VALLÁSI SZÓTÁR

Szótár vallási művek olvasásához. A helyesírást ellenőriztetni kell orientalistákkal - szanszkrit, páli, kínai, japán, koreai, mongol, tibeti /írott-beszélt/. De minden más hibát is ki kell javítani. A saját használatomra állítottam össze, de ennyi nyelven nem tudok. Egészen biztos, hogy tele van hibával. Nagyon sokat segítenének a javítások. Ha bárki ezt megtenné a veszali@freemail.hu címre írva, annak nagyon örülnék. Erre a címre kérem a gyalázkodó megjegyzéseket is. A a - fosztóképző (szanszkrit, páli, hindi); a szanszkrit szókezdő magánhangzó-hordozó jele, a tibetiben az utolsó betű; nőtermészetű, minden törvény kapuja á gite voh (jiddis) - savúa tov A mi to fo (kínai) - Amitábha Aaïzan (vodu) - öregasszony, Legba felesége, a piacok és közterek őrzője, felhasított és összevágott törpepálma (Oreodoxia regia) levelének kocsányaiból készült rojtok ábádha (szanszkrit) - kötetlen, nem-megkötött, betegség abaton (görög) - a templom északi csarnoka, itt vannak az álomlátások abdhidjá virati (szanszkrit) - tartózkodás a szerzés vágyától, tárgya má-sok tulajdona; a dasa akusala prativirati síla 8. tagja ábhá (szanszkrit) - sugárzás abhaja (szanszkrit) - félelem nélküliség, adomány, Bimbiszára rádzsa kisebbik fia, házasságon kívül született fia Dzsívaka abhaja dána (szanszkrit) - félelmet eloszlató, biztonságot, reményt keltő adomány abhaja mudra (szanszkrit) - félelmet eloszlató kéztartás, a táncoló Siva jobb első keze Abhaja rádzsakumára szutta (páli) - Tripitaka Szútrapitaka 58. abhaja vacsana (páli) - félelem nélküli beszéd ábharanáni (szanszkrit) - felajánlás abhásza csaitánja (szanszkrit) - látszat tudat abhásza váda (szanszkrit) - a halandó ember a Brahman megnyilvánulása abhásszará (szanszkrit) - az áradó sugárzás/dicsőség

istenei, sugárzó fénylények, fent újraszületett lények, akiknek erős az első dhjánájuk abhászvara (szanszkrit, kínai guan gyin tian) - a Fény és Hang égi birodalma, a formavilágban a legfelső az elmélyedés 2. szintjén abháva (szanszkrit) - nemlét, megváltás abháva súnjatá (szanszkrit) - a nem-létrejött üressége abhéda bódha vakja (szanszkrit) - a legmagasabb rendű szellemiséget kifejező mondás abhiarcsjante (szanszkrit) - dicsőítés abhibhú (szanszkrit) - győzedelmesek abhibhvátjatana (szanszkrit) - a 8 uralom, kiválóság abhicsárika (szanszkrit) - káros hatásokat megszüntető rítus, jele a vörös abhidamma (páli) - a test, valami, ami hozzám tartozik Abhidhamma pitaka (páli) - Tipitaka, A kiemelt eszmék kosara Abhidharma kósa (szanszkrit, írott tibeti chosz mngon pa mdzod) - A tantételek könyve, mahájána jógácsára szútra, Vaszubandhu műve (i.sz. 5. sz.), 1. rész: Abhidharmakósa Kárika (600 vers), 2. rész: Abhidharmakósa Bhászja az előző rész kommentárja Abhidharma pitaka (szanszkrit, páli Abhidhamma pitaka, írott tibeti dzö, ngönpa, kínai lun) - A kiemelt eszmék kosara (7 könyv), bölcselet, filozófiai tanulmány, kiemelt eszmék, a jelenségek tana, hínajána buddhista skolasztika, megalapítója Anuruddha, a Tripitaka 3. része, a dharmáról, a Buddha tanításának első szintézise, a Magasabb Tan Kosara, szöveggyűjtemények (a théravádinok páli és a szarvásztivádinok szanszkrit nyelven), amelyek a lélek, az állandó lényeg nem-létezéséről szólnak, buddhista metafizika, a Kágyur (ejtett tibeti) és a páli kánon egyik része, a Buddha saját szavai, a hínajánában volt egy kanonikus théravádin és egy szintén kanonikus szarvásztivádin (szanszkrit) változat, a Kágyur része Abhidharmazamuccsaja (szanszkrit) A tantételek összeállítása, mahájána jógacsára szútra, Aszanga műve abhidhátavja (szanszkrit) - megnevezhető, a megnevezés tárgya abhidnyá (szanszkrit, írott tibeti mngon par shesz pa) természetfeletti képességek (sziddhi), felsőbb ismeretek, rendkívüli tudás (1. isteni szem (divja csaksu), 2.

isteni fül (divjas rota), 3. mások gondolatainak megértése (pracsitta dnyána), 4. emlékezés a korábbi születésekre (púrvani vászánuszmriti), 5. mások halálának és születésének ismerete karmájuknak megfelelően (csjutjupapatti dnyána); a szerzés vágya, nem üdvös cselekedet Abhidnyá Buddha (szanszkrit) - a Felsőbbrendű Tudások Ismeretének Legfőbb Mestere, a történelmi Buddhát megelőző buddhák egyike abhiddzshá (szanszkrit) - sóvárgás abhiksanika (szanszkrit) - állandó, krónikus zavarodottság abhilápa vászaná (szanszkrit) - megnevezési benyomás abhimána (szanszkrit) - dicsekvő büszkeség, gőg, felfuvalkodottság, a fizikai testtel azonosuló én abhimáni (szanszkrit) - sajátjának tekintő, a testhez kapcsolódó lélek, büszke Abhimanju (szanszkrit) - Ardzsuna és Szubhadrá fia abhimukhi (szanszkrit) - aki felé fordul, bhávaná márga, a pratjékabuddhák útjának ötödik része; aki felé fordul, a bhávaná márga 6. foka abhimukhí bhúmi (szanszkrit) - a bölcsesség birodalma, a bódhiszattva bhúmi 6. foka abhinandaná (szanszkrit) - élvezés Abhinavagupta (szanszkrit) - kasmíri sivista (kb. i.sz. 9601020), műve: Siva purána abhinivésa (szanszkrit) - életösztön, ösztönös ragaszkodás az élethez és rettegés a haláltól, az élet szomjazása, dogmatikus hit, amely mélyen befészkelte magát a tudatba, két dogmatikus hit (tanhábhinivésza, ditthábhinivésza) abhinnyája (szanszkrit) - közvetlen tudás Abhirati (szanszkrit) - Aksóbhja Buddha keleti paradicsoma abhiséka (szanszkrit) - szertartási mosdás abhisékha (szanszkrit) - bepermetezés vízzel, beavatás abhisékha bhúmi (szanszkrit) - beavatási fokozat Abhiszamajálamkára (szanszkrit) A szemlélődés gyöngyfüzére, mahá-jána jógacsára szútra, Maitréjanátha műve abhiszhéka bhúmi (szanszkrit) - a beavatás birodalma, a bódhiszattva bhúmi 10. foka abhjásza (szanszkrit, írott tibeti bag chagsz) - vágyak, állandó és eltökélt gyakorlás, tanulás abhra (szanszkrit) - légkör, nulla abhuta (szanszkrit) - földöntúli

abhuta parikalpa (szanszkrit bhranti, kínai luan shi) - zavart tudatosság, valótlan képzelgés abjápáda (szanszkrit) - nem-haragvás, a rosszakarat hiánya (kuszalamúlá), a tudat békéje abobo (vodu) - rituális kiáltás a rada rituáléban, a hang közben a szájra csapdosnak abrahma csarijá véramaní (szanszkrit) - tartózkodás a tisztátalan élettől abszolút és relatív kronológia (egyiptomi) - a kormeghatározás kétféle módja, az abszolút kronológia konkrét időpontokhoz rendeli a leletek, történések idejét, a relatív kronológia az, amikor csak azt tudjuk megállapítani, hogy két dolog egymáshoz képest bizonyos idővel előbb vagy később történt meg, de ismert időponthoz nem tudjuk hozzárendelni, az előbbi a fizikai, vegyi, biológiai stb. kormeghatározási módszerekkel érhető el, míg az utóbbit rendszerint az írásos és tárgyi emlékek, jellegzetességek (tipológia) és a más területekkel meglévő keresztreferenciák (egyezések) alapján lehet felállítani, Petrie kronológiája például predinasztikus cserépedények jellegzetességei alapján azok relatív kronológiai besorolását teszi lehetővé Abüdosz/Abydosz (egyiptomi) - város Felső-Egyiptomban (ma Közép-Egyiptomban), Ozírisz egyik fő kultuszhelye, hagyományos királyi és nemesi temetkezőhely, Egyiptom egyik legrégibb és legszentebb helye acassan (vodu) - manióka-keményítővel készült tejjel és cukorral fogyasztott pépes étel Achille piquant (vodu) - Szúrós Achilleus, beszéde orrhangú, rumot önt a fülébe aciddzsá (szanszkrit) - a tizedik béklyó, szamojadzsanáni Acuta (japán) - Dzsimmu tennó acsalá (szanszkrit) - megingathatatlan, a bhávaná márga 8. foka, a pratjékabuddhák útjának hetedik része, a mozdíthatatlan múrti, vidhjá-rádzsa acsalá bhúmi (szanszkit) - a megingathatatlanság birodalma, a bódhiszattva bhúmi 8. foka acsamana (szanszkrit) - szájmosás (ami bemegy, s ami kijön, ld. Mt 15,18) ácsára (szanszkrit) - helyes életmód, a mantra jóga gyakorlata Ácsáranga szútra (szanszkrit) - a dzsainák 12 szent könyve acsarija (szanszkrit) - oktató szerzetes

ácsárja (szanszkrit) - vallási tanító, a szabályok (ácsára) tanítója, az upavita felövezője, guru, mester, 1. a tan mestere, 2. a rendi előírások iktatója (upadhjája) Ácsárja Vadzsrapáni (szanszkrit) dhjánibódhiszattva, Vadzsrapání ijesztő formája, Vadzsrapání Aksóbhja szellemi fia accsantanittham nibbánam (páli) - a végső betetőzöttséghez eljutott kilobbanás accshará (szanszkrit) - apszarasz accsharija (szanszkrit) - csodálatos acsélaka (szanszkrit) - ruhátlan, a titthadzsaina digambarák acsétana (szanszkrit) - lélektelen az avjakta prakritiben és a vjaktában, tudat nélküli acsintaja bhédá bhédá (szanszkrit) - védánta iskola, alapítója Baladéva (18. sz.), műve: Góvindabhásja, Brahmá szútra kommentár acsintaja sakti (szanszkrit) - az elgondolhatatlan isteni erő (pl. a mantrá-ban) Acsjutapréksa (szanszkrit) - Madhva mestere ácsman (szanszkrit) - víz-felajánlás ádám (héber) - ember ádár (héber) - akkád eredetű, általában február-március niszántól számítva a 7. hónap, tisritől a 6., szökőévben 2 ádár van, ádár 7-én született Mózes ádár séni (héber) - szökőévenként plusz 1 hónap ádarsa (szanszkrit) - tükör, minden múlandó létfeltétel önálló valóság nélküli visszatükröződés ádarsadnyána (szanszkrit, írott tibeti me long lta bu'i je shesz) - tükörszerű tudás, gömbtükör-tudat, amely minden megismerhetőt képes visszatükrözni, a buddhák tudásának egyike adattá danam (szanszkrit) - lopás, nem üdvös cselekedet, fizikai adattádána virati (szanszkrit) - tartózkodás, hogy elvegyük, amit nem kaptunk meg, a tett tárgya más vagyona; a dasa akusala prativirati síla 2. tagja adattánadam (szanszkrit) - lopás, nem üdvös cselekedet adbhuta dharma (szanszkrit) - csodálatos események leírása, a dváda sángasászana 8. része adésa (szanszkrit) - parancs, a guru útmutatása ádésaná prátihárja (szanszkrit) - a kifejezés csodája adhah (szanszkrit) - alsó adhama (szanszkrit) - a dzsiva legalsó (emberi) létfokozata, avidjá létfokozat

adhára (szanszkrit) - támaszték, tartály, a tudat otthona, a gondolkodás és az érzékelés fizikai-pszichikai eszköze, 5 kósa, 16 testtájék (hüvelykujjak, bokák, térdek, combok, fityma, nemzőszervek, köldök, szív, nyak, torok, szájpadlás, orr, két szemöldök közötti pont, homlok, fej, a fejtetői kutacs), hatha jóga adhára pratipaksa (szanszkrit) - segítségből származó ellenszenv adharma (szanszkrit) - a dharmával ellentétes, bűn, gonosztett, rossz, erénytelen ádhi (szanszkrit) - különleges, legfelső ádhi móksa (szanszkrit) - meghatározás, felszabadulás a kétség, bizony-talanság alól, döntés, hit ádhi móksíka manaszkára (szanszkrit) - a szabadsághoz vezető, az első elmélyüléshez vezető felkészülés második szintje ádhi pradnyá (szanszkrit) - bölcsesség, öngyakorlat, a legmagasabb meg-különböztető tudatosság gyakorlata ádhi sikszá (szanszkrit) - a 3 legmagasabb gyakorlat (adhisíla, adhiszamádhi, adhipradzsnya) ádhi szamádhi (szanszkrit) - elmélyülés, öngyakorlat ádhi szamádhisiksá (szanszkrit) - az összeszedettség legmagasabb foka ádhi vászana (szanszkrit) - egyensúly ádhiátma praszáda (szanszkrit) - a belső lény világossága, a szellem bel-ső szerve ádhibhauthikam (szanszkrit) - közvetlen környezeti zavaró erők ádhibhúta (szanszkrit) - létforma az anyagi világban ádhibhúta karma (szanszkrit) - minden más lényre, embertársainkra stb. vonatkozó cselekmények ádhidaiva (szanszkrit) - szellemi, isteni világ, az Ísvara, az isteni természetfeletti és érzékfeletti aspektusa ádhidaiva karma (szanszkrit) - a magasabb erőkre (dévákra) vonatkozó cselekmények ádhidaivikam (szanszkrit) - természeti zavaró erők ádhidarma kála (szanszkrit) - a síla kála 7. szakasza ádhidévatá (szanszkrit) - istenség, aki meghallgatja a segítségkérést ádhigama (szanszkrit) - szellemi teljesítmény ádhikára (szanszkrit) - érdem, alkalmassági fokozat ádhikarana (szanszkrit) - valaminek a tárgya, viszony, utalás valamire, megoldandó probléma, gunazavarok, a kontempláció megszakadása

(kétkedés, figyelmetlenség, tespedtség, rémület, káprázat, rosszullét, túlfeszültség, lanyhaság, túl hangos mormolás, énhez tapadás, a dolgokhoz tapadás), négyféle: vitakérdés, cenzúra, helytelen viselkedés, kötelesség (Vinaja) ádhikarana szamatha (szanszkrit) - 7 szabály a bhiksuknak a théravádában ádhikári (szanszkrit) - akire egy szakrális utasítás vonatkozik ádhilaja (szanszkrit) - vád, vádaskodás, a tényállásnak nem megfelelő hamis vád ádhilati phala (szanszkrit) - felhalmozó erőfeszítés, az alapvető okság erőfeszítése ádhimána (szanszkrit) - hatalmaskodó büszkeség ádhimátra (szanszkrit) - erőszakos, heveny zavarodottság, nagyfokú (pl. vairágja), a legfelső-felfoghatatlan (Brahman) ádhimátratama (szanszkrit) - legkiválóbb, legjobb, legmagasabb ádhimoksíla manaszkára (szanszkrit) - az elmélyülés mentális tevékenységei közül a második adhipati phala (szanszkrit) - az ellenőrzés erkölcsi hatása adhipati pratjaja (szanszkrit, kínai zeng shang yuan) uralkodó, megha-tározó feltétel, segítő ok, a keletkezés 4 oka közül (szándék, erőfeszítés, közvetlen gondolat, vizsgálódás) az egyik adhipradnyá siksá (szanszkrit) - a bölcsesség legmagasabb foka: 1. paramarthapariccshédaka pradnyá, 2. szamvrittapariccsédaka pradnyá, 3. szattvarthapariccshédaka pradnyá adhisíla siksá (szanszkrit) - a legmagasabb erkölcsiség gyakorlata, erkölcs, öngyakorlat adhisthána (szanszkrit) - lakóhely adhiszamádhi siksa (szanszkrit) - az összeszedettség legmagasabb foká-nak begyakorlása adhittána (szanszkrit) - elszántság, a 4 elhatározás: panna (bölcsesség), szaccsa (igazmondás), csaga addhitthanam (önfeláldozás), upászama dhittha nam (nyugalom) adhivászana (szanszkrit) - egyensúly adhjája (szanszkrit) - olvasmány, egy szútra fejezete adhjámika vidjá (szanszkrit) - a vallás tanulmányozása adhjaropa (szanszkrit) - megtévesztő elfedés adhjásza (szanszkrit) - elfedés, ráhelyezés, téves észlelés, felruházás, rávetítés, a szubjektív és objektív megismerések meghamisítása keve-résükkel, Sankara ádhjátma karma (szanszkrit) - önmagunkra, benső mivoltunkra vonat-kozó cselekmények

Ádhjatma Rámájana (szanszkrit) - a Rámájana áldozata a Brahmanda puránában ádhjátma szampraszáda (szanszkrit) - belső nyugalom ádhjátman (szanszkrit) - felsőbb Én ádhjátmika vidjá (szanszkrit) - a vallás tanulmányozása, a tudás 5 ága közül az egyik ádhjatmikam (szanszkrit) - belső zavaró erők ádhómukha shvánászana (szanszkrit) - kutya-tartás arccal lefelé (hatha jóga) ádhómukha vriksászana (szanszkrit) - fa-tartás fejjel lefelé (hatha jóga) adhvabhédát dharmánám (szanszkrit) - éncsináló adhvarju (szanszkrit) - a Jadzsur véda rituális szertartásait végző hindu pap (ritvidzs), az áldozat végrehajtója Ádibuddha (szanszkrit) - Ős-Buddha, kezdettől fogva létező buddha, talán Vajrócsana vagy Amitábha Adina/Adinát (szanszkrit) - a dzsainizmus első tanítója Ádinátha (szanszkrit) - az egyik sziddha, Siva adinnadana véramani szikkhapadam szamadijami (páli) fogadom, hogy tartózkodom a nem nekem adott dolgok elvételétől; a menedék-vétel utáni fogadalom Ádipradnya (szanszkrit) - ős-tudás, az őstermészet Tárá Ádíshvara (szanszkrit) - a Kezdet Ura, Siva jelzője adiszamádhi (szanszkrit) - a legmagasabb meditáció gyakorlata ádiszarga (szanszkrit) - az evolúció kezdete Áditi (szanszkrit) - a Nap; határtalan, az Áditja istenek (természeti jelen-ségek megtestesítői) anyja Aditi (szanszkrit) - Kasjapa ősrisi felesége áditják (szanszkrit) - Áditi 12 gyermeke, a természeti erők képviselői, egyikük Visnu, akinek megtestesülése Krisna Aditjaszambava buddha (szanszkrit) - az északi világrész buddhája áditta parijájo (páli) - a felgyújtottság feltárása, a Buddha tűzprédikációja ádivászí (szanszkrit) - őslakos ádjáthmika (szanszkrit) - belső karmikus beérés adjountò (vodu) - a 3 rada dob közül az első adnyána (szanszkrit) - nem-tudás, az alany és tárgy egymástól elkülönült észlelése, téves feltevés Adónis (görög) - Aphrodité kedvese, a learatott termés istene adosza (szanszkrit) - gyűlöletmentesség, barátság adottság (kedvező) - 1. embernek születni, 2. kulturális központban születni, 3. ép elmével és ép

6. ahol van szellemi jó barát (guru) adrista (szanszkrit) . ott születni.a jósszentély jóslás céljára használt helyisége. ott születni.e. írott tibeti ma szkjesz dgra) . pl.érzékszervekkel születni. a világ folyamatait a végzet (nijati) irányítja ádzsná csakra (szanszkrit) . Brahman advaita védánta (szanszkrit) . hinni a Buddha tanításában. a kilégzés: hamszah (én Ő vagyok) Adzsátaszatru (szanszkrit.erőközpont (pítha) a két szemöldök között a homloküregben (= parancs) ádzsná indríja (szanszkrit) .bódhiszattva Adzsita Készakambalí (páli) . olyannak születni. Brahmá szútra kommentár advaja (szanszkrit) .tantrikus mester.a széder esti vacsora elején a családfő . Bimbiszára rádzsa fia (i. kezdetben Vardhamána Mahávíra társa.sz. 493-461).öntudatlanul ismételt ima. szervetlen összetevő ádzsívika (szanszkrit) .minden-egy Advajavadzsra (szanszkrit) . alapítója Sankara (i. a belégzés: szó'ham (Ő vagyok én). (i.Örök Ellenség.nem-lélek.kötődés Adzsita (szanszkrit) .kettősség nélküli.aminek tapasztalható előzménye van. sült vékonybél. ott születni. ott születni.szeletelt. 788-820).sz. páli Adzsátaszattu. a szentély legbelsőbb része adzsapa mantra/adzsapa dzsapa (szanszkrit) . a nihilista irányzat (tittha natthikavádin) képviselője ádzsiva (szanszkrit) . ahol egy buddha jelent meg. 10. monista védánta iskola.kettősség nélküli. meggyilkolta apját és Dévadatta szövetségese volt adzsavaga (szanszkrit) . vaisésika advaita (szanszkrit) . ahol egy buddha tanításai fennmaradtak.íj addzshoszána (szanszkrit) .determinista bölcseleti rendszer. szárított pacal afikómán (héber) . 7. ott születni.e.filozófus az i. aki nem követte el az 5 nagy bűnt (panycsánantaríjáni). ahol egy buddha követői élnek.a tökéletes tudás birtoklásának képessége afibas (vodu) .gyűlölettől való mentesség. alapítója Gósála Maszkaríputra. ahol egy buddha tanított. 9. 10. 5. a lókájata előz-ménye.) műve: Szádhanamálá advésa (szanszkrit) . műve: Sarírakabhásja. 8. sz. nemgyűlölet adyton (görög) . 6. 4.a tökéletes tudás képessége ádzsnátávi (szanszkrit) . században.

(vendéglátó) által az első kovásztalan kenyérből letört s utóételnek félretett. búvár loa Agasztja (szanszkrit) .tűzoltár.nem járó.járatlan út.méregtan. a szvabhávakája egyik aspektusa Agaou (vodu) . buddhista iratok gyűjteménye.történet. társa Szváhá.Tripitaka Szútrapitaka 72.halottégetőknél élő saiva szannjászík agjacsakra (szanszkrit) . ő vitte először délre a bráhman vallást ágata (szanszkrit) . a Talmud elbeszélő anyaga ággaszávaka (szanszkrit) .tűzisten. gyűjtemények a saiváknál ágama kála (szanszkrit) .Agni Aggi Vaccshagótta szutta (páli) . kelet.a szennyeződések eltün-tetésével elnyert dharma-test.elragadtatás. vinaja kora).a vihar istene.hindu november Ághászura (szanszkrit) . szútra. Dróna adta Ardzsunának Agni (szanszkrit. tűzáldozat Aggivésszana/Dighanakha (páli) . hagyomány. a síla kála harmadik szakasza ágamana (szanszkrit) . közvetlen érzékelés által bekövetkező intuitív tudás. szeretet minden élőlény iránt aggáda (arámi) .esetleges szennyeződések. még meg nem tett út ágátmiká (szanszkrit) .alkalom szülte csábítás ágantuká visuddha dharmakája (szanszkrit) . amelyek a testi lét során keletkeznek ágantuka mala (szanszkrit) . a risik magyarázatai. ájur véda ágama (szanszkrit.nőtlen ifjak ágantr (szanszkrit) . tibeti badzsája a ra . kínai ahan) .főtanítvány Aggi (páli) . nem mozgó alany ágantuka klésa (szanszkrit) . hordozója egy kos. szanszkit agnihótra) .kígyódémon.Szacscsaka nigantha mester aghan (szanszkrit) .égi íj. akit Krisna megölt aghászvaráh (szanszkrit) . a Buddha hagyományozódott tanításai. zenit.a tiszta átlátszóság szintje a formavilágban Ághnídhra (szanszkrit) .erőközpont Ágnéja (szanszkrit) .mozgás/járás nélküli agamoi (görög) .a szent tűz fellobbantásának helye aghórí (szanszkrit) . a vacsora végén elköltött macca (pászka) agada (szanszkrit) . Siva purána.tanúbizonyság (megbízható).az írások kora (az adhidharma. aggihuttam (páli. páli Aggi) . tanulás.ájur véda agada tantra (szanszkrit) .ősbölcs.

a belső tűz felébresztése agnistóma (szanszkrit) .hatha jóga gyakorlat. színe fehér.a tűz széthordás. 17.én vagyok a Brahman (az Én a Brahman)..sz. korall.az első nojan kutuktu (i. amely örökkön való. principium individuationis.agnicsajana (szanszkrit) . a test 3 kapuján keresztül cselekedetei megismerhetőek és hozzáférhetőek. az én megragadása.3 kendőzetlen dharma. a figyelem beha-tolásának segítője aguida (vodu) . ájur véda agnisarkrija (szanszkrit) . az elnök. a halott szellemének tekintik aham (szanszkrit) .kezdet. a szellem belső szerve. mahávákja aham tattva (szanszkrit) . semmit sem titkolt el.a lélek legelvontabb. kék-zöld evező. 4).törökülés Agvaangoncsing (mongol) .mindenki tüze agnivihára/brahmávihára (szanszkrit) . a 3 Kasszapa első tanítása agniviharana (szanszkrit) . az isteni tudattá válás mantrája (Brihadáranjaka upanisad 1.a népgyűlés színhelye Agoué taroyo (vodu) .a mennybe vivő szertartás agnivaisvánara (szanszkrit) . ah-há lenni azt is jelenti: megdicsőülni.tűzszertartás agnihótra (szanszkrit) . kagyló. jelképei: kis hajó.vigyázat!. burka (egyben a csitta burka is) az ánanda maja kósa. néha kísértetnek. sz. és megszakad kapcsolata a testtel.nem tökéletes emésztés.én aham Brahmanaszi (szanszkrit) .énalkotó.dobverő. tagjához agupta dharma (szanszkrit) . a buddhaguna 4. egyéniség. ego.a tenger és élővilágának istene. a 8 teremtésforrásból a 3. eleje. önközpontúság. következménye az abhimána. állata fehér agra (szanszkrit) .a szent tűz szétvitele Ágnídhrából ago (vodu) . fény természetű része. gyakran azonosítják az üdvözült halottal is. ha valaki azt mondja: „én vagyok”.aggihuttam agnimandja (szanszkrit) . éntudat. a rada dobok 2. csoportja agura (japán) . a . a halál után az istenek körében jelenik meg.) ah/ah-lélek (egyiptomi) .a legfelsőbb világi dharmák. fémhalacskák.ahamkára ahamkára/ahamtattva (szanszkrit) . rituális felkiáltás agora (görög) . elülső rész agra dharma (szanszkrit) .

ájur véda Ahasvérus (latinosított héber) .semmi szégyen. észrevétel.a bolygó zsidó. erőszakmentesség. Nara és Nárájana anyja.gyökérokoktól nem függő. szellemi/.okok és feltételek nélküli ahétutaut páda (szanszkrit) . az első évszak Ahet Aton (egyiptomi) .a felajánlás tárgya Ai (szanszkrit) . a buddhizmusban a náma rúpa ahamkárama mánuszaja (szanszkrit) . kapcsolat.az egyik pitta.Aton fényhegye. a 4.otthonról hozott tűz az oltártól keletre ahem (egyiptomi) . észrevétel áhárana (szanszkrit) . az enyém-alkotásra. kapcsolat /testi.a hírnév hiánya miatt érzett szégyen aigis (görög) . szemérmetlenség ahoszikamma (páli) . tüzelőanyag (táplálék. ő József.démonrádzsa. az asztánga jóga első lépése (jama) ahirika (páli) . juga Aïda wèdo (vodu) .valaminek a forrása (ok). Ehnaton új fővárosa ahétuka (szanszkrit) . 1223-ban egy bolognai krónikában szerepel. érzet).a rombolás ura. a két bölcs. a rossz és a sötétség princípiuma Ahura Mazdá (perzsa) . hogy azt miatta tették.kerek pajzs . áradás. megragadás. az upádána aharapacsak (szanszkrit) .a megnyilvánuló hang áhavaníja (szanszkrit) . az Alvilág uralkodója. 3 lépést téve a félisteneknek. aki megütötte Jézust áhataszvára (szanszkrit) .isteni képmás ahet (egyiptomi) . tápanyag (táplálék. észrevétel tápanyag. véletlenszerű keletkezés ahimszá (szanszkrit) . az ajtónálló.nem-ártás.ok nélküli. először i.Damballah wèdo felesége aidós (görög) . és ha tudja. tudat /érzet/). Visnu tőle szerezte vissza a Földet. húsevés tilalma: ha valaki látja vagy hallja az állat megölését.sz.szánkhjában az egyén.a jó és a fény princípiuma ahuti (szanszkrit) . az önhittségre ahan (kínai) .időlegesen hatástalan karma Ahrimán (perzsa) . szégyentelenség. az emésztés folyamata együtt a szamána vatával.horizont.hajlamok az énalkotásra. megragadás.ágama áhára (szanszkrit) .áldozati étel. gyomor. ok nélküli ahétuka váda (szanszkrit) . tapin-tás.indiai materialista elmélet ahétupratjaja (szanszkrit) . fűtőanyag. minden létezőt felö-lelő szeretet. érintés.

Erebos és Nyx gyermeke Aithiópia (egyiptomi) . nirodha dhátu. hangok. halak (nja.az isteni hatóerő összessége (prákrita és aprák-rita) Aitaréja upanisad (szanszkrit) . 19). mérleg (szangva.'szubjektív = szem. objektív = mentális események). mína) ájárot (héber) . mahávákja ajanamsza (szanszkrit.kitágítás. írott tibeti gola) .kisváros ájatana (szanszkrit. majom (tre). szabályozás. káma . objektív = alakok. kínai ru) . bárány (luk).valami létrejöttének oka aïzan chiré (vodu) . égi kapuőr aisa karma (szanszkrit) . madár (dzsa).a tapasztalás forrása. de Indrání másik ne-ve is Aióra (görög) . a tér végtelensége (ákása ánantja ájatana) 2.botvívás. nyelv test. tigris (tak). tapintás és mentális . nyilas (zsu. makara).A Különb Asszony fiainak titkos tanítá-sa.ez az Önvaló a Brahman (Brihadáran-jaka upanisad 2. ejtett. arúpa dhátu. valamilyen szempont szerinti csoportosítás. kumbha). harcművészeti ág Aindrí (szanszkrit) . a tudat végtelensége (vidnyána ánantja ájatana) 3. szűz (pumo. kutya (khdzsi).a fényes levegőég istene. mindegyikhez egy-egy világ (rúpa dhátu. orr. mésa). megnyújtás.Indra hordozó elefántja. ló (ta). ikrek (trik.fiatal lányok hintáztatása a Mezei Dionysia ünnepen Airávata (szanszkrit) . bak (cshuszin. tulá). illatok.szubjektív = elme. megállítás ájamátma brahmá (szanszkrit) . karka). sárkány (druk). vriscsika). fül. a megismerés mezői. bejárat (anyagi .Egyiptom aikido (japán) . oroszlán (szenge. Etiópiának nevezett terület görögös neve aition (görög) . tehén (lang). ízek. dhanusz). indo-tibeti állatöv: kos (luk. skorpió (dikpa.állatövi jegyek (12 khjim): patkány (cshi). a Rig véda bráhmanája Aithér (görög) .Durgá egyik anyai kiterjedése. vízöntő (bumpa. disznó (phak). mithuna). szimha).az ókori.selyemsávoly szövet ájáma (szanszkrit) . kígyó (trül). tudatfokozat: 1. kandzsá). bika (lang. rák (karkata. nyúl (dzsö).a tudomány és a szerelmi szenvedélyek kamija aja ori (japán) .Aigüptosz (görög) . a tudatoson és nem-tudatoson túl lévő (naiva szandnyá nászandnyá ájatana). vrisa). a semmi (ákincsanja ájatana) 4. 5.pálmalevelek rituális felhasogatása Aizen Mjó (japán) .

az élet tudománya.életerő ajuta sziddha (szanszkrit) .az érzékelés alapjainak összessége ajeniszo manaszikára (páli) . írott tibeti stug po bkod pa'i zhing khams/'og min) . amely a testi élet oka ájur véda (szanszkrit) . azonnali. de időleges (itt és most). azonos test tudatossága akálika dharma (szanszkrit) . a betegsé-geket az energiaáramlás zavarai okozzák. az elme minden erőfeszítés nélkül tárgyánál marad ájatanaszabba (páli) . itt uralkodott Dasaratha ajónisamanaszikára (szanszkrit) .dhátu) és az én (átman) egy-egy alakja (ólárika.a legnagyobbak földje fölé boruló felhőzet. fegyelmezetlen elme.a különböző felfogás. csapongó elme. szannyámaja) tartozik ájatana pravartak manaszkára (szanszkrit) .elefántrádzsa. felületes gondolkodás ajfesz sajhet (jiddis) . vádzsíkarana (erősítők) ájusz (szanszkrit) . ősi indiai orvoslás. nyugvóhely nélküli elme. itt uralkodott Dasaratha. Ráma születési helye. a bódhiszattva itt éri el a buddhaságot.kábálá Ajjappan (szanszkrit) . a legfelső nirmánakája állapota Akanistha (szanszkrit. agada (méregtan). Indra hordozója.nem-koherens akakájanáná szamdnyi (szanszkrit) . mentális tevékenysége. a tejóceán köpülé-sekor keletkezett áju (szanszkrit) . hányt-vetett elme Ajrávata (szanszkrit) . kájacsikitszá (általános orvoslás).élet áju szankhára (szanszkrit) . a szambhóga-kája elérése ákánycsanjájatana (szanszkrit) .bhúmi.az elme 4. a bódhiszatva szint nyolcadik foka . rasajana (a hosszú élettartam).a legmagasabb szint a formavilágban.Szaszthá másik neve Ajódhja (szanszkrit) Kósala fővárosa.nem bölcs. bhútavidjá (elmebetegségek). salja (sebészet). Kósala fővárosa.életerő. manómaja. kaumara (csecsemőgondozás). sálákja (a fejen lévő betegségek).sűrű szerkezetű mező Vajrócsana birodalmában akanisthaghana vjúhaksétra (szanszkrit) . ritka akanistáh (szanszkrit) .anyaöletlen elme.örök törvény akálika/ákála (szanszkrit) időtől független.

testrész. szintje ákásánanycsájatana (szanszkrit) . jel.tárgy. jótett önző vágy nélkül ákarna (szanszkrit) . jelképe kard. a Gömb kultuszának központja Közép-Egyiptomban akhittó (szanszkrit) .a tér végtelensége.fülhöz feszítő íj-tartás (hatha jóga) Ákás Gangá (szanszkrit) . a bódhiszatva szint hatodik foka ákásánantjájatana bhúmi (szanszkrit) . a 4 ájatanából az első fok.legenda akhjáti (szanszkrit) . a Brahman egyik megnyilvánulása. szíve. csengő. amely mindent áthat. eredet. írott tibeti nam mkha) . nézőpont. a durva létezők. nulla. a Kincsforrású Ratnaszambhava kísérője.nem-megmondás. bhúmi. az eretnek fáraó által alapított főváros. a tárgy összetevői. a szthula saríra része ákása ánantja ájatana (szanszkrit) . az anyag űr állapota. észlelhető minőség. akkor jön létre. írott tibeti mam pa) . a végtelen érzékelés alapja ákászmika (szanszkrit.okozat nélküli akarma (szanszkrit) . eleme az ég Ákásagarbha (szanszkrit. társa Mála.a fül mellett ákarna dhanurászana (szanszkrit) .tárgytalan cselekvés.a végtelen tér szintje a forma nélküli világban.tisztátalan a varnában ákhjána (szanszkrit) . a 32 testrész a dvátimszákára gyakorlat tárgya akárja (szanszkrit) . a Fényhozó Vajrócsana társa.a tér végtelensége ákása szamdnyá (szanszkrit) .esetleges Akhet Aton (Tell el Amarna) (egyiptomi) . az ízlelés ura ákásánántjájátana (szanszkrit) . az elmélyülés 5. írott tibeti nam mkha'i snjing po) . légtér. a végtelen tér szintjének tudatossága. jelképe kerek. mint a tudat intui-tív tárgya. bídzsája a kha. az Égűr lényege. színe arany.a végtelen tér szintje.bódhiszattva. ha nem észleljük két dolog külön-bözőségét . színe hold. amikor Brahmában a para vaikharivá (hallható teremtő hanggá) válik. alkalom. írott tibeti glo bur ba) .üres tér.az Ég tere úrnője. az Aton.a Gangá istennője ákása (szanszkrit.ákára (szanszkrit. írott tibeti jum mchog nam mkha'i dbjings phjug ma) .Echnaton.éter. a meditációs tapasztalat Ákásadhátvísvarí (szanszkrit.

nem-valamiság. harag (bjápáda).a bűn alapja. fok Akkharappabhéda (szanszkrit) . a végső öntudatlanság.ákinycsanyájatana bhúmi (szanszkrit) . alapvető szint. düh. a tudat éber .nem erkölcsös.örök.a tudatosság tartálya.haragtól mentesség aksamála (szanszkrit) . a 4 ájatanából a 3. szkepszis a valóság meglátásában Alagaddúpama szutta (páli) .a Njája szútra logikai tankönyv szerző-je (i. szintje ákinycsanyájatanam (szanszkrit) .A kígyó szútra (Tripitaka Szútrapitaka 22. a testben a szívhez kapcsolódik.) álaja (szanszkrit) . azonos az anudhammával aklista (szanszkrit) .vagy malaganlisztből készült lángos akródha (szanszkrit) .imafüzér Aksapáda/Gótama (szanszkrit) . a semmi. Vadzsraszattva buddha. ártalom (vihimszá).hibrid bika és tehén keresztezése akopja (szanszkrit) . eredet.rossz karma akuszala (szanszkrit) . minden nem-erkölcsös szellemi állapotban jelenlévő tudatossággal összefüggő szamszkára akuszala múlá (páli) .szabadulás aknasír (egyiptomi) . érzékelés.a közölt tanítás (a 4 nemes igazság).sírtípus. az elmélyülés 8. kárhozatos akuszala csetaná (szanszkrit) . nem-üdvös.az egy egészen más szféra (Káláma a Buddhának a végső igazságról). a jógában: vágy (káma). a keleti világrész buddhája aku (japán) .sz.nem-üdvös cselekedet/szándék akuszala mahábhúmika dharma (szanszkrit) . egy dhátu akuszmata (görög) . amelyben minden gondolat lehetősége benne van.káros cselekedet aku go (japán) . az ÓM szó Aksóbhja (szanszkrit) . ahol a sírkamra egy mély akna alján található ako (ejtett tibeti) .mozdulatlanság akopjadharman (szanszkrit) . 150 körül) aksara (szanszkrit) .a dolgok nélküli lét szintje.manióka. a kárhozat gyökere.2 kárhozatos.Jelentéstan a Védákhoz akkháta dhamma (páli) .rendíthetetlen akra (vodu) . mint a tudat intuitív tárgya.hallomásból szerzett ismeretek alabadha bhúmikatva (szanszkrit) az összpontosítás folyamatosságá-nak hiánya.szkandha-szimbólum: kék.

zavarodottsága jógacsára iskola fogalma. i. íz (rasza dhátu). elsüllyedhetetlen. a karmacsírákat tartalmazó tároló tudatosság. amelynél szinte kizárható az. lcang lo can) . amelyek nem az érzékekkel kapcsolatosak (dharma dhátu). forma (rúpa dhátu). a semmi szférájában való . ez tartalmazza a buddhindríját.sírok jellegzetes eleme: ajtószerűen kialakított fal-mélyedés. tapasztalás tárgya. ze siki. az Óriáshegyen Vadzsravana és Kuvéra szállása alakh (szanszkrit) . sin siki. 5. az álajtó számos ókori kultúránál is megjelenik.az ismertetőjegyek nem-létének ekkéntisége (magában foglalja a hibátlanságot) álamba (szanszkrit) .jellegzetesség nélküli alaksana tathatá (szanszkrit. objek-tív. a tudat (manasz) Alambusa (szanszkrit) . ni siki.az észlelés. amely a túlvilág és a földi világ közti átjárhatóságot biztosítja. és lehetővé teszi. raktártudat. hang (sabda dhátu). 2. a szarvasztivádinoknál: 1. tudatalatti.Fűzfalombú.megőrző tudat.e. a manovidnyát és a manaszt. 4. hogy egyiptomi kapcsolataik révén jutott el hozzájuk Alakávatí/Alaka (szanszkrit. többek között a szardíniai nuraghe-kultúránál (kb. a legkorábbi álajtót Habauszokar szakkarai sírjában találták. tapintható tárgy (szprastavja dhátu).alátámasztás álambana (szanszkrit) . 6. a Kauravák szövetségese alambuszá (szanszkrit) . a jelenségvilág csírái.száj alankara mandapa (szanszkrit) . kincseskamra tudat. fogalmi tudatosság.a hordozható múrti öltöztetésére szolgáló helyiség a hindu templomban Álara Káláma (páli) . amelyeket az álajtó sem vált le teljesen. bi siki. tárgy-támaszték álambana pratigháta (szanszkrit) . tárház-tudat. a jelenségek közös eredete.ráksasza. nana siki. mana siki) álajtó (egyiptomi) .jelenléte álaja vídnyána (szanszkrit) . együttműködő. előzménye a thaniszi kor fülkés falkiképzése és az áldozati sztélé. 5-3. az álajtó az Óbirodalom idején jelenik meg. szag (gandha dhátu).a fiatal Buddha egyik tanítója megvilágosodása előtt. megnevezhetetlen alaksana (szanszkrit) . az összes többi tárgy. 3. évezred) is. kínai wu xiang ru ru) .értelmi ellentét álambana pratjaja (szanszkrit) megnyilatkozó. tárgyi feltétel. 7 tudat (gen siki. hogy a halott lelkéhez eljuthassanak az áldozatok.leírhatatlan.

(Köszöntsétek az Örökkévalót.fonott tarisznya alija (héber) .zarándoklat alinga (szanszkrit) . ájur véda áloka bhása (szanszkrit) . aser bahár-bánu mikol haamim.az áldozati mécses lángja.a bhárata nátjam táncosnő felajánlja testét az isteneknek.az egyetlen. korongnézés (jóga) a szamádhiba merüléshez áloká/dípá (szanszkrit) .áldozat bemutatására szolgáló asztal az áldozóhelyen.felmenés. Baruh atá Adonáj notén hatorá.) a felolvasás után: Batuh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. felsorolásszerűen mutatja be alfor (vodu) . az ókorban mocsaras. a többiek válasza: Baruh Adonáj hamvoráh löolám vaed.kiterjedés áloka kaszinam (szanszkrit) . aser natán-bánu Torát emet vöhajé olám natá bötohénu. (Áldott légy. Mandzsusrí kísérője Alokéma (ejtett tibeti) .). baruh atá Adonáj notén hatorá. érdektelenség. nem-irigység alocsak (szanszkrit) . Áldott légy. Áldott légy. Amitábha kísérője Alsó-Egyiptom (egyiptomi) . a világ királya. Örökkévaló Istenünk. aki adja a Tórát.Egyiptom északi része a Nílus torkolatától Memphiszig. vönatám-lánu et-torató. a szem kémiai folyamatai. visszatelepülés Izra-elbe. aki kiválasztottál minket az összes nép közül. nem-ragaszkodás. aki adja a Tórát. és /ezzel/ örök életet ültettél belénk. illetve ennek képes ábrázolása. .női bódhiszattva.különbség-nélküli Allah (iszlám) . az egy igaz Isten (arab = Al Iláh . felhívás a Tóra olvasásához. . aki áldásra méltó. közöny.meditációt tanította alarippu (szanszkrit) .vágytalanság. fásultság áldozati asztal (egyiptomi) .az Isten) Alláma (szanszkrit) . akik képmásának sohasem fordít hátat alaszja (szanszkrit) . ragaszkodástól való mentesség. aki nekünk adtad az igaz Tórát. és az áldozatokat részletesen.fény-kaszinagyakorlat. (Áldott légy.az egyik sziddha alobha (szanszkrit) . a Tóra-tekercs előtt: Baruh et-Adonáj hamvoráh. és nekünk adtad Tórádat.az egyik pitta. Örökkévaló Istenünk. Örökkévaló. amely rendszerint az áldozatot fogadó isten vagy személy előtt jelenik meg.) alija le regel (héber) . a világ királya.ezt a felhívott megismétli) majd: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám.lustaság. Örökkévaló.

kínai 'gou shi) .sz. az elme felfüggesztett működése. talán a szivárvány amacukami (japán) .a hely szelleme a sintóban. az ég lépcsőzete a sintóban.az Ég és a Föld közötti híd. ájur véda ama no hasidate (japán) .dicsfelhő amanodnya rúpa (szanszkrit) . 14.Amitábha bídzsája ámá (héber) .gondolat-nélküliség. tiszta tudatosság amanaszka (szanszkrit) .szennyezetlen.e.vízben gazdag vidék. akkád nyelvű iratok az Amarna-korból. meg-nem-halás Amarna-levelek (egyiptomi) . a vallási reform egy egészen egyedülálló művészeti irányzatot termelt ki. az uralkodói. amelyek megemésztik az amát. Echnaton és Tutankhamon. Echnaton halála után a reform ellenségei .égetett agyagtáblákra ékírással írt.halhatatlanság. ez volt az egyetlen olyan periódus Egyiptom vallástörténetében.árnyas liget altan (mongol) . fejedelmek diplomáciai levelezése.a 6.kellemetlen formák amansi (vodu) .60 cm.ezzé alakítja a rosszul emésztett ételt az agni (szara helyett). 1887-ben kerültek elő Echnaton Akhetaton-beli nagy palotája melletti „irattárból”. ájur véda amaranam (szanszkrit) . harcos funkciók képviselői Amahanirbhásza buddha (szanszkrit) . mely Aton a „Gömb” tiszteletét helyezte középpontba és emelte államvallássá.) vallási reformja. takilcsi (i. III. kiemelkedő fontosságuk van a korszak politikai viszonyainak tisztázásában és datálási kérdésekben is Amarna-reform (egyiptomi) .gyógyszerek.mombinszilva-levél főzet amannyaná (szanszkrit) . gondolatoktól. amikor az államvallás közeledést mutatott az egyistenhit felé. sz. 1984-) am (szanszkrit) . i. aki az égi mezőkön lakik. 1 könyök ama (szanszkrit) .a nyugati világrész buddhája amalaja vidnyána (szanszkrit.Echnaton fáraó (XVIII. Amenhotep.óceán Altangerel (mongol) . bár kiváló termőterülete a lápok miatt nem használható ki teljesen alsos (görög) . din. vágyaktól mentes tudat ámáné kávod (héber) .felfogás-mentesség (akiben megvan a tökéletes megértés) amapacsak (szanszkrit) . valamint a korabeli kisázsiai uralkodók. rituális.

Májá anyja Amateraszu ómikami (japán) . 17281912 között a kínaiak két megbízottja Lhászában. öltözék. mint az Univerzum anyja ambag (ejtett tibeti) .) Ambálika és Abiká (szanszkrit) . Dzsimmu). amikor a Nap és a Hold a legközelebb van egymáshoz Ambá (szanszkrit) . nulla Ambedkar. Tibet északkeleti része Ame no minakanusi (japán) .találkozási pont.Ambá nővérei.igaz.sz. az újhold első éjszakája. 1754-től az újraszületések megállapítására az urnarendszert.szünet két mantra elhangzása között. ők szorgalmazták Csien Lung császár parancsára i. övé a fény birodalma. földi kamija fehér szarvas. a hármasság a világ létrejöttekor eltűnik ame no tamaboko (japán) . testvérei Cukijomi és Szuszanoo no mikoto.a sinto Nap-istennője (ómikami: nagy szellem). a tiszta tudat állapota amávászja (szanszkrit) .mandzsu tisztségviselők.Etiópia sémi nyelvű lakói amhorec (héber) .légkör. Vicsitravírja király feleségei amban (ejtett tibeti) . rituális megtisztulása után Idzanagi hozta világra. a Buddhának ajándékozta Béluva nevű nyaralóját ambara (szanszkrit) .sz.Kásí királyának lánya Amba (szanszkrit) .a tibeti ruha öv fölötti belső zsebe Ambalatthiká (páli) .gyöngydíszes lándzsa a sintóban. Bhimrao Randzsi . hűséges.(1891-1956) indiai buddhista gondolkodó Amdo (ejtett tibeti. a sötétség és a tenger felett is amatra (szanszkrit) . ő a császári ház őse (jelképeit ld.földi (világi) ember . Kamimuszubi).gazdag udvarhölgy Vészálíban.Párvatí. létrehozva Japánt ámen (héber) .együttállás. vagyis a véletlen kiválasztást Ambapáli (páli) . Idzanagi és Idzanami ezt engedte le a Földre.Ráhula megintése szútra (Középső gyűjtemény 61.visszaállították a régi vallási rendet Amata (páli) . de ő uralkodik a fény. a sinto isteni hármasság legfelsőbb személye (Takamimuszubi. így legyen! amharák . i.az Ég Középpontjának Ura. írott tibeti a mdo) .helység Rádzsagriha mellett Ambalatthiká Ráhulavádaszuttam (páli) .

Amitábha amidizmus . a dzsódomon.értelem.a nyugati világrész buddhája Amitájusz dhjánibuddha (szanszkrit) . a Mindent felölkelő bölcsesség. ejtett tibeti Öpamé. kidolgozói Rjónin (Nembucu-iskola). temploma: Karnak. a nyugat buddhája Amitájusz buddha (szanszkrit) .a Buddha japán formájának 85 megnyilvánulása Amida bucu (japán) . Mut férje. a törekvések szkandhájának jelképe. ábrázolása a halhatatlanság italával teli palack. 705-774) a 4 nagy fordító egyike.álló ima.Amida-iskola. Amitábha egyik alakja amla (szanszkrit) . (néhol az 5. tantrikus tanító (még: Paramártha. Hónen (Dzsódoiskola) és Ippen (Dzsi-iskola). lúd. írott tibeti don jod grub pa) Haszonnal Véghezvivő. kapzsiság. a bardóban megjelenő istenség. japán Amida Bucu. az elkövetkező világkorszak elmélkedő buddhája. a testben a szívhez kapcsolódik.az amphiktyonia (Apollón Pythios . kancsó örökzölddel. vagyis a tiszta földtanítás. kínai Omi to fo) . színe vörös.a végtelen idő elmélkedő buddhája. nem-csalás Amon/Amon-Ré (egyiptomi) . de keveredik Amitájusz képével. jelképe: kos. az érzékelés szkandhájának jelképe. Luxor Amphiaraion (görög) .sz. a megkülönböztetés bölcsessége.amida (héber) .a végtelen. segíti a hosszú életet és a jó egészséget. kínai O mi to fo) . alapja a lókóttáraváda Amitábha (szanszkrit.) napon amphiktyón (görög) . segíti az újraszületést a nyugati paradicsomban.argosi jóskirály. Kumáradzsíva. az Újbirodalomban az istenek királya. a testben a szívhez kapcsolódik.ember formájú. tudat. Honszu apja. Vadzsrabódhi tanítványa. vagy a 10. az észak buddhája Amóghavadzsra (szanszkrit) .a gyermek névadási ünnepe a 7. a bardóban megjelenő istenség. Szukhávatí (Tiszta Föld) uralkodója. Hüan cang). szkandha-szimbólum: vörös.(i. ájur véda Amóghasziddhi (szanszkrit. bídzsája az am.a Buddhát istenként kezelő népies irányzat. karma. ábrázolása szerzetesi lepelben alamizsnás edénnyel. valójában szambhóga kája.savanyú. szkandha-szimbólum: zöld. temploma Óróposnál Amphidromia (görög) . irigység amoha (szanszkrit) . csendes imádság Amida Boszacu (japán. a mai világkorszak buddhája. határtalan fény elmélkedő buddhája.

Monro-nyílás (a harmadik agyüreg összeköttetése a két ventricu-lusszal) a fejtető nyílása. arahat anágámi kála (páli) .brahmá-lyuk. akinek mindkét szülője él amrita (szanszkrit) . brahmá randhra amrita kalas (szanszkrit) . az istenek és az aszurák harca Amritakundalin (szanszkrit. ezután született a Brahman.zsinagógai előimádkozó állvány a bima és a frigyszekrény között Amurru (egyiptomi) . írott tibeti lhun grub) magától keletkezett hirtelen gyarapodó erő anabrakáh (szanszkrit) .rituális szolgálatra kiválasztott kiskorú fiú.az ősóceán köpülése. Visnu mellék-inkarnációja tartja Amrita manthana (szanszkrit) .nagylelkűség anabhki szanszkára parinirvajin (szanszkrit) . az első dhjánikus meditáció. az alsóból a föld. Tricun Bhrikuti Dévi apja amud (héber) . ahol véget ér az avadhúti. felső részéből az ég. eljövetel nélküli anágámi (páli) .ellenszerek nem használata anabhiddzsá (szanszkrit) .a halhatatlanság vize. a nirvánához vezető út 3. írott tibeti bdud rtsi 'khdzsil ba) .Bűvitalú kapuőr.a felhőtlen szint a formavilágban anádzsnáta mádzsnászjam indríja (szanszkrit) .a síla kála 2.a halhatatlanság itala (ambrózia).szövetség) képviselője amphiktyonia (görög) .lehetőség. Egyiptom hagyományos érdekszférájához tartozott an csa lun si (kínai) . Ráhu megitta amrita brahmá/brahmárandra (szanszkrit) .részleges megnyilvánulás Amsuvarman (szanszkrit) .felfogás. az Öt Győzedelmest kísérő Tíz Haragvó egyike amritam (szanszkrit) .elő-ázsiai fejedelemség SzíriaPalesztina északi részén. a tökéletes tudat kijárata. nektár. s ebből lett a tojás alakú aranyszínű anda. andavádin anabhi szamszkára (szanszkrit) .kerek kalács amphithalés (görög) .a tudás tökéletessége elérésének képessége anágama (szanszkrit) . haláltalanság amsa avatár (szanszkrit) .ambróziával telt edény.erőfeszítés nélkül elért teljes nirvána anabhoga/nirábhoga (szanszkrit.nevári uralkodó.vissza-nem-térő a niródhából.vallási szövetség amphiphón (görög) . amely szerint kezdetben víz volt. vertex. szakasza. szakasza .

érzések. emberi létbe. a hagyomány szerint ő jegyezte le a Buddha tanításait. írott tibeti phjir mi wong ba) . a tökéletes-ség burka. nemkanonikus páli könyv anáhata (szanszkrit) .A jövő krónikája.Brahmá szútra kommentátor.az elkövetkező állapot.előkészítő dhjánikus meditáció Anagarika Góvinda láma . üdv Ánanda bhairava (szanszkrit) .tantrikus mester.tárgytalan anánártha (szanszkrit) . boldogság. aki ezt eléri. késői. a meg nem nyilvánuló hang (anáhata náda) anáka (szanszkrit) . a jövő Anágatavamsza (szanszkrit) . Padmavadzsra tanítója .vissza nem térő. az átman és a Brahman egységének megkülön-böztetés nélküli megismerése Ánanda tírtha (szanszkrit) .nem-egy anakkhátá dhammá (páli) .nagyörömű. legföljebb az isteni létformákba anágamja (szanszkrit) .a buddhizmus nyugati megújulási mozgalmának alapítója anágata avaszthána (szanszkrit) . a Buddha unokaöccse. a nirvánához vezető út 3. ami nem tartozik a nyilvánosságra (anáhata = nem-megütött) anaktoron (görög) .nem-megütött anáhata csakra (szanszkrit) .a dzsiva a Brahman megismeréséből fakadó üdvösség létfokozata.a létfokozatok egyik burka ánandamaja kósa (szanszkrit) .erőközpont (pítha) a szívtájékon (= meg nem ütött). tanítványa. vágyak burka.a nirvánához vezető út harmadik fokozata anágámi phalam (páli. műve: Njája nirmaja ánanda padá (szanszkrit) .tűz análambana (szanszkrit) . nyugalom.az egyik sziddha Ánanda giri (szanszkrit) .nem közölt tanok.Madhva másik neve ánandamaja (szanszkrit) . a Rádzsagriha-i zsinaton ő hitelesítette a tanítást.mentesség a fogalmiságtól és a sokféleségtől Ánanda (szanszkrit. írott tibeti kun dga' bo) . ahamkára.test.anágámi maggó (páli) . foka a niródha után. egyensúly.szoba a megaronban az epopteia számára anala (szanszkrit) . többé nem tér vissza a földi. Indrabhúti tanítványa. a dzsiva egyik burka ánandapadá (szanszkrit) .vidjá létfokozat Ananga vadzsra (szanszkrit) .

odafigyelés a légzésre anaparapá (szanszkrit) . a Föld alatti Patala régió irányítója. írott tibeti mtshams med pa) .a nágák királya Ánanta padmanábha (szanszkrit) .a 9 szennyezetlen szellemi sík anásrava dnyána varga (szanszkrit) .hatás anásrava (szanszkrit) .közvetlen megelőző feltétel ánantaraja (szanszkrit.feddés másoktól.azonnali karma. illat.a déli világrész buddhája ánápána szati (szanszkrit) . a Szamghának ajándékozta a Dzsétavana áramát anathymiasis (görög) . Szudatta mellékneve. pitr gháta.megszakíthatatlan út Anátha pindika (szanszkrit) .Visnu Dattátréja nevű inkarnációjának anyja.áramlat.közvetlen megelőző feltétel. 5 jóvátehetetlen bűn (matr gháta.Ánanta-tartás. levegő . pl. folytonosság anantara pratjaja (szanszkrit) . tudatösszpontosítási gya-korlat ánápána szmriti (szanszkrit) .nem olyan gyorsan Anaszúja (szanszkrit) . a kígyók rádzsája.a támasz nélküliek felkarolója.nem-árja. lábemelés oldalt fekvésben (hatha jóga) Ánántavírja buddha (szanszkrit) . Visnu kígyóágya. egy buddha megölése) anantaríja márga (szanszkrit) . apagyilkosság. ő pusztítja el majd a világot anantara (szanszkrit) .anángatam szanyána (szanszkrit) . arhad gháta. végtelen.az Apaturia második napja (Athén).tiszta fegyelem anásu (szanszkrit) .Visnu egyik neve Ánanta Shésa (szanszkrit) . egy palotában (Mani Mandapa) lakik. szamgha bhéda).a mérhetetlen űr Ánanta (szanszkrit) .a prajóga márga és az agradharma utáni ösvény. a fej hátrahúzásának szertartása anásaja (szanszkrit) .jövőbelátás ananta (szanszkrit) . az emberinél alacsonyabb fokozatú újraszületést eredményez Ánantászana (szanszkrit) .határtalan. de Szóma anyja is anatárja márga (szanszkrit) .harmonikus légzés.szennyezetlen (a meditáció) anásrava bhúminava (szanszkrit) . egy szent megölése.21 makulátlan ismeret anásrava szamvara (szanszkrit) .az Öt Határtalan Gonoszság (anyagyilkosság. szégyentelenség anárja (szanszkrit) . kereskedő. tisztátalan Anarrhysis (görög) . a klésák 89 megszakítatlan ellenszerének útja anantaríka karma (szanszkrit) . viszálykeltés a közösségben.

páli anattá.angolna. ezután született Brahman andha (szanszkrit) . az alsóból a föld. a brahmávidjá tanítója. írott tibeti bdag med pa) . az első tűzáldozó. amely szerint kezdetben víz volt. avidjá létfokozat andavádin (szanszkrit.a vánara Bálí király fia angamédzsajatva (szanszkrit) . a létezés 3 jellegzetességének egyike.nem-egy.Hanumán anyja anéka (szanszkrit) . a test alkotórésze.az átman és az 5 halmaz nem-egységéről alkotott felfogás elkülönülési pontja. anátman anava (szanszkrit) . ékánéka vijuktatva Anga (szanszkrit) . regressum ad infinitum anda (szanszkrit) . a vjakta sokszoros. a 3 jel (aniccsa. foka. Agoué .vég nélküli visszafelé haladás.nem-én.a test esendősége. anatta) egyike. az állandó szubsztancia nem-létezése. amelynél elkülönül az átman és az 5 halmaz nem-egységéről alkotott felfogás. reszketése Angirasz (szanszkrit) .uccshédaváda anátman (szanszkrit. a szakja család őse. felső részéből az ég. iratok csoportjai Angad (szanszkrit) .vak. duhkha.anátma anátmaka (szanszkrit) .énközpontú létezés anavaszésza (szanszkrit) . nem-szellemi én anatta (szanszkrit) .mitikus ősbölcs (risi). a pont felismerése.férfiház andzsalí mudrá (szanszkrit) . gyengesége. a prakriti purusa nélkül Ándhaka (szanszkrit) .nyugalomban maradni.egy ország neve andreion (görög) .tag. az Én meg-szüntetése. nem-én. én-nélküliség anátma váda (szanszkrit) .kivétel nélkül anavaszthá (szanszkrit) . rész. önmagátlanság anátmatá/nihszvabhávatá (szanszkrit) .üdvözlés a fej fölött összetett tenyérrel Andzsaná (szanszkrit) . kínai an cs'a lun si) . lélek-nélküli.éntelen szellem-mivolt anátmja (szanszkrit) .énnélküliség. de a prakriti egy (szánkhja) anékatva vijukta viniscsaj marma (szanszkrit) . tűzpapok ango (japán) .felfogás. s ebből lett a tojás alakú aranyszínű anda.a dzsíva tojásból született (az állatok emlősök előtti) létfokozata. éntelen.nem-lény.a makrokozmosz andadzsa (szanszkrit) .egy ország neve anga (szanszkrit) .halandó. a nih-szvabháva 4. nyári zen-meditáció Anguille (vodu) .

különbözőség ankh (egyiptomi) .Angulimála szútra (Tripitaka Szútrapitaka 86.másság. anitjam aniccsha pítha (szanszkrit) . anatta) egyike.más.arhat a Buddha közelében.a 8. a jelképrendszere számos módon kifejthető. füles kereszt. a vjakta tulajdonsága (szánkhja) anitjatá (szanszkrit) . pl. nem-örök. különböző anjathá bháva (szanszkrit) .nem-állandóság. állandótlan.nagylábujj Anguttara nikája (páli) . duhkha.másik feloldás szerint kitárt karú emberi alak.10 korlátozott. mulandóság. a 3 jel (aniccsa. február-március aniccsa (szanszkrit) .mulandóság. meghatározatlan animitta szamádhi (szanszkrit) .mássá válás.az élet szimbóluma. múlandóság.jel nélküliség.angula (szanszkrit) . a vízszintes rész a sivatag. nemi aktus) anijata (szanszkrit) . a Buddha hívott (páli éhi bhikkhu) tanítványa Angulimála szutta (páli) . annyira .levegő animitta (szanszkrit) . amely szimbolikájában és kinézetében is egészen más. állandótlanság anitjatá laksana (szanszkrit) . a létezés 3 jellegzetességének egyike.a karma bizonytalan megtapasztalása anijata vipáka (szanszkrit) .határozatlan karma (anijata vipáka. 2 szabály a bhiksuknak a théravádában anijata bhúmika dharmá (szanszkrit) . páli aniccsa) . a njája vaisésika nézete anjatva (szanszkrit) . a függőleges szár a Nílus völgye .hüvelykujj Angulimála (szanszkrit) . nem összetévesztendő a kopt kereszttel. A sorjázott gyűjtemény Anhestérión (görög) .) angustha (szanszkrit) .állandótlanság-elbomlás anja (szanszkrit) . önmagán anitjam (szanszkrit.múlandó. a tudatossággal összekapcsolódó. meghatározatlan szamszkára anijata védaníja (szanszkrit) .Tipitaka. hónap (Athén).rablógyilkos. meg nem szűnő anísa (szanszkrit) .a karma bizonytalan beérése anila (szanszkrit) . anijata védaníja).a jel nélküliség feletti mély összpontosítás Aniruddha (szanszkrit) .másmilyennek mondás. eredeti szimbolikája valószínűleg titok marad.nem-úr. egyik lehetséges feloldása szerint a felső hurok a Nap. változás anjathá khjáti (szanszkrit) . valamire rávetítjük egy másik dolog tulajdonságait.akaratlan erőkör (pl.

szélsőséges nézetek antagráha dristi (szanszkrit.a közbeeső létezésben elért teljes nirvá-na antara (szanszkrit) .a 7 tenger egyike északon a Himalájában anottopa (szanszkrit) .a létfokozatok egyik burka annamaja kósa (szanszkrit) . kriti-kátlan ánradzsa (szanszkrit) .különálló/különböző létező antará kalpa (szanszkrit) . nihilizmus antah kárana (szanszkrit) . pannya anna (szanszkrit) . psziche. szipai bardo) antará bhávika szkandha (szanszkrit) . írott tibeti bar mdo.az étel éltetője annamaja (szanszkrit) .a táplálék juttatója (a táplálék az érzékszervek érzete).egy isten ábrázolásában az istenség hordo-zója. aszatthja.a táplálkozás burka. a dzsiva egyik burka annaprasana szanszkára (szanszkrit) . madarak ansí ansí bháva (szanszkrit) . a nihilizmus és az örökkévalóságba vetett hit. szamten. csonyi. belső ok. a durvatest.tápanyagokkal telt testnedv. csikai.tojásból születés. itt tanult Ikkjú ankusza (szanszkrit. átmeneti állapot (ejtett tibeti kje ne.a köztes lét halmaza antará bhúta (szanszkrit) . milam.belégzés utáni légzés-visszatartás (hatha jóga) antará mandala (szanszkrit) .közbeeső időszak antará kumbhaka (szanszkrit) . kínai bian jian) .másokkal/a következményekkel nem törődő.belső antará bhava (szanszkrit. a végső megszabadulás (az arahaté) Anna Purni (szanszkrit) .a belső szentély körüli első fal a hindu templomban . hit az öröklétben. az anyag rétege.szertartás Anótatta-tenger (szanszkrit) .általános jelkép. ejtett tibeti bar do) köztes lét. írott tibeti lcags kju) ösztöke. használatának követelményei: szaddhá.szélsőség. köréje épül a két saríra antar parinirvájin (szanszkrit) . ájur véda annáju (szanszkrit) .sésa sésí bháva antadvajánu jódzsaka (szanszkrit) .étel. Párvatí másik neve anna rasza (szanszkrit) .zen kolostor. áraddhavirija. a szellem belső szerve. szatiszampannya. a szélsőségek megragadásának téves nézete. hogy az „élet” szó írásjegyeként is ezt használták Ankoku templom (japán) .

atomelmélet anulóma (szanszkrit) . hosszában.szertartás antlétriai (görög) . a szent dharma másoknak való megszakítatlan tanítására vonatkozó félelemnélküliség.az érzések fizikai reakciók szerinti aspektusa anuddajá (szanszkrit) .vonzalom. nulla antarjámin (szanszkrit) . szamádhi) antariksha (szanszkrit) . levezetés anunaja (szanszkrit) .láthatatlanná tevő égi fegyver Anthestéria (görög) .a lélek gyakorlata (dháraná. az egyik béklyó Anupada szutta (páli) .egymásra következő (hajjal szemben) légzés (hatha jóga) anumána (szanszkrit) .a Mahábhárata 14. a szerzetesi ruha alatti ing antarájika dharma vjákarana pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) „kijelentettem a hit ellen ható dharmákról. pl.antará vászaka (szanszkrit) . hogy ellenségeink”.szánalom Anubhásja (szanszkrit) . egy avatára Anthardana (szanszkrit) .virágünnep Anthestérión hónap 11-e és 13-a között (Athén) ánthjésti szanszkára (szanszkrit) .terem antaranga szádhaná (szanszkrit) . dedukció.Vallabha műve anubhava (szanszkrit) .önmaga belső lényege. dhjána. hogy megteremtsük azokat a körülményeket.előremenő (vagyis a pratítja szamutpáda egyik nézőpontja).könyörületesség anugiddzshana (szanszkrit) .sóvárgás Anugítá . a Bhagavad Gítá anuka váda (szanszkrit) .alapvető tanítás anu kampá (szanszkrit) .belső gyakorlás (pránajáma.a lábakat eltakaró köpeny.következtetés.annak lehetetlensége.légkör.a múlthoz való ragaszkodás hiánya anupalabdhi (szanszkrit) . könyvének második éneke.merítő asszonyok anu (páli) .megragadástól mentes anupádiszessza (szanszkrit) . a Legmagasabb Lélek antarátmá szádhana (szanszkrit) .elemi rész.Tripitaka Szútrapitaka 111. amelyekkel igazolhatjuk állításunk tárgyát . anupádána (szanszkrit) .belső kormányos. pratjá-hará) antarátmá (szanszkrit) . a Buddha 4 kijelentéséből a 3. atom anu dhamma (páli) . természetes sorrendben anulóma pránajáma (szanszkrit) . csaturvaisáradja antarala (szanszkrit) ..

együtt járás.fokozatos cselekvés anupurva patipadá (szanszkrit) .nem-keletkező anuttara jóga tantra (szanszkrit) . a formák világában és a formanélküli világban megjelenő 4 nemes igazság anvajaksánti (szanszkrit) .a legjobbaknak való gyakorlatok a belső összeszedettségre. írott tibeti dpe bjad bzang po) . az okság felismerése.kis szépségjegy anuvjandzsana (szanszkrit) .észak-indiai település a malla rádzsaságban anupurva krijá (szanszkrit) .a visszaemlékezés fogalmai anutpáda (szanszkrit) .meg-nem-ragadt karma anuppattini niródha (szanszkrit) .az abhidharma megalapítója. a Buddha unokaöccse. szabályos képzés Anurádhapúra (szanszkrit) . ekvivalencia anvaja dnyána (szanszkrit) .a következetes. a szraddhadhimukták egyike Anuruddha/Anurádha (páli) . az üresség észlelésére. az egyik tantra-módszer.elmélyülés anvánamaszagócsaram (szanszkrit) .az egymásra következés tudása.a nem-születés tudása.az oktatás csodája anustubh (szanszkrit) . intelem anusászaní prátihárja (szanszkrit) . Anurádha alapította anurakszanadharman (szanszkrit) .önvaló ánvíksikí (szanszkrit) .fokozatos előrehaladás anupurva szikkhá (szanszkrit) .aki fenntartja az éberséget. folyamatos türelem 4 formája anvajó (szanszkrit) .óind időmértékes versforma: 4 nyolc szótagú sor anuszajasz (páli) .nem-keletkezettben-lévő megszűnés Anuppija (szanszkrit) .fokozatos.Lanká fővárosa.az ember bölcselete anusászana (szanszkrit) .nem-keletkezés anutpáda dnyána (szanszkrit) .látens tendenciák anuszmarana vikalpa (szanszkrit) .logikára épülő filozófiai vizsgálódás .tanítás.anupalabhjamánatva (szanszkrit) tényként nem észlelhetőség anupáttiká (szanszkrit) . a tantra legmagasabb foka Anuvakhjájana (szanszkrit) . remete Páriléjjakában anusaja (szanszkrit) . rejtett hajlam a vágyra anusaja nirdésa (szanszkrit) . a szennyeződések nem jelennek meg anutpanna (szanszkrit) .Madhva műve anuvjadnyana (szanszkrit.a buddha 80 kis szépségjegye anvaja (szanszkrit) .ami félre van téve.

az egyik mahábhúta. amely távolabbi életekben hozza meg gyümölcsét apará pratjaja (szanszkrit) . lassan folyó.). és könyörüljön meg rajtad. fiúgyereknél még: Jöszimhá Elohim Köefrájim Vöhimnáse. nem kellemetlen a toroknak. Rivká. jaér Adonáj panáv élehá víhuneká.Jövarehöhá Adonáj Vöjismörehé. 8.a légzés szabályozása az alhasban. 4.nem oda tartozó aouessan (vodu) . vöjaszém löhá salom.alhasi prána. (Áldjon meg az Örökkévaló. jó ízű. ájur véda apána váju (szanszkrit) .Tipitaka.rendkívüli dharma. nem kellemetlen a gyomornak ápad dharma (szanszkrit) . tirjagjoni. az egyik vata. az asztánga jóga 5. irányítsa feléd fénye ragyogását.annya/para (szanszkrit) . ősvíz.víz. emelje feléd fénye ragyogását. kínai Ju ye ni) .nem-szerzés. a jó víz tulajdonságai: 1. friss.magasabb fokú tudás.a menet fogadása apara (szanszkrit) . a megismerés hiánya apari márgana (szanszkrit) . 5.karma.a világhegy (Meru) körüli nyugati földrész apari dnyána (szanszkrit) . Hőstettek (Szerzetesek legendái) apai (főpapi) áldás (héber) .) apája bhúmi (szanszkrit) . a lét legala-csonyabb foka apána (szanszkrit) . vizelet. (Tegyen Isten olyanná. a vizeletkiválasztó rendszerre és a nemi szervekre vonatkozó eltérések. Ráhél völéá. mint Efrájim és Menáse volt. mint Sára. mástól nem tudható tudás apará vidjá (szanszkrit) .személyes tudás. 2. a fájdalom és nincstelenség állapotai (préta. vagyontalanság.a gabona zsengéje . széklet eltávolítása apantésis (görög) . de akkor sem kötelező Apadána (páli) . hideg.föl nem ismerés. jiszá Adonáj panáv élehá. tiszta. 3. nirajaka).selyemfüggő ap/ápah (szanszkrit) . 7. Rebeka. és adjon neked békét. a végbélre. 6.közeli apará parija védáníja kamma (páli) . tartózkodás a kapzsiságtól. lépése (jama) aparkhé (görög) . leánynál még: Jösziméh Elohim Köszárá. (Tegyen Isten olyanná.). szaga nem bántó. ami megtanulható Aparagódáníja (szanszkrit. a Brahman egyik megnyilvánulása.nem-keresés aparigraha (szanszkrit) . és őrizzen meg. csak végszükség esetén érvényes. Ráhel és Éea volt.a boldogtalan újralétesülés helyei.

avícsi apistos (görög) . fajtája Apollón Boédromios (görög) .szentély Argosban Apollón Delphinios (görög) .a rendíthetetlen.hitetlen apmanrala (szanszkrit) .tisztító szertartás temetés után apotheósis (görög) .Aparná (szanszkrit) .mérhetetlen sugárzású (ábhasszara.hab (Aphrodité) aphthartos (görög) . az arhatok 6.3 napig tartó lakoma (Athén) apavarga (szanszkrit) . ünnepe Boédro-mión 7-én Apollón Deiradiótés (görög) . aki böjtölt. parittábhá) appamannyá (páli) .ünnepe Munychión hónap 6-án (Athén).szentélye az arkadiai Lykaion-hegy keleti oldalán Apollón Pythios (görög) .misztérium-ünnep a peloponnésosi Andaniá-ban Karnos akarnaniai jós meggyilkolásának engeszteléséül Apollón Parrhasios (görög) .a delphoi Apollón Apollón-ünnepek (görög) .üvöltve rohanó Apollón. njája Aphrodité (görög) .bajelhárító appamána (szanszkrit) .a vizek mandalája ápo (szanszkrit) . parittaszubhá) appamánábhá (szanszkrit) .romolhatatlan api di yu (kínai) . hogy visszanyerje Sivát Apaszmára purusa (szanszkrit) .a szerelem istennője (főníciai Astoret) aphros (görög) .víz. rajta táncol Siva apatrapá (szanszkrit) . napján aponimma (görög) .határtalan (a karuná és a muditá) appaná (szanszkrit) .szentély Thébában Apollón Karneios (görög) .nem-természetes . a tengeren hajózók védőistene (? andreion.Párvatí egyik alakja. kárhozatos cselekedetek és ellenszerük aprákrita (szanszkrit) .a szégyenérzet hiánya Apaturia (görög) . delphys) Apollón Isménios (görög) .a megismerő szellem és a megismert tárgy azonossága appramáda (szanszkrit) gondatlanság/törődés.elmélyedés appaná bhávaná (szanszkrit) .általában a hónap 7.4 határtalan szemlélődés appamána szubhá (szanszkrit) mérhetetlen dicsőségű/sugárzású (szub-hakinhá.démon.istenné válás apotropaikus (görög) . kohézió ápokja dharman (szanszkrit) .bevégzés.

fokára jutott. szent.törekvés nélküliség apranihita szamádhi (szanszkrit) . méltó.a törekvés nélküliség feletti mély összpontosítás aprápti (szanszkrit) . megvilágosodott személy. 3. ejtett tibeti dgra bcsom pa.nem-elérés apratísamkhjá niródha (szanszkrit) nem-elemző megszűnés apratísthita (szanszkrit) .apramána (szanszkrit) .guru.fent újraszületett lények. (még: pratjékabuddha. akiknek közepes az első dhjánájuk apramánabháh (szanszkrit) . az elefántvezetés 5 követelményének egyike arahá (páli) .bűn.kezdeményező erő.4 mérhetetlen.az ellenség legyőzője. amely megelőzi az áldozat bemutatót a mennyben.fent újraszületett lények. rossz cselekedet apúrva (szanszkrit) . a tejóceán köpülésekor keletkeztek apunja (szanszkrit) . táncosnők a mennyei bolygókon Indra egében.a végtelen tisztaság szintje a formavilágban apramánabha (szanszkrit) . 4. Buddha egyik első tanítója. akiknek közepes a 2. karuná. energikus. upeksá) apramána subha (szanszkrit) . dhjánájuk apramána subháh (szanszkrit) . erélyesen törekvő. a gandharvák feleségei. kínai wu zhu nie pan) .tündérek. 4 fokozata (magga) van: 1.előcsarnok arahat/arhat/arhant (szanszkrit. aki még egyszer visszatér (szakadágámin). szamjag- . meg-nem állapodott kialvás.tartózkodási hely nélküli nirvána. az agnistóma hatására létrejött szubsztancia. megállás nélkül való.előzmény nélküli.a végtelen sugárzás szintje a formavilágban apranihita (szanszkrit) . határtalan (maitrí. 2. a magga 4. aki belépett a folyóba (szótápanna). mímánszaká Áráda Káláma (szanszkrit) . érdemes. aki nem tér vissza (anágámí). muditá.arahat aráha mandapa (szanszkrit) .megállás nélkül való apratísthita nirvána (szanszkrit.nem függésben létező apszarasz (szanszkrit) . aki elérte a nirvánát. kialvás apratítja (szanszkrit) . a bódhiszattváké. tettre kész. tanítása meditációval a semmi szférájának elérése áraddha viríja (szanszkrit) . a szent (arahá). páli arahá. írott tibeti dgra bcsom pa) .

aki túljutott az első 3 állapoton. szakadagami magga.szent pihenőfák arbuda (szanszkrit) . szotapatti magga.objektum. 3. fokozata arahatta phala (szanszkrit) . és ebben az oksági viszonylatrendszerben a természeti környezetet teremtő okok között meghatározó szerepe van magának az emberi tevékenységnek is arámi .4 faj (luláv.kíméletlen és kegyetlen szellem a sintóban. szotapatti phala. mint amelyet oksági törvények mozgatnak.szenvedélymentes mély összpontosítás arani (szanszkrit) . szent. elkezdődés árambha váda (szanszkrit) .se íz.kezdet.mentes a szennyeződésektől áráma (szanszkrit) . anagami magga. a tudat tárgyai árammanika (szanszkrit) . hős.szambuddha). a theos deuteros (Philón) . upanisadok (Aitaréja.a nirvánához vezető út 4. Taittiríja) Arapacsana Mandzsusrí dhjánibódhiszattva (szanszkrit) Tántorítha-tatlan szépséges elmélkedő bódhiszattva Arati (szanszkrit) . hideg pokol archetypon (görög) .elégedetlenség. arahatta phala arahatta magga (páli) . etrog.arameus. a tudat tárgyai arana pradnyá (szanszkrit) . a tama része árammana (szanszkrit) . Kausítakí. 2. 4. a természetet úgy írja le. ezeket az Isten alkotta meg.szubjektum.az okozatiság vagy a világ összetevődésének a tana. se illat. a Talmud nagy részének és a Zohárnak a nyelve aramitama (japán) . a tálit kátán arbáa mínim (héber) . 4 állapota (út és eredmény): 1. hadasz) arbres reposoirs (vodu) . erdei remete.vízhólyagos. téli szálláshely árambha (szanszkrit) . szakadagami phala. és nem is él úgy. Mára egyik lánya.aki elérte a szentség fokozatot (aszékha) araja siki engi (japán) .4 szöglet.az álajavidnyána függő keletkezése árakilásza (szanszkrit) . de azok utána a saját dinamikájuk szerint fejlődnek.pihenőkert.szenvedélymentes tudás arana szamádhi (szanszkrit) . erdei tanítások.a világ előképe. arahatta magga.áldozati tűzgyújtáshoz használt pálca (Ficus religiosa) áranjaka (szanszkrit) . aráva. anagami phala. Bri-hadáranjaka. a Védák-hoz kapcsolódó magyarázatok.erdőlakó. nem tanult Tórát. fűzfaág (szukkotkor az ünnepi csokorban) arbáa kánfot (héber) . szertartás árava (héber) .

félhold kéz-tartás. a Bhagavad Gítá egyik szereplője Ardzsuna (szanszkrit) . bal oldala Párvatí Ardhanárísvara (szanszkrit) .nemes emberek (szotápanna.egy arhat meggyilkolása. anágá-mí.félhold-tartás (hatha jóga) ardha macjendrászana (szanszkrit) . a bhávaná márga 4. szakadágámí.feleség ardha (szanszkrit) . sugárzó. arahá) arijahati (páli) .hadisten arghja (szanszkrit) .félig lefogott erősen nyújtott fél lótusz-tartás (hatha jóga) ardha csandra mudra (szanszkrit) .a lángolás birodalma. és az akanistha mennybe jut ardzsolpa (ejtett tibeti) .archiereus (görög) . foka Arcsiszkanda buddha (szanszkrit) . Indra fia. szakasza arhja (szanszkrit) .szegény zarándok Ardzsuna (szanszkrit) .félig lefogott hát lótusz-tartás (hatha jóga) ardha baddha padmóttánászana (szanszkrit) . szobor) arcsismati (szanszkrit) .templomi pap árcsávatára (szanszkrit) .a legmagasabb rangú katonai tisztviselő (Athén) arcsa vigraha (szanszkrit) .fél macjendra-tartás (hatha jóga) ardhaná vászana (szanszkrit) .részleges ugró.Siva egyik inkarnációja. a bódhiszattva bhúmi 4. neki ajándékozta a Pásupata aszra nevű fegyvert Siva. foka arcsismati bhúmi (szanszkrit) .fél csónak-tartás (hatha jóga) Ardhanári (szanszkrit) . a theos deuteros (Philón) archón polemarchos (görög) .Prithá és Indra fia.Siva félig férfi-félig nő alakja. Siva bal felső karjának keze ardha csandrászana (szanszkrit) .egy isten múrti formája arcsaka (szanszkrit) .pándava herceg a Mahábháratában.a megszentelt lények újjászületésének helyei .felajánlás árija iddhi (páli) .valaminek a fele ardha baddha padmá pashcsimóttánászana (szanszkrit) . pándava Ares (görög) . tiszta birodalmakban születik.felajánlás arhadgháta (szanszkrit) . kocsihajtója Krisna.egy avatára látható jelenléte (pl.az északi világrész buddhája ardangini (szanszkrit) .ragyogó. anantaríka karma arhat kála (szanszkrit) .Maitréja árija puggalá (páli) .árja sziddhi Arija Mettejja (páli) .a síla kála 1.Isten főpapja. hogy megvilágo-sítsa Shringit ardhapluta (szanszkrit) .

Árijaparijészana szutta (páli) .nemes tudás Árjaman (szanszkrit) . dristiprápta. magas-rendű. páli arija atthangika magga. a meg-nem elégedettség /szenvedés/ megszüntetése. a folyóba lépett). tiszteletreméltó. az indoeurópai nyelvcsalád indoiráni ágának önelne-vezése Árja Mandzsusríla kalpa (szanszkrit) . sraddhádhimukta. szamjag karmanta/ cselekvés. kiváló. ellenzi az oktatást. pradzsnyávimukta.sz. a gyakorlat ösvénye) árja sziddhi (szanszkrit.(szamjag dristi /szam-má ditthi/ nézet. 1875-ben alapította Dajánanda Szaraszvati bráhmana.bikadémon. 16 aspektusa: 1. a Bódhiszattva pitaka Avatamszaka szútra része. században árja márga (szanszkrit) . a 7 nemes személy (sraddhnuszárin. meg van győződve erről az igazságról. dharmánuszárin. mahájána jógácsára szútra.a 4 nemes hozzáállás megszerzése Árjadésanávikhjápana (szanszkrit) . szamjag ádzsiva /szammá ádzsíva/ életmód. tibeti fordítás a 11.A nemes Mandzsúsrí rituális alapműve. 3. áhimszá) árja pudgala (szanszkrit) . 2.nemes.a nemes nyolcrétű ösvény.A nemes célkitűzés szútra (Tripitaka Szútrapitaka 26.i.nemes ösvény árja phala (szanszkrit) . ubhajarobhágavimukta) Árja Szamádzs . a képmások készítését és az áldozatokat árja szatja (szanszkrit) . szamjag szmriti /szammá szati/ vizsgálódás. 980-1000 között.sz. szamjag szamádhi /szammá szamádhi/ elmélyedés). helyes .nemes beszéd Arisztászura (szanszkrit) .A nemes tan hirdetése. páli árija iddhi) .nemes gyümölcs (természetesen szimbolikus értelemben.) arijatunhí bháva (páli) . mint pl. okkanta nijámattá) . szamjag vács /szammá vácsá/ beszéd. akit Krisna megölt árja (szanszkrit.meditációs idő a déli étkezéstől estig árijavacsa (páli) . hogy érzelmeit megváltoztassa árja vamsza (szanszkrit) . írott tibeti 'phagsz pa) . kínai fordítás i. szamjag szamkalpa /szammá szankappa/ elhatározás. elfogadja a duhkha igazságát az érzékiség birodalmában. kájaszákszin. szamjag vjájáma /szammá vájama/ törekvés.áditja isten árjástánga márga (szanszkrit.az arhat képessége arra.a 4 nemes igazság (a meg-nem-elégedettség /szenvedés/ keletkezése.nemes személy (pl. illetve arról is. Aszanga műve árjadnyána (szanszkrit) . hogy ez érvényes az .

az összeszedettség szintje. 6. bhávaná márga. hatalom . elfogadja a gyakorlat ösvényének igazságát.7 és 14 év közötti athéni kislányok. 7. hogy ez érvényes az alakok világában.Szarvasölő Artemis Artemis Karyatis (görög) . elfogadja a duhkha keletkezésének igazságát. illetve arról is. Achaia) Artemis Munychia (görög) . Dzsanaka vitamestere Artemis (görög) . 14.Fiúnevelő Artemis Artemis Laphria (görög) .nyárközépi ünnep (Aitólia. Észak-India az i.egészség. jólét. 4. napja Artemis Agrotera (görög) . Létó lánya. meg van győződve erről az igazságról. Phókis. 2.Mirtuszfa Artemis artha (szanszkrit) . és érvényes az alak-nélküliség világában is. a pratjékabuddhák útjának negyedik része árta (szanszkrit) . az állatok úrnője. ájur véda áron ha berit (héber) . világi (alakok és alaknélküliség) és transzcendens arrhéphoros (görög) . hogy ez érvényes az alakok világában is. és érvényes az alaknélküliség világában is.gazdagság. meg van győződve erről az igazságról. neki van szentelve a hónap 6.a szövetség ládája áron hákodes (héber) . illetve arról is.a Jólét Artemisa Artemis Kurotrophos (görög) . 16. meg van győződve erről az igazságról. birtok. 11. az attikai Braurón Artemis kislány papnői arogja (szanszkrit) .bráhman.az árják országa.Cédrusfa Artemis Artemis Korythalia (görög) . ők szövik a peplost arscsismati (szanszkrit) . elfogadja a duhkha megszűnésének igazságát.a vadászok pártfogója Artemis Elaphébolos (görög) .ragyogó. amely elvezet a duhkha megszűnéséhez. 15. visvászadhájaka.-1.Diófa Artemis Artemis Kedreatis (görög) . hogy ez érvényes az alakok világában is.alakok világában is. és érvényes az alak-nélküliség világában is. 12.e.szenvedő Ártabhága (szanszkrit) .a Munychiai Artemis Artemis Orthia (görög) . pratipaksa Árjávarta (szanszkrit) . évez-redben arktoi (görög) . és érvényes az alak-nélküliség világában is. 10. 13. 5.Egyenesen álló Artemis (Spárta) Artemis Sóteira (görög) . illetve arról is. 8. 9.istennő.medvék.a zsinagóga frigyszekrénye arpana szamádhi (szanszkrit) . a begyakorlás 4 része: avaccshédaka. avabódhaka.

a tanulás utáni út. jelentés. néhai bűnök marad-ványa a körforgásban. anyagi birtokszerzés. adomány. az anyagi formát nélkülöző.anyagi javak adományozása artha krijá (szanszkrit) . gyarapodás.ártha (szanszkrit) .testetlen lét. akik a legtisztább.forma nélküli lét utáni vágy.magyarázat artham (szanszkrit) .létesülés elemek ásaja bala (szanszkrit) .terület ókori egyiptomi mértékegysége. fokhoz tartozó világ arúpa lóka (szanszkrit) .Szúrja kocsihajtója.aki célért küzd Aruna (szanszkrit) . a srávakák és a pratjéka buddhák útjának 5.többet-nemtanulás. lényeg.anyagtalan létsík. nem-dologi lét.forma nélküli feloldódás.szamápatti artha pratiszamvid (szanszkrit) a jelentés megkülönböztető megértése artha váda (szanszkrit) .hindu június-július asaiksa márga (szanszkrit. a hajnal istene.forma nélküli világ arúpa rága (szanszkrit) . az. nyereség. Garuda bátyja arúpa bhava (szanszkrit) . a gondolat megismétlésének képessége ásajásraja (szanszkrit) . írott tibeti gzugs med khams) . írott tibeti mi szlob lam) . a tiszta eszmék. a csatur szamgraha vasztu egyik eleme artha mátra nirbhásze (szanszkrit) . gondolatok világa. dolog. cél. az 5 őselemből képződött érzékelési tárgyak és azok minőségei artha dána (szanszkrit) . alaknélküliség arura (egyiptomi) . a nem-begyakorlás ösvénye a tökéletes megvilágosodás elérésekor ásaja (szanszkrit) . 1 arura = 2735 négyzetméter árvit (héber) . helyhez nem kötődő istenek négyes birodalma.megértésre való képtelenség. a vaisanját előidéző hamisság (szánkhja) . értelem. foka.érdekében. szamojadzsanáni árúpá szamápatti (szanszkrit) . a 4 ájatanából a 2. céljából arthárthi (szanszkrit) . képessége.az elme 2.tárgy.7 szellemi támasz asakti (szanszkrit) .mááriv ásádha (szanszkrit) . a hetedik béklyó.jó szándékú viselkedés. alaknélküliség arúpá vacsara (szanszkrit) . legtökéletesebben összpontosított elmélyülés révén születnek ide.forma nélküli világ. aki képes rá (a bölcsességre). alaktalan lét az Arúpalókában arúpa dhátu (szanszkrit.

kovácsolt vas tartórúd kerek tányérkával rituális tárgyaknak. a nirvána asat (szanszkrit) .orvosisten.erdei remetelak. Dahomeyben az ősök jelképe . visszavonult (vánaprasztha) és lemondott (szannjászin). szent állata a kígyó.e.istentagadás ashma véda (szanszkrit) . családfő (grihaszthja). a buddhizmus híve aspektus (egyiptomi) . nevét talán az Askolien ünnepről kapta.a saját magában és másokban fölmerülő szennyeződések (ásrava) ismerete.e. 4 cél: kötelességteljesítés és erényes élet (dharma). iste-nek bizonyos tulajdonságaiból adódó szerepe. melyet november 28-án tartottak. végső megszabadulás (móksa).ló-tartás. a végbélzáró izmok összeszorítása (hatha jóga) askenázi kelet-európai zsidóság Németalföldről (Askenáz) Asklépios (görög) . azonosították Imhoteppel askoliasmos (görög) . a szúksma saríra járműve ásraja parávritti (szanszkrit) . Apollón és Korónis fia.ló-áldozat áshvín (szanszkrit) . szubsztrátum. a loák hívására Asóka (szanszkrit) .étvágy asankhata dhátu (szanszkrit) . ezek az életszakaszok csak a kétszer születettekre (dvidzsa) vonatkoznak.nézőpont (átvitt értelemben is).). 268-239 máshol i.nem-formált elem.támogatás.hindu szeptember-október ashviní mudrá (szanszkrit) . asszamo ásrava (szanszkrit) . (ugrás remegő lábakkal) egy közkedvelt attikai társasági játék. s ez volt a második napja a dionüszoszi ünnepségeknek asô (vodu) .asanájá (szanszkrit) . az egyik dasabala assein (vodu) .komikus vetélkedő.szent csörgő (Lagenaria sp.a bizalom hiánya ásraja (szanszkrit) . 270-230).felmerülő szennyeződések ásravaksája (szanszkrit) . személyek. Csandragupta unokája. a védikus társadalmi rendszer (varnásrama dharma).nem-létező asebeia (görög) . érzéki örömök élvezete (káma). „oldala” asraddhja (szanszkrit) . a tudat alapja.dasabala ásravaksája dnyána (szanszkrit) . 273-236.a tudat alapjának átalakítása ásrama (szanszkrit) . anyagi javak szerzése (artha). vagyis: tanuló (brahmácsárí). alap.Magadha (ma Bihár) rádzsája (Maurja-dinasztia) (i.

vadfügefa. nem mutatja nemtetszését.dasabala Astaszáhaszriká pradnyápáramitá (szanszkrit) . vándorénekes Kaniska udvarában.kivételes.hindu június. az elme kiegyensúlyozottságára /kötődésmentességre/ törekszik azokkal a tanítványokkal . a Buddha tanítás közben nem kever össze 3 dolgot: 1.odafigyelés az utálatos dolgokra asúnja (szanszkrit) .).valótlan.a 3 világos tudatosság.Siva egyik mellékneve.lóáldozat Asvapati (szanszkrit) .a hajnal isteni ikerpárja. az istenek orvoai aszad bhúta (szanszkrit) . akik nem hallgatják biza-lommal. Szávitrí apja Asvaszéna (szanszkrit) .Dzsanaka hótarja Ásvalájana (szanszkrit) .június közepétől július közepéig tartó hónap.Dróna fia asvina (szanszkrit) . egyes esetekben egyes emberekre vonatkozik aszádhárana hétu (szanszkrit) .gyorsan asubha bhávaná (szanszkrit) . szükség szabta dharma. akit könnyű elégedetté ten-ni Asvaghósa (szanszkrit) .assoto (vodu) .nem-üres asusrúsa mánésu szamacsittatá (szanszkrit) . nem-igazi aszada (szanszkrit) . különböző ászálhó (páli) . az aszambhinna szmritju paszthá-na 1.egy kígyókirály asvattha (szanszkrit) . a kaikéják királya.Kaikéjí apja.Nyolcezer versszak a bölcsesség tökéletességéről.a nem-szép. 1.dobójáték ásu (szanszkrit) . hamisság asugha (szanszkrit) .gyökérok aszadrisa (szanszkrit) .sz.indiai bhikkhu (i.nem-hasonló.a legnagyobb dob assotor (vodu) . kielégülés aszádhárana dharma (szanszkrit) . műve az első Buddha életrajz (Buddhacsarita kávja) Asvala (szanszkrit) .Aitaréja asvamédha (szanszkrit) . sz.a Buddha azokkal szem-ben is kiegyensúlyozottságra törekszik. mahájána astragolos (görög) .hindu szeptember asvinok (szanszkrit) .a dob számára végzett áldozás astádasa dhátuprabhádádi (szanszkrit) . pippal (Ficus religiosa) Asvattháman (szanszkrit) . foka Asutosa (szanszkrit) . az Ikrek aszamajaji mukta (szanszkrit) .a külső körülmények által meg nem határozott megvalósító (dristiprápta) aszambhinna szmritjupaszthána (szanszkrit) . de Madra királya is.

mert továbbra is kiegyensúlyozott elmével szemléli őket (susrúsásusrúsa mánésu szamacsittatá). nincs oka aszamszkrita dharma (szanszkrit) .sz.össze-nem-tett. álom nélküli mélyalvásban.észlelés-nélküliség aszamdnya szattva (szanszkrit) . neki nem kedvesebbek az előbbiek.tudat-nélküliség elérése aszamkhata (szanszkrit) .). írott tibeti thogsz med) . a jóga 8 foka (anga) közül a 3.nem-keletkezett aszamvara (szanszkrit) . a durvatest halála után aszamszkrita (szanszkrit) . nem jó. ülésmód. Vaszubandhuval a jógacsárja iskola megalapítói (i. az elmeműködés tárgy nélküli. akik nem figyelnek tisztelettel és bizalommal arra. kómában.Maitréja mitikus tanítványa. csoportja aszamdnyá szamápatti (szanszkrit) .-5. akik tisztelettel és bizalommal telt szívvel hallgatják (susrúsamánésu szamacsittatá). és nem veti meg az utóbbiakat. a megismerésen túli elmélyedés. akik nem ész-lelnek aszat (szanszkrit) . azokhoz is kiegyensúlyozott elmével fordul.rossz.nem akaratlagosan létrejövő felszín alatti tudatállapot aszanszkrita (szanszkrit) .a tudat nélküli létezés tudatszintje aszamdnyika (szanszkrit) . a mantra.. spontán megjelenése: ébrenlétben. álommal kísért alvásban.testtartás. akik isszák szavait és olyanok is. a nirvána aszampradnyáta szamádhi (szanszkrit) .nem összetett.szemben. teljes eggyé válás. nem feltételek hatására létrejött aszanydzsni szattva (szanszkrit) . nem-létező. 3. nem-valódi. akik közt egyaránt vannak. több filozófiai mű szerzője. a buddhaguna 3. 2. féltestvérével.fent újraszületett lények. amikor olyanokat tanít. 4. hatha jóga gyakorlata Aszanga (szanszkrit. ülőhely felajánlása a mozdítható múrtinak a hindu templomban. amit mond.nem-fegyelem ászana (szanszkrit) .tárgy nélküli összeszedettség. nem mutatja jelét nemtetszésének (asusrúsamánésu szamacsittatá).nem-ítélet aszamuppanna (szanszkrit) .nem keletkezett. akik nem figyelnek rá.feltételhez nem kötött. sz. a csak-tudat-tana elméletének megalapozója aszankhárika (szanszkrit) .tudat-nélküliség aszamdnyika szamápatti (szanszkrit) . együtt-nemműködő dharma aszamtírana (szanszkrit) . értéktelen .

önközpontúság. életfokozat (brahmácsári.ismételt gyakorlás aszékha (szanszkrit) . az elefántve-zetés 5 követelményének egyike ászava (szanszkrit) .mitikus szent.szerzetesközösség.Dévala risi Aszita Dévala (szanszkrit) .a karma síra beáramlása a dzsainizmusban ászavanája (szanszkrit) .őszinteség az együttműködésben.Astávakra-tartás (hatha jóga) asztádasa dhátu prabhédádinyána (szanszkrit) . bhavászana.aszatthja (szanszkrit) .egészségére. hogy . bhikkhu) assze (jiddis) . a bűnök felszámolása ászravaksaja dnyána bala (szanszkrit) . szanszkrit ásrama) . nem-fehér. mahájána jógácsára szútra asztá vakrászana (szanszkrit) . Fekete.8 Aszta száhaszriká pradnyá páramitá szútra (szanszkrit) . aki elérte a megszabadulást asziddha (szanszkrit) .tanulatlan világi ember aszta (szanszkrit) .a Buddha egyik első tanítványa.Egyiptom hagyományos déli határvárosa az első katarakta alatt.nem-létező aszintjá (szanszkrit) .képesség arra. egy magadhai panycsavaggíja asszamo (páli.nem-tanuló. Khnum isten egyik kultuszhelye volt.a szennyesedés kiengedésének meg-valósítása. kámászava.a létesülés vágya aszmimána (szanszkrit) .érzet aszprisja (szanszkrit) . belső szennyezett késztetés (aviddzsászava. gahattha. kötelek. az arahat. ditthászava) ászavája (szanszkrit) . másik neve Dévala risi aszmicshanda (szanszkrit) . tökéletes. démonkirály a Mahábháratá-ban.kielégülés Asszadzsí (szanszkrit) . elhajlás. önzés aszmitá mátra (szanszkrit) .beképzeltség.4 fekély. libriut Asszuán/Elephantine (egyiptomi) . vanapattha. önhittség aszmitá (szanszkrit) . már nem-törekvő.A bölcsesség tökéletessége 8 ezer versszakban. nilométerének nevezetessége. parajan) aszravaksaja dnyána (szanszkrit) . hogy az abban tükröződő napfény vezette rá Erathosztenészt a Föld kerületének kiszámítására asszutavá puthuddzsana (szanszkrit) .a szennyezettség kiáramlás megértésének ereje asszáda (szanszkrit) .az egyéniség érzése.nem-gondolkodás Aszita (szanszkrit) .kaszton kívüli (párja. nevét (Elephantine) a szigetet körülvevő kövek elefántalakjáról kapta.

koszorú ataraxia (görög) . ez alatt világosodott meg a Buddha atakká vacsara (szanszkrit) .a jóga fokozata. félistenek aszuri (szanszkrit) . írott tibeti lha ma jin.a gőg. a szútrák első szava. Vászuki kígyó volt a kötél. Patandzsali felosz-tása asztánga sílá (szanszkrit) . hatalom világa. ájur véda aszthira (szanszkrit) . és a Mantharahegy a köpülőrúd. szamádhi). elemek) bontsa a dharmákat. az istenek ellenlábasai a vágybirodalomban. a bódhi-fa.'ím. Amon istené atha (szanszkrit) .8 parancs.undor-gyakorlat (ld.Mithilá Dzsanaka rádzsa guruja. vaisésika.nyárfalevelű fügefa. pránajáma. njája asztitva (szanszkrit) . nijama. . temetői elmélkedések) aszura (szanszkrit.a leghatalmasabb démonok ászurakája (szanszkrit) .ortodox bölcseleti rendszer: szánkhja. ízlelő aszvata (szanszkrit) .fogvacogtató. rajta 3 toll. démonok.becstelen Ászuri (szanszkrit) .a logikán/fejtegetéseken való túljutás atapáh (szanszkrit) . tagjai (jama. akinek 8 testi hibája volt asztéja (szanszkrit) .nem-konkrét dolog aszthi (szanszkrit) . mert azok nem bírtak vele.lényeg ásztika (szanszkrit) . mímánszá.abszolút létezés aszubha (páli) . kapuk. áldást. a rúpa rúpa bhúmi egyik csoportja. kínai axiuluo) félistenek. nos'. tökéletes nyugalom atata (ejtett tibeti) .-8. ászana.18 elemére (halmazok. hideg pokol atef (egyiptomi) . a hatféle lény egyike aszurák (szanszkrit) .undor. tisztátalanság.-kal Asztávakra (szanszkrit) .tartózkodás a lopástól aszthána (szanszkrit) . az egyik dasabala asztánga jóga (szanszkrit) .a forróság nélküli szint a formavilágban átárá (héber) . pratjáhára.csontszövet. dhárana. aki elfogadja a Védát ásztika darsana (szanszkrit) . jóga.ingatag. ők köpülték a tejóceánból a halhatatlanság nektárját (amrita) az istenek kérésére. dhjána. titá-nok.korona.zavartalanság. az 1-5 bizonyos alkalmakkor kiegé-szítve a 6.Kapila tanítványa (szánkhja) aszvádana (szanszkrit) .vágyódó. állandó helyváltoztatás aszti (szanszkrit) . temetői gyakorlat aszubha bhavana (páli) .igenlő. védánta.

én-szellem nézet átma súnjata (szanszkrit) . nem független. a nem-született Brahman. belső én.önmaga által okozott átman (szanszkrit.a múltbéli (tovatűnő) állapot (szánkhja) átma dristi (szanszkrit) . a Brahman egyéniesült része. vagy teljesen meg is szűnik.kása Atharva véda (szanszkrit) .indiai buddhista tanító (i. hogy a két országrésznek külön uralkodója van. az individuális önvaló.sz. a benne való hit mentális tevékenység eredménye átmánam ananuvidja (szanszkrit) .én.én-látás.halhatatlan (az istenek) athara (görög) . életlényeg. ego.az önálló lélek tana. mert ha független.következtetést.Egyiptom történetének azon időszakai. hogy megtisztuljon átmakrita (szanszkrit) . 1042-től a nyugat-tibeti Toling kolostorban tanítványaival rendezte azokat a fordításokat. 982-1054). pudgala nairátmja) átma vádopádana (szanszkrit) . a buddhizmusban nincs. a hinduizmusban az áldozat által felépített halhatatlan teljes emberi lény. önmaga.sz. haláláig (i. nem rendelkezhet kapcsola-tokkal. világlélek.Varázsmondások védája. műve Bódhi-patha pradípa (A megvilágosodáshoz vezető ösvény lámpása). gyakori. írott tibeti bdag) .az a hindu pap. sásvataváda átmeneti korok (egyiptomi) . ha pedig nem különül el az 5 halmaztól. tudat (a Rigvédában lélegzet). önvaló.gyötörni a testet. aki jártas az Atharva védában Athéné Polias (görög) .a Városvédő Athéné.halhatatlan én átmaváda (szanszkrit) . kérdést. 1054) több helyen tanított Tibetben. a végét valaminek jelenti (Góvindánanda) athanatos (görög) . i.ragaszkodás az önmagunkban való hit-hez átmaklamathánujóga (szanszkrit) . megho-nosította a Kálacsakra tantrát atíta avaszthána (szanszkrit) . és jellemző a hivatalnokok hatalmának és .sz. 1039-ben. én-képzet.sz.az átman üressége (ld. amikor a központi hatalom meginog. Tibetbe érkezett i. írott tibeti mar me mdzad) . korábban a magadhai Vikrama síla kolostorban taní-tott. és a hatalom megoszlik. kezdést. amelyek a buddhizmus üldözése után fennmaradtak. szobrának megtisztítási ünnepe Thargélia hónap 25-én (Athén) Atísa Dípankarasrídnyána (szanszkrit. a 4 véda közül a legkésőbbi atharvan (szanszkrit) .

Naccsa gíta vadita viszukadasszana véramani szikkhapadam szamádijami /Fogadom. Szóma apja is atsara mandapa (szanszkrit) . a táncot és az éneket/. hogy tartózkodom az élőlények bántalmazásától/. hogy tartózkodom a hazugságtól/.fesztiválok megrendezésére alkalmas helyiség a hindu templomban attá (szanszkrit) szubsztanciával rendelkező.én attaná'va attánam szanyjanámi (szanszkrit) .mitikus bölcs. hogy nem veszek magamhoz szilárd ételt déltől a következő napfelkeltéig/.azonosulás érzése a szeretet tárgyával Aton (egyiptomi) . személyes hajlandóság (szuttanikkhépa) attaká vacsara (szanszkrit) . Ahet Aton atoutou (vodu) . Muszavada véramani szikkhapadam szamadijami /Fogadom. Mala gandha vilépana dharana mandana vibhuszanathana véramani szikkhapadam szamádijami /Fogadom.forró lisztgolyó Atri (szanszkrit) .az első 5: Panipata véramani szikkhapadam szamadi-jami /Fogadom. Kameszu micchacshara véramani szikkhapadam /Fogadom. hogy tartózkodom az alkoholtól és a kábítószerektől/) és még 3 parancs (Vikalabhodzsana véramani szikkhapadam szamádijami/ Fogadom. hogy tartózkodom a helytelen szexuális élettől/. hogy .ragaszkodás az önigenléshez attha síla (páli) .napkorong (jelkép). hogy tartózkodom a nem nekem adott dolgok elvételétől/.átfogó kommentár attan (szanszkrit) . ez a védikus (Bhagavad Gítá) felfogás attanija/mama (szanszkrit) . ezzel együtt belharcaik fellángolása atmíja (szanszkrit) .az enyém. megváltoztathatatlan én attaddzshászaja (szanszkrit) . temploma: Théba. hogy kerülöm a színházi előadásokat.egy szutta előadásának egyik módja. Szura-méraja maddzsa pamadatthana véramani szikkhapadam szamadijami /Fogadom. Adinnadana véramani szikkhapadam szamadijami /Fogadom.vagyonának látványos megnövekedése.az én által ismerem önma-gam.önmaga attavádo upádána (szanszkrit) . az énnek tulajdonított dolog atmíjatá (szanszkrit) . Visnu Dattátréja inkarnációjának apja.a logikán (fogalmi gondolkodáson) kívül eső attakatha (szanszkrit) .

mindenhatás. temploma: Héliopolisz audárika (szanszkrit.önmagunkról szóló tudás áv (héber) . A = dzságrata avaszthá.arany középút. mindenütt jelenvalóság.fehér. U = szvapna avaszthá.nyilvánuló hang egyszerre. a szótagok jelképei: AUM .a Buddha tanítása.sárga. PADME . a megnyilvánuló és a meg-nem. a nemes nyolcrétű ösvény 2. istenek. nap atthangiko maggo (páli) .létezés atthu pattika (szanszkrit) .a Buddha. NI .az ártó démonok elűzése.kosfejű ember.tartózkodni fogok testemnek virággal való díszítésétől és az illatszerek használatától/ attha szanhita (szanszkrit) . érzelmi túlcsordulás. HÚM .a holdtölte és az újholdat követő 8.átgondolás. árja atthangika márga avacsara (szanszkrit) . egy égi lényre össz-pontosító tantra-módszer avabódhaka (szanszkrit) .július-augusztus avabhásza paksa (szanszkrit) .zöld. egy .fekete.otthon. emberek. vagy: AUM .kettős síp aurea mediocritas (latin) .durva auddhatja (szanszkrit) . a Tan. PAD . emelkedett. félistenek. jelképe: napkorong.ős/alap-mantra.egy szutta előadásának egyik módja. pl. kiejtése: óm (mélyen zengetett m-mel). pokollakók. M = szusupti avaszthá.érzelmi kitörés. szétszórtság.a ragyogás szárnya.éhező szellemek. begyakorlása (a théravádában a pradnyá).gyógyszer eredményezte mágikus erő autológia (görög) . MANI . madhjamaka ausadhi krita (szanszkrit) . kezdő növen-dék.árja atthangika márga atthitá (szanszkrit) . mindentudás. állatok. félhold és pont = turíja avaszthá. vala-milyen sajátos esemény bekövetkezése (szuttanikkhepa) Attis (görög) . aki egy alacsonyabb anga gyakorlója. vad. izgatottság AUM/ÓM (szanszkrit) . HÚM . az alsó folyammal viasko-dó.a világban megjelent tanítás auolos (görög) . MA kék.fődolog. meddő virágok istene Atum (egyiptomi) . írott tibeti rags pa) . lenyugvó nap.a hamar elvirágzó. ami a tanítás lényege atthami (szanszkrit) . valaminek a világa (szféra). ME . a kilencség apja. rajzokban a téren és időn túli érzékfeletti állapot jele (pranava dhvani). a Szamgha.

begyakorlása (a théravádában a pradnyá). írott tibeti nub kji ba lang szpjod) . a dvádasángasászana 11. mellkas.észlelés. meg nem közelíthető avara (szanszkrit) . megtestesülése (avatárája) a mindenkori dalai láma. a Könyörületes Szemű. akik a megváltásra törekednek. a haiku-írás szemlélete avasista (szanszkrit. aki figyel a világ hangjára.a Godánija egyik alföldrésze.kizáró ellentét avare (japán) . hogy segítsen azoknak. torlasz ávarana pratigháta (szanszkrit) . a legeltetők.az úr.az egyneműség szentsége avaivartika linga (szanszkrit) . Tibet védőszent-je. nagy tanítványok előző életeinek legendái. ezekben a Buddha csak megmutatja az ok-okozati összefüggést (dzsátaka).valaminek a vége. Avalókitésvara bódhiszattva.tanító történet a Buddha életéből. mert az elme az álombélit és a kézzelfoghatót egyesítő megtapasztalása. koreai Kwan Seum Bosal) . Mahá karunika (Igen Együtt Érző Társ) avánmanaszagócsaram (szanszkrit) . utolsó része Avaracsámara (szanszkrit) .értelemmel. a Dzsambudvípa egyik alföldrésze Avaragodáníja (szanszkrit. Amitábha szellemi fia. írott tibeti dbu ma) . aki az előző újraszületése.leválasztás.maradékos fazék avalambhak (szanszkrit) . marhapásztorok szigete ávarana (szanszkrit) .az étel elfogója avajava avajavin (szanszkrit) . a nemes nyolcrétű ösvény 1. árja atthangika márga avadána (szanszkrit) . a nyugati világsziget. nem lépett be a nirvánába.az egyik kapha.a visszafordíthatatlanság jelei ávajat (szanszkrit) .jógavacsara avaccshédaka (szanszkrit) . aki letekint.rész és egész avakkárapátí (szanszkrit) . ejtett tibeti Csenrezi. része avadhúti (szanszkrit.a tettekből a káranában vissza-maradt gunák . akadály. dhjánibódhiszattva. ájur véda Avalókitésvara (szanszkrit. percepció avaivarnika abhiseka (szanszkrit) .zavarodottság. szavakkal le nem írható. írot tibeti spjan rasz gzigsz.a szívcsakrán átvezető főér ávaddzsana (szanszkrit) .Másik Jakfarok. páli avaszittham) . kínai Kuan si jin. japán Kwannon. medence.a történés nosztalgikus átérzése.

foka. az ávénika buddhaguna 9. nászti szmritihánih (egy buddha ismeri mások gondolatait és a szükséges üdvös módszereket).a Buddha 18 különleges erénye: nászti vírjahánih (egy buddha jó szándéka korlátlan).illúzió. időpontokra és helyekre.feledékenység ávdoleholc (jiddis) . foka. az ávénika buddhaguna 1. két része a Dasambhúmika szútra és a Gandavjúha szútra. nászti nánátva szamdnyá (egy buddha nem tesz különbséget a szamszára és a nirvána között). az ávénika buddhaguna 8. foka. lakókörnyezet avasze (japán) . nászti aszamáhita csittam (egy buddha elméje mindig ismeri az ürességet). nászti szamádhihánih (egy buddha elméje folyamatosan figyelemmel kíséri az ürességet).tudatállapot. nászti cshandadhánih (egy buddha barátsága és kegyessége folyamatos).ávásza (szanszkrit) . ávénika buddhaguna: nászti tathágataszja szkhalitam (egy buddha nem tart rablóktól. az ávénika buddhaguna 2. lakóhely. az ávénika buddhaguna 10. az ávénika buddhaguna 5. nem közömbös).aki alászáll. foka. foka. az ávénika buddhaguna 3. ávésa avatár = isteni hatalommal részlegesen felru-házott megnyilvánulás (Nárada) avavádasszammósa (páli) . mivel a Buddha emlékszik az emberekre. nászti vimuktihánih (egy buddha teljesen szabad).a kimonó és a naga dzsu bélése avaszittham (páli) . nászti vírjahánih (egy buddha jó szándéka korlátlan). mindig a megfelelő időben és helyen van.virágfüzér szútra. nászti ravitam (egy buddha nem viselkedik gyerekesen). . összpontosítás.gyászolók ávénika buddhaguna (szanszkrit) . nászti musitá szmrititá (egy buddha nem feledkezik meg teendőjéről). foka. kínai Hua jen king) . létállapot. az ávénika buddhaguna 4. az ávénika buddhaguna 7. erre épül a kínai huajan és a japán kegon iskola avatár (szanszkrit) . foka. vadállatoktól). átalakulás Avatamszaka szútra (szanszkrit. a feledés hiánya.isteni megtestesülés avatára (szanszkrit) . ha a tanításról van szó. az ávénika buddhaguna 6. a gunaviszonyok pillanatnyi helyzete (szánkhja) avaszthápaná (szanszkrit) .avasista avaszthána (szanszkrit) . foka. foka. nászti aprati szamkhjo péksá (egy buddha. amsa avatár = részleges megnyil-vánulás (Kapila). foka. foka. nászti pradnyáhánih (egy buddha mindenféle szennyeződés elpusztítására képes).elmélyülés. púrna avatár = teljes megnyilvánulás (Krisna). az ávénika buddhaguna 11.a hávdálá tartója ávélim (héber) . egy isten megtestesülése.

az elme kizökkenés nélkül hosszú ideig kötődik tárgyá-hoz avícsi (szanszkrit. a korábbi élet karmája. metafizikai tudatlanság.a nem-tudás áramlása avidjészrava (szanszkrit) . ászava avihimszá (páli) .nem-ártás. páli aviddzsá. kegyesség (kuszala-múlá) avikára parináma váda (szanszkrit) .az átman nélküliség megismerése gondolatmegfo-ganás nélkül avivékin (szanszkrit) .tudati rongálás.az ávénika buddhaguna 12.meghatározhatatlan. az avjakta prakriti és az anyag közös tulajdonsága (szánkhja) . a szamdnyá szkandha egyik összetevője aviccshina karma (szanszkrit) .érzékiség avisésa (szanszkrit) .a nem tudás hajlandósága avidnyapti rúpa (szanszkrit) . avatára Aveszta (perzsa) . egyéni lélek. hanem az Isten csodálatos kreativitásának.az elme 3. tagja. szellemi vakság. egymásba nőtt. mint a vivartaváda. a paticcsa szammupáda 1. a Kálacsakra első mezője. a szankhárák nem-tudása. az oksági törvény első tétele. énkép-zet.nem elkülönülő. az 1. egy buddha különleges erénye aviccshina pravartak manaszkára (szanszkrit) . összetevője aviddzsászava (szanszkrit) .isteni személy isteni hatalommal részlegesen felruházott megnyilvánulása. tudatlan létfokozat avidjaigha (szanszkrit) .tulajdonba vétel ávésa avatár (szanszkrit) . forró pokol avidjá (szanszkrit. anyagilag összetartozó. foka ávésa (szanszkrit) . Zarathustra műve avicsára (szanszkrit) . kollektív tudat. teremtő tevékenységének a manifesztációja avirati (szanszkrit) .meg nem szakított cselekvés. írott tibeti ma rig pa) alapvető nem-tudás. ezt azonban egyfajta pozitívabb élethez és természethez való viszo-nyulás jegyében még kiegészíti azzal. kínai api diyu) . nidána.a 8 meleg pokol közül a legalsó avícsika (szanszkrit) . a tapasztalati jelenségek az Isten végső valóságát rejtik. hogy ez a megjelenő világ nemcsak egyszerűen káprázat. mentális tevékenysége. végtelen). nemközlő elem.szüntelen kínú. nem-determinált avitarka (szanszkrit) . az egyik béklyó.nem-megkülönböztetett.himnuszgyűjtemény. a rúpa szkandha 11.lényegében ugyanazt tanítja. kiterjedt.a gondolatmenet felidézésének hiánya (behatárolt.

nem-haragvás. és ott lakik.aszura azan (vodu) .avjá páda (szanszkrit) . a haszid mozgalom alapítója .Létezik-e a Tökéletes a halál után? . amely a testtel egyidejűleg jön létre.a lélek egyik része. de halhatatlan.Benáresz.Vadzsrahéruka ba glang szpjod (írott tibeti) . báál hátokéá (héber) . egyes sírokon külön ajtót festettek számára.Azonos-e egymással az élet és a test? avjakrita dharma (szanszkrit) . testvér (csak megszólítás) axiu luo (kínai) .Vadzsrakrodhésvarí ba dzre heruka (írott tibeti) . a testtől kevésbé függ.szívvel végzett szolgálat. terjengő (praszava dharmí).a szenvedélymentes szint a formavilágban ávuszó (páli) . lélektelen (acsétana). egyes korokban törekednek arra.Izráel ben Eliézer (a Jó Név mestere). közös (számánja).Godanija Bá rá na szí (ejtett tibeti) . kerekded testű madárként szokták ábrázolni. az ősa-nyaggal ellentétben a vjákta.Ré kiáradása. nem átható. emberfejű. ami nincs mindenütt (szánkhja) ávodá sebálév (héber) . vibráló (viszama).nem átfogó.erkölcsileg semleges hatás. a halál után a csillagok közé száll.kibontakozatlan. a teremtett és nem-teremtett közös tulajdonságai: háromgúnás (trigunam). egységes állapota (szánkhja) avjápin (szanszkrit) . nincs mindenütt. mint a ka-lélek. a Buddha által megválaszolatlan 14 kérdés: Állandó-e a világ? Vagy nem? Vagy mindkettő? Vagy egyik sem? .Időbe vetett-e a világ? .barát. a rosszakarat hiánya avjakrita (szanszkrit) . nem-teremtett.pálmalevél csíkok azê (vodu) .hivatásos Tóra-olvasó Baál Sém Tov (héber) . hogy a ba-lélek visszaszálljon a testhez. Váránaszí ba ré (egyiptomi) . a lélek energia-természetét képviseli. kinyilatkoztatott szöveg ba/ba-lélek/lélekmadár (egyiptomi) .szent jelvények B ba dzra kro dhí shvari ma (írott tibeti) .meg nem határozott minőségek avjakta (szanszkrit) .aki a sofárt fújja báál koré (héber) . ezért sokféle módon próbálják megidézni. egymásba nőtt (avivékin). az ima avráh (szanszkrit) . a prakriti eredeti.

külső gyakorlás (jama. a tudat dualisztikus szintje baka (vodu) . a boszorkányok szolgálója bakászana (szanszkrit) . ami akkor keletkezett. Ming di idejében (i. 58-75) ez volt a főváros bájit (héber) .fej-tartás leszorított karral (hatha jóga) baddha kónászana (szanszkrit) .nepáliak.a buddha 10 ereje.bagui bag chags (írott tibeti) .Ardzsuna és Csitrángadá fia. ásza-na) báhja (szanszkrit) . írott tibeti bag cshagsz) szokásszerű hajlam.kötött. a 37 bódhi-paksika dharma része .Fehér Ló Kolostor Luo jangban.ártó szellem.abhjásza bag chagsz dbjingsz (írott tibeti) .gyakori munkálkodás az önfejlesztésen Bai ma Si (kínai) . leszorított. ásajabala.a szelek istene badji (vodu) .a mezuza tokja bak csag (ejtett tibeti.beszorított lótusz-tartás (hatha jóga) Badè (vodu) . szmritibala. virjabala.katonai kormányzó Bal (ejtett tibeti) . paricsájabala.pab me Bádarájana (szanszkrit) .gólya-tartás (hatha jóga) Bakoulou baka (vodu) . a szentély azon része.bábá (szanszkrit) .a láncokat húzó legszörnyűbb loa baku/t/ (egyiptomi) .titokzatos hatalmak háza.a Brahmá szútra feltételezett szerzője baddha (szanszkrit) . a 6 képesség: srutibala.külső karmikus beérés báhja kumbhaka (szanszkrit) .sz. amikor Mandzsusrí kardjával átvágta a tavat övező hegyvonalat bagui/badji/sobadji (vodu) . nijama.a hajlamok tere.lenyomott szög-tartás (hatha jóga) baddha padmászana (szanszkrit) . Manipur királya babs me (írott tibeti) . szampradzsanjabala. szilárd baddha haszta shírsászana (szanszkrit) .a meghódított terület adója bakufu (japán) . ahol a loák oltára van bahiranga szádhaná (szanszkrit) .atya Babbruváhana (szanszkrit) .kilégzés utáni légzés-visszatartás (hatha jóga) báhulíkamma (páli) . ahol a vágyak uralkodnak Bagmati (szanszkrit) .a Kathmandu-völgy folyója. Je mon fia bala (szanszkrit) . ide hozták Indiából fehér lovon a buddhista szent könyveket lefordítani (a fehér a Nyugat színe).

Radzsvata rádzsa lánya.köztes lét. kötelék bandhja (szanszkrit) .a Köztes Lét Hallomásbeli Nagy . áldozat. egyben Visnu egyik inkarnációja.gyermek.dvévácsika Bámidbár (héber) . antarábhava bar do drug (írott tibeti) . elzárás (hatha jóga). a halál után /szipai/). a mantra jóga gyakorlata Bálí (szanszkrit) . meditáció /szamten/. ájur véda Bali (szanszkrit) . ájur véda balaváhana (szanszkrit) .rinzai zen mester (i. felesége Révatí.megkötendő.és nőgyógyászat.szerzetes miniszter bandha (szanszkrit) .erotikus guédé táncfajta bande (ejtett tibeti) . Jadava királya Bálaka lónakára gáma (páli) . bszam gtan. ünnepe dzsjestha hónapra (május) esik balaroga csikitsza (szanszkrit) . kötés. szrid pa) bar micva (héber) . nepáli szerzetes banjan (szanszkrit) . neve még: Baladéva. chosz nyid. Krisna testvére. adomány. hogy Kamsza ne pusztíthassa el.Krisna bátyja. fiai Nisatha és Ulmuka.bön isten. rmi lam. Szugríva bátyja Balluka (páli) . de átkerült Rohiní méhébe. írott tibeti. sz. Haladuja. először Dévaki volt az anyja. a kötöttségnek alávetett személy bandia (szanszkrit) . 13 éves fiú avatása Bardo Thödol (ejtett tibeti) . Bhagu remetesége Balaráma (szanszkrit) . halál folyamata /csikai/.alamizsna. írott tibeti dbal cshen ge khod) . álom /milam/. a létrejött halál /csonyi/.vánara király.erőltetett rögzítés Balcshen gekö (ejtett tibeti. szanszkrit devahán) .Balabhadra (szanszkrit) .szent fa (Ficus bengalensis) Bankei (japán) .tiszteletre méltó. Rjómon templom.kötöttség.a hat köztes lét (szkye gnasz. Tóra.a világot uraló démon balí (szanszkrit) . Balabhadra. Kálacsakra és Siva megfelelője Balcsincsojdzsoo (mongol) . kezében eke vagy buzogány van.gyermek-gyógyszerek. tanítója Dósa zen mester bar do (ejtett tibeti.a parancsolat fia.szorítás. A népszámlálás könyve banda (vodu) .Balaráma egyik neve Baladéva (szanszkrit) . 1622-1693).Balaráma egyik neve.az első takilcsi balguti (szanszkrit) .kószalai falu. koponyatál bandhana (szanszkrit) .Biblia. 'chi kha. kötöttség. Vaszudéva fia. átmeneti állapot (élet /kje ne/.

mestere Nangaku Edzsó Baszo.a basileus felesége basti (szanszkrit) .gyógyanyaggal teli beöntés.fonott ünnepi kalács.Megszabadítója barhesz (jiddis) . Macuo (japán) .szukha bde ba can (írott tibeti) . jelképe: macska.Congkapa bdag (írott tibeti) .egy guédé.i. temploma: Bubasztisz bat gè (vodu) .bhagavan bcom ldan 'dasz thub pa drug (írott tibeti) . 12.sz.sz. halálesetet hallva basileus (görög) . kínai Ma cu Tao jin) .harci dobolás marré paquette idején bat micva (héber) . a 12. Elohénu meleh haolám. életévüket betöltött lányok felnőtté avatása bátim (héber) .sz.átman bdag med pa (írott tibeti) .két házacska (1 + 4 üreg) a tfilinben.egy guédé Baron Samedi (vodu) .cen bcan dang rang gis 'go lha (írott tibeti) erőszakdémon. a világ királya. Örökkévaló Istenünk.áldott az igaz Bíró.a parancsolat leánya.nairátmja bde ba (írott tibeti) . századi reformer.munkanélküli.zen mester (i. a közösség által eltartott ember bay manger tambour (vodu) .Athén első embere.(i.egy guédé Baron le Croix (vodu) .a Legfelső Gyönyör Köre . bőrtok bátlánim (héber.bhagavat bcong kha pa (írott tibeti) .szugata bde mchog 'khor lo (írott tibeti) . sorsosztó bcom ldan 'da (írott tibeti) .macskafejű nő. jelképe sírhant utánzaton álló cilinderbe és fekete ruhába öltöztetett fekete kereszt baruh dajan haemet (héber) . (Áldott légy.a hat győzelemmel túljutott hatalmas bcom ldan wdasz (írott tibeti) . jiddis batlenok) . lidérc. 1644-1694) japán költő Básztet (egyiptomi) . fölszeletelésekor: Baruh atá Adonáj.) Baron Cimetière (vodu) . a vírasivizmus alapítója Baszo Dóicu (japán. ájur véda Baszava (szanszkrit) . a városállam politikai és vallási feje basilissa (görög) . aki előteremted a kenyeret a földből. hamocí lehem min haárec.Szukhávatí bde bar gshegsz pa (írott tibeti) .anátman bdag meg (írott tibeti) . 709-788).dobfektetés bcan (írott tibeti) .

bdud (ejtett tibeti) .a művészetek. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.valakinek a fia bén hámcárim (héber) .áldásmondatok berit milá (héber) . dzsorva drug be con ldzsang nagwa'i mgo (írott tibeti) .a benben az a mitikus kő. ejtett tibeti Bá rá na szí) . de több darabból épített központi kőoszlopait.dü ci bdud rgjal (írott tibeti) . a Buddha első prédikációjának helyszíne benben/benbenet (egyiptomi) . ezt szimbolizálja a piramidion a piramisok és az obeliszk hegyén. a benbeneteket bencsolás (jiddis) .eredendő megvilágosodás Benten/Benzaiten (japán) .körülmetélés (circumcisio) .város a Gangesz középső folyásánál.a testtől megvált értelem ben (héber) .gadá becsittaszja szamádhi parináma (szanszkrit) . Dógen műve benjue (kínai) . különösen a muzsikusok iste-ne.a tokiói Jaszukuni sinto templom Beluva (szanszkrit) .a 3 gyászos hét Benáresz (Váránaszí. dud bdud nji (írott tibeti) . ára.a Bűvitalú Skorpiófejű.Az út beszéd általi megértése.pranidhána berákhot (héber) . és kifejezetten ennek jelképeként építették az V.elme Bekkaku kanpei taisa (japán) .Amritakundalin bdud szpjod (írott tibeti) . sötétzöld bécá (héber) . vörös bdud rtsi 'khdzsil ba (írott tibeti) . eredetileg a hindu Szaraszvati benyuan (kínai) .tojás (széder este) becon (ejtett tibeti) .dü csö bdzsi (írott tibeti) .dü nyi bdud rci (írott tibeti) .Visvakarma 'bdzsor ba drug (írott tibeti) . amit az „Első Alkalom” idején.birkát hámázon Bendova (japán) .a test szerkezete bem rig bral nasz (írott tibeti) .düg jal bdud rtsi dmar mo szdig pa'i mgo (írott tibeti) .a Fütykös Rókafejű.Ambapáli nyaralója bem (írott tibeti) . dinasztia idején a naptemplomok obeliszkre hasonlító.csi bdzsi szva kar ma (írott tibeti) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.démon. a világ teremtésekor először ért a napfény.

a temető bét ha kevárot (héber) . kapilavaszthui szakja bhadra (szanszkrit) . Krisna tanítása a mű. 3102. a Buddha egyik jelzője Bhagavad Gítá upanisad (szanszkrit) .az imák háza. a temető bét hakneszet (héber) . ájur véda bhadzsan (szanszkrit) .hindu augusztus bhadra jána (szanszkrit) .Durga bhadrakalpa (szanszkrit. akiről időközben kiderül. megszólítás Bhaddija (szanszkrit) .az örök ház. majd sorban egymás után 1004 bhadzsak (szanszkrit) . a jesíva olvasóterme bét ha miklás (héber) .a vadzsrajána egyik neve Bhadrakáli (szanszkrit) . Gótama előtt 3 (Krakucsanda. zsinagóga bét moéd lehol haj (héber) .védelmező isten.A Magasztos szózata a Mahá-bhárata című indiai eposz 6.-5. fejezete (700 vers-szak).minden élő gyülekezőhelye. és beszédbe elegyedik harci kocsijának hajtójával.a könyv háza. temető bét széfer (héber) . tkp.sz. könyvének 25-42. február 8-án kezdődött. sz. A Mahá- . műve Viszuddhimagga Bhadanté Gótama/Bhanté Gótama/Bhó Gótama (páli) .áldott. ahol az érző lények tartózkod-nak Bhagadatta (szanszkrit) . Tartalma szerint: két harcba induló sereg egyikének vezére megriad a rá váró feladattól.Gótama úr.vibandha bgo bo nyid kjisz grub pa (írott tibeti) .e. 4. hogy maga Krisna isten.az élet háza.. a szülés védnöke beszámim (héber) .Bész (egyiptomi) .szvabhata sziddha Bhadanta csaríja Buddhaghósza (szanszkrit) .az egyik pitta.a páli kánon teljes ismertetése i.az a világ. tanház. megundorodik a testvérharctól. írott tibeti bszkal pa bzang po) jó korszak. Kanakamuni. A harc i. a bőrben létrejövő kémiai folya-matok.szent énekek éneklése bhádzsana lóka (szanszkrit) .a tudomány háza.a gyülekezés háza (Kneszet) bét hátfilot (héber) .illatos fűszerek bét ha hájjim (héber) .a temető bét ha midrás (héber) .a panycsavaggíják közül az egyik. alsó fokú iskola bgegsz (írott tibeti) . amelyben megjelennek a buddhák.Javana királya bhagavá (szanszkrit) .a Templom bét ha olam (héber) . Kásjapa).

aki eltávozott a forgatagból. a legfelsőbb.e. Bhagavató dzsáti (páli) .e. 10. rágátmika. akit könnyen elégedetté lehet tenni. áhítat.szakja szerzetes Bálaka lónakára gáma falunál Bhairava (szanszkrit) . Sziddhattha Gótama Szakja Bhagavató ókamti (páli) . a rádzsa jóga része . pará bhakti). fejét. egy buddha.az Úr (a Buddha) fogantatása Bhagavató pánigahanam (páli) . magasztos Bhágavata (szanszkrit) .diadalmas /magasztos. i.a köznapi világ bhakta (szanszkrit) . Siva egyik mellékneve. Dévadaha városába menet a Lumbiní ligetben Bhagavató námakaranam (páli) . tiszteletreméltó. mint a bőkezűség előfeltétele bhakti jóga (szanszkrit) . a Buddha jelzője. szanszkrit Bhrigu) . ejtett tibeti csomdende.bhárata 14.az egyik sziddha bhairavászana (szanszkrit) .félelmetes. odaadás.hívő bhakti (szanszkrit) . a mantra jóga gyakorlata.a segítő Isten iránti bizalom jógája.istenszeretet. értelemmel meg nem fogható alkotóerő (vaidhi. Krisna jelzője bhagavat/bhagaván (szanszkrit.a belégzést megelőző visszatartás bhájana loka (szanszkrit) . magasztos. mert becsmérelte Bhairava jógi (szanszkrit) .az Úr (a Buddha) kézfogója i.félelmetes tartás (hatha jóga) bhája (szanszkrit) .Vaisnava purána Bhágavata purána (szanszkrit) . sz. ő a felelős azért. 547ben Bhagavató patthama dzshánam (páli) .rádzsa. szent.az Úr (a Buddha) születése i.a legmagasabb létezés Bhagu (páli.az Úr (a Buddha) névadása. könyvének Anugítá (Második ének) szakasza megismétli a tanítását.sz.az Úr (a Buddha) elmélkedése Bhagíratha (szanszkrit) . Úr. győzelemmel túljutott. 563 Vészákha hónap teliholdjakor a Mésza (Kos) jegyében. bhagaván (szanszkrit. hogy a Gangesz a föld-re hullott bhagráva (szanszkrit) .Srímad Bhágavatam Bhágavatam (szanszkrit) . írott tibeti bcom ldan 'da) győzelemmel túljutott.félelem bhája kumbhaka (szanszkrit) . levágta Brahmá 5. írott tibeti bcom ldan wdasz) . osztályrész.Krisna története.

helység Madhja Prades északi felében bhásja (szanszkrit) . a nidána 10. természet. keletkezés. alaktalan lét (arúpa bhava). a Bhárata-nemzetség tagja. önmagunk átadása Istennek a hinduknál Bhalluka (páli) .az egyik sziddha bharadvádzsa (szanszkrit) .hasis bhanga (szanszkrit) .Vásárvárás. prédikátor.a Bhárata-nemzetség tagja. szent iratok ismerője bhánavára/bhánaka (szanszkrit) . páli) .narkotikum a szamádhi mesterséges előidézésére. műve: Brahmá szútra bhásja.az istenszeretet útja.létezés.az egyik dvévácsika (a másik Tapussza).India Anya Bhárata (szanszkrit) . ukkalai kereskedő bhamarí pránajáma (szanszkrit) . foka.Dusjanta és Sakuntalá fia.Bharadvádzsa-tartás (hatha jóga) Bhárat (szanszkrit) .szövegmondó. Dasaratha és Kajkéjí fia Bhárata (szanszkrit) . vágylét/érzéki lét (káma bhava).bhásjapravádika bhásztriká pránajáma (szanszkrit) . szándék.Mandana Misra felesége Bhárhut (szanszkrit) . dolog.zümmögő légzés (hatha jóga) bhánaka (szanszkrit) .szerzetes Bhánukí (szanszkrit) . tanmagyarázó Bhandagáma (szanszkrit) . állapot. Ardzsuna egyik neve. feloldódás (csittakkhana) bhante (thai) .szövegmondó. testi lét/dologi lét (rúpa bhava). 9. sz.vitamester.fújtató légzés (hatha jóga) bháva (szanszkrit.India Bhárat Mátá (szanszkrit) . páli bhasszappavádikó) . a személyes összetevőktől meghatározott lét. . alapvető indíték. felolvasó. a véghetetlen létesülési folyamat. Vardhamána szülőföldje Vészálí-tól északkeletre bhándaka/bhanda (szanszkrit) . nagy szent bharadvádzsászana (szanszkrit) . Ardzsuna egyik neve bhárata nátjam (szanszkrit) .koponyatál bháng (szanszkrit) .a bhédá bhéda védánta iskola alapítója (i.).bölcs. de Dasaratha és Kaikéjí fia is. tippaní) bhásjapravádika (szanszkrit.sz.alkommentár (tiká. udvari filozófus Bhászkara (szanszkrit) .bhakti márga (szanszkrit) .dél-indiai klasszikus rituális tánc a tamil Nadu államban Bháratí (szanszkrit) . Brahmá szútra kommentár bhasszappavádika (páli) .

tiszta (vimalá). a paticcsa szammu-páda 10. az elmúlás szomjazása Bháva vivéka (szanszkrit) .-10. az újrakeletkezés folyamán létrejövő állapot.a képzelt létezéshez való ragaszkodás hajlama bhávanádzsá (szanszkrit) . az egyik dasabala bháva szarga (szanszkrit) . megingathatatlan (acsalá).a legala-csonyabb (apája bhúmi) és a lét csúcspontjának világáig (bhavágra) és a világon túli dolgok ismerete. fényhozó (prabhákarí). a 9. nagy kiterjedésű (dúramgamá).természet.gyakorlással létrehozott mágikus erő bhávanája (szanszkrit) .a létezés/keletkezés csúcsa. kiszélesítés.fejlődés-bölcsesség bhávaná márga (szanszkrit. aki felé fordul (abhimukhí). a jógában a csitta. győzhetetlen (szudurdzsajá). 7. 10 szintje: 1. 3.fejlődés-bölcsesség bhávanámaji (szanszkrit) elmélkedésből eredő . a keletkezés szomjazása.életkerék. létszint bhavam (páli) .uram. a 8.sásvata váda bháva súnjatá (szanszkrit) . foka. 4.szellemi önfejlesztés. ami a nemes nyolcrétű ösvényt követi. sz. 5. 10. okból létező entitás bháva csakra (szanszkrit) . meditáció bhávanámájá pradnyá (szanszkrit) . mandala bháva dristi (szanszkrit) .-9.a létrejött üressége bháva szamaszarvatragámini pratipad dnyána (szanszkrit) . azonosulás. az elmélyülés/ azonosulás /meditáció/ gyakorlás útja.a létesülők kibontakozása. ragyogó (arcsismati). 2. 8. kibontakoztatás. haszonnal járó (szádhumatí). evolúció bháva tanhá (szanszkrit) . a dharma felhője (dharmamégha). de a meditáció tárgya is bhávaná maja pradnyá (szanszkrit) . a megingathatatlan (visuddha bhúmi) bhávaná prahátavjánsaja (szanszkrit) .buddhista szerző (i. 7. írott tibeti sgom lam) . megszólítás bhávaná (szanszkrit) elképzelés. mentális fejlődés. tagja. 6. belülről fakadó ráébredés.a fejlődés ösvénye.) bhávágra (szanszkrit) . a tudat átalakítása. létesülés. fejlődés. tudati kiművelés. a szánkhjában a linga. a srávakák és a pratjékabuddhák útjának 4. medi-táció. 9.sz.a létezés.a hajlamoktól gyakorlat által történő megszabadulás útja bhávana rágánusaja (szanszkrit) . örömteli (pramuditá).

élet-áramlás.a látszólagos létezés hajlandósága Bhavisja (szanszkrit) . Rukminí apja. sz. ejtett tibeti ge long) . ászava bhávászrava (szanszkrit) . Prithá és Váju fia.bölcsesség bhávanéhaja (szanszkrit) .szerzetes. a Buddha bhódzsa (szanszkrit) . koldusnők bhiksuní síla (szanszkrit) . ejtett tibeti gelongma) . páli bhikkhu. egy madárfaj Bhikkhu szamgha (páli) .sz.). A szerzetesfivérek kötelezettségeinek elemzése Bhikkhuní szamgha (páli) .a kauravák és a pándavák rokona. a lét szubjektív állandósága bhavaniródha (szanszkrit) .a létezés megszűnése bhavászana (szanszkrit) . az álom forrása. koldus.keresztüljutás.létesülés bhavánga szota (szanszkrit) .védánta iskola. az intuíció.szerzetesnők közössége Bhikkhuní vibhanga (páli) .az új tudattartalmak létesülésének rongálása. egyben evő is .ennivaló. Brahmá szútra kommentár. áramló tudatfolyam.előírások a felszentelt szerzetesekre (253 szabály) bhiksuní (szanszkrit.az egyik pándava a Mahábháratában.félelmetes.Tipitaka. Sántanu és Gangá fia Bhismaka (szanszkrit) . az öröm tárgya bhógjam (szanszkrit) . szerzetes bhiksu síla (szanszkrit) .előírások a felszentelt szerzetesnőkre (364 szabály) Bhíma (szanszkrit) .gyakorlás által megszüntetett bhavánga (szanszkrit) . a Buddha tanítványai.bhéka-tartás (hatha jóga) bherunda (szanszkrit) . a kauravák főve-zére a Mahábháratában. külön-bözőség nélküli bhédana (szanszkrit) .női szerzetes.haszon. Visnu Balaráma nevű inkarnációjában megtanította a buzogányharcra Bhísma (szanszkrit) .szerzetesközösség Bhikkhu vibhanga (páli) .jádava törzs Bhódzsa (szanszkrit) . 9.Rukminí bhiszakkószallakattó (páli) .Tipitaka. ijesztő.kommentáríró (Jógaszútra) bhóga (szanszkrit) .életmentő orvos.Brahmá purána bhédá bhéda (szanszkrit) . Vidarbha rádzsája. élvezet. alapítója Bhászkara (i. A szerzetesnővérek kötelezettségeinek elemzése bhiksu (szanszkrit. műve: Brahmá szútra bhásja. áttörés bhékászana (szanszkrit) . a tudattalan (lélek) változó folyamata.

elmebetegségek.aki tapasztal.félelmet keltő kéztartás bhútagáma (szanszkrit) .kígyó-tartás (hatha jóga) bhudzsapídászana (szanszkrit) . dhátu. prathana dhjána.abhúta parikalpa bhránti darshana (szanszkrit) .kaurava harcos bhúta jadzsna (szanszkrit) . lépcsőfok. ákánycsanjájatana.kar. ejtett tibeti) .hibás. érvénytelen tudás. egyben ennivaló is bhoktri (szanszkrit) . csaturtha dhjána.Siva egyik mellékneve.bhóktar (szanszkrit) . illúzió Bhrigu/Bhagu (szanszkrit) .a sárga tárá. anyagi világ. levegő. a Buddha a Földet hívja tanúságtételre. a bhadanté/bhanté/bhó megszólításból bhramarí (szanszkrit) .bódhiszattva szint.teljesség bhúmi (szanszkrit) . jelképe zárt lótuszvirág bhudzsa (szanszkrit) .növényi élet bhútagana (szanszkrit) . ákásánantjájatana. ájur véda bhúta/bhútáni (szanszkrit) . a mindennapi emberek ura bhútátman (szanszkrit) .levegő. fokozat. hogy ellenállt Mára kísértéseinek bhúr (szanszkrit) . akik gyakran használták. tűz. női bódhiszattva bhu (szanszkrit) .zümmögő légzés (hatha jóga) bhranti (szanszkrit) .elemi lélek. tritíja dhjána. svitíja dhjána. a 3 világ egyike Bhúrisravasz (szanszkrit) . a bioenergetikai erők birodalma. tudatos én bhútavidjá (szanszkrit) . létezők bhútadámara (szanszkrit) . vidnyánánantjájatana. bráhmanok.uramozók. írott tibeti sa) .a lények tömege Bhútanátha (szanszkrit) .föld bhúman (szanszkrit) . 9 szint: káma.vállszorító-tartás (hatha jóga) bhuma (szanszkrit. élvez bhóvádi (páli) . víz. naivaszamdnyá nászamdnyájatana bhúmikatva (szanszkrit) .föld bhúdána (szanszkrit) .szilárd alap.földet érintő kéztartás.áldozat az emberinél alacsonyabb fokon álló életformákért bhúta vidjá (szanszkrit) . a 3 világ egyike .evő. talaj bhúmiszparsa mudra (szanszkrit) .Brahmá fia Bhrikutí (szanszkrit.ájur véda bhuvah (szanszkrit) .föld. űr). váll bhudzsangászana (szanszkrit) .Visnu másik felesége.föld adományozása Bhúdéví (szanszkrit) .5 anyagi elem (föld.

az aum). Hámes M'gillót (Öt tekercs). csíra. a gunákat jellemző kampanák bídzsáksara (szanszkrit) .orr-tudat bian jian (kínai) . az 5 természeti törvény egyike Biksátana (szanszkrit) . Vájikrá (A papok könyve). titokzatos hangcsoport bídzsa mantra (szanszkrit) .antagráha dristi bian jian (kínai) .sátor Bilésaja (szanszkrit) . T'hillim (Zsoltárok). amelyen a széfer Tórát olvassák bimba pratimba (szanszkrit) . megölte bindu dhjána (szanszkrit) . 'Táv' (Tóra) = B'résit (A teremtés könyve).antahkárana Bian jing tian (kínai) .csíraszótag bídzsani jáma (szanszkrit) . Jirmijáhu (Jeremiás). Esztér (Eszter) bídzsa (szanszkrit.kép-tükörkép. Sir Hásirim (Énekek éneke). Div'ré-Hájámim (Krónikák).az egyik sziddha bilobilo (vodu) . 493-ban Adzsátaszattu. Kohelet (Prédikátor könyve). N'hemjá (Nehémiás). D'várim (A tóraismétlés könyve). 2.pontszemlélet.emelvény. i.Rádzsagriha (Magadha) rádzsája. S'muél (Sámuel első és második könyve). a szél. aki egy ligetet (Kalandaka nivápa) ajándékozott a Buddhának. az egyik szerencsés tárgy bima (héber) . 3. Rut (Ruth).a zsidóság szent könyvei.mangó (Aegle Marmelos). Mislé (Példabeszédek). J'hósuá (Józsua könyve). Bámidbár (A népszámlálás könyve).mag.Subhakritszna biberhut (jiddis) . írott tibeti sza bon) . a jó karmával rendelkező lé-nyek helye bi siki (japán) . Ijóv (Jób). J'hezkél (Ezékiel). K'tuvim (Szent iratok). M'láchim (Királyok első és második könyve). Isten és ember különbsége Madhva szerint Bimbiszára (páli) . 4. a fia. Sóftim (Bírák könyve).az atmoszféra.hódprémből készült kucsma Biblia (héber Táná'ch = Szentírás) . amely megmarad a dzsapa után.rituális kiáltás a petro rituáléban bilva (ejtett tibeti) . a prákriti sakti .e. J'sájáhu (Jezsajás). D'niél (Dániel). S'mót (A kivonulás könyve). koponyaedény-nyel kolduló szerzetes bila (vodu) .bhuvar loka (szanszkrit) . N'viim Risónim V'áhárónim (A korai és későbbi próféták könyve).mag-törvény.Siva egyik megjelenési formája. Tré-Ászár (A tizenkét kis próféta könyve). Échá (Jeremiás siralmai). Ezrá (Ezrá).mantra-mag (pl. 1.

hagyományozott tudás) .pont.akuszala múlá bjápáda virati (szanszkrit) . csöpp.az egyik sziddha binkaki (japán) .Kalandaka nivápa bja rgod kji phung po (írott tibeti) .bűnöző boszorkány csoport bja ka lan da ka gnasz pa wod ma'i chal (írott tibeti) .maitrí bjang chub (írott tibeti) . nők homlokjele. homlokjel.minden dolog értékazonosságának bölcsessége 'bjung ba (írott tibeti) . a lét szomjazásának szimbóluma birhot hodáá (héber) .dzsarok bjamsz pa (írott tibeti) . metafizikai értelemben a semmit.magasztaló.dzsung ci bka' gdamsz pa (írott tibeti) .fűféle (Andropogon muricatus).puszpángfa fésű bírana (szanszkrit) .megnyilvánulása a laja jógában bindu/tilaka (szanszkrit.tartózkodás a rosszakarattól.étkezés utáni áldás birkat kohanim (héber) .dzsung va 'bjung ba chen po (írott tibeti) .az elemlétezők hegyre futása az avadgúti mentén 'bjung rcis (írott tibeti) .Kandzsur bka' mdo rgjud (írott tibeti) .parancsok teljesítésére mondott áldások birhot nehenin (héber) .vészt követő hálaadó áldás birkát hamazon (héber) .bódhicsitta bjang cshub szemsz dpa' (írott tibeti) .ka tam pa bka' 'gyur (írott tibeti) . gyökere az uszíra. a tett tárgya a másik ember. hálaadó áldások birhot micvot (héber) . írott tibeti thig le) .bódhiszattva bjápáda (szanszkrit) .Gridhrakúta bja rog (írott tibeti) .vjápáda bjer thob (írott tibeti) . a dasa akusala prativirati síla 9.bódhi bjang chub kji szemsz (írott tibeti) .thob pa bjodo so csi (japán) .mahábhúta 'bjung ba ri la szbnyegsz pa (írott tibeti) . ejtett tibeti thikle. a bölcsesség harmadik szemét. tagja bjápádo (páli) . a nullát jelképezi. dicsőítő. a vízszintes pedig Siváé Bindunátha (szanszkrit) . gömböcske.papi áldásosztás biva (japán) . gyűjtemények.lantféle bizango/bossou/galipote (vodu) .élvezeti áldások birkat ha gómel (héber) . férfiaknál a függőleges vonal Visnu követői.a Buddhának tulajdonított szövegek (parancsolat.

dnyána.Bódhi királyfi szútra (Tripitaka Szútrapitaka 85. az ávénika buddha guna 13.örömhírt hallva blo grosz rin cshen (ejtett tibeti) . száj. aszvata (Ficus religiosa). láma blí ájin hará (héber) . mintha köpenybe burkolózna az alak. pippalfa. 4 szamjag prahána. ahol a Buddha megvilágosodott bódhi (szanszkrit. 4. Je mon fia bodaisin (japán) .bódhiszattva kocsi. az út. a test részletei nincsenek kidolgozva és csak a fej különül el a kockaszerű formától. anágámik és sróta ápannánik kora. kínai dao.Tasilhunpo bkug (írott tibeti) . foka bódhi kála (szanszkrit) .) bódhi szattva csarjá (szanszkrit) .felébredett.nagyanya Bod (ejtett tibeti) . vák karma. 2. japán kenso) . mely mindig kuporgó tartásban ábrázolja a megmintázott személyt.Lodö Rincsen blokkszobor/kockaszobor (egyiptomi) . amely alatt a Buddha megvilágosodott.-5. 4 riddhipáda.a bölcsesség kora (az arhatok.la dre bla gnasz (írott tibeti) . a síla kála első szakasza bódhi paksika dharma (szanszkrit) .ka gyü pa bkra szisz (írott tibeti) .az egyik kapha. 3.ta si bkraszisz lhun po (írott tibeti) . a Középbirodalom idején vált népszerűvé bné háir (héber) . 8 márga) Bódhi rádzsa kumára szutta (páli) .a megvilágosodás során elnyert tudás.a bódhiszattva életútja bódhi szattva szamvara síla (szanszkrit. a mahájána . ízlelés. 6 különleges dharma: 1.a város fiai (1 évnél hosszabb ideig voltak a városban) bobe (jiddis) . ájur véda Bódhgajá (szanszkrit) .a megvilágosodás 37 szárnya (4 szmritjupaszthána. csak a mahájánában bódhi szattvajána (szanszkrit) .a bódhiszattva önmegtartóztatás szabályai.helység.la guk bla ma (írott tibeti) . 1500 év).-6. 5 bala.kuk bla (írott tibeti) . 5 indríja. tibetiek.-18.bka' rgjud pa (írott tibeti) . csitta karma. bódhi-fa. megvilágosult tudat bodhak (szanszkrit) . felületét gyakran használták feliratok elhelyezésére.szoros formai követelmények szerint készült szobor.a To bod (ejtett tibeti): Felső-Bod szóból származik. írott tibeti bjang chub.la bla bresz (írott tibeti) . japán boszatszukai) . 7 bódhjanga.guru. kája dharma.la ne bla 'gugsz (írott tibeti) .

hónap bogdo gegen (mongol) . ejtett tibeti Csangcsub Lamgji Dönma) . a mahájána eszményi alakja.felséges fényesség. indiai. mongol . hogy eljut a megvilágosodáshoz bódhicsittopáda (szanszkrit) . az első pátriárka. átlagos ember buddhatudattal. anyagtalan égi bódhiszattvák Bódhiszattva bhúmi (szanszkrit) . amely elszánta magát arra. megváltás-tudat. az üdvösség gondolata. aki elszánta magát a megvilágosodás elérésére. az elme buddhaléte. bölcs lény.A megvilágosodáshoz vezető ösvény lámpása. írott tibeti bjang cshub szemsz dpa'. 470-534) az első Indiából Kínába vándorolt pátriárka az i. japán boszacu) megvilágosodás-lényegű. írott tibeti bjang chub kji szemsz) . 538-ban bódhiszattva . kínai Ta mo.Az ébredéshős lépcsőfokai. először Nankingban.sz. végül a Sao lin kolostorban végzett zazent.sz.(szanszkrit.(i. potenciális buddha. a 37 bódhi paksika dharma része Boédromión (görög) . a megvilágosodás szándéka.a megvilágosodott elme létrejötte Bódhidarma (szanszkrit. az 5.a megvilágosodás 7 tényezője. mint a 28. Shantidéva műve bódhicsitta (szanszkrit.-6. vörös a köldökön /bölcsesség/). ő. ébre-déshős. mahájána-jógácsára szútra. hogy életét mások megsegítésének szentelje. ejtett tibeti dzsang csup szem pá.sz. a Jógácsára bhúmi sásztra része bódhjanga (szanszkrit.sz.Bódhi rádzsafiú szútra (Tripi-taka Szútrapitaka) Bódhirucsi (szanszkrit) . kínai jue fen) . században (a hagyomány szerint i. 28 indiai és 5 kínai pátriárka volt.kezdete Bódhicsarjavatára (szanszkrit) A bódhiszattva tevékenységek gyakor-lata. .a 3. a buddhaságra való törekvés. japán Daruma) . a gyakorlott elme szimbóluma (fehér a homlokon /együttérzés/. kínai pátriárka (Hui neng) nem nevezett ki utódot bódhimanda (szanszkrit) . egyben az első kínai is.megvilágosodott tudatosság. ezért nem lép a nirvánába mindaddig. megvilágosító hozzáállás. hanem azért. amíg szenvedő lényeket talál. aki nem önös érdekből törekszik a megvilágosodásra.megvilágosodás terasz Bódhipathapradípa (szanszkrit. 520-ban).Vaszubandhu kommentárjának fordítója i. Atísa Dipankaradnya műve Bódhirádzsakumára szutta (szanszkrit) . majd Luo jangban telepedett le. 5.

századból bossal (vodu) .zen mester.bódhiszattva boszacu do (japán) . 3 korszaka van: 1.tibeti sámánisztikus ősvallás.a templom előtti oltár a thysiának bonc (japán) .az első takilcsi Borobudur . még be nem avatott hounsi bossal loa (vodu) . tükörszerű /harag/. dzsol bon 2.halotti rítus bohun (vodu) . formára nevelt. egykedvűség /féltékenység/.bön-pap bonszai (japán) . vagyis az 5 méreg megtisztított formája bön (ejett tibeti. írott tibeti bon) . jelképe szigony boula (vodu) . Ikkjú tanítványa bómos (görög) . 9. mahádarsana dnyána. kritja anusthána dnyána bölcsesség (5) . megkülönböztetés /büszkeség/.áldozati gödör Bottfai (japán) .fakard gyakorlatozáshoz boko (vodu) . 4.sz.illúzió.jós Bokuszai (japán) .a női szépség szűz istennője.bizango boszacu (japán) .bódhiszattva tudat boszatszukai (japán) . 3. 2. a fekete mágiát gyakorló houngan bokono (vodu) . kicsiben tartott növény bonszeki (japán) . szamatá dnyána.mandala formájú templom együttes Jáván az i. edényégetés temetés után boumba (vodu) .fás pünkösdi rózsa (Paeonia suffructiosa) bothros (görög) . a hiedelem szerint Senrab Mivo (ejtett tibeti) alapította a Buddha idejében.dharmadhátu (a realitás)/vágy/.szelídítetlen loa bossou (vodu) . az a loa.bódhi szattva szamvara síla botan (japán) . pratjavéksaná dnyána.1. aki először jelenik meg. tyar .táncfajta bölcsesség (4) (kínai si zhi) .miniatűr sziklakert bonze (japán) .buddhista papok megszólítása (a bozu /japán/ szóból) Boorcsi (mongol) .a 3 rada dob közül a legkisebb boulé zin (vodu) .törpe fa. ragaszkodás a természetesen fölmerülő vágyakhoz bonpo (ejtett tibeti) .Afrikából érkezett néger. a tudatot megzavaró tévképzetek.szombat esti szertartás az újoncavatási hét végén.bódhiszattva ösvény boszacu siki (japán) . mindent teljesítő /mohóság/.buddhista egyházfő bohoum (vodu) .gyászdal bokken (japán) .buddhista szerzetes bonnó (japán) .varázsló.

a buddhizmus nem tagadja a hinduizmus isteneinek létét. nőtlenség.bölcsesség. tudás adományozása brahmá dhjána (szanszkrit) . Nemző. ébrenléte a nirvána.energiaközpont a mellkasban brahmá dána (szanszkrit) . ide születnek azok. és majd Visnu kilégzése kelti új életre. Teremtés. fő törekvésük a vele való egyesülés. a benne való feloldódás.első áldás a kidusokon bráhá levátálá (héber) . egy adott istenben való hitet s az ennek megfelelő életmódot a buddhista felfogás egy természetes állomásnak tartja a megvilágosodás felé vezető úton. írott tibeti tshangs pa) (brih = kitágul) a Trimúrti első tagja. az asztánga jóga 4.bön pap.Brahmá szolgálóinak szintje a formavilágban . felébredése a teremtett világ pusztulása. Legfelsőbb. ejtett tibeti Changpa.nemi önmegtartóztatás. akik a világot Brahmá által teremtettnek hiszik. Atya brahmá bandhu (szanszkrit) .születés szerinti bráhman brahmá bháva (szanszkrit) . Alkotás. írott tibeti bon po) . hordozóállata a hattyú. pusztulása után az új világkorszakkal új Brahmá születik a Visnu köldökéből kinyíló lótuszvirágból. élete végén az Univerzum elpusztul. de nem tulajdonít nekik különösebb jelentőséget.hiábavaló áldás Brahmá (szanszkrit. írott tibeti) átalakult bön bön po (ejtett tibeti.jó órában.a tiszta Önvaló belső átélése brahmá jadzsna (szanszkrit) . manuval és Pradzsapati brahmánista teremtésistennel. Brahmá birodalma a formavilág 4 ege közül a legalsóban van. Úr. Önhatalmú. néha azonosítják az 1.az Istennek felajánlott hindu áldozat brahmá kájikáh (szanszkrit) . egy falu papja bösaá tová (héber) . tanuló az upanajana után brahmá csarjászana (szanszkrit) .ásrama brahmá csarija (szanszkrit) . társa Szaraszvatí. aki a tanítvány útját járja. szent élet. Megtartó. tudatában mindkettő ugyanannak a két állapota.Brahman állapot brahmá csárí (szanszkrit) . munka előtt bráhá (héber) . gjur bön (ejtett. Mindenható. elmélyülésében álmodja a teremtést. köszönés jó hír hallatán.nőtlen tanítvány.pashcsimóttánászana (hatha jóga) brahmá csomó . lépése (jama) brahmá csarin (szanszkrit) . a teremtő isten.bon 3. két világciklus között meditációban van. álma az újraszületések körforgása (szamszára).

a Legfelső Lény. az elmélye-dés első szintje a formavilágban brahmá mimánsza (szanszkrit) . meg-nem-nyilvánuló. a szusumna felső vége. a valóság 3 aspektusa. szahaszrára csakra.A nézetek mindent felölelő hálója (Tripitaka Szuttapitaka. abszolútum. a tökéletes tudat kijárata. Monro-nyílás (a harmadik agyüreg összeköttetése a két ventriculuszszal) a fejtető nyílása. sz. kínai fan tian) .Bhászkara.brahmá kshétra (szanszkrit) .az égi világrészek buddhája Brahman (szanszkrit) . a kettősség nélküli. mindenki más-más szemszögből látja. az Önvaló létezése. manu Brahmá szútra (szanszkrit) . irgalmasság /karuná/.Brahmá színe előtt beszélők szintje a formavilágban Brahmá putra (szanszkrit.Brahmá purána Brahmá vidhjá (szanszkrit) .a meg nem nyilvánuló Ősok tisztelete (nirguna upászaná) Brahmá vaivarta (szanszkrit) .Védánta szútra Brahmá szútra bhásja (szanszkrit) . vertex. személytelen. mint . kiegyensúlyozott életmód /upékhá/) Brahmádatta (szanszkrit) .-ban Brahmádzsála szutta (szanszkrit) . ide torkollik az avadhúti Brahmá Szahampati (szanszkrit) .Mindenható Úr Brahmá szampradája/Csaitanja (szanszkrit) . rejtett. mivel tulajdonságok nélküli (nirguna). sokrétűségét a Trimúrti szimbolizálja.észak-indiai folyó brahmá randhra/amrita brahmá (szanszkrit. (brih = növekszik). alapítója Madhva Brahmá Szávarni manu (szanszkrit) . az abszolút ismerete brahmá vihára (szanszkrit) . a szánkhja teisztikus változatában az Isten (Ísvara). csak negatív jelzői vannak. Világlélek. majd Sríkántha műve brahmá upászaná (szanszkrit) .a Legfelső Lényre vonatkozó tudás.felekezet. Dígha nikája) Brahmághosa buddha (szanszkrit) .védánta Brahmá purána (szanszkrit) . advaita. ahol véget ér az avadhúti.tiszta tudat brahmá lóka (szanszkrit. a 4 erény (szeretet /méttá/.a 10. Ősok. buzgóság /muditá/. 5.e.Kászí uralkodója az i. írott tibeti tshangs pa'i dbu ga/tshangs dbug) .6 Mahápurána brahmá purohitáh (szanszkrit) .tökéletes viselkedés. a Lét.brahmá-lyuk.Brahmá birodalma. állapot. ejtett tibeti Jarlung Cangpo) .

stílusa ld. harcolt a nők jogaiért. Maddzshima nikája 1. Slókárdhéna. tiltja a képeket. erdei remeték.sz. isteni út a maitrí.Brahman. Satapatha. a hagyomány szerint történészek.i. az áldozati szertartások vezetése. 2.folyó Észak-Indiában Brahmarsi (szanszkrit) . Sadvinsa.bráhmana nő Bráhmani mantanika szutta (páli) . megjelenései: Djausz. nevelők. agnivihára brahmávit (szanszkrit) .áldások. a Védákhoz írt magyarázó szövegek az i. Rám Móhan Roj (i. elsődleges feladatuk a szent szövegek tanulmányozása és tanítása. századból (Aitaréja /Ásvalájana/. önmagára. Taittiríja. a szatí ellen Brakhot (héber) .nagy szent brahmaszvára (szanszkrit) . szimbóluma az ÓM. értelemszerűen az árják az uralkodó varnák Brahmáputra (szanszkrit) . Szúrja. 395 brahmávihára (szanszkrit) . társadalmi átalakulást tervezett. Brahmá purána brahmánda prána (szanszkrit) .nepáli tanító az i. szat csit ánanda (lét-tudatboldogság).-8. 9. Váju. Ap. . Prithiví.áldozat (neutrum) és aki bemutatja (masculinum) bráhman/bráhmin (szanszkrit. kétszer született.a világmindenség világai. évezredtől az Indiába betelepülő árják és az őslakosság összeolvadásának eredménye. a papok Brahmánasankara ácsárja (szanszkrit) . Ákása..isteni hang. 17221833) bengáli bráhmana alapította.a 4 örökletes varna egyike. monoteista irányzat. a muditá és az upéksá megvalósítása.Durgá egyik anyai kiterjedése Brahmó Szamádzs .) bráhmanizmus . brahman (szanszkrit) .e. Tándja. a Misna bevezető könyve.őstojás bráhmaní (szanszkrit) . családos gazdák és varázserejű bölcsek.a Védákat kiegészítő szakrális szövegek bráhmana varna (szanszkrit) .394.isteni állapot. a Buddha beszédeinek 64 erénye.a Brahmá ismerői Bráhmí (szanszkrit) .e.88018 földi év.Brahmá megkísértése szútra (Tripitaka Szútrapitaka 49. században Brahmánda (szanszkrit) . a szellemi világra és az anyagi világra vonatkozó egység.. Gópatha) bráhmana (szanszkrit) .kozmikus légzés brahmánda váda (szanszkrit) . egy világ élettartama: 22. 7.a társadalmi rendben az értelmiség. papok.sz. a karuná.Brahmá Társaság. írott tibeti bram ze) .

miatta vette föl Siva Ardhanárísvara formáját. eskü. hordozója lótusz vagy 8 ló által húzott szekér Brihat phala (szanszkrit. A teremtés könyve bretas (görög) .körülmetélés brjid (írott tibeti) .drup .kultuszszobor a szentélyben brgya szbyin dkar mo dom mgo ma (írott tibeti) . szintjének 3. Jádzsnyavalkja nézetei az Átman-Brahman azonosságról.az istenek házi papja a Mahábháratában.szála 'bras bu bzi (írott tibeti) . druk 'brug szgra (írott tibeti) .drok pa bróhe (jiddis) . a félistenek papja.Drokmi 'brog pa (írott tibeti) .illegális menekítés Brihadáranjaka upanisad (szanszkrit) .Ardzsuna eunuch-neve Viráta udvarában Brihaszpati (szanszkrit) . arhat) B'résit (héber) .dri brihá (héber) . jelképe imafüzér.mennydörgés.Biblia.áldás brten pa (írott tibeti) .dzsi 'bro (írott tibeti) .Sántaraksita kolostora.szang bszgrub (írott tibeti) . buzogány. hogy megvilágosítsa 'bri (írott tibeti) . kínai Guangguotian) .a Barnamedve-fejű. íz.az elélyülés köztes léte.a 4 gyümölcs (srótápanna. labda.a felhők.a csütörtök hindu istene.általában alkalmi áldásmondások bram ze (írott tibeti) .vágy 'brog mi (írott tibeti) . anágámin. szakridágámin. a sárkányok hangja bszam gtan (írott tibeti) .bráhman bram ze'i rigsz szhing szála chen po (írott tibeti) . Tóra. esők és a mennydörgés gazdái.Jutalmak Sokasága égi birodalom. birodalma a formavilágban Brihat száman (szanszkrit) . az elmélyedés 4.dro bro (írott tibeti) . a Szamje bszangsz (írott tibeti) .vírja 'brug (írott tibeti) .a Szatapatha bráhmana vége.a megtámasztott 'brtson 'grusz (írott tibeti) . dhjána. Nadír. Imaúr Brihaszpativár (szanszkrit) .a szóma áldozat éneke.tánc. véda himnusz brisz/brit (jiddis) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike fehér Brhringi (szanszkrit) . szamádhi bszam jasz (írott tibeti) . a Jadzsur véda áranjakája Brihannala (szanszkrit) .

írott tibeti bu szton) .szusumná bu mo (írott tibeti) .kalpa bszkal pa bzang po (írott tibeti) . sorsosztó bsztan 'gdzsur (írott tibeti) .Tengyur bsztun szing (írott tibeti) . budh: felébredés. a buddhák sorában a Szakjamuni.utpannakrama bszlu (írott tibeti) .e.e.bszgrub bja (írott tibeti) drupcsa bszkal me (írott tibeti) .kjerim bszkjed rim (írott tibeti) .kel me bszkal pa (írott tibeti) .szo nam lo szar bszod namsz (írott tibeti) . írott tibeti szangsz rgjasz.a Buddha útja. 623/622-543) Kapilavasztuban született.Buddha Bucu do (japán) . mások szerint i. 14. hotoke (japán).a három kincs egyike (dharma szamgha) Buddha (szanszkrit. 566-486/563-483. azért. legtöbbször együtt van a sinto oltárral. a bucu írásjegy egyik olvasata.Megtisztult.Bu tön Bu tön (ejtett tibeti. ezért őt tekintik a buddhizmus alapítójának.punjá szambhára bszrung ba'i lha (írott tibeti) . a részrehajló ítélet hiánya bu luk pa (ejtett tibeti) .bhadrakalpa bszkdzsed rim (írott tibeti) . japán bucu.Kötéssel Szabadító. mert a japán buddhizmus inkább a halálra. kínai Fo) .upavásza bszod nams lo gszar (írott tibeti) . a sinto pedig inkább a mindennapi életre irányul buddha (szanszkrit. a buddhizmus bucudan (japán) .punyjá bszod namsz kzi tshogsz (írott tibeti) .ban Bucu (japán) .sz. a Szakják Bölcse nevet viseli.tun sing btagsz grol (írott tibeti) .upékhá btang sznjomsz chen po (írott tibeti) . a történelmi Buddha (Gótama Sziddhattha /páli/ i. a hagyomány szerint a történelmi Buddha előtt már 6 buddha .tibeti vallási irányzat bu ma (ejtett tibeti) .a Kandzsur és a Tandzsur szövegeinek rendszerezője az i.buddhista házi oltár. sz.egykedvűség.őr-isten. Megvilágosodott. hogy megoszthassa tapasztalatait embertársaival. írott tibeti sangs rgjas) .megcsalás bsznjen gnasz (írott tibeti) . tanítható rendszerbe foglalta azokat. a Köztes Lét könyvei közötti ráolvasás-gyűjtemény btang sznjomsz (írott tibeti) .pu mo bu szton (írott tibeti) . Felébredett.

a kanonizált szútrák és tantrák Buddha ghósa.Dharmaraksa (i. az igazsággal bíró test (dharmakája). nagy együttérzés (mahá-karuná).buddhaeredet buddha guna (szanszkrit) .sz. században. sz. írott tibeti sangs rgjas kji rigs) .indiai tanító Tibetben az i. az élvezetek teste (szambhógakája). 8. századi mester. a 108 bölcs egyike Buddhahéruka (szanszkrit) .volt: Vipasjin (Mindent Látó). önmagában létező test (szvabhávakája). a testben az agyhoz kapcsolódik . világos tudatosság (aszambhinna szmritjupaszthána). 3 keze.a buddha testei. 3. 4. 4.sz. 1.a Buddha tana. Sikhin (Fejdíszes). mindent átfogó tudás (szarvadnyá dnyána) buddha kája (szanszkrit) . 1. színe sötétbíbor. az öt tudás egyike buddha ksétra (szanszkrit) .az első Buddha életrajz. a buddha különleges erényei (ávénika buddhaguna). női társa a Felserkent Harag Hatalmas Asszonya. 8. mitikus buddhák és bódhi-szattvák birodalmai Buddha locsána (szanszkrit) . 5. 5. 3. teremtett test (nirmánakája) buddha kritjánusthána dnyána (szanszkrit) . írta Asva-ghósa az i.a cselekvést véghezvivő tudás. 6. fajtái: 1.) kínai fordítása Asvaghósa művéből Buddha csarita kávja (szanszkrit) . 6 lába van. sz. az egyik sziddha Buddha csarita (szanszkrit) . szingalézről pálira fordított buddha gotta (szanszkrit.sz.a Magasztos szemének női perszonifikációja Buddha szászana (szanszkrit) . Kanakamuni (Aranyhős).a Buddha saját szavai Buddhaguhja (szanszkrit) . a feledés hiánya (nászti musitá). Kasjapa (Fényőrző). Bhadanta csaríja (szanszkrit) . 2. műve a Viszuddhi Magga (A tisztulás útja).sz. tíz képesség (dasabala).a Fényhozó Vajrócsana haragvó alakja.i. az akadályok kiküszöbölése (szamjag pratihára vászanatvá).a Buddha parancsolatai. 9. 2. etika buddha vácsana (szanszkrit) .buddha-földek. a tudat.-ban buddha dharma (szanszkrit) . máshol 24 elődről írnak. 4.egy buddha erényei. kendőzetlen dharma (agupta dharma). 4 bizonyosság (csaturvaisáradja). Visvabhu (Mindenkit Gyámolító). 7. Krakuccshanda (Tévhitet Oszlató).

5 érzékszerv (indríja: szem. a Szukhávatí egyik gyakorlata Buddhapálita (szanszkrit) . Buddhák krónikája Buddhavár (szanszkrit) . Magyarországi Árja Maitréja Mandala Egyházközösség . fül.sz.a Buddha-ékszer. anyja Tara. de egyedül is. a benne lévő szattvagúnákkal hat a purusa a prakritire.üdvözlő kéztartás buddhászana (szanszkrit) . orr. belátás.Buddhakródésvarí (szanszkrit) . a buddhizmusban érzet (látás.e.a szerda hindu istene. az avjaktából követke-zik.az Avatamszaka szútra fordítója i. hallás. ízlelés. kimondható a közösségen belül.a Buddhába vetem bizalmamat /folyamodom/. bőr). ez a Merkúr. szaglás. i. 420ban Buddhavamsza (páli) . 470540). kanná. menedékkérés.buddhista filozófus (kb. i. a Közösségbe vetem bizalmamat. tilakam) Buddhasántí (szanszkrit) . néha hozzászámítják a manaszt (mint kárméndriját). felfogás. tartományfőnöke dr. a következtető érvelésmódra épülő praszángika madhjamaka iskola alapítója Buddharandam (szanszkrit) . apja Szóma.Buddha héruka női társa. 566-486) tanítása buddhvá csátmánam (szanszkrit) . mai formájában a történelmi Buddha (Gautama Sziddhártha. 538-ban buddhasramana (szanszkrit) .megvilágosodott-tartás (hatha jóga) Buddhavadra (szanszkrit) .sz. az avjaktából következik buddhindríja (szanszkrit) . nyelv.a buddha felidézése.Tipitaka. a szenvedés megszüntetésének vallása.sz. Kathmanduban buddhánu szmriti (szanszkrit) . Hetényi Ernő (1912-1999) buddhizmus (japán bukkjó) . a Tanba vetem bizalmamat.sztúpa Nepálban.Vaszubandhu kommentárjának fordítója i. következésképpen a testi vándorlás. jelképe buzogány.ész. műve: Múlamadhjamakavrittih: A középút alapverseinek magyarázata. kard.Buddha-jel (usnísa. hordozója oroszlán Buddhávatamaszaka (szanszkrit) . Nágárdzsuna követője. tapintás) Buddhista Misszió. a felserkent harag hatalmas asszonya Buddham szaranam gaccshámi . buddhista irat buddhi (szanszkrit) .a megvilágosodás elérésének.Dhammam szaranam gaccshámi Szamgham szaranam gaccshámi (páli) . pajzs.felébreszti önmagát . tudat. hozzátartozik az 5 parancs (panycsa síla) betartása Buddhanáth (szanszkrit) . a 25 tattvából a második.1952-ben alakult.

kolostor C ca lung (ejtett tibeti. dinasztia uralma alatt caddik (héber) . igazságosság.budo (japán) . kagyü caca (ejtett tibeti) .edény.1.épület Athénban. ajanamsza bun bo rjodo (koreai) .a Dipolia ünnep áldozati szertartása bure (ejtett tibeti) . a polgári és a katonai nevelés Buphonia (görög) .a Kálacsakra egyik leszármazási ága (dro. 2. a szamurájok által követett sinto elvek: egyenesség. ahová Amon papjai rejtették el a királyi múmiákat a sírrablók és fosztogatók elől a XXI.kétrétű ösvény. ahol a basilissa hieros gamos szer-tartása volt bum pa (ejtett tibeti.csaitja cacafa (vodu) . a küzdelem útja buke (japán) .verem rejtekhely. cami. becsületesség bűn (3) .1871-ben bushido (japán) . írott tibeti rca mi) .szentély Bahiában .a harcos útja. írott tibeti) . az 5 jóvátehetetlen bűn egyikének elkövetése ca mi (ejtett tibeti.igaz ember.harcművészet. mások fájdalma iránti könyörület. bátorság. a tanítások nem értése miatt a mahájána ócsárlása.misztériumpap Bukoleion (görög) .éjszakai tánc canari (vodu) .harcos bukkjó (japán) . igazmondás.) cachette (egyiptomi) .hosszú kürt burmai zsinat . a 4 súlyos tilalom áthágása. önuralom. felsőbbrendű lény az ember és a Messiás között calalou (vodu) . hászid rabbi.mahámudra prána meditáció ca me (ejtett tibeti. ra). a bűnök olyan súlyosak. hűség.főzet (Capparis cynophallophora L. amit a temetés végén eltörnek candomble (vodu) . írott tibeti rca rlung) . írott tibeti cham med) . őszinteség. hogy a delikvens rögtön a pokolba kerül. az 5 nagy bűn (panycsánantaríjáni) Bürdene Bulag (mongol) .spenóthoz hasonló növény calenda (vodu) . 3.a Vízöntő csillagkép.buddhizmus bukolai (görög) .nincs időköz (a halál után).

holdnap (a Hold 12 o-ra távolodik a Naptól) ce zsan (kínai) .apácakolostor Lhászában ces zag (írott tibeti) .a kézművesek ünnepe Pyanepsión hónapban cham med (írott tibeti) .jótékony felajánlás cen (ejtett tibeti. írott tibeti gcang) . varázsszer caprelateur (vodu) .Szódzan Hondzsaku caprelata (vodu) . egyes nevekről így lehet megállapítani.varázsszert készítő varázsló cara (ejtett tibeti) .tiszta. ősi tibeti uralkodói központ cha cha (ejtett tibeti. Ü Cang tartomány nyugati része. írott tibeti bcan) .a 6. loák) háza.élőlény cartouche (egyiptomi) .fogadalmi tábla Chalkeia (görög) .ca me .Mahésvara ce sag (ejtett tibeti. a fáraók neveiket ovális. hogy királyról van-e szó.király Cenko (ejtett tibeti) .titokzatos hatalmak (szellemek. írott tibeti ces zag) . 1682-1706?).rontásfajta.sz.természetesség cedáká (héber) . dalai láma (i.sz. csak királyok használhatták. írott tibeti) . dinasztia óta használatos. írott tibeti tshangs dbjangs rgja mtsho) . Lhászától nyugatra fekvő tartomány Cangjang Gyaco (ejtett tibeti. a III.a középföld emberei és a sziklákban lakó vörös istenek cen po (ejtett tibeti) .tibeti város. mely mágikusan védeni volt hivatott a király nevét.ce sag Cethang (ejtett tibeti) .ház caye mystère (vodu) . a szereh először Narmer palettáján jelenik meg cassave (vodu) . fővárosa Sigace. előtte szerekh-be (palotát jelképező téglalap-ba). végén egyenes függőleges vonallal lezárt gyűrűbe írták. a houmfò Ce cai tien (kínai) .Brahmáputra Cao san Pen csi (kínai) . vagy gyűrűbe írták az uralkodó nevét.feljáró út caye (vodu) .Cang (ejtett tibeti.névgyűrű. 1706ban Lhazang mongol kán és Kangxi kínai császár megfosztotta rangjától és száműzetésbe kényszerítette Cangpo (ejtett tibeti) . i.maniókalepény causeway (egyiptomi) .

a t'ien t'ai iskola alapítója (i. hua jen pátriárka (i. 538-597) Chih yen (kínai) .a három kincs egyike (buddha. 711-782) chanda (szanszkrit) .mennydörgés.dharma csakra pravartana chosz njid (írott tibeti) .Közös áldozat. 602-668) chiré aïzan (vodu) . tenni vágyás. szamgha) chosz brgjud gcig pa'i bshesz gnjen (írott tibeti) .egytörvényfonalú (egyfogadalmú) chosz dbjingsz (írott tibeti) . 760-820?) cheveaux (vodu) . a jósló véletlenül kiválaszt egy szövegrészt egy könyvből Charila (görög) .a harminc zsarnok elűzésének ünnepe Boédromión 12-én chen (kínai) .a 4.Brahmá chansi (vodu) . sorsosztó Choes (görög) . dél.menny.sz.az öngyilkos lány ünnepe (Delphoi) Charistéria (görög) .a halál órájának köztes léte ch'ien (kínai .védaná szkandha chos mngon pa mdzod (írott tibeti) Abhidharma kósa chosz (írott tibeti) .Dharmakírti chosz kji (írott tibeti) .a Köztes Lét könyveiből a ráolvasások 'chi ka'i bar do (írott tibeti) .pálmalevelek rituális felhasogatása Chloia (görög) .Chan jan (kínai) .a halál csalása 'chi bslu'i cho ga/'chi bslu 'dzsigs pa rang grol (írott tibeti) . Szangye Gyaco alapította az 5.dharmadhátu chosz dbjingsz kji je shesz (írott tibeti) .az Anthestéria második napja (Athén) Chokcsö (ejtett tibeti) .Afrikából érkezett néger 'chi bslu (írott tibeti) .sz.tavaszünnep Anthestérión hónap végén (Athén) choai (görög) . hajlandóság általi töké-letes elmélyedés Chang pa (ejtett tibeti írott tibeti changs pa) . dalai láma emlékére chor ba'i phung po (írott tibeti) . az I csing egyik trigramja Ch'eng kuan (kínai) . északkelet.éltető-isten. az I csing egyik trigramja Chih i (kínai) .Marpa chosz kji wkhor lo bszkor ba (írott tibeti) .fehér bádogból készült csörgő Chaos (görög) .a törvénylényegű löztes lét .sz. dharma.felütő.a tátongó űr istene chapiteur (vodu) .italáldozat 'cho-ba'i lha (írott tibeti) . hua jen pátriárka (i.t'ien t'ai pátriárka (i.hajlandóság.sz. ünnep Lhászában.a 2.a halál órájabeli köztes lét 'chi kha (írott tibeti) .dharmadhátudnyána chosz gragsz (írott tibeti) .a törvénylényeg köztes léte chosz njid kji bar do (írott tibeti) .dharma csaksu chosz kji blo grosz (írott tibeti) .

asztrológus ci rik (ejtett tibeti.fehér rum co (ejtett tibeti) .az Anthestéria harmadik napja ci (ejtett tibeti. írott tibeti rci rig) . írott tibeti rcis) . a vallási gyakorlatot hangsúlyozta cintámani (szanszkrit) . 1959-ig minden évben megtartották com Gedáljá (héber) .kívánságteljesítő kincs Cion (héber) . növekedés.zsidó nacionalizmus.a számítások tudománya. helyes út Chytroi (görög) .Sion hegye Jeruzsálemben.földi chu bo wod bsrungs (írott tibeti) .talit katan cijun (héber) .gyászszertartás körmenete.gyümölcskompót cin (ejtett tibeti. fürt.Gedálja bőjtje .az idő istene chthonios (görög) .dossou avant chréstérion (görög) .bön asztrológiai számítások ci pa (ejtett tibeti. amit a 6.bojtok.dharma kája chosz szpjod (írott tibeti) .sírjel cimesz (jiddis) . akit a loa megszáll choukèt (vodu) . alapítója Herzl Tivadar cjag csen pa (ejtett tibeti) .víz éke. írott tibeti rcis pa) . nézőrojtok.cicit cicit (héber) . írott tibeti zin) .fegyelem.a Kígyófejű Vízistennő.tibeti iskola clairin (vodu) . jegye a sárkány cin na (kínai) .jósszentély Chronos (görög) .chosz szgron klu rgjal cen (írott tibeti) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. szimbóluma zöld rügyező növény. mauzóleumának elkészültekor. asztrológia cicesz (jiddis) .tibeti antilop cog csö szer dang (ejtett tibeti) . dalai láma alapított az 5. a szerzetessé válás egyik útja Kínában cing tu (kínai) .Nadíkasjapa chu lha sngon mo sbrul gji mgo (írott tibeti) .dharmapála chosz szku (írott tibeti) . szemlélőrojt. imarojt cidákli (jiddis) .Cshödo Lu Gyelcen chosz szkjong (írott tibeti) .kínai utazó chül trim (ejtett tibeti) .fa.kínai buddhista iskola. a fehér lótusz Chüan csang (kínai) .ló (cheval).papi levél vásárlása. kék chu rgjan (írott tibeti) . tulajdonképpen a Szentföld cionizmus .dharmapála chosz szkjong ba'i srung ma (írott tibeti) .dharmacsarja choual (vodu) .

iskola.sz. kicsinyített természet cukijama niva (japán) . Agoué Cögyam Trungpa .(i.kereszttel megjelölt cu si (kínai) .tengeri kagyló.sz.csoportos paraszti munka compèdre (vodu) . valamelyik nem csan iskola követője cur pu (ejtett tibeti. írott tibeti mchur phu) . és a 12.sz.a sötétség.tibeti kolostor gyűlésterme Cuki (japán) .sz. csan mester cuo (kínai. nagymester cubusi simada (japán) .bűn cung (kínai) . Amateraszu ómikami és Szuszanoo no mikoto testvére Cukinami no macuri (japán) . írott tibeti bcong kha pa.hagymavölgyből származott.combite (vodu) . i.nemzetgyűlés Congkapa. 1816-1837). ez a sárga szekta.tanmagyarázó. a Hold cukijama (japán) .kézidob CS .rontásfajta congdü (ejtett tibeti) . eredeti neve Loszang Drakpepal congók (vodu) . 1409-ben alapította a gelukpa rendet (erényrend).vízmedence a kertben Cultrim Gyaco (ejtett tibeti) . egy bizonyos nézet előtérbe helyezése Cung mi (kínai) .a sinto Hold-istene.hua jen pátriárka (i. hagyomány. a katampa iskolában tanult.dombkert Cukijomi (japán) . 780-841).tavi ökör.loa-csoportok (tengerparti congo.kert. Dzse (ejtett tibeti. dalai láma (i.pátriárka. japán zazen) . 13571419/1356-1416). a 6. 1940-1987) tibeti mester. mitológiai állat crabigné (vodu) .sz.táncfajta croisignin (vodu) . a tibeti buddhizmus reformátora (i.ülve meditálás cuo csu (kínai) . rzse) .a Hold ünnepe a sintóban.Rangdzsung dordzse asztrológiai rendszere cuzu mi (japán) .a 10. Idzanagi és Idzanami fia. hónapban ünneplik cukubai (japán) . a nyingma iskola tulkuja Cölung (ejtett tibeti) . övé az éj birodalma.átlagos kacura cuglhakang (ejtett tibeti) . a régens állítása szerint urna-módszerrel választották (nem tisztázott) cumi (japán) . az éjszaka istene. bozót congo) Coquille de mer (vodu) .

Kuvéra kertje a Mandara-hegyen Csakdroma (szanszkrit.a fehér bindu (Bódhicsitta) férfi .tudat-tényező Csaja (szanszkrit) .önfeláldozás csags (írott tibeti) . Visnu korongjának neve Szudarsan.hindu március csaitta (szanszkrit) . csatakorong. a mandala nyugati ajtónállója csakkavála (páli) .teaszertartás Csag Gja Csenpo (ejtett tibeti) . a Gaudíja vaisnava iskola alapítója. de a test erőközpontjai a kundalíní jógában. az életenergia fölemelése. ejtett tibeti) .idegközpontot megkötőtartás (hatha jóga) Csakraszamvara (szanszkrit) . a múládhára csakra a végbélnyílás és a nemi szerv között.sz. a Méru-hegy körül 7 koncentrikus sziklagyűrűn túl van a 4 kontinens. 1486-534) filozófus. az anáhata csakra a szívnél. akivel egyszerre azonos és ugyanakkor különböző is csaítja (ejtett tibeti ca ca) .” mantra segítségével közelíthet a személy a Legfelsőbb Úrhoz. az ádnyá csakra a két szemöldök között és a szahaszrára csakra a koponyatetőn van csakrábandhászana (szanszkrit) .kerék. a „Hare Krisna.világegyetem.orvosi kolostor Lhászában csakra (szanszkrit.böjti lakoma Csaitanja Maháprabhu (szanszkrit) . a tu romlott írásképe alapján csa do (japán) .feladás csága adhitthanam (szanszkrit) .(i.csa (japán) .női védisten.csakóra madár-tartás (hatha jóga) Csakpori (ejtett tibeti) . a szvádhisthána csakra a nemi szerv és a gyomor között.egyeduralkodó Csakkjuma (ejtett tibeti) .cshak csai (kínai) .buddhista templom modell csaitra (szanszkrit) ..tea. a manipúra csakra a köldöktájon. a testben a torokhoz kapcsolódik csága (szanszkrit) .tudati tényező csaittaszika (szanszkrit) . ahol a nádík keresztezik az energiavezetékeket. ejtett tibeti.szellemi-tudati tényező. a mandala keleti ajtónállója csakórászana (szanszkrit) . írott tibeti khor lo) .női védisten. a vi-suddha csakra a toroktájékon.Szani vár anyja Csajtarat (szanszkrit) . diszkosz.nyugati vörös tudáshordozó istenség. tudatállapot csaittadharma (szanszkrit) .. mindegyik saját holddal és nappal csakkavattí (páli) .

de nem valamiről. a vallási gyakorlatot hangsúlyozta csan jen (kínai) . magányos elmélyülés csamsz khang (ejtett tibeti) . Száriputta relikviáit vitte a . kínai zhuan lun sheng wang) . manu csaksusz (szanszkrit) .ladakhi (Tibet) rituális tánc Csámara (szanszkrit) . 3. mert névszó és ige is.kerékforgató rádzsa. amit erre a célra építenek csan (kínai. Amóghasziddhi kísérője csancsala (szanszkrit) . kinai buddhista iskola. elzárkózás. írott tibeti 'khor lo sgjur ba'i rgjal po) egyeduralkodó csakravartin rádzsa (szanszkrit. eredetileg hadvezér. szőrlegyező Csamdo (ejtett tibeti) .a 6. mint meghatározó elem csaksu (szanszkrit) .elmélkedés. szolgálólány.a szem szkandha. ló.Kelet-Tibet egyik területe csamsz (ejtett tibeti) .zendo csan tö (kínai) . sziget ezüst. a buddhista szövegekben világuralkodó.látóképesség.meditációs ház.látás csal (ejtett tibeti) . a 4 világsziget (földrész) uralkodója (1.bódhiszattva. utóbbi esetben elmélkedni. 4.jövendőmondó csan tang (kínai) .szem csaksur ájatana (szanszkrit) . a csan híve Csana Dordzse (ejtett tibeti) . gyöngy.határ.a csan erénye.a látás egymásra ható mezeje csaksur dhátu (szanszkrit) .látható alkotóelem csaksur indríja (szanszkrit) .érzékelő tudatok Csaksusa manu (szanszkrit) . miniszter. sziget vas.a test akaratlan mozgása Csanda (szanszkrit) .sugsz csala acsala (szanszkrit) . az 5 érzéki képesség egyike csaksur vidnyána (szanszkrit) . a látás érzéke. sziget arany). tábornok). a 7 kincs (kínai qibao) birtoklója (aranykerék. korábban shou ji = őrizni az egyet. szanszkrit dhjána. 2.egy brahmácsárí. koreai szon. sziget bronz.Jakfarok.jidamja csakrászana (szanszkrit) .világegyetem csakravartin (szanszkrit.a látás tudatossága csaksur vidnyána vidnyapti (szanszkrit) . a Dzsambudvípa egyik alföldrésze.kerék-tartás (hatha jóga) csakrávála (szanszkrit) . írott tibeti 'khor lo sgjur ba'i rgjal po. az erő kerekének forgatója csakséndríja (szanszkrit) . a szó jelentése lefordíthatatlan. japán zen) . elefánt. a Buddhát a nekik kijáró szertartással temették el.mozdítható-mozdíthatatlan múrti csam (ejtett tibeti) .

a Tang-dinasztia nyugati fővárosa Csang Tao ling (kínai) . a '30-as évek végén buddhista kolostort akart alapítani csápa (páli) . Nágárdzsuna kommentátora Csandravamsa (szanszkrit) .a déli világrész buddhája Csandragupta (szanszkrit) . írott tibeti spjod rgjud) . teaszertartáshoz Csankí szutta (páli) .lepénykenyér Csáraka szanhitá (szanszkrit) .Hold-nemzetség Csang an/Hszienfu (kínai) .Bódhipatha pradípa csaniva (japán) .) csanoju (japán) .neotaoista filozófus. Vu Men Kuan: Átjáró kapu nélkül Csao csou Cung sen (kínai) .prászangika filozófus i. 322től).teaszertartás csan-történetek .a 8 Haragvó Nő egyike. a tejóceán köpülésekor keletkezett. bráhmana nő és súdra férfi gyermeke Csandálí (szanszkrit) .Előadó tantra Csarpati (szanszkrit) . az i.Csankí szútra (Tripitaka Szútrapitaka 45.ezen a néven Trebitsch Ignác.orvoslás. felsőbbrendű valóság. viselkedés Csarja tantra .erényes élet.az egyik sziddha Csarumati (szanszkrit) . a testben az agyhoz kapcsolódik Csandra (szanszkrit) . kaszton kívüliek.a Hold csandra (szanszkrit) .(kínai) Csuan Teng Lu: Kézről kézre járó mécses. a dzsainizmus híve Csandrakirtí (szanszkrit) . a mandalában fehér mezőben futó nyúl Csandra szurja prádipa buddha (szanszkrit) .a Maurja-dinasztia uralkodója (i.. de Szóma másik neve is. az Ég Mestere.Tipitaka. Pi Jen Lu: Smaragd Szikla gyűjtemény. 142-ben neki megjelent Lao ce hatására a taoizmus megtisztítója Csangcsub Lamgji Dönma (ejtett tibeti) .e.a Buddha lovásza Kapilavaszthuban csandála (szanszkrit) .kert. sz. az anyagi energia istennőjének inkarnációja .Hold.sz. Tibetben a bölcsesség tükrének női szimbóluma. érinthetet-lenek. az együttérzés jelképe csapati (szanszkrit) .Buddhához Csandaka (szanszkrit) . A viselkedés kosara csarjá (szanszkrit) .nincstelenek. 6.sz.íj. Durgának. páriák. Patandzsali (?) műve Csarijá pitaka (páli) .(szanszkrit.Rukminí egyetlen lánya. rajzokban a félhold a szóban felfoghatatlan.Dzsósú Dzsúsin Csao kung .

elfogulatlanság (szamánárthatá) csaturanga dandászana (szanszkrit) .a négy születés csaturmásza (szanszkrit) .4 végtagos rúd-tartás (hatha jóga) csaturjoni (szanszkrit.csatur szamgraha vasztu csatuh szampradája (szanszkrit) . Virupáksa. írott tibeti rgjal chen rigs bzi) . 4. alattvalóik a kígyódémonok (nága). dharma. páli csatu szamgaha vatthu) . szakadágámí.4 nagy király a Világhegy csúcsán az égtájaknak megfelelően csatur szamgraha vasztu (szanszkrit.ernyő. anágámí. adás (dána).az együttérzés 4 alap-eleme: 1. a 3 ékkő (Buddha.teakeverő csatahparjája (szanszkrit) .Négy Égi Rádzsa ege.hindu lelkigyakorlat az esős évszak alatt. szakadagámimaggó.a nirvánához vezető négyes út: szótápattimaggó. arahattamaggó. anágámimaggó. szanszkrit csatvári árjaszatjáni) .4 csatur mahárádzsa kájika (szanszkrit. Vaisravana). Virurhaka. kínai si liu) .a Brahmá szútra első 4 fejezete és kommen-tárjai csatur (szanszkrit) .csárváka (szanszkrit) . a vágyvilágban az első.gondolatolvasás csátaka (szanszkrit) . a 4 égtáj mind-egyikét egyegy nagy rádzsa uralja.a 4 felekezet csatuh szútrí (szanszkrit) . arahá csatu szangaha vatthu (páli) . azonos nevű alapítójának feltételezett műve a Bárhaszpati szútra csaszen (japán) . és akik járnak rajta: szótápanna.materialista filozófiai rendszer (darsana). az ártódémonok (jaksa) és az illatevők (gandharva) csatur mahárádzsika déva (szanszkrit. 3. kínai Si tian wang tian) . október-november csaturógha (szanszkrit. jó szándékú viselkedés (arthakrijá). kegyes beszéd (prija vákja). a vágyakból keletkező szenvedésektől védő szimbólum.4 áradat: érzékszervek miatt . a 4 nagy királyi leszármazás (Dhritarástra.legendás fogolyszerű madár. szamgha) jelképe csattári arija szaccsáni (páli. az em-ber a világegyetem változásainak alávetett tudattal rendelkező test. írott tibeti skje ba rnam pa bzhi/skye gnas bzhi) . amely csak harmat-cseppeken él (más néven: kapindzsala) csatra (szanszkrit) . 2.a 4 nemes igazság csattaró magga (páli) .

sem nem azonos és sem nem különböző csatvára anaszkárá (szanszkrit) . különböző.a függő keletkezés 4 részlete: élvezet (múltbeli aktív tényező). 5. illetve arról is. a Buddha szerint a megvilágosodás felé törekvőnek tartózkodnia kell a két szélsőségtől: a szenvedély vezette. 4. kijelentettem a hit ellen ható dharmákról. másképpen: 1. 3. a teljes megvilágosodástól. egynek sok következménye van. többnek van egyetlen következménye. kijelentettem. egy oknak egy következménye van. azokról beszélni. meg van győződve erről az igazságról. elmélyülés szintje csaturvaisáradja (szanszkrit) .bhúmi.4 félelem-nélküliség.a 4 nemes igazság (a szenvedés. amely kivezeti az embert a duhkhából a nirvánába (nairjánikapratipadvjákara pratidnyávaisáradja). 4.fel-ébredt vágyak.tetralemma. az összes dharma tekintetében eljutottam a megvilágosodásig (szarva dharmábhi szambódhi pratidnyá vaisáradja). hogy az az alakok régiójában is érvényes. 3. írott tibeti phags pa'i bden pa bzi) . elpusztítottam minden szennyet (szarvászra vaksája dnyána pratidnyá vaisáradja). ez a Középút a 4 nemes igazság belátása révén járható végig. a megszüntetés. az ok és okozat nem lehet azonos. téves nézetek.a buddhák 4 bizonyossága: 1.szellemi tevékenység csatvári árja phaláni (szanszkrit) . a szennyeződések megszűnésétől. 2. hogy 1. 3. ahogy érvényes az alaknélküliség régiójában is. 4. élvhajhász. kínai si wu wei . 2. 2. a bódhiszatva szint ötödik foka csaturtha dhjána bhúmi (szanszkrit) . 2. elfogadja a duhkha igazságát az érzékiség birodalmában. hedonista életmódtól és az önsanyargatástól.a 4 nemes eredmény csatvári árjaszatjáni (szanszkrit. mentális szennyeződések. aspektusai: 1. tudatlanság csatursankhépa (szanszkrit) . sok ok hoz létre sok következményt. hogy a 4 nemes igazság tökéletes megértése a cselekedeteknek az az útja. 4. a Buddha nem fél: 1. csoportja csatuskotjupádánupatti jukti (szanszkrit) . a keletkezés. 3. amelyek akadályozzák a vallást. 4. 2.a 4. születés-öregedés-halál (jövőbeli eredő) csaturtha dhjána (szanszkrit) . szenvedés (jelenlegi eredő). hogy ellenségeink (antarájika dharma vjákarana pratidnyá vaisáradja). megmutatni a szenvedésből kivezető utat. létesülés (jelen-legi aktív tényező). az ösvény). azonos és különböző egyszerre. a buddhaguna 2. 3. négysarkú logika a létrehozás nem létrehozottságáról. elfogadja . elveti.

lopás (adattádanam). házasságtörés (kámeszu mithácsára). viszályból adódó gonosz beszéd (paisunjam). 15. mint az alaknélküliség régiójában. 9. csalás (mrisáváda). 10. 14. hogy az az alakok régiójában éppúgy érvényes. valamint arról is.sz.tanítvány cselekedetek. a testben az agyhoz kapcsolódik csavan (japán) . a szerzés vágya (abhidnyá). 19. meg van győződve erről az igazságról. tiszteletlenség a tanítás iránt/bizalom (sraddhá).egy ország Csékitánu (szanszkrit) . illetve arról is. bár inkább episztemológia csen (kínai) . és 6.bölcsesség. durva beszéd (párusjam).igaz. mentális szennyeződések elharapózása/a tisztátalanság eltüntetése (klésaksája) cselekedetek. hogy az alakok régiójában ugyanúgy érvényes. kárhozatos és ellenszerük . Vardhamána nővéré-nek lánya. Nigantha Nyátaputta unokahúga csema (ejtett tibeti) . 16. sz. bön asztrológiai diagnózis cse hsüeh (kínai) .nagy tudós . gondatlanság /törődés (appramáda). illetve arról. igaz ember csen po (ejtett tibeti) . hűséges csen jen (kínai) . 13. amely elvezet a duhkha megszűnéséhez. harag (vjápáda). elfogadja a duhkha megszűnésének igazságát. fecsegés (sampralápa).filozófia.a Nyolc Haragvó Nő egyike. 8. tibeti szellemi vezető cse (kínai.pándava hős cséla (szanszkrit) . elfogadja a gyakorlat ösvényének igazságát. meg van győződve erről az igazságról.az egyik sziddha Csaurí (szanszkrit) . mint az alaknélküliségében.a duhkha keletkezésének az igazságát. téves nézet (mithjádristi) Cséllaná/Khémá (szanszkrit) Bimbiszára felesége. nem üdvös (10) . 11.logika.teacsésze. 12.hua jen pátriárka (i. 602-668) Csédi (szanszkrit) . ismeret.sz. csak az i. Csétaka és Trisalá lánya. meg van győződve erről az igazságról. mint az alaknélküliség régiójában Csaurangí (szanszkrit) .a felhevített jósló csontok kérdezője. hogy az az alakok régiójában ugyanúgy érvényes. 7. tudás. végétől Cse jen (kínai) .tudatlanság/bölcsesség (prad-nyá). írott tibeti dpjad) .tartózkodás az élet megsemmisítésétől (pránátipáta). ejtett tibeti.

lánya Cséllaná csétaná (páli) . tibeti vallási irányzat cshanda (szanszkrit) . írott tibeti csags) . Avalókitésvara. szándékos cselekedet csétaszika (szanszkrit) .i.Paramártha cseng (kínai) .sz. szerzetesek.cshe Cshag seng ji thek pa (ejtett tibeti.fém. századi taoista kánon 7. Csetanáham bhikkhave kammam vadámi. szellemi aktus.a taoista kánon mindhárom kötetének kiegészítése. a szellemi tulajdonságok 52 fajtá-ja csétóvimukti (páli) .tudattényezők.karmikus cselekedet.a szándék cselekedete csétanárita (szanszkrit) .mozdulat csétajitvákarma (szanszkrit) . az 5 elem (dzsungva) egyike cshak csen pa (ejtett tibeti) .a világ megváltója. a szó és a test karmája ered belőle.A Jóslás Sen-jének Járműve.akarati ösztönzés.a szív megszabadulása cshad (írott tibeti) .nagy tudós Csenrézi (ejtett tibeti. része. elszántság cshandasz (szanszkrit) .a Cshándógja bráhmana része.főzet (Eugenia fragans) cséstá (szanszkrit) . Cseng li szektájának írásai.erőfeszítés.hua jen pátriárka (i. csetajitvá kammam karoti kájena vácsája manasá. Amitábha kísérője cseresznyemirtusz (vodu) . karmaphala) Csétaka (páli) .becsületes. a 3 egyéni karma lehetőség egyike (még: karmavászaná. a . egyenes. írott tibeti phja gsen gji theg pa) . a szútrák versformáinak leírása a védán-gán belül cshando (szanszkrit) . 738-839) Cseng li (kínai) .a szándék terméke. helyes. a szándék által jön létre a karma a testben. megvalósításra való vágy.kritja anusthána dnyána csenpo (ejtett tibeti) .verstan. bön jóslás és asztrológia cshak (ejtett tibeti. írott tibeti spjan ras gzigs) . . szellem. mai taoista szekta Dél-Kínában cseng suozuo zhi (kínai) . a beszédben és az elmében. az Ég Mestere északi szekta Cs'eng kuan (kínai) .nagy pecsét.Csen ti (kínai) . 5.sz. jó Cseng i (kínai) . szertartásokhoz kapcsolódó 3 kérés. csétaná karma (szanszkrit) .liccshaví herceg. hívja elő a karmát.A szán-dék. felesége Trisalá. a nagy együttérzés bódhiszattvája.akarat Cshándógja upanisad (szanszkrit) . szándék.

passzív. északkelet cshi (ejtett tibeti. bárány.indiai költő. 11. az 1. században cshu (ejtett tibeti. az újralétesülés bizonyítója cshanku (ejtett tibeti) .amikor a holdnap napkelte után kezdődik. japán tamasii) . kínai qi. aki nem buddhista cshogsz (írott tibeti) . írott tibeti cshu srin) .léleképítő gyakorlatok a Sao linban csi pa (ejtett tibeti) . ajanamsza cshi bdag (írott tibeti) .fürdőhely Lhászától nyugatra cshuszin (ejtett tibeti) . gépezet.a halál ura cshi dzsor (ejtett tibeti. írott tibeti bdzsi) . a dolgok kettőssége a formák világában: li .halál cshirolpa (ejtett tibeti) . a felfogás alkalmai. írott tibeti 'cshi sbjor) . századi buddhista szerzetes.a halál folyamatának köztes léte csi kai bar do (ejtett tibeti) . írott tibeti chos sgron klu rgjal cen) tibeti tanító az i. észak. a negatív és pozitív között áramló energia. írott tibeti phjed jol) .dharmakája Cshödo Lu Gyelcen (ejtett tibeti. éter. míg a „ragyogó” a táguló égi qit csí (kínai) .cshi dak cshi dak (ejtett tibeti.i.ducö 01-03. a legvégső. írott tibeti cshad) . köles.sz. sen). írott tibeti bdzsi. a jin és a jang a világot felépítő anyagi szubsztanciának. a „szellemi” az összesűrűsödő földi qit jelöli. áldozat. víz.huhuva Cshumiglung (ejtett tibeti) .aki kívül van.a Bak csillagkép cshu zer ba (írott tibeti) . az egyik életprincípium (még 2: csing. alkalom.a halál folyamatának átmeneti állapota csi kung (kínai) .Száma véda kiegészítése Cshandragómin (szanszkrit) .farkas cshe (ejtett tibeti. írott tibeti 'cshi bdag) . írott tibeti) . az éjszaka vége. ilyenkor jön mozgásba a megértés. a keresztény Lélek.ganacsakra cshosz kji szku (írott tibeti) .sz.víz.légzés. a párának (qi ejtsd: csi) a két ellentétes természetű alapmódosulata. 8.patkány. állatövi jegy. tehén.pocoknyúl csi kai (ejtett tibeti) .asztrológus láma csi szem (ejtett tibeti) . délután. az 5 elem (dzsungva) egyike cshu szin (ejtett tibeti. női jellegű (jin). csi dinamikus.egyetemes tudat/felelősség Csi szung (kínai) . műve: Az eredeti út (Jüan tao) .tamasii csi bi (ejtett tibeti) .ajanamsza csi (ejtett tibeti. és napkelte előtt végződik cshe jöl (ejtett tibeti.

sz. 753-ban érkezett Japánba csigo (japán) .kínai császár Csiencsen (kínai) .laikus tittha nő. a Buddha rágalmazója.nemesi származású fiú.szent hegy a Gangától dlre Csitrángadá (szanszkrit) .Gandzsin.kreppselyem csit (szanszkrit) .öntudat. akit szerzetesek gondjára bíztak.megszabadul Csien Lung (kínai) . ő írja föl az emberek cselekedeteit Csitrakúta (szanszkrit) . a vágyak tüzének jelképe. de Sántanu és Szatjavatí fia is Csitraratha (szanszkrit) . kínai szerzetes.sokaság. ejtett tibeti norbu) .Jamarádzsa jegyzője. birtok. 740).szellem őseredeti mivoltában csitra (szanszkrit) .reflexió.a gandharvák királa Csitraváhana (szanszkrit) . tamarindfa csing (kínai) .az orvoslás tanulmányozása.hosszú idő után csirimen (japán) .a csit és a dzsada összekapcsolódásával létrejövő egyén csie (japán) .címer csik jab khen po (ejtett tibeti) .főkamarás csikitszá vidjá (szanszkrit) . a csanban a személyes egyén szembenállása a világgal Csing jüan (kínai) . i.a gandharvák királya Csitraszéna (szanszkrit) .vadzsra Csincsá (páli) .mester. Csitrángadá apja .Tilla csiddzsada granthi (szanszkrit) . összekapcsolódás csit szvarúpa bháva (szanszkrit) . az egyik ratna csiöd pa (ejtett tibeti) . minden kívánságot teljesítő drágakő.gyakorol.Manipur királya. a tudás 5 ága közül az egyik Csin (kínai) . tanár Csidambaram (szanszkrit) . gondolkodó bölcsesség csintámani (szanszkrit.bölcsesség csie to (kínai) .csan mester († i.csiao sou (kínai) . tarkaság Csitragupta (szanszkrit) .sz. Szeigen Gjósi csintá (szanszkrit) .gondolkodás csintámaja pradnyá (szanszkrit) . sen).Csitraváhana lánya. abszolút tudat. apród csihna (szanszkrit) .lángoló.Konfucius csin kang (kínai) . az egyik életprincípium (még 2: csi. tájék. megért csira (szanszkrit) . határ.életesszencia.

észleletek (vizuális. csittasamana ⇔ 2. elme. csittadamana ⇔ 2. ebből 5. viccshinapravartak. szmritibala ⇒ 3. csittavjupasamana ⇔ 2. a csitta fejlődésének menete: 1. ebből 3. s aminek nem. csittapratihara-na. ebből 2. szam-pradzsanjabala ⇒ 6. ebből 3. viccshinnapravartak. csittaikotikarana ⇔ 3. képzetalkotás. ájatanapravartak. ízlelhető. sruti-bala ⇒ 1. tudatosság. s az attól elkülönülők). viccshinnapravartak. szmritibala ⇒ 8. csittapraváhaszamszthápa. az ember mentális és érzelmi aspektusai = kellemes. aviccshinnapravartak. mindaz. fájdalmas. hallható. a manasz buddhi ahamkára egyben. csittaikotikarana ⇔ ebből 3. szampradzsanjabala ⇒ 5. szamádhána ⇔ 4. emlékezet. egyik sem. ebből 5. viccshinnapravartak. a buddhizmusban értelem. szampradzsanjabala ⇒ ebből 8. szamádhana. a jógában a szamszkárák hordozója. csittasamana. virjabala ⇒ 8. ebből 6. csittaikotikarana. csittapratiharana ⇔ 2. ebből 4. a szánkhjában a linga. aviccshinnapravartak. ezért felis-merjük az összeszedettség előnyeit csitta dhátu (szanszkrit) .egy buddha mindig barátságos és kegyes. szagolható. csittadamana. csittopaszthápana ⇔ 2. akaratból fakadó cselekedetek (a tudatossághoz tartozók. szándék. ásajabala ⇒ 2. 9 állapota: csittaszthápana.a lélek fegyelmezése csitta damana (szanszkrit) . csittopaszthápana. ebből 3. tathágata garbha csitta kammannyatá (szanszkrit) . az . aviccshinnapravartak. paricsájabala ⇒ 9. csittaszthápana. bháva csitta bhávana (szanszkrit) . csittapraváhaszamszthápa ⇔ 1. csittavjupasamana. ebből 4. a tudatosság általi tökéletes elmélyedés. világosak a kudarcok és a kellemetlen következmények. állapota. aminek tudatában vagyunk. ami természeténél fogva nem szennyezett. gondolkodás. képzeletbeli tárgyak). szmritibala ⇒ 4.az elme 5. tudat. énkép).az elme tényezője. virjabala ⇒ 7. burok.csitta (szanszkrit. manonivésapravartak. ebből 4. ejtett tibeti kün zsi. szellem belső szerve. értelemmel felfogható. viccshinnapravartak. a tudat passzív oldala. értelem.a tudat aktivitása csitta karma (szanszkrit) . írott tibeti kdzsi sems) tudatosság (elme. csittaikotikarana ⇔ 3. az elme begyakorlása.

csak-tudat csitta mudutá (szanszkrit) . állapota.tudati megtisztulás.a tudat beleérző képessége. az elme leghalványabb szennyeződései is eltűnnek csitta vritti (szanszkrit) .a tudat egyhegyűsége csittaikoti karana (szanszkrit) . jógácsára (vidnyánaváda).a tudatban lezajló átalakulás.az elme 7. bhanga). alkalmazkodó készsége. szamshaja. Viszuddhi Magga csitta vjupa samana (szanszkrit) . az elme megbékítése. pramáda.a tudat használhatósága csitta mátra (szanszkrit.csak az elme iskola. állapota. írott tibeti sems tsam) . álaszja.a tudat ügyessége. ha az elme még mindig az érzékelés tárgyaira vágyakozna. viparjaja. ekkor meg-nyugszik csitta szantati (szanszkrit) .az elme 8. daurmanaszja. alkalmassága csitta passzadhi (szanszkrit) .a tudat működési területe csittaikágratá (szanszkrit) .elterelődések. a pradnyápáramita egyik irányzata. állapota. gondolatfolyam. vikalpa.az elme 3. shvá-sza prashvásza) csitta vipallásza (páli) . az elme visszairányítása az összpontosítás tárgyára valamilyen kizökkenés után csitta praváha szamszthápa (szanszkrit) . angamedzsajatva.az elme 2. tudatállapot (pramána.ávénika buddhaguna 15.minden szellemi állapotban jelenlévő tényezők csitta mannyatá (szanszkrit) . szmriti).tudatpillanat (uppáda.a tudat nyugalma csitta pratiharana (szanszkrit) .az elme anyagában bekövetkező módosulások megszűnése csittagócsara (szanszkrit) .nem szellemi hajtóerők csitta viszuddhi (szanszkrit) .az újjászületéshez kapcsolódó gondolatok csitta viksépa (szanszkrit) . akadályok (vjádhi. sztjána. állapota. a tudat hajlékonysága csitta nijáma (szanszkrit) . avirati.az elme 6. felol- . nidrá. foka csitta mahá bhúmika (szanszkrit) . bhránti sarshana. anavaszthitattva. dukha. tudattan. az elme egy időre rögzül a tárgyán. az összpon-tosítással ellentétes tudatállapot csitta vritti niródha (szanszkrit) .a tudat törvénye. s ezt újra és újra ismétli csitta samana (szanszkrit) . az elme háborítatla-nul halad egy határozott pont felé csittakkhana (szanszkrit) . állapota. alabdha bhúmi-katva. az 5 természeti törvény egyike csitta pagunnyatá (szanszkrit) .gondolatokból fakadó téveszme csitta vipra vukta szanszkára dharmah (szanszkrit) . thiti.

derékalj csódaná (szanszkrit) . ismeri a karmájuknak megfelelő élethelyzetekbe születők halálának és újjászületésének pillanatát. az alakok világának sajátossága.herceg. az elme függetlenné válik a külső tárgyaktól. és rögzül a meditá-ció tárgyán csitteka gatta (páli) .dharma . állapota. az egyik dasabala csjutjupapatti dnyána bala (szanszkrit) . elmélyülés.a halál és az elkövetkező élet-be való átmenetel megértésének ereje cso csan (kínai) . a tudat egyenessége csjutjupapatti dnyána (szanszkrit) tisztánlátás.a halál állapotának átmeneti állapota csor va (ejtett tibeti) .a világi tudat által történő irányítás csittopaszthápana (páli) .tibeti fordítómester csóka (japán) .sz.-ban Csomdende (ejtett tibeti) .a tudat rugalmassága csittánupasszaná (szanszkrit) . 1097 körül elterjesztette a csant Koreában cso vang (kínai) . ismerete. az abhidnyá 5.sz.elme csittassza vimutti (szanszkrit) .a poklok birodalmának buddhája Csogro Lügyalcen (ejtett tibeti) .a tudat megszabadulása (még nem a nir-vána) csittaszthápana (szanszkrit) . 1356-ban alapított buddhista szerzetesrend.az elme 4. 7.dódás csittalahutá (szanszkrit) .ékágratá csitténanijatiloko (páli) .hajnali közös zen imádság Csokang (ejtett tibeti) . sz.ülni és felejteni csódai (japán) . összponto-sítás.zazen Cso mo lung ma (ejtett tibeti) .Lhásza központi temploma.sz. az elme erősen rögzül a tárgyán csittudzsukatá (szanszkrit) . aki i.Diadalmas.az elme 1. Bhagaván csonyi bardo (ejtett tibeti) . negatív motiváció a dharma útján csogje (koreai) .a tudatállapot éber tudatossága csittaszja ékagratá parináma (szanszkrit) . természetfeletti képesség. állapota.az érzékelés tárgyaival való kontaktusból következő tapasztalás csosz (ejtett tibeti) .Himalája Cso Tae zsong (koreai) .i. a Kilenc Hegy Zen Iskoláinak egyesülése Csogji Gjelpo (ejtett tibeti) . építtette Szogcen Gampo az i.helyes cselekvés és helyes életmód.ösztönzés.

írott tibeti mcshod pa'i mandal) . 1130-1200).csosz can (ejtett tibeti) .dharmakája.Tibet 3 fő területe: Ngari Korszum.sz.az i.campából készült kis csúcsos tésztafigura csö pe mandala (ejtett tibeti. amelyekbe általában a 6 szótag van vésve csöde (ejtett tibeti) .vastag tibeti köpeny csúdakarana szanszkára (szanszkrit) .sz. az imádságok felügyelője Csothül csörten (ejtett tibeti) . mozgás csószoku (japán) .A kisebbik Duhkhakkhandha szutta (Tripitaka Szútrapitaka 14. a nyolcas csörten-csoport egyike csö ku (ejtett tibeti) . szövegmagyarázat Csu Hszi (kínai) .tál felajánlásokhoz csö/gcsug (ejtett tibeti) . kolostor Csökji Gyalcen (ejtett tibeti) .a Kézről kézre járó mécses csantörténetek írója Csuang ce (kínai) .megfellebbezhetetlen engedelmesség a császárnak csu (kínai) . tanító szerzetes.) Csúla hatthi padopama szutta (páli) . kommentárjait i.-3.kolostori felügyelő csú (japán) .vallási vezető.sz.ereklyét őrző szentély csösz tim pa (ejtett tibeti) .az első hajvágáskor végzett hindu szertartás csúdámani (szanszkrit) . 1313-ban felvették a kötelező állami vizsga tananyagába.levágás.bűn Csúla duhkhana khandha szutta (páli) .a Buddha harca a gonosz hatalmak ellen. tibeti folyó. Do kham csör ten (ejtett tibeti.dharma.az első pancsen láma (i.e. 4. kőtáblák.a fejtetőn csomóba kötött haj ékszere a ksatrijáknál . 1650) Csölkhaszum (ejtett tibeti) . Ü Cang.ékszer a fejtetői hajcsimbókban csui (kínai) . a világgal azonos végtelenség csö pa (ejtett tibeti) .légzés zazenben csosztimpa (ejtett tibeti) . lételemek.A kisebbik elefántnyom szútra (Tripitaka Szútrapitaka 27. a saját test felajánlásának misztikus szertartása. században élt taoista filozófus csuba (ejtett tibeti) . szanszkrit sztúpa) .ősi szokás csöd do (ejtett tibeti) . írott tibeti mcshod rten.előimádkozó pap az állami kultuszban.kínai filozófus (i. a taoizmus és a buddhizmus alapján az ember és a kozmosz kölcsönösségét tanítja Csuan Teng Lu (kínai) .kő-fölajánlás.) csúlá mani (páli) .

karmapa kolostor csuti (szanszkrit) .vallás.homokóra alakú dob.sz. A kis rész csun cu (kínai) . a táncoló Siva jobb hátsó kezében is van da nuo jian na (kínai) . akiben van jen Csun csiu (kínai) .Csúla szaccsaka szutta (páli) . övé volt a bilvapark csung (kínai) . ő vitte hírül a Buddhának Vardhamána halálhírét.nemes.a Közép Mozdulatlansága. íze a savanyú.fém. színe a fehér. mai taoista szekta ÉszakKínában D da (ejtett tibeti. Vénusz.) Csúlavagga (páli) . szerve a tüdő. a Konfuciusznak tulajdonított tulajdonított 4 klasszikus könyv (Szí Su) egyike csung nan san (kínai) . este. végétől Csung Jung (kínai) . a nem-tudás fonala átvágásának jelképe Csurpu (ejtett tibeti. írott tibeti zla) .A kis rész (Tripitaka. egy aranyműves Pávában. az örömteli.Tavasz és ősz krónika.lojalitás a saját lelkiismerettel szemben csung csiao (kínai) .Tipitaka.Gutei Csüan cheng (kínai) .) Csullavajja (páli) .A kisebbik szunynyatá szútra (Tripitaka Szútrapitaka 121. Vinajapitaka 4. jegye a bárány.kínai buddhista filozófiai iskola.mahá száhaszra lóka dhátu .) Csúlavédalla szutta (páli) . nála ette a Buddha a halálát okozó vacsorát (zsíros disznóhús vagy mérges gomba).A kisebbik Szacscsaka szútra (Tripitaka Szútrapitaka 35. merevség.mahánagna da pön (ejtett tibeti) .A magyarázatok kisebb szútrája (Tripitaka Szútrapitaka 44. sz. írott tibeti mtshur pu) . csak az i. nyugat. a Konfuciusznak tulajdonított 5 klasszikus egyike Csunda (szanszkrit) .) Csúla szunnyatá szutta (páli) . halál Csü cse (kínai) . a Tan hangja. jelképe Manydzsusrí kardjának hegye. ősz.aszkétanövendék. 19. vágás.Teljes Igazság. Tibetben két emberi kopo-nyafélből készül. nyílvessző da a (írott tibeti) . előtérbe helyezte az elméletet csuri (szanszkrit) .elvágás.tábornok da qian shi jie (kínai) .csandra da ma ru (ejtett tibeti) .tőr.

zen kolostor. Baszo tanítványa daibucu (japán) . évente a császár megkóstolja a rizst az isteni Őssel.bráhmana. Nagy Daidala ünnep minden 60. Kis Daidala ünnep minden 6.főnemes.a Tóra-szöveg hasábjai dag pa (írott tibeti lhan cig skjes pa'i je shes) .a daiszeni zen-kolostor kertje Daitoku templom (japán) . valószínűleg kusafű dáf (héber) . ezzel is bizonyítva isteni hatalmát.démonok Daitó (japán) . az Árja Szamádzs alapí-tója .joghurt dahomey (vodu) .fabábu. a Daitokudzsi hagyomány alapítója Daitoku dzsi (japán) .a Buddhát ábrázoló nagy méretű szobor Daidala (szanszkrit) . itt élt Ikkjú daivi mimánsza (szanszkrit) .együttszületett tudás. egy törvényfonalú avatott társ dag pa mkha' spjod kji gnas (írott tibeti) . a végső buddha Daió (japán) .tanító-bölcsesség dai gúdzsi (japán) .az egetbírók tiszta helye dag pa'i zhing khams (írott tibeti) .zen mester daitják (szanszkrit) . mennyei birodalom Dahaumja (szanszkrit) .mahá darsana dnyána dabba (szanszkrit) . évben (Boiótia) Daidzsó szai (japán) .tiszta mező.zen mester. közvetítő az istenek és az emberek között Dainicsi (japán) .zen mester Daikoku (japán) .vodu tác dahomey z'épaules (vodu) . tartományi herceg daimón (görög) .nemes daizazen (japán) .Hatalmas Nap. de a császárra vonatkozó részek nélkül Daijú (japán) .a nagy ízlelés ünnepe (Oho nihe macuri). szanszkrit darbha) védikus szertartásoknál használt fű. a császár jelképes egyesülési rítusa Amateraszuval.a gazdagság sinto istene daimjó (japán) . évben.az acutai sinto templom vezetője Daibai (japán) .adományozó Dajánanda Szaraszvati (szanszkrit) .zen mester.osztó.táncfajta dai enkjo csi (japán) .mahá száhaszra lóka dhátu da yuan jing zhi (kínai) .a pándavák bráhminja dahí (szanszkrit) .da qian shi jie (kínai) .nagy zen dájaka (szanszkrit) .upászaná daivik (szanszkrit) .szubsztancia dabbhafű (páli. ma is tartják.

leánya Daksajaní Daksa Szávarni manu (szanszkrit) . tanítás megszerzése. dél felé fordulva tanít egész Indiának dal 'bdzsor (írott tibeti) . az emberi létforma dalai (mongol. égjárók dakhma (perzsa) .dahomeyi kígyóisten.óceán.erősen buzgólkodó dalit (szanszkrit) . a tanult állandósága. mivel egy északi hegyen ül.egy istenség vizualizálása 'dam skyes (írott tibeti) . a Buddha anyja. fegyelmezés damani (szanszkrit) . állata fehér Damcik Drolma (ejtett tibeti.a 8 kedvező feltétel (nem születni istenek.fejét Siva levágta tiszteletlenségéért. a pokolba. Rohiní apja. félistenek közé.sárszülötte. Daksa és Praszúti leánya daksina (szanszkrit) . Amóghasziddhi társa.a hindu elnyomottak rétege dam cik szem pa (szanszkrit szamajaszattva. ejtett tibeti.nehezen megszerezhető lehetőség. találkozás egy arhattal.a papoknak juttatott díj. nem szenvedni hamis tanoktól.a levegő természetének tiszta transzcendens eleme. szanszkrit szamaja tárá) .Siva egyik mellékneve.a párszik temetkezési helye dákiní (szanszkrit. írott tibeti dam chig szemsz dpa') . írott tibeti mkha' 'gro ma) .Párvatí egyik alakja. ejtett tibeti gya co) . írott tibeti dam tshig sgrol ma. taní-tó. színe fehér.Krisna egyik neve . a dalai láma Csenrézi (Avalókitésvara) inkarnációja dalha parakkama (szanszkrit) . Esküs megszabadító Dámódaja (szanszkrit) . a Buddhától megszentelt Magadhában születni. írott tibeti mkha' 'gro) . az ezüst ura. ágyasa Ezili fréda. égjárók Daksa (szanszkrit) .a 9. a gazdagság istene. szabadság a rossz tettektől.elmélyülés.dajita (szanszkrit) . ép érzékszervekkel és ép testtel bírni) és a 10 előny (emberi születés.középső nádí Damballah wèdo (vodu) . hit a törvényben.szerető dajmjó (japán) . a fehér lótusz damana (szanszkrit) . írott tibeti dal 'bdzsor) . a jobb oldal Daksina múrti (szanszkrit) . éhségszörnyek közé.férfi természetfeletti erők. manu Dáksájaní (szanszkrit) .dal dzsor dal 'bjor phun sum tshogs (írott tibeti) .nagy hatalmú szamuráj dáka (szanszkrit. meditáló bölcs. hit a tanításban és adakozás a hitért) dal dzsor (ejtett tibeti. a test rendszerében a légzés. állati létbe.női természetfeletti erők. testi épség.

indiai tanító Tibetben az i. amink van.démon. a Dan látványa dána (szanszkrit.Botozó. rendező elv. jogar Dandaka (szanszkrit) .sz.a lemondás tökéletessége.egy geiko pártfogója dánta (szanszkrit) .jósló ifjúság.megfékezés danthakástha (szanszkrit) . nojan kutuktu (i. a Tan útja. 9. bambuszszár a gerincoszlop mintájára danda (szanszkrit) . 1803-1856) dang ki (kínai) .sz.megszemélyesített hatalom. őt tekintik a csan alapítójának Dao de (kínai) .az 5.taoista kánon. a tiszta föld. írott tibeti sbjin pa) . alamizsnát adni. akik követik a Taót Dao zang (kínai) . nem a dharma szerint beszélni Dao liu (kínai) . dharma. 360-434) Dapacacsod (ejtett tibeti) . a bódhiszattva fel-hagy minden tisztátalansággal Dánapati (szanszkrit) . jótékonyság.dámódara (szanszkrit) .az út folyamata.az út elérése. artha).bot-tartás (hatha jóga) Dandzan Ravdzsaa (mongol) .csan mester (i. néha Kabandha szörnyként testesül meg dao (kínai) . a szok ellensége Dan (vodu) .út. a 6 sarkalatos erény Dao hszin (kínai) .hindu október-november damszri (ejtett tibeti. adomány. remeték és szörnyek lakhelye Dandapáni (szanszkrit) . a testben a torokhoz kapcsolódik . férfi médium dango (japán) . században danda (szanszkrit) . bódhi Dao an (kínai) .sz. felhagyás (abhaja. a Teremtő eszköze Dan ayida whèdo (vodu) . 579-651) a 4. 3 isteni barlang (tung) és 4 kiegészítés Dao zheng (kínai) .tudáshordozó istenség. lemondás.fogtisztító pálcika Danu (szanszkrit) . ragadványneve a Buddha elleni merénylet után dandászana (szanszkrit) .a dánavák őse. a Buddha apósának.erdőség a Vindhjá hegységtől a Dekkánig.(i. a csatur szamgraha vasztu egyik eleme dána páramitá (szanszkrit) .felfordítani-egy-szól. csan pátriárka dao ji xuo (kínai) .szivárvány. Szuppabuddhának.rizstészta gombóc danna (japán) . az önmegváltás útja. brahmá.(i.a vagyon ura. és megosztani másokkal azt.sz. az istenek büntető eszköze.buzogány. sz. 312-385) taoista mester. természettörvény. Kuvéra másik neve Dánasíla (szanszkrit) .adakozás.bot. írott tibeti) .

ajtó dasa akusala prativirati síla (szanszkrit) .a hajlamoktól látomások által történő megszabadulás útja darsi (szanszkrit) . a srávakák és a pratjékabuddhák útjának 3. 3. 521-485 darbhafű (szanszkrit) .10 előírás arról. 2. tartózkodás az üres fecsegéstől (szambhinnapralápá virati). tartózkodás a rosszakarattól (bjápáda virati). látásmód. szemléletmód. mímánszá. ortodox (ásztika darsana): szánkhja. 5.szerencsét hozó Bódhidarma figura darvasa (szanszkrit) . tisztaság. njája . egy szarvast és egy izzó vasat Daruma (japán) . hogy tartózkodjunk a bárdolatlan cselekedetektől. 3 testre vonatkozó: tartózkodás az élet megsemmisítésétől (pránátipáta virati). tartózkodás. mozdulatlanság.heterodox (nász-tika darsana): buddhizmus. tan-eső .az érzékelő tudat látó része darsana márga (szanszkrit) . vaisésika. rendszerek.10 szint a bódhiszattvává válás útján: 1. egy istenség képének felidézése darsana bhága (szanszkrit) . 8. távoli utazás. 4.daphnéphoros (görög) . látóérzék. hogy helytelen tettre vezessen minket a szexuális vágy (kámamithjá-csára virati).e.megfigyelés. bölcsei teremtettek Siva elleni féltékenység-ből egy tigrist. 7.a thébai Apollón-szentély papi segédje Dárajavaus (perzsa) . dzsainizmus. 6. foka darsana prahátavjánusaja (szanszkrit) . a szemlélődés/belátás ösvénye. ahová hintik.erdő.a látomás/látás útja. kiváló bölcsesség. tartózkodás a kemény szavaktól (phárusjavácsá virati). ragyogás.látó Dáruka (szanszkrit) . az agradharmák meg-tapasztalása. jelenlét. lángszerű bölcsesség. 9. tartózkodás attól. védánta. öröm. nehezen legyőz-hetőség. 3 elmére vonatkozó: tartózkodás a szerzés vágyától (abhidnyá virati).tükör darsa púrnamásza (szanszkrit) . amit nem kaptunk meg (adattádána virati). vizsgálat.kusafű (Poa cynosuroides).és teliholdkori hármas áldozat darsana (szanszkrit) .Dareiosz. 4 beszédre vonatkozó: tartózkodás a rágalmazástól (paisunjavácsá virati). hogy elvegyük.új. csárváka lókajáta. 10. tartózkodás a helytelen nézetektől (mithjádristi virati) dasa bhúmi (szanszkrit) . jóga. látás. uralkodott i. a múrti megtekintése. szemlélődés. az a hely szent darpana (szanszkrit) .

Ajódhja rádzsája.10 bilincs: 1. 7. 6. érzéki vágyak. a práti-móksa előzménye dasa szamjodzsnani (szanszkrit) . 10. közepes. kétség (vicsikiccsha). tompa/ ismerete (indríja parápara). 3.a Buddha 10 képessége (dnyána): 1. tudja. akik elkövetik őket (karmavipáka). az alakok és alaknélküliség régióján túl a szabadság különböző fokainak ismerete (dhjána vimok-szádi). az élőlények régebbi életeinek ismerete (purvanivászánuszmriti). 10. 4. 8.egy ország dasasíla (szanszkrit) . a buddha felismeri a karma üdvös /kusala/ és kárhozatos /akusala/ és egyéb fajtáját. milyen következményekkel jár elkövetésük. az egyházi szertartások hatékonyságába vetett hit. a karma és eredménye megértésének ereje. amelyek egy keletkezett jelenséget /szthána/ idéznek elő. 2. 9. és amelyek nem hoznak létre konkrét dolgokat /aszthána/ (szthánászthá-na). természetfeletti képesség. az élőlények készségeinek /eszes.Tíz isteni birodalom.a tíz égtáj Dasambhúmisvara szútra (szanszkrit) . az Avatamszaka szútra része. miképpen hatnak azokra. az okok ismerete. a mennyei újjászületés utáni vágy (arupa rága). a legalacsonyabb /apája bhúmi/ és a lét csúcspontjának világáig /bhavágra/ és a világon túli dolgok ismerete (bhava szamaszarvatragámini pratipad).dasa kusala karma patha (szanszkrit) . nem-tudás dasabala (szanszkrit) . a földi élet szeretete (rúpa rága). hogy 18 elemé-re /halmazok. mahájána dasanámí (szanszkrit) . képesség arra. 9. tévhit/ ismerete (nánádimukti). 3.10 erényes cselekedet. 6. 5.tízparancsolat. 9. 7. 8. önelégültség.században Dasaratha (szanszkrit) . ismeri a karmájuknak megfelelő élethelyzetekbe születők halálának és újjászületésének pillanatát (csjutjupapatti). az élőlények egyedi hajlamainak /mohóság. a saját magában és másokban fölmerülő szennyeződések /ásrava/ ismerete (ásravaksája). öntudat és büszkeség. rosszakarat. a buddha-guna 1. 5 mindenkire . 4. írott tibeti phjogs bcu) . 2.sz. a személyiségbe vetett hit (szakkajaditthi). kapuk. elemek/ bontsa a dharmákat (astádasa dhátuprabhádádi). csoportja dasadis (szanszkrit.a saiva szannjászík 10 rendje. gyű-lölet. Sankara alapította az i. 5. Ráma apja Dasarna (szanszkrit) .

szapta szamudrik tirtha daurmanaszja (szanszkrit) . írott tibeti zla ba) . 2. január/február (ejtett tibeti dava csunyipa. 10. írott tibeti zla ba drug pa). táncról ének-től. írott tibeti zla ba bcsu pa). a bölcsesség tudásába való) esküje dbang phjug ma nji shu rtsa brgjad mgo brnjan sna tshogs dang bcas (írott tibeti) . február/március (ejtett tibeti dava dangpo. szeptember/október (ejtett tibeti dava gjepa. titkos.kerekes mozgatható szentély dásza (szanszkrit) . 5.imádkozás dayuan jongzhi (kínai) .Visnu mellék-inkarnációja. víz. szerencsés nap. aranyat. ékszere-ket ne hordj. írott tibeti zla ba lnga pa). írott tibeti zla ba gnjis pa). magas és széles ágyon ne aludj. 9. 3.kétségbeesés.hétfő. a 4 Véda hordozója Dauli Gangá (szanszkrit) . apja Atri. 8. Hold.kötelező: 1. 7. írott tibeti zla ba bcsu gcsig pa). 4. 3. ne ölj.látás Dattátréja (szanszkrit) . március/április (ejtett tibeti dava nyipa. hónapok: 1. írott tibeti zla ba gsuim pa). ne paráználkodj.a Huszonnyolc Hatalmas . színjátéktól tartózkodj. bánat daurmanaszja indríja (szanszkrit) . írott tibeti zla ba bdun pa). születés dásza szikkhápada (szanszkrit) .. zenétől. anyja Ana-szúja. november/december (ejtett tibeti dava csupa. október /november (ejtett tibeti dava gupa.10 életszabály a bhikkhuknak és a bhikkhuníknak dászjú (szanszkrit) . 2.a szellemi boldogtalanság képessége dava (ejtett tibeti. ne részegeskedj. április/május (ejtett tibeti dava szumpa. illatszereket.mahádarsana dnyána dbal cshen ge khod (írott tibeti . augusztus/szeptember (ejtett tibeti dava dünpa.a 4.a három avatás (megmosó. írott tibeti zla ba brgjad pa). koszorút. ne hazudj. július/augusztus (ejtett tibeti dava drukpa. 5. 8. ne lopj. 6. ő teremtette a szóma nevű növényt. ezüstöt ne fogadj el dasi (japán) . varna másik neve. és 5 a szerzeteseknek: 6. írott tibeti zla ba dang po).Balcshen gekö dbang gsum dam tshig (írott tibeti) . december/január (ejtett tibeti dava csucsikpa.démonok dasszana (szanszkrit) . 7. írott tibeti zla ba bzsi pa). 11. május/június (ejtett tibeti dava sipa. 9. jelképe fehér félhold. 4. mint Ísvara. a Trimúrti inkarnációja. június/július (ejtett tibeti dava ngapa. meg nem engedett időben ne egyél. írott tibeti zla ba bcsu gnjis pa) davenolás (jiddis) . 12. 10. írott tibeti zla ba dgu pa).

körzeti kormányzó de va .a hónap 10 illetve 9 napos egysége delkli (jiddis) .görög eredetű szó.túrós vagy lekváros batyu delog (ejtett tibeti) .aki visszatért a túlvilágról Délosz (görög) . szanszkrit Tripitaka) .Drépung dbu ma (írott tibeti) .eredeti neve Szai chó.e. amelyet Napóleon expedícióját kísérő tudósok készítettek. Hathor istennő egyik fő kultuszhelye Dengjó Daisi (japán) .avadhúti. népies. 9 .város Felső-Egyiptomban Thébától délre.a jak és a bivaly keveréke de (kínai) .a vetést oltalmazó Démétér démotikus írás (egyiptomi) .a Tripitaka egyik része densza (japán) .vang thang dbangphjug chenpo (írott tibeti) . 767-822). Földanya Démétér Chloé (görög) .Boszorkány a négy fő égtájon és a négy kapuőrző dbang po (írott tibeti) .anyaméh Démétér (görög) . boldogság.jelölt út a temetőben a kohaniták sírjaihoz Description de l'Égypte (egyiptomi) . a hieratikus írásból fejlődött ki az i.jó illem derekh kohánim (héber) .az öt érzék dbang thang (írott tibeti) . egyszerűsítései és rövidítései miatt rendkívül nehéz olvasni Dendera(h) (egyiptomi) .a Púrvavidéha egyik alszigete déhi (szanszkrit) .lélek deipnophoroi (görög) .sz.helytelen nézetek iránti erős vágy dogma-tikus hite dekas (görög) . a tendai iskola alapítója (i.(ejtett tibeti) öröm.Ü Cang dco (ejtett tibeti) .lányok ünnepe Munychión hónap elején (Athén) delphys (görög) . és felváltotta azt. 8.erényes de bzhin gshegs pa (írott tibeti) . jelentése: népi.-7. szusumná dbus gtsang (írott tibeti) .Indra dbang po lnga (írott tibeti) .ételvivő asszonyok deisthábhinivésa (szanszkrit) .tathágata de pa (ejtett tibeti) .a gabona istennője. 806-ban Denöszum (ejtett tibeti. században.az első összefoglaló monográfia Egyiptomról és műemlékeiről.kolostor derekh erec (héber) . alapítása i.Mahésvara dbdzsigbses (írott tibeti) -Vaszumitra dbras spungs (írott tibeti) .sz.jóshelyéről ismert sziget Delphinia (görög) . élvezet Déha (szanszkrit) .

az istenek szolgálólányai. égi lények. ejtett tibeti lha) . Amitábha nyugati paradicsoma Dévadaha (szanszkrit) . aki bárkájával megmenekült a vízözönből deul (szanszkrit) .az istenek szenvedése déva jadzsna (szanszkrit) . miszerint az egyensúly felborulása benne részleges Deukalión (görög) thessaliai.a protestantizmusban az isteni eleve elrendeltség. írott tibeti lha sbjin) . Szukhávati. ellenszenv a kívánatos dolgok iránt dészaná (szanszkrit) .a Nagy Üdv tiszta földje. ezt használták a szanszkrithoz.az istenek útja.tanítás deszi (ejtett tibeti. a halott elválasztása loájától désti (szanszkrit) . a védikus időkben a természeti erők. öröm. aki utódja akart lenni.a hindu templom szentélyében az oltár déva (szanszkrit. gyönyörűség déva duhkha (szanszkrit) . ma a hindihez déva pudgala (szanszkrit) . a rúpa rúpa bhúmi egyik csoportja. szemlélet désza (szanszkrit) . kormányzó. északi út a máglya lángjából déva jóga (szanszkrit) .a 13. rizspuding determináltság . a bráhmanizmusban Isten és ember közötti létforma. élvezet.elmélet.gyűlölet.isteni család déva lóka (szanszkrit) .az istenek beszéde. boldogság.település a szakja rádzsaságban. a szánkhjában a prakriti tulajdonsága. istenek déva nágarí (szanszkrit) .(div = ragyog) fényes istenek. 1810-ben adták ki déssounin (vodu) .Istenadta.istenszemély Déva Szávarni manu (szanszkrit) . az egyik klasszikus indiai írás. ezért ellentétet szított a szerze-tesi . a Buddha unokatestvére. manu Dévacsen (ejtett tibeti) . Májá szülőhelye Dévadaha szutta (szanszkrit) .valamely isteni lény alakját felvéve a tantrán keresztül végzett gyakorlat déva kula (szanszkrit) .szöveges és 11 képes kötetből állt. amin Brahmához jut a lélek.az istenerő megszemélyesített formáinak fela-jánlott hindu áldozat déva jána (szanszkrit) .az érzéki világ felső birodalma.lecsengetés.Isten tava szútra (Tripitaka Szútrapitaka) dévadászí (szanszkrit) .világi vezető. templomi rituális táncosnők Dévadatta (szanszkrit. írott tibeti sde srid) .

írott tibeti lha'i dbang po) .gecul .kaljánamitra dge bshes (írott tibeti) .remete. akiknek jó a karmájuk.Tusita dga' ldan pgo dbrang phjogs las rnam rgjal (írott tibeti) .Ganden Phodrag Csoglé Namgyal dge ba (írott tibeti) .Kártikéja egyik társa dévatá (szanszkrit) . aki legyőzte az ellenséget dga' ldan (írott tibeti) .bar do Dévahúti (szanszkrit) . innen lefelé nevezik a folyókat Gangesznek Dévarsi (szanszkrit) .isteni út. dharma. másik neve előbb Kála Dévala (mint kálavidu).Dévinda Dévaprajág (szanszkrit) .upászaka dge 'dun (írott tibeti) . Ardzsuna kürtje dévadatta váju (szanszkrit) . több ízben próbált merényletet elkövetni a Buddha ellen.ge va dge ba'i bshes gnjen (írott tibeti) . a megvilágosodott Dévéndra (szanszkrit.lélegzet ásítással devahán (szanszkrit) .istennő. gava dga' ba dmar mo rta'i mgo (írott tibeti) . a tudás alacsonyabb szintjét elérők.az istenek rádzsája. Indra dga 'ba (írott tibeti) . és magas a tudati koncentráltságuk Dévakí (szanszkrit) Visnu Balaráma nevű inkarnációjában az első anyja Dévala risi (szanszkrit) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. írott tibeti dgra bcsom pa) arhat.ge luk pa dge sbjong (írott tibeti) . Kapila anyja dévajána (szanszkrit) . Indra jelzője déví (szanszkrit) . de megszólítás is Dévinda/dévánam unda (szanszkrit) .Kardama felesége.a Bhagírathi és az Alakánanda összefolyása. aki megnézte a gyermek Buddhát.közösségben.kaljánamitra dge bsnjen (írott tibeti) .a három kincs egyike (buddha.az Örömös Lófejű.sramana dge slong (írott tibeti) .muditá. aki monéjját épített emlékére Dévánam unda (szanszkrit) . szamgha) dge lugs pa (írott tibeti) . unokaöccse Nálaka.Istenek királya.isteni bölcs Dévaszéna (szanszkrit) .istenek fölötti isten.magasabb lények déváti déva (szanszkrit) .ge long dge tshul (írott tibeti) . vörös dga bcsom pa (ejtett tibeti. majd Aszita (fekete).

kezében tartja az ambróziával telt edényt (amrita kalas) Dharamszala (szanszkrit) .az igazság keresése.a halál után a testben maradó lélegzet dhanu (szanszkrit) .az erény gyakorlásának helye (a szikhek sze-rint maga a földi létezés).dra la dgra lha (írott tibeti) .A tanítás emlékművei szútra (Tripitaka Szútrapitaka 89.a tudattartalmak éber szemlélése Dhammapada (páli) .A Tan örökösei szútra (Tripitaka Szútra-pitaka 3.e.-ban. itt él 1959 óta a 14. sorsosztó dgrab com pa (írott tibeti) . 423 időmértékes vers Dhammapála.) Dhammadájáda szutta (páli) .a képzetek iránti szomj dhamma vicsaja (páli) . a gyógynövények és a gyógyászat istene.íjászmesterség dhanurászana (szanszkrit) .mértékegység.törekvés a megvalósításra Dhammacsettija szutta (páli) . Khuddaka nikája). sz. az 5 természeti törvény egyike dhammánupasszaná (páli) .Tipitaka.Tipitaka. a szatta boddzshangá 2.dharma Dhamma Csakkappavattana szutta (páli) . Az igazság szava (A Tan ösvénye. Az erény útja). Az eszmék rendszere dhamma szantati (páli) . 183 cm.) Dhammadinná (páli) .dra dgra bcom pa (írott tibeti) . észak-indiai helység.a tan törvénye.sz.egy bhikkhuní dhammanijáma (páli) . valószínűleg i. Badaratitthai Bhadantácsarija (páli) .Az igazság birodalmának megalapítása szútra. ebben van leírva először a 4 nemes igazság Dhamma szamganí (páli) . ajanamsza Dhanvantari (szanszkrit) .a Nyilas hónapjának holdtöltéje dhanur véda (szanszkrit) . a Nyilas csillagkép.íj-tartás (hatha jóga) dhanusz (szanszkrit) . 477-377 között írták le a Páliputrai zsinaton.dgra (írott tibeti) . (Tripitaka Szuttapitaka. kb.Visnu mellék-inkarnációja. 6.szellemi tárgyak (érzet. műve az alkommentár a Maddzshima nikájához dhammárammana (páli) .bhikksu az i. dalai láma .) dhanandzsaja váju (szanszkrit) .a lételemek sorozata dhamma tanhá (páli) .ellenség-isten.maradéktalan nirvána dhamma (páli) .arahat dgra bla (írott tibeti) . tényezője dhammaccshanda (páli) . hallott. stb.

vallás. lételem.alapja: visszatartani.tanmagyarázó Dharma buddha (szanszkrit) .terhes dolgok. a mantra. jelen-ség. ejtett tibeti csosz.a szellemi tárgyak egymásra ható mezeje Dharma aranja (szanszkrit. figyelem-összpontosítás egy tárgyon. a minden folyamatot irányító kozmikus élet. aszádharana és ápad dharma. a létezők összessége. halmaz.az alsó világrészek buddhája . ami van. egyetemes erő. írott tibeti chos. mindegyik anátman. a világegyetem törvénye. dhri: fenntartani. az igazságok és a tett-következmények. kínai Zhou Fa lan) . a kozmikus rend. minden olyan viselkedés és felfogás. törvény. erény. visésa. páli dhamma. jó. tulajdonság (dharmin). a Tan. elv. a test. szabály. az emberi életben megjelenhet. tudattartam. aki a Bai ma Si kolostorban fordítóként tevékenykedett dharma bhánaka (szanszkrit) . a jóga 8 foka közül a 6. Szamgha) egyike (triratna). Dharma = maga a buddhista tanítás. tan. Brahman és Ísvara megismerhetetlen. varázsigék a szellemi erők megidézésére. lényeg. alap. Nara és Nárájana apja. szilárdság. mint szádharana. kínai tao.megtartó. tan.koncentráció. rögzítés. mint a függőségi kapcsolat eleme. a létforgatag valamennyi jelensége. és azzá tesz. laja. ami mindent áthat. japán do) . egyensúly. az erényes ember. esemény. amelyek a terhes dolgokból rakódnak le. amelyek szennyeznek. kötelesség. Dharma. amelynek visszatartó ereje van. állandóság.az egyik indiai buddhista szerzetes. a szánkhjában a radzsasz hatása dharatthá mattá (páli) . a vallásos élet területe. ami. védelmet nyújt a szenvedések és azok okaival szemben. mozgás. igazság. rádzsa jóga gyakorlata dháraní (szanszkrit) . a tényeknek nincsen megfogható lényegük. a 3. Abhidharma. megbomlik a gunaegyensúly dharma (szanszkrit.tehertételek. tulajdonság. létfaktor. minden dharma a végtelen térhez hasonlít. életcél a négyből. a beszéd és a szellem minden erkölcsös tette. de a dharmák megismerhetőek dharma ájatana (szanszkrit) .dháraná (szanszkrit) .. a Három Kincs (Drágakő: Buddha. a megvilágosodott tudás támasza (mahájána) dharatthá (páli) . mint a magasabb rendű célok követése. a két bölcs. sakti. természet.

végtelen megnyilvánulás (mindenkit a saját képességei szerint kell tanítani).a jelenségek tudása. az abszolútum. a hétköznapi tudatra jellemző fogalmi gondolkodástól. az igazság birodalmának megalapítása szútra. páli Dhamma Csakkapavattana Szutta) . a tudat tiszta. írott tibeti chos kji wkhor lo bskor ba. mentes mindenféle szélsőséges nézettől. része dharma nairátmja (szanszkrit) .az abszolút ismerete. a vágyvilágban megjelenő 4 nemes igazság. múdra dharma csakra mudra (szanszkrit. egy buddha abszolút megnyilvánulása. a Buddha Uruvilvá közelében elérte a megvilágosodást. a buddhák ebben a fényes ürességben azonossá válnak a Törvénnyel. ejtett tibeti csö ku. a pratjékabuddhák útjának 10. ami mindenkiben megvan. dharma-természet (a tudat örök lényeg). abszolút szintje. a megvilágosodás forma nélküli. ami mindenben benne van dharma ksánti (szanszkrit) .dharma csakra (szanszkrit) . majd Benáreszbe ment a Remetehegyhez. kínai fa lun) . háborítatlan állapota. a megvilágosodott személy szellemi síkja. igazságtest. saját ügyének teste.a tanítások és jelenségek iránti 4 türelem dharma mégha (szanszkrit) . az összetevők felismerése. formája. halandó ember nem látja. törvénytest. amivel az ember fölismeri a függő keletkezést. a végső valóság. a buddhák tudá-sának egyike dharma dnyána (szanszkrit) . az igazság szeme dharma dhátu (szanszkrit) . a tanítások és a jelenségek tudásának 4 formája dharma kája (szanszkrit. az eredendő tudás felhalmozása. az igazsággal bíró test.a Tan kerekének megforgatása. a legmagasabb megvilágosodás.a Tan kereke. az örömön túli bölcsesség.a dharma felhője. írott tibeti chos sku) tantest. érdem (az összes jelenség a tudatból származik). ottani első prédikációja az Isipatánában dharma csaksu (szanszkrit. végtelen űr (a tudat formátlan és felfoghatatlan). a buddha kája 2. gátló tényezőtől. ötféle: mindenség igaz természete/abszolút (a tudat nem tudat).a jelenségek önvaló/önlét- . bhávaná márga. szentbeszéd dharma csakra pravartana (szanszkrit.tanszem.a Tan kerekét mozgásba hozó kéztartás.álambana pratjaja dharma dhátu dnyána (szanszkrit) . amelyben megszűnik a szubjektum és az objektum ellentéte. írott tibeti chos kji) . kozmikus test.

törvénytest. a tartamok eleme. században. a valós világ. a világgal azonos végtelenség. a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike Dharmapada (szanszkrit) .a dharma részei dharmánuszárin (szanszkrit) . a Bardo egyik istensége.indiai logika mester az i. írott tibeti chos dbjings) .sz. az elme/gondolkodás tárgyai dharmakája (szanszkrit.a tan követője. sem személy nincs a mentális események összetevőiben dharma szancsára abhiséka (szanszkrit) . a dolgokat átható lényeg. a vélemények és értékek vizsgálata dharmacsarja (szanszkrit.az alsó világrészek buddhája Dharmadhátu (szanszkrit. mahájána dharmapratiszamvid (szanszkrit) a dharma megkülönböztető megér-tése .a tant magyarázó mester meghintése Dharma Szávarni manu (szanszkrit) . írott tibeti chos grags) . i. írott tibeti chos dbjings kji je shes) a törvénytér tudása Dharmadhvadzsa buddha (szanszkrit) .). színe kék. dharma-kapcsolat nélküli önlét-nélküliség. sem én. sz.törvényjáró szertartások Dharmadara buddha (szanszkrit) . írott tibeti cshusz kji szku) .tudattartamok.sz. egyik a három test közül Dharmakara (szanszkrit) .nélkülisége.Dharma bölcsesség. aki buddhává válva létrehozza a Tiszta Földet.királyból lett legendás szerzetes (India. manu dharma szútrák (szanszkrit) . írott tibeti chos spjod) .az alsó világrészek buddhája dharmáh (szanszkrit) . az Amitábhabuddhizmus alapja Dharmakírti (szanszkrit. a szellemi tárgyak alkotóeleme. a mentális események átman-nélkülisége. a dharmák éntelensége.a dolgok olyan látása.a 14. ahogy vannak. a 108 bölcs egyike dharmánám bhúta pratjavéksá (szanszkrit) .Terjedelmes tanszöveg.sz. írott tibeti chos skjong ba'i srung ma) . Dignága tanítványa. 1. 530-561) Nálandában. 7.megkülönböztetés. a Törvényt Oltalmazó Őrizők Dharmaparjája (szanszkrit) . ahol a jelenségek megjelennek. amikor nem válik külön az objektum és a szubjektum dharmánga (szanszkrit) .a hagyományos hindu előírások vezérfo-nalai dharma vicsaja (szanszkrit) .jógácsára filozófus (i. köznévként a Buddha-test bölcsessége. a törvény tere dharmadhátudnyána (szanszkrit.páli Dhammapada Dharmapála (szanszkrit.

3 birodalom. levegő.ghível töltött lámpások felajánlása a múrtinak a hindu templomban dhirata (szanszkrit) .közbeeső dhjána dhjána (szanszkrit.-ban dharmátma dristi (szanszkrit) . hang. Érzékelemek (Értekezés az elemekről) dhátu traja (szanszkrit) . kínai csan.az elmélyülés támasza dhípa (szanszkrit) .sz.jelenség-valóság. test.az énség aspektusának feltételezése a dharmákban dharmikus (szanszkrit) . tárgytalan elmélyü-lés. bindu. víz.mozgás. segítő. elemi részek. ájur véda dhátu garbha (szanszkrit) . radzsasz. illat.igazságos. erényes. réteg. a jóga 8 foka közül a 7. ami fenntartja a létezést dharmin (szanszkrit) . a 6 alapelem. írott tibeti bsam gtan. japán zen) . a nyelv.életkorhoz kötött teendők rendje dharmatá (szanszkrit) . 4 .szamárdémon. alsó = vágybirodalom. elmélyedés. Visnu Balaráma formájú inkarnációjában megölte dhijálamba (szanszkrit) . gyökér jelentésben a múla. Judhisthira jelzője Dharmaraksa (szanszkrit) .tibeti upadhjája az i. tamasz). tapintás. mentális esemény.sz. tulajdonképpen a meditációs ülő helyzet is. felső = formavilág.a tökéletes összpontosítás a tiszta tudat állapotában. az orr.Tipitaka.Dharmarádzsa (szanszkrit) . az igazságosság királya. 412-454 között fordító Kínában (Asvaghósa: Buddhacsarita kávja) dharmásrama varna (szanszkrit) .ereklyetartó szekrény Dhátu kathá (páli) . meditáció. íz. tudati = a szem. a tapasztalás 18 tartománya (domináns = szem. tűz. elme. brahmá. sz. a fül. korábban shou-ji = őrizni az egyet. ájur véda Dhénukászura (szanszkrit) . orr. tattva Dharmatásíla (szanszkrit) . tárgyi = alak. űr) 3 megjelenési formában (szattva. alkotóelemek. a külvilághoz nem-kötődés megvalósítása. intelligencia. dzsjótir.a szövetekben működő agni.a Tan rádzsája.: szthula. tulajdonsághordozó dhátu (szanszkrit) . dharma. a Buddha egyik neve. 9. i. szövetek.szellemi egyensúly dhjámnántara (szanszkrit) . segítség.indiai bhikkhu. a szánkhjában az alaplétezők (föld. valamilyen szempont szerinti csoportosítás. felismerés. fül. nyelv. forma nélküli világ dhatvagni (szanszkrit) . koncentráció. a test és az elme tudatossága).őselemek. tartamiság. összetevők.

3. ékágratá (egy pontra koncentrálás).dhjánikus fegyelem dhjána vimoksa szamádhi szamápatti dnyájabala (szanszkrit) . 2. prajógadnyistha manaszkára. a 4. az egyensúly nyújtotta érzés.fajtája van. vitarka (gondolat-megfoganás). 6. az elmélyülés mentális tevékenységei: 1. nemmegelégedettség. az 5 dhjánibuddha hozta létre elmélyüléssel. 3. 5. 4. 3. vitarka (a gondolat megalkotása). elmélyülés megnyilvánuló tényezői: 1. 4. právivédzsa manaszkára. 3.megvalósított dhjánák. elmélyülés megnyilvánuló tényezői: 1. vicsára (a gondolat vizsgálata). eszmélkedés dhjána/szamádhi mudra (szanszkrit) . 2. szukha (boldogság). 8.elmélkedő bódhiszattva. a 2. szukha (boldogság). kö- . cselekvően közreműködnek a világ történésében.belemerülés dhjánántara (szanszkrit) . szukha (boldogság). 3.közbülső meditáció dhjáni bódhiszattva (szanszkrit) .az elmélkedés és elmélyülés egyidejűsé-gének tökéletessége dhjána szamápatti (szanszkrit) . 3. hatha. tudatos tisztaság. mentális kényszer. elmélyülés megnyilvánuló tényezői: 1.meditációs kéztartás. (megtisztított) elmélyülés megnyilvánuló tényezői: 1. laja. 4. 2. 4. 6. 6 tökéletessége: bőkezűség. a mantra. a mély összpontosítás megértésének ereje dhjána vimoksádi dnyána (szanszkrit) . az egyensúly tisztasága. mentális fájdalom. írott tibeti bsam gtan) szemlélődés. világos megértés. 4. rádzsa jóga gyakorlata. 25 szellemi leszármazott. tudatosság. szukha (örömtől mentes boldogság). ádhimoksíla manaszkára. 8 hiba az elmélyülésben: 1. vicsára (gondolat-megvizsgálás). 2. ratiszamgráhaka manaszkára. 2. 2. príti (öröm). kezek egymásra helyezve az ölében dhjánánga (szanszkrit) . az egyik dasa-bala dhjána/szamádhi (szanszkrit. egyensúly. mimámszaka manaszkára. a 3. laksanapratiszamvédi manaszkára.az alakok és alaknélküliség régióján túl a szabadság különböző fokainak ismerete. 5. prití (öröm). belső tisztaság (saucsa). az elmélyülés különböző szintjei dhjána szamvara (szanszkrit) . 5. 4. ékágratá (egy pontra koncentrálás). az 1. belégzés és kilégzés dhjána páramitá (szanszkrit) .a dhjá-nák. a megszabadulás. ékágratá (egy pontra koncentrálás).

Vjásza és Ambiká fia Dhritirastra (szanszkrit.illat. a keleti égtáj istene. szelídség. Draupadi fivére. Amitábha. de Indra is. a dzsainizmus aszketikus irányzata Dígha nikája (páli) .Apollón jóshelye Milétosban digambara (szanszkrit) . aki ragaszkodik.hosszú vándorlás Dighanakha/Aggivésszana/Szaccsaka (szanszkrit) .-6.Drupada fia.Kószala rádzsája a Buddha idején Dignága (szanszkrit) .kételkedő nigantha zarándok Dighávu (páli) .születési dhjánák dhóti (szanszkrit) .engesztelő áldozat Zeus Meilichiosnak Anthestérión hónap 23-án (Athén) dibbuk (héber) . Amóghavadzs-ra. képzelt buddha. században. jógácsára filozófus az i. Ratnaszambhava. thaiföldi szerzetesi gyakorlat dhvadzsa (szanszkrit) . elmélyedés.a Kuru vagy Kaurava család feje a Mahábháratában. írott tibeti dhúpe ma/spos me ma) jóillat.Dighíti kószalai rádzsa fia Dighíti (szanszkrit) . ejtett tibeti Khor Szung) . a pándavák sógora a Mahábháratában Dhristakétu (szanszkrit) . 5. és segítik a szemlélődő elmélyedést (Vajrócsana. a Meru-hegy diab (vodu) .vándorolni. ördög diamastigósis (görög) .levegőbe öltözött.elmélyedő kéztartás dhjánopapati (szanszkrit) .anyagtalan égi buddhák.indiai logika mester. bölcsesség dhjáni buddha (szanszkrit) . 7 értekezés a logikai kommentárokról . thai thudong) .Tipitaka. Ratnaszam-bhava kísérője dhútanga (szanszkrit. műve: A helyes észlelés foglalata (szanszkrit Pramána szamucscsaja).telességteljesítés.a kelet mahárádzsája.elmozdítható múrti dhúpá (szanszkrit.Csédi királa Dhritarásra (szanszkrit) .zászló. Aksóbhja) dhjáni mudra (szanszkrit) .sz. ejtett tibeti) . egy halott lelke Didymeion (görög) . rossz szellem. A hosszú gyűjtemény dígha szanszára (szanszkrit) . a gandharvák ura dhruvabéra (szanszkrit) .a test alsó felét takaró 4 és fél méter hosszú anyagból készült férfiruha Dhristadjumna (szanszkrit) . füstölő. a meditáció következtében aktívvá válnak. Szamantabhadra társa Dhupéma (szanszkrit. bátorság. égruhájú.rituális korbácsolás (Spárta) Diasia (görög) . női bódhiszattva.valaki.rossz szellem.

hindu áldozati szertartás. ám Egyiptomban a rokonság nem mindig áll fenn.döntés din Tóra (héber) . áloká Dípankara (szanszkrit) .elvileg egymással rokoni kapcsolatban álló uralkodók csoportja. ellentétes a shelun iskolával din (héber) .Diké (görög) . a Buddha 24. írott tibeti dri za) .egy szakja risi Dípankara buddha (szanszkrit) .istennő.égtájak Diti (szanszkrit) .felfogás.városvédő ünnep Skirophorión 14-én (Athén) disvádin (szanszkrit. ájur véda dinasztia (egyiptomi) . hogy két dinasztia uralkodói párhuzamosan uralkodtak. előfordult olyan is. és az is. beavatás diksá guru (szanszkrit) . elődje.a Felszabadító Dionysos Dionysos Óméstés (görög) . mint a rokoni kapcsolatok nyilvántartását. zöldesszürke mintázatú kő. Rámacsandra és Lakshmi ünnepe Dipolia (görög) .fénycsóva. írott tibeti sdig pa) . hogy azonos dinasztiában találunk olyan fáraókat. Zeus felesége (Dódóna) (óind Djaus) Dionysos (görög) . ajanamsza diksá (szanszkrit) . hogy egymással rokon fáraókat különböző dinasztiába sorolunk. előfordul.a Daitja démonok anyja dittha dhamma nibbána (páli) . és sokkal inkább a kezelhető tagolást szolgálja.a Skorpió csillagkép.napirend.a Nyershúsevő Dionysos diorit (egyiptomi) .sziget. déli és északi irányzata van. amely szerint a világ oka az irány disza (ejtett tibeti.a jog és az igazságosság istennője (és Themis) dikpa (ejtett tibeti. az álaja szennyezett. a Kephrén-szobor anyaga dipá (szanszkrit) . tanítványa Szumédha Dipávali/Dívali (szanszkrit) . akik között nincs rokoni kapcsolat. hindu fényfesztivál kártika (október-november) hónapban.buddhista iskola Vaszubandhu Dasabhúmika szútrája után.Lámpásgyújtó.avató lelki tanítómester dilun (kínai) .vegetációisten Dionysos Eleutherios (görög) . szép. kínai fang lun si) . de csak átmenetileg.látható nirvána (aki már életében . pl. a nirvána.rendkívül kemény. a dinasztiákba sorolás Manethón mun-káján alapszik. a hükszosz korban Dióné (görög) .per a rabbinikus bíróság előtt dinacsarja (szanszkrit) .

helytelen nézetekből eredő hit ditthászava (szanszkrit) . században Djausz (szanszkrit) . anvajadnyána).a Törvény Királya.istennő. az ávénika buddhaguna 16. írott tibeti ye shes. 17. Dániel dnyána (szanszkrit.nézetekből fakadó téveszme divá (szanszkrit) .vágy által motivált nézetek. kínai si zhi) . . de a bölcsesség már nem tudatos (dharmadnyána.naraka dmjal ba'i thus pa chos kji rgjal po (írott tibeti) .sz.tisztánlátás.elérte) dittha dhamma védáníja kamma (páli) . légzés. sziddhi D'niél (héber) . foka.helytelen nézetekből eredő képzet ditthi upádána (szanszkrit) . szamatá. vélekedések. ismerete. hiba ditthi mannyaná (szanszkrit) . kritja anusthána). felismerés (mahá darsana. az abhidnyá 1.karma. ászava ditthi (szanszkrit) . Krónikák Diwia (görög.a téves nézetek rongálása. a mantra jóga gyakorlata divja dristi (szanszkrit) .isteni fül.Szatjaván apja.Ábrahám szavai (egy könyv) Div'ré-Hájámim (héber) .ragaszkodás a vakhithez ditthi vipallásza (szanszkrit) . az abhidnyá 2. clairvoyance divja sróta (szanszkrit) . tisztán hallás. képes korlátozás nélkül látni az alakokat. a végső tudás. amely ebben az életidőben hozza meg gyümölcsét ditthábhinivésza (szanszkrit) .dob Zaka loa táncánál (martinique dob) Djumatszéna (szanszkrit) . alapja a 8 tudatosság. az alakok világának sajátossága Divré Avraham (héber) .mu dngos grub (írott tibeti) . képes korlátozás nélkül hallani a han-gokat.jövendőmondó divja csaksu (szanszkrit) .eredendő tudás.ngön dup. Szávitri apósa dkjil 'khor (ejtett tibeti) . 9.Ég. pratjaveksaná. ismerete. héber) .elzárási helyiség a beavatandók számára djouba (vodu) .istentiszteleti eszközök használata.isteni szem.Biblia. a Halál Ura dmu (írott tibeti) . az alakok világának sajátossága divja désa szévana (szanszkrit) .tibeti tanító az i.. és 18.Biblia. az Átman Brahman djèvo (vodu) .mandala dkon mcshog gszum (írott tibeti) . bölcsesség.triratna dmjal ba (írott tibeti) . a Hat Győzelemmel Túljutott Hatalmas egyike. Zeus felesége (óind Djaus) Djarmatásíla (szanszkrit) .nappal 0 órától 12 óráig divino (vodu) .

tudás felhalmozás.a vágybirodalom istenei. az én a dharmákban van do (japán.tudás.a szótó 41. orr. írott tibeti mdo khams) . vidjá létfokozat Dnyánagarbha (szanszkrit) . az elmélyült ismereteket gátló akadály.érzékelő szerv (szem. csan. tudásszerv (a 6.az út (zazen.Tibet keleti és északkeleti része (Csölkhaszum). pátriárkája doba (vodu) . egy bódhiszattváé. a rádzsa jóga része dnyána madvajam (szanszkrit) .a dzsiva eszmélése a tudásban létfokozata. (páramitájána).ksatriják Kunagráma településen. bőr).rága 'dod lha (írott tibeti) . írott tibeti mdo stod) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. nyelv.) dnyánaszattva (szanszkrit) .a tudás akadálya. a szánkhja.út a megismerésen keresztül dnyána paridnyá (szanszkrit) . a legmagasabb rendű igazság. írott tibeti shes bja'i sgrib pa) .nepáli szerzetes (i.út. 9. ejtett tibeti.jóshely Épeirosban dódzsó (japán) . sz. a böl-csesség gyűjteménye dnyánadá (szanszkrit) . a Kívánságos Bankafejű. indríja) a szánkhjában: manasz.fordító (i. nididhjászana) dnyána jóga (szanszkrit) . a kadampa rend alapítója Dóan Kansi (japán) .je se szem pa dnyánéndríja (szanszkrit) .káma dhátu Dódóna (görög) . a Radeng kolostor építője.a tudás tökéletes megvalósítása dnyána szambhara (szanszkrit) . a nyolcféle lény (sde brgjad) egyike 'dod pa dmar mo pu shud mgo (írott tibeti) . fül. megismerés által létrejövő áldozat (sravana.vodu tánc 'dod chags (írott tibeti) .a metafizikai tudás jógája. vagyis Dotö és Domed Do Tö (ejtett tibeti.tudás-rakomány.sz. 1005-1064). szanszkrit szútra. a 6 tökéletességből a 6. manana. a tanmátrák elvei dnyátri (szanszkrit) . dharma) . Sankara filozófiájának gyakorlati kerete. zen Do kham (ejtett tibeti. harcművészetek) gyakorlásának helye .egy buddha ismeri minden idők dharmáit kötődés nélkül dnyána jadzsna (szanszkrit) . közülük való volt Mahávíra dnyéjá varana (szanszkrit.kettősség nélküli tudás dnyána márga (szanszkrit) .sz. vörös 'dod pa'i khams (írott tibeti) .

Sziddhattha Gótama Szakja dong mo (ejtett tibeti) . tanítása a pátriárkákig. 1223-1227 között Kínában a Tien tung kolostorban tanult.sz.a végső mevalósítás dharmakája szintje Dordzse Csang Tung ma (ejtett tibeti. a fogadalmak és a zen tanítása egy. a szent iratok és a zen tanítása egy dóha (szanszkrit) . felavatás domanassza (szanszkrit) . 1244-től. írott tibeti szdom pa) .paramártha bódhicsitta don grub (írott tibeti) .a dalai láma oltalmazó istensége Dordzse Szempa (ejtett tibeti) . leszármazottja.rövid ima Vadzsradharához Dordzse Drokden (ejtett tibeti) .szeretet.elpusztíthatatlan Dordzse Csang (szanszkrit Vadzsradhara. ott élt i. írott tibeti rdo rdzse 'cshang) .összeköt. a férfiak és a nők egylényegűek. 6. a szótó iskola alapítója. a kóan és a megvilágosodás egy. az én és minden létező egy. vaka formában írt vers dokan (japán) .az Apaturia első napja . 9. 7.a körkörös út. a szerzetesek és a világiak egylényegűek.az ösvény dalai. 4. majd felépítette az Eihei dzsi templomot. Murakami császár 9. írott tibeti rdo rdzse) . így Bódhidarmáig megy vissza.sz. az iskola neve (szótó) a Cao tung japán olvasata. lelki gyötrődés don dam bjang chub kji sems (írott tibeti) . 10. írott tibet rdo rdzse cghang thung ma) .sz. a zen gyakorlat és a megvilágosodás egy. állandó gyakorlás dokimasia (görög) . ejtett tibeti. az idő és a létezés egy. a két alapvető japán zen-iskola egyikének alapítója (i. öröm dom pa (ejtett tibeti. vadzsra dor dzse dradül (ejtett tibeti) .sz.gyémánt.Vadzsraszattva Dorpeia (görög) . 11.bánat. 8.alkalmassági vizsgálat papi teendőkhöz Dókuon (japán) . 3. pátriárkája.a szótó 51. alaptanítása: 1. 5. 2.Dógen (japán) .bengáli misztikus ének a tudatos gondolatátvitelhez dóka (japán) .bambuszból készült henger. a teakészítés kelléke dor dzse (ejtett tibeti.zen mester dokuszan (japán) . művelendő (4) . a létezés és a nem-létezés egy. i. (i. szánalom. az élet és a halál egy. 1200-1253). kiegyensúlyozottság.sz. 1255ben kapta a Tant Nyodzsó mestertől. i. a zen és az állam egy. 1245).zen-mester és a tanítvány négyszemközti beszélgetése dolog.

írott tibeti dgra bla) . pitta.bátornak lenni.zen mester.anuvjadnyana Dpema Karkyi Wangcsuk (ejtett tibeti) .a látás tárgya drastr (szanszkrit) .szerzetesi kollégium dra la (ejtett tibeti.szerzetesi terület.Kalpavriksa dpag bsam shing (írott tibeti) . 3 fajtája: váta. testnedvek (testlevegők). vágy dön (ejtett tibeti. eltérés a rendtől. harcosok a testtájaknak megfelelően. a jobb vállon lakik Dra mi njen Ling (ejtett tibeti) .további magyarázatra szoruló tanítás.az ikrek után született fiú dossou avant (vodu) .sz. írott tibeti dgra) . beszennyeződés.Tusita dö (ejtett tibeti.meghibásodás. írott tibeti gdon) . a déli tiszta mező dpe bjad bzang po (írott tibeti) . kapha.az ikrek után született lány dossou (vodu) . írott tibeti gra lha) . Bankei tanítója dósa praszanga (szanszkrit) .az ikrek előtt született gyermek dosza (szanszkrit) . században drang don (ejtett tibeti) .gyűlölet Doushuai (kínai) .démonfajta.természetes bölcsesség dra lha (ejtett tibeti.Risipatana drastavja (szanszkrit) .Dapacacsod női társa dpjad (írott tibeti) . epilepszia dpa' bo (ejtett tibeti) .ellenség dra cang (ejtett tibeti) .Dósa (japán) .bön szertartás az akadályok és az ellenséges erők eltávolítására.Kalpavriksa dpal dang ldan pa'i zhing khams (írott tibeti) Ratnszambhava birodalma.hibás következmény dosha (szanszkrit) . 25.halott ébresztő szertartás a hulla mágikus erejű nyelvének megszerzéséért Drakpo Khorlo Csang (ejtett tibeti. általában a Lhásza melletti 3 és Sigace és Trasilhünpo melletti 4 kolostorra vonatkozik . írott tibeti mdos) . ájur véda dossa (vodu) . színes fonalakkal betekert fa jogar a ma mók ellen.cse dra (ejtett tibeti.a mitikus Szambhala királya az i.a látó alany drasza (ejtett tibeti) . írott tibeti drag po khor lo 'cshang) .egy hely harcos istene (jüllha). gyermekbetegségek.Drakpo Khorlo Csang dragpoi dubtob (ejtett tibeti) . pavo dpag bsam ldzson shing (írott tibeti) .Uttarakuru drag po khor lo 'cshang (írott tibeti) . rejtett jelentésű drang srong lhags (írott tibeti) .

a látható élet békessége. írott tibeti) . írott tibeti gre) . írott tibeti 'bri) .női védisten.helytelen nézet. egy gelugpa kolostor dri (ejtett tibeti. mentesség bármiféle nézettől dristi (szanszkrit) . disza Drigum (ejtett tibeti.Draupadi öt fia Draupadí (szanszkrit) . gondolatait más. a mandala északi ajtónállója 'drin gju rlung (írott tibeti) .jak-tehén dri chab ma (írott tibeti) .draupadéják (szanszkrit) . Amóghasziddhi kísérője drista (szanszkrit) . külső dolgok kötik le. 3.bén hámcárim Drépung (ejtett tibeti. beleun a vallási eszközök állandó alkalmazásába dri za (ejtett tibeti. a pándavák felesége a Mahábháratában dravja (szanszkrit) . vágy-világi élet drista dharma védaníja (szanszkrit) . a nyolcféle lény (szde brgjad) egyike. és tanítónak vallja magát. 6. őstényező.ghanta Drilbuma (ejtett tibeti) .bódhiszattva. írott tibeti gri gum vagy gri gum bcan po) . 4.a 8.Drupada lánya. a tanítvány magasabb rendűnek mondja magát tanítójánál. tibeti király drikungpa (ejtett tibeti) . a tapasztalás drista dharma parinirvájin (szanszkrit) . hogy a vallási kötelezettségekkel foglalkozna.helytelen nézet.kargyüpa iskola Tibetben dril bu (ejtett tibeti) .kedv szél a szellem működésében Dripanamszal (ejtett tibeti) . az egyik béklyó dristihéja (szanszkrit) .Gandhá dri ma drug (ejtett tibeti) .gandharva. az ételből származó betegségek drejvohen (héber) .állag.Rizshalom.6 szennyeződés (1. megszegi a szerzetesi szabályokat. ami egy . írott tibeti dbras spungs) . 5.démonfajta.látásmód dristhi súnja (szanszkrit) . szubsztancia dre (ejtett tibeti.madhjamaka.látomás által megszüntetett dristiparámarsa (szanszkrit) .a látható. az 5 érzékszerv működésére koncentrál. illatevő égi zenészek.példa dristhi (szanszkrit) . 2. ahelyett.az ebben az életben megtapasztalt karma-hatás dristánta/udáharana (szanszkrit) . szellemi elismerésre vágyakozik.

ami beteljesített Drupada (szanszkrit) . írott tibeti bsgrub) .ragaszkodás a helytelen nézetekhez dro (ejtett tibeti.Dhristadjumna apja a Mahábháratában.nomád jaktenyésztők Drokmi (ejtett tibeti.sz.szent cselekmények Dróna (szanszkrit) .sz. Anátha pindika kereskedő ajándéka du ba (ejtett tibeti) .siker. önmegvalósított lény drup csa (ejtett tibeti. cami.a Kálacsakra egyik leszármazási ága (dro.a 3 testnedv (rlung. 993-1072). férfi jellegű (pho. délkelet. írott tibeti 'brog mi) . írott tibeti bsgrub bja) . i. jang).hajfonat dsáti (szanszkrit) . írott tibeti 'brog pa) .szamszkárana szkandha .aki beszédet tart dru pe mandala (ejtett tibeti. badkan) 'du bjed (írott tibeti) . ajanamsza drup (ejtett tibeti. dzsonang iskola. írott tibeti 'bro) . a pándavák apósa dsa (szanszkrit) . állatövi jegy.helytelen nézetet páratlannak tart.tibeti mester (megh.a Buddha. egyesek szerint ő a szakja alapítója Drom Tönpa (ejtett tibeti) . írott tibeti szgrub pa'i mandal) .tibeti fordítómester (i. Panycsála királya.szamszkára du bjed kji phung po (írott tibeti) . ra).születés Dsétavana (szanszkrit) . a Mahábháratában a kaurava és a pándava fiúk fegyveroktatója drong (ejtett tibeti) . 1064).a nézetek áramlása dristjupádána (szanszkrit) . Atísa tanítványa drómena (görög) .hiba Dsam pa gon po (ejtett tibeti) . írott tibeti 'brug) . föld. ha valaki végső célnak tartja az átmeneti világot dristiprápta (szanszkrit) . Khön Köncsog Gyalpo tanítója.vad jak dróse (jiddis) .a langyos nedvességből születés drok (ejtett tibeti. mennydörgés.Dséta ligete Szávatthí mellett.a Három Drágakő és a Három Gyökér mandalája druk (ejtett tibeti. a Buddha egyik vihárája. vihar. majd a kagyü drod gsher la skjes pa (írott tibeti) .barátság drok pa (ejtett tibeti. az 5.sárkány.látomás által megvalósító. Maitréja dsatá (szanszkrit) . mkhriszpa. a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike dristjogha (szanszkrit) .pap. írott tibeti grogs) .

éjjel 17-05). a megvilágosodás 1. írott tibeti nji phjed). majom.hajlottan járók. fájdalom. a forgás egyenletes. dél 11-13 (ejtett tibeti nyicshe. pokol duhán (héber) . Dzsajadratha felesége Dubsászana (szanszkrit) . foka. napkelte. sikeres. reggel.isteni hódolónő. ló. állatok dug lnga drag po (írott tibeti) . sz. írott tibeti nji mjur). nyugat 15-17 (ejtett tibeti nyinyur.emelvény lépcsővel a frigyszekrény előtt duhkha (szanszkrit. tigris. a holtak és az istenek lakhelye duat nutjer (egyiptomi) . a testi létben viszont asszimmetrikus duhkha dnyána (szanszkrit) . Mára) . nyugat 17-19 (ejtett tibeti. naplemente. fokozata. a kielégítetlenség elszenvedése (duhkha duhkhatá).szamdnyá duat (egyiptomi) . kelet 03-05 (ejtett tibeti thorang.a szenvedés tudása duhkha duhkhatá (szanszkrit) . 3. írott tibeti phjed dzsol).Dhritarástra fia dud (ejtett tibeti. patkány. írott tibeti dus 'chod) . északkelet 01-03 (ejtett tibeti cshejöl.Dhritarástra lánya. pirkadat. hajnal. páli dukkha. írott tibeti sdug bsngal) . kígyó. írott tibeti sa srod). a feltételekhez kötött létfolyamatok következménye. bánat. szenvedés. északnyugat 19-21 (ejtett tibeti szaszö. délután. délkelet 07-09 (ejtett tibeti nyisar.kettős óra (nappal 05-17. írott tibeti bdud. szenvedélyes vágy. irigység) duggati (szanszkrit) . a jelenségek világa. írott tibeti tho rangs) du ses kji phung po (írott tibeti) . csoportjai: 1. írott tibeti nam phjed).csodatevő Dubsalá (szanszkrit) . kutya. a pratitja szamutpáda 12. sárkány. ha pont középen van. disznó. a léte-zés 3 jellegzetességének egyike. emberevő gonosz szellemek 'dud 'gro (írott tibeti) . írott tibeti phjed jol).meg-nemelégedettség.a kielégítetlenség . az elmúlás elszenvedése (vipari-náma duhkhatá). szomorúsággal teli. írott tibeti nam langs).az egyiptomi alvilág.fekete.du cö (ejtett tibeti. írott tibeti srod 'khor).hatalmas. írott tibeti nji sar). bárány. írott tibeti nji nub). tehén. gőg. az éjszaka vége. kha a kocsi tengelye. madár. Ozírisz birodalma. bánattal. délnyugat 13-15 (ejtett tibeti cshejöl. az éjszaka kezdete. kelet 05-07 (ejtett tibeti namlang. a megalkuvások elszenvedése (szamszkára duhkhatá). nyúl. dél 09-11 (ejtett tibeti nyidrö.rossz út.szamdnyá szkandha 'du shes (írott tibeti) . észak 21-23 (ejtett tibeti szökhor. észak 23-01 (ejtett tibeti namcshe. gyűlölség. női főpap dub csen (ejtett tibeti) . éjfél. alkonyat. 2. aki különleges képességek birtokában van dub tob (ejtett tibeti) . írott tibeti nji dros). este.öt erős méreg (tudatlanság.

a továbbhaladás terjedelmes birodalma.ernyő dukpa (ejtett tibeti) .egyhegyű dung (ejtett tibeti.elszenvedése. az állatok.elégtelenség.a tények eltorzítása dúramgamá (szanszkrit) . a bódhiszattva bhúmi 7.füstölő felajánlása a múrtinak a hindu templomban duppannya (szanszkrit) .csigakürt 'dun pa rtse gcig tu (írott tibeti) .a szenvedés keletkezése/eredete. a kauravák királya. foka dúrangamá bhúmi (szanszkit) .kagylóból készült szertartási hangszer.Dulva dulé (görög) . csat-vári árjaszatjáni duhkha szatja (szanszkrit) .Dhritarástra fia. írott tibeti gdugs) .rossz sorsok.fegyelem. a bhávaná márga 7. Kálí. hogy legyőzze a dászjú démonokat. szanszkrit Vinaja) . nagy kiterjedésű. Kalkuttában durgati (kínai edao) .Durgá (vagyis Párvatí. betegség duk (ejtett tibeti. hátas állata a tigris.szolgák (Kréta) Dulva (ejtett tibeti. aki .a Nyolc Temetőhelyi Égjárók.szolgálónők (Kréta) dulos (görög) . a Trimúrti teremtette. foka durbhiksa (szanszkrit) . Szatí) 10 napos hindu ünnepe októberben Bengálban.kargyüpa iskola Tibetben 'dul ba (írott tibeti) .nagy kiterjedésű. sankha dung kar (ejtett tibeti) .a fizikai fájdalom képessége duhkha niródha (szanszkrit) . az anyagi energia istennője Durgá púdzsá (szanszkrit) . a szerzetesi élet szabályai dun (ejtett tibeti) . írott tibeti 'dul ba. csatvári árjasztjáni duhkha szamudája (szanszkrit) .rossz tudású dur khrod brgjad kji mkha' 'gro (írott tibeti) . a pratjékabuddhák útjának hatodik része.a szenvedés igazsága duhkhatá (szanszkrit) . a pokol és az éhező szellemek világa Durjódhana (szanszkrit) .lándzsa dúpa (szanszkrit) . az anyagi energia rendkívüli ereje.a szenvedés megszüntetése. Kálí vagy Párvati (Szatí) istennő bengáli alakja. írott tibeti) . a duhkha első jellegzetessége duhkha indríja (szanszkrit) .éhínség Durgá (szanszkrit) .áthatolhatatlan. azonosak a Nyolc Haragvó Boszorkánnyal dúra apakristam (szanszkrit) . mondják anyának (mátá) és istennőnek (déví) is.

Kálacsakra Düszum Kjempa (ejtett tibeti.bezárta Krisna fiát. összegyűjtött fogalmak.férfi védisten.Bharata apja.10 napos hindu fesztivál áshvin (szeptember-október) első napjától. erkölcstelen. a Buddha apósának jelzője Durvásza (szanszkrit) .az északi világrész buddhája Dusjánta (szanszkrit) .Düszum Kjempa dusszíló (szanszkrit) . írott tibeti dus kji khor lo) . a mandala északi ajtónállója dutthullam (páli) .a Tizenkét Tanítás: tömör útmutatás . ördög düdra (ejtett tibeti) .áldásosztás a duhánról.időköz dü nyi (ejtett tibeti. máskor Balaráma tanította meg a buzogányharcra durlabham (szanszkrit) . hirtelen haragú szent dúrvászászana (szanszkrit) .démon. Szambát Hasztinápurban.sz. írott tibeti dusz gszum mkhdzsen po) tibeti szerzetes (i.démon Düd (ejtett tibeti) . az emberi létforma Durmati (szanszkrit) .mindkettő (önmaga és más) által okozott dvábhjámut páda (szanszkrit) . 1110-1193).ostoba. gunazavar dü ci (ejtett tibeti.rossz.Mára. írott tibeti bdud nji) . írott tibeti dus dzsug) . a szok ellensége dü juk (ejtett tibeti.mindkettőből (önmagából és másból is) való keletkezés dvádasánga (szanszkrit) . a karma kagyüpa (karmapa) rend alapítója Dütül csörten (ejtett tibeti) .ducö dus dzsug (írott tibeti) . és Visnu Balaráma nevű formájában szabadította ki. Rámacsandra győzelme Rávana felett Dushpradharsa buddha (szanszkrit) .démonkirály dühenolás (jiddis) .rossz erényű Dutszikjilva (ejtett tibeti) .a Mara felett aratott győzelem. Milarépa tanítványa. írott tibeti bdud rci) . Szuppabuddhának.Dükji Khorlo dushéra/dusszéhra (szanszkrit) . birkát kohánim Dükji Khorlo (ejtett tibeti.dü dzsuk dus kji khor lo (írott tibeti) . a nyolcas csörten-csoport egyike dvábhjám krita (szanszkrit) .a létesülés 12 tényezője dvádasánga sászana (szanszkrit) .nektár dü csö (ejtett tibeti.Dúrvásza-tartás (hatha jóga) dus 'chod (írott tibeti) .nehezen elérhető. írott tibeti bdud spjod) . rosszindulatú.3 fokozatú érvelési módszer logikai kérdések megvitatásához. alapfogalmak düg jal (ejtett tibeti. Sakuntalá férje dusz gszum mkhjen po (írott tibeti) .nagy. démon. írott tibeti bdud rgjal) .

életkorhoz kötött teendők rendje .kettősség dvajendrijá szamápatti (szanszkrit) . Madhávácsárja dvaití bháva (szanszkrit) . itt tartózkodott Krisna 16.000 földi évig tart. műve: Anuvakhjájana. világkorszakunk. műve: Védántaparidzsáta szaurabha.108 feleségével és Rukminíval. tanító történet a Buddha életéből (avadána). egy tanítás közlése hasonlat segítségével (udána). a Buddha beszédeinek magyarázatai (vjákarana). ilyenkor gabonafélét kell enni Dvaipánja (szanszkrit) .sz. alapítója Madhva (i. 11. a mi 3.bronzkor.(szútra). versekkel dúsított szöveg (gejja).a 3. kettősség dvaita védánta (szanszkrit) .). juga Dvápara juga (szanszkrit) .kilépés az ellentétek torzításából. Brahmá szútra kommentár.szigetszülette Vjásza Dvaita (szanszkrit) . 864.dualizmus.ellentétpárok dvandvaatítha (szanszkrit) . az emberek ezer évig élnek Dváraka (szanszkrit) . verses mondások (gáthá). csökken a lemondás és a tisztaság.az ékádasí hindu ünnep utáni reggel. A tóraismétlés könyve dvármásramavarna (szanszkrit) . műve: Sríkárabhásja. Brahmá szútra kommentár dvaitádvaita (szanszkrit) . amelyben a Buddha is szereplő (dzsátaka). a zavart tudatosság elhárítása (adbhutadharma). Visva-karmá építette dvárapana (szanszkrit) . az oksági törvény fokozatai (nidána). alapítója Srípati (i.sz. 1350-1410).védánta iskola. védánta iskola.ajtónálló szobrok a hindu templomokban dvárasambha (szanszkrit) . a „Mert megmondatott”-tal kezdődő mondások (itijukta).Biblia. sz.város. a kegyesség elmúlásával egyre több lesz a bűn. első számú feleségével 28 éves korától kezdve. Brahmá szútra kommentár dvaitádvaita váda (szanszkrit) . a dharmákkal kapcsolatos komoly utasítások (upadésa) dvádasin (szanszkrit) .egy erdő. 1238-1317).a két nemzőszerv találkozásának kultikus ábrázolása dvandva (szanszkrit) . a paripurna állapota dvápara (szanszkrit) .védánta iskola.zászlórúd D'várim (héber) . tanító történetek.kettős természetű lényeg dvajatá (szanszkrit) . alapítója Nimbárka (i.sz. elemzések (vaidalja). uralkodik a mohóság.

jelképe a zöld kígyó dvévácsika (páli) . meditációs gyakorlat Dvédhávitakka szutta (páli) .Kétféle vitakka szútra (Tripitaka Szútra-pitaka) dvéha (szanszkrit) .32 testrész (ákára).dvattimszákára (páli) .Tendzin Gyaco dzo (ejtett tibeti. ásrama dvihaszta bhudzsászana (szanszkrit) .ze 'dzam bu gling (írott tibeti) . jóga nidrászana dvipáda viparíta dandászana (szanszkrit) . kínai zhong qian shi jie) . nyugaton a Kívánságteljeítő Teheneké. a szerzetességhez még nem.harag.mindkét lábfej-tartás (hatha jóga). délen a Dzsambugyümölcsű.molekula dvidzsa (szanszkrit) .közepes világegyetem. írott tibeti ze sdang) .2 dvianuka (szanszkrit) . írott tibeti mdzo) . undor. a testre irányuló töprengés.kettős folyamodású laikus hívő. keleten a Tisztatestű.dzok cshen. elmélyülés szintje 'dzad (írotttibeti) .mindkét lábas Kaundinja-tartás (hatha jóga) dvipáda shírsászana (szanszkrit) . konceptualitás nélküli meditációs módszer. középen a Szuméru.kétszer született. nemtetszés. egymillió világból áll.a 3 világ (sa bla. aki csak a Buddhához és a Tanhoz folyamodik. ezer kis világegyetem alkotja dvitíja dhjána bhúmi (szanszkrit) . gyűlölet. tibeti iskola . ellenszenv. de sokszor csak a bráhminok.kétlábas fordított bottartás (hatha jóga) dviszáhaszromadhja mólóka dhátu (szanszkrit. a 3 méreg és az 5 erős méreg egyike. írott tibeti) . írott tibeti rdzogs rim) . két ukkalai kereskedő (Tapussza. Bhalluka) dvi (szanszkrit) .kétkezes kar-tartás (hatha jóga) dvípa (szanszkrit.a beteljesítés fokozata a Kálacsakra meditációban 'dzogs cshen (ejtett.világszigetek.kellemetlen dvésa/kródha (szanszkrit. északon a Kellemetlen Hangúak dvipáda kaundinjászana (szanszkrit) . a négyből az első 3 kaszt. sa steng.jak és szarvasmarha kereszteződése. hím hibrid dzo grim (ejtett tibeti.Dzsambudvipa dzig rten (írott tibeti) .a 2.lóka 'dzig rten gsum (írott tibeti) . sa 'og). 3 szint (sza gszum) 'dzin rgya mcho (kínai) . írott tibeti) .

az AUM-ból az A dzsainizmus (szanszkrit.a déli világrész buddhája Dzsacsas buddha (szanszkrit) . a megszabaduláshoz a tirthankarák útját kell követni dzsaiva karma (szanszkrit) . az i. fém.győzelem. húga Szubhadra. az aprákrita karma követ-kezménye dzsaja (szanszkrit) . állatövi jegy.az alsó világrészek buddhája dzsada (szanszkrit) . 1.háló-szorítás (hatha jóga).sz.az emberi karma. ellenőrzés Dzsajadratha (szanszkrit) .lények.tengeri utatás. 24 tanítóból álló sor (tirthankara). jang).Szindhu királya. 5 fogadalma: ahimszá az élet minden területén. hármasban ábrázolják dzsagat (szanszkrit) . szatja (igazmondás).a három idő dzsa (ejtett tibeti.kevert iskola dzomo (ejtett tibeti) .az Univerzum Ura. Duhsalá férje dzsaku (japán) .a tökéletesség alsó fokán álló bódhiszattva (kínai vang ming).nyugalom dzsala (szanszkrit) . 526ban halt meg. ritkán említett .város a Pandzsábban. élővilág dzságrata avaszthá (szanszkrit) . hisznek az újratestesülésben.a jak és a szarvasmarha kereszteződése dzong (ejtett tibeti) .öntudat-nélküliség.tibeti iskola dzö (ejtett.madár.víz. i. írott tibeti bdzsa) . nyugat. az anyag folyékony állapota. tiszteletére rendezik évenként a szekérfesztivált. férfi jellegű (pho.dzómicu (japán) .több faluból álló uradalom vezetője Dzongcsenpa (ejtett tibeti) . írott tibeti rdzong dpon) .abhidharma pitaka dzumo (ejtett tibeti) jak és szarvasmarha kereszteződése. brahmácsarja (nemi önmegtartóztatás) aparigraha (lemondás a tulajdonról).éber állapot. utolsó személye (Vardhamána Mahávíra) kb. írott tibeti) . nulla Dzsálandhara (szanszkrit) .vallás. írott tibeti rgdzsal ba pa) . nem ismerik el a Védákat. Adinát követői.kolostor dzong pön (ejtett tibeti. a 10. Krisna másik neve.e. a szthula saríra része dzsaladharapatha (szanszkrit) . összekapcsolódás Dzsagannátha (szanszkrit) . ajanamsza Dzsacsahprábha buddha (szanszkrit) . asztéja (sohasem lopni). század végén a Kaniska vezette zsinat helye dzsálandhara bandha (szanszkrit) . állzár (hatha jóga) dzsálini prabhá kumára bódhiszattva (szanszkrit) . bátyja Baladéva. nőstény hibrid dzs gsum (írott tibeti) .

a világkorszak végére tíz év lesz az átlagos életkor. nevét a Kailász-hegy melletti Mánaszarovar-tó partján növő fa gyümölcséről kapta. rajta gyémánttrónuson (Vadzsrászana) ül az a bódhiszattva.vang ming Dzsaliniprabha buddha (szanszkrit) .az ismeret végtelensége Dzsang (ejtett tibeti) . erre a szigetre a legcsekélyebb érdemek alapján emberként születünk. a felismerés egzisztenciális megtapasztalása dzsána pada/mahá dzsana pada (szanszkrit) .dzsálini prabhákumára (szanszkrit) .e. Tanisz dzsana (szanszkrit) . ha a termése a vízbe hullik. az emberek itt a legalacsonyabbak. az érzéki világ 6. tulajdonképpen India. a világhegy (Meru) körüli háromszög alakú déli földrész.bódhiszattva dzsanma (szanszkrit) .tibeti határvidéki nép. manapság száz év körüli időt élnek.újraszületés.az északi világrész buddhája Dzsamadagni (szanszkrit) . Je mon fia dzsang csup szem pá (ejtett tibeti) . többnyire hegyvidéki országok (i.a Dzsambufa (rózsa-alma /Eugenia jambolana/) földje. a többi arannyá változik. írott tibeti 'dzam bu gling. majd buddha lesz.a tudás útja. ejtett tibeti Dzambuling. Amitábha kísérője Dzsamphel Gyaco (ejtett tibeti) .bódhiszattva. Maitréja jelzője Dzsampejang (ejtett tibeti) . körül a Mahábháratában. 2 alföldrésze a Csámara és az Avacsámara Dzsampa (ejtett tibeti) . a termések egy részét megeszik a tó sárkányai. továbblétesülés . „dzsam” hangot hallat.a bőség istene Dzsambudvípa (szanszkrit.kisebb.Visnu Parasuráma alakú inkarnációjának apja Dzsámbaván (szanszkrit) .sz.e.Abhimanju unokája dzsánaszja ánantjam (szanszkrit) .a medve-nép királya dzsambha ósadhi (szanszkrit) . 1758-1804) Dzsan (egyiptomi) . dalai láma (i.Szeretetteli. 8. a formavilág 17 és a forma nélküli világ 4 mennyországa. 1.Vidéha királya i.ember dzsána márga (szanszkrit) .Zoán. a szamádhi elérésének eszköze Dzsambhala (szanszkrit) . ksatrija monarchiák vagy köztársaságok Dzsanaka (szanszkrit) . a látás ösvénye. kínai Yan fu ti) .a 8. a szellemlények rádzsájának birodalma. alatta van a 8 jeges és a 8 tüzes pokol.zacskó őrölt fűvel töltve (talán narkotikumot okozókkal). évezred). Szítá nevelőapja Dzsanamédzsaja (szanszkrit) . régen többet. sz. aki arhat.

az alsó világrészek buddhája dzsata karman szanszkára (szanszkrit) . dzsará marana (szanszkrit) . a varna rendszer alcsoportjai.sz.a születéskor végzett hindu szertartás a horoszkópkészítéssel együtt Dzsatáju (szanszkrit) . tanító történetek.mormolófüzer. írott tibeti rje btsun mi la ras pa) . augusztus-szeptember 2 sötét hetének 8.holló Dzsashaprabava buddha (szanszkrit) . filozófia Dzsecün Milarépa (ejtett tibeti. ájur véda dzsáti (szanszkrit. páli) . folyamatos ismétlése.keletkezés-alkotás-létrehozás Dzsávalí (szanszkrit) . a páli kánonban 550 ilyen történet van (másutt 547).térd-fej-tartás (hatha jóga) dzsányána mudrá (szanszkrit) . a 11.születésregék (a jövendő Buddha előéletei.az emésztés tüze a gyomorban. a tibeti 108 szemes dzsará (szanszkrit) .születés. segítségül ima-füzért használnak (108+1 szemű). állatmesék). vagyis újraszületés a szamszárában.megismerő kéztartás dzsányánendríja (szanszkrit) . mestere Marpa .Krisna megjelenésének ünnepe. a 12. avidjá Dzsarászandha (szanszkrit) . 5 megrendülés a jógában a dzshána előtt. amelyben a Buddha is szereplő.érzékelő képesség dzsapa (szanszkrit) . felismerés. 1052-1135).dzsanmástamí (szanszkrit) . portugál).öregség.a hasat körbefordító-tartás (hatha jóga) dzsatharagni (szanszkrit) . a mantra jóga gyakorlata dzsapa málá (páli) . tudatosulás dzse (ejtett tibeti) . hanyatlás. aki megpróbálta megakadályozni Szíta elrablását. 64 rudráksa bogyóból készül. a Krisna-tudat tagjainak meditációs eszköze. a hindu varnán belüli szűkebb csoport.madár. keletkezés. a dvádasángasászana 7.Magadha királya dzsarok (ejtett tibeti. tagjai egymás között házasodnak (Indián kívüli szóval = kaszt.gyorsaság.a mantra halk. nidána dzsarájudzsa (szanszkrit) .a kargyüpa irányzat alapítója (i. hibásnak megállapított ellenvetés dzsáti laksana (szanszkrit) .átmeneti kollégium. része dzsathara parivartan ászana (szanszkrit) . írott tibeti bja rog) . s közben halálosan megsebesült Dzsátaka (szanszkrit) . halál.a dzsiva anyaméhből született létfokozata. elmúlás.öregedés.Dasaratha papja dzsavana (szanszkrit) . nidána. napja dzsánu shírsászana (szanszkrit) . olvasó.

pusztítás dzsig ten kjong (ejtett tibeti.mantrák Dzséta (szanszkrit) . Däniken szerint elektromos szigetelő. július-augusztus hónap 2 fényes hetének 3. tőle vásárolta Szudatta Anátha pindika a Dzsétavana áramát Dzsétavana áráma (szanszkrit. írott tibeti rgjal bu rgjal bjed kji chal) .sz. egyik magyarázatát Hérodotosz írja le: e szerint Ozírisz hátgerince. védelmi adó. pihenőkert Srávaszti közelében.sinto isten. rendkívül elterjedt jelkép. 580 körül a Ning po meletti T'ien t'ai hegyen Dzsih pen (kínai) .dzsed-oszlop (egyiptomi) . sz.zen mester dzsig nyi (ejtett tibeti) . vásárolt meg Dzséta hercegtől a buddhista közösség számára dzshána (szanszkrit) .a 28 holdistennő Dzsih dzs'ien (kínai) . szanszkrit lokapála) . napján dzsi (ejtett tibeti.fordító Nankingban (dolgozott i.a Győzedelmes herceg ligete. melyet a különböző történelmi isz-lám államokban a zsidók és a keresztények fizettek az államnak .Triszong Decen belügyminisztere dzsén jen (kínai) .a tendai iskola alapítója i. amelyet egy gazdag kereskedő. eredete már az egyiptomiaknak is a múlt titka volt. medi-táció. az 5 érzéki képesség egyike Dzsi-iskola (japán) . nyelv. a királyt megfiatalító jubileumi ünnepség (heb szed) egyik fontos állomása volt a dzsed-oszlop felállítása Dzsekundag (ejtett tibeti) .ízlelhető alkotóelem dzsihvá indríja (szanszkrit) .az ízlelés egymásra ható mezeje dzsihvá dhátu (szanszkrit) . az elmélkedés módja. írott tibeti brjid) . harc Isten útján dzsihi (japán) . elmélyülés.fáradozás. intuitív tudatállapot dzshána mudra (szanszkrit) .Nippon dzsihad (iszlám) . írott tibeti 'dzsig rten skjong. Szudattanáthapindaka (Védtelenek Támasza). 223-253) Dzsih i (kínai) .nagyszerűség. a gyermekek védelmezője Dzsidzsó (japán) .Rádhá és Krisna ünnepe.az elmélyült meditáció kéztartása dzshulanjátrá (szanszkrit) . hi = megvédeni a szenvedéstől) dzsihvá ájatana (szanszkrit) .a tartósság szimbóluma.módszer.Amida bucu dzsijah (iszlám) .kószalai herceg.ízlelő képesség.együttérzés (dzsi = boldogságot ad.fejadó. méltóság. monolit dzsico (japán) .

singon mester.nagy múltú. (ld.Viráta udvari birkózóbajnoka dzsin kang (kínai) .dordzse. Vardhamána Mahávíra (i. hanem csak állami kultusz 1946ig dzsingú (japán) .indiai tanító Tibetben az i. 668-770): Sen hui legendáinak gyűjteménye Dzsinnó sótóki (japán) . isteni harcos.sz.a sinto szentély építése előtt az alap kiásásának szertartása. közös étkezés dzsindzsa (japán) . ilyenkor kiengesztelik a helyi kamit.tendai mester dzsikata (japán) . a Buddha egyik neve is dzsina mátradhárana (szanszkrit) . 1889-től nem vallás (Meidzsi-alkotmány). az anyagban megjelenő purusa. a kard az Acuta-szentélyben és az ékszer a Császári Palotában van. az emberek cselekedeteik és vágyaik szerint . Japán első mitikus császára (i. ettől élő a test. méreteiben is hatalmas sinto szentély Dzsinne oso isu (japán) .sz.sinto szentély. a sinto szertartások kötött részei: megtisztulás.Kataku Dzsinne (i.hangszeres és énekes geiko dzsimae (japán) . 599-527). ő örökölte Amateraszu jelképeit: a nyolcszögletű sárgaréz tükör az Isze-szentélyben.falu Vidéhában.Győztes. égi uralkodó Dzsimúta (szanszkrit) . a császárok (egyben Japán) isteni eredete a sinto szerint dzsiriki (japán) . a singon ricu alapítója dzsiva (szanszkrit) .Amateraszu unokájának dédunokája.e.sz. a dzsainizmus alapítója. adományok átadása és imádás. vadzsra Dzsina (szanszkrit) .olyan szentély. 1293-1354). i. kérések és imádságok.Dzsikaku (japán) . és meghívják a jövendő szentély kamiját. kb.születési bizonylat Dzsiun (japán) . szakasza Dzsinamitra (szanszkrit) .független geiko Dzsimbikagráma (szanszkrit) .szentélysintoizmus. 685660). szerkesztette Kitabatake Csikafusza (i. tariki) dzsitávada (szanszkrit) .e. az istenek lakhelye dzsindzsa dzsingú (japán) .saját erőből megszabadulni.sz.a síla kála 10. a halandó ember. amely közvetlenül a császárhoz kapcsolódik dzsindzsa sinto (japán) . században dzsincsinszai (japán) . itt lett dzsina Vardhamána Dzsimmu tennó (japán Acuta) . az egyéni lélek.Az isteni császárok törvényes örökösödésének története.irányított élőlény. 9. az Ísvara része egyéni személyiséggel.

Amida buddhizmus . pránajáma.létrehozó karma. vidnyánamaja.a szertartások megfelelő időpontjának meghatá-rozásához szükséges csillagászati leírások a védángán belül dzsnaka kamma (páli) . a súnjata után van még az abszolút létezés.a Tisztaság Földjének Új Szektája.tibeti vallási irányzat. alapította Sin-ran (i. Bimbiszára unokája. pszichikai energia dzsizjah (iszlám) . andadzsa. élő test dzsiva jántrika pítha (szanszkrit) .sz.hindu május dzsjótihstóma (szanszkrit) .12 nem emberi kéz által készített (önmegnyilvánult) Siva jelkép dzsjótisa (szanszkrit) .lekicsinylő büszkeség dzso nang pa (ejtett tibeti) .a gondolatokban.a Tisztaság Földje.speciális adó a vallási kisebbségeknek. 1173-1263). szannjászadá. érzelmekben létre-jövő erők Dzsívaka (szanszkrit) . adhama. a független és örök valóság. szóma-áldozat dzsjótir (szanszkrit) . dhjána dzsjótir dhjána (szanszkrit) . Dzsívakát (szanszkrit) . szvé-dadzsa. annamaja dzsiva déha (szanszkrit) . 14 létfokozat: avidjá = udviddzsa.Szálavatí fia dzsívan mukta (szanszkrit) . lílonmukti.kapnak testet. uttama.a szellemi élet dzsívita indríja (szanszkrit) . amely a halálkor túlsúlyban van dzsnamána (szanszkrit) . orvos Dzsívaka szutta (páli) . felmentés a katonáskodás alól dzsjaista (szanszkrit) . Amida-buddhizmus. manómaja. Amida bucu Dzsódo Sinsu (japán) . parátpará. kiszabadult a körforgásból dzsívan mukti (szanszkrit) .Középső Gyűjtemény 55. kilépés a szamszárából dzsívátman (szanszkrit) . az 5. burkai: ánandamaja. dzsarájudzsa.felszabadult állapot. szerves összetevő. madhjama.élőlény. jógadá. Abhaja fia.összpontosítás. szatpadá.Bimbiszára rádzsa házasságon kívül született fia.aki már ebben az életben elérte a móksát. dalai láma betiltotta Dzsódo (japán) . ánandapadá.fény-dicsőítés.az elmélyülésben a belső világosság szem-lélése dzsjótir linga (szanszkrit) .egyéni lélek dzsívita (szanszkrit) .életerő képesség. vidjá = dnyánadá.

sinto papok fekete süvege éc ha hájim (héber) .tiszta tanítás. Jeremiás siralmai edao (kínai) .egyesülés dzsorva drug (ejtett tibeti.az anyagi gyarapodás. amire felcsavarják Échá (héber) . föld /sza/.Nanda Takszaka dzsok csen pa (ejtett tibeti) . századig élő ősi kultúra.az erő legyőzése hajlékonysággal dzsummicu (japán) . eredeti neve Rasza Trulnang Cuglakhang: kecske-föld csodás temploma dzsol bon (ejtett tibeti) .a nagy tökéletesség.5 elem (fa /sing/. fém /chak/. évezredtől i. Hórusz isten egyik fő kultuszhelye egér órája (kínai) .bön dzsómon kultúra (japán) .az i. itt lett dzsina Vardhamána dzsu thig (ejtett. 4.a lhászai főtemplom. 3.Fukurikudzsu dzsvana csitta (szanszkrit) . írott tibeti 'bjung ba) . tűz /me/.tiszta iskola dzsung ci (ejtett tibeti.e. írott tibeti 'bdzsor ba drug) . írott tibeti) . víz /cshu/) dzsunsi (japán) .Biblia.dzsódomon (japán) . kínai Csao csou Cung sen) .durgati Edfu (egyiptomi) .cukornád nedve vízzel Ebiszu (japán) .az élet fája. írott tibeti 'bjung rcis) .23-01 .falu Vidéhában Vészálí mellett. a halászat sinto istene ebosi (japán) . Amida Bucu 'dzsog po (ejtett tibeti) .e. a Tóra-tekercs két rúdja.kollektív öngyilkosság Dzsurdzsin (japán) .bön szertartás a Balcsen geköt jelképező kötéldarabokkal dzsudo (japán) .zen mester (i. tibeti vallási irányzat Dzsokhang (ejtett tibeti) . Szongcen Gampo építtette nepáli felesége tiszteletére. nagyjából félúton Luxor és Asszuán között.város Felső-Egyiptomban.egy Kálacsakra tanítás Dzsósú Dzsúsin (japán.sz. az Amida-iskola. írott tibeti szbjor nji) .ösztönző gondolati momentum E eau sirop (vodu) .rinzai zen mester Dzsrimbikagáma (szanszkrit) .a naptáron alapuló elemek bön asztrológiája dzsung va (ejtett tibeti. 778-897) Dzsósú Szaszaki (japán) . a sinto egyik gyökere dzsor nyi (ejtett tibeti.

amelyet Dógen alapított Eileithyia (görög) . kínai Huj kó) .1 éhi bhikku (páli) . az iskola neve (rinzai) Li csi nevének japán olvasata éitheoi (görög) . a Kennin templom apátja.sz. a tagadandó tárgyak felismerése .nőtlen ifjak ejsesz hájil (héber) . koszorú Eiszai Myoan Zendzsi (japán) . 1194). nap. majd tanítvány a kínai Tien tai-hegyen.és babérágakból álló köteg. a nihszvabháva: 1.sz. tanítása a pátriárkákig és így Bódhidarmáig megy vissza.egy város Ékadanta (szanszkrit) . Hakatában felépítette a Sófukudzsi kolostort (i.egylétűség (egység) Ékacsakra (szanszkrit) . kínai pátriárka. szerzetes”.ehád (héber) .képecskék. Bódhidarma tanítványa.(i. a Tendai-szekta tagja.gyapjúba takart olaj. akiket a Buddha hívott meg eidólon (görög) . 1145-1215). az elme összpontosítása.„jöjj. napon.sz.zen templom.(i. aki levágta karját.az elmeműködés egyhegyűsége. tartózkodás a gabona és a hüvelyesek fogyasztásától ékágra (szanszkrit. Ganésa egyik neve ékádasí (szanszkrit) . havonta kétszer: az újhold utáni és a telihold utáni 11.a szülés istennője eiresioné (görög) .egy kocsi. amelyek a világközökben (intermundia) leválnak az istenekről eidos (görög) . azok a tanítványok.derék asszony Eka (japán. hindu böjt.az istenek alakja Eihei dzsi (japán) .egykezes kar-tartás (hatha jóga) éka jána (szanszkrit) .egy éka csitta kkhanika (szanszkrit) egy gondolatmomentumra kiterjedő időtől független okság éka haszta bhudzsászana (szanszkrit) . hogy bizonyítsa őszinteségét mestere előtt éka (szanszkrit) . a két alapvető zen-iskola egyikének megalapítója. 487-593) a 2. figyelés egyetlen pontra. írott tibeti 'dun pa rtse gcig tu) .a 11.az azonos test és azonos felfogás tudatszintje ékabháva (szanszkrit) . dhjána ékánéka vijuktatva (szanszkrit) az egységet hirdető/tagadó felfogások különválasztása. a buddhaság az egyetlen végső cél éka kájaika szamdzsnyi (szanszkrit) .egyagyarú.

szent béke ékíbháva (szanszkrit) . amelynél elkülönül az átman és az 5 halmaz nem-egységéről alkotott felfogás (anékatva vijukta viniscsaja marma) ékapáda bakászana (szanszkrit) .azonosság ékótíkarana (szanszkrit) . az egyöntetűség felismerése (vjápti-viniscsaja marma).egyhegyűvé válás ekphora (görög) .egylábas fej-tartás (hatha jóga) ékapáda szarvángászana (szanszkrit) . amelynél elkülönül az átman és az 5 halmazról alkotott felfogás (ékatva vijukta viniscsaja marma). egységes egész ékatva vijukta viniscsaja marma (szanszkrit) .felemelt egylábas íjtartás (hatha jóga) ékapáda uttána majúrászana (szanszkrit) . írott tibeti gcig) .egylábas Kaundinja-tartás (hatha jóga) ékapáda rádzsakapótászana (szanszkrit) .egylábas hídképzés teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) ékapáda úrdhva dhanurászana (szanszkrit) . foka Ekdysia (görög) .) a tavaszforduló idején elektrum (egyiptomi) .azonosság. ékánéka vijuktatva ékatva vijukta viniscsaja marma (szanszkrit) .lányok avatási ünnepe Krétán.egylábas gólya-tartás (hatha jóga) ékapáda dhírsászana (szanszkrit) . a pont felismerése.arany és ezüst gyakran természetes ötvözete.Artemis Elaphébolos hónapja (a 9.egylábas teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) ékapáda szétubandha szarvángászana (szanszkrit) .egylábas fej-tartás (hatha jóga) ékapáda gálavászana (szanszkrit) .egylábas nyújtózó pávatartás (hatha jóga) ékapáda viparíta dandászana (szanszkrit) .egylábas Gálava-tartás (hatha jóga) ékapáda kaundinjászana (szanszkrit) . 2. a pont felismerése.emléktár ékatva (szanszkrit. 3. .az átman és az 5 halmaz egységéről alkotott felfogás elkülönülési pontja. 4.(nisédhja viniscsaja marma). amelynél elkülönül az átman és az 5 halmazról alkotott felfogás.a pont felismerése.egylábas galambrádzsatartás (hatha jóga) ékapáda shírsászana (szanszkrit) .egylábas fordított bottartás (hatha jóga) ékarúpatva (szanszkrit) .halottkísérés Elaphébolion (görög) . Létó templomában ekecheiria (görög) . a nihszvabháva 3. egység.

Ozírisz. eredetileg lovat ajándékoztak.(i.) Engo Kokugon (japán) . figyelem.isteni kilencség. elektrumot gyakran használtak.tanulás. a legfontosabb enneád az ún. mivel könynyen megmunkálható. izgatottságfásultság. Nut.hit. figyelem.lustaság. mint a tisztább aranyé. feledékenység.Démétér ünnepe Boédromión hó-nap 13-án (Athén) Elijáhu (héber) .Illés próféta Elijáhu Kremer (héber) . ügyesség. amelyeket az emberek a sinto szentélyekre vagy azok köré helyeznek el. lókép. gondolkodás.Asszuán eleusisi Kis Misztériumok (görög) .siker a tanulásban. .sz. ma csak táblácskát emakimono (japán) . Heliopoliszi Kilencség.Dionysos ünnepe Anthestérión hónapban Agraiban (Athén) eleusisi Nagy Misztériumok (görög) . később lószobrot. sz.császári kegy. a nevét borostyán sárga színéről kapta (a borostyán görögül elektron .augusztus-szeptember ema (japán gokaku) .kézzel tekerhető vízszintes tekercskép en tu (kínai) . alkalmazás.innen származik az anyagi részecske neve is).kerek ülőpárna engagement (vodu) . éberség. mivel az ezüst ára csak jóval az időszámításunk kezdete után csökkent számottevően az arany ára alá. 10. akarat. igyekezet.sinto liturgikus szövegeket tartalmazó könyv (talán i.egyezség. Tefnut. Geb.haláleset utáni tisztító szertartás Argosban enneád (egyiptomi) . fogadalmi tábla. ez a teremtés utáni első istenek csoportja. megnyugtatás elmélyülés 6 eszköze . dekoratív fém Elephantine (egyiptomi) . a szerzetessé válás egyik módja Kínában en za (japán) . éberség. szép fényű. a teremtő családja. Su. 1720-1796) vilnai tanító (gáon). ez a latinban elektrum. amely valakit egy ártó szellemhez köt Engisiki (japán) .Hekigan roku enknisma (görög) . az elektrum értéke az ókorban nagyjából azonos volt. az ellenszerek nem alkalmazása. gyakorlottság elmélyülést akadályozó 5 hiba . az ellenszerek túlzott alkalmazása elul (héber) . Tagjai: Atum.amelyben az aranytartalom 50 % körüli. a haszidizmus ellensége ellenszer (8) az elmélyülést akadályozó hibák megszüntetésére .sz. Ízisz. erőfeszítés. Atum.

Ozírisz. mi a létezés vége és a nirvána.Széth és Nephtisz.a versengés és viszály istennője erisz (japán) . tudja: 1. lelkiismeret. a geikónak fehér Erós (görög) . a lényeket milyen vágyak és erkölcsök vezetik.szombat előnapja. miként lehet megszüntetni az illúziót (májá) éruszin (héber) . az ő gyermekeik Geb és Nut. a szégyenérzet képessége. függőségmentesség. itt őrizték Athéné Polias szobrát erev sabat (héber) .fúriák Eris (görög) . amikor a maikóból geiko lesz Erinnüszök (görög) . i. 4.sz.az ígéret földje Erechtheión (görög) .sz.megszállottság Enzui (japán) .az istenek nevei epopteia (görög) .az a nap. az i.baráti lakoma Erebos (görög) . .szent tárgyak er si wu ti (kínai) . 10. kínai pátriárka enthusiasmos (görög) .hálaima. a lények karmáját.Asklépios ünnepe Boédromion 17-én epiphania (görög) .a szerelem istene erő .tengeri hal (?Pagellus erythrinus) érzelem. 638-713). a maikónak vörös.isteni megjelenés eponymia (görög) . 3. a törvények mit szabályoznak.Nephtysz) Ennin (japán) . mi az oka a jónak és a rossznak. a többi 4 isten pedig egymásnak édestestvére.eljegyzés erythinos (görög) . 838-840 között kínai utazásán kéziratokat gyűjtött.panycsavimsatittva eranos (görög) .sz. 843-as taoista vallásüldözés legfontosabb forrása Eno (japán. mi a jó és mi a rossz. 8.katonaköteles korú fiú (Athén) Epidauria (görög) .ami a Buddhának van. dicsőítő ima ephébos (görög) . az elmélyedés (szamádhi) különböző szintjeit. 6.templom az Akropolison.a sötét alvilág istene erec Jiszráél (héber) . péntek erikae (japán) . Sut és Tefnutot.hit. Széth . egészséges állapot (11) . 5.sz. kínai Huj neng) zen mester (i.zen mester epainos (görög) . 793-864). 9. a 6. a teológia szerint Atum egymaga nemzette az első istenpárt.a kimonó nyakrésze. 7. a lények milyen helyzetben vannak. a lények milyen képességekkel rendelkeznek. Saicso tanítványa (i.tanult szerzetes. 2. illetve házastársak is egyben (Ízisz .

aki törvényeiddel megszenteltél. Örökkévaló Istenünk. és megparancsoltad nekünk a kéz leöblítését. ha nincs kenyér. Örökkévaló Istenünk.gyűlöletmentesség. a világ királya. akinek szavára jött létre minden. déligyümölcs és tésztaféle: Baruh atá Adonáj. Elohénu meleh haolám.ez az enyém.ez vagyok én. Elohénu meleh haolám.középen lyukas oltár az italáldozatnak escorte (vodu) . boré nöfasot rabot vöheszronám al-kol-má sebarátá. a világ királya. a világ királya. étel és ital előtt (ha nincs kenyér): Baruh atá Adonáj. új gyümölcsnél és örömteli eseménynél: Baruh atá Adonáj.). a világ királya. buzgóság. Elohánu meleh haolám. Örökkévaló Istenünk.ez az én énem.novembertől márciusig essének (görög) . sehakol níje bidvaró. (Áldott légy. a világ királya. szőlő. hogy fenntartsd valamennyi létezőt.). (Áldott légy. aki számos élőlényt teremtettél. lelkiismeretesség eschara (görög) . (Áldott légy. aki különféle étkeket teremtett. az ókori Etiópiát görögösen Aithiópiának is nevezik étkezési imák (héber) . Örökkévaló Istenünk. a kézleöntés áldása: Baruh atá Adonáj. Baruh hé haolamim. aki életben tartottál és fenntartottál bennünket. a világ királya.). tésztaféle előtt: Baruh atá Adonáj. és szükségletüket is előteremted. Eszter Eszukári (szanszkrit) . sehehejánu vökijmánu vöhigiánu lazmán hazé. Örökkévaló Istenünk. és megéretted velünk ezt a mai napot. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu al-nötilát jadájim.Biblia. aki előteremtetted a kenyeret a földből. fán termő gyümölcs előtt: Baruh atá . Áldott vagy.az ókori Etiópia területe máshol helyezkedett el. Elohénu meleh haolám. ami egy fontos loát kísér esős évszak (görög) . Örökkévaló Istenünk.menet. a tanhá igazolása Etiópia (egyiptomi) .a kenyér áldása: Baruh atá Adonáj. a mána igazolása eszomeattá (páli) . löhahajot bahem nefes kol-háj. (Áldott légy. Elohánu meleh haolám. hamocí lehem min-haárec. a negyedik kataraktától délre húzódó rész neve volt.).az ephesosi Artemis papjai eszohamaszmi (páli) . a ditthi igazolása Esztér (héber) . (Áldott légy. a világ Fenntartója. a tévedés hiánya. mint a mai: kb. (Áldott légy. életerő.).).egy bráhman etam mama (páli) . elevenség. Elohénu meleh haolám. boré míné mezonot. kiegyensúlyozottság. loák csoportja. bor.

Uvtovó hagadol tamid ló-haszár lánu vöál-jehszár lánu mazom löolám vaed baavur smó hagadol. Amenhotep teljesen elpusztult temploma.). étkezés utáni ima: Baruh atá Adonáj. legjelentősebbek közülük I. racionális mítoszmagyarázat eukhé (görög) . kí löolám hazdó. melynek bejáratát a Memnón-szobrok díszítették . élelmet szolgáltatva minden teremtménye számára. aki táplálsz minden élőlényt. Örökkévaló Istenünk. cédrus(citrus)alma (szukkotkor az ünnepi csokorban) ettávatá (szanszkrit) .nyájasak. Baruh atá Adonáj. az Ő nagy neve kedvéért. aki megteremti a föld gyümölcsét.) etnos (görög) .jó íz. sz. mert Ő táplál és tart fenn mindent. Elohénu meleh haolám. újbirodalmi halotti templomok. Medinet Habu és III. hazán ethakol. Ő ad kenyeret minden élőlénynek.). a világ királya. ima Eumeniszek (görög) .). amelyek NyugatThéba határán húzódnak végig. aki megteremti a szőlőtő gyümölcsét. Áldott légy. rámutató magyarázat eudaimón (görög) .ekképpen. földi (vagy bokron termő) gyümölcs előtt: Baruh atá Adonáj.). aki megteremti a fa gyümölcsét.theosebeia évmilliók templomai (egyiptomi) . a Ramesszeum. hú notén lehem löhol-baszár. Széthi gurnai temploma. amelyeket megalkotott. Elohénu meleh haolám. jó illat. Örökkévaló Istenünk. kí hú zán umöfarnész lakol uméhin mazon löhol-birjotáv aser bará. Örökkévaló.a thébai nekropoliszhoz kapcsolódó. Nagy jósága folytán soha nem hiányzott és ne is hiányozzék számunkra az élelem. az Erinnüszök eufemisztikus neve eusebeia (görög) . mert örökké tart a szeretete. boré prí haéc. böheszed uvörahamim. a világ királya. aki jóságában ellátja az egész világot kegyelemmel. hazán et-haolám kuló bihvodó böhén. Örökkévaló Istenünk. addig. (Áldott légy.boldog ember euhémerizmus (görög) . (Áldott légy. Örökkévaló Istenünk. ismeri a Tórát és a szellemében él.kérés. (Áldott légy. (Áldott légy. Elohénu meleh haolám boré prí haadamá. 4.e. boré prí hagáfen. a világ királya.sűrű leves etrog (héber) . Elohénu meleh haolám. szeretettel és irgalommal.Euhémeros (i.-3. szőlőből készült ital előtt: Baruh atá Adonáj. a világ királya.Adonáj.

Ezrá ezrát násim (héber) .Felső-Egyiptom fehér (valószínűleg ezüstből készült). színe kék.disvádin fanmi (vodu) . az összes buddháéval azonos. értelme azonos a nanchonnal fáraó (egyiptomi) . 643-712) Fa hszian (kínai) .Ezili fréda (vodu) .tengeri szellem. a cím a per-aa azaz „nagy ház” kifejezésből alakult ki de a király címei között nem szerepelt.Vinaja pitaka Fajjúm (egyiptomi) .törvény. a női báj megtestesítője. 10. az ekkéntiség ismertetőjegyei.sz. gömbölyű kúpban végződő koronája felajánlás (10) .elkülönített fehér korona (egyiptomi) . amely a József-csatornán keresztül a Nílussal van kapcsolatban. Amenemhat hawarai téglapiramisa. 4. i. tan Fa cang (kínai) . a ragaszkodástól és kötelékektől mentes megszabadulás. Szobek krokodilisten kultuszának legnagyobb központja is Fajjúmban volt fan tian (kínai) . oázisnak is szokták nevezni.egyiptomi uralkodó.brahmálóka fang lun si (kínai) . amelynek már az ókorban is nagy jelentősége volt. 8. 414-ben megírta utazása történetét fa lun (kínai) . 2. érdemek.női rész a zsinagógában F fa (kínai) . 5. minden helyre eljutó. az erények kifogyhatatlan kincstára. 60 kilométerre. 399-ben (65 éves korában) indiai útra indult. dharma. az elpusztíthatatlan(hit). különösen jól termő terület. jelképe a szív Ezrá (héber) . 9.kínai filozófiai buddhista iskola fah (kínai) .mélyedés a Nílus nyugati partján.kínai buddhista zarándok.sz. de vizét a Moitisz-tó biztosítja.család. nagy kiterjedésű. a lények megmentéséért. hogy szövegeket és kegytárgyakat gyűjtsön.amit egy bódhiszattva tesz: 1. 6. az Újbirodalom idején olvad össze jelentése a király személyével farizeus (héber) . a világgal azonos (dharma dhátu) . 3.hua jen pátriárka (i. eredetileg csak a királyi udvart jelölte.sz.Biblia. Kairótól kb. i.dharma csakra mudra fa sziang (kínai) . számos ókori nevezetessége közül kiemelkedik Hui hamis piramisa és III. az összes lénynek. 7.

az érző lények számtalanok. vagy templomokat egymással összekötő kövezett.templomokhoz és piramisokhoz vezető.szél és víz. csak oldalfalakkal határolt feljáróutak is. kertek szegélyezték ilyen feljáróutakat Karnak és Luxor templomai között találunk. ahol mezőgazdasági termelésre csak a part egy szűk sávjában van lehetőség. a falakat és mennyezetet domborművekkel. tálcaszerű kőlap. Memphisztől az első kataraktáig (tulajdonképpen Asszuánig). földjóslás Fo (kínai) .váju mandala feng shui (kínai) . az utat szobrok (jellemzően szfinxek).Egyiptom déli része. a szenvedélyek . de a luxori templomok között még hosszabb is ismert Felső-Egyiptom (egyiptomi) .sztúpa fo xing (kínai) . a művelethez kialakított kerek mélyedés körül gyakran gazdag díszítéssel. a sivatagi platóba bevágódott folyamvölgy. Másik fajtájuk a nyitott feljáróút. festéssel díszítették. amely inkább az Újbirodalomtól jellemző. legszebbek többek között az „Oroszlánvadászat” paletta és a Narmer-paletta fogadalom (4) .rós ha-sána.buddha-természet. az abu roasi piramisé 1700 méteres. a piramisoknál rendszerint fedett feljáróút vezetett a völgytemplomtól a halotti templomig.furiu feng lun (kínai) . hogy mindet megszabadítjuk. a Nilusvölgy. a mai Felső-Egyiptomot inkább Asziutig számítják.parikalpita feng liu (kínai) . ezeknél az oldalfalak elmaradtak. tathágatagarbha fo zong miao (kínai) . a taoizmuson alapuló módszer a kedvező energiák kiválasztására. esetleg ültetett ligetek.félelmes napok (héber) . a feljáróutak nem ritkán igen hosszúak voltak.festék vagy kenőcs kikeverésére szol-gáló. 2. díszített út. amely rituális útvonalként szolgált. a Középbirodalom idején épültek fedetlen. fogadjuk meg.1. onnantól északra Közép-Egyiptomnak nevezik fen bie (kínai) . jóm kippur és a köztük lévő tíz nap feljáróút (egyiptomi) . fennmaradásuk és díszítésük azt sugallja. hogy fogadalmi áldozatként is használták őket. a predinasztikus kortól ismeretesek. keskeny.sztúpa fogadalmi paletta (egyiptomi) .Buddha fo jiao (kínai) .buddhizmus fo si (kínai) .

hogy elérjük földi állapot (8) . érdem. a Tai huang fuaxir (görög) . 4.a gazdagság és a hosszú élet sinto istene. boldogság. az esztétikai kategóriák összefoglaló neve.eltávolításból származó ellenszer furiu (japán. dicsőség.tűzhely fusirjó (japán) .cél nélküli tudattal való adás. omamuri fudo (japán) .sinto amulett.visszavonulás. területekre. ezért újévkor kicserélik a régi amuletteket.kötelékei sokfélék. a tanítások sokfélék.bőrrel bevont bambuszkard gyakorlatozáshoz fúribháva pratipaksa (szanszkrit) . Mozdulatlan Fényesség király (karddal és kötélhurokkal) fudzsi (japán) . nyomorúság fu (kínai) .szélfúvás-vízfolyás.egyéni karma-mag Fu jing Tao kaj (kínai) . a 6 Bölcsesség egyike fuszuma/sódzsi (japán) . a kínaiban szokatlan.mozdulatlan fudo csi csin mjo roku (japán) . a szándék nélküli nem-cselekvés révén érhető el fu gugo sudzsi (japán) . hogy mindtől megszabadulunk. fogadjuk meg. csoportokra vonatkozik.sz.japán visztéria (Wisteria floribunda) fue (japán) . a japánban választékos az értelme furora (japán) . dicstelenség. 10431118) Fukurikudzsu és Dzsurdzsin (japán) . ami a vu vei.nem-gondolkodás. 3. általában egy bizonyos időszakra.a tan védelmezője.Fujó Dókai Fu shi (kínai) . s a templom papjai rituális körülmények között elégetik.a mozdulatlan bölcsesség titkos magyarázata Fudó Mjó ó (japán) . fogadjuk meg. általános oltalmazó.fuvola Fujó Dókai (japán. spártai fiúk próbatétel előtti ideje fuda (japán) . sicsifukudzsin fukuro sinai (japán) .szerzés. legtöbbször egy évig érvényes. szégyen.eredet. sem nem túl a gondolkodáson (hisirjó) (Dógen: Fukenzazengi) fusze (japán) . veszteség. fogadjuk meg. hogy mindet megismerjük. kínai feng liu) . a Buddha útja elérhetetlen.Állatszelídítő.elmozdítható válaszfal G . tulajdonképpen a Tao.zen mester (i. nem a sem-gondolkodás (sirjó). kínai Fu jing Tao kaj) .

sráddha Gajá Kasszapa (szanszkrit) . amulett gadá (szanszkrit.Földistennő Gajá (szanszkrit) . mahájána összeszedettségi gyakorlat gahapati/grihaszpati (páli) .adóbeszedő.Gálava-tartás (hatha jóga) galeos (görög) .szétszóratás. grihapati Gaia/Gé (görög) .a szegényügy intézője a hitközségben gábáj hodes (héber) . diaszpóra .őr. Dógen műve gálavászana (szanszkrit) .eget bíró. nulla gaganacsárin/vjomacsárin (szanszkrit. családalapítás.ga (japán) . akit karmája az égi régióba juttat gaganagandzsa (szanszkrit) .cápaféle (Scyllium stellare vagy Mustela levis) galipote (vodu) . pálca.ego ga szi (ejtett tibeti) . többnyire 64 vagy 108 szemű imafüzérrel végzik gájatrí versmérték . 4es jambus Gakudojodzsinsu (japán) .gábáim gabienne (vodu) .buzogány.elefántdémon. és viseli a bőrét Gadzséndra (szanszkrit) . Níla démon rejtett for-mája. pénzbeszedő. írott tibeti mkha' spjod) .táncfajta gad (vodu) . itt volt az a barlang.elefántfej-csúcs. Siva elpusztította.a 2. Nadí Kasszapa) Gajaszísza (szanszkrit) . életszakasz a varnásramadharmában.mennybolt.császári és vallási szertartásokon használt zene gagana (szanszkrit) .bizango galut (héber) . négyes jambus. akit Visnu Varadarádzsa alakjá-ban mentett meg gagaku (japán) .indiai versmérték.elefántrádzsa.végtelen tárház.öregedés és halál gáálti (héber) .egy hónapig szolgálatos gabe gabe (héber) . földbirtokos. istenségszimbólum Gadzsanana (szanszkrit) . amelyben a Buddha meditált megvilágosodása előtt gájatrí (szanszkrit) . a Mahábhárata egyik versformája. adománygyűjtő gabek (jiddis) .a hinduk napi imája.elefántarcú.megváltalak gábáim (héber) .a 3 tűzpap egyike (Uruvelá Kasszapa.Az igaz gyakorlás fő szempontjai.a Rig véda leggyakoribb időmértéke. véda-vers gájatrí mantra (szanszkrit) . Ganésa másik neve Gadzsászuravadha (szanszkrit) . ejtett tibeti becon) .

a legmagasabb képzettségű gelukpa szerzetes Gan Ocsir (mongol) . míg a pára-mitájána szerint az csak több életen át a bódhicsitta és a 6 tökéletesség által érhető el gamélia (görög) .szerzetesek kisebb csoportja. a Bras spungs és a dga' ldan kolostorok apátjai) Gandencsökor (ejtett tibeti) .szag. nyakát és térdeit övvel összetartva gan den tri pa (ejtett tibeti) . színe kék lótusz- . mint a törpedémonok vezetője.mozgás.lányok házasságkötési szertartása Gamélion (görög) .a második takilcsi gan ta po (kínai) .a hetedik hónap (Athén). tömeg.ládaülés. a könnyebb elmélyülés érdekében sziddhászanában vagy padmászanában ül a meditáló.Örömteli.) Gánapati (szanszkrit) .Északnyugat-India egyik része. szantálfapép felajánlása a múrtinak a hindu templomban. írott tibeti dga' ldan pgo dbrang phjogs las rnam rgjal) .gamana (szanszkrit) . apja Siva. Ganésa egyik formája. járás gambhírupája (szanszkrit) .lakomafelajánlás ganadhara (szanszkrit) .háromfős gelukpa bizottság az i. a 19. személyként Illatvíz asszonya. január-február gamjamána (szanszkrit) .mélységesen üdvös okok. amelyekkel elér-hető a rúpa kája.Virágfüzér. cselekvés. az Avatamszaka szútra része. sokaság gana púdzsa (szanszkrit) . gelukpa kolostor.kolostor Cangban gandha (szanszkrit) . akik halálra éheztették magukat ganaka (szanszkrit) .a bölcsesség istene.az éppen járva lévő út gamti (ejtett tibeti) . írott tibeti chogsz) .csillagjós. mahájána Ganden (ejtett tibeti) . a sokrétűség ura gandabhérundászana (szanszkrit) .a Ganden-kolostor felszentelt tagja. a Gyémántoskezű Vadzs-rapáni társa. anyja Szatí.Vardhamána 9 dzsaina követője. matematikus.sz.gandharva gana (szanszkrit) .félelmetes arc-tartás (hatha jóga) Gandára (szanszkrit) . ezekkel hamar elérhető a buddhaság. szatrapeia a Perzsa Birodalomban Gandavjúha szútra (szanszkrit) . 17. században a kiskorú dalai láma mellett (a Se ra.Móggallána.áldozat a haragvó istenségeknek ganacsakra (szanszkrit. amit Congkapa alapí-tott 1409-ben Ganden Phodrag Csoglé Namgyal (ejtett tibeti. mindig bráhmana Ganakamoggallána szutta (páli) . a számtantanár szútra (Tripitaka Szútrapitaka 107.

Csiencsen Ganésa (szanszkrit) .az égi világrészek buddhája Gandhára (szanszkrit) .gandharva . dri chab ma) . Párvati testvére Gangádhára (szanszkrit) . a légkörben élő természetszellemek. hordozóállata az egér. a mester tanítvánnyá fogad valakit gandhabba (szanszkrit) . napján Gangá (szanszkrit) .mozgó alany gantapo (kínai) . az egyik tanmátra Gandhá (szanszkrit).bal szem Gándhárí (szanszkrit) . a sokrétűség ura Ganésa csaturti (szanszkrit) .az égi világrészek buddhája gándíva (szanszkrit) .Ardzsuna fegyvere.houngan Gangászágara (szanszkrit) . ő írta le Vjászadéva után a Védákat és a Mahábháratát.Szuvala lánya. ejtett tibeti dri za ba.a Gangesz torkolata ganna (iszlám) . Vadzsrapáni társa gandha artha (szanszkrit) . álambana pratjaja gandhábandhan (szanszkrit) . amikor a mennyből leszállt a Gangá.hegycsúcsa Himalájában Gandhaprabhasa buddha (szanszkrit) . a Haszonnal véghezvivő Amó-ghasziddhi kísérője.a bölcsesség elefántfejű istene. a mennyei bolygók zenészei és énekesei. a jelen képzeteinek úrnője.az illatok iránti szomj Gandhe ma (ejtett tibeti) .a mai Afganisztán területe gándhárí (szanszkrit) .a Gangesz folyó. az 5 érzéki tárgy egyike gandha dhátu (szanszkrit) .bódhiszattva Gandhamádana (szanszkrit) . a folyó istennője. Bhísma anyja. Siva egyik mellékneve.cérna felkötözés.a szag alkotóeleme. fejével tartotta meg gangan (vodu) . Siva és Párvatí idősebb fia. társai Sziddhi és Riddhi.Gangátartó.az áldozati illatos víz.virágszín. Dhritarástra felesége gandharva (szanszkrit. írott tibeti gandhe ma. napig gandharva véda (szanszkrit) .szag.Ganésa születésének hindu ünnepe. a karma-mag (kamma vega) Gandhahasztin (szanszkrit) . augusztus-szeptember fényes két hetének 4.paradicsom gantá (szanszkrit) . rövid életű lény a tudat átmeneti szellemtesti hordozója a halált követő 49. kínai gan ta po) félistenek. Gandhá Gandhottama buddha (szanszkrit) .a zene és a tánc tudománya gandhatanhá (szanszkrit) .szag. illatevők. isteni íj Gandzsin (japán) .szellem.

Visnu egyik alakja. verses mondások. anyja Vinatá. amely Brahmá alvása közben elárasztja a 3 világot. a hindu templom központi szentélye.vallási és tudományos irányítás Gar (ejtett tibeti. upaszampadá piszuná. írott tibeti gro ba drug) . versszak. fogantatási szertartás.anyaméh-terem.) gárava (páli) .mozgás. a dvádasángaszána 4. az énnel azonos (tathágatagarbha) garbha pindászana (szanszkrit) . 827-887) gantr (szanszkrit) . a poklok. apja Kasjapa. feljegyzés.mitikus óceán. paváraná. ejtett tibeti.házi tűzhely.8 előírás a bhikkuníknak: gárava. mánatta. félig ember-félig sas. megjárandó út. a nem-védikus verselés.Garuda-tartás (hatha jóga) garu dhamma (szanszkrit) . a kígyók legfőbb ellensége Gasan (japán) . vacsana patha Garuda (szanszkrit.a mozgó/járó alany gáon (héber) . az áldozati tűz gártli (jiddis) . a szembenálláson túli egység szimbóluma gasze sajhet (jiddis) . az ujjak hegye a szájjal van egy magasságban.sz.avnet garu dászana (szanszkrit) . általában az ákhjánák versformája gati (szanszkrit. ávásza.a járt út Gáthá (szanszkrit) . vers.Szongcen Gampo tibeti király minisztere. része. a szel- .embrió-tartás (hatha jóga) garbhagriha (szanszkrit) .sz. és megteremti a lényeket Gárgí (szanszkrit) . írott tibeti mgar) .a 6 létforma. óvada.Visnu szárnyas hor-dozója.magas rang.zen mester gasso (japán) . mozdulatlan.szárnyasnál nagyobb állatokat is metsző sajhet gata (szanszkrit) .gantavja (szanszkrit) . 7.zen mester (i. kínai Jen tou) . írott tibeti khjung/mkha' lding) . a madarak rádzsája. itt áll a templom istenének múrtija Garbhodakasájí Visnu (szanszkrit) . a babiloni Talmud-iskolák bölcseinek megszólítása gáonátus (héber) . a hindu templom építése előtt a szentély helyén végzik Garbha (szanszkrit) . sz.egy bráhmaní a Brihadáranjaka upanisadban gárhapatja (szanszkrit) .a Godánija egyik alföldrésze. aki behatol minden univerzumba.üdvözlés egymáshoz illesztett tenyerekkel. változatlan. hogy megkérje feleségül Kondzso hercegnőt (i. vers. akit Taj cung kínai császárhoz küldött.bhikkhuník tisztelete a bhikkhuk iránt garbadhana szanszkára (szanszkrit) .megtermékenyítő. a mozgás tárgya Gantó (japán.

szerzetesrend gé hiera (görög) . felszentelt pap.magas rangú tibeti szerzetes. írott tibeti dga ba) .Góvinda mestere.upászaka ge nyen ma (ejtett tibeti. írott tibeti dge lugs pa) erényelvű. a 4 fő tibeti iskola közül az egyik ge nyen (ejtett tibeti) . műve a Mándúkja káriká Gaudíja (szanszkrit) . diakónus ge cul ma (ejtett tibeti.arhat a Buddha közelében gcig (írott tibeti) . páli Sziddhatta Gotama) a Buddha neve megvilágosodása előtt gava (ejtett tibeti. a .öröm Gavámpti (szanszkrit) . szerzetesnő ge luk pa/ge dan pa (ejtett tibeti. szanszkrit bhiksu) . írott tibeti ge khod) .ge kö ge lob ma (ejtett tibeti.a gelukpa másik neve ge dün (ejtett tibeti. megszólítás.mitikus risi.a 48 haragvó istenség nyolcas csoportja. járás. a testben az agyhoz kapcsolódnak Gautama (szanszkrit) . állami föld az isteneknek ge khod (írott tibeti) . a félisteneket és az isteneket néha nem különítik el. vándorlény gati nimitta (szanszkrit) .női világi hívő ge ö (ejtett tibeti. novícia ge dan pa (ejtett tibeti) .ékatva Gcug tor csan (ejtett tibeti) . az árják feltételezett őse Gautama Sziddhárta (szanszkrit. a félistenek (titánok) és az istenek világa. az emberlét. az állatlét.második fogadalmát letett szerzetes. a Congkapa által alapított sárgasüveges rend.360 mennyei istenség a holdév napjainak megfelelően ge se (ejtett tibeti) . szanszkrit srámanéra) szerzetesnövendék.az újjászületésre való utalás/jel Gaudapáda .dön gdos bcas/gdos pa can (írott tibeti) . első fogadalmú novícius.testhez kötött gdugs (írott tibeti) .vaisnava iskola. szanszkrit srámanériká) szerzetesnő növendék.apácanövendék ge long (ejtett tibeti. szanszkrit upásziká) .csö gdon (írott tibeti) . írott tibeti dge tshul. mozgás. írott tibeti dge slong.Sikhin gcsug (ejtett tibeti) . szanszkrit szamgha) . szanszkrit bhiksuní) . szanszkrit siksamáná) . bhiksu ge long ma (ejtett tibeti. alapítója Csaitanja Gaurima (ejtett tibeti) .duk ge cul (ejtett tibeti. az élőlények ezekben a létformákban bolyonganak újjászületéseik során.lemlények világa.szent földek.apáca.

a dvádasánga sásza-na 2. dalai láma (i.erény Gedrószia (görög) . a hógen-iskola alapítója. i. kínai Hszüan sa) . művének része général Fouillé (vodu) .prózai.híd gephyrismos (görög) . aki kiássa a sírokat. Szeppó tanítványa geomancia .a művészet asszonya. BaronSamedi és Madame Brigitte gyermeke Genesia (görög) .sz. szanszkrit upászaka) . idős szerzetes. teljes jogú gésanővér gejjá (szanszkrit) . novícius Gendema (ejtett tibeti) .rejtekhely.sz.szélfúvás-vízfolyás geniza (héber) . napján (Athén) geng liu (kínai) . kiegészítés. sz. ősi birtokos klánok leszármazottai geranos (görög) .sz.számelmélet gempuku (japán) . 5.befejezés. versekkel dúsított szöveg. a rituális célra alkalmatlanná vált könyvek.az Indus alsó folyásától nyugatra eső terület Gedun Gyaco (ejtett tibeti) .a zsidó vallásra áttérő ger pa (ejtett tibeti.zen mester. elrejtés.világi hívő. a kolostorba belépő pártfogó . a szankhárák geiko (japán) . írott tibeti sger pa) .külső szentély Gemára (héber) .nemesek.Gödör tábornok.a Képhisos hídnál tartott tréfás ünnepség gér (héber) .női bódhiszattva.buddhista teológia és filozófia legmagasabb tudományos fokozattal rendelkező művelője ge va (ejtett tibeti. része geku (japán) . dalai láma (i. a Talmud második része gemátria (héber) . mint koan).a 2. 1391-1474) gegs (ejtett tibeti) .a halottak ünnepe Boédromión 5.A mindennapi élet útja (a valóság. a haláchai és haggá-dai viták gyűjteménye. Dógen Sobogenzo c.. írott tibeti dge ba) . Amóghasziddhi kísérője Gendzsokoan (japán) . a Misna értelmezése.kezes.vibandha gehám (szanszkrit) .ház. kegytárgyak gyűjtőhelye genmai (japán) .az 1.jövendölés homokszemekből gephyra (görög) .rizsleves Gensa (japán. 1475-1542) Gedun Trupa (ejtett tibeti) .a fiú nagykorúsítási szertartása 15 éves korukban gen jen (ejtett tibeti.darutánc Déloson Apollónnak gergen (ejtett tibeti) .

szagló képesség. szobahőmérsékleten évekig eláll Ghódácsólí (szanszkrit) . hogy a keletkezett üledék ne kerüljön át.szagolható alkotóelem ghrána indríja (szanszkrit) .az egyik sziddha Ghószita áráma (szanszkrit) . az 5 érzéki képesség egyike ghrána vidnyána dhátu (szanszkrit) . a karaitáktól ered gimha (páli.csengő.Osmanthus fragrans.házépítő. ügyelve arra. király.kin gin mokuszei (japán) . illatos olíva ginátita (szanszkrit) .Gíti gi vang (ejtett tibeti) .epekő. mitikus hős geta (japán) .nyár.elnyel giri (japán) .fapapucs ghájana (szanszkrit) .női bódhiszattva. régen geigi.gésa (japán) . a jelenségvilág szimbóluma ghatá (szanszkrit) .szaglás ghakáraka (szanszkrit) . finom szövésű anyagon leszűrjük. a forró évszak.erőfeszítés. harang. az illúzió ghanta (ejtett tibeti dril bu) .a szaglás egymásra ható mezeje ghrána dhátu (szanszkrit) .Gridhrakúta gilgul/gilgul nesámet (héber) . az egyik szerencsés tárgy gid hánáse (héber) . nem romlik.szent vízhez vezető lépcső Ghatótkacsa (szanszkrit) .aki betért a zsidóságba gir (szanszkrit) . a bölcsesség jelképe. a vajat kis lángon több óráig olvasztjuk.az ízlés-tudatosság alkotóeleme gi rti ma (írott tibeti) . Kyotóban geiko Geszer (ejtett tibeti) . szanszkrit grisma) .magas kultúrájú szórakoztató nő.Ghéranda-tartás (hatha jóga) ghí (szanszkrit) .lélekvándorlás a zsidó misztikában.szerzetestelep Kószambíban.csípőinak a shitánál Giddzshakútó (szanszkrit) . hegy Girtima (ejtett tibeti) . Amitábha .jóga-szöveg ghérandászana (szanszkrit) . a Kószala rádzsaságban. hószita ajándéka ghrána (szanszkrit) . amikor már nem habzik.legyőzhetetlen.szaglás ghrána ájatana (szanszkrit) .a sajátosságokon fölüli lény gioret (héber) .elkötelezettség az állam és a társadalom irányában. megdermedve a ghí sárga lesz. orr.tisztított vaj.Bhíma és Hidimbá fia Ghéranda szanhitá (szanszkrit) . április közepétől június közepéig gin (írott tibeti) . a habját időnként leszedjük. szorgalmas gyakorlás gháta (szanszkrit) .

Dal.az istenek birodalmának buddhája Gjakar (ejtett tibeti. írott tibeti rgjal mchan) .Nya tri Cen po gnjána csakshu (szanszkrit) . írott tibeti rgjal po) .annak a napnak hindu ünnepe.győzelmi lobogó gjal po (ejtett tibeti. köszönés jom kippurkor és hosa-ná rabá előtt gnam ri srong bcan (írott tibeti) .királyi újév az 1. India gjal cen (ejtett tibeti.a kaihogjo zarándoklatban részt vevő szerzetes gju kar (ejtett tibeti.Nam ri Szong cen gnamelle (vodu) .fehér föld.az érzékszervek . írott tibeti rgja dkar) . ebben készítik a loák ételeinek fürdőjét gnas bcu'i mkha' 'gro (írott tibeti) .a három hely égjáróiű gnja' khri bcan po (írott tibeti) . december-január hónap fényes 2 hetének 11.hag szaméah git sabesz (jiddis) .lang glang dar ma (írott tibeti) .az igaz út gjosa (japán) . bölcsesség szem gnjána indríja (szanszkrit) . kerttípus gjodo (japán) . napján gjó (japán) .jó végső aláírást (Istentől). hónap 1. napján gite jór (jiddis) . tiszta glo bur pa (írott tibeti) .a Tíz Hely Égjárói gnas brtan (írott tibeti) .közönséges.suddha ávásza gnas gsum gji mkha' 'gro (írott tibeti) . írott tibeti rgjal po lo gsar) .teljes. Je mon fia Gjajin (ejtett tibeti) .kínaiak. köszönés jom kippurkor gmár tov (héber) . Avalókitésvara tátsa Gja (ejtett tibeti) . amikor Krisna elmondta a Bhagavad Gítát. írott tibeti gí rti ma) .szthavira gnas gcang ma (írott tibeti) .Lang dar ma glang po (ejtett tibeti) .fogadalomszegő királyok és lámák szellemei gjal po lo szar (ejtett tibeti.ákászmika gmár hatimá tová (héber) . írott tibeti rgju skar) .fateknő.sabat salom gítádzsájanti (szanszkrit) .kísérője git jantev (jiddis) .jó végzést (Istentől).haszti glatt (jiddis) .a 28 holdház az asztrológiában glang (írott tibeti) .boldog új évet Gíti (szanszkrit.a harmadik.

remete gom pa (ejtett tibeti) . Amitábha női társa go la (ejtett. az ember szellemi és lelki élete. újraélesztési pont a hüvelyk. szanszkrit Pandaravaszini) . írott tibeti nub ba glang spjod gling) .az ekliptika az asztrológiában.niródha gogaku (japán) .a tudás ösvénye gnjen po (írott tibeti) .a testhő (tűz) transzcendens női buddhája. ajanamsza gó sa (japán) . lakói marhapásztorok. a Meru-hegytől nyugatra.a Kívánságteljesítő Tehenek Szigete Gódávarí (szanszkrit) . Magóg királya Armilus (Ezékiel).működési terület Godánidzsa (szanszkrit.a Messiás megérkezésekor támadó sátáni sereg.gnjána márga (szanszkrit) .hagyományos udvari zene gohei (japán) . ide menekítette apja a gyermek Krisnát gólem (héber) .járások.nagy jóangyal.ragály-isten. az ember egyik lelke. írott tibeti) .tibeti gazella go/szandzsu no to (japán) . gondolkodik. életkoruk 500 év. ejtett tibeti Nubpa tangcsho ling. zombi (jiddis) gom csen (ejtett tibeti) . amelyek a simenaváról lógnak le. fásultságot okoz. egy zombi-fajta lesz belőle Go Kar mo (ejtett tibeti. nö dzsin go (ejtett tibeti) . sorsosztó go bô nâj (vodu) .papír.5/3 szintes pagoda (ég. felirat ema-táblán. tibeti .város. föld) gócsara (szanszkrit) . hogy felhívják a figyelmet a hely vagy tárgy kamijára gój (jiddis) .Dél-India egyik folyója Góg és Magóg (héber) . napnyugati vörös világ.siker a tanulásban + célba találó nyílvessző.karma-mag go va (ejtett tibeti) . szél. aki a Sátán és egy pogány római lány kőszobrának nászából született gog pa (írott tibeti) .alaktalan. víz. elsősorban európaira mondják gojo macu (japán) .jaksa. falvak sinto templomai go suki (japán) . nem-zsidó. ha az álomútról nem tér haza.Pinus parviflora. tűz. japán fehér fenyő gokaku (japán) . meditál.és a mutatóujj között Gokula (szanszkrit) .a tehenek telihold alakú földrésze. az árnyék szélén van. alföldrészei a Gáthá és az Uttaramantrina Godanija (szanszkrit.szakállas saskeselyű 'go ba'i lha (írott tibeti) . mesterséges ember. írott tibeti ba glang spjod) .pogány.vagy rongycsíkok.pratipaksa gnod sbjin (írott tibeti) .elvonultság.

a Buddha nagynénjenevelőanyja.mitikus kovács (Dahomey). a sinto imádkozó pap (negi) segítője gong (ejtett.az Atharva véda bráhmanája gópí (szanszkrit) . mag.liccshaví herceg. jelképe a földbe szúrt kard gou shi (kínai) . a rámagamai Szuppabuddha lánya Gópatha (szanszkrit) .Kaszó zen mestere Gongpa Rapszal (ejtett tibeti) . mások szerint Jasódhara másik neve. a bibliai hagyomány szerint itt éltek azok a zsidó munkások.hegy.a tittha ádzsávika vezetője.Pandarávasíní gósála (szanszkrit) .a Buddha felesége.borravaló a geikónak vagy a maikónak Gószinga (szanszkrit) . a nyájak és a birtok ellensége Góngai (japán) .a legrégebbi tanítványok Gótamí/Padzsápati (szanszkrit) . majd a lámaizmusba a tantrák.leszármazási csoport közös őssel (a bráhmanoknál 10). írott tibeti) . az első feleség (Jasódhara) előtt. az egyik sziddha góraksászana (szanszkrit) . Krisna egyik csodájának tárgya: felemelte. általa kerültek a hinduizmusba.a kapilavasztui szakják neve Gótama szávaka (szanszkrit) .helyettes főpap Gópá(páli) . tárgy a figyelem rögzítésére Gomang (ejtett tibeti) . velük incselkedik Krisna gópuran (szanszkrit) .meditációs fa.tehénvédelmező. akik Per Ramszesz építkezésein dolgoztak gosugi (japán) . hogy megvédje Vrindávana lakóit Indra haragjától .loák tiszteletére tartott szertartások gómukhászana (szanszkrit) . Májá húga (gondviselő = padzsápati) gotra (szanszkrit) .pásztorlányok.amala vidnyána Góvardhana (szanszkrit) . Vészálíban a Buddhának ajándé-kozta a Kútágára szálát Gótama (páli) .démon. determinisztikus epikureizmus Goshen (egyiptomi) . törzs.buddhista kolostor gom sing (ejtett tibeti) . születés. kaszt Gou (vodu) .város a Delta keleti felében.a hindu templom föle magasodó torony Góraksa (szanszkrit) .tehénarc-tartás (hatha jóga) gon negi (japán) . a nátha szampradája egyik alapí-tója.segédkántor.menedék idős állatoknak Gósála Maszkaríputra (szanszkrit) .tibeti fordítómester gongúdzsi (japán) .kőpagoda a kertben gos dkar mo (írott tibeti) .az egyik kollégium a Drepungban gombo (vodu) .tehénpásztor-tartás (hatha jóga) gorin no tö (japán) .

egyiptomi előfordulása nem túl gyakori graszta (szanszkrit.dralha gragement (vodu) . műve: Ratna prabhá Góvinda (szanszkrit) . családfő.Baladéva műve gra lha (írott tibeti) . úgy. háziúr. milliméteresnél kisebb golyók mintázatba forrasztásával dekorálják a felületet. szikla Rádzsagriha közelében. nem csak az apró golyók előállítása látszott lehetetlennek. de a beforrasztásuk is. Krisna állandó jelzője Góvinda bhásja (szanszkrit) . Buddha prédikációinak egyik helyszíne gridhramukha dkar ser bja rgod mgo can (írott tibeti) . egészen a múlt század ötvenes éveiig rejtély volt.csomó (brahmá.Drigum Gridhrakúta (szanszkrit. hogyan tudták ezt készíteni.felfogás. különösen a harmadik rendre vonatkozik: polgár. megragadás. háztulajdonos. a szánkhjában tízféle (upagraha).dre gri gum (írott tibeti) .táncfajta graha (szanszkrit. észlelés. írott tibeti bja rgod kji phung po) Keselyű-csúcs.Góvardhana púdzsa (szanszkrit) . ejtett tibeti) . ugyanis normál forrasztást megkísérelve a golyócskák egész egyszerűen elolvadnak.a Góvardhana-hegy felemelésének hindu ünnepe. október-november hónapban a Dipávalí utáni napon gôvi (vodu) .Maman Brigitte grandha ájatana (szanszkrit) . a golyókat szénporral való szennyezéssel öntötték. birtokbavétel.korsó Góvinánanda (szanszkrit) . írott tibeti grub par 'dzin pa) .nemesfém-díszítési eljárás. vagyonos ember. amíg családfőként világi életet éltek és saját házukban laktak. az indiai társadalom 4 rendje közül a 3 felső rend férfi tagjai. a bolygók szellemei (ejtett tibeti za) grahítá (szanszkrit) . a granulációt az etruszkok fejlesztették tökélyre. hogy a porszemcse adta egy-egy golyó magját.az észlelő alany gráhjam (szanszkrit) .rituális fejsze gre (írott tibeti) .pásztor. a szerzetesek patrónusai .a Nyolc Boszorkány közül a délkeleti keselyűfejű grihapati/gahapati (szanszkrit.a szag egymásra ható mezeje granthi (szanszkrit) .az észlelés tárgya Grande Brigitte (vodu) . rudra) granuláció (egyiptomi) . írott tibeti khjim bdag) gazda-házigazda.Brahmá szútra kommentátor. családapa. visnu. amely során apró.

vipasjaná guang gyin tian (kínai) . gőg.szar ma gsen rab mi bo (írott tibeti) .a balgaságból támadt hét képzet (vágy. gyűlölség.mester. fonák látás. elsötétedés. ájur véda gro ba drug (írott tibeti) .Jamántaka gsum (ejtett tibeti) . sötétzöld gtor ma (írott tibeti) . tapadás.hindu családfő grihja szútrák (szanszkrit) . tolvaj Guédé caca (vodu) . sinto főpap. helyettesei: gongúdzsi.gati grogs (írott tibeti) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.tor ma guáj (ejtett tibeti) .móha.a templom mestere.Senrab Mivo gshin rdzse chos kji rgjal po (írott tibeti) . a második hindu évszak.to gtogs 'dod sngon mo sre mong mgo ma (írott tibeti) Menyétfejű. drok Gros bon ange (vodu) .abhászvara Guangguotian (kínai) . förtelmesen zabáló szellem . aki gter ma könyveket összeállítja gter ton (írott tibeti) .ter tön gti mug (ejtett tibeti) .mantra gsar ma (írott tibeti) .Nagy jóangyal. tudatlanság. balgaság. úr guan (kínai) . gimha.sziddha gsang sngags (írott tibeti) . rejtett gter chos (írott tibeti) . titkos tudást tartalmazó rejtett könyv gter ston (írott tibeti) . ostobaság.graha grub thob (írott tibeti) .Jama Dharmakája gshin rdzse'i gshed po (írott tibeti) .grihasztha (szanszkrit) . az egyik lélek grub par 'dzin pa (írott tibeti) . zavarodottság. a papság általában öröklődő foglalkozás Guédé brave (vodu) .Brihatphala gúdzsi (japán) .titkos.nyár. kétely) gto (írott tibeti) . negi.gter ma gter ma/gter chos (ejtett tibeti ter ma.Kaka guédé Guédé cinq jours malheureux (vodu) .trisula gszang (ejtett tibeti) . írott tibeti) .Bátor Guédé. a felismerés hiánya gti mug las gjur rtog pa bdun (írott tibeti) .kincsfellelő mester.az otthon elvégzendő szertartások vezérfo-nalai grísma (szanszkrit) .kincskönyv.5 szerencsétlen nap guédé.

erkölcstelenség. fantázajellegűség.Vidésa királya.Guédé double (vodu) .titkos tanítás gui (kínai) . aktivitásra serkentés.sz. 846-1630 gugo sudzsi (japán) . forma. amelyben remete lakik guhja (szanszkrit) . egyediség (függetlenség). szín. hang. a po-lélekből lesz Guinea (vodu) . íz. a számjávasztha felbomlása. dharatthámatá jön létre.a dahomeyi abomeyi őslakók.a titok szentsége guhja mantrajána (szanszkrit) . lovas guédék (vodu) . kívánatosság.minőség és minőséggel bíró . bonyolultság. mára nem országnév Gulisszáni (szanszkrit) . ha a karanában az egyik elem túlsúlyra jut.csoport karma-mag Guha (szanszkrit) . szenvedésjelleg.). erkölcsösség. tamasz). feketék Guge-királyság .Szenvedő Guédé Guédé vi (vodu) . öröm.) guna (szanszkrit) .A Gulisszáni szútra (Tripitaka Szútrapitaka 69.akrobatikusan táncoló szellem Guédé loray (vodu) . fonál.szellem. barlang.szál. formáló elv.kicsi asszony a viharban Guédé masaka (vodu) . aki macoutte-ban köldökzsinórt és mérgezett leveleket tart Guédé nibo (vodu) . undirítóság.Pók Guédé. guédégyermek Guédé z araigne (vodu) .női szellem. transzcendens állapotból kiemelkedő 3 alapminőség (szattva. folyékonyság. ok és okozat stb.a legjelentősebb loák eredő helye. az embereknek kettős látást ad Guédé entre tous (vodu) . a beszéd és a tett 3 rejtélye guhja abhiseka (szanszkrit) . prioritás. radzsasz. összekapcsolódás (rész és egész.a gondolkodás. nehézkesség.Nyugat-Tibetben i.árannyaka.a sírok felügyelője Guédé souffrant (vodu) . érinthetőség.Mindközött guédé Guédé fatras (vodu) . a vaisésikában: szag. mennyiség. aki egy barlangban élt (padara szamácsára) Gulisszáni szutta (páli) . utánkövetkezés. rész-szubsztancia.a halál szellemei. meg nem nyilvánultság guna gunin (szanszkrit) . minőség.Kettős Guédé. a mahájána egyik irányzata guhja upadésa (szanszkrit) . kiterjedés.a titkos mantra szekere. sajátosság. triguna = a megnyilvánulatlan.

a mester-tanítvány kapcsolat gurudaksina (szanszkrit) . ru = eloszlató) súlyos. ha a karanában valamelyik túlsúlyra jut. Padmaszambhava guru sishja parampará (szanszkrit) .rúpa gzúgs kji khams (írott tibeti) .arúpa dhátu gzúgs sku (írott tibeti) .Sigacé gzhonnu dmar mo dred mgo ma (írott tibeti) . írott tibeti gu ru rin po cshe) .zen mester.za gzhan stong (írott tibeti) .mantra gzsin rdzse (írotttibeti) . i.fa-fúvóshangszer (oboa) gya lo (ejtett tibeti) .zi gzi brdzsid (írott tibeti) .az Ifjú Medvefejű.a szattva-radzsasz-tamasz egyenlő mértéke. a tibetiben: legfőbb anya guru dhamma (páli) . felkészülés az óvádára. ávásza.a dongmo magasságánál hosszabb bot a tea .drágakő mester. iskola Gutei (kínai Csü cse) .tárgyiasító szél a szellem működésében gzungs (írott tibeti) .guna vritti viródha (szanszkrit) . piszuná. írott tibeti bla ma) . a paváraná betartása. 9.viszonylagos gzhi'i 'od gsal (írott tibeti) az alap fényvilágossága gzhis ka rce (írott tibeti) .ti dzsi gzúgs (írott tibeti) .rúpa dhátu gzúgs kji phung po (írott tibeti) .Sindzse GY gya co (ejtett tibeti) .a gunák funkciójában megnyilvánuló szakadatlan küzdelem. sz.a bhikkhuníkra vonatkozó 8 előírás: gárava. akkor felbomlik gunátíta (szanszkrit) .a sajátosságokon túljutott gura daksina (szanszkrit) .rúpa kája gzung bskjed kji relung (írott tibeti) . vörös gzi (írotttibeti) . mánatta. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. gza' (írott tibeti) .természetbeni juttatás a bráhmanoknak guru (szanszkrit.rúpa szkandha gzúgs med khams (írott tibeti) . ejtett tibeti.fizetés természetben a tanítónak gurukúla (szanszkrit) .óceán gya ling (ejtett tibeti) . upaszampadá. lelki tanítómester.a guru otthona. állandó átalakulás gunaegyensúly .(gu = sötétség.sz.vacsana patha guru rinpocse (szanszkrit.

mir-tusz (szukkotkor az ünnepi csokorban) Hadés (görög) . 2. az erény gyakorlása.a 3. nemragaszkodás.jellegzetes oiran járásmód hada dzsuban (japán) .téli férfiünnep a sintóban.a csecsemőt először viszik a sinto szentélybe a kami segítségét kérni hacumóde (japán) . 3. nem tanult Tórát. 10. 6. végtelen emlékezettel tanítja a tíz testet. régens gyal po (ejtett tibet) .a bódhiszattvák gondolkodása (a gyakorlat fejlődési fok): 1.a királyi gyermekek feje általában kopaszra volt nyírva.nincs íz.a sinto hadistene. az öröm és a szenvedés üres. a butaság és a zavarodottság megszüntetése.ünnepi kóruséneklés Karneia ünnepén (Spárta) gyu (ejtett tibeti) .Tulku Dzsampel Delek. király gyal va rin po cse (ejtett tibet) .tibeti fordítómester gyakorlat (10) . a szabályok betartásával megszabadul a ragaszkodástól. de nincs megkötve.vastag szövet hacumijamairi (japán) . gondosan befonva a fejük jobb oldalán Gymnopaideia (görög) . öröm. az igaz tudatosságban is képes világi formában tanítani.a sinto szentély év eleji meglátogatása Hacsiman (japán) .jajveszékelő.sz. csak egyetlen tincset hagytak meg. 4. adomány és adományozó azonos. csak ágyékkötőt viselő férfiak vetélkedője hádász (héber) . birtokolja a teljes igazságot gyal cab (ejtett tibeti) . de úgy él. 8. a nehezen elérhető. nemellenkezés. segít. mások segítése. 5. az igazság.az alvilág istene hadzs (iszlám) . fáradhatatlanság.bön H ha ha va (ejtett tibeti) . hideg pokol habutae (japán) . erénye azonos a Buddháéval. 9. de az illat jó. 1543-1588) gyermektincs/hercegi tincs (egyiptomi) .zarándoklat .közvetlen ok gyur bon (ejtett tibeti) .rendfőnök Gyalva Szonam Gyaco (ejtett tibeti) . ügyes megjelenések. 7. eredetileg a mitikus Odzsin császár kamija hacsimondzsi (japán) .a felsőtestet borító alsónemű hadaka macuri (japán) . minden korábbi cselekedetek káprázata. adakozás. dalai láma (i.köpülésére Gyacön Szenge (ejtett tibeti) .rádzsa.

aki jártas a Tórában.bölcs.zárszó. aki visszaszerezte az ellopott Védákat. visszafogott homály (jugen) haizen (japán) . betűértéke 68. az egyszerű dolgokban fölismerni a törvényszerűt (vabi). nagy tudós haiden (japán) .jó ünnepet Haggada/Aggada (héber) .lábbeli hakkáfot (héber) . a világ királya.tiszta háhámin (héber) . a Misnában és a Gemárában hakimono (japán) .sz. köznapi.zen mester Hakuin (japán) . egy olajbogyónyi tészta tűzbe vetése emlé-kezésül a kohanitáknak nyújtott hajdani adományra.haftara (héber) .ünnepi kalács. látványt. mint dharmapála a Lófejű tanvédő isten.fehér szoknyanadrág. 1689-1769). nosztalgiával árnyalt elmúlásérzés (avare). a tudás istene. Örökkévaló Istenünk.zen mester (i. a bima körül Hakudzsun (japán) . aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhafris halá min haiszá. egyéb bibliai szövegek felolvasása a Tóraolvasás után Hág Hászukot (héber) . (Áldott légy. lehetőleg szójátékszerű rímmel ellátott (a + x + a) versforma. fölmutat egy tényt. általában 3 sorra tagolódó. a Peszah előestéjén felolvasandó könyv. ennyi szóból áll a kaddis hakama (japán) . egy. nincs története. hogy .pincérnő Hajagríva/Hajasirsa (szanszkrit) Visnu mellékmegtestesülése.körbejárások. bármiféle magyarázat nélkül.történet. az asszonyok imája: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám.a halott kipája hájim (héber) .17 szótagból álló. és megparancsoltad nekünk.sinto imaterem haikai (japán) . a sinto papok viselete a kimonó alatt hákhám (héber) .élet. a nyugat vörös kapuőre hájbli (jiddis) . aki törvényeiddel megszenteltél.a sátrak ünnepe hag szaméah (héber) . személytelen. bibliai elbeszélések erkölcsi tanulságai hagnos (görög) .a rengában a kezdő versszakot (hokku) követő további versszakok haiku (japán) .bölcs. elbeszélés. lófejjel ábrázolják. ez az eljárás a sono mama. az elegáns. rindzai iskola halá (héber) .

sz. bármennyire is idealizált az ábrázolás.hattyú-tartás (hatha jóga) Han san (kínai. bárhesz Haloa (görög) .) hálácha (héber) .sz. a csan költő hána hágija (szanszkrit) .én Ő vagyok (adzsapa mantra) hamszászana (szanszkrit) . melynek szerepe az volt. a piramisok tövénél építették. Juda (héber) .hanyatlás felé vezető suddhaka hana sobu (japán) .vallási törvények értelmezése.kolostor.szőlőültetvény. konkrét alkalmazása Haladuja (szanszkrit) . Tibetben a hosszú élet és a jólét jelképe hámántáska/hámánfüle (héber) .hattyú. hogy megőrizze a halott vonásait. 1821) Dandzan Ravdzsaa hamsza (szanszkrit) .kés a shitához Halévi. a maiko és a geiko időbére . Öt tekercs Hamrijn Hijd (mongol) .háromszögletű sütemény purimkor hámecosodás (héber) . nagyon pontosan mutatja az elhunyt arcvonásait halotti szobor (egyiptomi) .fonott kenyér. 1085-1140) költő halla (héber) .méreg.szentelt nyílvessző. mármint az Úr a szombatot hamaja (japán) . japán Kenzai) . amikor visszatér. barátja Sö tö (japán Dzsittoku) (lelenc). később a halotti kultusz helye is. ami a tejóceánból keletkezett. sz. később különálló vagy önálló épület lett hámácdil (héber) . általában a halotti szobor előtt mutatták be az elhunyt kultuszának szánt áldozatokat halotti templom (egyiptomi) . amelynek biztosítania kellett. általában újévkor szerzik be a hacumóde alkalmával. és újra életre keltse a testet. Brahmá hordozója hamszah (szanszkrit) . a nők ünnepe Poseidon hónapjában halotti maszk (egyiptomi) .kovászodás Hámes M'gillót (héber) .sz.).japán vízi írisz hanadai (japán) .Biblia. 7.elkülönítsünk a tésztából egy kalácsra valót.aki elválasztja.a múmiára helyezett maszk.eke-tartás (hatha jóga) hálef (héber) . hogy a halott ka-lelke visszataláljon a testbe.rideg hegy (i. hogy ka-lelke felismerhesse.virágköltség.(i. ezért.kultikus sírmelléklet.az uralkodó síremlékéhez tartozó templom. alapította (i. Siva itta ki az emberek védelmében hálál (héber) .rituális szempontból alkalmatlan halászana (szanszkrit) .Balaráma egyik neve háláhala (szanszkrit) . szerencsét hozó szimbolikus tárgy a sintóban.

jelképe: sólyom.a reggeli Nap.Visnu mellékneve hari Krishna (szanszkrit) . hari Ráma. áldásosztó Harahti (egyiptomi) . aki csodákat tettél őseinkkel az idő tájt. Örökkévaló Istenünk.a felszabadulás mahámantrája a Krisna-tudatú hívőknél (hari Krishna.a megtisztulási folyamat a sintóban. 7 + 1 ágú gyertyatartó Hanumán (szanszkrit) . megtisztít a bűntől. apja Váju.sz. nyaklánc harae (japán) . mindig része az imi és a miszogi Hari (szanszkrit) .) hanukka dreidl (héber) . (Áldott légy.búgócsiga hanukkija (héber) . a Szentély újraavatásának napja (kiszlév 25 . a zazen végén éneklik hanten (japán) . Jehuda (héber) . a napfonat. a világ királya.agyagtárgyak rituális temetési szobrocskák a sintóban hankafuza/kekkafuza (japán) . valójában csak Ráma csandra szolgája.házavató szertartás Hanukka (héber) felszentelés.a menóra köznapi.megtisztító pálca a sintóban. hari hari. és . Áldott légy. aki törvényeiddel megszenteltél.zenész lány haniva (japán) . szfinx.hanamacsi (japán) . Gíza harai/harae/o harai (japán) .lótuszülés zazenben.harai haragusi (japán) . seaszá niszim laavoténu bajamim hahém bazmán haze. a mennyből leszálló Gangá Siva hajszálain patakokká szakadva itt egyesültek. a manipúra csakra hára (szanszkrit) . 200 körül. házi formája.mindent felülmúló bölcsesség Hannja Singjó (japán) . temploma: Héliopolisz.öltözék a macuri alatt hanukat hábájit (héber) . a világ királya. hari Ráma.tévész 2-3). Krishna Krishna.belek. a Misna összeállítója hangjoku (japán) . hari hari) Haridvár (szanszkrit) . anyja Andzsana hanumánászana (szanszkrit) . aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhadlik nér selhanukká.Hanumán-tartás (hatha jóga) hara (japán) . kekkafuza hannja (japán) . hari Krishna.város.Szív szútra (Mahápradzsnyá páramitá szútra). akárcsak mostanában. Ráma Ráma.i.karkötő.majomrádzsa. vánara. Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. Örökkévaló Istenünk.vigalmi negyed Hanászi. az elkövetett rosszból származó foltoktól. és megparancsoltad nekünk a hanukkai gyertyagyújtást. gyertyagyújtás előtt: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám.

Isten gyermekei. igaz. a fekete a tompa tudat) Hasztinádzsaka (szanszkrit) . a szakják ősatyja Hasztinápur (szanszkrit) .megragadás haszta dzsihviká (szanszkrit) . 18. Abüdosz: Ozirisz.alma. sz. tha = Hold. két istennő és egy gyermek isten). ahol Durjodhana bezárta Krisna fiát. végén haszta (szanszkrit) . duhkha. akinek házában Vardhamána meghalt hátán (héber) . az egyiptomi pantheonnak több ilyen „családja” is van. bal oldalt Visnu hármasság (egyiptomi) . egy istennő és egy gyermek isten alkotja a hármasságot.Szaszthá másik neve.triász. pozitív-negatív.jámbor. jobb oldalt Siva Harihára Putra (szanszkrit) . anatta harószet (héber) .lett belőlük a Gangesz haridzsan (szanszkrit) . Mut. de vannak kivételek (pl. Szahmet. fahéj és bor keveréke széder estén hasira (japán) .mezúza. dió. egy rábbánutban a saját rabbi dönt hászene (jiddis) .jobb szem haszti (szanszkrit.az Iksvákutól származott Viruddhaka fia.a sztúpa négyszögletes alapja.Memphisz: Ptah.Siva és Visnu kettős formája.határsértési tilalom. hű.isteni oszlop.aniccsa. Honszu . Gandhi szava a nihszprisjákra Harihara (szanszkrit) . általában egy isten. Kuruksétra fővárosa. az istenség lakhelye három jel (héber) .herceg Pávában. Brahmá-Siva-Visnu. ejtett tibeti glangpo) . Nofertum.sz. Szambát Hasztipála (szanszkrit) . szerepük elválasztása nem határozott (mixta persona) harmika (szanszkrit) .jóga a test fölött való uralom útján. törekvés a test fegyelmezésével (ha = Nap. Agni-Indra/Váju-Áditja. újkori vallásos mozgalom a Keleti-Kárpátok vidékéről haszkala (héber) . eltökélt erőfeszítés. ellentétpárok és azok . tefillin.a zsidó felvilágosodás az i.város. Ízisz. bal-jobb).Siva és Visnu kettős formája. az ősi istenek megjelölése hászágát gvul (héber) .vőlegény hatha jóga (szanszkrit) .hátuná hászíd (héber) . cicit három jel (szanszkrit) . Hórusz Théba: Amon. Hari (Visnu) és Hára (Siva) fia Harjardha (szanszkrit) .elefántszimbólum (a fehér a megtisztult tudat.

a gyertya fölött: Baruh atá Adonáj. bén jom hasvií löséset jömé hamaasze. bén Jiszraél löamin. a kettősségnélküliség állapota. Laadonáj hajsuá. a mai törökországi Bogazköy mellett hátuná (héber) . aki megteremtetted a tűz fényforrását. kí azí vözimrát já Adonáj. Lajhudim hajtá orá vöszimhá vöszaszon víkár. Örömmel merítsek vizet a segítség forrásából. Kén tije lánu. szisztrum. mert erőm és dalom az Örökkévaló.esküvő Hává (héber) . a gyakorlatok bemutatása: B. és nem félek. gyakorlatai: sat karman. a világ királya. Áldott légy. Fényesség lett a zsidók számára. feloldódása.K. gyertya és búcsúztatási ima a szombat kimenetelekor. ima: Hiné Él jösuatí evtáh völó efhád. Örökkévaló Istenünk. pránajáma. prátjaha) művelése. Így legyen számunkra is. miszgáv lánu Elohé Jaakov szelé. boré prí hagáfen.. pránajáma. mudrá.). a világ királya. Baruh atá Adonáj. borá míné vöszamim. al-amhá virhatehá szelé. (Áldott légy. nijáma.tűzáldozat.a hettita birodalom fővárosa. a világ királya. szamádhi Hatha jóga pradípiká (szanszkrit) . boré möoré haés. Örökkévaló Istenünk. (Bizony. Elohénu meleh haolám. a borra és a fűszerekre: Baruh atá Adonáj. Baruh atá Adonáj. Iyengar: Jóga új megvilágításban. Isten az én segítségem. hamavdil bén kódes löhol. Adonáj cvaot imánu. a mantra jóga gyakorlata havdala (héber) . a világ királya. vahjí lí lísuá. Szvátmáráma műve Hathor (egyiptomi) . áldásod népedre száll. Elohénu meleh haolám. Baruh atá Adonáj. aki szétválasztod .elválasztás. és az Örökkévaló nevében szólok. aki megteremtetted a szőlő gyümölcsét. vidámság és tisztesség. Felemelem a segítség poharát. pratjáhára. hamavdil bén kódes löhol.).anyaistennő. Benne bízom. Usavtem májim böszaszon mimájné hajsuá. kosz jösupt eszá uvösém Adonáj ekrá. aki segítségemre lett. temploma: Dendara Hattusas (egyiptomi) . Az Örökkévalónál a segítség. öröm. jelképe: tehén.S. aki különféle fűszereket teremtettél. Örökkévaló Istenünk. ászana. Áldott légy.egymásba olvadása.Éva havana (szanszkrit) . ászana. Elohénu meleh haolám. Elohénu meleh haolám.A hatha jóga lámpása. a jóga 8 elemének (jáma. dhjána. bén or löhóseh. (Áldott légy. Örökkévaló Istenünk.

gyönyörű völgyünnep.zen mester hégemonikon (görög) . az imák énekese házánu (héber) .jelentése: fejedelmi. tartózkodási (10) . elöljáró az egyiptomi időkben házánut (héber) . a csan tanító reagálása a rossz kérdésre vagy a hibás válaszra. a heka-jogar a jobb és a bal kézben is lehet. a Delta csücskénél. semu második hónapjában Heb Szed (egyiptomi) .az olimpiai játékok kultuszszemélyzete hely. aki szétválasztod a szentet a hétköznapitól. énekes előimádkozó. Kairó egyik külvárosa települt rá Hélios (görög) . kerülendő-kívánatos. alsó fokú iskola Hegedűs Róbert .eredetileg az egyik legjelentősebb vallási és szellemi központ Egyiptomban. a napkultusz központja. Áldott légy. a 7. a gyakran „pásztorbot”-nak nevezik. elvetendő-választandó heka-jogar (egyiptomi) .kántor. felül hurokba hajló.napisten hellanodikések (görög) . napot a 6 munkanaptól. mely gyakran látható a fáraó kezében az ábrázolásokon.Kronión hekatombé (görög) . Izrael a többi néptől. október 7.kántorság he (kínai) . egy-két kőtömbtől eltekintve semmi sem maradt fenn belőle. a fényt a sötétségtől.kósersági pecsét Heidzsokjo (japán) . uralkodói jogar (heqa = fejedelem).vezérlő értelem héhál (héber) .sz.a szentet a hétköznapitól. héder (héber) .faggyú a shitánál Heliopolisz/Iunu/Junu/On (egyiptomi) .Engo Kokugon (i. 1063-1135): Emlékezések a Zöld Szikláról helev (héber) .) hazan (héber) .száz szarvasmarhából álló áldozat hekdes (héber) . néha kha-nak írják heb nofer en inet (egyiptomi) .ahol az öregek meghalnak Hekigan roku (japán) .Szed-ünnepség héber időszámítás .megszüntetés héjaupádéja (szanszkrit) elhagyandó-felveendő.ahol egy bódhiszattva lehet (a hely . Örökkévaló.e.szoba. de inkább a jobb kézben Hekatombaión (görög) .a Szentély csarnoka hehser (héber) . a fáraói jelvények egyike. nem messze Memphisztől helyezkedett el.kezdete i.Nara héja (szanszkrit) . kék-arany jogar.indulatszó. 3761.helytartó.

a felkelő Nap. de kinek-kinek a sajátja a legjelentősebb henutet (egyiptomi) . elmebetegnek születni. vadembernek születni. kifejleszti a mindentudást helyzet. papi rang hem nutjer tepi (egyiptomi) . kiszabadulás a dolgokból. herceg.fejlődési fok): 1. 5. gyermeki őszinteség.1. 2. 4.hűvös évszak (az 5.istenszolga. tél. 8.kovácsisten.templomi szolga heortologia (görög) . pokolban lenni. 7. 3. gyakorlás.az ünnepek kutatása Heper (egyiptomi) .szeh netjer hem nutjer (egyiptomi) . előkészület. előkelő születés. 9. a tudat egyformaságát fejleszti ki. ezekkel a tudat nem lesz szennyezett.feleség. Erebos és Nyx gyermeke hemet (egyiptomi) . 10.a hinduizmusban sok isten van.a Nappal való egyesülés szertartás hener (egyiptomi) . egy templom fő-papja hémanta (szanszkrit) . 5. az első 2 hónap a valóságos tél. ájur véda Hémera (görög) . papnő hen (japán) .az isten első szolgája.a nappal istene. jelképe: szkarabeusz. ott élni. ahol nincsenek vallási tanítások. ahol helytelen nézetek uralkodnak. november közepétől március közepéig. az éhező szellemek között élni.felolvasó pap.istennő. Pandóra alkotta agyagból Héra (görög) . Zeus felesége herem (héber) .az isten szolgálója. megvilágítja a bölcsességet. 7. ott élni.süketnéma heri hebet (egyiptomi) . temploma: Héliopolisz Héphaistos (görög) . segít elfogadni a nem-keletkezést. állati létben élni. női papi rang hemet nutjer (egyiptomi) . megnöveli az együttérzést. növeli a tudat akadálytalanságát. a megvilágosodás szándékának kialakítása. 6.templomi szolgáló henuti (egyiptomi) . szertatást végző . 3. nemvisszaesés.zenekarvezető henoteista .kiközösítés heres (héber) . ügyes módszerek. 4. hosszú életű istennek születni hem (egyiptomi) . jártasság az ügyes módszerekben. 2. 8.). kedvezőtlen . 6. kiszélesíti a tudatot.jelenség henem aton (egyiptomi) . helyes tudatosság. megkoronázás. a másik kettő a télutó (sziszira).

érv. ősi ösztönzés (szahabhú hétu. függőségi viszony. legnagyobb csatájukat II.e.a Fazekas Hermés Hérois (görög) . amiből egy jelenség közvetlenül származik. szamprajukta hétu. tolvajok istene. 1800 és 1200 között Anatólia vezető népessége volt. hanem koeg-zisztens alap Hévadzsra (szanszkrit) . az alvilágba készülő lélek kísérője és oltalmazója. a vjakta tulajdonsága az avjak-tával szemben.az érvelés tudománya.elsődleges/logikai ok. tárgy. szerzetes Hestia (görög) . és komoly hódításokat vittek véghez Szíria területén.indoeurópai nép.félistenek. még Egyiptomot is fenyegették.október-november hettiták (egyiptomi) .mester.Szent Egylet. mely i. jelentős erőt képviselő birodalmat hoztak létre. a logika tanulmányozása. a tudás 5 ága közül az egyik hétumat (szanszkrit) . azonosították Thottal Hermés Chthonios (görög) .haragvó buddha.utazók. Semelének feljövetele az alvilágból (Delphoi) héros (görög) . humanitárius szervezet a halott megtisztítására hexagram (kínai kua) . oksági feltételek hétu sásztra/hétu vidjá (szanszkrit) . kereskedők.közvetlen vagy materiális feltétel.pap. aki a rítusok alkalmával szent szövegeket olvasott fel. gyökér.Örök gyémánt jidam Hevra Kadisa (héber) . írott tibeti khrag 'thung) . Dionysos anyjának. Ramszesszel vívták. de a vjakta nem ok. a testben az agyhoz kapcsolódik hesang (kínai) . okkal lévő. bár a heri hebet alacsony papi rang volt (a wab-papokkal nagyjából azonos szint). ősi ösztönzés. szahotpanna hétu) hétu pratjaja (szanszkrit) .64 ilyen jel értelmezése az I Csing . műveltségük és feltételezett mágikus képességeik miatt képviselői nagy tiszteletnek örvendtek. az Egyetemes Jó.ünnep.függő. a tengeri népek inváziója vetett véget a birodalmuknak hétu (szanszkrit) . egykor a földön élt kiváló emberek Héruka (szanszkrit. akivel azután békét kötöttek. egyes magas rangú személyek megtisztelő címként viselték a felolvasó pap titulust Hermés (görög) . amiből egy jelenség közvetlenül származik. elsődleges/logikai gyökér ok.a házi tűzhely istennője hesván (héber) .

papi. a szakja törzs lak-helye Himaván (szanszkrit) . szent hely.görög eredetű szó. itt Vo (japán) népe élt himnusz .megmentelek hidzsab (iszlám) . Zeusé és Héráé Hij neng (kínai) . jelentése: szent.e. a hieratikus írást a mindennapi dolgok lejegyzésére használták Egyiptomban az Óbirodalomtól kezdődően hiereia (görög) .papok (Kréta) hieroglif írás (egyiptomi) .a muszlimok kivándorlása Mekkából Medinába i. a muszlim időszámítás kezdete Hiei hegy (japán) .kolostor Heian mellett. csak vallási és királyi szövegeket írtak vele. századi rádzsáníja. ami mellé szakakit .Eno hiketérion (görög) .a Himálaja hegység istene. leginkább kőre.a Nap gyermeke (Vej csi krónika).egy geiko visszavonulásának ünnepe hikihada sinai (japán) . képszerű mássalhangzó-írás.Nehen hieratikus írás (egyiptomi) .szent hírnök hieron (görög) . 622-ben. 2.bölcsek feje.sz.a muszlim nő kendője hidzsra (iszlám) .templom hierophantés (görög) .békabőr kard. kínai megtisztelő cím Hierankópolisz (egyiptomi) .egy geiko megszakítja kapcsolatát dannájával Himálaja (szanszkrit.-3. i.havas.olyan sinto szentély. a Himalája megtestesítése Himavát (szanszkrit) .istenekhez vagy uralkodókhoz írt dicsőítő költemény himorogi (japán) . jelentése „szent vésetek”.szent házasság. Szaicsó alapította. 3000-től használtak Egyiptomban. melyet kb.az Eumolpidák nemzetségéből származó főpap hieros gamos (görög) .a hó hazája. a fukuro sinai változata hima vo morau (japán) . ejtett tibeti Csomolungma) .görög eredetű szó.sz. itt tanultak a korai zen mesterek hien-sou (kínai) . a könyörgők jele hiki ivai (japán) .papnők (Kréta) hiereus (görög) . a Himalája hegy.az esdeklők fehér gyapjúval letakart botja. Yamato i. JeanFrançois Champollion fejtette meg 1822-ben a Rosette-i kő segítségével hierokéryx (görög) . Gangó és Párvatí apja Himiko (japán) . eredetileg Himaván (havas) Himapatana (szanszkrit) .tartomány Észak-Indiában.hicálti (héber) .

akinek már életében is nagy hatalma volt. Hiranjáksa bátyja.Pakisztán folyójának neve görögül Indosz. fia Prahláda Hiranjáksa (szanszkrit) . a szanszkritból a népnév.zen mester (i.gondolatokon túli tudatosság (gondolkodás) hitatare (japán) . kínai Paj csang Huaj haj) .sinto papok bő.sz.férfi maszk .egy látószögű kert hira ori (japán) . tél (novembertől januárig). első előfordulása az Avesztában van hindu naptár . nyár (májustól júliusig).kis kocsi. a görögből lett az országnév. szerénység hisirjo (japán) . lelkiismeretesség.az év 354 napból és 6 évszakból áll. Visnu vadkan (Varáha) inkarnációjában megölte Hiranjapur (szanszkrit) . ölés hínajána (szanszkrit. s akiről elhihetjük. jó évszak (januártól márciusig) hindutva (szanszkrit) .százszor körüljárni. szanszkritul Szindhu.szégyenérzet.hinduság hinin (japán) .démon. ahol a tetőt alkotó kőlapokat oszlopsorok tartják. olyan szellem. ennek fájából építik a sinto szentélyeket hiposztül csarnok (egyiptomi) . ősz (szeptembertől novemberig). elnevezése a tartóoszlopot jelentő görög szóból származik hira niva (japán) . írott tibeti theg cshung)) . théraváda: öregek tanítása. Visnu ember-oroszlán (Naraszimha) inkarnációjában megölte.démon. tavasz (márciustól májusig).az előbőr levágása hjakudo mairi (japán) .repülő démonváros híri (szanszkrit) .egyszerű szövet hiragi nanten (japán) . 720-814). hogy kamivá vált hituh (héber) .a sinto embertől származtatott istenei.olyan oszlopcsarnok.japán mahónia (Mahonia japonica) Hiranjakasipu (szanszkrit) . fehér ruhája hitogami (japán) .a társadalomból kitaszított hinoki (japán) . Baszo tanítványa hjottoko (japán) . srávakajána: a hallók kocsija. önvizsgálat. a buddhizmus déli ága. ők maguk nem használják.ültetnek himszá (szanszkrit) .japán ciprus.erőszak. csak a mahájána nevezi így hindu (perzsa) . az önmegvalósító szerzetesek vallása. sinto vezeklés Hjakudzsó Ekai (japán. esős évszak (júliustól szeptemberig).

erény. Amon és Mut fia.a dzsódo zen-iskola alapítója honke (japán) . Je mon fia. ezt mondják peszahkor a kenyér szó helyett hónapok (héber) .prostituált Hor (ejtett tibeti) .Hiranjakáshipu el nem égő nővére holmos (görög) . egy otoko gésa hokkai join (japán) . ádár séni (szökőévenként egy + hónap) honden (japán) . zárható cella a sinto szentélyben. elul (augusztus-szeptember). kiszlév (november-december). svát (január-február).nagy monostor Honszu (egyiptomi) . áv (július-augusztus). a megismerés tüzébe dobják az olajos fadarabkákat.legyél Hói (szanszkrit) . ijár (április-május).kör alakú kéztartás a zazenben hokku (japán) .konszekrált vízzel permetezett lángba. a későbbi Mongólia horaá (héber) . niszán (március-április).határkő . egy kisebb tartomány Tibettől északra.hagyományos zene hóhi (szanszkrit) . 384 vagy 385 nap). Prahlád megmene-külése a halotti máglyán. jelképe: kos.az imaterem.kovászos. tévét (december-január).oktatási engedély horoi (görög) . mert a sinto közösségi vallás hondo (japán) .teljes egészében elégetendő áldozat homa áldozat (ejtett tibeti) .malomkő a delphoi tripuson.Hnum (egyiptomi) . hes-ván (október-november).megszabadítalak hogaku (japán) . a Nílus forrásának őrzője. ádár (február-március). amelyek az emberi szenvedélyeket jelentik. erre ült Pythia holokaustos (görög) . ha az imádkozó nem önmagáért imádkozik. sziván (május-június). kezdete az őszi napéjegyenlőséghez legközelebbi újhold.holdisten.teremtő.komédiás. jelképe: Hold. tamuz (június-július). tisri (szeptemberoktóber). phálguna hónap (februármárcius) teliholdjakor hokan (japán) .indiai termékenységünnep.az év 12 hónapból áll (353.ujgurok.felső ruha hocéti (héber) . temploma: Elephantiné. 354 vagy 355 nap).a renga kezdő versszaka Holika (szanszkrit) . eredetileg védikus rítus homec (jiddis) . a szökőév 13 hónap (383.imacsarnok Hónen (japán) . húsvét. temploma: Karnak honte (jiddis) . Eszna hó (japán) .

a Rig véda recitálását végző hindu pap. de vallási központ houngan (vodu) .királynevek Horváth József . hû = istenség. Behdet Hórusz-név (egyiptomi) . az áldozópapok vezetője.Tibet.a szukkot utolsó. szanszkrit) .sámán. a síla (erkölcsösség) megfelelője Hszicang (kínai) .Hórusz (egyiptomi) .nyilvános eszmeharc a zen mesterrel hótar/hótri (páli.segíts meg. jelképe: sólyom.kölcsönös eredeztetés. hogy megszólnak hrisíkésa (szanszkrit) . és mögöttük nincs semmi hsziao hszun (kínai) .gyermeki engedelmesség. nem templom.jámborság Hósin templom (japán) . a sintóban egy szellemet vagy egy buddhát jelenthet houmfo (vodu) .érzékein-úr. Krisna állandó jelzője a Mahábhá-ratában hszi (kínai) .beavatási rítuson átesett hounsi hountò (vodu) .Tóra-pajzs hosia (görög) . sólyomfejű égisten.tévtanító hszien (kínai) .papnő.a 3 rada dob közül a középső hrajszesz (jiddis) .erkölcsi szégyenérzet hrí apartrapá (szanszkrit) .Kjógen hsziang seng (kínai) .beavatandó újonc hounguenikon (vodu) .Kójó Szeidzsó Hsziang jen (kínai) . az isten ura houngnò (vodu) . hetedik napja hosang (kínai) .halhatatlanság Hszien fu (kínai) .pap. a dolgok egymástól függenek. buddhista szerzetes hósanna (héber) . akinek ereje van a szellemek fölött Hsziang jan (kínai) .tisztelendő.áldozat (hieroglifa) hóti (szanszkrit) .a Buddhista Misszió vezetője Hetényi Ernő után hósana rabba (héber) .félelem attól.Csang an .harószet hrí (szanszkrit) . kamrafelelős hounsi (vodu) .van hotoke (japán) . kérlek! hósen (héber) .sólyom.saját szentély. tűzpap hotep (egyiptomi) . rejtőző ország hszie si (kínai) . Ozirisz és Ízisz fia.kórusvezető.itt tanított Bankei hosszen (japán) . temploma: Hierakónpolisz. si = feleség (fon). de lehet férfi is hounsi kanzo (vodu) .a bucu írásjegy egyik olvasata.

tanul hu hu va (ejtett tibeti.sz. sz. írott tibeti a cshu zer ba) .Bódhidarma tanítványa (i.csan mester. gyakorlat.sz. 665-713).Óbaku Kiun Huang si (kínai) . csan pátriárka Hualetian (kínai) . hogy fölfigyeljen rá mestere. pátriárka Huang po (kínai) . veze-téknév.(i. itt élt Hung zsan. japán kegon) . 486-593?). Shunzhi kínai császár építtette az 5. tanítása szerint a tan szellemtől szellemhez terjed. elhagyja a .Sárga szilva-hegy.őszinte. dalai láma lakhelyéül Pekingben i. hogy minden csak tudomás) Hszüan csüeh (kínai) . 677-744) a 7.jajongó. utazása (i.káprázat Huang jen (kínai) . a halálkor sen lesz. tulajdonság.hszin (kínai) . Amóghavadzsra tanítványa Hui neng (kínai) .(i. aki levágta bal kezét.Gensa hszüe (kínai) . a második pátriárka. kínai filozófiai buddhista iskola.Nirmána rati huan (kínai) . csan pátriárka (i. 596-644). i. a tiszta tudat megtapasztalása Huai zsang (kínai) .sz. 75 mahájána szöveget fordított. tudat hszing (kínai) .Nirmánarati hua tou (kínai) . 1652-ben Hui ko (kínai) . 746-805). szív.a 6. megbízható.Eno hukát hágoj (héber) . őszinte. hideg pokol hua jan (kínai. műve: Cseng Tao Kö: A Tao beteljesítésének éneke Hszüan sa (kínai) .sz. megbízható.Eka Huj neng (kínai) . szív. az 5. utána az egységes csan-iskola szétszakadt Huj kó (kínai) .Sárga Palota.meditációs technika. pátriárka és Hui neng.sz. buddhista szövegek fordítója. tudat Hszing Ji hszüan (kínai) . 637-713). 629-644). elme.virágfüzér.sz.sz. tanításuk a Buddha közvetlen tanításán alapul. elme.Rinzai Hsziu feng (kínai) . tett. műve: Cseng vej si lun (Bizonyság. csan mester.emberi természet. a 6.sz.nem zsidó szokás hun (kínai) . jellem. amelynek során könyveket vitt Kínába.felső lélek.sz.(i. ő ihlette az Utazás nyugatra (Hszi ju csi) című regényt.Avatamszaka szútra hua le tian (kínai) . 10. az Avatamszaka szútra fordítása Hua jen king (kínai) .Kónin Huang mei-hegy (kínai) . buddhista térítő (i. cselekedet. Hszüan csang (kínai) .

586. Kumáradzsíva) hücpe (héber) . nagyravágyás hypaithros (görög) .dob huo fou (kínai) . szavak nélküli átadás i shiki (japán) .pusztulás.Vansi Sógaku Hung zsan (kínai) .a Moira által kiszabott mértékű baj Hysiai (görög) . 70.buddhista térítő (i. vénuszhaj-fa id al Adha (iszlám) .az 5.a kongan meditáció tárgya Hyakinthia (görög) . Subhakaraszimha tanít-ványa I csing . csan pátriárka (i.elme-tudat iccshantika (szanszkrit) . azaz „puszták fejedelmei”.jácint Hyakinthos spártai királyfi vércseppjeiből hybris (görög) . a Konfuciusznak tulajdonított 5 klasszikus egyike i sen den sin (kínai) . egy különleges újraszületés Hüan cang (kínai) .törzsvendég a vigalmi negyedben (hanamacsi) icsigenki (japán) .olyan lény. áv 9-én a második Szentély lerombolása hut (egyiptomi) .egyhúros hangszer icso (japán) .testet. tulajdonképpen a templom hutuktu (mongol) . i.Ginkgo biloba.esküvői szövetmennyezet.óceán hupa (héber) . baldachin hurbán (héber) .gőg. 601-675).(kínai) Változások könyve. i. Ázsiából érkező megszállók.Apollón 3 napos ünnepe május elején (Spárta) hyakinthos (görög) . a Huang meihegy kolostorában élt hûntò (vodu) . Amóghavadzsra.szabadtéri hypermoron (görög) .sz.szemtelen hükszoszok (egyiptomi) .e.Apollón-szentély I I ching (japán) .szent.a Ramadan böjt befejezése alkalmából tartott . s viszontagságos vándorúton az égbe emelkedik Hung cse Cseng csüe (kínai) .udvarház.eredeti egyiptomi nevük hekau haszut.sz.a hadzs befejezése alkalmából tartott ünnep.a 4 nagy fordító egyike (még: Paramártha.sz.az én lelkemtől a te lelkedig. akik a második átmeneti korban kormányozták Egyiptomot hüpe (jiddis) .hupa hvadu (koreai) . áv 9-én az első. Kurban bayran id al Fitr (iszlám) . 683-727). aki nagy gonoszságot követett el icsigen szan (japán) .

nidánája idam szatjábhinivésa (szanszkrit) .papi ellenőr imibe (japán) . leírója Szen no Rikju ikhud stibl (jiddis) .speciális kondicionáltság. Gokomacu császár fia.mitikus király. ikkjú = megnyugvás az illúzió és a megvilágosodás között Iksváku (szanszkrit) .olyan igazság. emez meg. elkülönülten látó tudatlanság ihai (japán) . 7.sz.varázserő. Jób ikadharma (szanszkrit) . ami van.ünnep.a gondolat imaszmimszati. „néhai”. idamnuruddzshati (szan-szkrit) .ilyen. mi ez?. írott tibeti rkjang ma rca) .Bokuszai tanítója Ikkjú Szódzsun (japán) . maa herw (egyiptomi) ignorantia divisiva (latin) .elkülönítő. egyedülálló. századból.Kuvéra anyja iddhi (páli) .ez a szenvedés. természetfeletti képesség idzanagi (japán) . Manu fia a Mahábháratában.dolgok immo nin (japán) . imasszuppádá.bal oldali energiavezeték. éppen ez.a férfiasság a sintóban. amely dogmatikus hiten alapul Idavidá (szanszkrit) .táblácska a halott nevével a házi oltáron ijár (héber) . a megszűnőben lévő megszűntéből. bal orrnyílás ida ppaccsajatá (szanszkrit) .eufemizmus: elhunyt. a létrejövő létrejövéséből jött létre. 1394-1481). Vivaszván fia iman (iszlám) . a pratítja szamutpáda meghatározása imi het hemi nutjer (egyiptomi) .sz.a buddha 18 sajátos tulajdonsága. imaszmim aszati.ez. védi-kus rádzsa (törzs) Kelet-Indiában.virágrendezés az i. ahová régen beküldték az ifjú párt az esküvő után Ikkjú (japán) .zen mester (i.a nőiesség a sintóban igaz hangú (egyiptomi) . idamhoti. a valóság természete immo dzsi (japán) .zárt helyiség. a Buddha 1. idzanami (japán) .április-május Ijóv (héber) . idamnahotiimasszanirodhá. Ramazan bayran ídá (szanszkrit. idamuppaddzshati.Biblia. ejtett tibeti kjangma ca. a létezés minden jelensége idam duhkham (szanszkrit) . ami nincs.áldozatbemutató sinto pap immo (japán) . eredeti neve Súken.aki zazent gyakorol . megvalósíthatatlan jegy ikebana (japán) .

lélektan. fül. nemi szerv. orr. bőr). erő a szánkhjában 5 buddhíndrija (érzékszerv): szem.érzékek visszafogása azok ellenőrzésével indríja indríjáni (szanszkrit) . 5 karméndrija (cselekvésszerv): kéz. nemi szerv.Rávana fia. a buddhizmusban 22 fajta indríja nirdésa (szanszkrit) . 1 dzsnyánéndrija (tudásszerv): manasz.az érzések szellemi reakciók szerinti aspektusa indríja dhátu (szanszkrit) . az 5 karméndríja (kéz. ürítőszerv.érzékszerv.tüzelő indó (japán) .király. képesség. az 5 buddhíndríja (szem. mint a Bardo Indra Szávarni (szanszkrit) .Málava királya Indrazsit (szanszkrit) . az egyik dasabala indríja parápara dnyána bala (szanszkrit) .százat adó.az egyik manu Indra/Sakra (szanszkrit.az éles és a tompa szellemi adottságok megértésének ereje indríja szanvara (szanszkrit) . nyelv.a megvilágosodás pecsétje inkjo (japán) .visszavonulás a közélettől .női energia in a gite só (jiddis) . ürítőszerv) és a dzsyánéndríja (tudásszerv).az élőlények készségeinek (eszes. a betelepülő árják főistene Indrabhúti (szanszkrit) . Padmaszambhava apja. nyelőcső.az érzék maga (nem az érzékelő képesség) indríja bhéda (szanszkrit) . ejtett tibeti Vang po.bösaá tová indhana (szanszkrit) . orr. domináns elemek. bőr).dasabala indríja parápara dnyána (szanszkrit) . tompa) ismerete.érzék.Indra helye.a vezetés szavai. az istenek királya. láb. a bódhi paksika dharma 5 része a 37ből indríja átma (szanszkrit) . képesség. a 22 indríja vizsgálata indríja parápara (szanszkrit) .a domináns érzékelési elem 6 fajtája indríja dzsaja (szanszkrit) . a Pándavák székhelye a mai Delhi helyén Indravarman (szanszkrit) . védikus főisten. műve: Dnyána sziddhi Indraprasztha (szanszkrit) .uralkodás az érzékeken inka (japán) . láb. nyelv. a megfelelő tudatosságok eredői. írott tibeti dbang po) . nyelőcső.in (japán) . közepes. dél. ráksasza indríja (szanszkrit) . fül.

Makkhali Gószála. a Jadzsur véda része ised-fa (egyiptomi) . Kagemni.enneád isteni személyek .földbe süllyesztett négyszögletes tűzhely írorr (ejtett tibeti) . Amida bucu irány (10) . 2. 6. Ptahhotep. Pakudha Kaccsájana. írnokok ezrei pedig ezeken tanulták az írás művészetét Ippen (japán) . amit az istenség nagyobb dicsősége érdekében véghez vitt. Nigantha Nyátaputta istádévatá (szanszkrit) . női arhatok istenlevél (egyiptomi) .szent tó isigumi (japán) . általa imádott istenségnek mindarról.irigység. féltékenység.az ókori Egyiptomban nagyra becsült irodalmi műfaj. a köztük levő 4 félégtáj.4 pozíció (gyaloglás. vidjárádzsák. a lent és a fönt Irávat (szanszkrit) .inspirációs mantika (görög) . arhatok. egyes intelemszerzőket (Imhotep.erre jegyezték fel az istenek nevét és uralkodásuk idejét iseru (egyiptomi) .) nagy becsben tartottak.Őzek ligete.Az Úr titkos tanítása. a dévák társai. Szanydzsája Belatthiputta. és munkáikat nagy számban másolták. stb. buddhák. 3. fekvés) iromudzsi (japán) .amelyek nem férnek össze a buddhizmussal: Púrana Kassza-pa. bódhiszattvák. 10. 8. dévák.Ardzsuna és Ulupí fia írjápatha (szanszkrit) . Amenemope.nem hivatalos alkalomkor viselt egyszerű kimonó irori (japán) . Adzsita Keszakambala. vidhjarázsník. 5. életbölcsességek.olyan felirat.egy hindu választott istensége isteni hármasság (egyiptomi) . az egyik béklyó Ísa (szanszkrit) . 9.Apollón jósdáiban alkalmazott eljárás intelmek (egyiptomi) . női buddhák. hogy az uralkodó általa elnyerje az . melyben az uralkodó úgymond „jelentést tesz” az őt patronáló. itt nyilatkoztatta ki először a Dhammát a Budhha az 5 vezeklőnek (panca vaggi) iskola (6) . állás. 4. női bódhiszattvák. 7. úr Ísá upanisad (szanszkrit) .a Jadzsur véda upanisadja.triász isteni kilencség (egyiptomi) .1. az istenlevél nem titkolt célja.a Dzsi-iskola alapítója. ülés.a kert szerkezete Isipatána (szanszkrit) . írott tibeti phrag dog) . erkölcsi és társadalmi tanítások gyűjteménye.Pak Kjepo írsjá (szanszkrit.a 4 égtáj.

istenség további támogatását.sz.Kapila tanításának (szánkhja) leírója (Szánkhja Kárika) Iszan (japán) . engedelmesség Istennek. I.mítosz Itihásza purána (szanszkrit) . 622.az istenség teremtő játéka isszaraváda (szanszkrit) .a Rámájana és a Mahábhárata. Az „így-mondottak” itthí szukha (páli) . a megnyilvánuló Egy.a „Mert megmondatott”-tal kezdődő mondások.Látnok-csúcs a szárnáthi Antilop-ligetben iszlam (iszlám) .indiai materialista elmélet Ísvara pranidhána (szanszkrit) . szanszkrit Risipatana) . Kjógen tanítója Iszipatana (páli. alávetés.sinto szentély Ízisz (egyiptomi) .nő-gyönyör. a Védákhoz itijukta (szanszkrit) . a nőre irányul itvara (szanszkrit) . mint Legfőbb Lélek Ísvarakrisna (szanszkrit) . nem ritkán erre vonatkozó könyörgést is tartalmaz Ísvara (szanszkrit) .Heliopolisz ivaszaka (japán) . Visnu (fenntartó). jelképe: trónus. Ozirisz felesége. Amenemhat alapította és a XII. a városnév jelentése: „A Két Ország Meghódítója” Iunu (egyiptomi) . lépése (nijáma).irigység isszarakuttato (páli) . dinasztia székhelye volt. Siva (pusztító-megújító) ísvara nirmánahétu (szanszkrit) .anyaistennő. megbékélés iszlám időszámítás (iszlám) . később szisztrum. 4.teizmus itihásza (szanszkrit) . a dvádasángasászana 6.sz. Hórusz anyja. a dzsaináknál éhhalál Ity taui (egyiptomi) .zen mester. kezdetben csak a purusára irányult Ísvara Purusóttama (szanszkrit) . törekvés a felsőbbrendű megértésére. a Brahman legmagasabban fejlett átmanja (murti).(i.középbirodalmi főváros a Fajjúm-oázis bejára-tánál. az asztána jóga 5.önmagunk Istennek szentelése. Behbet el Hagar . El List közelében.kezdete i.) .Isten. 354 napos holdév isszá (szanszkrit) .béke. Isten akaratába való belenyugvás. megnyilvánulása hármasságban a Trimurti: Brahmá (teremtő). része. megadás. legendák gyűjteménye. kegyét.Tipitaka.vallásos meggyőződésből vállalt szándékos halál.-5.Isten. temploma: Philae. sz. Az „ígymondottak” (Tripitaka) Itivuttaka .

hindu tűz-áldozat jájáma (szanszkrit) . Krisna őse.ima.kéz formájú Tóra-mutató jádava (szanszkrit) . Krisna egyik neve Jadzsur véda (szanszkrit) . sz.-tól) jagnjá (szanszkrit) .szarvasmarhaféle kérődző emlős.apa-anya szobor. udgátar. egy istenszobor ölében az istennő szobra. bráhman (karma. óriások. a mantra jóga gyakorlata Jagjú Sinkage rjú (japán) . végrehajtói: hótar. kincsőrző szellemek. írott tibeti gnod sbjin) férfi és női erdei manók. a hagyomány szerint a Satapatha bráhmana írója. 4 szintjük van (karotapáni.egy maiko szolgálati lakása az okijában jakko simada (japán) . 17. 17. dnyána) Jádnyavalkja (szanszkrit) . védikus filozófus.zen-iskola (az i.Jadu és Puru apja jak (ejtett tibeti. 2 részből áll: Fehér Jadzsur véda (Vádzsaszanéji szamhitá).a szertartások védája.nyílbambusz (Pseudosasa japonica) ja nga ba (írott tibeti) .erőfeszítés Jajáti (szanszkrit) . tiszteletadás. nö dzsin .cikkcakkos fahíd jacude (japán) . upászaná. jak bika (Poephagus grunniens) jakata (japán) .sárga liliom (Hemerocallis fulva) jacu hasi (japán) .a hászidizmus alapítója az i. királyuk Kuvéra.Izráel ben Elizer (Baál Sém Tov) (héber) . ártódémonok.néptörzs jadnya (szanszkrit) védikus áldozat. vadzsrapáni).sz. máládhárin. szadáma.kéregben áldozótól való (utalás Uddálakára). sz. írott tibeti g jag) . a Fehér Jadzsur véda szövegezője Jadu/Jádava (szanszkrit) . az adhvarju kézi-könyve. ejtett tibeti nödzsin.hódolati áldozat.kacujama jaksa/jaksiní (szanszkrit. később a jantrajána ábrázolása jabu kanzo (japán) . korábban a saktizmus. életerő átadása. Fekete Jadzsur véda (Taittiríja szamhitá) jadzsusz (szanszkrit) . J ja dake (japán) .sz. tűzáldozat. Jadzsur véda jága (szanszkrit) . Puru fivére. adhvarju.félelmetes jab jum (ejtett tibeti) .Jadu sarja.japán arális (Fatsia japonica) jád (héber) .

a hadakozásmentes.szamjag szankalpa .sz.halálkirály. fékezés.szamjag ádzsíva jang dag pa'i dran pa (írott tibeti) . aki meghalt. a Rekesztő. csi).a poklok világa Jama (szanszkrit) . a tévedő istenek.szerencsétlen évek Jakuszan (japán. kendó mester Jamarádzsa/Jamántaka (szanszkrit) . erkölcstelen életet élni. szexuális önmegtartóztatás (brahmácsarja).jakudosi (japán) . tartózkodás a lopástól (asztéja). pára aktív. a jóga 8 angája közül az 1. egyetemes erkölcsi parancsolatok (nem szabad ölni. kínai Jüe san) . táguló oldala (ld. jármű jang (kínai) .szamjag karmánta jang dag pa'i lhra ba (kínai) . a ritvidzs.szamjag vák jang dag pa'i rco la ba (kínai) . a két napszak négyes felosztása. a laja jóga gyakorlata.szamjag szmriti jang dag pa'i lasz kji mtha' (írott tibeti) . őrváltási idő Jama Dharmakája (szanszkrit. hazudni.: nemártás (ahinszá).szamjag vjájáma jang dag pa'i rtegs pa (kínai) .a világot felépítő anyagi szubsztancia. őrségváltás.japán rózsa (Kerria japonica) jamabusi (japán) . írott tibeti gshin rdzse'i gshed po) a Holtak Urával Végző Jamaoka Tessú (japán) . írott tibeti tzeg pa) . jó szerencse (írott tibeti g jang).Singisig Jamántaka (szanszkrit. kínai Yemotian) . az élettartamuk 2 ezer év.Dzsambudvipa jána (szanszkrit.a halál istene. vagyont gyűjteni).Tipitaka.a Holtak Ura Jáma ég (szanszkrit.aszkéta Jamaka (páli) . Párosítások Jamantaka (ejtett tibeti) . lopni.szamjag dristi jang dag pa'i ngag (írott tibeti) . a Mérhetetlen fény (Öpamé) egyik vetülete. hordozóállata a bivaly jama (szanszkrit) .fegyelmezés. a küzdelem nélküliek. az első ember. igazsághoz való hűség (szatja). mentesség a kapzsiságtól (apari-graha). a vágyvilágban alulról a harmadik jama zakura (japán) . 1836-1888). vidhjá rádzsa Jan fu ti (kínai) . Szekitó tanítványa jalva (ejtett tibeti) . arhatok birodalma.zen mester (i. férfi alapelv jang dag pa'i 'cho ba (kínai) .kocsi.japán hegyi cseresznye (Prunus serrulata) jamaboki (japán) . 4 órás napszak. írott tibeti gshin rdzse cshos kji rgjal po) . ragyogó.zen mester.

hindu tanító i. nyugati.vörös szemű.e.Krisna nevelőanyja Jasódhara (szanszkrit) .a négy tudás az eszmei sík tudása nélkül je shes kji rlung (írott tibeti) .sinto templom Tokióban jathá bhúta dnyána darsana (szanszkrit) .tibeti királyi dinasztia kb.a dolgokat valóban úgy látni.bölcsességaspektus je shes (írott tibeti) .e. családjának 46 tagjából szerveződtek az első szávakák Jászka (szanszkrit) .bal fül Jasóda (szanszkrit) . Szog po. Gópá után Jasza (szanszkrit) benáreszi kereskedő. Koli lánya. kilenc fia volt (Gja. barbár javara (japán) .kanyargó vízfolyás a kertben jarmekl. 2. 7.ión (görög).Brahmá putra jar ne (írott tibeti) .dnyána je shes bzhi (írott tibeti).hanyatlás jarimizu (japán) .lágy dzsúdó Je mo tian (kínai) . emberevő szellem je se szem pa (szanszkrit dnyánaszattva. ahogyan van jathárthatá (szanszkrit) . mint a valóságban. ejtett tibeti. könyve: Nirukta. sz.szamjag szamádhi Jangcsub csörten (ejtett tibeti) .jang dag pa'i ting nge 'dzin (írott tibeti) . a mandala előképe jantrajána (ejtett tibeti) .Jáma ég Je mon (ejtett tibeti) .olyan. kártékony.Jar lung Jar lung (ejtett tibeti. Mon/Khe le.fölső jar klungs (írott tibeti) . Khamsz. Bod. Hor.a Buddha felesége.sz.meditációs ábra. a régi-es szavak magyarázatának szójegyzéke Jaszukuni (japán) .vársika jasaszviní (szanszkrit) . Bal és a jetik) jé ruj loa (vodu) . a panycsavaggíják után az első bhikkhu. írott tibeti jar klungs) . sz.a fejfedők alatti kis kerek sapka (kipa) jarne (ejtett tibeti) .-ig Jar lung Cang po (ejtett tibeti) . i.a Buddha megvilágosodása. 500 körül. ahogy léteznek jathá bhútam (szanszkrit) . a nyolcas csörten-csoport egyike jantra (szanszkrit) .az első ember.vadzsrajána jao jorozi no kami (japán) .rend javana (szanszkrit) .bölcsesség-tudatosság szél a szellem működésében .vársika jarálaksana (szanszkrit) . Dzsang.-tól i. jármülke (jiddis) . írott tibeti je sesz szemsz dpa') .

emberség Jen dao (kínai) . rgjal mtshan. zsidó iskola.dnyána szambhara je va (ejtett tibeti) .tantétel.Guge királya.Tusita jid lus (írott tibeti) szellemtest jig drug (írott tibeti) .préta ji dvagsz kji szkje gnasz (írott tibeti) .sz.prétajóni ji dvagsz kyi thub pa kha 'bar ma (írott tibeti. csak a modern korban Jen hao (kínai) .je shes kji tshogs (írott tibeti) . igazságosság.sz. szanszkrit preta) Égő Szájú. az emberi kapcsolatok helyes kialakítása. jószívűség.ülés. az AUM . más néven Shen nung Jen shou (kínai) . kivonulás Egyiptomból jehudim (héber) . gter chen po'i bum pa. védisten.Jáma Jesé Kadó (ejtett tibeti) . i.az ember saját buddha természete. konfucianizmus jen en zhui (kínai) .Padmaszambhava egyik női kísérője.exodus. bőség (írott tibeti jid) ji dag (ejtett tibeti) .szövegmagyarázó Ji po ti (kínai) .Biblia.erény. jóság.Cun csiang Jen huang (kínai) . ejtett tibeti elme. 1042-ben Tibetbe hívta Atísát jesíva (héber) . ülőhely.abszolút tudat jid dga (írott tibeti) . 'khor lo jen (kínai) . az éhségszörnyek ura Ji jing (kínai) .emberszerű lények. Je mon teremtménye J'hezkél (héber) .Purvavidéha ji ta (kínai) .Gantó jenabhujjassz szikkhá (szanszkrit) . 975) Jen tou (kínai) .a többségtől való megfegyelmezés szavazással Jenlo (kínai) . gyűlés.Földi Fenség.préta ji dam (ejtett tibeti) .gdugs. pad ma. dpal be'cu.humanizmus.buddhista zarándok ji kie (kínai) . vallási kollégium jesíva-bóher (héber) .az Ember útja.zsidó jelkép (8 szerencsés) (írott tibeti) .csan mester († i. Ezékiel ji (kínai) . védőszellem ji dvagsz (írott tibeti) . a hat szó.parikalpita ji xin (kínai) .újraszületés jeciat micráim (héber) .felsőbb iskolában tanuló fiú jetik (ejtett tibeti) . dung dkar gjas 'khjil. a bölcsesség Jeseo (ejtett tibeti) . gser nja.

írott tibeti gjo) jo be thugs rdzse chen po (írott tibeti) . az egyéni tudat kioltása (szamádhi) Jóga szútra (szanszkrit) . testtartás (ászana). 6.újra. (ejtett tibeti fortély. 3. egyesít. fajtái: hatha. Jeremiás jo (kínai) .kinnara Jing csok ma (ejtett tibeti) . 20 km jóga (szanszkrit) . 2.a buddhista filozófia egyes kérdéseit tárgyaló mű jin (kínai) . de még csak az alsó angákban gyakorlott Jógácsára bhúmisásztra (szanszkrit) A leigázás lépcsőfokairól szóló tanítás. pára passzív. a 4.Biblia.négyszemű kerítés a kertben Jódo Shinshu (japán) . latin = jugum .4 krószasz távolság. 8. 13. iungo = összeköt.ok és eredmény jin li lun si (kínai) .járom.a világot felépítő anyagi szubsztancia.jógatanítvány. kínai you xun) . egy gondolati pontra irányuló összpontosítás (dhjána). összeszedettség.jig drug sgra (írott tibeti) . mozgás. 5. a külvilágra vonatkozó megfékezés (jama). fokozat: 1.A jóga vezérfonala. századtól jódzsana (szanszkrit.tükörkép jiriki (kínai) . írott tibeti mal 'bjor so jod pa'i dbu ma rang rgjud pa) . egyesít.leigázás. az érzékszervek bevonása a csittába (prat-jáhára).a hatszavú törvény hangja jik csa (ejtett tibeti) . (japán) férfi energia. mahájána jógácsára szútra jogácsára madhjamaka (szanszkrit) . sz.korai madhjamaka iskola jógácsára szvátantrika (szanszkrit.szellem. a test rendszerében a testi jelleg. igába fog.buddhista szekta Japánban az i. női alapelv jin kuo (kínai) . Patandzsali műve (i. ligare egyesít).sz. összpontosítás (judzs = összeköt. lélegzetszabályozás (pránajáma). dnyána) jóga anga (szanszkrit) . iga. rádzsa (karma. 4. egy fizikai pontra irányuló összpontosítás (dháraná). Vairocsana női társa jing hsziang (kínai) . megköt. 7. általánosabban religio = re .a madhjamaka rendszer aliskolájának másik alis-kolája jógácsára/csittamátra (szanszkrit) a létezés tudati .az egyén saját ereje Jirmijáhu (héber) .az okság tana jin na luo (kínai) . 2. könyv valószínűleg kiegészítés jóga tantra (szanszkrit) .). az egyik tantra-módszer jóga vacsara (szanszkrit) .8 tag.Mahákarunika jocume gaki (japán) . önfékezés (nijama). sűrűsödő szellemi oldala (csi). kb. több mint kezdő.sz. mantra.női buddha. az űr természetének tiszta transzcendens eleme. bhakti.meditációs gyakorlatok.

századtól (vidnyánaváda. Mahájána szutrálankara. ők voltak alapítói a 84 sziddhának (tökéletessé vált jógi) jógin (szanszkrit) . jógamester jógácsárja (szanszkrit) .a tudat ellenőrzésének útja jógamudrá (szanszkrit) . ő Szvátmárámának.nyugati zene jógakula putta (páli) . vidjá létfokozat jógadandászana (szanszkrit) . alapművei Maitréjanáthától valók (kb. ünnep jomi (japán) . Aszanga és Vaszubandhu iskolája.anyaöl-elme jórcájt (jiddis) .álomhelyzet a jógában. téves nézetek.jógi botja-tartás (hatha jóga) jógakkhéma (szanszkrit) . dalai láma (i.sz. növendék joh hasoá (héber) . ő Góraksanáthának.a holokauszt emléknapja egy héttel peszah után johaku (japán) .a dzsiva önlegyőzés. befogó zárótartás (hatha jóga) jóganidra (szanszkrit) .jó nap.a halálozás napja és évfordulója .a függetlenség napja (május 18) jom hazikarom (héber) .jógatanítvány. nem-tudás) való mentes-ség jogaku (japán) .Jeruzsálem 1967-es visszafoglalása (június 7) jom kippur (héber) .szendergő-tartás (hatha jóga) jógávacsara (szanszkrit) .az emlékezés napja (május 17) jom Jerusálájim (héber) .a jóga pecsétje-tartás.Jonten Gyaco Jon ten Gya co (ejtett tibeti.az engesztelés napja (tisri 10) jom tov (héber) . ő adta át a jógát Matszjéndra-náthának. kötelé-kektől (érzéki vágy.jógacsend a padhánában. egy kévalin jógadá (szanszkrit) . halálország jon tan rgja mtsho (írott tibeti) . a niródha.a boldogtalanság.befogó-tartás (hatha jóga) jógamudrászana (szanszkrit) .-3. Siva jelzője. 1589-1617) jóni samana szikára (szanszkrit) .a jóga gyakorlója. alfaállapot jóganidrászana (szanszkrit) . 2.jógagyakorlatokat folytató fiatal jógamárga (szanszkrit) . már nem kezdő Jógésvara (szanszkrit) . szendergés. csittamátra). benső uralomra jutás létfoko-zata.sz.a Jóga Ura. i. sötétség birodalma a sintóban.üres tér (kertépítészet) jom haacmaut (héber) . 270-350) Jógácsárabhúmi szútra.a 4.jógamester.u. sötétség birodalma a sintóban jomi no kuni (japán) . 2 aliskolája van.a boldogtalanság.természetére épülő mahájána filozófiai rendszer az i. írott tibeti jon tan rgja mtsho) . létszomj.

Uttarakuru Ju ye ni (kínai) .egység jugen (japán) . a jógát műveli juktatriveni (szanszkrit) .bódhjanga jug jul (írott tibeti) .Aparagódáníja juan jue (kínai) .botrányjáték. Prithá és Dharma fia judzs (szanszkrit) . írott tibeti zung 'brel/zung 'dzsug) .Jül Khor Szung jul lha (írott tibeti) . kelet.13-15 jui icu sinto (japán) . női jellegű (mongol jin). Kuntí fia.préta Ju dan jue (kínai) .egyetlen sinto josvé háir (héber) . a múládhára csakra jukti (szanszkrit) .hármasan összekapcsolt áramlás.nyári kimonó juki janagi (japán) .Vrisni fejedelem Judhisthira (szanszkrit) . Vaszubandhu iskolája Jujutszu (szanszkrit) .egyetlen sinto jui sziki (japán) . tréta (1 millió 296 ezer földi év). megkötött.iskola.zen mester a Daitoku templomban jou tan (kínai) .a legidősebb pándava.udumbara jou xun (kínai) . ajanamsza J'sájáhu (héber) .jódzsana joun escandale (vodu) . káli (432 ezer földi év) juga naddha (szanszkrit. fa. módszer.a Nyolc Boszorkány jul 'khor srung (írott tibeti) . írott tibeti jos) .a helyes törvény.védikus világkorszak: krita (1 millió 728 ezer földi év). a 4.homály.Istennel összhangban lévő személy. alkalmaz jue fen (kínai) . a tudósok tanai. a haiku-írás szemlélete juh órája (kínai) . Jezsajás ju csia/ju csiao (kínai) .a Huszonnégy . ha egy loa több embert is megszáll jö (ejtett tibeti.vidnyánaváda.nyúl.jósi (japán) . a konfucianizmus ju dag (ejtett tibeti) .pravritti vishaja juga (szanszkrit) . állatövi jegy.szpírea (Spiraea thunbergii).örökbefogadás Josida Kanetomo (japán) .Biblia.városban lakók (1 évnél rövidebb ideig voltak a városban) Jószó (japán) .jül lha jul nji shu rtsa bzhi'i mkha' 'gro rnams (írott tibeti) . dvápara (864 ezer földi év). Jáma fia a Mahábháratában. menyasszonykoszorú jukta (szanszkrit) .pratjéka buddha Judhámanju (szahszkrit) .Dhritarástra és egy szolgáló fia jukata (japán) . okfejtés jul gji phra men brgjad (írott tibeti) .összeköt. igába hajt.

Ákásadhátvísvarí jun drung (ejtett tibeti) . írott tibeti jul lha) .Kína délnyugati részének páli buddhizmusa Junu (egyiptomi) .kinyilatkoztatást követő.-ban. épült az i. írott tibeti ka wa dpal btsang) .a kelet istene. fordító az i.Aparagódáníja jü lu (kínai) .feljegyzett beszélgetések.trónörökös Juyeni (kínai) . az ország istensége.szvasztika junakti (szanszkrit) .sz. On júpa (szanszkrit) .részleges kötöttség.tibeti templom Pekingben junnani buddhizmus (kínai) .Nyat ri Cen po tibeti király várkastélya Cet hang mellett. 130 körül jum mchog nam mkha'i dbjings phjug ma (írott tibeti) .tibeti iskola. a drizák ura jül lha (ejtett tibeti.a sóhajtó vagy hideg pokol ka shag (ejtett tibeti) . írott tibeti jul 'khor srung) .Hélipolisz. a tanítványok leírásai Jüan cang (kínai) . tibeti vallási irányzat ka gyü pa (ejtett tibeti. században . 8. alapítója Mahápandita Dípankarasrídnyána Ka va Pel cang (ejtett tibeti.hindu áldozati oszlop jutasziddha (szanszkrit) . a régens alatti minisztertanács ka tam pa (ejtett tibeti. 6. írott tibeti bka' gdams pa) .sz.Ummon Bunen K ka dam pa (ejtett tibeti) .Ország Égjárói Jum bu La kang (ejtett tibeti) . koherens juto szeki (japán) .Ungo Dójó Jün men Ven jen (kínai) . de a hagyomány szerint i. vörös sapkások ka ha va (ejtett tibeti) . sz.érthető következmény juvarádzsa (szanszkrit) .Jakuszan Jül Khor Szung (ejtett tibeti.aktivitás Jung kong hok (ejtett tibeti) . a fejtetőn lakik Jün csü Tao jing (kínai) .e.forró vizes kő a kertben juttita (szanszkrit) .tibeti tanító. írott tibeti bka' rgjud pa) hagyományőrző tibeti vallási irányzat.Csi szung Jüe san (kínai) . a jógát gyakorolja jung (kínai) .sz.megköt.4 főkamarás (kalon).helyi isten.kínai utazó Indiában i. 630-644 Jüan tao (kínai) .

a maiko 5.Ikkjú remetesége kaccsá (szanszkrit) . ikebana Kágyur (ejtett tibeti) . és II.fej és láb nélküli szörny kabbala (héber) .zarándoklat.szent. rendi szabályok (vinaja) 2. amit az elhunyt hozzátartozója mond Kádes/Quadesh (egyiptomi) . a szíriai Homsz mellett.a betevő falat. azonos a geikoéval (simada. sosem ábrázolták a még élő személy ka-ját. újraélesztési módszer.Kátjájaná kaddis (arámi) . tanúsítvány. Startégiailag kiemelkedően fontos hely volt.egy bráhmana a vidéhai Dzsanaka udvarában tartott vitán kai (japán) . arameus Istent dicsőítő ima.misztériumok Lémnos és Samothraké szigetén. 1. kapott hagyomány.a lélek egyik fele. ma Tell Nedi mend.paróka.csak szárnyasokat metsző sajhet. századi viselet kacura (japán) .hagyományos színjáték férfi szereplőkkel kaburendzso (japán) . misztikus tan kabeirosok (görög) . amelyet Muwattalis hettita. csak a királyokét kabalimkáro áháro (páli) .kiáltás (kiai). a hozzá fűződő legnevezetesebb esemény a kádesi csata. 7 év alatt 1000 napon át. mae vare.ka/ka-lélek (egyiptomi) .szerzetes felszentelési szabályzata kaihogjo (japán) . és az elég ép. a Buddha tanításai. amely a születéskor a testtel együtt keletkezik. zen kiáltás a zavaró gondolatok megszüntetésére kacujama/jakko simada (japán) . cubusi simada) Kacuroan (japán) . ha megismeri a testet. rizsgombóc a szerzeteseknek Kabandha (szanszkit) . és a halál után visszatérhet. nyer. a kánon egyik része (108 kötet). metafizika (abhidarma) Kahóla (szanszkrit) . Ciprus déli partjainak magasságában.virágkötészet.táncszínház kacu (japán) . mezítelen alakként. fején a ka hieroglifával (ka-tartásban felemelt kezek) és a személy nevével.sz.étel Kaccsájána (páli) . tanbeszédek (szutra) 3. frizurája. az első . mindkét fél a maga győzelmének könyvelte el kado (japán) .a maiko harmadik frizurája. i. Ramszesz egyiptomi uralkodó vívott tisztázatlan eredménnyel. gyakran ábrázolják a személy mögött állva.város és erőd volt az Orontész folyó partján.lefordított kinyilatkoztatások. 17. és a boiótiai Thébaiban kabuki (japán) . annál valamivel kisebb.

vjaktagyakorlat kájánupasszaná (szanszkrit) . a 6.egy buddha ragyogást áraszt. test-felidézés. a pszichikai elemek aktivitása kája karma (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 13. Siva lakhelye kaivalja (szanszkrit) tökéletes elszigetelődés. az első százon napi 84 kilométer.Kékaja utóda. az 5 érzéki képesség egyike kája kammannyatá (páli) .a tapintás-tudatosság alkotóeleme kájagata szati (páli) .3 évben évente 100 nap.hegycsúcs a Himalájában. a 7. Bharata anyja Kailásh/Kailásza (szanszkrit) . szanbhoga.tapintó képesség.fizikai cselekedet kája lahutá (szanszkrit) . az utolsó 100 napon napi 54 kilométer Kaikaszí (szanszkrit) .a pszichikai elemek egyenessége. rádzsa.az uttara szamgát összefogó öv kája bhávana (szanszkrit) . napi 60 kilométer. az eszme szintje.a szellemi tulajdonságok jártassága kájapasszaddhi (szanszkrit) . dharma) kája ájatana (szanszkrit) .érzékelhető alkotóelem. Rávana és testvérei anyja Kaikéja (szanszkrit) .fizikai tanúsítás által alkotott. a buddha 3 teste (nirmána. érintés. nyíltsága kája indríja (szanszkrit) . évben 200 nap. évben 200-200 nap.ráksaszí. a 4. évben 100 nap. foka kája dhátu (szanszkrit) .a szellemi tulajdonságok használhatósága.Asvapati lánya.a test fegyelmezése kája csikitsza (szanszkrit) . Dasaratha felesége. a jóga célja kája (szanszkrit) .test-szemlélet. illetve azonosulás Ísvarával. napi 30 kilométer.a szellemi/pszichikai tulajdonságok rugalmas-sága kája mudutá (szanszkrit) . a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike kája vidnyána dhátu (szanszkrit) . és az 5. Szukésa lánya. alkal-mazkodó készsége. egy ország Kaikéjí (szanszkrit) .a pszichikai elemek beleérző képessége.a szellemi/pszichikai tulajdonságok nyugalma .belgyógyászat. a végső megszabadulás állapota. nemiség kája dzsukatá (szanszkrit) . elhatárolódás. a fizikai bizonyosság. a szellemi tulajdonságok hajlékonysága kája szákszin (szanszkrit) . és figyel az írjá-pathára. ájur véda kája dharma (szanszkrit) .a testre vonatkozó tudatos éberség kájapagunnyatá (szanszkrit) .test.a tapintás egymásra ható mezeje kája bandha (szanszkrit) .

a fiú a kötőféket tartva vezeti az ökröt (a tudat tiszta. nem fordul meg (vége a küzdelemnek.singon mester. 5. 6. 2. ennek öröme hazavisz). de sehol nem találja (keressük a buddha-természetet magunkban. a hegyek zöldek (az alaptudat tiszta. belső szemünk látja. a fiú meghallja az ökör bőgését. műve a Képek az ökörhajcsárról. 7. a fiúnak óvatosnak kell lennie. ha utána szólnak. 8. mert újra elveszíti (tudatunk felfedezi buddhatermészetünk. az is megvilágosodik) Kakuban (japán) . keresni kezdi. már nem gondol az ökörre (a segédeszközre már nincs szükség.függelék.blí ájin hará kajnok (jiddis) . a szoba elkerített része teázáshoz Kakuan .kohanim kájudzsukatá (szanszkrit) . egyedül ül. 10. lábnyomokat vesz észre a talajon. nem foglalkoztat a veszteség-nyereség.kájika szukha (szanszkrit) .boldogtalan ember kakoi (japán) . a vásártéren (látszik buddha-természetünk. és megpillantja (elcsitulnak az érzékek. de könnyen elveszíthetjük).patak Kuszinárá mellett . a gondolatok nem ragadnak magukkal. ráteszi a kötőféket.a test aszkézise Kajkéji (szanszkrit) . a csan útja: 1. 12. a fiú elveszítette az ökröt. az üresség. meglátjuk eredeti természetünk. a fiú először találkozik az ökörrel.kínai festő az i. nagy.az egyik sziddha kakemono (japán) . a fiú hazaér. ott. de csak saját zavaros tudatunkat találjuk). ahol az ökör elvonult (mindent fokozatosan értünk meg. a Hold előbukkan a felhők mögül. üres kő eltűnt a fiú és eltűnt az ökör (a buddha-természet. a fiú fölfedez néhány nyomot.Ardzsuna anyja kájn ájn hore (jiddis) .sz. a tudat nem alkot gondolatokat). nem azonosul a világ futó benyomásaival). de ez csak ismeret.érzéki élvezet kájika tapasz (szanszkrit) . hogy minden üres).festménytekercs kakodaimón (görög) . hogy mindenütt otthon vagyunk a tudat tisztaságában). a singin alapítója Kakudhá (szanszkrit) . a fiú fuvoláját fújva megy haza az ökör hátán. 9.a szellemi tulajdonságok egyenessége Kákacsandísvara (szanszkrit) . akivel összekerülünk. nem tapasztalás). a víz kék. 4. de az nem hagyja magát vezetni. megértjük. 3. században. nem süppedünk vissza a személyességbe).

születés/újjászületés (dzsáti. másik neve Áráda Kalandaka nivápa (páli) . 4. a további karma létrehozása: 8. érzet (védaná.Kála Bhairava-tartás (hatha jóga) Kálacsakra (szanszkrit. amit Bibmbiszára ajándékozott a Buddhának Kalandaka nivápa/Véluvana áráma (szanszkrit. vak öregasszony bottal). terhes nő). létesülés (bhava. a Föld mélyében rejtőző idő kálabhairavászana (szanszkrit) .fejedelmi jelvények kálá (héber) .Dévala risi Kála nága (szanszkrit) . érintkezés (szparsa. írott tibeti bja ka lan da ka gnas pa wod ma'i chal) . 11. a Buddha tartózkodási helye Rádzsagrihában. a kör közepén Jáma.menyasszony kála (szanszkrit) . körülötte kakas. ezek körül a létesülés 6 formája. majom faágon). az idő legkisebb egysége (amely alatt egy atom saját terén áthalad) kalá (szanszkrit. ivó férfi). és a következő élet: 10.ügyes Kála Dévala (szanszkrit) . amely szerint minden az időből ered kálavidu (szanszkrit) .Időkígyó.felfogás. kígyó és disznó. hajó 4 utassal és kormányossal). 12. 7. Bimbiszára ajándékozta a Buddhának kalasa (szanszkrit) .fekete vonal. gyümölcsöt fogó majom). vágy/létszomj (trisna. halál.az idő kereke. 6. fazekas). karmikus késztetések (szamszkárák karmák.liget.mandalák felszenteléséhez használt edény kálaszútra (szanszkrit) .a Buddha szánkhja guruja Szávatthíban a Keselyű-csúcsnál. forró pokol kálavádin (szanszkrit.a vadzsrajána egyik neve Káláma (szanszkrit) . férfi szemébe fúródó nyílvessző). szülő nő). fekete. 2. végzet. 9. kínai si szan wai tao) . öntudat (vidnyána.halálhírnök . ölelkező pár).Mókusetető. írott tibeti sgju rcal) . 5. időskor és halál (dzsará marana. az Anuttara Jóga Tantra főműve. ragaszkodás/kötődés (upádána. a születés folyamata: 3. nemtudás (avidjá. név és alak (náma rúpa. ejtett tibeti Dükji Khorlo) . 6 érzékelési tartomány (sadájatana.kakudhabhandam (szanszkrit) . legkívül a 12 nidána: jelenlegi helyzetünk okai: 1. a Bambuszligetben (Véluvana árama). holttestet máglyához cipelő férfi) kálacsakra jána (szanszkrit) .felosztható idő. ezek körül törekvő és elbukó emberek. üres ház 6 ablakkal).

a fogantatás előtti testetlen bhava. világkorszakunk. ebben élünk most. Durgá Káli juga (szanszkrit) . antara. Nandának. sz.Athéné Polias ünnepe kam cang pa (ejtett tibeti) .kargyüpa iskola Tibetben káma (szanszkrit) .000 földi évig tart.fogalmiság Kalpavriksa (szanszkrit.vaskor. pusztulás Kalpa szútra (szanszkrit) .Jó Híradás.-5.Thesmophoria utolsó napja (Athén) Kálódajin (szanszkrit) . eluralkodik az adharma. teremtés.Visnu egyik avatárája Kalligénia (görög) . 12 hónap 1 Brahmá-év. fennállás.a romboló erők védikus istennője. szóbeli mestertanítvány átadás vonala.Kívánságteljesítő Csodafa. 4.dzsaina mű Mahávíra életéről kalpana/vikalpa (szanszkrit) . a legrosszabb kor.) kezdődött kalias (görög) . Brahmá-nap = ezer juga (4. nagy szerencse a továbbjutáshoz Kálí (szanszkrit) .vágylét. 100 évenként megismétlődik a teremtés (szamvarta.az érzékelhető lét szintje.arhat a Buddha közelében kalon (ejtett tibeti) .11. sz. a bódhiszatva szint első foka káma bhava (szanszkrit) . vivarta.költő (i. akuszala múlá. óhaj. dpag bsam shing/dpag bsam ljon shing) .000. 432.világkorszak. a vágy istene. segítőtársak a tanításban Kaljání (szanszkrit) .02.káléna dhammaszavanam (páli) . mahá). 3102. írotttibeti dge ba'i bshes gnyen.e. ezekkel foglalkozik a szattvarthapariccshédaka pradnyá Kaljánakírtisabda (szanszkrit) . sóvárgás. írott tibeti bszkal pa) . érzéki lét a Kámalókában van káma bhúmi (szanszkrit) . a mi 4.a megcselekvésre szép dharmák.a dharma meghallása a maga idejében.néptörzs kaljánakáraka (szanszkrit) . a Szumétu csúcsán áll Kallyntéria (görög) . érzéki lét. 20 kalpaként üresség.faház Kálidásza (szanszkrit) . szenvedély. a Buddha öccsének menyasszonya Kalki (szanszkrit) . bhúmi. eon.320.) kalinga (szansukrit) .főkamarás kalpa (szanszkrit. Siva felesége. Krisna halálakor (i. hogy feltűnik a Buddha kaljánamitra (szanszkrit.000 földi év).érzéki vágy. dge bshes) jó barátok. 30 nap 1 Brahmá-hónap. az .Szépséges.

őstehén kamae (japán) . béklyó. a 108 bölcs egyi-ke kámalóka (szanszkrit) .vizeskancsó kámarága (szanszkrit) .minden vágyat teljesítő égi tehén Kámadhuk (szanszkrit) .isteni fürdő.Szekisuszai mestere (i.elmélyülés első szintje előtti szint káma dhátu (szanszkrit. a dasa akusala prativirati síla 3.az érzéki vágyakhoz való ragaszkodás hajlama kámarágavjápáda (szanszkrit) . fizikai kami (japán) .vágyvilág kámamithjácsára virati (szanszkrit) .sz.szellemi-lelki öröm Kambudzsija . a 4.Isteni Atya.kéjvágy Kámadhénu (szanszkrit) .vágybirodalom.Kürosz/Kambüzész (i. ászava kámászrava (szanszkrit) .teavízforraló kámatanha (szanszkrit) . 740-795).az érzéki világban való újralétesülés bol-dog helyei kamat (japán) .a nemi szervek tájéka kámászava (szanszkrit) .) kámésu káma szukhallikánu jóga (szanszkrit) .az 5 érzék tárgyainak szomjazása kámaupádána (szanszkrit) . hőforrás Kamimuszubi (japán) . a 4 ájatanából a 4.mindenben benne lévő istenség. i. hogy helytelen tettre vezessen minket a szexuális vágy.önkéntes áldozat kámja karma (szanszkrit) .belefulladni az érzéki-ségbe kámeszu mithácsára (szanszkrit) .az érzéki vágy rongálása. 6. Takamimuszubi kámja (szanszkrit) .házasságtörés. nem üdvös cselekedet. szellem.érzéki hajlandóság kámaszugathúmi (szanszkrit) .vágyott célok elérésére szolgáló cselekmény . írott tibeti dod pa'i khams) . 17. halandó Kamiizumi Isze no Hidecuna (japán) . démon.indiai tanító Tibetben (kb. sz. a tett tárgya egy másik nembeli személy.rosszindulat kámarúpa (szanszkrit) .) kamiju (japán) .testtartás Kamalasíla .szamojadzsanáni kámarágánusaja (szanszkrit) . tagja kamandalu (szanszkrit) .sz.érzéki vágy. fokhoz tartozó világ káma guna (szanszkrit) .ragaszkodás a kéjhez kámávacsaraszomanassza (szanszkrit) . sz.Ame no minakanusi Kamiroki (japán) .e.gyönyörfajták kámacs cshanda (szanszkrit) .tartózkodás attól.

6.sz. a meditációt elősegítő agyaggolyó a jógában kandzsi (japán) . i. írott tibeti gser thub) . 5.családi címer kámopádána (szanszkrit) . amelyet japánul ejtenek ki kandzsó (japán) . sz.karma kamma bháva (páli) .sz. labda. agyagból gyúrt imaeszköz. századból kanduka (szanszkrit) .áldozati szereket tartalmazó kosarakat vivő lányok (Athén Parthenón-fríz) .rezgés k'an (kínai) . beszéddel. majd a kana-szótagírás.köldökcsomó-tartás (hatha jóga) Kandi (páli) . századtól.karma szthána kamon (japán) . meghintés kandzsó ban (japán) .Kámjaka (szanszkrit) . kínai írásjegy.a cselekedet eredménye kammannyatá (páli) .egy erdő kamma (páli) .írás az i. 61 szótagjel és 1 szóvégi n) egyszerűsített kandzsi (46 alaphang jele) mellékneveknél és viszonyszavaknál. a finomtestnek a köldök és a végbélnyílás közötti kb. az I csing egyik trigramja kan po (ejett tibeti) . 1958 óta 71 jel Kanakamuni (szanszkrit. Aranyhős kaname mocsi (japán) . 10 cm átmérőjű része.a Buddha 2.víz. az 5 természeti törvény egyike kamma patha (páli) . az i.japán photinia (Photinia glabra) kanda (szanszkrit) . buddhista szentély Srí Lankán az i. itt válik szét a 3 nádí. elődje.karma energia.-ig hiragana-szótagírás.a tudat aktivitása kammatthána (páli) .beavatás. írott tibeti bka' 'gjur) szöveggyűjtemény. az idegrostok burka kandászana (szanszkrit) . emlékeztető.a tett törvénye.légcső shitánál kaneko (japán) .sz.fehér pöttyös vörös selyemzsinór a varesinobu frizurán kanéphoros (görög) .szent zászló Kandzsur (ejtett tibeti. szellem (gandhabba) kamma vipáka (páli) . 11.sz.gömb.a kolostor vezetője kan tung (kínai) . a Buddha saját szavai káne (héber) .ragaszkodás az érzékiséghez kampana (szanszkrit) . 75 kötet. nyugat.3 cselekvésmód (gondolkodással. testtel) kamma véga (páli) .szótagírás (5 magánhangzó.csodatevő kana (japán) .a karma aktív aspektusa kamma nijáma (páli) .a Fog temploma.gumó.

írott tibeti thod pa) .(kapála = koponya. aki meghallja az emberek siralmát.japán bódhiszattva ábrázolás. kínai Kuan jin) . majom és sólyom fejjel díszítették kánphata (szanszkrit) . ajanamsza kankamukha dmar nag dur bja'i mgo can (írott tibeti) . mindig négyet használtak a 4 Hórusz-fiú szimbólumaként. a Buddha lovának neve kanzasi (japán) .a Szűz csillagkép. 1.i. sinsoku kanopusz-edények (egyiptomi) .sinto pap.az egyik sziddha kangling (ejtett tibeti) .miko kanmusi (japán) .egyéni jel a nagykorú neve mellett kapajresz (jiddis) .Kánérí (szanszkrit) .ellenség. a Buddha ábrázolások átlagnál nagyobb fülei. bháti = fény) Kapálí/Kápálika (szanszkrit) .engesztelés kapell/ kápele/kapedli (jiddis) .fül.a Nyolc Boszorkány közül az északnyugati kányafejű kanko (japán) .káporet kapála (szanszkrit.sz.koponyát beragyogó légzés (hatha jóga) . de a leggyakoribb a női kannusi (japán) . sz. mert remény-telen a purusával egyesülni Kaniska (szanszkrit) . sakál. 33 megjelenési formája van. tiltott Kaparma (ejtett tibeti) .trombita emberi csontból kanha dhamma (páli) .-i kusán uralkodó Észak-Indiában kanjá (szanszkrit) . azért. komor tan. egy rövid időszaktól (a líbiai uralom ideje) eltekintve mindig szerves része volt a sírmellékleteknek.hajék kanzo (vodu) .sinsoku kanna (szanszkrit) .átlyukasztott fülű vándorló saiva szannjászík Kanthadi (szanszkrit) .koponyakupa kapálabháti pránajáma (szanszkrit) . kóan-vizsgálat a zenben Kannáda (szanszkrit) .újév és engesztelés közötti tyúk és kakas áldozat. a szánkhja.az éhező szellemek birodalmának buddhája kapárot (héber) . rendszerint emberi vagy a Hórusz-fiúkat jelképező ember.az egyik sziddha kapará (héber) .a vaisésika alapítója kannathron (görög) .kipá .az egyik sziddha Kanthaka (szanszkrit) .a halott belső szerveit tartalmazó edé-nyek.sötét.feldíszített szekér Kannon (japán.beavatási szertartás kaó (japán) .

tevékeny okság káranaszja asziddhi (szanszkrit) .a párohet felső. bodhak.Suttogó Üzenet.a cselekvő alany Kárakarna (szanszkrit) .kiindulópont a vitában .olvasók. előzmény. a teljes linga kárana dhjána (szanszkrit) .csátaka kapindzsalászana (szanszkrit) . nem mozgatható része kapótászana (szanszkrit) .galamb-tartás (hatha jóga) kar gil (ejtett tibeti) . a Szentírás emberei. tibeti iskola. a 4 fő tibeti iskola közül az egyik kar ka ta (ejtett tibeti) . i.majomfej alakú ajtókopogtató káporet (héber) . 6. tavasz és reggel.khakhara kar gyü pa (ejtett tibeti) . jel. slésak). épülés.az étel elkészítésének folyamata.a szakják ősatyja. Maharsi. más nevei: Paramarsi.vörös.Karma Héruka női társa.a szakja rádzsaság fővárosa az i. írott tibeti kar ma bka' rgjud pa) . gyarapodás. apja Kardama. gnosztikus dualizmus.oksági dhjánák kárana hétu (szanszkrit) . nyugalmi energia.kapha (szanszkrit) . Észak-Indiában kapindzsala (szanszkrit) . okbeliség. tanítását Ászurinak mondta el és Ísvarakrisna írta le.az egyik dosha.-ban Babilonban káraka (szanszkrit) . avalambhak. tett. ájur véda karabos (görög) . a prakritin a purusa közvetett. kledak.Kapila-tartás (hatha jóga) Kapilavasztu (páli Kapilavatthu) . szerszám.szent kötél karaan (szanszkrit) . érzékszerv.karka kar ma ka gyü pa (ejtett tibeti. csátaka kapissza (szanszkrit) . Viruddhaka 4 száműzött fiának tanácsadója Kapilászana (szanszkrit) .csinálás. hathatós eszköz. sz. gyer-mekkor.kapindzsala madár-tartás (hatha jóga). közönséges ok (upádána kárana). Mahá Kapála. a szánkhja megalapítója. anyja Dévahúti. Kapilavatthuban született. a szánkhja linga. föld és víz (tarpak. az Iksvákutól származó Viruddhaka rádzsa fia kárana (szanszkrit) . a gunák által létrejött felsőbbrendű okság (nimitta kárana). században. alapítója Marpa és Dzsecün Milarépa. ájur véda Kapila (szanszkrit) .alapvető.e.sz. tett. mint ok. a testben az agy-hoz kapcsolódik kara hicu (japán) .rákfaj karaiták (héber) .tibeti iskola Kar ma Tro di (ejtett tibeti) . 8. Ádi Vidva.

száraz tájkép kari (szanszkrit) . dzsaiva Karma Heruka (ejtett tibeti) .erdménydhjána. súlyosabb. kámja.a Rák csillagkép. a dhjána hatása karka (ejtett tibeti. ha függésből.török eredetű nomád nép Tibettől északkeletre karma (szanszkrit. szahadzsa. hogy nem vagyunk többé képesek fölismerni az élettapasztalá-saink gyökerét a saját tudati folytonosságunkban. az egyiptomi hódítások legészakkeletibb pontja. ajanamsza Karkemis (egyiptomi) . ha öncsalásból ered. a tettek nem-látható okozati ereje. upádána.Kapila apja kare szanszui (japán) . adhidaiva. írott tibeti lasz) . tevékenység. ha rosszindulatból.fekete. verses formájú szútra kárja (szanszkrit) . enyhe akkor. tanhá. a ható cselekvés törvénye. szankhá-ra.módszer az Önvalóval való egyesülésre a cse-lekvésen keresztül. aparáparija védeníja kamma. az Eufrátesz partján.bön fehér asztrológia. a mai Dzserablusz karluk (ejtett tibeti) . naimittika. szándékos cselekedet. sziklakert 15 kővel. akaratiszellemi cselekvés. se fák. írott tibeti skar cis) . rítus (nitja.város Szíria északi részén. dittha dhamma védaníja kamma. legsúlyosabb. a rádzsa jóga része . upapaddzsa védaníja kamma. adhibhúta) karma jóga (szanszkrit) . a sors ok-okozat összefüggése. a prákriti működése.Avalókitésvara tevékenységének ismerteté-se a Kágyur/Do-ban karate (japán) . a testben az agyhoz kapcsolódik karma jadzsna (szanszkrit) .vritti.az ok és az okozat ugyanannak a dolognak a megnyilvánulásai kárjadhjána (szanszkrit) . ejtett tibeti kar ka ta) . indiai (ellentétben a nakcival) Kardama (szanszkrit) . (egyiptomi) szeh netjer káriká (szanszkrit) .(kri = csinál) a cselekvések következményes törvénye. adhjátma.Kárandavjúha (szanszkrit) . kamma bhava.se víz. 5 karmikus ok: aviddzsa.a prakritiben megnyilvánuló okozat. ható tett.küzdelem üres kézzel karci (ejtett tibeti.áldozat cselekvés útján. azáltal keletke-zik. cselekvés a szánkhjában kárja karana abhéda (szanszkrit) .Amóghasziddhi haragvó megjelenése. se bokrok. aisa. hanem azokat lát-szólag külső okok által ránk kényszerített sorsként vagy rajtunk kívül álló életkörülményekként éljük át.

az egyén karmkájának következménye karma szthána (szanszkrit.karma metafizika karma phala (szanszkrit) .karmatest. az egyik dasabala karméndríja (szanszkrit) .karmikus zavarodottság karma vászaná/karma bidzsa/karma phala (szanszkrit) . tett-rész. páni. upasztha) Karna (szanszkrit) .a dhátukra irányuló szánkhja koncentrációs gyakorlat karmavipáka (szanszkrit) .karma kánda (szanszkrit) . a védák áldozattal és szertartással kapcsolatos szövegei.az 5 cselekvésszerv (indríja) a szánkhjában (vács.dasabala karmavipáka dnyána (szanszkrit) . a mímánszá. milyen következményekkel jár elkövetésük. osztályok dharmáinak kapcsolata. tudja. páli kammatthána) . halászana .Ardzsuna törvénytelen féltestvére a Mahábháratában. Vivaszván fia. a jövőben gyümölcsöt hozó karma. az istenek jóindulatának megnyerése áldozattal karma mimánszá darsana (szanszkrit) . páda. karma phala) karma vipáka dnyána bala (szanszkrit) .karmikus lehetőségek. a 3 egyéni karma-lehetőség egyike (még: csetajitvá karma.a tett gyümölcse karma saríra (szanszkrit) .a tevékenység útja. páju.a dhátukra irányuló szánkhja módszeres gyakorlatok (kaszina) karma varana (szanszkrit) . írott tibeti karma pa mkhdzsen po) Karmapa ismer. akik elkövetik őket.cselekedet Karmapa Csenno (ejtett tibeti.a karma és eredménye megér-tésének ereje.jógaeszköz a kar megtámasztására karmánta (szanszkrit) .kötöttség. alrendszere (alapítója Dzsaimini) a védikus szertartásokkal foglal-kozik karma nirdésa (szanszkrit) . miképpen hatnak azokra. alapítója Bharadvádzsa. Sankara nézete karma márga (szanszkrit) . kezdetben áldozatbemu-tatás.karmikus tevékenység által létrehozott mágikus erő karmankó (páli) . a karma és a nemek.fülszorító-tartás (hatha jóga).cselekményrész.bölcseleti rendszer.a karma fajtáinak ismerete. az egyik dasa-bala karmabandh (szanszkrit) .kolostori tisztviselő karmadzsá (szanszkrit) . egy mantra karmaszthána (szanszkrit) . Prithá és Szúrja fia karnapídászana (szanszkrit) . a buddha felismeri a karma üdvös /kusala/ és kárhozatos /akusala/ és egyéb fajtáját. a tettek köteléke karmadána (szanszkrit) .

hindu október. befejezés. a második erény karunnatá (szanszkrit) . az istenek és emberek ősapja kasmarí (írott tibeti) . ájur véda káser (héber) . elődje. írott tibeti snjing rje) . az alak általában mezítelen.3 agnihóta (Uruvélá.irgalmasság.rituális szempontból alkalmasság. a szerzetesek sáfrányszínű köpenye kaszina (szanszkrit) .az elhunyt ka-lelkének bemutatandó áldozatokról gondoskodó pap Kasszapa (szanszkrit) .a háború istene.szenny.sárga ruha.zen mester (i.sz. anyja Szatí.a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike kasrut (héber) .egy ország Kásjapa (szanszkrit.rituális szempontból alkalmas. együttérzés.a jaksák egyik szintje.napernyő kászáva (szanszkrit) .augusztus-szeptember (Spárta). Szvájamhuva Manu fia.mások iránti részvét karyatidák (görög) . Fényőrző. figyelemösszpontosításra használt meditációs tárgy (lemez). a tudat tisztátalansága. kb. a Vádzsaszanéja iskola képviselője. Gajá). pl. megbízhatóság kasza (japán) . írott tibeti 'od srung) . szánkhja földelem gyakorlat.a személy ka-lelkét ábrázoló szobor. évezred közepén tűzpap.Kasjapa-tartás (hatha jóga) Kásí (szanszkrit) . apja Siva kartr (szanszkrit) .Artemis Karyatis ünnepén a táncosnők kasaja (szanszkrit) . egy elemet vagy egy színt jelöl Kaszó (japán) . részvét. az élőlények ősapja. egy mandala.Karneia (görög) . a Buddha egyik tanítványa a Lótusz-szútrában.bárd karuná (szanszkrit. megfelelősség. 1.Apollón Karneios ünnepe Karneios hónap 7-étől kilenc napig Karneios (görög) . összegezés. akiknek a Buddha elmondta a tűzprédikációt .a Buddha 1. kifogástalan kashjapászana (szanszkrit) . a Metageitnión idején karotapáni (szanszkrit) . az áditják apja. könyörületesség. 1352-1428) a Daitoku templomban ka-szobor (egyiptomi) .e. kés karttriká (szanszkrit) . fején pedig a ka hieroglifát tartja ka-szolga (egyiptomi) . Nadí.a cselekvő alany kárttika (szanszkrit) . csípősen fanyar. az i. a Védákban ősbölcs. megengedett.teljesség. csészét kézben tartó jáksa Kartikéja (szanszkrit) .

Tipitaka. amit a pátaliputtai zsinat rögzített katthaka (szanszkrit) . ájur véda Kaumódakí (szanszkrit) .Dasaratha felesége.a Fekete Jadzsur véda egyik iskolája kathá (szanszkrit) .Kuru nemzetsége Kausaljá (szanszkrit) .fekete. hindu hónap kattrika (szanszkrit) . a Buddha beszédei.) kaszt (portugál. Vitapontok Káthaka upanisad (szanszkrit) . latin castus = tiszta.október közepétől november közepéig tartó 12. a Buddha tanításainak összegzése.vágy a cselekvésre katu (szanszkrit) .A legenda titkos tanítása.bűnbánat kaumara (szanszkrit) .az Uttarakuru egyik alföldrésze.nagy írás kaukritja (szanszkrit) .jártasság .buzogány.csípős. társalgás. a Nílus kataraktáit folyásiránynyal szemben számozzák. a Jadzsur véda része kathápábhatam (szanszkrit) . értekezés.kasszia (vodu) .a Buddha tanítványa a Lótusz-szútrában. Dhritarástra fiai a Mahábháratában kauravák (szanszkrit) .kard katarakta (egyiptomi) .vízesés. Krisna fegyvere Kaurava (szanszkrit) .csecsemőgondozás.főzet.elbeszélő jellegű zene katha (szanszkrit) . kifinomult katakana (japán) . ájur véda katva raba (arámi) .közlésre érdemes tanítás katharos (görög) .formagyakorlat a harcművészetekben katakali (szanszkrit) .Nepál fővárosa Kátjájaná (szanszkrit. az első katarakta van legközelebb a Deltá-hoz (Asszuánnál) katarinomo (japán) . Ráma anyja kausaljá (szanszkrit) .Vitapontok (szerzője a hagyomány szerint Moggaliputta Tissza).áldozati kés a nem tudás fonalának átvágására kattumkajaká (szanszkrit) .elbeszélés.hivatalos dokumentumok fonetikus leírása kátán (héber) .bambuszfajta.kiskorú katana (japán) . zúgó.varna kata (japán) . érintetlen) .beszédtéma. értekezés. titkos ülés Kathá vatthu (páli) . páli Kaccsájána) . tüskés annónia (Cassia occidentalis L. beszéd. elpusztul kattika (szanszkrit) . tkp. a Buddha tanításainak összegyűjtött anyaga a pátaliputtai zsinaton Kathmandu (szanszkrit) .tiszta kathávatthu (páli) . (Tripitaka). amikor termést hoz. Jádzsnyavalkja egyik felesége Katthá vatthu (szanszkrit) .

.bölcseleti elbeszélés kay mistè (vodu) ..titokzatos hatalmak háza Ke szar (ejtett tibeti) . upanisadja kauszídja (szanszkrit) .zen mester kensó (japán) .) . az I csing egyik trigramja. padmászana kel me (ejtett tibeti. északnyugat.tisztelet kekkafuza/hankafuza (japán) . a Rig véda áranjakája. ellenállhatatlan akarat elnyerése.Han san kepan (kínai) .anyagi táplálék kávja (szanszkrit) . egység ken sa (japán) . súlyossá.Állandó-e a világ? Vagy nem? Vagy mindkettő? Vagy egyik sem? Időbe vetett-e a világ? (Vagy nem?.szent közösség kei (japán) .gyülekezet.a 7..hua jan kehilá (héber) . vagy sem? . 1708-1757) keláf (héber) .) .szédertál kecsien kandzsó (japán) . amelyeket nem lehet megválaszolni (14) . bódhi.A Tépőmadár fiainak titkos tanítása.pratítjabandha abhiséka Kedup Dzse (ejtett tibeti) .a kard útja. magára eszmélés Kenzai (japán) .áhítat (a hely szentsége + a gondolat és a szándék tiszta-sága + az ima alatti helyes magatartás) kavarikára áhára (szanszkrit) ..lótusz-ülés. uralom a test és az elme fölött. Oszaka és a kormányzóságok sinto templomai Kéna upanisad (szanszkrit) .sz.véres ujjlenyomat pecsétként keraton (görög) . Kiotó.az összevarrt táhor ken (kínai) . Padmaszambhava inkarnációja keárát széder (héber) .zsarátnok Kel szang Gya co (ejtett tibeti) . Congkapa tanítványa kegon (japán) .a Száma véda része kendo (japán) .(jóga): atomnyivá-. uralom az elemek fölött és a vágyak beteljesedése keppan (japán) .rinzai templom Kínában Kenó (japán) .mitikus hős.megvilágosodás. hitközség kehilá kedosá (héber) . írott tibeti bskal me) .Létezik-e a Tökéletes a halál után? (Vagy nem?.Azonos-e egymással az élet és a test.lustaság.illetve határtalanná válás. dalai láma (i. 1358-1438).az 1. könnyűvé-. vívás Kennin (japán) .hegy.sz. pancsen láma (i.egy szöveg részekre szedése magyarázatokkal képesség (természetfölötti) .Kausítaki upanisad (szanszkrit) . tunyaság káváná (héber) .oltár az áldozati állatok bal szarvából kérdés.Tokió.

az északnyugati varjúfejű .lángoló kard a tudatlanság fonalának elvágására.temetés kevüre (jiddis) . a dalai lámának és egy élő bódhiszattvának fehér.falu.kevura kfárim (héber) . a szamgha jelképe khakhvamukha bag mo bja rog mgo can (írott tibeti) .a tefilin szíjának csomója késza (japán) . tökéletes.kiejtéstan a Védákhoz kévala (szanszkrit) . a tévedések megismerés általi.Alsó. a fáraói titulatúrában „Két Úrnő” (nebti) alakban használatos azonos jelentéssel keter Torá (héber) .a Tóra helyes írása kettős korona (egyiptomi) .keri (héber) .hírnök keser (héber) .Betetőzött. holdfogyatkozás ketuba (héber) . a tanítás átadásának szimbóluma készakambala (szanszkrit) .és Felső-Egyiptom.leszálló Hold-csomópont. mely a két ország fölötti uralom egyik szimbóluma volt Kétu (szanszkrit) .selyemkendő.lerombolás khakhara (szanszkrit.házasságlevél Kétubha (szanszkrit) .a Tóra helyes olvasása kernos (görög) . a különböző formulákban gyakran szereplő megnevezése az egyesített országnak.teljességet elért. ejtett tibeti kar gil) . niródha gámí kevura (héber) . jelképes ajándék. űr. arhat.szőrtakaró Két Ország (egyiptomi) .tökéletesen elkülönült légzés visszatartás (hatha jóga) Kévalam (szanszkrit) . diadalmas megsemmisítésének jelképe Khadiravaní tárá (szanszkrit) .démon khaja (szanszkrit) .csengettyűs bot.az ákása bídzsája. aki nem születik újra kévalakumbhaka pránajáma (szanszkrit) . ahol nincs 10 férfi kha (szanszkrit) . nulla kha smras (írott tibeti) .a fehér és a vörös korona egymásba csúsztatásával kialakult korona. egy kolostor vezetőjének kék khadga (szanszkrit) .magára maradt.a Tóra koronája ketiv (héber) .agyagedény a beavatandónak kéryx (görög) .siralmas szóbeszéd khadak (ejtett tibeti) . Sjámatárá egyik formája khadoma (ejtett tibeti) .a Khadira erdő tárája.kézzel varrott ruha. Vardhamána mellékneve kévalí (páli) .

koordináló szellemi tudatosság halmaza (vinnyánakkhandha). 13 kg. észlelés (szannyá). szerve a vese. egy tibeti nép. éjszaka. téves dolog. képzetek. 10 l. érzetek halmaza (védanákkhandha).khal (ejtett tibeti) . érzetek.egy szerzetesi kollégiumon belüli oktatási egység khanti (szanszkrit) . jellemösszetevők. hamis létalak khang/khang cen (ejtett tibeti) .Kék Erőd. csoport.ksatrija hercegnő khatvánga (szanszkrit) . forma. íze a sós.tridhátu khams pa (írott tibeti) . a tapasztalás 18 tartománya. erkölcsi tulajdonságok. sokaság. fonákság.a ksatrija harcos élete khattijání (páli) . megtestesültség (rúpa). amelyek nem vezetnek felismerésre. dhátu. a tantrikus . ahol a pándavák országa létesült khandha (páli.kham pa khamsz (írott tibeti) . vörös és kék koponya. megtermékenyülés. tudat és gondolatok (vinnyána). Rendtartás khandho (szanszkrit) . fatörzs. a mongolok fővárosa Khara (szanszkrit) . írott tibeti khams pa) . írott tibeti) . személyiségjegyek (szankhára).türelem Khar Ngön po (ejtett tibeti) . színe sötétkék és fekete.víz. testi formák halmaza (rúpakkhandha). Merkúr. Hold. és nektárral töltött edény. végén vadzsra. Kham (ejtett tibeti. olyan nidánák. a kifürkészhetetlen. vagy kb.váll. írott tibeti khams) .pálca. Rávana féltestvére khattija (páli) .a 6 alapelem. fonákság. Je mon fia khana (szanszkrit) . jelképe a hullámverés. tél. észlelés halmaza (szannyákkhandha). a létesülés összetevői. valaminek a felosztott egysége Khanda (szanszkrit) . észak. téves dolog. alatta egymás alatt fehér. érzékelés (védaná). halmaz. pihenés.ráksasza.pusztaság. jegye a disznó kham pa (ejtett tibeti. visszásság.téves. elemek. valamilyen szempont szerinti csoportosítás.egy erdő Khándavaprasztha (szanszkrit) .szakasz. szanszkrit szkandha) .Tipitaka. megragadás. a lételemek 5 csoportja (5 tapadási halmaz): alak.testőr khams gsum (írott tibeti) .az egyik sziddha Khándava (szanszkrit). akaratlagos formálóerők halmaza (szankhárakkhandha).kb.Tibet keleti tartománya kham (ejtett tibeti. amely vizsgálata nem vezet felismerésre Khandhaka (páli) .

kutya. szerve a fej. az első szakja kolostor alapítója (i.madárkirály.harag 'khor ba (írott tibeti) .vörös csőrű keselyű khon (írott tibeti) .Vérivó Kincsnemzetség.sz. férfi energia.a csan/zen buddhizmusban használt felkiáltás khön (ejtett tibeti.megvilágosodás jelképe Khe drup Gya co (ejtett tibeti) . Ratnaszambhava egyik alakja . írott tibeti) . 1358-1438) khécsarí mudra (szanszkrit) .a 11.Föld. japán kacu) .ég. írott tibeti) .csakravartin Khor Szung (ejtett tibeti) .Cséllaná.Khon Kön csok Gyel po Khon Kön csok Gyel po/Nying po (ejtett tibeti.tibeti gelukpa tanító (i. ajanamsza khjim bdag (írott tibeti) .csakra khor lo sgjur ba'i rgjal po (írott tibeti) . színe a sárga.khön khon dkon mcshog rgjal po/snjing po (írott tibeti) . biztonság.sz. írott tibeti 'khon dkon mcshog rgjal po/snjing po) .Garuda khjungkar (ejtett tibeti) .Vérivó Tettnemzetség. közép égtájak. hogy urna-módszerrel választották Khe tup dzse (ejtett tibeti.tiszta a varnában khjátividnyána (szanszkrit) . föld.szamszára khor lo (írott tibeti) .szeplőtelen szent khittó (szanszkrit) .egy tibeti kolostor apátja khínászava (szanszkrit) . jelképe sárga négyszög. megszilárdulás. északnyugat. jegye a ló khen po (ejtett tibeti.grihapati Khjung (ejtett tibeti. a nyelv megnyújtása a nyelvet rögzítő hártya átvágásával Khémá (szanszkrit) . i. a befogadó. Amóghasziddhi egyik alakja khra 'thung rin chen rigs (írott tibeti) . írott tibeti mkas grub rdzse) . írott tibeti) . jin). írott tibeti khon) . íze az édes. 18381856). Drokmi tanítványa.sz. írott tibeti) . feltehető. Szaturnusz. évszakok közötti átmenet.a téren át vándorlás (hatha jóga). 1073) khong dro (ejtett tibeti) . szerve a lép. írott tibeti mkhan po) .Dhritirastra khö/khot (kínai. női jellegű (mo. 1034). dalai láma (i.tibeti tanító (szül. állatövi jegy. a Balcshen geköt kísérő sas khjung (ejtett. termékenység. a nirvána khen (ejtett tibeti. délután.sz. jegye a tehén khra 'thung las kji rigs (írott tibeti) . a szakja iskola állítólagos alapítója. Garuda. a 11.észlelő tudat khji (ejtett tibeti.

rovásfa a Holtak Ura kezében khri gcug lde bcan ral pa can (írott tibeti) . leborulással. vajhál Elohim bajom hasvií mölahtó aser aszá.adományok a batlenoknak Kicsaka (szanszkrit) .Vérivó Tavirózsanemzetség. vösabát kodsöhá böahavá uvracon hinhaltánu. (Este lett.Héruka khrag 'thung khro bo'i lha tshogs 'bar ba lnga bcu rtsa brgjad (írott tibeti) . Baruh atá Adonáj. jom hasisí. Nyolc Haragvó Boszorkány.a vérivók haragvó istencsapata. kinyújtott karral kiai (japán) . Teljessé lett az ég.kiáltás (kacu) kiai gai juku (japán) . a láthatatlan kozmikus energia ki ki szo szo lha gjal lo (ejtett tibeti) . boré preí hagéfen. a föld és minden serege. Vaghulú hasamájim vöha-rec vöhol cvaám. vösbabát kodsó böahavá uvracon hinhilánu.a Vérivó Gyémántnemzetség khram shing (írott tibeti) .leborulás.az Ötvennyolc Haragvó (Öt Vérivó pár. zéher lömáászé vörésit. teljes testtel.Tipitaka.menedékbe vonulás kiabdo csamsz (ejtett tibeti) . aser bará Elohim laaszot.elzárkózva százezer ismétlése. aser kidsánu bömicvotáv vöracá vánu. a 6.khrag 'thung (írott tibeti) .az energia eltűnése kiataszekra (páli) . .az ünnep megszentelése. a Huszonnyolc Hatalmas Boszorkány) Khuddaka nikája (páli) . a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány. áldás szertartás után kiabdo (ejtett tibeti) . Nyolc Boszorkány. kí hú jom töhilá lömikraé kódes.Thiszong Decen khro bo lnga bcu rtsa brgjad (írott tibeti) . mökadés hasabát.az istenek győzedelmeskedtek. vajisbot bajom hasvií mikol-mölahtó aser aszá. egészséges. nap. 58 istenség khrag 'thung padma rigs (írott tibeti) .Thicuk Decen Relpacsen khri lde gcug bcan (írotttibeti) . Amitábha egyik alakja khrag 'thung rdo rdzse rigs (írott tibeti) . egészségtelen) kicvegeld (jiddis) . kí vó savát mikolmölahtó. baruh atá Adonáj.érzelem (semleges. vajváreh Elohim et-jom hasvií vakadés otó.Elohénu meleh haolám.aktivitás. a borra mondott áldás utáni lako-ma. reggel lett.zen mester kidus (héber) . Rövid olvasmányok ki (kínai) . Elohénu meleh haolám. áldás: Vájhí erev vájhí vóker. az óm mani padme hum mantrának vagy a százszótagú mantrának (ngöndro) kiag csag (ejtett tibeti) . Baruh atá Adonáj.Viráta fővezére Kido (japán) . A rövid gyűjtemény Khuddaka pátha (páli) . zéher líciát micrájim.Tipitaka.Tride Cukten khri srong lde bcan (írott tibeti) .

amely nem közvetlen ok kígyó órája (kínai) . általában szörny. jellemző példák: Toérisz istennő.kehilá kilencség (egyiptomi) . más keleti népekhez hasonlóan.klésa kilészaparinibbánam (szanszkrit) . aki elkülönül (gir) az istenitől kile (jiddis) .vatarai sinto kijor (héber) .Anuruddha remetetársa. Áldott légy. az áldozat. mert akkor pihent meg minden művétől. jegye a kutya . az ember énje is. emlékül a teremtés történetére. és megszentelte azt.több állat testrészeiből összegyúrt képzeletbeli lény. Hiszen minket választottál. mozdulatlanság.köntös kin (ejtett tibeti. emlékezve az egyiptomi kivonulásra. bennünket szenteltél meg az összes nép közül.09-11 kii (japán) . Ammit a Lélekfaló. és szent szombatodat szeretettel és jóakarattal örökségül adtad nekünk. írott tibeti gin) . s megpihent a hetedik napon minden művétől.rituális kézmosó kikai (japán) .aki a nirvánához vezető út mind a 4 fokozatát elérte kilkhor (ejtett tibeti) . Örökkévaló Istenünk. Örökkévaló. aki megteremtetted a szőlő gyümölcsét.az újhold megszentelése kien (ejtett tibeti) .enneád kilésza (szanszkrit) . amelyet alkotott. szívesen ábrázolták ilyen fantázia alkotta lényekként az isteneket. amelyet Isten teremtett. amelyet alkotott. Áldott légy. Megáldotta Isten a hetedik napot.az okozatot segítő olyan ok. a világ királya.) kidus levána (héber) .az istenek eredendő bűne. az alhas kilbisa (szanszkrit) . és egyesek szerint Széth is kimono (japán) . Örökkévaló Istenünk. aki megszenteli a szombatot.energia-óceán. az ókori egyiptomiak. démonokat vagy akár a mesealakokat is. hogy megvalósítsa.bevégezte Isten a hetedik napon művét. szakja bhikkhu kiméra (egyiptomi) .hegy. mert a szent gyüle-kezésnek kezdőnapja az. szerve a kéz. a világ királya.mágikus rajz Kimbila (szanszkrit) . hogy szent szombatját szeretettel és jóakarattal nekünk juttatta. Áldott légy. aki törvényeiddel megszentelt és megkedvelt minket. a szfinx.

3. lelkiismeret. írott tibeti sgo ma dril bu ma) .gyászdal Jeruzsálem pusztulásának évfordulóján kinycsana (szanszkrit) . Kheopsznál Két Arany Hórusz alakban szerepel. a vallásos cionistáknál királyi fal (egyiptomi) .horgolt kipa. Tride Cukten felesége kincstár.mennyei zenészek Kinner Kailás (szanszkrit) . megtartás. a világok alapja. kígyófejű kapuőrnője kinmarák .járkálva meditáció a zenben két zazen között Kinkinidharí (szanszkrit. Hórusz-név). 4 királylistát ismerünk: a torinói királypapiruszt. Amenemhat uralkodása idején épített erődrendszer. mely a Sínai-félsziget és Kánaán felől érkező betolakodókkal szemben védte az országot királyi gyermek (egyiptomi) . 7. Két Úrnő.a nyolcféle lény egyike kinnara (kínai jin na luo) . melyeket legtöbbször a templomokban helyeztek el és az ősök kultuszának tisz-teletét szolgálták. 10. a titulusok a korok folyamán apránként adódtak a névhez: a Hórusz-név először Narmernél jelenik meg.hegy a Himalájában (6050 m. valószínűleg a két . Meru kinot (héber) . 5. szégyen. 4.a Csengő Asszonya. bölcsesség.a Delta nyugati szélén (Egyiptom határán) I.boltozat. emlékezés.Csong-con kínai császár nevelt lánya (vagy unokahúga). Arany Hórusz.Szútra pitaka kinhin (japán) .Kin Csieng (kínai) . adakozás. az istenek lakhelye.akadályoztatás kipa (héber) . hit. a jelképoltár északi.ami a bódhiszattva-lét alapja: 1. a szakkarai királylistát.és Alsó-Egyiptom Királya és Ré Fia. kifogyhatatlan (10) . kupola.).égi énekes lányok kinnara (szanszkrit) . 2.az egyiptomi 5 titulusuk volt és mind az öthöz egy-egy név járult. 8. érvelés King (kínai) . 6. regulák. az Arany Hórusz közvetlen előzménye Dzsószer Arany Nap neve. az abydoszi királylistát és a karnaki királylistát királynevek (egyiptomi) . az utóbbi két nevet írták csak. pontatlanságaik és hiányosságaik ellenére is értékes forrásul szolgálnak az egyes dinasztiák és uralkodók sorrendjét illetően. 9. kis kerek bársony vagy selyem sapka kipa szrugá (jiddis) . a király gyermekei királylisták (egyiptomi) . Felső. tanulás.királyok nevének írásos jegyzéke. ezek a titulusok voltak: Hórusz.herceg vagy hercegnő. az adott titulushoz tartozó nevet a titulussal jellemezzük (pl.

írott tibeti rkjang) . az első királynői pira-misok a Nagy Piramis mellett. a születés ura kje me (ejtett tibeti. meditáció a formákról szöveggel. Teti piramisánál). írott tibeti bskjed rim) .vad hegylakó kirija (szanszkrit) . de előfordul összetettebb belső szerkezetű is (pl.ráksasza kírtisabda (szanszkrit. fejlesztő szint (a tanulásban). pl. ami a személyes jidamra vonatkozik . szanszkrit kírtisabda) . a Nagy Piramis királynői piramisainál).Illés széke.tétlen kirija vatthu (páli) . egyes esetekben a piramis-komplexumtól távolabb is állhatott (ld. a Felső. szélparipa Keszar lova kjang (ejtett tibeti. amely a király feleségének (feleségeinek) vagy más hozzátartozójának készült. kírtisabda kjaldzse (koreai) .a kifejlesztés.ellenfél: Hórusz és Széth megbékélését fejezi ki.halotti ruha kittiszado (páli. dinasztia óta írták kartusba.és Alsó-Egyiptom királya (niszut biti) az I.örömhír. írott tibeti skje bdag) . táncfajta Kítágiri szutta (páli) . a fő királynevet a III. létrehozás fokozata a Kálacsakra meditációban. írott tibeti skje sme) .krija vasztu Kirmira (szanszkrit) . páli kittiszaddo) .a piramis-komplexumhoz tartozó. üres szék körülmetéléskor Kita (vodu) .) kitli/kittel (jiddis) .november-december kisszé sel Elijáhu (héber) .ídá kje dak (ejtett tibeti. írott tibeti rkjang gos dkar dkar) . jelképe a kuvik.merítőkanál Kiskindhá (szanszkrit) .fehér harci paripa.a születési meva kje ne (ejtett tibeti) .vadszamár kjang ma ca (ejtett tibeti) .az élet köztes léte kje ne bardo (ejtett tibeti) . többnyire egykamrás. a Ré fia címet követő nevet az V. álta-lában azon belül elhelyezkedő szatellita.a vánarák fővárosa kiszlév (héber) .Kitáhegy szútra (Tripitaka Szútrapitaka 70.örömhír kisaku (japán) .boszorkányloa.sokaság. a Ré fia név először Dzsedefré nevében használatos. dinasztiától kezdve királynői piramis (egyiptomi) . dinasztiabeli Hendzser piramisa mellett épültek kiráta (szanszkrit) .téli (90 napos) és nyári (21 napos) visszavonulás a koreai zenben Kjan gö Kar kar (ejtett tibeti.az élet átmeneti állapota kje rim (ejtett tibeti. az utolsó feltételezhetően a XIII. idején az országegyesítésre utalóan jelenik meg.

kji cse csu nyi (ejtett tibeti) . gyűlölet). gyötrő kétely. gyötrő szemléletek. irigység/féltékenység. 4. eretnekség. vastagbél. a buddhizmusban 10 = vágy.szekta sintoizmus. rosszindulat. 14. upanáha. kegyetlenség. saját bűnök palástolása. gyűlölet. ájur véda klésa (szanszkrit. kétkedés.zen mester (i. lelkiismeretlenség. önteltség.tizenkét növekedő pillanat.mandala kjó juzen (japán) . akadály. 2. aszmitá. vihimszá) klésa varana (szanszkrit. száthja. lustaság. 5. szenny. rága. 18. 16. a szamszára kji sems (írott tibeti) . mada. szétszórtság klésa mahá bhúmika (szanszkrit) . Hjajudzsó. ingerlés. másokkal való nem törődés.kézzel festett szövet Kjógen (japán. 6 mentális gyötrelem = 1. megtévesztés. tudatlanság és káprázat. a 6 érzékszerv és tárgyaik. 13. szégyentelenség.6 szennyezett szenvedély (májá.nyíllövészet Klaros (görög) . ködösítés.Apollón szentély. ?-898). 8. tudatlanság = 11. 2. lelki restség.csitta kjin kor (írott tibeti) . vakhit. 17. a mindent átható függőség szenvedése. önteltség. tulajdonképpen maga a vallás kjószaku/keiszaku (japán) . a szenvedés szenvedése. a jógában 5 = avidhjá. 10. 3. 20. hanyagság. 7. nem-tudás. jóshely kledak (szanszkrit) . 5. tizenkét születés. a beleket védő nyálka. hiúság. írott tibeti njon mongs.6 tudatossággal összefüggő szennyezett szamszkára klésa mala (szanszkrit) . 6. 12. páli kilesza) . ridegszívűség.lapos bot. majd Iszan tanítványa.a tudat irányításának módja kjudo (japán) . a befelé néző figyelem hiánya. pradása. 19. kevélység.a . 20 másodlagos mentális zavar = harag = 1. 4. 9.szenvedés. bűn. függés = 6. 2.sz. harag (ellenségesség. düh.az egyik kapha. tudatlanság + függés = 15. ezzel ütik meg a nyak és a váll közötti pontot zazen közben kju sin rju (japán) .minden szellemileg szennyezett álla-potban jelenlévő tényező klésa mahá bhúmika dharma (szanszkrit) . a forgandóság szenvedése. abhinivésa. függés vagy kínzó vágy. kínai Hsziang-jen) . a nó drámák komikus betétjei kjóha sinto (japán) . vágy. kapzsiság. 3. írott tibeti njon mond pa'i sgrib pa) . 3. fajtái: 1. dvésa. neheztelés. túlzott önbecsülés. szégyentelenség.

írott tibeti lu) . 17301801) kogi (japán) .vágyó-elme. a szenvedély zavarodottsága.Régi dolgok feljegyzései. az én a személyben van. 774-835).a tisztátalanság eltüntetése klista (szanszkrit) .zsidó népies zene klifá (héber) . sz.). Hui kuo követője. a Szentély törvényei kódó (japán) . 1880-1966) Kodzsiki (japán) .a zsidóság vallási és közösségi életének központja kó (japán) .sz.i.zen mester (i. kínai kung an. koreai kon gan) . a hagyomány szerint a japán szótagírás (kata-kana) megteremtője. magyarázatok: Motoori Norinaga (i.a császár útja a sintóban a kamik útjától való megkülönböztetésre. fordításban egy más eszmerendszer fogalmait használni ko ming (kínai) . ősi sinto mítoszok és legendák gyűjteménye (i. része. 3. kárhozatos cselekedetek és ellenszerük klezmer (jiddis) . a nyolcféle lény (sde brgjad) egyike klu grub (írott tibeti) . a singon zen szekta alapítója.Nágárdzsuna kneszet (héber) .lo klu (ejtett tibeti. hűség a szülőkhöz és az ősökhöz ko i (japán) .kis kézidob Kodasim (héber) . példázat.e.a gondolatok önmegfelelése. szenvedéssel teli aka-dályok klésakája (szanszkrit) mentális szennyeződések elharapózása/ a tisztátalanság eltüntetése. érzéki akadály.ősi elv. pl. a zen alapján ez a politikai elnyomás elleni lázadás erkölcsi alapja kóan (japán. pl.mentális szenny burka. bírósági vádirat Kóbó Daisi/Kukai (japán) . Áron és .(i.a kinevezés megszüntetése. singon szekta kohanim (héber) . később Nára mellett a Kója-hegyen tanított kocuzumi (japán) .kohaniták.sz. vágytudat. általában egy szentély vagy kami tisztelői. kung an = nyilvános feljegyzés.e.rabság klista manasz (szanszkrit) . a Tódzsi-kolostorban lakott. a Dzsósu alapította rindzai zen meditációs témái (1700 paradox állítás).sz.vallási közösség a sintóban.a Misna 5. illatszerek ismerete (útja) Kódó Szavaki Rosi (japán) . áldozatok.eredetileg közokirat. a megszabadulás akadályai. szentek. szennyezett tudat az én-ség illúziójával klo (írott tibeti) .világ vagy az ember külső burka (Kabbala) klisaksája (szanszkrit) . 4500 .nága.

) kon gan (koreai) . a Meidzsi-reformokat követő (i.olyan sinto templomok. i. 1868 után) támogatási rendszer a császárság megerősítésének céljából.a panycsavaggíják közül az egyik.i.király a nepáli határ közelében. Áron leszármazottjai koinónia (görög) .sz.Kung Fu ce (Kung mester).e. kínai Hsziang jan) . kínai kung cshu) kínai hercegnő. a japán nacionalizmus alapja kokora (japán) .bő sinto szerzetesi ruha komainu (japán) . ez lett a Singon-szekta központja Kójó Szeidzsó (japán.Biblia.leszármazottjai. a jóm kippur esti első fogadalom Koli (szanszkrit) .állami sinto.sz. írott tibeti kong dzso. a Szentélyben szolgálatot teljesítő papok. a szákják rokonai kolomo (japán) . 7. aki először értette meg a tanítást a buddhista időszá-mítás kezdete előtt 45 évvel.e.sinto állami szertartások kol nidré (héber) . amelyeknek adományokat kell adni koku rei (japán) .a sinto szentély bejárata előtti két oroszlán vagy két kutya. Prédikátor könyve kohén (héber) . Taj-cung császár lánya (i. született a Santung (ma Csüsu) melletti Lu városban (kb.minden fogadalom. Jasódhara apja kólija (szanszkrit) . művei (amelyeket neki tulajdo- . ami a Buddha halálának időpontja i. megszentelődött.kínai hegedű kokka sinto (japán) . jelképük két kéz összeérintett hüvelykujjakkal Kohelet (héber) .sz.erőkoncentrációs pont a bordák között.imacsarnok Konfucius (latinosított kínai) . 816-ban alapította Kóbó Daisi. holdhónap teliholdjakor kondo (japán) .pap.az istenek és az emberek közötti kapcsolattartás Kója kolostor (japán) . shin koku hei sa (japán) .apró mintás kimono kómos (görög) vidám dalokat éneklő utcai dalnokcsoportok Kon dzso (ejtett tibeti.kóan Kondanna (szanszkrit) . a buddhista szentélyek előtt démonrádzsák (nió) állnak komon kimono (japán) . a gyomorszáj alatt.egy bhikkhu kokju (japán) . 543-42ben a 6. sz. 551-479).egy árja törzs.rinzai zen mester Kókálika (páli) . a Buddha első tanítványa.

e. Nagy Tanítás. Dalok könyve (Si csing).kultikus lakoma kopt (egyiptomi) . neki tulajdonított 4 klasszikus könyv (Szí Su): párbeszédek (Lun Jü).nítanak. csan pátriárka (i. Démétér és Zeus lánya (Persephoné) koromo (japán) . amelyik már (kibővített) görög ábécét használt. fogyasztható étel kosmogonia (görög) . megfelelő. Menciusz tanításai (Meng Csí) kong dzso (írott tibeti) . 213) után véglegesítettek.egy ország kóser (jiddis) .főzet (Annoma muricata) korythalistriai (görög) . csak liturgikus (egyhá-zi szertartási) nyelvként él tovább Korán (iszlám) . a zenéről írt könyve elveszett.az ürességet jelképező fekete köntös a zenben Korónis (görög) . kínai Huang jen) .Dzsambudvípa. Uttakuru (lakottak) kopis (görög) . jellemzően keresztények. mára kihalt.a természeti jelenségek kialakulása kosz Elijáhu (héber) . Aparagódáníja.a gyémánt-szekér Buddha-fia.dordzse kongó bussi (japán) . Isten szava Kórantaka (szanszkrit) .az évi gabonatermés megszemélyesítője.az 5. Enó mestere Konpira (japán) .Gyémánt-szútra Kónin (japán.burok Kósala (szanszkrit) . a könyveket a Csin-dinasztia idején történt könyvégetés (i. 2. etika (Ta Hio). 3. Szertartások feljegyzései (Li csing).az egyik sziddha Koré (görög) .a muszlimok szent könyve.fiú korosszusdió (vodu) .tompaság zazen közben kontinensek .Illés pohara a széderestén . 5 klasszikus /wu king/): Változások könyve (I csing). Tavasz és ősz krónika (Csun csiu). Asklepios anyja koros/kuros (görög) . Vadzsraszattva ava-táskor Kongó kjó (japán) .káser. az egyiptomi nyelv fejlődésének utolsó állomásaként kialakult nyelv. 601-674).sz. Purvavideha. keresztény egyiptomiak a római kortól (a görög aigüptosz = egyiptomi szóból). az ókori egyiptomiak leszármazottai.thessaliai királylány.a tenger sinto istene kontin (japán) . mai egyiptomi kisebbség.Kon dzso kongó (japán) . Írások könyve (Su csing). a Közép Mozdulatlansága (Csung Jung).lányok ünnepi kórusa (Spárta) kósa (szanszkrit) .1.

fővárosa Srávaszti (páli Szávatthí) Kószambí (szanszkrit) .) Kószen (japán) . azonoak a Nyolc Temetőhelyi Égjárókkal ko'urí ma (írott tibeti) . páli kirija vatthu) .-7.citera-szerű pengető hangszer Kou long (kínai) . Mahápandita Gajadhára Kőrösi Csoma Sándor Buddhológiai Intézet .a szakjapa iskola alapítója (i. gyakorlat. cselekszik krídá (szanszkrit) .a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum könyvtárosa. a temető démonnői.sárkány koua koua (vodu) .a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike Kovács György . funkció. cselekvő karma . amellyel egy cshanda teljesül krijamána karma (szanszkrit) .cselekvés.gém-tartás (hatha jóga) kri (szanszkrit) . évezredben a Gangá és a Szarabhú között. az egyik tantramódszer krija vasztu (szanszkrit.rövid ujjú alsóruha koszon (japán) .a Buddha 3. neve még: Mahásziddhi Vairupa.e.belső erő.-8. tevékenység.rituális és világi ima. karmikusan nem ható tudatállapot.működő. Drokmi és Dharmapála tanítványa.A kószambíi szútra (Tripitaka Szútrapitaka 48.sz. 1034-?).ördögi loa Krakucsanda (szanszkrit. csinál.újraélesztési pont a lábfej közepén Koszonsuku goroku (japán) . elődje. hatás.somfa krauncsászana (szanszkrit) .áráma a Gangától délre a Jamuná torkolatának északi partján Kószambíja szutta (páli) .állam Észak-Közép-Indiában az i.falu Magadhában. Tévhitet Oszlató kraneia (görög) .Kószala rádzsaság (szanszkrit) . Pátalival szemben koto (japán) .Szeki (Szung dinasztia): Az antik bölcsek emlékezetes mondásai (buddhista szöveg) Kóti (páli) .zen mester koszode (japán) . 1. Boromissza Tor) Kön csog Gyel po (ejtett tibeti) . vezeklő-tartás (hatha jóga).csörgő ko'urí brgjad kji khro mo (írott tibeti) .az '50es évektől 1991-ig Krabinay (vodu) . írott tibeti log dad sel) .a Nyolc Haragvó Boszorkány. a jóga 6. angája krijá tantra (szanszkrit) . a Gangá mellett. 1932-ben szamghát akart alakítani (tag még: Vágó László.tesz.játék krija (szanszkrit) . hatékonyság.

dvésa Kródharádzsa (szanszkrit) . apja Nanda.a feladat teljesítésének bölcsessége.kos kripándzsali (szanszkrit) . a tehénpásztor-lányokkal (gópí) incselkedik. juga. fekete. és Ardzsuna kocsi-hajtója a Mahábháratában. Draupadí jelzője Krisnamisra (szanszkrit) .lélegzet tüsszentéssel (hatha jóga) krios (görög) . fekete vagy tisztátalan karma.(i. kínai cheng suozuo zhi) . vele testesül meg Lakshmi.a nyári napfordulót követő újholdtól az első hónap Kronos (görög) . ábrázolása: fuvolázik. mint Rádhá. 4800 istenév = 1728 ezer emberi év.-ban élt egy ilyen nevű személy.teljesség kródha (szanszkrit) . sz. anyja Jasódá.kittiszabdo .aranykor. 8. a gudzsaráti jádava (vagy vrisni) törzs főnöke.sötét. vidhjárádzsa Kronia (görög) . ez a mi időszámításunk szerint 4 milliárd 320 millió év. a negyedik bölcsesség kritsznájatana (szanszkrit) .Gaia és Uranos gyermeke krószasz (szanszkrit) . műve: A tudás holdjának felkelte kristnájatana (szanszkrit) . a fej fölé emelt összetett kezek Krisna (szanszkrit) .a 10 teljesség kritsznam (szanszkrit) . megtestesülése (avatárája). Krisna Brahmá formájában a teremtő félisten. világkorszak.) költő.Kronos házi ünnepe Kronión 12-én (Athén) Kronión (görög) . aki napjában egyszer ébred fel. sz.teendő kritjánusthána dnyána (szanszkrit. a buddhák tudásának egyike. a minden lényt üdvösséghez segítő cselekedetek tökéletes ismerete.harag.krikara váju (szanszkrit) .Vrisni fejedelem kritja (szanszkrit) . okozott krita akrita (szanszkrit) . az akrita az ok krita juga (szanszkrit) .kilenc angol mérföld krsunasukla (szanszkrit) .a harag királya. a krita az okozat. Visnu 8. a Cshándógja upanisad szerint az i. fia Pradjumna.kéztartás.sz.fekete-fehér karma krtisabda (szanszkrit) .e. 11.a 10 teljesség krita (szanszkrit) .az 1.az elvégzett és el nem végzett rituális cselekmény.mesterségesen előidézett dolog kritakritja (szanszkrit) . a következő Visnu új inkarnációjakor kezdődik (427 ezer év múlva) kritaka (szanszkrit) . teste sötétkék.elvégzendők Kritavarman (szanszkrit) . ez a Bhagavad Gítá.

megrendülés. írott tibeti sa'i snjing po) .Tejóceán.pillanatnyi kszíve vahaszíme tajve (jiddis) .a kiáramlás tudása.egy bráhman ktivá vahatimá tová (héber) . az igazság megragadása a darsana márga során ksánto páramitá (páli) .jó beírást és aláírást (Isten könyvébe). a Mozdulatlan Aksóghja társ-bódhiszattvája.türelem.zavar.vagyonvédő Ktipa (szanszkrit).ksaja (szanszkrit) . a finomtest kapcsolata külvilággal ksétrapa (szanszkrit) . tompultság Ksíramúdra (szanszkrit) .Visnu egyik alakja. 8 türelem (dharmaksánti.ezüst Tóra-korona ktésios (görög) .ksatrija nő Ksattradéva (szanszkrit) .elmélyülés ksanika (szanszkrit) . ezt köpülték a démonok Ksírodakasájí Vishnu (szanszkrit) .mező. tovatűnés ksaja dnyána (szanszkrit) .Föld szíve. aki mindenben benne van. elenyészés.mezőőr. anvajaksánti).elfogyás.borotvasíkság mellékpokol kszanika (szanszkrit) . később ők lesznek a ksatriják ksipta (szanszkrit) elmeműködés háborgása. sötét erők tisztelete ksuramárga (szanszkrit) . ő a Felsőlélek Ksitigarbha (szanszkrit. a figyelem behatolásának segítője. a szenvedélyek lerombo-lásának tudása. helybenhagyás.a tiszta föld elérésének elszánt-sága ksétradnya (szanszkrit) .mező/terület-megismerő. jelképe a kívánságteljesítő kincs. figyelmetlenség.ktivá vahatimá tová ktárim (héber) .démonok. harcosok és a műszaki tudományok képviselői tartoznak ksatrijání (szanszkrit) .pillanatnyi ksánti (szanszkrit) . elfogadás.a 4 örökletes hindu társadalmi osztály (varna) egyike. nolcfüggős kolduló bot. köszönés újévkor .Dasarna király ksépana (szanszkrit) . a világciklusok vége ksudra dévatá upászaná (szanszkrit) . nádszál.a béketűrés tökéletessége ksatrija (szanszkrit. terület ksétra parisuddhi prajóga (szanszkrit) . szétszórt-ság. páli khattija) . amelybe a hagyomány szerint rádzsák. a felbomlás tudása ksana (szanszkrit) . társa Lásze. a mosoly ksóbha (szanszkrit) .az élet vizet locsoló ksétra (szanszkrit) .

kaszt kuladuhitri (szanszkrit) . Szent iratok kú (japán) .sz.nemes ifjú nők.sz. írott tibeti kun 'bum) . önkínzás kukkutászana (szanszkrit) . a 4 nagy fordító egyike (meg: Paramártha. Csang anban.istent vagy az elhunytat.nemi szervek kuk (ejtett tibeti. 344-kb. 413).hindu női tanító Kumárila (szanszkrit) . a Vimalaprabhá (Tökéletesen Tiszta Fény) Kálacsakra kommentár írója kultuszszobor (egyiptomi) . alapítója Nimbárka Kumáradzsíva (szanszkrit) . buddhista szövegek fordítója.kakas-tartás (hatha jóga) kukúla (ejtett tibeti) .démon.cipőtartó kő a kertben a ház előtt kuei (japán) . a világi hallgatóság megszólítása Kulika Pundarika (szanszkrit) .család. hadisten. Kínában női alakká vált (az Irgalmasság Istennője).(i. a kis ünnepet .(i.a dalai láma kiválasztásának rendszere kucunugi isi (japán) . az alsó lélekből lesz kuhú (szanszkrit) .Mandzsusríkírti fia.a nagy ünnepet 12 évenként. 7.Biblia. 690-750) a védikus szövegek magyarázatainak összefoglalása kumbha (szanszkrit) . herceg. ajanamsza Kumbha méla (szanszkrit) .K'tuvim (héber) . a Vízöntő csillagkép. írott tibeti bkug) . Siva és Párvatí fia Kumára szampradája (szanszkrit) .Karttikéja egyik neve Kumára (szanszkrit) .üresség.sz.számon tartott újraszületés kubligáni (ejtett tibeti) .korsó. 401-ben fordítóiskolát alapított Kína északi fővárosában.nemes ifjú férfiak. birodalmi tanítómester. a világi hallgatóság megszó-lítása kulaputra (szanszkrit) . esetleg annak lelkét ábrázoló szobor.átjáró Kuan jin/Kuan si jin (kínai.a lélek visszahívása Kukai (japán) .sz.indiai mester. Amóghavadzsra. amely előtt a neki szóló szertartásokat bemutatják Kum bum (ejtett tibeti. japán Kannon) .felekezet. kezében gyakran gyermekkel kubilgán (mongol) . rádzsafiú. bódhiszattvák csoportjai. pl.tibeti kolostor Kumár (szanszkrit) .aggódás.Avalókitésvara bóddhiszattva. szúnja kua (kínai) . i.égő hamu mellékpokol kula (szanszkrit) .hexagram az I Csinghez kuan (kínai) .Kóbó Daisi kukkuccsa (szanszkrit) . Hüan cang) kumárí (szanszkrit) . Kumára ácsárja nepáli tanító az i. században. Visnu.

elzárja szusumnát. műve: Buddha szándéka kuni cu kami (japán) .Szamantabhadrí Kun tu zang mo (ejtett tibeti) . mélyről fakadóan.savanyú mártás k'un (kínai) . amikor a Jupiter a Vízöntőben van. és a Nap átlép a Baktérítőn. észak. Udzsainban május-júniusban.az ég kapujának hegye.az Ősbuddha női társa Kun tu zang po (ejtett tibeti) .vályú Kundagráma (szanszkrit) . van egy 144 éves (12 x 12 év) periódus is kumbhaka (szanszkrit) . akik valamelyik .motiváció. a Nap pedig a Nyilasban van.Kon dzso kung fu (kínai) .tűzistenség kummásza (páli) .szamvriti bódhicsitta kun tu bzang mo (írott tibeti) . a múládhára csakrában nyugszik. az Ősbuddha kunapa (ejtett tibeti) .hullaiszap mellékpokol kund (szanszkrit) .a légzés visszatartása (antara.Kum bum Kun dga' bo (írott tibeti) .Konfucius kunga (ejtett tibeti. Haridhvárban áprilismájusban. Godan vezér kérésére a mongolok terítője. a Nap pedig a Nyilasban.a kozmikus szunnyadó energia. amikor a Jupiter a Skorpióban. Ratnaszambhava kísérője. Rávana fivére kumbhanda (szanszkrit) .bírósági ügy. Vardhamána szülőhelye kundalíni (szanszkrit) .üdvösség Kunga Gyalcen (Szakja Pandita) (ejtett tibeti) .sz. amikor a Jupiter a Bikában van. alaposan. az I csing egyik trigramja kun 'bum (írott tibeti) . Násikban július-szeptemberben. 1182-1251).egyes helyek szellemei. idejét asztrológiailag határozzák meg: Prajágban január-február.Ánanda kun long (ejtett tibeti) .a testet edző gyakorlatok a Sao linban Kung Fu ce (kínai) . bhája) (hatha jóga) Kumbhakarna (szanszkrit) .harci elefánt kung an (kínai) . amikor a Jupiter és a Nap is az Oroszlánban van.a tökéletes jóság. Násik. potenciális prákriti erő. Haridhvár.föld. találós kérdés a csanban (kóan) kung cshu (kínai) . az ünnep 1 hónapig tart.kondérfülű. írott tibeti kun dga') . mint a Szuméru kun rdzob bjang chub kji sems (írott tibeti) . bódhiszattva.4 évenként rendezik meg 4 helyen: Prajág. Udzsain.tibeti láma (i. tudati diszpozíció Kun lun (kínai) .település Vadzsdzsí államban. összetekeredett nősténykígyó kundzsara (szanszkrit) .

fekete címeres kimonó kurokami (japán) .fekete bambusz (Phyllostachys nigra) kuro macu (japán) . másik neve Prithá Kuntibhódzsa(szanszkrit) . a gazdagság istennője Kurus . fővárosa Hasztinápura. a lélek titokzatos része a sintóban kusitaka (szanszkrit) .meghatározott földi helyen laknak. ország Kuruksétra.Ráma és Szítá fia. a kauravák őse. dabbhafű.a Kuruk földje.áldozati szertartásoknál használták (Poa cynosu-roides).Adzsátaszattu beceneve Kuntí (szanszkrit) . erkölcs kuszala csetaná (szanszkrit) . kínai megtisztelő cím kupá (héber) . Bharata egyik utóda Kuruksétra (szanszkrit) . .üdvös cselekedet/szándék kuszala dharma (szanszkrit) . ez a Bhagavad Gítá Kurukullá (szanszkrit) .az eget a földdel összekapcsoló nádszál a sintóban Kúnika (páli) .lélek. Lava ikertestvére Kusadhvadzsa (szanszkrit) . egy csata helyszíne Delhitől északra a Mahábháratában.szerencse.fekete haj tánc kuru (szanszkrit) .a Vörös tárá. család a Mahábháratában. üdvösség.lélegzet a szemhéjak mozgásával.a minden erkölcsös állapotban jelenlévő tényezők (nisjandaphala.teknősbéka-tartás (hatha jóga) kuro csiku (japán) .a birodalom legkiválóbb buddhista mestere. boldogság.úr.teknős.Jádava vezér kuo ji fa si (kínai) . ezzel van kitömve a meditációs ülőpárna kusi mitama (japán) .Kürosz Kus/Kusita (egyiptomi) .Vádavatí apja kusafű (szanszkrit) .üdvös dharma kuszala mahábhúmika (szanszkrit) . tudós kuszala (páli) . a tevékenység teremtő-alkotó feladatkörének képviselői kuni no toko tacsi (japán) . az Uttarakuru egyik alföldrésze.az Apaturia harmadik napja Kúrma (szanszkrit) . ahol Krisna kinyilatkoztatta magát Ardzsunának. pislogás kurmászana (szanszkrit) .japán fekete fenyő (Pinus thunbergii) kuro moncuki (japán) .cedáká persely kupka (héber) .indiai nép.ünnepi.Pándu özvegye a Mahábháratában.ragadozó madár kusog (ejtett tibeti) .selyemből készült női sapka Kureótis (görög) . Visnu egyik megtestesülése kúrma váju (szanszkrit) .Napata Kusa (szanszkrit) .

koma. a Szálavana áráma egyik neve Kutam csörten (ejtett tibeti) .Démétér szent itala árpából.19-21 kuu (japán) .a jaksák királya. nem-haragvás /abjápáda/. keresztapa KV-szám (egyiptomi) . bölcsesség /pradnyá/) kuszen (japán) . az utánuk álló szám alapján különböztetik meg a rengeteg sírt egymástól Kwan Seum Bosal (mongol) . amely mindent körülölel. tudatosság /szmriti/.Avalókitésvara.üresség szemlélet Kuvéra/Kubéra/Vaisravana (szanszkrit) .teljesen hamis.prahánaphala. a Buddha halálának helye Kútágára szálá (páli) . adhipatiphala) kuszala mahábhúmika dharma (szanszkrit) .a mallák fővárosa. a jósé). dalnok.Apollón-szentély kykeón (görög) . a gazdagság istene kün dzop (ejtett tibeti) .Tornyos Csarnok Vészálíban. amelybe a külső szellem beköltözik kuti (szanszkrit) . a Királyok Völgyében található uralkodói és nemesi sírokat. a valóság.szándék.testi alap (pl. apja Visravasza. purusakáraphala. a gazdagság istene. vándorszínész Kuszinárá (páli) . egy Puspaka nevű szekéren utazik.a Buddha földi születése.Kings' Valley .énekes. anyja Idavidá.csitta kvater (jiddis) . társa Jaksí. nem-ártás /avi-himszá/) kuszaléndríja (szanszkrit) . női alak Kwannon (japán) . a nyolcas csörten-csoport egyike kuten (ejtett tibeti) .Avalókitésvara. összeszedettség /szamádhi/. a Kincsek Ura. Visvakarmá a Kailász-hegyen épített palotát neki.möil kutya órája (kínai) .kunyhó kuttonet (jiddis) .súnja kuu gan (japán) . erényes (lemondás /nekkhamanam/.szóbeli tanítás két zazen között kuszílava (szanszkrit) . mentából és vízből . ezzel a betűjellel jelölik a szakirodalmak a thébai nyugati parton.azaz a Királyok Völgye sírjai.az 5 üdvös tehetség (bizalom /sraddhá/.a jó alapja. tenni akarás /vírja/. női alak Kyaneai (görög) .10 üdvös szamszkára összekapcsolódva a tudatossággal kuszala múlá (páli) . az érzékszerveinkkel tapasztalt világ kün zsi (ejtett tibeti) . az üdvösség gyökere.

kecses gyémántmennydörgés-tartás (hatha jóga) laghutá (szanszkrit.hágó.tibeti kolostor labrys (görög) . lélek. írott tibeti bla bres) . fásultság laja jóga (szanszkrit) . szthúla krijá. jógagyakorlatok közvetlen megismeréssel.népemmé fogadlak lakang (ejtett tibeti) . koccintáskor la (ejtett tibeti. jellegzetesség. dhjána. ájur véda laghu vadzsrászana (szanszkrit) .az omer-számlálás 33.Ladakh la guk (ejtett tibeti.útvesztő.boldog életre. írotttibeti skyes bu chen po'i mtshan) . a szertartásmester címe Labrang (ejtett tibeti) . paratantra. írott tibeti bla) .L l’hájim (héber) .baldachin Ladakhi-királyság (ejtett tibeti.jóga a finomabb természeti erőkön való uralom útján.kicsi.kettős bárd labyrinthos (görög) . kecses. újholdkor a talpban. teliholdkor a fejtetőn van. szexuális gyakorlatok. írott tibeti bla 'gugs) . az életerőhöz kapcsolódó pszichikai elv. alkalmazkodóképesség.a la visszahívási szertartása la ne (ejtett tibeti. módszer az Önvalóval való egyesülésre az odaadó feloldódáson keresztül. szellem.i. prat-jáhára. jegy (parikalpita. feloldódás. páli lahutá) . laja krijá. napja. valami feletti la cour (vodu) .nyugalom. gyakorlatai: jama. zegzugos folyosó (Kréta) lad re (ejtett tibeti.nagy szépségjegy . könnyű.a világerők felhasználása lákáhti (héber) .odaadás. lágyság. „Egy fogalmat jellemez-ve minden hasonló jegyű fogalmat is jellemeztünk. gyakorlottság laja (szanszkrit) .megkülönböztető tulajdonság.” (Nettippakarana) laksana (szanszkrit) .életelv la place (vodu) . nijama. parinispanna) laksana (szanszkrit.jellegzetességek átvitele. a nőknél a bal oldalon szerencsés lakkhanoháro (páli) . dháraná. egy nagycsalád lakóhelye la dvags (írott tibeti) . a férfiaknál a jobb. szamádhi laja krijá (szanszkrit) . szuksma krijá.a hely. 846-1842 lág baómer (héber) .megkülönböztető jegy a testen. írott tibeti la dvags) .sz.udvar. ezen a napon lehet borotválkozni és esküvőt tartani laghu (szanszkrit) . írott tibeti bla gnas) .szent képeket őrző szoba lakkhana (szanszkrit) .

sz. a 2. meditálás. belátás.elefánt languichatte (vodu) macskanyelv (Eurpatorium odoratum). írott tibeti lam 'bras) . kapcsolódás.a jellemzők megta-pasztalása. esőcsinálásra . az első elmélyüléshez vezető felkészülés első szintje laksanapratiszamvédi manaszkára (szanszkrit) .a bőség. a jellegzetesség alanya Laksmana (szanszkit) .lamdre láma (ejtett tibeti.erőközpont a homlok tetején (= homlok) Lalita Visztara (szanszkrit) .Csodák Tárháza. a hínajána mahá szamghika Buddha-életrajza lam (ejtett tibeti) . amikor Padmászambhava Indiából Tibetbe ment. Kamala).tehén. majom szolgája Hanumán laksja (szanszkrit) .a tulajdonítás alapja. 836/838-842). női jellegű (mo.félistenek lambi (vodu) . tulajdonképpen a tibeti buddhizmus az i. a buddhizmus a bönre épülve lamajin (ejtett tibeti) . nem-tanulás) lam 'bras (írott tibeti) . pingalá lalátacsakra (szanszkrit) . Congkapa műve lang (ejtett tibeti. fúvós hangszer lamdre (ejtett tibeti.Siva egyik avatárája lalaná (szanszkrit) . Visnu társa. állatövi jegy. a Jarlung-dinasztia utolsó tagja lang han (ejtett tibeti) .ösvény Lamrin Csenmo (ejtett tibeti) . jelképe: kinyílt lótuszvirág.a tibeti buddhizmus téves elnevezése. ajanamsza Lang dar ma (ejtett tibeti. jin). mester. a szenvedélyek és a tudatlanság eltávolításának útja (felhalmozás.bal oldali főér. írott tibeti glang dar ma) .a szakjapa iskola átadása lamrin (ejtett tibeti) . guru lámaizmus .koplalás. tibeti király (uralkodott i. a gazdagság szerencsét hozó istennője (másik neve: Srídeví. ájur véda lang po (ejtett tibeti.A tan összegzése. századtól.ösvény. egy nagycsalád Lakulin (szanszkrit) .a 42. írott tibeti bla ma) .Ráma öccse.tanító.nagy tengeri csiga.laksanaparináma (szanszkrit) . 8. az indo-tibetiben a Bika csillagkép. út.Dasaratha fia. föld. északkelet. írott tibeti glang) .az elmélyülés mentális tevékenységei közül az első Lakshman (szanszkrit) .elmélyülés laksanapratiszamvédi manaszkára (szanszkrit) . Satrugha ikertestvére Laksmí (szanszkrit) . írott tibeti glang po) . a tejóceán köpülésekor keletkezett laku (vodu) .sz.udvar. Padmá.

5.Tettek Tükre a Holtak Uránál las kji rlung (írott tibeti) .feledés levájá (héber) . a formák jelenésének úrnője laukika (szanszkrit) . műve: Az út és erény könyve (Tao te king) (legkésőbb i.jó karma Legba (vodu) .megragadás Lénaia (görög) . lelki restség lemehadrin min hamehadrin (héber) .tett-szél.Mosoly.dallamos Tóra olvasás lélekmadár (egyiptomi) . kötődik. az istenek tolmácsa. csatlakozik.jó esztendőre legyetek beírva.sz.imádkozni lejnolás (jiddis) .a gyakorlás világi útja laukika szamvjavahára (szanszkrit) .e.műve: Dhammo (i. jelképe tükör. mahájána jógácsára szútra. i.Öreg Mester.indiai írásfajta különleges mantrák jelölésére Lao ce (kínai) . Föld szíve kísérője.sz. 1911-12).sós. a szellem működése Lásze (ejtett tibeti) .le szang las kji gshed ma (írott tibeti) . 604-517).a sorompót felnyitó isten.Lanká/Srí Lanká (páli) . Szent Péter.ankusa lcang lo can (írott tibeti) . a Lévi törzs . ájur véda lcags kju (írott tibeti) .világi laukika márga (szanszkrit) . Szílan. írott tibeti las bzang) . lantsza (szanszkrit) . köszönés ros hasanakor Léthé (görög) .lustaság. az angol Buddhista Társaság egyik alapítója (1907) lesaná tová tikatévu (héber) .Alakávatí le szang (ejtett tibeti.a Tettért Fizető Hóhér.a világi minőségek legfelső szintje Lava (szanszkrit) .e. színe fehér légol (jiddis) . nála van a szellemvilág kulcsa. ahol Hanumán megtalálta Szítát.karma las bzang (írott tibeti) .kísér. levéltáros (i.kevurá léviták (héber) .Ceylon régi-új neve.ba leló (ejtett tibeti) .Ráma és Szítá fia. Kusa ikertestvére lavana (szanszkrit) . sz.Dionysos ünnep Gamélion hónapban (Athén) Lénard Jenő .A szigetre lépés szútrája. jelképe mankó. a ráksaszák országa Lankávatára szútra (szanszkrit) .feltesz lehitpálél (héber) . 240) las (írott tibeti) . a Holtak Urának kísérője las kji me long (írott tibeti) .a legbuzgóbbak számára len pa (ejtett tibeti) .köznapi/világi gyakorlat laukikégradgarma (szanszkrit) .

a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.látomások tava Délnyugat-Tibetben lhan cig skjes pa'i dga1' ba (írott tibeti) . ékszerei. általában hágókon.titánok. Merkur. Dordzse Szempa kísérője lhato (ejtett. írott tibeti) . díszei.imaterem lhakpa (ejtett tibeti. a test 5 őre. aszura lha min (írott tibeti) . sötétzöld lhá ma jin (ejtett tibeti) .Vémacsitra lha rdzas (írott tibeti) . akik a Szentély szolgálatát végzik.sz.Dévéndra lhak (ejtett tibeti. írott tibeti lhag pa) . az ő idejében került Tibet kapcsolatba buddhizmussal (i. kéz.Dévadatta lha szang (ejtett tibeti.Párducfejű.isteni bőség (ajándékkendő. déva. írott tibeti) . írott tibeti lha bsang) .anabhoga .kőhalom.amikor a holdnapban 2 napkelte van lhakang (ejtett tibeti) . eszközei) lha ri (ejtett.szerda.együttszületett isten lhan cig skjes pa'i ye shes/dag pa (írott tibeti) .tagjai.női bódhiszattva. írott tibeti lha ri) .egy hegy helyi istene (jüllha) lha sa (írott tibeti) .a Nagy Tanító látogatása az Istenek Vilá-gában. közepére szólt rúdon imazászlókkal.szahadzsánanda lhan cig skjes pa'i lha (írott tibeti) . írott tibeti lhag) . helyi istenség. tibeti király. alkalmatlan nap. kivéve Áron és családja lha (ejtett tibeti. a 8-as csörten-csoport egyike lhag mthong (írott tibeti) .fényes. kultuszhely lhun gjis grub oa'i rig 'dzin (írott tibeti) .együttszületett tudás Lhásza (ejtett tibeti.Lhásza Lha sbjin (írott tibeti) .lha szang lha chen ljang nag gzig mgo ma (írott tibeti) . isteni drágakő.boróka füstáldozat a helyi istennek (jüllha) Lhabab csörten (ejtett tibeti) . a 8-féle lény (szde brgjad) egyike.az Önmagát Teremtő ismeretőrző lhun grub (írott tibeti) . víz. félistenek. bódhiszattva Lhámoj Lhaco (ejtett tibeti) .a 28. az istenek selyemruhája. magas hely lha bsang (írott tibeti) .Tibet fővárosa Lhaszema (ejtett tibeti) .vipasjaná lha'i dbang po (írott tibeti) .aszura lha na jin gji thub pa thags bzang ris (írott tibeti) .Lhásza védőistennője. írott tibeti lha sa) . 333) Lhámo (ejtett tibeti) . jelképe kék színű kéz Lhalhatori (ejtett tibeti) .

li (kínai) . metafizikai gondolkodásmód. jegy. indríjáni. a jelenségek mögötti transzcendens lényeg.a Virát Purusa játéka lilá vigraha upászaná (szanszkrit) . szerve a szív. amely személyes). 502557).gabonarosta lilá vigraha (szanszkrit) .Zsang zsung utolsó királya.alkalom. szukmasaríra linga mátra (szanszkrit) . dalok a neotaoizmusban linga (szanszkrit) . és országát beolvasztotta Tibetbe liknon (görög) . Nap. a neokonfucianizmus li si wu ai (kínai) .női démon. a pusztítás. az önmagában lévő dolgok világa. Li T'ung hüan filozófiája Li Tung hüan (kínai) . 635-730) Liang Vu ti (kínai) . belső test.Rinzai.elvek tana. az I csing egyik trigramja Li csing (kínai) .szent kincsek. vidjá létfokozat Lin csi (kínai) . dél. erkölcs. a jógában a csitta.jel. férfi nemi szerv. szociális magatartás (ellentétben a jennel. ahamkára. Ádám első felesége lílonmukti (szanszkrit) . jegye a madár. függőlegesen állított strucctollat viseltek a hajukban. Saiva purána. a szánkhjában minden.elv és jelenség akadálytalansága.az Önvaló tisztelete a dévák megtestesülésein keresztül Lilith (héber) .a kínai buddhizmus csungnansan ágának filozófusa (i. akit Szongcen Gampo megöletett. lángolás. tradíció.sz. a hinduizmusban a durvatest jelképe. szatori ling pao (kínai) . nyár.a dzsiva az anyagvilág káprázatától való szabadulás létfokozata. szertartások. tűz.halotti ima libúk (egyiptomi) . manasz. ami nem durva létező (buddhi. statikus. a Konfuciusznak tulajdonított 5 klasszikus egyike li hszüeh (kínai) . illendőség. az ábrázolásokon ez az egyik fő ismertetőjelük licscshaví .a Líbiai-sivatagban élő törzsek összefoglaló neve.buddhista császár (uralkott i. íze a keserű. később ezek egyik legerősebbike.különbség . jelképe a tűz lángja. jelzés. színe a vörös. jelleg. Siva jelkép. az ő idejében ment Bódhidarma Kínába libera (vodu) .finomtest. bháva linga déha (szanszkrit) . benső törvény.sz.Szertartások feljegyzései. jellegzetesség. tanmátra).nép és állam Magadhától északra Ligmikja (ejtett tibeti) .

a forgatag köztes léte lo (ejtett tibeti.Szangje Csenma . kapzsiság. a végső szint. istennő Locsung (ejtett tibeti) . írott tibeti klo) .6 jellemző (átfogó. a 4. az Avatamszaka szútra tanítása livjatáb (héber) .újév a 12. írott tibeti lo ca' ba) . azonos. írott tibeti blo grosz rin cshen) . megszüntető). írott tibeti) . a kiindulási alap.pancsen láma (i.mohóság.fordító lo gsar (írott tibeti) . a fák megszemélyesítője.fejloa. egyedi. Jü császár a Lo-folyóból kiemelkedő teknős hátán látta meg. egy család ősszelleme loa tête (vodu) . az út (módszerek).a növények istene.a loa megragadta loa racine (vodu) .Congkapa eredeti neve lo szár (ejtett tibeti. vágy. dalai láma oktatója Lo szang Csö ki Gyal cen (ejtett tibeti) .lo szár ló órája (kínai) . 3 szintje: 1. 19351989) Lo szang Drak pe pal (ejtett tibeti) . de véges számú szintje van lkugs 'bjung srid pa'i bar do (írott tibeti) . amely teljesen eltér a kezdettől. írott tibeti lo gsar) . napján lo tho (ejtett tibeti.természetfeletti lény.évkönyv loa (vodu) . me va Lo szang Csö gyen (ejtett tibeti) .tanulás lóbha (szanszkrit) .tibeti fordítómester Lodö Rincsen (ejtett tibeti.a karmikus következményeket hordozó finomtest Linto (vodu) . a helyzet felmérése. hónap 29. alkotó. rága Loco (vodu) .egy guru Log dad szel (ejtett tibeti) .gyermekloa.linga saríra (szanszkrit) .11-13 lo pan (ejtett tibeti) . különböző.fordítómester lo su (kínai) . általában folyamat. 2. a Drepung-kolostorban Jönten Gyaco.személy vagy közösség megszabadulásáról szóló tan.Lo jel.a Buddha szeme. a szentély őre Locsána (szanszkrit) .sz.óriási tengeri szörny liziológia . démon loa kêbé li (vodu) . személyes védelmező lobdzsong (ejtett tibeti) . 3.gyökérloa.Krakuccshanda Logana (szanszkrit) . guédé. aki elsőként száll meg valakit. infantilis viselkedésre kényszerít liu bo luo (kínai) .az első pancsen láma.elme lo ca va (ejtett tibeti. szellem.páramitá jána liu sziang (kínai) .

Brihaszpati-Nadír. a 27 holdistennő.a hínajána mahászánghika irányzatának szektája. világi lókuttara (szanszkrit) .nága longsz szku (írott tibeti) . de más rendszer is volt. a Buddha jelzője lokapála (szanszkrit) .a gyakorlás transzcendens útja lókuttara csitta (szanszkrit) .3 világ-elem. mellette élt Bódhidarma lóka (szanszkrit.cselekvés és gondolkodás a közösség érdekében lókavjavahára (szanszkrit) .szambhogakája .a világot őrző. konvencionálisan használt fogalmak. Vaisrávana (észak). más felosztásban: Dhritirastra (kelet).nagy szent lon ku (ejtett tibeti) . Szóma-Észak.köznapi gyakorlat/fogalom.transzcendens út lókuttara váda (szanszkrit) .Logos (görög) .a világ. Virudhaka (dél).égtáj-őrök: Agni (Nap)-Kelet (Zenit). éhező szellemek /petti viszaja/ színük a vörös.köznapi. pokollakók /niraja/ színük a fekete) lókanátha (szanszkrit) . a mennyei buddhák kultusza lólászana (szanszkrit) . Viru paksa (nyugat). a fizikai világ. emberek /manusszá/ színük a sárga. Varuna-Nyugat.a világhoz tartozó. félistenek /aszura kája/ színük a zöld.kolostor. köznapi tapasztalati/konvencionális igazság/fogalom lókija (szanszkrit) . világi. az élőlények világa és ez a világ. írott tibeti dzig rten) . a 6 vándorlény (istenek /dévaloka/ színük a fehér.létformák.boldogságtest long (kínai) . a létforgatag lóka dhátu (szanszkrit triszáhaszra mahászáhaszra. Indra (Jama)-Dél. a világvédő.hindu materialista bölcseleti rendszer lókák (szanszkrit) .hintázó-tartás (hatha jóga) Lómása (szanszkrit) .az ős Értelem Lojang (kínai) .világfeletti tudat lókuttara márga (szanszkrit) . felszíni igazság lókaszangraha (szanszkrit) .világfeletti lókuttara bhávana márga (szanszkrit) . írott tibeti stong gsum gji stong chen po'i wdzig rten híi khams) . kínai sun si lun si) . ahol az újrakeletkezések megvalósulhatnak lókájata (szanszkrit. lókaszamvritiszatja (szanszkrit) . Visnu-Zenit. állatok /tiraccsána joni/ színük a kék. az átlagemberek.

jang).longsz szku'i lha tshogsz bzhi bcu rtsa gnjisz (írott tibeti) . hópárduc.luk luk (ejtett tibeti. nága). ismeri a Tórát. a Konfuciusznak tulajdonított tulajdonított 4 klasszikus könyv (Szí Su) egyike lung (ejtett tibeti. hátán kívánságteljesítő drágakő.szambhóga kája lön sen (ejtett tibeti) . írott tibeti rlung) .trung ltung ltung (írott tibeti) . férfi jellegű (pho. itt született a Buddha lun (kínai) Abhidarma pitaka Lun Jü (kínai) .lakhely Kapilavasztu mellett.trung trung Lu (ejtett tibeti. 1806-1815) Lunk Drub pai Rig dzin (ejtett tibeti) .északi zöld tudáshordozó istenség. imazászló-füzér.sz. a testben a torokhoz kapcsolódik lus can gsum (írott tibeti) . jó íz illat nélkül. az öreglyuk ltastangs kji phjag rgja (írott tibeti) . állatövi jegy. de nem úgy él Lumbiní-liget (szanszkrit) . a 8. kígyó-démon.kormányösszekötő ltag pa'i bdzd sgo (írott tibeti) . az Ötvennyolc Haragvó ellensúlya longsz szpjod rdzogsz pa'i szku (írott tibeti) . Je mon. délnyugat. káprázat. írott tibeti klu) . a zászló közepén ló. tavakban és folyókban laknak lu phak po (ejtett tibeti) . hírvivő szerzetes lungpi (ejtett tibeti) szarvasmarha bika Lungtok Gyaco (ejtett tibeti) . garuda és vízi sárkány lungompa (ejtett tibeti) .datolyapálma levél (szukkotkor az ünnepi csokorban).a Negyvenkét Gyönyörű isten.párbeszédek. a föld alatti kék és fekete istenek (ld. írott tibeti rlung rta) .a látvány ismertetőjegye ltung (írott tibeti) .a bön szerint a Nem teremtett Lény fehér fénysugarából keletkezett őstojásból kilépő ember.légzési módokkal elért szellemi vagy fizikai képesség lung ta (ejtett tibeti.a zsidó naptár luan shi (kínai) .abhútaparikalpa/bhranti luddzsatitiloko (szanszkrit) . elme test) .a háromféle sorsúak (hús-vér.szélparipa.Vidéha luáh ha sána (héber) .szöveghagyomány. írott tibeti lug) . dalai láma (i. szél lung gom (ejtett tibeti) . föld.bárány. az indotibetiben a Kos csillagkép luláv (héber) .a 9.állandóan összetevőire eső dolog lug (írott tibeti) . sarkaiban tigris.a tarkó ördögkapuja.futó.

óriás bambusz (Phyllostachys bambusoides) ma gcsig lab szgron (írott tibeti) .démonnő.lus 'phags po (írott tibeti) .sz. ő írta a Lugha Kálacsakra kommentárt mááriv (héber) .Szambhala első Kulika királya. írott tibeti lusz) .a világ rendje maat (egyiptomi) . a lélek visszavásárlása lygos (görög) .rakta ma mo (ejtett. a kami fogadása.Vidéha lusz (írott tibeti) . biztonság szimbóluma.tarisznya macuri (japán) . Padampa Szamgye tanainak továbbfejlesztője mada (szanszkrit) .Baszo Dóicu ma dake (japán) . a nappal feláldozott állatok belső szerveinek esti égetése Jákob emlékére maat (egyiptomi) .méreg.imamalom ma rig pa (írott tibeti) . a mikosi körbejárása. amit hátrahagyunk. igazság. ld. köszönetmondás a kaminak macsa (japán) . 788).lugas a kertben Macsig Labdrön (ejtett tibeti.fűzfaág M ma (ejtett tibeti) .Macsig Labdrön ma las thob pa'i rakta (írot tibeti) . 2. a test lü (kínai) . kínai buddhista iskola. (egyiptomi) maswasa Ma cu (kínai) . a 8.toll. írott tibeti) .a fegyelem iskolája.avidjá ma skyes dgra (írott tibeti) .anya. amulett.sinto rizs-szertartás általában ősszel (1.önzés macsiai (japán) . csan pátriárka. a szerzetesi szabályok értelmezése.tanító asszony. rontásfajta mácévá (héber) .valami. a taoizmus Madonnája Ma cu Tao jin (kínai) .Adzsátaszatru Maadzsusríkírti (szanszkrit) .(† i. írott tibeti ma gcsig lab szgron) . dicsőítés. mátarí ma ni khor ló (ejtett tibeti) . . a stabilitás.zöld tea maccsharija (szanszkrit) . bűnöző boszorkány csoport.álló kőlap macoutte (vodu) . szennyezett szenvedély. tisztelet a sintóban.fennhéjázás. a testi egészség energiája. önteltség. varázsló (Macandal 1757-es lázadása után). a világ rendje macandal (vodu) .esti ima. 3.lü lü (ejtett tibeti. a kami búcsúztatása). méregkeverő.

Maman Brigitte Mademoiselle Chalotte (vodu) .egy isten megjelenése madár alakban Mademoiselle Brigitte (vodu) . aurea mediocritas (arany középút). alapítója Nágárdzsuna (i.alko-hol Madame Brigitte (vodu) . olyan temetők szelleme. a dogmatikus szélsőségektől mentes felfogás. a megkülön-böztető fogalmi gondolkodással létrehozott tételek hamisak.A középút tana. ahol elő-ször nőt temettek madárepiphania (görög) . 2 aliskolája van (szvátantrika/szautrántika szvátantrika. innen már nincs visszaesés alacsonyabb létfokozatba.egy guédé. aki személy különbözik mind a személyektől.a dzsiva középső (emberi) létfokozata. Maitréjanátha műve madhjama (szanszkrit) .közép. a megváltoztathatatlan. bármiféle nézettől mentesség. praszán-gika) Madhjamaka sásztra (szanszkrit) .aki a közbülső felfogást vallja. közbülső. mahájána jógácsára szútra. vairágja). vagyis Isten. a kellős középen álló. középút. más néven ürességet vallók (szúnjatávádin). közepes (pl. fejlődési állapota.protokolláris viselkedésű titokzatos hatalom Mademoiselle Dinclisin (vodu) .középút. a kellős középen álló. jógácsára szvátantrika/. mahájána jógácsára szútra.kreolul törve beszélő titokzatos hatalom Madhávácsárja (szanszkrit) . alapítója Nágárdzsuna. mindenféle nézettől való mentesség (dristi súnja). ellenvéleményt nem tűrő szélsőségektől mentes gondolkodás. közbülső rész Madhja antavibhága (szanszkrit) . ellenvéleményt nem . mindenféle nézettől való mentesség (dristi súnja).sz. közbülső. ejtett tibeti uma) . 1239-1319). a Védákról szóló tanítása tiszta dualizmus (dvaitá dvaita váda). a pradzsnyápáramita egyik irányzata. önlétnélküliséget vallók (nihszvabhá vavádin).középút.u. 200 körül). a para 2. avidjá létfokozat madhjamaka (szanszkrit.vaisnava szent (i. Nágárdzsuna műve madhjamápratipat (szanszkrit) .A véglet és közép kifejtése. mind az anyagi világtól madhja (szanszkrit) . középső út mádhjamika (szanszkrit) . a megváltoztathatatlan. a dogmatikus szélsőségektől mentes felfogás.

A közép(hosszú) gyűjtemény (Tripi-taka). a nemes nyolcas ösvény.az első kő a vízmedencéhez vezető úton a kertben mae vare (japán) . 152 szútra maddzshima patipadá/maddzsima páda (szanszkrit) . ájur véda Madhuszúdana (szanszkrit) . 2 aliskolája van (szvátantrika /szautrántika szvátantrika.sz. műve: Anuvakhjájana.férfi szerepet játszó geikók kacurája Magadha rádzsaság (szanszkrit) Észak-India legjelentősebb ókori állama. A közép(hosszú) gyűjtemény mae isi (japán) . itt végezték el a buddhista iratok első rendezését i. praszángika) Madhu (szanszkrit) . a Buddha közvetlen tanítványainak feljegyzései. Krisna egyik neve Madhva (szanszkrit) .kedvező dolgok felajánlása a múrtinak madhur (szanszkrit) . Kajtabhával ellopták a Brahmából kiáradó Védákat.prákrit.Madhu démon lesújtója. mestere Acsjutapréksa. másik neve Ánandatírtha madja (szanszkrit) . jógácsára szvátantrika/. bármiféle nézettől mentesség. Magadha nyelve .egy ország Mádrí (szanszkrit) . ájur véda Madzsdzshima nikája (szanszkrit) . Pándu felesége.démon. megkülönböztető fogalmi gondolkodással létrehozott tételek hamisak. a mai Bihár állam területén a Gangesztől délre.Mézesfalat szútra (Tripitaka Szútrapitaka) madhuparka (szanszkrit) .tűrő szélsőségektől mentes gondolkodás. társával.advaita védánta iskola alapítója (i. Brahmá szútra kommentár. a para 2.e.édes. Nakula és Szahadéva anyja maddzsa (szanszkrit) .középút. a szélsőségek kerülése Maddzshima-nikája (páli) . a tavasz istene Madhu pindika szutta (páli) . fejlődési állapota. a Buddha korában fővárosa Rádzsagriha volt (páli Rádzsagaha). a Buddha megvilágosodásának helye. teisztikus vaisnava.Tipitaka.bor Madra (szanszkrit) .csontvelő és idegszövet. 247-ben mágadhí (páli) . páli kánon. a Buddha tanítása. Visnu Hajagríva alakjában megölte őket. 1238-1317).Madra királyának lánya.

átélés a laja jógában.vagy vándorprédikátor maggura (szanszkrit) . magasztos mahá bháva (szanszkrit) . majd a kialakult szerkezetet turai mészkővel borították.magának Brahmának a szintje a forma-világban mahá darsana dnyána (szanszkrit. a jelentős óind államok (i. évezred) mahá jadzsna (szanszkrit) . nri) mahá kála (szanszkrit) . templom Bodh Gajában. márga maggacsitta (szanszkrit) .11 szamszkára a tudatosságban mahá bhúta (szanszkrit) . anágámí.vendég.nagy áldozat.nagy megvilágosodás.halfajta.ösvénytudat. 1. monarchikus birodal-mak. hexagram. impozáns látványt nyújtó nagy piramisok épültek így. déva. a duhkha megszüntetéséhez vezető út. a Buddha bőrének színe a szamádhiban mágha (szanszkrit) .e. nyerstéglával. a buddhává válás. Ormuzd és Ahrimán szimbóluma magga (szanszkrit) út. pitri.hatalmas magén dávid (héber) . arahá). a tudat egyetlen formához sem kötődik maggámagga (szanszkrit) .nagy idő. sziklákkal. a tökéletes élet (Brahmá.a legmagasabb ösvény maggid (héber) . szakadágámí.hindu január magházas technika (egyiptomi) . a szamádhi a hatha jógában. anyag. az idő teljessége .nagy szellemi állapot. tűz 'hőmérséklet'. fizikai forma mahá bódhi (páli) . ösvény.a középbirodalmi piramisok jellegzetes építési technikája: sugarasan felhúzott mészkő váz alkotta rekeszeket töltöttek fel homokkal.nagy.Dávid pajzs. sokkal gyorsabban és olcsóbban. a 4 nagy létező (föld 'szilárdság'. víz 'kohézió'. a megvilágosodás helyén (régebbi neve Uruvéla) mahá brahmánah (szanszkrit) . a 4 bölcsesség egyike mahá dzsana pada (szanszkrit) . levegő 'mozgás').nagy ország/nép.a nagy tökéletes tükörszerű bölcsesség. kínai da yuan jing zhi) . bhúta.magat (szanszkrit) . szamádhi mahá bhúmika dharma (szanszkrit) . a megvilágosodás 4 fokozata (szótápanna. de sokkal rosszabbul állták az idő romboló hatását mahá (szanszkrit) . mint az Óbirodalom idején.nagy elemek.

kínai da qian shi jie) nagy világegyetem. 4 pecsét: 1.Visnu egyik alakja.és belégzésével teremti és pusztítja el az univerzumokat (másik névformája: Kárano-dakasájí Visnu) mahábandha (szanszkrit) . értelem.nagyon forró pokol mahá tattva (szanszkrit) . az i. Patandzsali (?) műve .80 antara kalpa mahá laja (szanszkrit) .a mula.e.) mahá tápana (szanszkrit) .) mahá ritvidzs (szanszkrit) .nagy pecséttartás (hatha jóga).nagy alapelv. 3.tökéletes boldogság mahá szukha kája (szanszkrit) .magasztos vágy test. a saktizmusban a 3 test kiegészítéseként mahá szukha vadzsra szattva (szanszkrit) . az ilyen dolgok nem kielégítőek (duhkha). egy buddhavilág egymilliárd világ mahá szattva bódhiszattva (szanszkrit) . a megtapasztalható események (dharma) nélkülözik a lelket és az ént.a Jadzsur véda része Mahá Ráhulováda szutta (páli) .mahá kalpa (szanszkrit) . aki ki. az uddjána és a dzsalamdhara bandha végzése egyszerre (hatha jóga) Mahábhárata (szanszkrit) . udgátar és atharvan munkáját felügyelő hindu főpap mahá száhaszra lóka dhátu (szanszkrit.a Nagy Bölcs. indiai eposz.e.a fennkölt vágy gyémánt természete. 2. eredendő öntudat Mahá vibhanga (szanszkrit) . 100 ezer versszak. sz. nagy-szellemű mahá szukha (szanszkrit) .nagy megvilágosodás lényegű. egyik fejezete a Bhagavad Gítá Mahábhásja (szanszkrit) szanszkrit nyelvkönyv.A nagy elemzés (Bhikkhu vibhanga. ezer közepesből áll. A szerzetesfivérek kötelezettségeinek elemzése) (Tripitaka) Mahá Visnu (szanszkrit) .a bháratákról szóló nagy.A nagyobbik vágykioltás szutta (Tripitaka Szútrapitaka 38. február 8án kezdődött. Rágarádzsa bídzsája Mahá tanhá szankhaja szutta (páli) . adhvarju. 4. a feltételtől függő dolgok nem állnak fenn tartósan. terjedelme 18 könyv. 4. nagy lény.A Ráhula oktatása szutta (Tripitaka Szútrapitaka 62. az indiaiak szerint az ütközet i. szamádhi Maha mudra (szanszkrit. a kialvás (nirvána) a békesség mahá muni (szanszkrit) .nagy feloldódás a laja jógában.a hótar. legendás szerzője Vjásza. írott tibeti 'phjag chen) .-ban véglegesítették. a Buddha jelzője Mahá nárájana upanisad (szanszkrit) . 3102.

őselem. káli).A nagy út szútráinak gyöngy-füzére.szerzetesi szabályzat a mahájánában mahájuga (szanszkrit) . 12. dvápara. a buddhizmus tibeti irányzata.nagy jármű.A nagy út összefoglalása.mahájána-követő mahájánaszampaszthita (szanszkrit) . Csenrézi egyik megjelenése Mahákála Mgon dkar dharmapála (szanszkrit. írott tibeti 'bjung ba chen po) nagy létező. inkább a megérzésre és az átélésre épül. 4 elem (föld. pusztulás) Mahákaphina (szanszkrit) .000 földi év Mahákála (szanszkrit. a Nagy fekete tanvédő isten. északi ága Mahájána szútra alamkára (szanszkrit) . akik felszállhattak a kocsira. írott tibet mgon po nag po) . írott tibeti jo be thugs rdzse .a mahájánában elindult. fennállás. írott tibeti theg pa cshen po) .nyolcvan kalpa (üresség.nagy kocsi. az eszme Mahádéva (szanszkrit) .a bölcsesség bódhiszattvája. kék.320. a buddhizmus későbbi. Mahákála egyik formája mahákalpa (szanszkrit) . Maitréjanátha műve mahájánánudzsájin (szanszkrit) . alapvető tényező a tér és a fény mahájána (szanszkrit. víz.nagyisten. vagyis a nők. Siva egyik mellékneve mahaggata (szanszkrit) . szél) és a fény.nagy együttérzés. mahájána jógácsára szútra.magasztos mahaggatálambanáni (szanszkrit) . mintsem a tudásra és a tapasztalatra.Fekete Úr. egy buddha erre gondol: „kit szelídíthetnék meg. tibeti) . váhanája oroszlán. fehér.a Fehér úr tanvédő isten. erede-te a sztúpakultusz: Buddha ereklyéit 8 sztúpában helyezték el. a törvényt oltalmazó Mahákála dharmapála (szanszkrit) . származtatottak mahájána (szanszkrit) . Aszanga műve mahájánavinaja (szanszkrit) .nagy világkorszak (krita.mahábhúta (szanszkrit. mahájána-jógácsára szútra. csoportja Mahákarunika (szanszkrit. de nem vezethettek Mahájánaszangraha (szanszkrit) . és indíthatnék el a tökéletes tudás helyes útján?”. teremtés. a Sátrak védelmezője.000 istenév = 4. a buddhaguna 7. treta. színe vörös.arhat a Buddha közelében mahákaruná (szanszkrit) . számos formája lehet. tűz. ezt Asóka tovább osztotta.a tudat közvetett módon tapasztalható tárgyai.

indiai tanító Tibetben az (érkezett i.az 5 nagy védelmező varázslóistennő mahápatra (szanszkrit) . Váraha. Bhavisja.chen po) .ban Mahápanycsaraksá (szanszkrit) . kínai danuojianna) .Igen Együtt Érző Társ. Agni.emberhús Mahámaudgaljajána (szanszkrit) .arhat a Buddha közelében Mahákauszthila (szanszkrit) . 1039).Köncsog Gyelpo másik neve Mahápandita Szakjasrí (szanszkrit) .nagy lény (pl.3 x 6 purána (6 Vaisnava: Visnu.e.egy kolostor vezetője Mahánáma (szanszkrit) .a Buddha nevelőanyja. kolduló apáca. a Brahman éjszakája Mahápurána (szanszkrit) .a Buddha nagynénje. egy buddha) . Kúrma. női arhat Maháprádzsnyápáramitá (szanszkrit) a mahájána buddhizmus fő mű-ve Mahápralaja (szanszkrit) .a panycsavaggíják közül az egyik.arhat a Buddha közelében Mahámája (szanszkrit) . Padma.a Buddha anyja. a Nagy Irgalmú Úr. mahápurusa (szanszkrit) . Brahmá-vaivarta. stb.halotti szertartásokat végző hindu pap Maháprábha buddha (szanszkrit) .sz.nagy pecsét mahánagna (szanszkrit.lótuszszerűen tágra széthasadó. Vámana) és 18 Upapurána.kasmíri filozófus az i. sz.a Rádzsagriha-i zsinat vezetője. az utolsó szakja rádzsa (†? i. 9. Siva.nagy erejű isteni lény mahánájaka (szanszkrit) . Náradíja. írott tibeti phjag rgja cshen po) .Világvége. Brahmánda. hideg pokol Mahápadzsápati (szanszkrit) . 6 Brahmá: Brahmá.a keleti világrész buddhája mahámudrá (szanszkrit. arhat a Buddha közelében Mahákátjájána (szanszkrit) . Linga. aki 7 nappal a Buddha születése után meghalt mahámámsza (szanszkrit) . Márkandéja.a nyugati világrész buddhája Máhapradzsapáti (szanszkrit) . a katampa iskola alapítója Mahápandita Gajadhára (szanszkrit) . Garuda.arhat a Buddha közelében Maháméru buddha (szanszkrit) . aki nevelte anyja halála után Mahápandita Dípankarasrídnyána (szanszkrit) . Vászabha apja mahápadma (szanszkrit) . 485). Szkanda. az evolúció vége.sz. Bhágavata. 6 Saiva: Matszja. Avalókitésvara Mahákasjapa (szanszkrit) .

bódhiszattva Mahászunnyatá szutta (páli) . A nagy rész Mahávairocsana szútra (szanszkrit) . 527-ban.) mahászammata (szanszkrit) . Padmaszambhava fordí-tása (18 könyv) Mahászthámaprápta (szanszkrit) .Hatalmas Eredmény. ajam átma brahmá. 1.Nagy Hős.Nagyerdő.nagy fogadalom. Padmaszambhava fordítása maháráurana (szanszkrit) . i. az 5 nagy védelmező egyike Mahászakuludáji szutta (páli) . szánkhja. aki a théravádin kánont Ceylonba vitte az i. Vardhamána első felvett neve.) Mahásziddha Vairupa (szanszkrit) .A nagyobbik Szakuludáji szútra (Tripi-taka Szútrapitaka 76. egy hindu csoport vezető papja mahaudème (vodu) .Tipitaka. kínai Ce cai . a Brahman nappala Mahászaccsaka szutta (páli) .alapelem.a nagy közösség tagjai. a Tornyos Csarnok-áráma Vészálí mellett Mahávíra (szanszkrit) . 700 körül fordították le kínaira mahávákja (szanszkrit) . a szílák betartása Mahéndra (szanszkrit) .Köncsog Gyelpo másik neve Mahásziddhi (szanszkrit) . pradnyánam brahmá) Mahávana (szanszkrit) .az Ezret legyőző nagy varázs-lóistennő.A szárafáról vett hasonlat nagyobbik szútrája (Tripitaka Szútrapitaka 29.a singon-szekta könyve. a másik a Dzsina (győztes) Mahávjutpatti (szanszkrit) .Teremtés.mahápurusa laksana (szanszkrit) . írott tibeti dbang phjug chen po.a Nagy Titok Gyémántkereke. aham brahmászmi. értelem.nagy sírás-rívás.nagy mondások (tat tvam aszi.e.a Vinaja egyik iskolája mahászanghika (szanszkrit) .a buddha 32 nagy szépségjegye mahárádzsa (szanszkrit) .) Mahászahaszrapramardiní (szanszkrit) .nagy király Mahárahaszja vadzsrajána csakra (szanszkrit) . Nagy Indra Mahésvara (szanszkrit. i. az egyházszakadás után ide tartozott a legtöbb hínajána buddhista Mahászáropama szutta (páli) . az utolsó dzsainista thirtankara. kibontakozatlan. a Vinaja egyik iskolája.A megüresedés nagyobbik szútrája (Tripitaka Szútrapitaka 122.) mahat (szanszkrit) .sz.Siva-ünnep február újholdjakor Mahásristhi (szanszkrit) . meghalt kb. században.A nagyobbik Szaccsaka szútra (Tripitaka Szútrapitaka 36.e.Asóka fia (öccse?). forró pokol Mahásivarátri (szanszkrit) .szanszkrit-tibeti szakszótár mahávrata (szanszkrit) .a dob fája (Ochroma pyramidalis Cav.) Mahávagga (páli) .

Nagyhatalmú úr. páli nyelven Mahisászura Mardiní (szanszkrit) . Árja (szanszkrit. Dordzse Szempa kísérője Maitréjanátha (szanszkrit) .Mahisa démon elpusztítója.fej-úr-loa.elefántvezető mahzor (héber) . amíg azonosnak érezzük a prakritit és a purusát.Asóka fia. Legba Maitréja.Hatalmas úr. Durgá mahisí (szanszkrit) . tantrikus szexuális rítus Maître Carrefour (vodu) . 4. páli Arija Mettejja. a bráhmanák szerint tőle ered a világ.családfő maî'tête loa (vodu) .visszatérés.nem-ez/az.a Lakhely ura. a Himalája fia Maja (szanszkrit) . a Buddha anyja májáváda (szanszkrit) . valakinek a személyes védelmezője maithuna .e. páli mettá) . a Buddha anyja Májádéví (szanszkrit) . a szeretettel teljes.szexuális egyesülés Maiunáka (szanszkrit) . varázslat. barátság. szennyezett szenvedély.(i. együttérzés. ünnepi imakönyvek sorozata maiko (japán) . hónap Maît' bitation (vodu) . csalás.a tánc asszonya.az 5. 1135-1204) orvos.közösülés. felebaráti szeretet az azonosság érzésével.a Keresztutak ura. írott tibeti bjams pa.táncfajta Mahinda (szanszkrit) . Legba maît' caye (vodu) . kínai Mi lo) bódhi-szattva. Sankara majl (jiddis) .sz. a jövendő (5. a tudás ura. filozófus .mohél Majmuni Mózes (héber) .az aszurák építőmestere májá (szanszkrit) .jóság. elterjesztette a buddhizmust Srí Lankán (i. káprázat. az érzékelhető világ káprázata. ciklus.sz. században Maitréjí (szanszkrit) . Jádzsnyavalkja egyik felesége maitrí (szanszkrit.-5. illúzió.a Jadzsur véda része maitunja (szanszkrit) .) Buddha. csalárd-ság. fejedelmi asszony mahút (szanszkrit) .bivalytehén.illuzionizmus.hegy. a Buddha egyik előző meg-testesülésének tartják a buddhisták mahi (vodu) . Siva egyik mellékneve.szeretetre méltó. 250). érzékcsalódás.Szépséges Istennő. gésajelölt Maimakterión (görög) .tien) . szerető kedvesség Maitrí upanisad (szanszkrit) .jógácsára filozófus az i. szóban.

krokodil-tartás (hatha jóga).születésház mamszadhatu (szanszkrit) . énnel töltöttség.a jaksák egyik szintje. a víz természetének tiszta transzcendens eleme.anyagcsere végtermékek. a test rendszerében a testnedvek maman loa (vodu) . koszorú.majom órája (kínai) .ráksasza.túláradóan boldog (az istenek) makio (japán) . felvétel a szövetségbe Máli (szanszkrit( . amely nem fér össze a buddhizmussal Makrán (szanszkrit) .önmaga mamakára (szanszkrit) . füzér.pávatoll legyező majúrászana (szanszkrit) . büszkeség.krokodilszörny. szamojadzsanáni.körülmetélés. az öt erős méreg egyike manahszanycstanáhára (szanszkrit) .hallucináció zazen közben Makkhali Gószála (szanszkrit) .papnő mammiszi (egyiptomi) .küzdő. az ízlelés ura máládhárin (szanszkrit) .füzér-tartás (hatha jóga) Málava (szanszkrit) . shalabhászana makaros (görög) . ksatrija törzs.ákára mam rtog (írott tibeti) . béklyó.jógácsára szvátantrika mal kadi (vodu) . Szukésa fia malla (szanszkrit) .az enyém képzete Mamakí (szanszkrit.ráksasza.epilepszia mala (szanszkrit) . csalás.papnő mambo (vodu) .női buddha.15-17 majúra vídzsaní (szanszkrit) .élősködő kúszónövény mam pa (írott tibeti) .a tittha ádzsívika iskola vezetője. ejtett tibeti) .díszítmények.önteltség. ajanamsza makarászana (szanszkrit) .páva-tartás (hatha jóga) Makara (szanszkrit) . virágfüzért tartó málászana (szanszkrit) .izomszövet. a 8.vikalpa mama/attanija (szanszkrit) .upadésa mána (írott tibeti nga rgjal) .az Indus torkolatától nyugatra fekvő terület mal 'bjor sojod pa'i dbu ma rang rgjud pa (írott tibeti) .egy ország Maléma (ejtett tibeti) . ájur véda man ngag (írott tibeti) .olvasó.szellemi tevékenységből származó táplálék . Ratnaszambhava kísérője malenolás (jiddis) . Szukésa fia Máljaván (szanszkrit) . a bak csillagkép. Varuna hordozója. női bódhiszattva. gőg. ájur véda mála (szanszkrit) . városuk Pává málu (szanszkrit) .

sz.mandala-tartás (hatha jóga) Mandana Misra (szanszkrit) . amelyek a meditációt segítik (Vairocsana.elmegyógyászat. kísértetek. a gondolati tényezők összekapcsolása manaszkára (szanszkrit) .Padmaszambhava egyik női kísérője Mandaví (szanszkrit) . kígyó.tevékenység.egyéni tudat. misztikus diagram. démonok. burka a manomaja kósa. a kör szélén az ok-okozati összefüggések (bhava csakra.kör/négyzet alakú rajz.gondolkozás és megbeszélés útján elért tu-dás manasiki (japán) . amely a buddhista tanítást magyarázza: középen a 3 méreg (galamb. aviccsinnapravartak manaszkára.öntelt büszkeség. eredetileg korong agyagos iszapból (elkészítése: Viszuddhi Magga). Ratnaszambhava.a szkandhák szimbólumai. festmény épület. a szellemi fejlődés második foka manana dnyána (szanszkrit) .).Dzsanaka lánya.figyelem. a tudat aktív oldala.a bhikkuní időleges lefokozása. a gondolatok leküzdése mánaszikára (szanszkrit) . gőg mánatta (páli) .sz. ájur véda Mandákiní (szanszkrit) . disznó). írott tibeti dkjil 'khor) .mánamannyaná (szanszkrit) . 8. álambana pratjaja mánaszcsakra (szanszkrit) .a negyedik buddhista zsinat 1871-ben mandalászana (szanszkrit) . ájur véda mánátimána (szanszkrit) . burok. pokollakók).folyó a Csitrakúta hegynél mandala (szanszkrit. szélkör. az anyagvilág visszatükröző-dése. 6 körszeletben a létformák (istenek.mimánszaka mester (i. upámsu) mánaszika tapasz (szanszkrit) az elme. viccshinnapravartak manasz-kára. 4 kozmológikus kör: űrkör. emberek.a félig emésztett étel végterméke.önteltségből eredő képzet manana (szanszkrit) .egy mantra elgondolása hang nélkül (még: vácsanika. Amóg-havadzsra. Szurésvara néven Sankara tanítványa. vízkör (mindegyik 4 részes). felesége Bháratí Mandarava .a belső szellemi világ tudata manasz (szanszkrit) . Bharata felesége . az elme 4. a szellem belső szerve. fémkör. elkülönítése mandagni (szanszkrit) . mentális tevékenysége: manonivésapravartak manaszkára. Amitábha.a májá felismerése. Aksóbhja) Mandalaj (szanszkrit . a kozmosz spirituális összefüggéseit fejezi ki mandalabuddha-elem (szanszkrit) . állatok. elme. ájatanapravartak manaszkára manaszroga csikitsza (szanszkrit) .idegközpont a köldök és a szív között mánaszika (szanszkrit) . nidána). elmeműködés. gondol-kodás.

mandir (szanszkrit) az ima háza, hindu templom Mandódari (szanszkrit) - ráksaszí, Máljaván lánya, Rávana felesége mandúkászana (szanszkrit) béka-tartás (hatha jóga) Mándúkja upanisad (szanszkrit) - A Beka fiainak titkos tanítása, az Atharva véda része Mandzsughósa buddha (szanszkrit) - a keleti világrész buddhája Mandzsughósa dhjánibódhiszattva (szanszkrit) - Széphangú elmélkedő dhjánibódhiszattva Mandzsusrí (szanszkrit) - az igazság ura, a bölcsesség és a transzcen-dentális tudás bódhiszattvája, az asztrológia védelmezője Manethón királylistája (egyiptomi) - Manethón az i.e. 3. században élt görög történetíró, aki I. Ptolemaiosz Szótér megbízására megírta a fáraókori Egyiptom történetét és kidolgozta királyainak sorrendjét, az általa felállított sorrend már több helyen megingott, de műve mindenképpen sok segítséget nyújtott a történészeknek, tőle származik az egyiptomi uralkodók felosztása 30 dinasztiára, ez a torinói lista mangala (szanszkrit) boldogságot hozó rítus gyermekeknél, szerencsejel Mangala vár (szanszkrit) - a kedd hindu istene, a Mars, jelképe a háromszög, hordozója kos vagy szekér mángalja laksana (szanszkrit) a buddha talpán lévő 108 szerencsejegy manger dyo (vodu) - felszentelési rítusok során felajánlott adomány manger guinin (vodu) - a rada loáknak felajánlott ételek manger loa (vodu) - loa-lakoma, a vodu szertartás manger manassa (vodu) - évente egyszeri áldozat az élő vagy halott ikrekért (háromkirályok napján vagy nagyszombaton vagy karácsonykor) manger morts (vodu) - halottak lakomája manger yam (vodu) - jamszgyökér-evés mánhágim (héber) - vezetők a hitközségben mani (ejtett tibeti) - kövekből rakott fal, mindegyik kőre ráírták/vésték az om mani padme húm szöveget Manimán (szanszkrit) - jaksa, Kuvéra szolgája Manipadmá (szanszkrit) - királynő, az om mani padme húm mantra ere-dete jelentésváltozással Manipur (szanszkrit) - egy ország manipúra csakra (szanszkrit) - erőközpont (pítha) a köldök magasságá-ban manizmus - ősök kultusza

manman (vodu) - adjountò mano (szanszkrit) - értelem manó szanycsétaná (páli) értelmi tevékenység, összekapcsolódás közvetítővel, a manasz tevékenysége az indríják összefűzésére, a 3 áhára; karma mano vidnyána vidnyapti (szanszkrit) - az elme-tudás tudomása manoájatana (szanszkrit) - a szellemi egymásra hatás mezeje Manódhara (szanszkrit) - a Buddha harmadik felesége manodhátu (szanszkrit) - szellemi alkotóelem manodnyarúpa (szanszkrit) - kellemes formák manodzsalpa (szanszkrit) - gondolat-beszéd manokarmabídzsa (szanszkrit) - a legmaradandóbb szellemi karma manómaja kósa (szanszkrit) - az érzelmek, az én szellemi alakja, az elme burka, a felfogott dolgok kapcsolatba hozása, a dzsiva egyik burka manonivésa pravartak manaszkára (szanszkrit) - az elme 1. mentális tevékenysége, az elme behatol a tárgyba manónmaní (szanszkrit) - tudatosság nélküli tudat manóváha/manóvahiní (szanszkrit) - az elme csatornája manovidnyána (szanszkrit) - az összefogó elme-tudatosság, a 8. tudatos-ság, ami összefoglalja az 5 érzéki tudatot mantabhání (páli) bölcs beszédű, varázslónő, szertartásvezető manteion (görög) - jósszentély mantelli (jiddis) - möil Manthána (szanszkrit) - az egyik sziddha Manthara (szanszkrit) - hegy, az ősóceán köpülőrúdja Manthará (szanszkrit) - Kaikéjí szolgálója mantiké (görög) - a jóslás tudománya mantra (szanszkrit, írott tibeti szngagsz) - a gondolat eszköze, varázsige, szent szavak, mondások, amelyek ismétlése bizonyos hatást fejt ki, az elme (manasz) megszabadítása, gnóma; kiejtése: vácsanika, upámsu, mánaszika mantra jána (szanszkrit) - mahájána irányzat a titkos tanítások oldala, vadzsrájána mantra jóga (szanszkrit) - jóga mágikus erejű szavak útján, gyakorlatai: bhakti, suddhi, ászana, panycsa szévana, ácsára, dháramá, divja désa szévana, prána krijá, mudrá, tarpana, havana, bali, jága, dzsapa, dhjá-na, szamádhi mantra kritá (szanszkrit) - a mantrák eredményezte mágikus erő

mantra naja (szanszkrit) - a tökéletesség elérése misztikus formulák segítségével mantra sásztra (szanszkrit) - okkult nyelvtudomány mantra/dháraní (szanszkrit, írott tibeti gsang sngags/gzungs) - titkos szavak Manu (szanszkrit) - a Manvantara korszakok szellemi urakodója manu (szanszkrit) - az első ember, egy régi törvényhozó, de általában egyes korszakok törvényhozói, egy manvantara időszakig el, egy kalpában 14 manu születik, ezek: Szvajambhuva, Szvarocsisa, Utta-ma, Tamasza, Radzsvata, Csaksusa, Vajvaszvata, Szávarni, Daksa Szávarni, Brahmá Szávarni, Dharma Szávarni, Rudra Szávarni, Déva Szávarni, Indra Szávarni manusa (írott tibeti mi) - ember, a rúpá rúpa bhúmi egyik csoportja, 12 fajta a 4 földrészen és 8 alföldrészen mánusi buddha (szanszkrit) - emberi buddha, a déli buddhizmusban manusja pudgala (szanszkrit) - az ember személye manusjakula (szanszkrit) - emberi család Manuszmriti (szanszkrit) - Manu törvénykönyve manusszá (szanszkrit) - az emberi világ manvantara (szanszkrit) - az az időszak egy kalpában, amíg egy manu él Manvantara (szanszkrit) - egy-egy manu uralkodási ideje Manzan (japán) - zen mester Manydzsusrí (szanszkrit, írott tibeti 'jam dpal) - a Szelíd Dicsőségű, a bölcsesség bódhiszattvája, a misztikus tudás, a legfőbb ismeretek megtestesítője, az asztrológia megalapítója, inkarnációja Padmaszambhava és Congkapa, székhelye a Vutajsan hegy, jelképe a lángoló kard mannyaná (szanszkrit) - a 3 képzet (tanyhá, mána, ditthi), felfogás, a tárgy téves megragadása mapou (vodu) - gyapjúfa mappo (japán) - a buddhista törvények megszűnésének, a világ végének korszaka mar me mdzad (írott tibeti) - Atísa Dípankarasrídnyána Mára (szanszkrit, ejtett tibeti düd, írott tibeti bdud) - Halál, a Gonosz, a Buddha megkísértője, a Sátán, aki erővel és fondorlattal több ízben megpróbálta a Hőst letéríteni a megvilágosodás útjáról, amikor elérte a megvilágosodást, a Gonosz megpróbálta megakadályozni a Tan kerekének megforgatását, hogy más élőlények is a megszabadulás ösvényére

léphessenek, az idős, beteg Buddhát igyekezett rávenni, hogy mielőbb lépjen a teljes nirvánába; lányai Tanhá (vágy), Rati (gyönyör), Arati (elégedetlenség) maranam (páli) - meghalás maranaszati (páli) - elmélkedés a halál fölött marassa (vodu) - élő és halott ikrek marassa bois (vodu) - erdei ikrek márga (szanszkrit) - ösvény (karma, bhakti, dnyána, jóga), út, 8 evilági ösvény, az evilágit meghaladó ösvény, a bódhi paksika dharma 8 része a 37-ből márga dnyána (szanszkrit) - az út tudása (út /márga/, alkalmasság /njája/, teljesítés /pratpad/, megszabadítás/) márga sírsa (szanszkrit) - téli, hindu hónap, november vége-december eleje márga szatja (szanszkrit) - a szenvedés megszüntetéséhez vezető út igaz-sága Mariammá (szanszkrit) - a himlő istennője Marícsi (szanszkrit) - démon, szélisten, Brahmá egyik fia, Kásjapa apja, aranyszínű őz formájában elcsalta Rámát, a marutok vezére marícsjászana (szanszkrit) - Marícsi-tartás (hatha jóga) Marinette nois chèche (vodu) - a rossznak elkötelezett női ördög, végrehajtja Kita terveit marjada (szanszkrit) - a hindu templom körüli legkülső, 5. fal Márkandéja (szanszkrit) - Brahmá purána, egy risi maror (héber) - keserűfű (széder este) Marpa (szanszkrit, ejtett tibeti, írott tibeti chos kji blo gros) - indiai fordító (i.sz. 1012-1096), az első tibeti buddhista mester, mesterei Náropa és Maitrípa, tanítványa Dzsecün Milarépa, iskolájuk a kar-gyüpa Marpo (ejtett tibeti) - indiai tantrikus tévtanító marranus/marrano (spanyol) - rejtvezsidó (marrano = disznó), tettetett kitérők (konvertiták) marré paquette (vodu) - telihold idején végzett szertartás talizmánok készítésére martjámartja (szanszkrit) - egyszerre halandó és halhatatlan teljesség maru obi (japán) - 4 m hosszú és 70 cm széles öv, amit a háton négyzetesen megkötve hordanak marutok (szanszkrit) - szélistenek mascort (vodu) - táncfajta másgiáh (héber) - a kóserság ellenőre Másiáh (héber) - Messiás, felkent

masisi (vodu) - homoszexuális maskónesz (jiddis) - zálog maswasa/ma (egyiptomi) - az egyik legerősebb líbiai törzs, akik I. Széthi idején jelentek meg a tjemehuk (egy másik, déli líbiai törzs) földjén, vízszintesen betűzött strucctollat viseltek a hajukban, erről ismerhetők fel az ábrázolásokon, további névalakjaik még: masuasu, meswes, stb. masza (szanszkrit) - hús, ájur véda mászoréta (héber) - hagyományozó masztaba (egyiptomi) - előkelő személy sírja, amely felépítménye alakja miatt kapta ezt a nevet (arab „pad”), az archaikus kortól az első átmeneti kor gyakran királyok is temetkeztek masztabába mátá (szanszkrit) - anya, Durgá Mataemon Munenori, Jagjú (japán) - Az életet adó kard (Heiho kaden-só) (1632) írója Mátali (szanszkrit) - Indra kocsihajtója, az isteni hírnök mátán beszéter (héber) - cedáká persely matápitu upatthanam (szanszkrit) - az apa és anya segítése mátarí (szanszkrit, ejtett tibeti ma mo) - démonnő mátha (szanszkrit) - kolostor Mathura (szanszkrit) - város Uttar Pradesh államban, itt testesült meg Visnu körülbelül 5 ezer évvel ezelőtt Krisna képében mati (szanszkrit) - pradnyá mátiká (páli) - szöveg, tartalom matil (szanszkrit) - értelem matr gháta (szanszkrit) - anantaríka karma, anyagyilkosság matrí (szanszkrit) - szeretet Matrika (ejtett tibeti) - a halottégető körül élő boszorkányok mátszarja (szanszkrit, írott tibeti ser sna) - fösvénység, az egyik béklyó matszija (szanszkrit) - aranyhalak, a beteljesedés jelképe Matszja (szanszkrit) - hal, Visnu egyik inkarnációja, de a tantrikus gya-korlatok egyik eszköze is, egy ország matszjászana (szanszkrit) - hal-tartás (hatha jóga) Matszjéndra (szanszkrit) - az egyik sziddha matur (ejtett tibeti) - a jakbőrben tárolt vaj darabolásához szükséges vágóeszköz Maudgaljájana (szanszkrit) - a Buddha tanítványa a Lótusz-szútrában maula (szanszkrit) - az első dhjána alapszintje

maula dhjána (szanszkrit) - valóságos dhjána maula szamápatti (szanszkrit) - 8 tényleges eltérés maula szamápatti dhjána (szanszkrit) a 4 dhjána megszerzésének gyöke-re maulika szánkhja (szanszkrit) - régi szánkhja, Kapila eredeti tanítása mauna (szanszkrit) - némaság mauna szádhana (szanszkrit) - hallgatási fogadalom Maurja-dinasztia (szanszkrit) - a Nagy Sándor halála (i.e. 323) utáni rádzsák ma-val kezdődő szavak - a saktisztikus tantrában, mada (alkohol), matszja (hal), mánsa (hús), mudrá (növényi drog), maithuna (közösülés) mavangu (vodu) - őrüveg mazal tov (héber) - jó szerencsét mazanga (vodu) - vérfarkas mazone (vodu) - táncfajta mazu (japán) - ha egy danna megszakítja kapcsolatát egy geikóval mched grogs dam tshig gcig pa (írott tibeti) - egyfogadalmú társ mched pa (írott tibeti) - kiterjedés, a szellem kiáradása (álokábhásza) mchog gi dngos grub (írott tibeti) - kiváló emberfeletti képességek birtokosa mcshod pa'i mandal (írott tibeti) - csö pe mandala mcshod rten (írott tibeti) - csörten mdi sde (írott tibeti) - Szútra pitaka mdo (írott tibeti) - Amdo, szútra mdo khams (írott tibeti) - Do kham mdo stod (írott tibeti) - Do Tö mdo szde dren pa njer bzsag (írott tibeti) - Az éber figyelem alapjairól szóló szútra, akarmáról mdo szde lasz brgja (írott tibeti) - A karma száz példájáról szóló szútra mdo szde mdzangsz blun (írott tibeti) - A bölcs és a balga szútrája, a karmáról mdos (írott tibeti) - dö mdzo (írott tibeti) - dzo me (ejtett, írott tibeti) - alsó kollégium, filozófia; tűz, az 5 elem (dzsungva) egyike me long lta bu'i je shes (írott tibeti) - ádarsadnyána mé melah (héber) - sós víz (széder este) me tog ma (írott tibeti) - Puspá me treng (ejtett tibeti, írott tibeti sme phreng) - 180 éves nagyciklus a bönben, az első ciklus Senrab Mivo születésével kezdődött

me va (ejtett tibeti, írott tibeti sme ba, kínai lo su) - fesztivál, vásár, gyűlés; 9-es számnégyzet (meva gu 492-357-816); kilenc színű mágikus négyzet a bön asztrológiában; asztrológiai elem Méá Seárim (héber) - Jeruzsálem ortodox negyede méda (szanszkrit) - zsírszövet, ájur véda médha (szanszkrit) - az áldozat sikerét biztosító szubsztancia Mefket (egyiptomi) - türkiz (úrnő), Hathor másik neve megaron (görög) - föld alatti üreg, építészeti együttes megila (héber) - tekercskönyv Meidum/Médum (egyiptomi) - a Fájjúm-mélyedésben található, itt áll Huni piramisa (a Hamis Piramis), és több, III. dinasztiabeli nemesi sír. Külön megemlítendő Rahotep és Nofermaat sírja, az utóbbiban különleges eljárással, üvegpasztaberakással készült domborműveket találtak, ami valószínűleg bonyolultsága miatt, egyedülálló, Nofermaat sírjában volt a híres „meidumi ludak” festmény meilichios (görög) - irgalmazó melamed (héber) - tanító (elemi iskolai) melamed dardeki (héber) - kiskorú fiúk és lányok tanítója melamed gemóre (héber) - nagyobb fiúk tanítója melanuros (görög) - fekete farkú hal (Oblata melanura) melissa (görög) - méh, papnők mellékpiramis (egyiptomi) - 1.) szatellita, 2.) A piramis-komplexumhoz tartozó, kis méretű szatellita, amit feltehetőleg kultikus céllal állítottak, más feltételezések szerint az elhunyt kanopuszait helyezték el benne, mérete valószínűleg sehol sem haladta meg a főpiramis egyötödét, illetve a 25 métert, és rendszerint (de nem kivétel nélkül) egykamrás, gyakran T-alakú kamrával, az első ilyen épület a Hamis Piramis mellékpiramisa, az utolsónak tekintett mellékpiramis I. Szeszósztrisz piramiskomplexumához tartozik, vannak azonban későbbi mellékpiramisok is, amelyek valószínűbb, hogy királynői piramisnak épültek - ezek közül a XIII. dinasztia-beli Hendzser építménye a legfiatalabb Memphisz (egyiptomi) - város a két ország határán, a mai Kairótól kb. 40 km-re délre, fennállása során többször is, és hosszú ideig királyi székhely, a várost Menész (Aha) alapította székhelyül, eredeti neve Ineb-Hedzs (Fehér Fal), később I. Pepi piamisának neve után lett Men Nofer Pepi, ebből Memphisz, ma szórványosan láthatók romjai, nagy részén település áll, és

nem feltárható, Egyiptom ókori történelmében mindig játszott kisebb-nagyobb szerepet különleges fekvése miatt memunim (héber) - megbízottak a hitközségben Men ci khang (ejtett tibeti, írott tibeti sman rcis khang) - Orvostudományi és Asztrológiai Intézet Lhászában, a 13. Dalai Láma alapította, i.sz. 1960-ig működött Mená (szanszkrit) - Himaván felesége meng (kínai) - álom Meng ce (kínai) - erény Meng Csí (kínai) - Menciusz tanításai, a Konfuciusznak tulajdonított tulajdonított 4 klasszikus könyv (Szí Su) egyike menóra (héber) - lámpatartó, hétkarú lámpás mennydörgéskor - áldás (héber) - Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám, sekohó ugvurató malé olán. (Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ királya, akinek erejével és hatalmával van tele a világ.) méreg (3) - a létkerék tengelyét képező kakas, kígyó és disznó = vágy (rága), harag (dvésa), ostobaság (móha) méreg (5) - vágy, harag, féltékenység, büszkeség, mohóság merhac (héber) - női fürdő merket (egyiptomi) - rovátkolt faeszköz az égtájak meghatározására méru danda (szanszkrit) - gerincoszlop Méru/Szuméru (szanszkrit, írott tibeti ri rab lhub po) - világhegy, a világ tengelye, az istenek lakhelye, a hegyek rádzsája, Aranyhegy, Lótuszhegy, tetején nő a kívánságteljesítő csodafa, félig az óceán alá nyúlik, koncentrikus körökben hegyláncok övezik, kifelé fele olyan magasak, mint az előző, közöttük tengerek vannak, a hetedik körüli-ben vannak a 4 világtájnak megfelelő kontinensek (Púrvavidéha, Dzsambudvípa, Aparagodánija, Uttarakuru), a körökön csak termé-szetfeletti képességekkel lehetséges átjárni, a külső fal vasból való hegylánc (80.000 jodzsána magas), ez fogja körbe a világot, a világnak arany alapja van, körülötte víz, fölötte levegő az üres térig, az istenek a Meru csúcsán és fölötte élnek, az emberek a szigeteken, az állatok a szigeteken és a tengerekben, a szellemlények a sivata-gokban, a pokollakók a déli sziget alatt Méruprabhása buddha (szanszkrit) - a keleti világrész buddhája Meruprádipa buddha (szanszkrit) - a déli világrész buddhája Mésa (szanszkrit, páli Mésza) - a Kos csillagkép, ajanamsza

a világ királya. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. emberek vallása. hogy felerősítsük a mezuzát.Maitréja mi mor dmar mo skjin gji mgo (írott tibeti) .lélekátalakulás méttá (páli. pergamenlapra írt Tóra-i szöveg és az azt védő tok. aki törvényeiddel megszenteltél.a második hónap a Nagy Kutya (Canicula) feltű-nésekor metamorphosis . vörös mi pham chos kji rgjal po (írott tibeti) .varázsmondás.manusa mi (kínai. emberek (tibeti) mi cshö (ejtett tibeti.az óceánban elhelyezkedő négyszögletes alakú Föld Mi lo (kínai) . az első erény méttá bhávaná (páli) . őrült. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu likbóá mezuzá.kereskedők. maitrí mezuza (héber) . a vallási gyakorlatot hangsúlyozta.az egyenesek ösvénye. írott tibeti mi chos) . ősi tibeti vallás a bön előttről mi csou (kínai) .mesüge (héber) . Örökkévaló Istenünk.a mitikus Szambhala királya a 18. írott tibeti mi ser) .ajtófélfa. a lakosság többsége . áldás felszerelésekor: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. és megparancsoltad nekünk. zsidó erkölcstan Metageitnión (görög) . ciklusban Mi jul (ejtett tibeti) .bolond. hülye meszibá (héber) . szeretet. egyetemes szeretet.asaiksa márga mi szer (ejtett tibeti.Gar mgon po nag po (írott tibeti) .Mahákála mi (írott tibeti) . mantra Mi ji Szen ge (ejtett. szanszkrit) .mi szer mi slob lam (írott tibeti) .Győzhetetlen Törvénykirály mi ser (írott tibeti) . amit az otthonok jobb oldali ajtófélfájára helyeznek befelé megdöntve.szerető kedvesség (a mitra-ból ered.a névtelen vallás.kínai buddhista iskola. mezőgazdasági munkások Tibetben. (Áldott légy.) mgar (írott tibeti) . szanszkrit tantra) .testátalakulás metempsychosis .a Leány Vadkecske-fejű. írott tibeti mi ji seng ge) .összejövetel Meszilat Jesarim (héber) .maitrí. törzsszövetség).

titkok miai guan cha zhi (kínai) .Antilop-liget. írott tibeti mig mi bzang) .kutatás. ellentéte a szammá szamádhi miccsháditthi (szanszkrit) .Szávatthí-i kereskedő. a sintoista templom neve Mijamotó Muszasi (japán) . vörös szem. tanítás.fenséges ház. elmélet a sintóban.Tóra-i parancs. ő adta a Pubbáramát Migáramátupászádó (szanszkrit) .Migára mama palotája. Mars. a sinto templom harmadik. irigység Migadája (páli) .tisztátalan miasma (görög) . legbelső kerítése midzuja (japán) . tunyaság midórájtá (héber) . amelybe évenként bemártják a gadot Migára (szanszkrit) .kábulat. legtöbbször területi egységek micvá (héber) . cukor. magyarázat midzu gaki (japán) . írott tibeti mi thun nji) . rendelet midrás (héber) . Őz-park Benáresz-Szárnáth közelében migan (vodu) .friss növény.egy kolostor legkisebb oktatási csoportja.időhöz kötött parancsok miccshá szamádhi (szanszkrit) .5 gyűrű könyve (Gorin no so) (i.út.parancs.rabbinikus parancs.előszoba mig dmar (írott tibeti) . erkölcsi vétség micen (ejtett tibeti) .rohadt fazék. menyegzői tánc zsebkendővel micvot seházmán grámá (héber) . a Pubbáráma migmar (ejtett tibeti) .mi thun nyi (ejtett.Sákjaszimha mija (japán) . kötelesség.diszharmónia mi tsung (kínai) .Mik mar mig mi bzang (írott tibeti) . szerecsendió). főzet (a feláldozott állat vére.sárga szem.szenny.prathaveksaná dnyána miaros (görög) . tűz. a lyuk ura . fahéj. tanház. jó cselekedet.Mik Mi szang mig ser (írott tibeti) .a nyugat istene. tao middha (szanszkrit) .sz. tompaság. törvény midrábbánán (héber) . dharma. csillagánizs.hamis szempontok micsi (japán) . jelképe vörös és fehér szem Mik Mi szang (ejtett tibeti.Mars. írott tibeti mig dmar) . 1643-1645) Mik mar (ejtett tibeti.kedd. szerencsétlen nap mi'i thub pa shákja seng ge (írott tibeti) .kocentráció anyagi javak megszerzése érdekében.

jelképe: Min-fétis. foka Min (egyiptomi) . vizsgálat általi tökéletes elmélyedés. amit sinto szertartásokon.Menandrosz király kérdései. temploma: Koptosz Mína (szanszkrit) .suzu (japán). sz. burmai kánon) mímámszá (szanszkrit) .minaraiszan képzést vállaló ocsaja minarai szan (japán) . ők adják elő a kagurát miko szan (japán) . régebben médiumoknak gondolták őket a hívő és a kami között.e.fejtegetés. a sinto szerint a japán császárok közvetlen leszármazottai a kamiknak mikdás meát (héber) . zsinagóga miki (japán) különleges rizsbor.a kami ideiglenes szentélye a sintóban. rituális fürdő.. ajanamsza minarai dzsaja (japán) . Elohénu meleh holám. legtöbbször a papok lányai vagy rokonai. a Halak csillagkép. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu al-hatvilá. Milinda király (Menandrosz) és Nágaszéna beszélgetése. tárgyalás.múmiaformájú termékenységisten.növendék maiko .Dzsecün milaszarvásztivádin (szanszkrit) .császár.sinto papnő mikosi (japán) .mikádó (japán) . a fehér a tisztaság színe. aki törvényeiddel megszenteltél.az álom bardója Milarépa (szanszkrit) .kis szentély. akik a papoknak segédkeznek. (Tripi-taka. az első elmélyü-léshez vezető felkészülés 5. a kamit csoportosan körmeneten viszik új helyére mikve (jiddis) . ruházata fehér köntös. a hinduizmus egyik bölcseleti rendszere Mimámszá szútra (szanszkrit) . alatta piros nadrágszoknya. templomi szűz a sintóban (kanko .tejes étel Milinda panyha (páli) . théraváda irat i.brit milhig (jiddis) . és megparancsoltad nekünk az alámerülést.) milam bardo (ejtett tibeti) . a világ királya. különösen a Daidzsó szai előtt használnak mikkjo (japán) . Ahmim. (Áldott légy Örökkévaló Istenünk. pozitivista követői milenolás (jiddis) .Dzsaiminí műve az i.isten lányai). 3.összegyűjtés. században mimámszaka manaszkára (szanszkrit) .a vizsgálódó.Buddha fiának. Ráhulának.ezoterikus buddhizmus miko (japán) . ez különleges alkalmakkor fehér. az asszony alámerülés előtt: Baruh atá Adonáj.az egyik sziddha. 1.e.

nem üdvös cselekedet/gondolat mithjá dristi virati (szanszkrit) . Tohorot) Misne Tóra (héber) . egyéni megtisztulás. amely nem kapcsolódik vétekhez. áldozati és tisztasági kérdéseket tárgyal.Biblia. köve-teket küldött nyugatra tudósokért minha (héber) . 10 felnőtt férfi az imához minjenmónok (jiddis) . Nezikim. büntető.A Tóra ismétlése.sz.császár (i. Majmuni műve miste (héber) . ünnepi.szent sátor.és magánjogi.tartózkodás a helytelen nézetektől.Maitréja miskan (héber) . 219) (bevezető: Brakhot és Zraim.titokzatos hatalom miszogi (japán) . Dzsanaka székhelye.lakoma mistè (vodu) .kifinomult. ez van a sintai-ban mitama szan no tana (japán) .szám/számolás. házasságjogi. ma Tirhut mithjá dristi (szanszkrit) .lengyel szokás minhágim (héber) . az okság tagadása. vallási és erkölcsi tanításokat tartalmaz.osztrák szokás minhág polin (héber) .magyar szokás minhág böhment (héber) . Juda Hanászi fejezte be († i. 63 kötet + bevezető. Kodasim.ismétlés. Moéd. Példabeszédek misna (héber) .hagyományok. az első Templom Mislé (héber) .Ming ti (kínai) . Nasim. konfuciánus házi oltár mitarasi (japán) . a szóbeli tanra támaszkodva földművelési.imamunkások minuj (héber) .morva szokás minhág ojsztrakin (héber) .az istenekben lévő szellem a sintóban. hasonlít egy lelki mosakodáshoz vagy takarításhoz.Vidéha fővárosa.a felséges lelkek oltára. szokás minján (héber) . a katakali tánc egyik jelleme mirliton (vodu) .víztartó a megtisztulási rítushoz a sinto templomban Mithilá (szanszkrit) .rituális fürdő a sintóban. tárgyai az elme üdvös és üdvösségre nem .sz. mindig része az imi mitama (japán) .délutáni ima Izsák emlékére minhág áskenáz nuszáh (héber) .megrontott téves nézet. a helyes és helytelen tagadása.tökféle (Sechium edule) Miroku (japán) . 58-75) aki álmot látott a Buddháról.kinevezés minukku (szanszkrit) .

aki állandóan böjtöl mitnagedim (jiddis) .a Nyílt Öröm mezeje. pl.a Buddha nirvánája. ajanamsza mitjaupavászi (szanszkrit) .rinzai mester a Kennin templomban. a dasa aku-sala prativirati síla 10. Eiszai tanítványa (i.Biblia. bön jóslás .a zsinagóga keleti.megrontott büszkeség Mithuna (szanszkrit) . a hármasságok mizráh-fal (héber) .garuda mjo kanzat csi (japán) .emlékezés mngal skyes (írott tibeti) . a nyolcas csörten-csoport egyike mjha' lding (írott tibeti) .khen po M'láchim (héber) .csodálatos tapasztalatok bölcsessége mjogon sudzsi (japán) .a hagyományos zsidóság szellemében gondolkodó irányzat mitpáhá (héber) . írott tibeti) . tudatban Mjósin templom (japán) .szó-magok a 8.Sántaraksita upadhjája mkhan po (írott tibeti) .kevert személyiség.sz. vjomacsárin mkhan chen zhi ba mtsho (írott tibeti) .zen kolostor Mjózen (japán) .finom belátás.az Ikrek csillagkép. Alshóbja területe mngon shes phra mo (írott tibeti) .szamatádnyána mnjan jod (írott tibeti) .idegen Mnémosyné (görög) .dákiní mkha' spjod (írott tibeti) .szombat-királynő elkísérése. észak-keleti fala.nirvána Mjang de csör ten (ejtett tibeti) . abhidnyá mnjam pa njid kji je shes (írott tibeti) . Királyok első és második könyve mlavé dimalká (héber) . szombatbúcsúztató mléccsha (szanszkrit) .dáka mkha' 'gro ma (írott tibeti) .Srávasztí mo (ejtett tibeti.vezető dharmái. 1184-1225).a Tóra-tekercs védőkendője Mitra (szanszkrit) . az asztrológiai ciklus páros évei.a Nap és a béke istene. Varuna testvére mixin (kínai) .babona mixta persona (latin) .anyaméhből születés mngon par dga' ba'i zhing khams (írott tibeti) . Dógen mestere mkas grub rje (írott tibeti) .gaganacsárin.női elem. tagja mithjá mána (szanszkrit) . ahol a frigyszekrény van (a Jeruzsálem felé néző fal) mizráhi (héber) .vendéglő mja ngan lasz 'dasz pa (írott tibeti) .keleti zsidóság mizuage (japán) .az erikae alkalmával a geiko elveszti szüzességét mizudzsaja (japán) .Khe tup dzse mkha' 'gro (írott tibeti) .

kötődés.e. jelképe a fekete sertés. tompaság.felszabadulás. tévhit. kezében nektárral telt edény.halotti emlékmű monizmus minden létezőt egyetlen alapelvre visszavezető filozófia . homály. Gyönyörűséges sugárzás mónéjja (páli) . mint ma mókkha (páli) . megszülte Sivának Szaszthát Moira (görög) . a brahmánizmusban beolvadás a Brahmanba móksana (szanszkrit) .jós mo tong (ejtett tibeti) .amikor a démonok az óceán köpülése közben ellopták a halhatatlanság nektárját. páli mókkha) . része.ártó loák. ostobaság. írott tibeti) .móksa móksa (szanszkrit.kérdés-felelet technikájú tanítás a csan/zen buddhizmusban Mondongue moussai (vodu) . elvakultság. ma Birkhet el Kharun.mo lha (írott tibeti) . balgaság. kínai ven ta) . Szanydzsaja paribbádzsaka tanítványa Moggallíputta tissza (páli) . Visnu ebben a mellékinkarnációs alakban szerezte vissza. Amenemhat zsilippel és gáttal szabályozta. zsidó ünnepek Móggallána (szanszkrit) . kiszabadulás.a Misna 2. III. sorsosztó mo pa (ejtett.leány-isten. kutyát áldoznak nekik Mondzso boszacu (japán) . megsza-badulás a születés és halál körforgásából. a cselekvés akadálya mohél (héber) .110 x 80 cm-es díszes plakát mokusó (japán) . formája gyönyörű lány.körülmetélő Mohiní (szanszkrit) . írott tibeti gti mug) . megszabadulás. zsinat elnöke mohá (szanszkrit. kötöttség.női váltság áldozat modaka (szanszkrit) . vizét a Nílusból.a bal hónaljban lakó női istenség mombinszilva-fa (vodu) . 250-ben tartott 3.csendes illumináció zazenben molha (ejtett. káprázat. a tó kiterjedése sokkal nagyobb volt. a József-csatornán (arabul Bar el Juszuf) át kapja.szabadulás mokuroku (japán) .tudatlanság.Mandzsusrí. ostobaság. a végső cél. mondó (japán. zavaro-dottság.sorsistennő Moirisz-tó (egyiptomi) . írott tibeti) . a 3 méreg egyike. ókori nevén Merur.bráhman matematikus.az i. szabadság. a buddhizmusban azonos a nirvánával.nagy kiterjedésű tó a Fájjummélyedésben.Spondias mombin L.rizsgolyó Moéd (héber) .

az őszi ünnepek idején fehér. írott tibeti dmu) .mono no avare (japán) . tagja mritam (szanszkrit) .igaz tanító Moré Nevuchim (héber) . tagadó előképző. ami a király fejétől az égbe vezet mú (japán) .csalás.nagy imaünnep. ünnep Lhászában. ahol a Buddha elmondta első prédikációját mrisá (szanszkrit) . amikor egy loa a hívére száll more cedek (héber) . hamis mrisáváda (szanszkrit) . megszállottság. általában az imaszertartások mönáker (jiddis) .tartózkodás a hamis beszédtől. Majmuni műve morénu (héber) .mór.hullapóz (hatha jóga) mritju (szanszkrit) .halál mtho ris (írott tibeti) . másokkal megosztott együttérzés monter (vodu) .szvarga mthun nyi (írott tibeti) . máskor bármilyen mön lam cshen mo (ejtett tibeti) .Csurpu mu (ejtett tibeti. kötél. a fehér lótusz mtsho sman (írott tibeti) . Nagy fohász.meglovagolni.a vér eltávolítása malenoláskor möil (héber) . tisá beávkor (áv 9) fekete.tavi ártók mtshur pu (írott tibeti) . a tett tár-gya egy másik személy. itt van a Remetehegy. . szóbeli mrisáváda virati (szanszkrit) . a dasa akusala prativirati síla 4.Tévelygők útmutatója. nem-lét.semmi. vairágja) mriga (szanszkrit) .thun nyi mtshams med pa (írott tibeti) .tanítónk moriszko (spanyol) .mélabús.a Tóra-tekercs védőköpenye. nem üdvös cselekedet.tószülötte.ánantaraja mtsho skjes (írott tibeti) . Dáruka erdejének bölcsei teremtették Mrigadáva (szanszkrit.holttest mritászana (szanszkrit) . megindító.szarvas. brokát vagy bársony. remetetanya Benáresz közelében.démon.megtévesztő természet möcicá (héber) . selyem. Siva kezébe kapta. az újév kezdete. enyhe (pl.osztályrész mósa dharma (szanszkrit) . kikeresztelkedett spanyol zsidó moros (görög) .valótlan. írott tibeti ri dvags chal) Antilopliget (Őz-park).trejberol mraksa (szanszkrit) .képmutatás mridu (szanszkrit) .gyenge.

méltánylás.állandótlanság muga (japán) .elsők a hitközségben mukha mandapa (szanszkrit) .buzgóság.az első hónap neve az iszlám holdévben Muin (japán) .alap szorítás (hatha jóga). gyönyörködés.felszabadult mukta haszta shírsászana (szanszkrit) . elhomályosodottság.iszlám hiten maradt spanyol múdha (szanszkrit) .arckendő a dzsaináknál muki (japán) . kuszala múlá múlá bandha (szanszkrit) .ellenség nélküliség a kendóban Mucsilinda .végső szabadulás a körforgásból mukuta (szanszkrit) .látás nélküliség a kendóban muharran (iszlám) .gyökér. írott tibeti dga 'ba) . de a tantrikus gyakorlatok egyik eszköze is (növényi drog).szabadkezes fejenállás (hatha jóga) mukti (szanszkrit.a Mjosin templom apátja mukdámim (héber) . a 3.a Buddha negyedik felesége.tompultság. kötődés az érzék-szervi világhoz mudhuram (szanszkrit) . hatha jóga gyakorlata mudutá (szanszkrit) . erény múdrá (szanszkrit. a gát összehúzása múlá bandhászana (szanszkrit) alapot megkötő-tartás (hatha jóga) múlá guru (szanszkrit) . felszabadulás (móksa) mukti phala (szanszkrit) . forrás. írott tibeti phjag rgja) . akuszala múlá.semleges cselekedet mukta (szanszkrit) .kígyóisten mudéjar (spanyol) .beavatott . bizonyos jelentésű szimbolikus kéztartás. örülni mások örömének. bélyegjel. a mantra. az 5 levél rajta az 5 tathágata és az 5 bölcsesség jelképe múla (szanszkrit) .megváltás. szelídség.korona. udvarhölgy mugen rju (japán) . együttörvendezés. szanszkrit.a tudat alkalmazkodó készsége mudzsó (japán) .istenrádzsák fényből sodort kötele mu nen rju (japán) .tudat nélküliség a kendóban mu to rju (japán) . páli mutti) . a szeretet öröme. eredet.a szentély előtti terem a hindu templo-mokban a híveknek mukha vasztriká (páli) . együtt érző öröm.édes muditá/priti (páli. viselője az eljövendő idők egyik lehetséges buddhája.nem-én Mugadzsa (szanszkrit) .pecsét.

az öröklét biztosítására tartósított holttest.Múlá madhja maka vrittih (szanszkrit) . i. időnként bitumen bevonattal) ellátása képezte. nátronizáló körülményei között jó állapotban maradt holttestek adták. és védőburkolattal (balzsamokkal átitatott vászoncsíkokkal. viszonylag pontos leírást ad az eljárásról Hérodotosz. a múmiát oltalmazó és a túlvilágra bejutást segítő amulettekkel látták el. 1183/41260). remete Munychión (görög) . már egészen korán megkezdődik a halottak mumifikálása. buddhista szöveg. majd a holttest balzsamozása. nátronizálás (nátronos fürdőben átitatás). a figyelem behatolásának segítője. kínai vu men Huj kaj) . írott tibeti rtsa ba'i bla ma) személyes szellemi vezető Múlámadhjamaka káriká (szanszkrit) . az Atharva véda része muni (szanszkrit) .A tarra nyírtak titkos tanítása.A középút alapversei. például az ujjakra külön mechanikus védőket tettek. Hérakleitosz).csúcs.sz. rindzai iskola Mundaka upanisad (szanszkrit) . a lényeges elemeket a belső szervek eltávolítása.Gyökérfeltárás szútra.a faluból száműzött murdha (szanszkrit) . némaságot fogadó szer-zetes. 470-540) műve múlá parijája (páli) a gyökérfeltárás gyakorlata Múlá parijája szutta (páli) .bölcs. valami-nek a csúcsa (nem valós tárgynak) . például aranyból Mumon Ekai (japán.nem-teremtett ősanyag (ld. vezeklő. a prákriti gyökere múlá szarvásztiváda vinaja (szanszkrit) .a tizedik hónap (Athén). Nágár-dzsuna műve múmia (egyiptomi) .a mahájána vinaja Tibetben múládhára csakra (szanszkrit) .A középút alapverseinek magyarázata. április-május murahacsibu (japán) . Buddhapálita (kb. műve: Kerítés rácsos kapu nélkül.erőközpont (pítha) a gerinc alsó végén a medencénél múlaguru (szanszkrit. a mumifikálás eljárása koronként más és más. A létesülés gyökeré-ről szóló tanítóbeszéd (Tripitaka Szútrapitaka. amelyhez az elgondolást valószínűleg a sivatag száraz. és egyes részekre. a Buddha egyik neve.sz.zen mester (i.) múlá prákriti (szanszkrit) . Maddzshima nikája 1.

és haszonvágy nélküliség muszáf (héber) .öntudatlan testtartás Muszó Kokusi (japán) .beavatott mythographos (görög) .Kartikéja egyik neve musin (japán) . a járványok ellen nacsa szo. Amon felesége.birtoklás. 1016-1100) na szambhavéjja (szanszkrit) .nem lehetséges na upalabhéjja (szanszkrit) .tetőpont az usmagatá közben. anyagba öntött formája.aki az iszlám vallás tagja muszo (japán) .nem megragadható nabha (szanszkrit) .egy szöveg dallama muszár (héber) .tartózkodás a hazugságtól muszlim (iszlám) . nulla Nabusa (szanszkrit) . temploma: Karnak muta (szanszkrit) .az istenség szobra.sz.sem nem ő. sem egy másik.nem megtalálható Ná ro pa (ejtett tibeti.Szószeki Mut (egyiptomi) .múrdhana (szanszkrit) .egyszerre képmással bíró és képmás nélküli teljesség múrti (szanszkrit) .ünnepnap délelőtti toldalék ima muszáh (héber) .Marpa indiai mestere (i.a bharaták egyik őse nacu macuri (japán) .az érzett mutti (páli) . nem-tudat musita szmriti (szanszkrit) .misztériumok mystés (görög) . írott tibeti na' ro pa) .a feledékenység szennye musita szmrititá (szanszkrit) .mukti mystérion teleté (görög) .ég.keselyűfejű istennő.aki még nem ébredt tudatra. a nirvédha bhágijá második szakasza múrtá múrta (szanszkrit) . szertartás Murugan (szanszkrit) .erkölcs muszávádá véramaní (szanszkrit) .a figyelem hiánya musotoku (japán) . az újjá-testesült karmikus egyed (Milinda Panyha) Nacsikétasz (szanszkrit) .aki a mítoszokat összegyűjti és leírja mythos (görög) .ünnepségsorozat a sintóban nyár közepén oltalomért a termésért. jelképe: keselyű.a Káthaka upanisad hőse náda (szanszkrit) .mítosz N na pannyájeja (szanszkrit) . nacsa annyo (szanszkrit) .misztikus belső hang .

elsősorban tűzáldozatot bemutató. Gajá Kasszapa) nádíshódhana pránajáma (szanszkrit) . a hazugokat kötözi meg nága váju (szanszkrit) .hagyományos balladastílus nago (vodu) .táncfajta.lélegzet böfögéssel (hatha jóga) Nágabódhi (szanszkrit) .sz. amelyik a Világtojást rakta naikú (japán) . külső = nádí). a jorubák fon nyelven nago grand coup (vodu) .bokáig érő alsónemű nága pasa (szanszkrit) . varázshatalommal bíró lények.falu Kóti mellett Magadhában. a nyolcféle lény egyike. átmeneti erő-kör (pítha) naimittika karma (szanszkrit) . a csatorna külső része Nádiká (szanszkrit) . önvaló-nélküliség.Ogout üdvözlő tánc Nagy Ezili (vodu) .hurok. írott tibeti chu bo wod bsrungs) áldozópap.nádí (szanszkrit. a Gangá bal partján Nadíkasjapa (szanszkrit. meleg tánc.reumás öregasszony szellem Nagy Gágogó (egyiptomi) . neki és két fivérének mondta el a Buddha Tűzbeszédét. középső = damaní. a termékeny élet biztosítói. a partján meditálta a Buddha megvilágosodása előtt nairátmja (szanszkrit.részlet teremtés/ pusztulás Nairandzsana (szanszkrit) . kincsek őrzői. a hindu mitológiában a földalatti vizeket jelképező.éntelen szellemiség.és énekelőadás Nágárdzsuna (szanszkrit.Az egyik teremtésmítosz szerint az Ősmadár. magátlanság .alkalmi tevékenységek naimittika sristhi/pralaja (szanszkrit) . 2.szakja település nágaraszankírtan (szanszkrit) .kígyódémon. a kínaiaknál a sárkány. amivel Varuna a bűnösöket. században. műve: A középút alapversei (Múlamadhjamaka káriká) nagauta (japán) .folyó.Nágárdzsuna tanítványa Nagarakam (szanszkrit) .alkalmanként végrehajtott áldozat.erotikus tánc.belső szentély. vatarai sinto naimittika (szanszkrit) . Tibetben a föld alatti kék és fekete istenek naga dzsuban (japán) . írott tibeti bdag meg) .nádíkat megtisztító légzés (ha-tha jóga) nag rcis (írott tibeti) .energiacsatorna a testben (3 rétegből áll: belső = szira. a madhjamaka iskola alapítója az i. írott tibeti rtsa) . a 3 tűzpap egyike (Uruvélá Kasszapa. írott tibeti klu grub) . kínai long) .nak ci nága (szanszkrit.indiai logika mester.

tibeti kolostor a Jamdok-tónál. amely kivezeti az embert a duhkhából a nirvánába.bön fekete asztrológia. fok naivédjá (szanszkrit. se nem-felfogás tudatszintje naiva szamvaraná szamvara (szanszkrit) .tibeti fordítómester nakrászana (szanszkrit) . se nem fehér karma Nakula (szanszkrit) . a keletkezés csúcsa (bhavága). a Buddha 4 kijelentéséből a 4. műve MshűVajrócsana szútra . a tuda-toson és nem-tudatoson túl lévő.pincérnő (mai.a teremtett test harmadik ismérve. házasok.bhikkhu.Szilajhangú.imamondó és ördögűző pap a sintóban Nakco (ejtett tibeti) . a szakma öröklés útján adódik tovább nakai (japán) .annak a szintje.nairjánika (szanszkrit) .megszabadítás. elődje a haizen) Nakarce (ejtett tibeti) . kínai eredetű nak pa (ejtett. írott tibeti zhal zas na) .se nem fekete.Siva-hitű prédikátor nájntég (jiddis) .okához hasonló karma naiva szamdnyá nászamdnyájatana (szanszkrit) . megszabadulás. Dévala unokaöccse Nálanda (szanszkrit) . aki elnyerte a tökéletes békességet Nálagiri (szanszkrit) .aszkéta.”.a bén hámcárim utolsó kilenc napja nak ci (ejtett tibeti.kószalai helység Nálaka (szanszkrit) . apátjai nők nakatomi (japán) . naisjandiká (szanszkrit) .u. írott tibeti) .). írott tibeti nag rcis) .a 27 holdház az asztrológiában Naksatrarádzsa buddha (szanszkrit) .az égi világrészek buddhája naksunasukla (szanszkrit) . hős a Mahábháratában. ahol nem észlelünk és nem is nem-észlelünk semmit. a se felfogás. sem nem nem-fegyelem naivaszamdnyá nászamdnyá ájatana bhúmi (szanszkrit) . 7.áldozati étel. Mádri és az egyik Asvin fia nal dzsor pa (ejtett tibeti) . a nirmánakája egyik jegye nairjánika nirmánakája (szanszkrit) .sem nem fegyelem.a jógácsára összefoglalója (i. sz. Szahadéva ikertestvére. a 4 ájatanából a 4. hogy a 4 nemes igazság tökéletes megértése a cselekedeteknek az az útja. ételfelajánlás a múrtinak a templomban nájanmár (szanszkrit) .krokodil-tartás (hatha jóga) naksatra (szanszkrit) .tantrikus rituálék végzői. egy buddha beleszülethet egy másik élőlény testébe nairjánika pratipadvjá karana pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) „kijelentettem.a bódhiszatva szint kilencedik foka.

foka.üdvözlési mód. a nidána 3.tökéletesen tiszta Nam gyel csör ten (ejtett tibeti) . és ezt mondják: namaszte!.Ákásagarbha nam phyed (írott tibeti) . mint a mukötél nam thag (írott tibeti) . meghajol nam cshe (ejtett tibeti.szó.ducö 05-07 nam mkha (írott tibeti) .hatos szféra. gyémánt alakú kereszt köré fonott színes fonalak Nam Khai Mik (ejtett tibeti. víz. gasso .a 4 mentális halmaz namaszkár (szanszkrit) . az éntudattal az egyén érzékszerveivel belép a világba náma szkandha (szanszkrit) .észak istene. mentális szféra náma kája (szanszkrit) . szannyá. mentális test náma padavjandzsanya kája (szanszkrit) . levegő). a vizsgálat tárgya (védaná. az ember árnyéka nam kha (ejtett tibeti.szélparipa bön szertartás az elemi erők egyensúlyának megteremtésére. a Nap nam langs (írott tibeti) . írott tibeti rnam thos sras) . a hatos szféra. tűz.a szavak.község Magadhában Rádzsagahától északkeletre Pává mellett nam (szanszkrit) . írott tibeti nam thag) .üdvözöl. írott tibeti nam mkha') . kifejezések és szótagok megkülönböztető megértése náma rúpa (szanszkrit) . írott tibeti nam mkha'i mig) . tibeti király nam tak (ejtett tibeti. írott tibeti gnam ri srong bcan) .Nálandá (szanszkrit) . phasszó. nidána. a rúpa részei: mahá-bhúta (föld. csetaná. testi és lelki folyamatok. közben összetett tenyerüket a homlokukhoz emelik.név és alak. észak 2301 nam dag (ejtett tibeti) . a nyolcas csörten-csoport egyike nâm kadav kò (vodu) . a 4. női védőistenség. a nödzsinek ura náma (szanszkrit) . manaszikáró.az ég szeme. éjfél. szannyá.név/szó.ákása nam mkha' la gar mdzad pa (írott tibeti) .nam tak Nam Thö Sze (ejtett tibeti.patkány.23-01 Nam ri Szong cen (ejtett tibeti.mennyei létra. a Kálacsakra negyedik mezője náma rúpa paccsajásza ájatanam (szanszkrit) .Nam Khai Mik nam mkha'i snying po (írott tibeti) .az égben táncot járó nam mkha'i mig (írott tibeti) . írott tibeti nam phjed) .a 32. csétana.a hosszú élet jelképe. azonos a buddhiból felépülő ahamkárával. a náma részei: védaná. phassza.hullaárnyék. manaszikára).

ducö.namba (ejtett tibeti) . a Teljesen Megvilágosodottnak (3x) namu (szanszkrit) . a théravádin szövegek nyitó szava namu Amida bucu (japán) .virágoskert.az élőlények egyedi hajlamainak (mohóság.afrikai nemzet Nanda (szanszkrit) . tévhit) ismerete.öröm. a Buddha féltestvére.. az emberek és a vágyvilág istenei nanchon (vodu) .pásztor rádzsa. pirkadat 0507. mantra namucsi (szanszkrit) .a nágák királya. (páli) . anyja Gótamí Padzsápati Nanda Takszaka (szanszkrit.a Nandakini és az Alakánanda összefolyása nandavana (szanszkrit) . a Tökéletesnek.az azonos felfogás.háromszoros oltalomkérés a Buddhától: Namo Tassza Bhagavato Arahato Szamma Szambuddhassza .ducö 23-01 namlang (ejtett tibeti. gyűlölet. élvezet. sok hindu templom része.. kelet namo.Tisztelet adassék a Magasztosnak. különbözőség nána csitta kkhanika (szanszkrit) .a különböző törekvések megér-tésének ereje nána kájaika szamdnyi (szanszkrit) . különböző test tudatossága. Karna nevelőapja Nandaprajág (szanszkrit) . Siva bika alakú hordozóállata Nandigráma (szanszkrit) .a különböző hajlamok megérté-sének ereje náná dimukti dnyána (szanszkrit) . Indra mitikus ligete Nandí (szanszkrit) .nyúl. sokféleség.egy asszony. aki rizst vitt a Buddhának Uruvé-lában Nandaka (szanszkrit) .megjelenítés namcshe (ejtett tibeti) . az ő gondozására bízta apja a gyermek Krisnát. a föld alatti kincsek őrzője Nandabala (szanszkrit) .dicsértessék Amida buddha.démon Nan jüe (kínai) . írott tibeti 'dzsog po) . az egyik dasabala náná dimukti dnyána bala (szanszkrit) .Dhritarástra kocsihajtója.tisztelet. írott tibeti nam langs) .Bharata székhelye Ajódhjá melett . ejtett tibeti Dzsog po.Nangaku Edzso náná bháva (szanszkrit) soklétűség.több gondolatmomentumra kiterjedő időbeli okság náná dhátu dnyánabala (szanszkrit) .Visnu íja Nandana (szanszkrit) .

peret .rituális lakoma a sinto szertartás végén naosz (görög) .sokféleség Nanszen (japán) . vagy egy feje és 4 karja vagy két feje és két karja van ábrázolásainak Nárada (szanszkrit) . 677-744). férfi Nara és Nárájana (szanszkrit) . Visnu mellék-inkarnációi. semu forróság naptemplom (egyiptomi) .zen mester. kínai Nan-jüe) .Nandija (szanszkrit) . Napata tulajdonképpen a fővárosa. ember. szent nánnatta (szanszkrit) . a leghíresebb naptemplom a heliopoliszi volt. Vardhamána Mahávíra fivére.az V. a szokásos Visnu jelképek mellett egyik karjában rózsafüzért tart.mitikus bölcs. hogy az év egy bizonyos napjának egy bizonyos órájában besüssön a nap az isten szobrára Napata/Kus (egyiptomi) . szellemi erőforrás. Baszo tanítványa nanten (japán) .félisten a Mahábháratában.sarjadás.pokol Nara (japán) .sz. a naosz a templom legvédettebb.templom.erő. a főpapnak és a fáraónak volt joga. (egyiptomi) a templom szentélye. Nigantha Nyátaputta bátyja nang bar (ejtett tibeti) . aki Brahmá .Mahávíra testvére. 749-ben a 15 m magas Vairocsana szobrot. ahol az isten szobrát tartották. 8.vadlúd nang pa (ejtett tibeti) . az i. Baszo Dóicu mestere nanm (vodu) .japántuja (Nandina domestica) naorai (japán) .Ré bárkája. században alakult meg és uralkodói Egyiptom fölé is kiterjesztették hatalmukat egy időre napbárka (egyiptomi) .Anuruddha remetetársa Nandivardana (szanszkrit) . amiből mára semmi sem maradt.aki belül van. dinasztia idején teret nyert nap-kultusz templomai.zen mester (i. egyes templomokban úgy van kialakítva. Kusnak vagy kusita államnak is hívják.áradás. Enó tanítványa.e.két bölcs.régi neve: Heidzsókjo. amelyen az égen áthajózik. egyben legsötétebb része.3 évszak: ahet .ókori állam a mai Szudán területén. itt állíttatta fel Sómu császár i. illetve az ezt szimbolizáló kultikus tárgy: valódi hajó vagy makett naptár (egyiptomi) . eredetileg 4 vagy 5 naptemplom volt de egyedül Neuszerré abu gorábi naptemploma maradt fenn nar (iszlám) .sz. aki buddhista Nangaku Edzsó (japán. isteni hírvivő Nárada Muni (szanszkrit) . ide belépni csak a kijelölt papoknak.

Krisna győzte le.orron keresztül beadott gyógyanyagok.egy buddha nem tesz különbséget a szamszára és a nirvána között.Visnu másik neve.a Misna 3.sz. írott tibeti sems can gji dmjal ba) . Visnu egyik inkarnációja eb-ben a formában ölte meg Hiranyakasipu démont. foka nászti pradnyáhánih (szanszkrit) .nincs. foka nászti cshandadhánih (szanszkrit) . hogy megmentse hívét.egy buddha.egy szent fürdőhely Narmadá (szanszkrit) . foka nászti musitá (szanszkrit) . összesen 136 naraka szattva (szanszkrit) . része. az ávénika buddhaguna 5.az élőlények pokla.a pokol egyik démona. hogy írja meg a Srímad Bhagá-vatamot Náradéva (szanszkrit) . foka nászti nánátva szamdnyá (szanszkrit) . csárvaka és násztika bölcselet nászti aprati szamkhjo péksá (szanszkrit) . ájur véda nászi (héber) .kiközösítés Nasim (héber) . ha a tanításról van szó.egy buddha elméje mindig ismeri az ürességet. az ávénika-buddhaguna 6. mivel a Buddha emlékszik az emberekre. házasságjog nasja (szanszkrit) . foka nászti aszamáhita csittam (szanszkrit) . a rúpá rúpa bhúmi egyik csoportja Nárakaszúra (szanszkrit) . 8 tüzes és 8 jeges pokol. aki mindenki célja.egy buddha mindenféle . nem közömbös.Durgá egyik anyai kiterjedése Narija (mongol) .ember-oroszlán. en-nek ünnepe a Dívali Nárászimha (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 7.i. az emberiség menedéke naraka (szanszkrit.egy buddha barátsága és kegyessége folyamatos. Prahládot Nárászimhí (szanszkrit) . mindig a megfelelő időben és helyen van.a feledés hiánya. a nyomdai fadúcok gyűjtőhelye násajati (szanszkrit) . 1153-ban alapított tibeti kolostor.homlokából jelent meg. az ávénika buddhaguna 4. csoportja nászti musitá szmrititá (szanszkrit) . szomszédos és átmeneti poklok. időpontokra és helyekre.egy buddha nem feledkezik meg teendőjéről. az ávénika buddhaguna 3. ő utasította Srí Vjászadévát.az egyik sziddha Nárájana (szanszkrit) .folyó Közép-Indiában Narthang (ejtett tibeti) .fejedelem nászti (szanszkrit) . a ávénika buddhaguna 5.a pokol lényei.a harmadik takilcsi Narithírta (szanszkrit) .

dzsainizmus.a Tánc Ura-tartás (hatha jóga) náthapanthí (szanszkrit) . csárváka lókajáta násztitva (szanszkrit) . Siva egyik avatárája. foka násztika (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 10. vadállatoktól. foka nászti szmritihánih (szanszkrit) .sinto imádkozó pap . foka nászti szamádhihánih (szanszkrit) . Lakshmi.egy buddha jó szándéka korlátlan.heterodox darsana: buddhizmus. mint kutenen keresztül.egy buddha nem tart rab-lóktól. az ávénika buddhaguna 12.Durga.szennyeződés elpusztítására képes.ifjak nefes (héber) .a Tánc Ura.egy buddha teljesen szabad.elmélyülés navarátrí (szanszkrit) .az elhunyt lelkének emelt sírkő negi (japán) . benne Dordzse Drakden.nem-létezés nauli (szanszkrit) .tibeti állami jós.egy buddha nem viselkedik gyerekesen.a szentség 9 feltétele Navaan agramba csordzs (mongol) . tánca (tánda-va) a teremtés és pusztulás folyamatosságát jelképezi nátarádzsászana (szanszkrit) . az antropomorf istenkép tagadása násztika darsana (szanszkrit) . a dalai lámák védőistene. foka nászti vimuktihánih (szanszkrit) . Szaraszvatí kilencnapos hindu ünnepe szeptember-októberben navaszthi tattva (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 2. foka nászti tathágataszja szkhalitam (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 9. nyilatkozik meg neaniskoi (görög) .kígyódémon Nátarádzsa (szanszkrit) .vándorló saiva szannjászík náthaszampradája (szanszkrit) . hogy a gyakorló már elérte a szamádhit ne csung (ejtett tibeti) .abszolút nemlétezés Náta (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 11. az ávé-nika buddhaguna 8. az a téves érzés. foka nászti ravitam (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 1.egy buddha elméje folyamatosan figyelemmel kíséri az ürességet.egy buddha ismeri mások gondolatait és a szükséges üdvös módszereket.az elért koncentrációs szint bizonytalansága.hullámzó művelet (hatha jóga) nava lokuttara dhamma (szanszkrit) .Dandzan Ravdzsa szerzetesi címe navákárá csittaszthiti (szanszkrit) .heterodox vallási irányzat. foka nászti vírjahánih (szanszkrit) .tánc natthitá (szanszkrit) .védelmező hagyomány nátjam (szanszkrit) .

árpa néjártha (szanszkrit) . jelképe: íj és nyilak.színpad az Amida-hívők táncosainak nemesz-kendő (egyiptomi) . ma Niladzsan.hadistennő.egy sinto szentély rituális eseményeinek jegy-zéke nenki boko (japán) .elutasítás nekropolisz (egyiptomi) . Hórusz kultuszának egyik székhelye volt.a predinasztikus és archaikus korban fontos szerepet játszó felső-egyiptomi település.korbács. ilyen látható a Szfinxen. amelyet elöl általában ureusz díszít. de kalászra is emlékeztető kékarany jogar. . és Tutankhamon halotti maszkján is.a geiko szolgálati ideje (általában 5-6 év beleértve a sikomi szan és a maiko idejét is) nér (héber) .örökmécses Nerandzsará (szanszkrit) .az ünnep (Jom Kippur) kimenetelét jelző ima.temetkezési hely.általában fehér. kékkel sávozott változata az uralkodói fejdíszek egyike. jellegzetesen trapéz alakban hajtott vászonkendő. a bölcsesség jelképe Nembucu (japán. félúton Eszna és Kom Ombo között. mely a fejet védte a tűző.Tiszta Ország nembucu odori (japán) .további magyarázatra szoruló tanítás.folyó Magadhában. egyiptomi naptól.lemondás (kuszala múlá) nekkhammadhátu (szanszkrit) . bezáró. vörös korona. rejtett jelen-tésű nekkhamanam (páli) . a szaiszi Ré anyja.gyertya nér mesáma (héber) . ahol nagy számú sír talál-ható.kincset hányó mongúz. befejező Néith (egyiptomi) . „Holtak városa”. nem ritkán csíkos. királyi „légycsapó”. temploma: Szaisz nej (ejtett tibeti) .emlékmécses nér támid (héber) . talán a legjellegzetesebb fáraói fejék. általában a településen kívül. a gyakran „légycsapó”-ként vagy „korbács”ként emlegetett. kínai nien-fo) . a fáraó jelvények egyike. arany (sárga) színű.negina (héber) . hátul orsóba összesodorva záródik.dallamjelek a betűk mellett neheh (egyiptomi) . a sivatag és a termőterület szélén helyezkedett el nekula (szanszkrit) . a kendő szárnyai két oldalt a mellkasra érnek. mely általában a fáraó bal kezében látható Nehen (egyiptomi) . görög neve Hierakónpolisz neila (héber) . néha csak kiegészít más koronát nendzsú gjódzsi (japán) .

ahol a Buddha megvilágosodott Neranja (páli) . Csölkhaszum ngo 'phrad (írott tibeti) . 1642-től Gusri mongol kán jóvoltából. halálát 15 évig titkolta világi vezetője (deszi) Szamgye Gyaco Ngag (ejtett. nem kóser Nezikim (héber) . része.bön varázsló ngan las' das pa (írott tibeti) . polgári és büntetőjog nga rgjal (írott tibeti) . közelében áll a bodhi-fa nesómeliht (jiddis) .szembesítés Ngö Lek pe Se rab (ejtett tibeti) . bíróság. ?-1725) szerzetes.elhullott állat. azóta Lhásza a főváros.nirvána ngan song (írott tibeti) .nér mesáma neszeh (héber) .folyó Uruvéla mellett.házi istenek előtt kiöntött bor (libatio) neti neti (szanszkrit) .sz. írott tibeti ngag dbang rgja mtsho) . értelmezéstan) neva szannyáná szannyájatana (szanszkrit) . éhségszörnyek. sem az.sz. miközben nem ész-lelünk mindent. írott tibeti) .sz.sem tapasztalás.titkos tanítások kollégiuma. a gyakorlat utáni száz szótaú mantra 100 ezer ismétlése ngön dup (ejtett tibeti. pokollakók) Ngari Korszum (ejtett tibeti) .szembesülés ngo sprad (írott tibeti) . i. dalai láma (i. tantra ngag dbang blo bzang rgja mtsho (írott tibeti) . a Cang i háború után. akit Lhazang mongol kán nevezett ki 6.mána Nga vang Jese Gya co (ejtett tibeti. írott tibeti dngos grub) .az 5. dalai lámának Nga vang Lob szang Gya co (ejtett tibeti.isten Nettippakarana (páli) Tipitaka.beteljesülés .sem ez.(i.tibeti fordítómester ngön dro (ejtett tibeti.Nga van Lob szang Gya co ngag dbang rgja mtsho (írott tibeti) . ugyanakkor nem nélkülözzük a leheletnyi különb-ségek észlelésének képességét nevárok . Tibet teljes jogú világi és egyházi vezetője.a Misna 4.Tibet nyugati tartománya. sem nem-tapasztalás. írott tibeti szngon 'gro) .Nga vang Jese Gya co ngagsz pa (ejtett tibeti) .nepáli népcsoport nevilla (héber) . a szamádhi állapota netjer (egyiptomi) . Az ismertető (Szövegértelmezők kézikönyve.rossz ösvények (állatok.a phowa gyakorlatok előfeltétele. írott tibeti ngag dbang blo bzang rgja mtsho) . 1617-1682).amelynek partján van Uruvéla városa. a lehetséges tapasztalás végső határa.

érintés: csókolózó szerelmespár.végzet niello/tausírozás (egyiptomi) . része Niddésza (páli) . bhava. aviddzsá). a 6 érzék: üres ház. karmikus erők: fazekas. a Lótusz-szútra alapján nidána (szanszkrit. szalájatanam.konklúzió a vitában . elsődleges ok. dzsáti. századtól. tanhá. virágot szedő ember (bha-va) 10. írott tibeti rten 'brel bcsu gnyisz) . születés: szülő nő 12. vinnyána. námarúpa. keletkezés: terhes nő (dsáti) 11. melegítéssel rögzítik. emberi szembe fúródó nyíl (védaná) 7.ngöndro (ejtett tibeti. A mutató nididhjászana dnyána (szanszkrit) . finoman kivésett mintába aranyból. phassza.(i.Biblia. létszomj: ivó ember (upádána) 9. az oksági törvény fokozatai (duhkha. beszédeket bevezető formulák. fazekaskorong (vidnyána) 3. szankhára. okozati lánc. amit nemesfémeken használnak. holttest. védaná. és a csillogó felszínen kirajzolódik az eltérő színű mintázat Nien fo (kínai) .tartós. öregség és halál: öregember.valami előtt járó. Nehémiás ni siki (japán) . ejtett tibeti ten drel.elmélyedés.Nembucu nientösz (ejtett tibeti) . ábrázolása (bhava csakra. név és forma: a tengeren áthajózó férfi.sz. 1222-1282) buddhista szekta-alapító Japánban az i. belső szemlélet útján elért tudás nidrá (szanszkrit) .a Tökéletes Öröm keleti birodalma N'hemjá (héber) .nirvána nibbidá (szanszkrit) . ejtett tibeti jalva): 1. 13. állandó Nicsiren (japán) .fül-tudat nibbána (páli) .alvás nidzsati (szanszkrit) . nemtudás: vak ember (nő. az itt léthez való tapadás: egy gyümölcsfa leszüretelése. ezüstből és ónból készült ötvözetet öntenek. ember csónakban (sadájatana) 5. megelőző. teve) (szanszkára) 2.sz. írott tibeti szngon 'gro) . a dváda-sángasászana 10.díszítési eljárás. gyakorlat ngönpa (írott tibeti) Abhidarma pitaka Ngönpargawa (ejtett tibeti) . hatablakos ház (szparsa) 6. tudatosság: fára mászó majom (náma rúpa) 4. upádána.indíték.kijózanodás niccsa (szanszkrit) .Tipitaka. majd a felületet gondosan felpolírozzák. szerelmespár (trisná) 8. érzet és érzékelés: emberi szembe fúródó nyíl. manda-la.a théravádin buddhizmus nigamana (szanszkrit) .

ellenük viseltek svétambarák a munkhavasztikát nigrahaszthána (szanszkrit) .gyászolók vigasztalása niiname macuri (japán) . békés és jóságos szellem a sintóban nigódha (szanszkrit) . digambara dzsaina. akit elefánt formájában ölt meg Siva Nilakantha (szanszkrit) .).határozott karma nijati (szanszkrit) . a jóga 8 foka közül a 2.végleges kialakulás. Cséllaná nagybátyja Nighandu (szanszkrit) .az új rizs megízlelésének ünnepe. megtisztulás az önfegyelem segítségével (sucsi.történeti-mitikus feljegyzések (i.füge Nigródha áráma (szanszkrit) .nigantha (szanszkrit) . a keletkező mérget megitta az emberek védelmében . amely nem fér össze a buddhizmussal. erények gyűjtése. éntelen-természet nihszvabhávatá/anátmatá (szanszkrit) . szantutthi.fatalista nikája szabhága (szanszkrit) . az önlét/öntermészet/magánvaló lét hiánya. szvádhája.önlét-nélküliséget vallók nihum ávélim (héber) . a varnán kívüliek.Jegyzetek gyűjteménye a Védákhoz nigi mitama (japán) . sz. határozott feltűnés nihszprisja (szanszkrit) . a dzsaina alapja Nigantha Nyátaputta (szanszkrit) . az önmeghatározó természet hiánya.Fügefaliget-áráma Kapilavatthu mellett Nihongi (japán) .menekülés az otthonból az otthontalanságba Níla (szanszkrit) .nem független. Vardhamána Mahávíra egyik neve. buddhista szöveg nihsréjasza (szanszkrit) .iskola. amikor a démonok köpültek az óceánt.a tárgyak okozati kategóriája. dalit nihszvabháva (szanszkrit) . november 23-ának éjjelén felajánlják az első rizst nijama (szanszkrit) . haridzsan.vesztesnek nyilvánított vitázó nigródha (szanszkrit) . a laja jóga gyakorlata nijata (szanszkrit) . vallási rendszer.éntelen természet.osztályozó általánosítás nikkhamana (szanszkrit) .sz.kötelékektől mentes. végzet nijati váda (szanszkrit) . önállótlanság. az önazonosság hiánya.démon.. ísvara pradhána).apró élőlények. előírás (aszkézis. tapasz. 8.önfékezés.kéktorkú.üdvösség nihszarana (szanszkrit) . Siva egyik mellékneve.érinthetetlen. önlényegnélküliség nihszvabhávavádin (szanszkrit) . metafizika. megtagadás.lélek. istenszolgálat). nem-valóságos. kapcsolatból kiszakított léte nincs.

az adhikaranák legyőzése nin niku (japán) .a szenvedés maga.nílapata darsana (szanszkrit) .démonrádzsák szobrai.tárgy-támasztéktalanság tan.anabhoga nirábhóga karma (szanszkrit) . egy buddha különleges erénye niraja (szanszkrit.kitámasztás nélküli teljes test megtámasztás (hatha jóga) nirálambanaváda (szanszkrit) . a sintóban oroszlán. aki nemcsak a szenvedést.sötétkékbe-öltözöttek. pokollakók nirálamba (szanszkrit) .a dvaitádvaita védánta iskola alapítója (i.támaszték nélküliség nirálamba szarvángászana (szanszkrit) .nimitta-tudás.végtelen türelem nindzso (japán) . sz. pathága nimitta). uggaha nimitta. amelyeket a világi dolgokban észlelünk nimitta bhága (szanszkrit) . jógácsára . az istenek kora (japán kami no jo) után kezdődött (i. belső látással felidézett tárgy.). kínai Dzsih pen) .vagy kutyaszobrok (komainu) Nippó (japán) .jel.a Daitokudzsi apátja Nippon (japán. a meditáció első vizuális eredménye (parikamma nimitta. 11. saktista felekezet. a császári család őse.a purusa felsőbbrendű oksága a prakritin. jegyek.személyes érzés ning dzse cshen mo (ejtett tibeti) . Brahmá szútra kommentár Nimi (szanszkrit) .fontolóra nem vett cselekvés. jegyképzők nimitta kószalla (szanszkrit) . Dzsimmu. hanem a szenvedés okait is leküzdötte Ninigi (japán) .Amateraszu unokája. pokol. ok.nagy együttérzés. amelyek a buddhista szentély előtt állnak.sz. látszat.az érzékelő tudat látszat-része nimitta kárana (szanszkrit) .az emberi uralkodók kora.Dzsanaka őse a Nap-nemzetségből nimitta (szanszkrit) . Japán első mitikus uralkodója. amelyet csukott szemmel látni. a testi meditáció tárgya. páli) .sz. az igazságosság örök törvényének érvényre jutása. volt Japán első császára.Japán nirábhóga (szanszkrit) .hideg időben második bélés az avaszéhoz Nimbárka (szanszkrit) . Srí Lanka nimai gasane (japán) . 600) nió (japán) . műve: Védántaparidzsáta szaurabha. ő örökölte Amateraszu 3 jelképét ninnó dai (japán) . dédunokája.

sailpika.jártas a lecsillapításban. nairjánika.szubsztrátum nélküli niratisaja (szanszkrit) .elme átalakulása niródha szamápatti (szanszkrit) . fokhoz tartozó világ niródha dnyána (szanszkrit) . önmagát is megduplázhatja.a megszűnés igazságának .bilincsektől megszabadult. a megvilágosodás 3. megbékélés /sánta/. a szambhóga kájával együtt a rúpakája Nirmánarati (szanszkrit. kínai hua le tian) . a nirvána niródha dhátu (szanszkrit) . a lények saját tetteik következtében szenvednek vagy boldogok nirguna (szanszkrit) . a duhkha megszüntetése. az örvendező kiáramlás. formája. az életkor 8 ezer év niródha (szanszkrit.nem-keveredő. a 3 test egyike.Átváltozásnak Örvendő ég. a megvilágosodott tetszése szerint fölveheti bármelyik test formáját. fokozata.meghaladhatatlan. átváltozás-test. tisztaság. a mentális tevékenység megszűnése niródhagámí (szanszkrit) . brahmá upászaná). a bódhiszattvának már nincs rögzített dharmája.iskola nirámisza (szanszkrit) .az elme összekapcsolódásaszétszó-ródása nirmána kája (szanszkrit. káprázattest. kialvás. a vágyak objektívvé válásának birodalma. kiválóság /pranita/.tulajdonságok/sajátságok nélküli (nirguna upásza-ná.az egyik sziddha. írott tibeti 'gog pa) . 3 jegy: uttama.nem evilági Nirandzsana (szanszkrit) . írott tibeti szprul pa'i szku) .kifakadó vízhólyagos. szennyezetlenség nirarbuda (szanszkrit) . hideg pokol nirástaja (szanszkrit) . aki már túl volt niródhaszatja (szanszkrit) . abszolút nirávarana (szanszkrit) . kínai szu co lun si) . a vágyvilágban alulról az 5. a kettősségen túli öröm bölcsessége. egy buddha inkarnálódása. a buddha-kája 4. a dzsainizmust megelőző szekta.feltétlen tudás nirgrantha (szanszkrit. feltűnés /nihsza-rana/) niródha parináma (szanszkrit) .látszattest. ahogy a bódhiszattvák látják a buddhát. varázstest. érintetlen nirmagnatá auddhatja (szanszkrit) ..a fogalmiság megszűnését eredmé-nyező meditáció.lecsillapítás.a megszűnés tudatossága (megszűnés /niródha/.a 4 ájatanából a 3. egyszerre tulajdonságokkal bíró és tulajdon-ságok nélküli teljesség nirlipta (szanszkrit) . a duhkha megszűnése.

a halál és minden szenvedés kialvása. ez az arhaté (írott tibeti dgrab com pa). felülemelkedés a nyomorúságon. minden testi és tudati működés teljes megszűnése.egyszerre kimondott és kimondatlan teljes-ség nirukti pratiszamvid (szanszkrit) a nyelvtan megkülönböztető megér-tése nirupadhi sésa (szanszkrit. nem-cselekvés. maradéktalan nirvána = a megvilágosodott fizikailag is kilép a körforgásból.az elmeműködés háborgásának leküzdött állapota. páli nibbána. ksanti. a gyűlölet és a téveszmék kialvása.megvalósítása. megszabadulás nirvartako hétu (szanszkrit) . tan-test. murdha. az öregség.kialvás. a buddhi és az ahamkára nirukta (szanszkrit) . teljes vagy tökéletes nirvána = a megvilágosodott túllép a nirvána nyugalmán is. ejtett tibeti nyang de. a léthez kötődés szomjának kioltása. 2.a behatolás segítője a figyelemben.női bódhiszattva. kioltott. átha-ladás felé vezető suddhaka. maradékos nirvána = a testi lét fennmarad.maradéktalan nirvána a test halála után nirúpana vikalpa (szanszkrit) . 3. az anyagi lét megszűnése. ellobbanás. a behatolás 4 segítője (usmagata. a létezés megsemmisülése. meghatározó megkülönböztetés. erényei (kínai sande niepan): 1.létrehozó. a születés.nritjá Nirtima (ejtett tibeti) . mentális állapot. következtetés nirvána (szanszkrit. tökéletes nyugalom. kibontakoztató ok nirvédha bhágíja (szanszkrit) . a megértés eszközei . feltételhez nem kötött (aszamszkrita). írott tibeti mja ngan lasz' dasz pa. a buddhizmusban a lét és az egyéniség teljes megsemmisülése. Amóghasziddhi kísérője niruddha (szanszkrit) . 2.a régi. a szellemi tökéletesedés eredménye. túl a szenvedésen. amelyben eltűnik a manasz. elfújt. a betegség. minden kialszik a nem-tudás és a vágy hiánya miatt. kínai vu vej) . 3. agradharma). a bánaton túljutott. van: 1. a mohóság. pradnyá.vizsgálati fogalmak. az elme leküzdése. de a szenvedélyek többé nem korlátozzák. a vágyak. a hinduizmusban a tiszta lélek a Legfelsőbb Úr szolgálatát végzi. kínai wuyu) . fordításra szoruló szavak etimológiájának leírása a védángán belül niruktá nirukta (szanszkrit) . a szenvedés megszűnésének igazsága nírti ma (írott tibeti) .

tárgy nélküli ismeret nirvitarka (szanszkrit) . testvére Ulmuka niscshidraváhana (szanszkrit) . a nihszvabháva 1. fogalmiságtól. sraddhá nisthá márga (szanszkrit) . a prakriti örök változása nitja brahmácsári (szanszkrit) . egyöntetűen folyamatos erkölcsi hatás niskámakarma (szanszkrit) .ok nélküli nispatti (szanszkrit) .végleges jelentésű.menekülés által történő elhagyás (vina-ja) niszuin (héber) .rendszeresen ismétlődő hindu áldozat.előítéletektől mentes tudás nirvisaja dnyána (szanszkrit) . személyiség.az okára hasonlító erőfeszítés.aki a folyamatos szexuális önmegtartóz-tatás állapotában van .nem sokrétű nisthá (szanszkrit) .házasság nítártha (szanszkrit) .30 szabály a bhiksuknak a théravádában nisszaranapahána (szanszkrit) .sz.leállítás. 1870-1945).japán buddhista filozófus (i. egy templom helye).tükröződésen túli tudás nirvikalpa (szanszkrit) az elmélyülés minden megkülönböztetéstől mentes állapota.a tudatfolyamatok és képzetek leállításának útja niszán (héber) .a tagadandó tárgyak felismerése. folyamatos. ahol a múrti hordozható mását tartják nitja (szanszkrit) .beszüntetés. a végső valóságra vonatkozó kanonikus szövegek.március-április nisszaggija pácsittija (szanszkrit) . bekövetkezés nisprapanycsa (szanszkrit) .fogalmi kereteken túli.folyamatos rögzítés az elmélyülésben nisédhja viniscsaja marma (szanszkrit) . szünetelés Nisáda (szanszkrit) .nirvicsára (szanszkrit) .a hindu templomokban az a terem.Balaráma és Révatí fia. állandó földi erőkör (pítha) (pl. ékánéka vijuktatva Nishida Kitaró (japán) . megkülönböztetésektől mentes. aki a buddhizmust igyekezett összhangba hozni az európai filozófiákkal nisjandaphala (szanszkrit) . bizonyosnak tekinthető tanítás nitiarcsanamandapa (szanszkrit) .vágy nélküli cselekedet niskárana (szanszkrit) .helytelen nézet.egy ország Nisatha (szanszkrit) . foka. szavakba nem önthető tudás nirvritti (szanszkrit) . nem-fogalmi bölcsesség nirvikalpa dnyána (szanszkrit) .

belülről bántó. sárkány.nyen njan thos (írott tibeti) .mindennapos cselekmények nitjá líla (szanszkrit) . Gótama (i. haiku) és a nem- . tunyaság és lustaság.klésa njön mong (ejtett tibeti) .srávaka jána nji dros (írott tibeti) .5 akadály (érzéki vágy. kétszemélyes színházi műfaj. rövid ima az isten nevéről nivritta (szanszkrit) . a fehér lótusz nji myur (írott tibeti) . sz. kész. bevégzett.Nyak Dzsjánakumára njája (szanszkrit) .állandóságban való hit Nitjodjukta (szanszkrit) . mint a tartós boldogság elérése a móksa helyett Vallabha szerint Nitjanátha (szanszkrit) . mozdulatlan. i. a hinduizmus egyik bölcseleti rendszere.ducö 09-11. a dialektika és a logika szabályai.sz.kert. kígyó.örök szerelmi játék.az érzékvilághoz kötött akadályok nivartí (szanszkrit) . a sinto államvallás szüze njon mond pa'i sgrib pa (írott tibeti) .naphívta.démonnemzetség nivid (szanszkrit) .filozófiai rendszer. alkal-masság njája darsana (szanszkrit) .ducö 11-13 nji sar (ejtett. században fejlesztette ki Szeami. szkep-ticizmus). ucö. stílusát dominálja a jugen (ld.bódhiszattva niva (japán) . aggodalmaskodás és bánat. változatlan njag dnyánakumára (írott tibeti) . két színész és 3 zenész előadása.teljes. 1.ducö 09-11 nji drö (ejtett tibeti) .srávaka njan thos theg pa (írott tibeti) .) alapította. napkelte 07-09.nitja karma (szanszkrit) . a kamik tiszteletének helye nivarana (szanszkrit. ezek akadályozzák a dhjána elérését nívaranáni (szanszkrit) . rosszakarat. nézete az észlelés tévessége njan (írott tibeti) . reggel nji ma bshad (írott tibeti) .a dnyánadára épülő bölcseleti rendszer. írott tibeti).visszaforduló (a világi életbe) Nivátakavacsa (szanszkrit) .sz. bevezeti és lezárja egy kórus.az egyik sziddha nitjaváda (szanszkrit) .érvelés.klésa varana njon mongs (írott tibeti) . esz-mélés njája vaisésika (szanszkrit) .a végveszélybe került utolsó fohásza. zavaró érzelem nó (japán) . délkelet njin zag gcig pa'i khrims brgjad (írott tibeti) .upavásza Njoirin Kannon (japán) . írott tibeti sgrib pa) . 14.általában egyórás.ducö 15-17 nji phjed (írott tibeti) .a kami hercegnői közül a macuri vezetője.

Viruddhaka rádzsa fia nuszáh (héber) .a Tánc. ezt nevezzük nomosz-rendszernek. jelképe: agyagedény.hősi név. 927-ből való (Engi Siki) nosi bukuro (japán) . és IV.nritjá nub ba glang spjod gling (írott tibeti) . 1783-ban építtette a 8.Biblia.az ima stílusa Nut (egyiptomi) . dalai láma a Potalától nyugatra norito (japán) .festménytekercs nószacu (japán) . Egyiptom az ókorban 42 kerületre volt felosztva.névjegy nö dzsin (ejtett tibeti.a Kincsőrző Szarvasfejű.Ékkő-park.a jólét istensége. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. hivatali arisztokrata nomosz-rendszer (egyiptomi) .betegséget. nyári palota.az újhold napja Núpura (szanszkrit) . férfiaknál a bal. csintámani nor lha (ejtett. A korai és későbbi próféták könyvei NY .embertársainkért felajánlott hindu áldozat nritjá (szanszkrit. Amóghasziddhi kisérője nritjamandapa (szanszkrit) . egy houngan vagy egy mambo kapja a beavatás végén nomarkhosz (egyiptomi) . temploma: Héliopolisz N'viim Risónim V'áhárónim (héber) .Godánidzsa nub kyi Ba lang spyod (írott tibeti) . dinasztia fordulójára tehetjük nor bu (ejtett tibeti) . az egyik drágaság. jaksa nrí jadzsna . írott tibeti nírti ma/nrtye) . szanszkrit jaksa) .táncelőadásokra szolgáló helyiségek a hindu templomokban nrtye (írott tibeti) . járványokat okozó démon.cselekvés. ilyenformán kapcsolódik a zenhez noetika .égistennő.drágakő.ismeretelmélet nojan kutuktu (mongol) .nomosz-kormányzó. melynek kialakulását a III. az első i. írott tibeti) .Avaragodáníja numénia (görög) . i. nőknél a jobb hónalj alatt lakik nor srung dmar ljang sha ba'i mgo (írott tibeti) .sz.a kamihoz intézett rituális szövegek.nemes szent nom vaillant (vodu) . írott tibeti gnod sbjin. archaikus imák.kerület.boríték a gosuginak nosigami (japán) . vörös-zöld Norbulingka (ejtett tibeti) .sz.

írott tibeti) .bölcsesség nyang de (ejtett tibeti) .nya (ejtett. ducö. ajanamsza Nya tri Cen po (ejtett tibeti. jelképe vörös korong nyi nub (ejtett. Ratnaszambhava kísérője nyampar dzsagpa (ejtett tibeti) . este 15-17.tapasztalás nyams su len pa ( írott tibeti) . uralkodásának kezdete i. sz.a tudott tökéletes megértése nyejja (szanszkrit) .sz. a tibeti iskolák egyik csoportja a másik a szarma).ducö 17-19. 8. madár. akik nem követtek Atísa reformjait. 2. írott tibeti njag dnyánakumára) .majom.Atísa kolostora Lhásza mellett nyi cshe (ejtett tibeti) .i.a megismerhető nyen (ejtett tibeti. ejtett tibeti.zen mester a Tendó-hegyen. írott tibeti) . egyben a tibeti naptár első éve nyagrodha (szanszkrit) . tantrikus tibeti vallási irányzat. tűz.logika. dél nyi ma (ejtett.e. megmaradtak Padmászambhava tanításainál.-5.nirvána nyáta parinnyá (szanszkrit) .az űr. démon nyen drub (ejtett tibeti) .vasárnap. nyugat nyi nyur (ejtett tibeti. írott tibeti nyan) .régit követő. elmébe fogadás nyána (szanszkrit) .gyakorlat.. Nap. században Nyam Kji Nyingpo (ejtett tibeti) . írott tibeti nji myur) .e. a 4 fő tibeti iskola közül az egyik Nying po (ejtett tibeti) ..tibeti tanító az i. bódhiszattva. nagylelkűség. 127. rosszindulatú lények. egy kolostor gazdasági vezetője Nyetang (ejtett tibeti) .egy mantra recitációja nyer pa (ejtett tibeti) . nyugat nying dzse cshen mo (ejtett tibeti) . Gótama (Aksapáda?) műve az i.Khon Kön csok Gyel po Nyódzsó (japán) .felkészülés a meditációra nyams len (írott tibeti) . írott tibeti) .a Halak csillagkép.intéző. az öregek szektája. empátia nying ma pa (ejtett tibeti. ló. írott tibeti rnjing ma pa) . kör.nagy együttérzés.ducö 11-13. századból Nyak Dzsjánakumára (szanszkrit. naplemente.e. 6. Dógen mestere Nyoian templom (japán) . hegynyereg.sz. vörös sapkások. szerencsétlen nap.indiai fügefa (Ficus indica) Nyája szútra (szanszkrit) . i. 1440-től itt volt apát egy ideig Ikkjú . írott tibeti gnja' khri bcan po) Drigum király fia.a fákban élő sárga istenek (de a mezőkön is).

a fény alátükröződése mandala nézés közben obi (japán) .az éjszaka istennője O ó harai (japán) .vékony selyemcsík. csan pátriárka obeliszk (egyiptomi) .05-07 nyung ne (ejtett tibeti.a Királyok Völgye nyugati mellékága.nem változó fény. ?-850?) a 10. kínai Huang Po) . amelyeket az Idzanami-Idzanagi istenpár teremtett o rgjan (írott tibeti) .teaház ocsobo gucsi (japán) . ilyen van a buddhista templomok oltárain obo (mongol) .függőleges.Uddijána Óbai (japán) . ami segíti a helyén tartani az obit obi dome (japán) .évente kétszer. egyenletesen szűkülő négyzet keresztmetszetű. Csenrézi kétnapos böjtje Nyx (görög) . a tetején piramidionnal. eredete az egyiptomi napkultuszra vezethető vissza óbhásza (szanszkrit) .széles öv a kimonón obi age (japán) .áldozati halom ocir (mongol) .fényvilágosság 'od mi 'gyur ba (írott tibeti) . ahol kis számú sír található. írott tibeti szmjung gnasz) . harai Ó ja sima no kumi (japán) . amiben Amitábha megjelenik od srung (írott tibeti) .sz.Kásjapa .Nyugati völgy (egyiptomi) . tűre emlékeztető oszlop. júliusban és december végén tartott sinto megtisztulási rítus. nevezik Majmok Völgyének is. egyetlen kőtömbből faragott.apró ajak.selyemfonat az obi közepén.tea ocsaja (japán) .szent kövekből álló kisebb domb a sintóban ocsa (japán) .a phowa gyakorlatok előfeltétele.dordzse ocuka (japán) . a maikók csak az alsó ajkukat festik ki 'od (írott tibeti) .övcsat (pocsiri) obi dzsime (japán) .fény 'od gsal (írott tibeti) .zen mester (i.zen mester Óbaku Kiun (japán. az Ay fáraó sírjának díszítésén látható babuinok után nyúl órája (kínai) .Japán 8 legnagyobb szigete.

színe piros Ogou-badagri (vodu) . Démétér. 3. 10 cm) fapapucs ólárika (szanszkrit) . gyakran .fejét vízzel locsoló. család oiran (japán) . színe piros ohikizuri (japán) .pordenonei. uszályos kimono Oho nihe macuri (japán) . árja atthangika márga okkanti (szanszkrit) .női maszk okasi (japán) . Arés.hosszú ujjú.ódana (szanszkrit) .a reggeli felébredés szertartása a sintóban. csak hátul van kanoko 'og min (írott tibeti) . Aphrodité. Gaia és Uranosz gyermeke okija (japán) . Hermés. (a fordítás rossz.főtt rizs ódana kummásza (szanszkrit) . háznép. színházi epi-zód okame (japán) . drágakő a lótuszban”. Hestia.Akanistha ogamu (japán) .a 6 szótag: „Óh. Athéné.áramlás Ogou balindjo (vodu) .az én anyagi alakja olé (héber) . tulajdonképpen néhány gesztussal megerősített reggeli tisztálkodás ogan (vodu) . Daidzsó szai oikistés (görög) .kis tábla a kami nevével a sintóban ofuku (japán) . a kezdet istenei ogha (szanszkrit) . rikácsoló szellem.a vihar és villámok tábornoka.ház. Héra.városalapító oikos/oikia (görög) .magas talpú (kb.fémharang ogdoad (egyiptomi) .a tökéletesség útja.aprósütemény teához okásza (szanszkrit) . talán: „AUM. Apollón. drágakő a lótuszban. tibeti mantra (aum).a háború és győzelem kamija. században élt mitikus császár ofuda (japán) . az i.a nagy ízlelés ünnepe. sz. a jóslatkérők helye Delphoiban. Artemis.felhívott (a Tóra olvasáshoz) olymposi rang (görög) . i.Zeus. az ene) Ókeanos (görög) . bizony”). jelképe kard. 1328-ban Lhászába vezetett missziót Odzsin (Hacsiman) (japán) .a legmagasabb rangú gésa oiran docsu (japán) .nyolcasság.tartály (pl.fogadó okkanta nijámattá (szanszkrit) .az őstenger megszemélyesítője. Poseidón.fogantatás okobo (japán) .egy oiran kíséretével megy valahová.a maiko második frizurája. a nemes nyolcrétű ösvény. Héphaistos Óm mani padme húm (ejtett tibeti) . sz.főtt rizs savanyú mártással Odorico .

amud omenzogger (jiddis) .Amida Boszacu omiki (japán) .17-19.13-15. amelyeket az utak szélén helyeznek el . zöld.09-11.krokodilistennő opisthodomos (görög) .a maiko bemutatkozása a szan szan kudo után Omitofo (japán.19-21.a maiko és a geiko fejtámasza alváskor frizurája védelmében omamori/fuda (japán) . Ma: Fényhozó Vajrócsana. Szat (szanszkrit) . így szólítja meg a geiko a vendéget óokava (japán) . balgaság /közönyösség/.faragják kőlapokra. majom órája .jóscédula omisze dasi (japán) .a Bhagávad Gíta szerint Brahmá alkotó tevé-kenységének szavai omaku (japán) .köldökkő On (héber) . tehén .fő-anya. Húm: haszonnal véghezvivő Amóghasziddhi. Junu Ongoj (mongol) .15-17. személyhez kapcsolódó oltalmazó omed (jiddis) . fehér. vörös. kutya órája . gyűlölet). juh órája .isten szakéja.Héliopolisz.pranava dhvani. kígyó órája .bátyám. az árpaaratás kezdete (49 nap). amit felköszöntésre isznak omikudzsi (japán) .21-23. nap sávuót ünnepe Omi to fo (kínai) .Óm: Avalókitésvara. Me: Mérhetetlen fény Amitábha.a nap beosztása a kínai hagyomány szerint: sárkány órája . kínai) . sötétkék. Ni: Mozdulatlan Aksóbhja. szenvedély /kéjvágy/.nagy kézidob óokii okaszan (japán) .a templom hátsó cellája óra (írott tibetib thun bzhi) .11-13. Tat. irigység/féltékenység/. mohóság /kapzsiság/. sárga. ló órája .Amida Boszacu omkára (szanszkrit) . egy hanamacsi legidősebb vagy vezető geikója Opet (egyiptomi) . napján kezdődő számlálás. eredeti értelme talán „igen” Óm. egyben jelképezi a 6 létformát és a 6 akadályt (gőg. kék.betegséget okozó démon oniiszan (japán) . takilcsi ongon (mongol) . tyúk órája .pészah 2. szent szavak omphalos (görög) .sinto amulett. egér órája .a 4. az 50.07-09. Pad: Kincsforrású Ratnaszambhava.23-01. vaddisznó órája .aki a közös imádság során a szertartásos válaszokat mondja ómer (héber) .a sámánizmusban az ősök szellemét vagy a sámán védőszellemét jelképező tárgy oni (japán) .

mitikus dalnok Oschophoria (görög) .férfi gésa.Ozirisz. az ötféle élvezet (rúpá.csontház osztrakon (egyiptomi) . szaddá. férfi.apám. Ízisz férje. egyesült azzal.a világosság ura Orpheus (görög) .01-03. amit arra használtak.nem nemesi származásúak. phótthabbá) egyike ovér mimákom lemákom (héber) .rontásfajta ou-ho (kínai) .órája . kereskedőt a geiko ottappa (szanszkrit) .selyemmel bevont fonott kézitáska Ozirisz (egyiptomi) .vacsora.az alvilág múmiaformájú istene.a szőlőágak hordozásának ünnepe.cserépdarab vagy lapos kődarab.buddhista templom otijot (héber) . jelképe: cséphadaró. vendégkísérő otokoszu (japán) . a (név) részen az elhunyt neve áll ozné Hámán (jiddis) . Buszirisu Ozirisz Hekadzset (egyiptomi) . az alsó részhez tartozó. egyiptomi) . belátás ouangas (vodu) . így szólítja a férfi tulajdonost.homentás . raszá. hogy írjanak rá. nyúl órája . az írnok-növendékek is előszeretettel használták a drága papirusz helyett oteira (japán) . Dionysosnak és Athéné Skirasnak szentelve (Athén) ossarium (görög) . tapintat.az alsó folyammal viaskodó.körültekintés.a kifejezés azt jelzi.buzdítás. általában a geiko törvénytelennek tekintett fia otoszan (japán) . akik részt vehetnek egy nemzetség magánkultuszaiban oríti (szanszkrit) .üdvös eszközök óváda (szanszkrit) .a Tóra egy betűje (összesen 304 805 betűből áll a Tóra) otoko-gésa (japán) . kezdő növendék orgeónes (görög) .kimonófeladó. hogy a szóban forgó személy meghalt. pásztorbot.átutazók (30 napnál rövidebb ideig voltak a városban) ozasiki (japán) . temploma: Abüdosz. az örökkévalóság ura Ozirisz-név (egyiptomi) . étkező-helyiség a teaházban (ocsaja) ozasiki kago (japán) .a jóslat forrása óram bhágija (szanszkrit) . sok feljegyzés osztrakonokon maradt fenn.előbőr Ormuzd (perzsa) .05-07 orákulum (görög. avacsara. Hórusz apja. tigris órája . és Ozirisszé vált.élvezet orlá (héber) .03-05.

zöld.indiai tanító pádángustha dhanurászana (szanszkrit) .körülhatárolt vonatkozású minden padhána (páli) .víz felajánlása a múrti lábához a hindu . írott tibeti babs me) .Padmaszambhava páda (szanszkrit) . ájur véda paccsaja (szanszkrit) . aki szakít valamilyen tannal. szerzetes vagy apáca.csendes hely (nirvána) padészaszabba (páli) . belépés a noviciátusba életünk során legalább egy rövid időre pabbadzsita (páli) . buddhista szerzetes pacsa (szanszkrit) .az életkornak megfelelő meva pabbaddzsá (páli) . páju. 3 hetes jógagyakorlatok szímában padhána vibbhantó (páli) .levezekelhető bűn. hitehagyott. aszkéta életre térés. járás.lábnagyujj-tartás (hatha jóga) padaparama (szanszkrit) . páni. aki nem tanít pácsittija (páli) .ítélet Padampa Szamgye (ejtett tibeti. írott tibeti pha dam pa szamgsz rgjasz) .rizstészta leves Öpamé (ejtett tibeti) .magányos megvilágosult.ozouni (japán) . Gulisszáni padártha (szanszkrit) . létkategória.érvelés pa sangs (írott tibeti) .barlanglakó.Paszang pab me (ejtett tibeti. a katakali táncban nemes hős vagy isten színe pacsan (szanszkrit) . 92 szabály a bhiksuknak a théravádában pad ma 'byzng gnas (írott tibeti) . upasztha) egyike páda hasztászana (szanszkrit) .láb-kéz-tartás (hatha jóga) páda játrá (szanszkrit) .Amitábha P pa (ejtett tibeti) . a njája filozófia alapelemei padaszanta (szanszkrit) . engesztelés.gyakorlatból kihullt. a szó jelentése. az 5 kárméndríja (vák/vács.nagylábujj-emelő íjtartás (hat-ha jóga) pádángusthászana (szanszkrit) . tárgyi kategória.feltétel paccséka buddha/paccséka muni (páli) .gyalogos zarándoklat padakája (szanszkrit) .fejezet. ami el lehet érni padara szamácsára (páli) .a világ feladása. erőkifejtés.a világot feladó.emésztés serkentés. aposztata padja (szanszkrit) .törekvés. páda.tárgyi alap. láb.a legmagasabb fok.

sz.Padmahéruka társa Padmánábha (szanszkrit) . megszabadulás pahána parinnyá (szanszkrit) . 1150) pags skjes po (írott tibeti) .Pema Töt reng Padmahéruka (szanszkrit) . páli paduma) .Teremtés Ura. lótusz szerűen széthasadó. Vaisnava purána padma 'bjung gnas (írott tibeti) .lótuszülés (hatha jóga) Padmavadzsra (szanszkrit) .bíbor lótusz-illat padzsája (szanszkrit) .az elhagyás fegyelme pahitatta (szanszkrit) . a meditációs gyakorlatokkal foglalkozó Mahásziddhi fordítója (18 könyv) padmászana (szanszkrit. lótuszban született. 810ben.sarucska.Sankara tanítványa Padmaszambhava (szanszkrit. a Szamje vihárában élt.páva-tartás lótuszban (hatha jóga) padma thod phreng (írott tibeti) . században.sz.a Lótuszt tartó elmélkedő bódhiszattva.elhagyás. Indrabhúti fia. megfutamodás.az otthagyás tökéletes megértése pahána vinaja (szanszkrit) .a Vérivó Tavirózsanemzetség feje. a tisztaság szimbóluma.a Tavirózsatánc Hatalmasa padmá majúrászana (szanszkrit) . írott tibeti pad ma 'bjzng gnas) . neve meg: Drágakő-mester (ejtett tibeti Guru rinpocse). Buddha nevelőanyjának (Gótami) megnevezése.bíbor lótusz-virág (Nelumbo nucifera).Visnu egyik mellékinkarnációja Padmápáni . 9.Pema Tötreng. Mára Pagan (szanszkrit) .az élőlények jelenlegi nemzedéke Padzsápati (páli) .itt áll az Ánanda templom (kb. hideg pokol.tantrikus mester. lábnyom paduma (páli) . japán kekkafuza) .szilárd lelkületű . a buddhizmus tibeti elterjesztője az i. ejtett tibeti Urgjen Cokje Dordzse.padmá paduma gandhára (szanszkrit) . Szuddhódana felesége.sz. i.templomban padmá (szanszkrit.a tudat ügyessége Pagwa (mongol) . Szántaraksita javaslatára Triszong Decen hívta be i. Gondviselő.Padmaszambhava padma gar gdzsi dbang phjug (írott tibeti) . Anangavadzsra tanítója. műve: Guhja sziddhi páduká (páli) . Amitábha egyik megjelenése Padmakrodhesvarí (szanszkrit) . Avalókitésvara egyik formája Padmapáta (szanszkrit) .Pak Kjepo págunnyatá (szanszkrit) . amivel Visnu megáldja híveit.Phag pa pahána (páli) . az egyik szerencsés jelkép.

gyógyító ember pamszakula csivaram (szanszkrit) . upasztha) egyike Pak Kjepo (ejtett tibeti írott tibeti 'pags skjes po) . hogy tartózkodom az élőlények bántalmazásától. a dasa akusala prativirati síla 5. alkalmazkodik a köznapi igazsághoz pájtán (héber) . a tett tárgy legalább két személy.zsiradékban sült hindu ételek.tartózkodás a rágalmazástól.természet pakati szíla (szanszkrit) .a mitikus első ember. páju. parjanka pamo (ejtett tibeti) .üdvös eszközök.álláspont. aki már birtokolja az abszolút igazságot.Vátszjájana Pakudha Kaccsájana (páli) . páni.Hjakudzsó Ekai pája (szanszkrit) .hirdetmény pakati (szanszkrit) .költő páju (szanszkrit) .sajátságok pakká (szanszkrit) .Athéné Polias ünnepe (Athén). a kumbhandák ura pakásza (páli) .ürítés. nem üdvös cselekedet paisunjavácsá virati (szanszkrit) .ülés keresztbe tett lábakkal. tagja paj csang huah haj (kínai) . négyévente nagy ünnep panatipata véramani szikkhapadam szamadijami (szanszkrit) fogadom. az 5 kárméndríja (vák/vács.szemétdombról szedett rongyokból öltözik a szerzetes pamszakúlacsívara (szanszkrit) . dalai láma óta .iskola. a menedék-vételt követő fogadalom pancsen láma (ejtett tibeti.a dél istene.paides (görög) .viszályból adódó gonosz beszéd. amely nem fér össze a buddhizmussal pálél (héber) .a Tasilhunpo kolostor főapátja az 5.kiskorú fiúgyermek paisunjam (szanszkrit) . ezen a nyelven íródtak a hínajána buddhista művek a mágadhí kihalása után palibodha (szanszkrit) . tézis Paksilaszvámin (szanszkrit) . halála után testéből lett a világ és az élőlények Panathénaia (görög) . Viszuddhi Magga pakinnaka (szanszkrit) .női médium. nézet. alacsonyabb varnájútól is el lehet fogadni paksa (szanszkrit) .szemétdomb Pan Ku (kínai) . ítélkezés páli . páda.prákrit (szanszkrit alapú közép-indiai) tájszólás. ügyes módszer. aki az eget és a földet szétválasztotta. évente kis ünnep.fohászkodás.gát pallanka (páli) . írott tibeti pao chen bla ma) .természetes erény.

pancsen Pandóra (görög) .Fehér Ruhájú. hallgató. ahol a hindu esküvőt tartják Pándarávaszíní (szanszkrit. nemeai.az első nő. Adinnadana Véramani Szikkhapadam Szamadijami Fogadom. Go Karmo. vinnyánakhanda) panycsa kósa (szanszkrit) .Dhritarástra király öccse a Mahábháratában. szannakkhanda. bódhiszattva. 3. vedánakhanda. vignjánamaja.Zeus-áldozat a Városi (Nagy) Dionysia tragédia-előadásai után pandit (szanszkrit) .Pándu 5 fia a Mahábháratában.tanult tudós vagy pap.az újhold vagy a holdtölte napja. Panatipata Véramani Szikkha-padam Szamadijami .Fogadom. ánandamaja) panycsa szila (szanszkrit) . a dalai lámával kölcsönösen hitelesítik egymás újraszületéseit. upasztha) egyike Pánini (szanszkrit) . ember és isten panycsa khanda (szanszkrit) . 4. női bódhiszattva pándavák (szanszkrit) . sziklacsúcs Rádzsagaha mellett Pandia (görög) . páni.5 kocsi: buddha. Buddha Amitábha inkarnációja pancsupádánakkhandhá (szanszkrit) . szankhárakhanda. 2. pythói. Vjásza és Ambáliká fia. önmegvilágosodott. színe vörös. a Mérhetetlen fényű Ami-tábha női társa.a szanszkrit nyelv leírója panycsa daszí (szanszkrit) . hogy tartózkodom az élőlények bántalmazásától.sátor. ünnepek 8 napévenként (olympiai. fiai a pándavák pangu (szanszkrit) . jelképe lótusz és csengő. kínai wu sheng) .Fogadom.5 burok (annamaja. az 5 kárméndríja (vák/vács. eleme tűz. ruhája fehér. írott tibeti gos dkar mo) . páda.összgörög.5 fogadalom: 1. isthmosi) páni (szanszkrit) . 5 halmaza (khandá) pandál (szanszkrit) . Kameszu Miccshacshara Véramani Szikkhapadam Szamadijami .kéz. az upószathák ideje panycsa jána (szanszkrit.5 csoport (rupakhanda. a szép rossz Pándu (szanszkrit) . páju. pránamaja. Muszavada Véramani Szikkhapadam Szamadijami .a tapadás 5 alkotóeleme. hogy tartózkodom a helytelen szexuális élettől.sánta pánhellén (görög) . manómaja. lehet templom vagy más nagy terem vagy a menyasszony háza.(pandit + tibeti csen po: nagy tudós). hogy tartózkodom a nem nekem adott dolgok elvételétől.Foga- .

Vika labhodzsana Véramani Szikkhapadam Szamadijami Fogadom. a Mérhetetlen Fényű Amitábha. Isten neveinek elmondása. Szura Meraja Maddzsa Pamadatthana Véramani . panycsa szkandha (szanszkrit. melyek a jóléthez vezetnek.egy ország panycsáma (szanszkrit) . a szerzetesekre még 3 fogadalom tartozik: 6. észlelés.az 5 elemben megjelenő agni. hogy tartózkodni fogok testemnek virággal való díszítéséről és az illatszerek használatától. 7. a fogadalmak után elhangzik a Buddha áldás: Imani Attha Sikkhapadani Szilena Szugatim Janti. hogy tartózkodom az alkoholtól és a kábítószerektől. melyek a nirvánába vezetnek. vidnyána) és pszichikai tulajdonság (manasz). ez a személyiség téves képzete.Fogadom. egy-egy kasztcsoport irányító testü-lete a hindu társadalomban panycsakula (szanszkrit. a személyiséget felépítő 5 testi elem (rúpa. folytonos átala-kulásuk folyamatos testi-tudati lét illúzióját kelti. a Haszonnal Véghezvivő Amóghasziddhi) Panycsála (szanszkrit) . hogy kerülöm a színházi előadásokat.az Öt Nemzetség (a Fényhozó-Jelenést Láttató Vajrócsana. a szenvedés oka. Naccsa Gita Vadita Viszukadasszana Véramani Szikkhapadam Szamadijami . érzékelés.az 5. parajan. írott tibeti rigs lnga) . tudattartalmak. aszprisja) panycsama bhutagni (szanszkrit) . hogy nem veszek magamhoz szilárd étket déltől a következő napfelkeltéig.Krisna kürtje a Mahábháratában panycsaját (szanszkrit) . himnuszok éneklése.Fogadom. a táncot és az éneket. hogy tartózkodom a hazugságtól. szansz-kára. melyek a boldogsághoz vezetnek. a halmazok létezésének oka a nem-tudás: anyagi forma. 5. rend (párja. védaná. Szilena Bhoga Szampada Szilena Nibbutim Janti Taszma Szilam Viszodhaje . ezért meg kell tisztítanod az elmédet. tudatosságészlelés Panycsadzsanja (szanszkrit) .Fogadom.Ez az erkölcsi gyakorlat 8 szabálya. 8. ájur véda panycsána/panycsaja szévana (szanszkrit) ötszörös szolgálat. Mala Gabdha Vilépana Dharan Mandana Vibhuszanathana Véramani Szikkhapadam Szamadijami . az elmé-lyülést segítő tevékenységek: odaillő szöveg olvasása. a saját feleke-zete himnuszának éneklése .ötös tanács. szellemi felkészülés. írott tibeti pung po lnga) . a Kincsforrású Ratnaszambhava.az 5 halmaz.dom. szadnyá.

értelem panysánijámadhammá (szanszkrit) . pradnyá.a tudat közvetlenül. apagyilkosság.5 természeti törvény (fizikai /utu-nijáma/. értelem. erkölcsi /kammanijáma/. de vadon már nem terem. színről-színre látás. bölcsesség.panycsánantaríjáni (szanszkrit. intuitív módon tapasztalható tárgyai pannyatti (szanszkrit) . mára gyakorlatilag kihalt.5 nagy bűn. amelyek létrehozzák a világot Panycsdzsana (szanszkrit) .a bölcsesség tisztasága. Bha-dantácsarija Buddhaghosa műve panycsavaggíja (páli) .1. és bármelyik a hínajána 5 bűne közül Panycsaszikha (szanszkrit) . Asszadzsí. Mahánáma) Panycsávatí (szanszkrit) .amikor a gyermek először eszik gabonát papanycsa (szanszkrit) .zenész a Buddha korában panycsaszúdaní (szanszkrit) a Maddzshima nikája kommentárja. megértő belátás. hínajána: anyagyilkosság. Buddha megsebesítése. kevés helyen termesztik. a Buddha apósá-nak egyik jelzője papirusz (egyiptomi) . tőle nyerte kürtjét Krisna pannyá (páli) .egy démon a Mahábháratában.pancsen láma Pápá (páli) . neve a görög papirosz szóból ered. Szuppabuddhának.25 igazság. a 3 kocsi rágalmazása. megismerés. pszichológiai /csittanijáma/. a Buddha első tanítványai (Kondannya.tudás.erdő a Gódavarí mellett panycsavimsatittva (szanszkrit. Vappa.5 pártütő. mahájána: templomok és iratok pusztítása. idea. kínai er si wu ti) .város Magadhában. a szellem és a valóság közötti össz-hang. az elefántvezetés 5 követelményének egyike pannyá viszuddhi (szanszkrit) . a szerzetesi közösség bomlasztása.Fondorkodó. a Nílus mocsaraiban őshonos növény.előírt erény pannyindríja (szanszkrit) .fogalom. biológiai /bidzsanijáma/. ahol meghalt Vardhamána papa-loa (vodu) . Cyperus Papyrus. kínai wu ni zui) . Viszuddhi Magga pannyattálambanáni (szanszkrit) . kauzális /dhammanijáma/) pao chen bla ma (írott tibeti) . egy megvilágosodott meggyilkolása. melynek eredetét egyiptomi szóra . őskép pannyatti szíla (szanszkrit) . Bhaddija.fogalomburjánzás Pápijasz (szanszkrit) .pap papannaprasanaszanszkára (szanszkrit) . szerzetesek vallási gyakorlatának akadályozása.

letörölve róla a már feleslegesnek ítélt régebbi írást paquette (vodu) . amivel elérhető a móksa pará/annya (szanszkrit) .a túlpartra jutott.zarándoknő parabhásvara csitta (szanszkrit) .érvénytelenítés (4 vétek). a növénynek szinte minden részét felhasználták valamilyen gyakorlati célra. mégis az írás alapanyagaként vált a legelterjedtebbé és legismertebbé. rendszerint mindkét felére írtak. fölismerése annak. transzcendens állapot para artha anjaszva arthaszamjama (szanszkrit) .az idegen tudat tudása. hanem számos idegen nyelven is. ami az öntermészetnek oka. papirusznövényből készült lap. más. fontosabb iratok hordozóanyaga.legmagasabb fok (pl. nirvána . édes. korsókban tárolták. a szerzetest végle-gesen megfosztják köpenyétől. igen ellenálló. az a más-természetnek feltétele pará bháva súnjatá (szanszkrit) .elragadtatott. hétköznapi használati tárgyak egész sorához szolgált alapanyagul. egy szentély talizmánjai par gji gleg bam (írott tibeti) . telepátia pará vidjá (szanszkrit) . de még épületeket is emeltek belőle. nagy cukortartalmú belét fogyasztották is. a mai papír szavunk is innen ered (és nem csak a magyar nyelvben. rágátmika). egybeolvadó szeretet Isten iránt. a fáraó tulajdona). személyes megtapasztalás.a más által létrehozott üressége pará csitta dnyána (szanszkrit) . különböző parábbádzsika (páli) .túlpart. más természetű létező.különböző létező. vagyis a természet (prakriti) purusa-jellegének a purusára önmagára való alkalmazása. jól bírja a hajtogatást és az összetekerést. vairágja). mivel viszonylag drága volt. vereség páragata (szanszkrit) . hogy a papiruszt többször is felhasználták. hogy az átman azonos a brahmannal.vezetik vissza (a fáraóé. meg nem fogható alkotóerő pará bháva (szanszkrit) . végső.magas tudás.egy szutta előadásának egyik módja. 2.csomag. öntermészet nélküli.). gyakran díszes tokban.a másik valóságára és a másik önmagáért valóságára alkalmazva az elme igába fogását. ez a nem-tudás gyakorlata pará bhakti (szanszkrit) . előfordult.a lényegét tekintve tiszta tudat paráddzshászaja (szanszkrit) . má-sok ösztönzése (szuttanikkhépa) párádzsika (szanszkrit) .fadúcról nyomtatott könyv para (szanszkrit) . a fontosabb papirusztekercseket rúdra vagy saját végére feltekerve. bhakti (még: vaidhi. a nirvána.

legfelső. kínai csen ti) . az abszolútomot elemző bölcsesség. .a legfőbb hattyú. energia (tömjénfüst) /vírja/ 5. fegyelem (kellemes illatok) /síla/ 3.a végső megvilágosodott elme paramartha pariccshédaka pradnyá (szanszkrit) . kitartás. erkölcsiség. kínai liu bo luo) . a móksa illetve a nirvána parama (szanszkrit) kiváló.félreértés Paramátman (szanszkrit) . különleges képességű aszkéták mellékneve paramanu (szanszkrit) .a 4 nagy fordító egyike (még: Amóghavadzsra. élményszerű felismerése negatív úton. foka paramártha szatja (szanszkrit) nem-relatív. végső. Kumáradzsíva. legmagasabb paramadhamma (páli) . a végső lépés parámarsa (szanszkrit) . a 6 tökéletesség részletesebben: 1. erkölcsösség /síla/.aki a túlpartra jutott. az egyik béklyó Paramártha (szanszkrit. a tökéletesség szekere. magasabb igazság. legjobb. a sö lun iskola alapítója. mahájána.túlpartra juttató. a valóság közvetlen. az utolsó kettő a mahájána.indokolatlan ragaszkodás.a világmindenség ősanyaga páram (páli) . a középső kettő mindkettő magatartása páramita jána (szanszkrit. mély értelmű jelentés paramártha bódhicsitta (szanszkrit.az atomon túli tartomány paramapáda (szanszkrit) . a 6 erény (jótékonyság /dána/.páragú (páli) .túlpart.az utolsó érzés páramita (szanszkrit) . Énfölötti-Én. a valóság végső szintje paramárthika (szanszkrit) végső. Ísvara. Világ-lélek. írott tibeti don dam bjang chub kji sems) . végső jelentés/értelem. Legfelsőbb Önvaló. transzcendens szemléletű tudás parámásza (szanszkrit) . a Brahman paramattha vazsena (szanszkrit) . a niródhából kilépő kévalín párakruti (szanszkrit) . meghatározásoktól mentes. a köznapi igazságokon keresztül. meditáció (áldozati ételek) /szamádhi/ 6.magasabb tanítás paramahansza (szanszkrit) . adakozás (víz) /dána/ 2. abszolút igazság. Hüan cang). meditáció /dhjána/. türelem (virágok) /ksánti/ 4. az első kettő a hínajána.a világfelettit.a legmagasabban fejlett átman. türelem /ksánti/. bölcsesség /pradnyá/).tökéletesség. odaadás /vírja/.a legfőbb állapot. bölcsesség. az adhipradnyásiksá 1.

parikalpita paratantralaksana (szanszkrit) .legfelső hely.a másik valóságára és a másik önmagáért valóságára alkalmazva az elme igába fogását. barátságosság (mettá). vidjá létfoko-zat paratva (szanszkrit) .másból való keletkezés parátpará (szanszkrit) . bölcsesség (pannyá). előbb Kartavírja rádzsát ölte meg. Visnu inkarnációja bráhmana formában (Dzsamadagni és Renuká fia). elvágja az újraszületések láncát Parasuráma (szanszkrit) . szampradája paramszthánam (szanszkrit) . a páli hagyományban 10: adás (dána). benne harci bárd és íj paraszparavilaksana (szanszkrit) . türelem (khanti). igazmondás (saccsa).függő jelleg paratautpatti/paratautpáda (szanszkrit) . megtagadás (nekkhamma). jelképei: kétkarú. kínai ta hua zi zai tian) Mások Átváltozását Irányító ég.a dzsiva az atman és a Brahman egységének megkülönböztetés nélküli megismerésének létfokozata.férfi világi hívő parampara (szanszkrit) .csatabárdos Ráma (parasu = bárd).befelé forduló lezáró-tartás (hatha jóga) Paranirmitavasavartin (szanszkrit. az anyag és a szellem közti viszony a szánkhjában paraszparaviruddha (szanszkrit) .egymást kizáró ellentét paratantra (szanszkrit) . elszántság (adhitthána).a kasztjából kitaszított ember . Visnu egyik mellékinkarnációja párását hásávuá (héber) . ákása pária (szanszkrit) .a tökéletesség elérése a filozófiai megismerés útján paramopászaka (szanszkrit) .női világi hívő paramopászika (szanszkrit) .fejsze.a guruk tanítványi láncolata.uttarapaksa parávaikhari (szanszkrit) . aki ellopta Dzsamadagni kívánságteljesítő tehenet. tenni akarás (virija). különbözőség paravádin (szanszkrit) . ez a nem-tudás gyakorlata Parasára (szanszkrit) . sanmukhí mudrá parángmukhí mudrá .másság.mitikus bölcs. kiegyensúlyozottság (upékkhá) páramita naja (szanszkrit) .hallható teremtő hang. erény (síla).kölcsönös függés.megismerés (mécses) /pradnyá/. vagyis a természet (prakriti) purusa-jellegének a purusára önmagára való alkalmazása. üdvösség parángmukhí (szanszkrit) . fia Vjásza.befelé forduló.szidrá parasu (szanszkrit) . aki huszonegyszer győzte le a ksatrijákat. a vágyvilág legfelsője a Szuméru felett parárthánjaszvárthaszamjama (szanszkrit) .

metaforák parijatti (szanszkrit) .keresztrúd-tartás (hatha jóga) parigraha (szanszkrit) .képzelt önlét/mibenlét parikamma nimitta (páli) .átalakulás-tan.értékítélet által megnevezett képzelt jelleg. átlátás. erdőbe vonult öregek (szerteszét bolyongó pari + vrádzsaka) paricsája (szanszkrit) .Abhimanju fia. teljes megismerés paridzsarcsaka (szanszkrit) . megváltott halott Parinirmitavasavartin (szanszkrit) . első fok.aki még hanyatlásra képes.vágyakozás és téves nézetek által létrehozott tévképzet Pariksit (szanszkrit) . a legfelső (6.az elme 6. a 6 erő (sadbala) egyike paricsájabala (szanszkrit) . a szánkhjában változás parináma tápa (szanszkrit) . felbukkanó jel parikappitákáramatta (szanszkrit) . megsemmisülés.a hindu templomi papok segítői paridzsáta (szanszkrit) . különféle filozófiai rendszerek szerint parikalpita szvabháva (szanszkrit) . zavart tudatosság.a felismert változások hevessége parináma váda (szanszkrit) .a másik kiáramlását ellenőrző biro-dalom. konceptualizált átmanfelfogás.paribbádzsaka (páli) . páli parimutti) . képessége. a szerze-tes legmagasabb állapota parináma (szanszkrit) .utalások. a tejóceán köpülésekor keletkezett parighászana (szanszkrit) . a figyelem összpontosítása természetes.zarándok. kioldódás.egy virág. az élettartam 16 ezer év parinirvána (szanszkrit) .keresés parimukti (szanszkrit. Dzsanamédzsaja apja Páriléjjaka (páli) .a teljes megismerés hatalma.szentírás parikalpita laksana/paratantra (szanszkrit.a tudat módosulása/átalakulása. az elme alapos megismerése. a szraddha dhimukták egyike parihára (szanszkrit) . a tárgy látással történő felfogása. prahánaparidnyá).teljes nirvána.panasz paridnyá/paridnyána (szanszkrit) .felszabadulás.kialvás.a megvalósulás 2 lehetősége (dzsnyánaparidzsnyá.ellenérv.előkészítő nimitta. visszavágás paríjádjadésaná (szanszkrit) . a képzelt és a függő kapcsolata. a nirvánát elért .) átalakulástól mentes menny.település Kószalában parimárgana (szanszkrit) .felhalmozás parihanadharman (szanszkrit) . evolúció parinibbuti (páli) . bala paridéva (szanszkrit) . kínai fen bie) .

fent újraszületett lények. fájdalom.a korlátozott sugárzás szintje a formavilágban Parivára (páli) .a megtisztultság kijelentése a Pátimókkha felolvasása után paritta (szanszkrit) .tökéletes megértése van. amit egy buddha segítségével ért el.cella a kolostorban parivrádzsaka (szanszkrit) . elhárító szöve-gek recitálása paritta klésa bhúmiká dharmáh (szanszkrit) .kifordított térdfej-tartás (ha-tha jóga) parivrittaikapádashírsászana (szanszkrit) . appamánaszubhá). teljesen befejezett parinnyátam (szanszkrit) .Tipitaka. aki még egyszer újraszületik parivrittadzsánushírsászana (szanszkrit) .nyilvános vita parisszaja (szanszkrit) .teljes csónak-tartás (hatha jóga) parisad (szanszkrit) . akiknek erőtlen a második dhjánájuk.zarándoknő parivrittadzsanmántaraárjam (szanszkrit) .egyik lábbal átforduló fejen-állás (hatha jóga) parivrittapárshvakónászana (szanszkrit) . egész paripúrna macjendrászana (szanszkrit) .veszély. fent újraszületett lények. az arahat parinnyátantam (szanszkrit) .szűrő páriszuddhi (páli) .az érzelmileg korlátozott hatóterületű szellemi állapotban megjelenő tényezők paritta subhá (szanszkrit) körülhatárolt dicsőségű/sugárzású (szubha-kinhá.átforduló oldalsó szög- . akiknek erőtlen az első dhjánájuk parittábháh (szanszkrit) . végső kilobbanás parinispannalaksana (szanszkrit) .kész. a test belső melege parisszávanam (páli) . Függelék parivéna (szanszkrit) .már tökéletes megértése van. amit önmagától ért el.az az arhat. appamá-nábhá).egyén halála. a buddha paripurna (szanszkrit) .teljes Macjendra-tartás (hatha jóga) paripúrna návászana (szanszkrit) .szvabháva parinisthita (szanszkrit) . a korlátozott tisztaság szintje a formavilágban parittábha (szanszkrit) körülhatárolt sugárzású (ábhasszara.belső teljesség.zarándok parivrádzsika (szanszkrit) . gond.védelemszerző théraváda szertartás.

kaukritja.oldalsó fejenállás (hatha jóga) párshva szarvángászana (szanszkrit) . a tagadás tárgyának helyén van valami valóságosabb a köznapi igazságoknál parkha (ejtett tibeti. krodha. auddhatja. sztjána. ágy. szupta vírászana parjavaszthána (szanszkrit) .oldalsó fölemelt lótuszülés (hatha jóga) párshva úrdhva padmászana szarvángászana (szanszkrit) oldalsó-felső lótusz teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) párshvóttánászana (szanszkrit) . Ardzsuna jelzője parthenoi (görög) . sz.tartás (hatha jóga) parivrittapashcsimóttánászana (szanszkrit) . anapatrápja.egylábas oldalsó fejenállás (hatha jóga) párshva ikapáda szarvángászana (szanszkrit) .oldal íj-tartás (hatha jóga) párshva halászana (szanszkrit) .oldalsó embrió teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) párshva shírsászana (szanszkrit) .oldalsó eke-tartás (hatha jóga) párshva ikapáda shírsászana (szanszkrit) . a Révész.nyújtott oldal-tartás (hatha jóga) Pársva/Pársvanátha (szanszkrit) .a 23. minddha.átforduló hátnyújtótartás (hatha jóga) parivrittatrikónászana (szanszkrit) . 8. az I Csing pa kua trigramja párnászim (héber) . lehet: nitja.a frigyszekrény függönye párshva bakászana (szanszkrit) . zarándok-helyek létesülnek. írsjá.hajadonok párthiva pítha (szanszkrit) . ülésmód parjankászana (szanszkrit) .e. mátszarja. 250 évvel (?) Vardhamána előtt (i.csavart teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) párshva úrdhva padmászana shírsászana (szanszkrit) .vizsgálódás parjudászapratisédha (szanszkrit) .gondviselők a hitközségben párohet (héber) . írott tibeti spar kha) . ahol templomok.mágikus trigram a bön asztrológiában.trón.bizonyított negatívum.oldalsó kakas-tartás (hatha jóga) párshva pindászana szarvángászana (szanszkrit) .a nyugvó szenvedélyek kibontakozása (árkhja. tirthankara.) Pártha (szanszkrit) . naimittika .ágy-tartás (hatha jóga).oldalsó gólya-tartás (hatha jóga) párshva dhanurászana (szanszkrit) .átforduló háromszög-tartás (hatha jóga) parjanka (szanszkrit) .Prithá fia. mraksa) parjésaná (szanszkrit) .oldalsó egylábas gyertya-állás (hatha jóga) párshva kukkutászana (szanszkrit) .földi erőkörök.

rész. megkülönböztetünk enklitikus (simuló) illetve nem-enklitikus partikulákat.a para első fejlődési állapota passer poule (vodu) . a szammá boddzshangá 5. melyeknek különösebb mondatbeli szerepük nincsen. azokat az a szavakat nevezzük partikuláknak. a magyarban „töltelékszó”. jelképe fehér nyílhegy Paszénadi (páli) . árnyalatot adnak a mondatnak. letisztult nyuga-lom. Vénusz.Vénusz. Siva társa.Föld alatti régió.hegy-tartás (hatha jóga) Párvatí (szanszkrit) . amelyek nem simulnak egyetlen más szóhoz sem) állhatnak a mondat elején párusjam (szanszkrit) . derű.durva beszéd. az egyiptomi nyelv egyik sajátossága. nevének jelentése „részecske” (latin).nyelvtani fogalom.hurok-tartás (hatha jóga) pashcsima (szanszkrit) . Durgá párve (héber) .nyugat. attól függően.hurok.a Pányva Asszonya pasang (ejtett tibeti) . amit Siva ajándékozott Ardzsunának Pasupati (szanszkrit) .négyszögletű gyapjúkendő a buddhista panteon egy-egy alakjával és kíséretével díszítve Pátála (szanszkrit) .a Tóra egy verse (összesen 5845) pata (szanszkrit) . mégis színezetet. felesége Vászabha.szárnyasok simogatása. csak a nem-enklitikus partikulák (vagyis azok.péntek. tulajdonképpen jelentéktelenek. hogy hol állnak a mondatban. a megkötött személy pasupata (szanszkrit) . tényezője pászuk (héber) . húsos) pása (szanszkrit) .fegyver.a Hegy leánya. aki pulkasza volt.kettős edény felszerelés (tejes. az angolban „filler”. alvilág. fia Vidúdabha passzadhi (szanszkrit) . nem üdvös cselekedet. harisnyakötő.kószalai rádzsa. föld pásászana (szanszkrit) . az alsó . a Mahábhárata énekei parvatászana (szanszkrit) . másik neve Umá. betegekhez érintése pasu (szanszkrit) . írott tibeti pa sangs) . ugrászana. írott tibeti sgo ma zhags pa ma) .jószág. az anyagi energia félistennője. brahmácsarjászana pashjanti (szanszkrit) . a test hátsó része pashcsimóttánászana (szanszkrit) . Siva egyik avatárája Paszang (ejtett tibeti. szóbeli parvan (szanszkrit) .partikula (egyiptomi) .lándzsa Pásupata asztra (szanszkrit) . béklyó Pásadharí (szanszkrit.hátnyújtó-tartás (hatha jóga).az elme lecsendesedése.az állatok ura.

feltételező paticscsa szamuppáda (páli) . 244 körül. a finom életáramok szabályozása (pránajáma). irányítója Garuda. a nem-tudástól függők (aviddzsá paccsaja) a karmikus képzőerők (szankhárá).élvezi a földet.város Magadhában. 9. a karmikus képzőerőktől függő (szankhára paccsaja) az újraszületési tudat (vinnyána). látási utókép. pannyatti pathaví (szanszkrit) .egymástól függő. 4. a létesülési folyamattól (bhava) függ az újrakeletkezés (dzsáti). 7. 3. a 6 érzéki tevékenységtől (szalájatana) függ az érzékek érintkezése (phassza). egymástól függő kapcsolódás.az okozati/feltétel láncolat. nyolcrétű ösvény (anga): 1. a vallási előírások betartása (nijama). ma Patná. helyes testtartások (ászanák). az érzéstől (védaná) függ a vágy/szomj (tanhá). Ananta Shesha Pátali (páli) . a vágytól/szomjtól (tanhá) függ a kötődés (upádána). 12.község Magadhában közel a Gangához Pátaliputra (szanszkrit) . a világi megismerés pathei mathos (görög) . a legfelső fok. 5.a földre irányuló összpontosító elmélkedés pathavimabhinandati (szanszkrit) . a gond és panasz (szoka . 4.föld. a tárgyszem-lélet során a kép rögzült. 2. 6.hasonló/egyező nimitta paticcsa (szanszkrit) .egyező nimitta. a kötődéstől (upádána) függ a létesülési folyamat (bhava). 8. az újrakeletkezéstől (dzsáti) függ.e. sz. az érintkezéstől (phassza) függ az érzés (védaná). függő keletkezés. fazék pati (szanszkrit) . az érzékek visszavonása a külvilág ingerei elől (pratjáhára) patháganimitta (szanszkrit) . a Jóga szútra összeállítója. a szenvedésből származó bölcsesség pátí (páli) . 2. 2.sz.-i grammatikus. 5. 1.bolygórendszerek.úr patibhága nimitta (páli) . Asóka szervezte Patandzsali (szanszkrit) . 3. a szellemiségtestiségtől (náma rúpa) függ az érzéki tevékenység 6 tartománya (szalájatana). prithiví pathavíkaszina (szanszkrit) . itt volt a harmadik zsinat i. a tudattól (vinnyána) függő a szellemiség-testiség (náma rúpa). erkölcsi viselkedés (jama).a bűntudó kín.edény. 11. 10.i. az öregség és halál (dzsará marana).

ami újjászületéshez vezet (pl.lépés.jelenések.csorbulás a hálefen Pehar (ejtett tibeti) . Okviszonyok Paulomí (szanszkrit) . tál.nyilvános gyónás.melldísz. szerencsét növelő rítus. kattika hónap teliholdjakor pavo (ejtett tibeti. egy templom alapjának kijelölése pefimá (héber) .újraegyesülés patiszaranam (szanszkrit) .csillapodás által történő elhagyás (vinaja) Pati-szambhidá magga (páli) .oltár pedzs sesz (egyiptomi) . eleme a sárga Pává (páli) . megsemmisülés patipadá (páli) . a nemes nyolcrétű ösvény patipasszadhipahána (szanszkrit) .Indrání egyik neve paunarbhavika (szanszkrit) .taszító. valamire hagyatkozás patitapávani (szanszkrit) .boldogságot.egy ország Patthána (páli) . hős pé (vodu) . ellenszenv a kívánatos dolgok irányában. Vardhamána sztúpája paváraná (páli) .férfi médium.a démonfejedelem a bön vallásban. ez a Gangesz vize pátra (szanszkrit) . a szomj) paundra .hindu december paustika (szanszkrit) .Tipitaka.a bűnösök felszabadítója.edény pektorál (egyiptomi) .visszamenő. tisztulási szertartás a szánkhjában és a buddhizmusban teliholdkor és minden holdnegyedkor.Korall-síremlék Vészálíban.4 szabály a bhiksuknak a théravádában patighá (szanszkrit) . a pratítja szamutpáda egyik nézőpontja pátimókkha (páli) . erény általi önuralom patinibbuti (páli) .menedék.egy nép neve a Mahábháratában pausa (szanszkrit) . az 5. haladás. pratítja szamutpáda pátidészaníja (szanszkrit) . a fájdalom és a bánat (duhkha domanassza) és a kétségbeesés (upájásza). tisztulási ünnep az esős évszak végén. alamizsnás edény Pattana (szanszkrit) .élelemgyűjtő. általában vallási szimbólumokkal .a zsinór kihúzása.Tipitaka. segítség.kialvás.malla földi falu Paválam cséttijam (páli) . írott tibeti dpa' bo) .paridéva). A szétismerés útja patiszandhi (szanszkrit) . a necsungi jós védőszelleme pékkhá (páli) . béklyó patilóma (szanszkrit) .

és bizonyos fokú rangot jelentett pelanos (görög) .II. Szaturnusz. és többnyire rendkívül összetett. amelynek központi csoportja rendszerint az uralkodót oltalmazó istenekből.galamb peleiades (görög). drága. a testben az agyhoz kapcsolódik Pema Töt reng (ejtett tibeti. Ramszesz által épített birodalmi főváros a Deltában. alkalmatlan nap. írott tibeti dpal be'u) . a hajdani hükszosz főváros. évben pánhellén megtartott ünnep peplos (görög) . igen gyakori a naoszt formázó pektorál. a pap szerepét betöltő civil. írott tibeti padma thod phreng) . a nyolcas csörten-csoport egyike per anh (egyiptomi) .Pena Héruka női társa.dódónai papnők Pelgye Dordzse (ejtett tibeti) . Avarisz helyén épült pères savane (vodu) . borból. ennek keretét pedig a szkarabeusz keselyűszárnyai adják. batyu. léteznek egyszerűbb. amelyen a középső csoport a fáraó nevét adja ki. ha a voduban keresztény liturgikus elemekre . motívumkincse igen gazdag. 846-ban meggyilkolta Langdarma királyt pelpeu (ejtett tibeti. aki i. a testben az agyhoz kapcsolódik pemu (ejtett tibeti) .ital olajból. föld.gazdagon díszített ékszer.az élet háza Per Ramszesz (egyiptomi) . erre jó példa Undebaudet tábornok pektorálja.Padmaszambhava Pema Tro di (ejtett tibeti) .bozótpáterek. mézből.tibeti szerzetes.miden 5.a végtelenség csomója Pema Héruka (ejtett tibeti) . szimbólumokból tevődik öszsze.szombat. a pektorált önálló ékszerként.Athéné Polias ruhája. egy ülőszobor térdére fektették Pepung csörten (ejtett tibeti) .sz.és féldrágakövekkel ékesítettek. sajtból és lisztből pentetéris (görög) . írott tibeti spen pa) .a Buddha Dharma és a 3 ösvény/jármű. démonokból. ezek közül az egyik legszebb Tutankhamon szárnyas szkarabeuszt formázó szív-pektorálja.Amitábha haragvó megjelenése.kalács peleia (görög) . gyakran félszáznál is több oltalmazó szimbólum is megjelenik egy-egy példányon. amelyet többnyire rekeszberakással. homogénebb pektorálok is.szarvasmarha tehén pen pa (ejtett tibeti. a szív fölé függesztve viselték. jelképe sárga faköteg pentaploa (görög) .

a Négy Kapuőrnő egyike délen.disznó. hatás.az egyiptomi kivonulás ünnepe (niszán 15-22) péta (páli) .ókori neve Purusapura peszah (héber) . víz.sarjadás. a második évszak peribolos (görög) . századtól már nem használták) phags pa'i bden pa bzi (írott tibeti) . Démétér lánya.vágyvilág.víztartó peristiarchos (görög) .oszlopsorokkal kerített nyitott udvar Persephoné (görög) .Padampa Szamgye phag (írott tibeti) .van szükség peret (egyiptomi) . a tibeti alapján kifejlesztette a mongol írást (az i. írott tibeti phag) .Tipitaka. disznóképű phag mo nga mo phag gi mgo (írott tibeti) . gyümölcs.torkos. Kubiláj mongol kán. táncfajta petti viszaja (szanszkrit) . ajanamsza phala (szanszkrit) . Az éhező szellemek történetei Pétakopadésza (páli) .a dahomeyi istenségek egyik csoportja (Don Pèdre nevéből).Tipitaka.az Emsefejű. a paticcsa . éhező szörnyek pha dam pa szamgsz rgjasz (írott tibeti) .láma. Kunga Gyalcen unokaöccse és tanítványa (i. A kosarak feltárása Petit Pierre (vodu) . mongol Pagwa) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.elhunytak.önkívület pharmakos (görög) . Koré. érzéki benyomás.tartózkodás a kemény szavaktól. 14.pradnyá páramitá pharanápíti (szanszkrit) . a dasa akusala prativirati síla 6.gyümölcstudat.sz. aki körüljár perisztül udvar (egyiptomi) . a karma eredmény.fal a szent terület körül perirrhantérion (görög) .phak phag gdong ma ser ma ser mo zhangs pa 'dzin pa (írott tibeti) . észak.érintkezés. írott tibeti) . aki elvesztette a hangját Pesávar .sz.csatvári árjasztjáni phak (ejtett tibeti. majd kínai császár (a Jüen-dinasztia alapítója) térítője.Hadész felesége.aki rituálisan megtisztítja az állami tűzhelyet. női jellegű. préta Péta vatthu (páli) . fekete Phag pa (ejtett tibeti. a maggacsitta eredménye phalguna (szanszkrit) . a tett tárgya egy másik személy. zsémbes szellem petro (vodu) .hindu február phar csin (ejtett. 1234-1280). a 12. állatövi jegy. kapcsolat. tagja phassza (páli) . erőfeszítés phalacsitta (szanszkrit) .bűnbak phárusjavácsá virati (szanszkrit) .a pányvahordozó. a népgyűlést és a polist.következmény. okozat. állatuk a fekete sertés.

a Nagy Bélyegjel Ismeretőrzője phjag rgja cshen po (írott tibeti) . csütörtök.érintkezés-testek.Cshag seng ji thek pa phjag chen (írott tibeti) . Jupiter.a jobb hónaljban lakó férfi istenség.az istenek irigysége phung po (írott tibeti) .a Smaragd Szikla gyűjtemény csantörténetek írója pi kuan (kínai) .ducö 13-15 phjir mi wong ba (írott tibeti) . fületlen csésze gyönyörűen díszített arany vagy ezüst fedővel pho va (ejtett tibeti.spártai kenyérféle Pi Jen Lu (kínai) . írott tibeti 'phel) . szaddá.Mahá mudra phjag na rdo rje (írott tibeti) . jelképe zöld tőr phuszana (szanszkrit) . 12-13 cm átmérőjű.tapintás phyaxir (görög) . szparsa phel (ejtett tibeti. vadzsrakila. írott tibeti 'pho ba) .tudatáthelyezés.avatás előtti ifjak ideiglenes lakhelye (Spárta) phylax (görög) .falnézés. Bódhidarmától eredeztetik pian (vodu) . megszabadulás meditáció nélkül phótthabbá (szanszkrit) . a csan meditáció egyik formája.a testen keresztül felfogott tapintatok. írott tibeti) .mahámudrá phjag rgya (írott tibeti) . raszá.az érintés iránti szomj phótthabbam (páli) . a 7.anágámi phalam phjogs kji lha (írott tibeti) .szammupáda 6.érzéklet.az égtájak istenségei pho (ejtett. szerencsés nap.panycsa szkandha phur bu (ejtett. írott tibeti) . levegő.szkandha phung po lnga (írott tibeti) . szamkránti pho lha (ejtett. tagja. az ötféle élvezet (rúpá. Héziodosz szerint harmincezer physikillos (görög) .férfi elem pho ba (írott tibeti) . sorsosztó pho rpa (ejtett tibeti) . érintés phrag dog (írott tibeti) .irsjá phthoneros (görög) .teaivásra használt.múdrá phjed jol (írott tibeti) . 4-5 cm mély.növekedés phja gsen gji theg pa (írott tibeti) . írott tibeti) .pho va.varázstőr démonűzéshez. nidána phasszakája (páli) .bőrbaj (frambőzia) .Vadzsrapáni phjag rgja chen po'i rig 'dzin (írott tibeti) .őrző. phótthabbá) egyike phótthabba tanhá (páli) .

fájdalom pidjon (héber) . legtöbbször a király temetkezési helye is.épületegyüttes. időnként nemesfémmel burkolt. és azt a mitikus létrát jelképezi.az elsőszülött fiú kiváltása pijut (héber) . ennek tövénél van a halotti templom.A koldulókörút utáni megtisztulás szútra (Tripitaka Szútrapitaka 151.) pindaprána (szanszkrit) .pávakakas-farok-tartás (hatha jóga) pinda (szanszkrit) .a jobb orrlyukból eredő nádí.szerzetes koldulókörúton Pinda pátapáriszuddhi szutta (páli) . a „Fényhegy” szimbóluma. számos változata ismert piramis szövegek (egyiptomi) .pídá (szanszkrit) . jobb orrnyílás pippala (szanszkrit) . írott tibeti ro ma rca) .vallásos szövegek. ejtett tibeti roma ca.a mikrokozmosz.vendég. amely a meghívott istent vagy őst jelenti pinága (szanszkrit) .egyéni lélegzet pindászana shírsászana (szanszkrit) . dinasztia) íratott fel a piramisába Pirké ávot (héber) .a fáraó halotti kultuszához tartozó. egyéni létesülés.szamatádnyána pingalá (szanszkrit. a megvilágosodás fája (bódhi vriksa) piramidion (egyiptomi) .a piramis vagy az obeliszk tetején lévő. ünnepi udvarokból stb.fügefa (Ficus religiosa). embrió. alamizs-nagyűjtés pinda csárika (páli) .embrió lótusz fej-tartás (hatha jóga) pindászana szarvángászana (szanszkrit) . amelyeket először Unisz fáraó (V. négyszög alapú gúla alakú rész piramis (egyiptomi) . és ennek aljában áll a völgytemplom. melyen az elhunyt fáraó feljut az istenek közé piramis komplexum (egyiptomi) .liturgikus költemény pin (kínai) . kiegészítő épületekből.arhat a Buddha közelében ping deng ying zhi (kínai) .embrió teljes test megtámasz-tás-tartás (hatha jóga) Pindola Bhadadvádzsa (szanszkrit) . amelyhez a feljáróút (felvezető út. általában négyzet alapú gúla alakú építmény.íj píncsha majúrászana (szanszkrit) . angolul causeway) vezet.Atyák fejezetei . rendszerint a piramis köré épített templomokból. ókori kínai jósló csontokon az uralkodó mellékjele. az Óbirodalomra jellemző szerkezetnél a központban a piramis áll.

öröm abban.az ősöknek felajánlott áldozat pitta (szanszkrit) . ősz és tél. délután.az Anthestéria első napja (Athén) pithos (görög) .apagyilkosság.) .alsó lélek. anantaríka karma pitri (szanszkrit) . 788). műve: Enneadesz. a szamádhiról a VI. vagy a túlvilági birodalmak egyikébe emelkedik Po csang (kínai) .ülőhely.az egyik dosha.démon.a gazdagság istene.kis ház. szthúla jántrika Pithoigia (görög) . tűz és víz (aharapacsak. amíg qui nem lesz. Porphüriosz pluta (szanszkrit) .fuvallat. ájur véda placer nanm (vodu) .teljesség plézi (vodu) .i. a halott mellett marad. érés. szadhak. örömteli érdeklődés pititt (vodu) .sz.kosár Pitamaha (szanszkrit) . felnőttkor. Kiv. a halálkor kuei lesz. bhadzsak. dzsiva jántrika.hombár píti (szanszkrit) . mint az univerzum teremtője pítha (szanszkrit) . levegő.egyiptomi per Atum (Atum háza Tell el Maskutában) pitr gháta (szanszkrit) . az asztrológiai ciklus páratlan évei po (kínai) . inspirációs impulzus. fiatalok játéka halott siratáskor Plótinosz .örömök. párthiva. lelke-sedés. a hindu templomban a múrti oltára.(† i. szellemlény piszuna (páli) . 253-tól Rómában működő jógamester.egy rituális tárgy felszentelési szertartása pléróma (latin) .ősatyák.nagyapa. törzslátogatók pititt feuilles (vodu) .piszácsa (szanszkrit) . erőközpont (csakra). a kilencedik csan pátriárka . lehet: upászaná.a bhikkhuk ócsárlásának tilalma pitaka (szanszkrit) . Zeus és Elektryóné fia Plyntéria (görög) . Plótinoszról ld. a szamma boddzshangá 4. fejlődés.hím szuffixum.levélkék. alocsak). kedv.ugró. lélek po (ejtett tibeti) .egy közösség tagja Pitóm (héber. 9. Brahmá egyik neve. testlélek. nyugvóhely. randzsak.sz. az ember előképei pitri jadzsna (szanszkrit) . a brahmákájikák között születik újjá Plutos (görög) . akik kezelés alatt állnak pititt fèy (vodu) . hogy a végső igazságot keresem.kisebb dob pititt caye (vodu) . ténye-zője.Athéné Polias ünnepe pneuma (görög) . egy adott életben váltogatja a dhánákat. könyvében ír.

a tenger istene. gyakran igen nagy mérnöki leleményességet tanúsítva.a 6. amely a piramisok járatainak elzárására szolgált (nem azonos a boltíveknél alkalmazott zárókővel). a beavatott szőrszálai és körmei vannak benne Potala (ejtett. szanszkrit pusztaka) .rituális célra alkalmatlanná vált pószullá teszi (jiddis) . 13 kg. minden következő fokozat ennek hússzorosa Polonnaruva (szanszkrit) .pálmalevél írólap Pöjül (ejtett tibeti.a szerzetesek kéthetenkénti gyónása Poseidón (görög) . 12. ősi tanítók portkullisz (egyiptomi) . erőátvitel pokol . ez az Arbudában töltött idő. a Föld férje Poseidón hónap (görög) . varázserő. míg egy negyediket a Nagy Galéria előtt csapóajtó-szerűen ereszthettek le a feltételezések szerint.a halott tálitjának egyik cicitjét elszakítja pot de tête (vodu) .ünnepi felvonulás porana (szanszkrit) . kemény kőzetből faragott kőtömb. egyes piramisoknál eltérő megoldással eresztették a helyére.zárókő.döntést hozók poszul (jiddis) . 1 mag = 0.Tibet első önálló . írott tibeti) . számos piramisban a portkulliszok azért nem teljesíthették eredeti feladatukat.a dalai lámák palotája Lhászában. több helyen pedig saját súlyuktól beforduló tömböket alkalmaztak. mert a sírrablók egyszerűen a puhább kőzetben alagutat vájva megkerülték a sokkal keményebb akadályt pósadha (szanszkrit) . amiben a lelkük van. századból pompé (görög) . hónap.a maiko díszes övcsatja point (vodu) . természetfeletti hatalom.az itt töltött idő = 80 khal szezámmagból százévente kiveszünk 1 magot (1 khal kb. a Nagy Piramis sírkamrájának 3 zárókövét felülről eresztették a helyére.monolit szoborcsoport Buddha parinirvánájáról Srí Lankán az i. építése i.középső oszlop potong (ejtett tibeti) .pocsiri (japán) . 1695-ben fejeződött be az 5.sz.fejedény.férfi váltság áldozat pótthaka (páli.pont. minden nyolcéves perióduson belül 3 különböző évben megkettőzve poszkim (héber) .49 mg).régiek. írott tibeti bod jul) . más piramisoknál a járaton leeresztett kődugót használtak portkulliszként. dalai láma halála után tizenhárom évvel poteau mitan (vodu) .sz. nagy méretű.

sz.szomszédos. bhávanámaji).az egyik sziddha pracsittadnyána (szanszkrit) . a Kágyur egyik része. a pratjékabuddhák útjának 3. a tudatlanság megszűnése. szem az 5 szem közül pradnyá dnyána (szanszkrit) .a múrti.háromgunás ősállomány.mímánsza filozófus prabhákarí (szanszkrit) .rosszakarat. vizsgálódó belátás a világtörvény fölismerése.Rukminí legidősebb fia. hideg pokol pradhána (szanszkrit) . kifinomultság.e. foka prabhava (szanszkrit) . az abhidnyá 3. szakasza .felismerő tudás pradnyá kála (szanszkrit) .-i tamil vallásos költők him-nuszgyűjteménye Prabha (szanszkrit) .kisarasz. végtelenség prádésika (szanszkrit) .hajlékonyság. az 1.sz. a mandala vagy a templom körül az óramutató járásával megegyező körséta pradása (szanszkrit) . prákriti Pradjumna (szanszkrit) . belátás. a nemes nyolcrétű ösvény első (szamjag dristi) és második (szamjag szamkalpa) foka. színről-színre látás. komolyság pöriá (héber) .mások elméjének ismerete. a Buddha saját szavai. 8.Kuvéra városa Prabhákara (szanszkrit) . tudatlanság/bölcsesség. szennyezett szenvedély prádésa (szanszkrit) .i. Krisna pradnyá (szanszkrit. ismerete pradaksiná (szanszkrit) .bölcsesség szem. intelligencia. kárhozatos cselekedetek és ellenszerük. közvetlen tudás. csintámaji.sz. alkotás Prabhudéva (szanszkrit) . tudatlanság/bölcsesség. az Avatamszaka szútra fordítója az i. írott tibeti shes rab. írott tibeti ses rab kji mig) .a bőr a makk hátsó pereme alá tolása malenoláskor Prabandham (szanszkrit) .a síla kála 4. évezred közepén pörasrabdhi (szanszkrit) .a ragyogás birodalma. a bhávaná márga 3.fényhozó. Kámadéva inkarná-ciója. páli pannyá) alapvető bölcsesség (szrutamaji.állama a Jarlung területen (ejtett tibeti. írott tibeti jar klungs/jar lung) i. a bódhiszattva bhúmi 3. bölcsesség.-9. a 3. kárhozatos cselekedetek és ellenszerük pradnyá csaksu (szanszkrit. része prabhákárí bhúmi (szanszkrit) . században. fokozata. 6. megkülönböztető tudatosság.az egymást követő létrehozók ereje.

a Buddha nagynénje. ezek kedvező helyek.összefolyás. az apokjadharman egyike pradszrabdhi (szanszkrit) . a valóság és a valóság tudása egybeesik. akit Visnu Naraszimha alakjában védett meg prajág (szanszkrit) . indiai pátriárka.párohet prajódzsana (szanszkrit) . ez valósítja meg a létforgatag megszüntetését pradnyátmá (szanszkrit) . elnevezés pradnyaptiszat (szanszkrit) .a hindu templomot körülvevő fal Prahlád (szanszkrit) . Visnu prajág. a világi szférán túli bölcsesség.az Ádi Buddha saktija pradzsnyávimukta (szanszkrit) . a bölcsesség tökéletessége. cél prajóga (szanszkrit) . írott tibeti phar csin) .a 27.a lemondás tökéletes megvalósítás prahána phala (szanszkrit) . szentély a Gangá és a Jamuná összefolyásánál prájas csitta (szanszkrit) . tökéletes. Bódhidarma guruja pradnyáindríja (szanszkrit) a megkülönböztető tudatosság képessége pradnyapti (szanszkrit) .erőfeszítés .vezeklésforma (pl. hermafrodita. a lány menekülésének állandóan változó alakjaiból teremtődtek a lények.haszon.elhagyás.árja pudgala Pragdzsjótisa (szanszkrit) . írott tibeti skje dgu'i bdag mo) . értelem. csak annak tulajdonított.megnevezés. Karna.Visnu híve. felsőbbrendű megismerés. a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike. Nanda. a Gangesz 5 találkozása más folyókkal. a mahájána egyik irányzata. a buddhizmusban Gótamí.önmagunk értelmi része pradnyávimukta (szanszkrit) .testi és szellemi tökéletesség elérése az elmé-lyülésben Pradzsápati (szanszkrit. Usasszal.a túlsó partra jutott bölcsesség. amely nem valóságos. aki később apáca lett Pradzsna (szanszkrit) . incesztust követett el lányával. csak a megkülönböztetés tudatos-ságát valósította meg.a bölcsesség megszabadulása. Hiranyakasipu demonrádzsa fia. egy női bódhiszattva Pradnyádhara (szanszkrit) . Rudra.pradnyá páramitá (szanszkrit.kapcsolat nélküli erkölcsi hatás prahána pratipaksa (szanszkrit) .konvencionálisan névleges én.lemondásból származó ellenszer prahara (szanszkrit) . megszüntetés prahána paridnyá (szanszkrit) . ősnemző.a Teremtmények Ura. a böjt) prajhesz (jiddis) .egy város prahána (szanszkrit) . vagyis: Déva.

a felismerés pillanata. nem-teremtett.prajóga márga (szanszkrit. az anyagi világ forrása.az öröm birodalma.özönvíz. az első elmélyüléshez vezető felkészülés 6. a prakriti megzavartságának helyreállítása. naimittika sristhi pramáda (szanszkrit) . a részleges pusztu-lás is.a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike pramuditá (szanszkrit) .a magukért beszélő tettek. hiteles beszéd). mérték.A mérvadó megismerés összefogla-lása. örök.aki a megismerés eszközévé vált. szintje prákrita karma (szanszkrit) . természetes karma. csak a finom elemek (az élet) hullanak vissza Visnuba. amikor Brahmá felébredésekor a durva elemek megmaradnak. következtetés. mahájána jógácsára szútra. a változatlan kiáradó lendület prákriti sakti (szanszkrit) . henye pramatta szaccsa (szanszkrit) .eredeti. eszmény (pratjaksha. foka .örömteli. a bhávaná márga 1. érzéketlenség.az alkalmazás/felkészülés útja. a bódhiszattva bhúmi 1. hasonlítás. szubsztancia. az empíria tárgya és az evolúció tere. az út összekapcsolása. negatív női jellegű természeti erő pralaja (szanszkrit) . írott tibeti sbjor lam) . érvényes isme-retszerzés. aki mértékadó Pramánaszamuccsaja (szanszkrit) . az előkészület/ erőfeszítés ösvénye. a természet. a megismerés 4 érvényes eszköze (érzékelés.közöny. kozmikus anyag. Dignága műve pramatta (szanszkrit) .tökéletes igazság praméja (szanszkrit) . feloldódás. tudatos-ságtalanság pramána (szanszkrit) .negatív női jellegű természeti erő prakriti/pradhána (szanszkrit) . a pratjékabuddhák útjának első része pramuditá bhúmi (szabszkrit) . transzcendens objektum. érvényes megismerési eszköz pramána bhúta (szanszkrit) .tespedt. foka prajógadnyistha manaszkára (szanszkrit) . tudatlan anyagi valóság. fokozata. felolvadás. eredendő természet. ősállomány. figyelmetlenség.a megismerés tárgya pramo (írott tibeti) . anumána.ősanyag. elmélyülés. aktív. a srávakák és a pratjéka buddhák útjának 2.megismerő. működése a karma. ágama).

az Isten (Ísvara) iránti odaadás pránidhi dnyána (szanszkrit) . tökéletesedés prapanycsa (szanszkrit) . alapvetően 3 fő vezetékben (ídá. a bódhi-szattva a lényeket segíti.tartózkodás az élet megsem-misítésétől. érvényesülő. szúksma krijá.prána (szanszkrit. mélyalvó) neve pránava dhvani/omkára (szanszkrit) . energia. tagja pránava (szanszkrit) . megkezdett. a dasa akusala prativirati síla 1. pingala) áramlik a csakrákon keresztül.a légzés szabályozása a szívtájékon pranidhána (szanszkrit. ájur véda pránajáma (szanszkrit) . az átmannal azonos lélek. ájur véda prána krijá (szanszkrit) . AUM. amely irányítja a szellem figyelmét. az Atharva .. testünk feltöltése életérővel lélegzetszabályozással.törekvő tudás pranita (szanszkrit) .kötött.kiválóság. rászánás az élet kioltására (szamdnyá). a hatha jóga gyakorlata pranáma (szanszkrit) .alapvető fogadalom. a tett tárgya a másik élőlényt tárgynak tekinteni (vasztu). üdvös cselekedet pránatipáta véramaní/virati (szanszkrit) . a 3 tudatállapot (éber. alvó.elérés prárabdha karma (szanszkrit) .ima prashvásza (szanszkrit) .A kérdések titkos tanítása.lélegzet. a halál a gyil-kos halála előtt következik be (nispatti). az életerő beáram-lása.legfőbb ima. sokaság prápti (szanszkrit) . szél.imák felajánlása a múrtinak a hindu templomban pránamája (szanszkrit) . tüdő. a mantra jóga gyakor-lata prána vata (szanszkrit) .a lélegzet szabályozása.az aum őshang első kampanája pránaváju (szanszkrit) .a létfokozatok egyik burka pránamája kósa (szanszkrit) .a légzésritmus szabályozása.az éltető levegő burka. írott tibeti szmon lamkínai benyuan) . a purusartha okozata prarthana (szanszkrit) . undor (dvésa) vagy más mentális szenny (klésa). a dzsiva egyik burka pránatipáta (szanszkrit) tartózkodás az élet megsemmisítésétől.a fogalom verbális kifejezése.kilégzés (hatha jóga) Prasna upanisad (szanszkrit) . misztikus testnedv. erőfeszítés megtenni azt (prajóga). sors-szerű karma. a jóga 8 foka közül a 4.a mellkasra vonatkozó eltérések (lélegzés). szusumna. írott tibeti rlung) . az egyik vata.

a madhjamaka rendszer egyik aliskolája prászangika madhjamaka (szanszkrit) .csoda (riddhiprátihárja. amelynek egy részét már fölajánlották áldozatként praszadzsja pratisédha (szanszkrit) . illetve minden étel. bebizonyí-tandó tétel pratigha (szanszkrit) .a 3 mértékadó (fő upanisadok.hegy Kiskindhá mellett praszád (szanszkrit) . ádesanáprátihárja.nem-bizonyított negatívum.ellenszenv. ellentmondásig vivő. az avjakta és a vjakta közös képessége a fogamzásra/nemzésre Praszénadzsit (szanszkrit. írott tibeti rgjal po gsal rgjal) fényes győzelmű király. ez az üresség prászanga (szanszkrit) szükségszerű logikai következmény. a bódhiszatva szint második foka prathána pratiszamvid (szanszkrit) a bizalom megkülönböztető megér-tése práti (szanszkrit) .bizonyítás praszrabdhi szambodjanga (szanszkrit) . Bhagavad Gítá.az ügyesség általi megvilágo-sodás főága praszthána trají (szanszkrit) .szétterpesztett láb-tartás (hatha jóga) praszava dharmí (szanszkrit) . megszentelt étel. nyugalom Prasravan (szanszkit) . anusászaníprátihárja) . amit egy állítás szükségképpen maga után von prászangika (szanszkrit.negatív propozíció a vitában.Daksa felesége.bhúmi.ajándék.véda része prasrabdhi (szanszkrit) .ihletett beszéd.terjengők. az egyik béklyó pratihárja (szanszkrit) . a tanítványok magyarázatai prathána dhjána (szanszkrit) .szellemi élénkség.a középút következtetéseinek iskolája. Párvatí Dáksájání inkarnációjának anyja prathama dhjána bhúmi (szanszkrit) .az első elmélyülés szintje prathána (szanszkrit) . brahmászútrák) Praszúti (szanszkrit) . a tagadás tárgyának helyén nincs semmi valóságos. Buddhapálita praszárita pádóttánászana (szanszkrit) . Kósala rádzsája a Buddha idejében prasziddhi (szanszkrit) . következtető érvelésmódra épülő iskola. ejtett tibeti thal gyur pa) következtetés iskola.megszabadulni valamitől pratidnyá/paksa (szanszkrit) .

ez a keletkezést. és 8. apáca 364. a tizenkét tagú oksági láncolat. fúribháva prati-paksa). egymástól függő keletkezés. amelyik az .a tagadás tárgya. a Vinaja pitaka fogadalom-felsorolása (szerzetes 253. ez hozza létre a mentalitást a materialitással együtt. amely-nek ellentéte az üresség pratiszamkhjá niródha (szanszkrit) . írott tibeti rten cing wbrel bar wbjung ba bcu gnjis. szembehelyezkedés. szoszor tharpa prátimóksa szamvara (szanszkrit) . az önlét.pratilóma pránajáma (szanszkrit) . írott tibeti sosor tharpa) . írott tibeti gnjen po) . világi hívő 5 és világi női hívő 5 fogadalma). ez a vágyakozást. novícius 10. egymásra következés. az emberi személyiség meghatározottsága.fordított (haj irányába) légzés (hatha jóga) prátimóksa (szanszkrit. ádhára pratipaksa. a létezés üres. a nemes nyolcrétű ösvény 6.a tagadó alany pratisédhah (szanszkrit) .a tagadás pratisédhjam (szanszkrit) . amelyek létrehozzák a tudatot.a megszűnés bölcsessége pratiszamvid (szanszkrit) . ez a születést. ezeknek a lelki történéseknek függvényében keletkezik a halál után egy (3) tudat (vidnyána).a 4 megkülönböztető megértés pratítja szamutpáda (szanszkrit. változatlan „én” nem létezik. relatív lét. az önvaló. a jelenségek függő keletkezését leíró törvény. út pratisamkhjá niródha (szanszkrit) .4 ellenszer (vidúsanú pratipaksa.megvalósítás pratipaksa (szanszkrit. (1) a nem-tudás (aviddzsa) függvényében keletkeznek a (2) tudati képzőerők (szankhara). a tudatlanság a feltétele a karma-alakzatoknak. apácanövendék 6. prahána pratipaksa. ez a szerzést. ez a halált. árja atthangika márga pratipat (szanszkrit) .kaurava király. amely szerint a létezés okozati elvű.az egyéni felszabadulás fegyelme Pratípa (szanszkrit) . antitézis. a mentalitás a materialitással együtt létrehozza a 6 bejáratot. ez a kapcsolatot..ösvény. 7. begyakorlása (a théravádában a szamádhi). páli paticcsa szamuppáda) a feltételektől kölcsönösen függő keletkezés törvénye. ez az érzést.elemző megszűnés pratisédhá (szanszkrit) .egyéni megszabadulás. nidána. a lételemek egymásra következése. Sántanu apja pratipad (szanszkrit) .

a létrejövés hozza létre a születést. (10) létrejövéshez (bhavo). ebből kifolyólag az (7) érzéki benyomások.egységbe olvadnak az elmélyülés során fölmerülő tudati képek pratjaja niródha (szanszkrit) . a szerzés hozza létre a keletkezést.valaminek a tudati tükröződése. így jön létre a meg-nem-elégedettség újra meg újra.egyéni lélek. a 6 bejárat hozza létre a kapcsolatot. az öntudat elfordítása a külvilágtól. majd (5) a hatszoros tartomány. szubsztanciátlan és nincs bennük átman pratítjabandha abhiséka (szanszkrit. ettől való függésben fejlődik (4) a név és forma (náma rúpa). vagyis a szellemiség és a testiség. belső magunk pratjáhára (szanszkrit) . az asztánga jóga 5. írott tibeti rten cing 'brel par 'bjung pa) . minden dharma októl függ. japán kecsien kandzsó) beavatási meghintés prativadhanan dharman (szanszkrit) . a bánatot. ami a halál után egy új anyaöl (9) megragadásához (upadana).a feltételektől-kölcsönösenfüggő-keletkezés módszere. ezek (8) mohóságot eredményeznek és szomjúságot a dolgok és a létezés után (tanha). ezután következik az érzékszerveknek a tárgyukkal való (6) érintkezése (phassza). amely a jelenség létrejöttéhez elengedhetetlenül szükséges pratjaja ékatánata (szanszkrit) .akinek képessége van a megvaló-sításra. a szraddhadhimukták egyike pratjábhidnya (szanszkrit) . a vágyakozás hozza létre a szerzést. a karma-alakzatok hozzák létre a tudatot. (11) születéshez (dzsati). a kapcsolat hozza létre az érzést. pratítja szamutpannatva jukti (szanszkrit. feltétel. a bánkódást. az 5 érzékszerv és a gondolkozás (szalajatanam). a kínt és a kétségbeesést. az érzések (védana). a hatha.új létezés hordozója.észlelés. a születés hozza létre az idős kort. a mentalitás a materialitással együtt hozza létre a 6 bejáratot. a tudat kivonása és felszabadítása az érzékek és külső tárgyak uralma alól. és ezáltal ismét (12) megöregedéshez és halálhoz vezet (duhkha). a tudat hozza létre a mentalitást a materialitással együtt. érzékelés. az érzékek visszavonása. az érzés hozza létre a vágyakozást. közvetlen bizonyíték . laja jóga gyakorlata pratjaja (szanszkrit) .visszahúzás. a halált. a fájdalmat. a kasmiri sivizmus rendszere pratjagátma (szanszkrit) .felismerés.minden tudati felmerülés kioltódása pratjaksa (szanszkrit) . más szavakkal: a tudatlanság feltétele a karma-alakzatoknak. angája.

az együttérzés négy eleme közül az első .elindult. buddha saját maga számára pratpad (szanszkrit) . szellemvédő. ejtett tibeti ji dag. az első elmélyüléshez vezető felkészülés harmadik szintje pravradzsita (szanszkrit) . írott tibeti 'jug jul) . a ritvidzs prétí (szanszkrit) .egy nap az esős időszak végén.előkészítő felavatás. de tapasztalatait nem osztja meg másokkal (még: arhat. magányos megvilágosodott. bolyongó lélek.pratjavéksaná dnyána (szanszkrit. kaszt praváraná (szanszkrit) . a 3.leszármazás.az ismeretek áramlása az álajavidnyánából az érzékelő tudatba pravritti vishaja (szanszkrit. várakozás. szamjag szambuddha) pratjéka buddha jána (szanszkrit) . a bhiksuk útmu-tatást adnak egymásnak pravardsjá (szanszkrit) .a holtak ura. kínai yuan jue) . fukarok.a tanítás képességével nem rendel-kező csendes buddhák ösvénye/járműve. Jama.a csodás szemlélődés bölcsessége. kapzsi természetűek voltak.éhező szellem. írott tibeti ji dvags kji skje gnas) szellemlény. a rúpa rúpa bhúmi egyik csoportja prétajóni (szanszkrit.a gyakorlat célja préksa (szanszkrit) . önbuddha.éhező szellem (női) prija vákja (szanszkrit) . kilépés právivédzsa manaszkára (szanszkrit) közel az elhatárolódáshoz. páli péta. a 6 létforma egyike prétanátha/prétarádzsa (szanszkrit) .teljesítés pravara (szanszkrit) . minden részletet fölismer anélkül. a buddhák tudásának egyike. magamutogatás. írott tibeti rang szamgsz rgjasz. az éhségtől és szomjúságtól gyötrődő lények szellemvilága. a külön-külön értő tudás. elvárás préma (szanszkrit) .kegyes beszéd. vágy. aki egyedül jut el a megismerés céljához.a maga számára megvilágosult buddha. hogy bármelyiket is fölcserélné vagy összetévesztené. bölcsesség pratjéka buddha (szanszkrit. elemző képesség a balgaság ártalmatlanítására.szeretet a velünk egyenrangúak iránt préta (szanszkrit. írott tibeti ji dvagsz) . kísértet.a jóga színészkedő bemutatása. kínai miao guan cha zhi) . aki remete lett pravritti vidnyána (szanszkrit) . akik előző életükben harácsolók.

a föld leve. az okok és feltételek együttesétől különböző dolog prithaktva (szanszkrit) . számos priti (szanszkrit) . Kuntí királynénak.föld.az Isten elsőszülötte (Philón) psyche (görög) .kegyes beszéd prolépsis (görög) . közön-séges emberek prithak (szanszkrit) egyes. a Brahman egyik megnyilvánulása. írott tibeti soso skje bo) . Pándu özvegyének másik neve a Mahábháratában. a szthula saríra része prithivírasza (szanszkrit) .pristha labdha márga (szanszkrit) . a szilárd halmazállapotú anyag.az élvezet általi megvilágosodás főága priyé Guinê (vodu) .jóspap prophétis (görög) .Athéné feljövetelének ünnepe (Athén) Proérosia (görög) .sok. Szahmet férje. külön.isteni Gondviselés prophétés (görög) .lélek psychomai (görög) . az öt Pándava anyja prithag bháva (szanszkrit) .annak az útja.egyéni út.Démétér és Koré ünnepe Pyanepsión hónapban (Athén) projavákja (szanszkrit) . különállóan.Szura jádava király lánya. . Nofertum apja. Pándu felesége. külön-állóság prithiví/pathaví (szanszkrit) .jóspapnő prothesis (görög) .guineai ima processziós út (egyiptomi) .öröm. különálló létezés.fogékonyság pronaosz (görög) . muditá pritiszambodhjanga (szanszkrit) . Krisna nagynénje. foka Prithá (szanszkrit) . a szamjag dristi 2.a teremtés és a kézművesek múmiaformájú istene. az elmélyülése megnyilvánuló tényezője. az egyik mahábhúta.a templom előtere.lélegzeni Ptah (egyiptomi) . dhjána. a szentély előtti helyiség Pronoia (görög) . különböző.halottsiratás prótogonos (görög) .lényegi különbözőség. egyik fajtája a feljáróút Procharistéria (görög) . amikor a 4 nemes igazságot az ember visszavetíti a hétköznapok gyakorlatára.ünnepi menetekhez kiépített díszes út. rituális célokra. az első anyagi táplálék prithu (szanszkrit) .különálló létező prithag dnyána (szanszkrit.

az anya fogamzóképes.általános megértés pu mo (ejtett tibeti. Nagy Sándor utódaihoz kapcsolódó.sz. 331-i. személyiség pudgala márga nirdésa (szanszkrit) .fiúszülést biztosító szertartás a fogamzás után 3 hónappal punábbhava (páli) .szertartás bemutató pap pudzsárika (szanszkrit) .a személy átman-nélkülisége.az istenek tisztelete.az egyik sziddha Puggala pannyatti (páli) .felkelni. szerzetes-telep Szávatthítól keletre puccshávaszika (szanszkrit) .Apollón jóshelye a boiótiai Akraphia mellettű ptolemaida (egyiptomi) .én-személy.e.a molha mint házi isten Pulasztja (szanszkrit) . a szamszára pundaríka (páli) .a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike puklha (ejtett tibeti.templomi tiszteletet vezető pap Púdzsjapáda (szanszkrit) .Ptolemaiosz-kori.bráhmaní és ksatrija érinthetetlen utóda pulóma (szanszkrit) .ismételt beavatás. kér-dés felvetése (szuttanikkhépa) pudgala (szanszkrit) .újjászületés.jelképe: dzsed uasz-jogar. vagy azokkal egykorú (i.a szerencsés születés szintje a formavilágban . 37 között) pu hua (kínai) . ha együtt van az apa és az anya.ajanamsza pumszavana (szanszkrit) . páli pukkusza) . írott tibeti phugs lha) .démon-nemzetség pumo (ejtett tibeti) .risi. Személyfogalmak (Jellemtan) pukkasí (írott tibeti) . áldozat púdzsárí (szanszkrit) .víz felajánlása a múrti szájához punár dzsanma (szanszkrit) .panycsa szkandha punjá praszaváh (szanszkrit) . és együtt van velük az élet magja (karma) punár mritju (szanszkrit) . sem én pudgalátma dristi (szanszkrit) . és újra felkelni. újraszületés punár abhiseka (szanszkrit) .fehér lótusz pung po lnga (írott tibeti) . uralkodóknál punár ácsman (szanszkrit) . egyén. a személyben nincs sem szellem.különféle meghalások punár utpatti (szanszkrit) . Visravasz apja pulkasza (szanszkrit. Ápisz-bika. akkor jön létre. Viszákhá adománya.üdvtan pudgala nairátmja (szanszkrit) .Tipitaka.a Szűz csillagkép pu tu (kínai) .az én aspektusa a személyben púdzsá (szanszkrit) . írott tibeti bu mo) .Keleti áráma.újrakeletkezés.egy szutta előadásának egyik módja.taoista kiszabadító szertartás (a pokolból) Pubbáráma (páli) . temploma: Memphisz Ptóion (görög) .

a segítőkészség megtisztít a nemtörődömség közönyétől. írott tibeti bsod nams kzi tshogs) .vadzsrakila púraka (szanszkrit) . 3. 9. ksánti. szamádhi) punjámodana (szanszkrit) . az. az ind mitológiai és történeti hagyomány gyűjteménye. a dharma tanítása kigyógyít a tudás önzéséből. 6. érdem.az élőlények jövőbeni megvilágosodása miatt érzett öröm kifejezése Punt (egyiptomi) . érdemeink felajánlása mások hasznára. Hatsepszut egyik nagy tette volt. nézeteink tisztázása kiűzi a gonosz gondolatokat. mellyel Egyiptomnak kereskedelmi kapcsolata volt már a Középbirodalom idején is. alázatosságra tanít. az erények terhe: dána. a dharmára figyelve kigyógyulunk abból. az erkölcsi tartás a nyíltan gonosz cselekedetektől. kigyógyít az irigységből. régi történetek. a tisztelet kigyógyít a nagyzolásból. síla. hogy új expedíciót indított oda. hogy csak önmagunk üdvözülésével foglalkozzunk. kigyógyít abból. 10. 5. erény. érdem felhalmozás.érdem-rakomány. az expedíció sikerét halotti templomának Punt-csarnokán is megörökítette punyjá (szanszkrit. amelyek a nirvánához vezetnek (ez a théraváda hagyomány) Pupuma (ejtett tibeti) .jó cselekedet. a Trimúrtinak megfelelően 3 x 6-os beosz- . a szeretet örömére tanít 7. amelyek eltérítenek a dharmától. 18 purána van. hogy figyelmünk elkalandozzon. ami megtisztít és kigyógyít.punjá szambhára (szanszkrit. vírja. megszerzésének 10 módja: 1. barátságosságra szoktat. a gonosz vágyak csökkenése 4. a 6 tökéletességből az első 5 (páramitájána. örülni a mások sikerének. összpontosításra nevel. írott tibeti bsod nams) .ősi. az adás és a nagylelkűség megtisztít a fösvénységtől. később ez feledésbe merült. együttérzésre tanít. 2. Dordzse Szenpa kísérője pur bu (írott tibeti) . 8. és megismertet azokkal. egy bódhiszattváé.feltehetően Szomália földjén elhelyezkedett ország. az elme fejlődésének következménye az elme gazdagodása.női bódhiszattva.belégzés Púrana Kasszapa (páli) eretnek iskola puránák (szanszkrit) .

emberáldozat purusa sakti (szanszkrit) . móksa. Urvasí férje purusa (szanszkrit) .pozitív. az Iksvákunak purim (héber) . passzív. tudat. éberség (ejtett tibeti blo) az elmélyülésben.a Legfelsőbb Lélek.tásban purátana (szanszkrit) .a Bharaták őse Purudzsit (szanszkrit) . a gondolkodás szerve. vágy. értelem.sorsvetés. káma. sem a szthula sarírával purusa indríja (szanszkrit) . érzékfeletti szub-jektum. Megilá 7b) purim spiel (jiddis) . burka a vinjána maja kósa. szabad akaratra épülő karma. a szánkhjában az emberi értelem.teljesség púrnatá (szanszkrit) .eredetmítosz a Rigvédában Purusóttama (szanszkrit) . tudatos. a 6 erő (sadbala) egyike. áldozatvezető főpap. nem keveredik (nirlipta) sem a szuksma.purimjáték púrna (szanszkrit) . megkülön-böztető képesség.teljesség. hogy ne tudjon különbséget tenni az átkozott Hámán és az áldott Mordeháj között! (Talmud. a prarabdha oka Purusaszúkta (szanszkrit) . a perzsiai zsidóság megmenekülése (ádár 14). észlelő tudat. erőfeszítés purusa médha (szanszkrit) . Prithá rokona Purúravasz (szanszkrit) .a Bháraták egyik őse.az isteni teljes megnyilvánulása púrnam (szanszkrit) . a természet (prakriti) egyik eleme.ember alkotta erkölcsi hatás.a kusán főváros Észak-Indiában.jádava hős.ember. ma Pesávar purusartha (szanszkrit) .teljes.férfi képesség purusa káraphala (szanszkrit) . dharma. nulla púrna avatár (szanszkrit) . férfi jellegű teremtő erő Purusapura (szanszkrit) . értelem.jóga. a 25 tattva között a benne lévő szattvákkal a purusa hat a prakritire. tökéletesség puróhita (szanszkrit) . az Manunak. szellemi valóság. a tudat döntéshozó állapota. Rábá szerint: Minden ember köteles annyit inni. a szellemi ember abszolút eszményképe. miniszterelnök Puru (szanszkrit) .az élet 4 hindu célja: artha. Ganésa társa. a Brahmannak az anyagi világban megnyilatkozó isteni .rádzsa-családok vagy bizonyos közösségek házi papja. Krisna tanította Vivaszvatnak. független személyiség. egyéni lélek.

közönséges. hívő és nem-hívő tömegek.pálmalevélből összefűzött könyv put (szanszkrit) . az egyik dasabala púrva nivászánuszmriti dnyána bala (szanszkrit) .lényege Purusóttama (szanszkrit) .előzetes gyógyító eljárások. a világhegy (Méru) körüli félhold alakú keleti sziget. emléke-zés a korábbi születésekre. ismerete.megelőző-rákövetkezőegyidejű sorrend púrvavádin (szanszkrit) . hogy elpusztítsa puthuddzsana (páli) .indiai város. Visnu egyik neve púrva (szanszkrit) . a mimámszá bölcselet korábbi irányzata.jobb fül Puskara (szanszkrit) .a legfelsőbb lény.pokol Pútana (szanszkrit) .purvapaksa Púrvavidéha (szanszkrit. a magas termetűek szigete. ma Adzsmer Puspá (szanszkrit.kelet. a Varuna birodalom másik neve Puspaka (szanszkrit) . akik nem léptek a nirvánához vezető útra putimutabhészadzsam (szanszkrit) . Vallabha iskolája pusztaka (szanszkrit) .az élőlények régebbi életeinek ismerete. amely a védikus rítusok értelmezésével foglalkozik púrva mimámszá (szanszkrit) .Puspá pustimárga (szanszkrit) a gyarapodás útja.Nagy Test. két alföldrésze Déha és Vidéha púrvóttánászana (szanszkrit) . dasabala púrvapaksa/púrvavádin (szanszkrit) . az alakok világának sajátossága. az abhidnyá 4. a test elülső része.test eleje nyújtás-tartás (hatha jóga) púsá (szanszkrit) . élettartamuk 250 év.démonnő.az elmúlt életekre való visszaemlékezés ereje púrvakarma (szanszkrit) . ájur véda púrvanivászánuszmriti (szanszkrit) .régi helyzetek felidézése.Virághegy. írott tibeti puspe ma/me tog ma) . kínai yi po ti) . alacsonyabb fokú védánta púrva nivászánuszmriti dnyána (szanszkrit) .korábbi tudás. meg nem tért ember. Aksóbhja kísérője.tehénvizelet használat gyógyszer- . világiak.Kuvéra szekere puspe ma (írott tibeti) .Virág. virágok felajánlása a múrtinak a hindu templomban Puspagiri (szanszkrit) .az opponens ellenvetései a vitában púrváparaszahakrama (szanszkrit) . akit Kamsza küldött Krisna után. írott tibeti sar gji lus 'phags po.

a 4. kagyü Ra mo cse (ejtett tibeti) .görög eredetű szó.Apollón Pyanepsios ünnepe Pyanepsión 7-én (Athén) Pyanepsión (görög) .Szongcen Ganpo qokimai yasun (mongol) .azaz a Királynők Völgye sírjai. írott tibeti rva) . a Földistennő jósdáját őrzi Delphoiban.hüvelyesekből készült étel Pyanepsia (görög) .delphoi papnő Pythón (görög) . vagyis elvégzi a sráddha szertartást putrikjá (szanszkrit) .a világi újjászületés helyei pyana (görög) . ezzel a betűjellel jelölik a szakirodalmak a thébai nyugati parton. cami. templomok.csakravartin rádzsa Qizong longzan (kínai) . mint szervezet . felfelé szűkülő torony alkotja.fiú-leány. hónap pylon/pülön (egyiptomi) .7 kincs qubilγan (mongol) .ként Putitamo (kínai) . felül kifelé hajló. aki képes kiszabadítani apját a pokolból. és a görög-római korban is alkalmazták Pythia (görög) . Királynők Völgyében található királyi és nemesi sírokat. un.csontváz. ra).tul ku QV-szám (egyiptomi) . jelentése: kettős kapu. melyet a kapu alacsonyabb (és keskenyebb) tömbje köt össze.kolostor Lhászában rábbánut (héber) . a pylon sarkait rendszerint hengertag díszíti. geluk. már az Óbirodalom idején (prototípusa Niuszerré halotti templománál) megjelenik. fontosabb középületek bejáratát közrefogó két. Apollón megölte (Steptérion) Q qi (kínai csi) . dpa 'bo qubao (kínai) . szakja.sárkánykígyó. tetem.a Kálacsakra egyik leszármazási ága (dro.rabbiság. fiú utód nélküli örökös putthuddzsannagati (szanszkrit) .befogadó eszköz qibao (kínai) . téglalap alaprajzú. az utánuk álló szám alapján különböztetik meg a rengeteg sírt egymástól R ra (ejtett tibeti. palotapártázat zárja le.Queens' Valley .olyan fiúgyermek.Bódhidarma putra (szanszkrit) .

szenvedélyes vágy.hosszú fém trombita rága (szanszkrit. 15 nappal Krisna megjelenése után radi (vodu) . írott tibeti dod changs) . módszer az Önvalóval való egyesülésre a tudat teljes meghódításával (dhárana.mesterem. szamádhi). gyakorlatai: vicsáraná. szenvedély. uram.pimasz. kiterjedés. 480 körül rádzsaka pótászana (szanszkrit) .az egyik guna. 320ig. tiszteletlen Radnakródhésvarí (szanszkrit) . őselem. szattva. dr. a vallási élet irányítója rabhá mandala (szanszkrit) .királyi jóga. dhjána. dhjána.királyi bölcs radzsasz (szanszkrit) . szamádhi rádzsa kumára (szanszkrit) .buddhista teológus (1923-1983). napján. tanítóm.nagy király áldozat Radzsvata (szanszkrit) . itt volt a Buddha bambusz-ligete (Véluvana) és az első zsinat i. dháraná. utódaik a rádzsputok rádzsa szúja (szanszkrit) . tevékenység. az 5. de Magadha fővárosa i. augusztus-szeptember hónap fényes két hetének 8. az Önvaló átélése.herceg. dr.rabbi (héber) .a táncoló Sivát körülvevő lánggyűrű rabtu dzsungva (ejtett tibeti) . írott tibeti 'dod chags) . érzelmi labilitás. az Önvaló megismerése és átélése szellemi összpontosítással. (ld.rádzsa.sz. Révatí apja. közvetlen meg-ismerése útján. e. ködös. a zsinagóga szellemi vezetője. mozgé-konyság.kereskedők.koronázási rítusok Rádzsagriha (szanszkrit.a tárgyak .Ratnahéruka társnője rádzsa (szanszkrit) . trónörökös rádzsa putra (szanszkrit) . Brahman állapot.hercegek.uralkodó. . manu is rag dong (ejtett tibeti) . Hetényi helyettese rada (vodu) . Rádhiká) Rádhásztamí (szanszkrit) . fájdalom. néptörzs.a dahomeyi istenek egyik csoportja (Arada város nevéből) radaniták (héber) . királyfi. írott tibeti rgjal po'i khab) Asvapati székvárosa. a Rhône-tól vándoroltak keletre Rádhárání (szanszkrit) .királyi bölcsek Rádzsarsi (szanszkrit) . király rádzsa jóga (szanszkrit) . az öt erős méreg egyike rága/lóbha (szanszkrit.Krisna társa megtestesülésében (neve még: Rádhá.akik beléptek a szerzetesi rendbe Rács Géza.Rádhárání hindu ünnepe. tamasz) rádzsaszúja (szanszkrit) .galambok rádzsa-tartás (hatha jóga) rádzsarsajah (szanszkrit) .

amit a lányok bátyjuk kezére kötnek a raksa bandhan ünnepen raksá bandhan (szanszkrit) . Ráma jelzője Raghu (szanszkrit) .egy hegység rájnigolás (jiddis) . tantrikus rágátmika (szanszkrit) .örvendetes érkezés.gid hánáse rakan (japán) . ájur véda Raktabídzsa (szanszkrit) . miközben 7 anyai kiterjedést hozott létre. ma már díszes karkötők is lehetnek raksa glang mgo can (írott tibeti) . jelképe kék és szürke madárfej Ráhula (szanszkrit) . vággyal telt személy. egy olyan bolygó (tulajdonképpen Ráhu levá-gott feje).démon.kurkumával sárgára festett fonott gyapjú csuklópánt. jelképe a kurkumával festett fonott gyapjú csuklópánt.démon.vér. ájur véda raku (japán) .Raghu utódja. akivel Durgá küzdött. vágybíró. ejtett tibeti szrinpo) . 8 fekete ló által húzott szekéren utazik.buddhista pap.a mennydörgés istene a sintóban raigo (japán) .a Raghuk ura.démonnő rakta (szanszkrit.arhat a Buddha közelében.audárika rahaszja (szanszkrit) . meg nem fogható alkotóerő Rágavidhjárádzsa (szanszkrit) . ragaszkodás. ő irányítja a meteorokat. egy zen mester raki (szanszkrit) . Ráma másik neve rags pa (írott tibeti) .titok Ráhu (szanszkrit) . bhakti (még: vaidhi. tulajdonképpen a petesejt. írott tibeti ma las thob pa'i rakta) . szenvedély. jelképe a vörös kakas rágacsáriá (szanszkrit) . napfogyatkozás. a Buddha fia Rai den sama (japán) . a 3 méreg egyike. szaptamátriká raktamoksana (szanszkrit) . felszálló Hold-csomópont.szenvedélyek által történő változás.démon ráksaszí (szanszkrit) . kötődés.a szenvedélyekről szóló tudás királya rághava (szanszkrit) .mindenre kiáradó szeretet.bikafejű őrdémon ráksasza (szanszkrit.kerámiafajta a teaszertartáshoz rakuszu (japán) .Brahmó Szamádzs . elragadtatás.a nők védelmének ünnepe sravana (július-augusztus) hónapban. egy buddha alászállása Raivataka (szanszkrit) . pará bhakti).munka közben viselt kis méretű kesza Rám Móhan Roj . amely a Napés Holdfogyatkozásokat okozza. a vágy.érzelmi minősége.vérlecsapolás.Dasaratha nagyapja Raghunátha (szanszkrit) .

Ramszeszek-korabeli.szvabhava sziddha grabha rang bzhin skje gnas kji bar do (írott tibeti) . Ramszesz idejére alkalmazzák randhra (szanszkrit) . a megvilágosodás igazi útja a bhakti jóga.lyuk. Szvámi Nárájana Ramasseur de Croix (vodu) . rasza dhátu lesz belőle.Uddaka Rámaputta. jógamester a rádzsagahai iskolában (Uddaka Rámaputta) Ráma jógácsárja (szanszkrit) .Rámacsandra megjelenésének ünnepe márci-us-április hónapban Rámánudzsa (1017/1056-1137) a szampradája (vishishtádvaita váda) vaisnava irányzat tanítómesteri sorának elkezdője. szabadság . így kerül a májba. vele testesül meg Lakshmi is.a vágy tárgya rang bdzsung rdo rdzse (írott tibeti) . üreg.Rangdzsung dordzse rang bdzsung rig pa'i rdo rdzse (írott tibeti) . velük egykorú.Ráma (szanszkrit) . Gótama tanítómestere Rádzsagahában Rámacsandra (szanszkrit) . Ajódhjában testesült meg Dasaratha rádzsa fiaként.(i. legen-dás szerzője Válmíki.Ráma a Hold ura. 1135-?) orvos. ájur véda randzsaníja (szanszkrit) . elsősorban II.az egyik pitta. mint Szíta (Rámájana-eposz).böjthónap Rámagáma (páli) .bengáli bráhmana Rámanaumi (szanszkrit) . Baron Samedi és Madame Brigitte gyermeke Rámbám (Rábbi Mose ben Májmun) (héber) . XIX. dinasztiához tartozó. terjedelme 48 ezer sor Rámakrisna (szanszkrit) . minősített monizmus. s ott raktává alakul.az anyaméh köztes léte rang dbang (írott tibeti) . nulla.önerő.Visnu egyik megtestesülése (avatárája).Rangdzsung Rigpe Dordzse rang bzhin gjis grub par snag ba (írott tibeti) .Keresztgyűjtő.óind eposz (Rámá ajanam = Ráma útja).sz. ahol Rávana őrizte Szítát ramesszida (egyiptomi) . Visnu egyik inkarnációja ramadan (iszlám) . jel a két szemöldök között randzsak (szanszkrit) . amely szerint egy vaisnava társadalmon felüli személy.település a szakja rádzsaságban Rámájana (szanszkrit) .város Srí Lankán. a táplálék az emésztés folyamán átulakul. a Talmud törvényeinek összefoglalója Rámésvaram (szanszkrit) .

1333-ban Togon Temür kínai császár koronázását. az 5 érzéki tárgy egyike. a legalapvetőbb dhátu. íz.álambana pratjaja. minta.jobb oldali főér rasekol (jiddis) .sz.szvatantra rang grol (írott tibeti) . fekvő helyzetben ábrá-zolják a Shésha nevű kígyóval Rangdzsung dordzse (ejtett tibeti.megfiatalítás.az íz egymásra ható mezeje rasza artha (szanszkrit) . gandha.önszabadító rang sangs rgjas (írott tibeti) . Ráma-csandra adta Vibhisannak. ájur véda.elrendezni. írott tibeti rang bdzsung rig pa'i rdo rdzse) .Dzsokhang raszaná (szanszkrit) .pratjéka buddha ranga mandapa (szanszkrit) .a hosszú élettartam. az ötféle tanmátra (rúpa.szekérutazás. 12841338/39). testnedv.az ötödik buddhista zsinat 1954-56-ban rangtong (ejtett tibeti) . a curpu asztrológiai rendszer megalkotója Rangdzsung Rigpe Dordzse (ejtett tibeti. elsődleges szövet. sabda. amelyet rendszerint nők rajzolnak otthonuk előtt a földre. az ízlelés érzéke. de a szánkhjában íz.rang dbang can (írott tibeti) .ábra. rasza.Visnu egyik mellék-inkarnációja. mozog.sz. szparsa). ájur véda rasána (szanszkrit) . Ráma öccsének. az Orisszabeli . Krisna tánca a tehénpásztorlányokkal.ros hákáhál rasza (szanszkrit) .nedű. többnyire oszlopcsarnokok Ranganátha (szanszkrit) .az ízek iránti szomj Rasza Trulnang Cuglakhang (ejtett tibeti) . az íz egymásra ható mezeje rasza dhátu (szanszkrit) . idá rátha játra (szanszkrit) .nyerscukor rapsódos (görög) .a 16. írott tibeti rang bdzsung rdo rdzse) a harmadik fekete süveges karmapa láma (i. ízlelés. de az ondó és a higany is rasza ájatana (szanszkrit) . Dél-Indiában szokásos Rangoon (szanszkrot) .íz. ő irányította i. gerontológia. karmapa ranger (vodu) .nyilvános helyiségek a templomokban. mozgat. egy tárgy elvarázsolása rangóli (szanszkrit) . az íz alkotóeleme rasza jana csikitsza (szanszkrit) .az öntermészet üressége rapadus (vodu) .pásztorlányok (gópik) tánca Krisnának rasza tanhá (szanszkrit) .ízlelés.énekmondó rasajana (szanszkrit) . a dhruvabéra vagy a csala acsala múrti alkalmi körmenete. ájur véda rásza líla (szanszkrit) .

az érzés szkandhájának jelképe. 538-ban Ratnaraksita (szanszkrit) . eleme a föld. szintje ratiszamgráhaka manaszkára (szanszkrit) .az egyetemes világuralkodó 7 kincse Ratna Héruka (ejtett tibeti) .Az ékkőmag kifejtése. mahájána jógácsára szútra Ratnotpalashri buddha (szanszkrit) . ejtett tibeti Rincsen Dzsungne) Kincsfor-rású dhjánibuddha. az első elmélyüléshez vezető felkészülés 4.Puríban június-július hónap újholdjának első napján (sznánajáthra) Rati (szanszkrit) .Ratna Héruka női társa.az elmélyülés mentális tevékenységei közül a negyedik ratna (szanszkrit) .tibeti upadhjája az i. Kámadeva felesége. kéjnő rati szamgráhaka manaszkára (szanszkrit) .sz. drágakőben született elmélkedő buddha. színe sárga. Ratnaszambhava egyik megjelenése Ratnakusumasampushpitagatra buddha (szanszkrit) .a nyugati világrész buddhája Ratnamati (szanszkrit) .gyönyör. bal keze dhjána mudrában. a testben az agyhoz kapcsolódik Ratna Tro di (ejtett tibeti) . jobb keze várada mudrában. mahájána jógácsára szútra Rátnala buddha (szanszkrit) .Drágakőhalom.Drágakőfüzér. Mára egyik lánya. jelképe drágakő.drágakő-hármasság Ratnavali (szanszkrit) .a Vérivó Kincsnemzetség feje. hátas állata szárnyas ló. mahájána-jógácsára szútra. világkorszak buddhája. a testben a szívhez kapcsolódik.Kincsforrású ratnatraja (szanszkrit) .az égi világrészek buddhája Ratnakúta (szanszkrit) . Nágárdzsuna műve.az égi világrészek buddhája . az egykedvű bölcsesség. gőgöt megsemmisítő tudás.Vaszubandhu kommentárjának fordítója i. írott tibeti rin chen 'bjung ldan/rin 'bjung) .sz. a testben az agyhoz kapcsolódik Ratnágara (szanszkrit) . tája dél. a dél buddhája Ratnaszambhava (szanszkrit. 9. társa Mámakí.az öröm növelője. az egyenlő lényegű. Száramati műve Ratnahéruka (szanszkrit) .a Vikramasíla kolostor szthavíra szerzetese Atísa idején Ratnagótravibhága (szanszkrit) . a 3.Ratnaszambhava haragvó megjelenése. ábrázolása: dhjánászanában. az azo-nosság bölcsessége. században Ratnaszambhava (szanszkrit.

ez a Nap.ca mi rca rlung (írott tibeti) .a kígyófejű.fehér kövek rde'u nag po (írott tibeti) . ji dam.a kakukkfejű.a Gyémánt Varjúfejű. Visravasz és Kaikaszí fia.gyémántvessző.három gyökér (guru. a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány egyike északon rdo rdzse ser mo pha mgo ma (írott tibeti) . nagy ember + genitivus = rabbi (héber) (arám = rábbán) Rávana (szanszkrit) . harci korong. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.a kecskefejű.vadzsra rdo rdzse 'chang (írott tibeti) .tízfejű démon. miközben Ráma Marícsi démont üldözte. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. arám) úr.gyémántpokol rdo rdzse (írott tibeti) .Vadzsradhara rdo rdzse 'chang thung ma (írott tibeti) . Ravi Szúrja egyik neve.az oroszlánfejű. a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány egyike délen rdo rdzse theg pa (írott tibeti) .a Gyémánt Emsefejű.fekete kövek rdi rdzse'i dmjal ba (írott tibeti) . 7 ló által húzott egykerekű szekéren utazik Ravina és Ráv Ási (héber) .az életerő csatornái rca gszum (írott tibeti) .ratti (szanszkrit) .a vasárnap istene. sárga rdo rdzse ser mo ra mgo ma (írott tibeti) . aki elrabolta Szítát.éj (12 órától 24 óráig) ráurana (szanszkrit) . a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány egyike keleten rdo rdzse dmar mo khá ta'i mgo (írott tibeti) . Siva kegyelméből nyerte erejét Ravi vár (szanszkrit) . a hímvessző rdzogs rim (írott tibeti) .dzogrim rdzong dpon (írott tibeti) .ca lung rde'u dkar po (írott tibet) .a gemara összeállítói rca (írott tibeti) .vadzsrajána rdo rdzse'i nor bu (írott tibeti) .sírás-rívás. a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány egyike nyugaton rdo rdzse 'jigs byed (írott tibeti) .nem-testi születés . forró pokol ráv (héber.Vadzsrabhairava rdo rdzse ldzsang nag sbrul mgo ma (írott tibeti) . jelképe lótuszvirág. dharmapala) rca mi (írott tibeti) . vörös rdo rdzse dmar mo seng mgo ma (írott tibeti) .dzong pön rdzus skjes (írott tibeti) .Dordzse Csang Tung ma rdo rdzse dkar mo khu bjug gi mgo can (írott tibeti) . kagylókürt.

Egyiptom vonatkozásában elsődleges receptív zóna a hasonló kultúrával. valaki megírja az első versszakot (hokku).versfüzér. laikus szekta relief (egyiptomi) .úr rebbe (jiddis) . ebből fejlődött ki a haiku renge cucuji (japán) . kisebb átszervezésekkel létre tudja hozni. ahol a szükséges intézményrendszer nincs meg.sólyomfejű napisten. alacsony dombormű és vájt dombormű. másod-lagos receptív zóna a félnomád törzsek területe. fajtái: magas dombormű. ahol a köznép tartózkodhatott rei jú kai (japán) . hasonló intézményrendszerrel rendelkező szíria-palesztinai városállamok területe. ahol a szükséges intézményrendszer olyan szinten áll.Ré (egyiptomi) . Egyiptomban csak az utóbbi kettőt használták. de jelentős szervezési munkát igényel a kialakítása.dombormű. azálea Renuká (szanszkrit) . a vájt reliefet pedig külső falfelületeken Relpacsen (szanszkrit) .Visnu Parasuráma alakú inkarnációjának anyja . és így tovább. az alacsonyat belső terek díszítéséhez. más folytatja (haikai).a templom falába faragott figura ott. harmadlagos receptív zóna az.rabbiné receptív zóna (egyiptomi) . temploma: Héliopolisz reb (héber) . Maat apja.Thicuk Decen ren (kínai) .a hódítás célterületeinek megkülönböztetése az ott élők kulturális szintjéből következő. mivel nincs állandó központ recuá (héber) . másodlagos receptív zónában az intézményrendszer kezdeményei megvannak. hogy a hódító a saját intézményrendszerét arra alapozva.Rhododendron mollis.kilégzés reg pa (ejtett tibeti) .rabbi rebecin (jiddis) . harmadlagos receptív zóna a nomád törzsek területe. elsődleges receptív zónának nevezik azt.az érzékek kapcsolata az érzékelések tárgyaival rehit-madár (egyiptomi) .a tefilint rögzítő bőrszíj récsaka (szanszkrit) . ahol a téli szálláshelyen már megvannak az intézményrendszer kezdeményei. új vallási csoportosulás a buddhizmus alapján. sólyom.emberség renga (japán) .szellemi barátok társasága. ahol az intézményrendszer teljesen hiányzik. központi hatalmat kiszolgáló intézményrendszer alapján. jelképe: napkorong.

hegy ri bo tala/tála'i phreng ba (írott tibeti) .szerzeteslak. virja. dalai láma halála után a régens rétó dháraná (szanszkrit) .remetelak. kis kolostor rig (ejtett tibeti) .értelem.egy loa lakhelye.Visnu inkarnációjának. Ganésa egyik társa.arhat a Buddha közelében Révatí (szanszkrit) . szamaja rgja dkar (írott tibeti) .siker. fa rés galuta (héber) .bélyeg.Praszénadzsit rgjal po'i khab (írott tibeti) .szamtána Rhea (görög) .mágikus fény. különböző pszichikai képességek riddhi páda (szanszkrit) .a diaszpóra feje resz kiang pa/resz pa (ejtett tibeti) . a 37 bódhipaksikadharma része riddhi prátihárja (szanszkrit) . magasabb szellemi hata-lom. Vaisravana) rgjal po gsal rgjal (írott tibeti) .szamtána.a bódhi paksika dharma 4 része a 37-ből ridro (ejtett tibeti) . mágikus.dzsainizmus rgdzsja (írott tibeti) .Pálmahegyű.Rádzsagriha rgjud (írott tibeti) .gjal po rgjal po chen po bzhi (írott tibeti) .reposoir (vodu) . Balarámának.a 13. Rig véda Riddhi (szanszkrit) .Mrigadáva ri rab lhub po (írott tibeti) . egy déli hegység ri dvags chal (írott tibeti) .Gjakar rgja gram (írott tibeti) .Méru ri töd (ejtett tibeti) . felesége.a nemi ösztön ellenőrzése Révata (szanszkrit) . Virúpáksa. kis kolostor rics (szanszkrit) . tantra rgun (írott tibeti) .a négy mahárádzsa (Dhritarásra. csitta.Kronos felesége ri (ejtett tibeti) .a pszichikai erő 4 útja (chanda.gjal po lo szar rgjal bu rgjal bjed kji chal (írott tibeti) . himnusz. mímánszá).vidjádhara . fiai Nisatha és Ulmuka rgdzsal ba pa (írott tibeti) . Virúdhaka. tudás rig 'dzin (írott tibeti) .gjal cen rgjal po (írott tibeti) . aki ismeri a tumót Reting (ejtett tibeti) .Dzsétavana áráma rgjal chen rigs bzi (írott tibeti) .csatur magárádzsika déva rgjal mchan (írott tibeti) . erő. pecsét szerződésen.olyan naldzsorpa.visvavadzsra rgjak po lo gsar (írott tibeti) .a fizikai erő csodája riddhipáda (szanszkrit) .

panycsakula ri'i rgjal po ri rab (írott tibeti) .a Négy Nemzetség Égjárói rigs drug (írott tibeti) . 854től kolostori elöljáró Csen ting (vagy Csen csou mellett) mellett a Huo to folyó átkelőhelyénél. 16831706) rigpa (ejtett tibeti) .a legrégibb és leghosszabb véda.e. a 14.Ratnaszambhava rin chen 'bjung ldan (írott tibeti) . a remete is rigs bzhi'i mkha' 'gro (írott tibeti) . félisteni. i.sz. az ő korától kezdve a tantra-fordítások az újak (az első modern fordítás i.zen mester.sz.Ratnasza.sz.sz. 1028 himnusz száz részben Rigdzin Cangjang Gyaco (ejtett tibeti) . de nem csak származás szerint.tudást hordozó istenség. írott tibeti) . ewmberi. istenekhez szóló himnuszok. 5. lazúrkő. pokolbeli) rigs kji bu (írott tibeti) .gránátalma formájú díszek a Tóra felső éc hájimján rin 'bjung (írott tibeti) . Rév Szomszédja (családi neve: Hszing Ji hszüan). jellegzetessége a kóan-gyakorlat.nagy értékű.nemesi sarj.a tudat valódi természete.rig dzin lhas (írott tibeti) . igazgyöngy. 958-1055). meghalt i. korál. dalai láma (i.bhava rin chen bzang po (írott tibeti) . ezüst és a hegyikristály is) rin po cse (ejtett tibeti. dinamikus éber jelenlét Rig véda (szanszkrit) . jó családbeli. írott tibeti rin chen bzang po) . zöld smaragd. de ide tartozik az arany. írott tibeti rin po che) . kezdeti tudatosság rigs bzang (írott tibeti) . de nem anyagi rang rigs lnga (írott tibeti) . szatori.Szuméru rimonim (héber) . drágakő. mára . 978) rin po che sna bdun (írott tibeti) .tudás. különböző módszereket használó zen iskola (kínai enó). 867. állati.jó családbeli. i. ismeret.a gatféle menzetség (isteni. hirtelen. február 18-án elmélyülés közben. tisz-teletteli megszólítás csak lámákhoz Rincsen Dzsungne (ejtett tibeti) . eredeti.a hétféle drágakő (rubin.Ratnaszambhava Rinzai (japán.Rincsen Szangpo Rin csen Szang po (ejtett tibeti.tibeti fordítómester (i. csan pátriárka. szörnylényi. smaragd. az egyik fő zen iskola. 1000-től változatlan.a 6. kínai Lin csi) . a testben a torokhoz tartozik rig pa (ejtett.sz. egy gyémántfajta.

lung. vasszána) ritucsarja (szanszkrit) .felsőbb szellemek.Dzsecün Milarépa rjóbu sinto (japán) . sziszira) vagy 3 x 4 hónap (hemanta. gimha. az egyik japán zen-iskola.emberi lábszár-csont kürt rkjang (írott tibeti) . 774-835) Rjódzan Enkan (japán) . a szótó Cao san és Tung san tanításából (nevük összevonva = Cao tung/ szotó). (i.szótó zen mester. és nekik mondta el első prédikációját.a kozmosz és a természet rendje. risik tisztelete Risipatana (szanszkrit.a nembucu zen-iskola alapítója rju (japán) . hónapok. szabály. ?-1831). szent látó. a Benáresz melletti Antilopligetben.csak a rinzai és a szótó maradt fenn.iskolánkénti sajátos megközelítés rkan gling (ejtett tibeti) .szerzetesi fegyelem ritta (szanszkrit) . itt is tanított Bankei Rjónin (japán) . dévák. írott tibeti drang srong lhags) Remetehegy.zen kolostor. bölcs.sz. szanszkrit pingalá/lalaná) . szarada. vasszána.ídá rlung (írott tibeti) . szótó pátriárka Rjókan Hógen (japán) .az áldozati szertartásokat bemutató pap. 867 után): Lin csi emlékezései. buddhista szöveg risi (szanszkrit) . itt találta meg a Buddha korábbi 5 aszkétatársát. védikus áldozópap rje btsun mi la ras pa (írott tibeti) .sz.kjang rkjang gos dkar dkar (írott tibeti) .a singon buddhista szektához közeli sinto. váju rlung jum shor ba (írott tibeti) .Szél-anya/Anya-szél menekülése.üres ritu (szanszkrit) . a rinzai-iskola Lin csi/Rinzai. vassza. gimha. egy védikus szertartás tanítása ritsu (japán) . Rádzsasri risi dévatá pitri upászaná (szanszkrit) . ájur véda ritvidzs (szanszkrit) .sz. alapítója Kóbó daisi (Kukai) (i. haláljel . pána.Rinzai Gigen (i. hemanta.a 42.látnok. Dógen nagybátyja Rjómon templom (japán) .Kjan gö Kar kar rkjang ma (írott tibeti. páli Iszpatana. Maharsi. 6 x 2 hónap (vaszanta.évszak.a bal oldali életerő csatorna rkjang ma rca (írott tibeti) . alapítója Eiszai Rinzai roku (japán) . rita (szanszkrit) . az ősrisik: Dévarsí.havonta elvégzendő gyakorlatok.

Visnu Balaráma inkárnációjában a második anyja.kerekded fekete kő.az álombeli köztes lét rnam grol (írott tibeti) . újév (tisri 1-2) ros hakahal (héber) .cintányér roma ca (ejtett tibeti) .a hónap feje. kék rlung rta (írott tibeti) .pingalá ronin (japán) .a jobb oldali életerő csatorna ro ma rca (írott tibeti) .Vaisrávana.kerti ösvény rodzsi niva (japán) .holttest. vízre vetés. amelyet démon keltett életre ro ma (írott tibeti. amit 1799ben Bou-chard. pátriárka alapvető szútrája rol mo (ejtett tibeti) .a Szélistennő Farkasfejű.nying ma pa ro (japán) . újhold Rosette-i kő (egyiptomi) . 638-713): A 6. szanszkrit idá/raszaná) .különbségtevő szél a szellem működésében rnam ses kij phung po (írott tibeti) .nagyon laza selyem szitaszövet nyári kimonóhoz ro dzsung (írott tibeti) .vidnyána rnam snang chos bdun (írott tibeti) .a hitközség világi vezetője.a Fényhozó (a Gyémántjogar) hét törvénye rnam thos sras (írott tibei) .elvetés. a Huszonnégy Hatalmas Némber egyike. Nam Thö Sze rnjing ma pa (írott tibeti) . akinek méhébe került Dévakí méhéből.vidnyána szkandha rnam shes (írott tibeti) .Daikan Enó (i.az álom köztes léte rmi lam kji bar do (írott tibeti) .sz. Napóleon egyik tisztje talált Rosette település mellett. a kövön háromféle felirattal szerepel ugyanaz a .vimuktidnyánadrista rnam par rtog pa'i rlung (írott tibeti) .változó látószögű kert roga (szanszkrit) .járvány Rohiní (szanszkrit) .lung ta rmi lam (írott tibeti) .rlung lha sngon mo spjang ki'i mgo (írott tibeti) . a közösség feje ros hákneszet (héber) .pingalá rodzsi (japán) .ro lang ro lang/ro dzsung (ejtett tibeti) . de Szóma felesége is Rokuszo dangjó (japán) .gazda és föld nélküli személy rós ha sána (héber) . bűnelvetés.a gyülekezet feje ros hódes (héber) .vimuktí rnam par grol ba'i je shes mthong ba (írott tibeti) .

felekezet. rindzai zen mester roumblé (vodu) .nádí rtsa ba'i bla ma (írott tibeti) . üvöltő. visszaút. hieratikus írással. az elmélkedés mestere. a világkorszak végén Ananta Shésha szemöldökei közül lép elő Siva és háromágú szigonyával (trisula) 11 Rudra képében pusztítja el az Univerzumot Rudra prajág (szanszkrit) .ta rta gdong dkar mo lcags kju ma (írott tibeti) .a Mandakini és az Alakánanda összefolyása Rudra szampradája.pratítja szamutpannatva jukti rten mkhar (írott tibeti) .energiaközpont a két szemöldök között rudrák (szanszkrit) .támasz rten 'brel bcsu gnyisz (írott tibeti) . . egy himalájai fa magjai.lakás a fák alján Rukminí (szanszkrit) . Siva egyik mellékneve.visszakozás. színe legtöbbször vörös.nidána rten cing 'brel bar 'bjung ba bcu gnjis (írott tibeti) . a Négy Kapuőrnő egyike keleten.Rucsika-tartás (hatha jóga) Rudra (szanszkrit) . a legszerencsésebb az a gyöngy.képzet.ten khar rtog pa (írott tibeti) . véletlenszerű vonalak vannak a magokon.gyökérszók egy-egy istenséghez rtug pa (írott tibeti) .viharistenek rudráksa (szanszkrit) .pratítja szamutpáda rten cing 'brel par 'bjung pa (írott tibeti) . és görögül rósi (japán) . manu rudra-csomó (szanszkrit) .ptolemaiosz-kori szöveg: hieroglif.Krisna első számú felesége. de van fehér.tathágata garbha ru log (írott tibeti) . Srí (szanszkrit) . szembefordulás Rucsikászana (szanszkrit) .ájatana ru lai zang (kínai) .viharisten. fogalom. ebből készül az 54 vagy 108 szemes imafüzér. kétely ru (kínai) .a 12.a horog asszonya.képzet. lóképű rten (írott tibeti) . a zen meditáció vezetője.gyöngyök. fekete és aranyszínű is rukkha múlikam/rukkhamula-szénaszanam (szanszkrit) .öreg mester. alapítója Visnuszvámí és Vallabha Rudra Szávarni manu (szanszkrit) .múlaguru rtsa tshig (írott tibeti) . amelyen egy vonal és egy természetes eredetű nyílás is van.heves csörgő-rázás rta (írott tibeti) . vikalpa rtsa (írott tibeti) .

alakiság. főnökük Brahmá rúpaván (szanszkrit) . megtestesülés. Bhisma fia rulaizang (kínai) . alaktest. 3.finom-anyagi létsík. rasza.a testiség csoportja.formatest. álambana pratjaja rúpa dhjána (szanszkrit) . 9.a színek iránti szomj rúpa vacsara (szanszkrit) . tűz. préta. írott tibeti gzugs kji khams) formavilág. 4. írott tibeti gzugs) .embrió-buddha. a tiszta formák világa. a tiszta forma istenei. szamojadzsanáni. 5. születéssel elnyert létforma rúpa dhátu (szanszkrit. aszura. dologi lét a Rúpalókában. 2. tridáthu. a 3 test egyike. víz. orr. érinthető. anyag. béklyó. 10. alaklét. testi formák (alakok) halmaza = 1. 11. 6. a szemeken keresztül felfogott színek (rúpa artha). Ruth rü pel (ejtett tibeti. ízlelhető.Biblia. nyelv.az első ismert tibeti miniszterelnök rúpa (szanszkrit. látható. szparsa) egyike.rü pel Rut (héber) . a vágybirodalom felett helyezkedik el. amelyeket az elmélyülés szintjeinek megfelelően 4 csoportba sorolnak. 3 birodalom. fizikai elemek. sabda. az ötféle tanmátra (rúpa. nyak. Vidarbha rádzsájának lánya. Bhismaka. az éntől szabad formák.forma. testiség. 8.Lakshmi inkarná-ciója. 7. fül. hallható.az újjászületés 6 osztálya (déva. írott tibeti rus sbal) . tathágata Rulakje (ejtett tibeti) . mások üdvének teste. fokhoz tartozó világ.látható formák. az 5 érzéki tárgy egyike rúpa bhava (páli) . kar. a 4 ájatanából az 1. szél). naraka szattva) rúpa szkandha (szanszkrit. fül.alak rus pa'i rgjan drug (írott tibeti) . az öt halmaz egyike rúpa ájatana (szanszkrit) . egyetlen lánya Csarumati. a legidősebb Pradjumna. nem-észlelhető alak rúpa tanhá (szanszkrit) . írott tibeti gzugs sku) . a 4 elem (föld.alakokba-elmélyülés rúpa kája (szanszkrit. az 5 halmaz része (panycsa szkandha).a látható formák egymásra ható mezeje rúpa artha (szanszkrit) .a hat csontékszer (fej. test. az érdem felhalmozása rúpa lóka (szanszkrit) . alakzat. manusja. tirjagjóni. boka) rus sbal (írott tibeti) .testi lét. írott tibeti gzugs kji phung po) . formalét utáni vágy rúpa rúpa bhúmi (szanszkrit) .finom anyagi világ rúpa rága (szanszkrit) . és 17 istencsoport lakik benne. a világ . alak (28 tulajdonság). szagolható. tíz fia született.teknős. szem. csukló. gandha.a 6.

péntek délutáni köszönés sabda (szanszkrit) .az a samesz. farka észak. helyi istenség sa la gnas pa'i rig 'dzin (írott tibeti) . a tudás 5 ága közül az egyik sábesz (jiddis) .az ÓM. mantra. báál koré és . passzivitás. reggel és a fa.bhuma sa (japán) . gandha. tettrekészség.sliáh cibur sacerdos (görög) . pihenés és a föld (dzsungva) rva (írott tibeti) . hallott kinyilatkoztatás (szúkta. hanyatlás. szombati munkára alkalmazott nem-zsidó sác (héber) . a nyugalom napja sabát salom (héber) .szakjapa sa srod (írott tibeti) .bídzsa sa dbag (írott tibeti) . sabda. este és a fém. rasza. szparsa) egyike. öröm.sza dak sa bon (írott tibeti) . jobb oldala kelet. nyár és a tűz.Sáriputra sa skja pa (írott tibeti) .szombati fedő. tél. az ötféle tanmátra (rúpa.a hang egymásra ható mezeje sabda artha (szanszkrit) . aki egyben sliáh cibur. a brahman szóbeli megnyilvánulása sabda dhátu (szanszkrit) .alapja hanyatt fekvő teknős.sza ma drok sá ri'i bu (írott tibeti) . kora délután. brahmána.sábát sábeszdekli (jiddis) .a nyelv tanulmányozása.az egyik sziddha sabat (héber) .hang.hang.szombat.Földön Lakozó. álambana pratjaja sabda sabda (szanszkrit) . a kelet és az elme ismerője sa ma 'brog (írott tibeti) . feje dél.a hang alkotóeleme. az 5 érzéki tárgy egyike sabda brahman (szanszkrit) .ra S sa (írott tibeti) . nyugalom és a víz. szenvedély. bal oldala nyugat. ősz. a teremtő hang.ducö 19-21.békés szombatot.egyszerre hangzó és hangtalan teljesség sabda vidjá (szanszkrit) .a Hely Ura. 4 végtagja a közbenső irányok. upanisad) sabda ájatana (szanszkrit) .pap sácmác (jiddis) . tavasz. felébredés.közepesen laza selyem szitaszövet nyári kimonóhoz sa bdag (írott tibeti) .sabat-napi pogány. kipá sabosz goj (jiddis) . sza szö Sábara (szanszkrit) .

írott tibeti zsak zla ba). a 6 szótag az Óm mani padme húm sadanga/védaanga (szanszkrit) .Mindenható sadájatana (szanszkrit. öntudat. írott tibeti zsak nji ma). páli szalájatana) . még tanuló. vaisésika) sadhen (jiddis) .a 6 terület. vírja.a begyakorlás ösvénye. foka. védánta.vágó.együttszületett öröm.házasságközvetítő Sadvinsa (szanszkrit) .beavatott.elnök. a Szentélyben a reggeli áldozat Ábrahám emlékére sa'i snjing po (írott tibeti) . nirukta.a valóság.különös gonddal készült és formált alak.reggeli ima. a 6 érzéktartomány.6 tag (siksá. csintá. a nidána 5.Siva végső igazsága.Ksitigarbha saiksa (szanszkrit) .igazmondás Saccshidánandamaja Paramatman (szanszkrit) .melamed is saccsa (szanszkrit) . dzsjótisa) sadbala (szanszkrit) .Sivát tisztelő sajhet (jiddis) .nap . a felhalmozás ösvé-nyétől a gyémánthoz hasonlatos összeszedettségig tart sailpika nirmánakája (szanszkrit) . metsző sajhet ubajdek (jiddis) . szmriti. cshandasz.ortodox női paróka sak (ejtett tibeti.6 Mahápurána saivasziddhánta (szanszkrit) . az elmélyülés sikerének eléréséhez: sruta. bölcseleti iskola saivja (szanszkrit) . kalpa.aki metsző és vizsgáló is sájtli/sátli/sejtli (jiddis) . vjákarana. a jó viselkedés szabályai saiksa márga (szanszkrit) . a Kálacsakra ötödik mezője Sadaksarí dhjánibódhiszattva (szanszkrit) . jóga. mímánszá.vasárnap (ejtett tibeti sak nyima. gyönyör teljességében létező sacsoszan/sasszan (japán) . njája. a valóság és az elme azonosulásának boldogsága sahrit (héber) . így szóltja meg a geiko a több főből álló vendégcsoport vezetőjét Sadáj (héber) . hétfő (ejtett tibeti sak dava. írott tibeti zsag) . paricsaja saddarsana (szanszkrit) . szampradanja.ortodox rendszerek (szánkhja. kedd (ejtett tibeti sak .a 6 szótag elmélkedő bódhiszattvája. a nirmánakája egyik jegye Saiva purána (szanszkrit) .a 6 erő.a Száma véda bráhmanája sahádzsánanda (szanszkrit) .

vasárnap sak paszang (ejtett tibeti) .Gándhári fivére. fekete. szerda (ejtett tibeti sak lhakpa. általában az istenek társa. női lényege. hogy Visnu melyik inkarnációjának felelnek meg salah (iszlám) . írott tibeti zsak spen pa) sak dava (ejtett tibeti) .szombat sak phurbu (ejtett tibeti) .csütörtök saka időszámítás .isten sákta (szanszkrit) . metsző saktí (szanszkrit) . a mandala déli ajtónállója Sakra (szanszkrit) . fekete fapálcája Sakuni (szanszkrit) .54 Déví-szentély sakter (héber) .női védisten. írott tibeti mi'i thub pa shákja seng ge) . szavazólap. 78 Sákjaszimha (szanszkrit.a fejen lévő betegségek. hályogműtéteknél használt eszköz.ájur véda sálákja csikitsza (szanszkrit) .egy magas fa sálagrám síla/sálagrama (szanszkrit) . írott tibeti zsak lhag pa).Kálí vagy Durgá követői Sáktapítha (szanszkrit) .falemez. Párvatí tisztelői (sákták). a kert mögötti tájkép Sakpama (ejtett tibeti) .szerda sak mikmar (ejtett tibeti) . melyet napi 5 alkalommal végeznek saláká (szanszkrit) . a beavatottnak az üdv valóságára megnyíló látásmódjára utal sálákja (szanszkrit) .péntek sak penpa (ejtett tibeti) . kerek vagy ovális kövek. írott tibeti zsak phur bu). ájur . csütörtök (ejtett tibeti sak phurbu.kezdete i.A Sákják Oroszlánja) .sz.hétfő sak lhakpa (ejtett tibeti) . a rajtuk látható véletlenszerű minták alapján lehet megállapítani.Indra Sakrodévanam Indra (szanszkrit) . szombat (ejtett tibeti sak penpa. Nepálban található a Gandhaki folyóban.természetes eredetű. péntek (ejtett tibeti sak paszang.női energia.vágó. saktizmus (tantra) saku (japán) .kedd sak nyima (ejtett tibeti) . írott tibeti zsak pa sangs). írott tibeti zsak mig dmar).mikmar.Szakja muni sála (szanszkrit) .az iszlám ima arab neve.egy a Hat Győzelemmel Túljutott közül sakkei (japán) . Dhritarástra sógora sakya thub pa (írott tibeti) .élve elfogott.sinto papok lapos. a Saktí-kultuszok Siva társa.

ájur véda Salja (szanszkrit) . i.véda Salendraradzsa buddha (szanszkrit) . megszüntetés.adományozó szerzetesnő salja csikitsza (szanszkrit) . köszönés salom záhár (héber) .samesz sámor (héber) .fecsegés.őrizd sampralápa (szanszkrit) . ebből az episzkoposz .zsinagógai szolga.sz.lecsendesedés. írott tibeti zsi gnasz. szóbeli Samtab Ngönpo (ejtett tibeti) . új évi .püspök samiszen (japán) .indiai tantrikus tévtanító San csing (kínai) . ez a samesz gyertya samatha (szanszkrit. mindenes.sz.béke.az ízlés 3 húrja.szeudá slisit Sálisztamba szútra (szanszkrit) .csan mester († i. század salja (szanszkrit) . következő életek előre látása. plusz ága. egyházfi.egy ország samana (szanszkrit) . az elmélyülés 6. 3 napos gyaloglás Salva (szanszkrit) . hitközségi altiszt.elnyugtatás. nem üdvös cselekedet.az égi világrészek buddhája sálesüdesz (jiddis) .Madra királya sálja bhiksuni (szanszkrit) . köszöntése. 706) saná tová umtuká (héber) .Trájasztrimsa San szin (kínai) .zarándokünnep. a brit előtti péntek este salos regalim (héber) .Rizspalánta szútra. bár az Isten-hármasság régebbi (Tao te king 42.3 világosság: előző életek ismerete.édes és jó esztendőt.a fiú békéje. ájur véda salom (héber) .Három Fenség (Tai huang Fu shi.a hanukija 8. Drága Mennyei. gondnok. 1. a Tai i elnevezése a Han-korszaktól.sebészet. fokozata sámás (héber) .Három Tiszta.népi énekmondó samesz/sammas (jiddis) . nem elemző meditáció samba (vodu) . a csi 3 princípiuma: Első Mennyei. a nesztoriánus kereszténység hatására valószínűleg a Szentháromság átértelmezése.teljes nirvána San huang (kínai) . a jelen szennyeződéseinek ismerete San shi san tian (kínai) . Út és Hatalom Mennyei. Jen huang Shen nung) san men (kínai) . Tien huang Sui jen. „hegy-kapu” san ming (kínai) . nyugalmi állapot.kolostor. kínai zhi) . háromhúros hangszer sammas (jiddis) .) san de nie pan (kínai) . tudati rögzítés.

iskolát hozott létre a Migyur lhungi dubpai Cuglagkhang (Szamje) kolostorban buddhista szövegek fordítására santeria (vodu) .(i. a Satapatha bráhmana része 10. a keresztény értelemben vett Isten sangho (páli) . a t'ien értelme akarat. de lehet a tao is.köszönés Sándiljavidjá (szanszkrit) . cselekvés. amivel Visnu megáldja híveit.Viráta király fia sankha (szanszkrit.tanácskérés egy zen mestertől Sanshisantian (kínai) . hogy személyesnek tekinti.megbékélés.Trájasztrimsa sánta (szanszkrit) . jobbra tekeredik. érzelem.9. szertartási hangszer sankhiní (szanszkrit) . elnyugodott. lecsendesült. 750-802). Triszong Decen király hívta Tibetbe. aki szerint a lények azonosak az Abszolút Igazsággal. a legfelsőbb Isten.műve: A bódhiszattva tevékenységek . jobb oldalt Siva Sankha (szanszkrit) . filozófiai rendszere az advaita védánta Sankaranárájana (szanszkrit) .az első indiai tanító (i.a föld (hús) transzcendens elemének női buddhája Sankara (szanszkrit) . ejtett tibeti dun) .6. Csitrángada és Vicsitravírja apja Sántaraksita (szanszkrit. Bhísma.a csan kolostorok reggeli beszélgetése. vagyis nem tudható.sz. a Legfelsőbb Lény és a többi személy csupán illúzió. a nalandai egyetem oktatója.kagylókürt. 788-820) monista tanító.jótevő.kaurava király.Mennyek Ura.Sándilja tudása. kérdések és vita Sang ti (kínai) . Sang Jesede (ejtett tibeti) . a tökéletesség felé vezető út jelképe.sz.szabha Sangye Csenma (ejtett tibeti) . Siva és Visnu közös formája. írott tibeti mkhan chen zhi ba mtsho) Padmaszambhava tanítványa Sántaraksita upadhjája (szanszkrit. Konfucius egyszer használja a menny (t'ien) értelmében (Beszélgetések).végbélnyílás sanshi mompó (japán) . csak sejthető.tibeti fordítómester sang tang (kínai) . nyugodalmas Sántanu (szanszkrit) .szentély Dél-Amerikában sánti/krodha (szanszkrit) .zhi khro Sántidéva (szanszkrit) . írott tibeti mkhan chen zhi ba mtsho) . a tejóceán köpülésekor keletkezett.

nyíl sarad (szanszkrit) . gyakorlatilag a fáraó közvetlen tanácsadója (sarujának hordozója = aki mindig mellette van). Szanydzsaja paribbádzsaka tanítványa saríra (szanszkrit) .az égi világrészek buddhája sástana váda (szanszkrit) . Amóghasziddhi kísérője. írott tibeti sgrib pa rnam par sel ba) . égelem Sao lin (kínai) .tisztítás. 8. személye és tisztsége fontosságáról képet ad maga a tény. már Narmer király palettáján is megjelenik. i.éter. írott tibeti sá ri'i bu) . és. az ellentétes külső hatások közötti egyensúly létrehozása sárkány órája (kínai) .a kecskepásztor fügefája sar (szanszkrit) .Sáriputra (Upatissza) anyja Sáriputra (szanszkrit.a Buddha tanítványa.testereklye saríra púdzsa (szanszkrit) .sz. jele a fehér sántikar (szanszkrit) .csan kolostor Lojangban.ősz. 1881 és 1883 között Tibetben elkészítette az ország földrajzi leírását Sarbhanga (szanszkrit) .megnyugtató.07-09 saruhordozó (egyiptomi) . bár a király alakja mellett eltörpül. a tisztség eredete a predinasztikus korba nyúlik vissza. egy szerzetes halála utáni teme-tési szertartás sáriraka (szanszkrit) . fogadalmi kegytárgyon ábrázolják.egy nagy szent Sári (szanszkrit) .a testtel bíró lélek sáririka tapasz (szanszkrit) . ábrázolásának jellegzetes elemei a saruk és egy vizeskancsó sarvadnyatá (szanszkrit) .a fizikai test.eretnek tan . ájur véda Sarat Chandra Das (szanszkrit) . Honan tartományban sapálanigródha (szanszkrit) . hogy a király személyét dicsőítő győzelmi. eszme bódhiszattva.test-áldozat. ébresztés sar gji lus 'phags po (írott tibeti) . a királyi udvar egyik első embere.indiai tanító Tibetben az i.indiai természettudós. akire a filozófiai fejtegetések megőrzését bízta.gyakorlata (bódhicsarjavatára) Sántigarbha (szanszkrit) . lecsendesítő rítus.mindent tudás Sarvanivarana viskambhin (szanszkrit. Upa-tissza.akadályt rendben eltakarító.Purvavidéha sara (szanszkrit) . a cselekvések és érzetek színhelye saríra dhátu (szanszkrit) .a test legyőzése.sz.magas rangú egyiptomi tisztviselő. században sántika (szanszkrit) . hindu évszak. az alaptudat ura Sarvarthadarsa buddha (szanszkrit) . a 4.

Szvájambhuva Manu felesége Sataszahaszrika pradnyápáramitá szútra (szanszkrit) .figyelmesség satjákára (szanszkrit) . 1-i. amelyeket buddhista is végezhet sasszan (japán) .Százösvényű bráhmana. a hatha jóga gyakorlata Satapatha bráhmana (szanszkrit) .van. a Jadzsur véda függeléke Satarúpá (szanszkrit) . purána (ősi allegória). 2. fegyver. a Buddha sat (szanszkrit) .állandó.filozófiai értekezés. között. az elmélyülése megnyilvánuló tényezője.a tökéletes bölcseletről szóló százezer soros beszéd (a Hatalmas Anya). Ratna-raksita és Dharmatásíla műve (16 kötet) satcsakra bhédana (szanszkrit) . dhjána. 100 fejezetből áll. szánkhja szöveg sásvata (szanszkrit) .sz.az igazság megkülönböztetése satkotiko váda (szanszkrit) . kommentárok a szút-rákhoz.tartományi kormányzó a perzsa birodalomban Satrughna (szanszkrit) .különböző anyagokból készült szövet. útmutatás.e.indiai szellemi irányzat az i.Panycsasikha műve (vagy Vársaganja vagy Mádhava).Dasaratha fia.hatos gyakorlat (tisztasági szabályok betartása). szmriti (emlékezetben őrzött). Laksmana ikertestvére.tanítás. a létezés. abszolút örökkévalóság. sruti (közvetlenül hallott). ejtett tibeti ten csö) . vallási magyarázat. világi jellegű szertartások más kultuszok-ban. örök létezésben való hit. tantra (rítus). írója Jádnyavalkja (?). sz. 14 könyv. örök sásvata dristi (szanszkrit) . a jóga 8 angája .becsapás sati (szanszkrit) . 5. szélsőséges nézet. i. tankönyv. tiltott satrapa (perzsa) .6 pontból álló vita satnesz (héber) .sacsoszan sásztra (szanszkrit. Bharata öccse sauanaszja (szanszkrit) . Brahman Egy-állapota sat karman (szanszkrit) .az öröklétbe vetett hit sásvata gráha (szanszkrit) . lényege az állandó.tanítómester. magyarázat.belső tisztaság. században.e.jóindulatúság érzése saucsa (szanszkrit) . a Tripitaka a szútrák és a sásztrák gyűjteménye. életcél sásztrí (szanszkrit) .az örökkévalóság felfogása sásvata váda (szanszkrit) .csakra vizualizáció sáthja (szanszkrit) .Sasti tantra (páli) . amely hisz a lélekben vagy más örök létezőben sászana (szanszkrit) .százalakú.

lapszéli jegyzet sde brgjad shi 'dre (írott tibeti) . hogy felvegyük a tfilint.a képesség hiánya. ájur véda ségond (vodu) .szamvara sdug bsngal (írott tibeti) . a Tóra adásának ünnepnapja (sziván 6-7) sazammá szambódhi (szanszkrit) .műve: Buddha élete.szerzetesnövendék savúa tov (héber) . préták.isteneket imádni seet (szanszkrit) .sarkon ülés sel jád (héber) .dzsor nyi sbrang rtsi 'dzin (írott tibeti) .duhkha seb dug ngal va la mi szö pa (ejtett tibeti) . .vágás. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhaníáh töfilin. hájim kulhem hajom. húsfalók.prajóga márga sbjor nji (írott tibeti) .hetek. szombat esti köszöntés savuot (héber) . jaksák.trül sbrul gdong ma ljang gu dril bu 'dzin pa (írott tibeti) .dikpa sdom pa (írott tibeti. a peszah utáni 7x7 nap. aki törvényeiddel megszenteltél. Siva neve i nélkül savászana (szanszkrit) . (Áldott légy.). és megparancsoltad nekünk. többféle van (például illatevők.deszi sdig pa (írott tibeti) .közül az 1. Örökkévaló Istenünk.hideg. tana. egyháza (1920) scholion (görög) . sava (szanszkrit) . majd: Vöatem hadvékim Baadonáj. pünkösd. a Négy Kapuőrnő egyike északon. a Buddha egyik elődje sbjin pa (írott tibeti) .a Nyolc Seregbeli halálszörnyek.kézre való tfilin.dána sbjor lam (írott tibeti) .a csengettyűs.méztartó.élettelen holttest. kígyóképű Schmidt József . a rituális vágás hentese seiza (japán) . hogy elviseljük másvalaki szenvedésének látványát sebomai (görög) . bhútanák.holttest-tartás (hatha jóga) savi (ejtett tibeti) .Tripitaka sde srid (írott tibeti) . ejtett tibeti dom pa) . a világ királya.Szamgye Korvadzsik. 1 rekeszben 1 idézet. nágák. ráksaszák) sde snod gsum (írott tibeti) . felerősítésekor: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám.megvilágosodás sazngsz rgjasz 'khor ba 'dzsig (írott tibeti) .jó hetet. a fehér lótusz sbrul (írott tibeti) .hountò sehita/sóhét (héber) . kígyószellemek.

a Négy Kapuőrnő egyike nyugaton. a világ királya.) .) Seléné (görög) .a fekvő oroszlán helyzete seng lun (kínai) . oroszlánképű seng ge (írott tibeti) .a 7 napos gyászt követő 30 napos könnyebb gyász semajet (egyiptomi) . aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu ál-micvát töfilin.szattva sems can gyi dmjal ba (írott tibeti) .Senrab Mivocsan mester sen phen kji szem (ejtett tibeti) . a harmadik évszak sen (kínai) . a halálkor a felső lélekből lesz.az istenek gyülekezőhelyei semu (egyiptomi) . 1.e. eljegyezlek magamnak igazsággal. keletkezik. hogy megismerd az Örökkévalót. Eljegyezlek magamnak hűséggel. lények seng fang (kínai) .).szellem.mátszarja .) sel ros (héber) . és megparancsoltad nekünk a tfilin törvényét. felvételekor: Baruh atá Adonáj.vaisésika Senrab Mivo (ejtett tibeti. vöérasztih-lí böcedek uvömispát uvoheszed uvörahamin. alkalom.sz.csitta mátra semszu her (egyiptomi) . csing). az egyik életprincípium (még 2: csi. majd: Baruh sém kvod malhutó löolám vaed.vihára seng (kínai) . (Áldott legyen az Ő dicső uralmának neve mindörökké. 8.forróság.fejre való tfilin. joggal. az i. írott tibeti gsen rab mi bo.bölcsesség.). tanuló. az ujjakra erősítéskor: Vöérasztih-lí löolám. (Áldott légy. bön pap (sen ejtett tibeti. Örökkévaló Istenünk. (Eljegyezlek magamnak örökre. határ. gsen írott tibeti) Sen hui (kínai) . szeretettel és irgalommal. évezred elején ser sna (írott tibeti) . akik ragaszkodtatok Örökkévaló Istenekhez.vihára seng gdong dmar mo lcags sgrog 'dzin pa (írott tibeti) . kínai Sen hui) . vöérasztih-lí beemuná vöjadáát et-Adonáj. sz.gondolni mások segítésére sen qie lan (kínai) .(Ti pedig.(i.templomi énekesnő sems can (írott tibeti) .naraka sems tsam (szanszkrit) . születik. aki törvényeiddel megszenteltél. Elohénu meleh haolám.szen ge seng ge'i 'dug stangs (írott tibeti) .a bön alapítója. 4 rekeszben 4 idézet.holdistennő selosim (héber) .a vasbéklyós. élve maradtatok mind a mai napig.

kalá sgo ba bzhi (írott tibeti) .tojásból születés sgra mi snjan gling (írott tibeti) .6-száj-lezárás-pecsét (hatha jóga) sharia (iszlám) . Szubramanja egyik tárgya shalabhászana (szanszkrit) .Kinkinidharí sgo ma lcags grog ma (írott tibeti) .dnyéja varana shes rab (írott tibeti) . az álaja működése szennyezett.nyugodt kötődés.Uttarakuru sgrib pa ( írott tibeti) .gyűlölet she lun (kínai) . Visnu ágya .Pásadharí sgom lam (írott tibeti) .a Négy Kapuőrnő sgo ma dril bu ma (írott tibeti) . a kozmosz óceánján fekszik karikába hajolva. erényes mitikus uralkodó. a hatszájú. szemlélődő nyugalom Shang ti (kínai) .srávaka shes bja'i sgrib pa (írott tibeti) .szerzetes. ellentétes a dilun iskolával Shen nung (kínai) .ses rab kji mig (írott tibeti) . Jen huang sheng (kínai) . testének gyűrűi az idő ciklusai. Három Fenség sheng wen (kínai) . iszlám jog she (kínai) .rész-egész létezés.dárda.pradnyá csaksu Sésa (szanszkrit) . Kartikéja egyik neve shanmukhí mudrá (szanszkrit) . így nevezték a muszlim hódítók a buddhistákat shamatha (szanszkrit) .iszlám törvénykezés.állatáldozat.bhávaná márga sgong skjes (írott tibeti) .pradnyá Shéshanága (szanszkrit) .Szubramanja egyik formája. a visis-tádvaita panteisztikus felfogása seter (mongol) .Vadzsrasinkhalá sgo ma zhags pa ma (írott tibeti) .föld she dang (ejtett tibeti) .nirvána shajanászana (szanszkrit) .Mennyei Úr Shanmukha (szanszkrit) .Égi Földműves. csak szalaggal megjelölik sevá brahot (héber) .7 áldás esküvőn sger pa (írott tibeti) . rajta nyugszik a 7 pokol és a 7 felső régió sésa sésí bháva/ansa ansí bháva (szanszkrit) . a Három Fenség egyike.buddhista iskola.ezerfejű kígyódémon. nem ölik le.sáska-tartás (hatha jóga) shamana (szanszkrit) .a Visnut hordozó kígyó.ger pa sgju rcal (írott tibeti) .a Négy Kapuőr sgo ma bzhi (írott tibeti) .bölcs.nyugvó-tartás (hatha jóga) shaktí (szanszkrit) .

lélek. ilyenkor legtöbbször a tanító beszél si hüan (kínai) . a csan-szövegek jellegzetes szófordulatai si bjed gcsod (írott tibeti) . szellem. tudat.védikus kinyilatkoztatás shu (kínai) . sziget a kerti tóban shinai (ejtett tibeti) .kínai buddhista szerzetesek nevének első jele a Szakjamuni átírása után. a csan kolostorok esti beszélgetése. tantrikus buddhista szekta az i.lehűtő légzés (hatha jóga) shódhana (szanszkrit) .Dalok könyve. 5 érzékelő tudat + 1 elmetudat shin jin dacuraku (japán) .shi cse pa (ejtett tibeti. összeszedettség shou yong shen (kínai) .isteni tó. az Avatamszaka szútra tanítása si liu (kínai) . a külső forma. aki kapcsolatba lép a jóssal vagy az áldozatot bemutatóval. írott tibeti zhi bjed pa) .tibeti iskola Shi yia mu ni (kínai) .tanítvány shitá (héber) .egy ős szelleme. zhong.emberi elme. lehangoltság shou ji (kínai) . századtól Japánban shírsa pádászana (szanszkrit) .fej-lábfej-tartás (hatha jóga) shirsászana (szanszkrit) .hajfonat a borotvált fejen a brahmárandra fölött shiki (japán) .boszorkány. 9.elhullatva testet-lelket a zazenben shin/kokoro (japán) .szív.fejenállás (hatha jóga) shisja (szanszkrit) .sidzse csö Si csing (kínai) . a halottak képviselője.nyugtató meditáció Shingon (japán) . Konfuciusz egyik vezérelve. dhjána. Konfucius műve (5 klasszikus).sz. Szekiszo si netjer (egyiptomi) . dinamikus shijue (kínai) . bizalom shrúti (szanszkrit) .csaturógha si mu (kínai) .a rituális levágás shítalí pránajáma (szanszkrit) .egyenetlen légzés si (kínai) . ez.csupán ül a zazenben shikhá (szanszkrit) .bánat. a jelenség.Sakjamuni shih (kínai) .belégzés shvászaprashvásza (szanszkrit) . gyógyító ember shúnjá shúnjá (szanszkrit) .csan.üres és mégsem üres (a tudat kettősségektől mentes állapota) shvásza (szanszkrit) .szambhóga kája shraddhá (szanszkrit) . si sen ma: hát ez mi?.emberbarát. általában a templomok mellett .megtapasztalt megvilágosodás shikan taza (japán) .megtisztítás shóka (szanszkrit) .10 titokzatosság.Igaz Szó.az aszkézis útja. csápa shugendo (japán) .erős hit.

írott tibeti gzhis ka rce) .a tudat lecsendesítése. ez a felnőtté avatás.béke si wu wei (kínai) .az egymást keresztező dolgok világa siho (japán) . Phadampa Szamgye.szövetlabdával festett szövet sibui (japán) .bölcsesség. a bölcsesség felébresztése sikantadza (japán) . Fukurikudzsu és Dzsurodzsin . és 88. a fiúk haját kilencéves korukban..a testtartás ereje Si tian wang tian (kínai) .a sinto énekek előadója. életkori ünnep még a 40.Szekiszó si szan wai tao (kínai) .egy körülhatárolt pont szelleme sidasi (japán) .sziddhánta si zhi (kínai) . jelenségek. meditáció sikan meditáció (japán) . a Buddha 2. 77. a lányokét 16 éves korukban vágják le.csillagmagnólia (Magnolia stellata) sidzsiku (japán) . írott tibeti zsi ba) .Cang sih (kínai) .csak ülés. a csanoju esztétikája sicsépa (ejtett tibeti) .az érzékelhető valóság.Padampa Szamgye tanítása side kobusi (japán) . 61.zene és bölcsesség sicsigoszan (japán) . írott tibeti si bjed gcsod) .november 15-ei ünnep a sintóban.kálavádin si szei (japán) .az ocsaják részére dolgozó konyhák sidcse csö (ejtett tibeti.gazdagság. a 33. dél-indiai jógi tanai sicsifukudzsin (japán) .a templom szentélye fölötti építmények Sikhin (szanszkrit. dnyána sia síita (iszlám) .hagyomány. csatur vaisáradja si xi tan (kínai) . napon a lányokat viszik a kamihoz..4 félelem-nélküliség. boldogság.átadás sikan (japán) .. 70.szépírással írt költemény egy festményen Sigacé (ejtett tibeti.csatur mahárádzsa kájika Si tou (kínai) . Benten . elődje siki (japán) . napon a fiúkat.gazdagság és hosszú élet. Ali pártja sibori (japán) . koncentráció a zazenre Sikhandin (szanszkrit) . Hotei .Drupada lánya sikhara (szanszkrit) . formák. Ebiszu . a 32.elégedettség.a jószerencse 7 sinto istensége: Daikoku . amikor a hároméves fiúk és a 7 éves lányok a kami segítségét kérik.Fejdíszes. Bishamon harc. a születés utáni hetedik napon a fiúkat és a lányokat. a .halászat. írott tibeti gcug tor csan) . születésnap sidak (ejtett tibeti) .Si suang (kínai) .visszafogott.Ali kalifa követő.Szekitó Kiszen si va (ejtett tibeti.

a helyes kiejtés leírása a védángán belül siksaguru (szanszkrit) . dzsina mátradhárana kála sílabbata parámása (szanszkrit) . a harmadik béklyó. 6.a szabályokhoz és szertartásokhoz való ragaszkodás. (szamjag vák).hangtan.) egyik része.utasítást adó lelki tanítómester siksamáná (szanszkrit. a nagy síla kála 6. 10. a teremtést. szádhana kála (4. ágama kála (7. síla). szamádhi. amelyben ma élünk.a sintoista templom időszakos lebontása és újjáépítése sikomi szan (japán) .erkölcsi elv. minden szakasz 500 évig tart: I. ejtett tibeti) . 3.nepáli tanító az i. belőle lesz a maiko siksá (szanszkrit) .sz.női szerzetes növendék siksamáná síla (szanszkrit) .helytelen nézet.imaház síla (szanszkrit. (szamjag karmanta) és 5. szóbeli (hazugság. .az erény kora.előírások a próbaidős nőkre (12 szabály) Siksánanda (szanszkrit) . tévhitek) síla kála (szanszkrit) . az 5 síla az alapvető feltétel: ne ölj. 4. 7. a Kágyur (et.sz. ne paráználkodj. 10 síla: testi (gyilkosság. ejtett tibeti ge lob ma) . 8.szolgáló az okijában. szútra. arhat. szakasza.az Avatamszaka szútra fordítója i. írott tibeti tshul khrims. adhidarma.az erkölcs tökéletessége sílavrata paramarsa (szanszkrit) . szülőtisztelet és engedelmesség. ne igyál alkoholos italt (vagy tartózkodj a helytelen gondolatoktól). a nagy síla kála a Buddha 5 ezer éves működési ideje. III.látható valóság sikinen dzukuri (japán) . az az időszak. lelki (sóvárgás. erkölcstelenség). bódhi kála (1. IV. 9. anágámi. II. rossz szándék. etika. kínai xiao shun) . ami nem ok. fecsegés). században silánga (szanszkrit) . lopás. 2.keresztény lány sil (héber) . gúnyolódás. ne lopj. 5.az erkölcsiség főága sílapáramitá (szanszkrit) . meggyőződésünk és cselekedeteink közötti összhang. most fog megjelenni a 4. szamojadzsanáni silabbatamupádána (szanszkrit) . a nemes nyolcrétű ösvény 3. rágalom. sróta ápannáni). ne hazudj. pradnyá. oknak tartani. a Buddha saját szavai. (szamjag ádzsiva) foka. vinaja). amely a helytelen erkölcsöt páratlannak tartja. 699ben siksze (jiddis) . buddha.ragaszkodás a szertartásokhoz Sílamandzsu ácsárja (szanszkrit. erény.

írott tibeti zing pa.ünnepi kacura Simbik (vodu) . állatuk fehér sime nava (japán) . pátriárkája singin (japán) . 1130 után Singisig/Jamantaka (ejtett tibeti) .Szo szan (i.sinto pap sinsúkjó/sinkósúkjó (japán) .a szótó 47. zen-buddhista szekta. kövek köré szalából font kötél. ezzel kötik át a kara hicut Simha buddha (szanszkrit) . alapította Kakuban i. a mandala déli ajtónállója singon (japán) .test-tudat sinbucu (japán) .szigorú singon.sz.testi-szóbeli-gondolati cselekedetek sin siki (japán) . az 5 elem (dzsungva) egyike sing pa/szö nam pa (ejtett tibeti. igazi.sz. 9. alapította Dzsiun i.csatur ógha silpa vidjá (szanszkrit) .új vallások (újonnan keletkezett vallások) sinszen dzsó (japán) . lélek.a források és mocsarak őrei. hogy fölhívják a figyelmet a hely kamijára. írott tibeti gzsin rdzse) .ragaszkodás a helytelen erkölcsi nézetek-hez Sílénabódhi (szanszkrit) .sinsúkjó sinmei (japán) . században siliu (kínai) .új elv.indiai tanító az i. az erkölcsi és vallási fogadalmakhoz való ragaszkodás sílavratopádána (szanszkrit) . manapság igen elterjedt ideológia.isten csarnoka. 1895-ben sinkósúkjó (japán) .cserélhető tábla a Tórán a heti szakasz vagy ünnep jelölésével simada (japán) . szív.a kamik és a buddhák együttes tisztelete. sinto főszentély stílusa sinsoku/kannusi (japán) . 606): Értekezés az értelembe vetett hitről sing (ejtett. új.sz. igaz szó. szellem.mantrák.szent kötél a sintóban.az alsó világrészek buddhája sin (japán) .a szertartásokat.tudat. alapítója Kukai (Kóbó Daisi) singon ricu (japán) . so nam pa) gazdálkodók Singecu Szeirjó (japán) . fák. a tudás 5 ága közül az egyik silt (héber) .férfi védisten. a sintoista templomban az oltár helye.a művészetek és a mesterségek tanulmányozása. mert egyesíti az élet és a halál aspektusait sinden (japán) . amelyről papír.isteni ragyogás. írott tibeti) .fa.sz.vagy rongycsíkok lógnak le. kerttípus sin ku i no szangou (japán) . amelyben a sintait őrzik Sindzse (ejtett tibeti. singon szekta.halálisten Sindzsinmei (japán) .az istenek táplálásának helye. intuíció. ide teszik a sinto .

egyik lába fölemelve.hűvös évszak.a Trimúrti harmadik tagja. 720-ból való a Nihongi (Nihon soki) krónikából. a sin kami tó micsi írásjegyek rövidítése = sin-istenség. hindu évszak Sisupála (szanszkrit) . a kard (igazságosság) és az ékszer (szeretet) sinto (japán) . ő az anyagi világ ura. élvezet) nevű bika.a maikók és a geikók fehér arcfestéke sishja (szanszkrit) .sziddham sivá (héber) . dalaik kínai eredetű buddhista balladák síralapítvány (egyiptomi) . megkülönböztetésül nevezhető vallásnak. egyik szeme a Naphoz. hordozóállata a Nandí (öröm. kifejezetten japán.templomba vitt adományokat sintai (japán) .az istenek útja. 1170-1390). társa Párvati. csak a buddhizmus megjelenésétől kezdve.Csédi királya sit (szanszkrit) .megismerő-tudat. másik a Holdhoz.sz. a mítoszban 1008 neve van. ábrázolása: tűzkörben táncol. ami a kami jelenlétére utal. ezért barátja és ellensége sincs. a beteljesítő és pusztító isten. vallás és kulturális jelenség. vízfolyó a kertben sisira (szanszkrit) . tó-út (mindkét formában olvasható. politeisztikus természetkultusz Sinto Gobuso (japán) .a sinto szentélyben. mítosz a sintóban. i. nem szobor.A sinto 5 könyve (összeáll. amelyet a sír fenntartásának és a halotti kultusznak költségeire adományozott a fáraó sirjó (japán) . Énekek éneke sirabjosi (japán) .szarvas-riasztó.földadomány.sz. a honden mögött. többnyire tükör.a kami meséje. a kami tetteiről szól Sir Hásirim (héber) . az . a 3 sintai a tükör (őszinteség). de a kaminak még külön jelentése is van). harmadik a tűzhöz hasonlít. a szent tárgy. a sinto első filozófiai rendszerezése sinva (japán) .Csatur mahárádzsa kájika sittam (japán) .Biblia. a 6. megjelenésének ünnepe február-március hónapban. de nincs semmilyen kötöttsége.shita Sitianwangtian (kínai) . Brahman tudati teljessége site (jiddis) . első nyoma i.virrasztás Siva (szanszkrit) .tanítvány sisi odosi (japán) .gondolkodás sironuri (japán) .táncos prostituált. másik egy démonon (Apaszmara.

Ádíshvara. másik bal keze fölemelt lábára mutat (a tánc a májá bűvölete).Abhinavagupta műve Siva shaktí (szanszkrit) .félig férfi alakja sivá ászár betamuz (héber) . az ókorban nagy hírű Amontemplom volt ott.sz. melyet Nagy Sándor is felkeresett ekkor nyilvánították Amon fiának. Amóghasziddhi női lé-nyege.sivaság.a megnyilvánulatlan megnyilvánult.karci skéné (görög) .Krisna másik neve Sjámatárá (szanszkrit) .egy nép siviszi-tábla (jiddis) . a teremtő erő szthula formájú szimbóluma Siva Mahájógí (szanszkrit) . a Nagy Jógi Siva Natarádzsa (szanszkrit) .védánta iskola. boldogságot ígérő. és így nyert legitimitást Egyiptom trónjára sixitan (kínai) . másik jobb keze megnyugtató kéztartásban van. alapítója Sríkántha (i.). 13.mizráh Siwa oázis (egyiptomi) . 12 nem emberi kéz által készített (önmegnyilvánult) Siva jelkép siva lingam (szanszkrit) .böjtnap (tamuz 17) a 3 gyászhétben Siva jelkép .dzsjótirlinga. ez a Siva lingam: ellipszoid kőgömb Siva szanhitá (szanszkrit) .a kéktorkú Siva Siva Pasupati (szanszkrit) . dnyána Sjáma (szanszkrit) .fallosz alakú kő. az ellipszis. Siva egyik avatárája.dru pe mandala skar cis (írott tibeti) . tánca (tándava) a teremtés és pusztulás folyamatosságát jelképezi Siva Nílakantha (szanszkrit) . az emberben meglévő isteni sivi (szanszkrit) . a Tánc Ura. bal felső kezében lángnyelv (a pusztulás).sziddhánta sizhi (kínai) . sajátos kultúrája és szokásai mellett fekvéséből adódó különleges jellege is egyedülállóvá teszi. ábrázolása szerint lalitászanában ül sjgrub pa'i mandal (írott tibeti) .Siva félig nő .pavilon.nagyon nehezen megközelíthető oázis a Líbiai-sivatag közepén.jóga-szöveg sivádvaita (szanszkrit) . az Állatok Ura Siva purána (szanszkrit) . Brahmá szútra kommentár sivatva (szanszkrit) . a nirvána Siva ardhanárí (szanszkrit) .Siva. műve: Brahmá szútra bhásja.Siva.4 bölcsesség.a Zöld megmentő tárá. sátor .Siva.emberi tulajdonság) áll. sz. jobb felső kezében dob (a teremtés őshangja).

Halljad. ájur véda sliáh cibur (héber) .a Test. az ízületek nedve. bösivtöhá bövétehá uvlechtöhá vadereh.trikája slemil (héber) . a lélek maga Brahman. a félsorok utolsó 4 szótagja kötött slókárdhéna pravaksjámi jad uktam granthakóthih: Brahmá szatjam. semmi más.a napernyő hordozása.Smá Jiszraél. amit a könyvek milliói mondanak: Brahman a valóság. az Erényesek Közössége sku gdung 'bar ba' i rgjud (írott tibeti) . a világ csak látszat.kje me skjed rim (írott tibeti) . sorsosztó sku bzhi (írott tibeti) . a legfőbb ima. uvhol-nafsöhá uvhol-möodehá. dzsívó Brahmáiva.szerencsétlen slóka (szanszkrit) . Vöhajú hadvarim haéle.ősi indiai versmérték. Adonáj ehád.harminc napos gyászperiódus Smá Jiszraél (héber) .laksana skjes pa (írott tibeti) .oltalom-isten. aser anohí möcavhá hajom al-lövavehá.szarana gamana skje ba rnam pa bzhi/skje gnas bzhi (írott tibeti) . uksartám löot al-jadehá vöhajú lötotafot .csaturjoni skje bdag (írott tibeti) .kje dak skje dgu'i bdag mo (írott tibeti) . egyedül előtte: Él Meleh neemán (Isten megbízható király). náparah (szanszkrit) egyetlen sorban megmondom.Tizenhárom hitágazat. Baruh sém kvod malhutó löolám vaed.Pradzsápati skje gnas (írott tibeti) . Vöahavtá ét-Adonáj Elohehá böhollövavhá. védánta S'losá ászár ikkárim (héber) . 2 sor.skia (görög) .árnyék. zsinagógában előtte: Ádonáj Elohéhem emet (az Örökkévaló a ti Istenetek).Tetemégető Tanítás sku gsum (írott tibeti) .az egyik kapha. lélek skiron (görög) .élőlény. .a születés köztes léte skje sme (írott tibeti) . ember skjob pa1'i lha (írott tibeti) .ügyefogyott. Athéné Skiras ünnepe Skirophorión hónap 12-én (Athén) Skirophorión (görög) .a tizenkettedik hónap skjabs su gro ba (írott tibeti) .előimádkozó.kje rim skjes bu chen po'i mtshan (írott tibeti) .napernyő Skirophoria (görög) . Rámbám műve slosim (héber) . egy sor 16 szótag sormet-szettel. dzsagan mithjá. Uvsohböhá uvkumehá. Adonáj elohénu. házán slimazl (jiddis) . Vösinantám lövanehá vödibartá bám. Izrael!.négy test és a lényegtest sku dge 'dun (írott tibeti) . élhetetlen slészak (szanszkrit) .

karuná snehan (szanszkrit) .nyungne smon lam (írott tibeti) . és beszélj róluk.mön lam.me va sme phreng (írott tibeti) . Sámuel első és második könyve sna chen ljang nag glang chen mo (írott tibeti) . ha lefekszel.visvavadzsra snang (írott tibeti) . (Halljad. borogatás. a dharma fölött S'muél (héber) .az emlékezés képessége smritjupasthána (szanszkrit) .világosság.lényeg so nam pa (írott tibeti) .sing pa sobadji (vodu) .a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike sminí aceret (héber) .18 áldás a spontán ima megkönnyítésére S'mót (héber) . és ha fölkelsz. ha otthon ülsz. a csitta.záróünnep.felajánló snórrer (jiddis) . a védaná.belső olajozás.me treng sme shanj (írott tibeti) .a jótékony célra felajánlott összeg snóderoló (jiddis) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.koldus só (japán) .ngöndro snóder (jiddis) .a figyelem 4 állomása (nirvedhabhágíja).Men ci khang smasána (szanszkrit) . melyeket ma megparancsolok neked. 4 meditáció a kája. Tóra. Uhtavtám al-mözuzot bétehá uvisarehá.Biblia. A kivonulás könyve smriti indríja (szanszkrit) . halottégető hely sme ba (írott tibeti) . egész lelkeddel és minden erőfeszítéseddel! Legyenek ezek a szavak. Izrael. az Örökkévaló egyetlen negy! Áldott legyen az Ő dicső uralmának neve mindörökké! Szeresd az Örökkévalót. Írd fel őket házad és kapuid ajtófélfáira. ha úton jársz.fény snang ba (írott tibeti) . és legyenek homlokdíszül szemeid között.) smagege (jiddis) . a szukkot utolsó napja (tisri 22) smitá (héber) .Biblia.bén-énehá.a Nagyorrú Elefántfejű.a szombatév neve smjung gnas (írott tibeti) . Istenedet egész szíveddel.temető. sötétzöld sna tshogs rdo rje (írott tibeti) . jelenés sndzsing rje (írott tibeti) . Kösd azokat jelül karodra. a szíveden. az Örökkévaló a mi Istenünk.bagui .naplopó sman rcis khang (írott tibeti) . pranidhána smone eszré (héber) . ájur véda sngon 'gro (írott tibeti) . Vésd azokat jól gyermekeidbe.

a Dzsódo Sin Su alapítója sono mama (japán) .főhelyen ülő.lépcsősor a templomban a belső fal és a szentély között Sórindzsi barlang (japán) .Sóbó Gendzó (japán) .(i.fuszuma soen (japán) .éppen ilyen. szaggatott hangja spar kha (írott tibeti) .magán (szerzetesi) földtulajdon sófár (héber. a sófár 3.örök kezdők szelleme Sósipolis (görög) .csan mester († i. szülőtéglákra egyes.kosszarvból készült kürt Sóftim (héber) .sz.a villám istene. sz.kalligráfia Sodoka (japán) . rövid.prátimóksa soszuku (japán) .laikus buddhista szekta somér dlátot jiszráél (héber) . ájur véda sodo (japán) . mint az elhunyt sorsának jelképei sósa (japán) .megtisztítás. 8. a szív mérlegelésénél.boldogító üzenet sou zuo (kínai) .prithagdnyana sosor tharpa (írott tibeti) . a haiku-írás szemlélete sopana (szanszkrit) . és ezekre az un.Joka Genkaku (i.-ban Sonin Hónen (japán) . általánosan el nem fogadott felfogás szerint Thot felírta az újszülött sorsát. házfőnök a csan szerzetesi csarnokban sö lun (kínai) .az egyiptomi asszonyok téglákon szültek.Izrael ajtainak őrzője.sz.parkha spen pa (írott tibeti) .Sonin Sinran mestere Sonin Sinran (japán) .Dógen Dzendzsi (i. ahol Daruma (Bódhidarma) meditált sorstéglák (egyiptomi) . 665-713): Az élet megvalósításának éneke sódzsi (japán) .pen pa .császár az i.kínai jógácsára buddhista iskola Sö tou (kínai) . Bírák könyve Sogbo (vodu) . 1200-1253): Az Igazi Dharma látásának nagysága sodhan (szanszkrit) .sz. 790) sövárim (héber) törések. arámi = szép) . (az egyiptomi vallás rendszerint tagadta az eleve elrendeltetettséget). a Háromszarvú Púpos testvére sóka gakkai (japán) .a Szúdzan hegyen. 1173-1262).sz.buddhista kántálás Sómu (japán) . a sorstéglák megjelennek időnként a Halottak Könyve ábrázolásain is.Biblia.sz.mitikus kultuszszemély Eileithyia templomában soso skje bo (írott tibeti) .kis sinto templom sosin (japán) . a mezuza somjo (japán) .

függetlenül attól.a hit által törekvő. hitvallás. írott tibeti njan thosz pa. nisthá. tanítvány. a hit képessége Sráddhadéva Manu (szanszkrit) . szaka-szai: 1. hogy valaki próbaidős novícius vagy felszentelt szerzetes. szeretet a nálunk magasabban állók iránt.a hallók. nő-e vagy férfi. kárhozatos cselekedetek és ellenszerük sraddhá indríja (szanszkrit) .fecsegés. az elhunyt ősök tiszteletére bemutatott hindu szertartás.novícius srámanéra síla (szanszkrit) .nagy. nem üdvös cselekedet srang ba (írott tibeti) .szang va srauta szútra (szanszkrit) . menedék-kérés. hit.vezeklő. akik tanúságot tesznek a célhoz érés útjáról srávaka jána (szanszkrit.árja pudgala sraddhnuszárin (szanszkrit) . a hínajána iskola követői. nem-hindu srámanéra (szanszkrit. írott tibeti dge sbjong) . bizalom. a legidősebb fiú végzi el a házi tűzoltárnál sraddhá (szanszkrit) .állhatatosság. ejtett tibeti gecul) . a felhalmozás ösvénye (szambhára márga).a bizalom. 2. ejtett tibeti geculma) .előírások a novíciákra (36 szabály) srampralápa (szanszkrit) . az erőfeszítés ösvénye (pra- .tre sráddha (szanszkrit) .spicli (jiddis) . aki figyelmesen hallgatja a tanítást.csipkéből készült kendő spos me ma (írott tibeti) . kínai sheng wen) hallgató. nyilvános áldozatokról szóló szövegek srávaka (szanszkrit. akik a mahájána eszményével.dhúpá spre (írott tibet) . a világtól elvonult szerzetesek általános megnevezése.a mostani világkorszak szellemi uralkodója sraddhádhi mukta (szanszkrit) . írott tibeti njan thos theg pa) .tiszteletlenség a tanítás iránt/bizalom. a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike sramana (szanszkrit.a hit követője. a 7 nemes személy (árja-pudgalasz) egyike sraddhádhimukta (szanszkrit) . a tanítványok kocsija.előírások a novíciusokra (36 szabály) srámanériká (szanszkrit.novícia srámanériká síla (szanszkrit) . a Hőssel szemben csupán saját megszabadulásukon fáradoznak. ez a helyes kifejezés a hínajána helyett. elvonult követő.

Brahmá szútra kommentár Srírangam (szanszkrit) .sz. az egyetlen női tanvédő isten.szi pe khor lo Srídévídharmapála (szanszkrit) . 1350-1410). 317-322) srin mo dmar mi khji'i mgo (írott tibeti) .Srípati műve Sríla Vjászadéva (szanszkrit) . Nárada muni. 13. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.Hallgatás-hely város. Brahmá szútra kommentár Sríkárabhásja (szanszkrit) .a lét köztes léte srid pa'i 'khor lo (írott tibeti) . Sríla Vjásza-déva írta guruja. műve: Brahmá szútra bhásja.szi Srí (szanszkrit) .).hallás útján elért tudás Srávasztí (szanszkrit. utasítására Srímitra (szanszkrit) .Jakfejű.a sivádvaita védánta iskola alapítója (i. 3.jóga márga).hindu július sravana dnyána (szanszkrit) . a belátás ösvénye (darsana márga) sravana (szanszkrit) . fordító Nankingban (dolgozott i.a Visnu kultusz központja Dél-Indiában Srívaisnavaszampradája (szanszkrit) .egy 12 énekből álló költői mű.a jel Visnu bal mellén Laksmí jelenlétére utal.kutsai (Közép-Ázsia) születésű herceg. . közelében volt a Dzsétavana áráma sri (írott tibeti) .szent lábnyom Srípati (szanszkrit) .a dvaitádvaita védánta iskola alapítója (i. vörös srin mo ser nag stag gi mgo (írott tibeti) . sz.a Nyolc Boszorkány közül a nyugati rókafejű Sríkántha (szanszkrit) . amely Visnu megtestesüléseit meséli el. műve: Sríkárabhásja. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.sz.Győzedelmes istennő tanvédő isten.a Boszorkány Tigrisfejű. sötétbíbor srípáda (szanszkrit) .a szerencse és a szépség istennője Sríbhásja (szanszkrit) .sz. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. írott tibeti mnjan jod) . Kósala rádzsaság fővárosa. sötétsárga srin mo smug nag g jag mgo ma (írott tibeti) . betegséget hozhat srigálamukha nag mo wa mgo can (írott tibeti) .felekezet.a Boszorkány Kutyafejű.a Srímad Bhágavatam írója Srímad Bhagávatam/Bhágavatapurána (szanszkrit) .Rámánudzsa műve srid pa (írott tibeti) . alapítója Rámánudzsa srívatsza (szanszkrit) .

vezeték.szőlővel futó.a halló alany Srutakirtí (szanszkrit) .élet-isten. kinyilatkoztatott hagyomány. ékkövekkel díszített női fejfedő stetl (jiddis) .a hallás egymásra ható mezeje sróta ápanna (szanszkrit.a hallás-tudatosság alkotóeleme srótavja (szanszkrit) . sorsosztó.Dzsanaka lánya.zsidó kisváros (héber ajarah. szok lha srong bcan sgam po (írott tibeti) .tag lung pa staphylodromoi (görög) .az áramlatba lépés szentségfoka. a 6 erő (sadbala) egyike srutibala (szanszkrit) .Apollón-ünnep Delphoiban a Tempé-völgyben 8 évenként sterntuh (jiddis) .a hallás tárgya. német Städtchen) stibl (jiddis) .cobolyprémes lapos kucsma stri indríja (szanszkrit) .imaszoba.súnjatá stót (jiddis) .kinyilatkoztatás. aki a tan híve lett.a síla kála 3. szakasza sróta dhátu (szanszkrit) . írott tibeti rgjun du zugs pa) .Szongcen Gampo sróta (szanszkrit) .Thesmophoria első napja (Athén) Steptérion (görög) .a fülön alapuló érzékelés. képessége. szö khor srog (írott tibeti) .július-augusztus. hogy a bódhi-szattva eljusson a különböző buddha-földekre stug po bkod pa'i zhing khams (írott tibeti) . hang sroténdríja (szanszkrit) .hallható alkotóelem srota vidnyána dhátu (szanszkrit) . hallomás útján megszerzett tudás. a 4 gyümölcs első foka.női képesség strótánugata (szanszkrit) .Akanistha .személyes ülőhely a zsinagógában strámli.flitterrel. a test energiacsatornáinak jelképe srod 'khor (írott tibeti) . ájur véda sróta ájatana (szanszkrit) . lengyel miastecko. de a szánkhjában a hallás érzéke stag (tak) .szok srog lha (írott tibeti) . egy tanító vagy egy könyv követése az elme összpontosításáról. ünnepi verseny Karneia ünnepén (Spárta) Sténia (görög) . kneszet stong pa njid (írott tibeti) . strájmli (jiddis) .végtelen csomó.különleges összeszedettség. Satrughna felesége sruti (szanszkrit) . az már nem zuhan vissza a rosszlétekbe sróta ápannáni kála (szanszkrit) . bala srvana (szanszkrit) .ducö 21-23.tak stag lung pa (írott tibeti) .az elme 1. az áramlat a nirvánához vezető nemes ösvényt jelenti. oltalomért folya-modott. a hallás szkandha srótr (szanszkrit) . csatorna.

szolgák tartoznak sudzsi (japán) . a mantra jóga gyakorlata Suddhódana (páli. Amitábha nyugati birodalma. műve: Anubhásja..az Egyetemes Tisztaság birodalma. színe zöld. ájur véda . szintje.Tiszta Birodalom.fehér vagy tiszta karma sukra (szanszkrit) .vadkan-csemege.sz. kucsmagomba-féle.szánkhja Subhakaraszimha (szanszkrit) . fordító subhakinhá (szanszkrit) .a sinto szekták vallási kultuszai ellentétben a kokureivel Sui jen (kínai) .Tisztaélelmű.sz.a Boldogság mezeje. spermium.aki jól távozott el sugsz/csal (ejtett tibeti) .szépségészlelés suddha ávásza (szanszkrit.Írások könyve.védánta iskola. amely létrejön bármely cselekvésnél súha sinto (japán) .kölcsönösség. a formavilágban fent újraszületett lények. írott tibeti gnas gcang ma) . az elmélyedés 3. 8 szintjéből a felső 5. ide az istenek az elmélyülés magasabb. mentális lenyomat sugata (szanszkrit) . vagyis lojalitás másokkal szemben. alapítója Vallabha (i. írott tibeti zas gtsang ma) . a Konfuciusznak tulajdonított 5 klasszikus egyike su lun (kínai) . színe vörös sukla (szanszkrit) .Tűzcsiholó. a formavilág 4 ege közül a 4. amelybe a hagyomány szerint a munkások. tiszta formáinak gyakorlásával kerülnek. Tien huang súkaramárdava (szanszkrit) . figyelmesség.energia. 637-735) tantrikus tanító.tisztaság az elmélyülésben. a Buddha utolsó étele Sukhávati (szanszkrit) . a Buddha apja súdra (szanszkrit) .a ragyogó dicsőség istenei Subhakratsná (szanszkrit) a Haszonnal véghezvivő Amóghasziddhi birodalma. szanszkrit Szuddhódana.mag. 1473-1531). szövegmagyarázat (csu) Su csing (kínai) . kínai Bian jing tian) .su (kínai) .(i. Brahmá szútra kommentár Suddharasmiprábha buddha (szanszkrit) . akiknek erős a második dhjánájuk subhaszannyá (szanszkrit) . rendje. az itt újraszületett lények üres alakok suddhádvaita (szanszkrit) .a 4 örökletes varna 4.a nyugati világrész buddhája suddhi (szanszkrit) .petesejt. területe észak Subhakritszna (szanszkrit.

ha van valami. elérhetetlen és nincs kiterjedése. Szamjuta nikája 2. tehát nincs önálló.a péntek istene. abhava. a valódi realitás. az nem kutatható. 'minden nem létezik' .Sukra vár (szanszkrit) . a mádhjamika iskolába tartozókat súnjatávádinoknak (ürességet vallók) és nihszvabháva vádinoknak (önvaló-nélküliséget vallók) is nevezték súnjatá (szanszkrit. az I csing egyik trigramja sun si lun si (kínai) .az égi világrészek buddhája sun (kínai) . hogy az összes egymás közti viszonyt meghatározatlannak ítéli. imaszuppádá. p.. („'Minden létezik' .tanház. írott tibeti sztong pa nyid) .fakalapács sulva szútrák (szanszkrit) . . a démonok tanítója. melyet a jelenségek és a lét valódi megismerésének neveznek.a Buddha. hanem az állító és tagadó döntések. imafüzér és védelmező..közötti ellentét eltörlését. ami nincs. idam hoti.törvénykönyv sulklopfer (jiddis) . független énjük. tehát az üresség is üres.az oltár építésének vezérfonalai sum cu rca gsum gji lha (írott tibeti) . vagy valaminek a tagadását. ez nem jelenti valaminek a hiányát. meg nem nyilvánuló. a + és a .ez a második ellentét. idam uppadzshati.ez a második ellentét. „Van . zsinagóga sulhan (héber) . nincs . nulla. idam . ez a Vénusz. 4 aspektusa: bhava. ami van. csak intuícióval. Ez. Mellőzve e két ellentétet a Tathágata a nulla utat hirdeti”. a személyiség és a jelenségek önvaló-nélkülisége. Az. szvabhava. Ez . 17)..” (Imaszim szati. amely megkülönböztető tudással nem érhető el. idam na hoti. imaszmim aszati. páli szunnyato animitto. áldásosztó mudra és a négyzet. délnyugat. ami e két ellentét között található. az kimondhatatlan.szél. a létrejövő létrejövéséből jött létre. üresség csak akkor van.. csak másokhoz való viszony-latukban.” . ez az abszolút valóság. ami azt jelenti. a dolgok nem határozhatóak meg önmagukban. hordozója 8 ló által húzott szekér súl/sül (jiddis) . amire azt lehet mondani. jelképei buzogány. „Ez. hogy üres.ez az első ellentét. a nulla út.üresség. minden jelenség alapvető jellegzetessége.ez az első ellentét. abszolút lényegük. parabhava. a megszűnőben lévő megszűntéből. imassza niródhá.asztal a frigyszekrény előtt Sulhan Aruh (héber) . japán kuu) üresség.lókájata súnja (szanszkrit.Trájasztrimsa Sumérukalpa buddha (szanszkrit) . ok és támaszték nélküli.

csatus kotjupádánupatti jukti.). akik bizalommal hallgatják.a Buddha tanítása közben az elme kötődésmentességére törekszik azokkal szemben.ürességet vallók súnjata vihára (szanszkrit) . megteremtve ezzel a Hettita Birodalom nagyhatalmi pozicióját. kettősségek nélküli végső valóság vagy (Nágárdzsuna szerint) annak hiánya. 2. Dógen szellemi örököse Suppiluliumas (egyiptomi) .sorfal a temetőben. vagyis eltörlése: nem igaz sem a minden létezik. a csak-üresség élményének tantra-módszere súnjata szamádhi (szanszkrit) .sz. foka susrúsá susrúsá mánésu szamacsittatá (szanszkrit) .idealista monizmus. a dolgok alapvető természete az önvaló nélküliség. vadzsra kana jukti. pratítja szamutpannatva jukti.W. 4. 1905-1971). az igazságról alkotott tudás megerősítésének módszerei: 1. e.a legnagyobbként elismert hettita uralkodó.szótó zen mester (i. 1375-1335) surá (héber) . aki jelentős mértékben kiterjesztette Hatti uralmát. valójában a + és . ezt mondják a gyászolónak: Hamakom jönahém othá bisöár avélé Cijon Vijrusalájim. 3.kosár körmű.niruddzshati. ha egyszerre bizalommal lévők és közöm- . a mindentől (a létalaktól és a nirvánától is) mentes állapot súnjatá paksa (szanszkrit) . Rávana húga susán purim (héber) .az üresség szárnya. zérológia. sem a minden nem létezik (Szamjutta nikája) Sunrjú Szuzuki (japán) .) Súrpanakhá (szanszkrit) .a Buddha mindazokkal szemben kiegyensúlyozottságra törekszik. C.örömünnep a purim 2 napján (ádár 15) susano o no mikoto (japán) . az aszambhinna szmritjupaszthána 1.az üresség feletti mély összpontosítás súnjata vádin (szanszkrit) .megüresedett életmód súnjaváda (szanszkrit) . egyiptomi források szerint 4 évvel Tutankhamon után halt meg (Ceram szerint uralmának időszaka i. kiváló helyzetmegítélő képessége és bölcsessége vallási türelemmel és politikai mértéktartással párosult. Ceram a Hettiták regénye című könyvében „Elő-Ázsia Nagy Károlya”-ként tiszteli. (A Mindenható vigasztaljon meg téged Sion és Jeruzsálem minden gyászolójával együtt.kiegyenlítődése.a sinto tengeristen birodalma súsokukan (japán) .légzésszabályozás zazenben susrúsa mánésu szamacsittatá (szanszkrit) . szad aszad abupapatti jukti.

a birodalom védőszelleme süve (héber) . az aszambhinna szmritjupaszthána 3.a test felmelegítése. mahájána szabba szabba (páli) .Királyi meditáció. a bódhiszatva szint harmadik foka synkrétismos (görög) .elsődleges tényezők .A Fehér Öszvér titkos tanítása.Théseus emlékünnepe 4 nappal a Kronia után (Athén) SZ sza (ejtett tibeti. nem kedvesebb az előzőkkel és nem veti meg az utóbbiakat. föld feletti világ (istenek).kutya. dzsaina szerzetesek Svétásvatara upanisad (szanszkrit) . írott tibeti sa srod) .mindent magában foglaló minden szabbacsitta szádháraná (páli) .egy terület birtokos szelleme.-15.a miko rituális öltözetének kis harangjai sűl (jiddis) .fehér ruhások. a 3 világ egyike svát (héber) .gyászhét svadharma (szanszkrit) . századból svedan (szanszkrit) .szakja sza szö (ejtett tibeti.kneszet sülde (mongol) . az 5 elem (dzsungva) egyike sza bla (ejtett tibeti) . alkonyat. írott tibeti sa bdag) .az égi. vallási keveredés Synoikia (görög) . írott tibeti) . ájur véda Svéta (szanszkrit) .részben letelepedett gazdálkodók és jaktenyésztők sza szkja (ejtett.föld.minden lény sajátos rendeltetése svánamukha mthing nag spjang mgo can (írott tibeti) . semlegesek sza gszum (ejtett tibeti) . írott tibeti) .szinkretizmus.sz.január-február Svédagon .földi világ (emberek).bösek hallgatják. a 3 világ (wdzsig rten gszum) vagy 3 szint (sza gszum) közül az egyik Szaádhi rádzsa (szanszkrit) . a 3 világ (dzsig rten gszum) vagy 3 szint (sza gszum) közül az egyik sza dak (ejtett tibeti.a törvény tanítója.bhúmi.pagoda Rangunban az i. 14. a Jadzsur véda kiegészítése. északnyugat. foka suten (japán) .Viráta fia Svétakétu (szanszkrit) .a 3 világ (dzsig rten gszum) sza ma drok (ejtett tibeti. 19-21 sza szteng (ejtett tibeti) . írott tibeti sa ma 'brog) .menny. írója Taittiríja (?) svitíja dhjána (szanszkrit) . sinto szertartásmester suzu (japán) .a Nyolc Boszorkány közül az északi farkasfejű svar (szanszkrit) .a Cshándógja upanisad szereplője svétámbara (szanszkrit) .

hogy 1.Az igazság feltárása szútra (Tripi-taka Szútrapitaka) Szaccsaka/Dighanakha/Aggivésszana (páli) .minden dolog szabdag (ejtett tibeti) .az Igazság Négy Pillére Szaccsavétakétu (szanszkrit.Az igazság feltárása szútra (Tripitaka Szútrapitaka 141. szarvadnya dnyána szabbe szankhárá aniccsá (páli) . dzsivitindrija. az ok és az okozat természete egybemosódik.specifikus természettel rendelkező dolgok szabháva váda (szanszkrit) . a haiku-írás szemlélete szacuki (japán) . 4.nigantha vitamester Vészálí mellett Szaccsánam Csaturó Pádá (szanszkrit) . manaszikára).) szaccshidra váhana (szanszkrit) .a hely szelleme. elvetése annak.(phassza.a 4 nemes igazság Szaccsa vibhanga szutta (szanszkrit) . nem egy felsőbb lény irányítása szábhi szanszkára parinirvájin (szanszkrit) .szalájatanam szad aszad abupapatti jukti (szanszkrit) . mind a mellékes okokból keletkezik.lét-tudat-boldogság (szat csit ánanda).ilyenség. az önmagában létező másikból keletkezik.a világegyetemben a szubsztanciák termé-szetes és szükségszerű tevékenysége. a théravádában) .az állandó változás folyamata szabbedhammá (páli) .rhododendron (Rhododendron indicum) szaccsa (szanszkrit) . Brahman szaccsidánanda maja paramatman (szanszkrit) . mind az eredendő. védaná. a dolgok elszigeteltsége. ékaggatá. gyönyör mivoltában lévő Legfelsőbb Önvaló szad ájatama (szanszkrit) .a mindentudás ismerete.a Buddha neve a Tusitában Szacscsavibhánga szutta (páli) .erőfeszítéssel elért teljes nirvána szabi (japán) . csétaná.homogén okság szabháva (szanszkrit) . valós . szannyá.nem-folyamatos rögzítés az elmélyülésben szaccsidánanda (szanszkrit) . páli Szantusz szita Dévarádzsa.a valóság. 2.az igazság és a nemigazság módszere. öntudat. oknélküliség áll fenn szad bhúta (szanszkrit) .igazán létező. közös tulajdonságok szabbannyutanyána (páli) . 3. alapja a szubsztanciák inherens tulajdonságai. helyi istenség szabhága hétu (szanszkrit) .

a jámborság birodalma. raszá. önzetlenül céltudatos magatartás szádhana kála (szanszkrit) .bizalom a kijelentett igazságok helyessége iránt. egyenes.tengermély elmélyedés . szentéletű ember. agyhártya. az érzékszervi ingerek tudatosítása.az egyik pitta.az erőfeszítés kora (pradnyá. a bódhiszattva bhúmi 9.az igaz/a jó Törvény szada szad bhúta (szanszkrit) . adhi-mátra. fokozata szádhumatí bhúmi (szanszkrit) .-ban szádhví (szanszkrit) . ebből ered a szofér szagadava (szanszkrit) . azonos száfár (héber) . sz. jó. a megvalósítás módszere.tibeti május vége-június szágara mudrá szamádhi (szanszkrit) . Siva egyik neve Szadaszmandapa (szanszkrit) . helyes. a síla kála második szakasza szadhárana dharma (szanszkrit) . tapasz. foka Szádhupála (szanszkrit) . buzgó.a bizonyítandóhoz hasonló.bizonyítandó tétel a vitában szádhjénaszama (szanszkrit) .kelet-indiai tanító az i.a szent tűz áldozati temploma szaddá (szanszkrit) . maga is bizo-nyításra szorul szádhu (páli) .a Jó Törvény Fehér lótuszának Vezérfonala.általános dharma (dána. szamádhi. jadnya) szádhjaszama (szanszkrit) . madhjama.örökké kegyes. phótthabbá) egyike szaddátanhá (szanszkrit) .a cél elérését segítő gyakorlati módszerek (pl.sz. az ötféle élvezet (rúpá.törekvő.a szádhu női megfelelője szado (japán) . a meditációban megjelenő istenség híve szádhana (szanszkrit. valós-és-valót-lan szadáma (szanszkrit) . írott tibeti szgrub thabsz) . teaszertartás szadrisa (szanszkrit) .a hangok iránti szomj szaddhá (páli) . a bhávaná márga 9. a jógában). hajlandóság. síla).szad dharma (szanszkrit) .hasonló.megszámol. tiszteletre méltó szádhumatí (szanszkrit) . szaddá.szó.a folyton ittas jáksa Szadásiva (szanszkrit) . az elefántvezetés 5 követelményének egyike Szaddharma pundaríka szútra (szanszkrit) . hit.a bal kéz gyakorlatai (szimbolikusan). a Tóra betűit. hívő (mridu.szent tanító. adhimátratama). makájána szadhak (szanszkrit) .igazi és nem-igazi létező. ájur véda szádhaka (szanszkrit) . önbizalom.mélyreható bölcsesség. kitűnő. kereső. a füleken keresztül felfogott hangok. 9. haszonnal járó.

egyidejűleg létező. Ékköves.az Önvaló tisztelete a tulajdonságokon/sajátságokon (gúna) keresztül szaha bháva (szanszkrit) . mint a Brahman megnyilvánulása. együtt-létezés. kínai xiao qian shi jie) . egyidejűség szaha dharmí (szanszkrit) .szándékos légzés (hatha jóga) Szahmet (egyiptomi) . az elme azonosulásának boldogsága szahamúla (szanszkrit) .a vadzsrajána egyik neve szahadzsa karma (szanszkrit) . Ptah felesége. jelképe: nőstényoroszlán. az érzések és/vagy a fizikai látszat alapján. férjes asszony szaha múla (szanszkrit) .a sivatag. erőfeszí-téssel végrehajtott lélegzet-benntartás szahita pránajáma (szanszkrit) . Nofertum anyja.velünk született átman-felfogás.gyökérokoktól függő szahita kumbhaka (szanszkrit) .pándava.szagúna (szanszkrit) .démon Szahaszráksa (szanszkrit) . Mádri és az egyik asvin fia szahadzsa (szanszkrit) . egyszerre tulajdonságokkal bíró és tulajdonságok nélküli teljesség szagúna upászaná (szanszkrit) .egyidejűleg előidézett ok Szai Ningpo (ejtett tibeti) .erőközpont (pítha) az agyüregben. írott tibeti lhan cig skjes pa'i dga1' ba) együttszületett öröm.együtt-járás. az „én vagyok” képzete. a vihar és a dögvész oroszlánfejű istennője.ezerszemű. a homloküreg felső részében a fejtető alatt (ezerlevelű lótuszú) szahaszras csúdikó lókadhátu (szanszkrit.tulajdonságokkal/sajátságokkal (gúna) rendelkező. Ísvara. hős a Mahábháratában. Indra egyik neve szahaszrára csakra (szanszkrit) .démon szahabhú hétu (szanszkrit) . kölcsönös okság Szahadéva (szanszkrit) . temploma: Memphisz.együttes lélegzet-benntartás.bódhiszattva. Dordzse Szenpa .a mindenben benne rejlő isteni ható aka-rat szahadzsa klésa (szanszkrit) velünk született szennyeződések szahadzsá vaszthá (szanszkrit) .kis világegyetem. ezt erősíti az emlékezet és a túltekintés az érzékszerveken szahadzsa jána (szanszkrit) . Letopolisz szahotpanna hétu (szanszkrit) .társ a dharmában.természetes állapot szahadzsánanda (szanszkrit. Nakula iker-testvére. ezer világból áll szahétuka (szanszkrit) .

az imacsarnok előtti láda a sintó szentélyben. az Akhaimenida birodalom 20. dristi.sz.rizsbor szaki mitama (japán) .adományozó szerzetes szakja bhiksuni (szanszkrit) .a tama boldog része a sintóban szakja (páli. talpraesett. a magga 2. későbbi neve Dengjó Daisi szaísvara szánkhja (szanszkrit) . mátszarja) szaka . dinasztia fáraóinak fővárosa volt szaiszen bako (japán) . a Hiei-hegy kolostorának alapítója. pratigha.egyszer visszatérő. páli Kapilavatthu) vezetője. a Tien tai-hegynél tanult. az élet szimbóluma.szent fa a sintóban. tartománya szakadágámí (páli) . emellett a XXVI. mána. Viruddhaka leszármazottja.ízlelés szajódzsana (szanszkrit) .adományozó szerzetesnő Szakja muni (szanszkrit. parámarsa. aki Iksváku leszármazottja szakja bhászá (páli) .nemzettség. kínai Shi yia mu ni) . amelybe a látogató elhelyezheti adományát szájana (szanszkrit) .a kultusz ura. a prákrit mágadhí rokona szakja bhiksu (szanszkrit) . a Róhiní és a Raptí folyók között egy kis fejedelemség (fővárosa: Kapilavasztu.arahat szakaki (japán) . legtöbbször oda ültetik. a történelmi Buddha egyik . Néith istennő fő kultuszhelyeként tisztelték (a város egyiptomi neve: Per Neith . égi) szakadágami maggo (szanszkrit) . a nepáli határ közelében.egyszerre megosztott és osztatlan teljesség szake (japán) . a történelmi Buddha rokonsága. hazatérve a Tendai-szekta alapítója. tehetséges. részét megjárt ember.szakja nyelv.a nirvánához vezető út második foka szakadágámin (páli) .a szánkhja istenhívő változata Szaisz (egyiptomi) .a Szakják bölcse. ágait a megtisztulási szertartásokon használják.zen mester (i. 767-822).9 béklyó (anunaja. írott tibeti sakja thub pa.város a Delta nyugati felében. avidjá. írott tibet sza szkja) .Neith Háza). ahol egy kami tartózkodási helye vélhető szakalákalá (szanszkrit) . ejtett. ejtett tibeti Szamgje. a sinto Isze-templom vezetője Szaicsó (japán) .kísérője szai su (japán) . vicsikitszá. a nirvána előtt már csak két újraszületése van (földi.szkíta törzs. írsjá.

6 képesség.megvalósítás szála (szanszkrit.támasztott fejen állás (hatha jóga) . nidána.egyszer visszatérés.a maiko negyedik frizurája. önlétezés szakkája ditthi (szanszkrit) . a kert elhelyezése a természetben szakko (japán) . az egyik béklyó szakkája szabba (szanszkrit) .a személyiség összessége szakkei (japán) . a másikéban halt meg a Buddha Szala Nepai Rigdzin (ejtett tibeti) . jellegzetességgel bíró szálamba shírsászana (szanszkrit) .szavazólap szalaksana (szanszkrit) . Róhiní és Raptí folyók által határolt terület a Himálajától délre. írott tibeti lang gcig phkir wong ba) . aki idáig jutott a tökéletesedésben.sz. a paticcsa szammupáda 5.jellegzetes. azután csak felsőbb világokban születhet újra. fővárosa Kapilavatthu (páli) Szakja Szenga (szanszkrit. a Buddha mellékneve szakjapa (szanszkrit. nevét az i. ejtett tibeti) . az már csak egyszer fog emberként újjászületni.önlétezésre vonatkozó nézet.sz. 1034-1102) által alapított Szakjakolostorról kapta Drokmi jógi (i. írott tibeti sa skja pa) . szanszkrit szad ájatama) . tapintás.kölcsönvett kép.érintkezés a külvilággal szalájatanam (páli. gondolkodás) és a hozzá tartozó érzetek. hallás.keleti fehér tudáshordozó istenség. foka száksátkára (szanszkrit) . vörös sapkás. szvakíja dristi. szaglás. amelyben a hívő meglátja Istent száksátkarana (szanszkrit) .sz. a testben a torokhoz kapcsolódik szálafa . személyiség. 992-1072) tanítása alapján.az emberek világának buddhája Szakja szíha (páli) .hatos szféra (látás. az egyik árnyékában született. ejtett tibeti) .Kunga Gyalcen Szakja rádzsaság (szanszkrit) . az arhat 2.egyéniség. 1073ban Khon Köncsog Gyalpo (i. az 5 tapa-dási halmaz. a feltornyozott haj tetejét levágják szakridágámin (szanszkrit.az az állapot.a Szakják oroszlánja.egy pandit szakkája (szanszkrit) . egyéni létezés. a 8. írott tibeti bram ze'i rigs shing sála chen po) . a 4 gyümölcs második foka.Shorea robusta szalájatana paccsajá phassza (szanszkrit) . ízlelés. a 4 fő tibeti iskola közül az egyik Szakjasrí (szanszkrit) .a Gangá. a tibeti buddhizmus 4 irányzata közül az egyik. a námarúpa érzékszervei szaláká (páli) . tagja.szálafa.neve. a 7.szürke (sárga) föld. buddha Szakja Pandita (szanszkrit.

érzéseink-tudásunkakaratunk közötti összhang. dhjána szamádhi kála (szanszkrit) .teljes test megtámasztástartás (hatha jóga) Szálávana áráma (páli) . mahábódha. 3 ló által húzott szekér szama (szanszkrit) . a jóga 8 foka közül a 8. a nemes nyolcrétű ösvény 6. (szamjag szamádhi) foka.a pránajáma szakaszainak egyformasága (hatha jóga) szama vritti ránájáma (szanszkrit) . a mantra.a Vészálí melletti Kutágára szálá egyik neve Szálavatí (páli) . (szamjag vjájáma). a Hold (Szóma) hatása alatt áll. szellemi egyensúly. feloldódás az Önvalóban.szálamba szarvángászana (szanszkrit) . azonosság szamá vartana (szanszkrit) .) Szam vár (szanszkrit) .a szem sem becsukva.az összeszedettségre összpontosításból származó kikezdhetetlen nyugalom szamádhindríja (szanszkrit) . 7. himnuszok. a szammá boddzshangá 6. egyenletes. mély összpontosítás. hatha. benső béke.Dallamok védája. (szamjagbszmriti) és 8. a jóga végcélja. révület.A Szálá papjai szútra (Tripitaka Szútra-pitaka 41.pártatlanság számagáma (szanszkrit) menedékhely a szakja . szellemi iskolázottság. rádzsa jóga gyakorlata (mahábháva).egyforma. egyensúly.dhjána mudrá szamádhi páramitá (szanszkrit) . mahábháva. az udgátar recitálja szama vritti (szanszkrit) . azonosulás.teljes műveletsorú légzés (hatha jóga) szamabhaví mudrá (szanszkrit) . mahálaja.Bimbiszára udvarhölgye..tökéletes összeszedettség szamádhi upacsára acsala prasrabdhi (szanszkrit) . japán zanmai) .a síla kála 5. laja. szakasza szamádhi mudrá (szanszkrit) .az elme 9.az elmeműködés teljes összeszedettsége. fia Dzsívakát Száléjjaka szutta (szanszkrit) .az összpontosítás képessége szamadristi (szanszkrit) . jelképe a buzogány.az otthonukba visszatértek a védikus tanul-mányok után Száma véda (szanszkrit) . hordozója háromkerekű. sem kinyitva nincs (hatha jóga) szamádhána (szanszkrit) . mély meditációval létrehozott magasabb tudatállapot. tényezője. írott tibeti ting nge 'dzin. nyugalom. tudati elmélyülés. az elme erőfeszítés nélkül egy dologra összpontosít szamádhi (páli.(hétfő) a hétfő istene. állapota.

általános jegy.nem-családban leélt élet szamána vata (szanszkrit) .elfogulatlanság.közvetlen megelőző feltétel szamánárthatá (szanszkrit) . mindent jellemző általános jegy. amikor az ember szembe-kerül a 4 nemes igazsággal. ájur véda szamanánanycsa dasszanam (szanszkrit) .a tápanyaggá változott agni. Haszonnal Véghezvivő Amógasziddhi társa (Bardo). az egyik vata. közös.a körülmények által meghatározott megvalósító (sraddhádhi mukta) szamajaszattva (szanszkrit) .rádzsaságban. mint az állandóság hiánya a . általános számánja klésa (szanszkrit) .a teljes bélrendszerre vonatkozó eltérések.meditatív egyensúly. dallam. amely mindent jellemez. bélrendszer. eleme föld szamaja vimukta (szanszkrit) .okok és feltételek együttese szamáhita (szanszkrit) . a szamjag dristi 1. egyetemes tulajdonság. jelképe csengő.a Szakja-fi vezeklői. színe berillzöld.egyenes szög-tartás (hatha jóga) Száman (szanszkrit) . szerzetes.általános szenvedélyek (kételkedés. dal.jelvény.annak az útja. a csatur szamgraha vasztu. részei: anantarí-ja márga. kettős gyémántjogar. ájur véda. fogadalomtétel. teljesülés. szamagni (szanszkrit) . helytelen nézet) számánja laksana (szanszkrit) közös.Jádzsnyavalkja szolgája. az a tulajdonság. az együttérzés négy eleme közül az első szamanászakja puttijá (szanszkrit) . a Buddha mellékneve szamána váju (szanszkrit) a légzés szabályozása az emésztőrendszerben szamána vászó (páli) . nagy szerencse a továbbjutáshoz szamanantara pratjaja (szanszkrit) . Ánanda itt töltötte az esős évszakokat Számagáma szutta (páli) . ájur véda számagrí (szanszkrit) .hasonló.találkozás a szamanákkal (bhiksukkal). szintje szamaja (szanszkrit) . vimukti márga szamáhita márga (szanszkrit) . a buddhisták szamanéra (szanszkrit) . a tudati tárgyak fő jellemzői.Középső gyűjtemény 104.novícius számánja (szanszkrit) . írott tibeti dam tshig sgrol ma) .dam cif szem pa szamakónászana (szanszkrit) . Száma véda szamana (páli) aszkéta. rgja Szamaja tárá (szanszkrit.Esküs Megszabadító.

elvonatkoztatáson túli egybeesés (artha mátra nirbhásze. semlegesíti a gőgöt. sz. meditatív eszközök.mentes a meditatív megvalósulás min-den akadályától szamápatti/artha mátra nirbhásze (szanszkrit) . Brahmá szútra kommentár Szamantabhadra (szanszkrit. fogal-mi keretbe ágyazott egybeesés (vitarka szamápatti). közvetlen visszatükröződésen alapuló egybeesés (szavicsára szamápatti). kínai ping deng xing zhi) . szemlélődésen túli egybeesés (nirvicsára szamápatti). transzcendentális látomások szamarasza (szanszkrit) . alapítója Vidnyánabhiksu (i. írott tibeti mnjam pa njid kji je shes.egybeesés.az egyforma természet bölcsessége. a szó és a tett alapvető azonosság szamatá dnyána (szanszkrit. a vallási gyakorlat bódhiszattvája. a második bölcsesség. mint ősbuddha a Gyémántjogaras Vadzsradhara egyik formája.képesség az álajavidnyánában lévő csírák létre-jöttére szamaszthiti (szanszkrit) .egyenes-tartás (hatha jóga) szamatá (szanszkrit) . írott tibeti kun tu bzang mo) . az öt tudás egyike. másrészt az Egyetemes Jó.Egyetemes Jóság Anya számantaka (szanszkrit) . műve: Vidnyánámrita. a fogalmak nélküli tiszta értelem. társa Dhúpá. jelképe a kalász. meditatív állapotok szamápatti varana (szanszkrit) .a tudatosság megváltozott állapotai.közös gyönyör számartha (szanszkrit) . a 8 megvalósítás. a fundamentális egységben lévő . a vallási gyakorlat Szamantabhadrí (szanszkrit.védánta iskola.a gondolat. nirvitarka szamápatti).a megvalósítás összpontosítása szamápatti nirdésa (szanszkrit) . 16. minden megvilágosodott szellemőse.sz. a meditatív beleolvadás megvalósítása. az egyenlő lényegű tudás. társa az Egyetemes Női Jóság (Szamanta bhadrí). tudatossá válik birtokában a szamszára és a nirvána azonos lényege.bevezető dhjánikus meditáció számantara pratjaja (szanszkrit) .).feltételektől függő dolgok esetében számánja váda (szanszkrit) . az orr-tudat.közvetlenül megelőző feltétel szamápatti dhjána (szanszkrit) . jelképistenség. írott tibeti kun tu bzang po) Egyetemes Jóság.

5014 évvel a parinirvána után indul hanyatlásnak szambhára márga (szanszkrit. Kulika király uralkodik. átható. ejtett tibeti szok cöl). összeszedettség. üdvözült test. 5 képesség az akadályok elhárítására: 1. 2027-ben Miji Szenge. szati ⇔ sztjána middha. őt követi i. írott tibeti longsz szpjod rdzogsz pa'i szku. a tett tárgya egy másik személy.összehasonlítás Szambhala (szanszkrit) .lények lényegi azonosságának tudata.nyugalom. megjutalmazás test. ahogy az átlagos lények látják buddhát. koncentráltság. életerők (kommunikáció. 3. állandó legfelső öröm. 3. formája. tagja szambhóga kája (szanszkrit. figyelem. 4. az élvezetek teste. dicsőségtest.sz. a Buddha tanítása i. Drakpo Khorlo Csang idején (i. nirmagnatá auddhatja.a felhalmozás ösvénye szambhinna pralápá virati (szanszkrit) . leírása Khenpo Kalu rinpocsétől ismert. kínai shou yong shen) . 5. pannya ⇔ vicsikiccshá szamatha vipasszaná bhávaná (szanszkrit) . szamszkár ászévaná. a bódhiszattvának még megvan 5 dharmája .sz. egy buddha eszmei formája (buddha kája). azután 1800 évig béke lesz. mély. most a 21.” (Tenzin Gyaco). az igaz sugallatok forrása. az anyagi ok Szamba (szanszkrit) . a szükségszerű kapcsolatok szamaváji kárana (szanszkrit) . szenvtelenség. a buddha kája 3. a tudat elmerül a megvilágosodás gyönyörűségében. amit csak azok látnak meg. a buddhák tudásának egyike szamatha (szanszkrit) .a koncentráció nyugodt belátása Szamatkumára (szanszkrit) .mitikus királyság. nusitaszmrititá.együtt járó. 2. 2425-ben) háború lesz Szambhala és a Föld negatív erői között. kauszídja.Krisna fia szambandha (szanszkrit) . a Buddha szellemi fia szamaváji (szanszkrit) . írott tibeti tshogs lam) . szamádhi ⇔ addhaccsa kukuccsa. 4. a dasaakusala prativirati síla 7.örökifjú. 40 tárgy a meditációhoz.elhagyhatatlan ok. sraddhá ⇔ kámacs cshanda. jutalomtest.tartózkodás az üres fecsegéstől. fizikainak látszik.boldogságtest.sz. 2. rendíthetetlenség. „akiknek elméje tiszta ép és karmikus szennyeződésektől mentes. a gondolatbeszéd-tett fundamentális egysége. akadályai: 1. vírja ⇔ vjápáda.

napkelte-napnyugta szamdnyá (szanszkrit. a 3. a nirmánakájával együtt rúpakája szambhógakája (szanszkrit. észlelés. forró pokol szamghátí (páli) . test. összegyűjtött tettkövetkez-mények szamdhja (szanszkrit) . hogy neki magának kell létrehoznia a Három Kincset. a három test egyike. konkrét tapasztalat.13 szabály a bhiksuknak a théravádában szamgháráma (szanszkrit) . a szamgha követője akkor jut el a célhoz. írott tibeti 'du shes) .ágyékkötő szamgíti (páli) .felelevenedő forró pokol szamgha (páli. hogy a gyakorló szerzetes-e vagy sem. észrevétel. khandha szamdnyá szkandha (szanszkrit. páli sangho) gyülekezet.összezúzó. szándék.gyülekezés. ha meggyőződése. vicsikitsza. buddhista szerzetesi közösség.egyben tartás.a fogalmiság és az utolsó érzékelések megszűnése Szamdzsíva (szanszkrit) . sílavrata-paramarsa) szamgháta (szanszkrit) . írott tibeti dge 'dun. megragadás. ebben a formájában közömbös. írott tibeti du ses kji phung po) kognitív halmaz (szvavicsára. idő). forró pokol szamdzsívanáraka (szanszkrit) . közösség. szellemi közösség.kolostor szamgharatna (szanszkrit) . ejtett tibeti gedün. a Három Kincs (drágakő) egyike. képzet. egység. fogalmi működés. nagy zsinatok Szamgje (ejtett tibeti) .a szerzetesi gyülekezet ékköve. szanszkrit Logana) . anantaríka karma szamgha kamman (páli) . avicsára). belátás.(hely.Szakja muni Szamgje Csenma (ejtett tibeti.Újjáélesztő. ebben a szellem a megilágosultság gyönyörét élvezi szambuddha (szanszkrit) .érzet. írott tibeti longs spjod rdzogs pa'i sku) gyönyörtest. ismeretek.a közösségben egyetértéssel hozott határozatok szamghádiszésza (szanszkrit) .szakadást létrehozni a szerzetesi közösségben.tökéletes buddha szamcsita karma (szanszkrit) .Aksobja női társa .felhalmozott. dharma. a panycsa szkandha egyik csoportja szamdnyá védajita niródha (szanszkrit) . rászánás valamire. aki már elpusztította a 3 szennyeződést (szatkája dristi. zen mester és tanítványainak közössége szamgha bhéda (páli) .

egy buddha elméjében kiküszöbölődnek az akadályokból következő késztetések.szammá szamjag ádzsíva (szanszkrit.helyes tudás szamjag dristi (szanszkrit. nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga) szamjag szambuddha (szanszkrit. nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga). csoportja szamjag szamádhi (szanszkrit. szolgálatkészség. a Buddha jelzője. páli szammá vájama. prisztha labdha márga.helyes életmód. tökélyre vitt élet. tudati: mohóság. írott tibeti jang dag pa'i lasz kji mtha') . dalai láma minisztere.tökéletes nézet/felismerés. szavak: hazugság. a 37 bódhipaksikadharma része szamjag pratiháta vászanatvá (szanszkrit) . megtisztult.a Buddha egyik elődje számisza (szanszkrit) . következetesség Szamgye (ejtett tibeti. felébredt. páli szammá ádzsíva. testi: ölés.az 5. páli szammá szambuddha) - . rosszindulat.4 tanítványgyűjtő: bőkezűség. durva és haszontalan beszéd. 2 szint: szamáhita márga. viszálykeltés. meditáció az erényes cselekedetek elkövetése és növekedése fölött. nem-differenciált szamja vjájáma (szanszkrit. írott tibeti jang dag pa'i 'cho ba) . írott tibeti samgs rgjas) .tökéletes/helyes cselekvés. páli szammá kammanta. ragaszkodás a hibás nézetekhez szamjag karmánta (szanszkrit. foka szamjag dnyána (szanszkrit) . a buddha-guna 6.tökéletes/helyes elmélyedés.szamgraha vasztu (szanszkrit) .tökéletes/helyes igyekezet/törekvés. a nemes nyolcrétű ösvény 5. a korábbi nem-üdvös dolgok megállítása és távoltartása magunktól. nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga) szamjag prahána (szanszkrit) . a helyénvaló erőfeszítés 4 fokozata. szívélyes beszéd.Dordzse Szempa női társa Szamgye Gyaco (ejtett tibeti) . írott tibeti yang dag pa'i lhra ba) . erkölcstelen életmód.Felébredtkiteljesedett.világias számjá vasztha (szanszkrit) . írott tibeti jang dag pa'i rco la ba) . Megvilágosodott. tökéletes belső eggyé válás. kiteljesedett. helyettese Szamgye Korvadzsik (szangsz rgjasz 'khor ba 'dzsig) . írott tibeti jang dag pa'i ting nge 'dzin) . az eltávolítás /szamg/ (az akadályozó tényezők) kifejezése /gye/ Szamgye Csenma (ejtett tibeti) . páli szammá szamádhi. páli szammá ditthi. lopás.a lemondás.gunaegyensúly. nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga) szamjag (szanszkrit) .

tökéletesen/helyes megvilágosodott buddha, teljesen felébredt (még: arhat, pratjékabuddha) szamjag szambuddhatva (szanszkrit) - a buddhaság eléréséhez vezető út szamjag szamkalpa (szanszkrit, páli szammá szankappa, írott tibeti jang dag pa'i rtegs pa) - tökéletes/helyes elhatározás, nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga); önfeláldozó lemondás, jóindulat, mások ártalmának kerülése szamjag szati (szanszkrit, páli szammá szati) - tökéletes/helyes vizsgálódás/ elmélkedés, nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga); a test (kája), az érzések (védaná), a szellem (csitta) és a tudattárgyak (dhammá) jelenléti tudatossága szamjag szmriti (szanszkrit, írott tibeti jang dag pa'i dran pa) - tökéletes tudatosság, helyes figyelem, a nemes nyolcrétű ösvény 7. foka szamjag vák/vács (szanszkrit, páli szammá vácsá, írott tibeti jang dag pa'i ngag) - tökéletes/helyes beszéd, nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga) szamjag vjájáma (szanszkrit) - a nemes nyolcas ödvény hatodik része, helyes erőfesztés szamjama (szanszkrit) - az elme igába fogása Szamje (ejtett tibeti, írott tibeti bsam yas) - kolostor a Jarlung Campo mellett, Padmaszambhava alapította i.sz. 779-ben szamjodzsana (szanszkrit) - az 5 alsóbb béklyó: 1. a személyiségben való hit, 2. szkeptikus kétely, 3. szabályokhoz és szertartásokhoz való kötő-dés, 4. érzéki vágy, 5. rosszakarat szamjóga (szanszkrit) - a purusa és a prakriti kölcsönhatása, kapcsolat, együttállás, egyesítés Szamjutta nikája (páli) - Tipitaka, A társított gyűjtemény szamkalpa (szanszkrit) - különbségtevés, fogalom szamkránti (szanszkrit, írott tibeti 'pho ba) - átváltás, az életerő átkelése valamely tiszta mezőre (bardo), amikor az 5 tudás birtokában az életerő szele átviszi a magot a Brahmá-lyukon, felfelé vivő nagy áthatolás, meredek ösvény szamkrista (szanszkrit) - keresztmetszet, összevont, a szemlélet tárgya szammá (páli, szanszkrit szamjag) - helyes, tökéletes, valaminek a teljes-sége szammá ádzsíva (páli) - szamjag ádzsíva szammá ditthi (páli) - szamjag dristi szammá kammanta (páli) - szamjag karmánta Szammá szam Buddha (páli) - teljesen felébredett, a Buddha

mellékneve szammá szamádhi (páli) - szamjag szamádhi, a miccsha szamádhi ellentéte szammá szambuddha (páli) - szamjag szambuddha szammá szankappa (páli) - szamjag szankalpa szammá szati (páli) - szamjag szati szammá vácsá (páli) - szamjag vák szammá vájama (páli) - szamjag vjájáma Szammáditthi szutta (pálit) - A helyes hit szútra, (Tripitaka Szútrapitaka 9.) számmitíja (szanszkrit) - egy hínajána iskola szammuti déva (szanszkrit) - közmegegyezéses istenek szammuti théra (páli) - idősebb bhikkhuk tisztelete szamnjászin (páli) - aszkétaság életszakasza szamojadzsanáni (szanszkrit) - tíz béklyó, a lényeket a létesüléshez és egyik létesülést a másikhoz kötözik: 1. maradandó személyiségben való hit (szakkájaditthi), 2. kétség (vicsikiccshá), 3. ragaszkodás a szabályokhoz és a szertartásokhoz (sílabbataparámása), 4. érzéki vágy (kámarága), 5. ellenszenv (patighá), 6. formalét utáni vágy (rúpa rága), 7. forma nélküli lét utáni vágy (arúpa rága), 8. önhittség (mána), 9. nyugtalanság (uddhaccsa), 10. vakság (aviddzsá) szampai (japán) - leborulás, a homlok a földet érinti, a két kéz, tenyérrel fölfelé, a fej mellett, mintha a Buddha lábát fognák szampajukta hétu (szanszkrit) - összekapcsolt ok szampannakrama (szanszkrit, írott tibeti rdzogs rim) - fokozat szampannyáta szamádhi (páli) - a tudatfeletti emelkedő szamádhi, tudatos összeszedettség, az elmeműködésben még jelen van az elme, mint tárgy szampannyauppáda (páli) - az öntudat visszanyerése szampaticcshana (páli) - befogadás szamphusszitatta (páli) - megérintettség, a purusa hatása szampra jukta (szanszkrit) - együttesen ható okok, tudatállapothoz kötött szampra jukta csitta dharma (szanszkrit) - a tudatossághoz kapcsolódó mentális tényezők, a panycsa szkandha szamszkára szkandhájának egyike szampra juktaka hétu (szanszkrit) - társult okság szampra vritti (szanszkrit) - megkezdés szampradája (szanszkrit) - felekezet, szekta (csatuh szampradája: Srívaisnava, Brahmá, Kumára, Rudra), a guruk tanítványi láncolata, vallási közösség szampradanja (szanszkrit) - önmegfigyelés az elmélyülésben, a 6 erő (sadbala) egyike

szampradnyáta szamádhi - tudatos összeszedettség, a felszín mögötti valóság megismerése, az elmeműködésben még jelen van az elme, mint tárgy szampradzsanja (szanszkrit) - megértés szampradzsanja bala (szanszkrit) - az elme 4. képessége, világos megér-tése a mentális szenny kártékony hatásának szamshaja (szanszkrit) - kétség, határozatlanság szamszára (szanszkrit, írott tibeti 'khor ba) - az újraszületések forgataga, létforgatag, körforgás, a szennyezett szellem folyamatos változása létről-létre, raboskodás a létesülés világában, a 6 létformában, karmikus felhalmozások vagy cselekedetek, készségek, a folyamat az ember ellenőrzésén kívül áll, és szenvedélyek, tisztátalanságok irányítják, fenntartja és ismételten kiváltja a szenvedést szamszára csakra (szanszkrit) - a létkörforgás kereke szamszarga (szanszkrit) - együttműködés, kapcsolatra lépés szamszartr (szanszkrit) - a létforgatagban vándorló személy szamszkára csintaná (szanszkrit) - utánajárás szamszkára duhkair (szanszkrit) - az ősbűnökből eredő kín szamszkára duhkhatá (szanszkrit) - a megalkuvások elszenvedése, a duhkha harmadik jellegzetessége szamszkára niródha (szanszkrit) - a létesülés elemek kioltódása szamszkára szévaná (szanszkrit) - szétválás, a nirmagnatá auddhatja létrejötte szamszkára/szankhára (szanszkrit, páli szankhárá, írott tibeti du bjed kji phung po) - egyesítés, tökéletesítés, létrehozó, megformáló, egy létforma cselekedeteinek lenyomata, a múltbéli tapasztalások elhomályosult lenyomatai, amelyek a Függő Keletkezés képlete szerint az avidjá vagy szellemi vakság következtében alakulnak ki, pszichésszellemi-morális vonatkozású karmikus tendenciák és energiák, a reinkarnációs folyamat hajtóereje, szakrális rítusok, karma, lehet: prákrita és aprákrita, 5 khanda, a 2. nidána, 52 formája van (panycsaszkandha), tudati emlékek a múltból, indíttatások, késztetések, szándékok, ötletek, tisztító szertartások, akarati tevékenység, karmacsíra, a paticcsa szammupáda 2. tagja, késztetés, tudati képződmény (4. halmaz), feltételek hatására alakult képződmények, feltételes képződmények (az 5 halmaz); a tudatossággal összekapcsolódó: 11 minden tudatosságban (mahábhúmika dharma), 10 üdvös (kusala mahábhúmika dharma), 6 szenynyezett (klésa mahábhúmika dharma), 2

kárhozatos (akusala mahábhúmika dharma), 10 korlátozott (upaklésa parittabhúmika dharma), 8 meg nem határozott (anijata bhúmika dharma), a tudatossággal nem összekapcsolódó: 14 nem anyagi jellegű, a szellemi akarati tevékenység csoportja, a tudatossághoz kapcsolódó (szamprajukta csitta dharma) és ahhoz nem kapcsolódó (vipra jukta csitta dharma) mentális tényezők szamszkáráh karmáh (szanszkrit) - karmikus késztetések szamszkárák (szanszkrit) - a Kálacsakra második mezője szamszkrita (szanszkrit) - feltételekhez kötött, feltételek hatására létrejött, összeállt, feltételes, összetett szamszkrita dharma (szanszkrit) - összetett, együttműködő dharmák, a lételemek kombinációja az oksági törvény alapján, halmaz, feltéte-lektől képződött elemek, jelenségek szamsztána (szanszkrit, írott tibeti dbjibs) - alak szamszthápaná (szanszkrit) - folyamatos összpontosítás, az elmélyülés 2. fokozata szamszvédadzsa (szanszkrit) - nedvességből születés, férgek, rovarok szamtána (szanszkrit, írott tibeti rgun/rgjud) - a szellem folyamatos létállapota szamten bardo (ejtett tibeti) - a meditáció átmeneti állapota szamtírana (szanszkrit) - érdeklődés, ítélet, keresés szamu (japán) - ház körüli munka zen szerzeteseknek, nagy koncentrációval végzett fizikai munka szamuccshédapahána (szanszkrit) - kiirtás által történő elhagyás (vinaja) szamudaja (szanszkrit) - eredet, keletkezés szamudaja dhamma (szanszkrit) - keletkezési tényező szamudaja dnyána (szanszkrit) - a keletkezés tudása (ok /hétu/, keletkezés /szamudája/, alkotás /prabhava/, feltétel /pratjaja/) szamudaja szatja (szanszkrit) - a keletkezés megvalósítása, a szenvedés eredetének igazsága, a szenvedés keletkezésének igazsága, a duhkha eredete, a megvilágosodás 2. fokozata szamudda (szanszkrit) - óceán szamuráj (japán) - főnemesek (daimjók) szolgálatában álló harcosok szamuttiszaccsa (szanszkrit) - köznapi igazság Szamvara (szanszkrit, írott tibeti sdom pa) - Siva tantrikus formája a buddhistáknál, fogadalom (lehet: közönséges, általános, nem közönséges); önuralom, fegyelem, önmérséklet

Szamvara jidam (szanszkrit, ejtett tibeti) - a Legnagyobb boldogság ji damja szamvara síla (szanszkrit) - önmegtartóztatásra vonatkozó előírások (upavaszatha, upászaka, upásziká, srámanéra, srámanériká, siksamáná, bhiksu, bhiksuní) szamvara vinaja (szanszkrit) - az önuralom fegyelme szamvarta kalpa (szanszkrit) - a romlás időszaka szamvat időszámítás (szanszkrit) - kezdete i.e. 57 szamvriti (szanszkrit) - a felszín/külszín igazsága, elfedő igazság, köz-napi tapasztalat, a mindennapi élet igazsága szamvriti bódhicsitta (szanszkrit, írott tibeti kun rdzob bjang chub kji sems) - a hagyományosan megvilágosodott elme szamvriti dnyána (szanszkrit) - hagyományos tudás, nem a végső szamvriti szatja (szanszkrit) - az érzékelhető/empirikus, felszíni igazság, a külszín igazsága, köznapi tapasztalati igazság, mindennapi nyelv-használattal járó, tapasztalati igazság, viszonylagos igazság, olyan látás, amely képes megragadni a dharmák valódi természetét szamvritódhi csitta (szanszkrit) - a hagyományosan megvilágosodott elme szamvritta pariccshédaka pradnyá (szanszkrit) - a viszonylagosat elemző bölcsesség, az adhipradnyásiksá 2. foka, felismerhetővé teszi a tudás 5 ágát (sabda, hétu, adhjátmika,csikitszá, silpa) Szan cang (kínai) - Tripitaka szan go (japán) - emberi cselekedet szan kie (kínai) - 3 korszak kínai buddhista iskola, a vallási gyakorlat hangsúlyozása szan szan kudo (japán) - háromszor három, szake ivás, vagyis házasságkötés, egy maiko képzésének záró szertartása Szan zó (japán) - Tripitaka szanáthana dharmaszravana (szanszkrit) - a szellemi fejlődés első foka, örök törvény, tulajdonképpen a hinduizmus, tao Szanatkumára (szanszkrit) - Örökifjú, Brahmá fia, aszkéták jelzője, Szkanda háború-tanító isten Száncsi (szanszkrit) - sztúpa az i.sz. 1. századból a mai Madja Prades álamban szándák/szandek (héber) - aki ölében tartja a körülmetélendő gyermeket, koma Szandaka szutta (páli) - Középső gyűjtemény 76.

Szandhinirmócsana szútra (szanszkrit) - A rejtett összefüggés megvilá-gítása, mahájána jógácsára szútra szandhjá (szanszkrit) - szürkület, a hajnal és az alkony, az ima ideje szandhjájaszambhásá (szanszkrit) - barátságos vita azonos nézetet val-lók körében szanditthikó (páli) - immanens, a dharma szandnyá (szanszkrit) - észlelés, tudatosítás szandnyá szkandha (szanszkrit, írott tibeti du ses kji phung po) észlelés, az 5 halmaz egyike (panycsa szkandha) (a védaná osztályainak megfelelő fogalmak) szandó (japán) - ösvény a sinto szentélyben, amely a főkaputól a hondenig (imaterem) vezet szandzen (japán) - a mesterrel közösen végzett zen-meditáció Szandzsaja (szanszkrit) - Dhritarástra kocsihajtója a Mahábháratában; az elbeszélő szang (ejtett tibeti, írott tibeti bsangs) - füstáldozat borókaágak égetésével Szang cang (kínai) - Tripitaka Szang gye (ejtett tibeti) - Buddha szang va (ejtett tibeti, írott tibeti srang ba) - a Mérleg csillagkép szanga (szanszkrit) - rátapadás, ragaszkodás a dolgokhoz szangsz rgjasz (írott tibeti) - Buddha, Szangye szangsz rgjasz kji rigsz (írott tibeti) - buddha gotta szangsz rgjasz rnam par gzigsz (írott tibeti) - Vipasjin szangszara (szanszkrit) - az anyagi világ zavaros állapota szangva (ejtett tibeti) - ajanamsza szanhama (szanszkrit) - erőfeszítés, az astánga jóga 6.-8. lépcsője (dhára-ná, dhjána, szamádhi) Szanhedrin (héber) - tanács, 120 tagból álló bíróság szanhita (szanszkrit) –lll\ gyűjtemény a vaisnaváknál, a 4 véda Szani vár (szanszkrit) - a szombat istene, ez a Szaturnusz, jelképe három-ágú szigony, íj, nyíl, imafüzér, hordozója sakál vagy vasszekér, apja Szúrja, anyja Csaja szanidána (szanszkrit) - szilárd alap szanjászi (szanszkrit) - lemondott Szankarsan (szanszkrit) - Ananta Shésha másik neve szankéta (szanszkrit) - konvenció szankha (szanszkrit) - kagyló, csiga, ebből készült kürt szankhára/szamszkára (szanszkrit) - az akaratlagos cselekvés karmikus képzőerői, készségek, a pratitja szamutpáda második foka szankhárak khandha (szanszkrit) - akaratlagos formáló erők halmaza

szankhata (szanszkrit) - feltételes szánkhja (páli, kínai su lun) - számláló, felsoroló; a védákra épülő dualista filozófia rendszer, a 6 ortodox darsana egyike, a világ ontológiai elemzése, alapítója Kapila, szerkezete: alapelvek (iskolánként különböző számú, amennyiben van, amit külön résznek tekintenek, van, amit nem) Brahman (Isten), purusa (lélek), prakriti (természet), mahat (elválasztó értelem), ahamkara (a világ létrehozója), manasz (gondolkodó elme) = a létezés részei: tanmátra (érzetminőség), sabda (hang), szparsa (érintés) rúpa (forma), rasza (íz), gandha (szag); dnyánéndríja (érzékelő képesség) = csaksusz (látás), sravana (hallás), ghrána (szaglás) rasza (ízlelés), szparsa (érintés); karmendríja (a tevékenység képessége) = haszta (megragadás), pada (járás), vács (beszéd), páju (ürítés), upastha (nemzés); mahábhúta (nagy elem) = ákásha (éter), váju (levegő), tedzsasz (tűz), dzsala (víz), prithiví (föld) szánkhja ácsárja (páli) - szánkhja mester Szánkhja káriká (páli) - a szánkhja alapműve, 72 versszak, írta ÍsvaraKrisna (?), kommentátora Gaudapáda (i.sz 7. sz.) szánkhja pátri mókkha (szanszkrit) - a teljes megtisztulásért tartott szánkhja szertartás Szánkhja szútra (páli) - Kapilának tulajdonított mű (de i.sz. 14-15. századi) szankhjáta dhamma (páli) - rendszerezett tan, igazság mértékű szankusza (szanszkrit) - kákó, tímárszerszám szánmhja darsana (szanszkrit) - a lílonmuktira épülő bölcseleti rendszer szanna (szanszkrit) - észrevétel szannak khandha (szanszkrit) - az észlelés csoportja, az egyik panycsak-khandha szannjásza (szanszkrit) - lemondás szannjászadá (szanszkrit) - a dzsiva elfordulása a lényegtelen dolgoktól vidjá létfokozata szannjászi (szanszkrit) - félredob, a világról lemondó aszkéta (ásrama), de a védikus életkor-rend végső szakasza is szannjászin (szanszkrit) - ásrama szannjásziní (szanszkrit) - aki lemondott, aszkétanő szannó sinto (japán) - a tendai buddhista szektához közeli sinto, alapítója (?) Dengjó daisi (i.sz. 766-822)

szanran (japán) - izgatottság szansi mompó (japán) - tanácskérés egy zen mestertől szanso (japán) - egy pont az 5. hátcsigolyától balra szansu dzsingi (japán) - a 3 isteni kincs a sintóban: a tükör, a kard és az ékszerek szanszkrit - teljes, elegáns, pontos szánta (szanszkrit) - megnyugvás szántádjuárádjákára (szanszkrit) - a viszonylagos nyugodtság és durva-ság összehasonlításának útja szantána (szanszkrit) - a végső összetevők szakadatlan egymásra követ-kező folyamata, a lételemek folyamata a szarvásztivádin iskolában, folytonossági lánc Szántaraksita (szanszkrit) - indiai tudás, akit Triszong Decen Tibetbe hí-vott (i.sz. 8. sz.) szanthágára (páli) - gyűlésterem tűzoltárral a a szakja rádzsaságban szanthánam (páli) - szótlan állás szanti (páli) - béke, nyugalom, a nirvána szanti vara pada (páli) - a megbékélés nemes útja, az érzelemmentes állapot szantírana (szanszkrit) - vizsgálat, megítélés szantósa (szanszkrit) - elégedettség Szantósí Mátá (szanszkrit) - az Elégedettség Anyja, hindu istennő, aki-nek áldozatul böjtöt tartanak Szantusz szita Dévarádzsa (páli) - Szaccsavétakétu szantutthi (páli) - igénytelenség, megelégedettség, a jóga 8 angája közül a 2. szanzen (japán) - négyszemközti eszmecsere a zen-mesterrel, a rinzaiban a mester Szanydzsája Bélatthiputta (páli) - tittha gondolkodó, egy paribbádzsaka, Upatissza társa, iskola, amely nem fér össze a buddhizmussal szanydzsáti (szanszkrit) - testi létesülés szanykhata (szanszkrit) - feltételekhez kötött szannyá (páli) - érzékelés, észlelés, tapasztalás szannyá maja (páli) - az én tudati alakja szannyá védajita niródha (páli) - a tudat és érzés megszűnése, a tökéletes tapasztalás feletti tudatállapot szannyák khandha (páli) - észlelés halmaza szannyásza (páli) - ásrama, remetelak szannyávi pallásza (páli) - érzésekből fakadó téveszme;

) Szaraszvatí (szanszkrit) . a Buddha maradványait 8 sztúpába helyeztek szarkofág (egyiptomi) ..érzékszervek Szaraju (szanszkrit) .általában kőből vagy fából és nemesfémből készült koporsó. egy keményfa Szaraha (szanszkrit) . masza. sukra) szapta mátriká (szanszkrit) .. Bhagírathi.a tudás. Nandakini. az egyiptomi temetkezés és . egy folyó ÉszakIndiában.menedék (ld. Kaumárí. ájur véda száradáru (szanszkrit) . Vaisnaví.újak. a létforgatagból kilépett személyek testi maradványai.Durgá 7 anyai kiterjedése a Raktabídzsa nevű démonnal folytatott harcban ezek: Bráhmí. Aindrí szaptakrit parama (szanszkrit) .júliustól októberig szarga (szanszkrit) . szára Szaraszvatí púdzsa (szanszkrit) . Brahmá felesége. Nágárdzsuna mestere szarájatana (szanszkrit) . a tibeti iskolák egyik csoportja (a másik a nyingmapa) szara (szanszkrit) . szent hamvak. Siva hajtincseiből folynak alá szar ma (ejtett tibeti. evolucionizmus (törvényszerű fejlődés) Szári (páli) . a jól megemésztett táplálék. Dauli Gangá. ma Gógra szarana (szanszkrit) . Mandakini. Najar. a Göncöl-szekér szaptasza mudrik tirtha (szanszkrit) .a Buddha tanítványa.Upatissza. Mandzsusrí társa.állandótlant állandónak.a lényeg.hindu ünnep január-februárban száraz évszak (görög) . Náraszimhí.a test hamvasztása után megmaradt ereklyék.brahmin. három menedék). meggyilkolták szaríra dhátu (páli) . rakta. akikben világfeletti minő-ségek vannak szapta dhátu (szanszkrit) . a zene és a művészetek istennője.7 szövet (rasza. méda.legfeljebb 7 újjászületés állapota szaptar sajah (szanszkrit) .tökéletes emberek. írott tibeti gsar ma) . Száriputra anyja Száriputta (páli) .khadira (?) (Acacia catechu). Japánban a sinto Benten. kibocsátás. Váráhí. a nirvána szarana gamana/traja (szanszkrit. Pinder Gangá.elsődleges teremtés. nem lelket léleknek érzékelni szappurisza (szanszkrit) . írott tibeti skjabs su gro ba) .menedékkérés (Buddham. vagyis: Alakánanda.7 bölcs. maddzsa. aszthi. rosszat jónak. ő hozta létre a szanszkrit nyelvet és írást. eredeti neve Upatissza. Mahésvarí.a Himálajában eredő 7 szent folyó. legendás látnokok a Mahábháratában.folyó Észak-Indiában. tisztátalant tisztának.

itt mondja el a Buddha 5 aszkétának a 4 nemes igazság és a középút tanát. csaturvaisáradja szarva dharmábhi szambódhi vaisáradja (szanszkrit) ..a Foltok eltávolítója elmélkedő bódhiszattva. az alap-tudat ura. 5.gyertyaállás (hatha jóga) Szarvani varana viskambhin dhjánibódhiszattva (szanszkrit) . páli szabbannyutányána) . 32 vagy 80 jegy ezen a formán. akadályt rendben eltakarító (bardo).e. ha védisten.újat követő. folyamatosan egymásra következő.saját tökéletes-ségére és finom megvalósítására vonatkozó félelemnélküliség szarvacsjuta (szanszkrit) . tovább már nem osztható lételeme.mindent átfogó tudás. a Buddha 4 kijelentéséből az 2. nektáros csésze. az akanistha mennybe jut szarvadharma szukhamgama (szanszkrit) . csoportja szarvam (szanszkrit) . tibeti vallási irányzat Szárnáth (szanszkrit) . megjelenésük pillanatnyi. a harmadik kivételével (Brahmá szintje). jele: koponyacsésze. tudásának 3 rétege van (tisszo viddzsá). században.saját tökéletességre és finom lemondásra vonatkozó félelemnélküliség szarvászra vaksája dnyána pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) csaturvaisáradja szarvászti vádin (szanszkrit) . a Buddha 4 kijelentéséből az 1.aki a dhjána mind a 17 területét bejárja.Őz-park Benáresz mellett. kívánság-teljesítő kincs. tapintható tárgy és 64 nem érzékekkel kapcsolatos tárgyi feltétel. görbe élű bárd. ilyen: forma.a dharmák boldogságként való megélése szarvadnya dnyána/szarvadnyatá (szanszkrit. a külvilág meghatározott számú.minden létezik (szarvam aszti). szag. jele: telihold. a buddhaguna 9. íz. szarvásra vaksaja vaisáradja (szanszkrit) . . könyv lótuszon. hang.a mindenség szarvángászana (szanszkrit) . itt forgatja meg először a Tan kerekét szarva dharmábhi szambódhi pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) „az összes dharma tekintetében eljutottam a megvilágosodásig”. bár a Buddha ezt sosem állította magáról. hínajána szellemi irányzat az i. amelyek időbeli és térbeli kiterjedés nélküliek. társnője a Tánc vagy az Adomány szarvásra vaksája dnyána pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) „elpusz-títottam minden szennyet”.halotti kultusz egyik elengedhetetlen eleme szarmapa (ejtett tibeti) . ami egy buddhának van.

dinasztia végén megjelenik egyik fajtájuk. már a III. éberség.örökkévalósági elképzelés szaszatta váda (páli) . bűnnel terhelt.létező és tudatosság.7 mindent átható hajlam (szatkája dristi. igazság. a gyengék támogatója. eretnek tanítás szaszik (ejtett tibeti) .a Vinaja egyik iskolája.szennyeződésekkel teli halmaz szászan khárika (szanszkrit) .Sátán szatcsit (szanszkrit) . Durgá. antagráha dristi. avidjá) szarvatraga hétu (szanszkrit) .becstelenség. Tat. valóság. a minden létezés. ábhidharmika iskola szarvatraga (szanszkrit) . a szatta boddzsangá 1.tanítás szaszatta ditthi (szanszkrit) . szennyezett szenvedély Szatí (szanszkrit) . a hagyomány tisztelete. szatí lesz egy özvegy. valódi. de Párvatí egyik alakja is. rendszerint a piramis-komplexum körfalain belül áll. jó.tiszta nő. végtére. a mellékpiramis a meidumi Hamis Piramisnál.vagyis minden mindig létezik szarvásztiváda/vaibhászika (szanszkrit) . igazi.uralkodó. Szat teremtő szavak egyike Szátán (héber) . jelenlét. tudatosság. tényezője .Siva harmadik fia. vicsikitszá. dristi parámarsa. szennyezett. nyomo-rúságos tett Szaszthá (szanszkrit) . emlékezet. a Brahman jellegzetessége szatellita (egyiptomi) .a piramis-komplexumhoz tartozó kisebb piramis. tiszta tudatosság. az Óm.az örökkévalóság feltételezése.ducö 19-21 szászrava (szanszkrit) . mindent átható okság szarvatragámini pritratipa dnyána bala (szanszkrit) . mithjá dristi. Kheopsz piramisánál bukkannak fel először szathar (szanszkrit) .a lét minden típusához vezető út megértésének ereje szásraja szkandha (szanszkrit) . sílavrata parámarsa.mester száthja (szanszkrit) .tisztátalan. a királynői piramisok csak később. amely a piramis körül. a múlt beemelése a jelenbe.ami van-öntudat-egyensúly.akaratlagosan létrejövő felszín alatti tudat-állapot szászana (szanszkrit) . lényeg.létező. az eddig feltárt tudás.hópárduc szaszö (ejtett tibeti) . ha elégeti magát férje máglyáján. Abhappan szat (szanszkrit) . anyja Mohíni. Siva szatcsit ánanda (szanszkrit) .

aki egy bárkán kimentette az özönvízből. Szávitrí férje Szatjavatí (szanszkrit) .tartomány a perzsa birodalomban szatszang (szanszkrit) . 1.emlékháló szatja (szanszkrit) . nem racionális. és mind a 4 alapelem megvolt bennük Szátjaki (szanszkrit) . de az üresség belátása a cél.a múlandóság téves nézete. Sántanu felesége Szatjavrata (szanszkrit) . píti. az ezután átadta neki a Védákat. ráébredés.egy hallá változott apszarasz lánya. Visnu hal formájában (Matszja) a szar-vához kötve mentette ki az özönvízből.000 földi évig tart. . a rádzsa a Kritamála folyónál meditált. hűség az igazsághoz. a dzsainizmus egyik fogadalma Szatja juga (szanszkrit) aranykor.nem-lényegileg létező Szatjaván (szanszkrit) . a bölcseket és a gyógynövényeket. az élet során ilyen alkalom számtalan van. ha valaki az 5 szakandhát én-nek tartja.a jók társasága. prédikációk közös meghallgatása a hinduknál szatta (szanszkrit) . ez volt Matszja. Vjász.szatí patthána (szanszkrit) az éberség gyakorlata (szemlélődés a test állapota felett. ami szavakkal kifejezhetetlen. az elefántvezetés 5 követelményének egyike szatimat (szanszkrit) . kínai tun vu.a dzsiva a valóság megismerése Ísvara és a világ kapcsolatában létfokozata. virija.728.jádava herceg szatjam (szanszkrit) . dhammavicsaja.figyelemösszpontosítás a harcban.Djumatszéna fia. az emberek 100 ezer évig éltek. vidjá létfokozat szatrapeia (görög) . igazmondás. összeszedettséget elért. igazságszeretet. tulajdonképpen ez az ember normális állapota szatpadá (szanszkrit) .van-ság. igaz-ság. szent szövegek közös olvasása. Csitrángada és Vicsitravírja anyja.a megvilágosodás 7 tényezője (szati..felébredés. a tudat-tartalmak szemlélése) szatí szampannya (páli) . hanem a belső természet pillanatnyi belátása.létező szatta boddzshangá (szanszkrit) . és kimentett a kezével merített vízből egy halat. s vele együtt pl. az érzések szemlélése. hirtelen meg-világosodás.rádzsa.valóság szatjaszat (szanszkrit) . lin csi) . a tudat szemlélése. az egyedi személyiség létezésének nézete szatori (japán. életre szóló hatású. szatkája dristi (szanszkrit) . stb. a mi első világkorszakunk.

az átman nélküliség megismerése gondolatmeg-foganással Szávitrí (szanszkrit) .öntudat. radzsasz. manu Szávatthí (páli) . szamádhi. utalva a Buddha születése utáni lépéseire.érző lények világa szattvartha pariccshédaka pradnyá (szanszkrit) . világos.a múlthoz való ragaszkodás elhagyás szautrántika (szanszkrit) .laikus hívő. Szatjaván felesége sze (kínai) .a szellemi boldogság képessége szaupádiszessza (szanszkrit) .az egyik guna. a szerzetessé válás egyik módja Kínában szebti (egyiptomi) .7 lábnyom. upékkhá) Szatta páduka (páli) .magánavatás. nyugalom. sz. tamasz). az i.szútra iskola.a 8. hallgató.-ban vált ki a szarvásztivádinból. eszmélőlény szattva vidjá csit (szanszkrit) . 2.a madhjamaka rendszer alisko-lájának egyik aliskolája szauvíra (szanszkrit) . de azonosulás még nem következik be Szavitar (szanszkrit) .passzaddhi.a létezők előnyeit vizsgáló bölcsesség. ábhidharmika iskola.Asvapati lánya. igaz. értelem. könnyűség.sásztrí szatti szampadnya (szanszkrit) .éltető.a Kószala rádzsaság fővárosa szavikalpa szamádhi (szanszkrit) .szmritjupa szthána szattva (szanszkrit. szentély a Lumbiní ligetben szatthá (páli) . (ld. tényleges valóság.várost vagy templomkörzetet kerítő fal .kolostor sze tu (kínai) . Szúrja egyik jelzője szavitarka (szanszkrit) . foka szaumanaszja indríja (szanszkrit) .egy nép szavadharma (szanszkrit) .személyes kötelesség szávaka (páli) . az adhipradnyáksiksá 3. össz-hang. világos őselem.korai madhjamaka iskola szautrántika szvátantrika (szanszkrit) . ragyogás.az elmélyülés megkülönböztetéssel kapcsolatos állapota. a legteljesebb felismerés. világosság. tisztaság.éberség. összekapcsoló-dás szattvalóka (szanszkrit) .hallás Szávarni manu (szanszkrit) . őselem. csak a Buddha saját szövegeit ismeri el hitelesnek szautrántika madhjamaka (szanszkrit) . egyensúly. hínajána filozófiai rendszer.sz. figyelem szattipathána (páli) . írott tibeti sems can) . öntudatosság. jó lény. tanuló szávana (szanszkrit) . 2 aliskolája van.

amelyek a fáraó erejének kinyilvánítását illetve biztosítását szolgálták szefárd/szfárádi (héber) . 700-790) szem (5) (kínai wu yan) .sz. jelzés a kertben Szekisuszai Munejosi.jubileumi ünnepség. a bódhiszattváké. 4. isteni szem. aki törvényeiddel megszenteltél. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu ál-ahilát macá.határjelző kő.a szuká teteje szehedzs hami nutjer (egyiptomi) . küzdő bhikkhu. mindenki más fokozatonként homályosabban lát szem (ejtett tibeti.1.sz.spanyolországi zsidóság.ómer (kéve) számlálás szeh netjer/kari/hem (egyiptomi) . dzsed-oszlop állítása. a világ királya. amellyel a dolgok üresség jellegét lehet látni. 2.még tanuló.szecubun (japán) .a Tóra könyve.rend. buzgó törekvő. 5. összes szeme csak a buddháknak van. hogy kovásztalan kenyeret együnk. amellyel a lények jövője (születése. Jagjú (japán) .tisztaság Szeigen Gjósi (kínai Csing jüan) . de magasabb fokon álló tanítvány is. Mózes 5 könyve szefirat ha-ómer (héber) . a kenyér-áldás után mondják: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. halála) látható.a templom szentélye szeháh (héber) . Örökkévaló Istenünk. tan-szem. . szótó pátriárka széder (héber) . egy jógaiskolába felvételét kérő tanítvány. gyakorló szekhijavatta (szanszkrit) . majd két-három évente megismételték. Spanyolország = Szefárád.mindennapi tudat. rendszerint a harmincadik uralkodási évben tartották az elsőt.zen mester Szecso Csikan (japán) . testi szem. (Áldott légy.Mataemon Munenori apja (i. írott tibeti szemsz) . és ezáltal az ország megerősítését célozza. 3. és megparancsoltad nekünk. amely a fáraó megfiatalítását. sz. buddha-szem.zen mester székha (páli) . bölcsesség-szem.zen mester (i.) Szekiszó (japán. kínai Si suang) .) szed-ünnep/heb szed (egyiptomi) .tél elűző sinto ünnep februárban Szecúgen (japán) . kínai Si-tou) .zen mester Szekitó Kiszen (japán.a 49. 17. nyelvük a ladino széfer Tóra (héber) .a begyakorlás 75 szabálya a bhiksuknak a théravádában szekimori isi (japán) . rituális étkezés Pészah első estéjén.papi felügyelő szei (japán) . a szed-ünnepség rítusai között szerepelt a fáraó futása.

a teaszertartás megalapítója az i.tudós.buddhista szerzetes.füstölőpálca szeng (kínai) .Karttikéja egyik neve szénánigáma (páli) . amely valószínűleg nem járt rendszeres papi funkciókkal. sz.az Oroszlán csillagkép Szen no Rikjú (japán) .az országegyesítés szimbóluma.Baruh atá adonáj Elohénu meleh haolám. egy egyszerűbb változata rendszeresen előforduló bútordíszítés is volt. egy tibeti kolostor . írott tibeti seng ge) . a fáraói hatalom jelképe is.zen mester. ami társul valamihez. műve Hszin hszin ming: Szívbeli hit világossága. akinek ilyen világa van.-IV. szellemi vezető szép (fa. táj) látásakor (héber) . katonai felvonulási terület szendzsa fuda (japán) .(i. lábával megtámasztva a kévét. dinasztia: Sznofru felesége.sz. a Felső-Egyiptomot jelképező papiruszt és az Alsó-Egyiptomot jelképező lótuszt általában két isten (többnyire Hapi) csomózza össze. a kettősség tudatossága. Gensa tanítója szeppuku (japán) . maga a szimbólum nagyon régi eredetű. az Óbirodalomig visszakövethető.hadsereg Széná pati (szanszkrit) .ajanamsza Szenge Rabten (ejtett tibeti) .sz. kivéve egyes temetkezési szertartásokban (szájmegnyitás) szen ge (ejtett tibeti. Kheopsz anyja) hatalmas karosszékén szem-pap (egyiptomi) .megkülönböztető tudatosság.Vadrózsakert. a Középbirodalom idején már a szimbólum fölött a fáraó kartusa jelzi.jelentése ismeretlen. 16. oroszlán Szeng can (kínai) .táborhely. (Áldott légy. mint az érzékelő szema taui (egyiptomi) . Örökkévaló Istenünk. sekahá ló böolamó. taoista színezetű csan elmélyülési tankönyv Szeng csao (kínai) .a szamurájok rituális öngyilkossága. 606 körül). az ikebana első leírója széná (szanszkrit) . állat. 384-414) Kumáradzsíva tanítványa szenge (ejtett tibeti) .) Szeppó (japán) . mint Hotepheresz (III.sz. megtalálható Tutankhamon trónusán éppúgy.a harmadik csan pátriárka (i. ha megsértették a busidó elveit Szera (ejtett tibeti) .ban. hogy kinek nagyságát hirdeti a jelkép. magas udvari cím. amely más.az állatok birodalmának buddhája szenszei (japán) . a világ királya.

Hajá /fél nyeremény/. szombat hímnemű szessa (japán) . a gyászoló első étkezése a temetés után szeudát micván (héber) . jelképe: egy mitikus hibrid. a dolgok elrendezése.szerda.oroszlán testű és kos.elválasztó étkezés.a káosz ember vagy állat alakú (földikutya) istene.palota homlokzatát ábrázoló téglalap. szív) Széth (egyiptomi) . egyetlen ablak vagy csak egy kis kémlelőnyílás biztosította.szertartás. egy ilyen kosfejes szfinx-sor látható ma Karnak és Luxor előtt is. meditációs kurzus a zenben (szesu = vendéglátás. gyakran szfinx-sorok között vezetett az út a nagyobb templomok bejáratához. sin = elme. július. amelynek felső részébe írták az uralkodó nevét. Haszekhemui esetében pedig Hórusz és Széth alakját találjuk szerencsés hónapok (vodu) . hogy az elhunyt lelke kapcsolatot tarthasson a külvilággal. Gadol /egész/.hétfő. március. a szó maga arab eredetű és „pince” a jelentése szereh (egyiptomi) . leg-híresebb és legnagyobb a gízai.a harmadik étkezés sábeszkor szeudát hávráán (héber) .Szerapisz (egyiptomi) . legszerencsétlenebb a december szerencsés napok (vodu) . augusztus. tetején egy vagy két Hórusz-sólyom is lehet. péntek.nőnemű szerencsétlen napok (vodu) .vallási parancs teljesítésekor tartott lakoma szévá (szanszkrit) . szolgálat szevivon (héber) . Ozirisz fivére. és a neki bemutatott áldozatokat megkaphassa. május.január. kedd.hídépítő-tartás (hatha jóga) szeudá (héber) . Hórusz ellenfele.az óbirodalmi sírok elfalazott fülkéje.a hossztengelye körüli 4 oldalán egy-egy betűt tar-talmazó pörgettyű (Nész /semmi/.hibrid isten (Ozirisz-Zeusz-Ápisz) szerdáb (egyiptomi) .intenzív elvonulás. ahol az elhunyt halotti szobra volt elhelyezve. először Narmer palettáján jelenik meg. október . Tanisz szetu bandha szarvángászana (szanszkrit) hídépítő gyertyaállásban (hatha jóga) szetu bandhászana (szanszkrit) . Peribszen esetén azonban a Széth-állatot. a kartus őse.a többi szerencsétlen. játék hanukkakor szfinx (egyiptomi) . csütörtök . de sok van.vagy emberfejű szobor.sinto istenségeknek emelt kis épületek a templom kerítésén belül szessin (japán) . a .lakoma szeudá slisit (héber) . temploma: Ombosz. Sám /egyet a bankba/ = nagy csoda történt ott).

a fő-sziddhik tárgyai: 1. szakja (nemzetségnév) = Iksváku leszármazottjának. cél. Ganésa egyik társa. melynek segítségével . sziddhártha (egyéni név) = sikerhez érkezett. igazolás. fehér mustárvirág. bizonyítás. ellenszerek. a lények képességeinek megfelelő. ellenállhatatlan akarat elnyerése. könnyűvé. súlyossá valamint határtalanná válás.démonok.a tanítás 4 szakasza: 1.a Buddha teljes neve. megvalósulás.a szanszkrit betűk. rendkívüli erő. köznévként természetfeletti erő: atomnyivá. köztük 4 nő. gautama (törzsi név) = egy régi tűzdinasztia. bizonyság. 3. igazolódott. személy.ngön dro szgrub thabsz (írott tibeti) .Sziddhattha Sziddhártha Gautama Szakja (szanszkrit) . ramesszida és thutmoszida szfinxek. világi dolgok. írott tibeti sri) . Viruddhaka rádzsának 4 fia. madhja-maka) Sziddhártha (szanszkrit) . szanszkrit Sziddhártha Gautama Szakja) .tökéletes.eredmény. a démonok fölötti hatalmat biztosító kard. végső igazság. szautrántika. kínai si xi tan) . a legcsúnyábbak a középbirodalmiak szgon 'gro (írott tibeti) . siker. akik elvihetik a la-lelket. természetfeletti erővel bíró személy (84 személy. létezés.tökéletes vagy elmélkedő tartás (hatha jóga) sziddhaszjaszádhana (szanszkrit) az eleve biztosnak vett bizonyítása Sziddhattha Gótama Szakja (páli. ld. jógácsára. tehetséges sziddhi (szanszkrit. írott tibeti dngos grub) . létesülés. uralom a test és az elme fölött.a létesülés kereke sziddha (szanszkrit.legszebbek az óbirodalmi. 4. aki különleges erőkkel rendelkezik. igaznak/létezőnek bizonyult.létkerék szid pa (ejtett tibeti) . a bűvös szemkenőcs. amit például a jógi elér. uralom az elemek fölött és a vágyak beteljesedése. hatalom. írott tibeti don grub. bizonyított. gyermekevők szi pe khor lo (ejtett tibeti. írott tibeti grub thob) . 2. 2.Sziddhattha Gótama Szakja sziddhászana (szanszkrit) . később a nyelvtan és az írásstílusok is sziddhánta (szanszkrit. filozófiai nézet (vaibhásika. Jógásvara).a megragadásból következő új keletkezés Szid pa khor ló (ejtett tibeti) . biztos létező sziddham (szanszkrit) . írott tibeti srid pa'i 'khor lo) .szádhana szi (ejtett tibeti.

9. az ágyad széles ne legyen 10.Oroszlán üvöltésű elmélkedő bódhiszattva. ne mondj éneket.tanulmányok.Oroszlánarcú dákiní . időn túl sose egyél 7. 8.a magzat védelmét szolgáló szertartás szimha (szanszkrit) ..kétnyelvű imakönyv. 4. ne légy sohasem hazug 5. ajanamsza Szimha náda dhjánibódhiszattva (szanszkrit) . keret szimantonnaja naszanszkára (szanszkrit) .a Tóra felolvasásának heti szakasza szidur (jiddis) .az erkölcsi szabályoknak megfelelő életmód sziksa máná (szanszkrit) .az egyik sziddha szide (jiddis) .szeudát micván szidra (jiddis) . a közönséges fémet arannyá változtató tinktúra. illatszerektől óvakodj. aranyat és ezüstöt ne gyűjts szíla viszuddhi (szanszkrit) . labdacsok. ne oltsd ki az életet 2. határ. a betegségektől és a haláltól megóvó elixír. segítségével el lehet tűnni a föld alá. a paráznaságot kerüld 4. 3.téves okfejtés szíhanáda (páli) . Avalókitésvara egyik formája Szimha vaktrá . elhatárolódottság. melyekkel tetszőleges alak ölthető fel.teljes elvonultság. virág-füzéreket ne hordj. amikor a Buddha kinyilatkoztatja magát közvetlenül születése után szijum (jiddis) . tudás) sziksá (szanszkrit) . a congdü vezetője. mindig két fő: egy világi és egy szerzetes szímá (páli) . kerülj kenőcsöt és cifraságot 9. a gyors és akadálytalan közlekedést lehetővé tevő csizma.egy talmudi fejezet befejezése utáni összejövetel szik (ejtett tibeti) . láthatatlanná tevő antardhána stb. a tolvajlást kerüld 3. kerüld a színjátékokat 8. kenőcs vízen járáshoz.a szerzetesekre vonatkozó 10 szabály (1.tanuló sziksá pada (szanszkrit) . a hétköznapi és szombati imákat tartalmazó könyv szie jin (kínai) . zsidó szekta szikkhá (páli) .hiúz szikárius (jiddis) . gondolkodás.oroszlánüvöltés.tőrös. gyakorlatok a szánkhjában sziksá dzsíva szamápattó (szanszkrit) . rágalmazó szót ki ne ejts 6. pátála.elrejtett kincseket lehet megtalálni. az egyik sziddha Sziddhipáda (szanszkrit) . ne táncolj. 7.az Oroszlán csillagkép.miniszterelnök. az ágyad ne legyen magas. 5. théraváda szilön (ejtett tibeti) .erkölcsi megtisztulás.tanulás (magasabb erkölcsiség. 6.

a Fehér megmentő tárá. kezdetben Hathor.Szítá liget. megragadás. ábrázolása szerint dhjánaszánában ül Szitala (szanszkrit) . Ganésa és Szúrja .a Tóra örömünnepe (tisri 23) Szindhu (szanszkrit) . a folyó deltája szing ki (kínai) . sokaság. az Indus folyó. összetevő. január közepe-március közepe szisztrum (egyiptomi) . Li T'ung hüan filozófiája szipai bardo (ejtett tibeti) . a rádzsagahai temető sziván (héber) . ezekből alakul ki az Én-képzet szlihesz (jiddis) . írott tibeti phung po) halmaz. a tapasztalás elemeinek halmaza.hajnali imádság szlihot (héber) .csengős zeneszerszám. valamilyen szempont szerinti csoportosítás.vízhúzó ünnepek szimhát Tóra (héber) . csoport.belső nádí sziszira (páli) .természet-keletkezés. a görögben Indosz.folyó.május-június szkan dhászana (szanszkrit) .a halál után az újraszületés átmeneti állapota szira (szanszkrit) . Ráma felesége.oroszlán-tartás (hatha jóga) szimhat bét ha suva (héber) . szellemi-fizikai összetevők: 1.szimhamukha smug nag seng mgo can (írott tibeti) .barázda. fatörzs. ma Pakisztán Szindh tartománya. páli khandha. a tél (hémanta) utolsó 2 hónapja. személyiségelemek (szanszkára) 5. megtestesülés (rúpa) 2. fizikai halmazok. Siva. tudomásszerzés az érzékelés tárgyairól és a jellemösszetevőkről (vidnyána). a latinban Indus.fehér elefánt. tudat. Lakshmi inkarnációja szita nága (szanszkrit) . érzés (védaná) 3. óceán.a gyermekek védelmezője. Dzsanaka nevelt lánya. aki a Távatimsza égből szállt le Májába. sokadalom. észlelés (szamdnyá) 4.a hűvös télutó. a himlő terjesztője Szítávana (szanszkrit) . váll. alkotórész. jellemösszetevők. így nevezték az Indus-folyó túlpartján élőket.bocsánatkérő ima az őszi nagy ünnepek előtti hajnalokon szmárta (szanszkrit) . Sakti. ebből a perzsában hindu. érzékelés.szkandha-tartás (hatha jóga) szkandha (szanszkrit.Visnu. Indra hordozója Szita tárá (szanszkrit) . gyűjtemény. forma.a Nyolc Boszorkány közül a keleti oroszlánfejű szimhászana (szanszkrit) . később Ízisz jelképe Szítá (szanszkrit) .

adzsapa mantra. az összpontosítás tartóssága. szati szmriti bala (szanszkrit) .szeretet a nálunk alacsonyabban állók iránt. hónap 1. írott tibeti bsod nams lo gsar) . kötődés. tapadás.zárt szemlélődés. mezuza) szófrim (héber) . a 6 erő (sadbala) egyike. az ő munkájáig készült tantra-fordítások a régiek szmritjupa szthána (szanszkrit. kommunikáció szok lha (ejtett tibeti. kínai Cao san Pen csi) . a csogtu mongolok utódai a Dzamar-síkságon Szog po (ejtett tibeti) . írott tibeti szrog rcol) . temploma: Kom Obo szobhana (szanszkrit) . figyelem az elmélyülés közben. napján Szobek/Szukhosz (egyiptomi) . írott tibeti srog lha) .ő vagyok én. a tudatosság 4 alkalmazása.életerő.követői szmihá (héber) .hagyomány Szmritidnyána (szanszkrit) .zen mester (i. páli szatipatthána) . írott tibeti srog) . tfilin. egy kizökkenés alkalmával az elme képes visszatérni a meditáció tárgyához szmriti gati (szanszkrit) .erkölcsösségek Szódzan Hondzsaku (japán. emlékezet révén fenntartott hagyomány.Krisna ünnep Puríban évente (ráthajátra) sznátaka (szanszkrit) . ősi törvénykönyvek. képessége.vázlatos.felavatás szmriti (szanszkrit.mongol közösség. felidézést jelent.emlékezés.az elme 3. eredetileg emlékezetet.a múrti megfürdetése a hindu templomban.lesz a brahmácsárí a sznána után sznéha (páli) . Tódzan Rjókai tanítványa. törekvés.a gazdálkodók újéve a 12.ácsárja. a légzés közben életen át tartó imádság szok (ejtett tibeti. 840-901). vitalitás szok cöl (ejtett tibeti.a víz és a termékenység krokodilistene. barátság szó (japán) . elmélkedés.mongolok. Je mon fia szó'ham (szanszkrit) . a szótó másik alapítója szofér sztám (héber) .az életerő istene a szívben .rituális szövegíró (széfer Torá.írástudók szog de (ejtett tibeti) . rituális fürdés. páli szati) .életerőfeszítés. kerttípus szo nam lo szar (ejtett tibeti. éberség. tudatosság.sz. fordító. tisztulási fürdő a hindu tanulmányok befejezése után sznána játra (szanszkrit) . megőrzést. a bódhi paksika dharma 4 része a 37-ből sznána (szanszkrit) .

zen mester (i.sz. falvak sinto templomai Szongcen Gampo (ejtett tibeti.szóma-italáldozat szombati gyertyagyújtáskor . szerda. hogy meggyújtsuk a szombati lángokat.vízköpő.csan. királya (uralk. a jógában a novícius szótápatti maggó (páli) .növényből (az Amanita muscaria gomba főzete vagy az Asclepias acida futónövény szárának nedve) készült bódító ital.szoka gakkai (japán) . a kóanok a mester válasza a tanítványok kérdéseire.értékteremtő közösség. de elvette annak 27 testvérét is. más források szerint a csikófark (Ephedra) kipréselt levét keverték tejjel és liszttel. fokára jutott. és megparancsoltad nekünk. de a Holdisten is.Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám.egyenkénti megszabadulás szóta (páli) . Qizong longzan).sz. majd erjesztették. felesége.a nirvánához vezető út első foka szótápatti phalam (páli) . zen szon sa (japán) .áldás (héber) . fal felé fordulva végzett zazen. 617-649) (k. szanszkrit prátimóksa) .sz. aki törvényeiddel megszenteltél. egy zen iskola. a név eredete: két kínai mester. cél és tárgy nélküli. ezért Daksa. a nepáli Bhrikuti Devi. a csikófark nagy mennyiségben tartalmazza az efedrin alkaloidát.a folyamhoz érkezés gyümölcse szótó (japán) . anyja Anaszúja. Cao san Pen csi (i. 1276-1351) szoszor tharpa (ejtett tibeti. a buddhizmuson alapuló új vallás szoláris (egyiptomi) .Tibet 33.a megszabadulás folyamába lépett. a Nap által produkált csillagászati jelenségeken alapuló szóma (szanszkrit) . ezért fogy és bővül szóma píti (szanszkrit) . érzelmek árja szotápanna (szanszkrit) . szarvasriasztó .folyam. 807-869) japán nevének (Szózan és Tózan) összevonása szozu (japán) .sz. Indra itala. aki a magga 1. 840-901) és Tung san Liang csie (i. az apósa megátkozta leprával. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhadlik nér sel sabát.a Nappal kapcsolatos. Örökkévaló Istenünk. írott tibeti srong bcan sgam po) . Dógen alapította. a világ királya. apja Atri Risi. és gyógyítja a vérkeringési zavarokat és az asztmát. i.kialvás Szószeki/Muszó Kokusi (japán) . (Áldott légy. amely izzasztó hatású.kisvárosok.) szon (koreai) .fokozatos. felesége Rohiní. észak. védikus áldozati szertartásoknál használták. vitte az első Buddha-szobrot Tibetbe szópadhisésza nirvána (szanszkrit) .

sing pa szö pa (ejtett tibeti) . felül lekerekített. nidána.a 3.felépülési lakoma a közvetlen gyászolónak a temetés után szparsa (szanszkrit. isteni.álambana pratjaja szprsa (szanszkrit) . dalai láma (i. vérszívó. gandha. tul ku szraddhadhi mukta (szanszkrit) .a figyelmesség tisztasága szriva (szanszkrit) .az érintés egymásra ható mezeje szprastaszvja dhátu (szanszkrit) . érintkezés. mely fogadalmi táblaként vagy győzelmi emlékműként. páli phassza) . bölcsesség. a Kálacsakra hatodik mezője szparsa artha (szanszkrit) .magasított prémes plüsskalap szprastaszvja ájatana (szanszkrit) .gonosz lélek. észak. 21-23 szö nam pa (ejtett tibeti) . az éjszaka kezdete.szok cöl szróta ápanna (szanszkrit) .szö khor (ejtett tibeti. szanszkrit ráksasza) . előbb a Drepung apátja szöudát havraá (héber) . foka szrotra indríja (szanszkrit) . 1543-1588).Avalókitésvara. esetleg határjelzőként szolgált.az érintés tárgyának alkotóeleme szprastavja (szanszkrit) .áldozati kellékek szrog rcol (írott tibeti) .érzéki érintésből származó táplálék szparsana (szanszkrit) .5 szem (testi/hús.ducö. írott tibeti srod 'khor) . tapintás szpjan lnga (ejtett tibeti) .szerzetesnövendék szrin po (ejtett tibeti. az ötféle tanmátra (rúpa.a tapintás tárgya szprastavja dhátu (szanszkrit) . a 6.Csarja tantra szpodak (jiddis) .sz. kibocsátás. elszántság Szönam Gyaco (ejtett tibeti) .hallásból eredő bölcsesség sztéja (szanszkrit) .a hit által törekvők. tűrőképesség.nirmána kája.az arhat 1. a szó . disznó.érzékelés.négyszögletes. az 5 érzéki képesség egyike szrutamaji (szanszkrit) . a világ keletkezése szritiparisuddhi (szanszkrit) . szparsa) egyike.teremtés.lopás sztélé (egyiptomi) .türelem.érzéki kapcsolat szprul pa'i szku (írott tibeti) . sabda. ere-dendő bölcsesség) szpjan rasz gzigsz (írott tibeti) .tapinthatóság.halló képesség. rasza. faragott. az arhatok egyik csoportja szrámanéra (szanszkrit) . Csenrézi szpjod rgyud (írott tibeti) . feliratos kőlap. és az 5 érzéki tárgy egyike szparsáhára (szanszkrit) . fül. tan.a tapintás érzéke. éjszakai szristi (szanszkrit) .

a szánkhjában az alapelemek (föld. idős szerzetes. akinek szilárdan megalapozott bölcsessége van.megállapodottság felé vezető suddhaka szthiti (szanszkrit) . például jóslás. a békés. tűz. levertség.a lehetséges és a lehetetlen megvalósításának ereje szthánászthána dnyána (szanszkrit) . sötét erők köre (szellemi tények megismerése a durva közegen keresztül. a mantra jóga szthúla jántrika pítha (szanszkrit) . a laja jóga gyakorlata szthúla saríra (szanszkrit) . az egyik dasabala szthápatja véda (szanszkrit) .a Nagyerejű . durva létezők szthúla bhúta (szanszkrit) . víz. egy keletkezett jelenség szthána szthána dzsnyána bala (szanszkrit) . a kettősségek nem hatnak rá szthitakampja (szanszkrit) . tédzsasz. meditáció a Brahman felszíni megnyilvánulásain. váju. 16 legendás arhat. a szraddhadhimukták egyike szthithágija (szanszkrit) . thína middha sztobsz chen dkar mo khjung gi mgo (írott tibeti) . amelyek egy keletkezett jelenséget (szthána) idéznek elő. levegő.konkrét dolog.görög eredetű szthála purána (szanszkrit) . múdra.szilárdság szthiti laksana (szanszkrit) elhalasztás-eltartás.jógácsára filozófus az i. szilárd helyű.ászana. dzsala.hínajána iskola szthira (szanszkrit) . tompaság. űr) szthúla dhjána (szanszkrit) .az elmélyedés durva szemlélete. írott tibeti gnas brtan) . 6. szel-lemidézés) szthúla krijá (szanszkrit) . bágyadtság.egy hely isteni eredetének története szthána (szanszkrit) . burka az annamaja kósa sztjána middha/thína middha (szanszkrit) . tulajdonképpen az anyagi világ (prithivi. században Valabhíban szthita pradnyá (szanszkrit) .rangidős szerzetes.durvább. fennmaradást biztosító erő szthúla (szanszkrit) .az okok ismerete. de lehet a hínajánán belül a szthaviravádin iskolához tartozó is.durva létezők.szilárd. és amelyek nem hoznak létre konkrét dolgokat (aszthána). közönyösség.durvatest. akik a Buddha tanítványaiként a Dzsambuszigeten kívül terjesztik a Tant szthavira vádin (szanszkrit) . ákása).az építészet és a szobrászat tudománya szthavira (szanszkrit.tunyaság-lustaság.a nyugton maradó.személy.alaplétezők. egy helyben állás Szthiramati (szanszkrit) .sz.-7.

kínai zongmiao.súnjatá sztong pa drug (ejtett tibeti) . a turija tudatállapot megje-lenítője. a nirvána Szuddhipanthaka (szanszkrit) . torony formájú kő. varrótű Szudarí (szanszkrit) .tisztaság.az egyetemes tisztaság szintje a formavilágban Szubhádra (szanszkrit) .Madárkirály-fej. aki a Dzsétavana árámát vásárolta Srávaszti közelében szuddhaka (szanszkrit) .a 6 tévtanokat hirdető Brahmá-pap sztrapati (szanszkrit) .triszáhaszramahászáhaszra.tisztaság. fehér sztong gszum gdzsi sztong chen po'i dzig rten gji khamsz (írott tibeti) . páli thúpa. ereklye-tartó. meggyilkolt apácajelölt Szudarsan (szanszkrit) .sz. Vadzsrapáni inkarnációja. Ardzsuna felesége Szubhúti (szanszkrit) .szép.Visnu csatakorongja.vagy téglaépület. műve: Buddhista Káté (i. a sztúpa négyszögletes alapja az istenség lakhelye.a tiszta tájak lényei szuddhi (szanszkrit) . világi értelemben az ízlelésé szuddhávásza (szanszkrit) .arhat a Buddha közelében .Védtelenek Támasza.Dzsagannátha húga. csörten.a tökéletes forma szintje a formavilágban Szudatta Anáthapindada/pindika (páli) . ő írta az első kommentárt szucsi (páli) . fordítója Hollósy József (Rács Géza szerint) Szubhadrá (szanszkrit) .a Buddha tanítványa a Lótusz-szútrában Szubramanja (szanszkrit) .tiszta tartózkodási helyek. fosi) . aki Kaniskát a buddhizmus hívéve tette szudarsanáh (szanszkrit) . itt van az anágámi szuddhávásza bhúmi (szanszkrit) . egy bráhman szubha kritsznáh (szanszkrit) . lóka dhátu sztong pa (ejtett tibeti) . fo zong miao.rituális építész sztúpa (szanszkrit. kurgán.csodaszép. harmika. egy bhiksu. kunhalom szu co lun si (kínai) .guna egyensúly szubha (szanszkrit) . kereskedő. Kartikéja egyik neve Szucsandra (szanszkrit) .Szambhala királya. 1893).ereklyetartó épület buddhista emlékmű.egy szerzetes.Krisna húga. neki tanította a Buddha a Kálacsakra szútrát.tisztaság.nirgrantha szuámjávasztha (szanszkrit) .Siva második fia. ejtett tibeti csör ten. amivel megbünteti a gono-szokat. csakra Szudarsana (szanszkrit) .

jókedv. a bódhiszattva bhúmi 5.a tiszta ország rendszere. ez volt a Buddha utolsó étele. uralkodója Amitábha. belső elége-dettség. Bálí öccse.sátrak. buddhista irat Szujata (szanszkrit) . a világ királya. a Buddha apja szudriszáh (szanszkrit) . tulajdonképpen a menny szugoroku (japán) . írott tibeti bde ba) .üdvösség. ideiglenes szállás szukkha (szanszkrit) . foka Szúdzan hegy (japán) .vánara király.fánk szugata (szanszkrit. a bhávaná márga 5. Varuna rádzsasága. 7 napos ünnep (tisri 15-21). boldog állapot.a tökéletes látomás szintje a formavilágban szudurdzsajá (szanszkrit) . aki segí-tett Rámának Szíta felkutatásában Szuhávati vjuha (szanszkrit) . a nirvánán túli létezés helye.kockajáték Szugríva (szanszkrit) . aki zabkását adott a Buddhának szúkaramaddava (szanszkrit) . bal prefrontális dominancia. amikor belépnek a sátorba: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. a fizikai gyönyör képessége.sátor.Szuddhódana (páli) . jó hely.örömészlelés Szukhávatí pariszuddha ksétra (szanszkrit. erényesség.boldogság szukkot (héber) . a Nyugati Paradicsom. dhjána szukhaszannyá (szanszkrit) . bhávaná márga. majomrádzsa.a Sórindzsi barlangban meditált Daruma (Bódhi-darma) szufgánijá (héber) .teaház. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu lésév baszuká. legyőzhetetlen.az első ráksasza király szukha (szanszkrit. gyönyör.vaddisznóhús vagy szarvasgomba. írott tibeti bde ba can. (Áldott légy.szakja ksatrija uralkodó. aki törvényeiddel megszenteltél. boldogság. része. emelkedettség.jó út. kunyhó.lehetőség szuki ja (japán) . és megparan- . a pratjéka-buddhák útjának 5. Tiszta Ország. ami halálát okozta Szukésa (szanszkrit) . Örökkévaló Istenünk.a boldogság helye/földje.finom létező szuki (japán) . a buddhák jelzője szuggati (szanszkrit) . örömteli.a nehezen meghódítható birodalom. fokozata szudurdzsajá bhúmi (szanszkrit) .győzhetetlen.lány Uruvilva-Szenániból. ejtett tibeti Dévacsen) . 4 és fél tatami méretű szukká (héber) . írott tibeti bde bar gshegs pa) Üdvvel Érkezett. itt léteznek a buddhák szukhuma bhúta (páli) . nehezen meghódítható.

a szánkhjában a feloldódás (pralaja) elérése szunnyató animittó (páli) .Csodaszép.jóindulat Szumédha (szanszkrit) . hogy a sátorban tartózkodjunk.brahmin.finom szúksma bhúta (szanszkrit) .pránajáma.nagy madár szupatti pannyo (páli) . előörs. a prákriti anyagi része a lélek és a test között. halott nő a Dzséta-vana áramában Szung Szán (koreai) . írott tibeti ri'i rgjal po ri rab) .). bídzsája a sam Szumitrá (szanszkrit) .aki megfelelően gyakorol Szuppabuddha (szanszkrit) .transzcendens életerő szúksma saríra (szanszkrit) . 10 indrija) szúksma krijá (szanszkrit) .a legnagyobb muszlim csoport.üresség. a tudatfolyamat hordozói a szánkhjában (buddhi.zen mester (1927-). a laja jóga gyakorlata szúksma prána (szanszkrit) . manasz. a finomtest tudatosítása.az istenek hegye. Dípankara buddha tanítványa. a Kvanum Zen Iskola alapítója Szunidha (páli) .fekvő szög-tartás (hatha jóga) szupta kúrmászana (szanszkrit) . Szukésa fia szumanaszja (szanszkrit) . női szerzetesjelölt.ok és támaszték nélküli üresség.hátradőlő béka-tartás (hatha jóga) szupta kónászana (szanszkrit) . és megparancsoltad nekünk a pálmaág fölemelését. a világ királya. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu al-nötilát luláv. (Áldott légy.Dasaratha felesége.finomtest. aki törvényeiddel megszenteltél.finomtestek. a siíták kisebbségben vannak szunnyatá (páli) . a durvatest nem érzékeli. Laksmana és Satrughna anyja Szundarí (szanszkrit) . Örökkévaló Istenünk.) szúksma (szanszkrit) .himnusz Szumáli (szanszkrit) . linga-déha szúkta (szanszkrit) . ahamkára. óriáshegy. a Buddha egyik előélete Szuméru/Méru (páli. az ünnepi csokor meglengetésekor: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám.ráksasza.Mohamed próféta cselekedeteinek. súnja szupanna (szanszkrit) .éber őrszem (szu + prabuddha).fekvő teknősbéka-tartás (hatha jóga) . ami kiegészíti a Koránt szunniták (iszlám) . mondásainak példá-ja. burka a pránamaja kósa.Vasszakára hadsegédje szunna (iszlám) . csodafa. a Buddha apósa (Pápijasz) szupta bhékászana (szanszkrit) . a világ közepén áll.csoltad nekünk.

energiavezeték a gerincoszlop belsejében. ejtett tibeti buma.hatásosan pusztítja a gonoszt.Napot átvivő légzés (hatha jóga) szúrja csakra (szanszkrit) .kocsihajtó.a holtak pihenőhelye. írott tibeti dbu ma) . panycsa síla szuráméraja maddzsapa mádattháná véramaní (szanszkrit) fogadom.a Nap-nemzetség szusumná (szanszkrit.japánfű (Miscanthus sinensis) szúta (szanszkrit) . a Brahman egyik megnyilvánulása.indiai tanító az i.a Nap félistene.a tejóceán köpülésekor keletkezett tehén szurák (szanszkrit) . ahová összegyűjtik a marad-ványokat Szuszanoo no mikoto (japán) . páli szutta. Garuda bátyja. a menedékvétel utáni fogadalom Szuránanda (szanszkrit) . Amateraszu és Cukijomi testvére.fekvő hős-tartás (hatha jóga) szúra (iszlám) . kocsihajtója.Mandana Misra későbbi neve Szúrja (szanszkrit) . században Szurésvara (szanszkrit) . Vuivaszvati. szmárta. lobbanékony. írott tibeti . hogy tartózkodom az alkoholtól és a kábítószerektől.a dévák nemzetsége szurámatta (szanszkrit) .egy nagy szent szútra (szanszkrit. Karna apja.a kábító italok és ételek fogyasztásának tilalma.az egyik sziddha szúrangama (szanszkrit) . a mandalában vörös korongon háromlábú holló szúrja bhédana pránajáma (szanszkrit) . Idzanagi és Idzanami fia. AUM szuszána (páli) . Vivaszvatan lakik.szupta pádángusthászana (szanszkrit) . Szani vár.az indulatos.a test elhagyása Szutíksna (szanszkrit) . öve a tenger.fekvő láb-nagyujj emelő-tartás (hatha jóga) szupta trivikramászana (szanszkrit) . Ravi. a hallott szutemi (japán) .Korán fejezet (a Korán 114 fejezetből áll) szurabhi (szanszkrit) .sz.hanyatt fekvő Trivikramatartás (hatha jóga) szupta vadzsrászana (szanszkrit) . udvari zenész. Aruna. mahájána össze-szedettségi gyakorlat Szurendrabódhi (szanszkrit) . 9. Hold-isten szuszuki (japán) .fekvő gyémántmennykőtartás (hatha jóga) szupta vírászana (szanszkrit) .a köldök és a szív közötti idegfonat Szúrjavamsa (szanszkrit) . fia Vajvaszvatá. az 5. ejtett tibeti do. a pingalával és az ídával együtt 72 ezer elágazása van szusupti avaszthá (szanszkrit) .a mély alvás állapota (álom nélkül). a szél sinto istene. unokája Iksvák.

atthupattika). Gándhári és Sakuni apja Szuvarna prabhásza (szanszkrit) . A vezérfonalak elemzése szuttani khépa (szanszkrit.szútra Szutta pitaka (páli) . A vezérfonalak kosara Szutta szamgaha (szanszkrit) .Arany ragyogás. ami szvabháva vikalpa (szanszkrit) . 2 aspektusa: ágantuká visuddha-dharmakája.természetes fogalmak szvabháva visuddha dharmakája (szanszkrit) . a Tripitaka egyik része.Tipitaka. A vezérfonalak kötete Szuttaszamgaha (páli) .vezér-fonal. szvabháva visuddha dharmakája szvabháva súnjatá (szanszkrit) . a Buddha szavai szútra kála (szanszkrit) . saját. a dvádasángasászana első része. írott tibeti mdi sde. (Tripitaka) szútránta (szanszkrit) . puccshávaszika. beszéd. miközben a téves tudatú ember azt hiszi. írott tibeti rang bzhin gjis grub par snag ba) .A vezérfonalak összefoglalása (Tripitaka. páli) . példázat. valódi önmagunk szvabháva (szanszkrit. amelyben a személyesen Buddhának tulajdonított szövegek vannak.a szútrák kocsija. a tudattól függetlenül létezik.tisztán önmagában léte-ző dharma-test. formája.a zen nagy hatású nyugati terjesztője (1870-1966) szva (szanszkrit) .Gandhára királya.önmagában létező test. A vezérfonalak összefoglalása Szuvala (szanszkrit) . burmai kánon) Szutta vibhanga (szanszkrit) . a Kágyur része.öntermészet. a szvabhávakája egyik aspektusa .Tipitaka. írott tibeti rang bzhin) .a síla kála 8.az önmagától való létezés megjelenése szvabháva sziddhi (szanszkrit) .Tipitaka. hínajána szemlélet szvabháva kája (szanszkrit) .mdo) . paraddzshászaja. példázat gyűjtemény.a magától létrejövő üressége szvabháva sziddha grabha (szanszkrit. tömör útmutatás. kínai King) . ami hiányzik a dolgokból. a Buddha saját szavai szutta (páli) .Tripitaka. szakasza Szútra pitaka (szanszkrit.A vezér-fonalak kosara (5 gyűjtemény). a Buddha prózában előadott tanítása szútra jána (szanszkrit) .önvaló.a szutták előadásának módja (attaddzs-hászaja. hogy valami lényegileg az. Daisetz Teitaro (japán) . a történelmi Buddha tanítá-sa. halandó ember nem látja. személyes hajlandóság Szuttanipáta (páli) .tanító írások.életerő. a buddha kája 1. önlét. a Kágyur egyik része. mahájána Szuzuki.

önjelleg.remetenő szvakíja dristi (szanszkrit) . az astánga jóga 2 (nijama)/4. tanulás. szambhógakája. mibenlét. Nepál (Kath-mandu) központi temploma Szvájambhuva (szanszkrit) . a létezés tértől és időtől független feltételei. egy konkrét dolog sajátos jellemzője.önátadás. szubsztancia. öntermészet. szent szövegek tanulmányozása. a tökéletes termé-szet. önmeghatározó természet. ellenszenv) . önmagában létező.hindu férjválasztó szertartás az ősidőkben.szvabháva/szvabhávatá/parinispanna laksana (szanszkrit) magában való. önmaga által okozott szvajam vara (szanszkrit) .Agni társa szvajam krita .Szvajambhu fia Szvajambhuva manu (szanszkrit) . írott tibeti bgo bo njid kjis grub pa) a saját lénye által megalkotott szvábhávikakája (szanszkrit) .ég.önokozott. leginkább a rádzsáknál Szvajambhu (szanszkrit) . szvadharma (szanszkrit) . lépése szvádisthána csakra (szanszkrit) . vinnyánam) szvalakszana (szanszkrit) .Önmagában Létező.a múrti üdvözlése a hindu templomban szvah (szanszkrit) . nirmánakája) aspektusainak egysége szvádhája (szanszkrit) . önmagára jellemző természet. egy dolog természetes. buddha kája szvabhavata sziddha (szanszkrit.egyedi szenvedélyek (ragaszkodás. a dolgok önmagukban való saját magukat meghatározó természete. a tárgy és tudat együttes nem-létezése szvabhávakája (szanszkrit) .a három test (dharmakája. manu Szvajamprabhá (szanszkrit) . a jóga 8 angája közül a 4. szankhára. önlét.önmagában létező. védaná. odaadás. csak rá jellemző tulajdonságai szvalakszana klésa (szanszkrit) . személyes dharma szvádhjája (szanszkrit) . a hamis (khandikus) eszmerendszer teljessége (rúpa.az 1. a megismerés birodalma Szváhá (szanszkrit) . önazonosság.a karmától okozatilag függő saját.erőközpont (pítha) a nemi szervek és a gyomor között szvagata (szanszkrit) .egyéni sajátosság.az önlétezésbe (a személyiségbe) vetett hit. önálló létező.recitálás. a Teremtő Szvajambhúnáth sztúpa (szanszkrit) .önmagában létező test. szannyá. kötődés az éntermészethez. a jelen-ségek önvalója.

a négyágú. jó. aki ura érzékeinek Szvámi Nárájana (szanszkrit) .szektaalapító a 19.Szahadzsánanda alapította a 19. a nők újra-házasodási joga. század végén.saját jelleggel bíró szvámi (szanszkrit) . a madhjamaka rendszer egyik aliskolája szvátman (szanszkrit) . földi.független szvatantra anumána (szanszkrit) . manu szvaszamvitti (szanszkrit) .önmegnyilvánulás szvapudgala (szanszkrit) . Indra otthona szvarnahasta (szanszkrit) . föld alatti.saját fonalú érvelésmód. az AUM-ból az U szvaprakásatvam (szanszkrit) . öntörvényű. 3. a szatí tiltása Szvámi Vivekánanda (szanszkrit) .a 2. Rámánudzsa bölcseleti rendszerre épül. ha ágai balra néznek (bön).beteljesedés szvasztika (szanszkrit. a szamdnyá szkandha egyik összetevője szvédadzsa (szanszkrit) .szvaszti = jólét. a Hatha jóga pradípiká feltételezett író-ja szvavicsára (szanszkrit) . ha ágai jobbra (tibeti) és rossz.a gondolatmenet felidézése (behatárolt. kulturális tevékenység.önállóság iskola. Rámakrisna bengáli bráhmana tanítása után.a dzsiva izzadmányból született (a növények és magasabb rendű állatok közötti) avidjá létfokozat T .az álom tudatállapota. boldogság. szerencse. ejtett tibeti jun drung) .a lemondott személy. végtelen). föld feletti. menny. a Buddha szívének pecsétje. saját személyünk szvarga (szanszkrit. tézissel és érvvel összefüggő következtetésmód szvátantrika (szanszkrit) . a jobbra néző kereszt Visnu és Ganésa szimbóluma is szvatantra (szanszkrit. jótékonyság. Lakshmi jelzője Szvarocsisa manu (szanszkrit) .önszemély. írott tibeti mtho ris) . 2. század-an. tört karú kereszt az élő rendszerek belső dinamizmusának jelképe.saját maga. önmaga Szvátmáráma (szanszkrit) .magas birodalmak. az emberek és az istenek világa a 3 világ körül. ellenzi a dualizmust szvapná vaszthá (szanszkrit) . írott tibeti rang dbang can) . ég. a napkultusz szim-bóluma. égi.aranykezű.jógi.szvalingavat (szanszkrit) .öntudat szvasziddhi (szanszkrit) . kiter-jedt. a 3 világ: 1.

jang). tűz.Paranirmita vasavartin tai csai rju (japán) .vágás.Nagy Tanítás. írott tibeti bkra sis) .az irigy istenek buddhája táhor (héber) . majd 4évenként ta si (ejtett tibeti.tiszta állat (juh.kargyüpa iskola Tibetben tágin (héber) . etika. istenekkel kapcsolatos elképzelések taanit Esztér (héber) . hónapban) megtartott játékok Olympiában ta Pythia (görög) . rögzítés. írott tibeti rta) . vallási cselekmények (latin cultus) Ta Hio (kínai) . amire a Tórát írják Tahua zizai tian (kínai) .a pythói ünnepi játékok Delphoiban 8-. kecske) bőre. ájur véda tádzsa szúja (szanszkrit) . kötetének kiegészítése Tai hszüan (kínai) .a test elhagyása a kendóban tai csi (kínai) .a taoista kánon 1.a kb.a jószerencse szertartása ta theia (görög) . őstudat. dél.Legmagasabb Fenség.hegy-tartás.táncos geiko tad ekam (szanszkrit) . ajanamsza ta hiera (görög) . szamaszthiti (hatha jóga) tadka (szanszkrit) .azonosítás.zoknicipő tacsi (japán) . vagy 3.behelyettesítés által történő elhagyás (vinaja) tadárammana (szanszkrit) . emlékezetbe vésés tádászana (szanszkrit) . a jin jang szimbolikus .háromágú korona Tagzang (ejtett tibeti) . a világ és az ember kölcsönhatása.fűszerezett olvasztott vaj.szent dolgok. küzdelem fegyver nélkül Tai csing (kínai) .annak az Egynek tadanga pahána (szanszkrit) .ló. állatövi jegy.négyévenként (2.Nagy Egy. a 7. kötetének kiegészítése Tai huang (kínai) .isteni dolgok.Eszter böjtje tabezone (japán) .ta (ejtett tibeti.Paranirmitavasavaretin ta Isthmia (görög) . hosszú kard tacsikata (japán) .Nagy Végső. férfi jellegű (pho. más néven Fu shi Tai ki (kínai) . írott tibeti stag lung pa) .a kuruk rádzsa avatási szertartása tag lung pa (ejtett tibeti. 120 napos gyermek első szilárd táplálékának ünnepe tabi (japán) .az isthmosi ünnepségek Ta mo (kínai) .a nemeai ünnepségek ta Olympieia (görög) .a taoista kánon 3.Bódhidarma ta Nemeia (görög) . a Konfuciusznak tulajdonított klasszikus könyvek (Szí Su) egyike ta hua zi zai tian (kínai) .

állatövi jegy.kincses csónak Takéma (ejtett tibeti) .dob taiko dzsoro (japán) . ajanamsza Takama no hara (japán) .a művészetekben jártas nő.vitatkozó (de hamisan érvelő) Taksaka (szanszkrit) . amire a mester maga adja meg a feleletet Tajasztrimsa (szanszkrit) . megélhetés takilcsi (mongol) . nem gése tak (ejtett tibeti.lényeg.nagy sinto templom. 8 vászava. Ameno minakanusi alatti személye a sinto isteni hármasságnak tákánot (héber) .álkérdés. 1632) takuhacu (japán) .a 3 másik világ egyike.a harminchármak a Méru-hegy csúcsán. 7. még Jomo no kuni.a mérges kígyók királya Takuán Szóhó (japán) .Isteni Atya).áprilisi ünnepségsorozat a sintóban a mezőgazdasági munkák előtt Taittiríja upanisad (szanszkrit) . fa.vallási intézkedés takarabuna (japán) .ábra Tai ping (kínai) . jang).kínai császár (i.kis méretű feliratos kőtömb .tigris. írott tibeti stag) .dobhordozó.őrző takkin (szanszkrit) .a Jadzsur véda áranjakája. a 3.zen mester taiji (kínai) .nagy eredőpont taiko (japán) . férfi jellegű (pho.ri bo tala talalát (egyiptomi) . 2 asvin. valamilyen okból kiemelkedően fon-tos taiszai (japán) . 12 áditja taju (japán) . kötetének kiegészítése Taigú (japán) . a sinto szerint itt laknak a kamik (ld.sz.napernyő tála'i phreng ba (írott tibeti) .Mozdulatlan bölcsesség titkos feljegyzése (Fudocsi sinmjóroku) (i.).zen szerzetesek kolduló útja tála (szanszkrit) .a taoista kánon 2.sz.a 48 haragvó istenség nyolcas csoportja. a Jadzsur véda bráhmanája. sz.dobos nő taiko mocsi (japán) . lányát vette el Szongcen Gampo taj jü (kínai) . a testben az agyhoz kapcsolódnak takhlesz (jiddis) . A Fogoly fiainak titkos tanítása. a hagyomány szerint a Svétásvatara upanisad szerzője Taj cung (kínai) . az égi mezők. Tokojo no kuni) Takamimuszubi (japán) .Magasztos Fenségű Nemző (Kamiroki . a Jadzsur véda upanisadja. 11 rudra. kelet. egy otoka gésa taisa (japán) .

i. imakendő.Talavakára upanisad (szanszkrit) . (Áldott légy.az egyik guna. 500 körül) Talmud jerusálmi (héber) . i. sötétség. (ld. 37 cm széles és 12 m hosszú .öntudat nélküliség.imakendő talit (héber) .kis talit.egy fa neve tamasii (japán. merevség. nehézség. ara mitama.A tapsolók titkos tanítása táleszbájtli (jiddis) . lelki és értelmi sötétség. manu tamaszá vidhjá dzsada (szanszkrit) . felvételekor: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám.ékszerkerítés. maga-tehetetlenség. kusi mitama).tanuló bölcs talmud (héber) . a világ királya.sz.a tálit zacskója tálisz (jiddis) . van finom és durva formája. felsőfokú iskola Talmud bávli (héber) .folyó Észak-Indiában Tamaszá manu . krétai napisten.június-július tan (japán) . aki törvényeiddel megszenteltél. Örökkévaló Istenünk. a lélek fogalma a sin-tóban (nigi mitama. hogy a rojtokkal beburkolózzunk.a jeruzsálemi Talmud.tisztátalan állatok Támralipta (szanszkrit) .fehér papírcsíkok az esküvői szakaki ágon a sintóban tamála (szanszkrit) .a szájpadlás hátsó része tama (japán) . a születés előtt 4 hónappal lép be a testbe tama gaki (japán) .ruha mértékegység. összehúzódás. tanítás. a sinto templom második belső kerítése tama guna (szanszkrit) . szattva. 4 szögletén cicittel talmid hákhám (héber) .a tanulás háza. kínai csí) . és megparancsoltad nekünk.nép. 360 körül) Talós (görög) .sz. bő felsőruha gyapjúból vagy lenvászonból. de lehet boldog és titokzatos része is.a tudatlanság kötőereje. bronzember tálu (szanszkrit) .köpeny. homály. sötét őselem Tamaszá (szanszkrit) .az emberben lévő szellem a sintóban tamasz (szanszkrit) .) talit katan (héber) . a misna és a gemara (bef. szaki mitama. radzsasz) tamasz avidjá dzsada (szanszkrit) .összekapcsolódás táme (héber) .egy ország tamuz (héber) .a 4. titokzatos ékszer.titokzatos lehelet. helyzeti tehetetlenség.babilóniai Talmud (bef. Siva irányítja tamagusi (japán) . aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhitatéf bacicit. őselem. öntudatlanság.

a nirvána Táná'ch (héber) .szomj. de gyakorlat a transzcendentális extázis elérésére.sz. Szári-putta szerint: rúpatanhá.a gyermek első születésnapja Tandzsur (ejtett tibeti.ragaszkodásból eredő képzet tanhábhini vésza (szanszkrit) . szaddatanhá.csarnoki elöljáró. szag. írott tibeti rgjud) . helyzete körülbelül megegyezik a korábbi Avarisz és Per Ramszesz helyével. vágykioltás. phótthabbatanhá. káma tanhá = a gyönyör szomjazása. tagja. kifinomult tudat. háló. a tantrikus gyakorlatok lényegüket tekintve térnek el a . hang. nidána. szomjel-pusztítás. tiszta anyagi elem. misztikus gesztusok (múdra). ragaszkodásból eredő hit tanhákkhaja (szanszkrit) . az 5. bhávatanha. ?-1119) tanmátra (szanszkrit) . szexuális egyesülés (maitunja). a csan novíciusok oktatója tanhá (páli) . szövedék. bor (madja). pátriárkája (i.pusztán az. Dzsan Tanka Sidzsun (japán. dhammatanhá. királyi székhely volt a XX.Biblia. írott tibeti bstan 'gyur) szöveggyűjtemény. indiai mesterek magyarázatai tang tou (kínai) . raszatanhá. vágy (kámatanha. kínai Tan hszia) . 5 elvonatkoztatott érzetminőség (alak.a szótó 46.Tanka Sidzsun Tan Kapuja Buddhista Főiskola . gandhatanhá.a test iránti erős vágy dogmatikus hite. 131 kötet.szomjtest. a teremtés és pusztu-lás folyamatosságát jelképezi Tándja (szanszkrit) . sóvárgás. szúksma bhúta tanna (szanszkrit) .a szomj megszüntetése.a Kőrösi Csoma Sándor Buddhológiai Intézet utódja 1991-től tana .Tan Hszia (kínai) .védelem.a Száma véda bráhmanája tandzsóbi (japán) . bháva tanhá = a keletkezés szomjazása. íz. fonal. a jelenségvilág a rend és a káosz bonyolult összjátéka. a mahá-jána buddhizmus fejlődésének utolsó szakasza. Ószövetség tándava (szanszkrit) .nem igaz. mint Natarádzsa. az 5 érzékszervhez tartozó érzetek tanhá mannyaná (szanszkrit) . vibhava tanhá = az elmúlás szomjazása tanhá kája (páli) . életszomj. a szertartásokhoz 5 mágikus dolog kell: hús (vamsza). vibhavatanha). érvénytelen tantra (szanszkrit.-tól a XXII. a nirvána Tanisz (egyiptomi) .város a Delta keleti felében. bizonyos rendszer által szabályozott ábrázolások. érintes). dinasztiáig.szövet. hal (matszja). a paticcsa szammupáda 8. Zoán.Siva tánca. alkalom. Mára egyik lánya. szexuális egyesülés.

a Buddha anyja. női bódhiszattvák tarachódés (görög) . kegyetlen önsanyargatás. 8 ezer Ácsára tantra.szertartás. összeszövődés. mi tantrajána (szanszkrit) . yungs 'bru tariki (japán) . a két ukkalai kereskedő egyike Tárá (szanszkrit) . felmelegít.dvevácsika. 4 fokozat: 1. agyvíz. a jóga 8 angája közül a 3.külső erő a megszabaduláshoz.Damcik Drolma (ejtett tibeti). givang. 1447-ben taslih (héber) . jóga.az összefonódás. és a többi indiai vallásgyakorlattól.tibeti történész tárgy. de a hagyományos buddhizmustól is. az élőlények iránti egyetemes szeretet megszemélyesítői.sz.a vitatkozás művészete tarpa (ejtett tibeti) . vácsanika. megsokszo-rozás útja. az Óm. 4. bilva. és rövid uton elérni a móksát tao (kínai) .a 613 Tóra-i parancs tarkavidjá (szanszkrit) . az ős-természet.végső felszabadulás tarpak (szanszkrit) . vezeklés. 12 ezer Jóga tantra.hósen tat (szanszkrit) . Bu szton szerint: 4 ezer Kríja tantra. a saktik egyik csoportja.követői az élet egészével kívánnak azono-sulni. írott tibeti bkkrasis lhun po) . egy folyóban állva két kézzel vizet merít. dung dkar. 4 ezer Kalpa tantra. kríja. az isteneknek és az ősöknek ajánlja. női megmentők (fehér vagy zöld).ros hasaná délutánján mondandó ima. li khri. mánaszika). 2. égés. Szat teremtő szavak egyike . morzsaszórás vízbe tász (jiddis) . ubhajacsarjá. ájur véda tarpana (szanszkrit) . dúrvá. forró pokol tapasz (szanszkrit) .ez az.aszkézis (sáririka. (dzsiriki) tárjág micvot (héber) .az egyik kapha. forr. szerda.Védáktól. Ava-lókitésvara rokonai.önfegyelem Tapussza (páli) . 6 ezer tantra az előző 3 témakörben.az istenek az emberek boldogságát megzavarók Táranátha (szanszkrit) .kolostor Sigace mellett. Tat. 14 ezer Anuttara jóga tantra. tapaszja (szanszkrit) . 8 szerencsés . a mantra jóga gyakorlata tasi láma (szanszkrit) .me long.forró. anuttarajóga. Gendün Drub alapította i.a pancsen láma Tasilhunpo (ejtett tibeti. a vadzsrajána másik neve tantrikus jóga (szanszkrit) . 3.dharma tápana (szanszkrit) .

abszolútum.az abszolút valóság. egy marék fűvel lehet lecsillapítani tauroi (görög) .az ephesosi Poseidont kiszolgáló fiúk tausírozás (egyiptomi) . vács. manasz. illetve ugyanúgy két lábon jár. dalai láma nevelője tathágata (szanszkrit. páni. upasztha. lehetőség a megvilágosodásra. majd más.tat tvam aszi (szanszkrit) . ahamkára. de tath' tvam aszi (ilyesféle vagy te) tatami (japán) . szavak nélküli felismerés. rettenetes loa. megvilágosodás.80 m méretű rizsszalmával töltött matrac tatha váditája (szanszkrit) .itt is-ott is élvező. ekként (így) távozott (tathá gata). ákása) Taureau trois graines (vodu) . a tudat egyensúlya tatra tatrábhinandiní (szanszkrit) . páda. ősanyag. elsődleges lényegiség. mahátattva.ez vagy te (az vagy te. éncsináló.az ekként érkezettség csírája. páju. az-ság. fül. a tárgyba mintát vésnek. szem. harmónia. mint ők.aki látja a valóságot Tathag (ejtett tibeti) . buddha-magzat. a tudat természete. hatalommal telített szellemi egyensúly.egy buddha rosszakaratú megsebzése tathágatí (szanszkrit) . tédzsasz.az igazság szólója tathadasszitája (szanszkrit) . ami te vagy. kínai ru lai zang) . a jógacsárja iskola fogalma. kínai zhen ru) . szparsa. tattva tatra maddzshattatá (szanszkrit) .fémtárgyakon használt díszítési eljárás. valóság. a dolgok valódi természete. mahájána Tathágata sarire dusta csittaruhirot pádana (szanszkrit) . csitta dhátu Tathágata guhjaka (szanszkrit). tulajdonképpen a védikus átman.90 x 1. orr. vagy céljához érkezett tathágata garbha (szanszkrit. rúpa. a Buddha egyik állandó jelzője. Önvaló.a 14.aMester titkos tanítása. illetve távozott el innen. valóság.ismeretlen korú szánkhja szöveg tattva/tathatá/dharmatá (szanszkrit) . olyanság. vagy a többi emberhez hasonlóan érkezett (anyaméhből született). prithivi. a sóvárgó vágya-kozás Tattva szamásza (páli) . rasza. szthúla sarira. gandha.pozitív. ami minden élőlényben benne van. bőr. való-ság (elemei: múlá prákriti. váju.ilyenség.Hárommagvú Bika. a dharmakája egyedi megjelenései. dzsala. sabda. írott tibeti de bzhin gshegs pa) . vagyis te vagy isten). nyelv.női buddha tathatá (szanszkrit. rendszerint . értelme lehet: a többi buddhához hasonlóan érkezett erre a világra.ekként (így) érkezett (tathá ágata).

világosság.campa és thukpa fogyasztásához való agyagedény Távatimsza (szanszkrit) . 10 cm tefillin sel ros (héber) .csörgő a tökfa (Crescentia cuyete) terméséből techné (görög) .az étel elégése túlzott agni miatt.tenyérnyi. az egyik mahábhúta. közös elmélkedés tela pradípa (szanszkrit) . D'várim (A tóraismétlés könyve) 'Táv' (héber) . S'mót (A kivonulás könyve). ld. a 33 isten ege.olajmécses telestérion (görög) . ragyogás. Indra ege. az áldozatok helyett teflin sel jád (héber) .01-03 teien (japán) .külső nézőtér a megaron fölött témáni (héber) . amely így elütő színével díszíti a tárgyat.kert teisó (japán) .kéz tefillin tehén órája (kínai) . ájur véda tefáh (héber) . paloták körül.a zen szóbeli átadása előadás formájában.az istenek művészete tédzsasz (szanszkrit) . megvizsgál tavang (ejtett tibeti) . niello.megnéz. hogy a ta uszir egyiptomi kifejezésből eredjen a neve Táv (héber) .fej tefillin tefillin/tfilin (héber) . fényes-ség. teljesen valószínűtlen. hő. szíjjal ellátott bőrdobozkák tefilot (héber) . ünnepnapon négyszer. (egyiptomi) körfal templomi épületegyüttesek.templomi tulajdonban lévő földek. Bámidbár (A népszámlálás könyve.(Tóra) = B'résit (A teremtés könyve). S'mót (A kivonulás könyve). a gé hiera részei.az összetekert Tóra öve tchatcha (vodu) . innen szállt le Májába a fehér elefánt (szita-nága) tavnet (héber) .tűz.Biblia.). mely az épülethez tartozó megszentelt terület határát jelöli. mindent. Vájikrá (A papok könyve).jemeni zsidóság temenosz (görög) . a . D'várim (A tóraismétlés könyve) tava (ejtett tibeti) . (kicsit hasonlít a niellóhoz. kb. a test melege. a szthula saríra része teekshagni (szanszkrit) .a legalacsonyabb isteni régió. égés. hétköznap háromszor.imák.ima. vagy az intarziához. ami szent. Bámidbár (A népszámlálás könyve. jom kippurkor ötször. Vájikrá (A papok könyve).nemesfémből készült huzalt kalapálnak a vésetbe. szimbolikusan a rendet (az ahhoz tartozó területet) választja el a külső világot jellemző káosztól. Tóra = B'résit (A teremtés könyve).

században élt tudós. kultuszhely tencsö (ejtett tibeti) .egy kolostor. mennyei oltár.sásztra Tendai (japán.kéztörlő. III. a Kágyur kommentárjai. alapítója Szaicsó (Dengjó Daisi) a kínai Dzsih i mester után i.a tanulás. lukák (lükiaiak) és sardanák (szárdok) alkották őket. dalai láma (1935-) tendzsiki tokucsi (japán) . passzív megváltás tengeri népek (egyiptomi) . 580 körül. írott tibeti rten mkhar) négyszögletes kőhalom. Szekitó tanítványa. kínai Tien tung Zsu csing) .a 48.vegyes etnikumú.zen-szekta.lefordított tanítások.szótó zen mester (i. felületét időnként díszítették temizuja (japán) .függő keletkezés ten drel (ejtett tibeti) . az akhaiwasák (achájok). sekelesek (szicíliaiak). 1200 körül kelet felé irányuló mozgásukkal átrendezték a Közel-Kelet képét és erőviszonyait. a maiko és a geiko üdvözlő ajándéka . esetleg tarszosziak).sz. 806-ban. a Földközi tenger medencéjében élő indoeurópai népek gyűjtőneve. Szugavara no Micsizane kamija tengalai (szanszkrit) . a legszerencsésebb esetben forrás ten csö (ejtett tibeti) . jellemzően nyerstéglából építették.sz. Rjútan mestere tenogui (japán) .nidána ten khar (ejtett tibeti. 9. a ma ismert népcsoportokkal való beazonosításuk nem teljesen biztos Tengyeling (ejtett tibeti) . macs-kaiskola. központjuk Káncsípuram. írott tibeti bsan 'dzin rgja mcho) .e.sz. kínai Tien huang Tao vu) .sz. kínai Tien tai) . írott tibeti rten brel) . oktatás sinto istene.profántól. 1163-1228) Tendó Szókagu (japán) . Ramszesz sikerrel szállt szembe velük Egyiptom védel-mében. akik i.sz. valójában az i.pravritti-vidnyána Tendzsin (japán) .sinto szentély bejárata melletti víztartó. Tulku Dzsampel Delek Tengyur (ejtett tibeti. hegy. hogy a látogató belépés előtt megtisztulhasson. 225 könyv. írott tibeti bsztan 'gdzsur) . alapja a Lótusz szútra. a tibeti kánon egyik része Tennó (japán. a kínai iskola alapítása i.sásztra ten del (ejtett tibeti.déli srívaisnavák. szótó pátriárka Tendzin Gyaco (ejtett tibeti.a 14. turusák (etruszkok. kínai neve a Ning po melletti Tien tai hegy után. csan kolostor Tendó Njodzsó (japán.zen mester (i. ?-807).

zsidó mészárosok könyve thabs (írott tibeti) .állati vagy fél-állati alak.Tenrjú (japán. Padmaszambhava művei ter tön (ejtett tibeti.zen mester. 9. lényeknek segítő. csatuskotjapádánupattijukti (X és nem-X azonosak vagy kölcsönösen függőek.elrejtett. 3. részrehajlás nélkül mindenhol megjelenő.a megvilágosodotté: 1. 5.upája thabsz (ejtett tibeti) .tavi ebihal. akik megtalálhatják a termákat terakoja (japán) . a világot segítő. rejtve segítő. a katakali tánc egyik jelleme thal gyur pa (írott tibeti) . 10. 7. 2. kívánságokat teljesítő Tétard l'étang (vodu) . kínai Tien lung) . filozófiai mű. különböző formákban való megjelenés. a szamádhiba lépés tudása tesoku isi (japán) . 4. számtalan jövőben megjelenő. a jövő előrelátása.vörös szakáll. mely igen gyakran jellemzi az egyiptomi ábrázolásmódot természetfeletti tudás (10) .kis falusi templomi iskola teréfa/táréf (héber) .módszer thadi (szanszkrit) . 3. X és nem-X nem azonosak és nem különbözőek) tevácsikászávaka (szanszkrit) . tiltott étel.alámerülés Tevuos Shor (héber) . nem káser teriomorf (egyiptomi) . a lények előtt folyton megjelenő.Padmaszambhava tanítványainak inkarnációi.prászangika . 2.kézilámpás kő a kertben test (10) . 9. 6.tépett. 4. a dolgok igaz természetének tudása.hármas folyamodású laikus hívő.Istenről szóló tudás ter ma (ejtett tibeti. 8. szellemi utazás a buddhaföldekre. 5. 7. Gutei mestere tenzo (japán) . aki fölvette a hármas menedéket tévét (héber) . minden hang értése.főszakács a zen kolostorban teológia (görög) . X és nem-X különbözők vagy kölcsönösen függetlenek. Agoué tetralemma négyszeres tagadás. a lények nyelveinek megértése. X és nem-X azonosak is és különbözőek is.és akadálynélküli. mások gondolatának ismerete. írott tibeti gter ton) . írott tibeti gter ma) . következő születések tudása. a képességeknek megfelelően egyforma. 6. de megtalálásra szánt irodalmi. előző életek ismerete. ragaszkodás. 8. a tíz irányt átható. 10.a bódhiszattváknak: 1.december-január tevila (héber) .

alapvető tényező az idő és a mozgás Thérí gáthá (páli) .ukkalai kereskedő Thargélia (görög) .a második isten. Deir el Bahari. Az idősebb nővérek dalai thériolátria (görög) .edény a gabonák zsengéiből készült főzetnek.az egyik.Tipitaka. de ajtóra festett jelkép is.thallophoros (görög) .Visvabhu thang ka (ejtett. prótogonos (Philón) theosebeia (görög) .hínajána theg pa (írott tibeti) .az istenek megjelenése állat alakban théro (szanszkrit) . írott tibeti thang ka) . mintsem a megér-zésre és az átélésre. eredeti nevén Uaszet vagy Waszet. Medinet Habu.zászló alakú festmény. vallásos tekercskép.Théseus emléknapja Pyanepsión 8-án (Athén) Thesmophoria (görög) .aki elmélyül a mítoszok problémáiban theos deuteros (görög) . Deir el Medina. a Pleiasok feltűnése idején thargélos (görög) . műemlékekben rendkívül gazdag. hozzá tartozik ugyanis a „thébai nyugati part”. ha nem legjelentősebb város Felső-Egyiptomban. imazászló. hosszú ideig uralkodói székhely.állatok imádása thériomorphismus (görög) .Tipitaka. eredetileg a konyhát jelentette Thapussza (szanszkrit) . inkább a tudásra és tapasztalatra épül. a Királyok és a Királynék völgye. az első kenyér az új búzából the (ejtett tibeti) . fénykora az Újbirodalom idejére esik.a hínajána Srí Lankán fennmaradt irányzata. majdnem félúton a legfőbb vetélytárs Memphisz és az első katarakta között.rendfőnök Théseia (görög) . Az idősebbek dalai (zsoltárai) théraváda (szanszkrit) . theg cshung (írott tibeti) . téglából készült tűzhely. külső támasz thap (ejtett tibeti) .jána Themis (görög) .istentan (Platón) theologos (görög) .a tizenegyedik hónap.öreg Théra gáthá (páli) .nők ünnepe Pyanepsión 9-étől 13- . ma (Karnak és) Luxor áll a helyén.olajágat tartó idős polgár (Athén Parthenón-fríz) thams csad skyob (írott tibeti) .Apollón ünnepe Thargélion hónap 7-én (Athén) Thargélion (görög) .démonfajta Théba (egyiptomi) .sárral tapasztott.istenek iránti tisztelet théra (páli) . stb. a vének tana.az igazságosság istennője (és Diké) theologia (görög) .

letett dolgok a megaronokban Thesze (ejtett. Zsoltárok thimrim (ejtett tibeti) . orgeones Thicuk Decen Relpacsen (ejtett tibeti.(i.tunyaság thína middha (páli.e. hajnal.tho va tho rang (ejtett. testi jelleg /űr/) egymásba oldódik thína (szanszkrit) .közönséges emberfeletti képességek birtokosa thun mong ma jin pa (írott tibeti) .óriás panda Thonmi Szambhota (ejtett tibeti. tigris.ducö.áig (Athén) thesmos (görög) . jelképe: íbisz. lélegzet /levegő/. testhő /tűz/.tengeristennő. szanszkrit sztjána middha) . Thotmesz. kelet 03-05 tho va (ejtett tibeti.beteljesülés thob ba/njer thob (írott tibeti) .4 x 3 kettős óra (ld.harmónia thúpa (páli) . és Hatsepszut.sz.Aszanga thom tra (ejtett tibeti) . írott tibeti khri gcug lde bcan ral pa can) . 1493-1425). írott tibeti thon mi sam bho ta) Szongcen Gampo tanácsnoka. írott tibeti) .kapála Thogs Med (írott tibeti) .Biblia. 1875-1933) Thutmoszida (egyiptomi) . írott tibeti khri srong lde bcan) .holdisten. szobraikra jellemző a kerekded arc. dalai láma (i. Thotmesszel és leszármazottaival kapcsolatos.általános fogadalom thun nji (ejtett tibeti. órák) thun mong gi dngos grub (írott tibeti) . temploma: Hermopolisz thudong (thai) . királya (i. a tibeti írás megalkotója Thot (egyiptomi) .a szadak szellemek királya Thetis (görög) .a 13. a halál folyamatában a test 5 eleme (hús /föld/.tunyaság-fáradtság Thiszong Decen (ejtett tibeti.relatív időtartam (csittakkhana) tho ba (írott tibeti) .dhútanga thun bzhi (írott tibeti) . 742/755-804) thiti (szanszkrit) .feloldódás. Gaia és Uranos gyermeke thiasos (görög) . 815/817-836/838) thig le (írott tibeti) . írott tibeti tho ba) . a kor nevezetes uralkodói I.szakmai jellegű egyesülés. i.közönséges fogadalom thun mong pa (írott tibeti) . írott tibeti) . hangsúlyos .I.pöröly thob (ejtett.közeli.sztúpa Thupten Gyaco (ejtett tibeti) . az írnokok védnöke.sz.Tibet 41. írott tibeti tho rangs) . pávián. írott tibeti thig le) . és III.bindu thik le (ejtett tibeti.sz. testnedvek /víz/.bindu T'hillim (héber) . végső elérés thod pa (írott tibeti) . írott tibeti mthun nyi) . azokkal egykorú (kb.

Tendó Njodzsó tien tzu (kínai) .fűvel való behintés. hogy megegye őket ti lun (kínai) .kínai buddhista (jógácsára) iskola ti szin (kínai) .a két szemöldök közé festett azonosító jel.Tennó Tien lung (kínai) . a kort trónviszály árnyékolta be. menny Tien huang Tao vu (kínai) . a halottak lelki üdvéért adott vendégség tilaka/tikká.keserű.a Menny útja.a menny fia. megtisztelő cím Tibet .Zandor hercege.Úr. lélek thyrsos (görög) . ahol Kálí táncversenyre hívta ki Sivát timé (görög) . hajlott orral. bindu (szanszkrit) . alapítója Chih i. az istenek tisztelete timebal (vodu) .életerő.javítás. Do Me T'ien (kínai) .az .a 3 congo-dob közül a legkisebb Ti Jean Zador (vodu) . megbocsátás viták után ting nge 'dzin (írott tibeti) .a császár barátja. az ember egyik lelke. az ember közérzete ti congo (vodu) .erdő (ma Csidambaram). ősi király tigris órája (kínai) . Ég.a tudati folyamatok által előhívott testi jelenségek tikta (szanszkrit) .Tenrjú T'ien t'ai (kínai) . az árnyék szélén van.a Dionysos-hívők fenyőtobozban végződő és repkény-nyel bevont botja thysia (görög) . kis piros ruhás ember.kis jóangyal. a két szemöldök közötti buddha-jel (Buddha randham) Tilla (szanszkrit) . aki a pálmafákról ugrik az emberekre.a Lótusz szútrára épülő iskola.félelem a dicstelen élettől.pofacsontokkal. konfucianizmus Tien tung Zsu csing (kínai) .03-05 tíká (szanszkrit) . eljegyzési szertartás. Tendai Tien tao (kínai) . amit „a thutmoszidák hatalmi harca” néven ismerünk thymos (görög) .szamádhi ting nge 'dzin bsam gtan gji bar do (írott tibeti) . Do Tö.égő áldozat Ti (kínai) . erőteljes. ájur véda tikun (héber) .3 földrajzi régió: Ü Cang. lényeg ti bô nâj/ti bon ange (vodu) .Sang ti.közepes congo dob tinavat tháraka (páli) .alkommentár tikapatthána (szanszkrit) .

az egyik sziddha Tipitaka (páli) . Szutta vibhanga .A nagy elemzés (Bhikkhu vibhanga.elmélyülés. Pati-szambhidá magga . Niddésza .Az égi paloták történetei 7.Az „így-mondottak” 5.Az ismertető (Szövegértelmezők kézikönyve. Théra gáthá .A mutató (szerzője Száriputta) 12. Mahávagga . Vibhanga Elemzés (Részletezés) III.A kis rész III.A társított gyűjtemény IV. Apadána Hőstettek (Szerzetesek legendái) 14. Buddhavamsza . A szerzetesfivérek kötelezettségeinek elemzése) 2 Bhikkhuní vibhanga . Dhammapada . Khuddaka pátha .Az eszmék rendszere II.A vezérfonalak elemzése 1. Kathá vatthu .Születésregék (a jövendő Buddha előéletei. században jegyezték le Srí Lankán.A hosszú gyűjtemény II.A rövid gyűjtemény 1.Az idősebbek dalai (zsoltárai) 9.Szózatok 4.Az igazság szava (A Tan ösvénye) 3. 1. Puggala pannyatti Személyfogalmak (Jellemtan) V.Érzékelemek (Értekezés az elemekről) IV.Tripitaka. (A) Vinaja pitaka .Függelék (szerzője egy Dípa nevű szingaléz szerzetes) (B) Szutta pitaka . Khandhaka .e. a kánont az i.A vezérfonalak összefoglalása 18. Dígha nikája . tkp.Az éhező szellemek történetei 8. Csarijá pitaka .Buddhák krónikája 15.A közép(hosszú) gyűjtemény III.A szétismerés útja 13. A burmai kánonban még további 4 szöveg: 16. értelmezéstan) (C) Abhidhamma pitaka A kiemelt eszmék kosara (7 könyv) I. Vimána vatthu . Szuttaszamgaha .Rendtartás 1.A vezérfonalak kosara (5 gyűjtemény) I.A vezérfonalak kötete 6. Khuddaka nikája .Rövid olvasmányok 2. Maddzshima-nikája . Dhamma szanganí . állatmesék) 11. a szemlélődés köztes léte Tintini (szanszkrit) . Szuttanipáta . Dzsátaka .A nagy rész 2. Anguttara nikája .A sorjázott gyűjtemény V. Milinda panyhá Menandrosz király kérdései 17. Dhátu kathá .Vitapontok (szerzője a hagyomány szerint Moggali-putta . Csullavagga . Nettippakarana . Pétakopadésza A kosarak feltárása 19. Mahá vibhanga . Udána . Itivuttaka . Szamjutta nikája .A viselkedés kosara.A szerzetesnővérek kötelezettségeinek elemzése II. Parivára . Thérí gáthá .Az idősebb nővérek dalai 10.A fegyelmezés kosara (5 könyv) I. Péta vatthu . A hármas kosár.

6. bhásja) tiraccshánajóni (szanszkrit) . írott tibeti dud'gro) .megbocsátás tittha natthikavádin (páli) . az állatvilág tíranaparinnyá (szanszkrit) .alkommentár (tiká.Okviszonyok (Terebess Gábor után) tippaní (szanszkrit) .nyújtott fordított arc-tartás (hatha jóga) tirjarics (ejtett tibeti.e.minden szent hely ura tírthajátrá (szanszkrit) .egy dél-líbiai törzs. volt Mahávíra Dzsina tírthika/tírthja (szanszkrit) .laikus buddhista szekta tiszaranam (páli) .gázló. a nem-buddhista vallások hívei tisa beav (héber) .az út megtalálói.ösvénygázló.révkutató. az egyik legfőbb méltóság a fáraó után.hármas folyamodás. a dzsainizmus őse.esküvőn a nászok közötti írásos .állatok.Artemis Korythalia ünnepe (Spárta) titikkhá (szanszkrit) . szélsőséges. az Újbirodalom derekán a maswasák szorították ki őket területeikről tnáim (héber) .állat tírtha (szanszkrit) . a 24.dajka Tithénidies (görög) . tittha tanító tjága (szanszkrit) .a Buddha 3 tudása tithénai (görög) .bön tjati (egyiptomi) .állati anyaöl. hanem közigazgatási jellegű cím tjemehu (egyiptomi) .Tissza) VI. rév.tartózkodás tjar bon (ejtett tibeti) . nem katonai. képviselője Adzsita Lászakambalí az i. egy tittha gyülekezet vezetője titthászana (páli) . hindu nihilista filozófiai irányzat. a 24 dzsaina tanító. rév.Párosítások VII. ösvénykészítő. gázlókészítő. szellemi erőpont.a szemügyre vételezés tökéletes megértése tirjagjóni (szanszkrit) .az első és a második Templom pusztulásának emléknapja (áv 9). Patthána .gázló. zarándoklat tirthankara (szanszkrit) . században titthakarana (páli) .szeptember-október tissó kó szeikai (japán) . dvevácsika tisszo viddzsá (páli) . naitja pítha Tirthá Rádzsa (szanszkrit) . ösvény.vezír.szentjánosbogár-tartás (hatha jóga) titthija (páli) . a rúpa rúpa bhúmi egyik csoportja tirjangmukhóttánászana (szanszkrit) . Jamaka . ösvénycsináló. már az Óbirodalom idejétől ismertek. böjtnap tisri (héber) .révész.átkelőhely utazás.

kolostor Nára mellett.képfülke.legyezőtánc Toszocu (japán.sz. rituális tisztaság. 781?867). kínai Tou suai) .sz. itt élt Kóbó Daisi Tohorot (héber) .Tokuszan .a királyi család szent szörnye.erény Tö csao (kínai) . figyelmet felkeltő építmény. része.rinzai zen mester (i.sz. 807-869). az ummon és a hógen iskola elődje. fő eleme a csak ülés (sikantadza) Tódzsi (japán) . nem csak templomok előtt áll.csan mester († i. írott tibeti gtor ma) .február 17-ei köszönő ünnep az érett gabonáért a sintóban toszenkjo (japán) . 1044-1091) Tou suai (kínai) . műve: A titkok száz fejezete (i.többnyire rizslisztből (campa) készült rituális sütemény Torá (héber) . Tan Torá sebeál pe (héber) .sinto szentélykapuzat.zen mester (i.Toszocu toxosu (vodu) .írásbeli Tan torii (japán) . 910-990). kínai Tung san Liang csie) .sz. ahol valamelyik kaminak nagy a tisztelete.zen mester (i.út To bod (ejtett tibeti) . Gantó és Szeppó mestere tólászana (szanszkrit) .a halott lelkek lakhelye (Takamagahara. Ummon tanítványa tö (kínai) .papírlámpás tosi goi no macuri (japán) .tanítás.mérleg-tartás (hatha jóga) Tomita Kódzsun (japán) .sz. ahová ikebanát vagy festményt tesznek Tokuszan (japán. akár egy tó vizében is toro (japán) . írott tibeti gto) .bön-szertartás a balszerencse elkerülésére tó (japán) .sz.a sinto 3 világa közül az egyik. Jomi no kuni) tokonoma (japán) . hanem olyan helyen is. elégette a szútrákat. papiorvosi előírások Tokojo no kuni (japán) . 972) Tö san (kínai) .a singi singon iskola mestere.a Misna 6. Háromszarvú Púpos (Boussou trois cornes) Tózan (japán. az alvilág . kínai Tung san) .Bod Tódzan Rjókai (japán. Rjútan tanítványa.szóbeli tan Torá sebihtáv (héber) .egyezmény to (ejtett tibeti. 1913) tor ma (ejtett tibeti.zen mester (i. a szótó iskola alapítója. kínai Tö san) .

sz. nyugat.jó szándékú ráksaszí . az élőlények 3 létesülési helye: káma dhátu (vágybirodalom). 635-ben lett Szongcen Gampo felesége Tride Cukten (ejtett tibeti. a mi második világkorszakunk. rúpa dhátu (formavilág).megváltó Tra Drug (ejtett tibeti) . hármasság Tricug Decen Ralpacsen (ejtett tibeti) . riadó. arúpa dhátu (forma nélküli világ) Tridzsata (szanszkrit) . erkölcs.a 3 idő (múlt.a második juga Tréta juga (szanszkrit) . akiket Szongcen Gampo Indiába küldött szanszkrit tanulmányokat folytatni. állatövi jegy. a 9. jang.szevivon tréta (szanszkrit) . A tizenkét kis próféta könyve tréfli (jiddis) .000 földi évig tart.sz.ezüstkor. koncentráció.tökéletesség (6) . fém. hosszú hang Tönmi Szambota (ejtett tibeti) . mo. Baron Samedi és Madame Brigitte gyermeke traikálja pratihétu (szanszkrit) . ajanamsza Tré-Ászár (héber) .ld. elvész a lemondás. bölcsesség tökiá (héber) . jövő) trája (szanszkrit) .egy bráhman Tridzsatá (szanszkrit) .Biblia. kínai San shi san tian) .nem kóser trejberolás (jiddis) .a 7 bölcs egyike.a 3 birodalom. írott tibeti spre) . ekkor jelenik meg a bűn. férfi-női jellegű (pha. itt van Indra trapa (ejtett tibeti) .Dél-Tibet Tracé Jean Simon (vodu) .adakozás. 1. trendelli (jiddis) . írott tibeti khams gsum) . türelem. jin). a vágyvilágban a második. írott tibeti khri lde gcug bcan) . növekszik az érzéki élvezetek iránti vágy.szerzetes-tanuló tre (ejtett tibeti. a tibeti írás megalkotója töruá (héber) . írott tibeti sum cu rca gsum gji lha.gid hánáse trenderli.majom. 815-838) Tricun Bhrikuti Dévi (ejtett tibeti) .296.Harminchármak ege.tibeti király (uralkodott i. erőfeszítés. a sófár 9 vagy 7 staccato hangja tra (ejtett tibeti) .harsogás.tibeti király tridhátu (szanszkrit.nepáli hercegnő.Vonalazó. jelen. az emberek 10 ezer évig élnek triangá mukhaika páda pashcsimóttánászana (szanszkrit) háromtagú arc-lábfej hát-tartás (hatha jóga) triász (egyiptomi) . i.a sófár megfújása. a Szumérun van.szarana gamana Trájasztrimsa (szanszkrit. meghúzza a sírok körvonalát.

dukkha. Visnu.a Buddha (írott tibeti sangs rgjas).háromszemű. így fordul vissza önmagába a létezés.Hármas kosár (Vinaja.hindu istenhármasság. írott tibeti dkon mchog gsum) . anattá) trilaksana (szanszkrit) .három út (srávakajána. 3 kincs. írott tibeti 'khrig) .a 12. tanítása (szanszkrit dharma. Tripurászura démon elpusztítója Tripurászura (szanszkrit) . az egyetlen Isten 3 aspektusa: Brahmá.három napos vezeklés Trisalá (szanszkrit) . a kettős-ség megszüntetésének jelképe trilakkhaná (szanszkrit) . bódhiszattva jána) trik (ejtett tibeti.Harminc versszak.3 menedék. az avjakta prakriti és a vjaka közös tulajdonsága trijána (szanszkit) . a 3 drágakő trirátra (szanszkrit) . írott tibeti sde snod gsum. radzsasz. buddhista kánongyűjtemény: Tripurantaka (szanszkrit) . a közösség (szanszkrit szamgha. írott tibeti sku gsum) . férje Csétaka Veszálíból. 1856-1875) Tripitaka (szanszkrit. anátman) Trilocsan (szanszkrit) . hiszen a pusztítás újrateremtés egyben Trinávarta (szanszkrit) . ajanamsza trikája (szanszkrit. Vaszubandhu műve Trimúrti (szanszkrit) .bajszos vörös márna (Mullus barbatus) trigunam (szanszkrit) . a teremtő. a szattva.a 3 test. Bimbiszára felesége trisarana (szanszkrit) .pratjéka buddha jána. . ejtett tibeti Denöszum. a fenntartó és Siva (Mahes) a pusztítva beteljesítő.egy ország triglé (görög) . duhkha. tamasz egyensúlya. írott tibeti chos) .Siva egyik mellékneve.háromlábú bronzüstöt tartó állvány triratna (szanszkrit. dalai láma (i. a Buddha lehet a nirvánában lényegi test (dharmakája).széldémon.Nigahtha Nyátaputta (Vardhamána) nővére.sz. Szutta.démon. Abhidhamma pitaka). lányuk Csellaná. kínai Szan cang. átváltozás test (nirmánakája) trikona (szanszkrit) .3 jellemző vonás (anitja. írott tibeti dge 'dun). akinek 5 városát Siva elpusztította tripus (görög) . áldott/jutalom test (szambhógakája). akit Krisna megölt Trinle Gyaco (ejtett tibeti) .háromgunás. páli Tipitaka. mahájána jógácsára szútra.az Ikrek csillagkép. 3 drágakő (ld. Siva egyik mellékneve Trimsiká (szanszkrit) .Trigárta (szanszkrit) .a jelenségek három összetevője (aniccs.két alapjával szembefordított háromszög. japán Szan zó) .

anyja Kin Csing Triszvabhávanirdésa (szanszkrit) . páli tanhá) . tizenegy szótag.3 győzelem.0.Buddham. 4 sor egy versszak.kígyó. jósbarlangja a boiótiai Lebadeiában van trul ku (ejtett tibeti) .az egész világ összes birodalma. az az elképzelés.indiai időmértékes vers. Visnu egyik avatárája Tro di So rima (ejtett tibeti) . a kála alapegysége trül (ejtett tibeti. (Meru).0012 sec. írott tibeti gsum) . vagy végtelen számú világegyetem a végtelen térben. vagy 5. 756-804).Héruka női társa Trois houes (vodu) . a 3 méreg jelképe triszáhaszramahászáhaszra (szanszkrit.hármas áldozat (malac. szótag végén cezúra trisula (szanszkrit.bhúmi.. kos) trivéní (szanszkrit) . dél.) trisiksá (szanszkrit) .sz. a bódhiszatva szint negyedik foka tritíja dhjána bhúmi (szanszkrit) . a Kálacsakra nyolcadik mezője tristubh (szanszkrit) .Háromkapa (Baron Samedi) trois pelles (vodu) .látszattest trung (ejtett tibeti. Vaszubandhu műve trita (görög) . jang).. írott tibeti ltung ltung) . írott tibeti sbrul) .a harmadik elmélyülés szintje trittys (görög) .háromágú szigony.Háromcsákány (Baron Samedi) trong jug (ejtett tibeti) . a 8.hármas összefolyás (Gangesz. írott tibeti khri srong lde bcan) . vagy folytonosan sokszorozódó. adhiszamádhi.a 3 mibenlét tana. a 4. Jamuná. tűz.feketenyakú daru truti (szanszkrit) .a 3 gyakorlat (adhisíla. Siva egyik jele. írot tibeti ltung) . a 6. adhipradnyá) trisjá (szanszkrit) . férfi jellegű (pho. tibeti király (i. írott tibeti stong gsum gji stong chen po'i dzig rten gji khams) .Háromlapát (Baron Samedi) Trois piquois (vodu) .féltékenység trisná (szanszkrit. pingala és szusumna Trivikrama (szanszkrit) .halotti szertartások tritéris (görög) . lehet egy véges világ számtalan egyforma világegyetemből.bukás trung trung (ejtett tibeti.tudatáthelyezés Trophónios (görög) .minden 3. állatövi jegy. hogy nem egyetlen világ létezik. mint az ida. nidána. táguló világegyetem Triszong Decen (ejtett tibeti.sóvárgó vágyakozás. évben megtartott pánhellén ünnep tritíja dhjána (szanszkrit) . kecske. Szaraszvati).a 37. ajanamsza . apja Tride Cukten.héros. mahájána jógácsára szútra. hanem „háromezer-nagyezer".

Theban Tombs . alapvető fogadalma miatt jelenik meg . délkelet. Folyamatosan ráirányítjuk. hiábavaló tudás. nem a dharma szerint beszélni (felfordítani-egy-szól) tul ku (ejtett tibeti.az 5.sz.tsandalí (írott tibeti) . az utánuk álló szám alapján különböztetik meg a rengeteg sírt egymástól tu bi sevát (héber) .életemúlt tshe la dbang pa'i rig 'dzin (írott tibeti) .folyó.sz.a fák újéve (svát 15) Tu sun (kínai) . mongol qubilγan) . 7. 8. az egyik ismeretőrző tshogs lam (írott tibeti) . pratjavéksana dnyána. műve: Meditálás a dharmadháturól tuccsha (szanszkrit) . Teljesen megnyugtatjuk. üres.hamis. Megfegyelmezzük. olyan.a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike Tsung mi (kínai) .az 1. hua jen pátriárka (i. 5. hua jen pátriárka (i.szambhára márga tshor ba (írott tibeti) . 3. egyforma és én-nélküli. írott tibeti sprul sku. 780-841) TT-szám (egyiptomi) .Életkort Uraló. ajanamsza tulajdonság (10) . szamatá dnyána.Brahmá tshangs pa dmar ser sbrul mgo ma (írott tibeti) .szemben-egy szól.Kígyófejű. Egy pontba szűkítjük.” (Pradnyápáramitá szútra) tui (kínai) .dharmadhátu dnyána. vörössárga tshangs pa'i dbu ga/tshangs dbug (írott tibeti) . 6.a Buddháé: 1.egy láma inkarnációja tulá (szanszkrit) . ezzel a betű-jellel jelölik a szakirodalmak a thébai nyugati parton található nemesi sírokat. az abszolút igazságot kimondani szemtől szemben. változatlan.azaz thébai sírok. 2. kettősség-nélküli. 10.„A tudatot a meditáció tárgyára irányítjuk.védaná tshul khrims (írott tibeti) .a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike Tshangs dbjangs rgja mtsho (írott tibeti) . nem-keletkezett.Cangjang Gyaco Tshangs pa (írott tibeti) . 9. kritjánusthána dnyána tudat összpontosításának 9 fokozata . a buddháké . Újra ráirányítjuk. mint az űr. Kiegyensúlyozottá tesszük. 4.síla tso'urí (írott tibeti) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. áthatja a 3 időt.a Mérleg csillagkép. felmérhetetlen. Megnyugtatjuk. az I csing egyik trigramja tuj ji suo (kínai) . Szorosan ráirányítjuk. felfoghatatlan. 557-640).brahmá randhra/amrita brahmá tshe 'das (írott tibeti) . ellentéte a tao ji suo. ádarsa dnyána. hatalmas.

mint) a láng. a varázslat. ő volt az első régens (gyalcab) 1762-től a 8.az 5. 8. kiegészítése a Tai csing Tunhuang (kínai) .gyermek-novícius Tung hszüan (kínai) .Tódzan Rjókai Tung sen (kínai) . a visszhang. dga' ldan.AUM turíjávaszthá (szanszkrit) . kötete. önkívület. állapota turim (héber) . századtól i.e.a Tóra-szöveg sorai Tusita (írott tibeti jid dga.a tfilin kivétele tartójából .a lélek 4. a vágybirodalom 4. virágok és madarak veszik körül őket. a taoista kánon 2. alkalmazkodás. isteni barlang. Maitréja lakhelye. kötete. 4. a Kegyes Szeretet. 5. kb. 6.a belső hő fejlesztésének módszere. takilcsi (1938-) tűrés (10) . a mélyalvás Brahmannal egyesülő állapota. az itt lakók 4 ezer évig élnek. a taoista kánon 1. a vidám. i. 9.Örömteli Ég.a bódhiszattváknak: 1. káprázat.a lhászai Tengyelingkolostor vezetője. kínai Doushuai) . innen jött Gautama Buddha és itt várakozik az eljövendő Buddha. ébrenlét. szatori tung (kínai) . teljes-felismerés tudatállapota (mélyalvás.a 4.Tózan Tung san Liang csie (kínai) . írott tibeti bstun sing) . az árnyék. 2.bőr tvilembájtli (jiddis) .fa. szintje.a 3. 10. saját testük állandó világosságot áraszt.buddhista barlangtemplom-rendszer Kínában. alvás. az álom. 3. kötete.az első isteni barlang. az elégedett istenek ege. a dolgok nem-keletkezése. az űr tvaccs (szanszkrit) .bunkósbot tun vu (kínai) . a taoista kánon 3. Maitréja. 7. dalai láma idején tulszí (szanszkrit) . Visnu avatárája Tumburu (szanszkrit) . 4.Tulku Dzsampel Delek (ejtett tibeti) . a taoista kánon egy-egy kötete Tung csen (kínai) . teljes-felismerés). 759-ig turíjá (szanszkrit) . kiegészítése a Tai ping Tung san (kínai) . kiegé-szítése a Tai hszüan tung hing (kínai) .a második isteni barlang. az életkor 4 ezer év Tüdev (mongol) .sz. hallás.sokkszerű megvilágosodás. a csonyi bardo turíja avaszthá (szanszkrit) .isteni barlang. (a dolgok olyanok.az apszaraszok táncmestere tumo (ejtett tibeti) . a test hőmérsékletének tudatos emelése tun sing (ejtett tibeti.

mindkét nagylábujj-tartás (ha-tha jóga) ubhaja robhága vimukta (szanszkrit) .keletkezés .rituálé és belső elmét nemesítő gyakorlat.megsemmisülési elképzelés.szárnyas ló. a balszerencse istennője tyúk órája (kínai) . az apokjadharman egyike.a megsemmisülés nézete uccshéda ditthi (szanszkrit) .kobraistennő. annihilacionizmus uccshéda váda (szanszkrit) .ge nyen ma uasz-jogar (egyiptomi) . az indiai lancsa írás után ucsiva (japán) .hatalmi jelkép.extázis ubhaja kritatva (szanszkrit) . aki megvalósította mély összpontosítást. amely fent állati fejet visel. amely Széth-re emlékeztet.17-19 U u (japán) .női papi rang Uadzset (egyiptomi) .végzetistennő. papi rang a legalacsonyabb papi méltóság. a megsemmisülésbe vetett hit ucsen (ejtett tibeti) .a két minőség figyelembevétele általi megszabadulás. Alsó-Egyiptom védelmezője uásziká (szanszkrit) .filozófiai iskola. a tejóceán köpülésekor keletkezett uccshéda (szanszkrit) .megsemmisülés uccshéda darsana (szanszkrit) . tagjai tényleges templomi szolgálatot adtak uabet (egyiptomi) .lét u rgjan (írott tibeti) . rendszerint istenek kezében találkozhatunk vele ubbégapíti (szanszkrit) . amely csak az elmúló anyagban hisz.kerek legyező udaja (szanszkrit) .tiszta.mindkettő (önmaga és más) által okozott ubhaja pádángusthászana (szanszkrit) . az egyik tantra-módszer ubhajarobhágavimukta (szanszkrit) . a megsemmisülés feltételezése. a pratjékabuddha és a buddha ubhajacsarjá tantra (szanszkrit) .tibeti „fejes” írás.Uddijána uab (egyiptomi) .Tyché (görög) . alul villás végződésű hosszú pálca. más néven: anátma váda (madhjamaka).árja pudgala Uccsajhsravasz (szanszkrit) . a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike. szélsőséges nézet. amely minden állandótlanságát vallja.

írott tibeti u rgjan.a légzés szabályozása a mellüregben. a dváda sánga-sászana 5. fejlett tanítvány. aggodalmas-kodás-bánkódás.izgatottság-fásultság. hindu bölcselő.lustálkodó udbhászin (szanszkrit) .északnyugat-indiau ország uddijána bandha (szanszkrit) . egy tanítás közlése hason-lat segítségével. nem emberi kéz készítette tárgy. szórakozottság.a fiatal Buddha egyik tanítója Uddaka Rámaputta (páli) . tanítása meditáció a sem a tudáshoz.Udáji (páli) .a gyomorra és a felső bélszakaszra vonatkozó eltérések.a Száma véda verseit éneklő hindu pap udhaccsa (szanszkrit) .Tipitaka. táplálék-bevitel udána vata (szanszkrit) .felhelyezett.felhelyezés.(Ficus Glomerata) hosszú idő alatt (3 ezer évenként) csak egyszer (vagy egyszer sem) virágzó növény udviddzsa (szanszkrit) . szamojadzsanáni uddhaccsa kukuccsa (szanszkrit) .Ráma jógamester a rádzsagahai iskolában Uddálaka Aruni (szanszkrit) . a Vaisvánara Átman eszme megalkotója uddhaccsa (szanszkrit) .a kilencedik béklyó.magasztos udbhava múrti (szanszkrit) . Szózatok udána (szanszkrit) . vékonybél.a Cshándógja upanisad szereplője. ájur véda udanjá (szanszkrit) . a holttestet ravatalra Uddijána (szanszkrit. ájur véda udána váju (szanszkrit) . az elmélyülést akadályozó hiba udó (japán) . szobor Uddaka (páli) . sem a nem-tudáshoz vezető útról. a rekeszizom felhúzása udgátar (szanszkrit) .felszálló prána szorítás (hatha jóga). (Tripitaka). o-rgjan) .a felső részhez tartozó. az egyik béklyó uddham bhágija (páli) . az egyik vata. a felső folyammal viaskodó uddhitat (páli) . Buddha egyik első tanítója megvilágosodása előtt. ihletett megnyilatkozás.nyugtalanság-gyötrődés.Szuddhódana puróhitája i. . a holttest uddhitattá (páli) .a dzsiva csírából.e. magból született létfokozata.a jobb kéz gyakorlatai (szimbolikusan) Udraka Rámaputra (szanszkrit) .guru.önmegnyilvánult.lelkes kijelentés. az ő tanítványa volt az első 5 aszkéta a Buddha mellett udumbara (kínai you tan) . szózatok. része. Svéta-kétu apja.megszomjazás udászín (szanszkrit) . 526-ban Udána (páli) .

szörnyűséges.a lebegő világ képei. hónap idusa.tenger. az első óbhásza ugra (szanszkrit) . fametszet ukkutikappádam (páli) .szótó zen mester (i. kavicsos terület a forró vizes medence körül a kert-ben Ummon Bunen (japán.Viruddhaka fia. magát a bajt nem előzte meg uddzsáji pránajáma (szanszkrit) .himnusz.jelzés-elérés. kínai Jün men Ven jen) . egy isteni lény riasztó megnyilvánulása új ruha felvételekor .Balaráma és Révati fia. a nimitta felbukkanó fényjele. Iksváku leszármazottja Ullambana (szanszkrit) . dicsőítő ének Ulkámukha (szanszkrit) .a 7. Párvatí. az egyiptomi érdekszféra egyik kiemelt jelentőségű helye uggaha nimitta (páli) .avidjá létfokozat udzsat-szem (egyiptomi) . aki a nevet anyjától. mindenszentek ünnepe Ulmuka (szanszkrit) .sz.zen mester (i. a prakriti jelképe. madhjamaka umdze (ejtett tibeti) . a világ királya. egyházközség uen (japán) .fülesbagoly uktha (szanszkrit) . Ménától kapta vezeklése idején. az indiai urdu után umi (japán) . a látható tárgy nélküli tárgy-látás. 864949).Siva társa.Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám.) ukijoe (japán) .tibeti „fej nélküli” írás.a sinto családi istenei. malbis arumim. Irávat anyja Umá (szanszkrit) .az északkeleti bagolyfejű Ulupí (szanszkrit) . betegségből való gyógyulásban.áldás (héber) .a sinto szentély környékének lakóhelyei.nága-tündérlány. erőteljes amulettként segített a bajokból való kilábalásban.énekvezető ume (ejtett tibeti) . aki felöltözteti a mezíteleneket. Kjórin. ?902?) . de lehetnek egy kisebb közösség által tisztelt szellemek is udzsiko (japán) . Tózan és Harjó mestere Ungo Dójó (japán. testvére Nisatha úlumukha mthing nag 'ug pa'i mgo can (írott tibeti) . (Áldott légy. Örökkévaló Istenünk.csan Ugarit (egyiptomi) . ám Thot visszaadta neki.teljesen kiterjedt légzés (hatha jóga) udzsigami (japán) . kínai Jün csü Tao jing) .Hórusz szeme. melyet Hórusz a Széth-tel vívott küzdelme során elveszített.Észak-szíriai város volt a Földközi-tenger mellékén. Szeppó tanítványa.sz.guggoló ülés ukpa (ejtett tibeti) .

megközelítési koncentráció upacsáraddzsána (szanszkrit) . víz lábmosáshoz. önléthez. tapadás a léthez (kéjhez /káma/. öltöztetés.vallási alapelvek.csimbók. a Kálacsakra kilencedik mezője upádána kárana (szanszkrit) .az összeszedettségre összpontosítás állapota. a létmegragadás halmazai.függő elnevezés upádána (szanszkrit.tapasztalás upacsára (szanszkrit) . a sajátmagának tulajdonító alany upadésa (szanszkrit. írott tibeti man ngag) . vakhithez. ami a sajátunk upádánapaccsajábhava (szanszkrit) . a dvádasángasászana 12. része upadhátu (szanszkrit) . fejék.az 5 ragaszkodás a léthez upádátr (szanszkrit) . páli) .és kézmosáshoz.metaforikus eszköz upadája rúpa (szanszkrit) . víz arc.másodlagos szövet. kötődés a kielégülés tárgyához.kerék. fürösztés. virág átadás. ragaszkodás a kéjhez. kilésza. körüljárása.felhő-víz. test. közvetlen ok upádána szkandha (szanszkrit) .a tulajdonítás alapját képező 5 halmaz. víz szájöblítéshez. általános vallási útmutatás.a megragadó. az 5 érzékszerv és tárgyaik upádájapradnyapti (szanszkrit) .önfelfújódás (önhittség) unszui (japán) . szertartásokhoz /silabbatam/. felövezés szent zsinórral. a paticcsa szammupáda 9. létalap (khanda. tapadás. a családját elhagyó szerzetes upabhóga (szanszkrit) . mécses gyújtás. diadém unmaní (szanszkrit) . tömjénfüstölés.koncentráció az egység megközelítéséhez upacsáramatta (szanszkrit) . ajándékosztás. áldozati ételek átadása. eltávozik a testből. megragadás. az én vonatkoztatási alapja. közelítés upacsára szamádhi (szanszkrit) .a megragadás/tulajdonítás alapja/tárgyai. a 9.tudatosság nélküli (manónmaní) unnati (szanszkrit) . kamma) . nidána. ájur véda upadhi (szanszkrit) . közönséges. tüzelőanyag. tagja.általános koegzisztenciális kapcsolat. vakhithez /ditthi/. a dharmákkal kapcsolatos komoly utasítások (pl.unhísza (páli) . következménye a bhava. a létmegragadás tárgyait képező tapasztalási elemek. szertartásokhoz. önigenléshez /attavádo/).16 cselekvés az istenség tiszteletére: hellyel kínálás.függő testiség. káma. a tantrák). kapaszkodás. bekenés illatos kenő-csökkel.

szamádhi) upájásza (szanszkrit) . a ház-nál. sz. nemzés upája (szanszkrit. upa = mellé.közvetlen tanítás (szad = ül. i.ádzsívika vándoraszkéta Upakkilészaszutta (páli) .gyűlölet. ni = le). hallás. síla.belső ízzás (írott tibeti thop pa. megszerzés.10 korlátozottan kárhozatos tudatossággal összefüggő szamszkára upalabdha (szanszkrit) . a Buddha egyik vita-partnere Nálandában upama (szanszkrit) . szennyezett szenvedély.egy laikus nigantha hívő. járás. fogás.upadhjája (szanszkrit) .közel hoz. mint a rendi előírások oktatója upadiszésza nirvána (szanszkrit) . szakja férfi. felfogás.a szentelt zsinór átadása.fejősajtár. semlegesíti a gyenge karmát upagrahana (szanszkrit) . vírja. beavatás upanájana szanszkára (szanszkrit) .-i prózai szövegek .applikáció a vitában upanájana (szanszkrit) . ürítés. beszéd.tanító. ezt csak a bráhmanák végzik upanisad (szanszkrit) . ksánti.romboló karma. az arahat állapota upaddzshája (szanszkrit) . egy idősebb szerzetes (thera) upaghátaka kamma (szanszkrit) .kétségbeesés Upaka (szanszkrit) . ügyes módszer.) upaklésa (szanszkrit) .másodrendű szenvedélyek.Beszennyezettség szutta (Tripitaka Szútrapitaka 128. tapintás.üdvös módszerek (dána. helyes módszer. 8. bevezetés. ízlelés. mellékvágy upaklésa parittabhúmika dharma (szanszkrit) . írott tibeti thabs) .egyszerű nirvána. mánaszika) upanáha (szanszkrit) .összehasonlítás upámsu (szanszkrit) . neheztelés upanája (szanszkrit) .megfelelő eszköz.acsarja.nem valóságos a meditációs tapasztalat. az üdvözülés módszertana upája kausalja (szanszkrit) . bírálat Upáli (páli) .e. njer thob) upálambha (szanszkrit) . a brahmácsári felnőtté avatása.egy mantra mormolása (még: vácsanika. szaglás. sudráknak tilos. a szánkhjá-ban: látás.

a kisebb. az istenek és a poklok világá-ban upapaddzsa védaníja kamma (szanszkrit) .előírások a férfi szerzetesekre (5 szabály) upászaka szamgha (páli) .áldozat hitvallás. a lopástól. ejtett tibeti ge nyen ma) .a férfi világi hívők egyháza upaszamá (szanszkrit) . világi hívek.újjászületéssel létrejött istenek upapatti dhjána (szanszkrit) .elmélyülés . a hódolat erőköre. a hazugságtól és a részegítő italoktól upászaka síla (szanszkrit) . meditáció.előírások a szerzetesnőkre (5 szabály) upásziká szamgha (páli) .tisztelők. ötfogadalmú hívő. elnyerés. páni.teljes felavatás.a születés után elért teljes nirvána upapáduka (szanszkrit) . elérés upászaná jadnya (szanszkrit) .születéstől birtokolt mágikus erő upapílaka kamma (szanszkrit) .az újjászületés után megta-pasztalt karma-hatás upapatti déva (szanszkrit) .a születés összpontosítása upapattilábhika (szanszkrit) . páju.nemzőszervek.upanisszaja (szanszkrit) .szemlélet upászamádhitthanam (szanszkrit) . upasztha) egyike upaszthápaná (szanszkrit) .gyapot tömítő a test nyílásainak elzárására upastha (szanszkrit) . ortodox darsana.teliholdkori második áldozat upapadja parinirvájin (szanszkrit) .az elme világtól visszavonult állapota uparuddha (szanszkrit) .döntő segítség upánsujádzsa (szanszkrit) .spontán születés.nyugalom upászampadá (páli) .a női világi hívők egyháza upasztha (szanszkrit) .világi női hívő upászika síla (szanszkrit) . Isten a teljességben megjelenő ánanda.közömbösítő karma Upaplavja (szanszkrit) . aki tartózkodik az öléstől. írott tibeti dge bsnjen) . mellék puránák uparati (szanszkrit) .nemzés upászaka (páli. a Brahman és Sakti azonossága.Viráta székvárosa upapurána (szanszkrit) . lecsendesülés upászamá darsana (szanszkrit) . szakrális hely vagy tárgy upászika (páli. világi követő. tisztelet. alapítója Angirasz. az 5 kárméndríja (vács. hódolat útján upászaná/daivi mimánsza (szanszkrit) . a nemi eltévelyedéstől. páda.elnyugvás. ejtett tibeti ge nyen. felszentelés (a buddhistáknál 20 éves kor után).hódolat.

egykedvűség. újhold és hozzájuk képest a 8. a születés előtti karma folyamat (kamma bhava) megtestesülése upavásza (szanszkrit.az újrakeletkezés folyamata urabe (japán) .Száriputta. tényezője upékha indríja (szanszkrit) . a lopástól. részegítő italok fogyasztásától.idős bhikkhuní. napon) uppáda (páli) .melléktudomány a védákhoz upavisthakónászana (szanszkrit) .böjti nap. Gaia szülte önmagából úrdhva dandászana (szanszkrit) .égi Uranos (görög) .fölfele irányuló rúd-tartás (hatha jóga) . a negyedik erény upószatha (páli) . a hazugságtól. megbékéltség. ideiglenes fegyelem upavéda (szanszkrit) .az ég istene. írott tibeti njin zag gcig pa'i khrims brgjad/bsnjen gnas) . felülemelkedés.zsinór.upathambhaka kamma (szanszkrit) .megjelenés.háromnapos ünnep a halottak tiszteletére uranios (görög) . egy kolostor vezetője uppatthava (szanszkrit) . lelki egyensúly. a kétszer születettek jelképe a jadzsnyópavita szertartás alatt az upanajamán upéja (szanszkrit) . a holdhónapban a 14.1 napra vonatkozó 8 törvény.a jelenlegi életfolyamat. 1 napig tartó önmegtartóztatás: tartózkodás az élet kioltásától.az egykedvűség tisztasága upékha szamboddjanga (szanszkrit) .jóspapok (látnokok) a sintóban urabon e (japán) . a nemi eltévelyedéstől.cél upékhá (szanszkrit.ülő szög-tartás (hatha jóga) upavita (szanszkrit) .kiegyensúlyozottság.a semleges érzés képessége upékhá parisuddhi (szanszkrit) . nyugalom. napon holdtöltekor és az 1. napon újholdkor.előírások a holdfázis-változások napjára (8 szabály) upavasztha (szanszkrit) .segítő karma az élet folyamán Upatissza (páli) .az egykedvűség általi megvilágo-sodás upékkha (szanszkrit) . a Buddha csandála tanítványa upatti bhava (szanszkrit) .havi 4 ünnepnap böjttel (holdtölte. születés (csittakkhana) uppala (páli) . a magas és szeles fekvő-helyen való alvástól. páli upekkhá. a zenés-táncos mulatozástól és a délutáni étke-zéstől upavaszatha síla (szanszkrit) .kéklótusz Uppalavanná (páli) . írott tibeti btang snjoms) kiegyensúlyozott életmód. a szammá boddzshangá 7.

kis méretű szobor.a sperma visszatartása (hatha jóga) urdhvaszrotá (szanszkrit) . a királyság védelmezője.egy bráhmin a Dzsanaka udvarában rendezett vita résztvevője usébti (egyiptomi) .függőlegesen kinyújtott egyik láb-tartás (hatha jóga) úrdhva praszáritapád ászana (szanszkrit) . Gajá Kasszapa). település Magadhában Uruvilvá-Szenáni (szanszkrit.fölemelt íj-tartás (hatha jóga) úrdhva kukkutászana (szanszkrit) . ma Szujata Urvasí (szanszkrit) . ha a túlvilágon dolgozni hívják usmá (szanszkrit) .felső lótusz fejtartás (hatha jóga) úrdhva padmászana szarvángászana (szanszkrit) . hőség.aki magasabbra tör Ureusz (egyiptomi) .feltartott szájú kutya-tartás (hatha jóga) úrdhva padmászana shírsászana (szanszkrit) . ide visszatérve mondta el Tűzbeszédét.Padmaszambhava Urmilá (szanszkrit) .meleg.a 3 tűzpap egyike (Nadí Kasszapa. a mai Buddh gaja közelében. Ré Harakhti és Haroérisz ábrázolásain a napkorong védelmezője.hajnal.apszarasz. Purúravasz felesége.Dzsanaka lánya. Pradzsápati lánya Usaszta (szanszkrit) .az aszurák papja Usasz (szanszkrit) . tulajdonosának vonásait őrző szobrocska.sírmellékletként állított. a Bháraták ősanyja Usanasz (szanszkrit) .város a Gangesztől délre. aki az elhunytat helyettesíti. első prédikációja után. egy-egy ember modellje.felfele tartott arc hát-tartás (hatha jóga) úrdhva mukhashván ászana (szanszkrit) . testmeleg . a Buddha itt érte el a megvilágosodást.magasra nyújtott lábtartás (hatha jóga) úrdhvarétussza (szanszkrit) .felső kakas-tartás (hatha jóga) úrdhva mukha pashcsimóttán ászana (szanszkrit) . „aki válaszol” .fehér szőrpihe a Buddha szemöldökei között Uruvélá Kasszapa (páli) . Kaksmana felesége úrná (szanszkrit) . akár többedmagával is Urgjen Cokje Dordzse (ejtett tibeti) .úrdhva dhanurászana (szanszkrit) . páli Uruvélá) .a királyi fejékek homlokrészét díszítő kobra.felső lótusz teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) úrdhva praszárita ékapád ászana (szanszkrit) .

a figyelem behatolásának segítője. szamádhi. hevítés.hevítés.testmeleg usna (szanszkrit) .rövid.forró. Izsák. II. Áron.erőteljesen kinyújtott-tartás (hatha jóga) . Dávid) ustrászana (szanszkrit) .erőteljes-tartás (hatha jóga) utpáda (szanszkrit) .a bírana gyökere uszmá (páli) . manu uttama nirmánakája (szanszkrit) . írott tibeti bskjed rim) . Ramszesz uralkodói neve uszíra (szanszkrit) . hajcsimbók usnísa vidzsajá (szanszkrit) .a dolog teremtmény mivolta utpala (szanszkrit) . amikor eléri teljességét.minden kérdésben van egy újabb kérdés utcshéda dristi (szanszkrit) .a dzsiva legmagasabb (emberin túli) létfokozata.nyújtott láb-tartás (hatha jóga) uttána padmá majúrászana (szanszkrit) .Ré igazsága hatalmas. virija. ájur véda usnísa (szanszkrit) . hideg pokol uttama (szanszkrit) . a nirvédha-bhágija első szakasza. kidudorodás a fejtetőn.koponyadudor uspizin (héber) . dhamma vicsaja. József. passzaddhi.a dolog teremtő mivolta utpádjatvát (szanszkrit) .megidéző fokozat utszada (szanszkrit) .a 3.a kék lótusz-szerű hasadás hideg pokla utpalam (szanszkrit) .nyújtott lótusz páva-tartás (hatha jóga) uttánászana (szanszkrit) . píti.vendégtábla a szukotban (Ábrahám. avidjá létfokozat Uttama manu (szanszkrit) .kék lótusz utpannakrama (szanszkrit. korona.az istenség tudatállapota Uttamaudzsa (szanszkrit) . Jákob.recitatív zene utata fukasi (japán) .a Buddha koronája.keletkezés utpádakatvát (szanszkrit) . a nirmánakája egyik jegye uttama purusa (szanszkrit) . diadém.nó énekmód utaimono (japán) . az a tetőpont (múrdhana) usman (szanszkrit) .meleg.szati. Mózes.a legfőbb teremtett test közvetlen kapcsolata az élvezetek testével.vrisni herceg uttána pádászana (szanszkrit) . upékha utai (japán) .annihilacionizmus utkatászana (szanszkrit) . hőség út a megvilágosodáshoz .usmagatá (szanszkrit) . fejék.teve-tartás (hatha jóga) Uszermaatre (egyiptomi) .

vasszána.nyújtott kéznagylábujj-tartás (hatha jóga) utthita párshvakónászana (szanszkrit) .kiemelés a szamádhiból utthánavat (szanszkrit) . a gyöngysorokat félköríves.emberen túli.újabb szánkhja Ísvarakrisna után Uttarakuru (szanszkrit. gyöngyökből összeállított. alföldrészei a Kuru és a Kaurava uttarimanussza (páli) .széles. több soros ékszer. hémanta. sziszira) vagy 3x4 hónap (hémanta. az 5 természeti törvény egyike uzeht-gallér (egyiptomi) . feltehetőleg . durva beszédűek. Abhimanju felesége Uttara (szanszkrit) . vagy gyakran sólyomfejet formázó széles arany dísz fogja össze.kinyújtott háromszög-tartás (hatha jóga) utu (páli) .emberfeletti tettet állít magáról valaki uttara mímánsza (szanszkrit) . amely végső valóság természetével foglalkozik Uttará (szanszkrit) . fáradhatatlanul működő utthita haszta pádángusthászana (szanszkrit) . ez tudatja velük közeledő halálukat. 6x2 hónap (vaszanta.évszak. szarada. gimha. alsó részén gyöngy vagy nemesfém függőkkel. a csúf hangúak szigete. hátsó részén ellensúllyal.uttara (szanszkrit) . más nézet szerint haláluk előtt 7 nappal durva hangot hallatnak. a niródha gyakorlatok uttarimanussza dhamma (szanszkrit) .nyújtó oldalsó szög-tartás (ha-tha jóga) utthita trikónászana (szanszkrit) .későbbi tudás.Viráta lánya. hónapok. vassza) utunijáma (szanszkrit) . nyers.újabb jóga.Viráta legkisebb fia uttara jóga (szanszkrit) . a hatha jóga uttara manusja dharma (szanszkrit) . kínai Yu dan yue) .a vitában a válaszadó.buzgó. magasabb fokú védánta uttara paksa/paravádin (szanszkrit) . nem ismerik az idő előtti halált. tkp. aki megvédi álláspontját uttara szamga (szanszkrit) . nyolcszor magasabbak. gimha.évszak-törvény. mint a Dzsambu-szigeten élők.a Mérut körülvevő 4 kontinens közül négyzet alakú északi. ejtett tibeti Dra mi nyen Ling.szerzetesek felső ruhája uttara szánkhja (szanszkrit) .a mimánszá bölcselet későbbi irányzata. lakói ezer évig élnek. írott tibeti sgra mi snjan gling.minden emberi ismeretet megha-ladó utthána (szanszkrit) .

a bhikkhuk bírálatának tilalma vácsanika (szanszkrit) .beszéd. páju. egyes királyok az épületekről kivakarták elődeik nevét. központjuk Srírangam.a beszéd. hogy saját művükként tüntethessék fel az utókor számára Ü Cang (ejtett tibeti. Cang. aktív megváltás vádamárga (szanszkrit) .ávénikabuddhagúna váda vidjá (szanszkrit) . csak megnyilatkozás vacsana patha (páli) .északi srívaisnavák. upasztha) egyike vacsana (szanszkrit) .kijelentés.sz.hatalmi jelvény is volt.) műve: Bhámati.csapás.a vita menete vaddisznó órája (kínai) .fehérajkú szarvas vaadnáht (jiddis) . és a sajátjukkal helyettesítették.a Káthaka upanisad szereplője Vaddzsí (szanszkrit) . fővárosa Vészálí Vaddzsí rádzsaság (szanszkrit) .sivatagi völgy.a vita művészete vadagalai (szanszkrit) .Csölkhaszum. mána-szika) vácsanika tapasz/vácsika tapasz (szanszkrit) . páni. páda. írott tibeti) . Közép-Tibet egyik tartománya V va (ejtett. nem ítélet.az összejövetel éjjele. a világ múzeumaiban számos szép állapotú példány található. időszakos folyók rendszerint kiszáradt medre vadzavai (japán) .a köznapiban felismerni a törvényszerűt. sz. a haiku-írás szem-lélete vács/vák (szanszkrit) .egy bráhman vácskarma (szanszkrit) . váhnáht vabi (japán) .21-23 vádi (egyiptomi) . Sankara Brahmá szútra kommentárjának kommentárja Vaccsha (páli) .észak-indiai állam a Gangá mellett. beszéd. írott tibeti dbus gtsang) .állam a Gangá északi partján. szerencsétlenség.egy mantra hangos kiejtése (még: upámsu. boldogtalanság a sintóban Vádzsasravasza (szanszkrit) . a szó leküzdése Vácsaszpati Misra (szanszkrit) .eltulajdonítás. fővárosa Vészálí . az 5 kárméndríja (vács. de a közemberek ábrázolásain is igen elterjedt. 10. majomiskola.védánta mester (i. (uzeht = széles) uzurpálás (egyiptomi) .

ájur véda vadzsikaranacsikitsza (szanszkrit) . Nágabódhi tanítványa (i. az őszinte érdeklődés elutasítása. 9. a Buddha tanításainak elutasítása vagy cáfolata. az egyetlen élet alatt is megtehető út. 6. ejtett tibeti pur bu) . bármely spirituális rendszer elítélése.Vadzsra Héruka női társa. különleges mesterek nevének jelzője vadzsra dnyána (szanszkrit) . tévedések a gyakorlatban: 1. a harmonikus kapcsolat megszakítása vadzsra-testvéreinkkel. imajogar.Indra villáma. dualizmus érzete a tantrikus gyakorlatok közben. ájur véda Vadzsira (szanszkrit) . 5. 14. 11. 4. a nők lebecsülése vadzsra kája (szanszkrit) . kínai dzsin kang. naiv realizmus és minden tagadása.szerzetesnő Vadzsiranyánavarórasza (szanszkrit) .gyémánttest.a thai buddhizmus egyik legnagyobb egyházatyja (i. testünket alantasnak tekinteni. 7. nemzés. Aksobhja másik neve Vadzsra Héruka (ejtett tibeti) . hogy minden dharmáról elmondható: nem igaz. hogy önmagából. a fehér és vörös bindu erejének gyengítése. illetéktelenek előtt felfedni a titkos tanításokat. írott tibeti rdo rdzse 'jigs bjed) Mandzsusrí Jamántaka Vadzsrabódhi (szanszkrit) Nágárdzsuna iskolájának követője. 8. a testben az agyhoz kapcsolódik Vadzsrabhajrava (szanszkrit. kételkedés a gyakorlatok hatékonyságában. más okból. a bódhiszattva-fogadalom megszegése. írott tibeti rdo rdzse theg pa) gyémántkocsi.aprólékos gyémánt módszer.gyémánt-tudás. gyémánt. 1859–1921) vadzsra (ejtett tibeti dor dzse. 3. írott tibeti rdo rdzse. mindegyikből vagy ok nélkül keletkezett vadzsra kila (szanszkrit. drágakő. mongol ocir) .erősítők.sz. japán kongó. elmulasztani a káros egyének elpusztítását.Dordzse Szempa haragvó megjelenése. szexualitás. a szellemi és fizikai összetevők tökéletes egysége eredeti tisztaságában vadzsra kana jukti (szanszkrit) .varázstőr a szellemek elleni harchoz Vadzsra Tro di (ejtett tibeti) . 13. 2. a testben az agyhoz kapcsolódik vadzsra jána (szanszkrit. 12.sz. megszakítani a kapcsolatot a guruval.vádzsikarana (szanszkrit) . 670-741) . 10. annak vizsgálata. a súnjatá jelképe. a tantrikus iskola (mantrajána).

írott tibeti ba dzra kro dhí shvari ma) . a nyugati kapu őre Vadzsrászana (szanszkrit) .szertartási eszközök tárolására szolgáló helyiségek a templomban váhapphalá (szanszkrit) . a mennykőkezű dhjáni-bódhiszattva. írott tibeti sgo ma lcags grog ma) . fekete. a forma szkandhájának jelképe vadzsrópana szamádhi (szanszkrit) . írott tibeti rdo rdzse theg pa) gyémánt jármű Vadzsrajógini (szanszkrit) .Vadzsrahéruka társa vadzsranábba (szanszkrit) . a megvilágosodott energia bódhiszattvája.az őrzés éjszakája a brit előtt vaibhászika/szarvásztiváda (szanszkrit) . a jaksák egyik szintje vadzsrapánijaksa (szanszkrit) .a vörös bindu (Bódhicsitta) női jidamja Vadzsrakrodhésvarí (szanszkrit. mert megitta Ráhu mérgező vizeletét.sz.gyémánt mester Vadzsraccshédika (szanszkrit) . amiben megszűnik az alany-tárgy szemlélet Vagakusa (japán) . kard és tükör Vádzsrapáni (szanszkrit.a Buddha saktija Vadzsrahéruka (szanszkrit. ejtett tibeti Dor dzse Szem pa) . 300-500 Vadzsradhara (szanszkrit. írott tibeti rdo rdzse 'chang) Gyémántjogart Tartó.a gyémánthoz hasonlatos össze-szedettség a bhávanámárga végén.sinto mozgalom a japán ősiség megerősítésének céljából a Kangaku ellen váhana (szanszkrit) .a Vérivó Gyémántnemzetség feje vadzsrajána (szanszkrit. Dordzse Csang Vadzsradhátvísvarí (szanszkrit) .a Vasbéklyó Asszonya.vadzsrácsária (szanszkrit) . írott tibeti ba dzre heruka) . hínajána filozófiai rendszer.gyémántlényegű. társa Szamgye Csenma.hordozó állat váhana mandapa (szanszkrit) .Gyémánt szútra. a buddhák szellemőse. a gyarló elme. a Tökéletes Öröm keleti birodalmából.a bőséges gyümölcs istenei váhnáht (jiddis) .gyémánttrón a Dzsambudvípán Vadzsraszattva/Aksóbja (szanszkrit. i.Mandzsusrí egyik alakja.nagy kifejtés iskola.a 4 égtájat őrző jaksák Vadzsrasinkhalá (szanszkrit. a tükörszerű bölcsesség. jelképei virágból készült íj.Krisna diszkosza Vadzsránanga (szanszkrit) . Amóghasziddhi társa. írott tibeti phjag na rdo rdzse) Gyémán-toskezű. 18 aliskolája van .

következetlenség vaisamja (szanszkrit) .Durgá egyik anyai kiterjedése . lényeg. pará bhakti). különbözőség.sz. imádat.elemzések.hódolat. sz. a bhakti része (még: rágátmika. vágytalanság. a dvádasángasászana 9. egybe tartozás.a menny egyik része. 6. Kanáda (i. 5.e. a kézművesek.Kilenc dharma. minden az ő testének transzformációja Vaisnava purána (szanszkrit) . része vaidhi (szanszkrit) . a számjávasztha felbomlása. 1.(visésa = megkülönböztetés) a világ öröktől fogva létező szubsztanciáiból állnak az atomok. adhimátra. elsápadás. 5.a hallható para Vaikuntha (szanszkrit) . utálat.hindu dharma vaikhariva (szanszkrit) . mentesség a vágyaktól. egyenetlenség Vaisampájana (szanszkrit) . sz. nem-létezés).6 Mahápurána Vaisnaví (szanszkrit) . 2. benső összefüggés (néhol: 7. vagy i. Isten ezek irányítója. madhjama. tibeti április második és május első fele vaisamikatvam (szanszkrit) .az északi világrész buddhá-ja vaisja (páli véssza) .széles. kínűző. tevékenység. amelybe a hagyomány szerint a földművelők. sajátság. hanem ismeretelméleti Vaishvanaranirghósa buddha (szanszkrit) .vaidalja (szanszkrit) .Vjásza tanítványa vaisáradja (szanszkrit) . mahájána szöveg vairágja (szanszkrit) . Visnu lakóhelye vaimalja (szanszkrit) .a 4 örökletes varna egyike. az élők egy őslétező testéből szár-maznak. egy buddha 4 bizonyossága (csaturvaisáradja) vaisésika (szanszkrit. para). 4.közömbösség.) alapította.makulátlan vaipulja (szanszkrit) .a gunaegyensúly megingása.merészség. közember vaisnava (szanszkrit) . a hinduizmus egyik bölcseleti rendszere. 3. a njája rendszertől ellentétesen nem logikai. szemlélődő elmélyedés.hindu. alkotóelemei: 1. közönyösség (mridu.Visnu követői. tulajdonképpen a mahájána Vaipulja szútra (szanszkrit) . szenvtelenség.a szent bizonyosság birtokosa. bizonyosság vaisáradja prápta (szanszkrit) . kartámasz a jógában (karmankó) vaisáka (szanszkrit) . kínai seng lun) . a kereskedők és a pénzemberek tartoznak. meg nem fogható alkotóerő vaidika dharma (szanszkrit) .

Hanumán apja a Rámájanában. 8. szkandha-szimbólum: fehér. va-víz.a jelenlegi korszak törvenyhozója. az egyik mahábhúta. a singon és tendai szektában az Ádibuddha. ra-tűz. az anyag gáz állapota. Tóra. A papok könyve Vajrócsana (szanszkrit) .különlegesen forró mellékpokol Vaivaszvata manu (szanszkrit) . a középpont buddhája.a buddhaság bódhiszattvája. a singonban bídzsája avarahakha (aföld. foka vak/vács (szanszkrit) .egy ráksasza Vakkula (szanszkrit) .szél. forma.Biblia. században Váju (szanszkrit. Bhíma apja váju mandala (szanszkrit. Egyetemes Lélek vaitarani (szanszkrit) . írott tibeti rnam thos sras) . Kuvéra Vaisvámitra (szanszkrit) . Bhíma apja a Mahábhá-ratában. szél. tibeti fordító az i.védikus tanítómester Vaisvánara Átman (szanszkrit) .Vaisrávana (szanszkrit. szóbeli cselekedet. bídzsája az a vagy a vam. a Brahman egyik megnyilvánulása. írott tibeti rlung) .a Teremtő testéből keletkezett 6 ezer ujjnyi szellem . kha-űr). valószínűleg a legrégebbi purána váju/vájo (szanszkrit) . a dharmakáját megszemélyesítő transzcendens buddha. manu.arhat a Buddha közelében válakhilja (szanszkrit) . az ávénika-buddhaguna 14. a lélegzet hindu istene.felbomlási tényezők vája dháraná (szanszkrit) .szél-kör.az észak istene.lélegzetszabályozás. érzékcsalódás.sz. ha-levegő. az északnyugati irány ura. 5+7+5+7+7 szótagú sorok Vaka (szanszkrit) . kínai feng lun) .levegő.versforma. a levegő mandalája a világ támasza. a 7. de a szánkhjában a levegő. a szthula saríra része vák karma (szanszkrit) . Visnu figyelmeztetésére bárkát épített családjának. a női társa Jingcsokma. a vízkör és a fémkör alatt Váju purána (szanszkrit) .egy buddha a hallgatók késztetései szerint beszél. tibeti fordító-mester. az életlehelet ellenőr-zése Vájikrá (héber) .minden ember Átmanja. az űrkör fölött.beszéd vaka (japán) . ekkor volt az özönvíz. a 7 bölcsnek (risi) és minden állatból kettőnek. a testben a szívhez kapcsolódik. a jaksák ura. a tudatosság szkandhájának jelképe. Szúrja fia vaja dhamma (szanszkrit) .szél könyv.

válakhiljászana (szanszkrit) - válakhilják-tartás (hatha jóga) Vallí (szanszkrit) - Kártikéja egyik társa Valmiki (szanszkrit) - rablóból lett szent, ő írta a Rámájanát, feltalálta a vínát, ő tanította a gandharvákat a zenére Vámadéva (szanszkrit) - egy bölcs vámadévászana (szanszkrit) - Vámadéva-tartás (hatha jóga) Vámalamitra (szanszkrit) - indiai tanító Tibetben az i.sz. 8. században Vámana (szanszkrit) - Visnu 5. emberi alakú avatárája, törpe bráhmana, aki visszaszerezte a Földet Bali démonrádzsától, jelképe: vizes edény és esernyő (másik neve Trivikrama = 3 győzelem) vamsza (szanszkrit) - hús, a tantrikus gyakorlatok egyik eszköze vána pattha (páli) - az asramában (3. életszakasz) élő ember, visszavonult, erdei remete, vágyakat elhagyó vána prasztha (szanszkrit) - ásrama, a lemondás életszakasza vánara (szanszkrit) - erdőlakó, mitikus nép Dél-Indiában vanatha (páli) - vágy, buja bozót vang (kínai) - király vang ming (kínai, szanszkrit dzsálini prabhákumára) - a tökéletesség alsó fokán álló bódhiszattva Vang po (ejtett tibeti) - Indra vang thang (ejtett tibeti, írott tibeti dbang thang) - személyes életerő vanna (páli) - varna Vansi Sógaku (japán, kínai Hung cse Cseng csüe) - zen mester (i.sz. 1091-1157) vanydzsho (szanszkrit) - terméketlen Vappa (szanszkrit) - a panycsavaggíják közül az egyik vára (szanszkrit) - fordulat varada mudra (szanszkrit) - megnyugvó, kívánságteljesítő kéztartás, a táncoló Siva bal első keze Váradarádzsa (szanszkrit) - Visnu egyik mellék-inkarnációja varadzsi (japán) - szalmapapucs Varáha (szanszkrit) - vadkan, Visnu egyik inkarnációja Váráhí (szanszkrit) - Durgá egyik anyai kiterjedése varana (szanszkrit) - a klésák akadályai Váránaszí (szanszkrit, ejtett tibeti Bá rá na szí) - Benáresz, város a Gangesz mellett a mai Uttar Pradés államban, a Buddha első prédikációjának helyszíne, ma Benáresz Váranaváta (szanszkrit) - egy város Vardhamána Mahávíra (szanszkrit) - Dzsina, Mahávíra eredeti neve, a 21. dzsaina tírthankara (i.e. 599-527) varesinobu (japán) - a maiko első frizurája, a fejtetőre

fésült, elől és hátul kanokával varna (szanszkrit, páli vanna) - szín, a születési kasztok, társadalmi osz-tály: bráhmana, ksatrija, vaisja, súdra, párja/parajan/aszprisja varnásrama dharma (szanszkrit) - varnák és életkorok kötelességei, a védikus társadalmi rendszer, remetelak Városi (Nagy) Dionysia (görög) - ünnepsorozat Elaphébolión 8-ától (Athén), 9-én Dionysos szertartások, 10-én komédiák, 11-13-án tragédiák előadása varsá (szanszkrit) - esős évszak, monszun, a harmadik hindu évszak, ájur véda varsávásza (szanszkrit) - az esős időszak 3 hónapja, az intenzív hitgya-korlat ideje vársika (szanszkrit, ejtett tibeti jar ne) - a szerzetesek nyári elvonulása Vársnéja (szanszkrit) - a Vrisni-nép ura; Krisna egyik neve vartamána avaszthána (szanszkrit) - folyamatban lévő állapot jelen pillanata Varuna (szanszkrit) - az óceánok istene, hordozója Makara, a krokodilszörny, kezében hurok (nága pasa), rádzsasága Szukha vagy Puspagiri, a nyugati irány uralkodója Varuní (szanszkrit) - az ivás istennője, a tejóceán köpülésekor keletkezett vasanta mandapa (szanszkrit) - víztároló helyiség a templomokban vasi (japán) - papírfal vási (szanszkrit) - borotva vasí karana (szanszkrit) - bizonyos dolgok fölötti hatalmat biztosító rítus, jele a fekete vastra (szanszkrit) - tiszta ruha felajánlása a múrtinak a templomban vasza (japán) - technika Vászabha (szanszkrit) - Paszénadi felesége vászaná (szanszkrit) - vágy, vonzalom, késztetés, örvény a tudatküszöb alatt, hajlamok, beidegződések, benyomások, létesülés-indíték, létcsí-ra a tudattalanban, melyből a tudatfolyamatok keletkeznek. vaszant (szanszkrit) - tavasz, ájur véda Vaszanta (szanszkrit) - tavasz, az első évszak, Kámadéva társa Vaszantapancsámi (szanszkrit) - ünnep mágha hónapban (januárfebru-ár) Szaraszvatí tiszteletére Vászava (páli) - a vászuk apja, Indra vászéttha (páli) - Vaszistha leszármazottjai, a mallák Vaszistha (szanszkrit) - risi a Nap-nemzetségből vaszisthászana (szanszkrit) - Vaszistha-tartás (hatha jóga) vassza (páli) - esős évszak

Vasszakára (páli) - Adzsátaszattu hadvezére Vásszámitta (szanszkrit) - a Buddha tanítója a Védákban vasszikí (páli) - fehér jázmin vasztu (szanszkrit) - a vizsgálat tárgya, dolog, tárgy vasztumátra (szanszkrit) - a dolog magában vasztuprativi kalpa (szanszkrit) - tárgy-tapasztaló vaszu (szanszkrit) - félistenek a védikus mitológiában Vaszubandhu (szanszkrit) - jógácsára filozófus (i.sz. 4.-5. sz.), féltest-vére Aszamgha, kommentárja a Dasabhúmuka szútrához a ti lun iskola alapja, előbb szarvásztivádin, majd vidnyánaváda Vászudéva (szanszkrit) Krisna Balaráma nevű inkarnációjában az apja, felesége Dévaki és Rohiní, Krisna jelzője, Szura jádava király fia, Prithá fivére Vaszudhárá (szanszkrit) - földistennő, Kincsőrző vaszuk (szanszkrit) - 8 istentestvér, Indra kísérői, félistenek Agni és Indra közösségében Vászuki (szanszkrit) - a legnagyobb kígyó, a kígyók királya, ő volt a kötél a tejóceán köpülésekor Vaszumitra (szanszkrit, írott tibeti dbjig bses) - a Maitréja után eljövendő Buddha, a vaibhásika irányzat egyik bölcse vat (japán) - harmónia, a 4 fő alapelem (vat, kei, szei, dzsaku) egyike vata (szanszkrit) - az egyik dosha, levegő és űr, lebomlás, szétesés, halál, öregkor, este, nyár, ájur véda vata dosha (szanszkrit) - mozgásba hozó eltérés (prána, vjána, udána, szamána, apána), ájur véda vatabosi (japán) - férfiakat szórakoztató nő, néha prostituált vátájanászana (szanszkrit) - ló-tartás (hatha jóga) vatarai sinto (japán) - az Isze Dzsingú sinto szentély a Kii-félszigeten, papjai a Vatarai-család tagjai a Tokugava-korszakban (i.sz. 16001868), a buddhizmus és a császári ház kamija ellensúlyozásául a személy megtisztulását és erényességét helyezték előtérbe, ezért központi szentélynek nyilvánították az Isze Külső Szentélyt (Gekú) és a Belső Szentélyt (Naikú), azonban ez sohasem vált általánossá Vátszjájana/Paksilaszvámin (szanszkrit) - a Njája szútra kommentátora Vattagamani (páli) - király Srí Lankán (i.e. 88-76), az ő idejében rögzítették írásban a Tipitakát páliról

szingalézre vattakathá (szanszkrit) - a létesülés köre vatthu (páli) - alap, a megismerés 24 tárgya (4 elsődleges elem, létsíkok, érzékekkel megismert tárgyak, sokféleség, egység, érzék-szervi észlelés, meditatív elmélyedés, nibbána) és tapasztalati adatai, érzékszervek Vatthúpama szutta (szanszkrit) - A ruha szútra (Tripitaka Szútrapitaka 7.) véda (szanszkrit) - tudás, belátás, a hindu szent szövegek egy csoportjának összefoglaló neve (vid = tudni), Rig véda, Száma véda, Jadzsur véda, Atharva véda véda anga (szanszkrit) - sad anga véda vádin (szanszkrit, kínai wei-t'o lun si) - felfogás, amely szerint Visnuból keletkezett a 4 varna, Brahmanból a dolgok védagú (páli) - teológus, aki elvégezte a védikus tanulmányokat védaka (szanszkrit) - érző/érzékelő alany védaná (szanszkrit, páli, írott tibeti tshor ba) - érzékelés, az öt halmaz egyike, érzet, érzés, érzelmi minősítés, szomjúhozás, a 7. nidána, a paticcsa szammupáda 7. tagja, az egyik csaitta, a Kálacsakra hetedik mezője védaná szkandha (szanszkrit, írott tibeti chor ba'i phung po) érzékelés, érzet, az 5 halmaz egyike (6 osztály és 3-3 alosztály kellemes, kellemetlen, közömbös), az érzelmek csoportja, az egyik panycsa szkandha, érzetek halmaza védanákája (páli) - érzéstest védanánupasszaná (szanszkrit) - az érzetek éber tudatossága védánga (szanszkrit) - védikus tudományok (szertartástan, grammatika, hangtan, etimológia, verstan, csillagászat, jog) védánta darsana (szanszkrit) - szemlélet Védánta szútra/Brahmá szútra/Brahmá mimánsza (szanszkrit) a véda vége, Bádarájana vagy Vjásza műve, eredetileg a Cshándógja upanisad kommentárja, i.e. 5. sz., a szöveg elveszett, kommentárok: Bódhjájana, Upavarsa, Sankara, Rámánudzsa stb. Védántin (szanszkrit) - i.sz. 700 körül keletkezett filozófiai iskola, amely a rítusok mögötti igazság keresésével foglalkozik Védasrutí (szanszkrit) - folyó Dél-Indiában Védavatí (szanszkrit) - Kusadhvadzsa remete lánya veh na (kínai) - a mezei munkák felügyelője, rangban a 3. csan kolostori tisztségviselő véhapphalá (szanszkrit) - fent újraszületett lények, akiknek 4. dhjánájuk van

vej (kínai) - ülőhely, rang vejbersűl (jiddis) - ezrát násim Vélékété (vodu) - rút istennő Velkha (görög) - etruszk isten Véluvana (páli) - Bambuszliget Rádzsagrihában, a Buddha egyik vihárája, Bimbiszára rádzsa ajándéka Véluvana áráma (páli) - Kalandaka nivápa, Mókustető a Bambusz-ligetben Vémacsitra (szanszkrit, írott tibeti lha na jin gji thub pa thags bzang ris) - Szépmintás Kelméjű, a Hat Győzelemmel Túljutott egyike ven (kínai) - kérdés, kérdez Ven Seng (kínai) - Taj cung kínai császár nevelt leánya, i.sz. 641-ben lett Szongcen Gampo másik felesége ven ta (kínai) - kérdés-felelet technikájú tanítás a csan buddhizmusban, mondó Venkatésa/Venkatésvara (szanszkrit) - Visnu egyik mellékinkarnációja (más nevei: Srínivásza, Báládzsi) ventaillage (vodu) szárnyaltatás, széles karmozdulatokkal maguk előtt keresztezve ráznak egy szárnyast Vénuvana áráma (szanszkrit) - Kalandaka nivápa véset (héber) - nyelőcső shitánál Veszákha púdzsá (szanszkrit) - a vészákha teliholdjakor tartott ünnep a bódhi elérésére a Buddha bódhijának emlékére, az április közepétől május közepéig tartó holdhónap Vészálí (páli) - a Vaddzsí rádzsaság fővárosa, királya Asóka, Magadha rádzsája, itt volt a második zsinat i.e. 380 körül veszatthák (szanszkrit) - Vaszistha ősbölcs leszármazottjai, a mallák Vésszamitta (páli) - védikus tanítómester vetálí (írott tibeti) - a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike vèvè (vodu) - szimbolikus rajz a loa attribútumairól vezír (egyiptomi) - tjati vibandha (szanszkrit, írott tibeti bgegs, ejtett tibeti gegs) - akadály Vibhanga (páli) - Tipitaka, Elemzés (Részletezés) vibhasjavádin (szanszkrit) - théravádin felekezet, a Buddha közvetlen tanítványainak utódai vibhava (szanszkrit) - uccshédaváda vibhava tanha (szanszkrit) - a nemlét szomjazása Vibhisan (szanszkrit) - Ráma egyik öccse, akit Lanka rádzsájává koroná-zott Vibhísana (szanszkrit) - ráksasza, Visravasz és Kaikaszí fia, Rávana

öccse vibhúti (szanszkrit) - erő Vibuddhasziddha (szanszkrit) - indiai tanító Tibetben az i.sz. 8. század-ban, a 108 bölcs egyike vicsára (szanszkrit) - a gondolat vizsgálata, az elmélyülése megnyilvánuló tényezője, dhjána, vizsgálódás, gondolatok, megfontolás, fenntartott alkalmazás, az elme hivatkozó vagy vonatkozó beszéde vicsáraná (szanszkrit) - gondolkozás, megfontolás, a rádzsa jóga gyakor-lata (7 módszer) vicsáranjaka (szanszkrit) - szankhárák a szúksma-bhútákban vicsárja (szanszkrit) - kutatás, megfontolás, vizsgálat a szúksma bhúták-ban létező szankhárák után viccshinna pravartak manaszkára (szanszkrit) - az elme 2. mentális tevékenysége, az elme visszairányítása kizökkenés után a tárgyra vicsikiccshá (szanszkrit) - a második béklyó, szamojadzsanáni vicsikitsza (szanszkrit) - kételkedés, kétség, az egyik béklyó, szkepticiz-mus Vicsitravírja (szanszkrit) - Sántanu és Szatjavatí fia Vidagha Sákalja (szanszkrit) - vitamester Dzsanaka udvarában Vidarbha (szanszkrit) - város, itt uralkodott Bhismaka Vidéha (szanszkrit) - ország Észak-Indiában, fővárosa Mithilá, Dzsanaka székhelye Vidéha/Púrvavidéha (szanszkrit, ejtett tibeti lu phak po, írott tibeti lus 'phags po) - a Púrvavidéha egyik alszigete keleten, ókori indiai dzsanapa, egyik uralkodója Dzsanapa, Tisztatestű, a keleti világsziget lakói vidhi (szanszkrit) - szertartás vidhjá (szanszkrit) - alacsony tudás, a paravidhja átmeneti hiánya, részle-ges ismeret átfogó tudás helyett, igaztudás vidhjá abhiseka (szanszkrit) - tudás általi felszentelés vidhjá rádzsa (szanszkrit) - a tudás királyai, istenségek vidhjá rádzsní (szanszkrit) - a tudás királynői, varázsigék megszemélye-sítői vidjá (szanszkrit) - tudás, megvilágosodás, helyes szellemi felismerés, tudatos létfokozat vidjádhara (szanszkrit, írott tibeti rig 'dzin) - az Öt Ismeretőrző (a Tavirózsatánc Hatalmasa, a Földön Lakozó, az Életkort Uraló, a Nagy Bélyegjel ismerője, az Önmagát Teremtő) vidjádhara abhiséka (szanszkrit) - a mágikus tudás hordozójának meghintése

vidnyána (szanszkrit, páli vinnyána, írott tibeti rnam shes) tudatosság, tudat, tudomás, tapasztalás, öntudat, a tudatosság a tér végtelenjéhez hasonlít, a szubjektumba az érzékszerveken, az érzékelési folyamatokon és az észrevétel mozzanatán keresztül beérkezett benyomások az értelem által tudatosan felfogott és átélt élményekké válnak, a 3. nidána, a Kálacsakra harmadik mezője vidnyána ánantja ájatana (szanszkrit) - a tudat végtelensége, a 4 ájatanából a 2. fok vidnyána dhátu (szanszkrit) - a 6 domináns elemtől függő tudati elem vidnyána maja (szanszkrit) - a létfokozatok egyik burka vidnyána maja kósa (szanszkrit) - a tudás burka, a dzsiva egyik burka vidnyána szkandha (szanszkrit, írott tibeti rnam ses kij phung po) - tudat, tudomásszerzés az érzékelés tárgyairól és a jellemösszetevőkről (6 fajta), tudatosság, észlelés, a panycsa szkandha egyike, a nidána 2. foka (89 alosztály), ájatana vidnyána váda (szanszkrit) - a tudat tana, buddhista irányzat az i.sz. 1.2. században, tulajdonképpen a jógácsára (csittamátra) Vidnyánabhiksu (szanszkrit) - a számánjaváda védánta iskola alapítója (16. sz.), műve: Vidnyánámrita, Brahmá szútra kommentár vidnyánáhára (szanszkrit) - tudatosságból származó táplálék Vidnyánámrita (szanszkrit) - Vidnyánabhiksu műve vidnyánánantjáhatana bhúmi (szanszkrit) - a végtelen tudatosság szint-je, az elmélyülés 7. szintje vidnyánánantjájatana (szanszkrit) - bhúmi, a bódhiszatva szint hetedik foka vidnyapti (szanszkrit) - tudat, tudomás vidnyapti mátra (szanszkrit) - csak-tudomás vidnyapti visésa vikrijá (szanszkrit) - a tudatmódosulások egymásra hatása Vidnyaptimátratásziddhi (szanszkrit) - Bizonyság, hogy minden csak tudomás, mahájána jógácsára szútra, Vaszubandhu műve Vidúdabha (páli) - kószalai uralkodó, Paszénadi fia Vidura (szanszkrit) - Vjásza és egy szolgáló fia, Pándu és Dhritarástra féltestvére vidúsanú pratipaksa (szanszkrit) - az ellenszenv ellenszere Vidzsaja (szanszkrit, írott tibeti sgo ba khro ba rnam par rgjal ba) - a Haragvó Biztos Győző, a keleti kapuban áll az élet és a halál között Vighnéshvara (szanszkrit) - az akadályok elhárítója, Ganésa másik

neve Vigrahavjávartaníkáriká (szanszkrit) - Az ellenvetések megsemmisí-tése, Nágárdzsuna műve; ellenséges oppozíció szellemében folytatott vita Vigrahavjávartanívritti (szanszkrit) Nágárdzsuna önkommentárja Az ellentétek megsemmisítése című művéhez vigrihjaszambhásá (szanszkrit) - ellenséges oppozíció szellemében foly-tatott vita vihára (szanszkrit, kínai seng fang, sen qielan) - kolostor, zárt csarnok, kert szerzetesi együttlétre, egy sztúpa köré emelt épületek vihimszá (páli, szanszkrit) - rosszindulat, szennyezett szenvedély, ártalom, akuszala múlá vijóga (szanszkrit) - elkülönítés, szérválasztás vikála (szanszkrit) - délután, este, étkezésre alkalmatlan idő, rossz időpont vikalpa/kalpana (szanszkrit, írott tibeti mam rtog/rtog pa) fogalmiság, elemző gondolat, fantázia, képzelődés, amelynek alapja valóságos alap nélküli szóbeli megfogalmazás, megkülönböztető fogalmi gondolkodás, képzelet különbség, különbözés, megkülönböztető fogalmi gondolkodás, megkülönböztető fogalom, megkülönböztetés, különbségtevés, vágyakozás vikára (páli) - a prakriti megjelenési formáinak módosulata (érzékelési, cselekvési képesség) vikkhambhanapahána (szanszkrit) - elnyomás által történő elhagyás (vinaja) Vikramasíla vihára (szanszkrit) - indiai kolostor, itt élt Atísa viksépa (szanszkrit) - zavar, elterelődés viksipta (szanszkrit) - az elmeműködés megszakításokkal kevert hábor-gása világ (3) - bhur (föld), bhuvah (légtér), svar (menny) villámláskor - áldás (héber) - Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám, oszé maaszé vörésit. (Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ királya, aki a teremtés művét gyakorolja.) Ville aux Camps (vodu) - mitikus város Guineában, ahonnan a loák jönnek vilóma pránajáma (szanszkrit) - ellentétes légzés (hatha jóga) vimalá (szanszkrit) - tiszta, a bhávaná márga 2. foka, a pratjékabuddhák útjának második része vimala bhúmi (szanszkrit) - a tisztaság birodalma, a bódhiszattva

a karma eredményezett aspektusa. kínai fah) .mentális szennyeződés.a 6 vinnyánatest (látás. visszaha-tás. szép a nem-szép.a 8 megszabadító. Csúlavagga.a tudat végtelensége vinnyáta (szanszkrit) . Pácsittijam.tudott vipadjásza (szanszkrit) .a szabadulás tudása vimuktí márga (szanszkrit) . a szerzetesi közösségek szabályzata.a fegyelmezés kosara (5 könyv: Párádzsikam. a Tripitaka egyik része. írott tibeti rnam grol) .) vipáka (szanszkrit) .Tipitaka. a karma beérése.a poklokban létezők vinnyána (páli) . szellem. Válmiki találta fel vinaja kála (szanszkrit) . írott tibeti rnam par grol ba'i je shes mthong ba) .eredő. a paticcsa szammupáda 3. újraszületési tudat. felszabadulás.megváltás. tagja. hallás. a jógában a szamádhi vimukti dnyána drista (szanszkrit. ejtett tibeti Dul va.koordináló szellemi tudatosság halmaza. foka Vimalamitra (szanszkrit) .Kasjapa felesége viniccsaja (szanszkrit) . a Kágyur része Vinájaka (szanszkrit) .akit más már nem vezet.a templomban a múrti oltára föle magasodó torony. Az égi paloták történetei vimóksa (szanszkrit) .a megszabadulás kapuja Vimsatiká (szanszkrit) . ízlelés.érzet.indiai mester vimána (szanszkrit) . a 8 megszabadulás vimóksa mukha (szanszkrit) . ájur véda vipáka hétu (szanszkrit) . gyógyszerek anyagcsere terméke.a síla kála 9. Vaszubandhu műve vimuktí (szanszkrit. a gondolatok 89 csoportja. mahájánajógácsára szútra. Ganésa másik neve Vinatá (szanszkrit) . intelligencia vinnyána kája (páli) .megtorló okság. termés. tudatcsoport (elme.tudat. heterogén . szakasza Vinaja pitaka (szanszkrit.Húsz versszak. Parivára).bhúmi 2. tudat). az érzőtől független vinnyánanycsájatana (szanszkrit) . tapintás. a szamáhita egyik része. a végső megszaba-dulás útja. Mahávagga. az egyik panycsa kkhandha vinnyánam (szanszkrit) . állandó az állandótlan stb. 89-féle van vína (szanszkrit) .ítéletalkotás vinipátika (szanszkrit) .húros hangszer. szaglás. a dolgok ellentétesen mutatkoznak meg (pl. égi palota Vimána vatthu (páli) . a szánkhjában a nivritti.a szabadság ösvénye az arhattá váláshoz vadzsropa-szamádhi által. képzelet) vinnyánakkhandha (szanszkrit) .

okság vipáka phala (szanszkrit) - a beérés erőfeszítése, karmikus beérés, a tett gyümölcse vipáka varana (szanszkrit) - a beérés zavarodottsága, az újraszületéskor a gati (az újraszületés helyei) vipallásza (szanszkrit) - a megismerés romlottsága, téveszme (a szenny szépnek tartása, a kellemetlen kellemesnek tartása, az állandóság nélküli állandónak tartása, az én-nélküli énnek tartása) viparináma duhkhatá (szanszkrit) - az elmúlás elszenvedése, a duhkha második jellegzetessége viparíta csakrászana úrdhva dhanurászana (szanszkrit) - fordított kerek-tartás fölemelt íj-tartással (hatha jóga) viparíta khjáti (szanszkrit) - ellentétesnek mondás, valamit ellentétes tulajdonságúnak vélünk, mint ami valójában viparíta shalabhászana (szanszkrit) - fordított sáska-tartás (hatha jóga) viparíta szannyá (szanszkrit) - megrontott észlelés viparjaja (szanszkrit) - megátalkodottság, hibás nézet vipasjaná (szanszkrit, páli vipasszaná, írott tibeti lhag mthong, kínai guan) - mély belátás, szemlélet, igazi belátás, kiterjesztett látás, elemző meditáció, a belátó megértés gyakorlása, fejlődés-bölcsesség, a valóság intuitív megragadása vipasjaná dnyána (szanszkrit) - a belátás/ismeret tapasztalata Vipasjin (szanszkrit, írott tibeti sangs rgjas rnam par gzigs) Mindent látó, a Buddha 1. elődje vipasszaná (páli) - vipasjaná vipasszaná bhávaná (szanszkrit) - belátás meditáció vipluta (szanszkrit) - elvirágzott, olyan tan, amely feledésbe merül az új tan mögött vipphandita (szanszkrit) - görcsös vonaglás, vagyis a filozófiai vita vipra jukta (szanszkrit) - külön-külön ható okok vipra jukta csitta dharma (szanszkrit) - a tudatossághoz nem kapcso-lódó mentális tényezők, a panycsa szkandha szamszkára szkandha egyike vírabhadrászana (szanszkrit) - virabhadra-tartás (hatha jóga) Virádha (szanszkrit) - a Dandaka erdőben élő óriás virága (páli) - a vágytalanság állapota, szenvedélymentesség, a nirvána virágzás és érés időszaka (görög) - márciustól júniusig viráma (szanszkrit) - a dévanágari írásban a szótagokat összekapcsoló vonal virancsjászana (szanszkrit) - Virancsa-tartás (hatha jóga) vírasivizmus (szanszkrit) - hősies Siva-hit

vírászana (szanszkrit) - hős-tartás (hatha jóga) virat purusa (szanszkrit) - sugárzó lélek, az isteni működés Viráta (szanszkrit) - Matszja királya viratijo (szanszkrit) - tartózkodás a szenvedélyektől virecsan (szanszkrit) - hashajtás, ájur véda vírja (szanszkrit, írott tibeti 'brtson 'grus) - állhatatosság az igazság kere-sésében, erőfeszítés, szorgalom, törekvés, erély, tetterő, energia, böl-csesség, állhatatosság általi tökéletes elmélyedés, fenntartott erőfeszítés, a szatta boddzshangá 3. tényezője vírja bala (szanszkrit) - az elme 5. képessége, az elme érintetlen marad a mentális szennyeződéstől vírja indríja (szanszkrit) - a szorgalom képessége vírja páramitá (szanszkrit) - az állhatatosság tökéletessége viródha (szanszkrit) - ellenségeskedés, viaskodás Virudhaka (szanszkrit) - Iksváku leszármazottja, a szakják ősatyja, szék-helye a Szindhu torkolatánál volt, 4 száműzött fia Kapila mellett: Ulkhámukha, Kárakarna, Hasztinádzsa, Núpura; a dél istene, a kumbhandák ura, de Jama is Virúpa (szanszkrit, ejtett tibeti) - a szakja-iskola alapítója (Drokmi) Virúpáksa (szanszkrit) - a nyugat mahárádzsája, de Varuna is, a nágák ura Virurhaka (szanszkrit) - a déli királyi vonal, égi rádzsa visaja (szanszkrit) - az érzékek tárgya, tárgy, terület, érzékelhető anyag; pl. az 5 indríja visaja dhátu (szanszkrit) - a 6 fajta tudatosság tárgyi elemei visaja dnyána (szanszkrit) - tárgyi ismeret visaja pratigháta (szanszkrit) - tárgyi ellentét visaja visajin (szanszkrit) - a megismerés tárgya közti viszony Visákhá (szanszkrit) - a Buddha híve, a Pubbáráma adományozója Szá-vatthíban visama (szanszkrit) - változó, egyenetlen feszengő, az avkajta prakriti és a vjakta közös tulajdonsága visama vritti pránajáma (szanszkrit) - aránytalan műveletsorú légzés (hatha jóga) visamjóga (szanszkrit) - kétféle elkülönülés (laukika, lókottara) visésa (szanszkrit) - sajátosság, különbség, nem-általános, determinált visésa bhágija (szanszkrit) - megkülönböztetés felé vezető suddhaka visésa dharma (szanszkrit) - különleges dharma, egyes embercsoportokra (kaszt) vonatkozik visésa hétu (szanszkrit) - különbség a dolgok között

vishamagni (szanszkrit) - változó erejű agni, ájur véda Vishnupada (szanszkrit) - Vishnu lába, nulla Vishnuprajág (szanszkrit) - a Dauli Gangá és az Alakánanda összefolyása vishvámitrászana (szanszkrit) - Vishvámitra-tartás (hatha jóga) visistádvaita (szanszkrit) - megkülönböztetett nem-kettősség visistádvaita védánta (szanszkrit) - fenntartással kettősség nélküli, pontosított/módosított advaita védánta iskola, alapítója Rámánudzsa (i.sz. 1017-1137), műve: Sríbhásja, Brahmá szútra kommentár Visnu (szanszkrit) - aki mindent áthat, mindenbe belehatol, a hindu Trimúrti második alakja, a világ fenntartója, társa Lakshmi, ketten együtt Lakshmi Nárájana páros, hordozóállata a félig ember-félig madár Garuda, lábujjai közül ered a Gangá (Gangesz), lakhelye a Vaikuntha menny, a karikába hajolt Shéshanága (Ananta Shésha) kígyón fekszik két világkorszak között, a mítoszban 22 megtestesülése van, a hármasságban ő a másik kettő irányítója, mint a Legfelsőbb Úr megnyilvánulása, ezért megvan benne a 6 fenség: gazdagság, hatalom, szépség, hírnév, erő, lemondás, a jóság minőségéért felelős, két univerzum megteremtése között (bardo) a következőről álmodik, amit a köldökéből kinövő lótuszon ülő Brahmá hajt végre, 3 alakja van (megnyilvánulásai szerint: Mahá Visnu, Garbho dakasájí Visnu, Ksírodakasájí Visnu), 4 karjának jelképes tárgyai: kagylókürt, harci korog, buzogány, lótuszvirág, tíz fő inkarnációja van: Matszja, Kúrma, Varáha, Nara szimha, Vámana, Parasuráma, Rámacsandra, Balaráma, Buddha, Kalki; a zenit visnu csomó - energiaközpont a torokban Visnu purána (szanszkrit) - Visnu könyv, a világ teremtése és pusztulása, i.sz. 5. sz. Visravasz (szanszkrit) - risi, Pulasztja fia, Kuvéra és Rávana apja visuddha bhúmi (szanszkrit) - a megingathatatlan, tiszta szintek, a bhávaná márga 8.-9.-10. foka, a pratjékabuddhák útjának nyolcadik, kilencedik és tizedik része, az elmében nincs én-képzet visuddha csakra (szanszkrit) - erőközpont (pítha) a gégetájékon (= tiszta) Visvabhu (szanszkrit, írott tibeti thams csad skjob) - Mindenkit gyámolító, a Buddha 3. elődje Visvakarma (szanszkrit, írott tibeti bdzsi sva kar ma) - mindenek alkotója, a félistenek építésze, a Szatapatja véda írója,

Indra mennykövének készítője, Világteremtő Visvakarman (szanszkrit) - mennyei építőmester visvam (szanszkrit) - világegyetem Visvámitra (szanszkrit) - risi, Ráma nevelője visvászadhájaka (szanszkrit) - a bizalom felkeltése, a nemes nyolcrétű ösvény 3., 4. és 5. begyakorlása (a théravádában a síla) visvavadzsra (szanszkrit, írott tibeti sna tshogs rdo rdzse/rgja gram) gyémántjogar-kereszt,az ég elem Viszákhá (páli) - Migára menye, a Pubbáráma adományozója viszam jóga phala (szanszkrit) - az elkülönítés erőfeszítése viszama (szanszkrit) - vibráló viszannyutta (szanszkrit) - kiszabadult, elkülönült viszuddhi déva (szanszkrit) - megtisztulással létrejött istenek Viszuddhi magga (páli) - A tisztulás útja, Bhadantacsarija Buddha-ghósza műve (i.sz. 4. sz.), théraváda iskola viszúka (szanszkrit) - színjáték, vagyis a filozófiai vita vitaranjaka/vitakka (szanszkrit) - szankhárák a szthúla bhútákban, kétely, reflexió, gondolat vitarka (szanszkrit) - gondolat, visszatükrözés, reflexió, a szankhárák a thúla bhútában jelennek meg, mérlegelés, vizsgálódás, képzetek, belső monológ, a gondolat megalkotása, az elmélyülése megnyilvánuló tényezője, dhjána vitarka szamápatti (szanszkrit) - szamápatti viuprajukta csittadharma (szanszkrit) - a tudatossághoz nem kapcsoló-dó mentális tényezők vivarta kalpa (szanszkrit) - az alkotás időszaka vivarta váda (szanszkrit) - illúzió-tan, az egész tapasztalati világot végső soron káprázatnak tartja, amely a valóság igazi természetét, az Istent vagy a Brahmant elfedi előlünk Vivaszván (szanszkrit) - Napisten, Manu apja vivéha szanszkára (szanszkrit) - házassági szertartás vivéka (szanszkrit) - megkülönböztető megismerés vizsgálat, hármas - mint az aranyat: égetéssel, vágással, dörzsöléssel vjádhi (szanszkrit) - betegség vjághrímukha dmar mo stag gi mgo can (írott tibeti) - a Nyolc Boszorkány közül a vörös tigrisfejű vjágra (szanszkrit) - nyugtalanság vjaja (szanszkrit) - elmúlás, enyészet vjákarana (szanszkrit) - a Buddha beszédeinek magyarázatai, a szanszkrit nyelvtan alapfogalmainak leírása a védángán belül, a

dvádasánga-sászana 3. része vjákata (szanszkrit) - a kinyilatkoztatott (tanítás) vjákhjána (szanszkrit) - magyarázat vjakta (szanszkrit) - az evolúció útján kibontott anyag, teremtett vjaktaupa désa (szanszkrit) - nyilvános tanítás vjaktávjakta (szanszkrit) - egyszerre megmutatkozott és meg nem mutat-kozott teljesség vjána (szanszkrit) - az egyik vata, szív, ájur véda vjána váju (szanszkrit) - a légzés szabályozása a bevitt táplálék elosztá-sával vjána vata (szanszkrit) - a mellkasra vonatkozó eltérések (szívműködés), ájur véda vjandzsaja kája (szanszkrit) - hang, mint fonéma vjandzsana (szanszkrit) - szó szerinti jelentés vjant (szanszkrit) - ég, nulla vjápáda (szanszkrit, páli bjápádo) - harag, gonoszság, rosszakarat, akuszala múlá vjápti viniscsaja marma (szanszkrit) - az egyöntetűség felismerése, az énség nem létezhet sem az 5 halmazon belül, sem azon kívül, a nihszvabháva 2. foka, ékánéka vijuktatva Vjásza (szanszkrit) - elrendező, mitikus szent, Parasára és Szatjavati fia, a Bhárata-nemzetség ősapja a Mahábháratában, Visnu egyik mellék-inkarnációja, ő gyűjtötte össze és szerkesztette 4 részben a Védákat, írta a Mahábháratát vjatiréka (szanszkrit) - elkülönülés, amelyek nem ekvivalensek vjavahára (szanszkrit) - gyakorlat, konvenció vjávartana (szanszkrit) - kizárás, nemlegesség vjomacsárin/gaganacsárin (szanszkrit, írott tibeti mkha' spjod) - eget bíró, akit karmája az égi régióba juttat vjoman (szanszkrit) - ég, űr, nulla vjúha (szanszkrit) - bemutatás, elrendezés, csodás megjelenés vjupasamana (szanszkrit) - elmélyülés vjutszarga (szanszkrit) - elvetés vlanbindingue (vodu) - bűnöző boszorkány csoport vo (kínai) - japán vocero (vodu) - halottsiratás vodu - (vaudou) afrikai eredetű hiedelmek és rítusok együttese, mely katolikus szokásokkal összefonódva Haiti parasztságának és városi munkásságának vallása; vodû = isten (fon nyelvcsalád Dahomeyben és Togóban) vodû si (vodu) - a vodu felesége, egy istenség szolgálója votthappana (szanszkrit) - meghatározás

völgytemplom (egyiptomi) - a piramisokhoz tartozó templomegyüttes alsó épülete, a halotti kultusz egyik helye vörös korona (egyiptomi) - Alsó-Egyiptom alacsony, kerek, vörös (valószínűleg vörös anyaggal bevont) koronája vrata (szanszkrit) - fogadalom vrátja (szanszkrit) - hanyag vrihatphaláh (szanszkrit) - a nagy eredmények szintje a formavilágban Vrikódara (szanszkrit) - farkas gyomrú, Bhíma jelzője vriksászana (szanszkrit) - fa-tartás (hatha jóga) Vrindávana (szanszkrit) - város, megtestesülése alatt többnyire itt tartóz-kodott Krisna, amikor Nanda Gokulából ide menekítette vrisa (szanszkrit) - a Bika csillagkép, ajanamsza vriscsika (szanszkrit) - a Skorpió csillagkép, ajanamsza vriscsikászana (szanszkrit) - skorpió-tartás (hatha jóga) Vrisni (szanszkrit) - a jádavák egyik törzse, fejedelmük Krisna vrisnik (szanszkrit) - mitikus északnyugati-indiai nép Vritra (szanszkrit) - sárkány, Indra legyőzte vritti/káriká (szanszkrit) - hullámzás, áramlás, tudatforma; oldott, többnyire verses kommentár egy műhöz vu (kínai, japán szatori) - nem, semmi, nincs, üresség; sámánnő, aki jól táncol, aki megidézi a szellemeket, isteni kiválasztott, szellemi megvilágosodás vu csu (kínai) - sámán, aki kapcsolatban van az istenivel Vu men Huj kaj (kínai) - Mumon Ekai Vu Men Kuan (kínai) - az Átjáró kapu nélkül csan-történetek írója Vu ti (kínai) - az 5 istencsászár vu vej (kínai) - nem-cselekvés, nirúpana vikalpa, nirvána, tartózkodás a természet ellenében történő cselekvéstől Vuivaszvati (szanszkrit) - város, Szúrja lakhelye vulukpa (ejtett tibeti) - tibeti iskola Vutajsan (kínai) - gyönyörűséges sugárzás, a kínai buddhisták ötcsúcsú szent hegye, patrónusa Manydzsusrí bódhiszattva, kínai buddhista filozófiai iskola, előtérbe helyezte a tan közvetítését az egyszerű emberek felé W wanax (görög) - az állam atyja és vezetője (Kréta) Wang csuk ma (ejtett tibeti) - a 48 haragvó istenség 28-as csoportja, a testben az agyhoz kapcsolódnak wanga (vodu) - természetfeletti méreg, varázslat

Wat Phra Tadt Suted - templom Thaiföldön, i.sz. 1383 wei t'o lun si (kínai) - véda vádin weresi (egyiptomi) - figyelő, női papi rang Wu ching - (i.sz. 674) kínai utazó Indiában wu hszing (kínai) - egymásba átalakuló 5 őselem (fa /Jupiter, Kelet, zöld/, tűz /Mars, Dél, vörös/, föld /Szaturnusz, középpont, sárga/, érc /Vénusz, Nyugat, fehér/, víz /Merkúr, Észak, fekete/) wu jin lun si (kínai) - az ok-nélküliség tana, a dolgok spontán jönnek létre wu ni zui (kínai) - panycsánantaríjáni wu sheng (kínai) - panycsa jána wu wei (kínai) - nem-cselekvés, be-nem-avatkozás, nirvána wu wei zhen ren (kínai) - ügy-nélküli igaz ember, (wu = nem, de, ne, nincs, semmi, wei = ülőhely, trónus, pozíció, tisztség, rang, zhen = igaz, hűséges, valóságos, ren = ember), az előítéleteitől megszabadult, kiüresedett ember, akiben már nincs sem jóra, sem rosszra való személyes hasznot hozó törekvés, taoista kifejezés, a csanban vu si wu xiang ru ru (kínai) - alaksana tathatá wu xing (kínai) - az 5 elem wu yan (kínai) - szem wu yu (kínai) - nirupadhisésa wu zhu nie pan (kínai) - apratísthita nirvána wujin (kínai) - eredőpont nélküliség, minden létező alapja a wuji, a taiji és a wuxing, a wuxing a li és a qi hatására jön létre jinből és jangból (Konfuciánus felfogás) WV-szám (egyiptomi) - Western Valley - azaz a Nyugati Völgy sírjai, ezzel a betűjellel jelölik a szakirodalmak a thébai nyugati parton, a Királyok Völgyének nyugati ágán található uralkodói és nemesi sírokat, az utánuk álló szám alapján különböztetik meg egymástól X xiang lu (kínai) - füstölőedény xiangji/xiangru (kínai) - kölcsönös azonosság, átjárás, a világok azonossága, huayan iskola xiao (kínai) - szülőtisztelő xiao qian shi jie (kínai) - szahaszras csúdikó lókadhátu xiao shun (kínai) - síla

xin (kínai) - szavahihető xin sheng mie (kínai) - a jelenségvilágban megjelenő tudat xin zhen ru (kínai) - abszolút tudat xing (kínai) - emberi természet xing qi (kínai) - természet-keletkezés xiu zao (kínai) - vallási gyakorlat xoanon (görög) - kultuszszobor a szentélyben Xuan zang (kínai) - kínai buddhista zarándok az i.sz. 7. században, aki Indiából Kínába viszi a buddhista szent könyveket, mint ilyen, a tanítást hozó szimbóluma, műve: A Nagy Tang birodalom nyugati vidékéről Y yanvalou (vodu) - vodu tánc Z za (ejtett tibeti, írott tibeti gza', sz. graha) - rosszindulatú bolygószellemek za ba ljang nag bja rgod mgo (írott tibeti) - az Evő Keselyűfejű, a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike, sötétzöld zafu (japán) - ülőpárna a zazen gyakorlásához, kapokkal megtöltött kb. 10 cm magas kemény párna záhár (héber) - fiú, zóher borsó = sós vízben főtt borsozott sárgaborsó a brit milá alkalmával zahita kumbhaka (szanszkrit) - szándékos légzésfelfüggesztés (hatha jóga) záhor (héber) - emlékezz zájin ádár (héber) - Mózes születésének és halálának évfordulója (ádár 7) Zaka (vodu) - a mezők és a mezőgazdasági munkák istene, az emberek unokatestvére zakat (iszlám) - alamizsna, szegényadó, melyet a megtakarított, félretett vagyon után kell a muszlimnak fizetnie évente (2,5 %). zang thal chen po (írott tibeti) - felfelé vivő átalakulás, meredek ösvény zanmai (japán) - összeszedettség, szamádhi zansin (japán) - ragaszkodástól mentes tudat Zanszkár (ejtett tibeti, írott tibeti zangs dkar) - tibeti város zar (vodu) - szekták Észak-Afrikában és a Közel-Keleten gyógyító feladattal

aszketikusan lehet gyakorolni.Irgalmazó Zeus Zeus Olympos (görög) .létszomj Zeisler István (japán Mokusó) . arkadiai esőcsináló Zeus Meilichios (görög) . cuo ze (ejtett tibeti. szanszkrit tathatá) . szanszkrit sánti/krodha) . nem létrehozott zhi (kínai) .az elmélkedés csarnoka. a teljes gyakorlat nem. fénylő Zeus Herkeios (görög) .shi cse pa zhi khro (írott tibeti.az első 6 tudat (álajavidnyána) zendo (japán.nagyapa zelóta (jiddis) .Kronos és Rheia gyermeke.naivédjá zhe sdang (írott tibeti) .e.a Lykaion-hegy Zeusa.buzgó. kínai cso csan) .a zen módja.krétai isten zhag phjed dang rtsa lnga (írott tibeti) . ülve elmélkedés. csupán egyes módszerei és a tanítás lényege populáris.az Olymposi Zeus ünnepe Munychión hónapban Artemis Munychia ünnepe után.a mindenség szelleme a sintóban Zeus (görög) . a zazen helye.Zarathustra (perzsa) . 522-486) Zasgtsangma (írott tibeti) .nyugvók és . vörös zhi bjed pa (írott tibeti) .a Nyugodalmas Víziszörny-fejű. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.Kerítésvédő Zeus Zeus Ktésios (görög) .adhipati pratjaja zentai mitama (japán) .zen festmény zen roku siki (japán) .nyelv-tudat zed pa (ejtett tibeti) .ötödfél nap ( nem világos.az igazi létezés.vallásalapító (i.ekkéntiség. zsidó szekta zen (japán.dvésa ze siki (japán) . a lovasjátékok kezdete (Athén) Zeus Velkhanos (görög) . kínai csan.zen mester zeng shang yuan (kínai) . koreai szon) . egyben a hálóterem a zen kolostorokban zendzsi (japán) .elmélkedés.dvésa zhen jou (kínai) . kínai csan tang) . a bölcs állapota zhen ru (kínai. hogy öt és fél vagy négy és fél) zhal zas na (írott tibeti) .szent edény ze sdang (írott tibeti) . dhjána zen ga (japán) .szamatha zhi ba dmar mo chu srin mgo (írott tibeti) .zen mester (1946-1990) zejde (jiddis) .Suddhódana zazen (japán. kolostori vallás.Vagyonvédő Zeus Zeus Lykaios (görög) . egész életet betöltő módon. írott tibeti 'dzad) .kimerülés zê (vodu) .

ragyogás. örvendezés mások megvilágosodásán (meghajlás a 3 kincs előtt).kendermagos tyúk zla (írott tibeti) . 8. meghajlás koncentrálás a 3 kincsre.önbizalom zijun (jiddis) .bűnöző boszorkány csoport.vasfazék zing pa (írott tibeti) .kötelességtudó. 3 meghajlás). fehér zmán (jiddis) . és keresni kezdi a sírját zómucu (japán) . leborulások). 2. a Kabbala foglalata zombi (vodu) . könyörgés a Buddhához (recitálás. fogadalmak (meghajlás Vairocsána előtt) .kevert iskola Zong mi (kínai) . felajánlás (füstölő.sztúpa .egyágú korona zin (írott tibeti) .(i. megszemélyesített ellentétek (békésekháborgók.egyiptomi Dzsan. vonzók-taszítók.sing pa zinga (vodu) . kitisztul elméje. szelídek-haragosak. magasztalás (ének a szútrákból. élő halott. 828 körül) olvasható a csan lelkigyakorlatot megelőző szertartás: 1.zön zin nago (vodu) . ha sót eszik.csakravartin rádzsa zi (ejtett tibeti. 5.a Hold Kányafejű. 7. 3. i. 780-841) művében (A Tökéletes Megvilágosodás Szútrával a visszavonulás művelésére kézikönyve.Dharma aranja zhuan lun sheng wang (kínai) . az imák időpontjait jelzi Zoán (héber) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. bűnbánattal szerzett érdemek felajánlása az érző lényekért). aki gyengeelméjűen egy bokónál dolgozik. 4. füstölő. virágok elhelyezése fél térden). Konfuciusz egyik vezérelve. 5 leborulás). írot tibeti gzi) .ragyogás.da zla ba (írott tibeti) . vérfarkas zohár (héber) . bűnbánat (mind a 6 érzékre. shu zhong qian shi jie (kínai) . 6.da va zla ba dkar mo khra'i mgo (írott tibeti) . tündöklés zi dzsi (ejtett tibeti. megnyugtatók-félelemkeltők).dviszáhaszromadhja mólóka dhátu Zhou Fa lan (kínai) .halott. majd a zazen zong miao (kínai) . az elme jelenései zhong (kínai) .sz. virágok elhelyezése).ezt az említett szútra recitálása követi. írott tibeti gzi brdzsid) . felajánlás (3 meghajlás. hódolat (megszólítások.haragvók.sz. Tanisz zobop (vodu) .tábla a zsinagóga előterében.

műve A Kék Évkönyv (i.mondják az áldás után.sak zsak lhag pa (írott tibeti) .kedd zsak nji ma (írott tibeti) . írott tibeti gzson) .péntek zsak phur bu (írott tibeti) . jelképe fa világoszöld levelekkel. Many-dzsusri kardjának nyele. része. ajanamsza zsu he (kínai) .szerda zsak mig dmar (írott tibeti) .másfajta üresség zshön (ejtett tibeti. páros odaadás zsag (írott tibeti) .tibeti tudós.samatha zsinagóga (héber) . mozgékonyság.a Misna 1. tavasz.ez az újjáavatás ünnepe . jegye a bárány Zraim (héber) .fa.csütörtök zsak spen pa (írott tibeti) .juga naddha zung 'jug (írott tibeti) .szombat zsak zla ba (írott tibeti) .bön források szerint Tibet ősi királysága zse szdang (ejtett tibeti) . a puhaság. írott tibeti zin) . Jupiter.dvésa zsen (kínai) .saru zot hanukka (héber) .fiatalság zsi ba (írott tibeti) .a Nyilas csillagkép. szerve a máj. kelet. a Tóra mezőgazdasági törvényei zróá (héber) .si va zsi gnasz (írott tibeti) . íze a savas.tároló tudat Zsonnupel (ejtett tibeti) . vitalitás. írott tibeti gzsu) .sz.vasárnap zsak pa sangs (írott tibeti) . színe a zöld. amikor mind a 8 gyertya ég már zön (ejtett tibeti.zóri (japán) . 1478) zsu (ejtett tibeti.sűlt húsdarab (széder este) zung 'brel (írott tibeti) .juga naddha.ember zsen tong (ejtett tibeti) .hétfő Zsang zsung (kínai) .kneszet zso siki (japán) . hajnal.hogyan? .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful