VALLÁSI SZÓTÁR

Szótár vallási művek olvasásához. A helyesírást ellenőriztetni kell orientalistákkal - szanszkrit, páli, kínai, japán, koreai, mongol, tibeti /írott-beszélt/. De minden más hibát is ki kell javítani. A saját használatomra állítottam össze, de ennyi nyelven nem tudok. Egészen biztos, hogy tele van hibával. Nagyon sokat segítenének a javítások. Ha bárki ezt megtenné a veszali@freemail.hu címre írva, annak nagyon örülnék. Erre a címre kérem a gyalázkodó megjegyzéseket is. A a - fosztóképző (szanszkrit, páli, hindi); a szanszkrit szókezdő magánhangzó-hordozó jele, a tibetiben az utolsó betű; nőtermészetű, minden törvény kapuja á gite voh (jiddis) - savúa tov A mi to fo (kínai) - Amitábha Aaïzan (vodu) - öregasszony, Legba felesége, a piacok és közterek őrzője, felhasított és összevágott törpepálma (Oreodoxia regia) levelének kocsányaiból készült rojtok ábádha (szanszkrit) - kötetlen, nem-megkötött, betegség abaton (görög) - a templom északi csarnoka, itt vannak az álomlátások abdhidjá virati (szanszkrit) - tartózkodás a szerzés vágyától, tárgya má-sok tulajdona; a dasa akusala prativirati síla 8. tagja ábhá (szanszkrit) - sugárzás abhaja (szanszkrit) - félelem nélküliség, adomány, Bimbiszára rádzsa kisebbik fia, házasságon kívül született fia Dzsívaka abhaja dána (szanszkrit) - félelmet eloszlató, biztonságot, reményt keltő adomány abhaja mudra (szanszkrit) - félelmet eloszlató kéztartás, a táncoló Siva jobb első keze Abhaja rádzsakumára szutta (páli) - Tripitaka Szútrapitaka 58. abhaja vacsana (páli) - félelem nélküli beszéd ábharanáni (szanszkrit) - felajánlás abhásza csaitánja (szanszkrit) - látszat tudat abhásza váda (szanszkrit) - a halandó ember a Brahman megnyilvánulása abhásszará (szanszkrit) - az áradó sugárzás/dicsőség

istenei, sugárzó fénylények, fent újraszületett lények, akiknek erős az első dhjánájuk abhászvara (szanszkrit, kínai guan gyin tian) - a Fény és Hang égi birodalma, a formavilágban a legfelső az elmélyedés 2. szintjén abháva (szanszkrit) - nemlét, megváltás abháva súnjatá (szanszkrit) - a nem-létrejött üressége abhéda bódha vakja (szanszkrit) - a legmagasabb rendű szellemiséget kifejező mondás abhiarcsjante (szanszkrit) - dicsőítés abhibhú (szanszkrit) - győzedelmesek abhibhvátjatana (szanszkrit) - a 8 uralom, kiválóság abhicsárika (szanszkrit) - káros hatásokat megszüntető rítus, jele a vörös abhidamma (páli) - a test, valami, ami hozzám tartozik Abhidhamma pitaka (páli) - Tipitaka, A kiemelt eszmék kosara Abhidharma kósa (szanszkrit, írott tibeti chosz mngon pa mdzod) - A tantételek könyve, mahájána jógácsára szútra, Vaszubandhu műve (i.sz. 5. sz.), 1. rész: Abhidharmakósa Kárika (600 vers), 2. rész: Abhidharmakósa Bhászja az előző rész kommentárja Abhidharma pitaka (szanszkrit, páli Abhidhamma pitaka, írott tibeti dzö, ngönpa, kínai lun) - A kiemelt eszmék kosara (7 könyv), bölcselet, filozófiai tanulmány, kiemelt eszmék, a jelenségek tana, hínajána buddhista skolasztika, megalapítója Anuruddha, a Tripitaka 3. része, a dharmáról, a Buddha tanításának első szintézise, a Magasabb Tan Kosara, szöveggyűjtemények (a théravádinok páli és a szarvásztivádinok szanszkrit nyelven), amelyek a lélek, az állandó lényeg nem-létezéséről szólnak, buddhista metafizika, a Kágyur (ejtett tibeti) és a páli kánon egyik része, a Buddha saját szavai, a hínajánában volt egy kanonikus théravádin és egy szintén kanonikus szarvásztivádin (szanszkrit) változat, a Kágyur része Abhidharmazamuccsaja (szanszkrit) A tantételek összeállítása, mahájána jógacsára szútra, Aszanga műve abhidhátavja (szanszkrit) - megnevezhető, a megnevezés tárgya abhidnyá (szanszkrit, írott tibeti mngon par shesz pa) természetfeletti képességek (sziddhi), felsőbb ismeretek, rendkívüli tudás (1. isteni szem (divja csaksu), 2.

isteni fül (divjas rota), 3. mások gondolatainak megértése (pracsitta dnyána), 4. emlékezés a korábbi születésekre (púrvani vászánuszmriti), 5. mások halálának és születésének ismerete karmájuknak megfelelően (csjutjupapatti dnyána); a szerzés vágya, nem üdvös cselekedet Abhidnyá Buddha (szanszkrit) - a Felsőbbrendű Tudások Ismeretének Legfőbb Mestere, a történelmi Buddhát megelőző buddhák egyike abhiddzshá (szanszkrit) - sóvárgás abhiksanika (szanszkrit) - állandó, krónikus zavarodottság abhilápa vászaná (szanszkrit) - megnevezési benyomás abhimána (szanszkrit) - dicsekvő büszkeség, gőg, felfuvalkodottság, a fizikai testtel azonosuló én abhimáni (szanszkrit) - sajátjának tekintő, a testhez kapcsolódó lélek, büszke Abhimanju (szanszkrit) - Ardzsuna és Szubhadrá fia abhimukhi (szanszkrit) - aki felé fordul, bhávaná márga, a pratjékabuddhák útjának ötödik része; aki felé fordul, a bhávaná márga 6. foka abhimukhí bhúmi (szanszkrit) - a bölcsesség birodalma, a bódhiszattva bhúmi 6. foka abhinandaná (szanszkrit) - élvezés Abhinavagupta (szanszkrit) - kasmíri sivista (kb. i.sz. 9601020), műve: Siva purána abhinivésa (szanszkrit) - életösztön, ösztönös ragaszkodás az élethez és rettegés a haláltól, az élet szomjazása, dogmatikus hit, amely mélyen befészkelte magát a tudatba, két dogmatikus hit (tanhábhinivésza, ditthábhinivésza) abhinnyája (szanszkrit) - közvetlen tudás Abhirati (szanszkrit) - Aksóbhja Buddha keleti paradicsoma abhiséka (szanszkrit) - szertartási mosdás abhisékha (szanszkrit) - bepermetezés vízzel, beavatás abhisékha bhúmi (szanszkrit) - beavatási fokozat Abhiszamajálamkára (szanszkrit) A szemlélődés gyöngyfüzére, mahá-jána jógacsára szútra, Maitréjanátha műve abhiszhéka bhúmi (szanszkrit) - a beavatás birodalma, a bódhiszattva bhúmi 10. foka abhjásza (szanszkrit, írott tibeti bag chagsz) - vágyak, állandó és eltökélt gyakorlás, tanulás abhra (szanszkrit) - légkör, nulla abhuta (szanszkrit) - földöntúli

abhuta parikalpa (szanszkrit bhranti, kínai luan shi) - zavart tudatosság, valótlan képzelgés abjápáda (szanszkrit) - nem-haragvás, a rosszakarat hiánya (kuszalamúlá), a tudat békéje abobo (vodu) - rituális kiáltás a rada rituáléban, a hang közben a szájra csapdosnak abrahma csarijá véramaní (szanszkrit) - tartózkodás a tisztátalan élettől abszolút és relatív kronológia (egyiptomi) - a kormeghatározás kétféle módja, az abszolút kronológia konkrét időpontokhoz rendeli a leletek, történések idejét, a relatív kronológia az, amikor csak azt tudjuk megállapítani, hogy két dolog egymáshoz képest bizonyos idővel előbb vagy később történt meg, de ismert időponthoz nem tudjuk hozzárendelni, az előbbi a fizikai, vegyi, biológiai stb. kormeghatározási módszerekkel érhető el, míg az utóbbit rendszerint az írásos és tárgyi emlékek, jellegzetességek (tipológia) és a más területekkel meglévő keresztreferenciák (egyezések) alapján lehet felállítani, Petrie kronológiája például predinasztikus cserépedények jellegzetességei alapján azok relatív kronológiai besorolását teszi lehetővé Abüdosz/Abydosz (egyiptomi) - város Felső-Egyiptomban (ma Közép-Egyiptomban), Ozírisz egyik fő kultuszhelye, hagyományos királyi és nemesi temetkezőhely, Egyiptom egyik legrégibb és legszentebb helye acassan (vodu) - manióka-keményítővel készült tejjel és cukorral fogyasztott pépes étel Achille piquant (vodu) - Szúrós Achilleus, beszéde orrhangú, rumot önt a fülébe aciddzsá (szanszkrit) - a tizedik béklyó, szamojadzsanáni Acuta (japán) - Dzsimmu tennó acsalá (szanszkrit) - megingathatatlan, a bhávaná márga 8. foka, a pratjékabuddhák útjának hetedik része, a mozdíthatatlan múrti, vidhjá-rádzsa acsalá bhúmi (szanszkit) - a megingathatatlanság birodalma, a bódhiszattva bhúmi 8. foka acsamana (szanszkrit) - szájmosás (ami bemegy, s ami kijön, ld. Mt 15,18) ácsára (szanszkrit) - helyes életmód, a mantra jóga gyakorlata Ácsáranga szútra (szanszkrit) - a dzsainák 12 szent könyve acsarija (szanszkrit) - oktató szerzetes

ácsárja (szanszkrit) - vallási tanító, a szabályok (ácsára) tanítója, az upavita felövezője, guru, mester, 1. a tan mestere, 2. a rendi előírások iktatója (upadhjája) Ácsárja Vadzsrapáni (szanszkrit) dhjánibódhiszattva, Vadzsrapání ijesztő formája, Vadzsrapání Aksóbhja szellemi fia accsantanittham nibbánam (páli) - a végső betetőzöttséghez eljutott kilobbanás accshará (szanszkrit) - apszarasz accsharija (szanszkrit) - csodálatos acsélaka (szanszkrit) - ruhátlan, a titthadzsaina digambarák acsétana (szanszkrit) - lélektelen az avjakta prakritiben és a vjaktában, tudat nélküli acsintaja bhédá bhédá (szanszkrit) - védánta iskola, alapítója Baladéva (18. sz.), műve: Góvindabhásja, Brahmá szútra kommentár acsintaja sakti (szanszkrit) - az elgondolhatatlan isteni erő (pl. a mantrá-ban) Acsjutapréksa (szanszkrit) - Madhva mestere ácsman (szanszkrit) - víz-felajánlás ádám (héber) - ember ádár (héber) - akkád eredetű, általában február-március niszántól számítva a 7. hónap, tisritől a 6., szökőévben 2 ádár van, ádár 7-én született Mózes ádár séni (héber) - szökőévenként plusz 1 hónap ádarsa (szanszkrit) - tükör, minden múlandó létfeltétel önálló valóság nélküli visszatükröződés ádarsadnyána (szanszkrit, írott tibeti me long lta bu'i je shesz) - tükörszerű tudás, gömbtükör-tudat, amely minden megismerhetőt képes visszatükrözni, a buddhák tudásának egyike adattá danam (szanszkrit) - lopás, nem üdvös cselekedet, fizikai adattádána virati (szanszkrit) - tartózkodás, hogy elvegyük, amit nem kaptunk meg, a tett tárgya más vagyona; a dasa akusala prativirati síla 2. tagja adattánadam (szanszkrit) - lopás, nem üdvös cselekedet adbhuta dharma (szanszkrit) - csodálatos események leírása, a dváda sángasászana 8. része adésa (szanszkrit) - parancs, a guru útmutatása ádésaná prátihárja (szanszkrit) - a kifejezés csodája adhah (szanszkrit) - alsó adhama (szanszkrit) - a dzsiva legalsó (emberi) létfokozata, avidjá létfokozat

adhára (szanszkrit) - támaszték, tartály, a tudat otthona, a gondolkodás és az érzékelés fizikai-pszichikai eszköze, 5 kósa, 16 testtájék (hüvelykujjak, bokák, térdek, combok, fityma, nemzőszervek, köldök, szív, nyak, torok, szájpadlás, orr, két szemöldök közötti pont, homlok, fej, a fejtetői kutacs), hatha jóga adhára pratipaksa (szanszkrit) - segítségből származó ellenszenv adharma (szanszkrit) - a dharmával ellentétes, bűn, gonosztett, rossz, erénytelen ádhi (szanszkrit) - különleges, legfelső ádhi móksa (szanszkrit) - meghatározás, felszabadulás a kétség, bizony-talanság alól, döntés, hit ádhi móksíka manaszkára (szanszkrit) - a szabadsághoz vezető, az első elmélyüléshez vezető felkészülés második szintje ádhi pradnyá (szanszkrit) - bölcsesség, öngyakorlat, a legmagasabb meg-különböztető tudatosság gyakorlata ádhi sikszá (szanszkrit) - a 3 legmagasabb gyakorlat (adhisíla, adhiszamádhi, adhipradzsnya) ádhi szamádhi (szanszkrit) - elmélyülés, öngyakorlat ádhi szamádhisiksá (szanszkrit) - az összeszedettség legmagasabb foka ádhi vászana (szanszkrit) - egyensúly ádhiátma praszáda (szanszkrit) - a belső lény világossága, a szellem bel-ső szerve ádhibhauthikam (szanszkrit) - közvetlen környezeti zavaró erők ádhibhúta (szanszkrit) - létforma az anyagi világban ádhibhúta karma (szanszkrit) - minden más lényre, embertársainkra stb. vonatkozó cselekmények ádhidaiva (szanszkrit) - szellemi, isteni világ, az Ísvara, az isteni természetfeletti és érzékfeletti aspektusa ádhidaiva karma (szanszkrit) - a magasabb erőkre (dévákra) vonatkozó cselekmények ádhidaivikam (szanszkrit) - természeti zavaró erők ádhidarma kála (szanszkrit) - a síla kála 7. szakasza ádhidévatá (szanszkrit) - istenség, aki meghallgatja a segítségkérést ádhigama (szanszkrit) - szellemi teljesítmény ádhikára (szanszkrit) - érdem, alkalmassági fokozat ádhikarana (szanszkrit) - valaminek a tárgya, viszony, utalás valamire, megoldandó probléma, gunazavarok, a kontempláció megszakadása

(kétkedés, figyelmetlenség, tespedtség, rémület, káprázat, rosszullét, túlfeszültség, lanyhaság, túl hangos mormolás, énhez tapadás, a dolgokhoz tapadás), négyféle: vitakérdés, cenzúra, helytelen viselkedés, kötelesség (Vinaja) ádhikarana szamatha (szanszkrit) - 7 szabály a bhiksuknak a théravádában ádhikári (szanszkrit) - akire egy szakrális utasítás vonatkozik ádhilaja (szanszkrit) - vád, vádaskodás, a tényállásnak nem megfelelő hamis vád ádhilati phala (szanszkrit) - felhalmozó erőfeszítés, az alapvető okság erőfeszítése ádhimána (szanszkrit) - hatalmaskodó büszkeség ádhimátra (szanszkrit) - erőszakos, heveny zavarodottság, nagyfokú (pl. vairágja), a legfelső-felfoghatatlan (Brahman) ádhimátratama (szanszkrit) - legkiválóbb, legjobb, legmagasabb ádhimoksíla manaszkára (szanszkrit) - az elmélyülés mentális tevékenységei közül a második adhipati phala (szanszkrit) - az ellenőrzés erkölcsi hatása adhipati pratjaja (szanszkrit, kínai zeng shang yuan) uralkodó, megha-tározó feltétel, segítő ok, a keletkezés 4 oka közül (szándék, erőfeszítés, közvetlen gondolat, vizsgálódás) az egyik adhipradnyá siksá (szanszkrit) - a bölcsesség legmagasabb foka: 1. paramarthapariccshédaka pradnyá, 2. szamvrittapariccsédaka pradnyá, 3. szattvarthapariccshédaka pradnyá adhisíla siksá (szanszkrit) - a legmagasabb erkölcsiség gyakorlata, erkölcs, öngyakorlat adhisthána (szanszkrit) - lakóhely adhiszamádhi siksa (szanszkrit) - az összeszedettség legmagasabb foká-nak begyakorlása adhittána (szanszkrit) - elszántság, a 4 elhatározás: panna (bölcsesség), szaccsa (igazmondás), csaga addhitthanam (önfeláldozás), upászama dhittha nam (nyugalom) adhivászana (szanszkrit) - egyensúly adhjája (szanszkrit) - olvasmány, egy szútra fejezete adhjámika vidjá (szanszkrit) - a vallás tanulmányozása adhjaropa (szanszkrit) - megtévesztő elfedés adhjásza (szanszkrit) - elfedés, ráhelyezés, téves észlelés, felruházás, rávetítés, a szubjektív és objektív megismerések meghamisítása keve-résükkel, Sankara ádhjátma karma (szanszkrit) - önmagunkra, benső mivoltunkra vonat-kozó cselekmények

Ádhjatma Rámájana (szanszkrit) - a Rámájana áldozata a Brahmanda puránában ádhjátma szampraszáda (szanszkrit) - belső nyugalom ádhjátman (szanszkrit) - felsőbb Én ádhjátmika vidjá (szanszkrit) - a vallás tanulmányozása, a tudás 5 ága közül az egyik ádhjatmikam (szanszkrit) - belső zavaró erők ádhómukha shvánászana (szanszkrit) - kutya-tartás arccal lefelé (hatha jóga) ádhómukha vriksászana (szanszkrit) - fa-tartás fejjel lefelé (hatha jóga) adhvabhédát dharmánám (szanszkrit) - éncsináló adhvarju (szanszkrit) - a Jadzsur véda rituális szertartásait végző hindu pap (ritvidzs), az áldozat végrehajtója Ádibuddha (szanszkrit) - Ős-Buddha, kezdettől fogva létező buddha, talán Vajrócsana vagy Amitábha Adina/Adinát (szanszkrit) - a dzsainizmus első tanítója Ádinátha (szanszkrit) - az egyik sziddha, Siva adinnadana véramani szikkhapadam szamadijami (páli) fogadom, hogy tartózkodom a nem nekem adott dolgok elvételétől; a menedék-vétel utáni fogadalom Ádipradnya (szanszkrit) - ős-tudás, az őstermészet Tárá Ádíshvara (szanszkrit) - a Kezdet Ura, Siva jelzője adiszamádhi (szanszkrit) - a legmagasabb meditáció gyakorlata ádiszarga (szanszkrit) - az evolúció kezdete Áditi (szanszkrit) - a Nap; határtalan, az Áditja istenek (természeti jelen-ségek megtestesítői) anyja Aditi (szanszkrit) - Kasjapa ősrisi felesége áditják (szanszkrit) - Áditi 12 gyermeke, a természeti erők képviselői, egyikük Visnu, akinek megtestesülése Krisna Aditjaszambava buddha (szanszkrit) - az északi világrész buddhája áditta parijájo (páli) - a felgyújtottság feltárása, a Buddha tűzprédikációja ádivászí (szanszkrit) - őslakos ádjáthmika (szanszkrit) - belső karmikus beérés adjountò (vodu) - a 3 rada dob közül az első adnyána (szanszkrit) - nem-tudás, az alany és tárgy egymástól elkülönült észlelése, téves feltevés Adónis (görög) - Aphrodité kedvese, a learatott termés istene adosza (szanszkrit) - gyűlöletmentesség, barátság adottság (kedvező) - 1. embernek születni, 2. kulturális központban születni, 3. ép elmével és ép

a kilégzés: hamszah (én Ő vagyok) Adzsátaszatru (szanszkrit. alapítója Sankara (i.erőközpont (pítha) a két szemöldök között a homloküregben (= parancs) ádzsná indríja (szanszkrit) . 788-820). ahol egy buddha tanításai fennmaradtak. ott születni. ahol egy buddha jelent meg. 7. sz. aki nem követte el az 5 nagy bűnt (panycsánantaríjáni).kötődés Adzsita (szanszkrit) . szárított pacal afikómán (héber) .kettősség nélküli.öntudatlanul ismételt ima.e. meggyilkolta apját és Dévadatta szövetségese volt adzsavaga (szanszkrit) .filozófus az i. a lókájata előz-ménye.bódhiszattva Adzsita Készakambalí (páli) . szervetlen összetevő ádzsívika (szanszkrit) . (i.Örök Ellenség.a tökéletes tudás birtoklásának képessége afibas (vodu) .a tökéletes tudás képessége ádzsnátávi (szanszkrit) .minden-egy Advajavadzsra (szanszkrit) . Bimbiszára rádzsa fia (i.a jósszentély jóslás céljára használt helyisége.determinista bölcseleti rendszer. 8.aminek tapasztalható előzménye van. ahol egy buddha tanított. sült vékonybél.e. ott születni. ahol van szellemi jó barát (guru) adrista (szanszkrit) . ahol egy buddha követői élnek.kettősség nélküli.sz. Brahman advaita védánta (szanszkrit) . vaisésika advaita (szanszkrit) .) műve: Szádhanamálá advésa (szanszkrit) . a szentély legbelsőbb része adzsapa mantra/adzsapa dzsapa (szanszkrit) . ott születni. monista védánta iskola. ott születni. 4. 9.sz.nem-lélek. a világ folyamatait a végzet (nijati) irányítja ádzsná csakra (szanszkrit) . alapítója Gósála Maszkaríputra. páli Adzsátaszattu.íj addzshoszána (szanszkrit) .szeletelt. 5. Brahmá szútra kommentár advaja (szanszkrit) . században. nemgyűlölet adyton (görög) . 6. műve: Sarírakabhásja. 10. 493-461). pl. a nihilista irányzat (tittha natthikavádin) képviselője ádzsiva (szanszkrit) . olyannak születni. ott születni. hinni a Buddha tanításában.érzékszervekkel születni. kezdetben Vardhamána Mahávíra társa. 10.gyűlölettől való mentesség. 6.tantrikus mester. írott tibeti ma szkjesz dgra) . a belégzés: szó'ham (Ő vagyok én).a széder esti vacsora elején a családfő .

(vendéglátó) által az első kovásztalan kenyérből letört s utóételnek félretett.Agni Aggi Vaccshagótta szutta (páli) .történet. a síla kála harmadik szakasza ágamana (szanszkrit) .a tiszta átlátszóság szintje a formavilágban Ághnídhra (szanszkrit) . Siva purána.égi íj. a risik magyarázatai. aggihuttam (páli. buddhista iratok gyűjteménye.méregtan.Szacscsaka nigantha mester aghan (szanszkrit) .a szennyeződések eltün-tetésével elnyert dharma-test. zenit. közvetlen érzékelés által bekövetkező intuitív tudás. kínai ahan) .halottégetőknél élő saiva szannjászík agjacsakra (szanszkrit) . tibeti badzsája a ra . tűzáldozat Aggivésszana/Dighanakha (páli) .főtanítvány Aggi (páli) . társa Szváhá. nem mozgó alany ágantuka klésa (szanszkrit) . hordozója egy kos. szútra.nőtlen ifjak ágantr (szanszkrit) . kelet.az írások kora (az adhidharma. a szvabhávakája egyik aspektusa Agaou (vodu) .ősbölcs. ájur véda ágama (szanszkrit.tűzisten. hagyomány. még meg nem tett út ágátmiká (szanszkrit) .járatlan út. ő vitte először délre a bráhman vallást ágata (szanszkrit) . akit Krisna megölt aghászvaráh (szanszkrit) .hindu november Ághászura (szanszkrit) .elragadtatás. szeretet minden élőlény iránt aggáda (arámi) .a szent tűz fellobbantásának helye aghórí (szanszkrit) . vinaja kora).Tripitaka Szútrapitaka 72.alkalom szülte csábítás ágantuká visuddha dharmakája (szanszkrit) .mozgás/járás nélküli agamoi (görög) .nem járó. a vacsora végén elköltött macca (pászka) agada (szanszkrit) .a vihar istene.tanúbizonyság (megbízható).erőközpont Ágnéja (szanszkrit) .ájur véda agada tantra (szanszkrit) . tanulás. a Talmud elbeszélő anyaga ággaszávaka (szanszkrit) .esetleges szennyeződések. szanszkit agnihótra) .kígyódémon. gyűjtemények a saiváknál ágama kála (szanszkrit) . Dróna adta Ardzsunának Agni (szanszkrit. a Buddha hagyományozódott tanításai. búvár loa Agasztja (szanszkrit) . páli Aggi) . amelyek a testi lét során keletkeznek ágantuka mala (szanszkrit) .tűzoltár.

nem tökéletes emésztés. csoportja agura (japán) . ah-há lenni azt is jelenti: megdicsőülni. az isteni tudattá válás mantrája (Brihadáranjaka upanisad 1. fémhalacskák. éntudat.a lélek legelvontabb. mahávákja aham tattva (szanszkrit) . színe fehér.a szent tűz szétvitele Ágnídhrából ago (vodu) .3 kendőzetlen dharma. a belső tűz felébresztése agnistóma (szanszkrit) . burka (egyben a csitta burka is) az ánanda maja kósa. ha valaki azt mondja: „én vagyok”.hatha jóga gyakorlat.sz. az elnök. egyéniség..agnicsajana (szanszkrit) .kezdet. semmit sem titkolt el. a buddhaguna 4.én aham Brahmanaszi (szanszkrit) . a . a test 3 kapuján keresztül cselekedetei megismerhetőek és hozzáférhetőek.aggihuttam agnimandja (szanszkrit) . a 8 teremtésforrásból a 3. a rada dobok 2. principium individuationis. a halál után az istenek körében jelenik meg.énalkotó.a tűz széthordás.vigyázat!. az én megragadása. néha kísértetnek. ego. amely örökkön való. eleje. gyakran azonosítják az üdvözült halottal is. és megszakad kapcsolata a testtel. kagyló.mindenki tüze agnivihára/brahmávihára (szanszkrit) . ájur véda agnisarkrija (szanszkrit) .a legfelsőbb világi dharmák. elülső rész agra dharma (szanszkrit) . a 3 Kasszapa első tanítása agniviharana (szanszkrit) .ahamkára ahamkára/ahamtattva (szanszkrit) . 4). korall. jelképei: kis hajó. önközpontúság. kék-zöld evező.törökülés Agvaangoncsing (mongol) . a halott szellemének tekintik aham (szanszkrit) . rituális felkiáltás agora (görög) .dobverő.tűzszertartás agnihótra (szanszkrit) . a figyelem beha-tolásának segítője aguida (vodu) . következménye az abhimána.a mennybe vivő szertartás agnivaisvánara (szanszkrit) . fény természetű része. a szellem belső szerve.a tenger és élővilágának istene. állata fehér agra (szanszkrit) . tagjához agupta dharma (szanszkrit) .a népgyűlés színhelye Agoué taroyo (vodu) .én vagyok a Brahman (az Én a Brahman). sz. 17.) ah/ah-lélek (egyiptomi) .az első nojan kutuktu (i.

valaminek a forrása (ok). kapcsolat. aki megütötte Jézust áhataszvára (szanszkrit) . érintés. minden létezőt felö-lelő szeretet.ágama áhára (szanszkrit) .a rombolás ura. érzet).szánkhjában az egyén.isteni képmás ahet (egyiptomi) . az Alvilág uralkodója. szégyentelenség. hogy azt miatta tették.ok nélküli. áradás. ok nélküli ahétuka váda (szanszkrit) . az emésztés folyamata együtt a szamána vatával. ájur véda Ahasvérus (latinosított héber) .a hírnév hiánya miatt érzett szégyen aigis (görög) .kerek pajzs .a bolygó zsidó.a jó és a fény princípiuma ahuti (szanszkrit) . erőszakmentesség. észrevétel tápanyag. a két bölcs. 1223-ban egy bolognai krónikában szerepel. az asztánga jóga első lépése (jama) ahirika (páli) .nem-ártás. szellemi/. 3 lépést téve a félisteneknek. ő József. fűtőanyag. az első évszak Ahet Aton (egyiptomi) .okok és feltételek nélküli ahétutaut páda (szanszkrit) .az egyik pitta. megragadás.Aton fényhegye.a megnyilvánuló hang áhavaníja (szanszkrit) .Damballah wèdo felesége aidós (görög) . megragadás. szemérmetlenség ahoszikamma (páli) . észrevétel.időlegesen hatástalan karma Ahrimán (perzsa) .áldozati étel. és ha tudja. kapcsolat /testi. az upádána aharapacsak (szanszkrit) . tapin-tás. észrevétel áhárana (szanszkrit) . először i. tápanyag (táplálék. az enyém-alkotásra.sz. tudat /érzet/).démonrádzsa.otthonról hozott tűz az oltártól keletre ahem (egyiptomi) . véletlenszerű keletkezés ahimszá (szanszkrit) . Nara és Nárájana anyja.indiai materialista elmélet ahétupratjaja (szanszkrit) . a 4.hajlamok az énalkotásra.semmi szégyen.a felajánlás tárgya Ai (szanszkrit) . gyomor. tüzelőanyag (táplálék. az önhittségre ahan (kínai) . a buddhizmusban a náma rúpa ahamkárama mánuszaja (szanszkrit) . az ajtónálló. Visnu tőle szerezte vissza a Földet. húsevés tilalma: ha valaki látja vagy hallja az állat megölését. a rossz és a sötétség princípiuma Ahura Mazdá (perzsa) . Ehnaton új fővárosa ahétuka (szanszkrit) .gyökérokoktól nem függő. juga Aïda wèdo (vodu) .horizont.

a tudatoson és nem-tudatoson túl lévő (naiva szandnyá nászandnyá ájatana). skorpió (dikpa. 19). mérleg (szangva. ejtett. bika (lang. tigris (tak).pálmalevelek rituális felhasogatása Aizen Mjó (japán) . a Rig véda bráhmanája Aithér (görög) .a tudomány és a szerelmi szenvedélyek kamija aja ori (japán) .kitágítás. ló (ta). 5. Erebos és Nyx gyermeke Aithiópia (egyiptomi) .állatövi jegyek (12 khjim): patkány (cshi). szűz (pumo. a semmi (ákincsanja ájatana) 4. madár (dzsa). a tudat végtelensége (vidnyána ánantja ájatana) 3. objektív = mentális események). mindegyikhez egy-egy világ (rúpa dhátu. káma .'szubjektív = szem.kisváros ájatana (szanszkrit. arúpa dhátu. disznó (phak).ez az Önvaló a Brahman (Brihadáran-jaka upanisad 2. bárány (luk). tulá).Indra hordozó elefántja. rák (karkata.selyemsávoly szövet ájáma (szanszkrit) . makara).a fényes levegőég istene. nyúl (dzsö). tudatfokozat: 1. fül. nyilas (zsu.Durgá egyik anyai kiterjedése. bak (cshuszin. sárkány (druk). tehén (lang). bejárat (anyagi .a tapasztalás forrása. mína) ájárot (héber) . mithuna).botvívás.A Különb Asszony fiainak titkos tanítá-sa. kutya (khdzsi). objektív = alakok. hangok.szubjektív = elme. de Indrání másik ne-ve is Aióra (görög) .valami létrejöttének oka aïzan chiré (vodu) . szabályozás. mahávákja ajanamsza (szanszkrit. nirodha dhátu. nyelv test. vrisa). harcművészeti ág Aindrí (szanszkrit) .az isteni hatóerő összessége (prákrita és aprák-rita) Aitaréja upanisad (szanszkrit) .fiatal lányok hintáztatása a Mezei Dionysia ünnepen Airávata (szanszkrit) . a tér végtelensége (ákása ánantja ájatana) 2. tapintás és mentális . megnyújtás.Egyiptom aikido (japán) . kandzsá).Aigüptosz (görög) . megállítás ájamátma brahmá (szanszkrit) . a megismerés mezői. mésa). szimha). kumbha). ízek. vízöntő (bumpa. kígyó (trül). karka). Etiópiának nevezett terület görögös neve aition (görög) . vriscsika). dhanusz). majom (tre). ikrek (trik. indo-tibeti állatöv: kos (luk. írott tibeti gola) . égi kapuőr aisa karma (szanszkrit) . oroszlán (szenge. valamilyen szempont szerinti csoportosítás.az ókori. illatok. orr. halak (nja. kínai ru) .

életerő. hányt-vetett elme Ajrávata (szanszkrit) . rasajana (a hosszú élettartam). írott tibeti stug po bkod pa'i zhing khams/'og min) .a különböző felfogás.dhátu) és az én (átman) egy-egy alakja (ólárika. azonnali. a legfelső nirmánakája állapota Akanistha (szanszkrit. agada (méregtan).nem bölcs. az elme minden erőfeszítés nélkül tárgyánál marad ájatanaszabba (páli) . ritka akanistáh (szanszkrit) .nem-koherens akakájanáná szamdnyi (szanszkrit) . kaumara (csecsemőgondozás). amely a testi élet oka ájur véda (szanszkrit) . bhútavidjá (elmebetegségek). szannyámaja) tartozik ájatana pravartak manaszkára (szanszkrit) . ősi indiai orvoslás.anyaöletlen elme.az élet tudománya. nyugvóhely nélküli elme. kájacsikitszá (általános orvoslás). vádzsíkarana (erősítők) ájusz (szanszkrit) . de időleges (itt és most). Indra hordozója.életerő ajuta sziddha (szanszkrit) .elefántrádzsa. a tejóceán köpülé-sekor keletkezett áju (szanszkrit) . fegyelmezetlen elme. csapongó elme. itt uralkodott Dasaratha. sálákja (a fejen lévő betegségek).az elme 4.bhúmi. mentális tevékenysége. manómaja. itt uralkodott Dasaratha ajónisamanaszikára (szanszkrit) .a legmagasabb szint a formavilágban.sűrű szerkezetű mező Vajrócsana birodalmában akanisthaghana vjúhaksétra (szanszkrit) . azonos test tudatossága akálika dharma (szanszkrit) .élet áju szankhára (szanszkrit) . Ráma születési helye.Szaszthá másik neve Ajódhja (szanszkrit) Kósala fővárosa. a betegsé-geket az energiaáramlás zavarai okozzák. a bódhiszatva szint nyolcadik foka .a legnagyobbak földje fölé boruló felhőzet.kábálá Ajjappan (szanszkrit) . a szambhóga-kája elérése ákánycsanjájatana (szanszkrit) .örök törvény akálika/ákála (szanszkrit) időtől független.az érzékelés alapjainak összessége ajeniszo manaszikára (páli) . salja (sebészet). a bódhiszattva itt éri el a buddhaságot. felületes gondolkodás ajfesz sajhet (jiddis) . Kósala fővárosa.

írott tibeti nam mkha'i snjing po) . a szthula saríra része ákása ánantja ájatana (szanszkrit) .üres tér. az elmélyülés 5. írott tibeti jum mchog nam mkha'i dbjings phjug ma) . jótett önző vágy nélkül ákarna (szanszkrit) .tárgytalan cselekvés. a Brahman egyik megnyilvánulása. mint a tudat intui-tív tárgya. a 32 testrész a dvátimszákára gyakorlat tárgya akárja (szanszkrit) . írott tibeti mam pa) . bhúmi.Echnaton.a Gangá istennője ákása (szanszkrit.a végtelen tér szintje a forma nélküli világban.a fül mellett ákarna dhanurászana (szanszkrit) . jelképe kard.nem-megmondás.esetleges Akhet Aton (Tell el Amarna) (egyiptomi) . a Gömb kultuszának központja Közép-Egyiptomban akhittó (szanszkrit) . az eretnek fáraó által alapított főváros. légtér. az Aton. színe hold.okozat nélküli akarma (szanszkrit) . jelképe kerek. akkor jön létre. amikor Brahmában a para vaikharivá (hallható teremtő hanggá) válik. a 4 ájatanából az első fok. a végtelen tér szintjének tudatossága. ha nem észleljük két dolog külön-bözőségét .bódhiszattva.tisztátalan a varnában ákhjána (szanszkrit) . jel. az anyag űr állapota. eredet. nézőpont. az ízlelés ura ákásánántjájátana (szanszkrit) . amely mindent áthat.a végtelen tér szintje.ákára (szanszkrit. alkalom. bídzsája a kha. testrész. nulla. az Égűr lényege. csengő. eleme az ég Ákásagarbha (szanszkrit. szíve. a bódhiszatva szint hatodik foka ákásánantjájatana bhúmi (szanszkrit) .az Ég tere úrnője.fülhöz feszítő íj-tartás (hatha jóga) Ákás Gangá (szanszkrit) . írott tibeti nam mkha) . a Fényhozó Vajrócsana társa. a meditációs tapasztalat Ákásadhátvísvarí (szanszkrit. észlelhető minőség. a tárgy összetevői. írott tibeti glo bur ba) . a Kincsforrású Ratnaszambhava kísérője. a durva létezők.legenda akhjáti (szanszkrit) . a végtelen érzékelés alapja ákászmika (szanszkrit. színe arany.a tér végtelensége ákása szamdnyá (szanszkrit) .éter. szintje ákásánanycsájatana (szanszkrit) .a tér végtelensége. társa Mála.tárgy.

a végső öntudatlanság.imafüzér Aksapáda/Gótama (szanszkrit) . szkepszis a valóság meglátásában Alagaddúpama szutta (páli) . kárhozatos akuszala csetaná (szanszkrit) .az egy egészen más szféra (Káláma a Buddhának a végső igazságról). harag (bjápáda). düh.káros cselekedet aku go (japán) . alapvető szint.) álaja (szanszkrit) . nem-valamiság.vagy malaganlisztből készült lángos akródha (szanszkrit) .a bűn alapja.a Njája szútra logikai tankönyv szerző-je (i. nem-üdvös. az elmélyülés 8. fok Akkharappabhéda (szanszkrit) . eredet.szkandha-szimbólum: kék. minden nem-erkölcsös szellemi állapotban jelenlévő tudatossággal összefüggő szamszkára akuszala múlá (páli) . Vadzsraszattva buddha.a közölt tanítás (a 4 nemes igazság). a keleti világrész buddhája aku (japán) . a kárhozat gyökere.örök.Jelentéstan a Védákhoz akkháta dhamma (páli) . érzékelés.A kígyó szútra (Tripitaka Szútrapitaka 22.mozdulatlanság akopjadharman (szanszkrit) .ákinycsanyájatana bhúmi (szanszkrit) .rossz karma akuszala (szanszkrit) .nem erkölcsös.sírtípus. azonos az anudhammával aklista (szanszkrit) .2 kárhozatos.szabadulás aknasír (egyiptomi) . a semmi. az ÓM szó Aksóbhja (szanszkrit) . amelyben minden gondolat lehetősége benne van.hibrid bika és tehén keresztezése akopja (szanszkrit) . a testben a szívhez kapcsolódik.sz. ahol a sírkamra egy mély akna alján található ako (ejtett tibeti) . mint a tudat intuitív tárgya. a 4 ájatanából a 3.a dolgok nélküli lét szintje. ártalom (vihimszá).hallomásból szerzett ismeretek alabadha bhúmikatva (szanszkrit) az összpontosítás folyamatosságá-nak hiánya.manióka. a tudat éber .haragtól mentesség aksamála (szanszkrit) . szintje ákinycsanyájatanam (szanszkrit) .rendíthetetlen akra (vodu) . a jógában: vágy (káma). egy dhátu akuszmata (görög) .a tudatosság tartálya.nem-üdvös cselekedet/szándék akuszala mahábhúmika dharma (szanszkrit) . 150 körül) aksara (szanszkrit) .

amely a túlvilág és a földi világ közti átjárhatóságot biztosítja. 6.jellegzetesség nélküli alaksana tathatá (szanszkrit. sin siki. tárgyi feltétel. szag (gandha dhátu). tapintható tárgy (szprastavja dhátu). amelyek nem az érzékekkel kapcsolatosak (dharma dhátu). és lehetővé teszi.az ismertetőjegyek nem-létének ekkéntisége (magában foglalja a hibátlanságot) álamba (szanszkrit) .értelmi ellentét álambana pratjaja (szanszkrit) megnyilatkozó. amelynél szinte kizárható az. amelyeket az álajtó sem vált le teljesen. raktártudat. az álajtó az Óbirodalom idején jelenik meg. ze siki. 4. nana siki.megőrző tudat. ez tartalmazza a buddhindríját.ráksasza. 5-3. a jelenségek közös eredete. tudatalatti.e. forma (rúpa dhátu). lcang lo can) . a szarvasztivádinoknál: 1. a semmi szférájában való . a jelenségvilág csírái. kincseskamra tudat.a hordozható múrti öltöztetésére szolgáló helyiség a hindu templomban Álara Káláma (páli) . 7 tudat (gen siki.jelenléte álaja vídnyána (szanszkrit) . a manovidnyát és a manaszt. elsüllyedhetetlen.a fiatal Buddha egyik tanítója megvilágosodása előtt. előzménye a thaniszi kor fülkés falkiképzése és az áldozati sztélé. ni siki. zavarodottsága jógacsára iskola fogalma. a tudat (manasz) Alambusa (szanszkrit) .száj alankara mandapa (szanszkrit) . íz (rasza dhátu). 2. hogy a halott lelkéhez eljuthassanak az áldozatok. 3. 5. tárgy-támaszték álambana pratigháta (szanszkrit) . kínai wu xiang ru ru) . a Kauravák szövetségese alambuszá (szanszkrit) . megnevezhetetlen alaksana (szanszkrit) . fogalmi tudatosság. évezred) is. az összes többi tárgy. tapasztalás tárgya. az Óriáshegyen Vadzsravana és Kuvéra szállása alakh (szanszkrit) . a legkorábbi álajtót Habauszokar szakkarai sírjában találták.Fűzfalombú. tárház-tudat. hang (sabda dhátu).az észlelés. többek között a szardíniai nuraghe-kultúránál (kb. a karmacsírákat tartalmazó tároló tudatosság. objek-tív.leírhatatlan. i. az álajtó számos ókori kultúránál is megjelenik. hogy egyiptomi kapcsolataik révén jutott el hozzájuk Alakávatí/Alaka (szanszkrit. mana siki) álajtó (egyiptomi) .sírok jellegzetes eleme: ajtószerűen kialakított fal-mélyedés.alátámasztás álambana (szanszkrit) . bi siki. együttműködő.

(Köszöntsétek az Örökkévalót.fény-kaszinagyakorlat.meditációt tanította alarippu (szanszkrit) . és az áldozatokat részletesen. a világ királya. nem-irigység alocsak (szanszkrit) .az egyetlen. aser bahár-bánu mikol haamim. Amitábha kísérője Alsó-Egyiptom (egyiptomi) . a világ királya. az ókorban mocsaras. .felmenés. Áldott légy. aki áldásra méltó. és nekünk adtad Tórádat. Baruh atá Adonáj notén hatorá.különbség-nélküli Allah (iszlám) .Egyiptom északi része a Nílus torkolatától Memphiszig. nem-ragaszkodás. Áldott légy. Örökkévaló. aki nekünk adtad az igaz Tórát.) alija le regel (héber) . aki adja a Tórát. Mandzsusrí kísérője Alokéma (ejtett tibeti) . és /ezzel/ örök életet ültettél belénk.fonott tarisznya alija (héber) . amely rendszerint az áldozatot fogadó isten vagy személy előtt jelenik meg. ájur véda áloka bhása (szanszkrit) .ezt a felhívott megismétli) majd: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. érdektelenség. illetve ennek képes ábrázolása.női bódhiszattva.kiterjedés áloka kaszinam (szanszkrit) . a többiek válasza: Baruh Adonáj hamvoráh löolám vaed. ragaszkodástól való mentesség.vágytalanság. aki adja a Tórát.az Isten) Alláma (szanszkrit) . korongnézés (jóga) a szamádhiba merüléshez áloká/dípá (szanszkrit) . . baruh atá Adonáj notén hatorá. a Tóra-tekercs előtt: Baruh et-Adonáj hamvoráh.lustaság. (Áldott légy. Örökkévaló Istenünk. visszatelepülés Izra-elbe. aki kiválasztottál minket az összes nép közül.az egyik sziddha alobha (szanszkrit) . az egy igaz Isten (arab = Al Iláh . aser natán-bánu Torát emet vöhajé olám natá bötohénu.zarándoklat alinga (szanszkrit) . akik képmásának sohasem fordít hátat alaszja (szanszkrit) .az áldozati mécses lángja. a szem kémiai folyamatai.a bhárata nátjam táncosnő felajánlja testét az isteneknek.az egyik pitta.) a felolvasás után: Batuh atá Adonáj Elohénu meleh haolám.áldozat bemutatására szolgáló asztal az áldozóhelyen. vönatám-lánu et-torató. (Áldott légy. felhívás a Tóra olvasásához. Örökkévaló. közöny.). Örökkévaló Istenünk. felsorolásszerűen mutatja be alfor (vodu) . fásultság áldozati asztal (egyiptomi) .

ájur véda ama no hasidate (japán) .e. gondolatoktól. bár kiváló termőterülete a lápok miatt nem használható ki teljesen alsos (görög) . kínai 'gou shi) . mely Aton a „Gömb” tiszteletét helyezte középpontba és emelte államvallássá. 14. az ég lépcsőzete a sintóban. Echnaton és Tutankhamon. meg-nem-halás Amarna-levelek (egyiptomi) . ez volt az egyetlen olyan periódus Egyiptom vallástörténetében.Amitábha bídzsája ámá (héber) . 1984-) am (szanszkrit) . az elme felfüggesztett működése. Amenhotep.gyógyszerek. 1887-ben kerültek elő Echnaton Akhetaton-beli nagy palotája melletti „irattárból”. akkád nyelvű iratok az Amarna-korból.dicsfelhő amanodnya rúpa (szanszkrit) . amelyek megemésztik az amát. Echnaton halála után a reform ellenségei .vízben gazdag vidék. amikor az államvallás közeledést mutatott az egyistenhit felé. valamint a korabeli kisázsiai uralkodók. ájur véda amaranam (szanszkrit) .halhatatlanság. i.a nyugati világrész buddhája amalaja vidnyána (szanszkrit. talán a szivárvány amacukami (japán) .mombinszilva-levél főzet amannyaná (szanszkrit) . 1 könyök ama (szanszkrit) . a vallási reform egy egészen egyedülálló művészeti irányzatot termelt ki.óceán Altangerel (mongol) .kellemetlen formák amansi (vodu) .a 6.Echnaton fáraó (XVIII. az uralkodói. aki az égi mezőkön lakik.árnyas liget altan (mongol) . rituális. III. vágyaktól mentes tudat ámáné kávod (héber) .a hely szelleme a sintóban.az Ég és a Föld közötti híd. tiszta tudatosság amanaszka (szanszkrit) .szennyezetlen. din.égetett agyagtáblákra ékírással írt. fejedelmek diplomáciai levelezése.60 cm.gondolat-nélküliség.ezzé alakítja a rosszul emésztett ételt az agni (szara helyett).) vallási reformja. sz. harcos funkciók képviselői Amahanirbhásza buddha (szanszkrit) .felfogás-mentesség (akiben megvan a tökéletes megértés) amapacsak (szanszkrit) . kiemelkedő fontosságuk van a korszak politikai viszonyainak tisztázásában és datálási kérdésekben is Amarna-reform (egyiptomi) .sz. takilcsi (i.

sz.) Ambálika és Abiká (szanszkrit) . de ő uralkodik a fény. a hármasság a világ létrejöttekor eltűnik ame no tamaboko (japán) .helység Rádzsagriha mellett Ambalatthiká Ráhulavádaszuttam (páli) .szünet két mantra elhangzása között.légkör.Ambá nővérei.(1891-1956) indiai buddhista gondolkodó Amdo (ejtett tibeti. Dzsimmu).földi (világi) ember .együttállás.gazdag udvarhölgy Vészálíban. Vicsitravírja király feleségei amban (ejtett tibeti) . i.a sinto Nap-istennője (ómikami: nagy szellem). öltözék. hűséges. írott tibeti a mdo) . 1754-től az újraszületések megállapítására az urnarendszert.Kásí királyának lánya Amba (szanszkrit) .Ráhula megintése szútra (Középső gyűjtemény 61.mandzsu tisztségviselők.Etiópia sémi nyelvű lakói amhorec (héber) .igaz. Kamimuszubi). földi kamija fehér szarvas.Májá anyja Amateraszu ómikami (japán) . létrehozva Japánt ámen (héber) .visszaállították a régi vallási rendet Amata (páli) . az újhold első éjszakája. amikor a Nap és a Hold a legközelebb van egymáshoz Ambá (szanszkrit) . Tibet északkeleti része Ame no minakanusi (japán) .gyöngydíszes lándzsa a sintóban. övé a fény birodalma.Párvatí. a Buddhának ajándékozta Béluva nevű nyaralóját ambara (szanszkrit) . testvérei Cukijomi és Szuszanoo no mikoto.sz. nulla Ambedkar.a tibeti ruha öv fölötti belső zsebe Ambalatthiká (páli) . mint az Univerzum anyja ambag (ejtett tibeti) . ők szorgalmazták Csien Lung császár parancsára i. a tiszta tudat állapota amávászja (szanszkrit) .találkozási pont. Idzanagi és Idzanami ezt engedte le a Földre. rituális megtisztulása után Idzanagi hozta világra.az Ég Középpontjának Ura. Bhimrao Randzsi . így legyen! amharák . a sinto isteni hármasság legfelsőbb személye (Takamimuszubi. vagyis a véletlen kiválasztást Ambapáli (páli) . a sötétség és a tenger felett is amatra (szanszkrit) . ő a császári ház őse (jelképeit ld. 17281912 között a kínaiak két megbízottja Lhászában.

a Buddhát istenként kezelő népies irányzat. Szukhávatí (Tiszta Föld) uralkodója. Amitábha amidizmus .a gyermek névadási ünnepe a 7. Vadzsrabódhi tanítványa.a Buddha japán formájának 85 megnyilvánulása Amida bucu (japán) . ábrázolása szerzetesi lepelben alamizsnás edénnyel. a testben a szívhez kapcsolódik. a bardóban megjelenő istenség. Luxor Amphiaraion (görög) . a nyugat buddhája Amitájusz buddha (szanszkrit) . valójában szambhóga kája. a mai világkorszak buddhája. Amitábha egyik alakja amla (szanszkrit) . színe vörös. ábrázolása a halhatatlanság italával teli palack. a Mindent felölkelő bölcsesség.a végtelen idő elmélkedő buddhája. segíti az újraszületést a nyugati paradicsomban. a testben a szívhez kapcsolódik.Amida-iskola. határtalan fény elmélkedő buddhája. jelképe: kos. ájur véda Amóghasziddhi (szanszkrit. az elkövetkező világkorszak elmélkedő buddhája. a megkülönböztetés bölcsessége. temploma: Karnak.a nyugati világrész buddhája Amitájusz dhjánibuddha (szanszkrit) .argosi jóskirály. (néhol az 5. szkandha-szimbólum: vörös.álló ima. Honszu apja. alapja a lókóttáraváda Amitábha (szanszkrit. kínai Omi to fo) . az Újbirodalomban az istenek királya. kancsó örökzölddel. vagyis a tiszta földtanítás. az érzékelés szkandhájának jelképe. csendes imádság Amida Boszacu (japán. a dzsódomon. vagy a 10. irigység amoha (szanszkrit) . a bardóban megjelenő istenség. 705-774) a 4 nagy fordító egyike. tudat. karma. nem-csalás Amon/Amon-Ré (egyiptomi) . Hüan cang).ember formájú. az észak buddhája Amóghavadzsra (szanszkrit) .amida (héber) . írott tibeti don jod grub pa) Haszonnal Véghezvivő. kínai O mi to fo) . lúd. Mut férje. de keveredik Amitájusz képével.) napon amphiktyón (görög) . kidolgozói Rjónin (Nembucu-iskola). segíti a hosszú életet és a jó egészséget.az amphiktyonia (Apollón Pythios . a törekvések szkandhájának jelképe.a végtelen. japán Amida Bucu. temploma Óróposnál Amphidromia (görög) . ejtett tibeti Öpamé.értelem.sz. bídzsája az am. Hónen (Dzsódoiskola) és Ippen (Dzsi-iskola). szkandha-szimbólum: zöld.savanyú.(i. kapzsiság. Kumáradzsíva. tantrikus tanító (még: Paramártha.

Egyiptom hagyományos érdekszférájához tartozott an csa lun si (kínai) .a halhatatlanság vize. arahat anágámi kála (páli) . eljövetel nélküli anágámi (páli) . ezután született a Brahman. haláltalanság amsa avatár (szanszkrit) . amely szerint kezdetben víz volt. brahmá randhra amrita kalas (szanszkrit) . andavádin anabhi szamszkára (szanszkrit) . írott tibeti lhun grub) magától keletkezett hirtelen gyarapodó erő anabrakáh (szanszkrit) .az ősóceán köpülése. az istenek és az aszurák harca Amritakundalin (szanszkrit.felfogás. akinek mindkét szülője él amrita (szanszkrit) . írott tibeti bdud rtsi 'khdzsil ba) . felső részéből az ég. Tricun Bhrikuti Dévi apja amud (héber) .szövetség) képviselője amphiktyonia (görög) . az Öt Győzedelmest kísérő Tíz Haragvó egyike amritam (szanszkrit) .ambróziával telt edény.rituális szolgálatra kiválasztott kiskorú fiú.Bűvitalú kapuőr.elő-ázsiai fejedelemség SzíriaPalesztina északi részén.ellenszerek nem használata anabhiddzsá (szanszkrit) . Ráhu megitta amrita brahmá/brahmárandra (szanszkrit) . a nirvánához vezető út 3. az első dhjánikus meditáció. az alsóból a föld.vissza-nem-térő a niródhából.lehetőség.a síla kála 2.nagylelkűség anabhki szanszkára parinirvajin (szanszkrit) .vallási szövetség amphiphón (görög) .brahmá-lyuk.erőfeszítés nélkül elért teljes nirvána anabhoga/nirábhoga (szanszkrit.a tudás tökéletessége elérésének képessége anágama (szanszkrit) .a halhatatlanság itala (ambrózia).részleges megnyilvánulás Amsuvarman (szanszkrit) . Visnu mellék-inkarnációja tartja Amrita manthana (szanszkrit) . nektár. Monro-nyílás (a harmadik agyüreg összeköttetése a két ventricu-lusszal) a fejtető nyílása. ahol véget ér az avadhúti. a tökéletes tudat kijárata.zsinagógai előimádkozó állvány a bima és a frigyszekrény között Amurru (egyiptomi) .nevári uralkodó. szakasza. szakasza .a felhőtlen szint a formavilágban anádzsnáta mádzsnászjam indríja (szanszkrit) . vertex. s ebből lett a tojás alakú aranyszínű anda.kerek kalács amphithalés (görög) .

a nirvánához vezető út 3.az elkövetkező állapot.nem közölt tanok. a Buddha unokaöccse. a tökéletes-ség burka. ahamkára. egyensúly. a jövő Anágatavamsza (szanszkrit) .szoba a megaronban az epopteia számára anala (szanszkrit) .az egyik sziddha Ánanda giri (szanszkrit) .a nirvánához vezető út harmadik fokozata anágámi phalam (páli. a hagyomány szerint ő jegyezte le a Buddha tanításait. késői.anágámi maggó (páli) .a dzsiva a Brahman megismeréséből fakadó üdvösség létfokozata. boldogság.Brahmá szútra kommentátor. emberi létbe. írott tibeti phjir mi wong ba) . Indrabhúti tanítványa. többé nem tér vissza a földi.vissza nem térő.előkészítő dhjánikus meditáció Anagarika Góvinda láma .mentesség a fogalmiságtól és a sokféleségtől Ánanda (szanszkrit.tűz análambana (szanszkrit) .Madhva másik neve ánandamaja (szanszkrit) .erőközpont (pítha) a szívtájékon (= meg nem ütött).A jövő krónikája.tárgytalan anánártha (szanszkrit) . üdv Ánanda bhairava (szanszkrit) . műve: Njája nirmaja ánanda padá (szanszkrit) . foka a niródha után.nagyörömű.a buddhizmus nyugati megújulási mozgalmának alapítója anágata avaszthána (szanszkrit) . a meg nem nyilvánuló hang (anáhata náda) anáka (szanszkrit) . aki ezt eléri.a létfokozatok egyik burka ánandamaja kósa (szanszkrit) . Padmavadzsra tanítója .nem-egy anakkhátá dhammá (páli) . írott tibeti kun dga' bo) .test. ami nem tartozik a nyilvánosságra (anáhata = nem-megütött) anaktoron (görög) .nem-megütött anáhata csakra (szanszkrit) . a dzsiva egyik burka ánandapadá (szanszkrit) .tantrikus mester. vágyak burka. az átman és a Brahman egységének megkülön-böztetés nélküli megismerése Ánanda tírtha (szanszkrit) . tanítványa. legföljebb az isteni létformákba anágamja (szanszkrit) . nemkanonikus páli könyv anáhata (szanszkrit) . nyugalom. a Rádzsagriha-i zsinaton ő hitelesítette a tanítást.vidjá létfokozat Ananga vadzsra (szanszkrit) . érzések.

hatás anásrava (szanszkrit) . arhad gháta.odafigyelés a légzésre anaparapá (szanszkrit) . pl.szennyezetlen (a meditáció) anásrava bhúminava (szanszkrit) .feddés másoktól. lábemelés oldalt fekvésben (hatha jóga) Ánántavírja buddha (szanszkrit) .Visnu Dattátréja nevű inkarnációjának anyja.közvetlen megelőző feltétel ánantaraja (szanszkrit. tisztátalan Anarrhysis (görög) .az Öt Határtalan Gonoszság (anyagyilkosság. levegő . illat.azonnali karma. az emberinél alacsonyabb fokozatú újraszületést eredményez Ánantászana (szanszkrit) . egy palotában (Mani Mandapa) lakik. végtelen. de Szóma anyja is anatárja márga (szanszkrit) . folytonosság anantara pratjaja (szanszkrit) .Ánanta-tartás.határtalan.harmonikus légzés.közvetlen megelőző feltétel.az Apaturia második napja (Athén).a nágák királya Ánanta padmanábha (szanszkrit) .Visnu egyik neve Ánanta Shésa (szanszkrit) . a kígyók rádzsája.a mérhetetlen űr Ánanta (szanszkrit) .jövőbelátás ananta (szanszkrit) .a prajóga márga és az agradharma utáni ösvény. Visnu kígyóágya.áramlat.a támasz nélküliek felkarolója. írott tibeti mtshams med pa) . szamgha bhéda). a Föld alatti Patala régió irányítója. a Szamghának ajándékozta a Dzsétavana áramát anathymiasis (görög) . szégyentelenség anárja (szanszkrit) . kereskedő. a fej hátrahúzásának szertartása anásaja (szanszkrit) .21 makulátlan ismeret anásrava szamvara (szanszkrit) . egy szent megölése.nem-árja. Szudatta mellékneve.anángatam szanyána (szanszkrit) .a déli világrész buddhája ánápána szati (szanszkrit) . viszálykeltés a közösségben. apagyilkosság. 5 jóvátehetetlen bűn (matr gháta. ő pusztítja el majd a világot anantara (szanszkrit) .megszakíthatatlan út Anátha pindika (szanszkrit) . a klésák 89 megszakítatlan ellenszerének útja anantaríka karma (szanszkrit) .nem olyan gyorsan Anaszúja (szanszkrit) .tiszta fegyelem anásu (szanszkrit) .a 9 szennyezetlen szellemi sík anásrava dnyána varga (szanszkrit) . tudatösszpontosítási gya-korlat ánápána szmriti (szanszkrit) . egy buddha megölése) anantaríja márga (szanszkrit) . pitr gháta.

a 3 jel (aniccsa.énközpontú létezés anavaszésza (szanszkrit) .a dzsíva tojásból született (az állatok emlősök előtti) létfokozata. tűzpapok ango (japán) . a nih-szvabháva 4.énnélküliség.üdvözlés a fej fölött összetett tenyérrel Andzsaná (szanszkrit) . a brahmávidjá tanítója. az Én meg-szüntetése.a vánara Bálí király fia angamédzsajatva (szanszkrit) . Agoué .a makrokozmosz andadzsa (szanszkrit) . ezután született Brahman andha (szanszkrit) . anátman anava (szanszkrit) .nem-lény. amelynél elkülönül az átman és az 5 halmaz nem-egységéről alkotott felfogás.uccshédaváda anátman (szanszkrit. reszketése Angirasz (szanszkrit) . a pont felismerése.Hanumán anyja anéka (szanszkrit) . lélek-nélküli. anatta) egyike. az állandó szubsztancia nem-létezése. nem-én. éntelen.mitikus ősbölcs (risi). ékánéka vijuktatva Anga (szanszkrit) . nyári zen-meditáció Anguille (vodu) .anátma anátmaka (szanszkrit) . kínai an cs'a lun si) . rész.tag. avidjá létfokozat andavádin (szanszkrit. regressum ad infinitum anda (szanszkrit) . az első tűzáldozó. iratok csoportjai Angad (szanszkrit) .nem-egy. amely szerint kezdetben víz volt.éntelen szellem-mivolt anátmja (szanszkrit) .angolna.a test esendősége. de a prakriti egy (szánkhja) anékatva vijukta viniscsaj marma (szanszkrit) .az átman és az 5 halmaz nem-egységéről alkotott felfogás elkülönülési pontja.halandó.vak.kivétel nélkül anavaszthá (szanszkrit) . a test alkotórésze. a szakja család őse. páli anattá.nem-én. önmagátlanság anátmatá/nihszvabhávatá (szanszkrit) . az alsóból a föld.nyugalomban maradni. nem-szellemi én anatta (szanszkrit) . a vjakta sokszoros. felső részéből az ég. én-nélküliség anátma váda (szanszkrit) .felfogás. duhkha. s ebből lett a tojás alakú aranyszínű anda. írott tibeti bdag med pa) .egy ország neve anga (szanszkrit) . foka.férfiház andzsalí mudrá (szanszkrit) .egy ország neve andreion (görög) .vég nélküli visszafelé haladás. a prakriti purusa nélkül Ándhaka (szanszkrit) . gyengesége. a létezés 3 jellegzetességének egyike.

állandótlanság anitjatá laksana (szanszkrit) .akaratlan erőkör (pl. anijata védaníja).jel nélküliség.) angustha (szanszkrit) .a karma bizonytalan megtapasztalása anijata vipáka (szanszkrit) . meghatározatlan animitta szamádhi (szanszkrit) .a 8.állandótlanság-elbomlás anja (szanszkrit) . nem-örök. nemi aktus) anijata (szanszkrit) . egyik lehetséges feloldása szerint a felső hurok a Nap. 2 szabály a bhiksuknak a théravádában anijata bhúmika dharmá (szanszkrit) . önmagán anitjam (szanszkrit. mulandóság.arhat a Buddha közelében.másik feloldás szerint kitárt karú emberi alak. A sorjázott gyűjtemény Anhestérión (görög) . pl.az élet szimbóluma.Angulimála szútra (Tripitaka Szútrapitaka 86. amely szimbolikájában és kinézetében is egészen más.más.a jel nélküliség feletti mély összpontosítás Aniruddha (szanszkrit) .nem-állandóság. eredeti szimbolikája valószínűleg titok marad. a njája vaisésika nézete anjatva (szanszkrit) . meghatározatlan szamszkára anijata védaníja (szanszkrit) . a Buddha hívott (páli éhi bhikkhu) tanítványa Angulimála szutta (páli) . valamire rávetítjük egy másik dolog tulajdonságait. különböző anjathá bháva (szanszkrit) .angula (szanszkrit) . a tudatossággal összekapcsolódó. a vjakta tulajdonsága (szánkhja) anitjatá (szanszkrit) . múlandóság.rablógyilkos. anitjam aniccsha pítha (szanszkrit) .a karma bizonytalan beérése anila (szanszkrit) . állandótlan. nem összetévesztendő a kopt kereszttel.másság. a 3 jel (aniccsa. a létezés 3 jellegzetességének egyike. hónap (Athén). duhkha. február-március aniccsa (szanszkrit) . a vízszintes rész a sivatag.hüvelykujj Angulimála (szanszkrit) . anatta) egyike.nagylábujj Anguttara nikája (páli) . a függőleges szár a Nílus völgye .10 korlátozott. annyira .múlandó. változás anjathá khjáti (szanszkrit) . meg nem szűnő anísa (szanszkrit) . páli aniccsa) . különbözőség ankh (egyiptomi) .nem-úr.mulandóság.mássá válás.levegő animitta (szanszkrit) .másmilyennek mondás.Tipitaka.határozatlan karma (anijata vipáka. füles kereszt. a jelképrendszere számos módon kifejthető.

kínai bian jian) . szipai bardo) antará bhávika szkandha (szanszkrit) . használatának követelményei: szaddhá. kriti-kátlan ánradzsa (szanszkrit) .általános jelkép.tojásból születés. hit az öröklétben.sésa sésí bháva antadvajánu jódzsaka (szanszkrit) . írott tibeti bar mdo.a közbeeső létezésben elért teljes nirvá-na antara (szanszkrit) .a létfokozatok egyik burka annamaja kósa (szanszkrit) . a nihilizmus és az örökkévalóságba vetett hit. a durvatest. madarak ansí ansí bháva (szanszkrit) . ejtett tibeti bar do) köztes lét.a táplálék juttatója (a táplálék az érzékszervek érzete).egy isten ábrázolásában az istenség hordo-zója. átmeneti állapot (ejtett tibeti kje ne. hogy az „élet” szó írásjegyeként is ezt használták Ankoku templom (japán) . ájur véda annáju (szanszkrit) . milam. Párvatí másik neve anna rasza (szanszkrit) . itt tanult Ikkjú ankusza (szanszkrit. belső ok.különálló/különböző létező antará kalpa (szanszkrit) . a szellem belső szerve.zen kolostor. pannya anna (szanszkrit) .a táplálkozás burka.szélsőség.belső antará bhava (szanszkrit.belégzés utáni légzés-visszatartás (hatha jóga) antará mandala (szanszkrit) . csonyi. áraddhavirija. köréje épül a két saríra antar parinirvájin (szanszkrit) . szatiszampannya.szertartás Anótatta-tenger (szanszkrit) .a 7 tenger egyike északon a Himalájában anottopa (szanszkrit) .tápanyagokkal telt testnedv. a dzsiva egyik burka annaprasana szanszkára (szanszkrit) .étel.közbeeső időszak antará kumbhaka (szanszkrit) . aszatthja.másokkal/a következményekkel nem törődő. szamten. csikai.szélsőséges nézetek antagráha dristi (szanszkrit.a köztes lét halmaza antará bhúta (szanszkrit) . írott tibeti lcags kju) ösztöke. nihilizmus antah kárana (szanszkrit) .az étel éltetője annamaja (szanszkrit) . a végső megszabadulás (az arahaté) Anna Purni (szanszkrit) . a szélsőségek megragadásának téves nézete.a belső szentély körüli első fal a hindu templomban . az anyag rétege. psziche.

a Bhagavad Gítá anuka váda (szanszkrit) .antará vászaka (szanszkrit) .atomelmélet anulóma (szanszkrit) . egy avatára Anthardana (szanszkrit) .belső kormányos.légkör.a múlthoz való ragaszkodás hiánya anupalabdhi (szanszkrit) .Vallabha műve anubhava (szanszkrit) .merítő asszonyok anu (páli) .láthatatlanná tevő égi fegyver Anthestéria (görög) . dedukció. atom anu dhamma (páli) . hogy ellenségeink”. nulla antarjámin (szanszkrit) .a lábakat eltakaró köpeny. a Legmagasabb Lélek antarátmá szádhana (szanszkrit) .következtetés. a szent dharma másoknak való megszakítatlan tanítására vonatkozó félelemnélküliség. szamádhi) antariksha (szanszkrit) . levezetés anunaja (szanszkrit) .alapvető tanítás anu kampá (szanszkrit) .az érzések fizikai reakciók szerinti aspektusa anuddajá (szanszkrit) .vonzalom.Tripitaka Szútrapitaka 111. anupádána (szanszkrit) . amelyekkel igazolhatjuk állításunk tárgyát .a lélek gyakorlata (dháraná.szánalom Anubhásja (szanszkrit) . pratjá-hará) antarátmá (szanszkrit) . dhjána.virágünnep Anthestérión hónap 11-e és 13-a között (Athén) ánthjésti szanszkára (szanszkrit) .annak lehetetlensége.belső gyakorlás (pránajáma.szertartás antlétriai (görög) .terem antaranga szádhaná (szanszkrit) .könyörületesség anugiddzshana (szanszkrit) .elemi rész. a Buddha 4 kijelentéséből a 3.sóvárgás Anugítá . hogy megteremtsük azokat a körülményeket. a szerzetesi ruha alatti ing antarájika dharma vjákarana pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) „kijelentettem a hit ellen ható dharmákról. az egyik béklyó Anupada szutta (páli) . természetes sorrendben anulóma pránajáma (szanszkrit) .önmaga belső lényege..egymásra következő (hajjal szemben) légzés (hatha jóga) anumána (szanszkrit) . könyvének második éneke.megragadástól mentes anupádiszessza (szanszkrit) . csaturvaisáradja antarala (szanszkrit) .a Mahábhárata 14.előremenő (vagyis a pratítja szamutpáda egyik nézőpontja). hosszában. pl.

fokozatos.együtt járás.elmélyülés anvánamaszagócsaram (szanszkrit) .nem-keletkezettben-lévő megszűnés Anuppija (szanszkrit) . remete Páriléjjakában anusaja (szanszkrit) .meg-nem-ragadt karma anuppattini niródha (szanszkrit) .a visszaemlékezés fogalmai anutpáda (szanszkrit) . a formák világában és a formanélküli világban megjelenő 4 nemes igazság anvajaksánti (szanszkrit) . ekvivalencia anvaja dnyána (szanszkrit) .a nem-születés tudása.óind időmértékes versforma: 4 nyolc szótagú sor anuszajasz (páli) .az abhidharma megalapítója.aki fenntartja az éberséget.az egymásra következés tudása.tanítás.az oktatás csodája anustubh (szanszkrit) . a Buddha unokaöccse. folyamatos türelem 4 formája anvajó (szanszkrit) . szabályos képzés Anurádhapúra (szanszkrit) . írott tibeti dpe bjad bzang po) .logikára épülő filozófiai vizsgálódás .a legjobbaknak való gyakorlatok a belső összeszedettségre.fokozatos cselekvés anupurva patipadá (szanszkrit) .ami félre van téve.az ember bölcselete anusászana (szanszkrit) . az okság felismerése.kis szépségjegy anuvjandzsana (szanszkrit) .anupalabhjamánatva (szanszkrit) tényként nem észlelhetőség anupáttiká (szanszkrit) .nem-keletkezés anutpáda dnyána (szanszkrit) .látens tendenciák anuszmarana vikalpa (szanszkrit) .fokozatos előrehaladás anupurva szikkhá (szanszkrit) .önvaló ánvíksikí (szanszkrit) . intelem anusászaní prátihárja (szanszkrit) . az egyik tantra-módszer.a buddha 80 kis szépségjegye anvaja (szanszkrit) .Lanká fővárosa.észak-indiai település a malla rádzsaságban anupurva krijá (szanszkrit) . a tantra legmagasabb foka Anuvakhjájana (szanszkrit) .a következetes. rejtett hajlam a vágyra anusaja nirdésa (szanszkrit) .Madhva műve anuvjadnyana (szanszkrit. a szennyeződések nem jelennek meg anutpanna (szanszkrit) . a szraddhadhimukták egyike Anuruddha/Anurádha (páli) . az üresség észlelésére. Anurádha alapította anurakszanadharman (szanszkrit) .nem-keletkező anuttara jóga tantra (szanszkrit) .

víz. (Tegyen Isten olyanná.selyemfüggő ap/ápah (szanszkrit) . mint Efrájim és Menáse volt. de akkor sem kötelező Apadána (páli) . a lét legala-csonyabb foka apána (szanszkrit) .a boldogtalan újralétesülés helyei.nem-szerzés. az asztánga jóga 5. 6.személyes tudás.) apája bhúmi (szanszkrit) .a világhegy (Meru) körüli nyugati földrész apari dnyána (szanszkrit) . a vizeletkiválasztó rendszerre és a nemi szervekre vonatkozó eltérések. nirajaka).föl nem ismerés. nem kellemetlen a toroknak. a Brahman egyik megnyilvánulása. Ráhel és Éea volt.közeli apará parija védáníja kamma (páli) . emelje feléd fénye ragyogását.a gabona zsengéje . 5. friss. ájur véda apána váju (szanszkrit) . nem kellemetlen a gyomornak ápad dharma (szanszkrit) . vöjaszém löhá salom.a menet fogadása apara (szanszkrit) . hideg. Hőstettek (Szerzetesek legendái) apai (főpapi) áldás (héber) .Jövarehöhá Adonáj Vöjismörehé. kínai Ju ye ni) .). amely távolabbi életekben hozza meg gyümölcsét apará pratjaja (szanszkrit) . ami megtanulható Aparagódáníja (szanszkrit. 8. lassan folyó. széklet eltávolítása apantésis (görög) . 2. fiúgyereknél még: Jöszimhá Elohim Köefrájim Vöhimnáse. és könyörüljön meg rajtad. mint Sára.). 4. 7. lépése (jama) aparkhé (görög) . szaga nem bántó.nem-keresés aparigraha (szanszkrit) .magasabb fokú tudás. Rebeka. a fájdalom és nincstelenség állapotai (préta. Rivká. (Áldjon meg az Örökkévaló.rendkívüli dharma. tartózkodás a kapzsiságtól. az egyik vata.annya/para (szanszkrit) . jó ízű. és őrizzen meg. leánynál még: Jösziméh Elohim Köszárá. tiszta.karma. 3. ősvíz.Tipitaka. a megismerés hiánya apari márgana (szanszkrit) . a jó víz tulajdonságai: 1.a légzés szabályozása az alhasban. mástól nem tudható tudás apará vidjá (szanszkrit) . tirjagjoni. és adjon neked békét. jiszá Adonáj panáv élehá. csak végszükség esetén érvényes.alhasi prána. az egyik mahábhúta. vizelet. (Tegyen Isten olyanná. irányítsa feléd fénye ragyogását. jaér Adonáj panáv élehá víhuneká. Ráhél völéá. a végbélre.nem oda tartozó aouessan (vodu) . vagyontalanság.

a delphoi Apollón Apollón-ünnepek (görög) .tisztító szertartás temetés után apotheósis (görög) .a vizek mandalája ápo (szanszkrit) .a szégyenérzet hiánya Apaturia (görög) .mérhetetlen sugárzású (ábhasszara.4 határtalan szemlélődés appamána szubhá (szanszkrit) mérhetetlen dicsőségű/sugárzású (szub-hakinhá. parittábhá) appamannyá (páli) .a szerelem istennője (főníciai Astoret) aphros (görög) .nem-természetes .szentély Argosban Apollón Delphinios (görög) . az arhatok 6. napján aponimma (görög) .szentély Thébában Apollón Karneios (görög) .elmélyedés appaná bhávaná (szanszkrit) . delphys) Apollón Isménios (görög) .szentélye az arkadiai Lykaion-hegy keleti oldalán Apollón Pythios (görög) .romolhatatlan api di yu (kínai) .hitetlen apmanrala (szanszkrit) .avícsi apistos (görög) . kárhozatos cselekedetek és ellenszerük aprákrita (szanszkrit) . parittaszubhá) appamánábhá (szanszkrit) .démon.ünnepe Munychión hónap 6-án (Athén).istenné válás apotropaikus (görög) .határtalan (a karuná és a muditá) appaná (szanszkrit) .hab (Aphrodité) aphthartos (görög) . ünnepe Boédro-mión 7-én Apollón Deiradiótés (görög) .3 napig tartó lakoma (Athén) apavarga (szanszkrit) .bevégzés.a rendíthetetlen.Párvatí egyik alakja.a megismerő szellem és a megismert tárgy azonossága appramáda (szanszkrit) gondatlanság/törődés.misztérium-ünnep a peloponnésosi Andaniá-ban Karnos akarnaniai jós meggyilkolásának engeszteléséül Apollón Parrhasios (görög) . fajtája Apollón Boédromios (görög) . aki böjtölt.általában a hónap 7. a tengeren hajózók védőistene (? andreion.üvöltve rohanó Apollón. rajta táncol Siva apatrapá (szanszkrit) . hogy visszanyerje Sivát Apaszmára purusa (szanszkrit) .bajelhárító appamána (szanszkrit) . njája Aphrodité (görög) .víz. kohézió ápokja dharman (szanszkrit) .Aparná (szanszkrit) .

a végtelen sugárzás szintje a formavilágban apranihita (szanszkrit) .a végtelen tisztaság szintje a formavilágban apramánabha (szanszkrit) .megállás nélkül való apratísthita nirvána (szanszkrit. muditá. fokára jutott. 2. akiknek közepes a 2.a törekvés nélküliség feletti mély összpontosítás aprápti (szanszkrit) .az ellenség legyőzője. a tejóceán köpülésekor keletkeztek apunja (szanszkrit) .4 mérhetetlen. a magga 4.fent újraszületett lények. 4 fokozata (magga) van: 1. aki belépett a folyóba (szótápanna). rossz cselekedet apúrva (szanszkrit) .fent újraszületett lények. kínai wu zhu nie pan) . határtalan (maitrí. karuná. tanítása meditációval a semmi szférájának elérése áraddha viríja (szanszkrit) . ejtett tibeti dgra bcsom pa. upeksá) apramána subha (szanszkrit) . Buddha egyik első tanítója.kezdeményező erő.törekvés nélküliség apranihita szamádhi (szanszkrit) . a bódhiszattváké. méltó. mímánszaká Áráda Káláma (szanszkrit) .nem-elérés apratísamkhjá niródha (szanszkrit) nem-elemző megszűnés apratísthita (szanszkrit) .arahat aráha mandapa (szanszkrit) . akiknek közepes az első dhjánájuk apramánabháh (szanszkrit) . dhjánájuk apramána subháh (szanszkrit) . (még: pratjékabuddha. írott tibeti dgra bcsom pa) . erélyesen törekvő. 3. szent.tündérek. aki nem tér vissza (anágámí). energikus.bűn.tartózkodási hely nélküli nirvána. megvilágosodott személy. az agnistóma hatására létrejött szubsztancia. meg-nem állapodott kialvás. tettre kész. szamjag- . érdemes.nem függésben létező apszarasz (szanszkrit) . táncosnők a mennyei bolygókon Indra egében. a szent (arahá). megállás nélkül való. aki elérte a nirvánát.előcsarnok arahat/arhat/arhant (szanszkrit. aki még egyszer visszatér (szakadágámin).előzmény nélküli. a gandharvák feleségei. kialvás apratítja (szanszkrit) . páli arahá. amely megelőzi az áldozat bemutatót a mennyben. 4.apramána (szanszkrit) . az elefántvezetés 5 követelményének egyike arahá (páli) .guru.

elégedetlenség.4 faj (luláv.kezdet.szubjektum. arahatta magga. se illat. 4.szambuddha). nem tanult Tórát. a tudat tárgyai arana pradnyá (szanszkrit) .a világ előképe. Mára egyik lánya. arahatta phala arahatta magga (páli) .4 szöglet. a tálit kátán arbáa mínim (héber) .áldozati tűzgyújtáshoz használt pálca (Ficus religiosa) áranjaka (szanszkrit) . 2.mentes a szennyeződésektől áráma (szanszkrit) .az okozatiság vagy a világ összetevődésének a tana.kíméletlen és kegyetlen szellem a sintóban. erdei tanítások.a nirvánához vezető út 4. a theos deuteros (Philón) . de azok utána a saját dinamikájuk szerint fejlődnek. szertartás árava (héber) . fokozata arahatta phala (szanszkrit) . téli szálláshely árambha (szanszkrit) . aki túljutott az első 3 állapoton.pihenőkert. szakadagami magga.erdőlakó. 4 állapota (út és eredmény): 1. hideg pokol archetypon (görög) . a tama része árammana (szanszkrit) . és ebben az oksági viszonylatrendszerben a természeti környezetet teremtő okok között meghatározó szerepe van magának az emberi tevékenységnek is arámi . a tudat tárgyai árammanika (szanszkrit) . Bri-hadáranjaka. Taittiríja) Arapacsana Mandzsusrí dhjánibódhiszattva (szanszkrit) Tántorítha-tatlan szépséges elmélkedő bódhiszattva Arati (szanszkrit) .szenvedélymentes mély összpontosítás arani (szanszkrit) . a természetet úgy írja le. Kausítakí. a Védák-hoz kapcsolódó magyarázatok. ezeket az Isten alkotta meg.vízhólyagos. szent. szakadagami phala. upanisadok (Aitaréja. és nem is él úgy.szenvedélymentes tudás arana szamádhi (szanszkrit) .az álajavidnyána függő keletkezése árakilásza (szanszkrit) . 3. mint amelyet oksági törvények mozgatnak. anagami magga. hadasz) arbres reposoirs (vodu) .arameus. anagami phala. erdei remete. szotapatti magga.se íz. fűzfaág (szukkotkor az ünnepi csokorban) arbáa kánfot (héber) . aráva.objektum. a Talmud nagy részének és a Zohárnak a nyelve aramitama (japán) . etrog. elkezdődés árambha váda (szanszkrit) . szotapatti phala.aki elérte a szentség fokozatot (aszékha) araja siki engi (japán) . hős.szent pihenőfák arbuda (szanszkrit) .

archiereus (görög) .a legmagasabb rangú katonai tisztviselő (Athén) arcsa vigraha (szanszkrit) . foka arcsismati bhúmi (szanszkrit) .a megszentelt lények újjászületésének helyei .nemes emberek (szotápanna.Isten főpapja. hogy megvilágo-sítsa Shringit ardhapluta (szanszkrit) .feleség ardha (szanszkrit) .egy arhat meggyilkolása. kocsihajtója Krisna. tiszta birodalmakban születik. bal oldala Párvatí Ardhanárísvara (szanszkrit) . és az akanistha mennybe jut ardzsolpa (ejtett tibeti) .felajánlás arhadgháta (szanszkrit) .egy isten múrti formája arcsaka (szanszkrit) . anantaríka karma arhat kála (szanszkrit) . szakasza arhja (szanszkrit) .felajánlás árija iddhi (páli) .Prithá és Indra fia.hadisten arghja (szanszkrit) .félhold-tartás (hatha jóga) ardha macjendrászana (szanszkrit) .az északi világrész buddhája ardangini (szanszkrit) .szegény zarándok Ardzsuna (szanszkrit) .a síla kála 1.fél csónak-tartás (hatha jóga) Ardhanári (szanszkrit) .fél macjendra-tartás (hatha jóga) ardhaná vászana (szanszkrit) . pándava Ares (görög) . anágá-mí.pándava herceg a Mahábháratában.Siva egyik inkarnációja. neki ajándékozta a Pásupata aszra nevű fegyvert Siva.részleges ugró.egy avatára látható jelenléte (pl.templomi pap árcsávatára (szanszkrit) .félhold kéz-tartás. a bhávaná márga 4. a bódhiszattva bhúmi 4.félig lefogott erősen nyújtott fél lótusz-tartás (hatha jóga) ardha csandra mudra (szanszkrit) . szobor) arcsismati (szanszkrit) .ragyogó. sugárzó.a lángolás birodalma. a theos deuteros (Philón) archón polemarchos (görög) .Maitréja árija puggalá (páli) .valaminek a fele ardha baddha padmá pashcsimóttánászana (szanszkrit) . Siva bal felső karjának keze ardha csandrászana (szanszkrit) .árja sziddhi Arija Mettejja (páli) . a Bhagavad Gítá egyik szereplője Ardzsuna (szanszkrit) .félig lefogott hát lótusz-tartás (hatha jóga) ardha baddha padmóttánászana (szanszkrit) .Siva félig férfi-félig nő alakja. foka Arcsiszkanda buddha (szanszkrit) . arahá) arijahati (páli) . Indra fia. szakadágámí.

a nemes nyolcrétű ösvény. szamjag karmanta/ cselekvés.nemes tudás Árjaman (szanszkrit) . Aszanga műve árjadnyána (szanszkrit) . elfogadja a duhkha igazságát az érzékiség birodalmában. sraddhádhimukta. században árja márga (szanszkrit) . szamjag ádzsiva /szammá ádzsíva/ életmód.) arijatunhí bháva (páli) .(szamjag dristi /szam-má ditthi/ nézet. a folyóba lépett).nemes. páli árija iddhi) .a 4 nemes igazság (a meg-nem-elégedettség /szenvedés/ keletkezése. írott tibeti 'phagsz pa) . illetve arról is. szamjag szamádhi /szammá szamádhi/ elmélyedés). pradzsnyávimukta. meg van győződve erről az igazságról. páli arija atthangika magga. ellenzi az oktatást. kájaszákszin. 980-1000 között. a képmások készítését és az áldozatokat árja szatja (szanszkrit) . kínai fordítás i.i. akit Krisna megölt árja (szanszkrit.A nemes célkitűzés szútra (Tripitaka Szútrapitaka 26. mint pl. dharmánuszárin. dristiprápta. 16 aspektusa: 1. tiszteletreméltó. kiváló. a 7 nemes személy (sraddhnuszárin. hogy ez érvényes az . szamjag vács /szammá vácsá/ beszéd. szamjag szamkalpa /szammá szankappa/ elhatározás. az indoeurópai nyelvcsalád indoiráni ágának önelne-vezése Árja Mandzsusríla kalpa (szanszkrit) . helyes .a 4 nemes hozzáállás megszerzése Árjadésanávikhjápana (szanszkrit) .nemes beszéd Arisztászura (szanszkrit) . okkanta nijámattá) . a Bódhiszattva pitaka Avatamszaka szútra része. mahájána jógácsára szútra.bikadémon. hogy érzelmeit megváltoztassa árja vamsza (szanszkrit) . a gyakorlat ösvénye) árja sziddhi (szanszkrit.áditja isten árjástánga márga (szanszkrit. szamjag vjájáma /szammá vájama/ törekvés.sz.nemes ösvény árja phala (szanszkrit) .A nemes Mandzsúsrí rituális alapműve.Árijaparijészana szutta (páli) .sz.meditációs idő a déli étkezéstől estig árijavacsa (páli) . 2.A nemes tan hirdetése.nemes gyümölcs (természetesen szimbolikus értelemben. magas-rendű. 1875-ben alapította Dajánanda Szaraszvati bráhmana. a meg-nem elégedettség /szenvedés/ megszüntetése. szamjag szmriti /szammá szati/ vizsgálódás.az arhat képessége arra. ubhajarobhágavimukta) Árja Szamádzs .nemes személy (pl. tibeti fordítás a 11. 3. áhimszá) árja pudgala (szanszkrit) .

Szarvasölő Artemis Artemis Karyatis (görög) . illetve arról is. neki van szentelve a hónap 6. elfogadja a gyakorlat ösvényének igazságát. hatalom . elfogadja a duhkha megszűnésének igazságát. napja Artemis Agrotera (görög) . és érvényes az alak-nélküliség világában is.gazdagság. 15. 4. 13. 9. Észak-India az i. évez-redben arktoi (görög) .a Jólét Artemisa Artemis Kurotrophos (görög) . meg van győződve erről az igazságról. hogy ez érvényes az alakok világában.a zsinagóga frigyszekrénye arpana szamádhi (szanszkrit) . az állatok úrnője. Achaia) Artemis Munychia (görög) .Egyenesen álló Artemis (Spárta) Artemis Sóteira (görög) .Cédrusfa Artemis Artemis Korythalia (görög) .Diófa Artemis Artemis Kedreatis (görög) . pratipaksa Árjávarta (szanszkrit) . az attikai Braurón Artemis kislány papnői arogja (szanszkrit) . és érvényes az alaknélküliség világában is.egészség. 5.nyárközépi ünnep (Aitólia. Dzsanaka vitamestere Artemis (görög) .szenvedő Ártabhága (szanszkrit) .Fiúnevelő Artemis Artemis Laphria (görög) . elfogadja a duhkha keletkezésének igazságát.az összeszedettség szintje. meg van győződve erről az igazságról.a Munychiai Artemis Artemis Orthia (görög) . Létó lánya. birtok. jólét.Mirtuszfa Artemis artha (szanszkrit) . Phókis. illetve arról is. 11. 2. meg van győződve erről az igazságról. és érvényes az alak-nélküliség világában is. világi (alakok és alaknélküliség) és transzcendens arrhéphoros (görög) .e. illetve arról is.a vadászok pártfogója Artemis Elaphébolos (görög) .ragyogó. 12.medvék. a begyakorlás 4 része: avaccshédaka.istennő. amely elvezet a duhkha megszűnéséhez. visvászadhájaka. 10. ők szövik a peplost arscsismati (szanszkrit) . és érvényes az alak-nélküliség világában is. a pratjékabuddhák útjának negyedik része árta (szanszkrit) .bráhman. 8. hogy ez érvényes az alakok világában is.az árják országa. ájur véda áron ha berit (héber) . hogy ez érvényes az alakok világában is.a szövetség ládája áron hákodes (héber) . bhávaná márga. 14.alakok világában is. avabódhaka.-1. 7.7 és 14 év közötti athéni kislányok. 6. 16.

a hajnal istene. szamojadzsanáni árúpá szamápatti (szanszkrit) . akik a legtisztább.tárgy. legtökéletesebben összpontosított elmélyülés révén születnek ide.ártha (szanszkrit) . néhai bűnök marad-ványa a körforgásban.forma nélküli lét utáni vágy. dolog. aki képes rá (a bölcsességre). jelentés.az elme 2.jó szándékú viselkedés. az anyagi formát nélkülöző.forma nélküli világ arúpa rága (szanszkrit) . az.megértésre való képtelenség.terület ókori egyiptomi mértékegysége. fokhoz tartozó világ arúpa lóka (szanszkrit) . a tiszta eszmék. a 4 ájatanából a 2.magyarázat artham (szanszkrit) .hindu június-július asaiksa márga (szanszkrit. értelem.forma nélküli feloldódás. nyereség. alaknélküliség arúpá vacsara (szanszkrit) . gyarapodás. a tanulás utáni út. lényeg. nem-dologi lét.szamápatti artha pratiszamvid (szanszkrit) a jelentés megkülönböztető megértése artha váda (szanszkrit) . írott tibeti gzugs med khams) .mááriv ásádha (szanszkrit) .anyagtalan létsík.forma nélküli világ. a vaisanját előidéző hamisság (szánkhja) .anyagi javak adományozása artha krijá (szanszkrit) .létesülés elemek ásaja bala (szanszkrit) . a srávakák és a pratjéka buddhák útjának 5.7 szellemi támasz asakti (szanszkrit) . a gondolat megismétlésének képessége ásajásraja (szanszkrit) .érdekében. anyagi birtokszerzés. céljából arthárthi (szanszkrit) .Szúrja kocsihajtója. alaknélküliség arura (egyiptomi) . cél. foka.testetlen lét. 1 arura = 2735 négyzetméter árvit (héber) . Garuda bátyja arúpa bhava (szanszkrit) . adomány. a csatur szamgraha vasztu egyik eleme artha mátra nirbhásze (szanszkrit) . a hetedik béklyó. gondolatok világa. írott tibeti mi szlob lam) . az 5 őselemből képződött érzékelési tárgyak és azok minőségei artha dána (szanszkrit) . alaktalan lét az Arúpalókában arúpa dhátu (szanszkrit. a nem-begyakorlás ösvénye a tökéletes megvilágosodás elérésekor ásaja (szanszkrit) .többet-nemtanulás.aki célért küzd Aruna (szanszkrit) . helyhez nem kötődő istenek négyes birodalma. képessége.

a loák hívására Asóka (szanszkrit) .komikus vetélkedő. melyet november 28-án tartottak.a saját magában és másokban fölmerülő szennyeződések (ásrava) ismerete.Magadha (ma Bihár) rádzsája (Maurja-dinasztia) (i. Apollón és Korónis fia.dasabala ásravaksája dnyána (szanszkrit) .támogatás. 270-230). visszavonult (vánaprasztha) és lemondott (szannjászin). vagyis: tanuló (brahmácsárí).a bizalom hiánya ásraja (szanszkrit) . (ugrás remegő lábakkal) egy közkedvelt attikai társasági játék. 273-236.hindu szeptember-október ashviní mudrá (szanszkrit) . asszamo ásrava (szanszkrit) .erdei remetelak. szubsztrátum. a végbélzáró izmok összeszorítása (hatha jóga) askenázi kelet-európai zsidóság Németalföldről (Askenáz) Asklépios (görög) .felmerülő szennyeződések ásravaksája (szanszkrit) . anyagi javak szerzése (artha).nézőpont (átvitt értelemben is).szent csörgő (Lagenaria sp. azonosították Imhoteppel askoliasmos (görög) . alap. s ez volt a második napja a dionüszoszi ünnepségeknek asô (vodu) . ezek az életszakaszok csak a kétszer születettekre (dvidzsa) vonatkoznak. nevét talán az Askolien ünnepről kapta.nem-létező asebeia (görög) .asanájá (szanszkrit) .ló-áldozat áshvín (szanszkrit) .étvágy asankhata dhátu (szanszkrit) . a védikus társadalmi rendszer (varnásrama dharma).a tudat alapjának átalakítása ásrama (szanszkrit) . a nirvána asat (szanszkrit) . a buddhizmus híve aspektus (egyiptomi) . Csandragupta unokája.e. iste-nek bizonyos tulajdonságaiból adódó szerepe.orvosisten.nem-formált elem. „oldala” asraddhja (szanszkrit) . családfő (grihaszthja).e.kovácsolt vas tartórúd kerek tányérkával rituális tárgyaknak.). szent állata a kígyó. 268-239 máshol i. végső megszabadulás (móksa). a tudat alapja. érzéki örömök élvezete (káma). Dahomeyben az ősök jelképe . az egyik dasabala assein (vodu) .ló-tartás. a szúksma saríra járműve ásraja parávritti (szanszkrit) . 4 cél: kötelességteljesítés és erényes élet (dharma). személyek.istentagadás ashma véda (szanszkrit) .

odafigyelés az utálatos dolgokra asúnja (szanszkrit) . hamisság asugha (szanszkrit) . a kaikéják királya.Siva egyik mellékneve.dobójáték ásu (szanszkrit) .gyökérok aszadrisa (szanszkrit) . vándorénekes Kaniska udvarában.egy kígyókirály asvattha (szanszkrit) . kielégülés aszádhárana dharma (szanszkrit) .). mahájána astragolos (görög) . az aszambhinna szmritju paszthá-na 1. műve az első Buddha életrajz (Buddhacsarita kávja) Asvala (szanszkrit) .Aitaréja asvamédha (szanszkrit) .hindu június.gyorsan asubha bhávaná (szanszkrit) .a nem-szép.a 3 világos tudatosság. pippal (Ficus religiosa) Asvattháman (szanszkrit) .a külső körülmények által meg nem határozott megvalósító (dristiprápta) aszambhinna szmritjupaszthána (szanszkrit) .valótlan. nem mutatja nemtetszését. akit könnyű elégedetté ten-ni Asvaghósa (szanszkrit) .Dzsanaka hótarja Ásvalájana (szanszkrit) .indiai bhikkhu (i.kivételes. de Madra királya is.hindu szeptember asvinok (szanszkrit) .lóáldozat Asvapati (szanszkrit) .sz.a Buddha azokkal szem-ben is kiegyensúlyozottságra törekszik. nem-igazi aszada (szanszkrit) . az elme kiegyensúlyozottságára /kötődésmentességre/ törekszik azokkal a tanítványokkal .Nyolcezer versszak a bölcsesség tökéletességéről. különböző ászálhó (páli) .a dob számára végzett áldozás astádasa dhátuprabhádádi (szanszkrit) .nem-hasonló.assoto (vodu) .Kaikéjí apja. az Ikrek aszamajaji mukta (szanszkrit) . Szávitrí apja Asvaszéna (szanszkrit) .Dróna fia asvina (szanszkrit) .nem-üres asusrúsa mánésu szamacsittatá (szanszkrit) .a legnagyobb dob assotor (vodu) . a Buddha tanítás közben nem kever össze 3 dolgot: 1. az istenek orvoai aszad bhúta (szanszkrit) . egyes esetekben egyes emberekre vonatkozik aszádhárana hétu (szanszkrit) . 1.dasabala Astaszáhaszriká pradnyápáramitá (szanszkrit) .a hajnal isteni ikerpárja. foka Asutosa (szanszkrit) .június közepétől július közepéig tartó hónap. sz. akik nem hallgatják biza-lommal.vadfügefa. szükség szabta dharma.

csoportja aszamdnyá szamápatti (szanszkrit) .). nem jó. mert továbbra is kiegyensúlyozott elmével szemléli őket (susrúsásusrúsa mánésu szamacsittatá).tudat-nélküliség aszamdnyika szamápatti (szanszkrit) . értéktelen . teljes eggyé válás. akik közt egyaránt vannak. 2. álommal kísért alvásban. több filozófiai mű szerzője. és nem veti meg az utóbbiakat. amit mond.nem-fegyelem ászana (szanszkrit) . nem feltételek hatására létrejött aszanydzsni szattva (szanszkrit) . a csak-tudat-tana elméletének megalapozója aszankhárika (szanszkrit) .nem keletkezett. nem-létező. akik nem figyelnek rá. 4. a nirvána aszampradnyáta szamádhi (szanszkrit) . a megismerésen túli elmélyedés. Vaszubandhuval a jógacsárja iskola megalapítói (i. akik nem figyelnek tisztelettel és bizalommal arra.nem összetett.sz. együtt-nemműködő dharma aszamtírana (szanszkrit) . kómában. féltestvérével.rossz. nincs oka aszamszkrita dharma (szanszkrit) .a tudat nélküli létezés tudatszintje aszamdnyika (szanszkrit) . akik tisztelettel és bizalommal telt szívvel hallgatják (susrúsamánésu szamacsittatá). a mantra.tárgy nélküli összeszedettség. spontán megjelenése: ébrenlétben. akik nem ész-lelnek aszat (szanszkrit) . ülésmód.fent újraszületett lények. akik isszák szavait és olyanok is.tudat-nélküliség elérése aszamkhata (szanszkrit) . a durvatest halála után aszamszkrita (szanszkrit) .nem-keletkezett aszamvara (szanszkrit) .szemben. a jóga 8 foka (anga) közül a 3. azokhoz is kiegyensúlyozott elmével fordul.Maitréja mitikus tanítványa. álom nélküli mélyalvásban.. nem-valódi. neki nem kedvesebbek az előbbiek.nem-ítélet aszamuppanna (szanszkrit) . írott tibeti thogsz med) .feltételhez nem kötött.-5. amikor olyanokat tanít.nem akaratlagosan létrejövő felszín alatti tudatállapot aszanszkrita (szanszkrit) .észlelés-nélküliség aszamdnya szattva (szanszkrit) .testtartás. sz. az elmeműködés tárgy nélküli. ülőhely felajánlása a mozdítható múrtinak a hindu templomban.össze-nem-tett. 3. hatha jóga gyakorlata Aszanga (szanszkrit. nem mutatja jelét nemtetszésének (asusrúsamánésu szamacsittatá). a buddhaguna 3.

érzet aszprisja (szanszkrit) . hogy az abban tükröződő napfény vezette rá Erathosztenészt a Föld kerületének kiszámítására asszutavá puthuddzsana (szanszkrit) .Dévala risi Aszita Dévala (szanszkrit) .képesség arra.kielégülés Asszadzsí (szanszkrit) . kámászava. elhajlás. önhittség aszmitá (szanszkrit) .Astávakra-tartás (hatha jóga) asztádasa dhátu prabhédádinyána (szanszkrit) . szanszkrit ásrama) . belső szennyezett késztetés (aviddzsászava.az egyéniség érzése. önközpontúság. nem-fehér.4 fekély. vanapattha.egészségére.kaszton kívüli (párja. Fekete.beképzeltség.a szennyezettség kiáramlás megértésének ereje asszáda (szanszkrit) . nevét (Elephantine) a szigetet körülvevő kövek elefántalakjáról kapta.nem-tanuló. már nem-törekvő. aki elérte a megszabadulást asziddha (szanszkrit) .mitikus szent. libriut Asszuán/Elephantine (egyiptomi) . bhavászana. démonkirály a Mahábháratá-ban.A bölcsesség tökéletessége 8 ezer versszakban.a Buddha egyik első tanítványa. másik neve Dévala risi aszmicshanda (szanszkrit) .szerzetesközösség.a karma síra beáramlása a dzsainizmusban ászavanája (szanszkrit) .Egyiptom hagyományos déli határvárosa az első katarakta alatt. az arahat. az elefántve-zetés 5 követelményének egyike ászava (szanszkrit) .nem-létező aszintjá (szanszkrit) . mahájána jógácsára szútra asztá vakrászana (szanszkrit) .őszinteség az együttműködésben. nilométerének nevezetessége.tanulatlan világi ember aszta (szanszkrit) . kötelek. gahattha.nem-gondolkodás Aszita (szanszkrit) . önzés aszmitá mátra (szanszkrit) .ismételt gyakorlás aszékha (szanszkrit) . bhikkhu) assze (jiddis) . hogy . egy magadhai panycsavaggíja asszamo (páli. életfokozat (brahmácsári. a bűnök felszámolása ászravaksaja dnyána bala (szanszkrit) .a létesülés vágya aszmimána (szanszkrit) . ditthászava) ászavája (szanszkrit) .aszatthja (szanszkrit) .a szennyesedés kiengedésének meg-valósítása. parajan) aszravaksaja dnyána (szanszkrit) . Khnum isten egyik kultuszhelye volt. tökéletes.8 Aszta száhaszriká pradnyá páramitá szútra (szanszkrit) .

a logikán/fejtegetéseken való túljutás atapáh (szanszkrit) . a hatféle lény egyike aszurák (szanszkrit) .ortodox bölcseleti rendszer: szánkhja. kínai axiuluo) félistenek. akinek 8 testi hibája volt asztéja (szanszkrit) . a szútrák első szava. hatalom világa. védánta. Patandzsali felosz-tása asztánga sílá (szanszkrit) .lényeg ásztika (szanszkrit) . tisztátalanság. nos'. hideg pokol atef (egyiptomi) .nem-konkrét dolog aszthi (szanszkrit) . ők köpülték a tejóceánból a halhatatlanság nektárját (amrita) az istenek kérésére.a jóga fokozata. temetői gyakorlat aszubha bhavana (páli) .undor. tagjai (jama.nyárfalevelű fügefa.korona. ez alatt világosodott meg a Buddha atakká vacsara (szanszkrit) .Mithilá Dzsanaka rádzsa guruja.8 parancs.ingatag. . félistenek aszuri (szanszkrit) . a rúpa rúpa bhúmi egyik csoportja. áldást.tartózkodás a lopástól aszthána (szanszkrit) . írott tibeti lha ma jin. mert azok nem bírtak vele. kapuk. ízlelő aszvata (szanszkrit) . mímánszá. állandó helyváltoztatás aszti (szanszkrit) . Vászuki kígyó volt a kötél.undor-gyakorlat (ld. az egyik dasabala asztánga jóga (szanszkrit) .fogvacogtató.'ím. ájur véda aszthira (szanszkrit) .abszolút létezés aszubha (páli) .csontszövet. a bódhi-fa.-8. démonok. vaisésika.Kapila tanítványa (szánkhja) aszvádana (szanszkrit) . njája asztitva (szanszkrit) . nijama. ászana.a gőg. az istenek ellenlábasai a vágybirodalomban. temetői elmélkedések) aszura (szanszkrit.-kal Asztávakra (szanszkrit) . pránajáma. rajta 3 toll.vágyódó.a forróság nélküli szint a formavilágban átárá (héber) . elemek) bontsa a dharmákat. dhárana.a leghatalmasabb démonok ászurakája (szanszkrit) . aki elfogadja a Védát ásztika darsana (szanszkrit) . jóga.igenlő. Amon istené atha (szanszkrit) . dhjána. az 1-5 bizonyos alkalmakkor kiegé-szítve a 6. titá-nok.koszorú ataraxia (görög) .becstelen Ászuri (szanszkrit) . és a Mantharahegy a köpülőrúd.18 elemére (halmazok. szamádhi). tökéletes nyugalom atata (ejtett tibeti) .zavartalanság. pratjáhára.

kezdést. amelyek a buddhizmus üldözése után fennmaradtak. tudat (a Rigvédában lélegzet). én-szellem nézet átma súnjata (szanszkrit) . a 4 véda közül a legkésőbbi atharvan (szanszkrit) .halhatatlan én átmaváda (szanszkrit) .Egyiptom történetének azon időszakai. szobrának megtisztítási ünnepe Thargélia hónap 25-én (Athén) Atísa Dípankarasrídnyána (szanszkrit. mert ha független. 1042-től a nyugat-tibeti Toling kolostorban tanítványaival rendezte azokat a fordításokat. vagy teljesen meg is szűnik. az individuális önvaló. megho-nosította a Kálacsakra tantrát atíta avaszthána (szanszkrit) .az a hindu pap. Tibetbe érkezett i.sz.a Városvédő Athéné. és a hatalom megoszlik.én-látás. írott tibeti bdag) .a múltbéli (tovatűnő) állapot (szánkhja) átma dristi (szanszkrit) . a Brahman egyéniesült része. a végét valaminek jelenti (Góvindánanda) athanatos (görög) .sz.az átman üressége (ld.sz. életlényeg. kérdést. műve Bódhi-patha pradípa (A megvilágosodáshoz vezető ösvény lámpása). belső én. nem rendelkezhet kapcsola-tokkal.Varázsmondások védája. hogy megtisztuljon átmakrita (szanszkrit) . korábban a magadhai Vikrama síla kolostorban taní-tott. 1054) több helyen tanított Tibetben. a nem-született Brahman. ego. a benne való hit mentális tevékenység eredménye átmánam ananuvidja (szanszkrit) . aki jártas az Atharva védában Athéné Polias (görög) . haláláig (i.sz. nem független. 1039-ben. 982-1054).halhatatlan (az istenek) athara (görög) .önmaga által okozott átman (szanszkrit. önvaló.következtetést. a hinduizmusban az áldozat által felépített halhatatlan teljes emberi lény. gyakori. i.az önálló lélek tana.indiai buddhista tanító (i.kása Atharva véda (szanszkrit) . önmaga. ha pedig nem különül el az 5 halmaztól.ragaszkodás az önmagunkban való hit-hez átmaklamathánujóga (szanszkrit) .gyötörni a testet. én-képzet. a buddhizmusban nincs. hogy a két országrésznek külön uralkodója van. sásvataváda átmeneti korok (egyiptomi) .én. pudgala nairátmja) átma vádopádana (szanszkrit) . világlélek. amikor a központi hatalom meginog. írott tibeti mar me mdzad) . és jellemző a hivatalnokok hatalmának és .

Visnu Dattátréja inkarnációjának apja. az énnek tulajdonított dolog atmíjatá (szanszkrit) .napkorong (jelkép). Adinnadana véramani szikkhapadam szamadijami /Fogadom.ragaszkodás az önigenléshez attha síla (páli) . hogy tartózkodom az élőlények bántalmazásától/.azonosulás érzése a szeretet tárgyával Aton (egyiptomi) . hogy . Mala gandha vilépana dharana mandana vibhuszanathana véramani szikkhapadam szamádijami /Fogadom. Kameszu micchacshara véramani szikkhapadam /Fogadom.forró lisztgolyó Atri (szanszkrit) .mitikus bölcs. hogy kerülöm a színházi előadásokat. Szóma apja is atsara mandapa (szanszkrit) . Muszavada véramani szikkhapadam szamadijami /Fogadom.én attaná'va attánam szanyjanámi (szanszkrit) . Ahet Aton atoutou (vodu) .az enyém. ezzel együtt belharcaik fellángolása atmíja (szanszkrit) . temploma: Théba. Naccsa gíta vadita viszukadasszana véramani szikkhapadam szamádijami /Fogadom.vagyonának látványos megnövekedése. hogy tartózkodom a helytelen szexuális élettől/. a táncot és az éneket/. hogy tartózkodom a hazugságtól/.a logikán (fogalmi gondolkodáson) kívül eső attakatha (szanszkrit) . Szura-méraja maddzsa pamadatthana véramani szikkhapadam szamadijami /Fogadom.egy szutta előadásának egyik módja.az én által ismerem önma-gam. ez a védikus (Bhagavad Gítá) felfogás attanija/mama (szanszkrit) . személyes hajlandóság (szuttanikkhépa) attaká vacsara (szanszkrit) . hogy tartózkodom az alkoholtól és a kábítószerektől/) és még 3 parancs (Vikalabhodzsana véramani szikkhapadam szamádijami/ Fogadom.az első 5: Panipata véramani szikkhapadam szamadi-jami /Fogadom.átfogó kommentár attan (szanszkrit) . megváltoztathatatlan én attaddzshászaja (szanszkrit) . hogy tartózkodom a nem nekem adott dolgok elvételétől/.önmaga attavádo upádána (szanszkrit) .fesztiválok megrendezésére alkalmas helyiség a hindu templomban attá (szanszkrit) szubsztanciával rendelkező. hogy nem veszek magamhoz szilárd ételt déltől a következő napfelkeltéig/.

nap atthangiko maggo (páli) . MANI .sárga.otthon. ami a tanítás lényege atthami (szanszkrit) . temploma: Héliopolisz audárika (szanszkrit.önmagunkról szóló tudás áv (héber) .árja atthangika márga atthitá (szanszkrit) .kettős síp aurea mediocritas (latin) . kezdő növen-dék. PAD .az ártó démonok elűzése. kiejtése: óm (mélyen zengetett m-mel). NI . izgatottság AUM/ÓM (szanszkrit) . a megnyilvánuló és a meg-nem.érzelmi kitörés. félistenek. mindentudás. HÚM . meddő virágok istene Atum (egyiptomi) .a Buddha tanítása.kosfejű ember. MA kék. istenek.átgondolás. a Tan. mindenhatás.egy szutta előadásának egyik módja. a Szamgha.éhező szellemek. A = dzságrata avaszthá.a ragyogás szárnya. a kilencség apja.tartózkodni fogok testemnek virággal való díszítésétől és az illatszerek használatától/ attha szanhita (szanszkrit) . írott tibeti rags pa) . HÚM . vala-milyen sajátos esemény bekövetkezése (szuttanikkhepa) Attis (görög) . M = szusupti avaszthá. szétszórtság. félhold és pont = turíja avaszthá. rajzokban a téren és időn túli érzékfeletti állapot jele (pranava dhvani). érzelmi túlcsordulás.létezés atthu pattika (szanszkrit) . vad.fehér. emberek. begyakorlása (a théravádában a pradnyá).gyógyszer eredményezte mágikus erő autológia (görög) .a hamar elvirágzó.zöld. a szótagok jelképei: AUM . mindenütt jelenvalóság. aki egy alacsonyabb anga gyakorlója. a nemes nyolcrétű ösvény 2.július-augusztus avabhásza paksa (szanszkrit) . állatok. lenyugvó nap.fődolog. egy égi lényre össz-pontosító tantra-módszer avabódhaka (szanszkrit) . az alsó folyammal viasko-dó.nyilvánuló hang egyszerre.a világban megjelent tanítás auolos (görög) . valaminek a világa (szféra). emelkedett. ME . U = szvapna avaszthá. PADME .a holdtölte és az újholdat követő 8.ős/alap-mantra. madhjamaka ausadhi krita (szanszkrit) . egy .fekete. árja atthangika márga avacsara (szanszkrit) . pokollakók.arany középút. pl.a Buddha. jelképe: napkorong.durva auddhatja (szanszkrit) . vagy: AUM .

leválasztás.jógavacsara avaccshédaka (szanszkrit) .Másik Jakfarok. Amitábha szellemi fia. mert az elme az álombélit és a kézzelfoghatót egyesítő megtapasztalása. írott tibeti nub kji ba lang szpjod) . begyakorlása (a théravádában a pradnyá). torlasz ávarana pratigháta (szanszkrit) . japán Kwannon.rész és egész avakkárapátí (szanszkrit) .zavarodottság.valaminek a vége.az úr. a nemes nyolcrétű ösvény 1. kínai Kuan si jin. koreai Kwan Seum Bosal) .a visszafordíthatatlanság jelei ávajat (szanszkrit) . mellkas. akik a megváltásra törekednek. Avalókitésvara bódhiszattva. aki letekint.a történés nosztalgikus átérzése. dhjánibódhiszattva. akadály. a dvádasángasászana 11.kizáró ellentét avare (japán) .a Godánija egyik alföldrésze. nem lépett be a nirvánába.a tettekből a káranában vissza-maradt gunák . nagy tanítványok előző életeinek legendái. szavakkal le nem írható. megtestesülése (avatárája) a mindenkori dalai láma. a Könyörületes Szemű.az egyik kapha. hogy segítsen azoknak.tanító történet a Buddha életéből. írot tibeti spjan rasz gzigsz. része avadhúti (szanszkrit. percepció avaivarnika abhiseka (szanszkrit) . aki figyel a világ hangjára. ezekben a Buddha csak megmutatja az ok-okozati összefüggést (dzsátaka). aki az előző újraszületése. a haiku-írás szemlélete avasista (szanszkrit. utolsó része Avaracsámara (szanszkrit) . Tibet védőszent-je. írott tibeti dbu ma) . Mahá karunika (Igen Együtt Érző Társ) avánmanaszagócsaram (szanszkrit) . árja atthangika márga avadána (szanszkrit) . a nyugati világsziget.értelemmel.maradékos fazék avalambhak (szanszkrit) . meg nem közelíthető avara (szanszkrit) . a legeltetők.a szívcsakrán átvezető főér ávaddzsana (szanszkrit) .az egyneműség szentsége avaivartika linga (szanszkrit) . páli avaszittham) .az étel elfogója avajava avajavin (szanszkrit) . marhapásztorok szigete ávarana (szanszkrit) . medence. a Dzsambudvípa egyik alföldrésze Avaragodáníja (szanszkrit.észlelés. ejtett tibeti Csenrezi. ájur véda Avalókitésvara (szanszkrit.

foka. az ávénika buddhaguna 8.isteni megtestesülés avatára (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 3. foka. vadállatoktól). az ávénika buddhaguna 9.feledékenység ávdoleholc (jiddis) . időpontokra és helyekre. ávésa avatár = isteni hatalommal részlegesen felru-házott megnyilvánulás (Nárada) avavádasszammósa (páli) . amsa avatár = részleges megnyil-vánulás (Kapila). összpontosítás. nászti pradnyáhánih (egy buddha mindenféle szennyeződés elpusztítására képes). az ávénika buddhaguna 1. nászti aprati szamkhjo péksá (egy buddha. foka. a feledés hiánya.elmélyülés. az ávénika buddhaguna 10. a gunaviszonyok pillanatnyi helyzete (szánkhja) avaszthápaná (szanszkrit) . ávénika buddhaguna: nászti tathágataszja szkhalitam (egy buddha nem tart rablóktól.tudatállapot. nászti nánátva szamdnyá (egy buddha nem tesz különbséget a szamszára és a nirvána között). létállapot. nászti cshandadhánih (egy buddha barátsága és kegyessége folyamatos). foka. nászti vimuktihánih (egy buddha teljesen szabad). nászti vírjahánih (egy buddha jó szándéka korlátlan). púrna avatár = teljes megnyilvánulás (Krisna). foka. az ávénika buddhaguna 5. mindig a megfelelő időben és helyen van. nem közömbös). az ávénika buddhaguna 7. foka. foka. egy isten megtestesülése. nászti aszamáhita csittam (egy buddha elméje mindig ismeri az ürességet). mivel a Buddha emlékszik az emberekre. lakókörnyezet avasze (japán) . erre épül a kínai huajan és a japán kegon iskola avatár (szanszkrit) .virágfüzér szútra. nászti szamádhihánih (egy buddha elméje folyamatosan figyelemmel kíséri az ürességet). nászti szmritihánih (egy buddha ismeri mások gondolatait és a szükséges üdvös módszereket).aki alászáll. lakóhely.a Buddha 18 különleges erénye: nászti vírjahánih (egy buddha jó szándéka korlátlan).avasista avaszthána (szanszkrit) . foka. az ávénika buddhaguna 4. nászti musitá szmrititá (egy buddha nem feledkezik meg teendőjéről).a kimonó és a naga dzsu bélése avaszittham (páli) . az ávénika buddhaguna 11. ha a tanításról van szó.illúzió. az ávénika buddhaguna 2. . nászti ravitam (egy buddha nem viselkedik gyerekesen). az ávénika buddhaguna 6. foka. kínai Hua jen king) .a hávdálá tartója ávélim (héber) . átalakulás Avatamszaka szútra (szanszkrit. két része a Dasambhúmika szútra és a Gandavjúha szútra.gyászolók ávénika buddhaguna (szanszkrit) . foka. foka.ávásza (szanszkrit) .

ezt azonban egyfajta pozitívabb élethez és természethez való viszo-nyulás jegyében még kiegészíti azzal. a tapasztalati jelenségek az Isten végső valóságát rejtik.az ávénika buddhaguna 12. metafizikai tudatlanság. ászava avihimszá (páli) . hanem az Isten csodálatos kreativitásának.a nem tudás hajlandósága avidnyapti rúpa (szanszkrit) . avatára Aveszta (perzsa) . végtelen).tulajdonba vétel ávésa avatár (szanszkrit) . a szankhárák nem-tudása.a nem-tudás áramlása avidjészrava (szanszkrit) . nem-determinált avitarka (szanszkrit) . kiterjedt.lényegében ugyanazt tanítja. kegyesség (kuszala-múlá) avikára parináma váda (szanszkrit) .nem elkülönülő.meg nem szakított cselekvés. nemközlő elem. Zarathustra műve avicsára (szanszkrit) . szellemi vakság. a rúpa szkandha 11.nem-megkülönböztetett. teremtő tevékenységének a manifesztációja avirati (szanszkrit) . mint a vivartaváda.himnuszgyűjtemény. nidána. egyéni lélek. a szamdnyá szkandha egyik összetevője aviccshina karma (szanszkrit) .az elme 3. az 1.szüntelen kínú. a Kálacsakra első mezője. az elme kizökkenés nélkül hosszú ideig kötődik tárgyá-hoz avícsi (szanszkrit.a gondolatmenet felidézésének hiánya (behatárolt.érzékiség avisésa (szanszkrit) . kollektív tudat. tudatlan létfokozat avidjaigha (szanszkrit) . a korábbi élet karmája. forró pokol avidjá (szanszkrit. tagja. hogy ez a megjelenő világ nemcsak egyszerűen káprázat. összetevője aviddzsászava (szanszkrit) . egy buddha különleges erénye aviccshina pravartak manaszkára (szanszkrit) . kínai api diyu) . énkép-zet. egymásba nőtt. páli aviddzsá. az avjakta prakriti és az anyag közös tulajdonsága (szánkhja) .isteni személy isteni hatalommal részlegesen felruházott megnyilvánulása.meghatározhatatlan. anyagilag összetartozó.tudati rongálás.nem-ártás. az egyik béklyó. mentális tevékenysége.a 8 meleg pokol közül a legalsó avícsika (szanszkrit) . az oksági törvény első tétele. írott tibeti ma rig pa) alapvető nem-tudás. a paticcsa szammupáda 1.az átman nélküliség megismerése gondolatmegfo-ganás nélkül avivékin (szanszkrit) . foka ávésa (szanszkrit) .

a halál után a csillagok közé száll.Ré kiáradása.Godanija Bá rá na szí (ejtett tibeti) . a testtől kevésbé függ.Időbe vetett-e a világ? . egyes korokban törekednek arra. kinyilatkoztatott szöveg ba/ba-lélek/lélekmadár (egyiptomi) .hivatásos Tóra-olvasó Baál Sém Tov (héber) . de halhatatlan.Vadzsrahéruka ba glang szpjod (írott tibeti) .meg nem határozott minőségek avjakta (szanszkrit) .Vadzsrakrodhésvarí ba dzre heruka (írott tibeti) .barát. nem-teremtett. mint a ka-lélek. amely a testtel egyidejűleg jön létre.erkölcsileg semleges hatás.Azonos-e egymással az élet és a test? avjakrita dharma (szanszkrit) . ami nincs mindenütt (szánkhja) ávodá sebálév (héber) . egyes sírokon külön ajtót festettek számára. a rosszakarat hiánya avjakrita (szanszkrit) . kerekded testű madárként szokták ábrázolni.szent jelvények B ba dzra kro dhí shvari ma (írott tibeti) .szívvel végzett szolgálat.Izráel ben Eliézer (a Jó Név mestere).kibontakozatlan.Létezik-e a Tökéletes a halál után? .aki a sofárt fújja báál koré (héber) .nem átfogó. ezért sokféle módon próbálják megidézni. testvér (csak megszólítás) axiu luo (kínai) . nincs mindenütt. a haszid mozgalom alapítója . az ősa-nyaggal ellentétben a vjákta. a teremtett és nem-teremtett közös tulajdonságai: háromgúnás (trigunam). Váránaszí ba ré (egyiptomi) . az ima avráh (szanszkrit) . egységes állapota (szánkhja) avjápin (szanszkrit) . nem átható. lélektelen (acsétana).avjá páda (szanszkrit) .nem-haragvás.aszura azan (vodu) .Benáresz.a lélek egyik része. báál hátokéá (héber) . hogy a ba-lélek visszaszálljon a testhez. a prakriti eredeti. vibráló (viszama).a szenvedélymentes szint a formavilágban ávuszó (páli) . terjengő (praszava dharmí). emberfejű. egymásba nőtt (avivékin). a lélek energia-természetét képviseli. közös (számánja). a Buddha által megválaszolatlan 14 kérdés: Állandó-e a világ? Vagy nem? Vagy mindkettő? Vagy egyik sem? . és ott lakik.pálmalevél csíkok azê (vodu) .

virjabala.külső gyakorlás (jama.katonai kormányzó Bal (ejtett tibeti) .a láncokat húzó legszörnyűbb loa baku/t/ (egyiptomi) . ahol a loák oltára van bahiranga szádhaná (szanszkrit) . 58-75) ez volt a főváros bájit (héber) .pab me Bádarájana (szanszkrit) .sz. ásajabala. a boszorkányok szolgálója bakászana (szanszkrit) . Manipur királya babs me (írott tibeti) . szmritibala.a buddha 10 ereje. Je mon fia bala (szanszkrit) .a meghódított terület adója bakufu (japán) . ami akkor keletkezett. amikor Mandzsusrí kardjával átvágta a tavat övező hegyvonalat bagui/badji/sobadji (vodu) .a mezuza tokja bak csag (ejtett tibeti. a szentély azon része. ahol a vágyak uralkodnak Bagmati (szanszkrit) .Ardzsuna és Csitrángadá fia.gólya-tartás (hatha jóga) Bakoulou baka (vodu) .a Kathmandu-völgy folyója.gyakori munkálkodás az önfejlesztésen Bai ma Si (kínai) .fej-tartás leszorított karral (hatha jóga) baddha kónászana (szanszkrit) .a Brahmá szútra feltételezett szerzője baddha (szanszkrit) . a tudat dualisztikus szintje baka (vodu) .a hajlamok tere. a 37 bódhi-paksika dharma része . a 6 képesség: srutibala. nijama. leszorított.kötött.ártó szellem.titokzatos hatalmak háza.beszorított lótusz-tartás (hatha jóga) Badè (vodu) . paricsájabala. írott tibeti bag cshagsz) szokásszerű hajlam.nepáliak. ide hozták Indiából fehér lovon a buddhista szent könyveket lefordítani (a fehér a Nyugat színe).a szelek istene badji (vodu) .bábá (szanszkrit) . szampradzsanjabala. Ming di idejében (i.kilégzés utáni légzés-visszatartás (hatha jóga) báhulíkamma (páli) .Fehér Ló Kolostor Luo jangban.abhjásza bag chagsz dbjingsz (írott tibeti) .bagui bag chags (írott tibeti) . ásza-na) báhja (szanszkrit) . szilárd baddha haszta shírsászana (szanszkrit) .atya Babbruváhana (szanszkrit) .lenyomott szög-tartás (hatha jóga) baddha padmászana (szanszkrit) .külső karmikus beérés báhja kumbhaka (szanszkrit) .

antarábhava bar do drug (írott tibeti) . 13 éves fiú avatása Bardo Thödol (ejtett tibeti) .Balaráma egyik neve. koponyatál bandhana (szanszkrit) .szorítás. neve még: Baladéva. álom /milam/.Balaráma egyik neve Baladéva (szanszkrit) .kószalai falu. 1622-1693). ájur véda balaváhana (szanszkrit) . Krisna testvére. sz. 'chi kha. szanszkrit devahán) . kötés.bön isten. Radzsvata rádzsa lánya.szerzetes miniszter bandha (szanszkrit) . először Dévaki volt az anyja.a világot uraló démon balí (szanszkrit) . kötöttség.szent fa (Ficus bengalensis) Bankei (japán) . halál folyamata /csikai/. a kötöttségnek alávetett személy bandia (szanszkrit) . Szugríva bátyja Balluka (páli) .a Köztes Lét Hallomásbeli Nagy . írott tibeti dbal cshen ge khod) . szrid pa) bar micva (héber) . fiai Nisatha és Ulmuka.dvévácsika Bámidbár (héber) .megkötendő. Rjómon templom. meditáció /szamten/.Krisna bátyja.Biblia. A népszámlálás könyve banda (vodu) . átmeneti állapot (élet /kje ne/. tanítója Dósa zen mester bar do (ejtett tibeti. kezében eke vagy buzogány van.a parancsolat fia. Jadava királya Bálaka lónakára gáma (páli) . bszam gtan.erotikus guédé táncfajta bande (ejtett tibeti) . Bhagu remetesége Balaráma (szanszkrit) . chosz nyid. Kálacsakra és Siva megfelelője Balcsincsojdzsoo (mongol) .köztes lét.rinzai zen mester (i. Vaszudéva fia.alamizsna. nepáli szerzetes banjan (szanszkrit) .tiszteletre méltó.az első takilcsi balguti (szanszkrit) .és nőgyógyászat.gyermek.Balabhadra (szanszkrit) . ünnepe dzsjestha hónapra (május) esik balaroga csikitsza (szanszkrit) . adomány. írott tibeti. a mantra jóga gyakorlata Bálí (szanszkrit) . a halál után /szipai/). áldozat. ájur véda Bali (szanszkrit) . rmi lam. elzárás (hatha jóga).vánara király.kötöttség.erőltetett rögzítés Balcshen gekö (ejtett tibeti. Haladuja. kötelék bandhja (szanszkrit) .gyermek-gyógyszerek. Balabhadra. egyben Visnu egyik inkarnációja.a hat köztes lét (szkye gnasz. hogy Kamsza ne pusztíthassa el. a létrejött halál /csonyi/. de átkerült Rohiní méhébe. Tóra. felesége Révatí.

egy guédé Baron le Croix (vodu) .egy guédé.áldott az igaz Bíró. jelképe sírhant utánzaton álló cilinderbe és fekete ruhába öltöztetett fekete kereszt baruh dajan haemet (héber) .a Legfelső Gyönyör Köre . lidérc. a 12. fölszeletelésekor: Baruh atá Adonáj.sz. sorsosztó bcom ldan 'da (írott tibeti) .két házacska (1 + 4 üreg) a tfilinben. temploma: Bubasztisz bat gè (vodu) .szugata bde mchog 'khor lo (írott tibeti) .a basileus felesége basti (szanszkrit) .dobfektetés bcan (írott tibeti) . 12. jiddis batlenok) .fonott ünnepi kalács. Macuo (japán) .a parancsolat leánya. hamocí lehem min haárec.Athén első embere.(i. (Áldott légy.Megszabadítója barhesz (jiddis) .) Baron Cimetière (vodu) .egy guédé Baron Samedi (vodu) .átman bdag med pa (írott tibeti) .bhagavan bcom ldan 'dasz thub pa drug (írott tibeti) . életévüket betöltött lányok felnőtté avatása bátim (héber) . 709-788). Örökkévaló Istenünk. bőrtok bátlánim (héber.anátman bdag meg (írott tibeti) .sz.munkanélküli.cen bcan dang rang gis 'go lha (írott tibeti) erőszakdémon. századi reformer. mestere Nangaku Edzsó Baszo. aki előteremted a kenyeret a földből.Szukhávatí bde bar gshegsz pa (írott tibeti) . a vírasivizmus alapítója Baszo Dóicu (japán. a közösség által eltartott ember bay manger tambour (vodu) .zen mester (i. halálesetet hallva basileus (görög) . a világ királya.sz.Congkapa bdag (írott tibeti) .a hat győzelemmel túljutott hatalmas bcom ldan wdasz (írott tibeti) . kínai Ma cu Tao jin) .bhagavat bcong kha pa (írott tibeti) .harci dobolás marré paquette idején bat micva (héber) .macskafejű nő.nairátmja bde ba (írott tibeti) . a városállam politikai és vallási feje basilissa (görög) . jelképe: macska.szukha bde ba can (írott tibeti) . 1644-1694) japán költő Básztet (egyiptomi) .i.gyógyanyaggal teli beöntés. Elohénu meleh haolám. ájur véda Baszava (szanszkrit) .

dud bdud nji (írott tibeti) . különösen a muzsikusok iste-ne.csi bdzsi szva kar ma (írott tibeti) .körülmetélés (circumcisio) .Visvakarma 'bdzsor ba drug (írott tibeti) . a Buddha első prédikációjának helyszíne benben/benbenet (egyiptomi) . sötétzöld bécá (héber) . de több darabból épített központi kőoszlopait. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. és kifejezetten ennek jelképeként építették az V. dzsorva drug be con ldzsang nagwa'i mgo (írott tibeti) .a testtől megvált értelem ben (héber) .Amritakundalin bdud szpjod (írott tibeti) .elme Bekkaku kanpei taisa (japán) .dü nyi bdud rci (írott tibeti) .a Bűvitalú Skorpiófejű. ára.düg jal bdud rtsi dmar mo szdig pa'i mgo (írott tibeti) .dü csö bdzsi (írott tibeti) .Az út beszéd általi megértése. ezt szimbolizálja a piramidion a piramisok és az obeliszk hegyén. vörös bdud rtsi 'khdzsil ba (írott tibeti) .tojás (széder este) becon (ejtett tibeti) .a tokiói Jaszukuni sinto templom Beluva (szanszkrit) .démon. ejtett tibeti Bá rá na szí) .áldásmondatok berit milá (héber) .pranidhána berákhot (héber) .birkát hámázon Bendova (japán) .valakinek a fia bén hámcárim (héber) . a világ teremtésekor először ért a napfény.a benben az a mitikus kő. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.a 3 gyászos hét Benáresz (Váránaszí.eredendő megvilágosodás Benten/Benzaiten (japán) . dinasztia idején a naptemplomok obeliszkre hasonlító.a művészetek.gadá becsittaszja szamádhi parináma (szanszkrit) .a Fütykös Rókafejű.a test szerkezete bem rig bral nasz (írott tibeti) .bdud (ejtett tibeti) . eredetileg a hindu Szaraszvati benyuan (kínai) . amit az „Első Alkalom” idején.Ambapáli nyaralója bem (írott tibeti) .város a Gangesz középső folyásánál. a benbeneteket bencsolás (jiddis) . Dógen műve benjue (kínai) .dü ci bdud rgjal (írott tibeti) .

sz. tanház.illatos fűszerek bét ha hájjim (héber) . ájur véda bhadzsan (szanszkrit) . megszólítás Bhaddija (szanszkrit) .védelmező isten.az imák háza.A Magasztos szózata a Mahá-bhárata című indiai eposz 6.a vadzsrajána egyik neve Bhadrakáli (szanszkrit) . február 8-án kezdődött. Kanakamuni. A Mahá- . hogy maga Krisna isten. Tartalma szerint: két harcba induló sereg egyikének vezére megriad a rá váró feladattól.a gyülekezés háza (Kneszet) bét hátfilot (héber) .az örök ház. írott tibeti bszkal pa bzang po) jó korszak. a temető bét hakneszet (héber) .e. a jesíva olvasóterme bét ha miklás (héber) . A harc i.minden élő gyülekezőhelye. 4.a panycsavaggíják közül az egyik.a temető bét ha midrás (héber) . a temető bét ha kevárot (héber) .Gótama úr.a könyv háza. alsó fokú iskola bgegsz (írott tibeti) .Durga bhadrakalpa (szanszkrit.. fejezete (700 vers-szak). és beszédbe elegyedik harci kocsijának hajtójával. akiről időközben kiderül.az élet háza. Gótama előtt 3 (Krakucsanda.-5.sz. a Buddha egyik jelzője Bhagavad Gítá upanisad (szanszkrit) . zsinagóga bét moéd lehol haj (héber) .a páli kánon teljes ismertetése i.szvabhata sziddha Bhadanta csaríja Buddhaghósza (szanszkrit) .Bész (egyiptomi) . Kásjapa).áldott.Javana királya bhagavá (szanszkrit) . műve Viszuddhimagga Bhadanté Gótama/Bhanté Gótama/Bhó Gótama (páli) .a Templom bét ha olam (héber) . a szülés védnöke beszámim (héber) . kapilavaszthui szakja bhadra (szanszkrit) . temető bét széfer (héber) .szent énekek éneklése bhádzsana lóka (szanszkrit) . könyvének 25-42.az a világ.vibandha bgo bo nyid kjisz grub pa (írott tibeti) . tkp.az egyik pitta. 3102. megundorodik a testvérharctól. a bőrben létrejövő kémiai folya-matok. amelyben megjelennek a buddhák. Krisna tanítása a mű.hindu augusztus bhadra jána (szanszkrit) .a tudomány háza. ahol az érző lények tartózkod-nak Bhagadatta (szanszkrit) . majd sorban egymás után 1004 bhadzsak (szanszkrit) .

félelmetes. 563 Vészákha hónap teliholdjakor a Mésza (Kos) jegyében. írott tibeti bcom ldan 'da) győzelemmel túljutott. i. ejtett tibeti csomdende.Vaisnava purána Bhágavata purána (szanszkrit) . magasztos. bhagaván (szanszkrit. a Buddha jelzője.szakja szerzetes Bálaka lónakára gáma falunál Bhairava (szanszkrit) . tiszteletreméltó.e. mint a bőkezűség előfeltétele bhakti jóga (szanszkrit) .diadalmas /magasztos.az egyik sziddha bhairavászana (szanszkrit) .Srímad Bhágavatam Bhágavatam (szanszkrit) . győzelemmel túljutott. a legfelsőbb. hogy a Gangesz a föld-re hullott bhagráva (szanszkrit) .az Úr (a Buddha) fogantatása Bhagavató pánigahanam (páli) . egy buddha. áhítat.a belégzést megelőző visszatartás bhájana loka (szanszkrit) . Bhagavató dzsáti (páli) .istenszeretet. 10.hívő bhakti (szanszkrit) . Sziddhattha Gótama Szakja Bhagavató ókamti (páli) . 547ben Bhagavató patthama dzshánam (páli) . osztályrész.a legmagasabb létezés Bhagu (páli. könyvének Anugítá (Második ének) szakasza megismétli a tanítását.e. Krisna jelzője bhagavat/bhagaván (szanszkrit. mert becsmérelte Bhairava jógi (szanszkrit) .az Úr (a Buddha) kézfogója i. levágta Brahmá 5. odaadás. sz.az Úr (a Buddha) elmélkedése Bhagíratha (szanszkrit) .Krisna története.félelmetes tartás (hatha jóga) bhája (szanszkrit) . Siva egyik mellékneve. aki eltávozott a forgatagból. magasztos Bhágavata (szanszkrit) .a köznapi világ bhakta (szanszkrit) . Dévadaha városába menet a Lumbiní ligetben Bhagavató námakaranam (páli) . értelemmel meg nem fogható alkotóerő (vaidhi. a mantra jóga gyakorlata. szanszkrit Bhrigu) .az Úr (a Buddha) névadása.az Úr (a Buddha) születése i. a rádzsa jóga része .félelem bhája kumbhaka (szanszkrit) .bhárata 14. Úr. pará bhakti). rágátmika. szent.a segítő Isten iránti bizalom jógája. írott tibeti bcom ldan wdasz) .sz.rádzsa. fejét. ő a felelős azért. akit könnyen elégedetté lehet tenni.

Brahmá szútra kommentár bhasszappavádika (páli) .sz.koponyatál bháng (szanszkrit) .bhakti márga (szanszkrit) . dolog.dél-indiai klasszikus rituális tánc a tamil Nadu államban Bháratí (szanszkrit) . szándék.létezés.szövegmondó. alaktalan lét (arúpa bhava).zümmögő légzés (hatha jóga) bhánaka (szanszkrit) . testi lét/dologi lét (rúpa bhava).a Bhárata-nemzetség tagja. tippaní) bhásjapravádika (szanszkrit.). udvari filozófus Bhászkara (szanszkrit) . természet. Ardzsuna egyik neve bhárata nátjam (szanszkrit) . keletkezés. foka. felolvasó.az istenszeretet útja.szerzetes Bhánukí (szanszkrit) .Dusjanta és Sakuntalá fia.vitamester. páli bhasszappavádikó) . állapot. a személyes összetevőktől meghatározott lét.narkotikum a szamádhi mesterséges előidézésére. prédikátor.Mandana Misra felesége Bhárhut (szanszkrit) .Bharadvádzsa-tartás (hatha jóga) Bhárat (szanszkrit) . Vardhamána szülőföldje Vészálí-tól északkeletre bhándaka/bhanda (szanszkrit) .helység Madhja Prades északi felében bhásja (szanszkrit) . nagy szent bharadvádzsászana (szanszkrit) . alapvető indíték.az egyik dvévácsika (a másik Tapussza).szövegmondó. feloldódás (csittakkhana) bhante (thai) .bhásjapravádika bhásztriká pránajáma (szanszkrit) .az egyik sziddha bharadvádzsa (szanszkrit) . műve: Brahmá szútra bhásja. a nidána 10. Dasaratha és Kajkéjí fia Bhárata (szanszkrit) . tanmagyarázó Bhandagáma (szanszkrit) .bölcs.India Bhárat Mátá (szanszkrit) . sz.fújtató légzés (hatha jóga) bháva (szanszkrit.India Anya Bhárata (szanszkrit) . .a bhédá bhéda védánta iskola alapítója (i. páli) .alkommentár (tiká. a véghetetlen létesülési folyamat. a Bhárata-nemzetség tagja.Vásárvárás. vágylét/érzéki lét (káma bhava). de Dasaratha és Kaikéjí fia is. 9. önmagunk átadása Istennek a hinduknál Bhalluka (páli) . Ardzsuna egyik neve. szent iratok ismerője bhánavára/bhánaka (szanszkrit) .hasis bhanga (szanszkrit) . ukkalai kereskedő bhamarí pránajáma (szanszkrit) .

-9. az egyik dasabala bháva szarga (szanszkrit) . az elmúlás szomjazása Bháva vivéka (szanszkrit) . 4.a létrejött üressége bháva szamaszarvatragámini pratipad dnyána (szanszkrit) . 10. fényhozó (prabhákarí). megszólítás bhávaná (szanszkrit) elképzelés. 2.gyakorlással létrehozott mágikus erő bhávanája (szanszkrit) . foka. a paticcsa szammu-páda 10. 6.természet. létszint bhavam (páli) . mentális fejlődés.a legala-csonyabb (apája bhúmi) és a lét csúcspontjának világáig (bhavágra) és a világon túli dolgok ismerete. a keletkezés szomjazása.a hajlamoktól gyakorlat által történő megszabadulás útja bhávana rágánusaja (szanszkrit) . azonosulás. sz. okból létező entitás bháva csakra (szanszkrit) .sásvata váda bháva súnjatá (szanszkrit) . írott tibeti sgom lam) .fejlődés-bölcsesség bhávanámaji (szanszkrit) elmélkedésből eredő . tiszta (vimalá).szellemi önfejlesztés. de a meditáció tárgya is bhávaná maja pradnyá (szanszkrit) . aki felé fordul (abhimukhí).a képzelt létezéshez való ragaszkodás hajlama bhávanádzsá (szanszkrit) .fejlődés-bölcsesség bhávaná márga (szanszkrit.a létezés/keletkezés csúcsa. megingathatatlan (acsalá). 5. 7. ragyogó (arcsismati). 7. kiszélesítés.a fejlődés ösvénye. evolúció bháva tanhá (szanszkrit) . a szánkhjában a linga. ami a nemes nyolcrétű ösvényt követi.a létezés.sz. mandala bháva dristi (szanszkrit) . 9.) bhávágra (szanszkrit) . létesülés. tagja. 10 szintje: 1. nagy kiterjedésű (dúramgamá). medi-táció.uram. fejlődés.a létesülők kibontakozása. a megingathatatlan (visuddha bhúmi) bhávaná prahátavjánsaja (szanszkrit) . az elmélyülés/ azonosulás /meditáció/ gyakorlás útja.-10. a jógában a csitta.életkerék. belülről fakadó ráébredés. tudati kiművelés. 3. győzhetetlen (szudurdzsajá). meditáció bhávanámájá pradnyá (szanszkrit) . a 9. a tudat átalakítása. a 8. a srávakák és a pratjékabuddhák útjának 4. 8. kibontakoztatás. örömteli (pramuditá).buddhista szerző (i. az újrakeletkezés folyamán létrejövő állapot. a dharma felhője (dharmamégha). haszonnal járó (szádhumatí).

Tipitaka.a kauravák és a pándavák rokona. egy madárfaj Bhikkhu szamgha (páli) . koldusnők bhiksuní síla (szanszkrit) . egyben evő is .sz.Rukminí bhiszakkószallakattó (páli) .haszon. Vidarbha rádzsája. alapítója Bhászkara (i.). Visnu Balaráma nevű inkarnációjában megtanította a buzogányharcra Bhísma (szanszkrit) . Brahmá szútra kommentár. ijesztő.előírások a felszentelt szerzetesekre (253 szabály) bhiksuní (szanszkrit. ejtett tibeti gelongma) .védánta iskola.szerzetes. a Buddha bhódzsa (szanszkrit) . A szerzetesfivérek kötelezettségeinek elemzése Bhikkhuní szamgha (páli) . külön-bözőség nélküli bhédana (szanszkrit) . ejtett tibeti ge long) .létesülés bhavánga szota (szanszkrit) . az öröm tárgya bhógjam (szanszkrit) .az új tudattartalmak létesülésének rongálása.szerzetesnők közössége Bhikkhuní vibhanga (páli) . áramló tudatfolyam.a létezés megszűnése bhavászana (szanszkrit) .ennivaló.Tipitaka. az intuíció.az egyik pándava a Mahábháratában. a tudattalan (lélek) változó folyamata.jádava törzs Bhódzsa (szanszkrit) .előírások a felszentelt szerzetesnőkre (364 szabály) Bhíma (szanszkrit) . A szerzetesnővérek kötelezettségeinek elemzése bhiksu (szanszkrit.a látszólagos létezés hajlandósága Bhavisja (szanszkrit) .szerzetesközösség Bhikkhu vibhanga (páli) .élet-áramlás.kommentáríró (Jógaszútra) bhóga (szanszkrit) .gyakorlás által megszüntetett bhavánga (szanszkrit) . sz. Prithá és Váju fia.bölcsesség bhávanéhaja (szanszkrit) . páli bhikkhu. a lét szubjektív állandósága bhavaniródha (szanszkrit) .bhéka-tartás (hatha jóga) bherunda (szanszkrit) . áttörés bhékászana (szanszkrit) .életmentő orvos. a Buddha tanítványai. 9.félelmetes. koldus.keresztüljutás. Sántanu és Gangá fia Bhismaka (szanszkrit) .női szerzetes.Brahmá purána bhédá bhéda (szanszkrit) . élvezet. ászava bhávászrava (szanszkrit) . műve: Brahmá szútra bhásja. a kauravák főve-zére a Mahábháratában. szerzetes bhiksu síla (szanszkrit) . Rukminí apja. az álom forrása.

vidnyánánantjájatana.kaurava harcos bhúta jadzsna (szanszkrit) . anyagi világ. váll bhudzsangászana (szanszkrit) .föld bhúdána (szanszkrit) . 9 szint: káma.föld. tritíja dhjána.a lények tömege Bhútanátha (szanszkrit) . víz.kígyó-tartás (hatha jóga) bhudzsapídászana (szanszkrit) .elemi lélek. tűz. élvez bhóvádi (páli) .föld adományozása Bhúdéví (szanszkrit) . lépcsőfok.elmebetegségek. a mindennapi emberek ura bhútátman (szanszkrit) .Visnu másik felesége. fokozat.bhóktar (szanszkrit) . ákásánantjájatana.félelmet keltő kéztartás bhútagáma (szanszkrit) .uramozók. levegő.föld bhúman (szanszkrit) . írott tibeti sa) . akik gyakran használták. a 3 világ egyike Bhúrisravasz (szanszkrit) . ákánycsanjájatana. svitíja dhjána. a bioenergetikai erők birodalma. illúzió Bhrigu/Bhagu (szanszkrit) . naivaszamdnyá nászamdnyájatana bhúmikatva (szanszkrit) . hogy ellenállt Mára kísértéseinek bhúr (szanszkrit) .vállszorító-tartás (hatha jóga) bhuma (szanszkrit. érvénytelen tudás.szilárd alap.abhúta parikalpa bhránti darshana (szanszkrit) . egyben ennivaló is bhoktri (szanszkrit) .evő. a 3 világ egyike .Brahmá fia Bhrikutí (szanszkrit. létezők bhútadámara (szanszkrit) .a sárga tárá.földet érintő kéztartás. ejtett tibeti) . űr). bráhmanok.zümmögő légzés (hatha jóga) bhranti (szanszkrit) . ájur véda bhúta/bhútáni (szanszkrit) . talaj bhúmiszparsa mudra (szanszkrit) .5 anyagi elem (föld. prathana dhjána. női bódhiszattva bhu (szanszkrit) . a bhadanté/bhanté/bhó megszólításból bhramarí (szanszkrit) .kar. tudatos én bhútavidjá (szanszkrit) . csaturtha dhjána. jelképe zárt lótuszvirág bhudzsa (szanszkrit) .bódhiszattva szint.levegő.növényi élet bhútagana (szanszkrit) .ájur véda bhuvah (szanszkrit) .áldozat az emberinél alacsonyabb fokon álló életformákért bhúta vidjá (szanszkrit) .teljesség bhúmi (szanszkrit) .Siva egyik mellékneve. dhátu. a Buddha a Földet hívja tanúságtételre.hibás.aki tapasztal.

a zsidóság szent könyvei. 493-ban Adzsátaszattu. csíra.Siva egyik megjelenési formája. Kohelet (Prédikátor könyve). Sir Hásirim (Énekek éneke). M'láchim (Királyok első és második könyve).az egyik sziddha bilobilo (vodu) . T'hillim (Zsoltárok). K'tuvim (Szent iratok).mangó (Aegle Marmelos). N'hemjá (Nehémiás). az egyik szerencsés tárgy bima (héber) . Hámes M'gillót (Öt tekercs). a szél. D'várim (A tóraismétlés könyve). amelyen a széfer Tórát olvassák bimba pratimba (szanszkrit) . Sóftim (Bírák könyve). Ijóv (Jób).rituális kiáltás a petro rituáléban bilva (ejtett tibeti) .az atmoszféra.bhuvar loka (szanszkrit) . 1. Div'ré-Hájámim (Krónikák). Vájikrá (A papok könyve). a jó karmával rendelkező lé-nyek helye bi siki (japán) . S'mót (A kivonulás könyve). Isten és ember különbsége Madhva szerint Bimbiszára (páli) . J'hósuá (Józsua könyve). az 5 természeti törvény egyike Biksátana (szanszkrit) . a gunákat jellemző kampanák bídzsáksara (szanszkrit) . 2. D'niél (Dániel).mantra-mag (pl. Tré-Ászár (A tizenkét kis próféta könyve).hódprémből készült kucsma Biblia (héber Táná'ch = Szentírás) .e. Esztér (Eszter) bídzsa (szanszkrit. Rut (Ruth). J'sájáhu (Jezsajás). 'Táv' (Tóra) = B'résit (A teremtés könyve). 4. amely megmarad a dzsapa után. az aum). a fia.kép-tükörkép. i.orr-tudat bian jian (kínai) .sátor Bilésaja (szanszkrit) . N'viim Risónim V'áhárónim (A korai és későbbi próféták könyve). Mislé (Példabeszédek).antagráha dristi bian jian (kínai) . Échá (Jeremiás siralmai).emelvény. S'muél (Sámuel első és második könyve).mag. megölte bindu dhjána (szanszkrit) .antahkárana Bian jing tian (kínai) .mag-törvény. J'hezkél (Ezékiel). aki egy ligetet (Kalandaka nivápa) ajándékozott a Buddhának. titokzatos hangcsoport bídzsa mantra (szanszkrit) . Jirmijáhu (Jeremiás). a prákriti sakti .pontszemlélet.csíraszótag bídzsani jáma (szanszkrit) .Rádzsagriha (Magadha) rádzsája. Ezrá (Ezrá). 3. koponyaedény-nyel kolduló szerzetes bila (vodu) . írott tibeti sza bon) .Subhakritszna biberhut (jiddis) . Bámidbár (A népszámlálás könyve).

tartózkodás a rosszakarattól.élvezeti áldások birkat ha gómel (héber) .dzsarok bjamsz pa (írott tibeti) . ejtett tibeti thikle.Kalandaka nivápa bja rgod kji phung po (írott tibeti) . tagja bjápádo (páli) .bűnöző boszorkány csoport bja ka lan da ka gnasz pa wod ma'i chal (írott tibeti) . férfiaknál a függőleges vonal Visnu követői. hagyományozott tudás) .parancsok teljesítésére mondott áldások birhot nehenin (héber) .bódhicsitta bjang cshub szemsz dpa' (írott tibeti) .Gridhrakúta bja rog (írott tibeti) .magasztaló.az egyik sziddha binkaki (japán) . a lét szomjazásának szimbóluma birhot hodáá (héber) .thob pa bjodo so csi (japán) .bódhi bjang chub kji szemsz (írott tibeti) . homlokjel. a bölcsesség harmadik szemét.étkezés utáni áldás birkat kohanim (héber) .bódhiszattva bjápáda (szanszkrit) . a dasa akusala prativirati síla 9.a Buddhának tulajdonított szövegek (parancsolat. gyűjtemények.lantféle bizango/bossou/galipote (vodu) . metafizikai értelemben a semmit. nők homlokjele.ka tam pa bka' 'gyur (írott tibeti) .papi áldásosztás biva (japán) . írott tibeti thig le) . a vízszintes pedig Siváé Bindunátha (szanszkrit) .akuszala múlá bjápáda virati (szanszkrit) .vjápáda bjer thob (írott tibeti) .vészt követő hálaadó áldás birkát hamazon (héber) .minden dolog értékazonosságának bölcsessége 'bjung ba (írott tibeti) .fűféle (Andropogon muricatus).az elemlétezők hegyre futása az avadgúti mentén 'bjung rcis (írott tibeti) .pont.puszpángfa fésű bírana (szanszkrit) . gyökere az uszíra.megnyilvánulása a laja jógában bindu/tilaka (szanszkrit.maitrí bjang chub (írott tibeti) . a nullát jelképezi. a tett tárgya a másik ember.mahábhúta 'bjung ba ri la szbnyegsz pa (írott tibeti) .dzsung va 'bjung ba chen po (írott tibeti) .dzsung ci bka' gdamsz pa (írott tibeti) . gömböcske. csöpp. hálaadó áldások birhot micvot (héber) . dicsőítő.Kandzsur bka' mdo rgjud (írott tibeti) .

dnyána.la ne bla 'gugsz (írott tibeti) . mely mindig kuporgó tartásban ábrázolja a megmintázott személyt.ka gyü pa bkra szisz (írott tibeti) . ájur véda Bódhgajá (szanszkrit) . vák karma.az egyik kapha. japán kenso) .guru. Je mon fia bodaisin (japán) . felületét gyakran használták feliratok elhelyezésére.Tasilhunpo bkug (írott tibeti) . ízlelés. a Középbirodalom idején vált népszerűvé bné háir (héber) .la bla bresz (írott tibeti) . 4 riddhipáda. csak a mahájánában bódhi szattvajána (szanszkrit) .bódhiszattva kocsi. aszvata (Ficus religiosa). ahol a Buddha megvilágosodott bódhi (szanszkrit.szoros formai követelmények szerint készült szobor.a város fiai (1 évnél hosszabb ideig voltak a városban) bobe (jiddis) .a bódhiszattva önmegtartóztatás szabályai.) bódhi szattva csarjá (szanszkrit) . 1500 év). írott tibeti bjang chub.la dre bla gnasz (írott tibeti) . foka bódhi kála (szanszkrit) . 6 különleges dharma: 1. 2. a síla kála első szakasza bódhi paksika dharma (szanszkrit) . anágámik és sróta ápannánik kora.a bódhiszattva életútja bódhi szattva szamvara síla (szanszkrit.ta si bkraszisz lhun po (írott tibeti) . megvilágosult tudat bodhak (szanszkrit) .helység. 5 indríja.la guk bla ma (írott tibeti) . pippalfa.a bölcsesség kora (az arhatok. láma blí ájin hará (héber) .örömhírt hallva blo grosz rin cshen (ejtett tibeti) . csitta karma.Bódhi királyfi szútra (Tripitaka Szútrapitaka 85. 5 bala. 7 bódhjanga. száj.a megvilágosodás során elnyert tudás. 3.bka' rgjud pa (írott tibeti) . 4. az út. bódhi-fa.Lodö Rincsen blokkszobor/kockaszobor (egyiptomi) .felébredett. mintha köpenybe burkolózna az alak. kája dharma.-18. 8 márga) Bódhi rádzsa kumára szutta (páli) .nagyanya Bod (ejtett tibeti) . az ávénika buddha guna 13. a test részletei nincsenek kidolgozva és csak a fej különül el a kockaszerű formától.kuk bla (írott tibeti) .-5. kínai dao.-6. a mahájána . tibetiek. japán boszatszukai) .a To bod (ejtett tibeti): Felső-Bod szóból származik. 4 szamjag prahána. amely alatt a Buddha megvilágosodott.a megvilágosodás 37 szárnya (4 szmritjupaszthána.

az elme buddhaléte. bölcs lény.sz. mint a 28.sz. az 5. amíg szenvedő lényeket talál.sz.(szanszkrit.sz. hanem azért. a Jógácsára bhúmi sásztra része bódhjanga (szanszkrit. a megvilágosodás szándéka. Shantidéva műve bódhicsitta (szanszkrit.(i. kínai pátriárka (Hui neng) nem nevezett ki utódot bódhimanda (szanszkrit) . egyben az első kínai is.a megvilágosodott elme létrejötte Bódhidarma (szanszkrit.megvilágosodás terasz Bódhipathapradípa (szanszkrit. mongol . kínai jue fen) . írott tibeti bjang chub kji szemsz) . hogy eljut a megvilágosodáshoz bódhicsittopáda (szanszkrit) . ejtett tibeti Csangcsub Lamgji Dönma) . aki elszánta magát a megvilágosodás elérésére. végül a Sao lin kolostorban végzett zazent. ezért nem lép a nirvánába mindaddig. anyagtalan égi bódhiszattvák Bódhiszattva bhúmi (szanszkrit) . a 37 bódhi paksika dharma része Boédromión (görög) .megvilágosodott tudatosság. az első pátriárka. amely elszánta magát arra. japán Daruma) . japán boszacu) megvilágosodás-lényegű. hogy életét mások megsegítésének szentelje. hónap bogdo gegen (mongol) . megváltás-tudat. indiai. ő. században (a hagyomány szerint i. 470-534) az első Indiából Kínába vándorolt pátriárka az i. vörös a köldökön /bölcsesség/). átlagos ember buddhatudattal. . az üdvösség gondolata. írott tibeti bjang cshub szemsz dpa'.Bódhi rádzsafiú szútra (Tripi-taka Szútrapitaka) Bódhirucsi (szanszkrit) . a mahájána eszményi alakja. 520-ban). majd Luo jangban telepedett le. ejtett tibeti dzsang csup szem pá.a 3. mahájána-jógácsára szútra.felséges fényesség.Vaszubandhu kommentárjának fordítója i.A megvilágosodáshoz vezető ösvény lámpása.Az ébredéshős lépcsőfokai. 5. megvilágosító hozzáállás. ébre-déshős. 538-ban bódhiszattva . a buddhaságra való törekvés.-6. a gyakorlott elme szimbóluma (fehér a homlokon /együttérzés/. először Nankingban.kezdete Bódhicsarjavatára (szanszkrit) A bódhiszattva tevékenységek gyakor-lata. kínai Ta mo. aki nem önös érdekből törekszik a megvilágosodásra. potenciális buddha. Atísa Dipankaradnya műve Bódhirádzsakumára szutta (szanszkrit) .a megvilágosodás 7 tényezője. 28 indiai és 5 kínai pátriárka volt.

a 3 rada dob közül a legkisebb boulé zin (vodu) .szelídítetlen loa bossou (vodu) . az a loa.miniatűr sziklakert bonze (japán) . formára nevelt.áldozati gödör Bottfai (japán) . 4.tibeti sámánisztikus ősvallás. a fekete mágiát gyakorló houngan bokono (vodu) .halotti rítus bohun (vodu) .bódhiszattva boszacu do (japán) .1. ragaszkodás a természetesen fölmerülő vágyakhoz bonpo (ejtett tibeti) . tükörszerű /harag/.bizango boszacu (japán) . jelképe szigony boula (vodu) . vagyis az 5 méreg megtisztított formája bön (ejett tibeti.jós Bokuszai (japán) .buddhista papok megszólítása (a bozu /japán/ szóból) Boorcsi (mongol) . Ikkjú tanítványa bómos (görög) . századból bossal (vodu) .illúzió. írott tibeti bon) .dharmadhátu (a realitás)/vágy/.mandala formájú templom együttes Jáván az i. mindent teljesítő /mohóság/. még be nem avatott hounsi bossal loa (vodu) .bódhi szattva szamvara síla botan (japán) .bódhiszattva ösvény boszacu siki (japán) . szamatá dnyána.bön-pap bonszai (japán) .sz. edényégetés temetés után boumba (vodu) .buddhista szerzetes bonnó (japán) . pratjavéksaná dnyána.a templom előtti oltár a thysiának bonc (japán) . 3 korszaka van: 1. 2. mahádarsana dnyána.táncfajta bölcsesség (4) (kínai si zhi) .Afrikából érkezett néger. 3. 9.a női szépség szűz istennője. dzsol bon 2. a hiedelem szerint Senrab Mivo (ejtett tibeti) alapította a Buddha idejében.gyászdal bokken (japán) .törpe fa. aki először jelenik meg. egykedvűség /féltékenység/. megkülönböztetés /büszkeség/.fás pünkösdi rózsa (Paeonia suffructiosa) bothros (görög) . tyar .bódhiszattva tudat boszatszukai (japán) . kritja anusthána dnyána bölcsesség (5) .varázsló.zen mester.buddhista egyházfő bohoum (vodu) . a tudatot megzavaró tévképzetek.szombat esti szertartás az újoncavatási hét végén. kicsiben tartott növény bonszeki (japán) .az első takilcsi Borobudur .fakard gyakorlatozáshoz boko (vodu) .

pashcsimóttánászana (hatha jóga) brahmá csomó . gjur bön (ejtett. írott tibeti) átalakult bön bön po (ejtett tibeti. egy falu papja bösaá tová (héber) . hordozóállata a hattyú.Brahmá szolgálóinak szintje a formavilágban . aki a tanítvány útját járja. munka előtt bráhá (héber) . Teremtés.a tiszta Önvaló belső átélése brahmá jadzsna (szanszkrit) . Mindenható. tudás adományozása brahmá dhjána (szanszkrit) . Úr.hiábavaló áldás Brahmá (szanszkrit. társa Szaraszvatí.bön pap.bölcsesség. Atya brahmá bandhu (szanszkrit) . fő törekvésük a vele való egyesülés.ásrama brahmá csarija (szanszkrit) . egy adott istenben való hitet s az ennek megfelelő életmódot a buddhista felfogás egy természetes állomásnak tartja a megvilágosodás felé vezető úton.nőtlen tanítvány. a teremtő isten. Alkotás. felébredése a teremtett világ pusztulása. tudatában mindkettő ugyanannak a két állapota. néha azonosítják az 1. két világciklus között meditációban van.születés szerinti bráhman brahmá bháva (szanszkrit) . írott tibeti bon po) . a buddhizmus nem tagadja a hinduizmus isteneinek létét. nőtlenség. álma az újraszületések körforgása (szamszára).energiaközpont a mellkasban brahmá dána (szanszkrit) . és majd Visnu kilégzése kelti új életre. szent élet. pusztulása után az új világkorszakkal új Brahmá születik a Visnu köldökéből kinyíló lótuszvirágból.az Istennek felajánlott hindu áldozat brahmá kájikáh (szanszkrit) .jó órában.bon 3. élete végén az Univerzum elpusztul. ébrenléte a nirvána. Önhatalmú. írott tibeti tshangs pa) (brih = kitágul) a Trimúrti első tagja.nemi önmegtartóztatás. akik a világot Brahmá által teremtettnek hiszik. manuval és Pradzsapati brahmánista teremtésistennel. elmélyülésében álmodja a teremtést. az asztánga jóga 4. lépése (jama) brahmá csarin (szanszkrit) . Nemző. de nem tulajdonít nekik különösebb jelentőséget. köszönés jó hír hallatán. Brahmá birodalma a formavilág 4 ege közül a legalsóban van. Legfelsőbb. a benne való feloldódás.első áldás a kidusokon bráhá levátálá (héber) .Brahman állapot brahmá csárí (szanszkrit) . tanuló az upanajana után brahmá csarjászana (szanszkrit) . ejtett tibeti Changpa. ide születnek azok. Megtartó.

az Önvaló létezése. mivel tulajdonságok nélküli (nirguna).a 10. sokrétűségét a Trimúrti szimbolizálja.Bhászkara. alapítója Madhva Brahmá Szávarni manu (szanszkrit) .-ban Brahmádzsála szutta (szanszkrit) .6 Mahápurána brahmá purohitáh (szanszkrit) .Brahmá színe előtt beszélők szintje a formavilágban Brahmá putra (szanszkrit.Védánta szútra Brahmá szútra bhásja (szanszkrit) . ejtett tibeti Jarlung Cangpo) .A nézetek mindent felölelő hálója (Tripitaka Szuttapitaka. vertex. Monro-nyílás (a harmadik agyüreg összeköttetése a két ventriculuszszal) a fejtető nyílása.felekezet. mindenki más-más szemszögből látja. manu Brahmá szútra (szanszkrit) . az abszolút ismerete brahmá vihára (szanszkrit) . irgalmasság /karuná/.észak-indiai folyó brahmá randhra/amrita brahmá (szanszkrit. meg-nem-nyilvánuló.brahmá-lyuk. sz. mint . a 4 erény (szeretet /méttá/. a Lét.brahmá kshétra (szanszkrit) . 5.a meg nem nyilvánuló Ősok tisztelete (nirguna upászaná) Brahmá vaivarta (szanszkrit) .az égi világrészek buddhája Brahman (szanszkrit) . a szánkhja teisztikus változatában az Isten (Ísvara). rejtett. a szusumna felső vége. írott tibeti tshangs pa'i dbu ga/tshangs dbug) .e. buzgóság /muditá/.tökéletes viselkedés.a Legfelső Lény. állapot. csak negatív jelzői vannak.tiszta tudat brahmá lóka (szanszkrit. a valóság 3 aspektusa.Brahmá birodalma.Brahmá purána Brahmá vidhjá (szanszkrit) . szahaszrára csakra.a Legfelső Lényre vonatkozó tudás. az elmélye-dés első szintje a formavilágban brahmá mimánsza (szanszkrit) . Dígha nikája) Brahmághosa buddha (szanszkrit) .Kászí uralkodója az i. a tökéletes tudat kijárata. advaita. személytelen. Ősok. abszolútum.Mindenható Úr Brahmá szampradája/Csaitanja (szanszkrit) . kiegyensúlyozott életmód /upékhá/) Brahmádatta (szanszkrit) . (brih = növekszik). ide torkollik az avadhúti Brahmá Szahampati (szanszkrit) . Világlélek. kínai fan tian) . ahol véget ér az avadhúti.védánta Brahmá purána (szanszkrit) . majd Sríkántha műve brahmá upászaná (szanszkrit) . a kettősség nélküli.

Tándja. tiltja a képeket. Brahmá purána brahmánda prána (szanszkrit) . Ap. Taittiríja.Brahman. kétszer született.88018 földi év.isteni állapot. társadalmi átalakulást tervezett. .-8.Brahmá megkísértése szútra (Tripitaka Szútrapitaka 49. megjelenései: Djausz. Váju. a szatí ellen Brakhot (héber) . harcolt a nők jogaiért. papok. stílusa ld.a társadalmi rendben az értelmiség. évezredtől az Indiába betelepülő árják és az őslakosság összeolvadásának eredménye. Ákása.Brahmá Társaság. a muditá és az upéksá megvalósítása.e. Sadvinsa. családos gazdák és varázserejű bölcsek.a 4 örökletes varna egyike.kozmikus légzés brahmánda váda (szanszkrit) . 395 brahmávihára (szanszkrit) . századból (Aitaréja /Ásvalájana/.nepáli tanító az i.e. a szellemi világra és az anyagi világra vonatkozó egység.. egy világ élettartama: 22. önmagára.) bráhmanizmus . nevelők. században Brahmánda (szanszkrit) .394. isteni út a maitrí. írott tibeti bram ze) . a Misna bevezető könyve.sz.áldozat (neutrum) és aki bemutatja (masculinum) bráhman/bráhmin (szanszkrit.a világmindenség világai. monoteista irányzat. Szúrja.i. szimbóluma az ÓM.bráhmana nő Bráhmani mantanika szutta (páli) . a Védákhoz írt magyarázó szövegek az i.folyó Észak-Indiában Brahmarsi (szanszkrit) . 7. Satapatha. a Buddha beszédeinek 64 erénye. a papok Brahmánasankara ácsárja (szanszkrit) . 17221833) bengáli bráhmana alapította. az áldozati szertartások vezetése.isteni hang. Gópatha) bráhmana (szanszkrit) . szat csit ánanda (lét-tudatboldogság). a hagyomány szerint történészek.. 2.a Védákat kiegészítő szakrális szövegek bráhmana varna (szanszkrit) . elsődleges feladatuk a szent szövegek tanulmányozása és tanítása. Prithiví.sz.nagy szent brahmaszvára (szanszkrit) . Rám Móhan Roj (i.Durgá egyik anyai kiterjedése Brahmó Szamádzs .őstojás bráhmaní (szanszkrit) .áldások. Maddzshima nikája 1. agnivihára brahmávit (szanszkrit) . értelemszerűen az árják az uralkodó varnák Brahmáputra (szanszkrit) . brahman (szanszkrit) . Slókárdhéna. a karuná. erdei remeték.a Brahmá ismerői Bráhmí (szanszkrit) . 9.

miatta vette föl Siva Ardhanárísvara formáját.vágy 'brog mi (írott tibeti) .drok pa bróhe (jiddis) . jelképe imafüzér. Nadír.tánc.a megtámasztott 'brtson 'grusz (írott tibeti) . esők és a mennydörgés gazdái. az elmélyedés 4.a szóma áldozat éneke. kínai Guangguotian) .drup .az elélyülés köztes léte.bráhman bram ze'i rigsz szhing szála chen po (írott tibeti) .Sántaraksita kolostora. eskü.Jutalmak Sokasága égi birodalom. dhjána.körülmetélés brjid (írott tibeti) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike fehér Brhringi (szanszkrit) . A teremtés könyve bretas (görög) .dzsi 'bro (írott tibeti) .a 4 gyümölcs (srótápanna. a Jadzsur véda áranjakája Brihannala (szanszkrit) . a félistenek papja.Drokmi 'brog pa (írott tibeti) . buzogány.általában alkalmi áldásmondások bram ze (írott tibeti) . véda himnusz brisz/brit (jiddis) .Ardzsuna eunuch-neve Viráta udvarában Brihaszpati (szanszkrit) . szintjének 3. hordozója lótusz vagy 8 ló által húzott szekér Brihat phala (szanszkrit.Biblia.szang bszgrub (írott tibeti) . a sárkányok hangja bszam gtan (írott tibeti) .szála 'bras bu bzi (írott tibeti) . íz. birodalma a formavilágban Brihat száman (szanszkrit) .vírja 'brug (írott tibeti) . labda.a csütörtök hindu istene.dro bro (írott tibeti) .áldás brten pa (írott tibeti) . Tóra.kultuszszobor a szentélyben brgya szbyin dkar mo dom mgo ma (írott tibeti) .a Szatapatha bráhmana vége. Jádzsnyavalkja nézetei az Átman-Brahman azonosságról. arhat) B'résit (héber) . szakridágámin.mennydörgés. Imaúr Brihaszpativár (szanszkrit) .dri brihá (héber) .a Barnamedve-fejű. druk 'brug szgra (írott tibeti) . anágámin. szamádhi bszam jasz (írott tibeti) .illegális menekítés Brihadáranjaka upanisad (szanszkrit) . a Szamje bszangsz (írott tibeti) .az istenek házi papja a Mahábháratában.a felhők. hogy megvilágosítsa 'bri (írott tibeti) .

upékhá btang sznjomsz chen po (írott tibeti) .szo nam lo szar bszod namsz (írott tibeti) .tun sing btagsz grol (írott tibeti) . sorsosztó bsztan 'gdzsur (írott tibeti) .punjá szambhára bszrung ba'i lha (írott tibeti) . a részrehajló ítélet hiánya bu luk pa (ejtett tibeti) . a Szakják Bölcse nevet viseli. a buddhák sorában a Szakjamuni. a hagyomány szerint a történelmi Buddha előtt már 6 buddha . 14.kalpa bszkal pa bzang po (írott tibeti) . hogy megoszthassa tapasztalatait embertársaival. hotoke (japán).Kötéssel Szabadító.upavásza bszod nams lo gszar (írott tibeti) . írott tibeti sangs rgjas) .e.kel me bszkal pa (írott tibeti) . japán bucu.sz.megcsalás bsznjen gnasz (írott tibeti) .Buddha Bucu do (japán) . Felébredett.szusumná bu mo (írott tibeti) .pu mo bu szton (írott tibeti) . ezért őt tekintik a buddhizmus alapítójának.punyjá bszod namsz kzi tshogsz (írott tibeti) . írott tibeti bu szton) . írott tibeti szangsz rgjasz.őr-isten. a buddhizmus bucudan (japán) . a Köztes Lét könyvei közötti ráolvasás-gyűjtemény btang sznjomsz (írott tibeti) . legtöbbször együtt van a sinto oltárral. Megvilágosodott. mások szerint i.egykedvűség.kjerim bszkjed rim (írott tibeti) .a Kandzsur és a Tandzsur szövegeinek rendszerezője az i. mert a japán buddhizmus inkább a halálra.utpannakrama bszlu (írott tibeti) .bszgrub bja (írott tibeti) drupcsa bszkal me (írott tibeti) .a Buddha útja.Bu tön Bu tön (ejtett tibeti. a bucu írásjegy egyik olvasata.Tengyur bsztun szing (írott tibeti) .bhadrakalpa bszkdzsed rim (írott tibeti) .a három kincs egyike (dharma szamgha) Buddha (szanszkrit.e. tanítható rendszerbe foglalta azokat.buddhista házi oltár. budh: felébredés. 623/622-543) Kapilavasztuban született. 566-486/563-483.tibeti vallási irányzat bu ma (ejtett tibeti) . a történelmi Buddha (Gótama Sziddhattha /páli/ i. azért.Megtisztult. kínai Fo) . a sinto pedig inkább a mindennapi életre irányul buddha (szanszkrit. sz.ban Bucu (japán) .

tíz képesség (dasabala). 4.sz. 2.a Buddha parancsolatai. a testben az agyhoz kapcsolódik . Kasjapa (Fényőrző). 3. 1.a Magasztos szemének női perszonifikációja Buddha szászana (szanszkrit) .Dharmaraksa (i. a 108 bölcs egyike Buddhahéruka (szanszkrit) . az élvezetek teste (szambhógakája). 3. Visvabhu (Mindenkit Gyámolító). világos tudatosság (aszambhinna szmritjupaszthána). Krakuccshanda (Tévhitet Oszlató).-ban buddha dharma (szanszkrit) .egy buddha erényei. 5. 4.volt: Vipasjin (Mindent Látó). máshol 24 elődről írnak. 4.buddhaeredet buddha guna (szanszkrit) . 8.sz. 5. 8. a buddha különleges erényei (ávénika buddhaguna).a buddha testei. 1. kendőzetlen dharma (agupta dharma).a Buddha saját szavai Buddhaguhja (szanszkrit) . a kanonizált szútrák és tantrák Buddha ghósa. írott tibeti sangs rgjas kji rigs) .i. sz. önmagában létező test (szvabhávakája). az egyik sziddha Buddha csarita (szanszkrit) .a cselekvést véghezvivő tudás.) kínai fordítása Asvaghósa művéből Buddha csarita kávja (szanszkrit) . az akadályok kiküszöbölése (szamjag pratihára vászanatvá).buddha-földek. 7. etika buddha vácsana (szanszkrit) . nagy együttérzés (mahá-karuná). az igazsággal bíró test (dharmakája). mitikus buddhák és bódhi-szattvák birodalmai Buddha locsána (szanszkrit) .a Buddha tana.a Fényhozó Vajrócsana haragvó alakja. századi mester. Kanakamuni (Aranyhős). teremtett test (nirmánakája) buddha kritjánusthána dnyána (szanszkrit) . 6 lába van. női társa a Felserkent Harag Hatalmas Asszonya. írta Asva-ghósa az i.indiai tanító Tibetben az i. Bhadanta csaríja (szanszkrit) .sz. 9. a tudat. szingalézről pálira fordított buddha gotta (szanszkrit. színe sötétbíbor. Sikhin (Fejdíszes). a feledés hiánya (nászti musitá). 3 keze.az első Buddha életrajz. mindent átfogó tudás (szarvadnyá dnyána) buddha kája (szanszkrit) .sz. 6. sz. 2. században. fajtái: 1. 4 bizonyosság (csaturvaisáradja). az öt tudás egyike buddha ksétra (szanszkrit) . műve a Viszuddhi Magga (A tisztulás útja).

e. a Közösségbe vetem bizalmamat. a 25 tattvából a második.buddhista filozófus (kb. a szenvedés megszüntetésének vallása. Kathmanduban buddhánu szmriti (szanszkrit) . tilakam) Buddhasántí (szanszkrit) . de egyedül is.ész. buddhista irat buddhi (szanszkrit) . fül.a Buddhába vetem bizalmamat /folyamodom/. menedékkérés. nyelv. 420ban Buddhavamsza (páli) . bőr). tudat. apja Szóma. kard.Dhammam szaranam gaccshámi Szamgham szaranam gaccshámi (páli) .sztúpa Nepálban. 470540). anyja Tara.Tipitaka.Buddha-jel (usnísa. Magyarországi Árja Maitréja Mandala Egyházközösség . műve: Múlamadhjamakavrittih: A középút alapverseinek magyarázata. i. az avjaktából következik buddhindríja (szanszkrit) .a Buddha-ékszer. a Tanba vetem bizalmamat.megvilágosodott-tartás (hatha jóga) Buddhavadra (szanszkrit) .a buddha felidézése. pajzs.sz.1952-ben alakult. mai formájában a történelmi Buddha (Gautama Sziddhártha. a következtető érvelésmódra épülő praszángika madhjamaka iskola alapítója Buddharandam (szanszkrit) . hozzátartozik az 5 parancs (panycsa síla) betartása Buddhanáth (szanszkrit) . belátás. Nágárdzsuna követője. az avjaktából követke-zik.Buddhakródésvarí (szanszkrit) . Hetényi Ernő (1912-1999) buddhizmus (japán bukkjó) .5 érzékszerv (indríja: szem.sz.a szerda hindu istene.a megvilágosodás elérésének. tapintás) Buddhista Misszió. orr. kimondható a közösségen belül. következésképpen a testi vándorlás.az Avatamszaka szútra fordítója i. kanná.Vaszubandhu kommentárjának fordítója i.üdvözlő kéztartás buddhászana (szanszkrit) . szaglás. ízlelés. tartományfőnöke dr. a Szukhávatí egyik gyakorlata Buddhapálita (szanszkrit) . 566-486) tanítása buddhvá csátmánam (szanszkrit) . hordozója oroszlán Buddhávatamaszaka (szanszkrit) . 538-ban buddhasramana (szanszkrit) .felébreszti önmagát . felfogás. ez a Merkúr.Buddha héruka női társa. a felserkent harag hatalmas asszonya Buddham szaranam gaccshámi . néha hozzászámítják a manaszt (mint kárméndriját). a benne lévő szattvagúnákkal hat a purusa a prakritire.sz. jelképe buzogány. a buddhizmusban érzet (látás. i. Buddhák krónikája Buddhavár (szanszkrit) . hallás.

spenóthoz hasonló növény calenda (vodu) . a tanítások nem értése miatt a mahájána ócsárlása. igazságosság. 3.a Dipolia ünnep áldozati szertartása bure (ejtett tibeti) .szentély Bahiában .kolostor C ca lung (ejtett tibeti. őszinteség.misztériumpap Bukoleion (görög) .éjszakai tánc canari (vodu) .nincs időköz (a halál után). a küzdelem útja buke (japán) .verem rejtekhely.) cachette (egyiptomi) . ahová Amon papjai rejtették el a királyi múmiákat a sírrablók és fosztogatók elől a XXI.1871-ben bushido (japán) . az 5 nagy bűn (panycsánantaríjáni) Bürdene Bulag (mongol) . ra). írott tibeti cham med) .csaitja cacafa (vodu) .kétrétű ösvény. ajanamsza bun bo rjodo (koreai) .harcművészet. kagyü caca (ejtett tibeti) . amit a temetés végén eltörnek candomble (vodu) . a polgári és a katonai nevelés Buphonia (görög) . írott tibeti) . 2. mások fájdalma iránti könyörület. becsületesség bűn (3) . igazmondás. hogy a delikvens rögtön a pokolba kerül.épület Athénban.harcos bukkjó (japán) . a bűnök olyan súlyosak.a Vízöntő csillagkép. dinasztia uralma alatt caddik (héber) . írott tibeti rca mi) .1.a harcos útja.edény. önuralom.igaz ember. a 4 súlyos tilalom áthágása.a Kálacsakra egyik leszármazási ága (dro.főzet (Capparis cynophallophora L.buddhizmus bukolai (görög) . írott tibeti rca rlung) .hosszú kürt burmai zsinat . felsőbbrendű lény az ember és a Messiás között calalou (vodu) . ahol a basilissa hieros gamos szer-tartása volt bum pa (ejtett tibeti.budo (japán) . hászid rabbi.mahámudra prána meditáció ca me (ejtett tibeti. a szamurájok által követett sinto elvek: egyenesség. bátorság. cami. az 5 jóvátehetetlen bűn egyikének elkövetése ca mi (ejtett tibeti. hűség.

apácakolostor Lhászában ces zag (írott tibeti) .tiszta.ház caye mystère (vodu) . írott tibeti bcan) .fogadalmi tábla Chalkeia (görög) . írott tibeti ces zag) . varázsszer caprelateur (vodu) . Lhászától nyugatra fekvő tartomány Cangjang Gyaco (ejtett tibeti.ce sag Cethang (ejtett tibeti) .sz.névgyűrű. 1706ban Lhazang mongol kán és Kangxi kínai császár megfosztotta rangjától és száműzetésbe kényszerítette Cangpo (ejtett tibeti) . a houmfò Ce cai tien (kínai) .tibeti város. csak királyok használhatták.természetesség cedáká (héber) . a szereh először Narmer palettáján jelenik meg cassave (vodu) .Brahmáputra Cao san Pen csi (kínai) . egyes nevekről így lehet megállapítani. a fáraók neveiket ovális. a III. fővárosa Sigace. dalai láma (i. írott tibeti gcang) . ősi tibeti uralkodói központ cha cha (ejtett tibeti. dinasztia óta használatos.maniókalepény causeway (egyiptomi) .a középföld emberei és a sziklákban lakó vörös istenek cen po (ejtett tibeti) .rontásfajta.Mahésvara ce sag (ejtett tibeti. 1682-1706?). loák) háza. végén egyenes függőleges vonallal lezárt gyűrűbe írták.a kézművesek ünnepe Pyanepsión hónapban cham med (írott tibeti) .a 6. írott tibeti) . mely mágikusan védeni volt hivatott a király nevét.feljáró út caye (vodu) .ca me . vagy gyűrűbe írták az uralkodó nevét.Szódzan Hondzsaku caprelata (vodu) .király Cenko (ejtett tibeti) .élőlény cartouche (egyiptomi) . i. írott tibeti tshangs dbjangs rgja mtsho) .holdnap (a Hold 12 o-ra távolodik a Naptól) ce zsan (kínai) .Cang (ejtett tibeti.titokzatos hatalmak (szellemek.jótékony felajánlás cen (ejtett tibeti. hogy királyról van-e szó. előtte szerekh-be (palotát jelképező téglalap-ba).sz.varázsszert készítő varázsló cara (ejtett tibeti) . Ü Cang tartomány nyugati része.

tenni vágyás.a t'ien t'ai iskola alapítója (i. 711-782) chanda (szanszkrit) .a Köztes Lét könyveiből a ráolvasások 'chi ka'i bar do (írott tibeti) . 538-597) Chih yen (kínai) .Chan jan (kínai) .Afrikából érkezett néger 'chi bslu (írott tibeti) .dharma csaksu chosz kji blo grosz (írott tibeti) .a tátongó űr istene chapiteur (vodu) .az öngyilkos lány ünnepe (Delphoi) Charistéria (görög) . sorsosztó Choes (görög) .a 4.pálmalevelek rituális felhasogatása Chloia (görög) .a harminc zsarnok elűzésének ünnepe Boédromión 12-én chen (kínai) .dharma csakra pravartana chosz njid (írott tibeti) . az I csing egyik trigramja Ch'eng kuan (kínai) .sz. hua jen pátriárka (i.a törvénylényegű löztes lét .a három kincs egyike (buddha. szamgha) chosz brgjud gcig pa'i bshesz gnjen (írott tibeti) .a halál órájabeli köztes lét 'chi kha (írott tibeti) .fehér bádogból készült csörgő Chaos (görög) . Szangye Gyaco alapította az 5. az I csing egyik trigramja Chih i (kínai) .sz.sz. hajlandóság általi töké-letes elmélyedés Chang pa (ejtett tibeti írott tibeti changs pa) . hua jen pátriárka (i.Közös áldozat.egytörvényfonalú (egyfogadalmú) chosz dbjingsz (írott tibeti) . északkelet.menny. dél. 760-820?) cheveaux (vodu) . 602-668) chiré aïzan (vodu) . ünnep Lhászában.a 2.felütő. dharma.a halál órájának köztes léte ch'ien (kínai .éltető-isten.t'ien t'ai pátriárka (i.dharmadhátu chosz dbjingsz kji je shesz (írott tibeti) .védaná szkandha chos mngon pa mdzod (írott tibeti) Abhidharma kósa chosz (írott tibeti) .a halál csalása 'chi bslu'i cho ga/'chi bslu 'dzsigs pa rang grol (írott tibeti) .dharmadhátudnyána chosz gragsz (írott tibeti) . a jósló véletlenül kiválaszt egy szövegrészt egy könyvből Charila (görög) .mennydörgés.Dharmakírti chosz kji (írott tibeti) .az Anthestéria második napja (Athén) Chokcsö (ejtett tibeti) .sz.Brahmá chansi (vodu) . dalai láma emlékére chor ba'i phung po (írott tibeti) .Marpa chosz kji wkhor lo bszkor ba (írott tibeti) .hajlandóság.italáldozat 'cho-ba'i lha (írott tibeti) .a törvénylényeg köztes léte chosz njid kji bar do (írott tibeti) .tavaszünnep Anthestérión hónap végén (Athén) choai (görög) .

dharmapála chosz szkjong ba'i srung ma (írott tibeti) .dharmapála chosz szku (írott tibeti) . írott tibeti rcis) . növekedés.tibeti antilop cog csö szer dang (ejtett tibeti) .bojtok. alapítója Herzl Tivadar cjag csen pa (ejtett tibeti) .dossou avant chréstérion (görög) . szemlélőrojt. a fehér lótusz Chüan csang (kínai) . asztrológia cicesz (jiddis) . amit a 6.zsidó nacionalizmus. a vallási gyakorlatot hangsúlyozta cintámani (szanszkrit) .az idő istene chthonios (görög) . tulajdonképpen a Szentföld cionizmus . imarojt cidákli (jiddis) .dharma kája chosz szpjod (írott tibeti) . akit a loa megszáll choukèt (vodu) .gyümölcskompót cin (ejtett tibeti. írott tibeti rcis pa) .a számítások tudománya. 1959-ig minden évben megtartották com Gedáljá (héber) .sírjel cimesz (jiddis) . helyes út Chytroi (görög) . jegye a sárkány cin na (kínai) .dharmacsarja choual (vodu) .a Kígyófejű Vízistennő. a szerzetessé válás egyik útja Kínában cing tu (kínai) .kívánságteljesítő kincs Cion (héber) .talit katan cijun (héber) . fürt.papi levél vásárlása. szimbóluma zöld rügyező növény.Sion hegye Jeruzsálemben.az Anthestéria harmadik napja ci (ejtett tibeti. dalai láma alapított az 5.asztrológus ci rik (ejtett tibeti.ló (cheval).Nadíkasjapa chu lha sngon mo sbrul gji mgo (írott tibeti) .gyászszertartás körmenete.Cshödo Lu Gyelcen chosz szkjong (írott tibeti) . írott tibeti rci rig) .kínai buddhista iskola.chosz szgron klu rgjal cen (írott tibeti) . mauzóleumának elkészültekor.bön asztrológiai számítások ci pa (ejtett tibeti.cicit cicit (héber) .jósszentély Chronos (görög) .Gedálja bőjtje .tibeti iskola clairin (vodu) .fegyelem. nézőrojtok. írott tibeti zin) .fehér rum co (ejtett tibeti) .fa. kék chu rgjan (írott tibeti) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.víz éke.földi chu bo wod bsrungs (írott tibeti) .kínai utazó chül trim (ejtett tibeti) .

egy bizonyos nézet előtérbe helyezése Cung mi (kínai) . csan mester cuo (kínai.sz.tibeti kolostor gyűlésterme Cuki (japán) . bozót congo) Coquille de mer (vodu) . a tibeti buddhizmus reformátora (i. japán zazen) . valamelyik nem csan iskola követője cur pu (ejtett tibeti. övé az éj birodalma.kézidob CS .a sinto Hold-istene.nemzetgyűlés Congkapa. hagyomány.kereszttel megjelölt cu si (kínai) .a Hold ünnepe a sintóban.sz. 1816-1837). és a 12.(i. a katampa iskolában tanult.tavi ökör. a nyingma iskola tulkuja Cölung (ejtett tibeti) . írott tibeti bcong kha pa.iskola.pátriárka. a régens állítása szerint urna-módszerrel választották (nem tisztázott) cumi (japán) . mitológiai állat crabigné (vodu) . i. ez a sárga szekta. az éjszaka istene. hónapban ünneplik cukubai (japán) . 1940-1987) tibeti mester.sz.rontásfajta congdü (ejtett tibeti) . Amateraszu ómikami és Szuszanoo no mikoto testvére Cukinami no macuri (japán) .átlagos kacura cuglhakang (ejtett tibeti) .sz. 780-841). 13571419/1356-1416).ülve meditálás cuo csu (kínai) .táncfajta croisignin (vodu) .sz. dalai láma (i. Agoué Cögyam Trungpa .combite (vodu) . a Hold cukijama (japán) .vízmedence a kertben Cultrim Gyaco (ejtett tibeti) .a 10.tanmagyarázó.hagymavölgyből származott. Dzse (ejtett tibeti. kicsinyített természet cukijama niva (japán) . Idzanagi és Idzanami fia. eredeti neve Loszang Drakpepal congók (vodu) . a 6.csoportos paraszti munka compèdre (vodu) .hua jen pátriárka (i.bűn cung (kínai) .loa-csoportok (tengerparti congo. írott tibeti mchur phu) .dombkert Cukijomi (japán) . nagymester cubusi simada (japán) .a sötétség.kert.tengeri kagyló.Rangdzsung dordzse asztrológiai rendszere cuzu mi (japán) . rzse) . 1409-ben alapította a gelukpa rendet (erényrend).

önfeláldozás csags (írott tibeti) .egyeduralkodó Csakkjuma (ejtett tibeti) . az életenergia fölemelése. a manipúra csakra a köldöktájon. a Méru-hegy körül 7 koncentrikus sziklagyűrűn túl van a 4 kontinens. Visnu korongjának neve Szudarsan. a „Hare Krisna.női védisten. ahol a nádík keresztezik az energiavezetékeket.Szani vár anyja Csajtarat (szanszkrit) . a testben a torokhoz kapcsolódik csága (szanszkrit) .Kuvéra kertje a Mandara-hegyen Csakdroma (szanszkrit. ejtett tibeti) . a vi-suddha csakra a toroktájékon.a fehér bindu (Bódhicsitta) férfi . a múládhára csakra a végbélnyílás és a nemi szerv között. diszkosz.idegközpontot megkötőtartás (hatha jóga) Csakraszamvara (szanszkrit) . mindegyik saját holddal és nappal csakkavattí (páli) .orvosi kolostor Lhászában csakra (szanszkrit..szellemi-tudati tényező..feladás csága adhitthanam (szanszkrit) .csakóra madár-tartás (hatha jóga) Csakpori (ejtett tibeti) .sz. de a test erőközpontjai a kundalíní jógában.buddhista templom modell csaitra (szanszkrit) . a szvádhisthána csakra a nemi szerv és a gyomor között.csa (japán) . ejtett tibeti.kerék.böjti lakoma Csaitanja Maháprabhu (szanszkrit) .világegyetem. a mandala keleti ajtónállója csakórászana (szanszkrit) . tudatállapot csaittadharma (szanszkrit) .hindu március csaitta (szanszkrit) . csatakorong. a tu romlott írásképe alapján csa do (japán) .tea.nyugati vörös tudáshordozó istenség. az anáhata csakra a szívnél. 1486-534) filozófus. az ádnyá csakra a két szemöldök között és a szahaszrára csakra a koponyatetőn van csakrábandhászana (szanszkrit) .cshak csai (kínai) .(i. a mandala nyugati ajtónállója csakkavála (páli) .tudati tényező csaittaszika (szanszkrit) .női védisten. írott tibeti khor lo) .tudat-tényező Csaja (szanszkrit) .” mantra segítségével közelíthet a személy a Legfelsőbb Úrhoz. akivel egyszerre azonos és ugyanakkor különböző is csaítja (ejtett tibeti ca ca) . a Gaudíja vaisnava iskola alapítója.teaszertartás Csag Gja Csenpo (ejtett tibeti) .

sugsz csala acsala (szanszkrit) .szem csaksur ájatana (szanszkrit) . eredetileg hadvezér. korábban shou ji = őrizni az egyet.ladakhi (Tibet) rituális tánc Csámara (szanszkrit) . sziget arany). a szó jelentése lefordíthatatlan. gyöngy. az erő kerekének forgatója csakséndríja (szanszkrit) . kinai buddhista iskola.világegyetem csakravartin (szanszkrit.jidamja csakrászana (szanszkrit) .határ. a látás érzéke.a látás tudatossága csaksur vidnyána vidnyapti (szanszkrit) .egy brahmácsárí. írott tibeti 'khor lo sgjur ba'i rgjal po) egyeduralkodó csakravartin rádzsa (szanszkrit. a vallási gyakorlatot hangsúlyozta csan jen (kínai) . elefánt. mert névszó és ige is. írott tibeti 'khor lo sgjur ba'i rgjal po. a Dzsambudvípa egyik alföldrésze. a 4 világsziget (földrész) uralkodója (1. japán zen) .mozdítható-mozdíthatatlan múrti csam (ejtett tibeti) . Amóghasziddhi kísérője csancsala (szanszkrit) . magányos elmélyülés csamsz khang (ejtett tibeti) .Jakfarok. 4.a látás egymásra ható mezeje csaksur dhátu (szanszkrit) .jövendőmondó csan tang (kínai) . amit erre a célra építenek csan (kínai.meditációs ház. a Buddhát a nekik kijáró szertartással temették el.a szem szkandha.Kelet-Tibet egyik területe csamsz (ejtett tibeti) . mint meghatározó elem csaksu (szanszkrit) . koreai szon. elzárkózás. szanszkrit dhjána.kerék-tartás (hatha jóga) csakrávála (szanszkrit) . a buddhista szövegekben világuralkodó.érzékelő tudatok Csaksusa manu (szanszkrit) . utóbbi esetben elmélkedni.látás csal (ejtett tibeti) . 2. 3.elmélkedés.bódhiszattva. a csan híve Csana Dordzse (ejtett tibeti) . miniszter. manu csaksusz (szanszkrit) .látható alkotóelem csaksur indríja (szanszkrit) . sziget ezüst. az 5 érzéki képesség egyike csaksur vidnyána (szanszkrit) . sziget bronz. kínai zhuan lun sheng wang) . tábornok). szőrlegyező Csamdo (ejtett tibeti) . sziget vas. ló.kerékforgató rádzsa.a 6. Száriputta relikviáit vitte a .zendo csan tö (kínai) . szolgálólány. a 7 kincs (kínai qibao) birtoklója (aranykerék.a csan erénye. de nem valamiről.látóképesség.a test akaratlan mozgása Csanda (szanszkrit) .

kert.e.ezen a néven Trebitsch Ignác.Buddhához Csandaka (szanszkrit) . de Szóma másik neve is. a mandalában fehér mezőben futó nyúl Csandra szurja prádipa buddha (szanszkrit) . érinthetet-lenek.. kaszton kívüliek.Csankí szútra (Tripitaka Szútrapitaka 45.orvoslás. írott tibeti spjod rgjud) .a Buddha lovásza Kapilavaszthuban csandála (szanszkrit) . teaszertartáshoz Csankí szutta (páli) . A viselkedés kosara csarjá (szanszkrit) .sz.Hold-nemzetség Csang an/Hszienfu (kínai) . a testben az agyhoz kapcsolódik Csandra (szanszkrit) . páriák.prászangika filozófus i.teaszertartás csan-történetek .(szanszkrit. Tibetben a bölcsesség tükrének női szimbóluma. 322től). a dzsainizmus híve Csandrakirtí (szanszkrit) . az Ég Mestere. az anyagi energia istennőjének inkarnációja . 142-ben neki megjelent Lao ce hatására a taoizmus megtisztítója Csangcsub Lamgji Dönma (ejtett tibeti) . az i.lepénykenyér Csáraka szanhitá (szanszkrit) .Dzsósú Dzsúsin Csao kung .nincstelenek. felsőbbrendű valóság.a Hold csandra (szanszkrit) . Durgának.a Tang-dinasztia nyugati fővárosa Csang Tao ling (kínai) .a 8 Haragvó Nő egyike.Tipitaka.Hold.a Maurja-dinasztia uralkodója (i. 6. bráhmana nő és súdra férfi gyermeke Csandálí (szanszkrit) . Vu Men Kuan: Átjáró kapu nélkül Csao csou Cung sen (kínai) .neotaoista filozófus. sz. Nágárdzsuna kommentátora Csandravamsa (szanszkrit) . Patandzsali (?) műve Csarijá pitaka (páli) .sz. a '30-as évek végén buddhista kolostort akart alapítani csápa (páli) .erényes élet.íj. rajzokban a félhold a szóban felfoghatatlan.Előadó tantra Csarpati (szanszkrit) . az együttérzés jelképe csapati (szanszkrit) . Pi Jen Lu: Smaragd Szikla gyűjtemény.a déli világrész buddhája Csandragupta (szanszkrit) .Bódhipatha pradípa csaniva (japán) .) csanoju (japán) .Rukminí egyetlen lánya. a tejóceán köpülésekor keletkezett.az egyik sziddha Csarumati (szanszkrit) . viselkedés Csarja tantra .(kínai) Csuan Teng Lu: Kézről kézre járó mécses.

gondolatolvasás csátaka (szanszkrit) .az együttérzés 4 alap-eleme: 1.4 nagy király a Világhegy csúcsán az égtájaknak megfelelően csatur szamgraha vasztu (szanszkrit. az ártódémonok (jaksa) és az illatevők (gandharva) csatur mahárádzsika déva (szanszkrit. amely csak harmat-cseppeken él (más néven: kapindzsala) csatra (szanszkrit) . kínai si liu) . írott tibeti skje ba rnam pa bzhi/skye gnas bzhi) . szakadágámí. anágámimaggó. Vaisravana). kínai Si tian wang tian) .legendás fogolyszerű madár.csárváka (szanszkrit) . alattvalóik a kígyódémonok (nága).a Brahmá szútra első 4 fejezete és kommen-tárjai csatur (szanszkrit) .hindu lelkigyakorlat az esős évszak alatt.4 csatur mahárádzsa kájika (szanszkrit.4 végtagos rúd-tartás (hatha jóga) csaturjoni (szanszkrit.Négy Égi Rádzsa ege.csatur szamgraha vasztu csatuh szampradája (szanszkrit) .materialista filozófiai rendszer (darsana). az em-ber a világegyetem változásainak alávetett tudattal rendelkező test.ernyő. arahattamaggó. a 4 égtáj mind-egyikét egyegy nagy rádzsa uralja. adás (dána). a 4 nagy királyi leszármazás (Dhritarástra. elfogulatlanság (szamánárthatá) csaturanga dandászana (szanszkrit) . anágámí. jó szándékú viselkedés (arthakrijá). Virurhaka.a nirvánához vezető négyes út: szótápattimaggó. dharma. a vágyvilágban az első. azonos nevű alapítójának feltételezett műve a Bárhaszpati szútra csaszen (japán) .a négy születés csaturmásza (szanszkrit) . arahá csatu szangaha vatthu (páli) .teakeverő csatahparjája (szanszkrit) . 2.a 4 felekezet csatuh szútrí (szanszkrit) . írott tibeti rgjal chen rigs bzi) . kegyes beszéd (prija vákja). és akik járnak rajta: szótápanna. a 3 ékkő (Buddha. szakadagámimaggó.4 áradat: érzékszervek miatt . szanszkrit csatvári árjaszatjáni) . a vágyakból keletkező szenvedésektől védő szimbólum. páli csatu szamgaha vatthu) .a 4 nemes igazság csattaró magga (páli) . 3. szamgha) jelképe csattári arija szaccsáni (páli. október-november csaturógha (szanszkrit. Virupáksa. 4.

amely kivezeti az embert a duhkhából a nirvánába (nairjánikapratipadvjákara pratidnyávaisáradja). 4. 5. kijelentettem a hit ellen ható dharmákról. a buddhaguna 2. születés-öregedés-halál (jövőbeli eredő) csaturtha dhjána (szanszkrit) . különböző. hogy az az alakok régiójában is érvényes. sem nem azonos és sem nem különböző csatvára anaszkárá (szanszkrit) . hedonista életmódtól és az önsanyargatástól. a Buddha szerint a megvilágosodás felé törekvőnek tartózkodnia kell a két szélsőségtől: a szenvedély vezette. elmélyülés szintje csaturvaisáradja (szanszkrit) . az ok és okozat nem lehet azonos. aspektusai: 1. 3. a keletkezés. 3. elfogadja a duhkha igazságát az érzékiség birodalmában. kijelentettem. 2.a függő keletkezés 4 részlete: élvezet (múltbeli aktív tényező). hogy 1. azonos és különböző egyszerre.a buddhák 4 bizonyossága: 1.bhúmi. tudatlanság csatursankhépa (szanszkrit) .a 4. 3. a teljes megvilágosodástól. azokról beszélni. ez a Középút a 4 nemes igazság belátása révén járható végig.4 félelem-nélküliség. 3. elpusztítottam minden szennyet (szarvászra vaksája dnyána pratidnyá vaisáradja). illetve arról is. csoportja csatuskotjupádánupatti jukti (szanszkrit) . hogy ellenségeink (antarájika dharma vjákarana pratidnyá vaisáradja). kínai si wu wei . elfogadja . négysarkú logika a létrehozás nem létrehozottságáról. 2. megmutatni a szenvedésből kivezető utat. 3.a 4 nemes eredmény csatvári árjaszatjáni (szanszkrit. sok ok hoz létre sok következményt. 2. ahogy érvényes az alaknélküliség régiójában is.tetralemma. írott tibeti phags pa'i bden pa bzi) . a szennyeződések megszűnésétől. 2. szenvedés (jelenlegi eredő). mentális szennyeződések. 4. egy oknak egy következménye van. élvhajhász. a megszüntetés. egynek sok következménye van. 4. amelyek akadályozzák a vallást. a bódhiszatva szint ötödik foka csaturtha dhjána bhúmi (szanszkrit) . az ösvény). az összes dharma tekintetében eljutottam a megvilágosodásig (szarva dharmábhi szambódhi pratidnyá vaisáradja).a 4 nemes igazság (a szenvedés. elveti.fel-ébredt vágyak. 2. másképpen: 1. többnek van egyetlen következménye. a Buddha nem fél: 1. 4. létesülés (jelen-legi aktív tényező).szellemi tevékenység csatvári árja phaláni (szanszkrit) . hogy a 4 nemes igazság tökéletes megértése a cselekedeteknek az az útja. 4. meg van győződve erről az igazságról. téves nézetek.

7. téves nézet (mithjádristi) Cséllaná/Khémá (szanszkrit) Bimbiszára felesége.tanítvány cselekedetek.logika.nagy tudós .egy ország Csékitánu (szanszkrit) . 13. illetve arról. csalás (mrisáváda). kárhozatos és ellenszerük . illetve arról is. tibeti szellemi vezető cse (kínai. Vardhamána nővéré-nek lánya. 12. 8. bár inkább episztemológia csen (kínai) . valamint arról is. viszályból adódó gonosz beszéd (paisunjam). mentális szennyeződések elharapózása/a tisztátalanság eltüntetése (klésaksája) cselekedetek. elfogadja a gyakorlat ösvényének igazságát. nem üdvös (10) .az egyik sziddha Csaurí (szanszkrit) . Csétaka és Trisalá lánya. 16. fecsegés (sampralápa).teacsésze. írott tibeti dpjad) . végétől Cse jen (kínai) .a Nyolc Haragvó Nő egyike. ismeret. elfogadja a duhkha megszűnésének igazságát. meg van győződve erről az igazságról. 11.a duhkha keletkezésének az igazságát. mint az alaknélküliségében. 15. durva beszéd (párusjam).filozófia. és 6. lopás (adattádanam). mint az alaknélküliség régiójában Csaurangí (szanszkrit) . meg van győződve erről az igazságról. hűséges csen jen (kínai) .tartózkodás az élet megsemmisítésétől (pránátipáta). mint az alaknélküliség régiójában. harag (vjápáda).sz. amely elvezet a duhkha megszűnéséhez. gondatlanság /törődés (appramáda). ejtett tibeti. hogy az alakok régiójában ugyanúgy érvényes. Nigantha Nyátaputta unokahúga csema (ejtett tibeti) . tiszteletlenség a tanítás iránt/bizalom (sraddhá). csak az i. házasságtörés (kámeszu mithácsára).igaz.hua jen pátriárka (i. hogy az az alakok régiójában éppúgy érvényes. sz. igaz ember csen po (ejtett tibeti) .tudatlanság/bölcsesség (prad-nyá). hogy az az alakok régiójában ugyanúgy érvényes.pándava hős cséla (szanszkrit) . 19. bön asztrológiai diagnózis cse hsüeh (kínai) .bölcsesség.sz. tudás. a szerzés vágya (abhidnyá).a felhevített jósló csontok kérdezője. a testben az agyhoz kapcsolódik csavan (japán) . 10. 602-668) Csédi (szanszkrit) . meg van győződve erről az igazságról. 9. 14.

a szellemi tulajdonságok 52 fajtá-ja csétóvimukti (páli) . helyes.Csen ti (kínai) .akarat Cshándógja upanisad (szanszkrit) .liccshaví herceg.becsületes.a szándék cselekedete csétanárita (szanszkrit) . felesége Trisalá. hívja elő a karmát. az Ég Mestere északi szekta Cs'eng kuan (kínai) . .a Cshándógja bráhmana része. 738-839) Cseng li (kínai) . írott tibeti spjan ras gzigs) . Csetanáham bhikkhave kammam vadámi. mai taoista szekta Dél-Kínában cseng suozuo zhi (kínai) .nagy pecsét.cshe Cshag seng ji thek pa (ejtett tibeti. a nagy együttérzés bódhiszattvája.A szán-dék. szándék. a . csétaná karma (szanszkrit) . tibeti vallási irányzat cshanda (szanszkrit) .akarati ösztönzés.verstan. írott tibeti csags) . csetajitvá kammam karoti kájena vácsája manasá. egyenes. a beszédben és az elmében.A Jóslás Sen-jének Járműve. karmaphala) Csétaka (páli) .i. a szó és a test karmája ered belőle.hua jen pátriárka (i. a 3 egyéni karma lehetőség egyike (még: karmavászaná. jó Cseng i (kínai) .a szándék terméke.mozdulat csétajitvákarma (szanszkrit) . megvalósításra való vágy.nagy tudós Csenrézi (ejtett tibeti. szerzetesek.karmikus cselekedet. az 5 elem (dzsungva) egyike cshak csen pa (ejtett tibeti) .fém. szellem.a taoista kánon mindhárom kötetének kiegészítése. szertartásokhoz kapcsolódó 3 kérés.a világ megváltója. szellemi aktus. Amitábha kísérője cseresznyemirtusz (vodu) .sz. Avalókitésvara.Paramártha cseng (kínai) . lánya Cséllaná csétaná (páli) . része. a szándék által jön létre a karma a testben.főzet (Eugenia fragans) cséstá (szanszkrit) .erőfeszítés. szándékos cselekedet csétaszika (szanszkrit) . Cseng li szektájának írásai. 5.sz. elszántság cshandasz (szanszkrit) .tudattényezők.a szív megszabadulása cshad (írott tibeti) . bön jóslás és asztrológia cshak (ejtett tibeti.kritja anusthána dnyána csenpo (ejtett tibeti) . a szútrák versformáinak leírása a védán-gán belül cshando (szanszkrit) . írott tibeti phja gsen gji theg pa) . századi taoista kánon 7.

csi dinamikus.patkány. műve: Az eredeti út (Jüan tao) . sen).dharmakája Cshödo Lu Gyelcen (ejtett tibeti. a „szellemi” az összesűrűsödő földi qit jelöli.ajanamsza csi (ejtett tibeti.cshi dak cshi dak (ejtett tibeti.a Bak csillagkép cshu zer ba (írott tibeti) . 8.indiai költő. északkelet cshi (ejtett tibeti. írott tibeti cshad) . áldozat.passzív. női jellegű (jin). míg a „ragyogó” a táguló égi qit csí (kínai) . a jin és a jang a világot felépítő anyagi szubsztanciának. a negatív és pozitív között áramló energia. állatövi jegy. században cshu (ejtett tibeti. kínai qi.egyetemes tudat/felelősség Csi szung (kínai) . éter. délután. köles. alkalom. japán tamasii) . gépezet. és napkelte előtt végződik cshe jöl (ejtett tibeti. írott tibeti) .aki kívül van.víz. írott tibeti phjed jol) .a halál ura cshi dzsor (ejtett tibeti. írott tibeti chos sgron klu rgjal cen) tibeti tanító az i.tamasii csi bi (ejtett tibeti) .halál cshirolpa (ejtett tibeti) . 11. bárány. az egyik életprincípium (még 2: csing. víz. írott tibeti 'cshi bdag) .Száma véda kiegészítése Cshandragómin (szanszkrit) . a felfogás alkalmai. tehén. az éjszaka vége. észak.asztrológus láma csi szem (ejtett tibeti) .légzés. a legvégső.a halál folyamatának köztes léte csi kai bar do (ejtett tibeti) .farkas cshe (ejtett tibeti. írott tibeti 'cshi sbjor) . a dolgok kettőssége a formák világában: li . a párának (qi ejtsd: csi) a két ellentétes természetű alapmódosulata.amikor a holdnap napkelte után kezdődik. írott tibeti bdzsi. az 5 elem (dzsungva) egyike cshu szin (ejtett tibeti.léleképítő gyakorlatok a Sao linban csi pa (ejtett tibeti) . a keresztény Lélek. írott tibeti bdzsi) .a halál folyamatának átmeneti állapota csi kung (kínai) .pocoknyúl csi kai (ejtett tibeti) . az újralétesülés bizonyítója cshanku (ejtett tibeti) . ilyenkor jön mozgásba a megértés. ajanamsza cshi bdag (írott tibeti) .ducö 01-03. írott tibeti cshu srin) . századi buddhista szerzetes. az 1.ganacsakra cshosz kji szku (írott tibeti) .sz.fürdőhely Lhászától nyugatra cshuszin (ejtett tibeti) .i.huhuva Cshumiglung (ejtett tibeti) . aki nem buddhista cshogsz (írott tibeti) .sz.

akit szerzetesek gondjára bíztak. a Buddha rágalmazója.kreppselyem csit (szanszkrit) .szent hegy a Gangától dlre Csitrángadá (szanszkrit) .gyakorol.szellem őseredeti mivoltában csitra (szanszkrit) . az egyik életprincípium (még 2: csi. sen).Gandzsin. ő írja föl az emberek cselekedeteit Csitrakúta (szanszkrit) . 740).sz.csan mester († i. gondolkodó bölcsesség csintámani (szanszkrit.kínai császár Csiencsen (kínai) . tarkaság Csitragupta (szanszkrit) . tanár Csidambaram (szanszkrit) .vadzsra Csincsá (páli) .megszabadul Csien Lung (kínai) .Jamarádzsa jegyzője. minden kívánságot teljesítő drágakő.Tilla csiddzsada granthi (szanszkrit) . a tudás 5 ága közül az egyik Csin (kínai) .életesszencia. de Sántanu és Szatjavatí fia is Csitraratha (szanszkrit) . tamarindfa csing (kínai) .laikus tittha nő.gondolkodás csintámaja pradnyá (szanszkrit) . birtok. a vágyak tüzének jelképe. az egyik ratna csiöd pa (ejtett tibeti) . ejtett tibeti norbu) .csiao sou (kínai) . apród csihna (szanszkrit) .hosszú idő után csirimen (japán) .reflexió.Csitraváhana lánya.a gandharvák királa Csitraváhana (szanszkrit) .mester.címer csik jab khen po (ejtett tibeti) .Konfucius csin kang (kínai) .lángoló. összekapcsolódás csit szvarúpa bháva (szanszkrit) . határ. a csanban a személyes egyén szembenállása a világgal Csing jüan (kínai) . tájék. 753-ban érkezett Japánba csigo (japán) .sz.öntudat.az orvoslás tanulmányozása.bölcsesség csie to (kínai) .nemesi származású fiú. megért csira (szanszkrit) .a csit és a dzsada összekapcsolódásával létrejövő egyén csie (japán) . i. kínai szerzetes.Manipur királya.sokaság.a gandharvák királya Csitraszéna (szanszkrit) . Csitrángadá apja . abszolút tudat.főkamarás csikitszá vidjá (szanszkrit) . Szeigen Gjósi csintá (szanszkrit) .

ebből 3. ebből 4. az ember mentális és érzelmi aspektusai = kellemes. aviccshinnapravartak.csitta (szanszkrit. tathágata garbha csitta kammannyatá (szanszkrit) . hallható. szagolható. a jógában a szamszkárák hordozója. ebből 4. csittadamana. csittavjupasamana ⇔ 2. tudatosság. képzeletbeli tárgyak). viccshinnapravartak. bháva csitta bhávana (szanszkrit) . ebből 3. szmritibala ⇒ 8. csittavjupasamana. ezért felis-merjük az összeszedettség előnyeit csitta dhátu (szanszkrit) . értelemmel felfogható. aviccshinnapravartak. szándék. a buddhizmusban értelem. csittapraváhaszamszthápa. állapota. ebből 3. burok. ejtett tibeti kün zsi. szmritibala ⇒ 4. ami természeténél fogva nem szennyezett.az elme 5. csittaikotikarana ⇔ ebből 3. tudat. ájatanapravartak. virjabala ⇒ 7.egy buddha mindig barátságos és kegyes. a tudat passzív oldala. mindaz. ebből 5.a lélek fegyelmezése csitta damana (szanszkrit) . a tudatosság általi tökéletes elmélyedés. szam-pradzsanjabala ⇒ 6. s aminek nem. sruti-bala ⇒ 1. paricsájabala ⇒ 9. szampradzsanjabala ⇒ 5. csittopaszthápana. csittasamana. csittasamana ⇔ 2. viccshinnapravartak. elme. emlékezet. ebből 6. csittadamana ⇔ 2. ebből 5. énkép). ásajabala ⇒ 2. csittaikotikarana. egyik sem. a szánkhjában a linga. viccshinnapravartak. viccshinnapravartak. csittaszthápana. értelem. az . a csitta fejlődésének menete: 1. szmritibala ⇒ 3. ízlelhető. csittapraváhaszamszthápa ⇔ 1. csittapratihara-na. ebből 4. csittaikotikarana ⇔ 3. csittaikotikarana ⇔ 3.a tudat aktivitása csitta karma (szanszkrit) . ebből 2. aviccshinnapravartak. írott tibeti kdzsi sems) tudatosság (elme. manonivésapravartak. gondolkodás. s az attól elkülönülők). virjabala ⇒ 8. fájdalmas. a manasz buddhi ahamkára egyben. szampradzsanjabala ⇒ ebből 8. képzetalkotás. szellem belső szerve. az elme begyakorlása. viccshinapravartak. szamádhana. csittopaszthápana ⇔ 2. akaratból fakadó cselekedetek (a tudatossághoz tartozók. világosak a kudarcok és a kellemetlen következmények. szamádhána ⇔ 4.az elme tényezője. csittapratiharana ⇔ 2. aminek tudatában vagyunk. 9 állapota: csittaszthápana. észleletek (vizuális.

állapota. alkalmazkodó készsége.a tudat törvénye. bhránti sarshana. akadályok (vjádhi. nidrá.az elme 7. thiti.a tudat egyhegyűsége csittaikoti karana (szanszkrit) .a tudat beleérző képessége.a tudat működési területe csittaikágratá (szanszkrit) .tudati megtisztulás. ekkor meg-nyugszik csitta szantati (szanszkrit) . daurmanaszja. jógácsára (vidnyánaváda). állapota.minden szellemi állapotban jelenlévő tényezők csitta mannyatá (szanszkrit) . alkalmassága csitta passzadhi (szanszkrit) . szamshaja. az elme háborítatla-nul halad egy határozott pont felé csittakkhana (szanszkrit) . álaszja.nem szellemi hajtóerők csitta viszuddhi (szanszkrit) .az elme 6. szmriti).elterelődések. ha az elme még mindig az érzékelés tárgyaira vágyakozna.a tudat nyugalma csitta pratiharana (szanszkrit) . az összpon-tosítással ellentétes tudatállapot csitta vritti niródha (szanszkrit) .az elme 8. Viszuddhi Magga csitta vjupa samana (szanszkrit) . felol- .gondolatokból fakadó téveszme csitta vipra vukta szanszkára dharmah (szanszkrit) . az elme leghalványabb szennyeződései is eltűnnek csitta vritti (szanszkrit) . állapota. bhanga).csak az elme iskola. csak-tudat csitta mudutá (szanszkrit) . állapota. viparjaja. írott tibeti sems tsam) . vikalpa. shvá-sza prashvásza) csitta vipallásza (páli) .az elme 3.a tudat használhatósága csitta mátra (szanszkrit. tudattan. gondolatfolyam. állapota.a tudat ügyessége. s ezt újra és újra ismétli csitta samana (szanszkrit) .az elme anyagában bekövetkező módosulások megszűnése csittagócsara (szanszkrit) . a tudat hajlékonysága csitta nijáma (szanszkrit) .az elme 2. angamedzsajatva. dukha. az 5 természeti törvény egyike csitta pagunnyatá (szanszkrit) . az elme egy időre rögzül a tárgyán.az újjászületéshez kapcsolódó gondolatok csitta viksépa (szanszkrit) . tudatállapot (pramána. a pradnyápáramita egyik irányzata.ávénika buddhaguna 15. az elme visszairányítása az összpontosítás tárgyára valamilyen kizökkenés után csitta praváha szamszthápa (szanszkrit) . anavaszthitattva. sztjána. foka csitta mahá bhúmika (szanszkrit) .tudatpillanat (uppáda. alabdha bhúmi-katva. pramáda. avirati. az elme megbékítése.a tudatban lezajló átalakulás.

herceg. ismeri a karmájuknak megfelelő élethelyzetekbe születők halálának és újjászületésének pillanatát.Himalája Cso Tae zsong (koreai) . 1097 körül elterjesztette a csant Koreában cso vang (kínai) .a halál és az elkövetkező élet-be való átmenetel megértésének ereje cso csan (kínai) .a tudatállapot éber tudatossága csittaszja ékagratá parináma (szanszkrit) .sz.az elme 1. az alakok világának sajátossága. 7. állapota.Lhásza központi temploma.derékalj csódaná (szanszkrit) .sz. negatív motiváció a dharma útján csogje (koreai) .az érzékelés tárgyaival való kontaktusból következő tapasztalás csosz (ejtett tibeti) .a halál állapotának átmeneti állapota csor va (ejtett tibeti) . 1356-ban alapított buddhista szerzetesrend.i. állapota. összponto-sítás. a Kilenc Hegy Zen Iskoláinak egyesülése Csogji Gjelpo (ejtett tibeti) . természetfeletti képesség.ösztönzés. az abhidnyá 5.az elme 4. elmélyülés.Diadalmas.a tudat megszabadulása (még nem a nir-vána) csittaszthápana (szanszkrit) . Bhagaván csonyi bardo (ejtett tibeti) .zazen Cso mo lung ma (ejtett tibeti) . aki i.a világi tudat által történő irányítás csittopaszthápana (páli) . és rögzül a meditá-ció tárgyán csitteka gatta (páli) .tibeti fordítómester csóka (japán) . az egyik dasabala csjutjupapatti dnyána bala (szanszkrit) . építtette Szogcen Gampo az i. az elme erősen rögzül a tárgyán csittudzsukatá (szanszkrit) .sz.a poklok birodalmának buddhája Csogro Lügyalcen (ejtett tibeti) . ismerete.ülni és felejteni csódai (japán) .ékágratá csitténanijatiloko (páli) .helyes cselekvés és helyes életmód.dharma . a tudat egyenessége csjutjupapatti dnyána (szanszkrit) tisztánlátás.-ban Csomdende (ejtett tibeti) . az elme függetlenné válik a külső tárgyaktól.elme csittassza vimutti (szanszkrit) .hajnali közös zen imádság Csokang (ejtett tibeti) .a tudat rugalmassága csittánupasszaná (szanszkrit) .dódás csittalahutá (szanszkrit) . sz.

) csúlá mani (páli) .a Kézről kézre járó mécses csantörténetek írója Csuang ce (kínai) . a taoizmus és a buddhizmus alapján az ember és a kozmosz kölcsönösségét tanítja Csuan Teng Lu (kínai) .megfellebbezhetetlen engedelmesség a császárnak csu (kínai) . tanító szerzetes. században élt taoista filozófus csuba (ejtett tibeti) . 1650) Csölkhaszum (ejtett tibeti) . 1130-1200).kolostori felügyelő csú (japán) .bűn Csúla duhkhana khandha szutta (páli) .) Csúla hatthi padopama szutta (páli) .ősi szokás csöd do (ejtett tibeti) .sz.sz.a Buddha harca a gonosz hatalmak ellen.levágás.ékszer a fejtetői hajcsimbókban csui (kínai) . szövegmagyarázat Csu Hszi (kínai) .csosz can (ejtett tibeti) .előimádkozó pap az állami kultuszban.kínai filozófus (i.Tibet 3 fő területe: Ngari Korszum. írott tibeti mcshod rten. 1313-ban felvették a kötelező állami vizsga tananyagába.e. lételemek.vallási vezető.A kisebbik elefántnyom szútra (Tripitaka Szútrapitaka 27. mozgás csószoku (japán) . amelyekbe általában a 6 szótag van vésve csöde (ejtett tibeti) . Ü Cang. 4. Do kham csör ten (ejtett tibeti. kőtáblák.az i. kolostor Csökji Gyalcen (ejtett tibeti) .tál felajánlásokhoz csö/gcsug (ejtett tibeti) .A kisebbik Duhkhakkhandha szutta (Tripitaka Szútrapitaka 14. tibeti folyó.kő-fölajánlás.campából készült kis csúcsos tésztafigura csö pe mandala (ejtett tibeti. a nyolcas csörten-csoport egyike csö ku (ejtett tibeti) .a fejtetőn csomóba kötött haj ékszere a ksatrijáknál . a világgal azonos végtelenség csö pa (ejtett tibeti) . a saját test felajánlásának misztikus szertartása.-3. írott tibeti mcshod pa'i mandal) . az imádságok felügyelője Csothül csörten (ejtett tibeti) .dharmakája.dharma.az első pancsen láma (i.légzés zazenben csosztimpa (ejtett tibeti) . szanszkrit sztúpa) .sz. kommentárjait i.ereklyét őrző szentély csösz tim pa (ejtett tibeti) .vastag tibeti köpeny csúdakarana szanszkára (szanszkrit) .az első hajvágáskor végzett hindu szertartás csúdámani (szanszkrit) .

mai taoista szekta ÉszakKínában D da (ejtett tibeti. végétől Csung Jung (kínai) . halál Csü cse (kínai) . akiben van jen Csun csiu (kínai) .) Csúla szunnyatá szutta (páli) . előtérbe helyezte az elméletet csuri (szanszkrit) .tőr.a Közép Mozdulatlansága.) Csúlavédalla szutta (páli) .Tipitaka. merevség. a Konfuciusznak tulajdonított 5 klasszikus egyike Csunda (szanszkrit) . egy aranyműves Pávában. övé volt a bilvapark csung (kínai) .fém.kínai buddhista filozófiai iskola.homokóra alakú dob. jelképe Manydzsusrí kardjának hegye.nemes.aszkétanövendék.Csúla szaccsaka szutta (páli) .A magyarázatok kisebb szútrája (Tripitaka Szútrapitaka 44. nála ette a Buddha a halálát okozó vacsorát (zsíros disznóhús vagy mérges gomba). a nem-tudás fonala átvágásának jelképe Csurpu (ejtett tibeti. nyugat. sz.Gutei Csüan cheng (kínai) .vallás.) Csullavajja (páli) .tábornok da qian shi jie (kínai) . a Tan hangja.lojalitás a saját lelkiismerettel szemben csung csiao (kínai) . Vinajapitaka 4.sz. íze a savanyú. az örömteli. a Konfuciusznak tulajdonított tulajdonított 4 klasszikus könyv (Szí Su) egyike csung nan san (kínai) . A kis rész csun cu (kínai) . ősz.) Csúlavagga (páli) . színe a fehér. csak az i. jegye a bárány. írott tibeti mtshur pu) . szerve a tüdő.karmapa kolostor csuti (szanszkrit) .mahánagna da pön (ejtett tibeti) .A kisebbik Szacscsaka szútra (Tripitaka Szútrapitaka 35.csandra da ma ru (ejtett tibeti) .mahá száhaszra lóka dhátu .elvágás. Tibetben két emberi kopo-nyafélből készül. nyílvessző da a (írott tibeti) . 19. írott tibeti zla) . a táncoló Siva jobb hátsó kezében is van da nuo jian na (kínai) . Vénusz. vágás.A kisebbik szunynyatá szútra (Tripitaka Szútrapitaka 121. ő vitte hírül a Buddhának Vardhamána halálhírét.Teljes Igazság.Tavasz és ősz krónika.A kis rész (Tripitaka. este.

nemes daizazen (japán) .zen mester daitják (szanszkrit) .táncfajta dai enkjo csi (japán) .Hatalmas Nap.a gazdagság sinto istene daimjó (japán) .szubsztancia dabbhafű (páli. Kis Daidala ünnep minden 6.nagy zen dájaka (szanszkrit) . évben.démonok Daitó (japán) .a Buddhát ábrázoló nagy méretű szobor Daidala (szanszkrit) .zen kolostor. a Daitokudzsi hagyomány alapítója Daitoku dzsi (japán) . az Árja Szamádzs alapí-tója .fabábu. évben (Boiótia) Daidzsó szai (japán) . ma is tartják. Nagy Daidala ünnep minden 60.a nagy ízlelés ünnepe (Oho nihe macuri).osztó.tiszta mező. tartományi herceg daimón (görög) .mahá darsana dnyána dabba (szanszkrit) . a császár jelképes egyesülési rítusa Amateraszuval.tanító-bölcsesség dai gúdzsi (japán) . évente a császár megkóstolja a rizst az isteni Őssel. de a császárra vonatkozó részek nélkül Daijú (japán) .a Tóra-szöveg hasábjai dag pa (írott tibeti lhan cig skjes pa'i je shes) . közvetítő az istenek és az emberek között Dainicsi (japán) .adományozó Dajánanda Szaraszvati (szanszkrit) .együttszületett tudás.bráhmana. egy törvényfonalú avatott társ dag pa mkha' spjod kji gnas (írott tibeti) . szanszkrit darbha) védikus szertartásoknál használt fű.joghurt dahomey (vodu) . mennyei birodalom Dahaumja (szanszkrit) . Baszo tanítványa daibucu (japán) .zen mester Daikoku (japán) .vodu tác dahomey z'épaules (vodu) .a pándavák bráhminja dahí (szanszkrit) .a daiszeni zen-kolostor kertje Daitoku templom (japán) .főnemes.zen mester.mahá száhaszra lóka dhátu da yuan jing zhi (kínai) .upászaná daivik (szanszkrit) . ezzel is bizonyítva isteni hatalmát.zen mester. itt élt Ikkjú daivi mimánsza (szanszkrit) .az egetbírók tiszta helye dag pa'i zhing khams (írott tibeti) . a végső buddha Daió (japán) .az acutai sinto templom vezetője Daibai (japán) . valószínűleg kusafű dáf (héber) .da qian shi jie (kínai) .

a tanult állandósága. tanítás megszerzése. a fehér lótusz damana (szanszkrit) .a papoknak juttatott díj. az ezüst ura.elmélyülés. írott tibeti mkha' 'gro ma) .dahomeyi kígyóisten. mivel egy északi hegyen ül.középső nádí Damballah wèdo (vodu) . ejtett tibeti. égjárók Daksa (szanszkrit) . égjárók dakhma (perzsa) .egy istenség vizualizálása 'dam skyes (írott tibeti) . szanszkrit szamaja tárá) . a dalai láma Csenrézi (Avalókitésvara) inkarnációja dalha parakkama (szanszkrit) . írott tibeti mkha' 'gro) . ágyasa Ezili fréda.női természetfeletti erők. a Buddha anyja. leánya Daksajaní Daksa Szávarni manu (szanszkrit) . Amóghasziddhi társa. írott tibeti dam tshig sgrol ma. találkozás egy arhattal. ejtett tibeti gya co) . írott tibeti dam chig szemsz dpa') .a 9. írott tibeti dal 'bdzsor) . meditáló bölcs. fegyelmezés damani (szanszkrit) . dél felé fordulva tanít egész Indiának dal 'bdzsor (írott tibeti) .Párvatí egyik alakja. a jobb oldal Daksina múrti (szanszkrit) .a 8 kedvező feltétel (nem születni istenek. hit a tanításban és adakozás a hitért) dal dzsor (ejtett tibeti. hit a törvényben. testi épség. szabadság a rossz tettektől.férfi természetfeletti erők. éhségszörnyek közé. a Buddhától megszentelt Magadhában születni. állati létbe.a párszik temetkezési helye dákiní (szanszkrit.nehezen megszerezhető lehetőség.dal dzsor dal 'bjor phun sum tshogs (írott tibeti) .dajita (szanszkrit) . nem szenvedni hamis tanoktól. manu Dáksájaní (szanszkrit) . ép érzékszervekkel és ép testtel bírni) és a 10 előny (emberi születés.a levegő természetének tiszta transzcendens eleme.sárszülötte.Siva egyik mellékneve. a pokolba. a gazdagság istene.fejét Siva levágta tiszteletlenségéért. félistenek közé. színe fehér.Krisna egyik neve . az emberi létforma dalai (mongol. Rohiní apja.szerető dajmjó (japán) .erősen buzgólkodó dalit (szanszkrit) . a test rendszerében a légzés. Daksa és Praszúti leánya daksina (szanszkrit) .nagy hatalmú szamuráj dáka (szanszkrit. taní-tó. állata fehér Damcik Drolma (ejtett tibeti.a hindu elnyomottak rétege dam cik szem pa (szanszkrit szamajaszattva. Esküs megszabadító Dámódaja (szanszkrit) .óceán.

felfordítani-egy-szól.út.sz. akik követik a Taót Dao zang (kínai) . 360-434) Dapacacsod (ejtett tibeti) . dharma.jósló ifjúság.(i.az út folyamata.szivárvány.erdőség a Vindhjá hegységtől a Dekkánig. a bódhiszattva fel-hagy minden tisztátalansággal Dánapati (szanszkrit) . 579-651) a 4. felhagyás (abhaja.rizstészta gombóc danna (japán) . a szok ellensége Dan (vodu) .egy geiko pártfogója dánta (szanszkrit) . Kuvéra másik neve Dánasíla (szanszkrit) .démon.bot. rendező elv. remeték és szörnyek lakhelye Dandapáni (szanszkrit) .az 5. őt tekintik a csan alapítójának Dao de (kínai) . az önmegváltás útja.hindu október-november damszri (ejtett tibeti. 1803-1856) dang ki (kínai) .sz. néha Kabandha szörnyként testesül meg dao (kínai) . században danda (szanszkrit) . csan pátriárka dao ji xuo (kínai) . a Tan útja. jótékonyság.az út elérése.buzogány. ragadványneve a Buddha elleni merénylet után dandászana (szanszkrit) .indiai tanító Tibetben az i.taoista kánon. természettörvény.tudáshordozó istenség. sz. Szuppabuddhának. bódhi Dao an (kínai) . a Teremtő eszköze Dan ayida whèdo (vodu) . a csatur szamgraha vasztu egyik eleme dána páramitá (szanszkrit) .sz.fogtisztító pálcika Danu (szanszkrit) . az istenek büntető eszköze. amink van. nojan kutuktu (i.Botozó. 312-385) taoista mester. nem a dharma szerint beszélni Dao liu (kínai) . a tiszta föld. és megosztani másokkal azt. a testben a torokhoz kapcsolódik . bambuszszár a gerincoszlop mintájára danda (szanszkrit) .csan mester (i.bot-tartás (hatha jóga) Dandzan Ravdzsaa (mongol) .megfékezés danthakástha (szanszkrit) . írott tibeti sbjin pa) . a 6 sarkalatos erény Dao hszin (kínai) .dámódara (szanszkrit) . a Dan látványa dána (szanszkrit. 3 isteni barlang (tung) és 4 kiegészítés Dao zheng (kínai) . a Buddha apósának. adomány.a lemondás tökéletessége. artha).(i. alamizsnát adni.megszemélyesített hatalom. lemondás.sz. brahmá.a dánavák őse.adakozás. 9.a vagyon ura. írott tibeti) . jogar Dandaka (szanszkrit) . férfi médium dango (japán) .

tartózkodás attól. 4. uralkodott i.kusafű (Poa cynosuroides). csárváka lókajáta. ortodox (ásztika darsana): szánkhja.a thébai Apollón-szentély papi segédje Dárajavaus (perzsa) . 3 elmére vonatkozó: tartózkodás a szerzés vágyától (abhidnyá virati). az agradharmák meg-tapasztalása. távoli utazás. a szemlélődés/belátás ösvénye. 3. 8.tükör darsa púrnamásza (szanszkrit) . amit nem kaptunk meg (adattádána virati). ahová hintik. hogy helytelen tettre vezessen minket a szexuális vágy (kámamithjá-csára virati). tisztaság.daphnéphoros (görög) . kiváló bölcsesség.új. egy szarvast és egy izzó vasat Daruma (japán) . a srávakák és a pratjékabuddhák útjának 3. jelenlét. 4 beszédre vonatkozó: tartózkodás a rágalmazástól (paisunjavácsá virati). tartózkodás a rosszakarattól (bjápáda virati). tartózkodás a helytelen nézetektől (mithjádristi virati) dasa bhúmi (szanszkrit) . ragyogás.heterodox (nász-tika darsana): buddhizmus.erdő. lángszerű bölcsesség. vaisésika. a múrti megtekintése. hogy tartózkodjunk a bárdolatlan cselekedetektől. 9. 3 testre vonatkozó: tartózkodás az élet megsemmisítésétől (pránátipáta virati). dzsainizmus. tan-eső . szemléletmód. látásmód. rendszerek. vizsgálat.10 előírás arról. tartózkodás a kemény szavaktól (phárusjavácsá virati).látó Dáruka (szanszkrit) . jóga. mozdulatlanság. hogy elvegyük. 2. 521-485 darbhafű (szanszkrit) .és teliholdkori hármas áldozat darsana (szanszkrit) . az a hely szent darpana (szanszkrit) . öröm. nehezen legyőz-hetőség. szemlélődés.Dareiosz.az érzékelő tudat látó része darsana márga (szanszkrit) .szerencsét hozó Bódhidarma figura darvasa (szanszkrit) . 7. foka darsana prahátavjánusaja (szanszkrit) .a hajlamoktól látomások által történő megszabadulás útja darsi (szanszkrit) . tartózkodás az üres fecsegéstől (szambhinnapralápá virati). látás.megfigyelés.a látomás/látás útja. látóérzék. egy istenség képének felidézése darsana bhága (szanszkrit) . njája . 10.10 szint a bódhiszattvává válás útján: 1. 6. tartózkodás.ajtó dasa akusala prativirati síla (szanszkrit) . mímánszá. bölcsei teremtettek Siva elleni féltékenység-ből egy tigrist. védánta. 5.e.

a személyiségbe vetett hit (szakkajaditthi). az élőlények készségeinek /eszes. 4. az Avatamszaka szútra része. öntudat és büszkeség.Tíz isteni birodalom. írott tibeti phjogs bcu) . tompa/ ismerete (indríja parápara). kétség (vicsikiccsha). az élőlények egyedi hajlamainak /mohóság. a saját magában és másokban fölmerülő szennyeződések /ásrava/ ismerete (ásravaksája). 8. az egyházi szertartások hatékonyságába vetett hit. képesség arra. és amelyek nem hoznak létre konkrét dolgokat /aszthána/ (szthánászthá-na). önelégültség. az alakok és alaknélküliség régióján túl a szabadság különböző fokainak ismerete (dhjána vimok-szádi). 2.egy ország dasasíla (szanszkrit) . milyen következményekkel jár elkövetésük. 8. miképpen hatnak azokra. 7. 9. 6. 10.a tíz égtáj Dasambhúmisvara szútra (szanszkrit) . kapuk. 2. 9. 3.dasa kusala karma patha (szanszkrit) .tízparancsolat.10 erényes cselekedet. akik elkövetik őket (karmavipáka). csoportja dasadis (szanszkrit. elemek/ bontsa a dharmákat (astádasa dhátuprabhádádi). hogy 18 elemé-re /halmazok. rosszakarat. nem-tudás dasabala (szanszkrit) . tudja. gyű-lölet. 5. a buddha-guna 1. ismeri a karmájuknak megfelelő élethelyzetekbe születők halálának és újjászületésének pillanatát (csjutjupapatti).Ajódhja rádzsája. 10. tévhit/ ismerete (nánádimukti). 7. 5 mindenkire .sz. a karma és eredménye megértésének ereje. természetfeletti képesség. 9. érzéki vágyak. a buddha felismeri a karma üdvös /kusala/ és kárhozatos /akusala/ és egyéb fajtáját.10 bilincs: 1.században Dasaratha (szanszkrit) . amelyek egy keletkezett jelenséget /szthána/ idéznek elő.a saiva szannjászík 10 rendje. 5. 3. a mennyei újjászületés utáni vágy (arupa rága). az okok ismerete. mahájána dasanámí (szanszkrit) . Sankara alapította az i. közepes. a földi élet szeretete (rúpa rága). a legalacsonyabb /apája bhúmi/ és a lét csúcspontjának világáig /bhavágra/ és a világon túli dolgok ismerete (bhava szamaszarvatragámini pratipad). a práti-móksa előzménye dasa szamjodzsnani (szanszkrit) . 4. 6. Ráma apja Dasarna (szanszkrit) . az élőlények régebbi életeinek ismerete (purvanivászánuszmriti).a Buddha 10 képessége (dnyána): 1.

7. bánat daurmanaszja indríja (szanszkrit) .Balcshen gekö dbang gsum dam tshig (írott tibeti) . szerencsés nap. 8. június/július (ejtett tibeti dava ngapa. augusztus/szeptember (ejtett tibeti dava dünpa.a három avatás (megmosó. magas és széles ágyon ne aludj. 3. meg nem engedett időben ne egyél. anyja Ana-szúja. 12. Hold. szeptember/október (ejtett tibeti dava gjepa.a Huszonnyolc Hatalmas . 5. 4. február/március (ejtett tibeti dava dangpo. születés dásza szikkhápada (szanszkrit) . 10. a 4 Véda hordozója Dauli Gangá (szanszkrit) .démonok dasszana (szanszkrit) . írott tibeti zla ba dgu pa). ezüstöt ne fogadj el dasi (japán) . ne lopj. írott tibeti zla ba gnjis pa).10 életszabály a bhikkhuknak és a bhikkhuníknak dászjú (szanszkrit) . illatszereket. ő teremtette a szóma nevű növényt. írott tibeti zla ba gsuim pa). hónapok: 1. írott tibeti zla ba bzsi pa). színjátéktól tartózkodj. titkos. zenétől. 8.a 4.kétségbeesés. 2.kötelező: 1. 11. 10. 3. 4. ékszere-ket ne hordj. koszorút.szapta szamudrik tirtha daurmanaszja (szanszkrit) . július/augusztus (ejtett tibeti dava drukpa. mint Ísvara.mahádarsana dnyána dbal cshen ge khod (írott tibeti . 2.imádkozás dayuan jongzhi (kínai) .hétfő. március/április (ejtett tibeti dava nyipa. ne részegeskedj. a Trimúrti inkarnációja. írott tibeti zla ba lnga pa). írott tibeti zla ba bcsu gnjis pa) davenolás (jiddis) . írott tibeti zla ba brgjad pa). április/május (ejtett tibeti dava szumpa. írott tibeti zla ba dang po). aranyat. december/január (ejtett tibeti dava csucsikpa.látás Dattátréja (szanszkrit) . varna másik neve.a szellemi boldogtalanság képessége dava (ejtett tibeti.kerekes mozgatható szentély dásza (szanszkrit) . 9. 6. írott tibeti zla ba bdun pa). ne ölj. írott tibeti zla ba bcsu gcsig pa). október /november (ejtett tibeti dava gupa.Visnu mellék-inkarnációja. május/június (ejtett tibeti dava sipa.. és 5 a szerzeteseknek: 6. november/december (ejtett tibeti dava csupa. a bölcsesség tudásába való) esküje dbang phjug ma nji shu rtsa brgjad mgo brnjan sna tshogs dang bcas (írott tibeti) . írott tibeti zla ba bcsu pa). 9. táncról ének-től. jelképe fehér félhold. ne paráználkodj. 7. írott tibeti zla ba drug pa). víz. apja Atri. ne hazudj. írott tibeti zla ba) . január/február (ejtett tibeti dava csunyipa. 5.

jó illem derekh kohánim (héber) . és felváltotta azt. a hieratikus írásból fejlődött ki az i. boldogság.lányok ünnepe Munychión hónap elején (Athén) delphys (görög) .jóshelyéről ismert sziget Delphinia (görög) . Földanya Démétér Chloé (görög) .Drépung dbu ma (írott tibeti) . népies.túrós vagy lekváros batyu delog (ejtett tibeti) .kolostor derekh erec (héber) . 767-822).a jak és a bivaly keveréke de (kínai) . amelyet Napóleon expedícióját kísérő tudósok készítettek.Mahésvara dbdzsigbses (írott tibeti) -Vaszumitra dbras spungs (írott tibeti) .vang thang dbangphjug chenpo (írott tibeti) .a gabona istennője. szanszkrit Tripitaka) .körzeti kormányzó de va .avadhúti.anyaméh Démétér (görög) . 806-ban Denöszum (ejtett tibeti. 8.a Púrvavidéha egyik alszigete déhi (szanszkrit) . szusumná dbus gtsang (írott tibeti) .-7.Indra dbang po lnga (írott tibeti) .eredeti neve Szai chó. században. jelentése: népi. a tendai iskola alapítója (i.Boszorkány a négy fő égtájon és a négy kapuőrző dbang po (írott tibeti) .görög eredetű szó.sz.Ü Cang dco (ejtett tibeti) .(ejtett tibeti) öröm.helytelen nézetek iránti erős vágy dogma-tikus hite dekas (görög) .sz.város Felső-Egyiptomban Thébától délre.tathágata de pa (ejtett tibeti) . alapítása i.az öt érzék dbang thang (írott tibeti) .a Tripitaka egyik része densza (japán) .e. élvezet Déha (szanszkrit) .az első összefoglaló monográfia Egyiptomról és műemlékeiről. Hathor istennő egyik fő kultuszhelye Dengjó Daisi (japán) . 9 .a hónap 10 illetve 9 napos egysége delkli (jiddis) .erényes de bzhin gshegs pa (írott tibeti) .a vetést oltalmazó Démétér démotikus írás (egyiptomi) .ételvivő asszonyok deisthábhinivésa (szanszkrit) .jelölt út a temetőben a kohaniták sírjaihoz Description de l'Égypte (egyiptomi) .lélek deipnophoroi (görög) .aki visszatért a túlvilágról Délosz (görög) . egyszerűsítései és rövidítései miatt rendkívül nehéz olvasni Dendera(h) (egyiptomi) .

az istenek szolgálólányai. boldogság. égi lények.gyűlölet. a védikus időkben a természeti erők. ma a hindihez déva pudgala (szanszkrit) .Isten tava szútra (Tripitaka Szútrapitaka) dévadászí (szanszkrit) . élvezet. aki bárkájával megmenekült a vízözönből deul (szanszkrit) .elmélet. 1810-ben adták ki déssounin (vodu) .isteni család déva lóka (szanszkrit) .az istenek szenvedése déva jadzsna (szanszkrit) . szemlélet désza (szanszkrit) . aki utódja akart lenni.az istenek beszéde. ezért ellentétet szított a szerze-tesi .a 13. kormányzó.település a szakja rádzsaságban.istenszemély Déva Szávarni manu (szanszkrit) . a szánkhjában a prakriti tulajdonsága.szöveges és 11 képes kötetből állt. ellenszenv a kívánatos dolgok iránt dészaná (szanszkrit) . Szukhávati.valamely isteni lény alakját felvéve a tantrán keresztül végzett gyakorlat déva kula (szanszkrit) . írott tibeti lha sbjin) . a rúpa rúpa bhúmi egyik csoportja. a Buddha unokatestvére.világi vezető. írott tibeti sde srid) . amin Brahmához jut a lélek. a halott elválasztása loájától désti (szanszkrit) .tanítás deszi (ejtett tibeti. miszerint az egyensúly felborulása benne részleges Deukalión (görög) thessaliai. ezt használták a szanszkrithoz.Istenadta.a Nagy Üdv tiszta földje. templomi rituális táncosnők Dévadatta (szanszkrit.(div = ragyog) fényes istenek. gyönyörűség déva duhkha (szanszkrit) . ejtett tibeti lha) .az istenek útja. a bráhmanizmusban Isten és ember közötti létforma.a protestantizmusban az isteni eleve elrendeltség. öröm. manu Dévacsen (ejtett tibeti) . Májá szülőhelye Dévadaha szutta (szanszkrit) .az istenerő megszemélyesített formáinak fela-jánlott hindu áldozat déva jána (szanszkrit) .az érzéki világ felső birodalma. Amitábha nyugati paradicsoma Dévadaha (szanszkrit) . az egyik klasszikus indiai írás. rizspuding determináltság . istenek déva nágarí (szanszkrit) .a hindu templom szentélyében az oltár déva (szanszkrit. északi út a máglya lángjából déva jóga (szanszkrit) .lecsengetés.

isteni bölcs Dévaszéna (szanszkrit) .sramana dge slong (írott tibeti) . másik neve előbb Kála Dévala (mint kálavidu). Indra jelzője déví (szanszkrit) . aki monéjját épített emlékére Dévánam unda (szanszkrit) .muditá. több ízben próbált merényletet elkövetni a Buddha ellen. vörös dga bcsom pa (ejtett tibeti. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.Istenek királya.ge luk pa dge sbjong (írott tibeti) .közösségben.istenek fölötti isten.a három kincs egyike (buddha.kaljánamitra dge bshes (írott tibeti) . Indra dga 'ba (írott tibeti) . és magas a tudati koncentráltságuk Dévakí (szanszkrit) Visnu Balaráma nevű inkarnációjában az első anyja Dévala risi (szanszkrit) .az istenek rádzsája. írott tibeti dgra bcsom pa) arhat.ge long dge tshul (írott tibeti) .Ganden Phodrag Csoglé Namgyal dge ba (írott tibeti) .Dévinda Dévaprajág (szanszkrit) .a Bhagírathi és az Alakánanda összefolyása. a tudás alacsonyabb szintjét elérők.Kardama felesége.bar do Dévahúti (szanszkrit) . szamgha) dge lugs pa (írott tibeti) . aki megnézte a gyermek Buddhát.kaljánamitra dge bsnjen (írott tibeti) .isteni út. Ardzsuna kürtje dévadatta váju (szanszkrit) .Tusita dga' ldan pgo dbrang phjogs las rnam rgjal (írott tibeti) .remete. de megszólítás is Dévinda/dévánam unda (szanszkrit) .lélegzet ásítással devahán (szanszkrit) .magasabb lények déváti déva (szanszkrit) .ge va dge ba'i bshes gnjen (írott tibeti) .az Örömös Lófejű. Kapila anyja dévajána (szanszkrit) . akiknek jó a karmájuk. unokaöccse Nálaka. innen lefelé nevezik a folyókat Gangesznek Dévarsi (szanszkrit) . dharma.istennő.Kártikéja egyik társa dévatá (szanszkrit) . a megvilágosodott Dévéndra (szanszkrit.gecul . majd Aszita (fekete). írott tibeti lha'i dbang po) . aki legyőzte az ellenséget dga' ldan (írott tibeti) .upászaka dge 'dun (írott tibeti) . gava dga' ba dmar mo rta'i mgo (írott tibeti) .

sz.Visnu mellék-inkarnációja.mértékegység. (Tripitaka Szuttapitaka. Az igazság szava (A Tan ösvénye.dgra (írott tibeti) .Tipitaka. tényezője dhammaccshanda (páli) . stb.a lételemek sorozata dhamma tanhá (páli) . sorsosztó dgrab com pa (írott tibeti) . kb.) Dhammadinná (páli) .íjászmesterség dhanurászana (szanszkrit) .) Dhammadájáda szutta (páli) .a Nyilas hónapjának holdtöltéje dhanur véda (szanszkrit) . kezében tartja az ambróziával telt edényt (amrita kalas) Dharamszala (szanszkrit) . 183 cm. valószínűleg i.egy bhikkhuní dhammanijáma (páli) . a Nyilas csillagkép.Tipitaka.az igazság keresése. ebben van leírva először a 4 nemes igazság Dhamma szamganí (páli) . sz.dra dgra bcom pa (írott tibeti) .arahat dgra bla (írott tibeti) .íj-tartás (hatha jóga) dhanusz (szanszkrit) . ajanamsza Dhanvantari (szanszkrit) . Khuddaka nikája).dra la dgra lha (írott tibeti) . 423 időmértékes vers Dhammapála.bhikksu az i. 477-377 között írták le a Páliputrai zsinaton. dalai láma .e. 6. a gyógynövények és a gyógyászat istene.az erény gyakorlásának helye (a szikhek sze-rint maga a földi létezés).Az igazság birodalmának megalapítása szútra. itt él 1959 óta a 14.szellemi tárgyak (érzet.dharma Dhamma Csakkappavattana szutta (páli) .törekvés a megvalósításra Dhammacsettija szutta (páli) .a képzetek iránti szomj dhamma vicsaja (páli) .a halál után a testben maradó lélegzet dhanu (szanszkrit) .a tudattartalmak éber szemlélése Dhammapada (páli) .A tanítás emlékművei szútra (Tripitaka Szútrapitaka 89.A Tan örökösei szútra (Tripitaka Szútra-pitaka 3.) dhanandzsaja váju (szanszkrit) .-ban.a tan törvénye. észak-indiai helység. Az eszmék rendszere dhamma szantati (páli) . az 5 természeti törvény egyike dhammánupasszaná (páli) . a szatta boddzshangá 2.maradéktalan nirvána dhamma (páli) . hallott. Badaratitthai Bhadantácsarija (páli) . Az erény útja).ellenség-isten. műve az alkommentár a Maddzshima nikájához dhammárammana (páli) .

varázsigék a szellemi erők megidézésére. és azzá tesz. megbomlik a gunaegyensúly dharma (szanszkrit. állandóság. kötelesség. mint a függőségi kapcsolat eleme. a két bölcs. Brahman és Ísvara megismerhetetlen. a test. a tényeknek nincsen megfogható lényegük. tan. Dharma. aki a Bai ma Si kolostorban fordítóként tevékenykedett dharma bhánaka (szanszkrit) . az igazságok és a tett-következmények.az alsó világrészek buddhája . Abhidharma. jó. tudattartam. a megvilágosodott tudás támasza (mahájána) dharatthá (páli) . figyelem-összpontosítás egy tárgyon. természet. amelyek szennyeznek. tulajdonság (dharmin). amelynek visszatartó ereje van. aszádharana és ápad dharma. tulajdonság. elv. a vallásos élet területe. a szánkhjában a radzsasz hatása dharatthá mattá (páli) .tehertételek. minden dharma a végtelen térhez hasonlít. dhri: fenntartani. Szamgha) egyike (triratna). a létezők összessége.az egyik indiai buddhista szerzetes. ami mindent áthat. kínai tao. a beszéd és a szellem minden erkölcsös tette.megtartó. alap.dháraná (szanszkrit) . szabály. egyensúly. a létforgatag valamennyi jelensége. sakti.terhes dolgok. életcél a négyből.alapja: visszatartani. védelmet nyújt a szenvedések és azok okaival szemben.koncentráció. a kozmikus rend. Nara és Nárájana apja. ejtett tibeti csosz. igazság. a Tan. írott tibeti chos. az erényes ember. Dharma = maga a buddhista tanítás. tan. de a dharmák megismerhetőek dharma ájatana (szanszkrit) . a 3. a minden folyamatot irányító kozmikus élet. halmaz.tanmagyarázó Dharma buddha (szanszkrit) . az emberi életben megjelenhet. mint szádharana. japán do) . erény.a szellemi tárgyak egymásra ható mezeje Dharma aranja (szanszkrit. laja. a Három Kincs (Drágakő: Buddha. esemény. minden olyan viselkedés és felfogás. jelen-ség. szilárdság. a jóga 8 foka közül a 6. kínai Zhou Fa lan) . lényeg. törvény. a mantra. ami. páli dhamma. létfaktor. visésa. mindegyik anátman. mint a magasabb rendű célok követése. amelyek a terhes dolgokból rakódnak le. a világegyetem törvénye. rögzítés.. egyetemes erő. mozgás. vallás. lételem. ami van. rádzsa jóga gyakorlata dháraní (szanszkrit) .

a tanítások és jelenségek iránti 4 türelem dharma mégha (szanszkrit) . az igazság birodalmának megalapítása szútra.a Tan kerekét mozgásba hozó kéztartás. kozmikus test. a vágyvilágban megjelenő 4 nemes igazság. mentes mindenféle szélsőséges nézettől. a pratjékabuddhák útjának 10. a tanítások és a jelenségek tudásának 4 formája dharma kája (szanszkrit. a buddhák tudá-sának egyike dharma dnyána (szanszkrit) . gátló tényezőtől. az örömön túli bölcsesség. abszolút szintje. páli Dhamma Csakkapavattana Szutta) .dharma csakra (szanszkrit) . ottani első prédikációja az Isipatánában dharma csaksu (szanszkrit. írott tibeti chos sku) tantest.tanszem. ami mindenkiben megvan. az igazság szeme dharma dhátu (szanszkrit) . kínai fa lun) . formája. saját ügyének teste.a Tan kerekének megforgatása. ami mindenben benne van dharma ksánti (szanszkrit) . a hétköznapi tudatra jellemző fogalmi gondolkodástól. végtelen űr (a tudat formátlan és felfoghatatlan).a Tan kereke. törvénytest. dharma-természet (a tudat örök lényeg). ötféle: mindenség igaz természete/abszolút (a tudat nem tudat). a megvilágosodás forma nélküli. ejtett tibeti csö ku. a buddhák ebben a fényes ürességben azonossá válnak a Törvénnyel. szentbeszéd dharma csakra pravartana (szanszkrit. amelyben megszűnik a szubjektum és az objektum ellentéte. bhávaná márga. írott tibeti chos kji) . halandó ember nem látja. egy buddha abszolút megnyilvánulása. igazságtest. az igazsággal bíró test. az abszolútum. a megvilágosodott személy szellemi síkja. végtelen megnyilvánulás (mindenkit a saját képességei szerint kell tanítani).az abszolút ismerete. az eredendő tudás felhalmozása. a legmagasabb megvilágosodás. múdra dharma csakra mudra (szanszkrit. a Buddha Uruvilvá közelében elérte a megvilágosodást. a buddha kája 2. a tudat tiszta. írott tibeti chos kji wkhor lo bskor ba.álambana pratjaja dharma dhátu dnyána (szanszkrit) . háborítatlan állapota.a jelenségek önvaló/önlét- . része dharma nairátmja (szanszkrit) . a végső valóság.a jelenségek tudása.a dharma felhője. majd Benáreszbe ment a Remetehegyhez. az összetevők felismerése. érdem (az összes jelenség a tudatból származik). amivel az ember fölismeri a függő keletkezést.

páli Dhammapada Dharmapála (szanszkrit. a világgal azonos végtelenség. sem én. a dolgokat átható lényeg. mahájána dharmapratiszamvid (szanszkrit) a dharma megkülönböztető megér-tése . a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike Dharmapada (szanszkrit) . sem személy nincs a mentális események összetevőiben dharma szancsára abhiséka (szanszkrit) . a vélemények és értékek vizsgálata dharmacsarja (szanszkrit. aki buddhává válva létrehozza a Tiszta Földet. a szellemi tárgyak alkotóeleme. amikor nem válik külön az objektum és a szubjektum dharmánga (szanszkrit) .megkülönböztetés. 530-561) Nálandában. ahol a jelenségek megjelennek.az alsó világrészek buddhája dharmáh (szanszkrit) .sz.törvényjáró szertartások Dharmadara buddha (szanszkrit) .jógácsára filozófus (i. írott tibeti chos grags) .a tan követője.Terjedelmes tanszöveg.a dharma részei dharmánuszárin (szanszkrit) . 7. a törvény tere dharmadhátudnyána (szanszkrit.a tant magyarázó mester meghintése Dharma Szávarni manu (szanszkrit) .indiai logika mester az i. az elme/gondolkodás tárgyai dharmakája (szanszkrit.sz. században. színe kék. a Bardo egyik istensége. a 108 bölcs egyike dharmánám bhúta pratjavéksá (szanszkrit) .királyból lett legendás szerzetes (India. írott tibeti chos spjod) . írott tibeti chos dbjings) . a tartamok eleme. írott tibeti chos skjong ba'i srung ma) .a hagyományos hindu előírások vezérfo-nalai dharma vicsaja (szanszkrit) . manu dharma szútrák (szanszkrit) . köznévként a Buddha-test bölcsessége. Dignága tanítványa. sz.Dharma bölcsesség. a dharmák éntelensége. i. írott tibeti chos dbjings kji je shes) a törvénytér tudása Dharmadhvadzsa buddha (szanszkrit) .az alsó világrészek buddhája Dharmadhátu (szanszkrit.tudattartamok. a Törvényt Oltalmazó Őrizők Dharmaparjája (szanszkrit) .nélkülisége. írott tibeti cshusz kji szku) . dharma-kapcsolat nélküli önlét-nélküliség.). a valós világ. egyik a három test közül Dharmakara (szanszkrit) .törvénytest.a dolgok olyan látása.sz. ahogy vannak. a mentális események átman-nélkülisége. az Amitábhabuddhizmus alapja Dharmakírti (szanszkrit. 1.a 14.

Érzékelemek (Értekezés az elemekről) dhátu traja (szanszkrit) . erényes. test. koncentráció.3 birodalom. összetevők. a 6 alapelem. felső = formavilág. a fül. forma nélküli világ dhatvagni (szanszkrit) . a jóga 8 foka közül a 7.őselemek. i. Visnu Balaráma formájú inkarnációjában megölte dhijálamba (szanszkrit) . elmélyedés. segítség. ájur véda dhátu garbha (szanszkrit) . japán zen) . az igazságosság királya. űr) 3 megjelenési formában (szattva. a nyelv.sz. tulajdonsághordozó dhátu (szanszkrit) . illat. tűz.szamárdémon.az elmélyülés támasza dhípa (szanszkrit) . gyökér jelentésben a múla.Tipitaka. elme.a tökéletes összpontosítás a tiszta tudat állapotában. írott tibeti bsam gtan.ereklyetartó szekrény Dhátu kathá (páli) . segítő. szövetek. nyelv.jelenség-valóság.a szövetekben működő agni.életkorhoz kötött teendők rendje dharmatá (szanszkrit) . alsó = vágybirodalom.szellemi egyensúly dhjámnántara (szanszkrit) . dharma.a Tan rádzsája. dzsjótir. tamasz). víz. az orr. mentális esemény. orr. a tapasztalás 18 tartománya (domináns = szem. valamilyen szempont szerinti csoportosítás. tudati = a szem. réteg. levegő. korábban shou-ji = őrizni az egyet. intelligencia. íz. a külvilághoz nem-kötődés megvalósítása. 4 . tulajdonképpen a meditációs ülő helyzet is. 412-454 között fordító Kínában (Asvaghósa: Buddhacsarita kávja) dharmásrama varna (szanszkrit) . tárgyi = alak. ájur véda Dhénukászura (szanszkrit) . radzsasz.mozgás.közbeeső dhjána dhjána (szanszkrit. tapintás.: szthula.indiai bhikkhu. tattva Dharmatásíla (szanszkrit) . 9.tibeti upadhjája az i.ghível töltött lámpások felajánlása a múrtinak a hindu templomban dhirata (szanszkrit) . sz.sz. Judhisthira jelzője Dharmaraksa (szanszkrit) . felismerés. hang. elemi részek. tárgytalan elmélyü-lés.Dharmarádzsa (szanszkrit) . alkotóelemek. meditáció. brahmá. a szánkhjában az alaplétezők (föld. a Buddha egyik neve. bindu. tartamiság. fül. ami fenntartja a létezést dharmin (szanszkrit) .igazságos.-ban dharmátma dristi (szanszkrit) . kínai csan. a test és az elme tudatossága).az énség aspektusának feltételezése a dharmákban dharmikus (szanszkrit) .

8. mentális fájdalom. ékágratá (egy pontra koncentrálás). mimámszaka manaszkára. 3. vitarka (gondolat-megfoganás). a 2. az elmélyülés mentális tevékenységei: 1. kezek egymásra helyezve az ölében dhjánánga (szanszkrit) . 6. 3.meditációs kéztartás. laksanapratiszamvédi manaszkára. prajógadnyistha manaszkára.az alakok és alaknélküliség régióján túl a szabadság különböző fokainak ismerete. eszmélkedés dhjána/szamádhi mudra (szanszkrit) .belemerülés dhjánántara (szanszkrit) . elmélyülés megnyilvánuló tényezői: 1. príti (öröm). ratiszamgráhaka manaszkára. 3. 2. az 1. 4. cselekvően közreműködnek a világ történésében. írott tibeti bsam gtan) szemlélődés. 4. szukha (boldogság). belső tisztaság (saucsa). egyensúly. 4. szukha (örömtől mentes boldogság). a megszabadulás. ékágratá (egy pontra koncentrálás). az egyensúly nyújtotta érzés. világos megértés. 5. 6 tökéletessége: bőkezűség. ékágratá (egy pontra koncentrálás).elmélkedő bódhiszattva. hatha. 6. az 5 dhjánibuddha hozta létre elmélyüléssel. tudatosság. 4. a 3. 2. 8 hiba az elmélyülésben: 1. 5. rádzsa jóga gyakorlata. vitarka (a gondolat megalkotása). mentális kényszer. az elmélyülés különböző szintjei dhjána szamvara (szanszkrit) . (megtisztított) elmélyülés megnyilvánuló tényezői: 1. vicsára (a gondolat vizsgálata).az elmélkedés és elmélyülés egyidejűsé-gének tökéletessége dhjána szamápatti (szanszkrit) . kö- . az egyik dasa-bala dhjána/szamádhi (szanszkrit. 2. laja.dhjánikus fegyelem dhjána vimoksa szamádhi szamápatti dnyájabala (szanszkrit) . 25 szellemi leszármazott. právivédzsa manaszkára. szukha (boldogság).közbülső meditáció dhjáni bódhiszattva (szanszkrit) . tudatos tisztaság.fajtája van. 2. nemmegelégedettség. a 4. szukha (boldogság). vicsára (gondolat-megvizsgálás). 3. 3. 5. belégzés és kilégzés dhjána páramitá (szanszkrit) .a dhjá-nák. 3. a mantra. prití (öröm). a mély összpontosítás megértésének ereje dhjána vimoksádi dnyána (szanszkrit) . elmélyülés megnyilvánuló tényezői: 1. az egyensúly tisztasága. 4. 2. 4.megvalósított dhjánák. ádhimoksíla manaszkára. elmélyülés megnyilvánuló tényezői: 1. 2.

ejtett tibeti) .elmélyedő kéztartás dhjánopapati (szanszkrit) .-6. Draupadi fivére.levegőbe öltözött. a dzsainizmus aszketikus irányzata Dígha nikája (páli) . egy halott lelke Didymeion (görög) .a Kuru vagy Kaurava család feje a Mahábháratában.Apollón jóshelye Milétosban digambara (szanszkrit) .Dighíti kószalai rádzsa fia Dighíti (szanszkrit) .vándorolni. Amóghavadzs-ra. thaiföldi szerzetesi gyakorlat dhvadzsa (szanszkrit) . bátorság.a test alsó felét takaró 4 és fél méter hosszú anyagból készült férfiruha Dhristadjumna (szanszkrit) . elmélyedés. aki ragaszkodik.indiai logika mester. 5. thai thudong) .kételkedő nigantha zarándok Dighávu (páli) .zászló. Ratnaszambhava. A hosszú gyűjtemény dígha szanszára (szanszkrit) . írott tibeti dhúpe ma/spos me ma) jóillat. Aksóbhja) dhjáni mudra (szanszkrit) . a meditáció következtében aktívvá válnak. női bódhiszattva. képzelt buddha.Drupada fia. 7 értekezés a logikai kommentárokról . ejtett tibeti Khor Szung) . a Meru-hegy diab (vodu) . Szamantabhadra társa Dhupéma (szanszkrit. ördög diamastigósis (görög) . füstölő.sz. de Indra is.rossz szellem. égruhájú.illat.telességteljesítés.a kelet mahárádzsája. a keleti égtáj istene. században.Kószala rádzsája a Buddha idején Dignága (szanszkrit) .elmozdítható múrti dhúpá (szanszkrit. Vjásza és Ambiká fia Dhritirastra (szanszkrit.Tipitaka. a pándavák sógora a Mahábháratában Dhristakétu (szanszkrit) .valaki. bölcsesség dhjáni buddha (szanszkrit) .engesztelő áldozat Zeus Meilichiosnak Anthestérión hónap 23-án (Athén) dibbuk (héber) . műve: A helyes észlelés foglalata (szanszkrit Pramána szamucscsaja).hosszú vándorlás Dighanakha/Aggivésszana/Szaccsaka (szanszkrit) . Amitábha. szelídség.rituális korbácsolás (Spárta) Diasia (görög) . jógácsára filozófus az i. rossz szellem.születési dhjánák dhóti (szanszkrit) . és segítik a szemlélődő elmélyedést (Vajrócsana. Ratnaszam-bhava kísérője dhútanga (szanszkrit.Csédi királa Dhritarásra (szanszkrit) . a gandharvák ura dhruvabéra (szanszkrit) .anyagtalan égi buddhák.

Diké (görög) . Rámacsandra és Lakshmi ünnepe Dipolia (görög) . hogy azonos dinasztiában találunk olyan fáraókat. a Buddha 24. a nirvána.a Felszabadító Dionysos Dionysos Óméstés (görög) . amely szerint a világ oka az irány disza (ejtett tibeti.avató lelki tanítómester dilun (kínai) . áloká Dípankara (szanszkrit) .a jog és az igazságosság istennője (és Themis) dikpa (ejtett tibeti. beavatás diksá guru (szanszkrit) . a Kephrén-szobor anyaga dipá (szanszkrit) .sziget. Zeus felesége (Dódóna) (óind Djaus) Dionysos (görög) . hogy egymással rokon fáraókat különböző dinasztiába sorolunk. előfordult olyan is.hindu áldozati szertartás.a Daitja démonok anyja dittha dhamma nibbána (páli) . a hükszosz korban Dióné (görög) . hogy két dinasztia uralkodói párhuzamosan uralkodtak. akik között nincs rokoni kapcsolat.látható nirvána (aki már életében .döntés din Tóra (héber) .a Skorpió csillagkép. a dinasztiákba sorolás Manethón mun-káján alapszik.vegetációisten Dionysos Eleutherios (görög) . és sokkal inkább a kezelhető tagolást szolgálja. de csak átmenetileg. szép.per a rabbinikus bíróság előtt dinacsarja (szanszkrit) . írott tibeti sdig pa) . kínai fang lun si) . ellentétes a shelun iskolával din (héber) . tanítványa Szumédha Dipávali/Dívali (szanszkrit) . írott tibeti dri za) . előfordul.napirend. az álaja szennyezett.égtájak Diti (szanszkrit) . zöldesszürke mintázatú kő.rendkívül kemény. hindu fényfesztivál kártika (október-november) hónapban. ájur véda dinasztia (egyiptomi) .Lámpásgyújtó. ajanamsza diksá (szanszkrit) .istennő.városvédő ünnep Skirophorión 14-én (Athén) disvádin (szanszkrit.a Nyershúsevő Dionysos diorit (egyiptomi) . pl. déli és északi irányzata van.buddhista iskola Vaszubandhu Dasabhúmika szútrája után.felfogás. ám Egyiptomban a rokonság nem mindig áll fenn.egy szakja risi Dípankara buddha (szanszkrit) . mint a rokoni kapcsolatok nyilvántartását.elvileg egymással rokoni kapcsolatban álló uralkodók csoportja. és az is.fénycsóva. elődje.

Biblia. Dániel dnyána (szanszkrit.ngön dup.Szatjaván apja.mu dngos grub (írott tibeti) . képes korlátozás nélkül látni az alakokat. szamatá. clairvoyance divja sróta (szanszkrit) . az alakok világának sajátossága Divré Avraham (héber) . a mantra jóga gyakorlata divja dristi (szanszkrit) .isteni szem.mandala dkon mcshog gszum (írott tibeti) .. amely ebben az életidőben hozza meg gyümölcsét ditthábhinivésza (szanszkrit) . kínai si zhi) . ászava ditthi (szanszkrit) .elérte) dittha dhamma védáníja kamma (páli) . tisztán hallás. kritja anusthána).ragaszkodás a vakhithez ditthi vipallásza (szanszkrit) .nappal 0 órától 12 óráig divino (vodu) .istentiszteleti eszközök használata. a Hat Győzelemmel Túljutott Hatalmas egyike. 9. században Djausz (szanszkrit) .helytelen nézetekből eredő hit ditthászava (szanszkrit) . a végső tudás. felismerés (mahá darsana.istennő.nézetekből fakadó téveszme divá (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 16.elzárási helyiség a beavatandók számára djouba (vodu) .eredendő tudás. Szávitri apósa dkjil 'khor (ejtett tibeti) .vágy által motivált nézetek. Krónikák Diwia (görög. az abhidnyá 1.tibeti tanító az i.karma. pratjaveksaná.a Törvény Királya. 17. bölcsesség.helytelen nézetekből eredő képzet ditthi upádána (szanszkrit) .Ábrahám szavai (egy könyv) Div'ré-Hájámim (héber) .triratna dmjal ba (írott tibeti) . az Átman Brahman djèvo (vodu) . sziddhi D'niél (héber) . hiba ditthi mannyaná (szanszkrit) . és 18. Zeus felesége (óind Djaus) Djarmatásíla (szanszkrit) . foka. a Halál Ura dmu (írott tibeti) . az abhidnyá 2. ismerete. alapja a 8 tudatosság.a téves nézetek rongálása. héber) . az alakok világának sajátossága divja désa szévana (szanszkrit) .tisztánlátás.Ég.Biblia. de a bölcsesség már nem tudatos (dharmadnyána.sz. ismerete. . vélekedések.naraka dmjal ba'i thus pa chos kji rgjal po (írott tibeti) . anvajadnyána). képes korlátozás nélkül hallani a han-gokat. írott tibeti ye shes.isteni fül.jövendőmondó divja csaksu (szanszkrit) . légzés.dob Zaka loa táncánál (martinique dob) Djumatszéna (szanszkrit) .

manana.je se szem pa dnyánéndríja (szanszkrit) . a rádzsa jóga része dnyána madvajam (szanszkrit) .jóshely Épeirosban dódzsó (japán) . sz.a tudás tökéletes megvalósítása dnyána szambhara (szanszkrit) .a tudás akadálya. nididhjászana) dnyána jóga (szanszkrit) . vidjá létfokozat Dnyánagarbha (szanszkrit) . nyelv. a szánkhja.sz.út. indríja) a szánkhjában: manasz. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.a szótó 41. az én a dharmákban van do (japán. megismerés által létrejövő áldozat (sravana.kettősség nélküli tudás dnyána márga (szanszkrit) . fül. a 6 tökéletességből a 6. pátriárkája doba (vodu) .káma dhátu Dódóna (görög) . ejtett tibeti. írott tibeti mdo khams) .Tibet keleti és északkeleti része (Csölkhaszum). a nyolcféle lény (sde brgjad) egyike 'dod pa dmar mo pu shud mgo (írott tibeti) . vagyis Dotö és Domed Do Tö (ejtett tibeti.vodu tánc 'dod chags (írott tibeti) . egy bódhiszattváé. a Radeng kolostor építője.sz.nepáli szerzetes (i. a böl-csesség gyűjteménye dnyánadá (szanszkrit) . közülük való volt Mahávíra dnyéjá varana (szanszkrit. dharma) . szanszkrit szútra. zen Do kham (ejtett tibeti.tudás-rakomány. 1005-1064).a vágybirodalom istenei.út a megismerésen keresztül dnyána paridnyá (szanszkrit) .a dzsiva eszmélése a tudásban létfokozata. Sankara filozófiájának gyakorlati kerete. írott tibeti mdo stod) . az elmélyült ismereteket gátló akadály. a Kívánságos Bankafejű.az út (zazen. csan.fordító (i.tudás. (páramitájána). tudás felhalmozás. tudásszerv (a 6.) dnyánaszattva (szanszkrit) . a legmagasabb rendű igazság. 9.egy buddha ismeri minden idők dharmáit kötődés nélkül dnyána jadzsna (szanszkrit) . írott tibeti shes bja'i sgrib pa) . a kadampa rend alapítója Dóan Kansi (japán) .a metafizikai tudás jógája.érzékelő szerv (szem.ksatriják Kunagráma településen. harcművészetek) gyakorlásának helye . a tanmátrák elvei dnyátri (szanszkrit) . bőr).rága 'dod lha (írott tibeti) . orr. vörös 'dod pa'i khams (írott tibeti) .

i. a létezés és a nem-létezés egy. 1245). i. pátriárkája. 1244-től. 10.Dógen (japán) . a fogadalmak és a zen tanítása egy.a dalai láma oltalmazó istensége Dordzse Szempa (ejtett tibeti) . szánalom. az én és minden létező egy.sz. kiegyensúlyozottság.sz. öröm dom pa (ejtett tibeti. 7. 2. állandó gyakorlás dokimasia (görög) . 1223-1227 között Kínában a Tien tung kolostorban tanult.sz. a szerzetesek és a világiak egylényegűek. írott tibet rdo rdzse cghang thung ma) .a körkörös út. a zen gyakorlat és a megvilágosodás egy. 4. a két alapvető japán zen-iskola egyikének alapítója (i.a szótó 51.gyémánt.Vadzsraszattva Dorpeia (görög) . 1255ben kapta a Tant Nyodzsó mestertől. leszármazottja. tanítása a pátriárkákig. (i. 1200-1253).bengáli misztikus ének a tudatos gondolatátvitelhez dóka (japán) . 5. 11. ejtett tibeti. Murakami császár 9. 6. írott tibeti szdom pa) . 3. a teakészítés kelléke dor dzse (ejtett tibeti. a szent iratok és a zen tanítása egy dóha (szanszkrit) .összeköt.rövid ima Vadzsradharához Dordzse Drokden (ejtett tibeti) . írott tibeti rdo rdzse 'cshang) . felavatás domanassza (szanszkrit) . írott tibeti rdo rdzse) . majd felépítette az Eihei dzsi templomot.bánat. az élet és a halál egy. 9.Sziddhattha Gótama Szakja dong mo (ejtett tibeti) . a szótó iskola alapítója.elpusztíthatatlan Dordzse Csang (szanszkrit Vadzsradhara. így Bódhidarmáig megy vissza. az iskola neve (szótó) a Cao tung japán olvasata.bambuszból készült henger. az idő és a létezés egy. vadzsra dor dzse dradül (ejtett tibeti) .sz.az ösvény dalai. a zen és az állam egy. művelendő (4) . a kóan és a megvilágosodás egy.paramártha bódhicsitta don grub (írott tibeti) . a férfiak és a nők egylényegűek. vaka formában írt vers dokan (japán) .a végső mevalósítás dharmakája szintje Dordzse Csang Tung ma (ejtett tibeti. ott élt i.zen-mester és a tanítvány négyszemközti beszélgetése dolog.zen mester dokuszan (japán) . lelki gyötrődés don dam bjang chub kji sems (írott tibeti) . alaptanítása: 1.sz.alkalmassági vizsgálat papi teendőkhöz Dókuon (japán) . 8.az Apaturia első napja .szeretet.

egy hely harcos istene (jüllha).Dósa (japán) . gyermekbetegségek.Dapacacsod női társa dpjad (írott tibeti) .szerzetesi kollégium dra la (ejtett tibeti.Tusita dö (ejtett tibeti. epilepszia dpa' bo (ejtett tibeti) . írott tibeti gdon) .Uttarakuru drag po khor lo 'cshang (írott tibeti) . harcosok a testtájaknak megfelelően. pavo dpag bsam ldzson shing (írott tibeti) .az ikrek után született lány dossou (vodu) . vágy dön (ejtett tibeti.szerzetesi terület.anuvjadnyana Dpema Karkyi Wangcsuk (ejtett tibeti) . beszennyeződés. pitta. a déli tiszta mező dpe bjad bzang po (írott tibeti) . ájur véda dossa (vodu) .bön szertartás az akadályok és az ellenséges erők eltávolítására.Kalpavriksa dpag bsam shing (írott tibeti) . a jobb vállon lakik Dra mi njen Ling (ejtett tibeti) .Kalpavriksa dpal dang ldan pa'i zhing khams (írott tibeti) Ratnszambhava birodalma. rejtett jelentésű drang srong lhags (írott tibeti) .további magyarázatra szoruló tanítás.a látás tárgya drastr (szanszkrit) .az ikrek után született fiú dossou avant (vodu) .bátornak lenni. általában a Lhásza melletti 3 és Sigace és Trasilhünpo melletti 4 kolostorra vonatkozik . eltérés a rendtől.Drakpo Khorlo Csang dragpoi dubtob (ejtett tibeti) .cse dra (ejtett tibeti. színes fonalakkal betekert fa jogar a ma mók ellen. 3 fajtája: váta.démonfajta. írott tibeti dgra) .zen mester.a mitikus Szambhala királya az i. Bankei tanítója dósa praszanga (szanszkrit) . írott tibeti dgra bla) . században drang don (ejtett tibeti) .sz. kapha. írott tibeti mdos) .a látó alany drasza (ejtett tibeti) . írott tibeti drag po khor lo 'cshang) .hibás következmény dosha (szanszkrit) .ellenség dra cang (ejtett tibeti) . testnedvek (testlevegők). 25.az ikrek előtt született gyermek dosza (szanszkrit) .természetes bölcsesség dra lha (ejtett tibeti.meghibásodás.halott ébresztő szertartás a hulla mágikus erejű nyelvének megszerzéséért Drakpo Khorlo Csang (ejtett tibeti.gyűlölet Doushuai (kínai) .Risipatana drastavja (szanszkrit) . írott tibeti gra lha) .

bén hámcárim Drépung (ejtett tibeti. 6. gondolatait más. mentesség bármiféle nézettől dristi (szanszkrit) . a nyolcféle lény (szde brgjad) egyike.madhjamaka.a 8. írott tibeti 'bri) .gandharva.állag.6 szennyeződés (1. a pándavák felesége a Mahábháratában dravja (szanszkrit) . szellemi elismerésre vágyakozik. beleun a vallási eszközök állandó alkalmazásába dri za (ejtett tibeti. írott tibeti gre) . 5.Draupadi öt fia Draupadí (szanszkrit) .helytelen nézet.női védisten.helytelen nézet. és tanítónak vallja magát.Gandhá dri ma drug (ejtett tibeti) . írott tibeti gri gum vagy gri gum bcan po) . a mandala északi ajtónállója 'drin gju rlung (írott tibeti) . ahelyett. írott tibeti) . az 5 érzékszerv működésére koncentrál.látásmód dristhi súnja (szanszkrit) . írott tibeti dbras spungs) .kedv szél a szellem működésében Dripanamszal (ejtett tibeti) .draupadéják (szanszkrit) . megszegi a szerzetesi szabályokat. disza Drigum (ejtett tibeti. az egyik béklyó dristihéja (szanszkrit) .démonfajta.ghanta Drilbuma (ejtett tibeti) . Amóghasziddhi kísérője drista (szanszkrit) .Rizshalom. ami egy . 3. vágy-világi élet drista dharma védaníja (szanszkrit) . hogy a vallási kötelezettségekkel foglalkozna.az ebben az életben megtapasztalt karma-hatás dristánta/udáharana (szanszkrit) .bódhiszattva. tibeti király drikungpa (ejtett tibeti) . 2. az ételből származó betegségek drejvohen (héber) . szubsztancia dre (ejtett tibeti. illatevő égi zenészek.Drupada lánya. a tapasztalás drista dharma parinirvájin (szanszkrit) .példa dristhi (szanszkrit) . egy gelugpa kolostor dri (ejtett tibeti. 4. őstényező.jak-tehén dri chab ma (írott tibeti) .a látható.a látható élet békessége.kargyüpa iskola Tibetben dril bu (ejtett tibeti) . a tanítvány magasabb rendűnek mondja magát tanítójánál.látomás által megszüntetett dristiparámarsa (szanszkrit) . külső dolgok kötik le.

írott tibeti bsgrub) . férfi jellegű (pho. a Buddha egyik vihárája. írott tibeti 'bro) . majd a kagyü drod gsher la skjes pa (írott tibeti) .a nézetek áramlása dristjupádána (szanszkrit) . ha valaki végső célnak tartja az átmeneti világot dristiprápta (szanszkrit) . 993-1072). Anátha pindika kereskedő ajándéka du ba (ejtett tibeti) .a 3 testnedv (rlung. Khön Köncsog Gyalpo tanítója. egyesek szerint ő a szakja alapítója Drom Tönpa (ejtett tibeti) . 1064). i.tibeti mester (megh. írott tibeti 'brog pa) .születés Dsétavana (szanszkrit) . Atísa tanítványa drómena (görög) .ragaszkodás a helytelen nézetekhez dro (ejtett tibeti. az 5. ra).siker.sz. cami.a langyos nedvességből születés drok (ejtett tibeti.szent cselekmények Dróna (szanszkrit) .tibeti fordítómester (i. állatövi jegy.nomád jaktenyésztők Drokmi (ejtett tibeti. írott tibeti szgrub pa'i mandal) . dzsonang iskola. Panycsála királya. írott tibeti 'brog mi) . a Mahábháratában a kaurava és a pándava fiúk fegyveroktatója drong (ejtett tibeti) . írott tibeti 'brug) . föld. vihar. a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike dristjogha (szanszkrit) .sárkány. írott tibeti grogs) . délkelet.hiba Dsam pa gon po (ejtett tibeti) . jang).a Három Drágakő és a Három Gyökér mandalája druk (ejtett tibeti.látomás által megvalósító.a Buddha. írott tibeti bsgrub bja) . a pándavák apósa dsa (szanszkrit) .szamszkárana szkandha .Dséta ligete Szávatthí mellett.helytelen nézetet páratlannak tart. mkhriszpa.sz.Dhristadjumna apja a Mahábháratában.pap. mennydörgés.aki beszédet tart dru pe mandala (ejtett tibeti.hajfonat dsáti (szanszkrit) . önmegvalósított lény drup csa (ejtett tibeti.vad jak dróse (jiddis) .barátság drok pa (ejtett tibeti. Maitréja dsatá (szanszkrit) . ajanamsza drup (ejtett tibeti.szamszkára du bjed kji phung po (írott tibeti) .ami beteljesített Drupada (szanszkrit) .a Kálacsakra egyik leszármazási ága (dro. badkan) 'du bjed (írott tibeti) .

éjfél. délután. írott tibeti sa srod).szamdnyá duat (egyiptomi) . pirkadat. írott tibeti srod 'khor). hajnal. a megvilágosodás 1. 2.Dhritarástra fia dud (ejtett tibeti. északnyugat 19-21 (ejtett tibeti szaszö. kelet 03-05 (ejtett tibeti thorang. a testi létben viszont asszimmetrikus duhkha dnyána (szanszkrit) . a feltételekhez kötött létfolyamatok következménye. szenvedés. nyugat 15-17 (ejtett tibeti nyinyur. tehén. a jelenségek világa. írott tibeti nam langs). írott tibeti phjed dzsol). az éjszaka vége. a forgás egyenletes. írott tibeti nji phjed).emelvény lépcsővel a frigyszekrény előtt duhkha (szanszkrit.a szenvedés tudása duhkha duhkhatá (szanszkrit) . ha pont középen van.rossz út. a megalkuvások elszenvedése (szamszkára duhkhatá). disznó. délnyugat 13-15 (ejtett tibeti cshejöl. napkelte. ló. dél 11-13 (ejtett tibeti nyicshe. Dzsajadratha felesége Dubsászana (szanszkrit) . a holtak és az istenek lakhelye duat nutjer (egyiptomi) . gyűlölség. nyúl. írott tibeti dus 'chod) . írott tibeti nji nub). madár.isteni hódolónő. gőg.fekete. kígyó. írott tibeti sdug bsngal) . az elmúlás elszenvedése (vipari-náma duhkhatá). az éjszaka kezdete. emberevő gonosz szellemek 'dud 'gro (írott tibeti) . reggel. aki különleges képességek birtokában van dub tob (ejtett tibeti) . a pratitja szamutpáda 12.du cö (ejtett tibeti.a kielégítetlenség .hajlottan járók. naplemente. 3. írott tibeti phjed jol).kettős óra (nappal 05-17. bárány. dél 09-11 (ejtett tibeti nyidrö. sz. bánat. páli dukkha. patkány. írott tibeti nam phjed).Dhritarástra lánya.az egyiptomi alvilág. éjjel 17-05).szamdnyá szkandha 'du shes (írott tibeti) . majom. Mára) . írott tibeti nji sar). a kielégítetlenség elszenvedése (duhkha duhkhatá). nyugat 17-19 (ejtett tibeti. este. irigység) duggati (szanszkrit) . a léte-zés 3 jellegzetességének egyike.csodatevő Dubsalá (szanszkrit) . pokol duhán (héber) . írott tibeti tho rangs) du ses kji phung po (írott tibeti) . kha a kocsi tengelye. sárkány.hatalmas. írott tibeti nji dros). foka. írott tibeti nji mjur). írott tibeti bdud. szomorúsággal teli. sikeres. női főpap dub csen (ejtett tibeti) . állatok dug lnga drag po (írott tibeti) . csoportjai: 1. tigris. kutya. bánattal. kelet 05-07 (ejtett tibeti namlang. északkelet 01-03 (ejtett tibeti cshejöl. alkonyat. fájdalom.meg-nemelégedettség. észak 21-23 (ejtett tibeti szökhor.öt erős méreg (tudatlanság. délkelet 07-09 (ejtett tibeti nyisar. észak 23-01 (ejtett tibeti namcshe. fokozata. szenvedélyes vágy. Ozírisz birodalma.

elégtelenség. csat-vári árjaszatjáni duhkha szatja (szanszkrit) .egyhegyű dung (ejtett tibeti. azonosak a Nyolc Haragvó Boszorkánnyal dúra apakristam (szanszkrit) . Kálí vagy Párvati (Szatí) istennő bengáli alakja. sankha dung kar (ejtett tibeti) .a szenvedés keletkezése/eredete. a szerzetesi élet szabályai dun (ejtett tibeti) .csigakürt 'dun pa rtse gcig tu (írott tibeti) .rossz tudású dur khrod brgjad kji mkha' 'gro (írott tibeti) .áthatolhatatlan. foka durbhiksa (szanszkrit) .Dulva dulé (görög) . foka dúrangamá bhúmi (szanszkit) . a Trimúrti teremtette.a Nyolc Temetőhelyi Égjárók. Kalkuttában durgati (kínai edao) . csatvári árjasztjáni duhkha szamudája (szanszkrit) .elszenvedése. nagy kiterjedésű.a tények eltorzítása dúramgamá (szanszkrit) .szolgák (Kréta) Dulva (ejtett tibeti. az állatok.a továbbhaladás terjedelmes birodalma. az anyagi energia istennője Durgá púdzsá (szanszkrit) .a szenvedés megszüntetése.Durgá (vagyis Párvatí.szolgálónők (Kréta) dulos (görög) . a bhávaná márga 7. mondják anyának (mátá) és istennőnek (déví) is.kargyüpa iskola Tibetben 'dul ba (írott tibeti) . betegség duk (ejtett tibeti. írott tibeti gdugs) . a kauravák királya.lándzsa dúpa (szanszkrit) .nagy kiterjedésű.rossz sorsok. a pokol és az éhező szellemek világa Durjódhana (szanszkrit) . a bódhiszattva bhúmi 7.éhínség Durgá (szanszkrit) . hátas állata a tigris.füstölő felajánlása a múrtinak a hindu templomban duppannya (szanszkrit) .Dhritarástra fia.a fizikai fájdalom képessége duhkha niródha (szanszkrit) .ernyő dukpa (ejtett tibeti) . szanszkrit Vinaja) .fegyelem. írott tibeti) .kagylóból készült szertartási hangszer.a szenvedés igazsága duhkhatá (szanszkrit) . a pratjékabuddhák útjának hatodik része. az anyagi energia rendkívüli ereje. írott tibeti 'dul ba. aki . hogy legyőzze a dászjú démonokat. a duhkha első jellegzetessége duhkha indríja (szanszkrit) . Kálí. Szatí) 10 napos hindu ünnepe októberben Bengálban.

az északi világrész buddhája Dusjánta (szanszkrit) . démon.ducö dus dzsug (írott tibeti) . a szok ellensége dü juk (ejtett tibeti. birkát kohánim Dükji Khorlo (ejtett tibeti.démon.Kálacsakra Düszum Kjempa (ejtett tibeti. erkölcstelen. Rámacsandra győzelme Rávana felett Dushpradharsa buddha (szanszkrit) . Szambát Hasztinápurban.nektár dü csö (ejtett tibeti.dü dzsuk dus kji khor lo (írott tibeti) . írott tibeti bdud nji) .Bharata apja. a karma kagyüpa (karmapa) rend alapítója Dütül csörten (ejtett tibeti) . írott tibeti dusz gszum mkhdzsen po) tibeti szerzetes (i.ostoba. írott tibeti dus kji khor lo) .3 fokozatú érvelési módszer logikai kérdések megvitatásához. Milarépa tanítványa. összegyűjtött fogalmak.férfi védisten. és Visnu Balaráma nevű formájában szabadította ki. írott tibeti dus dzsug) .sz.bezárta Krisna fiát. rosszindulatú.a Mara felett aratott győzelem.Mára.a létesülés 12 tényezője dvádasánga sászana (szanszkrit) . 1110-1193).rossz.Dükji Khorlo dushéra/dusszéhra (szanszkrit) . a nyolcas csörten-csoport egyike dvábhjám krita (szanszkrit) .démonkirály dühenolás (jiddis) . alapfogalmak düg jal (ejtett tibeti. a Buddha apósának jelzője Durvásza (szanszkrit) . Szuppabuddhának.Dúrvásza-tartás (hatha jóga) dus 'chod (írott tibeti) .nagy. írott tibeti bdud rci) . ördög düdra (ejtett tibeti) .mindkettőből (önmagából és másból is) való keletkezés dvádasánga (szanszkrit) .10 napos hindu fesztivál áshvin (szeptember-október) első napjától.mindkettő (önmaga és más) által okozott dvábhjámut páda (szanszkrit) . írott tibeti bdud rgjal) . az emberi létforma Durmati (szanszkrit) .rossz erényű Dutszikjilva (ejtett tibeti) . Sakuntalá férje dusz gszum mkhjen po (írott tibeti) .nehezen elérhető. gunazavar dü ci (ejtett tibeti.a Tizenkét Tanítás: tömör útmutatás . a mandala északi ajtónállója dutthullam (páli) . máskor Balaráma tanította meg a buzogányharcra durlabham (szanszkrit) .démon Düd (ejtett tibeti) . írott tibeti bdud spjod) .időköz dü nyi (ejtett tibeti.áldásosztás a duhánról. hirtelen haragú szent dúrvászászana (szanszkrit) .Düszum Kjempa dusszíló (szanszkrit) .

az emberek ezer évig élnek Dváraka (szanszkrit) .ajtónálló szobrok a hindu templomokban dvárasambha (szanszkrit) .sz. kettősség dvaita védánta (szanszkrit) .sz.). a „Mert megmondatott”-tal kezdődő mondások (itijukta).város. a mi 3.védánta iskola. tanító történet a Buddha életéből (avadána).védánta iskola.a két nemzőszerv találkozásának kultikus ábrázolása dvandva (szanszkrit) . műve: Sríkárabhásja.kilépés az ellentétek torzításából. a Buddha beszédeinek magyarázatai (vjákarana). Brahmá szútra kommentár dvaitádvaita váda (szanszkrit) .az ékádasí hindu ünnep utáni reggel. tanító történetek. sz. 11. Brahmá szútra kommentár dvaitádvaita (szanszkrit) . verses mondások (gáthá).szigetszülette Vjásza Dvaita (szanszkrit) .bronzkor. világkorszakunk. 1350-1410). a zavart tudatosság elhárítása (adbhutadharma). műve: Védántaparidzsáta szaurabha. a dharmákkal kapcsolatos komoly utasítások (upadésa) dvádasin (szanszkrit) . csökken a lemondás és a tisztaság. itt tartózkodott Krisna 16.ellentétpárok dvandvaatítha (szanszkrit) . egy tanítás közlése hasonlat segítségével (udána). a kegyesség elmúlásával egyre több lesz a bűn.a 3.000 földi évig tart. amelyben a Buddha is szereplő (dzsátaka).Biblia.108 feleségével és Rukminíval. első számú feleségével 28 éves korától kezdve.életkorhoz kötött teendők rendje .zászlórúd D'várim (héber) . Madhávácsárja dvaití bháva (szanszkrit) . Visva-karmá építette dvárapana (szanszkrit) .kettős természetű lényeg dvajatá (szanszkrit) . versekkel dúsított szöveg (gejja). alapítója Nimbárka (i. az oksági törvény fokozatai (nidána). Brahmá szútra kommentár. műve: Anuvakhjájana. 864.sz. uralkodik a mohóság. ilyenkor gabonafélét kell enni Dvaipánja (szanszkrit) . a paripurna állapota dvápara (szanszkrit) . alapítója Madhva (i.kettősség dvajendrijá szamápatti (szanszkrit) .(szútra). juga Dvápara juga (szanszkrit) .egy erdő.dualizmus. A tóraismétlés könyve dvármásramavarna (szanszkrit) . 1238-1317). elemzések (vaidalja). védánta iskola. alapítója Srípati (i.

két ukkalai kereskedő (Tapussza. nyugaton a Kívánságteljeítő Teheneké. sa 'og). a 3 méreg és az 5 erős méreg egyike.molekula dvidzsa (szanszkrit) .2 dvianuka (szanszkrit) .dzok cshen. írott tibeti) .világszigetek.dvattimszákára (páli) . undor.Kétféle vitakka szútra (Tripitaka Szútra-pitaka) dvéha (szanszkrit) . a testre irányuló töprengés. ellenszenv. írott tibeti) .mindkét lábas Kaundinja-tartás (hatha jóga) dvipáda shírsászana (szanszkrit) . egymillió világból áll. írott tibeti rdzogs rim) .harag.kétszer született.a 2. jóga nidrászana dvipáda viparíta dandászana (szanszkrit) .Tendzin Gyaco dzo (ejtett tibeti. írott tibeti mdzo) . írott tibeti ze sdang) .ze 'dzam bu gling (írott tibeti) . sa steng. kínai zhong qian shi jie) .a 3 világ (sa bla.lóka 'dzig rten gsum (írott tibeti) . hím hibrid dzo grim (ejtett tibeti. elmélyülés szintje 'dzad (írotttibeti) . nemtetszés.jak és szarvasmarha kereszteződése. keleten a Tisztatestű. konceptualitás nélküli meditációs módszer. középen a Szuméru.Dzsambudvipa dzig rten (írott tibeti) . ezer kis világegyetem alkotja dvitíja dhjána bhúmi (szanszkrit) . délen a Dzsambugyümölcsű. északon a Kellemetlen Hangúak dvipáda kaundinjászana (szanszkrit) .közepes világegyetem.mindkét lábfej-tartás (hatha jóga). Bhalluka) dvi (szanszkrit) . gyűlölet. 3 szint (sza gszum) 'dzin rgya mcho (kínai) . a szerzetességhez még nem. a négyből az első 3 kaszt.a beteljesítés fokozata a Kálacsakra meditációban 'dzogs cshen (ejtett. meditációs gyakorlat Dvédhávitakka szutta (páli) . ásrama dvihaszta bhudzsászana (szanszkrit) .kétkezes kar-tartás (hatha jóga) dvípa (szanszkrit. aki csak a Buddhához és a Tanhoz folyamodik.32 testrész (ákára).kétlábas fordított bottartás (hatha jóga) dviszáhaszromadhja mólóka dhátu (szanszkrit. tibeti iskola . jelképe a zöld kígyó dvévácsika (páli) .kellemetlen dvésa/kródha (szanszkrit. de sokszor csak a bráhminok.kettős folyamodású laikus hívő.

az Univerzum Ura. állatövi jegy. nyugat.győzelem. 526ban halt meg. összekapcsolódás Dzsagannátha (szanszkrit) . utolsó személye (Vardhamána Mahávíra) kb.abhidharma pitaka dzumo (ejtett tibeti) jak és szarvasmarha kereszteződése.lények.nyugalom dzsala (szanszkrit) . ritkán említett . nulla Dzsálandhara (szanszkrit) . század végén a Kaniska vezette zsinat helye dzsálandhara bandha (szanszkrit) .a három idő dzsa (ejtett tibeti.éber állapot. hisznek az újratestesülésben.az emberi karma. Krisna másik neve. tiszteletére rendezik évenként a szekérfesztivált.tibeti iskola dzö (ejtett. 1.öntudat-nélküliség. a 10.Szindhu királya. 5 fogadalma: ahimszá az élet minden területén.több faluból álló uradalom vezetője Dzongcsenpa (ejtett tibeti) . ellenőrzés Dzsajadratha (szanszkrit) .kolostor dzong pön (ejtett tibeti. a szthula saríra része dzsaladharapatha (szanszkrit) . az AUM-ból az A dzsainizmus (szanszkrit. szatja (igazmondás).háló-szorítás (hatha jóga). Adinát követői.az alsó világrészek buddhája dzsada (szanszkrit) . a megszabaduláshoz a tirthankarák útját kell követni dzsaiva karma (szanszkrit) . ajanamsza Dzsacsahprábha buddha (szanszkrit) . írott tibeti rdzong dpon) . az anyag folyékony állapota.kevert iskola dzomo (ejtett tibeti) .a jak és a szarvasmarha kereszteződése dzong (ejtett tibeti) .e. írott tibeti) .víz. fém. i. állzár (hatha jóga) dzsálini prabhá kumára bódhiszattva (szanszkrit) .a tökéletesség alsó fokán álló bódhiszattva (kínai vang ming). az i.város a Pandzsábban. húga Szubhadra.madár.vallás. élővilág dzságrata avaszthá (szanszkrit) . írott tibeti bdzsa) . nőstény hibrid dzs gsum (írott tibeti) . az aprákrita karma követ-kezménye dzsaja (szanszkrit) .tengeri utatás. férfi jellegű (pho. 24 tanítóból álló sor (tirthankara). Duhsalá férje dzsaku (japán) . bátyja Baladéva. brahmácsarja (nemi önmegtartóztatás) aparigraha (lemondás a tulajdonról).a déli világrész buddhája Dzsacsas buddha (szanszkrit) . hármasban ábrázolják dzsagat (szanszkrit) . jang).sz. írott tibeti rgdzsal ba pa) . nem ismerik el a Védákat.dzómicu (japán) . asztéja (sohasem lopni).

1. körül a Mahábháratában. „dzsam” hangot hallat.zacskó őrölt fűvel töltve (talán narkotikumot okozókkal).Zoán. Szítá nevelőapja Dzsanamédzsaja (szanszkrit) . a szamádhi elérésének eszköze Dzsambhala (szanszkrit) . a többi arannyá változik.vang ming Dzsaliniprabha buddha (szanszkrit) .sz.kisebb. alatta van a 8 jeges és a 8 tüzes pokol.ember dzsána márga (szanszkrit) . majd buddha lesz. manapság száz év körüli időt élnek. erre a szigetre a legcsekélyebb érdemek alapján emberként születünk. a világkorszak végére tíz év lesz az átlagos életkor. a szellemlények rádzsájának birodalma. dalai láma (i.tibeti határvidéki nép. a világhegy (Meru) körüli háromszög alakú déli földrész. tulajdonképpen India. régen többet. aki arhat.a bőség istene Dzsambudvípa (szanszkrit. továbblétesülés . évezred).Visnu Parasuráma alakú inkarnációjának apja Dzsámbaván (szanszkrit) .bódhiszattva dzsanma (szanszkrit) .az északi világrész buddhája Dzsamadagni (szanszkrit) . Amitábha kísérője Dzsamphel Gyaco (ejtett tibeti) .dzsálini prabhákumára (szanszkrit) . sz.e. Maitréja jelzője Dzsampejang (ejtett tibeti) . a felismerés egzisztenciális megtapasztalása dzsána pada/mahá dzsana pada (szanszkrit) . 1758-1804) Dzsan (egyiptomi) . rajta gyémánttrónuson (Vadzsrászana) ül az a bódhiszattva.bódhiszattva.a tudás útja. írott tibeti 'dzam bu gling. az érzéki világ 6. a termések egy részét megeszik a tó sárkányai. a formavilág 17 és a forma nélküli világ 4 mennyországa. kínai Yan fu ti) . ksatrija monarchiák vagy köztársaságok Dzsanaka (szanszkrit) .Vidéha királya i. 2 alföldrésze a Csámara és az Avacsámara Dzsampa (ejtett tibeti) . ejtett tibeti Dzambuling. többnyire hegyvidéki országok (i. az emberek itt a legalacsonyabbak. nevét a Kailász-hegy melletti Mánaszarovar-tó partján növő fa gyümölcséről kapta.újraszületés.a Dzsambufa (rózsa-alma /Eugenia jambolana/) földje.az ismeret végtelensége Dzsang (ejtett tibeti) . 8.e.Abhimanju unokája dzsánaszja ánantjam (szanszkrit) .Szeretetteli.a 8. Je mon fia dzsang csup szem pá (ejtett tibeti) .a medve-nép királya dzsambha ósadhi (szanszkrit) . ha a termése a vízbe hullik. a látás ösvénye. Tanisz dzsana (szanszkrit) .

napja dzsánu shírsászana (szanszkrit) . keletkezés. írott tibeti bja rog) .Dasaratha papja dzsavana (szanszkrit) . a 12.öregség.holló Dzsashaprabava buddha (szanszkrit) .a születéskor végzett hindu szertartás a horoszkópkészítéssel együtt Dzsatáju (szanszkrit) .a dzsiva anyaméhből született létfokozata. a dvádasángasászana 7.a hasat körbefordító-tartás (hatha jóga) dzsatharagni (szanszkrit) . amelyben a Buddha is szereplő.születés. a tibeti 108 szemes dzsará (szanszkrit) . dzsará marana (szanszkrit) . a páli kánonban 550 ilyen történet van (másutt 547). tanító történetek. avidjá Dzsarászandha (szanszkrit) . nidána. filozófia Dzsecün Milarépa (ejtett tibeti.madár.öregedés. augusztus-szeptember 2 sötét hetének 8.térd-fej-tartás (hatha jóga) dzsányána mudrá (szanszkrit) . a mantra jóga gyakorlata dzsapa málá (páli) .dzsanmástamí (szanszkrit) . hanyatlás. ájur véda dzsáti (szanszkrit. hibásnak megállapított ellenvetés dzsáti laksana (szanszkrit) .Magadha királya dzsarok (ejtett tibeti. 64 rudráksa bogyóból készül. állatmesék). segítségül ima-füzért használnak (108+1 szemű).az emésztés tüze a gyomorban. része dzsathara parivartan ászana (szanszkrit) . portugál). a 11.gyorsaság.az alsó világrészek buddhája dzsata karman szanszkára (szanszkrit) . aki megpróbálta megakadályozni Szíta elrablását. nidána dzsarájudzsa (szanszkrit) . olvasó.megismerő kéztartás dzsányánendríja (szanszkrit) . halál. tagjai egymás között házasodnak (Indián kívüli szóval = kaszt.születésregék (a jövendő Buddha előéletei. a hindu varnán belüli szűkebb csoport. s közben halálosan megsebesült Dzsátaka (szanszkrit) . páli) .mormolófüzer.a mantra halk.sz. a Krisna-tudat tagjainak meditációs eszköze. elmúlás. mestere Marpa . 5 megrendülés a jógában a dzshána előtt. 1052-1135). felismerés.érzékelő képesség dzsapa (szanszkrit) . a varna rendszer alcsoportjai.keletkezés-alkotás-létrehozás Dzsávalí (szanszkrit) . vagyis újraszületés a szamszárában.átmeneti kollégium. írott tibeti rje btsun mi la ras pa) .Krisna megjelenésének ünnepe. tudatosulás dzse (ejtett tibeti) . folyamatos ismétlése.a kargyüpa irányzat alapítója (i.

méltóság.a Győzedelmes herceg ligete. melyet a különböző történelmi isz-lám államokban a zsidók és a keresztények fizettek az államnak . Däniken szerint elektromos szigetelő.az elmélyült meditáció kéztartása dzshulanjátrá (szanszkrit) . rendkívül elterjedt jelkép. szanszkrit lokapála) .mantrák Dzséta (szanszkrit) . amelyet egy gazdag kereskedő.Triszong Decen belügyminisztere dzsén jen (kínai) . írott tibeti brjid) . napján dzsi (ejtett tibeti.az ízlelés egymásra ható mezeje dzsihvá dhátu (szanszkrit) .ízlelő képesség. hi = megvédeni a szenvedéstől) dzsihvá ájatana (szanszkrit) .fejadó. vásárolt meg Dzséta hercegtől a buddhista közösség számára dzshána (szanszkrit) .fordító Nankingban (dolgozott i. az elmélkedés módja. egyik magyarázatát Hérodotosz írja le: e szerint Ozírisz hátgerince.dzsed-oszlop (egyiptomi) . 580 körül a Ning po meletti T'ien t'ai hegyen Dzsih pen (kínai) . eredete már az egyiptomiaknak is a múlt titka volt. sz. védelmi adó.fáradozás.Amida bucu dzsijah (iszlám) . intuitív tudatállapot dzshána mudra (szanszkrit) .a tendai iskola alapítója i.Nippon dzsihad (iszlám) . a gyermekek védelmezője Dzsidzsó (japán) .nagyszerűség. nyelv. medi-táció. Szudattanáthapindaka (Védtelenek Támasza). tőle vásárolta Szudatta Anátha pindika a Dzsétavana áramát Dzsétavana áráma (szanszkrit. a királyt megfiatalító jubileumi ünnepség (heb szed) egyik fontos állomása volt a dzsed-oszlop felállítása Dzsekundag (ejtett tibeti) . írott tibeti rgjal bu rgjal bjed kji chal) .kószalai herceg. július-augusztus hónap 2 fényes hetének 3. pihenőkert Srávaszti közelében. az 5 érzéki képesség egyike Dzsi-iskola (japán) .Rádhá és Krisna ünnepe. elmélyülés. 223-253) Dzsih i (kínai) .ízlelhető alkotóelem dzsihvá indríja (szanszkrit) .a 28 holdistennő Dzsih dzs'ien (kínai) .zen mester dzsig nyi (ejtett tibeti) .módszer.sz.sinto isten. írott tibeti 'dzsig rten skjong.pusztítás dzsig ten kjong (ejtett tibeti. monolit dzsico (japán) .a tartósság szimbóluma. harc Isten útján dzsihi (japán) .együttérzés (dzsi = boldogságot ad.

az egyéni lélek.Kataku Dzsinne (i.indiai tanító Tibetben az i. i. amely közvetlenül a császárhoz kapcsolódik dzsindzsa sinto (japán) . isteni harcos. 1293-1354). itt lett dzsina Vardhamána Dzsimmu tennó (japán Acuta) . vadzsra Dzsina (szanszkrit) .tendai mester dzsikata (japán) . a császárok (egyben Japán) isteni eredete a sinto szerint dzsiriki (japán) .független geiko Dzsimbikagráma (szanszkrit) . a kard az Acuta-szentélyben és az ékszer a Császári Palotában van. a singon ricu alapítója dzsiva (szanszkrit) .Az isteni császárok törvényes örökösödésének története. ettől élő a test. ilyenkor kiengesztelik a helyi kamit.Dzsikaku (japán) . kérések és imádságok.a sinto szentély építése előtt az alap kiásásának szertartása. kb.saját erőből megszabadulni. hanem csak állami kultusz 1946ig dzsingú (japán) .Amateraszu unokájának dédunokája. és meghívják a jövendő szentély kamiját.a síla kála 10. az anyagban megjelenő purusa.irányított élőlény.Viráta udvari birkózóbajnoka dzsin kang (kínai) .sz. ő örökölte Amateraszu jelképeit: a nyolcszögletű sárgaréz tükör az Isze-szentélyben. Vardhamána Mahávíra (i.sz. (ld.szentélysintoizmus.olyan szentély. a dzsainizmus alapítója.e.születési bizonylat Dzsiun (japán) . adományok átadása és imádás. az Ísvara része egyéni személyiséggel.nagy múltú.sinto szentély.dordzse. 599-527).singon mester. az istenek lakhelye dzsindzsa dzsingú (japán) . szakasza Dzsinamitra (szanszkrit) . 9.sz. a sinto szertartások kötött részei: megtisztulás. 1889-től nem vallás (Meidzsi-alkotmány). méreteiben is hatalmas sinto szentély Dzsinne oso isu (japán) . tariki) dzsitávada (szanszkrit) . szerkesztette Kitabatake Csikafusza (i.e. 685660). a halandó ember. Japán első mitikus császára (i. közös étkezés dzsindzsa (japán) .hangszeres és énekes geiko dzsimae (japán) . égi uralkodó Dzsimúta (szanszkrit) .sz.falu Vidéhában. 668-770): Sen hui legendáinak gyűjteménye Dzsinnó sótóki (japán) . a Buddha egyik neve is dzsina mátradhárana (szanszkrit) .Győztes. az emberek cselekedeteik és vágyaik szerint . században dzsincsinszai (japán) .

a független és örök valóság.12 nem emberi kéz által készített (önmegnyilvánult) Siva jelkép dzsjótisa (szanszkrit) .sz. érzelmekben létre-jövő erők Dzsívaka (szanszkrit) . orvos Dzsívaka szutta (páli) .hindu május dzsjótihstóma (szanszkrit) . 14 létfokozat: avidjá = udviddzsa. jógadá.aki már ebben az életben elérte a móksát.lekicsinylő büszkeség dzso nang pa (ejtett tibeti) . kilépés a szamszárából dzsívátman (szanszkrit) .kapnak testet. szóma-áldozat dzsjótir (szanszkrit) . Amida-buddhizmus. Dzsívakát (szanszkrit) . szatpadá. ánandapadá. felmentés a katonáskodás alól dzsjaista (szanszkrit) . pránajáma. manómaja. pszichikai energia dzsizjah (iszlám) . lílonmukti. szvé-dadzsa. dhjána dzsjótir dhjána (szanszkrit) . vidnyánamaja.életerő képesség. burkai: ánandamaja.a Tisztaság Földjének Új Szektája.a szellemi élet dzsívita indríja (szanszkrit) .Középső Gyűjtemény 55. Bimbiszára unokája. szerves összetevő.felszabadult állapot.speciális adó a vallási kisebbségeknek. a súnjata után van még az abszolút létezés.az elmélyülésben a belső világosság szem-lélése dzsjótir linga (szanszkrit) .tibeti vallási irányzat. élő test dzsiva jántrika pítha (szanszkrit) . annamaja dzsiva déha (szanszkrit) . adhama.egyéni lélek dzsívita (szanszkrit) . szannjászadá. vidjá = dnyánadá. dzsarájudzsa. kiszabadult a körforgásból dzsívan mukti (szanszkrit) .fény-dicsőítés. alapította Sin-ran (i. uttama.Bimbiszára rádzsa házasságon kívül született fia. andadzsa. dalai láma betiltotta Dzsódo (japán) . Amida buddhizmus .a gondolatokban. Abhaja fia.Szálavatí fia dzsívan mukta (szanszkrit) . Amida bucu Dzsódo Sinsu (japán) . madhjama.létrehozó karma. parátpará.a szertartások megfelelő időpontjának meghatá-rozásához szükséges csillagászati leírások a védángán belül dzsnaka kamma (páli) . 1173-1263).összpontosítás. amely a halálkor túlsúlyban van dzsnamána (szanszkrit) .élőlény. az 5.a Tisztaság Földje.

az i.Biblia. Amida Bucu 'dzsog po (ejtett tibeti) . évezredtől i. írott tibeti 'bdzsor ba drug) .e.az erő legyőzése hajlékonysággal dzsummicu (japán) . tűz /me/.e.tiszta tanítás.dzsódomon (japán) .város Felső-Egyiptomban. 3. írott tibeti 'bjung rcis) .a lhászai főtemplom.egy Kálacsakra tanítás Dzsósú Dzsúsin (japán.sz. eredeti neve Rasza Trulnang Cuglakhang: kecske-föld csodás temploma dzsol bon (ejtett tibeti) .Fukurikudzsu dzsvana csitta (szanszkrit) . a sinto egyik gyökere dzsor nyi (ejtett tibeti. víz /cshu/) dzsunsi (japán) .cukornád nedve vízzel Ebiszu (japán) . nagyjából félúton Luxor és Asszuán között.bön szertartás a Balcsen geköt jelképező kötéldarabokkal dzsudo (japán) . amire felcsavarják Échá (héber) . a halászat sinto istene ebosi (japán) . kínai Csao csou Cung sen) .sinto papok fekete süvege éc ha hájim (héber) . fém /chak/.23-01 . tibeti vallási irányzat Dzsokhang (ejtett tibeti) .Nanda Takszaka dzsok csen pa (ejtett tibeti) . föld /sza/.bön dzsómon kultúra (japán) .kollektív öngyilkosság Dzsurdzsin (japán) .az élet fája. írott tibeti) . Szongcen Gampo építtette nepáli felesége tiszteletére.a nagy tökéletesség.egyesülés dzsorva drug (ejtett tibeti. itt lett dzsina Vardhamána dzsu thig (ejtett. az Amida-iskola.tiszta iskola dzsung ci (ejtett tibeti. Hórusz isten egyik fő kultuszhelye egér órája (kínai) .ösztönző gondolati momentum E eau sirop (vodu) . 778-897) Dzsósú Szaszaki (japán) . írott tibeti szbjor nji) .a naptáron alapuló elemek bön asztrológiája dzsung va (ejtett tibeti. a Tóra-tekercs két rúdja.rinzai zen mester Dzsrimbikagáma (szanszkrit) . századig élő ősi kultúra.falu Vidéhában Vészálí mellett. írott tibeti 'bjung ba) . Jeremiás siralmai edao (kínai) .durgati Edfu (egyiptomi) .5 elem (fa /sing/. 4.zen mester (i.az anyagi gyarapodás.

szerzetes”.és babérágakból álló köteg. a Tendai-szekta tagja. Ganésa egyik neve ékádasí (szanszkrit) . a tagadandó tárgyak felismerése . dhjána ékánéka vijuktatva (szanszkrit) az egységet hirdető/tagadó felfogások különválasztása. Bódhidarma tanítványa. a nihszvabháva: 1. nap.egy város Ékadanta (szanszkrit) . koszorú Eiszai Myoan Zendzsi (japán) . Hakatában felépítette a Sófukudzsi kolostort (i. hogy bizonyítsa őszinteségét mestere előtt éka (szanszkrit) . hindu böjt. az iskola neve (rinzai) Li csi nevének japán olvasata éitheoi (görög) .egykezes kar-tartás (hatha jóga) éka jána (szanszkrit) .sz.képecskék. a buddhaság az egyetlen végső cél éka kájaika szamdzsnyi (szanszkrit) .egy kocsi.gyapjúba takart olaj.ehád (héber) .(i.az istenek alakja Eihei dzsi (japán) . azok a tanítványok.„jöjj. 487-593) a 2.(i. amelyek a világközökben (intermundia) leválnak az istenekről eidos (görög) . akiket a Buddha hívott meg eidólon (görög) . a Kennin templom apátja. írott tibeti 'dun pa rtse gcig tu) . majd tanítvány a kínai Tien tai-hegyen.a 11. az elme összpontosítása.egy éka csitta kkhanika (szanszkrit) egy gondolatmomentumra kiterjedő időtől független okság éka haszta bhudzsászana (szanszkrit) . napon.1 éhi bhikku (páli) . havonta kétszer: az újhold utáni és a telihold utáni 11.sz.egylétűség (egység) Ékacsakra (szanszkrit) . kínai pátriárka. tartózkodás a gabona és a hüvelyesek fogyasztásától ékágra (szanszkrit. figyelés egyetlen pontra.egyagyarú.a szülés istennője eiresioné (görög) .nőtlen ifjak ejsesz hájil (héber) . tanítása a pátriárkákig és így Bódhidarmáig megy vissza. a két alapvető zen-iskola egyikének megalapítója.derék asszony Eka (japán.az elmeműködés egyhegyűsége. 1145-1215). kínai Huj kó) . amelyet Dógen alapított Eileithyia (görög) .sz. aki levágta karját. 1194).zen templom.az azonos test és azonos felfogás tudatszintje ékabháva (szanszkrit) .

azonosság.egylábas gólya-tartás (hatha jóga) ékapáda dhírsászana (szanszkrit) . az egyöntetűség felismerése (vjápti-viniscsaja marma). ékánéka vijuktatva ékatva vijukta viniscsaja marma (szanszkrit) . amelynél elkülönül az átman és az 5 halmaz nem-egységéről alkotott felfogás (anékatva vijukta viniscsaja marma) ékapáda bakászana (szanszkrit) .felemelt egylábas íjtartás (hatha jóga) ékapáda uttána majúrászana (szanszkrit) .egylábas fordított bottartás (hatha jóga) ékarúpatva (szanszkrit) .szent béke ékíbháva (szanszkrit) .egylábas fej-tartás (hatha jóga) ékapáda szarvángászana (szanszkrit) . a pont felismerése.Artemis Elaphébolos hónapja (a 9. .lányok avatási ünnepe Krétán. írott tibeti gcig) .halottkísérés Elaphébolion (görög) . foka Ekdysia (görög) .arany és ezüst gyakran természetes ötvözete.emléktár ékatva (szanszkrit. amelynél elkülönül az átman és az 5 halmazról alkotott felfogás (ékatva vijukta viniscsaja marma).egylábas Gálava-tartás (hatha jóga) ékapáda kaundinjászana (szanszkrit) . a pont felismerése. 4. 3.egylábas hídképzés teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) ékapáda úrdhva dhanurászana (szanszkrit) .egylábas fej-tartás (hatha jóga) ékapáda gálavászana (szanszkrit) . egység.a pont felismerése.) a tavaszforduló idején elektrum (egyiptomi) .egyhegyűvé válás ekphora (görög) .egylábas nyújtózó pávatartás (hatha jóga) ékapáda viparíta dandászana (szanszkrit) .egylábas galambrádzsatartás (hatha jóga) ékapáda shírsászana (szanszkrit) . amelynél elkülönül az átman és az 5 halmazról alkotott felfogás.az átman és az 5 halmaz egységéről alkotott felfogás elkülönülési pontja. Létó templomában ekecheiria (görög) . egységes egész ékatva vijukta viniscsaja marma (szanszkrit) .egylábas Kaundinja-tartás (hatha jóga) ékapáda rádzsakapótászana (szanszkrit) .(nisédhja viniscsaja marma). a nihszvabháva 3.egylábas teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) ékapáda szétubandha szarvángászana (szanszkrit) .azonosság ékótíkarana (szanszkrit) . 2.

igyekezet. figyelem. gondolkodás. amely valakit egy ártó szellemhez köt Engisiki (japán) . később lószobrot. Heliopoliszi Kilencség. lókép.Dionysos ünnepe Anthestérión hónapban Agraiban (Athén) eleusisi Nagy Misztériumok (görög) . alkalmazás. a nevét borostyán sárga színéről kapta (a borostyán görögül elektron . amelyeket az emberek a sinto szentélyekre vagy azok köré helyeznek el.császári kegy. Nut. figyelem. erőfeszítés. Ozírisz. éberség. mint a tisztább aranyé. dekoratív fém Elephantine (egyiptomi) . sz. az ellenszerek nem alkalmazása. a haszidizmus ellensége ellenszer (8) az elmélyülést akadályozó hibák megszüntetésére . izgatottságfásultság. mivel könynyen megmunkálható.(i. ügyesség. Tagjai: Atum. Su.innen származik az anyagi részecske neve is). 1720-1796) vilnai tanító (gáon). szép fényű. ma csak táblácskát emakimono (japán) . a szerzetessé válás egyik módja Kínában en za (japán) . eredetileg lovat ajándékoztak. éberség.amelyben az aranytartalom 50 % körüli. akarat. Tefnut.hit. megnyugtatás elmélyülés 6 eszköze . ez a latinban elektrum.isteni kilencség. gyakorlottság elmélyülést akadályozó 5 hiba .haláleset utáni tisztító szertartás Argosban enneád (egyiptomi) . fogadalmi tábla.sz.siker a tanulásban.Asszuán eleusisi Kis Misztériumok (görög) .augusztus-szeptember ema (japán gokaku) . Geb.) Engo Kokugon (japán) .sz.lustaság.sinto liturgikus szövegeket tartalmazó könyv (talán i. 10. az elektrum értéke az ókorban nagyjából azonos volt.Hekigan roku enknisma (görög) . Atum. feledékenység. mivel az ezüst ára csak jóval az időszámításunk kezdete után csökkent számottevően az arany ára alá. a teremtő családja. elektrumot gyakran használtak.tanulás. ez a teremtés utáni első istenek csoportja. Ízisz. az ellenszerek túlzott alkalmazása elul (héber) . .Illés próféta Elijáhu Kremer (héber) .kerek ülőpárna engagement (vodu) .Démétér ünnepe Boédromión hó-nap 13-án (Athén) Elijáhu (héber) .kézzel tekerhető vízszintes tekercskép en tu (kínai) .egyezség. a legfontosabb enneád az ún.

katonaköteles korú fiú (Athén) Epidauria (görög) . 4. 2. 8. 7. péntek erikae (japán) .sz.az istenek nevei epopteia (görög) . dicsőítő ima ephébos (görög) . egészséges állapot (11) . . a lények karmáját. függőségmentesség.eljegyzés erythinos (görög) . a geikónak fehér Erós (görög) . i. 5. a maikónak vörös. a lényeket milyen vágyak és erkölcsök vezetik. 793-864). mi a létezés vége és a nirvána.a kimonó nyakrésze. itt őrizték Athéné Polias szobrát erev sabat (héber) .szombat előnapja. az i. mi a jó és mi a rossz.panycsavimsatittva eranos (görög) . miként lehet megszüntetni az illúziót (májá) éruszin (héber) .hálaima. Sut és Tefnutot. az ő gyermekeik Geb és Nut.tanult szerzetes. lelkiismeret.Nephtysz) Ennin (japán) . amikor a maikóból geiko lesz Erinnüszök (görög) .baráti lakoma Erebos (görög) . 9. 838-840 között kínai utazásán kéziratokat gyűjtött. a 6. mi az oka a jónak és a rossznak. a többi 4 isten pedig egymásnak édestestvére. a törvények mit szabályoznak.isteni megjelenés eponymia (görög) .a versengés és viszály istennője erisz (japán) .Széth és Nephtisz. az elmélyedés (szamádhi) különböző szintjeit.szent tárgyak er si wu ti (kínai) . a szégyenérzet képessége.megszállottság Enzui (japán) . illetve házastársak is egyben (Ízisz .az ígéret földje Erechtheión (görög) .zen mester epainos (görög) . tudja: 1. 638-713).sz.Ozírisz. 10.ami a Buddhának van.sz.templom az Akropolison. a lények milyen képességekkel rendelkeznek.hit. a teológia szerint Atum egymaga nemzette az első istenpárt.Asklépios ünnepe Boédromion 17-én epiphania (görög) .sz. Széth . 3. Saicso tanítványa (i.tengeri hal (?Pagellus erythrinus) érzelem.fúriák Eris (görög) .a szerelem istene erő . kínai pátriárka enthusiasmos (görög) . kínai Huj neng) zen mester (i. 6. 843-as taoista vallásüldözés legfontosabb forrása Eno (japán. a lények milyen helyzetben vannak.az a nap.a sötét alvilág istene erec Jiszráél (héber) .

(Áldott légy. hogy fenntartsd valamennyi létezőt. fán termő gyümölcs előtt: Baruh atá . Örökkévaló Istenünk. akinek szavára jött létre minden. és szükségletüket is előteremted. a világ királya. aki számos élőlényt teremtettél. tésztaféle előtt: Baruh atá Adonáj. szőlő. Áldott vagy. hamocí lehem min-haárec. Örökkévaló Istenünk. boré míné mezonot. Elohénu meleh haolám. Elohénu meleh haolám. Elohánu meleh haolám. Örökkévaló Istenünk. a világ Fenntartója. loák csoportja. (Áldott légy.a kenyér áldása: Baruh atá Adonáj. (Áldott légy. a tanhá igazolása Etiópia (egyiptomi) . Örökkévaló Istenünk. Eszter Eszukári (szanszkrit) .Biblia. Örökkévaló Istenünk. a világ királya. sehakol níje bidvaró. Elohénu meleh haolám.).gyűlöletmentesség.az ókori Etiópia területe máshol helyezkedett el.egy bráhman etam mama (páli) . ha nincs kenyér.menet. a ditthi igazolása Esztér (héber) . (Áldott légy. déligyümölcs és tésztaféle: Baruh atá Adonáj. az ókori Etiópiát görögösen Aithiópiának is nevezik étkezési imák (héber) . és megéretted velünk ezt a mai napot. mint a mai: kb. kiegyensúlyozottság.). Baruh hé haolamim. a tévedés hiánya. lelkiismeretesség eschara (görög) . a világ királya.ez az enyém. Elohénu meleh haolám. (Áldott légy.középen lyukas oltár az italáldozatnak escorte (vodu) . aki életben tartottál és fenntartottál bennünket. a mána igazolása eszomeattá (páli) . Elohánu meleh haolám. bor.). étel és ital előtt (ha nincs kenyér): Baruh atá Adonáj. boré nöfasot rabot vöheszronám al-kol-má sebarátá.az ephesosi Artemis papjai eszohamaszmi (páli) .ez vagyok én.ez az én énem. a világ királya. új gyümölcsnél és örömteli eseménynél: Baruh atá Adonáj. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu al-nötilát jadájim. aki különféle étkeket teremtett. löhahajot bahem nefes kol-háj. és megparancsoltad nekünk a kéz leöblítését. aki előteremtetted a kenyeret a földből. (Áldott légy.novembertől márciusig essének (görög) . a negyedik kataraktától délre húzódó rész neve volt.). életerő. ami egy fontos loát kísér esős évszak (görög) . aki törvényeiddel megszenteltél.). a kézleöntés áldása: Baruh atá Adonáj. buzgóság. elevenség.). a világ királya. Örökkévaló Istenünk. sehehejánu vökijmánu vöhigiánu lazmán hazé. a világ királya.

aki megteremti a fa gyümölcsét. Elohénu meleh haolám. az Erinnüszök eufemisztikus neve eusebeia (görög) . hú notén lehem löhol-baszár. legjelentősebbek közülük I. boré prí haéc. szeretettel és irgalommal. Örökkévaló Istenünk. (Áldott légy. amelyeket megalkotott. (Áldott légy. Uvtovó hagadol tamid ló-haszár lánu vöál-jehszár lánu mazom löolám vaed baavur smó hagadol. szőlőből készült ital előtt: Baruh atá Adonáj.e. kí löolám hazdó.-3. sz.Adonáj.boldog ember euhémerizmus (görög) . jó illat. a világ királya. újbirodalmi halotti templomok. ismeri a Tórát és a szellemében él. Medinet Habu és III.nyájasak. földi (vagy bokron termő) gyümölcs előtt: Baruh atá Adonáj. a világ királya.). rámutató magyarázat eudaimón (görög) . Örökkévaló Istenünk. boré prí hagáfen. addig.). cédrus(citrus)alma (szukkotkor az ünnepi csokorban) ettávatá (szanszkrit) .a thébai nekropoliszhoz kapcsolódó. az Ő nagy neve kedvéért. mert Ő táplál és tart fenn mindent. aki megteremti a föld gyümölcsét.Euhémeros (i. ima Eumeniszek (görög) . hazán et-haolám kuló bihvodó böhén. Elohénu meleh haolám boré prí haadamá.ekképpen. Elohénu meleh haolám.sűrű leves etrog (héber) . böheszed uvörahamim. racionális mítoszmagyarázat eukhé (görög) . étkezés utáni ima: Baruh atá Adonáj.).theosebeia évmilliók templomai (egyiptomi) . (Áldott légy. Áldott légy. Elohénu meleh haolám. Örökkévaló Istenünk. a világ királya. aki táplálsz minden élőlényt. mert örökké tart a szeretete. Ő ad kenyeret minden élőlénynek.).) etnos (görög) .kérés. a Ramesszeum.jó íz. hazán ethakol. Örökkévaló. Nagy jósága folytán soha nem hiányzott és ne is hiányozzék számunkra az élelem. élelmet szolgáltatva minden teremtménye számára. a világ királya. Örökkévaló Istenünk. 4. aki megteremti a szőlőtő gyümölcsét. Széthi gurnai temploma. Amenhotep teljesen elpusztult temploma. Baruh atá Adonáj. (Áldott légy. amelyek NyugatThéba határán húzódnak végig. melynek bejáratát a Memnón-szobrok díszítették . kí hú zán umöfarnész lakol uméhin mazon löhol-birjotáv aser bará. aki jóságában ellátja az egész világot kegyelemmel.

2. de vizét a Moitisz-tó biztosítja.Biblia. az erények kifogyhatatlan kincstára. a lények megmentéséért. 399-ben (65 éves korában) indiai útra indult.egyiptomi uralkodó. oázisnak is szokták nevezni. 10. az ekkéntiség ismertetőjegyei.Vinaja pitaka Fajjúm (egyiptomi) .dharma csakra mudra fa sziang (kínai) .sz. jelképe a szív Ezrá (héber) .törvény. az Újbirodalom idején olvad össze jelentése a király személyével farizeus (héber) . 60 kilométerre. érdemek.sz. dharma.Felső-Egyiptom fehér (valószínűleg ezüstből készült). számos ókori nevezetessége közül kiemelkedik Hui hamis piramisa és III. i. hogy szövegeket és kegytárgyakat gyűjtsön. 9. 3.disvádin fanmi (vodu) . 5. minden helyre eljutó.elkülönített fehér korona (egyiptomi) . nagy kiterjedésű. Amenemhat hawarai téglapiramisa. a női báj megtestesítője. a világgal azonos (dharma dhátu) .kínai buddhista zarándok.hua jen pátriárka (i. az összes lénynek. amelynek már az ókorban is nagy jelentősége volt. különösen jól termő terület. az elpusztíthatatlan(hit). Ezrá ezrát násim (héber) .család. 8.sz. gömbölyű kúpban végződő koronája felajánlás (10) . Kairótól kb.Ezili fréda (vodu) .kínai filozófiai buddhista iskola fah (kínai) . a cím a per-aa azaz „nagy ház” kifejezésből alakult ki de a király címei között nem szerepelt. 7. tan Fa cang (kínai) .amit egy bódhiszattva tesz: 1.mélyedés a Nílus nyugati partján. 643-712) Fa hszian (kínai) . az összes buddháéval azonos. eredetileg csak a királyi udvart jelölte. értelme azonos a nanchonnal fáraó (egyiptomi) . Szobek krokodilisten kultuszának legnagyobb központja is Fajjúmban volt fan tian (kínai) . i. a ragaszkodástól és kötelékektől mentes megszabadulás. 6. amely a József-csatornán keresztül a Nílussal van kapcsolatban. 414-ben megírta utazása történetét fa lun (kínai) . színe kék. 4.női rész a zsinagógában F fa (kínai) .tengeri szellem.brahmálóka fang lun si (kínai) .

Másik fajtájuk a nyitott feljáróút. jóm kippur és a köztük lévő tíz nap feljáróút (egyiptomi) . fogadjuk meg. amely rituális útvonalként szolgált. a feljáróutak nem ritkán igen hosszúak voltak. 2. vagy templomokat egymással összekötő kövezett. hogy mindet megszabadítjuk.félelmes napok (héber) . legszebbek többek között az „Oroszlánvadászat” paletta és a Narmer-paletta fogadalom (4) . földjóslás Fo (kínai) . a Nilusvölgy. díszített út. tálcaszerű kőlap. de a luxori templomok között még hosszabb is ismert Felső-Egyiptom (egyiptomi) .parikalpita feng liu (kínai) . ezeknél az oldalfalak elmaradtak.rós ha-sána. amely inkább az Újbirodalomtól jellemző. a művelethez kialakított kerek mélyedés körül gyakran gazdag díszítéssel. a piramisoknál rendszerint fedett feljáróút vezetett a völgytemplomtól a halotti templomig. a szenvedélyek . a sivatagi platóba bevágódott folyamvölgy. az abu roasi piramisé 1700 méteres.Buddha fo jiao (kínai) .sztúpa fo xing (kínai) .sztúpa fogadalmi paletta (egyiptomi) . az utat szobrok (jellemzően szfinxek). a falakat és mennyezetet domborművekkel.buddha-természet.templomokhoz és piramisokhoz vezető. hogy fogadalmi áldozatként is használták őket.buddhizmus fo si (kínai) .festék vagy kenőcs kikeverésére szol-gáló. a Középbirodalom idején épültek fedetlen. ahol mezőgazdasági termelésre csak a part egy szűk sávjában van lehetőség.furiu feng lun (kínai) . fennmaradásuk és díszítésük azt sugallja. az érző lények számtalanok. tathágatagarbha fo zong miao (kínai) . festéssel díszítették. a taoizmuson alapuló módszer a kedvező energiák kiválasztására.Egyiptom déli része. a predinasztikus kortól ismeretesek. esetleg ültetett ligetek.váju mandala feng shui (kínai) . kertek szegélyezték ilyen feljáróutakat Karnak és Luxor templomai között találunk. a mai Felső-Egyiptomot inkább Asziutig számítják. Memphisztől az első kataraktáig (tulajdonképpen Asszuánig).szél és víz.1. keskeny. onnantól északra Közép-Egyiptomnak nevezik fen bie (kínai) . csak oldalfalakkal határolt feljáróutak is.

szerzés. legtöbbször egy évig érvényes. általában egy bizonyos időszakra. 10431118) Fukurikudzsu és Dzsurdzsin (japán) .Állatszelídítő. területekre.szélfúvás-vízfolyás.visszavonulás.sz. fogadjuk meg. omamuri fudo (japán) . veszteség. dicsőség.bőrrel bevont bambuszkard gyakorlatozáshoz fúribháva pratipaksa (szanszkrit) . a Tai huang fuaxir (görög) . kínai feng liu) . a kínaiban szokatlan.japán visztéria (Wisteria floribunda) fue (japán) .sinto amulett. érdem. a szándék nélküli nem-cselekvés révén érhető el fu gugo sudzsi (japán) . ezért újévkor kicserélik a régi amuletteket. Mozdulatlan Fényesség király (karddal és kötélhurokkal) fudzsi (japán) . fogadjuk meg. a japánban választékos az értelme furora (japán) . dicstelenség.eltávolításból származó ellenszer furiu (japán. 4. hogy elérjük földi állapot (8) .tűzhely fusirjó (japán) . 3. ami a vu vei. szégyen. általános oltalmazó. fogadjuk meg.elmozdítható válaszfal G .zen mester (i. a tanítások sokfélék. sicsifukudzsin fukuro sinai (japán) . nyomorúság fu (kínai) .a gazdagság és a hosszú élet sinto istene.Fujó Dókai Fu shi (kínai) . csoportokra vonatkozik.kötelékei sokfélék. tulajdonképpen a Tao.egyéni karma-mag Fu jing Tao kaj (kínai) .eredet. s a templom papjai rituális körülmények között elégetik.a mozdulatlan bölcsesség titkos magyarázata Fudó Mjó ó (japán) . a 6 Bölcsesség egyike fuszuma/sódzsi (japán) .a tan védelmezője.cél nélküli tudattal való adás. hogy mindtől megszabadulunk. sem nem túl a gondolkodáson (hisirjó) (Dógen: Fukenzazengi) fusze (japán) . boldogság.nem-gondolkodás. az esztétikai kategóriák összefoglaló neve. nem a sem-gondolkodás (sirjó). spártai fiúk próbatétel előtti ideje fuda (japán) . a Buddha útja elérhetetlen. hogy mindet megismerjük. kínai Fu jing Tao kaj) .mozdulatlan fudo csi csin mjo roku (japán) .fuvola Fujó Dókai (japán.

Földistennő Gajá (szanszkrit) . és viseli a bőrét Gadzséndra (szanszkrit) . istenségszimbólum Gadzsanana (szanszkrit) .öregedés és halál gáálti (héber) .megváltalak gábáim (héber) . adománygyűjtő gabek (jiddis) . ejtett tibeti becon) . családalapítás.Az igaz gyakorlás fő szempontjai. 4es jambus Gakudojodzsinsu (japán) .végtelen tárház.táncfajta gad (vodu) .adóbeszedő.elefántrádzsa. Siva elpusztította. többnyire 64 vagy 108 szemű imafüzérrel végzik gájatrí versmérték . amulett gadá (szanszkrit. itt volt az a barlang.bizango galut (héber) . akit Visnu Varadarádzsa alakjá-ban mentett meg gagaku (japán) .ga (japán) .császári és vallási szertartásokon használt zene gagana (szanszkrit) .mennybolt. földbirtokos.őr.gábáim gabienne (vodu) . a Mahábhárata egyik versformája. Dógen műve gálavászana (szanszkrit) . amelyben a Buddha meditált megvilágosodása előtt gájatrí (szanszkrit) .cápaféle (Scyllium stellare vagy Mustela levis) galipote (vodu) .elefántarcú.a szegényügy intézője a hitközségben gábáj hodes (héber) .elefántdémon.a 2.a hinduk napi imája.Gálava-tartás (hatha jóga) galeos (görög) . életszakasz a varnásramadharmában.szétszóratás.a 3 tűzpap egyike (Uruvelá Kasszapa. nulla gaganacsárin/vjomacsárin (szanszkrit.buzogány. pálca. Nadí Kasszapa) Gajaszísza (szanszkrit) . négyes jambus. Níla démon rejtett for-mája. grihapati Gaia/Gé (görög) .eget bíró. pénzbeszedő. írott tibeti mkha' spjod) .indiai versmérték. akit karmája az égi régióba juttat gaganagandzsa (szanszkrit) . diaszpóra . Ganésa másik neve Gadzsászuravadha (szanszkrit) .sráddha Gajá Kasszapa (szanszkrit) . véda-vers gájatrí mantra (szanszkrit) .elefántfej-csúcs.ego ga szi (ejtett tibeti) .a Rig véda leggyakoribb időmértéke.egy hónapig szolgálatos gabe gabe (héber) . mahájána összeszedettségi gyakorlat gahapati/grihaszpati (páli) .

félelmetes arc-tartás (hatha jóga) Gandára (szanszkrit) . a könnyebb elmélyülés érdekében sziddhászanában vagy padmászanában ül a meditáló.a bölcsesség istene. járás gambhírupája (szanszkrit) . a legmagasabb képzettségű gelukpa szerzetes Gan Ocsir (mongol) . a Bras spungs és a dga' ldan kolostorok apátjai) Gandencsökor (ejtett tibeti) . században a kiskorú dalai láma mellett (a Se ra.Vardhamána 9 dzsaina követője. cselekvés. nyakát és térdeit övvel összetartva gan den tri pa (ejtett tibeti) . írott tibeti dga' ldan pgo dbrang phjogs las rnam rgjal) . amit Congkapa alapí-tott 1409-ben Ganden Phodrag Csoglé Namgyal (ejtett tibeti. színe kék lótusz- . sokaság gana púdzsa (szanszkrit) . apja Siva. szantálfapép felajánlása a múrtinak a hindu templomban.az éppen járva lévő út gamti (ejtett tibeti) . írott tibeti chogsz) . matematikus. akik halálra éheztették magukat ganaka (szanszkrit) .Északnyugat-India egyik része.szerzetesek kisebb csoportja. mahájána Ganden (ejtett tibeti) . a számtantanár szútra (Tripitaka Szútrapitaka 107. 17.kolostor Cangban gandha (szanszkrit) .gandharva gana (szanszkrit) .áldozat a haragvó istenségeknek ganacsakra (szanszkrit.a második takilcsi gan ta po (kínai) .lányok házasságkötési szertartása Gamélion (görög) . a sokrétűség ura gandabhérundászana (szanszkrit) . ezekkel hamar elérhető a buddhaság.szag.mélységesen üdvös okok.a Ganden-kolostor felszentelt tagja. Ganésa egyik formája.a hetedik hónap (Athén). a Gyémántoskezű Vadzs-rapáni társa. mint a törpedémonok vezetője.gamana (szanszkrit) .Móggallána. személyként Illatvíz asszonya. gelukpa kolostor.Örömteli.Virágfüzér.mozgás.csillagjós. január-február gamjamána (szanszkrit) .) Gánapati (szanszkrit) . az Avatamszaka szútra része.lakomafelajánlás ganadhara (szanszkrit) .sz.ládaülés. a 19. mindig bráhmana Ganakamoggallána szutta (páli) . míg a pára-mitájána szerint az csak több életen át a bódhicsitta és a 6 tökéletesség által érhető el gamélia (görög) . szatrapeia a Perzsa Birodalomban Gandavjúha szútra (szanszkrit) . tömeg. amelyekkel elér-hető a rúpa kája.háromfős gelukpa bizottság az i. anyja Szatí.

paradicsom gantá (szanszkrit) . a légkörben élő természetszellemek.az áldozati illatos víz.a bölcsesség elefántfejű istene.gandharva . augusztus-szeptember fényes két hetének 4.szag. Gandhá Gandhottama buddha (szanszkrit) .a szag alkotóeleme.Gangátartó.az égi világrészek buddhája gándíva (szanszkrit) . ő írta le Vjászadéva után a Védákat és a Mahábháratát. hordozóállata az egér.a mai Afganisztán területe gándhárí (szanszkrit) .Csiencsen Ganésa (szanszkrit) . Bhísma anyja. rövid életű lény a tudat átmeneti szellemtesti hordozója a halált követő 49. társai Sziddhi és Riddhi. isteni íj Gandzsin (japán) . a sokrétűség ura Ganésa csaturti (szanszkrit) .bódhiszattva Gandhamádana (szanszkrit) . amikor a mennyből leszállt a Gangá.a Gangesz torkolata ganna (iszlám) . a Haszonnal véghezvivő Amó-ghasziddhi kísérője. a mester tanítvánnyá fogad valakit gandhabba (szanszkrit) .cérna felkötözés.Szuvala lánya. a folyó istennője. Párvati testvére Gangádhára (szanszkrit) . dri chab ma) .houngan Gangászágara (szanszkrit) . álambana pratjaja gandhábandhan (szanszkrit) . a karma-mag (kamma vega) Gandhahasztin (szanszkrit) . a jelen képzeteinek úrnője. fejével tartotta meg gangan (vodu) .a zene és a tánc tudománya gandhatanhá (szanszkrit) .szellem. az 5 érzéki tárgy egyike gandha dhátu (szanszkrit) . Vadzsrapáni társa gandha artha (szanszkrit) . írott tibeti gandhe ma. a mennyei bolygók zenészei és énekesei. ejtett tibeti dri za ba. napján Gangá (szanszkrit) .az égi világrészek buddhája Gandhára (szanszkrit) .hegycsúcsa Himalájában Gandhaprabhasa buddha (szanszkrit) . kínai gan ta po) félistenek.bal szem Gándhárí (szanszkrit) .Ardzsuna fegyvere.az illatok iránti szomj Gandhe ma (ejtett tibeti) .a Gangesz folyó.szag.mozgó alany gantapo (kínai) .Ganésa születésének hindu ünnepe. Siva és Párvatí idősebb fia. az egyik tanmátra Gandhá (szanszkrit). napig gandharva véda (szanszkrit) . Siva egyik mellékneve. Dhritarástra felesége gandharva (szanszkrit. illatevők.virágszín.

sz. apja Kasjapa.sz.szárnyasnál nagyobb állatokat is metsző sajhet gata (szanszkrit) .avnet garu dászana (szanszkrit) . vers. általában az ákhjánák versformája gati (szanszkrit. óvada. vers. 7. hogy megkérje feleségül Kondzso hercegnőt (i.egy bráhmaní a Brihadáranjaka upanisadban gárhapatja (szanszkrit) . írott tibeti khjung/mkha' lding) .) gárava (páli) . és megteremti a lényeket Gárgí (szanszkrit) . a mozgás tárgya Gantó (japán.a Godánija egyik alföldrésze.gantavja (szanszkrit) .anyaméh-terem. verses mondások. a kígyók legfőbb ellensége Gasan (japán) .zen mester gasso (japán) . az énnel azonos (tathágatagarbha) garbha pindászana (szanszkrit) . változatlan. a szembenálláson túli egység szimbóluma gasze sajhet (jiddis) .üdvözlés egymáshoz illesztett tenyerekkel. része. ávásza.zen mester (i. vacsana patha Garuda (szanszkrit.Szongcen Gampo tibeti király minisztere. aki behatol minden univerzumba. versszak. sz.a járt út Gáthá (szanszkrit) .mozgás. a dvádasángaszána 4. az ujjak hegye a szájjal van egy magasságban. upaszampadá piszuná.bhikkhuník tisztelete a bhikkhuk iránt garbadhana szanszkára (szanszkrit) .mitikus óceán.házi tűzhely.Garuda-tartás (hatha jóga) garu dhamma (szanszkrit) .a 6 létforma.8 előírás a bhikkuníknak: gárava. írott tibeti mgar) .Visnu szárnyas hor-dozója.a mozgó/járó alany gáon (héber) . anyja Vinatá. félig ember-félig sas. akit Taj cung kínai császárhoz küldött. itt áll a templom istenének múrtija Garbhodakasájí Visnu (szanszkrit) . amely Brahmá alvása közben elárasztja a 3 világot. kínai Jen tou) . a poklok. a szel- . a nem-védikus verselés.Visnu egyik alakja. fogantatási szertartás.vallási és tudományos irányítás Gar (ejtett tibeti. a madarak rádzsája. a babiloni Talmud-iskolák bölcseinek megszólítása gáonátus (héber) . mozdulatlan. a hindu templom központi szentélye. feljegyzés. ejtett tibeti.embrió-tartás (hatha jóga) garbhagriha (szanszkrit) . az áldozati tűz gártli (jiddis) . mánatta.megtermékenyítő. paváraná.magas rang. megjárandó út. a hindu templom építése előtt a szentély helyén végzik Garbha (szanszkrit) . 827-887) gantr (szanszkrit) . írott tibeti gro ba drug) .

első fogadalmú novícius. szanszkrit upásziká) . szanszkrit srámanéra) szerzetesnövendék.vaisnava iskola. írott tibeti dge slong. a testben az agyhoz kapcsolódnak Gautama (szanszkrit) . az állatlét.360 mennyei istenség a holdév napjainak megfelelően ge se (ejtett tibeti) . novícia ge dan pa (ejtett tibeti) .lemlények világa.testhez kötött gdugs (írott tibeti) . vándorlény gati nimitta (szanszkrit) .apáca. a félisteneket és az isteneket néha nem különítik el.öröm Gavámpti (szanszkrit) . járás. a . felszentelt pap. szanszkrit bhiksuní) .dön gdos bcas/gdos pa can (írott tibeti) .szent földek. alapítója Csaitanja Gaurima (ejtett tibeti) . diakónus ge cul ma (ejtett tibeti. szanszkrit srámanériká) szerzetesnő növendék. szanszkrit szamgha) .a gelukpa másik neve ge dün (ejtett tibeti.szerzetesrend gé hiera (görög) . szanszkrit siksamáná) .arhat a Buddha közelében gcig (írott tibeti) . megszólítás. állami föld az isteneknek ge khod (írott tibeti) .ékatva Gcug tor csan (ejtett tibeti) . bhiksu ge long ma (ejtett tibeti. írott tibeti dga ba) .női világi hívő ge ö (ejtett tibeti. írott tibeti dge lugs pa) erényelvű. a Congkapa által alapított sárgasüveges rend. az élőlények ezekben a létformákban bolyonganak újjászületéseik során.az újjászületésre való utalás/jel Gaudapáda .upászaka ge nyen ma (ejtett tibeti.a 48 haragvó istenség nyolcas csoportja.csö gdon (írott tibeti) .mitikus risi. írott tibeti dge tshul. páli Sziddhatta Gotama) a Buddha neve megvilágosodása előtt gava (ejtett tibeti.apácanövendék ge long (ejtett tibeti. a 4 fő tibeti iskola közül az egyik ge nyen (ejtett tibeti) .magas rangú tibeti szerzetes.duk ge cul (ejtett tibeti. szerzetesnő ge luk pa/ge dan pa (ejtett tibeti. az árják feltételezett őse Gautama Sziddhárta (szanszkrit.Sikhin gcsug (ejtett tibeti) . műve a Mándúkja káriká Gaudíja (szanszkrit) . az emberlét. írott tibeti ge khod) . szanszkrit bhiksu) .ge kö ge lob ma (ejtett tibeti. a félistenek (titánok) és az istenek világa. mozgás.második fogadalmát letett szerzetes.Góvinda mestere.

kezes.híd gephyrismos (görög) . írott tibeti dge ba) .a zsidó vallásra áttérő ger pa (ejtett tibeti.ház.sz. Szeppó tanítványa geomancia .nemesek. a kolostorba belépő pártfogó .prózai.szélfúvás-vízfolyás geniza (héber) . művének része général Fouillé (vodu) . dalai láma (i. aki kiássa a sírokat. szanszkrit upászaka) .zen mester. a Talmud második része gemátria (héber) . írott tibeti sger pa) . a rituális célra alkalmatlanná vált könyvek. idős szerzetes.rejtekhely. 1475-1542) Gedun Trupa (ejtett tibeti) .buddhista teológia és filozófia legmagasabb tudományos fokozattal rendelkező művelője ge va (ejtett tibeti. elrejtés. i. napján (Athén) geng liu (kínai) . a Misna értelmezése. ősi birtokos klánok leszármazottai geranos (görög) . kegytárgyak gyűjtőhelye genmai (japán) .a művészet asszonya. sz. része geku (japán) . kiegészítés. Amóghasziddhi kísérője Gendzsokoan (japán) . teljes jogú gésanővér gejjá (szanszkrit) .világi hívő. a haláchai és haggá-dai viták gyűjteménye. 1391-1474) gegs (ejtett tibeti) .befejezés.a fiú nagykorúsítási szertartása 15 éves korukban gen jen (ejtett tibeti. kínai Hszüan sa) . a hógen-iskola alapítója.az Indus alsó folyásától nyugatra eső terület Gedun Gyaco (ejtett tibeti) .erény Gedrószia (görög) .külső szentély Gemára (héber) .a Képhisos hídnál tartott tréfás ünnepség gér (héber) .a halottak ünnepe Boédromión 5.sz. mint koan). a dvádasánga sásza-na 2.jövendölés homokszemekből gephyra (görög) . novícius Gendema (ejtett tibeti) . a szankhárák geiko (japán) .számelmélet gempuku (japán) . BaronSamedi és Madame Brigitte gyermeke Genesia (görög) .vibandha gehám (szanszkrit) . dalai láma (i.darutánc Déloson Apollónnak gergen (ejtett tibeti) .sz. versekkel dúsított szöveg.rizsleves Gensa (japán.női bódhiszattva. 5.Gödör tábornok..a 2. Dógen Sobogenzo c.A mindennapi élet útja (a valóság.az 1.

szorgalmas gyakorlás gháta (szanszkrit) . Amitábha .szent vízhez vezető lépcső Ghatótkacsa (szanszkrit) .erőfeszítés. amikor már nem habzik.tisztított vaj.aki betért a zsidóságba gir (szanszkrit) .Bhíma és Hidimbá fia Ghéranda szanhitá (szanszkrit) .fapapucs ghájana (szanszkrit) .legyőzhetetlen. az egyik szerencsés tárgy gid hánáse (héber) .Gíti gi vang (ejtett tibeti) . a habját időnként leszedjük.szaglás ghrána ájatana (szanszkrit) . a vajat kis lángon több óráig olvasztjuk. király. április közepétől június közepéig gin (írott tibeti) .a szaglás egymásra ható mezeje ghrána dhátu (szanszkrit) .Ghéranda-tartás (hatha jóga) ghí (szanszkrit) . megdermedve a ghí sárga lesz.női bódhiszattva.csengő. hegy Girtima (ejtett tibeti) . hogy a keletkezett üledék ne kerüljön át. orr. a jelenségvilág szimbóluma ghatá (szanszkrit) . a bölcsesség jelképe.az egyik sziddha Ghószita áráma (szanszkrit) .szagolható alkotóelem ghrána indríja (szanszkrit) . szobahőmérsékleten évekig eláll Ghódácsólí (szanszkrit) . szanszkrit grisma) .magas kultúrájú szórakoztató nő.szerzetestelep Kószambíban.szaglás ghakáraka (szanszkrit) .elnyel giri (japán) .a sajátosságokon fölüli lény gioret (héber) . finom szövésű anyagon leszűrjük. a forró évszak.kin gin mokuszei (japán) . az 5 érzéki képesség egyike ghrána vidnyána dhátu (szanszkrit) .az ízlés-tudatosság alkotóeleme gi rti ma (írott tibeti) .csípőinak a shitánál Giddzshakútó (szanszkrit) . a karaitáktól ered gimha (páli.Osmanthus fragrans.lélekvándorlás a zsidó misztikában.elkötelezettség az állam és a társadalom irányában. mitikus hős geta (japán) . harang.jóga-szöveg ghérandászana (szanszkrit) .epekő. a Kószala rádzsaságban. Kyotóban geiko Geszer (ejtett tibeti) . régen geigi.gésa (japán) .szagló képesség. hószita ajándéka ghrána (szanszkrit) . nem romlik. az illúzió ghanta (ejtett tibeti dril bu) . illatos olíva ginátita (szanszkrit) . ügyelve arra.nyár.Gridhrakúta gilgul/gilgul nesámet (héber) .házépítő.

a harmadik.fogadalomszegő királyok és lámák szellemei gjal po lo szar (ejtett tibeti.közönséges.annak a napnak hindu ünnepe. írott tibeti rgja dkar) .a Tíz Hely Égjárói gnas brtan (írott tibeti) .jó végzést (Istentől).szthavira gnas gcang ma (írott tibeti) .Dal.Nya tri Cen po gnjána csakshu (szanszkrit) .a 28 holdház az asztrológiában glang (írott tibeti) .fateknő. írott tibeti rgjal mchan) .lang glang dar ma (írott tibeti) . írott tibeti rgjal po) .hag szaméah git sabesz (jiddis) .sabat salom gítádzsájanti (szanszkrit) .kísérője git jantev (jiddis) .fehér föld. hónap 1.suddha ávásza gnas gsum gji mkha' 'gro (írott tibeti) . kerttípus gjodo (japán) .az érzékszervek .teljes. India gjal cen (ejtett tibeti.jó végső aláírást (Istentől).kínaiak.az igaz út gjosa (japán) .a három hely égjáróiű gnja' khri bcan po (írott tibeti) . Je mon fia Gjajin (ejtett tibeti) .a kaihogjo zarándoklatban részt vevő szerzetes gju kar (ejtett tibeti. köszönés jom kippurkor gmár tov (héber) .ákászmika gmár hatimá tová (héber) . december-január hónap fényes 2 hetének 11.királyi újév az 1.Nam ri Szong cen gnamelle (vodu) . Avalókitésvara tátsa Gja (ejtett tibeti) . ebben készítik a loák ételeinek fürdőjét gnas bcu'i mkha' 'gro (írott tibeti) . köszönés jom kippurkor és hosa-ná rabá előtt gnam ri srong bcan (írott tibeti) . tiszta glo bur pa (írott tibeti) .haszti glatt (jiddis) . napján gite jór (jiddis) . amikor Krisna elmondta a Bhagavad Gítát.Lang dar ma glang po (ejtett tibeti) .győzelmi lobogó gjal po (ejtett tibeti.boldog új évet Gíti (szanszkrit. írott tibeti rgju skar) . bölcsesség szem gnjána indríja (szanszkrit) . napján gjó (japán) . írott tibeti gí rti ma) . írott tibeti rgjal po lo gsar) .az istenek birodalmának buddhája Gjakar (ejtett tibeti.

a Kívánságteljesítő Tehenek Szigete Gódávarí (szanszkrit) . napnyugati vörös világ. Magóg királya Armilus (Ezékiel). írott tibeti ba glang spjod) . falvak sinto templomai go suki (japán) .pogány. ejtett tibeti Nubpa tangcsho ling.niródha gogaku (japán) . írott tibeti nub ba glang spjod gling) .a tudás ösvénye gnjen po (írott tibeti) . alföldrészei a Gáthá és az Uttaramantrina Godanija (szanszkrit.pratipaksa gnod sbjin (írott tibeti) . víz. fásultságot okoz.Pinus parviflora.hagyományos udvari zene gohei (japán) .karma-mag go va (ejtett tibeti) .siker a tanulásban + célba találó nyílvessző. az ember egyik lelke. újraélesztési pont a hüvelyk. sorsosztó go bô nâj (vodu) . lakói marhapásztorok.az ekliptika az asztrológiában.ragály-isten. japán fehér fenyő gokaku (japán) . gondolkodik. ide menekítette apja a gyermek Krisnát gólem (héber) .a Messiás megérkezésekor támadó sátáni sereg.szakállas saskeselyű 'go ba'i lha (írott tibeti) . az ember szellemi és lelki élete. egy zombi-fajta lesz belőle Go Kar mo (ejtett tibeti.vagy rongycsíkok.elvonultság. nem-zsidó.remete gom pa (ejtett tibeti) . szél. életkoruk 500 év.a tehenek telihold alakú földrésze. hogy felhívják a figyelmet a hely vagy tárgy kamijára gój (jiddis) . a Meru-hegytől nyugatra. aki a Sátán és egy pogány római lány kőszobrának nászából született gog pa (írott tibeti) . föld) gócsara (szanszkrit) .a testhő (tűz) transzcendens női buddhája. amelyek a simenaváról lógnak le.Dél-India egyik folyója Góg és Magóg (héber) . zombi (jiddis) gom csen (ejtett tibeti) . tűz. Amitábha női társa go la (ejtett. meditál.nagy jóangyal.működési terület Godánidzsa (szanszkrit.alaktalan.és a mutatóujj között Gokula (szanszkrit) .tibeti gazella go/szandzsu no to (japán) . az árnyék szélén van.város.jaksa. felirat ema-táblán. tibeti .gnjána márga (szanszkrit) . írott tibeti) .5/3 szintes pagoda (ég. mesterséges ember.papír. szanszkrit Pandaravaszini) . nö dzsin go (ejtett tibeti) .járások. ajanamsza gó sa (japán) . ha az álomútról nem tér haza. elsősorban európaira mondják gojo macu (japán) .

démon. a rámagamai Szuppabuddha lánya Gópatha (szanszkrit) .az Atharva véda bráhmanája gópí (szanszkrit) . az egyik sziddha góraksászana (szanszkrit) .loák tiszteletére tartott szertartások gómukhászana (szanszkrit) .tibeti fordítómester gongúdzsi (japán) .a hindu templom föle magasodó torony Góraksa (szanszkrit) . az első feleség (Jasódhara) előtt. a sinto imádkozó pap (negi) segítője gong (ejtett. a nyájak és a birtok ellensége Góngai (japán) . determinisztikus epikureizmus Goshen (egyiptomi) .mitikus kovács (Dahomey). kaszt Gou (vodu) .segédkántor.tehénpásztor-tartás (hatha jóga) gorin no tö (japán) .a kapilavasztui szakják neve Gótama szávaka (szanszkrit) .a Buddha nagynénjenevelőanyja.Pandarávasíní gósála (szanszkrit) .menedék idős állatoknak Gósála Maszkaríputra (szanszkrit) . törzs.kőpagoda a kertben gos dkar mo (írott tibeti) . a bibliai hagyomány szerint itt éltek azok a zsidó munkások.meditációs fa. majd a lámaizmusba a tantrák. írott tibeti) . akik Per Ramszesz építkezésein dolgoztak gosugi (japán) .buddhista kolostor gom sing (ejtett tibeti) .a Buddha felesége.hegy.tehénarc-tartás (hatha jóga) gon negi (japán) .a legrégebbi tanítványok Gótamí/Padzsápati (szanszkrit) . Krisna egyik csodájának tárgya: felemelte. általa kerültek a hinduizmusba. Vészálíban a Buddhának ajándé-kozta a Kútágára szálát Gótama (páli) . születés.a tittha ádzsávika vezetője.leszármazási csoport közös őssel (a bráhmanoknál 10).város a Delta keleti felében.tehénvédelmező. velük incselkedik Krisna gópuran (szanszkrit) .helyettes főpap Gópá(páli) . jelképe a földbe szúrt kard gou shi (kínai) . Májá húga (gondviselő = padzsápati) gotra (szanszkrit) .amala vidnyána Góvardhana (szanszkrit) .liccshaví herceg.pásztorlányok.az egyik kollégium a Drepungban gombo (vodu) . a nátha szampradája egyik alapí-tója. hogy megvédje Vrindávana lakóit Indra haragjától . mások szerint Jasódhara másik neve. tárgy a figyelem rögzítésére Gomang (ejtett tibeti) .Kaszó zen mestere Gongpa Rapszal (ejtett tibeti) .borravaló a geikónak vagy a maikónak Gószinga (szanszkrit) . mag.

felfogás.Maman Brigitte grandha ájatana (szanszkrit) . egészen a múlt század ötvenes éveiig rejtély volt.dralha gragement (vodu) .nemesfém-díszítési eljárás. különösen a harmadik rendre vonatkozik: polgár. írott tibeti khjim bdag) gazda-házigazda. amely során apró.a Góvardhana-hegy felemelésének hindu ünnepe. családapa. a granulációt az etruszkok fejlesztették tökélyre. az indiai társadalom 4 rendje közül a 3 felső rend férfi tagjai.rituális fejsze gre (írott tibeti) . hogy a porszemcse adta egy-egy golyó magját. október-november hónapban a Dipávalí utáni napon gôvi (vodu) . úgy. hogyan tudták ezt készíteni.Brahmá szútra kommentátor.korsó Góvinánanda (szanszkrit) . háziúr. ejtett tibeti) . Krisna állandó jelzője Góvinda bhásja (szanszkrit) .Drigum Gridhrakúta (szanszkrit. vagyonos ember. észlelés. a golyókat szénporral való szennyezéssel öntötték.a szag egymásra ható mezeje granthi (szanszkrit) . milliméteresnél kisebb golyók mintázatba forrasztásával dekorálják a felületet. rudra) granuláció (egyiptomi) .táncfajta graha (szanszkrit. nem csak az apró golyók előállítása látszott lehetetlennek. írott tibeti grub par 'dzin pa) .az észlelés tárgya Grande Brigitte (vodu) . családfő. visnu. írott tibeti bja rgod kji phung po) Keselyű-csúcs. ugyanis normál forrasztást megkísérelve a golyócskák egész egyszerűen elolvadnak. háztulajdonos. amíg családfőként világi életet éltek és saját házukban laktak. birtokbavétel.Baladéva műve gra lha (írott tibeti) . megragadás.csomó (brahmá. szikla Rádzsagriha közelében.dre gri gum (írott tibeti) . Buddha prédikációinak egyik helyszíne gridhramukha dkar ser bja rgod mgo can (írott tibeti) . műve: Ratna prabhá Góvinda (szanszkrit) .a Nyolc Boszorkány közül a délkeleti keselyűfejű grihapati/gahapati (szanszkrit. a szánkhjában tízféle (upagraha). de a beforrasztásuk is.az észlelő alany gráhjam (szanszkrit) . egyiptomi előfordulása nem túl gyakori graszta (szanszkrit.pásztor.Góvardhana púdzsa (szanszkrit) . a szerzetesek patrónusai . a bolygók szellemei (ejtett tibeti za) grahítá (szanszkrit) .

a balgaságból támadt hét képzet (vágy. az egyik lélek grub par 'dzin pa (írott tibeti) .kincsfellelő mester.mester.trisula gszang (ejtett tibeti) . elsötétedés. ájur véda gro ba drug (írott tibeti) .vipasjaná guang gyin tian (kínai) .ter tön gti mug (ejtett tibeti) .Senrab Mivo gshin rdzse chos kji rgjal po (írott tibeti) .gter ma gter ma/gter chos (ejtett tibeti ter ma. kétely) gto (írott tibeti) . zavarodottság.móha.titkos.abhászvara Guangguotian (kínai) . ostobaság. balgaság. a papság általában öröklődő foglalkozás Guédé brave (vodu) . drok Gros bon ange (vodu) .Nagy jóangyal. gyűlölség. aki gter ma könyveket összeállítja gter ton (írott tibeti) . sötétzöld gtor ma (írott tibeti) .Jama Dharmakája gshin rdzse'i gshed po (írott tibeti) .hindu családfő grihja szútrák (szanszkrit) .sziddha gsang sngags (írott tibeti) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. gimha. tudatlanság.az otthon elvégzendő szertartások vezérfo-nalai grísma (szanszkrit) . fonák látás.gati grogs (írott tibeti) .to gtogs 'dod sngon mo sre mong mgo ma (írott tibeti) Menyétfejű. a második hindu évszak.kincskönyv. úr guan (kínai) .mantra gsar ma (írott tibeti) . förtelmesen zabáló szellem . írott tibeti) .Bátor Guédé.grihasztha (szanszkrit) . tapadás.a templom mestere. helyettesei: gongúdzsi.nyár. negi. tolvaj Guédé caca (vodu) . rejtett gter chos (írott tibeti) .Kaka guédé Guédé cinq jours malheureux (vodu) . sinto főpap.5 szerencsétlen nap guédé. a felismerés hiánya gti mug las gjur rtog pa bdun (írott tibeti) .szar ma gsen rab mi bo (írott tibeti) .graha grub thob (írott tibeti) .tor ma guáj (ejtett tibeti) .Jamántaka gsum (ejtett tibeti) . gőg.Brihatphala gúdzsi (japán) . titkos tudást tartalmazó rejtett könyv gter ston (írott tibeti) .

prioritás.a legjelentősebb loák eredő helye. tamasz). fonál.csoport karma-mag Guha (szanszkrit) . erkölcstelenség. kiterjedés. bonyolultság. lovas guédék (vodu) . aktivitásra serkentés. radzsasz. ha a karanában az egyik elem túlsúlyra jut.) guna (szanszkrit) .Nyugat-Tibetben i.A Gulisszáni szútra (Tripitaka Szútrapitaka 69. íz. mennyiség.Mindközött guédé Guédé fatras (vodu) .a titkos mantra szekere.sz.akrobatikusan táncoló szellem Guédé loray (vodu) . mára nem országnév Gulisszáni (szanszkrit) . triguna = a megnyilvánulatlan. érinthetőség. guédégyermek Guédé z araigne (vodu) . a mahájána egyik irányzata guhja upadésa (szanszkrit) . kívánatosság. 846-1630 gugo sudzsi (japán) .a gondolkodás. formáló elv. dharatthámatá jön létre. szín. öröm. aki macoutte-ban köldökzsinórt és mérgezett leveleket tart Guédé nibo (vodu) . folyékonyság. hang.a titok szentsége guhja mantrajána (szanszkrit) . aki egy barlangban élt (padara szamácsára) Gulisszáni szutta (páli) . minőség.kicsi asszony a viharban Guédé masaka (vodu) . undirítóság. meg nem nyilvánultság guna gunin (szanszkrit) .Szenvedő Guédé Guédé vi (vodu) . sajátosság. erkölcsösség.Kettős Guédé. feketék Guge-királyság . összekapcsolódás (rész és egész. amelyben remete lakik guhja (szanszkrit) .titkos tanítás gui (kínai) .szál. ok és okozat stb. rész-szubsztancia.). a számjávasztha felbomlása. fantázajellegűség.a sírok felügyelője Guédé souffrant (vodu) .női szellem.minőség és minőséggel bíró . barlang. forma.Vidésa királya. egyediség (függetlenség). utánkövetkezés.szellem.a halál szellemei. az embereknek kettős látást ad Guédé entre tous (vodu) . nehézkesség.a dahomeyi abomeyi őslakók. a vaisésikában: szag. transzcendens állapotból kiemelkedő 3 alapminőség (szattva. szenvedésjelleg. a beszéd és a tett 3 rejtélye guhja abhiseka (szanszkrit) .Guédé double (vodu) .Pók Guédé.árannyaka. a po-lélekből lesz Guinea (vodu) .

rúpa kája gzung bskjed kji relung (írott tibeti) .a dongmo magasságánál hosszabb bot a tea . 9. a tibetiben: legfőbb anya guru dhamma (páli) . i. ávásza.rúpa dhátu gzúgs kji phung po (írott tibeti) . ha a karanában valamelyik túlsúlyra jut. piszuná.zi gzi brdzsid (írott tibeti) .tárgyiasító szél a szellem működésében gzungs (írott tibeti) . gza' (írott tibeti) .a szattva-radzsasz-tamasz egyenlő mértéke.a gunák funkciójában megnyilvánuló szakadatlan küzdelem. iskola Gutei (kínai Csü cse) .fa-fúvóshangszer (oboa) gya lo (ejtett tibeti) . vörös gzi (írotttibeti) .rúpa szkandha gzúgs med khams (írott tibeti) . írott tibeti bla ma) .rúpa gzúgs kji khams (írott tibeti) .a bhikkhuníkra vonatkozó 8 előírás: gárava.vacsana patha guru rinpocse (szanszkrit.guna vritti viródha (szanszkrit) .fizetés természetben a tanítónak gurukúla (szanszkrit) . lelki tanítómester. írott tibeti gu ru rin po cshe) . felkészülés az óvádára.a sajátosságokon túljutott gura daksina (szanszkrit) .az Ifjú Medvefejű.arúpa dhátu gzúgs sku (írott tibeti) .ti dzsi gzúgs (írott tibeti) .Sindzse GY gya co (ejtett tibeti) . mánatta. a paváraná betartása. ru = eloszlató) súlyos.óceán gya ling (ejtett tibeti) .zen mester.drágakő mester. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. sz. upaszampadá. akkor felbomlik gunátíta (szanszkrit) . ejtett tibeti. állandó átalakulás gunaegyensúly .(gu = sötétség.za gzhan stong (írott tibeti) .Sigacé gzhonnu dmar mo dred mgo ma (írott tibeti) .a mester-tanítvány kapcsolat gurudaksina (szanszkrit) .mantra gzsin rdzse (írotttibeti) .a guru otthona.természetbeni juttatás a bráhmanoknak guru (szanszkrit.viszonylagos gzhi'i 'od gsal (írott tibeti) az alap fényvilágossága gzhis ka rce (írott tibeti) .sz. Padmaszambhava guru sishja parampará (szanszkrit) .

10.a csecsemőt először viszik a sinto szentélybe a kami segítségét kérni hacumóde (japán) . nem tanult Tórát. de úgy él. csak egyetlen tincset hagytak meg. király gyal va rin po cse (ejtett tibet) .sz. végtelen emlékezettel tanítja a tíz testet.téli férfiünnep a sintóban. a nehezen elérhető. dalai láma (i. gondosan befonva a fejük jobb oldalán Gymnopaideia (görög) .a sinto szentély év eleji meglátogatása Hacsiman (japán) . mások segítése. minden korábbi cselekedetek káprázata.a sinto hadistene. hideg pokol habutae (japán) .zarándoklat .a bódhiszattvák gondolkodása (a gyakorlat fejlődési fok): 1. 5. csak ágyékkötőt viselő férfiak vetélkedője hádász (héber) .a 3. 3.vastag szövet hacumijamairi (japán) .az alvilág istene hadzs (iszlám) .a királyi gyermekek feje általában kopaszra volt nyírva.jellegzetes oiran járásmód hada dzsuban (japán) . az igazság. 7. adakozás. segít. az öröm és a szenvedés üres. nemragaszkodás. adomány és adományozó azonos. ügyes megjelenések.nincs íz.köpülésére Gyacön Szenge (ejtett tibeti) .rádzsa. 2. az igaz tudatosságban is képes világi formában tanítani.közvetlen ok gyur bon (ejtett tibeti) . az erény gyakorlása.jajveszékelő.bön H ha ha va (ejtett tibeti) .a felsőtestet borító alsónemű hadaka macuri (japán) . erénye azonos a Buddháéval. 1543-1588) gyermektincs/hercegi tincs (egyiptomi) . mir-tusz (szukkotkor az ünnepi csokorban) Hadés (görög) . a butaság és a zavarodottság megszüntetése. de az illat jó. 4. birtokolja a teljes igazságot gyal cab (ejtett tibeti) . eredetileg a mitikus Odzsin császár kamija hacsimondzsi (japán) .Tulku Dzsampel Delek. a szabályok betartásával megszabadul a ragaszkodástól. 8. de nincs megkötve.ünnepi kóruséneklés Karneia ünnepén (Spárta) gyu (ejtett tibeti) . fáradhatatlanság. nemellenkezés. öröm. régens gyal po (ejtett tibet) . 6.rendfőnök Gyalva Szonam Gyaco (ejtett tibeti) .tibeti fordítómester gyakorlat (10) . 9.

betűértéke 68. ez az eljárás a sono mama.a sátrak ünnepe hag szaméah (héber) . egy olajbogyónyi tészta tűzbe vetése emlé-kezésül a kohanitáknak nyújtott hajdani adományra.jó ünnepet Haggada/Aggada (héber) . lehetőleg szójátékszerű rímmel ellátott (a + x + a) versforma. aki törvényeiddel megszenteltél.pincérnő Hajagríva/Hajasirsa (szanszkrit) Visnu mellékmegtestesülése. köznapi. elbeszélés. Örökkévaló Istenünk.zárszó.történet.zen mester (i.fehér szoknyanadrág. nincs története. az elegáns. aki visszaszerezte az ellopott Védákat.lábbeli hakkáfot (héber) . nagy tudós haiden (japán) . egy. hogy . a nyugat vörös kapuőre hájbli (jiddis) .haftara (héber) . aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhafris halá min haiszá.bölcs.tiszta háhámin (héber) . aki jártas a Tórában. az asszonyok imája: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. a világ királya. a Peszah előestéjén felolvasandó könyv.zen mester Hakuin (japán) . személytelen.a rengában a kezdő versszakot (hokku) követő további versszakok haiku (japán) . nosztalgiával árnyalt elmúlásérzés (avare). bibliai elbeszélések erkölcsi tanulságai hagnos (görög) . a tudás istene.élet.17 szótagból álló. (Áldott légy. ennyi szóból áll a kaddis hakama (japán) . általában 3 sorra tagolódó.ünnepi kalács. a sinto papok viselete a kimonó alatt hákhám (héber) . a Misnában és a Gemárában hakimono (japán) . és megparancsoltad nekünk. 1689-1769).körbejárások. látványt.bölcs. visszafogott homály (jugen) haizen (japán) . a bima körül Hakudzsun (japán) . mint dharmapála a Lófejű tanvédő isten.sz. fölmutat egy tényt. az egyszerű dolgokban fölismerni a törvényszerűt (vabi). egyéb bibliai szövegek felolvasása a Tóraolvasás után Hág Hászukot (héber) .a halott kipája hájim (héber) . rindzai iskola halá (héber) . lófejjel ábrázolják.sinto imaterem haikai (japán) . bármiféle magyarázat nélkül.

kés a shitához Halévi. Siva itta ki az emberek védelmében hálál (héber) .a múmiára helyezett maszk.szentelt nyílvessző. 1085-1140) költő halla (héber) . melynek szerepe az volt.).rideg hegy (i. a nők ünnepe Poseidon hónapjában halotti maszk (egyiptomi) .háromszögletű sütemény purimkor hámecosodás (héber) .hattyú-tartás (hatha jóga) Han san (kínai.(i. ezért.) hálácha (héber) . a csan költő hána hágija (szanszkrit) . később a halotti kultusz helye is.sz. Brahmá hordozója hamszah (szanszkrit) . amikor visszatér. hogy ka-lelke felismerhesse. általában a halotti szobor előtt mutatták be az elhunyt kultuszának szánt áldozatokat halotti templom (egyiptomi) .fonott kenyér. amelynek biztosítania kellett.virágköltség.aki elválasztja. nagyon pontosan mutatja az elhunyt arcvonásait halotti szobor (egyiptomi) . mármint az Úr a szombatot hamaja (japán) . szerencsét hozó szimbolikus tárgy a sintóban. konkrét alkalmazása Haladuja (szanszkrit) . japán Kenzai) . hogy megőrizze a halott vonásait.kolostor.Balaráma egyik neve háláhala (szanszkrit) .kultikus sírmelléklet. általában újévkor szerzik be a hacumóde alkalmával.én Ő vagyok (adzsapa mantra) hamszászana (szanszkrit) .szőlőültetvény. bárhesz Haloa (görög) . sz. és újra életre keltse a testet.kovászodás Hámes M'gillót (héber) . a maiko és a geiko időbére .az uralkodó síremlékéhez tartozó templom. ami a tejóceánból keletkezett.sz.méreg.Biblia. Juda (héber) .sz.vallási törvények értelmezése. Öt tekercs Hamrijn Hijd (mongol) .hattyú.eke-tartás (hatha jóga) hálef (héber) .japán vízi írisz hanadai (japán) . alapította (i. hogy a halott ka-lelke visszataláljon a testbe.hanyatlás felé vezető suddhaka hana sobu (japán) . barátja Sö tö (japán Dzsittoku) (lelenc). 1821) Dandzan Ravdzsaa hamsza (szanszkrit) . bármennyire is idealizált az ábrázolás. 7. később különálló vagy önálló épület lett hámácdil (héber) . Tibetben a hosszú élet és a jólét jelképe hámántáska/hámánfüle (héber) .elkülönítsünk a tésztából egy kalácsra valót. a piramisok tövénél építették.rituális szempontból alkalmatlan halászana (szanszkrit) .

hari hari. Örökkévaló Istenünk. kekkafuza hannja (japán) . mindig része az imi és a miszogi Hari (szanszkrit) .sz. Gíza harai/harae/o harai (japán) . megtisztít a bűntől. (Áldott légy.majomrádzsa. az elkövetett rosszból származó foltoktól. gyertyagyújtás előtt: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. Jehuda (héber) .lótuszülés zazenben.megtisztító pálca a sintóban. szfinx. hari hari) Haridvár (szanszkrit) .hanamacsi (japán) .Szív szútra (Mahápradzsnyá páramitá szútra).Visnu mellékneve hari Krishna (szanszkrit) . hari Ráma. 200 körül. jelképe: sólyom. Ráma Ráma.öltözék a macuri alatt hanukat hábájit (héber) . a világ királya. a Szentély újraavatásának napja (kiszlév 25 . és megparancsoltad nekünk a hanukkai gyertyagyújtást. a napfonat. seaszá niszim laavoténu bajamim hahém bazmán haze. házi formája.a menóra köznapi. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhadlik nér selhanukká.belek. Krishna Krishna.i.Hanumán-tartás (hatha jóga) hara (japán) . a világ királya.vigalmi negyed Hanászi. hari Ráma. temploma: Héliopolisz.mindent felülmúló bölcsesség Hannja Singjó (japán) . akárcsak mostanában. aki csodákat tettél őseinkkel az idő tájt. Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. a mennyből leszálló Gangá Siva hajszálain patakokká szakadva itt egyesültek. a manipúra csakra hára (szanszkrit) .város. aki törvényeiddel megszenteltél. anyja Andzsana hanumánászana (szanszkrit) . vánara. nyaklánc harae (japán) . Áldott légy. hari Krishna. apja Váju. 7 + 1 ágú gyertyatartó Hanumán (szanszkrit) . a zazen végén éneklik hanten (japán) .búgócsiga hanukkija (héber) . és .tévész 2-3).) hanukka dreidl (héber) .a felszabadulás mahámantrája a Krisna-tudatú hívőknél (hari Krishna.harai haragusi (japán) .házavató szertartás Hanukka (héber) felszentelés. a Misna összeállítója hangjoku (japán) .karkötő. Örökkévaló Istenünk.a megtisztulási folyamat a sintóban. áldásosztó Harahti (egyiptomi) .zenész lány haniva (japán) . valójában csak Ráma csandra szolgája.a reggeli Nap.agyagtárgyak rituális temetési szobrocskák a sintóban hankafuza/kekkafuza (japán) .

ejtett tibeti glangpo) . Szahmet. törekvés a test fegyelmezésével (ha = Nap.a sztúpa négyszögletes alapja. dió.herceg Pávában. két istennő és egy gyermek isten). eltökélt erőfeszítés. cicit három jel (szanszkrit) . a szakják ősatyja Hasztinápur (szanszkrit) . akinek házában Vardhamána meghalt hátán (héber) . fahéj és bor keveréke széder estén hasira (japán) .aniccsa. anatta harószet (héber) .vőlegény hatha jóga (szanszkrit) . Szambát Hasztipála (szanszkrit) . Gandhi szava a nihszprisjákra Harihara (szanszkrit) . hű.lett belőlük a Gangesz haridzsan (szanszkrit) .város. Hórusz Théba: Amon.jobb szem haszti (szanszkrit.határsértési tilalom. egy rábbánutban a saját rabbi dönt hászene (jiddis) . az egyiptomi pantheonnak több ilyen „családja” is van. a fekete a tompa tudat) Hasztinádzsaka (szanszkrit) . az ősi istenek megjelölése hászágát gvul (héber) . bal oldalt Visnu hármasság (egyiptomi) . egy istennő és egy gyermek isten alkotja a hármasságot. tefillin.megragadás haszta dzsihviká (szanszkrit) .az Iksvákutól származott Viruddhaka fia. bal-jobb).elefántszimbólum (a fehér a megtisztult tudat. pozitív-negatív.isteni oszlop. sz. Ízisz.sz.alma.Isten gyermekei.Szaszthá másik neve. jobb oldalt Siva Harihára Putra (szanszkrit) . Kuruksétra fővárosa. Agni-Indra/Váju-Áditja. ellentétpárok és azok . ahol Durjodhana bezárta Krisna fiát.mezúza. Honszu . végén haszta (szanszkrit) . duhkha. általában egy isten.Siva és Visnu kettős formája. igaz. Hari (Visnu) és Hára (Siva) fia Harjardha (szanszkrit) . de vannak kivételek (pl.jámbor.Siva és Visnu kettős formája. Brahmá-Siva-Visnu. újkori vallásos mozgalom a Keleti-Kárpátok vidékéről haszkala (héber) .Memphisz: Ptah. 18. tha = Hold. Nofertum.hátuná hászíd (héber) . szerepük elválasztása nem határozott (mixta persona) harmika (szanszkrit) . az istenség lakhelye három jel (héber) .jóga a test fölött való uralom útján.a zsidó felvilágosodás az i.triász. Mut. Abüdosz: Ozirisz.

kí azí vözimrát já Adonáj. pratjáhára. al-amhá virhatehá szelé. Így legyen számunkra is. a mantra jóga gyakorlata havdala (héber) . szamádhi Hatha jóga pradípiká (szanszkrit) .Éva havana (szanszkrit) . a mai törökországi Bogazköy mellett hátuná (héber) . a gyakorlatok bemutatása: B. jelképe: tehén. Lajhudim hajtá orá vöszimhá vöszaszon víkár. bén or löhóseh. gyertya és búcsúztatási ima a szombat kimenetelekor. (Áldott légy. Örökkévaló Istenünk. öröm. Áldott légy. aki különféle fűszereket teremtettél. a világ királya. aki megteremtetted a tűz fényforrását. bén jom hasvií löséset jömé hamaasze. vidámság és tisztesség. szisztrum. vahjí lí lísuá. aki segítségemre lett. pránajáma. dhjána. Baruh atá Adonáj. Áldott légy.).tűzáldozat. nijáma.esküvő Hává (héber) . Elohénu meleh haolám. Iyengar: Jóga új megvilágításban. ima: Hiné Él jösuatí evtáh völó efhád. feloldódása. Örökkévaló Istenünk. áldásod népedre száll.A hatha jóga lámpása. mudrá. Szvátmáráma műve Hathor (egyiptomi) . Elohénu meleh haolám. prátjaha) művelése. Usavtem májim böszaszon mimájné hajsuá. hamavdil bén kódes löhol. a világ királya. a világ királya. a jóga 8 elemének (jáma. és nem félek. boré möoré haés. Az Örökkévalónál a segítség. aki megteremtetted a szőlő gyümölcsét. mert erőm és dalom az Örökkévaló. (Áldott légy. gyakorlatai: sat karman.egymásba olvadása. Felemelem a segítség poharát. boré prí hagáfen. aki szétválasztod .elválasztás. Fényesség lett a zsidók számára. és az Örökkévaló nevében szólok. Isten az én segítségem. Baruh atá Adonáj. a világ királya.a hettita birodalom fővárosa.anyaistennő. a gyertya fölött: Baruh atá Adonáj. Örökkévaló Istenünk. a borra és a fűszerekre: Baruh atá Adonáj. ászana. a kettősségnélküliség állapota. Örömmel merítsek vizet a segítség forrásából. kosz jösupt eszá uvösém Adonáj ekrá. hamavdil bén kódes löhol. Elohénu meleh haolám. temploma: Dendara Hattusas (egyiptomi) .S. Adonáj cvaot imánu. ászana. bén Jiszraél löamin. pránajáma. miszgáv lánu Elohé Jaakov szelé.. Baruh atá Adonáj. Örökkévaló Istenünk. Benne bízom.K. Laadonáj hajsuá. borá míné vöszamim. Kén tije lánu. Elohénu meleh haolám.). (Bizony.

1063-1135): Emlékezések a Zöld Szikláról helev (héber) . az imák énekese házánu (héber) . mely gyakran látható a fáraó kezében az ábrázolásokon. Kairó egyik külvárosa települt rá Hélios (görög) .száz szarvasmarhából álló áldozat hekdes (héber) .az olimpiai játékok kultuszszemélyzete hely. néha kha-nak írják heb nofer en inet (egyiptomi) .vezérlő értelem héhál (héber) . Örökkévaló.indulatszó.a szentet a hétköznapitól.kósersági pecsét Heidzsokjo (japán) .zen mester hégemonikon (görög) .Szed-ünnepség héber időszámítás . kék-arany jogar.Engo Kokugon (i. a Delta csücskénél. a 7.kezdete i. Áldott légy. elöljáró az egyiptomi időkben házánut (héber) . a heka-jogar a jobb és a bal kézben is lehet. egy-két kőtömbtől eltekintve semmi sem maradt fenn belőle. tartózkodási (10) .megszüntetés héjaupádéja (szanszkrit) elhagyandó-felveendő.) hazan (héber) . de inkább a jobb kézben Hekatombaión (görög) . felül hurokba hajló.helytartó.szoba. uralkodói jogar (heqa = fejedelem). Izrael a többi néptől.napisten hellanodikések (görög) .gyönyörű völgyünnep. október 7.kántor. aki szétválasztod a szentet a hétköznapitól. alsó fokú iskola Hegedűs Róbert . a fáraói jelvények egyike. elvetendő-választandó heka-jogar (egyiptomi) .jelentése: fejedelmi. a csan tanító reagálása a rossz kérdésre vagy a hibás válaszra. a fényt a sötétségtől. napot a 6 munkanaptól.Kronión hekatombé (görög) . 3761. semu második hónapjában Heb Szed (egyiptomi) .faggyú a shitánál Heliopolisz/Iunu/Junu/On (egyiptomi) . nem messze Memphisztől helyezkedett el.sz.e.ahol az öregek meghalnak Hekigan roku (japán) . a gyakran „pásztorbot”-nak nevezik.eredetileg az egyik legjelentősebb vallási és szellemi központ Egyiptomban.Nara héja (szanszkrit) .a Szentély csarnoka hehser (héber) . a napkultusz központja. héder (héber) . énekes előimádkozó. kerülendő-kívánatos.kántorság he (kínai) .ahol egy bódhiszattva lehet (a hely .

7.a felkelő Nap. Zeus felesége herem (héber) . ahol nincsenek vallási tanítások. jártasság az ügyes módszerekben. 6. női papi rang hemet nutjer (egyiptomi) . 7. az éhező szellemek között élni.istenszolga. ájur véda Hémera (görög) .a hinduizmusban sok isten van. jelképe: szkarabeusz.szeh netjer hem nutjer (egyiptomi) . szertatást végző . nemvisszaesés.felolvasó pap. 8.az isten első szolgája. 2.jelenség henem aton (egyiptomi) . 3. papnő hen (japán) . helyes tudatosság.1.hűvös évszak (az 5. Pandóra alkotta agyagból Héra (görög) . 6. segít elfogadni a nem-keletkezést. 3. gyakorlás.templomi szolga heortologia (görög) . pokolban lenni. növeli a tudat akadálytalanságát.a Nappal való egyesülés szertartás hener (egyiptomi) . gyermeki őszinteség.feleség. ott élni. elmebetegnek születni. 5. ott élni. előkészület.süketnéma heri hebet (egyiptomi) . 8. vadembernek születni.kovácsisten.fejlődési fok): 1. kedvezőtlen . temploma: Héliopolisz Héphaistos (görög) .a nappal istene. megvilágítja a bölcsességet. ügyes módszerek. ezekkel a tudat nem lesz szennyezett. Erebos és Nyx gyermeke hemet (egyiptomi) . tél.istennő. kifejleszti a mindentudást helyzet. papi rang hem nutjer tepi (egyiptomi) .).templomi szolgáló henuti (egyiptomi) . megkoronázás. 2. megnöveli az együttérzést. herceg. 4.az isten szolgálója. előkelő születés. de kinek-kinek a sajátja a legjelentősebb henutet (egyiptomi) . egy templom fő-papja hémanta (szanszkrit) . 9. 4. a megvilágosodás szándékának kialakítása. ahol helytelen nézetek uralkodnak. az első 2 hónap a valóságos tél.zenekarvezető henoteista . november közepétől március közepéig. a tudat egyformaságát fejleszti ki.kiközösítés heres (héber) .az ünnepek kutatása Heper (egyiptomi) . hosszú életű istennek születni hem (egyiptomi) . állati létben élni. kiszélesíti a tudatot. kiszabadulás a dolgokból. 10. a másik kettő a télutó (sziszira). 5.

pap. érv.a házi tűzhely istennője hesván (héber) .október-november hettiták (egyiptomi) .utazók.Szent Egylet. az Egyetemes Jó. kereskedők. tárgy. amiből egy jelenség közvetlenül származik. a vjakta tulajdonsága az avjak-tával szemben. jelentős erőt képviselő birodalmat hoztak létre.elsődleges/logikai ok.mester.e. gyökér.a Fazekas Hermés Hérois (görög) . legnagyobb csatájukat II. a tudás 5 ága közül az egyik hétumat (szanszkrit) . aki a rítusok alkalmával szent szövegeket olvasott fel. szamprajukta hétu. mely i.indoeurópai nép. függőségi viszony. egyes magas rangú személyek megtisztelő címként viselték a felolvasó pap titulust Hermés (görög) . Semelének feljövetele az alvilágból (Delphoi) héros (görög) . akivel azután békét kötöttek.az érvelés tudománya. azonosították Thottal Hermés Chthonios (görög) . amiből egy jelenség közvetlenül származik. bár a heri hebet alacsony papi rang volt (a wab-papokkal nagyjából azonos szint).félistenek. okkal lévő. és komoly hódításokat vittek véghez Szíria területén. írott tibeti khrag 'thung) .haragvó buddha. szerzetes Hestia (görög) . tolvajok istene. a testben az agyhoz kapcsolódik hesang (kínai) .ünnep. humanitárius szervezet a halott megtisztítására hexagram (kínai kua) .függő. 1800 és 1200 között Anatólia vezető népessége volt. ősi ösztönzés. a logika tanulmányozása.közvetlen vagy materiális feltétel. egykor a földön élt kiváló emberek Héruka (szanszkrit. a tengeri népek inváziója vetett véget a birodalmuknak hétu (szanszkrit) . Ramszesszel vívták. Dionysos anyjának. szahotpanna hétu) hétu pratjaja (szanszkrit) . de a vjakta nem ok. műveltségük és feltételezett mágikus képességeik miatt képviselői nagy tiszteletnek örvendtek.64 ilyen jel értelmezése az I Csing . elsődleges/logikai gyökér ok.Örök gyémánt jidam Hevra Kadisa (héber) . oksági feltételek hétu sásztra/hétu vidjá (szanszkrit) . hanem koeg-zisztens alap Hévadzsra (szanszkrit) . az alvilágba készülő lélek kísérője és oltalmazója. még Egyiptomot is fenyegették. ősi ösztönzés (szahabhú hétu.

a muszlim nő kendője hidzsra (iszlám) . Yamato i.Nehen hieratikus írás (egyiptomi) .papnők (Kréta) hiereus (görög) .e. JeanFrançois Champollion fejtette meg 1822-ben a Rosette-i kő segítségével hierokéryx (görög) .békabőr kard.bölcsek feje.a hó hazája.görög eredetű szó. századi rádzsáníja. papi. melyet kb. a muszlim időszámítás kezdete Hiei hegy (japán) .szent házasság.megmentelek hidzsab (iszlám) .görög eredetű szó.egy geiko megszakítja kapcsolatát dannájával Himálaja (szanszkrit. jelentése: szent. a szakja törzs lak-helye Himaván (szanszkrit) .kolostor Heian mellett. csak vallási és királyi szövegeket írtak vele.az esdeklők fehér gyapjúval letakart botja. ejtett tibeti Csomolungma) .a Himálaja hegység istene.sz. a hieratikus írást a mindennapi dolgok lejegyzésére használták Egyiptomban az Óbirodalomtól kezdődően hiereia (görög) . 622-ben. a fukuro sinai változata hima vo morau (japán) .hicálti (héber) . ami mellé szakakit . jelentése „szent vésetek”. i.szent hírnök hieron (görög) . Gangó és Párvatí apja Himiko (japán) . kínai megtisztelő cím Hierankópolisz (egyiptomi) . Szaicsó alapította. itt tanultak a korai zen mesterek hien-sou (kínai) . leginkább kőre.havas.templom hierophantés (görög) .papok (Kréta) hieroglif írás (egyiptomi) . 2. itt Vo (japán) népe élt himnusz . a Himalája hegy.-3. eredetileg Himaván (havas) Himapatana (szanszkrit) . a Himalája megtestesítése Himavát (szanszkrit) .a muszlimok kivándorlása Mekkából Medinába i.olyan sinto szentély.az Eumolpidák nemzetségéből származó főpap hieros gamos (görög) .egy geiko visszavonulásának ünnepe hikihada sinai (japán) . szent hely.sz. 3000-től használtak Egyiptomban. Zeusé és Héráé Hij neng (kínai) .tartomány Észak-Indiában.Eno hiketérion (görög) .istenekhez vagy uralkodókhoz írt dicsőítő költemény himorogi (japán) . képszerű mássalhangzó-írás. a könyörgők jele hiki ivai (japán) .a Nap gyermeke (Vej csi krónika).

a sinto embertől származtatott istenei.sz. jó évszak (januártól márciusig) hindutva (szanszkrit) .egyszerű szövet hiragi nanten (japán) . esős évszak (júliustól szeptemberig). théraváda: öregek tanítása. nyár (májustól júliusig).olyan oszlopcsarnok.ültetnek himszá (szanszkrit) . ahol a tetőt alkotó kőlapokat oszlopsorok tartják. sinto vezeklés Hjakudzsó Ekai (japán. kínai Paj csang Huaj haj) . fia Prahláda Hiranjáksa (szanszkrit) .a társadalomból kitaszított hinoki (japán) .zen mester (i. ölés hínajána (szanszkrit. szanszkritul Szindhu. elnevezése a tartóoszlopot jelentő görög szóból származik hira niva (japán) .japán mahónia (Mahonia japonica) Hiranjakasipu (szanszkrit) . tél (novembertől januárig). a szanszkritból a népnév. az önmegvalósító szerzetesek vallása. 720-814).hinduság hinin (japán) . Baszo tanítványa hjottoko (japán) .japán ciprus. a buddhizmus déli ága.az év 354 napból és 6 évszakból áll. Visnu ember-oroszlán (Naraszimha) inkarnációjában megölte. ősz (szeptembertől novemberig).sinto papok bő. önvizsgálat.erőszak. Visnu vadkan (Varáha) inkarnációjában megölte Hiranjapur (szanszkrit) .gondolatokon túli tudatosság (gondolkodás) hitatare (japán) . hogy kamivá vált hituh (héber) . olyan szellem.démon. s akiről elhihetjük. ők maguk nem használják. első előfordulása az Avesztában van hindu naptár .démon. Hiranjáksa bátyja. srávakajána: a hallók kocsija. lelkiismeretesség.szégyenérzet. szerénység hisirjo (japán) . fehér ruhája hitogami (japán) .százszor körüljárni. ennek fájából építik a sinto szentélyeket hiposztül csarnok (egyiptomi) .az előbőr levágása hjakudo mairi (japán) .repülő démonváros híri (szanszkrit) . tavasz (márciustól májusig). csak a mahájána nevezi így hindu (perzsa) .Pakisztán folyójának neve görögül Indosz.kis kocsi. írott tibeti theg cshung)) .férfi maszk . a görögből lett az országnév. akinek már életében is nagy hatalma volt.egy látószögű kert hira ori (japán) .

ujgurok.teremtő.legyél Hói (szanszkrit) .megszabadítalak hogaku (japán) . ezt mondják peszahkor a kenyér szó helyett hónapok (héber) . kezdete az őszi napéjegyenlőséghez legközelebbi újhold.imacsarnok Hónen (japán) . 384 vagy 385 nap).indiai termékenységünnep.hagyományos zene hóhi (szanszkrit) .a dzsódo zen-iskola alapítója honke (japán) . egy kisebb tartomány Tibettől északra. elul (augusztus-szeptember). niszán (március-április).nagy monostor Honszu (egyiptomi) .Hiranjakáshipu el nem égő nővére holmos (görög) . a szökőév 13 hónap (383. a megismerés tüzébe dobják az olajos fadarabkákat. jelképe: kos. erény. temploma: Karnak honte (jiddis) . Eszna hó (japán) . eredetileg védikus rítus homec (jiddis) .holdisten. egy otoko gésa hokkai join (japán) . erre ült Pythia holokaustos (görög) .Hnum (egyiptomi) .malomkő a delphoi tripuson. amelyek az emberi szenvedélyeket jelentik. kiszlév (november-december). ha az imádkozó nem önmagáért imádkozik. tisri (szeptemberoktóber).komédiás. sziván (május-június).a renga kezdő versszaka Holika (szanszkrit) . Je mon fia.teljes egészében elégetendő áldozat homa áldozat (ejtett tibeti) . zárható cella a sinto szentélyben.felső ruha hocéti (héber) . svát (január-február). ádár séni (szökőévenként egy + hónap) honden (japán) . tamuz (június-július).prostituált Hor (ejtett tibeti) . a Nílus forrásának őrzője. ijár (április-május). 354 vagy 355 nap).oktatási engedély horoi (görög) . tévét (december-január). temploma: Elephantiné. húsvét.konszekrált vízzel permetezett lángba. ádár (február-március).kör alakú kéztartás a zazenben hokku (japán) . phálguna hónap (februármárcius) teliholdjakor hokan (japán) . áv (július-augusztus). Amon és Mut fia. jelképe: Hold. mert a sinto közösségi vallás hondo (japán) . a későbbi Mongólia horaá (héber) . Prahlád megmene-külése a halotti máglyán.kovászos.az év 12 hónapból áll (353.határkő . hes-ván (október-november).az imaterem.

si = feleség (fon). kérlek! hósen (héber) .a 3 rada dob közül a középső hrajszesz (jiddis) . a sintóban egy szellemet vagy egy buddhát jelenthet houmfo (vodu) .itt tanított Bankei hosszen (japán) .Tóra-pajzs hosia (görög) .királynevek Horváth József . hogy megszólnak hrisíkésa (szanszkrit) .Csang an .a Buddhista Misszió vezetője Hetényi Ernő után hósana rabba (héber) . kamrafelelős hounsi (vodu) . de vallási központ houngan (vodu) . Ozirisz és Ízisz fia.a szukkot utolsó.érzékein-úr.saját szentély.Hórusz (egyiptomi) .halhatatlanság Hszien fu (kínai) .a Rig véda recitálását végző hindu pap.segíts meg.harószet hrí (szanszkrit) .jámborság Hósin templom (japán) .kölcsönös eredeztetés.beavatandó újonc hounguenikon (vodu) .Kjógen hsziang seng (kínai) .áldozat (hieroglifa) hóti (szanszkrit) . Behdet Hórusz-név (egyiptomi) .tisztelendő. a síla (erkölcsösség) megfelelője Hszicang (kínai) . akinek ereje van a szellemek fölött Hsziang jan (kínai) . tűzpap hotep (egyiptomi) .nyilvános eszmeharc a zen mesterrel hótar/hótri (páli. az isten ura houngnò (vodu) .tévtanító hszien (kínai) .sámán.beavatási rítuson átesett hounsi hountò (vodu) . szanszkrit) .gyermeki engedelmesség.papnő. jelképe: sólyom. buddhista szerzetes hósanna (héber) . az áldozópapok vezetője. a dolgok egymástól függenek.pap.a bucu írásjegy egyik olvasata.erkölcsi szégyenérzet hrí apartrapá (szanszkrit) . de lehet férfi is hounsi kanzo (vodu) .Kójó Szeidzsó Hsziang jen (kínai) .Tibet. sólyomfejű égisten. nem templom. hû = istenség.van hotoke (japán) .félelem attól. rejtőző ország hszie si (kínai) .sólyom. Krisna állandó jelzője a Mahábhá-ratában hszi (kínai) . és mögöttük nincs semmi hsziao hszun (kínai) . hetedik napja hosang (kínai) . temploma: Hierakónpolisz.kórusvezető.

ő ihlette az Utazás nyugatra (Hszi ju csi) című regényt. sz. 10.sz. elme. buddhista szövegek fordítója. az Avatamszaka szútra fordítása Hua jen king (kínai) . a 6.tanul hu hu va (ejtett tibeti. tudat hszing (kínai) . buddhista térítő (i. 637-713). a második pátriárka.Óbaku Kiun Huang si (kínai) . megbízható.jajongó. utazása (i. japán kegon) .Nirmánarati hua tou (kínai) .őszinte. dalai láma lakhelyéül Pekingben i.virágfüzér. tudat Hszing Ji hszüan (kínai) .felső lélek. műve: Cseng vej si lun (Bizonyság. veze-téknév. a tiszta tudat megtapasztalása Huai zsang (kínai) . csan pátriárka (i. 746-805).Nirmána rati huan (kínai) .Gensa hszüe (kínai) .Rinzai Hsziu feng (kínai) .Bódhidarma tanítványa (i. írott tibeti a cshu zer ba) . elhagyja a . 596-644). csan pátriárka Hualetian (kínai) . tanításuk a Buddha közvetlen tanításán alapul. pátriárka Huang po (kínai) . Hszüan csang (kínai) .sz. amelynek során könyveket vitt Kínába. i. műve: Cseng Tao Kö: A Tao beteljesítésének éneke Hszüan sa (kínai) .Kónin Huang mei-hegy (kínai) . az 5.a 6.sz. tulajdonság. itt élt Hung zsan. 629-644).sz. 486-593?). Shunzhi kínai császár építtette az 5.sz.Sárga szilva-hegy. elme. tett. tanítása szerint a tan szellemtől szellemhez terjed. 75 mahájána szöveget fordított. őszinte. utána az egységes csan-iskola szétszakadt Huj kó (kínai) . a halálkor sen lesz.csan mester.Avatamszaka szútra hua le tian (kínai) . 1652-ben Hui ko (kínai) . 677-744) a 7. jellem.(i. Amóghavadzsra tanítványa Hui neng (kínai) . megbízható.hszin (kínai) . hideg pokol hua jan (kínai. csan mester. hogy fölfigyeljen rá mestere. pátriárka és Hui neng.sz. 665-713). cselekedet.Eno hukát hágoj (héber) . kínai filozófiai buddhista iskola. hogy minden csak tudomás) Hszüan csüeh (kínai) .emberi természet. gyakorlat. szív.(i.sz.sz. szív.Eka Huj neng (kínai) .meditációs technika.nem zsidó szokás hun (kínai) .káprázat Huang jen (kínai) .(i.sz.Sárga Palota. aki levágta bal kezét.

udvarház.a Ramadan böjt befejezése alkalmából tartott . Kumáradzsíva) hücpe (héber) . 601-675). csan pátriárka (i.esküvői szövetmennyezet. azaz „puszták fejedelmei”.olyan lény. 586. 70. a Konfuciusznak tulajdonított 5 klasszikus egyike i sen den sin (kínai) . i. vénuszhaj-fa id al Adha (iszlám) .buddhista térítő (i. Ázsiából érkező megszállók.jácint Hyakinthos spártai királyfi vércseppjeiből hybris (görög) .sz.az én lelkemtől a te lelkedig.az 5. 683-727).szent. áv 9-én az első. a Huang meihegy kolostorában élt hûntò (vodu) .e. Amóghavadzsra.szabadtéri hypermoron (görög) .Ginkgo biloba. s viszontagságos vándorúton az égbe emelkedik Hung cse Cseng csüe (kínai) .sz. i. aki nagy gonoszságot követett el icsigen szan (japán) .sz.pusztulás.szemtelen hükszoszok (egyiptomi) . áv 9-én a második Szentély lerombolása hut (egyiptomi) .Apollón 3 napos ünnepe május elején (Spárta) hyakinthos (görög) . baldachin hurbán (héber) .eredeti egyiptomi nevük hekau haszut. nagyravágyás hypaithros (görög) .gőg. Subhakaraszimha tanít-ványa I csing .óceán hupa (héber) .a 4 nagy fordító egyike (még: Paramártha. szavak nélküli átadás i shiki (japán) .a hadzs befejezése alkalmából tartott ünnep. Kurban bayran id al Fitr (iszlám) .hupa hvadu (koreai) . akik a második átmeneti korban kormányozták Egyiptomot hüpe (jiddis) . egy különleges újraszületés Hüan cang (kínai) . tulajdonképpen a templom hutuktu (mongol) .elme-tudat iccshantika (szanszkrit) .(kínai) Változások könyve.törzsvendég a vigalmi negyedben (hanamacsi) icsigenki (japán) .dob huo fou (kínai) .egyhúros hangszer icso (japán) .Vansi Sógaku Hung zsan (kínai) .testet.a kongan meditáció tárgya Hyakinthia (görög) .a Moira által kiszabott mértékű baj Hysiai (görög) .Apollón-szentély I I ching (japán) .

Ramazan bayran ídá (szanszkrit.a buddha 18 sajátos tulajdonsága. idamhoti.Bokuszai tanítója Ikkjú Szódzsun (japán) .április-május Ijóv (héber) . századból. ahová régen beküldték az ifjú párt az esküvő után Ikkjú (japán) . Vivaszván fia iman (iszlám) .sz. Manu fia a Mahábháratában. a megszűnőben lévő megszűntéből.mitikus király. elkülönülten látó tudatlanság ihai (japán) .zen mester (i.ilyen. emez meg.ünnep. a létrejövő létrejövéséből jött létre.bal oldali energiavezeték.varázserő. amely dogmatikus hiten alapul Idavidá (szanszkrit) . idamnuruddzshati (szan-szkrit) .papi ellenőr imibe (japán) .áldozatbemutató sinto pap immo (japán) . védi-kus rádzsa (törzs) Kelet-Indiában.a férfiasság a sintóban.ez a szenvedés. nidánája idam szatjábhinivésa (szanszkrit) . bal orrnyílás ida ppaccsajatá (szanszkrit) . leírója Szen no Rikju ikhud stibl (jiddis) . írott tibeti rkjang ma rca) . 7. ikkjú = megnyugvás az illúzió és a megvilágosodás között Iksváku (szanszkrit) .eufemizmus: elhunyt. imaszmim aszati.dolgok immo nin (japán) . természetfeletti képesség idzanagi (japán) . 1394-1481). Gokomacu császár fia. a létezés minden jelensége idam duhkham (szanszkrit) . a Buddha 1.a gondolat imaszmimszati. a pratítja szamutpáda meghatározása imi het hemi nutjer (egyiptomi) . „néhai”. maa herw (egyiptomi) ignorantia divisiva (latin) . mi ez?. idamnahotiimasszanirodhá.Kuvéra anyja iddhi (páli) .aki zazent gyakorol .zárt helyiség. ami van. ejtett tibeti kjangma ca. idamuppaddzshati. egyedülálló. ami nincs. éppen ez.elkülönítő.virágrendezés az i. imasszuppádá.speciális kondicionáltság.olyan igazság.Biblia.táblácska a halott nevével a házi oltáron ijár (héber) . eredeti neve Súken.a nőiesség a sintóban igaz hangú (egyiptomi) . Jób ikadharma (szanszkrit) . a valóság természete immo dzsi (japán) .sz. megvalósíthatatlan jegy ikebana (japán) . idzanami (japán) .ez.

ráksasza indríja (szanszkrit) . domináns elemek. közepes.in (japán) . képesség. ürítőszerv) és a dzsyánéndríja (tudásszerv). az egyik dasabala indríja parápara dnyána bala (szanszkrit) .az élőlények készségeinek (eszes.az éles és a tompa szellemi adottságok megértésének ereje indríja szanvara (szanszkrit) .érzékek visszafogása azok ellenőrzésével indríja indríjáni (szanszkrit) . 1 dzsnyánéndrija (tudásszerv): manasz. a 22 indríja vizsgálata indríja parápara (szanszkrit) . orr.visszavonulás a közélettől . láb. bőr).Málava királya Indrazsit (szanszkrit) . írott tibeti dbang po) . ejtett tibeti Vang po. fül.a vezetés szavai. a bódhi paksika dharma 5 része a 37ből indríja átma (szanszkrit) . az 5 karméndríja (kéz. Padmaszambhava apja. az 5 buddhíndríja (szem.a domináns érzékelési elem 6 fajtája indríja dzsaja (szanszkrit) . mint a Bardo Indra Szávarni (szanszkrit) . nyelv.tüzelő indó (japán) . képesség.női energia in a gite só (jiddis) .a megvilágosodás pecsétje inkjo (japán) . nemi szerv. műve: Dnyána sziddhi Indraprasztha (szanszkrit) .Rávana fia.az egyik manu Indra/Sakra (szanszkrit. nemi szerv.dasabala indríja parápara dnyána (szanszkrit) . orr.az érzések szellemi reakciók szerinti aspektusa indríja dhátu (szanszkrit) . erő a szánkhjában 5 buddhíndrija (érzékszerv): szem. 5 karméndrija (cselekvésszerv): kéz.uralkodás az érzékeken inka (japán) . dél.bösaá tová indhana (szanszkrit) .Indra helye.lélektan.százat adó.érzékszerv.érzék. nyelőcső. a betelepülő árják főistene Indrabhúti (szanszkrit) . védikus főisten. fül. nyelőcső. a buddhizmusban 22 fajta indríja nirdésa (szanszkrit) . nyelv. bőr). ürítőszerv. tompa) ismerete.az érzék maga (nem az érzékelő képesség) indríja bhéda (szanszkrit) . a Pándavák székhelye a mai Delhi helyén Indravarman (szanszkrit) . az istenek királya. láb.király. a megfelelő tudatosságok eredői.

6.inspirációs mantika (görög) .Apollón jósdáiban alkalmazott eljárás intelmek (egyiptomi) .4 pozíció (gyaloglás. írnokok ezrei pedig ezeken tanulták az írás művészetét Ippen (japán) .Az Úr titkos tanítása. Nigantha Nyátaputta istádévatá (szanszkrit) .triász isteni kilencség (egyiptomi) . féltékenység. hogy az uralkodó általa elnyerje az . bódhiszattvák. az egyik béklyó Ísa (szanszkrit) .olyan felirat. erkölcsi és társadalmi tanítások gyűjteménye. 7. Szanydzsája Belatthiputta.földbe süllyesztett négyszögletes tűzhely írorr (ejtett tibeti) . életbölcsességek. 3.a Jadzsur véda upanisadja.egy hindu választott istensége isteni hármasság (egyiptomi) . 10. melyben az uralkodó úgymond „jelentést tesz” az őt patronáló.Pak Kjepo írsjá (szanszkrit. írott tibeti phrag dog) . a dévák társai. az istenlevél nem titkolt célja. 5. Adzsita Keszakambala. ülés. női bódhiszattvák.Ardzsuna és Ulupí fia írjápatha (szanszkrit) .1.Őzek ligete. egyes intelemszerzőket (Imhotep. fekvés) iromudzsi (japán) . vidjárádzsák.amelyek nem férnek össze a buddhizmussal: Púrana Kassza-pa. dévák. Amenemope. Makkhali Gószála. amit az istenség nagyobb dicsősége érdekében véghez vitt.az ókori Egyiptomban nagyra becsült irodalmi műfaj.a kert szerkezete Isipatána (szanszkrit) . női buddhák.a 4 égtáj. 4. úr Ísá upanisad (szanszkrit) . Kagemni. Pakudha Kaccsájana.szent tó isigumi (japán) . és munkáikat nagy számban másolták. vidhjarázsník. a köztük levő 4 félégtáj. Ptahhotep. 8.erre jegyezték fel az istenek nevét és uralkodásuk idejét iseru (egyiptomi) . a lent és a fönt Irávat (szanszkrit) . Amida bucu irány (10) . arhatok.irigység. buddhák. általa imádott istenségnek mindarról.enneád isteni személyek .) nagy becsben tartottak. 9. itt nyilatkoztatta ki először a Dhammát a Budhha az 5 vezeklőnek (panca vaggi) iskola (6) . a Jadzsur véda része ised-fa (egyiptomi) . stb.a Dzsi-iskola alapítója.nem hivatalos alkalomkor viselt egyszerű kimonó irori (japán) . állás. női arhatok istenlevél (egyiptomi) . 2.

jelképe: trónus.Tipitaka. 4.Látnok-csúcs a szárnáthi Antilop-ligetben iszlam (iszlám) . a Védákhoz itijukta (szanszkrit) . 622.mítosz Itihásza purána (szanszkrit) . temploma: Philae.teizmus itihásza (szanszkrit) .vallásos meggyőződésből vállalt szándékos halál. Az „így-mondottak” itthí szukha (páli) .(i. Visnu (fenntartó). kezdetben csak a purusára irányult Ísvara Purusóttama (szanszkrit) .sz. Hórusz anyja. 354 napos holdév isszá (szanszkrit) . megadás. alávetés.istenség további támogatását. kegyét.Kapila tanításának (szánkhja) leírója (Szánkhja Kárika) Iszan (japán) . része. a nőre irányul itvara (szanszkrit) . Siva (pusztító-megújító) ísvara nirmánahétu (szanszkrit) .-5.anyaistennő. a megnyilvánuló Egy. megnyilvánulása hármasságban a Trimurti: Brahmá (teremtő).Heliopolisz ivaszaka (japán) . Isten akaratába való belenyugvás. a városnév jelentése: „A Két Ország Meghódítója” Iunu (egyiptomi) . később szisztrum.Isten.indiai materialista elmélet Ísvara pranidhána (szanszkrit) . a dzsaináknál éhhalál Ity taui (egyiptomi) . I. törekvés a felsőbbrendű megértésére.a „Mert megmondatott”-tal kezdődő mondások.kezdete i. Amenemhat alapította és a XII. nem ritkán erre vonatkozó könyörgést is tartalmaz Ísvara (szanszkrit) . Behbet el Hagar . engedelmesség Istennek.sinto szentély Ízisz (egyiptomi) . Ozirisz felesége. Az „ígymondottak” (Tripitaka) Itivuttaka .Isten.sz. az asztána jóga 5. lépése (nijáma).béke.) .a Rámájana és a Mahábhárata. Kjógen tanítója Iszipatana (páli. szanszkrit Risipatana) .zen mester.önmagunk Istennek szentelése. dinasztia székhelye volt. a Brahman legmagasabban fejlett átmanja (murti).irigység isszarakuttato (páli) .az istenség teremtő játéka isszaraváda (szanszkrit) . El List közelében.nő-gyönyör. a dvádasángasászana 6. legendák gyűjteménye.középbirodalmi főváros a Fajjúm-oázis bejára-tánál. megbékélés iszlám időszámítás (iszlám) . sz. mint Legfőbb Lélek Ísvarakrisna (szanszkrit) .

udgátar. végrehajtói: hótar.néptörzs jadnya (szanszkrit) védikus áldozat. 4 szintjük van (karotapáni. 2 részből áll: Fehér Jadzsur véda (Vádzsaszanéji szamhitá).hódolati áldozat.Jadu sarja. upászaná. dnyána) Jádnyavalkja (szanszkrit) . írott tibeti g jag) .ima. 17. Puru fivére.apa-anya szobor. tűzáldozat. ártódémonok. jak bika (Poephagus grunniens) jakata (japán) . írott tibeti gnod sbjin) férfi és női erdei manók. adhvarju. vadzsrapáni).sz. bráhman (karma.kéz formájú Tóra-mutató jádava (szanszkrit) .nyílbambusz (Pseudosasa japonica) ja nga ba (írott tibeti) .a szertartások védája. később a jantrajána ábrázolása jabu kanzo (japán) . nö dzsin . egy istenszobor ölében az istennő szobra. ejtett tibeti nödzsin.egy maiko szolgálati lakása az okijában jakko simada (japán) .-tól) jagnjá (szanszkrit) . máládhárin.félelmetes jab jum (ejtett tibeti) . a hagyomány szerint a Satapatha bráhmana írója.sz. életerő átadása. sz. 17. védikus filozófus. sz.a hászidizmus alapítója az i. a Fehér Jadzsur véda szövegezője Jadu/Jádava (szanszkrit) .hindu tűz-áldozat jájáma (szanszkrit) .kéregben áldozótól való (utalás Uddálakára).cikkcakkos fahíd jacude (japán) .kacujama jaksa/jaksiní (szanszkrit.zen-iskola (az i. az adhvarju kézi-könyve.Jadu és Puru apja jak (ejtett tibeti. szadáma. királyuk Kuvéra. kincsőrző szellemek. J ja dake (japán) . Jadzsur véda jága (szanszkrit) . Fekete Jadzsur véda (Taittiríja szamhitá) jadzsusz (szanszkrit) . Krisna őse. Krisna egyik neve Jadzsur véda (szanszkrit) .erőfeszítés Jajáti (szanszkrit) .japán arális (Fatsia japonica) jád (héber) .Izráel ben Elizer (Baál Sém Tov) (héber) . óriások.sárga liliom (Hemerocallis fulva) jacu hasi (japán) . a mantra jóga gyakorlata Jagjú Sinkage rjú (japán) .szarvasmarhaféle kérődző emlős. korábban a saktizmus. tiszteletadás.

Dzsambudvipa jána (szanszkrit.zen mester. őrségváltás. vagyont gyűjteni). pára aktív.szamjag karmánta jang dag pa'i lhra ba (kínai) .szamjag vák jang dag pa'i rco la ba (kínai) .japán rózsa (Kerria japonica) jamabusi (japán) .szamjag ádzsíva jang dag pa'i dran pa (írott tibeti) . mentesség a kapzsiságtól (apari-graha). jármű jang (kínai) .a világot felépítő anyagi szubsztancia. szexuális önmegtartóztatás (brahmácsarja). a Rekesztő.szamjag szmriti jang dag pa'i lasz kji mtha' (írott tibeti) . a jóga 8 angája közül az 1.fegyelmezés. 1836-1888).japán hegyi cseresznye (Prunus serrulata) jamaboki (japán) . kínai Jüe san) . az első ember. a laja jóga gyakorlata. hordozóállata a bivaly jama (szanszkrit) . Párosítások Jamantaka (ejtett tibeti) . tartózkodás a lopástól (asztéja). őrváltási idő Jama Dharmakája (szanszkrit.szamjag dristi jang dag pa'i ngag (írott tibeti) . írott tibeti tzeg pa) .Singisig Jamántaka (szanszkrit. a két napszak négyes felosztása.aszkéta Jamaka (páli) . egyetemes erkölcsi parancsolatok (nem szabad ölni. férfi alapelv jang dag pa'i 'cho ba (kínai) .szerencsétlen évek Jakuszan (japán. jó szerencse (írott tibeti g jang).a Holtak Ura Jáma ég (szanszkrit.a poklok világa Jama (szanszkrit) .Tipitaka.szamjag vjájáma jang dag pa'i rtegs pa (kínai) .kocsi. fékezés.a hadakozásmentes.a halál istene. az élettartamuk 2 ezer év. arhatok birodalma.sz.: nemártás (ahinszá).zen mester (i. táguló oldala (ld. írott tibeti gshin rdzse'i gshed po) a Holtak Urával Végző Jamaoka Tessú (japán) . 4 órás napszak. a ritvidzs. aki meghalt. erkölcstelen életet élni.szamjag szankalpa . a küzdelem nélküliek. hazudni. vidhjá rádzsa Jan fu ti (kínai) . írott tibeti gshin rdzse cshos kji rgjal po) . kínai Yemotian) .jakudosi (japán) . a vágyvilágban alulról a harmadik jama zakura (japán) . a tévedő istenek. a Mérhetetlen fény (Öpamé) egyik vetülete. Szekitó tanítványa jalva (ejtett tibeti) . kendó mester Jamarádzsa/Jamántaka (szanszkrit) .halálkirály. igazsághoz való hűség (szatja). csi). ragyogó. lopni.

hanyatlás jarimizu (japán) .a Buddha felesége.olyan.a Buddha megvilágosodása.-tól i. mint a valóságban. Koli lánya. barbár javara (japán) .bölcsességaspektus je shes (írott tibeti) .vadzsrajána jao jorozi no kami (japán) . 7. írott tibeti je sesz szemsz dpa') .Jáma ég Je mon (ejtett tibeti) . jármülke (jiddis) .az első ember. a panycsavaggíják után az első bhikkhu.hindu tanító i. Bod. sz. a mandala előképe jantrajána (ejtett tibeti) .a négy tudás az eszmei sík tudása nélkül je shes kji rlung (írott tibeti) .meditációs ábra.e.a fejfedők alatti kis kerek sapka (kipa) jarne (ejtett tibeti) . kártékony.kanyargó vízfolyás a kertben jarmekl. 2.-ig Jar lung Cang po (ejtett tibeti) .vársika jasaszviní (szanszkrit) . Dzsang.dnyána je shes bzhi (írott tibeti).e. Khamsz. könyve: Nirukta. családjának 46 tagjából szerveződtek az első szávakák Jászka (szanszkrit) .lágy dzsúdó Je mo tian (kínai) . Bal és a jetik) jé ruj loa (vodu) . sz.jang dag pa'i ting nge 'dzin (írott tibeti) .fölső jar klungs (írott tibeti) . Gópá után Jasza (szanszkrit) benáreszi kereskedő. Szog po. ahogyan van jathárthatá (szanszkrit) .bal fül Jasóda (szanszkrit) . Hor.ión (görög).Jar lung Jar lung (ejtett tibeti.vörös szemű.sinto templom Tokióban jathá bhúta dnyána darsana (szanszkrit) .tibeti királyi dinasztia kb.Brahmá putra jar ne (írott tibeti) . nyugati. a régi-es szavak magyarázatának szójegyzéke Jaszukuni (japán) .sz.rend javana (szanszkrit) . írott tibeti jar klungs) .vársika jarálaksana (szanszkrit) . i. emberevő szellem je se szem pa (szanszkrit dnyánaszattva.bölcsesség-tudatosság szél a szellem működésében .szamjag szamádhi Jangcsub csörten (ejtett tibeti) .a dolgokat valóban úgy látni. kilenc fia volt (Gja. Mon/Khe le. a nyolcas csörten-csoport egyike jantra (szanszkrit) . ejtett tibeti. 500 körül. ahogy léteznek jathá bhútam (szanszkrit) .Krisna nevelőanyja Jasódhara (szanszkrit) .

Cun csiang Jen huang (kínai) . bőség (írott tibeti jid) ji dag (ejtett tibeti) .parikalpita ji xin (kínai) .zsidó jelkép (8 szerencsés) (írott tibeti) . 'khor lo jen (kínai) . gser nja.szövegmagyarázó Ji po ti (kínai) . jószívűség.emberszerű lények. konfucianizmus jen en zhui (kínai) . az emberi kapcsolatok helyes kialakítása.ülés.Biblia.sz.sz. gter chen po'i bum pa. más néven Shen nung Jen shou (kínai) . 1042-ben Tibetbe hívta Atísát jesíva (héber) . i.exodus.Padmaszambhava egyik női kísérője.je shes kji tshogs (írott tibeti) . Ezékiel ji (kínai) . igazságosság. az AUM .Gantó jenabhujjassz szikkhá (szanszkrit) . rgjal mtshan. kivonulás Egyiptomból jehudim (héber) . jóság.abszolút tudat jid dga (írott tibeti) .Jáma Jesé Kadó (ejtett tibeti) . védisten.újraszületés jeciat micráim (héber) .humanizmus. a bölcsesség Jeseo (ejtett tibeti) .Guge királya. Je mon teremtménye J'hezkél (héber) .gdugs. dung dkar gjas 'khjil.dnyána szambhara je va (ejtett tibeti) .Földi Fenség. védőszellem ji dvagsz (írott tibeti) . dpal be'cu.préta ji dvagsz kji szkje gnasz (írott tibeti) .erény. vallási kollégium jesíva-bóher (héber) .csan mester († i. pad ma.préta ji dam (ejtett tibeti) . emberség Jen dao (kínai) . az éhségszörnyek ura Ji jing (kínai) . zsidó iskola.felsőbb iskolában tanuló fiú jetik (ejtett tibeti) .az ember saját buddha természete. ülőhely. szanszkrit preta) Égő Szájú. gyűlés.Tusita jid lus (írott tibeti) szellemtest jig drug (írott tibeti) . csak a modern korban Jen hao (kínai) .tantétel.az Ember útja. a hat szó.prétajóni ji dvagsz kyi thub pa kha 'bar ma (írott tibeti. ejtett tibeti elme.buddhista zarándok ji kie (kínai) .a többségtől való megfegyelmezés szavazással Jenlo (kínai) . 975) Jen tou (kínai) .Purvavidéha ji ta (kínai) .

7. kb. testtartás (ászana).Biblia. egyesít. mantra. az űr természetének tiszta transzcendens eleme.női buddha.újra. általánosabban religio = re . megköt. könyv valószínűleg kiegészítés jóga tantra (szanszkrit) . századtól jódzsana (szanszkrit.4 krószasz távolság. az érzékszervek bevonása a csittába (prat-jáhára).8 tag.jig drug sgra (írott tibeti) . írott tibeti mal 'bjor so jod pa'i dbu ma rang rgjud pa) .ok és eredmény jin li lun si (kínai) . 3. 5. több mint kezdő. 4. írott tibeti gjo) jo be thugs rdzse chen po (írott tibeti) .sz.Mahákarunika jocume gaki (japán) . fajtái: hatha. ligare egyesít).a madhjamaka rendszer aliskolájának másik alis-kolája jógácsára/csittamátra (szanszkrit) a létezés tudati . a 4. 2.A jóga vezérfonala.négyszemű kerítés a kertben Jódo Shinshu (japán) .korai madhjamaka iskola jógácsára szvátantrika (szanszkrit.a világot felépítő anyagi szubsztancia.az okság tana jin na luo (kínai) . (ejtett tibeti fortély. fokozat: 1.a hatszavú törvény hangja jik csa (ejtett tibeti) . mahájána jógácsára szútra jogácsára madhjamaka (szanszkrit) . sűrűsödő szellemi oldala (csi). az egyik tantra-módszer jóga vacsara (szanszkrit) . pára passzív. iungo = összeköt. 2. összpontosítás (judzs = összeköt.buddhista szekta Japánban az i. 8. de még csak az alsó angákban gyakorlott Jógácsára bhúmisásztra (szanszkrit) A leigázás lépcsőfokairól szóló tanítás. lélegzetszabályozás (pránajáma). a külvilágra vonatkozó megfékezés (jama). 6.a buddhista filozófia egyes kérdéseit tárgyaló mű jin (kínai) . az egyéni tudat kioltása (szamádhi) Jóga szútra (szanszkrit) . igába fog.leigázás.jógatanítvány. latin = jugum . női alapelv jin kuo (kínai) . egyesít. dnyána) jóga anga (szanszkrit) .szellem. 13. Patandzsali műve (i. Jeremiás jo (kínai) . iga.sz. Vairocsana női társa jing hsziang (kínai) . (japán) férfi energia. egy gondolati pontra irányuló összpontosítás (dhjána). egy fizikai pontra irányuló összpontosítás (dháraná). bhakti.az egyén saját ereje Jirmijáhu (héber) .kinnara Jing csok ma (ejtett tibeti) .tükörkép jiriki (kínai) . mozgás. összeszedettség. önfékezés (nijama).meditációs gyakorlatok. a test rendszerében a testi jelleg. kínai you xun) . sz. rádzsa (karma. 20 km jóga (szanszkrit) .járom.).

sötétség birodalma a sintóban jomi no kuni (japán) .anyaöl-elme jórcájt (jiddis) .jógi botja-tartás (hatha jóga) jógakkhéma (szanszkrit) . ünnep jomi (japán) . a niródha. benső uralomra jutás létfoko-zata. ő adta át a jógát Matszjéndra-náthának. jógamester jógácsárja (szanszkrit) . 1589-1617) jóni samana szikára (szanszkrit) .jógacsend a padhánában. sötétség birodalma a sintóban. Aszanga és Vaszubandhu iskolája. i. nem-tudás) való mentes-ség jogaku (japán) .a boldogtalanság.üres tér (kertépítészet) jom haacmaut (héber) .Jeruzsálem 1967-es visszafoglalása (június 7) jom kippur (héber) .természetére épülő mahájána filozófiai rendszer az i.a dzsiva önlegyőzés.Jonten Gyaco Jon ten Gya co (ejtett tibeti.az emlékezés napja (május 17) jom Jerusálájim (héber) . ő Szvátmárámának. 2 aliskolája van.a jóga gyakorlója. csittamátra).a holokauszt emléknapja egy héttel peszah után johaku (japán) . Mahájána szutrálankara. növendék joh hasoá (héber) . vidjá létfokozat jógadandászana (szanszkrit) .jógatanítvány. századtól (vidnyánaváda.jó nap. kötelé-kektől (érzéki vágy. már nem kezdő Jógésvara (szanszkrit) .jógamester. egy kévalin jógadá (szanszkrit) . ő Góraksanáthának. 270-350) Jógácsárabhúmi szútra.szendergő-tartás (hatha jóga) jógávacsara (szanszkrit) .a Jóga Ura.a boldogtalanság.álomhelyzet a jógában. dalai láma (i. halálország jon tan rgja mtsho (írott tibeti) . Siva jelzője.befogó-tartás (hatha jóga) jógamudrászana (szanszkrit) .a halálozás napja és évfordulója .u. ők voltak alapítói a 84 sziddhának (tökéletessé vált jógi) jógin (szanszkrit) .a 4.a függetlenség napja (május 18) jom hazikarom (héber) . téves nézetek. alapművei Maitréjanáthától valók (kb. befogó zárótartás (hatha jóga) jóganidra (szanszkrit) .az engesztelés napja (tisri 10) jom tov (héber) .a jóga pecsétje-tartás.a tudat ellenőrzésének útja jógamudrá (szanszkrit) . alfaállapot jóganidrászana (szanszkrit) . szendergés. 2. létszomj. írott tibeti jon tan rgja mtsho) .-3.nyugati zene jógakula putta (páli) .jógagyakorlatokat folytató fiatal jógamárga (szanszkrit) .sz.sz.

örökbefogadás Josida Kanetomo (japán) .egység jugen (japán) . dvápara (864 ezer földi év). Prithá és Dharma fia judzs (szanszkrit) .szpírea (Spiraea thunbergii).Aparagódáníja juan jue (kínai) . alkalmaz jue fen (kínai) .Istennel összhangban lévő személy. menyasszonykoszorú jukta (szanszkrit) .Vrisni fejedelem Judhisthira (szanszkrit) . Jezsajás ju csia/ju csiao (kínai) .városban lakók (1 évnél rövidebb ideig voltak a városban) Jószó (japán) . a haiku-írás szemlélete juh órája (kínai) .Biblia.pravritti vishaja juga (szanszkrit) . fa. megkötött.egyetlen sinto josvé háir (héber) . a múládhára csakra jukti (szanszkrit) . káli (432 ezer földi év) juga naddha (szanszkrit. ha egy loa több embert is megszáll jö (ejtett tibeti.iskola.nyári kimonó juki janagi (japán) .hármasan összekapcsolt áramlás.13-15 jui icu sinto (japán) . módszer.egyetlen sinto jui sziki (japán) . a konfucianizmus ju dag (ejtett tibeti) .udumbara jou xun (kínai) . a tudósok tanai. Jáma fia a Mahábháratában. kelet.pratjéka buddha Judhámanju (szahszkrit) .préta Ju dan jue (kínai) .jósi (japán) . Kuntí fia.homály.a Nyolc Boszorkány jul 'khor srung (írott tibeti) .nyúl. a 4.a legidősebb pándava. írott tibeti jos) .bódhjanga jug jul (írott tibeti) . állatövi jegy. a jógát műveli juktatriveni (szanszkrit) .zen mester a Daitoku templomban jou tan (kínai) .a Huszonnégy .a helyes törvény. írott tibeti zung 'brel/zung 'dzsug) .jül lha jul nji shu rtsa bzhi'i mkha' 'gro rnams (írott tibeti) .összeköt. női jellegű (mongol jin).jódzsana joun escandale (vodu) . ajanamsza J'sájáhu (héber) . Vaszubandhu iskolája Jujutszu (szanszkrit) .vidnyánaváda. tréta (1 millió 296 ezer földi év).Dhritarástra és egy szolgáló fia jukata (japán) . okfejtés jul gji phra men brgjad (írott tibeti) . igába hajt.Uttarakuru Ju ye ni (kínai) .Jül Khor Szung jul lha (írott tibeti) .védikus világkorszak: krita (1 millió 728 ezer földi év).botrányjáték.

8.tibeti iskola.Csi szung Jüe san (kínai) .feljegyzett beszélgetések. a drizák ura jül lha (ejtett tibeti. írott tibeti ka wa dpal btsang) .kínai utazó Indiában i.-ban. fordító az i. a tanítványok leírásai Jüan cang (kínai) . írott tibeti bka' rgjud pa) hagyományőrző tibeti vallási irányzat.kinyilatkoztatást követő. vörös sapkások ka ha va (ejtett tibeti) . de a hagyomány szerint i.a kelet istene. koherens juto szeki (japán) . tibeti vallási irányzat ka gyü pa (ejtett tibeti.trónörökös Juyeni (kínai) . írott tibeti jul lha) . az ország istensége.Aparagódáníja jü lu (kínai) .tibeti templom Pekingben junnani buddhizmus (kínai) . épült az i.sz. 130 körül jum mchog nam mkha'i dbjings phjug ma (írott tibeti) .megköt.aktivitás Jung kong hok (ejtett tibeti) .a sóhajtó vagy hideg pokol ka shag (ejtett tibeti) . 630-644 Jüan tao (kínai) .forró vizes kő a kertben juttita (szanszkrit) .helyi isten.tibeti tanító.Ungo Dójó Jün men Ven jen (kínai) .szvasztika junakti (szanszkrit) . a régens alatti minisztertanács ka tam pa (ejtett tibeti.e.Ummon Bunen K ka dam pa (ejtett tibeti) . írott tibeti jul 'khor srung) .Ország Égjárói Jum bu La kang (ejtett tibeti) . alapítója Mahápandita Dípankarasrídnyána Ka va Pel cang (ejtett tibeti. 6.sz. a fejtetőn lakik Jün csü Tao jing (kínai) .hindu áldozati oszlop jutasziddha (szanszkrit) .Jakuszan Jül Khor Szung (ejtett tibeti.részleges kötöttség.érthető következmény juvarádzsa (szanszkrit) .4 főkamarás (kalon). században . írott tibeti bka' gdams pa) . a jógát gyakorolja jung (kínai) . sz.Kína délnyugati részének páli buddhizmusa Junu (egyiptomi) .Hélipolisz.sz.Nyat ri Cen po tibeti király várkastélya Cet hang mellett. On júpa (szanszkrit) .Ákásadhátvísvarí jun drung (ejtett tibeti) .

egy bráhmana a vidéhai Dzsanaka udvarában tartott vitán kai (japán) . annál valamivel kisebb. Ciprus déli partjainak magasságában.fej és láb nélküli szörny kabbala (héber) . századi viselet kacura (japán) . a Buddha tanításai. amelyet Muwattalis hettita. gyakran ábrázolják a személy mögött állva. újraélesztési módszer. a hozzá fűződő legnevezetesebb esemény a kádesi csata. ha megismeri a testet.kiáltás (kiai). sosem ábrázolták a még élő személy ka-ját. Ramszesz egyiptomi uralkodó vívott tisztázatlan eredménnyel. 17. i. 7 év alatt 1000 napon át. mezítelen alakként.hagyományos színjáték férfi szereplőkkel kaburendzso (japán) . frizurája. ma Tell Nedi mend. tanúsítvány. misztikus tan kabeirosok (görög) . rizsgombóc a szerzeteseknek Kabandha (szanszkit) . csak a királyokét kabalimkáro áháro (páli) .misztériumok Lémnos és Samothraké szigetén.virágkötészet. és a halál után visszatérhet.paróka.Ikkjú remetesége kaccsá (szanszkrit) .zarándoklat. és a boiótiai Thébaiban kabuki (japán) . fején a ka hieroglifával (ka-tartásban felemelt kezek) és a személy nevével. a kánon egyik része (108 kötet). mindkét fél a maga győzelmének könyvelte el kado (japán) . a maiko 5. ikebana Kágyur (ejtett tibeti) .csak szárnyasokat metsző sajhet.szerzetes felszentelési szabályzata kaihogjo (japán) . amit az elhunyt hozzátartozója mond Kádes/Quadesh (egyiptomi) . tanbeszédek (szutra) 3. cubusi simada) Kacuroan (japán) . Startégiailag kiemelkedően fontos hely volt. amely a születéskor a testtel együtt keletkezik. 1. mae vare. rendi szabályok (vinaja) 2. arameus Istent dicsőítő ima. nyer.város és erőd volt az Orontész folyó partján. metafizika (abhidarma) Kahóla (szanszkrit) . kapott hagyomány.szent.Kátjájaná kaddis (arámi) .lefordított kinyilatkoztatások. azonos a geikoéval (simada.sz.a lélek egyik fele.táncszínház kacu (japán) . a szíriai Homsz mellett. és II.ka/ka-lélek (egyiptomi) . az első .a maiko harmadik frizurája. és az elég ép.a betevő falat. zen kiáltás a zavaró gondolatok megszüntetésére kacujama/jakko simada (japán) .étel Kaccsájána (páli) .

a szellemi/pszichikai tulajdonságok rugalmas-sága kája mudutá (szanszkrit) . évben 200-200 nap. ájur véda kája dharma (szanszkrit) . napi 30 kilométer.a szellemi tulajdonságok jártassága kájapasszaddhi (szanszkrit) .belgyógyászat.Kékaja utóda.a szellemi/pszichikai tulajdonságok nyugalma . rádzsa. alkal-mazkodó készsége.a testre vonatkozó tudatos éberség kájapagunnyatá (szanszkrit) . a pszichikai elemek aktivitása kája karma (szanszkrit) . illetve azonosulás Ísvarával.érzékelhető alkotóelem. a fizikai bizonyosság. az eszme szintje. a 6. a 4.3 évben évente 100 nap.test-szemlélet.ráksaszí. évben 200 nap. az első százon napi 84 kilométer. foka kája dhátu (szanszkrit) .a test fegyelmezése kája csikitsza (szanszkrit) . az utolsó 100 napon napi 54 kilométer Kaikaszí (szanszkrit) . napi 60 kilométer. érintés. a szellemi tulajdonságok hajlékonysága kája szákszin (szanszkrit) .fizikai cselekedet kája lahutá (szanszkrit) . test-felidézés. és figyel az írjá-pathára.fizikai tanúsítás által alkotott. elhatárolódás. a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike kája vidnyána dhátu (szanszkrit) . a végső megszabadulás állapota. Dasaratha felesége.test. a buddha 3 teste (nirmána. az 5 érzéki képesség egyike kája kammannyatá (páli) . és az 5.az uttara szamgát összefogó öv kája bhávana (szanszkrit) . dharma) kája ájatana (szanszkrit) . egy ország Kaikéjí (szanszkrit) . szanbhoga.Asvapati lánya.tapintó képesség. Rávana és testvérei anyja Kaikéja (szanszkrit) .a tapintás-tudatosság alkotóeleme kájagata szati (páli) . a jóga célja kája (szanszkrit) . a 7. Szukésa lánya.egy buddha ragyogást áraszt. az ávénika buddhaguna 13. Siva lakhelye kaivalja (szanszkrit) tökéletes elszigetelődés.a pszichikai elemek egyenessége. vjaktagyakorlat kájánupasszaná (szanszkrit) . Bharata anyja Kailásh/Kailásza (szanszkrit) . nemiség kája dzsukatá (szanszkrit) .a szellemi tulajdonságok használhatósága.a pszichikai elemek beleérző képessége.hegycsúcs a Himalájában. évben 100 nap. nyíltsága kája indríja (szanszkrit) .a tapintás egymásra ható mezeje kája bandha (szanszkrit) .

a fiú elveszítette az ökröt. hogy mindenütt otthon vagyunk a tudat tisztaságában).érzéki élvezet kájika tapasz (szanszkrit) .a szellemi tulajdonságok egyenessége Kákacsandísvara (szanszkrit) .festménytekercs kakodaimón (görög) . a fiú meghallja az ökör bőgését. üres kő eltűnt a fiú és eltűnt az ökör (a buddha-természet. 2. az is megvilágosodik) Kakuban (japán) . ott.kohanim kájudzsukatá (szanszkrit) . 12. ha utána szólnak.függelék. a fiúnak óvatosnak kell lennie. nem tapasztalás). keresni kezdi. 7. 6. nem azonosul a világ futó benyomásaival). a gondolatok nem ragadnak magukkal. 10. de ez csak ismeret. 9.kínai festő az i. 3. nem foglalkoztat a veszteség-nyereség. nagy. ráteszi a kötőféket.singon mester. műve a Képek az ökörhajcsárról. de sehol nem találja (keressük a buddha-természetet magunkban. már nem gondol az ökörre (a segédeszközre már nincs szükség. a szoba elkerített része teázáshoz Kakuan . de az nem hagyja magát vezetni. 5. a fiú hazaér. ahol az ökör elvonult (mindent fokozatosan értünk meg. nem fordul meg (vége a küzdelemnek. a vásártéren (látszik buddha-természetünk. de csak saját zavaros tudatunkat találjuk). a csan útja: 1. de könnyen elveszíthetjük). ennek öröme hazavisz).patak Kuszinárá mellett . a fiú fuvoláját fújva megy haza az ökör hátán. a víz kék. hogy minden üres). és megpillantja (elcsitulnak az érzékek. a tudat nem alkot gondolatokat).sz.Ardzsuna anyja kájn ájn hore (jiddis) .a test aszkézise Kajkéji (szanszkrit) . a Hold előbukkan a felhők mögül. a singin alapítója Kakudhá (szanszkrit) . 8. a fiú először találkozik az ökörrel. meglátjuk eredeti természetünk. belső szemünk látja.kájika szukha (szanszkrit) . az üresség. egyedül ül. akivel összekerülünk. században. a fiú fölfedez néhány nyomot.blí ájin hará kajnok (jiddis) . mert újra elveszíti (tudatunk felfedezi buddhatermészetünk. megértjük. lábnyomokat vesz észre a talajon. a hegyek zöldek (az alaptudat tiszta. nem süppedünk vissza a személyességbe). a fiú a kötőféket tartva vezeti az ökröt (a tudat tiszta. 4.az egyik sziddha kakemono (japán) .boldogtalan ember kakoi (japán) .

liget. név és alak (náma rúpa.a vadzsrajána egyik neve Káláma (szanszkrit) . körülötte kakas. másik neve Áráda Kalandaka nivápa (páli) . öntudat (vidnyána. férfi szemébe fúródó nyílvessző). 6 érzékelési tartomány (sadájatana. szülő nő). ragaszkodás/kötődés (upádána.Kála Bhairava-tartás (hatha jóga) Kálacsakra (szanszkrit. holttestet máglyához cipelő férfi) kálacsakra jána (szanszkrit) .felfogás. karmikus késztetések (szamszkárák karmák.mandalák felszenteléséhez használt edény kálaszútra (szanszkrit) . üres ház 6 ablakkal). a kör közepén Jáma. amely szerint minden az időből ered kálavidu (szanszkrit) . érintkezés (szparsa. 2.fekete vonal.ügyes Kála Dévala (szanszkrit) .Időkígyó. a Buddha tartózkodási helye Rádzsagrihában. születés/újjászületés (dzsáti. 9. fekete. kínai si szan wai tao) . az idő legkisebb egysége (amely alatt egy atom saját terén áthalad) kalá (szanszkrit. nemtudás (avidjá. létesülés (bhava. a Bambuszligetben (Véluvana árama). 11. 6.fejedelmi jelvények kálá (héber) . 7. a további karma létrehozása: 8. gyümölcsöt fogó majom).Mókusetető. és a következő élet: 10. ezek körül a létesülés 6 formája.az idő kereke. írott tibeti bja ka lan da ka gnas pa wod ma'i chal) . írott tibeti sgju rcal) . majom faágon). ölelkező pár). a Föld mélyében rejtőző idő kálabhairavászana (szanszkrit) . időskor és halál (dzsará marana. ivó férfi). amit Bibmbiszára ajándékozott a Buddhának Kalandaka nivápa/Véluvana áráma (szanszkrit. a születés folyamata: 3. legkívül a 12 nidána: jelenlegi helyzetünk okai: 1. hajó 4 utassal és kormányossal). 12. terhes nő). vágy/létszomj (trisna.felosztható idő. forró pokol kálavádin (szanszkrit.kakudhabhandam (szanszkrit) . ezek körül törekvő és elbukó emberek.Dévala risi Kála nága (szanszkrit) . az Anuttara Jóga Tantra főműve. 5. Bimbiszára ajándékozta a Buddhának kalasa (szanszkrit) . fazekas). ejtett tibeti Dükji Khorlo) .menyasszony kála (szanszkrit) . halál. érzet (védaná. vak öregasszony bottal).halálhírnök . végzet.a Buddha szánkhja guruja Szávatthíban a Keselyű-csúcsnál. kígyó és disznó. 4.

világkorszakunk.arhat a Buddha közelében kalon (ejtett tibeti) . szenvedély. sz. írotttibeti dge ba'i bshes gnyen. 3102. dpag bsam shing/dpag bsam ljon shing) . a legrosszabb kor.káléna dhammaszavanam (páli) . 12 hónap 1 Brahmá-év.vaskor. 30 nap 1 Brahmá-hónap. a Szumétu csúcsán áll Kallyntéria (görög) . a Buddha öccsének menyasszonya Kalki (szanszkrit) .) kezdődött kalias (görög) .a romboló erők védikus istennője.Athéné Polias ünnepe kam cang pa (ejtett tibeti) . óhaj. az . eon.Thesmophoria utolsó napja (Athén) Kálódajin (szanszkrit) .faház Kálidásza (szanszkrit) . bhúmi. Nandának. sóvárgás. Siva felesége. Krisna halálakor (i.000 földi év). 4. vivarta. pusztulás Kalpa szútra (szanszkrit) .kargyüpa iskola Tibetben káma (szanszkrit) .Kívánságteljesítő Csodafa.02.dzsaina mű Mahávíra életéről kalpana/vikalpa (szanszkrit) . teremtés.érzéki vágy.főkamarás kalpa (szanszkrit.világkorszak. érzéki lét. mahá).) kalinga (szansukrit) . 432. Brahmá-nap = ezer juga (4. 20 kalpaként üresség. dge bshes) jó barátok. szóbeli mestertanítvány átadás vonala. eluralkodik az adharma. nagy szerencse a továbbjutáshoz Kálí (szanszkrit) .320.költő (i.e. írott tibeti bszkal pa) .az érzékelhető lét szintje.néptörzs kaljánakáraka (szanszkrit) . a vágy istene. Durgá Káli juga (szanszkrit) .11.Szépséges.-5. ebben élünk most.Visnu egyik avatárája Kalligénia (görög) . a fogantatás előtti testetlen bhava. segítőtársak a tanításban Kaljání (szanszkrit) .Jó Híradás.000.fogalmiság Kalpavriksa (szanszkrit.a dharma meghallása a maga idejében.000 földi évig tart.a megcselekvésre szép dharmák. antara. sz. ezekkel foglalkozik a szattvarthapariccshédaka pradnyá Kaljánakírtisabda (szanszkrit) . hogy feltűnik a Buddha kaljánamitra (szanszkrit. a bódhiszatva szint első foka káma bhava (szanszkrit) . 100 évenként megismétlődik a teremtés (szamvarta. a mi 4. akuszala múlá. érzéki lét a Kámalókában van káma bhúmi (szanszkrit) .vágylét. fennállás.

rosszindulat kámarúpa (szanszkrit) .gyönyörfajták kámacs cshanda (szanszkrit) .Isteni Atya. a tett tárgya egy másik nembeli személy. Takamimuszubi kámja (szanszkrit) .az érzéki vágy rongálása.Ame no minakanusi Kamiroki (japán) . 6.elmélyülés első szintje előtti szint káma dhátu (szanszkrit.szellemi-lelki öröm Kambudzsija .őstehén kamae (japán) . fokhoz tartozó világ káma guna (szanszkrit) .Kürosz/Kambüzész (i.vizeskancsó kámarága (szanszkrit) .házasságtörés. hőforrás Kamimuszubi (japán) .az érzéki világban való újralétesülés bol-dog helyei kamat (japán) .érzéki hajlandóság kámaszugathúmi (szanszkrit) .vágyvilág kámamithjácsára virati (szanszkrit) .indiai tanító Tibetben (kb. fizikai kami (japán) . szellem. i.a nemi szervek tájéka kámászava (szanszkrit) . démon. a 4.tartózkodás attól.vágyott célok elérésére szolgáló cselekmény . halandó Kamiizumi Isze no Hidecuna (japán) .mindenben benne lévő istenség.isteni fürdő.testtartás Kamalasíla . sz.érzéki vágy. írott tibeti dod pa'i khams) . a 108 bölcs egyi-ke kámalóka (szanszkrit) . 740-795).belefulladni az érzéki-ségbe kámeszu mithácsára (szanszkrit) .e.) kamiju (japán) .minden vágyat teljesítő égi tehén Kámadhuk (szanszkrit) . ászava kámászrava (szanszkrit) .önkéntes áldozat kámja karma (szanszkrit) .kéjvágy Kámadhénu (szanszkrit) .) kámésu káma szukhallikánu jóga (szanszkrit) . tagja kamandalu (szanszkrit) . béklyó.ragaszkodás a kéjhez kámávacsaraszomanassza (szanszkrit) .teavízforraló kámatanha (szanszkrit) .sz.az érzéki vágyakhoz való ragaszkodás hajlama kámarágavjápáda (szanszkrit) .az 5 érzék tárgyainak szomjazása kámaupádána (szanszkrit) . 17.vágybirodalom.Szekisuszai mestere (i. nem üdvös cselekedet.sz. a 4 ájatanából a 4. hogy helytelen tettre vezessen minket a szexuális vágy. sz.szamojadzsanáni kámarágánusaja (szanszkrit) . a dasa akusala prativirati síla 3.

ragaszkodás az érzékiséghez kampana (szanszkrit) . meghintés kandzsó ban (japán) .áldozati szereket tartalmazó kosarakat vivő lányok (Athén Parthenón-fríz) .szent zászló Kandzsur (ejtett tibeti. 10 cm átmérőjű része. írott tibeti bka' 'gjur) szöveggyűjtemény. labda.családi címer kámopádána (szanszkrit) .köldökcsomó-tartás (hatha jóga) Kandi (páli) . amelyet japánul ejtenek ki kandzsó (japán) .légcső shitánál kaneko (japán) .egy erdő kamma (páli) . az 5 természeti törvény egyike kamma patha (páli) .fehér pöttyös vörös selyemzsinór a varesinobu frizurán kanéphoros (görög) . agyagból gyúrt imaeszköz. a finomtestnek a köldök és a végbélnyílás közötti kb.a tudat aktivitása kammatthána (páli) .sz. szellem (gandhabba) kamma vipáka (páli) . beszéddel. buddhista szentély Srí Lankán az i. itt válik szét a 3 nádí.sz. századból kanduka (szanszkrit) .gömb. századtól. az i. 75 kötet.írás az i.japán photinia (Photinia glabra) kanda (szanszkrit) .a tett törvénye.-ig hiragana-szótagírás.rezgés k'an (kínai) . kínai írásjegy. emlékeztető.a cselekedet eredménye kammannyatá (páli) . 1958 óta 71 jel Kanakamuni (szanszkrit. 61 szótagjel és 1 szóvégi n) egyszerűsített kandzsi (46 alaphang jele) mellékneveknél és viszonyszavaknál. a meditációt elősegítő agyaggolyó a jógában kandzsi (japán) .gumó. Aranyhős kaname mocsi (japán) . 5.a Fog temploma. a Buddha saját szavai káne (héber) . testtel) kamma véga (páli) . nyugat.beavatás. írott tibeti gser thub) . az idegrostok burka kandászana (szanszkrit) . 11. 6.karma energia.víz. sz.3 cselekvésmód (gondolkodással.a karma aktív aspektusa kamma nijáma (páli) . elődje.karma szthána kamon (japán) . az I csing egyik trigramja kan po (ejett tibeti) .a kolostor vezetője kan tung (kínai) .szótagírás (5 magánhangzó.sz.sz.karma kamma bháva (páli) .csodatevő kana (japán) .Kámjaka (szanszkrit) . i.a Buddha 2. majd a kana-szótagírás.

kipá .fül.átlyukasztott fülű vándorló saiva szannjászík Kanthadi (szanszkrit) .sötét.sinsoku kanna (szanszkrit) .koponyakupa kapálabháti pránajáma (szanszkrit) . rendszerint emberi vagy a Hórusz-fiúkat jelképező ember. aki meghallja az emberek siralmát. kóan-vizsgálat a zenben Kannáda (szanszkrit) . a Buddha ábrázolások átlagnál nagyobb fülei. 33 megjelenési formája van. sinsoku kanopusz-edények (egyiptomi) . 1.az egyik sziddha Kanthaka (szanszkrit) .japán bódhiszattva ábrázolás. bháti = fény) Kapálí/Kápálika (szanszkrit) . írott tibeti thod pa) .az éhező szellemek birodalmának buddhája kapárot (héber) . de a leggyakoribb a női kannusi (japán) .sz.a Nyolc Boszorkány közül az északnyugati kányafejű kanko (japán) .koponyát beragyogó légzés (hatha jóga) .káporet kapála (szanszkrit.feldíszített szekér Kannon (japán.(kapála = koponya. a szánkhja. majom és sólyom fejjel díszítették kánphata (szanszkrit) .a Szűz csillagkép.hajék kanzo (vodu) .trombita emberi csontból kanha dhamma (páli) . azért. kínai Kuan jin) .beavatási szertartás kaó (japán) . tiltott Kaparma (ejtett tibeti) .-i kusán uralkodó Észak-Indiában kanjá (szanszkrit) . ajanamsza kankamukha dmar nag dur bja'i mgo can (írott tibeti) .az egyik sziddha kangling (ejtett tibeti) .egyéni jel a nagykorú neve mellett kapajresz (jiddis) .engesztelés kapell/ kápele/kapedli (jiddis) . a Buddha lovának neve kanzasi (japán) .i.miko kanmusi (japán) .a halott belső szerveit tartalmazó edé-nyek.az egyik sziddha kapará (héber) .sinto pap.a vaisésika alapítója kannathron (görög) . sz. egy rövid időszaktól (a líbiai uralom ideje) eltekintve mindig szerves része volt a sírmellékleteknek. komor tan.újév és engesztelés közötti tyúk és kakas áldozat.Kánérí (szanszkrit) . mert remény-telen a purusával egyesülni Kaniska (szanszkrit) . sakál. mindig négyet használtak a 4 Hórusz-fiú szimbólumaként.ellenség.

Kapila-tartás (hatha jóga) Kapilavasztu (páli Kapilavatthu) . Kapilavatthuban született.oksági dhjánák kárana hétu (szanszkrit) . kledak. tavasz és reggel.tibeti iskola Kar ma Tro di (ejtett tibeti) . nem mozgatható része kapótászana (szanszkrit) .vörös. apja Kardama. slésak). az Iksvákutól származó Viruddhaka rádzsa fia kárana (szanszkrit) .olvasók.majomfej alakú ajtókopogtató káporet (héber) . föld és víz (tarpak. közönséges ok (upádána kárana).szent kötél karaan (szanszkrit) .csinálás. tevékeny okság káranaszja asziddhi (szanszkrit) . gyer-mekkor. avalambhak.a cselekvő alany Kárakarna (szanszkrit) . mint ok. században.kapindzsala madár-tartás (hatha jóga). anyja Dévahúti.az étel elkészítésének folyamata. tibeti iskola.az egyik dosha. Észak-Indiában kapindzsala (szanszkrit) .csátaka kapindzsalászana (szanszkrit) .alapvető.-ban Babilonban káraka (szanszkrit) .khakhara kar gyü pa (ejtett tibeti) .sz. i. előzmény.karka kar ma ka gyü pa (ejtett tibeti.rákfaj karaiták (héber) .Suttogó Üzenet. épülés. 6. a prakritin a purusa közvetett. ájur véda karabos (görög) . a gunák által létrejött felsőbbrendű okság (nimitta kárana).kapha (szanszkrit) . Maharsi. tett. tett. szerszám. érzékszerv. a testben az agy-hoz kapcsolódik kara hicu (japán) . írott tibeti kar ma bka' rgjud pa) . tanítását Ászurinak mondta el és Ísvarakrisna írta le.e. a Szentírás emberei. csátaka kapissza (szanszkrit) . Ádi Vidva. a szánkhja megalapítója. a teljes linga kárana dhjána (szanszkrit) .kiindulópont a vitában . a 4 fő tibeti iskola közül az egyik kar ka ta (ejtett tibeti) . okbeliség. gyarapodás.a párohet felső. alapítója Marpa és Dzsecün Milarépa.galamb-tartás (hatha jóga) kar gil (ejtett tibeti) . gnosztikus dualizmus. Mahá Kapála.a szakják ősatyja.a szakja rádzsaság fővárosa az i. 8. más nevei: Paramarsi. jel. hathatós eszköz. sz. nyugalmi energia. Viruddhaka 4 száműzött fiának tanácsadója Kapilászana (szanszkrit) .Karma Héruka női társa. bodhak. ájur véda Kapila (szanszkrit) . a szánkhja linga.

Kárandavjúha (szanszkrit) . (egyiptomi) szeh netjer káriká (szanszkrit) . cselekvés a szánkhjában kárja karana abhéda (szanszkrit) .török eredetű nomád nép Tibettől északkeletre karma (szanszkrit.az ok és az okozat ugyanannak a dolognak a megnyilvánulásai kárjadhjána (szanszkrit) . legsúlyosabb. száraz tájkép kari (szanszkrit) . az egyiptomi hódítások legészakkeletibb pontja. se bokrok. ajanamsza Karkemis (egyiptomi) .a prakritiben megnyilvánuló okozat. verses formájú szútra kárja (szanszkrit) . adhjátma. ha függésből. se fák. tevékenység. kámja.áldozat cselekvés útján. ha rosszindulatból. hanem azokat lát-szólag külső okok által ránk kényszerített sorsként vagy rajtunk kívül álló életkörülményekként éljük át.Kapila apja kare szanszui (japán) . dzsaiva Karma Heruka (ejtett tibeti) .(kri = csinál) a cselekvések következményes törvénye. indiai (ellentétben a nakcival) Kardama (szanszkrit) . enyhe akkor. a prákriti működése. írott tibeti skar cis) . azáltal keletke-zik. a rádzsa jóga része . ható tett. a tettek nem-látható okozati ereje.se víz. aparáparija védeníja kamma. ha öncsalásból ered. a sors ok-okozat összefüggése.erdménydhjána. 5 karmikus ok: aviddzsa. upádána. szahadzsa. szándékos cselekedet.Amóghasziddhi haragvó megjelenése. az Eufrátesz partján. adhibhúta) karma jóga (szanszkrit) . kamma bhava. akaratiszellemi cselekvés. a mai Dzserablusz karluk (ejtett tibeti) . szankhá-ra.bön fehér asztrológia. írott tibeti lasz) . ejtett tibeti kar ka ta) . adhidaiva. naimittika. súlyosabb. a testben az agyhoz kapcsolódik karma jadzsna (szanszkrit) .vritti. dittha dhamma védaníja kamma.város Szíria északi részén. rítus (nitja.fekete.a Rák csillagkép. hogy nem vagyunk többé képesek fölismerni az élettapasztalá-saink gyökerét a saját tudati folytonosságunkban.módszer az Önvalóval való egyesülésre a cse-lekvésen keresztül.Avalókitésvara tevékenységének ismerteté-se a Kágyur/Do-ban karate (japán) . tanhá. a ható cselekvés törvénye. a dhjána hatása karka (ejtett tibeti.küzdelem üres kézzel karci (ejtett tibeti. sziklakert 15 kővel. aisa. upapaddzsa védaníja kamma.

miképpen hatnak azokra.a tett gyümölcse karma saríra (szanszkrit) . az istenek jóindulatának megnyerése áldozattal karma mimánszá darsana (szanszkrit) .karma kánda (szanszkrit) . páda.a karma fajtáinak ismerete.bölcseleti rendszer.karmikus tevékenység által létrehozott mágikus erő karmankó (páli) .a dhátukra irányuló szánkhja koncentrációs gyakorlat karmavipáka (szanszkrit) .jógaeszköz a kar megtámasztására karmánta (szanszkrit) .kolostori tisztviselő karmadzsá (szanszkrit) . Prithá és Szúrja fia karnapídászana (szanszkrit) . a védák áldozattal és szertartással kapcsolatos szövegei. páni. a mímánszá. tett-rész.karmatest. karma phala) karma vipáka dnyána bala (szanszkrit) . upasztha) Karna (szanszkrit) . Sankara nézete karma márga (szanszkrit) . akik elkövetik őket.az 5 cselekvésszerv (indríja) a szánkhjában (vács. osztályok dharmáinak kapcsolata. a 3 egyéni karma-lehetőség egyike (még: csetajitvá karma.Ardzsuna törvénytelen féltestvére a Mahábháratában. a tettek köteléke karmadána (szanszkrit) . a karma és a nemek. páli kammatthána) . a buddha felismeri a karma üdvös /kusala/ és kárhozatos /akusala/ és egyéb fajtáját. tudja.cselekedet Karmapa Csenno (ejtett tibeti.a dhátukra irányuló szánkhja módszeres gyakorlatok (kaszina) karma varana (szanszkrit) . az egyik dasabala karméndríja (szanszkrit) .a karma és eredménye megér-tésének ereje. Vivaszván fia.dasabala karmavipáka dnyána (szanszkrit) . egy mantra karmaszthána (szanszkrit) . a jövőben gyümölcsöt hozó karma. milyen következményekkel jár elkövetésük. az egyén karmkájának következménye karma szthána (szanszkrit.karma metafizika karma phala (szanszkrit) .a tevékenység útja.kötöttség. alrendszere (alapítója Dzsaimini) a védikus szertartásokkal foglal-kozik karma nirdésa (szanszkrit) . alapítója Bharadvádzsa. halászana .cselekményrész.karmikus lehetőségek. páju.karmikus zavarodottság karma vászaná/karma bidzsa/karma phala (szanszkrit) . írott tibeti karma pa mkhdzsen po) Karmapa ismer. kezdetben áldozatbemu-tatás.fülszorító-tartás (hatha jóga). az egyik dasa-bala karmabandh (szanszkrit) .

csészét kézben tartó jáksa Kartikéja (szanszkrit) .a Buddha 1. ájur véda káser (héber) . évezred közepén tűzpap. kifogástalan kashjapászana (szanszkrit) . fején pedig a ka hieroglifát tartja ka-szolga (egyiptomi) . összegezés. a Védákban ősbölcs.augusztus-szeptember (Spárta). 1. kb.Karneia (görög) .sárga ruha.a személy ka-lelkét ábrázoló szobor.hindu október. a második erény karunnatá (szanszkrit) .a jaksák egyik szintje. pl. anyja Szatí. könyörületesség. Fényőrző.Apollón Karneios ünnepe Karneios hónap 7-étől kilenc napig Karneios (görög) .Kasjapa-tartás (hatha jóga) Kásí (szanszkrit) .zen mester (i. az áditják apja. befejezés.3 agnihóta (Uruvélá.bárd karuná (szanszkrit.egy ország Kásjapa (szanszkrit. egy elemet vagy egy színt jelöl Kaszó (japán) . együttérzés. az élőlények ősapja. 1352-1428) a Daitoku templomban ka-szobor (egyiptomi) .az elhunyt ka-lelkének bemutatandó áldozatokról gondoskodó pap Kasszapa (szanszkrit) . figyelemösszpontosításra használt meditációs tárgy (lemez).e. az i.a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike kasrut (héber) . megfelelősség. egy mandala. a tudat tisztátalansága. a Buddha egyik tanítványa a Lótusz-szútrában. csípősen fanyar.a cselekvő alany kárttika (szanszkrit) .mások iránti részvét karyatidák (görög) .a háború istene. írott tibeti 'od srung) . Nadí. megbízhatóság kasza (japán) . a Vádzsaszanéja iskola képviselője. apja Siva kartr (szanszkrit) .irgalmasság. kés karttriká (szanszkrit) . írott tibeti snjing rje) .szenny.rituális szempontból alkalmas. részvét.sz. Szvájamhuva Manu fia. a Metageitnión idején karotapáni (szanszkrit) .Artemis Karyatis ünnepén a táncosnők kasaja (szanszkrit) . a szerzetesek sáfrányszínű köpenye kaszina (szanszkrit) . az istenek és emberek ősapja kasmarí (írott tibeti) . az alak általában mezítelen. megengedett. szánkhja földelem gyakorlat.teljesség.rituális szempontból alkalmasság. elődje. akiknek a Buddha elmondta a tűzprédikációt .napernyő kászáva (szanszkrit) . Gajá).

csecsemőgondozás. amikor termést hoz. a Jadzsur véda része kathápábhatam (szanszkrit) .Tipitaka.Nepál fővárosa Kátjájaná (szanszkrit. kifinomult katakana (japán) . Jádzsnyavalkja egyik felesége Katthá vatthu (szanszkrit) . elpusztul kattika (szanszkrit) .tiszta kathávatthu (páli) . titkos ülés Kathá vatthu (páli) .kiskorú katana (japán) .kard katarakta (egyiptomi) . ájur véda katva raba (arámi) .Dasaratha felesége. Dhritarástra fiai a Mahábháratában kauravák (szanszkrit) .jártasság .nagy írás kaukritja (szanszkrit) . a Buddha beszédei.buzogány. Ráma anyja kausaljá (szanszkrit) . amit a pátaliputtai zsinat rögzített katthaka (szanszkrit) .a Buddha tanítványa a Lótusz-szútrában. értekezés.bambuszfajta.közlésre érdemes tanítás katharos (görög) . hindu hónap kattrika (szanszkrit) . Krisna fegyvere Kaurava (szanszkrit) . a Nílus kataraktáit folyásiránynyal szemben számozzák.A legenda titkos tanítása.áldozati kés a nem tudás fonalának átvágására kattumkajaká (szanszkrit) .Vitapontok (szerzője a hagyomány szerint Moggaliputta Tissza). a Buddha tanításainak összegyűjtött anyaga a pátaliputtai zsinaton Kathmandu (szanszkrit) . érintetlen) . tkp. zúgó.főzet.csípős.október közepétől november közepéig tartó 12. társalgás. ájur véda Kaumódakí (szanszkrit) . Vitapontok Káthaka upanisad (szanszkrit) .elbeszélő jellegű zene katha (szanszkrit) .bűnbánat kaumara (szanszkrit) .hivatalos dokumentumok fonetikus leírása kátán (héber) .beszédtéma. értekezés.kasszia (vodu) . a Buddha tanításainak összegzése.) kaszt (portugál.az Uttarakuru egyik alföldrésze.a Fekete Jadzsur véda egyik iskolája kathá (szanszkrit) .Kuru nemzetsége Kausaljá (szanszkrit) .elbeszélés.formagyakorlat a harcművészetekben katakali (szanszkrit) . (Tripitaka).fekete. beszéd.vízesés. az első katarakta van legközelebb a Deltá-hoz (Asszuánnál) katarinomo (japán) .varna kata (japán) . páli Kaccsájána) .vágy a cselekvésre katu (szanszkrit) . tüskés annónia (Cassia occidentalis L. latin castus = tiszta.

Han san kepan (kínai) .pratítjabandha abhiséka Kedup Dzse (ejtett tibeti) .a 7.bölcseleti elbeszélés kay mistè (vodu) .a kard útja.titokzatos hatalmak háza Ke szar (ejtett tibeti) .(jóga): atomnyivá-.gyülekezet. írott tibeti bskal me) . egység ken sa (japán) . északnyugat.Állandó-e a világ? Vagy nem? Vagy mindkettő? Vagy egyik sem? Időbe vetett-e a világ? (Vagy nem?.Azonos-e egymással az élet és a test.hua jan kehilá (héber) . amelyeket nem lehet megválaszolni (14) . uralom a test és az elme fölött.véres ujjlenyomat pecsétként keraton (görög) . magára eszmélés Kenzai (japán) .mitikus hős. Oszaka és a kormányzóságok sinto templomai Kéna upanisad (szanszkrit) .szédertál kecsien kandzsó (japán) .megvilágosodás.áhítat (a hely szentsége + a gondolat és a szándék tiszta-sága + az ima alatti helyes magatartás) kavarikára áhára (szanszkrit) . a Rig véda áranjakája.egy szöveg részekre szedése magyarázatokkal képesség (természetfölötti) .sz.illetve határtalanná válás. az I csing egyik trigramja. tunyaság káváná (héber) .anyagi táplálék kávja (szanszkrit) .. dalai láma (i.tisztelet kekkafuza/hankafuza (japán) . vagy sem? ...Kausítaki upanisad (szanszkrit) .) . padmászana kel me (ejtett tibeti.Tokió.. upanisadja kauszídja (szanszkrit) .lustaság.oltár az áldozati állatok bal szarvából kérdés.rinzai templom Kínában Kenó (japán) . 1358-1438).lótusz-ülés.sz.) . uralom az elemek fölött és a vágyak beteljesedése keppan (japán) .az 1. Padmaszambhava inkarnációja keárát széder (héber) . hitközség kehilá kedosá (héber) .szent közösség kei (japán) . bódhi. 1708-1757) keláf (héber) . Kiotó.az összevarrt táhor ken (kínai) .A Tépőmadár fiainak titkos tanítása. súlyossá.zsarátnok Kel szang Gya co (ejtett tibeti) . ellenállhatatlan akarat elnyerése.Létezik-e a Tökéletes a halál után? (Vagy nem?. vívás Kennin (japán) .hegy.zen mester kensó (japán) .a Száma véda része kendo (japán) . pancsen láma (i. könnyűvé-. Congkapa tanítványa kegon (japán) .

Betetőzött. ahol nincs 10 férfi kha (szanszkrit) .keri (héber) . a tanítás átadásának szimbóluma készakambala (szanszkrit) .lerombolás khakhara (szanszkrit.temetés kevüre (jiddis) . űr.tökéletesen elkülönült légzés visszatartás (hatha jóga) Kévalam (szanszkrit) . Vardhamána mellékneve kévalí (páli) .lángoló kard a tudatlanság fonalának elvágására. holdfogyatkozás ketuba (héber) .agyagedény a beavatandónak kéryx (görög) . ejtett tibeti kar gil) . arhat. tökéletes.és Felső-Egyiptom. a különböző formulákban gyakran szereplő megnevezése az egyesített országnak.a Tóra koronája ketiv (héber) . Sjámatárá egyik formája khadoma (ejtett tibeti) .démon khaja (szanszkrit) .a fehér és a vörös korona egymásba csúsztatásával kialakult korona. a szamgha jelképe khakhvamukha bag mo bja rog mgo can (írott tibeti) . a fáraói titulatúrában „Két Úrnő” (nebti) alakban használatos azonos jelentéssel keter Torá (héber) .szőrtakaró Két Ország (egyiptomi) .teljességet elért.a Khadira erdő tárája. jelképes ajándék. egy kolostor vezetőjének kék khadga (szanszkrit) .az északnyugati varjúfejű .kevura kfárim (héber) .kézzel varrott ruha. nulla kha smras (írott tibeti) .selyemkendő.falu.házasságlevél Kétubha (szanszkrit) . diadalmas megsemmisítésének jelképe Khadiravaní tárá (szanszkrit) . a tévedések megismerés általi.csengettyűs bot.a Tóra helyes olvasása kernos (görög) . niródha gámí kevura (héber) .magára maradt.siralmas szóbeszéd khadak (ejtett tibeti) . aki nem születik újra kévalakumbhaka pránajáma (szanszkrit) . a dalai lámának és egy élő bódhiszattvának fehér.a tefilin szíjának csomója késza (japán) .leszálló Hold-csomópont.a Tóra helyes írása kettős korona (egyiptomi) .Alsó.kiejtéstan a Védákhoz kévala (szanszkrit) . mely a két ország fölötti uralom egyik szimbóluma volt Kétu (szanszkrit) .az ákása bídzsája.hírnök keser (héber) .

szakasz. sokaság. megtestesültség (rúpa). Merkúr. téves dolog. észlelés (szannyá).az egyik sziddha Khándava (szanszkrit). amelyek nem vezetnek felismerésre. képzetek. 10 l. egy tibeti nép. megragadás. vörös és kék koponya.türelem Khar Ngön po (ejtett tibeti) . fonákság. Hold. erkölcsi tulajdonságok. végén vadzsra. valaminek a felosztott egysége Khanda (szanszkrit) .pusztaság. íze a sós. pihenés. írott tibeti) . jellemösszetevők. akaratlagos formálóerők halmaza (szankhárakkhandha). érzetek. alatta egymás alatt fehér. a tantrikus .váll.kb.egy szerzetesi kollégiumon belüli oktatási egység khanti (szanszkrit) .ráksasza. személyiségjegyek (szankhára). 13 kg.tridhátu khams pa (írott tibeti) . írott tibeti khams) . Je mon fia khana (szanszkrit) . valamilyen szempont szerinti csoportosítás.testőr khams gsum (írott tibeti) .a 6 alapelem. észlelés halmaza (szannyákkhandha). szerve a vese. dhátu. elemek. olyan nidánák.téves.ksatrija hercegnő khatvánga (szanszkrit) . amely vizsgálata nem vezet felismerésre Khandhaka (páli) . és nektárral töltött edény. forma. a lételemek 5 csoportja (5 tapadási halmaz): alak. megtermékenyülés. érzékelés (védaná). tél. téves dolog. szanszkrit szkandha) . a mongolok fővárosa Khara (szanszkrit) .kham pa khamsz (írott tibeti) . éjszaka.khal (ejtett tibeti) . a létesülés összetevői.Tibet keleti tartománya kham (ejtett tibeti. Rendtartás khandho (szanszkrit) . testi formák halmaza (rúpakkhandha).Tipitaka. észak.egy erdő Khándavaprasztha (szanszkrit) . fonákság. csoport. Kham (ejtett tibeti.víz. írott tibeti khams pa) .Kék Erőd. fatörzs. jegye a disznó kham pa (ejtett tibeti. a kifürkészhetetlen.pálca.a ksatrija harcos élete khattijání (páli) . tudat és gondolatok (vinnyána). vagy kb. ahol a pándavák országa létesült khandha (páli. Rávana féltestvére khattija (páli) . színe sötétkék és fekete. koordináló szellemi tudatosság halmaza (vinnyánakkhandha). érzetek halmaza (védanákkhandha). hamis létalak khang/khang cen (ejtett tibeti) . jelképe a hullámverés. a tapasztalás 18 tartománya. halmaz. visszásság.

jin). jegye a ló khen po (ejtett tibeti. színe a sárga.Garuda khjungkar (ejtett tibeti) . írott tibeti 'khon dkon mcshog rgjal po/snjing po) . férfi energia. szerve a fej. a 11. állatövi jegy.Cséllaná. a Balcshen geköt kísérő sas khjung (ejtett. íze az édes.szamszára khor lo (írott tibeti) . feltehető. írott tibeti mkhan po) . írott tibeti) . dalai láma (i. föld.Föld.észlelő tudat khji (ejtett tibeti. ajanamsza khjim bdag (írott tibeti) . 1358-1438) khécsarí mudra (szanszkrit) . megszilárdulás.grihapati Khjung (ejtett tibeti.harag 'khor ba (írott tibeti) .tiszta a varnában khjátividnyána (szanszkrit) . írott tibeti) .tibeti tanító (szül.a 11.megvilágosodás jelképe Khe drup Gya co (ejtett tibeti) . a nyelv megnyújtása a nyelvet rögzítő hártya átvágásával Khémá (szanszkrit) . japán kacu) .csakravartin Khor Szung (ejtett tibeti) .Vérivó Kincsnemzetség. az első szakja kolostor alapítója (i.Vérivó Tettnemzetség. a befogadó. hogy urna-módszerrel választották Khe tup dzse (ejtett tibeti. 18381856). írott tibeti mkas grub rdzse) . Szaturnusz.ég. a nirvána khen (ejtett tibeti.madárkirály. jelképe sárga négyszög. i. Drokmi tanítványa. biztonság.kutya. írott tibeti khon) . északnyugat. Amóghasziddhi egyik alakja khra 'thung rin chen rigs (írott tibeti) .tibeti gelukpa tanító (i. közép égtájak. szerve a lép.vörös csőrű keselyű khon (írott tibeti) .Khon Kön csok Gyel po Khon Kön csok Gyel po/Nying po (ejtett tibeti. Ratnaszambhava egyik alakja . a szakja iskola állítólagos alapítója. 1073) khong dro (ejtett tibeti) .sz.sz.khön khon dkon mcshog rgjal po/snjing po (írott tibeti) . Garuda. évszakok közötti átmenet. írott tibeti) . írott tibeti) .a téren át vándorlás (hatha jóga).a csan/zen buddhizmusban használt felkiáltás khön (ejtett tibeti. 1034). termékenység.Dhritirastra khö/khot (kínai.egy tibeti kolostor apátja khínászava (szanszkrit) .sz. délután.sz.szeplőtelen szent khittó (szanszkrit) . jegye a tehén khra 'thung las kji rigs (írott tibeti) . női jellegű (mo.csakra khor lo sgjur ba'i rgjal po (írott tibeti) .

a föld és minden serege.Vérivó Tavirózsanemzetség. mökadés hasabát. Teljessé lett az ég. Baruh atá Adonáj.Viráta fővezére Kido (japán) .az Ötvennyolc Haragvó (Öt Vérivó pár. vajváreh Elohim et-jom hasvií vakadés otó.Tipitaka.khrag 'thung (írott tibeti) .a vérivók haragvó istencsapata. A rövid gyűjtemény Khuddaka pátha (páli) .Héruka khrag 'thung khro bo'i lha tshogs 'bar ba lnga bcu rtsa brgjad (írott tibeti) . vajhál Elohim bajom hasvií mölahtó aser aszá.az istenek győzedelmeskedtek.érzelem (semleges. a borra mondott áldás utáni lako-ma.zen mester kidus (héber) . zéher lömáászé vörésit.menedékbe vonulás kiabdo csamsz (ejtett tibeti) . leborulással. boré preí hagéfen.Tipitaka. Rövid olvasmányok ki (kínai) . baruh atá Adonáj. a 6. Baruh atá Adonáj. a láthatatlan kozmikus energia ki ki szo szo lha gjal lo (ejtett tibeti) . Vaghulú hasamájim vöha-rec vöhol cvaám. Elohénu meleh haolám. vösabát kodsöhá böahavá uvracon hinhaltánu. Nyolc Haragvó Boszorkány.adományok a batlenoknak Kicsaka (szanszkrit) . reggel lett. a Huszonnyolc Hatalmas Boszorkány) Khuddaka nikája (páli) . kí hú jom töhilá lömikraé kódes. egészségtelen) kicvegeld (jiddis) .az ünnep megszentelése. zéher líciát micrájim.a Vérivó Gyémántnemzetség khram shing (írott tibeti) . 58 istenség khrag 'thung padma rigs (írott tibeti) .aktivitás.rovásfa a Holtak Ura kezében khri gcug lde bcan ral pa can (írott tibeti) . áldás szertartás után kiabdo (ejtett tibeti) . az óm mani padme hum mantrának vagy a százszótagú mantrának (ngöndro) kiag csag (ejtett tibeti) . (Este lett. vösbabát kodsó böahavá uvracon hinhilánu. teljes testtel.Elohénu meleh haolám. jom hasisí. Amitábha egyik alakja khrag 'thung rdo rdzse rigs (írott tibeti) . Nyolc Boszorkány. áldás: Vájhí erev vájhí vóker.leborulás. . kinyújtott karral kiai (japán) .Tride Cukten khri srong lde bcan (írott tibeti) . nap. a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány.kiáltás (kacu) kiai gai juku (japán) . aser bará Elohim laaszot.az energia eltűnése kiataszekra (páli) .elzárkózva százezer ismétlése. vajisbot bajom hasvií mikol-mölahtó aser aszá. egészséges.Thiszong Decen khro bo lnga bcu rtsa brgjad (írott tibeti) . kí vó savát mikolmölahtó.Thicuk Decen Relpacsen khri lde gcug bcan (írotttibeti) . aser kidsánu bömicvotáv vöracá vánu.

szerve a kéz. Áldott légy.kehilá kilencség (egyiptomi) .mágikus rajz Kimbila (szanszkrit) .bevégezte Isten a hetedik napon művét. aki megteremtetted a szőlő gyümölcsét. aki megszenteli a szombatot. mert a szent gyüle-kezésnek kezdőnapja az.több állat testrészeiből összegyúrt képzeletbeli lény. aki elkülönül (gir) az istenitől kile (jiddis) . a szfinx. Áldott légy. és egyesek szerint Széth is kimono (japán) .az okozatot segítő olyan ok. Örökkévaló. az áldozat.hegy.Anuruddha remetetársa. szívesen ábrázolták ilyen fantázia alkotta lényekként az isteneket.enneád kilésza (szanszkrit) . hogy szent szombatját szeretettel és jóakarattal nekünk juttatta. a világ királya. más keleti népekhez hasonlóan.az istenek eredendő bűne. Ammit a Lélekfaló. Áldott légy. Örökkévaló Istenünk. szakja bhikkhu kiméra (egyiptomi) . aki törvényeiddel megszentelt és megkedvelt minket. írott tibeti gin) . amely nem közvetlen ok kígyó órája (kínai) . jegye a kutya .köntös kin (ejtett tibeti. és szent szombatodat szeretettel és jóakarattal örökségül adtad nekünk. az ember énje is. emlékül a teremtés történetére. általában szörny. amelyet Isten teremtett. az alhas kilbisa (szanszkrit) . mozdulatlanság. Megáldotta Isten a hetedik napot.energia-óceán. mert akkor pihent meg minden művétől. a világ királya. emlékezve az egyiptomi kivonulásra. s megpihent a hetedik napon minden művétől. Örökkévaló Istenünk. amelyet alkotott. az ókori egyiptomiak. Hiszen minket választottál.rituális kézmosó kikai (japán) .aki a nirvánához vezető út mind a 4 fokozatát elérte kilkhor (ejtett tibeti) .az újhold megszentelése kien (ejtett tibeti) . jellemző példák: Toérisz istennő. hogy megvalósítsa.klésa kilészaparinibbánam (szanszkrit) .09-11 kii (japán) . amelyet alkotott. és megszentelte azt. bennünket szenteltél meg az összes nép közül.vatarai sinto kijor (héber) . démonokat vagy akár a mesealakokat is.) kidus levána (héber) .

Hórusz-név).a Delta nyugati szélén (Egyiptom határán) I. 6. kis kerek bársony vagy selyem sapka kipa szrugá (jiddis) . írott tibeti sgo ma dril bu ma) . az adott titulushoz tartozó nevet a titulussal jellemezzük (pl. bölcsesség.Csong-con kínai császár nevelt lánya (vagy unokahúga). 8.Szútra pitaka kinhin (japán) . az Arany Hórusz közvetlen előzménye Dzsószer Arany Nap neve.akadályoztatás kipa (héber) .a Csengő Asszonya. Két Úrnő. valószínűleg a két .égi énekes lányok kinnara (szanszkrit) . megtartás. 4. 2.ami a bódhiszattva-lét alapja: 1. ezek a titulusok voltak: Hórusz. Kheopsznál Két Arany Hórusz alakban szerepel. emlékezés. Felső. Tride Cukten felesége kincstár. 5.az egyiptomi 5 titulusuk volt és mind az öthöz egy-egy név járult. a jelképoltár északi. mely a Sínai-félsziget és Kánaán felől érkező betolakodókkal szemben védte az országot királyi gyermek (egyiptomi) . a világok alapja. 4 királylistát ismerünk: a torinói királypapiruszt.). kifogyhatatlan (10) . érvelés King (kínai) .boltozat.királyok nevének írásos jegyzéke. a vallásos cionistáknál királyi fal (egyiptomi) . 10. 7. 9. lelkiismeret. Amenemhat uralkodása idején épített erődrendszer. Meru kinot (héber) . adakozás.hegy a Himalájában (6050 m. a titulusok a korok folyamán apránként adódtak a névhez: a Hórusz-név először Narmernél jelenik meg. regulák. a szakkarai királylistát. hit. tanulás. kígyófejű kapuőrnője kinmarák .herceg vagy hercegnő. 3.és Alsó-Egyiptom Királya és Ré Fia.mennyei zenészek Kinner Kailás (szanszkrit) . szégyen. melyeket legtöbbször a templomokban helyeztek el és az ősök kultuszának tisz-teletét szolgálták. az abydoszi királylistát és a karnaki királylistát királynevek (egyiptomi) . a király gyermekei királylisták (egyiptomi) .gyászdal Jeruzsálem pusztulásának évfordulóján kinycsana (szanszkrit) . az utóbbi két nevet írták csak.járkálva meditáció a zenben két zazen között Kinkinidharí (szanszkrit. az istenek lakhelye.a nyolcféle lény egyike kinnara (kínai jin na luo) .Kin Csieng (kínai) . Arany Hórusz.horgolt kipa. kupola. pontatlanságaik és hiányosságaik ellenére is értékes forrásul szolgálnak az egyes dinasztiák és uralkodók sorrendjét illetően.

az élet átmeneti állapota kje rim (ejtett tibeti.fehér harci paripa.november-december kisszé sel Elijáhu (héber) . meditáció a formákról szöveggel. írott tibeti rkjang gos dkar dkar) . fejlesztő szint (a tanulásban).vadszamár kjang ma ca (ejtett tibeti) .ráksasza kírtisabda (szanszkrit. dinasztiabeli Hendzser piramisa mellett épültek kiráta (szanszkrit) . de előfordul összetettebb belső szerkezetű is (pl.a piramis-komplexumhoz tartozó. álta-lában azon belül elhelyezkedő szatellita.a születési meva kje ne (ejtett tibeti) .krija vasztu Kirmira (szanszkrit) . Teti piramisánál). szanszkrit kírtisabda) . létrehozás fokozata a Kálacsakra meditációban. a Felső.sokaság.Kitáhegy szútra (Tripitaka Szútrapitaka 70. írott tibeti skje bdag) .halotti ruha kittiszado (páli. az első királynői pira-misok a Nagy Piramis mellett.boszorkányloa. idején az országegyesítésre utalóan jelenik meg.ellenfél: Hórusz és Széth megbékélését fejezi ki. táncfajta Kítágiri szutta (páli) . egyes esetekben a piramis-komplexumtól távolabb is állhatott (ld. üres szék körülmetéléskor Kita (vodu) .és Alsó-Egyiptom királya (niszut biti) az I. írott tibeti bskjed rim) . jelképe a kuvik. pl.örömhír kisaku (japán) . az utolsó feltételezhetően a XIII.) kitli/kittel (jiddis) . írott tibeti skje sme) .vad hegylakó kirija (szanszkrit) .örömhír. szélparipa Keszar lova kjang (ejtett tibeti. a Ré fia címet követő nevet az V.a kifejlesztés. páli kittiszaddo) . többnyire egykamrás. dinasztiától kezdve királynői piramis (egyiptomi) . dinasztia óta írták kartusba.Illés széke. a Nagy Piramis királynői piramisainál). amely a király feleségének (feleségeinek) vagy más hozzátartozójának készült. kírtisabda kjaldzse (koreai) .merítőkanál Kiskindhá (szanszkrit) . ami a személyes jidamra vonatkozik .a vánarák fővárosa kiszlév (héber) .tétlen kirija vatthu (páli) .téli (90 napos) és nyári (21 napos) visszavonulás a koreai zenben Kjan gö Kar kar (ejtett tibeti.ídá kje dak (ejtett tibeti. a fő királynevet a III. a Ré fia név először Dzsedefré nevében használatos. írott tibeti rkjang) . a születés ura kje me (ejtett tibeti.az élet köztes léte kje ne bardo (ejtett tibeti) .

a szamszára kji sems (írott tibeti) . hanyagság. hiúság. Hjajudzsó. függés = 6. neheztelés.kézzel festett szövet Kjógen (japán. abhinivésa. pradása. szégyentelenség. 2. lustaság. írott tibeti njon mond pa'i sgrib pa) . aszmitá.a . 20 másodlagos mentális zavar = harag = 1. tudatlanság = 11. vágy. kegyetlenség. túlzott önbecsülés. önteltség. szétszórtság klésa mahá bhúmika (szanszkrit) . düh. kapzsiság. rosszindulat. akadály.Apollón szentély. 2. 14. ?-898). 7. 12. függés vagy kínzó vágy.mandala kjó juzen (japán) . bűn. majd Iszan tanítványa.szenvedés. fajtái: 1. száthja. a nó drámák komikus betétjei kjóha sinto (japán) .csitta kjin kor (írott tibeti) . 6 mentális gyötrelem = 1. 3.zen mester (i. nem-tudás. vastagbél.tizenkét növekedő pillanat. önteltség. páli kilesza) . rága. 18. jóshely kledak (szanszkrit) . tudatlanság és káprázat. 8. tudatlanság + függés = 15. vihimszá) klésa varana (szanszkrit. másokkal való nem törődés. írott tibeti njon mongs. ezzel ütik meg a nyak és a váll közötti pontot zazen közben kju sin rju (japán) .minden szellemileg szennyezett álla-potban jelenlévő tényező klésa mahá bhúmika dharma (szanszkrit) . megtévesztés. szenny.sz. 20. a 6 érzékszerv és tárgyaik. kínai Hsziang-jen) . 3. 2. tizenkét születés. ridegszívűség. dvésa. gyűlölet.6 tudatossággal összefüggő szennyezett szamszkára klésa mala (szanszkrit) . a buddhizmusban 10 = vágy. 9.6 szennyezett szenvedély (májá. saját bűnök palástolása. 3. lelki restség. 16. 4. kétkedés. lelkiismeretlenség. eretnekség. gyűlölet). a jógában 5 = avidhjá.a tudat irányításának módja kjudo (japán) . a szenvedés szenvedése. mada. a befelé néző figyelem hiánya.nyíllövészet Klaros (görög) .kji cse csu nyi (ejtett tibeti) . 13. tulajdonképpen maga a vallás kjószaku/keiszaku (japán) . ájur véda klésa (szanszkrit. a beleket védő nyálka. 10.az egyik kapha. 4. vakhit. kevélység. ingerlés. a forgandóság szenvedése. gyötrő kétely.szekta sintoizmus. szégyentelenség. 5.lapos bot. upanáha. 19. 17. ködösítés. 6. harag (ellenségesség. 5. gyötrő szemléletek. a mindent átható függőség szenvedése. irigység/féltékenység.

érzéki akadály. a Dzsósu alapította rindzai zen meditációs témái (1700 paradox állítás). a megszabadulás akadályai. 774-835). az én a személyben van. része. illatszerek ismerete (útja) Kódó Szavaki Rosi (japán) . bírósági vádirat Kóbó Daisi/Kukai (japán) . általában egy szentély vagy kami tisztelői.zsidó népies zene klifá (héber) .sz. koreai kon gan) .a kinevezés megszüntetése.a gondolatok önmegfelelése.vallási közösség a sintóban. írott tibeti lu) .Nágárdzsuna kneszet (héber) .világ vagy az ember külső burka (Kabbala) klisaksája (szanszkrit) .eredetileg közokirat. szennyezett tudat az én-ség illúziójával klo (írott tibeti) . kínai kung an. Áron és .mentális szenny burka. később Nára mellett a Kója-hegyen tanított kocuzumi (japán) .ősi elv.sz. példázat. hűség a szülőkhöz és az ősökhöz ko i (japán) . sz.sz.kohaniták.a zsidóság vallási és közösségi életének központja kó (japán) . a Szentély törvényei kódó (japán) . áldozatok. szenvedéssel teli aka-dályok klésakája (szanszkrit) mentális szennyeződések elharapózása/ a tisztátalanság eltüntetése. 4500 . Hui kuo követője. a Tódzsi-kolostorban lakott.a császár útja a sintóban a kamik útjától való megkülönböztetésre.kis kézidob Kodasim (héber) . a hagyomány szerint a japán szótagírás (kata-kana) megteremtője.e.a Misna 5. a singon zen szekta alapítója.lo klu (ejtett tibeti. 3.Régi dolgok feljegyzései. ősi sinto mítoszok és legendák gyűjteménye (i.vágyó-elme. singon szekta kohanim (héber) . 17301801) kogi (japán) . a zen alapján ez a politikai elnyomás elleni lázadás erkölcsi alapja kóan (japán.zen mester (i. pl. a nyolcféle lény (sde brgjad) egyike klu grub (írott tibeti) .i.a tisztátalanság eltüntetése klista (szanszkrit) . szentek. magyarázatok: Motoori Norinaga (i.(i. vágytudat. fordításban egy más eszmerendszer fogalmait használni ko ming (kínai) .nága.).rabság klista manasz (szanszkrit) . a szenvedély zavarodottsága. 1880-1966) Kodzsiki (japán) .e. kung an = nyilvános feljegyzés. pl. kárhozatos cselekedetek és ellenszerük klezmer (jiddis) .

a gyomorszáj alatt. a szákják rokonai kolomo (japán) . 551-479). Taj-cung császár lánya (i.e. shin koku hei sa (japán) .erőkoncentrációs pont a bordák között.a sinto szentély bejárata előtti két oroszlán vagy két kutya. megszentelődött. Jasódhara apja kólija (szanszkrit) . ez lett a Singon-szekta központja Kójó Szeidzsó (japán. kínai kung cshu) kínai hercegnő. 816-ban alapította Kóbó Daisi.apró mintás kimono kómos (görög) vidám dalokat éneklő utcai dalnokcsoportok Kon dzso (ejtett tibeti.bő sinto szerzetesi ruha komainu (japán) . 1868 után) támogatási rendszer a császárság megerősítésének céljából. született a Santung (ma Csüsu) melletti Lu városban (kb. i. a jóm kippur esti első fogadalom Koli (szanszkrit) .minden fogadalom.kínai hegedű kokka sinto (japán) .Kung Fu ce (Kung mester).sz.Biblia. a Buddha első tanítványa.sz. sz. írott tibeti kong dzso.imacsarnok Konfucius (latinosított kínai) . ami a Buddha halálának időpontja i.pap.e. amelyeknek adományokat kell adni koku rei (japán) . aki először értette meg a tanítást a buddhista időszá-mítás kezdete előtt 45 évvel.állami sinto. kínai Hsziang jan) .kóan Kondanna (szanszkrit) .rinzai zen mester Kókálika (páli) .egy bhikkhu kokju (japán) . holdhónap teliholdjakor kondo (japán) . a japán nacionalizmus alapja kokora (japán) . 7.a panycsavaggíják közül az egyik.az istenek és az emberek közötti kapcsolattartás Kója kolostor (japán) . Prédikátor könyve kohén (héber) .olyan sinto templomok.király a nepáli határ közelében. a Meidzsi-reformokat követő (i. jelképük két kéz összeérintett hüvelykujjakkal Kohelet (héber) .) kon gan (koreai) . a buddhista szentélyek előtt démonrádzsák (nió) állnak komon kimono (japán) .leszármazottjai.sz.egy árja törzs.sinto állami szertartások kol nidré (héber) . 543-42ben a 6. művei (amelyeket neki tulajdo- . a Szentélyben szolgálatot teljesítő papok.i. Áron leszármazottjai koinónia (görög) .

mai egyiptomi kisebbség.Dzsambudvípa. Enó mestere Konpira (japán) .thessaliai királylány.nítanak.az évi gabonatermés megszemélyesítője. megfelelő.az 5.e. neki tulajdonított 4 klasszikus könyv (Szí Su): párbeszédek (Lun Jü). a könyveket a Csin-dinasztia idején történt könyvégetés (i.Illés pohara a széderestén . keresztény egyiptomiak a római kortól (a görög aigüptosz = egyiptomi szóból).a tenger sinto istene kontin (japán) .a muszlimok szent könyve. Asklepios anyja koros/kuros (görög) . fogyasztható étel kosmogonia (görög) . Isten szava Kórantaka (szanszkrit) .sz. a zenéről írt könyve elveszett. mára kihalt.Gyémánt-szútra Kónin (japán.kultikus lakoma kopt (egyiptomi) . Nagy Tanítás.lányok ünnepi kórusa (Spárta) kósa (szanszkrit) .főzet (Annoma muricata) korythalistriai (görög) .1. Tavasz és ősz krónika (Csun csiu). Szertartások feljegyzései (Li csing). a Közép Mozdulatlansága (Csung Jung). 5 klasszikus /wu king/): Változások könyve (I csing).a természeti jelenségek kialakulása kosz Elijáhu (héber) .Kon dzso kongó (japán) .a gyémánt-szekér Buddha-fia.burok Kósala (szanszkrit) . 213) után véglegesítettek. etika (Ta Hio). Dalok könyve (Si csing). Menciusz tanításai (Meng Csí) kong dzso (írott tibeti) . az ókori egyiptomiak leszármazottai. Írások könyve (Su csing).az ürességet jelképező fekete köntös a zenben Korónis (görög) .egy ország kóser (jiddis) . az egyiptomi nyelv fejlődésének utolsó állomásaként kialakult nyelv. Démétér és Zeus lánya (Persephoné) koromo (japán) . Vadzsraszattva ava-táskor Kongó kjó (japán) . 601-674). kínai Huang jen) . Purvavideha.káser.dordzse kongó bussi (japán) . amelyik már (kibővített) görög ábécét használt. csan pátriárka (i. Uttakuru (lakottak) kopis (görög) .fiú korosszusdió (vodu) . 2. jellemzően keresztények.tompaság zazen közben kontinensek . 3. Aparagódáníja.az egyik sziddha Koré (görög) . csak liturgikus (egyhá-zi szertartási) nyelvként él tovább Korán (iszlám) .

újraélesztési pont a lábfej közepén Koszonsuku goroku (japán) . Drokmi és Dharmapála tanítványa.zen mester koszode (japán) . évezredben a Gangá és a Szarabhú között. Mahápandita Gajadhára Kőrösi Csoma Sándor Buddhológiai Intézet . funkció.a szakjapa iskola alapítója (i. azonoak a Nyolc Temetőhelyi Égjárókkal ko'urí ma (írott tibeti) . gyakorlat. 1.csörgő ko'urí brgjad kji khro mo (írott tibeti) . írott tibeti log dad sel) . Boromissza Tor) Kön csog Gyel po (ejtett tibeti) .a Buddha 3.sárkány koua koua (vodu) .állam Észak-Közép-Indiában az i.rövid ujjú alsóruha koszon (japán) .A kószambíi szútra (Tripitaka Szútrapitaka 48.ördögi loa Krakucsanda (szanszkrit.) Kószen (japán) .áráma a Gangától délre a Jamuná torkolatának északi partján Kószambíja szutta (páli) .cselekvés. 1034-?). fővárosa Srávaszti (páli Szávatthí) Kószambí (szanszkrit) .a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum könyvtárosa.tesz. csinál.gém-tartás (hatha jóga) kri (szanszkrit) . a Gangá mellett. elődje. karmikusan nem ható tudatállapot. angája krijá tantra (szanszkrit) . 1932-ben szamghát akart alakítani (tag még: Vágó László.falu Magadhában. a jóga 6. vezeklő-tartás (hatha jóga). amellyel egy cshanda teljesül krijamána karma (szanszkrit) .működő. hatékonyság.-7. hatás. Tévhitet Oszlató kraneia (görög) . tevékenység.e.rituális és világi ima. neve még: Mahásziddhi Vairupa.a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike Kovács György .Szeki (Szung dinasztia): Az antik bölcsek emlékezetes mondásai (buddhista szöveg) Kóti (páli) .sz. az egyik tantramódszer krija vasztu (szanszkrit.-8. Pátalival szemben koto (japán) .somfa krauncsászana (szanszkrit) . cselekszik krídá (szanszkrit) .citera-szerű pengető hangszer Kou long (kínai) . páli kirija vatthu) .belső erő.az '50es évektől 1991-ig Krabinay (vodu) .játék krija (szanszkrit) .Kószala rádzsaság (szanszkrit) . cselekvő karma . a temető démonnői.a Nyolc Haragvó Boszorkány.

ez a Bhagavad Gítá. teste sötétkék.-ban élt egy ilyen nevű személy. és Ardzsuna kocsi-hajtója a Mahábháratában.lélegzet tüsszentéssel (hatha jóga) krios (görög) .Gaia és Uranos gyermeke krószasz (szanszkrit) . Draupadí jelzője Krisnamisra (szanszkrit) . ez a mi időszámításunk szerint 4 milliárd 320 millió év. apja Nanda.kos kripándzsali (szanszkrit) . műve: A tudás holdjának felkelte kristnájatana (szanszkrit) . kínai cheng suozuo zhi) .az 1.(i. a minden lényt üdvösséghez segítő cselekedetek tökéletes ismerete. a fej fölé emelt összetett kezek Krisna (szanszkrit) . aki napjában egyszer ébred fel.kéztartás. Visnu 8.) költő. Krisna Brahmá formájában a teremtő félisten.Vrisni fejedelem kritja (szanszkrit) .fekete-fehér karma krtisabda (szanszkrit) . a gudzsaráti jádava (vagy vrisni) törzs főnöke. a Cshándógja upanisad szerint az i.a 10 teljesség krita (szanszkrit) . az akrita az ok krita juga (szanszkrit) . fekete vagy tisztátalan karma.sötét.a harag királya. 8. vele testesül meg Lakshmi.a 10 teljesség kritsznam (szanszkrit) . sz. anyja Jasódá.Kronos házi ünnepe Kronión 12-én (Athén) Kronión (görög) . világkorszak. dvésa Kródharádzsa (szanszkrit) . ábrázolása: fuvolázik.kittiszabdo . a buddhák tudásának egyike. mint Rádhá.teljesség kródha (szanszkrit) . 11.elvégzendők Kritavarman (szanszkrit) . a következő Visnu új inkarnációjakor kezdődik (427 ezer év múlva) kritaka (szanszkrit) .az elvégzett és el nem végzett rituális cselekmény. juga.aranykor. a negyedik bölcsesség kritsznájatana (szanszkrit) .mesterségesen előidézett dolog kritakritja (szanszkrit) .e. a tehénpásztor-lányokkal (gópí) incselkedik.a nyári napfordulót követő újholdtól az első hónap Kronos (görög) . 4800 istenév = 1728 ezer emberi év. vidhjárádzsa Kronia (görög) . a krita az okozat. megtestesülése (avatárája).sz.krikara váju (szanszkrit) .kilenc angol mérföld krsunasukla (szanszkrit) . okozott krita akrita (szanszkrit) .a feladat teljesítésének bölcsessége. fekete.teendő kritjánusthána dnyána (szanszkrit.harag. sz. fia Pradjumna.

a 4 örökletes hindu társadalmi osztály (varna) egyike.mező/terület-megismerő.elfogyás.Dasarna király ksépana (szanszkrit) . aki mindenben benne van. tompultság Ksíramúdra (szanszkrit) .ksatrija nő Ksattradéva (szanszkrit) .az élet vizet locsoló ksétra (szanszkrit) .Visnu egyik alakja. anvajaksánti). ő a Felsőlélek Ksitigarbha (szanszkrit. ezt köpülték a démonok Ksírodakasájí Vishnu (szanszkrit) . helybenhagyás. írott tibeti sa'i snjing po) .ksaja (szanszkrit) . társa Lásze. a szenvedélyek lerombo-lásának tudása. szétszórt-ság.Föld szíve. a világciklusok vége ksudra dévatá upászaná (szanszkrit) .démonok. tovatűnés ksaja dnyána (szanszkrit) . köszönés újévkor . a finomtest kapcsolata külvilággal ksétrapa (szanszkrit) .ktivá vahatimá tová ktárim (héber) . elenyészés. a felbomlás tudása ksana (szanszkrit) .egy bráhman ktivá vahatimá tová (héber) .türelem. elfogadás.jó beírást és aláírást (Isten könyvébe). terület ksétra parisuddhi prajóga (szanszkrit) .a tiszta föld elérésének elszánt-sága ksétradnya (szanszkrit) .pillanatnyi kszíve vahaszíme tajve (jiddis) .elmélyülés ksanika (szanszkrit) . nádszál.ezüst Tóra-korona ktésios (görög) . sötét erők tisztelete ksuramárga (szanszkrit) . a figyelem behatolásának segítője. megrendülés.pillanatnyi ksánti (szanszkrit) . nolcfüggős kolduló bot.mező.a kiáramlás tudása. amelybe a hagyomány szerint rádzsák.mezőőr.zavar. páli khattija) . később ők lesznek a ksatriják ksipta (szanszkrit) elmeműködés háborgása. az igazság megragadása a darsana márga során ksánto páramitá (páli) . harcosok és a műszaki tudományok képviselői tartoznak ksatrijání (szanszkrit) . figyelmetlenség. jelképe a kívánságteljesítő kincs.vagyonvédő Ktipa (szanszkrit). 8 türelem (dharmaksánti. a mosoly ksóbha (szanszkrit) .Tejóceán.a béketűrés tökéletessége ksatrija (szanszkrit. a Mozdulatlan Aksóghja társ-bódhiszattvája.borotvasíkság mellékpokol kszanika (szanszkrit) .

aggódás. Kumára ácsárja nepáli tanító az i. Hüan cang) kumárí (szanszkrit) .Karttikéja egyik neve Kumára (szanszkrit) . amely előtt a neki szóló szertartásokat bemutatják Kum bum (ejtett tibeti.istent vagy az elhunytat. herceg.számon tartott újraszületés kubligáni (ejtett tibeti) . alapítója Nimbárka Kumáradzsíva (szanszkrit) . Csang anban. esetleg annak lelkét ábrázoló szobor. az alsó lélekből lesz kuhú (szanszkrit) . a Vimalaprabhá (Tökéletesen Tiszta Fény) Kálacsakra kommentár írója kultuszszobor (egyiptomi) . a 4 nagy fordító egyike (meg: Paramártha. írott tibeti bkug) .kakas-tartás (hatha jóga) kukúla (ejtett tibeti) .nemes ifjú nők.égő hamu mellékpokol kula (szanszkrit) .nemi szervek kuk (ejtett tibeti.Kóbó Daisi kukkuccsa (szanszkrit) . Amóghavadzsra. 401-ben fordítóiskolát alapított Kína északi fővárosában.cipőtartó kő a kertben a ház előtt kuei (japán) .család. 413). Kínában női alakká vált (az Irgalmasság Istennője). szúnja kua (kínai) . században. pl. írott tibeti kun 'bum) .indiai mester. kaszt kuladuhitri (szanszkrit) . 7. rádzsafiú. 690-750) a védikus szövegek magyarázatainak összefoglalása kumbha (szanszkrit) .sz. birodalmi tanítómester. önkínzás kukkutászana (szanszkrit) .nemes ifjú férfiak.hexagram az I Csinghez kuan (kínai) .sz. buddhista szövegek fordítója.tibeti kolostor Kumár (szanszkrit) . a világi hallgatóság megszólítása Kulika Pundarika (szanszkrit) . Szent iratok kú (japán) . i.Avalókitésvara bóddhiszattva. Visnu. kezében gyakran gyermekkel kubilgán (mongol) . japán Kannon) .Mandzsusríkírti fia.korsó.üresség. 344-kb.démon. a világi hallgatóság megszó-lítása kulaputra (szanszkrit) . Siva és Párvatí fia Kumára szampradája (szanszkrit) .hindu női tanító Kumárila (szanszkrit) . hadisten. ajanamsza Kumbha méla (szanszkrit) .K'tuvim (héber) .(i.a dalai láma kiválasztásának rendszere kucunugi isi (japán) .átjáró Kuan jin/Kuan si jin (kínai.a nagy ünnepet 12 évenként.sz.felekezet.a lélek visszahívása Kukai (japán) . a Vízöntő csillagkép. bódhiszattvák csoportjai.sz. a kis ünnepet .Biblia.(i.

bírósági ügy. amikor a Jupiter a Bikában van.szamvriti bódhicsitta kun tu bzang mo (írott tibeti) . bhája) (hatha jóga) Kumbhakarna (szanszkrit) . van egy 144 éves (12 x 12 év) periódus is kumbhaka (szanszkrit) .a légzés visszatartása (antara. és a Nap átlép a Baktérítőn. idejét asztrológiailag határozzák meg: Prajágban január-február.motiváció. potenciális prákriti erő.a tökéletes jóság.4 évenként rendezik meg 4 helyen: Prajág. Udzsain.Kon dzso kung fu (kínai) . találós kérdés a csanban (kóan) kung cshu (kínai) .tűzistenség kummásza (páli) . Ratnaszambhava kísérője. Vardhamána szülőhelye kundalíni (szanszkrit) . műve: Buddha szándéka kuni cu kami (japán) .üdvösség Kunga Gyalcen (Szakja Pandita) (ejtett tibeti) . amikor a Jupiter a Vízöntőben van. tudati diszpozíció Kun lun (kínai) . mélyről fakadóan.település Vadzsdzsí államban. a Nap pedig a Nyilasban van. Násikban július-szeptemberben. Rávana fivére kumbhanda (szanszkrit) . a múládhára csakrában nyugszik. Haridhvár. az ünnep 1 hónapig tart.az Ősbuddha női társa Kun tu zang po (ejtett tibeti) . Udzsainban május-júniusban. a Nap pedig a Nyilasban. alaposan. az Ősbuddha kunapa (ejtett tibeti) .tibeti láma (i. amikor a Jupiter és a Nap is az Oroszlánban van. összetekeredett nősténykígyó kundzsara (szanszkrit) . bódhiszattva. észak.harci elefánt kung an (kínai) .hullaiszap mellékpokol kund (szanszkrit) .Szamantabhadrí Kun tu zang mo (ejtett tibeti) . az I csing egyik trigramja kun 'bum (írott tibeti) . amikor a Jupiter a Skorpióban. Násik. 1182-1251). mint a Szuméru kun rdzob bjang chub kji sems (írott tibeti) .a kozmikus szunnyadó energia.az ég kapujának hegye.egyes helyek szellemei. írott tibeti kun dga') . Haridhvárban áprilismájusban.a testet edző gyakorlatok a Sao linban Kung Fu ce (kínai) .Kum bum Kun dga' bo (írott tibeti) . elzárja szusumnát.Ánanda kun long (ejtett tibeti) .sz.Konfucius kunga (ejtett tibeti.vályú Kundagráma (szanszkrit) .föld.kondérfülű. Godan vezér kérésére a mongolok terítője.savanyú mártás k'un (kínai) . akik valamelyik .

üdvösség. kínai megtisztelő cím kupá (héber) . fekete címeres kimonó kurokami (japán) . másik neve Prithá Kuntibhódzsa(szanszkrit) .Napata Kusa (szanszkrit) . az Uttarakuru egyik alföldrésze.a minden erkölcsös állapotban jelenlévő tényezők (nisjandaphala.úr.lélek.lélegzet a szemhéjak mozgásával.meghatározott földi helyen laknak.szerencse. a gazdagság istennője Kurus . tudós kuszala (páli) . dabbhafű.japán fekete fenyő (Pinus thunbergii) kuro moncuki (japán) .ragadozó madár kusog (ejtett tibeti) . pislogás kurmászana (szanszkrit) .indiai nép. a tevékenység teremtő-alkotó feladatkörének képviselői kuni no toko tacsi (japán) .fekete haj tánc kuru (szanszkrit) .üdvös dharma kuszala mahábhúmika (szanszkrit) .ünnepi. a kauravák őse.üdvös cselekedet/szándék kuszala dharma (szanszkrit) .az Apaturia harmadik napja Kúrma (szanszkrit) .Adzsátaszattu beceneve Kuntí (szanszkrit) . egy csata helyszíne Delhitől északra a Mahábháratában. Lava ikertestvére Kusadhvadzsa (szanszkrit) . ezzel van kitömve a meditációs ülőpárna kusi mitama (japán) . a lélek titokzatos része a sintóban kusitaka (szanszkrit) . ahol Krisna kinyilatkoztatta magát Ardzsunának. Bharata egyik utóda Kuruksétra (szanszkrit) .selyemből készült női sapka Kureótis (görög) .a Kuruk földje.teknősbéka-tartás (hatha jóga) kuro csiku (japán) .Kürosz Kus/Kusita (egyiptomi) .Jádava vezér kuo ji fa si (kínai) .a Vörös tárá.Pándu özvegye a Mahábháratában. ország Kuruksétra. fővárosa Hasztinápura. .cedáká persely kupka (héber) . ez a Bhagavad Gítá Kurukullá (szanszkrit) . Visnu egyik megtestesülése kúrma váju (szanszkrit) . család a Mahábháratában.Vádavatí apja kusafű (szanszkrit) .fekete bambusz (Phyllostachys nigra) kuro macu (japán) .áldozati szertartásoknál használták (Poa cynosu-roides). erkölcs kuszala csetaná (szanszkrit) . boldogság.az eget a földdel összekapcsoló nádszál a sintóban Kúnika (páli) .teknős.Ráma és Szítá fia.a birodalom legkiválóbb buddhista mestere.

testi alap (pl. amely mindent körülölel. tenni akarás /vírja/.Avalókitésvara.Démétér szent itala árpából.10 üdvös szamszkára összekapcsolódva a tudatossággal kuszala múlá (páli) . a valóság. a gazdagság istene kün dzop (ejtett tibeti) . bölcsesség /pradnyá/) kuszen (japán) .teljesen hamis.a jaksák királya. dalnok. a Kincsek Ura. társa Jaksí.kunyhó kuttonet (jiddis) .énekes. női alak Kwannon (japán) . az érzékszerveinkkel tapasztalt világ kün zsi (ejtett tibeti) . ezzel a betűjellel jelölik a szakirodalmak a thébai nyugati parton. a jósé).szándék.csitta kvater (jiddis) . a Buddha halálának helye Kútágára szálá (páli) .möil kutya órája (kínai) . tudatosság /szmriti/. a nyolcas csörten-csoport egyike kuten (ejtett tibeti) . az utánuk álló szám alapján különböztetik meg a rengeteg sírt egymástól Kwan Seum Bosal (mongol) . nem-haragvás /abjápáda/.szóbeli tanítás két zazen között kuszílava (szanszkrit) .a Buddha földi születése. Visvakarmá a Kailász-hegyen épített palotát neki. apja Visravasza.Kings' Valley . vándorszínész Kuszinárá (páli) . purusakáraphala.a jó alapja.prahánaphala.az 5 üdvös tehetség (bizalom /sraddhá/. egy Puspaka nevű szekéren utazik. nem-ártás /avi-himszá/) kuszaléndríja (szanszkrit) .súnja kuu gan (japán) . női alak Kyaneai (görög) .Avalókitésvara. az üdvösség gyökere. keresztapa KV-szám (egyiptomi) . a gazdagság istene. mentából és vízből . a Királyok Völgyében található uralkodói és nemesi sírokat.azaz a Királyok Völgye sírjai.üresség szemlélet Kuvéra/Kubéra/Vaisravana (szanszkrit) . adhipatiphala) kuszala mahábhúmika dharma (szanszkrit) . koma.19-21 kuu (japán) .Tornyos Csarnok Vészálíban. összeszedettség /szamádhi/. erényes (lemondás /nekkhamanam/. a Szálavana áráma egyik neve Kutam csörten (ejtett tibeti) . amelybe a külső szellem beköltözik kuti (szanszkrit) .Apollón-szentély kykeón (görög) . anyja Idavidá.a mallák fővárosa.

szexuális gyakorlatok.szent képeket őrző szoba lakkhana (szanszkrit) . módszer az Önvalóval való egyesülésre az odaadó feloldódáson keresztül.a világerők felhasználása lákáhti (héber) . 846-1842 lág baómer (héber) . egy nagycsalád lakóhelye la dvags (írott tibeti) .tibeti kolostor labrys (görög) .nagy szépségjegy . feloldódás. jegy (parikalpita. szuksma krijá. a nőknél a bal oldalon szerencsés lakkhanoháro (páli) . könnyű. írott tibeti la dvags) . paratantra. az életerőhöz kapcsolódó pszichikai elv.megkülönböztető tulajdonság.az omer-számlálás 33.sz. parinispanna) laksana (szanszkrit. szamádhi laja krijá (szanszkrit) . „Egy fogalmat jellemez-ve minden hasonló jegyű fogalmat is jellemeztünk. írotttibeti skyes bu chen po'i mtshan) . páli lahutá) .i.életelv la place (vodu) .boldog életre. kecses. lágyság.udvar.megkülönböztető jegy a testen. ezen a napon lehet borotválkozni és esküvőt tartani laghu (szanszkrit) . napja. jellegzetesség. prat-jáhára.kettős bárd labyrinthos (görög) . alkalmazkodóképesség. szellem.jóga a finomabb természeti erőkön való uralom útján.kicsi.jellegzetességek átvitele. dháraná. teliholdkor a fejtetőn van.Ladakh la guk (ejtett tibeti. nijama. szthúla krijá. újholdkor a talpban.útvesztő. jógagyakorlatok közvetlen megismeréssel.népemmé fogadlak lakang (ejtett tibeti) .a hely.L l’hájim (héber) . írott tibeti bla) .odaadás. ájur véda laghu vadzsrászana (szanszkrit) . koccintáskor la (ejtett tibeti.kecses gyémántmennydörgés-tartás (hatha jóga) laghutá (szanszkrit.” (Nettippakarana) laksana (szanszkrit) . gyakorlottság laja (szanszkrit) .baldachin Ladakhi-királyság (ejtett tibeti. a szertartásmester címe Labrang (ejtett tibeti) . lélek.nyugalom. laja krijá.hágó. dhjána. a férfiaknál a jobb. írott tibeti bla 'gugs) .a la visszahívási szertartása la ne (ejtett tibeti. gyakorlatai: jama. írott tibeti bla gnas) . fásultság laja jóga (szanszkrit) . valami feletti la cour (vodu) . írott tibeti bla bres) . zegzugos folyosó (Kréta) lad re (ejtett tibeti.

az első elmélyüléshez vezető felkészülés első szintje laksanapratiszamvédi manaszkára (szanszkrit) . Satrugha ikertestvére Laksmí (szanszkrit) .laksanaparináma (szanszkrit) .udvar. belátás. esőcsinálásra .elmélyülés laksanapratiszamvédi manaszkára (szanszkrit) .elefánt languichatte (vodu) macskanyelv (Eurpatorium odoratum). ájur véda lang po (ejtett tibeti.a tibeti buddhizmus téves elnevezése.a 42. pingalá lalátacsakra (szanszkrit) . a Jarlung-dinasztia utolsó tagja lang han (ejtett tibeti) . Padmá. majom szolgája Hanumán laksja (szanszkrit) . meditálás. amikor Padmászambhava Indiából Tibetbe ment. állatövi jegy. egy nagycsalád Lakulin (szanszkrit) . Visnu társa. guru lámaizmus . nem-tanulás) lam 'bras (írott tibeti) . ajanamsza Lang dar ma (ejtett tibeti. írott tibeti glang dar ma) .ösvény. a buddhizmus a bönre épülve lamajin (ejtett tibeti) .Ráma öccse. mester. a gazdagság szerencsét hozó istennője (másik neve: Srídeví.a szakjapa iskola átadása lamrin (ejtett tibeti) .sz. írott tibeti glang po) .A tan összegzése. írott tibeti lam 'bras) .a jellemzők megta-pasztalása. századtól. jelképe: kinyílt lótuszvirág.Csodák Tárháza. a szenvedélyek és a tudatlanság eltávolításának útja (felhalmozás.az elmélyülés mentális tevékenységei közül az első Lakshman (szanszkrit) . a 2. tulajdonképpen a tibeti buddhizmus az i.nagy tengeri csiga. tibeti király (uralkodott i.félistenek lambi (vodu) . út. Congkapa műve lang (ejtett tibeti.sz.tehén.a tulajdonítás alapja. a tejóceán köpülésekor keletkezett laku (vodu) . 836/838-842).koplalás.bal oldali főér. a jellegzetesség alanya Laksmana (szanszkit) .ösvény Lamrin Csenmo (ejtett tibeti) . kapcsolódás.a bőség. északkelet. írott tibeti glang) . az indo-tibetiben a Bika csillagkép.Dasaratha fia.Siva egyik avatárája lalaná (szanszkrit) . fúvós hangszer lamdre (ejtett tibeti. női jellegű (mo.lamdre láma (ejtett tibeti. írott tibeti bla ma) .tanító. a hínajána mahá szamghika Buddha-életrajza lam (ejtett tibeti) . Kamala). 8.erőközpont a homlok tetején (= homlok) Lalita Visztara (szanszkrit) . jin). föld.

műve: Az út és erény könyve (Tao te king) (legkésőbb i. mahájána jógácsára szútra.kísér. ájur véda lcags kju (írott tibeti) .lustaság.sz.a sorompót felnyitó isten.műve: Dhammo (i. Szílan.ankusa lcang lo can (írott tibeti) .megragadás Lénaia (görög) .A szigetre lépés szútrája. i.a Tettért Fizető Hóhér. 240) las (írott tibeti) . lelki restség lemehadrin min hamehadrin (héber) .tett-szél.Dionysos ünnep Gamélion hónapban (Athén) Lénard Jenő .a legbuzgóbbak számára len pa (ejtett tibeti) .Lanká/Srí Lanká (páli) . az istenek tolmácsa. jelképe mankó.Mosoly.sós.imádkozni lejnolás (jiddis) .dallamos Tóra olvasás lélekmadár (egyiptomi) . nála van a szellemvilág kulcsa. Szent Péter. csatlakozik.le szang las kji gshed ma (írott tibeti) . lantsza (szanszkrit) . a formák jelenésének úrnője laukika (szanszkrit) . sz.feledés levájá (héber) . Kusa ikertestvére lavana (szanszkrit) .e. 1911-12). ahol Hanumán megtalálta Szítát. kötődik. a Lévi törzs .Ráma és Szítá fia.e.köznapi/világi gyakorlat laukikégradgarma (szanszkrit) .Tettek Tükre a Holtak Uránál las kji rlung (írott tibeti) . a szellem működése Lásze (ejtett tibeti) . a Holtak Urának kísérője las kji me long (írott tibeti) .a világi minőségek legfelső szintje Lava (szanszkrit) .indiai írásfajta különleges mantrák jelölésére Lao ce (kínai) .sz.jó karma Legba (vodu) .feltesz lehitpálél (héber) . írott tibeti las bzang) . Föld szíve kísérője.karma las bzang (írott tibeti) .Alakávatí le szang (ejtett tibeti. köszönés ros hasanakor Léthé (görög) .Ceylon régi-új neve.kevurá léviták (héber) .jó esztendőre legyetek beírva. levéltáros (i. a ráksaszák országa Lankávatára szútra (szanszkrit) . 604-517). jelképe tükör.ba leló (ejtett tibeti) . 5.a gyakorlás világi útja laukika szamvjavahára (szanszkrit) . színe fehér légol (jiddis) .világi laukika márga (szanszkrit) .Öreg Mester. az angol Buddhista Társaság egyik alapítója (1907) lesaná tová tikatévu (héber) .

magas hely lha bsang (írott tibeti) . írott tibeti) . általában hágókon.anabhoga . az ő idejében került Tibet kapcsolatba buddhizmussal (i.titánok. akik a Szentély szolgálatát végzik.Lhásza Lha sbjin (írott tibeti) .együttszületett tudás Lhásza (ejtett tibeti. 333) Lhámo (ejtett tibeti) .együttszületett isten lhan cig skjes pa'i ye shes/dag pa (írott tibeti) .Párducfejű. félistenek.Dévéndra lhak (ejtett tibeti.az Önmagát Teremtő ismeretőrző lhun grub (írott tibeti) . Merkur.női bódhiszattva. írott tibeti lhag pa) .tagjai.Tibet fővárosa Lhaszema (ejtett tibeti) . a test 5 őre. eszközei) lha ri (ejtett. isteni drágakő.kőhalom. díszei. a 8-féle lény (szde brgjad) egyike. aszura lha min (írott tibeti) . Dordzse Szempa kísérője lhato (ejtett.boróka füstáldozat a helyi istennek (jüllha) Lhabab csörten (ejtett tibeti) . írott tibeti) .Dévadatta lha szang (ejtett tibeti. víz. írott tibeti lha ri) . a 8-as csörten-csoport egyike lhag mthong (írott tibeti) .fényes.egy hegy helyi istene (jüllha) lha sa (írott tibeti) .a 28.aszura lha na jin gji thub pa thags bzang ris (írott tibeti) .lha szang lha chen ljang nag gzig mgo ma (írott tibeti) .Lhásza védőistennője. jelképe kék színű kéz Lhalhatori (ejtett tibeti) .sz.szahadzsánanda lhan cig skjes pa'i lha (írott tibeti) .amikor a holdnapban 2 napkelte van lhakang (ejtett tibeti) . kéz.látomások tava Délnyugat-Tibetben lhan cig skjes pa'i dga1' ba (írott tibeti) . sötétzöld lhá ma jin (ejtett tibeti) . írott tibeti lha sa) .vipasjaná lha'i dbang po (írott tibeti) . tibeti király.szerda. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. alkalmatlan nap. kivéve Áron és családja lha (ejtett tibeti. helyi istenség. az istenek selyemruhája.imaterem lhakpa (ejtett tibeti. közepére szólt rúdon imazászlókkal.isteni bőség (ajándékkendő. déva. írott tibeti lhag) .a Nagy Tanító látogatása az Istenek Vilá-gában. kultuszhely lhun gjis grub oa'i rig 'dzin (írott tibeti) . bódhiszattva Lhámoj Lhaco (ejtett tibeti) .Vémacsitra lha rdzas (írott tibeti) . írott tibeti lha bsang) . ékszerei.

a kínai buddhizmus csungnansan ágának filozófusa (i. jelleg.sz. a jógában a csitta.jel. szatori ling pao (kínai) . később ezek egyik legerősebbike. benső törvény.a Líbiai-sivatagban élő törzsek összefoglaló neve. szertartások. függőlegesen állított strucctollat viseltek a hajukban. manasz. az I csing egyik trigramja Li csing (kínai) .nép és állam Magadhától északra Ligmikja (ejtett tibeti) . tűz. a pusztítás. szukmasaríra linga mátra (szanszkrit) . bháva linga déha (szanszkrit) . Ádám első felesége lílonmukti (szanszkrit) . ami nem durva létező (buddhi.buddhista császár (uralkott i. amely személyes). szociális magatartás (ellentétben a jennel. az ábrázolásokon ez az egyik fő ismertetőjelük licscshaví . akit Szongcen Gampo megöletett.sz. belső test.halotti ima libúk (egyiptomi) . jelzés.gabonarosta lilá vigraha (szanszkrit) . ahamkára. a jelenségek mögötti transzcendens lényeg. színe a vörös. Saiva purána. Li T'ung hüan filozófiája Li Tung hüan (kínai) .női démon. tradíció. illendőség. szerve a szív. a neokonfucianizmus li si wu ai (kínai) . az ő idejében ment Bódhidarma Kínába libera (vodu) . 502557).Zsang zsung utolsó királya. tanmátra). dalok a neotaoizmusban linga (szanszkrit) .különbség . nyár. erkölcs. jegye a madár. Nap.Rinzai.Szertartások feljegyzései.finomtest.szent kincsek.alkalom. lángolás. a szánkhjában minden. jelképe a tűz lángja. Siva jelkép.a dzsiva az anyagvilág káprázatától való szabadulás létfokozata.elv és jelenség akadálytalansága. indríjáni.az Önvaló tisztelete a dévák megtestesülésein keresztül Lilith (héber) . jegy. az önmagában lévő dolgok világa. jellegzetesség.elvek tana. férfi nemi szerv. statikus. dél. a hinduizmusban a durvatest jelképe. metafizikai gondolkodásmód. íze a keserű. és országát beolvasztotta Tibetbe liknon (görög) . 635-730) Liang Vu ti (kínai) .li (kínai) . vidjá létfokozat Lin csi (kínai) .a Virát Purusa játéka lilá vigraha upászaná (szanszkrit) . a Konfuciusznak tulajdonított 5 klasszikus egyike li hszüeh (kínai) .

óriási tengeri szörny liziológia . de véges számú szintje van lkugs 'bjung srid pa'i bar do (írott tibeti) .elme lo ca va (ejtett tibeti.mohóság. guédé.a Buddha szeme. 2.a forgatag köztes léte lo (ejtett tibeti. dalai láma oktatója Lo szang Csö ki Gyal cen (ejtett tibeti) .tibeti fordítómester Lodö Rincsen (ejtett tibeti. 19351989) Lo szang Drak pe pal (ejtett tibeti) .a karmikus következményeket hordozó finomtest Linto (vodu) . napján lo tho (ejtett tibeti. azonos. vágy. megszüntető).sz.személy vagy közösség megszabadulásáról szóló tan.6 jellemző (átfogó.Szangje Csenma . a 4. démon loa kêbé li (vodu) .az első pancsen láma. aki elsőként száll meg valakit. amely teljesen eltér a kezdettől.természetfeletti lény.fejloa.évkönyv loa (vodu) . egyedi. a kiindulási alap. Jü császár a Lo-folyóból kiemelkedő teknős hátán látta meg.fordítómester lo su (kínai) . írott tibeti lo ca' ba) . a végső szint. rága Loco (vodu) .tanulás lóbha (szanszkrit) .Krakuccshanda Logana (szanszkrit) .egy guru Log dad szel (ejtett tibeti) .fordító lo gsar (írott tibeti) . különböző. 3. hónap 29. a Drepung-kolostorban Jönten Gyaco. írott tibeti blo grosz rin cshen) .lo szár ló órája (kínai) .a loa megragadta loa racine (vodu) .11-13 lo pan (ejtett tibeti) .gyermekloa.Congkapa eredeti neve lo szár (ejtett tibeti. istennő Locsung (ejtett tibeti) . általában folyamat. infantilis viselkedésre kényszerít liu bo luo (kínai) . alkotó. szellem. személyes védelmező lobdzsong (ejtett tibeti) . 3 szintje: 1.páramitá jána liu sziang (kínai) . az Avatamszaka szútra tanítása livjatáb (héber) .gyökérloa. a helyzet felmérése.pancsen láma (i.Lo jel. az út (módszerek).linga saríra (szanszkrit) . írott tibeti) . a szentély őre Locsána (szanszkrit) .újév a 12. írott tibeti lo gsar) . kapzsiság.a növények istene. me va Lo szang Csö gyen (ejtett tibeti) . egy család ősszelleme loa tête (vodu) . a fák megszemélyesítője. írott tibeti klo) .

más felosztásban: Dhritirastra (kelet). az átlagemberek. Indra (Jama)-Dél. köznapi tapasztalati/konvencionális igazság/fogalom lókija (szanszkrit) .3 világ-elem. írott tibeti dzig rten) .hindu materialista bölcseleti rendszer lókák (szanszkrit) . a világvédő.Logos (görög) .nagy szent lon ku (ejtett tibeti) . ahol az újrakeletkezések megvalósulhatnak lókájata (szanszkrit. a Buddha jelzője lokapála (szanszkrit) . a létforgatag lóka dhátu (szanszkrit triszáhaszra mahászáhaszra. éhező szellemek /petti viszaja/ színük a vörös. írott tibeti stong gsum gji stong chen po'i wdzig rten híi khams) .világfeletti tudat lókuttara márga (szanszkrit) . lókaszamvritiszatja (szanszkrit) . a fizikai világ.a gyakorlás transzcendens útja lókuttara csitta (szanszkrit) . de más rendszer is volt.világfeletti lókuttara bhávana márga (szanszkrit) .cselekvés és gondolkodás a közösség érdekében lókavjavahára (szanszkrit) .a világ. pokollakók /niraja/ színük a fekete) lókanátha (szanszkrit) . Visnu-Zenit.kolostor. konvencionálisan használt fogalmak. felszíni igazság lókaszangraha (szanszkrit) . Virudhaka (dél).a hínajána mahászánghika irányzatának szektája. világi lókuttara (szanszkrit) . emberek /manusszá/ színük a sárga. Viru paksa (nyugat). mellette élt Bódhidarma lóka (szanszkrit. világi. Szóma-Észak.köznapi. az élőlények világa és ez a világ. kínai sun si lun si) . Vaisrávana (észak). állatok /tiraccsána joni/ színük a kék.a világot őrző. félistenek /aszura kája/ színük a zöld.nága longsz szku (írott tibeti) .szambhogakája .égtáj-őrök: Agni (Nap)-Kelet (Zenit).létformák. a 27 holdistennő.köznapi gyakorlat/fogalom. a 6 vándorlény (istenek /dévaloka/ színük a fehér.hintázó-tartás (hatha jóga) Lómása (szanszkrit) . Brihaszpati-Nadír. Varuna-Nyugat.a világhoz tartozó. a mennyei buddhák kultusza lólászana (szanszkrit) .az ős Értelem Lojang (kínai) .boldogságtest long (kínai) .transzcendens út lókuttara váda (szanszkrit) .

trung trung Lu (ejtett tibeti.a zsidó naptár luan shi (kínai) . a zászló közepén ló. sarkaiban tigris. írott tibeti lug) .Vidéha luáh ha sána (héber) . írott tibeti rlung rta) .futó.északi zöld tudáshordozó istenség.szambhóga kája lön sen (ejtett tibeti) . a testben a torokhoz kapcsolódik lus can gsum (írott tibeti) .szélparipa.longsz szku'i lha tshogsz bzhi bcu rtsa gnjisz (írott tibeti) .kormányösszekötő ltag pa'i bdzd sgo (írott tibeti) .datolyapálma levél (szukkotkor az ünnepi csokorban).párbeszédek. jang). nága).a bön szerint a Nem teremtett Lény fehér fénysugarából keletkezett őstojásból kilépő ember. itt született a Buddha lun (kínai) Abhidarma pitaka Lun Jü (kínai) . az indotibetiben a Kos csillagkép luláv (héber) . imazászló-füzér. hátán kívánságteljesítő drágakő. a föld alatti kék és fekete istenek (ld. az öreglyuk ltastangs kji phjag rgja (írott tibeti) .trung ltung ltung (írott tibeti) . föld.luk luk (ejtett tibeti.bárány.szöveghagyomány. írott tibeti klu) .a tarkó ördögkapuja.a 9. elme test) . szél lung gom (ejtett tibeti) .a Negyvenkét Gyönyörű isten. írott tibeti rlung) . jó íz illat nélkül. de nem úgy él Lumbiní-liget (szanszkrit) .sz. ismeri a Tórát. tavakban és folyókban laknak lu phak po (ejtett tibeti) .lakhely Kapilavasztu mellett.a háromféle sorsúak (hús-vér. hópárduc.légzési módokkal elért szellemi vagy fizikai képesség lung ta (ejtett tibeti. az Ötvennyolc Haragvó ellensúlya longsz szpjod rdzogsz pa'i szku (írott tibeti) . hírvivő szerzetes lungpi (ejtett tibeti) szarvasmarha bika Lungtok Gyaco (ejtett tibeti) . állatövi jegy. káprázat. 1806-1815) Lunk Drub pai Rig dzin (ejtett tibeti) . Je mon.a látvány ismertetőjegye ltung (írott tibeti) . garuda és vízi sárkány lungompa (ejtett tibeti) .abhútaparikalpa/bhranti luddzsatitiloko (szanszkrit) . férfi jellegű (pho. délnyugat.állandóan összetevőire eső dolog lug (írott tibeti) . a Konfuciusznak tulajdonított tulajdonított 4 klasszikus könyv (Szí Su) egyike lung (ejtett tibeti. kígyó-démon. a 8. dalai láma (i.

anya.sz. bűnöző boszorkány csoport. a taoizmus Madonnája Ma cu Tao jin (kínai) . 2. ő írta a Lugha Kálacsakra kommentárt mááriv (héber) . a 8.tanító asszony.Szambhala első Kulika királya. önteltség.méreg. biztonság szimbóluma. dicsőítés. tisztelet a sintóban. a mikosi körbejárása. ld.tarisznya macuri (japán) .rakta ma mo (ejtett. köszönetmondás a kaminak macsa (japán) . a nappal feláldozott állatok belső szerveinek esti égetése Jákob emlékére maat (egyiptomi) . a testi egészség energiája. rontásfajta mácévá (héber) .sinto rizs-szertartás általában ősszel (1. szennyezett szenvedély.Adzsátaszatru Maadzsusríkírti (szanszkrit) .lü lü (ejtett tibeti. a világ rendje macandal (vodu) .óriás bambusz (Phyllostachys bambusoides) ma gcsig lab szgron (írott tibeti) . a stabilitás. kínai buddhista iskola.toll. a kami búcsúztatása).önzés macsiai (japán) . igazság. a lélek visszavásárlása lygos (görög) . (egyiptomi) maswasa Ma cu (kínai) .lus 'phags po (írott tibeti) .a világ rendje maat (egyiptomi) . a szerzetesi szabályok értelmezése. varázsló (Macandal 1757-es lázadása után). Padampa Szamgye tanainak továbbfejlesztője mada (szanszkrit) .valami.Vidéha lusz (írott tibeti) .esti ima. csan pátriárka. a kami fogadása. méregkeverő.zöld tea maccsharija (szanszkrit) . . írott tibeti) .Baszo Dóicu ma dake (japán) . amit hátrahagyunk.Macsig Labdrön ma las thob pa'i rakta (írot tibeti) .imamalom ma rig pa (írott tibeti) .(† i.álló kőlap macoutte (vodu) . amulett.fűzfaág M ma (ejtett tibeti) .a fegyelem iskolája.fennhéjázás. 788). mátarí ma ni khor ló (ejtett tibeti) . a test lü (kínai) . írott tibeti lusz) .lugas a kertben Macsig Labdrön (ejtett tibeti. írott tibeti ma gcsig lab szgron) . 3.démonnő.avidjá ma skyes dgra (írott tibeti) .

a kellős középen álló.középút. a para 2.egy isten megjelenése madár alakban Mademoiselle Brigitte (vodu) . a Védákról szóló tanítása tiszta dualizmus (dvaitá dvaita váda). mindenféle nézettől való mentesség (dristi súnja). a dogmatikus szélsőségektől mentes felfogás. 200 körül). középút.egy guédé. avidjá létfokozat madhjamaka (szanszkrit. a pradzsnyápáramita egyik irányzata.a dzsiva középső (emberi) létfokozata. közepes (pl. ahol elő-ször nőt temettek madárepiphania (görög) . a dogmatikus szélsőségektől mentes felfogás.aki a közbülső felfogást vallja.sz. praszán-gika) Madhjamaka sásztra (szanszkrit) .Maman Brigitte Mademoiselle Chalotte (vodu) . Maitréjanátha műve madhjama (szanszkrit) . ellenvéleményt nem . alapítója Nágárdzsuna (i. mindenféle nézettől való mentesség (dristi súnja). mind az anyagi világtól madhja (szanszkrit) . ejtett tibeti uma) . ellenvéleményt nem tűrő szélsőségektől mentes gondolkodás. középső út mádhjamika (szanszkrit) .A középút tana.u. közbülső.vaisnava szent (i. a megkülön-böztető fogalmi gondolkodással létrehozott tételek hamisak.középút.alko-hol Madame Brigitte (vodu) . aki személy különbözik mind a személyektől. önlétnélküliséget vallók (nihszvabhá vavádin).kreolul törve beszélő titokzatos hatalom Madhávácsárja (szanszkrit) . 2 aliskolája van (szvátantrika/szautrántika szvátantrika. mahájána jógácsára szútra. 1239-1319). aurea mediocritas (arany középút).protokolláris viselkedésű titokzatos hatalom Mademoiselle Dinclisin (vodu) . vairágja). bármiféle nézettől mentesség. olyan temetők szelleme. más néven ürességet vallók (szúnjatávádin). közbülső rész Madhja antavibhága (szanszkrit) . alapítója Nágárdzsuna. Nágárdzsuna műve madhjamápratipat (szanszkrit) .közép. a megváltoztathatatlan. fejlődési állapota. vagyis Isten. a megváltoztathatatlan. mahájána jógácsára szútra.A véglet és közép kifejtése. a kellős középen álló. jógácsára szvátantrika/. közbülső. innen már nincs visszaesés alacsonyabb létfokozatba.

férfi szerepet játszó geikók kacurája Magadha rádzsaság (szanszkrit) Észak-India legjelentősebb ókori állama. a szélsőségek kerülése Maddzshima-nikája (páli) .egy ország Mádrí (szanszkrit) . műve: Anuvakhjájana. 152 szútra maddzshima patipadá/maddzsima páda (szanszkrit) . teisztikus vaisnava. Krisna egyik neve Madhva (szanszkrit) .prákrit.az első kő a vízmedencéhez vezető úton a kertben mae vare (japán) .bor Madra (szanszkrit) . a tavasz istene Madhu pindika szutta (páli) .sz. praszángika) Madhu (szanszkrit) . a Buddha megvilágosodásának helye. jógácsára szvátantrika/. a Buddha tanítása. itt végezték el a buddhista iratok első rendezését i. bármiféle nézettől mentesség. Pándu felesége.e. ájur véda Madhuszúdana (szanszkrit) . páli kánon. fejlődési állapota. a para 2. mestere Acsjutapréksa. megkülönböztető fogalmi gondolkodással létrehozott tételek hamisak. Brahmá szútra kommentár.Madhu démon lesújtója. Kajtabhával ellopták a Brahmából kiáradó Védákat. Nakula és Szahadéva anyja maddzsa (szanszkrit) .tűrő szélsőségektől mentes gondolkodás. A közép(hosszú) gyűjtemény mae isi (japán) .démon. Magadha nyelve .advaita védánta iskola alapítója (i.Mézesfalat szútra (Tripitaka Szútrapitaka) madhuparka (szanszkrit) . 2 aliskolája van (szvátantrika /szautrántika szvátantrika.középút.kedvező dolgok felajánlása a múrtinak madhur (szanszkrit) . 247-ben mágadhí (páli) .csontvelő és idegszövet. a Buddha korában fővárosa Rádzsagriha volt (páli Rádzsagaha). 1238-1317).édes. a Buddha közvetlen tanítványainak feljegyzései. a mai Bihár állam területén a Gangesztől délre. Visnu Hajagríva alakjában megölte őket.Tipitaka. ájur véda Madzsdzshima nikája (szanszkrit) .Madra királyának lánya. a nemes nyolcas ösvény. társával.A közép(hosszú) gyűjtemény (Tripi-taka). másik neve Ánandatírtha madja (szanszkrit) .

tűz 'hőmérséklet'.nagy szellemi állapot. sokkal gyorsabban és olcsóbban. a 4 nagy létező (föld 'szilárdság'.nagy megvilágosodás. sziklákkal.11 szamszkára a tudatosságban mahá bhúta (szanszkrit) .halfajta. víz 'kohézió'. a duhkha megszüntetéséhez vezető út.Dávid pajzs. fizikai forma mahá bódhi (páli) .ösvénytudat. az idő teljessége .e. a 4 bölcsesség egyike mahá dzsana pada (szanszkrit) .nagy ország/nép. mint az Óbirodalom idején. a jelentős óind államok (i.a nagy tökéletes tükörszerű bölcsesség. monarchikus birodal-mak. de sokkal rosszabbul állták az idő romboló hatását mahá (szanszkrit) .nagy áldozat. nyerstéglával. szamádhi mahá bhúmika dharma (szanszkrit) .nagy idő.vendég. a buddhává válás. márga maggacsitta (szanszkrit) . templom Bodh Gajában. arahá).magat (szanszkrit) .vagy vándorprédikátor maggura (szanszkrit) .hindu január magházas technika (egyiptomi) . 1. majd a kialakult szerkezetet turai mészkővel borították. impozáns látványt nyújtó nagy piramisok épültek így. magasztos mahá bháva (szanszkrit) .a legmagasabb ösvény maggid (héber) . hexagram. kínai da yuan jing zhi) . nri) mahá kála (szanszkrit) . anágámí. évezred) mahá jadzsna (szanszkrit) . a szamádhi a hatha jógában. Ormuzd és Ahrimán szimbóluma magga (szanszkrit) út.a középbirodalmi piramisok jellegzetes építési technikája: sugarasan felhúzott mészkő váz alkotta rekeszeket töltöttek fel homokkal. anyag.nagy elemek. déva.magának Brahmának a szintje a forma-világban mahá darsana dnyána (szanszkrit.nagy. a Buddha bőrének színe a szamádhiban mágha (szanszkrit) .hatalmas magén dávid (héber) . levegő 'mozgás'). a megvilágosodás helyén (régebbi neve Uruvéla) mahá brahmánah (szanszkrit) . pitri. a megvilágosodás 4 fokozata (szótápanna. a tökéletes élet (Brahmá. a tudat egyetlen formához sem kötődik maggámagga (szanszkrit) . átélés a laja jógában. ösvény. szakadágámí. bhúta.

legendás szerzője Vjásza. szamádhi Maha mudra (szanszkrit. Rágarádzsa bídzsája Mahá tanhá szankhaja szutta (páli) . a megtapasztalható események (dharma) nélkülözik a lelket és az ént. nagy lény.Visnu egyik alakja. a saktizmusban a 3 test kiegészítéseként mahá szukha vadzsra szattva (szanszkrit) . 3. nagy-szellemű mahá szukha (szanszkrit) . a feltételtől függő dolgok nem állnak fenn tartósan.a fennkölt vágy gyémánt természete.magasztos vágy test.-ban véglegesítették. 3102.A nagyobbik vágykioltás szutta (Tripitaka Szútrapitaka 38. egy buddhavilág egymilliárd világ mahá szattva bódhiszattva (szanszkrit) . az i.nagyon forró pokol mahá tattva (szanszkrit) .A nagy elemzés (Bhikkhu vibhanga.mahá kalpa (szanszkrit) .a Jadzsur véda része Mahá Ráhulováda szutta (páli) .) mahá ritvidzs (szanszkrit) .a Nagy Bölcs.A Ráhula oktatása szutta (Tripitaka Szútrapitaka 62.nagy alapelv.80 antara kalpa mahá laja (szanszkrit) .nagy pecséttartás (hatha jóga). eredendő öntudat Mahá vibhanga (szanszkrit) . február 8án kezdődött. A szerzetesfivérek kötelezettségeinek elemzése) (Tripitaka) Mahá Visnu (szanszkrit) .e. 100 ezer versszak. a kialvás (nirvána) a békesség mahá muni (szanszkrit) . sz. értelem. a Buddha jelzője Mahá nárájana upanisad (szanszkrit) . kínai da qian shi jie) nagy világegyetem. 4. az uddjána és a dzsalamdhara bandha végzése egyszerre (hatha jóga) Mahábhárata (szanszkrit) .a mula. indiai eposz.) mahá tápana (szanszkrit) . 2. terjedelme 18 könyv. adhvarju.és belégzésével teremti és pusztítja el az univerzumokat (másik névformája: Kárano-dakasájí Visnu) mahábandha (szanszkrit) . egyik fejezete a Bhagavad Gítá Mahábhásja (szanszkrit) szanszkrit nyelvkönyv.nagy feloldódás a laja jógában. udgátar és atharvan munkáját felügyelő hindu főpap mahá száhaszra lóka dhátu (szanszkrit.e. 4. az indiaiak szerint az ütközet i.a hótar. írott tibeti 'phjag chen) .nagy megvilágosodás lényegű. az ilyen dolgok nem kielégítőek (duhkha).a bháratákról szóló nagy. aki ki.tökéletes boldogság mahá szukha kája (szanszkrit) . Patandzsali (?) műve . 4 pecsét: 1. ezer közepesből áll.

de nem vezethettek Mahájánaszangraha (szanszkrit) . tibeti) .nagy világkorszak (krita. mahájána jógácsára szútra. Siva egyik mellékneve mahaggata (szanszkrit) . fehér. származtatottak mahájána (szanszkrit) . mahájána-jógácsára szútra. kék. víz. káli). alapvető tényező a tér és a fény mahájána (szanszkrit.nagy kocsi. dvápara.nagy jármű. a buddhizmus későbbi. számos formája lehet. a buddhaguna 7. váhanája oroszlán.A nagy út szútráinak gyöngy-füzére. írott tibeti jo be thugs rdzse .a bölcsesség bódhiszattvája. treta.magasztos mahaggatálambanáni (szanszkrit) . vagyis a nők. tűz.000 istenév = 4. teremtés.nagy együttérzés.szerzetesi szabályzat a mahájánában mahájuga (szanszkrit) . Mahákála egyik formája mahákalpa (szanszkrit) . ezt Asóka tovább osztotta. a Sátrak védelmezője.nagyisten. Maitréjanátha műve mahájánánudzsájin (szanszkrit) . írott tibeti theg pa cshen po) . Aszanga műve mahájánavinaja (szanszkrit) .a mahájánában elindult. pusztulás) Mahákaphina (szanszkrit) .mahábhúta (szanszkrit. északi ága Mahájána szútra alamkára (szanszkrit) . csoportja Mahákarunika (szanszkrit. a törvényt oltalmazó Mahákála dharmapála (szanszkrit) . 4 elem (föld. színe vörös.mahájána-követő mahájánaszampaszthita (szanszkrit) . írott tibeti 'bjung ba chen po) nagy létező.a tudat közvetett módon tapasztalható tárgyai. erede-te a sztúpakultusz: Buddha ereklyéit 8 sztúpában helyezték el. 12. szél) és a fény. őselem.A nagy út összefoglalása. inkább a megérzésre és az átélésre épül.000 földi év Mahákála (szanszkrit. akik felszállhattak a kocsira. egy buddha erre gondol: „kit szelídíthetnék meg. mintsem a tudásra és a tapasztalatra. a buddhizmus tibeti irányzata.arhat a Buddha közelében mahákaruná (szanszkrit) .Fekete Úr. Csenrézi egyik megjelenése Mahákála Mgon dkar dharmapála (szanszkrit. írott tibet mgon po nag po) .a Fehér úr tanvédő isten. fennállás.320. az eszme Mahádéva (szanszkrit) .nyolcvan kalpa (üresség. és indíthatnék el a tökéletes tudás helyes útján?”. a Nagy fekete tanvédő isten.

a nyugati világrész buddhája Máhapradzsapáti (szanszkrit) .Igen Együtt Érző Társ.a Buddha nagynénje. Szkanda.egy kolostor vezetője Mahánáma (szanszkrit) . egy buddha) . Padma. Garuda. Vászabha apja mahápadma (szanszkrit) . a katampa iskola alapítója Mahápandita Gajadhára (szanszkrit) . a Brahman éjszakája Mahápurána (szanszkrit) .a keleti világrész buddhája mahámudrá (szanszkrit. Márkandéja. Avalókitésvara Mahákasjapa (szanszkrit) . női arhat Maháprádzsnyápáramitá (szanszkrit) a mahájána buddhizmus fő mű-ve Mahápralaja (szanszkrit) . Agni. írott tibeti phjag rgja cshen po) .a Buddha anyja. Kúrma.3 x 6 purána (6 Vaisnava: Visnu. Brahmá-vaivarta.emberhús Mahámaudgaljajána (szanszkrit) .arhat a Buddha közelében Mahákauszthila (szanszkrit) .Világvége.ban Mahápanycsaraksá (szanszkrit) . 1039). Bhavisja. 6 Brahmá: Brahmá.kasmíri filozófus az i. Váraha. mahápurusa (szanszkrit) .a panycsavaggíják közül az egyik.a Rádzsagriha-i zsinat vezetője.chen po) .az 5 nagy védelmező varázslóistennő mahápatra (szanszkrit) .indiai tanító Tibetben az (érkezett i. az evolúció vége.lótuszszerűen tágra széthasadó. sz. Vámana) és 18 Upapurána.sz. 9. stb.halotti szertartásokat végző hindu pap Maháprábha buddha (szanszkrit) . Linga. Bhágavata.nagy erejű isteni lény mahánájaka (szanszkrit) . 485). Siva. Brahmánda. arhat a Buddha közelében Mahákátjájána (szanszkrit) . kolduló apáca. aki nevelte anyja halála után Mahápandita Dípankarasrídnyána (szanszkrit) .nagy pecsét mahánagna (szanszkrit.nagy lény (pl. kínai danuojianna) .a Buddha nevelőanyja. hideg pokol Mahápadzsápati (szanszkrit) .sz. Náradíja. a Nagy Irgalmú Úr.e.arhat a Buddha közelében Mahámája (szanszkrit) . az utolsó szakja rádzsa (†? i. 6 Saiva: Matszja.arhat a Buddha közelében Maháméru buddha (szanszkrit) . aki 7 nappal a Buddha születése után meghalt mahámámsza (szanszkrit) .Köncsog Gyelpo másik neve Mahápandita Szakjasrí (szanszkrit) .

) Mahászahaszrapramardiní (szanszkrit) . a szílák betartása Mahéndra (szanszkrit) .A nagyobbik Szakuludáji szútra (Tripi-taka Szútrapitaka 76. Vardhamána első felvett neve.nagy király Mahárahaszja vadzsrajána csakra (szanszkrit) .szanszkrit-tibeti szakszótár mahávrata (szanszkrit) .e. értelem.Tipitaka. az 5 nagy védelmező egyike Mahászakuludáji szutta (páli) .nagy sírás-rívás.Köncsog Gyelpo másik neve Mahásziddhi (szanszkrit) .nagy fogadalom. Nagy Indra Mahésvara (szanszkrit. i.az Ezret legyőző nagy varázs-lóistennő.a nagy közösség tagjai.a singon-szekta könyve.A szárafáról vett hasonlat nagyobbik szútrája (Tripitaka Szútrapitaka 29.Nagy Hős.e.Siva-ünnep február újholdjakor Mahásristhi (szanszkrit) . a Brahman nappala Mahászaccsaka szutta (páli) .sz. kibontakozatlan.Nagyerdő.alapelem.mahápurusa laksana (szanszkrit) .) Mahásziddha Vairupa (szanszkrit) . az egyházszakadás után ide tartozott a legtöbb hínajána buddhista Mahászáropama szutta (páli) . 700 körül fordították le kínaira mahávákja (szanszkrit) . században.) Mahávagga (páli) . Padmaszambhava fordí-tása (18 könyv) Mahászthámaprápta (szanszkrit) . a másik a Dzsina (győztes) Mahávjutpatti (szanszkrit) . pradnyánam brahmá) Mahávana (szanszkrit) . írott tibeti dbang phjug chen po. meghalt kb.Teremtés. A nagy rész Mahávairocsana szútra (szanszkrit) . kínai Ce cai .a dob fája (Ochroma pyramidalis Cav.Asóka fia (öccse?). a Vinaja egyik iskolája.nagy mondások (tat tvam aszi.a buddha 32 nagy szépségjegye mahárádzsa (szanszkrit) . a Tornyos Csarnok-áráma Vészálí mellett Mahávíra (szanszkrit) .bódhiszattva Mahászunnyatá szutta (páli) .A nagyobbik Szaccsaka szútra (Tripitaka Szútrapitaka 36. i. aki a théravádin kánont Ceylonba vitte az i.Hatalmas Eredmény. 1. Padmaszambhava fordítása maháráurana (szanszkrit) . ajam átma brahmá.a Vinaja egyik iskolája mahászanghika (szanszkrit) .a Nagy Titok Gyémántkereke. egy hindu csoport vezető papja mahaudème (vodu) . az utolsó dzsainista thirtankara.) mahászammata (szanszkrit) . aham brahmászmi.) mahat (szanszkrit) . forró pokol Mahásivarátri (szanszkrit) . szánkhja.A megüresedés nagyobbik szútrája (Tripitaka Szútrapitaka 122. 527-ban.

táncfajta Mahinda (szanszkrit) . a jövendő (5.bivalytehén. században Maitréjí (szanszkrit) . Legba maît' caye (vodu) .a Lakhely ura.) Buddha.visszatérés.az 5. érzékcsalódás. elterjesztette a buddhizmust Srí Lankán (i. amíg azonosnak érezzük a prakritit és a purusát. Dordzse Szempa kísérője Maitréjanátha (szanszkrit) . a Himalája fia Maja (szanszkrit) .jóság.a tánc asszonya.közösülés. ünnepi imakönyvek sorozata maiko (japán) .tien) .Asóka fia.családfő maî'tête loa (vodu) . a Buddha anyja Májádéví (szanszkrit) .szexuális egyesülés Maiunáka (szanszkrit) . 250). Nagyhatalmú úr. Durgá mahisí (szanszkrit) . a Buddha egyik előző meg-testesülésének tartják a buddhisták mahi (vodu) . ciklus.e. szóban. varázslat. páli Arija Mettejja. Legba Maitréja.Szépséges Istennő.-5. kínai Mi lo) bódhi-szattva. a tudás ura. 1135-1204) orvos.Hatalmas úr. a Buddha anyja májáváda (szanszkrit) .sz.mohél Majmuni Mózes (héber) .illuzionizmus. valakinek a személyes védelmezője maithuna . tantrikus szexuális rítus Maître Carrefour (vodu) .fej-úr-loa. szennyezett szenvedély. barátság. felebaráti szeretet az azonosság érzésével. páli nyelven Mahisászura Mardiní (szanszkrit) .(i. az érzékelhető világ káprázata. illúzió. Jádzsnyavalkja egyik felesége maitrí (szanszkrit. írott tibeti bjams pa. a bráhmanák szerint tőle ered a világ. káprázat. együttérzés. csalárd-ság. a szeretettel teljes.Mahisa démon elpusztítója.hegy. hónap Maît' bitation (vodu) .a Jadzsur véda része maitunja (szanszkrit) . fejedelmi asszony mahút (szanszkrit) .szeretetre méltó.a Keresztutak ura. gésajelölt Maimakterión (görög) . Árja (szanszkrit.az aszurák építőmestere májá (szanszkrit) . páli mettá) . Siva egyik mellékneve.sz.jógácsára filozófus az i. filozófus . 4. Sankara majl (jiddis) . szerető kedvesség Maitrí upanisad (szanszkrit) .elefántvezető mahzor (héber) .nem-ez/az. csalás.

túláradóan boldog (az istenek) makio (japán) . shalabhászana makaros (görög) .egy ország Maléma (ejtett tibeti) . felvétel a szövetségbe Máli (szanszkrit( .élősködő kúszónövény mam pa (írott tibeti) .díszítmények. Szukésa fia malla (szanszkrit) .anyagcsere végtermékek. büszkeség.papnő mambo (vodu) .a jaksák egyik szintje.15-17 majúra vídzsaní (szanszkrit) . koszorú. ájur véda man ngag (írott tibeti) .páva-tartás (hatha jóga) Makara (szanszkrit) . énnel töltöttség.upadésa mána (írott tibeti nga rgjal) . a bak csillagkép.önteltség.a tittha ádzsívika iskola vezetője.küzdő. amely nem fér össze a buddhizmussal Makrán (szanszkrit) . a 8. az ízlelés ura máládhárin (szanszkrit) . Ratnaszambhava kísérője malenolás (jiddis) . ksatrija törzs.szellemi tevékenységből származó táplálék .krokodil-tartás (hatha jóga). az öt erős méreg egyike manahszanycstanáhára (szanszkrit) . a test rendszerében a testnedvek maman loa (vodu) .jógácsára szvátantrika mal kadi (vodu) .önmaga mamakára (szanszkrit) .pávatoll legyező majúrászana (szanszkrit) .születésház mamszadhatu (szanszkrit) .hallucináció zazen közben Makkhali Gószála (szanszkrit) . gőg.izomszövet.olvasó. városuk Pává málu (szanszkrit) .ákára mam rtog (írott tibeti) .ráksasza.az Indus torkolatától nyugatra fekvő terület mal 'bjor sojod pa'i dbu ma rang rgjud pa (írott tibeti) . női bódhiszattva.ráksasza. ájur véda mála (szanszkrit) .az enyém képzete Mamakí (szanszkrit. a víz természetének tiszta transzcendens eleme. ejtett tibeti) . Szukésa fia Máljaván (szanszkrit) .papnő mammiszi (egyiptomi) . ajanamsza makarászana (szanszkrit) .női buddha. füzér. Varuna hordozója. virágfüzért tartó málászana (szanszkrit) .körülmetélés. csalás. szamojadzsanáni. béklyó.füzér-tartás (hatha jóga) Málava (szanszkrit) .majom órája (kínai) .krokodilszörny.epilepszia mala (szanszkrit) .vikalpa mama/attanija (szanszkrit) .

a szkandhák szimbólumai. Bharata felesége . sz. eredetileg korong agyagos iszapból (elkészítése: Viszuddhi Magga).a félig emésztett étel végterméke. szélkör. a gondolatok leküzdése mánaszikára (szanszkrit) . ájatanapravartak manaszkára manaszroga csikitsza (szanszkrit) .tevékenység.gondolkozás és megbeszélés útján elért tu-dás manasiki (japán) . elmeműködés. gőg mánatta (páli) . Amóg-havadzsra.kör/négyzet alakú rajz. misztikus diagram. álambana pratjaja mánaszcsakra (szanszkrit) .a bhikkuní időleges lefokozása.figyelem. emberek. démonok. 4 kozmológikus kör: űrkör. 6 körszeletben a létformák (istenek. Ratnaszambhava. a kozmosz spirituális összefüggéseit fejezi ki mandalabuddha-elem (szanszkrit) . ájur véda mánátimána (szanszkrit) . Amitábha. a tudat aktív oldala.a belső szellemi világ tudata manasz (szanszkrit) . kísértetek. mentális tevékenysége: manonivésapravartak manaszkára.mimánszaka mester (i. a szellem belső szerve.mánamannyaná (szanszkrit) . disznó). amely a buddhista tanítást magyarázza: középen a 3 méreg (galamb. elkülönítése mandagni (szanszkrit) . írott tibeti dkjil 'khor) .idegközpont a köldök és a szív között mánaszika (szanszkrit) . viccshinnapravartak manasz-kára.öntelt büszkeség.a májá felismerése.egyéni tudat. festmény épület.önteltségből eredő képzet manana (szanszkrit) . Szurésvara néven Sankara tanítványa.). 8. burok. amelyek a meditációt segítik (Vairocsana. gondol-kodás. nidána). felesége Bháratí Mandarava .mandala-tartás (hatha jóga) Mandana Misra (szanszkrit) .Dzsanaka lánya. az elme 4. az anyagvilág visszatükröző-dése. elme. kígyó. upámsu) mánaszika tapasz (szanszkrit) az elme.a negyedik buddhista zsinat 1871-ben mandalászana (szanszkrit) .sz. aviccsinnapravartak manaszkára. állatok.elmegyógyászat.egy mantra elgondolása hang nélkül (még: vácsanika. vízkör (mindegyik 4 részes). a gondolati tényezők összekapcsolása manaszkára (szanszkrit) . ájur véda Mandákiní (szanszkrit) .folyó a Csitrakúta hegynél mandala (szanszkrit. Aksóbhja) Mandalaj (szanszkrit .Padmaszambhava egyik női kísérője Mandaví (szanszkrit) . burka a manomaja kósa. pokollakók). fémkör. a kör szélén az ok-okozati összefüggések (bhava csakra. a szellemi fejlődés második foka manana dnyána (szanszkrit) .

mandir (szanszkrit) az ima háza, hindu templom Mandódari (szanszkrit) - ráksaszí, Máljaván lánya, Rávana felesége mandúkászana (szanszkrit) béka-tartás (hatha jóga) Mándúkja upanisad (szanszkrit) - A Beka fiainak titkos tanítása, az Atharva véda része Mandzsughósa buddha (szanszkrit) - a keleti világrész buddhája Mandzsughósa dhjánibódhiszattva (szanszkrit) - Széphangú elmélkedő dhjánibódhiszattva Mandzsusrí (szanszkrit) - az igazság ura, a bölcsesség és a transzcen-dentális tudás bódhiszattvája, az asztrológia védelmezője Manethón királylistája (egyiptomi) - Manethón az i.e. 3. században élt görög történetíró, aki I. Ptolemaiosz Szótér megbízására megírta a fáraókori Egyiptom történetét és kidolgozta királyainak sorrendjét, az általa felállított sorrend már több helyen megingott, de műve mindenképpen sok segítséget nyújtott a történészeknek, tőle származik az egyiptomi uralkodók felosztása 30 dinasztiára, ez a torinói lista mangala (szanszkrit) boldogságot hozó rítus gyermekeknél, szerencsejel Mangala vár (szanszkrit) - a kedd hindu istene, a Mars, jelképe a háromszög, hordozója kos vagy szekér mángalja laksana (szanszkrit) a buddha talpán lévő 108 szerencsejegy manger dyo (vodu) - felszentelési rítusok során felajánlott adomány manger guinin (vodu) - a rada loáknak felajánlott ételek manger loa (vodu) - loa-lakoma, a vodu szertartás manger manassa (vodu) - évente egyszeri áldozat az élő vagy halott ikrekért (háromkirályok napján vagy nagyszombaton vagy karácsonykor) manger morts (vodu) - halottak lakomája manger yam (vodu) - jamszgyökér-evés mánhágim (héber) - vezetők a hitközségben mani (ejtett tibeti) - kövekből rakott fal, mindegyik kőre ráírták/vésték az om mani padme húm szöveget Manimán (szanszkrit) - jaksa, Kuvéra szolgája Manipadmá (szanszkrit) - királynő, az om mani padme húm mantra ere-dete jelentésváltozással Manipur (szanszkrit) - egy ország manipúra csakra (szanszkrit) - erőközpont (pítha) a köldök magasságá-ban manizmus - ősök kultusza

manman (vodu) - adjountò mano (szanszkrit) - értelem manó szanycsétaná (páli) értelmi tevékenység, összekapcsolódás közvetítővel, a manasz tevékenysége az indríják összefűzésére, a 3 áhára; karma mano vidnyána vidnyapti (szanszkrit) - az elme-tudás tudomása manoájatana (szanszkrit) - a szellemi egymásra hatás mezeje Manódhara (szanszkrit) - a Buddha harmadik felesége manodhátu (szanszkrit) - szellemi alkotóelem manodnyarúpa (szanszkrit) - kellemes formák manodzsalpa (szanszkrit) - gondolat-beszéd manokarmabídzsa (szanszkrit) - a legmaradandóbb szellemi karma manómaja kósa (szanszkrit) - az érzelmek, az én szellemi alakja, az elme burka, a felfogott dolgok kapcsolatba hozása, a dzsiva egyik burka manonivésa pravartak manaszkára (szanszkrit) - az elme 1. mentális tevékenysége, az elme behatol a tárgyba manónmaní (szanszkrit) - tudatosság nélküli tudat manóváha/manóvahiní (szanszkrit) - az elme csatornája manovidnyána (szanszkrit) - az összefogó elme-tudatosság, a 8. tudatos-ság, ami összefoglalja az 5 érzéki tudatot mantabhání (páli) bölcs beszédű, varázslónő, szertartásvezető manteion (görög) - jósszentély mantelli (jiddis) - möil Manthána (szanszkrit) - az egyik sziddha Manthara (szanszkrit) - hegy, az ősóceán köpülőrúdja Manthará (szanszkrit) - Kaikéjí szolgálója mantiké (görög) - a jóslás tudománya mantra (szanszkrit, írott tibeti szngagsz) - a gondolat eszköze, varázsige, szent szavak, mondások, amelyek ismétlése bizonyos hatást fejt ki, az elme (manasz) megszabadítása, gnóma; kiejtése: vácsanika, upámsu, mánaszika mantra jána (szanszkrit) - mahájána irányzat a titkos tanítások oldala, vadzsrájána mantra jóga (szanszkrit) - jóga mágikus erejű szavak útján, gyakorlatai: bhakti, suddhi, ászana, panycsa szévana, ácsára, dháramá, divja désa szévana, prána krijá, mudrá, tarpana, havana, bali, jága, dzsapa, dhjá-na, szamádhi mantra kritá (szanszkrit) - a mantrák eredményezte mágikus erő

mantra naja (szanszkrit) - a tökéletesség elérése misztikus formulák segítségével mantra sásztra (szanszkrit) - okkult nyelvtudomány mantra/dháraní (szanszkrit, írott tibeti gsang sngags/gzungs) - titkos szavak Manu (szanszkrit) - a Manvantara korszakok szellemi urakodója manu (szanszkrit) - az első ember, egy régi törvényhozó, de általában egyes korszakok törvényhozói, egy manvantara időszakig el, egy kalpában 14 manu születik, ezek: Szvajambhuva, Szvarocsisa, Utta-ma, Tamasza, Radzsvata, Csaksusa, Vajvaszvata, Szávarni, Daksa Szávarni, Brahmá Szávarni, Dharma Szávarni, Rudra Szávarni, Déva Szávarni, Indra Szávarni manusa (írott tibeti mi) - ember, a rúpá rúpa bhúmi egyik csoportja, 12 fajta a 4 földrészen és 8 alföldrészen mánusi buddha (szanszkrit) - emberi buddha, a déli buddhizmusban manusja pudgala (szanszkrit) - az ember személye manusjakula (szanszkrit) - emberi család Manuszmriti (szanszkrit) - Manu törvénykönyve manusszá (szanszkrit) - az emberi világ manvantara (szanszkrit) - az az időszak egy kalpában, amíg egy manu él Manvantara (szanszkrit) - egy-egy manu uralkodási ideje Manzan (japán) - zen mester Manydzsusrí (szanszkrit, írott tibeti 'jam dpal) - a Szelíd Dicsőségű, a bölcsesség bódhiszattvája, a misztikus tudás, a legfőbb ismeretek megtestesítője, az asztrológia megalapítója, inkarnációja Padmaszambhava és Congkapa, székhelye a Vutajsan hegy, jelképe a lángoló kard mannyaná (szanszkrit) - a 3 képzet (tanyhá, mána, ditthi), felfogás, a tárgy téves megragadása mapou (vodu) - gyapjúfa mappo (japán) - a buddhista törvények megszűnésének, a világ végének korszaka mar me mdzad (írott tibeti) - Atísa Dípankarasrídnyána Mára (szanszkrit, ejtett tibeti düd, írott tibeti bdud) - Halál, a Gonosz, a Buddha megkísértője, a Sátán, aki erővel és fondorlattal több ízben megpróbálta a Hőst letéríteni a megvilágosodás útjáról, amikor elérte a megvilágosodást, a Gonosz megpróbálta megakadályozni a Tan kerekének megforgatását, hogy más élőlények is a megszabadulás ösvényére

léphessenek, az idős, beteg Buddhát igyekezett rávenni, hogy mielőbb lépjen a teljes nirvánába; lányai Tanhá (vágy), Rati (gyönyör), Arati (elégedetlenség) maranam (páli) - meghalás maranaszati (páli) - elmélkedés a halál fölött marassa (vodu) - élő és halott ikrek marassa bois (vodu) - erdei ikrek márga (szanszkrit) - ösvény (karma, bhakti, dnyána, jóga), út, 8 evilági ösvény, az evilágit meghaladó ösvény, a bódhi paksika dharma 8 része a 37-ből márga dnyána (szanszkrit) - az út tudása (út /márga/, alkalmasság /njája/, teljesítés /pratpad/, megszabadítás/) márga sírsa (szanszkrit) - téli, hindu hónap, november vége-december eleje márga szatja (szanszkrit) - a szenvedés megszüntetéséhez vezető út igaz-sága Mariammá (szanszkrit) - a himlő istennője Marícsi (szanszkrit) - démon, szélisten, Brahmá egyik fia, Kásjapa apja, aranyszínű őz formájában elcsalta Rámát, a marutok vezére marícsjászana (szanszkrit) - Marícsi-tartás (hatha jóga) Marinette nois chèche (vodu) - a rossznak elkötelezett női ördög, végrehajtja Kita terveit marjada (szanszkrit) - a hindu templom körüli legkülső, 5. fal Márkandéja (szanszkrit) - Brahmá purána, egy risi maror (héber) - keserűfű (széder este) Marpa (szanszkrit, ejtett tibeti, írott tibeti chos kji blo gros) - indiai fordító (i.sz. 1012-1096), az első tibeti buddhista mester, mesterei Náropa és Maitrípa, tanítványa Dzsecün Milarépa, iskolájuk a kar-gyüpa Marpo (ejtett tibeti) - indiai tantrikus tévtanító marranus/marrano (spanyol) - rejtvezsidó (marrano = disznó), tettetett kitérők (konvertiták) marré paquette (vodu) - telihold idején végzett szertartás talizmánok készítésére martjámartja (szanszkrit) - egyszerre halandó és halhatatlan teljesség maru obi (japán) - 4 m hosszú és 70 cm széles öv, amit a háton négyzetesen megkötve hordanak marutok (szanszkrit) - szélistenek mascort (vodu) - táncfajta másgiáh (héber) - a kóserság ellenőre Másiáh (héber) - Messiás, felkent

masisi (vodu) - homoszexuális maskónesz (jiddis) - zálog maswasa/ma (egyiptomi) - az egyik legerősebb líbiai törzs, akik I. Széthi idején jelentek meg a tjemehuk (egy másik, déli líbiai törzs) földjén, vízszintesen betűzött strucctollat viseltek a hajukban, erről ismerhetők fel az ábrázolásokon, további névalakjaik még: masuasu, meswes, stb. masza (szanszkrit) - hús, ájur véda mászoréta (héber) - hagyományozó masztaba (egyiptomi) - előkelő személy sírja, amely felépítménye alakja miatt kapta ezt a nevet (arab „pad”), az archaikus kortól az első átmeneti kor gyakran királyok is temetkeztek masztabába mátá (szanszkrit) - anya, Durgá Mataemon Munenori, Jagjú (japán) - Az életet adó kard (Heiho kaden-só) (1632) írója Mátali (szanszkrit) - Indra kocsihajtója, az isteni hírnök mátán beszéter (héber) - cedáká persely matápitu upatthanam (szanszkrit) - az apa és anya segítése mátarí (szanszkrit, ejtett tibeti ma mo) - démonnő mátha (szanszkrit) - kolostor Mathura (szanszkrit) - város Uttar Pradesh államban, itt testesült meg Visnu körülbelül 5 ezer évvel ezelőtt Krisna képében mati (szanszkrit) - pradnyá mátiká (páli) - szöveg, tartalom matil (szanszkrit) - értelem matr gháta (szanszkrit) - anantaríka karma, anyagyilkosság matrí (szanszkrit) - szeretet Matrika (ejtett tibeti) - a halottégető körül élő boszorkányok mátszarja (szanszkrit, írott tibeti ser sna) - fösvénység, az egyik béklyó matszija (szanszkrit) - aranyhalak, a beteljesedés jelképe Matszja (szanszkrit) - hal, Visnu egyik inkarnációja, de a tantrikus gya-korlatok egyik eszköze is, egy ország matszjászana (szanszkrit) - hal-tartás (hatha jóga) Matszjéndra (szanszkrit) - az egyik sziddha matur (ejtett tibeti) - a jakbőrben tárolt vaj darabolásához szükséges vágóeszköz Maudgaljájana (szanszkrit) - a Buddha tanítványa a Lótusz-szútrában maula (szanszkrit) - az első dhjána alapszintje

maula dhjána (szanszkrit) - valóságos dhjána maula szamápatti (szanszkrit) - 8 tényleges eltérés maula szamápatti dhjána (szanszkrit) a 4 dhjána megszerzésének gyöke-re maulika szánkhja (szanszkrit) - régi szánkhja, Kapila eredeti tanítása mauna (szanszkrit) - némaság mauna szádhana (szanszkrit) - hallgatási fogadalom Maurja-dinasztia (szanszkrit) - a Nagy Sándor halála (i.e. 323) utáni rádzsák ma-val kezdődő szavak - a saktisztikus tantrában, mada (alkohol), matszja (hal), mánsa (hús), mudrá (növényi drog), maithuna (közösülés) mavangu (vodu) - őrüveg mazal tov (héber) - jó szerencsét mazanga (vodu) - vérfarkas mazone (vodu) - táncfajta mazu (japán) - ha egy danna megszakítja kapcsolatát egy geikóval mched grogs dam tshig gcig pa (írott tibeti) - egyfogadalmú társ mched pa (írott tibeti) - kiterjedés, a szellem kiáradása (álokábhásza) mchog gi dngos grub (írott tibeti) - kiváló emberfeletti képességek birtokosa mcshod pa'i mandal (írott tibeti) - csö pe mandala mcshod rten (írott tibeti) - csörten mdi sde (írott tibeti) - Szútra pitaka mdo (írott tibeti) - Amdo, szútra mdo khams (írott tibeti) - Do kham mdo stod (írott tibeti) - Do Tö mdo szde dren pa njer bzsag (írott tibeti) - Az éber figyelem alapjairól szóló szútra, akarmáról mdo szde lasz brgja (írott tibeti) - A karma száz példájáról szóló szútra mdo szde mdzangsz blun (írott tibeti) - A bölcs és a balga szútrája, a karmáról mdos (írott tibeti) - dö mdzo (írott tibeti) - dzo me (ejtett, írott tibeti) - alsó kollégium, filozófia; tűz, az 5 elem (dzsungva) egyike me long lta bu'i je shes (írott tibeti) - ádarsadnyána mé melah (héber) - sós víz (széder este) me tog ma (írott tibeti) - Puspá me treng (ejtett tibeti, írott tibeti sme phreng) - 180 éves nagyciklus a bönben, az első ciklus Senrab Mivo születésével kezdődött

me va (ejtett tibeti, írott tibeti sme ba, kínai lo su) - fesztivál, vásár, gyűlés; 9-es számnégyzet (meva gu 492-357-816); kilenc színű mágikus négyzet a bön asztrológiában; asztrológiai elem Méá Seárim (héber) - Jeruzsálem ortodox negyede méda (szanszkrit) - zsírszövet, ájur véda médha (szanszkrit) - az áldozat sikerét biztosító szubsztancia Mefket (egyiptomi) - türkiz (úrnő), Hathor másik neve megaron (görög) - föld alatti üreg, építészeti együttes megila (héber) - tekercskönyv Meidum/Médum (egyiptomi) - a Fájjúm-mélyedésben található, itt áll Huni piramisa (a Hamis Piramis), és több, III. dinasztiabeli nemesi sír. Külön megemlítendő Rahotep és Nofermaat sírja, az utóbbiban különleges eljárással, üvegpasztaberakással készült domborműveket találtak, ami valószínűleg bonyolultsága miatt, egyedülálló, Nofermaat sírjában volt a híres „meidumi ludak” festmény meilichios (görög) - irgalmazó melamed (héber) - tanító (elemi iskolai) melamed dardeki (héber) - kiskorú fiúk és lányok tanítója melamed gemóre (héber) - nagyobb fiúk tanítója melanuros (görög) - fekete farkú hal (Oblata melanura) melissa (görög) - méh, papnők mellékpiramis (egyiptomi) - 1.) szatellita, 2.) A piramis-komplexumhoz tartozó, kis méretű szatellita, amit feltehetőleg kultikus céllal állítottak, más feltételezések szerint az elhunyt kanopuszait helyezték el benne, mérete valószínűleg sehol sem haladta meg a főpiramis egyötödét, illetve a 25 métert, és rendszerint (de nem kivétel nélkül) egykamrás, gyakran T-alakú kamrával, az első ilyen épület a Hamis Piramis mellékpiramisa, az utolsónak tekintett mellékpiramis I. Szeszósztrisz piramiskomplexumához tartozik, vannak azonban későbbi mellékpiramisok is, amelyek valószínűbb, hogy királynői piramisnak épültek - ezek közül a XIII. dinasztia-beli Hendzser építménye a legfiatalabb Memphisz (egyiptomi) - város a két ország határán, a mai Kairótól kb. 40 km-re délre, fennállása során többször is, és hosszú ideig királyi székhely, a várost Menész (Aha) alapította székhelyül, eredeti neve Ineb-Hedzs (Fehér Fal), később I. Pepi piamisának neve után lett Men Nofer Pepi, ebből Memphisz, ma szórványosan láthatók romjai, nagy részén település áll, és

nem feltárható, Egyiptom ókori történelmében mindig játszott kisebb-nagyobb szerepet különleges fekvése miatt memunim (héber) - megbízottak a hitközségben Men ci khang (ejtett tibeti, írott tibeti sman rcis khang) - Orvostudományi és Asztrológiai Intézet Lhászában, a 13. Dalai Láma alapította, i.sz. 1960-ig működött Mená (szanszkrit) - Himaván felesége meng (kínai) - álom Meng ce (kínai) - erény Meng Csí (kínai) - Menciusz tanításai, a Konfuciusznak tulajdonított tulajdonított 4 klasszikus könyv (Szí Su) egyike menóra (héber) - lámpatartó, hétkarú lámpás mennydörgéskor - áldás (héber) - Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám, sekohó ugvurató malé olán. (Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ királya, akinek erejével és hatalmával van tele a világ.) méreg (3) - a létkerék tengelyét képező kakas, kígyó és disznó = vágy (rága), harag (dvésa), ostobaság (móha) méreg (5) - vágy, harag, féltékenység, büszkeség, mohóság merhac (héber) - női fürdő merket (egyiptomi) - rovátkolt faeszköz az égtájak meghatározására méru danda (szanszkrit) - gerincoszlop Méru/Szuméru (szanszkrit, írott tibeti ri rab lhub po) - világhegy, a világ tengelye, az istenek lakhelye, a hegyek rádzsája, Aranyhegy, Lótuszhegy, tetején nő a kívánságteljesítő csodafa, félig az óceán alá nyúlik, koncentrikus körökben hegyláncok övezik, kifelé fele olyan magasak, mint az előző, közöttük tengerek vannak, a hetedik körüli-ben vannak a 4 világtájnak megfelelő kontinensek (Púrvavidéha, Dzsambudvípa, Aparagodánija, Uttarakuru), a körökön csak termé-szetfeletti képességekkel lehetséges átjárni, a külső fal vasból való hegylánc (80.000 jodzsána magas), ez fogja körbe a világot, a világnak arany alapja van, körülötte víz, fölötte levegő az üres térig, az istenek a Meru csúcsán és fölötte élnek, az emberek a szigeteken, az állatok a szigeteken és a tengerekben, a szellemlények a sivata-gokban, a pokollakók a déli sziget alatt Méruprabhása buddha (szanszkrit) - a keleti világrész buddhája Meruprádipa buddha (szanszkrit) - a déli világrész buddhája Mésa (szanszkrit, páli Mésza) - a Kos csillagkép, ajanamsza

kereskedők. őrült.szerető kedvesség (a mitra-ból ered. az első erény méttá bhávaná (páli) . mezőgazdasági munkások Tibetben. emberek (tibeti) mi cshö (ejtett tibeti. vörös mi pham chos kji rgjal po (írott tibeti) .összejövetel Meszilat Jesarim (héber) .maitrí. szanszkrit) .varázsmondás.lélekátalakulás méttá (páli.Mahákála mi (írott tibeti) . ősi tibeti vallás a bön előttről mi csou (kínai) .az óceánban elhelyezkedő négyszögletes alakú Föld Mi lo (kínai) . mantra Mi ji Szen ge (ejtett. pergamenlapra írt Tóra-i szöveg és az azt védő tok.asaiksa márga mi szer (ejtett tibeti. hogy felerősítsük a mezuzát. zsidó erkölcstan Metageitnión (görög) . írott tibeti mi chos) .kínai buddhista iskola. hülye meszibá (héber) . írott tibeti mi ji seng ge) . szeretet. aki törvényeiddel megszenteltél.) mgar (írott tibeti) .Gar mgon po nag po (írott tibeti) . emberek vallása.testátalakulás metempsychosis . amit az otthonok jobb oldali ajtófélfájára helyeznek befelé megdöntve.a névtelen vallás. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.ajtófélfa.bolond.a mitikus Szambhala királya a 18. egyetemes szeretet. a világ királya.a második hónap a Nagy Kutya (Canicula) feltű-nésekor metamorphosis . törzsszövetség). és megparancsoltad nekünk. áldás felszerelésekor: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu likbóá mezuzá. írott tibeti mi ser) . Örökkévaló Istenünk. a lakosság többsége .az egyenesek ösvénye.manusa mi (kínai.a Leány Vadkecske-fejű.mi szer mi slob lam (írott tibeti) . maitrí mezuza (héber) . ciklusban Mi jul (ejtett tibeti) .mesüge (héber) . a vallási gyakorlatot hangsúlyozta.Maitréja mi mor dmar mo skjin gji mgo (írott tibeti) . (Áldott légy. szanszkrit tantra) .Győzhetetlen Törvénykirály mi ser (írott tibeti) .

dharma.egy kolostor legkisebb oktatási csoportja. a Pubbáráma migmar (ejtett tibeti) . elmélet a sintóban.diszharmónia mi tsung (kínai) . tompaság. cukor. tunyaság midórájtá (héber) . írott tibeti mig mi bzang) . törvény midrábbánán (héber) .út.időhöz kötött parancsok miccshá szamádhi (szanszkrit) .hamis szempontok micsi (japán) .titkok miai guan cha zhi (kínai) .kutatás.friss növény. tanítás. szerencsétlen nap mi'i thub pa shákja seng ge (írott tibeti) .Szávatthí-i kereskedő.sz. írott tibeti mi thun nji) .a nyugat istene.Antilop-liget.mi thun nyi (ejtett.Mik Mi szang mig ser (írott tibeti) . ellentéte a szammá szamádhi miccsháditthi (szanszkrit) . jelképe vörös és fehér szem Mik Mi szang (ejtett tibeti.Tóra-i parancs. írott tibeti mig dmar) . tűz. 1643-1645) Mik mar (ejtett tibeti. Mars. csillagánizs. amelybe évenként bemártják a gadot Migára (szanszkrit) . ő adta a Pubbáramát Migáramátupászádó (szanszkrit) .kedd. erkölcsi vétség micen (ejtett tibeti) . kötelesség.parancs.kábulat. a sinto templom harmadik.prathaveksaná dnyána miaros (görög) .Mars.tisztátalan miasma (görög) .előszoba mig dmar (írott tibeti) . Őz-park Benáresz-Szárnáth közelében migan (vodu) .Mik mar mig mi bzang (írott tibeti) . tao middha (szanszkrit) .sárga szem.kocentráció anyagi javak megszerzése érdekében. rendelet midrás (héber) . menyegzői tánc zsebkendővel micvot seházmán grámá (héber) . a lyuk ura . legbelső kerítése midzuja (japán) .fenséges ház. magyarázat midzu gaki (japán) .5 gyűrű könyve (Gorin no so) (i.Migára mama palotája.rohadt fazék. fahéj.rabbinikus parancs. irigység Migadája (páli) . jó cselekedet. főzet (a feláldozott állat vére. vörös szem. legtöbbször területi egységek micvá (héber) .szenny. tanház.Sákjaszimha mija (japán) . szerecsendió). a sintoista templom neve Mijamotó Muszasi (japán) .

Milinda király (Menandrosz) és Nágaszéna beszélgetése. ez különleges alkalmakkor fehér.az álom bardója Milarépa (szanszkrit) . Ráhulának. (Tripi-taka.az egyik sziddha. a világ királya.mikádó (japán) . akik a papoknak segédkeznek. az asszony alámerülés előtt: Baruh atá Adonáj. különösen a Daidzsó szai előtt használnak mikkjo (japán) .tejes étel Milinda panyha (páli) . templomi szűz a sintóban (kanko . burmai kánon) mímámszá (szanszkrit) . a hinduizmus egyik bölcseleti rendszere Mimámszá szútra (szanszkrit) . zsinagóga miki (japán) különleges rizsbor. ruházata fehér köntös.Dzsaiminí műve az i.sinto papnő mikosi (japán) . aki törvényeiddel megszenteltél.minaraiszan képzést vállaló ocsaja minarai szan (japán) . 1. pozitivista követői milenolás (jiddis) . Ahmim.ezoterikus buddhizmus miko (japán) . a Halak csillagkép.a kami ideiglenes szentélye a sintóban. amit sinto szertartásokon. 3.múmiaformájú termékenységisten.) milam bardo (ejtett tibeti) . ők adják elő a kagurát miko szan (japán) . Elohénu meleh holám.Buddha fiának.e. az első elmélyü-léshez vezető felkészülés 5.Dzsecün milaszarvásztivádin (szanszkrit) .növendék maiko . vizsgálat általi tökéletes elmélyedés. théraváda irat i. (Áldott légy Örökkévaló Istenünk. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu al-hatvilá.isten lányai).a vizsgálódó.e. régebben médiumoknak gondolták őket a hívő és a kami között.császár. és megparancsoltad nekünk az alámerülést.. legtöbbször a papok lányai vagy rokonai.Menandrosz király kérdései.kis szentély. a fehér a tisztaság színe. rituális fürdő. a sinto szerint a japán császárok közvetlen leszármazottai a kamiknak mikdás meát (héber) . tárgyalás.suzu (japán). sz.fejtegetés. foka Min (egyiptomi) .összegyűjtés.brit milhig (jiddis) . a kamit csoportosan körmeneten viszik új helyére mikve (jiddis) . században mimámszaka manaszkára (szanszkrit) . jelképe: Min-fétis. ajanamsza minarai dzsaja (japán) . temploma: Koptosz Mína (szanszkrit) . alatta piros nadrágszoknya.

Nezikim. Nasim. Dzsanaka székhelye. házasságjogi.kifinomult.sz.osztrák szokás minhág polin (héber) .morva szokás minhág ojsztrakin (héber) .szent sátor.kinevezés minukku (szanszkrit) . büntető. a szóbeli tanra támaszkodva földművelési.Vidéha fővárosa. 58-75) aki álmot látott a Buddháról. hasonlít egy lelki mosakodáshoz vagy takarításhoz.imamunkások minuj (héber) .tökféle (Sechium edule) Miroku (japán) . szokás minján (héber) . 219) (bevezető: Brakhot és Zraim. tárgyai az elme üdvös és üdvösségre nem . a helyes és helytelen tagadása. nem üdvös cselekedet/gondolat mithjá dristi virati (szanszkrit) .magyar szokás minhág böhment (héber) .lakoma mistè (vodu) .hagyományok. a katakali tánc egyik jelleme mirliton (vodu) .a felséges lelkek oltára.tartózkodás a helytelen nézetektől. ma Tirhut mithjá dristi (szanszkrit) . Majmuni műve miste (héber) .A Tóra ismétlése.titokzatos hatalom miszogi (japán) .lengyel szokás minhágim (héber) .Maitréja miskan (héber) .víztartó a megtisztulási rítushoz a sinto templomban Mithilá (szanszkrit) .az istenekben lévő szellem a sintóban.ismétlés. amely nem kapcsolódik vétekhez. Kodasim. Tohorot) Misne Tóra (héber) .rituális fürdő a sintóban. köve-teket küldött nyugatra tudósokért minha (héber) .Ming ti (kínai) .Biblia. az első Templom Mislé (héber) .sz. 10 felnőtt férfi az imához minjenmónok (jiddis) .megrontott téves nézet. Juda Hanászi fejezte be († i. vallási és erkölcsi tanításokat tartalmaz. Példabeszédek misna (héber) . konfuciánus házi oltár mitarasi (japán) .szám/számolás. az okság tagadása. ünnepi.és magánjogi. mindig része az imi mitama (japán) . egyéni megtisztulás.délutáni ima Izsák emlékére minhág áskenáz nuszáh (héber) . áldozati és tisztasági kérdéseket tárgyal. Moéd. 63 kötet + bevezető.császár (i. ez van a sintai-ban mitama szan no tana (japán) .

az Ikrek csillagkép. pl.a hagyományos zsidóság szellemében gondolkodó irányzat mitpáhá (héber) .a Nyílt Öröm mezeje. bön jóslás .anyaméhből születés mngon par dga' ba'i zhing khams (írott tibeti) . az asztrológiai ciklus páros évei.dákiní mkha' spjod (írott tibeti) .női elem.nirvána Mjang de csör ten (ejtett tibeti) .a Nap és a béke istene.Khe tup dzse mkha' 'gro (írott tibeti) .sz.zen kolostor Mjózen (japán) .vendéglő mja ngan lasz 'dasz pa (írott tibeti) . tagja mithjá mána (szanszkrit) . írott tibeti) .keleti zsidóság mizuage (japán) .szombat-királynő elkísérése.rinzai mester a Kennin templomban.Srávasztí mo (ejtett tibeti. szombatbúcsúztató mléccsha (szanszkrit) .a Tóra-tekercs védőkendője Mitra (szanszkrit) .khen po M'láchim (héber) . észak-keleti fala.szamatádnyána mnjan jod (írott tibeti) . 1184-1225). tudatban Mjósin templom (japán) .a Buddha nirvánája.gaganacsárin.megrontott büszkeség Mithuna (szanszkrit) . ajanamsza mitjaupavászi (szanszkrit) .az erikae alkalmával a geiko elveszti szüzességét mizudzsaja (japán) .Biblia. Eiszai tanítványa (i. Dógen mestere mkas grub rje (írott tibeti) .kevert személyiség.emlékezés mngal skyes (írott tibeti) . Királyok első és második könyve mlavé dimalká (héber) .Sántaraksita upadhjája mkhan po (írott tibeti) .csodálatos tapasztalatok bölcsessége mjogon sudzsi (japán) .a zsinagóga keleti.finom belátás.aki állandóan böjtöl mitnagedim (jiddis) . vjomacsárin mkhan chen zhi ba mtsho (írott tibeti) . Alshóbja területe mngon shes phra mo (írott tibeti) . ahol a frigyszekrény van (a Jeruzsálem felé néző fal) mizráhi (héber) . a hármasságok mizráh-fal (héber) .babona mixta persona (latin) .dáka mkha' 'gro ma (írott tibeti) . a nyolcas csörten-csoport egyike mjha' lding (írott tibeti) .szó-magok a 8.garuda mjo kanzat csi (japán) . a dasa aku-sala prativirati síla 10.vezető dharmái. Varuna testvére mixin (kínai) .idegen Mnémosyné (görög) . abhidnyá mnjam pa njid kji je shes (írott tibeti) .

kezében nektárral telt edény. írott tibeti gti mug) . megszülte Sivának Szaszthát Moira (görög) . mint ma mókkha (páli) . a cselekvés akadálya mohél (héber) . sorsosztó mo pa (ejtett. tévhit. jelképe a fekete sertés. a tó kiterjedése sokkal nagyobb volt. megszabadulás. a buddhizmusban azonos a nirvánával. kötöttség. a brahmánizmusban beolvadás a Brahmanba móksana (szanszkrit) . páli mókkha) . zsidó ünnepek Móggallána (szanszkrit) .rizsgolyó Moéd (héber) .szabadulás mokuroku (japán) . ókori nevén Merur. megsza-badulás a születés és halál körforgásából. zavaro-dottság. mondó (japán. Szanydzsaja paribbádzsaka tanítványa Moggallíputta tissza (páli) .az i.móksa móksa (szanszkrit.csendes illumináció zazenben molha (ejtett.bráhman matematikus.Mandzsusrí.női váltság áldozat modaka (szanszkrit) . része. a végső cél. a József-csatornán (arabul Bar el Juszuf) át kapja. Gyönyörűséges sugárzás mónéjja (páli) .mo lha (írott tibeti) . káprázat. írott tibeti) .a Misna 2. írott tibeti) .e. kutyát áldoznak nekik Mondzso boszacu (japán) .körülmetélő Mohiní (szanszkrit) .tudatlanság. szabadság.110 x 80 cm-es díszes plakát mokusó (japán) . 250-ben tartott 3. balgaság. tompaság.amikor a démonok az óceán köpülése közben ellopták a halhatatlanság nektárját. kiszabadulás. zsinat elnöke mohá (szanszkrit.kérdés-felelet technikájú tanítás a csan/zen buddhizmusban Mondongue moussai (vodu) . kötődés.a bal hónaljban lakó női istenség mombinszilva-fa (vodu) .nagy kiterjedésű tó a Fájjummélyedésben.Spondias mombin L.felszabadulás.ártó loák. a 3 méreg egyike. III. Amenemhat zsilippel és gáttal szabályozta.jós mo tong (ejtett tibeti) . vizét a Nílusból. ostobaság. Visnu ebben a mellékinkarnációs alakban szerezte vissza. ma Birkhet el Kharun. homály. ostobaság.halotti emlékmű monizmus minden létezőt egyetlen alapelvre visszavezető filozófia . kínai ven ta) . formája gyönyörű lány.sorsistennő Moirisz-tó (egyiptomi) . elvakultság.leány-isten.

ami a király fejétől az égbe vezet mú (japán) . tisá beávkor (áv 9) fekete.a vér eltávolítása malenoláskor möil (héber) . Dáruka erdejének bölcsei teremtették Mrigadáva (szanszkrit.mélabús. nem-lét. kötél. nem üdvös cselekedet. másokkal megosztott együttérzés monter (vodu) . remetetanya Benáresz közelében.thun nyi mtshams med pa (írott tibeti) . ünnep Lhászában. máskor bármilyen mön lam cshen mo (ejtett tibeti) .démon. itt van a Remetehegy. hamis mrisáváda (szanszkrit) . kikeresztelkedett spanyol zsidó moros (görög) .tavi ártók mtshur pu (írott tibeti) .trejberol mraksa (szanszkrit) . megindító.igaz tanító Moré Nevuchim (héber) .nagy imaünnep.meglovagolni.hullapóz (hatha jóga) mritju (szanszkrit) .Csurpu mu (ejtett tibeti.mono no avare (japán) . brokát vagy bársony. tagja mritam (szanszkrit) . Majmuni műve morénu (héber) . írott tibeti dmu) .csalás. az újév kezdete.halál mtho ris (írott tibeti) . selyem. tagadó előképző. ahol a Buddha elmondta első prédikációját mrisá (szanszkrit) .semmi. amikor egy loa a hívére száll more cedek (héber) . a fehér lótusz mtsho sman (írott tibeti) . a tett tár-gya egy másik személy.Tévelygők útmutatója.képmutatás mridu (szanszkrit) .gyenge. enyhe (pl. az őszi ünnepek idején fehér.valótlan.a Tóra-tekercs védőköpenye.szarvas.tartózkodás a hamis beszédtől. általában az imaszertartások mönáker (jiddis) .mór.megtévesztő természet möcicá (héber) . vairágja) mriga (szanszkrit) . szóbeli mrisáváda virati (szanszkrit) . Nagy fohász.tószülötte. a dasa akusala prativirati síla 4.osztályrész mósa dharma (szanszkrit) .ánantaraja mtsho skjes (írott tibeti) . .szvarga mthun nyi (írott tibeti) . Siva kezébe kapta.tanítónk moriszko (spanyol) . megszállottság.holttest mritászana (szanszkrit) . írott tibeti ri dvags chal) Antilopliget (Őz-park).

viselője az eljövendő idők egyik lehetséges buddhája.korona. udvarhölgy mugen rju (japán) . páli mutti) .iszlám hiten maradt spanyol múdha (szanszkrit) . elhomályosodottság. bizonyos jelentésű szimbolikus kéztartás.alap szorítás (hatha jóga). kuszala múlá múlá bandha (szanszkrit) .nem-én Mugadzsa (szanszkrit) . az 5 levél rajta az 5 tathágata és az 5 bölcsesség jelképe múla (szanszkrit) .végső szabadulás a körforgásból mukuta (szanszkrit) . hatha jóga gyakorlata mudutá (szanszkrit) .felszabadult mukta haszta shírsászana (szanszkrit) . a mantra. gyönyörködés. szanszkrit.a Buddha negyedik felesége.a Mjosin templom apátja mukdámim (héber) .gyökér. kötődés az érzék-szervi világhoz mudhuram (szanszkrit) . forrás.az első hónap neve az iszlám holdévben Muin (japán) .elsők a hitközségben mukha mandapa (szanszkrit) . bélyegjel.ellenség nélküliség a kendóban Mucsilinda . írott tibeti phjag rgja) . szelídség. örülni mások örömének.pecsét.tudat nélküliség a kendóban mu to rju (japán) .állandótlanság muga (japán) . együtt érző öröm.semleges cselekedet mukta (szanszkrit) .megváltás.arckendő a dzsaináknál muki (japán) .istenrádzsák fényből sodort kötele mu nen rju (japán) .beavatott . akuszala múlá.buzgóság.édes muditá/priti (páli. a gát összehúzása múlá bandhászana (szanszkrit) alapot megkötő-tartás (hatha jóga) múlá guru (szanszkrit) .a szentély előtti terem a hindu templo-mokban a híveknek mukha vasztriká (páli) . a 3. méltánylás. eredet.látás nélküliség a kendóban muharran (iszlám) . de a tantrikus gyakorlatok egyik eszköze is (növényi drog). felszabadulás (móksa) mukti phala (szanszkrit) . a szeretet öröme. erény múdrá (szanszkrit. együttörvendezés.tompultság.kígyóisten mudéjar (spanyol) .szabadkezes fejenállás (hatha jóga) mukti (szanszkrit.a tudat alkalmazkodó készsége mudzsó (japán) . írott tibeti dga 'ba) .

viszonylag pontos leírást ad az eljárásról Hérodotosz. már egészen korán megkezdődik a halottak mumifikálása. Maddzshima nikája 1. a mumifikálás eljárása koronként más és más. Buddhapálita (kb. műve: Kerítés rácsos kapu nélkül. amelyhez az elgondolást valószínűleg a sivatag száraz. a lényeges elemeket a belső szervek eltávolítása. írott tibeti rtsa ba'i bla ma) személyes szellemi vezető Múlámadhjamaka káriká (szanszkrit) . némaságot fogadó szer-zetes.sz. 1183/41260). buddhista szöveg. a múmiát oltalmazó és a túlvilágra bejutást segítő amulettekkel látták el. i.nem-teremtett ősanyag (ld. remete Munychión (görög) .A középút alapverseinek magyarázata. 470-540) műve múlá parijája (páli) a gyökérfeltárás gyakorlata Múlá parijája szutta (páli) . A létesülés gyökeré-ről szóló tanítóbeszéd (Tripitaka Szútrapitaka. a Buddha egyik neve.az öröklét biztosítására tartósított holttest. például az ujjakra külön mechanikus védőket tettek.bölcs. az Atharva véda része muni (szanszkrit) . a figyelem behatolásának segítője. majd a holttest balzsamozása.a tizedik hónap (Athén). vezeklő.Múlá madhja maka vrittih (szanszkrit) . nátronizálás (nátronos fürdőben átitatás).A középút alapversei.sz.Gyökérfeltárás szútra. nátronizáló körülményei között jó állapotban maradt holttestek adták. valami-nek a csúcsa (nem valós tárgynak) . a prákriti gyökere múlá szarvásztiváda vinaja (szanszkrit) . időnként bitumen bevonattal) ellátása képezte. például aranyból Mumon Ekai (japán.csúcs.zen mester (i.erőközpont (pítha) a gerinc alsó végén a medencénél múlaguru (szanszkrit. és egyes részekre. április-május murahacsibu (japán) . kínai vu men Huj kaj) .a mahájána vinaja Tibetben múládhára csakra (szanszkrit) . rindzai iskola Mundaka upanisad (szanszkrit) . és védőburkolattal (balzsamokkal átitatott vászoncsíkokkal.A tarra nyírtak titkos tanítása. Nágár-dzsuna műve múmia (egyiptomi) .a faluból száműzött murdha (szanszkrit) . Hérakleitosz).) múlá prákriti (szanszkrit) .

misztikus belső hang .egy szöveg dallama muszár (héber) .aki az iszlám vallás tagja muszo (japán) .mítosz N na pannyájeja (szanszkrit) . Amon felesége.Kartikéja egyik neve musin (japán) . sem egy másik. a járványok ellen nacsa szo. nem-tudat musita szmriti (szanszkrit) .öntudatlan testtartás Muszó Kokusi (japán) .ünnepségsorozat a sintóban nyár közepén oltalomért a termésért.mukti mystérion teleté (görög) .tetőpont az usmagatá közben. írott tibeti na' ro pa) . 1016-1100) na szambhavéjja (szanszkrit) . jelképe: keselyű.keselyűfejű istennő.és haszonvágy nélküliség muszáf (héber) .erkölcs muszávádá véramaní (szanszkrit) .az érzett mutti (páli) .egyszerre képmással bíró és képmás nélküli teljesség múrti (szanszkrit) .nem megtalálható Ná ro pa (ejtett tibeti.tartózkodás a hazugságtól muszlim (iszlám) . szertartás Murugan (szanszkrit) .a feledékenység szennye musita szmrititá (szanszkrit) .Marpa indiai mestere (i.aki még nem ébredt tudatra.Szószeki Mut (egyiptomi) . nulla Nabusa (szanszkrit) .nem megragadható nabha (szanszkrit) .aki a mítoszokat összegyűjti és leírja mythos (görög) .a bharaták egyik őse nacu macuri (japán) . anyagba öntött formája.misztériumok mystés (görög) . temploma: Karnak muta (szanszkrit) .ünnepnap délelőtti toldalék ima muszáh (héber) .a Káthaka upanisad hőse náda (szanszkrit) .birtoklás.nem lehetséges na upalabhéjja (szanszkrit) .az istenség szobra.a figyelem hiánya musotoku (japán) .beavatott mythographos (görög) . nacsa annyo (szanszkrit) .ég.sz. a nirvédha bhágijá második szakasza múrtá múrta (szanszkrit) .múrdhana (szanszkrit) . az újjá-testesült karmikus egyed (Milinda Panyha) Nacsikétasz (szanszkrit) .sem nem ő.

erotikus tánc. írott tibeti bdag meg) . írott tibeti chu bo wod bsrungs) áldozópap. átmeneti erő-kör (pítha) naimittika karma (szanszkrit) . a kínaiaknál a sárkány.nádí (szanszkrit. írott tibeti rtsa) . amelyik a Világtojást rakta naikú (japán) .táncfajta.folyó.éntelen szellemiség. neki és két fivérének mondta el a Buddha Tűzbeszédét. amivel Varuna a bűnösöket. magátlanság . a madhjamaka iskola alapítója az i.hagyományos balladastílus nago (vodu) . a nyolcféle lény egyike.Nágárdzsuna tanítványa Nagarakam (szanszkrit) . elsősorban tűzáldozatot bemutató.falu Kóti mellett Magadhában. Tibetben a föld alatti kék és fekete istenek naga dzsuban (japán) . a csatorna külső része Nádiká (szanszkrit) .lélegzet böfögéssel (hatha jóga) Nágabódhi (szanszkrit) .sz. műve: A középút alapversei (Múlamadhjamaka káriká) nagauta (japán) . a 3 tűzpap egyike (Uruvélá Kasszapa. 2. kínai long) . a jorubák fon nyelven nago grand coup (vodu) . a termékeny élet biztosítói. kincsek őrzői. írott tibeti klu grub) .Az egyik teremtésmítosz szerint az Ősmadár. Gajá Kasszapa) nádíshódhana pránajáma (szanszkrit) . a hazugokat kötözi meg nága váju (szanszkrit) .indiai logika mester. században.nak ci nága (szanszkrit. önvaló-nélküliség. a partján meditálta a Buddha megvilágosodása előtt nairátmja (szanszkrit.bokáig érő alsónemű nága pasa (szanszkrit) .energiacsatorna a testben (3 rétegből áll: belső = szira. meleg tánc.alkalmanként végrehajtott áldozat.alkalmi tevékenységek naimittika sristhi/pralaja (szanszkrit) . vatarai sinto naimittika (szanszkrit) . középső = damaní.nádíkat megtisztító légzés (ha-tha jóga) nag rcis (írott tibeti) . varázshatalommal bíró lények. a Gangá bal partján Nadíkasjapa (szanszkrit.hurok.Ogout üdvözlő tánc Nagy Ezili (vodu) .belső szentély.részlet teremtés/ pusztulás Nairandzsana (szanszkrit) .kígyódémon. külső = nádí).és énekelőadás Nágárdzsuna (szanszkrit. a hindu mitológiában a földalatti vizeket jelképező.reumás öregasszony szellem Nagy Gágogó (egyiptomi) .szakja település nágaraszankírtan (szanszkrit) .

sem nem fegyelem.bön fekete asztrológia. hős a Mahábháratában. a Buddha 4 kijelentéséből a 4. a szakma öröklés útján adódik tovább nakai (japán) .).u.a bén hámcárim utolsó kilenc napja nak ci (ejtett tibeti.az égi világrészek buddhája naksunasukla (szanszkrit) . a tuda-toson és nem-tudatoson túl lévő.áldozati étel. a se felfogás. amely kivezeti az embert a duhkhából a nirvánába. a nirmánakája egyik jegye nairjánika nirmánakája (szanszkrit) . sz. házasok. apátjai nők nakatomi (japán) . hogy a 4 nemes igazság tökéletes megértése a cselekedeteknek az az útja. Mádri és az egyik Asvin fia nal dzsor pa (ejtett tibeti) .aszkéta. se nem-felfogás tudatszintje naiva szamvaraná szamvara (szanszkrit) . sem nem nem-fegyelem naivaszamdnyá nászamdnyá ájatana bhúmi (szanszkrit) .Szilajhangú. kínai eredetű nak pa (ejtett.tantrikus rituálék végzői. aki elnyerte a tökéletes békességet Nálagiri (szanszkrit) .kószalai helység Nálaka (szanszkrit) . írott tibeti nag rcis) .a teremtett test harmadik ismérve. a keletkezés csúcsa (bhavága).annak a szintje. fok naivédjá (szanszkrit. naisjandiká (szanszkrit) .se nem fekete. ahol nem észlelünk és nem is nem-észlelünk semmit.a bódhiszatva szint kilencedik foka.krokodil-tartás (hatha jóga) naksatra (szanszkrit) . ételfelajánlás a múrtinak a templomban nájanmár (szanszkrit) .tibeti kolostor a Jamdok-tónál. Dévala unokaöccse Nálanda (szanszkrit) . elődje a haizen) Nakarce (ejtett tibeti) .tibeti fordítómester nakrászana (szanszkrit) . a 4 ájatanából a 4.a jógácsára összefoglalója (i.bhikkhu.pincérnő (mai. egy buddha beleszülethet egy másik élőlény testébe nairjánika pratipadvjá karana pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) „kijelentettem.”.megszabadítás. műve MshűVajrócsana szútra . se nem fehér karma Nakula (szanszkrit) . 7. megszabadulás.Siva-hitű prédikátor nájntég (jiddis) .okához hasonló karma naiva szamdnyá nászamdnyájatana (szanszkrit) .a 27 holdház az asztrológiában Naksatrarádzsa buddha (szanszkrit) .nairjánika (szanszkrit) . írott tibeti zhal zas na) . írott tibeti) .imamondó és ördögűző pap a sintóban Nakco (ejtett tibeti) . Szahadéva ikertestvére.

hullaárnyék. írott tibeti nam mkha'i mig) . az éntudattal az egyén érzékszerveivel belép a világba náma szkandha (szanszkrit) . a nidána 3.nam tak Nam Thö Sze (ejtett tibeti. a nyolcas csörten-csoport egyike nâm kadav kò (vodu) . írott tibeti nam phjed) .szélparipa bön szertartás az elemi erők egyensúlyának megteremtésére. a 4. a Nap nam langs (írott tibeti) .ákása nam mkha' la gar mdzad pa (írott tibeti) .név és alak.ducö 05-07 nam mkha (írott tibeti) . foka.patkány. phassza. észak 2301 nam dag (ejtett tibeti) .az égben táncot járó nam mkha'i mig (írott tibeti) . nidána. az ember árnyéka nam kha (ejtett tibeti.név/szó. mentális szféra náma kája (szanszkrit) . szannyá. mentális test náma padavjandzsanya kája (szanszkrit) .a 32. gasso .a szavak. szannyá.község Magadhában Rádzsagahától északkeletre Pává mellett nam (szanszkrit) . írott tibeti rnam thos sras) . a vizsgálat tárgya (védaná. gyémánt alakú kereszt köré fonott színes fonalak Nam Khai Mik (ejtett tibeti. manaszikáró.szó. azonos a buddhiból felépülő ahamkárával. manaszikára).a hosszú élet jelképe. írott tibeti nam thag) . a Kálacsakra negyedik mezője náma rúpa paccsajásza ájatanam (szanszkrit) . meghajol nam cshe (ejtett tibeti.üdvözöl. és ezt mondják: namaszte!. levegő). a hatos szféra.Nam Khai Mik nam mkha'i snying po (írott tibeti) . közben összetett tenyerüket a homlokukhoz emelik.Nálandá (szanszkrit) .az ég szeme.észak istene.a 4 mentális halmaz namaszkár (szanszkrit) . a náma részei: védaná. a nödzsinek ura náma (szanszkrit) .hatos szféra. a rúpa részei: mahá-bhúta (föld. tűz.mennyei létra. phasszó. tibeti király nam tak (ejtett tibeti. víz. éjfél. csétana. írott tibeti gnam ri srong bcan) . női védőistenség. mint a mukötél nam thag (írott tibeti) .23-01 Nam ri Szong cen (ejtett tibeti. csetaná.tökéletesen tiszta Nam gyel csör ten (ejtett tibeti) . testi és lelki folyamatok.üdvözlési mód. kifejezések és szótagok megkülönböztető megértése náma rúpa (szanszkrit) . írott tibeti nam mkha') .Ákásagarbha nam phyed (írott tibeti) .

Karna nevelőapja Nandaprajág (szanszkrit) . anyja Gótamí Padzsápati Nanda Takszaka (szanszkrit. sok hindu templom része.az élőlények egyedi hajlamainak (mohóság. Indra mitikus ligete Nandí (szanszkrit) .Visnu íja Nandana (szanszkrit) .megjelenítés namcshe (ejtett tibeti) . az emberek és a vágyvilág istenei nanchon (vodu) . kelet namo.démon Nan jüe (kínai) . ejtett tibeti Dzsog po. írott tibeti 'dzsog po) . aki rizst vitt a Buddhának Uruvé-lában Nandaka (szanszkrit) .Nangaku Edzso náná bháva (szanszkrit) soklétűség. a théravádin szövegek nyitó szava namu Amida bucu (japán) .tisztelet. tévhit) ismerete. az egyik dasabala náná dimukti dnyána bala (szanszkrit) .Bharata székhelye Ajódhjá melett ..több gondolatmomentumra kiterjedő időbeli okság náná dhátu dnyánabala (szanszkrit) . ducö.egy asszony.virágoskert. a Teljesen Megvilágosodottnak (3x) namu (szanszkrit) . sokféleség.a különböző törekvések megér-tésének ereje nána kájaika szamdnyi (szanszkrit) .Dhritarástra kocsihajtója. élvezet.háromszoros oltalomkérés a Buddhától: Namo Tassza Bhagavato Arahato Szamma Szambuddhassza . különböző test tudatossága.namba (ejtett tibeti) . írott tibeti nam langs) . gyűlölet. a Tökéletesnek. (páli) . pirkadat 0507. Siva bika alakú hordozóállata Nandigráma (szanszkrit) . az ő gondozására bízta apja a gyermek Krisnát.nyúl.Tisztelet adassék a Magasztosnak.afrikai nemzet Nanda (szanszkrit) ..ducö 23-01 namlang (ejtett tibeti. mantra namucsi (szanszkrit) .dicsértessék Amida buddha.az azonos felfogás.a különböző hajlamok megérté-sének ereje náná dimukti dnyána (szanszkrit) . a föld alatti kincsek őrzője Nandabala (szanszkrit) . a Buddha féltestvére.pásztor rádzsa.a nágák királya. különbözőség nána csitta kkhanika (szanszkrit) .öröm.a Nandakini és az Alakánanda összefolyása nandavana (szanszkrit) .

illetve az ezt szimbolizáló kultikus tárgy: valódi hajó vagy makett naptár (egyiptomi) . egyes templomokban úgy van kialakítva. dinasztia idején teret nyert nap-kultusz templomai. szent nánnatta (szanszkrit) .zen mester (i. 8. ide belépni csak a kijelölt papoknak.templom. aki buddhista Nangaku Edzsó (japán.japántuja (Nandina domestica) naorai (japán) . Baszo Dóicu mestere nanm (vodu) . az i. szellemi erőforrás.sz. 677-744).áradás. férfi Nara és Nárájana (szanszkrit) . vagy egy feje és 4 karja vagy két feje és két karja van ábrázolásainak Nárada (szanszkrit) .mitikus bölcs. semu forróság naptemplom (egyiptomi) .Ré bárkája. a naosz a templom legvédettebb. hogy az év egy bizonyos napjának egy bizonyos órájában besüssön a nap az isten szobrára Napata/Kus (egyiptomi) .e.régi neve: Heidzsókjo. Napata tulajdonképpen a fővárosa. kínai Nan-jüe) . a szokásos Visnu jelképek mellett egyik karjában rózsafüzért tart.félisten a Mahábháratában.zen mester. 749-ben a 15 m magas Vairocsana szobrot. ahol az isten szobrát tartották.az V. században alakult meg és uralkodói Egyiptom fölé is kiterjesztették hatalmukat egy időre napbárka (egyiptomi) .Anuruddha remetetársa Nandivardana (szanszkrit) . Vardhamána Mahávíra fivére.rituális lakoma a sinto szertartás végén naosz (görög) . amelyen az égen áthajózik.Nandija (szanszkrit) . aki Brahmá . Baszo tanítványa nanten (japán) . a leghíresebb naptemplom a heliopoliszi volt. isteni hírvivő Nárada Muni (szanszkrit) .Mahávíra testvére.vadlúd nang pa (ejtett tibeti) .aki belül van. peret . Visnu mellék-inkarnációi. Enó tanítványa. Nigantha Nyátaputta bátyja nang bar (ejtett tibeti) .sokféleség Nanszen (japán) . ember. egyben legsötétebb része.sz. (egyiptomi) a templom szentélye. eredetileg 4 vagy 5 naptemplom volt de egyedül Neuszerré abu gorábi naptemploma maradt fenn nar (iszlám) .3 évszak: ahet . a főpapnak és a fáraónak volt joga. itt állíttatta fel Sómu császár i.két bölcs.sarjadás. amiből mára semmi sem maradt.ókori állam a mai Szudán területén.erő. Kusnak vagy kusita államnak is hívják.pokol Nara (japán) .

az egyik sziddha Nárájana (szanszkrit) . foka nászti aszamáhita csittam (szanszkrit) . hogy megmentse hívét.folyó Közép-Indiában Narthang (ejtett tibeti) . az ávénika-buddhaguna 6.egy buddha nem tesz különbséget a szamszára és a nirvána között. aki mindenki célja.i. az ávénika buddhaguna 5. Visnu egyik inkarnációja eb-ben a formában ölte meg Hiranyakasipu démont.a pokol egyik démona. az emberiség menedéke naraka (szanszkrit.orron keresztül beadott gyógyanyagok.sz. foka nászti pradnyáhánih (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 7. mindig a megfelelő időben és helyen van. szomszédos és átmeneti poklok.ember-oroszlán. ájur véda nászi (héber) .kiközösítés Nasim (héber) .fejedelem nászti (szanszkrit) . hogy írja meg a Srímad Bhagá-vatamot Náradéva (szanszkrit) . része. az ávénika buddhaguna 4. ha a tanításról van szó. összesen 136 naraka szattva (szanszkrit) .egy buddha barátsága és kegyessége folyamatos.nincs. írott tibeti sems can gji dmjal ba) . en-nek ünnepe a Dívali Nárászimha (szanszkrit) . a nyomdai fadúcok gyűjtőhelye násajati (szanszkrit) .egy buddha elméje mindig ismeri az ürességet.az élőlények pokla.a pokol lényei. 1153-ban alapított tibeti kolostor.Visnu másik neve. az ávénika buddhaguna 3. nem közömbös. mivel a Buddha emlékszik az emberekre. Prahládot Nárászimhí (szanszkrit) . foka nászti cshandadhánih (szanszkrit) .a Misna 3.egy buddha mindenféle . csoportja nászti musitá szmrititá (szanszkrit) . foka nászti nánátva szamdnyá (szanszkrit) . csárvaka és násztika bölcselet nászti aprati szamkhjo péksá (szanszkrit) .egy szent fürdőhely Narmadá (szanszkrit) . a rúpá rúpa bhúmi egyik csoportja Nárakaszúra (szanszkrit) .a harmadik takilcsi Narithírta (szanszkrit) . foka nászti musitá (szanszkrit) .a feledés hiánya. 8 tüzes és 8 jeges pokol. időpontokra és helyekre. házasságjog nasja (szanszkrit) . Krisna győzte le. ő utasította Srí Vjászadévát.Durgá egyik anyai kiterjedése Narija (mongol) .homlokából jelent meg.egy buddha nem feledkezik meg teendőjéről. a ávénika buddhaguna 5.egy buddha.

az ávénika buddhaguna 10.vándorló saiva szannjászík náthaszampradája (szanszkrit) .a szentség 9 feltétele Navaan agramba csordzs (mongol) . foka nászti szamádhihánih (szanszkrit) .nem-létezés nauli (szanszkrit) .elmélyülés navarátrí (szanszkrit) .az elért koncentrációs szint bizonytalansága. dzsainizmus. az antropomorf istenkép tagadása násztika darsana (szanszkrit) .egy buddha nem viselkedik gyerekesen. az ávé-nika buddhaguna 8.heterodox darsana: buddhizmus.ifjak nefes (héber) . vadállatoktól.a Tánc Ura-tartás (hatha jóga) náthapanthí (szanszkrit) .védelmező hagyomány nátjam (szanszkrit) . nyilatkozik meg neaniskoi (görög) . Siva egyik avatárája. foka nászti ravitam (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 12. foka násztika (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 1. tánca (tánda-va) a teremtés és pusztulás folyamatosságát jelképezi nátarádzsászana (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 9.egy buddha nem tart rab-lóktól. Lakshmi.Durga. a dalai lámák védőistene.sinto imádkozó pap . benne Dordzse Drakden.szennyeződés elpusztítására képes. az ávénika buddhaguna 11.a Tánc Ura. Szaraszvatí kilencnapos hindu ünnepe szeptember-októberben navaszthi tattva (szanszkrit) .Dandzan Ravdzsa szerzetesi címe navákárá csittaszthiti (szanszkrit) . foka nászti szmritihánih (szanszkrit) .abszolút nemlétezés Náta (szanszkrit) .tibeti állami jós.heterodox vallási irányzat.tánc natthitá (szanszkrit) .egy buddha teljesen szabad. hogy a gyakorló már elérte a szamádhit ne csung (ejtett tibeti) . az ávénika buddhaguna 2.kígyódémon Nátarádzsa (szanszkrit) . foka nászti vírjahánih (szanszkrit) . csárváka lókajáta násztitva (szanszkrit) . mint kutenen keresztül.egy buddha ismeri mások gondolatait és a szükséges üdvös módszereket.egy buddha jó szándéka korlátlan.egy buddha elméje folyamatosan figyelemmel kíséri az ürességet. foka nászti vimuktihánih (szanszkrit) .az elhunyt lelkének emelt sírkő negi (japán) .hullámzó művelet (hatha jóga) nava lokuttara dhamma (szanszkrit) . foka nászti tathágataszja szkhalitam (szanszkrit) . az a téves érzés.

Tiszta Ország nembucu odori (japán) . jellegzetesen trapéz alakban hajtott vászonkendő. talán a legjellegzetesebb fáraói fejék.a predinasztikus és archaikus korban fontos szerepet játszó felső-egyiptomi település.elutasítás nekropolisz (egyiptomi) . a bölcsesség jelképe Nembucu (japán.a geiko szolgálati ideje (általában 5-6 év beleértve a sikomi szan és a maiko idejét is) nér (héber) .árpa néjártha (szanszkrit) . ilyen látható a Szfinxen.egy sinto szentély rituális eseményeinek jegy-zéke nenki boko (japán) . a sivatag és a termőterület szélén helyezkedett el nekula (szanszkrit) .korbács. mely általában a fáraó bal kezében látható Nehen (egyiptomi) . ma Niladzsan.lemondás (kuszala múlá) nekkhammadhátu (szanszkrit) . arany (sárga) színű. befejező Néith (egyiptomi) . kínai nien-fo) .folyó Magadhában. a gyakran „légycsapó”-ként vagy „korbács”ként emlegetett. „Holtak városa”. rejtett jelen-tésű nekkhamanam (páli) . amelyet elöl általában ureusz díszít. Hórusz kultuszának egyik székhelye volt. a fáraó jelvények egyike. ahol nagy számú sír talál-ható. nem ritkán csíkos.negina (héber) . jelképe: íj és nyilak. és Tutankhamon halotti maszkján is.kincset hányó mongúz. hátul orsóba összesodorva záródik. félúton Eszna és Kom Ombo között.temetkezési hely. kékkel sávozott változata az uralkodói fejdíszek egyike. a kendő szárnyai két oldalt a mellkasra érnek. de kalászra is emlékeztető kékarany jogar. néha csak kiegészít más koronát nendzsú gjódzsi (japán) . a szaiszi Ré anyja. temploma: Szaisz nej (ejtett tibeti) . mely a fejet védte a tűző. általában a településen kívül. egyiptomi naptól.színpad az Amida-hívők táncosainak nemesz-kendő (egyiptomi) .örökmécses Nerandzsará (szanszkrit) . .gyertya nér mesáma (héber) . bezáró.dallamjelek a betűk mellett neheh (egyiptomi) .általában fehér. görög neve Hierakónpolisz neila (héber) . vörös korona.az ünnep (Jom Kippur) kimenetelét jelző ima.hadistennő.emlékmécses nér támid (héber) . királyi „légycsapó”.további magyarázatra szoruló tanítás.

pokollakók) Ngari Korszum (ejtett tibeti) .beteljesülés . akit Lhazang mongol kán nevezett ki 6. nem kóser Nezikim (héber) . írott tibeti) .sz. dalai lámának Nga vang Lob szang Gya co (ejtett tibeti. Tibet teljes jogú világi és egyházi vezetője.rossz ösvények (állatok.elhullott állat. éhségszörnyek. a gyakorlat utáni száz szótaú mantra 100 ezer ismétlése ngön dup (ejtett tibeti. sem az. írott tibeti szngon 'gro) .szembesítés Ngö Lek pe Se rab (ejtett tibeti) . Az ismertető (Szövegértelmezők kézikönyve.a Misna 4.szembesülés ngo sprad (írott tibeti) . miközben nem ész-lelünk mindent.mána Nga vang Jese Gya co (ejtett tibeti. i. tantra ngag dbang blo bzang rgja mtsho (írott tibeti) .házi istenek előtt kiöntött bor (libatio) neti neti (szanszkrit) . sem nem-tapasztalás. írott tibeti ngag dbang blo bzang rgja mtsho) .Tibet nyugati tartománya.Nga van Lob szang Gya co ngag dbang rgja mtsho (írott tibeti) . Csölkhaszum ngo 'phrad (írott tibeti) . halálát 15 évig titkolta világi vezetője (deszi) Szamgye Gyaco Ngag (ejtett. közelében áll a bodhi-fa nesómeliht (jiddis) . értelmezéstan) neva szannyáná szannyájatana (szanszkrit) . azóta Lhásza a főváros.nepáli népcsoport nevilla (héber) . ?-1725) szerzetes. a lehetséges tapasztalás végső határa. polgári és büntetőjog nga rgjal (írott tibeti) .nér mesáma neszeh (héber) . 1642-től Gusri mongol kán jóvoltából. 1617-1682).sz.Nga vang Jese Gya co ngagsz pa (ejtett tibeti) . írott tibeti dngos grub) .sz. a Cang i háború után. a szamádhi állapota netjer (egyiptomi) .isten Nettippakarana (páli) Tipitaka.bön varázsló ngan las' das pa (írott tibeti) .az 5.folyó Uruvéla mellett. ugyanakkor nem nélkülözzük a leheletnyi különb-ségek észlelésének képességét nevárok . dalai láma (i. ahol a Buddha megvilágosodott Neranja (páli) .nirvána ngan song (írott tibeti) .titkos tanítások kollégiuma.a phowa gyakorlatok előfeltétele.(i.tibeti fordítómester ngön dro (ejtett tibeti.sem ez. bíróság.amelynek partján van Uruvéla városa. írott tibeti ngag dbang rgja mtsho) .sem tapasztalás. része.

érintés: csókolózó szerelmespár. bhava.díszítési eljárás.nirvána nibbidá (szanszkrit) . írott tibeti rten 'brel bcsu gnyisz) .Tipitaka.Biblia. 1222-1282) buddhista szekta-alapító Japánban az i.tartós. belső szemlélet útján elért tudás nidrá (szanszkrit) . gyakorlat ngönpa (írott tibeti) Abhidarma pitaka Ngönpargawa (ejtett tibeti) . tudatosság: fára mászó majom (náma rúpa) 4. ábrázolása (bhava csakra. Nehémiás ni siki (japán) . keletkezés: terhes nő (dsáti) 11. karmikus erők: fazekas. a dváda-sángasászana 10. virágot szedő ember (bha-va) 10. elsődleges ok. amit nemesfémeken használnak. teve) (szanszkára) 2. emberi szembe fúródó nyíl (védaná) 7. a Lótusz-szútra alapján nidána (szanszkrit. írott tibeti szngon 'gro) . az oksági törvény fokozatai (duhkha. és a csillogó felszínen kirajzolódik az eltérő színű mintázat Nien fo (kínai) . dzsáti. upádána. nemtudás: vak ember (nő.a Tökéletes Öröm keleti birodalma N'hemjá (héber) . manda-la. születés: szülő nő 12. név és forma: a tengeren áthajózó férfi. védaná. szerelmespár (trisná) 8. része Niddésza (páli) . hatablakos ház (szparsa) 6. állandó Nicsiren (japán) . vinnyána.fül-tudat nibbána (páli) . ejtett tibeti jalva): 1.a théravádin buddhizmus nigamana (szanszkrit) . tanhá. ember csónakban (sadájatana) 5. holttest. az itt léthez való tapadás: egy gyümölcsfa leszüretelése. ezüstből és ónból készült ötvözetet öntenek.kijózanodás niccsa (szanszkrit) .konklúzió a vitában . finoman kivésett mintába aranyból. námarúpa. a 6 érzék: üres ház. 13. majd a felületet gondosan felpolírozzák.indíték.valami előtt járó. létszomj: ivó ember (upádána) 9. megelőző.elmélyedés. aviddzsá). századtól. beszédeket bevezető formulák.Nembucu nientösz (ejtett tibeti) . okozati lánc. ejtett tibeti ten drel. melegítéssel rögzítik.végzet niello/tausírozás (egyiptomi) . fazekaskorong (vidnyána) 3.ngöndro (ejtett tibeti.sz.alvás nidzsati (szanszkrit) .(i. érzet és érzékelés: emberi szembe fúródó nyíl. A mutató nididhjászana dnyána (szanszkrit) . szalájatanam. szankhára. öregség és halál: öregember.sz. phassza.

nem független.önfékezés.vesztesnek nyilvánított vitázó nigródha (szanszkrit) . ísvara pradhána). végzet nijati váda (szanszkrit) .). a jóga 8 foka közül a 2. buddhista szöveg nihsréjasza (szanszkrit) . nem-valóságos. vallási rendszer. önállótlanság.az új rizs megízlelésének ünnepe. sz. 8.lélek.Jegyzetek gyűjteménye a Védákhoz nigi mitama (japán) . a keletkező mérget megitta az emberek védelmében .üdvösség nihszarana (szanszkrit) . ellenük viseltek svétambarák a munkhavasztikát nigrahaszthána (szanszkrit) . digambara dzsaina.végleges kialakulás.. szvádhája. Cséllaná nagybátyja Nighandu (szanszkrit) .határozott karma nijati (szanszkrit) . dalit nihszvabháva (szanszkrit) . metafizika.kéktorkú. megtagadás. a varnán kívüliek. tapasz. november 23-ának éjjelén felajánlják az első rizst nijama (szanszkrit) . az önmeghatározó természet hiánya. a dzsaina alapja Nigantha Nyátaputta (szanszkrit) . békés és jóságos szellem a sintóban nigódha (szanszkrit) . kapcsolatból kiszakított léte nincs.sz. Siva egyik mellékneve. megtisztulás az önfegyelem segítségével (sucsi.apró élőlények. éntelen-természet nihszvabhávatá/anátmatá (szanszkrit) .a tárgyak okozati kategóriája.kötelékektől mentes.nigantha (szanszkrit) . haridzsan.történeti-mitikus feljegyzések (i. szantutthi. amely nem fér össze a buddhizmussal.démon. határozott feltűnés nihszprisja (szanszkrit) .önlét-nélküliséget vallók nihum ávélim (héber) .fatalista nikája szabhága (szanszkrit) . akit elefánt formájában ölt meg Siva Nilakantha (szanszkrit) . istenszolgálat). az önlét/öntermészet/magánvaló lét hiánya. erények gyűjtése.érinthetetlen. amikor a démonok köpültek az óceánt. a laja jóga gyakorlata nijata (szanszkrit) .menekülés az otthonból az otthontalanságba Níla (szanszkrit) .füge Nigródha áráma (szanszkrit) .iskola. az önazonosság hiánya. Vardhamána Mahávíra egyik neve.gyászolók vigasztalása niiname macuri (japán) . önlényegnélküliség nihszvabhávavádin (szanszkrit) .osztályozó általánosítás nikkhamana (szanszkrit) .Fügefaliget-áráma Kapilavatthu mellett Nihongi (japán) .éntelen természet. előírás (aszkézis.

Dzsanaka őse a Nap-nemzetségből nimitta (szanszkrit) . hanem a szenvedés okait is leküzdötte Ninigi (japán) .a purusa felsőbbrendű oksága a prakritin.fontolóra nem vett cselekvés.az emberi uralkodók kora. pokol. Japán első mitikus uralkodója. egy buddha különleges erénye niraja (szanszkrit.tárgy-támasztéktalanság tan. ő örökölte Amateraszu 3 jelképét ninnó dai (japán) . amelyeket a világi dolgokban észlelünk nimitta bhága (szanszkrit) .sz.Amateraszu unokája.hideg időben második bélés az avaszéhoz Nimbárka (szanszkrit) . a meditáció első vizuális eredménye (parikamma nimitta.a Daitokudzsi apátja Nippon (japán.jel. ok. műve: Védántaparidzsáta szaurabha. uggaha nimitta. volt Japán első császára. amelyet csukott szemmel látni. látszat. dédunokája. 600) nió (japán) . a császári család őse. a sintóban oroszlán. jógácsára . aki nemcsak a szenvedést.a dvaitádvaita védánta iskola alapítója (i. pokollakók nirálamba (szanszkrit) .démonrádzsák szobrai. amelyek a buddhista szentély előtt állnak.személyes érzés ning dzse cshen mo (ejtett tibeti) . Srí Lanka nimai gasane (japán) . az igazságosság örök törvényének érvényre jutása.sötétkékbe-öltözöttek.nimitta-tudás. kínai Dzsih pen) .végtelen türelem nindzso (japán) . belső látással felidézett tárgy. Brahmá szútra kommentár Nimi (szanszkrit) .támaszték nélküliség nirálamba szarvángászana (szanszkrit) . az adhikaranák legyőzése nin niku (japán) .kitámasztás nélküli teljes test megtámasztás (hatha jóga) nirálambanaváda (szanszkrit) .).az érzékelő tudat látszat-része nimitta kárana (szanszkrit) . sz.anabhoga nirábhóga karma (szanszkrit) . 11. a testi meditáció tárgya. páli) .Japán nirábhóga (szanszkrit) . saktista felekezet. jegyképzők nimitta kószalla (szanszkrit) .vagy kutyaszobrok (komainu) Nippó (japán) . jegyek. pathága nimitta).nagy együttérzés.a szenvedés maga.nílapata darsana (szanszkrit) . az istenek kora (japán kami no jo) után kezdődött (i.sz. Dzsimmu.

látszattest. érintetlen nirmagnatá auddhatja (szanszkrit) . a kettősségen túli öröm bölcsessége.Átváltozásnak Örvendő ég. aki már túl volt niródhaszatja (szanszkrit) . 3 jegy: uttama.jártas a lecsillapításban. átváltozás-test. nairjánika. a vágyvilágban alulról az 5.lecsillapítás.a megszűnés igazságának . kialvás. a megvilágosodás 3.tulajdonságok/sajátságok nélküli (nirguna upásza-ná. egy buddha inkarnálódása. a mentális tevékenység megszűnése niródhagámí (szanszkrit) .elme átalakulása niródha szamápatti (szanszkrit) .a megszűnés tudatossága (megszűnés /niródha/. írott tibeti 'gog pa) .az egyik sziddha.feltétlen tudás nirgrantha (szanszkrit.nem-keveredő. a duhkha megszüntetése.meghaladhatatlan. a szambhóga kájával együtt a rúpakája Nirmánarati (szanszkrit.az elme összekapcsolódásaszétszó-ródása nirmána kája (szanszkrit.kifakadó vízhólyagos. abszolút nirávarana (szanszkrit) . a vágyak objektívvé válásának birodalma.a fogalmiság megszűnését eredmé-nyező meditáció. brahmá upászaná). a dzsainizmust megelőző szekta. fokozata. sailpika. formája. feltűnés /nihsza-rana/) niródha parináma (szanszkrit) . önmagát is megduplázhatja.bilincsektől megszabadult.. varázstest. fokhoz tartozó világ niródha dnyána (szanszkrit) . a buddha-kája 4. kiválóság /pranita/. megbékélés /sánta/. kínai hua le tian) . a lények saját tetteik következtében szenvednek vagy boldogok nirguna (szanszkrit) . egyszerre tulajdonságokkal bíró és tulajdon-ságok nélküli teljesség nirlipta (szanszkrit) .iskola nirámisza (szanszkrit) .szubsztrátum nélküli niratisaja (szanszkrit) . a bódhiszattvának már nincs rögzített dharmája. káprázattest. az életkor 8 ezer év niródha (szanszkrit. hideg pokol nirástaja (szanszkrit) . kínai szu co lun si) . az örvendező kiáramlás. tisztaság.nem evilági Nirandzsana (szanszkrit) . szennyezetlenség nirarbuda (szanszkrit) . a megvilágosodott tetszése szerint fölveheti bármelyik test formáját. a duhkha megszűnése. a nirvána niródha dhátu (szanszkrit) . a 3 test egyike. ahogy a bódhiszattvák látják a buddhát. írott tibeti szprul pa'i szku) .a 4 ájatanából a 3.

erényei (kínai sande niepan): 1. a mohóság. kínai wuyu) . átha-ladás felé vezető suddhaka.létrehozó.a régi. nem-cselekvés.az elmeműködés háborgásának leküzdött állapota. ellobbanás. tan-test. minden kialszik a nem-tudás és a vágy hiánya miatt.vizsgálati fogalmak. a halál és minden szenvedés kialvása. megszabadulás nirvartako hétu (szanszkrit) . írott tibeti mja ngan lasz' dasz pa. teljes vagy tökéletes nirvána = a megvilágosodott túllép a nirvána nyugalmán is. az öregség. de a szenvedélyek többé nem korlátozzák. amelyben eltűnik a manasz. 2. a hinduizmusban a tiszta lélek a Legfelsőbb Úr szolgálatát végzi. a buddhi és az ahamkára nirukta (szanszkrit) . 3. Amóghasziddhi kísérője niruddha (szanszkrit) .nritjá Nirtima (ejtett tibeti) . a megértés eszközei . maradékos nirvána = a testi lét fennmarad. a szenvedés megszűnésének igazsága nírti ma (írott tibeti) . ejtett tibeti nyang de. felülemelkedés a nyomorúságon. kínai vu vej) . páli nibbána. 2. murdha. van: 1. túl a szenvedésen. a létezés megsemmisülése. feltételhez nem kötött (aszamszkrita). a gyűlölet és a téveszmék kialvása. kioltott.a behatolás segítője a figyelemben. meghatározó megkülönböztetés.egyszerre kimondott és kimondatlan teljes-ség nirukti pratiszamvid (szanszkrit) a nyelvtan megkülönböztető megér-tése nirupadhi sésa (szanszkrit. minden testi és tudati működés teljes megszűnése. agradharma). tökéletes nyugalom. a bánaton túljutott. mentális állapot. a vágyak. az anyagi lét megszűnése. maradéktalan nirvána = a megvilágosodott fizikailag is kilép a körforgásból. a betegség. ksanti.kialvás. fordításra szoruló szavak etimológiájának leírása a védángán belül niruktá nirukta (szanszkrit) . ez az arhaté (írott tibeti dgrab com pa). az elme leküzdése. a buddhizmusban a lét és az egyéniség teljes megsemmisülése. 3. a behatolás 4 segítője (usmagata. kibontakoztató ok nirvédha bhágíja (szanszkrit) . elfújt.maradéktalan nirvána a test halála után nirúpana vikalpa (szanszkrit) .női bódhiszattva. a léthez kötődés szomjának kioltása.megvalósítása. a születés. következtetés nirvána (szanszkrit. pradnyá. a szellemi tökéletesedés eredménye.

sz. ékánéka vijuktatva Nishida Kitaró (japán) . a prakriti örök változása nitja brahmácsári (szanszkrit) .beszüntetés.menekülés által történő elhagyás (vina-ja) niszuin (héber) . személyiség. ahol a múrti hordozható mását tartják nitja (szanszkrit) .fogalmi kereteken túli. a végső valóságra vonatkozó kanonikus szövegek.folyamatos rögzítés az elmélyülésben nisédhja viniscsaja marma (szanszkrit) . egy templom helye).helytelen nézet. aki a buddhizmust igyekezett összhangba hozni az európai filozófiákkal nisjandaphala (szanszkrit) .tükröződésen túli tudás nirvikalpa (szanszkrit) az elmélyülés minden megkülönböztetéstől mentes állapota.március-április nisszaggija pácsittija (szanszkrit) .vágy nélküli cselekedet niskárana (szanszkrit) .30 szabály a bhiksuknak a théravádában nisszaranapahána (szanszkrit) . megkülönböztetésektől mentes.aki a folyamatos szexuális önmegtartóz-tatás állapotában van . sraddhá nisthá márga (szanszkrit) .egy ország Nisatha (szanszkrit) .a tagadandó tárgyak felismerése. foka.ok nélküli nispatti (szanszkrit) .az okára hasonlító erőfeszítés. nem-fogalmi bölcsesség nirvikalpa dnyána (szanszkrit) . szavakba nem önthető tudás nirvritti (szanszkrit) . testvére Ulmuka niscshidraváhana (szanszkrit) . állandó földi erőkör (pítha) (pl.a hindu templomokban az a terem. egyöntetűen folyamatos erkölcsi hatás niskámakarma (szanszkrit) .előítéletektől mentes tudás nirvisaja dnyána (szanszkrit) .nirvicsára (szanszkrit) .Balaráma és Révatí fia.leállítás. 1870-1945). szünetelés Nisáda (szanszkrit) .japán buddhista filozófus (i. fogalmiságtól. bekövetkezés nisprapanycsa (szanszkrit) . folyamatos.házasság nítártha (szanszkrit) .rendszeresen ismétlődő hindu áldozat. bizonyosnak tekinthető tanítás nitiarcsanamandapa (szanszkrit) .a tudatfolyamatok és képzetek leállításának útja niszán (héber) . a nihszvabháva 1.nem sokrétű nisthá (szanszkrit) .tárgy nélküli ismeret nirvitarka (szanszkrit) .végleges jelentésű.

a dnyánadára épülő bölcseleti rendszer.ducö 15-17 nji phjed (írott tibeti) . a hinduizmus egyik bölcseleti rendszere.mindennapos cselekmények nitjá líla (szanszkrit) .upavásza Njoirin Kannon (japán) .érvelés.5 akadály (érzéki vágy.nitja karma (szanszkrit) .Nyak Dzsjánakumára njája (szanszkrit) .belülről bántó.az egyik sziddha nitjaváda (szanszkrit) . tunyaság és lustaság. mozdulatlan.filozófiai rendszer.állandóságban való hit Nitjodjukta (szanszkrit) . alkal-masság njája darsana (szanszkrit) .általában egyórás. haiku) és a nem- .a kami hercegnői közül a macuri vezetője. rövid ima az isten nevéről nivritta (szanszkrit) . i.sz. napkelte 07-09. stílusát dominálja a jugen (ld.visszaforduló (a világi életbe) Nivátakavacsa (szanszkrit) . kígyó.démonnemzetség nivid (szanszkrit) .ducö 09-11 nji drö (ejtett tibeti) . sárkány. rosszakarat. mint a tartós boldogság elérése a móksa helyett Vallabha szerint Nitjanátha (szanszkrit) . két színész és 3 zenész előadása. bevégzett. bevezeti és lezárja egy kórus. Gótama (i.nyen njan thos (írott tibeti) .az érzékvilághoz kötött akadályok nivartí (szanszkrit) .sz. kész. reggel nji ma bshad (írott tibeti) .) alapította.teljes. sz. a fehér lótusz nji myur (írott tibeti) .srávaka jána nji dros (írott tibeti) .klésa varana njon mongs (írott tibeti) . délkelet njin zag gcig pa'i khrims brgjad (írott tibeti) . 14. esz-mélés njája vaisésika (szanszkrit) . ucö. szkep-ticizmus). aggodalmaskodás és bánat.klésa njön mong (ejtett tibeti) . a dialektika és a logika szabályai.kert.srávaka njan thos theg pa (írott tibeti) . a sinto államvallás szüze njon mond pa'i sgrib pa (írott tibeti) .ducö 11-13 nji sar (ejtett.ducö 09-11. írott tibeti sgrib pa) .bódhiszattva niva (japán) .a végveszélybe került utolsó fohásza. ezek akadályozzák a dhjána elérését nívaranáni (szanszkrit) . 1. században fejlesztette ki Szeami. a kamik tiszteletének helye nivarana (szanszkrit.naphívta.örök szerelmi játék. nézete az észlelés tévessége njan (írott tibeti) . változatlan njag dnyánakumára (írott tibeti) . zavaró érzelem nó (japán) . írott tibeti). kétszemélyes színházi műfaj.

embertársainkért felajánlott hindu áldozat nritjá (szanszkrit. i.drágakő. az egyik drágaság.a kamihoz intézett rituális szövegek.a jólét istensége.kerület.Godánidzsa nub kyi Ba lang spyod (írott tibeti) . dalai láma a Potalától nyugatra norito (japán) .nomosz-kormányzó.cselekvés. nyári palota. férfiaknál a bal.ismeretelmélet nojan kutuktu (mongol) .az ima stílusa Nut (egyiptomi) .sz.nritjá nub ba glang spjod gling (írott tibeti) . és IV. szanszkrit jaksa) .Ékkő-park.a Kincsőrző Szarvasfejű. archaikus imák. hivatali arisztokrata nomosz-rendszer (egyiptomi) . jelképe: agyagedény. írott tibeti) . az első i. 927-ből való (Engi Siki) nosi bukuro (japán) .boríték a gosuginak nosigami (japán) .égistennő. ezt nevezzük nomosz-rendszernek.Viruddhaka rádzsa fia nuszáh (héber) .nemes szent nom vaillant (vodu) . nőknél a jobb hónalj alatt lakik nor srung dmar ljang sha ba'i mgo (írott tibeti) .betegséget.táncelőadásokra szolgáló helyiségek a hindu templomokban nrtye (írott tibeti) .Biblia. egy houngan vagy egy mambo kapja a beavatás végén nomarkhosz (egyiptomi) .Avaragodáníja numénia (görög) . jaksa nrí jadzsna . A korai és későbbi próféták könyvei NY . csintámani nor lha (ejtett. melynek kialakulását a III. ilyenformán kapcsolódik a zenhez noetika . temploma: Héliopolisz N'viim Risónim V'áhárónim (héber) .festménytekercs nószacu (japán) .sz. dinasztia fordulójára tehetjük nor bu (ejtett tibeti) .hősi név. járványokat okozó démon.a Tánc.az újhold napja Núpura (szanszkrit) . 1783-ban építtette a 8. Amóghasziddhi kisérője nritjamandapa (szanszkrit) . írott tibeti nírti ma/nrtye) . vörös-zöld Norbulingka (ejtett tibeti) . Egyiptom az ókorban 42 kerületre volt felosztva. írott tibeti gnod sbjin. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.névjegy nö dzsin (ejtett tibeti.

írott tibeti nji myur) . akik nem követtek Atísa reformjait.. empátia nying ma pa (ejtett tibeti.nirvána nyáta parinnyá (szanszkrit) .e.Khon Kön csok Gyel po Nyódzsó (japán) . ejtett tibeti. nagylelkűség. rosszindulatú lények. 2. démon nyen drub (ejtett tibeti) .tapasztalás nyams su len pa ( írott tibeti) .a megismerhető nyen (ejtett tibeti. sz. 1440-től itt volt apát egy ideig Ikkjú .e. tűz.régit követő. írott tibeti) .az űr. hegynyereg.felkészülés a meditációra nyams len (írott tibeti) . a tibeti iskolák egyik csoportja a másik a szarma). írott tibeti rnjing ma pa) . este 15-17. századból Nyak Dzsjánakumára (szanszkrit. Gótama (Aksapáda?) műve az i. az öregek szektája.nagy együttérzés. írott tibeti nyan) .ducö 11-13. vörös sapkások.a Halak csillagkép. ajanamsza Nya tri Cen po (ejtett tibeti. naplemente. tantrikus tibeti vallási irányzat. elmébe fogadás nyána (szanszkrit) . században Nyam Kji Nyingpo (ejtett tibeti) . uralkodásának kezdete i. megmaradtak Padmászambhava tanításainál.a tudott tökéletes megértése nyejja (szanszkrit) .bölcsesség nyang de (ejtett tibeti) . jelképe vörös korong nyi nub (ejtett. madár. bódhiszattva. Dógen mestere Nyoian templom (japán) . dél nyi ma (ejtett. nyugat nyi nyur (ejtett tibeti.indiai fügefa (Ficus indica) Nyája szútra (szanszkrit) . ducö.nya (ejtett.vasárnap.sz.intéző. írott tibeti gnja' khri bcan po) Drigum király fia.-5. egyben a tibeti naptár első éve nyagrodha (szanszkrit) . a 4 fő tibeti iskola közül az egyik Nying po (ejtett tibeti) .zen mester a Tendó-hegyen.tibeti tanító az i. 8.a fákban élő sárga istenek (de a mezőkön is). 127.ducö 17-19.i. Ratnaszambhava kísérője nyampar dzsagpa (ejtett tibeti) .logika.. i. írott tibeti) .egy mantra recitációja nyer pa (ejtett tibeti) . nyugat nying dzse cshen mo (ejtett tibeti) .gyakorlat. szerencsétlen nap. írott tibeti njag dnyánakumára) . Nap. 6.e. ló.Atísa kolostora Lhásza mellett nyi cshe (ejtett tibeti) . egy kolostor gazdasági vezetője Nyetang (ejtett tibeti) .majom.sz. kör. írott tibeti) .

nem változó fény. írott tibeti szmjung gnasz) .fényvilágosság 'od mi 'gyur ba (írott tibeti) . harai Ó ja sima no kumi (japán) .teaház ocsobo gucsi (japán) .apró ajak.fény 'od gsal (írott tibeti) . ami segíti a helyén tartani az obit obi dome (japán) . egyenletesen szűkülő négyzet keresztmetszetű.sz.selyemfonat az obi közepén.széles öv a kimonón obi age (japán) . amiben Amitábha megjelenik od srung (írott tibeti) .áldozati halom ocir (mongol) .a Királyok Völgye nyugati mellékága. csan pátriárka obeliszk (egyiptomi) .övcsat (pocsiri) obi dzsime (japán) .zen mester Óbaku Kiun (japán.Japán 8 legnagyobb szigete. kínai Huang Po) . eredete az egyiptomi napkultuszra vezethető vissza óbhásza (szanszkrit) .Kásjapa .vékony selyemcsík.a phowa gyakorlatok előfeltétele. a tetején piramidionnal.tea ocsaja (japán) .szent kövekből álló kisebb domb a sintóban ocsa (japán) . Csenrézi kétnapos böjtje Nyx (görög) .évente kétszer.Nyugati völgy (egyiptomi) . az Ay fáraó sírjának díszítésén látható babuinok után nyúl órája (kínai) . egyetlen kőtömbből faragott. tűre emlékeztető oszlop.dordzse ocuka (japán) .a fény alátükröződése mandala nézés közben obi (japán) . júliusban és december végén tartott sinto megtisztulási rítus.Uddijána Óbai (japán) .zen mester (i. nevezik Majmok Völgyének is.05-07 nyung ne (ejtett tibeti. ilyen van a buddhista templomok oltárain obo (mongol) .az éjszaka istennője O ó harai (japán) . a maikók csak az alsó ajkukat festik ki 'od (írott tibeti) .függőleges. amelyeket az Idzanami-Idzanagi istenpár teremtett o rgjan (írott tibeti) . ?-850?) a 10. ahol kis számú sír található.

a legmagasabb rangú gésa oiran docsu (japán) . Héphaistos Óm mani padme húm (ejtett tibeti) . bizony”). háznép. században élt mitikus császár ofuda (japán) .tartály (pl.a 6 szótag: „Óh. tibeti mantra (aum). Hermés.főtt rizs savanyú mártással Odorico .kis tábla a kami nevével a sintóban ofuku (japán) . a jóslatkérők helye Delphoiban. színházi epi-zód okame (japán) . Hestia.a maiko második frizurája.a nagy ízlelés ünnepe. gyakran .magas talpú (kb.fémharang ogdoad (egyiptomi) .nyolcasság.városalapító oikos/oikia (görög) . uszályos kimono Oho nihe macuri (japán) .a reggeli felébredés szertartása a sintóban. sz. 1328-ban Lhászába vezetett missziót Odzsin (Hacsiman) (japán) .fogantatás okobo (japán) .főtt rizs ódana kummásza (szanszkrit) . család oiran (japán) . 3. talán: „AUM. színe piros ohikizuri (japán) . Apollón. (a fordítás rossz.a vihar és villámok tábornoka.ház. drágakő a lótuszban”. Héra.ódana (szanszkrit) .aprósütemény teához okásza (szanszkrit) .fejét vízzel locsoló. Daidzsó szai oikistés (görög) .felhívott (a Tóra olvasáshoz) olymposi rang (görög) .egy oiran kíséretével megy valahová. tulajdonképpen néhány gesztussal megerősített reggeli tisztálkodás ogan (vodu) . az ene) Ókeanos (görög) . rikácsoló szellem. a kezdet istenei ogha (szanszkrit) .az én anyagi alakja olé (héber) . csak hátul van kanoko 'og min (írott tibeti) .hosszú ujjú. Aphrodité. a nemes nyolcrétű ösvény. Poseidón.a háború és győzelem kamija. Gaia és Uranosz gyermeke okija (japán) . Athéné. jelképe kard.áramlás Ogou balindjo (vodu) .a tökéletesség útja.az őstenger megszemélyesítője.fogadó okkanta nijámattá (szanszkrit) . az i. árja atthangika márga okkanti (szanszkrit) .pordenonei.Akanistha ogamu (japán) . drágakő a lótuszban. sz. Démétér. Artemis.női maszk okasi (japán) . színe piros Ogou-badagri (vodu) . Arés. 10 cm) fapapucs ólárika (szanszkrit) . i.Zeus.

Héliopolisz. Tat.a templom hátsó cellája óra (írott tibetib thun bzhi) . mohóság /kapzsiság/. az 50. majom órája .pészah 2. zöld.bátyám. irigység/féltékenység/.aki a közös imádság során a szertartásos válaszokat mondja ómer (héber) . kutya órája . balgaság /közönyösség/.Óm: Avalókitésvara. vaddisznó órája . Me: Mérhetetlen fény Amitábha.Amida Boszacu omkára (szanszkrit) .a nap beosztása a kínai hagyomány szerint: sárkány órája .11-13.a Bhagávad Gíta szerint Brahmá alkotó tevé-kenységének szavai omaku (japán) . sötétkék.betegséget okozó démon oniiszan (japán) . juh órája .a maiko bemutatkozása a szan szan kudo után Omitofo (japán. így szólítja meg a geiko a vendéget óokava (japán) .köldökkő On (héber) . Junu Ongoj (mongol) . nap sávuót ünnepe Omi to fo (kínai) .isten szakéja. Szat (szanszkrit) .19-21. egyben jelképezi a 6 létformát és a 6 akadályt (gőg. amit felköszöntésre isznak omikudzsi (japán) . amelyeket az utak szélén helyeznek el . szent szavak omphalos (görög) .sinto amulett.jóscédula omisze dasi (japán) .15-17.17-19. szenvedély /kéjvágy/. vörös. Pad: Kincsforrású Ratnaszambhava.faragják kőlapokra. tyúk órája .a sámánizmusban az ősök szellemét vagy a sámán védőszellemét jelképező tárgy oni (japán) . az árpaaratás kezdete (49 nap).13-15. fehér.amud omenzogger (jiddis) .07-09. kínai) .Amida Boszacu omiki (japán) .krokodilistennő opisthodomos (görög) .23-01.a maiko és a geiko fejtámasza alváskor frizurája védelmében omamori/fuda (japán) . Húm: haszonnal véghezvivő Amóghasziddhi. személyhez kapcsolódó oltalmazó omed (jiddis) .21-23. Ni: Mozdulatlan Aksóbhja. napján kezdődő számlálás. takilcsi ongon (mongol) . tehén .pranava dhvani. Ma: Fényhozó Vajrócsana. ló órája . egér órája . kék.a 4. gyűlölet).nagy kézidob óokii okaszan (japán) . kígyó órája .fő-anya. egy hanamacsi legidősebb vagy vezető geikója Opet (egyiptomi) . sárga.09-11. eredeti értelme talán „igen” Óm.

egyesült azzal.cserépdarab vagy lapos kődarab.csontház osztrakon (egyiptomi) .rontásfajta ou-ho (kínai) .férfi gésa.a szőlőágak hordozásának ünnepe. étkező-helyiség a teaházban (ocsaja) ozasiki kago (japán) . tapintat. tigris órája .átutazók (30 napnál rövidebb ideig voltak a városban) ozasiki (japán) . avacsara. Ízisz férje. az alsó részhez tartozó. nyúl órája . általában a geiko törvénytelennek tekintett fia otoszan (japán) . Dionysosnak és Athéné Skirasnak szentelve (Athén) ossarium (görög) .03-05. így szólítja a férfi tulajdonost. sok feljegyzés osztrakonokon maradt fenn. kereskedőt a geiko ottappa (szanszkrit) .előbőr Ormuzd (perzsa) . hogy a szóban forgó személy meghalt. egyiptomi) . amit arra használtak.kimonófeladó.vacsora. jelképe: cséphadaró.nem nemesi származásúak.Ozirisz. phótthabbá) egyike ovér mimákom lemákom (héber) .05-07 orákulum (görög. pásztorbot.körültekintés.élvezet orlá (héber) .01-03.a Tóra egy betűje (összesen 304 805 betűből áll a Tóra) otoko-gésa (japán) . kezdő növendék orgeónes (görög) .a kifejezés azt jelzi. Hórusz apja. akik részt vehetnek egy nemzetség magánkultuszaiban oríti (szanszkrit) . raszá. szaddá. a (név) részen az elhunyt neve áll ozné Hámán (jiddis) . vendégkísérő otokoszu (japán) .apám. belátás ouangas (vodu) .üdvös eszközök óváda (szanszkrit) . férfi. temploma: Abüdosz. Buszirisu Ozirisz Hekadzset (egyiptomi) .selyemmel bevont fonott kézitáska Ozirisz (egyiptomi) .homentás .mitikus dalnok Oschophoria (görög) . hogy írjanak rá. az örökkévalóság ura Ozirisz-név (egyiptomi) . az írnok-növendékek is előszeretettel használták a drága papirusz helyett oteira (japán) .a jóslat forrása óram bhágija (szanszkrit) .buzdítás.a világosság ura Orpheus (görög) .az alsó folyammal viaskodó.buddhista templom otijot (héber) . és Ozirisszé vált.az alvilág múmiaformájú istene.órája . az ötféle élvezet (rúpá.

barlanglakó.érvelés pa sangs (írott tibeti) . upasztha) egyike páda hasztászana (szanszkrit) .törekvés.Padmaszambhava páda (szanszkrit) . Gulisszáni padártha (szanszkrit) .a világ feladása. 92 szabály a bhiksuknak a théravádában pad ma 'byzng gnas (írott tibeti) .zöld. az 5 kárméndríja (vák/vács.feltétel paccséka buddha/paccséka muni (páli) . buddhista szerzetes pacsa (szanszkrit) . láb. páju. aposztata padja (szanszkrit) . aki nem tanít pácsittija (páli) . járás.indiai tanító pádángustha dhanurászana (szanszkrit) . ami el lehet érni padara szamácsára (páli) .nagylábujj-emelő íjtartás (hat-ha jóga) pádángusthászana (szanszkrit) . 3 hetes jógagyakorlatok szímában padhána vibbhantó (páli) . a szó jelentése.a legmagasabb fok.ítélet Padampa Szamgye (ejtett tibeti.a világot feladó. aszkéta életre térés.emésztés serkentés. belépés a noviciátusba életünk során legalább egy rövid időre pabbadzsita (páli) .víz felajánlása a múrti lábához a hindu .tárgyi alap.láb-kéz-tartás (hatha jóga) páda játrá (szanszkrit) . engesztelés. aki szakít valamilyen tannal. erőkifejtés.gyakorlatból kihullt.rizstészta leves Öpamé (ejtett tibeti) . ájur véda paccsaja (szanszkrit) . a njája filozófia alapelemei padaszanta (szanszkrit) .levezekelhető bűn. a katakali táncban nemes hős vagy isten színe pacsan (szanszkrit) .Amitábha P pa (ejtett tibeti) .Paszang pab me (ejtett tibeti.körülhatárolt vonatkozású minden padhána (páli) .ozouni (japán) .fejezet. tárgyi kategória.az életkornak megfelelő meva pabbaddzsá (páli) .csendes hely (nirvána) padészaszabba (páli) .lábnagyujj-tartás (hatha jóga) padaparama (szanszkrit) . szerzetes vagy apáca. hitehagyott. páda.gyalogos zarándoklat padakája (szanszkrit) .magányos megvilágosult. írott tibeti pha dam pa szamgsz rgjasz) . páni. létkategória. írott tibeti babs me) .

1150) pags skjes po (írott tibeti) .sz. az egyik szerencsés jelkép.lótuszülés (hatha jóga) Padmavadzsra (szanszkrit) .padmá paduma gandhára (szanszkrit) .Visnu egyik mellékinkarnációja Padmápáni . Szuddhódana felesége. a tisztaság szimbóluma.Phag pa pahána (páli) .az elhagyás fegyelme pahitatta (szanszkrit) . Buddha nevelőanyjának (Gótami) megnevezése.Pema Tötreng. japán kekkafuza) .Pema Töt reng Padmahéruka (szanszkrit) . műve: Guhja sziddhi páduká (páli) . neve meg: Drágakő-mester (ejtett tibeti Guru rinpocse). megszabadulás pahána parinnyá (szanszkrit) . Anangavadzsra tanítója.Sankara tanítványa Padmaszambhava (szanszkrit.sarucska. lótusz szerűen széthasadó. amivel Visnu megáldja híveit.sz. megfutamodás.Pak Kjepo págunnyatá (szanszkrit) . lábnyom paduma (páli) . páli paduma) .páva-tartás lótuszban (hatha jóga) padma thod phreng (írott tibeti) . században. a Szamje vihárában élt. a buddhizmus tibeti elterjesztője az i. Mára Pagan (szanszkrit) . Vaisnava purána padma 'bjung gnas (írott tibeti) .a tudat ügyessége Pagwa (mongol) . 810ben.bíbor lótusz-virág (Nelumbo nucifera). Avalókitésvara egyik formája Padmapáta (szanszkrit) . Gondviselő. Szántaraksita javaslatára Triszong Decen hívta be i.Teremtés Ura.az otthagyás tökéletes megértése pahána vinaja (szanszkrit) . ejtett tibeti Urgjen Cokje Dordzse.Padmahéruka társa Padmánábha (szanszkrit) .a Vérivó Tavirózsanemzetség feje. lótuszban született. hideg pokol.sz. írott tibeti pad ma 'bjzng gnas) .szilárd lelkületű .tantrikus mester.bíbor lótusz-illat padzsája (szanszkrit) .a Lótuszt tartó elmélkedő bódhiszattva.itt áll az Ánanda templom (kb.elhagyás.Padmaszambhava padma gar gdzsi dbang phjug (írott tibeti) .a Tavirózsatánc Hatalmasa padmá majúrászana (szanszkrit) .az élőlények jelenlegi nemzedéke Padzsápati (páli) . i. Indrabhúti fia. 9.templomban padmá (szanszkrit. Amitábha egyik megjelenése Padmakrodhesvarí (szanszkrit) . a meditációs gyakorlatokkal foglalkozó Mahásziddhi fordítója (18 könyv) padmászana (szanszkrit.

természet pakati szíla (szanszkrit) . nem üdvös cselekedet paisunjavácsá virati (szanszkrit) . évente kis ünnep.gát pallanka (páli) . aki az eget és a földet szétválasztotta. ítélkezés páli .viszályból adódó gonosz beszéd. gyógyító ember pamszakula csivaram (szanszkrit) . Viszuddhi Magga pakinnaka (szanszkrit) . dalai láma óta .álláspont.zsiradékban sült hindu ételek.szemétdombról szedett rongyokból öltözik a szerzetes pamszakúlacsívara (szanszkrit) . ezen a nyelven íródtak a hínajána buddhista művek a mágadhí kihalása után palibodha (szanszkrit) . hogy tartózkodom az élőlények bántalmazásától.a Tasilhunpo kolostor főapátja az 5. páju. a dasa akusala prativirati síla 5.prákrit (szanszkrit alapú közép-indiai) tájszólás. parjanka pamo (ejtett tibeti) . a menedék-vételt követő fogadalom pancsen láma (ejtett tibeti. páni. aki már birtokolja az abszolút igazságot.ülés keresztbe tett lábakkal. amely nem fér össze a buddhizmussal pálél (héber) .a mitikus első ember.Vátszjájana Pakudha Kaccsájana (páli) .Athéné Polias ünnepe (Athén). tézis Paksilaszvámin (szanszkrit) .szemétdomb Pan Ku (kínai) .üdvös eszközök. írott tibeti pao chen bla ma) . halála után testéből lett a világ és az élőlények Panathénaia (görög) . négyévente nagy ünnep panatipata véramani szikkhapadam szamadijami (szanszkrit) fogadom.paides (görög) . nézet.sajátságok pakká (szanszkrit) .tartózkodás a rágalmazástól.iskola. páda. tagja paj csang huah haj (kínai) .kiskorú fiúgyermek paisunjam (szanszkrit) . az 5 kárméndríja (vák/vács.női médium.a dél istene.Hjakudzsó Ekai pája (szanszkrit) .természetes erény.költő páju (szanszkrit) . ügyes módszer.fohászkodás.ürítés. alkalmazkodik a köznapi igazsághoz pájtán (héber) . a kumbhandák ura pakásza (páli) . a tett tárgy legalább két személy. upasztha) egyike Pak Kjepo (ejtett tibeti írott tibeti 'pags skjes po) .hirdetmény pakati (szanszkrit) . alacsonyabb varnájútól is el lehet fogadni paksa (szanszkrit) .

kínai wu sheng) . fiai a pándavák pangu (szanszkrit) . színe vörös.Fogadom. isthmosi) páni (szanszkrit) . Go Karmo.Fehér Ruhájú. a szép rossz Pándu (szanszkrit) . írott tibeti gos dkar mo) . a dalai lámával kölcsönösen hitelesítik egymás újraszületéseit. bódhiszattva. ánandamaja) panycsa szila (szanszkrit) . Muszavada Véramani Szikkhapadam Szamadijami . vedánakhanda.5 csoport (rupakhanda. az 5 kárméndríja (vák/vács. Panatipata Véramani Szikkha-padam Szamadijami .sátor. sziklacsúcs Rádzsagaha mellett Pandia (görög) . ember és isten panycsa khanda (szanszkrit) .(pandit + tibeti csen po: nagy tudós). vinnyánakhanda) panycsa kósa (szanszkrit) . 4. páni. lehet templom vagy más nagy terem vagy a menyasszony háza.tanult tudós vagy pap. az upószathák ideje panycsa jána (szanszkrit. hallgató. Adinnadana Véramani Szikkhapadam Szamadijami Fogadom. 2. szankhárakhanda. pythói.az újhold vagy a holdtölte napja. Kameszu Miccshacshara Véramani Szikkhapadam Szamadijami . hogy tartózkodom a nem nekem adott dolgok elvételétől.Dhritarástra király öccse a Mahábháratában.sánta pánhellén (görög) .Foga- . ahol a hindu esküvőt tartják Pándarávaszíní (szanszkrit. nemeai.a tapadás 5 alkotóeleme. 3. pancsen Pandóra (görög) . vignjánamaja. Buddha Amitábha inkarnációja pancsupádánakkhandhá (szanszkrit) . 5 halmaza (khandá) pandál (szanszkrit) . szannakkhanda. pránamaja.5 burok (annamaja. páda. női bódhiszattva pándavák (szanszkrit) .5 fogadalom: 1.Zeus-áldozat a Városi (Nagy) Dionysia tragédia-előadásai után pandit (szanszkrit) . ruhája fehér.a szanszkrit nyelv leírója panycsa daszí (szanszkrit) . jelképe lótusz és csengő.kéz. hogy tartózkodom a helytelen szexuális élettől. a Mérhetetlen fényű Ami-tábha női társa. ünnepek 8 napévenként (olympiai.5 kocsi: buddha. hogy tartózkodom az élőlények bántalmazásától.Fogadom. páju. önmegvilágosodott.összgörög.Pándu 5 fia a Mahábháratában. Vjásza és Ambáliká fia.az első nő. upasztha) egyike Pánini (szanszkrit) . manómaja. eleme tűz.

a személyiséget felépítő 5 testi elem (rúpa. Mala Gabdha Vilépana Dharan Mandana Vibhuszanathana Véramani Szikkhapadam Szamadijami .az 5 halmaz. ezért meg kell tisztítanod az elmédet. a fogadalmak után elhangzik a Buddha áldás: Imani Attha Sikkhapadani Szilena Szugatim Janti. a Haszonnal Véghezvivő Amóghasziddhi) Panycsála (szanszkrit) . a halmazok létezésének oka a nem-tudás: anyagi forma. a szerzetesekre még 3 fogadalom tartozik: 6. folytonos átala-kulásuk folyamatos testi-tudati lét illúzióját kelti.Fogadom. a Mérhetetlen Fényű Amitábha. tudatosságészlelés Panycsadzsanja (szanszkrit) .Fogadom. hogy kerülöm a színházi előadásokat. aszprisja) panycsama bhutagni (szanszkrit) . tudattartalmak. melyek a jóléthez vezetnek. melyek a boldogsághoz vezetnek. melyek a nirvánába vezetnek.az 5. az elmé-lyülést segítő tevékenységek: odaillő szöveg olvasása. ájur véda panycsána/panycsaja szévana (szanszkrit) ötszörös szolgálat. védaná.Ez az erkölcsi gyakorlat 8 szabálya. szellemi felkészülés. a saját feleke-zete himnuszának éneklése . 8. hogy tartózkodom a hazugságtól. vidnyána) és pszichikai tulajdonság (manasz). észlelés. érzékelés.az 5 elemben megjelenő agni.az Öt Nemzetség (a Fényhozó-Jelenést Láttató Vajrócsana. írott tibeti pung po lnga) . a táncot és az éneket. egy-egy kasztcsoport irányító testü-lete a hindu társadalomban panycsakula (szanszkrit. parajan. Vika labhodzsana Véramani Szikkhapadam Szamadijami Fogadom. Szura Meraja Maddzsa Pamadatthana Véramani . szansz-kára.Krisna kürtje a Mahábháratában panycsaját (szanszkrit) . rend (párja. panycsa szkandha (szanszkrit.Fogadom. írott tibeti rigs lnga) . szadnyá. 5. himnuszok éneklése. Szilena Bhoga Szampada Szilena Nibbutim Janti Taszma Szilam Viszodhaje . hogy nem veszek magamhoz szilárd étket déltől a következő napfelkeltéig.egy ország panycsáma (szanszkrit) . hogy tartózkodom az alkoholtól és a kábítószerektől. ez a személyiség téves képzete. Naccsa Gita Vadita Viszukadasszana Véramani Szikkhapadam Szamadijami .ötös tanács. a szenvedés oka. Isten neveinek elmondása. 7.dom. hogy tartózkodni fogok testemnek virággal való díszítéséről és az illatszerek használatától. a Kincsforrású Ratnaszambhava.

őskép pannyatti szíla (szanszkrit) . értelem. Mahánáma) Panycsávatí (szanszkrit) . hínajána: anyagyilkosság. Vappa. megértő belátás. mára gyakorlatilag kihalt. Asszadzsí.értelem panysánijámadhammá (szanszkrit) .panycsánantaríjáni (szanszkrit. a 3 kocsi rágalmazása.tudás. a szellem és a valóság közötti össz-hang. neve a görög papirosz szóból ered.5 nagy bűn. kínai wu ni zui) . Bhaddija. intuitív módon tapasztalható tárgyai pannyatti (szanszkrit) . Buddha megsebesítése. de vadon már nem terem.amikor a gyermek először eszik gabonát papanycsa (szanszkrit) .5 természeti törvény (fizikai /utu-nijáma/. szerzetesek vallási gyakorlatának akadályozása. kínai er si wu ti) . és bármelyik a hínajána 5 bűne közül Panycsaszikha (szanszkrit) . a szerzetesi közösség bomlasztása.pap papannaprasanaszanszkára (szanszkrit) . pszichológiai /csittanijáma/. az elefántvezetés 5 követelményének egyike pannyá viszuddhi (szanszkrit) . ahol meghalt Vardhamána papa-loa (vodu) .fogalomburjánzás Pápijasz (szanszkrit) . kauzális /dhammanijáma/) pao chen bla ma (írott tibeti) .erdő a Gódavarí mellett panycsavimsatittva (szanszkrit. pradnyá. idea. Szuppabuddhának.a tudat közvetlenül. amelyek létrehozzák a világot Panycsdzsana (szanszkrit) . Cyperus Papyrus.zenész a Buddha korában panycsaszúdaní (szanszkrit) a Maddzshima nikája kommentárja. tőle nyerte kürtjét Krisna pannyá (páli) .1.fogalom. biológiai /bidzsanijáma/.Fondorkodó.előírt erény pannyindríja (szanszkrit) .a bölcsesség tisztasága. egy megvilágosodott meggyilkolása. a Nílus mocsaraiban őshonos növény.5 pártütő.pancsen láma Pápá (páli) . melynek eredetét egyiptomi szóra . Viszuddhi Magga pannyattálambanáni (szanszkrit) . megismerés. a Buddha apósá-nak egyik jelzője papirusz (egyiptomi) .25 igazság. Bha-dantácsarija Buddhaghosa műve panycsavaggíja (páli) . mahájána: templomok és iratok pusztítása. bölcsesség. színről-színre látás.egy démon a Mahábháratában.város Magadhában. apagyilkosság. kevés helyen termesztik. erkölcsi /kammanijáma/. a Buddha első tanítványai (Kondannya.

az a más-természetnek feltétele pará bháva súnjatá (szanszkrit) . de még épületeket is emeltek belőle. jól bírja a hajtogatást és az összetekerést. egy szentély talizmánjai par gji gleg bam (írott tibeti) .magas tudás. igen ellenálló. öntermészet nélküli. nagy cukortartalmú belét fogyasztották is. végső.a más által létrehozott üressége pará csitta dnyána (szanszkrit) . vairágja). mivel viszonylag drága volt. édes. személyes megtapasztalás. fölismerése annak. hanem számos idegen nyelven is. a nirvána.vezetik vissza (a fáraóé. rágátmika).). letörölve róla a már feleslegesnek ítélt régebbi írást paquette (vodu) . rendszerint mindkét felére írtak. hogy az átman azonos a brahmannal. ami az öntermészetnek oka.fadúcról nyomtatott könyv para (szanszkrit) . papirusznövényből készült lap. má-sok ösztönzése (szuttanikkhépa) párádzsika (szanszkrit) . hogy a papiruszt többször is felhasználták. más. más természetű létező. telepátia pará vidjá (szanszkrit) .túlpart. a mai papír szavunk is innen ered (és nem csak a magyar nyelvben. vagyis a természet (prakriti) purusa-jellegének a purusára önmagára való alkalmazása.egy szutta előadásának egyik módja. gyakran díszes tokban. bhakti (még: vaidhi. 2. ez a nem-tudás gyakorlata pará bhakti (szanszkrit) .az idegen tudat tudása.csomag. a fáraó tulajdona). transzcendens állapot para artha anjaszva arthaszamjama (szanszkrit) .a túlpartra jutott. meg nem fogható alkotóerő pará bháva (szanszkrit) . amivel elérhető a móksa pará/annya (szanszkrit) . a szerzetest végle-gesen megfosztják köpenyétől. egybeolvadó szeretet Isten iránt. vereség páragata (szanszkrit) .elragadtatott. a fontosabb papirusztekercseket rúdra vagy saját végére feltekerve. előfordult.a másik valóságára és a másik önmagáért valóságára alkalmazva az elme igába fogását. a növénynek szinte minden részét felhasználták valamilyen gyakorlati célra. hétköznapi használati tárgyak egész sorához szolgált alapanyagul. fontosabb iratok hordozóanyaga.zarándoknő parabhásvara csitta (szanszkrit) .különböző létező. mégis az írás alapanyagaként vált a legelterjedtebbé és legismertebbé.érvénytelenítés (4 vétek). korsókban tárolták. különböző parábbádzsika (páli) . nirvána .a lényegét tekintve tiszta tudat paráddzshászaja (szanszkrit) .legmagasabb fok (pl.

Kumáradzsíva. élményszerű felismerése negatív úton. a végső lépés parámarsa (szanszkrit) . végső. a középső kettő mindkettő magatartása páramita jána (szanszkrit.a világmindenség ősanyaga páram (páli) . Énfölötti-Én. Világ-lélek.a végső megvilágosodott elme paramartha pariccshédaka pradnyá (szanszkrit) . az abszolútomot elemző bölcsesség. transzcendens szemléletű tudás parámásza (szanszkrit) . türelem /ksánti/. meditáció /dhjána/. a niródhából kilépő kévalín párakruti (szanszkrit) . . erkölcsösség /síla/. a Brahman paramattha vazsena (szanszkrit) . az adhipradnyásiksá 1.félreértés Paramátman (szanszkrit) . legfelső. meditáció (áldozati ételek) /szamádhi/ 6. a valóság végső szintje paramárthika (szanszkrit) végső. odaadás /vírja/. legmagasabb paramadhamma (páli) . Hüan cang). a 6 erény (jótékonyság /dána/. írott tibeti don dam bjang chub kji sems) . erkölcsiség. a 6 tökéletesség részletesebben: 1. a köznapi igazságokon keresztül. meghatározásoktól mentes.túlpartra juttató. Legfelsőbb Önvaló.a világfelettit.tökéletesség. türelem (virágok) /ksánti/ 4. különleges képességű aszkéták mellékneve paramanu (szanszkrit) . bölcsesség. mély értelmű jelentés paramártha bódhicsitta (szanszkrit. legjobb.az atomon túli tartomány paramapáda (szanszkrit) . végső jelentés/értelem. kínai csen ti) . bölcsesség /pradnyá/). kínai liu bo luo) .túlpart.páragú (páli) .az utolsó érzés páramita (szanszkrit) . abszolút igazság.indokolatlan ragaszkodás. Ísvara. magasabb igazság.a legmagasabban fejlett átman. a valóság közvetlen. adakozás (víz) /dána/ 2. mahájána.a 4 nagy fordító egyike (még: Amóghavadzsra.a legfőbb hattyú. a sö lun iskola alapítója. energia (tömjénfüst) /vírja/ 5. az első kettő a hínajána. foka paramártha szatja (szanszkrit) nem-relatív.aki a túlpartra jutott.magasabb tanítás paramahansza (szanszkrit) . kitartás. a tökéletesség szekere. a móksa illetve a nirvána parama (szanszkrit) kiváló. fegyelem (kellemes illatok) /síla/ 3. az egyik béklyó Paramártha (szanszkrit.a legfőbb állapot. az utolsó kettő a mahájána.

Visnu inkarnációja bráhmana formában (Dzsamadagni és Renuká fia). megtagadás (nekkhamma). elszántság (adhitthána).parikalpita paratantralaksana (szanszkrit) . kiegyensúlyozottság (upékkhá) páramita naja (szanszkrit) .egymást kizáró ellentét paratantra (szanszkrit) .másság. aki huszonegyszer győzte le a ksatrijákat. ákása pária (szanszkrit) . szampradája paramszthánam (szanszkrit) . aki ellopta Dzsamadagni kívánságteljesítő tehenet.a kasztjából kitaszított ember .férfi világi hívő parampara (szanszkrit) . igazmondás (saccsa). a páli hagyományban 10: adás (dána).uttarapaksa parávaikhari (szanszkrit) . kínai ta hua zi zai tian) Mások Átváltozását Irányító ég. különbözőség paravádin (szanszkrit) . jelképei: kétkarú.a másik valóságára és a másik önmagáért valóságára alkalmazva az elme igába fogását.csatabárdos Ráma (parasu = bárd). elvágja az újraszületések láncát Parasuráma (szanszkrit) . benne harci bárd és íj paraszparavilaksana (szanszkrit) . sanmukhí mudrá parángmukhí mudrá . ez a nem-tudás gyakorlata Parasára (szanszkrit) .fejsze. a vágyvilág legfelsője a Szuméru felett parárthánjaszvárthaszamjama (szanszkrit) . Visnu egyik mellékinkarnációja párását hásávuá (héber) . üdvösség parángmukhí (szanszkrit) . erény (síla). bölcsesség (pannyá).hallható teremtő hang.a dzsiva az atman és a Brahman egységének megkülönböztetés nélküli megismerésének létfokozata.női világi hívő paramopászika (szanszkrit) .befelé forduló lezáró-tartás (hatha jóga) Paranirmitavasavartin (szanszkrit.a tökéletesség elérése a filozófiai megismerés útján paramopászaka (szanszkrit) . az anyag és a szellem közti viszony a szánkhjában paraszparaviruddha (szanszkrit) . vidjá létfoko-zat paratva (szanszkrit) .szidrá parasu (szanszkrit) . türelem (khanti).legfelső hely. fia Vjásza.másból való keletkezés parátpará (szanszkrit) . előbb Kartavírja rádzsát ölte meg. barátságosság (mettá).befelé forduló.függő jelleg paratautpatti/paratautpáda (szanszkrit) .mitikus bölcs. vagyis a természet (prakriti) purusa-jellegének a purusára önmagára való alkalmazása.megismerés (mécses) /pradnyá/.kölcsönös függés.a guruk tanítványi láncolata. tenni akarás (virija).

a hindu templomi papok segítői paridzsáta (szanszkrit) .a felismert változások hevessége parináma váda (szanszkrit) .panasz paridnyá/paridnyána (szanszkrit) .a teljes megismerés hatalma.) átalakulástól mentes menny.paribbádzsaka (páli) . erdőbe vonult öregek (szerteszét bolyongó pari + vrádzsaka) paricsája (szanszkrit) .település Kószalában parimárgana (szanszkrit) . kínai fen bie) . konceptualizált átmanfelfogás. a nirvánát elért . kioldódás. a legfelső (6. a figyelem összpontosítása természetes.Abhimanju fia.az elme 6.egy virág. az élettartam 16 ezer év parinirvána (szanszkrit) .aki még hanyatlásra képes. a szánkhjában változás parináma tápa (szanszkrit) . megsemmisülés. a képzelt és a függő kapcsolata.ellenérv.a megvalósulás 2 lehetősége (dzsnyánaparidzsnyá. különféle filozófiai rendszerek szerint parikalpita szvabháva (szanszkrit) .a másik kiáramlását ellenőrző biro-dalom.kialvás. visszavágás paríjádjadésaná (szanszkrit) .képzelt önlét/mibenlét parikamma nimitta (páli) .előkészítő nimitta. bala paridéva (szanszkrit) .teljes nirvána.vágyakozás és téves nézetek által létrehozott tévképzet Pariksit (szanszkrit) . a tárgy látással történő felfogása.utalások. páli parimutti) .felhalmozás parihanadharman (szanszkrit) . zavart tudatosság. a szerze-tes legmagasabb állapota parináma (szanszkrit) . megváltott halott Parinirmitavasavartin (szanszkrit) .átalakulás-tan.felszabadulás. első fok. Dzsanamédzsaja apja Páriléjjaka (páli) .szentírás parikalpita laksana/paratantra (szanszkrit. evolúció parinibbuti (páli) . a 6 erő (sadbala) egyike paricsájabala (szanszkrit) . teljes megismerés paridzsarcsaka (szanszkrit) . prahánaparidnyá). metaforák parijatti (szanszkrit) . átlátás. képessége.értékítélet által megnevezett képzelt jelleg. a tejóceán köpülésekor keletkezett parighászana (szanszkrit) .keresztrúd-tartás (hatha jóga) parigraha (szanszkrit) . a szraddha dhimukták egyike parihára (szanszkrit) .keresés parimukti (szanszkrit. az elme alapos megismerése.a tudat módosulása/átalakulása. felbukkanó jel parikappitákáramatta (szanszkrit) .zarándok.

Függelék parivéna (szanszkrit) .szűrő páriszuddhi (páli) .cella a kolostorban parivrádzsaka (szanszkrit) .nyilvános vita parisszaja (szanszkrit) . gond.védelemszerző théraváda szertartás.belső teljesség. a korlátozott tisztaság szintje a formavilágban parittábha (szanszkrit) körülhatárolt sugárzású (ábhasszara. egész paripúrna macjendrászana (szanszkrit) .tökéletes megértése van. az arahat parinnyátantam (szanszkrit) .az érzelmileg korlátozott hatóterületű szellemi állapotban megjelenő tényezők paritta subhá (szanszkrit) körülhatárolt dicsőségű/sugárzású (szubha-kinhá. aki még egyszer újraszületik parivrittadzsánushírsászana (szanszkrit) .kifordított térdfej-tartás (ha-tha jóga) parivrittaikapádashírsászana (szanszkrit) . elhárító szöve-gek recitálása paritta klésa bhúmiká dharmáh (szanszkrit) . akiknek erőtlen a második dhjánájuk.zarándok parivrádzsika (szanszkrit) .átforduló oldalsó szög- . amit önmagától ért el.a korlátozott sugárzás szintje a formavilágban Parivára (páli) .szvabháva parinisthita (szanszkrit) .teljes Macjendra-tartás (hatha jóga) paripúrna návászana (szanszkrit) . fájdalom. fent újraszületett lények.Tipitaka. appamá-nábhá).az az arhat. akiknek erőtlen az első dhjánájuk parittábháh (szanszkrit) .veszély.egyén halála. a buddha paripurna (szanszkrit) .már tökéletes megértése van.zarándoknő parivrittadzsanmántaraárjam (szanszkrit) .egyik lábbal átforduló fejen-állás (hatha jóga) parivrittapárshvakónászana (szanszkrit) . fent újraszületett lények. appamánaszubhá).a megtisztultság kijelentése a Pátimókkha felolvasása után paritta (szanszkrit) . a test belső melege parisszávanam (páli) .teljes csónak-tartás (hatha jóga) parisad (szanszkrit) . végső kilobbanás parinispannalaksana (szanszkrit) . amit egy buddha segítségével ért el.kész. teljesen befejezett parinnyátam (szanszkrit) .

mátszarja. szupta vírászana parjavaszthána (szanszkrit) . lehet: nitja.tartás (hatha jóga) parivrittapashcsimóttánászana (szanszkrit) .oldalsó fölemelt lótuszülés (hatha jóga) párshva úrdhva padmászana szarvángászana (szanszkrit) oldalsó-felső lótusz teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) párshvóttánászana (szanszkrit) . az I Csing pa kua trigramja párnászim (héber) .oldalsó kakas-tartás (hatha jóga) párshva pindászana szarvángászana (szanszkrit) . krodha.oldalsó gólya-tartás (hatha jóga) párshva dhanurászana (szanszkrit) .oldalsó eke-tartás (hatha jóga) párshva ikapáda shírsászana (szanszkrit) . 8. anapatrápja.egylábas oldalsó fejenállás (hatha jóga) párshva ikapáda szarvángászana (szanszkrit) .hajadonok párthiva pítha (szanszkrit) .vizsgálódás parjudászapratisédha (szanszkrit) .ágy-tartás (hatha jóga).oldal íj-tartás (hatha jóga) párshva halászana (szanszkrit) . sztjána. 250 évvel (?) Vardhamána előtt (i.átforduló hátnyújtótartás (hatha jóga) parivrittatrikónászana (szanszkrit) .átforduló háromszög-tartás (hatha jóga) parjanka (szanszkrit) . minddha. írott tibeti spar kha) .csavart teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) párshva úrdhva padmászana shírsászana (szanszkrit) .a 23.trón.Prithá fia.a nyugvó szenvedélyek kibontakozása (árkhja. a Révész. tirthankara. írsjá.oldalsó embrió teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) párshva shírsászana (szanszkrit) . sz. zarándok-helyek létesülnek. auddhatja.oldalsó fejenállás (hatha jóga) párshva szarvángászana (szanszkrit) .nyújtott oldal-tartás (hatha jóga) Pársva/Pársvanátha (szanszkrit) .e. ágy. a tagadás tárgyának helyén van valami valóságosabb a köznapi igazságoknál parkha (ejtett tibeti.földi erőkörök. ahol templomok.bizonyított negatívum. mraksa) parjésaná (szanszkrit) .) Pártha (szanszkrit) .oldalsó egylábas gyertya-állás (hatha jóga) párshva kukkutászana (szanszkrit) . Ardzsuna jelzője parthenoi (görög) . kaukritja.a frigyszekrény függönye párshva bakászana (szanszkrit) .gondviselők a hitközségben párohet (héber) . ülésmód parjankászana (szanszkrit) .mágikus trigram a bön asztrológiában. naimittika .

amelyek nem simulnak egyetlen más szóhoz sem) állhatnak a mondat elején párusjam (szanszkrit) . Siva egyik avatárája Paszang (ejtett tibeti.rész.péntek. ugrászana.a para első fejlődési állapota passer poule (vodu) .az elme lecsendesedése.kószalai rádzsa. az anyagi energia félistennője. melyeknek különösebb mondatbeli szerepük nincsen. az angolban „filler”.nyugat. írott tibeti sgo ma zhags pa ma) . derű. a magyarban „töltelékszó”. jelképe fehér nyílhegy Paszénadi (páli) .hátnyújtó-tartás (hatha jóga). tulajdonképpen jelentéktelenek.nyelvtani fogalom. írott tibeti pa sangs) .hurok.az állatok ura. harisnyakötő.Föld alatti régió.a Hegy leánya. az alsó . csak a nem-enklitikus partikulák (vagyis azok.lándzsa Pásupata asztra (szanszkrit) . megkülönböztetünk enklitikus (simuló) illetve nem-enklitikus partikulákat. Vénusz. alvilág. felesége Vászabha. árnyalatot adnak a mondatnak. fia Vidúdabha passzadhi (szanszkrit) . nevének jelentése „részecske” (latin). attól függően.Vénusz. másik neve Umá.durva beszéd. föld pásászana (szanszkrit) . mégis színezetet.kettős edény felszerelés (tejes.fegyver.szárnyasok simogatása. a megkötött személy pasupata (szanszkrit) .hegy-tartás (hatha jóga) Párvatí (szanszkrit) . a test hátsó része pashcsimóttánászana (szanszkrit) . béklyó Pásadharí (szanszkrit. Durgá párve (héber) . amit Siva ajándékozott Ardzsunának Pasupati (szanszkrit) . azokat az a szavakat nevezzük partikuláknak.négyszögletű gyapjúkendő a buddhista panteon egy-egy alakjával és kíséretével díszítve Pátála (szanszkrit) . tényezője pászuk (héber) . az egyiptomi nyelv egyik sajátossága. brahmácsarjászana pashjanti (szanszkrit) . Siva társa. nem üdvös cselekedet. a szammá boddzshangá 5. húsos) pása (szanszkrit) . szóbeli parvan (szanszkrit) . letisztult nyuga-lom. aki pulkasza volt. hogy hol állnak a mondatban. a Mahábhárata énekei parvatászana (szanszkrit) .a Tóra egy verse (összesen 5845) pata (szanszkrit) .hurok-tartás (hatha jóga) pashcsima (szanszkrit) .jószág.partikula (egyiptomi) .a Pányva Asszonya pasang (ejtett tibeti) . betegekhez érintése pasu (szanszkrit) .

sz. egymástól függő kapcsolódás. ma Patná. 1. függő keletkezés. a világi megismerés pathei mathos (görög) . helyes testtartások (ászanák).föld. 5. a szenvedésből származó bölcsesség pátí (páli) . látási utókép. a vágytól/szomjtól (tanhá) függ a kötődés (upádána). 5.edény. 2. az érzéstől (védaná) függ a vágy/szomj (tanhá). 6. a Jóga szútra összeállítója. 9. az öregség és halál (dzsará marana). fazék pati (szanszkrit) . pannyatti pathaví (szanszkrit) . a 6 érzéki tevékenységtől (szalájatana) függ az érzékek érintkezése (phassza). prithiví pathavíkaszina (szanszkrit) .-i grammatikus. a karmikus képzőerőktől függő (szankhára paccsaja) az újraszületési tudat (vinnyána). nyolcrétű ösvény (anga): 1. 4. az érzékek visszavonása a külvilág ingerei elől (pratjáhára) patháganimitta (szanszkrit) .úr patibhága nimitta (páli) .a földre irányuló összpontosító elmélkedés pathavimabhinandati (szanszkrit) . 10. 244 körül.sz. az érintkezéstől (phassza) függ az érzés (védaná). erkölcsi viselkedés (jama). irányítója Garuda.az okozati/feltétel láncolat. a szellemiségtestiségtől (náma rúpa) függ az érzéki tevékenység 6 tartománya (szalájatana).község Magadhában közel a Gangához Pátaliputra (szanszkrit) .i.a bűntudó kín. itt volt a harmadik zsinat i. a finom életáramok szabályozása (pránajáma). 3. az újrakeletkezéstől (dzsáti) függ. 2. 3. Asóka szervezte Patandzsali (szanszkrit) . a legfelső fok.élvezi a földet. 7.bolygórendszerek. 11. 8. 12.e. 4. 2.hasonló/egyező nimitta paticcsa (szanszkrit) . a létesülési folyamattól (bhava) függ az újrakeletkezés (dzsáti). feltételező paticscsa szamuppáda (páli) . a tudattól (vinnyána) függő a szellemiség-testiség (náma rúpa). a gond és panasz (szoka . a vallási előírások betartása (nijama). a nem-tudástól függők (aviddzsá paccsaja) a karmikus képzőerők (szankhárá). Ananta Shesha Pátali (páli) .egymástól függő. a kötődéstől (upádána) függ a létesülési folyamat (bhava).város Magadhában.egyező nimitta. a tárgyszem-lélet során a kép rögzült.

kattika hónap teliholdjakor pavo (ejtett tibeti.Tipitaka.kialvás.taszító.melldísz. általában vallási szimbólumokkal .egy ország Patthána (páli) .menedék.oltár pedzs sesz (egyiptomi) . szerencsét növelő rítus.élelemgyűjtő. a necsungi jós védőszelleme pékkhá (páli) . a fájdalom és a bánat (duhkha domanassza) és a kétségbeesés (upájásza). béklyó patilóma (szanszkrit) .nyilvános gyónás. írott tibeti dpa' bo) . a nemes nyolcrétű ösvény patipasszadhipahána (szanszkrit) .Tipitaka. A szétismerés útja patiszandhi (szanszkrit) . megsemmisülés patipadá (páli) . segítség. valamire hagyatkozás patitapávani (szanszkrit) .egy nép neve a Mahábháratában pausa (szanszkrit) .paridéva). pratítja szamutpáda pátidészaníja (szanszkrit) . az 5.ami újjászületéshez vezet (pl.csillapodás által történő elhagyás (vinaja) Pati-szambhidá magga (páli) .a zsinór kihúzása. ellenszenv a kívánatos dolgok irányában.4 szabály a bhiksuknak a théravádában patighá (szanszkrit) . eleme a sárga Pává (páli) . a pratítja szamutpáda egyik nézőpontja pátimókkha (páli) .lépés. erény általi önuralom patinibbuti (páli) .Indrání egyik neve paunarbhavika (szanszkrit) .boldogságot.visszamenő. Okviszonyok Paulomí (szanszkrit) .csorbulás a hálefen Pehar (ejtett tibeti) .a démonfejedelem a bön vallásban.újraegyesülés patiszaranam (szanszkrit) . ez a Gangesz vize pátra (szanszkrit) .malla földi falu Paválam cséttijam (páli) .Korall-síremlék Vészálíban. alamizsnás edény Pattana (szanszkrit) . Vardhamána sztúpája paváraná (páli) .hindu december paustika (szanszkrit) . hős pé (vodu) . tisztulási ünnep az esős évszak végén.a bűnösök felszabadítója. tál.férfi médium. haladás. a szomj) paundra . egy templom alapjának kijelölése pefimá (héber) .jelenések. tisztulási szertartás a szánkhjában és a buddhizmusban teliholdkor és minden holdnegyedkor.edény pektorál (egyiptomi) .

a pektorált önálló ékszerként.Padmaszambhava Pema Tro di (ejtett tibeti) . és többnyire rendkívül összetett. ezek közül az egyik legszebb Tutankhamon szárnyas szkarabeuszt formázó szív-pektorálja. a szív fölé függesztve viselték. amelyet többnyire rekeszberakással. 846-ban meggyilkolta Langdarma királyt pelpeu (ejtett tibeti. amelyen a középső csoport a fáraó nevét adja ki. Avarisz helyén épült pères savane (vodu) .dódónai papnők Pelgye Dordzse (ejtett tibeti) .galamb peleiades (görög). írott tibeti dpal be'u) .szarvasmarha tehén pen pa (ejtett tibeti.a végtelenség csomója Pema Héruka (ejtett tibeti) . és bizonyos fokú rangot jelentett pelanos (görög) .és féldrágakövekkel ékesítettek. léteznek egyszerűbb. Ramszesz által épített birodalmi főváros a Deltában. motívumkincse igen gazdag. ha a voduban keresztény liturgikus elemekre .Pena Héruka női társa.kalács peleia (görög) . démonokból. szimbólumokból tevődik öszsze. borból. erre jó példa Undebaudet tábornok pektorálja.bozótpáterek.Amitábha haragvó megjelenése. Szaturnusz.szombat.Athéné Polias ruhája. gyakran félszáznál is több oltalmazó szimbólum is megjelenik egy-egy példányon. mézből. jelképe sárga faköteg pentaploa (görög) . a pap szerepét betöltő civil.miden 5. ennek keretét pedig a szkarabeusz keselyűszárnyai adják. a testben az agyhoz kapcsolódik pemu (ejtett tibeti) . batyu.a Buddha Dharma és a 3 ösvény/jármű. igen gyakori a naoszt formázó pektorál.tibeti szerzetes. homogénebb pektorálok is.ital olajból. egy ülőszobor térdére fektették Pepung csörten (ejtett tibeti) .sz. a testben az agyhoz kapcsolódik Pema Töt reng (ejtett tibeti. amelynek központi csoportja rendszerint az uralkodót oltalmazó istenekből. sajtból és lisztből pentetéris (görög) . írott tibeti padma thod phreng) . alkalmatlan nap. a hajdani hükszosz főváros. föld. évben pánhellén megtartott ünnep peplos (görög) . a nyolcas csörten-csoport egyike per anh (egyiptomi) .az élet háza Per Ramszesz (egyiptomi) .II. írott tibeti spen pa) .gazdagon díszített ékszer. aki i. drága.

Hadész felesége.víztartó peristiarchos (görög) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. állatövi jegy.hindu február phar csin (ejtett.sarjadás.aki rituálisan megtisztítja az állami tűzhelyet. éhező szörnyek pha dam pa szamgsz rgjasz (írott tibeti) . aki elvesztette a hangját Pesávar . zsémbes szellem petro (vodu) . századtól már nem használták) phags pa'i bden pa bzi (írott tibeti) .phak phag gdong ma ser ma ser mo zhangs pa 'dzin pa (írott tibeti) .elhunytak. tagja phassza (páli) . hatás. ajanamsza phala (szanszkrit) .Tipitaka. majd kínai császár (a Jüen-dinasztia alapítója) térítője. a népgyűlést és a polist.következmény. disznóképű phag mo nga mo phag gi mgo (írott tibeti) . 14.torkos.ókori neve Purusapura peszah (héber) . aki körüljár perisztül udvar (egyiptomi) . észak.tartózkodás a kemény szavaktól.az egyiptomi kivonulás ünnepe (niszán 15-22) péta (páli) . a maggacsitta eredménye phalguna (szanszkrit) .Padampa Szamgye phag (írott tibeti) . a dasa akusala prativirati síla 6.csatvári árjasztjáni phak (ejtett tibeti. préta Péta vatthu (páli) . Kunga Gyalcen unokaöccse és tanítványa (i. a 12.a pányvahordozó.az Emsefejű. 1234-1280). a tett tárgya egy másik személy.oszlopsorokkal kerített nyitott udvar Persephoné (görög) . Koré. táncfajta petti viszaja (szanszkrit) . okozat.van szükség peret (egyiptomi) . gyümölcs.gyümölcstudat. írott tibeti phag) . állatuk a fekete sertés.önkívület pharmakos (görög) .sz.a dahomeyi istenségek egyik csoportja (Don Pèdre nevéből). a második évszak peribolos (görög) .Tipitaka. A kosarak feltárása Petit Pierre (vodu) . kapcsolat.sz.láma. Kubiláj mongol kán. érzéki benyomás.disznó. a karma eredmény.pradnyá páramitá pharanápíti (szanszkrit) .fal a szent terület körül perirrhantérion (görög) .vágyvilág. a paticcsa . a Négy Kapuőrnő egyike délen. mongol Pagwa) . írott tibeti) .érintkezés. Démétér lánya. erőfeszítés phalacsitta (szanszkrit) . Az éhező szellemek történetei Pétakopadésza (páli) .bűnbak phárusjavácsá virati (szanszkrit) . a tibeti alapján kifejlesztette a mongol írást (az i. víz. női jellegű. fekete Phag pa (ejtett tibeti.

Héziodosz szerint harmincezer physikillos (görög) . sorsosztó pho rpa (ejtett tibeti) .tudatáthelyezés. szerencsés nap. raszá. írott tibeti 'phel) . 12-13 cm átmérőjű. szparsa phel (ejtett tibeti. írott tibeti) . phótthabbá) egyike phótthabba tanhá (páli) .a Nagy Bélyegjel Ismeretőrzője phjag rgja cshen po (írott tibeti) . csütörtök.múdrá phjed jol (írott tibeti) .bőrbaj (frambőzia) . nidána phasszakája (páli) . érintés phrag dog (írott tibeti) . írott tibeti 'pho ba) .teaivásra használt.az istenek irigysége phung po (írott tibeti) .érzéklet.mahámudrá phjag rgya (írott tibeti) . jelképe zöld tőr phuszana (szanszkrit) .panycsa szkandha phur bu (ejtett.szkandha phung po lnga (írott tibeti) .a Smaragd Szikla gyűjtemény csantörténetek írója pi kuan (kínai) .szammupáda 6.növekedés phja gsen gji theg pa (írott tibeti) .anágámi phalam phjogs kji lha (írott tibeti) . a csan meditáció egyik formája.tapintás phyaxir (görög) .érintkezés-testek.ducö 13-15 phjir mi wong ba (írott tibeti) . Bódhidarmától eredeztetik pian (vodu) . tagja. írott tibeti) .őrző.pho va.falnézés. az ötféle élvezet (rúpá. megszabadulás meditáció nélkül phótthabbá (szanszkrit) . Jupiter.Vadzsrapáni phjag rgja chen po'i rig 'dzin (írott tibeti) .spártai kenyérféle Pi Jen Lu (kínai) .varázstőr démonűzéshez.Mahá mudra phjag na rdo rje (írott tibeti) .avatás előtti ifjak ideiglenes lakhelye (Spárta) phylax (görög) .a testen keresztül felfogott tapintatok. szamkránti pho lha (ejtett. szaddá. 4-5 cm mély. vadzsrakila.Cshag seng ji thek pa phjag chen (írott tibeti) .az égtájak istenségei pho (ejtett.a jobb hónaljban lakó férfi istenség. a 7.az érintés iránti szomj phótthabbam (páli) . fületlen csésze gyönyörűen díszített arany vagy ezüst fedővel pho va (ejtett tibeti. levegő. írott tibeti) .irsjá phthoneros (görög) .férfi elem pho ba (írott tibeti) .

ünnepi udvarokból stb. amelyhez a feljáróút (felvezető út. négyszög alapú gúla alakú rész piramis (egyiptomi) .liturgikus költemény pin (kínai) .A koldulókörút utáni megtisztulás szútra (Tripitaka Szútrapitaka 151.pídá (szanszkrit) . embrió.a piramis vagy az obeliszk tetején lévő.a fáraó halotti kultuszához tartozó. alamizs-nagyűjtés pinda csárika (páli) . időnként nemesfémmel burkolt.szerzetes koldulókörúton Pinda pátapáriszuddhi szutta (páli) .) pindaprána (szanszkrit) . ókori kínai jósló csontokon az uralkodó mellékjele. egyéni létesülés. ejtett tibeti roma ca.az elsőszülött fiú kiváltása pijut (héber) . számos változata ismert piramis szövegek (egyiptomi) .arhat a Buddha közelében ping deng ying zhi (kínai) .a jobb orrlyukból eredő nádí. a megvilágosodás fája (bódhi vriksa) piramidion (egyiptomi) . melyen az elhunyt fáraó feljut az istenek közé piramis komplexum (egyiptomi) . rendszerint a piramis köré épített templomokból.fájdalom pidjon (héber) .fügefa (Ficus religiosa).íj píncsha majúrászana (szanszkrit) .egyéni lélegzet pindászana shírsászana (szanszkrit) . és ennek aljában áll a völgytemplom.a mikrokozmosz. dinasztia) íratott fel a piramisába Pirké ávot (héber) .épületegyüttes.pávakakas-farok-tartás (hatha jóga) pinda (szanszkrit) .vendég.Atyák fejezetei . jobb orrnyílás pippala (szanszkrit) .szamatádnyána pingalá (szanszkrit. amely a meghívott istent vagy őst jelenti pinága (szanszkrit) . a „Fényhegy” szimbóluma. ennek tövénél van a halotti templom. kiegészítő épületekből. az Óbirodalomra jellemző szerkezetnél a központban a piramis áll. és azt a mitikus létrát jelképezi. általában négyzet alapú gúla alakú építmény.vallásos szövegek. írott tibeti ro ma rca) . angolul causeway) vezet. amelyeket először Unisz fáraó (V.embrió teljes test megtámasz-tás-tartás (hatha jóga) Pindola Bhadadvádzsa (szanszkrit) . legtöbbször a király temetkezési helye is.embrió lótusz fej-tartás (hatha jóga) pindászana szarvángászana (szanszkrit) .

délután. hogy a végső igazságot keresem.a bhikkhuk ócsárlásának tilalma pitaka (szanszkrit) . fejlődés.) .öröm abban.ugró. ténye-zője. alocsak). Porphüriosz pluta (szanszkrit) . amíg qui nem lesz. a szamma boddzshangá 4.teljesség plézi (vodu) . törzslátogatók pititt feuilles (vodu) . Zeus és Elektryóné fia Plyntéria (görög) . 9.az Anthestéria első napja (Athén) pithos (görög) . bhadzsak. a halott mellett marad.a gazdagság istene.piszácsa (szanszkrit) . Brahmá egyik neve. Kiv. fiatalok játéka halott siratáskor Plótinosz . testlélek.kis ház.fuvallat. tűz és víz (aharapacsak. szellemlény piszuna (páli) . lehet: upászaná. egy adott életben váltogatja a dhánákat. randzsak. szthúla jántrika Pithoigia (görög) .levélkék.kisebb dob pititt caye (vodu) . párthiva. ájur véda placer nanm (vodu) . felnőttkor. érés.sz. könyvében ír.örömök. örömteli érdeklődés pititt (vodu) .hombár píti (szanszkrit) . vagy a túlvilági birodalmak egyikébe emelkedik Po csang (kínai) .egy közösség tagja Pitóm (héber. levegő.egyiptomi per Atum (Atum háza Tell el Maskutában) pitr gháta (szanszkrit) .ősatyák. a brahmákájikák között születik újjá Plutos (görög) . az ember előképei pitri jadzsna (szanszkrit) . a halálkor kuei lesz. anantaríka karma pitri (szanszkrit) .az ősöknek felajánlott áldozat pitta (szanszkrit) . a kilencedik csan pátriárka . 788). lélek po (ejtett tibeti) . kedv.démon.i.kosár Pitamaha (szanszkrit) . dzsiva jántrika. inspirációs impulzus. nyugvóhely. a szamádhiról a VI.hím szuffixum. ősz és tél. erőközpont (csakra).nagyapa. Plótinoszról ld.Athéné Polias ünnepe pneuma (görög) .ülőhely.(† i.sz.apagyilkosság. az asztrológiai ciklus páratlan évei po (kínai) . műve: Enneadesz. mint az univerzum teremtője pítha (szanszkrit) . lelke-sedés. szadhak. 253-tól Rómában működő jógamester.alsó lélek. akik kezelés alatt állnak pititt fèy (vodu) .egy rituális tárgy felszentelési szertartása pléróma (latin) . a hindu templomban a múrti oltára.az egyik dosha.

amiben a lelkük van. szanszkrit pusztaka) .a maiko díszes övcsatja point (vodu) . természetfeletti hatalom. amely a piramisok járatainak elzárására szolgált (nem azonos a boltíveknél alkalmazott zárókővel). ez az Arbudában töltött idő.49 mg).pont. minden nyolcéves perióduson belül 3 különböző évben megkettőzve poszkim (héber) . a Föld férje Poseidón hónap (görög) . 12. varázserő.az itt töltött idő = 80 khal szezámmagból százévente kiveszünk 1 magot (1 khal kb. számos piramisban a portkulliszok azért nem teljesíthették eredeti feladatukat. kemény kőzetből faragott kőtömb. több helyen pedig saját súlyuktól beforduló tömböket alkalmaztak.sz.férfi váltság áldozat pótthaka (páli.középső oszlop potong (ejtett tibeti) .rituális célra alkalmatlanná vált pószullá teszi (jiddis) . erőátvitel pokol .régiek.a tenger istene. ősi tanítók portkullisz (egyiptomi) .a szerzetesek kéthetenkénti gyónása Poseidón (görög) . gyakran igen nagy mérnöki leleményességet tanúsítva. hónap.sz. 1695-ben fejeződött be az 5. századból pompé (görög) . építése i. írott tibeti) . egyes piramisoknál eltérő megoldással eresztették a helyére.a halott tálitjának egyik cicitjét elszakítja pot de tête (vodu) .monolit szoborcsoport Buddha parinirvánájáról Srí Lankán az i.döntést hozók poszul (jiddis) .pálmalevél írólap Pöjül (ejtett tibeti. a Nagy Piramis sírkamrájának 3 zárókövét felülről eresztették a helyére.a 6.pocsiri (japán) .ünnepi felvonulás porana (szanszkrit) .Tibet első önálló .fejedény. nagy méretű.a dalai lámák palotája Lhászában. írott tibeti bod jul) . 13 kg. a beavatott szőrszálai és körmei vannak benne Potala (ejtett. 1 mag = 0. dalai láma halála után tizenhárom évvel poteau mitan (vodu) .zárókő. más piramisoknál a járaton leeresztett kődugót használtak portkulliszként. míg egy negyediket a Nagy Galéria előtt csapóajtó-szerűen ereszthettek le a feltételezések szerint. minden következő fokozat ennek hússzorosa Polonnaruva (szanszkrit) . mert a sírrablók egyszerűen a puhább kőzetben alagutat vájva megkerülték a sokkal keményebb akadályt pósadha (szanszkrit) .

állama a Jarlung területen (ejtett tibeti. bhávanámaji).felismerő tudás pradnyá kála (szanszkrit) . csintámaji.háromgunás ősállomány. a bódhiszattva bhúmi 3.-9. belátás. az Avatamszaka szútra fordítója az i. színről-színre látás. évezred közepén pörasrabdhi (szanszkrit) .a bőr a makk hátsó pereme alá tolása malenoláskor Prabandham (szanszkrit) .bölcsesség szem. szennyezett szenvedély prádésa (szanszkrit) . szem az 5 szem közül pradnyá dnyána (szanszkrit) .fényhozó. tudatlanság/bölcsesség. a bhávaná márga 3. tudatlanság/bölcsesség. foka prabhava (szanszkrit) .a síla kála 4. a Buddha saját szavai. közvetlen tudás. végtelenség prádésika (szanszkrit) .kisarasz. része prabhákárí bhúmi (szanszkrit) .sz.az egyik sziddha pracsittadnyána (szanszkrit) .a ragyogás birodalma.szomszédos. 8. Krisna pradnyá (szanszkrit.-i tamil vallásos költők him-nuszgyűjteménye Prabha (szanszkrit) . a tudatlanság megszűnése. hideg pokol pradhána (szanszkrit) . fokozata. kárhozatos cselekedetek és ellenszerük.sz. páli pannyá) alapvető bölcsesség (szrutamaji. a 3. alkotás Prabhudéva (szanszkrit) . sz.e. szakasza . írott tibeti ses rab kji mig) .i. kárhozatos cselekedetek és ellenszerük pradnyá csaksu (szanszkrit. bölcsesség.Kuvéra városa Prabhákara (szanszkrit) . a Kágyur egyik része.Rukminí legidősebb fia.mások elméjének ismerete. prákriti Pradjumna (szanszkrit) . intelligencia. 6. Kámadéva inkarná-ciója.az egymást követő létrehozók ereje. ismerete pradaksiná (szanszkrit) . vizsgálódó belátás a világtörvény fölismerése. a mandala vagy a templom körül az óramutató járásával megegyező körséta pradása (szanszkrit) . az abhidnyá 3. az 1. megkülönböztető tudatosság. írott tibeti shes rab. kifinomultság. században. írott tibeti jar klungs/jar lung) i.rosszakarat. a pratjékabuddhák útjának 3.a múrti.hajlékonyság. a nemes nyolcrétű ösvény első (szamjag dristi) és második (szamjag szamkalpa) foka.mímánsza filozófus prabhákarí (szanszkrit) . komolyság pöriá (héber) .

a Gangesz 5 találkozása más folyókkal. ezek kedvező helyek.testi és szellemi tökéletesség elérése az elmé-lyülésben Pradzsápati (szanszkrit.lemondásból származó ellenszer prahara (szanszkrit) .a túlsó partra jutott bölcsesség. Usasszal.a 27.erőfeszítés .haszon. akit Visnu Naraszimha alakjában védett meg prajág (szanszkrit) .pradnyá páramitá (szanszkrit. az apokjadharman egyike pradszrabdhi (szanszkrit) . aki később apáca lett Pradzsna (szanszkrit) .elhagyás. írott tibeti skje dgu'i bdag mo) . ősnemző.önmagunk értelmi része pradnyávimukta (szanszkrit) . a mahájána egyik irányzata.a bölcsesség megszabadulása. Karna. ez valósítja meg a létforgatag megszüntetését pradnyátmá (szanszkrit) .egy város prahána (szanszkrit) . elnevezés pradnyaptiszat (szanszkrit) . incesztust követett el lányával. csak annak tulajdonított. a lány menekülésének állandóan változó alakjaiból teremtődtek a lények.a lemondás tökéletes megvalósítás prahána phala (szanszkrit) . a világi szférán túli bölcsesség. cél prajóga (szanszkrit) . indiai pátriárka. megszüntetés prahána paridnyá (szanszkrit) . csak a megkülönböztetés tudatos-ságát valósította meg. egy női bódhiszattva Pradnyádhara (szanszkrit) .a hindu templomot körülvevő fal Prahlád (szanszkrit) . Nanda. a böjt) prajhesz (jiddis) . a buddhizmusban Gótamí. Hiranyakasipu demonrádzsa fia. Bódhidarma guruja pradnyáindríja (szanszkrit) a megkülönböztető tudatosság képessége pradnyapti (szanszkrit) .konvencionálisan névleges én. írott tibeti phar csin) .összefolyás.párohet prajódzsana (szanszkrit) . a bölcsesség tökéletessége.kapcsolat nélküli erkölcsi hatás prahána pratipaksa (szanszkrit) . Visnu prajág.árja pudgala Pragdzsjótisa (szanszkrit) . hermafrodita. vagyis: Déva. szentély a Gangá és a Jamuná összefolyásánál prájas csitta (szanszkrit) . Rudra.megnevezés.vezeklésforma (pl.Visnu híve. a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike. a valóság és a valóság tudása egybeesik.a Teremtmények Ura. értelem. a Buddha nagynénje.az Ádi Buddha saktija pradzsnyávimukta (szanszkrit) . amely nem valóságos. tökéletes. felsőbbrendű megismerés.

a változatlan kiáradó lendület prákriti sakti (szanszkrit) . transzcendens objektum.özönvíz.a megismerés tárgya pramo (írott tibeti) . ősállomány. ágama). az anyagi világ forrása. amikor Brahmá felébredésekor a durva elemek megmaradnak.az alkalmazás/felkészülés útja.tökéletes igazság praméja (szanszkrit) . hasonlítás. működése a karma. a srávakák és a pratjéka buddhák útjának 2. elmélyülés. az előkészület/ erőfeszítés ösvénye. következtetés. henye pramatta szaccsa (szanszkrit) . naimittika sristhi pramáda (szanszkrit) . érvényes isme-retszerzés. nem-teremtett. örök. az első elmélyüléshez vezető felkészülés 6. foka prajógadnyistha manaszkára (szanszkrit) . mérték. az empíria tárgya és az evolúció tere.negatív női jellegű természeti erő prakriti/pradhána (szanszkrit) . tudatos-ságtalanság pramána (szanszkrit) .megismerő.örömteli. aki mértékadó Pramánaszamuccsaja (szanszkrit) . fokozata.aki a megismerés eszközévé vált. természetes karma. negatív női jellegű természeti erő pralaja (szanszkrit) .a magukért beszélő tettek.A mérvadó megismerés összefogla-lása.közöny.prajóga márga (szanszkrit. aktív.tespedt. érvényes megismerési eszköz pramána bhúta (szanszkrit) . a megismerés 4 érvényes eszköze (érzékelés. kozmikus anyag. a felismerés pillanata. az út összekapcsolása. Dignága műve pramatta (szanszkrit) . érzéketlenség. mahájána jógácsára szútra.az öröm birodalma. a bódhiszattva bhúmi 1.eredeti. eszmény (pratjaksha. foka . tudatlan anyagi valóság. szubsztancia.a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike pramuditá (szanszkrit) . a bhávaná márga 1. eredendő természet. írott tibeti sbjor lam) . a részleges pusztu-lás is. a természet. anumána. csak a finom elemek (az élet) hullanak vissza Visnuba. feloldódás. a prakriti megzavartságának helyreállítása. hiteles beszéd). figyelmetlenség.ősanyag. a pratjékabuddhák útjának első része pramuditá bhúmi (szabszkrit) . felolvadás. szintje prákrita karma (szanszkrit) .

a hatha jóga gyakorlata pranáma (szanszkrit) .legfőbb ima. ájur véda pránajáma (szanszkrit) . írott tibeti rlung) . erőfeszítés megtenni azt (prajóga).elérés prárabdha karma (szanszkrit) . a dzsiva egyik burka pránatipáta (szanszkrit) tartózkodás az élet megsemmisítésétől. ájur véda prána krijá (szanszkrit) .az éltető levegő burka. mélyalvó) neve pránava dhvani/omkára (szanszkrit) . a 3 tudatállapot (éber. testünk feltöltése életérővel lélegzetszabályozással.tartózkodás az élet megsem-misítésétől.a légzésritmus szabályozása. tagja pránava (szanszkrit) .kilégzés (hatha jóga) Prasna upanisad (szanszkrit) . undor (dvésa) vagy más mentális szenny (klésa).törekvő tudás pranita (szanszkrit) . amely irányítja a szellem figyelmét. a jóga 8 foka közül a 4. sors-szerű karma.lélegzet. az átmannal azonos lélek.a fogalom verbális kifejezése.a légzés szabályozása a szívtájékon pranidhána (szanszkrit.prána (szanszkrit. az életerő beáram-lása. szúksma krijá. a dasa akusala prativirati síla 1. misztikus testnedv. érvényesülő. alvó. tüdő.A kérdések titkos tanítása.az aum őshang első kampanája pránaváju (szanszkrit) .. tökéletesedés prapanycsa (szanszkrit) .a mellkasra vonatkozó eltérések (lélegzés).kiválóság. a mantra jóga gyakor-lata prána vata (szanszkrit) .imák felajánlása a múrtinak a hindu templomban pránamája (szanszkrit) . sokaság prápti (szanszkrit) . energia. alapvetően 3 fő vezetékben (ídá.a lélegzet szabályozása.kötött.a létfokozatok egyik burka pránamája kósa (szanszkrit) . szusumna. AUM. az Atharva . a tett tárgya a másik élőlényt tárgynak tekinteni (vasztu).alapvető fogadalom.ima prashvásza (szanszkrit) . a purusartha okozata prarthana (szanszkrit) . a bódhi-szattva a lényeket segíti. szél. írott tibeti szmon lamkínai benyuan) . üdvös cselekedet pránatipáta véramaní/virati (szanszkrit) . az egyik vata. pingala) áramlik a csakrákon keresztül. a halál a gyil-kos halála előtt következik be (nispatti). megkezdett. rászánás az élet kioltására (szamdnyá). az Isten (Ísvara) iránti odaadás pránidhi dnyána (szanszkrit) .

ejtett tibeti thal gyur pa) következtetés iskola. a tagadás tárgyának helyén nincs semmi valóságos.terjengők.az ügyesség általi megvilágo-sodás főága praszthána trají (szanszkrit) .bhúmi.nem-bizonyított negatívum. következtető érvelésmódra épülő iskola.véda része prasrabdhi (szanszkrit) . Kósala rádzsája a Buddha idejében prasziddhi (szanszkrit) .a középút következtetéseinek iskolája.Daksa felesége. a bódhiszatva szint második foka prathána pratiszamvid (szanszkrit) a bizalom megkülönböztető megér-tése práti (szanszkrit) . ádesanáprátihárja. az egyik béklyó pratihárja (szanszkrit) . amelynek egy részét már fölajánlották áldozatként praszadzsja pratisédha (szanszkrit) . brahmászútrák) Praszúti (szanszkrit) . a tanítványok magyarázatai prathána dhjána (szanszkrit) . Buddhapálita praszárita pádóttánászana (szanszkrit) . ellentmondásig vivő. megszentelt étel. az avjakta és a vjakta közös képessége a fogamzásra/nemzésre Praszénadzsit (szanszkrit.bizonyítás praszrabdhi szambodjanga (szanszkrit) . amit egy állítás szükségképpen maga után von prászangika (szanszkrit. írott tibeti rgjal po gsal rgjal) fényes győzelmű király. illetve minden étel. nyugalom Prasravan (szanszkit) . Párvatí Dáksájání inkarnációjának anyja prathama dhjána bhúmi (szanszkrit) . Bhagavad Gítá.csoda (riddhiprátihárja. a madhjamaka rendszer egyik aliskolája prászangika madhjamaka (szanszkrit) .ihletett beszéd.az első elmélyülés szintje prathána (szanszkrit) .szellemi élénkség.hegy Kiskindhá mellett praszád (szanszkrit) .a 3 mértékadó (fő upanisadok. bebizonyí-tandó tétel pratigha (szanszkrit) .szétterpesztett láb-tartás (hatha jóga) praszava dharmí (szanszkrit) .megszabadulni valamitől pratidnyá/paksa (szanszkrit) . ez az üresség prászanga (szanszkrit) szükségszerű logikai következmény.negatív propozíció a vitában.ellenszenv. anusászaníprátihárja) .ajándék.

a mentalitás a materialitással együtt létrehozza a 6 bejáratot. ádhára pratipaksa. a Vinaja pitaka fogadalom-felsorolása (szerzetes 253. amely szerint a létezés okozati elvű.a tagadó alany pratisédhah (szanszkrit) . írott tibeti gnjen po) . amelyik az .elemző megszűnés pratisédhá (szanszkrit) . az emberi személyiség meghatározottsága. (1) a nem-tudás (aviddzsa) függvényében keletkeznek a (2) tudati képzőerők (szankhara). ez az érzést. az önlét. apáca 364. szembehelyezkedés.. ez a vágyakozást.kaurava király. szoszor tharpa prátimóksa szamvara (szanszkrit) . ez hozza létre a mentalitást a materialitással együtt.megvalósítás pratipaksa (szanszkrit. 7. út pratisamkhjá niródha (szanszkrit) . relatív lét. ez a keletkezést. a jelenségek függő keletkezését leíró törvény. világi hívő 5 és világi női hívő 5 fogadalma). a létezés üres. írott tibeti sosor tharpa) . írott tibeti rten cing wbrel bar wbjung ba bcu gnjis. nidána. amelyek létrehozzák a tudatot.fordított (haj irányába) légzés (hatha jóga) prátimóksa (szanszkrit. amely-nek ellentéte az üresség pratiszamkhjá niródha (szanszkrit) .az egyéni felszabadulás fegyelme Pratípa (szanszkrit) . egymástól függő keletkezés. ez a születést.a tagadás tárgya.4 ellenszer (vidúsanú pratipaksa. az önvaló. páli paticcsa szamuppáda) a feltételektől kölcsönösen függő keletkezés törvénye. a tudatlanság a feltétele a karma-alakzatoknak.a 4 megkülönböztető megértés pratítja szamutpáda (szanszkrit. novícius 10.egyéni megszabadulás. a nemes nyolcrétű ösvény 6. változatlan „én” nem létezik. antitézis. ez a kapcsolatot. fúribháva prati-paksa). ez a halált. ez a szerzést. apácanövendék 6.ösvény. ezeknek a lelki történéseknek függvényében keletkezik a halál után egy (3) tudat (vidnyána). a tizenkét tagú oksági láncolat.a megszűnés bölcsessége pratiszamvid (szanszkrit) .pratilóma pránajáma (szanszkrit) . egymásra következés. prahána pratipaksa.a tagadás pratisédhjam (szanszkrit) . és 8. árja atthangika márga pratipat (szanszkrit) . a lételemek egymásra következése. Sántanu apja pratipad (szanszkrit) . begyakorlása (a théravádában a szamádhi).

japán kecsien kandzsó) beavatási meghintés prativadhanan dharman (szanszkrit) . a szraddhadhimukták egyike pratjábhidnya (szanszkrit) . a mentalitás a materialitással együtt hozza létre a 6 bejáratot. más szavakkal: a tudatlanság feltétele a karma-alakzatoknak. a karma-alakzatok hozzák létre a tudatot. a kapcsolat hozza létre az érzést. majd (5) a hatszoros tartomány. belső magunk pratjáhára (szanszkrit) . a tudat kivonása és felszabadítása az érzékek és külső tárgyak uralma alól. ebből kifolyólag az (7) érzéki benyomások. a kasmiri sivizmus rendszere pratjagátma (szanszkrit) .visszahúzás. a bánatot. a fájdalmat. ezután következik az érzékszerveknek a tárgyukkal való (6) érintkezése (phassza).minden tudati felmerülés kioltódása pratjaksa (szanszkrit) . (11) születéshez (dzsati). közvetlen bizonyíték .valaminek a tudati tükröződése. ezek (8) mohóságot eredményeznek és szomjúságot a dolgok és a létezés után (tanha). érzékelés. a bánkódást.akinek képessége van a megvaló-sításra. így jön létre a meg-nem-elégedettség újra meg újra. az asztánga jóga 5. az érzékek visszavonása.új létezés hordozója. minden dharma októl függ. a kínt és a kétségbeesést. a hatha. a halált. a tudat hozza létre a mentalitást a materialitással együtt. a születés hozza létre az idős kort.egységbe olvadnak az elmélyülés során fölmerülő tudati képek pratjaja niródha (szanszkrit) . a vágyakozás hozza létre a szerzést. az 5 érzékszerv és a gondolkozás (szalajatanam). vagyis a szellemiség és a testiség. laja jóga gyakorlata pratjaja (szanszkrit) . pratítja szamutpannatva jukti (szanszkrit. (10) létrejövéshez (bhavo).egyéni lélek. írott tibeti rten cing 'brel par 'bjung pa) . a szerzés hozza létre a keletkezést.felismerés. és ezáltal ismét (12) megöregedéshez és halálhoz vezet (duhkha). szubsztanciátlan és nincs bennük átman pratítjabandha abhiséka (szanszkrit.a feltételektől-kölcsönösenfüggő-keletkezés módszere. az öntudat elfordítása a külvilágtól. angája. a létrejövés hozza létre a születést.észlelés. amely a jelenség létrejöttéhez elengedhetetlenül szükséges pratjaja ékatánata (szanszkrit) . feltétel. ami a halál után egy új anyaöl (9) megragadásához (upadana). ettől való függésben fejlődik (4) a név és forma (náma rúpa). az érzések (védana). a 6 bejárat hozza létre a kapcsolatot. az érzés hozza létre a vágyakozást.

írott tibeti ji dvagsz) . vágy. aki remete lett pravritti vidnyána (szanszkrit) . szamjag szambuddha) pratjéka buddha jána (szanszkrit) .a holtak ura. de tapasztalatait nem osztja meg másokkal (még: arhat. minden részletet fölismer anélkül. az együttérzés négy eleme közül az első . elvárás préma (szanszkrit) . kínai yuan jue) . szellemvédő. kapzsi természetűek voltak. ejtett tibeti ji dag. a 3.pratjavéksaná dnyána (szanszkrit.egy nap az esős időszak végén. Jama. az éhségtől és szomjúságtól gyötrődő lények szellemvilága.elindult.teljesítés pravara (szanszkrit) .éhező szellem (női) prija vákja (szanszkrit) . páli péta. a ritvidzs prétí (szanszkrit) . a rúpa rúpa bhúmi egyik csoportja prétajóni (szanszkrit. fukarok. bolyongó lélek. magamutogatás.a jóga színészkedő bemutatása. önbuddha. írott tibeti rang szamgsz rgjasz. kísértet. írott tibeti ji dvags kji skje gnas) szellemlény. buddha saját maga számára pratpad (szanszkrit) . az első elmélyüléshez vezető felkészülés harmadik szintje pravradzsita (szanszkrit) .a csodás szemlélődés bölcsessége.kegyes beszéd. elemző képesség a balgaság ártalmatlanítására.előkészítő felavatás. a buddhák tudásának egyike.leszármazás. a bhiksuk útmu-tatást adnak egymásnak pravardsjá (szanszkrit) .az ismeretek áramlása az álajavidnyánából az érzékelő tudatba pravritti vishaja (szanszkrit. írott tibeti 'jug jul) .a gyakorlat célja préksa (szanszkrit) . kilépés právivédzsa manaszkára (szanszkrit) közel az elhatárolódáshoz. a külön-külön értő tudás.a tanítás képességével nem rendel-kező csendes buddhák ösvénye/járműve. hogy bármelyiket is fölcserélné vagy összetévesztené. kaszt praváraná (szanszkrit) . bölcsesség pratjéka buddha (szanszkrit. a 6 létforma egyike prétanátha/prétarádzsa (szanszkrit) .éhező szellem.a maga számára megvilágosult buddha.szeretet a velünk egyenrangúak iránt préta (szanszkrit. aki egyedül jut el a megismerés céljához. akik előző életükben harácsolók. kínai miao guan cha zhi) . magányos megvilágosodott. várakozás.

a szentély előtti helyiség Pronoia (görög) . .a templom előtere.ünnepi menetekhez kiépített díszes út. Nofertum apja. különálló létezés.a föld leve.kegyes beszéd prolépsis (görög) .fogékonyság pronaosz (görög) .Démétér és Koré ünnepe Pyanepsión hónapban (Athén) projavákja (szanszkrit) .lélek psychomai (görög) . írott tibeti soso skje bo) . az okok és feltételek együttesétől különböző dolog prithaktva (szanszkrit) . az első anyagi táplálék prithu (szanszkrit) . különállóan.egyéni út. Kuntí királynénak.annak az útja. muditá pritiszambodhjanga (szanszkrit) . Szahmet férje. dhjána. a Brahman egyik megnyilvánulása.halottsiratás prótogonos (görög) .guineai ima processziós út (egyiptomi) . a szilárd halmazállapotú anyag. közön-séges emberek prithak (szanszkrit) egyes. amikor a 4 nemes igazságot az ember visszavetíti a hétköznapok gyakorlatára.pristha labdha márga (szanszkrit) . külön-állóság prithiví/pathaví (szanszkrit) . foka Prithá (szanszkrit) .jóspapnő prothesis (görög) . Pándu özvegyének másik neve a Mahábháratában.Athéné feljövetelének ünnepe (Athén) Proérosia (görög) .lélegzeni Ptah (egyiptomi) .a teremtés és a kézművesek múmiaformájú istene.lényegi különbözőség.sok.az élvezet általi megvilágosodás főága priyé Guinê (vodu) . az öt Pándava anyja prithag bháva (szanszkrit) . különböző. az elmélyülése megnyilvánuló tényezője. a szamjag dristi 2. rituális célokra. Pándu felesége. külön.föld.Szura jádava király lánya. Krisna nagynénje.az Isten elsőszülötte (Philón) psyche (görög) . az egyik mahábhúta. számos priti (szanszkrit) .isteni Gondviselés prophétés (görög) .öröm.különálló létező prithag dnyána (szanszkrit. egyik fajtája a feljáróút Procharistéria (görög) . a szthula saríra része prithivírasza (szanszkrit) .jóspap prophétis (görög) .

Apollón jóshelye a boiótiai Akraphia mellettű ptolemaida (egyiptomi) .démon-nemzetség pumo (ejtett tibeti) .panycsa szkandha punjá praszaváh (szanszkrit) . Nagy Sándor utódaihoz kapcsolódó.ajanamsza pumszavana (szanszkrit) .az istenek tisztelete.a szerencsés születés szintje a formavilágban .templomi tiszteletet vezető pap Púdzsjapáda (szanszkrit) . Viszákhá adománya.üdvtan pudgala nairátmja (szanszkrit) .ismételt beavatás. páli pukkusza) . személyiség pudgala márga nirdésa (szanszkrit) .újrakeletkezés. a személyben nincs sem szellem. temploma: Memphisz Ptóion (görög) .e. írott tibeti phugs lha) .fiúszülést biztosító szertartás a fogamzás után 3 hónappal punábbhava (páli) .risi. szerzetes-telep Szávatthítól keletre puccshávaszika (szanszkrit) .Keleti áráma. az anya fogamzóképes. a szamszára pundaríka (páli) .én-személy. írott tibeti bu mo) .Ptolemaiosz-kori. vagy azokkal egykorú (i.a Szűz csillagkép pu tu (kínai) .víz felajánlása a múrti szájához punár dzsanma (szanszkrit) . Ápisz-bika.újjászületés. áldozat púdzsárí (szanszkrit) . 37 között) pu hua (kínai) . ha együtt van az apa és az anya. Visravasz apja pulkasza (szanszkrit. kér-dés felvetése (szuttanikkhépa) pudgala (szanszkrit) .fehér lótusz pung po lnga (írott tibeti) . újraszületés punár abhiseka (szanszkrit) .a molha mint házi isten Pulasztja (szanszkrit) . Személyfogalmak (Jellemtan) pukkasí (írott tibeti) . és újra felkelni.az én aspektusa a személyben púdzsá (szanszkrit) .általános megértés pu mo (ejtett tibeti.taoista kiszabadító szertartás (a pokolból) Pubbáráma (páli) .felkelni.jelképe: dzsed uasz-jogar.az egyik sziddha Puggala pannyatti (páli) . és együtt van velük az élet magja (karma) punár mritju (szanszkrit) . 331-i.különféle meghalások punár utpatti (szanszkrit) .egy szutta előadásának egyik módja.szertartás bemutató pap pudzsárika (szanszkrit) . egyén.sz. sem én pudgalátma dristi (szanszkrit) .a személy átman-nélkülisége.Tipitaka. akkor jön létre.bráhmaní és ksatrija érinthetetlen utóda pulóma (szanszkrit) .a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike puklha (ejtett tibeti. uralkodóknál punár ácsman (szanszkrit) .

8. 3. a segítőkészség megtisztít a nemtörődömség közönyétől. mellyel Egyiptomnak kereskedelmi kapcsolata volt már a Középbirodalom idején is. az elme fejlődésének következménye az elme gazdagodása.jó cselekedet. amelyek a nirvánához vezetnek (ez a théraváda hagyomány) Pupuma (ejtett tibeti) . a 6 tökéletességből az első 5 (páramitájána. Hatsepszut egyik nagy tette volt. az adás és a nagylelkűség megtisztít a fösvénységtől. síla. hogy figyelmünk elkalandozzon. amelyek eltérítenek a dharmától. később ez feledésbe merült. az erkölcsi tartás a nyíltan gonosz cselekedetektől. érdem felhalmozás. erény. a Trimúrtinak megfelelően 3 x 6-os beosz- . 10. az ind mitológiai és történeti hagyomány gyűjteménye. egy bódhiszattváé. kigyógyít az irigységből. szamádhi) punjámodana (szanszkrit) .feltehetően Szomália földjén elhelyezkedett ország. ami megtisztít és kigyógyít. régi történetek. alázatosságra tanít. barátságosságra szoktat. együttérzésre tanít. érdem.punjá szambhára (szanszkrit. 5. 9. a tisztelet kigyógyít a nagyzolásból. Dordzse Szenpa kísérője pur bu (írott tibeti) . megszerzésének 10 módja: 1. az expedíció sikerét halotti templomának Punt-csarnokán is megörökítette punyjá (szanszkrit. ksánti. a szeretet örömére tanít 7. 18 purána van. a dharmára figyelve kigyógyulunk abból.ősi.az élőlények jövőbeni megvilágosodása miatt érzett öröm kifejezése Punt (egyiptomi) . 6. 2. örülni a mások sikerének.vadzsrakila púraka (szanszkrit) . hogy csak önmagunk üdvözülésével foglalkozzunk. az erények terhe: dána. érdemeink felajánlása mások hasznára.női bódhiszattva. vírja. írott tibeti bsod nams kzi tshogs) . nézeteink tisztázása kiűzi a gonosz gondolatokat. kigyógyít abból. a gonosz vágyak csökkenése 4.érdem-rakomány.belégzés Púrana Kasszapa (páli) eretnek iskola puránák (szanszkrit) . írott tibeti bsod nams) . összpontosításra nevel. az. és megismertet azokkal. a dharma tanítása kigyógyít a tudás önzéséből. hogy új expedíciót indított oda.

burka a vinjána maja kósa. a szellemi ember abszolút eszményképe.az isteni teljes megnyilvánulása púrnam (szanszkrit) . a perzsiai zsidóság megmenekülése (ádár 14). Prithá rokona Purúravasz (szanszkrit) . tudatos. Urvasí férje purusa (szanszkrit) . erőfeszítés purusa médha (szanszkrit) .sorsvetés.emberáldozat purusa sakti (szanszkrit) . Ganésa társa. az Manunak. áldozatvezető főpap.teljesség púrnatá (szanszkrit) . miniszterelnök Puru (szanszkrit) . szellemi valóság.purimjáték púrna (szanszkrit) . tudat. Megilá 7b) purim spiel (jiddis) .rádzsa-családok vagy bizonyos közösségek házi papja.pozitív.az élet 4 hindu célja: artha. a prarabdha oka Purusaszúkta (szanszkrit) . független személyiség.férfi képesség purusa káraphala (szanszkrit) .a Legfelsőbb Lélek. tökéletesség puróhita (szanszkrit) .tásban purátana (szanszkrit) . dharma.jádava hős. Rábá szerint: Minden ember köteles annyit inni.a Bharaták őse Purudzsit (szanszkrit) . a 25 tattva között a benne lévő szattvákkal a purusa hat a prakritire. ma Pesávar purusartha (szanszkrit) . éberség (ejtett tibeti blo) az elmélyülésben.ember alkotta erkölcsi hatás. értelem. észlelő tudat.eredetmítosz a Rigvédában Purusóttama (szanszkrit) . megkülön-böztető képesség.jóga. nulla púrna avatár (szanszkrit) .teljes. nem keveredik (nirlipta) sem a szuksma. a szánkhjában az emberi értelem. a természet (prakriti) egyik eleme. hogy ne tudjon különbséget tenni az átkozott Hámán és az áldott Mordeháj között! (Talmud. a 6 erő (sadbala) egyike. a tudat döntéshozó állapota. vágy. sem a szthula sarírával purusa indríja (szanszkrit) . móksa. érzékfeletti szub-jektum.a Bháraták egyik őse.a kusán főváros Észak-Indiában. az Iksvákunak purim (héber) . a Brahmannak az anyagi világban megnyilatkozó isteni . férfi jellegű teremtő erő Purusapura (szanszkrit) .teljesség. értelem.ember. Krisna tanította Vivaszvatnak. a gondolkodás szerve. káma. szabad akaratra épülő karma. passzív. egyéni lélek.

emléke-zés a korábbi születésekre.tehénvizelet használat gyógyszer- . a test elülső része.indiai város.megelőző-rákövetkezőegyidejű sorrend púrvavádin (szanszkrit) . a magas termetűek szigete. a világhegy (Méru) körüli félhold alakú keleti sziget.Nagy Test.előzetes gyógyító eljárások.lényege Purusóttama (szanszkrit) .régi helyzetek felidézése. írott tibeti sar gji lus 'phags po. amely a védikus rítusok értelmezésével foglalkozik púrva mimámszá (szanszkrit) . dasabala púrvapaksa/púrvavádin (szanszkrit) . írott tibeti puspe ma/me tog ma) . alacsonyabb fokú védánta púrva nivászánuszmriti dnyána (szanszkrit) .korábbi tudás.test eleje nyújtás-tartás (hatha jóga) púsá (szanszkrit) . hívő és nem-hívő tömegek. Visnu egyik neve púrva (szanszkrit) . az egyik dasabala púrva nivászánuszmriti dnyána bala (szanszkrit) . élettartamuk 250 év. ma Adzsmer Puspá (szanszkrit. meg nem tért ember.Puspá pustimárga (szanszkrit) a gyarapodás útja. a mimámszá bölcselet korábbi irányzata. két alföldrésze Déha és Vidéha púrvóttánászana (szanszkrit) .közönséges.pokol Pútana (szanszkrit) . kínai yi po ti) .a legfelsőbb lény. Aksóbhja kísérője.az elmúlt életekre való visszaemlékezés ereje púrvakarma (szanszkrit) .kelet.az élőlények régebbi életeinek ismerete. az abhidnyá 4. Vallabha iskolája pusztaka (szanszkrit) . világiak.Kuvéra szekere puspe ma (írott tibeti) .pálmalevélből összefűzött könyv put (szanszkrit) . hogy elpusztítsa puthuddzsana (páli) .Virág. ismerete. akit Kamsza küldött Krisna után.Virághegy. a Varuna birodalom másik neve Puspaka (szanszkrit) .jobb fül Puskara (szanszkrit) .purvapaksa Púrvavidéha (szanszkrit.démonnő. ájur véda púrvanivászánuszmriti (szanszkrit) .az opponens ellenvetései a vitában púrváparaszahakrama (szanszkrit) . akik nem léptek a nirvánához vezető útra putimutabhészadzsam (szanszkrit) . az alakok világának sajátossága. virágok felajánlása a múrtinak a hindu templomban Puspagiri (szanszkrit) .

hüvelyesekből készült étel Pyanepsia (görög) . aki képes kiszabadítani apját a pokolból. palotapártázat zárja le. hónap pylon/pülön (egyiptomi) . Apollón megölte (Steptérion) Q qi (kínai csi) . melyet a kapu alacsonyabb (és keskenyebb) tömbje köt össze.csakravartin rádzsa Qizong longzan (kínai) . jelentése: kettős kapu.tul ku QV-szám (egyiptomi) . az utánuk álló szám alapján különböztetik meg a rengeteg sírt egymástól R ra (ejtett tibeti.görög eredetű szó.Apollón Pyanepsios ünnepe Pyanepsión 7-én (Athén) Pyanepsión (görög) . téglalap alaprajzú.befogadó eszköz qibao (kínai) . geluk. szakja. felül kifelé hajló. fontosabb középületek bejáratát közrefogó két.sárkánykígyó.fiú-leány.azaz a Királynők Völgye sírjai.rabbiság. tetem. mint szervezet . Királynők Völgyében található királyi és nemesi sírokat. dpa 'bo qubao (kínai) .Szongcen Ganpo qokimai yasun (mongol) . kagyü Ra mo cse (ejtett tibeti) . felfelé szűkülő torony alkotja.7 kincs qubilγan (mongol) . már az Óbirodalom idején (prototípusa Niuszerré halotti templománál) megjelenik.csontváz.a világi újjászületés helyei pyana (görög) . és a görög-római korban is alkalmazták Pythia (görög) .delphoi papnő Pythón (görög) . templomok.kolostor Lhászában rábbánut (héber) . írott tibeti rva) .a 4.a Kálacsakra egyik leszármazási ága (dro.Bódhidarma putra (szanszkrit) .ként Putitamo (kínai) .olyan fiúgyermek. vagyis elvégzi a sráddha szertartást putrikjá (szanszkrit) . ezzel a betűjellel jelölik a szakirodalmak a thébai nyugati parton. ra). fiú utód nélküli örökös putthuddzsannagati (szanszkrit) . un. a Földistennő jósdáját őrzi Delphoiban. cami.Queens' Valley . a pylon sarkait rendszerint hengertag díszíti.

Hetényi helyettese rada (vodu) .a táncoló Sivát körülvevő lánggyűrű rabtu dzsungva (ejtett tibeti) . ködös.rabbi (héber) .galambok rádzsa-tartás (hatha jóga) rádzsarsajah (szanszkrit) . a vallási élet irányítója rabhá mandala (szanszkrit) . dr.királyi bölcs radzsasz (szanszkrit) . 480 körül rádzsaka pótászana (szanszkrit) . 15 nappal Krisna megjelenése után radi (vodu) . király rádzsa jóga (szanszkrit) . néptörzs. közvetlen meg-ismerése útján. módszer az Önvalóval való egyesülésre a tudat teljes meghódításával (dhárana.a dahomeyi istenek egyik csoportja (Arada város nevéből) radaniták (héber) . az öt erős méreg egyike rága/lóbha (szanszkrit. dr. dhjána. tamasz) rádzsaszúja (szanszkrit) . dháraná.rádzsa.szenvedélyes vágy.pimasz. az Önvaló megismerése és átélése szellemi összpontosítással. az Önvaló átélése. augusztus-szeptember hónap fényes két hetének 8. a Rhône-tól vándoroltak keletre Rádhárání (szanszkrit) . e. szenvedély. napján. gyakorlatai: vicsáraná.hosszú fém trombita rága (szanszkrit. itt volt a Buddha bambusz-ligete (Véluvana) és az első zsinat i.buddhista teológus (1923-1983).Krisna társa megtestesülésében (neve még: Rádhá.királyi jóga.a tárgyak .Rádhárání hindu ünnepe. tanítóm. 320ig. mozgé-konyság. írott tibeti dod changs) . Brahman állapot. dhjána. az 5. utódaik a rádzsputok rádzsa szúja (szanszkrit) . királyfi. őselem. Révatí apja. írott tibeti 'dod chags) .uralkodó. Rádhiká) Rádhásztamí (szanszkrit) . fájdalom.koronázási rítusok Rádzsagriha (szanszkrit. tevékenység. érzelmi labilitás. uram. szattva.királyi bölcsek Rádzsarsi (szanszkrit) .Ratnahéruka társnője rádzsa (szanszkrit) .herceg.hercegek. . szamádhi). tiszteletlen Radnakródhésvarí (szanszkrit) . trónörökös rádzsa putra (szanszkrit) .kereskedők. (ld. a zsinagóga szellemi vezetője.nagy király áldozat Radzsvata (szanszkrit) . szamádhi rádzsa kumára (szanszkrit) . manu is rag dong (ejtett tibeti) .akik beléptek a szerzetesi rendbe Rács Géza. de Magadha fővárosa i.az egyik guna.mesterem. kiterjedés.sz. írott tibeti rgjal po'i khab) Asvapati székvárosa.

a nők védelmének ünnepe sravana (július-augusztus) hónapban.mindenre kiáradó szeretet.démonnő rakta (szanszkrit. kötődés. ájur véda Raktabídzsa (szanszkrit) .Dasaratha nagyapja Raghunátha (szanszkrit) .a szenvedélyekről szóló tudás királya rághava (szanszkrit) . amit a lányok bátyjuk kezére kötnek a raksa bandhan ünnepen raksá bandhan (szanszkrit) . ájur véda raku (japán) . pará bhakti). amely a Napés Holdfogyatkozásokat okozza.a Raghuk ura. vágybíró. egy zen mester raki (szanszkrit) .érzelmi minősége. tulajdonképpen a petesejt. jelképe a vörös kakas rágacsáriá (szanszkrit) .kerámiafajta a teaszertartáshoz rakuszu (japán) . szenvedély. jelképe kék és szürke madárfej Ráhula (szanszkrit) . jelképe a kurkumával festett fonott gyapjú csuklópánt. egy buddha alászállása Raivataka (szanszkrit) . ragaszkodás. Ráma jelzője Raghu (szanszkrit) . írott tibeti ma las thob pa'i rakta) .vérlecsapolás. egy olyan bolygó (tulajdonképpen Ráhu levá-gott feje). felszálló Hold-csomópont. ő irányítja a meteorokat. bhakti (még: vaidhi. akivel Durgá küzdött.démon ráksaszí (szanszkrit) . miközben 7 anyai kiterjedést hozott létre. szaptamátriká raktamoksana (szanszkrit) . elragadtatás.egy hegység rájnigolás (jiddis) . a Buddha fia Rai den sama (japán) .munka közben viselt kis méretű kesza Rám Móhan Roj . tantrikus rágátmika (szanszkrit) .vér.gid hánáse rakan (japán) .titok Ráhu (szanszkrit) .buddhista pap. meg nem fogható alkotóerő Rágavidhjárádzsa (szanszkrit) .Raghu utódja. 8 fekete ló által húzott szekéren utazik.démon. a vágy. ma már díszes karkötők is lehetnek raksa glang mgo can (írott tibeti) . ejtett tibeti szrinpo) .kurkumával sárgára festett fonott gyapjú csuklópánt. a 3 méreg egyike. vággyal telt személy.a mennydörgés istene a sintóban raigo (japán) . Ráma másik neve rags pa (írott tibeti) . napfogyatkozás.szenvedélyek által történő változás.arhat a Buddha közelében.démon.Brahmó Szamádzs .örvendetes érkezés.bikafejű őrdémon ráksasza (szanszkrit.audárika rahaszja (szanszkrit) .

velük egykorú. a Talmud törvényeinek összefoglalója Rámésvaram (szanszkrit) .a vágy tárgya rang bdzsung rdo rdzse (írott tibeti) .szvabhava sziddha grabha rang bzhin skje gnas kji bar do (írott tibeti) .Ráma (szanszkrit) . elsősorban II.Ramszeszek-korabeli.lyuk. üreg.(i. 1135-?) orvos. ájur véda randzsaníja (szanszkrit) .az egyik pitta.önerő. dinasztiához tartozó. minősített monizmus. Visnu egyik inkarnációja ramadan (iszlám) . rasza dhátu lesz belőle. legen-dás szerzője Válmíki. Baron Samedi és Madame Brigitte gyermeke Rámbám (Rábbi Mose ben Májmun) (héber) . ahol Rávana őrizte Szítát ramesszida (egyiptomi) .település a szakja rádzsaságban Rámájana (szanszkrit) . vele testesül meg Lakshmi is. Ajódhjában testesült meg Dasaratha rádzsa fiaként. a táplálék az emésztés folyamán átulakul.bengáli bráhmana Rámanaumi (szanszkrit) . Ramszesz idejére alkalmazzák randhra (szanszkrit) . így kerül a májba.Rangdzsung Rigpe Dordzse rang bzhin gjis grub par snag ba (írott tibeti) . nulla.Rámacsandra megjelenésének ünnepe márci-us-április hónapban Rámánudzsa (1017/1056-1137) a szampradája (vishishtádvaita váda) vaisnava irányzat tanítómesteri sorának elkezdője.város Srí Lankán. Szvámi Nárájana Ramasseur de Croix (vodu) . s ott raktává alakul.az anyaméh köztes léte rang dbang (írott tibeti) . jógamester a rádzsagahai iskolában (Uddaka Rámaputta) Ráma jógácsárja (szanszkrit) . szabadság .Keresztgyűjtő.Uddaka Rámaputta. Gótama tanítómestere Rádzsagahában Rámacsandra (szanszkrit) .Ráma a Hold ura. a megvilágosodás igazi útja a bhakti jóga. XIX. terjedelme 48 ezer sor Rámakrisna (szanszkrit) .sz. jel a két szemöldök között randzsak (szanszkrit) . amely szerint egy vaisnava társadalmon felüli személy.Visnu egyik megtestesülése (avatárája).óind eposz (Rámá ajanam = Ráma útja).Rangdzsung dordzse rang bdzsung rig pa'i rdo rdzse (írott tibeti) .böjthónap Rámagáma (páli) . mint Szíta (Rámájana-eposz).

ízlelés.sz. Ráma öccsének.az íz egymásra ható mezeje rasza artha (szanszkrit) . ájur véda rásza líla (szanszkrit) . ájur véda. gerontológia.nyilvános helyiségek a templomokban. az ötféle tanmátra (rúpa.íz.énekmondó rasajana (szanszkrit) . a legalapvetőbb dhátu.pásztorlányok (gópik) tánca Krisnának rasza tanhá (szanszkrit) . Dél-Indiában szokásos Rangoon (szanszkrot) . minta. fekvő helyzetben ábrá-zolják a Shésha nevű kígyóval Rangdzsung dordzse (ejtett tibeti. írott tibeti rang bdzsung rig pa'i rdo rdzse) . sabda.megfiatalítás. az íz egymásra ható mezeje rasza dhátu (szanszkrit) .jobb oldali főér rasekol (jiddis) .sz.álambana pratjaja.pratjéka buddha ranga mandapa (szanszkrit) . de az ondó és a higany is rasza ájatana (szanszkrit) .nedű. szparsa).rang dbang can (írott tibeti) . amelyet rendszerint nők rajzolnak otthonuk előtt a földre. Krisna tánca a tehénpásztorlányokkal. ízlelés. egy tárgy elvarázsolása rangóli (szanszkrit) .ros hákáhál rasza (szanszkrit) . mozgat.Dzsokhang raszaná (szanszkrit) . íz.a hosszú élettartam. gandha. az íz alkotóeleme rasza jana csikitsza (szanszkrit) . ájur véda rasána (szanszkrit) .ábra. ő irányította i. rasza.szekérutazás. 12841338/39).önszabadító rang sangs rgjas (írott tibeti) .Visnu egyik mellék-inkarnációja.a 16.elrendezni. mozog. az 5 érzéki tárgy egyike. karmapa ranger (vodu) .az ízek iránti szomj Rasza Trulnang Cuglakhang (ejtett tibeti) .az öntermészet üressége rapadus (vodu) . az ízlelés érzéke. idá rátha játra (szanszkrit) . többnyire oszlopcsarnokok Ranganátha (szanszkrit) . testnedv. 1333-ban Togon Temür kínai császár koronázását. de a szánkhjában íz.nyerscukor rapsódos (görög) . írott tibeti rang bdzsung rdo rdzse) a harmadik fekete süveges karmapa láma (i. a dhruvabéra vagy a csala acsala múrti alkalmi körmenete. az Orisszabeli .az ötödik buddhista zsinat 1954-56-ban rangtong (ejtett tibeti) . elsődleges szövet.szvatantra rang grol (írott tibeti) . Ráma-csandra adta Vibhisannak. a curpu asztrológiai rendszer megalkotója Rangdzsung Rigpe Dordzse (ejtett tibeti.

kéjnő rati szamgráhaka manaszkára (szanszkrit) . az egykedvű bölcsesség. a testben az agyhoz kapcsolódik Ratnágara (szanszkrit) . szintje ratiszamgráhaka manaszkára (szanszkrit) .gyönyör. bal keze dhjána mudrában.az égi világrészek buddhája . társa Mámakí. ábrázolása: dhjánászanában. drágakőben született elmélkedő buddha.Kincsforrású ratnatraja (szanszkrit) . eleme a föld.Puríban június-július hónap újholdjának első napján (sznánajáthra) Rati (szanszkrit) .az öröm növelője. ejtett tibeti Rincsen Dzsungne) Kincsfor-rású dhjánibuddha. színe sárga. Ratnaszambhava egyik megjelenése Ratnakusumasampushpitagatra buddha (szanszkrit) . tája dél. Nágárdzsuna műve.Drágakőfüzér. 538-ban Ratnaraksita (szanszkrit) .Vaszubandhu kommentárjának fordítója i. a testben az agyhoz kapcsolódik Ratna Tro di (ejtett tibeti) . Mára egyik lánya. írott tibeti rin chen 'bjung ldan/rin 'bjung) . a dél buddhája Ratnaszambhava (szanszkrit.tibeti upadhjája az i.Drágakőhalom. mahájána jógácsára szútra Rátnala buddha (szanszkrit) . Száramati műve Ratnahéruka (szanszkrit) .a nyugati világrész buddhája Ratnamati (szanszkrit) . mahájána-jógácsára szútra. az első elmélyüléshez vezető felkészülés 4. jelképe drágakő. gőgöt megsemmisítő tudás.Ratnaszambhava haragvó megjelenése.Ratna Héruka női társa.drágakő-hármasság Ratnavali (szanszkrit) .sz. a testben a szívhez kapcsolódik. 9. az érzés szkandhájának jelképe.az elmélyülés mentális tevékenységei közül a negyedik ratna (szanszkrit) . a 3. jobb keze várada mudrában. az egyenlő lényegű. mahájána jógácsára szútra Ratnotpalashri buddha (szanszkrit) . hátas állata szárnyas ló. században Ratnaszambhava (szanszkrit. világkorszak buddhája. az azo-nosság bölcsessége.Az ékkőmag kifejtése.sz.az égi világrészek buddhája Ratnakúta (szanszkrit) .a Vérivó Kincsnemzetség feje.a Vikramasíla kolostor szthavíra szerzetese Atísa idején Ratnagótravibhága (szanszkrit) .az egyetemes világuralkodó 7 kincse Ratna Héruka (ejtett tibeti) . Kámadeva felesége.

nem-testi születés .az életerő csatornái rca gszum (írott tibeti) . sárga rdo rdzse ser mo ra mgo ma (írott tibeti) .ca mi rca rlung (írott tibeti) . harci korong. jelképe lótuszvirág. aki elrabolta Szítát.Dordzse Csang Tung ma rdo rdzse dkar mo khu bjug gi mgo can (írott tibeti) . forró pokol ráv (héber.a gemara összeállítói rca (írott tibeti) . dharmapala) rca mi (írott tibeti) . a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány egyike északon rdo rdzse ser mo pha mgo ma (írott tibeti) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.fehér kövek rde'u nag po (írott tibeti) . 7 ló által húzott egykerekű szekéren utazik Ravina és Ráv Ási (héber) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.ca lung rde'u dkar po (írott tibet) .fekete kövek rdi rdzse'i dmjal ba (írott tibeti) . Siva kegyelméből nyerte erejét Ravi vár (szanszkrit) .dzogrim rdzong dpon (írott tibeti) .dzong pön rdzus skjes (írott tibeti) . arám) úr.a kígyófejű.Vadzsrabhairava rdo rdzse ldzsang nag sbrul mgo ma (írott tibeti) . miközben Ráma Marícsi démont üldözte. a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány egyike keleten rdo rdzse dmar mo khá ta'i mgo (írott tibeti) .az oroszlánfejű.sírás-rívás. a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány egyike délen rdo rdzse theg pa (írott tibeti) .a Gyémánt Emsefejű. Ravi Szúrja egyik neve.gyémántvessző.tízfejű démon. a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány egyike nyugaton rdo rdzse 'jigs byed (írott tibeti) .három gyökér (guru. ji dam.Vadzsradhara rdo rdzse 'chang thung ma (írott tibeti) .éj (12 órától 24 óráig) ráurana (szanszkrit) .vadzsrajána rdo rdzse'i nor bu (írott tibeti) .a vasárnap istene. vörös rdo rdzse dmar mo seng mgo ma (írott tibeti) .ratti (szanszkrit) . ez a Nap.a kakukkfejű. nagy ember + genitivus = rabbi (héber) (arám = rábbán) Rávana (szanszkrit) .gyémántpokol rdo rdzse (írott tibeti) .a Gyémánt Varjúfejű. a hímvessző rdzogs rim (írott tibeti) . Visravasz és Kaikaszí fia. kagylókürt.vadzsra rdo rdzse 'chang (írott tibeti) .a kecskefejű.

a vájt reliefet pedig külső falfelületeken Relpacsen (szanszkrit) . másodlagos receptív zónában az intézményrendszer kezdeményei megvannak.a hódítás célterületeinek megkülönböztetése az ott élők kulturális szintjéből következő.szellemi barátok társasága. harmadlagos receptív zóna az.emberség renga (japán) .rabbiné receptív zóna (egyiptomi) . azálea Renuká (szanszkrit) . ahol az intézményrendszer teljesen hiányzik. valaki megírja az első versszakot (hokku).sólyomfejű napisten.úr rebbe (jiddis) . alacsony dombormű és vájt dombormű. de jelentős szervezési munkát igényel a kialakítása. ahol a téli szálláshelyen már megvannak az intézményrendszer kezdeményei. új vallási csoportosulás a buddhizmus alapján. mivel nincs állandó központ recuá (héber) . laikus szekta relief (egyiptomi) .a tefilint rögzítő bőrszíj récsaka (szanszkrit) .kilégzés reg pa (ejtett tibeti) . sólyom. másod-lagos receptív zóna a félnomád törzsek területe. elsődleges receptív zónának nevezik azt.versfüzér.Ré (egyiptomi) . és így tovább. ahol a köznép tartózkodhatott rei jú kai (japán) . az alacsonyat belső terek díszítéséhez.Thicuk Decen ren (kínai) . ahol a szükséges intézményrendszer olyan szinten áll. jelképe: napkorong. Maat apja.dombormű. hogy a hódító a saját intézményrendszerét arra alapozva.a templom falába faragott figura ott. kisebb átszervezésekkel létre tudja hozni. fajtái: magas dombormű.Rhododendron mollis. ebből fejlődött ki a haiku renge cucuji (japán) . Egyiptom vonatkozásában elsődleges receptív zóna a hasonló kultúrával. ahol a szükséges intézményrendszer nincs meg.rabbi rebecin (jiddis) . temploma: Héliopolisz reb (héber) . központi hatalmat kiszolgáló intézményrendszer alapján. hasonló intézményrendszerrel rendelkező szíria-palesztinai városállamok területe. Egyiptomban csak az utóbbi kettőt használták. más folytatja (haikai).Visnu Parasuráma alakú inkarnációjának anyja . harmadlagos receptív zóna a nomád törzsek területe.az érzékek kapcsolata az érzékelések tárgyaival rehit-madár (egyiptomi) .

Méru ri töd (ejtett tibeti) .Kronos felesége ri (ejtett tibeti) . Balarámának.siker.a pszichikai erő 4 útja (chanda. fiai Nisatha és Ulmuka rgdzsal ba pa (írott tibeti) .Praszénadzsit rgjal po'i khab (írott tibeti) .vidjádhara . Virúpáksa. mímánszá).a fizikai erő csodája riddhipáda (szanszkrit) . Rig véda Riddhi (szanszkrit) . virja. tudás rig 'dzin (írott tibeti) . dalai láma halála után a régens rétó dháraná (szanszkrit) .gjal po rgjal po chen po bzhi (írott tibeti) .értelem.szamtána. mágikus.gjal po lo szar rgjal bu rgjal bjed kji chal (írott tibeti) . csitta.szerzeteslak. magasabb szellemi hata-lom.Mrigadáva ri rab lhub po (írott tibeti) . Virúdhaka.a bódhi paksika dharma 4 része a 37-ből ridro (ejtett tibeti) .visvavadzsra rgjak po lo gsar (írott tibeti) . különböző pszichikai képességek riddhi páda (szanszkrit) .a 13. a 37 bódhipaksikadharma része riddhi prátihárja (szanszkrit) . tantra rgun (írott tibeti) . fa rés galuta (héber) .hegy ri bo tala/tála'i phreng ba (írott tibeti) .szamtána Rhea (görög) . egy déli hegység ri dvags chal (írott tibeti) . kis kolostor rics (szanszkrit) . szamaja rgja dkar (írott tibeti) .Rádzsagriha rgjud (írott tibeti) .Pálmahegyű.gjal cen rgjal po (írott tibeti) .mágikus fény.a nemi ösztön ellenőrzése Révata (szanszkrit) .olyan naldzsorpa.Dzsétavana áráma rgjal chen rigs bzi (írott tibeti) .dzsainizmus rgdzsja (írott tibeti) .remetelak.Gjakar rgja gram (írott tibeti) . Ganésa egyik társa.csatur magárádzsika déva rgjal mchan (írott tibeti) .arhat a Buddha közelében Révatí (szanszkrit) . Vaisravana) rgjal po gsal rgjal (írott tibeti) .reposoir (vodu) . kis kolostor rig (ejtett tibeti) .egy loa lakhelye. pecsét szerződésen.a diaszpóra feje resz kiang pa/resz pa (ejtett tibeti) .a négy mahárádzsa (Dhritarásra.bélyeg. aki ismeri a tumót Reting (ejtett tibeti) .Visnu inkarnációjának. felesége. erő. himnusz.

sz.rig dzin lhas (írott tibeti) .Ratnaszambhava rin chen 'bjung ldan (írott tibeti) .panycsakula ri'i rgjal po ri rab (írott tibeti) . 1000-től változatlan. de ide tartozik az arany. dalai láma (i. kínai Lin csi) .Szuméru rimonim (héber) . félisteni. de nem csak származás szerint. drágakő. 854től kolostori elöljáró Csen ting (vagy Csen csou mellett) mellett a Huo to folyó átkelőhelyénél. 5. ismeret.sz.tibeti fordítómester (i. 1028 himnusz száz részben Rigdzin Cangjang Gyaco (ejtett tibeti) . 958-1055). írott tibeti rin po che) . meghalt i. hirtelen. szörnylényi. szatori. igazgyöngy.Ratnaszambhava Rinzai (japán. 867. írott tibeti rin chen bzang po) . a testben a torokhoz tartozik rig pa (ejtett. mára .e.gránátalma formájú díszek a Tóra felső éc hájimján rin 'bjung (írott tibeti) . kezdeti tudatosság rigs bzang (írott tibeti) .a Négy Nemzetség Égjárói rigs drug (írott tibeti) . Rév Szomszédja (családi neve: Hszing Ji hszüan). jó családbeli. csan pátriárka.a 6. dinamikus éber jelenlét Rig véda (szanszkrit) . istenekhez szóló himnuszok. különböző módszereket használó zen iskola (kínai enó).a hétféle drágakő (rubin. lazúrkő. de nem anyagi rang rigs lnga (írott tibeti) . az ő korától kezdve a tantra-fordítások az újak (az első modern fordítás i. ezüst és a hegyikristály is) rin po cse (ejtett tibeti. pokolbeli) rigs kji bu (írott tibeti) .sz.a tudat valódi természete.a legrégibb és leghosszabb véda. a 14.Rincsen Szangpo Rin csen Szang po (ejtett tibeti.zen mester.Ratnasza.a gatféle menzetség (isteni. egy gyémántfajta.bhava rin chen bzang po (írott tibeti) .tudást hordozó istenség. smaragd.sz. jellegzetessége a kóan-gyakorlat.nemesi sarj. február 18-án elmélyülés közben. írott tibeti) . i. i. a remete is rigs bzhi'i mkha' 'gro (írott tibeti) . korál.sz. ewmberi. tisz-teletteli megszólítás csak lámákhoz Rincsen Dzsungne (ejtett tibeti) .jó családbeli. zöld smaragd. 978) rin po che sna bdun (írott tibeti) . az egyik fő zen iskola.nagy értékű. 16831706) rigpa (ejtett tibeti) .tudás. eredeti. állati.

az egyik japán zen-iskola. vassza.lung. vasszána) ritucsarja (szanszkrit) . pána. itt találta meg a Buddha korábbi 5 aszkétatársát. az ősrisik: Dévarsí. buddhista szöveg risi (szanszkrit) . a rinzai-iskola Lin csi/Rinzai.a bal oldali életerő csatorna rkjang ma rca (írott tibeti) . risik tisztelete Risipatana (szanszkrit.szótó zen mester. egy védikus szertartás tanítása ritsu (japán) . 6 x 2 hónap (vaszanta.ídá rlung (írott tibeti) .sz.csak a rinzai és a szótó maradt fenn. 774-835) Rjódzan Enkan (japán) . váju rlung jum shor ba (írott tibeti) . szanszkrit pingalá/lalaná) .iskolánkénti sajátos megközelítés rkan gling (ejtett tibeti) . szótó pátriárka Rjókan Hógen (japán) . 867 után): Lin csi emlékezései.sz.Szél-anya/Anya-szél menekülése.emberi lábszár-csont kürt rkjang (írott tibeti) .látnok.sz.havonta elvégzendő gyakorlatok. vasszána. írott tibeti drang srong lhags) Remetehegy. szabály. gimha.Dzsecün Milarépa rjóbu sinto (japán) . és nekik mondta el első prédikációját.üres ritu (szanszkrit) . hemanta. ájur véda ritvidzs (szanszkrit) .szerzetesi fegyelem ritta (szanszkrit) .Rinzai Gigen (i. sziszira) vagy 3 x 4 hónap (hemanta.a nembucu zen-iskola alapítója rju (japán) . ?-1831). hónapok.a 42.felsőbb szellemek. szent látó. bölcs. védikus áldozópap rje btsun mi la ras pa (írott tibeti) .Kjan gö Kar kar rkjang ma (írott tibeti.a kozmosz és a természet rendje. páli Iszpatana.évszak. gimha. alapítója Kóbó daisi (Kukai) (i.kjang rkjang gos dkar dkar (írott tibeti) . haláljel . Rádzsasri risi dévatá pitri upászaná (szanszkrit) . itt is tanított Bankei Rjónin (japán) .az áldozati szertartásokat bemutató pap. a szótó Cao san és Tung san tanításából (nevük összevonva = Cao tung/ szotó). a Benáresz melletti Antilopligetben. dévák.a singon buddhista szektához közeli sinto. alapítója Eiszai Rinzai roku (japán) . szarada. Maharsi. Dógen nagybátyja Rjómon templom (japán) . (i.zen kolostor. rita (szanszkrit) .

holttest.a Szélistennő Farkasfejű. szanszkrit idá/raszaná) . 638-713): A 6.nying ma pa ro (japán) . kék rlung rta (írott tibeti) .a gyülekezet feje ros hódes (héber) . amit 1799ben Bou-chard.kerekded fekete kő.cintányér roma ca (ejtett tibeti) .járvány Rohiní (szanszkrit) .az álom köztes léte rmi lam kji bar do (írott tibeti) .Vaisrávana. pátriárka alapvető szútrája rol mo (ejtett tibeti) .pingalá ronin (japán) . újév (tisri 1-2) ros hakahal (héber) . akinek méhébe került Dévakí méhéből. a Huszonnégy Hatalmas Némber egyike. Napóleon egyik tisztje talált Rosette település mellett. újhold Rosette-i kő (egyiptomi) .elvetés.a hitközség világi vezetője.vidnyána szkandha rnam shes (írott tibeti) .pingalá rodzsi (japán) .sz. de Szóma felesége is Rokuszo dangjó (japán) .nagyon laza selyem szitaszövet nyári kimonóhoz ro dzsung (írott tibeti) .vimuktidnyánadrista rnam par rtog pa'i rlung (írott tibeti) .az álombeli köztes lét rnam grol (írott tibeti) .vimuktí rnam par grol ba'i je shes mthong ba (írott tibeti) .különbségtevő szél a szellem működésében rnam ses kij phung po (írott tibeti) .lung ta rmi lam (írott tibeti) .rlung lha sngon mo spjang ki'i mgo (írott tibeti) .a jobb oldali életerő csatorna ro ma rca (írott tibeti) .változó látószögű kert roga (szanszkrit) .kerti ösvény rodzsi niva (japán) . amelyet démon keltett életre ro ma (írott tibeti. a közösség feje ros hákneszet (héber) . Nam Thö Sze rnjing ma pa (írott tibeti) . a kövön háromféle felirattal szerepel ugyanaz a . bűnelvetés.vidnyána rnam snang chos bdun (írott tibeti) .gazda és föld nélküli személy rós ha sána (héber) .Visnu Balaráma inkárnációjában a második anyja.Daikan Enó (i.a Fényhozó (a Gyémántjogar) hét törvénye rnam thos sras (írott tibei) .a hónap feje. vízre vetés.ro lang ro lang/ro dzsung (ejtett tibeti) .

a horog asszonya. véletlenszerű vonalak vannak a magokon. színe legtöbbször vörös. a legszerencsésebb az a gyöngy.visszakozás.képzet. manu rudra-csomó (szanszkrit) .öreg mester. üvöltő.gyökérszók egy-egy istenséghez rtug pa (írott tibeti) .heves csörgő-rázás rta (írott tibeti) .tathágata garbha ru log (írott tibeti) . a Négy Kapuőrnő egyike keleten.energiaközpont a két szemöldök között rudrák (szanszkrit) . visszaút. fogalom.viharistenek rudráksa (szanszkrit) . vikalpa rtsa (írott tibeti) .képzet. az elmélkedés mestere.Rucsika-tartás (hatha jóga) Rudra (szanszkrit) .Krisna első számú felesége.nidána rten cing 'brel bar 'bjung ba bcu gnjis (írott tibeti) . a zen meditáció vezetője. de van fehér. rindzai zen mester roumblé (vodu) . . Srí (szanszkrit) .viharisten.lakás a fák alján Rukminí (szanszkrit) . a világkorszak végén Ananta Shésha szemöldökei közül lép elő Siva és háromágú szigonyával (trisula) 11 Rudra képében pusztítja el az Univerzumot Rudra prajág (szanszkrit) . alapítója Visnuszvámí és Vallabha Rudra Szávarni manu (szanszkrit) .nádí rtsa ba'i bla ma (írott tibeti) .ájatana ru lai zang (kínai) . ebből készül az 54 vagy 108 szemes imafüzér. egy himalájai fa magjai.ptolemaiosz-kori szöveg: hieroglif. kétely ru (kínai) . szembefordulás Rucsikászana (szanszkrit) .pratítja szamutpáda rten cing 'brel par 'bjung pa (írott tibeti) . lóképű rten (írott tibeti) .ta rta gdong dkar mo lcags kju ma (írott tibeti) . hieratikus írással.a Mandakini és az Alakánanda összefolyása Rudra szampradája.múlaguru rtsa tshig (írott tibeti) .pratítja szamutpannatva jukti rten mkhar (írott tibeti) .gyöngyök.támasz rten 'brel bcsu gnyisz (írott tibeti) . amelyen egy vonal és egy természetes eredetű nyílás is van. és görögül rósi (japán) . fekete és aranyszínű is rukkha múlikam/rukkhamula-szénaszanam (szanszkrit) . Siva egyik mellékneve.felekezet.ten khar rtog pa (írott tibeti) .a 12.

béklyó. víz. tíz fia született. anyag. fizikai elemek. írott tibeti gzugs kji phung po) . Ruth rü pel (ejtett tibeti. nyak. 8. az öt halmaz egyike rúpa ájatana (szanszkrit) .embrió-buddha. 6. a tiszta forma istenei. a szemeken keresztül felfogott színek (rúpa artha). alakiság. alaklét.a látható formák egymásra ható mezeje rúpa artha (szanszkrit) . hallható. naraka szattva) rúpa szkandha (szanszkrit.az első ismert tibeti miniszterelnök rúpa (szanszkrit.alak rus pa'i rgjan drug (írott tibeti) .a 6.a hat csontékszer (fej. Bhisma fia rulaizang (kínai) . testi formák (alakok) halmaza = 1. Bhismaka. fokhoz tartozó világ. testiség. orr. 9. az éntől szabad formák. préta.finom-anyagi létsík. megtestesülés. az 5 halmaz része (panycsa szkandha). a 4 elem (föld. az 5 érzéki tárgy egyike rúpa bhava (páli) .formatest. álambana pratjaja rúpa dhjána (szanszkrit) . manusja. tridáthu. rasza. sabda. szparsa) egyike. ízlelhető. a világ .látható formák. formalét utáni vágy rúpa rúpa bhúmi (szanszkrit) . tirjagjóni.alakokba-elmélyülés rúpa kája (szanszkrit.a testiség csoportja. aszura. tathágata Rulakje (ejtett tibeti) . 7. a legidősebb Pradjumna. szem. szagolható.Biblia. látható. fül. amelyeket az elmélyülés szintjeinek megfelelően 4 csoportba sorolnak. írott tibeti gzugs) . dologi lét a Rúpalókában. főnökük Brahmá rúpaván (szanszkrit) .testi lét. 11.Lakshmi inkarná-ciója. születéssel elnyert létforma rúpa dhátu (szanszkrit. 3 birodalom. az érdem felhalmozása rúpa lóka (szanszkrit) . a tiszta formák világa.rü pel Rut (héber) . csukló. alakzat. a 3 test egyike.az újjászületés 6 osztálya (déva.finom anyagi világ rúpa rága (szanszkrit) . nem-észlelhető alak rúpa tanhá (szanszkrit) . Vidarbha rádzsájának lánya. 3. írott tibeti rus sbal) . egyetlen lánya Csarumati. szél). tűz. boka) rus sbal (írott tibeti) . gandha. 5. az ötféle tanmátra (rúpa. 10. nyelv. a vágybirodalom felett helyezkedik el. alak (28 tulajdonság). szamojadzsanáni. és 17 istencsoport lakik benne. mások üdvének teste.teknős.forma. kar. test. írott tibeti gzugs kji khams) formavilág. alaktest.a színek iránti szomj rúpa vacsara (szanszkrit) . érinthető. 4. írott tibeti gzugs sku) . fül. a 4 ájatanából az 1. 2.

az a samesz. öröm. a tudás 5 ága közül az egyik sábesz (jiddis) .szakjapa sa srod (írott tibeti) .pap sácmác (jiddis) .sábát sábeszdekli (jiddis) . tél. kora délután. rasza. sabda. álambana pratjaja sabda sabda (szanszkrit) . hanyatlás. felébredés. mantra. pihenés és a föld (dzsungva) rva (írott tibeti) . este és a fém. szparsa) egyike.szombat.Földön Lakozó.hang. nyár és a tűz. az 5 érzéki tárgy egyike sabda brahman (szanszkrit) . kipá sabosz goj (jiddis) . jobb oldala kelet. bal oldala nyugat. hallott kinyilatkoztatás (szúkta.bhuma sa (japán) . gandha.békés szombatot.hang. brahmána.sza dak sa bon (írott tibeti) . upanisad) sabda ájatana (szanszkrit) . péntek délutáni köszönés sabda (szanszkrit) . a teremtő hang. sza szö Sábara (szanszkrit) .sliáh cibur sacerdos (görög) .a Hely Ura.ducö 19-21. a nyugalom napja sabát salom (héber) .egyszerre hangzó és hangtalan teljesség sabda vidjá (szanszkrit) . szombati munkára alkalmazott nem-zsidó sác (héber) .sabat-napi pogány. ősz.szombati fedő. feje dél.a hang egymásra ható mezeje sabda artha (szanszkrit) .az ÓM. a brahman szóbeli megnyilvánulása sabda dhátu (szanszkrit) .sza ma drok sá ri'i bu (írott tibeti) .alapja hanyatt fekvő teknős. szenvedély.a nyelv tanulmányozása. passzivitás. tettrekészség.a hang alkotóeleme.közepesen laza selyem szitaszövet nyári kimonóhoz sa bdag (írott tibeti) . az ötféle tanmátra (rúpa.az egyik sziddha sabat (héber) . a kelet és az elme ismerője sa ma 'brog (írott tibeti) . báál koré és .ra S sa (írott tibeti) . tavasz. helyi istenség sa la gnas pa'i rig 'dzin (írott tibeti) . farka észak. nyugalom és a víz. 4 végtagja a közbenső irányok. reggel és a fa. aki egyben sliáh cibur.bídzsa sa dbag (írott tibeti) .Sáriputra sa skja pa (írott tibeti) .

még tanuló. szmriti. kedd (ejtett tibeti sak .6 Mahápurána saivasziddhánta (szanszkrit) . jóga.vágó.vasárnap (ejtett tibeti sak nyima.a 6 szótag elmélkedő bódhiszattvája. mímánszá. vjákarana. a felhalmozás ösvé-nyétől a gyémánthoz hasonlatos összeszedettségig tart sailpika nirmánakája (szanszkrit) . védánta. a 6 érzéktartomány. csintá.6 tag (siksá. a Kálacsakra ötödik mezője Sadaksarí dhjánibódhiszattva (szanszkrit) . a jó viselkedés szabályai saiksa márga (szanszkrit) . öntudat. szampradanja. a nirmánakája egyik jegye Saiva purána (szanszkrit) . a 6 szótag az Óm mani padme húm sadanga/védaanga (szanszkrit) .a 6 erő.Mindenható sadájatana (szanszkrit. dzsjótisa) sadbala (szanszkrit) . hétfő (ejtett tibeti sak dava. a nidána 5.Ksitigarbha saiksa (szanszkrit) .a begyakorlás ösvénye. páli szalájatana) . metsző sajhet ubajdek (jiddis) .beavatott.Sivát tisztelő sajhet (jiddis) . írott tibeti zsak nji ma).a Száma véda bráhmanája sahádzsánanda (szanszkrit) .a 6 terület.együttszületett öröm.Siva végső igazsága.melamed is saccsa (szanszkrit) . njája. írott tibeti zsak zla ba).ortodox női paróka sak (ejtett tibeti. foka.aki metsző és vizsgáló is sájtli/sátli/sejtli (jiddis) .különös gonddal készült és formált alak.házasságközvetítő Sadvinsa (szanszkrit) . a valóság és az elme azonosulásának boldogsága sahrit (héber) . gyönyör teljességében létező sacsoszan/sasszan (japán) .nap .a valóság. cshandasz.reggeli ima. bölcseleti iskola saivja (szanszkrit) . vaisésika) sadhen (jiddis) .elnök. kalpa.igazmondás Saccshidánandamaja Paramatman (szanszkrit) . nirukta.ortodox rendszerek (szánkhja. az elmélyülés sikerének eléréséhez: sruta. így szóltja meg a geiko a több főből álló vendégcsoport vezetőjét Sadáj (héber) . írott tibeti zsag) . vírja. paricsaja saddarsana (szanszkrit) . a Szentélyben a reggeli áldozat Ábrahám emlékére sa'i snjing po (írott tibeti) .

az iszlám ima arab neve.sinto papok lapos.A Sákják Oroszlánja) . a Saktí-kultuszok Siva társa.szombat sak phurbu (ejtett tibeti) . a rajtuk látható véletlenszerű minták alapján lehet megállapítani.péntek sak penpa (ejtett tibeti) .szerda sak mikmar (ejtett tibeti) . írott tibeti zsak pa sangs).54 Déví-szentély sakter (héber) .Szakja muni sála (szanszkrit) . kerek vagy ovális kövek. melyet napi 5 alkalommal végeznek saláká (szanszkrit) .ájur véda sálákja csikitsza (szanszkrit) . a mandala déli ajtónállója Sakra (szanszkrit) .kezdete i. írott tibeti zsak spen pa) sak dava (ejtett tibeti) .csütörtök saka időszámítás . Nepálban található a Gandhaki folyóban.vasárnap sak paszang (ejtett tibeti) . a beavatottnak az üdv valóságára megnyíló látásmódjára utal sálákja (szanszkrit) .egy a Hat Győzelemmel Túljutott közül sakkei (japán) . hályogműtéteknél használt eszköz. fekete fapálcája Sakuni (szanszkrit) .vágó. hogy Visnu melyik inkarnációjának felelnek meg salah (iszlám) .falemez.természetes eredetű. 78 Sákjaszimha (szanszkrit. női lényege. általában az istenek társa.isten sákta (szanszkrit) . ájur . írott tibeti zsak lhag pa). péntek (ejtett tibeti sak paszang.a fejen lévő betegségek.Kálí vagy Durgá követői Sáktapítha (szanszkrit) .sz. csütörtök (ejtett tibeti sak phurbu.kedd sak nyima (ejtett tibeti) .mikmar. szombat (ejtett tibeti sak penpa.női védisten. Párvatí tisztelői (sákták).élve elfogott. szerda (ejtett tibeti sak lhakpa.hétfő sak lhakpa (ejtett tibeti) . fekete.egy magas fa sálagrám síla/sálagrama (szanszkrit) . Dhritarástra sógora sakya thub pa (írott tibeti) . a kert mögötti tájkép Sakpama (ejtett tibeti) . metsző saktí (szanszkrit) .női energia. írott tibeti zsak phur bu). szavazólap. írott tibeti zsak mig dmar).Indra Sakrodévanam Indra (szanszkrit) .Gándhári fivére. saktizmus (tantra) saku (japán) . írott tibeti mi'i thub pa shákja seng ge) .

egy ország samana (szanszkrit) . plusz ága.fecsegés.népi énekmondó samesz/sammas (jiddis) .sz. megszüntetés.sebészet.adományozó szerzetesnő salja csikitsza (szanszkrit) . egyházfi.elnyugtatás. az elmélyülés 6. gondnok.édes és jó esztendőt. Út és Hatalom Mennyei. a jelen szennyeződéseinek ismerete San shi san tian (kínai) .sz. a csi 3 princípiuma: Első Mennyei. fokozata sámás (héber) .3 világosság: előző életek ismerete. szóbeli Samtab Ngönpo (ejtett tibeti) .kolostor.lecsendesedés.Három Fenség (Tai huang Fu shi. nem üdvös cselekedet. ez a samesz gyertya samatha (szanszkrit.a fiú békéje.Madra királya sálja bhiksuni (szanszkrit) . következő életek előre látása. nyugalmi állapot. mindenes.zsinagógai szolga. tudati rögzítés. i.az ízlés 3 húrja. 3 napos gyaloglás Salva (szanszkrit) . 1.teljes nirvána San huang (kínai) .püspök samiszen (japán) .őrizd sampralápa (szanszkrit) . háromhúros hangszer sammas (jiddis) . a brit előtti péntek este salos regalim (héber) . a nesztoriánus kereszténység hatására valószínűleg a Szentháromság átértelmezése.samesz sámor (héber) . 706) saná tová umtuká (héber) .indiai tantrikus tévtanító San csing (kínai) .csan mester († i. köszöntése. új évi . Drága Mennyei.szeudá slisit Sálisztamba szútra (szanszkrit) . ájur véda salom (héber) . írott tibeti zsi gnasz.az égi világrészek buddhája sálesüdesz (jiddis) .béke.Trájasztrimsa San szin (kínai) .Rizspalánta szútra.Három Tiszta.) san de nie pan (kínai) .a hanukija 8. a Tai i elnevezése a Han-korszaktól. bár az Isten-hármasság régebbi (Tao te king 42. nem elemző meditáció samba (vodu) . ebből az episzkoposz . század salja (szanszkrit) . hitközségi altiszt. köszönés salom záhár (héber) . Tien huang Sui jen.ájur véda Salja (szanszkrit) .zarándokünnep. „hegy-kapu” san ming (kínai) . Jen huang Shen nung) san men (kínai) . kínai zhi) .véda Salendraradzsa buddha (szanszkrit) .

elnyugodott.a föld (hús) transzcendens elemének női buddhája Sankara (szanszkrit) . ejtett tibeti dun) .9. jobb oldalt Siva Sankha (szanszkrit) . a nalandai egyetem oktatója. a tejóceán köpülésekor keletkezett.műve: A bódhiszattva tevékenységek .kagylókürt. vagyis nem tudható. amivel Visnu megáldja híveit.zhi khro Sántidéva (szanszkrit) . Sang Jesede (ejtett tibeti) .sz. szertartási hangszer sankhiní (szanszkrit) .kaurava király. iskolát hozott létre a Migyur lhungi dubpai Cuglagkhang (Szamje) kolostorban buddhista szövegek fordítására santeria (vodu) .végbélnyílás sanshi mompó (japán) . a tökéletesség felé vezető út jelképe. írott tibeti mkhan chen zhi ba mtsho) .6. nyugodalmas Sántanu (szanszkrit) . a t'ien értelme akarat. kérdések és vita Sang ti (kínai) .az első indiai tanító (i.jótevő. cselekvés. Konfucius egyszer használja a menny (t'ien) értelmében (Beszélgetések).Mennyek Ura. 788-820) monista tanító. 750-802). hogy személyesnek tekinti.(i.a csan kolostorok reggeli beszélgetése. Bhísma. Csitrángada és Vicsitravírja apja Sántaraksita (szanszkrit. csak sejthető. de lehet a tao is. írott tibeti mkhan chen zhi ba mtsho) Padmaszambhava tanítványa Sántaraksita upadhjája (szanszkrit. a Satapatha bráhmana része 10. jobbra tekeredik. a legfelsőbb Isten.tibeti fordítómester sang tang (kínai) . aki szerint a lények azonosak az Abszolút Igazsággal.köszönés Sándiljavidjá (szanszkrit) . a keresztény értelemben vett Isten sangho (páli) . érzelem. Siva és Visnu közös formája. lecsendesült.sz. Triszong Decen király hívta Tibetbe.szentély Dél-Amerikában sánti/krodha (szanszkrit) .szabha Sangye Csenma (ejtett tibeti) . filozófiai rendszere az advaita védánta Sankaranárájana (szanszkrit) .Trájasztrimsa sánta (szanszkrit) .Sándilja tudása.tanácskérés egy zen mestertől Sanshisantian (kínai) .Viráta király fia sankha (szanszkrit.megbékélés. a Legfelsőbb Lény és a többi személy csupán illúzió.

megnyugtató. egy szerzetes halála utáni teme-tési szertartás sáriraka (szanszkrit) . személye és tisztsége fontosságáról képet ad maga a tény. az alaptudat ura Sarvarthadarsa buddha (szanszkrit) .test-áldozat.ősz. akire a filozófiai fejtegetések megőrzését bízta.éter.akadályt rendben eltakarító.csan kolostor Lojangban. írott tibeti sgrib pa rnam par sel ba) .tisztítás.a fizikai test.sz. égelem Sao lin (kínai) .indiai természettudós.07-09 saruhordozó (egyiptomi) . Upa-tissza.a test legyőzése. írott tibeti sá ri'i bu) . a királyi udvar egyik első embere.testereklye saríra púdzsa (szanszkrit) .egy nagy szent Sári (szanszkrit) .eretnek tan .magas rangú egyiptomi tisztviselő. az ellentétes külső hatások közötti egyensúly létrehozása sárkány órája (kínai) .sz. jele a fehér sántikar (szanszkrit) . hindu évszak. i. és. 1881 és 1883 között Tibetben elkészítette az ország földrajzi leírását Sarbhanga (szanszkrit) . a cselekvések és érzetek színhelye saríra dhátu (szanszkrit) .az égi világrészek buddhája sástana váda (szanszkrit) .nyíl sarad (szanszkrit) .mindent tudás Sarvanivarana viskambhin (szanszkrit.indiai tanító Tibetben az i.a Buddha tanítványa. már Narmer király palettáján is megjelenik. gyakorlatilag a fáraó közvetlen tanácsadója (sarujának hordozója = aki mindig mellette van). Honan tartományban sapálanigródha (szanszkrit) . eszme bódhiszattva. Szanydzsaja paribbádzsaka tanítványa saríra (szanszkrit) .Sáriputra (Upatissza) anyja Sáriputra (szanszkrit. ájur véda Sarat Chandra Das (szanszkrit) . ábrázolásának jellegzetes elemei a saruk és egy vizeskancsó sarvadnyatá (szanszkrit) . 8.Purvavidéha sara (szanszkrit) . a tisztség eredete a predinasztikus korba nyúlik vissza.gyakorlata (bódhicsarjavatára) Sántigarbha (szanszkrit) . ébresztés sar gji lus 'phags po (írott tibeti) . században sántika (szanszkrit) .a kecskepásztor fügefája sar (szanszkrit) . Amóghasziddhi kísérője. a 4. hogy a király személyét dicsőítő győzelmi.a testtel bíró lélek sáririka tapasz (szanszkrit) . lecsendesítő rítus. bár a király alakja mellett eltörpül. fogadalmi kegytárgyon ábrázolják.

az öröklétbe vetett hit sásvata gráha (szanszkrit) . Szvájambhuva Manu felesége Sataszahaszrika pradnyápáramitá szútra (szanszkrit) . 100 fejezetből áll.e. Brahman Egy-állapota sat karman (szanszkrit) . purána (ősi allegória). tankönyv.tartományi kormányzó a perzsa birodalomban Satrughna (szanszkrit) .becsapás sati (szanszkrit) .6 pontból álló vita satnesz (héber) .Dasaratha fia. a jóga 8 angája . tiltott satrapa (perzsa) .az örökkévalóság felfogása sásvata váda (szanszkrit) . az elmélyülése megnyilvánuló tényezője.hatos gyakorlat (tisztasági szabályok betartása).belső tisztaság. amelyeket buddhista is végezhet sasszan (japán) . szmriti (emlékezetben őrzött). írója Jádnyavalkja (?). 5. dhjána.Panycsasikha műve (vagy Vársaganja vagy Mádhava). Bharata öccse sauanaszja (szanszkrit) . a Jadzsur véda függeléke Satarúpá (szanszkrit) . örök létezésben való hit.e.Sasti tantra (páli) . örök sásvata dristi (szanszkrit) . abszolút örökkévalóság.sz. 14 könyv.Százösvényű bráhmana.különböző anyagokból készült szövet.indiai szellemi irányzat az i. 2. vallási magyarázat. kommentárok a szút-rákhoz.a tökéletes bölcseletről szóló százezer soros beszéd (a Hatalmas Anya). a Buddha sat (szanszkrit) . között.figyelmesség satjákára (szanszkrit) .sacsoszan sásztra (szanszkrit. lényege az állandó. tantra (rítus). életcél sásztrí (szanszkrit) .az igazság megkülönböztetése satkotiko váda (szanszkrit) . fegyver. szánkhja szöveg sásvata (szanszkrit) . ejtett tibeti ten csö) .jóindulatúság érzése saucsa (szanszkrit) . útmutatás.filozófiai értekezés.állandó. 1-i. a létezés. században.tanítómester. sz.tanítás.csakra vizualizáció sáthja (szanszkrit) . magyarázat. a Tripitaka a szútrák és a sásztrák gyűjteménye. sruti (közvetlenül hallott). amely hisz a lélekben vagy más örök létezőben sászana (szanszkrit) . szélsőséges nézet. i. Laksmana ikertestvére. világi jellegű szertartások más kultuszok-ban. a hatha jóga gyakorlata Satapatha bráhmana (szanszkrit) .van. Ratna-raksita és Dharmatásíla műve (16 kötet) satcsakra bhédana (szanszkrit) .százalakú.

felerősítésekor: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. bhútanák. a rituális vágás hentese seiza (japán) . sava (szanszkrit) . pünkösd.hideg.hetek. ájur véda ségond (vodu) .élettelen holttest. Siva neve i nélkül savászana (szanszkrit) .lapszéli jegyzet sde brgjad shi 'dre (írott tibeti) .). kígyóképű Schmidt József .sarkon ülés sel jád (héber) .műve: Buddha élete. (Áldott légy. Örökkévaló Istenünk. húsfalók.dzsor nyi sbrang rtsi 'dzin (írott tibeti) . tana. a Tóra adásának ünnepnapja (sziván 6-7) sazammá szambódhi (szanszkrit) . a világ királya. egyháza (1920) scholion (görög) . majd: Vöatem hadvékim Baadonáj.közül az 1.a képesség hiánya. és megparancsoltad nekünk.jó hetet. többféle van (például illatevők.dikpa sdom pa (írott tibeti. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhaníáh töfilin.vágás.szerzetesnövendék savúa tov (héber) .prajóga márga sbjor nji (írott tibeti) .megvilágosodás sazngsz rgjasz 'khor ba 'dzsig (írott tibeti) . szombat esti köszöntés savuot (héber) .Szamgye Korvadzsik. a Buddha egyik elődje sbjin pa (írott tibeti) . aki törvényeiddel megszenteltél. a Négy Kapuőrnő egyike északon. ráksaszák) sde snod gsum (írott tibeti) .deszi sdig pa (írott tibeti) .hountò sehita/sóhét (héber) . .dána sbjor lam (írott tibeti) . jaksák. hájim kulhem hajom. 1 rekeszben 1 idézet. a peszah utáni 7x7 nap.isteneket imádni seet (szanszkrit) . nágák. préták. hogy elviseljük másvalaki szenvedésének látványát sebomai (görög) .Tripitaka sde srid (írott tibeti) .méztartó.a csengettyűs.szamvara sdug bsngal (írott tibeti) . kígyószellemek.a Nyolc Seregbeli halálszörnyek. hogy felvegyük a tfilint. a fehér lótusz sbrul (írott tibeti) .kézre való tfilin.trül sbrul gdong ma ljang gu dril bu 'dzin pa (írott tibeti) .holttest-tartás (hatha jóga) savi (ejtett tibeti) .duhkha seb dug ngal va la mi szö pa (ejtett tibeti) . ejtett tibeti dom pa) .

) Seléné (görög) . élve maradtatok mind a mai napig. (Áldott legyen az Ő dicső uralmának neve mindörökké.fejre való tfilin. alkalom.csitta mátra semszu her (egyiptomi) . a Négy Kapuőrnő egyike nyugaton.szattva sems can gyi dmjal ba (írott tibeti) .(i.).e. az ujjakra erősítéskor: Vöérasztih-lí löolám. Elohénu meleh haolám. a halálkor a felső lélekből lesz. lények seng fang (kínai) . oroszlánképű seng ge (írott tibeti) . az egyik életprincípium (még 2: csi. Eljegyezlek magamnak hűséggel. eljegyezlek magamnak igazsággal.sz. Örökkévaló Istenünk.Senrab Mivocsan mester sen phen kji szem (ejtett tibeti) . (Eljegyezlek magamnak örökre. vöérasztih-lí böcedek uvömispát uvoheszed uvörahamin. 1. csing). majd: Baruh sém kvod malhutó löolám vaed.a 7 napos gyászt követő 30 napos könnyebb gyász semajet (egyiptomi) . felvételekor: Baruh atá Adonáj. szeretettel és irgalommal. a világ királya.bölcsesség.forróság. évezred elején ser sna (írott tibeti) . határ.naraka sems tsam (szanszkrit) . akik ragaszkodtatok Örökkévaló Istenekhez. 4 rekeszben 4 idézet. 8. hogy megismerd az Örökkévalót.vihára seng gdong dmar mo lcags sgrog 'dzin pa (írott tibeti) .az istenek gyülekezőhelyei semu (egyiptomi) .templomi énekesnő sems can (írott tibeti) .a vasbéklyós. (Áldott légy.szellem.(Ti pedig. keletkezik. tanuló. bön pap (sen ejtett tibeti. születik.mátszarja .) . az i. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu ál-micvát töfilin.szen ge seng ge'i 'dug stangs (írott tibeti) .vihára seng (kínai) .a bön alapítója.holdistennő selosim (héber) . írott tibeti gsen rab mi bo. gsen írott tibeti) Sen hui (kínai) .a fekvő oroszlán helyzete seng lun (kínai) . joggal. aki törvényeiddel megszenteltél.gondolni mások segítésére sen qie lan (kínai) . vöérasztih-lí beemuná vöjadáát et-Adonáj. sz.vaisésika Senrab Mivo (ejtett tibeti.) sel ros (héber) . és megparancsoltad nekünk a tfilin törvényét. a harmadik évszak sen (kínai) .). kínai Sen hui) .

Szubramanja egyik formája.Pásadharí sgom lam (írott tibeti) . az álaja működése szennyezett.7 áldás esküvőn sger pa (írott tibeti) . erényes mitikus uralkodó.kalá sgo ba bzhi (írott tibeti) .Égi Földműves.ger pa sgju rcal (írott tibeti) . így nevezték a muszlim hódítók a buddhistákat shamatha (szanszkrit) .iszlám törvénykezés. a kozmosz óceánján fekszik karikába hajolva. nem ölik le.Uttarakuru sgrib pa ( írott tibeti) .bhávaná márga sgong skjes (írott tibeti) .nirvána shajanászana (szanszkrit) . Kartikéja egyik neve shanmukhí mudrá (szanszkrit) . a Három Fenség egyike. iszlám jog she (kínai) . csak szalaggal megjelölik sevá brahot (héber) .szerzetes.pradnyá Shéshanága (szanszkrit) .dárda.buddhista iskola. a visis-tádvaita panteisztikus felfogása seter (mongol) .ses rab kji mig (írott tibeti) .pradnyá csaksu Sésa (szanszkrit) . Jen huang sheng (kínai) .sáska-tartás (hatha jóga) shamana (szanszkrit) . rajta nyugszik a 7 pokol és a 7 felső régió sésa sésí bháva/ansa ansí bháva (szanszkrit) .gyűlölet she lun (kínai) .a Négy Kapuőrnő sgo ma dril bu ma (írott tibeti) . szemlélődő nyugalom Shang ti (kínai) . Három Fenség sheng wen (kínai) .tojásból születés sgra mi snjan gling (írott tibeti) .srávaka shes bja'i sgrib pa (írott tibeti) .Vadzsrasinkhalá sgo ma zhags pa ma (írott tibeti) . testének gyűrűi az idő ciklusai. Szubramanja egyik tárgya shalabhászana (szanszkrit) . ellentétes a dilun iskolával Shen nung (kínai) .állatáldozat.rész-egész létezés.dnyéja varana shes rab (írott tibeti) .a Visnut hordozó kígyó.nyugodt kötődés.a Négy Kapuőr sgo ma bzhi (írott tibeti) .bölcs.nyugvó-tartás (hatha jóga) shaktí (szanszkrit) . Visnu ágya .6-száj-lezárás-pecsét (hatha jóga) sharia (iszlám) . a hatszájú.ezerfejű kígyódémon.föld she dang (ejtett tibeti) .Mennyei Úr Shanmukha (szanszkrit) .Kinkinidharí sgo ma lcags grog ma (írott tibeti) .

Igaz Szó. zhong. si sen ma: hát ez mi?.védikus kinyilatkoztatás shu (kínai) . gyógyító ember shúnjá shúnjá (szanszkrit) .csan. a halottak képviselője. dhjána.kínai buddhista szerzetesek nevének első jele a Szakjamuni átírása után. 5 érzékelő tudat + 1 elmetudat shin jin dacuraku (japán) .szív. Konfucius műve (5 klasszikus).lehűtő légzés (hatha jóga) shódhana (szanszkrit) .megtapasztalt megvilágosodás shikan taza (japán) .erős hit. a jelenség.egy ős szelleme. 9. sziget a kerti tóban shinai (ejtett tibeti) . a csan-szövegek jellegzetes szófordulatai si bjed gcsod (írott tibeti) .nyugtató meditáció Shingon (japán) . Szekiszo si netjer (egyiptomi) .szambhóga kája shraddhá (szanszkrit) . ez. csápa shugendo (japán) .csupán ül a zazenben shikhá (szanszkrit) . a külső forma. Konfuciusz egyik vezérelve. általában a templomok mellett .10 titokzatosság.Dalok könyve.fejenállás (hatha jóga) shisja (szanszkrit) .egyenetlen légzés si (kínai) .emberi elme.hajfonat a borotvált fejen a brahmárandra fölött shiki (japán) . dinamikus shijue (kínai) .az aszkézis útja.tibeti iskola Shi yia mu ni (kínai) .a rituális levágás shítalí pránajáma (szanszkrit) .üres és mégsem üres (a tudat kettősségektől mentes állapota) shvásza (szanszkrit) . bizalom shrúti (szanszkrit) .fej-lábfej-tartás (hatha jóga) shirsászana (szanszkrit) .boszorkány. szellem.shi cse pa (ejtett tibeti. összeszedettség shou yong shen (kínai) . a csan kolostorok esti beszélgetése.elhullatva testet-lelket a zazenben shin/kokoro (japán) .bánat. tudat. századtól Japánban shírsa pádászana (szanszkrit) . tantrikus buddhista szekta az i.sidzse csö Si csing (kínai) .isteni tó. lehangoltság shou ji (kínai) . ilyenkor legtöbbször a tanító beszél si hüan (kínai) .Sakjamuni shih (kínai) .megtisztítás shóka (szanszkrit) . az Avatamszaka szútra tanítása si liu (kínai) . lélek.csaturógha si mu (kínai) .emberbarát.sz.belégzés shvászaprashvásza (szanszkrit) . írott tibeti zhi bjed pa) .tanítvány shitá (héber) . aki kapcsolatba lép a jóssal vagy az áldozatot bemutatóval.

írott tibeti si bjed gcsod) .Fejdíszes. Hotei ..a jószerencse 7 sinto istensége: Daikoku .hagyomány.gazdagság. napon a fiúkat.visszafogott.Si suang (kínai) .béke si wu wei (kínai) . Ebiszu . dnyána sia síita (iszlám) . 61.Padampa Szamgye tanítása side kobusi (japán) .az ocsaják részére dolgozó konyhák sidcse csö (ejtett tibeti. 70.bölcsesség.elégedettség.4 félelem-nélküliség. és 88.sziddhánta si zhi (kínai) .csatur mahárádzsa kájika Si tou (kínai) . elődje siki (japán) . koncentráció a zazenre Sikhandin (szanszkrit) . a 32.gazdagság és hosszú élet. csatur vaisáradja si xi tan (kínai) . Fukurikudzsu és Dzsurodzsin . formák.átadás sikan (japán) . a csanoju esztétikája sicsépa (ejtett tibeti) . a fiúk haját kilencéves korukban. dél-indiai jógi tanai sicsifukudzsin (japán) .Szekitó Kiszen si va (ejtett tibeti. életkori ünnep még a 40.Drupada lánya sikhara (szanszkrit) . amikor a hároméves fiúk és a 7 éves lányok a kami segítségét kérik. a lányokét 16 éves korukban vágják le. napon a lányokat viszik a kamihoz.zene és bölcsesség sicsigoszan (japán) . a születés utáni hetedik napon a fiúkat és a lányokat.az érzékelhető valóság. írott tibeti zsi ba) .a templom szentélye fölötti építmények Sikhin (szanszkrit. a Buddha 2. a . a 33. Benten . írott tibeti gcug tor csan) . jelenségek. születésnap sidak (ejtett tibeti) .csillagmagnólia (Magnolia stellata) sidzsiku (japán) .Ali kalifa követő. Bishamon harc.szépírással írt költemény egy festményen Sigacé (ejtett tibeti. írott tibeti gzhis ka rce) .a sinto énekek előadója.szövetlabdával festett szövet sibui (japán) .kálavádin si szei (japán) .halászat.egy körülhatárolt pont szelleme sidasi (japán) .. a bölcsesség felébresztése sikantadza (japán) .Szekiszó si szan wai tao (kínai) .csak ülés. 77.a tudat lecsendesítése. boldogság. ez a felnőtté avatás.az egymást keresztező dolgok világa siho (japán) . Ali pártja sibori (japán) .november 15-ei ünnep a sintóban..Cang sih (kínai) . Phadampa Szamgye.a testtartás ereje Si tian wang tian (kínai) . meditáció sikan meditáció (japán) .

7. II. (szamjag ádzsiva) foka. síla). a Buddha saját szavai. században silánga (szanszkrit) . 6. szakasza. belőle lesz a maiko siksá (szanszkrit) . 3. 9. szádhana kála (4. (szamjag karmanta) és 5.női szerzetes növendék siksamáná síla (szanszkrit) . III. ami nem ok.a szabályokhoz és szertartásokhoz való ragaszkodás. dzsina mátradhárana kála sílabbata parámása (szanszkrit) . lelki (sóvárgás. ejtett tibeti ge lob ma) .nepáli tanító az i. a helyes kiejtés leírása a védángán belül siksaguru (szanszkrit) .erkölcsi elv.imaház síla (szanszkrit. 5.az Avatamszaka szútra fordítója i.utasítást adó lelki tanítómester siksamáná (szanszkrit. 4. oknak tartani. arhat.helytelen nézet. etika. ne hazudj. . gúnyolódás. ne paráználkodj.sz. a teremtést.a sintoista templom időszakos lebontása és újjáépítése sikomi szan (japán) . szútra.látható valóság sikinen dzukuri (japán) . amely a helytelen erkölcsöt páratlannak tartja.ragaszkodás a szertartásokhoz Sílamandzsu ácsárja (szanszkrit. 8.az erény kora. szamádhi. 10 síla: testi (gyilkosság. szóbeli (hazugság. az az időszak. 2. pradnyá. IV. ejtett tibeti) .szolgáló az okijában. ágama kála (7. 10. (szamjag vák). rossz szándék. vinaja). rágalom. a nemes nyolcrétű ösvény 3. szülőtisztelet és engedelmesség. a harmadik béklyó. a Kágyur (et. kínai xiao shun) . anágámi. bódhi kála (1. amelyben ma élünk. sróta ápannáni).az erkölcsiség főága sílapáramitá (szanszkrit) . adhidarma. ne lopj. ne igyál alkoholos italt (vagy tartózkodj a helytelen gondolatoktól). az 5 síla az alapvető feltétel: ne ölj. fecsegés). szamojadzsanáni silabbatamupádána (szanszkrit) .az erkölcs tökéletessége sílavrata paramarsa (szanszkrit) . erény. írott tibeti tshul khrims. tévhitek) síla kála (szanszkrit) .sz. most fog megjelenni a 4.keresztény lány sil (héber) . buddha. a nagy síla kála a Buddha 5 ezer éves működési ideje.előírások a próbaidős nőkre (12 szabály) Siksánanda (szanszkrit) .) egyik része. erkölcstelenség). lopás.hangtan. meggyőződésünk és cselekedeteink közötti összhang. a nagy síla kála 6. 699ben siksze (jiddis) . minden szakasz 500 évig tart: I.

sz.tudat. mert egyesíti az élet és a halál aspektusait sinden (japán) .az istenek táplálásának helye.testi-szóbeli-gondolati cselekedetek sin siki (japán) .a szótó 47.mantrák. 9.a művészetek és a mesterségek tanulmányozása. állatuk fehér sime nava (japán) . hogy fölhívják a figyelmet a hely kamijára. 1130 után Singisig/Jamantaka (ejtett tibeti) .sz. a sintoista templomban az oltár helye. ezzel kötik át a kara hicut Simha buddha (szanszkrit) .fa. a tudás 5 ága közül az egyik silt (héber) .új elv.szigorú singon. szív.csatur ógha silpa vidjá (szanszkrit) . a mandala déli ajtónállója singon (japán) . új.sinsúkjó sinmei (japán) .vagy rongycsíkok lógnak le.férfi védisten.sz.szent kötél a sintóban. 1895-ben sinkósúkjó (japán) . században siliu (kínai) . kerttípus sin ku i no szangou (japán) . alapítója Kukai (Kóbó Daisi) singon ricu (japán) .ünnepi kacura Simbik (vodu) . alapította Kakuban i. lélek. igazi. intuíció.ragaszkodás a helytelen erkölcsi nézetek-hez Sílénabódhi (szanszkrit) .sz. szellem. írott tibeti gzsin rdzse) . amelyről papír.Szo szan (i.isteni ragyogás. az erkölcsi és vallási fogadalmakhoz való ragaszkodás sílavratopádána (szanszkrit) .indiai tanító az i.az alsó világrészek buddhája sin (japán) . amelyben a sintait őrzik Sindzse (ejtett tibeti.halálisten Sindzsinmei (japán) . írott tibeti) . singon szekta.a szertartásokat. pátriárkája singin (japán) . 606): Értekezés az értelembe vetett hitről sing (ejtett. zen-buddhista szekta. manapság igen elterjedt ideológia. igaz szó. ide teszik a sinto . fák.a források és mocsarak őrei. írott tibeti zing pa.test-tudat sinbucu (japán) .cserélhető tábla a Tórán a heti szakasz vagy ünnep jelölésével simada (japán) . sinto főszentély stílusa sinsoku/kannusi (japán) . kövek köré szalából font kötél. alapította Dzsiun i. az 5 elem (dzsungva) egyike sing pa/szö nam pa (ejtett tibeti. so nam pa) gazdálkodók Singecu Szeirjó (japán) .új vallások (újonnan keletkezett vallások) sinszen dzsó (japán) .isten csarnoka.a kamik és a buddhák együttes tisztelete.sinto pap sinsúkjó/sinkósúkjó (japán) .

Csédi királya sit (szanszkrit) .a maikók és a geikók fehér arcfestéke sishja (szanszkrit) .sz. egyik szeme a Naphoz. megkülönböztetésül nevezhető vallásnak. a beteljesítő és pusztító isten.a sinto szentélyben. ábrázolása: tűzkörben táncol. harmadik a tűzhöz hasonlít.virrasztás Siva (szanszkrit) .földadomány. mítosz a sintóban. de nincs semmilyen kötöttsége.Biblia. első nyoma i. politeisztikus természetkultusz Sinto Gobuso (japán) . élvezet) nevű bika. a 6. csak a buddhizmus megjelenésétől kezdve. másik egy démonon (Apaszmara.gondolkodás sironuri (japán) . a honden mögött. a mítoszban 1008 neve van.sziddham sivá (héber) . de a kaminak még külön jelentése is van).megismerő-tudat. másik a Holdhoz.templomba vitt adományokat sintai (japán) . a kard (igazságosság) és az ékszer (szeretet) sinto (japán) .a kami meséje. ami a kami jelenlétére utal. megjelenésének ünnepe február-március hónapban. Énekek éneke sirabjosi (japán) .az istenek útja. i. a sin kami tó micsi írásjegyek rövidítése = sin-istenség. hindu évszak Sisupála (szanszkrit) . ezért barátja és ellensége sincs. a szent tárgy. kifejezetten japán. vízfolyó a kertben sisira (szanszkrit) . többnyire tükör. 1170-1390).szarvas-riasztó. egyik lába fölemelve.a Trimúrti harmadik tagja. ő az anyagi világ ura.sz. amelyet a sír fenntartásának és a halotti kultusznak költségeire adományozott a fáraó sirjó (japán) . a sinto első filozófiai rendszerezése sinva (japán) . vallás és kulturális jelenség.A sinto 5 könyve (összeáll. társa Párvati.Csatur mahárádzsa kájika sittam (japán) .tanítvány sisi odosi (japán) . 720-ból való a Nihongi (Nihon soki) krónikából.hűvös évszak. nem szobor. Brahman tudati teljessége site (jiddis) . az . dalaik kínai eredetű buddhista balladák síralapítvány (egyiptomi) . a kami tetteiről szól Sir Hásirim (héber) . a 3 sintai a tükör (őszinteség). tó-út (mindkét formában olvasható.táncos prostituált.shita Sitianwangtian (kínai) . hordozóállata a Nandí (öröm.

az Állatok Ura Siva purána (szanszkrit) .fallosz alakú kő.jóga-szöveg sivádvaita (szanszkrit) . boldogságot ígérő.a megnyilvánulatlan megnyilvánult. 12 nem emberi kéz által készített (önmegnyilvánult) Siva jelkép siva lingam (szanszkrit) .Siva félig nő . műve: Brahmá szútra bhásja.védánta iskola.emberi tulajdonság) áll.böjtnap (tamuz 17) a 3 gyászhétben Siva jelkép . másik jobb keze megnyugtató kéztartásban van. ez a Siva lingam: ellipszoid kőgömb Siva szanhitá (szanszkrit) . az ókorban nagy hírű Amontemplom volt ott.félig férfi alakja sivá ászár betamuz (héber) . sz.dru pe mandala skar cis (írott tibeti) . Amóghasziddhi női lé-nyege. bal felső kezében lángnyelv (a pusztulás).a kéktorkú Siva Siva Pasupati (szanszkrit) . a teremtő erő szthula formájú szimbóluma Siva Mahájógí (szanszkrit) . másik bal keze fölemelt lábára mutat (a tánc a májá bűvölete).nagyon nehezen megközelíthető oázis a Líbiai-sivatag közepén. Ádíshvara. melyet Nagy Sándor is felkeresett ekkor nyilvánították Amon fiának. Siva egyik avatárája. ábrázolása szerint lalitászanában ül sjgrub pa'i mandal (írott tibeti) . az ellipszis.Krisna másik neve Sjámatárá (szanszkrit) . alapítója Sríkántha (i.4 bölcsesség.mizráh Siwa oázis (egyiptomi) .sziddhánta sizhi (kínai) .a Zöld megmentő tárá. sajátos kultúrája és szokásai mellett fekvéséből adódó különleges jellege is egyedülállóvá teszi.sivaság. tánca (tándava) a teremtés és pusztulás folyamatosságát jelképezi Siva Nílakantha (szanszkrit) .egy nép siviszi-tábla (jiddis) . a nirvána Siva ardhanárí (szanszkrit) . és így nyert legitimitást Egyiptom trónjára sixitan (kínai) . a Nagy Jógi Siva Natarádzsa (szanszkrit) . jobb felső kezében dob (a teremtés őshangja).Siva.pavilon.Abhinavagupta műve Siva shaktí (szanszkrit) . dnyána Sjáma (szanszkrit) .). a Tánc Ura. sátor .Siva.dzsjótirlinga. az emberben meglévő isteni sivi (szanszkrit) .sz. Brahmá szútra kommentár sivatva (szanszkrit) .Siva. 13.karci skéné (görög) .

dzsívó Brahmáiva. ember skjob pa1'i lha (írott tibeti) .szerencsétlen slóka (szanszkrit) . lélek skiron (görög) . uvhol-nafsöhá uvhol-möodehá. ájur véda sliáh cibur (héber) .Smá Jiszraél. a félsorok utolsó 4 szótagja kötött slókárdhéna pravaksjámi jad uktam granthakóthih: Brahmá szatjam. Rámbám műve slosim (héber) .ősi indiai versmérték.a Test. aser anohí möcavhá hajom al-lövavehá.csaturjoni skje bdag (írott tibeti) . zsinagógában előtte: Ádonáj Elohéhem emet (az Örökkévaló a ti Istenetek).laksana skjes pa (írott tibeti) . Baruh sém kvod malhutó löolám vaed. náparah (szanszkrit) egyetlen sorban megmondom. a világ csak látszat.előimádkozó.trikája slemil (héber) .szarana gamana skje ba rnam pa bzhi/skje gnas bzhi (írott tibeti) .napernyő Skirophoria (görög) . a lélek maga Brahman.kje me skjed rim (írott tibeti) .a napernyő hordozása. Vöhajú hadvarim haéle. Vöahavtá ét-Adonáj Elohehá böhollövavhá. Athéné Skiras ünnepe Skirophorión hónap 12-én (Athén) Skirophorión (görög) .kje dak skje dgu'i bdag mo (írott tibeti) .Pradzsápati skje gnas (írott tibeti) .a születés köztes léte skje sme (írott tibeti) . az Erényesek Közössége sku gdung 'bar ba' i rgjud (írott tibeti) . Uvsohböhá uvkumehá. 2 sor. egy sor 16 szótag sormet-szettel. élhetetlen slészak (szanszkrit) . a legfőbb ima.ügyefogyott. dzsagan mithjá.a tizenkettedik hónap skjabs su gro ba (írott tibeti) . semmi más.Tizenhárom hitágazat. bösivtöhá bövétehá uvlechtöhá vadereh. uksartám löot al-jadehá vöhajú lötotafot . védánta S'losá ászár ikkárim (héber) . sorsosztó sku bzhi (írott tibeti) .harminc napos gyászperiódus Smá Jiszraél (héber) . Vösinantám lövanehá vödibartá bám. . Izrael!.árnyék.az egyik kapha.Halljad. amit a könyvek milliói mondanak: Brahman a valóság.skia (görög) .Tetemégető Tanítás sku gsum (írott tibeti) . Adonáj ehád.élőlény. egyedül előtte: Él Meleh neemán (Isten megbízható király). házán slimazl (jiddis) . Adonáj elohénu.oltalom-isten.kje rim skjes bu chen po'i mtshan (írott tibeti) .négy test és a lényegtest sku dge 'dun (írott tibeti) . az ízületek nedve.

a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike sminí aceret (héber) .világosság. a csitta.sing pa sobadji (vodu) .belső olajozás. Sámuel első és második könyve sna chen ljang nag glang chen mo (írott tibeti) .lényeg so nam pa (írott tibeti) . a dharma fölött S'muél (héber) .felajánló snórrer (jiddis) . a szíveden.karuná snehan (szanszkrit) . Tóra. az Örökkévaló egyetlen negy! Áldott legyen az Ő dicső uralmának neve mindörökké! Szeresd az Örökkévalót.) smagege (jiddis) . sötétzöld sna tshogs rdo rje (írott tibeti) . Uhtavtám al-mözuzot bétehá uvisarehá. a védaná. halottégető hely sme ba (írott tibeti) . és ha fölkelsz.fény snang ba (írott tibeti) .me treng sme shanj (írott tibeti) .temető.18 áldás a spontán ima megkönnyítésére S'mót (héber) . (Halljad. jelenés sndzsing rje (írott tibeti) .bén-énehá. egész lelkeddel és minden erőfeszítéseddel! Legyenek ezek a szavak.záróünnep. Izrael. és legyenek homlokdíszül szemeid között. 4 meditáció a kája.az emlékezés képessége smritjupasthána (szanszkrit) .bagui .Biblia. A kivonulás könyve smriti indríja (szanszkrit) .Men ci khang smasána (szanszkrit) . pranidhána smone eszré (héber) .a jótékony célra felajánlott összeg snóderoló (jiddis) . borogatás. ha otthon ülsz. Írd fel őket házad és kapuid ajtófélfáira. Istenedet egész szíveddel.nyungne smon lam (írott tibeti) . ha lefekszel.naplopó sman rcis khang (írott tibeti) .me va sme phreng (írott tibeti) . Kösd azokat jelül karodra. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. melyeket ma megparancsolok neked. az Örökkévaló a mi Istenünk.a szombatév neve smjung gnas (írott tibeti) .Biblia. Vésd azokat jól gyermekeidbe.koldus só (japán) . a szukkot utolsó napja (tisri 22) smitá (héber) .mön lam.visvavadzsra snang (írott tibeti) .a Nagyorrú Elefántfejű.a figyelem 4 állomása (nirvedhabhágíja). ájur véda sngon 'gro (írott tibeti) .ngöndro snóder (jiddis) . és beszélj róluk. ha úton jársz.

rövid.sz.örök kezdők szelleme Sósipolis (görög) . ahol Daruma (Bódhidarma) meditált sorstéglák (egyiptomi) .prithagdnyana sosor tharpa (írott tibeti) .mitikus kultuszszemély Eileithyia templomában soso skje bo (írott tibeti) .főhelyen ülő. 1200-1253): Az Igazi Dharma látásának nagysága sodhan (szanszkrit) .az egyiptomi asszonyok téglákon szültek.Joka Genkaku (i. házfőnök a csan szerzetesi csarnokban sö lun (kínai) .Biblia. Bírák könyve Sogbo (vodu) .megtisztítás.pen pa .sz.kínai jógácsára buddhista iskola Sö tou (kínai) .sz.sz. mint az elhunyt sorsának jelképei sósa (japán) . a sófár 3.kosszarvból készült kürt Sóftim (héber) . 790) sövárim (héber) törések. szülőtéglákra egyes. 8.laikus buddhista szekta somér dlátot jiszráél (héber) . szaggatott hangja spar kha (írott tibeti) .(i.kis sinto templom sosin (japán) .prátimóksa soszuku (japán) .magán (szerzetesi) földtulajdon sófár (héber.sz.fuszuma soen (japán) . általánosan el nem fogadott felfogás szerint Thot felírta az újszülött sorsát.a villám istene. a szív mérlegelésénél.lépcsősor a templomban a belső fal és a szentély között Sórindzsi barlang (japán) .kalligráfia Sodoka (japán) .éppen ilyen. 1173-1262).parkha spen pa (írott tibeti) . (az egyiptomi vallás rendszerint tagadta az eleve elrendeltetettséget).-ban Sonin Hónen (japán) .Dógen Dzendzsi (i.buddhista kántálás Sómu (japán) . ájur véda sodo (japán) . sz.császár az i.a Szúdzan hegyen. arámi = szép) . a sorstéglák megjelennek időnként a Halottak Könyve ábrázolásain is. a haiku-írás szemlélete sopana (szanszkrit) . a mezuza somjo (japán) .Izrael ajtainak őrzője.Sóbó Gendzó (japán) . a Dzsódo Sin Su alapítója sono mama (japán) .Sonin Sinran mestere Sonin Sinran (japán) . a Háromszarvú Púpos testvére sóka gakkai (japán) . 665-713): Az élet megvalósításának éneke sódzsi (japán) . és ezekre az un.csan mester († i.boldogító üzenet sou zuo (kínai) .

tanítvány. a hínajána iskola követői.vezeklő.nagy. nem-hindu srámanéra (szanszkrit.spicli (jiddis) . ejtett tibeti gecul) . írott tibeti njan thosz pa.tre sráddha (szanszkrit) .novícia srámanériká síla (szanszkrit) . a felhalmozás ösvénye (szambhára márga).állhatatosság. a 7 nemes személy (árja-pudgalasz) egyike sraddhádhimukta (szanszkrit) .a bizalom. a tanítványok kocsija. hit.novícius srámanéra síla (szanszkrit) . a Hőssel szemben csupán saját megszabadulásukon fáradoznak.előírások a novíciusokra (36 szabály) srámanériká (szanszkrit.a hit követője. írott tibeti njan thos theg pa) . szeretet a nálunk magasabban állók iránt. ez a helyes kifejezés a hínajána helyett.szang va srauta szútra (szanszkrit) . a legidősebb fiú végzi el a házi tűzoltárnál sraddhá (szanszkrit) .a mostani világkorszak szellemi uralkodója sraddhádhi mukta (szanszkrit) . nyilvános áldozatokról szóló szövegek srávaka (szanszkrit.árja pudgala sraddhnuszárin (szanszkrit) . a világtól elvonult szerzetesek általános megnevezése. írott tibeti dge sbjong) . nisthá.csipkéből készült kendő spos me ma (írott tibeti) .dhúpá spre (írott tibet) . szaka-szai: 1.fecsegés. hogy valaki próbaidős novícius vagy felszentelt szerzetes. aki figyelmesen hallgatja a tanítást. a hit képessége Sráddhadéva Manu (szanszkrit) . az elhunyt ősök tiszteletére bemutatott hindu szertartás. a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike sramana (szanszkrit. elvonult követő. kárhozatos cselekedetek és ellenszerük sraddhá indríja (szanszkrit) . az erőfeszítés ösvénye (pra- .a hit által törekvő. nem üdvös cselekedet srang ba (írott tibeti) . bizalom.tiszteletlenség a tanítás iránt/bizalom. akik a mahájána eszményével. akik tanúságot tesznek a célhoz érés útjáról srávaka jána (szanszkrit. ejtett tibeti geculma) .előírások a novíciákra (36 szabály) srampralápa (szanszkrit) . nő-e vagy férfi. hitvallás. kínai sheng wen) hallgató. függetlenül attól. 2.a hallók. menedék-kérés.

írott tibeti mnjan jod) . Nárada muni.).a lét köztes léte srid pa'i 'khor lo (írott tibeti) . az egyetlen női tanvédő isten.hallás útján elért tudás Srávasztí (szanszkrit.Hallgatás-hely város.a szerencse és a szépség istennője Sríbhásja (szanszkrit) . közelében volt a Dzsétavana áráma sri (írott tibeti) .a jel Visnu bal mellén Laksmí jelenlétére utal.a Visnu kultusz központja Dél-Indiában Srívaisnavaszampradája (szanszkrit) .egy 12 énekből álló költői mű. fordító Nankingban (dolgozott i.a Boszorkány Kutyafejű.Jakfejű.sz. betegséget hozhat srigálamukha nag mo wa mgo can (írott tibeti) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. 317-322) srin mo dmar mi khji'i mgo (írott tibeti) . sz. utasítására Srímitra (szanszkrit) .szi pe khor lo Srídévídharmapála (szanszkrit) .a Boszorkány Tigrisfejű. 13. sötétbíbor srípáda (szanszkrit) . Brahmá szútra kommentár Sríkárabhásja (szanszkrit) . Sríla Vjásza-déva írta guruja.Győzedelmes istennő tanvédő isten.jóga márga).kutsai (Közép-Ázsia) születésű herceg. sötétsárga srin mo smug nag g jag mgo ma (írott tibeti) . amely Visnu megtestesüléseit meséli el. a belátás ösvénye (darsana márga) sravana (szanszkrit) . Brahmá szútra kommentár Srírangam (szanszkrit) .a sivádvaita védánta iskola alapítója (i.Srípati műve Sríla Vjászadéva (szanszkrit) . Kósala rádzsaság fővárosa. műve: Brahmá szútra bhásja.felekezet.hindu július sravana dnyána (szanszkrit) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.a Srímad Bhágavatam írója Srímad Bhagávatam/Bhágavatapurána (szanszkrit) .a Nyolc Boszorkány közül a nyugati rókafejű Sríkántha (szanszkrit) . .a dvaitádvaita védánta iskola alapítója (i.szent lábnyom Srípati (szanszkrit) .sz. 3. alapítója Rámánudzsa srívatsza (szanszkrit) .Rámánudzsa műve srid pa (írott tibeti) .sz. vörös srin mo ser nag stag gi mgo (írott tibeti) . műve: Sríkárabhásja. 1350-1410). a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.szi Srí (szanszkrit) .

ájur véda sróta ájatana (szanszkrit) . a 6 erő (sadbala) egyike srutibala (szanszkrit) . aki a tan híve lett.Dzsanaka lánya. csatorna. ünnepi verseny Karneia ünnepén (Spárta) Sténia (görög) .tak stag lung pa (írott tibeti) . oltalomért folya-modott. egy tanító vagy egy könyv követése az elme összpontosításáról. a hallás szkandha srótr (szanszkrit) .súnjatá stót (jiddis) . bala srvana (szanszkrit) .július-augusztus. hogy a bódhi-szattva eljusson a különböző buddha-földekre stug po bkod pa'i zhing khams (írott tibeti) .tag lung pa staphylodromoi (görög) .Szongcen Gampo sróta (szanszkrit) .a halló alany Srutakirtí (szanszkrit) . a test energiacsatornáinak jelképe srod 'khor (írott tibeti) .szőlővel futó.a hallás-tudatosság alkotóeleme srótavja (szanszkrit) .személyes ülőhely a zsinagógában strámli. képessége.Thesmophoria első napja (Athén) Steptérion (görög) .az áramlatba lépés szentségfoka. hallomás útján megszerzett tudás.különleges összeszedettség.flitterrel.a síla kála 3.végtelen csomó.zsidó kisváros (héber ajarah.a hallás egymásra ható mezeje sróta ápanna (szanszkrit.az elme 1.a fülön alapuló érzékelés.a hallás tárgya.szok srog lha (írott tibeti) .vezeték. a 4 gyümölcs első foka.élet-isten. kneszet stong pa njid (írott tibeti) .hallható alkotóelem srota vidnyána dhátu (szanszkrit) . írott tibeti rgjun du zugs pa) . szok lha srong bcan sgam po (írott tibeti) .Akanistha . szakasza sróta dhátu (szanszkrit) . lengyel miastecko. az áramlat a nirvánához vezető nemes ösvényt jelenti.Apollón-ünnep Delphoiban a Tempé-völgyben 8 évenként sterntuh (jiddis) . Satrughna felesége sruti (szanszkrit) .kinyilatkoztatás. az már nem zuhan vissza a rosszlétekbe sróta ápannáni kála (szanszkrit) .ducö 21-23. szö khor srog (írott tibeti) . német Städtchen) stibl (jiddis) . de a szánkhjában a hallás érzéke stag (tak) . ékkövekkel díszített női fejfedő stetl (jiddis) . hang sroténdríja (szanszkrit) .cobolyprémes lapos kucsma stri indríja (szanszkrit) .imaszoba. strájmli (jiddis) . kinyilatkoztatott hagyomány. sorsosztó.női képesség strótánugata (szanszkrit) .

színe vörös sukla (szanszkrit) . tiszta formáinak gyakorlásával kerülnek.su (kínai) . 1473-1531). amely létrejön bármely cselekvésnél súha sinto (japán) .az Egyetemes Tisztaság birodalma. a mantra jóga gyakorlata Suddhódana (páli.a 4 örökletes varna 4.energia. az itt újraszületett lények üres alakok suddhádvaita (szanszkrit) .a Boldogság mezeje. a formavilág 4 ege közül a 4. Amitábha nyugati birodalma.szánkhja Subhakaraszimha (szanszkrit) . a Buddha apja súdra (szanszkrit) .Írások könyve. szanszkrit Szuddhódana. területe észak Subhakritszna (szanszkrit.aki jól távozott el sugsz/csal (ejtett tibeti) . akiknek erős a második dhjánájuk subhaszannyá (szanszkrit) .tisztaság az elmélyülésben. írott tibeti gnas gcang ma) . műve: Anubhásja.petesejt. a Konfuciusznak tulajdonított 5 klasszikus egyike su lun (kínai) .sz. figyelmesség. kínai Bian jing tian) . szövegmagyarázat (csu) Su csing (kínai) .Tisztaélelmű. amelybe a hagyomány szerint a munkások. a formavilágban fent újraszületett lények.Tiszta Birodalom.. írott tibeti zas gtsang ma) .a sinto szekták vallási kultuszai ellentétben a kokureivel Sui jen (kínai) . alapítója Vallabha (i. Brahmá szútra kommentár Suddharasmiprábha buddha (szanszkrit) . spermium.fehér vagy tiszta karma sukra (szanszkrit) . az elmélyedés 3. 637-735) tantrikus tanító.a nyugati világrész buddhája suddhi (szanszkrit) . vagyis lojalitás másokkal szemben.Tűzcsiholó. mentális lenyomat sugata (szanszkrit) .szépségészlelés suddha ávásza (szanszkrit. fordító subhakinhá (szanszkrit) .kölcsönösség.mag.vadkan-csemege. kucsmagomba-féle. színe zöld. Tien huang súkaramárdava (szanszkrit) . 8 szintjéből a felső 5.sz. ide az istenek az elmélyülés magasabb. a Buddha utolsó étele Sukhávati (szanszkrit) . rendje. szintje.a ragyogó dicsőség istenei Subhakratsná (szanszkrit) a Haszonnal véghezvivő Amóghasziddhi birodalma.védánta iskola. szolgák tartoznak sudzsi (japán) .(i. ájur véda .

ez a Vénusz. idam na hoti. a létrejövő létrejövéséből jött létre. p. „Van . vagy valaminek a tagadását.Trájasztrimsa Sumérukalpa buddha (szanszkrit) ... írott tibeti sztong pa nyid) .törvénykönyv sulklopfer (jiddis) . a dolgok nem határozhatóak meg önmagukban. szvabhava. ha van valami. délnyugat. idam uppadzshati.ez a második ellentét. tehát az üresség is üres. ok és támaszték nélküli. imaszmim aszati.” . amely megkülönböztető tudással nem érhető el. imaszuppádá. tehát nincs önálló.a Buddha. a valódi realitás. független énjük. idam . idam hoti.tanház.asztal a frigyszekrény előtt Sulhan Aruh (héber) . abszolút lényegük.. minden jelenség alapvető jellegzetessége. ami van. ami azt jelenti. nincs .szél. 17). ami nincs. parabhava.ez az első ellentét.az oltár építésének vezérfonalai sum cu rca gsum gji lha (írott tibeti) .” (Imaszim szati.üresség. Ez. zsinagóga sulhan (héber) . elérhetetlen és nincs kiterjedése. („'Minden létezik' . nulla.a péntek istene. melyet a jelenségek és a lét valódi megismerésének neveznek.közötti ellentét eltörlését. az I csing egyik trigramja sun si lun si (kínai) . Ez .Sukra vár (szanszkrit) . a mádhjamika iskolába tartozókat súnjatávádinoknak (ürességet vallók) és nihszvabháva vádinoknak (önvaló-nélküliséget vallók) is nevezték súnjatá (szanszkrit. ez nem jelenti valaminek a hiányát. ami e két ellentét között található. a megszűnőben lévő megszűntéből.lókájata súnja (szanszkrit. az kimondhatatlan. jelképei buzogány. üresség csak akkor van. az nem kutatható. meg nem nyilvánuló. a démonok tanítója. amire azt lehet mondani.fakalapács sulva szútrák (szanszkrit) .az égi világrészek buddhája sun (kínai) . . abhava. hordozója 8 ló által húzott szekér súl/sül (jiddis) . 4 aspektusa: bhava. hogy az összes egymás közti viszonyt meghatározatlannak ítéli. Az. áldásosztó mudra és a négyzet. páli szunnyato animitto.ez a második ellentét.. „Ez. imafüzér és védelmező. japán kuu) üresség. csak másokhoz való viszony-latukban. a nulla út. hogy üres.ez az első ellentét. Mellőzve e két ellentétet a Tathágata a nulla utat hirdeti”. a személyiség és a jelenségek önvaló-nélkülisége. 'minden nem létezik' . Szamjuta nikája 2. hanem az állító és tagadó döntések. csak intuícióval. a + és a . ez az abszolút valóság. imassza niródhá.

kettősségek nélküli végső valóság vagy (Nágárdzsuna szerint) annak hiánya. foka susrúsá susrúsá mánésu szamacsittatá (szanszkrit) . (A Mindenható vigasztaljon meg téged Sion és Jeruzsálem minden gyászolójával együtt.örömünnep a purim 2 napján (ádár 15) susano o no mikoto (japán) .) Súrpanakhá (szanszkrit) .kosár körmű.légzésszabályozás zazenben susrúsa mánésu szamacsittatá (szanszkrit) .niruddzshati. csatus kotjupádánupatti jukti. zérológia. vadzsra kana jukti. egyiptomi források szerint 4 évvel Tutankhamon után halt meg (Ceram szerint uralmának időszaka i.megüresedett életmód súnjaváda (szanszkrit) . ha egyszerre bizalommal lévők és közöm- .az üresség szárnya. kiváló helyzetmegítélő képessége és bölcsessége vallási türelemmel és politikai mértéktartással párosult. 3. ezt mondják a gyászolónak: Hamakom jönahém othá bisöár avélé Cijon Vijrusalájim. pratítja szamutpannatva jukti. az igazságról alkotott tudás megerősítésének módszerei: 1.kiegyenlítődése.a legnagyobbként elismert hettita uralkodó. sem a minden nem létezik (Szamjutta nikája) Sunrjú Szuzuki (japán) . a dolgok alapvető természete az önvaló nélküliség. akik bizalommal hallgatják. e. megteremtve ezzel a Hettita Birodalom nagyhatalmi pozicióját.szótó zen mester (i.ürességet vallók súnjata vihára (szanszkrit) .sorfal a temetőben.sz. Dógen szellemi örököse Suppiluliumas (egyiptomi) . 1375-1335) surá (héber) . a csak-üresség élményének tantra-módszere súnjata szamádhi (szanszkrit) .W. valójában a + és .a Buddha tanítása közben az elme kötődésmentességére törekszik azokkal szemben. 4.a sinto tengeristen birodalma súsokukan (japán) . Ceram a Hettiták regénye című könyvében „Elő-Ázsia Nagy Károlya”-ként tiszteli.a Buddha mindazokkal szemben kiegyensúlyozottságra törekszik. 2. az aszambhinna szmritjupaszthána 1.idealista monizmus. vagyis eltörlése: nem igaz sem a minden létezik. C. Rávana húga susán purim (héber) .az üresség feletti mély összpontosítás súnjata vádin (szanszkrit) .). 1905-1971). aki jelentős mértékben kiterjesztette Hatti uralmát. szad aszad abupapatti jukti. a mindentől (a létalaktól és a nirvánától is) mentes állapot súnjatá paksa (szanszkrit) .

bhúmi.a 3 világ (dzsig rten gszum) sza ma drok (ejtett tibeti.a törvény tanítója.A Fehér Öszvér titkos tanítása.a birodalom védőszelleme süve (héber) .egy terület birtokos szelleme. századból svedan (szanszkrit) .pagoda Rangunban az i.a Cshándógja upanisad szereplője svétámbara (szanszkrit) .minden lény sajátos rendeltetése svánamukha mthing nag spjang mgo can (írott tibeti) . a 3 világ (wdzsig rten gszum) vagy 3 szint (sza gszum) közül az egyik Szaádhi rádzsa (szanszkrit) .a Nyolc Boszorkány közül az északi farkasfejű svar (szanszkrit) .föld. írott tibeti sa srod) .-15.fehér ruhások.bösek hallgatják. a 3 világ egyike svát (héber) .a test felmelegítése. föld feletti világ (istenek). dzsaina szerzetesek Svétásvatara upanisad (szanszkrit) . a 3 világ (dzsig rten gszum) vagy 3 szint (sza gszum) közül az egyik sza dak (ejtett tibeti.Théseus emlékünnepe 4 nappal a Kronia után (Athén) SZ sza (ejtett tibeti. az 5 elem (dzsungva) egyike sza bla (ejtett tibeti) . semlegesek sza gszum (ejtett tibeti) .az égi.sz. írott tibeti) . nem kedvesebb az előzőkkel és nem veti meg az utóbbiakat.elsődleges tényezők .gyászhét svadharma (szanszkrit) .a miko rituális öltözetének kis harangjai sűl (jiddis) . az aszambhinna szmritjupaszthána 3. írott tibeti sa bdag) .mindent magában foglaló minden szabbacsitta szádháraná (páli) .részben letelepedett gazdálkodók és jaktenyésztők sza szkja (ejtett. 19-21 sza szteng (ejtett tibeti) .szakja sza szö (ejtett tibeti. 14. foka suten (japán) . ájur véda Svéta (szanszkrit) .menny. írott tibeti) . északnyugat.Királyi meditáció.kutya. írója Taittiríja (?) svitíja dhjána (szanszkrit) .Viráta fia Svétakétu (szanszkrit) . írott tibeti sa ma 'brog) .kneszet sülde (mongol) .szinkretizmus. a bódhiszatva szint harmadik foka synkrétismos (görög) .január-február Svédagon .földi világ (emberek). mahájána szabba szabba (páli) . alkonyat. sinto szertartásmester suzu (japán) . vallási keveredés Synoikia (görög) . a Jadzsur véda kiegészítése.

igazán létező. 4.szalájatanam szad aszad abupapatti jukti (szanszkrit) . csétaná.minden dolog szabdag (ejtett tibeti) . hogy 1. öntudat.a mindentudás ismerete. ékaggatá.homogén okság szabháva (szanszkrit) . nem egy felsőbb lény irányítása szábhi szanszkára parinirvájin (szanszkrit) . az ok és az okozat természete egybemosódik.specifikus természettel rendelkező dolgok szabháva váda (szanszkrit) . helyi istenség szabhága hétu (szanszkrit) . védaná.az állandó változás folyamata szabbedhammá (páli) .Az igazság feltárása szútra (Tripi-taka Szútrapitaka) Szaccsaka/Dighanakha/Aggivésszana (páli) .) szaccshidra váhana (szanszkrit) .a 4 nemes igazság Szaccsa vibhanga szutta (szanszkrit) .nem-folyamatos rögzítés az elmélyülésben szaccsidánanda (szanszkrit) .az igazság és a nemigazság módszere. oknélküliség áll fenn szad bhúta (szanszkrit) . a haiku-írás szemlélete szacuki (japán) . mind a mellékes okokból keletkezik.nigantha vitamester Vészálí mellett Szaccsánam Csaturó Pádá (szanszkrit) . gyönyör mivoltában lévő Legfelsőbb Önvaló szad ájatama (szanszkrit) .a Buddha neve a Tusitában Szacscsavibhánga szutta (páli) .az Igazság Négy Pillére Szaccsavétakétu (szanszkrit. a théravádában) .a valóság. valós . szarvadnya dnyána szabbe szankhárá aniccsá (páli) . elvetése annak. manaszikára).Az igazság feltárása szútra (Tripitaka Szútrapitaka 141. dzsivitindrija. a dolgok elszigeteltsége. mind az eredendő. páli Szantusz szita Dévarádzsa. szannyá. Brahman szaccsidánanda maja paramatman (szanszkrit) .ilyenség.(phassza.a világegyetemben a szubsztanciák termé-szetes és szükségszerű tevékenysége. alapja a szubsztanciák inherens tulajdonságai. 3. közös tulajdonságok szabbannyutanyána (páli) .a hely szelleme.lét-tudat-boldogság (szat csit ánanda).erőfeszítéssel elért teljes nirvána szabi (japán) . 2.rhododendron (Rhododendron indicum) szaccsa (szanszkrit) . az önmagában létező másikból keletkezik.

síla). a bódhiszattva bhúmi 9.a jámborság birodalma. 9.a bal kéz gyakorlatai (szimbolikusan).törekvő. szentéletű ember. a füleken keresztül felfogott hangok. agyhártya.a Jó Törvény Fehér lótuszának Vezérfonala. a bhávaná márga 9.bizonyítandó tétel a vitában szádhjénaszama (szanszkrit) . jó. maga is bizo-nyításra szorul szádhu (páli) . szamádhi. az ötféle élvezet (rúpá. makájána szadhak (szanszkrit) .a szádhu női megfelelője szado (japán) . önzetlenül céltudatos magatartás szádhana kála (szanszkrit) .sz. valós-és-valót-lan szadáma (szanszkrit) . raszá.szad dharma (szanszkrit) . kereső. teaszertartás szadrisa (szanszkrit) . jadnya) szádhjaszama (szanszkrit) . egyenes. a megvalósítás módszere.a cél elérését segítő gyakorlati módszerek (pl. adhimátratama).az erőfeszítés kora (pradnyá. helyes.szent tanító. kitűnő. hit. fokozata szádhumatí bhúmi (szanszkrit) .tibeti május vége-június szágara mudrá szamádhi (szanszkrit) . azonos száfár (héber) . Siva egyik neve Szadaszmandapa (szanszkrit) . hajlandóság. phótthabbá) egyike szaddátanhá (szanszkrit) .-ban szádhví (szanszkrit) . haszonnal járó. hívő (mridu.a szent tűz áldozati temploma szaddá (szanszkrit) . az érzékszervi ingerek tudatosítása. a meditációban megjelenő istenség híve szádhana (szanszkrit. ebből ered a szofér szagadava (szanszkrit) . madhjama.örökké kegyes. adhi-mátra. a síla kála második szakasza szadhárana dharma (szanszkrit) . tiszteletre méltó szádhumatí (szanszkrit) . írott tibeti szgrub thabsz) . foka Szádhupála (szanszkrit) . szaddá.mélyreható bölcsesség.tengermély elmélyedés .igazi és nem-igazi létező.szó. tapasz. az elefántvezetés 5 követelményének egyike Szaddharma pundaríka szútra (szanszkrit) . a jógában).a bizonyítandóhoz hasonló.az egyik pitta.a folyton ittas jáksa Szadásiva (szanszkrit) .kelet-indiai tanító az i. sz. önbizalom.a hangok iránti szomj szaddhá (páli) . a Tóra betűit. buzgó.általános dharma (dána.az igaz/a jó Törvény szada szad bhúta (szanszkrit) .hasonló.megszámol. ájur véda szádhaka (szanszkrit) .bizalom a kijelentett igazságok helyessége iránt.

Mádri és az egyik asvin fia szahadzsa (szanszkrit) . Nofertum anyja. egyidejűség szaha dharmí (szanszkrit) . egyszerre tulajdonságokkal bíró és tulajdonságok nélküli teljesség szagúna upászaná (szanszkrit) . az „én vagyok” képzete.együtt-járás. Ísvara.egyidejűleg előidézett ok Szai Ningpo (ejtett tibeti) . Dordzse Szenpa . kínai xiao qian shi jie) . mint a Brahman megnyilvánulása. a homloküreg felső részében a fejtető alatt (ezerlevelű lótuszú) szahaszras csúdikó lókadhátu (szanszkrit. erőfeszí-téssel végrehajtott lélegzet-benntartás szahita pránajáma (szanszkrit) . Ptah felesége.szagúna (szanszkrit) . ezt erősíti az emlékezet és a túltekintés az érzékszerveken szahadzsa jána (szanszkrit) .démon szahabhú hétu (szanszkrit) .démon Szahaszráksa (szanszkrit) .velünk született átman-felfogás. ezer világból áll szahétuka (szanszkrit) .tulajdonságokkal/sajátságokkal (gúna) rendelkező.kis világegyetem. temploma: Memphisz. Letopolisz szahotpanna hétu (szanszkrit) . Indra egyik neve szahaszrára csakra (szanszkrit) . együtt-létezés.bódhiszattva.együttes lélegzet-benntartás.az Önvaló tisztelete a tulajdonságokon/sajátságokon (gúna) keresztül szaha bháva (szanszkrit) . Ékköves. írott tibeti lhan cig skjes pa'i dga1' ba) együttszületett öröm.egyidejűleg létező.pándava. Nakula iker-testvére. az elme azonosulásának boldogsága szahamúla (szanszkrit) .természetes állapot szahadzsánanda (szanszkrit.a mindenben benne rejlő isteni ható aka-rat szahadzsa klésa (szanszkrit) velünk született szennyeződések szahadzsá vaszthá (szanszkrit) . a vihar és a dögvész oroszlánfejű istennője.társ a dharmában. az érzések és/vagy a fizikai látszat alapján.gyökérokoktól függő szahita kumbhaka (szanszkrit) .erőközpont (pítha) az agyüregben.a vadzsrajána egyik neve szahadzsa karma (szanszkrit) .ezerszemű.szándékos légzés (hatha jóga) Szahmet (egyiptomi) . hős a Mahábháratában. kölcsönös okság Szahadéva (szanszkrit) .a sivatag. férjes asszony szaha múla (szanszkrit) . jelképe: nőstényoroszlán.

9 béklyó (anunaja.arahat szakaki (japán) . parámarsa.a Szakják bölcse. égi) szakadágami maggo (szanszkrit) . tehetséges. tartománya szakadágámí (páli) . a Hiei-hegy kolostorának alapítója.adományozó szerzetes szakja bhiksuni (szanszkrit) . aki Iksváku leszármazottja szakja bhászá (páli) . ejtett. mána. vicsikitszá. a nirvána előtt már csak két újraszületése van (földi.szakja nyelv. mátszarja) szaka . ejtett tibeti Szamgje.az imacsarnok előtti láda a sintó szentélyben. későbbi neve Dengjó Daisi szaísvara szánkhja (szanszkrit) . ágait a megtisztulási szertartásokon használják. legtöbbször oda ültetik.sz. dristi.a tama boldog része a sintóban szakja (páli.egyszerre megosztott és osztatlan teljesség szake (japán) . a nepáli határ közelében.rizsbor szaki mitama (japán) . a prákrit mágadhí rokona szakja bhiksu (szanszkrit) . Néith istennő fő kultuszhelyeként tisztelték (a város egyiptomi neve: Per Neith .nemzettség.szkíta törzs.egyszer visszatérő.Neith Háza). a magga 2.ízlelés szajódzsana (szanszkrit) .szent fa a sintóban. amelybe a látogató elhelyezheti adományát szájana (szanszkrit) . az élet szimbóluma. avidjá. írsjá.kísérője szai su (japán) . a történelmi Buddha rokonsága.a szánkhja istenhívő változata Szaisz (egyiptomi) . írott tibet sza szkja) . páli Kapilavatthu) vezetője.város a Delta nyugati felében. írott tibeti sakja thub pa. kínai Shi yia mu ni) . pratigha.a nirvánához vezető út második foka szakadágámin (páli) . dinasztia fáraóinak fővárosa volt szaiszen bako (japán) . emellett a XXVI. hazatérve a Tendai-szekta alapítója. az Akhaimenida birodalom 20. ahol egy kami tartózkodási helye vélhető szakalákalá (szanszkrit) . talpraesett. a történelmi Buddha egyik .a kultusz ura. részét megjárt ember.zen mester (i. a sinto Isze-templom vezetője Szaicsó (japán) . Viruddhaka leszármazottja. 767-822).adományozó szerzetesnő Szakja muni (szanszkrit. a Tien tai-hegynél tanult. a Róhiní és a Raptí folyók között egy kis fejedelemség (fővárosa: Kapilavasztu.

szavazólap szalaksana (szanszkrit) . ejtett tibeti) . az 5 tapa-dási halmaz. a 4 gyümölcs második foka. 1073ban Khon Köncsog Gyalpo (i. a testben a torokhoz kapcsolódik szálafa . a feltornyozott haj tetejét levágják szakridágámin (szanszkrit. azután csak felsőbb világokban születhet újra. egyéni létezés.a személyiség összessége szakkei (japán) . önlétezés szakkája ditthi (szanszkrit) . a Buddha mellékneve szakjapa (szanszkrit.szálafa.önlétezésre vonatkozó nézet. nidána.sz. szvakíja dristi. foka száksátkára (szanszkrit) . a tibeti buddhizmus 4 irányzata közül az egyik. nevét az i. az már csak egyszer fog emberként újjászületni. a paticcsa szammupáda 5. fővárosa Kapilavatthu (páli) Szakja Szenga (szanszkrit. 1034-1102) által alapított Szakjakolostorról kapta Drokmi jógi (i. a 4 fő tibeti iskola közül az egyik Szakjasrí (szanszkrit) . a 7. az egyik béklyó szakkája szabba (szanszkrit) . az arhat 2. tagja. személyiség. írott tibeti lang gcig phkir wong ba) .egyéniség. amelyben a hívő meglátja Istent száksátkarana (szanszkrit) .keleti fehér tudáshordozó istenség. az egyik árnyékában született. írott tibeti sa skja pa) .érintkezés a külvilággal szalájatanam (páli. írott tibeti bram ze'i rigs shing sála chen po) . buddha Szakja Pandita (szanszkrit.egyszer visszatérés.Shorea robusta szalájatana paccsajá phassza (szanszkrit) . a másikéban halt meg a Buddha Szala Nepai Rigdzin (ejtett tibeti) . 6 képesség. jellegzetességgel bíró szálamba shírsászana (szanszkrit) . szanszkrit szad ájatama) .a maiko negyedik frizurája.sz.megvalósítás szála (szanszkrit. szaglás. ejtett tibeti) .jellegzetes.az az állapot.neve. vörös sapkás.sz. a námarúpa érzékszervei szaláká (páli) . a kert elhelyezése a természetben szakko (japán) .kölcsönvett kép.hatos szféra (látás.a Szakják oroszlánja.az emberek világának buddhája Szakja szíha (páli) . ízlelés. 992-1072) tanítása alapján.támasztott fejen állás (hatha jóga) . Róhiní és Raptí folyók által határolt terület a Himálajától délre. tapintás.a Gangá. gondolkodás) és a hozzá tartozó érzetek.Kunga Gyalcen Szakja rádzsaság (szanszkrit) . aki idáig jutott a tökéletesedésben.szürke (sárga) föld. hallás. a 8.egy pandit szakkája (szanszkrit) .

egyensúly.az elmeműködés teljes összeszedettsége. egyenletes. állapota.a síla kála 5. hordozója háromkerekű. (szamjag szamádhi) foka.a szem sem becsukva. azonosság szamá vartana (szanszkrit) .) Szam vár (szanszkrit) . hatha. jelképe a buzogány. japán zanmai) . laja. 3 ló által húzott szekér szama (szanszkrit) . az udgátar recitálja szama vritti (szanszkrit) .az elme 9. mahábódha. mély meditációval létrehozott magasabb tudatállapot. azonosulás. a mantra. mahálaja. himnuszok.teljes műveletsorú légzés (hatha jóga) szamabhaví mudrá (szanszkrit) . fia Dzsívakát Száléjjaka szutta (szanszkrit) .Dallamok védája.tökéletes összeszedettség szamádhi upacsára acsala prasrabdhi (szanszkrit) . révület.dhjána mudrá szamádhi páramitá (szanszkrit) .az otthonukba visszatértek a védikus tanul-mányok után Száma véda (szanszkrit) .a pránajáma szakaszainak egyformasága (hatha jóga) szama vritti ránájáma (szanszkrit) .egyforma.teljes test megtámasztástartás (hatha jóga) Szálávana áráma (páli) . írott tibeti ting nge 'dzin. az elme erőfeszítés nélkül egy dologra összpontosít szamádhi (páli.szálamba szarvángászana (szanszkrit) . benső béke. a jóga végcélja. dhjána szamádhi kála (szanszkrit) . feloldódás az Önvalóban.az összeszedettségre összpontosításból származó kikezdhetetlen nyugalom szamádhindríja (szanszkrit) . mahábháva. szellemi iskolázottság. (szamjagbszmriti) és 8. mély összpontosítás. szellemi egyensúly. érzéseink-tudásunkakaratunk közötti összhang.Bimbiszára udvarhölgye.pártatlanság számagáma (szanszkrit) menedékhely a szakja ..a Vészálí melletti Kutágára szálá egyik neve Szálavatí (páli) . szakasza szamádhi mudrá (szanszkrit) .(hétfő) a hétfő istene. sem kinyitva nincs (hatha jóga) szamádhána (szanszkrit) . a jóga 8 foka közül a 8.az összpontosítás képessége szamadristi (szanszkrit) . a szammá boddzshangá 6. a Hold (Szóma) hatása alatt áll.A Szálá papjai szútra (Tripitaka Szútra-pitaka 41. rádzsa jóga gyakorlata (mahábháva). a nemes nyolcrétű ösvény 6. 7. tudati elmélyülés. (szamjag vjájáma). tényezője. nyugalom.

a csatur szamgraha vasztu. jelképe csengő. kettős gyémántjogar. ájur véda. dal. közös. ájur véda számagrí (szanszkrit) . egyetemes tulajdonság. rgja Szamaja tárá (szanszkrit.a tápanyaggá változott agni. a buddhisták szamanéra (szanszkrit) . nagy szerencse a továbbjutáshoz szamanantara pratjaja (szanszkrit) .rádzsaságban. az egyik vata.egyenes szög-tartás (hatha jóga) Száman (szanszkrit) . eleme föld szamaja vimukta (szanszkrit) .a Szakja-fi vezeklői. a szamjag dristi 1.dam cif szem pa szamakónászana (szanszkrit) .okok és feltételek együttese szamáhita (szanszkrit) .a körülmények által meghatározott megvalósító (sraddhádhi mukta) szamajaszattva (szanszkrit) . írott tibeti dam tshig sgrol ma) . teljesülés. szintje szamaja (szanszkrit) .hasonló. helytelen nézet) számánja laksana (szanszkrit) közös.elfogulatlanság. dallam. színe berillzöld.találkozás a szamanákkal (bhiksukkal). az együttérzés négy eleme közül az első szamanászakja puttijá (szanszkrit) .meditatív egyensúly. amikor az ember szembe-kerül a 4 nemes igazsággal. az a tulajdonság.a teljes bélrendszerre vonatkozó eltérések. mindent jellemző általános jegy. szerzetes. Ánanda itt töltötte az esős évszakokat Számagáma szutta (páli) . bélrendszer. Haszonnal Véghezvivő Amógasziddhi társa (Bardo). ájur véda szamanánanycsa dasszanam (szanszkrit) .novícius számánja (szanszkrit) . a Buddha mellékneve szamána váju (szanszkrit) a légzés szabályozása az emésztőrendszerben szamána vászó (páli) .jelvény. vimukti márga szamáhita márga (szanszkrit) . részei: anantarí-ja márga.Jádzsnyavalkja szolgája. fogadalomtétel. Száma véda szamana (páli) aszkéta. a tudati tárgyak fő jellemzői.nem-családban leélt élet szamána vata (szanszkrit) .általános szenvedélyek (kételkedés. általános jegy. amely mindent jellemez.Középső gyűjtemény 104. általános számánja klésa (szanszkrit) .Esküs Megszabadító.annak az útja. szamagni (szanszkrit) .közvetlen megelőző feltétel szamánárthatá (szanszkrit) . mint az állandóság hiánya a .

alapítója Vidnyánabhiksu (i.egybeesés.közvetlenül megelőző feltétel szamápatti dhjána (szanszkrit) . másrészt az Egyetemes Jó. a vallási gyakorlat bódhiszattvája. 16. meditatív állapotok szamápatti varana (szanszkrit) . elvonatkoztatáson túli egybeesés (artha mátra nirbhásze.Egyetemes Jóság Anya számantaka (szanszkrit) . a 8 megvalósítás. semlegesíti a gőgöt. meditatív eszközök. az öt tudás egyike. az orr-tudat. írott tibeti mnjam pa njid kji je shes. tudatossá válik birtokában a szamszára és a nirvána azonos lényege. írott tibeti kun tu bzang po) Egyetemes Jóság. a szó és a tett alapvető azonosság szamatá dnyána (szanszkrit.az egyforma természet bölcsessége. transzcendentális látomások szamarasza (szanszkrit) . kínai ping deng xing zhi) . Brahmá szútra kommentár Szamantabhadra (szanszkrit. műve: Vidnyánámrita. a második bölcsesség.egyenes-tartás (hatha jóga) szamatá (szanszkrit) . társa Dhúpá.képesség az álajavidnyánában lévő csírák létre-jöttére szamaszthiti (szanszkrit) . a meditatív beleolvadás megvalósítása.a megvalósítás összpontosítása szamápatti nirdésa (szanszkrit) . nirvitarka szamápatti). az egyenlő lényegű tudás. a fundamentális egységben lévő . közvetlen visszatükröződésen alapuló egybeesés (szavicsára szamápatti). mint ősbuddha a Gyémántjogaras Vadzsradhara egyik formája. sz.).mentes a meditatív megvalósulás min-den akadályától szamápatti/artha mátra nirbhásze (szanszkrit) .bevezető dhjánikus meditáció számantara pratjaja (szanszkrit) .közös gyönyör számartha (szanszkrit) .feltételektől függő dolgok esetében számánja váda (szanszkrit) . társa az Egyetemes Női Jóság (Szamanta bhadrí). a fogalmak nélküli tiszta értelem. szemlélődésen túli egybeesés (nirvicsára szamápatti). jelképistenség.a gondolat. írott tibeti kun tu bzang mo) .sz. jelképe a kalász.a tudatosság megváltozott állapotai. a vallási gyakorlat Szamantabhadrí (szanszkrit. minden megvilágosodott szellemőse.védánta iskola. fogal-mi keretbe ágyazott egybeesés (vitarka szamápatti).

nusitaszmrititá. „akiknek elméje tiszta ép és karmikus szennyeződésektől mentes.összehasonlítás Szambhala (szanszkrit) . megjutalmazás test. 4. a Buddha tanítása i.lények lényegi azonosságának tudata. 2425-ben) háború lesz Szambhala és a Föld negatív erői között.tartózkodás az üres fecsegéstől. fizikainak látszik.nyugalom.sz.” (Tenzin Gyaco). a buddhák tudásának egyike szamatha (szanszkrit) .Krisna fia szambandha (szanszkrit) . egy buddha eszmei formája (buddha kája). vírja ⇔ vjápáda. összeszedettség. szamádhi ⇔ addhaccsa kukuccsa. ahogy az átlagos lények látják buddhát. amit csak azok látnak meg.örökifjú. dicsőségtest. írott tibeti longsz szpjod rdzogsz pa'i szku.sz. 2. 5014 évvel a parinirvána után indul hanyatlásnak szambhára márga (szanszkrit.a felhalmozás ösvénye szambhinna pralápá virati (szanszkrit) . figyelem. nirmagnatá auddhatja. 2027-ben Miji Szenge. 3. mély. a buddha kája 3. rendíthetetlenség. ejtett tibeti szok cöl). a tett tárgya egy másik személy. 2. őt követi i. kauszídja. az anyagi ok Szamba (szanszkrit) . írott tibeti tshogs lam) . pannya ⇔ vicsikiccshá szamatha vipasszaná bhávaná (szanszkrit) .elhagyhatatlan ok. 5. kínai shou yong shen) . Drakpo Khorlo Csang idején (i. sraddhá ⇔ kámacs cshanda. üdvözült test. koncentráltság. Kulika király uralkodik.mitikus királyság. szamszkár ászévaná. állandó legfelső öröm. most a 21. leírása Khenpo Kalu rinpocsétől ismert. tagja szambhóga kája (szanszkrit. a Buddha szellemi fia szamaváji (szanszkrit) . formája. az élvezetek teste. átható.sz. 4. szenvtelenség. 5 képesség az akadályok elhárítására: 1. a bódhiszattvának még megvan 5 dharmája . szati ⇔ sztjána middha. az igaz sugallatok forrása. akadályai: 1. jutalomtest. a gondolatbeszéd-tett fundamentális egysége. a szükségszerű kapcsolatok szamaváji kárana (szanszkrit) . életerők (kommunikáció. a tudat elmerül a megvilágosodás gyönyörűségében.együtt járó. azután 1800 évig béke lesz. 40 tárgy a meditációhoz. 3.boldogságtest. a dasaakusala prativirati síla 7.a koncentráció nyugodt belátása Szamatkumára (szanszkrit) .

zen mester és tanítványainak közössége szamgha bhéda (páli) . dharma. ismeretek.egyben tartás.Aksobja női társa .gyülekezés. a szamgha követője akkor jut el a célhoz. összegyűjtött tettkövetkez-mények szamdhja (szanszkrit) . a Három Kincs (drágakő) egyike. forró pokol szamdzsívanáraka (szanszkrit) . vicsikitsza. anantaríka karma szamgha kamman (páli) .ágyékkötő szamgíti (páli) .kolostor szamgharatna (szanszkrit) . a panycsa szkandha egyik csoportja szamdnyá védajita niródha (szanszkrit) . képzet.tökéletes buddha szamcsita karma (szanszkrit) . ha meggyőződése.a szerzetesi gyülekezet ékköve. szanszkrit Logana) . egység.Szakja muni Szamgje Csenma (ejtett tibeti. észrevétel. nagy zsinatok Szamgje (ejtett tibeti) .felelevenedő forró pokol szamgha (páli.összezúzó. írott tibeti 'du shes) .felhalmozott. konkrét tapasztalat. rászánás valamire. test.(hely. ebben a szellem a megilágosultság gyönyörét élvezi szambuddha (szanszkrit) . forró pokol szamghátí (páli) . ebben a formájában közömbös.13 szabály a bhiksuknak a théravádában szamgháráma (szanszkrit) . fogalmi működés. szellemi közösség. észlelés. a három test egyike. hogy a gyakorló szerzetes-e vagy sem. írott tibeti longs spjod rdzogs pa'i sku) gyönyörtest.Újjáélesztő. páli sangho) gyülekezet. írott tibeti dge 'dun. a nirmánakájával együtt rúpakája szambhógakája (szanszkrit. megragadás. hogy neki magának kell létrehoznia a Három Kincset. napkelte-napnyugta szamdnyá (szanszkrit. közösség. khandha szamdnyá szkandha (szanszkrit.szakadást létrehozni a szerzetesi közösségben.a fogalmiság és az utolsó érzékelések megszűnése Szamdzsíva (szanszkrit) .érzet. sílavrata-paramarsa) szamgháta (szanszkrit) . avicsára). idő). ejtett tibeti gedün. buddhista szerzetesi közösség. belátás. írott tibeti du ses kji phung po) kognitív halmaz (szvavicsára. aki már elpusztította a 3 szennyeződést (szatkája dristi.a közösségben egyetértéssel hozott határozatok szamghádiszésza (szanszkrit) . szándék. a 3.

tökéletes/helyes igyekezet/törekvés.az 5.a lemondás. prisztha labdha márga. szolgálatkészség.szammá szamjag ádzsíva (szanszkrit.tökéletes/helyes cselekvés. meditáció az erényes cselekedetek elkövetése és növekedése fölött. a helyénvaló erőfeszítés 4 fokozata. következetesség Szamgye (ejtett tibeti. dalai láma minisztere. megtisztult. páli szammá ditthi. szavak: hazugság. a buddha-guna 6. írott tibeti yang dag pa'i lhra ba) .Felébredtkiteljesedett. durva és haszontalan beszéd. páli szammá vájama.helyes tudás szamjag dristi (szanszkrit. kiteljesedett. foka szamjag dnyána (szanszkrit) .4 tanítványgyűjtő: bőkezűség.a Buddha egyik elődje számisza (szanszkrit) . nem-differenciált szamja vjájáma (szanszkrit. csoportja szamjag szamádhi (szanszkrit. az eltávolítás /szamg/ (az akadályozó tényezők) kifejezése /gye/ Szamgye Csenma (ejtett tibeti) . lopás.világias számjá vasztha (szanszkrit) . tökéletes belső eggyé válás. felébredt. tudati: mohóság. nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga). írott tibeti jang dag pa'i lasz kji mtha') . Megvilágosodott. páli szammá szambuddha) - . erkölcstelen életmód. írott tibeti jang dag pa'i ting nge 'dzin) . nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga) szamjag prahána (szanszkrit) .Dordzse Szempa női társa Szamgye Gyaco (ejtett tibeti) . páli szammá kammanta. páli szammá szamádhi. a Buddha jelzője.egy buddha elméjében kiküszöbölődnek az akadályokból következő késztetések. a korábbi nem-üdvös dolgok megállítása és távoltartása magunktól. írott tibeti jang dag pa'i rco la ba) . rosszindulat. írott tibeti jang dag pa'i 'cho ba) . helyettese Szamgye Korvadzsik (szangsz rgjasz 'khor ba 'dzsig) . tökélyre vitt élet. a 37 bódhipaksikadharma része szamjag pratiháta vászanatvá (szanszkrit) . 2 szint: szamáhita márga. nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga) szamjag (szanszkrit) . ragaszkodás a hibás nézetekhez szamjag karmánta (szanszkrit.szamgraha vasztu (szanszkrit) . viszálykeltés.tökéletes nézet/felismerés. páli szammá ádzsíva. írott tibeti samgs rgjas) .helyes életmód. testi: ölés. a nemes nyolcrétű ösvény 5.tökéletes/helyes elmélyedés. nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga) szamjag szambuddha (szanszkrit.gunaegyensúly. szívélyes beszéd.

tökéletesen/helyes megvilágosodott buddha, teljesen felébredt (még: arhat, pratjékabuddha) szamjag szambuddhatva (szanszkrit) - a buddhaság eléréséhez vezető út szamjag szamkalpa (szanszkrit, páli szammá szankappa, írott tibeti jang dag pa'i rtegs pa) - tökéletes/helyes elhatározás, nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga); önfeláldozó lemondás, jóindulat, mások ártalmának kerülése szamjag szati (szanszkrit, páli szammá szati) - tökéletes/helyes vizsgálódás/ elmélkedés, nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga); a test (kája), az érzések (védaná), a szellem (csitta) és a tudattárgyak (dhammá) jelenléti tudatossága szamjag szmriti (szanszkrit, írott tibeti jang dag pa'i dran pa) - tökéletes tudatosság, helyes figyelem, a nemes nyolcrétű ösvény 7. foka szamjag vák/vács (szanszkrit, páli szammá vácsá, írott tibeti jang dag pa'i ngag) - tökéletes/helyes beszéd, nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga) szamjag vjájáma (szanszkrit) - a nemes nyolcas ödvény hatodik része, helyes erőfesztés szamjama (szanszkrit) - az elme igába fogása Szamje (ejtett tibeti, írott tibeti bsam yas) - kolostor a Jarlung Campo mellett, Padmaszambhava alapította i.sz. 779-ben szamjodzsana (szanszkrit) - az 5 alsóbb béklyó: 1. a személyiségben való hit, 2. szkeptikus kétely, 3. szabályokhoz és szertartásokhoz való kötő-dés, 4. érzéki vágy, 5. rosszakarat szamjóga (szanszkrit) - a purusa és a prakriti kölcsönhatása, kapcsolat, együttállás, egyesítés Szamjutta nikája (páli) - Tipitaka, A társított gyűjtemény szamkalpa (szanszkrit) - különbségtevés, fogalom szamkránti (szanszkrit, írott tibeti 'pho ba) - átváltás, az életerő átkelése valamely tiszta mezőre (bardo), amikor az 5 tudás birtokában az életerő szele átviszi a magot a Brahmá-lyukon, felfelé vivő nagy áthatolás, meredek ösvény szamkrista (szanszkrit) - keresztmetszet, összevont, a szemlélet tárgya szammá (páli, szanszkrit szamjag) - helyes, tökéletes, valaminek a teljes-sége szammá ádzsíva (páli) - szamjag ádzsíva szammá ditthi (páli) - szamjag dristi szammá kammanta (páli) - szamjag karmánta Szammá szam Buddha (páli) - teljesen felébredett, a Buddha

mellékneve szammá szamádhi (páli) - szamjag szamádhi, a miccsha szamádhi ellentéte szammá szambuddha (páli) - szamjag szambuddha szammá szankappa (páli) - szamjag szankalpa szammá szati (páli) - szamjag szati szammá vácsá (páli) - szamjag vák szammá vájama (páli) - szamjag vjájáma Szammáditthi szutta (pálit) - A helyes hit szútra, (Tripitaka Szútrapitaka 9.) számmitíja (szanszkrit) - egy hínajána iskola szammuti déva (szanszkrit) - közmegegyezéses istenek szammuti théra (páli) - idősebb bhikkhuk tisztelete szamnjászin (páli) - aszkétaság életszakasza szamojadzsanáni (szanszkrit) - tíz béklyó, a lényeket a létesüléshez és egyik létesülést a másikhoz kötözik: 1. maradandó személyiségben való hit (szakkájaditthi), 2. kétség (vicsikiccshá), 3. ragaszkodás a szabályokhoz és a szertartásokhoz (sílabbataparámása), 4. érzéki vágy (kámarága), 5. ellenszenv (patighá), 6. formalét utáni vágy (rúpa rága), 7. forma nélküli lét utáni vágy (arúpa rága), 8. önhittség (mána), 9. nyugtalanság (uddhaccsa), 10. vakság (aviddzsá) szampai (japán) - leborulás, a homlok a földet érinti, a két kéz, tenyérrel fölfelé, a fej mellett, mintha a Buddha lábát fognák szampajukta hétu (szanszkrit) - összekapcsolt ok szampannakrama (szanszkrit, írott tibeti rdzogs rim) - fokozat szampannyáta szamádhi (páli) - a tudatfeletti emelkedő szamádhi, tudatos összeszedettség, az elmeműködésben még jelen van az elme, mint tárgy szampannyauppáda (páli) - az öntudat visszanyerése szampaticcshana (páli) - befogadás szamphusszitatta (páli) - megérintettség, a purusa hatása szampra jukta (szanszkrit) - együttesen ható okok, tudatállapothoz kötött szampra jukta csitta dharma (szanszkrit) - a tudatossághoz kapcsolódó mentális tényezők, a panycsa szkandha szamszkára szkandhájának egyike szampra juktaka hétu (szanszkrit) - társult okság szampra vritti (szanszkrit) - megkezdés szampradája (szanszkrit) - felekezet, szekta (csatuh szampradája: Srívaisnava, Brahmá, Kumára, Rudra), a guruk tanítványi láncolata, vallási közösség szampradanja (szanszkrit) - önmegfigyelés az elmélyülésben, a 6 erő (sadbala) egyike

szampradnyáta szamádhi - tudatos összeszedettség, a felszín mögötti valóság megismerése, az elmeműködésben még jelen van az elme, mint tárgy szampradzsanja (szanszkrit) - megértés szampradzsanja bala (szanszkrit) - az elme 4. képessége, világos megér-tése a mentális szenny kártékony hatásának szamshaja (szanszkrit) - kétség, határozatlanság szamszára (szanszkrit, írott tibeti 'khor ba) - az újraszületések forgataga, létforgatag, körforgás, a szennyezett szellem folyamatos változása létről-létre, raboskodás a létesülés világában, a 6 létformában, karmikus felhalmozások vagy cselekedetek, készségek, a folyamat az ember ellenőrzésén kívül áll, és szenvedélyek, tisztátalanságok irányítják, fenntartja és ismételten kiváltja a szenvedést szamszára csakra (szanszkrit) - a létkörforgás kereke szamszarga (szanszkrit) - együttműködés, kapcsolatra lépés szamszartr (szanszkrit) - a létforgatagban vándorló személy szamszkára csintaná (szanszkrit) - utánajárás szamszkára duhkair (szanszkrit) - az ősbűnökből eredő kín szamszkára duhkhatá (szanszkrit) - a megalkuvások elszenvedése, a duhkha harmadik jellegzetessége szamszkára niródha (szanszkrit) - a létesülés elemek kioltódása szamszkára szévaná (szanszkrit) - szétválás, a nirmagnatá auddhatja létrejötte szamszkára/szankhára (szanszkrit, páli szankhárá, írott tibeti du bjed kji phung po) - egyesítés, tökéletesítés, létrehozó, megformáló, egy létforma cselekedeteinek lenyomata, a múltbéli tapasztalások elhomályosult lenyomatai, amelyek a Függő Keletkezés képlete szerint az avidjá vagy szellemi vakság következtében alakulnak ki, pszichésszellemi-morális vonatkozású karmikus tendenciák és energiák, a reinkarnációs folyamat hajtóereje, szakrális rítusok, karma, lehet: prákrita és aprákrita, 5 khanda, a 2. nidána, 52 formája van (panycsaszkandha), tudati emlékek a múltból, indíttatások, késztetések, szándékok, ötletek, tisztító szertartások, akarati tevékenység, karmacsíra, a paticcsa szammupáda 2. tagja, késztetés, tudati képződmény (4. halmaz), feltételek hatására alakult képződmények, feltételes képződmények (az 5 halmaz); a tudatossággal összekapcsolódó: 11 minden tudatosságban (mahábhúmika dharma), 10 üdvös (kusala mahábhúmika dharma), 6 szenynyezett (klésa mahábhúmika dharma), 2

kárhozatos (akusala mahábhúmika dharma), 10 korlátozott (upaklésa parittabhúmika dharma), 8 meg nem határozott (anijata bhúmika dharma), a tudatossággal nem összekapcsolódó: 14 nem anyagi jellegű, a szellemi akarati tevékenység csoportja, a tudatossághoz kapcsolódó (szamprajukta csitta dharma) és ahhoz nem kapcsolódó (vipra jukta csitta dharma) mentális tényezők szamszkáráh karmáh (szanszkrit) - karmikus késztetések szamszkárák (szanszkrit) - a Kálacsakra második mezője szamszkrita (szanszkrit) - feltételekhez kötött, feltételek hatására létrejött, összeállt, feltételes, összetett szamszkrita dharma (szanszkrit) - összetett, együttműködő dharmák, a lételemek kombinációja az oksági törvény alapján, halmaz, feltéte-lektől képződött elemek, jelenségek szamsztána (szanszkrit, írott tibeti dbjibs) - alak szamszthápaná (szanszkrit) - folyamatos összpontosítás, az elmélyülés 2. fokozata szamszvédadzsa (szanszkrit) - nedvességből születés, férgek, rovarok szamtána (szanszkrit, írott tibeti rgun/rgjud) - a szellem folyamatos létállapota szamten bardo (ejtett tibeti) - a meditáció átmeneti állapota szamtírana (szanszkrit) - érdeklődés, ítélet, keresés szamu (japán) - ház körüli munka zen szerzeteseknek, nagy koncentrációval végzett fizikai munka szamuccshédapahána (szanszkrit) - kiirtás által történő elhagyás (vinaja) szamudaja (szanszkrit) - eredet, keletkezés szamudaja dhamma (szanszkrit) - keletkezési tényező szamudaja dnyána (szanszkrit) - a keletkezés tudása (ok /hétu/, keletkezés /szamudája/, alkotás /prabhava/, feltétel /pratjaja/) szamudaja szatja (szanszkrit) - a keletkezés megvalósítása, a szenvedés eredetének igazsága, a szenvedés keletkezésének igazsága, a duhkha eredete, a megvilágosodás 2. fokozata szamudda (szanszkrit) - óceán szamuráj (japán) - főnemesek (daimjók) szolgálatában álló harcosok szamuttiszaccsa (szanszkrit) - köznapi igazság Szamvara (szanszkrit, írott tibeti sdom pa) - Siva tantrikus formája a buddhistáknál, fogadalom (lehet: közönséges, általános, nem közönséges); önuralom, fegyelem, önmérséklet

Szamvara jidam (szanszkrit, ejtett tibeti) - a Legnagyobb boldogság ji damja szamvara síla (szanszkrit) - önmegtartóztatásra vonatkozó előírások (upavaszatha, upászaka, upásziká, srámanéra, srámanériká, siksamáná, bhiksu, bhiksuní) szamvara vinaja (szanszkrit) - az önuralom fegyelme szamvarta kalpa (szanszkrit) - a romlás időszaka szamvat időszámítás (szanszkrit) - kezdete i.e. 57 szamvriti (szanszkrit) - a felszín/külszín igazsága, elfedő igazság, köz-napi tapasztalat, a mindennapi élet igazsága szamvriti bódhicsitta (szanszkrit, írott tibeti kun rdzob bjang chub kji sems) - a hagyományosan megvilágosodott elme szamvriti dnyána (szanszkrit) - hagyományos tudás, nem a végső szamvriti szatja (szanszkrit) - az érzékelhető/empirikus, felszíni igazság, a külszín igazsága, köznapi tapasztalati igazság, mindennapi nyelv-használattal járó, tapasztalati igazság, viszonylagos igazság, olyan látás, amely képes megragadni a dharmák valódi természetét szamvritódhi csitta (szanszkrit) - a hagyományosan megvilágosodott elme szamvritta pariccshédaka pradnyá (szanszkrit) - a viszonylagosat elemző bölcsesség, az adhipradnyásiksá 2. foka, felismerhetővé teszi a tudás 5 ágát (sabda, hétu, adhjátmika,csikitszá, silpa) Szan cang (kínai) - Tripitaka szan go (japán) - emberi cselekedet szan kie (kínai) - 3 korszak kínai buddhista iskola, a vallási gyakorlat hangsúlyozása szan szan kudo (japán) - háromszor három, szake ivás, vagyis házasságkötés, egy maiko képzésének záró szertartása Szan zó (japán) - Tripitaka szanáthana dharmaszravana (szanszkrit) - a szellemi fejlődés első foka, örök törvény, tulajdonképpen a hinduizmus, tao Szanatkumára (szanszkrit) - Örökifjú, Brahmá fia, aszkéták jelzője, Szkanda háború-tanító isten Száncsi (szanszkrit) - sztúpa az i.sz. 1. századból a mai Madja Prades álamban szándák/szandek (héber) - aki ölében tartja a körülmetélendő gyermeket, koma Szandaka szutta (páli) - Középső gyűjtemény 76.

Szandhinirmócsana szútra (szanszkrit) - A rejtett összefüggés megvilá-gítása, mahájána jógácsára szútra szandhjá (szanszkrit) - szürkület, a hajnal és az alkony, az ima ideje szandhjájaszambhásá (szanszkrit) - barátságos vita azonos nézetet val-lók körében szanditthikó (páli) - immanens, a dharma szandnyá (szanszkrit) - észlelés, tudatosítás szandnyá szkandha (szanszkrit, írott tibeti du ses kji phung po) észlelés, az 5 halmaz egyike (panycsa szkandha) (a védaná osztályainak megfelelő fogalmak) szandó (japán) - ösvény a sinto szentélyben, amely a főkaputól a hondenig (imaterem) vezet szandzen (japán) - a mesterrel közösen végzett zen-meditáció Szandzsaja (szanszkrit) - Dhritarástra kocsihajtója a Mahábháratában; az elbeszélő szang (ejtett tibeti, írott tibeti bsangs) - füstáldozat borókaágak égetésével Szang cang (kínai) - Tripitaka Szang gye (ejtett tibeti) - Buddha szang va (ejtett tibeti, írott tibeti srang ba) - a Mérleg csillagkép szanga (szanszkrit) - rátapadás, ragaszkodás a dolgokhoz szangsz rgjasz (írott tibeti) - Buddha, Szangye szangsz rgjasz kji rigsz (írott tibeti) - buddha gotta szangsz rgjasz rnam par gzigsz (írott tibeti) - Vipasjin szangszara (szanszkrit) - az anyagi világ zavaros állapota szangva (ejtett tibeti) - ajanamsza szanhama (szanszkrit) - erőfeszítés, az astánga jóga 6.-8. lépcsője (dhára-ná, dhjána, szamádhi) Szanhedrin (héber) - tanács, 120 tagból álló bíróság szanhita (szanszkrit) –lll\ gyűjtemény a vaisnaváknál, a 4 véda Szani vár (szanszkrit) - a szombat istene, ez a Szaturnusz, jelképe három-ágú szigony, íj, nyíl, imafüzér, hordozója sakál vagy vasszekér, apja Szúrja, anyja Csaja szanidána (szanszkrit) - szilárd alap szanjászi (szanszkrit) - lemondott Szankarsan (szanszkrit) - Ananta Shésha másik neve szankéta (szanszkrit) - konvenció szankha (szanszkrit) - kagyló, csiga, ebből készült kürt szankhára/szamszkára (szanszkrit) - az akaratlagos cselekvés karmikus képzőerői, készségek, a pratitja szamutpáda második foka szankhárak khandha (szanszkrit) - akaratlagos formáló erők halmaza

szankhata (szanszkrit) - feltételes szánkhja (páli, kínai su lun) - számláló, felsoroló; a védákra épülő dualista filozófia rendszer, a 6 ortodox darsana egyike, a világ ontológiai elemzése, alapítója Kapila, szerkezete: alapelvek (iskolánként különböző számú, amennyiben van, amit külön résznek tekintenek, van, amit nem) Brahman (Isten), purusa (lélek), prakriti (természet), mahat (elválasztó értelem), ahamkara (a világ létrehozója), manasz (gondolkodó elme) = a létezés részei: tanmátra (érzetminőség), sabda (hang), szparsa (érintés) rúpa (forma), rasza (íz), gandha (szag); dnyánéndríja (érzékelő képesség) = csaksusz (látás), sravana (hallás), ghrána (szaglás) rasza (ízlelés), szparsa (érintés); karmendríja (a tevékenység képessége) = haszta (megragadás), pada (járás), vács (beszéd), páju (ürítés), upastha (nemzés); mahábhúta (nagy elem) = ákásha (éter), váju (levegő), tedzsasz (tűz), dzsala (víz), prithiví (föld) szánkhja ácsárja (páli) - szánkhja mester Szánkhja káriká (páli) - a szánkhja alapműve, 72 versszak, írta ÍsvaraKrisna (?), kommentátora Gaudapáda (i.sz 7. sz.) szánkhja pátri mókkha (szanszkrit) - a teljes megtisztulásért tartott szánkhja szertartás Szánkhja szútra (páli) - Kapilának tulajdonított mű (de i.sz. 14-15. századi) szankhjáta dhamma (páli) - rendszerezett tan, igazság mértékű szankusza (szanszkrit) - kákó, tímárszerszám szánmhja darsana (szanszkrit) - a lílonmuktira épülő bölcseleti rendszer szanna (szanszkrit) - észrevétel szannak khandha (szanszkrit) - az észlelés csoportja, az egyik panycsak-khandha szannjásza (szanszkrit) - lemondás szannjászadá (szanszkrit) - a dzsiva elfordulása a lényegtelen dolgoktól vidjá létfokozata szannjászi (szanszkrit) - félredob, a világról lemondó aszkéta (ásrama), de a védikus életkor-rend végső szakasza is szannjászin (szanszkrit) - ásrama szannjásziní (szanszkrit) - aki lemondott, aszkétanő szannó sinto (japán) - a tendai buddhista szektához közeli sinto, alapítója (?) Dengjó daisi (i.sz. 766-822)

szanran (japán) - izgatottság szansi mompó (japán) - tanácskérés egy zen mestertől szanso (japán) - egy pont az 5. hátcsigolyától balra szansu dzsingi (japán) - a 3 isteni kincs a sintóban: a tükör, a kard és az ékszerek szanszkrit - teljes, elegáns, pontos szánta (szanszkrit) - megnyugvás szántádjuárádjákára (szanszkrit) - a viszonylagos nyugodtság és durva-ság összehasonlításának útja szantána (szanszkrit) - a végső összetevők szakadatlan egymásra követ-kező folyamata, a lételemek folyamata a szarvásztivádin iskolában, folytonossági lánc Szántaraksita (szanszkrit) - indiai tudás, akit Triszong Decen Tibetbe hí-vott (i.sz. 8. sz.) szanthágára (páli) - gyűlésterem tűzoltárral a a szakja rádzsaságban szanthánam (páli) - szótlan állás szanti (páli) - béke, nyugalom, a nirvána szanti vara pada (páli) - a megbékélés nemes útja, az érzelemmentes állapot szantírana (szanszkrit) - vizsgálat, megítélés szantósa (szanszkrit) - elégedettség Szantósí Mátá (szanszkrit) - az Elégedettség Anyja, hindu istennő, aki-nek áldozatul böjtöt tartanak Szantusz szita Dévarádzsa (páli) - Szaccsavétakétu szantutthi (páli) - igénytelenség, megelégedettség, a jóga 8 angája közül a 2. szanzen (japán) - négyszemközti eszmecsere a zen-mesterrel, a rinzaiban a mester Szanydzsája Bélatthiputta (páli) - tittha gondolkodó, egy paribbádzsaka, Upatissza társa, iskola, amely nem fér össze a buddhizmussal szanydzsáti (szanszkrit) - testi létesülés szanykhata (szanszkrit) - feltételekhez kötött szannyá (páli) - érzékelés, észlelés, tapasztalás szannyá maja (páli) - az én tudati alakja szannyá védajita niródha (páli) - a tudat és érzés megszűnése, a tökéletes tapasztalás feletti tudatállapot szannyák khandha (páli) - észlelés halmaza szannyásza (páli) - ásrama, remetelak szannyávi pallásza (páli) - érzésekből fakadó téveszme;

legendás látnokok a Mahábháratában.a Buddha tanítványa. rosszat jónak. a zene és a művészetek istennője. vagyis: Alakánanda.7 bölcs. Váráhí.menedék (ld.khadira (?) (Acacia catechu).a lényeg. a tibeti iskolák egyik csoportja (a másik a nyingmapa) szara (szanszkrit) . Nágárdzsuna mestere szarájatana (szanszkrit) .. egy folyó ÉszakIndiában.. nem lelket léleknek érzékelni szappurisza (szanszkrit) .júliustól októberig szarga (szanszkrit) . szára Szaraszvatí púdzsa (szanszkrit) .Durgá 7 anyai kiterjedése a Raktabídzsa nevű démonnal folytatott harcban ezek: Bráhmí.Upatissza. Najar. a nirvána szarana gamana/traja (szanszkrit. a Buddha maradványait 8 sztúpába helyeztek szarkofág (egyiptomi) . Kaumárí. evolucionizmus (törvényszerű fejlődés) Szári (páli) .újak. Mahésvarí. az egyiptomi temetkezés és . akikben világfeletti minő-ségek vannak szapta dhátu (szanszkrit) . Náraszimhí. Brahmá felesége. sukra) szapta mátriká (szanszkrit) .elsődleges teremtés. meggyilkolták szaríra dhátu (páli) .7 szövet (rasza. ájur véda száradáru (szanszkrit) . eredeti neve Upatissza.a tudás.) Szaraszvatí (szanszkrit) .állandótlant állandónak. Siva hajtincseiből folynak alá szar ma (ejtett tibeti. maddzsa. szent hamvak. Száriputra anyja Száriputta (páli) .a Himálajában eredő 7 szent folyó.a test hamvasztása után megmaradt ereklyék. a jól megemésztett táplálék.brahmin. Bhagírathi.tökéletes emberek. Dauli Gangá.legfeljebb 7 újjászületés állapota szaptar sajah (szanszkrit) . a Göncöl-szekér szaptasza mudrik tirtha (szanszkrit) . Pinder Gangá. írott tibeti skjabs su gro ba) . aszthi.folyó Észak-Indiában. a létforgatagból kilépett személyek testi maradványai. Mandzsusrí társa.hindu ünnep január-februárban száraz évszak (görög) . ő hozta létre a szanszkrit nyelvet és írást. kibocsátás. Japánban a sinto Benten.általában kőből vagy fából és nemesfémből készült koporsó. masza. tisztátalant tisztának. Mandakini. Aindrí szaptakrit parama (szanszkrit) . rakta. ma Gógra szarana (szanszkrit) .érzékszervek Szaraju (szanszkrit) . írott tibeti gsar ma) . egy keményfa Szaraha (szanszkrit) .menedékkérés (Buddham. három menedék). Nandakini. méda. Vaisnaví.

íz. a buddhaguna 9. hang.e. itt forgatja meg először a Tan kerekét szarva dharmábhi szambódhi pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) „az összes dharma tekintetében eljutottam a megvilágosodásig”. akadályt rendben eltakarító (bardo). jele: telihold. könyv lótuszon. folyamatosan egymásra következő.Őz-park Benáresz mellett.a dharmák boldogságként való megélése szarvadnya dnyána/szarvadnyatá (szanszkrit.gyertyaállás (hatha jóga) Szarvani varana viskambhin dhjánibódhiszattva (szanszkrit) . tapintható tárgy és 64 nem érzékekkel kapcsolatos tárgyi feltétel. kívánság-teljesítő kincs.újat követő. megjelenésük pillanatnyi. ami egy buddhának van. tovább már nem osztható lételeme. az alap-tudat ura. bár a Buddha ezt sosem állította magáról. nektáros csésze.aki a dhjána mind a 17 területét bejárja. században. görbe élű bárd.saját tökéletes-ségére és finom megvalósítására vonatkozó félelemnélküliség szarvacsjuta (szanszkrit) . ilyen: forma.minden létezik (szarvam aszti). tibeti vallási irányzat Szárnáth (szanszkrit) . a Buddha 4 kijelentéséből az 1. 5. ha védisten.saját tökéletességre és finom lemondásra vonatkozó félelemnélküliség szarvászra vaksája dnyána pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) csaturvaisáradja szarvászti vádin (szanszkrit) . csoportja szarvam (szanszkrit) .halotti kultusz egyik elengedhetetlen eleme szarmapa (ejtett tibeti) .. hínajána szellemi irányzat az i. csaturvaisáradja szarva dharmábhi szambódhi vaisáradja (szanszkrit) . a harmadik kivételével (Brahmá szintje). szag.mindent átfogó tudás. itt mondja el a Buddha 5 aszkétának a 4 nemes igazság és a középút tanát. a Buddha 4 kijelentéséből az 2.a Foltok eltávolítója elmélkedő bódhiszattva. jele: koponyacsésze. szarvásra vaksaja vaisáradja (szanszkrit) . a külvilág meghatározott számú. tudásának 3 rétege van (tisszo viddzsá). .a mindenség szarvángászana (szanszkrit) . páli szabbannyutányána) . amelyek időbeli és térbeli kiterjedés nélküliek. 32 vagy 80 jegy ezen a formán. az akanistha mennybe jut szarvadharma szukhamgama (szanszkrit) . társnője a Tánc vagy az Adomány szarvásra vaksája dnyána pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) „elpusz-títottam minden szennyet”.

ábhidharmika iskola szarvatraga (szanszkrit) .tanítás szaszatta ditthi (szanszkrit) . antagráha dristi. a királynői piramisok csak később. vicsikitszá. az Óm. dinasztia végén megjelenik egyik fajtájuk.becstelenség.vagyis minden mindig létezik szarvásztiváda/vaibhászika (szanszkrit) .létező. a Brahman jellegzetessége szatellita (egyiptomi) .örökkévalósági elképzelés szaszatta váda (páli) . bűnnel terhelt.akaratlagosan létrejövő felszín alatti tudat-állapot szászana (szanszkrit) .uralkodó. jó. anyja Mohíni. rendszerint a piramis-komplexum körfalain belül áll. igazi. mithjá dristi. szennyezett. a gyengék támogatója. jelenlét. avidjá) szarvatraga hétu (szanszkrit) . a hagyomány tisztelete.mester száthja (szanszkrit) .ami van-öntudat-egyensúly. már a III.az örökkévalóság feltételezése.létező és tudatosság. valódi. igazság. valóság. szatí lesz egy özvegy.Siva harmadik fia. éberség.tisztátalan. Siva szatcsit ánanda (szanszkrit) .szennyeződésekkel teli halmaz szászan khárika (szanszkrit) .a piramis-komplexumhoz tartozó kisebb piramis. végtére. tudatosság.tiszta nő. a múlt beemelése a jelenbe. Durgá.ducö 19-21 szászrava (szanszkrit) .Sátán szatcsit (szanszkrit) . a mellékpiramis a meidumi Hamis Piramisnál. emlékezet.a lét minden típusához vezető út megértésének ereje szásraja szkandha (szanszkrit) . tiszta tudatosság. szennyezett szenvedély Szatí (szanszkrit) . Tat. Abhappan szat (szanszkrit) . lényeg. nyomo-rúságos tett Szaszthá (szanszkrit) . dristi parámarsa. az eddig feltárt tudás. de Párvatí egyik alakja is. ha elégeti magát férje máglyáján. tényezője .hópárduc szaszö (ejtett tibeti) .7 mindent átható hajlam (szatkája dristi. a szatta boddzsangá 1. sílavrata parámarsa. Szat teremtő szavak egyike Szátán (héber) . mindent átható okság szarvatragámini pritratipa dnyána bala (szanszkrit) . amely a piramis körül. a minden létezés. Kheopsz piramisánál bukkannak fel először szathar (szanszkrit) . eretnek tanítás szaszik (ejtett tibeti) .a Vinaja egyik iskolája.

szent szövegek közös olvasása. a rádzsa a Kritamála folyónál meditált. dhammavicsaja.a múlandóság téves nézete.egy hallá változott apszarasz lánya. virija.rádzsa. a mi első világkorszakunk. lin csi) . Vjász.. az ezután átadta neki a Védákat. 1. szatkája dristi (szanszkrit) . életre szóló hatású. hűség az igazsághoz. ami szavakkal kifejezhetetlen. kínai tun vu.létező szatta boddzshangá (szanszkrit) . ráébredés. az emberek 100 ezer évig éltek. igazmondás.nem-lényegileg létező Szatjaván (szanszkrit) . hanem a belső természet pillanatnyi belátása.tartomány a perzsa birodalomban szatszang (szanszkrit) . aki egy bárkán kimentette az özönvízből.Djumatszéna fia. és kimentett a kezével merített vízből egy halat.figyelemösszpontosítás a harcban. vidjá létfokozat szatrapeia (görög) . hirtelen meg-világosodás. és mind a 4 alapelem megvolt bennük Szátjaki (szanszkrit) . Visnu hal formájában (Matszja) a szar-vához kötve mentette ki az özönvízből. píti.emlékháló szatja (szanszkrit) . Sántanu felesége Szatjavrata (szanszkrit) . .valóság szatjaszat (szanszkrit) . tulajdonképpen ez az ember normális állapota szatpadá (szanszkrit) . prédikációk közös meghallgatása a hinduknál szatta (szanszkrit) . a dzsainizmus egyik fogadalma Szatja juga (szanszkrit) aranykor. stb.jádava herceg szatjam (szanszkrit) .felébredés.a megvilágosodás 7 tényezője (szati.a jók társasága. s vele együtt pl.van-ság.000 földi évig tart. az egyedi személyiség létezésének nézete szatori (japán. Csitrángada és Vicsitravírja anyja. a tudat szemlélése. ez volt Matszja. ha valaki az 5 szakandhát én-nek tartja. az élet során ilyen alkalom számtalan van. de az üresség belátása a cél.szatí patthána (szanszkrit) az éberség gyakorlata (szemlélődés a test állapota felett. nem racionális. az érzések szemlélése. Szávitrí férje Szatjavatí (szanszkrit) .728. az elefántvezetés 5 követelményének egyike szatimat (szanszkrit) . a bölcseket és a gyógynövényeket.a dzsiva a valóság megismerése Ísvara és a világ kapcsolatában létfokozata. a tudat-tartalmak szemlélése) szatí szampannya (páli) . igaz-ság. összeszedettséget elért. igazságszeretet.

várost vagy templomkörzetet kerítő fal . hínajána filozófiai rendszer. szentély a Lumbiní ligetben szatthá (páli) .az egyik guna. írott tibeti sems can) . eszmélőlény szattva vidjá csit (szanszkrit) .a Kószala rádzsaság fővárosa szavikalpa szamádhi (szanszkrit) . világos. szamádhi. ragyogás.sz.éberség. (ld. könnyűség. figyelem szattipathána (páli) .hallás Szávarni manu (szanszkrit) . hallgató.-ban vált ki a szarvásztivádinból.a létezők előnyeit vizsgáló bölcsesség.öntudat. a legteljesebb felismerés. világos őselem. őselem. az adhipradnyáksiksá 3.magánavatás.passzaddhi.korai madhjamaka iskola szautrántika szvátantrika (szanszkrit) .a múlthoz való ragaszkodás elhagyás szautrántika (szanszkrit) .éltető.a 8. csak a Buddha saját szövegeit ismeri el hitelesnek szautrántika madhjamaka (szanszkrit) . nyugalom.a madhjamaka rendszer alisko-lájának egyik aliskolája szauvíra (szanszkrit) . radzsasz. ábhidharmika iskola. igaz. 2 aliskolája van. tényleges valóság. 2. manu Szávatthí (páli) .laikus hívő. egyensúly. összekapcsoló-dás szattvalóka (szanszkrit) . világosság. az i. upékkhá) Szatta páduka (páli) .sásztrí szatti szampadnya (szanszkrit) . tanuló szávana (szanszkrit) .szútra iskola. Szatjaván felesége sze (kínai) .az elmélyülés megkülönböztetéssel kapcsolatos állapota.az átman nélküliség megismerése gondolatmeg-foganással Szávitrí (szanszkrit) . utalva a Buddha születése utáni lépéseire. össz-hang.Asvapati lánya. sz. tisztaság.kolostor sze tu (kínai) . de azonosulás még nem következik be Szavitar (szanszkrit) . értelem. Szúrja egyik jelzője szavitarka (szanszkrit) .személyes kötelesség szávaka (páli) . tamasz).szmritjupa szthána szattva (szanszkrit. foka szaumanaszja indríja (szanszkrit) .egy nép szavadharma (szanszkrit) . öntudatosság. a szerzetessé válás egyik módja Kínában szebti (egyiptomi) .7 lábnyom.érző lények világa szattvartha pariccshédaka pradnyá (szanszkrit) . jó lény.a szellemi boldogság képessége szaupádiszessza (szanszkrit) .

a Tóra könyve. sz. . Jagjú (japán) .a szuká teteje szehedzs hami nutjer (egyiptomi) . szótó pátriárka széder (héber) .tisztaság Szeigen Gjósi (kínai Csing jüan) . amely a fáraó megfiatalítását.még tanuló. buzgó törekvő.sz. nyelvük a ladino széfer Tóra (héber) . Spanyolország = Szefárád. mindenki más fokozatonként homályosabban lát szem (ejtett tibeti. írott tibeti szemsz) . majd két-három évente megismételték. amellyel a dolgok üresség jellegét lehet látni. hogy kovásztalan kenyeret együnk. a bódhiszattváké. rendszerint a harmincadik uralkodási évben tartották az elsőt. rituális étkezés Pészah első estéjén. isteni szem. amelyek a fáraó erejének kinyilvánítását illetve biztosítását szolgálták szefárd/szfárádi (héber) .papi felügyelő szei (japán) .jubileumi ünnepség. a szed-ünnepség rítusai között szerepelt a fáraó futása. 2.) szed-ünnep/heb szed (egyiptomi) .szecubun (japán) .tél elűző sinto ünnep februárban Szecúgen (japán) . összes szeme csak a buddháknak van. a kenyér-áldás után mondják: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám.) Szekiszó (japán. (Áldott légy. és megparancsoltad nekünk. kínai Si suang) . 17. tan-szem.rend. küzdő bhikkhu. és ezáltal az ország megerősítését célozza.zen mester (i.1. 3. bölcsesség-szem.zen mester székha (páli) . buddha-szem. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu ál-ahilát macá. jelzés a kertben Szekisuszai Munejosi. 700-790) szem (5) (kínai wu yan) . Mózes 5 könyve szefirat ha-ómer (héber) . gyakorló szekhijavatta (szanszkrit) .sz.zen mester Szekitó Kiszen (japán.zen mester Szecso Csikan (japán) . amellyel a lények jövője (születése. Örökkévaló Istenünk. egy jógaiskolába felvételét kérő tanítvány. halála) látható.a 49.Mataemon Munenori apja (i. de magasabb fokon álló tanítvány is. dzsed-oszlop állítása. kínai Si-tou) . aki törvényeiddel megszenteltél. 5.a templom szentélye szeháh (héber) . testi szem.spanyolországi zsidóság.határjelző kő.ómer (kéve) számlálás szeh netjer/kari/hem (egyiptomi) .mindennapi tudat.a begyakorlás 75 szabálya a bhiksuknak a théravádában szekimori isi (japán) . 4. a világ királya.

füstölőpálca szeng (kínai) .megkülönböztető tudatosság. megtalálható Tutankhamon trónusán éppúgy. táj) látásakor (héber) .hadsereg Széná pati (szanszkrit) . 606 körül). egy tibeti kolostor . dinasztia: Sznofru felesége. műve Hszin hszin ming: Szívbeli hit világossága. sekahá ló böolamó.Karttikéja egyik neve szénánigáma (páli) . az ikebana első leírója széná (szanszkrit) .ban.a szamurájok rituális öngyilkossága.buddhista szerzetes. a Középbirodalom idején már a szimbólum fölött a fáraó kartusa jelzi. (Áldott légy.zen mester. mint az érzékelő szema taui (egyiptomi) . amely más. akinek ilyen világa van.) Szeppó (japán) . lábával megtámasztva a kévét.az országegyesítés szimbóluma.az állatok birodalmának buddhája szenszei (japán) . írott tibeti seng ge) .az Oroszlán csillagkép Szen no Rikjú (japán) .ajanamsza Szenge Rabten (ejtett tibeti) . magas udvari cím.-IV.sz. egy egyszerűbb változata rendszeresen előforduló bútordíszítés is volt. amely valószínűleg nem járt rendszeres papi funkciókkal. szellemi vezető szép (fa.tudós.a harmadik csan pátriárka (i. katonai felvonulási terület szendzsa fuda (japán) . Örökkévaló Istenünk. állat.jelentése ismeretlen. a fáraói hatalom jelképe is.a teaszertartás megalapítója az i. Kheopsz anyja) hatalmas karosszékén szem-pap (egyiptomi) . hogy kinek nagyságát hirdeti a jelkép. sz.sz. Gensa tanítója szeppuku (japán) . ami társul valamihez. a kettősség tudatossága. taoista színezetű csan elmélyülési tankönyv Szeng csao (kínai) .(i. 384-414) Kumáradzsíva tanítványa szenge (ejtett tibeti) . a Felső-Egyiptomot jelképező papiruszt és az Alsó-Egyiptomot jelképező lótuszt általában két isten (többnyire Hapi) csomózza össze. az Óbirodalomig visszakövethető. kivéve egyes temetkezési szertartásokban (szájmegnyitás) szen ge (ejtett tibeti. 16. ha megsértették a busidó elveit Szera (ejtett tibeti) .Baruh atá adonáj Elohénu meleh haolám. maga a szimbólum nagyon régi eredetű. mint Hotepheresz (III.Vadrózsakert.táborhely.sz. oroszlán Szeng can (kínai) . a világ királya.

legszerencsétlenebb a december szerencsés napok (vodu) .lakoma szeudá slisit (héber) .a hossztengelye körüli 4 oldalán egy-egy betűt tar-talmazó pörgettyű (Nész /semmi/.oroszlán testű és kos. sin = elme. május.a káosz ember vagy állat alakú (földikutya) istene. csütörtök . a kartus őse. augusztus.szerda. egy ilyen kosfejes szfinx-sor látható ma Karnak és Luxor előtt is. temploma: Ombosz. a dolgok elrendezése. szombat hímnemű szessa (japán) . Tanisz szetu bandha szarvángászana (szanszkrit) hídépítő gyertyaállásban (hatha jóga) szetu bandhászana (szanszkrit) . péntek. a gyászoló első étkezése a temetés után szeudát micván (héber) .sinto istenségeknek emelt kis épületek a templom kerítésén belül szessin (japán) .az óbirodalmi sírok elfalazott fülkéje. Gadol /egész/. és a neki bemutatott áldozatokat megkaphassa.palota homlokzatát ábrázoló téglalap.a harmadik étkezés sábeszkor szeudát hávráán (héber) . március.vagy emberfejű szobor. gyakran szfinx-sorok között vezetett az út a nagyobb templomok bejáratához. Haszekhemui esetében pedig Hórusz és Széth alakját találjuk szerencsés hónapok (vodu) . július.a többi szerencsétlen.nőnemű szerencsétlen napok (vodu) . leg-híresebb és legnagyobb a gízai.hídépítő-tartás (hatha jóga) szeudá (héber) .január.elválasztó étkezés.Szerapisz (egyiptomi) . játék hanukkakor szfinx (egyiptomi) . tetején egy vagy két Hórusz-sólyom is lehet. a . hogy az elhunyt lelke kapcsolatot tarthasson a külvilággal. Peribszen esetén azonban a Széth-állatot. Sám /egyet a bankba/ = nagy csoda történt ott). de sok van.hibrid isten (Ozirisz-Zeusz-Ápisz) szerdáb (egyiptomi) . Hórusz ellenfele. a szó maga arab eredetű és „pince” a jelentése szereh (egyiptomi) . először Narmer palettáján jelenik meg.vallási parancs teljesítésekor tartott lakoma szévá (szanszkrit) . jelképe: egy mitikus hibrid. Ozirisz fivére. meditációs kurzus a zenben (szesu = vendéglátás. szolgálat szevivon (héber) .szertartás.intenzív elvonulás. egyetlen ablak vagy csak egy kis kémlelőnyílás biztosította. október . ahol az elhunyt halotti szobra volt elhelyezve. amelynek felső részébe írták az uralkodó nevét. szív) Széth (egyiptomi) . kedd. Hajá /fél nyeremény/.hétfő.

Ganésa egyik társa. kínai si xi tan) .létkerék szid pa (ejtett tibeti) .Sziddhattha Gótama Szakja sziddhászana (szanszkrit) . madhja-maka) Sziddhártha (szanszkrit) . írott tibeti grub thob) . igazolás.legszebbek az óbirodalmi. ramesszida és thutmoszida szfinxek. gautama (törzsi név) = egy régi tűzdinasztia. bizonyítás. a lények képességeinek megfelelő. fehér mustárvirág.a Buddha teljes neve. a bűvös szemkenőcs.eredmény. igazolódott. a démonok fölötti hatalmat biztosító kard. melynek segítségével . cél. írott tibeti dngos grub) . akik elvihetik a la-lelket. jógácsára. létezés. köznévként természetfeletti erő: atomnyivá.ngön dro szgrub thabsz (írott tibeti) . sziddhártha (egyéni név) = sikerhez érkezett. ellenszerek. bizonyított. siker. 3. természetfeletti erővel bíró személy (84 személy. köztük 4 nő. Viruddhaka rádzsának 4 fia.tökéletes vagy elmélkedő tartás (hatha jóga) sziddhaszjaszádhana (szanszkrit) az eleve biztosnak vett bizonyítása Sziddhattha Gótama Szakja (páli. a legcsúnyábbak a középbirodalmiak szgon 'gro (írott tibeti) .a szanszkrit betűk. aki különleges erőkkel rendelkezik. írott tibeti don grub. világi dolgok. végső igazság. szakja (nemzetségnév) = Iksváku leszármazottjának.démonok. tehetséges sziddhi (szanszkrit. később a nyelvtan és az írásstílusok is sziddhánta (szanszkrit.a létesülés kereke sziddha (szanszkrit. Jógásvara). személy.tökéletes. amit például a jógi elér. gyermekevők szi pe khor lo (ejtett tibeti. könnyűvé. létesülés. szanszkrit Sziddhártha Gautama Szakja) . 2. 2. biztos létező sziddham (szanszkrit) . ellenállhatatlan akarat elnyerése. uralom a test és az elme fölött. ld. rendkívüli erő.Sziddhattha Sziddhártha Gautama Szakja (szanszkrit) .a tanítás 4 szakasza: 1. súlyossá valamint határtalanná válás. írott tibeti srid pa'i 'khor lo) . hatalom.a megragadásból következő új keletkezés Szid pa khor ló (ejtett tibeti) . igaznak/létezőnek bizonyult. szautrántika. írott tibeti sri) . filozófiai nézet (vaibhásika. a fő-sziddhik tárgyai: 1. megvalósulás.szádhana szi (ejtett tibeti. uralom az elemek fölött és a vágyak beteljesedése. 4. bizonyság.

miniszterelnök. ne légy sohasem hazug 5. ne mondj éneket. zsidó szekta szikkhá (páli) .elrejtett kincseket lehet megtalálni.a magzat védelmét szolgáló szertartás szimha (szanszkrit) . az ágyad széles ne legyen 10. melyekkel tetszőleges alak ölthető fel. kerülj kenőcsöt és cifraságot 9. a congdü vezetője. 7. aranyat és ezüstöt ne gyűjts szíla viszuddhi (szanszkrit) . ne táncolj.kétnyelvű imakönyv.tanulás (magasabb erkölcsiség.oroszlánüvöltés. 3.az egyik sziddha szide (jiddis) . rágalmazó szót ki ne ejts 6.az erkölcsi szabályoknak megfelelő életmód sziksa máná (szanszkrit) . gondolkodás. 5.tőrös. illatszerektől óvakodj. tudás) sziksá (szanszkrit) . 9.az Oroszlán csillagkép.a Tóra felolvasásának heti szakasza szidur (jiddis) . a paráznaságot kerüld 4.. théraváda szilön (ejtett tibeti) .erkölcsi megtisztulás. mindig két fő: egy világi és egy szerzetes szímá (páli) . 4. az egyik sziddha Sziddhipáda (szanszkrit) . az ágyad ne legyen magas.hiúz szikárius (jiddis) .Oroszlán üvöltésű elmélkedő bódhiszattva. Avalókitésvara egyik formája Szimha vaktrá . határ. pátála. a betegségektől és a haláltól megóvó elixír. gyakorlatok a szánkhjában sziksá dzsíva szamápattó (szanszkrit) . 8.tanuló sziksá pada (szanszkrit) .téves okfejtés szíhanáda (páli) . elhatárolódottság. a gyors és akadálytalan közlekedést lehetővé tevő csizma. időn túl sose egyél 7. labdacsok. segítségével el lehet tűnni a föld alá.tanulmányok. a közönséges fémet arannyá változtató tinktúra. virág-füzéreket ne hordj. 6. a tolvajlást kerüld 3. amikor a Buddha kinyilatkoztatja magát közvetlenül születése után szijum (jiddis) .Oroszlánarcú dákiní . a hétköznapi és szombati imákat tartalmazó könyv szie jin (kínai) . láthatatlanná tevő antardhána stb.egy talmudi fejezet befejezése utáni összejövetel szik (ejtett tibeti) . ajanamsza Szimha náda dhjánibódhiszattva (szanszkrit) . ne oltsd ki az életet 2. kenőcs vízen járáshoz.szeudát micván szidra (jiddis) . kerüld a színjátékokat 8.a szerzetesekre vonatkozó 10 szabály (1.teljes elvonultság. keret szimantonnaja naszanszkára (szanszkrit) .

valamilyen szempont szerinti csoportosítás. gyűjtemény. személyiségelemek (szanszkára) 5.oroszlán-tartás (hatha jóga) szimhat bét ha suva (héber) .a gyermekek védelmezője.folyó. később Ízisz jelképe Szítá (szanszkrit) . sokadalom. csoport. sokaság. a tél (hémanta) utolsó 2 hónapja. váll.belső nádí sziszira (páli) . a himlő terjesztője Szítávana (szanszkrit) . észlelés (szamdnyá) 4. Ráma felesége. páli khandha. kezdetben Hathor. Sakti. Indra hordozója Szita tárá (szanszkrit) .vízhúzó ünnepek szimhát Tóra (héber) . a folyó deltája szing ki (kínai) . a görögben Indosz. fizikai halmazok. érzékelés. összetevő.május-június szkan dhászana (szanszkrit) .a Fehér megmentő tárá. a tapasztalás elemeinek halmaza. Ganésa és Szúrja . így nevezték az Indus-folyó túlpartján élőket.a halál után az újraszületés átmeneti állapota szira (szanszkrit) .szimhamukha smug nag seng mgo can (írott tibeti) .a hűvös télutó. óceán. Lakshmi inkarnációja szita nága (szanszkrit) .barázda.szkandha-tartás (hatha jóga) szkandha (szanszkrit. érzés (védaná) 3.hajnali imádság szlihot (héber) . írott tibeti phung po) halmaz. megragadás.a Tóra örömünnepe (tisri 23) Szindhu (szanszkrit) .csengős zeneszerszám.természet-keletkezés.a Nyolc Boszorkány közül a keleti oroszlánfejű szimhászana (szanszkrit) . ábrázolása szerint dhjánaszánában ül Szitala (szanszkrit) . forma. a rádzsagahai temető sziván (héber) . fatörzs.Visnu. ezekből alakul ki az Én-képzet szlihesz (jiddis) . január közepe-március közepe szisztrum (egyiptomi) . Li T'ung hüan filozófiája szipai bardo (ejtett tibeti) . Dzsanaka nevelt lánya. ma Pakisztán Szindh tartománya. Siva. szellemi-fizikai összetevők: 1. alkotórész. tudomásszerzés az érzékelés tárgyairól és a jellemösszetevőkről (vidnyána). ebből a perzsában hindu. a latinban Indus. tudat. megtestesülés (rúpa) 2.Szítá liget.bocsánatkérő ima az őszi nagy ünnepek előtti hajnalokon szmárta (szanszkrit) . jellemösszetevők. az Indus folyó. aki a Távatimsza égből szállt le Májába.fehér elefánt.

rituális szövegíró (széfer Torá. páli szati) . kötődés. tapadás. írott tibeti srog lha) . írott tibeti szrog rcol) .zárt szemlélődés. eredetileg emlékezetet. adzsapa mantra.életerő. ősi törvénykönyvek. felidézést jelent. napján Szobek/Szukhosz (egyiptomi) . vitalitás szok cöl (ejtett tibeti. páli szatipatthána) . kommunikáció szok lha (ejtett tibeti. írott tibeti srog) .vázlatos. emlékezet révén fenntartott hagyomány. a légzés közben életen át tartó imádság szok (ejtett tibeti.követői szmihá (héber) .szeretet a nálunk alacsonyabban állók iránt. képessége. barátság szó (japán) .ácsárja.az elme 3. tudatosság. tfilin. megőrzést.zen mester (i.életerőfeszítés.az életerő istene a szívben .mongol közösség.emlékezés. figyelem az elmélyülés közben. a 6 erő (sadbala) egyike. a csogtu mongolok utódai a Dzamar-síkságon Szog po (ejtett tibeti) . 840-901). törekvés. Tódzan Rjókai tanítványa. a szótó másik alapítója szofér sztám (héber) .ő vagyok én. tisztulási fürdő a hindu tanulmányok befejezése után sznána játra (szanszkrit) .mongolok. mezuza) szófrim (héber) . szati szmriti bala (szanszkrit) .a víz és a termékenység krokodilistene. a bódhi paksika dharma 4 része a 37-ből sznána (szanszkrit) . a tudatosság 4 alkalmazása.írástudók szog de (ejtett tibeti) . kínai Cao san Pen csi) . fordító. rituális fürdés.a múrti megfürdetése a hindu templomban.hagyomány Szmritidnyána (szanszkrit) . Je mon fia szó'ham (szanszkrit) .sz. elmélkedés.Krisna ünnep Puríban évente (ráthajátra) sznátaka (szanszkrit) .erkölcsösségek Szódzan Hondzsaku (japán. egy kizökkenés alkalmával az elme képes visszatérni a meditáció tárgyához szmriti gati (szanszkrit) . írott tibeti bsod nams lo gsar) . hónap 1. temploma: Kom Obo szobhana (szanszkrit) .lesz a brahmácsárí a sznána után sznéha (páli) .felavatás szmriti (szanszkrit. az ő munkájáig készült tantra-fordítások a régiek szmritjupa szthána (szanszkrit. éberség. az összpontosítás tartóssága.a gazdálkodók újéve a 12. kerttípus szo nam lo szar (ejtett tibeti.

Qizong longzan). a Nap által produkált csillagászati jelenségeken alapuló szóma (szanszkrit) . majd erjesztették.értékteremtő közösség.sz. apja Atri Risi. észak. szanszkrit prátimóksa) . a kóanok a mester válasza a tanítványok kérdéseire. a nepáli Bhrikuti Devi. fal felé fordulva végzett zazen. érzelmek árja szotápanna (szanszkrit) .fokozatos. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhadlik nér sel sabát. Indra itala. ezért Daksa.kialvás Szószeki/Muszó Kokusi (japán) . egy zen iskola. 617-649) (k.) szon (koreai) .sz.Tibet 33. védikus áldozati szertartásoknál használták. Örökkévaló Istenünk. fokára jutott. a buddhizmuson alapuló új vallás szoláris (egyiptomi) .vízköpő. más források szerint a csikófark (Ephedra) kipréselt levét keverték tejjel és liszttel.csan. a név eredete: két kínai mester.kisvárosok.szoka gakkai (japán) .sz.sz.szóma-italáldozat szombati gyertyagyújtáskor .a nirvánához vezető út első foka szótápatti phalam (páli) . és gyógyítja a vérkeringési zavarokat és az asztmát. de a Holdisten is. ezért fogy és bővül szóma píti (szanszkrit) . a csikófark nagy mennyiségben tartalmazza az efedrin alkaloidát. anyja Anaszúja.Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. (Áldott légy.növényből (az Amanita muscaria gomba főzete vagy az Asclepias acida futónövény szárának nedve) készült bódító ital. de elvette annak 27 testvérét is. amely izzasztó hatású. az apósa megátkozta leprával. i.folyam. hogy meggyújtsuk a szombati lángokat. cél és tárgy nélküli. vitte az első Buddha-szobrot Tibetbe szópadhisésza nirvána (szanszkrit) . szarvasriasztó .egyenkénti megszabadulás szóta (páli) . a jógában a novícius szótápatti maggó (páli) . 807-869) japán nevének (Szózan és Tózan) összevonása szozu (japán) . felesége. 1276-1351) szoszor tharpa (ejtett tibeti.zen mester (i.a Nappal kapcsolatos.áldás (héber) .a folyamhoz érkezés gyümölcse szótó (japán) . aki törvényeiddel megszenteltél. Dógen alapította. és megparancsoltad nekünk. felesége Rohiní.a megszabadulás folyamába lépett. 840-901) és Tung san Liang csie (i. királya (uralk. szerda. a világ királya. zen szon sa (japán) . falvak sinto templomai Szongcen Gampo (ejtett tibeti. írott tibeti srong bcan sgam po) . aki a magga 1. Cao san Pen csi (i.

tan.érzéki kapcsolat szprul pa'i szku (írott tibeti) . tűrőképesség.hallásból eredő bölcsesség sztéja (szanszkrit) . szanszkrit ráksasza) . a szó .lopás sztélé (egyiptomi) . vérszívó. és az 5 érzéki tárgy egyike szparsáhára (szanszkrit) . isteni. felül lekerekített. észak. az ötféle tanmátra (rúpa. 21-23 szö nam pa (ejtett tibeti) . faragott.5 szem (testi/hús.a tapintás érzéke.érzéki érintésből származó táplálék szparsana (szanszkrit) . írott tibeti srod 'khor) .felépülési lakoma a közvetlen gyászolónak a temetés után szparsa (szanszkrit.Avalókitésvara.türelem.magasított prémes plüsskalap szprastaszvja ájatana (szanszkrit) .gonosz lélek.sing pa szö pa (ejtett tibeti) . éjszakai szristi (szanszkrit) .szok cöl szróta ápanna (szanszkrit) .érzékelés. mely fogadalmi táblaként vagy győzelmi emlékműként. elszántság Szönam Gyaco (ejtett tibeti) . gandha.a tapintás tárgya szprastavja dhátu (szanszkrit) . ere-dendő bölcsesség) szpjan rasz gzigsz (írott tibeti) .álambana pratjaja szprsa (szanszkrit) .áldozati kellékek szrog rcol (írott tibeti) . 1543-1588).négyszögletes. fül.a hit által törekvők. a 6. rasza.a figyelmesség tisztasága szriva (szanszkrit) .teremtés.nirmána kája. tul ku szraddhadhi mukta (szanszkrit) . az arhatok egyik csoportja szrámanéra (szanszkrit) .az arhat 1. páli phassza) . bölcsesség. az éjszaka kezdete. esetleg határjelzőként szolgált. nidána. Csenrézi szpjod rgyud (írott tibeti) . az 5 érzéki képesség egyike szrutamaji (szanszkrit) .az érintés tárgyának alkotóeleme szprastavja (szanszkrit) . érintkezés.Csarja tantra szpodak (jiddis) .sz. feliratos kőlap.szö khor (ejtett tibeti.szerzetesnövendék szrin po (ejtett tibeti.tapinthatóság.halló képesség. sabda. szparsa) egyike. kibocsátás. a Kálacsakra hatodik mezője szparsa artha (szanszkrit) . tapintás szpjan lnga (ejtett tibeti) .a 3. a világ keletkezése szritiparisuddhi (szanszkrit) .ducö.az érintés egymásra ható mezeje szprastaszvja dhátu (szanszkrit) . dalai láma (i. disznó. előbb a Drepung apátja szöudát havraá (héber) . foka szrotra indríja (szanszkrit) .

szilárd helyű. 6.a lehetséges és a lehetetlen megvalósításának ereje szthánászthána dnyána (szanszkrit) .alaplétezők. víz. egy helyben állás Szthiramati (szanszkrit) . írott tibeti gnas brtan) .görög eredetű szthála purána (szanszkrit) . sötét erők köre (szellemi tények megismerése a durva közegen keresztül.durva létezők. században Valabhíban szthita pradnyá (szanszkrit) .a nyugton maradó. tulajdonképpen az anyagi világ (prithivi.az építészet és a szobrászat tudománya szthavira (szanszkrit. és amelyek nem hoznak létre konkrét dolgokat (aszthána). az egyik dasabala szthápatja véda (szanszkrit) . levertség. a mantra jóga szthúla jántrika pítha (szanszkrit) .személy. bágyadtság. a kettősségek nem hatnak rá szthitakampja (szanszkrit) .-7. tűz. dzsala.jógácsára filozófus az i.az elmélyedés durva szemlélete.megállapodottság felé vezető suddhaka szthiti (szanszkrit) . durva létezők szthúla bhúta (szanszkrit) . 16 legendás arhat.sz. a békés.durvább. múdra.az okok ismerete. ákása). tédzsasz. idős szerzetes. akinek szilárdan megalapozott bölcsessége van. a szraddhadhimukták egyike szthithágija (szanszkrit) . váju.szilárdság szthiti laksana (szanszkrit) elhalasztás-eltartás.hínajána iskola szthira (szanszkrit) . de lehet a hínajánán belül a szthaviravádin iskolához tartozó is.szilárd. űr) szthúla dhjána (szanszkrit) . fennmaradást biztosító erő szthúla (szanszkrit) . akik a Buddha tanítványaiként a Dzsambuszigeten kívül terjesztik a Tant szthavira vádin (szanszkrit) .ászana. közönyösség.konkrét dolog. a laja jóga gyakorlata szthúla saríra (szanszkrit) . burka az annamaja kósa sztjána middha/thína middha (szanszkrit) .tunyaság-lustaság. tompaság. szel-lemidézés) szthúla krijá (szanszkrit) .durvatest.a Nagyerejű . a szánkhjában az alapelemek (föld.egy hely isteni eredetének története szthána (szanszkrit) . thína middha sztobsz chen dkar mo khjung gi mgo (írott tibeti) . meditáció a Brahman felszíni megnyilvánulásain.rangidős szerzetes. amelyek egy keletkezett jelenséget (szthána) idéznek elő. levegő. például jóslás. egy keletkezett jelenség szthána szthána dzsnyána bala (szanszkrit) .

csörten.a 6 tévtanokat hirdető Brahmá-pap sztrapati (szanszkrit) . 1893). Ardzsuna felesége Szubhúti (szanszkrit) .szép.ereklyetartó épület buddhista emlékmű. fosi) . kereskedő.tiszta tartózkodási helyek.Szambhala királya.a Buddha tanítványa a Lótusz-szútrában Szubramanja (szanszkrit) .Siva második fia. fordítója Hollósy József (Rács Géza szerint) Szubhadrá (szanszkrit) . meggyilkolt apácajelölt Szudarsan (szanszkrit) .az egyetemes tisztaság szintje a formavilágban Szubhádra (szanszkrit) . egy bhiksu. csakra Szudarsana (szanszkrit) .tisztaság.Krisna húga.triszáhaszramahászáhaszra.guna egyensúly szubha (szanszkrit) . kínai zongmiao. kurgán. varrótű Szudarí (szanszkrit) . harmika. páli thúpa.tisztaság. a sztúpa négyszögletes alapja az istenség lakhelye. fehér sztong gszum gdzsi sztong chen po'i dzig rten gji khamsz (írott tibeti) .nirgrantha szuámjávasztha (szanszkrit) .arhat a Buddha közelében . a turija tudatállapot megje-lenítője. aki Kaniskát a buddhizmus hívéve tette szudarsanáh (szanszkrit) . a nirvána Szuddhipanthaka (szanszkrit) .rituális építész sztúpa (szanszkrit.egy szerzetes. kunhalom szu co lun si (kínai) . itt van az anágámi szuddhávásza bhúmi (szanszkrit) . neki tanította a Buddha a Kálacsakra szútrát. ejtett tibeti csör ten. egy bráhman szubha kritsznáh (szanszkrit) .vagy téglaépület. ő írta az első kommentárt szucsi (páli) .csodaszép. ereklye-tartó. aki a Dzsétavana árámát vásárolta Srávaszti közelében szuddhaka (szanszkrit) . fo zong miao.a tökéletes forma szintje a formavilágban Szudatta Anáthapindada/pindika (páli) .Madárkirály-fej. amivel megbünteti a gono-szokat. műve: Buddhista Káté (i. világi értelemben az ízlelésé szuddhávásza (szanszkrit) .tisztaság. Vadzsrapáni inkarnációja. Kartikéja egyik neve Szucsandra (szanszkrit) .Visnu csatakorongja.súnjatá sztong pa drug (ejtett tibeti) . torony formájú kő.Védtelenek Támasza.a tiszta tájak lényei szuddhi (szanszkrit) .sz. lóka dhátu sztong pa (ejtett tibeti) .Dzsagannátha húga.

gyönyör. része. írott tibeti bde ba) .Szuddhódana (páli) . a buddhák jelzője szuggati (szanszkrit) . emelkedettség. a bódhiszattva bhúmi 5. aki segí-tett Rámának Szíta felkutatásában Szuhávati vjuha (szanszkrit) . Varuna rádzsasága. itt léteznek a buddhák szukhuma bhúta (páli) . foka Szúdzan hegy (japán) .lány Uruvilva-Szenániból.jó út.az első ráksasza király szukha (szanszkrit.sátor. (Áldott légy. a Nyugati Paradicsom. tulajdonképpen a menny szugoroku (japán) . a világ királya.teaház. jó hely. dhjána szukhaszannyá (szanszkrit) .győzhetetlen. belső elége-dettség. ideiglenes szállás szukkha (szanszkrit) . nehezen meghódítható. Bálí öccse. Tiszta Ország. amikor belépnek a sátorba: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. ami halálát okozta Szukésa (szanszkrit) . 4 és fél tatami méretű szukká (héber) . írott tibeti bde bar gshegs pa) Üdvvel Érkezett. majomrádzsa.finom létező szuki (japán) .a nehezen meghódítható birodalom. bal prefrontális dominancia. jókedv.boldogság szukkot (héber) .vaddisznóhús vagy szarvasgomba.sátrak. boldog állapot. aki zabkását adott a Buddhának szúkaramaddava (szanszkrit) . a pratjéka-buddhák útjának 5.fánk szugata (szanszkrit. fokozata szudurdzsajá bhúmi (szanszkrit) .a tökéletes látomás szintje a formavilágban szudurdzsajá (szanszkrit) . erényesség.a tiszta ország rendszere. boldogság. kunyhó. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu lésév baszuká. a Buddha apja szudriszáh (szanszkrit) . a fizikai gyönyör képessége. a bhávaná márga 5.örömészlelés Szukhávatí pariszuddha ksétra (szanszkrit. bhávaná márga.vánara király. Örökkévaló Istenünk. buddhista irat Szujata (szanszkrit) . örömteli. írott tibeti bde ba can. 7 napos ünnep (tisri 15-21). és megparan- .a boldogság helye/földje.üdvösség.kockajáték Szugríva (szanszkrit) .szakja ksatrija uralkodó.lehetőség szuki ja (japán) . uralkodója Amitábha. aki törvényeiddel megszenteltél. a nirvánán túli létezés helye.a Sórindzsi barlangban meditált Daruma (Bódhi-darma) szufgánijá (héber) . legyőzhetetlen. ez volt a Buddha utolsó étele. ejtett tibeti Dévacsen) .

ami kiegészíti a Koránt szunniták (iszlám) .finomtest. Laksmana és Satrughna anyja Szundarí (szanszkrit) .hátradőlő béka-tartás (hatha jóga) szupta kónászana (szanszkrit) .Dasaratha felesége. a Buddha egyik előélete Szuméru/Méru (páli.Csodaszép. írott tibeti ri'i rgjal po ri rab) .a legnagyobb muszlim csoport.az istenek hegye. a laja jóga gyakorlata szúksma prána (szanszkrit) .Mohamed próféta cselekedeteinek.aki megfelelően gyakorol Szuppabuddha (szanszkrit) .finomtestek. női szerzetesjelölt. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu al-nötilát luláv. a Kvanum Zen Iskola alapítója Szunidha (páli) .transzcendens életerő szúksma saríra (szanszkrit) .himnusz Szumáli (szanszkrit) . ahamkára. hogy a sátorban tartózkodjunk. aki törvényeiddel megszenteltél.nagy madár szupatti pannyo (páli) .üresség. halott nő a Dzséta-vana áramában Szung Szán (koreai) . az ünnepi csokor meglengetésekor: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. a Buddha apósa (Pápijasz) szupta bhékászana (szanszkrit) .pránajáma. és megparancsoltad nekünk a pálmaág fölemelését. mondásainak példá-ja. Örökkévaló Istenünk.finom szúksma bhúta (szanszkrit) . linga-déha szúkta (szanszkrit) . 10 indrija) szúksma krijá (szanszkrit) . a világ királya. a szánkhjában a feloldódás (pralaja) elérése szunnyató animittó (páli) .Vasszakára hadsegédje szunna (iszlám) . a finomtest tudatosítása. bídzsája a sam Szumitrá (szanszkrit) .fekvő teknősbéka-tartás (hatha jóga) . a durvatest nem érzékeli.fekvő szög-tartás (hatha jóga) szupta kúrmászana (szanszkrit) .ráksasza.brahmin. csodafa.jóindulat Szumédha (szanszkrit) . súnja szupanna (szanszkrit) . a világ közepén áll.). a tudatfolyamat hordozói a szánkhjában (buddhi.zen mester (1927-). óriáshegy. (Áldott légy.csoltad nekünk. előörs. a prákriti anyagi része a lélek és a test között. burka a pránamaja kósa. a siíták kisebbségben vannak szunnyatá (páli) .éber őrszem (szu + prabuddha). manasz. Szukésa fia szumanaszja (szanszkrit) .) szúksma (szanszkrit) .ok és támaszték nélküli üresség. Dípankara buddha tanítványa.

fekvő hős-tartás (hatha jóga) szúra (iszlám) . a pingalával és az ídával együtt 72 ezer elágazása van szusupti avaszthá (szanszkrit) . Vivaszvatan lakik. az 5.Korán fejezet (a Korán 114 fejezetből áll) szurabhi (szanszkrit) .a köldök és a szív közötti idegfonat Szúrjavamsa (szanszkrit) . a Brahman egyik megnyilvánulása. Ravi.a Nap félistene. fia Vajvaszvatá.a dévák nemzetsége szurámatta (szanszkrit) .egy nagy szent szútra (szanszkrit. szmárta. ahová összegyűjtik a marad-ványokat Szuszanoo no mikoto (japán) .hanyatt fekvő Trivikramatartás (hatha jóga) szupta vadzsrászana (szanszkrit) . Amateraszu és Cukijomi testvére. páli szutta.sz. a menedékvétel utáni fogadalom Szuránanda (szanszkrit) . lobbanékony.fekvő láb-nagyujj emelő-tartás (hatha jóga) szupta trivikramászana (szanszkrit) .a Nap-nemzetség szusumná (szanszkrit. Szani vár. a szél sinto istene. ejtett tibeti do.az egyik sziddha szúrangama (szanszkrit) . században Szurésvara (szanszkrit) . AUM szuszána (páli) . írott tibeti dbu ma) . Aruna. hogy tartózkodom az alkoholtól és a kábítószerektől. udvari zenész.a tejóceán köpülésekor keletkezett tehén szurák (szanszkrit) .a holtak pihenőhelye. kocsihajtója.indiai tanító az i. 9. Idzanagi és Idzanami fia. Hold-isten szuszuki (japán) .a test elhagyása Szutíksna (szanszkrit) .Napot átvivő légzés (hatha jóga) szúrja csakra (szanszkrit) .a mély alvás állapota (álom nélkül).az indulatos. öve a tenger.a kábító italok és ételek fogyasztásának tilalma. Vuivaszvati. Garuda bátyja. ejtett tibeti buma.fekvő gyémántmennykőtartás (hatha jóga) szupta vírászana (szanszkrit) . unokája Iksvák.kocsihajtó.energiavezeték a gerincoszlop belsejében. mahájána össze-szedettségi gyakorlat Szurendrabódhi (szanszkrit) . írott tibeti . a mandalában vörös korongon háromlábú holló szúrja bhédana pránajáma (szanszkrit) . a hallott szutemi (japán) .Mandana Misra későbbi neve Szúrja (szanszkrit) . panycsa síla szuráméraja maddzsapa mádattháná véramaní (szanszkrit) fogadom.hatásosan pusztítja a gonoszt.szupta pádángusthászana (szanszkrit) . Karna apja.japánfű (Miscanthus sinensis) szúta (szanszkrit) .

A vezérfonalak összefoglalása Szuvala (szanszkrit) .tisztán önmagában léte-ző dharma-test.életerő. a szvabhávakája egyik aspektusa . beszéd. tömör útmutatás. önlét.önvaló.A vezér-fonalak kosara (5 gyűjtemény).öntermészet. a történelmi Buddha tanítá-sa. a Tripitaka egyik része. személyes hajlandóság Szuttanipáta (páli) . írott tibeti mdi sde. példázat gyűjtemény. hínajána szemlélet szvabháva kája (szanszkrit) . a Kágyur része. ami hiányzik a dolgokból. a Buddha szavai szútra kála (szanszkrit) . a buddha kája 1. A vezérfonalak elemzése szuttani khépa (szanszkrit. burmai kánon) Szutta vibhanga (szanszkrit) . A vezérfonalak kosara Szutta szamgaha (szanszkrit) .Gandhára királya. A vezérfonalak kötete Szuttaszamgaha (páli) .Arany ragyogás. páli) . paraddzshászaja.a magától létrejövő üressége szvabháva sziddha grabha (szanszkrit. írott tibeti rang bzhin gjis grub par snag ba) . puccshávaszika.természetes fogalmak szvabháva visuddha dharmakája (szanszkrit) . amelyben a személyesen Buddhának tulajdonított szövegek vannak.szútra Szutta pitaka (páli) . példázat.önmagában létező test. Gándhári és Sakuni apja Szuvarna prabhásza (szanszkrit) . halandó ember nem látja. mahájána Szuzuki. atthupattika).A vezérfonalak összefoglalása (Tripitaka. ami szvabháva vikalpa (szanszkrit) . kínai King) . 2 aspektusa: ágantuká visuddha-dharmakája. Daisetz Teitaro (japán) . miközben a téves tudatú ember azt hiszi. a tudattól függetlenül létezik.Tipitaka.a szútrák kocsija. valódi önmagunk szvabháva (szanszkrit. formája.a zen nagy hatású nyugati terjesztője (1870-1966) szva (szanszkrit) . (Tripitaka) szútránta (szanszkrit) . írott tibeti rang bzhin) . a Kágyur egyik része. a Buddha prózában előadott tanítása szútra jána (szanszkrit) . saját.Tripitaka.a síla kála 8.Tipitaka.az önmagától való létezés megjelenése szvabháva sziddhi (szanszkrit) . szvabháva visuddha dharmakája szvabháva súnjatá (szanszkrit) .tanító írások.Tipitaka. szakasza Szútra pitaka (szanszkrit.vezér-fonal.mdo) . a dvádasángasászana első része. a Buddha saját szavai szutta (páli) .a szutták előadásának módja (attaddzs-hászaja. hogy valami lényegileg az.

szannyá. odaadás. önjelleg.erőközpont (pítha) a nemi szervek és a gyomor között szvagata (szanszkrit) . a Teremtő Szvajambhúnáth sztúpa (szanszkrit) .önmagában létező test. a megismerés birodalma Szváhá (szanszkrit) .hindu férjválasztó szertartás az ősidőkben. a létezés tértől és időtől független feltételei. a dolgok önmagukban való saját magukat meghatározó természete.szvabháva/szvabhávatá/parinispanna laksana (szanszkrit) magában való. szubsztancia. lépése szvádisthána csakra (szanszkrit) .Agni társa szvajam krita .Szvajambhu fia Szvajambhuva manu (szanszkrit) .egyéni sajátosság.recitálás. buddha kája szvabhavata sziddha (szanszkrit.önátadás. manu Szvajamprabhá (szanszkrit) .a karmától okozatilag függő saját.remetenő szvakíja dristi (szanszkrit) . csak rá jellemző tulajdonságai szvalakszana klésa (szanszkrit) . a jóga 8 angája közül a 4.önokozott. a hamis (khandikus) eszmerendszer teljessége (rúpa. nirmánakája) aspektusainak egysége szvádhája (szanszkrit) . egy dolog természetes. szvadharma (szanszkrit) . önazonosság. öntermészet.az 1.Önmagában Létező. szankhára. önmagára jellemző természet. írott tibeti bgo bo njid kjis grub pa) a saját lénye által megalkotott szvábhávikakája (szanszkrit) . tanulás. Nepál (Kath-mandu) központi temploma Szvájambhuva (szanszkrit) .a múrti üdvözlése a hindu templomban szvah (szanszkrit) . védaná. a jelen-ségek önvalója. az astánga jóga 2 (nijama)/4. önmaga által okozott szvajam vara (szanszkrit) . egy konkrét dolog sajátos jellemzője. ellenszenv) . szambhógakája. személyes dharma szvádhjája (szanszkrit) . vinnyánam) szvalakszana (szanszkrit) . kötődés az éntermészethez.önmagában létező.ég. önmagában létező. a tökéletes termé-szet. szent szövegek tanulmányozása.az önlétezésbe (a személyiségbe) vetett hit. önlét. a tárgy és tudat együttes nem-létezése szvabhávakája (szanszkrit) . mibenlét.a három test (dharmakája. leginkább a rádzsáknál Szvajambhu (szanszkrit) . önálló létező. önmeghatározó természet.egyedi szenvedélyek (ragaszkodás.

az emberek és az istenek világa a 3 világ körül.szektaalapító a 19. saját személyünk szvarga (szanszkrit.önszemély. Rámakrisna bengáli bráhmana tanítása után. a nők újra-házasodási joga. végtelen). írott tibeti mtho ris) . ha ágai jobbra (tibeti) és rossz.beteljesedés szvasztika (szanszkrit. boldogság. ha ágai balra néznek (bön). a 3 világ: 1. jótékonyság. század-an. a szamdnyá szkandha egyik összetevője szvédadzsa (szanszkrit) . öntörvényű. 2. Rámánudzsa bölcseleti rendszerre épül. a Buddha szívének pecsétje. ég.szvalingavat (szanszkrit) . égi.a gondolatmenet felidézése (behatárolt. a napkultusz szim-bóluma. Lakshmi jelzője Szvarocsisa manu (szanszkrit) . szerencse.magas birodalmak.Szahadzsánanda alapította a 19. önmaga Szvátmáráma (szanszkrit) .a lemondott személy. a madhjamaka rendszer egyik aliskolája szvátman (szanszkrit) .az álom tudatállapota.aranykezű. kulturális tevékenység. aki ura érzékeinek Szvámi Nárájana (szanszkrit) .a dzsiva izzadmányból született (a növények és magasabb rendű állatok közötti) avidjá létfokozat T . a Hatha jóga pradípiká feltételezett író-ja szvavicsára (szanszkrit) .saját jelleggel bíró szvámi (szanszkrit) . kiter-jedt. a szatí tiltása Szvámi Vivekánanda (szanszkrit) . menny.önmegnyilvánulás szvapudgala (szanszkrit) . század végén. 3. a jobbra néző kereszt Visnu és Ganésa szimbóluma is szvatantra (szanszkrit. a négyágú. jó. föld feletti. földi.önállóság iskola.saját maga. ejtett tibeti jun drung) . föld alatti.a 2. az AUM-ból az U szvaprakásatvam (szanszkrit) . tézissel és érvvel összefüggő következtetésmód szvátantrika (szanszkrit) . ellenzi a dualizmust szvapná vaszthá (szanszkrit) . írott tibeti rang dbang can) .független szvatantra anumána (szanszkrit) .saját fonalú érvelésmód.jógi.szvaszti = jólét.öntudat szvasziddhi (szanszkrit) . tört karú kereszt az élő rendszerek belső dinamizmusának jelképe. Indra otthona szvarnahasta (szanszkrit) . manu szvaszamvitti (szanszkrit) .

Legmagasabb Fenség. hónapban) megtartott játékok Olympiában ta Pythia (görög) .isteni dolgok. amire a Tórát írják Tahua zizai tian (kínai) . tűz.háromágú korona Tagzang (ejtett tibeti) . dél. a 7.Bódhidarma ta Nemeia (görög) .négyévenként (2. állatövi jegy.a kb. etika. őstudat. ájur véda tádzsa szúja (szanszkrit) . majd 4évenként ta si (ejtett tibeti.ló.hegy-tartás. emlékezetbe vésés tádászana (szanszkrit) .kargyüpa iskola Tibetben tágin (héber) . kötetének kiegészítése Tai huang (kínai) .Nagy Végső. a jin jang szimbolikus . kötetének kiegészítése Tai hszüan (kínai) .tiszta állat (juh. vagy 3.Nagy Egy. a Konfuciusznak tulajdonított klasszikus könyvek (Szí Su) egyike ta hua zi zai tian (kínai) . kecske) bőre.annak az Egynek tadanga pahána (szanszkrit) .a taoista kánon 3.a taoista kánon 1.szent dolgok. rögzítés. hosszú kard tacsikata (japán) .fűszerezett olvasztott vaj.zoknicipő tacsi (japán) .a pythói ünnepi játékok Delphoiban 8-.vágás.a test elhagyása a kendóban tai csi (kínai) .Nagy Tanítás. más néven Fu shi Tai ki (kínai) .behelyettesítés által történő elhagyás (vinaja) tadárammana (szanszkrit) . férfi jellegű (pho. istenekkel kapcsolatos elképzelések taanit Esztér (héber) . írott tibeti rta) . a világ és az ember kölcsönhatása.Paranirmita vasavartin tai csai rju (japán) .táncos geiko tad ekam (szanszkrit) .a jószerencse szertartása ta theia (görög) . ajanamsza ta hiera (görög) . 120 napos gyermek első szilárd táplálékának ünnepe tabi (japán) .az isthmosi ünnepségek Ta mo (kínai) .Paranirmitavasavaretin ta Isthmia (görög) .az irigy istenek buddhája táhor (héber) . küzdelem fegyver nélkül Tai csing (kínai) .azonosítás.a nemeai ünnepségek ta Olympieia (görög) .a kuruk rádzsa avatási szertartása tag lung pa (ejtett tibeti.Eszter böjtje tabezone (japán) . szamaszthiti (hatha jóga) tadka (szanszkrit) . jang). írott tibeti bkra sis) .ta (ejtett tibeti. írott tibeti stag lung pa) . vallási cselekmények (latin cultus) Ta Hio (kínai) .

sz.sz. jang). 1632) takuhacu (japán) .napernyő tála'i phreng ba (írott tibeti) .a harminchármak a Méru-hegy csúcsán. kötetének kiegészítése Taigú (japán) .lényeg.a 48 haragvó istenség nyolcas csoportja. Ameno minakanusi alatti személye a sinto isteni hármasságnak tákánot (héber) . írott tibeti stag) . a 3.kínai császár (i. 12 áditja taju (japán) . megélhetés takilcsi (mongol) .a taoista kánon 2. 2 asvin. a sinto szerint itt laknak a kamik (ld.Magasztos Fenségű Nemző (Kamiroki . a hagyomány szerint a Svétásvatara upanisad szerzője Taj cung (kínai) . 7.zen mester taiji (kínai) .kis méretű feliratos kőtömb . A Fogoly fiainak titkos tanítása.nagy eredőpont taiko (japán) .zen szerzetesek kolduló útja tála (szanszkrit) .a Jadzsur véda áranjakája. ajanamsza Takama no hara (japán) .kincses csónak Takéma (ejtett tibeti) . a Jadzsur véda upanisadja.vallási intézkedés takarabuna (japán) .sz.őrző takkin (szanszkrit) . a testben az agyhoz kapcsolódnak takhlesz (jiddis) .a 3 másik világ egyike. az égi mezők. lányát vette el Szongcen Gampo taj jü (kínai) . egy otoka gésa taisa (japán) .nagy sinto templom. még Jomo no kuni.ábra Tai ping (kínai) . 8 vászava.ri bo tala talalát (egyiptomi) .vitatkozó (de hamisan érvelő) Taksaka (szanszkrit) . kelet. a Jadzsur véda bráhmanája. férfi jellegű (pho.a mérges kígyók királya Takuán Szóhó (japán) . nem gése tak (ejtett tibeti.dobos nő taiko mocsi (japán) .dobhordozó.áprilisi ünnepségsorozat a sintóban a mezőgazdasági munkák előtt Taittiríja upanisad (szanszkrit) . 11 rudra.álkérdés.). amire a mester maga adja meg a feleletet Tajasztrimsa (szanszkrit) . Tokojo no kuni) Takamimuszubi (japán) . valamilyen okból kiemelkedően fon-tos taiszai (japán) .Isteni Atya).a művészetekben jártas nő.dob taiko dzsoro (japán) . állatövi jegy.tigris.Mozdulatlan bölcsesség titkos feljegyzése (Fudocsi sinmjóroku) (i. fa.

merevség.az egyik guna.a tudatlanság kötőereje. 500 körül) Talmud jerusálmi (héber) .ruha mértékegység. bő felsőruha gyapjúból vagy lenvászonból.A tapsolók titkos tanítása táleszbájtli (jiddis) . Siva irányítja tamagusi (japán) .a jeruzsálemi Talmud.kis talit.összekapcsolódás táme (héber) . a születés előtt 4 hónappal lép be a testbe tama gaki (japán) . de lehet boldog és titokzatos része is.a tálit zacskója tálisz (jiddis) . a sinto templom második belső kerítése tama guna (szanszkrit) .az emberben lévő szellem a sintóban tamasz (szanszkrit) . van finom és durva formája.tanuló bölcs talmud (héber) .a 4. 4 szögletén cicittel talmid hákhám (héber) . öntudatlanság.nép. (ld.tisztátalan állatok Támralipta (szanszkrit) .babilóniai Talmud (bef.a szájpadlás hátsó része tama (japán) .imakendő talit (héber) . a lélek fogalma a sin-tóban (nigi mitama. imakendő.Talavakára upanisad (szanszkrit) . a misna és a gemara (bef. helyzeti tehetetlenség.öntudat nélküliség. szaki mitama.a tanulás háza. a világ királya. manu tamaszá vidhjá dzsada (szanszkrit) .folyó Észak-Indiában Tamaszá manu . összehúzódás. és megparancsoltad nekünk. sötét őselem Tamaszá (szanszkrit) . sötétség. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhitatéf bacicit.fehér papírcsíkok az esküvői szakaki ágon a sintóban tamála (szanszkrit) . lelki és értelmi sötétség.egy fa neve tamasii (japán.egy ország tamuz (héber) . felvételekor: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám.ékszerkerítés. nehézség. radzsasz) tamasz avidjá dzsada (szanszkrit) . tanítás. aki törvényeiddel megszenteltél.sz. őselem.sz.titokzatos lehelet. i. homály. krétai napisten. felsőfokú iskola Talmud bávli (héber) . 360 körül) Talós (görög) . hogy a rojtokkal beburkolózzunk. maga-tehetetlenség. i. ara mitama. kínai csí) . bronzember tálu (szanszkrit) .köpeny. szattva. 37 cm széles és 12 m hosszú . (Áldott légy. Örökkévaló Istenünk.június-július tan (japán) .) talit katan (héber) . kusi mitama). titokzatos ékszer.

a szomj megszüntetése. írott tibeti bstan 'gyur) szöveggyűjtemény. bor (madja).a szótó 46. vágykioltás. misztikus gesztusok (múdra). Dzsan Tanka Sidzsun (japán. írott tibeti rgjud) . háló. vibhava tanhá = az elmúlás szomjazása tanhá kája (páli) . szomjel-pusztítás. a teremtés és pusztu-lás folyamatosságát jelképezi Tándja (szanszkrit) . a nirvána Táná'ch (héber) . bizonyos rendszer által szabályozott ábrázolások.csarnoki elöljáró. ragaszkodásból eredő hit tanhákkhaja (szanszkrit) . az 5. vibhavatanha). íz. kifinomult tudat. szúksma bhúta tanna (szanszkrit) . a csan novíciusok oktatója tanhá (páli) .Siva tánca. bháva tanhá = a keletkezés szomjazása. tiszta anyagi elem.szomjtest. dinasztiáig. Mára egyik lánya.a test iránti erős vágy dogmatikus hite. sóvárgás. szövedék. tagja. phótthabbatanhá. a paticcsa szammupáda 8. Zoán. királyi székhely volt a XX. hang. indiai mesterek magyarázatai tang tou (kínai) . fonal. dhammatanhá. raszatanhá. az 5 érzékszervhez tartozó érzetek tanhá mannyaná (szanszkrit) . hal (matszja). nidána. kínai Tan hszia) . 5 elvonatkoztatott érzetminőség (alak.-tól a XXII. de gyakorlat a transzcendentális extázis elérésére. a nirvána Tanisz (egyiptomi) . pátriárkája (i. a szertartásokhoz 5 mágikus dolog kell: hús (vamsza). 131 kötet. ?-1119) tanmátra (szanszkrit) .szövet.pusztán az.Biblia.sz. a jelenségvilág a rend és a káosz bonyolult összjátéka. Szári-putta szerint: rúpatanhá. vágy (kámatanha. életszomj.védelem.Tan Hszia (kínai) . a tantrikus gyakorlatok lényegüket tekintve térnek el a .nem igaz.város a Delta keleti felében. mint Natarádzsa. bhávatanha.a gyermek első születésnapja Tandzsur (ejtett tibeti. szaddatanhá. Ószövetség tándava (szanszkrit) .ragaszkodásból eredő képzet tanhábhini vésza (szanszkrit) .Tanka Sidzsun Tan Kapuja Buddhista Főiskola . érintes). a mahá-jána buddhizmus fejlődésének utolsó szakasza. helyzete körülbelül megegyezik a korábbi Avarisz és Per Ramszesz helyével. szexuális egyesülés (maitunja).a Kőrösi Csoma Sándor Buddhológiai Intézet utódja 1991-től tana . szexuális egyesülés. káma tanhá = a gyönyör szomjazása. gandhatanhá. alkalom. érvénytelen tantra (szanszkrit.szomj.a Száma véda bráhmanája tandzsóbi (japán) . szag.

sz. szerda.forró. givang.külső erő a megszabaduláshoz. és rövid uton elérni a móksát tao (kínai) .önfegyelem Tapussza (páli) . égés. jóga.ros hasaná délutánján mondandó ima. a jóga 8 angája közül a 3. ájur véda tarpana (szanszkrit) . Tat. forr. 12 ezer Jóga tantra.dvevácsika.követői az élet egészével kívánnak azono-sulni.me long. összeszövődés. a mantra jóga gyakorlata tasi láma (szanszkrit) . dúrvá. Szat teremtő szavak egyike .aszkézis (sáririka. az ős-természet. dung dkar. mánaszika). 2.tibeti történész tárgy. az élőlények iránti egyetemes szeretet megszemélyesítői. kegyetlen önsanyargatás. az isteneknek és az ősöknek ajánlja.az összefonódás.az istenek az emberek boldogságát megzavarók Táranátha (szanszkrit) . vezeklés.a pancsen láma Tasilhunpo (ejtett tibeti.kolostor Sigace mellett.ez az. 4. az Óm. 6 ezer tantra az előző 3 témakörben.Damcik Drolma (ejtett tibeti). felmelegít. bilva. női megmentők (fehér vagy zöld).szertartás. 3. egy folyóban állva két kézzel vizet merít. forró pokol tapasz (szanszkrit) . li khri. női bódhiszattvák tarachódés (görög) .dharma tápana (szanszkrit) . Bu szton szerint: 4 ezer Kríja tantra. Ava-lókitésvara rokonai. a két ukkalai kereskedő egyike Tárá (szanszkrit) .a vitatkozás művészete tarpa (ejtett tibeti) . a vadzsrajána másik neve tantrikus jóga (szanszkrit) . 1447-ben taslih (héber) .az egyik kapha. 14 ezer Anuttara jóga tantra. ubhajacsarjá. agyvíz. (dzsiriki) tárjág micvot (héber) . yungs 'bru tariki (japán) .hósen tat (szanszkrit) . mi tantrajána (szanszkrit) . anuttarajóga. megsokszo-rozás útja. a Buddha anyja. kríja. de a hagyományos buddhizmustól is.Védáktól.végső felszabadulás tarpak (szanszkrit) . 8 szerencsés . vácsanika. 4 ezer Kalpa tantra. írott tibeti bkkrasis lhun po) . 4 fokozat: 1. a saktik egyik csoportja. tapaszja (szanszkrit) . morzsaszórás vízbe tász (jiddis) . 8 ezer Ácsára tantra.a 613 Tóra-i parancs tarkavidjá (szanszkrit) . Gendün Drub alapította i. és a többi indiai vallásgyakorlattól.

egy buddha rosszakaratú megsebzése tathágatí (szanszkrit) .80 m méretű rizsszalmával töltött matrac tatha váditája (szanszkrit) . ami minden élőlényben benne van. upasztha. a dharmakája egyedi megjelenései. tulajdonképpen a védikus átman. nyelv. harmónia. csitta dhátu Tathágata guhjaka (szanszkrit). elsődleges lényegiség. az-ság.ilyenség. megvilágosodás. gandha. éncsináló. rettenetes loa. való-ság (elemei: múlá prákriti. írott tibeti de bzhin gshegs pa) . vács. értelme lehet: a többi buddhához hasonlóan érkezett erre a világra.női buddha tathatá (szanszkrit. olyanság. páni. a dolgok valódi természete. a tudat egyensúlya tatra tatrábhinandiní (szanszkrit) . ekként (így) távozott (tathá gata). vagy céljához érkezett tathágata garbha (szanszkrit.az ephesosi Poseidont kiszolgáló fiúk tausírozás (egyiptomi) .Hárommagvú Bika. valóság.a 14. tédzsasz. szem.pozitív. páda.fémtárgyakon használt díszítési eljárás. kínai zhen ru) . ősanyag. rendszerint . fül. bőr. a sóvárgó vágya-kozás Tattva szamásza (páli) . rasza. illetve távozott el innen.tat tvam aszi (szanszkrit) . dzsala.ekként (így) érkezett (tathá ágata). egy marék fűvel lehet lecsillapítani tauroi (görög) . szthúla sarira. majd más. ahamkára. tattva tatra maddzshattatá (szanszkrit) . ami te vagy.aki látja a valóságot Tathag (ejtett tibeti) . vagyis te vagy isten). vagy a többi emberhez hasonlóan érkezett (anyaméhből született).az igazság szólója tathadasszitája (szanszkrit) . ákása) Taureau trois graines (vodu) . hatalommal telített szellemi egyensúly. valóság. prithivi. mahátattva. szavak nélküli felismerés. abszolútum.itt is-ott is élvező.az ekként érkezettség csírája. a tudat természete. mint ők. Önvaló. orr. rúpa.ez vagy te (az vagy te.aMester titkos tanítása. szparsa. manasz. a jógacsárja iskola fogalma. buddha-magzat. a Buddha egyik állandó jelzője. mahájána Tathágata sarire dusta csittaruhirot pádana (szanszkrit) . páju. illetve ugyanúgy két lábon jár.90 x 1. kínai ru lai zang) . sabda. de tath' tvam aszi (ilyesféle vagy te) tatami (japán) . lehetőség a megvilágosodásra.az abszolút valóság. váju. dalai láma nevelője tathágata (szanszkrit.ismeretlen korú szánkhja szöveg tattva/tathatá/dharmatá (szanszkrit) . a tárgyba mintát vésnek.

). hő. paloták körül.olajmécses telestérion (görög) .az istenek művészete tédzsasz (szanszkrit) .megnéz. megvizsgál tavang (ejtett tibeti) . ájur véda tefáh (héber) .a zen szóbeli átadása előadás formájában.csörgő a tökfa (Crescentia cuyete) terméséből techné (görög) . a gé hiera részei. mely az épülethez tartozó megszentelt terület határát jelöli. hétköznap háromszor.tűz. Bámidbár (A népszámlálás könyve. az áldozatok helyett teflin sel jád (héber) . teljesen valószínűtlen. D'várim (A tóraismétlés könyve) 'Táv' (héber) . Indra ege. kb. szimbolikusan a rendet (az ahhoz tartozó területet) választja el a külső világot jellemző káosztól.templomi tulajdonban lévő földek. mindent. niello. S'mót (A kivonulás könyve). a .(Tóra) = B'résit (A teremtés könyve). a szthula saríra része teekshagni (szanszkrit) .kéz tefillin tehén órája (kínai) .a legalacsonyabb isteni régió. a 33 isten ege.az étel elégése túlzott agni miatt.campa és thukpa fogyasztásához való agyagedény Távatimsza (szanszkrit) . ld. Tóra = B'résit (A teremtés könyve). fényes-ség. S'mót (A kivonulás könyve). jom kippurkor ötször. innen szállt le Májába a fehér elefánt (szita-nága) tavnet (héber) . az egyik mahábhúta. égés. (kicsit hasonlít a niellóhoz. vagy az intarziához.Biblia. a test melege.kert teisó (japán) . amely így elütő színével díszíti a tárgyat.külső nézőtér a megaron fölött témáni (héber) . szíjjal ellátott bőrdobozkák tefilot (héber) . Bámidbár (A népszámlálás könyve. Vájikrá (A papok könyve).fej tefillin tefillin/tfilin (héber) .jemeni zsidóság temenosz (görög) .01-03 teien (japán) . Vájikrá (A papok könyve). közös elmélkedés tela pradípa (szanszkrit) . világosság. (egyiptomi) körfal templomi épületegyüttesek.az összetekert Tóra öve tchatcha (vodu) .imák. D'várim (A tóraismétlés könyve) tava (ejtett tibeti) . hogy a ta uszir egyiptomi kifejezésből eredjen a neve Táv (héber) .ima.tenyérnyi. ragyogás. ami szent.nemesfémből készült huzalt kalapálnak a vésetbe. 10 cm tefillin sel ros (héber) . ünnepnapon négyszer.

lefordított tanítások.sz. turusák (etruszkok. akik i.vegyes etnikumú.e.függő keletkezés ten drel (ejtett tibeti) . a Földközi tenger medencéjében élő indoeurópai népek gyűjtőneve. kínai Tien huang Tao vu) . 806-ban.sz. a tibeti kánon egyik része Tennó (japán. központjuk Káncsípuram. hegy. 1163-1228) Tendó Szókagu (japán) .a 48. Szugavara no Micsizane kamija tengalai (szanszkrit) . írott tibeti bsztan 'gdzsur) . Rjútan mestere tenogui (japán) . lukák (lükiaiak) és sardanák (szárdok) alkották őket.sinto szentély bejárata melletti víztartó. a Kágyur kommentárjai. III. szótó pátriárka Tendzin Gyaco (ejtett tibeti. 1200 körül kelet felé irányuló mozgásukkal átrendezték a Közel-Kelet képét és erőviszonyait.sz. passzív megváltás tengeri népek (egyiptomi) . a maiko és a geiko üdvözlő ajándéka .nidána ten khar (ejtett tibeti.egy kolostor. sekelesek (szicíliaiak). a ma ismert népcsoportokkal való beazonosításuk nem teljesen biztos Tengyeling (ejtett tibeti) . írott tibeti rten mkhar) négyszögletes kőhalom.pravritti-vidnyána Tendzsin (japán) . 9. írott tibeti rten brel) .szótó zen mester (i.sz.zen mester (i. oktatás sinto istene. esetleg tarszosziak). kultuszhely tencsö (ejtett tibeti) .kéztörlő.profántól. felületét időnként díszítették temizuja (japán) .sásztra ten del (ejtett tibeti. az akhaiwasák (achájok). hogy a látogató belépés előtt megtisztulhasson. 225 könyv. Tulku Dzsampel Delek Tengyur (ejtett tibeti. a legszerencsésebb esetben forrás ten csö (ejtett tibeti) .a tanulás. jellemzően nyerstéglából építették. csan kolostor Tendó Njodzsó (japán. ?-807).zen-szekta. macs-kaiskola.a 14. valójában az i.sásztra Tendai (japán. alapja a Lótusz szútra.déli srívaisnavák. kínai neve a Ning po melletti Tien tai hegy után. Ramszesz sikerrel szállt szembe velük Egyiptom védel-mében. 580 körül. kínai Tien tung Zsu csing) . században élt tudós. a kínai iskola alapítása i. alapítója Szaicsó (Dengjó Daisi) a kínai Dzsih i mester után i. mennyei oltár.sz. írott tibeti bsan 'dzin rgja mcho) . kínai Tien tai) . Szekitó tanítványa. dalai láma (1935-) tendzsiki tokucsi (japán) .

december-január tevila (héber) . részrehajlás nélkül mindenhol megjelenő. kínai Tien lung) . 2. 3. csatuskotjapádánupattijukti (X és nem-X azonosak vagy kölcsönösen függőek. 7. aki fölvette a hármas menedéket tévét (héber) . 10. 8.kézilámpás kő a kertben test (10) .Tenrjú (japán. 5.zsidó mészárosok könyve thabs (írott tibeti) . 9. a dolgok igaz természetének tudása. 9. filozófiai mű. minden hang értése. írott tibeti gter ton) . X és nem-X különbözők vagy kölcsönösen függetlenek. a katakali tánc egyik jelleme thal gyur pa (írott tibeti) . kívánságokat teljesítő Tétard l'étang (vodu) .tavi ebihal.upája thabsz (ejtett tibeti) .és akadálynélküli. 5. tiltott étel.tépett. a tíz irányt átható.vörös szakáll. rejtve segítő. a lények előtt folyton megjelenő. a szamádhiba lépés tudása tesoku isi (japán) . a jövő előrelátása. 8.prászangika . a világot segítő.Padmaszambhava tanítványainak inkarnációi.főszakács a zen kolostorban teológia (görög) . a képességeknek megfelelően egyforma. különböző formákban való megjelenés. Padmaszambhava művei ter tön (ejtett tibeti.alámerülés Tevuos Shor (héber) . 4.a bódhiszattváknak: 1. lényeknek segítő. 10. számtalan jövőben megjelenő. szellemi utazás a buddhaföldekre.zen mester. mások gondolatának ismerete. előző életek ismerete. X és nem-X azonosak is és különbözőek is. Gutei mestere tenzo (japán) . de megtalálásra szánt irodalmi. ragaszkodás.elrejtett. 6. 4. a lények nyelveinek megértése. következő születések tudása. 3. 2. 6. akik megtalálhatják a termákat terakoja (japán) . mely igen gyakran jellemzi az egyiptomi ábrázolásmódot természetfeletti tudás (10) .a megvilágosodotté: 1.hármas folyamodású laikus hívő. 7. nem káser teriomorf (egyiptomi) .Istenről szóló tudás ter ma (ejtett tibeti.állati vagy fél-állati alak.módszer thadi (szanszkrit) .kis falusi templomi iskola teréfa/táréf (héber) . írott tibeti gter ma) . Agoué tetralemma négyszeres tagadás. X és nem-X nem azonosak és nem különbözőek) tevácsikászávaka (szanszkrit) .

vallásos tekercskép. a vének tana.edény a gabonák zsengéiből készült főzetnek. eredeti nevén Uaszet vagy Waszet.Tipitaka. Az idősebbek dalai (zsoltárai) théraváda (szanszkrit) . theg cshung (írott tibeti) . hozzá tartozik ugyanis a „thébai nyugati part”.Visvabhu thang ka (ejtett. műemlékekben rendkívül gazdag. inkább a tudásra és tapasztalatra épül. prótogonos (Philón) theosebeia (görög) . mintsem a megér-zésre és az átélésre. ha nem legjelentősebb város Felső-Egyiptomban.istentan (Platón) theologos (görög) . de ajtóra festett jelkép is. a Pleiasok feltűnése idején thargélos (görög) . Deir el Bahari.Théseus emléknapja Pyanepsión 8-án (Athén) Thesmophoria (görög) .sárral tapasztott. Medinet Habu.a hínajána Srí Lankán fennmaradt irányzata.az egyik.nők ünnepe Pyanepsión 9-étől 13- . stb.istenek iránti tisztelet théra (páli) . Deir el Medina.öreg Théra gáthá (páli) .állatok imádása thériomorphismus (görög) .az istenek megjelenése állat alakban théro (szanszkrit) .olajágat tartó idős polgár (Athén Parthenón-fríz) thams csad skyob (írott tibeti) .Apollón ünnepe Thargélion hónap 7-én (Athén) Thargélion (görög) . fénykora az Újbirodalom idejére esik.ukkalai kereskedő Thargélia (görög) . külső támasz thap (ejtett tibeti) .a második isten.zászló alakú festmény. Az idősebb nővérek dalai thériolátria (görög) . alapvető tényező az idő és a mozgás Thérí gáthá (páli) .a tizenegyedik hónap.thallophoros (görög) .aki elmélyül a mítoszok problémáiban theos deuteros (görög) . téglából készült tűzhely.démonfajta Théba (egyiptomi) . imazászló. a Királyok és a Királynék völgye. írott tibeti thang ka) . majdnem félúton a legfőbb vetélytárs Memphisz és az első katarakta között.Tipitaka. az első kenyér az új búzából the (ejtett tibeti) .rendfőnök Théseia (görög) .jána Themis (görög) . ma (Karnak és) Luxor áll a helyén. eredetileg a konyhát jelentette Thapussza (szanszkrit) . hosszú ideig uralkodói székhely.az igazságosság istennője (és Diké) theologia (görög) .hínajána theg pa (írott tibeti) .

hajnal. orgeones Thicuk Decen Relpacsen (ejtett tibeti. Zsoltárok thimrim (ejtett tibeti) . írott tibeti thon mi sam bho ta) Szongcen Gampo tanácsnoka.óriás panda Thonmi Szambhota (ejtett tibeti.dhútanga thun bzhi (írott tibeti) .sztúpa Thupten Gyaco (ejtett tibeti) . írott tibeti tho rangs) . azokkal egykorú (kb. a kor nevezetes uralkodói I. testhő /tűz/. Gaia és Uranos gyermeke thiasos (görög) .4 x 3 kettős óra (ld.tunyaság-fáradtság Thiszong Decen (ejtett tibeti.sz. szobraikra jellemző a kerekded arc. Thotmesszel és leszármazottaival kapcsolatos.közeli.szakmai jellegű egyesülés.kapála Thogs Med (írott tibeti) . hangsúlyos . és Hatsepszut.bindu T'hillim (héber) . i. végső elérés thod pa (írott tibeti) . és III. dalai láma (i. 742/755-804) thiti (szanszkrit) .I.általános fogadalom thun nji (ejtett tibeti. pávián. a tibeti írás megalkotója Thot (egyiptomi) . írott tibeti thig le) .közönséges fogadalom thun mong pa (írott tibeti) .Tibet 41. 815/817-836/838) thig le (írott tibeti) . testnedvek /víz/. temploma: Hermopolisz thudong (thai) .(i. tigris.pöröly thob (ejtett.Aszanga thom tra (ejtett tibeti) . lélegzet /levegő/. 1493-1425).harmónia thúpa (páli) .tengeristennő.sz. írott tibeti) . órák) thun mong gi dngos grub (írott tibeti) . a halál folyamatában a test 5 eleme (hús /föld/.e. királya (i. írott tibeti khri gcug lde bcan ral pa can) . jelképe: íbisz. írott tibeti khri srong lde bcan) . testi jelleg /űr/) egymásba oldódik thína (szanszkrit) .áig (Athén) thesmos (görög) .Biblia.feloldódás.relatív időtartam (csittakkhana) tho ba (írott tibeti) . az írnokok védnöke.beteljesülés thob ba/njer thob (írott tibeti) .letett dolgok a megaronokban Thesze (ejtett. Thotmesz.ducö.tho va tho rang (ejtett.a szadak szellemek királya Thetis (görög) . írott tibeti tho ba) . írott tibeti) .a 13.sz. szanszkrit sztjána middha) .bindu thik le (ejtett tibeti.közönséges emberfeletti képességek birtokosa thun mong ma jin pa (írott tibeti) . 1875-1933) Thutmoszida (egyiptomi) . írott tibeti mthun nyi) .tunyaság thína middha (páli. kelet 03-05 tho va (ejtett tibeti.holdisten.

a Menny útja.a menny fia.fűvel való behintés. ájur véda tikun (héber) . ahol Kálí táncversenyre hívta ki Sivát timé (görög) . erőteljes. a halottak lelki üdvéért adott vendégség tilaka/tikká.javítás. a két szemöldök közötti buddha-jel (Buddha randham) Tilla (szanszkrit) .erdő (ma Csidambaram).félelem a dicstelen élettől.Tendó Njodzsó tien tzu (kínai) .kis jóangyal. Do Me T'ien (kínai) . az ember közérzete ti congo (vodu) .3 földrajzi régió: Ü Cang.a Dionysos-hívők fenyőtobozban végződő és repkény-nyel bevont botja thysia (görög) . eljegyzési szertartás. ősi király tigris órája (kínai) .életerő. hajlott orral.a császár barátja.keserű.szamádhi ting nge 'dzin bsam gtan gji bar do (írott tibeti) .kínai buddhista (jógácsára) iskola ti szin (kínai) . Ég. amit „a thutmoszidák hatalmi harca” néven ismerünk thymos (görög) .a Lótusz szútrára épülő iskola.a tudati folyamatok által előhívott testi jelenségek tikta (szanszkrit) . alapítója Chih i. az ember egyik lelke.Sang ti. hogy megegye őket ti lun (kínai) .az .a két szemöldök közé festett azonosító jel. konfucianizmus Tien tung Zsu csing (kínai) .a 3 congo-dob közül a legkisebb Ti Jean Zador (vodu) .közepes congo dob tinavat tháraka (páli) .Zandor hercege. megtisztelő cím Tibet . menny Tien huang Tao vu (kínai) . a kort trónviszály árnyékolta be. Do Tö. lélek thyrsos (görög) . az árnyék szélén van. megbocsátás viták után ting nge 'dzin (írott tibeti) . Tendai Tien tao (kínai) .pofacsontokkal.03-05 tíká (szanszkrit) .égő áldozat Ti (kínai) . aki a pálmafákról ugrik az emberekre. kis piros ruhás ember.Úr. bindu (szanszkrit) .Tennó Tien lung (kínai) .alkommentár tikapatthána (szanszkrit) . az istenek tisztelete timebal (vodu) .Tenrjú T'ien t'ai (kínai) . lényeg ti bô nâj/ti bon ange (vodu) .

A nagy elemzés (Bhikkhu vibhanga.A vezérfonalak elemzése 1.Az idősebbek dalai (zsoltárai) 9. Szuttaszamgaha .Buddhák krónikája 15. 1. A szerzetesfivérek kötelezettségeinek elemzése) 2 Bhikkhuní vibhanga . A burmai kánonban még további 4 szöveg: 16. a kánont az i. Khuddaka pátha . Udána . Itivuttaka . században jegyezték le Srí Lankán.e.A viselkedés kosara.Az idősebb nővérek dalai 10. Szamjutta nikája . tkp.A fegyelmezés kosara (5 könyv) I.A nagy rész 2. Csullavagga . Dhátu kathá .az egyik sziddha Tipitaka (páli) . Dhamma szanganí . Pétakopadésza A kosarak feltárása 19. Dzsátaka . Mahá vibhanga .A szerzetesnővérek kötelezettségeinek elemzése II.Rövid olvasmányok 2. Szuttanipáta . Khandhaka . Dhammapada .Függelék (szerzője egy Dípa nevű szingaléz szerzetes) (B) Szutta pitaka .Vitapontok (szerzője a hagyomány szerint Moggali-putta .A hosszú gyűjtemény II. Péta vatthu . Apadána Hőstettek (Szerzetesek legendái) 14. Vimána vatthu . Niddésza .A vezérfonalak kötete 6. Maddzshima-nikája .Az „így-mondottak” 5.Érzékelemek (Értekezés az elemekről) IV.A vezérfonalak összefoglalása 18. értelmezéstan) (C) Abhidhamma pitaka A kiemelt eszmék kosara (7 könyv) I.Az eszmék rendszere II. (A) Vinaja pitaka .Rendtartás 1.A szétismerés útja 13.Az éhező szellemek történetei 8. A hármas kosár. Pati-szambhidá magga . Théra gáthá . Csarijá pitaka .elmélyülés. Vibhanga Elemzés (Részletezés) III.Szózatok 4. Nettippakarana . a szemlélődés köztes léte Tintini (szanszkrit) .A közép(hosszú) gyűjtemény III. Thérí gáthá .Az igazság szava (A Tan ösvénye) 3. Parivára . Kathá vatthu .A kis rész III.A rövid gyűjtemény 1. Dígha nikája . állatmesék) 11. Milinda panyhá Menandrosz király kérdései 17.Születésregék (a jövendő Buddha előéletei.A sorjázott gyűjtemény V. Mahávagga .A társított gyűjtemény IV. Szutta vibhanga . Puggala pannyatti Személyfogalmak (Jellemtan) V. Anguttara nikája . Khuddaka nikája .A vezérfonalak kosara (5 gyűjtemény) I.A mutató (szerzője Száriputta) 12.Az égi paloták történetei 7.Az ismertető (Szövegértelmezők kézikönyve.Tripitaka. Buddhavamsza .

Artemis Korythalia ünnepe (Spárta) titikkhá (szanszkrit) . már az Óbirodalom idejétől ismertek.átkelőhely utazás. 6.szentjánosbogár-tartás (hatha jóga) titthija (páli) .tartózkodás tjar bon (ejtett tibeti) .Okviszonyok (Terebess Gábor után) tippaní (szanszkrit) .gázló.a Buddha 3 tudása tithénai (görög) .állat tírtha (szanszkrit) . a 24 dzsaina tanító. Jamaka . képviselője Adzsita Lászakambalí az i. hindu nihilista filozófiai irányzat. ösvénykészítő. naitja pítha Tirthá Rádzsa (szanszkrit) .az első és a második Templom pusztulásának emléknapja (áv 9). ösvény.révkutató.e.bön tjati (egyiptomi) . ösvénycsináló.Tissza) VI.egy dél-líbiai törzs. rév.állati anyaöl.szeptember-október tissó kó szeikai (japán) . írott tibeti dud'gro) .minden szent hely ura tírthajátrá (szanszkrit) .révész. rév. egy tittha gyülekezet vezetője titthászana (páli) . böjtnap tisri (héber) .megbocsátás tittha natthikavádin (páli) . gázlókészítő.hármas folyamodás.az út megtalálói. volt Mahávíra Dzsina tírthika/tírthja (szanszkrit) . tittha tanító tjága (szanszkrit) .Párosítások VII. az Újbirodalom derekán a maswasák szorították ki őket területeikről tnáim (héber) .gázló.dajka Tithénidies (görög) . században titthakarana (páli) .vezír.ösvénygázló.állatok. a dzsainizmus őse. Patthána .alkommentár (tiká. hanem közigazgatási jellegű cím tjemehu (egyiptomi) . szellemi erőpont. a nem-buddhista vallások hívei tisa beav (héber) . a 24. zarándoklat tirthankara (szanszkrit) . az egyik legfőbb méltóság a fáraó után. az állatvilág tíranaparinnyá (szanszkrit) . bhásja) tiraccshánajóni (szanszkrit) . a rúpa rúpa bhúmi egyik csoportja tirjangmukhóttánászana (szanszkrit) .a szemügyre vételezés tökéletes megértése tirjagjóni (szanszkrit) . szélsőséges. nem katonai.laikus buddhista szekta tiszaranam (páli) .esküvőn a nászok közötti írásos . dvevácsika tisszo viddzsá (páli) .nyújtott fordított arc-tartás (hatha jóga) tirjarics (ejtett tibeti.

akár egy tó vizében is toro (japán) .papírlámpás tosi goi no macuri (japán) .a Misna 6. műve: A titkok száz fejezete (i.a singi singon iskola mestere.sz.többnyire rizslisztből (campa) készült rituális sütemény Torá (héber) . hanem olyan helyen is.szóbeli tan Torá sebihtáv (héber) . ahová ikebanát vagy festményt tesznek Tokuszan (japán. papiorvosi előírások Tokojo no kuni (japán) .rinzai zen mester (i. 1044-1091) Tou suai (kínai) . 807-869).mérleg-tartás (hatha jóga) Tomita Kódzsun (japán) .írásbeli Tan torii (japán) . 910-990).sz. Ummon tanítványa tö (kínai) .csan mester († i. rituális tisztaság.Bod Tódzan Rjókai (japán.zen mester (i. Tan Torá sebeál pe (héber) .kolostor Nára mellett.sz. nem csak templomok előtt áll.a királyi család szent szörnye. része.zen mester (i. Jomi no kuni) tokonoma (japán) . az ummon és a hógen iskola elődje.a halott lelkek lakhelye (Takamagahara. ahol valamelyik kaminak nagy a tisztelete. Rjútan tanítványa. 972) Tö san (kínai) . az alvilág . Gantó és Szeppó mestere tólászana (szanszkrit) .erény Tö csao (kínai) .egyezmény to (ejtett tibeti.sz.Toszocu toxosu (vodu) . a szótó iskola alapítója. Háromszarvú Púpos (Boussou trois cornes) Tózan (japán. elégette a szútrákat.bön-szertartás a balszerencse elkerülésére tó (japán) .Tokuszan . kínai Tung san) .zen mester (i.sz.a sinto 3 világa közül az egyik. fő eleme a csak ülés (sikantadza) Tódzsi (japán) . írott tibeti gtor ma) . írott tibeti gto) . figyelmet felkeltő építmény.sinto szentélykapuzat. 1913) tor ma (ejtett tibeti. kínai Tung san Liang csie) . kínai Tou suai) . 781?867).február 17-ei köszönő ünnep az érett gabonáért a sintóban toszenkjo (japán) .tanítás. kínai Tö san) .út To bod (ejtett tibeti) .sz. itt élt Kóbó Daisi Tohorot (héber) .képfülke.legyezőtánc Toszocu (japán.

ezüstkor. írott tibeti khri lde gcug bcan) . A tizenkét kis próféta könyve tréfli (jiddis) . a vágyvilágban a második.szevivon tréta (szanszkrit) . rúpa dhátu (formavilág). az emberek 10 ezer évig élnek triangá mukhaika páda pashcsimóttánászana (szanszkrit) háromtagú arc-lábfej hát-tartás (hatha jóga) triász (egyiptomi) . jang. ekkor jelenik meg a bűn.majom. 635-ben lett Szongcen Gampo felesége Tride Cukten (ejtett tibeti.Vonalazó. a sófár 9 vagy 7 staccato hangja tra (ejtett tibeti) . mo. növekszik az érzéki élvezetek iránti vágy. i.a 7 bölcs egyike. írott tibeti spre) .tökéletesség (6) . férfi-női jellegű (pha.sz.szarana gamana Trájasztrimsa (szanszkrit. akiket Szongcen Gampo Indiába küldött szanszkrit tanulmányokat folytatni. trendelli (jiddis) .harsogás.a második juga Tréta juga (szanszkrit) .nem kóser trejberolás (jiddis) . jövő) trája (szanszkrit) .szerzetes-tanuló tre (ejtett tibeti. írott tibeti khams gsum) . koncentráció. állatövi jegy. elvész a lemondás.megváltó Tra Drug (ejtett tibeti) . jelen. jin).a sófár megfújása. hosszú hang Tönmi Szambota (ejtett tibeti) .egy bráhman Tridzsatá (szanszkrit) . kínai San shi san tian) .adakozás. erőfeszítés.296. fém.Biblia. bölcsesség tökiá (héber) . a tibeti írás megalkotója töruá (héber) .tibeti király (uralkodott i.ld. itt van Indra trapa (ejtett tibeti) . Baron Samedi és Madame Brigitte gyermeke traikálja pratihétu (szanszkrit) . türelem. 1.Dél-Tibet Tracé Jean Simon (vodu) . az élőlények 3 létesülési helye: káma dhátu (vágybirodalom). írott tibeti sum cu rca gsum gji lha.jó szándékú ráksaszí . hármasság Tricug Decen Ralpacsen (ejtett tibeti) . riadó. a mi második világkorszakunk.sz. meghúzza a sírok körvonalát. nyugat. a Szumérun van. erkölcs.Harminchármak ege. 815-838) Tricun Bhrikuti Dévi (ejtett tibeti) . a 9.a 3 idő (múlt. ajanamsza Tré-Ászár (héber) .a 3 birodalom. arúpa dhátu (forma nélküli világ) Tridzsata (szanszkrit) .tibeti király tridhátu (szanszkrit.gid hánáse trenderli.nepáli hercegnő.000 földi évig tart.

ajanamsza trikája (szanszkrit.Nigahtha Nyátaputta (Vardhamána) nővére.bajszos vörös márna (Mullus barbatus) trigunam (szanszkrit) . a 3 drágakő trirátra (szanszkrit) .a 12. bódhiszattva jána) trik (ejtett tibeti. akit Krisna megölt Trinle Gyaco (ejtett tibeti) . Siva egyik mellékneve Trimsiká (szanszkrit) . a szattva.3 jellemző vonás (anitja. áldott/jutalom test (szambhógakája). .Trigárta (szanszkrit) . írott tibeti chos) .démon. a közösség (szanszkrit szamgha. tamasz egyensúlya. kínai Szan cang. 3 drágakő (ld.háromszemű. hiszen a pusztítás újrateremtés egyben Trinávarta (szanszkrit) . az avjakta prakriti és a vjaka közös tulajdonsága trijána (szanszkit) .sz. férje Csétaka Veszálíból. 3 kincs. duhkha.Siva egyik mellékneve. írott tibeti sku gsum) . a fenntartó és Siva (Mahes) a pusztítva beteljesítő. buddhista kánongyűjtemény: Tripurantaka (szanszkrit) . dukkha. így fordul vissza önmagába a létezés.három út (srávakajána. átváltozás test (nirmánakája) trikona (szanszkrit) . Abhidhamma pitaka).a jelenségek három összetevője (aniccs.háromlábú bronzüstöt tartó állvány triratna (szanszkrit.Harminc versszak.a 3 test. írott tibeti dge 'dun). anátman) Trilocsan (szanszkrit) .egy ország triglé (görög) . radzsasz. dalai láma (i.3 menedék. Tripurászura démon elpusztítója Tripurászura (szanszkrit) . a Buddha lehet a nirvánában lényegi test (dharmakája). anattá) trilaksana (szanszkrit) .hindu istenhármasság.pratjéka buddha jána.Hármas kosár (Vinaja. tanítása (szanszkrit dharma.a Buddha (írott tibeti sangs rgjas). Bimbiszára felesége trisarana (szanszkrit) . ejtett tibeti Denöszum. Szutta.háromgunás. Visnu. mahájána jógácsára szútra. a teremtő. lányuk Csellaná. akinek 5 városát Siva elpusztította tripus (görög) . írott tibeti sde snod gsum. japán Szan zó) . írott tibeti dkon mchog gsum) .három napos vezeklés Trisalá (szanszkrit) . Vaszubandhu műve Trimúrti (szanszkrit) .az Ikrek csillagkép.két alapjával szembefordított háromszög.széldémon. írott tibeti 'khrig) . az egyetlen Isten 3 aspektusa: Brahmá. a kettős-ség megszüntetésének jelképe trilakkhaná (szanszkrit) . 1856-1875) Tripitaka (szanszkrit. páli Tipitaka.

Vaszubandhu műve trita (görög) . az az elképzelés.Héruka női társa Trois houes (vodu) . írott tibeti gsum) . 4 sor egy versszak. a 3 méreg jelképe triszáhaszramahászáhaszra (szanszkrit. mahájána jógácsára szútra.féltékenység trisná (szanszkrit.. a bódhiszatva szint negyedik foka tritíja dhjána bhúmi (szanszkrit) .0012 sec. hogy nem egyetlen világ létezik. a 4. a kála alapegysége trül (ejtett tibeti. pingala és szusumna Trivikrama (szanszkrit) . vagy folytonosan sokszorozódó.Háromkapa (Baron Samedi) trois pelles (vodu) .sóvárgó vágyakozás. nidána.) trisiksá (szanszkrit) . szótag végén cezúra trisula (szanszkrit.az egész világ összes birodalma. a 8.sz.a harmadik elmélyülés szintje trittys (görög) . kecske. írot tibeti ltung) . Szaraszvati).halotti szertartások tritéris (görög) . kos) trivéní (szanszkrit) .a 3 gyakorlat (adhisíla. írott tibeti stong gsum gji stong chen po'i dzig rten gji khams) .tudatáthelyezés Trophónios (görög) . anyja Kin Csing Triszvabhávanirdésa (szanszkrit) . írott tibeti sbrul) . páli tanhá) .kígyó. tűz. írott tibeti khri srong lde bcan) . Siva egyik jele. ajanamsza .a 3 mibenlét tana.feketenyakú daru truti (szanszkrit) . hanem „háromezer-nagyezer". férfi jellegű (pho. jang). Jamuná.bukás trung trung (ejtett tibeti. táguló világegyetem Triszong Decen (ejtett tibeti.3 győzelem. tizenegy szótag.0. a 6.látszattest trung (ejtett tibeti. a Kálacsakra nyolcadik mezője tristubh (szanszkrit) . jósbarlangja a boiótiai Lebadeiában van trul ku (ejtett tibeti) . (Meru). tibeti király (i.Háromlapát (Baron Samedi) Trois piquois (vodu) .minden 3.hármas áldozat (malac. dél. lehet egy véges világ számtalan egyforma világegyetemből.bhúmi.héros. adhipradnyá) trisjá (szanszkrit) . mint az ida. Visnu egyik avatárája Tro di So rima (ejtett tibeti) . vagy végtelen számú világegyetem a végtelen térben.háromágú szigony. írott tibeti ltung ltung) .Buddham. 756-804). apja Tride Cukten. állatövi jegy. vagy 5.Háromcsákány (Baron Samedi) trong jug (ejtett tibeti) .hármas összefolyás (Gangesz.indiai időmértékes vers.. adhiszamádhi. évben megtartott pánhellén ünnep tritíja dhjána (szanszkrit) .a 37.

áthatja a 3 időt.Theban Tombs . nem-keletkezett. Kiegyensúlyozottá tesszük.” (Pradnyápáramitá szútra) tui (kínai) . hiábavaló tudás. 6.Cangjang Gyaco Tshangs pa (írott tibeti) . 3. az abszolút igazságot kimondani szemtől szemben. Újra ráirányítjuk. 8. kritjánusthána dnyána tudat összpontosításának 9 fokozata . ellentéte a tao ji suo. a buddháké .Kígyófejű.a Mérleg csillagkép. az utánuk álló szám alapján különböztetik meg a rengeteg sírt egymástól tu bi sevát (héber) .a Buddháé: 1.szambhára márga tshor ba (írott tibeti) . 9. ezzel a betű-jellel jelölik a szakirodalmak a thébai nyugati parton található nemesi sírokat. olyan. egyforma és én-nélküli. ádarsa dnyána.dharmadhátu dnyána.sz. szamatá dnyána. Megnyugtatjuk. 2.„A tudatot a meditáció tárgyára irányítjuk.Brahmá tshangs pa dmar ser sbrul mgo ma (írott tibeti) .az 1. alapvető fogadalma miatt jelenik meg . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. Egy pontba szűkítjük. írott tibeti sprul sku. vörössárga tshangs pa'i dbu ga/tshangs dbug (írott tibeti) . mongol qubilγan) .sz.a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike Tshangs dbjangs rgja mtsho (írott tibeti) . 10. hua jen pátriárka (i. Szorosan ráirányítjuk.Életkort Uraló. hua jen pátriárka (i. felfoghatatlan.életemúlt tshe la dbang pa'i rig 'dzin (írott tibeti) .síla tso'urí (írott tibeti) . 4. kettősség-nélküli. műve: Meditálás a dharmadháturól tuccsha (szanszkrit) . mint az űr. Folyamatosan ráirányítjuk.hamis. 780-841) TT-szám (egyiptomi) . az I csing egyik trigramja tuj ji suo (kínai) . Megfegyelmezzük.folyó.egy láma inkarnációja tulá (szanszkrit) . az egyik ismeretőrző tshogs lam (írott tibeti) . változatlan. délkelet.tsandalí (írott tibeti) . ajanamsza tulajdonság (10) . hatalmas.védaná tshul khrims (írott tibeti) . pratjavéksana dnyána.brahmá randhra/amrita brahmá tshe 'das (írott tibeti) .az 5. felmérhetetlen.a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike Tsung mi (kínai) . 557-640). 7. 5. üres. Teljesen megnyugtatjuk. nem a dharma szerint beszélni (felfordítani-egy-szól) tul ku (ejtett tibeti.szemben-egy szól.azaz thébai sírok.a fák újéve (svát 15) Tu sun (kínai) .

a visszhang. az űr tvaccs (szanszkrit) . alkalmazkodás. ő volt az első régens (gyalcab) 1762-től a 8. káprázat. 4. isteni barlang. 759-ig turíjá (szanszkrit) . a csonyi bardo turíja avaszthá (szanszkrit) . takilcsi (1938-) tűrés (10) . kötete. 8. kiegészítése a Tai ping Tung san (kínai) . 6. az árnyék. saját testük állandó világosságot áraszt.Tódzan Rjókai Tung sen (kínai) .bőr tvilembájtli (jiddis) . a taoista kánon 2.isteni barlang.a Tóra-szöveg sorai Tusita (írott tibeti jid dga. az életkor 4 ezer év Tüdev (mongol) . dalai láma idején tulszí (szanszkrit) . 3. teljes-felismerés tudatállapota (mélyalvás. a taoista kánon 3. a vidám. virágok és madarak veszik körül őket. alvás. ébrenlét. i. kiegé-szítése a Tai hszüan tung hing (kínai) .a bódhiszattváknak: 1. (a dolgok olyanok. szintje. kb. századtól i.Örömteli Ég.a lélek 4. kiegészítése a Tai csing Tunhuang (kínai) . Maitréja. innen jött Gautama Buddha és itt várakozik az eljövendő Buddha.gyermek-novícius Tung hszüan (kínai) . az itt lakók 4 ezer évig élnek.a 4. az elégedett istenek ege.Tózan Tung san Liang csie (kínai) . a test hőmérsékletének tudatos emelése tun sing (ejtett tibeti.az apszaraszok táncmestere tumo (ejtett tibeti) . a taoista kánon egy-egy kötete Tung csen (kínai) . a taoista kánon 1. a varázslat. az álom.AUM turíjávaszthá (szanszkrit) . a dolgok nem-keletkezése.a lhászai Tengyelingkolostor vezetője. a vágybirodalom 4. kötete.sz. 9. állapota turim (héber) . dga' ldan.az első isteni barlang.Tulku Dzsampel Delek (ejtett tibeti) . Maitréja lakhelye.fa.bunkósbot tun vu (kínai) . hallás. 7. szatori tung (kínai) . kötete.a 3. Visnu avatárája Tumburu (szanszkrit) . teljes-felismerés).a tfilin kivétele tartójából .a második isteni barlang. 2. 5.az 5. önkívület. a Kegyes Szeretet. mint) a láng. írott tibeti bstun sing) .sokkszerű megvilágosodás. kínai Doushuai) .a belső hő fejlesztésének módszere.buddhista barlangtemplom-rendszer Kínában. a mélyalvás Brahmannal egyesülő állapota. 4. 10.e.

női papi rang Uadzset (egyiptomi) .rituálé és belső elmét nemesítő gyakorlat. amely minden állandótlanságát vallja.keletkezés .ge nyen ma uasz-jogar (egyiptomi) .filozófiai iskola. az indiai lancsa írás után ucsiva (japán) .lét u rgjan (írott tibeti) . amely csak az elmúló anyagban hisz.végzetistennő. a megsemmisülésbe vetett hit ucsen (ejtett tibeti) . más néven: anátma váda (madhjamaka). tagjai tényleges templomi szolgálatot adtak uabet (egyiptomi) .a két minőség figyelembevétele általi megszabadulás. a pratjékabuddha és a buddha ubhajacsarjá tantra (szanszkrit) .17-19 U u (japán) . a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike.kobraistennő.a megsemmisülés nézete uccshéda ditthi (szanszkrit) . amely Széth-re emlékeztet. rendszerint istenek kezében találkozhatunk vele ubbégapíti (szanszkrit) . annihilacionizmus uccshéda váda (szanszkrit) .Uddijána uab (egyiptomi) .kerek legyező udaja (szanszkrit) . Alsó-Egyiptom védelmezője uásziká (szanszkrit) .megsemmisülési elképzelés. a megsemmisülés feltételezése.szárnyas ló.mindkét nagylábujj-tartás (ha-tha jóga) ubhaja robhága vimukta (szanszkrit) .megsemmisülés uccshéda darsana (szanszkrit) . az apokjadharman egyike. az egyik tantra-módszer ubhajarobhágavimukta (szanszkrit) . alul villás végződésű hosszú pálca.tiszta.Tyché (görög) .tibeti „fejes” írás. aki megvalósította mély összpontosítást. a balszerencse istennője tyúk órája (kínai) . a tejóceán köpülésekor keletkezett uccshéda (szanszkrit) . szélsőséges nézet.mindkettő (önmaga és más) által okozott ubhaja pádángusthászana (szanszkrit) .hatalmi jelkép.árja pudgala Uccsajhsravasz (szanszkrit) .extázis ubhaja kritatva (szanszkrit) . papi rang a legalacsonyabb papi méltóság. amely fent állati fejet visel.

felhelyezett. az ő tanítványa volt az első 5 aszkéta a Buddha mellett udumbara (kínai you tan) . magból született létfokozata. a Vaisvánara Átman eszme megalkotója uddhaccsa (szanszkrit) . része. az elmélyülést akadályozó hiba udó (japán) . 526-ban Udána (páli) .a Cshándógja upanisad szereplője. a holttest uddhitattá (páli) . ihletett megnyilatkozás.a jobb kéz gyakorlatai (szimbolikusan) Udraka Rámaputra (szanszkrit) . a holttestet ravatalra Uddijána (szanszkrit.a fiatal Buddha egyik tanítója Uddaka Rámaputta (páli) . szamojadzsanáni uddhaccsa kukuccsa (szanszkrit) .lustálkodó udbhászin (szanszkrit) . Buddha egyik első tanítója megvilágosodása előtt. o-rgjan) . táplálék-bevitel udána vata (szanszkrit) .felhelyezés. a rekeszizom felhúzása udgátar (szanszkrit) .guru.a Száma véda verseit éneklő hindu pap udhaccsa (szanszkrit) .önmegnyilvánult. .Szuddhódana puróhitája i. ájur véda udána váju (szanszkrit) . fejlett tanítvány. (Tripitaka). hindu bölcselő.Ráma jógamester a rádzsagahai iskolában Uddálaka Aruni (szanszkrit) .a kilencedik béklyó. szózatok.a felső részhez tartozó.nyugtalanság-gyötrődés. egy tanítás közlése hason-lat segítségével.izgatottság-fásultság. a dváda sánga-sászana 5.magasztos udbhava múrti (szanszkrit) . nem emberi kéz készítette tárgy.északnyugat-indiau ország uddijána bandha (szanszkrit) . vékonybél. az egyik vata. sem a nem-tudáshoz vezető útról.lelkes kijelentés. szórakozottság.a légzés szabályozása a mellüregben. szobor Uddaka (páli) . tanítása meditáció a sem a tudáshoz. aggodalmas-kodás-bánkódás.e. az egyik béklyó uddham bhágija (páli) . Szózatok udána (szanszkrit) .Tipitaka.felszálló prána szorítás (hatha jóga). ájur véda udanjá (szanszkrit) . írott tibeti u rgjan.(Ficus Glomerata) hosszú idő alatt (3 ezer évenként) csak egyszer (vagy egyszer sem) virágzó növény udviddzsa (szanszkrit) .megszomjazás udászín (szanszkrit) .a dzsiva csírából. a felső folyammal viaskodó uddhitat (páli) . Svéta-kétu apja.a gyomorra és a felső bélszakaszra vonatkozó eltérések.Udáji (páli) .

?902?) .nága-tündérlány. Párvatí. Szeppó tanítványa.himnusz.Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám.a 7.tenger. Irávat anyja Umá (szanszkrit) . Ménától kapta vezeklése idején. egy isteni lény riasztó megnyilvánulása új ruha felvételekor . mindenszentek ünnepe Ulmuka (szanszkrit) .Viruddhaka fia. madhjamaka umdze (ejtett tibeti) . erőteljes amulettként segített a bajokból való kilábalásban.Hórusz szeme. az első óbhásza ugra (szanszkrit) . fametszet ukkutikappádam (páli) .Balaráma és Révati fia. melyet Hórusz a Széth-tel vívott küzdelme során elveszített.teljesen kiterjedt légzés (hatha jóga) udzsigami (japán) . aki felöltözteti a mezíteleneket. 864949).a sinto családi istenei. a prakriti jelképe. egyházközség uen (japán) . kavicsos terület a forró vizes medence körül a kert-ben Ummon Bunen (japán. kínai Jün men Ven jen) .a sinto szentély környékének lakóhelyei.áldás (héber) .jelzés-elérés.fülesbagoly uktha (szanszkrit) .sz.az északkeleti bagolyfejű Ulupí (szanszkrit) . Iksváku leszármazottja Ullambana (szanszkrit) .guggoló ülés ukpa (ejtett tibeti) . a nimitta felbukkanó fényjele.szörnyűséges.Siva társa. aki a nevet anyjától. a látható tárgy nélküli tárgy-látás. a világ királya. az indiai urdu után umi (japán) . Kjórin.tibeti „fej nélküli” írás.sz. kínai Jün csü Tao jing) . betegségből való gyógyulásban. az egyiptomi érdekszféra egyik kiemelt jelentőségű helye uggaha nimitta (páli) . (Áldott légy.szótó zen mester (i.Észak-szíriai város volt a Földközi-tenger mellékén. magát a bajt nem előzte meg uddzsáji pránajáma (szanszkrit) . hónap idusa.avidjá létfokozat udzsat-szem (egyiptomi) . Örökkévaló Istenünk. dicsőítő ének Ulkámukha (szanszkrit) .zen mester (i.énekvezető ume (ejtett tibeti) . ám Thot visszaadta neki. malbis arumim. de lehetnek egy kisebb közösség által tisztelt szellemek is udzsiko (japán) .) ukijoe (japán) . Tózan és Harjó mestere Ungo Dójó (japán.csan Ugarit (egyiptomi) . testvére Nisatha úlumukha mthing nag 'ug pa'i mgo can (írott tibeti) .a lebegő világ képei.

ragaszkodás a kéjhez. áldozati ételek átadása. kamma) . közönséges. fürösztés.és kézmosáshoz. tapadás a léthez (kéjhez /káma/. közvetlen ok upádána szkandha (szanszkrit) . víz szájöblítéshez.csimbók.a megragadás/tulajdonítás alapja/tárgyai. a családját elhagyó szerzetes upabhóga (szanszkrit) . megközelítési koncentráció upacsáraddzsána (szanszkrit) .kerék.vallási alapelvek. víz arc. általános vallási útmutatás. a sajátmagának tulajdonító alany upadésa (szanszkrit. bekenés illatos kenő-csökkel. öltöztetés. a dvádasángasászana 12. a paticcsa szammupáda 9. része upadhátu (szanszkrit) . eltávozik a testből. felövezés szent zsinórral. a tantrák).függő elnevezés upádána (szanszkrit. vakhithez /ditthi/. ajándékosztás.az összeszedettségre összpontosítás állapota.függő testiség.koncentráció az egység megközelítéséhez upacsáramatta (szanszkrit) .felhő-víz. írott tibeti man ngag) . következménye a bhava. közelítés upacsára szamádhi (szanszkrit) . a Kálacsakra kilencedik mezője upádána kárana (szanszkrit) . szertartásokhoz /silabbatam/.az 5 ragaszkodás a léthez upádátr (szanszkrit) . kilésza. víz lábmosáshoz. vakhithez.általános koegzisztenciális kapcsolat. tapadás. páli) .a megragadó.16 cselekvés az istenség tiszteletére: hellyel kínálás.a tulajdonítás alapját képező 5 halmaz. nidána. önléthez. szertartásokhoz. kapaszkodás. az 5 érzékszerv és tárgyaik upádájapradnyapti (szanszkrit) . a létmegragadás tárgyait képező tapasztalási elemek. mécses gyújtás. a dharmákkal kapcsolatos komoly utasítások (pl. fejék. diadém unmaní (szanszkrit) . körüljárása. a 9.unhísza (páli) . megragadás. tüzelőanyag.tapasztalás upacsára (szanszkrit) . káma.tudatosság nélküli (manónmaní) unnati (szanszkrit) . tömjénfüstölés. kötődés a kielégülés tárgyához. az én vonatkoztatási alapja. ami a sajátunk upádánapaccsajábhava (szanszkrit) .metaforikus eszköz upadája rúpa (szanszkrit) . tagja. ájur véda upadhi (szanszkrit) .másodlagos szövet. test. virág átadás. a létmegragadás halmazai. létalap (khanda. önigenléshez /attavádo/).önfelfújódás (önhittség) unszui (japán) .

neheztelés upanája (szanszkrit) .belső ízzás (írott tibeti thop pa.fejősajtár. tapintás.összehasonlítás upámsu (szanszkrit) . felfogás. 8. bevezetés. ürítés. upa = mellé. mánaszika) upanáha (szanszkrit) . ni = le).-i prózai szövegek .egy mantra mormolása (még: vácsanika. szakja férfi. járás. szamádhi) upájásza (szanszkrit) . beavatás upanájana szanszkára (szanszkrit) . a szánkhjá-ban: látás.egyszerű nirvána.) upaklésa (szanszkrit) . ksánti. síla.egy laikus nigantha hívő.gyűlölet.acsarja.applikáció a vitában upanájana (szanszkrit) .megfelelő eszköz.közvetlen tanítás (szad = ül. mellékvágy upaklésa parittabhúmika dharma (szanszkrit) .a szentelt zsinór átadása.Beszennyezettség szutta (Tripitaka Szútrapitaka 128.10 korlátozottan kárhozatos tudatossággal összefüggő szamszkára upalabdha (szanszkrit) .e. az arahat állapota upaddzshája (szanszkrit) .ádzsívika vándoraszkéta Upakkilészaszutta (páli) . sudráknak tilos. beszéd.romboló karma.üdvös módszerek (dána. semlegesíti a gyenge karmát upagrahana (szanszkrit) . a ház-nál. sz. szaglás. bírálat Upáli (páli) .másodrendű szenvedélyek. ezt csak a bráhmanák végzik upanisad (szanszkrit) .közel hoz. ügyes módszer. vírja. szennyezett szenvedély. egy idősebb szerzetes (thera) upaghátaka kamma (szanszkrit) . az üdvözülés módszertana upája kausalja (szanszkrit) . ízlelés. megszerzés. mint a rendi előírások oktatója upadiszésza nirvána (szanszkrit) .upadhjája (szanszkrit) . fogás.kétségbeesés Upaka (szanszkrit) . njer thob) upálambha (szanszkrit) . hallás. a brahmácsári felnőtté avatása. nemzés upája (szanszkrit. írott tibeti thabs) . helyes módszer.tanító. i.nem valóságos a meditációs tapasztalat. a Buddha egyik vita-partnere Nálandában upama (szanszkrit) .

meditáció. tisztelet. elnyerés.újjászületéssel létrejött istenek upapatti dhjána (szanszkrit) .az újjászületés után megta-pasztalt karma-hatás upapatti déva (szanszkrit) . ötfogadalmú hívő.gyapot tömítő a test nyílásainak elzárására upastha (szanszkrit) .Viráta székvárosa upapurána (szanszkrit) . hódolat útján upászaná/daivi mimánsza (szanszkrit) . a nemi eltévelyedéstől. páju. ejtett tibeti ge nyen ma) .a női világi hívők egyháza upasztha (szanszkrit) .nyugalom upászampadá (páli) . a Brahman és Sakti azonossága. ejtett tibeti ge nyen.előírások a férfi szerzetesekre (5 szabály) upászaka szamgha (páli) . páni. lecsendesülés upászamá darsana (szanszkrit) .elnyugvás. világi hívek.az elme világtól visszavonult állapota uparuddha (szanszkrit) .szemlélet upászamádhitthanam (szanszkrit) . világi követő. a hódolat erőköre. mellék puránák uparati (szanszkrit) .teliholdkori második áldozat upapadja parinirvájin (szanszkrit) .nemzőszervek.hódolat. alapítója Angirasz.születéstől birtokolt mágikus erő upapílaka kamma (szanszkrit) . az 5 kárméndríja (vács. írott tibeti dge bsnjen) .világi női hívő upászika síla (szanszkrit) .döntő segítség upánsujádzsa (szanszkrit) .nemzés upászaka (páli.előírások a szerzetesnőkre (5 szabály) upásziká szamgha (páli) . elérés upászaná jadnya (szanszkrit) . a lopástól. ortodox darsana.a férfi világi hívők egyháza upaszamá (szanszkrit) .elmélyülés .upanisszaja (szanszkrit) . szakrális hely vagy tárgy upászika (páli. felszentelés (a buddhistáknál 20 éves kor után). az istenek és a poklok világá-ban upapaddzsa védaníja kamma (szanszkrit) . aki tartózkodik az öléstől.a születés után elért teljes nirvána upapáduka (szanszkrit) .spontán születés. Isten a teljességben megjelenő ánanda.tisztelők. a hazugságtól és a részegítő italoktól upászaka síla (szanszkrit) .a kisebb. upasztha) egyike upaszthápaná (szanszkrit) .teljes felavatás.közömbösítő karma Upaplavja (szanszkrit) .áldozat hitvallás. páda.a születés összpontosítása upapattilábhika (szanszkrit) .

írott tibeti njin zag gcig pa'i khrims brgjad/bsnjen gnas) . a negyedik erény upószatha (páli) . Gaia szülte önmagából úrdhva dandászana (szanszkrit) .az ég istene. születés (csittakkhana) uppala (páli) . tényezője upékha indríja (szanszkrit) . egykedvűség.idős bhikkhuní. napon újholdkor.Száriputta.kéklótusz Uppalavanná (páli) . napon) uppáda (páli) . egy kolostor vezetője uppatthava (szanszkrit) .upathambhaka kamma (szanszkrit) . ideiglenes fegyelem upavéda (szanszkrit) .ülő szög-tartás (hatha jóga) upavita (szanszkrit) . felülemelkedés.háromnapos ünnep a halottak tiszteletére uranios (görög) .melléktudomány a védákhoz upavisthakónászana (szanszkrit) . megbékéltség. a zenés-táncos mulatozástól és a délutáni étke-zéstől upavaszatha síla (szanszkrit) . a Buddha csandála tanítványa upatti bhava (szanszkrit) .jóspapok (látnokok) a sintóban urabon e (japán) .az egykedvűség általi megvilágo-sodás upékkha (szanszkrit) . a lopástól. napon holdtöltekor és az 1. lelki egyensúly.megjelenés.a semleges érzés képessége upékhá parisuddhi (szanszkrit) .cél upékhá (szanszkrit. a nemi eltévelyedéstől. a hazugságtól.előírások a holdfázis-változások napjára (8 szabály) upavasztha (szanszkrit) . részegítő italok fogyasztásától. a magas és szeles fekvő-helyen való alvástól.segítő karma az élet folyamán Upatissza (páli) .az újrakeletkezés folyamata urabe (japán) .kiegyensúlyozottság.havi 4 ünnepnap böjttel (holdtölte.fölfele irányuló rúd-tartás (hatha jóga) . a holdhónapban a 14.1 napra vonatkozó 8 törvény. páli upekkhá. a születés előtti karma folyamat (kamma bhava) megtestesülése upavásza (szanszkrit. a kétszer születettek jelképe a jadzsnyópavita szertartás alatt az upanajamán upéja (szanszkrit) .az egykedvűség tisztasága upékha szamboddjanga (szanszkrit) .zsinór. a szammá boddzshangá 7. újhold és hozzájuk képest a 8.böjti nap.a jelenlegi életfolyamat. nyugalom. 1 napig tartó önmegtartóztatás: tartózkodás az élet kioltásától.égi Uranos (görög) . írott tibeti btang snjoms) kiegyensúlyozott életmód.

függőlegesen kinyújtott egyik láb-tartás (hatha jóga) úrdhva praszáritapád ászana (szanszkrit) . ha a túlvilágon dolgozni hívják usmá (szanszkrit) .felső kakas-tartás (hatha jóga) úrdhva mukha pashcsimóttán ászana (szanszkrit) .a sperma visszatartása (hatha jóga) urdhvaszrotá (szanszkrit) . Purúravasz felesége.apszarasz. ma Szujata Urvasí (szanszkrit) . a Buddha itt érte el a megvilágosodást.Padmaszambhava Urmilá (szanszkrit) . páli Uruvélá) . a mai Buddh gaja közelében.sírmellékletként állított. Pradzsápati lánya Usaszta (szanszkrit) . Ré Harakhti és Haroérisz ábrázolásain a napkorong védelmezője.város a Gangesztől délre.feltartott szájú kutya-tartás (hatha jóga) úrdhva padmászana shírsászana (szanszkrit) .hajnal.a 3 tűzpap egyike (Nadí Kasszapa.felső lótusz teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) úrdhva praszárita ékapád ászana (szanszkrit) . település Magadhában Uruvilvá-Szenáni (szanszkrit.Dzsanaka lánya. egy-egy ember modellje.meleg.egy bráhmin a Dzsanaka udvarában rendezett vita résztvevője usébti (egyiptomi) .az aszurák papja Usasz (szanszkrit) . „aki válaszol” .felfele tartott arc hát-tartás (hatha jóga) úrdhva mukhashván ászana (szanszkrit) .fölemelt íj-tartás (hatha jóga) úrdhva kukkutászana (szanszkrit) . akár többedmagával is Urgjen Cokje Dordzse (ejtett tibeti) .magasra nyújtott lábtartás (hatha jóga) úrdhvarétussza (szanszkrit) .aki magasabbra tör Ureusz (egyiptomi) . hőség.a királyi fejékek homlokrészét díszítő kobra. a Bháraták ősanyja Usanasz (szanszkrit) . testmeleg . a királyság védelmezője. tulajdonosának vonásait őrző szobrocska. első prédikációja után. Gajá Kasszapa). aki az elhunytat helyettesíti. ide visszatérve mondta el Tűzbeszédét.felső lótusz fejtartás (hatha jóga) úrdhva padmászana szarvángászana (szanszkrit) .fehér szőrpihe a Buddha szemöldökei között Uruvélá Kasszapa (páli) .úrdhva dhanurászana (szanszkrit) .kis méretű szobor. Kaksmana felesége úrná (szanszkrit) .

ájur véda usnísa (szanszkrit) . Áron. Ramszesz uralkodói neve uszíra (szanszkrit) . virija. hideg pokol uttama (szanszkrit) .kék lótusz utpannakrama (szanszkrit. píti. hevítés.usmagatá (szanszkrit) .a Buddha koronája.a dolog teremtő mivolta utpádjatvát (szanszkrit) .a bírana gyökere uszmá (páli) .megidéző fokozat utszada (szanszkrit) .nó énekmód utaimono (japán) .forró. korona. passzaddhi.meleg. Dávid) ustrászana (szanszkrit) . diadém. amikor eléri teljességét.hevítés. a nirvédha-bhágija első szakasza.az istenség tudatállapota Uttamaudzsa (szanszkrit) . a nirmánakája egyik jegye uttama purusa (szanszkrit) .szati.annihilacionizmus utkatászana (szanszkrit) . hőség út a megvilágosodáshoz . József.rövid.teve-tartás (hatha jóga) Uszermaatre (egyiptomi) . kidudorodás a fejtetőn. upékha utai (japán) . hajcsimbók usnísa vidzsajá (szanszkrit) . dhamma vicsaja. fejék. Izsák. az a tetőpont (múrdhana) usman (szanszkrit) . II.vendégtábla a szukotban (Ábrahám.erőteljesen kinyújtott-tartás (hatha jóga) .a 3.koponyadudor uspizin (héber) .nyújtott láb-tartás (hatha jóga) uttána padmá majúrászana (szanszkrit) .a dzsiva legmagasabb (emberin túli) létfokozata. írott tibeti bskjed rim) .a dolog teremtmény mivolta utpala (szanszkrit) . a figyelem behatolásának segítője. avidjá létfokozat Uttama manu (szanszkrit) .recitatív zene utata fukasi (japán) .erőteljes-tartás (hatha jóga) utpáda (szanszkrit) . Jákob.Ré igazsága hatalmas.vrisni herceg uttána pádászana (szanszkrit) . szamádhi. manu uttama nirmánakája (szanszkrit) .a kék lótusz-szerű hasadás hideg pokla utpalam (szanszkrit) .minden kérdésben van egy újabb kérdés utcshéda dristi (szanszkrit) .keletkezés utpádakatvát (szanszkrit) .a legfőbb teremtett test közvetlen kapcsolata az élvezetek testével.testmeleg usna (szanszkrit) .nyújtott lótusz páva-tartás (hatha jóga) uttánászana (szanszkrit) . Mózes.

széles. ez tudatja velük közeledő halálukat. nyers. hónapok. sziszira) vagy 3x4 hónap (hémanta.szerzetesek felső ruhája uttara szánkhja (szanszkrit) . durva beszédűek.a mimánszá bölcselet későbbi irányzata. írott tibeti sgra mi snjan gling. ejtett tibeti Dra mi nyen Ling.nyújtott kéznagylábujj-tartás (hatha jóga) utthita párshvakónászana (szanszkrit) . a csúf hangúak szigete. alföldrészei a Kuru és a Kaurava uttarimanussza (páli) .kiemelés a szamádhiból utthánavat (szanszkrit) . hémanta.emberfeletti tettet állít magáról valaki uttara mímánsza (szanszkrit) . gyöngyökből összeállított.évszak-törvény. a gyöngysorokat félköríves. 6x2 hónap (vaszanta. hátsó részén ellensúllyal. vagy gyakran sólyomfejet formázó széles arany dísz fogja össze. gimha. a niródha gyakorlatok uttarimanussza dhamma (szanszkrit) . vasszána. vassza) utunijáma (szanszkrit) . Abhimanju felesége Uttara (szanszkrit) . magasabb fokú védánta uttara paksa/paravádin (szanszkrit) .évszak. gimha. feltehetőleg . mint a Dzsambu-szigeten élők.a Mérut körülvevő 4 kontinens közül négyzet alakú északi.emberen túli. aki megvédi álláspontját uttara szamga (szanszkrit) . kínai Yu dan yue) . amely végső valóság természetével foglalkozik Uttará (szanszkrit) .nyújtó oldalsó szög-tartás (ha-tha jóga) utthita trikónászana (szanszkrit) . alsó részén gyöngy vagy nemesfém függőkkel. fáradhatatlanul működő utthita haszta pádángusthászana (szanszkrit) .uttara (szanszkrit) .kinyújtott háromszög-tartás (hatha jóga) utu (páli) .minden emberi ismeretet megha-ladó utthána (szanszkrit) . nyolcszor magasabbak.újabb szánkhja Ísvarakrisna után Uttarakuru (szanszkrit.Viráta legkisebb fia uttara jóga (szanszkrit) .Viráta lánya. tkp.a vitában a válaszadó. a hatha jóga uttara manusja dharma (szanszkrit) . más nézet szerint haláluk előtt 7 nappal durva hangot hallatnak. szarada.buzgó. az 5 természeti törvény egyike uzeht-gallér (egyiptomi) .újabb jóga. nem ismerik az idő előtti halált. több soros ékszer. lakói ezer évig élnek.későbbi tudás.

Sankara Brahmá szútra kommentárjának kommentárja Vaccsha (páli) .védánta mester (i.sivatagi völgy. központjuk Srírangam.egy bráhman vácskarma (szanszkrit) . páni.északi srívaisnavák.ávénikabuddhagúna váda vidjá (szanszkrit) . boldogtalanság a sintóban Vádzsasravasza (szanszkrit) . az 5 kárméndríja (vács. (uzeht = széles) uzurpálás (egyiptomi) .) műve: Bhámati. időszakos folyók rendszerint kiszáradt medre vadzavai (japán) .Csölkhaszum. páju. váhnáht vabi (japán) .állam a Gangá északi partján. a világ múzeumaiban számos szép állapotú példány található.21-23 vádi (egyiptomi) . Cang.sz. aktív megváltás vádamárga (szanszkrit) . szerencsétlenség.egy mantra hangos kiejtése (még: upámsu.a vita menete vaddisznó órája (kínai) . sz.beszéd.a bhikkhuk bírálatának tilalma vácsanika (szanszkrit) . a haiku-írás szem-lélete vács/vák (szanszkrit) .hatalmi jelvény is volt.csapás. fővárosa Vészálí . de a közemberek ábrázolásain is igen elterjedt.a Káthaka upanisad szereplője Vaddzsí (szanszkrit) .kijelentés.a vita művészete vadagalai (szanszkrit) .a beszéd. páda. a szó leküzdése Vácsaszpati Misra (szanszkrit) . 10. csak megnyilatkozás vacsana patha (páli) . beszéd. majomiskola. írott tibeti) . Közép-Tibet egyik tartománya V va (ejtett. és a sajátjukkal helyettesítették.fehérajkú szarvas vaadnáht (jiddis) . upasztha) egyike vacsana (szanszkrit) . nem ítélet. egyes királyok az épületekről kivakarták elődeik nevét. fővárosa Vészálí Vaddzsí rádzsaság (szanszkrit) .az összejövetel éjjele.a köznapiban felismerni a törvényszerűt. írott tibeti dbus gtsang) .eltulajdonítás. mána-szika) vácsanika tapasz/vácsika tapasz (szanszkrit) . hogy saját művükként tüntethessék fel az utókor számára Ü Cang (ejtett tibeti.észak-indiai állam a Gangá mellett.

hogy önmagából.gyémánt-tudás. a bódhiszattva-fogadalom megszegése. az egyetlen élet alatt is megtehető út. mongol ocir) . 6. annak vizsgálata. írott tibeti rdo rdzse 'jigs bjed) Mandzsusrí Jamántaka Vadzsrabódhi (szanszkrit) Nágárdzsuna iskolájának követője. 4.varázstőr a szellemek elleni harchoz Vadzsra Tro di (ejtett tibeti) . 1859–1921) vadzsra (ejtett tibeti dor dzse. az őszinte érdeklődés elutasítása. 8. a testben az agyhoz kapcsolódik vadzsra jána (szanszkrit. drágakő. imajogar.a thai buddhizmus egyik legnagyobb egyházatyja (i.aprólékos gyémánt módszer.erősítők. írott tibeti rdo rdzse. 7. illetéktelenek előtt felfedni a titkos tanításokat. ejtett tibeti pur bu) . a súnjatá jelképe. a fehér és vörös bindu erejének gyengítése. 13. 12. Nágabódhi tanítványa (i. tévedések a gyakorlatban: 1. naiv realizmus és minden tagadása.ájur véda vadzsikaranacsikitsza (szanszkrit) . Aksobhja másik neve Vadzsra Héruka (ejtett tibeti) . a szellemi és fizikai összetevők tökéletes egysége eredeti tisztaságában vadzsra kana jukti (szanszkrit) . 670-741) .sz. 9. kételkedés a gyakorlatok hatékonyságában. szexualitás.Dordzse Szempa haragvó megjelenése.Vadzsra Héruka női társa. mindegyikből vagy ok nélkül keletkezett vadzsra kila (szanszkrit. ájur véda Vadzsira (szanszkrit) . japán kongó. a tantrikus iskola (mantrajána). 3. 2. megszakítani a kapcsolatot a guruval. a testben az agyhoz kapcsolódik Vadzsrabhajrava (szanszkrit.sz. írott tibeti rdo rdzse theg pa) gyémántkocsi. gyémánt.Indra villáma.szerzetesnő Vadzsiranyánavarórasza (szanszkrit) . más okból. 10. a Buddha tanításainak elutasítása vagy cáfolata. testünket alantasnak tekinteni. dualizmus érzete a tantrikus gyakorlatok közben. bármely spirituális rendszer elítélése. különleges mesterek nevének jelzője vadzsra dnyána (szanszkrit) . a harmonikus kapcsolat megszakítása vadzsra-testvéreinkkel. 11. a nők lebecsülése vadzsra kája (szanszkrit) . elmulasztani a káros egyének elpusztítását.gyémánttest. nemzés. 5.vádzsikarana (szanszkrit) . 14. kínai dzsin kang. hogy minden dharmáról elmondható: nem igaz.

18 aliskolája van . fekete. jelképei virágból készült íj. írott tibeti sgo ma lcags grog ma) .a Vasbéklyó Asszonya.a bőséges gyümölcs istenei váhnáht (jiddis) . a tükörszerű bölcsesség.szertartási eszközök tárolására szolgáló helyiségek a templomban váhapphalá (szanszkrit) .hordozó állat váhana mandapa (szanszkrit) . mert megitta Ráhu mérgező vizeletét.a gyémánthoz hasonlatos össze-szedettség a bhávanámárga végén. ejtett tibeti Dor dzse Szem pa) .az őrzés éjszakája a brit előtt vaibhászika/szarvásztiváda (szanszkrit) . Dordzse Csang Vadzsradhátvísvarí (szanszkrit) .sz.Vadzsrahéruka társa vadzsranábba (szanszkrit) .gyémánttrón a Dzsambudvípán Vadzsraszattva/Aksóbja (szanszkrit.sinto mozgalom a japán ősiség megerősítésének céljából a Kangaku ellen váhana (szanszkrit) .a Vérivó Gyémántnemzetség feje vadzsrajána (szanszkrit. társa Szamgye Csenma. a forma szkandhájának jelképe vadzsrópana szamádhi (szanszkrit) . a mennykőkezű dhjáni-bódhiszattva.Krisna diszkosza Vadzsránanga (szanszkrit) . amiben megszűnik az alany-tárgy szemlélet Vagakusa (japán) .Gyémánt szútra. a Tökéletes Öröm keleti birodalmából.a vörös bindu (Bódhicsitta) női jidamja Vadzsrakrodhésvarí (szanszkrit. a gyarló elme. írott tibeti ba dzra kro dhí shvari ma) .gyémántlényegű.a 4 égtájat őrző jaksák Vadzsrasinkhalá (szanszkrit. i. 300-500 Vadzsradhara (szanszkrit.gyémánt mester Vadzsraccshédika (szanszkrit) . a jaksák egyik szintje vadzsrapánijaksa (szanszkrit) .Mandzsusrí egyik alakja. írott tibeti rdo rdzse 'chang) Gyémántjogart Tartó. a megvilágosodott energia bódhiszattvája. Amóghasziddhi társa.vadzsrácsária (szanszkrit) . a buddhák szellemőse.a Buddha saktija Vadzsrahéruka (szanszkrit. írott tibeti phjag na rdo rdzse) Gyémán-toskezű. hínajána filozófiai rendszer. kard és tükör Vádzsrapáni (szanszkrit.nagy kifejtés iskola. a nyugati kapu őre Vadzsrászana (szanszkrit) . írott tibeti ba dzre heruka) . írott tibeti rdo rdzse theg pa) gyémánt jármű Vadzsrajógini (szanszkrit) .

5. szemlélődő elmélyedés. egyenetlenség Vaisampájana (szanszkrit) . kínai seng lun) . adhimátra. pará bhakti).a hallható para Vaikuntha (szanszkrit) . amelybe a hagyomány szerint a földművelők. a kereskedők és a pénzemberek tartoznak. különbözőség. tevékenység.elemzések.a gunaegyensúly megingása. a dvádasángasászana 9.hindu. egy buddha 4 bizonyossága (csaturvaisáradja) vaisésika (szanszkrit. meg nem fogható alkotóerő vaidika dharma (szanszkrit) . mahájána szöveg vairágja (szanszkrit) . része vaidhi (szanszkrit) .Visnu követői. a kézművesek. tibeti április második és május első fele vaisamikatvam (szanszkrit) . nem-létezés). 5. kínűző. a bhakti része (még: rágátmika. 4.a szent bizonyosság birtokosa. 3.merészség. sajátság.Vjásza tanítványa vaisáradja (szanszkrit) . az élők egy őslétező testéből szár-maznak.sz.Durgá egyik anyai kiterjedése .makulátlan vaipulja (szanszkrit) . imádat. 6.e. utálat.széles. Visnu lakóhelye vaimalja (szanszkrit) . benső összefüggés (néhol: 7.) alapította.Kilenc dharma. sz. közember vaisnava (szanszkrit) . közönyösség (mridu.hindu dharma vaikhariva (szanszkrit) . elsápadás. hanem ismeretelméleti Vaishvanaranirghósa buddha (szanszkrit) . mentesség a vágyaktól.hódolat. a njája rendszertől ellentétesen nem logikai. egybe tartozás. sz.vaidalja (szanszkrit) .(visésa = megkülönböztetés) a világ öröktől fogva létező szubsztanciáiból állnak az atomok. Isten ezek irányítója.közömbösség. vágytalanság. tulajdonképpen a mahájána Vaipulja szútra (szanszkrit) . Kanáda (i. kartámasz a jógában (karmankó) vaisáka (szanszkrit) . a hinduizmus egyik bölcseleti rendszere.az északi világrész buddhá-ja vaisja (páli véssza) . madhjama. szenvtelenség. 1.6 Mahápurána Vaisnaví (szanszkrit) . para).a 4 örökletes varna egyike. alkotóelemei: 1.következetlenség vaisamja (szanszkrit) . a számjávasztha felbomlása. 2. lényeg. bizonyosság vaisáradja prápta (szanszkrit) .a menny egyik része. vagy i. minden az ő testének transzformációja Vaisnava purána (szanszkrit) .

Szúrja fia vaja dhamma (szanszkrit) . ra-tűz.a jelenlegi korszak törvenyhozója. az életlehelet ellenőr-zése Vájikrá (héber) . a 7. Egyetemes Lélek vaitarani (szanszkrit) . Visnu figyelmeztetésére bárkát épített családjának.sz. Tóra. ha-levegő.lélegzetszabályozás. a vízkör és a fémkör alatt Váju purána (szanszkrit) . foka vak/vács (szanszkrit) .felbomlási tényezők vája dháraná (szanszkrit) . a szthula saríra része vák karma (szanszkrit) .Biblia. a dharmakáját megszemélyesítő transzcendens buddha. tibeti fordító-mester. Hanumán apja a Rámájanában. érzékcsalódás.arhat a Buddha közelében válakhilja (szanszkrit) . de a szánkhjában a levegő. Kuvéra Vaisvámitra (szanszkrit) .szél. az egyik mahábhúta.beszéd vaka (japán) . valószínűleg a legrégebbi purána váju/vájo (szanszkrit) . a levegő mandalája a világ támasza.egy ráksasza Vakkula (szanszkrit) . szóbeli cselekedet. a lélegzet hindu istene. Bhíma apja váju mandala (szanszkrit.védikus tanítómester Vaisvánara Átman (szanszkrit) .minden ember Átmanja. a singonban bídzsája avarahakha (aföld. az északnyugati irány ura. a Brahman egyik megnyilvánulása. va-víz. tibeti fordító az i. forma. az űrkör fölött. a 7 bölcsnek (risi) és minden állatból kettőnek.versforma. kha-űr). ekkor volt az özönvíz. a női társa Jingcsokma.a Teremtő testéből keletkezett 6 ezer ujjnyi szellem . 5+7+5+7+7 szótagú sorok Vaka (szanszkrit) . a jaksák ura. az anyag gáz állapota. 8. a tudatosság szkandhájának jelképe. Bhíma apja a Mahábhá-ratában. században Váju (szanszkrit.az észak istene.levegő. a singon és tendai szektában az Ádibuddha. a testben a szívhez kapcsolódik.szél-kör. írott tibeti rnam thos sras) .különlegesen forró mellékpokol Vaivaszvata manu (szanszkrit) .Vaisrávana (szanszkrit.szél könyv. manu. bídzsája az a vagy a vam. A papok könyve Vajrócsana (szanszkrit) . szél.egy buddha a hallgatók késztetései szerint beszél. az ávénika-buddhaguna 14. a középpont buddhája. írott tibeti rlung) .a buddhaság bódhiszattvája. kínai feng lun) . szkandha-szimbólum: fehér.

válakhiljászana (szanszkrit) - válakhilják-tartás (hatha jóga) Vallí (szanszkrit) - Kártikéja egyik társa Valmiki (szanszkrit) - rablóból lett szent, ő írta a Rámájanát, feltalálta a vínát, ő tanította a gandharvákat a zenére Vámadéva (szanszkrit) - egy bölcs vámadévászana (szanszkrit) - Vámadéva-tartás (hatha jóga) Vámalamitra (szanszkrit) - indiai tanító Tibetben az i.sz. 8. században Vámana (szanszkrit) - Visnu 5. emberi alakú avatárája, törpe bráhmana, aki visszaszerezte a Földet Bali démonrádzsától, jelképe: vizes edény és esernyő (másik neve Trivikrama = 3 győzelem) vamsza (szanszkrit) - hús, a tantrikus gyakorlatok egyik eszköze vána pattha (páli) - az asramában (3. életszakasz) élő ember, visszavonult, erdei remete, vágyakat elhagyó vána prasztha (szanszkrit) - ásrama, a lemondás életszakasza vánara (szanszkrit) - erdőlakó, mitikus nép Dél-Indiában vanatha (páli) - vágy, buja bozót vang (kínai) - király vang ming (kínai, szanszkrit dzsálini prabhákumára) - a tökéletesség alsó fokán álló bódhiszattva Vang po (ejtett tibeti) - Indra vang thang (ejtett tibeti, írott tibeti dbang thang) - személyes életerő vanna (páli) - varna Vansi Sógaku (japán, kínai Hung cse Cseng csüe) - zen mester (i.sz. 1091-1157) vanydzsho (szanszkrit) - terméketlen Vappa (szanszkrit) - a panycsavaggíják közül az egyik vára (szanszkrit) - fordulat varada mudra (szanszkrit) - megnyugvó, kívánságteljesítő kéztartás, a táncoló Siva bal első keze Váradarádzsa (szanszkrit) - Visnu egyik mellék-inkarnációja varadzsi (japán) - szalmapapucs Varáha (szanszkrit) - vadkan, Visnu egyik inkarnációja Váráhí (szanszkrit) - Durgá egyik anyai kiterjedése varana (szanszkrit) - a klésák akadályai Váránaszí (szanszkrit, ejtett tibeti Bá rá na szí) - Benáresz, város a Gangesz mellett a mai Uttar Pradés államban, a Buddha első prédikációjának helyszíne, ma Benáresz Váranaváta (szanszkrit) - egy város Vardhamána Mahávíra (szanszkrit) - Dzsina, Mahávíra eredeti neve, a 21. dzsaina tírthankara (i.e. 599-527) varesinobu (japán) - a maiko első frizurája, a fejtetőre

fésült, elől és hátul kanokával varna (szanszkrit, páli vanna) - szín, a születési kasztok, társadalmi osz-tály: bráhmana, ksatrija, vaisja, súdra, párja/parajan/aszprisja varnásrama dharma (szanszkrit) - varnák és életkorok kötelességei, a védikus társadalmi rendszer, remetelak Városi (Nagy) Dionysia (görög) - ünnepsorozat Elaphébolión 8-ától (Athén), 9-én Dionysos szertartások, 10-én komédiák, 11-13-án tragédiák előadása varsá (szanszkrit) - esős évszak, monszun, a harmadik hindu évszak, ájur véda varsávásza (szanszkrit) - az esős időszak 3 hónapja, az intenzív hitgya-korlat ideje vársika (szanszkrit, ejtett tibeti jar ne) - a szerzetesek nyári elvonulása Vársnéja (szanszkrit) - a Vrisni-nép ura; Krisna egyik neve vartamána avaszthána (szanszkrit) - folyamatban lévő állapot jelen pillanata Varuna (szanszkrit) - az óceánok istene, hordozója Makara, a krokodilszörny, kezében hurok (nága pasa), rádzsasága Szukha vagy Puspagiri, a nyugati irány uralkodója Varuní (szanszkrit) - az ivás istennője, a tejóceán köpülésekor keletkezett vasanta mandapa (szanszkrit) - víztároló helyiség a templomokban vasi (japán) - papírfal vási (szanszkrit) - borotva vasí karana (szanszkrit) - bizonyos dolgok fölötti hatalmat biztosító rítus, jele a fekete vastra (szanszkrit) - tiszta ruha felajánlása a múrtinak a templomban vasza (japán) - technika Vászabha (szanszkrit) - Paszénadi felesége vászaná (szanszkrit) - vágy, vonzalom, késztetés, örvény a tudatküszöb alatt, hajlamok, beidegződések, benyomások, létesülés-indíték, létcsí-ra a tudattalanban, melyből a tudatfolyamatok keletkeznek. vaszant (szanszkrit) - tavasz, ájur véda Vaszanta (szanszkrit) - tavasz, az első évszak, Kámadéva társa Vaszantapancsámi (szanszkrit) - ünnep mágha hónapban (januárfebru-ár) Szaraszvatí tiszteletére Vászava (páli) - a vászuk apja, Indra vászéttha (páli) - Vaszistha leszármazottjai, a mallák Vaszistha (szanszkrit) - risi a Nap-nemzetségből vaszisthászana (szanszkrit) - Vaszistha-tartás (hatha jóga) vassza (páli) - esős évszak

Vasszakára (páli) - Adzsátaszattu hadvezére Vásszámitta (szanszkrit) - a Buddha tanítója a Védákban vasszikí (páli) - fehér jázmin vasztu (szanszkrit) - a vizsgálat tárgya, dolog, tárgy vasztumátra (szanszkrit) - a dolog magában vasztuprativi kalpa (szanszkrit) - tárgy-tapasztaló vaszu (szanszkrit) - félistenek a védikus mitológiában Vaszubandhu (szanszkrit) - jógácsára filozófus (i.sz. 4.-5. sz.), féltest-vére Aszamgha, kommentárja a Dasabhúmuka szútrához a ti lun iskola alapja, előbb szarvásztivádin, majd vidnyánaváda Vászudéva (szanszkrit) Krisna Balaráma nevű inkarnációjában az apja, felesége Dévaki és Rohiní, Krisna jelzője, Szura jádava király fia, Prithá fivére Vaszudhárá (szanszkrit) - földistennő, Kincsőrző vaszuk (szanszkrit) - 8 istentestvér, Indra kísérői, félistenek Agni és Indra közösségében Vászuki (szanszkrit) - a legnagyobb kígyó, a kígyók királya, ő volt a kötél a tejóceán köpülésekor Vaszumitra (szanszkrit, írott tibeti dbjig bses) - a Maitréja után eljövendő Buddha, a vaibhásika irányzat egyik bölcse vat (japán) - harmónia, a 4 fő alapelem (vat, kei, szei, dzsaku) egyike vata (szanszkrit) - az egyik dosha, levegő és űr, lebomlás, szétesés, halál, öregkor, este, nyár, ájur véda vata dosha (szanszkrit) - mozgásba hozó eltérés (prána, vjána, udána, szamána, apána), ájur véda vatabosi (japán) - férfiakat szórakoztató nő, néha prostituált vátájanászana (szanszkrit) - ló-tartás (hatha jóga) vatarai sinto (japán) - az Isze Dzsingú sinto szentély a Kii-félszigeten, papjai a Vatarai-család tagjai a Tokugava-korszakban (i.sz. 16001868), a buddhizmus és a császári ház kamija ellensúlyozásául a személy megtisztulását és erényességét helyezték előtérbe, ezért központi szentélynek nyilvánították az Isze Külső Szentélyt (Gekú) és a Belső Szentélyt (Naikú), azonban ez sohasem vált általánossá Vátszjájana/Paksilaszvámin (szanszkrit) - a Njája szútra kommentátora Vattagamani (páli) - király Srí Lankán (i.e. 88-76), az ő idejében rögzítették írásban a Tipitakát páliról

szingalézre vattakathá (szanszkrit) - a létesülés köre vatthu (páli) - alap, a megismerés 24 tárgya (4 elsődleges elem, létsíkok, érzékekkel megismert tárgyak, sokféleség, egység, érzék-szervi észlelés, meditatív elmélyedés, nibbána) és tapasztalati adatai, érzékszervek Vatthúpama szutta (szanszkrit) - A ruha szútra (Tripitaka Szútrapitaka 7.) véda (szanszkrit) - tudás, belátás, a hindu szent szövegek egy csoportjának összefoglaló neve (vid = tudni), Rig véda, Száma véda, Jadzsur véda, Atharva véda véda anga (szanszkrit) - sad anga véda vádin (szanszkrit, kínai wei-t'o lun si) - felfogás, amely szerint Visnuból keletkezett a 4 varna, Brahmanból a dolgok védagú (páli) - teológus, aki elvégezte a védikus tanulmányokat védaka (szanszkrit) - érző/érzékelő alany védaná (szanszkrit, páli, írott tibeti tshor ba) - érzékelés, az öt halmaz egyike, érzet, érzés, érzelmi minősítés, szomjúhozás, a 7. nidána, a paticcsa szammupáda 7. tagja, az egyik csaitta, a Kálacsakra hetedik mezője védaná szkandha (szanszkrit, írott tibeti chor ba'i phung po) érzékelés, érzet, az 5 halmaz egyike (6 osztály és 3-3 alosztály kellemes, kellemetlen, közömbös), az érzelmek csoportja, az egyik panycsa szkandha, érzetek halmaza védanákája (páli) - érzéstest védanánupasszaná (szanszkrit) - az érzetek éber tudatossága védánga (szanszkrit) - védikus tudományok (szertartástan, grammatika, hangtan, etimológia, verstan, csillagászat, jog) védánta darsana (szanszkrit) - szemlélet Védánta szútra/Brahmá szútra/Brahmá mimánsza (szanszkrit) a véda vége, Bádarájana vagy Vjásza műve, eredetileg a Cshándógja upanisad kommentárja, i.e. 5. sz., a szöveg elveszett, kommentárok: Bódhjájana, Upavarsa, Sankara, Rámánudzsa stb. Védántin (szanszkrit) - i.sz. 700 körül keletkezett filozófiai iskola, amely a rítusok mögötti igazság keresésével foglalkozik Védasrutí (szanszkrit) - folyó Dél-Indiában Védavatí (szanszkrit) - Kusadhvadzsa remete lánya veh na (kínai) - a mezei munkák felügyelője, rangban a 3. csan kolostori tisztségviselő véhapphalá (szanszkrit) - fent újraszületett lények, akiknek 4. dhjánájuk van

vej (kínai) - ülőhely, rang vejbersűl (jiddis) - ezrát násim Vélékété (vodu) - rút istennő Velkha (görög) - etruszk isten Véluvana (páli) - Bambuszliget Rádzsagrihában, a Buddha egyik vihárája, Bimbiszára rádzsa ajándéka Véluvana áráma (páli) - Kalandaka nivápa, Mókustető a Bambusz-ligetben Vémacsitra (szanszkrit, írott tibeti lha na jin gji thub pa thags bzang ris) - Szépmintás Kelméjű, a Hat Győzelemmel Túljutott egyike ven (kínai) - kérdés, kérdez Ven Seng (kínai) - Taj cung kínai császár nevelt leánya, i.sz. 641-ben lett Szongcen Gampo másik felesége ven ta (kínai) - kérdés-felelet technikájú tanítás a csan buddhizmusban, mondó Venkatésa/Venkatésvara (szanszkrit) - Visnu egyik mellékinkarnációja (más nevei: Srínivásza, Báládzsi) ventaillage (vodu) szárnyaltatás, széles karmozdulatokkal maguk előtt keresztezve ráznak egy szárnyast Vénuvana áráma (szanszkrit) - Kalandaka nivápa véset (héber) - nyelőcső shitánál Veszákha púdzsá (szanszkrit) - a vészákha teliholdjakor tartott ünnep a bódhi elérésére a Buddha bódhijának emlékére, az április közepétől május közepéig tartó holdhónap Vészálí (páli) - a Vaddzsí rádzsaság fővárosa, királya Asóka, Magadha rádzsája, itt volt a második zsinat i.e. 380 körül veszatthák (szanszkrit) - Vaszistha ősbölcs leszármazottjai, a mallák Vésszamitta (páli) - védikus tanítómester vetálí (írott tibeti) - a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike vèvè (vodu) - szimbolikus rajz a loa attribútumairól vezír (egyiptomi) - tjati vibandha (szanszkrit, írott tibeti bgegs, ejtett tibeti gegs) - akadály Vibhanga (páli) - Tipitaka, Elemzés (Részletezés) vibhasjavádin (szanszkrit) - théravádin felekezet, a Buddha közvetlen tanítványainak utódai vibhava (szanszkrit) - uccshédaváda vibhava tanha (szanszkrit) - a nemlét szomjazása Vibhisan (szanszkrit) - Ráma egyik öccse, akit Lanka rádzsájává koroná-zott Vibhísana (szanszkrit) - ráksasza, Visravasz és Kaikaszí fia, Rávana

öccse vibhúti (szanszkrit) - erő Vibuddhasziddha (szanszkrit) - indiai tanító Tibetben az i.sz. 8. század-ban, a 108 bölcs egyike vicsára (szanszkrit) - a gondolat vizsgálata, az elmélyülése megnyilvánuló tényezője, dhjána, vizsgálódás, gondolatok, megfontolás, fenntartott alkalmazás, az elme hivatkozó vagy vonatkozó beszéde vicsáraná (szanszkrit) - gondolkozás, megfontolás, a rádzsa jóga gyakor-lata (7 módszer) vicsáranjaka (szanszkrit) - szankhárák a szúksma-bhútákban vicsárja (szanszkrit) - kutatás, megfontolás, vizsgálat a szúksma bhúták-ban létező szankhárák után viccshinna pravartak manaszkára (szanszkrit) - az elme 2. mentális tevékenysége, az elme visszairányítása kizökkenés után a tárgyra vicsikiccshá (szanszkrit) - a második béklyó, szamojadzsanáni vicsikitsza (szanszkrit) - kételkedés, kétség, az egyik béklyó, szkepticiz-mus Vicsitravírja (szanszkrit) - Sántanu és Szatjavatí fia Vidagha Sákalja (szanszkrit) - vitamester Dzsanaka udvarában Vidarbha (szanszkrit) - város, itt uralkodott Bhismaka Vidéha (szanszkrit) - ország Észak-Indiában, fővárosa Mithilá, Dzsanaka székhelye Vidéha/Púrvavidéha (szanszkrit, ejtett tibeti lu phak po, írott tibeti lus 'phags po) - a Púrvavidéha egyik alszigete keleten, ókori indiai dzsanapa, egyik uralkodója Dzsanapa, Tisztatestű, a keleti világsziget lakói vidhi (szanszkrit) - szertartás vidhjá (szanszkrit) - alacsony tudás, a paravidhja átmeneti hiánya, részle-ges ismeret átfogó tudás helyett, igaztudás vidhjá abhiseka (szanszkrit) - tudás általi felszentelés vidhjá rádzsa (szanszkrit) - a tudás királyai, istenségek vidhjá rádzsní (szanszkrit) - a tudás királynői, varázsigék megszemélye-sítői vidjá (szanszkrit) - tudás, megvilágosodás, helyes szellemi felismerés, tudatos létfokozat vidjádhara (szanszkrit, írott tibeti rig 'dzin) - az Öt Ismeretőrző (a Tavirózsatánc Hatalmasa, a Földön Lakozó, az Életkort Uraló, a Nagy Bélyegjel ismerője, az Önmagát Teremtő) vidjádhara abhiséka (szanszkrit) - a mágikus tudás hordozójának meghintése

vidnyána (szanszkrit, páli vinnyána, írott tibeti rnam shes) tudatosság, tudat, tudomás, tapasztalás, öntudat, a tudatosság a tér végtelenjéhez hasonlít, a szubjektumba az érzékszerveken, az érzékelési folyamatokon és az észrevétel mozzanatán keresztül beérkezett benyomások az értelem által tudatosan felfogott és átélt élményekké válnak, a 3. nidána, a Kálacsakra harmadik mezője vidnyána ánantja ájatana (szanszkrit) - a tudat végtelensége, a 4 ájatanából a 2. fok vidnyána dhátu (szanszkrit) - a 6 domináns elemtől függő tudati elem vidnyána maja (szanszkrit) - a létfokozatok egyik burka vidnyána maja kósa (szanszkrit) - a tudás burka, a dzsiva egyik burka vidnyána szkandha (szanszkrit, írott tibeti rnam ses kij phung po) - tudat, tudomásszerzés az érzékelés tárgyairól és a jellemösszetevőkről (6 fajta), tudatosság, észlelés, a panycsa szkandha egyike, a nidána 2. foka (89 alosztály), ájatana vidnyána váda (szanszkrit) - a tudat tana, buddhista irányzat az i.sz. 1.2. században, tulajdonképpen a jógácsára (csittamátra) Vidnyánabhiksu (szanszkrit) - a számánjaváda védánta iskola alapítója (16. sz.), műve: Vidnyánámrita, Brahmá szútra kommentár vidnyánáhára (szanszkrit) - tudatosságból származó táplálék Vidnyánámrita (szanszkrit) - Vidnyánabhiksu műve vidnyánánantjáhatana bhúmi (szanszkrit) - a végtelen tudatosság szint-je, az elmélyülés 7. szintje vidnyánánantjájatana (szanszkrit) - bhúmi, a bódhiszatva szint hetedik foka vidnyapti (szanszkrit) - tudat, tudomás vidnyapti mátra (szanszkrit) - csak-tudomás vidnyapti visésa vikrijá (szanszkrit) - a tudatmódosulások egymásra hatása Vidnyaptimátratásziddhi (szanszkrit) - Bizonyság, hogy minden csak tudomás, mahájána jógácsára szútra, Vaszubandhu műve Vidúdabha (páli) - kószalai uralkodó, Paszénadi fia Vidura (szanszkrit) - Vjásza és egy szolgáló fia, Pándu és Dhritarástra féltestvére vidúsanú pratipaksa (szanszkrit) - az ellenszenv ellenszere Vidzsaja (szanszkrit, írott tibeti sgo ba khro ba rnam par rgjal ba) - a Haragvó Biztos Győző, a keleti kapuban áll az élet és a halál között Vighnéshvara (szanszkrit) - az akadályok elhárítója, Ganésa másik

neve Vigrahavjávartaníkáriká (szanszkrit) - Az ellenvetések megsemmisí-tése, Nágárdzsuna műve; ellenséges oppozíció szellemében folytatott vita Vigrahavjávartanívritti (szanszkrit) Nágárdzsuna önkommentárja Az ellentétek megsemmisítése című művéhez vigrihjaszambhásá (szanszkrit) - ellenséges oppozíció szellemében foly-tatott vita vihára (szanszkrit, kínai seng fang, sen qielan) - kolostor, zárt csarnok, kert szerzetesi együttlétre, egy sztúpa köré emelt épületek vihimszá (páli, szanszkrit) - rosszindulat, szennyezett szenvedély, ártalom, akuszala múlá vijóga (szanszkrit) - elkülönítés, szérválasztás vikála (szanszkrit) - délután, este, étkezésre alkalmatlan idő, rossz időpont vikalpa/kalpana (szanszkrit, írott tibeti mam rtog/rtog pa) fogalmiság, elemző gondolat, fantázia, képzelődés, amelynek alapja valóságos alap nélküli szóbeli megfogalmazás, megkülönböztető fogalmi gondolkodás, képzelet különbség, különbözés, megkülönböztető fogalmi gondolkodás, megkülönböztető fogalom, megkülönböztetés, különbségtevés, vágyakozás vikára (páli) - a prakriti megjelenési formáinak módosulata (érzékelési, cselekvési képesség) vikkhambhanapahána (szanszkrit) - elnyomás által történő elhagyás (vinaja) Vikramasíla vihára (szanszkrit) - indiai kolostor, itt élt Atísa viksépa (szanszkrit) - zavar, elterelődés viksipta (szanszkrit) - az elmeműködés megszakításokkal kevert hábor-gása világ (3) - bhur (föld), bhuvah (légtér), svar (menny) villámláskor - áldás (héber) - Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám, oszé maaszé vörésit. (Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ királya, aki a teremtés művét gyakorolja.) Ville aux Camps (vodu) - mitikus város Guineában, ahonnan a loák jönnek vilóma pránajáma (szanszkrit) - ellentétes légzés (hatha jóga) vimalá (szanszkrit) - tiszta, a bhávaná márga 2. foka, a pratjékabuddhák útjának második része vimala bhúmi (szanszkrit) - a tisztaság birodalma, a bódhiszattva

újraszületési tudat. szaglás. Az égi paloták történetei vimóksa (szanszkrit) . tudatcsoport (elme.Kasjapa felesége viniccsaja (szanszkrit) . intelligencia vinnyána kája (páli) . írott tibeti rnam grol) . mahájánajógácsára szútra. Vaszubandhu műve vimuktí (szanszkrit. írott tibeti rnam par grol ba'i je shes mthong ba) .tudott vipadjásza (szanszkrit) .a szabadulás tudása vimuktí márga (szanszkrit) . szép a nem-szép.érzet. 89-féle van vína (szanszkrit) . a szamáhita egyik része. kínai fah) . szellem. a paticcsa szammupáda 3. hallás. felszabadulás. a karma eredményezett aspektusa. Válmiki találta fel vinaja kála (szanszkrit) . Parivára).a szabadság ösvénye az arhattá váláshoz vadzsropa-szamádhi által. gyógyszerek anyagcsere terméke. tudat). szakasza Vinaja pitaka (szanszkrit.mentális szennyeződés.Húsz versszak.akit más már nem vezet.koordináló szellemi tudatosság halmaza. a gondolatok 89 csoportja.Tipitaka. a karma beérése. Csúlavagga.bhúmi 2. a Tripitaka egyik része. a dolgok ellentétesen mutatkoznak meg (pl. képzelet) vinnyánakkhandha (szanszkrit) .a 8 megszabadító. a szánkhjában a nivritti. ejtett tibeti Dul va. tagja. állandó az állandótlan stb. a 8 megszabadulás vimóksa mukha (szanszkrit) .tudat. Mahávagga. foka Vimalamitra (szanszkrit) . heterogén . tapintás. a jógában a szamádhi vimukti dnyána drista (szanszkrit. Pácsittijam.a 6 vinnyánatest (látás.a poklokban létezők vinnyána (páli) .megtorló okság.indiai mester vimána (szanszkrit) . ájur véda vipáka hétu (szanszkrit) . a Kágyur része Vinájaka (szanszkrit) .a megszabadulás kapuja Vimsatiká (szanszkrit) .a síla kála 9.ítéletalkotás vinipátika (szanszkrit) . az érzőtől független vinnyánanycsájatana (szanszkrit) . termés. az egyik panycsa kkhandha vinnyánam (szanszkrit) . a végső megszaba-dulás útja.húros hangszer.a tudat végtelensége vinnyáta (szanszkrit) .eredő.a fegyelmezés kosara (5 könyv: Párádzsikam. égi palota Vimána vatthu (páli) .) vipáka (szanszkrit) . visszaha-tás.a templomban a múrti oltára föle magasodó torony. a szerzetesi közösségek szabályzata. ízlelés.megváltás. Ganésa másik neve Vinatá (szanszkrit) .

okság vipáka phala (szanszkrit) - a beérés erőfeszítése, karmikus beérés, a tett gyümölcse vipáka varana (szanszkrit) - a beérés zavarodottsága, az újraszületéskor a gati (az újraszületés helyei) vipallásza (szanszkrit) - a megismerés romlottsága, téveszme (a szenny szépnek tartása, a kellemetlen kellemesnek tartása, az állandóság nélküli állandónak tartása, az én-nélküli énnek tartása) viparináma duhkhatá (szanszkrit) - az elmúlás elszenvedése, a duhkha második jellegzetessége viparíta csakrászana úrdhva dhanurászana (szanszkrit) - fordított kerek-tartás fölemelt íj-tartással (hatha jóga) viparíta khjáti (szanszkrit) - ellentétesnek mondás, valamit ellentétes tulajdonságúnak vélünk, mint ami valójában viparíta shalabhászana (szanszkrit) - fordított sáska-tartás (hatha jóga) viparíta szannyá (szanszkrit) - megrontott észlelés viparjaja (szanszkrit) - megátalkodottság, hibás nézet vipasjaná (szanszkrit, páli vipasszaná, írott tibeti lhag mthong, kínai guan) - mély belátás, szemlélet, igazi belátás, kiterjesztett látás, elemző meditáció, a belátó megértés gyakorlása, fejlődés-bölcsesség, a valóság intuitív megragadása vipasjaná dnyána (szanszkrit) - a belátás/ismeret tapasztalata Vipasjin (szanszkrit, írott tibeti sangs rgjas rnam par gzigs) Mindent látó, a Buddha 1. elődje vipasszaná (páli) - vipasjaná vipasszaná bhávaná (szanszkrit) - belátás meditáció vipluta (szanszkrit) - elvirágzott, olyan tan, amely feledésbe merül az új tan mögött vipphandita (szanszkrit) - görcsös vonaglás, vagyis a filozófiai vita vipra jukta (szanszkrit) - külön-külön ható okok vipra jukta csitta dharma (szanszkrit) - a tudatossághoz nem kapcso-lódó mentális tényezők, a panycsa szkandha szamszkára szkandha egyike vírabhadrászana (szanszkrit) - virabhadra-tartás (hatha jóga) Virádha (szanszkrit) - a Dandaka erdőben élő óriás virága (páli) - a vágytalanság állapota, szenvedélymentesség, a nirvána virágzás és érés időszaka (görög) - márciustól júniusig viráma (szanszkrit) - a dévanágari írásban a szótagokat összekapcsoló vonal virancsjászana (szanszkrit) - Virancsa-tartás (hatha jóga) vírasivizmus (szanszkrit) - hősies Siva-hit

vírászana (szanszkrit) - hős-tartás (hatha jóga) virat purusa (szanszkrit) - sugárzó lélek, az isteni működés Viráta (szanszkrit) - Matszja királya viratijo (szanszkrit) - tartózkodás a szenvedélyektől virecsan (szanszkrit) - hashajtás, ájur véda vírja (szanszkrit, írott tibeti 'brtson 'grus) - állhatatosság az igazság kere-sésében, erőfeszítés, szorgalom, törekvés, erély, tetterő, energia, böl-csesség, állhatatosság általi tökéletes elmélyedés, fenntartott erőfeszítés, a szatta boddzshangá 3. tényezője vírja bala (szanszkrit) - az elme 5. képessége, az elme érintetlen marad a mentális szennyeződéstől vírja indríja (szanszkrit) - a szorgalom képessége vírja páramitá (szanszkrit) - az állhatatosság tökéletessége viródha (szanszkrit) - ellenségeskedés, viaskodás Virudhaka (szanszkrit) - Iksváku leszármazottja, a szakják ősatyja, szék-helye a Szindhu torkolatánál volt, 4 száműzött fia Kapila mellett: Ulkhámukha, Kárakarna, Hasztinádzsa, Núpura; a dél istene, a kumbhandák ura, de Jama is Virúpa (szanszkrit, ejtett tibeti) - a szakja-iskola alapítója (Drokmi) Virúpáksa (szanszkrit) - a nyugat mahárádzsája, de Varuna is, a nágák ura Virurhaka (szanszkrit) - a déli királyi vonal, égi rádzsa visaja (szanszkrit) - az érzékek tárgya, tárgy, terület, érzékelhető anyag; pl. az 5 indríja visaja dhátu (szanszkrit) - a 6 fajta tudatosság tárgyi elemei visaja dnyána (szanszkrit) - tárgyi ismeret visaja pratigháta (szanszkrit) - tárgyi ellentét visaja visajin (szanszkrit) - a megismerés tárgya közti viszony Visákhá (szanszkrit) - a Buddha híve, a Pubbáráma adományozója Szá-vatthíban visama (szanszkrit) - változó, egyenetlen feszengő, az avkajta prakriti és a vjakta közös tulajdonsága visama vritti pránajáma (szanszkrit) - aránytalan műveletsorú légzés (hatha jóga) visamjóga (szanszkrit) - kétféle elkülönülés (laukika, lókottara) visésa (szanszkrit) - sajátosság, különbség, nem-általános, determinált visésa bhágija (szanszkrit) - megkülönböztetés felé vezető suddhaka visésa dharma (szanszkrit) - különleges dharma, egyes embercsoportokra (kaszt) vonatkozik visésa hétu (szanszkrit) - különbség a dolgok között

vishamagni (szanszkrit) - változó erejű agni, ájur véda Vishnupada (szanszkrit) - Vishnu lába, nulla Vishnuprajág (szanszkrit) - a Dauli Gangá és az Alakánanda összefolyása vishvámitrászana (szanszkrit) - Vishvámitra-tartás (hatha jóga) visistádvaita (szanszkrit) - megkülönböztetett nem-kettősség visistádvaita védánta (szanszkrit) - fenntartással kettősség nélküli, pontosított/módosított advaita védánta iskola, alapítója Rámánudzsa (i.sz. 1017-1137), műve: Sríbhásja, Brahmá szútra kommentár Visnu (szanszkrit) - aki mindent áthat, mindenbe belehatol, a hindu Trimúrti második alakja, a világ fenntartója, társa Lakshmi, ketten együtt Lakshmi Nárájana páros, hordozóállata a félig ember-félig madár Garuda, lábujjai közül ered a Gangá (Gangesz), lakhelye a Vaikuntha menny, a karikába hajolt Shéshanága (Ananta Shésha) kígyón fekszik két világkorszak között, a mítoszban 22 megtestesülése van, a hármasságban ő a másik kettő irányítója, mint a Legfelsőbb Úr megnyilvánulása, ezért megvan benne a 6 fenség: gazdagság, hatalom, szépség, hírnév, erő, lemondás, a jóság minőségéért felelős, két univerzum megteremtése között (bardo) a következőről álmodik, amit a köldökéből kinövő lótuszon ülő Brahmá hajt végre, 3 alakja van (megnyilvánulásai szerint: Mahá Visnu, Garbho dakasájí Visnu, Ksírodakasájí Visnu), 4 karjának jelképes tárgyai: kagylókürt, harci korog, buzogány, lótuszvirág, tíz fő inkarnációja van: Matszja, Kúrma, Varáha, Nara szimha, Vámana, Parasuráma, Rámacsandra, Balaráma, Buddha, Kalki; a zenit visnu csomó - energiaközpont a torokban Visnu purána (szanszkrit) - Visnu könyv, a világ teremtése és pusztulása, i.sz. 5. sz. Visravasz (szanszkrit) - risi, Pulasztja fia, Kuvéra és Rávana apja visuddha bhúmi (szanszkrit) - a megingathatatlan, tiszta szintek, a bhávaná márga 8.-9.-10. foka, a pratjékabuddhák útjának nyolcadik, kilencedik és tizedik része, az elmében nincs én-képzet visuddha csakra (szanszkrit) - erőközpont (pítha) a gégetájékon (= tiszta) Visvabhu (szanszkrit, írott tibeti thams csad skjob) - Mindenkit gyámolító, a Buddha 3. elődje Visvakarma (szanszkrit, írott tibeti bdzsi sva kar ma) - mindenek alkotója, a félistenek építésze, a Szatapatja véda írója,

Indra mennykövének készítője, Világteremtő Visvakarman (szanszkrit) - mennyei építőmester visvam (szanszkrit) - világegyetem Visvámitra (szanszkrit) - risi, Ráma nevelője visvászadhájaka (szanszkrit) - a bizalom felkeltése, a nemes nyolcrétű ösvény 3., 4. és 5. begyakorlása (a théravádában a síla) visvavadzsra (szanszkrit, írott tibeti sna tshogs rdo rdzse/rgja gram) gyémántjogar-kereszt,az ég elem Viszákhá (páli) - Migára menye, a Pubbáráma adományozója viszam jóga phala (szanszkrit) - az elkülönítés erőfeszítése viszama (szanszkrit) - vibráló viszannyutta (szanszkrit) - kiszabadult, elkülönült viszuddhi déva (szanszkrit) - megtisztulással létrejött istenek Viszuddhi magga (páli) - A tisztulás útja, Bhadantacsarija Buddha-ghósza műve (i.sz. 4. sz.), théraváda iskola viszúka (szanszkrit) - színjáték, vagyis a filozófiai vita vitaranjaka/vitakka (szanszkrit) - szankhárák a szthúla bhútákban, kétely, reflexió, gondolat vitarka (szanszkrit) - gondolat, visszatükrözés, reflexió, a szankhárák a thúla bhútában jelennek meg, mérlegelés, vizsgálódás, képzetek, belső monológ, a gondolat megalkotása, az elmélyülése megnyilvánuló tényezője, dhjána vitarka szamápatti (szanszkrit) - szamápatti viuprajukta csittadharma (szanszkrit) - a tudatossághoz nem kapcsoló-dó mentális tényezők vivarta kalpa (szanszkrit) - az alkotás időszaka vivarta váda (szanszkrit) - illúzió-tan, az egész tapasztalati világot végső soron káprázatnak tartja, amely a valóság igazi természetét, az Istent vagy a Brahmant elfedi előlünk Vivaszván (szanszkrit) - Napisten, Manu apja vivéha szanszkára (szanszkrit) - házassági szertartás vivéka (szanszkrit) - megkülönböztető megismerés vizsgálat, hármas - mint az aranyat: égetéssel, vágással, dörzsöléssel vjádhi (szanszkrit) - betegség vjághrímukha dmar mo stag gi mgo can (írott tibeti) - a Nyolc Boszorkány közül a vörös tigrisfejű vjágra (szanszkrit) - nyugtalanság vjaja (szanszkrit) - elmúlás, enyészet vjákarana (szanszkrit) - a Buddha beszédeinek magyarázatai, a szanszkrit nyelvtan alapfogalmainak leírása a védángán belül, a

dvádasánga-sászana 3. része vjákata (szanszkrit) - a kinyilatkoztatott (tanítás) vjákhjána (szanszkrit) - magyarázat vjakta (szanszkrit) - az evolúció útján kibontott anyag, teremtett vjaktaupa désa (szanszkrit) - nyilvános tanítás vjaktávjakta (szanszkrit) - egyszerre megmutatkozott és meg nem mutat-kozott teljesség vjána (szanszkrit) - az egyik vata, szív, ájur véda vjána váju (szanszkrit) - a légzés szabályozása a bevitt táplálék elosztá-sával vjána vata (szanszkrit) - a mellkasra vonatkozó eltérések (szívműködés), ájur véda vjandzsaja kája (szanszkrit) - hang, mint fonéma vjandzsana (szanszkrit) - szó szerinti jelentés vjant (szanszkrit) - ég, nulla vjápáda (szanszkrit, páli bjápádo) - harag, gonoszság, rosszakarat, akuszala múlá vjápti viniscsaja marma (szanszkrit) - az egyöntetűség felismerése, az énség nem létezhet sem az 5 halmazon belül, sem azon kívül, a nihszvabháva 2. foka, ékánéka vijuktatva Vjásza (szanszkrit) - elrendező, mitikus szent, Parasára és Szatjavati fia, a Bhárata-nemzetség ősapja a Mahábháratában, Visnu egyik mellék-inkarnációja, ő gyűjtötte össze és szerkesztette 4 részben a Védákat, írta a Mahábháratát vjatiréka (szanszkrit) - elkülönülés, amelyek nem ekvivalensek vjavahára (szanszkrit) - gyakorlat, konvenció vjávartana (szanszkrit) - kizárás, nemlegesség vjomacsárin/gaganacsárin (szanszkrit, írott tibeti mkha' spjod) - eget bíró, akit karmája az égi régióba juttat vjoman (szanszkrit) - ég, űr, nulla vjúha (szanszkrit) - bemutatás, elrendezés, csodás megjelenés vjupasamana (szanszkrit) - elmélyülés vjutszarga (szanszkrit) - elvetés vlanbindingue (vodu) - bűnöző boszorkány csoport vo (kínai) - japán vocero (vodu) - halottsiratás vodu - (vaudou) afrikai eredetű hiedelmek és rítusok együttese, mely katolikus szokásokkal összefonódva Haiti parasztságának és városi munkásságának vallása; vodû = isten (fon nyelvcsalád Dahomeyben és Togóban) vodû si (vodu) - a vodu felesége, egy istenség szolgálója votthappana (szanszkrit) - meghatározás

völgytemplom (egyiptomi) - a piramisokhoz tartozó templomegyüttes alsó épülete, a halotti kultusz egyik helye vörös korona (egyiptomi) - Alsó-Egyiptom alacsony, kerek, vörös (valószínűleg vörös anyaggal bevont) koronája vrata (szanszkrit) - fogadalom vrátja (szanszkrit) - hanyag vrihatphaláh (szanszkrit) - a nagy eredmények szintje a formavilágban Vrikódara (szanszkrit) - farkas gyomrú, Bhíma jelzője vriksászana (szanszkrit) - fa-tartás (hatha jóga) Vrindávana (szanszkrit) - város, megtestesülése alatt többnyire itt tartóz-kodott Krisna, amikor Nanda Gokulából ide menekítette vrisa (szanszkrit) - a Bika csillagkép, ajanamsza vriscsika (szanszkrit) - a Skorpió csillagkép, ajanamsza vriscsikászana (szanszkrit) - skorpió-tartás (hatha jóga) Vrisni (szanszkrit) - a jádavák egyik törzse, fejedelmük Krisna vrisnik (szanszkrit) - mitikus északnyugati-indiai nép Vritra (szanszkrit) - sárkány, Indra legyőzte vritti/káriká (szanszkrit) - hullámzás, áramlás, tudatforma; oldott, többnyire verses kommentár egy műhöz vu (kínai, japán szatori) - nem, semmi, nincs, üresség; sámánnő, aki jól táncol, aki megidézi a szellemeket, isteni kiválasztott, szellemi megvilágosodás vu csu (kínai) - sámán, aki kapcsolatban van az istenivel Vu men Huj kaj (kínai) - Mumon Ekai Vu Men Kuan (kínai) - az Átjáró kapu nélkül csan-történetek írója Vu ti (kínai) - az 5 istencsászár vu vej (kínai) - nem-cselekvés, nirúpana vikalpa, nirvána, tartózkodás a természet ellenében történő cselekvéstől Vuivaszvati (szanszkrit) - város, Szúrja lakhelye vulukpa (ejtett tibeti) - tibeti iskola Vutajsan (kínai) - gyönyörűséges sugárzás, a kínai buddhisták ötcsúcsú szent hegye, patrónusa Manydzsusrí bódhiszattva, kínai buddhista filozófiai iskola, előtérbe helyezte a tan közvetítését az egyszerű emberek felé W wanax (görög) - az állam atyja és vezetője (Kréta) Wang csuk ma (ejtett tibeti) - a 48 haragvó istenség 28-as csoportja, a testben az agyhoz kapcsolódnak wanga (vodu) - természetfeletti méreg, varázslat

Wat Phra Tadt Suted - templom Thaiföldön, i.sz. 1383 wei t'o lun si (kínai) - véda vádin weresi (egyiptomi) - figyelő, női papi rang Wu ching - (i.sz. 674) kínai utazó Indiában wu hszing (kínai) - egymásba átalakuló 5 őselem (fa /Jupiter, Kelet, zöld/, tűz /Mars, Dél, vörös/, föld /Szaturnusz, középpont, sárga/, érc /Vénusz, Nyugat, fehér/, víz /Merkúr, Észak, fekete/) wu jin lun si (kínai) - az ok-nélküliség tana, a dolgok spontán jönnek létre wu ni zui (kínai) - panycsánantaríjáni wu sheng (kínai) - panycsa jána wu wei (kínai) - nem-cselekvés, be-nem-avatkozás, nirvána wu wei zhen ren (kínai) - ügy-nélküli igaz ember, (wu = nem, de, ne, nincs, semmi, wei = ülőhely, trónus, pozíció, tisztség, rang, zhen = igaz, hűséges, valóságos, ren = ember), az előítéleteitől megszabadult, kiüresedett ember, akiben már nincs sem jóra, sem rosszra való személyes hasznot hozó törekvés, taoista kifejezés, a csanban vu si wu xiang ru ru (kínai) - alaksana tathatá wu xing (kínai) - az 5 elem wu yan (kínai) - szem wu yu (kínai) - nirupadhisésa wu zhu nie pan (kínai) - apratísthita nirvána wujin (kínai) - eredőpont nélküliség, minden létező alapja a wuji, a taiji és a wuxing, a wuxing a li és a qi hatására jön létre jinből és jangból (Konfuciánus felfogás) WV-szám (egyiptomi) - Western Valley - azaz a Nyugati Völgy sírjai, ezzel a betűjellel jelölik a szakirodalmak a thébai nyugati parton, a Királyok Völgyének nyugati ágán található uralkodói és nemesi sírokat, az utánuk álló szám alapján különböztetik meg egymástól X xiang lu (kínai) - füstölőedény xiangji/xiangru (kínai) - kölcsönös azonosság, átjárás, a világok azonossága, huayan iskola xiao (kínai) - szülőtisztelő xiao qian shi jie (kínai) - szahaszras csúdikó lókadhátu xiao shun (kínai) - síla

xin (kínai) - szavahihető xin sheng mie (kínai) - a jelenségvilágban megjelenő tudat xin zhen ru (kínai) - abszolút tudat xing (kínai) - emberi természet xing qi (kínai) - természet-keletkezés xiu zao (kínai) - vallási gyakorlat xoanon (görög) - kultuszszobor a szentélyben Xuan zang (kínai) - kínai buddhista zarándok az i.sz. 7. században, aki Indiából Kínába viszi a buddhista szent könyveket, mint ilyen, a tanítást hozó szimbóluma, műve: A Nagy Tang birodalom nyugati vidékéről Y yanvalou (vodu) - vodu tánc Z za (ejtett tibeti, írott tibeti gza', sz. graha) - rosszindulatú bolygószellemek za ba ljang nag bja rgod mgo (írott tibeti) - az Evő Keselyűfejű, a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike, sötétzöld zafu (japán) - ülőpárna a zazen gyakorlásához, kapokkal megtöltött kb. 10 cm magas kemény párna záhár (héber) - fiú, zóher borsó = sós vízben főtt borsozott sárgaborsó a brit milá alkalmával zahita kumbhaka (szanszkrit) - szándékos légzésfelfüggesztés (hatha jóga) záhor (héber) - emlékezz zájin ádár (héber) - Mózes születésének és halálának évfordulója (ádár 7) Zaka (vodu) - a mezők és a mezőgazdasági munkák istene, az emberek unokatestvére zakat (iszlám) - alamizsna, szegényadó, melyet a megtakarított, félretett vagyon után kell a muszlimnak fizetnie évente (2,5 %). zang thal chen po (írott tibeti) - felfelé vivő átalakulás, meredek ösvény zanmai (japán) - összeszedettség, szamádhi zansin (japán) - ragaszkodástól mentes tudat Zanszkár (ejtett tibeti, írott tibeti zangs dkar) - tibeti város zar (vodu) - szekták Észak-Afrikában és a Közel-Keleten gyógyító feladattal

az első 6 tudat (álajavidnyána) zendo (japán.naivédjá zhe sdang (írott tibeti) .krétai isten zhag phjed dang rtsa lnga (írott tibeti) .nagyapa zelóta (jiddis) .nyelv-tudat zed pa (ejtett tibeti) . kínai csan tang) .elmélkedés. dhjána zen ga (japán) .zen festmény zen roku siki (japán) . a bölcs állapota zhen ru (kínai.nyugvók és .dvésa zhen jou (kínai) . nem létrehozott zhi (kínai) . arkadiai esőcsináló Zeus Meilichios (görög) . aszketikusan lehet gyakorolni. zsidó szekta zen (japán.Suddhódana zazen (japán. cuo ze (ejtett tibeti. a lovasjátékok kezdete (Athén) Zeus Velkhanos (görög) .buzgó.ötödfél nap ( nem világos.létszomj Zeisler István (japán Mokusó) .Kronos és Rheia gyermeke.a zen módja.dvésa ze siki (japán) .shi cse pa zhi khro (írott tibeti.Irgalmazó Zeus Zeus Olympos (görög) . kínai csan.a mindenség szelleme a sintóban Zeus (görög) . fénylő Zeus Herkeios (görög) . a teljes gyakorlat nem. írott tibeti 'dzad) .Kerítésvédő Zeus Zeus Ktésios (görög) .szamatha zhi ba dmar mo chu srin mgo (írott tibeti) . kolostori vallás. vörös zhi bjed pa (írott tibeti) .a Lykaion-hegy Zeusa.Vagyonvédő Zeus Zeus Lykaios (görög) .a Nyugodalmas Víziszörny-fejű.az Olymposi Zeus ünnepe Munychión hónapban Artemis Munychia ünnepe után. egyben a hálóterem a zen kolostorokban zendzsi (japán) .az igazi létezés.kimerülés zê (vodu) .ekkéntiség.zen mester (1946-1990) zejde (jiddis) .Zarathustra (perzsa) . hogy öt és fél vagy négy és fél) zhal zas na (írott tibeti) . 522-486) Zasgtsangma (írott tibeti) .zen mester zeng shang yuan (kínai) .adhipati pratjaja zentai mitama (japán) . csupán egyes módszerei és a tanítás lényege populáris. szanszkrit tathatá) .e. egész életet betöltő módon.szent edény ze sdang (írott tibeti) .vallásalapító (i. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. ülve elmélkedés. szanszkrit sánti/krodha) . koreai szon) .az elmélkedés csarnoka. a zazen helye. kínai cso csan) .

5 leborulás).zön zin nago (vodu) .bűnöző boszorkány csoport. 8. magasztalás (ének a szútrákból. tündöklés zi dzsi (ejtett tibeti. leborulások).egyágú korona zin (írott tibeti) . majd a zazen zong miao (kínai) .halott. meghajlás koncentrálás a 3 kincsre. az elme jelenései zhong (kínai) .egyiptomi Dzsan. virágok elhelyezése fél térden). az imák időpontjait jelzi Zoán (héber) . írot tibeti gzi) .ezt az említett szútra recitálása követi.vasfazék zing pa (írott tibeti) . és keresni kezdi a sírját zómucu (japán) . 2. Konfuciusz egyik vezérelve. kitisztul elméje. 7.ragyogás.kötelességtudó. ha sót eszik. bűnbánattal szerzett érdemek felajánlása az érző lényekért). a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. 3 meghajlás). fogadalmak (meghajlás Vairocsána előtt) .(i. i.haragvók.Dharma aranja zhuan lun sheng wang (kínai) .sing pa zinga (vodu) . megnyugtatók-félelemkeltők).sztúpa .önbizalom zijun (jiddis) . élő halott. örvendezés mások megvilágosodásán (meghajlás a 3 kincs előtt). hódolat (megszólítások. könyörgés a Buddhához (recitálás.da va zla ba dkar mo khra'i mgo (írott tibeti) . 4.a Hold Kányafejű.csakravartin rádzsa zi (ejtett tibeti. 3. szelídek-haragosak.kevert iskola Zong mi (kínai) . a Kabbala foglalata zombi (vodu) . vonzók-taszítók. 5. 780-841) művében (A Tökéletes Megvilágosodás Szútrával a visszavonulás művelésére kézikönyve. virágok elhelyezése).kendermagos tyúk zla (írott tibeti) . írott tibeti gzi brdzsid) . shu zhong qian shi jie (kínai) . felajánlás (3 meghajlás. vérfarkas zohár (héber) .sz.da zla ba (írott tibeti) .ragyogás.sz.dviszáhaszromadhja mólóka dhátu Zhou Fa lan (kínai) . felajánlás (füstölő. 828 körül) olvasható a csan lelkigyakorlatot megelőző szertartás: 1. Tanisz zobop (vodu) . bűnbánat (mind a 6 érzékre. fehér zmán (jiddis) . aki gyengeelméjűen egy bokónál dolgozik. füstölő. megszemélyesített ellentétek (békésekháborgók. 6.tábla a zsinagóga előterében.

szerda zsak mig dmar (írott tibeti) .juga naddha. vitalitás.dvésa zsen (kínai) . színe a zöld. ajanamsza zsu he (kínai) .tibeti tudós.zóri (japán) .kedd zsak nji ma (írott tibeti) .fa. a puhaság. páros odaadás zsag (írott tibeti) . a Tóra mezőgazdasági törvényei zróá (héber) .tároló tudat Zsonnupel (ejtett tibeti) .juga naddha zung 'jug (írott tibeti) .ez az újjáavatás ünnepe .fiatalság zsi ba (írott tibeti) .kneszet zso siki (japán) . kelet. szerve a máj.vasárnap zsak pa sangs (írott tibeti) .másfajta üresség zshön (ejtett tibeti. része. tavasz. írott tibeti zin) . Many-dzsusri kardjának nyele. jelképe fa világoszöld levelekkel. írott tibeti gzsu) . írott tibeti gzson) . íze a savas. műve A Kék Évkönyv (i. 1478) zsu (ejtett tibeti.mondják az áldás után.hogyan? .a Nyilas csillagkép.hétfő Zsang zsung (kínai) . amikor mind a 8 gyertya ég már zön (ejtett tibeti.sz.si va zsi gnasz (írott tibeti) .csütörtök zsak spen pa (írott tibeti) .péntek zsak phur bu (írott tibeti) .sűlt húsdarab (széder este) zung 'brel (írott tibeti) .szombat zsak zla ba (írott tibeti) .ember zsen tong (ejtett tibeti) .samatha zsinagóga (héber) . Jupiter.bön források szerint Tibet ősi királysága zse szdang (ejtett tibeti) . hajnal.saru zot hanukka (héber) . mozgékonyság. jegye a bárány Zraim (héber) .a Misna 1.sak zsak lhag pa (írott tibeti) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful