létezés. az öt Pándava anyja prithag bháva (szanszkrit) .sok. Pándu özvegyének másik neve a Mahábháratában. a szamjag dristi 2. a Brahman egyik megnyilvánulása. Krisna nagynénje.Athéné feljövetelének ünnepe (Athén) Proérosia (görög) .kegyes beszéd prolépsis (görög) . Nofertum apja. közön-séges emberek prithak (szanszkrit) egyes. számos priti (szanszkrit) .a föld leve.annak az útja.pristha labdha márga (szanszkrit) . a szilárd halmazállapotú anyag. foka Prithá (szanszkrit) .

a személyben nincs sem szellem. írott tibeti phugs lha) .démon-nemzetség pumo (ejtett tibeti) .fiúszülést biztosító szertartás a fogamzás után 3 hónappal punábbhava (páli) . ha együtt van az apa és az anya.Keleti áráma.sz. és újra felkelni. páli pukkusza) .a személy átman-nélkülisége. Ápisz-bika.Ptolemaiosz-kori. 331-i. újraszületés punár abhiseka (szanszkrit) .fehér lótusz pung po lnga (írott tibeti) . kér-dés felvetése (szuttanikkhépa) pudgala (szanszkrit) .üdvtan pudgala nairátmja (szanszkrit) .az egyik sziddha Puggala pannyatti (páli) .általános megértés pu mo (ejtett tibeti.egy szutta előadásának egyik módja. a szamszára pundaríka (páli) . írott tibeti bu mo) . vagy azokkal egykorú (i. az anya fogamzóképes. szerzetes-telep Szávatthítól keletre puccshávaszika (szanszkrit) .taoista kiszabadító szertartás (a pokolból) Pubbáráma (páli) . uralkodóknál punár ácsman (szanszkrit) . egyén. sem én pudgalátma dristi (szanszkrit) .újrakeletkezés.különféle meghalások punár utpatti (szanszkrit) .Apollón jóshelye a boiótiai Akraphia mellettű ptolemaida (egyiptomi) .ismételt beavatás.az én aspektusa a személyben púdzsá (szanszkrit) . temploma: Memphisz Ptóion (görög) .bráhmaní és ksatrija érinthetetlen utóda pulóma (szanszkrit) .jelképe: dzsed uasz-jogar. Visravasz apja pulkasza (szanszkrit. Személyfogalmak (Jellemtan) pukkasí (írott tibeti) .a molha mint házi isten Pulasztja (szanszkrit) .szertartás bemutató pap pudzsárika (szanszkrit) .a szerencsés születés szintje a formavilágban . és együtt van velük az élet magja (karma) punár mritju (szanszkrit) .víz felajánlása a múrti szájához punár dzsanma (szanszkrit) .én-személy. Viszákhá adománya. akkor jön létre.újjászületés. 37 között) pu hua (kínai) .Tipitaka. áldozat púdzsárí (szanszkrit) .a Szűz csillagkép pu tu (kínai) .felkelni.panycsa szkandha punjá praszaváh (szanszkrit) .risi.az istenek tisztelete.templomi tiszteletet vezető pap Púdzsjapáda (szanszkrit) .e. Nagy Sándor utódaihoz kapcsolódó.a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike puklha (ejtett tibeti.ajanamsza pumszavana (szanszkrit) . személyiség pudgala márga nirdésa (szanszkrit) .

3. 10. hogy figyelmünk elkalandozzon. a dharmára figyelve kigyógyulunk abból. érdemeink felajánlása mások hasznára. barátságosságra szoktat. a szeretet örömére tanít 7. a dharma tanítása kigyógyít a tudás önzéséből. érdem felhalmozás. hogy csak önmagunk üdvözülésével foglalkozzunk. egy bódhiszattváé.ősi. megszerzésének 10 módja: 1. az expedíció sikerét halotti templomának Punt-csarnokán is megörökítette punyjá (szanszkrit. régi történetek. az adás és a nagylelkűség megtisztít a fösvénységtől. síla. az. az erkölcsi tartás a nyíltan gonosz cselekedetektől. írott tibeti bsod nams kzi tshogs) . 2. együttérzésre tanít. ksánti. amelyek eltérítenek a dharmától. 18 purána van.érdem-rakomány. Dordzse Szenpa kísérője pur bu (írott tibeti) . az erények terhe: dána. örülni a mások sikerének. összpontosításra nevel. 5. erény. a Trimúrtinak megfelelően 3 x 6-os beosz- . 9. Hatsepszut egyik nagy tette volt. amelyek a nirvánához vezetnek (ez a théraváda hagyomány) Pupuma (ejtett tibeti) . később ez feledésbe merült. kigyógyít abból.vadzsrakila púraka (szanszkrit) .punjá szambhára (szanszkrit. szamádhi) punjámodana (szanszkrit) .belégzés Púrana Kasszapa (páli) eretnek iskola puránák (szanszkrit) . alázatosságra tanít.az élőlények jövőbeni megvilágosodása miatt érzett öröm kifejezése Punt (egyiptomi) . kigyógyít az irigységből. vírja. 8. nézeteink tisztázása kiűzi a gonosz gondolatokat.feltehetően Szomália földjén elhelyezkedett ország. a 6 tökéletességből az első 5 (páramitájána. érdem. mellyel Egyiptomnak kereskedelmi kapcsolata volt már a Középbirodalom idején is. a tisztelet kigyógyít a nagyzolásból.női bódhiszattva. és megismertet azokkal. az elme fejlődésének következménye az elme gazdagodása.jó cselekedet. az ind mitológiai és történeti hagyomány gyűjteménye. hogy új expedíciót indított oda. a segítőkészség megtisztít a nemtörődömség közönyétől. írott tibeti bsod nams) . 6. a gonosz vágyak csökkenése 4. ami megtisztít és kigyógyít.

Ganésa társa.férfi képesség purusa káraphala (szanszkrit) . passzív. nulla púrna avatár (szanszkrit) . tudatos. Krisna tanította Vivaszvatnak. Megilá 7b) purim spiel (jiddis) . erőfeszítés purusa médha (szanszkrit) . szabad akaratra épülő karma. dharma. vágy. tudat.teljesség púrnatá (szanszkrit) . Prithá rokona Purúravasz (szanszkrit) .ember alkotta erkölcsi hatás.sorsvetés. a perzsiai zsidóság megmenekülése (ádár 14). az Iksvákunak purim (héber) .a Bháraták egyik őse.a Bharaták őse Purudzsit (szanszkrit) . független személyiség. móksa.eredetmítosz a Rigvédában Purusóttama (szanszkrit) . hogy ne tudjon különbséget tenni az átkozott Hámán és az áldott Mordeháj között! (Talmud.jádava hős. férfi jellegű teremtő erő Purusapura (szanszkrit) . a gondolkodás szerve.tásban purátana (szanszkrit) . a prarabdha oka Purusaszúkta (szanszkrit) . megkülön-böztető képesség. a szánkhjában az emberi értelem. értelem. a tudat döntéshozó állapota. áldozatvezető főpap.pozitív.purimjáték púrna (szanszkrit) . sem a szthula sarírával purusa indríja (szanszkrit) . a 25 tattva között a benne lévő szattvákkal a purusa hat a prakritire.teljes. az Manunak.teljesség.az isteni teljes megnyilvánulása púrnam (szanszkrit) . a szellemi ember abszolút eszményképe. káma. ma Pesávar purusartha (szanszkrit) . éberség (ejtett tibeti blo) az elmélyülésben. észlelő tudat.rádzsa-családok vagy bizonyos közösségek házi papja. szellemi valóság. értelem. nem keveredik (nirlipta) sem a szuksma.ember. tökéletesség puróhita (szanszkrit) . a Brahmannak az anyagi világban megnyilatkozó isteni .a Legfelsőbb Lélek. egyéni lélek.jóga. érzékfeletti szub-jektum. miniszterelnök Puru (szanszkrit) . a 6 erő (sadbala) egyike. burka a vinjána maja kósa.emberáldozat purusa sakti (szanszkrit) .a kusán főváros Észak-Indiában. Rábá szerint: Minden ember köteles annyit inni.az élet 4 hindu célja: artha. a természet (prakriti) egyik eleme. Urvasí férje purusa (szanszkrit) .

kínai yi po ti) . Visnu egyik neve púrva (szanszkrit) .pálmalevélből összefűzött könyv put (szanszkrit) . akit Kamsza küldött Krisna után. Vallabha iskolája pusztaka (szanszkrit) .közönséges. Aksóbhja kísérője. ma Adzsmer Puspá (szanszkrit. amely a védikus rítusok értelmezésével foglalkozik púrva mimámszá (szanszkrit) .Virág. akik nem léptek a nirvánához vezető útra putimutabhészadzsam (szanszkrit) .démonnő.Kuvéra szekere puspe ma (írott tibeti) . a magas termetűek szigete.pokol Pútana (szanszkrit) .Nagy Test.Puspá pustimárga (szanszkrit) a gyarapodás útja.a legfelsőbb lény.az opponens ellenvetései a vitában púrváparaszahakrama (szanszkrit) .megelőző-rákövetkezőegyidejű sorrend púrvavádin (szanszkrit) . írott tibeti puspe ma/me tog ma) . világiak.korábbi tudás. ájur véda púrvanivászánuszmriti (szanszkrit) .tehénvizelet használat gyógyszer- . az alakok világának sajátossága.az élőlények régebbi életeinek ismerete. ismerete.régi helyzetek felidézése. emléke-zés a korábbi születésekre. dasabala púrvapaksa/púrvavádin (szanszkrit) .indiai város. a Varuna birodalom másik neve Puspaka (szanszkrit) .lényege Purusóttama (szanszkrit) . a világhegy (Méru) körüli félhold alakú keleti sziget. az egyik dasabala púrva nivászánuszmriti dnyána bala (szanszkrit) . alacsonyabb fokú védánta púrva nivászánuszmriti dnyána (szanszkrit) . a mimámszá bölcselet korábbi irányzata.előzetes gyógyító eljárások. két alföldrésze Déha és Vidéha púrvóttánászana (szanszkrit) .jobb fül Puskara (szanszkrit) . élettartamuk 250 év.kelet. virágok felajánlása a múrtinak a hindu templomban Puspagiri (szanszkrit) . hogy elpusztítsa puthuddzsana (páli) .purvapaksa Púrvavidéha (szanszkrit. hívő és nem-hívő tömegek. az abhidnyá 4. meg nem tért ember.Virághegy.az elmúlt életekre való visszaemlékezés ereje púrvakarma (szanszkrit) . a test elülső része. írott tibeti sar gji lus 'phags po.test eleje nyújtás-tartás (hatha jóga) púsá (szanszkrit) .

palotapártázat zárja le. írott tibeti rva) . dpa 'bo qubao (kínai) .tul ku QV-szám (egyiptomi) .hüvelyesekből készült étel Pyanepsia (görög) .a világi újjászületés helyei pyana (görög) .Apollón Pyanepsios ünnepe Pyanepsión 7-én (Athén) Pyanepsión (görög) .rabbiság. felül kifelé hajló. téglalap alaprajzú.delphoi papnő Pythón (görög) .kolostor Lhászában rábbánut (héber) .sárkánykígyó. és a görög-római korban is alkalmazták Pythia (görög) .a Kálacsakra egyik leszármazási ága (dro.azaz a Királynők Völgye sírjai. Királynők Völgyében található királyi és nemesi sírokat. szakja. fiú utód nélküli örökös putthuddzsannagati (szanszkrit) . vagyis elvégzi a sráddha szertartást putrikjá (szanszkrit) . ezzel a betűjellel jelölik a szakirodalmak a thébai nyugati parton. cami. un.a 4.Queens' Valley .Szongcen Ganpo qokimai yasun (mongol) . aki képes kiszabadítani apját a pokolból. ra). geluk. a Földistennő jósdáját őrzi Delphoiban. Apollón megölte (Steptérion) Q qi (kínai csi) . a pylon sarkait rendszerint hengertag díszíti. felfelé szűkülő torony alkotja.görög eredetű szó.csakravartin rádzsa Qizong longzan (kínai) . tetem.7 kincs qubilγan (mongol) . templomok. mint szervezet .Bódhidarma putra (szanszkrit) . már az Óbirodalom idején (prototípusa Niuszerré halotti templománál) megjelenik. melyet a kapu alacsonyabb (és keskenyebb) tömbje köt össze. hónap pylon/pülön (egyiptomi) .olyan fiúgyermek. jelentése: kettős kapu.csontváz. kagyü Ra mo cse (ejtett tibeti) .befogadó eszköz qibao (kínai) . az utánuk álló szám alapján különböztetik meg a rengeteg sírt egymástól R ra (ejtett tibeti. fontosabb középületek bejáratát közrefogó két.fiú-leány.ként Putitamo (kínai) .

közvetlen meg-ismerése útján.Ratnahéruka társnője rádzsa (szanszkrit) . érzelmi labilitás. néptörzs. 320ig. Hetényi helyettese rada (vodu) .királyi jóga.királyi bölcsek Rádzsarsi (szanszkrit) . uram.rabbi (héber) . tamasz) rádzsaszúja (szanszkrit) . ködös. írott tibeti dod changs) . tevékenység.rádzsa. itt volt a Buddha bambusz-ligete (Véluvana) és az első zsinat i. trónörökös rádzsa putra (szanszkrit) . kiterjedés.hercegek. mozgé-konyság. augusztus-szeptember hónap fényes két hetének 8.az egyik guna. a zsinagóga szellemi vezetője.sz. dr.Krisna társa megtestesülésében (neve még: Rádhá. az 5. az Önvaló átélése.uralkodó.kereskedők. de Magadha fővárosa i.Rádhárání hindu ünnepe.akik beléptek a szerzetesi rendbe Rács Géza.koronázási rítusok Rádzsagriha (szanszkrit.nagy király áldozat Radzsvata (szanszkrit) . dháraná.királyi bölcs radzsasz (szanszkrit) .a táncoló Sivát körülvevő lánggyűrű rabtu dzsungva (ejtett tibeti) . az öt erős méreg egyike rága/lóbha (szanszkrit. tiszteletlen Radnakródhésvarí (szanszkrit) . szamádhi). szattva. Révatí apja. Brahman állapot.herceg. Rádhiká) Rádhásztamí (szanszkrit) . 480 körül rádzsaka pótászana (szanszkrit) . e. módszer az Önvalóval való egyesülésre a tudat teljes meghódításával (dhárana. a vallási élet irányítója rabhá mandala (szanszkrit) . szamádhi rádzsa kumára (szanszkrit) .pimasz.a dahomeyi istenek egyik csoportja (Arada város nevéből) radaniták (héber) . király rádzsa jóga (szanszkrit) .mesterem. királyfi. őselem. (ld.szenvedélyes vágy. dhjána. utódaik a rádzsputok rádzsa szúja (szanszkrit) .a tárgyak .buddhista teológus (1923-1983). szenvedély. fájdalom. az Önvaló megismerése és átélése szellemi összpontosítással. dhjána.galambok rádzsa-tartás (hatha jóga) rádzsarsajah (szanszkrit) . manu is rag dong (ejtett tibeti) . napján. 15 nappal Krisna megjelenése után radi (vodu) . írott tibeti 'dod chags) . tanítóm. . írott tibeti rgjal po'i khab) Asvapati székvárosa. a Rhône-tól vándoroltak keletre Rádhárání (szanszkrit) .hosszú fém trombita rága (szanszkrit. dr. gyakorlatai: vicsáraná.

a nők védelmének ünnepe sravana (július-augusztus) hónapban.bikafejű őrdémon ráksasza (szanszkrit. napfogyatkozás.titok Ráhu (szanszkrit) . ejtett tibeti szrinpo) . akivel Durgá küzdött.démon.örvendetes érkezés. tulajdonképpen a petesejt. ájur véda Raktabídzsa (szanszkrit) . egy buddha alászállása Raivataka (szanszkrit) .egy hegység rájnigolás (jiddis) . kötődés.a szenvedélyekről szóló tudás királya rághava (szanszkrit) . pará bhakti). ma már díszes karkötők is lehetnek raksa glang mgo can (írott tibeti) . vágybíró. írott tibeti ma las thob pa'i rakta) .szenvedélyek által történő változás.Dasaratha nagyapja Raghunátha (szanszkrit) . ragaszkodás.démon. meg nem fogható alkotóerő Rágavidhjárádzsa (szanszkrit) .mindenre kiáradó szeretet. ájur véda raku (japán) .kurkumával sárgára festett fonott gyapjú csuklópánt.vérlecsapolás. amely a Napés Holdfogyatkozásokat okozza. a 3 méreg egyike. 8 fekete ló által húzott szekéren utazik. jelképe kék és szürke madárfej Ráhula (szanszkrit) . amit a lányok bátyjuk kezére kötnek a raksa bandhan ünnepen raksá bandhan (szanszkrit) .gid hánáse rakan (japán) .munka közben viselt kis méretű kesza Rám Móhan Roj .a Raghuk ura.kerámiafajta a teaszertartáshoz rakuszu (japán) . szenvedély.vér. a Buddha fia Rai den sama (japán) .démonnő rakta (szanszkrit. szaptamátriká raktamoksana (szanszkrit) .érzelmi minősége.démon ráksaszí (szanszkrit) . ő irányítja a meteorokat. egy zen mester raki (szanszkrit) .a mennydörgés istene a sintóban raigo (japán) . elragadtatás. jelképe a kurkumával festett fonott gyapjú csuklópánt. felszálló Hold-csomópont.audárika rahaszja (szanszkrit) .Raghu utódja. miközben 7 anyai kiterjedést hozott létre.Brahmó Szamádzs . Ráma jelzője Raghu (szanszkrit) . a vágy.arhat a Buddha közelében. vággyal telt személy. Ráma másik neve rags pa (írott tibeti) .buddhista pap. jelképe a vörös kakas rágacsáriá (szanszkrit) . egy olyan bolygó (tulajdonképpen Ráhu levá-gott feje). bhakti (még: vaidhi. tantrikus rágátmika (szanszkrit) .

dinasztiához tartozó. jógamester a rádzsagahai iskolában (Uddaka Rámaputta) Ráma jógácsárja (szanszkrit) .önerő.település a szakja rádzsaságban Rámájana (szanszkrit) . Szvámi Nárájana Ramasseur de Croix (vodu) . mint Szíta (Rámájana-eposz). Gótama tanítómestere Rádzsagahában Rámacsandra (szanszkrit) .Keresztgyűjtő.Ráma (szanszkrit) .az egyik pitta. elsősorban II. legen-dás szerzője Válmíki.a vágy tárgya rang bdzsung rdo rdzse (írott tibeti) . a Talmud törvényeinek összefoglalója Rámésvaram (szanszkrit) .bengáli bráhmana Rámanaumi (szanszkrit) . velük egykorú.lyuk.Visnu egyik megtestesülése (avatárája). minősített monizmus. Baron Samedi és Madame Brigitte gyermeke Rámbám (Rábbi Mose ben Májmun) (héber) .óind eposz (Rámá ajanam = Ráma útja).Ramszeszek-korabeli.böjthónap Rámagáma (páli) . 1135-?) orvos. s ott raktává alakul. Visnu egyik inkarnációja ramadan (iszlám) .Rangdzsung dordzse rang bdzsung rig pa'i rdo rdzse (írott tibeti) . ájur véda randzsaníja (szanszkrit) .sz. Ramszesz idejére alkalmazzák randhra (szanszkrit) . a megvilágosodás igazi útja a bhakti jóga. így kerül a májba. nulla. üreg. rasza dhátu lesz belőle. Ajódhjában testesült meg Dasaratha rádzsa fiaként. amely szerint egy vaisnava társadalmon felüli személy. ahol Rávana őrizte Szítát ramesszida (egyiptomi) .Ráma a Hold ura. jel a két szemöldök között randzsak (szanszkrit) . XIX. terjedelme 48 ezer sor Rámakrisna (szanszkrit) .szvabhava sziddha grabha rang bzhin skje gnas kji bar do (írott tibeti) .(i.város Srí Lankán.Rangdzsung Rigpe Dordzse rang bzhin gjis grub par snag ba (írott tibeti) .Uddaka Rámaputta. vele testesül meg Lakshmi is.az anyaméh köztes léte rang dbang (írott tibeti) .Rámacsandra megjelenésének ünnepe márci-us-április hónapban Rámánudzsa (1017/1056-1137) a szampradája (vishishtádvaita váda) vaisnava irányzat tanítómesteri sorának elkezdője. a táplálék az emésztés folyamán átulakul. szabadság .

ájur véda.pratjéka buddha ranga mandapa (szanszkrit) .elrendezni. az íz alkotóeleme rasza jana csikitsza (szanszkrit) . íz. az ízlelés érzéke.az ízek iránti szomj Rasza Trulnang Cuglakhang (ejtett tibeti) . az íz egymásra ható mezeje rasza dhátu (szanszkrit) .a hosszú élettartam. egy tárgy elvarázsolása rangóli (szanszkrit) . ő irányította i.az ötödik buddhista zsinat 1954-56-ban rangtong (ejtett tibeti) .az íz egymásra ható mezeje rasza artha (szanszkrit) . minta.sz. idá rátha játra (szanszkrit) . Krisna tánca a tehénpásztorlányokkal. Ráma öccsének. rasza.énekmondó rasajana (szanszkrit) .szvatantra rang grol (írott tibeti) . a dhruvabéra vagy a csala acsala múrti alkalmi körmenete.nyilvános helyiségek a templomokban. 12841338/39).ros hákáhál rasza (szanszkrit) . többnyire oszlopcsarnokok Ranganátha (szanszkrit) . mozog. amelyet rendszerint nők rajzolnak otthonuk előtt a földre. a curpu asztrológiai rendszer megalkotója Rangdzsung Rigpe Dordzse (ejtett tibeti. szparsa).nyerscukor rapsódos (görög) .a 16. Ráma-csandra adta Vibhisannak.rang dbang can (írott tibeti) . gandha.szekérutazás.pásztorlányok (gópik) tánca Krisnának rasza tanhá (szanszkrit) . az Orisszabeli .nedű. fekvő helyzetben ábrá-zolják a Shésha nevű kígyóval Rangdzsung dordzse (ejtett tibeti. a legalapvetőbb dhátu.jobb oldali főér rasekol (jiddis) . 1333-ban Togon Temür kínai császár koronázását. testnedv.Dzsokhang raszaná (szanszkrit) . de a szánkhjában íz. sabda. Dél-Indiában szokásos Rangoon (szanszkrot) . írott tibeti rang bdzsung rdo rdzse) a harmadik fekete süveges karmapa láma (i. gerontológia.íz.ábra. írott tibeti rang bdzsung rig pa'i rdo rdzse) . mozgat.álambana pratjaja.az öntermészet üressége rapadus (vodu) . ízlelés. de az ondó és a higany is rasza ájatana (szanszkrit) . az ötféle tanmátra (rúpa.önszabadító rang sangs rgjas (írott tibeti) . ájur véda rásza líla (szanszkrit) . karmapa ranger (vodu) .sz.Visnu egyik mellék-inkarnációja. ájur véda rasána (szanszkrit) .megfiatalítás.ízlelés. elsődleges szövet. az 5 érzéki tárgy egyike.

tája dél.az elmélyülés mentális tevékenységei közül a negyedik ratna (szanszkrit) . Ratnaszambhava egyik megjelenése Ratnakusumasampushpitagatra buddha (szanszkrit) . ejtett tibeti Rincsen Dzsungne) Kincsfor-rású dhjánibuddha. 9. színe sárga.a Vikramasíla kolostor szthavíra szerzetese Atísa idején Ratnagótravibhága (szanszkrit) . az azo-nosság bölcsessége. mahájána jógácsára szútra Rátnala buddha (szanszkrit) .az égi világrészek buddhája . 538-ban Ratnaraksita (szanszkrit) .Drágakőfüzér. az érzés szkandhájának jelképe. hátas állata szárnyas ló.gyönyör.Puríban június-július hónap újholdjának első napján (sznánajáthra) Rati (szanszkrit) .az öröm növelője. az egyenlő lényegű. században Ratnaszambhava (szanszkrit. mahájána-jógácsára szútra. kéjnő rati szamgráhaka manaszkára (szanszkrit) . az első elmélyüléshez vezető felkészülés 4. a testben az agyhoz kapcsolódik Ratnágara (szanszkrit) . Száramati műve Ratnahéruka (szanszkrit) . írott tibeti rin chen 'bjung ldan/rin 'bjung) . a dél buddhája Ratnaszambhava (szanszkrit. eleme a föld. Nágárdzsuna műve. az egykedvű bölcsesség. mahájána jógácsára szútra Ratnotpalashri buddha (szanszkrit) .Az ékkőmag kifejtése. a testben az agyhoz kapcsolódik Ratna Tro di (ejtett tibeti) . ábrázolása: dhjánászanában.sz.Drágakőhalom.Ratna Héruka női társa.tibeti upadhjája az i. a testben a szívhez kapcsolódik.sz. szintje ratiszamgráhaka manaszkára (szanszkrit) . bal keze dhjána mudrában. a 3.a nyugati világrész buddhája Ratnamati (szanszkrit) .a Vérivó Kincsnemzetség feje. jobb keze várada mudrában. világkorszak buddhája. gőgöt megsemmisítő tudás. Mára egyik lánya. drágakőben született elmélkedő buddha.Vaszubandhu kommentárjának fordítója i. társa Mámakí.Ratnaszambhava haragvó megjelenése.Kincsforrású ratnatraja (szanszkrit) .az égi világrészek buddhája Ratnakúta (szanszkrit) .drágakő-hármasság Ratnavali (szanszkrit) . jelképe drágakő.az egyetemes világuralkodó 7 kincse Ratna Héruka (ejtett tibeti) . Kámadeva felesége.

arám) úr. harci korong. a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány egyike északon rdo rdzse ser mo pha mgo ma (írott tibeti) .gyémántvessző. Ravi Szúrja egyik neve.fekete kövek rdi rdzse'i dmjal ba (írott tibeti) . Visravasz és Kaikaszí fia. nagy ember + genitivus = rabbi (héber) (arám = rábbán) Rávana (szanszkrit) . jelképe lótuszvirág.az oroszlánfejű. dharmapala) rca mi (írott tibeti) .Vadzsradhara rdo rdzse 'chang thung ma (írott tibeti) . aki elrabolta Szítát.a gemara összeállítói rca (írott tibeti) . sárga rdo rdzse ser mo ra mgo ma (írott tibeti) .fehér kövek rde'u nag po (írott tibeti) .a kakukkfejű.ratti (szanszkrit) .ca lung rde'u dkar po (írott tibet) .a Gyémánt Emsefejű.Vadzsrabhairava rdo rdzse ldzsang nag sbrul mgo ma (írott tibeti) .három gyökér (guru. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. a hímvessző rdzogs rim (írott tibeti) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. vörös rdo rdzse dmar mo seng mgo ma (írott tibeti) .nem-testi születés . ez a Nap. miközben Ráma Marícsi démont üldözte.vadzsra rdo rdzse 'chang (írott tibeti) .a vasárnap istene.az életerő csatornái rca gszum (írott tibeti) . a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány egyike délen rdo rdzse theg pa (írott tibeti) . a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány egyike keleten rdo rdzse dmar mo khá ta'i mgo (írott tibeti) .ca mi rca rlung (írott tibeti) .tízfejű démon. kagylókürt.vadzsrajána rdo rdzse'i nor bu (írott tibeti) .éj (12 órától 24 óráig) ráurana (szanszkrit) .dzong pön rdzus skjes (írott tibeti) . forró pokol ráv (héber.a kígyófejű.sírás-rívás.dzogrim rdzong dpon (írott tibeti) . a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány egyike nyugaton rdo rdzse 'jigs byed (írott tibeti) . Siva kegyelméből nyerte erejét Ravi vár (szanszkrit) .Dordzse Csang Tung ma rdo rdzse dkar mo khu bjug gi mgo can (írott tibeti) .a kecskefejű. ji dam.a Gyémánt Varjúfejű.gyémántpokol rdo rdzse (írott tibeti) . 7 ló által húzott egykerekű szekéren utazik Ravina és Ráv Ási (héber) .

jelképe: napkorong. Maat apja.Rhododendron mollis. elsődleges receptív zónának nevezik azt.a hódítás célterületeinek megkülönböztetése az ott élők kulturális szintjéből következő. de jelentős szervezési munkát igényel a kialakítása. másodlagos receptív zónában az intézményrendszer kezdeményei megvannak. ahol a köznép tartózkodhatott rei jú kai (japán) .úr rebbe (jiddis) .versfüzér.szellemi barátok társasága.dombormű. Egyiptom vonatkozásában elsődleges receptív zóna a hasonló kultúrával. harmadlagos receptív zóna az. ahol a szükséges intézményrendszer olyan szinten áll. ahol a szükséges intézményrendszer nincs meg. fajtái: magas dombormű.a templom falába faragott figura ott. hasonló intézményrendszerrel rendelkező szíria-palesztinai városállamok területe.Ré (egyiptomi) . és így tovább. temploma: Héliopolisz reb (héber) . harmadlagos receptív zóna a nomád törzsek területe. ahol az intézményrendszer teljesen hiányzik.kilégzés reg pa (ejtett tibeti) .Visnu Parasuráma alakú inkarnációjának anyja . más folytatja (haikai).emberség renga (japán) . azálea Renuká (szanszkrit) . a vájt reliefet pedig külső falfelületeken Relpacsen (szanszkrit) . új vallási csoportosulás a buddhizmus alapján. alacsony dombormű és vájt dombormű.rabbi rebecin (jiddis) . másod-lagos receptív zóna a félnomád törzsek területe.az érzékek kapcsolata az érzékelések tárgyaival rehit-madár (egyiptomi) .rabbiné receptív zóna (egyiptomi) . hogy a hódító a saját intézményrendszerét arra alapozva. az alacsonyat belső terek díszítéséhez. Egyiptomban csak az utóbbi kettőt használták. kisebb átszervezésekkel létre tudja hozni.sólyomfejű napisten. központi hatalmat kiszolgáló intézményrendszer alapján. ahol a téli szálláshelyen már megvannak az intézményrendszer kezdeményei.a tefilint rögzítő bőrszíj récsaka (szanszkrit) . valaki megírja az első versszakot (hokku).Thicuk Decen ren (kínai) . laikus szekta relief (egyiptomi) . sólyom. ebből fejlődött ki a haiku renge cucuji (japán) . mivel nincs állandó központ recuá (héber) .

Balarámának.Praszénadzsit rgjal po'i khab (írott tibeti) .vidjádhara . Rig véda Riddhi (szanszkrit) . különböző pszichikai képességek riddhi páda (szanszkrit) .Dzsétavana áráma rgjal chen rigs bzi (írott tibeti) .a nemi ösztön ellenőrzése Révata (szanszkrit) .arhat a Buddha közelében Révatí (szanszkrit) . kis kolostor rics (szanszkrit) .a pszichikai erő 4 útja (chanda.gjal po rgjal po chen po bzhi (írott tibeti) . tantra rgun (írott tibeti) . a 37 bódhipaksikadharma része riddhi prátihárja (szanszkrit) .egy loa lakhelye.a négy mahárádzsa (Dhritarásra.a diaszpóra feje resz kiang pa/resz pa (ejtett tibeti) .szerzeteslak. magasabb szellemi hata-lom.csatur magárádzsika déva rgjal mchan (írott tibeti) .mágikus fény.a bódhi paksika dharma 4 része a 37-ből ridro (ejtett tibeti) .olyan naldzsorpa.siker. himnusz. Vaisravana) rgjal po gsal rgjal (írott tibeti) .dzsainizmus rgdzsja (írott tibeti) . pecsét szerződésen.szamtána Rhea (görög) .bélyeg. fiai Nisatha és Ulmuka rgdzsal ba pa (írott tibeti) .a fizikai erő csodája riddhipáda (szanszkrit) . mágikus.szamtána. mímánszá).Pálmahegyű. aki ismeri a tumót Reting (ejtett tibeti) . tudás rig 'dzin (írott tibeti) .értelem. kis kolostor rig (ejtett tibeti) .Rádzsagriha rgjud (írott tibeti) . Virúdhaka.reposoir (vodu) . fa rés galuta (héber) . erő. csitta.remetelak.gjal cen rgjal po (írott tibeti) .Mrigadáva ri rab lhub po (írott tibeti) .gjal po lo szar rgjal bu rgjal bjed kji chal (írott tibeti) . egy déli hegység ri dvags chal (írott tibeti) .Gjakar rgja gram (írott tibeti) .hegy ri bo tala/tála'i phreng ba (írott tibeti) . virja. Virúpáksa.visvavadzsra rgjak po lo gsar (írott tibeti) .a 13. szamaja rgja dkar (írott tibeti) . Ganésa egyik társa. dalai láma halála után a régens rétó dháraná (szanszkrit) .Kronos felesége ri (ejtett tibeti) . felesége.Visnu inkarnációjának.Méru ri töd (ejtett tibeti) .

sz. egy gyémántfajta. írott tibeti) . ezüst és a hegyikristály is) rin po cse (ejtett tibeti.rig dzin lhas (írott tibeti) .nagy értékű.a tudat valódi természete. szörnylényi.zen mester. a remete is rigs bzhi'i mkha' 'gro (írott tibeti) .a 6. kínai Lin csi) . korál. írott tibeti rin chen bzang po) . különböző módszereket használó zen iskola (kínai enó). dinamikus éber jelenlét Rig véda (szanszkrit) .a gatféle menzetség (isteni. 1000-től változatlan. pokolbeli) rigs kji bu (írott tibeti) . i.sz. ewmberi. az ő korától kezdve a tantra-fordítások az újak (az első modern fordítás i.Ratnasza.a legrégibb és leghosszabb véda. i.sz.jó családbeli. tisz-teletteli megszólítás csak lámákhoz Rincsen Dzsungne (ejtett tibeti) .Szuméru rimonim (héber) . a testben a torokhoz tartozik rig pa (ejtett.gránátalma formájú díszek a Tóra felső éc hájimján rin 'bjung (írott tibeti) . 978) rin po che sna bdun (írott tibeti) . eredeti. meghalt i.tudást hordozó istenség.tudás. de nem csak származás szerint. hirtelen. drágakő. jellegzetessége a kóan-gyakorlat. 854től kolostori elöljáró Csen ting (vagy Csen csou mellett) mellett a Huo to folyó átkelőhelyénél.panycsakula ri'i rgjal po ri rab (írott tibeti) . zöld smaragd. szatori. 958-1055). jó családbeli. 1028 himnusz száz részben Rigdzin Cangjang Gyaco (ejtett tibeti) . kezdeti tudatosság rigs bzang (írott tibeti) . 5.Rincsen Szangpo Rin csen Szang po (ejtett tibeti. félisteni. mára .a hétféle drágakő (rubin. smaragd. dalai láma (i.Ratnaszambhava Rinzai (japán.nemesi sarj. igazgyöngy. csan pátriárka.sz.e. de ide tartozik az arany.tibeti fordítómester (i. írott tibeti rin po che) . lazúrkő. de nem anyagi rang rigs lnga (írott tibeti) . állati. 867. a 14. Rév Szomszédja (családi neve: Hszing Ji hszüan). 16831706) rigpa (ejtett tibeti) .a Négy Nemzetség Égjárói rigs drug (írott tibeti) . istenekhez szóló himnuszok. ismeret. február 18-án elmélyülés közben.Ratnaszambhava rin chen 'bjung ldan (írott tibeti) .sz. az egyik fő zen iskola.bhava rin chen bzang po (írott tibeti) .

egy védikus szertartás tanítása ritsu (japán) . Rádzsasri risi dévatá pitri upászaná (szanszkrit) . alapítója Eiszai Rinzai roku (japán) . vasszána. és nekik mondta el első prédikációját. haláljel .a nembucu zen-iskola alapítója rju (japán) .az áldozati szertartásokat bemutató pap. a Benáresz melletti Antilopligetben.sz.ídá rlung (írott tibeti) . védikus áldozópap rje btsun mi la ras pa (írott tibeti) . (i.lung. sziszira) vagy 3 x 4 hónap (hemanta.iskolánkénti sajátos megközelítés rkan gling (ejtett tibeti) . vasszána) ritucsarja (szanszkrit) .évszak. 774-835) Rjódzan Enkan (japán) . itt is tanított Bankei Rjónin (japán) . gimha. szabály.szerzetesi fegyelem ritta (szanszkrit) . páli Iszpatana.szótó zen mester. szanszkrit pingalá/lalaná) .Szél-anya/Anya-szél menekülése. buddhista szöveg risi (szanszkrit) . ?-1831). dévák. rita (szanszkrit) .sz. a rinzai-iskola Lin csi/Rinzai.havonta elvégzendő gyakorlatok.a 42. hónapok. risik tisztelete Risipatana (szanszkrit.kjang rkjang gos dkar dkar (írott tibeti) . Maharsi. az egyik japán zen-iskola.Dzsecün Milarépa rjóbu sinto (japán) . az ősrisik: Dévarsí. Dógen nagybátyja Rjómon templom (japán) . pána.csak a rinzai és a szótó maradt fenn. írott tibeti drang srong lhags) Remetehegy.Kjan gö Kar kar rkjang ma (írott tibeti.sz.üres ritu (szanszkrit) . a szótó Cao san és Tung san tanításából (nevük összevonva = Cao tung/ szotó).a kozmosz és a természet rendje.látnok.zen kolostor. hemanta. 6 x 2 hónap (vaszanta. itt találta meg a Buddha korábbi 5 aszkétatársát. szent látó.a singon buddhista szektához közeli sinto.Rinzai Gigen (i. szótó pátriárka Rjókan Hógen (japán) . váju rlung jum shor ba (írott tibeti) .a bal oldali életerő csatorna rkjang ma rca (írott tibeti) . szarada. 867 után): Lin csi emlékezései. gimha. ájur véda ritvidzs (szanszkrit) .emberi lábszár-csont kürt rkjang (írott tibeti) . alapítója Kóbó daisi (Kukai) (i. vassza.felsőbb szellemek. bölcs.

amit 1799ben Bou-chard.a Fényhozó (a Gyémántjogar) hét törvénye rnam thos sras (írott tibei) .rlung lha sngon mo spjang ki'i mgo (írott tibeti) .elvetés.cintányér roma ca (ejtett tibeti) .a hitközség világi vezetője. Nam Thö Sze rnjing ma pa (írott tibeti) .kerekded fekete kő. 638-713): A 6.a hónap feje.nagyon laza selyem szitaszövet nyári kimonóhoz ro dzsung (írott tibeti) .vidnyána szkandha rnam shes (írott tibeti) .kerti ösvény rodzsi niva (japán) .az álom köztes léte rmi lam kji bar do (írott tibeti) .pingalá ronin (japán) .ro lang ro lang/ro dzsung (ejtett tibeti) .Vaisrávana. pátriárka alapvető szútrája rol mo (ejtett tibeti) .nying ma pa ro (japán) . bűnelvetés.változó látószögű kert roga (szanszkrit) . a Huszonnégy Hatalmas Némber egyike.pingalá rodzsi (japán) . Napóleon egyik tisztje talált Rosette település mellett. a kövön háromféle felirattal szerepel ugyanaz a .a jobb oldali életerő csatorna ro ma rca (írott tibeti) .holttest. amelyet démon keltett életre ro ma (írott tibeti.Daikan Enó (i.gazda és föld nélküli személy rós ha sána (héber) . vízre vetés. kék rlung rta (írott tibeti) .a Szélistennő Farkasfejű.járvány Rohiní (szanszkrit) .Visnu Balaráma inkárnációjában a második anyja.az álombeli köztes lét rnam grol (írott tibeti) . de Szóma felesége is Rokuszo dangjó (japán) .vimuktí rnam par grol ba'i je shes mthong ba (írott tibeti) . akinek méhébe került Dévakí méhéből. szanszkrit idá/raszaná) . újhold Rosette-i kő (egyiptomi) . a közösség feje ros hákneszet (héber) . újév (tisri 1-2) ros hakahal (héber) .vimuktidnyánadrista rnam par rtog pa'i rlung (írott tibeti) .vidnyána rnam snang chos bdun (írott tibeti) .különbségtevő szél a szellem működésében rnam ses kij phung po (írott tibeti) .lung ta rmi lam (írott tibeti) .sz.a gyülekezet feje ros hódes (héber) .

tathágata garbha ru log (írott tibeti) .ten khar rtog pa (írott tibeti) .pratítja szamutpannatva jukti rten mkhar (írott tibeti) . egy himalájai fa magjai.ta rta gdong dkar mo lcags kju ma (írott tibeti) .viharistenek rudráksa (szanszkrit) . a legszerencsésebb az a gyöngy.viharisten.nádí rtsa ba'i bla ma (írott tibeti) . alapítója Visnuszvámí és Vallabha Rudra Szávarni manu (szanszkrit) . kétely ru (kínai) .lakás a fák alján Rukminí (szanszkrit) .felekezet.visszakozás. hieratikus írással.a Mandakini és az Alakánanda összefolyása Rudra szampradája. üvöltő.Krisna első számú felesége. és görögül rósi (japán) . vikalpa rtsa (írott tibeti) .heves csörgő-rázás rta (írott tibeti) .gyökérszók egy-egy istenséghez rtug pa (írott tibeti) . ebből készül az 54 vagy 108 szemes imafüzér. Siva egyik mellékneve.nidána rten cing 'brel bar 'bjung ba bcu gnjis (írott tibeti) .a 12. fogalom. a Négy Kapuőrnő egyike keleten. véletlenszerű vonalak vannak a magokon. rindzai zen mester roumblé (vodu) . színe legtöbbször vörös.múlaguru rtsa tshig (írott tibeti) . .pratítja szamutpáda rten cing 'brel par 'bjung pa (írott tibeti) .gyöngyök.Rucsika-tartás (hatha jóga) Rudra (szanszkrit) . fekete és aranyszínű is rukkha múlikam/rukkhamula-szénaszanam (szanszkrit) .támasz rten 'brel bcsu gnyisz (írott tibeti) .ájatana ru lai zang (kínai) . visszaút.ptolemaiosz-kori szöveg: hieroglif. lóképű rten (írott tibeti) . a világkorszak végén Ananta Shésha szemöldökei közül lép elő Siva és háromágú szigonyával (trisula) 11 Rudra képében pusztítja el az Univerzumot Rudra prajág (szanszkrit) . manu rudra-csomó (szanszkrit) . amelyen egy vonal és egy természetes eredetű nyílás is van.energiaközpont a két szemöldök között rudrák (szanszkrit) .képzet. a zen meditáció vezetője. az elmélkedés mestere.öreg mester. de van fehér.képzet. Srí (szanszkrit) . szembefordulás Rucsikászana (szanszkrit) .a horog asszonya.

az ötféle tanmátra (rúpa. a 3 test egyike. gandha. alak (28 tulajdonság). mások üdvének teste. főnökük Brahmá rúpaván (szanszkrit) . aszura.a színek iránti szomj rúpa vacsara (szanszkrit) .a hat csontékszer (fej. 9. 10. szem. egyetlen lánya Csarumati.Lakshmi inkarná-ciója. alaklét. a 4 ájatanából az 1. anyag. rasza. fizikai elemek. a szemeken keresztül felfogott színek (rúpa artha). tíz fia született. érinthető. szél). orr. test. alakzat. nyak. Vidarbha rádzsájának lánya.forma. születéssel elnyert létforma rúpa dhátu (szanszkrit. nem-észlelhető alak rúpa tanhá (szanszkrit) . az érdem felhalmozása rúpa lóka (szanszkrit) . a tiszta forma istenei.finom-anyagi létsík. a 4 elem (föld.testi lét. szamojadzsanáni. csukló. naraka szattva) rúpa szkandha (szanszkrit. fül. testi formák (alakok) halmaza = 1.látható formák.az újjászületés 6 osztálya (déva. Bhismaka.a látható formák egymásra ható mezeje rúpa artha (szanszkrit) . ízlelhető. szparsa) egyike.a testiség csoportja. nyelv. manusja. írott tibeti gzugs) . az 5 érzéki tárgy egyike rúpa bhava (páli) . víz. amelyeket az elmélyülés szintjeinek megfelelően 4 csoportba sorolnak. alaktest. fül. tűz. Bhisma fia rulaizang (kínai) . írott tibeti gzugs kji phung po) .a 6.az első ismert tibeti miniszterelnök rúpa (szanszkrit. boka) rus sbal (írott tibeti) . fokhoz tartozó világ.finom anyagi világ rúpa rága (szanszkrit) . látható. és 17 istencsoport lakik benne. préta. a vágybirodalom felett helyezkedik el.rü pel Rut (héber) . Ruth rü pel (ejtett tibeti.teknős. 5.alak rus pa'i rgjan drug (írott tibeti) . testiség. írott tibeti gzugs sku) .Biblia. 7. hallható.alakokba-elmélyülés rúpa kája (szanszkrit. 3. 2. 3 birodalom. 11. az éntől szabad formák. 6. írott tibeti rus sbal) . tridáthu. sabda. dologi lét a Rúpalókában. az 5 halmaz része (panycsa szkandha). tirjagjóni. alakiság. béklyó.embrió-buddha. szagolható. az öt halmaz egyike rúpa ájatana (szanszkrit) . a tiszta formák világa. formalét utáni vágy rúpa rúpa bhúmi (szanszkrit) . 4. tathágata Rulakje (ejtett tibeti) . a világ . kar. megtestesülés. írott tibeti gzugs kji khams) formavilág. a legidősebb Pradjumna. álambana pratjaja rúpa dhjána (szanszkrit) .formatest. 8.

ducö 19-21.szakjapa sa srod (írott tibeti) . nyugalom és a víz. gandha. szparsa) egyike.a hang egymásra ható mezeje sabda artha (szanszkrit) .alapja hanyatt fekvő teknős.egyszerre hangzó és hangtalan teljesség sabda vidjá (szanszkrit) .sabat-napi pogány. feje dél. sabda.bídzsa sa dbag (írott tibeti) . helyi istenség sa la gnas pa'i rig 'dzin (írott tibeti) . bal oldala nyugat. brahmána. kora délután. kipá sabosz goj (jiddis) .szombati fedő. rasza.pap sácmác (jiddis) . felébredés. hallott kinyilatkoztatás (szúkta. álambana pratjaja sabda sabda (szanszkrit) .közepesen laza selyem szitaszövet nyári kimonóhoz sa bdag (írott tibeti) . este és a fém.az egyik sziddha sabat (héber) . farka észak.békés szombatot. passzivitás. tavasz. reggel és a fa. az 5 érzéki tárgy egyike sabda brahman (szanszkrit) .sza dak sa bon (írott tibeti) . szombati munkára alkalmazott nem-zsidó sác (héber) .a Hely Ura.Földön Lakozó.bhuma sa (japán) .sza ma drok sá ri'i bu (írott tibeti) . tettrekészség. jobb oldala kelet. péntek délutáni köszönés sabda (szanszkrit) .hang. upanisad) sabda ájatana (szanszkrit) . tél. szenvedély.a hang alkotóeleme. mantra.szombat.Sáriputra sa skja pa (írott tibeti) . nyár és a tűz. a brahman szóbeli megnyilvánulása sabda dhátu (szanszkrit) .hang. aki egyben sliáh cibur. a teremtő hang.sábát sábeszdekli (jiddis) . a nyugalom napja sabát salom (héber) .az ÓM. öröm. sza szö Sábara (szanszkrit) .az a samesz. a kelet és az elme ismerője sa ma 'brog (írott tibeti) .ra S sa (írott tibeti) . pihenés és a föld (dzsungva) rva (írott tibeti) . 4 végtagja a közbenső irányok. a tudás 5 ága közül az egyik sábesz (jiddis) . báál koré és . ősz. az ötféle tanmátra (rúpa.a nyelv tanulmányozása.sliáh cibur sacerdos (görög) . hanyatlás.

a Szentélyben a reggeli áldozat Ábrahám emlékére sa'i snjing po (írott tibeti) . bölcseleti iskola saivja (szanszkrit) . páli szalájatana) . a nirmánakája egyik jegye Saiva purána (szanszkrit) .a Száma véda bráhmanája sahádzsánanda (szanszkrit) .Ksitigarbha saiksa (szanszkrit) . szmriti. gyönyör teljességében létező sacsoszan/sasszan (japán) . az elmélyülés sikerének eléréséhez: sruta. a felhalmozás ösvé-nyétől a gyémánthoz hasonlatos összeszedettségig tart sailpika nirmánakája (szanszkrit) .Mindenható sadájatana (szanszkrit. írott tibeti zsak nji ma). így szóltja meg a geiko a több főből álló vendégcsoport vezetőjét Sadáj (héber) . írott tibeti zsag) . védánta. jóga. njája. írott tibeti zsak zla ba).ortodox rendszerek (szánkhja. még tanuló.6 Mahápurána saivasziddhánta (szanszkrit) . a nidána 5.Siva végső igazsága. hétfő (ejtett tibeti sak dava. foka.aki metsző és vizsgáló is sájtli/sátli/sejtli (jiddis) .Sivát tisztelő sajhet (jiddis) .igazmondás Saccshidánandamaja Paramatman (szanszkrit) .melamed is saccsa (szanszkrit) . öntudat.nap .házasságközvetítő Sadvinsa (szanszkrit) . paricsaja saddarsana (szanszkrit) . a jó viselkedés szabályai saiksa márga (szanszkrit) .vasárnap (ejtett tibeti sak nyima. dzsjótisa) sadbala (szanszkrit) .6 tag (siksá. a 6 szótag az Óm mani padme húm sadanga/védaanga (szanszkrit) . vírja. a 6 érzéktartomány.a 6 terület. vaisésika) sadhen (jiddis) . mímánszá.elnök.a 6 erő.a begyakorlás ösvénye.a valóság.a 6 szótag elmélkedő bódhiszattvája.vágó.együttszületett öröm. csintá. a valóság és az elme azonosulásának boldogsága sahrit (héber) .beavatott.reggeli ima. a Kálacsakra ötödik mezője Sadaksarí dhjánibódhiszattva (szanszkrit) . nirukta.ortodox női paróka sak (ejtett tibeti.különös gonddal készült és formált alak. kedd (ejtett tibeti sak . vjákarana. metsző sajhet ubajdek (jiddis) . kalpa. cshandasz. szampradanja.

vasárnap sak paszang (ejtett tibeti) .mikmar.Szakja muni sála (szanszkrit) . írott tibeti zsak phur bu). írott tibeti zsak mig dmar).egy a Hat Győzelemmel Túljutott közül sakkei (japán) .A Sákják Oroszlánja) .Gándhári fivére. fekete. a Saktí-kultuszok Siva társa.a fejen lévő betegségek. hogy Visnu melyik inkarnációjának felelnek meg salah (iszlám) .falemez. ájur . kerek vagy ovális kövek. szerda (ejtett tibeti sak lhakpa. általában az istenek társa. női lényege.élve elfogott. a kert mögötti tájkép Sakpama (ejtett tibeti) .kezdete i. 78 Sákjaszimha (szanszkrit. saktizmus (tantra) saku (japán) .ájur véda sálákja csikitsza (szanszkrit) .Indra Sakrodévanam Indra (szanszkrit) .az iszlám ima arab neve. csütörtök (ejtett tibeti sak phurbu. írott tibeti zsak pa sangs).54 Déví-szentély sakter (héber) .csütörtök saka időszámítás . írott tibeti mi'i thub pa shákja seng ge) .hétfő sak lhakpa (ejtett tibeti) . a rajtuk látható véletlenszerű minták alapján lehet megállapítani. szavazólap. metsző saktí (szanszkrit) .péntek sak penpa (ejtett tibeti) . Párvatí tisztelői (sákták). a beavatottnak az üdv valóságára megnyíló látásmódjára utal sálákja (szanszkrit) .sz.szerda sak mikmar (ejtett tibeti) . hályogműtéteknél használt eszköz. szombat (ejtett tibeti sak penpa.női védisten.Kálí vagy Durgá követői Sáktapítha (szanszkrit) .női energia.vágó.sinto papok lapos.természetes eredetű.kedd sak nyima (ejtett tibeti) . írott tibeti zsak spen pa) sak dava (ejtett tibeti) . a mandala déli ajtónállója Sakra (szanszkrit) .szombat sak phurbu (ejtett tibeti) . fekete fapálcája Sakuni (szanszkrit) . péntek (ejtett tibeti sak paszang.isten sákta (szanszkrit) . Nepálban található a Gandhaki folyóban. Dhritarástra sógora sakya thub pa (írott tibeti) . írott tibeti zsak lhag pa). melyet napi 5 alkalommal végeznek saláká (szanszkrit) .egy magas fa sálagrám síla/sálagrama (szanszkrit) .

teljes nirvána San huang (kínai) .Trájasztrimsa San szin (kínai) . plusz ága. az elmélyülés 6.ájur véda Salja (szanszkrit) . egyházfi. i. a brit előtti péntek este salos regalim (héber) . új évi .édes és jó esztendőt. nem elemző meditáció samba (vodu) . ez a samesz gyertya samatha (szanszkrit. 1.samesz sámor (héber) .sz.Madra királya sálja bhiksuni (szanszkrit) .őrizd sampralápa (szanszkrit) .csan mester († i.véda Salendraradzsa buddha (szanszkrit) . ebből az episzkoposz .püspök samiszen (japán) . Drága Mennyei. háromhúros hangszer sammas (jiddis) . a Tai i elnevezése a Han-korszaktól. bár az Isten-hármasság régebbi (Tao te king 42. a csi 3 princípiuma: Első Mennyei.sebészet.az égi világrészek buddhája sálesüdesz (jiddis) .szeudá slisit Sálisztamba szútra (szanszkrit) .elnyugtatás.adományozó szerzetesnő salja csikitsza (szanszkrit) . század salja (szanszkrit) . írott tibeti zsi gnasz. 3 napos gyaloglás Salva (szanszkrit) . a nesztoriánus kereszténység hatására valószínűleg a Szentháromság átértelmezése.egy ország samana (szanszkrit) .népi énekmondó samesz/sammas (jiddis) .Három Tiszta.a hanukija 8. nyugalmi állapot.3 világosság: előző életek ismerete.a fiú békéje. gondnok.lecsendesedés. hitközségi altiszt.fecsegés. kínai zhi) . köszöntése. szóbeli Samtab Ngönpo (ejtett tibeti) . megszüntetés.sz. mindenes.zarándokünnep. Jen huang Shen nung) san men (kínai) .zsinagógai szolga. következő életek előre látása. „hegy-kapu” san ming (kínai) .az ízlés 3 húrja. tudati rögzítés. 706) saná tová umtuká (héber) . köszönés salom záhár (héber) .Rizspalánta szútra.kolostor.béke. ájur véda salom (héber) . Tien huang Sui jen.Három Fenség (Tai huang Fu shi.indiai tantrikus tévtanító San csing (kínai) .) san de nie pan (kínai) . a jelen szennyeződéseinek ismerete San shi san tian (kínai) . Út és Hatalom Mennyei. nem üdvös cselekedet. fokozata sámás (héber) .

Mennyek Ura.sz. nyugodalmas Sántanu (szanszkrit) .6. írott tibeti mkhan chen zhi ba mtsho) . a Legfelsőbb Lény és a többi személy csupán illúzió. 750-802).zhi khro Sántidéva (szanszkrit) . írott tibeti mkhan chen zhi ba mtsho) Padmaszambhava tanítványa Sántaraksita upadhjája (szanszkrit.Viráta király fia sankha (szanszkrit. Bhísma. Triszong Decen király hívta Tibetbe. ejtett tibeti dun) . de lehet a tao is.9. amivel Visnu megáldja híveit. Csitrángada és Vicsitravírja apja Sántaraksita (szanszkrit. aki szerint a lények azonosak az Abszolút Igazsággal.kagylókürt. a legfelsőbb Isten. a tökéletesség felé vezető út jelképe.Sándilja tudása. lecsendesült.megbékélés. a nalandai egyetem oktatója. kérdések és vita Sang ti (kínai) .a csan kolostorok reggeli beszélgetése.jótevő. a tejóceán köpülésekor keletkezett. filozófiai rendszere az advaita védánta Sankaranárájana (szanszkrit) . jobb oldalt Siva Sankha (szanszkrit) . szertartási hangszer sankhiní (szanszkrit) . hogy személyesnek tekinti.Trájasztrimsa sánta (szanszkrit) .szabha Sangye Csenma (ejtett tibeti) . a keresztény értelemben vett Isten sangho (páli) . jobbra tekeredik.műve: A bódhiszattva tevékenységek . 788-820) monista tanító. Siva és Visnu közös formája. a t'ien értelme akarat. csak sejthető. vagyis nem tudható. iskolát hozott létre a Migyur lhungi dubpai Cuglagkhang (Szamje) kolostorban buddhista szövegek fordítására santeria (vodu) .az első indiai tanító (i.sz.tibeti fordítómester sang tang (kínai) . érzelem. elnyugodott.köszönés Sándiljavidjá (szanszkrit) . a Satapatha bráhmana része 10.tanácskérés egy zen mestertől Sanshisantian (kínai) .szentély Dél-Amerikában sánti/krodha (szanszkrit) . Sang Jesede (ejtett tibeti) . cselekvés.(i.a föld (hús) transzcendens elemének női buddhája Sankara (szanszkrit) . Konfucius egyszer használja a menny (t'ien) értelmében (Beszélgetések).végbélnyílás sanshi mompó (japán) .kaurava király.

az égi világrészek buddhája sástana váda (szanszkrit) .07-09 saruhordozó (egyiptomi) . ájur véda Sarat Chandra Das (szanszkrit) .sz.egy nagy szent Sári (szanszkrit) . írott tibeti sá ri'i bu) .a Buddha tanítványa. a 4.Purvavidéha sara (szanszkrit) .a testtel bíró lélek sáririka tapasz (szanszkrit) .nyíl sarad (szanszkrit) .test-áldozat. akire a filozófiai fejtegetések megőrzését bízta.magas rangú egyiptomi tisztviselő.tisztítás.indiai természettudós. Amóghasziddhi kísérője.Sáriputra (Upatissza) anyja Sáriputra (szanszkrit.eretnek tan . Honan tartományban sapálanigródha (szanszkrit) . i. ébresztés sar gji lus 'phags po (írott tibeti) . bár a király alakja mellett eltörpül. már Narmer király palettáján is megjelenik. a cselekvések és érzetek színhelye saríra dhátu (szanszkrit) .a test legyőzése.csan kolostor Lojangban. ábrázolásának jellegzetes elemei a saruk és egy vizeskancsó sarvadnyatá (szanszkrit) . égelem Sao lin (kínai) . században sántika (szanszkrit) .sz.éter. a királyi udvar egyik első embere.a fizikai test. fogadalmi kegytárgyon ábrázolják. Upa-tissza. hogy a király személyét dicsőítő győzelmi.a kecskepásztor fügefája sar (szanszkrit) .indiai tanító Tibetben az i. az ellentétes külső hatások közötti egyensúly létrehozása sárkány órája (kínai) . gyakorlatilag a fáraó közvetlen tanácsadója (sarujának hordozója = aki mindig mellette van). írott tibeti sgrib pa rnam par sel ba) .mindent tudás Sarvanivarana viskambhin (szanszkrit. az alaptudat ura Sarvarthadarsa buddha (szanszkrit) . jele a fehér sántikar (szanszkrit) . Szanydzsaja paribbádzsaka tanítványa saríra (szanszkrit) .ősz. a tisztség eredete a predinasztikus korba nyúlik vissza. 1881 és 1883 között Tibetben elkészítette az ország földrajzi leírását Sarbhanga (szanszkrit) . és. személye és tisztsége fontosságáról képet ad maga a tény. 8.testereklye saríra púdzsa (szanszkrit) . hindu évszak. eszme bódhiszattva. lecsendesítő rítus.gyakorlata (bódhicsarjavatára) Sántigarbha (szanszkrit) . egy szerzetes halála utáni teme-tési szertartás sáriraka (szanszkrit) .megnyugtató.akadályt rendben eltakarító.

figyelmesség satjákára (szanszkrit) . Bharata öccse sauanaszja (szanszkrit) . 1-i. a Buddha sat (szanszkrit) .van.sz. vallási magyarázat. sruti (közvetlenül hallott).tanítómester. Laksmana ikertestvére. a Jadzsur véda függeléke Satarúpá (szanszkrit) . írója Jádnyavalkja (?). tiltott satrapa (perzsa) .Dasaratha fia. amelyeket buddhista is végezhet sasszan (japán) . Brahman Egy-állapota sat karman (szanszkrit) . ejtett tibeti ten csö) . világi jellegű szertartások más kultuszok-ban. Ratna-raksita és Dharmatásíla műve (16 kötet) satcsakra bhédana (szanszkrit) . i.e. dhjána.tartományi kormányzó a perzsa birodalomban Satrughna (szanszkrit) . örök sásvata dristi (szanszkrit) .indiai szellemi irányzat az i. 2. sz.Sasti tantra (páli) . a jóga 8 angája .hatos gyakorlat (tisztasági szabályok betartása).az örökkévalóság felfogása sásvata váda (szanszkrit) .jóindulatúság érzése saucsa (szanszkrit) . kommentárok a szút-rákhoz. a létezés.az igazság megkülönböztetése satkotiko váda (szanszkrit) . abszolút örökkévalóság. között. tankönyv. purána (ősi allegória).csakra vizualizáció sáthja (szanszkrit) .az öröklétbe vetett hit sásvata gráha (szanszkrit) . szélsőséges nézet.százalakú. a hatha jóga gyakorlata Satapatha bráhmana (szanszkrit) . lényege az állandó. örök létezésben való hit. 14 könyv.tanítás. 100 fejezetből áll. szmriti (emlékezetben őrzött). az elmélyülése megnyilvánuló tényezője. életcél sásztrí (szanszkrit) . a Tripitaka a szútrák és a sásztrák gyűjteménye.különböző anyagokból készült szövet.Százösvényű bráhmana. magyarázat. században. Szvájambhuva Manu felesége Sataszahaszrika pradnyápáramitá szútra (szanszkrit) .e.sacsoszan sásztra (szanszkrit.belső tisztaság. tantra (rítus). szánkhja szöveg sásvata (szanszkrit) . 5.a tökéletes bölcseletről szóló százezer soros beszéd (a Hatalmas Anya).6 pontból álló vita satnesz (héber) . amely hisz a lélekben vagy más örök létezőben sászana (szanszkrit) . útmutatás.becsapás sati (szanszkrit) .Panycsasikha műve (vagy Vársaganja vagy Mádhava).filozófiai értekezés.állandó. fegyver.

jaksák.prajóga márga sbjor nji (írott tibeti) .a képesség hiánya. hogy felvegyük a tfilint. szombat esti köszöntés savuot (héber) . .deszi sdig pa (írott tibeti) . Örökkévaló Istenünk.élettelen holttest. 1 rekeszben 1 idézet. aki törvényeiddel megszenteltél.szamvara sdug bsngal (írott tibeti) .Szamgye Korvadzsik.holttest-tartás (hatha jóga) savi (ejtett tibeti) .hetek. a rituális vágás hentese seiza (japán) . felerősítésekor: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. tana.sarkon ülés sel jád (héber) . a világ királya.kézre való tfilin. és megparancsoltad nekünk.duhkha seb dug ngal va la mi szö pa (ejtett tibeti) .méztartó. a Buddha egyik elődje sbjin pa (írott tibeti) .a csengettyűs. a Négy Kapuőrnő egyike északon.a Nyolc Seregbeli halálszörnyek.hountò sehita/sóhét (héber) .szerzetesnövendék savúa tov (héber) . bhútanák. préták. húsfalók. hogy elviseljük másvalaki szenvedésének látványát sebomai (görög) . többféle van (például illatevők. sava (szanszkrit) .dzsor nyi sbrang rtsi 'dzin (írott tibeti) .jó hetet.).Tripitaka sde srid (írott tibeti) . ráksaszák) sde snod gsum (írott tibeti) . a Tóra adásának ünnepnapja (sziván 6-7) sazammá szambódhi (szanszkrit) . aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhaníáh töfilin. a peszah utáni 7x7 nap. nágák.isteneket imádni seet (szanszkrit) .hideg.megvilágosodás sazngsz rgjasz 'khor ba 'dzsig (írott tibeti) . kígyóképű Schmidt József . majd: Vöatem hadvékim Baadonáj. kígyószellemek.dikpa sdom pa (írott tibeti. pünkösd. ájur véda ségond (vodu) .trül sbrul gdong ma ljang gu dril bu 'dzin pa (írott tibeti) . ejtett tibeti dom pa) .lapszéli jegyzet sde brgjad shi 'dre (írott tibeti) . (Áldott légy. egyháza (1920) scholion (görög) .vágás.közül az 1.műve: Buddha élete. Siva neve i nélkül savászana (szanszkrit) .dána sbjor lam (írott tibeti) . a fehér lótusz sbrul (írott tibeti) . hájim kulhem hajom.

joggal. az ujjakra erősítéskor: Vöérasztih-lí löolám.templomi énekesnő sems can (írott tibeti) .(Ti pedig. a harmadik évszak sen (kínai) . csing). és megparancsoltad nekünk a tfilin törvényét. lények seng fang (kínai) . keletkezik. az egyik életprincípium (még 2: csi. kínai Sen hui) .) Seléné (görög) . eljegyezlek magamnak igazsággal.szattva sems can gyi dmjal ba (írott tibeti) .vaisésika Senrab Mivo (ejtett tibeti. 1.vihára seng (kínai) .) .forróság. Elohénu meleh haolám. vöérasztih-lí böcedek uvömispát uvoheszed uvörahamin. 4 rekeszben 4 idézet. írott tibeti gsen rab mi bo.naraka sems tsam (szanszkrit) . az i. tanuló. szeretettel és irgalommal. Eljegyezlek magamnak hűséggel.szellem.szen ge seng ge'i 'dug stangs (írott tibeti) .vihára seng gdong dmar mo lcags sgrog 'dzin pa (írott tibeti) . (Áldott légy. oroszlánképű seng ge (írott tibeti) .e. akik ragaszkodtatok Örökkévaló Istenekhez.sz.(i. Örökkévaló Istenünk.a 7 napos gyászt követő 30 napos könnyebb gyász semajet (egyiptomi) .). gsen írott tibeti) Sen hui (kínai) . 8. határ. élve maradtatok mind a mai napig.a fekvő oroszlán helyzete seng lun (kínai) . aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu ál-micvát töfilin.fejre való tfilin.a vasbéklyós. a világ királya. évezred elején ser sna (írott tibeti) . aki törvényeiddel megszenteltél. (Áldott legyen az Ő dicső uralmának neve mindörökké. (Eljegyezlek magamnak örökre.gondolni mások segítésére sen qie lan (kínai) . születik.) sel ros (héber) .holdistennő selosim (héber) .bölcsesség. vöérasztih-lí beemuná vöjadáát et-Adonáj. felvételekor: Baruh atá Adonáj. alkalom.). a Négy Kapuőrnő egyike nyugaton. bön pap (sen ejtett tibeti. sz. hogy megismerd az Örökkévalót.Senrab Mivocsan mester sen phen kji szem (ejtett tibeti) . majd: Baruh sém kvod malhutó löolám vaed. a halálkor a felső lélekből lesz.csitta mátra semszu her (egyiptomi) .a bön alapítója.mátszarja .az istenek gyülekezőhelyei semu (egyiptomi) .

sáska-tartás (hatha jóga) shamana (szanszkrit) .pradnyá csaksu Sésa (szanszkrit) .7 áldás esküvőn sger pa (írott tibeti) .dnyéja varana shes rab (írott tibeti) .iszlám törvénykezés. Jen huang sheng (kínai) .Égi Földműves.nirvána shajanászana (szanszkrit) . testének gyűrűi az idő ciklusai.Kinkinidharí sgo ma lcags grog ma (írott tibeti) . nem ölik le.ezerfejű kígyódémon.nyugodt kötődés.Mennyei Úr Shanmukha (szanszkrit) .rész-egész létezés. a hatszájú.kalá sgo ba bzhi (írott tibeti) .a Visnut hordozó kígyó.6-száj-lezárás-pecsét (hatha jóga) sharia (iszlám) .állatáldozat. így nevezték a muszlim hódítók a buddhistákat shamatha (szanszkrit) .a Négy Kapuőrnő sgo ma dril bu ma (írott tibeti) . rajta nyugszik a 7 pokol és a 7 felső régió sésa sésí bháva/ansa ansí bháva (szanszkrit) .Uttarakuru sgrib pa ( írott tibeti) . Visnu ágya .a Négy Kapuőr sgo ma bzhi (írott tibeti) .srávaka shes bja'i sgrib pa (írott tibeti) .Pásadharí sgom lam (írott tibeti) .ses rab kji mig (írott tibeti) .buddhista iskola. a visis-tádvaita panteisztikus felfogása seter (mongol) . az álaja működése szennyezett.Szubramanja egyik formája. szemlélődő nyugalom Shang ti (kínai) . a Három Fenség egyike.tojásból születés sgra mi snjan gling (írott tibeti) .dárda.Vadzsrasinkhalá sgo ma zhags pa ma (írott tibeti) . iszlám jog she (kínai) .bölcs.bhávaná márga sgong skjes (írott tibeti) .szerzetes. erényes mitikus uralkodó. ellentétes a dilun iskolával Shen nung (kínai) . Három Fenség sheng wen (kínai) . Szubramanja egyik tárgya shalabhászana (szanszkrit) .pradnyá Shéshanága (szanszkrit) . Kartikéja egyik neve shanmukhí mudrá (szanszkrit) .föld she dang (ejtett tibeti) .nyugvó-tartás (hatha jóga) shaktí (szanszkrit) . csak szalaggal megjelölik sevá brahot (héber) .gyűlölet she lun (kínai) .ger pa sgju rcal (írott tibeti) . a kozmosz óceánján fekszik karikába hajolva.

ilyenkor legtöbbször a tanító beszél si hüan (kínai) .nyugtató meditáció Shingon (japán) .megtisztítás shóka (szanszkrit) . tantrikus buddhista szekta az i. Szekiszo si netjer (egyiptomi) . gyógyító ember shúnjá shúnjá (szanszkrit) .Sakjamuni shih (kínai) . a csan-szövegek jellegzetes szófordulatai si bjed gcsod (írott tibeti) . dhjána.szambhóga kája shraddhá (szanszkrit) . aki kapcsolatba lép a jóssal vagy az áldozatot bemutatóval.hajfonat a borotvált fejen a brahmárandra fölött shiki (japán) .védikus kinyilatkoztatás shu (kínai) . zhong. a csan kolostorok esti beszélgetése.emberbarát. dinamikus shijue (kínai) .Igaz Szó.egyenetlen légzés si (kínai) .Dalok könyve. írott tibeti zhi bjed pa) . az Avatamszaka szútra tanítása si liu (kínai) . 9.bánat.shi cse pa (ejtett tibeti. századtól Japánban shírsa pádászana (szanszkrit) .fejenállás (hatha jóga) shisja (szanszkrit) . sziget a kerti tóban shinai (ejtett tibeti) . si sen ma: hát ez mi?. ez.csaturógha si mu (kínai) . a jelenség.belégzés shvászaprashvásza (szanszkrit) .csan.az aszkézis útja.10 titokzatosság.tibeti iskola Shi yia mu ni (kínai) . a halottak képviselője.erős hit.csupán ül a zazenben shikhá (szanszkrit) .megtapasztalt megvilágosodás shikan taza (japán) . általában a templomok mellett .elhullatva testet-lelket a zazenben shin/kokoro (japán) .sz. szellem.szív. lehangoltság shou ji (kínai) . bizalom shrúti (szanszkrit) .üres és mégsem üres (a tudat kettősségektől mentes állapota) shvásza (szanszkrit) . összeszedettség shou yong shen (kínai) . a külső forma. csápa shugendo (japán) . tudat.boszorkány.egy ős szelleme.kínai buddhista szerzetesek nevének első jele a Szakjamuni átírása után.emberi elme. Konfuciusz egyik vezérelve. lélek.isteni tó. Konfucius műve (5 klasszikus).a rituális levágás shítalí pránajáma (szanszkrit) .tanítvány shitá (héber) . 5 érzékelő tudat + 1 elmetudat shin jin dacuraku (japán) .lehűtő légzés (hatha jóga) shódhana (szanszkrit) .sidzse csö Si csing (kínai) .fej-lábfej-tartás (hatha jóga) shirsászana (szanszkrit) .

az egymást keresztező dolgok világa siho (japán) . jelenségek. boldogság.az érzékelhető valóság.Ali kalifa követő. a 33. napon a fiúkat.Szekiszó si szan wai tao (kínai) .zene és bölcsesség sicsigoszan (japán) . írott tibeti gcug tor csan) . írott tibeti gzhis ka rce) . ez a felnőtté avatás. a fiúk haját kilencéves korukban. 61.az ocsaják részére dolgozó konyhák sidcse csö (ejtett tibeti.csatur mahárádzsa kájika Si tou (kínai) . születésnap sidak (ejtett tibeti) . életkori ünnep még a 40.szépírással írt költemény egy festményen Sigacé (ejtett tibeti.kálavádin si szei (japán) .november 15-ei ünnep a sintóban.a jószerencse 7 sinto istensége: Daikoku . Hotei .bölcsesség. és 88. Ali pártja sibori (japán) . napon a lányokat viszik a kamihoz.a sinto énekek előadója.Drupada lánya sikhara (szanszkrit) . Fukurikudzsu és Dzsurodzsin . Ebiszu . 77..csillagmagnólia (Magnolia stellata) sidzsiku (japán) .halászat.a tudat lecsendesítése. a lányokét 16 éves korukban vágják le. írott tibeti si bjed gcsod) . Bishamon harc. a születés utáni hetedik napon a fiúkat és a lányokat.Cang sih (kínai) . elődje siki (japán) . a . a Buddha 2.visszafogott. a bölcsesség felébresztése sikantadza (japán) .sziddhánta si zhi (kínai) .gazdagság és hosszú élet.a testtartás ereje Si tian wang tian (kínai) .gazdagság. írott tibeti zsi ba) ..4 félelem-nélküliség.csak ülés.béke si wu wei (kínai) . 70. Benten . a csanoju esztétikája sicsépa (ejtett tibeti) .Fejdíszes.átadás sikan (japán) . meditáció sikan meditáció (japán) .a templom szentélye fölötti építmények Sikhin (szanszkrit.hagyomány.Padampa Szamgye tanítása side kobusi (japán) .Si suang (kínai) . formák.elégedettség. csatur vaisáradja si xi tan (kínai) .egy körülhatárolt pont szelleme sidasi (japán) .Szekitó Kiszen si va (ejtett tibeti.. Phadampa Szamgye.szövetlabdával festett szövet sibui (japán) . koncentráció a zazenre Sikhandin (szanszkrit) . a 32. dél-indiai jógi tanai sicsifukudzsin (japán) . amikor a hároméves fiúk és a 7 éves lányok a kami segítségét kérik. dnyána sia síita (iszlám) .

ne hazudj. buddha. gúnyolódás. 2.) egyik része. 10 síla: testi (gyilkosság. oknak tartani.utasítást adó lelki tanítómester siksamáná (szanszkrit. lelki (sóvárgás. a nagy síla kála 6. síla).ragaszkodás a szertartásokhoz Sílamandzsu ácsárja (szanszkrit. sróta ápannáni). 3. a teremtést.női szerzetes növendék siksamáná síla (szanszkrit) . most fog megjelenni a 4. arhat.nepáli tanító az i. kínai xiao shun) . a Buddha saját szavai. ejtett tibeti ge lob ma) . ne igyál alkoholos italt (vagy tartózkodj a helytelen gondolatoktól). szamádhi. szádhana kála (4. a helyes kiejtés leírása a védángán belül siksaguru (szanszkrit) . adhidarma. bódhi kála (1. IV.az erény kora. a nemes nyolcrétű ösvény 3. amelyben ma élünk. minden szakasz 500 évig tart: I. meggyőződésünk és cselekedeteink közötti összhang.szolgáló az okijában.előírások a próbaidős nőkre (12 szabály) Siksánanda (szanszkrit) . belőle lesz a maiko siksá (szanszkrit) . III.imaház síla (szanszkrit. szakasza. amely a helytelen erkölcsöt páratlannak tartja. szóbeli (hazugság.keresztény lány sil (héber) . rossz szándék. a harmadik béklyó. erény. szamojadzsanáni silabbatamupádána (szanszkrit) . erkölcstelenség). (szamjag karmanta) és 5. lopás.sz.az Avatamszaka szútra fordítója i. az az időszak. anágámi.az erkölcs tökéletessége sílavrata paramarsa (szanszkrit) . pradnyá.a szabályokhoz és szertartásokhoz való ragaszkodás.a sintoista templom időszakos lebontása és újjáépítése sikomi szan (japán) . 699ben siksze (jiddis) . században silánga (szanszkrit) .erkölcsi elv. (szamjag vák). ágama kála (7. II. 9. 4. ami nem ok. 8. rágalom. tévhitek) síla kála (szanszkrit) .sz.látható valóság sikinen dzukuri (japán) .hangtan. 10. . 6.helytelen nézet. ne lopj. etika. a Kágyur (et. ne paráználkodj. az 5 síla az alapvető feltétel: ne ölj. 7. dzsina mátradhárana kála sílabbata parámása (szanszkrit) . fecsegés). írott tibeti tshul khrims. (szamjag ádzsiva) foka. szülőtisztelet és engedelmesség. ejtett tibeti) . 5. a nagy síla kála a Buddha 5 ezer éves működési ideje. vinaja).az erkölcsiség főága sílapáramitá (szanszkrit) . szútra.

alapította Dzsiun i.tudat. mert egyesíti az élet és a halál aspektusait sinden (japán) .sz.az alsó világrészek buddhája sin (japán) . hogy fölhívják a figyelmet a hely kamijára. 9. szív. intuíció. állatuk fehér sime nava (japán) .a szótó 47. az 5 elem (dzsungva) egyike sing pa/szö nam pa (ejtett tibeti.sinsúkjó sinmei (japán) .test-tudat sinbucu (japán) . pátriárkája singin (japán) .isteni ragyogás. új.Szo szan (i.sz.ünnepi kacura Simbik (vodu) .mantrák.cserélhető tábla a Tórán a heti szakasz vagy ünnep jelölésével simada (japán) . 1130 után Singisig/Jamantaka (ejtett tibeti) . kerttípus sin ku i no szangou (japán) .a kamik és a buddhák együttes tisztelete. írott tibeti) .a források és mocsarak őrei.férfi védisten.isten csarnoka. amelyben a sintait őrzik Sindzse (ejtett tibeti. alapítója Kukai (Kóbó Daisi) singon ricu (japán) .ragaszkodás a helytelen erkölcsi nézetek-hez Sílénabódhi (szanszkrit) . ide teszik a sinto .sz.szigorú singon. az erkölcsi és vallási fogadalmakhoz való ragaszkodás sílavratopádána (szanszkrit) . a tudás 5 ága közül az egyik silt (héber) . amelyről papír.sz. 606): Értekezés az értelembe vetett hitről sing (ejtett.szent kötél a sintóban. lélek. a sintoista templomban az oltár helye.indiai tanító az i. singon szekta.az istenek táplálásának helye. ezzel kötik át a kara hicut Simha buddha (szanszkrit) .sinto pap sinsúkjó/sinkósúkjó (japán) . manapság igen elterjedt ideológia.testi-szóbeli-gondolati cselekedetek sin siki (japán) . sinto főszentély stílusa sinsoku/kannusi (japán) . igaz szó. fák. so nam pa) gazdálkodók Singecu Szeirjó (japán) .halálisten Sindzsinmei (japán) . kövek köré szalából font kötél. században siliu (kínai) . szellem.új vallások (újonnan keletkezett vallások) sinszen dzsó (japán) . zen-buddhista szekta.a szertartásokat. alapította Kakuban i.vagy rongycsíkok lógnak le. a mandala déli ajtónállója singon (japán) .csatur ógha silpa vidjá (szanszkrit) . 1895-ben sinkósúkjó (japán) .fa.a művészetek és a mesterségek tanulmányozása. igazi.új elv. írott tibeti zing pa. írott tibeti gzsin rdzse) .

a maikók és a geikók fehér arcfestéke sishja (szanszkrit) .a Trimúrti harmadik tagja. Brahman tudati teljessége site (jiddis) . vízfolyó a kertben sisira (szanszkrit) . élvezet) nevű bika. nem szobor.Csatur mahárádzsa kájika sittam (japán) .földadomány. a szent tárgy. hindu évszak Sisupála (szanszkrit) .gondolkodás sironuri (japán) . az . harmadik a tűzhöz hasonlít.sziddham sivá (héber) . amelyet a sír fenntartásának és a halotti kultusznak költségeire adományozott a fáraó sirjó (japán) . többnyire tükör. kifejezetten japán.shita Sitianwangtian (kínai) .sz. mítosz a sintóban.sz. egyik lába fölemelve. ezért barátja és ellensége sincs.megismerő-tudat. ábrázolása: tűzkörben táncol.Biblia. a mítoszban 1008 neve van.A sinto 5 könyve (összeáll. i. másik a Holdhoz. dalaik kínai eredetű buddhista balladák síralapítvány (egyiptomi) . a 3 sintai a tükör (őszinteség).a kami meséje. de nincs semmilyen kötöttsége.tanítvány sisi odosi (japán) . Énekek éneke sirabjosi (japán) . a beteljesítő és pusztító isten. tó-út (mindkét formában olvasható. megjelenésének ünnepe február-március hónapban. másik egy démonon (Apaszmara. a kard (igazságosság) és az ékszer (szeretet) sinto (japán) .templomba vitt adományokat sintai (japán) . a sin kami tó micsi írásjegyek rövidítése = sin-istenség. vallás és kulturális jelenség. ő az anyagi világ ura. a 6. de a kaminak még külön jelentése is van). a sinto első filozófiai rendszerezése sinva (japán) .szarvas-riasztó. csak a buddhizmus megjelenésétől kezdve.Csédi királya sit (szanszkrit) .a sinto szentélyben. megkülönböztetésül nevezhető vallásnak. a kami tetteiről szól Sir Hásirim (héber) . ami a kami jelenlétére utal. 720-ból való a Nihongi (Nihon soki) krónikából.táncos prostituált. társa Párvati. egyik szeme a Naphoz.hűvös évszak.az istenek útja. hordozóállata a Nandí (öröm. 1170-1390). politeisztikus természetkultusz Sinto Gobuso (japán) .virrasztás Siva (szanszkrit) . első nyoma i. a honden mögött.

és így nyert legitimitást Egyiptom trónjára sixitan (kínai) .dzsjótirlinga. alapítója Sríkántha (i.sz. másik jobb keze megnyugtató kéztartásban van.nagyon nehezen megközelíthető oázis a Líbiai-sivatag közepén. a Nagy Jógi Siva Natarádzsa (szanszkrit) .Krisna másik neve Sjámatárá (szanszkrit) .mizráh Siwa oázis (egyiptomi) . sajátos kultúrája és szokásai mellett fekvéséből adódó különleges jellege is egyedülállóvá teszi. az ellipszis. boldogságot ígérő. Ádíshvara. tánca (tándava) a teremtés és pusztulás folyamatosságát jelképezi Siva Nílakantha (szanszkrit) . a teremtő erő szthula formájú szimbóluma Siva Mahájógí (szanszkrit) .karci skéné (görög) .a Zöld megmentő tárá. a nirvána Siva ardhanárí (szanszkrit) .). ez a Siva lingam: ellipszoid kőgömb Siva szanhitá (szanszkrit) . az Állatok Ura Siva purána (szanszkrit) .emberi tulajdonság) áll.a megnyilvánulatlan megnyilvánult.a kéktorkú Siva Siva Pasupati (szanszkrit) .Siva.pavilon.4 bölcsesség. ábrázolása szerint lalitászanában ül sjgrub pa'i mandal (írott tibeti) .sziddhánta sizhi (kínai) . Siva egyik avatárája. jobb felső kezében dob (a teremtés őshangja). dnyána Sjáma (szanszkrit) .dru pe mandala skar cis (írott tibeti) . 13. műve: Brahmá szútra bhásja.védánta iskola. sátor .böjtnap (tamuz 17) a 3 gyászhétben Siva jelkép .Abhinavagupta műve Siva shaktí (szanszkrit) . bal felső kezében lángnyelv (a pusztulás). 12 nem emberi kéz által készített (önmegnyilvánult) Siva jelkép siva lingam (szanszkrit) . sz. másik bal keze fölemelt lábára mutat (a tánc a májá bűvölete). a Tánc Ura.jóga-szöveg sivádvaita (szanszkrit) .Siva félig nő .félig férfi alakja sivá ászár betamuz (héber) .fallosz alakú kő. melyet Nagy Sándor is felkeresett ekkor nyilvánították Amon fiának.Siva. Brahmá szútra kommentár sivatva (szanszkrit) . Amóghasziddhi női lé-nyege.sivaság. az emberben meglévő isteni sivi (szanszkrit) .egy nép siviszi-tábla (jiddis) .Siva. az ókorban nagy hírű Amontemplom volt ott.

Vöhajú hadvarim haéle. Rámbám műve slosim (héber) .árnyék. Vöahavtá ét-Adonáj Elohehá böhollövavhá.kje me skjed rim (írott tibeti) .élőlény. élhetetlen slészak (szanszkrit) .oltalom-isten. zsinagógában előtte: Ádonáj Elohéhem emet (az Örökkévaló a ti Istenetek). házán slimazl (jiddis) . Uvsohböhá uvkumehá. Athéné Skiras ünnepe Skirophorión hónap 12-én (Athén) Skirophorión (görög) . bösivtöhá bövétehá uvlechtöhá vadereh.négy test és a lényegtest sku dge 'dun (írott tibeti) . semmi más. lélek skiron (görög) . dzsívó Brahmáiva. Baruh sém kvod malhutó löolám vaed. .skia (görög) . náparah (szanszkrit) egyetlen sorban megmondom.Halljad.kje dak skje dgu'i bdag mo (írott tibeti) .Smá Jiszraél. egyedül előtte: Él Meleh neemán (Isten megbízható király). ember skjob pa1'i lha (írott tibeti) . az ízületek nedve. Izrael!.ügyefogyott. a lélek maga Brahman.napernyő Skirophoria (görög) . uvhol-nafsöhá uvhol-möodehá.Tizenhárom hitágazat.a tizenkettedik hónap skjabs su gro ba (írott tibeti) . Adonáj ehád.ősi indiai versmérték.laksana skjes pa (írott tibeti) .Pradzsápati skje gnas (írott tibeti) .Tetemégető Tanítás sku gsum (írott tibeti) .a napernyő hordozása. a világ csak látszat.szarana gamana skje ba rnam pa bzhi/skje gnas bzhi (írott tibeti) . 2 sor. az Erényesek Közössége sku gdung 'bar ba' i rgjud (írott tibeti) .csaturjoni skje bdag (írott tibeti) . Vösinantám lövanehá vödibartá bám. sorsosztó sku bzhi (írott tibeti) . a legfőbb ima.előimádkozó. Adonáj elohénu. ájur véda sliáh cibur (héber) . uksartám löot al-jadehá vöhajú lötotafot .a születés köztes léte skje sme (írott tibeti) . amit a könyvek milliói mondanak: Brahman a valóság. védánta S'losá ászár ikkárim (héber) .szerencsétlen slóka (szanszkrit) . aser anohí möcavhá hajom al-lövavehá. dzsagan mithjá.az egyik kapha.a Test. egy sor 16 szótag sormet-szettel.harminc napos gyászperiódus Smá Jiszraél (héber) .trikája slemil (héber) .kje rim skjes bu chen po'i mtshan (írott tibeti) . a félsorok utolsó 4 szótagja kötött slókárdhéna pravaksjámi jad uktam granthakóthih: Brahmá szatjam.

Istenedet egész szíveddel.nyungne smon lam (írott tibeti) . a dharma fölött S'muél (héber) .a Nagyorrú Elefántfejű.a jótékony célra felajánlott összeg snóderoló (jiddis) . jelenés sndzsing rje (írott tibeti) . az Örökkévaló egyetlen negy! Áldott legyen az Ő dicső uralmának neve mindörökké! Szeresd az Örökkévalót.me treng sme shanj (írott tibeti) . és beszélj róluk.fény snang ba (írott tibeti) .ngöndro snóder (jiddis) .a figyelem 4 állomása (nirvedhabhágíja). Uhtavtám al-mözuzot bétehá uvisarehá. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. Sámuel első és második könyve sna chen ljang nag glang chen mo (írott tibeti) . A kivonulás könyve smriti indríja (szanszkrit) . ha lefekszel. és ha fölkelsz.Biblia. sötétzöld sna tshogs rdo rje (írott tibeti) .mön lam.Men ci khang smasána (szanszkrit) . és legyenek homlokdíszül szemeid között.sing pa sobadji (vodu) . Írd fel őket házad és kapuid ajtófélfáira. (Halljad. Tóra. pranidhána smone eszré (héber) . ha úton jársz. halottégető hely sme ba (írott tibeti) . egész lelkeddel és minden erőfeszítéseddel! Legyenek ezek a szavak.a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike sminí aceret (héber) .belső olajozás.karuná snehan (szanszkrit) .naplopó sman rcis khang (írott tibeti) . ha otthon ülsz.záróünnep. melyeket ma megparancsolok neked.temető. Kösd azokat jelül karodra. a szíveden.koldus só (japán) .lényeg so nam pa (írott tibeti) . az Örökkévaló a mi Istenünk.az emlékezés képessége smritjupasthána (szanszkrit) .világosság.18 áldás a spontán ima megkönnyítésére S'mót (héber) .me va sme phreng (írott tibeti) . borogatás. ájur véda sngon 'gro (írott tibeti) . Vésd azokat jól gyermekeidbe. Izrael.) smagege (jiddis) .felajánló snórrer (jiddis) .visvavadzsra snang (írott tibeti) . a csitta.bén-énehá.bagui .Biblia.a szombatév neve smjung gnas (írott tibeti) . a szukkot utolsó napja (tisri 22) smitá (héber) . a védaná. 4 meditáció a kája.

sz. a sorstéglák megjelennek időnként a Halottak Könyve ábrázolásain is.Dógen Dzendzsi (i. a haiku-írás szemlélete sopana (szanszkrit) .magán (szerzetesi) földtulajdon sófár (héber. a sófár 3.kis sinto templom sosin (japán) .sz.(i.a villám istene.Izrael ajtainak őrzője. a Háromszarvú Púpos testvére sóka gakkai (japán) .prithagdnyana sosor tharpa (írott tibeti) .sz. 665-713): Az élet megvalósításának éneke sódzsi (japán) .éppen ilyen.laikus buddhista szekta somér dlátot jiszráél (héber) .fuszuma soen (japán) .örök kezdők szelleme Sósipolis (görög) . a Dzsódo Sin Su alapítója sono mama (japán) .főhelyen ülő.boldogító üzenet sou zuo (kínai) .kalligráfia Sodoka (japán) .Sonin Sinran mestere Sonin Sinran (japán) .-ban Sonin Hónen (japán) .sz. sz. Bírák könyve Sogbo (vodu) . mint az elhunyt sorsának jelképei sósa (japán) .lépcsősor a templomban a belső fal és a szentély között Sórindzsi barlang (japán) .prátimóksa soszuku (japán) .császár az i.pen pa .sz.a Szúdzan hegyen. 790) sövárim (héber) törések. és ezekre az un. a mezuza somjo (japán) . arámi = szép) .Joka Genkaku (i.parkha spen pa (írott tibeti) . 1200-1253): Az Igazi Dharma látásának nagysága sodhan (szanszkrit) . a szív mérlegelésénél. általánosan el nem fogadott felfogás szerint Thot felírta az újszülött sorsát. ájur véda sodo (japán) . (az egyiptomi vallás rendszerint tagadta az eleve elrendeltetettséget).mitikus kultuszszemély Eileithyia templomában soso skje bo (írott tibeti) .csan mester († i. házfőnök a csan szerzetesi csarnokban sö lun (kínai) .az egyiptomi asszonyok téglákon szültek.Sóbó Gendzó (japán) . ahol Daruma (Bódhidarma) meditált sorstéglák (egyiptomi) . 1173-1262). szülőtéglákra egyes. rövid.megtisztítás.Biblia.buddhista kántálás Sómu (japán) .kínai jógácsára buddhista iskola Sö tou (kínai) . 8. szaggatott hangja spar kha (írott tibeti) .kosszarvból készült kürt Sóftim (héber) .

az erőfeszítés ösvénye (pra- . akik a mahájána eszményével. a hit képessége Sráddhadéva Manu (szanszkrit) .novícius srámanéra síla (szanszkrit) .árja pudgala sraddhnuszárin (szanszkrit) . hogy valaki próbaidős novícius vagy felszentelt szerzetes.novícia srámanériká síla (szanszkrit) .a bizalom. az elhunyt ősök tiszteletére bemutatott hindu szertartás.előírások a novíciusokra (36 szabály) srámanériká (szanszkrit. nem-hindu srámanéra (szanszkrit. írott tibeti njan thosz pa. a Hőssel szemben csupán saját megszabadulásukon fáradoznak.állhatatosság. bizalom. menedék-kérés. ez a helyes kifejezés a hínajána helyett. a világtól elvonult szerzetesek általános megnevezése. elvonult követő. a felhalmozás ösvénye (szambhára márga). nyilvános áldozatokról szóló szövegek srávaka (szanszkrit. a 7 nemes személy (árja-pudgalasz) egyike sraddhádhimukta (szanszkrit) .a hit által törekvő. írott tibeti njan thos theg pa) . a hínajána iskola követői. a tanítványok kocsija. 2. a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike sramana (szanszkrit.a mostani világkorszak szellemi uralkodója sraddhádhi mukta (szanszkrit) .nagy. aki figyelmesen hallgatja a tanítást. nem üdvös cselekedet srang ba (írott tibeti) . hit. szaka-szai: 1.csipkéből készült kendő spos me ma (írott tibeti) .dhúpá spre (írott tibet) .a hallók. tanítvány.vezeklő. szeretet a nálunk magasabban állók iránt.spicli (jiddis) .a hit követője. nő-e vagy férfi. függetlenül attól. hitvallás. írott tibeti dge sbjong) .fecsegés. kárhozatos cselekedetek és ellenszerük sraddhá indríja (szanszkrit) . kínai sheng wen) hallgató.tiszteletlenség a tanítás iránt/bizalom. nisthá. ejtett tibeti geculma) . ejtett tibeti gecul) .szang va srauta szútra (szanszkrit) . a legidősebb fiú végzi el a házi tűzoltárnál sraddhá (szanszkrit) .előírások a novíciákra (36 szabály) srampralápa (szanszkrit) . akik tanúságot tesznek a célhoz érés útjáról srávaka jána (szanszkrit.tre sráddha (szanszkrit) .

betegséget hozhat srigálamukha nag mo wa mgo can (írott tibeti) .szent lábnyom Srípati (szanszkrit) . utasítására Srímitra (szanszkrit) . alapítója Rámánudzsa srívatsza (szanszkrit) . sötétsárga srin mo smug nag g jag mgo ma (írott tibeti) . írott tibeti mnjan jod) . sötétbíbor srípáda (szanszkrit) .a dvaitádvaita védánta iskola alapítója (i.Győzedelmes istennő tanvédő isten.).szi Srí (szanszkrit) . a belátás ösvénye (darsana márga) sravana (szanszkrit) . műve: Sríkárabhásja. fordító Nankingban (dolgozott i.a Srímad Bhágavatam írója Srímad Bhagávatam/Bhágavatapurána (szanszkrit) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.Srípati műve Sríla Vjászadéva (szanszkrit) .Rámánudzsa műve srid pa (írott tibeti) .a Boszorkány Kutyafejű.egy 12 énekből álló költői mű.sz. Brahmá szútra kommentár Srírangam (szanszkrit) . Nárada muni. .kutsai (Közép-Ázsia) születésű herceg.hallás útján elért tudás Srávasztí (szanszkrit.a jel Visnu bal mellén Laksmí jelenlétére utal. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. Sríla Vjásza-déva írta guruja.Hallgatás-hely város.hindu július sravana dnyána (szanszkrit) . 3.a sivádvaita védánta iskola alapítója (i.a Boszorkány Tigrisfejű.jóga márga). 1350-1410).a Visnu kultusz központja Dél-Indiában Srívaisnavaszampradája (szanszkrit) .Jakfejű.a lét köztes léte srid pa'i 'khor lo (írott tibeti) . az egyetlen női tanvédő isten. Brahmá szútra kommentár Sríkárabhásja (szanszkrit) . vörös srin mo ser nag stag gi mgo (írott tibeti) .szi pe khor lo Srídévídharmapála (szanszkrit) . sz. műve: Brahmá szútra bhásja.sz.a Nyolc Boszorkány közül a nyugati rókafejű Sríkántha (szanszkrit) .felekezet. amely Visnu megtestesüléseit meséli el. 317-322) srin mo dmar mi khji'i mgo (írott tibeti) .sz.a szerencse és a szépség istennője Sríbhásja (szanszkrit) . 13. Kósala rádzsaság fővárosa. közelében volt a Dzsétavana áráma sri (írott tibeti) .

ünnepi verseny Karneia ünnepén (Spárta) Sténia (görög) .különleges összeszedettség.a halló alany Srutakirtí (szanszkrit) . Satrughna felesége sruti (szanszkrit) .flitterrel. írott tibeti rgjun du zugs pa) . lengyel miastecko. hallomás útján megszerzett tudás.tak stag lung pa (írott tibeti) . oltalomért folya-modott.szőlővel futó. német Städtchen) stibl (jiddis) . a test energiacsatornáinak jelképe srod 'khor (írott tibeti) .a síla kála 3.női képesség strótánugata (szanszkrit) . ékkövekkel díszített női fejfedő stetl (jiddis) .ducö 21-23. bala srvana (szanszkrit) .súnjatá stót (jiddis) .a hallás-tudatosság alkotóeleme srótavja (szanszkrit) .vezeték.cobolyprémes lapos kucsma stri indríja (szanszkrit) .Thesmophoria első napja (Athén) Steptérion (görög) . egy tanító vagy egy könyv követése az elme összpontosításáról.imaszoba.szok srog lha (írott tibeti) . szö khor srog (írott tibeti) . sorsosztó.a hallás egymásra ható mezeje sróta ápanna (szanszkrit. strájmli (jiddis) . szok lha srong bcan sgam po (írott tibeti) .az elme 1.hallható alkotóelem srota vidnyána dhátu (szanszkrit) . de a szánkhjában a hallás érzéke stag (tak) .július-augusztus. ájur véda sróta ájatana (szanszkrit) .személyes ülőhely a zsinagógában strámli.a hallás tárgya. kinyilatkoztatott hagyomány.végtelen csomó. a 4 gyümölcs első foka. aki a tan híve lett.Akanistha . az áramlat a nirvánához vezető nemes ösvényt jelenti. kneszet stong pa njid (írott tibeti) .az áramlatba lépés szentségfoka.zsidó kisváros (héber ajarah.tag lung pa staphylodromoi (görög) . hang sroténdríja (szanszkrit) .kinyilatkoztatás. szakasza sróta dhátu (szanszkrit) .élet-isten. a hallás szkandha srótr (szanszkrit) . hogy a bódhi-szattva eljusson a különböző buddha-földekre stug po bkod pa'i zhing khams (írott tibeti) . a 6 erő (sadbala) egyike srutibala (szanszkrit) .Dzsanaka lánya.a fülön alapuló érzékelés.Szongcen Gampo sróta (szanszkrit) . képessége. csatorna. az már nem zuhan vissza a rosszlétekbe sróta ápannáni kála (szanszkrit) .Apollón-ünnep Delphoiban a Tempé-völgyben 8 évenként sterntuh (jiddis) .

szanszkrit Szuddhódana. kínai Bian jing tian) . amelybe a hagyomány szerint a munkások. területe észak Subhakritszna (szanszkrit. fordító subhakinhá (szanszkrit) . 8 szintjéből a felső 5. kucsmagomba-féle.az Egyetemes Tisztaság birodalma. szövegmagyarázat (csu) Su csing (kínai) . írott tibeti zas gtsang ma) .Tisztaélelmű.a Boldogság mezeje. Brahmá szútra kommentár Suddharasmiprábha buddha (szanszkrit) ..a 4 örökletes varna 4. figyelmesség.a nyugati világrész buddhája suddhi (szanszkrit) . akiknek erős a második dhjánájuk subhaszannyá (szanszkrit) . amely létrejön bármely cselekvésnél súha sinto (japán) .védánta iskola. a formavilág 4 ege közül a 4. spermium.petesejt.sz.mag. a Buddha apja súdra (szanszkrit) .Tűzcsiholó. tiszta formáinak gyakorlásával kerülnek.a ragyogó dicsőség istenei Subhakratsná (szanszkrit) a Haszonnal véghezvivő Amóghasziddhi birodalma.vadkan-csemege. alapítója Vallabha (i. Amitábha nyugati birodalma. szintje. az itt újraszületett lények üres alakok suddhádvaita (szanszkrit) .su (kínai) .tisztaság az elmélyülésben. szolgák tartoznak sudzsi (japán) . 637-735) tantrikus tanító.szépségészlelés suddha ávásza (szanszkrit. Tien huang súkaramárdava (szanszkrit) .energia. rendje. ájur véda . a Buddha utolsó étele Sukhávati (szanszkrit) .fehér vagy tiszta karma sukra (szanszkrit) .sz.aki jól távozott el sugsz/csal (ejtett tibeti) . színe zöld. a Konfuciusznak tulajdonított 5 klasszikus egyike su lun (kínai) . színe vörös sukla (szanszkrit) . a formavilágban fent újraszületett lények.szánkhja Subhakaraszimha (szanszkrit) .Tiszta Birodalom. vagyis lojalitás másokkal szemben. 1473-1531). ide az istenek az elmélyülés magasabb.Írások könyve. mentális lenyomat sugata (szanszkrit) .(i. műve: Anubhásja. írott tibeti gnas gcang ma) . a mantra jóga gyakorlata Suddhódana (páli.a sinto szekták vallási kultuszai ellentétben a kokureivel Sui jen (kínai) . az elmélyedés 3.kölcsönösség.

imassza niródhá. zsinagóga sulhan (héber) . Szamjuta nikája 2. elérhetetlen és nincs kiterjedése. áldásosztó mudra és a négyzet. ok és támaszték nélküli.lókájata súnja (szanszkrit. „Van . szvabhava. idam . hordozója 8 ló által húzott szekér súl/sül (jiddis) . abhava. a + és a . az nem kutatható.ez a második ellentét. a valódi realitás. amely megkülönböztető tudással nem érhető el. ami e két ellentét között található.közötti ellentét eltörlését. ez az abszolút valóság. Az. idam hoti. Mellőzve e két ellentétet a Tathágata a nulla utat hirdeti”. páli szunnyato animitto. meg nem nyilvánuló.törvénykönyv sulklopfer (jiddis) .ez az első ellentét. abszolút lényegük.a Buddha. p. csak intuícióval. az I csing egyik trigramja sun si lun si (kínai) . 17). az kimondhatatlan. hogy üres. jelképei buzogány. 'minden nem létezik' .szél. ez nem jelenti valaminek a hiányát. a létrejövő létrejövéséből jött létre.üresség. („'Minden létezik' .az oltár építésének vezérfonalai sum cu rca gsum gji lha (írott tibeti) . ha van valami. délnyugat. csak másokhoz való viszony-latukban.. a személyiség és a jelenségek önvaló-nélkülisége.asztal a frigyszekrény előtt Sulhan Aruh (héber) . ami azt jelenti. független énjük.a péntek istene. Ez .fakalapács sulva szútrák (szanszkrit) . vagy valaminek a tagadását. 4 aspektusa: bhava.” (Imaszim szati.. idam na hoti.” . ami van. melyet a jelenségek és a lét valódi megismerésének neveznek. a nulla út. hanem az állító és tagadó döntések. amire azt lehet mondani. tehát nincs önálló. minden jelenség alapvető jellegzetessége.ez a második ellentét.Trájasztrimsa Sumérukalpa buddha (szanszkrit) . a mádhjamika iskolába tartozókat súnjatávádinoknak (ürességet vallók) és nihszvabháva vádinoknak (önvaló-nélküliséget vallók) is nevezték súnjatá (szanszkrit. imaszmim aszati. ez a Vénusz. tehát az üresség is üres. japán kuu) üresség. Ez. „Ez. parabhava.ez az első ellentét. imafüzér és védelmező. imaszuppádá. hogy az összes egymás közti viszonyt meghatározatlannak ítéli. írott tibeti sztong pa nyid) .. nulla. idam uppadzshati. .tanház. nincs . a démonok tanítója. a dolgok nem határozhatóak meg önmagukban.az égi világrészek buddhája sun (kínai) .. üresség csak akkor van. ami nincs. a megszűnőben lévő megszűntéből.Sukra vár (szanszkrit) .

ezt mondják a gyászolónak: Hamakom jönahém othá bisöár avélé Cijon Vijrusalájim.kosár körmű.az üresség feletti mély összpontosítás súnjata vádin (szanszkrit) .W. valójában a + és . akik bizalommal hallgatják.a legnagyobbként elismert hettita uralkodó. csatus kotjupádánupatti jukti. C. Rávana húga susán purim (héber) . a mindentől (a létalaktól és a nirvánától is) mentes állapot súnjatá paksa (szanszkrit) . aki jelentős mértékben kiterjesztette Hatti uralmát.az üresség szárnya. pratítja szamutpannatva jukti.a Buddha mindazokkal szemben kiegyensúlyozottságra törekszik.a Buddha tanítása közben az elme kötődésmentességére törekszik azokkal szemben.légzésszabályozás zazenben susrúsa mánésu szamacsittatá (szanszkrit) .szótó zen mester (i. zérológia.ürességet vallók súnjata vihára (szanszkrit) . Ceram a Hettiták regénye című könyvében „Elő-Ázsia Nagy Károlya”-ként tiszteli. kettősségek nélküli végső valóság vagy (Nágárdzsuna szerint) annak hiánya. 4. szad aszad abupapatti jukti. vagyis eltörlése: nem igaz sem a minden létezik.niruddzshati. kiváló helyzetmegítélő képessége és bölcsessége vallási türelemmel és politikai mértéktartással párosult. vadzsra kana jukti. az igazságról alkotott tudás megerősítésének módszerei: 1.). (A Mindenható vigasztaljon meg téged Sion és Jeruzsálem minden gyászolójával együtt. sem a minden nem létezik (Szamjutta nikája) Sunrjú Szuzuki (japán) . foka susrúsá susrúsá mánésu szamacsittatá (szanszkrit) . a dolgok alapvető természete az önvaló nélküliség.idealista monizmus.kiegyenlítődése. 3. az aszambhinna szmritjupaszthána 1.) Súrpanakhá (szanszkrit) . e. egyiptomi források szerint 4 évvel Tutankhamon után halt meg (Ceram szerint uralmának időszaka i.sz. Dógen szellemi örököse Suppiluliumas (egyiptomi) . ha egyszerre bizalommal lévők és közöm- .sorfal a temetőben.a sinto tengeristen birodalma súsokukan (japán) . megteremtve ezzel a Hettita Birodalom nagyhatalmi pozicióját.örömünnep a purim 2 napján (ádár 15) susano o no mikoto (japán) . a csak-üresség élményének tantra-módszere súnjata szamádhi (szanszkrit) . 1905-1971).megüresedett életmód súnjaváda (szanszkrit) . 1375-1335) surá (héber) . 2.

nem kedvesebb az előzőkkel és nem veti meg az utóbbiakat. az 5 elem (dzsungva) egyike sza bla (ejtett tibeti) . írott tibeti sa srod) .mindent magában foglaló minden szabbacsitta szádháraná (páli) . írott tibeti) . mahájána szabba szabba (páli) .Viráta fia Svétakétu (szanszkrit) .A Fehér Öszvér titkos tanítása.föld. foka suten (japán) .a test felmelegítése. a Jadzsur véda kiegészítése.a törvény tanítója. sinto szertartásmester suzu (japán) . írott tibeti) . írója Taittiríja (?) svitíja dhjána (szanszkrit) . dzsaina szerzetesek Svétásvatara upanisad (szanszkrit) . az aszambhinna szmritjupaszthána 3.Théseus emlékünnepe 4 nappal a Kronia után (Athén) SZ sza (ejtett tibeti.január-február Svédagon . föld feletti világ (istenek).fehér ruhások.részben letelepedett gazdálkodók és jaktenyésztők sza szkja (ejtett.szakja sza szö (ejtett tibeti. ájur véda Svéta (szanszkrit) .a birodalom védőszelleme süve (héber) .földi világ (emberek).szinkretizmus.gyászhét svadharma (szanszkrit) .Királyi meditáció.kutya.a Cshándógja upanisad szereplője svétámbara (szanszkrit) . alkonyat.az égi.bhúmi. északnyugat. a 3 világ (wdzsig rten gszum) vagy 3 szint (sza gszum) közül az egyik Szaádhi rádzsa (szanszkrit) . írott tibeti sa bdag) . 14. a 3 világ (dzsig rten gszum) vagy 3 szint (sza gszum) közül az egyik sza dak (ejtett tibeti.-15.menny.a miko rituális öltözetének kis harangjai sűl (jiddis) . a 3 világ egyike svát (héber) . a bódhiszatva szint harmadik foka synkrétismos (görög) .elsődleges tényezők . vallási keveredés Synoikia (görög) .bösek hallgatják. 19-21 sza szteng (ejtett tibeti) .a Nyolc Boszorkány közül az északi farkasfejű svar (szanszkrit) .sz. semlegesek sza gszum (ejtett tibeti) . írott tibeti sa ma 'brog) .a 3 világ (dzsig rten gszum) sza ma drok (ejtett tibeti.minden lény sajátos rendeltetése svánamukha mthing nag spjang mgo can (írott tibeti) .pagoda Rangunban az i. századból svedan (szanszkrit) .kneszet sülde (mongol) .egy terület birtokos szelleme.

a théravádában) . oknélküliség áll fenn szad bhúta (szanszkrit) . ékaggatá. védaná.az igazság és a nemigazság módszere. hogy 1. helyi istenség szabhága hétu (szanszkrit) . az ok és az okozat természete egybemosódik.az állandó változás folyamata szabbedhammá (páli) . szarvadnya dnyána szabbe szankhárá aniccsá (páli) .a valóság. nem egy felsőbb lény irányítása szábhi szanszkára parinirvájin (szanszkrit) . szannyá.a mindentudás ismerete.(phassza. Brahman szaccsidánanda maja paramatman (szanszkrit) .homogén okság szabháva (szanszkrit) .Az igazság feltárása szútra (Tripitaka Szútrapitaka 141. dzsivitindrija.rhododendron (Rhododendron indicum) szaccsa (szanszkrit) .szalájatanam szad aszad abupapatti jukti (szanszkrit) .erőfeszítéssel elért teljes nirvána szabi (japán) . az önmagában létező másikból keletkezik.az Igazság Négy Pillére Szaccsavétakétu (szanszkrit.lét-tudat-boldogság (szat csit ánanda). 3.a világegyetemben a szubsztanciák termé-szetes és szükségszerű tevékenysége. mind a mellékes okokból keletkezik. elvetése annak. valós .Az igazság feltárása szútra (Tripi-taka Szútrapitaka) Szaccsaka/Dighanakha/Aggivésszana (páli) .nem-folyamatos rögzítés az elmélyülésben szaccsidánanda (szanszkrit) .) szaccshidra váhana (szanszkrit) .a Buddha neve a Tusitában Szacscsavibhánga szutta (páli) .a 4 nemes igazság Szaccsa vibhanga szutta (szanszkrit) . páli Szantusz szita Dévarádzsa. 2.nigantha vitamester Vészálí mellett Szaccsánam Csaturó Pádá (szanszkrit) . alapja a szubsztanciák inherens tulajdonságai. mind az eredendő. öntudat. gyönyör mivoltában lévő Legfelsőbb Önvaló szad ájatama (szanszkrit) . 4.a hely szelleme. a dolgok elszigeteltsége. manaszikára).specifikus természettel rendelkező dolgok szabháva váda (szanszkrit) .igazán létező. a haiku-írás szemlélete szacuki (japán) .ilyenség. közös tulajdonságok szabbannyutanyána (páli) . csétaná.minden dolog szabdag (ejtett tibeti) .

tapasz. a meditációban megjelenő istenség híve szádhana (szanszkrit.a szent tűz áldozati temploma szaddá (szanszkrit) .bizonyítandó tétel a vitában szádhjénaszama (szanszkrit) .igazi és nem-igazi létező.megszámol. a jógában).kelet-indiai tanító az i.hasonló. kereső. fokozata szádhumatí bhúmi (szanszkrit) . kitűnő. a Tóra betűit. makájána szadhak (szanszkrit) .örökké kegyes. az ötféle élvezet (rúpá. a füleken keresztül felfogott hangok.szó. buzgó.a cél elérését segítő gyakorlati módszerek (pl. adhi-mátra. az elefántvezetés 5 követelményének egyike Szaddharma pundaríka szútra (szanszkrit) .tengermély elmélyedés . 9. szaddá. azonos száfár (héber) . hit. ebből ered a szofér szagadava (szanszkrit) . tiszteletre méltó szádhumatí (szanszkrit) .tibeti május vége-június szágara mudrá szamádhi (szanszkrit) . valós-és-valót-lan szadáma (szanszkrit) . hajlandóság.törekvő.az erőfeszítés kora (pradnyá.a bizonyítandóhoz hasonló.általános dharma (dána. teaszertartás szadrisa (szanszkrit) . ájur véda szádhaka (szanszkrit) . raszá. adhimátratama).az egyik pitta.a szádhu női megfelelője szado (japán) . Siva egyik neve Szadaszmandapa (szanszkrit) .-ban szádhví (szanszkrit) .mélyreható bölcsesség. önzetlenül céltudatos magatartás szádhana kála (szanszkrit) .szad dharma (szanszkrit) .bizalom a kijelentett igazságok helyessége iránt. a megvalósítás módszere. írott tibeti szgrub thabsz) . helyes.a folyton ittas jáksa Szadásiva (szanszkrit) . egyenes. síla).a Jó Törvény Fehér lótuszának Vezérfonala. phótthabbá) egyike szaddátanhá (szanszkrit) .a jámborság birodalma. önbizalom. a síla kála második szakasza szadhárana dharma (szanszkrit) . szentéletű ember. foka Szádhupála (szanszkrit) .a bal kéz gyakorlatai (szimbolikusan). haszonnal járó. maga is bizo-nyításra szorul szádhu (páli) . a bhávaná márga 9.a hangok iránti szomj szaddhá (páli) .szent tanító. az érzékszervi ingerek tudatosítása. agyhártya. jó.sz. a bódhiszattva bhúmi 9.az igaz/a jó Törvény szada szad bhúta (szanszkrit) . sz. madhjama. szamádhi. hívő (mridu. jadnya) szádhjaszama (szanszkrit) .

erőfeszí-téssel végrehajtott lélegzet-benntartás szahita pránajáma (szanszkrit) .pándava. Ékköves. kínai xiao qian shi jie) . Nakula iker-testvére. a vihar és a dögvész oroszlánfejű istennője.gyökérokoktól függő szahita kumbhaka (szanszkrit) .természetes állapot szahadzsánanda (szanszkrit. Dordzse Szenpa .a mindenben benne rejlő isteni ható aka-rat szahadzsa klésa (szanszkrit) velünk született szennyeződések szahadzsá vaszthá (szanszkrit) . egyszerre tulajdonságokkal bíró és tulajdonságok nélküli teljesség szagúna upászaná (szanszkrit) .együtt-járás. temploma: Memphisz. a homloküreg felső részében a fejtető alatt (ezerlevelű lótuszú) szahaszras csúdikó lókadhátu (szanszkrit.szagúna (szanszkrit) .velünk született átman-felfogás. Ísvara.ezerszemű.az Önvaló tisztelete a tulajdonságokon/sajátságokon (gúna) keresztül szaha bháva (szanszkrit) . férjes asszony szaha múla (szanszkrit) . jelképe: nőstényoroszlán. Nofertum anyja. Mádri és az egyik asvin fia szahadzsa (szanszkrit) .együttes lélegzet-benntartás. kölcsönös okság Szahadéva (szanszkrit) .bódhiszattva.a vadzsrajána egyik neve szahadzsa karma (szanszkrit) .szándékos légzés (hatha jóga) Szahmet (egyiptomi) . az érzések és/vagy a fizikai látszat alapján. egyidejűség szaha dharmí (szanszkrit) .démon szahabhú hétu (szanszkrit) . hős a Mahábháratában.egyidejűleg előidézett ok Szai Ningpo (ejtett tibeti) . Ptah felesége.a sivatag. az elme azonosulásának boldogsága szahamúla (szanszkrit) .társ a dharmában. ezer világból áll szahétuka (szanszkrit) . Letopolisz szahotpanna hétu (szanszkrit) .kis világegyetem.démon Szahaszráksa (szanszkrit) .egyidejűleg létező. Indra egyik neve szahaszrára csakra (szanszkrit) . együtt-létezés. az „én vagyok” képzete. mint a Brahman megnyilvánulása.tulajdonságokkal/sajátságokkal (gúna) rendelkező.erőközpont (pítha) az agyüregben. ezt erősíti az emlékezet és a túltekintés az érzékszerveken szahadzsa jána (szanszkrit) . írott tibeti lhan cig skjes pa'i dga1' ba) együttszületett öröm.

ízlelés szajódzsana (szanszkrit) . kínai Shi yia mu ni) . mána. a prákrit mágadhí rokona szakja bhiksu (szanszkrit) . talpraesett. tartománya szakadágámí (páli) .egyszerre megosztott és osztatlan teljesség szake (japán) . ejtett tibeti Szamgje.szakja nyelv. mátszarja) szaka .Neith Háza). a Hiei-hegy kolostorának alapítója. Viruddhaka leszármazottja. 767-822).nemzettség.szent fa a sintóban. parámarsa.szkíta törzs.adományozó szerzetesnő Szakja muni (szanszkrit.a Szakják bölcse. dinasztia fáraóinak fővárosa volt szaiszen bako (japán) . hazatérve a Tendai-szekta alapítója. avidjá. ágait a megtisztulási szertartásokon használják. a nepáli határ közelében. írsjá. a történelmi Buddha egyik . tehetséges.a kultusz ura.a szánkhja istenhívő változata Szaisz (egyiptomi) . ahol egy kami tartózkodási helye vélhető szakalákalá (szanszkrit) . amelybe a látogató elhelyezheti adományát szájana (szanszkrit) .9 béklyó (anunaja.város a Delta nyugati felében.a nirvánához vezető út második foka szakadágámin (páli) . aki Iksváku leszármazottja szakja bhászá (páli) . a történelmi Buddha rokonsága.zen mester (i. vicsikitszá.kísérője szai su (japán) . írott tibet sza szkja) . részét megjárt ember. égi) szakadágami maggo (szanszkrit) . ejtett.arahat szakaki (japán) .rizsbor szaki mitama (japán) . Néith istennő fő kultuszhelyeként tisztelték (a város egyiptomi neve: Per Neith . az élet szimbóluma. az Akhaimenida birodalom 20.egyszer visszatérő. későbbi neve Dengjó Daisi szaísvara szánkhja (szanszkrit) .az imacsarnok előtti láda a sintó szentélyben.sz. írott tibeti sakja thub pa. dristi. pratigha.a tama boldog része a sintóban szakja (páli. legtöbbször oda ültetik. a Róhiní és a Raptí folyók között egy kis fejedelemség (fővárosa: Kapilavasztu. páli Kapilavatthu) vezetője. a nirvána előtt már csak két újraszületése van (földi. a magga 2.adományozó szerzetes szakja bhiksuni (szanszkrit) . a Tien tai-hegynél tanult. emellett a XXVI. a sinto Isze-templom vezetője Szaicsó (japán) .

neve.Shorea robusta szalájatana paccsajá phassza (szanszkrit) .a maiko negyedik frizurája. Róhiní és Raptí folyók által határolt terület a Himálajától délre. személyiség. gondolkodás) és a hozzá tartozó érzetek. az egyik béklyó szakkája szabba (szanszkrit) .a Gangá.szürke (sárga) föld. a 7. a feltornyozott haj tetejét levágják szakridágámin (szanszkrit. írott tibeti lang gcig phkir wong ba) . 1073ban Khon Köncsog Gyalpo (i.támasztott fejen állás (hatha jóga) . 992-1072) tanítása alapján. a 4 gyümölcs második foka.szavazólap szalaksana (szanszkrit) . az egyik árnyékában született. a 8.Kunga Gyalcen Szakja rádzsaság (szanszkrit) .egy pandit szakkája (szanszkrit) . az 5 tapa-dási halmaz. 6 képesség.sz. ízlelés.a személyiség összessége szakkei (japán) .keleti fehér tudáshordozó istenség.az az állapot. foka száksátkára (szanszkrit) .megvalósítás szála (szanszkrit.sz.jellegzetes. a Buddha mellékneve szakjapa (szanszkrit. szvakíja dristi. az már csak egyszer fog emberként újjászületni. a 4 fő tibeti iskola közül az egyik Szakjasrí (szanszkrit) .az emberek világának buddhája Szakja szíha (páli) . írott tibeti bram ze'i rigs shing sála chen po) . ejtett tibeti) . fővárosa Kapilavatthu (páli) Szakja Szenga (szanszkrit. a másikéban halt meg a Buddha Szala Nepai Rigdzin (ejtett tibeti) . nevét az i. írott tibeti sa skja pa) .a Szakják oroszlánja.hatos szféra (látás. a testben a torokhoz kapcsolódik szálafa . szaglás.egyszer visszatérés. jellegzetességgel bíró szálamba shírsászana (szanszkrit) .érintkezés a külvilággal szalájatanam (páli. tapintás. vörös sapkás. a námarúpa érzékszervei szaláká (páli) . amelyben a hívő meglátja Istent száksátkarana (szanszkrit) . azután csak felsőbb világokban születhet újra.önlétezésre vonatkozó nézet. az arhat 2. a paticcsa szammupáda 5. a tibeti buddhizmus 4 irányzata közül az egyik. egyéni létezés. aki idáig jutott a tökéletesedésben. szanszkrit szad ájatama) . 1034-1102) által alapított Szakjakolostorról kapta Drokmi jógi (i.szálafa. a kert elhelyezése a természetben szakko (japán) .egyéniség. önlétezés szakkája ditthi (szanszkrit) . nidána. hallás. ejtett tibeti) .sz. buddha Szakja Pandita (szanszkrit.kölcsönvett kép. tagja.

az udgátar recitálja szama vritti (szanszkrit) .az elmeműködés teljes összeszedettsége.teljes test megtámasztástartás (hatha jóga) Szálávana áráma (páli) . szellemi iskolázottság. egyensúly.(hétfő) a hétfő istene. hordozója háromkerekű. egyenletes.az otthonukba visszatértek a védikus tanul-mányok után Száma véda (szanszkrit) .dhjána mudrá szamádhi páramitá (szanszkrit) .az összpontosítás képessége szamadristi (szanszkrit) . mély összpontosítás. szakasza szamádhi mudrá (szanszkrit) . japán zanmai) . a nemes nyolcrétű ösvény 6. feloldódás az Önvalóban. (szamjagbszmriti) és 8. a Hold (Szóma) hatása alatt áll. dhjána szamádhi kála (szanszkrit) . (szamjag szamádhi) foka. azonosság szamá vartana (szanszkrit) . állapota.a szem sem becsukva.a pránajáma szakaszainak egyformasága (hatha jóga) szama vritti ránájáma (szanszkrit) . mahábódha. mély meditációval létrehozott magasabb tudatállapot. sem kinyitva nincs (hatha jóga) szamádhána (szanszkrit) . a mantra. a jóga végcélja. az elme erőfeszítés nélkül egy dologra összpontosít szamádhi (páli. nyugalom. laja. tudati elmélyülés. írott tibeti ting nge 'dzin. jelképe a buzogány.. fia Dzsívakát Száléjjaka szutta (szanszkrit) . mahábháva. mahálaja.teljes műveletsorú légzés (hatha jóga) szamabhaví mudrá (szanszkrit) .Dallamok védája.az összeszedettségre összpontosításból származó kikezdhetetlen nyugalom szamádhindríja (szanszkrit) .Bimbiszára udvarhölgye. révület. a jóga 8 foka közül a 8. szellemi egyensúly.a síla kála 5. himnuszok. azonosulás. (szamjag vjájáma).az elme 9. tényezője.a Vészálí melletti Kutágára szálá egyik neve Szálavatí (páli) .szálamba szarvángászana (szanszkrit) . rádzsa jóga gyakorlata (mahábháva). a szammá boddzshangá 6.) Szam vár (szanszkrit) .pártatlanság számagáma (szanszkrit) menedékhely a szakja . 7.egyforma. 3 ló által húzott szekér szama (szanszkrit) . érzéseink-tudásunkakaratunk közötti összhang.A Szálá papjai szútra (Tripitaka Szútra-pitaka 41. benső béke.tökéletes összeszedettség szamádhi upacsára acsala prasrabdhi (szanszkrit) . hatha.

Esküs Megszabadító. szintje szamaja (szanszkrit) . a tudati tárgyak fő jellemzői. teljesülés. mint az állandóság hiánya a . általános jegy.dam cif szem pa szamakónászana (szanszkrit) .általános szenvedélyek (kételkedés. az a tulajdonság.a teljes bélrendszerre vonatkozó eltérések.novícius számánja (szanszkrit) .annak az útja. eleme föld szamaja vimukta (szanszkrit) . részei: anantarí-ja márga.a Szakja-fi vezeklői.Jádzsnyavalkja szolgája. egyetemes tulajdonság.találkozás a szamanákkal (bhiksukkal). dallam. helytelen nézet) számánja laksana (szanszkrit) közös.okok és feltételek együttese szamáhita (szanszkrit) . amikor az ember szembe-kerül a 4 nemes igazsággal. az egyik vata. a szamjag dristi 1.Középső gyűjtemény 104. ájur véda számagrí (szanszkrit) . bélrendszer. rgja Szamaja tárá (szanszkrit. Ánanda itt töltötte az esős évszakokat Számagáma szutta (páli) . szerzetes. szamagni (szanszkrit) . vimukti márga szamáhita márga (szanszkrit) .hasonló.a körülmények által meghatározott megvalósító (sraddhádhi mukta) szamajaszattva (szanszkrit) . jelképe csengő.nem-családban leélt élet szamána vata (szanszkrit) .meditatív egyensúly. amely mindent jellemez. ájur véda szamanánanycsa dasszanam (szanszkrit) . dal. színe berillzöld. Haszonnal Véghezvivő Amógasziddhi társa (Bardo).rádzsaságban. közös. mindent jellemző általános jegy.közvetlen megelőző feltétel szamánárthatá (szanszkrit) . általános számánja klésa (szanszkrit) . ájur véda. a csatur szamgraha vasztu. fogadalomtétel. a buddhisták szamanéra (szanszkrit) .egyenes szög-tartás (hatha jóga) Száman (szanszkrit) . nagy szerencse a továbbjutáshoz szamanantara pratjaja (szanszkrit) . írott tibeti dam tshig sgrol ma) .jelvény.a tápanyaggá változott agni. az együttérzés négy eleme közül az első szamanászakja puttijá (szanszkrit) . kettős gyémántjogar.elfogulatlanság. Száma véda szamana (páli) aszkéta. a Buddha mellékneve szamána váju (szanszkrit) a légzés szabályozása az emésztőrendszerben szamána vászó (páli) .

sz.közös gyönyör számartha (szanszkrit) .mentes a meditatív megvalósulás min-den akadályától szamápatti/artha mátra nirbhásze (szanszkrit) .bevezető dhjánikus meditáció számantara pratjaja (szanszkrit) . meditatív állapotok szamápatti varana (szanszkrit) . írott tibeti kun tu bzang po) Egyetemes Jóság. meditatív eszközök. fogal-mi keretbe ágyazott egybeesés (vitarka szamápatti).az egyforma természet bölcsessége. a vallási gyakorlat bódhiszattvája. nirvitarka szamápatti).a tudatosság megváltozott állapotai. közvetlen visszatükröződésen alapuló egybeesés (szavicsára szamápatti).).képesség az álajavidnyánában lévő csírák létre-jöttére szamaszthiti (szanszkrit) . írott tibeti kun tu bzang mo) . szemlélődésen túli egybeesés (nirvicsára szamápatti). a második bölcsesség. elvonatkoztatáson túli egybeesés (artha mátra nirbhásze. a 8 megvalósítás.a gondolat.védánta iskola.sz.egybeesés. minden megvilágosodott szellemőse.Egyetemes Jóság Anya számantaka (szanszkrit) . írott tibeti mnjam pa njid kji je shes.a megvalósítás összpontosítása szamápatti nirdésa (szanszkrit) . mint ősbuddha a Gyémántjogaras Vadzsradhara egyik formája. az öt tudás egyike. jelképe a kalász. tudatossá válik birtokában a szamszára és a nirvána azonos lényege.egyenes-tartás (hatha jóga) szamatá (szanszkrit) .közvetlenül megelőző feltétel szamápatti dhjána (szanszkrit) . az egyenlő lényegű tudás. a meditatív beleolvadás megvalósítása. másrészt az Egyetemes Jó. kínai ping deng xing zhi) .feltételektől függő dolgok esetében számánja váda (szanszkrit) . a szó és a tett alapvető azonosság szamatá dnyána (szanszkrit. Brahmá szútra kommentár Szamantabhadra (szanszkrit. társa Dhúpá. az orr-tudat. a vallási gyakorlat Szamantabhadrí (szanszkrit. a fogalmak nélküli tiszta értelem. alapítója Vidnyánabhiksu (i. a fundamentális egységben lévő . transzcendentális látomások szamarasza (szanszkrit) . műve: Vidnyánámrita. semlegesíti a gőgöt. társa az Egyetemes Női Jóság (Szamanta bhadrí). 16. jelképistenség.

40 tárgy a meditációhoz. akadályai: 1. ejtett tibeti szok cöl). tagja szambhóga kája (szanszkrit. rendíthetetlenség.Krisna fia szambandha (szanszkrit) . 5014 évvel a parinirvána után indul hanyatlásnak szambhára márga (szanszkrit.” (Tenzin Gyaco). a tett tárgya egy másik személy. figyelem.boldogságtest. 4.együtt járó. szamszkár ászévaná. írott tibeti longsz szpjod rdzogsz pa'i szku. 2425-ben) háború lesz Szambhala és a Föld negatív erői között. a buddhák tudásának egyike szamatha (szanszkrit) . sraddhá ⇔ kámacs cshanda. az igaz sugallatok forrása. nusitaszmrititá. átható. dicsőségtest. őt követi i. most a 21.nyugalom. azután 1800 évig béke lesz. nirmagnatá auddhatja. életerők (kommunikáció. leírása Khenpo Kalu rinpocsétől ismert. a dasaakusala prativirati síla 7. megjutalmazás test. jutalomtest. a gondolatbeszéd-tett fundamentális egysége. 2027-ben Miji Szenge.sz. vírja ⇔ vjápáda.tartózkodás az üres fecsegéstől.a felhalmozás ösvénye szambhinna pralápá virati (szanszkrit) . 2. 5 képesség az akadályok elhárítására: 1.összehasonlítás Szambhala (szanszkrit) . Kulika király uralkodik. 3.sz. állandó legfelső öröm.örökifjú. szenvtelenség. a Buddha szellemi fia szamaváji (szanszkrit) . koncentráltság. szati ⇔ sztjána middha. a buddha kája 3.lények lényegi azonosságának tudata. írott tibeti tshogs lam) . üdvözült test.elhagyhatatlan ok. Drakpo Khorlo Csang idején (i. kauszídja. amit csak azok látnak meg. az anyagi ok Szamba (szanszkrit) . a tudat elmerül a megvilágosodás gyönyörűségében. az élvezetek teste. 3.mitikus királyság. összeszedettség. 2.a koncentráció nyugodt belátása Szamatkumára (szanszkrit) . 4. 5. fizikainak látszik. formája.sz. egy buddha eszmei formája (buddha kája). pannya ⇔ vicsikiccshá szamatha vipasszaná bhávaná (szanszkrit) . a szükségszerű kapcsolatok szamaváji kárana (szanszkrit) . szamádhi ⇔ addhaccsa kukuccsa. kínai shou yong shen) . mély. ahogy az átlagos lények látják buddhát. „akiknek elméje tiszta ép és karmikus szennyeződésektől mentes. a bódhiszattvának még megvan 5 dharmája . a Buddha tanítása i.

dharma. észlelés. írott tibeti du ses kji phung po) kognitív halmaz (szvavicsára. ebben a szellem a megilágosultság gyönyörét élvezi szambuddha (szanszkrit) . írott tibeti dge 'dun.egyben tartás. belátás. napkelte-napnyugta szamdnyá (szanszkrit. írott tibeti longs spjod rdzogs pa'i sku) gyönyörtest.felelevenedő forró pokol szamgha (páli. aki már elpusztította a 3 szennyeződést (szatkája dristi.szakadást létrehozni a szerzetesi közösségben.felhalmozott. sílavrata-paramarsa) szamgháta (szanszkrit) .a fogalmiság és az utolsó érzékelések megszűnése Szamdzsíva (szanszkrit) .Szakja muni Szamgje Csenma (ejtett tibeti. összegyűjtött tettkövetkez-mények szamdhja (szanszkrit) . szándék. szellemi közösség. anantaríka karma szamgha kamman (páli) . a három test egyike.összezúzó. test.gyülekezés. észrevétel. a 3. a panycsa szkandha egyik csoportja szamdnyá védajita niródha (szanszkrit) . a nirmánakájával együtt rúpakája szambhógakája (szanszkrit. megragadás.a szerzetesi gyülekezet ékköve. hogy neki magának kell létrehoznia a Három Kincset. a Három Kincs (drágakő) egyike. ejtett tibeti gedün. képzet. páli sangho) gyülekezet. buddhista szerzetesi közösség. forró pokol szamdzsívanáraka (szanszkrit) . avicsára). ebben a formájában közömbös. rászánás valamire. forró pokol szamghátí (páli) . konkrét tapasztalat. közösség. vicsikitsza. khandha szamdnyá szkandha (szanszkrit.a közösségben egyetértéssel hozott határozatok szamghádiszésza (szanszkrit) .érzet. fogalmi működés. ismeretek. idő).kolostor szamgharatna (szanszkrit) .(hely.13 szabály a bhiksuknak a théravádában szamgháráma (szanszkrit) . nagy zsinatok Szamgje (ejtett tibeti) . szanszkrit Logana) .tökéletes buddha szamcsita karma (szanszkrit) .Aksobja női társa . egység. hogy a gyakorló szerzetes-e vagy sem. zen mester és tanítványainak közössége szamgha bhéda (páli) .ágyékkötő szamgíti (páli) . a szamgha követője akkor jut el a célhoz.Újjáélesztő. írott tibeti 'du shes) . ha meggyőződése.

helyettese Szamgye Korvadzsik (szangsz rgjasz 'khor ba 'dzsig) .helyes tudás szamjag dristi (szanszkrit. testi: ölés. nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga).Dordzse Szempa női társa Szamgye Gyaco (ejtett tibeti) .tökéletes nézet/felismerés. meditáció az erényes cselekedetek elkövetése és növekedése fölött. páli szammá ditthi. felébredt. tökéletes belső eggyé válás.a lemondás. rosszindulat.tökéletes/helyes elmélyedés. a 37 bódhipaksikadharma része szamjag pratiháta vászanatvá (szanszkrit) . a korábbi nem-üdvös dolgok megállítása és távoltartása magunktól.a Buddha egyik elődje számisza (szanszkrit) .szamgraha vasztu (szanszkrit) . páli szammá vájama. szolgálatkészség. 2 szint: szamáhita márga. az eltávolítás /szamg/ (az akadályozó tényezők) kifejezése /gye/ Szamgye Csenma (ejtett tibeti) .4 tanítványgyűjtő: bőkezűség. erkölcstelen életmód. páli szammá ádzsíva.tökéletes/helyes igyekezet/törekvés. a nemes nyolcrétű ösvény 5. megtisztult.tökéletes/helyes cselekvés. írott tibeti jang dag pa'i 'cho ba) . írott tibeti jang dag pa'i lasz kji mtha') .világias számjá vasztha (szanszkrit) . nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga) szamjag szambuddha (szanszkrit. lopás. páli szammá kammanta. páli szammá szamádhi. írott tibeti samgs rgjas) . tökélyre vitt élet. írott tibeti yang dag pa'i lhra ba) . dalai láma minisztere. írott tibeti jang dag pa'i rco la ba) . a helyénvaló erőfeszítés 4 fokozata. szívélyes beszéd. kiteljesedett. nem-differenciált szamja vjájáma (szanszkrit.helyes életmód. prisztha labdha márga. a buddha-guna 6. szavak: hazugság.az 5.szammá szamjag ádzsíva (szanszkrit. következetesség Szamgye (ejtett tibeti. tudati: mohóság. viszálykeltés. foka szamjag dnyána (szanszkrit) . nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga) szamjag (szanszkrit) . csoportja szamjag szamádhi (szanszkrit.gunaegyensúly. Megvilágosodott.Felébredtkiteljesedett. ragaszkodás a hibás nézetekhez szamjag karmánta (szanszkrit. durva és haszontalan beszéd. írott tibeti jang dag pa'i ting nge 'dzin) . a Buddha jelzője. páli szammá szambuddha) - .egy buddha elméjében kiküszöbölődnek az akadályokból következő késztetések. nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga) szamjag prahána (szanszkrit) .

tökéletesen/helyes megvilágosodott buddha, teljesen felébredt (még: arhat, pratjékabuddha) szamjag szambuddhatva (szanszkrit) - a buddhaság eléréséhez vezető út szamjag szamkalpa (szanszkrit, páli szammá szankappa, írott tibeti jang dag pa'i rtegs pa) - tökéletes/helyes elhatározás, nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga); önfeláldozó lemondás, jóindulat, mások ártalmának kerülése szamjag szati (szanszkrit, páli szammá szati) - tökéletes/helyes vizsgálódás/ elmélkedés, nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga); a test (kája), az érzések (védaná), a szellem (csitta) és a tudattárgyak (dhammá) jelenléti tudatossága szamjag szmriti (szanszkrit, írott tibeti jang dag pa'i dran pa) - tökéletes tudatosság, helyes figyelem, a nemes nyolcrétű ösvény 7. foka szamjag vák/vács (szanszkrit, páli szammá vácsá, írott tibeti jang dag pa'i ngag) - tökéletes/helyes beszéd, nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga) szamjag vjájáma (szanszkrit) - a nemes nyolcas ödvény hatodik része, helyes erőfesztés szamjama (szanszkrit) - az elme igába fogása Szamje (ejtett tibeti, írott tibeti bsam yas) - kolostor a Jarlung Campo mellett, Padmaszambhava alapította i.sz. 779-ben szamjodzsana (szanszkrit) - az 5 alsóbb béklyó: 1. a személyiségben való hit, 2. szkeptikus kétely, 3. szabályokhoz és szertartásokhoz való kötő-dés, 4. érzéki vágy, 5. rosszakarat szamjóga (szanszkrit) - a purusa és a prakriti kölcsönhatása, kapcsolat, együttállás, egyesítés Szamjutta nikája (páli) - Tipitaka, A társított gyűjtemény szamkalpa (szanszkrit) - különbségtevés, fogalom szamkránti (szanszkrit, írott tibeti 'pho ba) - átváltás, az életerő átkelése valamely tiszta mezőre (bardo), amikor az 5 tudás birtokában az életerő szele átviszi a magot a Brahmá-lyukon, felfelé vivő nagy áthatolás, meredek ösvény szamkrista (szanszkrit) - keresztmetszet, összevont, a szemlélet tárgya szammá (páli, szanszkrit szamjag) - helyes, tökéletes, valaminek a teljes-sége szammá ádzsíva (páli) - szamjag ádzsíva szammá ditthi (páli) - szamjag dristi szammá kammanta (páli) - szamjag karmánta Szammá szam Buddha (páli) - teljesen felébredett, a Buddha

mellékneve szammá szamádhi (páli) - szamjag szamádhi, a miccsha szamádhi ellentéte szammá szambuddha (páli) - szamjag szambuddha szammá szankappa (páli) - szamjag szankalpa szammá szati (páli) - szamjag szati szammá vácsá (páli) - szamjag vák szammá vájama (páli) - szamjag vjájáma Szammáditthi szutta (pálit) - A helyes hit szútra, (Tripitaka Szútrapitaka 9.) számmitíja (szanszkrit) - egy hínajána iskola szammuti déva (szanszkrit) - közmegegyezéses istenek szammuti théra (páli) - idősebb bhikkhuk tisztelete szamnjászin (páli) - aszkétaság életszakasza szamojadzsanáni (szanszkrit) - tíz béklyó, a lényeket a létesüléshez és egyik létesülést a másikhoz kötözik: 1. maradandó személyiségben való hit (szakkájaditthi), 2. kétség (vicsikiccshá), 3. ragaszkodás a szabályokhoz és a szertartásokhoz (sílabbataparámása), 4. érzéki vágy (kámarága), 5. ellenszenv (patighá), 6. formalét utáni vágy (rúpa rága), 7. forma nélküli lét utáni vágy (arúpa rága), 8. önhittség (mána), 9. nyugtalanság (uddhaccsa), 10. vakság (aviddzsá) szampai (japán) - leborulás, a homlok a földet érinti, a két kéz, tenyérrel fölfelé, a fej mellett, mintha a Buddha lábát fognák szampajukta hétu (szanszkrit) - összekapcsolt ok szampannakrama (szanszkrit, írott tibeti rdzogs rim) - fokozat szampannyáta szamádhi (páli) - a tudatfeletti emelkedő szamádhi, tudatos összeszedettség, az elmeműködésben még jelen van az elme, mint tárgy szampannyauppáda (páli) - az öntudat visszanyerése szampaticcshana (páli) - befogadás szamphusszitatta (páli) - megérintettség, a purusa hatása szampra jukta (szanszkrit) - együttesen ható okok, tudatállapothoz kötött szampra jukta csitta dharma (szanszkrit) - a tudatossághoz kapcsolódó mentális tényezők, a panycsa szkandha szamszkára szkandhájának egyike szampra juktaka hétu (szanszkrit) - társult okság szampra vritti (szanszkrit) - megkezdés szampradája (szanszkrit) - felekezet, szekta (csatuh szampradája: Srívaisnava, Brahmá, Kumára, Rudra), a guruk tanítványi láncolata, vallási közösség szampradanja (szanszkrit) - önmegfigyelés az elmélyülésben, a 6 erő (sadbala) egyike

szampradnyáta szamádhi - tudatos összeszedettség, a felszín mögötti valóság megismerése, az elmeműködésben még jelen van az elme, mint tárgy szampradzsanja (szanszkrit) - megértés szampradzsanja bala (szanszkrit) - az elme 4. képessége, világos megér-tése a mentális szenny kártékony hatásának szamshaja (szanszkrit) - kétség, határozatlanság szamszára (szanszkrit, írott tibeti 'khor ba) - az újraszületések forgataga, létforgatag, körforgás, a szennyezett szellem folyamatos változása létről-létre, raboskodás a létesülés világában, a 6 létformában, karmikus felhalmozások vagy cselekedetek, készségek, a folyamat az ember ellenőrzésén kívül áll, és szenvedélyek, tisztátalanságok irányítják, fenntartja és ismételten kiváltja a szenvedést szamszára csakra (szanszkrit) - a létkörforgás kereke szamszarga (szanszkrit) - együttműködés, kapcsolatra lépés szamszartr (szanszkrit) - a létforgatagban vándorló személy szamszkára csintaná (szanszkrit) - utánajárás szamszkára duhkair (szanszkrit) - az ősbűnökből eredő kín szamszkára duhkhatá (szanszkrit) - a megalkuvások elszenvedése, a duhkha harmadik jellegzetessége szamszkára niródha (szanszkrit) - a létesülés elemek kioltódása szamszkára szévaná (szanszkrit) - szétválás, a nirmagnatá auddhatja létrejötte szamszkára/szankhára (szanszkrit, páli szankhárá, írott tibeti du bjed kji phung po) - egyesítés, tökéletesítés, létrehozó, megformáló, egy létforma cselekedeteinek lenyomata, a múltbéli tapasztalások elhomályosult lenyomatai, amelyek a Függő Keletkezés képlete szerint az avidjá vagy szellemi vakság következtében alakulnak ki, pszichésszellemi-morális vonatkozású karmikus tendenciák és energiák, a reinkarnációs folyamat hajtóereje, szakrális rítusok, karma, lehet: prákrita és aprákrita, 5 khanda, a 2. nidána, 52 formája van (panycsaszkandha), tudati emlékek a múltból, indíttatások, késztetések, szándékok, ötletek, tisztító szertartások, akarati tevékenység, karmacsíra, a paticcsa szammupáda 2. tagja, késztetés, tudati képződmény (4. halmaz), feltételek hatására alakult képződmények, feltételes képződmények (az 5 halmaz); a tudatossággal összekapcsolódó: 11 minden tudatosságban (mahábhúmika dharma), 10 üdvös (kusala mahábhúmika dharma), 6 szenynyezett (klésa mahábhúmika dharma), 2

kárhozatos (akusala mahábhúmika dharma), 10 korlátozott (upaklésa parittabhúmika dharma), 8 meg nem határozott (anijata bhúmika dharma), a tudatossággal nem összekapcsolódó: 14 nem anyagi jellegű, a szellemi akarati tevékenység csoportja, a tudatossághoz kapcsolódó (szamprajukta csitta dharma) és ahhoz nem kapcsolódó (vipra jukta csitta dharma) mentális tényezők szamszkáráh karmáh (szanszkrit) - karmikus késztetések szamszkárák (szanszkrit) - a Kálacsakra második mezője szamszkrita (szanszkrit) - feltételekhez kötött, feltételek hatására létrejött, összeállt, feltételes, összetett szamszkrita dharma (szanszkrit) - összetett, együttműködő dharmák, a lételemek kombinációja az oksági törvény alapján, halmaz, feltéte-lektől képződött elemek, jelenségek szamsztána (szanszkrit, írott tibeti dbjibs) - alak szamszthápaná (szanszkrit) - folyamatos összpontosítás, az elmélyülés 2. fokozata szamszvédadzsa (szanszkrit) - nedvességből születés, férgek, rovarok szamtána (szanszkrit, írott tibeti rgun/rgjud) - a szellem folyamatos létállapota szamten bardo (ejtett tibeti) - a meditáció átmeneti állapota szamtírana (szanszkrit) - érdeklődés, ítélet, keresés szamu (japán) - ház körüli munka zen szerzeteseknek, nagy koncentrációval végzett fizikai munka szamuccshédapahána (szanszkrit) - kiirtás által történő elhagyás (vinaja) szamudaja (szanszkrit) - eredet, keletkezés szamudaja dhamma (szanszkrit) - keletkezési tényező szamudaja dnyána (szanszkrit) - a keletkezés tudása (ok /hétu/, keletkezés /szamudája/, alkotás /prabhava/, feltétel /pratjaja/) szamudaja szatja (szanszkrit) - a keletkezés megvalósítása, a szenvedés eredetének igazsága, a szenvedés keletkezésének igazsága, a duhkha eredete, a megvilágosodás 2. fokozata szamudda (szanszkrit) - óceán szamuráj (japán) - főnemesek (daimjók) szolgálatában álló harcosok szamuttiszaccsa (szanszkrit) - köznapi igazság Szamvara (szanszkrit, írott tibeti sdom pa) - Siva tantrikus formája a buddhistáknál, fogadalom (lehet: közönséges, általános, nem közönséges); önuralom, fegyelem, önmérséklet

Szamvara jidam (szanszkrit, ejtett tibeti) - a Legnagyobb boldogság ji damja szamvara síla (szanszkrit) - önmegtartóztatásra vonatkozó előírások (upavaszatha, upászaka, upásziká, srámanéra, srámanériká, siksamáná, bhiksu, bhiksuní) szamvara vinaja (szanszkrit) - az önuralom fegyelme szamvarta kalpa (szanszkrit) - a romlás időszaka szamvat időszámítás (szanszkrit) - kezdete i.e. 57 szamvriti (szanszkrit) - a felszín/külszín igazsága, elfedő igazság, köz-napi tapasztalat, a mindennapi élet igazsága szamvriti bódhicsitta (szanszkrit, írott tibeti kun rdzob bjang chub kji sems) - a hagyományosan megvilágosodott elme szamvriti dnyána (szanszkrit) - hagyományos tudás, nem a végső szamvriti szatja (szanszkrit) - az érzékelhető/empirikus, felszíni igazság, a külszín igazsága, köznapi tapasztalati igazság, mindennapi nyelv-használattal járó, tapasztalati igazság, viszonylagos igazság, olyan látás, amely képes megragadni a dharmák valódi természetét szamvritódhi csitta (szanszkrit) - a hagyományosan megvilágosodott elme szamvritta pariccshédaka pradnyá (szanszkrit) - a viszonylagosat elemző bölcsesség, az adhipradnyásiksá 2. foka, felismerhetővé teszi a tudás 5 ágát (sabda, hétu, adhjátmika,csikitszá, silpa) Szan cang (kínai) - Tripitaka szan go (japán) - emberi cselekedet szan kie (kínai) - 3 korszak kínai buddhista iskola, a vallási gyakorlat hangsúlyozása szan szan kudo (japán) - háromszor három, szake ivás, vagyis házasságkötés, egy maiko képzésének záró szertartása Szan zó (japán) - Tripitaka szanáthana dharmaszravana (szanszkrit) - a szellemi fejlődés első foka, örök törvény, tulajdonképpen a hinduizmus, tao Szanatkumára (szanszkrit) - Örökifjú, Brahmá fia, aszkéták jelzője, Szkanda háború-tanító isten Száncsi (szanszkrit) - sztúpa az i.sz. 1. századból a mai Madja Prades álamban szándák/szandek (héber) - aki ölében tartja a körülmetélendő gyermeket, koma Szandaka szutta (páli) - Középső gyűjtemény 76.

Szandhinirmócsana szútra (szanszkrit) - A rejtett összefüggés megvilá-gítása, mahájána jógácsára szútra szandhjá (szanszkrit) - szürkület, a hajnal és az alkony, az ima ideje szandhjájaszambhásá (szanszkrit) - barátságos vita azonos nézetet val-lók körében szanditthikó (páli) - immanens, a dharma szandnyá (szanszkrit) - észlelés, tudatosítás szandnyá szkandha (szanszkrit, írott tibeti du ses kji phung po) észlelés, az 5 halmaz egyike (panycsa szkandha) (a védaná osztályainak megfelelő fogalmak) szandó (japán) - ösvény a sinto szentélyben, amely a főkaputól a hondenig (imaterem) vezet szandzen (japán) - a mesterrel közösen végzett zen-meditáció Szandzsaja (szanszkrit) - Dhritarástra kocsihajtója a Mahábháratában; az elbeszélő szang (ejtett tibeti, írott tibeti bsangs) - füstáldozat borókaágak égetésével Szang cang (kínai) - Tripitaka Szang gye (ejtett tibeti) - Buddha szang va (ejtett tibeti, írott tibeti srang ba) - a Mérleg csillagkép szanga (szanszkrit) - rátapadás, ragaszkodás a dolgokhoz szangsz rgjasz (írott tibeti) - Buddha, Szangye szangsz rgjasz kji rigsz (írott tibeti) - buddha gotta szangsz rgjasz rnam par gzigsz (írott tibeti) - Vipasjin szangszara (szanszkrit) - az anyagi világ zavaros állapota szangva (ejtett tibeti) - ajanamsza szanhama (szanszkrit) - erőfeszítés, az astánga jóga 6.-8. lépcsője (dhára-ná, dhjána, szamádhi) Szanhedrin (héber) - tanács, 120 tagból álló bíróság szanhita (szanszkrit) –lll\ gyűjtemény a vaisnaváknál, a 4 véda Szani vár (szanszkrit) - a szombat istene, ez a Szaturnusz, jelképe három-ágú szigony, íj, nyíl, imafüzér, hordozója sakál vagy vasszekér, apja Szúrja, anyja Csaja szanidána (szanszkrit) - szilárd alap szanjászi (szanszkrit) - lemondott Szankarsan (szanszkrit) - Ananta Shésha másik neve szankéta (szanszkrit) - konvenció szankha (szanszkrit) - kagyló, csiga, ebből készült kürt szankhára/szamszkára (szanszkrit) - az akaratlagos cselekvés karmikus képzőerői, készségek, a pratitja szamutpáda második foka szankhárak khandha (szanszkrit) - akaratlagos formáló erők halmaza

szankhata (szanszkrit) - feltételes szánkhja (páli, kínai su lun) - számláló, felsoroló; a védákra épülő dualista filozófia rendszer, a 6 ortodox darsana egyike, a világ ontológiai elemzése, alapítója Kapila, szerkezete: alapelvek (iskolánként különböző számú, amennyiben van, amit külön résznek tekintenek, van, amit nem) Brahman (Isten), purusa (lélek), prakriti (természet), mahat (elválasztó értelem), ahamkara (a világ létrehozója), manasz (gondolkodó elme) = a létezés részei: tanmátra (érzetminőség), sabda (hang), szparsa (érintés) rúpa (forma), rasza (íz), gandha (szag); dnyánéndríja (érzékelő képesség) = csaksusz (látás), sravana (hallás), ghrána (szaglás) rasza (ízlelés), szparsa (érintés); karmendríja (a tevékenység képessége) = haszta (megragadás), pada (járás), vács (beszéd), páju (ürítés), upastha (nemzés); mahábhúta (nagy elem) = ákásha (éter), váju (levegő), tedzsasz (tűz), dzsala (víz), prithiví (föld) szánkhja ácsárja (páli) - szánkhja mester Szánkhja káriká (páli) - a szánkhja alapműve, 72 versszak, írta ÍsvaraKrisna (?), kommentátora Gaudapáda (i.sz 7. sz.) szánkhja pátri mókkha (szanszkrit) - a teljes megtisztulásért tartott szánkhja szertartás Szánkhja szútra (páli) - Kapilának tulajdonított mű (de i.sz. 14-15. századi) szankhjáta dhamma (páli) - rendszerezett tan, igazság mértékű szankusza (szanszkrit) - kákó, tímárszerszám szánmhja darsana (szanszkrit) - a lílonmuktira épülő bölcseleti rendszer szanna (szanszkrit) - észrevétel szannak khandha (szanszkrit) - az észlelés csoportja, az egyik panycsak-khandha szannjásza (szanszkrit) - lemondás szannjászadá (szanszkrit) - a dzsiva elfordulása a lényegtelen dolgoktól vidjá létfokozata szannjászi (szanszkrit) - félredob, a világról lemondó aszkéta (ásrama), de a védikus életkor-rend végső szakasza is szannjászin (szanszkrit) - ásrama szannjásziní (szanszkrit) - aki lemondott, aszkétanő szannó sinto (japán) - a tendai buddhista szektához közeli sinto, alapítója (?) Dengjó daisi (i.sz. 766-822)

szanran (japán) - izgatottság szansi mompó (japán) - tanácskérés egy zen mestertől szanso (japán) - egy pont az 5. hátcsigolyától balra szansu dzsingi (japán) - a 3 isteni kincs a sintóban: a tükör, a kard és az ékszerek szanszkrit - teljes, elegáns, pontos szánta (szanszkrit) - megnyugvás szántádjuárádjákára (szanszkrit) - a viszonylagos nyugodtság és durva-ság összehasonlításának útja szantána (szanszkrit) - a végső összetevők szakadatlan egymásra követ-kező folyamata, a lételemek folyamata a szarvásztivádin iskolában, folytonossági lánc Szántaraksita (szanszkrit) - indiai tudás, akit Triszong Decen Tibetbe hí-vott (i.sz. 8. sz.) szanthágára (páli) - gyűlésterem tűzoltárral a a szakja rádzsaságban szanthánam (páli) - szótlan állás szanti (páli) - béke, nyugalom, a nirvána szanti vara pada (páli) - a megbékélés nemes útja, az érzelemmentes állapot szantírana (szanszkrit) - vizsgálat, megítélés szantósa (szanszkrit) - elégedettség Szantósí Mátá (szanszkrit) - az Elégedettség Anyja, hindu istennő, aki-nek áldozatul böjtöt tartanak Szantusz szita Dévarádzsa (páli) - Szaccsavétakétu szantutthi (páli) - igénytelenség, megelégedettség, a jóga 8 angája közül a 2. szanzen (japán) - négyszemközti eszmecsere a zen-mesterrel, a rinzaiban a mester Szanydzsája Bélatthiputta (páli) - tittha gondolkodó, egy paribbádzsaka, Upatissza társa, iskola, amely nem fér össze a buddhizmussal szanydzsáti (szanszkrit) - testi létesülés szanykhata (szanszkrit) - feltételekhez kötött szannyá (páli) - érzékelés, észlelés, tapasztalás szannyá maja (páli) - az én tudati alakja szannyá védajita niródha (páli) - a tudat és érzés megszűnése, a tökéletes tapasztalás feletti tudatállapot szannyák khandha (páli) - észlelés halmaza szannyásza (páli) - ásrama, remetelak szannyávi pallásza (páli) - érzésekből fakadó téveszme;

7 bölcs.menedék (ld. a jól megemésztett táplálék. Siva hajtincseiből folynak alá szar ma (ejtett tibeti. Náraszimhí. a Buddha maradványait 8 sztúpába helyeztek szarkofág (egyiptomi) . Kaumárí. Száriputra anyja Száriputta (páli) . három menedék). a nirvána szarana gamana/traja (szanszkrit.tökéletes emberek.. a tibeti iskolák egyik csoportja (a másik a nyingmapa) szara (szanszkrit) . ma Gógra szarana (szanszkrit) . Bhagírathi. Brahmá felesége. a zene és a művészetek istennője. szára Szaraszvatí púdzsa (szanszkrit) . a Göncöl-szekér szaptasza mudrik tirtha (szanszkrit) . meggyilkolták szaríra dhátu (páli) . nem lelket léleknek érzékelni szappurisza (szanszkrit) . masza.hindu ünnep január-februárban száraz évszak (görög) . méda.. Japánban a sinto Benten. Nandakini.a Himálajában eredő 7 szent folyó. legendás látnokok a Mahábháratában.legfeljebb 7 újjászületés állapota szaptar sajah (szanszkrit) .a lényeg. írott tibeti skjabs su gro ba) . Mandakini. Váráhí. aszthi. szent hamvak.menedékkérés (Buddham. rakta. kibocsátás. rosszat jónak. Mahésvarí. tisztátalant tisztának. Aindrí szaptakrit parama (szanszkrit) . Pinder Gangá.brahmin. vagyis: Alakánanda.általában kőből vagy fából és nemesfémből készült koporsó.állandótlant állandónak.Upatissza. sukra) szapta mátriká (szanszkrit) . egy folyó ÉszakIndiában. eredeti neve Upatissza. írott tibeti gsar ma) . Nágárdzsuna mestere szarájatana (szanszkrit) .érzékszervek Szaraju (szanszkrit) . Dauli Gangá. egy keményfa Szaraha (szanszkrit) .folyó Észak-Indiában. ájur véda száradáru (szanszkrit) .khadira (?) (Acacia catechu). evolucionizmus (törvényszerű fejlődés) Szári (páli) . Najar.újak. Mandzsusrí társa.) Szaraszvatí (szanszkrit) . a létforgatagból kilépett személyek testi maradványai. ő hozta létre a szanszkrit nyelvet és írást. maddzsa.júliustól októberig szarga (szanszkrit) .Durgá 7 anyai kiterjedése a Raktabídzsa nevű démonnal folytatott harcban ezek: Bráhmí.a Buddha tanítványa.a tudás. Vaisnaví. az egyiptomi temetkezés és .elsődleges teremtés.7 szövet (rasza.a test hamvasztása után megmaradt ereklyék. akikben világfeletti minő-ségek vannak szapta dhátu (szanszkrit) .

nektáros csésze. 5. az akanistha mennybe jut szarvadharma szukhamgama (szanszkrit) .újat követő.mindent átfogó tudás. akadályt rendben eltakarító (bardo).saját tökéletességre és finom lemondásra vonatkozó félelemnélküliség szarvászra vaksája dnyána pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) csaturvaisáradja szarvászti vádin (szanszkrit) . jele: koponyacsésze.a mindenség szarvángászana (szanszkrit) . könyv lótuszon.e. az alap-tudat ura. kívánság-teljesítő kincs. a harmadik kivételével (Brahmá szintje). csoportja szarvam (szanszkrit) .a dharmák boldogságként való megélése szarvadnya dnyána/szarvadnyatá (szanszkrit. görbe élű bárd. tibeti vallási irányzat Szárnáth (szanszkrit) .a Foltok eltávolítója elmélkedő bódhiszattva. a Buddha 4 kijelentéséből az 1. szag. tapintható tárgy és 64 nem érzékekkel kapcsolatos tárgyi feltétel. a buddhaguna 9. megjelenésük pillanatnyi. a külvilág meghatározott számú.gyertyaállás (hatha jóga) Szarvani varana viskambhin dhjánibódhiszattva (szanszkrit) . a Buddha 4 kijelentéséből az 2. bár a Buddha ezt sosem állította magáról. társnője a Tánc vagy az Adomány szarvásra vaksája dnyána pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) „elpusz-títottam minden szennyet”. csaturvaisáradja szarva dharmábhi szambódhi vaisáradja (szanszkrit) . ha védisten.. ami egy buddhának van. itt forgatja meg először a Tan kerekét szarva dharmábhi szambódhi pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) „az összes dharma tekintetében eljutottam a megvilágosodásig”.minden létezik (szarvam aszti). jele: telihold. hang. tovább már nem osztható lételeme. amelyek időbeli és térbeli kiterjedés nélküliek. . íz. hínajána szellemi irányzat az i. tudásának 3 rétege van (tisszo viddzsá).Őz-park Benáresz mellett. ilyen: forma. itt mondja el a Buddha 5 aszkétának a 4 nemes igazság és a középút tanát. folyamatosan egymásra következő. 32 vagy 80 jegy ezen a formán. páli szabbannyutányána) .aki a dhjána mind a 17 területét bejárja.halotti kultusz egyik elengedhetetlen eleme szarmapa (ejtett tibeti) . században. szarvásra vaksaja vaisáradja (szanszkrit) .saját tökéletes-ségére és finom megvalósítására vonatkozó félelemnélküliség szarvacsjuta (szanszkrit) .

emlékezet. lényeg.Sátán szatcsit (szanszkrit) . Kheopsz piramisánál bukkannak fel először szathar (szanszkrit) . valóság. Tat. avidjá) szarvatraga hétu (szanszkrit) .örökkévalósági elképzelés szaszatta váda (páli) . mindent átható okság szarvatragámini pritratipa dnyána bala (szanszkrit) . ha elégeti magát férje máglyáján. igazi.akaratlagosan létrejövő felszín alatti tudat-állapot szászana (szanszkrit) . jó. a szatta boddzsangá 1. mithjá dristi. antagráha dristi.szennyeződésekkel teli halmaz szászan khárika (szanszkrit) . éberség. tényezője . végtére. vicsikitszá.vagyis minden mindig létezik szarvásztiváda/vaibhászika (szanszkrit) .a lét minden típusához vezető út megértésének ereje szásraja szkandha (szanszkrit) . nyomo-rúságos tett Szaszthá (szanszkrit) . Siva szatcsit ánanda (szanszkrit) . valódi. ábhidharmika iskola szarvatraga (szanszkrit) . már a III. az Óm. jelenlét.a Vinaja egyik iskolája. bűnnel terhelt. anyja Mohíni.tiszta nő. a minden létezés. Abhappan szat (szanszkrit) . tudatosság. a Brahman jellegzetessége szatellita (egyiptomi) .hópárduc szaszö (ejtett tibeti) .tanítás szaszatta ditthi (szanszkrit) .létező és tudatosság.tisztátalan. Durgá. tiszta tudatosság. sílavrata parámarsa.mester száthja (szanszkrit) . szennyezett szenvedély Szatí (szanszkrit) .létező. szatí lesz egy özvegy. eretnek tanítás szaszik (ejtett tibeti) .a piramis-komplexumhoz tartozó kisebb piramis. szennyezett.ducö 19-21 szászrava (szanszkrit) . amely a piramis körül. az eddig feltárt tudás. a hagyomány tisztelete. de Párvatí egyik alakja is.Siva harmadik fia. a múlt beemelése a jelenbe.az örökkévalóság feltételezése. igazság. a gyengék támogatója.7 mindent átható hajlam (szatkája dristi.ami van-öntudat-egyensúly.uralkodó. dristi parámarsa. a királynői piramisok csak később. rendszerint a piramis-komplexum körfalain belül áll. a mellékpiramis a meidumi Hamis Piramisnál. Szat teremtő szavak egyike Szátán (héber) .becstelenség. dinasztia végén megjelenik egyik fajtájuk.

dhammavicsaja. de az üresség belátása a cél.nem-lényegileg létező Szatjaván (szanszkrit) . aki egy bárkán kimentette az özönvízből. az élet során ilyen alkalom számtalan van. összeszedettséget elért. a tudat-tartalmak szemlélése) szatí szampannya (páli) . prédikációk közös meghallgatása a hinduknál szatta (szanszkrit) . Sántanu felesége Szatjavrata (szanszkrit) .szatí patthána (szanszkrit) az éberség gyakorlata (szemlélődés a test állapota felett. nem racionális. ami szavakkal kifejezhetetlen.valóság szatjaszat (szanszkrit) . életre szóló hatású. s vele együtt pl. igazmondás.728. és kimentett a kezével merített vízből egy halat.egy hallá változott apszarasz lánya. igazságszeretet.létező szatta boddzshangá (szanszkrit) .Djumatszéna fia. az elefántvezetés 5 követelményének egyike szatimat (szanszkrit) . a bölcseket és a gyógynövényeket. tulajdonképpen ez az ember normális állapota szatpadá (szanszkrit) . Vjász. a rádzsa a Kritamála folyónál meditált. szatkája dristi (szanszkrit) .van-ság. ez volt Matszja. hirtelen meg-világosodás.figyelemösszpontosítás a harcban.. Szávitrí férje Szatjavatí (szanszkrit) . . kínai tun vu.a jók társasága. az ezután átadta neki a Védákat.000 földi évig tart. píti. stb. igaz-ság.tartomány a perzsa birodalomban szatszang (szanszkrit) .jádava herceg szatjam (szanszkrit) . az emberek 100 ezer évig éltek. szent szövegek közös olvasása. 1. az egyedi személyiség létezésének nézete szatori (japán.felébredés. és mind a 4 alapelem megvolt bennük Szátjaki (szanszkrit) .a megvilágosodás 7 tényezője (szati. a mi első világkorszakunk.emlékháló szatja (szanszkrit) . Csitrángada és Vicsitravírja anyja. hűség az igazsághoz. az érzések szemlélése.rádzsa. virija. a tudat szemlélése.a dzsiva a valóság megismerése Ísvara és a világ kapcsolatában létfokozata. hanem a belső természet pillanatnyi belátása. vidjá létfokozat szatrapeia (görög) . ha valaki az 5 szakandhát én-nek tartja. ráébredés. Visnu hal formájában (Matszja) a szar-vához kötve mentette ki az özönvízből.a múlandóság téves nézete. a dzsainizmus egyik fogadalma Szatja juga (szanszkrit) aranykor. lin csi) .

tamasz).a madhjamaka rendszer alisko-lájának egyik aliskolája szauvíra (szanszkrit) .a Kószala rádzsaság fővárosa szavikalpa szamádhi (szanszkrit) . világosság.éberség. őselem.személyes kötelesség szávaka (páli) . jó lény. a szerzetessé válás egyik módja Kínában szebti (egyiptomi) .laikus hívő.a 8. össz-hang. sz. az i.a létezők előnyeit vizsgáló bölcsesség. értelem. igaz. összekapcsoló-dás szattvalóka (szanszkrit) . világos őselem.korai madhjamaka iskola szautrántika szvátantrika (szanszkrit) .sz.a múlthoz való ragaszkodás elhagyás szautrántika (szanszkrit) . a legteljesebb felismerés. ábhidharmika iskola.-ban vált ki a szarvásztivádinból. Szúrja egyik jelzője szavitarka (szanszkrit) .kolostor sze tu (kínai) . nyugalom. eszmélőlény szattva vidjá csit (szanszkrit) .az egyik guna.az átman nélküliség megismerése gondolatmeg-foganással Szávitrí (szanszkrit) . öntudatosság. csak a Buddha saját szövegeit ismeri el hitelesnek szautrántika madhjamaka (szanszkrit) . Szatjaván felesége sze (kínai) . hínajána filozófiai rendszer.a szellemi boldogság képessége szaupádiszessza (szanszkrit) .érző lények világa szattvartha pariccshédaka pradnyá (szanszkrit) .szmritjupa szthána szattva (szanszkrit. 2 aliskolája van. figyelem szattipathána (páli) . (ld.várost vagy templomkörzetet kerítő fal . ragyogás. írott tibeti sems can) .Asvapati lánya.az elmélyülés megkülönböztetéssel kapcsolatos állapota. tényleges valóság.7 lábnyom. könnyűség.öntudat. upékkhá) Szatta páduka (páli) . hallgató.sásztrí szatti szampadnya (szanszkrit) .szútra iskola. szentély a Lumbiní ligetben szatthá (páli) . 2. manu Szávatthí (páli) . világos. de azonosulás még nem következik be Szavitar (szanszkrit) .hallás Szávarni manu (szanszkrit) . egyensúly.egy nép szavadharma (szanszkrit) .passzaddhi.éltető. utalva a Buddha születése utáni lépéseire.magánavatás. tisztaság. az adhipradnyáksiksá 3. radzsasz. szamádhi. tanuló szávana (szanszkrit) . foka szaumanaszja indríja (szanszkrit) .

zen mester székha (páli) .ómer (kéve) számlálás szeh netjer/kari/hem (egyiptomi) . isteni szem. gyakorló szekhijavatta (szanszkrit) . és megparancsoltad nekünk.zen mester Szecso Csikan (japán) . Jagjú (japán) .jubileumi ünnepség.a templom szentélye szeháh (héber) .mindennapi tudat.1. összes szeme csak a buddháknak van. . (Áldott légy. 700-790) szem (5) (kínai wu yan) . amellyel a lények jövője (születése.papi felügyelő szei (japán) . bölcsesség-szem. 17.határjelző kő. de magasabb fokon álló tanítvány is.a begyakorlás 75 szabálya a bhiksuknak a théravádában szekimori isi (japán) . a bódhiszattváké.a 49. a kenyér-áldás után mondják: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. küzdő bhikkhu. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu ál-ahilát macá. a világ királya. és ezáltal az ország megerősítését célozza. aki törvényeiddel megszenteltél.rend. nyelvük a ladino széfer Tóra (héber) . szótó pátriárka széder (héber) . 4. Örökkévaló Istenünk. amelyek a fáraó erejének kinyilvánítását illetve biztosítását szolgálták szefárd/szfárádi (héber) . buzgó törekvő. kínai Si-tou) .tisztaság Szeigen Gjósi (kínai Csing jüan) .Mataemon Munenori apja (i.zen mester (i.szecubun (japán) .még tanuló. sz. Spanyolország = Szefárád. dzsed-oszlop állítása. hogy kovásztalan kenyeret együnk. 2.a Tóra könyve. 3.zen mester Szekitó Kiszen (japán.sz.sz. buddha-szem. a szed-ünnepség rítusai között szerepelt a fáraó futása. mindenki más fokozatonként homályosabban lát szem (ejtett tibeti.spanyolországi zsidóság.a szuká teteje szehedzs hami nutjer (egyiptomi) . amellyel a dolgok üresség jellegét lehet látni. rituális étkezés Pészah első estéjén. írott tibeti szemsz) . tan-szem. rendszerint a harmincadik uralkodási évben tartották az elsőt.tél elűző sinto ünnep februárban Szecúgen (japán) . jelzés a kertben Szekisuszai Munejosi. amely a fáraó megfiatalítását. halála) látható. Mózes 5 könyve szefirat ha-ómer (héber) . testi szem.) szed-ünnep/heb szed (egyiptomi) . 5. egy jógaiskolába felvételét kérő tanítvány. majd két-három évente megismételték. kínai Si suang) .) Szekiszó (japán.

taoista színezetű csan elmélyülési tankönyv Szeng csao (kínai) . akinek ilyen világa van. katonai felvonulási terület szendzsa fuda (japán) .az állatok birodalmának buddhája szenszei (japán) .ban.a teaszertartás megalapítója az i. 16. oroszlán Szeng can (kínai) .sz. sz. a kettősség tudatossága.az országegyesítés szimbóluma. amely valószínűleg nem járt rendszeres papi funkciókkal. egy tibeti kolostor . magas udvari cím.buddhista szerzetes. 606 körül). lábával megtámasztva a kévét.) Szeppó (japán) . Örökkévaló Istenünk.tudós.Karttikéja egyik neve szénánigáma (páli) . dinasztia: Sznofru felesége. a Felső-Egyiptomot jelképező papiruszt és az Alsó-Egyiptomot jelképező lótuszt általában két isten (többnyire Hapi) csomózza össze.a szamurájok rituális öngyilkossága. (Áldott légy.Vadrózsakert. állat. a fáraói hatalom jelképe is. megtalálható Tutankhamon trónusán éppúgy. kivéve egyes temetkezési szertartásokban (szájmegnyitás) szen ge (ejtett tibeti.táborhely. Gensa tanítója szeppuku (japán) . ami társul valamihez.füstölőpálca szeng (kínai) .az Oroszlán csillagkép Szen no Rikjú (japán) .(i. Kheopsz anyja) hatalmas karosszékén szem-pap (egyiptomi) . sekahá ló böolamó.-IV. mint az érzékelő szema taui (egyiptomi) . írott tibeti seng ge) .hadsereg Széná pati (szanszkrit) .sz. az Óbirodalomig visszakövethető.zen mester.ajanamsza Szenge Rabten (ejtett tibeti) . a Középbirodalom idején már a szimbólum fölött a fáraó kartusa jelzi. szellemi vezető szép (fa.jelentése ismeretlen. ha megsértették a busidó elveit Szera (ejtett tibeti) . amely más. 384-414) Kumáradzsíva tanítványa szenge (ejtett tibeti) . hogy kinek nagyságát hirdeti a jelkép.Baruh atá adonáj Elohénu meleh haolám. mint Hotepheresz (III. az ikebana első leírója széná (szanszkrit) . táj) látásakor (héber) .megkülönböztető tudatosság. műve Hszin hszin ming: Szívbeli hit világossága. a világ királya.sz. egy egyszerűbb változata rendszeresen előforduló bútordíszítés is volt.a harmadik csan pátriárka (i. maga a szimbólum nagyon régi eredetű.

nőnemű szerencsétlen napok (vodu) .a káosz ember vagy állat alakú (földikutya) istene.vagy emberfejű szobor. meditációs kurzus a zenben (szesu = vendéglátás.hétfő. játék hanukkakor szfinx (egyiptomi) . Peribszen esetén azonban a Széth-állatot.oroszlán testű és kos. jelképe: egy mitikus hibrid. tetején egy vagy két Hórusz-sólyom is lehet. Ozirisz fivére. amelynek felső részébe írták az uralkodó nevét. Haszekhemui esetében pedig Hórusz és Széth alakját találjuk szerencsés hónapok (vodu) . hogy az elhunyt lelke kapcsolatot tarthasson a külvilággal. augusztus. szolgálat szevivon (héber) .hídépítő-tartás (hatha jóga) szeudá (héber) . ahol az elhunyt halotti szobra volt elhelyezve.intenzív elvonulás.a hossztengelye körüli 4 oldalán egy-egy betűt tar-talmazó pörgettyű (Nész /semmi/. október .a harmadik étkezés sábeszkor szeudát hávráán (héber) . kedd. március. egyetlen ablak vagy csak egy kis kémlelőnyílás biztosította. Sám /egyet a bankba/ = nagy csoda történt ott).sinto istenségeknek emelt kis épületek a templom kerítésén belül szessin (japán) .a többi szerencsétlen. leg-híresebb és legnagyobb a gízai.lakoma szeudá slisit (héber) . sin = elme. temploma: Ombosz. a szó maga arab eredetű és „pince” a jelentése szereh (egyiptomi) . Hajá /fél nyeremény/.hibrid isten (Ozirisz-Zeusz-Ápisz) szerdáb (egyiptomi) . egy ilyen kosfejes szfinx-sor látható ma Karnak és Luxor előtt is.szertartás. először Narmer palettáján jelenik meg. július. a gyászoló első étkezése a temetés után szeudát micván (héber) . és a neki bemutatott áldozatokat megkaphassa.elválasztó étkezés.az óbirodalmi sírok elfalazott fülkéje. a dolgok elrendezése. május. de sok van. csütörtök .vallási parancs teljesítésekor tartott lakoma szévá (szanszkrit) . Gadol /egész/. a kartus őse. a .Szerapisz (egyiptomi) .szerda. Hórusz ellenfele. szombat hímnemű szessa (japán) . péntek.palota homlokzatát ábrázoló téglalap. gyakran szfinx-sorok között vezetett az út a nagyobb templomok bejáratához.január. legszerencsétlenebb a december szerencsés napok (vodu) . Tanisz szetu bandha szarvángászana (szanszkrit) hídépítő gyertyaállásban (hatha jóga) szetu bandhászana (szanszkrit) . szív) Széth (egyiptomi) .

hatalom.a megragadásból következő új keletkezés Szid pa khor ló (ejtett tibeti) .eredmény. írott tibeti srid pa'i 'khor lo) . biztos létező sziddham (szanszkrit) . igazolás. Jógásvara). akik elvihetik a la-lelket. 3.Sziddhattha Sziddhártha Gautama Szakja (szanszkrit) . ellenállhatatlan akarat elnyerése. könnyűvé. létesülés. bizonyított. tehetséges sziddhi (szanszkrit. 2. jógácsára. létezés. igaznak/létezőnek bizonyult. filozófiai nézet (vaibhásika.legszebbek az óbirodalmi. amit például a jógi elér. a démonok fölötti hatalmat biztosító kard. fehér mustárvirág. gautama (törzsi név) = egy régi tűzdinasztia. írott tibeti grub thob) . rendkívüli erő. kínai si xi tan) . világi dolgok.démonok. írott tibeti dngos grub) . szautrántika. melynek segítségével . a bűvös szemkenőcs. írott tibeti sri) . gyermekevők szi pe khor lo (ejtett tibeti. 4. uralom az elemek fölött és a vágyak beteljesedése. aki különleges erőkkel rendelkezik. köznévként természetfeletti erő: atomnyivá. szakja (nemzetségnév) = Iksváku leszármazottjának. természetfeletti erővel bíró személy (84 személy. uralom a test és az elme fölött.a Buddha teljes neve. Viruddhaka rádzsának 4 fia. bizonyítás. sziddhártha (egyéni név) = sikerhez érkezett. madhja-maka) Sziddhártha (szanszkrit) . igazolódott.Sziddhattha Gótama Szakja sziddhászana (szanszkrit) . szanszkrit Sziddhártha Gautama Szakja) . írott tibeti don grub. 2.tökéletes vagy elmélkedő tartás (hatha jóga) sziddhaszjaszádhana (szanszkrit) az eleve biztosnak vett bizonyítása Sziddhattha Gótama Szakja (páli. súlyossá valamint határtalanná válás. cél. köztük 4 nő.a létesülés kereke sziddha (szanszkrit. a fő-sziddhik tárgyai: 1. végső igazság.a szanszkrit betűk. a lények képességeinek megfelelő. Ganésa egyik társa. siker.tökéletes. ellenszerek. ld. megvalósulás.szádhana szi (ejtett tibeti. bizonyság. később a nyelvtan és az írásstílusok is sziddhánta (szanszkrit. a legcsúnyábbak a középbirodalmiak szgon 'gro (írott tibeti) .a tanítás 4 szakasza: 1. ramesszida és thutmoszida szfinxek. személy.ngön dro szgrub thabsz (írott tibeti) .létkerék szid pa (ejtett tibeti) .

9. melyekkel tetszőleges alak ölthető fel. a tolvajlást kerüld 3. a paráznaságot kerüld 4. tudás) sziksá (szanszkrit) .kétnyelvű imakönyv.szeudát micván szidra (jiddis) .Oroszlán üvöltésű elmélkedő bódhiszattva.téves okfejtés szíhanáda (páli) . az egyik sziddha Sziddhipáda (szanszkrit) . théraváda szilön (ejtett tibeti) . a hétköznapi és szombati imákat tartalmazó könyv szie jin (kínai) .miniszterelnök. segítségével el lehet tűnni a föld alá. az ágyad ne legyen magas.teljes elvonultság. időn túl sose egyél 7. határ. a közönséges fémet arannyá változtató tinktúra. gondolkodás. aranyat és ezüstöt ne gyűjts szíla viszuddhi (szanszkrit) . amikor a Buddha kinyilatkoztatja magát közvetlenül születése után szijum (jiddis) .a magzat védelmét szolgáló szertartás szimha (szanszkrit) .a Tóra felolvasásának heti szakasza szidur (jiddis) . ne táncolj.tanulmányok.a szerzetesekre vonatkozó 10 szabály (1. ajanamsza Szimha náda dhjánibódhiszattva (szanszkrit) . 6.egy talmudi fejezet befejezése utáni összejövetel szik (ejtett tibeti) .hiúz szikárius (jiddis) . 8. virág-füzéreket ne hordj. elhatárolódottság. a gyors és akadálytalan közlekedést lehetővé tevő csizma. 5.erkölcsi megtisztulás.tőrös. kerülj kenőcsöt és cifraságot 9. keret szimantonnaja naszanszkára (szanszkrit) . 3. ne mondj éneket. 4. pátála. a betegségektől és a haláltól megóvó elixír. kerüld a színjátékokat 8. labdacsok. mindig két fő: egy világi és egy szerzetes szímá (páli) . rágalmazó szót ki ne ejts 6.oroszlánüvöltés. a congdü vezetője. zsidó szekta szikkhá (páli) .tanulás (magasabb erkölcsiség.az erkölcsi szabályoknak megfelelő életmód sziksa máná (szanszkrit) . ne oltsd ki az életet 2. 7. illatszerektől óvakodj. Avalókitésvara egyik formája Szimha vaktrá . kenőcs vízen járáshoz. láthatatlanná tevő antardhána stb. ne légy sohasem hazug 5. gyakorlatok a szánkhjában sziksá dzsíva szamápattó (szanszkrit) .Oroszlánarcú dákiní .tanuló sziksá pada (szanszkrit) .elrejtett kincseket lehet megtalálni.az egyik sziddha szide (jiddis) .. az ágyad széles ne legyen 10.az Oroszlán csillagkép.

Dzsanaka nevelt lánya. a latinban Indus. páli khandha. az Indus folyó. személyiségelemek (szanszkára) 5.csengős zeneszerszám. ábrázolása szerint dhjánaszánában ül Szitala (szanszkrit) . ma Pakisztán Szindh tartománya. összetevő. a folyó deltája szing ki (kínai) . alkotórész. váll. kezdetben Hathor.a Fehér megmentő tárá. gyűjtemény.belső nádí sziszira (páli) . tudomásszerzés az érzékelés tárgyairól és a jellemösszetevőkről (vidnyána).a Nyolc Boszorkány közül a keleti oroszlánfejű szimhászana (szanszkrit) . jellemösszetevők. észlelés (szamdnyá) 4. írott tibeti phung po) halmaz.május-június szkan dhászana (szanszkrit) . Lakshmi inkarnációja szita nága (szanszkrit) . a tél (hémanta) utolsó 2 hónapja. Ganésa és Szúrja . sokadalom.szkandha-tartás (hatha jóga) szkandha (szanszkrit. megragadás. óceán. forma. szellemi-fizikai összetevők: 1.hajnali imádság szlihot (héber) . fizikai halmazok. fatörzs.fehér elefánt. a himlő terjesztője Szítávana (szanszkrit) . így nevezték az Indus-folyó túlpartján élőket.vízhúzó ünnepek szimhát Tóra (héber) .a halál után az újraszületés átmeneti állapota szira (szanszkrit) .szimhamukha smug nag seng mgo can (írott tibeti) .folyó. sokaság.Visnu. Indra hordozója Szita tárá (szanszkrit) .bocsánatkérő ima az őszi nagy ünnepek előtti hajnalokon szmárta (szanszkrit) .a Tóra örömünnepe (tisri 23) Szindhu (szanszkrit) . Li T'ung hüan filozófiája szipai bardo (ejtett tibeti) . a rádzsagahai temető sziván (héber) . január közepe-március közepe szisztrum (egyiptomi) . a tapasztalás elemeinek halmaza. aki a Távatimsza égből szállt le Májába. csoport. a görögben Indosz. ezekből alakul ki az Én-képzet szlihesz (jiddis) . tudat. ebből a perzsában hindu. érzés (védaná) 3.Szítá liget.oroszlán-tartás (hatha jóga) szimhat bét ha suva (héber) . valamilyen szempont szerinti csoportosítás.a gyermekek védelmezője. később Ízisz jelképe Szítá (szanszkrit) .barázda. Sakti. megtestesülés (rúpa) 2. érzékelés. Siva.a hűvös télutó. Ráma felesége.természet-keletkezés.

követői szmihá (héber) . törekvés. temploma: Kom Obo szobhana (szanszkrit) .írástudók szog de (ejtett tibeti) . írott tibeti srog) . mezuza) szófrim (héber) . egy kizökkenés alkalmával az elme képes visszatérni a meditáció tárgyához szmriti gati (szanszkrit) .erkölcsösségek Szódzan Hondzsaku (japán.zen mester (i. tfilin.életerő. figyelem az elmélyülés közben.mongol közösség. eredetileg emlékezetet. rituális fürdés. adzsapa mantra. éberség. tapadás.a múrti megfürdetése a hindu templomban.felavatás szmriti (szanszkrit. a szótó másik alapítója szofér sztám (héber) . az összpontosítás tartóssága.ácsárja.mongolok. tisztulási fürdő a hindu tanulmányok befejezése után sznána játra (szanszkrit) . szati szmriti bala (szanszkrit) .emlékezés.hagyomány Szmritidnyána (szanszkrit) . hónap 1.az életerő istene a szívben . a 6 erő (sadbala) egyike. a bódhi paksika dharma 4 része a 37-ből sznána (szanszkrit) .életerőfeszítés. kerttípus szo nam lo szar (ejtett tibeti. napján Szobek/Szukhosz (egyiptomi) .sz. írott tibeti szrog rcol) . páli szati) .Krisna ünnep Puríban évente (ráthajátra) sznátaka (szanszkrit) . elmélkedés. páli szatipatthána) . fordító. Je mon fia szó'ham (szanszkrit) . tudatosság. vitalitás szok cöl (ejtett tibeti.az elme 3. kínai Cao san Pen csi) . képessége. a légzés közben életen át tartó imádság szok (ejtett tibeti.a gazdálkodók újéve a 12. Tódzan Rjókai tanítványa.vázlatos. felidézést jelent. barátság szó (japán) . kommunikáció szok lha (ejtett tibeti. megőrzést.lesz a brahmácsárí a sznána után sznéha (páli) . írott tibeti bsod nams lo gsar) . a tudatosság 4 alkalmazása. ősi törvénykönyvek. írott tibeti srog lha) .szeretet a nálunk alacsonyabban állók iránt. emlékezet révén fenntartott hagyomány.ő vagyok én.rituális szövegíró (széfer Torá.a víz és a termékenység krokodilistene.zárt szemlélődés. kötődés. a csogtu mongolok utódai a Dzamar-síkságon Szog po (ejtett tibeti) . az ő munkájáig készült tantra-fordítások a régiek szmritjupa szthána (szanszkrit. 840-901).

szoka gakkai (japán) .a folyamhoz érkezés gyümölcse szótó (japán) .kialvás Szószeki/Muszó Kokusi (japán) .szóma-italáldozat szombati gyertyagyújtáskor .sz.Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. de elvette annak 27 testvérét is. zen szon sa (japán) . Qizong longzan).a nirvánához vezető út első foka szótápatti phalam (páli) . ezért fogy és bővül szóma píti (szanszkrit) . az apósa megátkozta leprával. i.a megszabadulás folyamába lépett. Dógen alapította. védikus áldozati szertartásoknál használták.vízköpő.áldás (héber) . Örökkévaló Istenünk. királya (uralk. fokára jutott.kisvárosok.zen mester (i. a jógában a novícius szótápatti maggó (páli) . írott tibeti srong bcan sgam po) . és gyógyítja a vérkeringési zavarokat és az asztmát. vitte az első Buddha-szobrot Tibetbe szópadhisésza nirvána (szanszkrit) .folyam. a nepáli Bhrikuti Devi. a buddhizmuson alapuló új vallás szoláris (egyiptomi) .sz. észak.növényből (az Amanita muscaria gomba főzete vagy az Asclepias acida futónövény szárának nedve) készült bódító ital. 617-649) (k.) szon (koreai) . 807-869) japán nevének (Szózan és Tózan) összevonása szozu (japán) . anyja Anaszúja. a név eredete: két kínai mester. aki törvényeiddel megszenteltél. érzelmek árja szotápanna (szanszkrit) . szerda. Cao san Pen csi (i. (Áldott légy. 840-901) és Tung san Liang csie (i. ezért Daksa. a világ királya. apja Atri Risi. hogy meggyújtsuk a szombati lángokat. a Nap által produkált csillagászati jelenségeken alapuló szóma (szanszkrit) . falvak sinto templomai Szongcen Gampo (ejtett tibeti.Tibet 33. cél és tárgy nélküli. 1276-1351) szoszor tharpa (ejtett tibeti.sz. de a Holdisten is. egy zen iskola. majd erjesztették. és megparancsoltad nekünk.értékteremtő közösség.sz. aki a magga 1. Indra itala.fokozatos. felesége. a csikófark nagy mennyiségben tartalmazza az efedrin alkaloidát. felesége Rohiní. a kóanok a mester válasza a tanítványok kérdéseire. amely izzasztó hatású. szanszkrit prátimóksa) .csan. más források szerint a csikófark (Ephedra) kipréselt levét keverték tejjel és liszttel. szarvasriasztó .a Nappal kapcsolatos.egyenkénti megszabadulás szóta (páli) . aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhadlik nér sel sabát. fal felé fordulva végzett zazen.

bölcsesség. tapintás szpjan lnga (ejtett tibeti) . a szó .sing pa szö pa (ejtett tibeti) .négyszögletes. felül lekerekített. esetleg határjelzőként szolgált.szö khor (ejtett tibeti. az 5 érzéki képesség egyike szrutamaji (szanszkrit) . ere-dendő bölcsesség) szpjan rasz gzigsz (írott tibeti) .türelem.érzéki kapcsolat szprul pa'i szku (írott tibeti) . írott tibeti srod 'khor) . éjszakai szristi (szanszkrit) .érzékelés.az érintés tárgyának alkotóeleme szprastavja (szanszkrit) .a tapintás tárgya szprastavja dhátu (szanszkrit) . kibocsátás. 21-23 szö nam pa (ejtett tibeti) . nidána.5 szem (testi/hús.felépülési lakoma a közvetlen gyászolónak a temetés után szparsa (szanszkrit. az ötféle tanmátra (rúpa.szok cöl szróta ápanna (szanszkrit) .a hit által törekvők. faragott.gonosz lélek.Avalókitésvara.magasított prémes plüsskalap szprastaszvja ájatana (szanszkrit) . isteni. rasza.ducö. páli phassza) . a világ keletkezése szritiparisuddhi (szanszkrit) . az éjszaka kezdete. szanszkrit ráksasza) . előbb a Drepung apátja szöudát havraá (héber) . fül. tul ku szraddhadhi mukta (szanszkrit) .tapinthatóság. 1543-1588).szerzetesnövendék szrin po (ejtett tibeti. gandha.érzéki érintésből származó táplálék szparsana (szanszkrit) . Csenrézi szpjod rgyud (írott tibeti) . sabda.a tapintás érzéke.az érintés egymásra ható mezeje szprastaszvja dhátu (szanszkrit) . dalai láma (i.halló képesség.Csarja tantra szpodak (jiddis) . feliratos kőlap. a 6. vérszívó.nirmána kája. foka szrotra indríja (szanszkrit) . disznó. mely fogadalmi táblaként vagy győzelmi emlékműként.a figyelmesség tisztasága szriva (szanszkrit) .lopás sztélé (egyiptomi) .álambana pratjaja szprsa (szanszkrit) .teremtés. tűrőképesség.a 3. a Kálacsakra hatodik mezője szparsa artha (szanszkrit) . és az 5 érzéki tárgy egyike szparsáhára (szanszkrit) . szparsa) egyike.az arhat 1.sz. az arhatok egyik csoportja szrámanéra (szanszkrit) . észak. elszántság Szönam Gyaco (ejtett tibeti) .áldozati kellékek szrog rcol (írott tibeti) . tan. érintkezés.hallásból eredő bölcsesség sztéja (szanszkrit) .

sötét erők köre (szellemi tények megismerése a durva közegen keresztül. durva létezők szthúla bhúta (szanszkrit) . űr) szthúla dhjána (szanszkrit) . meditáció a Brahman felszíni megnyilvánulásain. és amelyek nem hoznak létre konkrét dolgokat (aszthána).a Nagyerejű . idős szerzetes.durvatest. a szraddhadhimukták egyike szthithágija (szanszkrit) . a békés. az egyik dasabala szthápatja véda (szanszkrit) .rangidős szerzetes. írott tibeti gnas brtan) . thína middha sztobsz chen dkar mo khjung gi mgo (írott tibeti) .konkrét dolog. múdra.tunyaság-lustaság.a lehetséges és a lehetetlen megvalósításának ereje szthánászthána dnyána (szanszkrit) .durvább.-7. tompaság.az építészet és a szobrászat tudománya szthavira (szanszkrit.szilárdság szthiti laksana (szanszkrit) elhalasztás-eltartás. tűz.egy hely isteni eredetének története szthána (szanszkrit) . de lehet a hínajánán belül a szthaviravádin iskolához tartozó is. a laja jóga gyakorlata szthúla saríra (szanszkrit) . közönyösség. például jóslás.személy. tédzsasz. században Valabhíban szthita pradnyá (szanszkrit) . levegő.jógácsára filozófus az i.az okok ismerete. tulajdonképpen az anyagi világ (prithivi. akinek szilárdan megalapozott bölcsessége van. ákása). 16 legendás arhat.hínajána iskola szthira (szanszkrit) .szilárd.a nyugton maradó. a mantra jóga szthúla jántrika pítha (szanszkrit) .az elmélyedés durva szemlélete.durva létezők.alaplétezők. akik a Buddha tanítványaiként a Dzsambuszigeten kívül terjesztik a Tant szthavira vádin (szanszkrit) .sz. dzsala. víz. egy helyben állás Szthiramati (szanszkrit) . a kettősségek nem hatnak rá szthitakampja (szanszkrit) . szel-lemidézés) szthúla krijá (szanszkrit) . 6. fennmaradást biztosító erő szthúla (szanszkrit) .görög eredetű szthála purána (szanszkrit) .ászana. bágyadtság. amelyek egy keletkezett jelenséget (szthána) idéznek elő. váju. szilárd helyű. burka az annamaja kósa sztjána middha/thína middha (szanszkrit) . a szánkhjában az alapelemek (föld. egy keletkezett jelenség szthána szthána dzsnyána bala (szanszkrit) . levertség.megállapodottság felé vezető suddhaka szthiti (szanszkrit) .

Vadzsrapáni inkarnációja.Madárkirály-fej.az egyetemes tisztaság szintje a formavilágban Szubhádra (szanszkrit) . aki Kaniskát a buddhizmus hívéve tette szudarsanáh (szanszkrit) .tiszta tartózkodási helyek.a tökéletes forma szintje a formavilágban Szudatta Anáthapindada/pindika (páli) . torony formájú kő. kereskedő. lóka dhátu sztong pa (ejtett tibeti) . meggyilkolt apácajelölt Szudarsan (szanszkrit) . fo zong miao. kunhalom szu co lun si (kínai) . fordítója Hollósy József (Rács Géza szerint) Szubhadrá (szanszkrit) . kínai zongmiao.Krisna húga. műve: Buddhista Káté (i. Kartikéja egyik neve Szucsandra (szanszkrit) .Védtelenek Támasza. csakra Szudarsana (szanszkrit) . csörten.csodaszép. ereklye-tartó. egy bráhman szubha kritsznáh (szanszkrit) . amivel megbünteti a gono-szokat. neki tanította a Buddha a Kálacsakra szútrát.tisztaság.sz.a 6 tévtanokat hirdető Brahmá-pap sztrapati (szanszkrit) . varrótű Szudarí (szanszkrit) . a nirvána Szuddhipanthaka (szanszkrit) . a turija tudatállapot megje-lenítője.guna egyensúly szubha (szanszkrit) . a sztúpa négyszögletes alapja az istenség lakhelye.vagy téglaépület. fehér sztong gszum gdzsi sztong chen po'i dzig rten gji khamsz (írott tibeti) .tisztaság.Szambhala királya. 1893). kurgán.szép. harmika.nirgrantha szuámjávasztha (szanszkrit) .a Buddha tanítványa a Lótusz-szútrában Szubramanja (szanszkrit) .rituális építész sztúpa (szanszkrit.Siva második fia.ereklyetartó épület buddhista emlékmű. Ardzsuna felesége Szubhúti (szanszkrit) .Dzsagannátha húga.triszáhaszramahászáhaszra. fosi) .a tiszta tájak lényei szuddhi (szanszkrit) .egy szerzetes. ejtett tibeti csör ten. világi értelemben az ízlelésé szuddhávásza (szanszkrit) .tisztaság. páli thúpa. aki a Dzsétavana árámát vásárolta Srávaszti közelében szuddhaka (szanszkrit) .súnjatá sztong pa drug (ejtett tibeti) .arhat a Buddha közelében . ő írta az első kommentárt szucsi (páli) . egy bhiksu. itt van az anágámi szuddhávásza bhúmi (szanszkrit) .Visnu csatakorongja.

ejtett tibeti Dévacsen) . ideiglenes szállás szukkha (szanszkrit) . a fizikai gyönyör képessége. és megparan- . írott tibeti bde ba can. Bálí öccse. amikor belépnek a sátorba: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. Tiszta Ország. uralkodója Amitábha. foka Szúdzan hegy (japán) . jókedv. ami halálát okozta Szukésa (szanszkrit) . 7 napos ünnep (tisri 15-21). buddhista irat Szujata (szanszkrit) .teaház.a nehezen meghódítható birodalom.a tökéletes látomás szintje a formavilágban szudurdzsajá (szanszkrit) .a Sórindzsi barlangban meditált Daruma (Bódhi-darma) szufgánijá (héber) . gyönyör. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu lésév baszuká.vánara király. tulajdonképpen a menny szugoroku (japán) .örömészlelés Szukhávatí pariszuddha ksétra (szanszkrit.a tiszta ország rendszere.finom létező szuki (japán) . aki törvényeiddel megszenteltél.lehetőség szuki ja (japán) . nehezen meghódítható.győzhetetlen.kockajáték Szugríva (szanszkrit) .üdvösség. a pratjéka-buddhák útjának 5.szakja ksatrija uralkodó. jó hely. dhjána szukhaszannyá (szanszkrit) . a bódhiszattva bhúmi 5. itt léteznek a buddhák szukhuma bhúta (páli) .vaddisznóhús vagy szarvasgomba. belső elége-dettség. emelkedettség. 4 és fél tatami méretű szukká (héber) . a világ királya.az első ráksasza király szukha (szanszkrit.Szuddhódana (páli) . örömteli. kunyhó.jó út. írott tibeti bde ba) . Varuna rádzsasága.fánk szugata (szanszkrit.sátor. a Buddha apja szudriszáh (szanszkrit) . a buddhák jelzője szuggati (szanszkrit) . a Nyugati Paradicsom. Örökkévaló Istenünk. boldogság. erényesség. bhávaná márga. ez volt a Buddha utolsó étele. aki zabkását adott a Buddhának szúkaramaddava (szanszkrit) . a nirvánán túli létezés helye.a boldogság helye/földje. majomrádzsa. írott tibeti bde bar gshegs pa) Üdvvel Érkezett.sátrak. aki segí-tett Rámának Szíta felkutatásában Szuhávati vjuha (szanszkrit) .boldogság szukkot (héber) .lány Uruvilva-Szenániból. (Áldott légy. fokozata szudurdzsajá bhúmi (szanszkrit) . boldog állapot. a bhávaná márga 5. legyőzhetetlen. része. bal prefrontális dominancia.

csodafa. írott tibeti ri'i rgjal po ri rab) .himnusz Szumáli (szanszkrit) .éber őrszem (szu + prabuddha). óriáshegy. a tudatfolyamat hordozói a szánkhjában (buddhi. a laja jóga gyakorlata szúksma prána (szanszkrit) .a legnagyobb muszlim csoport. mondásainak példá-ja.fekvő teknősbéka-tartás (hatha jóga) .Csodaszép.Mohamed próféta cselekedeteinek.).zen mester (1927-). ahamkára. hogy a sátorban tartózkodjunk. linga-déha szúkta (szanszkrit) .pránajáma. a finomtest tudatosítása.üresség. bídzsája a sam Szumitrá (szanszkrit) . Dípankara buddha tanítványa.ráksasza. a szánkhjában a feloldódás (pralaja) elérése szunnyató animittó (páli) . a Buddha apósa (Pápijasz) szupta bhékászana (szanszkrit) .nagy madár szupatti pannyo (páli) . burka a pránamaja kósa.transzcendens életerő szúksma saríra (szanszkrit) .Dasaratha felesége. a világ közepén áll. a prákriti anyagi része a lélek és a test között. az ünnepi csokor meglengetésekor: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. Laksmana és Satrughna anyja Szundarí (szanszkrit) . Örökkévaló Istenünk. 10 indrija) szúksma krijá (szanszkrit) .csoltad nekünk.finomtestek. női szerzetesjelölt. Szukésa fia szumanaszja (szanszkrit) .Vasszakára hadsegédje szunna (iszlám) .) szúksma (szanszkrit) .fekvő szög-tartás (hatha jóga) szupta kúrmászana (szanszkrit) . (Áldott légy. a durvatest nem érzékeli.hátradőlő béka-tartás (hatha jóga) szupta kónászana (szanszkrit) .ok és támaszték nélküli üresség. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu al-nötilát luláv.finom szúksma bhúta (szanszkrit) . halott nő a Dzséta-vana áramában Szung Szán (koreai) .aki megfelelően gyakorol Szuppabuddha (szanszkrit) . előörs. a siíták kisebbségben vannak szunnyatá (páli) .az istenek hegye. manasz. súnja szupanna (szanszkrit) . a Kvanum Zen Iskola alapítója Szunidha (páli) .brahmin. a világ királya.jóindulat Szumédha (szanszkrit) . a Buddha egyik előélete Szuméru/Méru (páli. aki törvényeiddel megszenteltél. és megparancsoltad nekünk a pálmaág fölemelését. ami kiegészíti a Koránt szunniták (iszlám) .finomtest.

Vivaszvatan lakik. Idzanagi és Idzanami fia. a Brahman egyik megnyilvánulása.a mély alvás állapota (álom nélkül).japánfű (Miscanthus sinensis) szúta (szanszkrit) . ejtett tibeti do.a tejóceán köpülésekor keletkezett tehén szurák (szanszkrit) .kocsihajtó. AUM szuszána (páli) . században Szurésvara (szanszkrit) .hanyatt fekvő Trivikramatartás (hatha jóga) szupta vadzsrászana (szanszkrit) . lobbanékony.Korán fejezet (a Korán 114 fejezetből áll) szurabhi (szanszkrit) .hatásosan pusztítja a gonoszt. ahová összegyűjtik a marad-ványokat Szuszanoo no mikoto (japán) . ejtett tibeti buma. Szani vár. kocsihajtója.energiavezeték a gerincoszlop belsejében.Mandana Misra későbbi neve Szúrja (szanszkrit) .a kábító italok és ételek fogyasztásának tilalma.az indulatos. páli szutta. panycsa síla szuráméraja maddzsapa mádattháná véramaní (szanszkrit) fogadom. írott tibeti dbu ma) .a Nap-nemzetség szusumná (szanszkrit. Karna apja. a szél sinto istene. fia Vajvaszvatá.fekvő láb-nagyujj emelő-tartás (hatha jóga) szupta trivikramászana (szanszkrit) . unokája Iksvák. Ravi. a hallott szutemi (japán) . hogy tartózkodom az alkoholtól és a kábítószerektől. a pingalával és az ídával együtt 72 ezer elágazása van szusupti avaszthá (szanszkrit) .fekvő hős-tartás (hatha jóga) szúra (iszlám) .fekvő gyémántmennykőtartás (hatha jóga) szupta vírászana (szanszkrit) . írott tibeti . szmárta. öve a tenger. mahájána össze-szedettségi gyakorlat Szurendrabódhi (szanszkrit) . udvari zenész.indiai tanító az i. az 5.egy nagy szent szútra (szanszkrit.Napot átvivő légzés (hatha jóga) szúrja csakra (szanszkrit) .sz.a holtak pihenőhelye.az egyik sziddha szúrangama (szanszkrit) . Hold-isten szuszuki (japán) .a test elhagyása Szutíksna (szanszkrit) . Aruna. a menedékvétel utáni fogadalom Szuránanda (szanszkrit) .a dévák nemzetsége szurámatta (szanszkrit) .a köldök és a szív közötti idegfonat Szúrjavamsa (szanszkrit) . Vuivaszvati. Amateraszu és Cukijomi testvére. 9.szupta pádángusthászana (szanszkrit) . a mandalában vörös korongon háromlábú holló szúrja bhédana pránajáma (szanszkrit) . Garuda bátyja.a Nap félistene.

a Buddha saját szavai szutta (páli) . halandó ember nem látja. (Tripitaka) szútránta (szanszkrit) .mdo) . paraddzshászaja. Daisetz Teitaro (japán) . amelyben a személyesen Buddhának tulajdonított szövegek vannak. páli) . a Tripitaka egyik része.a magától létrejövő üressége szvabháva sziddha grabha (szanszkrit. saját.önvaló. a Kágyur része.a síla kála 8. önlét. írott tibeti rang bzhin gjis grub par snag ba) .az önmagától való létezés megjelenése szvabháva sziddhi (szanszkrit) . személyes hajlandóság Szuttanipáta (páli) .vezér-fonal. Gándhári és Sakuni apja Szuvarna prabhásza (szanszkrit) . a történelmi Buddha tanítá-sa. miközben a téves tudatú ember azt hiszi. burmai kánon) Szutta vibhanga (szanszkrit) .önmagában létező test.öntermészet.Tipitaka. formája. a tudattól függetlenül létezik. hínajána szemlélet szvabháva kája (szanszkrit) . kínai King) . hogy valami lényegileg az. a dvádasángasászana első része. a szvabhávakája egyik aspektusa . atthupattika). tömör útmutatás.Gandhára királya. A vezérfonalak elemzése szuttani khépa (szanszkrit. írott tibeti mdi sde. puccshávaszika.Tipitaka. valódi önmagunk szvabháva (szanszkrit. a Kágyur egyik része.a szútrák kocsija. szakasza Szútra pitaka (szanszkrit.Arany ragyogás. írott tibeti rang bzhin) . a Buddha szavai szútra kála (szanszkrit) . ami hiányzik a dolgokból. példázat gyűjtemény.tanító írások.szútra Szutta pitaka (páli) . A vezérfonalak kötete Szuttaszamgaha (páli) . példázat.a szutták előadásának módja (attaddzs-hászaja. a Buddha prózában előadott tanítása szútra jána (szanszkrit) . A vezérfonalak összefoglalása Szuvala (szanszkrit) .a zen nagy hatású nyugati terjesztője (1870-1966) szva (szanszkrit) . a buddha kája 1.Tripitaka.A vezér-fonalak kosara (5 gyűjtemény).Tipitaka. beszéd. szvabháva visuddha dharmakája szvabháva súnjatá (szanszkrit) .életerő.A vezérfonalak összefoglalása (Tripitaka.természetes fogalmak szvabháva visuddha dharmakája (szanszkrit) .tisztán önmagában léte-ző dharma-test. mahájána Szuzuki. ami szvabháva vikalpa (szanszkrit) . 2 aspektusa: ágantuká visuddha-dharmakája. A vezérfonalak kosara Szutta szamgaha (szanszkrit) .

szankhára.ég. önmeghatározó természet. mibenlét. önmagában létező. önlét. a megismerés birodalma Szváhá (szanszkrit) . vinnyánam) szvalakszana (szanszkrit) . Nepál (Kath-mandu) központi temploma Szvájambhuva (szanszkrit) . tanulás. személyes dharma szvádhjája (szanszkrit) .egyéni sajátosság. önálló létező.remetenő szvakíja dristi (szanszkrit) .egyedi szenvedélyek (ragaszkodás. leginkább a rádzsáknál Szvajambhu (szanszkrit) . egy konkrét dolog sajátos jellemzője.a múrti üdvözlése a hindu templomban szvah (szanszkrit) . szambhógakája.a három test (dharmakája.a karmától okozatilag függő saját. a létezés tértől és időtől független feltételei.önokozott. önmagára jellemző természet. az astánga jóga 2 (nijama)/4.hindu férjválasztó szertartás az ősidőkben.önmagában létező test.szvabháva/szvabhávatá/parinispanna laksana (szanszkrit) magában való. egy dolog természetes.erőközpont (pítha) a nemi szervek és a gyomor között szvagata (szanszkrit) . önmaga által okozott szvajam vara (szanszkrit) . a tárgy és tudat együttes nem-létezése szvabhávakája (szanszkrit) .az önlétezésbe (a személyiségbe) vetett hit. írott tibeti bgo bo njid kjis grub pa) a saját lénye által megalkotott szvábhávikakája (szanszkrit) . nirmánakája) aspektusainak egysége szvádhája (szanszkrit) .önmagában létező. szannyá. manu Szvajamprabhá (szanszkrit) .önátadás. szvadharma (szanszkrit) . ellenszenv) . a jóga 8 angája közül a 4. öntermészet.az 1. buddha kája szvabhavata sziddha (szanszkrit. szent szövegek tanulmányozása. odaadás.Önmagában Létező. kötődés az éntermészethez. a hamis (khandikus) eszmerendszer teljessége (rúpa.recitálás. lépése szvádisthána csakra (szanszkrit) . csak rá jellemző tulajdonságai szvalakszana klésa (szanszkrit) . önjelleg. a dolgok önmagukban való saját magukat meghatározó természete. önazonosság.Agni társa szvajam krita . a tökéletes termé-szet.Szvajambhu fia Szvajambhuva manu (szanszkrit) . a jelen-ségek önvalója. szubsztancia. védaná. a Teremtő Szvajambhúnáth sztúpa (szanszkrit) .

a gondolatmenet felidézése (behatárolt. önmaga Szvátmáráma (szanszkrit) .öntudat szvasziddhi (szanszkrit) . tézissel és érvvel összefüggő következtetésmód szvátantrika (szanszkrit) . a Hatha jóga pradípiká feltételezett író-ja szvavicsára (szanszkrit) . 2.önállóság iskola. tört karú kereszt az élő rendszerek belső dinamizmusának jelképe.magas birodalmak.a dzsiva izzadmányból született (a növények és magasabb rendű állatok közötti) avidjá létfokozat T .jógi. szerencse. ha ágai jobbra (tibeti) és rossz. a napkultusz szim-bóluma. Indra otthona szvarnahasta (szanszkrit) .aranykezű. kiter-jedt. század-an. kulturális tevékenység. földi.saját maga. manu szvaszamvitti (szanszkrit) .önszemély. végtelen). az emberek és az istenek világa a 3 világ körül. saját személyünk szvarga (szanszkrit. a nők újra-házasodási joga. a 3 világ: 1. írott tibeti rang dbang can) .szektaalapító a 19. égi.az álom tudatállapota. Rámánudzsa bölcseleti rendszerre épül.Szahadzsánanda alapította a 19. a négyágú. Rámakrisna bengáli bráhmana tanítása után. a madhjamaka rendszer egyik aliskolája szvátman (szanszkrit) .szvalingavat (szanszkrit) . öntörvényű. század végén. a szamdnyá szkandha egyik összetevője szvédadzsa (szanszkrit) .beteljesedés szvasztika (szanszkrit. a Buddha szívének pecsétje. ha ágai balra néznek (bön). jótékonyság. 3. menny. a jobbra néző kereszt Visnu és Ganésa szimbóluma is szvatantra (szanszkrit. aki ura érzékeinek Szvámi Nárájana (szanszkrit) .saját jelleggel bíró szvámi (szanszkrit) .független szvatantra anumána (szanszkrit) . írott tibeti mtho ris) .saját fonalú érvelésmód.önmegnyilvánulás szvapudgala (szanszkrit) . ejtett tibeti jun drung) . ellenzi a dualizmust szvapná vaszthá (szanszkrit) . föld alatti. Lakshmi jelzője Szvarocsisa manu (szanszkrit) . ég. föld feletti.a lemondott személy. jó.szvaszti = jólét. az AUM-ból az U szvaprakásatvam (szanszkrit) .a 2. a szatí tiltása Szvámi Vivekánanda (szanszkrit) . boldogság.

vallási cselekmények (latin cultus) Ta Hio (kínai) . szamaszthiti (hatha jóga) tadka (szanszkrit) .a taoista kánon 3. állatövi jegy.fűszerezett olvasztott vaj. istenekkel kapcsolatos elképzelések taanit Esztér (héber) .Paranirmitavasavaretin ta Isthmia (görög) . amire a Tórát írják Tahua zizai tian (kínai) . ájur véda tádzsa szúja (szanszkrit) .Paranirmita vasavartin tai csai rju (japán) .behelyettesítés által történő elhagyás (vinaja) tadárammana (szanszkrit) .a test elhagyása a kendóban tai csi (kínai) . rögzítés.ta (ejtett tibeti.a nemeai ünnepségek ta Olympieia (görög) .az isthmosi ünnepségek Ta mo (kínai) .táncos geiko tad ekam (szanszkrit) .a jószerencse szertartása ta theia (görög) . jang).isteni dolgok. emlékezetbe vésés tádászana (szanszkrit) .tiszta állat (juh. küzdelem fegyver nélkül Tai csing (kínai) .zoknicipő tacsi (japán) . férfi jellegű (pho.Nagy Egy. tűz. kötetének kiegészítése Tai hszüan (kínai) . más néven Fu shi Tai ki (kínai) . kötetének kiegészítése Tai huang (kínai) . ajanamsza ta hiera (görög) .kargyüpa iskola Tibetben tágin (héber) .a kb.Bódhidarma ta Nemeia (görög) . írott tibeti stag lung pa) .az irigy istenek buddhája táhor (héber) .a taoista kánon 1. a világ és az ember kölcsönhatása.azonosítás.vágás. írott tibeti rta) .ló. hónapban) megtartott játékok Olympiában ta Pythia (görög) .annak az Egynek tadanga pahána (szanszkrit) . hosszú kard tacsikata (japán) . 120 napos gyermek első szilárd táplálékának ünnepe tabi (japán) . majd 4évenként ta si (ejtett tibeti. kecske) bőre. írott tibeti bkra sis) .szent dolgok.a pythói ünnepi játékok Delphoiban 8-.a kuruk rádzsa avatási szertartása tag lung pa (ejtett tibeti.Eszter böjtje tabezone (japán) .Nagy Végső.hegy-tartás. a Konfuciusznak tulajdonított klasszikus könyvek (Szí Su) egyike ta hua zi zai tian (kínai) . vagy 3.háromágú korona Tagzang (ejtett tibeti) .Nagy Tanítás. dél. etika. a jin jang szimbolikus .négyévenként (2.Legmagasabb Fenség. a 7. őstudat.

a 3 másik világ egyike.a harminchármak a Méru-hegy csúcsán. 11 rudra.dob taiko dzsoro (japán) .tigris. 12 áditja taju (japán) .Magasztos Fenségű Nemző (Kamiroki . állatövi jegy.). sz. 7. fa.vallási intézkedés takarabuna (japán) .sz. kelet. a Jadzsur véda bráhmanája. férfi jellegű (pho. a testben az agyhoz kapcsolódnak takhlesz (jiddis) .kínai császár (i. Ameno minakanusi alatti személye a sinto isteni hármasságnak tákánot (héber) . a Jadzsur véda upanisadja. amire a mester maga adja meg a feleletet Tajasztrimsa (szanszkrit) . nem gése tak (ejtett tibeti.a művészetekben jártas nő.áprilisi ünnepségsorozat a sintóban a mezőgazdasági munkák előtt Taittiríja upanisad (szanszkrit) .a taoista kánon 2.őrző takkin (szanszkrit) .a 48 haragvó istenség nyolcas csoportja. valamilyen okból kiemelkedően fon-tos taiszai (japán) .sz.kis méretű feliratos kőtömb . 1632) takuhacu (japán) . 8 vászava.kincses csónak Takéma (ejtett tibeti) .ri bo tala talalát (egyiptomi) .a Jadzsur véda áranjakája.Isteni Atya).lényeg. az égi mezők. A Fogoly fiainak titkos tanítása.a mérges kígyók királya Takuán Szóhó (japán) .nagy eredőpont taiko (japán) . a 3. lányát vette el Szongcen Gampo taj jü (kínai) .zen szerzetesek kolduló útja tála (szanszkrit) .Mozdulatlan bölcsesség titkos feljegyzése (Fudocsi sinmjóroku) (i.napernyő tála'i phreng ba (írott tibeti) . Tokojo no kuni) Takamimuszubi (japán) .nagy sinto templom.álkérdés. 2 asvin.vitatkozó (de hamisan érvelő) Taksaka (szanszkrit) . kötetének kiegészítése Taigú (japán) .zen mester taiji (kínai) . megélhetés takilcsi (mongol) . írott tibeti stag) .dobhordozó.ábra Tai ping (kínai) . jang). a sinto szerint itt laknak a kamik (ld. a hagyomány szerint a Svétásvatara upanisad szerzője Taj cung (kínai) . ajanamsza Takama no hara (japán) .dobos nő taiko mocsi (japán) . még Jomo no kuni. egy otoka gésa taisa (japán) .

szattva. maga-tehetetlenség. hogy a rojtokkal beburkolózzunk.imakendő talit (héber) . a születés előtt 4 hónappal lép be a testbe tama gaki (japán) .titokzatos lehelet. öntudatlanság. van finom és durva formája. felsőfokú iskola Talmud bávli (héber) . 4 szögletén cicittel talmid hákhám (héber) . sötét őselem Tamaszá (szanszkrit) .az egyik guna. merevség.folyó Észak-Indiában Tamaszá manu .A tapsolók titkos tanítása táleszbájtli (jiddis) .kis talit.babilóniai Talmud (bef. és megparancsoltad nekünk. i. a misna és a gemara (bef. Siva irányítja tamagusi (japán) .) talit katan (héber) .Talavakára upanisad (szanszkrit) . lelki és értelmi sötétség. 500 körül) Talmud jerusálmi (héber) .tanuló bölcs talmud (héber) .ékszerkerítés.nép.öntudat nélküliség. homály. őselem. (Áldott légy.az emberben lévő szellem a sintóban tamasz (szanszkrit) . de lehet boldog és titokzatos része is.a tudatlanság kötőereje. a világ királya. manu tamaszá vidhjá dzsada (szanszkrit) . 360 körül) Talós (görög) . Örökkévaló Istenünk. összehúzódás. radzsasz) tamasz avidjá dzsada (szanszkrit) . i.a tálit zacskója tálisz (jiddis) .a tanulás háza. szaki mitama. krétai napisten.fehér papírcsíkok az esküvői szakaki ágon a sintóban tamála (szanszkrit) .a szájpadlás hátsó része tama (japán) .összekapcsolódás táme (héber) . 37 cm széles és 12 m hosszú . helyzeti tehetetlenség. titokzatos ékszer. bő felsőruha gyapjúból vagy lenvászonból. tanítás. kusi mitama).a 4. a sinto templom második belső kerítése tama guna (szanszkrit) . aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhitatéf bacicit.június-július tan (japán) . felvételekor: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. kínai csí) . ara mitama.tisztátalan állatok Támralipta (szanszkrit) . (ld.egy fa neve tamasii (japán.ruha mértékegység.sz. sötétség. a lélek fogalma a sin-tóban (nigi mitama. nehézség.sz.a jeruzsálemi Talmud. aki törvényeiddel megszenteltél. imakendő.köpeny. bronzember tálu (szanszkrit) .egy ország tamuz (héber) .

dinasztiáig.szomj.Tanka Sidzsun Tan Kapuja Buddhista Főiskola .a szótó 46.a szomj megszüntetése.város a Delta keleti felében.Biblia. vibhavatanha). dhammatanhá. szexuális egyesülés.sz. Mára egyik lánya. írott tibeti rgjud) .csarnoki elöljáró. ragaszkodásból eredő hit tanhákkhaja (szanszkrit) . szomjel-pusztítás.a test iránti erős vágy dogmatikus hite.pusztán az. Dzsan Tanka Sidzsun (japán. életszomj. a csan novíciusok oktatója tanhá (páli) . kifinomult tudat. Ószövetség tándava (szanszkrit) . szövedék. de gyakorlat a transzcendentális extázis elérésére. vibhava tanhá = az elmúlás szomjazása tanhá kája (páli) . az 5. sóvárgás.Siva tánca.szomjtest. háló. a jelenségvilág a rend és a káosz bonyolult összjátéka. 5 elvonatkoztatott érzetminőség (alak. bháva tanhá = a keletkezés szomjazása. tagja. fonal. a nirvána Táná'ch (héber) . az 5 érzékszervhez tartozó érzetek tanhá mannyaná (szanszkrit) . vágy (kámatanha.szövet. a mahá-jána buddhizmus fejlődésének utolsó szakasza.ragaszkodásból eredő képzet tanhábhini vésza (szanszkrit) .védelem. íz. pátriárkája (i.Tan Hszia (kínai) . misztikus gesztusok (múdra). raszatanhá. mint Natarádzsa. bor (madja). ?-1119) tanmátra (szanszkrit) . szexuális egyesülés (maitunja). káma tanhá = a gyönyör szomjazása. a szertartásokhoz 5 mágikus dolog kell: hús (vamsza). hang. érintes). királyi székhely volt a XX. Zoán. a teremtés és pusztu-lás folyamatosságát jelképezi Tándja (szanszkrit) . gandhatanhá. indiai mesterek magyarázatai tang tou (kínai) . alkalom. szaddatanhá. helyzete körülbelül megegyezik a korábbi Avarisz és Per Ramszesz helyével.-tól a XXII. a nirvána Tanisz (egyiptomi) . hal (matszja). a paticcsa szammupáda 8.a gyermek első születésnapja Tandzsur (ejtett tibeti. Szári-putta szerint: rúpatanhá. 131 kötet. írott tibeti bstan 'gyur) szöveggyűjtemény. vágykioltás. bizonyos rendszer által szabályozott ábrázolások. szúksma bhúta tanna (szanszkrit) . bhávatanha.a Kőrösi Csoma Sándor Buddhológiai Intézet utódja 1991-től tana . szag.a Száma véda bráhmanája tandzsóbi (japán) . érvénytelen tantra (szanszkrit. a tantrikus gyakorlatok lényegüket tekintve térnek el a . kínai Tan hszia) .nem igaz. nidána. tiszta anyagi elem. phótthabbatanhá.

vezeklés. kríja. forr. női bódhiszattvák tarachódés (görög) .önfegyelem Tapussza (páli) .külső erő a megszabaduláshoz.az egyik kapha. az isteneknek és az ősöknek ajánlja. tapaszja (szanszkrit) .tibeti történész tárgy. Tat.az istenek az emberek boldogságát megzavarók Táranátha (szanszkrit) . 6 ezer tantra az előző 3 témakörben.sz. yungs 'bru tariki (japán) . vácsanika. 12 ezer Jóga tantra. li khri. Bu szton szerint: 4 ezer Kríja tantra.követői az élet egészével kívánnak azono-sulni. mi tantrajána (szanszkrit) . egy folyóban állva két kézzel vizet merít. morzsaszórás vízbe tász (jiddis) . a saktik egyik csoportja. a vadzsrajána másik neve tantrikus jóga (szanszkrit) . Ava-lókitésvara rokonai. a jóga 8 angája közül a 3.aszkézis (sáririka.ez az.az összefonódás. bilva. 2. anuttarajóga. és a többi indiai vallásgyakorlattól. felmelegít. kegyetlen önsanyargatás. Szat teremtő szavak egyike . írott tibeti bkkrasis lhun po) . (dzsiriki) tárjág micvot (héber) .szertartás. 3. forró pokol tapasz (szanszkrit) . givang.Damcik Drolma (ejtett tibeti).ros hasaná délutánján mondandó ima. 4 ezer Kalpa tantra. jóga. de a hagyományos buddhizmustól is.a vitatkozás művészete tarpa (ejtett tibeti) .me long. 4 fokozat: 1. az Óm. az ős-természet.forró. összeszövődés.a 613 Tóra-i parancs tarkavidjá (szanszkrit) . agyvíz.hósen tat (szanszkrit) . 8 ezer Ácsára tantra. és rövid uton elérni a móksát tao (kínai) . az élőlények iránti egyetemes szeretet megszemélyesítői. női megmentők (fehér vagy zöld). 1447-ben taslih (héber) .végső felszabadulás tarpak (szanszkrit) . 14 ezer Anuttara jóga tantra. dúrvá. dung dkar.dharma tápana (szanszkrit) . mánaszika).a pancsen láma Tasilhunpo (ejtett tibeti. szerda. a két ukkalai kereskedő egyike Tárá (szanszkrit) . ubhajacsarjá. égés.kolostor Sigace mellett.Védáktól. megsokszo-rozás útja. ájur véda tarpana (szanszkrit) . 8 szerencsés .dvevácsika. a mantra jóga gyakorlata tasi láma (szanszkrit) . a Buddha anyja. 4. Gendün Drub alapította i.

de tath' tvam aszi (ilyesféle vagy te) tatami (japán) . szem.fémtárgyakon használt díszítési eljárás.ilyenség.az igazság szólója tathadasszitája (szanszkrit) . ami minden élőlényben benne van. a tárgyba mintát vésnek. egy marék fűvel lehet lecsillapítani tauroi (görög) .90 x 1. ami te vagy. való-ság (elemei: múlá prákriti. valóság. a sóvárgó vágya-kozás Tattva szamásza (páli) . páju. szthúla sarira. prithivi. buddha-magzat.tat tvam aszi (szanszkrit) . kínai ru lai zang) . vagy a többi emberhez hasonlóan érkezett (anyaméhből született). vagy céljához érkezett tathágata garbha (szanszkrit. csitta dhátu Tathágata guhjaka (szanszkrit). kínai zhen ru) . a jógacsárja iskola fogalma. rasza. mahátattva. sabda.aMester titkos tanítása.aki látja a valóságot Tathag (ejtett tibeti) . tattva tatra maddzshattatá (szanszkrit) . ekként (így) távozott (tathá gata). szparsa. az-ság. ősanyag. nyelv. lehetőség a megvilágosodásra. éncsináló. vagyis te vagy isten).itt is-ott is élvező. a dolgok valódi természete. páda. hatalommal telített szellemi egyensúly. vács. harmónia. mahájána Tathágata sarire dusta csittaruhirot pádana (szanszkrit) . olyanság. illetve távozott el innen. szavak nélküli felismerés.pozitív. megvilágosodás. abszolútum.női buddha tathatá (szanszkrit. a tudat egyensúlya tatra tatrábhinandiní (szanszkrit) . Önvaló.a 14. manasz. dzsala.ez vagy te (az vagy te. majd más. ákása) Taureau trois graines (vodu) . bőr. értelme lehet: a többi buddhához hasonlóan érkezett erre a világra. tulajdonképpen a védikus átman. mint ők.ismeretlen korú szánkhja szöveg tattva/tathatá/dharmatá (szanszkrit) . tédzsasz. rúpa. rendszerint . páni.az ephesosi Poseidont kiszolgáló fiúk tausírozás (egyiptomi) . rettenetes loa.egy buddha rosszakaratú megsebzése tathágatí (szanszkrit) .az abszolút valóság. ahamkára. fül. upasztha.80 m méretű rizsszalmával töltött matrac tatha váditája (szanszkrit) .ekként (így) érkezett (tathá ágata). illetve ugyanúgy két lábon jár. dalai láma nevelője tathágata (szanszkrit. a dharmakája egyedi megjelenései. írott tibeti de bzhin gshegs pa) . váju.az ekként érkezettség csírája.Hárommagvú Bika. gandha. a Buddha egyik állandó jelzője. orr. a tudat természete. valóság. elsődleges lényegiség.

világosság. S'mót (A kivonulás könyve). S'mót (A kivonulás könyve). ami szent. Tóra = B'résit (A teremtés könyve). ld.jemeni zsidóság temenosz (görög) .fej tefillin tefillin/tfilin (héber) . mindent. innen szállt le Májába a fehér elefánt (szita-nága) tavnet (héber) . fényes-ség. szíjjal ellátott bőrdobozkák tefilot (héber) . a gé hiera részei. jom kippurkor ötször. Vájikrá (A papok könyve).(Tóra) = B'résit (A teremtés könyve).campa és thukpa fogyasztásához való agyagedény Távatimsza (szanszkrit) .01-03 teien (japán) .a zen szóbeli átadása előadás formájában. hogy a ta uszir egyiptomi kifejezésből eredjen a neve Táv (héber) .az összetekert Tóra öve tchatcha (vodu) . hő. közös elmélkedés tela pradípa (szanszkrit) . a 33 isten ege.az étel elégése túlzott agni miatt. (kicsit hasonlít a niellóhoz. Indra ege.kert teisó (japán) .nemesfémből készült huzalt kalapálnak a vésetbe.kéz tefillin tehén órája (kínai) .olajmécses telestérion (görög) .a legalacsonyabb isteni régió.Biblia.külső nézőtér a megaron fölött témáni (héber) . a test melege. teljesen valószínűtlen. égés. 10 cm tefillin sel ros (héber) . az egyik mahábhúta. a szthula saríra része teekshagni (szanszkrit) . hétköznap háromszor. ragyogás. ünnepnapon négyszer. a . amely így elütő színével díszíti a tárgyat. ájur véda tefáh (héber) . kb.megnéz. paloták körül.csörgő a tökfa (Crescentia cuyete) terméséből techné (görög) .templomi tulajdonban lévő földek.tenyérnyi. Bámidbár (A népszámlálás könyve.ima. megvizsgál tavang (ejtett tibeti) .imák. szimbolikusan a rendet (az ahhoz tartozó területet) választja el a külső világot jellemző káosztól.tűz. vagy az intarziához. D'várim (A tóraismétlés könyve) tava (ejtett tibeti) . D'várim (A tóraismétlés könyve) 'Táv' (héber) . (egyiptomi) körfal templomi épületegyüttesek. az áldozatok helyett teflin sel jád (héber) .az istenek művészete tédzsasz (szanszkrit) . niello. mely az épülethez tartozó megszentelt terület határát jelöli. Bámidbár (A népszámlálás könyve.). Vájikrá (A papok könyve).

Tulku Dzsampel Delek Tengyur (ejtett tibeti.sásztra Tendai (japán.sinto szentély bejárata melletti víztartó. 9. III.profántól. Ramszesz sikerrel szállt szembe velük Egyiptom védel-mében.sz.sz. felületét időnként díszítették temizuja (japán) . a tibeti kánon egyik része Tennó (japán. központjuk Káncsípuram.zen mester (i.lefordított tanítások. 225 könyv. 1200 körül kelet felé irányuló mozgásukkal átrendezték a Közel-Kelet képét és erőviszonyait. hegy. kínai Tien huang Tao vu) . lukák (lükiaiak) és sardanák (szárdok) alkották őket. írott tibeti rten brel) . macs-kaiskola. Szugavara no Micsizane kamija tengalai (szanszkrit) .vegyes etnikumú. században élt tudós. írott tibeti bsztan 'gdzsur) . az akhaiwasák (achájok).sz. kultuszhely tencsö (ejtett tibeti) . passzív megváltás tengeri népek (egyiptomi) . valójában az i.a 14. csan kolostor Tendó Njodzsó (japán. írott tibeti rten mkhar) négyszögletes kőhalom. Szekitó tanítványa.zen-szekta.a tanulás.e. 806-ban.a 48. oktatás sinto istene.sz.déli srívaisnavák.szótó zen mester (i. hogy a látogató belépés előtt megtisztulhasson. szótó pátriárka Tendzin Gyaco (ejtett tibeti.sásztra ten del (ejtett tibeti. a Földközi tenger medencéjében élő indoeurópai népek gyűjtőneve.sz. akik i.egy kolostor.kéztörlő. dalai láma (1935-) tendzsiki tokucsi (japán) .pravritti-vidnyána Tendzsin (japán) . kínai neve a Ning po melletti Tien tai hegy után. mennyei oltár. turusák (etruszkok. Rjútan mestere tenogui (japán) .nidána ten khar (ejtett tibeti. ?-807). a ma ismert népcsoportokkal való beazonosításuk nem teljesen biztos Tengyeling (ejtett tibeti) .függő keletkezés ten drel (ejtett tibeti) . jellemzően nyerstéglából építették. alapja a Lótusz szútra. 1163-1228) Tendó Szókagu (japán) . a maiko és a geiko üdvözlő ajándéka . írott tibeti bsan 'dzin rgja mcho) . a Kágyur kommentárjai. a kínai iskola alapítása i. esetleg tarszosziak). kínai Tien tung Zsu csing) . a legszerencsésebb esetben forrás ten csö (ejtett tibeti) . sekelesek (szicíliaiak). kínai Tien tai) . 580 körül. alapítója Szaicsó (Dengjó Daisi) a kínai Dzsih i mester után i.

zen mester. írott tibeti gter ma) .upája thabsz (ejtett tibeti) . szellemi utazás a buddhaföldekre. X és nem-X nem azonosak és nem különbözőek) tevácsikászávaka (szanszkrit) .tépett. 7. nem káser teriomorf (egyiptomi) . de megtalálásra szánt irodalmi. minden hang értése. következő születések tudása. 10. X és nem-X különbözők vagy kölcsönösen függetlenek.tavi ebihal. 10. számtalan jövőben megjelenő.kézilámpás kő a kertben test (10) . 7. a dolgok igaz természetének tudása. Gutei mestere tenzo (japán) . a tíz irányt átható.a bódhiszattváknak: 1. aki fölvette a hármas menedéket tévét (héber) . mely igen gyakran jellemzi az egyiptomi ábrázolásmódot természetfeletti tudás (10) . 3. kínai Tien lung) . 5. kívánságokat teljesítő Tétard l'étang (vodu) . 6. a katakali tánc egyik jelleme thal gyur pa (írott tibeti) . a szamádhiba lépés tudása tesoku isi (japán) . mások gondolatának ismerete. a jövő előrelátása. Agoué tetralemma négyszeres tagadás. ragaszkodás. részrehajlás nélkül mindenhol megjelenő.alámerülés Tevuos Shor (héber) . különböző formákban való megjelenés. a lények nyelveinek megértése.Padmaszambhava tanítványainak inkarnációi. filozófiai mű. akik megtalálhatják a termákat terakoja (japán) . 9. előző életek ismerete. a képességeknek megfelelően egyforma. 6.és akadálynélküli. 4.főszakács a zen kolostorban teológia (görög) . lényeknek segítő. 4.állati vagy fél-állati alak. 9. 5.prászangika .kis falusi templomi iskola teréfa/táréf (héber) .december-január tevila (héber) . 2. X és nem-X azonosak is és különbözőek is. a lények előtt folyton megjelenő.elrejtett.zsidó mészárosok könyve thabs (írott tibeti) .módszer thadi (szanszkrit) . Padmaszambhava művei ter tön (ejtett tibeti.Istenről szóló tudás ter ma (ejtett tibeti. tiltott étel.hármas folyamodású laikus hívő. 8. 2. a világot segítő.vörös szakáll.Tenrjú (japán. írott tibeti gter ton) .a megvilágosodotté: 1. rejtve segítő. 3. csatuskotjapádánupattijukti (X és nem-X azonosak vagy kölcsönösen függőek. 8.

külső támasz thap (ejtett tibeti) . majdnem félúton a legfőbb vetélytárs Memphisz és az első katarakta között.a második isten.Tipitaka. az első kenyér az új búzából the (ejtett tibeti) . hozzá tartozik ugyanis a „thébai nyugati part”.az istenek megjelenése állat alakban théro (szanszkrit) . hosszú ideig uralkodói székhely. mintsem a megér-zésre és az átélésre. de ajtóra festett jelkép is. alapvető tényező az idő és a mozgás Thérí gáthá (páli) . írott tibeti thang ka) .jána Themis (görög) . vallásos tekercskép. ha nem legjelentősebb város Felső-Egyiptomban. Az idősebbek dalai (zsoltárai) théraváda (szanszkrit) .démonfajta Théba (egyiptomi) .állatok imádása thériomorphismus (görög) .ukkalai kereskedő Thargélia (görög) .a hínajána Srí Lankán fennmaradt irányzata.Visvabhu thang ka (ejtett.aki elmélyül a mítoszok problémáiban theos deuteros (görög) .öreg Théra gáthá (páli) .olajágat tartó idős polgár (Athén Parthenón-fríz) thams csad skyob (írott tibeti) . a Királyok és a Királynék völgye. műemlékekben rendkívül gazdag.a tizenegyedik hónap.istentan (Platón) theologos (görög) .istenek iránti tisztelet théra (páli) . a Pleiasok feltűnése idején thargélos (görög) . Az idősebb nővérek dalai thériolátria (görög) . eredeti nevén Uaszet vagy Waszet.Théseus emléknapja Pyanepsión 8-án (Athén) Thesmophoria (görög) .az igazságosság istennője (és Diké) theologia (görög) . prótogonos (Philón) theosebeia (görög) .rendfőnök Théseia (görög) . Deir el Medina.Apollón ünnepe Thargélion hónap 7-én (Athén) Thargélion (görög) . a vének tana. fénykora az Újbirodalom idejére esik.Tipitaka. ma (Karnak és) Luxor áll a helyén.sárral tapasztott. Medinet Habu. imazászló. Deir el Bahari.hínajána theg pa (írott tibeti) .az egyik. theg cshung (írott tibeti) . eredetileg a konyhát jelentette Thapussza (szanszkrit) .zászló alakú festmény. stb. téglából készült tűzhely.thallophoros (görög) .nők ünnepe Pyanepsión 9-étől 13- .edény a gabonák zsengéiből készült főzetnek. inkább a tudásra és tapasztalatra épül.

tho va tho rang (ejtett.4 x 3 kettős óra (ld.letett dolgok a megaronokban Thesze (ejtett. szanszkrit sztjána middha) . orgeones Thicuk Decen Relpacsen (ejtett tibeti. i. a tibeti írás megalkotója Thot (egyiptomi) . testnedvek /víz/. órák) thun mong gi dngos grub (írott tibeti) .a 13. kelet 03-05 tho va (ejtett tibeti.Aszanga thom tra (ejtett tibeti) .közeli.tunyaság thína middha (páli. pávián. 815/817-836/838) thig le (írott tibeti) . írott tibeti mthun nyi) . Thotmesz.közönséges emberfeletti képességek birtokosa thun mong ma jin pa (írott tibeti) . és III. testhő /tűz/.óriás panda Thonmi Szambhota (ejtett tibeti.relatív időtartam (csittakkhana) tho ba (írott tibeti) .sz.tunyaság-fáradtság Thiszong Decen (ejtett tibeti.ducö. hajnal. 742/755-804) thiti (szanszkrit) . írott tibeti tho ba) .általános fogadalom thun nji (ejtett tibeti.Tibet 41. temploma: Hermopolisz thudong (thai) .bindu thik le (ejtett tibeti.sz. hangsúlyos .harmónia thúpa (páli) .áig (Athén) thesmos (görög) . végső elérés thod pa (írott tibeti) .pöröly thob (ejtett. tigris. írott tibeti tho rangs) . szobraikra jellemző a kerekded arc. a halál folyamatában a test 5 eleme (hús /föld/. és Hatsepszut.kapála Thogs Med (írott tibeti) .e.holdisten. Zsoltárok thimrim (ejtett tibeti) . Gaia és Uranos gyermeke thiasos (görög) .sztúpa Thupten Gyaco (ejtett tibeti) . azokkal egykorú (kb.a szadak szellemek királya Thetis (görög) . írott tibeti khri gcug lde bcan ral pa can) . a kor nevezetes uralkodói I. írott tibeti thon mi sam bho ta) Szongcen Gampo tanácsnoka. 1875-1933) Thutmoszida (egyiptomi) .Biblia.szakmai jellegű egyesülés.beteljesülés thob ba/njer thob (írott tibeti) .I.bindu T'hillim (héber) . királya (i.dhútanga thun bzhi (írott tibeti) .tengeristennő. írott tibeti) . Thotmesszel és leszármazottaival kapcsolatos. 1493-1425).közönséges fogadalom thun mong pa (írott tibeti) . írott tibeti khri srong lde bcan) . írott tibeti) .sz. jelképe: íbisz. testi jelleg /űr/) egymásba oldódik thína (szanszkrit) . írott tibeti thig le) .feloldódás. az írnokok védnöke. lélegzet /levegő/. dalai láma (i.(i.

az ember közérzete ti congo (vodu) . megbocsátás viták után ting nge 'dzin (írott tibeti) . amit „a thutmoszidák hatalmi harca” néven ismerünk thymos (görög) . hogy megegye őket ti lun (kínai) .Tennó Tien lung (kínai) .kis jóangyal. alapítója Chih i.keserű. a két szemöldök közötti buddha-jel (Buddha randham) Tilla (szanszkrit) . Do Me T'ien (kínai) . ájur véda tikun (héber) . megtisztelő cím Tibet .Zandor hercege. eljegyzési szertartás. menny Tien huang Tao vu (kínai) . hajlott orral. lélek thyrsos (görög) .a Lótusz szútrára épülő iskola.alkommentár tikapatthána (szanszkrit) . bindu (szanszkrit) .kínai buddhista (jógácsára) iskola ti szin (kínai) .az .a Menny útja.Úr.félelem a dicstelen élettől.pofacsontokkal.a menny fia.életerő.fűvel való behintés. ősi király tigris órája (kínai) .a Dionysos-hívők fenyőtobozban végződő és repkény-nyel bevont botja thysia (görög) . Ég.közepes congo dob tinavat tháraka (páli) .szamádhi ting nge 'dzin bsam gtan gji bar do (írott tibeti) . a kort trónviszály árnyékolta be.Sang ti. a halottak lelki üdvéért adott vendégség tilaka/tikká. erőteljes.Tendó Njodzsó tien tzu (kínai) .égő áldozat Ti (kínai) .3 földrajzi régió: Ü Cang. aki a pálmafákról ugrik az emberekre.03-05 tíká (szanszkrit) .Tenrjú T'ien t'ai (kínai) . Tendai Tien tao (kínai) .a császár barátja. az árnyék szélén van. az ember egyik lelke.a tudati folyamatok által előhívott testi jelenségek tikta (szanszkrit) . konfucianizmus Tien tung Zsu csing (kínai) . lényeg ti bô nâj/ti bon ange (vodu) .erdő (ma Csidambaram). az istenek tisztelete timebal (vodu) . Do Tö. ahol Kálí táncversenyre hívta ki Sivát timé (görög) . kis piros ruhás ember.a 3 congo-dob közül a legkisebb Ti Jean Zador (vodu) .a két szemöldök közé festett azonosító jel.javítás.

A vezérfonalak kosara (5 gyűjtemény) I. a kánont az i.e.Rendtartás 1. Milinda panyhá Menandrosz király kérdései 17. Mahá vibhanga . Maddzshima-nikája .A fegyelmezés kosara (5 könyv) I. Szuttanipáta . a szemlélődés köztes léte Tintini (szanszkrit) . Csarijá pitaka . Apadána Hőstettek (Szerzetesek legendái) 14.Az ismertető (Szövegértelmezők kézikönyve.A társított gyűjtemény IV. Szuttaszamgaha . Khuddaka nikája . értelmezéstan) (C) Abhidhamma pitaka A kiemelt eszmék kosara (7 könyv) I.Az éhező szellemek történetei 8. Niddésza .A vezérfonalak elemzése 1. Vimána vatthu .Érzékelemek (Értekezés az elemekről) IV. Szutta vibhanga . Pétakopadésza A kosarak feltárása 19. Buddhavamsza .Vitapontok (szerzője a hagyomány szerint Moggali-putta .Rövid olvasmányok 2. A hármas kosár. Szamjutta nikája .A vezérfonalak összefoglalása 18. A burmai kánonban még további 4 szöveg: 16. Vibhanga Elemzés (Részletezés) III. Csullavagga .A közép(hosszú) gyűjtemény III. Dígha nikája .Az idősebbek dalai (zsoltárai) 9.A viselkedés kosara. (A) Vinaja pitaka .Függelék (szerzője egy Dípa nevű szingaléz szerzetes) (B) Szutta pitaka .Az igazság szava (A Tan ösvénye) 3.elmélyülés.A nagy elemzés (Bhikkhu vibhanga. állatmesék) 11. Kathá vatthu .Szózatok 4. Dhamma szanganí . A szerzetesfivérek kötelezettségeinek elemzése) 2 Bhikkhuní vibhanga . tkp.Buddhák krónikája 15. Parivára .A kis rész III.A mutató (szerzője Száriputta) 12.az egyik sziddha Tipitaka (páli) .A szétismerés útja 13. Khuddaka pátha . Dhammapada .Az idősebb nővérek dalai 10. Udána . Nettippakarana .A sorjázott gyűjtemény V. Thérí gáthá .Tripitaka. Anguttara nikája . Puggala pannyatti Személyfogalmak (Jellemtan) V. Péta vatthu . Khandhaka .A hosszú gyűjtemény II.Születésregék (a jövendő Buddha előéletei. Pati-szambhidá magga .A szerzetesnővérek kötelezettségeinek elemzése II. Mahávagga .Az „így-mondottak” 5.A vezérfonalak kötete 6. Dhátu kathá . Itivuttaka . Dzsátaka . században jegyezték le Srí Lankán.Az égi paloták történetei 7. Théra gáthá .A rövid gyűjtemény 1.Az eszmék rendszere II.A nagy rész 2. 1.

az út megtalálói. zarándoklat tirthankara (szanszkrit) . rév. naitja pítha Tirthá Rádzsa (szanszkrit) . nem katonai. szellemi erőpont. az állatvilág tíranaparinnyá (szanszkrit) .esküvőn a nászok közötti írásos .ösvénygázló.vezír. ösvénykészítő.a szemügyre vételezés tökéletes megértése tirjagjóni (szanszkrit) . dvevácsika tisszo viddzsá (páli) . a rúpa rúpa bhúmi egyik csoportja tirjangmukhóttánászana (szanszkrit) .állati anyaöl.bön tjati (egyiptomi) .az első és a második Templom pusztulásának emléknapja (áv 9).átkelőhely utazás. Patthána .Tissza) VI. hanem közigazgatási jellegű cím tjemehu (egyiptomi) . században titthakarana (páli) .hármas folyamodás. írott tibeti dud'gro) .állatok. szélsőséges. az Újbirodalom derekán a maswasák szorították ki őket területeikről tnáim (héber) . böjtnap tisri (héber) . hindu nihilista filozófiai irányzat.minden szent hely ura tírthajátrá (szanszkrit) .gázló. tittha tanító tjága (szanszkrit) .nyújtott fordított arc-tartás (hatha jóga) tirjarics (ejtett tibeti. rév. a 24.révkutató. ösvénycsináló. Jamaka .laikus buddhista szekta tiszaranam (páli) .gázló. az egyik legfőbb méltóság a fáraó után. 6. a 24 dzsaina tanító. a nem-buddhista vallások hívei tisa beav (héber) .Párosítások VII.egy dél-líbiai törzs.Okviszonyok (Terebess Gábor után) tippaní (szanszkrit) .alkommentár (tiká. képviselője Adzsita Lászakambalí az i.tartózkodás tjar bon (ejtett tibeti) .dajka Tithénidies (görög) .szeptember-október tissó kó szeikai (japán) .megbocsátás tittha natthikavádin (páli) . a dzsainizmus őse.a Buddha 3 tudása tithénai (görög) . már az Óbirodalom idejétől ismertek. gázlókészítő.e. bhásja) tiraccshánajóni (szanszkrit) . egy tittha gyülekezet vezetője titthászana (páli) . volt Mahávíra Dzsina tírthika/tírthja (szanszkrit) .révész.szentjánosbogár-tartás (hatha jóga) titthija (páli) .állat tírtha (szanszkrit) .Artemis Korythalia ünnepe (Spárta) titikkhá (szanszkrit) . ösvény.

bön-szertartás a balszerencse elkerülésére tó (japán) . kínai Tou suai) . Gantó és Szeppó mestere tólászana (szanszkrit) . 807-869).a Misna 6. az alvilág .sz.többnyire rizslisztből (campa) készült rituális sütemény Torá (héber) .sz. 972) Tö san (kínai) . írott tibeti gto) .sz. nem csak templomok előtt áll.Bod Tódzan Rjókai (japán. kínai Tö san) . Jomi no kuni) tokonoma (japán) .szóbeli tan Torá sebihtáv (héber) . a szótó iskola alapítója.a halott lelkek lakhelye (Takamagahara.a királyi család szent szörnye. írott tibeti gtor ma) .képfülke.sz.egyezmény to (ejtett tibeti.sz. Ummon tanítványa tö (kínai) . akár egy tó vizében is toro (japán) . Rjútan tanítványa.erény Tö csao (kínai) . hanem olyan helyen is.a sinto 3 világa közül az egyik.zen mester (i. kínai Tung san) .sz. 910-990).legyezőtánc Toszocu (japán.papírlámpás tosi goi no macuri (japán) . kínai Tung san Liang csie) . 1044-1091) Tou suai (kínai) . 1913) tor ma (ejtett tibeti. elégette a szútrákat. fő eleme a csak ülés (sikantadza) Tódzsi (japán) .írásbeli Tan torii (japán) . rituális tisztaság.csan mester († i. Háromszarvú Púpos (Boussou trois cornes) Tózan (japán. figyelmet felkeltő építmény.február 17-ei köszönő ünnep az érett gabonáért a sintóban toszenkjo (japán) . az ummon és a hógen iskola elődje.sinto szentélykapuzat.Toszocu toxosu (vodu) .a singi singon iskola mestere.tanítás.mérleg-tartás (hatha jóga) Tomita Kódzsun (japán) . műve: A titkok száz fejezete (i. ahová ikebanát vagy festményt tesznek Tokuszan (japán. 781?867). része.kolostor Nára mellett. itt élt Kóbó Daisi Tohorot (héber) . Tan Torá sebeál pe (héber) .zen mester (i.rinzai zen mester (i. ahol valamelyik kaminak nagy a tisztelete. papiorvosi előírások Tokojo no kuni (japán) .zen mester (i.út To bod (ejtett tibeti) .Tokuszan .

koncentráció. fém. 815-838) Tricun Bhrikuti Dévi (ejtett tibeti) . hosszú hang Tönmi Szambota (ejtett tibeti) . a 9. riadó.gid hánáse trenderli. állatövi jegy. az emberek 10 ezer évig élnek triangá mukhaika páda pashcsimóttánászana (szanszkrit) háromtagú arc-lábfej hát-tartás (hatha jóga) triász (egyiptomi) . a sófár 9 vagy 7 staccato hangja tra (ejtett tibeti) . az élőlények 3 létesülési helye: káma dhátu (vágybirodalom). trendelli (jiddis) .tökéletesség (6) . írott tibeti khri lde gcug bcan) .Vonalazó.ld. erőfeszítés. jang.szevivon tréta (szanszkrit) .nem kóser trejberolás (jiddis) . itt van Indra trapa (ejtett tibeti) . kínai San shi san tian) .nepáli hercegnő.szerzetes-tanuló tre (ejtett tibeti. a Szumérun van.tibeti király tridhátu (szanszkrit. nyugat.sz. bölcsesség tökiá (héber) . rúpa dhátu (formavilág). Baron Samedi és Madame Brigitte gyermeke traikálja pratihétu (szanszkrit) . jin). férfi-női jellegű (pha. a vágyvilágban a második.Biblia.szarana gamana Trájasztrimsa (szanszkrit.a 7 bölcs egyike.megváltó Tra Drug (ejtett tibeti) .jó szándékú ráksaszí . hármasság Tricug Decen Ralpacsen (ejtett tibeti) .majom. írott tibeti khams gsum) .harsogás.ezüstkor. akiket Szongcen Gampo Indiába küldött szanszkrit tanulmányokat folytatni.a második juga Tréta juga (szanszkrit) . írott tibeti spre) .000 földi évig tart. i. A tizenkét kis próféta könyve tréfli (jiddis) . mo. ekkor jelenik meg a bűn. a mi második világkorszakunk. türelem. írott tibeti sum cu rca gsum gji lha. jövő) trája (szanszkrit) .a sófár megfújása.a 3 idő (múlt.296. jelen. arúpa dhátu (forma nélküli világ) Tridzsata (szanszkrit) . 635-ben lett Szongcen Gampo felesége Tride Cukten (ejtett tibeti. elvész a lemondás.Dél-Tibet Tracé Jean Simon (vodu) .egy bráhman Tridzsatá (szanszkrit) . 1.a 3 birodalom. a tibeti írás megalkotója töruá (héber) .tibeti király (uralkodott i.sz. erkölcs. növekszik az érzéki élvezetek iránti vágy. ajanamsza Tré-Ászár (héber) .Harminchármak ege.adakozás. meghúzza a sírok körvonalát.

akinek 5 városát Siva elpusztította tripus (görög) .három út (srávakajána.sz.két alapjával szembefordított háromszög. férje Csétaka Veszálíból. írott tibeti chos) .hindu istenhármasság.bajszos vörös márna (Mullus barbatus) trigunam (szanszkrit) . a szattva. Abhidhamma pitaka). kínai Szan cang. az avjakta prakriti és a vjaka közös tulajdonsága trijána (szanszkit) .három napos vezeklés Trisalá (szanszkrit) .a 12.3 jellemző vonás (anitja.háromgunás. tamasz egyensúlya.pratjéka buddha jána. Tripurászura démon elpusztítója Tripurászura (szanszkrit) .a jelenségek három összetevője (aniccs. duhkha.Nigahtha Nyátaputta (Vardhamána) nővére. az egyetlen Isten 3 aspektusa: Brahmá. akit Krisna megölt Trinle Gyaco (ejtett tibeti) . Szutta. írott tibeti sde snod gsum. 3 drágakő (ld.Siva egyik mellékneve. írott tibeti 'khrig) .az Ikrek csillagkép.a Buddha (írott tibeti sangs rgjas). a teremtő. mahájána jógácsára szútra. átváltozás test (nirmánakája) trikona (szanszkrit) . áldott/jutalom test (szambhógakája).démon. a kettős-ség megszüntetésének jelképe trilakkhaná (szanszkrit) . ejtett tibeti Denöszum. buddhista kánongyűjtemény: Tripurantaka (szanszkrit) . a Buddha lehet a nirvánában lényegi test (dharmakája).Hármas kosár (Vinaja.3 menedék. így fordul vissza önmagába a létezés. 1856-1875) Tripitaka (szanszkrit. hiszen a pusztítás újrateremtés egyben Trinávarta (szanszkrit) . írott tibeti dge 'dun). japán Szan zó) .széldémon. dalai láma (i. a fenntartó és Siva (Mahes) a pusztítva beteljesítő. Siva egyik mellékneve Trimsiká (szanszkrit) . anattá) trilaksana (szanszkrit) .Trigárta (szanszkrit) . a közösség (szanszkrit szamgha. lányuk Csellaná. radzsasz. bódhiszattva jána) trik (ejtett tibeti.háromlábú bronzüstöt tartó állvány triratna (szanszkrit. 3 kincs. Vaszubandhu műve Trimúrti (szanszkrit) . tanítása (szanszkrit dharma. írott tibeti sku gsum) . páli Tipitaka. anátman) Trilocsan (szanszkrit) . Bimbiszára felesége trisarana (szanszkrit) . dukkha. a 3 drágakő trirátra (szanszkrit) . Visnu.Harminc versszak.háromszemű. írott tibeti dkon mchog gsum) . ajanamsza trikája (szanszkrit.a 3 test.egy ország triglé (görög) . .

tudatáthelyezés Trophónios (görög) . 756-804).3 győzelem.hármas áldozat (malac. Szaraszvati).féltékenység trisná (szanszkrit.a 3 mibenlét tana.minden 3.. tizenegy szótag. írot tibeti ltung) . szótag végén cezúra trisula (szanszkrit. írott tibeti gsum) . hanem „háromezer-nagyezer". kos) trivéní (szanszkrit) . a 4.héros. állatövi jegy. Visnu egyik avatárája Tro di So rima (ejtett tibeti) .0012 sec. dél.bhúmi.Háromkapa (Baron Samedi) trois pelles (vodu) . Siva egyik jele. évben megtartott pánhellén ünnep tritíja dhjána (szanszkrit) . jósbarlangja a boiótiai Lebadeiában van trul ku (ejtett tibeti) . jang).látszattest trung (ejtett tibeti. hogy nem egyetlen világ létezik.a harmadik elmélyülés szintje trittys (görög) . mahájána jógácsára szútra. a Kálacsakra nyolcadik mezője tristubh (szanszkrit) .az egész világ összes birodalma.halotti szertartások tritéris (görög) .Buddham. írott tibeti sbrul) . páli tanhá) .a 37.0. a 6. adhipradnyá) trisjá (szanszkrit) . kecske. a kála alapegysége trül (ejtett tibeti.indiai időmértékes vers.a 3 gyakorlat (adhisíla.feketenyakú daru truti (szanszkrit) . apja Tride Cukten. írott tibeti ltung ltung) .Háromlapát (Baron Samedi) Trois piquois (vodu) .Háromcsákány (Baron Samedi) trong jug (ejtett tibeti) . a 3 méreg jelképe triszáhaszramahászáhaszra (szanszkrit. nidána. tibeti király (i. anyja Kin Csing Triszvabhávanirdésa (szanszkrit) .. (Meru). tűz. a 8. táguló világegyetem Triszong Decen (ejtett tibeti. 4 sor egy versszak. vagy végtelen számú világegyetem a végtelen térben.sóvárgó vágyakozás.) trisiksá (szanszkrit) . írott tibeti stong gsum gji stong chen po'i dzig rten gji khams) . vagy folytonosan sokszorozódó. az az elképzelés. a bódhiszatva szint negyedik foka tritíja dhjána bhúmi (szanszkrit) . Jamuná. lehet egy véges világ számtalan egyforma világegyetemből. férfi jellegű (pho.Héruka női társa Trois houes (vodu) .háromágú szigony.hármas összefolyás (Gangesz. írott tibeti khri srong lde bcan) .sz. adhiszamádhi.kígyó. pingala és szusumna Trivikrama (szanszkrit) . Vaszubandhu műve trita (görög) . vagy 5. ajanamsza . mint az ida.bukás trung trung (ejtett tibeti.

hatalmas. pratjavéksana dnyána. ádarsa dnyána. műve: Meditálás a dharmadháturól tuccsha (szanszkrit) . ezzel a betű-jellel jelölik a szakirodalmak a thébai nyugati parton található nemesi sírokat. egyforma és én-nélküli. vörössárga tshangs pa'i dbu ga/tshangs dbug (írott tibeti) . az abszolút igazságot kimondani szemtől szemben. ajanamsza tulajdonság (10) .a Buddháé: 1. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.Életkort Uraló.a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike Tsung mi (kínai) . kettősség-nélküli. olyan.életemúlt tshe la dbang pa'i rig 'dzin (írott tibeti) .” (Pradnyápáramitá szútra) tui (kínai) . az egyik ismeretőrző tshogs lam (írott tibeti) . kritjánusthána dnyána tudat összpontosításának 9 fokozata . írott tibeti sprul sku. Megfegyelmezzük.az 1.sz.egy láma inkarnációja tulá (szanszkrit) . Szorosan ráirányítjuk.védaná tshul khrims (írott tibeti) . Kiegyensúlyozottá tesszük. a buddháké .a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike Tshangs dbjangs rgja mtsho (írott tibeti) . felfoghatatlan. ellentéte a tao ji suo. Folyamatosan ráirányítjuk. alapvető fogadalma miatt jelenik meg . 2. az I csing egyik trigramja tuj ji suo (kínai) . nem a dharma szerint beszélni (felfordítani-egy-szól) tul ku (ejtett tibeti. 780-841) TT-szám (egyiptomi) . hiábavaló tudás.dharmadhátu dnyána. 7. változatlan. Egy pontba szűkítjük.az 5.szemben-egy szól.Cangjang Gyaco Tshangs pa (írott tibeti) .azaz thébai sírok. szamatá dnyána.tsandalí (írott tibeti) . 5. hua jen pátriárka (i. délkelet. mint az űr.Theban Tombs .síla tso'urí (írott tibeti) . 8.Brahmá tshangs pa dmar ser sbrul mgo ma (írott tibeti) .Kígyófejű.a Mérleg csillagkép. hua jen pátriárka (i.hamis. áthatja a 3 időt.„A tudatot a meditáció tárgyára irányítjuk. 10.a fák újéve (svát 15) Tu sun (kínai) . nem-keletkezett. Megnyugtatjuk. Újra ráirányítjuk. 3. 557-640). üres.folyó. 6.sz. 9. Teljesen megnyugtatjuk. felmérhetetlen. mongol qubilγan) . 4.brahmá randhra/amrita brahmá tshe 'das (írott tibeti) .szambhára márga tshor ba (írott tibeti) . az utánuk álló szám alapján különböztetik meg a rengeteg sírt egymástól tu bi sevát (héber) .

dalai láma idején tulszí (szanszkrit) . a vidám. kötete. a mélyalvás Brahmannal egyesülő állapota. takilcsi (1938-) tűrés (10) .e. a dolgok nem-keletkezése. kötete. önkívület. alkalmazkodás. írott tibeti bstun sing) . 8. a taoista kánon 2. 7. teljes-felismerés tudatállapota (mélyalvás. Maitréja. a taoista kánon egy-egy kötete Tung csen (kínai) .az apszaraszok táncmestere tumo (ejtett tibeti) . a test hőmérsékletének tudatos emelése tun sing (ejtett tibeti. az elégedett istenek ege.bőr tvilembájtli (jiddis) . az életkor 4 ezer év Tüdev (mongol) . a csonyi bardo turíja avaszthá (szanszkrit) . kiegészítése a Tai ping Tung san (kínai) . kötete.a 4.az 5. a taoista kánon 1. innen jött Gautama Buddha és itt várakozik az eljövendő Buddha.sz.Örömteli Ég. alvás.a lhászai Tengyelingkolostor vezetője. 4. 3.a második isteni barlang. szatori tung (kínai) . az űr tvaccs (szanszkrit) . 6. 2. ébrenlét. káprázat.a 3. (a dolgok olyanok. kínai Doushuai) . Maitréja lakhelye. az árnyék.gyermek-novícius Tung hszüan (kínai) .a bódhiszattváknak: 1. 10. 5. kiegé-szítése a Tai hszüan tung hing (kínai) . állapota turim (héber) . dga' ldan.a belső hő fejlesztésének módszere. 4. a vágybirodalom 4.AUM turíjávaszthá (szanszkrit) . saját testük állandó világosságot áraszt.bunkósbot tun vu (kínai) . mint) a láng.Tózan Tung san Liang csie (kínai) . ő volt az első régens (gyalcab) 1762-től a 8.fa. Visnu avatárája Tumburu (szanszkrit) . a visszhang. szintje. teljes-felismerés).a tfilin kivétele tartójából . 759-ig turíjá (szanszkrit) . hallás. kb. isteni barlang.buddhista barlangtemplom-rendszer Kínában. 9. i.Tulku Dzsampel Delek (ejtett tibeti) . virágok és madarak veszik körül őket. a varázslat.a lélek 4.isteni barlang. kiegészítése a Tai csing Tunhuang (kínai) .Tódzan Rjókai Tung sen (kínai) . az álom. az itt lakók 4 ezer évig élnek. a Kegyes Szeretet. a taoista kánon 3.a Tóra-szöveg sorai Tusita (írott tibeti jid dga.sokkszerű megvilágosodás.az első isteni barlang. századtól i.

a megsemmisülésbe vetett hit ucsen (ejtett tibeti) .hatalmi jelkép. amely Széth-re emlékeztet.kerek legyező udaja (szanszkrit) .mindkét nagylábujj-tartás (ha-tha jóga) ubhaja robhága vimukta (szanszkrit) . Alsó-Egyiptom védelmezője uásziká (szanszkrit) . papi rang a legalacsonyabb papi méltóság.megsemmisülés uccshéda darsana (szanszkrit) .tiszta. aki megvalósította mély összpontosítást.extázis ubhaja kritatva (szanszkrit) .rituálé és belső elmét nemesítő gyakorlat. a megsemmisülés feltételezése. az indiai lancsa írás után ucsiva (japán) . amely fent állati fejet visel. más néven: anátma váda (madhjamaka). a tejóceán köpülésekor keletkezett uccshéda (szanszkrit) .keletkezés .a megsemmisülés nézete uccshéda ditthi (szanszkrit) .tibeti „fejes” írás. szélsőséges nézet. az egyik tantra-módszer ubhajarobhágavimukta (szanszkrit) .lét u rgjan (írott tibeti) .Uddijána uab (egyiptomi) .a két minőség figyelembevétele általi megszabadulás.Tyché (görög) .mindkettő (önmaga és más) által okozott ubhaja pádángusthászana (szanszkrit) .kobraistennő. a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike. rendszerint istenek kezében találkozhatunk vele ubbégapíti (szanszkrit) .végzetistennő.filozófiai iskola. az apokjadharman egyike. amely minden állandótlanságát vallja.ge nyen ma uasz-jogar (egyiptomi) .megsemmisülési elképzelés.szárnyas ló.árja pudgala Uccsajhsravasz (szanszkrit) . alul villás végződésű hosszú pálca. a pratjékabuddha és a buddha ubhajacsarjá tantra (szanszkrit) .női papi rang Uadzset (egyiptomi) . a balszerencse istennője tyúk órája (kínai) . annihilacionizmus uccshéda váda (szanszkrit) .17-19 U u (japán) . tagjai tényleges templomi szolgálatot adtak uabet (egyiptomi) . amely csak az elmúló anyagban hisz.

a kilencedik béklyó. szózatok. magból született létfokozata.guru. a holttest uddhitattá (páli) . az egyik béklyó uddham bhágija (páli) .lelkes kijelentés.Tipitaka.Udáji (páli) .a Cshándógja upanisad szereplője. ihletett megnyilatkozás. Szózatok udána (szanszkrit) . egy tanítás közlése hason-lat segítségével.a dzsiva csírából. (Tripitaka).a Száma véda verseit éneklő hindu pap udhaccsa (szanszkrit) .a fiatal Buddha egyik tanítója Uddaka Rámaputta (páli) . a felső folyammal viaskodó uddhitat (páli) .a jobb kéz gyakorlatai (szimbolikusan) Udraka Rámaputra (szanszkrit) . Buddha egyik első tanítója megvilágosodása előtt. aggodalmas-kodás-bánkódás.izgatottság-fásultság. része. szamojadzsanáni uddhaccsa kukuccsa (szanszkrit) .a felső részhez tartozó.megszomjazás udászín (szanszkrit) . ájur véda udána váju (szanszkrit) .(Ficus Glomerata) hosszú idő alatt (3 ezer évenként) csak egyszer (vagy egyszer sem) virágzó növény udviddzsa (szanszkrit) .a gyomorra és a felső bélszakaszra vonatkozó eltérések. hindu bölcselő. az elmélyülést akadályozó hiba udó (japán) . a rekeszizom felhúzása udgátar (szanszkrit) . ájur véda udanjá (szanszkrit) . nem emberi kéz készítette tárgy. o-rgjan) .felhelyezett.a légzés szabályozása a mellüregben.nyugtalanság-gyötrődés. vékonybél. szobor Uddaka (páli) . 526-ban Udána (páli) . fejlett tanítvány.magasztos udbhava múrti (szanszkrit) . az egyik vata. .e. sem a nem-tudáshoz vezető útról. a holttestet ravatalra Uddijána (szanszkrit. a Vaisvánara Átman eszme megalkotója uddhaccsa (szanszkrit) . az ő tanítványa volt az első 5 aszkéta a Buddha mellett udumbara (kínai you tan) . a dváda sánga-sászana 5.felszálló prána szorítás (hatha jóga). Svéta-kétu apja.önmegnyilvánult. írott tibeti u rgjan.északnyugat-indiau ország uddijána bandha (szanszkrit) .Szuddhódana puróhitája i.Ráma jógamester a rádzsagahai iskolában Uddálaka Aruni (szanszkrit) .felhelyezés. szórakozottság. tanítása meditáció a sem a tudáshoz.lustálkodó udbhászin (szanszkrit) . táplálék-bevitel udána vata (szanszkrit) .

magát a bajt nem előzte meg uddzsáji pránajáma (szanszkrit) .avidjá létfokozat udzsat-szem (egyiptomi) . ám Thot visszaadta neki. madhjamaka umdze (ejtett tibeti) .a 7. malbis arumim.a sinto családi istenei.tibeti „fej nélküli” írás. egy isteni lény riasztó megnyilvánulása új ruha felvételekor .jelzés-elérés. Szeppó tanítványa. melyet Hórusz a Széth-tel vívott küzdelme során elveszített. aki felöltözteti a mezíteleneket.Viruddhaka fia.áldás (héber) . hónap idusa. az első óbhásza ugra (szanszkrit) .nága-tündérlány.guggoló ülés ukpa (ejtett tibeti) . Párvatí. dicsőítő ének Ulkámukha (szanszkrit) . testvére Nisatha úlumukha mthing nag 'ug pa'i mgo can (írott tibeti) .Balaráma és Révati fia. a látható tárgy nélküli tárgy-látás. kínai Jün csü Tao jing) .) ukijoe (japán) . a prakriti jelképe.az északkeleti bagolyfejű Ulupí (szanszkrit) .fülesbagoly uktha (szanszkrit) . az indiai urdu után umi (japán) . Kjórin. a világ királya. kavicsos terület a forró vizes medence körül a kert-ben Ummon Bunen (japán. Iksváku leszármazottja Ullambana (szanszkrit) .Észak-szíriai város volt a Földközi-tenger mellékén.teljesen kiterjedt légzés (hatha jóga) udzsigami (japán) .himnusz. az egyiptomi érdekszféra egyik kiemelt jelentőségű helye uggaha nimitta (páli) .csan Ugarit (egyiptomi) . mindenszentek ünnepe Ulmuka (szanszkrit) .Hórusz szeme. Ménától kapta vezeklése idején. de lehetnek egy kisebb közösség által tisztelt szellemek is udzsiko (japán) .szótó zen mester (i. Örökkévaló Istenünk. egyházközség uen (japán) . Tózan és Harjó mestere Ungo Dójó (japán. kínai Jün men Ven jen) .sz.a lebegő világ képei.Siva társa. (Áldott légy.zen mester (i. 864949). ?902?) . Irávat anyja Umá (szanszkrit) .énekvezető ume (ejtett tibeti) .a sinto szentély környékének lakóhelyei.sz. aki a nevet anyjától.Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. erőteljes amulettként segített a bajokból való kilábalásban. a nimitta felbukkanó fényjele. betegségből való gyógyulásban. fametszet ukkutikappádam (páli) .szörnyűséges.tenger.

felövezés szent zsinórral.a tulajdonítás alapját képező 5 halmaz.az összeszedettségre összpontosítás állapota. tömjénfüstölés. tagja. fejék. diadém unmaní (szanszkrit) . vakhithez. ami a sajátunk upádánapaccsajábhava (szanszkrit) . a Kálacsakra kilencedik mezője upádána kárana (szanszkrit) . káma. a sajátmagának tulajdonító alany upadésa (szanszkrit. következménye a bhava.a megragadás/tulajdonítás alapja/tárgyai. általános vallási útmutatás.tudatosság nélküli (manónmaní) unnati (szanszkrit) . ajándékosztás. a családját elhagyó szerzetes upabhóga (szanszkrit) .általános koegzisztenciális kapcsolat. kamma) .felhő-víz. kapaszkodás. víz lábmosáshoz. a létmegragadás halmazai.másodlagos szövet. áldozati ételek átadása. test.vallási alapelvek. nidána.kerék. megközelítési koncentráció upacsáraddzsána (szanszkrit) . víz szájöblítéshez.koncentráció az egység megközelítéséhez upacsáramatta (szanszkrit) . eltávozik a testből. szertartásokhoz. víz arc. a paticcsa szammupáda 9. virág átadás.16 cselekvés az istenség tiszteletére: hellyel kínálás. része upadhátu (szanszkrit) . tapadás.unhísza (páli) . bekenés illatos kenő-csökkel. a dharmákkal kapcsolatos komoly utasítások (pl.csimbók. körüljárása. a dvádasángasászana 12. öltöztetés. kilésza. az 5 érzékszerv és tárgyaik upádájapradnyapti (szanszkrit) . tüzelőanyag. létalap (khanda. közvetlen ok upádána szkandha (szanszkrit) . ragaszkodás a kéjhez. fürösztés. páli) .függő testiség. vakhithez /ditthi/. a tantrák).a megragadó. önigenléshez /attavádo/). kötődés a kielégülés tárgyához. tapadás a léthez (kéjhez /káma/. írott tibeti man ngag) .és kézmosáshoz.az 5 ragaszkodás a léthez upádátr (szanszkrit) .tapasztalás upacsára (szanszkrit) .metaforikus eszköz upadája rúpa (szanszkrit) . ájur véda upadhi (szanszkrit) .függő elnevezés upádána (szanszkrit. a 9. önléthez. közelítés upacsára szamádhi (szanszkrit) . az én vonatkoztatási alapja. közönséges. megragadás. mécses gyújtás.önfelfújódás (önhittség) unszui (japán) . szertartásokhoz /silabbatam/. a létmegragadás tárgyait képező tapasztalási elemek.

szakja férfi.) upaklésa (szanszkrit) . ízlelés.10 korlátozottan kárhozatos tudatossággal összefüggő szamszkára upalabdha (szanszkrit) .tanító. njer thob) upálambha (szanszkrit) . ügyes módszer. helyes módszer.acsarja. sudráknak tilos. mint a rendi előírások oktatója upadiszésza nirvána (szanszkrit) . az arahat állapota upaddzshája (szanszkrit) . upa = mellé. az üdvözülés módszertana upája kausalja (szanszkrit) . szennyezett szenvedély.kétségbeesés Upaka (szanszkrit) . a ház-nál.másodrendű szenvedélyek. járás. felfogás. 8. hallás.összehasonlítás upámsu (szanszkrit) .ádzsívika vándoraszkéta Upakkilészaszutta (páli) .közvetlen tanítás (szad = ül.megfelelő eszköz. mellékvágy upaklésa parittabhúmika dharma (szanszkrit) . semlegesíti a gyenge karmát upagrahana (szanszkrit) . bírálat Upáli (páli) .egy laikus nigantha hívő. szaglás.nem valóságos a meditációs tapasztalat. i.üdvös módszerek (dána. ürítés. írott tibeti thabs) .közel hoz. szamádhi) upájásza (szanszkrit) . mánaszika) upanáha (szanszkrit) . a szánkhjá-ban: látás. ksánti.gyűlölet. tapintás. a brahmácsári felnőtté avatása.fejősajtár. neheztelés upanája (szanszkrit) .egyszerű nirvána.a szentelt zsinór átadása. ezt csak a bráhmanák végzik upanisad (szanszkrit) .Beszennyezettség szutta (Tripitaka Szútrapitaka 128. beavatás upanájana szanszkára (szanszkrit) . sz. síla.e. fogás.belső ízzás (írott tibeti thop pa.egy mantra mormolása (még: vácsanika. nemzés upája (szanszkrit. egy idősebb szerzetes (thera) upaghátaka kamma (szanszkrit) . a Buddha egyik vita-partnere Nálandában upama (szanszkrit) . megszerzés.upadhjája (szanszkrit) . bevezetés. beszéd. ni = le). vírja.applikáció a vitában upanájana (szanszkrit) .romboló karma.-i prózai szövegek .

újjászületéssel létrejött istenek upapatti dhjána (szanszkrit) . az 5 kárméndríja (vács.spontán születés. ejtett tibeti ge nyen ma) .a születés összpontosítása upapattilábhika (szanszkrit) . hódolat útján upászaná/daivi mimánsza (szanszkrit) . világi hívek.áldozat hitvallás.a születés után elért teljes nirvána upapáduka (szanszkrit) .előírások a férfi szerzetesekre (5 szabály) upászaka szamgha (páli) .nyugalom upászampadá (páli) .upanisszaja (szanszkrit) . elérés upászaná jadnya (szanszkrit) .nemzés upászaka (páli.közömbösítő karma Upaplavja (szanszkrit) . upasztha) egyike upaszthápaná (szanszkrit) . felszentelés (a buddhistáknál 20 éves kor után).gyapot tömítő a test nyílásainak elzárására upastha (szanszkrit) .a férfi világi hívők egyháza upaszamá (szanszkrit) . tisztelet. az istenek és a poklok világá-ban upapaddzsa védaníja kamma (szanszkrit) .nemzőszervek.teljes felavatás. elnyerés.teliholdkori második áldozat upapadja parinirvájin (szanszkrit) .születéstől birtokolt mágikus erő upapílaka kamma (szanszkrit) . ötfogadalmú hívő.elnyugvás. páni.a kisebb.szemlélet upászamádhitthanam (szanszkrit) . lecsendesülés upászamá darsana (szanszkrit) .előírások a szerzetesnőkre (5 szabály) upásziká szamgha (páli) . aki tartózkodik az öléstől. a hódolat erőköre. páda. páju. Isten a teljességben megjelenő ánanda.az elme világtól visszavonult állapota uparuddha (szanszkrit) . világi követő.elmélyülés . szakrális hely vagy tárgy upászika (páli. mellék puránák uparati (szanszkrit) . a nemi eltévelyedéstől.a női világi hívők egyháza upasztha (szanszkrit) . a hazugságtól és a részegítő italoktól upászaka síla (szanszkrit) . a Brahman és Sakti azonossága. ortodox darsana. meditáció. a lopástól.az újjászületés után megta-pasztalt karma-hatás upapatti déva (szanszkrit) . alapítója Angirasz.tisztelők.Viráta székvárosa upapurána (szanszkrit) .döntő segítség upánsujádzsa (szanszkrit) .világi női hívő upászika síla (szanszkrit) . írott tibeti dge bsnjen) .hódolat. ejtett tibeti ge nyen.

napon holdtöltekor és az 1.ülő szög-tartás (hatha jóga) upavita (szanszkrit) . a kétszer születettek jelképe a jadzsnyópavita szertartás alatt az upanajamán upéja (szanszkrit) . a holdhónapban a 14.kéklótusz Uppalavanná (páli) . a magas és szeles fekvő-helyen való alvástól. a negyedik erény upószatha (páli) .kiegyensúlyozottság. nyugalom. tényezője upékha indríja (szanszkrit) .az egykedvűség általi megvilágo-sodás upékkha (szanszkrit) .az ég istene.segítő karma az élet folyamán Upatissza (páli) .az újrakeletkezés folyamata urabe (japán) . lelki egyensúly. ideiglenes fegyelem upavéda (szanszkrit) . megbékéltség.zsinór.böjti nap. egykedvűség.jóspapok (látnokok) a sintóban urabon e (japán) .cél upékhá (szanszkrit. a nemi eltévelyedéstől. írott tibeti btang snjoms) kiegyensúlyozott életmód. a lopástól. részegítő italok fogyasztásától. 1 napig tartó önmegtartóztatás: tartózkodás az élet kioltásától.égi Uranos (görög) . egy kolostor vezetője uppatthava (szanszkrit) .a semleges érzés képessége upékhá parisuddhi (szanszkrit) .a jelenlegi életfolyamat. napon) uppáda (páli) .az egykedvűség tisztasága upékha szamboddjanga (szanszkrit) .melléktudomány a védákhoz upavisthakónászana (szanszkrit) . Gaia szülte önmagából úrdhva dandászana (szanszkrit) .idős bhikkhuní. születés (csittakkhana) uppala (páli) . páli upekkhá.előírások a holdfázis-változások napjára (8 szabály) upavasztha (szanszkrit) .háromnapos ünnep a halottak tiszteletére uranios (görög) . újhold és hozzájuk képest a 8. a szammá boddzshangá 7. a zenés-táncos mulatozástól és a délutáni étke-zéstől upavaszatha síla (szanszkrit) . a Buddha csandála tanítványa upatti bhava (szanszkrit) . a születés előtti karma folyamat (kamma bhava) megtestesülése upavásza (szanszkrit.Száriputta.1 napra vonatkozó 8 törvény. a hazugságtól. írott tibeti njin zag gcig pa'i khrims brgjad/bsnjen gnas) . napon újholdkor.fölfele irányuló rúd-tartás (hatha jóga) .megjelenés.upathambhaka kamma (szanszkrit) . felülemelkedés.havi 4 ünnepnap böjttel (holdtölte.

település Magadhában Uruvilvá-Szenáni (szanszkrit. a Buddha itt érte el a megvilágosodást. aki az elhunytat helyettesíti. ide visszatérve mondta el Tűzbeszédét. egy-egy ember modellje.sírmellékletként állított. páli Uruvélá) .felfele tartott arc hát-tartás (hatha jóga) úrdhva mukhashván ászana (szanszkrit) .felső lótusz teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) úrdhva praszárita ékapád ászana (szanszkrit) . első prédikációja után.egy bráhmin a Dzsanaka udvarában rendezett vita résztvevője usébti (egyiptomi) . testmeleg .Padmaszambhava Urmilá (szanszkrit) . hőség.a királyi fejékek homlokrészét díszítő kobra.meleg.a 3 tűzpap egyike (Nadí Kasszapa.felső lótusz fejtartás (hatha jóga) úrdhva padmászana szarvángászana (szanszkrit) .kis méretű szobor.az aszurák papja Usasz (szanszkrit) . tulajdonosának vonásait őrző szobrocska. Kaksmana felesége úrná (szanszkrit) . ha a túlvilágon dolgozni hívják usmá (szanszkrit) .feltartott szájú kutya-tartás (hatha jóga) úrdhva padmászana shírsászana (szanszkrit) . a Bháraták ősanyja Usanasz (szanszkrit) . akár többedmagával is Urgjen Cokje Dordzse (ejtett tibeti) . a mai Buddh gaja közelében.Dzsanaka lánya.hajnal.a sperma visszatartása (hatha jóga) urdhvaszrotá (szanszkrit) .város a Gangesztől délre.úrdhva dhanurászana (szanszkrit) .felső kakas-tartás (hatha jóga) úrdhva mukha pashcsimóttán ászana (szanszkrit) . Ré Harakhti és Haroérisz ábrázolásain a napkorong védelmezője. Pradzsápati lánya Usaszta (szanszkrit) .aki magasabbra tör Ureusz (egyiptomi) . Gajá Kasszapa).magasra nyújtott lábtartás (hatha jóga) úrdhvarétussza (szanszkrit) .fölemelt íj-tartás (hatha jóga) úrdhva kukkutászana (szanszkrit) .fehér szőrpihe a Buddha szemöldökei között Uruvélá Kasszapa (páli) . a királyság védelmezője. „aki válaszol” .függőlegesen kinyújtott egyik láb-tartás (hatha jóga) úrdhva praszáritapád ászana (szanszkrit) .apszarasz. Purúravasz felesége. ma Szujata Urvasí (szanszkrit) .

korona.vrisni herceg uttána pádászana (szanszkrit) .a legfőbb teremtett test közvetlen kapcsolata az élvezetek testével. a nirmánakája egyik jegye uttama purusa (szanszkrit) . diadém. hajcsimbók usnísa vidzsajá (szanszkrit) .szati.testmeleg usna (szanszkrit) . dhamma vicsaja. a nirvédha-bhágija első szakasza. szamádhi.a dzsiva legmagasabb (emberin túli) létfokozata.rövid. Izsák. Áron.nyújtott láb-tartás (hatha jóga) uttána padmá majúrászana (szanszkrit) .nyújtott lótusz páva-tartás (hatha jóga) uttánászana (szanszkrit) . píti.nó énekmód utaimono (japán) . Ramszesz uralkodói neve uszíra (szanszkrit) .keletkezés utpádakatvát (szanszkrit) .minden kérdésben van egy újabb kérdés utcshéda dristi (szanszkrit) . upékha utai (japán) .a dolog teremtő mivolta utpádjatvát (szanszkrit) .meleg. Jákob.megidéző fokozat utszada (szanszkrit) .hevítés.annihilacionizmus utkatászana (szanszkrit) . ájur véda usnísa (szanszkrit) .vendégtábla a szukotban (Ábrahám.a dolog teremtmény mivolta utpala (szanszkrit) .erőteljesen kinyújtott-tartás (hatha jóga) .recitatív zene utata fukasi (japán) .erőteljes-tartás (hatha jóga) utpáda (szanszkrit) . passzaddhi. fejék. avidjá létfokozat Uttama manu (szanszkrit) .usmagatá (szanszkrit) .forró.a Buddha koronája.a bírana gyökere uszmá (páli) . írott tibeti bskjed rim) .koponyadudor uspizin (héber) . Dávid) ustrászana (szanszkrit) .Ré igazsága hatalmas.a kék lótusz-szerű hasadás hideg pokla utpalam (szanszkrit) .a 3.az istenség tudatállapota Uttamaudzsa (szanszkrit) .kék lótusz utpannakrama (szanszkrit. az a tetőpont (múrdhana) usman (szanszkrit) . hőség út a megvilágosodáshoz . hevítés. amikor eléri teljességét. manu uttama nirmánakája (szanszkrit) .teve-tartás (hatha jóga) Uszermaatre (egyiptomi) . kidudorodás a fejtetőn. hideg pokol uttama (szanszkrit) . II. Mózes. József. a figyelem behatolásának segítője. virija.

kiemelés a szamádhiból utthánavat (szanszkrit) . magasabb fokú védánta uttara paksa/paravádin (szanszkrit) .széles. a niródha gyakorlatok uttarimanussza dhamma (szanszkrit) . szarada. ez tudatja velük közeledő halálukat.Viráta lánya. nyers.a mimánszá bölcselet későbbi irányzata. vassza) utunijáma (szanszkrit) . a hatha jóga uttara manusja dharma (szanszkrit) . a csúf hangúak szigete. hémanta. fáradhatatlanul működő utthita haszta pádángusthászana (szanszkrit) . vasszána. alföldrészei a Kuru és a Kaurava uttarimanussza (páli) .uttara (szanszkrit) . alsó részén gyöngy vagy nemesfém függőkkel. hónapok. ejtett tibeti Dra mi nyen Ling. feltehetőleg .minden emberi ismeretet megha-ladó utthána (szanszkrit) . gimha.a vitában a válaszadó. mint a Dzsambu-szigeten élők.nyújtott kéznagylábujj-tartás (hatha jóga) utthita párshvakónászana (szanszkrit) . durva beszédűek. sziszira) vagy 3x4 hónap (hémanta.újabb szánkhja Ísvarakrisna után Uttarakuru (szanszkrit. vagy gyakran sólyomfejet formázó széles arany dísz fogja össze. nyolcszor magasabbak. lakói ezer évig élnek.nyújtó oldalsó szög-tartás (ha-tha jóga) utthita trikónászana (szanszkrit) . amely végső valóság természetével foglalkozik Uttará (szanszkrit) . több soros ékszer. aki megvédi álláspontját uttara szamga (szanszkrit) .kinyújtott háromszög-tartás (hatha jóga) utu (páli) .évszak. a gyöngysorokat félköríves. kínai Yu dan yue) .emberfeletti tettet állít magáról valaki uttara mímánsza (szanszkrit) . 6x2 hónap (vaszanta.Viráta legkisebb fia uttara jóga (szanszkrit) . írott tibeti sgra mi snjan gling. az 5 természeti törvény egyike uzeht-gallér (egyiptomi) .szerzetesek felső ruhája uttara szánkhja (szanszkrit) .későbbi tudás. hátsó részén ellensúllyal. gimha.évszak-törvény. nem ismerik az idő előtti halált.buzgó.újabb jóga. Abhimanju felesége Uttara (szanszkrit) .emberen túli. tkp. más nézet szerint haláluk előtt 7 nappal durva hangot hallatnak. gyöngyökből összeállított.a Mérut körülvevő 4 kontinens közül négyzet alakú északi.

a haiku-írás szem-lélete vács/vák (szanszkrit) .a vita menete vaddisznó órája (kínai) . mána-szika) vácsanika tapasz/vácsika tapasz (szanszkrit) .a beszéd.egy mantra hangos kiejtése (még: upámsu.) műve: Bhámati.hatalmi jelvény is volt. írott tibeti) .egy bráhman vácskarma (szanszkrit) .észak-indiai állam a Gangá mellett. beszéd. időszakos folyók rendszerint kiszáradt medre vadzavai (japán) .csapás. sz. fővárosa Vészálí . majomiskola.ávénikabuddhagúna váda vidjá (szanszkrit) . egyes királyok az épületekről kivakarták elődeik nevét.a vita művészete vadagalai (szanszkrit) .beszéd.sz. nem ítélet. írott tibeti dbus gtsang) . központjuk Srírangam. upasztha) egyike vacsana (szanszkrit) .védánta mester (i.fehérajkú szarvas vaadnáht (jiddis) . a szó leküzdése Vácsaszpati Misra (szanszkrit) .az összejövetel éjjele. szerencsétlenség. 10.állam a Gangá északi partján. de a közemberek ábrázolásain is igen elterjedt. boldogtalanság a sintóban Vádzsasravasza (szanszkrit) .kijelentés. páda.sivatagi völgy.északi srívaisnavák.21-23 vádi (egyiptomi) . hogy saját művükként tüntethessék fel az utókor számára Ü Cang (ejtett tibeti.Csölkhaszum. az 5 kárméndríja (vács.a köznapiban felismerni a törvényszerűt.a Káthaka upanisad szereplője Vaddzsí (szanszkrit) . páni. páju. Sankara Brahmá szútra kommentárjának kommentárja Vaccsha (páli) . váhnáht vabi (japán) . a világ múzeumaiban számos szép állapotú példány található. és a sajátjukkal helyettesítették. Cang. aktív megváltás vádamárga (szanszkrit) .a bhikkhuk bírálatának tilalma vácsanika (szanszkrit) . fővárosa Vészálí Vaddzsí rádzsaság (szanszkrit) . csak megnyilatkozás vacsana patha (páli) . (uzeht = széles) uzurpálás (egyiptomi) . Közép-Tibet egyik tartománya V va (ejtett.eltulajdonítás.

hogy minden dharmáról elmondható: nem igaz. testünket alantasnak tekinteni. nemzés. a harmonikus kapcsolat megszakítása vadzsra-testvéreinkkel. 1859–1921) vadzsra (ejtett tibeti dor dzse. naiv realizmus és minden tagadása. szexualitás. 6.ájur véda vadzsikaranacsikitsza (szanszkrit) . Aksobhja másik neve Vadzsra Héruka (ejtett tibeti) . kételkedés a gyakorlatok hatékonyságában. 5.gyémánt-tudás. imajogar. az őszinte érdeklődés elutasítása. mongol ocir) . bármely spirituális rendszer elítélése.vádzsikarana (szanszkrit) . 670-741) . írott tibeti rdo rdzse theg pa) gyémántkocsi. ejtett tibeti pur bu) . írott tibeti rdo rdzse. írott tibeti rdo rdzse 'jigs bjed) Mandzsusrí Jamántaka Vadzsrabódhi (szanszkrit) Nágárdzsuna iskolájának követője. dualizmus érzete a tantrikus gyakorlatok közben. hogy önmagából. 4. elmulasztani a káros egyének elpusztítását. 12.varázstőr a szellemek elleni harchoz Vadzsra Tro di (ejtett tibeti) . 14. a fehér és vörös bindu erejének gyengítése. 10.Dordzse Szempa haragvó megjelenése. Nágabódhi tanítványa (i. illetéktelenek előtt felfedni a titkos tanításokat. 13. 2.a thai buddhizmus egyik legnagyobb egyházatyja (i. ájur véda Vadzsira (szanszkrit) . 9. a Buddha tanításainak elutasítása vagy cáfolata. mindegyikből vagy ok nélkül keletkezett vadzsra kila (szanszkrit.sz. annak vizsgálata. a testben az agyhoz kapcsolódik Vadzsrabhajrava (szanszkrit. a tantrikus iskola (mantrajána). gyémánt. japán kongó. tévedések a gyakorlatban: 1.aprólékos gyémánt módszer. a bódhiszattva-fogadalom megszegése. a szellemi és fizikai összetevők tökéletes egysége eredeti tisztaságában vadzsra kana jukti (szanszkrit) . különleges mesterek nevének jelzője vadzsra dnyána (szanszkrit) . más okból. a súnjatá jelképe. 8. megszakítani a kapcsolatot a guruval.Vadzsra Héruka női társa.Indra villáma.szerzetesnő Vadzsiranyánavarórasza (szanszkrit) . 7. kínai dzsin kang. 3.gyémánttest. 11. drágakő. a testben az agyhoz kapcsolódik vadzsra jána (szanszkrit. a nők lebecsülése vadzsra kája (szanszkrit) .erősítők.sz. az egyetlen élet alatt is megtehető út.

írott tibeti rdo rdzse 'chang) Gyémántjogart Tartó.Mandzsusrí egyik alakja. amiben megszűnik az alany-tárgy szemlélet Vagakusa (japán) . a buddhák szellemőse.a Vérivó Gyémántnemzetség feje vadzsrajána (szanszkrit. fekete. a megvilágosodott energia bódhiszattvája. írott tibeti ba dzre heruka) .Krisna diszkosza Vadzsránanga (szanszkrit) . a forma szkandhájának jelképe vadzsrópana szamádhi (szanszkrit) .vadzsrácsária (szanszkrit) . írott tibeti sgo ma lcags grog ma) .szertartási eszközök tárolására szolgáló helyiségek a templomban váhapphalá (szanszkrit) . társa Szamgye Csenma.Gyémánt szútra.sinto mozgalom a japán ősiség megerősítésének céljából a Kangaku ellen váhana (szanszkrit) .gyémánttrón a Dzsambudvípán Vadzsraszattva/Aksóbja (szanszkrit. mert megitta Ráhu mérgező vizeletét. a gyarló elme. i. a jaksák egyik szintje vadzsrapánijaksa (szanszkrit) . ejtett tibeti Dor dzse Szem pa) .a vörös bindu (Bódhicsitta) női jidamja Vadzsrakrodhésvarí (szanszkrit.a Vasbéklyó Asszonya.a 4 égtájat őrző jaksák Vadzsrasinkhalá (szanszkrit. írott tibeti ba dzra kro dhí shvari ma) .Vadzsrahéruka társa vadzsranábba (szanszkrit) .gyémánt mester Vadzsraccshédika (szanszkrit) .nagy kifejtés iskola.a bőséges gyümölcs istenei váhnáht (jiddis) .gyémántlényegű. a Tökéletes Öröm keleti birodalmából. a mennykőkezű dhjáni-bódhiszattva. Dordzse Csang Vadzsradhátvísvarí (szanszkrit) . jelképei virágból készült íj. írott tibeti phjag na rdo rdzse) Gyémán-toskezű.a gyémánthoz hasonlatos össze-szedettség a bhávanámárga végén. 18 aliskolája van .az őrzés éjszakája a brit előtt vaibhászika/szarvásztiváda (szanszkrit) .sz.a Buddha saktija Vadzsrahéruka (szanszkrit. Amóghasziddhi társa. hínajána filozófiai rendszer.hordozó állat váhana mandapa (szanszkrit) . írott tibeti rdo rdzse theg pa) gyémánt jármű Vadzsrajógini (szanszkrit) . kard és tükör Vádzsrapáni (szanszkrit. a tükörszerű bölcsesség. 300-500 Vadzsradhara (szanszkrit. a nyugati kapu őre Vadzsrászana (szanszkrit) .

benső összefüggés (néhol: 7.következetlenség vaisamja (szanszkrit) . 3.hindu dharma vaikhariva (szanszkrit) . az élők egy őslétező testéből szár-maznak. hanem ismeretelméleti Vaishvanaranirghósa buddha (szanszkrit) . Kanáda (i.sz. tulajdonképpen a mahájána Vaipulja szútra (szanszkrit) . sz. adhimátra. utálat. tibeti április második és május első fele vaisamikatvam (szanszkrit) .Durgá egyik anyai kiterjedése .makulátlan vaipulja (szanszkrit) .a szent bizonyosság birtokosa. része vaidhi (szanszkrit) . 2.(visésa = megkülönböztetés) a világ öröktől fogva létező szubsztanciáiból állnak az atomok. a kereskedők és a pénzemberek tartoznak. 1.) alapította. kínűző. madhjama. közember vaisnava (szanszkrit) .a 4 örökletes varna egyike.elemzések. egyenetlenség Vaisampájana (szanszkrit) .Visnu követői. különbözőség. imádat. vagy i.Vjásza tanítványa vaisáradja (szanszkrit) . a hinduizmus egyik bölcseleti rendszere. egybe tartozás.a menny egyik része.vaidalja (szanszkrit) . a kézművesek. mahájána szöveg vairágja (szanszkrit) . meg nem fogható alkotóerő vaidika dharma (szanszkrit) . szenvtelenség. lényeg.merészség. pará bhakti). a bhakti része (még: rágátmika. 4. 6. egy buddha 4 bizonyossága (csaturvaisáradja) vaisésika (szanszkrit.hindu. bizonyosság vaisáradja prápta (szanszkrit) . közönyösség (mridu. 5. mentesség a vágyaktól.6 Mahápurána Vaisnaví (szanszkrit) . elsápadás. nem-létezés). kínai seng lun) .közömbösség. a számjávasztha felbomlása.széles.a gunaegyensúly megingása. Visnu lakóhelye vaimalja (szanszkrit) . amelybe a hagyomány szerint a földművelők. a dvádasángasászana 9.e. vágytalanság. sz. 5. tevékenység.a hallható para Vaikuntha (szanszkrit) .Kilenc dharma. para). a njája rendszertől ellentétesen nem logikai. alkotóelemei: 1. sajátság.hódolat. Isten ezek irányítója.az északi világrész buddhá-ja vaisja (páli véssza) . szemlélődő elmélyedés. kartámasz a jógában (karmankó) vaisáka (szanszkrit) . minden az ő testének transzformációja Vaisnava purána (szanszkrit) .

minden ember Átmanja. az ávénika-buddhaguna 14.szél könyv. 5+7+5+7+7 szótagú sorok Vaka (szanszkrit) .védikus tanítómester Vaisvánara Átman (szanszkrit) . a vízkör és a fémkör alatt Váju purána (szanszkrit) . a középpont buddhája. kínai feng lun) . 8. az életlehelet ellenőr-zése Vájikrá (héber) .szél. Egyetemes Lélek vaitarani (szanszkrit) .egy buddha a hallgatók késztetései szerint beszél. ha-levegő.egy ráksasza Vakkula (szanszkrit) . a testben a szívhez kapcsolódik. az űrkör fölött. szóbeli cselekedet.a buddhaság bódhiszattvája. Hanumán apja a Rámájanában. a 7. században Váju (szanszkrit.sz. Visnu figyelmeztetésére bárkát épített családjának. a tudatosság szkandhájának jelképe.arhat a Buddha közelében válakhilja (szanszkrit) . A papok könyve Vajrócsana (szanszkrit) .beszéd vaka (japán) . a singon és tendai szektában az Ádibuddha. az északnyugati irány ura. a Brahman egyik megnyilvánulása. a singonban bídzsája avarahakha (aföld.az észak istene. Bhíma apja váju mandala (szanszkrit. bídzsája az a vagy a vam.Vaisrávana (szanszkrit. Szúrja fia vaja dhamma (szanszkrit) . a 7 bölcsnek (risi) és minden állatból kettőnek.felbomlási tényezők vája dháraná (szanszkrit) . a szthula saríra része vák karma (szanszkrit) . az anyag gáz állapota. a levegő mandalája a világ támasza. írott tibeti rnam thos sras) . foka vak/vács (szanszkrit) . Kuvéra Vaisvámitra (szanszkrit) .levegő.Biblia. tibeti fordító az i. de a szánkhjában a levegő.a jelenlegi korszak törvenyhozója. manu.a Teremtő testéből keletkezett 6 ezer ujjnyi szellem .versforma. Tóra. szkandha-szimbólum: fehér. kha-űr). ra-tűz. ekkor volt az özönvíz. a dharmakáját megszemélyesítő transzcendens buddha.lélegzetszabályozás. szél. va-víz. érzékcsalódás.szél-kör.különlegesen forró mellékpokol Vaivaszvata manu (szanszkrit) . írott tibeti rlung) . az egyik mahábhúta. forma. tibeti fordító-mester. a női társa Jingcsokma. a lélegzet hindu istene. Bhíma apja a Mahábhá-ratában. a jaksák ura. valószínűleg a legrégebbi purána váju/vájo (szanszkrit) .

válakhiljászana (szanszkrit) - válakhilják-tartás (hatha jóga) Vallí (szanszkrit) - Kártikéja egyik társa Valmiki (szanszkrit) - rablóból lett szent, ő írta a Rámájanát, feltalálta a vínát, ő tanította a gandharvákat a zenére Vámadéva (szanszkrit) - egy bölcs vámadévászana (szanszkrit) - Vámadéva-tartás (hatha jóga) Vámalamitra (szanszkrit) - indiai tanító Tibetben az i.sz. 8. században Vámana (szanszkrit) - Visnu 5. emberi alakú avatárája, törpe bráhmana, aki visszaszerezte a Földet Bali démonrádzsától, jelképe: vizes edény és esernyő (másik neve Trivikrama = 3 győzelem) vamsza (szanszkrit) - hús, a tantrikus gyakorlatok egyik eszköze vána pattha (páli) - az asramában (3. életszakasz) élő ember, visszavonult, erdei remete, vágyakat elhagyó vána prasztha (szanszkrit) - ásrama, a lemondás életszakasza vánara (szanszkrit) - erdőlakó, mitikus nép Dél-Indiában vanatha (páli) - vágy, buja bozót vang (kínai) - király vang ming (kínai, szanszkrit dzsálini prabhákumára) - a tökéletesség alsó fokán álló bódhiszattva Vang po (ejtett tibeti) - Indra vang thang (ejtett tibeti, írott tibeti dbang thang) - személyes életerő vanna (páli) - varna Vansi Sógaku (japán, kínai Hung cse Cseng csüe) - zen mester (i.sz. 1091-1157) vanydzsho (szanszkrit) - terméketlen Vappa (szanszkrit) - a panycsavaggíják közül az egyik vára (szanszkrit) - fordulat varada mudra (szanszkrit) - megnyugvó, kívánságteljesítő kéztartás, a táncoló Siva bal első keze Váradarádzsa (szanszkrit) - Visnu egyik mellék-inkarnációja varadzsi (japán) - szalmapapucs Varáha (szanszkrit) - vadkan, Visnu egyik inkarnációja Váráhí (szanszkrit) - Durgá egyik anyai kiterjedése varana (szanszkrit) - a klésák akadályai Váránaszí (szanszkrit, ejtett tibeti Bá rá na szí) - Benáresz, város a Gangesz mellett a mai Uttar Pradés államban, a Buddha első prédikációjának helyszíne, ma Benáresz Váranaváta (szanszkrit) - egy város Vardhamána Mahávíra (szanszkrit) - Dzsina, Mahávíra eredeti neve, a 21. dzsaina tírthankara (i.e. 599-527) varesinobu (japán) - a maiko első frizurája, a fejtetőre

fésült, elől és hátul kanokával varna (szanszkrit, páli vanna) - szín, a születési kasztok, társadalmi osz-tály: bráhmana, ksatrija, vaisja, súdra, párja/parajan/aszprisja varnásrama dharma (szanszkrit) - varnák és életkorok kötelességei, a védikus társadalmi rendszer, remetelak Városi (Nagy) Dionysia (görög) - ünnepsorozat Elaphébolión 8-ától (Athén), 9-én Dionysos szertartások, 10-én komédiák, 11-13-án tragédiák előadása varsá (szanszkrit) - esős évszak, monszun, a harmadik hindu évszak, ájur véda varsávásza (szanszkrit) - az esős időszak 3 hónapja, az intenzív hitgya-korlat ideje vársika (szanszkrit, ejtett tibeti jar ne) - a szerzetesek nyári elvonulása Vársnéja (szanszkrit) - a Vrisni-nép ura; Krisna egyik neve vartamána avaszthána (szanszkrit) - folyamatban lévő állapot jelen pillanata Varuna (szanszkrit) - az óceánok istene, hordozója Makara, a krokodilszörny, kezében hurok (nága pasa), rádzsasága Szukha vagy Puspagiri, a nyugati irány uralkodója Varuní (szanszkrit) - az ivás istennője, a tejóceán köpülésekor keletkezett vasanta mandapa (szanszkrit) - víztároló helyiség a templomokban vasi (japán) - papírfal vási (szanszkrit) - borotva vasí karana (szanszkrit) - bizonyos dolgok fölötti hatalmat biztosító rítus, jele a fekete vastra (szanszkrit) - tiszta ruha felajánlása a múrtinak a templomban vasza (japán) - technika Vászabha (szanszkrit) - Paszénadi felesége vászaná (szanszkrit) - vágy, vonzalom, késztetés, örvény a tudatküszöb alatt, hajlamok, beidegződések, benyomások, létesülés-indíték, létcsí-ra a tudattalanban, melyből a tudatfolyamatok keletkeznek. vaszant (szanszkrit) - tavasz, ájur véda Vaszanta (szanszkrit) - tavasz, az első évszak, Kámadéva társa Vaszantapancsámi (szanszkrit) - ünnep mágha hónapban (januárfebru-ár) Szaraszvatí tiszteletére Vászava (páli) - a vászuk apja, Indra vászéttha (páli) - Vaszistha leszármazottjai, a mallák Vaszistha (szanszkrit) - risi a Nap-nemzetségből vaszisthászana (szanszkrit) - Vaszistha-tartás (hatha jóga) vassza (páli) - esős évszak

Vasszakára (páli) - Adzsátaszattu hadvezére Vásszámitta (szanszkrit) - a Buddha tanítója a Védákban vasszikí (páli) - fehér jázmin vasztu (szanszkrit) - a vizsgálat tárgya, dolog, tárgy vasztumátra (szanszkrit) - a dolog magában vasztuprativi kalpa (szanszkrit) - tárgy-tapasztaló vaszu (szanszkrit) - félistenek a védikus mitológiában Vaszubandhu (szanszkrit) - jógácsára filozófus (i.sz. 4.-5. sz.), féltest-vére Aszamgha, kommentárja a Dasabhúmuka szútrához a ti lun iskola alapja, előbb szarvásztivádin, majd vidnyánaváda Vászudéva (szanszkrit) Krisna Balaráma nevű inkarnációjában az apja, felesége Dévaki és Rohiní, Krisna jelzője, Szura jádava király fia, Prithá fivére Vaszudhárá (szanszkrit) - földistennő, Kincsőrző vaszuk (szanszkrit) - 8 istentestvér, Indra kísérői, félistenek Agni és Indra közösségében Vászuki (szanszkrit) - a legnagyobb kígyó, a kígyók királya, ő volt a kötél a tejóceán köpülésekor Vaszumitra (szanszkrit, írott tibeti dbjig bses) - a Maitréja után eljövendő Buddha, a vaibhásika irányzat egyik bölcse vat (japán) - harmónia, a 4 fő alapelem (vat, kei, szei, dzsaku) egyike vata (szanszkrit) - az egyik dosha, levegő és űr, lebomlás, szétesés, halál, öregkor, este, nyár, ájur véda vata dosha (szanszkrit) - mozgásba hozó eltérés (prána, vjána, udána, szamána, apána), ájur véda vatabosi (japán) - férfiakat szórakoztató nő, néha prostituált vátájanászana (szanszkrit) - ló-tartás (hatha jóga) vatarai sinto (japán) - az Isze Dzsingú sinto szentély a Kii-félszigeten, papjai a Vatarai-család tagjai a Tokugava-korszakban (i.sz. 16001868), a buddhizmus és a császári ház kamija ellensúlyozásául a személy megtisztulását és erényességét helyezték előtérbe, ezért központi szentélynek nyilvánították az Isze Külső Szentélyt (Gekú) és a Belső Szentélyt (Naikú), azonban ez sohasem vált általánossá Vátszjájana/Paksilaszvámin (szanszkrit) - a Njája szútra kommentátora Vattagamani (páli) - király Srí Lankán (i.e. 88-76), az ő idejében rögzítették írásban a Tipitakát páliról

szingalézre vattakathá (szanszkrit) - a létesülés köre vatthu (páli) - alap, a megismerés 24 tárgya (4 elsődleges elem, létsíkok, érzékekkel megismert tárgyak, sokféleség, egység, érzék-szervi észlelés, meditatív elmélyedés, nibbána) és tapasztalati adatai, érzékszervek Vatthúpama szutta (szanszkrit) - A ruha szútra (Tripitaka Szútrapitaka 7.) véda (szanszkrit) - tudás, belátás, a hindu szent szövegek egy csoportjának összefoglaló neve (vid = tudni), Rig véda, Száma véda, Jadzsur véda, Atharva véda véda anga (szanszkrit) - sad anga véda vádin (szanszkrit, kínai wei-t'o lun si) - felfogás, amely szerint Visnuból keletkezett a 4 varna, Brahmanból a dolgok védagú (páli) - teológus, aki elvégezte a védikus tanulmányokat védaka (szanszkrit) - érző/érzékelő alany védaná (szanszkrit, páli, írott tibeti tshor ba) - érzékelés, az öt halmaz egyike, érzet, érzés, érzelmi minősítés, szomjúhozás, a 7. nidána, a paticcsa szammupáda 7. tagja, az egyik csaitta, a Kálacsakra hetedik mezője védaná szkandha (szanszkrit, írott tibeti chor ba'i phung po) érzékelés, érzet, az 5 halmaz egyike (6 osztály és 3-3 alosztály kellemes, kellemetlen, közömbös), az érzelmek csoportja, az egyik panycsa szkandha, érzetek halmaza védanákája (páli) - érzéstest védanánupasszaná (szanszkrit) - az érzetek éber tudatossága védánga (szanszkrit) - védikus tudományok (szertartástan, grammatika, hangtan, etimológia, verstan, csillagászat, jog) védánta darsana (szanszkrit) - szemlélet Védánta szútra/Brahmá szútra/Brahmá mimánsza (szanszkrit) a véda vége, Bádarájana vagy Vjásza műve, eredetileg a Cshándógja upanisad kommentárja, i.e. 5. sz., a szöveg elveszett, kommentárok: Bódhjájana, Upavarsa, Sankara, Rámánudzsa stb. Védántin (szanszkrit) - i.sz. 700 körül keletkezett filozófiai iskola, amely a rítusok mögötti igazság keresésével foglalkozik Védasrutí (szanszkrit) - folyó Dél-Indiában Védavatí (szanszkrit) - Kusadhvadzsa remete lánya veh na (kínai) - a mezei munkák felügyelője, rangban a 3. csan kolostori tisztségviselő véhapphalá (szanszkrit) - fent újraszületett lények, akiknek 4. dhjánájuk van

vej (kínai) - ülőhely, rang vejbersűl (jiddis) - ezrát násim Vélékété (vodu) - rút istennő Velkha (görög) - etruszk isten Véluvana (páli) - Bambuszliget Rádzsagrihában, a Buddha egyik vihárája, Bimbiszára rádzsa ajándéka Véluvana áráma (páli) - Kalandaka nivápa, Mókustető a Bambusz-ligetben Vémacsitra (szanszkrit, írott tibeti lha na jin gji thub pa thags bzang ris) - Szépmintás Kelméjű, a Hat Győzelemmel Túljutott egyike ven (kínai) - kérdés, kérdez Ven Seng (kínai) - Taj cung kínai császár nevelt leánya, i.sz. 641-ben lett Szongcen Gampo másik felesége ven ta (kínai) - kérdés-felelet technikájú tanítás a csan buddhizmusban, mondó Venkatésa/Venkatésvara (szanszkrit) - Visnu egyik mellékinkarnációja (más nevei: Srínivásza, Báládzsi) ventaillage (vodu) szárnyaltatás, széles karmozdulatokkal maguk előtt keresztezve ráznak egy szárnyast Vénuvana áráma (szanszkrit) - Kalandaka nivápa véset (héber) - nyelőcső shitánál Veszákha púdzsá (szanszkrit) - a vészákha teliholdjakor tartott ünnep a bódhi elérésére a Buddha bódhijának emlékére, az április közepétől május közepéig tartó holdhónap Vészálí (páli) - a Vaddzsí rádzsaság fővárosa, királya Asóka, Magadha rádzsája, itt volt a második zsinat i.e. 380 körül veszatthák (szanszkrit) - Vaszistha ősbölcs leszármazottjai, a mallák Vésszamitta (páli) - védikus tanítómester vetálí (írott tibeti) - a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike vèvè (vodu) - szimbolikus rajz a loa attribútumairól vezír (egyiptomi) - tjati vibandha (szanszkrit, írott tibeti bgegs, ejtett tibeti gegs) - akadály Vibhanga (páli) - Tipitaka, Elemzés (Részletezés) vibhasjavádin (szanszkrit) - théravádin felekezet, a Buddha közvetlen tanítványainak utódai vibhava (szanszkrit) - uccshédaváda vibhava tanha (szanszkrit) - a nemlét szomjazása Vibhisan (szanszkrit) - Ráma egyik öccse, akit Lanka rádzsájává koroná-zott Vibhísana (szanszkrit) - ráksasza, Visravasz és Kaikaszí fia, Rávana

öccse vibhúti (szanszkrit) - erő Vibuddhasziddha (szanszkrit) - indiai tanító Tibetben az i.sz. 8. század-ban, a 108 bölcs egyike vicsára (szanszkrit) - a gondolat vizsgálata, az elmélyülése megnyilvánuló tényezője, dhjána, vizsgálódás, gondolatok, megfontolás, fenntartott alkalmazás, az elme hivatkozó vagy vonatkozó beszéde vicsáraná (szanszkrit) - gondolkozás, megfontolás, a rádzsa jóga gyakor-lata (7 módszer) vicsáranjaka (szanszkrit) - szankhárák a szúksma-bhútákban vicsárja (szanszkrit) - kutatás, megfontolás, vizsgálat a szúksma bhúták-ban létező szankhárák után viccshinna pravartak manaszkára (szanszkrit) - az elme 2. mentális tevékenysége, az elme visszairányítása kizökkenés után a tárgyra vicsikiccshá (szanszkrit) - a második béklyó, szamojadzsanáni vicsikitsza (szanszkrit) - kételkedés, kétség, az egyik béklyó, szkepticiz-mus Vicsitravírja (szanszkrit) - Sántanu és Szatjavatí fia Vidagha Sákalja (szanszkrit) - vitamester Dzsanaka udvarában Vidarbha (szanszkrit) - város, itt uralkodott Bhismaka Vidéha (szanszkrit) - ország Észak-Indiában, fővárosa Mithilá, Dzsanaka székhelye Vidéha/Púrvavidéha (szanszkrit, ejtett tibeti lu phak po, írott tibeti lus 'phags po) - a Púrvavidéha egyik alszigete keleten, ókori indiai dzsanapa, egyik uralkodója Dzsanapa, Tisztatestű, a keleti világsziget lakói vidhi (szanszkrit) - szertartás vidhjá (szanszkrit) - alacsony tudás, a paravidhja átmeneti hiánya, részle-ges ismeret átfogó tudás helyett, igaztudás vidhjá abhiseka (szanszkrit) - tudás általi felszentelés vidhjá rádzsa (szanszkrit) - a tudás királyai, istenségek vidhjá rádzsní (szanszkrit) - a tudás királynői, varázsigék megszemélye-sítői vidjá (szanszkrit) - tudás, megvilágosodás, helyes szellemi felismerés, tudatos létfokozat vidjádhara (szanszkrit, írott tibeti rig 'dzin) - az Öt Ismeretőrző (a Tavirózsatánc Hatalmasa, a Földön Lakozó, az Életkort Uraló, a Nagy Bélyegjel ismerője, az Önmagát Teremtő) vidjádhara abhiséka (szanszkrit) - a mágikus tudás hordozójának meghintése

vidnyána (szanszkrit, páli vinnyána, írott tibeti rnam shes) tudatosság, tudat, tudomás, tapasztalás, öntudat, a tudatosság a tér végtelenjéhez hasonlít, a szubjektumba az érzékszerveken, az érzékelési folyamatokon és az észrevétel mozzanatán keresztül beérkezett benyomások az értelem által tudatosan felfogott és átélt élményekké válnak, a 3. nidána, a Kálacsakra harmadik mezője vidnyána ánantja ájatana (szanszkrit) - a tudat végtelensége, a 4 ájatanából a 2. fok vidnyána dhátu (szanszkrit) - a 6 domináns elemtől függő tudati elem vidnyána maja (szanszkrit) - a létfokozatok egyik burka vidnyána maja kósa (szanszkrit) - a tudás burka, a dzsiva egyik burka vidnyána szkandha (szanszkrit, írott tibeti rnam ses kij phung po) - tudat, tudomásszerzés az érzékelés tárgyairól és a jellemösszetevőkről (6 fajta), tudatosság, észlelés, a panycsa szkandha egyike, a nidána 2. foka (89 alosztály), ájatana vidnyána váda (szanszkrit) - a tudat tana, buddhista irányzat az i.sz. 1.2. században, tulajdonképpen a jógácsára (csittamátra) Vidnyánabhiksu (szanszkrit) - a számánjaváda védánta iskola alapítója (16. sz.), műve: Vidnyánámrita, Brahmá szútra kommentár vidnyánáhára (szanszkrit) - tudatosságból származó táplálék Vidnyánámrita (szanszkrit) - Vidnyánabhiksu műve vidnyánánantjáhatana bhúmi (szanszkrit) - a végtelen tudatosság szint-je, az elmélyülés 7. szintje vidnyánánantjájatana (szanszkrit) - bhúmi, a bódhiszatva szint hetedik foka vidnyapti (szanszkrit) - tudat, tudomás vidnyapti mátra (szanszkrit) - csak-tudomás vidnyapti visésa vikrijá (szanszkrit) - a tudatmódosulások egymásra hatása Vidnyaptimátratásziddhi (szanszkrit) - Bizonyság, hogy minden csak tudomás, mahájána jógácsára szútra, Vaszubandhu műve Vidúdabha (páli) - kószalai uralkodó, Paszénadi fia Vidura (szanszkrit) - Vjásza és egy szolgáló fia, Pándu és Dhritarástra féltestvére vidúsanú pratipaksa (szanszkrit) - az ellenszenv ellenszere Vidzsaja (szanszkrit, írott tibeti sgo ba khro ba rnam par rgjal ba) - a Haragvó Biztos Győző, a keleti kapuban áll az élet és a halál között Vighnéshvara (szanszkrit) - az akadályok elhárítója, Ganésa másik

neve Vigrahavjávartaníkáriká (szanszkrit) - Az ellenvetések megsemmisí-tése, Nágárdzsuna műve; ellenséges oppozíció szellemében folytatott vita Vigrahavjávartanívritti (szanszkrit) Nágárdzsuna önkommentárja Az ellentétek megsemmisítése című művéhez vigrihjaszambhásá (szanszkrit) - ellenséges oppozíció szellemében foly-tatott vita vihára (szanszkrit, kínai seng fang, sen qielan) - kolostor, zárt csarnok, kert szerzetesi együttlétre, egy sztúpa köré emelt épületek vihimszá (páli, szanszkrit) - rosszindulat, szennyezett szenvedély, ártalom, akuszala múlá vijóga (szanszkrit) - elkülönítés, szérválasztás vikála (szanszkrit) - délután, este, étkezésre alkalmatlan idő, rossz időpont vikalpa/kalpana (szanszkrit, írott tibeti mam rtog/rtog pa) fogalmiság, elemző gondolat, fantázia, képzelődés, amelynek alapja valóságos alap nélküli szóbeli megfogalmazás, megkülönböztető fogalmi gondolkodás, képzelet különbség, különbözés, megkülönböztető fogalmi gondolkodás, megkülönböztető fogalom, megkülönböztetés, különbségtevés, vágyakozás vikára (páli) - a prakriti megjelenési formáinak módosulata (érzékelési, cselekvési képesség) vikkhambhanapahána (szanszkrit) - elnyomás által történő elhagyás (vinaja) Vikramasíla vihára (szanszkrit) - indiai kolostor, itt élt Atísa viksépa (szanszkrit) - zavar, elterelődés viksipta (szanszkrit) - az elmeműködés megszakításokkal kevert hábor-gása világ (3) - bhur (föld), bhuvah (légtér), svar (menny) villámláskor - áldás (héber) - Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám, oszé maaszé vörésit. (Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ királya, aki a teremtés művét gyakorolja.) Ville aux Camps (vodu) - mitikus város Guineában, ahonnan a loák jönnek vilóma pránajáma (szanszkrit) - ellentétes légzés (hatha jóga) vimalá (szanszkrit) - tiszta, a bhávaná márga 2. foka, a pratjékabuddhák útjának második része vimala bhúmi (szanszkrit) - a tisztaság birodalma, a bódhiszattva

Az égi paloták történetei vimóksa (szanszkrit) .Tipitaka.a fegyelmezés kosara (5 könyv: Párádzsikam.a megszabadulás kapuja Vimsatiká (szanszkrit) . foka Vimalamitra (szanszkrit) . szép a nem-szép. a szerzetesi közösségek szabályzata.bhúmi 2.Kasjapa felesége viniccsaja (szanszkrit) .akit más már nem vezet.ítéletalkotás vinipátika (szanszkrit) . hallás. a Tripitaka egyik része. írott tibeti rnam grol) . tudatcsoport (elme.a 8 megszabadító.a tudat végtelensége vinnyáta (szanszkrit) . szellem. 89-féle van vína (szanszkrit) . gyógyszerek anyagcsere terméke. az egyik panycsa kkhandha vinnyánam (szanszkrit) . visszaha-tás. Pácsittijam.a szabadság ösvénye az arhattá váláshoz vadzsropa-szamádhi által. a karma eredményezett aspektusa. az érzőtől független vinnyánanycsájatana (szanszkrit) . a végső megszaba-dulás útja.a templomban a múrti oltára föle magasodó torony. újraszületési tudat.koordináló szellemi tudatosság halmaza. a karma beérése.megtorló okság.a szabadulás tudása vimuktí márga (szanszkrit) .tudat. Mahávagga. állandó az állandótlan stb. a jógában a szamádhi vimukti dnyána drista (szanszkrit. a dolgok ellentétesen mutatkoznak meg (pl. intelligencia vinnyána kája (páli) . termés. felszabadulás. írott tibeti rnam par grol ba'i je shes mthong ba) . tapintás. Ganésa másik neve Vinatá (szanszkrit) . a 8 megszabadulás vimóksa mukha (szanszkrit) .indiai mester vimána (szanszkrit) . ájur véda vipáka hétu (szanszkrit) .tudott vipadjásza (szanszkrit) .mentális szennyeződés. a szánkhjában a nivritti. Válmiki találta fel vinaja kála (szanszkrit) .a síla kála 9.húros hangszer. tagja.eredő. Csúlavagga. szakasza Vinaja pitaka (szanszkrit. a szamáhita egyik része. a paticcsa szammupáda 3. szaglás.megváltás.érzet.a 6 vinnyánatest (látás. ejtett tibeti Dul va. égi palota Vimána vatthu (páli) .a poklokban létezők vinnyána (páli) . heterogén . Parivára). a Kágyur része Vinájaka (szanszkrit) . a gondolatok 89 csoportja. kínai fah) . képzelet) vinnyánakkhandha (szanszkrit) . mahájánajógácsára szútra. ízlelés. Vaszubandhu műve vimuktí (szanszkrit.Húsz versszak.) vipáka (szanszkrit) . tudat).

okság vipáka phala (szanszkrit) - a beérés erőfeszítése, karmikus beérés, a tett gyümölcse vipáka varana (szanszkrit) - a beérés zavarodottsága, az újraszületéskor a gati (az újraszületés helyei) vipallásza (szanszkrit) - a megismerés romlottsága, téveszme (a szenny szépnek tartása, a kellemetlen kellemesnek tartása, az állandóság nélküli állandónak tartása, az én-nélküli énnek tartása) viparináma duhkhatá (szanszkrit) - az elmúlás elszenvedése, a duhkha második jellegzetessége viparíta csakrászana úrdhva dhanurászana (szanszkrit) - fordított kerek-tartás fölemelt íj-tartással (hatha jóga) viparíta khjáti (szanszkrit) - ellentétesnek mondás, valamit ellentétes tulajdonságúnak vélünk, mint ami valójában viparíta shalabhászana (szanszkrit) - fordított sáska-tartás (hatha jóga) viparíta szannyá (szanszkrit) - megrontott észlelés viparjaja (szanszkrit) - megátalkodottság, hibás nézet vipasjaná (szanszkrit, páli vipasszaná, írott tibeti lhag mthong, kínai guan) - mély belátás, szemlélet, igazi belátás, kiterjesztett látás, elemző meditáció, a belátó megértés gyakorlása, fejlődés-bölcsesség, a valóság intuitív megragadása vipasjaná dnyána (szanszkrit) - a belátás/ismeret tapasztalata Vipasjin (szanszkrit, írott tibeti sangs rgjas rnam par gzigs) Mindent látó, a Buddha 1. elődje vipasszaná (páli) - vipasjaná vipasszaná bhávaná (szanszkrit) - belátás meditáció vipluta (szanszkrit) - elvirágzott, olyan tan, amely feledésbe merül az új tan mögött vipphandita (szanszkrit) - görcsös vonaglás, vagyis a filozófiai vita vipra jukta (szanszkrit) - külön-külön ható okok vipra jukta csitta dharma (szanszkrit) - a tudatossághoz nem kapcso-lódó mentális tényezők, a panycsa szkandha szamszkára szkandha egyike vírabhadrászana (szanszkrit) - virabhadra-tartás (hatha jóga) Virádha (szanszkrit) - a Dandaka erdőben élő óriás virága (páli) - a vágytalanság állapota, szenvedélymentesség, a nirvána virágzás és érés időszaka (görög) - márciustól júniusig viráma (szanszkrit) - a dévanágari írásban a szótagokat összekapcsoló vonal virancsjászana (szanszkrit) - Virancsa-tartás (hatha jóga) vírasivizmus (szanszkrit) - hősies Siva-hit

vírászana (szanszkrit) - hős-tartás (hatha jóga) virat purusa (szanszkrit) - sugárzó lélek, az isteni működés Viráta (szanszkrit) - Matszja királya viratijo (szanszkrit) - tartózkodás a szenvedélyektől virecsan (szanszkrit) - hashajtás, ájur véda vírja (szanszkrit, írott tibeti 'brtson 'grus) - állhatatosság az igazság kere-sésében, erőfeszítés, szorgalom, törekvés, erély, tetterő, energia, böl-csesség, állhatatosság általi tökéletes elmélyedés, fenntartott erőfeszítés, a szatta boddzshangá 3. tényezője vírja bala (szanszkrit) - az elme 5. képessége, az elme érintetlen marad a mentális szennyeződéstől vírja indríja (szanszkrit) - a szorgalom képessége vírja páramitá (szanszkrit) - az állhatatosság tökéletessége viródha (szanszkrit) - ellenségeskedés, viaskodás Virudhaka (szanszkrit) - Iksváku leszármazottja, a szakják ősatyja, szék-helye a Szindhu torkolatánál volt, 4 száműzött fia Kapila mellett: Ulkhámukha, Kárakarna, Hasztinádzsa, Núpura; a dél istene, a kumbhandák ura, de Jama is Virúpa (szanszkrit, ejtett tibeti) - a szakja-iskola alapítója (Drokmi) Virúpáksa (szanszkrit) - a nyugat mahárádzsája, de Varuna is, a nágák ura Virurhaka (szanszkrit) - a déli királyi vonal, égi rádzsa visaja (szanszkrit) - az érzékek tárgya, tárgy, terület, érzékelhető anyag; pl. az 5 indríja visaja dhátu (szanszkrit) - a 6 fajta tudatosság tárgyi elemei visaja dnyána (szanszkrit) - tárgyi ismeret visaja pratigháta (szanszkrit) - tárgyi ellentét visaja visajin (szanszkrit) - a megismerés tárgya közti viszony Visákhá (szanszkrit) - a Buddha híve, a Pubbáráma adományozója Szá-vatthíban visama (szanszkrit) - változó, egyenetlen feszengő, az avkajta prakriti és a vjakta közös tulajdonsága visama vritti pránajáma (szanszkrit) - aránytalan műveletsorú légzés (hatha jóga) visamjóga (szanszkrit) - kétféle elkülönülés (laukika, lókottara) visésa (szanszkrit) - sajátosság, különbség, nem-általános, determinált visésa bhágija (szanszkrit) - megkülönböztetés felé vezető suddhaka visésa dharma (szanszkrit) - különleges dharma, egyes embercsoportokra (kaszt) vonatkozik visésa hétu (szanszkrit) - különbség a dolgok között

vishamagni (szanszkrit) - változó erejű agni, ájur véda Vishnupada (szanszkrit) - Vishnu lába, nulla Vishnuprajág (szanszkrit) - a Dauli Gangá és az Alakánanda összefolyása vishvámitrászana (szanszkrit) - Vishvámitra-tartás (hatha jóga) visistádvaita (szanszkrit) - megkülönböztetett nem-kettősség visistádvaita védánta (szanszkrit) - fenntartással kettősség nélküli, pontosított/módosított advaita védánta iskola, alapítója Rámánudzsa (i.sz. 1017-1137), műve: Sríbhásja, Brahmá szútra kommentár Visnu (szanszkrit) - aki mindent áthat, mindenbe belehatol, a hindu Trimúrti második alakja, a világ fenntartója, társa Lakshmi, ketten együtt Lakshmi Nárájana páros, hordozóállata a félig ember-félig madár Garuda, lábujjai közül ered a Gangá (Gangesz), lakhelye a Vaikuntha menny, a karikába hajolt Shéshanága (Ananta Shésha) kígyón fekszik két világkorszak között, a mítoszban 22 megtestesülése van, a hármasságban ő a másik kettő irányítója, mint a Legfelsőbb Úr megnyilvánulása, ezért megvan benne a 6 fenség: gazdagság, hatalom, szépség, hírnév, erő, lemondás, a jóság minőségéért felelős, két univerzum megteremtése között (bardo) a következőről álmodik, amit a köldökéből kinövő lótuszon ülő Brahmá hajt végre, 3 alakja van (megnyilvánulásai szerint: Mahá Visnu, Garbho dakasájí Visnu, Ksírodakasájí Visnu), 4 karjának jelképes tárgyai: kagylókürt, harci korog, buzogány, lótuszvirág, tíz fő inkarnációja van: Matszja, Kúrma, Varáha, Nara szimha, Vámana, Parasuráma, Rámacsandra, Balaráma, Buddha, Kalki; a zenit visnu csomó - energiaközpont a torokban Visnu purána (szanszkrit) - Visnu könyv, a világ teremtése és pusztulása, i.sz. 5. sz. Visravasz (szanszkrit) - risi, Pulasztja fia, Kuvéra és Rávana apja visuddha bhúmi (szanszkrit) - a megingathatatlan, tiszta szintek, a bhávaná márga 8.-9.-10. foka, a pratjékabuddhák útjának nyolcadik, kilencedik és tizedik része, az elmében nincs én-képzet visuddha csakra (szanszkrit) - erőközpont (pítha) a gégetájékon (= tiszta) Visvabhu (szanszkrit, írott tibeti thams csad skjob) - Mindenkit gyámolító, a Buddha 3. elődje Visvakarma (szanszkrit, írott tibeti bdzsi sva kar ma) - mindenek alkotója, a félistenek építésze, a Szatapatja véda írója,

Indra mennykövének készítője, Világteremtő Visvakarman (szanszkrit) - mennyei építőmester visvam (szanszkrit) - világegyetem Visvámitra (szanszkrit) - risi, Ráma nevelője visvászadhájaka (szanszkrit) - a bizalom felkeltése, a nemes nyolcrétű ösvény 3., 4. és 5. begyakorlása (a théravádában a síla) visvavadzsra (szanszkrit, írott tibeti sna tshogs rdo rdzse/rgja gram) gyémántjogar-kereszt,az ég elem Viszákhá (páli) - Migára menye, a Pubbáráma adományozója viszam jóga phala (szanszkrit) - az elkülönítés erőfeszítése viszama (szanszkrit) - vibráló viszannyutta (szanszkrit) - kiszabadult, elkülönült viszuddhi déva (szanszkrit) - megtisztulással létrejött istenek Viszuddhi magga (páli) - A tisztulás útja, Bhadantacsarija Buddha-ghósza műve (i.sz. 4. sz.), théraváda iskola viszúka (szanszkrit) - színjáték, vagyis a filozófiai vita vitaranjaka/vitakka (szanszkrit) - szankhárák a szthúla bhútákban, kétely, reflexió, gondolat vitarka (szanszkrit) - gondolat, visszatükrözés, reflexió, a szankhárák a thúla bhútában jelennek meg, mérlegelés, vizsgálódás, képzetek, belső monológ, a gondolat megalkotása, az elmélyülése megnyilvánuló tényezője, dhjána vitarka szamápatti (szanszkrit) - szamápatti viuprajukta csittadharma (szanszkrit) - a tudatossághoz nem kapcsoló-dó mentális tényezők vivarta kalpa (szanszkrit) - az alkotás időszaka vivarta váda (szanszkrit) - illúzió-tan, az egész tapasztalati világot végső soron káprázatnak tartja, amely a valóság igazi természetét, az Istent vagy a Brahmant elfedi előlünk Vivaszván (szanszkrit) - Napisten, Manu apja vivéha szanszkára (szanszkrit) - házassági szertartás vivéka (szanszkrit) - megkülönböztető megismerés vizsgálat, hármas - mint az aranyat: égetéssel, vágással, dörzsöléssel vjádhi (szanszkrit) - betegség vjághrímukha dmar mo stag gi mgo can (írott tibeti) - a Nyolc Boszorkány közül a vörös tigrisfejű vjágra (szanszkrit) - nyugtalanság vjaja (szanszkrit) - elmúlás, enyészet vjákarana (szanszkrit) - a Buddha beszédeinek magyarázatai, a szanszkrit nyelvtan alapfogalmainak leírása a védángán belül, a

dvádasánga-sászana 3. része vjákata (szanszkrit) - a kinyilatkoztatott (tanítás) vjákhjána (szanszkrit) - magyarázat vjakta (szanszkrit) - az evolúció útján kibontott anyag, teremtett vjaktaupa désa (szanszkrit) - nyilvános tanítás vjaktávjakta (szanszkrit) - egyszerre megmutatkozott és meg nem mutat-kozott teljesség vjána (szanszkrit) - az egyik vata, szív, ájur véda vjána váju (szanszkrit) - a légzés szabályozása a bevitt táplálék elosztá-sával vjána vata (szanszkrit) - a mellkasra vonatkozó eltérések (szívműködés), ájur véda vjandzsaja kája (szanszkrit) - hang, mint fonéma vjandzsana (szanszkrit) - szó szerinti jelentés vjant (szanszkrit) - ég, nulla vjápáda (szanszkrit, páli bjápádo) - harag, gonoszság, rosszakarat, akuszala múlá vjápti viniscsaja marma (szanszkrit) - az egyöntetűség felismerése, az énség nem létezhet sem az 5 halmazon belül, sem azon kívül, a nihszvabháva 2. foka, ékánéka vijuktatva Vjásza (szanszkrit) - elrendező, mitikus szent, Parasára és Szatjavati fia, a Bhárata-nemzetség ősapja a Mahábháratában, Visnu egyik mellék-inkarnációja, ő gyűjtötte össze és szerkesztette 4 részben a Védákat, írta a Mahábháratát vjatiréka (szanszkrit) - elkülönülés, amelyek nem ekvivalensek vjavahára (szanszkrit) - gyakorlat, konvenció vjávartana (szanszkrit) - kizárás, nemlegesség vjomacsárin/gaganacsárin (szanszkrit, írott tibeti mkha' spjod) - eget bíró, akit karmája az égi régióba juttat vjoman (szanszkrit) - ég, űr, nulla vjúha (szanszkrit) - bemutatás, elrendezés, csodás megjelenés vjupasamana (szanszkrit) - elmélyülés vjutszarga (szanszkrit) - elvetés vlanbindingue (vodu) - bűnöző boszorkány csoport vo (kínai) - japán vocero (vodu) - halottsiratás vodu - (vaudou) afrikai eredetű hiedelmek és rítusok együttese, mely katolikus szokásokkal összefonódva Haiti parasztságának és városi munkásságának vallása; vodû = isten (fon nyelvcsalád Dahomeyben és Togóban) vodû si (vodu) - a vodu felesége, egy istenség szolgálója votthappana (szanszkrit) - meghatározás

völgytemplom (egyiptomi) - a piramisokhoz tartozó templomegyüttes alsó épülete, a halotti kultusz egyik helye vörös korona (egyiptomi) - Alsó-Egyiptom alacsony, kerek, vörös (valószínűleg vörös anyaggal bevont) koronája vrata (szanszkrit) - fogadalom vrátja (szanszkrit) - hanyag vrihatphaláh (szanszkrit) - a nagy eredmények szintje a formavilágban Vrikódara (szanszkrit) - farkas gyomrú, Bhíma jelzője vriksászana (szanszkrit) - fa-tartás (hatha jóga) Vrindávana (szanszkrit) - város, megtestesülése alatt többnyire itt tartóz-kodott Krisna, amikor Nanda Gokulából ide menekítette vrisa (szanszkrit) - a Bika csillagkép, ajanamsza vriscsika (szanszkrit) - a Skorpió csillagkép, ajanamsza vriscsikászana (szanszkrit) - skorpió-tartás (hatha jóga) Vrisni (szanszkrit) - a jádavák egyik törzse, fejedelmük Krisna vrisnik (szanszkrit) - mitikus északnyugati-indiai nép Vritra (szanszkrit) - sárkány, Indra legyőzte vritti/káriká (szanszkrit) - hullámzás, áramlás, tudatforma; oldott, többnyire verses kommentár egy műhöz vu (kínai, japán szatori) - nem, semmi, nincs, üresség; sámánnő, aki jól táncol, aki megidézi a szellemeket, isteni kiválasztott, szellemi megvilágosodás vu csu (kínai) - sámán, aki kapcsolatban van az istenivel Vu men Huj kaj (kínai) - Mumon Ekai Vu Men Kuan (kínai) - az Átjáró kapu nélkül csan-történetek írója Vu ti (kínai) - az 5 istencsászár vu vej (kínai) - nem-cselekvés, nirúpana vikalpa, nirvána, tartózkodás a természet ellenében történő cselekvéstől Vuivaszvati (szanszkrit) - város, Szúrja lakhelye vulukpa (ejtett tibeti) - tibeti iskola Vutajsan (kínai) - gyönyörűséges sugárzás, a kínai buddhisták ötcsúcsú szent hegye, patrónusa Manydzsusrí bódhiszattva, kínai buddhista filozófiai iskola, előtérbe helyezte a tan közvetítését az egyszerű emberek felé W wanax (görög) - az állam atyja és vezetője (Kréta) Wang csuk ma (ejtett tibeti) - a 48 haragvó istenség 28-as csoportja, a testben az agyhoz kapcsolódnak wanga (vodu) - természetfeletti méreg, varázslat

Wat Phra Tadt Suted - templom Thaiföldön, i.sz. 1383 wei t'o lun si (kínai) - véda vádin weresi (egyiptomi) - figyelő, női papi rang Wu ching - (i.sz. 674) kínai utazó Indiában wu hszing (kínai) - egymásba átalakuló 5 őselem (fa /Jupiter, Kelet, zöld/, tűz /Mars, Dél, vörös/, föld /Szaturnusz, középpont, sárga/, érc /Vénusz, Nyugat, fehér/, víz /Merkúr, Észak, fekete/) wu jin lun si (kínai) - az ok-nélküliség tana, a dolgok spontán jönnek létre wu ni zui (kínai) - panycsánantaríjáni wu sheng (kínai) - panycsa jána wu wei (kínai) - nem-cselekvés, be-nem-avatkozás, nirvána wu wei zhen ren (kínai) - ügy-nélküli igaz ember, (wu = nem, de, ne, nincs, semmi, wei = ülőhely, trónus, pozíció, tisztség, rang, zhen = igaz, hűséges, valóságos, ren = ember), az előítéleteitől megszabadult, kiüresedett ember, akiben már nincs sem jóra, sem rosszra való személyes hasznot hozó törekvés, taoista kifejezés, a csanban vu si wu xiang ru ru (kínai) - alaksana tathatá wu xing (kínai) - az 5 elem wu yan (kínai) - szem wu yu (kínai) - nirupadhisésa wu zhu nie pan (kínai) - apratísthita nirvána wujin (kínai) - eredőpont nélküliség, minden létező alapja a wuji, a taiji és a wuxing, a wuxing a li és a qi hatására jön létre jinből és jangból (Konfuciánus felfogás) WV-szám (egyiptomi) - Western Valley - azaz a Nyugati Völgy sírjai, ezzel a betűjellel jelölik a szakirodalmak a thébai nyugati parton, a Királyok Völgyének nyugati ágán található uralkodói és nemesi sírokat, az utánuk álló szám alapján különböztetik meg egymástól X xiang lu (kínai) - füstölőedény xiangji/xiangru (kínai) - kölcsönös azonosság, átjárás, a világok azonossága, huayan iskola xiao (kínai) - szülőtisztelő xiao qian shi jie (kínai) - szahaszras csúdikó lókadhátu xiao shun (kínai) - síla

xin (kínai) - szavahihető xin sheng mie (kínai) - a jelenségvilágban megjelenő tudat xin zhen ru (kínai) - abszolút tudat xing (kínai) - emberi természet xing qi (kínai) - természet-keletkezés xiu zao (kínai) - vallási gyakorlat xoanon (görög) - kultuszszobor a szentélyben Xuan zang (kínai) - kínai buddhista zarándok az i.sz. 7. században, aki Indiából Kínába viszi a buddhista szent könyveket, mint ilyen, a tanítást hozó szimbóluma, műve: A Nagy Tang birodalom nyugati vidékéről Y yanvalou (vodu) - vodu tánc Z za (ejtett tibeti, írott tibeti gza', sz. graha) - rosszindulatú bolygószellemek za ba ljang nag bja rgod mgo (írott tibeti) - az Evő Keselyűfejű, a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike, sötétzöld zafu (japán) - ülőpárna a zazen gyakorlásához, kapokkal megtöltött kb. 10 cm magas kemény párna záhár (héber) - fiú, zóher borsó = sós vízben főtt borsozott sárgaborsó a brit milá alkalmával zahita kumbhaka (szanszkrit) - szándékos légzésfelfüggesztés (hatha jóga) záhor (héber) - emlékezz zájin ádár (héber) - Mózes születésének és halálának évfordulója (ádár 7) Zaka (vodu) - a mezők és a mezőgazdasági munkák istene, az emberek unokatestvére zakat (iszlám) - alamizsna, szegényadó, melyet a megtakarított, félretett vagyon után kell a muszlimnak fizetnie évente (2,5 %). zang thal chen po (írott tibeti) - felfelé vivő átalakulás, meredek ösvény zanmai (japán) - összeszedettség, szamádhi zansin (japán) - ragaszkodástól mentes tudat Zanszkár (ejtett tibeti, írott tibeti zangs dkar) - tibeti város zar (vodu) - szekták Észak-Afrikában és a Közel-Keleten gyógyító feladattal

522-486) Zasgtsangma (írott tibeti) .a Nyugodalmas Víziszörny-fejű.elmélkedés. a zazen helye.Suddhódana zazen (japán. kínai csan tang) .nyugvók és .a Lykaion-hegy Zeusa. írott tibeti 'dzad) .a mindenség szelleme a sintóban Zeus (görög) .kimerülés zê (vodu) .dvésa ze siki (japán) .buzgó. kolostori vallás.nyelv-tudat zed pa (ejtett tibeti) . csupán egyes módszerei és a tanítás lényege populáris.e.naivédjá zhe sdang (írott tibeti) . kínai cso csan) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.ötödfél nap ( nem világos. fénylő Zeus Herkeios (görög) . cuo ze (ejtett tibeti.Irgalmazó Zeus Zeus Olympos (görög) . aszketikusan lehet gyakorolni. hogy öt és fél vagy négy és fél) zhal zas na (írott tibeti) . zsidó szekta zen (japán.létszomj Zeisler István (japán Mokusó) .Kerítésvédő Zeus Zeus Ktésios (görög) .dvésa zhen jou (kínai) . a teljes gyakorlat nem.zen mester (1946-1990) zejde (jiddis) .szent edény ze sdang (írott tibeti) .zen festmény zen roku siki (japán) .zen mester zeng shang yuan (kínai) .az elmélkedés csarnoka. a lovasjátékok kezdete (Athén) Zeus Velkhanos (görög) .krétai isten zhag phjed dang rtsa lnga (írott tibeti) . ülve elmélkedés.adhipati pratjaja zentai mitama (japán) . koreai szon) . arkadiai esőcsináló Zeus Meilichios (görög) . dhjána zen ga (japán) . szanszkrit sánti/krodha) . egész életet betöltő módon. szanszkrit tathatá) .Zarathustra (perzsa) . kínai csan.az Olymposi Zeus ünnepe Munychión hónapban Artemis Munychia ünnepe után. vörös zhi bjed pa (írott tibeti) .a zen módja. egyben a hálóterem a zen kolostorokban zendzsi (japán) .az igazi létezés.nagyapa zelóta (jiddis) .Kronos és Rheia gyermeke.az első 6 tudat (álajavidnyána) zendo (japán.ekkéntiség.shi cse pa zhi khro (írott tibeti. a bölcs állapota zhen ru (kínai.Vagyonvédő Zeus Zeus Lykaios (görög) . nem létrehozott zhi (kínai) .szamatha zhi ba dmar mo chu srin mgo (írott tibeti) .vallásalapító (i.

8. aki gyengeelméjűen egy bokónál dolgozik. fogadalmak (meghajlás Vairocsána előtt) . szelídek-haragosak. Konfuciusz egyik vezérelve. majd a zazen zong miao (kínai) . meghajlás koncentrálás a 3 kincsre. leborulások). füstölő. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. 6. és keresni kezdi a sírját zómucu (japán) . örvendezés mások megvilágosodásán (meghajlás a 3 kincs előtt).önbizalom zijun (jiddis) . magasztalás (ének a szútrákból. megszemélyesített ellentétek (békésekháborgók.dviszáhaszromadhja mólóka dhátu Zhou Fa lan (kínai) . 7. megnyugtatók-félelemkeltők).ragyogás.halott. felajánlás (3 meghajlás. írott tibeti gzi brdzsid) . írot tibeti gzi) . vérfarkas zohár (héber) . könyörgés a Buddhához (recitálás. fehér zmán (jiddis) . shu zhong qian shi jie (kínai) .sz.da zla ba (írott tibeti) . bűnbánattal szerzett érdemek felajánlása az érző lényekért). az elme jelenései zhong (kínai) . bűnbánat (mind a 6 érzékre.egyiptomi Dzsan.egyágú korona zin (írott tibeti) .haragvók. vonzók-taszítók. Tanisz zobop (vodu) . élő halott. az imák időpontjait jelzi Zoán (héber) . virágok elhelyezése fél térden). 828 körül) olvasható a csan lelkigyakorlatot megelőző szertartás: 1. kitisztul elméje.zön zin nago (vodu) .tábla a zsinagóga előterében. 2.kendermagos tyúk zla (írott tibeti) .csakravartin rádzsa zi (ejtett tibeti.da va zla ba dkar mo khra'i mgo (írott tibeti) .kötelességtudó.ragyogás. felajánlás (füstölő. 4.Dharma aranja zhuan lun sheng wang (kínai) .kevert iskola Zong mi (kínai) . tündöklés zi dzsi (ejtett tibeti.a Hold Kányafejű. 3. a Kabbala foglalata zombi (vodu) . 5.sztúpa . hódolat (megszólítások. 780-841) művében (A Tökéletes Megvilágosodás Szútrával a visszavonulás művelésére kézikönyve. 3 meghajlás). 5 leborulás).bűnöző boszorkány csoport.sing pa zinga (vodu) .sz.(i.vasfazék zing pa (írott tibeti) . ha sót eszik. i. virágok elhelyezése).ezt az említett szútra recitálása követi.

kneszet zso siki (japán) . írott tibeti gzson) . szerve a máj. mozgékonyság. tavasz.sak zsak lhag pa (írott tibeti) . Many-dzsusri kardjának nyele. műve A Kék Évkönyv (i.mondják az áldás után. része.zóri (japán) . vitalitás.sz. amikor mind a 8 gyertya ég már zön (ejtett tibeti. 1478) zsu (ejtett tibeti.péntek zsak phur bu (írott tibeti) .ez az újjáavatás ünnepe . kelet.dvésa zsen (kínai) . hajnal. színe a zöld.csütörtök zsak spen pa (írott tibeti) .másfajta üresség zshön (ejtett tibeti.a Nyilas csillagkép.ember zsen tong (ejtett tibeti) . íze a savas.sűlt húsdarab (széder este) zung 'brel (írott tibeti) .fa.a Misna 1.juga naddha. jelképe fa világoszöld levelekkel.szerda zsak mig dmar (írott tibeti) . írott tibeti zin) .samatha zsinagóga (héber) . a puhaság.si va zsi gnasz (írott tibeti) .saru zot hanukka (héber) .kedd zsak nji ma (írott tibeti) .hogyan? .tároló tudat Zsonnupel (ejtett tibeti) . írott tibeti gzsu) . ajanamsza zsu he (kínai) . a Tóra mezőgazdasági törvényei zróá (héber) .szombat zsak zla ba (írott tibeti) .hétfő Zsang zsung (kínai) .juga naddha zung 'jug (írott tibeti) .bön források szerint Tibet ősi királysága zse szdang (ejtett tibeti) . páros odaadás zsag (írott tibeti) .fiatalság zsi ba (írott tibeti) . jegye a bárány Zraim (héber) .tibeti tudós.vasárnap zsak pa sangs (írott tibeti) . Jupiter.

You're Reading a Free Preview

Download