P. 1
vallasi kifejezesek szotara

vallasi kifejezesek szotara

|Views: 1,308|Likes:
Published by Szenkovics Dezső

More info:

Published by: Szenkovics Dezső on Feb 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/25/2013

pdf

text

original

VALLÁSI SZÓTÁR

Szótár vallási művek olvasásához. A helyesírást ellenőriztetni kell orientalistákkal - szanszkrit, páli, kínai, japán, koreai, mongol, tibeti /írott-beszélt/. De minden más hibát is ki kell javítani. A saját használatomra állítottam össze, de ennyi nyelven nem tudok. Egészen biztos, hogy tele van hibával. Nagyon sokat segítenének a javítások. Ha bárki ezt megtenné a veszali@freemail.hu címre írva, annak nagyon örülnék. Erre a címre kérem a gyalázkodó megjegyzéseket is. A a - fosztóképző (szanszkrit, páli, hindi); a szanszkrit szókezdő magánhangzó-hordozó jele, a tibetiben az utolsó betű; nőtermészetű, minden törvény kapuja á gite voh (jiddis) - savúa tov A mi to fo (kínai) - Amitábha Aaïzan (vodu) - öregasszony, Legba felesége, a piacok és közterek őrzője, felhasított és összevágott törpepálma (Oreodoxia regia) levelének kocsányaiból készült rojtok ábádha (szanszkrit) - kötetlen, nem-megkötött, betegség abaton (görög) - a templom északi csarnoka, itt vannak az álomlátások abdhidjá virati (szanszkrit) - tartózkodás a szerzés vágyától, tárgya má-sok tulajdona; a dasa akusala prativirati síla 8. tagja ábhá (szanszkrit) - sugárzás abhaja (szanszkrit) - félelem nélküliség, adomány, Bimbiszára rádzsa kisebbik fia, házasságon kívül született fia Dzsívaka abhaja dána (szanszkrit) - félelmet eloszlató, biztonságot, reményt keltő adomány abhaja mudra (szanszkrit) - félelmet eloszlató kéztartás, a táncoló Siva jobb első keze Abhaja rádzsakumára szutta (páli) - Tripitaka Szútrapitaka 58. abhaja vacsana (páli) - félelem nélküli beszéd ábharanáni (szanszkrit) - felajánlás abhásza csaitánja (szanszkrit) - látszat tudat abhásza váda (szanszkrit) - a halandó ember a Brahman megnyilvánulása abhásszará (szanszkrit) - az áradó sugárzás/dicsőség

istenei, sugárzó fénylények, fent újraszületett lények, akiknek erős az első dhjánájuk abhászvara (szanszkrit, kínai guan gyin tian) - a Fény és Hang égi birodalma, a formavilágban a legfelső az elmélyedés 2. szintjén abháva (szanszkrit) - nemlét, megváltás abháva súnjatá (szanszkrit) - a nem-létrejött üressége abhéda bódha vakja (szanszkrit) - a legmagasabb rendű szellemiséget kifejező mondás abhiarcsjante (szanszkrit) - dicsőítés abhibhú (szanszkrit) - győzedelmesek abhibhvátjatana (szanszkrit) - a 8 uralom, kiválóság abhicsárika (szanszkrit) - káros hatásokat megszüntető rítus, jele a vörös abhidamma (páli) - a test, valami, ami hozzám tartozik Abhidhamma pitaka (páli) - Tipitaka, A kiemelt eszmék kosara Abhidharma kósa (szanszkrit, írott tibeti chosz mngon pa mdzod) - A tantételek könyve, mahájána jógácsára szútra, Vaszubandhu műve (i.sz. 5. sz.), 1. rész: Abhidharmakósa Kárika (600 vers), 2. rész: Abhidharmakósa Bhászja az előző rész kommentárja Abhidharma pitaka (szanszkrit, páli Abhidhamma pitaka, írott tibeti dzö, ngönpa, kínai lun) - A kiemelt eszmék kosara (7 könyv), bölcselet, filozófiai tanulmány, kiemelt eszmék, a jelenségek tana, hínajána buddhista skolasztika, megalapítója Anuruddha, a Tripitaka 3. része, a dharmáról, a Buddha tanításának első szintézise, a Magasabb Tan Kosara, szöveggyűjtemények (a théravádinok páli és a szarvásztivádinok szanszkrit nyelven), amelyek a lélek, az állandó lényeg nem-létezéséről szólnak, buddhista metafizika, a Kágyur (ejtett tibeti) és a páli kánon egyik része, a Buddha saját szavai, a hínajánában volt egy kanonikus théravádin és egy szintén kanonikus szarvásztivádin (szanszkrit) változat, a Kágyur része Abhidharmazamuccsaja (szanszkrit) A tantételek összeállítása, mahájána jógacsára szútra, Aszanga műve abhidhátavja (szanszkrit) - megnevezhető, a megnevezés tárgya abhidnyá (szanszkrit, írott tibeti mngon par shesz pa) természetfeletti képességek (sziddhi), felsőbb ismeretek, rendkívüli tudás (1. isteni szem (divja csaksu), 2.

isteni fül (divjas rota), 3. mások gondolatainak megértése (pracsitta dnyána), 4. emlékezés a korábbi születésekre (púrvani vászánuszmriti), 5. mások halálának és születésének ismerete karmájuknak megfelelően (csjutjupapatti dnyána); a szerzés vágya, nem üdvös cselekedet Abhidnyá Buddha (szanszkrit) - a Felsőbbrendű Tudások Ismeretének Legfőbb Mestere, a történelmi Buddhát megelőző buddhák egyike abhiddzshá (szanszkrit) - sóvárgás abhiksanika (szanszkrit) - állandó, krónikus zavarodottság abhilápa vászaná (szanszkrit) - megnevezési benyomás abhimána (szanszkrit) - dicsekvő büszkeség, gőg, felfuvalkodottság, a fizikai testtel azonosuló én abhimáni (szanszkrit) - sajátjának tekintő, a testhez kapcsolódó lélek, büszke Abhimanju (szanszkrit) - Ardzsuna és Szubhadrá fia abhimukhi (szanszkrit) - aki felé fordul, bhávaná márga, a pratjékabuddhák útjának ötödik része; aki felé fordul, a bhávaná márga 6. foka abhimukhí bhúmi (szanszkrit) - a bölcsesség birodalma, a bódhiszattva bhúmi 6. foka abhinandaná (szanszkrit) - élvezés Abhinavagupta (szanszkrit) - kasmíri sivista (kb. i.sz. 9601020), műve: Siva purána abhinivésa (szanszkrit) - életösztön, ösztönös ragaszkodás az élethez és rettegés a haláltól, az élet szomjazása, dogmatikus hit, amely mélyen befészkelte magát a tudatba, két dogmatikus hit (tanhábhinivésza, ditthábhinivésza) abhinnyája (szanszkrit) - közvetlen tudás Abhirati (szanszkrit) - Aksóbhja Buddha keleti paradicsoma abhiséka (szanszkrit) - szertartási mosdás abhisékha (szanszkrit) - bepermetezés vízzel, beavatás abhisékha bhúmi (szanszkrit) - beavatási fokozat Abhiszamajálamkára (szanszkrit) A szemlélődés gyöngyfüzére, mahá-jána jógacsára szútra, Maitréjanátha műve abhiszhéka bhúmi (szanszkrit) - a beavatás birodalma, a bódhiszattva bhúmi 10. foka abhjásza (szanszkrit, írott tibeti bag chagsz) - vágyak, állandó és eltökélt gyakorlás, tanulás abhra (szanszkrit) - légkör, nulla abhuta (szanszkrit) - földöntúli

abhuta parikalpa (szanszkrit bhranti, kínai luan shi) - zavart tudatosság, valótlan képzelgés abjápáda (szanszkrit) - nem-haragvás, a rosszakarat hiánya (kuszalamúlá), a tudat békéje abobo (vodu) - rituális kiáltás a rada rituáléban, a hang közben a szájra csapdosnak abrahma csarijá véramaní (szanszkrit) - tartózkodás a tisztátalan élettől abszolút és relatív kronológia (egyiptomi) - a kormeghatározás kétféle módja, az abszolút kronológia konkrét időpontokhoz rendeli a leletek, történések idejét, a relatív kronológia az, amikor csak azt tudjuk megállapítani, hogy két dolog egymáshoz képest bizonyos idővel előbb vagy később történt meg, de ismert időponthoz nem tudjuk hozzárendelni, az előbbi a fizikai, vegyi, biológiai stb. kormeghatározási módszerekkel érhető el, míg az utóbbit rendszerint az írásos és tárgyi emlékek, jellegzetességek (tipológia) és a más területekkel meglévő keresztreferenciák (egyezések) alapján lehet felállítani, Petrie kronológiája például predinasztikus cserépedények jellegzetességei alapján azok relatív kronológiai besorolását teszi lehetővé Abüdosz/Abydosz (egyiptomi) - város Felső-Egyiptomban (ma Közép-Egyiptomban), Ozírisz egyik fő kultuszhelye, hagyományos királyi és nemesi temetkezőhely, Egyiptom egyik legrégibb és legszentebb helye acassan (vodu) - manióka-keményítővel készült tejjel és cukorral fogyasztott pépes étel Achille piquant (vodu) - Szúrós Achilleus, beszéde orrhangú, rumot önt a fülébe aciddzsá (szanszkrit) - a tizedik béklyó, szamojadzsanáni Acuta (japán) - Dzsimmu tennó acsalá (szanszkrit) - megingathatatlan, a bhávaná márga 8. foka, a pratjékabuddhák útjának hetedik része, a mozdíthatatlan múrti, vidhjá-rádzsa acsalá bhúmi (szanszkit) - a megingathatatlanság birodalma, a bódhiszattva bhúmi 8. foka acsamana (szanszkrit) - szájmosás (ami bemegy, s ami kijön, ld. Mt 15,18) ácsára (szanszkrit) - helyes életmód, a mantra jóga gyakorlata Ácsáranga szútra (szanszkrit) - a dzsainák 12 szent könyve acsarija (szanszkrit) - oktató szerzetes

ácsárja (szanszkrit) - vallási tanító, a szabályok (ácsára) tanítója, az upavita felövezője, guru, mester, 1. a tan mestere, 2. a rendi előírások iktatója (upadhjája) Ácsárja Vadzsrapáni (szanszkrit) dhjánibódhiszattva, Vadzsrapání ijesztő formája, Vadzsrapání Aksóbhja szellemi fia accsantanittham nibbánam (páli) - a végső betetőzöttséghez eljutott kilobbanás accshará (szanszkrit) - apszarasz accsharija (szanszkrit) - csodálatos acsélaka (szanszkrit) - ruhátlan, a titthadzsaina digambarák acsétana (szanszkrit) - lélektelen az avjakta prakritiben és a vjaktában, tudat nélküli acsintaja bhédá bhédá (szanszkrit) - védánta iskola, alapítója Baladéva (18. sz.), műve: Góvindabhásja, Brahmá szútra kommentár acsintaja sakti (szanszkrit) - az elgondolhatatlan isteni erő (pl. a mantrá-ban) Acsjutapréksa (szanszkrit) - Madhva mestere ácsman (szanszkrit) - víz-felajánlás ádám (héber) - ember ádár (héber) - akkád eredetű, általában február-március niszántól számítva a 7. hónap, tisritől a 6., szökőévben 2 ádár van, ádár 7-én született Mózes ádár séni (héber) - szökőévenként plusz 1 hónap ádarsa (szanszkrit) - tükör, minden múlandó létfeltétel önálló valóság nélküli visszatükröződés ádarsadnyána (szanszkrit, írott tibeti me long lta bu'i je shesz) - tükörszerű tudás, gömbtükör-tudat, amely minden megismerhetőt képes visszatükrözni, a buddhák tudásának egyike adattá danam (szanszkrit) - lopás, nem üdvös cselekedet, fizikai adattádána virati (szanszkrit) - tartózkodás, hogy elvegyük, amit nem kaptunk meg, a tett tárgya más vagyona; a dasa akusala prativirati síla 2. tagja adattánadam (szanszkrit) - lopás, nem üdvös cselekedet adbhuta dharma (szanszkrit) - csodálatos események leírása, a dváda sángasászana 8. része adésa (szanszkrit) - parancs, a guru útmutatása ádésaná prátihárja (szanszkrit) - a kifejezés csodája adhah (szanszkrit) - alsó adhama (szanszkrit) - a dzsiva legalsó (emberi) létfokozata, avidjá létfokozat

adhára (szanszkrit) - támaszték, tartály, a tudat otthona, a gondolkodás és az érzékelés fizikai-pszichikai eszköze, 5 kósa, 16 testtájék (hüvelykujjak, bokák, térdek, combok, fityma, nemzőszervek, köldök, szív, nyak, torok, szájpadlás, orr, két szemöldök közötti pont, homlok, fej, a fejtetői kutacs), hatha jóga adhára pratipaksa (szanszkrit) - segítségből származó ellenszenv adharma (szanszkrit) - a dharmával ellentétes, bűn, gonosztett, rossz, erénytelen ádhi (szanszkrit) - különleges, legfelső ádhi móksa (szanszkrit) - meghatározás, felszabadulás a kétség, bizony-talanság alól, döntés, hit ádhi móksíka manaszkára (szanszkrit) - a szabadsághoz vezető, az első elmélyüléshez vezető felkészülés második szintje ádhi pradnyá (szanszkrit) - bölcsesség, öngyakorlat, a legmagasabb meg-különböztető tudatosság gyakorlata ádhi sikszá (szanszkrit) - a 3 legmagasabb gyakorlat (adhisíla, adhiszamádhi, adhipradzsnya) ádhi szamádhi (szanszkrit) - elmélyülés, öngyakorlat ádhi szamádhisiksá (szanszkrit) - az összeszedettség legmagasabb foka ádhi vászana (szanszkrit) - egyensúly ádhiátma praszáda (szanszkrit) - a belső lény világossága, a szellem bel-ső szerve ádhibhauthikam (szanszkrit) - közvetlen környezeti zavaró erők ádhibhúta (szanszkrit) - létforma az anyagi világban ádhibhúta karma (szanszkrit) - minden más lényre, embertársainkra stb. vonatkozó cselekmények ádhidaiva (szanszkrit) - szellemi, isteni világ, az Ísvara, az isteni természetfeletti és érzékfeletti aspektusa ádhidaiva karma (szanszkrit) - a magasabb erőkre (dévákra) vonatkozó cselekmények ádhidaivikam (szanszkrit) - természeti zavaró erők ádhidarma kála (szanszkrit) - a síla kála 7. szakasza ádhidévatá (szanszkrit) - istenség, aki meghallgatja a segítségkérést ádhigama (szanszkrit) - szellemi teljesítmény ádhikára (szanszkrit) - érdem, alkalmassági fokozat ádhikarana (szanszkrit) - valaminek a tárgya, viszony, utalás valamire, megoldandó probléma, gunazavarok, a kontempláció megszakadása

(kétkedés, figyelmetlenség, tespedtség, rémület, káprázat, rosszullét, túlfeszültség, lanyhaság, túl hangos mormolás, énhez tapadás, a dolgokhoz tapadás), négyféle: vitakérdés, cenzúra, helytelen viselkedés, kötelesség (Vinaja) ádhikarana szamatha (szanszkrit) - 7 szabály a bhiksuknak a théravádában ádhikári (szanszkrit) - akire egy szakrális utasítás vonatkozik ádhilaja (szanszkrit) - vád, vádaskodás, a tényállásnak nem megfelelő hamis vád ádhilati phala (szanszkrit) - felhalmozó erőfeszítés, az alapvető okság erőfeszítése ádhimána (szanszkrit) - hatalmaskodó büszkeség ádhimátra (szanszkrit) - erőszakos, heveny zavarodottság, nagyfokú (pl. vairágja), a legfelső-felfoghatatlan (Brahman) ádhimátratama (szanszkrit) - legkiválóbb, legjobb, legmagasabb ádhimoksíla manaszkára (szanszkrit) - az elmélyülés mentális tevékenységei közül a második adhipati phala (szanszkrit) - az ellenőrzés erkölcsi hatása adhipati pratjaja (szanszkrit, kínai zeng shang yuan) uralkodó, megha-tározó feltétel, segítő ok, a keletkezés 4 oka közül (szándék, erőfeszítés, közvetlen gondolat, vizsgálódás) az egyik adhipradnyá siksá (szanszkrit) - a bölcsesség legmagasabb foka: 1. paramarthapariccshédaka pradnyá, 2. szamvrittapariccsédaka pradnyá, 3. szattvarthapariccshédaka pradnyá adhisíla siksá (szanszkrit) - a legmagasabb erkölcsiség gyakorlata, erkölcs, öngyakorlat adhisthána (szanszkrit) - lakóhely adhiszamádhi siksa (szanszkrit) - az összeszedettség legmagasabb foká-nak begyakorlása adhittána (szanszkrit) - elszántság, a 4 elhatározás: panna (bölcsesség), szaccsa (igazmondás), csaga addhitthanam (önfeláldozás), upászama dhittha nam (nyugalom) adhivászana (szanszkrit) - egyensúly adhjája (szanszkrit) - olvasmány, egy szútra fejezete adhjámika vidjá (szanszkrit) - a vallás tanulmányozása adhjaropa (szanszkrit) - megtévesztő elfedés adhjásza (szanszkrit) - elfedés, ráhelyezés, téves észlelés, felruházás, rávetítés, a szubjektív és objektív megismerések meghamisítása keve-résükkel, Sankara ádhjátma karma (szanszkrit) - önmagunkra, benső mivoltunkra vonat-kozó cselekmények

Ádhjatma Rámájana (szanszkrit) - a Rámájana áldozata a Brahmanda puránában ádhjátma szampraszáda (szanszkrit) - belső nyugalom ádhjátman (szanszkrit) - felsőbb Én ádhjátmika vidjá (szanszkrit) - a vallás tanulmányozása, a tudás 5 ága közül az egyik ádhjatmikam (szanszkrit) - belső zavaró erők ádhómukha shvánászana (szanszkrit) - kutya-tartás arccal lefelé (hatha jóga) ádhómukha vriksászana (szanszkrit) - fa-tartás fejjel lefelé (hatha jóga) adhvabhédát dharmánám (szanszkrit) - éncsináló adhvarju (szanszkrit) - a Jadzsur véda rituális szertartásait végző hindu pap (ritvidzs), az áldozat végrehajtója Ádibuddha (szanszkrit) - Ős-Buddha, kezdettől fogva létező buddha, talán Vajrócsana vagy Amitábha Adina/Adinát (szanszkrit) - a dzsainizmus első tanítója Ádinátha (szanszkrit) - az egyik sziddha, Siva adinnadana véramani szikkhapadam szamadijami (páli) fogadom, hogy tartózkodom a nem nekem adott dolgok elvételétől; a menedék-vétel utáni fogadalom Ádipradnya (szanszkrit) - ős-tudás, az őstermészet Tárá Ádíshvara (szanszkrit) - a Kezdet Ura, Siva jelzője adiszamádhi (szanszkrit) - a legmagasabb meditáció gyakorlata ádiszarga (szanszkrit) - az evolúció kezdete Áditi (szanszkrit) - a Nap; határtalan, az Áditja istenek (természeti jelen-ségek megtestesítői) anyja Aditi (szanszkrit) - Kasjapa ősrisi felesége áditják (szanszkrit) - Áditi 12 gyermeke, a természeti erők képviselői, egyikük Visnu, akinek megtestesülése Krisna Aditjaszambava buddha (szanszkrit) - az északi világrész buddhája áditta parijájo (páli) - a felgyújtottság feltárása, a Buddha tűzprédikációja ádivászí (szanszkrit) - őslakos ádjáthmika (szanszkrit) - belső karmikus beérés adjountò (vodu) - a 3 rada dob közül az első adnyána (szanszkrit) - nem-tudás, az alany és tárgy egymástól elkülönült észlelése, téves feltevés Adónis (görög) - Aphrodité kedvese, a learatott termés istene adosza (szanszkrit) - gyűlöletmentesség, barátság adottság (kedvező) - 1. embernek születni, 2. kulturális központban születni, 3. ép elmével és ép

e.a tökéletes tudás képessége ádzsnátávi (szanszkrit) .tantrikus mester. ott születni. században. a kilégzés: hamszah (én Ő vagyok) Adzsátaszatru (szanszkrit.a széder esti vacsora elején a családfő . ahol egy buddha követői élnek. 10.Örök Ellenség. hinni a Buddha tanításában.a jósszentély jóslás céljára használt helyisége. meggyilkolta apját és Dévadatta szövetségese volt adzsavaga (szanszkrit) . 493-461). olyannak születni. sült vékonybél.érzékszervekkel születni. nemgyűlölet adyton (görög) .e. a világ folyamatait a végzet (nijati) irányítja ádzsná csakra (szanszkrit) . vaisésika advaita (szanszkrit) . a lókájata előz-ménye. a szentély legbelsőbb része adzsapa mantra/adzsapa dzsapa (szanszkrit) . ahol egy buddha tanított. ott születni. Brahman advaita védánta (szanszkrit) . aki nem követte el az 5 nagy bűnt (panycsánantaríjáni). 4. monista védánta iskola. 5. 788-820).kettősség nélküli. pl. írott tibeti ma szkjesz dgra) . 6.determinista bölcseleti rendszer. szervetlen összetevő ádzsívika (szanszkrit) . Brahmá szútra kommentár advaja (szanszkrit) . sz. kezdetben Vardhamána Mahávíra társa. alapítója Gósála Maszkaríputra. 7.íj addzshoszána (szanszkrit) .kettősség nélküli. 6. szárított pacal afikómán (héber) . alapítója Sankara (i.bódhiszattva Adzsita Készakambalí (páli) . ott születni. ott születni.a tökéletes tudás birtoklásának képessége afibas (vodu) . (i. páli Adzsátaszattu. 9.öntudatlanul ismételt ima.kötődés Adzsita (szanszkrit) .aminek tapasztalható előzménye van. a belégzés: szó'ham (Ő vagyok én). ahol egy buddha jelent meg.minden-egy Advajavadzsra (szanszkrit) .sz.nem-lélek. 8. ahol egy buddha tanításai fennmaradtak.) műve: Szádhanamálá advésa (szanszkrit) .gyűlölettől való mentesség.sz. ott születni. ahol van szellemi jó barát (guru) adrista (szanszkrit) . 10.erőközpont (pítha) a két szemöldök között a homloküregben (= parancs) ádzsná indríja (szanszkrit) . műve: Sarírakabhásja.szeletelt. Bimbiszára rádzsa fia (i. a nihilista irányzat (tittha natthikavádin) képviselője ádzsiva (szanszkrit) .filozófus az i.

nőtlen ifjak ágantr (szanszkrit) . hagyomány. tibeti badzsája a ra . ájur véda ágama (szanszkrit.a szennyeződések eltün-tetésével elnyert dharma-test.hindu november Ághászura (szanszkrit) . nem mozgó alany ágantuka klésa (szanszkrit) . vinaja kora). szeretet minden élőlény iránt aggáda (arámi) .a vihar istene. búvár loa Agasztja (szanszkrit) .járatlan út. kínai ahan) . buddhista iratok gyűjteménye. Dróna adta Ardzsunának Agni (szanszkrit.esetleges szennyeződések.(vendéglátó) által az első kovásztalan kenyérből letört s utóételnek félretett.a szent tűz fellobbantásának helye aghórí (szanszkrit) . aggihuttam (páli.a tiszta átlátszóság szintje a formavilágban Ághnídhra (szanszkrit) . a szvabhávakája egyik aspektusa Agaou (vodu) . a Buddha hagyományozódott tanításai. Siva purána.ájur véda agada tantra (szanszkrit) . szútra. a risik magyarázatai. a Talmud elbeszélő anyaga ággaszávaka (szanszkrit) . hordozója egy kos.tűzoltár.főtanítvány Aggi (páli) . kelet. társa Szváhá.kígyódémon. tűzáldozat Aggivésszana/Dighanakha (páli) .alkalom szülte csábítás ágantuká visuddha dharmakája (szanszkrit) . páli Aggi) . ő vitte először délre a bráhman vallást ágata (szanszkrit) .nem járó.erőközpont Ágnéja (szanszkrit) . közvetlen érzékelés által bekövetkező intuitív tudás.tűzisten.elragadtatás. a vacsora végén elköltött macca (pászka) agada (szanszkrit) .Tripitaka Szútrapitaka 72.történet.halottégetőknél élő saiva szannjászík agjacsakra (szanszkrit) . akit Krisna megölt aghászvaráh (szanszkrit) .méregtan.ősbölcs.mozgás/járás nélküli agamoi (görög) . a síla kála harmadik szakasza ágamana (szanszkrit) .Agni Aggi Vaccshagótta szutta (páli) .az írások kora (az adhidharma.Szacscsaka nigantha mester aghan (szanszkrit) . még meg nem tett út ágátmiká (szanszkrit) . szanszkit agnihótra) . tanulás. amelyek a testi lét során keletkeznek ágantuka mala (szanszkrit) .égi íj. zenit.tanúbizonyság (megbízható). gyűjtemények a saiváknál ágama kála (szanszkrit) .

önközpontúság. és megszakad kapcsolata a testtel. 17. az isteni tudattá válás mantrája (Brihadáranjaka upanisad 1.ahamkára ahamkára/ahamtattva (szanszkrit) . amely örökkön való. 4). a 8 teremtésforrásból a 3. jelképei: kis hajó.énalkotó. a halott szellemének tekintik aham (szanszkrit) . színe fehér.sz.a mennybe vivő szertartás agnivaisvánara (szanszkrit) . burka (egyben a csitta burka is) az ánanda maja kósa.agnicsajana (szanszkrit) .a szent tűz szétvitele Ágnídhrából ago (vodu) . elülső rész agra dharma (szanszkrit) . a szellem belső szerve. az elnök.nem tökéletes emésztés.az első nojan kutuktu (i. rituális felkiáltás agora (görög) . a rada dobok 2. sz.törökülés Agvaangoncsing (mongol) . korall. a halál után az istenek körében jelenik meg. az én megragadása.. fény természetű része. semmit sem titkolt el. mahávákja aham tattva (szanszkrit) .a tűz széthordás.aggihuttam agnimandja (szanszkrit) .hatha jóga gyakorlat. gyakran azonosítják az üdvözült halottal is.3 kendőzetlen dharma.) ah/ah-lélek (egyiptomi) . a . ha valaki azt mondja: „én vagyok”.a legfelsőbb világi dharmák.dobverő. ego. kagyló.én vagyok a Brahman (az Én a Brahman). éntudat. a buddhaguna 4.a népgyűlés színhelye Agoué taroyo (vodu) . következménye az abhimána. eleje.vigyázat!.mindenki tüze agnivihára/brahmávihára (szanszkrit) . egyéniség. ah-há lenni azt is jelenti: megdicsőülni. tagjához agupta dharma (szanszkrit) . csoportja agura (japán) . fémhalacskák. kék-zöld evező. állata fehér agra (szanszkrit) . a belső tűz felébresztése agnistóma (szanszkrit) .a lélek legelvontabb. principium individuationis.én aham Brahmanaszi (szanszkrit) .kezdet.tűzszertartás agnihótra (szanszkrit) . ájur véda agnisarkrija (szanszkrit) . néha kísértetnek. a 3 Kasszapa első tanítása agniviharana (szanszkrit) .a tenger és élővilágának istene. a test 3 kapuján keresztül cselekedetei megismerhetőek és hozzáférhetőek. a figyelem beha-tolásának segítője aguida (vodu) .

gyomor.Damballah wèdo felesége aidós (görög) . tapin-tás. a buddhizmusban a náma rúpa ahamkárama mánuszaja (szanszkrit) .Aton fényhegye. az asztánga jóga első lépése (jama) ahirika (páli) . kapcsolat /testi.otthonról hozott tűz az oltártól keletre ahem (egyiptomi) . szemérmetlenség ahoszikamma (páli) . az első évszak Ahet Aton (egyiptomi) . a rossz és a sötétség princípiuma Ahura Mazdá (perzsa) . véletlenszerű keletkezés ahimszá (szanszkrit) . juga Aïda wèdo (vodu) .áldozati étel. az önhittségre ahan (kínai) .a hírnév hiánya miatt érzett szégyen aigis (görög) .isteni képmás ahet (egyiptomi) .sz. aki megütötte Jézust áhataszvára (szanszkrit) . áradás.a rombolás ura. érintés. szégyentelenség. az upádána aharapacsak (szanszkrit) . Ehnaton új fővárosa ahétuka (szanszkrit) . hogy azt miatta tették.a felajánlás tárgya Ai (szanszkrit) . ájur véda Ahasvérus (latinosított héber) .a megnyilvánuló hang áhavaníja (szanszkrit) .valaminek a forrása (ok). az ajtónálló.a bolygó zsidó. észrevétel tápanyag. a két bölcs.gyökérokoktól nem függő. erőszakmentesség. szellemi/. érzet). ő József.a jó és a fény princípiuma ahuti (szanszkrit) . Nara és Nárájana anyja. tudat /érzet/).okok és feltételek nélküli ahétutaut páda (szanszkrit) . és ha tudja. az emésztés folyamata együtt a szamána vatával.nem-ártás. 1223-ban egy bolognai krónikában szerepel. az enyém-alkotásra. először i. húsevés tilalma: ha valaki látja vagy hallja az állat megölését.kerek pajzs .horizont. tüzelőanyag (táplálék. ok nélküli ahétuka váda (szanszkrit) .szánkhjában az egyén. tápanyag (táplálék. minden létezőt felö-lelő szeretet.démonrádzsa. fűtőanyag. észrevétel.ok nélküli.ágama áhára (szanszkrit) . a 4. az Alvilág uralkodója. megragadás.időlegesen hatástalan karma Ahrimán (perzsa) . megragadás.az egyik pitta. kapcsolat.indiai materialista elmélet ahétupratjaja (szanszkrit) . Visnu tőle szerezte vissza a Földet.hajlamok az énalkotásra.semmi szégyen. 3 lépést téve a félisteneknek. észrevétel áhárana (szanszkrit) .

mithuna).a tudomány és a szerelmi szenvedélyek kamija aja ori (japán) . nyúl (dzsö). ló (ta). a Rig véda bráhmanája Aithér (görög) .selyemsávoly szövet ájáma (szanszkrit) . orr. vriscsika).kitágítás. disznó (phak). káma . makara). indo-tibeti állatöv: kos (luk. ikrek (trik. megnyújtás. objektív = mentális események). nirodha dhátu. mérleg (szangva. kígyó (trül). nyelv test. mésa).kisváros ájatana (szanszkrit. tigris (tak). mína) ájárot (héber) . tulá).a fényes levegőég istene. fül.fiatal lányok hintáztatása a Mezei Dionysia ünnepen Airávata (szanszkrit) . mahávákja ajanamsza (szanszkrit. bejárat (anyagi .'szubjektív = szem.állatövi jegyek (12 khjim): patkány (cshi). a semmi (ákincsanja ájatana) 4. hangok. ízek. bak (cshuszin. skorpió (dikpa. szimha).szubjektív = elme.Aigüptosz (görög) .Durgá egyik anyai kiterjedése. arúpa dhátu. sárkány (druk). harcművészeti ág Aindrí (szanszkrit) . bika (lang. nyilas (zsu. majom (tre).Egyiptom aikido (japán) . 19). valamilyen szempont szerinti csoportosítás. a tér végtelensége (ákása ánantja ájatana) 2. a megismerés mezői.A Különb Asszony fiainak titkos tanítá-sa.pálmalevelek rituális felhasogatása Aizen Mjó (japán) . de Indrání másik ne-ve is Aióra (görög) . ejtett. kandzsá). dhanusz).Indra hordozó elefántja.valami létrejöttének oka aïzan chiré (vodu) . kínai ru) . halak (nja. kutya (khdzsi). szabályozás. Erebos és Nyx gyermeke Aithiópia (egyiptomi) .botvívás. szűz (pumo. Etiópiának nevezett terület görögös neve aition (görög) . tehén (lang).az ókori. kumbha). karka). tapintás és mentális . oroszlán (szenge. 5. objektív = alakok. megállítás ájamátma brahmá (szanszkrit) .a tapasztalás forrása.ez az Önvaló a Brahman (Brihadáran-jaka upanisad 2. rák (karkata. a tudatoson és nem-tudatoson túl lévő (naiva szandnyá nászandnyá ájatana).az isteni hatóerő összessége (prákrita és aprák-rita) Aitaréja upanisad (szanszkrit) . tudatfokozat: 1. a tudat végtelensége (vidnyána ánantja ájatana) 3. bárány (luk). vízöntő (bumpa. vrisa). illatok. mindegyikhez egy-egy világ (rúpa dhátu. írott tibeti gola) . égi kapuőr aisa karma (szanszkrit) . madár (dzsa).

csapongó elme. Kósala fővárosa. ősi indiai orvoslás.a különböző felfogás. azonos test tudatossága akálika dharma (szanszkrit) .életerő ajuta sziddha (szanszkrit) . Indra hordozója. manómaja. felületes gondolkodás ajfesz sajhet (jiddis) . bhútavidjá (elmebetegségek).kábálá Ajjappan (szanszkrit) . azonnali.az érzékelés alapjainak összessége ajeniszo manaszikára (páli) . a betegsé-geket az energiaáramlás zavarai okozzák. agada (méregtan). itt uralkodott Dasaratha. rasajana (a hosszú élettartam).nem bölcs.a legmagasabb szint a formavilágban. szannyámaja) tartozik ájatana pravartak manaszkára (szanszkrit) .életerő.élet áju szankhára (szanszkrit) . írott tibeti stug po bkod pa'i zhing khams/'og min) . a legfelső nirmánakája állapota Akanistha (szanszkrit. a bódhiszattva itt éri el a buddhaságot. salja (sebészet). Ráma születési helye. amely a testi élet oka ájur véda (szanszkrit) .a legnagyobbak földje fölé boruló felhőzet. vádzsíkarana (erősítők) ájusz (szanszkrit) . ritka akanistáh (szanszkrit) . hányt-vetett elme Ajrávata (szanszkrit) .elefántrádzsa. de időleges (itt és most).az élet tudománya.sűrű szerkezetű mező Vajrócsana birodalmában akanisthaghana vjúhaksétra (szanszkrit) .nem-koherens akakájanáná szamdnyi (szanszkrit) . a tejóceán köpülé-sekor keletkezett áju (szanszkrit) . a szambhóga-kája elérése ákánycsanjájatana (szanszkrit) .dhátu) és az én (átman) egy-egy alakja (ólárika.bhúmi.anyaöletlen elme.örök törvény akálika/ákála (szanszkrit) időtől független. a bódhiszatva szint nyolcadik foka . nyugvóhely nélküli elme.Szaszthá másik neve Ajódhja (szanszkrit) Kósala fővárosa. fegyelmezetlen elme. itt uralkodott Dasaratha ajónisamanaszikára (szanszkrit) .az elme 4. az elme minden erőfeszítés nélkül tárgyánál marad ájatanaszabba (páli) . sálákja (a fejen lévő betegségek). kaumara (csecsemőgondozás). mentális tevékenysége. kájacsikitszá (általános orvoslás).

akkor jön létre. jelképe kard. írott tibeti nam mkha'i snjing po) . légtér. írott tibeti nam mkha) . amikor Brahmában a para vaikharivá (hallható teremtő hanggá) válik. társa Mála. bídzsája a kha. ha nem észleljük két dolog külön-bözőségét . amely mindent áthat. a Gömb kultuszának központja Közép-Egyiptomban akhittó (szanszkrit) . a tárgy összetevői. az Égűr lényege. a szthula saríra része ákása ánantja ájatana (szanszkrit) .a tér végtelensége ákása szamdnyá (szanszkrit) .esetleges Akhet Aton (Tell el Amarna) (egyiptomi) . a bódhiszatva szint hatodik foka ákásánantjájatana bhúmi (szanszkrit) . az Aton. bhúmi. az ízlelés ura ákásánántjájátana (szanszkrit) . a meditációs tapasztalat Ákásadhátvísvarí (szanszkrit. a végtelen érzékelés alapja ákászmika (szanszkrit.Echnaton. írott tibeti glo bur ba) .a Gangá istennője ákása (szanszkrit.üres tér. jel. nézőpont. jótett önző vágy nélkül ákarna (szanszkrit) . mint a tudat intui-tív tárgya. eleme az ég Ákásagarbha (szanszkrit. észlelhető minőség.ákára (szanszkrit. a durva létezők.bódhiszattva. színe hold.a végtelen tér szintje. színe arany. a 32 testrész a dvátimszákára gyakorlat tárgya akárja (szanszkrit) . a 4 ájatanából az első fok. írott tibeti jum mchog nam mkha'i dbjings phjug ma) . szintje ákásánanycsájatana (szanszkrit) . testrész. csengő. az eretnek fáraó által alapított főváros.tárgytalan cselekvés.éter.tárgy.az Ég tere úrnője. a Kincsforrású Ratnaszambhava kísérője.a tér végtelensége.okozat nélküli akarma (szanszkrit) . nulla. eredet. alkalom. írott tibeti mam pa) .nem-megmondás.fülhöz feszítő íj-tartás (hatha jóga) Ákás Gangá (szanszkrit) .legenda akhjáti (szanszkrit) . jelképe kerek. a végtelen tér szintjének tudatossága. az anyag űr állapota. szíve.tisztátalan a varnában ákhjána (szanszkrit) . a Brahman egyik megnyilvánulása. az elmélyülés 5.a végtelen tér szintje a forma nélküli világban.a fül mellett ákarna dhanurászana (szanszkrit) . a Fényhozó Vajrócsana társa.

ahol a sírkamra egy mély akna alján található ako (ejtett tibeti) . nem-valamiság.vagy malaganlisztből készült lángos akródha (szanszkrit) . a kárhozat gyökere.Jelentéstan a Védákhoz akkháta dhamma (páli) .2 kárhozatos.mozdulatlanság akopjadharman (szanszkrit) . a testben a szívhez kapcsolódik. a tudat éber . harag (bjápáda).haragtól mentesség aksamála (szanszkrit) . alapvető szint. nem-üdvös. minden nem-erkölcsös szellemi állapotban jelenlévő tudatossággal összefüggő szamszkára akuszala múlá (páli) . eredet.ákinycsanyájatana bhúmi (szanszkrit) . kárhozatos akuszala csetaná (szanszkrit) .a Njája szútra logikai tankönyv szerző-je (i.rossz karma akuszala (szanszkrit) . Vadzsraszattva buddha.szkandha-szimbólum: kék.manióka. 150 körül) aksara (szanszkrit) .nem-üdvös cselekedet/szándék akuszala mahábhúmika dharma (szanszkrit) . a végső öntudatlanság.) álaja (szanszkrit) .a dolgok nélküli lét szintje. ártalom (vihimszá). azonos az anudhammával aklista (szanszkrit) .imafüzér Aksapáda/Gótama (szanszkrit) . az ÓM szó Aksóbhja (szanszkrit) .örök. az elmélyülés 8. mint a tudat intuitív tárgya. a semmi.sírtípus.az egy egészen más szféra (Káláma a Buddhának a végső igazságról).hallomásból szerzett ismeretek alabadha bhúmikatva (szanszkrit) az összpontosítás folyamatosságá-nak hiánya. düh. szintje ákinycsanyájatanam (szanszkrit) . egy dhátu akuszmata (görög) . szkepszis a valóság meglátásában Alagaddúpama szutta (páli) .sz. érzékelés.szabadulás aknasír (egyiptomi) . a keleti világrész buddhája aku (japán) . a jógában: vágy (káma).a tudatosság tartálya. amelyben minden gondolat lehetősége benne van.a bűn alapja.a közölt tanítás (a 4 nemes igazság).A kígyó szútra (Tripitaka Szútrapitaka 22. fok Akkharappabhéda (szanszkrit) .hibrid bika és tehén keresztezése akopja (szanszkrit) .rendíthetetlen akra (vodu) . a 4 ájatanából a 3.káros cselekedet aku go (japán) .nem erkölcsös.

fogalmi tudatosság. kincseskamra tudat. együttműködő. bi siki. raktártudat. amelyek nem az érzékekkel kapcsolatosak (dharma dhátu). objek-tív. szag (gandha dhátu). tapasztalás tárgya.alátámasztás álambana (szanszkrit) . 4. előzménye a thaniszi kor fülkés falkiképzése és az áldozati sztélé. forma (rúpa dhátu).jelenléte álaja vídnyána (szanszkrit) . 2.Fűzfalombú. a jelenségvilág csírái. tudatalatti. az álajtó az Óbirodalom idején jelenik meg. kínai wu xiang ru ru) . hogy egyiptomi kapcsolataik révén jutott el hozzájuk Alakávatí/Alaka (szanszkrit. a legkorábbi álajtót Habauszokar szakkarai sírjában találták. amelyeket az álajtó sem vált le teljesen. ze siki. a tudat (manasz) Alambusa (szanszkrit) .a hordozható múrti öltöztetésére szolgáló helyiség a hindu templomban Álara Káláma (páli) .száj alankara mandapa (szanszkrit) .e. megnevezhetetlen alaksana (szanszkrit) . ez tartalmazza a buddhindríját. tárház-tudat. a Kauravák szövetségese alambuszá (szanszkrit) . zavarodottsága jógacsára iskola fogalma. 7 tudat (gen siki. nana siki. tárgyi feltétel. az Óriáshegyen Vadzsravana és Kuvéra szállása alakh (szanszkrit) .a fiatal Buddha egyik tanítója megvilágosodása előtt. mana siki) álajtó (egyiptomi) . amelynél szinte kizárható az.ráksasza. a szarvasztivádinoknál: 1.értelmi ellentét álambana pratjaja (szanszkrit) megnyilatkozó. 6. az álajtó számos ókori kultúránál is megjelenik.az ismertetőjegyek nem-létének ekkéntisége (magában foglalja a hibátlanságot) álamba (szanszkrit) .leírhatatlan. íz (rasza dhátu).sírok jellegzetes eleme: ajtószerűen kialakított fal-mélyedés. a semmi szférájában való . hogy a halott lelkéhez eljuthassanak az áldozatok. lcang lo can) . amely a túlvilág és a földi világ közti átjárhatóságot biztosítja. 5. tárgy-támaszték álambana pratigháta (szanszkrit) .az észlelés.jellegzetesség nélküli alaksana tathatá (szanszkrit. a karmacsírákat tartalmazó tároló tudatosság. a manovidnyát és a manaszt.megőrző tudat. többek között a szardíniai nuraghe-kultúránál (kb. és lehetővé teszi. évezred) is. ni siki. 3. az összes többi tárgy. hang (sabda dhátu). a jelenségek közös eredete. sin siki. elsüllyedhetetlen. 5-3. tapintható tárgy (szprastavja dhátu). i.

Mandzsusrí kísérője Alokéma (ejtett tibeti) . vönatám-lánu et-torató.felmenés. Baruh atá Adonáj notén hatorá. Amitábha kísérője Alsó-Egyiptom (egyiptomi) . (Áldott légy. a Tóra-tekercs előtt: Baruh et-Adonáj hamvoráh. (Köszöntsétek az Örökkévalót. ájur véda áloka bhása (szanszkrit) .ezt a felhívott megismétli) majd: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám.zarándoklat alinga (szanszkrit) . illetve ennek képes ábrázolása.Egyiptom északi része a Nílus torkolatától Memphiszig.meditációt tanította alarippu (szanszkrit) .vágytalanság. Áldott légy. az ókorban mocsaras.az egyetlen. aser natán-bánu Torát emet vöhajé olám natá bötohénu. Örökkévaló.az Isten) Alláma (szanszkrit) .kiterjedés áloka kaszinam (szanszkrit) . Örökkévaló Istenünk. nem-ragaszkodás. baruh atá Adonáj notén hatorá. Örökkévaló Istenünk. és az áldozatokat részletesen. amely rendszerint az áldozatot fogadó isten vagy személy előtt jelenik meg.az áldozati mécses lángja. (Áldott légy. és nekünk adtad Tórádat.). a szem kémiai folyamatai. a világ királya. fásultság áldozati asztal (egyiptomi) . és /ezzel/ örök életet ültettél belénk. a világ királya. korongnézés (jóga) a szamádhiba merüléshez áloká/dípá (szanszkrit) . felsorolásszerűen mutatja be alfor (vodu) . ragaszkodástól való mentesség. nem-irigység alocsak (szanszkrit) . érdektelenség.női bódhiszattva. az egy igaz Isten (arab = Al Iláh . aser bahár-bánu mikol haamim. aki nekünk adtad az igaz Tórát. Áldott légy.az egyik sziddha alobha (szanszkrit) . aki adja a Tórát.különbség-nélküli Allah (iszlám) . . akik képmásának sohasem fordít hátat alaszja (szanszkrit) . . aki adja a Tórát. a többiek válasza: Baruh Adonáj hamvoráh löolám vaed. aki kiválasztottál minket az összes nép közül. közöny. aki áldásra méltó.az egyik pitta.) alija le regel (héber) .fény-kaszinagyakorlat.fonott tarisznya alija (héber) . felhívás a Tóra olvasásához.a bhárata nátjam táncosnő felajánlja testét az isteneknek. visszatelepülés Izra-elbe.áldozat bemutatására szolgáló asztal az áldozóhelyen. Örökkévaló.) a felolvasás után: Batuh atá Adonáj Elohénu meleh haolám.lustaság.

III. ez volt az egyetlen olyan periódus Egyiptom vallástörténetében. rituális. Echnaton és Tutankhamon. akkád nyelvű iratok az Amarna-korból. vágyaktól mentes tudat ámáné kávod (héber) .a 6. 14. amelyek megemésztik az amát. valamint a korabeli kisázsiai uralkodók.árnyas liget altan (mongol) . ájur véda ama no hasidate (japán) .ezzé alakítja a rosszul emésztett ételt az agni (szara helyett).dicsfelhő amanodnya rúpa (szanszkrit) . meg-nem-halás Amarna-levelek (egyiptomi) . din. a vallási reform egy egészen egyedülálló művészeti irányzatot termelt ki. talán a szivárvány amacukami (japán) . kiemelkedő fontosságuk van a korszak politikai viszonyainak tisztázásában és datálási kérdésekben is Amarna-reform (egyiptomi) .gondolat-nélküliség.60 cm.) vallási reformja.mombinszilva-levél főzet amannyaná (szanszkrit) . sz. mely Aton a „Gömb” tiszteletét helyezte középpontba és emelte államvallássá.sz.kellemetlen formák amansi (vodu) . bár kiváló termőterülete a lápok miatt nem használható ki teljesen alsos (görög) . 1 könyök ama (szanszkrit) .halhatatlanság.Amitábha bídzsája ámá (héber) . i. aki az égi mezőkön lakik. 1887-ben kerültek elő Echnaton Akhetaton-beli nagy palotája melletti „irattárból”.az Ég és a Föld közötti híd. takilcsi (i.szennyezetlen. Amenhotep. az ég lépcsőzete a sintóban. az elme felfüggesztett működése. ájur véda amaranam (szanszkrit) .a hely szelleme a sintóban.égetett agyagtáblákra ékírással írt.a nyugati világrész buddhája amalaja vidnyána (szanszkrit. tiszta tudatosság amanaszka (szanszkrit) .e. az uralkodói. fejedelmek diplomáciai levelezése. gondolatoktól.gyógyszerek.Echnaton fáraó (XVIII. 1984-) am (szanszkrit) .óceán Altangerel (mongol) .vízben gazdag vidék. harcos funkciók képviselői Amahanirbhásza buddha (szanszkrit) . kínai 'gou shi) . amikor az államvallás közeledést mutatott az egyistenhit felé. Echnaton halála után a reform ellenségei .felfogás-mentesség (akiben megvan a tökéletes megértés) amapacsak (szanszkrit) .

vagyis a véletlen kiválasztást Ambapáli (páli) . Tibet északkeleti része Ame no minakanusi (japán) . öltözék.Kásí királyának lánya Amba (szanszkrit) . de ő uralkodik a fény. hűséges. rituális megtisztulása után Idzanagi hozta világra. Bhimrao Randzsi .visszaállították a régi vallási rendet Amata (páli) . a Buddhának ajándékozta Béluva nevű nyaralóját ambara (szanszkrit) . 1754-től az újraszületések megállapítására az urnarendszert.földi (világi) ember . mint az Univerzum anyja ambag (ejtett tibeti) . Vicsitravírja király feleségei amban (ejtett tibeti) .sz.sz.légkör.az Ég Középpontjának Ura. a hármasság a világ létrejöttekor eltűnik ame no tamaboko (japán) .a sinto Nap-istennője (ómikami: nagy szellem).Ambá nővérei. a sötétség és a tenger felett is amatra (szanszkrit) . a tiszta tudat állapota amávászja (szanszkrit) . írott tibeti a mdo) . i. testvérei Cukijomi és Szuszanoo no mikoto. létrehozva Japánt ámen (héber) .) Ambálika és Abiká (szanszkrit) . a sinto isteni hármasság legfelsőbb személye (Takamimuszubi.Etiópia sémi nyelvű lakói amhorec (héber) . amikor a Nap és a Hold a legközelebb van egymáshoz Ambá (szanszkrit) . ők szorgalmazták Csien Lung császár parancsára i. földi kamija fehér szarvas.igaz. így legyen! amharák .Ráhula megintése szútra (Középső gyűjtemény 61.(1891-1956) indiai buddhista gondolkodó Amdo (ejtett tibeti. övé a fény birodalma.találkozási pont.gyöngydíszes lándzsa a sintóban.helység Rádzsagriha mellett Ambalatthiká Ráhulavádaszuttam (páli) .a tibeti ruha öv fölötti belső zsebe Ambalatthiká (páli) .együttállás. az újhold első éjszakája.Májá anyja Amateraszu ómikami (japán) .gazdag udvarhölgy Vészálíban.mandzsu tisztségviselők. Dzsimmu). nulla Ambedkar. Kamimuszubi). Idzanagi és Idzanami ezt engedte le a Földre. ő a császári ház őse (jelképeit ld. 17281912 között a kínaiak két megbízottja Lhászában.Párvatí.szünet két mantra elhangzása között.

Kumáradzsíva. Hónen (Dzsódoiskola) és Ippen (Dzsi-iskola).argosi jóskirály.álló ima. a dzsódomon. az érzékelés szkandhájának jelképe.ember formájú. ejtett tibeti Öpamé.sz. segíti a hosszú életet és a jó egészséget. bídzsája az am. írott tibeti don jod grub pa) Haszonnal Véghezvivő. valójában szambhóga kája.a Buddha japán formájának 85 megnyilvánulása Amida bucu (japán) . szkandha-szimbólum: zöld. csendes imádság Amida Boszacu (japán. Szukhávatí (Tiszta Föld) uralkodója. kidolgozói Rjónin (Nembucu-iskola). lúd. a nyugat buddhája Amitájusz buddha (szanszkrit) . vagyis a tiszta földtanítás. ájur véda Amóghasziddhi (szanszkrit. az észak buddhája Amóghavadzsra (szanszkrit) .az amphiktyonia (Apollón Pythios .Amida-iskola.a nyugati világrész buddhája Amitájusz dhjánibuddha (szanszkrit) . temploma: Karnak. jelképe: kos. nem-csalás Amon/Amon-Ré (egyiptomi) . temploma Óróposnál Amphidromia (görög) . kínai O mi to fo) . Honszu apja. az Újbirodalomban az istenek királya. Vadzsrabódhi tanítványa. japán Amida Bucu.savanyú. kapzsiság. irigység amoha (szanszkrit) . (néhol az 5. az elkövetkező világkorszak elmélkedő buddhája. a megkülönböztetés bölcsessége. Luxor Amphiaraion (görög) . kancsó örökzölddel. határtalan fény elmélkedő buddhája. vagy a 10. alapja a lókóttáraváda Amitábha (szanszkrit. a testben a szívhez kapcsolódik. a bardóban megjelenő istenség. de keveredik Amitájusz képével.) napon amphiktyón (görög) .a gyermek névadási ünnepe a 7. karma. Hüan cang).amida (héber) . Amitábha egyik alakja amla (szanszkrit) .értelem. a Mindent felölkelő bölcsesség. Mut férje. tudat. a testben a szívhez kapcsolódik.(i. kínai Omi to fo) . a törekvések szkandhájának jelképe. ábrázolása szerzetesi lepelben alamizsnás edénnyel. segíti az újraszületést a nyugati paradicsomban. a bardóban megjelenő istenség.a végtelen idő elmélkedő buddhája. szkandha-szimbólum: vörös. színe vörös.a végtelen. tantrikus tanító (még: Paramártha.a Buddhát istenként kezelő népies irányzat. Amitábha amidizmus . ábrázolása a halhatatlanság italával teli palack. a mai világkorszak buddhája. 705-774) a 4 nagy fordító egyike.

vissza-nem-térő a niródhából. s ebből lett a tojás alakú aranyszínű anda. az Öt Győzedelmest kísérő Tíz Haragvó egyike amritam (szanszkrit) . Ráhu megitta amrita brahmá/brahmárandra (szanszkrit) .lehetőség.brahmá-lyuk. a tökéletes tudat kijárata.zsinagógai előimádkozó állvány a bima és a frigyszekrény között Amurru (egyiptomi) .felfogás.a felhőtlen szint a formavilágban anádzsnáta mádzsnászjam indríja (szanszkrit) .ambróziával telt edény. az istenek és az aszurák harca Amritakundalin (szanszkrit.a síla kála 2. andavádin anabhi szamszkára (szanszkrit) . szakasza .kerek kalács amphithalés (görög) .nevári uralkodó. Tricun Bhrikuti Dévi apja amud (héber) . felső részéből az ég. az alsóból a föld.ellenszerek nem használata anabhiddzsá (szanszkrit) . a nirvánához vezető út 3.szövetség) képviselője amphiktyonia (görög) .Bűvitalú kapuőr. Egyiptom hagyományos érdekszférájához tartozott an csa lun si (kínai) .a halhatatlanság itala (ambrózia).az ősóceán köpülése. ahol véget ér az avadhúti. brahmá randhra amrita kalas (szanszkrit) . nektár.részleges megnyilvánulás Amsuvarman (szanszkrit) . Monro-nyílás (a harmadik agyüreg összeköttetése a két ventricu-lusszal) a fejtető nyílása. írott tibeti lhun grub) magától keletkezett hirtelen gyarapodó erő anabrakáh (szanszkrit) . az első dhjánikus meditáció. akinek mindkét szülője él amrita (szanszkrit) . szakasza.nagylelkűség anabhki szanszkára parinirvajin (szanszkrit) . írott tibeti bdud rtsi 'khdzsil ba) . vertex.a halhatatlanság vize.erőfeszítés nélkül elért teljes nirvána anabhoga/nirábhoga (szanszkrit. Visnu mellék-inkarnációja tartja Amrita manthana (szanszkrit) . eljövetel nélküli anágámi (páli) .elő-ázsiai fejedelemség SzíriaPalesztina északi részén. haláltalanság amsa avatár (szanszkrit) . ezután született a Brahman.a tudás tökéletessége elérésének képessége anágama (szanszkrit) . arahat anágámi kála (páli) . amely szerint kezdetben víz volt.vallási szövetség amphiphón (görög) .rituális szolgálatra kiválasztott kiskorú fiú.

nem-megütött anáhata csakra (szanszkrit) . többé nem tér vissza a földi.erőközpont (pítha) a szívtájékon (= meg nem ütött). a tökéletes-ség burka. foka a niródha után.tárgytalan anánártha (szanszkrit) .A jövő krónikája. a Buddha unokaöccse.nem-egy anakkhátá dhammá (páli) . a dzsiva egyik burka ánandapadá (szanszkrit) .az egyik sziddha Ánanda giri (szanszkrit) . ahamkára.előkészítő dhjánikus meditáció Anagarika Góvinda láma . tanítványa. egyensúly.Madhva másik neve ánandamaja (szanszkrit) .tűz análambana (szanszkrit) .a nirvánához vezető út harmadik fokozata anágámi phalam (páli.a buddhizmus nyugati megújulási mozgalmának alapítója anágata avaszthána (szanszkrit) . boldogság.a létfokozatok egyik burka ánandamaja kósa (szanszkrit) .szoba a megaronban az epopteia számára anala (szanszkrit) .nagyörömű. emberi létbe. legföljebb az isteni létformákba anágamja (szanszkrit) . késői.vissza nem térő. Indrabhúti tanítványa. aki ezt eléri. a hagyomány szerint ő jegyezte le a Buddha tanításait. nyugalom.tantrikus mester. érzések.a dzsiva a Brahman megismeréséből fakadó üdvösség létfokozata. Padmavadzsra tanítója .anágámi maggó (páli) . a nirvánához vezető út 3. írott tibeti kun dga' bo) . nemkanonikus páli könyv anáhata (szanszkrit) .vidjá létfokozat Ananga vadzsra (szanszkrit) .test. a meg nem nyilvánuló hang (anáhata náda) anáka (szanszkrit) . az átman és a Brahman egységének megkülön-böztetés nélküli megismerése Ánanda tírtha (szanszkrit) . műve: Njája nirmaja ánanda padá (szanszkrit) . vágyak burka. a Rádzsagriha-i zsinaton ő hitelesítette a tanítást.mentesség a fogalmiságtól és a sokféleségtől Ánanda (szanszkrit.nem közölt tanok. írott tibeti phjir mi wong ba) . üdv Ánanda bhairava (szanszkrit) . a jövő Anágatavamsza (szanszkrit) . ami nem tartozik a nyilvánosságra (anáhata = nem-megütött) anaktoron (görög) .Brahmá szútra kommentátor.az elkövetkező állapot.

odafigyelés a légzésre anaparapá (szanszkrit) .az Öt Határtalan Gonoszság (anyagyilkosság. tisztátalan Anarrhysis (görög) . ő pusztítja el majd a világot anantara (szanszkrit) . levegő .a nágák királya Ánanta padmanábha (szanszkrit) .Ánanta-tartás. írott tibeti mtshams med pa) .21 makulátlan ismeret anásrava szamvara (szanszkrit) .nem olyan gyorsan Anaszúja (szanszkrit) . Visnu kígyóágya. szégyentelenség anárja (szanszkrit) . arhad gháta. a klésák 89 megszakítatlan ellenszerének útja anantaríka karma (szanszkrit) . egy buddha megölése) anantaríja márga (szanszkrit) .harmonikus légzés.áramlat. tudatösszpontosítási gya-korlat ánápána szmriti (szanszkrit) . a Szamghának ajándékozta a Dzsétavana áramát anathymiasis (görög) . kereskedő. Szudatta mellékneve.feddés másoktól.határtalan. folytonosság anantara pratjaja (szanszkrit) .a prajóga márga és az agradharma utáni ösvény.szennyezetlen (a meditáció) anásrava bhúminava (szanszkrit) . pl.Visnu egyik neve Ánanta Shésa (szanszkrit) .közvetlen megelőző feltétel ánantaraja (szanszkrit.az Apaturia második napja (Athén).megszakíthatatlan út Anátha pindika (szanszkrit) .jövőbelátás ananta (szanszkrit) . lábemelés oldalt fekvésben (hatha jóga) Ánántavírja buddha (szanszkrit) . viszálykeltés a közösségben.azonnali karma. apagyilkosság. szamgha bhéda).a déli világrész buddhája ánápána szati (szanszkrit) .a 9 szennyezetlen szellemi sík anásrava dnyána varga (szanszkrit) .Visnu Dattátréja nevű inkarnációjának anyja. de Szóma anyja is anatárja márga (szanszkrit) . a fej hátrahúzásának szertartása anásaja (szanszkrit) .közvetlen megelőző feltétel.nem-árja. egy szent megölése. a kígyók rádzsája. a Föld alatti Patala régió irányítója.a mérhetetlen űr Ánanta (szanszkrit) . végtelen.a támasz nélküliek felkarolója. 5 jóvátehetetlen bűn (matr gháta.tiszta fegyelem anásu (szanszkrit) . pitr gháta.anángatam szanyána (szanszkrit) . egy palotában (Mani Mandapa) lakik. illat. az emberinél alacsonyabb fokozatú újraszületést eredményez Ánantászana (szanszkrit) .hatás anásrava (szanszkrit) .

a test alkotórésze.nyugalomban maradni. ékánéka vijuktatva Anga (szanszkrit) . tűzpapok ango (japán) .egy ország neve anga (szanszkrit) . rész. a szakja család őse.angolna. az első tűzáldozó.a test esendősége. nyári zen-meditáció Anguille (vodu) .tag.felfogás.a vánara Bálí király fia angamédzsajatva (szanszkrit) . anatta) egyike. nem-én. s ebből lett a tojás alakú aranyszínű anda.halandó. a prakriti purusa nélkül Ándhaka (szanszkrit) .nem-lény. önmagátlanság anátmatá/nihszvabhávatá (szanszkrit) . duhkha. avidjá létfokozat andavádin (szanszkrit. páli anattá.anátma anátmaka (szanszkrit) . a pont felismerése. ezután született Brahman andha (szanszkrit) .az átman és az 5 halmaz nem-egységéről alkotott felfogás elkülönülési pontja. felső részéből az ég. kínai an cs'a lun si) . de a prakriti egy (szánkhja) anékatva vijukta viniscsaj marma (szanszkrit) . az alsóból a föld.üdvözlés a fej fölött összetett tenyérrel Andzsaná (szanszkrit) . a létezés 3 jellegzetességének egyike. éntelen.uccshédaváda anátman (szanszkrit.a makrokozmosz andadzsa (szanszkrit) . a nih-szvabháva 4.a dzsíva tojásból született (az állatok emlősök előtti) létfokozata. az Én meg-szüntetése.énközpontú létezés anavaszésza (szanszkrit) .éntelen szellem-mivolt anátmja (szanszkrit) .egy ország neve andreion (görög) . a vjakta sokszoros.énnélküliség.vak. a 3 jel (aniccsa. regressum ad infinitum anda (szanszkrit) . anátman anava (szanszkrit) . az állandó szubsztancia nem-létezése.nem-egy.vég nélküli visszafelé haladás. a brahmávidjá tanítója.mitikus ősbölcs (risi).Hanumán anyja anéka (szanszkrit) . én-nélküliség anátma váda (szanszkrit) .nem-én. írott tibeti bdag med pa) . reszketése Angirasz (szanszkrit) . amely szerint kezdetben víz volt. nem-szellemi én anatta (szanszkrit) . amelynél elkülönül az átman és az 5 halmaz nem-egységéről alkotott felfogás. Agoué . iratok csoportjai Angad (szanszkrit) . gyengesége.férfiház andzsalí mudrá (szanszkrit) .kivétel nélkül anavaszthá (szanszkrit) . lélek-nélküli. foka.

jel nélküliség.rablógyilkos.határozatlan karma (anijata vipáka.más.másság.a karma bizonytalan megtapasztalása anijata vipáka (szanszkrit) .másmilyennek mondás.nem-állandóság. 2 szabály a bhiksuknak a théravádában anijata bhúmika dharmá (szanszkrit) . különbözőség ankh (egyiptomi) . annyira . páli aniccsa) .10 korlátozott.a 8. a njája vaisésika nézete anjatva (szanszkrit) . különböző anjathá bháva (szanszkrit) .hüvelykujj Angulimála (szanszkrit) .mulandóság.mássá válás.nagylábujj Anguttara nikája (páli) . önmagán anitjam (szanszkrit.levegő animitta (szanszkrit) . eredeti szimbolikája valószínűleg titok marad. meghatározatlan szamszkára anijata védaníja (szanszkrit) . a jelképrendszere számos módon kifejthető. állandótlan. mulandóság. a Buddha hívott (páli éhi bhikkhu) tanítványa Angulimála szutta (páli) . nemi aktus) anijata (szanszkrit) .Tipitaka. állandótlanság anitjatá laksana (szanszkrit) . a vízszintes rész a sivatag.a karma bizonytalan beérése anila (szanszkrit) . A sorjázott gyűjtemény Anhestérión (görög) . nem-örök.arhat a Buddha közelében.másik feloldás szerint kitárt karú emberi alak.akaratlan erőkör (pl. a tudatossággal összekapcsolódó. változás anjathá khjáti (szanszkrit) . amely szimbolikájában és kinézetében is egészen más. meghatározatlan animitta szamádhi (szanszkrit) . meg nem szűnő anísa (szanszkrit) . nem összetévesztendő a kopt kereszttel. anitjam aniccsha pítha (szanszkrit) . anatta) egyike. a létezés 3 jellegzetességének egyike.múlandó. hónap (Athén). valamire rávetítjük egy másik dolog tulajdonságait.a jel nélküliség feletti mély összpontosítás Aniruddha (szanszkrit) . február-március aniccsa (szanszkrit) . a 3 jel (aniccsa. anijata védaníja).nem-úr. füles kereszt.) angustha (szanszkrit) . duhkha. a vjakta tulajdonsága (szánkhja) anitjatá (szanszkrit) . egyik lehetséges feloldása szerint a felső hurok a Nap. a függőleges szár a Nílus völgye . pl.angula (szanszkrit) .az élet szimbóluma.Angulimála szútra (Tripitaka Szútrapitaka 86.állandótlanság-elbomlás anja (szanszkrit) . múlandóság.

hit az öröklétben. pannya anna (szanszkrit) . nihilizmus antah kárana (szanszkrit) . ájur véda annáju (szanszkrit) . szipai bardo) antará bhávika szkandha (szanszkrit) . írott tibeti lcags kju) ösztöke.tojásból születés.szélsőség. a szellem belső szerve.az étel éltetője annamaja (szanszkrit) . áraddhavirija. Párvatí másik neve anna rasza (szanszkrit) . psziche. a szélsőségek megragadásának téves nézete. csikai.belégzés utáni légzés-visszatartás (hatha jóga) antará mandala (szanszkrit) .zen kolostor. belső ok.belső antará bhava (szanszkrit. hogy az „élet” szó írásjegyeként is ezt használták Ankoku templom (japán) .a táplálék juttatója (a táplálék az érzékszervek érzete). írott tibeti bar mdo. a nihilizmus és az örökkévalóságba vetett hit. csonyi.a belső szentély körüli első fal a hindu templomban .a létfokozatok egyik burka annamaja kósa (szanszkrit) .étel.a táplálkozás burka.a 7 tenger egyike északon a Himalájában anottopa (szanszkrit) .közbeeső időszak antará kumbhaka (szanszkrit) . a durvatest. átmeneti állapot (ejtett tibeti kje ne. szamten. aszatthja. kínai bian jian) . ejtett tibeti bar do) köztes lét. a végső megszabadulás (az arahaté) Anna Purni (szanszkrit) .általános jelkép.szélsőséges nézetek antagráha dristi (szanszkrit. az anyag rétege. itt tanult Ikkjú ankusza (szanszkrit.szertartás Anótatta-tenger (szanszkrit) . a dzsiva egyik burka annaprasana szanszkára (szanszkrit) .egy isten ábrázolásában az istenség hordo-zója.másokkal/a következményekkel nem törődő.sésa sésí bháva antadvajánu jódzsaka (szanszkrit) .különálló/különböző létező antará kalpa (szanszkrit) .a közbeeső létezésben elért teljes nirvá-na antara (szanszkrit) .a köztes lét halmaza antará bhúta (szanszkrit) . madarak ansí ansí bháva (szanszkrit) . kriti-kátlan ánradzsa (szanszkrit) . köréje épül a két saríra antar parinirvájin (szanszkrit) . szatiszampannya. milam. használatának követelményei: szaddhá.tápanyagokkal telt testnedv.

anupádána (szanszkrit) .könyörületesség anugiddzshana (szanszkrit) .szánalom Anubhásja (szanszkrit) .a lélek gyakorlata (dháraná. a Buddha 4 kijelentéséből a 3. a Bhagavad Gítá anuka váda (szanszkrit) ..antará vászaka (szanszkrit) .virágünnep Anthestérión hónap 11-e és 13-a között (Athén) ánthjésti szanszkára (szanszkrit) .Vallabha műve anubhava (szanszkrit) .atomelmélet anulóma (szanszkrit) . hogy megteremtsük azokat a körülményeket.a Mahábhárata 14. hogy ellenségeink”. a szerzetesi ruha alatti ing antarájika dharma vjákarana pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) „kijelentettem a hit ellen ható dharmákról.szertartás antlétriai (görög) . könyvének második éneke. szamádhi) antariksha (szanszkrit) .következtetés.belső kormányos.előremenő (vagyis a pratítja szamutpáda egyik nézőpontja). csaturvaisáradja antarala (szanszkrit) . pl.légkör.Tripitaka Szútrapitaka 111.elemi rész. a Legmagasabb Lélek antarátmá szádhana (szanszkrit) .egymásra következő (hajjal szemben) légzés (hatha jóga) anumána (szanszkrit) . dhjána.terem antaranga szádhaná (szanszkrit) . pratjá-hará) antarátmá (szanszkrit) . a szent dharma másoknak való megszakítatlan tanítására vonatkozó félelemnélküliség. nulla antarjámin (szanszkrit) .alapvető tanítás anu kampá (szanszkrit) .láthatatlanná tevő égi fegyver Anthestéria (görög) . az egyik béklyó Anupada szutta (páli) . levezetés anunaja (szanszkrit) . hosszában.sóvárgás Anugítá .megragadástól mentes anupádiszessza (szanszkrit) . egy avatára Anthardana (szanszkrit) .a múlthoz való ragaszkodás hiánya anupalabdhi (szanszkrit) .az érzések fizikai reakciók szerinti aspektusa anuddajá (szanszkrit) . természetes sorrendben anulóma pránajáma (szanszkrit) . amelyekkel igazolhatjuk állításunk tárgyát . dedukció.merítő asszonyok anu (páli) . atom anu dhamma (páli) .önmaga belső lényege.a lábakat eltakaró köpeny.belső gyakorlás (pránajáma.annak lehetetlensége.vonzalom.

a következetes.elmélyülés anvánamaszagócsaram (szanszkrit) .fokozatos cselekvés anupurva patipadá (szanszkrit) .észak-indiai település a malla rádzsaságban anupurva krijá (szanszkrit) . intelem anusászaní prátihárja (szanszkrit) .együtt járás. a formák világában és a formanélküli világban megjelenő 4 nemes igazság anvajaksánti (szanszkrit) . az okság felismerése.látens tendenciák anuszmarana vikalpa (szanszkrit) . remete Páriléjjakában anusaja (szanszkrit) . a szennyeződések nem jelennek meg anutpanna (szanszkrit) .Madhva műve anuvjadnyana (szanszkrit. a tantra legmagasabb foka Anuvakhjájana (szanszkrit) .anupalabhjamánatva (szanszkrit) tényként nem észlelhetőség anupáttiká (szanszkrit) .önvaló ánvíksikí (szanszkrit) . írott tibeti dpe bjad bzang po) .az abhidharma megalapítója. Anurádha alapította anurakszanadharman (szanszkrit) . az üresség észlelésére.a visszaemlékezés fogalmai anutpáda (szanszkrit) . a Buddha unokaöccse.tanítás.a legjobbaknak való gyakorlatok a belső összeszedettségre.az ember bölcselete anusászana (szanszkrit) .fokozatos. folyamatos türelem 4 formája anvajó (szanszkrit) .az egymásra következés tudása.logikára épülő filozófiai vizsgálódás . az egyik tantra-módszer.fokozatos előrehaladás anupurva szikkhá (szanszkrit) . ekvivalencia anvaja dnyána (szanszkrit) .nem-keletkezettben-lévő megszűnés Anuppija (szanszkrit) . rejtett hajlam a vágyra anusaja nirdésa (szanszkrit) .nem-keletkező anuttara jóga tantra (szanszkrit) .Lanká fővárosa.a nem-születés tudása.óind időmértékes versforma: 4 nyolc szótagú sor anuszajasz (páli) .a buddha 80 kis szépségjegye anvaja (szanszkrit) .kis szépségjegy anuvjandzsana (szanszkrit) .az oktatás csodája anustubh (szanszkrit) .aki fenntartja az éberséget.nem-keletkezés anutpáda dnyána (szanszkrit) .meg-nem-ragadt karma anuppattini niródha (szanszkrit) . a szraddhadhimukták egyike Anuruddha/Anurádha (páli) .ami félre van téve. szabályos képzés Anurádhapúra (szanszkrit) .

a fájdalom és nincstelenség állapotai (préta. 6. lépése (jama) aparkhé (görög) .a gabona zsengéje .Tipitaka. a lét legala-csonyabb foka apána (szanszkrit) . tiszta. csak végszükség esetén érvényes. az egyik mahábhúta.a világhegy (Meru) körüli nyugati földrész apari dnyána (szanszkrit) . leánynál még: Jösziméh Elohim Köszárá.nem oda tartozó aouessan (vodu) . 8. nem kellemetlen a gyomornak ápad dharma (szanszkrit) .nem-keresés aparigraha (szanszkrit) .alhasi prána. (Tegyen Isten olyanná.Jövarehöhá Adonáj Vöjismörehé. a vizeletkiválasztó rendszerre és a nemi szervekre vonatkozó eltérések. lassan folyó. 4. szaga nem bántó. hideg. vagyontalanság.személyes tudás. és adjon neked békét. emelje feléd fénye ragyogását.nem-szerzés. jaér Adonáj panáv élehá víhuneká. nem kellemetlen a toroknak. Hőstettek (Szerzetesek legendái) apai (főpapi) áldás (héber) . Ráhel és Éea volt. amely távolabbi életekben hozza meg gyümölcsét apará pratjaja (szanszkrit) .a légzés szabályozása az alhasban.a boldogtalan újralétesülés helyei. mint Efrájim és Menáse volt. az asztánga jóga 5.a menet fogadása apara (szanszkrit) .annya/para (szanszkrit) . széklet eltávolítása apantésis (görög) . a Brahman egyik megnyilvánulása. friss. nirajaka). ájur véda apána váju (szanszkrit) . Rivká. mástól nem tudható tudás apará vidjá (szanszkrit) . a megismerés hiánya apari márgana (szanszkrit) . 5. jiszá Adonáj panáv élehá. de akkor sem kötelező Apadána (páli) . irányítsa feléd fénye ragyogását. és őrizzen meg.).rendkívüli dharma.közeli apará parija védáníja kamma (páli) . kínai Ju ye ni) . a jó víz tulajdonságai: 1. ősvíz. (Tegyen Isten olyanná. tirjagjoni. (Áldjon meg az Örökkévaló.) apája bhúmi (szanszkrit) .selyemfüggő ap/ápah (szanszkrit) .magasabb fokú tudás. ami megtanulható Aparagódáníja (szanszkrit. 3. 2. jó ízű. az egyik vata.víz. és könyörüljön meg rajtad. vizelet.). vöjaszém löhá salom. Ráhél völéá. 7. fiúgyereknél még: Jöszimhá Elohim Köefrájim Vöhimnáse. mint Sára. tartózkodás a kapzsiságtól. a végbélre.föl nem ismerés. Rebeka.karma.

ünnepe Munychión hónap 6-án (Athén). hogy visszanyerje Sivát Apaszmára purusa (szanszkrit) .szentélye az arkadiai Lykaion-hegy keleti oldalán Apollón Pythios (görög) .avícsi apistos (görög) . njája Aphrodité (görög) .határtalan (a karuná és a muditá) appaná (szanszkrit) . kohézió ápokja dharman (szanszkrit) .Aparná (szanszkrit) .romolhatatlan api di yu (kínai) .istenné válás apotropaikus (görög) .szentély Thébában Apollón Karneios (görög) .démon. a tengeren hajózók védőistene (? andreion. az arhatok 6.4 határtalan szemlélődés appamána szubhá (szanszkrit) mérhetetlen dicsőségű/sugárzású (szub-hakinhá. rajta táncol Siva apatrapá (szanszkrit) . kárhozatos cselekedetek és ellenszerük aprákrita (szanszkrit) .a megismerő szellem és a megismert tárgy azonossága appramáda (szanszkrit) gondatlanság/törődés.a rendíthetetlen.misztérium-ünnep a peloponnésosi Andaniá-ban Karnos akarnaniai jós meggyilkolásának engeszteléséül Apollón Parrhasios (görög) . aki böjtölt.bajelhárító appamána (szanszkrit) .tisztító szertartás temetés után apotheósis (görög) .víz.szentély Argosban Apollón Delphinios (görög) . parittábhá) appamannyá (páli) . ünnepe Boédro-mión 7-én Apollón Deiradiótés (görög) .üvöltve rohanó Apollón. delphys) Apollón Isménios (görög) . parittaszubhá) appamánábhá (szanszkrit) . fajtája Apollón Boédromios (görög) .elmélyedés appaná bhávaná (szanszkrit) .a szerelem istennője (főníciai Astoret) aphros (görög) .3 napig tartó lakoma (Athén) apavarga (szanszkrit) .a delphoi Apollón Apollón-ünnepek (görög) .hitetlen apmanrala (szanszkrit) .a vizek mandalája ápo (szanszkrit) .Párvatí egyik alakja.bevégzés.nem-természetes . napján aponimma (görög) .általában a hónap 7.mérhetetlen sugárzású (ábhasszara.a szégyenérzet hiánya Apaturia (görög) .hab (Aphrodité) aphthartos (görög) .

amely megelőzi az áldozat bemutatót a mennyben. 4 fokozata (magga) van: 1. karuná.fent újraszületett lények. 2. a magga 4. aki még egyszer visszatér (szakadágámin).arahat aráha mandapa (szanszkrit) .tündérek. aki elérte a nirvánát. a tejóceán köpülésekor keletkeztek apunja (szanszkrit) . Buddha egyik első tanítója. (még: pratjékabuddha.törekvés nélküliség apranihita szamádhi (szanszkrit) . kialvás apratítja (szanszkrit) .a végtelen sugárzás szintje a formavilágban apranihita (szanszkrit) . rossz cselekedet apúrva (szanszkrit) .a végtelen tisztaság szintje a formavilágban apramánabha (szanszkrit) . az agnistóma hatására létrejött szubsztancia. határtalan (maitrí.a törekvés nélküliség feletti mély összpontosítás aprápti (szanszkrit) .bűn. muditá.guru. ejtett tibeti dgra bcsom pa. tanítása meditációval a semmi szférájának elérése áraddha viríja (szanszkrit) .az ellenség legyőzője. energikus. a bódhiszattváké. mímánszaká Áráda Káláma (szanszkrit) . megvilágosodott személy. méltó. páli arahá. megállás nélkül való. aki nem tér vissza (anágámí). a gandharvák feleségei.apramána (szanszkrit) .nem-elérés apratísamkhjá niródha (szanszkrit) nem-elemző megszűnés apratísthita (szanszkrit) . érdemes. táncosnők a mennyei bolygókon Indra egében. 3.tartózkodási hely nélküli nirvána.nem függésben létező apszarasz (szanszkrit) . upeksá) apramána subha (szanszkrit) . az elefántvezetés 5 követelményének egyike arahá (páli) . dhjánájuk apramána subháh (szanszkrit) . erélyesen törekvő. tettre kész.előzmény nélküli.megállás nélkül való apratísthita nirvána (szanszkrit.fent újraszületett lények. szent.4 mérhetetlen.előcsarnok arahat/arhat/arhant (szanszkrit. 4.kezdeményező erő. akiknek közepes az első dhjánájuk apramánabháh (szanszkrit) . a szent (arahá). szamjag- . aki belépett a folyóba (szótápanna). fokára jutott. írott tibeti dgra bcsom pa) . akiknek közepes a 2. kínai wu zhu nie pan) . meg-nem állapodott kialvás.

pihenőkert. a Talmud nagy részének és a Zohárnak a nyelve aramitama (japán) .se íz. hős.az álajavidnyána függő keletkezése árakilásza (szanszkrit) . szakadagami phala.szenvedélymentes tudás arana szamádhi (szanszkrit) . fűzfaág (szukkotkor az ünnepi csokorban) arbáa kánfot (héber) . téli szálláshely árambha (szanszkrit) . erdei remete.aki elérte a szentség fokozatot (aszékha) araja siki engi (japán) .szubjektum. arahatta phala arahatta magga (páli) .4 faj (luláv. a tudat tárgyai árammanika (szanszkrit) . mint amelyet oksági törvények mozgatnak.áldozati tűzgyújtáshoz használt pálca (Ficus religiosa) áranjaka (szanszkrit) . és nem is él úgy. aki túljutott az első 3 állapoton. és ebben az oksági viszonylatrendszerben a természeti környezetet teremtő okok között meghatározó szerepe van magának az emberi tevékenységnek is arámi . erdei tanítások.a nirvánához vezető út 4. 4. Mára egyik lánya. a természetet úgy írja le. upanisadok (Aitaréja.arameus.vízhólyagos.szent pihenőfák arbuda (szanszkrit) .erdőlakó. a Védák-hoz kapcsolódó magyarázatok. szertartás árava (héber) . a tálit kátán arbáa mínim (héber) .objektum. 4 állapota (út és eredmény): 1. Bri-hadáranjaka. etrog. a tudat tárgyai arana pradnyá (szanszkrit) .szambuddha). se illat.elégedetlenség. szotapatti phala.a világ előképe.mentes a szennyeződésektől áráma (szanszkrit) . Kausítakí.kíméletlen és kegyetlen szellem a sintóban. de azok utána a saját dinamikájuk szerint fejlődnek. elkezdődés árambha váda (szanszkrit) . nem tanult Tórát. szakadagami magga.kezdet. hadasz) arbres reposoirs (vodu) . 2. aráva. fokozata arahatta phala (szanszkrit) . ezeket az Isten alkotta meg. arahatta magga. a tama része árammana (szanszkrit) .szenvedélymentes mély összpontosítás arani (szanszkrit) . szent. szotapatti magga.az okozatiság vagy a világ összetevődésének a tana. a theos deuteros (Philón) . hideg pokol archetypon (görög) . anagami magga. anagami phala. Taittiríja) Arapacsana Mandzsusrí dhjánibódhiszattva (szanszkrit) Tántorítha-tatlan szépséges elmélkedő bódhiszattva Arati (szanszkrit) . 3.4 szöglet.

nemes emberek (szotápanna. anágá-mí.pándava herceg a Mahábháratában.archiereus (görög) .Isten főpapja.Siva egyik inkarnációja.Siva félig férfi-félig nő alakja.ragyogó. pándava Ares (görög) . anantaríka karma arhat kála (szanszkrit) . a Bhagavad Gítá egyik szereplője Ardzsuna (szanszkrit) . arahá) arijahati (páli) .egy arhat meggyilkolása. szobor) arcsismati (szanszkrit) .a lángolás birodalma. bal oldala Párvatí Ardhanárísvara (szanszkrit) . kocsihajtója Krisna. és az akanistha mennybe jut ardzsolpa (ejtett tibeti) .a megszentelt lények újjászületésének helyei .félhold-tartás (hatha jóga) ardha macjendrászana (szanszkrit) . a bhávaná márga 4. hogy megvilágo-sítsa Shringit ardhapluta (szanszkrit) .felajánlás árija iddhi (páli) . a bódhiszattva bhúmi 4. Siva bal felső karjának keze ardha csandrászana (szanszkrit) . neki ajándékozta a Pásupata aszra nevű fegyvert Siva.felajánlás arhadgháta (szanszkrit) .egy isten múrti formája arcsaka (szanszkrit) .Prithá és Indra fia.Maitréja árija puggalá (páli) .félhold kéz-tartás.templomi pap árcsávatára (szanszkrit) . szakasza arhja (szanszkrit) .hadisten arghja (szanszkrit) . Indra fia.szegény zarándok Ardzsuna (szanszkrit) .árja sziddhi Arija Mettejja (páli) . foka arcsismati bhúmi (szanszkrit) .a síla kála 1. tiszta birodalmakban születik.félig lefogott hát lótusz-tartás (hatha jóga) ardha baddha padmóttánászana (szanszkrit) . sugárzó.részleges ugró.a legmagasabb rangú katonai tisztviselő (Athén) arcsa vigraha (szanszkrit) . foka Arcsiszkanda buddha (szanszkrit) .az északi világrész buddhája ardangini (szanszkrit) .valaminek a fele ardha baddha padmá pashcsimóttánászana (szanszkrit) .félig lefogott erősen nyújtott fél lótusz-tartás (hatha jóga) ardha csandra mudra (szanszkrit) .egy avatára látható jelenléte (pl. a theos deuteros (Philón) archón polemarchos (görög) .fél csónak-tartás (hatha jóga) Ardhanári (szanszkrit) .feleség ardha (szanszkrit) .fél macjendra-tartás (hatha jóga) ardhaná vászana (szanszkrit) . szakadágámí.

elfogadja a duhkha igazságát az érzékiség birodalmában. dristiprápta. században árja márga (szanszkrit) . helyes .A nemes tan hirdetése. kájaszákszin.a nemes nyolcrétű ösvény.sz. tibeti fordítás a 11.áditja isten árjástánga márga (szanszkrit. 2. 16 aspektusa: 1. a meg-nem elégedettség /szenvedés/ megszüntetése. a 7 nemes személy (sraddhnuszárin. tiszteletreméltó.a 4 nemes hozzáállás megszerzése Árjadésanávikhjápana (szanszkrit) . okkanta nijámattá) . Aszanga műve árjadnyána (szanszkrit) . kiváló.nemes ösvény árja phala (szanszkrit) .az arhat képessége arra.nemes.nemes személy (pl. szamjag szamádhi /szammá szamádhi/ elmélyedés). hogy érzelmeit megváltoztassa árja vamsza (szanszkrit) . mahájána jógácsára szútra. szamjag szamkalpa /szammá szankappa/ elhatározás. hogy ez érvényes az . a képmások készítését és az áldozatokat árja szatja (szanszkrit) . páli árija iddhi) . szamjag karmanta/ cselekvés. sraddhádhimukta.Árijaparijészana szutta (páli) . szamjag szmriti /szammá szati/ vizsgálódás.meditációs idő a déli étkezéstől estig árijavacsa (páli) .nemes tudás Árjaman (szanszkrit) . magas-rendű. írott tibeti 'phagsz pa) . ellenzi az oktatást.a 4 nemes igazság (a meg-nem-elégedettség /szenvedés/ keletkezése.bikadémon. szamjag vjájáma /szammá vájama/ törekvés. meg van győződve erről az igazságról. páli arija atthangika magga. illetve arról is.nemes beszéd Arisztászura (szanszkrit) . a folyóba lépett).sz. akit Krisna megölt árja (szanszkrit. 3. 980-1000 között. 1875-ben alapította Dajánanda Szaraszvati bráhmana. az indoeurópai nyelvcsalád indoiráni ágának önelne-vezése Árja Mandzsusríla kalpa (szanszkrit) . szamjag vács /szammá vácsá/ beszéd.A nemes Mandzsúsrí rituális alapműve. szamjag ádzsiva /szammá ádzsíva/ életmód. áhimszá) árja pudgala (szanszkrit) . a gyakorlat ösvénye) árja sziddhi (szanszkrit. kínai fordítás i. mint pl. pradzsnyávimukta. ubhajarobhágavimukta) Árja Szamádzs .nemes gyümölcs (természetesen szimbolikus értelemben.A nemes célkitűzés szútra (Tripitaka Szútrapitaka 26. a Bódhiszattva pitaka Avatamszaka szútra része.(szamjag dristi /szam-má ditthi/ nézet.) arijatunhí bháva (páli) . dharmánuszárin.i.

avabódhaka. Dzsanaka vitamestere Artemis (görög) . jólét. a begyakorlás 4 része: avaccshédaka. birtok.Szarvasölő Artemis Artemis Karyatis (görög) .Mirtuszfa Artemis artha (szanszkrit) . elfogadja a gyakorlat ösvényének igazságát. elfogadja a duhkha keletkezésének igazságát. meg van győződve erről az igazságról. 10. 15. 2.a Jólét Artemisa Artemis Kurotrophos (görög) . az attikai Braurón Artemis kislány papnői arogja (szanszkrit) .alakok világában is. bhávaná márga. és érvényes az alak-nélküliség világában is.Fiúnevelő Artemis Artemis Laphria (görög) .bráhman. neki van szentelve a hónap 6. 16. 6. hogy ez érvényes az alakok világában. 13.a vadászok pártfogója Artemis Elaphébolos (görög) . illetve arról is. 7. illetve arról is.istennő. az állatok úrnője. világi (alakok és alaknélküliség) és transzcendens arrhéphoros (görög) .a zsinagóga frigyszekrénye arpana szamádhi (szanszkrit) . a pratjékabuddhák útjának negyedik része árta (szanszkrit) .az árják országa. ájur véda áron ha berit (héber) . Észak-India az i. 14. napja Artemis Agrotera (görög) .szenvedő Ártabhága (szanszkrit) . és érvényes az alaknélküliség világában is. Achaia) Artemis Munychia (görög) . és érvényes az alak-nélküliség világában is. 12. meg van győződve erről az igazságról.a Munychiai Artemis Artemis Orthia (görög) . és érvényes az alak-nélküliség világában is. 8. visvászadhájaka.ragyogó. hogy ez érvényes az alakok világában is.gazdagság. pratipaksa Árjávarta (szanszkrit) . elfogadja a duhkha megszűnésének igazságát.Egyenesen álló Artemis (Spárta) Artemis Sóteira (görög) .az összeszedettség szintje.e. 9.Diófa Artemis Artemis Kedreatis (görög) .egészség.7 és 14 év közötti athéni kislányok. amely elvezet a duhkha megszűnéséhez. 4. 5. Phókis.nyárközépi ünnep (Aitólia. hogy ez érvényes az alakok világában is. ők szövik a peplost arscsismati (szanszkrit) . illetve arról is. 11. évez-redben arktoi (görög) .Cédrusfa Artemis Artemis Korythalia (görög) . meg van győződve erről az igazságról. hatalom .-1.medvék. Létó lánya.a szövetség ládája áron hákodes (héber) .

akik a legtisztább. adomány.mááriv ásádha (szanszkrit) .magyarázat artham (szanszkrit) . cél. a tanulás utáni út. képessége. foka.testetlen lét. 1 arura = 2735 négyzetméter árvit (héber) .forma nélküli világ arúpa rága (szanszkrit) . írott tibeti mi szlob lam) . alaknélküliség arúpá vacsara (szanszkrit) .szamápatti artha pratiszamvid (szanszkrit) a jelentés megkülönböztető megértése artha váda (szanszkrit) . a srávakák és a pratjéka buddhák útjának 5. szamojadzsanáni árúpá szamápatti (szanszkrit) . alaktalan lét az Arúpalókában arúpa dhátu (szanszkrit. értelem. a csatur szamgraha vasztu egyik eleme artha mátra nirbhásze (szanszkrit) . írott tibeti gzugs med khams) . nem-dologi lét.megértésre való képtelenség.létesülés elemek ásaja bala (szanszkrit) .Szúrja kocsihajtója. lényeg. céljából arthárthi (szanszkrit) . dolog.forma nélküli világ.hindu június-július asaiksa márga (szanszkrit. gyarapodás.aki célért küzd Aruna (szanszkrit) .forma nélküli feloldódás. néhai bűnök marad-ványa a körforgásban.érdekében.anyagtalan létsík. a 4 ájatanából a 2. az.anyagi javak adományozása artha krijá (szanszkrit) . gondolatok világa. a gondolat megismétlésének képessége ásajásraja (szanszkrit) . alaknélküliség arura (egyiptomi) . nyereség.az elme 2.forma nélküli lét utáni vágy. a hajnal istene. aki képes rá (a bölcsességre).tárgy. a nem-begyakorlás ösvénye a tökéletes megvilágosodás elérésekor ásaja (szanszkrit) . a tiszta eszmék. legtökéletesebben összpontosított elmélyülés révén születnek ide. az anyagi formát nélkülöző. jelentés. a vaisanját előidéző hamisság (szánkhja) . Garuda bátyja arúpa bhava (szanszkrit) . helyhez nem kötődő istenek négyes birodalma.jó szándékú viselkedés.többet-nemtanulás. anyagi birtokszerzés. a hetedik béklyó.7 szellemi támasz asakti (szanszkrit) .terület ókori egyiptomi mértékegysége. fokhoz tartozó világ arúpa lóka (szanszkrit) . az 5 őselemből képződött érzékelési tárgyak és azok minőségei artha dána (szanszkrit) .ártha (szanszkrit) .

Apollón és Korónis fia. személyek.).asanájá (szanszkrit) . a védikus társadalmi rendszer (varnásrama dharma). ezek az életszakaszok csak a kétszer születettekre (dvidzsa) vonatkoznak. a buddhizmus híve aspektus (egyiptomi) .hindu szeptember-október ashviní mudrá (szanszkrit) .étvágy asankhata dhátu (szanszkrit) . a loák hívására Asóka (szanszkrit) .támogatás.nem-létező asebeia (görög) . 268-239 máshol i. 4 cél: kötelességteljesítés és erényes élet (dharma).orvosisten.a bizalom hiánya ásraja (szanszkrit) . iste-nek bizonyos tulajdonságaiból adódó szerepe. visszavonult (vánaprasztha) és lemondott (szannjászin). asszamo ásrava (szanszkrit) .e.felmerülő szennyeződések ásravaksája (szanszkrit) .ló-tartás.nézőpont (átvitt értelemben is). érzéki örömök élvezete (káma). az egyik dasabala assein (vodu) . végső megszabadulás (móksa). „oldala” asraddhja (szanszkrit) . Csandragupta unokája.a saját magában és másokban fölmerülő szennyeződések (ásrava) ismerete. 270-230). s ez volt a második napja a dionüszoszi ünnepségeknek asô (vodu) . családfő (grihaszthja).e. nevét talán az Askolien ünnepről kapta.dasabala ásravaksája dnyána (szanszkrit) . szent állata a kígyó. melyet november 28-án tartottak. 273-236. a nirvána asat (szanszkrit) . szubsztrátum.komikus vetélkedő.ló-áldozat áshvín (szanszkrit) . a tudat alapja.nem-formált elem. anyagi javak szerzése (artha).Magadha (ma Bihár) rádzsája (Maurja-dinasztia) (i.erdei remetelak.szent csörgő (Lagenaria sp. a szúksma saríra járműve ásraja parávritti (szanszkrit) . azonosították Imhoteppel askoliasmos (görög) . Dahomeyben az ősök jelképe .istentagadás ashma véda (szanszkrit) . a végbélzáró izmok összeszorítása (hatha jóga) askenázi kelet-európai zsidóság Németalföldről (Askenáz) Asklépios (görög) .a tudat alapjának átalakítása ásrama (szanszkrit) . vagyis: tanuló (brahmácsárí).kovácsolt vas tartórúd kerek tányérkával rituális tárgyaknak. (ugrás remegő lábakkal) egy közkedvelt attikai társasági játék. alap.

sz.Aitaréja asvamédha (szanszkrit) .gyökérok aszadrisa (szanszkrit) .Dzsanaka hótarja Ásvalájana (szanszkrit) .hindu szeptember asvinok (szanszkrit) . a Buddha tanítás közben nem kever össze 3 dolgot: 1. vándorénekes Kaniska udvarában. szükség szabta dharma. nem mutatja nemtetszését. pippal (Ficus religiosa) Asvattháman (szanszkrit) .a dob számára végzett áldozás astádasa dhátuprabhádádi (szanszkrit) .assoto (vodu) .lóáldozat Asvapati (szanszkrit) .indiai bhikkhu (i. az istenek orvoai aszad bhúta (szanszkrit) . az Ikrek aszamajaji mukta (szanszkrit) .odafigyelés az utálatos dolgokra asúnja (szanszkrit) . 1. az elme kiegyensúlyozottságára /kötődésmentességre/ törekszik azokkal a tanítványokkal .június közepétől július közepéig tartó hónap.Kaikéjí apja. hamisság asugha (szanszkrit) . kielégülés aszádhárana dharma (szanszkrit) .gyorsan asubha bhávaná (szanszkrit) .dobójáték ásu (szanszkrit) .nem-üres asusrúsa mánésu szamacsittatá (szanszkrit) . egyes esetekben egyes emberekre vonatkozik aszádhárana hétu (szanszkrit) . akit könnyű elégedetté ten-ni Asvaghósa (szanszkrit) . nem-igazi aszada (szanszkrit) . foka Asutosa (szanszkrit) .Dróna fia asvina (szanszkrit) .a 3 világos tudatosság.nem-hasonló.egy kígyókirály asvattha (szanszkrit) . Szávitrí apja Asvaszéna (szanszkrit) .a hajnal isteni ikerpárja.valótlan.dasabala Astaszáhaszriká pradnyápáramitá (szanszkrit) . műve az első Buddha életrajz (Buddhacsarita kávja) Asvala (szanszkrit) . az aszambhinna szmritju paszthá-na 1. mahájána astragolos (görög) .a legnagyobb dob assotor (vodu) .Nyolcezer versszak a bölcsesség tökéletességéről.hindu június. akik nem hallgatják biza-lommal. sz.). de Madra királya is. különböző ászálhó (páli) . a kaikéják királya.vadfügefa.a nem-szép.a Buddha azokkal szem-ben is kiegyensúlyozottságra törekszik.a külső körülmények által meg nem határozott megvalósító (dristiprápta) aszambhinna szmritjupaszthána (szanszkrit) .Siva egyik mellékneve.kivételes.

észlelés-nélküliség aszamdnya szattva (szanszkrit) . féltestvérével.nem-fegyelem ászana (szanszkrit) .). a durvatest halála után aszamszkrita (szanszkrit) .-5. nem feltételek hatására létrejött aszanydzsni szattva (szanszkrit) . ülésmód.testtartás.nem összetett. a buddhaguna 3. a mantra.tudat-nélküliség aszamdnyika szamápatti (szanszkrit) . nincs oka aszamszkrita dharma (szanszkrit) . álom nélküli mélyalvásban. álommal kísért alvásban.a tudat nélküli létezés tudatszintje aszamdnyika (szanszkrit) . sz. teljes eggyé válás. akik nem figyelnek tisztelettel és bizalommal arra. a megismerésen túli elmélyedés. 2. akik isszák szavait és olyanok is.fent újraszületett lények. csoportja aszamdnyá szamápatti (szanszkrit) .tudat-nélküliség elérése aszamkhata (szanszkrit) . nem jó.szemben.nem-keletkezett aszamvara (szanszkrit) . akik tisztelettel és bizalommal telt szívvel hallgatják (susrúsamánésu szamacsittatá). amit mond. a csak-tudat-tana elméletének megalapozója aszankhárika (szanszkrit) . azokhoz is kiegyensúlyozott elmével fordul. a jóga 8 foka (anga) közül a 3.sz. nem-valódi. akik nem figyelnek rá. a nirvána aszampradnyáta szamádhi (szanszkrit) . Vaszubandhuval a jógacsárja iskola megalapítói (i.nem akaratlagosan létrejövő felszín alatti tudatállapot aszanszkrita (szanszkrit) .Maitréja mitikus tanítványa. értéktelen . neki nem kedvesebbek az előbbiek.nem keletkezett. és nem veti meg az utóbbiakat. együtt-nemműködő dharma aszamtírana (szanszkrit) . nem-létező. akik közt egyaránt vannak.rossz.nem-ítélet aszamuppanna (szanszkrit) . 3. az elmeműködés tárgy nélküli. nem mutatja jelét nemtetszésének (asusrúsamánésu szamacsittatá). írott tibeti thogsz med) .össze-nem-tett. hatha jóga gyakorlata Aszanga (szanszkrit. több filozófiai mű szerzője.tárgy nélküli összeszedettség.feltételhez nem kötött. mert továbbra is kiegyensúlyozott elmével szemléli őket (susrúsásusrúsa mánésu szamacsittatá). ülőhely felajánlása a mozdítható múrtinak a hindu templomban. kómában. akik nem ész-lelnek aszat (szanszkrit) .. amikor olyanokat tanít. 4. spontán megjelenése: ébrenlétben.

Egyiptom hagyományos déli határvárosa az első katarakta alatt. tökéletes.a szennyesedés kiengedésének meg-valósítása.egészségére.az egyéniség érzése.szerzetesközösség. önközpontúság.nem-létező aszintjá (szanszkrit) . aki elérte a megszabadulást asziddha (szanszkrit) . nevét (Elephantine) a szigetet körülvevő kövek elefántalakjáról kapta. önhittség aszmitá (szanszkrit) . egy magadhai panycsavaggíja asszamo (páli.őszinteség az együttműködésben. Fekete. már nem-törekvő. életfokozat (brahmácsári.Astávakra-tartás (hatha jóga) asztádasa dhátu prabhédádinyána (szanszkrit) .Dévala risi Aszita Dévala (szanszkrit) . ditthászava) ászavája (szanszkrit) . kámászava. gahattha.8 Aszta száhaszriká pradnyá páramitá szútra (szanszkrit) . nem-fehér.nem-tanuló. mahájána jógácsára szútra asztá vakrászana (szanszkrit) .tanulatlan világi ember aszta (szanszkrit) . vanapattha. kötelek. Khnum isten egyik kultuszhelye volt. hogy az abban tükröződő napfény vezette rá Erathosztenészt a Föld kerületének kiszámítására asszutavá puthuddzsana (szanszkrit) . libriut Asszuán/Elephantine (egyiptomi) . nilométerének nevezetessége.aszatthja (szanszkrit) .kielégülés Asszadzsí (szanszkrit) . másik neve Dévala risi aszmicshanda (szanszkrit) . bhavászana. hogy .ismételt gyakorlás aszékha (szanszkrit) . elhajlás.érzet aszprisja (szanszkrit) . démonkirály a Mahábháratá-ban. az elefántve-zetés 5 követelményének egyike ászava (szanszkrit) .beképzeltség. a bűnök felszámolása ászravaksaja dnyána bala (szanszkrit) .képesség arra.nem-gondolkodás Aszita (szanszkrit) . belső szennyezett késztetés (aviddzsászava. parajan) aszravaksaja dnyána (szanszkrit) .A bölcsesség tökéletessége 8 ezer versszakban. szanszkrit ásrama) .kaszton kívüli (párja. az arahat.4 fekély.a szennyezettség kiáramlás megértésének ereje asszáda (szanszkrit) . önzés aszmitá mátra (szanszkrit) . bhikkhu) assze (jiddis) .a karma síra beáramlása a dzsainizmusban ászavanája (szanszkrit) .a létesülés vágya aszmimána (szanszkrit) .a Buddha egyik első tanítványa.mitikus szent.

hideg pokol atef (egyiptomi) . ízlelő aszvata (szanszkrit) .-8.becstelen Ászuri (szanszkrit) . mert azok nem bírtak vele. jóga. félistenek aszuri (szanszkrit) . .-kal Asztávakra (szanszkrit) .Mithilá Dzsanaka rádzsa guruja. az 1-5 bizonyos alkalmakkor kiegé-szítve a 6. vaisésika. Patandzsali felosz-tása asztánga sílá (szanszkrit) . tagjai (jama. szamádhi). a szútrák első szava. aki elfogadja a Védát ásztika darsana (szanszkrit) . elemek) bontsa a dharmákat. a hatféle lény egyike aszurák (szanszkrit) . az istenek ellenlábasai a vágybirodalomban. dhárana. nos'. démonok. hatalom világa. a rúpa rúpa bhúmi egyik csoportja. pránajáma.lényeg ásztika (szanszkrit) .csontszövet. áldást. tisztátalanság.nyárfalevelű fügefa. rajta 3 toll. temetői gyakorlat aszubha bhavana (páli) . ájur véda aszthira (szanszkrit) . dhjána. Amon istené atha (szanszkrit) .ortodox bölcseleti rendszer: szánkhja. védánta.koszorú ataraxia (görög) . írott tibeti lha ma jin.zavartalanság.korona. kínai axiuluo) félistenek.a logikán/fejtegetéseken való túljutás atapáh (szanszkrit) .18 elemére (halmazok. az egyik dasabala asztánga jóga (szanszkrit) . tökéletes nyugalom atata (ejtett tibeti) . állandó helyváltoztatás aszti (szanszkrit) . titá-nok.'ím. temetői elmélkedések) aszura (szanszkrit.nem-konkrét dolog aszthi (szanszkrit) .tartózkodás a lopástól aszthána (szanszkrit) . kapuk.undor.8 parancs. ászana.Kapila tanítványa (szánkhja) aszvádana (szanszkrit) . Vászuki kígyó volt a kötél. a bódhi-fa.a gőg. ez alatt világosodott meg a Buddha atakká vacsara (szanszkrit) .a jóga fokozata. njája asztitva (szanszkrit) . nijama.a leghatalmasabb démonok ászurakája (szanszkrit) .undor-gyakorlat (ld.ingatag. mímánszá.vágyódó. és a Mantharahegy a köpülőrúd.a forróság nélküli szint a formavilágban átárá (héber) . akinek 8 testi hibája volt asztéja (szanszkrit) . ők köpülték a tejóceánból a halhatatlanság nektárját (amrita) az istenek kérésére. pratjáhára.igenlő.abszolút létezés aszubha (páli) .fogvacogtató.

következtetést. önmaga. világlélek. kérdést. nem független. haláláig (i.ragaszkodás az önmagunkban való hit-hez átmaklamathánujóga (szanszkrit) . én-szellem nézet átma súnjata (szanszkrit) .az átman üressége (ld. műve Bódhi-patha pradípa (A megvilágosodáshoz vezető ösvény lámpása). vagy teljesen meg is szűnik. én-képzet.az önálló lélek tana.halhatatlan én átmaváda (szanszkrit) .Varázsmondások védája. ha pedig nem különül el az 5 halmaztól.az a hindu pap.sz. ego. az individuális önvaló. hogy megtisztuljon átmakrita (szanszkrit) . írott tibeti bdag) . pudgala nairátmja) átma vádopádana (szanszkrit) . 982-1054). Tibetbe érkezett i.Egyiptom történetének azon időszakai. és a hatalom megoszlik. a nem-született Brahman. a 4 véda közül a legkésőbbi atharvan (szanszkrit) .én-látás. megho-nosította a Kálacsakra tantrát atíta avaszthána (szanszkrit) . aki jártas az Atharva védában Athéné Polias (görög) . a benne való hit mentális tevékenység eredménye átmánam ananuvidja (szanszkrit) . korábban a magadhai Vikrama síla kolostorban taní-tott. i.én. írott tibeti mar me mdzad) . belső én.a Városvédő Athéné. nem rendelkezhet kapcsola-tokkal. 1042-től a nyugat-tibeti Toling kolostorban tanítványaival rendezte azokat a fordításokat.sz. önvaló. amelyek a buddhizmus üldözése után fennmaradtak. a végét valaminek jelenti (Góvindánanda) athanatos (görög) . életlényeg.önmaga által okozott átman (szanszkrit. amikor a központi hatalom meginog. mert ha független.kása Atharva véda (szanszkrit) . gyakori. és jellemző a hivatalnokok hatalmának és . 1054) több helyen tanított Tibetben. a hinduizmusban az áldozat által felépített halhatatlan teljes emberi lény.halhatatlan (az istenek) athara (görög) . hogy a két országrésznek külön uralkodója van. a buddhizmusban nincs.sz. sásvataváda átmeneti korok (egyiptomi) . kezdést. 1039-ben. a Brahman egyéniesült része.indiai buddhista tanító (i. tudat (a Rigvédában lélegzet).gyötörni a testet.a múltbéli (tovatűnő) állapot (szánkhja) átma dristi (szanszkrit) .sz. szobrának megtisztítási ünnepe Thargélia hónap 25-én (Athén) Atísa Dípankarasrídnyána (szanszkrit.

forró lisztgolyó Atri (szanszkrit) . megváltoztathatatlan én attaddzshászaja (szanszkrit) . hogy tartózkodom a hazugságtól/. Adinnadana véramani szikkhapadam szamadijami /Fogadom. Naccsa gíta vadita viszukadasszana véramani szikkhapadam szamádijami /Fogadom. hogy .átfogó kommentár attan (szanszkrit) . ezzel együtt belharcaik fellángolása atmíja (szanszkrit) . hogy nem veszek magamhoz szilárd ételt déltől a következő napfelkeltéig/. hogy kerülöm a színházi előadásokat. Muszavada véramani szikkhapadam szamadijami /Fogadom.az első 5: Panipata véramani szikkhapadam szamadi-jami /Fogadom.vagyonának látványos megnövekedése.önmaga attavádo upádána (szanszkrit) . hogy tartózkodom az alkoholtól és a kábítószerektől/) és még 3 parancs (Vikalabhodzsana véramani szikkhapadam szamádijami/ Fogadom.a logikán (fogalmi gondolkodáson) kívül eső attakatha (szanszkrit) . Kameszu micchacshara véramani szikkhapadam /Fogadom.napkorong (jelkép). a táncot és az éneket/. Visnu Dattátréja inkarnációjának apja. Ahet Aton atoutou (vodu) . hogy tartózkodom az élőlények bántalmazásától/. Szóma apja is atsara mandapa (szanszkrit) . ez a védikus (Bhagavad Gítá) felfogás attanija/mama (szanszkrit) . hogy tartózkodom a helytelen szexuális élettől/.mitikus bölcs.egy szutta előadásának egyik módja.az én által ismerem önma-gam. személyes hajlandóság (szuttanikkhépa) attaká vacsara (szanszkrit) . az énnek tulajdonított dolog atmíjatá (szanszkrit) . hogy tartózkodom a nem nekem adott dolgok elvételétől/. Szura-méraja maddzsa pamadatthana véramani szikkhapadam szamadijami /Fogadom. temploma: Théba. Mala gandha vilépana dharana mandana vibhuszanathana véramani szikkhapadam szamádijami /Fogadom.az enyém.ragaszkodás az önigenléshez attha síla (páli) .azonosulás érzése a szeretet tárgyával Aton (egyiptomi) .fesztiválok megrendezésére alkalmas helyiség a hindu templomban attá (szanszkrit) szubsztanciával rendelkező.én attaná'va attánam szanyjanámi (szanszkrit) .

nap atthangiko maggo (páli) . félistenek. érzelmi túlcsordulás. az alsó folyammal viasko-dó.fődolog. a kilencség apja. vala-milyen sajátos esemény bekövetkezése (szuttanikkhepa) Attis (görög) .a Buddha. a megnyilvánuló és a meg-nem.éhező szellemek. a szótagok jelképei: AUM . vad. PADME . mindenhatás. HÚM .átgondolás. árja atthangika márga avacsara (szanszkrit) .a holdtölte és az újholdat követő 8. félhold és pont = turíja avaszthá.kosfejű ember. jelképe: napkorong. egy . vagy: AUM . egy égi lényre össz-pontosító tantra-módszer avabódhaka (szanszkrit) .érzelmi kitörés.július-augusztus avabhásza paksa (szanszkrit) .zöld.nyilvánuló hang egyszerre. mindenütt jelenvalóság.önmagunkról szóló tudás áv (héber) .a világban megjelent tanítás auolos (görög) .a hamar elvirágzó. a nemes nyolcrétű ösvény 2. kiejtése: óm (mélyen zengetett m-mel). istenek. emelkedett.tartózkodni fogok testemnek virággal való díszítésétől és az illatszerek használatától/ attha szanhita (szanszkrit) . a Szamgha. A = dzságrata avaszthá.fehér.gyógyszer eredményezte mágikus erő autológia (görög) .az ártó démonok elűzése. M = szusupti avaszthá. lenyugvó nap. szétszórtság. HÚM . kezdő növen-dék. begyakorlása (a théravádában a pradnyá). emberek. írott tibeti rags pa) .kettős síp aurea mediocritas (latin) .egy szutta előadásának egyik módja.a ragyogás szárnya. ami a tanítás lényege atthami (szanszkrit) .árja atthangika márga atthitá (szanszkrit) . pokollakók. állatok. MANI . rajzokban a téren és időn túli érzékfeletti állapot jele (pranava dhvani).arany középút. meddő virágok istene Atum (egyiptomi) . izgatottság AUM/ÓM (szanszkrit) .a Buddha tanítása.létezés atthu pattika (szanszkrit) . a Tan.ős/alap-mantra. PAD . NI . mindentudás. pl. aki egy alacsonyabb anga gyakorlója.durva auddhatja (szanszkrit) . ME .sárga. valaminek a világa (szféra). MA kék. U = szvapna avaszthá. temploma: Héliopolisz audárika (szanszkrit. madhjamaka ausadhi krita (szanszkrit) .fekete.otthon.

koreai Kwan Seum Bosal) .rész és egész avakkárapátí (szanszkrit) .Másik Jakfarok. írott tibeti dbu ma) . japán Kwannon. aki letekint. páli avaszittham) . a haiku-írás szemlélete avasista (szanszkrit. begyakorlása (a théravádában a pradnyá). mert az elme az álombélit és a kézzelfoghatót egyesítő megtapasztalása.a szívcsakrán átvezető főér ávaddzsana (szanszkrit) .értelemmel.a visszafordíthatatlanság jelei ávajat (szanszkrit) . írot tibeti spjan rasz gzigsz. írott tibeti nub kji ba lang szpjod) . torlasz ávarana pratigháta (szanszkrit) . ejtett tibeti Csenrezi.észlelés.kizáró ellentét avare (japán) . nagy tanítványok előző életeinek legendái. aki figyel a világ hangjára.tanító történet a Buddha életéből. ezekben a Buddha csak megmutatja az ok-okozati összefüggést (dzsátaka). Amitábha szellemi fia.maradékos fazék avalambhak (szanszkrit) . a Dzsambudvípa egyik alföldrésze Avaragodáníja (szanszkrit. akik a megváltásra törekednek. a nemes nyolcrétű ösvény 1.a Godánija egyik alföldrésze. hogy segítsen azoknak. mellkas. a nyugati világsziget. a Könyörületes Szemű. része avadhúti (szanszkrit. medence. aki az előző újraszületése.a történés nosztalgikus átérzése.az úr. marhapásztorok szigete ávarana (szanszkrit) .az egyneműség szentsége avaivartika linga (szanszkrit) . Avalókitésvara bódhiszattva.az étel elfogója avajava avajavin (szanszkrit) . utolsó része Avaracsámara (szanszkrit) . Tibet védőszent-je. meg nem közelíthető avara (szanszkrit) . kínai Kuan si jin. Mahá karunika (Igen Együtt Érző Társ) avánmanaszagócsaram (szanszkrit) . akadály.zavarodottság. megtestesülése (avatárája) a mindenkori dalai láma.valaminek a vége. szavakkal le nem írható.jógavacsara avaccshédaka (szanszkrit) . a legeltetők. a dvádasángasászana 11. nem lépett be a nirvánába.leválasztás.a tettekből a káranában vissza-maradt gunák . dhjánibódhiszattva. percepció avaivarnika abhiseka (szanszkrit) .az egyik kapha. ájur véda Avalókitésvara (szanszkrit. árja atthangika márga avadána (szanszkrit) .

az ávénika buddhaguna 8. egy isten megtestesülése. az ávénika buddhaguna 5.tudatállapot. mivel a Buddha emlékszik az emberekre. az ávénika buddhaguna 1. foka. nászti szamádhihánih (egy buddha elméje folyamatosan figyelemmel kíséri az ürességet). nászti vimuktihánih (egy buddha teljesen szabad).elmélyülés. nászti aprati szamkhjo péksá (egy buddha. nászti nánátva szamdnyá (egy buddha nem tesz különbséget a szamszára és a nirvána között).ávásza (szanszkrit) . nászti ravitam (egy buddha nem viselkedik gyerekesen). púrna avatár = teljes megnyilvánulás (Krisna).feledékenység ávdoleholc (jiddis) .aki alászáll. kínai Hua jen king) .avasista avaszthána (szanszkrit) . foka. az ávénika buddhaguna 10. lakókörnyezet avasze (japán) . foka.isteni megtestesülés avatára (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 7.a kimonó és a naga dzsu bélése avaszittham (páli) . nászti cshandadhánih (egy buddha barátsága és kegyessége folyamatos).virágfüzér szútra.gyászolók ávénika buddhaguna (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 3. létállapot. átalakulás Avatamszaka szútra (szanszkrit. erre épül a kínai huajan és a japán kegon iskola avatár (szanszkrit) . nászti szmritihánih (egy buddha ismeri mások gondolatait és a szükséges üdvös módszereket). foka. foka. a feledés hiánya. az ávénika buddhaguna 9. foka.a hávdálá tartója ávélim (héber) . az ávénika buddhaguna 2. foka. ávésa avatár = isteni hatalommal részlegesen felru-házott megnyilvánulás (Nárada) avavádasszammósa (páli) . foka. időpontokra és helyekre. foka. összpontosítás. vadállatoktól). az ávénika buddhaguna 11. két része a Dasambhúmika szútra és a Gandavjúha szútra. amsa avatár = részleges megnyil-vánulás (Kapila). nem közömbös).illúzió. az ávénika buddhaguna 6. nászti musitá szmrititá (egy buddha nem feledkezik meg teendőjéről). nászti vírjahánih (egy buddha jó szándéka korlátlan). az ávénika buddhaguna 4. foka. . nászti aszamáhita csittam (egy buddha elméje mindig ismeri az ürességet). mindig a megfelelő időben és helyen van. ha a tanításról van szó. ávénika buddhaguna: nászti tathágataszja szkhalitam (egy buddha nem tart rablóktól. nászti pradnyáhánih (egy buddha mindenféle szennyeződés elpusztítására képes). lakóhely.a Buddha 18 különleges erénye: nászti vírjahánih (egy buddha jó szándéka korlátlan). a gunaviszonyok pillanatnyi helyzete (szánkhja) avaszthápaná (szanszkrit) . foka.

az elme 3. a szamdnyá szkandha egyik összetevője aviccshina karma (szanszkrit) . a paticcsa szammupáda 1. egymásba nőtt.az ávénika buddhaguna 12. az elme kizökkenés nélkül hosszú ideig kötődik tárgyá-hoz avícsi (szanszkrit.meghatározhatatlan. a rúpa szkandha 11. anyagilag összetartozó.a nem-tudás áramlása avidjészrava (szanszkrit) . kínai api diyu) . írott tibeti ma rig pa) alapvető nem-tudás.szüntelen kínú. avatára Aveszta (perzsa) . énkép-zet. ászava avihimszá (páli) . az egyik béklyó. kegyesség (kuszala-múlá) avikára parináma váda (szanszkrit) .érzékiség avisésa (szanszkrit) . foka ávésa (szanszkrit) .himnuszgyűjtemény. az 1.nem elkülönülő.tudati rongálás. páli aviddzsá. szellemi vakság.isteni személy isteni hatalommal részlegesen felruházott megnyilvánulása. tagja. tudatlan létfokozat avidjaigha (szanszkrit) .a gondolatmenet felidézésének hiánya (behatárolt.nem-ártás.a 8 meleg pokol közül a legalsó avícsika (szanszkrit) . metafizikai tudatlanság. nidána. végtelen). a szankhárák nem-tudása. egyéni lélek.meg nem szakított cselekvés. ezt azonban egyfajta pozitívabb élethez és természethez való viszo-nyulás jegyében még kiegészíti azzal. mint a vivartaváda. a korábbi élet karmája. az oksági törvény első tétele.az átman nélküliség megismerése gondolatmegfo-ganás nélkül avivékin (szanszkrit) . az avjakta prakriti és az anyag közös tulajdonsága (szánkhja) . hogy ez a megjelenő világ nemcsak egyszerűen káprázat.a nem tudás hajlandósága avidnyapti rúpa (szanszkrit) .tulajdonba vétel ávésa avatár (szanszkrit) . kollektív tudat. kiterjedt. egy buddha különleges erénye aviccshina pravartak manaszkára (szanszkrit) .nem-megkülönböztetett. a Kálacsakra első mezője. teremtő tevékenységének a manifesztációja avirati (szanszkrit) . összetevője aviddzsászava (szanszkrit) . a tapasztalati jelenségek az Isten végső valóságát rejtik.lényegében ugyanazt tanítja. nemközlő elem. hanem az Isten csodálatos kreativitásának. Zarathustra műve avicsára (szanszkrit) . mentális tevékenysége. forró pokol avidjá (szanszkrit. nem-determinált avitarka (szanszkrit) .

lélektelen (acsétana). egyes korokban törekednek arra.szent jelvények B ba dzra kro dhí shvari ma (írott tibeti) . a prakriti eredeti. emberfejű. a testtől kevésbé függ. a lélek energia-természetét képviseli.aki a sofárt fújja báál koré (héber) . de halhatatlan.Benáresz. az ősa-nyaggal ellentétben a vjákta.Vadzsrakrodhésvarí ba dzre heruka (írott tibeti) .hivatásos Tóra-olvasó Baál Sém Tov (héber) . az ima avráh (szanszkrit) .aszura azan (vodu) . kerekded testű madárként szokták ábrázolni.nem átfogó.Godanija Bá rá na szí (ejtett tibeti) .Létezik-e a Tökéletes a halál után? . a Buddha által megválaszolatlan 14 kérdés: Állandó-e a világ? Vagy nem? Vagy mindkettő? Vagy egyik sem? . amely a testtel egyidejűleg jön létre.barát. a halál után a csillagok közé száll.a lélek egyik része.meg nem határozott minőségek avjakta (szanszkrit) .nem-haragvás. a haszid mozgalom alapítója . egymásba nőtt (avivékin).kibontakozatlan. kinyilatkoztatott szöveg ba/ba-lélek/lélekmadár (egyiptomi) .avjá páda (szanszkrit) . nincs mindenütt.Vadzsrahéruka ba glang szpjod (írott tibeti) . a rosszakarat hiánya avjakrita (szanszkrit) .Ré kiáradása.pálmalevél csíkok azê (vodu) . terjengő (praszava dharmí). közös (számánja). a teremtett és nem-teremtett közös tulajdonságai: háromgúnás (trigunam).erkölcsileg semleges hatás. ezért sokféle módon próbálják megidézni.a szenvedélymentes szint a formavilágban ávuszó (páli) . nem-teremtett. Váránaszí ba ré (egyiptomi) . vibráló (viszama). és ott lakik.Izráel ben Eliézer (a Jó Név mestere).Időbe vetett-e a világ? .szívvel végzett szolgálat. ami nincs mindenütt (szánkhja) ávodá sebálév (héber) .Azonos-e egymással az élet és a test? avjakrita dharma (szanszkrit) . egyes sírokon külön ajtót festettek számára. testvér (csak megszólítás) axiu luo (kínai) . báál hátokéá (héber) . egységes állapota (szánkhja) avjápin (szanszkrit) . hogy a ba-lélek visszaszálljon a testhez. nem átható. mint a ka-lélek.

sz.külső karmikus beérés báhja kumbhaka (szanszkrit) .beszorított lótusz-tartás (hatha jóga) Badè (vodu) . ahol a loák oltára van bahiranga szádhaná (szanszkrit) . ami akkor keletkezett. szilárd baddha haszta shírsászana (szanszkrit) . szmritibala.a meghódított terület adója bakufu (japán) .külső gyakorlás (jama. amikor Mandzsusrí kardjával átvágta a tavat övező hegyvonalat bagui/badji/sobadji (vodu) . Ming di idejében (i. virjabala.a hajlamok tere.gólya-tartás (hatha jóga) Bakoulou baka (vodu) .lenyomott szög-tartás (hatha jóga) baddha padmászana (szanszkrit) .kilégzés utáni légzés-visszatartás (hatha jóga) báhulíkamma (páli) .a Kathmandu-völgy folyója. a szentély azon része.a mezuza tokja bak csag (ejtett tibeti.Ardzsuna és Csitrángadá fia. leszorított. ide hozták Indiából fehér lovon a buddhista szent könyveket lefordítani (a fehér a Nyugat színe). Manipur királya babs me (írott tibeti) . ásajabala. paricsájabala. a tudat dualisztikus szintje baka (vodu) .a Brahmá szútra feltételezett szerzője baddha (szanszkrit) .a láncokat húzó legszörnyűbb loa baku/t/ (egyiptomi) .titokzatos hatalmak háza.fej-tartás leszorított karral (hatha jóga) baddha kónászana (szanszkrit) .katonai kormányzó Bal (ejtett tibeti) . a boszorkányok szolgálója bakászana (szanszkrit) .a buddha 10 ereje. nijama.bábá (szanszkrit) .gyakori munkálkodás az önfejlesztésen Bai ma Si (kínai) .bagui bag chags (írott tibeti) .a szelek istene badji (vodu) .Fehér Ló Kolostor Luo jangban. ásza-na) báhja (szanszkrit) . Je mon fia bala (szanszkrit) .ártó szellem. írott tibeti bag cshagsz) szokásszerű hajlam.kötött. a 37 bódhi-paksika dharma része . szampradzsanjabala. ahol a vágyak uralkodnak Bagmati (szanszkrit) .atya Babbruváhana (szanszkrit) . a 6 képesség: srutibala.nepáliak. 58-75) ez volt a főváros bájit (héber) .pab me Bádarájana (szanszkrit) .abhjásza bag chagsz dbjingsz (írott tibeti) .

a hat köztes lét (szkye gnasz.gyermek.gyermek-gyógyszerek.Balaráma egyik neve. tanítója Dósa zen mester bar do (ejtett tibeti. ájur véda Bali (szanszkrit) . meditáció /szamten/.a parancsolat fia. Rjómon templom. hogy Kamsza ne pusztíthassa el. rmi lam. fiai Nisatha és Ulmuka. Radzsvata rádzsa lánya. Krisna testvére. koponyatál bandhana (szanszkrit) . írott tibeti. ünnepe dzsjestha hónapra (május) esik balaroga csikitsza (szanszkrit) . kötelék bandhja (szanszkrit) .szerzetes miniszter bandha (szanszkrit) .dvévácsika Bámidbár (héber) . a létrejött halál /csonyi/.erotikus guédé táncfajta bande (ejtett tibeti) . de átkerült Rohiní méhébe. 'chi kha.Krisna bátyja. Haladuja. ájur véda balaváhana (szanszkrit) . Jadava királya Bálaka lónakára gáma (páli) . 1622-1693). nepáli szerzetes banjan (szanszkrit) . halál folyamata /csikai/. elzárás (hatha jóga).és nőgyógyászat. antarábhava bar do drug (írott tibeti) . a kötöttségnek alávetett személy bandia (szanszkrit) . átmeneti állapot (élet /kje ne/. kezében eke vagy buzogány van. áldozat. szanszkrit devahán) . adomány.szent fa (Ficus bengalensis) Bankei (japán) . Tóra. kötöttség. Kálacsakra és Siva megfelelője Balcsincsojdzsoo (mongol) .Biblia. a mantra jóga gyakorlata Bálí (szanszkrit) . álom /milam/.kószalai falu.rinzai zen mester (i.alamizsna.Balaráma egyik neve Baladéva (szanszkrit) . A népszámlálás könyve banda (vodu) . írott tibeti dbal cshen ge khod) .szorítás. Balabhadra.vánara király. Szugríva bátyja Balluka (páli) . chosz nyid.bön isten. neve még: Baladéva. a halál után /szipai/).a Köztes Lét Hallomásbeli Nagy . Bhagu remetesége Balaráma (szanszkrit) . Vaszudéva fia.erőltetett rögzítés Balcshen gekö (ejtett tibeti. kötés.az első takilcsi balguti (szanszkrit) . bszam gtan. egyben Visnu egyik inkarnációja. sz. szrid pa) bar micva (héber) .Balabhadra (szanszkrit) .megkötendő. felesége Révatí. először Dévaki volt az anyja. 13 éves fiú avatása Bardo Thödol (ejtett tibeti) .tiszteletre méltó.a világot uraló démon balí (szanszkrit) .kötöttség.köztes lét.

Congkapa bdag (írott tibeti) . a világ királya.Megszabadítója barhesz (jiddis) .átman bdag med pa (írott tibeti) .szukha bde ba can (írott tibeti) . temploma: Bubasztisz bat gè (vodu) .gyógyanyaggal teli beöntés.bhagavat bcong kha pa (írott tibeti) .egy guédé.) Baron Cimetière (vodu) . a városállam politikai és vallási feje basilissa (görög) . lidérc. jelképe sírhant utánzaton álló cilinderbe és fekete ruhába öltöztetett fekete kereszt baruh dajan haemet (héber) . mestere Nangaku Edzsó Baszo.sz.a hat győzelemmel túljutott hatalmas bcom ldan wdasz (írott tibeti) . jiddis batlenok) .macskafejű nő.zen mester (i. (Áldott légy. életévüket betöltött lányok felnőtté avatása bátim (héber) . Macuo (japán) . a közösség által eltartott ember bay manger tambour (vodu) . Elohénu meleh haolám.anátman bdag meg (írott tibeti) . sorsosztó bcom ldan 'da (írott tibeti) . 709-788). Örökkévaló Istenünk.cen bcan dang rang gis 'go lha (írott tibeti) erőszakdémon.(i. jelképe: macska.fonott ünnepi kalács.Szukhávatí bde bar gshegsz pa (írott tibeti) . a vírasivizmus alapítója Baszo Dóicu (japán.a basileus felesége basti (szanszkrit) . a 12. hamocí lehem min haárec. 1644-1694) japán költő Básztet (egyiptomi) .munkanélküli.Athén első embere.dobfektetés bcan (írott tibeti) . 12.a Legfelső Gyönyör Köre .sz. bőrtok bátlánim (héber.egy guédé Baron Samedi (vodu) .a parancsolat leánya.szugata bde mchog 'khor lo (írott tibeti) . ájur véda Baszava (szanszkrit) .nairátmja bde ba (írott tibeti) .áldott az igaz Bíró. fölszeletelésekor: Baruh atá Adonáj. kínai Ma cu Tao jin) .harci dobolás marré paquette idején bat micva (héber) . aki előteremted a kenyeret a földből.egy guédé Baron le Croix (vodu) . századi reformer.két házacska (1 + 4 üreg) a tfilinben.bhagavan bcom ldan 'dasz thub pa drug (írott tibeti) .sz. halálesetet hallva basileus (görög) .i.

valakinek a fia bén hámcárim (héber) .birkát hámázon Bendova (japán) .tojás (széder este) becon (ejtett tibeti) . a Buddha első prédikációjának helyszíne benben/benbenet (egyiptomi) .a művészetek.elme Bekkaku kanpei taisa (japán) . különösen a muzsikusok iste-ne.a test szerkezete bem rig bral nasz (írott tibeti) .a tokiói Jaszukuni sinto templom Beluva (szanszkrit) .pranidhána berákhot (héber) . dud bdud nji (írott tibeti) . a világ teremtésekor először ért a napfény.a testtől megvált értelem ben (héber) . amit az „Első Alkalom” idején. eredetileg a hindu Szaraszvati benyuan (kínai) .csi bdzsi szva kar ma (írott tibeti) .körülmetélés (circumcisio) . dinasztia idején a naptemplomok obeliszkre hasonlító.gadá becsittaszja szamádhi parináma (szanszkrit) . de több darabból épített központi kőoszlopait. ejtett tibeti Bá rá na szí) .dü nyi bdud rci (írott tibeti) .Visvakarma 'bdzsor ba drug (írott tibeti) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.Amritakundalin bdud szpjod (írott tibeti) .áldásmondatok berit milá (héber) . és kifejezetten ennek jelképeként építették az V.a Bűvitalú Skorpiófejű. Dógen műve benjue (kínai) .Az út beszéd általi megértése.bdud (ejtett tibeti) .dü csö bdzsi (írott tibeti) .düg jal bdud rtsi dmar mo szdig pa'i mgo (írott tibeti) . a benbeneteket bencsolás (jiddis) .a benben az a mitikus kő.Ambapáli nyaralója bem (írott tibeti) . ára.eredendő megvilágosodás Benten/Benzaiten (japán) . ezt szimbolizálja a piramidion a piramisok és az obeliszk hegyén. vörös bdud rtsi 'khdzsil ba (írott tibeti) .a Fütykös Rókafejű.város a Gangesz középső folyásánál. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.démon. dzsorva drug be con ldzsang nagwa'i mgo (írott tibeti) .a 3 gyászos hét Benáresz (Váránaszí.dü ci bdud rgjal (írott tibeti) . sötétzöld bécá (héber) .

zsinagóga bét moéd lehol haj (héber) . a szülés védnöke beszámim (héber) . tkp.szvabhata sziddha Bhadanta csaríja Buddhaghósza (szanszkrit) . február 8-án kezdődött. könyvének 25-42. temető bét széfer (héber) . írott tibeti bszkal pa bzang po) jó korszak. hogy maga Krisna isten.. műve Viszuddhimagga Bhadanté Gótama/Bhanté Gótama/Bhó Gótama (páli) . 4. a temető bét hakneszet (héber) .Javana királya bhagavá (szanszkrit) . a temető bét ha kevárot (héber) .a panycsavaggíják közül az egyik. Kásjapa).sz.az élet háza.a tudomány háza.a páli kánon teljes ismertetése i.vibandha bgo bo nyid kjisz grub pa (írott tibeti) . a Buddha egyik jelzője Bhagavad Gítá upanisad (szanszkrit) . ájur véda bhadzsan (szanszkrit) . megszólítás Bhaddija (szanszkrit) . sz.e. fejezete (700 vers-szak).a vadzsrajána egyik neve Bhadrakáli (szanszkrit) . majd sorban egymás után 1004 bhadzsak (szanszkrit) .áldott. Krisna tanítása a mű. A harc i.a gyülekezés háza (Kneszet) bét hátfilot (héber) . Tartalma szerint: két harcba induló sereg egyikének vezére megriad a rá váró feladattól. akiről időközben kiderül. megundorodik a testvérharctól. kapilavaszthui szakja bhadra (szanszkrit) . A Mahá- .védelmező isten.-5.a Templom bét ha olam (héber) . a bőrben létrejövő kémiai folya-matok.Durga bhadrakalpa (szanszkrit. 3102.a temető bét ha midrás (héber) .az egyik pitta. a jesíva olvasóterme bét ha miklás (héber) .hindu augusztus bhadra jána (szanszkrit) . amelyben megjelennek a buddhák.A Magasztos szózata a Mahá-bhárata című indiai eposz 6.az örök ház. tanház.illatos fűszerek bét ha hájjim (héber) .szent énekek éneklése bhádzsana lóka (szanszkrit) .az a világ. és beszédbe elegyedik harci kocsijának hajtójával.Bész (egyiptomi) .a könyv háza. Kanakamuni.minden élő gyülekezőhelye. alsó fokú iskola bgegsz (írott tibeti) .Gótama úr.az imák háza. ahol az érző lények tartózkod-nak Bhagadatta (szanszkrit) . Gótama előtt 3 (Krakucsanda.

könyvének Anugítá (Második ének) szakasza megismétli a tanítását. Úr. odaadás.a belégzést megelőző visszatartás bhájana loka (szanszkrit) .a legmagasabb létezés Bhagu (páli. győzelemmel túljutott. i.a segítő Isten iránti bizalom jógája. aki eltávozott a forgatagból.az Úr (a Buddha) születése i. sz. magasztos Bhágavata (szanszkrit) . 547ben Bhagavató patthama dzshánam (páli) . bhagaván (szanszkrit. osztályrész.rádzsa. 563 Vészákha hónap teliholdjakor a Mésza (Kos) jegyében. fejét.az Úr (a Buddha) elmélkedése Bhagíratha (szanszkrit) . pará bhakti). Sziddhattha Gótama Szakja Bhagavató ókamti (páli) . a Buddha jelzője.diadalmas /magasztos.hívő bhakti (szanszkrit) .bhárata 14. Siva egyik mellékneve. ejtett tibeti csomdende.Krisna története. áhítat. rágátmika. írott tibeti bcom ldan wdasz) .félelmetes tartás (hatha jóga) bhája (szanszkrit) .az Úr (a Buddha) kézfogója i.szakja szerzetes Bálaka lónakára gáma falunál Bhairava (szanszkrit) .e. Krisna jelzője bhagavat/bhagaván (szanszkrit. írott tibeti bcom ldan 'da) győzelemmel túljutott. Dévadaha városába menet a Lumbiní ligetben Bhagavató námakaranam (páli) . mert becsmérelte Bhairava jógi (szanszkrit) .Vaisnava purána Bhágavata purána (szanszkrit) . mint a bőkezűség előfeltétele bhakti jóga (szanszkrit) .istenszeretet. egy buddha.Srímad Bhágavatam Bhágavatam (szanszkrit) . hogy a Gangesz a föld-re hullott bhagráva (szanszkrit) . 10.félelmetes. magasztos.a köznapi világ bhakta (szanszkrit) .az Úr (a Buddha) fogantatása Bhagavató pánigahanam (páli) . levágta Brahmá 5. értelemmel meg nem fogható alkotóerő (vaidhi. ő a felelős azért.félelem bhája kumbhaka (szanszkrit) . a legfelsőbb. a rádzsa jóga része . a mantra jóga gyakorlata.az Úr (a Buddha) névadása. szanszkrit Bhrigu) .sz. Bhagavató dzsáti (páli) .az egyik sziddha bhairavászana (szanszkrit) .e. szent. akit könnyen elégedetté lehet tenni. tiszteletreméltó.

India Anya Bhárata (szanszkrit) .dél-indiai klasszikus rituális tánc a tamil Nadu államban Bháratí (szanszkrit) .létezés. prédikátor.sz.az egyik dvévácsika (a másik Tapussza).Dusjanta és Sakuntalá fia. önmagunk átadása Istennek a hinduknál Bhalluka (páli) . testi lét/dologi lét (rúpa bhava). a nidána 10. Ardzsuna egyik neve bhárata nátjam (szanszkrit) . páli) . 9.India Bhárat Mátá (szanszkrit) .Bharadvádzsa-tartás (hatha jóga) Bhárat (szanszkrit) . alaktalan lét (arúpa bhava).alkommentár (tiká. Brahmá szútra kommentár bhasszappavádika (páli) . nagy szent bharadvádzsászana (szanszkrit) . udvari filozófus Bhászkara (szanszkrit) . dolog. állapot.szövegmondó.az egyik sziddha bharadvádzsa (szanszkrit) . foka.az istenszeretet útja. Dasaratha és Kajkéjí fia Bhárata (szanszkrit) . műve: Brahmá szútra bhásja.hasis bhanga (szanszkrit) .bhásjapravádika bhásztriká pránajáma (szanszkrit) . a személyes összetevőktől meghatározott lét.fújtató légzés (hatha jóga) bháva (szanszkrit. keletkezés.Vásárvárás. de Dasaratha és Kaikéjí fia is. Vardhamána szülőföldje Vészálí-tól északkeletre bhándaka/bhanda (szanszkrit) . a véghetetlen létesülési folyamat. szent iratok ismerője bhánavára/bhánaka (szanszkrit) . szándék. feloldódás (csittakkhana) bhante (thai) .szövegmondó.a Bhárata-nemzetség tagja.koponyatál bháng (szanszkrit) . tanmagyarázó Bhandagáma (szanszkrit) .narkotikum a szamádhi mesterséges előidézésére. tippaní) bhásjapravádika (szanszkrit.Mandana Misra felesége Bhárhut (szanszkrit) .). Ardzsuna egyik neve. felolvasó. ukkalai kereskedő bhamarí pránajáma (szanszkrit) .a bhédá bhéda védánta iskola alapítója (i. alapvető indíték.vitamester.helység Madhja Prades északi felében bhásja (szanszkrit) .zümmögő légzés (hatha jóga) bhánaka (szanszkrit) . vágylét/érzéki lét (káma bhava).bhakti márga (szanszkrit) .szerzetes Bhánukí (szanszkrit) .bölcs. a Bhárata-nemzetség tagja. . természet. sz. páli bhasszappavádikó) .

okból létező entitás bháva csakra (szanszkrit) .a létezés/keletkezés csúcsa. a srávakák és a pratjékabuddhák útjának 4. kiszélesítés. 4.a létezés. mentális fejlődés.) bhávágra (szanszkrit) .sz. evolúció bháva tanhá (szanszkrit) . aki felé fordul (abhimukhí). írott tibeti sgom lam) . a keletkezés szomjazása.gyakorlással létrehozott mágikus erő bhávanája (szanszkrit) . tudati kiművelés. belülről fakadó ráébredés.a hajlamoktól gyakorlat által történő megszabadulás útja bhávana rágánusaja (szanszkrit) . haszonnal járó (szádhumatí). ragyogó (arcsismati). a megingathatatlan (visuddha bhúmi) bhávaná prahátavjánsaja (szanszkrit) . az egyik dasabala bháva szarga (szanszkrit) . örömteli (pramuditá). a jógában a csitta.uram. meditáció bhávanámájá pradnyá (szanszkrit) . 9. a 8. ami a nemes nyolcrétű ösvényt követi.a legala-csonyabb (apája bhúmi) és a lét csúcspontjának világáig (bhavágra) és a világon túli dolgok ismerete.buddhista szerző (i. tagja. de a meditáció tárgya is bhávaná maja pradnyá (szanszkrit) .a fejlődés ösvénye. megszólítás bhávaná (szanszkrit) elképzelés.-9. tiszta (vimalá). 8. nagy kiterjedésű (dúramgamá).életkerék. foka. 2.szellemi önfejlesztés. azonosulás. 10 szintje: 1. 10.a létrejött üressége bháva szamaszarvatragámini pratipad dnyána (szanszkrit) . kibontakoztatás. a tudat átalakítása. győzhetetlen (szudurdzsajá). 7.a létesülők kibontakozása. medi-táció. 7. létszint bhavam (páli) .sásvata váda bháva súnjatá (szanszkrit) . fényhozó (prabhákarí). létesülés.-10. a szánkhjában a linga. a 9. a dharma felhője (dharmamégha).a képzelt létezéshez való ragaszkodás hajlama bhávanádzsá (szanszkrit) . 3. az elmúlás szomjazása Bháva vivéka (szanszkrit) .fejlődés-bölcsesség bhávaná márga (szanszkrit. 5. az újrakeletkezés folyamán létrejövő állapot. a paticcsa szammu-páda 10. 6. megingathatatlan (acsalá). mandala bháva dristi (szanszkrit) .természet.fejlődés-bölcsesség bhávanámaji (szanszkrit) elmélkedésből eredő . fejlődés. sz. az elmélyülés/ azonosulás /meditáció/ gyakorlás útja.

sz. az álom forrása. A szerzetesfivérek kötelezettségeinek elemzése Bhikkhuní szamgha (páli) . egy madárfaj Bhikkhu szamgha (páli) . a Buddha bhódzsa (szanszkrit) .bölcsesség bhávanéhaja (szanszkrit) . koldusnők bhiksuní síla (szanszkrit) .a kauravák és a pándavák rokona.a létezés megszűnése bhavászana (szanszkrit) .az egyik pándava a Mahábháratában.Tipitaka. koldus. élvezet.női szerzetes.jádava törzs Bhódzsa (szanszkrit) . Brahmá szútra kommentár.bhéka-tartás (hatha jóga) bherunda (szanszkrit) .a látszólagos létezés hajlandósága Bhavisja (szanszkrit) .félelmetes. Prithá és Váju fia.keresztüljutás. az öröm tárgya bhógjam (szanszkrit) .létesülés bhavánga szota (szanszkrit) .Brahmá purána bhédá bhéda (szanszkrit) .haszon. 9. ejtett tibeti ge long) . külön-bözőség nélküli bhédana (szanszkrit) .az új tudattartalmak létesülésének rongálása.szerzetes. áramló tudatfolyam. egyben evő is . Rukminí apja. Sántanu és Gangá fia Bhismaka (szanszkrit) . alapítója Bhászkara (i. Vidarbha rádzsája.élet-áramlás.). A szerzetesnővérek kötelezettségeinek elemzése bhiksu (szanszkrit. a lét szubjektív állandósága bhavaniródha (szanszkrit) .előírások a felszentelt szerzetesnőkre (364 szabály) Bhíma (szanszkrit) . szerzetes bhiksu síla (szanszkrit) .szerzetesközösség Bhikkhu vibhanga (páli) .Rukminí bhiszakkószallakattó (páli) . a kauravák főve-zére a Mahábháratában.Tipitaka. ejtett tibeti gelongma) .kommentáríró (Jógaszútra) bhóga (szanszkrit) .életmentő orvos. áttörés bhékászana (szanszkrit) .gyakorlás által megszüntetett bhavánga (szanszkrit) . az intuíció. ijesztő.szerzetesnők közössége Bhikkhuní vibhanga (páli) .ennivaló. a tudattalan (lélek) változó folyamata. páli bhikkhu.előírások a felszentelt szerzetesekre (253 szabály) bhiksuní (szanszkrit. a Buddha tanítványai.védánta iskola.sz. ászava bhávászrava (szanszkrit) . Visnu Balaráma nevű inkarnációjában megtanította a buzogányharcra Bhísma (szanszkrit) . műve: Brahmá szútra bhásja.

csaturtha dhjána.szilárd alap. vidnyánánantjájatana.félelmet keltő kéztartás bhútagáma (szanszkrit) . akik gyakran használták. a 3 világ egyike Bhúrisravasz (szanszkrit) .levegő. tudatos én bhútavidjá (szanszkrit) .uramozók.bódhiszattva szint.a lények tömege Bhútanátha (szanszkrit) . egyben ennivaló is bhoktri (szanszkrit) .kígyó-tartás (hatha jóga) bhudzsapídászana (szanszkrit) . bráhmanok. létezők bhútadámara (szanszkrit) .elemi lélek.zümmögő légzés (hatha jóga) bhranti (szanszkrit) . ákásánantjájatana. váll bhudzsangászana (szanszkrit) . anyagi világ. a Buddha a Földet hívja tanúságtételre.föld. érvénytelen tudás. űr).növényi élet bhútagana (szanszkrit) . ejtett tibeti) .földet érintő kéztartás. talaj bhúmiszparsa mudra (szanszkrit) . tűz. a 3 világ egyike .hibás. hogy ellenállt Mára kísértéseinek bhúr (szanszkrit) .Siva egyik mellékneve.föld bhúdána (szanszkrit) .áldozat az emberinél alacsonyabb fokon álló életformákért bhúta vidjá (szanszkrit) . írott tibeti sa) . dhátu.elmebetegségek. ájur véda bhúta/bhútáni (szanszkrit) .Visnu másik felesége. jelképe zárt lótuszvirág bhudzsa (szanszkrit) . élvez bhóvádi (páli) .vállszorító-tartás (hatha jóga) bhuma (szanszkrit.Brahmá fia Bhrikutí (szanszkrit.föld bhúman (szanszkrit) . a mindennapi emberek ura bhútátman (szanszkrit) .ájur véda bhuvah (szanszkrit) .evő. fokozat. a bhadanté/bhanté/bhó megszólításból bhramarí (szanszkrit) . prathana dhjána.bhóktar (szanszkrit) . 9 szint: káma. illúzió Bhrigu/Bhagu (szanszkrit) . női bódhiszattva bhu (szanszkrit) . naivaszamdnyá nászamdnyájatana bhúmikatva (szanszkrit) .kar. tritíja dhjána.teljesség bhúmi (szanszkrit) . a bioenergetikai erők birodalma. svitíja dhjána. levegő.a sárga tárá.abhúta parikalpa bhránti darshana (szanszkrit) .5 anyagi elem (föld.aki tapasztal. lépcsőfok. víz.föld adományozása Bhúdéví (szanszkrit) .kaurava harcos bhúta jadzsna (szanszkrit) . ákánycsanjájatana.

Échá (Jeremiás siralmai). D'niél (Dániel).a zsidóság szent könyvei. a gunákat jellemző kampanák bídzsáksara (szanszkrit) .orr-tudat bian jian (kínai) . Tré-Ászár (A tizenkét kis próféta könyve). a prákriti sakti . 493-ban Adzsátaszattu. amelyen a széfer Tórát olvassák bimba pratimba (szanszkrit) .e. 'Táv' (Tóra) = B'résit (A teremtés könyve). csíra. D'várim (A tóraismétlés könyve). Vájikrá (A papok könyve). Mislé (Példabeszédek). S'muél (Sámuel első és második könyve). N'hemjá (Nehémiás). Rut (Ruth).mag-törvény. K'tuvim (Szent iratok).antahkárana Bian jing tian (kínai) .mangó (Aegle Marmelos).kép-tükörkép. Kohelet (Prédikátor könyve). Ezrá (Ezrá).Subhakritszna biberhut (jiddis) . S'mót (A kivonulás könyve). a fia. amely megmarad a dzsapa után.az egyik sziddha bilobilo (vodu) .bhuvar loka (szanszkrit) .antagráha dristi bian jian (kínai) . koponyaedény-nyel kolduló szerzetes bila (vodu) . J'hezkél (Ezékiel). Ijóv (Jób). Esztér (Eszter) bídzsa (szanszkrit. 4. titokzatos hangcsoport bídzsa mantra (szanszkrit) . Jirmijáhu (Jeremiás). J'hósuá (Józsua könyve).rituális kiáltás a petro rituáléban bilva (ejtett tibeti) .mag. Sir Hásirim (Énekek éneke). Hámes M'gillót (Öt tekercs). 3. az egyik szerencsés tárgy bima (héber) .emelvény. M'láchim (Királyok első és második könyve). i.pontszemlélet. J'sájáhu (Jezsajás). 2. N'viim Risónim V'áhárónim (A korai és későbbi próféták könyve). megölte bindu dhjána (szanszkrit) . a jó karmával rendelkező lé-nyek helye bi siki (japán) .sátor Bilésaja (szanszkrit) . Sóftim (Bírák könyve).Rádzsagriha (Magadha) rádzsája. Bámidbár (A népszámlálás könyve). Div'ré-Hájámim (Krónikák).Siva egyik megjelenési formája. a szél. az 5 természeti törvény egyike Biksátana (szanszkrit) .mantra-mag (pl. aki egy ligetet (Kalandaka nivápa) ajándékozott a Buddhának. írott tibeti sza bon) . Isten és ember különbsége Madhva szerint Bimbiszára (páli) . 1.csíraszótag bídzsani jáma (szanszkrit) .az atmoszféra. az aum). T'hillim (Zsoltárok).hódprémből készült kucsma Biblia (héber Táná'ch = Szentírás) .

bűnöző boszorkány csoport bja ka lan da ka gnasz pa wod ma'i chal (írott tibeti) .mahábhúta 'bjung ba ri la szbnyegsz pa (írott tibeti) . a vízszintes pedig Siváé Bindunátha (szanszkrit) .fűféle (Andropogon muricatus).lantféle bizango/bossou/galipote (vodu) .maitrí bjang chub (írott tibeti) .Gridhrakúta bja rog (írott tibeti) .vjápáda bjer thob (írott tibeti) .megnyilvánulása a laja jógában bindu/tilaka (szanszkrit. a nullát jelképezi. a bölcsesség harmadik szemét.puszpángfa fésű bírana (szanszkrit) .az egyik sziddha binkaki (japán) . gyűjtemények.élvezeti áldások birkat ha gómel (héber) .az elemlétezők hegyre futása az avadgúti mentén 'bjung rcis (írott tibeti) . homlokjel.parancsok teljesítésére mondott áldások birhot nehenin (héber) .bódhiszattva bjápáda (szanszkrit) .magasztaló. gömböcske.vészt követő hálaadó áldás birkát hamazon (héber) .Kandzsur bka' mdo rgjud (írott tibeti) .pont.dzsung va 'bjung ba chen po (írott tibeti) .étkezés utáni áldás birkat kohanim (héber) . dicsőítő.dzsarok bjamsz pa (írott tibeti) . nők homlokjele.a Buddhának tulajdonított szövegek (parancsolat.thob pa bjodo so csi (japán) .bódhi bjang chub kji szemsz (írott tibeti) .Kalandaka nivápa bja rgod kji phung po (írott tibeti) .ka tam pa bka' 'gyur (írott tibeti) . metafizikai értelemben a semmit. tagja bjápádo (páli) . hálaadó áldások birhot micvot (héber) . a tett tárgya a másik ember.minden dolog értékazonosságának bölcsessége 'bjung ba (írott tibeti) . hagyományozott tudás) . gyökere az uszíra.dzsung ci bka' gdamsz pa (írott tibeti) .akuszala múlá bjápáda virati (szanszkrit) . írott tibeti thig le) .bódhicsitta bjang cshub szemsz dpa' (írott tibeti) . csöpp.papi áldásosztás biva (japán) .tartózkodás a rosszakarattól. a lét szomjazásának szimbóluma birhot hodáá (héber) . a dasa akusala prativirati síla 9. ejtett tibeti thikle. férfiaknál a függőleges vonal Visnu követői.

mintha köpenybe burkolózna az alak.helység.) bódhi szattva csarjá (szanszkrit) . 7 bódhjanga. aszvata (Ficus religiosa). a test részletei nincsenek kidolgozva és csak a fej különül el a kockaszerű formától. 5 bala.la guk bla ma (írott tibeti) . csak a mahájánában bódhi szattvajána (szanszkrit) .bka' rgjud pa (írott tibeti) .ka gyü pa bkra szisz (írott tibeti) .Bódhi királyfi szútra (Tripitaka Szútrapitaka 85.ta si bkraszisz lhun po (írott tibeti) . ízlelés. Je mon fia bodaisin (japán) . írott tibeti bjang chub. a síla kála első szakasza bódhi paksika dharma (szanszkrit) . az út.a bódhiszattva önmegtartóztatás szabályai.Lodö Rincsen blokkszobor/kockaszobor (egyiptomi) . felületét gyakran használták feliratok elhelyezésére.a város fiai (1 évnél hosszabb ideig voltak a városban) bobe (jiddis) . japán boszatszukai) .a To bod (ejtett tibeti): Felső-Bod szóból származik. láma blí ájin hará (héber) .felébredett.la bla bresz (írott tibeti) . 2. a mahájána .-18. ájur véda Bódhgajá (szanszkrit) . pippalfa. kája dharma. mely mindig kuporgó tartásban ábrázolja a megmintázott személyt. anágámik és sróta ápannánik kora.a megvilágosodás során elnyert tudás. bódhi-fa.-6.az egyik kapha. 4 riddhipáda. 4. foka bódhi kála (szanszkrit) .szoros formai követelmények szerint készült szobor. kínai dao.a bölcsesség kora (az arhatok. 1500 év). 4 szamjag prahána. ahol a Buddha megvilágosodott bódhi (szanszkrit. amely alatt a Buddha megvilágosodott. csitta karma.kuk bla (írott tibeti) .la ne bla 'gugsz (írott tibeti) . 5 indríja.örömhírt hallva blo grosz rin cshen (ejtett tibeti) . megvilágosult tudat bodhak (szanszkrit) . 6 különleges dharma: 1.nagyanya Bod (ejtett tibeti) .bódhiszattva kocsi. a Középbirodalom idején vált népszerűvé bné háir (héber) .a megvilágosodás 37 szárnya (4 szmritjupaszthána. dnyána. száj. vák karma. japán kenso) . 3.Tasilhunpo bkug (írott tibeti) .-5. 8 márga) Bódhi rádzsa kumára szutta (páli) .guru.a bódhiszattva életútja bódhi szattva szamvara síla (szanszkrit. az ávénika buddha guna 13.la dre bla gnasz (írott tibeti) . tibetiek.

kezdete Bódhicsarjavatára (szanszkrit) A bódhiszattva tevékenységek gyakor-lata.(i. a mahájána eszményi alakja. Shantidéva műve bódhicsitta (szanszkrit. ébre-déshős. megvilágosító hozzáállás. írott tibeti bjang cshub szemsz dpa'. 520-ban). mongol . 28 indiai és 5 kínai pátriárka volt. . 538-ban bódhiszattva . majd Luo jangban telepedett le. az 5.a megvilágosodott elme létrejötte Bódhidarma (szanszkrit. a gyakorlott elme szimbóluma (fehér a homlokon /együttérzés/. mint a 28. japán Daruma) . bölcs lény. a megvilágosodás szándéka.sz. amely elszánta magát arra. amíg szenvedő lényeket talál. hogy eljut a megvilágosodáshoz bódhicsittopáda (szanszkrit) . az első pátriárka. Atísa Dipankaradnya műve Bódhirádzsakumára szutta (szanszkrit) . anyagtalan égi bódhiszattvák Bódhiszattva bhúmi (szanszkrit) . a buddhaságra való törekvés.a 3. hónap bogdo gegen (mongol) . 5.megvilágosodás terasz Bódhipathapradípa (szanszkrit. a Jógácsára bhúmi sásztra része bódhjanga (szanszkrit. mahájána-jógácsára szútra. ő. először Nankingban.-6. században (a hagyomány szerint i. az elme buddhaléte. ejtett tibeti dzsang csup szem pá. 470-534) az első Indiából Kínába vándorolt pátriárka az i.Vaszubandhu kommentárjának fordítója i. írott tibeti bjang chub kji szemsz) .sz. egyben az első kínai is. megváltás-tudat. aki nem önös érdekből törekszik a megvilágosodásra.megvilágosodott tudatosság. kínai jue fen) .sz.felséges fényesség.A megvilágosodáshoz vezető ösvény lámpása. végül a Sao lin kolostorban végzett zazent.a megvilágosodás 7 tényezője.(szanszkrit. vörös a köldökön /bölcsesség/). ejtett tibeti Csangcsub Lamgji Dönma) . hogy életét mások megsegítésének szentelje.sz. átlagos ember buddhatudattal. ezért nem lép a nirvánába mindaddig. kínai Ta mo. a 37 bódhi paksika dharma része Boédromión (görög) .Bódhi rádzsafiú szútra (Tripi-taka Szútrapitaka) Bódhirucsi (szanszkrit) .Az ébredéshős lépcsőfokai. hanem azért. az üdvösség gondolata. kínai pátriárka (Hui neng) nem nevezett ki utódot bódhimanda (szanszkrit) . japán boszacu) megvilágosodás-lényegű. potenciális buddha. indiai. aki elszánta magát a megvilágosodás elérésére.

bódhiszattva tudat boszatszukai (japán) .táncfajta bölcsesség (4) (kínai si zhi) . pratjavéksaná dnyána. ragaszkodás a természetesen fölmerülő vágyakhoz bonpo (ejtett tibeti) .illúzió.szombat esti szertartás az újoncavatási hét végén.zen mester. Ikkjú tanítványa bómos (görög) .halotti rítus bohun (vodu) . a hiedelem szerint Senrab Mivo (ejtett tibeti) alapította a Buddha idejében.miniatűr sziklakert bonze (japán) .buddhista egyházfő bohoum (vodu) . dzsol bon 2.fakard gyakorlatozáshoz boko (vodu) .bizango boszacu (japán) .varázsló. kritja anusthána dnyána bölcsesség (5) . aki először jelenik meg.jós Bokuszai (japán) . 3. tükörszerű /harag/.áldozati gödör Bottfai (japán) . századból bossal (vodu) . kicsiben tartott növény bonszeki (japán) . mahádarsana dnyána. tyar .gyászdal bokken (japán) .buddhista szerzetes bonnó (japán) .az első takilcsi Borobudur . vagyis az 5 méreg megtisztított formája bön (ejett tibeti.szelídítetlen loa bossou (vodu) .1. megkülönböztetés /büszkeség/. szamatá dnyána. írott tibeti bon) . mindent teljesítő /mohóság/. 4. 3 korszaka van: 1.sz. 9. az a loa. a tudatot megzavaró tévképzetek.fás pünkösdi rózsa (Paeonia suffructiosa) bothros (görög) . 2.Afrikából érkezett néger. edényégetés temetés után boumba (vodu) . formára nevelt. még be nem avatott hounsi bossal loa (vodu) .a női szépség szűz istennője.bódhiszattva boszacu do (japán) .bódhiszattva ösvény boszacu siki (japán) . jelképe szigony boula (vodu) .törpe fa.tibeti sámánisztikus ősvallás.a templom előtti oltár a thysiának bonc (japán) .buddhista papok megszólítása (a bozu /japán/ szóból) Boorcsi (mongol) . egykedvűség /féltékenység/.dharmadhátu (a realitás)/vágy/.mandala formájú templom együttes Jáván az i. a fekete mágiát gyakorló houngan bokono (vodu) .bön-pap bonszai (japán) .bódhi szattva szamvara síla botan (japán) .a 3 rada dob közül a legkisebb boulé zin (vodu) .

tudatában mindkettő ugyanannak a két állapota.nőtlen tanítvány. Megtartó. Nemző. nőtlenség.az Istennek felajánlott hindu áldozat brahmá kájikáh (szanszkrit) .nemi önmegtartóztatás. az asztánga jóga 4.Brahmá szolgálóinak szintje a formavilágban .születés szerinti bráhman brahmá bháva (szanszkrit) . ébrenléte a nirvána. Atya brahmá bandhu (szanszkrit) .a tiszta Önvaló belső átélése brahmá jadzsna (szanszkrit) . írott tibeti bon po) . tanuló az upanajana után brahmá csarjászana (szanszkrit) . Teremtés. társa Szaraszvatí. lépése (jama) brahmá csarin (szanszkrit) .energiaközpont a mellkasban brahmá dána (szanszkrit) . elmélyülésében álmodja a teremtést.Brahman állapot brahmá csárí (szanszkrit) . a buddhizmus nem tagadja a hinduizmus isteneinek létét. tudás adományozása brahmá dhjána (szanszkrit) . de nem tulajdonít nekik különösebb jelentőséget. a teremtő isten. egy falu papja bösaá tová (héber) . Mindenható. élete végén az Univerzum elpusztul. Önhatalmú. Legfelsőbb. köszönés jó hír hallatán. álma az újraszületések körforgása (szamszára). két világciklus között meditációban van. ide születnek azok. hordozóállata a hattyú.bölcsesség. Úr. munka előtt bráhá (héber) . ejtett tibeti Changpa.jó órában.első áldás a kidusokon bráhá levátálá (héber) . egy adott istenben való hitet s az ennek megfelelő életmódot a buddhista felfogás egy természetes állomásnak tartja a megvilágosodás felé vezető úton. írott tibeti tshangs pa) (brih = kitágul) a Trimúrti első tagja. és majd Visnu kilégzése kelti új életre. néha azonosítják az 1. aki a tanítvány útját járja. írott tibeti) átalakult bön bön po (ejtett tibeti. fő törekvésük a vele való egyesülés. a benne való feloldódás. pusztulása után az új világkorszakkal új Brahmá születik a Visnu köldökéből kinyíló lótuszvirágból.hiábavaló áldás Brahmá (szanszkrit. felébredése a teremtett világ pusztulása. gjur bön (ejtett.bön pap. Alkotás.pashcsimóttánászana (hatha jóga) brahmá csomó . szent élet.ásrama brahmá csarija (szanszkrit) .bon 3. Brahmá birodalma a formavilág 4 ege közül a legalsóban van. manuval és Pradzsapati brahmánista teremtésistennel. akik a világot Brahmá által teremtettnek hiszik.

ahol véget ér az avadhúti.az égi világrészek buddhája Brahman (szanszkrit) . kiegyensúlyozott életmód /upékhá/) Brahmádatta (szanszkrit) . abszolútum. buzgóság /muditá/.Brahmá színe előtt beszélők szintje a formavilágban Brahmá putra (szanszkrit. a 4 erény (szeretet /méttá/.brahmá kshétra (szanszkrit) . ejtett tibeti Jarlung Cangpo) .észak-indiai folyó brahmá randhra/amrita brahmá (szanszkrit.Bhászkara.-ban Brahmádzsála szutta (szanszkrit) .a Legfelső Lény. a Lét.a Legfelső Lényre vonatkozó tudás. az abszolút ismerete brahmá vihára (szanszkrit) . mindenki más-más szemszögből látja. állapot. szahaszrára csakra. manu Brahmá szútra (szanszkrit) . (brih = növekszik).Brahmá purána Brahmá vidhjá (szanszkrit) . a szánkhja teisztikus változatában az Isten (Ísvara).A nézetek mindent felölelő hálója (Tripitaka Szuttapitaka. advaita.védánta Brahmá purána (szanszkrit) . a valóság 3 aspektusa. rejtett. kínai fan tian) . személytelen. 5. alapítója Madhva Brahmá Szávarni manu (szanszkrit) .tiszta tudat brahmá lóka (szanszkrit.tökéletes viselkedés.Kászí uralkodója az i.brahmá-lyuk. az Önvaló létezése. ide torkollik az avadhúti Brahmá Szahampati (szanszkrit) . a kettősség nélküli.a 10. vertex. csak negatív jelzői vannak. Ősok.e. sokrétűségét a Trimúrti szimbolizálja. majd Sríkántha műve brahmá upászaná (szanszkrit) . mint . sz. írott tibeti tshangs pa'i dbu ga/tshangs dbug) . Világlélek.6 Mahápurána brahmá purohitáh (szanszkrit) .felekezet. a tökéletes tudat kijárata. mivel tulajdonságok nélküli (nirguna). meg-nem-nyilvánuló. irgalmasság /karuná/. az elmélye-dés első szintje a formavilágban brahmá mimánsza (szanszkrit) .a meg nem nyilvánuló Ősok tisztelete (nirguna upászaná) Brahmá vaivarta (szanszkrit) . a szusumna felső vége.Mindenható Úr Brahmá szampradája/Csaitanja (szanszkrit) . Monro-nyílás (a harmadik agyüreg összeköttetése a két ventriculuszszal) a fejtető nyílása.Brahmá birodalma. Dígha nikája) Brahmághosa buddha (szanszkrit) .Védánta szútra Brahmá szútra bhásja (szanszkrit) .

Maddzshima nikája 1.nagy szent brahmaszvára (szanszkrit) .áldozat (neutrum) és aki bemutatja (masculinum) bráhman/bráhmin (szanszkrit.kozmikus légzés brahmánda váda (szanszkrit) . Gópatha) bráhmana (szanszkrit) . harcolt a nők jogaiért.áldások. a karuná. kétszer született. a Buddha beszédeinek 64 erénye.isteni hang. a szellemi világra és az anyagi világra vonatkozó egység. szat csit ánanda (lét-tudatboldogság). a muditá és az upéksá megvalósítása. Váju. tiltja a képeket.bráhmana nő Bráhmani mantanika szutta (páli) . társadalmi átalakulást tervezett.Durgá egyik anyai kiterjedése Brahmó Szamádzs .őstojás bráhmaní (szanszkrit) . Taittiríja..88018 földi év.a társadalmi rendben az értelmiség.i.a világmindenség világai. erdei remeték. . 2. 7.nepáli tanító az i. isteni út a maitrí. Ap.isteni állapot. írott tibeti bram ze) . 17221833) bengáli bráhmana alapította. a szatí ellen Brakhot (héber) . agnivihára brahmávit (szanszkrit) .Brahmá megkísértése szútra (Tripitaka Szútrapitaka 49. Prithiví. 9.a Brahmá ismerői Bráhmí (szanszkrit) . a hagyomány szerint történészek.sz.sz.-8.. az áldozati szertartások vezetése. Satapatha. a papok Brahmánasankara ácsárja (szanszkrit) .Brahman. megjelenései: Djausz.e.394. nevelők. századból (Aitaréja /Ásvalájana/. értelemszerűen az árják az uralkodó varnák Brahmáputra (szanszkrit) . önmagára.Brahmá Társaság. a Védákhoz írt magyarázó szövegek az i. Tándja.) bráhmanizmus . egy világ élettartama: 22. Szúrja.a Védákat kiegészítő szakrális szövegek bráhmana varna (szanszkrit) . monoteista irányzat.a 4 örökletes varna egyike. Rám Móhan Roj (i. stílusa ld. Ákása. 395 brahmávihára (szanszkrit) . Brahmá purána brahmánda prána (szanszkrit) . brahman (szanszkrit) . Slókárdhéna. évezredtől az Indiába betelepülő árják és az őslakosság összeolvadásának eredménye. a Misna bevezető könyve. családos gazdák és varázserejű bölcsek. papok. században Brahmánda (szanszkrit) . elsődleges feladatuk a szent szövegek tanulmányozása és tanítása.e. szimbóluma az ÓM.folyó Észak-Indiában Brahmarsi (szanszkrit) . Sadvinsa.

az elélyülés köztes léte. Imaúr Brihaszpativár (szanszkrit) . hogy megvilágosítsa 'bri (írott tibeti) .miatta vette föl Siva Ardhanárísvara formáját.tánc. szamádhi bszam jasz (írott tibeti) .általában alkalmi áldásmondások bram ze (írott tibeti) .Drokmi 'brog pa (írott tibeti) .az istenek házi papja a Mahábháratában. szakridágámin. A teremtés könyve bretas (görög) .a felhők.drup . Nadír.a 4 gyümölcs (srótápanna. a Jadzsur véda áranjakája Brihannala (szanszkrit) .drok pa bróhe (jiddis) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike fehér Brhringi (szanszkrit) .dri brihá (héber) . esők és a mennydörgés gazdái.a csütörtök hindu istene. labda.kultuszszobor a szentélyben brgya szbyin dkar mo dom mgo ma (írott tibeti) . jelképe imafüzér.dro bro (írott tibeti) . kínai Guangguotian) .Ardzsuna eunuch-neve Viráta udvarában Brihaszpati (szanszkrit) . druk 'brug szgra (írott tibeti) .vírja 'brug (írott tibeti) . arhat) B'résit (héber) .a megtámasztott 'brtson 'grusz (írott tibeti) .dzsi 'bro (írott tibeti) .a Barnamedve-fejű.Biblia. a Szamje bszangsz (írott tibeti) .szang bszgrub (írott tibeti) .bráhman bram ze'i rigsz szhing szála chen po (írott tibeti) . eskü.a szóma áldozat éneke.áldás brten pa (írott tibeti) . Jádzsnyavalkja nézetei az Átman-Brahman azonosságról.mennydörgés. anágámin. a sárkányok hangja bszam gtan (írott tibeti) . az elmélyedés 4.Sántaraksita kolostora.szála 'bras bu bzi (írott tibeti) .Jutalmak Sokasága égi birodalom. Tóra.vágy 'brog mi (írott tibeti) .körülmetélés brjid (írott tibeti) .a Szatapatha bráhmana vége. íz. buzogány. véda himnusz brisz/brit (jiddis) . szintjének 3. a félistenek papja. birodalma a formavilágban Brihat száman (szanszkrit) . dhjána. hordozója lótusz vagy 8 ló által húzott szekér Brihat phala (szanszkrit.illegális menekítés Brihadáranjaka upanisad (szanszkrit) .

a buddhizmus bucudan (japán) .Megtisztult.Buddha Bucu do (japán) . hotoke (japán). 14.tibeti vallási irányzat bu ma (ejtett tibeti) .e. legtöbbször együtt van a sinto oltárral.utpannakrama bszlu (írott tibeti) . írott tibeti bu szton) . a történelmi Buddha (Gótama Sziddhattha /páli/ i. a részrehajló ítélet hiánya bu luk pa (ejtett tibeti) . hogy megoszthassa tapasztalatait embertársaival.e.kel me bszkal pa (írott tibeti) .Kötéssel Szabadító. 566-486/563-483.upavásza bszod nams lo gszar (írott tibeti) .buddhista házi oltár. mert a japán buddhizmus inkább a halálra. a Szakják Bölcse nevet viseli. Megvilágosodott. írott tibeti szangsz rgjasz.Tengyur bsztun szing (írott tibeti) .ban Bucu (japán) .megcsalás bsznjen gnasz (írott tibeti) . tanítható rendszerbe foglalta azokat.sz.upékhá btang sznjomsz chen po (írott tibeti) . a hagyomány szerint a történelmi Buddha előtt már 6 buddha . azért.szusumná bu mo (írott tibeti) .bhadrakalpa bszkdzsed rim (írott tibeti) . a Köztes Lét könyvei közötti ráolvasás-gyűjtemény btang sznjomsz (írott tibeti) .Bu tön Bu tön (ejtett tibeti. a sinto pedig inkább a mindennapi életre irányul buddha (szanszkrit. japán bucu.a három kincs egyike (dharma szamgha) Buddha (szanszkrit. 623/622-543) Kapilavasztuban született.punyjá bszod namsz kzi tshogsz (írott tibeti) .kjerim bszkjed rim (írott tibeti) .tun sing btagsz grol (írott tibeti) . sorsosztó bsztan 'gdzsur (írott tibeti) .punjá szambhára bszrung ba'i lha (írott tibeti) . ezért őt tekintik a buddhizmus alapítójának. mások szerint i. Felébredett.egykedvűség.őr-isten. sz. a buddhák sorában a Szakjamuni.pu mo bu szton (írott tibeti) . kínai Fo) . a bucu írásjegy egyik olvasata.a Buddha útja.bszgrub bja (írott tibeti) drupcsa bszkal me (írott tibeti) . írott tibeti sangs rgjas) .szo nam lo szar bszod namsz (írott tibeti) . budh: felébredés.kalpa bszkal pa bzang po (írott tibeti) .a Kandzsur és a Tandzsur szövegeinek rendszerezője az i.

a buddha testei. írta Asva-ghósa az i. 2.a Buddha parancsolatai. a tudat. az öt tudás egyike buddha ksétra (szanszkrit) . 8.a cselekvést véghezvivő tudás. az egyik sziddha Buddha csarita (szanszkrit) . világos tudatosság (aszambhinna szmritjupaszthána).sz. írott tibeti sangs rgjas kji rigs) . kendőzetlen dharma (agupta dharma). nagy együttérzés (mahá-karuná). etika buddha vácsana (szanszkrit) .-ban buddha dharma (szanszkrit) . műve a Viszuddhi Magga (A tisztulás útja).i. 8. 6 lába van. a buddha különleges erényei (ávénika buddhaguna). Visvabhu (Mindenkit Gyámolító). az akadályok kiküszöbölése (szamjag pratihára vászanatvá). a kanonizált szútrák és tantrák Buddha ghósa.sz. 3.buddhaeredet buddha guna (szanszkrit) . szingalézről pálira fordított buddha gotta (szanszkrit. században. 3. 3 keze. 4 bizonyosság (csaturvaisáradja).sz.sz.buddha-földek. mindent átfogó tudás (szarvadnyá dnyána) buddha kája (szanszkrit) . női társa a Felserkent Harag Hatalmas Asszonya. Sikhin (Fejdíszes). a feledés hiánya (nászti musitá).Dharmaraksa (i. 5.az első Buddha életrajz. teremtett test (nirmánakája) buddha kritjánusthána dnyána (szanszkrit) . mitikus buddhák és bódhi-szattvák birodalmai Buddha locsána (szanszkrit) . 4. 1.egy buddha erényei. 2.volt: Vipasjin (Mindent Látó).indiai tanító Tibetben az i. 4. sz. századi mester. az igazsággal bíró test (dharmakája). az élvezetek teste (szambhógakája).a Buddha tana. 4. tíz képesség (dasabala). 9. a 108 bölcs egyike Buddhahéruka (szanszkrit) . 7.a Magasztos szemének női perszonifikációja Buddha szászana (szanszkrit) . 6.) kínai fordítása Asvaghósa művéből Buddha csarita kávja (szanszkrit) .a Fényhozó Vajrócsana haragvó alakja.a Buddha saját szavai Buddhaguhja (szanszkrit) . Krakuccshanda (Tévhitet Oszlató). Kanakamuni (Aranyhős). önmagában létező test (szvabhávakája). 1. színe sötétbíbor. sz. máshol 24 elődről írnak. a testben az agyhoz kapcsolódik . fajtái: 1. Bhadanta csaríja (szanszkrit) . 5. Kasjapa (Fényőrző).

a megvilágosodás elérésének. belátás.az Avatamszaka szútra fordítója i.buddhista filozófus (kb. a következtető érvelésmódra épülő praszángika madhjamaka iskola alapítója Buddharandam (szanszkrit) .megvilágosodott-tartás (hatha jóga) Buddhavadra (szanszkrit) . 470540). 566-486) tanítása buddhvá csátmánam (szanszkrit) . pajzs. hordozója oroszlán Buddhávatamaszaka (szanszkrit) . szaglás.sz. kard. a Szukhávatí egyik gyakorlata Buddhapálita (szanszkrit) .ész. kanná.Buddha-jel (usnísa. de egyedül is. Buddhák krónikája Buddhavár (szanszkrit) .5 érzékszerv (indríja: szem. nyelv. buddhista irat buddhi (szanszkrit) . a Közösségbe vetem bizalmamat. Nágárdzsuna követője.sz.a Buddhába vetem bizalmamat /folyamodom/.üdvözlő kéztartás buddhászana (szanszkrit) . a szenvedés megszüntetésének vallása. jelképe buzogány.Buddhakródésvarí (szanszkrit) .Vaszubandhu kommentárjának fordítója i. ez a Merkúr. tartományfőnöke dr. bőr). orr. a 25 tattvából a második.1952-ben alakult. a benne lévő szattvagúnákkal hat a purusa a prakritire. Hetényi Ernő (1912-1999) buddhizmus (japán bukkjó) . kimondható a közösségen belül. az avjaktából következik buddhindríja (szanszkrit) . felfogás. hallás. i.Dhammam szaranam gaccshámi Szamgham szaranam gaccshámi (páli) .felébreszti önmagát . műve: Múlamadhjamakavrittih: A középút alapverseinek magyarázata.a buddha felidézése.a Buddha-ékszer. tudat.Tipitaka. 420ban Buddhavamsza (páli) . következésképpen a testi vándorlás.sz. néha hozzászámítják a manaszt (mint kárméndriját).e. hozzátartozik az 5 parancs (panycsa síla) betartása Buddhanáth (szanszkrit) . Kathmanduban buddhánu szmriti (szanszkrit) . tapintás) Buddhista Misszió. i. mai formájában a történelmi Buddha (Gautama Sziddhártha.sztúpa Nepálban. ízlelés. anyja Tara. fül. Magyarországi Árja Maitréja Mandala Egyházközösség . tilakam) Buddhasántí (szanszkrit) . apja Szóma.Buddha héruka női társa. a Tanba vetem bizalmamat. 538-ban buddhasramana (szanszkrit) . a felserkent harag hatalmas asszonya Buddham szaranam gaccshámi . menedékkérés. az avjaktából követke-zik.a szerda hindu istene. a buddhizmusban érzet (látás.

őszinteség. a 4 súlyos tilalom áthágása. cami. írott tibeti) . ajanamsza bun bo rjodo (koreai) . a bűnök olyan súlyosak. 3. önuralom.edény. amit a temetés végén eltörnek candomble (vodu) . írott tibeti rca mi) .buddhizmus bukolai (görög) .épület Athénban. mások fájdalma iránti könyörület.csaitja cacafa (vodu) . igazmondás.spenóthoz hasonló növény calenda (vodu) .szentély Bahiában .a harcos útja.igaz ember. a polgári és a katonai nevelés Buphonia (görög) .éjszakai tánc canari (vodu) . írott tibeti rca rlung) . hűség. hogy a delikvens rögtön a pokolba kerül. az 5 jóvátehetetlen bűn egyikének elkövetése ca mi (ejtett tibeti.a Dipolia ünnep áldozati szertartása bure (ejtett tibeti) .1871-ben bushido (japán) .kolostor C ca lung (ejtett tibeti. ra).budo (japán) . igazságosság. az 5 nagy bűn (panycsánantaríjáni) Bürdene Bulag (mongol) . a tanítások nem értése miatt a mahájána ócsárlása. ahol a basilissa hieros gamos szer-tartása volt bum pa (ejtett tibeti.) cachette (egyiptomi) . írott tibeti cham med) . bátorság. kagyü caca (ejtett tibeti) . hászid rabbi. felsőbbrendű lény az ember és a Messiás között calalou (vodu) . 2.verem rejtekhely.a Vízöntő csillagkép.hosszú kürt burmai zsinat . becsületesség bűn (3) .harcos bukkjó (japán) . a szamurájok által követett sinto elvek: egyenesség.1. a küzdelem útja buke (japán) .harcművészet.nincs időköz (a halál után).a Kálacsakra egyik leszármazási ága (dro.misztériumpap Bukoleion (görög) .főzet (Capparis cynophallophora L. dinasztia uralma alatt caddik (héber) .mahámudra prána meditáció ca me (ejtett tibeti. ahová Amon papjai rejtették el a királyi múmiákat a sírrablók és fosztogatók elől a XXI.kétrétű ösvény.

a houmfò Ce cai tien (kínai) . írott tibeti) . a szereh először Narmer palettáján jelenik meg cassave (vodu) .ca me .Cang (ejtett tibeti.apácakolostor Lhászában ces zag (írott tibeti) .varázsszert készítő varázsló cara (ejtett tibeti) . fővárosa Sigace.sz. egyes nevekről így lehet megállapítani.holdnap (a Hold 12 o-ra távolodik a Naptól) ce zsan (kínai) . loák) háza.maniókalepény causeway (egyiptomi) .feljáró út caye (vodu) .rontásfajta.a kézművesek ünnepe Pyanepsión hónapban cham med (írott tibeti) . dalai láma (i. írott tibeti bcan) . a fáraók neveiket ovális.a 6. mely mágikusan védeni volt hivatott a király nevét.tibeti város. i.természetesség cedáká (héber) . előtte szerekh-be (palotát jelképező téglalap-ba).titokzatos hatalmak (szellemek. csak királyok használhatták. dinasztia óta használatos.a középföld emberei és a sziklákban lakó vörös istenek cen po (ejtett tibeti) . vagy gyűrűbe írták az uralkodó nevét. 1682-1706?). írott tibeti gcang) .fogadalmi tábla Chalkeia (görög) . hogy királyról van-e szó. 1706ban Lhazang mongol kán és Kangxi kínai császár megfosztotta rangjától és száműzetésbe kényszerítette Cangpo (ejtett tibeti) . a III.jótékony felajánlás cen (ejtett tibeti. írott tibeti ces zag) .Brahmáputra Cao san Pen csi (kínai) .ház caye mystère (vodu) .Szódzan Hondzsaku caprelata (vodu) . végén egyenes függőleges vonallal lezárt gyűrűbe írták.Mahésvara ce sag (ejtett tibeti. írott tibeti tshangs dbjangs rgja mtsho) .ce sag Cethang (ejtett tibeti) .tiszta.élőlény cartouche (egyiptomi) . ősi tibeti uralkodói központ cha cha (ejtett tibeti.névgyűrű.király Cenko (ejtett tibeti) . Lhászától nyugatra fekvő tartomány Cangjang Gyaco (ejtett tibeti.sz. Ü Cang tartomány nyugati része. varázsszer caprelateur (vodu) .

felütő.Brahmá chansi (vodu) . dalai láma emlékére chor ba'i phung po (írott tibeti) .a 2.Chan jan (kínai) .Afrikából érkezett néger 'chi bslu (írott tibeti) . 538-597) Chih yen (kínai) .hajlandóság.Marpa chosz kji wkhor lo bszkor ba (írott tibeti) .mennydörgés. 760-820?) cheveaux (vodu) .a tátongó űr istene chapiteur (vodu) . dél.a 4.dharma csakra pravartana chosz njid (írott tibeti) .sz. sorsosztó Choes (görög) . ünnep Lhászában.Közös áldozat. az I csing egyik trigramja Ch'eng kuan (kínai) . hajlandóság általi töké-letes elmélyedés Chang pa (ejtett tibeti írott tibeti changs pa) .egytörvényfonalú (egyfogadalmú) chosz dbjingsz (írott tibeti) .pálmalevelek rituális felhasogatása Chloia (görög) .a három kincs egyike (buddha. északkelet.védaná szkandha chos mngon pa mdzod (írott tibeti) Abhidharma kósa chosz (írott tibeti) .Dharmakírti chosz kji (írott tibeti) .a halál órájabeli köztes lét 'chi kha (írott tibeti) .éltető-isten.a halál csalása 'chi bslu'i cho ga/'chi bslu 'dzsigs pa rang grol (írott tibeti) .az Anthestéria második napja (Athén) Chokcsö (ejtett tibeti) . szamgha) chosz brgjud gcig pa'i bshesz gnjen (írott tibeti) .a törvénylényeg köztes léte chosz njid kji bar do (írott tibeti) .a halál órájának köztes léte ch'ien (kínai .dharma csaksu chosz kji blo grosz (írott tibeti) .fehér bádogból készült csörgő Chaos (görög) .sz.dharmadhátu chosz dbjingsz kji je shesz (írott tibeti) .sz. 711-782) chanda (szanszkrit) .t'ien t'ai pátriárka (i.dharmadhátudnyána chosz gragsz (írott tibeti) .az öngyilkos lány ünnepe (Delphoi) Charistéria (görög) .a t'ien t'ai iskola alapítója (i. tenni vágyás. hua jen pátriárka (i.a Köztes Lét könyveiből a ráolvasások 'chi ka'i bar do (írott tibeti) .italáldozat 'cho-ba'i lha (írott tibeti) .a harminc zsarnok elűzésének ünnepe Boédromión 12-én chen (kínai) . Szangye Gyaco alapította az 5. az I csing egyik trigramja Chih i (kínai) .a törvénylényegű löztes lét . hua jen pátriárka (i.menny. dharma. a jósló véletlenül kiválaszt egy szövegrészt egy könyvből Charila (görög) . 602-668) chiré aïzan (vodu) .sz.tavaszünnep Anthestérión hónap végén (Athén) choai (görög) .

nézőrojtok.papi levél vásárlása.dharmapála chosz szkjong ba'i srung ma (írott tibeti) .chosz szgron klu rgjal cen (írott tibeti) .asztrológus ci rik (ejtett tibeti.az Anthestéria harmadik napja ci (ejtett tibeti. asztrológia cicesz (jiddis) .fegyelem. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. írott tibeti rci rig) . kék chu rgjan (írott tibeti) . akit a loa megszáll choukèt (vodu) . szimbóluma zöld rügyező növény. jegye a sárkány cin na (kínai) . a vallási gyakorlatot hangsúlyozta cintámani (szanszkrit) .talit katan cijun (héber) .gyászszertartás körmenete.Cshödo Lu Gyelcen chosz szkjong (írott tibeti) .jósszentély Chronos (görög) .bojtok.ló (cheval).földi chu bo wod bsrungs (írott tibeti) .víz éke. imarojt cidákli (jiddis) .dharma kája chosz szpjod (írott tibeti) .tibeti antilop cog csö szer dang (ejtett tibeti) .sírjel cimesz (jiddis) .kínai buddhista iskola.Sion hegye Jeruzsálemben.cicit cicit (héber) . írott tibeti rcis) .az idő istene chthonios (görög) . 1959-ig minden évben megtartották com Gedáljá (héber) .dharmacsarja choual (vodu) . helyes út Chytroi (görög) . írott tibeti zin) .dossou avant chréstérion (görög) .a számítások tudománya.a Kígyófejű Vízistennő. mauzóleumának elkészültekor.dharmapála chosz szku (írott tibeti) . fürt. szemlélőrojt. tulajdonképpen a Szentföld cionizmus . a fehér lótusz Chüan csang (kínai) .zsidó nacionalizmus.fehér rum co (ejtett tibeti) . a szerzetessé válás egyik útja Kínában cing tu (kínai) .bön asztrológiai számítások ci pa (ejtett tibeti.fa.kínai utazó chül trim (ejtett tibeti) . növekedés. dalai láma alapított az 5.Gedálja bőjtje . amit a 6.Nadíkasjapa chu lha sngon mo sbrul gji mgo (írott tibeti) . alapítója Herzl Tivadar cjag csen pa (ejtett tibeti) . írott tibeti rcis pa) .tibeti iskola clairin (vodu) .kívánságteljesítő kincs Cion (héber) .gyümölcskompót cin (ejtett tibeti.

a nyingma iskola tulkuja Cölung (ejtett tibeti) . csan mester cuo (kínai.dombkert Cukijomi (japán) .sz. eredeti neve Loszang Drakpepal congók (vodu) . az éjszaka istene.csoportos paraszti munka compèdre (vodu) . a 6. mitológiai állat crabigné (vodu) .sz. Amateraszu ómikami és Szuszanoo no mikoto testvére Cukinami no macuri (japán) . nagymester cubusi simada (japán) . hónapban ünneplik cukubai (japán) . írott tibeti mchur phu) .kézidob CS . 1816-1837).tibeti kolostor gyűlésterme Cuki (japán) .Rangdzsung dordzse asztrológiai rendszere cuzu mi (japán) . egy bizonyos nézet előtérbe helyezése Cung mi (kínai) .kereszttel megjelölt cu si (kínai) . kicsinyített természet cukijama niva (japán) . 1940-1987) tibeti mester.sz. 1409-ben alapította a gelukpa rendet (erényrend). és a 12.bűn cung (kínai) . rzse) .kert.tanmagyarázó.ülve meditálás cuo csu (kínai) .vízmedence a kertben Cultrim Gyaco (ejtett tibeti) .hua jen pátriárka (i. dalai láma (i.iskola.sz. a Hold cukijama (japán) . övé az éj birodalma.táncfajta croisignin (vodu) .tengeri kagyló. Dzse (ejtett tibeti. Idzanagi és Idzanami fia. a régens állítása szerint urna-módszerrel választották (nem tisztázott) cumi (japán) . a katampa iskolában tanult.a sötétség. 13571419/1356-1416). ez a sárga szekta.pátriárka. a tibeti buddhizmus reformátora (i. bozót congo) Coquille de mer (vodu) . írott tibeti bcong kha pa. valamelyik nem csan iskola követője cur pu (ejtett tibeti.combite (vodu) .hagymavölgyből származott. Agoué Cögyam Trungpa . 780-841).loa-csoportok (tengerparti congo.rontásfajta congdü (ejtett tibeti) . japán zazen) . i.a Hold ünnepe a sintóban.(i. hagyomány.nemzetgyűlés Congkapa.a sinto Hold-istene.a 10.tavi ökör.sz.átlagos kacura cuglhakang (ejtett tibeti) .

csatakorong.sz.Szani vár anyja Csajtarat (szanszkrit) .világegyetem. akivel egyszerre azonos és ugyanakkor különböző is csaítja (ejtett tibeti ca ca) . de a test erőközpontjai a kundalíní jógában. az életenergia fölemelése.csakóra madár-tartás (hatha jóga) Csakpori (ejtett tibeti) .egyeduralkodó Csakkjuma (ejtett tibeti) .buddhista templom modell csaitra (szanszkrit) .idegközpontot megkötőtartás (hatha jóga) Csakraszamvara (szanszkrit) .orvosi kolostor Lhászában csakra (szanszkrit.böjti lakoma Csaitanja Maháprabhu (szanszkrit) . tudatállapot csaittadharma (szanszkrit) .a fehér bindu (Bódhicsitta) férfi .Kuvéra kertje a Mandara-hegyen Csakdroma (szanszkrit.önfeláldozás csags (írott tibeti) . a múládhára csakra a végbélnyílás és a nemi szerv között. az anáhata csakra a szívnél. a Méru-hegy körül 7 koncentrikus sziklagyűrűn túl van a 4 kontinens. 1486-534) filozófus. a tu romlott írásképe alapján csa do (japán) .tudat-tényező Csaja (szanszkrit) . Visnu korongjának neve Szudarsan.hindu március csaitta (szanszkrit) . ejtett tibeti.. a manipúra csakra a köldöktájon. a Gaudíja vaisnava iskola alapítója. a mandala keleti ajtónállója csakórászana (szanszkrit) . a vi-suddha csakra a toroktájékon.(i.. diszkosz.csa (japán) . a mandala nyugati ajtónállója csakkavála (páli) .tea.tudati tényező csaittaszika (szanszkrit) . az ádnyá csakra a két szemöldök között és a szahaszrára csakra a koponyatetőn van csakrábandhászana (szanszkrit) .” mantra segítségével közelíthet a személy a Legfelsőbb Úrhoz.feladás csága adhitthanam (szanszkrit) .teaszertartás Csag Gja Csenpo (ejtett tibeti) . a szvádhisthána csakra a nemi szerv és a gyomor között.cshak csai (kínai) . a testben a torokhoz kapcsolódik csága (szanszkrit) .szellemi-tudati tényező.nyugati vörös tudáshordozó istenség. ejtett tibeti) .női védisten. ahol a nádík keresztezik az energiavezetékeket.kerék. a „Hare Krisna. mindegyik saját holddal és nappal csakkavattí (páli) . írott tibeti khor lo) .női védisten.

3.jidamja csakrászana (szanszkrit) . írott tibeti 'khor lo sgjur ba'i rgjal po.mozdítható-mozdíthatatlan múrti csam (ejtett tibeti) . sziget bronz. a szó jelentése lefordíthatatlan. az erő kerekének forgatója csakséndríja (szanszkrit) . elzárkózás. szolgálólány.a látás tudatossága csaksur vidnyána vidnyapti (szanszkrit) .bódhiszattva. a 4 világsziget (földrész) uralkodója (1. sziget ezüst.sugsz csala acsala (szanszkrit) .kerék-tartás (hatha jóga) csakrávála (szanszkrit) .a csan erénye. sziget vas. mint meghatározó elem csaksu (szanszkrit) . japán zen) . gyöngy. a 7 kincs (kínai qibao) birtoklója (aranykerék.a 6. az 5 érzéki képesség egyike csaksur vidnyána (szanszkrit) . 4.érzékelő tudatok Csaksusa manu (szanszkrit) . manu csaksusz (szanszkrit) .a látás egymásra ható mezeje csaksur dhátu (szanszkrit) . Száriputta relikviáit vitte a . mert névszó és ige is.elmélkedés.egy brahmácsárí. a vallási gyakorlatot hangsúlyozta csan jen (kínai) . eredetileg hadvezér.Jakfarok.meditációs ház.látható alkotóelem csaksur indríja (szanszkrit) . koreai szon. írott tibeti 'khor lo sgjur ba'i rgjal po) egyeduralkodó csakravartin rádzsa (szanszkrit.látóképesség.zendo csan tö (kínai) . szanszkrit dhjána.kerékforgató rádzsa. amit erre a célra építenek csan (kínai. a látás érzéke.ladakhi (Tibet) rituális tánc Csámara (szanszkrit) . korábban shou ji = őrizni az egyet.világegyetem csakravartin (szanszkrit. de nem valamiről. elefánt.határ. 2. tábornok). sziget arany). a Dzsambudvípa egyik alföldrésze.a test akaratlan mozgása Csanda (szanszkrit) . kínai zhuan lun sheng wang) . szőrlegyező Csamdo (ejtett tibeti) . a csan híve Csana Dordzse (ejtett tibeti) .a szem szkandha. ló.látás csal (ejtett tibeti) . Amóghasziddhi kísérője csancsala (szanszkrit) . kinai buddhista iskola. utóbbi esetben elmélkedni. magányos elmélyülés csamsz khang (ejtett tibeti) .Kelet-Tibet egyik területe csamsz (ejtett tibeti) . a buddhista szövegekben világuralkodó. a Buddhát a nekik kijáró szertartással temették el.szem csaksur ájatana (szanszkrit) . miniszter.jövendőmondó csan tang (kínai) .

Előadó tantra Csarpati (szanszkrit) .a Maurja-dinasztia uralkodója (i.) csanoju (japán) .sz.neotaoista filozófus.Rukminí egyetlen lánya.prászangika filozófus i.(kínai) Csuan Teng Lu: Kézről kézre járó mécses. Patandzsali (?) műve Csarijá pitaka (páli) .nincstelenek. az Ég Mestere. bráhmana nő és súdra férfi gyermeke Csandálí (szanszkrit) . viselkedés Csarja tantra . kaszton kívüliek. a mandalában fehér mezőben futó nyúl Csandra szurja prádipa buddha (szanszkrit) .Dzsósú Dzsúsin Csao kung . a dzsainizmus híve Csandrakirtí (szanszkrit) .íj.ezen a néven Trebitsch Ignác. 6. érinthetet-lenek.erényes élet. Vu Men Kuan: Átjáró kapu nélkül Csao csou Cung sen (kínai) . Nágárdzsuna kommentátora Csandravamsa (szanszkrit) .teaszertartás csan-történetek . A viselkedés kosara csarjá (szanszkrit) . Tibetben a bölcsesség tükrének női szimbóluma.. a testben az agyhoz kapcsolódik Csandra (szanszkrit) .e. írott tibeti spjod rgjud) .sz.kert.Hold-nemzetség Csang an/Hszienfu (kínai) .Hold. Pi Jen Lu: Smaragd Szikla gyűjtemény. sz.a 8 Haragvó Nő egyike. Durgának.Csankí szútra (Tripitaka Szútrapitaka 45. páriák.Bódhipatha pradípa csaniva (japán) .lepénykenyér Csáraka szanhitá (szanszkrit) . az anyagi energia istennőjének inkarnációja . az együttérzés jelképe csapati (szanszkrit) .(szanszkrit.a Buddha lovásza Kapilavaszthuban csandála (szanszkrit) . rajzokban a félhold a szóban felfoghatatlan.Tipitaka. a '30-as évek végén buddhista kolostort akart alapítani csápa (páli) .a déli világrész buddhája Csandragupta (szanszkrit) .a Hold csandra (szanszkrit) . az i. 142-ben neki megjelent Lao ce hatására a taoizmus megtisztítója Csangcsub Lamgji Dönma (ejtett tibeti) .az egyik sziddha Csarumati (szanszkrit) . felsőbbrendű valóság. de Szóma másik neve is. 322től).Buddhához Csandaka (szanszkrit) .a Tang-dinasztia nyugati fővárosa Csang Tao ling (kínai) .orvoslás. a tejóceán köpülésekor keletkezett. teaszertartáshoz Csankí szutta (páli) .

amely csak harmat-cseppeken él (más néven: kapindzsala) csatra (szanszkrit) .a négy születés csaturmásza (szanszkrit) . a vágyvilágban az első. dharma. anágámimaggó. jó szándékú viselkedés (arthakrijá). kínai si liu) . az em-ber a világegyetem változásainak alávetett tudattal rendelkező test.hindu lelkigyakorlat az esős évszak alatt. 2. szamgha) jelképe csattári arija szaccsáni (páli.4 végtagos rúd-tartás (hatha jóga) csaturjoni (szanszkrit.gondolatolvasás csátaka (szanszkrit) . kínai Si tian wang tian) . Vaisravana). a 3 ékkő (Buddha. szakadágámí.csárváka (szanszkrit) . írott tibeti rgjal chen rigs bzi) . Virurhaka.4 csatur mahárádzsa kájika (szanszkrit. október-november csaturógha (szanszkrit.4 nagy király a Világhegy csúcsán az égtájaknak megfelelően csatur szamgraha vasztu (szanszkrit.az együttérzés 4 alap-eleme: 1.a Brahmá szútra első 4 fejezete és kommen-tárjai csatur (szanszkrit) . szanszkrit csatvári árjaszatjáni) .teakeverő csatahparjája (szanszkrit) . adás (dána).ernyő. páli csatu szamgaha vatthu) . a vágyakból keletkező szenvedésektől védő szimbólum. azonos nevű alapítójának feltételezett műve a Bárhaszpati szútra csaszen (japán) .materialista filozófiai rendszer (darsana). elfogulatlanság (szamánárthatá) csaturanga dandászana (szanszkrit) .4 áradat: érzékszervek miatt . és akik járnak rajta: szótápanna. 3.csatur szamgraha vasztu csatuh szampradája (szanszkrit) .a nirvánához vezető négyes út: szótápattimaggó.Négy Égi Rádzsa ege.a 4 felekezet csatuh szútrí (szanszkrit) . kegyes beszéd (prija vákja).legendás fogolyszerű madár.a 4 nemes igazság csattaró magga (páli) . a 4 nagy királyi leszármazás (Dhritarástra. arahá csatu szangaha vatthu (páli) . alattvalóik a kígyódémonok (nága). 4. a 4 égtáj mind-egyikét egyegy nagy rádzsa uralja. szakadagámimaggó. az ártódémonok (jaksa) és az illatevők (gandharva) csatur mahárádzsika déva (szanszkrit. anágámí. arahattamaggó. Virupáksa. írott tibeti skje ba rnam pa bzhi/skye gnas bzhi) .

4.a 4 nemes eredmény csatvári árjaszatjáni (szanszkrit. hogy az az alakok régiójában is érvényes. másképpen: 1. 4.a 4 nemes igazság (a szenvedés.a függő keletkezés 4 részlete: élvezet (múltbeli aktív tényező). megmutatni a szenvedésből kivezető utat. hogy ellenségeink (antarájika dharma vjákarana pratidnyá vaisáradja). a megszüntetés.szellemi tevékenység csatvári árja phaláni (szanszkrit) . elfogadja a duhkha igazságát az érzékiség birodalmában. létesülés (jelen-legi aktív tényező). 4. azonos és különböző egyszerre.tetralemma. az ösvény). 3. különböző. kijelentettem a hit ellen ható dharmákról. hedonista életmódtól és az önsanyargatástól. a bódhiszatva szint ötödik foka csaturtha dhjána bhúmi (szanszkrit) .4 félelem-nélküliség. amelyek akadályozzák a vallást. a buddhaguna 2. sem nem azonos és sem nem különböző csatvára anaszkárá (szanszkrit) . 2. 3. egynek sok következménye van. a Buddha szerint a megvilágosodás felé törekvőnek tartózkodnia kell a két szélsőségtől: a szenvedély vezette. négysarkú logika a létrehozás nem létrehozottságáról. csoportja csatuskotjupádánupatti jukti (szanszkrit) . elfogadja . tudatlanság csatursankhépa (szanszkrit) . élvhajhász. illetve arról is. aspektusai: 1. egy oknak egy következménye van. az ok és okozat nem lehet azonos. 3. 2. 4. kínai si wu wei . többnek van egyetlen következménye. kijelentettem. amely kivezeti az embert a duhkhából a nirvánába (nairjánikapratipadvjákara pratidnyávaisáradja). 3. téves nézetek. elmélyülés szintje csaturvaisáradja (szanszkrit) . 2. az összes dharma tekintetében eljutottam a megvilágosodásig (szarva dharmábhi szambódhi pratidnyá vaisáradja). ez a Középút a 4 nemes igazság belátása révén járható végig. a szennyeződések megszűnésétől.a 4.bhúmi. sok ok hoz létre sok következményt. mentális szennyeződések. szenvedés (jelenlegi eredő). elpusztítottam minden szennyet (szarvászra vaksája dnyána pratidnyá vaisáradja). meg van győződve erről az igazságról.a buddhák 4 bizonyossága: 1. ahogy érvényes az alaknélküliség régiójában is. 5. 4. írott tibeti phags pa'i bden pa bzi) . hogy 1. születés-öregedés-halál (jövőbeli eredő) csaturtha dhjána (szanszkrit) . a keletkezés. a Buddha nem fél: 1. 2.fel-ébredt vágyak. 3. a teljes megvilágosodástól. azokról beszélni. hogy a 4 nemes igazság tökéletes megértése a cselekedeteknek az az útja. 2. elveti.

igaz ember csen po (ejtett tibeti) . és 6. 10. Vardhamána nővéré-nek lánya. 602-668) Csédi (szanszkrit) . Csétaka és Trisalá lánya. 13.logika. házasságtörés (kámeszu mithácsára).filozófia. hogy az az alakok régiójában éppúgy érvényes.a duhkha keletkezésének az igazságát. 8. 16. 15. nem üdvös (10) . viszályból adódó gonosz beszéd (paisunjam).egy ország Csékitánu (szanszkrit) . gondatlanság /törődés (appramáda). lopás (adattádanam). a szerzés vágya (abhidnyá). Nigantha Nyátaputta unokahúga csema (ejtett tibeti) .igaz. meg van győződve erről az igazságról. illetve arról. 11. kárhozatos és ellenszerük . 7. ejtett tibeti. illetve arról is. 12. fecsegés (sampralápa). tibeti szellemi vezető cse (kínai.sz. bár inkább episztemológia csen (kínai) . csak az i. a testben az agyhoz kapcsolódik csavan (japán) . tiszteletlenség a tanítás iránt/bizalom (sraddhá). valamint arról is. ismeret.teacsésze.nagy tudós . sz. mint az alaknélküliség régiójában. téves nézet (mithjádristi) Cséllaná/Khémá (szanszkrit) Bimbiszára felesége.a Nyolc Haragvó Nő egyike. 9. írott tibeti dpjad) .tudatlanság/bölcsesség (prad-nyá). végétől Cse jen (kínai) . meg van győződve erről az igazságról. 14. hogy az az alakok régiójában ugyanúgy érvényes.az egyik sziddha Csaurí (szanszkrit) . mint az alaknélküliség régiójában Csaurangí (szanszkrit) . tudás. bön asztrológiai diagnózis cse hsüeh (kínai) . elfogadja a gyakorlat ösvényének igazságát.pándava hős cséla (szanszkrit) . harag (vjápáda). hogy az alakok régiójában ugyanúgy érvényes.a felhevített jósló csontok kérdezője. 19. elfogadja a duhkha megszűnésének igazságát.tartózkodás az élet megsemmisítésétől (pránátipáta). hűséges csen jen (kínai) .tanítvány cselekedetek. mint az alaknélküliségében. durva beszéd (párusjam). meg van győződve erről az igazságról.hua jen pátriárka (i.bölcsesség. csalás (mrisáváda). amely elvezet a duhkha megszűnéséhez. mentális szennyeződések elharapózása/a tisztátalanság eltüntetése (klésaksája) cselekedetek.sz.

szerzetesek. az Ég Mestere északi szekta Cs'eng kuan (kínai) .a szándék terméke.a szív megszabadulása cshad (írott tibeti) . elszántság cshandasz (szanszkrit) .liccshaví herceg.sz.hua jen pátriárka (i. szertartásokhoz kapcsolódó 3 kérés.A szán-dék. Cseng li szektájának írásai. írott tibeti csags) . felesége Trisalá. csetajitvá kammam karoti kájena vácsája manasá. a szándék által jön létre a karma a testben.a Cshándógja bráhmana része. szellemi aktus. jó Cseng i (kínai) .mozdulat csétajitvákarma (szanszkrit) .verstan. csétaná karma (szanszkrit) .i.Csen ti (kínai) . a szó és a test karmája ered belőle. 5. bön jóslás és asztrológia cshak (ejtett tibeti. Avalókitésvara.Paramártha cseng (kínai) . a szútrák versformáinak leírása a védán-gán belül cshando (szanszkrit) . Amitábha kísérője cseresznyemirtusz (vodu) . a beszédben és az elmében. az 5 elem (dzsungva) egyike cshak csen pa (ejtett tibeti) .a taoista kánon mindhárom kötetének kiegészítése. Csetanáham bhikkhave kammam vadámi.erőfeszítés. mai taoista szekta Dél-Kínában cseng suozuo zhi (kínai) . a 3 egyéni karma lehetőség egyike (még: karmavászaná. hívja elő a karmát. helyes. része.A Jóslás Sen-jének Járműve.a világ megváltója.nagy pecsét.kritja anusthána dnyána csenpo (ejtett tibeti) .sz. tibeti vallási irányzat cshanda (szanszkrit) . . a szellemi tulajdonságok 52 fajtá-ja csétóvimukti (páli) .a szándék cselekedete csétanárita (szanszkrit) .cshe Cshag seng ji thek pa (ejtett tibeti.akarat Cshándógja upanisad (szanszkrit) .akarati ösztönzés. szándék. írott tibeti spjan ras gzigs) .karmikus cselekedet. megvalósításra való vágy.fém.tudattényezők. a .nagy tudós Csenrézi (ejtett tibeti. századi taoista kánon 7. karmaphala) Csétaka (páli) . lánya Cséllaná csétaná (páli) . 738-839) Cseng li (kínai) .becsületes. a nagy együttérzés bódhiszattvája.főzet (Eugenia fragans) cséstá (szanszkrit) . szándékos cselekedet csétaszika (szanszkrit) . írott tibeti phja gsen gji theg pa) . egyenes. szellem.

műve: Az eredeti út (Jüan tao) .halál cshirolpa (ejtett tibeti) . századi buddhista szerzetes. az egyik életprincípium (még 2: csing.huhuva Cshumiglung (ejtett tibeti) .i. írott tibeti) .pocoknyúl csi kai (ejtett tibeti) . kínai qi. az 5 elem (dzsungva) egyike cshu szin (ejtett tibeti. alkalom. gépezet. sen). a jin és a jang a világot felépítő anyagi szubsztanciának. északkelet cshi (ejtett tibeti. az 1.indiai költő.ajanamsza csi (ejtett tibeti. állatövi jegy.asztrológus láma csi szem (ejtett tibeti) . éter.patkány. a legvégső. észak. írott tibeti bdzsi) . az éjszaka vége. bárány. írott tibeti chos sgron klu rgjal cen) tibeti tanító az i.farkas cshe (ejtett tibeti. írott tibeti 'cshi sbjor) . ajanamsza cshi bdag (írott tibeti) . az újralétesülés bizonyítója cshanku (ejtett tibeti) .léleképítő gyakorlatok a Sao linban csi pa (ejtett tibeti) . köles. írott tibeti 'cshi bdag) .ganacsakra cshosz kji szku (írott tibeti) .ducö 01-03. japán tamasii) .cshi dak cshi dak (ejtett tibeti.légzés. 11. a „szellemi” az összesűrűsödő földi qit jelöli. ilyenkor jön mozgásba a megértés. míg a „ragyogó” a táguló égi qit csí (kínai) . írott tibeti phjed jol) . délután. tehén.a Bak csillagkép cshu zer ba (írott tibeti) .a halál folyamatának köztes léte csi kai bar do (ejtett tibeti) . írott tibeti cshad) . a negatív és pozitív között áramló energia. írott tibeti cshu srin) .a halál folyamatának átmeneti állapota csi kung (kínai) . a keresztény Lélek.sz.víz. 8. csi dinamikus.tamasii csi bi (ejtett tibeti) .aki kívül van.passzív.fürdőhely Lhászától nyugatra cshuszin (ejtett tibeti) .egyetemes tudat/felelősség Csi szung (kínai) . században cshu (ejtett tibeti.a halál ura cshi dzsor (ejtett tibeti. víz. áldozat.amikor a holdnap napkelte után kezdődik.dharmakája Cshödo Lu Gyelcen (ejtett tibeti. a dolgok kettőssége a formák világában: li . írott tibeti bdzsi. aki nem buddhista cshogsz (írott tibeti) . a párának (qi ejtsd: csi) a két ellentétes természetű alapmódosulata.Száma véda kiegészítése Cshandragómin (szanszkrit) . női jellegű (jin). a felfogás alkalmai.sz. és napkelte előtt végződik cshe jöl (ejtett tibeti.

Konfucius csin kang (kínai) . 740). i.Gandzsin. Csitrángadá apja . birtok. megért csira (szanszkrit) .gondolkodás csintámaja pradnyá (szanszkrit) . ő írja föl az emberek cselekedeteit Csitrakúta (szanszkrit) . ejtett tibeti norbu) . gondolkodó bölcsesség csintámani (szanszkrit.laikus tittha nő.sz.a gandharvák királya Csitraszéna (szanszkrit) .gyakorol.a gandharvák királa Csitraváhana (szanszkrit) . 753-ban érkezett Japánba csigo (japán) . a vágyak tüzének jelképe.címer csik jab khen po (ejtett tibeti) .főkamarás csikitszá vidjá (szanszkrit) . sen).életesszencia. de Sántanu és Szatjavatí fia is Csitraratha (szanszkrit) . az egyik életprincípium (még 2: csi. Szeigen Gjósi csintá (szanszkrit) .Csitraváhana lánya. tarkaság Csitragupta (szanszkrit) .öntudat. tamarindfa csing (kínai) . a tudás 5 ága közül az egyik Csin (kínai) .megszabadul Csien Lung (kínai) . apród csihna (szanszkrit) . kínai szerzetes.sz. abszolút tudat.Tilla csiddzsada granthi (szanszkrit) .Manipur királya.nemesi származású fiú. összekapcsolódás csit szvarúpa bháva (szanszkrit) .sokaság. a csanban a személyes egyén szembenállása a világgal Csing jüan (kínai) .a csit és a dzsada összekapcsolódásával létrejövő egyén csie (japán) .reflexió. akit szerzetesek gondjára bíztak. tanár Csidambaram (szanszkrit) .lángoló.vadzsra Csincsá (páli) .az orvoslás tanulmányozása. tájék. az egyik ratna csiöd pa (ejtett tibeti) . határ.szent hegy a Gangától dlre Csitrángadá (szanszkrit) .Jamarádzsa jegyzője.csan mester († i.csiao sou (kínai) . a Buddha rágalmazója.bölcsesség csie to (kínai) . minden kívánságot teljesítő drágakő.kínai császár Csiencsen (kínai) .hosszú idő után csirimen (japán) .szellem őseredeti mivoltában csitra (szanszkrit) .mester.kreppselyem csit (szanszkrit) .

bháva csitta bhávana (szanszkrit) . aminek tudatában vagyunk. ebből 4. viccshinnapravartak. fájdalmas. írott tibeti kdzsi sems) tudatosság (elme. akaratból fakadó cselekedetek (a tudatossághoz tartozók. csittopaszthápana. burok. a buddhizmusban értelem.az elme 5.csitta (szanszkrit. a manasz buddhi ahamkára egyben. állapota. egyik sem. képzeletbeli tárgyak). csittopaszthápana ⇔ 2. észleletek (vizuális. szmritibala ⇒ 8. szam-pradzsanjabala ⇒ 6. a csitta fejlődésének menete: 1. képzetalkotás. csittapratiharana ⇔ 2. sruti-bala ⇒ 1. gondolkodás. ebből 5.az elme tényezője. paricsájabala ⇒ 9. manonivésapravartak. szellem belső szerve. szampradzsanjabala ⇒ ebből 8. csittavjupasamana. csittasamana ⇔ 2. ebből 3. viccshinnapravartak. tudatosság. világosak a kudarcok és a kellemetlen következmények. szándék. a tudat passzív oldala. ebből 4. ízlelhető. szagolható. ájatanapravartak. csittaikotikarana ⇔ 3. értelem. mindaz. csittapratihara-na. 9 állapota: csittaszthápana. az elme begyakorlása. a szánkhjában a linga. virjabala ⇒ 8. aviccshinnapravartak. csittasamana. ezért felis-merjük az összeszedettség előnyeit csitta dhátu (szanszkrit) . virjabala ⇒ 7. csittapraváhaszamszthápa. értelemmel felfogható.a tudat aktivitása csitta karma (szanszkrit) . csittapraváhaszamszthápa ⇔ 1. szamádhana. ejtett tibeti kün zsi. csittadamana ⇔ 2. az . a jógában a szamszkárák hordozója. ebből 5. csittaikotikarana. aviccshinnapravartak. ebből 3. ásajabala ⇒ 2. ebből 4. ebből 6. viccshinapravartak. a tudatosság általi tökéletes elmélyedés. csittaikotikarana ⇔ 3. szmritibala ⇒ 4. ebből 2. csittavjupasamana ⇔ 2. ami természeténél fogva nem szennyezett. emlékezet. csittaikotikarana ⇔ ebből 3. aviccshinnapravartak. szmritibala ⇒ 3.egy buddha mindig barátságos és kegyes. viccshinnapravartak. ebből 3. szampradzsanjabala ⇒ 5. csittaszthápana. s az attól elkülönülők). szamádhána ⇔ 4. csittadamana.a lélek fegyelmezése csitta damana (szanszkrit) . s aminek nem. tathágata garbha csitta kammannyatá (szanszkrit) . az ember mentális és érzelmi aspektusai = kellemes. elme. viccshinnapravartak. énkép). hallható. tudat.

s ezt újra és újra ismétli csitta samana (szanszkrit) . az elme visszairányítása az összpontosítás tárgyára valamilyen kizökkenés után csitta praváha szamszthápa (szanszkrit) . álaszja.az elme 7.a tudat nyugalma csitta pratiharana (szanszkrit) .tudatpillanat (uppáda. alkalmazkodó készsége. akadályok (vjádhi. ha az elme még mindig az érzékelés tárgyaira vágyakozna.az elme 2. alkalmassága csitta passzadhi (szanszkrit) . shvá-sza prashvásza) csitta vipallásza (páli) . bhanga). a pradnyápáramita egyik irányzata.elterelődések. a tudat hajlékonysága csitta nijáma (szanszkrit) . állapota. vikalpa.tudati megtisztulás. foka csitta mahá bhúmika (szanszkrit) . az elme leghalványabb szennyeződései is eltűnnek csitta vritti (szanszkrit) . állapota.a tudat egyhegyűsége csittaikoti karana (szanszkrit) . jógácsára (vidnyánaváda). viparjaja. pramáda.gondolatokból fakadó téveszme csitta vipra vukta szanszkára dharmah (szanszkrit) . állapota. tudattan. felol- .minden szellemi állapotban jelenlévő tényezők csitta mannyatá (szanszkrit) . alabdha bhúmi-katva.a tudat beleérző képessége. Viszuddhi Magga csitta vjupa samana (szanszkrit) . az elme megbékítése. nidrá.csak az elme iskola. szmriti). dukha. daurmanaszja.a tudat használhatósága csitta mátra (szanszkrit. állapota. tudatállapot (pramána.az elme 3. thiti. írott tibeti sems tsam) . avirati. az elme háborítatla-nul halad egy határozott pont felé csittakkhana (szanszkrit) .a tudat ügyessége.ávénika buddhaguna 15.az elme anyagában bekövetkező módosulások megszűnése csittagócsara (szanszkrit) . gondolatfolyam. anavaszthitattva.a tudat törvénye. bhránti sarshana. az elme egy időre rögzül a tárgyán. ekkor meg-nyugszik csitta szantati (szanszkrit) . csak-tudat csitta mudutá (szanszkrit) . állapota.a tudat működési területe csittaikágratá (szanszkrit) .az elme 8. szamshaja.az elme 6. angamedzsajatva. az összpon-tosítással ellentétes tudatállapot csitta vritti niródha (szanszkrit) .az újjászületéshez kapcsolódó gondolatok csitta viksépa (szanszkrit) .a tudatban lezajló átalakulás. sztjána. az 5 természeti törvény egyike csitta pagunnyatá (szanszkrit) .nem szellemi hajtóerők csitta viszuddhi (szanszkrit) .

7. elmélyülés. a tudat egyenessége csjutjupapatti dnyána (szanszkrit) tisztánlátás.sz. negatív motiváció a dharma útján csogje (koreai) .az elme 4. az alakok világának sajátossága. állapota.Lhásza központi temploma. állapota.herceg. összponto-sítás.-ban Csomdende (ejtett tibeti) . ismeri a karmájuknak megfelelő élethelyzetekbe születők halálának és újjászületésének pillanatát. ismerete. építtette Szogcen Gampo az i. és rögzül a meditá-ció tárgyán csitteka gatta (páli) . az abhidnyá 5.az érzékelés tárgyaival való kontaktusból következő tapasztalás csosz (ejtett tibeti) . az elme erősen rögzül a tárgyán csittudzsukatá (szanszkrit) . 1097 körül elterjesztette a csant Koreában cso vang (kínai) . az elme függetlenné válik a külső tárgyaktól.ülni és felejteni csódai (japán) . a Kilenc Hegy Zen Iskoláinak egyesülése Csogji Gjelpo (ejtett tibeti) .ösztönzés. aki i.derékalj csódaná (szanszkrit) .az elme 1.a világi tudat által történő irányítás csittopaszthápana (páli) .sz. természetfeletti képesség.tibeti fordítómester csóka (japán) .Diadalmas. 1356-ban alapított buddhista szerzetesrend.sz.hajnali közös zen imádság Csokang (ejtett tibeti) . Bhagaván csonyi bardo (ejtett tibeti) .a halál állapotának átmeneti állapota csor va (ejtett tibeti) .a halál és az elkövetkező élet-be való átmenetel megértésének ereje cso csan (kínai) .a tudat megszabadulása (még nem a nir-vána) csittaszthápana (szanszkrit) . sz.i.helyes cselekvés és helyes életmód.dharma .zazen Cso mo lung ma (ejtett tibeti) .Himalája Cso Tae zsong (koreai) .dódás csittalahutá (szanszkrit) .ékágratá csitténanijatiloko (páli) .a tudat rugalmassága csittánupasszaná (szanszkrit) .a tudatállapot éber tudatossága csittaszja ékagratá parináma (szanszkrit) .a poklok birodalmának buddhája Csogro Lügyalcen (ejtett tibeti) .elme csittassza vimutti (szanszkrit) . az egyik dasabala csjutjupapatti dnyána bala (szanszkrit) .

írott tibeti mcshod pa'i mandal) .sz.ősi szokás csöd do (ejtett tibeti) .) csúlá mani (páli) .vallási vezető.A kisebbik elefántnyom szútra (Tripitaka Szútrapitaka 27. tanító szerzetes.vastag tibeti köpeny csúdakarana szanszkára (szanszkrit) .e.ereklyét őrző szentély csösz tim pa (ejtett tibeti) . a világgal azonos végtelenség csö pa (ejtett tibeti) . lételemek.) Csúla hatthi padopama szutta (páli) .ékszer a fejtetői hajcsimbókban csui (kínai) . a nyolcas csörten-csoport egyike csö ku (ejtett tibeti) .megfellebbezhetetlen engedelmesség a császárnak csu (kínai) . kőtáblák. kolostor Csökji Gyalcen (ejtett tibeti) . írott tibeti mcshod rten. kommentárjait i. szövegmagyarázat Csu Hszi (kínai) .tál felajánlásokhoz csö/gcsug (ejtett tibeti) . 1650) Csölkhaszum (ejtett tibeti) . tibeti folyó.a Kézről kézre járó mécses csantörténetek írója Csuang ce (kínai) .a Buddha harca a gonosz hatalmak ellen.az első hajvágáskor végzett hindu szertartás csúdámani (szanszkrit) .kolostori felügyelő csú (japán) .sz. Ü Cang.sz.levágás. a saját test felajánlásának misztikus szertartása.előimádkozó pap az állami kultuszban. 4. szanszkrit sztúpa) .bűn Csúla duhkhana khandha szutta (páli) . mozgás csószoku (japán) .-3.dharma.A kisebbik Duhkhakkhandha szutta (Tripitaka Szútrapitaka 14.az első pancsen láma (i.csosz can (ejtett tibeti) . században élt taoista filozófus csuba (ejtett tibeti) . 1313-ban felvették a kötelező állami vizsga tananyagába.a fejtetőn csomóba kötött haj ékszere a ksatrijáknál . amelyekbe általában a 6 szótag van vésve csöde (ejtett tibeti) .kínai filozófus (i.dharmakája.campából készült kis csúcsos tésztafigura csö pe mandala (ejtett tibeti. az imádságok felügyelője Csothül csörten (ejtett tibeti) .kő-fölajánlás.Tibet 3 fő területe: Ngari Korszum.légzés zazenben csosztimpa (ejtett tibeti) . a taoizmus és a buddhizmus alapján az ember és a kozmosz kölcsönösségét tanítja Csuan Teng Lu (kínai) .az i. 1130-1200). Do kham csör ten (ejtett tibeti.

Csúla szaccsaka szutta (páli) . Vénusz.) Csullavajja (páli) . nála ette a Buddha a halálát okozó vacsorát (zsíros disznóhús vagy mérges gomba). színe a fehér.) Csúlavédalla szutta (páli) .mahánagna da pön (ejtett tibeti) .) Csúla szunnyatá szutta (páli) .) Csúlavagga (páli) . jelképe Manydzsusrí kardjának hegye. szerve a tüdő.aszkétanövendék. a táncoló Siva jobb hátsó kezében is van da nuo jian na (kínai) . a Konfuciusznak tulajdonított 5 klasszikus egyike Csunda (szanszkrit) .Tavasz és ősz krónika. egy aranyműves Pávában. írott tibeti mtshur pu) . sz. csak az i.Gutei Csüan cheng (kínai) . íze a savanyú.tábornok da qian shi jie (kínai) .tőr. a nem-tudás fonala átvágásának jelképe Csurpu (ejtett tibeti.fém.A kisebbik szunynyatá szútra (Tripitaka Szútrapitaka 121.karmapa kolostor csuti (szanszkrit) .homokóra alakú dob.A magyarázatok kisebb szútrája (Tripitaka Szútrapitaka 44. vágás.elvágás.a Közép Mozdulatlansága.kínai buddhista filozófiai iskola. Vinajapitaka 4.sz.A kis rész (Tripitaka. ő vitte hírül a Buddhának Vardhamána halálhírét. Tibetben két emberi kopo-nyafélből készül. akiben van jen Csun csiu (kínai) . előtérbe helyezte az elméletet csuri (szanszkrit) . övé volt a bilvapark csung (kínai) . 19. a Konfuciusznak tulajdonított tulajdonított 4 klasszikus könyv (Szí Su) egyike csung nan san (kínai) .A kisebbik Szacscsaka szútra (Tripitaka Szútrapitaka 35.Tipitaka. halál Csü cse (kínai) .nemes. mai taoista szekta ÉszakKínában D da (ejtett tibeti. merevség. a Tan hangja. ősz. végétől Csung Jung (kínai) . este.Teljes Igazság. írott tibeti zla) .vallás. nyílvessző da a (írott tibeti) . az örömteli. jegye a bárány. A kis rész csun cu (kínai) .mahá száhaszra lóka dhátu .csandra da ma ru (ejtett tibeti) .lojalitás a saját lelkiismerettel szemben csung csiao (kínai) . nyugat.

főnemes. az Árja Szamádzs alapí-tója . évente a császár megkóstolja a rizst az isteni Őssel.da qian shi jie (kínai) .szubsztancia dabbhafű (páli. de a császárra vonatkozó részek nélkül Daijú (japán) .mahá darsana dnyána dabba (szanszkrit) .az acutai sinto templom vezetője Daibai (japán) .upászaná daivik (szanszkrit) . itt élt Ikkjú daivi mimánsza (szanszkrit) .a pándavák bráhminja dahí (szanszkrit) . a Daitokudzsi hagyomány alapítója Daitoku dzsi (japán) . valószínűleg kusafű dáf (héber) . Nagy Daidala ünnep minden 60.Hatalmas Nap.zen kolostor.a nagy ízlelés ünnepe (Oho nihe macuri).együttszületett tudás. Kis Daidala ünnep minden 6. egy törvényfonalú avatott társ dag pa mkha' spjod kji gnas (írott tibeti) .zen mester daitják (szanszkrit) . mennyei birodalom Dahaumja (szanszkrit) . szanszkrit darbha) védikus szertartásoknál használt fű.adományozó Dajánanda Szaraszvati (szanszkrit) . a császár jelképes egyesülési rítusa Amateraszuval.zen mester. Baszo tanítványa daibucu (japán) . tartományi herceg daimón (görög) .az egetbírók tiszta helye dag pa'i zhing khams (írott tibeti) .démonok Daitó (japán) .táncfajta dai enkjo csi (japán) .nemes daizazen (japán) .vodu tác dahomey z'épaules (vodu) . a végső buddha Daió (japán) .mahá száhaszra lóka dhátu da yuan jing zhi (kínai) .fabábu. évben (Boiótia) Daidzsó szai (japán) .joghurt dahomey (vodu) .zen mester Daikoku (japán) .a gazdagság sinto istene daimjó (japán) .nagy zen dájaka (szanszkrit) .a Buddhát ábrázoló nagy méretű szobor Daidala (szanszkrit) .bráhmana.a Tóra-szöveg hasábjai dag pa (írott tibeti lhan cig skjes pa'i je shes) .osztó.zen mester. ma is tartják.tanító-bölcsesség dai gúdzsi (japán) . évben.tiszta mező. ezzel is bizonyítva isteni hatalmát. közvetítő az istenek és az emberek között Dainicsi (japán) .a daiszeni zen-kolostor kertje Daitoku templom (japán) .

ejtett tibeti gya co) . a gazdagság istene. a Buddha anyja.Krisna egyik neve . állati létbe. ép érzékszervekkel és ép testtel bírni) és a 10 előny (emberi születés.nehezen megszerezhető lehetőség. taní-tó. a tanult állandósága. hit a tanításban és adakozás a hitért) dal dzsor (ejtett tibeti.középső nádí Damballah wèdo (vodu) . a pokolba. írott tibeti dal 'bdzsor) .a 9.a párszik temetkezési helye dákiní (szanszkrit. mivel egy északi hegyen ül. a jobb oldal Daksina múrti (szanszkrit) . a fehér lótusz damana (szanszkrit) . ágyasa Ezili fréda.a hindu elnyomottak rétege dam cik szem pa (szanszkrit szamajaszattva.dahomeyi kígyóisten. Amóghasziddhi társa. manu Dáksájaní (szanszkrit) .dajita (szanszkrit) . égjárók dakhma (perzsa) . szabadság a rossz tettektől. dél felé fordulva tanít egész Indiának dal 'bdzsor (írott tibeti) .egy istenség vizualizálása 'dam skyes (írott tibeti) . ejtett tibeti. találkozás egy arhattal. égjárók Daksa (szanszkrit) . félistenek közé. hit a törvényben. színe fehér.szerető dajmjó (japán) . írott tibeti mkha' 'gro ma) .női természetfeletti erők. éhségszörnyek közé.Párvatí egyik alakja.óceán.nagy hatalmú szamuráj dáka (szanszkrit.sárszülötte. Rohiní apja.férfi természetfeletti erők. írott tibeti dam tshig sgrol ma.a 8 kedvező feltétel (nem születni istenek.dal dzsor dal 'bjor phun sum tshogs (írott tibeti) . az ezüst ura. meditáló bölcs.a levegő természetének tiszta transzcendens eleme. a test rendszerében a légzés. Daksa és Praszúti leánya daksina (szanszkrit) . tanítás megszerzése. szanszkrit szamaja tárá) . fegyelmezés damani (szanszkrit) . az emberi létforma dalai (mongol. állata fehér Damcik Drolma (ejtett tibeti.elmélyülés.a papoknak juttatott díj. írott tibeti dam chig szemsz dpa') .erősen buzgólkodó dalit (szanszkrit) . testi épség.fejét Siva levágta tiszteletlenségéért. a Buddhától megszentelt Magadhában születni. a dalai láma Csenrézi (Avalókitésvara) inkarnációja dalha parakkama (szanszkrit) . leánya Daksajaní Daksa Szávarni manu (szanszkrit) . írott tibeti mkha' 'gro) .Siva egyik mellékneve. nem szenvedni hamis tanoktól. Esküs megszabadító Dámódaja (szanszkrit) .

erdőség a Vindhjá hegységtől a Dekkánig. amink van. őt tekintik a csan alapítójának Dao de (kínai) . természettörvény. jogar Dandaka (szanszkrit) .sz. remeték és szörnyek lakhelye Dandapáni (szanszkrit) . a 6 sarkalatos erény Dao hszin (kínai) .a lemondás tökéletessége.sz.a vagyon ura.bot-tartás (hatha jóga) Dandzan Ravdzsaa (mongol) . bambuszszár a gerincoszlop mintájára danda (szanszkrit) . 3 isteni barlang (tung) és 4 kiegészítés Dao zheng (kínai) .tudáshordozó istenség. jótékonyság. felhagyás (abhaja. ragadványneve a Buddha elleni merénylet után dandászana (szanszkrit) . 360-434) Dapacacsod (ejtett tibeti) .a dánavák őse. dharma. században danda (szanszkrit) . nojan kutuktu (i. a szok ellensége Dan (vodu) . 579-651) a 4.út.Botozó.megfékezés danthakástha (szanszkrit) . sz.dámódara (szanszkrit) . az istenek büntető eszköze. a bódhiszattva fel-hagy minden tisztátalansággal Dánapati (szanszkrit) .az 5. 312-385) taoista mester. artha).indiai tanító Tibetben az i. alamizsnát adni.hindu október-november damszri (ejtett tibeti.adakozás.bot. a Dan látványa dána (szanszkrit. brahmá.fogtisztító pálcika Danu (szanszkrit) .(i. az önmegváltás útja. a testben a torokhoz kapcsolódik . bódhi Dao an (kínai) . Szuppabuddhának. Kuvéra másik neve Dánasíla (szanszkrit) . nem a dharma szerint beszélni Dao liu (kínai) . a tiszta föld. férfi médium dango (japán) .az út elérése. írott tibeti sbjin pa) .egy geiko pártfogója dánta (szanszkrit) .démon. rendező elv. 1803-1856) dang ki (kínai) . írott tibeti) .sz. adomány.taoista kánon. a Teremtő eszköze Dan ayida whèdo (vodu) . akik követik a Taót Dao zang (kínai) . a csatur szamgraha vasztu egyik eleme dána páramitá (szanszkrit) .sz.jósló ifjúság. csan pátriárka dao ji xuo (kínai) .az út folyamata.megszemélyesített hatalom.felfordítani-egy-szól.szivárvány.(i. a Buddha apósának. 9. lemondás. a Tan útja.rizstészta gombóc danna (japán) .buzogány. és megosztani másokkal azt. néha Kabandha szörnyként testesül meg dao (kínai) .csan mester (i.

vizsgálat.Dareiosz.és teliholdkori hármas áldozat darsana (szanszkrit) . jóga. rendszerek. látásmód. hogy elvegyük. 6. látás. uralkodott i. dzsainizmus. 2.tükör darsa púrnamásza (szanszkrit) . nehezen legyőz-hetőség.látó Dáruka (szanszkrit) . 3. az agradharmák meg-tapasztalása. hogy tartózkodjunk a bárdolatlan cselekedetektől. az a hely szent darpana (szanszkrit) .10 szint a bódhiszattvává válás útján: 1. 10. egy istenség képének felidézése darsana bhága (szanszkrit) . ahová hintik.ajtó dasa akusala prativirati síla (szanszkrit) .kusafű (Poa cynosuroides).a hajlamoktól látomások által történő megszabadulás útja darsi (szanszkrit) . 3 elmére vonatkozó: tartózkodás a szerzés vágyától (abhidnyá virati). távoli utazás. látóérzék. tartózkodás a kemény szavaktól (phárusjavácsá virati). 5.a látomás/látás útja. tartózkodás a helytelen nézetektől (mithjádristi virati) dasa bhúmi (szanszkrit) . egy szarvast és egy izzó vasat Daruma (japán) . tan-eső .a thébai Apollón-szentély papi segédje Dárajavaus (perzsa) . tartózkodás. szemléletmód.az érzékelő tudat látó része darsana márga (szanszkrit) . ortodox (ásztika darsana): szánkhja. mozdulatlanság. a múrti megtekintése. 521-485 darbhafű (szanszkrit) . 4. jelenlét.daphnéphoros (görög) . foka darsana prahátavjánusaja (szanszkrit) . tartózkodás attól. szemlélődés.szerencsét hozó Bódhidarma figura darvasa (szanszkrit) . ragyogás. vaisésika. 9. a szemlélődés/belátás ösvénye. védánta.10 előírás arról. mímánszá.megfigyelés. tartózkodás a rosszakarattól (bjápáda virati). csárváka lókajáta. bölcsei teremtettek Siva elleni féltékenység-ből egy tigrist. 8. amit nem kaptunk meg (adattádána virati). tisztaság.heterodox (nász-tika darsana): buddhizmus. öröm. lángszerű bölcsesség. 4 beszédre vonatkozó: tartózkodás a rágalmazástól (paisunjavácsá virati). 3 testre vonatkozó: tartózkodás az élet megsemmisítésétől (pránátipáta virati).új.e. 7. hogy helytelen tettre vezessen minket a szexuális vágy (kámamithjá-csára virati). a srávakák és a pratjékabuddhák útjának 3.erdő. tartózkodás az üres fecsegéstől (szambhinnapralápá virati). njája . kiváló bölcsesség.

mahájána dasanámí (szanszkrit) . és amelyek nem hoznak létre konkrét dolgokat /aszthána/ (szthánászthá-na).tízparancsolat.században Dasaratha (szanszkrit) .Tíz isteni birodalom. az élőlények készségeinek /eszes. a práti-móksa előzménye dasa szamjodzsnani (szanszkrit) . 5. az élőlények egyedi hajlamainak /mohóság. a buddha-guna 1. 9. Ráma apja Dasarna (szanszkrit) .a Buddha 10 képessége (dnyána): 1. az élőlények régebbi életeinek ismerete (purvanivászánuszmriti). elemek/ bontsa a dharmákat (astádasa dhátuprabhádádi). 5. a karma és eredménye megértésének ereje. 2. rosszakarat.10 erényes cselekedet. az Avatamszaka szútra része. tompa/ ismerete (indríja parápara). a buddha felismeri a karma üdvös /kusala/ és kárhozatos /akusala/ és egyéb fajtáját.10 bilincs: 1. akik elkövetik őket (karmavipáka). 9. a földi élet szeretete (rúpa rága). öntudat és büszkeség. 6.Ajódhja rádzsája. az egyházi szertartások hatékonyságába vetett hit. kétség (vicsikiccsha). hogy 18 elemé-re /halmazok. 3. 2. tudja. 9. írott tibeti phjogs bcu) . 4. természetfeletti képesség. 4. a saját magában és másokban fölmerülő szennyeződések /ásrava/ ismerete (ásravaksája).dasa kusala karma patha (szanszkrit) .sz.a tíz égtáj Dasambhúmisvara szútra (szanszkrit) . 8. a legalacsonyabb /apája bhúmi/ és a lét csúcspontjának világáig /bhavágra/ és a világon túli dolgok ismerete (bhava szamaszarvatragámini pratipad).a saiva szannjászík 10 rendje. miképpen hatnak azokra. az alakok és alaknélküliség régióján túl a szabadság különböző fokainak ismerete (dhjána vimok-szádi). csoportja dasadis (szanszkrit. 5 mindenkire . kapuk. 7. gyű-lölet. a személyiségbe vetett hit (szakkajaditthi). közepes. képesség arra. 8. amelyek egy keletkezett jelenséget /szthána/ idéznek elő. milyen következményekkel jár elkövetésük. önelégültség. nem-tudás dasabala (szanszkrit) .egy ország dasasíla (szanszkrit) . 3. érzéki vágyak. ismeri a karmájuknak megfelelő élethelyzetekbe születők halálának és újjászületésének pillanatát (csjutjupapatti). az okok ismerete. 10. 7. tévhit/ ismerete (nánádimukti). 6. 10. a mennyei újjászületés utáni vágy (arupa rága). Sankara alapította az i.

. 12.hétfő. írott tibeti zla ba gnjis pa). jelképe fehér félhold.a három avatás (megmosó.démonok dasszana (szanszkrit) . ne részegeskedj. írott tibeti zla ba bdun pa).10 életszabály a bhikkhuknak és a bhikkhuníknak dászjú (szanszkrit) . illatszereket. szerencsés nap. 7. hónapok: 1. aranyat. írott tibeti zla ba brgjad pa). 9. anyja Ana-szúja. ne paráználkodj. víz. július/augusztus (ejtett tibeti dava drukpa. írott tibeti zla ba bcsu gnjis pa) davenolás (jiddis) .szapta szamudrik tirtha daurmanaszja (szanszkrit) . 8. születés dásza szikkhápada (szanszkrit) . szeptember/október (ejtett tibeti dava gjepa.Balcshen gekö dbang gsum dam tshig (írott tibeti) . mint Ísvara. február/március (ejtett tibeti dava dangpo. 4. május/június (ejtett tibeti dava sipa. ezüstöt ne fogadj el dasi (japán) . 5.a 4. írott tibeti zla ba bcsu gcsig pa). 10.Visnu mellék-inkarnációja.kötelező: 1. 6. a bölcsesség tudásába való) esküje dbang phjug ma nji shu rtsa brgjad mgo brnjan sna tshogs dang bcas (írott tibeti) . Hold. színjátéktól tartózkodj.kerekes mozgatható szentély dásza (szanszkrit) . titkos. március/április (ejtett tibeti dava nyipa. ne ölj. ő teremtette a szóma nevű növényt. ékszere-ket ne hordj. koszorút. bánat daurmanaszja indríja (szanszkrit) .a szellemi boldogtalanság képessége dava (ejtett tibeti. ne lopj.mahádarsana dnyána dbal cshen ge khod (írott tibeti . varna másik neve. január/február (ejtett tibeti dava csunyipa. írott tibeti zla ba) . 2. táncról ének-től.kétségbeesés. 3. a Trimúrti inkarnációja. meg nem engedett időben ne egyél. a 4 Véda hordozója Dauli Gangá (szanszkrit) . írott tibeti zla ba dgu pa). 10. október /november (ejtett tibeti dava gupa. 9. 2. 3.a Huszonnyolc Hatalmas . november/december (ejtett tibeti dava csupa. 7. írott tibeti zla ba lnga pa). június/július (ejtett tibeti dava ngapa.látás Dattátréja (szanszkrit) . írott tibeti zla ba bcsu pa). 5. zenétől. írott tibeti zla ba bzsi pa). magas és széles ágyon ne aludj. és 5 a szerzeteseknek: 6. 4. írott tibeti zla ba dang po). írott tibeti zla ba drug pa). április/május (ejtett tibeti dava szumpa. december/január (ejtett tibeti dava csucsikpa. 8.imádkozás dayuan jongzhi (kínai) . írott tibeti zla ba gsuim pa). apja Atri. augusztus/szeptember (ejtett tibeti dava dünpa. ne hazudj. 11.

anyaméh Démétér (görög) .túrós vagy lekváros batyu delog (ejtett tibeti) .görög eredetű szó.a vetést oltalmazó Démétér démotikus írás (egyiptomi) .a jak és a bivaly keveréke de (kínai) . 767-822).e.(ejtett tibeti) öröm. Hathor istennő egyik fő kultuszhelye Dengjó Daisi (japán) .tathágata de pa (ejtett tibeti) .jó illem derekh kohánim (héber) . a tendai iskola alapítója (i. szanszkrit Tripitaka) .vang thang dbangphjug chenpo (írott tibeti) . 806-ban Denöszum (ejtett tibeti.-7.Mahésvara dbdzsigbses (írott tibeti) -Vaszumitra dbras spungs (írott tibeti) . Földanya Démétér Chloé (görög) . 9 . 8.jelölt út a temetőben a kohaniták sírjaihoz Description de l'Égypte (egyiptomi) . században.ételvivő asszonyok deisthábhinivésa (szanszkrit) .aki visszatért a túlvilágról Délosz (görög) .lélek deipnophoroi (görög) .avadhúti.erényes de bzhin gshegs pa (írott tibeti) . amelyet Napóleon expedícióját kísérő tudósok készítettek.a hónap 10 illetve 9 napos egysége delkli (jiddis) .város Felső-Egyiptomban Thébától délre.Indra dbang po lnga (írott tibeti) . egyszerűsítései és rövidítései miatt rendkívül nehéz olvasni Dendera(h) (egyiptomi) .a Tripitaka egyik része densza (japán) .helytelen nézetek iránti erős vágy dogma-tikus hite dekas (görög) .jóshelyéről ismert sziget Delphinia (görög) .Ü Cang dco (ejtett tibeti) . és felváltotta azt.körzeti kormányzó de va . a hieratikus írásból fejlődött ki az i. boldogság.a gabona istennője. alapítása i.a Púrvavidéha egyik alszigete déhi (szanszkrit) .kolostor derekh erec (héber) . élvezet Déha (szanszkrit) .sz. népies.Drépung dbu ma (írott tibeti) .lányok ünnepe Munychión hónap elején (Athén) delphys (görög) . szusumná dbus gtsang (írott tibeti) .az öt érzék dbang thang (írott tibeti) .eredeti neve Szai chó.sz.Boszorkány a négy fő égtájon és a négy kapuőrző dbang po (írott tibeti) .az első összefoglaló monográfia Egyiptomról és műemlékeiről. jelentése: népi.

ezt használták a szanszkrithoz. ellenszenv a kívánatos dolgok iránt dészaná (szanszkrit) . égi lények. élvezet.település a szakja rádzsaságban.(div = ragyog) fényes istenek. aki utódja akart lenni. rizspuding determináltság .gyűlölet.a hindu templom szentélyében az oltár déva (szanszkrit.elmélet.tanítás deszi (ejtett tibeti. amin Brahmához jut a lélek. aki bárkájával megmenekült a vízözönből deul (szanszkrit) .az istenek beszéde. a szánkhjában a prakriti tulajdonsága.az istenek szolgálólányai. a bráhmanizmusban Isten és ember közötti létforma.a protestantizmusban az isteni eleve elrendeltség. a rúpa rúpa bhúmi egyik csoportja. boldogság. Májá szülőhelye Dévadaha szutta (szanszkrit) . ejtett tibeti lha) .isteni család déva lóka (szanszkrit) . templomi rituális táncosnők Dévadatta (szanszkrit. 1810-ben adták ki déssounin (vodu) . írott tibeti lha sbjin) .lecsengetés.a Nagy Üdv tiszta földje. gyönyörűség déva duhkha (szanszkrit) .az érzéki világ felső birodalma. a védikus időkben a természeti erők. ma a hindihez déva pudgala (szanszkrit) . öröm.az istenerő megszemélyesített formáinak fela-jánlott hindu áldozat déva jána (szanszkrit) . írott tibeti sde srid) . a halott elválasztása loájától désti (szanszkrit) . istenek déva nágarí (szanszkrit) .szöveges és 11 képes kötetből állt. kormányzó.az istenek útja.világi vezető. ezért ellentétet szított a szerze-tesi .Isten tava szútra (Tripitaka Szútrapitaka) dévadászí (szanszkrit) .istenszemély Déva Szávarni manu (szanszkrit) .valamely isteni lény alakját felvéve a tantrán keresztül végzett gyakorlat déva kula (szanszkrit) . Szukhávati. a Buddha unokatestvére. manu Dévacsen (ejtett tibeti) . az egyik klasszikus indiai írás. szemlélet désza (szanszkrit) .Istenadta. miszerint az egyensúly felborulása benne részleges Deukalión (görög) thessaliai.az istenek szenvedése déva jadzsna (szanszkrit) .a 13. Amitábha nyugati paradicsoma Dévadaha (szanszkrit) . északi út a máglya lángjából déva jóga (szanszkrit) .

ge long dge tshul (írott tibeti) .a Bhagírathi és az Alakánanda összefolyása. unokaöccse Nálaka.Kardama felesége. a tudás alacsonyabb szintjét elérők. gava dga' ba dmar mo rta'i mgo (írott tibeti) .bar do Dévahúti (szanszkrit) .remete. dharma.kaljánamitra dge bsnjen (írott tibeti) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.Istenek királya.ge va dge ba'i bshes gnjen (írott tibeti) . majd Aszita (fekete).Tusita dga' ldan pgo dbrang phjogs las rnam rgjal (írott tibeti) .a három kincs egyike (buddha. akiknek jó a karmájuk.Ganden Phodrag Csoglé Namgyal dge ba (írott tibeti) .gecul .lélegzet ásítással devahán (szanszkrit) .közösségben.ge luk pa dge sbjong (írott tibeti) . másik neve előbb Kála Dévala (mint kálavidu). aki monéjját épített emlékére Dévánam unda (szanszkrit) .sramana dge slong (írott tibeti) .Dévinda Dévaprajág (szanszkrit) . írott tibeti dgra bcsom pa) arhat. a megvilágosodott Dévéndra (szanszkrit.kaljánamitra dge bshes (írott tibeti) . Ardzsuna kürtje dévadatta váju (szanszkrit) . aki megnézte a gyermek Buddhát. Kapila anyja dévajána (szanszkrit) . innen lefelé nevezik a folyókat Gangesznek Dévarsi (szanszkrit) .upászaka dge 'dun (írott tibeti) . Indra jelzője déví (szanszkrit) .magasabb lények déváti déva (szanszkrit) . szamgha) dge lugs pa (írott tibeti) .Kártikéja egyik társa dévatá (szanszkrit) . írott tibeti lha'i dbang po) .istenek fölötti isten.istennő.isteni út. és magas a tudati koncentráltságuk Dévakí (szanszkrit) Visnu Balaráma nevű inkarnációjában az első anyja Dévala risi (szanszkrit) . vörös dga bcsom pa (ejtett tibeti. aki legyőzte az ellenséget dga' ldan (írott tibeti) .az istenek rádzsája. de megszólítás is Dévinda/dévánam unda (szanszkrit) .isteni bölcs Dévaszéna (szanszkrit) .az Örömös Lófejű. több ízben próbált merényletet elkövetni a Buddha ellen.muditá. Indra dga 'ba (írott tibeti) .

dra dgra bcom pa (írott tibeti) .egy bhikkhuní dhammanijáma (páli) .a tan törvénye.) Dhammadinná (páli) . Badaratitthai Bhadantácsarija (páli) . dalai láma .Az igazság birodalmának megalapítása szútra.Visnu mellék-inkarnációja.dra la dgra lha (írott tibeti) .sz. 477-377 között írták le a Páliputrai zsinaton. 6. Az erény útja). (Tripitaka Szuttapitaka.ellenség-isten. az 5 természeti törvény egyike dhammánupasszaná (páli) . a gyógynövények és a gyógyászat istene. Khuddaka nikája).íj-tartás (hatha jóga) dhanusz (szanszkrit) . a szatta boddzshangá 2.e. ajanamsza Dhanvantari (szanszkrit) . sz.a képzetek iránti szomj dhamma vicsaja (páli) . észak-indiai helység. sorsosztó dgrab com pa (írott tibeti) .törekvés a megvalósításra Dhammacsettija szutta (páli) . 183 cm. műve az alkommentár a Maddzshima nikájához dhammárammana (páli) .-ban.A Tan örökösei szútra (Tripitaka Szútra-pitaka 3.a Nyilas hónapjának holdtöltéje dhanur véda (szanszkrit) . kb.A tanítás emlékművei szútra (Tripitaka Szútrapitaka 89.maradéktalan nirvána dhamma (páli) . 423 időmértékes vers Dhammapála.a lételemek sorozata dhamma tanhá (páli) .a halál után a testben maradó lélegzet dhanu (szanszkrit) .) dhanandzsaja váju (szanszkrit) .) Dhammadájáda szutta (páli) . stb.bhikksu az i.Tipitaka. itt él 1959 óta a 14.Tipitaka.dgra (írott tibeti) .mértékegység. Az igazság szava (A Tan ösvénye.az erény gyakorlásának helye (a szikhek sze-rint maga a földi létezés).az igazság keresése. a Nyilas csillagkép.dharma Dhamma Csakkappavattana szutta (páli) . tényezője dhammaccshanda (páli) .a tudattartalmak éber szemlélése Dhammapada (páli) .arahat dgra bla (írott tibeti) . hallott. ebben van leírva először a 4 nemes igazság Dhamma szamganí (páli) .szellemi tárgyak (érzet. Az eszmék rendszere dhamma szantati (páli) . kezében tartja az ambróziával telt edényt (amrita kalas) Dharamszala (szanszkrit) .íjászmesterség dhanurászana (szanszkrit) . valószínűleg i.

mint a függőségi kapcsolat eleme. laja. egyetemes erő. Dharma = maga a buddhista tanítás. mozgás. a kozmikus rend. minden olyan viselkedés és felfogás. a 3. japán do) . életcél a négyből. figyelem-összpontosítás egy tárgyon. a test. varázsigék a szellemi erők megidézésére. az emberi életben megjelenhet. lételem. igazság. írott tibeti chos. létfaktor. erény. Abhidharma. elv.koncentráció. Nara és Nárájana apja. megbomlik a gunaegyensúly dharma (szanszkrit. mint szádharana. jelen-ség. a megvilágosodott tudás támasza (mahájána) dharatthá (páli) . a Három Kincs (Drágakő: Buddha. tulajdonság. tulajdonság (dharmin). az igazságok és a tett-következmények. páli dhamma. állandóság. kínai tao. a jóga 8 foka közül a 6. de a dharmák megismerhetőek dharma ájatana (szanszkrit) . a minden folyamatot irányító kozmikus élet. kínai Zhou Fa lan) . halmaz. vallás. ejtett tibeti csosz.az egyik indiai buddhista szerzetes. az erényes ember. mint a magasabb rendű célok követése. alap. a létezők összessége. a beszéd és a szellem minden erkölcsös tette. aki a Bai ma Si kolostorban fordítóként tevékenykedett dharma bhánaka (szanszkrit) . tan.terhes dolgok. ami mindent áthat. a tényeknek nincsen megfogható lényegük. sakti. rádzsa jóga gyakorlata dháraní (szanszkrit) . minden dharma a végtelen térhez hasonlít. természet. jó. szabály. a létforgatag valamennyi jelensége. esemény..tehertételek. aszádharana és ápad dharma. kötelesség.dháraná (szanszkrit) . törvény. amelyek szennyeznek. amelynek visszatartó ereje van. ami.megtartó.alapja: visszatartani. ami van. egyensúly. szilárdság. visésa. rögzítés. a szánkhjában a radzsasz hatása dharatthá mattá (páli) . védelmet nyújt a szenvedések és azok okaival szemben. és azzá tesz. lényeg. a Tan. dhri: fenntartani. Dharma.az alsó világrészek buddhája . tan.a szellemi tárgyak egymásra ható mezeje Dharma aranja (szanszkrit. tudattartam. Brahman és Ísvara megismerhetetlen. Szamgha) egyike (triratna). mindegyik anátman. a vallásos élet területe. a világegyetem törvénye. amelyek a terhes dolgokból rakódnak le. a mantra. a két bölcs.tanmagyarázó Dharma buddha (szanszkrit) .

a Tan kerekét mozgásba hozó kéztartás. törvénytest.a Tan kereke. halandó ember nem látja. a megvilágosodás forma nélküli. írott tibeti chos kji) . a pratjékabuddhák útjának 10. a tanítások és a jelenségek tudásának 4 formája dharma kája (szanszkrit. az igazság birodalmának megalapítása szútra.a tanítások és jelenségek iránti 4 türelem dharma mégha (szanszkrit) . amelyben megszűnik a szubjektum és az objektum ellentéte. ami mindenben benne van dharma ksánti (szanszkrit) . ejtett tibeti csö ku. ötféle: mindenség igaz természete/abszolút (a tudat nem tudat). ottani első prédikációja az Isipatánában dharma csaksu (szanszkrit. abszolút szintje. gátló tényezőtől. a végső valóság. kozmikus test. az eredendő tudás felhalmozása. az igazság szeme dharma dhátu (szanszkrit) . az abszolútum. az igazsággal bíró test. saját ügyének teste. a hétköznapi tudatra jellemző fogalmi gondolkodástól.tanszem. kínai fa lun) . egy buddha abszolút megnyilvánulása.a jelenségek tudása.álambana pratjaja dharma dhátu dnyána (szanszkrit) . háborítatlan állapota.dharma csakra (szanszkrit) .a dharma felhője. érdem (az összes jelenség a tudatból származik). szentbeszéd dharma csakra pravartana (szanszkrit. dharma-természet (a tudat örök lényeg). a buddha kája 2. a megvilágosodott személy szellemi síkja.a jelenségek önvaló/önlét- . az örömön túli bölcsesség. írott tibeti chos sku) tantest. mentes mindenféle szélsőséges nézettől. ami mindenkiben megvan. formája. az összetevők felismerése.az abszolút ismerete. igazságtest. végtelen megnyilvánulás (mindenkit a saját képességei szerint kell tanítani). írott tibeti chos kji wkhor lo bskor ba. végtelen űr (a tudat formátlan és felfoghatatlan). majd Benáreszbe ment a Remetehegyhez. páli Dhamma Csakkapavattana Szutta) . amivel az ember fölismeri a függő keletkezést.a Tan kerekének megforgatása. a vágyvilágban megjelenő 4 nemes igazság. a buddhák ebben a fényes ürességben azonossá válnak a Törvénnyel. a legmagasabb megvilágosodás. része dharma nairátmja (szanszkrit) . a Buddha Uruvilvá közelében elérte a megvilágosodást. a tudat tiszta. a buddhák tudá-sának egyike dharma dnyána (szanszkrit) . múdra dharma csakra mudra (szanszkrit. bhávaná márga.

században. amikor nem válik külön az objektum és a szubjektum dharmánga (szanszkrit) .a hagyományos hindu előírások vezérfo-nalai dharma vicsaja (szanszkrit) . a tartamok eleme.a dolgok olyan látása.a 14. i. írott tibeti chos skjong ba'i srung ma) . a dharmák éntelensége.páli Dhammapada Dharmapála (szanszkrit. az elme/gondolkodás tárgyai dharmakája (szanszkrit.).nélkülisége. 530-561) Nálandában.a tan követője.indiai logika mester az i. írott tibeti chos dbjings kji je shes) a törvénytér tudása Dharmadhvadzsa buddha (szanszkrit) .Terjedelmes tanszöveg. a 108 bölcs egyike dharmánám bhúta pratjavéksá (szanszkrit) .tudattartamok. írott tibeti chos grags) . a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike Dharmapada (szanszkrit) . ahol a jelenségek megjelennek. sem én.megkülönböztetés.sz. írott tibeti cshusz kji szku) .törvénytest. mahájána dharmapratiszamvid (szanszkrit) a dharma megkülönböztető megér-tése .sz. színe kék. sem személy nincs a mentális események összetevőiben dharma szancsára abhiséka (szanszkrit) . egyik a három test közül Dharmakara (szanszkrit) .az alsó világrészek buddhája dharmáh (szanszkrit) . az Amitábhabuddhizmus alapja Dharmakírti (szanszkrit. a Törvényt Oltalmazó Őrizők Dharmaparjája (szanszkrit) . manu dharma szútrák (szanszkrit) .a tant magyarázó mester meghintése Dharma Szávarni manu (szanszkrit) . Dignága tanítványa. írott tibeti chos spjod) . a vélemények és értékek vizsgálata dharmacsarja (szanszkrit. ahogy vannak.az alsó világrészek buddhája Dharmadhátu (szanszkrit.a dharma részei dharmánuszárin (szanszkrit) . a világgal azonos végtelenség. a dolgokat átható lényeg. írott tibeti chos dbjings) . a mentális események átman-nélkülisége.törvényjáró szertartások Dharmadara buddha (szanszkrit) . a Bardo egyik istensége. 7.Dharma bölcsesség. sz. a szellemi tárgyak alkotóeleme.királyból lett legendás szerzetes (India.sz.jógácsára filozófus (i. a törvény tere dharmadhátudnyána (szanszkrit. dharma-kapcsolat nélküli önlét-nélküliség. köznévként a Buddha-test bölcsessége. aki buddhává válva létrehozza a Tiszta Földet. a valós világ. 1.

tamasz). víz.ghível töltött lámpások felajánlása a múrtinak a hindu templomban dhirata (szanszkrit) . erényes. japán zen) .sz.a szövetekben működő agni.a tökéletes összpontosítás a tiszta tudat állapotában. az igazságosság királya. levegő. a nyelv. 9. radzsasz.: szthula. elemi részek. tulajdonsághordozó dhátu (szanszkrit) . a Buddha egyik neve. tűz. a 6 alapelem. ájur véda dhátu garbha (szanszkrit) . szövetek.sz. 412-454 között fordító Kínában (Asvaghósa: Buddhacsarita kávja) dharmásrama varna (szanszkrit) . összetevők. kínai csan.szamárdémon. fül.mozgás.Dharmarádzsa (szanszkrit) . a szánkhjában az alaplétezők (föld. tattva Dharmatásíla (szanszkrit) . a tapasztalás 18 tartománya (domináns = szem.jelenség-valóság. i. a test és az elme tudatossága). segítő.az énség aspektusának feltételezése a dharmákban dharmikus (szanszkrit) . tartamiság. korábban shou-ji = őrizni az egyet. elmélyedés. segítség. gyökér jelentésben a múla. koncentráció. valamilyen szempont szerinti csoportosítás.igazságos. felismerés.a Tan rádzsája. meditáció.közbeeső dhjána dhjána (szanszkrit. a jóga 8 foka közül a 7.-ban dharmátma dristi (szanszkrit) .életkorhoz kötött teendők rendje dharmatá (szanszkrit) . nyelv. hang. bindu. orr. test.ereklyetartó szekrény Dhátu kathá (páli) . forma nélküli világ dhatvagni (szanszkrit) .őselemek. ami fenntartja a létezést dharmin (szanszkrit) . intelligencia. írott tibeti bsam gtan. sz.tibeti upadhjája az i. az orr.indiai bhikkhu. mentális esemény.Tipitaka. illat. Érzékelemek (Értekezés az elemekről) dhátu traja (szanszkrit) . alsó = vágybirodalom. űr) 3 megjelenési formában (szattva. tárgyi = alak. ájur véda Dhénukászura (szanszkrit) . elme. dzsjótir. dharma. tulajdonképpen a meditációs ülő helyzet is.az elmélyülés támasza dhípa (szanszkrit) . alkotóelemek. 4 . a fül. tárgytalan elmélyü-lés. Judhisthira jelzője Dharmaraksa (szanszkrit) .szellemi egyensúly dhjámnántara (szanszkrit) . a külvilághoz nem-kötődés megvalósítása. réteg. íz. Visnu Balaráma formájú inkarnációjában megölte dhijálamba (szanszkrit) . felső = formavilág.3 birodalom. brahmá. tudati = a szem. tapintás.

nemmegelégedettség. szukha (boldogság). 8. 5. szukha (boldogság). 2. 3. 6. 2.elmélkedő bódhiszattva. (megtisztított) elmélyülés megnyilvánuló tényezői: 1. 8 hiba az elmélyülésben: 1. 6 tökéletessége: bőkezűség. ratiszamgráhaka manaszkára. hatha.meditációs kéztartás. eszmélkedés dhjána/szamádhi mudra (szanszkrit) . az 1. 5.belemerülés dhjánántara (szanszkrit) . az egyensúly nyújtotta érzés. ékágratá (egy pontra koncentrálás). príti (öröm). 2. ékágratá (egy pontra koncentrálás). 2. egyensúly. szukha (örömtől mentes boldogság). az egyik dasa-bala dhjána/szamádhi (szanszkrit. mimámszaka manaszkára. a megszabadulás. mentális fájdalom. a mély összpontosítás megértésének ereje dhjána vimoksádi dnyána (szanszkrit) .az alakok és alaknélküliség régióján túl a szabadság különböző fokainak ismerete. ékágratá (egy pontra koncentrálás).dhjánikus fegyelem dhjána vimoksa szamádhi szamápatti dnyájabala (szanszkrit) . elmélyülés megnyilvánuló tényezői: 1. tudatos tisztaság.megvalósított dhjánák. írott tibeti bsam gtan) szemlélődés. a 4. 6. a mantra. 3. az elmélyülés különböző szintjei dhjána szamvara (szanszkrit) . laksanapratiszamvédi manaszkára. prajógadnyistha manaszkára. 4. 4. 4. az egyensúly tisztasága.az elmélkedés és elmélyülés egyidejűsé-gének tökéletessége dhjána szamápatti (szanszkrit) . belégzés és kilégzés dhjána páramitá (szanszkrit) . vicsára (a gondolat vizsgálata). vitarka (gondolat-megfoganás). elmélyülés megnyilvánuló tényezői: 1. belső tisztaság (saucsa). kezek egymásra helyezve az ölében dhjánánga (szanszkrit) . 5. laja. 25 szellemi leszármazott. a 2. prití (öröm). vitarka (a gondolat megalkotása). ádhimoksíla manaszkára. 2. 4. mentális kényszer. 3.fajtája van. a 3.a dhjá-nák. 4. rádzsa jóga gyakorlata. 2. cselekvően közreműködnek a világ történésében. az elmélyülés mentális tevékenységei: 1.közbülső meditáció dhjáni bódhiszattva (szanszkrit) . világos megértés. elmélyülés megnyilvánuló tényezői: 1. az 5 dhjánibuddha hozta létre elmélyüléssel. právivédzsa manaszkára. 4. kö- . 3. 3. vicsára (gondolat-megvizsgálás). szukha (boldogság). 3. tudatosság.

illat. égruhájú. egy halott lelke Didymeion (görög) . képzelt buddha.hosszú vándorlás Dighanakha/Aggivésszana/Szaccsaka (szanszkrit) . elmélyedés.-6.rituális korbácsolás (Spárta) Diasia (görög) .a Kuru vagy Kaurava család feje a Mahábháratában. ejtett tibeti Khor Szung) . Aksóbhja) dhjáni mudra (szanszkrit) . bátorság.telességteljesítés. a pándavák sógora a Mahábháratában Dhristakétu (szanszkrit) .elmélyedő kéztartás dhjánopapati (szanszkrit) .Apollón jóshelye Milétosban digambara (szanszkrit) . aki ragaszkodik.a kelet mahárádzsája.sz.anyagtalan égi buddhák.a test alsó felét takaró 4 és fél méter hosszú anyagból készült férfiruha Dhristadjumna (szanszkrit) . a meditáció következtében aktívvá válnak.indiai logika mester.elmozdítható múrti dhúpá (szanszkrit. Vjásza és Ambiká fia Dhritirastra (szanszkrit.születési dhjánák dhóti (szanszkrit) . a keleti égtáj istene. Ratnaszam-bhava kísérője dhútanga (szanszkrit.Dighíti kószalai rádzsa fia Dighíti (szanszkrit) . A hosszú gyűjtemény dígha szanszára (szanszkrit) . ördög diamastigósis (görög) . 7 értekezés a logikai kommentárokról . a Meru-hegy diab (vodu) .engesztelő áldozat Zeus Meilichiosnak Anthestérión hónap 23-án (Athén) dibbuk (héber) . de Indra is. ejtett tibeti) .levegőbe öltözött. Szamantabhadra társa Dhupéma (szanszkrit. műve: A helyes észlelés foglalata (szanszkrit Pramána szamucscsaja).vándorolni. bölcsesség dhjáni buddha (szanszkrit) . Amóghavadzs-ra.Kószala rádzsája a Buddha idején Dignága (szanszkrit) . füstölő. 5.Drupada fia. Draupadi fivére. szelídség. Ratnaszambhava.zászló.Tipitaka. és segítik a szemlélődő elmélyedést (Vajrócsana. a gandharvák ura dhruvabéra (szanszkrit) . jógácsára filozófus az i.rossz szellem. században. írott tibeti dhúpe ma/spos me ma) jóillat. thaiföldi szerzetesi gyakorlat dhvadzsa (szanszkrit) . a dzsainizmus aszketikus irányzata Dígha nikája (páli) .valaki. női bódhiszattva. Amitábha. rossz szellem. thai thudong) .kételkedő nigantha zarándok Dighávu (páli) .Csédi királa Dhritarásra (szanszkrit) .

amely szerint a világ oka az irány disza (ejtett tibeti. hogy azonos dinasztiában találunk olyan fáraókat.a Skorpió csillagkép.sziget. a hükszosz korban Dióné (görög) .a jog és az igazságosság istennője (és Themis) dikpa (ejtett tibeti. zöldesszürke mintázatú kő.buddhista iskola Vaszubandhu Dasabhúmika szútrája után. és sokkal inkább a kezelhető tagolást szolgálja.Lámpásgyújtó. akik között nincs rokoni kapcsolat. a dinasztiákba sorolás Manethón mun-káján alapszik. déli és északi irányzata van. írott tibeti dri za) . tanítványa Szumédha Dipávali/Dívali (szanszkrit) . áloká Dípankara (szanszkrit) . hogy két dinasztia uralkodói párhuzamosan uralkodtak.per a rabbinikus bíróság előtt dinacsarja (szanszkrit) . előfordult olyan is. ellentétes a shelun iskolával din (héber) .a Felszabadító Dionysos Dionysos Óméstés (görög) . a nirvána.fénycsóva. és az is. a Kephrén-szobor anyaga dipá (szanszkrit) .rendkívül kemény. hogy egymással rokon fáraókat különböző dinasztiába sorolunk. ám Egyiptomban a rokonság nem mindig áll fenn.városvédő ünnep Skirophorión 14-én (Athén) disvádin (szanszkrit. az álaja szennyezett.egy szakja risi Dípankara buddha (szanszkrit) .elvileg egymással rokoni kapcsolatban álló uralkodók csoportja. Zeus felesége (Dódóna) (óind Djaus) Dionysos (görög) . kínai fang lun si) . hindu fényfesztivál kártika (október-november) hónapban.istennő. ajanamsza diksá (szanszkrit) .napirend.avató lelki tanítómester dilun (kínai) .felfogás. a Buddha 24. de csak átmenetileg. írott tibeti sdig pa) . ájur véda dinasztia (egyiptomi) . beavatás diksá guru (szanszkrit) .hindu áldozati szertartás. mint a rokoni kapcsolatok nyilvántartását. előfordul.égtájak Diti (szanszkrit) . pl. Rámacsandra és Lakshmi ünnepe Dipolia (görög) .látható nirvána (aki már életében .a Daitja démonok anyja dittha dhamma nibbána (páli) . szép.döntés din Tóra (héber) .a Nyershúsevő Dionysos diorit (egyiptomi) . elődje.Diké (görög) .vegetációisten Dionysos Eleutherios (görög) .

elzárási helyiség a beavatandók számára djouba (vodu) . . ászava ditthi (szanszkrit) .mandala dkon mcshog gszum (írott tibeti) .helytelen nézetekből eredő hit ditthászava (szanszkrit) .nappal 0 órától 12 óráig divino (vodu) . szamatá. tisztán hallás.Szatjaván apja. a Hat Győzelemmel Túljutott Hatalmas egyike.isteni fül. az ávénika buddhaguna 16.nézetekből fakadó téveszme divá (szanszkrit) .istennő. amely ebben az életidőben hozza meg gyümölcsét ditthábhinivésza (szanszkrit) .isteni szem. de a bölcsesség már nem tudatos (dharmadnyána. ismerete. 17. foka.elérte) dittha dhamma védáníja kamma (páli) .jövendőmondó divja csaksu (szanszkrit) .dob Zaka loa táncánál (martinique dob) Djumatszéna (szanszkrit) .karma. képes korlátozás nélkül hallani a han-gokat. írott tibeti ye shes..mu dngos grub (írott tibeti) . Zeus felesége (óind Djaus) Djarmatásíla (szanszkrit) . és 18.tibeti tanító az i. alapja a 8 tudatosság. a Halál Ura dmu (írott tibeti) . hiba ditthi mannyaná (szanszkrit) .triratna dmjal ba (írott tibeti) . képes korlátozás nélkül látni az alakokat. kínai si zhi) .Ég.Ábrahám szavai (egy könyv) Div'ré-Hájámim (héber) .ragaszkodás a vakhithez ditthi vipallásza (szanszkrit) . az alakok világának sajátossága divja désa szévana (szanszkrit) . az abhidnyá 1. vélekedések.tisztánlátás. clairvoyance divja sróta (szanszkrit) . században Djausz (szanszkrit) . 9. légzés.naraka dmjal ba'i thus pa chos kji rgjal po (írott tibeti) . pratjaveksaná. a mantra jóga gyakorlata divja dristi (szanszkrit) .Biblia. sziddhi D'niél (héber) .helytelen nézetekből eredő képzet ditthi upádána (szanszkrit) . kritja anusthána).ngön dup. Krónikák Diwia (görög.a Törvény Királya. az abhidnyá 2.eredendő tudás. a végső tudás.a téves nézetek rongálása. anvajadnyána). héber) . az Átman Brahman djèvo (vodu) .Biblia. ismerete. felismerés (mahá darsana. az alakok világának sajátossága Divré Avraham (héber) . Szávitri apósa dkjil 'khor (ejtett tibeti) .istentiszteleti eszközök használata.vágy által motivált nézetek. bölcsesség.sz. Dániel dnyána (szanszkrit.

fordító (i.a vágybirodalom istenei.Tibet keleti és északkeleti része (Csölkhaszum). (páramitájána).a szótó 41. a szánkhja.a tudás tökéletes megvalósítása dnyána szambhara (szanszkrit) .vodu tánc 'dod chags (írott tibeti) . vörös 'dod pa'i khams (írott tibeti) .kettősség nélküli tudás dnyána márga (szanszkrit) .út a megismerésen keresztül dnyána paridnyá (szanszkrit) .a metafizikai tudás jógája. tudásszerv (a 6. vidjá létfokozat Dnyánagarbha (szanszkrit) . 1005-1064). zen Do kham (ejtett tibeti.egy buddha ismeri minden idők dharmáit kötődés nélkül dnyána jadzsna (szanszkrit) . megismerés által létrejövő áldozat (sravana.sz.a tudás akadálya. dharma) . vagyis Dotö és Domed Do Tö (ejtett tibeti. egy bódhiszattváé.káma dhátu Dódóna (görög) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. harcművészetek) gyakorlásának helye . Sankara filozófiájának gyakorlati kerete.út. az elmélyült ismereteket gátló akadály. csan.je se szem pa dnyánéndríja (szanszkrit) . sz. a nyolcféle lény (sde brgjad) egyike 'dod pa dmar mo pu shud mgo (írott tibeti) .a dzsiva eszmélése a tudásban létfokozata. írott tibeti mdo khams) .ksatriják Kunagráma településen. nyelv. fül. indríja) a szánkhjában: manasz.tudás-rakomány. szanszkrit szútra.érzékelő szerv (szem.nepáli szerzetes (i.rága 'dod lha (írott tibeti) .sz. a kadampa rend alapítója Dóan Kansi (japán) .tudás. az én a dharmákban van do (japán. a rádzsa jóga része dnyána madvajam (szanszkrit) . tudás felhalmozás. írott tibeti mdo stod) . bőr). orr. a Kívánságos Bankafejű. nididhjászana) dnyána jóga (szanszkrit) . 9. a legmagasabb rendű igazság. a böl-csesség gyűjteménye dnyánadá (szanszkrit) . a 6 tökéletességből a 6. pátriárkája doba (vodu) .jóshely Épeirosban dódzsó (japán) . a Radeng kolostor építője. ejtett tibeti. a tanmátrák elvei dnyátri (szanszkrit) . manana.az út (zazen. közülük való volt Mahávíra dnyéjá varana (szanszkrit.) dnyánaszattva (szanszkrit) . írott tibeti shes bja'i sgrib pa) .

9. 3.Vadzsraszattva Dorpeia (görög) .a végső mevalósítás dharmakája szintje Dordzse Csang Tung ma (ejtett tibeti.összeköt.sz.zen mester dokuszan (japán) . 6.sz.az ösvény dalai.az Apaturia első napja . 4. írott tibeti rdo rdzse 'cshang) .a körkörös út. 1255ben kapta a Tant Nyodzsó mestertől.Sziddhattha Gótama Szakja dong mo (ejtett tibeti) . így Bódhidarmáig megy vissza.elpusztíthatatlan Dordzse Csang (szanszkrit Vadzsradhara. az én és minden létező egy. a létezés és a nem-létezés egy. a férfiak és a nők egylényegűek. felavatás domanassza (szanszkrit) .gyémánt. leszármazottja. a két alapvető japán zen-iskola egyikének alapítója (i.bambuszból készült henger. pátriárkája.rövid ima Vadzsradharához Dordzse Drokden (ejtett tibeti) . 2. ott élt i. 1245). vadzsra dor dzse dradül (ejtett tibeti) . 1200-1253). i.zen-mester és a tanítvány négyszemközti beszélgetése dolog.sz. az idő és a létezés egy. 8.Dógen (japán) . írott tibeti szdom pa) . a kóan és a megvilágosodás egy. ejtett tibeti. írott tibeti rdo rdzse) .szeretet. a szerzetesek és a világiak egylényegűek.alkalmassági vizsgálat papi teendőkhöz Dókuon (japán) .a szótó 51. a teakészítés kelléke dor dzse (ejtett tibeti.bengáli misztikus ének a tudatos gondolatátvitelhez dóka (japán) .sz. a szent iratok és a zen tanítása egy dóha (szanszkrit) . 1223-1227 között Kínában a Tien tung kolostorban tanult. 11. az élet és a halál egy. tanítása a pátriárkákig. a zen gyakorlat és a megvilágosodás egy. i.a dalai láma oltalmazó istensége Dordzse Szempa (ejtett tibeti) . 10.bánat.sz. majd felépítette az Eihei dzsi templomot.paramártha bódhicsitta don grub (írott tibeti) . (i. a szótó iskola alapítója. művelendő (4) . az iskola neve (szótó) a Cao tung japán olvasata. a fogadalmak és a zen tanítása egy. a zen és az állam egy. alaptanítása: 1. öröm dom pa (ejtett tibeti. állandó gyakorlás dokimasia (görög) . lelki gyötrődés don dam bjang chub kji sems (írott tibeti) . szánalom. 5. vaka formában írt vers dokan (japán) . kiegyensúlyozottság. Murakami császár 9. 1244-től. 7. írott tibet rdo rdzse cghang thung ma) .

ájur véda dossa (vodu) .az ikrek után született lány dossou (vodu) . vágy dön (ejtett tibeti. írott tibeti mdos) .bön szertartás az akadályok és az ellenséges erők eltávolítására. a jobb vállon lakik Dra mi njen Ling (ejtett tibeti) .gyűlölet Doushuai (kínai) . általában a Lhásza melletti 3 és Sigace és Trasilhünpo melletti 4 kolostorra vonatkozik .egy hely harcos istene (jüllha).az ikrek után született fiú dossou avant (vodu) . Bankei tanítója dósa praszanga (szanszkrit) .Kalpavriksa dpag bsam shing (írott tibeti) .meghibásodás. 25.természetes bölcsesség dra lha (ejtett tibeti. írott tibeti gdon) .Risipatana drastavja (szanszkrit) .az ikrek előtt született gyermek dosza (szanszkrit) .anuvjadnyana Dpema Karkyi Wangcsuk (ejtett tibeti) . gyermekbetegségek.hibás következmény dosha (szanszkrit) .bátornak lenni. epilepszia dpa' bo (ejtett tibeti) . beszennyeződés.a látó alany drasza (ejtett tibeti) .démonfajta.a látás tárgya drastr (szanszkrit) .zen mester. kapha. eltérés a rendtől.ellenség dra cang (ejtett tibeti) .Uttarakuru drag po khor lo 'cshang (írott tibeti) . században drang don (ejtett tibeti) .Tusita dö (ejtett tibeti.halott ébresztő szertartás a hulla mágikus erejű nyelvének megszerzéséért Drakpo Khorlo Csang (ejtett tibeti. írott tibeti gra lha) . pitta.szerzetesi kollégium dra la (ejtett tibeti. írott tibeti dgra) . testnedvek (testlevegők).cse dra (ejtett tibeti. írott tibeti drag po khor lo 'cshang) .további magyarázatra szoruló tanítás.Drakpo Khorlo Csang dragpoi dubtob (ejtett tibeti) . rejtett jelentésű drang srong lhags (írott tibeti) . a déli tiszta mező dpe bjad bzang po (írott tibeti) . harcosok a testtájaknak megfelelően.a mitikus Szambhala királya az i.Dósa (japán) .Dapacacsod női társa dpjad (írott tibeti) . színes fonalakkal betekert fa jogar a ma mók ellen.szerzetesi terület.Kalpavriksa dpal dang ldan pa'i zhing khams (írott tibeti) Ratnszambhava birodalma. pavo dpag bsam ldzson shing (írott tibeti) . 3 fajtája: váta.sz. írott tibeti dgra bla) .

disza Drigum (ejtett tibeti.jak-tehén dri chab ma (írott tibeti) . ami egy . 4.draupadéják (szanszkrit) .bódhiszattva. beleun a vallási eszközök állandó alkalmazásába dri za (ejtett tibeti. írott tibeti 'bri) .bén hámcárim Drépung (ejtett tibeti. illatevő égi zenészek.gandharva.Draupadi öt fia Draupadí (szanszkrit) . tibeti király drikungpa (ejtett tibeti) . Amóghasziddhi kísérője drista (szanszkrit) . a tanítvány magasabb rendűnek mondja magát tanítójánál.látásmód dristhi súnja (szanszkrit) . 2.helytelen nézet.6 szennyeződés (1.madhjamaka. a tapasztalás drista dharma parinirvájin (szanszkrit) . megszegi a szerzetesi szabályokat. az 5 érzékszerv működésére koncentrál. egy gelugpa kolostor dri (ejtett tibeti.a látható élet békessége. mentesség bármiféle nézettől dristi (szanszkrit) . hogy a vallási kötelezettségekkel foglalkozna. a pándavák felesége a Mahábháratában dravja (szanszkrit) . 5.példa dristhi (szanszkrit) .kedv szél a szellem működésében Dripanamszal (ejtett tibeti) . a nyolcféle lény (szde brgjad) egyike. őstényező. vágy-világi élet drista dharma védaníja (szanszkrit) .Drupada lánya. írott tibeti dbras spungs) . ahelyett. az ételből származó betegségek drejvohen (héber) . 6.az ebben az életben megtapasztalt karma-hatás dristánta/udáharana (szanszkrit) . szellemi elismerésre vágyakozik. szubsztancia dre (ejtett tibeti.kargyüpa iskola Tibetben dril bu (ejtett tibeti) . 3.ghanta Drilbuma (ejtett tibeti) . és tanítónak vallja magát.helytelen nézet. külső dolgok kötik le.látomás által megszüntetett dristiparámarsa (szanszkrit) .a látható. az egyik béklyó dristihéja (szanszkrit) .démonfajta. a mandala északi ajtónállója 'drin gju rlung (írott tibeti) . írott tibeti gri gum vagy gri gum bcan po) .Gandhá dri ma drug (ejtett tibeti) . gondolatait más.Rizshalom. írott tibeti gre) .a 8.női védisten.állag. írott tibeti) .

nomád jaktenyésztők Drokmi (ejtett tibeti. írott tibeti 'bro) .sárkány. 1064).tibeti fordítómester (i.pap. férfi jellegű (pho. cami. a Buddha egyik vihárája. írott tibeti 'brug) .ami beteljesített Drupada (szanszkrit) . önmegvalósított lény drup csa (ejtett tibeti.Dséta ligete Szávatthí mellett. Khön Köncsog Gyalpo tanítója. délkelet. írott tibeti 'brog mi) .helytelen nézetet páratlannak tart. írott tibeti grogs) .a 3 testnedv (rlung.a langyos nedvességből születés drok (ejtett tibeti. állatövi jegy. Atísa tanítványa drómena (görög) .sz. föld.barátság drok pa (ejtett tibeti. az 5.szamszkára du bjed kji phung po (írott tibeti) .sz.Dhristadjumna apja a Mahábháratában.születés Dsétavana (szanszkrit) .hiba Dsam pa gon po (ejtett tibeti) . Maitréja dsatá (szanszkrit) .ragaszkodás a helytelen nézetekhez dro (ejtett tibeti. 993-1072). jang). mkhriszpa. írott tibeti szgrub pa'i mandal) .aki beszédet tart dru pe mandala (ejtett tibeti. majd a kagyü drod gsher la skjes pa (írott tibeti) . írott tibeti 'brog pa) . egyesek szerint ő a szakja alapítója Drom Tönpa (ejtett tibeti) . Panycsála királya. vihar.tibeti mester (megh. ra). badkan) 'du bjed (írott tibeti) .a Kálacsakra egyik leszármazási ága (dro.a Három Drágakő és a Három Gyökér mandalája druk (ejtett tibeti.a Buddha. Anátha pindika kereskedő ajándéka du ba (ejtett tibeti) . a Mahábháratában a kaurava és a pándava fiúk fegyveroktatója drong (ejtett tibeti) .látomás által megvalósító.hajfonat dsáti (szanszkrit) .vad jak dróse (jiddis) . írott tibeti bsgrub bja) .a nézetek áramlása dristjupádána (szanszkrit) . mennydörgés.siker.szamszkárana szkandha . i. a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike dristjogha (szanszkrit) . írott tibeti bsgrub) .szent cselekmények Dróna (szanszkrit) . a pándavák apósa dsa (szanszkrit) . ha valaki végső célnak tartja az átmeneti világot dristiprápta (szanszkrit) . ajanamsza drup (ejtett tibeti. dzsonang iskola.

csodatevő Dubsalá (szanszkrit) . bárány. a jelenségek világa.szamdnyá duat (egyiptomi) . aki különleges képességek birtokában van dub tob (ejtett tibeti) . kutya. naplemente. napkelte. írott tibeti nji nub). hajnal. szenvedés. alkonyat. dél 09-11 (ejtett tibeti nyidrö. délután. az éjszaka kezdete. írott tibeti phjed jol). nyugat 15-17 (ejtett tibeti nyinyur. írott tibeti nam langs). a kielégítetlenség elszenvedése (duhkha duhkhatá). írott tibeti bdud.isteni hódolónő. írott tibeti dus 'chod) . tehén. majom. az elmúlás elszenvedése (vipari-náma duhkhatá). írott tibeti nji sar). délnyugat 13-15 (ejtett tibeti cshejöl. a feltételekhez kötött létfolyamatok következménye. ló. emberevő gonosz szellemek 'dud 'gro (írott tibeti) . 2. kelet 05-07 (ejtett tibeti namlang. gőg. a megalkuvások elszenvedése (szamszkára duhkhatá). a pratitja szamutpáda 12. csoportjai: 1. sz.az egyiptomi alvilág. kelet 03-05 (ejtett tibeti thorang.meg-nemelégedettség. a léte-zés 3 jellegzetességének egyike. sárkány. pokol duhán (héber) . Dzsajadratha felesége Dubsászana (szanszkrit) . pirkadat. madár. irigység) duggati (szanszkrit) . írott tibeti nji phjed). északkelet 01-03 (ejtett tibeti cshejöl.a kielégítetlenség .hatalmas. disznó. írott tibeti tho rangs) du ses kji phung po (írott tibeti) . tigris. Ozírisz birodalma. bánattal. a megvilágosodás 1. írott tibeti nam phjed). szenvedélyes vágy. éjfél. kha a kocsi tengelye. gyűlölség. északnyugat 19-21 (ejtett tibeti szaszö. páli dukkha.kettős óra (nappal 05-17.szamdnyá szkandha 'du shes (írott tibeti) . írott tibeti nji mjur). észak 21-23 (ejtett tibeti szökhor. nyugat 17-19 (ejtett tibeti. női főpap dub csen (ejtett tibeti) . Mára) . írott tibeti sa srod).Dhritarástra fia dud (ejtett tibeti. észak 23-01 (ejtett tibeti namcshe. fokozata. ha pont középen van. fájdalom. állatok dug lnga drag po (írott tibeti) . írott tibeti srod 'khor). a holtak és az istenek lakhelye duat nutjer (egyiptomi) . az éjszaka vége.hajlottan járók. sikeres.a szenvedés tudása duhkha duhkhatá (szanszkrit) . 3. este. dél 11-13 (ejtett tibeti nyicshe.du cö (ejtett tibeti. kígyó. szomorúsággal teli. a testi létben viszont asszimmetrikus duhkha dnyána (szanszkrit) .emelvény lépcsővel a frigyszekrény előtt duhkha (szanszkrit. írott tibeti sdug bsngal) .Dhritarástra lánya.fekete. írott tibeti phjed dzsol). a forgás egyenletes. bánat. reggel. foka. délkelet 07-09 (ejtett tibeti nyisar.öt erős méreg (tudatlanság.rossz út. patkány. írott tibeti nji dros). nyúl. éjjel 17-05).

fegyelem.füstölő felajánlása a múrtinak a hindu templomban duppannya (szanszkrit) .elszenvedése. mondják anyának (mátá) és istennőnek (déví) is. írott tibeti) . a pratjékabuddhák útjának hatodik része.rossz tudású dur khrod brgjad kji mkha' 'gro (írott tibeti) .lándzsa dúpa (szanszkrit) . azonosak a Nyolc Haragvó Boszorkánnyal dúra apakristam (szanszkrit) . aki .a tények eltorzítása dúramgamá (szanszkrit) . nagy kiterjedésű. az anyagi energia istennője Durgá púdzsá (szanszkrit) . a Trimúrti teremtette.csigakürt 'dun pa rtse gcig tu (írott tibeti) .elégtelenség.nagy kiterjedésű.áthatolhatatlan. írott tibeti 'dul ba. a bhávaná márga 7.a továbbhaladás terjedelmes birodalma.a Nyolc Temetőhelyi Égjárók.a szenvedés keletkezése/eredete. a szerzetesi élet szabályai dun (ejtett tibeti) . az állatok. hogy legyőzze a dászjú démonokat. Kálí vagy Párvati (Szatí) istennő bengáli alakja. az anyagi energia rendkívüli ereje. írott tibeti gdugs) . szanszkrit Vinaja) . foka durbhiksa (szanszkrit) .Dhritarástra fia. Szatí) 10 napos hindu ünnepe októberben Bengálban. a pokol és az éhező szellemek világa Durjódhana (szanszkrit) . betegség duk (ejtett tibeti.Durgá (vagyis Párvatí. sankha dung kar (ejtett tibeti) .ernyő dukpa (ejtett tibeti) .rossz sorsok.a szenvedés igazsága duhkhatá (szanszkrit) . a kauravák királya.a szenvedés megszüntetése. a bódhiszattva bhúmi 7. Kalkuttában durgati (kínai edao) . hátas állata a tigris. Kálí. csatvári árjasztjáni duhkha szamudája (szanszkrit) .kargyüpa iskola Tibetben 'dul ba (írott tibeti) .Dulva dulé (görög) .szolgák (Kréta) Dulva (ejtett tibeti.egyhegyű dung (ejtett tibeti.éhínség Durgá (szanszkrit) .kagylóból készült szertartási hangszer.szolgálónők (Kréta) dulos (görög) . csat-vári árjaszatjáni duhkha szatja (szanszkrit) . foka dúrangamá bhúmi (szanszkit) . a duhkha első jellegzetessége duhkha indríja (szanszkrit) .a fizikai fájdalom képessége duhkha niródha (szanszkrit) .

a karma kagyüpa (karmapa) rend alapítója Dütül csörten (ejtett tibeti) . Milarépa tanítványa.nehezen elérhető. a Buddha apósának jelzője Durvásza (szanszkrit) .a Mara felett aratott győzelem. írott tibeti bdud rci) .a Tizenkét Tanítás: tömör útmutatás .démon. birkát kohánim Dükji Khorlo (ejtett tibeti.ducö dus dzsug (írott tibeti) . erkölcstelen.áldásosztás a duhánról.démon Düd (ejtett tibeti) . alapfogalmak düg jal (ejtett tibeti.ostoba.rossz. 1110-1193). írott tibeti bdud nji) . démon.Dúrvásza-tartás (hatha jóga) dus 'chod (írott tibeti) .időköz dü nyi (ejtett tibeti. írott tibeti bdud spjod) .Dükji Khorlo dushéra/dusszéhra (szanszkrit) . Rámacsandra győzelme Rávana felett Dushpradharsa buddha (szanszkrit) . írott tibeti dus kji khor lo) . összegyűjtött fogalmak. máskor Balaráma tanította meg a buzogányharcra durlabham (szanszkrit) .nagy.az északi világrész buddhája Dusjánta (szanszkrit) .bezárta Krisna fiát. a nyolcas csörten-csoport egyike dvábhjám krita (szanszkrit) . írott tibeti dusz gszum mkhdzsen po) tibeti szerzetes (i.mindkettő (önmaga és más) által okozott dvábhjámut páda (szanszkrit) .dü dzsuk dus kji khor lo (írott tibeti) .férfi védisten.Mára. Sakuntalá férje dusz gszum mkhjen po (írott tibeti) . és Visnu Balaráma nevű formájában szabadította ki. Szambát Hasztinápurban.nektár dü csö (ejtett tibeti.rossz erényű Dutszikjilva (ejtett tibeti) . Szuppabuddhának. gunazavar dü ci (ejtett tibeti.3 fokozatú érvelési módszer logikai kérdések megvitatásához. a mandala északi ajtónállója dutthullam (páli) .Kálacsakra Düszum Kjempa (ejtett tibeti.Düszum Kjempa dusszíló (szanszkrit) .a létesülés 12 tényezője dvádasánga sászana (szanszkrit) . a szok ellensége dü juk (ejtett tibeti. ördög düdra (ejtett tibeti) . írott tibeti bdud rgjal) .sz. rosszindulatú. az emberi létforma Durmati (szanszkrit) .10 napos hindu fesztivál áshvin (szeptember-október) első napjától.démonkirály dühenolás (jiddis) . hirtelen haragú szent dúrvászászana (szanszkrit) . írott tibeti dus dzsug) .mindkettőből (önmagából és másból is) való keletkezés dvádasánga (szanszkrit) .Bharata apja.

szigetszülette Vjásza Dvaita (szanszkrit) . egy tanítás közlése hasonlat segítségével (udána).sz.a két nemzőszerv találkozásának kultikus ábrázolása dvandva (szanszkrit) . alapítója Srípati (i.108 feleségével és Rukminíval. az oksági törvény fokozatai (nidána).védánta iskola.bronzkor.zászlórúd D'várim (héber) . a mi 3. műve: Anuvakhjájana. a „Mert megmondatott”-tal kezdődő mondások (itijukta). juga Dvápara juga (szanszkrit) .dualizmus. műve: Védántaparidzsáta szaurabha. a Buddha beszédeinek magyarázatai (vjákarana).). csökken a lemondás és a tisztaság.a 3. 1350-1410). ilyenkor gabonafélét kell enni Dvaipánja (szanszkrit) . 1238-1317).kilépés az ellentétek torzításából.kettősség dvajendrijá szamápatti (szanszkrit) . verses mondások (gáthá). amelyben a Buddha is szereplő (dzsátaka).egy erdő. Madhávácsárja dvaití bháva (szanszkrit) . Visva-karmá építette dvárapana (szanszkrit) . itt tartózkodott Krisna 16. tanító történetek. 11. a dharmákkal kapcsolatos komoly utasítások (upadésa) dvádasin (szanszkrit) .sz.védánta iskola. világkorszakunk. védánta iskola. Brahmá szútra kommentár dvaitádvaita (szanszkrit) .életkorhoz kötött teendők rendje . uralkodik a mohóság.(szútra). alapítója Madhva (i. a zavart tudatosság elhárítása (adbhutadharma). tanító történet a Buddha életéből (avadána).ajtónálló szobrok a hindu templomokban dvárasambha (szanszkrit) . A tóraismétlés könyve dvármásramavarna (szanszkrit) .az ékádasí hindu ünnep utáni reggel. elemzések (vaidalja). 864. alapítója Nimbárka (i. a paripurna állapota dvápara (szanszkrit) .kettős természetű lényeg dvajatá (szanszkrit) .Biblia. Brahmá szútra kommentár. kettősség dvaita védánta (szanszkrit) . Brahmá szútra kommentár dvaitádvaita váda (szanszkrit) .sz.város. versekkel dúsított szöveg (gejja). sz.000 földi évig tart. első számú feleségével 28 éves korától kezdve. műve: Sríkárabhásja. a kegyesség elmúlásával egyre több lesz a bűn. az emberek ezer évig élnek Dváraka (szanszkrit) .ellentétpárok dvandvaatítha (szanszkrit) .

jak és szarvasmarha kereszteződése.világszigetek. írott tibeti ze sdang) .a beteljesítés fokozata a Kálacsakra meditációban 'dzogs cshen (ejtett. gyűlölet. 3 szint (sza gszum) 'dzin rgya mcho (kínai) .2 dvianuka (szanszkrit) .kétlábas fordított bottartás (hatha jóga) dviszáhaszromadhja mólóka dhátu (szanszkrit. ezer kis világegyetem alkotja dvitíja dhjána bhúmi (szanszkrit) . délen a Dzsambugyümölcsű. konceptualitás nélküli meditációs módszer.kettős folyamodású laikus hívő.Tendzin Gyaco dzo (ejtett tibeti. ellenszenv. de sokszor csak a bráhminok. középen a Szuméru. északon a Kellemetlen Hangúak dvipáda kaundinjászana (szanszkrit) .ze 'dzam bu gling (írott tibeti) .dzok cshen.32 testrész (ákára).lóka 'dzig rten gsum (írott tibeti) . a szerzetességhez még nem. kínai zhong qian shi jie) . tibeti iskola . ásrama dvihaszta bhudzsászana (szanszkrit) .molekula dvidzsa (szanszkrit) . egymillió világból áll. írott tibeti) . írott tibeti rdzogs rim) . sa steng. meditációs gyakorlat Dvédhávitakka szutta (páli) . sa 'og). írott tibeti) . Bhalluka) dvi (szanszkrit) .Dzsambudvipa dzig rten (írott tibeti) . aki csak a Buddhához és a Tanhoz folyamodik.a 2.Kétféle vitakka szútra (Tripitaka Szútra-pitaka) dvéha (szanszkrit) . jóga nidrászana dvipáda viparíta dandászana (szanszkrit) .harag. jelképe a zöld kígyó dvévácsika (páli) .kétszer született. undor.mindkét lábas Kaundinja-tartás (hatha jóga) dvipáda shírsászana (szanszkrit) . elmélyülés szintje 'dzad (írotttibeti) .a 3 világ (sa bla. hím hibrid dzo grim (ejtett tibeti. nemtetszés. a 3 méreg és az 5 erős méreg egyike. a testre irányuló töprengés. két ukkalai kereskedő (Tapussza. keleten a Tisztatestű. a négyből az első 3 kaszt.kétkezes kar-tartás (hatha jóga) dvípa (szanszkrit.kellemetlen dvésa/kródha (szanszkrit.mindkét lábfej-tartás (hatha jóga). írott tibeti mdzo) .közepes világegyetem. nyugaton a Kívánságteljeítő Teheneké.dvattimszákára (páli) .

a déli világrész buddhája Dzsacsas buddha (szanszkrit) .sz.nyugalom dzsala (szanszkrit) . hármasban ábrázolják dzsagat (szanszkrit) . nem ismerik el a Védákat. az AUM-ból az A dzsainizmus (szanszkrit. század végén a Kaniska vezette zsinat helye dzsálandhara bandha (szanszkrit) .abhidharma pitaka dzumo (ejtett tibeti) jak és szarvasmarha kereszteződése.az emberi karma. férfi jellegű (pho. brahmácsarja (nemi önmegtartóztatás) aparigraha (lemondás a tulajdonról). állatövi jegy. írott tibeti rgdzsal ba pa) . az i.víz.a tökéletesség alsó fokán álló bódhiszattva (kínai vang ming).dzómicu (japán) . 24 tanítóból álló sor (tirthankara). összekapcsolódás Dzsagannátha (szanszkrit) . írott tibeti) .kolostor dzong pön (ejtett tibeti. jang).a három idő dzsa (ejtett tibeti. hisznek az újratestesülésben. élővilág dzságrata avaszthá (szanszkrit) .tibeti iskola dzö (ejtett.az alsó világrészek buddhája dzsada (szanszkrit) .madár.tengeri utatás. állzár (hatha jóga) dzsálini prabhá kumára bódhiszattva (szanszkrit) . az aprákrita karma követ-kezménye dzsaja (szanszkrit) . szatja (igazmondás). 526ban halt meg. ritkán említett . írott tibeti rdzong dpon) . nőstény hibrid dzs gsum (írott tibeti) .kevert iskola dzomo (ejtett tibeti) . a 10. nyugat.a jak és a szarvasmarha kereszteződése dzong (ejtett tibeti) . a megszabaduláshoz a tirthankarák útját kell követni dzsaiva karma (szanszkrit) .több faluból álló uradalom vezetője Dzongcsenpa (ejtett tibeti) . Krisna másik neve. húga Szubhadra. asztéja (sohasem lopni). ellenőrzés Dzsajadratha (szanszkrit) . fém. az anyag folyékony állapota.győzelem.öntudat-nélküliség.lények. tiszteletére rendezik évenként a szekérfesztivált. 5 fogadalma: ahimszá az élet minden területén. i.Szindhu királya. Adinát követői. írott tibeti bdzsa) . Duhsalá férje dzsaku (japán) .éber állapot.az Univerzum Ura.vallás. 1. a szthula saríra része dzsaladharapatha (szanszkrit) . nulla Dzsálandhara (szanszkrit) .háló-szorítás (hatha jóga). bátyja Baladéva.város a Pandzsábban.e. ajanamsza Dzsacsahprábha buddha (szanszkrit) . utolsó személye (Vardhamána Mahávíra) kb.

a 8. majd buddha lesz. Amitábha kísérője Dzsamphel Gyaco (ejtett tibeti) . ejtett tibeti Dzambuling. a szamádhi elérésének eszköze Dzsambhala (szanszkrit) .Visnu Parasuráma alakú inkarnációjának apja Dzsámbaván (szanszkrit) . sz.a Dzsambufa (rózsa-alma /Eugenia jambolana/) földje.zacskó őrölt fűvel töltve (talán narkotikumot okozókkal). Je mon fia dzsang csup szem pá (ejtett tibeti) .Zoán. többnyire hegyvidéki országok (i. az érzéki világ 6.tibeti határvidéki nép. írott tibeti 'dzam bu gling. kínai Yan fu ti) .dzsálini prabhákumára (szanszkrit) . rajta gyémánttrónuson (Vadzsrászana) ül az a bódhiszattva. Tanisz dzsana (szanszkrit) . körül a Mahábháratában. régen többet. a világhegy (Meru) körüli háromszög alakú déli földrész. a világkorszak végére tíz év lesz az átlagos életkor.Abhimanju unokája dzsánaszja ánantjam (szanszkrit) . 1758-1804) Dzsan (egyiptomi) .a medve-nép királya dzsambha ósadhi (szanszkrit) . dalai láma (i. „dzsam” hangot hallat.sz. a szellemlények rádzsájának birodalma.kisebb. ksatrija monarchiák vagy köztársaságok Dzsanaka (szanszkrit) . a többi arannyá változik.bódhiszattva dzsanma (szanszkrit) . tulajdonképpen India. aki arhat.vang ming Dzsaliniprabha buddha (szanszkrit) .a bőség istene Dzsambudvípa (szanszkrit. 1.újraszületés. a felismerés egzisztenciális megtapasztalása dzsána pada/mahá dzsana pada (szanszkrit) .Vidéha királya i. a formavilág 17 és a forma nélküli világ 4 mennyországa. 2 alföldrésze a Csámara és az Avacsámara Dzsampa (ejtett tibeti) . erre a szigetre a legcsekélyebb érdemek alapján emberként születünk.a tudás útja. alatta van a 8 jeges és a 8 tüzes pokol. évezred). manapság száz év körüli időt élnek. az emberek itt a legalacsonyabbak. nevét a Kailász-hegy melletti Mánaszarovar-tó partján növő fa gyümölcséről kapta.az északi világrész buddhája Dzsamadagni (szanszkrit) .ember dzsána márga (szanszkrit) . a termések egy részét megeszik a tó sárkányai.bódhiszattva. ha a termése a vízbe hullik.e. 8. továbblétesülés . Szítá nevelőapja Dzsanamédzsaja (szanszkrit) .e.Szeretetteli.az ismeret végtelensége Dzsang (ejtett tibeti) . Maitréja jelzője Dzsampejang (ejtett tibeti) . a látás ösvénye.

születés.mormolófüzer. nidána. a mantra jóga gyakorlata dzsapa málá (páli) .születésregék (a jövendő Buddha előéletei.öregség. portugál). amelyben a Buddha is szereplő.érzékelő képesség dzsapa (szanszkrit) . felismerés. része dzsathara parivartan ászana (szanszkrit) . 1052-1135).Krisna megjelenésének ünnepe. aki megpróbálta megakadályozni Szíta elrablását. ájur véda dzsáti (szanszkrit. tanító történetek. a páli kánonban 550 ilyen történet van (másutt 547). állatmesék).a mantra halk.megismerő kéztartás dzsányánendríja (szanszkrit) .Dasaratha papja dzsavana (szanszkrit) . tagjai egymás között házasodnak (Indián kívüli szóval = kaszt. írott tibeti bja rog) .az emésztés tüze a gyomorban.öregedés.sz. keletkezés. dzsará marana (szanszkrit) .a születéskor végzett hindu szertartás a horoszkópkészítéssel együtt Dzsatáju (szanszkrit) . folyamatos ismétlése.átmeneti kollégium.dzsanmástamí (szanszkrit) .Magadha királya dzsarok (ejtett tibeti.gyorsaság. olvasó.a dzsiva anyaméhből született létfokozata. s közben halálosan megsebesült Dzsátaka (szanszkrit) . a varna rendszer alcsoportjai. írott tibeti rje btsun mi la ras pa) . nidána dzsarájudzsa (szanszkrit) .keletkezés-alkotás-létrehozás Dzsávalí (szanszkrit) .a kargyüpa irányzat alapítója (i. 5 megrendülés a jógában a dzshána előtt. avidjá Dzsarászandha (szanszkrit) . 64 rudráksa bogyóból készül. tudatosulás dzse (ejtett tibeti) . napja dzsánu shírsászana (szanszkrit) . filozófia Dzsecün Milarépa (ejtett tibeti. páli) .a hasat körbefordító-tartás (hatha jóga) dzsatharagni (szanszkrit) .holló Dzsashaprabava buddha (szanszkrit) . hanyatlás. halál.madár. augusztus-szeptember 2 sötét hetének 8. elmúlás. a 11. segítségül ima-füzért használnak (108+1 szemű). a 12.az alsó világrészek buddhája dzsata karman szanszkára (szanszkrit) .térd-fej-tartás (hatha jóga) dzsányána mudrá (szanszkrit) . a dvádasángasászana 7. mestere Marpa . a Krisna-tudat tagjainak meditációs eszköze. vagyis újraszületés a szamszárában. a tibeti 108 szemes dzsará (szanszkrit) . hibásnak megállapított ellenvetés dzsáti laksana (szanszkrit) . a hindu varnán belüli szűkebb csoport.

a gyermekek védelmezője Dzsidzsó (japán) . vásárolt meg Dzséta hercegtől a buddhista közösség számára dzshána (szanszkrit) . írott tibeti rgjal bu rgjal bjed kji chal) .fordító Nankingban (dolgozott i. védelmi adó.nagyszerűség.Nippon dzsihad (iszlám) .zen mester dzsig nyi (ejtett tibeti) .a tendai iskola alapítója i. 223-253) Dzsih i (kínai) . melyet a különböző történelmi isz-lám államokban a zsidók és a keresztények fizettek az államnak .mantrák Dzséta (szanszkrit) . szanszkrit lokapála) . elmélyülés. eredete már az egyiptomiaknak is a múlt titka volt.a Győzedelmes herceg ligete.együttérzés (dzsi = boldogságot ad. a királyt megfiatalító jubileumi ünnepség (heb szed) egyik fontos állomása volt a dzsed-oszlop felállítása Dzsekundag (ejtett tibeti) .Triszong Decen belügyminisztere dzsén jen (kínai) .ízlelhető alkotóelem dzsihvá indríja (szanszkrit) .az elmélyült meditáció kéztartása dzshulanjátrá (szanszkrit) .pusztítás dzsig ten kjong (ejtett tibeti. monolit dzsico (japán) . az elmélkedés módja. Szudattanáthapindaka (Védtelenek Támasza). 580 körül a Ning po meletti T'ien t'ai hegyen Dzsih pen (kínai) .az ízlelés egymásra ható mezeje dzsihvá dhátu (szanszkrit) .a 28 holdistennő Dzsih dzs'ien (kínai) . sz. írott tibeti 'dzsig rten skjong.ízlelő képesség. méltóság. írott tibeti brjid) .fejadó.sinto isten. egyik magyarázatát Hérodotosz írja le: e szerint Ozírisz hátgerince. medi-táció.módszer. Däniken szerint elektromos szigetelő.Rádhá és Krisna ünnepe.a tartósság szimbóluma. az 5 érzéki képesség egyike Dzsi-iskola (japán) .dzsed-oszlop (egyiptomi) .sz. nyelv. harc Isten útján dzsihi (japán) .Amida bucu dzsijah (iszlám) . pihenőkert Srávaszti közelében. intuitív tudatállapot dzshána mudra (szanszkrit) . amelyet egy gazdag kereskedő.fáradozás.kószalai herceg. napján dzsi (ejtett tibeti. tőle vásárolta Szudatta Anátha pindika a Dzsétavana áramát Dzsétavana áráma (szanszkrit. július-augusztus hónap 2 fényes hetének 3. hi = megvédeni a szenvedéstől) dzsihvá ájatana (szanszkrit) . rendkívül elterjedt jelkép.

isteni harcos. ő örökölte Amateraszu jelképeit: a nyolcszögletű sárgaréz tükör az Isze-szentélyben. az egyéni lélek.e.sinto szentély. i.szentélysintoizmus.hangszeres és énekes geiko dzsimae (japán) .a síla kála 10. 1293-1354).saját erőből megszabadulni.dordzse.indiai tanító Tibetben az i. a Buddha egyik neve is dzsina mátradhárana (szanszkrit) .Győztes.sz. szakasza Dzsinamitra (szanszkrit) . közös étkezés dzsindzsa (japán) . és meghívják a jövendő szentély kamiját.Kataku Dzsinne (i. a kard az Acuta-szentélyben és az ékszer a Császári Palotában van. tariki) dzsitávada (szanszkrit) . 599-527). adományok átadása és imádás. ilyenkor kiengesztelik a helyi kamit.független geiko Dzsimbikagráma (szanszkrit) .sz.Az isteni császárok törvényes örökösödésének története.singon mester.születési bizonylat Dzsiun (japán) .olyan szentély. égi uralkodó Dzsimúta (szanszkrit) . az emberek cselekedeteik és vágyaik szerint . a dzsainizmus alapítója. kb. a császárok (egyben Japán) isteni eredete a sinto szerint dzsiriki (japán) .nagy múltú. Vardhamána Mahávíra (i. szerkesztette Kitabatake Csikafusza (i. amely közvetlenül a császárhoz kapcsolódik dzsindzsa sinto (japán) . században dzsincsinszai (japán) .e. a halandó ember.falu Vidéhában. Japán első mitikus császára (i.a sinto szentély építése előtt az alap kiásásának szertartása. az Ísvara része egyéni személyiséggel. méreteiben is hatalmas sinto szentély Dzsinne oso isu (japán) .Viráta udvari birkózóbajnoka dzsin kang (kínai) . vadzsra Dzsina (szanszkrit) . 1889-től nem vallás (Meidzsi-alkotmány). kérések és imádságok.irányított élőlény. (ld. 9.Dzsikaku (japán) .tendai mester dzsikata (japán) .Amateraszu unokájának dédunokája. hanem csak állami kultusz 1946ig dzsingú (japán) .sz. 668-770): Sen hui legendáinak gyűjteménye Dzsinnó sótóki (japán) . a singon ricu alapítója dzsiva (szanszkrit) .sz. itt lett dzsina Vardhamána Dzsimmu tennó (japán Acuta) . a sinto szertartások kötött részei: megtisztulás. az istenek lakhelye dzsindzsa dzsingú (japán) . az anyagban megjelenő purusa. 685660). ettől élő a test.

fény-dicsőítés.a Tisztaság Földje. dzsarájudzsa. pszichikai energia dzsizjah (iszlám) . manómaja. Amida buddhizmus . andadzsa.létrehozó karma.a szellemi élet dzsívita indríja (szanszkrit) . a független és örök valóság. annamaja dzsiva déha (szanszkrit) .aki már ebben az életben elérte a móksát.élőlény. Bimbiszára unokája. szannjászadá. 14 létfokozat: avidjá = udviddzsa. burkai: ánandamaja.hindu május dzsjótihstóma (szanszkrit) . vidjá = dnyánadá. pránajáma. adhama. kiszabadult a körforgásból dzsívan mukti (szanszkrit) .felszabadult állapot.életerő képesség. felmentés a katonáskodás alól dzsjaista (szanszkrit) .a gondolatokban. a súnjata után van még az abszolút létezés. amely a halálkor túlsúlyban van dzsnamána (szanszkrit) . jógadá. szerves összetevő. dhjána dzsjótir dhjána (szanszkrit) .speciális adó a vallási kisebbségeknek. élő test dzsiva jántrika pítha (szanszkrit) . Abhaja fia. uttama. vidnyánamaja. Dzsívakát (szanszkrit) . lílonmukti. Amida-buddhizmus. Amida bucu Dzsódo Sinsu (japán) .Bimbiszára rádzsa házasságon kívül született fia. ánandapadá.kapnak testet.összpontosítás.sz. szatpadá. 1173-1263). alapította Sin-ran (i. orvos Dzsívaka szutta (páli) .lekicsinylő büszkeség dzso nang pa (ejtett tibeti) . szvé-dadzsa.a Tisztaság Földjének Új Szektája.tibeti vallási irányzat.egyéni lélek dzsívita (szanszkrit) . madhjama. kilépés a szamszárából dzsívátman (szanszkrit) . érzelmekben létre-jövő erők Dzsívaka (szanszkrit) .12 nem emberi kéz által készített (önmegnyilvánult) Siva jelkép dzsjótisa (szanszkrit) . az 5. parátpará.az elmélyülésben a belső világosság szem-lélése dzsjótir linga (szanszkrit) . dalai láma betiltotta Dzsódo (japán) .Középső Gyűjtemény 55.a szertartások megfelelő időpontjának meghatá-rozásához szükséges csillagászati leírások a védángán belül dzsnaka kamma (páli) .Szálavatí fia dzsívan mukta (szanszkrit) . szóma-áldozat dzsjótir (szanszkrit) .

23-01 . írott tibeti) . az Amida-iskola.tiszta iskola dzsung ci (ejtett tibeti. írott tibeti 'bjung ba) . fém /chak/.az i.egyesülés dzsorva drug (ejtett tibeti.falu Vidéhában Vészálí mellett. a Tóra-tekercs két rúdja.durgati Edfu (egyiptomi) . 4. a halászat sinto istene ebosi (japán) . amire felcsavarják Échá (héber) .egy Kálacsakra tanítás Dzsósú Dzsúsin (japán.Nanda Takszaka dzsok csen pa (ejtett tibeti) .e.rinzai zen mester Dzsrimbikagáma (szanszkrit) . írott tibeti 'bdzsor ba drug) . itt lett dzsina Vardhamána dzsu thig (ejtett.bön szertartás a Balcsen geköt jelképező kötéldarabokkal dzsudo (japán) . századig élő ősi kultúra. évezredtől i. Hórusz isten egyik fő kultuszhelye egér órája (kínai) . 3.kollektív öngyilkosság Dzsurdzsin (japán) .város Felső-Egyiptomban. nagyjából félúton Luxor és Asszuán között.az anyagi gyarapodás.cukornád nedve vízzel Ebiszu (japán) . Jeremiás siralmai edao (kínai) .tiszta tanítás.sinto papok fekete süvege éc ha hájim (héber) . tibeti vallási irányzat Dzsokhang (ejtett tibeti) . Szongcen Gampo építtette nepáli felesége tiszteletére.5 elem (fa /sing/.e. a sinto egyik gyökere dzsor nyi (ejtett tibeti. írott tibeti szbjor nji) .az erő legyőzése hajlékonysággal dzsummicu (japán) .Biblia. eredeti neve Rasza Trulnang Cuglakhang: kecske-föld csodás temploma dzsol bon (ejtett tibeti) . Amida Bucu 'dzsog po (ejtett tibeti) .dzsódomon (japán) .ösztönző gondolati momentum E eau sirop (vodu) .a lhászai főtemplom. tűz /me/.zen mester (i.Fukurikudzsu dzsvana csitta (szanszkrit) . föld /sza/. 778-897) Dzsósú Szaszaki (japán) .sz.a naptáron alapuló elemek bön asztrológiája dzsung va (ejtett tibeti. írott tibeti 'bjung rcis) . kínai Csao csou Cung sen) .az élet fája.a nagy tökéletesség.bön dzsómon kultúra (japán) . víz /cshu/) dzsunsi (japán) .

„jöjj. a két alapvető zen-iskola egyikének megalapítója.a 11. írott tibeti 'dun pa rtse gcig tu) . figyelés egyetlen pontra. az elme összpontosítása.az elmeműködés egyhegyűsége. tanítása a pátriárkákig és így Bódhidarmáig megy vissza. 1194). 1145-1215).(i. hogy bizonyítsa őszinteségét mestere előtt éka (szanszkrit) .egy város Ékadanta (szanszkrit) .egykezes kar-tartás (hatha jóga) éka jána (szanszkrit) . azok a tanítványok.sz. Hakatában felépítette a Sófukudzsi kolostort (i.képecskék. hindu böjt. kínai Huj kó) . havonta kétszer: az újhold utáni és a telihold utáni 11.sz.gyapjúba takart olaj.nőtlen ifjak ejsesz hájil (héber) .egy éka csitta kkhanika (szanszkrit) egy gondolatmomentumra kiterjedő időtől független okság éka haszta bhudzsászana (szanszkrit) . a nihszvabháva: 1. amelyet Dógen alapított Eileithyia (görög) . Ganésa egyik neve ékádasí (szanszkrit) . dhjána ékánéka vijuktatva (szanszkrit) az egységet hirdető/tagadó felfogások különválasztása.az azonos test és azonos felfogás tudatszintje ékabháva (szanszkrit) . az iskola neve (rinzai) Li csi nevének japán olvasata éitheoi (görög) .a szülés istennője eiresioné (görög) . a buddhaság az egyetlen végső cél éka kájaika szamdzsnyi (szanszkrit) .zen templom. aki levágta karját. koszorú Eiszai Myoan Zendzsi (japán) . majd tanítvány a kínai Tien tai-hegyen.1 éhi bhikku (páli) .és babérágakból álló köteg.ehád (héber) .sz. a Kennin templom apátja.derék asszony Eka (japán. akiket a Buddha hívott meg eidólon (görög) . kínai pátriárka. a tagadandó tárgyak felismerése . nap.egyagyarú.az istenek alakja Eihei dzsi (japán) . amelyek a világközökben (intermundia) leválnak az istenekről eidos (görög) .egylétűség (egység) Ékacsakra (szanszkrit) . a Tendai-szekta tagja.(i.egy kocsi. tartózkodás a gabona és a hüvelyesek fogyasztásától ékágra (szanszkrit. szerzetes”. Bódhidarma tanítványa. napon. 487-593) a 2.

foka Ekdysia (görög) .(nisédhja viniscsaja marma). ékánéka vijuktatva ékatva vijukta viniscsaja marma (szanszkrit) . Létó templomában ekecheiria (görög) .arany és ezüst gyakran természetes ötvözete. az egyöntetűség felismerése (vjápti-viniscsaja marma).egylábas galambrádzsatartás (hatha jóga) ékapáda shírsászana (szanszkrit) .egyhegyűvé válás ekphora (görög) .egylábas hídképzés teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) ékapáda úrdhva dhanurászana (szanszkrit) .azonosság.egylábas fej-tartás (hatha jóga) ékapáda gálavászana (szanszkrit) . a pont felismerése.egylábas Kaundinja-tartás (hatha jóga) ékapáda rádzsakapótászana (szanszkrit) . . a nihszvabháva 3.halottkísérés Elaphébolion (görög) . egység.egylábas Gálava-tartás (hatha jóga) ékapáda kaundinjászana (szanszkrit) . 4.egylábas fej-tartás (hatha jóga) ékapáda szarvángászana (szanszkrit) .) a tavaszforduló idején elektrum (egyiptomi) . 2. a pont felismerése.emléktár ékatva (szanszkrit.egylábas fordított bottartás (hatha jóga) ékarúpatva (szanszkrit) .szent béke ékíbháva (szanszkrit) .felemelt egylábas íjtartás (hatha jóga) ékapáda uttána majúrászana (szanszkrit) .Artemis Elaphébolos hónapja (a 9.egylábas gólya-tartás (hatha jóga) ékapáda dhírsászana (szanszkrit) .az átman és az 5 halmaz egységéről alkotott felfogás elkülönülési pontja.a pont felismerése.egylábas teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) ékapáda szétubandha szarvángászana (szanszkrit) . amelynél elkülönül az átman és az 5 halmazról alkotott felfogás. amelynél elkülönül az átman és az 5 halmazról alkotott felfogás (ékatva vijukta viniscsaja marma).lányok avatási ünnepe Krétán. 3. amelynél elkülönül az átman és az 5 halmaz nem-egységéről alkotott felfogás (anékatva vijukta viniscsaja marma) ékapáda bakászana (szanszkrit) . írott tibeti gcig) .azonosság ékótíkarana (szanszkrit) .egylábas nyújtózó pávatartás (hatha jóga) ékapáda viparíta dandászana (szanszkrit) . egységes egész ékatva vijukta viniscsaja marma (szanszkrit) .

sz. Tagjai: Atum. fogadalmi tábla. amely valakit egy ártó szellemhez köt Engisiki (japán) .haláleset utáni tisztító szertartás Argosban enneád (egyiptomi) .siker a tanulásban.Asszuán eleusisi Kis Misztériumok (görög) . a szerzetessé válás egyik módja Kínában en za (japán) .sinto liturgikus szövegeket tartalmazó könyv (talán i. figyelem. Tefnut. az ellenszerek nem alkalmazása.lustaság. 1720-1796) vilnai tanító (gáon). dekoratív fém Elephantine (egyiptomi) . gyakorlottság elmélyülést akadályozó 5 hiba .(i. eredetileg lovat ajándékoztak.kerek ülőpárna engagement (vodu) . gondolkodás. mint a tisztább aranyé.kézzel tekerhető vízszintes tekercskép en tu (kínai) . lókép. Geb.isteni kilencség. a teremtő családja. Ízisz. az elektrum értéke az ókorban nagyjából azonos volt.Illés próféta Elijáhu Kremer (héber) . Atum. megnyugtatás elmélyülés 6 eszköze .augusztus-szeptember ema (japán gokaku) . ez a teremtés utáni első istenek csoportja. izgatottságfásultság. erőfeszítés. a legfontosabb enneád az ún. mivel könynyen megmunkálható. alkalmazás. a nevét borostyán sárga színéről kapta (a borostyán görögül elektron . ez a latinban elektrum.innen származik az anyagi részecske neve is). ma csak táblácskát emakimono (japán) . 10. amelyeket az emberek a sinto szentélyekre vagy azok köré helyeznek el. szép fényű. elektrumot gyakran használtak. az ellenszerek túlzott alkalmazása elul (héber) . mivel az ezüst ára csak jóval az időszámításunk kezdete után csökkent számottevően az arany ára alá.amelyben az aranytartalom 50 % körüli.Démétér ünnepe Boédromión hó-nap 13-án (Athén) Elijáhu (héber) .hit. akarat. éberség. figyelem.sz.) Engo Kokugon (japán) . feledékenység.tanulás. Nut. éberség. Su. a haszidizmus ellensége ellenszer (8) az elmélyülést akadályozó hibák megszüntetésére .Dionysos ünnepe Anthestérión hónapban Agraiban (Athén) eleusisi Nagy Misztériumok (görög) . később lószobrot. ügyesség.császári kegy. Heliopoliszi Kilencség.sz.Hekigan roku enknisma (görög) .egyezség. Ozírisz. . igyekezet.

Ozírisz. 7. 8. mi az oka a jónak és a rossznak. .tanult szerzetes.Asklépios ünnepe Boédromion 17-én epiphania (görög) . kínai pátriárka enthusiasmos (görög) . a többi 4 isten pedig egymásnak édestestvére. a lények karmáját.a kimonó nyakrésze.szent tárgyak er si wu ti (kínai) .a szerelem istene erő . függőségmentesség. a lényeket milyen vágyak és erkölcsök vezetik.Nephtysz) Ennin (japán) . lelkiismeret. miként lehet megszüntetni az illúziót (májá) éruszin (héber) . 638-713).ami a Buddhának van. az ő gyermekeik Geb és Nut. dicsőítő ima ephébos (görög) .baráti lakoma Erebos (görög) . a szégyenérzet képessége.sz. 6. Saicso tanítványa (i. 4.Széth és Nephtisz. az elmélyedés (szamádhi) különböző szintjeit. a lények milyen képességekkel rendelkeznek. egészséges állapot (11) .eljegyzés erythinos (görög) .fúriák Eris (görög) .katonaköteles korú fiú (Athén) Epidauria (görög) .panycsavimsatittva eranos (görög) . 793-864).az istenek nevei epopteia (görög) . Sut és Tefnutot. 10. a 6.hit. kínai Huj neng) zen mester (i.megszállottság Enzui (japán) .a versengés és viszály istennője erisz (japán) . 2.sz. tudja: 1.az ígéret földje Erechtheión (görög) . 838-840 között kínai utazásán kéziratokat gyűjtött. 843-as taoista vallásüldözés legfontosabb forrása Eno (japán. 9. mi a létezés vége és a nirvána. illetve házastársak is egyben (Ízisz . itt őrizték Athéné Polias szobrát erev sabat (héber) . a geikónak fehér Erós (görög) .a sötét alvilág istene erec Jiszráél (héber) .hálaima.szombat előnapja.isteni megjelenés eponymia (görög) . mi a jó és mi a rossz. a teológia szerint Atum egymaga nemzette az első istenpárt. az i. i. a maikónak vörös.sz. péntek erikae (japán) .tengeri hal (?Pagellus erythrinus) érzelem. amikor a maikóból geiko lesz Erinnüszök (görög) . Széth . a törvények mit szabályoznak.templom az Akropolison. 3. a lények milyen helyzetben vannak.zen mester epainos (görög) .az a nap.sz. 5.

ha nincs kenyér. a világ királya. és megparancsoltad nekünk a kéz leöblítését.gyűlöletmentesség.ez az én énem. Elohánu meleh haolám. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu al-nötilát jadájim. aki különféle étkeket teremtett. szőlő. Elohánu meleh haolám. Baruh hé haolamim. aki előteremtetted a kenyeret a földből. (Áldott légy. Eszter Eszukári (szanszkrit) . étel és ital előtt (ha nincs kenyér): Baruh atá Adonáj. a mána igazolása eszomeattá (páli) . Örökkévaló Istenünk.). elevenség. mint a mai: kb. a negyedik kataraktától délre húzódó rész neve volt.az ókori Etiópia területe máshol helyezkedett el. a világ királya.). a világ Fenntartója. új gyümölcsnél és örömteli eseménynél: Baruh atá Adonáj.menet. Örökkévaló Istenünk. kiegyensúlyozottság. Örökkévaló Istenünk.). a ditthi igazolása Esztér (héber) . déligyümölcs és tésztaféle: Baruh atá Adonáj. Elohénu meleh haolám. aki számos élőlényt teremtettél. sehehejánu vökijmánu vöhigiánu lazmán hazé. életerő. a világ királya. Örökkévaló Istenünk. bor. Örökkévaló Istenünk.ez vagyok én. (Áldott légy. (Áldott légy.egy bráhman etam mama (páli) . fán termő gyümölcs előtt: Baruh atá . a kézleöntés áldása: Baruh atá Adonáj.a kenyér áldása: Baruh atá Adonáj.ez az enyém.középen lyukas oltár az italáldozatnak escorte (vodu) . Elohénu meleh haolám. hamocí lehem min-haárec. a tanhá igazolása Etiópia (egyiptomi) . a világ királya. ami egy fontos loát kísér esős évszak (görög) . a tévedés hiánya.novembertől márciusig essének (görög) .Biblia. és megéretted velünk ezt a mai napot. sehakol níje bidvaró. az ókori Etiópiát görögösen Aithiópiának is nevezik étkezési imák (héber) . (Áldott légy. hogy fenntartsd valamennyi létezőt.az ephesosi Artemis papjai eszohamaszmi (páli) .). boré míné mezonot. Áldott vagy. lelkiismeretesség eschara (görög) .). a világ királya. Örökkévaló Istenünk. Elohénu meleh haolám. a világ királya. buzgóság. és szükségletüket is előteremted.). löhahajot bahem nefes kol-háj. loák csoportja. aki életben tartottál és fenntartottál bennünket. akinek szavára jött létre minden. aki törvényeiddel megszenteltél. Elohénu meleh haolám. tésztaféle előtt: Baruh atá Adonáj. (Áldott légy. boré nöfasot rabot vöheszronám al-kol-má sebarátá. (Áldott légy.

hazán ethakol.).Euhémeros (i.nyájasak. az Ő nagy neve kedvéért. böheszed uvörahamim. Elohénu meleh haolám. aki jóságában ellátja az egész világot kegyelemmel. Örökkévaló Istenünk.). cédrus(citrus)alma (szukkotkor az ünnepi csokorban) ettávatá (szanszkrit) . Medinet Habu és III.jó íz. Elohénu meleh haolám. addig.). Amenhotep teljesen elpusztult temploma. (Áldott légy. Áldott légy. kí hú zán umöfarnész lakol uméhin mazon löhol-birjotáv aser bará. (Áldott légy. boré prí haéc. a világ királya. ima Eumeniszek (görög) . a világ királya. Uvtovó hagadol tamid ló-haszár lánu vöál-jehszár lánu mazom löolám vaed baavur smó hagadol. aki táplálsz minden élőlényt. amelyeket megalkotott. Örökkévaló Istenünk. a világ királya. Örökkévaló Istenünk. aki megteremti a föld gyümölcsét. a világ királya. szeretettel és irgalommal. Elohénu meleh haolám boré prí haadamá. Ő ad kenyeret minden élőlénynek.). étkezés utáni ima: Baruh atá Adonáj. ismeri a Tórát és a szellemében él. mert örökké tart a szeretete. a Ramesszeum.ekképpen.theosebeia évmilliók templomai (egyiptomi) . racionális mítoszmagyarázat eukhé (görög) . Örökkévaló Istenünk. rámutató magyarázat eudaimón (görög) .boldog ember euhémerizmus (görög) . szőlőből készült ital előtt: Baruh atá Adonáj. 4. boré prí hagáfen.Adonáj. Örökkévaló. élelmet szolgáltatva minden teremtménye számára. az Erinnüszök eufemisztikus neve eusebeia (görög) . amelyek NyugatThéba határán húzódnak végig. aki megteremti a szőlőtő gyümölcsét. hú notén lehem löhol-baszár. sz. (Áldott légy. mert Ő táplál és tart fenn mindent. földi (vagy bokron termő) gyümölcs előtt: Baruh atá Adonáj.sűrű leves etrog (héber) . Elohénu meleh haolám. legjelentősebbek közülük I. Széthi gurnai temploma. hazán et-haolám kuló bihvodó böhén. (Áldott légy. jó illat. kí löolám hazdó. melynek bejáratát a Memnón-szobrok díszítették . Nagy jósága folytán soha nem hiányzott és ne is hiányozzék számunkra az élelem. aki megteremti a fa gyümölcsét. Baruh atá Adonáj.kérés. újbirodalmi halotti templomok.-3.) etnos (görög) .e.a thébai nekropoliszhoz kapcsolódó.

a világgal azonos (dharma dhátu) . 643-712) Fa hszian (kínai) . amelynek már az ókorban is nagy jelentősége volt. de vizét a Moitisz-tó biztosítja. hogy szövegeket és kegytárgyakat gyűjtsön. számos ókori nevezetessége közül kiemelkedik Hui hamis piramisa és III.Vinaja pitaka Fajjúm (egyiptomi) .disvádin fanmi (vodu) .amit egy bódhiszattva tesz: 1. Ezrá ezrát násim (héber) . eredetileg csak a királyi udvart jelölte. 60 kilométerre. az elpusztíthatatlan(hit). 9. tan Fa cang (kínai) . az erények kifogyhatatlan kincstára. 3. az ekkéntiség ismertetőjegyei. Szobek krokodilisten kultuszának legnagyobb központja is Fajjúmban volt fan tian (kínai) . i.mélyedés a Nílus nyugati partján.Ezili fréda (vodu) .elkülönített fehér korona (egyiptomi) . amely a József-csatornán keresztül a Nílussal van kapcsolatban. 10.Biblia.sz. gömbölyű kúpban végződő koronája felajánlás (10) . 8. a ragaszkodástól és kötelékektől mentes megszabadulás. a cím a per-aa azaz „nagy ház” kifejezésből alakult ki de a király címei között nem szerepelt.törvény. különösen jól termő terület.dharma csakra mudra fa sziang (kínai) . az összes buddháéval azonos.női rész a zsinagógában F fa (kínai) . az Újbirodalom idején olvad össze jelentése a király személyével farizeus (héber) . 5. minden helyre eljutó. 399-ben (65 éves korában) indiai útra indult. oázisnak is szokták nevezni.brahmálóka fang lun si (kínai) .sz. Amenemhat hawarai téglapiramisa.tengeri szellem. nagy kiterjedésű. 4. 414-ben megírta utazása történetét fa lun (kínai) .egyiptomi uralkodó.hua jen pátriárka (i. 7. színe kék. Kairótól kb.Felső-Egyiptom fehér (valószínűleg ezüstből készült). 2. jelképe a szív Ezrá (héber) . a női báj megtestesítője. értelme azonos a nanchonnal fáraó (egyiptomi) . dharma. a lények megmentéséért. az összes lénynek.kínai buddhista zarándok. i. 6.család.sz.kínai filozófiai buddhista iskola fah (kínai) . érdemek.

földjóslás Fo (kínai) . amely rituális útvonalként szolgált.buddha-természet.váju mandala feng shui (kínai) . esetleg ültetett ligetek. hogy fogadalmi áldozatként is használták őket. onnantól északra Közép-Egyiptomnak nevezik fen bie (kínai) . Másik fajtájuk a nyitott feljáróút. az utat szobrok (jellemzően szfinxek). a sivatagi platóba bevágódott folyamvölgy. az érző lények számtalanok. az abu roasi piramisé 1700 méteres. tathágatagarbha fo zong miao (kínai) . keskeny.parikalpita feng liu (kínai) . tálcaszerű kőlap. jóm kippur és a köztük lévő tíz nap feljáróút (egyiptomi) . ezeknél az oldalfalak elmaradtak. csak oldalfalakkal határolt feljáróutak is. amely inkább az Újbirodalomtól jellemző. a falakat és mennyezetet domborművekkel.Egyiptom déli része.furiu feng lun (kínai) . hogy mindet megszabadítjuk. 2. a taoizmuson alapuló módszer a kedvező energiák kiválasztására.szél és víz. a mai Felső-Egyiptomot inkább Asziutig számítják. díszített út.félelmes napok (héber) .templomokhoz és piramisokhoz vezető.1. a szenvedélyek . ahol mezőgazdasági termelésre csak a part egy szűk sávjában van lehetőség. fennmaradásuk és díszítésük azt sugallja. fogadjuk meg. vagy templomokat egymással összekötő kövezett. Memphisztől az első kataraktáig (tulajdonképpen Asszuánig).festék vagy kenőcs kikeverésére szol-gáló. de a luxori templomok között még hosszabb is ismert Felső-Egyiptom (egyiptomi) . kertek szegélyezték ilyen feljáróutakat Karnak és Luxor templomai között találunk.rós ha-sána. a művelethez kialakított kerek mélyedés körül gyakran gazdag díszítéssel. a piramisoknál rendszerint fedett feljáróút vezetett a völgytemplomtól a halotti templomig. a Nilusvölgy. legszebbek többek között az „Oroszlánvadászat” paletta és a Narmer-paletta fogadalom (4) . a predinasztikus kortól ismeretesek. a feljáróutak nem ritkán igen hosszúak voltak. festéssel díszítették.sztúpa fo xing (kínai) . a Középbirodalom idején épültek fedetlen.buddhizmus fo si (kínai) .sztúpa fogadalmi paletta (egyiptomi) .Buddha fo jiao (kínai) .

sem nem túl a gondolkodáson (hisirjó) (Dógen: Fukenzazengi) fusze (japán) . Mozdulatlan Fényesség király (karddal és kötélhurokkal) fudzsi (japán) . legtöbbször egy évig érvényes. általános oltalmazó. szégyen. nyomorúság fu (kínai) .sz. hogy mindet megismerjük. 10431118) Fukurikudzsu és Dzsurdzsin (japán) . a kínaiban szokatlan.Fujó Dókai Fu shi (kínai) .eltávolításból származó ellenszer furiu (japán. a japánban választékos az értelme furora (japán) .a mozdulatlan bölcsesség titkos magyarázata Fudó Mjó ó (japán) .bőrrel bevont bambuszkard gyakorlatozáshoz fúribháva pratipaksa (szanszkrit) . dicstelenség. a Buddha útja elérhetetlen.visszavonulás. érdem. dicsőség.sinto amulett. kínai Fu jing Tao kaj) . fogadjuk meg. s a templom papjai rituális körülmények között elégetik.japán visztéria (Wisteria floribunda) fue (japán) . hogy mindtől megszabadulunk.mozdulatlan fudo csi csin mjo roku (japán) .a gazdagság és a hosszú élet sinto istene. fogadjuk meg. kínai feng liu) .elmozdítható válaszfal G . veszteség. ezért újévkor kicserélik a régi amuletteket. 4. területekre.nem-gondolkodás. a Tai huang fuaxir (görög) . sicsifukudzsin fukuro sinai (japán) .Állatszelídítő.eredet. nem a sem-gondolkodás (sirjó).szélfúvás-vízfolyás.fuvola Fujó Dókai (japán. csoportokra vonatkozik.tűzhely fusirjó (japán) . hogy elérjük földi állapot (8) . a 6 Bölcsesség egyike fuszuma/sódzsi (japán) . a szándék nélküli nem-cselekvés révén érhető el fu gugo sudzsi (japán) . általában egy bizonyos időszakra. omamuri fudo (japán) .cél nélküli tudattal való adás. fogadjuk meg. 3.zen mester (i.kötelékei sokfélék. ami a vu vei. az esztétikai kategóriák összefoglaló neve. boldogság. spártai fiúk próbatétel előtti ideje fuda (japán) . a tanítások sokfélék.egyéni karma-mag Fu jing Tao kaj (kínai) .szerzés. tulajdonképpen a Tao.a tan védelmezője.

végtelen tárház. ejtett tibeti becon) .ego ga szi (ejtett tibeti) .elefántdémon.Gálava-tartás (hatha jóga) galeos (görög) . grihapati Gaia/Gé (görög) .gábáim gabienne (vodu) .egy hónapig szolgálatos gabe gabe (héber) .szétszóratás.őr.Az igaz gyakorlás fő szempontjai. akit karmája az égi régióba juttat gaganagandzsa (szanszkrit) . Siva elpusztította.sráddha Gajá Kasszapa (szanszkrit) . itt volt az a barlang.elefántrádzsa. akit Visnu Varadarádzsa alakjá-ban mentett meg gagaku (japán) .elefántfej-csúcs. 4es jambus Gakudojodzsinsu (japán) . életszakasz a varnásramadharmában.császári és vallási szertartásokon használt zene gagana (szanszkrit) . mahájána összeszedettségi gyakorlat gahapati/grihaszpati (páli) . többnyire 64 vagy 108 szemű imafüzérrel végzik gájatrí versmérték .táncfajta gad (vodu) .a Rig véda leggyakoribb időmértéke.buzogány.öregedés és halál gáálti (héber) . Dógen műve gálavászana (szanszkrit) .a szegényügy intézője a hitközségben gábáj hodes (héber) .a 2.bizango galut (héber) .cápaféle (Scyllium stellare vagy Mustela levis) galipote (vodu) . Ganésa másik neve Gadzsászuravadha (szanszkrit) .eget bíró. a Mahábhárata egyik versformája. négyes jambus. pálca.mennybolt.a 3 tűzpap egyike (Uruvelá Kasszapa.megváltalak gábáim (héber) . Níla démon rejtett for-mája.adóbeszedő.a hinduk napi imája. Nadí Kasszapa) Gajaszísza (szanszkrit) . családalapítás.indiai versmérték. és viseli a bőrét Gadzséndra (szanszkrit) . adománygyűjtő gabek (jiddis) . istenségszimbólum Gadzsanana (szanszkrit) . véda-vers gájatrí mantra (szanszkrit) .Földistennő Gajá (szanszkrit) . földbirtokos. amulett gadá (szanszkrit. írott tibeti mkha' spjod) . pénzbeszedő. amelyben a Buddha meditált megvilágosodása előtt gájatrí (szanszkrit) . diaszpóra . nulla gaganacsárin/vjomacsárin (szanszkrit.elefántarcú.ga (japán) .

a Gyémántoskezű Vadzs-rapáni társa.szag. az Avatamszaka szútra része.a Ganden-kolostor felszentelt tagja.kolostor Cangban gandha (szanszkrit) .szerzetesek kisebb csoportja.lakomafelajánlás ganadhara (szanszkrit) . a számtantanár szútra (Tripitaka Szútrapitaka 107. írott tibeti dga' ldan pgo dbrang phjogs las rnam rgjal) . akik halálra éheztették magukat ganaka (szanszkrit) .ládaülés.Móggallána.lányok házasságkötési szertartása Gamélion (görög) .áldozat a haragvó istenségeknek ganacsakra (szanszkrit. mint a törpedémonok vezetője. január-február gamjamána (szanszkrit) . a Bras spungs és a dga' ldan kolostorok apátjai) Gandencsökor (ejtett tibeti) . apja Siva. írott tibeti chogsz) .félelmetes arc-tartás (hatha jóga) Gandára (szanszkrit) .a hetedik hónap (Athén). tömeg. nyakát és térdeit övvel összetartva gan den tri pa (ejtett tibeti) .Örömteli.az éppen járva lévő út gamti (ejtett tibeti) . a 19. sokaság gana púdzsa (szanszkrit) . ezekkel hamar elérhető a buddhaság. amelyekkel elér-hető a rúpa kája. a legmagasabb képzettségű gelukpa szerzetes Gan Ocsir (mongol) . matematikus. anyja Szatí.csillagjós. gelukpa kolostor. században a kiskorú dalai láma mellett (a Se ra.Virágfüzér.gandharva gana (szanszkrit) .sz. járás gambhírupája (szanszkrit) . a könnyebb elmélyülés érdekében sziddhászanában vagy padmászanában ül a meditáló. cselekvés. 17.a második takilcsi gan ta po (kínai) .) Gánapati (szanszkrit) . személyként Illatvíz asszonya.mélységesen üdvös okok. mindig bráhmana Ganakamoggallána szutta (páli) . amit Congkapa alapí-tott 1409-ben Ganden Phodrag Csoglé Namgyal (ejtett tibeti. a sokrétűség ura gandabhérundászana (szanszkrit) .háromfős gelukpa bizottság az i.Északnyugat-India egyik része.a bölcsesség istene. mahájána Ganden (ejtett tibeti) .Vardhamána 9 dzsaina követője. szatrapeia a Perzsa Birodalomban Gandavjúha szútra (szanszkrit) .gamana (szanszkrit) . Ganésa egyik formája. színe kék lótusz- . szantálfapép felajánlása a múrtinak a hindu templomban.mozgás. míg a pára-mitájána szerint az csak több életen át a bódhicsitta és a 6 tökéletesség által érhető el gamélia (görög) .

társai Sziddhi és Riddhi.houngan Gangászágara (szanszkrit) .a bölcsesség elefántfejű istene.az áldozati illatos víz. ő írta le Vjászadéva után a Védákat és a Mahábháratát.az égi világrészek buddhája gándíva (szanszkrit) . álambana pratjaja gandhábandhan (szanszkrit) . amikor a mennyből leszállt a Gangá.cérna felkötözés.bal szem Gándhárí (szanszkrit) . a mennyei bolygók zenészei és énekesei.Csiencsen Ganésa (szanszkrit) . a sokrétűség ura Ganésa csaturti (szanszkrit) . Siva egyik mellékneve.az illatok iránti szomj Gandhe ma (ejtett tibeti) .mozgó alany gantapo (kínai) . a Haszonnal véghezvivő Amó-ghasziddhi kísérője.a szag alkotóeleme. az 5 érzéki tárgy egyike gandha dhátu (szanszkrit) .a Gangesz torkolata ganna (iszlám) .Gangátartó.Ardzsuna fegyvere. az egyik tanmátra Gandhá (szanszkrit). Siva és Párvatí idősebb fia.az égi világrészek buddhája Gandhára (szanszkrit) . fejével tartotta meg gangan (vodu) .szellem.Ganésa születésének hindu ünnepe.a Gangesz folyó. a karma-mag (kamma vega) Gandhahasztin (szanszkrit) . Gandhá Gandhottama buddha (szanszkrit) . isteni íj Gandzsin (japán) . a folyó istennője. napján Gangá (szanszkrit) .szag. Párvati testvére Gangádhára (szanszkrit) . illatevők.Szuvala lánya. Bhísma anyja. dri chab ma) .bódhiszattva Gandhamádana (szanszkrit) . írott tibeti gandhe ma. napig gandharva véda (szanszkrit) . Dhritarástra felesége gandharva (szanszkrit. augusztus-szeptember fényes két hetének 4.virágszín.a mai Afganisztán területe gándhárí (szanszkrit) .a zene és a tánc tudománya gandhatanhá (szanszkrit) . hordozóállata az egér.hegycsúcsa Himalájában Gandhaprabhasa buddha (szanszkrit) . Vadzsrapáni társa gandha artha (szanszkrit) . a légkörben élő természetszellemek. a mester tanítvánnyá fogad valakit gandhabba (szanszkrit) .gandharva . a jelen képzeteinek úrnője. rövid életű lény a tudat átmeneti szellemtesti hordozója a halált követő 49.szag. ejtett tibeti dri za ba.paradicsom gantá (szanszkrit) . kínai gan ta po) félistenek.

a hindu templom központi szentélye.zen mester gasso (japán) .mitikus óceán. akit Taj cung kínai császárhoz küldött. írott tibeti mgar) .8 előírás a bhikkuníknak: gárava. ávásza. itt áll a templom istenének múrtija Garbhodakasájí Visnu (szanszkrit) .a Godánija egyik alföldrésze. vers. amely Brahmá alvása közben elárasztja a 3 világot. mánatta. megjárandó út. versszak.bhikkhuník tisztelete a bhikkhuk iránt garbadhana szanszkára (szanszkrit) .anyaméh-terem. írott tibeti gro ba drug) .magas rang. része.avnet garu dászana (szanszkrit) .Visnu egyik alakja. a szembenálláson túli egység szimbóluma gasze sajhet (jiddis) . az áldozati tűz gártli (jiddis) .sz. a babiloni Talmud-iskolák bölcseinek megszólítása gáonátus (héber) . apja Kasjapa. változatlan.a járt út Gáthá (szanszkrit) .gantavja (szanszkrit) . általában az ákhjánák versformája gati (szanszkrit. anyja Vinatá. kínai Jen tou) . upaszampadá piszuná. mozdulatlan. vers.Garuda-tartás (hatha jóga) garu dhamma (szanszkrit) .sz. verses mondások. az ujjak hegye a szájjal van egy magasságban.a mozgó/járó alany gáon (héber) .szárnyasnál nagyobb állatokat is metsző sajhet gata (szanszkrit) . feljegyzés. és megteremti a lényeket Gárgí (szanszkrit) .megtermékenyítő. a kígyók legfőbb ellensége Gasan (japán) . hogy megkérje feleségül Kondzso hercegnőt (i. írott tibeti khjung/mkha' lding) .a 6 létforma.egy bráhmaní a Brihadáranjaka upanisadban gárhapatja (szanszkrit) . 7. sz.üdvözlés egymáshoz illesztett tenyerekkel. ejtett tibeti.Visnu szárnyas hor-dozója. a madarak rádzsája.vallási és tudományos irányítás Gar (ejtett tibeti.mozgás. vacsana patha Garuda (szanszkrit. a mozgás tárgya Gantó (japán. a szel- . óvada. a poklok. paváraná.Szongcen Gampo tibeti király minisztere. fogantatási szertartás. aki behatol minden univerzumba.házi tűzhely. 827-887) gantr (szanszkrit) . a hindu templom építése előtt a szentély helyén végzik Garbha (szanszkrit) .zen mester (i.embrió-tartás (hatha jóga) garbhagriha (szanszkrit) . az énnel azonos (tathágatagarbha) garbha pindászana (szanszkrit) . a dvádasángaszána 4. félig ember-félig sas.) gárava (páli) . a nem-védikus verselés.

upászaka ge nyen ma (ejtett tibeti. írott tibeti dge slong.női világi hívő ge ö (ejtett tibeti. páli Sziddhatta Gotama) a Buddha neve megvilágosodása előtt gava (ejtett tibeti. a félisteneket és az isteneket néha nem különítik el. szanszkrit srámanériká) szerzetesnő növendék. az árják feltételezett őse Gautama Sziddhárta (szanszkrit. szanszkrit bhiksuní) . szanszkrit szamgha) . a testben az agyhoz kapcsolódnak Gautama (szanszkrit) . írott tibeti dga ba) .Sikhin gcsug (ejtett tibeti) .a gelukpa másik neve ge dün (ejtett tibeti.a 48 haragvó istenség nyolcas csoportja.dön gdos bcas/gdos pa can (írott tibeti) . megszólítás. mozgás. első fogadalmú novícius.arhat a Buddha közelében gcig (írott tibeti) . diakónus ge cul ma (ejtett tibeti.lemlények világa.360 mennyei istenség a holdév napjainak megfelelően ge se (ejtett tibeti) . járás.mitikus risi.apácanövendék ge long (ejtett tibeti.második fogadalmát letett szerzetes. szanszkrit srámanéra) szerzetesnövendék.ge kö ge lob ma (ejtett tibeti. a . novícia ge dan pa (ejtett tibeti) . szanszkrit siksamáná) . szanszkrit upásziká) . vándorlény gati nimitta (szanszkrit) .szerzetesrend gé hiera (görög) . alapítója Csaitanja Gaurima (ejtett tibeti) .szent földek. az emberlét.öröm Gavámpti (szanszkrit) . állami föld az isteneknek ge khod (írott tibeti) . írott tibeti ge khod) .csö gdon (írott tibeti) .magas rangú tibeti szerzetes. műve a Mándúkja káriká Gaudíja (szanszkrit) . a 4 fő tibeti iskola közül az egyik ge nyen (ejtett tibeti) . felszentelt pap. a Congkapa által alapított sárgasüveges rend.testhez kötött gdugs (írott tibeti) . a félistenek (titánok) és az istenek világa. írott tibeti dge tshul. szerzetesnő ge luk pa/ge dan pa (ejtett tibeti. az állatlét.vaisnava iskola.az újjászületésre való utalás/jel Gaudapáda . szanszkrit bhiksu) .apáca. írott tibeti dge lugs pa) erényelvű. bhiksu ge long ma (ejtett tibeti.Góvinda mestere.ékatva Gcug tor csan (ejtett tibeti) .duk ge cul (ejtett tibeti. az élőlények ezekben a létformákban bolyonganak újjászületéseik során.

szélfúvás-vízfolyás geniza (héber) . Amóghasziddhi kísérője Gendzsokoan (japán) . része geku (japán) .a művészet asszonya.buddhista teológia és filozófia legmagasabb tudományos fokozattal rendelkező művelője ge va (ejtett tibeti. idős szerzetes. 1475-1542) Gedun Trupa (ejtett tibeti) . kegytárgyak gyűjtőhelye genmai (japán) .külső szentély Gemára (héber) .kezes.számelmélet gempuku (japán) . teljes jogú gésanővér gejjá (szanszkrit) . mint koan).A mindennapi élet útja (a valóság. novícius Gendema (ejtett tibeti) . a rituális célra alkalmatlanná vált könyvek. i. versekkel dúsított szöveg. elrejtés. Dógen Sobogenzo c. kínai Hszüan sa) .sz. írott tibeti dge ba) . dalai láma (i. a dvádasánga sásza-na 2.az 1.prózai.az Indus alsó folyásától nyugatra eső terület Gedun Gyaco (ejtett tibeti) .nemesek.jövendölés homokszemekből gephyra (görög) . kiegészítés.híd gephyrismos (görög) .sz. ősi birtokos klánok leszármazottai geranos (görög) .ház. a Talmud második része gemátria (héber) . írott tibeti sger pa) .befejezés.a Képhisos hídnál tartott tréfás ünnepség gér (héber) .vibandha gehám (szanszkrit) . a hógen-iskola alapítója. a kolostorba belépő pártfogó .darutánc Déloson Apollónnak gergen (ejtett tibeti) . 1391-1474) gegs (ejtett tibeti) .Gödör tábornok. a haláchai és haggá-dai viták gyűjteménye.a 2.női bódhiszattva.a halottak ünnepe Boédromión 5.sz. sz. aki kiássa a sírokat.a fiú nagykorúsítási szertartása 15 éves korukban gen jen (ejtett tibeti. dalai láma (i. napján (Athén) geng liu (kínai) ..rizsleves Gensa (japán. a Misna értelmezése. a szankhárák geiko (japán) . Szeppó tanítványa geomancia .rejtekhely. 5.erény Gedrószia (görög) .zen mester. BaronSamedi és Madame Brigitte gyermeke Genesia (görög) . szanszkrit upászaka) .a zsidó vallásra áttérő ger pa (ejtett tibeti.világi hívő. művének része général Fouillé (vodu) .

szanszkrit grisma) .erőfeszítés. hószita ajándéka ghrána (szanszkrit) . nem romlik. mitikus hős geta (japán) . megdermedve a ghí sárga lesz.magas kultúrájú szórakoztató nő.Bhíma és Hidimbá fia Ghéranda szanhitá (szanszkrit) .csípőinak a shitánál Giddzshakútó (szanszkrit) .az ízlés-tudatosság alkotóeleme gi rti ma (írott tibeti) . Amitábha .jóga-szöveg ghérandászana (szanszkrit) .szaglás ghakáraka (szanszkrit) .csengő. a vajat kis lángon több óráig olvasztjuk.elkötelezettség az állam és a társadalom irányában.tisztított vaj. hogy a keletkezett üledék ne kerüljön át.a szaglás egymásra ható mezeje ghrána dhátu (szanszkrit) .az egyik sziddha Ghószita áráma (szanszkrit) .szerzetestelep Kószambíban.Ghéranda-tartás (hatha jóga) ghí (szanszkrit) .fapapucs ghájana (szanszkrit) . szorgalmas gyakorlás gháta (szanszkrit) . a forró évszak.szagolható alkotóelem ghrána indríja (szanszkrit) . régen geigi. a karaitáktól ered gimha (páli.Gridhrakúta gilgul/gilgul nesámet (héber) .házépítő.aki betért a zsidóságba gir (szanszkrit) . orr. az illúzió ghanta (ejtett tibeti dril bu) .epekő. a bölcsesség jelképe. finom szövésű anyagon leszűrjük. ügyelve arra. amikor már nem habzik. Kyotóban geiko Geszer (ejtett tibeti) . szobahőmérsékleten évekig eláll Ghódácsólí (szanszkrit) . az 5 érzéki képesség egyike ghrána vidnyána dhátu (szanszkrit) .kin gin mokuszei (japán) .női bódhiszattva.legyőzhetetlen. harang.szaglás ghrána ájatana (szanszkrit) . a habját időnként leszedjük. a Kószala rádzsaságban.szent vízhez vezető lépcső Ghatótkacsa (szanszkrit) .elnyel giri (japán) .lélekvándorlás a zsidó misztikában.Osmanthus fragrans.a sajátosságokon fölüli lény gioret (héber) . a jelenségvilág szimbóluma ghatá (szanszkrit) . király. hegy Girtima (ejtett tibeti) . az egyik szerencsés tárgy gid hánáse (héber) .nyár. illatos olíva ginátita (szanszkrit) .gésa (japán) .Gíti gi vang (ejtett tibeti) . április közepétől június közepéig gin (írott tibeti) .szagló képesség.

kínaiak.Lang dar ma glang po (ejtett tibeti) . napján gite jór (jiddis) .a kaihogjo zarándoklatban részt vevő szerzetes gju kar (ejtett tibeti. írott tibeti gí rti ma) .szthavira gnas gcang ma (írott tibeti) .Nam ri Szong cen gnamelle (vodu) . Avalókitésvara tátsa Gja (ejtett tibeti) . napján gjó (japán) . India gjal cen (ejtett tibeti.az istenek birodalmának buddhája Gjakar (ejtett tibeti.haszti glatt (jiddis) .annak a napnak hindu ünnepe. bölcsesség szem gnjána indríja (szanszkrit) .ákászmika gmár hatimá tová (héber) . amikor Krisna elmondta a Bhagavad Gítát. ebben készítik a loák ételeinek fürdőjét gnas bcu'i mkha' 'gro (írott tibeti) .a három hely égjáróiű gnja' khri bcan po (írott tibeti) . írott tibeti rgjal po lo gsar) . írott tibeti rgjal po) .az érzékszervek . december-január hónap fényes 2 hetének 11.jó végzést (Istentől).királyi újév az 1. Je mon fia Gjajin (ejtett tibeti) .közönséges. írott tibeti rgju skar) .fehér föld. köszönés jom kippurkor gmár tov (héber) .győzelmi lobogó gjal po (ejtett tibeti. írott tibeti rgja dkar) .a 28 holdház az asztrológiában glang (írott tibeti) .a Tíz Hely Égjárói gnas brtan (írott tibeti) .lang glang dar ma (írott tibeti) .fogadalomszegő királyok és lámák szellemei gjal po lo szar (ejtett tibeti.Dal. kerttípus gjodo (japán) . írott tibeti rgjal mchan) .sabat salom gítádzsájanti (szanszkrit) .hag szaméah git sabesz (jiddis) . hónap 1. köszönés jom kippurkor és hosa-ná rabá előtt gnam ri srong bcan (írott tibeti) .Nya tri Cen po gnjána csakshu (szanszkrit) .boldog új évet Gíti (szanszkrit.a harmadik.az igaz út gjosa (japán) . tiszta glo bur pa (írott tibeti) .teljes.jó végső aláírást (Istentől).kísérője git jantev (jiddis) .suddha ávásza gnas gsum gji mkha' 'gro (írott tibeti) .fateknő.

írott tibeti) .a tehenek telihold alakú földrésze.és a mutatóujj között Gokula (szanszkrit) .város.Dél-India egyik folyója Góg és Magóg (héber) . föld) gócsara (szanszkrit) .az ekliptika az asztrológiában.remete gom pa (ejtett tibeti) . hogy felhívják a figyelmet a hely vagy tárgy kamijára gój (jiddis) .vagy rongycsíkok. mesterséges ember.papír. gondolkodik.gnjána márga (szanszkrit) .a tudás ösvénye gnjen po (írott tibeti) . Magóg királya Armilus (Ezékiel). amelyek a simenaváról lógnak le.karma-mag go va (ejtett tibeti) .a Messiás megérkezésekor támadó sátáni sereg. tibeti . szanszkrit Pandaravaszini) .ragály-isten.jaksa.pogány. sorsosztó go bô nâj (vodu) . japán fehér fenyő gokaku (japán) . nem-zsidó. az ember szellemi és lelki élete.tibeti gazella go/szandzsu no to (japán) . az ember egyik lelke. életkoruk 500 év.siker a tanulásban + célba találó nyílvessző.járások.pratipaksa gnod sbjin (írott tibeti) . tűz.működési terület Godánidzsa (szanszkrit. alföldrészei a Gáthá és az Uttaramantrina Godanija (szanszkrit. újraélesztési pont a hüvelyk. aki a Sátán és egy pogány római lány kőszobrának nászából született gog pa (írott tibeti) . lakói marhapásztorok. egy zombi-fajta lesz belőle Go Kar mo (ejtett tibeti. napnyugati vörös világ.elvonultság.nagy jóangyal. fásultságot okoz. víz. elsősorban európaira mondják gojo macu (japán) . nö dzsin go (ejtett tibeti) . írott tibeti ba glang spjod) . zombi (jiddis) gom csen (ejtett tibeti) .Pinus parviflora.szakállas saskeselyű 'go ba'i lha (írott tibeti) .niródha gogaku (japán) . ha az álomútról nem tér haza.hagyományos udvari zene gohei (japán) . meditál. írott tibeti nub ba glang spjod gling) .a testhő (tűz) transzcendens női buddhája.5/3 szintes pagoda (ég. ide menekítette apja a gyermek Krisnát gólem (héber) . ajanamsza gó sa (japán) .alaktalan. a Meru-hegytől nyugatra. az árnyék szélén van.a Kívánságteljesítő Tehenek Szigete Gódávarí (szanszkrit) . falvak sinto templomai go suki (japán) . Amitábha női társa go la (ejtett. szél. ejtett tibeti Nubpa tangcsho ling. felirat ema-táblán.

a sinto imádkozó pap (negi) segítője gong (ejtett.hegy. akik Per Ramszesz építkezésein dolgoztak gosugi (japán) .leszármazási csoport közös őssel (a bráhmanoknál 10). tárgy a figyelem rögzítésére Gomang (ejtett tibeti) . kaszt Gou (vodu) . általa kerültek a hinduizmusba.démon.menedék idős állatoknak Gósála Maszkaríputra (szanszkrit) . velük incselkedik Krisna gópuran (szanszkrit) .a Buddha felesége.a legrégebbi tanítványok Gótamí/Padzsápati (szanszkrit) . Krisna egyik csodájának tárgya: felemelte.borravaló a geikónak vagy a maikónak Gószinga (szanszkrit) .meditációs fa.tibeti fordítómester gongúdzsi (japán) . a rámagamai Szuppabuddha lánya Gópatha (szanszkrit) .segédkántor. mások szerint Jasódhara másik neve.Kaszó zen mestere Gongpa Rapszal (ejtett tibeti) .a kapilavasztui szakják neve Gótama szávaka (szanszkrit) .loák tiszteletére tartott szertartások gómukhászana (szanszkrit) . az első feleség (Jasódhara) előtt.a tittha ádzsávika vezetője. mag. Májá húga (gondviselő = padzsápati) gotra (szanszkrit) . a nátha szampradája egyik alapí-tója.tehénarc-tartás (hatha jóga) gon negi (japán) . a bibliai hagyomány szerint itt éltek azok a zsidó munkások.helyettes főpap Gópá(páli) .város a Delta keleti felében.a hindu templom föle magasodó torony Góraksa (szanszkrit) . a nyájak és a birtok ellensége Góngai (japán) . törzs. írott tibeti) .amala vidnyána Góvardhana (szanszkrit) .az egyik kollégium a Drepungban gombo (vodu) .az Atharva véda bráhmanája gópí (szanszkrit) . jelképe a földbe szúrt kard gou shi (kínai) .kőpagoda a kertben gos dkar mo (írott tibeti) . az egyik sziddha góraksászana (szanszkrit) .tehénpásztor-tartás (hatha jóga) gorin no tö (japán) .buddhista kolostor gom sing (ejtett tibeti) . majd a lámaizmusba a tantrák. születés. determinisztikus epikureizmus Goshen (egyiptomi) .tehénvédelmező.mitikus kovács (Dahomey).Pandarávasíní gósála (szanszkrit) .pásztorlányok. hogy megvédje Vrindávana lakóit Indra haragjától .liccshaví herceg. Vészálíban a Buddhának ajándé-kozta a Kútágára szálát Gótama (páli) .a Buddha nagynénjenevelőanyja.

vagyonos ember. Buddha prédikációinak egyik helyszíne gridhramukha dkar ser bja rgod mgo can (írott tibeti) . hogy a porszemcse adta egy-egy golyó magját.felfogás. írott tibeti khjim bdag) gazda-házigazda.pásztor. szikla Rádzsagriha közelében.korsó Góvinánanda (szanszkrit) . rudra) granuláció (egyiptomi) . ejtett tibeti) . az indiai társadalom 4 rendje közül a 3 felső rend férfi tagjai.a szag egymásra ható mezeje granthi (szanszkrit) .dralha gragement (vodu) . de a beforrasztásuk is. írott tibeti grub par 'dzin pa) . október-november hónapban a Dipávalí utáni napon gôvi (vodu) . amely során apró. a golyókat szénporral való szennyezéssel öntötték.táncfajta graha (szanszkrit. milliméteresnél kisebb golyók mintázatba forrasztásával dekorálják a felületet. családfő. nem csak az apró golyók előállítása látszott lehetetlennek. háziúr. ugyanis normál forrasztást megkísérelve a golyócskák egész egyszerűen elolvadnak. a bolygók szellemei (ejtett tibeti za) grahítá (szanszkrit) . különösen a harmadik rendre vonatkozik: polgár.csomó (brahmá.az észlelő alany gráhjam (szanszkrit) . megragadás. írott tibeti bja rgod kji phung po) Keselyű-csúcs. egészen a múlt század ötvenes éveiig rejtély volt. birtokbavétel.nemesfém-díszítési eljárás.Góvardhana púdzsa (szanszkrit) . hogyan tudták ezt készíteni. háztulajdonos. műve: Ratna prabhá Góvinda (szanszkrit) . egyiptomi előfordulása nem túl gyakori graszta (szanszkrit. észlelés. családapa. visnu.rituális fejsze gre (írott tibeti) . Krisna állandó jelzője Góvinda bhásja (szanszkrit) . amíg családfőként világi életet éltek és saját házukban laktak.a Nyolc Boszorkány közül a délkeleti keselyűfejű grihapati/gahapati (szanszkrit. a szerzetesek patrónusai .Maman Brigitte grandha ájatana (szanszkrit) .Drigum Gridhrakúta (szanszkrit. úgy. a granulációt az etruszkok fejlesztették tökélyre. a szánkhjában tízféle (upagraha).Baladéva műve gra lha (írott tibeti) .az észlelés tárgya Grande Brigitte (vodu) .a Góvardhana-hegy felemelésének hindu ünnepe.dre gri gum (írott tibeti) .Brahmá szútra kommentátor.

drok Gros bon ange (vodu) . titkos tudást tartalmazó rejtett könyv gter ston (írott tibeti) . rejtett gter chos (írott tibeti) . balgaság. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.tor ma guáj (ejtett tibeti) .Nagy jóangyal.vipasjaná guang gyin tian (kínai) . az egyik lélek grub par 'dzin pa (írott tibeti) .ter tön gti mug (ejtett tibeti) . elsötétedés. aki gter ma könyveket összeállítja gter ton (írott tibeti) . gimha. sinto főpap.trisula gszang (ejtett tibeti) .az otthon elvégzendő szertartások vezérfo-nalai grísma (szanszkrit) . ájur véda gro ba drug (írott tibeti) .Jama Dharmakája gshin rdzse'i gshed po (írott tibeti) .graha grub thob (írott tibeti) .5 szerencsétlen nap guédé.abhászvara Guangguotian (kínai) . zavarodottság. a felismerés hiánya gti mug las gjur rtog pa bdun (írott tibeti) .szar ma gsen rab mi bo (írott tibeti) .Kaka guédé Guédé cinq jours malheureux (vodu) . úr guan (kínai) .Jamántaka gsum (ejtett tibeti) .a templom mestere.gati grogs (írott tibeti) . a papság általában öröklődő foglalkozás Guédé brave (vodu) . tolvaj Guédé caca (vodu) .móha.grihasztha (szanszkrit) .Bátor Guédé. förtelmesen zabáló szellem .titkos.Brihatphala gúdzsi (japán) . tapadás. gőg.nyár. helyettesei: gongúdzsi. a második hindu évszak.mester.hindu családfő grihja szútrák (szanszkrit) . kétely) gto (írott tibeti) . negi. gyűlölség.kincskönyv. fonák látás. sötétzöld gtor ma (írott tibeti) .mantra gsar ma (írott tibeti) . írott tibeti) .gter ma gter ma/gter chos (ejtett tibeti ter ma. tudatlanság.kincsfellelő mester.to gtogs 'dod sngon mo sre mong mgo ma (írott tibeti) Menyétfejű.sziddha gsang sngags (írott tibeti) .Senrab Mivo gshin rdzse chos kji rgjal po (írott tibeti) . ostobaság.a balgaságból támadt hét képzet (vágy.

a sírok felügyelője Guédé souffrant (vodu) .női szellem. meg nem nyilvánultság guna gunin (szanszkrit) . triguna = a megnyilvánulatlan. aktivitásra serkentés. kiterjedés.).a titkos mantra szekere. utánkövetkezés.Kettős Guédé. egyediség (függetlenség). lovas guédék (vodu) .a dahomeyi abomeyi őslakók. szenvedésjelleg. formáló elv.minőség és minőséggel bíró . amelyben remete lakik guhja (szanszkrit) .szál. undirítóság. az embereknek kettős látást ad Guédé entre tous (vodu) . aki egy barlangban élt (padara szamácsára) Gulisszáni szutta (páli) . mennyiség. minőség. hang.Nyugat-Tibetben i. fantázajellegűség. érinthetőség.kicsi asszony a viharban Guédé masaka (vodu) .akrobatikusan táncoló szellem Guédé loray (vodu) .Vidésa királya.a legjelentősebb loák eredő helye.titkos tanítás gui (kínai) .csoport karma-mag Guha (szanszkrit) .sz. folyékonyság. öröm. tamasz). kívánatosság. bonyolultság.a halál szellemei.Guédé double (vodu) . 846-1630 gugo sudzsi (japán) . dharatthámatá jön létre. rész-szubsztancia. erkölcsösség. barlang.a titok szentsége guhja mantrajána (szanszkrit) .) guna (szanszkrit) . íz. a po-lélekből lesz Guinea (vodu) . forma.szellem.a gondolkodás. radzsasz. szín. a mahájána egyik irányzata guhja upadésa (szanszkrit) . erkölcstelenség. ok és okozat stb. a beszéd és a tett 3 rejtélye guhja abhiseka (szanszkrit) . ha a karanában az egyik elem túlsúlyra jut. sajátosság.Szenvedő Guédé Guédé vi (vodu) . összekapcsolódás (rész és egész.árannyaka. nehézkesség.A Gulisszáni szútra (Tripitaka Szútrapitaka 69. aki macoutte-ban köldökzsinórt és mérgezett leveleket tart Guédé nibo (vodu) . a vaisésikában: szag. prioritás.Mindközött guédé Guédé fatras (vodu) . a számjávasztha felbomlása. guédégyermek Guédé z araigne (vodu) . mára nem országnév Gulisszáni (szanszkrit) .Pók Guédé. feketék Guge-királyság . fonál. transzcendens állapotból kiemelkedő 3 alapminőség (szattva.

a sajátosságokon túljutott gura daksina (szanszkrit) . akkor felbomlik gunátíta (szanszkrit) . felkészülés az óvádára.tárgyiasító szél a szellem működésében gzungs (írott tibeti) .(gu = sötétség.ti dzsi gzúgs (írott tibeti) .zen mester.óceán gya ling (ejtett tibeti) .drágakő mester.guna vritti viródha (szanszkrit) .rúpa gzúgs kji khams (írott tibeti) . ha a karanában valamelyik túlsúlyra jut. írott tibeti gu ru rin po cshe) . upaszampadá.arúpa dhátu gzúgs sku (írott tibeti) .a bhikkhuníkra vonatkozó 8 előírás: gárava. állandó átalakulás gunaegyensúly . i.mantra gzsin rdzse (írotttibeti) . a tibetiben: legfőbb anya guru dhamma (páli) . piszuná. ejtett tibeti. ávásza.za gzhan stong (írott tibeti) .természetbeni juttatás a bráhmanoknak guru (szanszkrit.fizetés természetben a tanítónak gurukúla (szanszkrit) .fa-fúvóshangszer (oboa) gya lo (ejtett tibeti) .a szattva-radzsasz-tamasz egyenlő mértéke.a dongmo magasságánál hosszabb bot a tea .zi gzi brdzsid (írott tibeti) .sz.viszonylagos gzhi'i 'od gsal (írott tibeti) az alap fényvilágossága gzhis ka rce (írott tibeti) .a mester-tanítvány kapcsolat gurudaksina (szanszkrit) .rúpa dhátu gzúgs kji phung po (írott tibeti) .vacsana patha guru rinpocse (szanszkrit.Sindzse GY gya co (ejtett tibeti) . vörös gzi (írotttibeti) . gza' (írott tibeti) . ru = eloszlató) súlyos. lelki tanítómester.rúpa kája gzung bskjed kji relung (írott tibeti) . sz.rúpa szkandha gzúgs med khams (írott tibeti) .a gunák funkciójában megnyilvánuló szakadatlan küzdelem.az Ifjú Medvefejű. iskola Gutei (kínai Csü cse) . 9. mánatta. írott tibeti bla ma) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. Padmaszambhava guru sishja parampará (szanszkrit) .Sigacé gzhonnu dmar mo dred mgo ma (írott tibeti) . a paváraná betartása.a guru otthona.

tibeti fordítómester gyakorlat (10) . eredetileg a mitikus Odzsin császár kamija hacsimondzsi (japán) . király gyal va rin po cse (ejtett tibet) .közvetlen ok gyur bon (ejtett tibeti) . nem tanult Tórát. fáradhatatlanság.bön H ha ha va (ejtett tibeti) .vastag szövet hacumijamairi (japán) .zarándoklat .a felsőtestet borító alsónemű hadaka macuri (japán) . de nincs megkötve.köpülésére Gyacön Szenge (ejtett tibeti) . a szabályok betartásával megszabadul a ragaszkodástól. az öröm és a szenvedés üres.a sinto hadistene. végtelen emlékezettel tanítja a tíz testet. de az illat jó. csak ágyékkötőt viselő férfiak vetélkedője hádász (héber) . a nehezen elérhető. az igaz tudatosságban is képes világi formában tanítani. ügyes megjelenések. hideg pokol habutae (japán) . régens gyal po (ejtett tibet) . csak egyetlen tincset hagytak meg.az alvilág istene hadzs (iszlám) .a királyi gyermekek feje általában kopaszra volt nyírva. adakozás. dalai láma (i. adomány és adományozó azonos. 9.a 3.téli férfiünnep a sintóban.a sinto szentély év eleji meglátogatása Hacsiman (japán) . nemellenkezés. minden korábbi cselekedetek káprázata. 3.sz. 2. mások segítése.ünnepi kóruséneklés Karneia ünnepén (Spárta) gyu (ejtett tibeti) . erénye azonos a Buddháéval. 6. a butaság és a zavarodottság megszüntetése.jajveszékelő. öröm. az igazság. az erény gyakorlása.jellegzetes oiran járásmód hada dzsuban (japán) . gondosan befonva a fejük jobb oldalán Gymnopaideia (görög) . 4.a csecsemőt először viszik a sinto szentélybe a kami segítségét kérni hacumóde (japán) . mir-tusz (szukkotkor az ünnepi csokorban) Hadés (görög) . 8.rádzsa. segít. nemragaszkodás. 1543-1588) gyermektincs/hercegi tincs (egyiptomi) . birtokolja a teljes igazságot gyal cab (ejtett tibeti) . 10.rendfőnök Gyalva Szonam Gyaco (ejtett tibeti) . de úgy él. 5. 7.nincs íz.Tulku Dzsampel Delek.a bódhiszattvák gondolkodása (a gyakorlat fejlődési fok): 1.

köznapi. bármiféle magyarázat nélkül. a tudás istene. lehetőleg szójátékszerű rímmel ellátott (a + x + a) versforma. és megparancsoltad nekünk. a bima körül Hakudzsun (japán) . ez az eljárás a sono mama.sz. visszafogott homály (jugen) haizen (japán) .a sátrak ünnepe hag szaméah (héber) . egyéb bibliai szövegek felolvasása a Tóraolvasás után Hág Hászukot (héber) . a világ királya. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhafris halá min haiszá. általában 3 sorra tagolódó.sinto imaterem haikai (japán) .ünnepi kalács. aki törvényeiddel megszenteltél. ennyi szóból áll a kaddis hakama (japán) . aki visszaszerezte az ellopott Védákat. látványt. a sinto papok viselete a kimonó alatt hákhám (héber) .jó ünnepet Haggada/Aggada (héber) .lábbeli hakkáfot (héber) . (Áldott légy. elbeszélés. az elegáns. nosztalgiával árnyalt elmúlásérzés (avare).a rengában a kezdő versszakot (hokku) követő további versszakok haiku (japán) .élet. Örökkévaló Istenünk.bölcs.haftara (héber) .zárszó.körbejárások.pincérnő Hajagríva/Hajasirsa (szanszkrit) Visnu mellékmegtestesülése. fölmutat egy tényt. betűértéke 68. a Misnában és a Gemárában hakimono (japán) . 1689-1769). bibliai elbeszélések erkölcsi tanulságai hagnos (görög) .zen mester (i. nincs története.fehér szoknyanadrág. egy.tiszta háhámin (héber) . az asszonyok imája: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. aki jártas a Tórában. az egyszerű dolgokban fölismerni a törvényszerűt (vabi). rindzai iskola halá (héber) . a Peszah előestéjén felolvasandó könyv. nagy tudós haiden (japán) .17 szótagból álló.bölcs.történet.a halott kipája hájim (héber) .zen mester Hakuin (japán) . személytelen. hogy . mint dharmapála a Lófejű tanvédő isten. lófejjel ábrázolják. a nyugat vörös kapuőre hájbli (jiddis) . egy olajbogyónyi tészta tűzbe vetése emlé-kezésül a kohanitáknak nyújtott hajdani adományra.

sz.) hálácha (héber) . a nők ünnepe Poseidon hónapjában halotti maszk (egyiptomi) .aki elválasztja.elkülönítsünk a tésztából egy kalácsra valót. ami a tejóceánból keletkezett.szentelt nyílvessző. 7.hanyatlás felé vezető suddhaka hana sobu (japán) . Brahmá hordozója hamszah (szanszkrit) .én Ő vagyok (adzsapa mantra) hamszászana (szanszkrit) . a piramisok tövénél építették.fonott kenyér.sz.virágköltség.kés a shitához Halévi.kultikus sírmelléklet.méreg. alapította (i.Balaráma egyik neve háláhala (szanszkrit) . bármennyire is idealizált az ábrázolás. Öt tekercs Hamrijn Hijd (mongol) . hogy ka-lelke felismerhesse.japán vízi írisz hanadai (japán) .az uralkodó síremlékéhez tartozó templom.Biblia.szőlőültetvény.hattyú-tartás (hatha jóga) Han san (kínai.hattyú.eke-tartás (hatha jóga) hálef (héber) .). ezért. amikor visszatér.rideg hegy (i. szerencsét hozó szimbolikus tárgy a sintóban. hogy a halott ka-lelke visszataláljon a testbe. hogy megőrizze a halott vonásait. bárhesz Haloa (görög) . általában újévkor szerzik be a hacumóde alkalmával. általában a halotti szobor előtt mutatták be az elhunyt kultuszának szánt áldozatokat halotti templom (egyiptomi) .rituális szempontból alkalmatlan halászana (szanszkrit) . amelynek biztosítania kellett. barátja Sö tö (japán Dzsittoku) (lelenc). melynek szerepe az volt. mármint az Úr a szombatot hamaja (japán) . konkrét alkalmazása Haladuja (szanszkrit) . a maiko és a geiko időbére . japán Kenzai) . Siva itta ki az emberek védelmében hálál (héber) . 1085-1140) költő halla (héber) .vallási törvények értelmezése. később különálló vagy önálló épület lett hámácdil (héber) .kolostor. 1821) Dandzan Ravdzsaa hamsza (szanszkrit) .sz.(i.kovászodás Hámes M'gillót (héber) .a múmiára helyezett maszk. nagyon pontosan mutatja az elhunyt arcvonásait halotti szobor (egyiptomi) .sz. később a halotti kultusz helye is. a csan költő hána hágija (szanszkrit) . Tibetben a hosszú élet és a jólét jelképe hámántáska/hámánfüle (héber) .háromszögletű sütemény purimkor hámecosodás (héber) . és újra életre keltse a testet. Juda (héber) .

a megtisztulási folyamat a sintóban. nyaklánc harae (japán) . gyertyagyújtás előtt: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. szfinx. áldásosztó Harahti (egyiptomi) . Gíza harai/harae/o harai (japán) . akárcsak mostanában. Örökkévaló Istenünk. a Misna összeállítója hangjoku (japán) . anyja Andzsana hanumánászana (szanszkrit) . az elkövetett rosszból származó foltoktól. (Áldott légy. valójában csak Ráma csandra szolgája.búgócsiga hanukkija (héber) . Jehuda (héber) .majomrádzsa. és megparancsoltad nekünk a hanukkai gyertyagyújtást.sz. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhadlik nér selhanukká.Szív szútra (Mahápradzsnyá páramitá szútra). a világ királya. megtisztít a bűntől. a zazen végén éneklik hanten (japán) . mindig része az imi és a miszogi Hari (szanszkrit) .) hanukka dreidl (héber) .lótuszülés zazenben. jelképe: sólyom. kekkafuza hannja (japán) . aki csodákat tettél őseinkkel az idő tájt. 200 körül. a mennyből leszálló Gangá Siva hajszálain patakokká szakadva itt egyesültek.vigalmi negyed Hanászi.i. hari hari. aki törvényeiddel megszenteltél. 7 + 1 ágú gyertyatartó Hanumán (szanszkrit) . seaszá niszim laavoténu bajamim hahém bazmán haze.házavató szertartás Hanukka (héber) felszentelés.agyagtárgyak rituális temetési szobrocskák a sintóban hankafuza/kekkafuza (japán) . temploma: Héliopolisz. vánara.Hanumán-tartás (hatha jóga) hara (japán) .harai haragusi (japán) . és . hari Ráma.a menóra köznapi.öltözék a macuri alatt hanukat hábájit (héber) . Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. hari Krishna.hanamacsi (japán) .zenész lány haniva (japán) .Visnu mellékneve hari Krishna (szanszkrit) .mindent felülmúló bölcsesség Hannja Singjó (japán) . apja Váju. a napfonat. hari Ráma.város. Ráma Ráma.megtisztító pálca a sintóban.tévész 2-3). Krishna Krishna.a felszabadulás mahámantrája a Krisna-tudatú hívőknél (hari Krishna. a világ királya.belek. Áldott légy. házi formája. a manipúra csakra hára (szanszkrit) . hari hari) Haridvár (szanszkrit) . a Szentély újraavatásának napja (kiszlév 25 .a reggeli Nap.karkötő. Örökkévaló Istenünk.

sz. ellentétpárok és azok .a sztúpa négyszögletes alapja. egy istennő és egy gyermek isten alkotja a hármasságot. két istennő és egy gyermek isten).elefántszimbólum (a fehér a megtisztult tudat. 18. az istenség lakhelye három jel (héber) .vőlegény hatha jóga (szanszkrit) . fahéj és bor keveréke széder estén hasira (japán) .Memphisz: Ptah.város. jobb oldalt Siva Harihára Putra (szanszkrit) . Szambát Hasztipála (szanszkrit) .Szaszthá másik neve. eltökélt erőfeszítés. Hari (Visnu) és Hára (Siva) fia Harjardha (szanszkrit) . cicit három jel (szanszkrit) . akinek házában Vardhamána meghalt hátán (héber) . Szahmet. ejtett tibeti glangpo) . a szakják ősatyja Hasztinápur (szanszkrit) . Hórusz Théba: Amon. dió. Kuruksétra fővárosa.lett belőlük a Gangesz haridzsan (szanszkrit) . a fekete a tompa tudat) Hasztinádzsaka (szanszkrit) .jámbor. de vannak kivételek (pl. végén haszta (szanszkrit) . szerepük elválasztása nem határozott (mixta persona) harmika (szanszkrit) .a zsidó felvilágosodás az i. egy rábbánutban a saját rabbi dönt hászene (jiddis) . az ősi istenek megjelölése hászágát gvul (héber) .jobb szem haszti (szanszkrit. Agni-Indra/Váju-Áditja. általában egy isten. igaz.sz. Gandhi szava a nihszprisjákra Harihara (szanszkrit) .Siva és Visnu kettős formája.jóga a test fölött való uralom útján. Brahmá-Siva-Visnu. Nofertum. Ízisz. bal-jobb). újkori vallásos mozgalom a Keleti-Kárpátok vidékéről haszkala (héber) . anatta harószet (héber) .aniccsa.határsértési tilalom. tha = Hold. hű.isteni oszlop.herceg Pávában. az egyiptomi pantheonnak több ilyen „családja” is van.mezúza.hátuná hászíd (héber) . tefillin. Mut. duhkha.alma.Isten gyermekei. ahol Durjodhana bezárta Krisna fiát. Abüdosz: Ozirisz.Siva és Visnu kettős formája.megragadás haszta dzsihviká (szanszkrit) . bal oldalt Visnu hármasság (egyiptomi) . pozitív-negatív. Honszu .triász.az Iksvákutól származott Viruddhaka fia. törekvés a test fegyelmezésével (ha = Nap.

prátjaha) művelése. a világ királya. Isten az én segítségem. gyertya és búcsúztatási ima a szombat kimenetelekor. nijáma.tűzáldozat. pránajáma. szamádhi Hatha jóga pradípiká (szanszkrit) . bén Jiszraél löamin.Éva havana (szanszkrit) . hamavdil bén kódes löhol. a világ királya. aki különféle fűszereket teremtettél. ászana. Benne bízom. Elohénu meleh haolám. szisztrum. Szvátmáráma műve Hathor (egyiptomi) . a gyakorlatok bemutatása: B. hamavdil bén kódes löhol. Örökkévaló Istenünk. Lajhudim hajtá orá vöszimhá vöszaszon víkár. áldásod népedre száll. pránajáma.elválasztás. a mantra jóga gyakorlata havdala (héber) . boré möoré haés. mert erőm és dalom az Örökkévaló. borá míné vöszamim. vahjí lí lísuá. bén jom hasvií löséset jömé hamaasze. bén or löhóseh.A hatha jóga lámpása.). kí azí vözimrát já Adonáj.K. Áldott légy. dhjána. Örökkévaló Istenünk. Kén tije lánu. ászana. temploma: Dendara Hattusas (egyiptomi) .esküvő Hává (héber) .S. al-amhá virhatehá szelé.a hettita birodalom fővárosa. ima: Hiné Él jösuatí evtáh völó efhád.egymásba olvadása. Iyengar: Jóga új megvilágításban. Felemelem a segítség poharát. (Áldott légy. a kettősségnélküliség állapota. Fényesség lett a zsidók számára. Laadonáj hajsuá. és az Örökkévaló nevében szólok.anyaistennő. mudrá. aki szétválasztod . és nem félek. boré prí hagáfen. Usavtem májim böszaszon mimájné hajsuá. aki megteremtetted a tűz fényforrását. Baruh atá Adonáj. jelképe: tehén. a világ királya. Adonáj cvaot imánu. Elohénu meleh haolám.).. feloldódása. aki segítségemre lett. vidámság és tisztesség. (Bizony. a világ királya. öröm. Örökkévaló Istenünk. aki megteremtetted a szőlő gyümölcsét. Így legyen számunkra is. miszgáv lánu Elohé Jaakov szelé. (Áldott légy. Elohénu meleh haolám. gyakorlatai: sat karman. a borra és a fűszerekre: Baruh atá Adonáj. Baruh atá Adonáj. kosz jösupt eszá uvösém Adonáj ekrá. a jóga 8 elemének (jáma. Az Örökkévalónál a segítség. a gyertya fölött: Baruh atá Adonáj. Örökkévaló Istenünk. Áldott légy. Baruh atá Adonáj. Örömmel merítsek vizet a segítség forrásából. Elohénu meleh haolám. pratjáhára. a mai törökországi Bogazköy mellett hátuná (héber) .

alsó fokú iskola Hegedűs Róbert .az olimpiai játékok kultuszszemélyzete hely. 3761. az imák énekese házánu (héber) . elöljáró az egyiptomi időkben házánut (héber) .napisten hellanodikések (görög) .sz. a csan tanító reagálása a rossz kérdésre vagy a hibás válaszra. mely gyakran látható a fáraó kezében az ábrázolásokon. nem messze Memphisztől helyezkedett el. a Delta csücskénél. uralkodói jogar (heqa = fejedelem). 1063-1135): Emlékezések a Zöld Szikláról helev (héber) .vezérlő értelem héhál (héber) . egy-két kőtömbtől eltekintve semmi sem maradt fenn belőle. felül hurokba hajló.gyönyörű völgyünnep. tartózkodási (10) . héder (héber) . a heka-jogar a jobb és a bal kézben is lehet. Áldott légy.helytartó.Szed-ünnepség héber időszámítás . a 7.Engo Kokugon (i.ahol az öregek meghalnak Hekigan roku (japán) .ahol egy bódhiszattva lehet (a hely .a Szentély csarnoka hehser (héber) . október 7. Kairó egyik külvárosa települt rá Hélios (görög) .szoba.a szentet a hétköznapitól.megszüntetés héjaupádéja (szanszkrit) elhagyandó-felveendő.eredetileg az egyik legjelentősebb vallási és szellemi központ Egyiptomban. aki szétválasztod a szentet a hétköznapitól.faggyú a shitánál Heliopolisz/Iunu/Junu/On (egyiptomi) .zen mester hégemonikon (görög) . a fényt a sötétségtől.jelentése: fejedelmi.száz szarvasmarhából álló áldozat hekdes (héber) . Izrael a többi néptől.Kronión hekatombé (görög) . semu második hónapjában Heb Szed (egyiptomi) .kántor.kezdete i.indulatszó.kósersági pecsét Heidzsokjo (japán) . a fáraói jelvények egyike. énekes előimádkozó.kántorság he (kínai) . elvetendő-választandó heka-jogar (egyiptomi) . napot a 6 munkanaptól. kék-arany jogar. kerülendő-kívánatos.e. a napkultusz központja.Nara héja (szanszkrit) . néha kha-nak írják heb nofer en inet (egyiptomi) . a gyakran „pásztorbot”-nak nevezik. de inkább a jobb kézben Hekatombaión (görög) . Örökkévaló.) hazan (héber) .

az ünnepek kutatása Heper (egyiptomi) .feleség. de kinek-kinek a sajátja a legjelentősebb henutet (egyiptomi) . jelképe: szkarabeusz. kiszélesíti a tudatot. papnő hen (japán) . papi rang hem nutjer tepi (egyiptomi) . jártasság az ügyes módszerekben. nemvisszaesés. ott élni. kifejleszti a mindentudást helyzet. ott élni. 7.zenekarvezető henoteista . 8. 6.a felkelő Nap. 7. 6. gyermeki őszinteség.templomi szolgáló henuti (egyiptomi) . elmebetegnek születni. állati létben élni. ahol helytelen nézetek uralkodnak.kiközösítés heres (héber) . 3. ezekkel a tudat nem lesz szennyezett.süketnéma heri hebet (egyiptomi) .kovácsisten. 5. női papi rang hemet nutjer (egyiptomi) . november közepétől március közepéig. Zeus felesége herem (héber) . a megvilágosodás szándékának kialakítása. ügyes módszerek. előkészület.istennő.felolvasó pap. egy templom fő-papja hémanta (szanszkrit) . 4.szeh netjer hem nutjer (egyiptomi) .a nappal istene. 8. az éhező szellemek között élni. hosszú életű istennek születni hem (egyiptomi) . herceg. segít elfogadni a nem-keletkezést. 2.az isten szolgálója.hűvös évszak (az 5. pokolban lenni. 4. Pandóra alkotta agyagból Héra (görög) .jelenség henem aton (egyiptomi) . megnöveli az együttérzést.fejlődési fok): 1. a másik kettő a télutó (sziszira). kiszabadulás a dolgokból. temploma: Héliopolisz Héphaistos (görög) . 10. ahol nincsenek vallási tanítások. 3.templomi szolga heortologia (görög) .a Nappal való egyesülés szertartás hener (egyiptomi) . előkelő születés. 5. vadembernek születni. kedvezőtlen . tél. gyakorlás.1. megkoronázás. szertatást végző . az első 2 hónap a valóságos tél.). a tudat egyformaságát fejleszti ki. Erebos és Nyx gyermeke hemet (egyiptomi) .istenszolga. helyes tudatosság. 9. ájur véda Hémera (görög) . növeli a tudat akadálytalanságát. megvilágítja a bölcsességet. 2.a hinduizmusban sok isten van.az isten első szolgája.

akivel azután békét kötöttek. Ramszesszel vívták. amiből egy jelenség közvetlenül származik.utazók. tolvajok istene. egykor a földön élt kiváló emberek Héruka (szanszkrit.mester.a Fazekas Hermés Hérois (görög) .e. Dionysos anyjának.függő.az érvelés tudománya.a házi tűzhely istennője hesván (héber) .haragvó buddha. érv. írott tibeti khrag 'thung) . ősi ösztönzés (szahabhú hétu.elsődleges/logikai ok. aki a rítusok alkalmával szent szövegeket olvasott fel. gyökér. humanitárius szervezet a halott megtisztítására hexagram (kínai kua) . de a vjakta nem ok. hanem koeg-zisztens alap Hévadzsra (szanszkrit) . okkal lévő. az Egyetemes Jó.közvetlen vagy materiális feltétel. 1800 és 1200 között Anatólia vezető népessége volt. szerzetes Hestia (görög) .október-november hettiták (egyiptomi) . elsődleges/logikai gyökér ok. ősi ösztönzés.64 ilyen jel értelmezése az I Csing . szahotpanna hétu) hétu pratjaja (szanszkrit) . jelentős erőt képviselő birodalmat hoztak létre. függőségi viszony. és komoly hódításokat vittek véghez Szíria területén. amiből egy jelenség közvetlenül származik. a tudás 5 ága közül az egyik hétumat (szanszkrit) . bár a heri hebet alacsony papi rang volt (a wab-papokkal nagyjából azonos szint).ünnep.indoeurópai nép. Semelének feljövetele az alvilágból (Delphoi) héros (görög) .pap. oksági feltételek hétu sásztra/hétu vidjá (szanszkrit) . még Egyiptomot is fenyegették. a testben az agyhoz kapcsolódik hesang (kínai) .Szent Egylet. műveltségük és feltételezett mágikus képességeik miatt képviselői nagy tiszteletnek örvendtek. kereskedők.félistenek. az alvilágba készülő lélek kísérője és oltalmazója. tárgy. azonosították Thottal Hermés Chthonios (görög) . legnagyobb csatájukat II. egyes magas rangú személyek megtisztelő címként viselték a felolvasó pap titulust Hermés (görög) . a vjakta tulajdonsága az avjak-tával szemben. mely i. a logika tanulmányozása. szamprajukta hétu. a tengeri népek inváziója vetett véget a birodalmuknak hétu (szanszkrit) .Örök gyémánt jidam Hevra Kadisa (héber) .

havas.bölcsek feje.papnők (Kréta) hiereus (görög) . 3000-től használtak Egyiptomban. eredetileg Himaván (havas) Himapatana (szanszkrit) .szent hírnök hieron (görög) . jelentése „szent vésetek”.szent házasság. csak vallási és királyi szövegeket írtak vele.az esdeklők fehér gyapjúval letakart botja. a szakja törzs lak-helye Himaván (szanszkrit) .görög eredetű szó.békabőr kard. i. kínai megtisztelő cím Hierankópolisz (egyiptomi) .olyan sinto szentély.sz. ejtett tibeti Csomolungma) .templom hierophantés (görög) .egy geiko visszavonulásának ünnepe hikihada sinai (japán) . a Himalája hegy.a hó hazája. papi. a Himalája megtestesítése Himavát (szanszkrit) . a könyörgők jele hiki ivai (japán) . Zeusé és Héráé Hij neng (kínai) . Szaicsó alapította. JeanFrançois Champollion fejtette meg 1822-ben a Rosette-i kő segítségével hierokéryx (görög) . a muszlim időszámítás kezdete Hiei hegy (japán) .megmentelek hidzsab (iszlám) . Yamato i. jelentése: szent. 2. itt Vo (japán) népe élt himnusz .tartomány Észak-Indiában. leginkább kőre. a hieratikus írást a mindennapi dolgok lejegyzésére használták Egyiptomban az Óbirodalomtól kezdődően hiereia (görög) . melyet kb. képszerű mássalhangzó-írás. századi rádzsáníja.görög eredetű szó. Gangó és Párvatí apja Himiko (japán) .az Eumolpidák nemzetségéből származó főpap hieros gamos (görög) .egy geiko megszakítja kapcsolatát dannájával Himálaja (szanszkrit.istenekhez vagy uralkodókhoz írt dicsőítő költemény himorogi (japán) . itt tanultak a korai zen mesterek hien-sou (kínai) . a fukuro sinai változata hima vo morau (japán) .a muszlimok kivándorlása Mekkából Medinába i.sz. ami mellé szakakit .e.a muszlim nő kendője hidzsra (iszlám) .Nehen hieratikus írás (egyiptomi) .hicálti (héber) .papok (Kréta) hieroglif írás (egyiptomi) .a Nap gyermeke (Vej csi krónika).-3.Eno hiketérion (görög) . szent hely.a Himálaja hegység istene. 622-ben.kolostor Heian mellett.

szanszkritul Szindhu. a szanszkritból a népnév. a buddhizmus déli ága. írott tibeti theg cshung)) . tavasz (márciustól májusig). Visnu ember-oroszlán (Naraszimha) inkarnációjában megölte. ősz (szeptembertől novemberig).sinto papok bő.démon.kis kocsi. olyan szellem. esős évszak (júliustól szeptemberig). kínai Paj csang Huaj haj) .szégyenérzet.ültetnek himszá (szanszkrit) . 720-814).japán mahónia (Mahonia japonica) Hiranjakasipu (szanszkrit) . Visnu vadkan (Varáha) inkarnációjában megölte Hiranjapur (szanszkrit) .démon.gondolatokon túli tudatosság (gondolkodás) hitatare (japán) . ölés hínajána (szanszkrit.az év 354 napból és 6 évszakból áll.hinduság hinin (japán) . Baszo tanítványa hjottoko (japán) . önvizsgálat. csak a mahájána nevezi így hindu (perzsa) .olyan oszlopcsarnok.sz.egy látószögű kert hira ori (japán) .japán ciprus. az önmegvalósító szerzetesek vallása.Pakisztán folyójának neve görögül Indosz.a sinto embertől származtatott istenei. Hiranjáksa bátyja.zen mester (i. nyár (májustól júliusig). elnevezése a tartóoszlopot jelentő görög szóból származik hira niva (japán) .a társadalomból kitaszított hinoki (japán) . a görögből lett az országnév. sinto vezeklés Hjakudzsó Ekai (japán. s akiről elhihetjük. théraváda: öregek tanítása.repülő démonváros híri (szanszkrit) . ennek fájából építik a sinto szentélyeket hiposztül csarnok (egyiptomi) .százszor körüljárni. hogy kamivá vált hituh (héber) . jó évszak (januártól márciusig) hindutva (szanszkrit) . ahol a tetőt alkotó kőlapokat oszlopsorok tartják. fia Prahláda Hiranjáksa (szanszkrit) . szerénység hisirjo (japán) . tél (novembertől januárig).az előbőr levágása hjakudo mairi (japán) . fehér ruhája hitogami (japán) .férfi maszk . akinek már életében is nagy hatalma volt.egyszerű szövet hiragi nanten (japán) . lelkiismeretesség.erőszak. ők maguk nem használják. srávakajána: a hallók kocsija. első előfordulása az Avesztában van hindu naptár .

oktatási engedély horoi (görög) . ádár séni (szökőévenként egy + hónap) honden (japán) .malomkő a delphoi tripuson. 354 vagy 355 nap). temploma: Elephantiné. Je mon fia.imacsarnok Hónen (japán) . Amon és Mut fia. a szökőév 13 hónap (383. Eszna hó (japán) . sziván (május-június). jelképe: Hold.a renga kezdő versszaka Holika (szanszkrit) .határkő .Hiranjakáshipu el nem égő nővére holmos (görög) . ijár (április-május).kör alakú kéztartás a zazenben hokku (japán) .komédiás. 384 vagy 385 nap). phálguna hónap (februármárcius) teliholdjakor hokan (japán) . a későbbi Mongólia horaá (héber) . húsvét. kiszlév (november-december). zárható cella a sinto szentélyben. eredetileg védikus rítus homec (jiddis) . Prahlád megmene-külése a halotti máglyán. jelképe: kos. tamuz (június-július). niszán (március-április). ezt mondják peszahkor a kenyér szó helyett hónapok (héber) .legyél Hói (szanszkrit) .Hnum (egyiptomi) .teljes egészében elégetendő áldozat homa áldozat (ejtett tibeti) .az imaterem.felső ruha hocéti (héber) . áv (július-augusztus). erre ült Pythia holokaustos (görög) . egy kisebb tartomány Tibettől északra.megszabadítalak hogaku (japán) . kezdete az őszi napéjegyenlőséghez legközelebbi újhold. ádár (február-március). mert a sinto közösségi vallás hondo (japán) .prostituált Hor (ejtett tibeti) .indiai termékenységünnep.a dzsódo zen-iskola alapítója honke (japán) . tévét (december-január). ha az imádkozó nem önmagáért imádkozik. a Nílus forrásának őrzője.konszekrált vízzel permetezett lángba. a megismerés tüzébe dobják az olajos fadarabkákat. erény.hagyományos zene hóhi (szanszkrit) .holdisten. temploma: Karnak honte (jiddis) .ujgurok.kovászos. svát (január-február). tisri (szeptemberoktóber). amelyek az emberi szenvedélyeket jelentik.az év 12 hónapból áll (353.teremtő. egy otoko gésa hokkai join (japán) . elul (augusztus-szeptember).nagy monostor Honszu (egyiptomi) . hes-ván (október-november).

de vallási központ houngan (vodu) . temploma: Hierakónpolisz.Tóra-pajzs hosia (görög) .itt tanított Bankei hosszen (japán) .harószet hrí (szanszkrit) . szanszkrit) .beavatandó újonc hounguenikon (vodu) . nem templom. kérlek! hósen (héber) .a szukkot utolsó. si = feleség (fon). hetedik napja hosang (kínai) . tűzpap hotep (egyiptomi) . jelképe: sólyom.Kjógen hsziang seng (kínai) . sólyomfejű égisten.kórusvezető.a Buddhista Misszió vezetője Hetényi Ernő után hósana rabba (héber) . Ozirisz és Ízisz fia.Hórusz (egyiptomi) .segíts meg.halhatatlanság Hszien fu (kínai) .saját szentély.van hotoke (japán) .érzékein-úr. a síla (erkölcsösség) megfelelője Hszicang (kínai) .Kójó Szeidzsó Hsziang jen (kínai) .nyilvános eszmeharc a zen mesterrel hótar/hótri (páli. hogy megszólnak hrisíkésa (szanszkrit) . hû = istenség. a dolgok egymástól függenek. de lehet férfi is hounsi kanzo (vodu) .beavatási rítuson átesett hounsi hountò (vodu) .sámán.kölcsönös eredeztetés.a bucu írásjegy egyik olvasata. buddhista szerzetes hósanna (héber) . rejtőző ország hszie si (kínai) .jámborság Hósin templom (japán) .Tibet.a Rig véda recitálását végző hindu pap.áldozat (hieroglifa) hóti (szanszkrit) . Behdet Hórusz-név (egyiptomi) .tisztelendő.Csang an .gyermeki engedelmesség.pap.királynevek Horváth József . és mögöttük nincs semmi hsziao hszun (kínai) . kamrafelelős hounsi (vodu) .papnő. az isten ura houngnò (vodu) . az áldozópapok vezetője. akinek ereje van a szellemek fölött Hsziang jan (kínai) .sólyom. a sintóban egy szellemet vagy egy buddhát jelenthet houmfo (vodu) . Krisna állandó jelzője a Mahábhá-ratában hszi (kínai) .tévtanító hszien (kínai) .a 3 rada dob közül a középső hrajszesz (jiddis) .erkölcsi szégyenérzet hrí apartrapá (szanszkrit) .félelem attól.

746-805). műve: Cseng vej si lun (Bizonyság. szív.jajongó. elhagyja a .sz.Avatamszaka szútra hua le tian (kínai) . műve: Cseng Tao Kö: A Tao beteljesítésének éneke Hszüan sa (kínai) . japán kegon) . 677-744) a 7.őszinte. tett. 486-593?). írott tibeti a cshu zer ba) . csan pátriárka Hualetian (kínai) . megbízható. 665-713).Óbaku Kiun Huang si (kínai) .(i.csan mester.sz. ő ihlette az Utazás nyugatra (Hszi ju csi) című regényt.sz.Eno hukát hágoj (héber) . csan pátriárka (i.sz.(i.nem zsidó szokás hun (kínai) . dalai láma lakhelyéül Pekingben i.Sárga szilva-hegy.káprázat Huang jen (kínai) . tulajdonság. cselekedet.Rinzai Hsziu feng (kínai) . pátriárka Huang po (kínai) . a 6. Hszüan csang (kínai) .Nirmána rati huan (kínai) .felső lélek. jellem. utazása (i. őszinte.Sárga Palota. 10. elme. tudat Hszing Ji hszüan (kínai) . az 5.sz. a halálkor sen lesz.hszin (kínai) . buddhista szövegek fordítója. i.meditációs technika. szív. pátriárka és Hui neng.tanul hu hu va (ejtett tibeti.a 6. gyakorlat. hideg pokol hua jan (kínai.Bódhidarma tanítványa (i. aki levágta bal kezét. hogy fölfigyeljen rá mestere. Amóghavadzsra tanítványa Hui neng (kínai) .sz. tanításuk a Buddha közvetlen tanításán alapul. 1652-ben Hui ko (kínai) . tudat hszing (kínai) . a második pátriárka.sz.sz.(i. 75 mahájána szöveget fordított. itt élt Hung zsan. megbízható.Gensa hszüe (kínai) .virágfüzér. a tiszta tudat megtapasztalása Huai zsang (kínai) . elme. az Avatamszaka szútra fordítása Hua jen king (kínai) . csan mester. 629-644).emberi természet. kínai filozófiai buddhista iskola.Eka Huj neng (kínai) . Shunzhi kínai császár építtette az 5. 596-644). 637-713).Kónin Huang mei-hegy (kínai) . utána az egységes csan-iskola szétszakadt Huj kó (kínai) . veze-téknév.Nirmánarati hua tou (kínai) .sz. sz. hogy minden csak tudomás) Hszüan csüeh (kínai) . buddhista térítő (i. tanítása szerint a tan szellemtől szellemhez terjed. amelynek során könyveket vitt Kínába.

sz.az én lelkemtől a te lelkedig. s viszontagságos vándorúton az égbe emelkedik Hung cse Cseng csüe (kínai) . Subhakaraszimha tanít-ványa I csing .Apollón-szentély I I ching (japán) . áv 9-én a második Szentély lerombolása hut (egyiptomi) .esküvői szövetmennyezet.Apollón 3 napos ünnepe május elején (Spárta) hyakinthos (görög) .pusztulás. nagyravágyás hypaithros (görög) .szent.jácint Hyakinthos spártai királyfi vércseppjeiből hybris (görög) . azaz „puszták fejedelmei”. Kurban bayran id al Fitr (iszlám) .az 5.buddhista térítő (i. Kumáradzsíva) hücpe (héber) .Vansi Sógaku Hung zsan (kínai) .egyhúros hangszer icso (japán) . Amóghavadzsra.óceán hupa (héber) . i.(kínai) Változások könyve. Ázsiából érkező megszállók. áv 9-én az első.dob huo fou (kínai) . baldachin hurbán (héber) .szemtelen hükszoszok (egyiptomi) .hupa hvadu (koreai) .gőg. akik a második átmeneti korban kormányozták Egyiptomot hüpe (jiddis) .testet.a Ramadan böjt befejezése alkalmából tartott .törzsvendég a vigalmi negyedben (hanamacsi) icsigenki (japán) .a hadzs befejezése alkalmából tartott ünnep.a kongan meditáció tárgya Hyakinthia (görög) . tulajdonképpen a templom hutuktu (mongol) . aki nagy gonoszságot követett el icsigen szan (japán) . a Konfuciusznak tulajdonított 5 klasszikus egyike i sen den sin (kínai) .sz.olyan lény. 586.eredeti egyiptomi nevük hekau haszut. szavak nélküli átadás i shiki (japán) . a Huang meihegy kolostorában élt hûntò (vodu) .elme-tudat iccshantika (szanszkrit) . 683-727). 601-675). i. 70.a Moira által kiszabott mértékű baj Hysiai (görög) .sz. csan pátriárka (i.e. vénuszhaj-fa id al Adha (iszlám) .szabadtéri hypermoron (görög) . egy különleges újraszületés Hüan cang (kínai) .Ginkgo biloba.a 4 nagy fordító egyike (még: Paramártha.udvarház.

a buddha 18 sajátos tulajdonsága. Vivaszván fia iman (iszlám) . 7.olyan igazság.Biblia. a pratítja szamutpáda meghatározása imi het hemi nutjer (egyiptomi) .zen mester (i. természetfeletti képesség idzanagi (japán) .ez.speciális kondicionáltság.táblácska a halott nevével a házi oltáron ijár (héber) . Jób ikadharma (szanszkrit) .eufemizmus: elhunyt. ahová régen beküldték az ifjú párt az esküvő után Ikkjú (japán) . eredeti neve Súken. idamnuruddzshati (szan-szkrit) . idzanami (japán) . maa herw (egyiptomi) ignorantia divisiva (latin) . ami van. éppen ez.a nőiesség a sintóban igaz hangú (egyiptomi) . megvalósíthatatlan jegy ikebana (japán) . századból.sz.ünnep. a megszűnőben lévő megszűntéből. idamnahotiimasszanirodhá.elkülönítő.ez a szenvedés.dolgok immo nin (japán) . nidánája idam szatjábhinivésa (szanszkrit) . elkülönülten látó tudatlanság ihai (japán) .papi ellenőr imibe (japán) . bal orrnyílás ida ppaccsajatá (szanszkrit) . 1394-1481). ikkjú = megnyugvás az illúzió és a megvilágosodás között Iksváku (szanszkrit) . ejtett tibeti kjangma ca. a Buddha 1.áldozatbemutató sinto pap immo (japán) . mi ez?.aki zazent gyakorol .ilyen.a férfiasság a sintóban.Kuvéra anyja iddhi (páli) .zárt helyiség. a létrejövő létrejövéséből jött létre. a valóság természete immo dzsi (japán) .a gondolat imaszmimszati. Manu fia a Mahábháratában. Gokomacu császár fia. ami nincs. leírója Szen no Rikju ikhud stibl (jiddis) . egyedülálló. idamuppaddzshati.Bokuszai tanítója Ikkjú Szódzsun (japán) .bal oldali energiavezeték.varázserő. emez meg. idamhoti.virágrendezés az i. imaszmim aszati.mitikus király. „néhai”. védi-kus rádzsa (törzs) Kelet-Indiában. a létezés minden jelensége idam duhkham (szanszkrit) . amely dogmatikus hiten alapul Idavidá (szanszkrit) . Ramazan bayran ídá (szanszkrit.sz. imasszuppádá.április-május Ijóv (héber) . írott tibeti rkjang ma rca) .

nemi szerv. az egyik dasabala indríja parápara dnyána bala (szanszkrit) . erő a szánkhjában 5 buddhíndrija (érzékszerv): szem. a 22 indríja vizsgálata indríja parápara (szanszkrit) . bőr).érzékek visszafogása azok ellenőrzésével indríja indríjáni (szanszkrit) .Indra helye. védikus főisten. a bódhi paksika dharma 5 része a 37ből indríja átma (szanszkrit) .az érzék maga (nem az érzékelő képesség) indríja bhéda (szanszkrit) . nemi szerv.bösaá tová indhana (szanszkrit) . nyelv.az érzések szellemi reakciók szerinti aspektusa indríja dhátu (szanszkrit) . a buddhizmusban 22 fajta indríja nirdésa (szanszkrit) .érzékszerv. a Pándavák székhelye a mai Delhi helyén Indravarman (szanszkrit) .az élőlények készségeinek (eszes. az 5 buddhíndríja (szem.tüzelő indó (japán) .uralkodás az érzékeken inka (japán) . írott tibeti dbang po) . dél. képesség.Rávana fia. nyelőcső. nyelőcső. láb.az éles és a tompa szellemi adottságok megértésének ereje indríja szanvara (szanszkrit) .visszavonulás a közélettől .százat adó.király. ürítőszerv) és a dzsyánéndríja (tudásszerv). nyelv.a megvilágosodás pecsétje inkjo (japán) . a megfelelő tudatosságok eredői. az 5 karméndríja (kéz. ejtett tibeti Vang po. mint a Bardo Indra Szávarni (szanszkrit) .a vezetés szavai. ráksasza indríja (szanszkrit) .Málava királya Indrazsit (szanszkrit) .női energia in a gite só (jiddis) . fül. ürítőszerv. orr.érzék. 1 dzsnyánéndrija (tudásszerv): manasz. 5 karméndrija (cselekvésszerv): kéz. láb. fül. tompa) ismerete. képesség. orr. Padmaszambhava apja.az egyik manu Indra/Sakra (szanszkrit. közepes. műve: Dnyána sziddhi Indraprasztha (szanszkrit) . bőr).lélektan.in (japán) .dasabala indríja parápara dnyána (szanszkrit) . a betelepülő árják főistene Indrabhúti (szanszkrit) . az istenek királya.a domináns érzékelési elem 6 fajtája indríja dzsaja (szanszkrit) . domináns elemek.

féltékenység.erre jegyezték fel az istenek nevét és uralkodásuk idejét iseru (egyiptomi) . a köztük levő 4 félégtáj.irigység. 4. Nigantha Nyátaputta istádévatá (szanszkrit) . az istenlevél nem titkolt célja.Pak Kjepo írsjá (szanszkrit. női arhatok istenlevél (egyiptomi) . amit az istenség nagyobb dicsősége érdekében véghez vitt. 8. egyes intelemszerzőket (Imhotep.földbe süllyesztett négyszögletes tűzhely írorr (ejtett tibeti) . 5. írnokok ezrei pedig ezeken tanulták az írás művészetét Ippen (japán) . Pakudha Kaccsájana. állás. Kagemni. 2. női bódhiszattvák. és munkáikat nagy számban másolták.olyan felirat. itt nyilatkoztatta ki először a Dhammát a Budhha az 5 vezeklőnek (panca vaggi) iskola (6) . általa imádott istenségnek mindarról. az egyik béklyó Ísa (szanszkrit) . írott tibeti phrag dog) . Ptahhotep.triász isteni kilencség (egyiptomi) .az ókori Egyiptomban nagyra becsült irodalmi műfaj.1. Adzsita Keszakambala.Az Úr titkos tanítása.egy hindu választott istensége isteni hármasság (egyiptomi) . életbölcsességek.Őzek ligete. 10.a Dzsi-iskola alapítója. Amida bucu irány (10) . dévák. buddhák. a dévák társai. Szanydzsája Belatthiputta. vidhjarázsník.a 4 égtáj.a kert szerkezete Isipatána (szanszkrit) . a lent és a fönt Irávat (szanszkrit) . 3. erkölcsi és társadalmi tanítások gyűjteménye. női buddhák.inspirációs mantika (görög) . hogy az uralkodó általa elnyerje az . stb. 7.amelyek nem férnek össze a buddhizmussal: Púrana Kassza-pa.Ardzsuna és Ulupí fia írjápatha (szanszkrit) . 9. bódhiszattvák.a Jadzsur véda upanisadja.nem hivatalos alkalomkor viselt egyszerű kimonó irori (japán) .enneád isteni személyek . fekvés) iromudzsi (japán) . ülés.Apollón jósdáiban alkalmazott eljárás intelmek (egyiptomi) .4 pozíció (gyaloglás. a Jadzsur véda része ised-fa (egyiptomi) .szent tó isigumi (japán) . vidjárádzsák. Makkhali Gószála.) nagy becsben tartottak. melyben az uralkodó úgymond „jelentést tesz” az őt patronáló. arhatok. Amenemope. úr Ísá upanisad (szanszkrit) . 6.

nem ritkán erre vonatkozó könyörgést is tartalmaz Ísvara (szanszkrit) . Visnu (fenntartó). kezdetben csak a purusára irányult Ísvara Purusóttama (szanszkrit) .béke. alávetés. szanszkrit Risipatana) . Az „így-mondottak” itthí szukha (páli) . Hórusz anyja. Behbet el Hagar . mint Legfőbb Lélek Ísvarakrisna (szanszkrit) .önmagunk Istennek szentelése.mítosz Itihásza purána (szanszkrit) . Az „ígymondottak” (Tripitaka) Itivuttaka . temploma: Philae. Amenemhat alapította és a XII. az asztána jóga 5.Isten. Kjógen tanítója Iszipatana (páli.indiai materialista elmélet Ísvara pranidhána (szanszkrit) . dinasztia székhelye volt.Heliopolisz ivaszaka (japán) .irigység isszarakuttato (páli) . 4.zen mester. megbékélés iszlám időszámítás (iszlám) .sz.kezdete i.Kapila tanításának (szánkhja) leírója (Szánkhja Kárika) Iszan (japán) . jelképe: trónus.vallásos meggyőződésből vállalt szándékos halál. lépése (nijáma).(i. engedelmesség Istennek.sz.a „Mert megmondatott”-tal kezdődő mondások. a dzsaináknál éhhalál Ity taui (egyiptomi) .középbirodalmi főváros a Fajjúm-oázis bejára-tánál.Látnok-csúcs a szárnáthi Antilop-ligetben iszlam (iszlám) .anyaistennő.teizmus itihásza (szanszkrit) .sinto szentély Ízisz (egyiptomi) . törekvés a felsőbbrendű megértésére. sz. a megnyilvánuló Egy.istenség további támogatását. a Brahman legmagasabban fejlett átmanja (murti). legendák gyűjteménye. megadás. Ozirisz felesége. a városnév jelentése: „A Két Ország Meghódítója” Iunu (egyiptomi) . a Védákhoz itijukta (szanszkrit) . 354 napos holdév isszá (szanszkrit) . Siva (pusztító-megújító) ísvara nirmánahétu (szanszkrit) .a Rámájana és a Mahábhárata. megnyilvánulása hármasságban a Trimurti: Brahmá (teremtő). kegyét. Isten akaratába való belenyugvás. El List közelében. később szisztrum. a nőre irányul itvara (szanszkrit) .Isten. I.) . része.-5.nő-gyönyör. 622. a dvádasángasászana 6.az istenség teremtő játéka isszaraváda (szanszkrit) .Tipitaka.

udgátar.sárga liliom (Hemerocallis fulva) jacu hasi (japán) .egy maiko szolgálati lakása az okijában jakko simada (japán) . tűzáldozat. J ja dake (japán) . később a jantrajána ábrázolása jabu kanzo (japán) . életerő átadása. 17. óriások.cikkcakkos fahíd jacude (japán) . ejtett tibeti nödzsin.hódolati áldozat. adhvarju.félelmetes jab jum (ejtett tibeti) . a Fehér Jadzsur véda szövegezője Jadu/Jádava (szanszkrit) .erőfeszítés Jajáti (szanszkrit) .Izráel ben Elizer (Baál Sém Tov) (héber) . a mantra jóga gyakorlata Jagjú Sinkage rjú (japán) .a hászidizmus alapítója az i.apa-anya szobor.néptörzs jadnya (szanszkrit) védikus áldozat.kéregben áldozótól való (utalás Uddálakára).a szertartások védája. Krisna őse. kincsőrző szellemek.hindu tűz-áldozat jájáma (szanszkrit) . írott tibeti g jag) . bráhman (karma. az adhvarju kézi-könyve. 4 szintjük van (karotapáni. 2 részből áll: Fehér Jadzsur véda (Vádzsaszanéji szamhitá).kéz formájú Tóra-mutató jádava (szanszkrit) . korábban a saktizmus.kacujama jaksa/jaksiní (szanszkrit. ártódémonok. 17. Fekete Jadzsur véda (Taittiríja szamhitá) jadzsusz (szanszkrit) . dnyána) Jádnyavalkja (szanszkrit) . királyuk Kuvéra.nyílbambusz (Pseudosasa japonica) ja nga ba (írott tibeti) . tiszteletadás. egy istenszobor ölében az istennő szobra. a hagyomány szerint a Satapatha bráhmana írója. védikus filozófus. máládhárin. Krisna egyik neve Jadzsur véda (szanszkrit) .zen-iskola (az i.japán arális (Fatsia japonica) jád (héber) . Puru fivére.Jadu és Puru apja jak (ejtett tibeti. upászaná. végrehajtói: hótar.ima.szarvasmarhaféle kérődző emlős.Jadu sarja. sz.sz. jak bika (Poephagus grunniens) jakata (japán) . nö dzsin . vadzsrapáni). sz.sz. írott tibeti gnod sbjin) férfi és női erdei manók. szadáma.-tól) jagnjá (szanszkrit) . Jadzsur véda jága (szanszkrit) .

férfi alapelv jang dag pa'i 'cho ba (kínai) . kendó mester Jamarádzsa/Jamántaka (szanszkrit) .jakudosi (japán) . a vágyvilágban alulról a harmadik jama zakura (japán) . táguló oldala (ld. a jóga 8 angája közül az 1. a tévedő istenek.Dzsambudvipa jána (szanszkrit. igazsághoz való hűség (szatja).Tipitaka.szamjag szmriti jang dag pa'i lasz kji mtha' (írott tibeti) . lopni. erkölcstelen életet élni.szerencsétlen évek Jakuszan (japán.japán hegyi cseresznye (Prunus serrulata) jamaboki (japán) .a poklok világa Jama (szanszkrit) . hordozóállata a bivaly jama (szanszkrit) .halálkirály. írott tibeti tzeg pa) . fékezés.Singisig Jamántaka (szanszkrit. kínai Yemotian) .a hadakozásmentes. vagyont gyűjteni).zen mester. Szekitó tanítványa jalva (ejtett tibeti) .zen mester (i. arhatok birodalma. vidhjá rádzsa Jan fu ti (kínai) .a Holtak Ura Jáma ég (szanszkrit.kocsi. 1836-1888). a Mérhetetlen fény (Öpamé) egyik vetülete. őrváltási idő Jama Dharmakája (szanszkrit. egyetemes erkölcsi parancsolatok (nem szabad ölni.szamjag vjájáma jang dag pa'i rtegs pa (kínai) .sz.szamjag vák jang dag pa'i rco la ba (kínai) . a laja jóga gyakorlata. a Rekesztő. csi).szamjag ádzsíva jang dag pa'i dran pa (írott tibeti) . 4 órás napszak.japán rózsa (Kerria japonica) jamabusi (japán) .fegyelmezés. hazudni. őrségváltás. ragyogó.a világot felépítő anyagi szubsztancia. kínai Jüe san) . az élettartamuk 2 ezer év.aszkéta Jamaka (páli) .szamjag szankalpa . a két napszak négyes felosztása. aki meghalt. pára aktív. jó szerencse (írott tibeti g jang).szamjag dristi jang dag pa'i ngag (írott tibeti) .a halál istene.szamjag karmánta jang dag pa'i lhra ba (kínai) . a ritvidzs. írott tibeti gshin rdzse'i gshed po) a Holtak Urával Végző Jamaoka Tessú (japán) . írott tibeti gshin rdzse cshos kji rgjal po) . Párosítások Jamantaka (ejtett tibeti) . az első ember. tartózkodás a lopástól (asztéja). mentesség a kapzsiságtól (apari-graha). a küzdelem nélküliek. jármű jang (kínai) .: nemártás (ahinszá). szexuális önmegtartóztatás (brahmácsarja).

Brahmá putra jar ne (írott tibeti) .a fejfedők alatti kis kerek sapka (kipa) jarne (ejtett tibeti) . Dzsang.e. emberevő szellem je se szem pa (szanszkrit dnyánaszattva. 2. nyugati. kilenc fia volt (Gja. mint a valóságban. i.vársika jarálaksana (szanszkrit) . írott tibeti je sesz szemsz dpa') . Gópá után Jasza (szanszkrit) benáreszi kereskedő.bölcsességaspektus je shes (írott tibeti) .Jar lung Jar lung (ejtett tibeti.olyan.bölcsesség-tudatosság szél a szellem működésében .hindu tanító i.Krisna nevelőanyja Jasódhara (szanszkrit) .jang dag pa'i ting nge 'dzin (írott tibeti) .ión (görög).tibeti királyi dinasztia kb.rend javana (szanszkrit) . a nyolcas csörten-csoport egyike jantra (szanszkrit) .Jáma ég Je mon (ejtett tibeti) .kanyargó vízfolyás a kertben jarmekl.-ig Jar lung Cang po (ejtett tibeti) .a dolgokat valóban úgy látni. ahogyan van jathárthatá (szanszkrit) .e. a mandala előképe jantrajána (ejtett tibeti) .az első ember. Khamsz.-tól i. ejtett tibeti.bal fül Jasóda (szanszkrit) .sz. írott tibeti jar klungs) . jármülke (jiddis) . 7.sinto templom Tokióban jathá bhúta dnyána darsana (szanszkrit) . Mon/Khe le. könyve: Nirukta.hanyatlás jarimizu (japán) . Szog po.fölső jar klungs (írott tibeti) .a Buddha megvilágosodása. sz. a panycsavaggíják után az első bhikkhu. sz. Bal és a jetik) jé ruj loa (vodu) . Koli lánya.vadzsrajána jao jorozi no kami (japán) .meditációs ábra. Bod.a négy tudás az eszmei sík tudása nélkül je shes kji rlung (írott tibeti) .vársika jasaszviní (szanszkrit) . barbár javara (japán) .dnyána je shes bzhi (írott tibeti).lágy dzsúdó Je mo tian (kínai) . 500 körül.szamjag szamádhi Jangcsub csörten (ejtett tibeti) .a Buddha felesége. a régi-es szavak magyarázatának szójegyzéke Jaszukuni (japán) .vörös szemű. családjának 46 tagjából szerveződtek az első szávakák Jászka (szanszkrit) . Hor. kártékony. ahogy léteznek jathá bhútam (szanszkrit) .

szanszkrit preta) Égő Szájú.emberszerű lények.dnyána szambhara je va (ejtett tibeti) . védőszellem ji dvagsz (írott tibeti) . ejtett tibeti elme.Padmaszambhava egyik női kísérője.buddhista zarándok ji kie (kínai) . más néven Shen nung Jen shou (kínai) .a többségtől való megfegyelmezés szavazással Jenlo (kínai) .Purvavidéha ji ta (kínai) .préta ji dam (ejtett tibeti) .felsőbb iskolában tanuló fiú jetik (ejtett tibeti) . bőség (írott tibeti jid) ji dag (ejtett tibeti) . rgjal mtshan. a hat szó. az éhségszörnyek ura Ji jing (kínai) . ülőhely. dpal be'cu. kivonulás Egyiptomból jehudim (héber) .je shes kji tshogs (írott tibeti) . i. Ezékiel ji (kínai) .parikalpita ji xin (kínai) .Guge királya. igazságosság.szövegmagyarázó Ji po ti (kínai) .újraszületés jeciat micráim (héber) . gter chen po'i bum pa.az ember saját buddha természete. pad ma.Gantó jenabhujjassz szikkhá (szanszkrit) .zsidó jelkép (8 szerencsés) (írott tibeti) . zsidó iskola.préta ji dvagsz kji szkje gnasz (írott tibeti) .sz.humanizmus. jóság. 'khor lo jen (kínai) . konfucianizmus jen en zhui (kínai) .Földi Fenség. gyűlés. jószívűség.abszolút tudat jid dga (írott tibeti) .csan mester († i.Tusita jid lus (írott tibeti) szellemtest jig drug (írott tibeti) . védisten. a bölcsesség Jeseo (ejtett tibeti) .Cun csiang Jen huang (kínai) .az Ember útja.ülés.Biblia. csak a modern korban Jen hao (kínai) .erény. az emberi kapcsolatok helyes kialakítása. vallási kollégium jesíva-bóher (héber) .sz.exodus. Je mon teremtménye J'hezkél (héber) .prétajóni ji dvagsz kyi thub pa kha 'bar ma (írott tibeti. 975) Jen tou (kínai) . az AUM . dung dkar gjas 'khjil. emberség Jen dao (kínai) .gdugs.tantétel. 1042-ben Tibetbe hívta Atísát jesíva (héber) .Jáma Jesé Kadó (ejtett tibeti) . gser nja.

(japán) férfi energia. egyesít. 3. egy gondolati pontra irányuló összpontosítás (dhjána).a világot felépítő anyagi szubsztancia. 4.buddhista szekta Japánban az i.a buddhista filozófia egyes kérdéseit tárgyaló mű jin (kínai) .az egyén saját ereje Jirmijáhu (héber) . az érzékszervek bevonása a csittába (prat-jáhára). iga. összeszedettség.az okság tana jin na luo (kínai) . megköt.8 tag. 13.korai madhjamaka iskola jógácsára szvátantrika (szanszkrit. Vairocsana női társa jing hsziang (kínai) . az egyik tantra-módszer jóga vacsara (szanszkrit) . latin = jugum .szellem. kínai you xun) . Patandzsali műve (i. 20 km jóga (szanszkrit) . fajtái: hatha.jógatanítvány. az egyéni tudat kioltása (szamádhi) Jóga szútra (szanszkrit) . (ejtett tibeti fortély. ligare egyesít). 8. írott tibeti gjo) jo be thugs rdzse chen po (írott tibeti) . 6. az űr természetének tiszta transzcendens eleme.A jóga vezérfonala. fokozat: 1.újra.meditációs gyakorlatok. testtartás (ászana). sz.jig drug sgra (írott tibeti) .kinnara Jing csok ma (ejtett tibeti) .sz. de még csak az alsó angákban gyakorlott Jógácsára bhúmisásztra (szanszkrit) A leigázás lépcsőfokairól szóló tanítás. 2. egy fizikai pontra irányuló összpontosítás (dháraná).). önfékezés (nijama). mantra.4 krószasz távolság.tükörkép jiriki (kínai) . írott tibeti mal 'bjor so jod pa'i dbu ma rang rgjud pa) . 7. mozgás. egyesít. dnyána) jóga anga (szanszkrit) . századtól jódzsana (szanszkrit.a hatszavú törvény hangja jik csa (ejtett tibeti) . Jeremiás jo (kínai) .járom.Biblia.a madhjamaka rendszer aliskolájának másik alis-kolája jógácsára/csittamátra (szanszkrit) a létezés tudati . a 4. kb. pára passzív.női buddha. iungo = összeköt. a külvilágra vonatkozó megfékezés (jama). 5.négyszemű kerítés a kertben Jódo Shinshu (japán) .sz. rádzsa (karma. mahájána jógácsára szútra jogácsára madhjamaka (szanszkrit) . általánosabban religio = re . bhakti.ok és eredmény jin li lun si (kínai) . igába fog.Mahákarunika jocume gaki (japán) . több mint kezdő. sűrűsödő szellemi oldala (csi). a test rendszerében a testi jelleg. lélegzetszabályozás (pránajáma). 2. összpontosítás (judzs = összeköt. könyv valószínűleg kiegészítés jóga tantra (szanszkrit) . női alapelv jin kuo (kínai) .leigázás.

ő adta át a jógát Matszjéndra-náthának. ünnep jomi (japán) . Mahájána szutrálankara. benső uralomra jutás létfoko-zata. téves nézetek.jógatanítvány.a 4. 1589-1617) jóni samana szikára (szanszkrit) .a halálozás napja és évfordulója . szendergés.a Jóga Ura. dalai láma (i.Jonten Gyaco Jon ten Gya co (ejtett tibeti. jógamester jógácsárja (szanszkrit) . Aszanga és Vaszubandhu iskolája. nem-tudás) való mentes-ség jogaku (japán) .szendergő-tartás (hatha jóga) jógávacsara (szanszkrit) . Siva jelzője.a boldogtalanság. már nem kezdő Jógésvara (szanszkrit) . 2.u. alfaállapot jóganidrászana (szanszkrit) .természetére épülő mahájána filozófiai rendszer az i. sötétség birodalma a sintóban.jógagyakorlatokat folytató fiatal jógamárga (szanszkrit) .a jóga gyakorlója. csittamátra).az engesztelés napja (tisri 10) jom tov (héber) . kötelé-kektől (érzéki vágy.-3. i. írott tibeti jon tan rgja mtsho) .a holokauszt emléknapja egy héttel peszah után johaku (japán) . halálország jon tan rgja mtsho (írott tibeti) . alapművei Maitréjanáthától valók (kb. sötétség birodalma a sintóban jomi no kuni (japán) . a niródha. 2 aliskolája van. egy kévalin jógadá (szanszkrit) .az emlékezés napja (május 17) jom Jerusálájim (héber) .sz. ő Szvátmárámának. ők voltak alapítói a 84 sziddhának (tökéletessé vált jógi) jógin (szanszkrit) . vidjá létfokozat jógadandászana (szanszkrit) .anyaöl-elme jórcájt (jiddis) .nyugati zene jógakula putta (páli) .álomhelyzet a jógában.a dzsiva önlegyőzés. befogó zárótartás (hatha jóga) jóganidra (szanszkrit) .a tudat ellenőrzésének útja jógamudrá (szanszkrit) .jógamester.sz.a jóga pecsétje-tartás. századtól (vidnyánaváda. ő Góraksanáthának.Jeruzsálem 1967-es visszafoglalása (június 7) jom kippur (héber) .jógi botja-tartás (hatha jóga) jógakkhéma (szanszkrit) .a függetlenség napja (május 18) jom hazikarom (héber) .jógacsend a padhánában. növendék joh hasoá (héber) .üres tér (kertépítészet) jom haacmaut (héber) .a boldogtalanság. létszomj.befogó-tartás (hatha jóga) jógamudrászana (szanszkrit) .jó nap. 270-350) Jógácsárabhúmi szútra.

szpírea (Spiraea thunbergii).bódhjanga jug jul (írott tibeti) . Kuntí fia.pratjéka buddha Judhámanju (szahszkrit) .a Huszonnégy .botrányjáték.Vrisni fejedelem Judhisthira (szanszkrit) .egyetlen sinto josvé háir (héber) . módszer.iskola.Aparagódáníja juan jue (kínai) . írott tibeti zung 'brel/zung 'dzsug) .préta Ju dan jue (kínai) . káli (432 ezer földi év) juga naddha (szanszkrit. megkötött. Prithá és Dharma fia judzs (szanszkrit) .a helyes törvény. női jellegű (mongol jin). a jógát műveli juktatriveni (szanszkrit) .örökbefogadás Josida Kanetomo (japán) . a haiku-írás szemlélete juh órája (kínai) .védikus világkorszak: krita (1 millió 728 ezer földi év).hármasan összekapcsolt áramlás.nyári kimonó juki janagi (japán) .13-15 jui icu sinto (japán) .egység jugen (japán) . ha egy loa több embert is megszáll jö (ejtett tibeti.pravritti vishaja juga (szanszkrit) . Jezsajás ju csia/ju csiao (kínai) . Vaszubandhu iskolája Jujutszu (szanszkrit) .Dhritarástra és egy szolgáló fia jukata (japán) . alkalmaz jue fen (kínai) .jül lha jul nji shu rtsa bzhi'i mkha' 'gro rnams (írott tibeti) . igába hajt.nyúl. állatövi jegy. írott tibeti jos) .jódzsana joun escandale (vodu) . menyasszonykoszorú jukta (szanszkrit) .Jül Khor Szung jul lha (írott tibeti) .a legidősebb pándava. a 4. okfejtés jul gji phra men brgjad (írott tibeti) . fa. a konfucianizmus ju dag (ejtett tibeti) .egyetlen sinto jui sziki (japán) .vidnyánaváda. ajanamsza J'sájáhu (héber) .összeköt.Uttarakuru Ju ye ni (kínai) . a tudósok tanai. kelet.zen mester a Daitoku templomban jou tan (kínai) . tréta (1 millió 296 ezer földi év).Istennel összhangban lévő személy.jósi (japán) . a múládhára csakra jukti (szanszkrit) .városban lakók (1 évnél rövidebb ideig voltak a városban) Jószó (japán) .a Nyolc Boszorkány jul 'khor srung (írott tibeti) .homály.udumbara jou xun (kínai) . Jáma fia a Mahábháratában. dvápara (864 ezer földi év).Biblia.

-ban. írott tibeti bka' gdams pa) .tibeti iskola.sz. vörös sapkások ka ha va (ejtett tibeti) . koherens juto szeki (japán) .e.sz.aktivitás Jung kong hok (ejtett tibeti) . On júpa (szanszkrit) .trónörökös Juyeni (kínai) . 630-644 Jüan tao (kínai) .Jakuszan Jül Khor Szung (ejtett tibeti.kinyilatkoztatást követő.feljegyzett beszélgetések.a kelet istene.Aparagódáníja jü lu (kínai) .Ákásadhátvísvarí jun drung (ejtett tibeti) .sz.Kína délnyugati részének páli buddhizmusa Junu (egyiptomi) . a tanítványok leírásai Jüan cang (kínai) . sz. a jógát gyakorolja jung (kínai) .tibeti templom Pekingben junnani buddhizmus (kínai) . de a hagyomány szerint i.Hélipolisz. épült az i. fordító az i. tibeti vallási irányzat ka gyü pa (ejtett tibeti.helyi isten. 6.hindu áldozati oszlop jutasziddha (szanszkrit) .tibeti tanító. alapítója Mahápandita Dípankarasrídnyána Ka va Pel cang (ejtett tibeti.szvasztika junakti (szanszkrit) . a drizák ura jül lha (ejtett tibeti. században .Nyat ri Cen po tibeti király várkastélya Cet hang mellett.megköt. az ország istensége.Ungo Dójó Jün men Ven jen (kínai) . írott tibeti ka wa dpal btsang) .részleges kötöttség. 130 körül jum mchog nam mkha'i dbjings phjug ma (írott tibeti) . 8. írott tibeti bka' rgjud pa) hagyományőrző tibeti vallási irányzat. a fejtetőn lakik Jün csü Tao jing (kínai) .Ország Égjárói Jum bu La kang (ejtett tibeti) .a sóhajtó vagy hideg pokol ka shag (ejtett tibeti) .érthető következmény juvarádzsa (szanszkrit) .Csi szung Jüe san (kínai) .4 főkamarás (kalon).Ummon Bunen K ka dam pa (ejtett tibeti) .kínai utazó Indiában i.forró vizes kő a kertben juttita (szanszkrit) . írott tibeti jul 'khor srung) . a régens alatti minisztertanács ka tam pa (ejtett tibeti. írott tibeti jul lha) .

a hozzá fűződő legnevezetesebb esemény a kádesi csata. és az elég ép.sz. Ciprus déli partjainak magasságában. frizurája. tanbeszédek (szutra) 3.Kátjájaná kaddis (arámi) . nyer. ikebana Kágyur (ejtett tibeti) .virágkötészet. 17.zarándoklat.fej és láb nélküli szörny kabbala (héber) . a szíriai Homsz mellett. amely a születéskor a testtel együtt keletkezik.étel Kaccsájána (páli) . századi viselet kacura (japán) . ma Tell Nedi mend.szent.egy bráhmana a vidéhai Dzsanaka udvarában tartott vitán kai (japán) . mezítelen alakként.város és erőd volt az Orontész folyó partján. csak a királyokét kabalimkáro áháro (páli) .paróka. Ramszesz egyiptomi uralkodó vívott tisztázatlan eredménnyel. újraélesztési módszer.a betevő falat.misztériumok Lémnos és Samothraké szigetén. annál valamivel kisebb. i.táncszínház kacu (japán) .csak szárnyasokat metsző sajhet.a maiko harmadik frizurája. arameus Istent dicsőítő ima. Startégiailag kiemelkedően fontos hely volt. rizsgombóc a szerzeteseknek Kabandha (szanszkit) . zen kiáltás a zavaró gondolatok megszüntetésére kacujama/jakko simada (japán) . a maiko 5. azonos a geikoéval (simada. fején a ka hieroglifával (ka-tartásban felemelt kezek) és a személy nevével. ha megismeri a testet. mae vare. misztikus tan kabeirosok (görög) .Ikkjú remetesége kaccsá (szanszkrit) . gyakran ábrázolják a személy mögött állva. metafizika (abhidarma) Kahóla (szanszkrit) . 1. a Buddha tanításai. az első . tanúsítvány. kapott hagyomány. mindkét fél a maga győzelmének könyvelte el kado (japán) . és a boiótiai Thébaiban kabuki (japán) .ka/ka-lélek (egyiptomi) .a lélek egyik fele. 7 év alatt 1000 napon át.lefordított kinyilatkoztatások. sosem ábrázolták a még élő személy ka-ját. a kánon egyik része (108 kötet). és II.hagyományos színjáték férfi szereplőkkel kaburendzso (japán) .szerzetes felszentelési szabályzata kaihogjo (japán) . amit az elhunyt hozzátartozója mond Kádes/Quadesh (egyiptomi) . és a halál után visszatérhet. amelyet Muwattalis hettita. rendi szabályok (vinaja) 2. cubusi simada) Kacuroan (japán) .kiáltás (kiai).

Szukésa lánya.az uttara szamgát összefogó öv kája bhávana (szanszkrit) .test. Siva lakhelye kaivalja (szanszkrit) tökéletes elszigetelődés. alkal-mazkodó készsége. elhatárolódás. a fizikai bizonyosság.a szellemi/pszichikai tulajdonságok rugalmas-sága kája mudutá (szanszkrit) .tapintó képesség.ráksaszí. test-felidézés. a pszichikai elemek aktivitása kája karma (szanszkrit) .a szellemi tulajdonságok használhatósága.fizikai tanúsítás által alkotott.a tapintás-tudatosság alkotóeleme kájagata szati (páli) .a tapintás egymásra ható mezeje kája bandha (szanszkrit) . évben 200-200 nap. az utolsó 100 napon napi 54 kilométer Kaikaszí (szanszkrit) . Rávana és testvérei anyja Kaikéja (szanszkrit) . a szellemi tulajdonságok hajlékonysága kája szákszin (szanszkrit) . a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike kája vidnyána dhátu (szanszkrit) . évben 100 nap. napi 30 kilométer. napi 60 kilométer. a buddha 3 teste (nirmána.a pszichikai elemek beleérző képessége. Bharata anyja Kailásh/Kailásza (szanszkrit) . a végső megszabadulás állapota.belgyógyászat. az eszme szintje. a 6.Kékaja utóda. a 4.a szellemi tulajdonságok jártassága kájapasszaddhi (szanszkrit) . illetve azonosulás Ísvarával. érintés.a testre vonatkozó tudatos éberség kájapagunnyatá (szanszkrit) . és az 5.3 évben évente 100 nap. dharma) kája ájatana (szanszkrit) . és figyel az írjá-pathára. foka kája dhátu (szanszkrit) . nemiség kája dzsukatá (szanszkrit) . évben 200 nap. az első százon napi 84 kilométer.a szellemi/pszichikai tulajdonságok nyugalma .fizikai cselekedet kája lahutá (szanszkrit) .érzékelhető alkotóelem.Asvapati lánya.hegycsúcs a Himalájában. nyíltsága kája indríja (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 13. rádzsa.a test fegyelmezése kája csikitsza (szanszkrit) . egy ország Kaikéjí (szanszkrit) .a pszichikai elemek egyenessége. Dasaratha felesége. a jóga célja kája (szanszkrit) . az 5 érzéki képesség egyike kája kammannyatá (páli) .egy buddha ragyogást áraszt. ájur véda kája dharma (szanszkrit) . szanbhoga. vjaktagyakorlat kájánupasszaná (szanszkrit) . a 7.test-szemlélet.

lábnyomokat vesz észre a talajon. a fiú fuvoláját fújva megy haza az ökör hátán. egyedül ül. a tudat nem alkot gondolatokat). a szoba elkerített része teázáshoz Kakuan . de sehol nem találja (keressük a buddha-természetet magunkban. 5. megértjük. és megpillantja (elcsitulnak az érzékek. akivel összekerülünk.a test aszkézise Kajkéji (szanszkrit) . nem azonosul a világ futó benyomásaival).érzéki élvezet kájika tapasz (szanszkrit) . 8. században. műve a Képek az ökörhajcsárról.blí ájin hará kajnok (jiddis) . 10. a fiú először találkozik az ökörrel.kohanim kájudzsukatá (szanszkrit) . de ez csak ismeret. 7. nagy. 9. 6. nem fordul meg (vége a küzdelemnek. a fiú meghallja az ökör bőgését. a hegyek zöldek (az alaptudat tiszta. a csan útja: 1.a szellemi tulajdonságok egyenessége Kákacsandísvara (szanszkrit) . nem süppedünk vissza a személyességbe). a fiú a kötőféket tartva vezeti az ökröt (a tudat tiszta. a víz kék. hogy minden üres). a fiú hazaér. üres kő eltűnt a fiú és eltűnt az ökör (a buddha-természet. a singin alapítója Kakudhá (szanszkrit) . keresni kezdi.kájika szukha (szanszkrit) . nem foglalkoztat a veszteség-nyereség. 2. ráteszi a kötőféket. mert újra elveszíti (tudatunk felfedezi buddhatermészetünk. meglátjuk eredeti természetünk.az egyik sziddha kakemono (japán) . de könnyen elveszíthetjük).boldogtalan ember kakoi (japán) . a Hold előbukkan a felhők mögül. a gondolatok nem ragadnak magukkal. ahol az ökör elvonult (mindent fokozatosan értünk meg. de csak saját zavaros tudatunkat találjuk). ott. a fiúnak óvatosnak kell lennie.patak Kuszinárá mellett . 4. már nem gondol az ökörre (a segédeszközre már nincs szükség.függelék. a vásártéren (látszik buddha-természetünk.kínai festő az i.sz.singon mester.festménytekercs kakodaimón (görög) . az üresség. ennek öröme hazavisz). hogy mindenütt otthon vagyunk a tudat tisztaságában). az is megvilágosodik) Kakuban (japán) .Ardzsuna anyja kájn ájn hore (jiddis) . de az nem hagyja magát vezetni. belső szemünk látja. nem tapasztalás). ha utána szólnak. a fiú fölfedez néhány nyomot. a fiú elveszítette az ökröt. 3. 12.

ezek körül a létesülés 6 formája. írott tibeti bja ka lan da ka gnas pa wod ma'i chal) . születés/újjászületés (dzsáti. és a következő élet: 10. férfi szemébe fúródó nyílvessző). ezek körül törekvő és elbukó emberek. ragaszkodás/kötődés (upádána. név és alak (náma rúpa. 9. az Anuttara Jóga Tantra főműve. 2. ivó férfi). 7.Kála Bhairava-tartás (hatha jóga) Kálacsakra (szanszkrit. halál.halálhírnök .fekete vonal. írott tibeti sgju rcal) .menyasszony kála (szanszkrit) . nemtudás (avidjá.liget. 5. körülötte kakas.felfogás. végzet. a Föld mélyében rejtőző idő kálabhairavászana (szanszkrit) . vak öregasszony bottal). érintkezés (szparsa. a Bambuszligetben (Véluvana árama). a Buddha tartózkodási helye Rádzsagrihában. 4. időskor és halál (dzsará marana. 6. kínai si szan wai tao) . 12. szülő nő). hajó 4 utassal és kormányossal).Dévala risi Kála nága (szanszkrit) . az idő legkisebb egysége (amely alatt egy atom saját terén áthalad) kalá (szanszkrit. másik neve Áráda Kalandaka nivápa (páli) .Időkígyó. ölelkező pár). üres ház 6 ablakkal).a vadzsrajána egyik neve Káláma (szanszkrit) . forró pokol kálavádin (szanszkrit.mandalák felszenteléséhez használt edény kálaszútra (szanszkrit) . karmikus késztetések (szamszkárák karmák. Bimbiszára ajándékozta a Buddhának kalasa (szanszkrit) . amit Bibmbiszára ajándékozott a Buddhának Kalandaka nivápa/Véluvana áráma (szanszkrit.felosztható idő.Mókusetető. kígyó és disznó. holttestet máglyához cipelő férfi) kálacsakra jána (szanszkrit) . ejtett tibeti Dükji Khorlo) . 6 érzékelési tartomány (sadájatana. gyümölcsöt fogó majom).ügyes Kála Dévala (szanszkrit) . létesülés (bhava. a születés folyamata: 3. majom faágon). 11. legkívül a 12 nidána: jelenlegi helyzetünk okai: 1. a kör közepén Jáma. fekete. öntudat (vidnyána.kakudhabhandam (szanszkrit) . a további karma létrehozása: 8. amely szerint minden az időből ered kálavidu (szanszkrit) .az idő kereke. vágy/létszomj (trisna.a Buddha szánkhja guruja Szávatthíban a Keselyű-csúcsnál. fazekas). érzet (védaná.fejedelmi jelvények kálá (héber) . terhes nő).

írott tibeti bszkal pa) .Athéné Polias ünnepe kam cang pa (ejtett tibeti) . akuszala múlá. sóvárgás. a mi 4. hogy feltűnik a Buddha kaljánamitra (szanszkrit. eluralkodik az adharma.) kalinga (szansukrit) . írotttibeti dge ba'i bshes gnyen. 3102. segítőtársak a tanításban Kaljání (szanszkrit) . a bódhiszatva szint első foka káma bhava (szanszkrit) .11.világkorszak. érzéki lét a Kámalókában van káma bhúmi (szanszkrit) . a Szumétu csúcsán áll Kallyntéria (görög) .000 földi év). mahá).Visnu egyik avatárája Kalligénia (görög) .e. ebben élünk most.a romboló erők védikus istennője. Nandának.Kívánságteljesítő Csodafa. 4.vaskor. az .dzsaina mű Mahávíra életéről kalpana/vikalpa (szanszkrit) . Brahmá-nap = ezer juga (4.arhat a Buddha közelében kalon (ejtett tibeti) . a legrosszabb kor.000. fennállás. Durgá Káli juga (szanszkrit) .Thesmophoria utolsó napja (Athén) Kálódajin (szanszkrit) .faház Kálidásza (szanszkrit) . 30 nap 1 Brahmá-hónap. nagy szerencse a továbbjutáshoz Kálí (szanszkrit) . világkorszakunk. pusztulás Kalpa szútra (szanszkrit) . dpag bsam shing/dpag bsam ljon shing) .Jó Híradás. bhúmi. óhaj. 432.költő (i. 12 hónap 1 Brahmá-év.vágylét.főkamarás kalpa (szanszkrit. antara. szenvedély. ezekkel foglalkozik a szattvarthapariccshédaka pradnyá Kaljánakírtisabda (szanszkrit) .fogalmiság Kalpavriksa (szanszkrit. a fogantatás előtti testetlen bhava.02. 20 kalpaként üresség. a vágy istene. a Buddha öccsének menyasszonya Kalki (szanszkrit) . szóbeli mestertanítvány átadás vonala. sz. Siva felesége. eon. 100 évenként megismétlődik a teremtés (szamvarta. sz.káléna dhammaszavanam (páli) . teremtés. Krisna halálakor (i.) kezdődött kalias (görög) .320.Szépséges.az érzékelhető lét szintje.000 földi évig tart.-5. érzéki lét.a megcselekvésre szép dharmák. dge bshes) jó barátok.a dharma meghallása a maga idejében.érzéki vágy.néptörzs kaljánakáraka (szanszkrit) .kargyüpa iskola Tibetben káma (szanszkrit) . vivarta.

vizeskancsó kámarága (szanszkrit) .szamojadzsanáni kámarágánusaja (szanszkrit) .az érzéki világban való újralétesülés bol-dog helyei kamat (japán) .érzéki hajlandóság kámaszugathúmi (szanszkrit) . hőforrás Kamimuszubi (japán) .őstehén kamae (japán) .vágybirodalom.Kürosz/Kambüzész (i.Ame no minakanusi Kamiroki (japán) .testtartás Kamalasíla .indiai tanító Tibetben (kb. béklyó. 740-795).sz.házasságtörés. a 4.isteni fürdő.szellemi-lelki öröm Kambudzsija . szellem.elmélyülés első szintje előtti szint káma dhátu (szanszkrit.a nemi szervek tájéka kámászava (szanszkrit) . démon.tartózkodás attól. a tett tárgya egy másik nembeli személy.az 5 érzék tárgyainak szomjazása kámaupádána (szanszkrit) .e.Szekisuszai mestere (i.önkéntes áldozat kámja karma (szanszkrit) .) kámésu káma szukhallikánu jóga (szanszkrit) . a dasa akusala prativirati síla 3.minden vágyat teljesítő égi tehén Kámadhuk (szanszkrit) . a 108 bölcs egyi-ke kámalóka (szanszkrit) .belefulladni az érzéki-ségbe kámeszu mithácsára (szanszkrit) .az érzéki vágy rongálása. írott tibeti dod pa'i khams) . 17. sz.ragaszkodás a kéjhez kámávacsaraszomanassza (szanszkrit) .teavízforraló kámatanha (szanszkrit) . tagja kamandalu (szanszkrit) . a 4 ájatanából a 4.mindenben benne lévő istenség.az érzéki vágyakhoz való ragaszkodás hajlama kámarágavjápáda (szanszkrit) . sz.sz.érzéki vágy. nem üdvös cselekedet.vágyvilág kámamithjácsára virati (szanszkrit) .rosszindulat kámarúpa (szanszkrit) . ászava kámászrava (szanszkrit) .gyönyörfajták kámacs cshanda (szanszkrit) . hogy helytelen tettre vezessen minket a szexuális vágy.Isteni Atya. i. fizikai kami (japán) .) kamiju (japán) .kéjvágy Kámadhénu (szanszkrit) . fokhoz tartozó világ káma guna (szanszkrit) . halandó Kamiizumi Isze no Hidecuna (japán) .vágyott célok elérésére szolgáló cselekmény . 6. Takamimuszubi kámja (szanszkrit) .

11.rezgés k'an (kínai) . kínai írásjegy. századból kanduka (szanszkrit) . a meditációt elősegítő agyaggolyó a jógában kandzsi (japán) . testtel) kamma véga (páli) . itt válik szét a 3 nádí.beavatás.sz. 75 kötet.fehér pöttyös vörös selyemzsinór a varesinobu frizurán kanéphoros (görög) .légcső shitánál kaneko (japán) . az i. szellem (gandhabba) kamma vipáka (páli) .a karma aktív aspektusa kamma nijáma (páli) .gömb.szent zászló Kandzsur (ejtett tibeti. labda.a Fog temploma. emlékeztető. beszéddel.Kámjaka (szanszkrit) . a finomtestnek a köldök és a végbélnyílás közötti kb. sz. majd a kana-szótagírás.japán photinia (Photinia glabra) kanda (szanszkrit) .szótagírás (5 magánhangzó.sz.karma kamma bháva (páli) .3 cselekvésmód (gondolkodással. 61 szótagjel és 1 szóvégi n) egyszerűsített kandzsi (46 alaphang jele) mellékneveknél és viszonyszavaknál. amelyet japánul ejtenek ki kandzsó (japán) .áldozati szereket tartalmazó kosarakat vivő lányok (Athén Parthenón-fríz) .a tudat aktivitása kammatthána (páli) . 6. elődje. 5.gumó.karma szthána kamon (japán) .írás az i. a Buddha saját szavai káne (héber) .sz. Aranyhős kaname mocsi (japán) .víz. meghintés kandzsó ban (japán) . 10 cm átmérőjű része.ragaszkodás az érzékiséghez kampana (szanszkrit) .sz. 1958 óta 71 jel Kanakamuni (szanszkrit.a Buddha 2. századtól. az 5 természeti törvény egyike kamma patha (páli) . írott tibeti bka' 'gjur) szöveggyűjtemény. az idegrostok burka kandászana (szanszkrit) .csodatevő kana (japán) . agyagból gyúrt imaeszköz.-ig hiragana-szótagírás. i. buddhista szentély Srí Lankán az i.karma energia.a cselekedet eredménye kammannyatá (páli) . írott tibeti gser thub) . az I csing egyik trigramja kan po (ejett tibeti) .családi címer kámopádána (szanszkrit) . nyugat.egy erdő kamma (páli) .a kolostor vezetője kan tung (kínai) .köldökcsomó-tartás (hatha jóga) Kandi (páli) .a tett törvénye.

33 megjelenési formája van. komor tan. kóan-vizsgálat a zenben Kannáda (szanszkrit) . sz. sakál.kipá .az egyik sziddha Kanthaka (szanszkrit) .hajék kanzo (vodu) .egyéni jel a nagykorú neve mellett kapajresz (jiddis) .japán bódhiszattva ábrázolás. egy rövid időszaktól (a líbiai uralom ideje) eltekintve mindig szerves része volt a sírmellékleteknek. tiltott Kaparma (ejtett tibeti) .i.trombita emberi csontból kanha dhamma (páli) .a Szűz csillagkép.a vaisésika alapítója kannathron (görög) . írott tibeti thod pa) .káporet kapála (szanszkrit. aki meghallja az emberek siralmát.feldíszített szekér Kannon (japán.az éhező szellemek birodalmának buddhája kapárot (héber) .sinto pap. mindig négyet használtak a 4 Hórusz-fiú szimbólumaként.Kánérí (szanszkrit) .a Nyolc Boszorkány közül az északnyugati kányafejű kanko (japán) .beavatási szertartás kaó (japán) .koponyakupa kapálabháti pránajáma (szanszkrit) . rendszerint emberi vagy a Hórusz-fiúkat jelképező ember. kínai Kuan jin) .sötét. de a leggyakoribb a női kannusi (japán) .-i kusán uralkodó Észak-Indiában kanjá (szanszkrit) .engesztelés kapell/ kápele/kapedli (jiddis) .koponyát beragyogó légzés (hatha jóga) .átlyukasztott fülű vándorló saiva szannjászík Kanthadi (szanszkrit) .ellenség. bháti = fény) Kapálí/Kápálika (szanszkrit) . sinsoku kanopusz-edények (egyiptomi) .fül.sinsoku kanna (szanszkrit) .sz. mert remény-telen a purusával egyesülni Kaniska (szanszkrit) .az egyik sziddha kapará (héber) . azért. a Buddha ábrázolások átlagnál nagyobb fülei.miko kanmusi (japán) . majom és sólyom fejjel díszítették kánphata (szanszkrit) .újév és engesztelés közötti tyúk és kakas áldozat.a halott belső szerveit tartalmazó edé-nyek.az egyik sziddha kangling (ejtett tibeti) .(kapála = koponya. ajanamsza kankamukha dmar nag dur bja'i mgo can (írott tibeti) . a szánkhja. a Buddha lovának neve kanzasi (japán) . 1.

a teljes linga kárana dhjána (szanszkrit) . írott tibeti kar ma bka' rgjud pa) .Kapila-tartás (hatha jóga) Kapilavasztu (páli Kapilavatthu) . Kapilavatthuban született. gyarapodás. slésak). tibeti iskola. alapítója Marpa és Dzsecün Milarépa.tibeti iskola Kar ma Tro di (ejtett tibeti) .a cselekvő alany Kárakarna (szanszkrit) .a párohet felső.Karma Héruka női társa. Ádi Vidva. 8.kapha (szanszkrit) . a prakritin a purusa közvetett. nyugalmi energia. szerszám.olvasók.alapvető.karka kar ma ka gyü pa (ejtett tibeti. tett. Viruddhaka 4 száműzött fiának tanácsadója Kapilászana (szanszkrit) . apja Kardama. a szánkhja megalapítója.csátaka kapindzsalászana (szanszkrit) . előzmény. a gunák által létrejött felsőbbrendű okság (nimitta kárana).szent kötél karaan (szanszkrit) . hathatós eszköz. Maharsi.az egyik dosha. anyja Dévahúti. i. században. jel.a szakja rádzsaság fővárosa az i.vörös.galamb-tartás (hatha jóga) kar gil (ejtett tibeti) . mint ok. gnosztikus dualizmus. tett.sz.khakhara kar gyü pa (ejtett tibeti) .kapindzsala madár-tartás (hatha jóga). föld és víz (tarpak. bodhak. Mahá Kapála. kledak. ájur véda karabos (görög) . tavasz és reggel.a szakják ősatyja. ájur véda Kapila (szanszkrit) .e.az étel elkészítésének folyamata. csátaka kapissza (szanszkrit) . az Iksvákutól származó Viruddhaka rádzsa fia kárana (szanszkrit) . más nevei: Paramarsi. tevékeny okság káranaszja asziddhi (szanszkrit) . sz. a testben az agy-hoz kapcsolódik kara hicu (japán) . érzékszerv. 6.rákfaj karaiták (héber) . Észak-Indiában kapindzsala (szanszkrit) . közönséges ok (upádána kárana). a szánkhja linga.majomfej alakú ajtókopogtató káporet (héber) . okbeliség. épülés.-ban Babilonban káraka (szanszkrit) . tanítását Ászurinak mondta el és Ísvarakrisna írta le. nem mozgatható része kapótászana (szanszkrit) . a 4 fő tibeti iskola közül az egyik kar ka ta (ejtett tibeti) .oksági dhjánák kárana hétu (szanszkrit) .csinálás.Suttogó Üzenet. gyer-mekkor. a Szentírás emberei.kiindulópont a vitában . avalambhak.

indiai (ellentétben a nakcival) Kardama (szanszkrit) .Amóghasziddhi haragvó megjelenése. upádána. kámja. ha függésből.Avalókitésvara tevékenységének ismerteté-se a Kágyur/Do-ban karate (japán) . se bokrok. ha öncsalásból ered. száraz tájkép kari (szanszkrit) .Kapila apja kare szanszui (japán) .se víz. sziklakert 15 kővel.vritti.Kárandavjúha (szanszkrit) . az Eufrátesz partján. kamma bhava. a ható cselekvés törvénye. adhidaiva. dzsaiva Karma Heruka (ejtett tibeti) .erdménydhjána.a Rák csillagkép. ható tett.török eredetű nomád nép Tibettől északkeletre karma (szanszkrit. se fák. ajanamsza Karkemis (egyiptomi) .bön fehér asztrológia. enyhe akkor. naimittika. a tettek nem-látható okozati ereje. upapaddzsa védaníja kamma. a testben az agyhoz kapcsolódik karma jadzsna (szanszkrit) . rítus (nitja. súlyosabb.módszer az Önvalóval való egyesülésre a cse-lekvésen keresztül. a prákriti működése. cselekvés a szánkhjában kárja karana abhéda (szanszkrit) . szahadzsa. a rádzsa jóga része . aisa. verses formájú szútra kárja (szanszkrit) . a mai Dzserablusz karluk (ejtett tibeti) . akaratiszellemi cselekvés. tanhá. adhjátma. ha rosszindulatból. tevékenység. aparáparija védeníja kamma. a dhjána hatása karka (ejtett tibeti. 5 karmikus ok: aviddzsa. az egyiptomi hódítások legészakkeletibb pontja. ejtett tibeti kar ka ta) . adhibhúta) karma jóga (szanszkrit) . azáltal keletke-zik. írott tibeti skar cis) .város Szíria északi részén. dittha dhamma védaníja kamma.áldozat cselekvés útján. (egyiptomi) szeh netjer káriká (szanszkrit) .a prakritiben megnyilvánuló okozat. legsúlyosabb. szándékos cselekedet.küzdelem üres kézzel karci (ejtett tibeti. írott tibeti lasz) . hanem azokat lát-szólag külső okok által ránk kényszerített sorsként vagy rajtunk kívül álló életkörülményekként éljük át.(kri = csinál) a cselekvések következményes törvénye.az ok és az okozat ugyanannak a dolognak a megnyilvánulásai kárjadhjána (szanszkrit) . a sors ok-okozat összefüggése. hogy nem vagyunk többé képesek fölismerni az élettapasztalá-saink gyökerét a saját tudati folytonosságunkban. szankhá-ra.fekete.

upasztha) Karna (szanszkrit) .fülszorító-tartás (hatha jóga).kolostori tisztviselő karmadzsá (szanszkrit) .kötöttség. a buddha felismeri a karma üdvös /kusala/ és kárhozatos /akusala/ és egyéb fajtáját. Prithá és Szúrja fia karnapídászana (szanszkrit) .a karma fajtáinak ismerete. írott tibeti karma pa mkhdzsen po) Karmapa ismer. osztályok dharmáinak kapcsolata. a karma és a nemek. az istenek jóindulatának megnyerése áldozattal karma mimánszá darsana (szanszkrit) .karmatest.karma kánda (szanszkrit) .a karma és eredménye megér-tésének ereje. páli kammatthána) .karmikus zavarodottság karma vászaná/karma bidzsa/karma phala (szanszkrit) . tett-rész. páju.a tett gyümölcse karma saríra (szanszkrit) . a jövőben gyümölcsöt hozó karma. milyen következményekkel jár elkövetésük. páda. akik elkövetik őket.jógaeszköz a kar megtámasztására karmánta (szanszkrit) .karma metafizika karma phala (szanszkrit) .Ardzsuna törvénytelen féltestvére a Mahábháratában.bölcseleti rendszer. az egyik dasabala karméndríja (szanszkrit) .a tevékenység útja.cselekedet Karmapa Csenno (ejtett tibeti.a dhátukra irányuló szánkhja módszeres gyakorlatok (kaszina) karma varana (szanszkrit) .a dhátukra irányuló szánkhja koncentrációs gyakorlat karmavipáka (szanszkrit) . halászana . Vivaszván fia. karma phala) karma vipáka dnyána bala (szanszkrit) . alapítója Bharadvádzsa.karmikus lehetőségek. tudja. miképpen hatnak azokra. a tettek köteléke karmadána (szanszkrit) . páni. Sankara nézete karma márga (szanszkrit) .karmikus tevékenység által létrehozott mágikus erő karmankó (páli) . az egyik dasa-bala karmabandh (szanszkrit) . a védák áldozattal és szertartással kapcsolatos szövegei. a mímánszá.cselekményrész. egy mantra karmaszthána (szanszkrit) . kezdetben áldozatbemu-tatás. az egyén karmkájának következménye karma szthána (szanszkrit. alrendszere (alapítója Dzsaimini) a védikus szertartásokkal foglal-kozik karma nirdésa (szanszkrit) .dasabala karmavipáka dnyána (szanszkrit) .az 5 cselekvésszerv (indríja) a szánkhjában (vács. a 3 egyéni karma-lehetőség egyike (még: csetajitvá karma.

a cselekvő alany kárttika (szanszkrit) . írott tibeti snjing rje) . írott tibeti 'od srung) .3 agnihóta (Uruvélá. megbízhatóság kasza (japán) . anyja Szatí. könyörületesség. fején pedig a ka hieroglifát tartja ka-szolga (egyiptomi) . az istenek és emberek ősapja kasmarí (írott tibeti) .augusztus-szeptember (Spárta). a Metageitnión idején karotapáni (szanszkrit) .teljesség. együttérzés.Kasjapa-tartás (hatha jóga) Kásí (szanszkrit) . a Védákban ősbölcs.hindu október.napernyő kászáva (szanszkrit) . befejezés. részvét. megengedett.a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike kasrut (héber) . az alak általában mezítelen. akiknek a Buddha elmondta a tűzprédikációt . figyelemösszpontosításra használt meditációs tárgy (lemez). pl.rituális szempontból alkalmas. Fényőrző. Nadí.mások iránti részvét karyatidák (görög) . a második erény karunnatá (szanszkrit) . a Buddha egyik tanítványa a Lótusz-szútrában. Gajá).Karneia (görög) .zen mester (i.az elhunyt ka-lelkének bemutatandó áldozatokról gondoskodó pap Kasszapa (szanszkrit) . megfelelősség. összegezés.egy ország Kásjapa (szanszkrit. egy elemet vagy egy színt jelöl Kaszó (japán) .sárga ruha. az áditják apja. a szerzetesek sáfrányszínű köpenye kaszina (szanszkrit) . egy mandala.e. ájur véda káser (héber) . évezred közepén tűzpap. apja Siva kartr (szanszkrit) . elődje. kb. Szvájamhuva Manu fia.bárd karuná (szanszkrit.a háború istene. csípősen fanyar. a tudat tisztátalansága.sz.Apollón Karneios ünnepe Karneios hónap 7-étől kilenc napig Karneios (görög) . az élőlények ősapja. a Vádzsaszanéja iskola képviselője. 1352-1428) a Daitoku templomban ka-szobor (egyiptomi) . kés karttriká (szanszkrit) . csészét kézben tartó jáksa Kartikéja (szanszkrit) .irgalmasság. 1.a jaksák egyik szintje.a Buddha 1.rituális szempontból alkalmasság.a személy ka-lelkét ábrázoló szobor. kifogástalan kashjapászana (szanszkrit) . az i. szánkhja földelem gyakorlat.szenny.Artemis Karyatis ünnepén a táncosnők kasaja (szanszkrit) .

(Tripitaka).elbeszélő jellegű zene katha (szanszkrit) . Dhritarástra fiai a Mahábháratában kauravák (szanszkrit) .formagyakorlat a harcművészetekben katakali (szanszkrit) . Vitapontok Káthaka upanisad (szanszkrit) .vízesés.Vitapontok (szerzője a hagyomány szerint Moggaliputta Tissza). a Jadzsur véda része kathápábhatam (szanszkrit) . zúgó. Krisna fegyvere Kaurava (szanszkrit) . értekezés. ájur véda katva raba (arámi) .október közepétől november közepéig tartó 12.Kuru nemzetsége Kausaljá (szanszkrit) .a Buddha tanítványa a Lótusz-szútrában.bambuszfajta. Ráma anyja kausaljá (szanszkrit) .áldozati kés a nem tudás fonalának átvágására kattumkajaká (szanszkrit) . latin castus = tiszta. kifinomult katakana (japán) . tkp.csecsemőgondozás. társalgás. ájur véda Kaumódakí (szanszkrit) . beszéd. a Buddha beszédei.az Uttarakuru egyik alföldrésze.közlésre érdemes tanítás katharos (görög) . titkos ülés Kathá vatthu (páli) . a Nílus kataraktáit folyásiránynyal szemben számozzák. a Buddha tanításainak összegyűjtött anyaga a pátaliputtai zsinaton Kathmandu (szanszkrit) .kiskorú katana (japán) . amit a pátaliputtai zsinat rögzített katthaka (szanszkrit) .vágy a cselekvésre katu (szanszkrit) . hindu hónap kattrika (szanszkrit) .beszédtéma. amikor termést hoz.fekete.Nepál fővárosa Kátjájaná (szanszkrit.buzogány. páli Kaccsájána) .nagy írás kaukritja (szanszkrit) . érintetlen) .főzet.jártasság .Tipitaka. elpusztul kattika (szanszkrit) . a Buddha tanításainak összegzése.tiszta kathávatthu (páli) .kard katarakta (egyiptomi) . Jádzsnyavalkja egyik felesége Katthá vatthu (szanszkrit) .elbeszélés. az első katarakta van legközelebb a Deltá-hoz (Asszuánnál) katarinomo (japán) .A legenda titkos tanítása.) kaszt (portugál.hivatalos dokumentumok fonetikus leírása kátán (héber) .csípős.a Fekete Jadzsur véda egyik iskolája kathá (szanszkrit) . értekezés.bűnbánat kaumara (szanszkrit) .Dasaratha felesége.kasszia (vodu) . tüskés annónia (Cassia occidentalis L.varna kata (japán) .

uralom az elemek fölött és a vágyak beteljesedése keppan (japán) .illetve határtalanná válás. vívás Kennin (japán) . Padmaszambhava inkarnációja keárát széder (héber) .Azonos-e egymással az élet és a test.Létezik-e a Tökéletes a halál után? (Vagy nem?. Congkapa tanítványa kegon (japán) . bódhi. 1708-1757) keláf (héber) . magára eszmélés Kenzai (japán) .véres ujjlenyomat pecsétként keraton (görög) .Han san kepan (kínai) .(jóga): atomnyivá-. északnyugat...zen mester kensó (japán) .anyagi táplálék kávja (szanszkrit) .Kausítaki upanisad (szanszkrit) . Oszaka és a kormányzóságok sinto templomai Kéna upanisad (szanszkrit) .Tokió.rinzai templom Kínában Kenó (japán) . uralom a test és az elme fölött.gyülekezet. vagy sem? . hitközség kehilá kedosá (héber) .hua jan kehilá (héber) .Állandó-e a világ? Vagy nem? Vagy mindkettő? Vagy egyik sem? Időbe vetett-e a világ? (Vagy nem?. egység ken sa (japán) . dalai láma (i.) .A Tépőmadár fiainak titkos tanítása. könnyűvé-.a 7. pancsen láma (i..az 1.tisztelet kekkafuza/hankafuza (japán) .lótusz-ülés.lustaság. Kiotó. 1358-1438). padmászana kel me (ejtett tibeti.oltár az áldozati állatok bal szarvából kérdés.a Száma véda része kendo (japán) ..az összevarrt táhor ken (kínai) . upanisadja kauszídja (szanszkrit) .egy szöveg részekre szedése magyarázatokkal képesség (természetfölötti) .szédertál kecsien kandzsó (japán) .sz. súlyossá.megvilágosodás. az I csing egyik trigramja.pratítjabandha abhiséka Kedup Dzse (ejtett tibeti) . amelyeket nem lehet megválaszolni (14) .hegy.) .zsarátnok Kel szang Gya co (ejtett tibeti) . tunyaság káváná (héber) .szent közösség kei (japán) . írott tibeti bskal me) .bölcseleti elbeszélés kay mistè (vodu) .áhítat (a hely szentsége + a gondolat és a szándék tiszta-sága + az ima alatti helyes magatartás) kavarikára áhára (szanszkrit) .a kard útja. a Rig véda áranjakája.mitikus hős. ellenállhatatlan akarat elnyerése.titokzatos hatalmak háza Ke szar (ejtett tibeti) .sz.

a különböző formulákban gyakran szereplő megnevezése az egyesített országnak. a dalai lámának és egy élő bódhiszattvának fehér.magára maradt.Alsó.az északnyugati varjúfejű .a Tóra helyes olvasása kernos (görög) . aki nem születik újra kévalakumbhaka pránajáma (szanszkrit) .az ákása bídzsája.leszálló Hold-csomópont.teljességet elért.Betetőzött.és Felső-Egyiptom. arhat.falu. nulla kha smras (írott tibeti) .siralmas szóbeszéd khadak (ejtett tibeti) . a tévedések megismerés általi.a fehér és a vörös korona egymásba csúsztatásával kialakult korona.selyemkendő. niródha gámí kevura (héber) . Vardhamána mellékneve kévalí (páli) .a Tóra helyes írása kettős korona (egyiptomi) . holdfogyatkozás ketuba (héber) .tökéletesen elkülönült légzés visszatartás (hatha jóga) Kévalam (szanszkrit) . jelképes ajándék.a tefilin szíjának csomója késza (japán) . a fáraói titulatúrában „Két Úrnő” (nebti) alakban használatos azonos jelentéssel keter Torá (héber) . mely a két ország fölötti uralom egyik szimbóluma volt Kétu (szanszkrit) .lángoló kard a tudatlanság fonalának elvágására. diadalmas megsemmisítésének jelképe Khadiravaní tárá (szanszkrit) . egy kolostor vezetőjének kék khadga (szanszkrit) .démon khaja (szanszkrit) .szőrtakaró Két Ország (egyiptomi) . tökéletes.lerombolás khakhara (szanszkrit.agyagedény a beavatandónak kéryx (görög) .kézzel varrott ruha.csengettyűs bot.kiejtéstan a Védákhoz kévala (szanszkrit) .kevura kfárim (héber) . Sjámatárá egyik formája khadoma (ejtett tibeti) . ahol nincs 10 férfi kha (szanszkrit) . ejtett tibeti kar gil) . űr. a szamgha jelképe khakhvamukha bag mo bja rog mgo can (írott tibeti) .hírnök keser (héber) .keri (héber) .temetés kevüre (jiddis) . a tanítás átadásának szimbóluma készakambala (szanszkrit) .a Khadira erdő tárája.házasságlevél Kétubha (szanszkrit) .a Tóra koronája ketiv (héber) .

csoport. érzékelés (védaná). koordináló szellemi tudatosság halmaza (vinnyánakkhandha). a lételemek 5 csoportja (5 tapadási halmaz): alak. valaminek a felosztott egysége Khanda (szanszkrit) .ráksasza. a kifürkészhetetlen.egy erdő Khándavaprasztha (szanszkrit) .Tipitaka. Rávana féltestvére khattija (páli) .az egyik sziddha Khándava (szanszkrit). jelképe a hullámverés.Kék Erőd. érzetek. alatta egymás alatt fehér. megtestesültség (rúpa). 10 l. érzetek halmaza (védanákkhandha). írott tibeti khams pa) . észlelés (szannyá).kb.a 6 alapelem. amelyek nem vezetnek felismerésre. a tapasztalás 18 tartománya. egy tibeti nép. hamis létalak khang/khang cen (ejtett tibeti) . téves dolog. olyan nidánák. észlelés halmaza (szannyákkhandha). éjszaka. írott tibeti) . halmaz. írott tibeti khams) . észak.pálca. tél.tridhátu khams pa (írott tibeti) . pihenés. képzetek. forma. Je mon fia khana (szanszkrit) . fonákság.khal (ejtett tibeti) .szakasz. Hold. színe sötétkék és fekete. szanszkrit szkandha) . 13 kg. elemek. sokaság. végén vadzsra. a mongolok fővárosa Khara (szanszkrit) . vagy kb. Kham (ejtett tibeti. személyiségjegyek (szankhára).pusztaság. erkölcsi tulajdonságok. fatörzs.testőr khams gsum (írott tibeti) .váll. és nektárral töltött edény. tudat és gondolatok (vinnyána). testi formák halmaza (rúpakkhandha). megtermékenyülés. íze a sós. téves dolog.türelem Khar Ngön po (ejtett tibeti) .egy szerzetesi kollégiumon belüli oktatási egység khanti (szanszkrit) . amely vizsgálata nem vezet felismerésre Khandhaka (páli) . a létesülés összetevői. megragadás. Rendtartás khandho (szanszkrit) . akaratlagos formálóerők halmaza (szankhárakkhandha). ahol a pándavák országa létesült khandha (páli.ksatrija hercegnő khatvánga (szanszkrit) . dhátu. valamilyen szempont szerinti csoportosítás. a tantrikus .téves. jellemösszetevők. jegye a disznó kham pa (ejtett tibeti. vörös és kék koponya. visszásság.kham pa khamsz (írott tibeti) . szerve a vese. fonákság.Tibet keleti tartománya kham (ejtett tibeti.a ksatrija harcos élete khattijání (páli) . Merkúr.víz.

írott tibeti mkhan po) . japán kacu) .khön khon dkon mcshog rgjal po/snjing po (írott tibeti) . íze az édes. közép égtájak. férfi energia.a csan/zen buddhizmusban használt felkiáltás khön (ejtett tibeti. szerve a lép. jelképe sárga négyszög. 18381856). 1034). Drokmi tanítványa. északnyugat. írott tibeti mkas grub rdzse) .vörös csőrű keselyű khon (írott tibeti) .tibeti tanító (szül.a 11. a Balcshen geköt kísérő sas khjung (ejtett. az első szakja kolostor alapítója (i. jegye a ló khen po (ejtett tibeti.csakra khor lo sgjur ba'i rgjal po (írott tibeti) .harag 'khor ba (írott tibeti) . írott tibeti) . Amóghasziddhi egyik alakja khra 'thung rin chen rigs (írott tibeti) . ajanamsza khjim bdag (írott tibeti) . Szaturnusz. 1358-1438) khécsarí mudra (szanszkrit) . délután. feltehető.megvilágosodás jelképe Khe drup Gya co (ejtett tibeti) . jegye a tehén khra 'thung las kji rigs (írott tibeti) .észlelő tudat khji (ejtett tibeti.Vérivó Tettnemzetség. állatövi jegy.szamszára khor lo (írott tibeti) .Garuda khjungkar (ejtett tibeti) .kutya. évszakok közötti átmenet. a nyelv megnyújtása a nyelvet rögzítő hártya átvágásával Khémá (szanszkrit) . írott tibeti khon) .tibeti gelukpa tanító (i.csakravartin Khor Szung (ejtett tibeti) .Vérivó Kincsnemzetség.ég. a szakja iskola állítólagos alapítója. hogy urna-módszerrel választották Khe tup dzse (ejtett tibeti.Föld.sz.Dhritirastra khö/khot (kínai. írott tibeti) . megszilárdulás. a nirvána khen (ejtett tibeti. i. színe a sárga. női jellegű (mo.Cséllaná.szeplőtelen szent khittó (szanszkrit) .a téren át vándorlás (hatha jóga).Khon Kön csok Gyel po Khon Kön csok Gyel po/Nying po (ejtett tibeti. a 11. dalai láma (i.sz. a befogadó. írott tibeti) .egy tibeti kolostor apátja khínászava (szanszkrit) . föld. Ratnaszambhava egyik alakja .grihapati Khjung (ejtett tibeti. termékenység. 1073) khong dro (ejtett tibeti) . jin).madárkirály.tiszta a varnában khjátividnyána (szanszkrit) . biztonság. szerve a fej.sz. írott tibeti 'khon dkon mcshog rgjal po/snjing po) . Garuda.sz. írott tibeti) .

Thicuk Decen Relpacsen khri lde gcug bcan (írotttibeti) . . 58 istenség khrag 'thung padma rigs (írott tibeti) . vajváreh Elohim et-jom hasvií vakadés otó. a láthatatlan kozmikus energia ki ki szo szo lha gjal lo (ejtett tibeti) . a borra mondott áldás utáni lako-ma. áldás szertartás után kiabdo (ejtett tibeti) . Vaghulú hasamájim vöha-rec vöhol cvaám. aser bará Elohim laaszot. zéher líciát micrájim.Vérivó Tavirózsanemzetség. vajhál Elohim bajom hasvií mölahtó aser aszá. kí hú jom töhilá lömikraé kódes. A rövid gyűjtemény Khuddaka pátha (páli) . reggel lett. leborulással. a Huszonnyolc Hatalmas Boszorkány) Khuddaka nikája (páli) . vösabát kodsöhá böahavá uvracon hinhaltánu.Elohénu meleh haolám. áldás: Vájhí erev vájhí vóker.az Ötvennyolc Haragvó (Öt Vérivó pár.zen mester kidus (héber) .az istenek győzedelmeskedtek. Rövid olvasmányok ki (kínai) .Thiszong Decen khro bo lnga bcu rtsa brgjad (írott tibeti) .érzelem (semleges.kiáltás (kacu) kiai gai juku (japán) .az ünnep megszentelése. kinyújtott karral kiai (japán) .adományok a batlenoknak Kicsaka (szanszkrit) . teljes testtel. vösbabát kodsó böahavá uvracon hinhilánu. aser kidsánu bömicvotáv vöracá vánu.elzárkózva százezer ismétlése.khrag 'thung (írott tibeti) . Teljessé lett az ég. a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány. Baruh atá Adonáj.rovásfa a Holtak Ura kezében khri gcug lde bcan ral pa can (írott tibeti) .Tipitaka. nap.az energia eltűnése kiataszekra (páli) . mökadés hasabát.a Vérivó Gyémántnemzetség khram shing (írott tibeti) . a 6. zéher lömáászé vörésit. a föld és minden serege. Amitábha egyik alakja khrag 'thung rdo rdzse rigs (írott tibeti) . egészségtelen) kicvegeld (jiddis) . egészséges. vajisbot bajom hasvií mikol-mölahtó aser aszá. baruh atá Adonáj. kí vó savát mikolmölahtó.a vérivók haragvó istencsapata. jom hasisí. boré preí hagéfen.menedékbe vonulás kiabdo csamsz (ejtett tibeti) . (Este lett. az óm mani padme hum mantrának vagy a százszótagú mantrának (ngöndro) kiag csag (ejtett tibeti) .Héruka khrag 'thung khro bo'i lha tshogs 'bar ba lnga bcu rtsa brgjad (írott tibeti) .Viráta fővezére Kido (japán) . Elohénu meleh haolám.Tride Cukten khri srong lde bcan (írott tibeti) .Tipitaka.aktivitás. Nyolc Boszorkány. Nyolc Haragvó Boszorkány.leborulás. Baruh atá Adonáj.

hogy szent szombatját szeretettel és jóakarattal nekünk juttatta.Anuruddha remetetársa. mozdulatlanság. Megáldotta Isten a hetedik napot. aki megszenteli a szombatot. Áldott légy. aki elkülönül (gir) az istenitől kile (jiddis) . amelyet alkotott. a világ királya.vatarai sinto kijor (héber) . a szfinx. hogy megvalósítsa. s megpihent a hetedik napon minden művétől.enneád kilésza (szanszkrit) . általában szörny. Ammit a Lélekfaló.az újhold megszentelése kien (ejtett tibeti) . Áldott légy. aki megteremtetted a szőlő gyümölcsét. szakja bhikkhu kiméra (egyiptomi) . Örökkévaló.klésa kilészaparinibbánam (szanszkrit) .több állat testrészeiből összegyúrt képzeletbeli lény.az istenek eredendő bűne. a világ királya. amelyet Isten teremtett.rituális kézmosó kikai (japán) .bevégezte Isten a hetedik napon művét. amely nem közvetlen ok kígyó órája (kínai) . emlékül a teremtés történetére. az alhas kilbisa (szanszkrit) . és megszentelte azt. jellemző példák: Toérisz istennő. mert a szent gyüle-kezésnek kezdőnapja az.az okozatot segítő olyan ok. démonokat vagy akár a mesealakokat is. jegye a kutya . Örökkévaló Istenünk. Örökkévaló Istenünk. amelyet alkotott. szívesen ábrázolták ilyen fantázia alkotta lényekként az isteneket.energia-óceán. írott tibeti gin) .köntös kin (ejtett tibeti.mágikus rajz Kimbila (szanszkrit) . más keleti népekhez hasonlóan. az ember énje is.09-11 kii (japán) .) kidus levána (héber) .aki a nirvánához vezető út mind a 4 fokozatát elérte kilkhor (ejtett tibeti) . bennünket szenteltél meg az összes nép közül. emlékezve az egyiptomi kivonulásra. mert akkor pihent meg minden művétől. és szent szombatodat szeretettel és jóakarattal örökségül adtad nekünk.hegy. Hiszen minket választottál. az áldozat. az ókori egyiptomiak. Áldott légy.kehilá kilencség (egyiptomi) . aki törvényeiddel megszentelt és megkedvelt minket. és egyesek szerint Széth is kimono (japán) . szerve a kéz.

regulák. az istenek lakhelye. a világok alapja. kígyófejű kapuőrnője kinmarák .Kin Csieng (kínai) . a szakkarai királylistát. az utóbbi két nevet írták csak. Felső. emlékezés.hegy a Himalájában (6050 m.a nyolcféle lény egyike kinnara (kínai jin na luo) . megtartás. Arany Hórusz. mely a Sínai-félsziget és Kánaán felől érkező betolakodókkal szemben védte az országot királyi gyermek (egyiptomi) .királyok nevének írásos jegyzéke.).herceg vagy hercegnő. 9. hit. Amenemhat uralkodása idején épített erődrendszer. Két Úrnő.mennyei zenészek Kinner Kailás (szanszkrit) .gyászdal Jeruzsálem pusztulásának évfordulóján kinycsana (szanszkrit) .égi énekes lányok kinnara (szanszkrit) . kis kerek bársony vagy selyem sapka kipa szrugá (jiddis) .ami a bódhiszattva-lét alapja: 1.akadályoztatás kipa (héber) . 7. Tride Cukten felesége kincstár.a Csengő Asszonya. valószínűleg a két . a jelképoltár északi.a Delta nyugati szélén (Egyiptom határán) I. Meru kinot (héber) . 10. 4. az Arany Hórusz közvetlen előzménye Dzsószer Arany Nap neve.Csong-con kínai császár nevelt lánya (vagy unokahúga). adakozás.és Alsó-Egyiptom Királya és Ré Fia. érvelés King (kínai) . melyeket legtöbbször a templomokban helyeztek el és az ősök kultuszának tisz-teletét szolgálták. ezek a titulusok voltak: Hórusz. 8. írott tibeti sgo ma dril bu ma) . 4 királylistát ismerünk: a torinói királypapiruszt. 3. az adott titulushoz tartozó nevet a titulussal jellemezzük (pl. kupola. a vallásos cionistáknál királyi fal (egyiptomi) . szégyen. lelkiismeret. 2.az egyiptomi 5 titulusuk volt és mind az öthöz egy-egy név járult.boltozat.Szútra pitaka kinhin (japán) . kifogyhatatlan (10) . a király gyermekei királylisták (egyiptomi) . az abydoszi királylistát és a karnaki királylistát királynevek (egyiptomi) . tanulás. Hórusz-név).horgolt kipa. 5. 6.járkálva meditáció a zenben két zazen között Kinkinidharí (szanszkrit. pontatlanságaik és hiányosságaik ellenére is értékes forrásul szolgálnak az egyes dinasztiák és uralkodók sorrendjét illetően. bölcsesség. Kheopsznál Két Arany Hórusz alakban szerepel. a titulusok a korok folyamán apránként adódtak a névhez: a Hórusz-név először Narmernél jelenik meg.

írott tibeti skje bdag) . jelképe a kuvik.boszorkányloa.az élet átmeneti állapota kje rim (ejtett tibeti. ami a személyes jidamra vonatkozik . idején az országegyesítésre utalóan jelenik meg. a Ré fia név először Dzsedefré nevében használatos. de előfordul összetettebb belső szerkezetű is (pl.ellenfél: Hórusz és Széth megbékélését fejezi ki. írott tibeti rkjang gos dkar dkar) . írott tibeti skje sme) . a Nagy Piramis királynői piramisainál). szanszkrit kírtisabda) .téli (90 napos) és nyári (21 napos) visszavonulás a koreai zenben Kjan gö Kar kar (ejtett tibeti.merítőkanál Kiskindhá (szanszkrit) . Teti piramisánál). üres szék körülmetéléskor Kita (vodu) .az élet köztes léte kje ne bardo (ejtett tibeti) . dinasztia óta írták kartusba. létrehozás fokozata a Kálacsakra meditációban. fejlesztő szint (a tanulásban). dinasztiától kezdve királynői piramis (egyiptomi) . pl.vad hegylakó kirija (szanszkrit) . írott tibeti rkjang) .a piramis-komplexumhoz tartozó. meditáció a formákról szöveggel.) kitli/kittel (jiddis) .sokaság.Illés széke.fehér harci paripa.tétlen kirija vatthu (páli) . a Felső. az első királynői pira-misok a Nagy Piramis mellett.a kifejlesztés. dinasztiabeli Hendzser piramisa mellett épültek kiráta (szanszkrit) . a születés ura kje me (ejtett tibeti. álta-lában azon belül elhelyezkedő szatellita.vadszamár kjang ma ca (ejtett tibeti) .halotti ruha kittiszado (páli. a Ré fia címet követő nevet az V. szélparipa Keszar lova kjang (ejtett tibeti. táncfajta Kítágiri szutta (páli) . kírtisabda kjaldzse (koreai) .és Alsó-Egyiptom királya (niszut biti) az I.ídá kje dak (ejtett tibeti. egyes esetekben a piramis-komplexumtól távolabb is állhatott (ld.a születési meva kje ne (ejtett tibeti) . páli kittiszaddo) .ráksasza kírtisabda (szanszkrit. a fő királynevet a III. amely a király feleségének (feleségeinek) vagy más hozzátartozójának készült.krija vasztu Kirmira (szanszkrit) . írott tibeti bskjed rim) .Kitáhegy szútra (Tripitaka Szútrapitaka 70.örömhír.örömhír kisaku (japán) . többnyire egykamrás. az utolsó feltételezhetően a XIII.a vánarák fővárosa kiszlév (héber) .november-december kisszé sel Elijáhu (héber) .

túlzott önbecsülés. 3. 2.az egyik kapha. ezzel ütik meg a nyak és a váll közötti pontot zazen közben kju sin rju (japán) . 5.lapos bot. a jógában 5 = avidhjá. szégyentelenség. 20. ködösítés. írott tibeti njon mongs. vakhit. majd Iszan tanítványa. 12.6 szennyezett szenvedély (májá.mandala kjó juzen (japán) . jóshely kledak (szanszkrit) . 4. eretnekség. vihimszá) klésa varana (szanszkrit. kínai Hsziang-jen) . 17. 5.a tudat irányításának módja kjudo (japán) . rága. gyűlölet. irigység/féltékenység. kegyetlenség. kapzsiság. vágy. tudatlanság és káprázat. lustaság. függés vagy kínzó vágy.tizenkét növekedő pillanat.minden szellemileg szennyezett álla-potban jelenlévő tényező klésa mahá bhúmika dharma (szanszkrit) .zen mester (i. 7. akadály. tulajdonképpen maga a vallás kjószaku/keiszaku (japán) . 19. düh. saját bűnök palástolása. Hjajudzsó. 18.a . 6.Apollón szentély. dvésa. bűn. 2. száthja. a szenvedés szenvedése. 6 mentális gyötrelem = 1. függés = 6. másokkal való nem törődés. tizenkét születés. írott tibeti njon mond pa'i sgrib pa) . ingerlés. önteltség. vastagbél. 3. mada. rosszindulat. kevélység. ridegszívűség.szekta sintoizmus.6 tudatossággal összefüggő szennyezett szamszkára klésa mala (szanszkrit) . gyötrő kétely.kézzel festett szövet Kjógen (japán. páli kilesza) . 10. gyűlölet).csitta kjin kor (írott tibeti) . tudatlanság = 11.szenvedés. upanáha. pradása.kji cse csu nyi (ejtett tibeti) . 14. a 6 érzékszerv és tárgyaik. 3. nem-tudás. ?-898). 9. kétkedés. szégyentelenség. tudatlanság + függés = 15. 16. lelkiismeretlenség. 8. a nó drámák komikus betétjei kjóha sinto (japán) . 13. hanyagság. megtévesztés. 20 másodlagos mentális zavar = harag = 1. ájur véda klésa (szanszkrit. szétszórtság klésa mahá bhúmika (szanszkrit) . önteltség. hiúság. a mindent átható függőség szenvedése. a befelé néző figyelem hiánya. neheztelés. lelki restség. a szamszára kji sems (írott tibeti) .sz. aszmitá. abhinivésa. szenny. a buddhizmusban 10 = vágy. gyötrő szemléletek. harag (ellenségesség.nyíllövészet Klaros (görög) . 4. 2. a beleket védő nyálka. fajtái: 1. a forgandóság szenvedése.

Áron és . Hui kuo követője.e. az én a személyben van. 3. példázat.zen mester (i. a zen alapján ez a politikai elnyomás elleni lázadás erkölcsi alapja kóan (japán. vágytudat. általában egy szentély vagy kami tisztelői.a tisztátalanság eltüntetése klista (szanszkrit) . a megszabadulás akadályai. sz.sz. szentek. később Nára mellett a Kója-hegyen tanított kocuzumi (japán) .). a Dzsósu alapította rindzai zen meditációs témái (1700 paradox állítás). pl.eredetileg közokirat. a hagyomány szerint a japán szótagírás (kata-kana) megteremtője.kis kézidob Kodasim (héber) . magyarázatok: Motoori Norinaga (i. kárhozatos cselekedetek és ellenszerük klezmer (jiddis) .a császár útja a sintóban a kamik útjától való megkülönböztetésre. koreai kon gan) . ősi sinto mítoszok és legendák gyűjteménye (i.Régi dolgok feljegyzései.a kinevezés megszüntetése.a gondolatok önmegfelelése. a szenvedély zavarodottsága. bírósági vádirat Kóbó Daisi/Kukai (japán) . írott tibeti lu) .vallási közösség a sintóban.mentális szenny burka. 1880-1966) Kodzsiki (japán) .vágyó-elme. 4500 . kung an = nyilvános feljegyzés.a zsidóság vallási és közösségi életének központja kó (japán) .nága. singon szekta kohanim (héber) .Nágárdzsuna kneszet (héber) .ősi elv.sz. áldozatok. kínai kung an.(i. hűség a szülőkhöz és az ősökhöz ko i (japán) . része.i.zsidó népies zene klifá (héber) . fordításban egy más eszmerendszer fogalmait használni ko ming (kínai) . pl. a Szentély törvényei kódó (japán) . érzéki akadály. 17301801) kogi (japán) . a nyolcféle lény (sde brgjad) egyike klu grub (írott tibeti) . 774-835).lo klu (ejtett tibeti. illatszerek ismerete (útja) Kódó Szavaki Rosi (japán) .világ vagy az ember külső burka (Kabbala) klisaksája (szanszkrit) . a singon zen szekta alapítója. a Tódzsi-kolostorban lakott.sz.kohaniták. szenvedéssel teli aka-dályok klésakája (szanszkrit) mentális szennyeződések elharapózása/ a tisztátalanság eltüntetése.a Misna 5.rabság klista manasz (szanszkrit) .e. szennyezett tudat az én-ség illúziójával klo (írott tibeti) .

a Szentélyben szolgálatot teljesítő papok.kóan Kondanna (szanszkrit) . a buddhista szentélyek előtt démonrádzsák (nió) állnak komon kimono (japán) . született a Santung (ma Csüsu) melletti Lu városban (kb. a szákják rokonai kolomo (japán) . aki először értette meg a tanítást a buddhista időszá-mítás kezdete előtt 45 évvel. sz. a japán nacionalizmus alapja kokora (japán) .e. i. a gyomorszáj alatt. Áron leszármazottjai koinónia (görög) . a Meidzsi-reformokat követő (i. ami a Buddha halálának időpontja i.egy bhikkhu kokju (japán) .i. Taj-cung császár lánya (i. 543-42ben a 6. 816-ban alapította Kóbó Daisi.sz.Biblia. holdhónap teliholdjakor kondo (japán) .rinzai zen mester Kókálika (páli) . ez lett a Singon-szekta központja Kójó Szeidzsó (japán.) kon gan (koreai) . megszentelődött.erőkoncentrációs pont a bordák között.egy árja törzs.sz.leszármazottjai.Kung Fu ce (Kung mester).sinto állami szertartások kol nidré (héber) . Prédikátor könyve kohén (héber) .olyan sinto templomok. kínai kung cshu) kínai hercegnő. amelyeknek adományokat kell adni koku rei (japán) . írott tibeti kong dzso.e.a sinto szentély bejárata előtti két oroszlán vagy két kutya.király a nepáli határ közelében.minden fogadalom.apró mintás kimono kómos (görög) vidám dalokat éneklő utcai dalnokcsoportok Kon dzso (ejtett tibeti.pap. jelképük két kéz összeérintett hüvelykujjakkal Kohelet (héber) .az istenek és az emberek közötti kapcsolattartás Kója kolostor (japán) .állami sinto.sz.bő sinto szerzetesi ruha komainu (japán) . 7. Jasódhara apja kólija (szanszkrit) . művei (amelyeket neki tulajdo- . a jóm kippur esti első fogadalom Koli (szanszkrit) . shin koku hei sa (japán) .kínai hegedű kokka sinto (japán) . 551-479).imacsarnok Konfucius (latinosított kínai) . 1868 után) támogatási rendszer a császárság megerősítésének céljából. a Buddha első tanítványa. kínai Hsziang jan) .a panycsavaggíják közül az egyik.

csan pátriárka (i.az 5.sz.az ürességet jelképező fekete köntös a zenben Korónis (görög) .Illés pohara a széderestén . neki tulajdonított 4 klasszikus könyv (Szí Su): párbeszédek (Lun Jü).kultikus lakoma kopt (egyiptomi) .a muszlimok szent könyve. mai egyiptomi kisebbség. 3.az egyik sziddha Koré (görög) . Enó mestere Konpira (japán) . Démétér és Zeus lánya (Persephoné) koromo (japán) . a zenéről írt könyve elveszett. etika (Ta Hio). amelyik már (kibővített) görög ábécét használt. Purvavideha. 213) után véglegesítettek.Gyémánt-szútra Kónin (japán. Nagy Tanítás.e. Asklepios anyja koros/kuros (görög) .1.Kon dzso kongó (japán) . 2.a természeti jelenségek kialakulása kosz Elijáhu (héber) . Menciusz tanításai (Meng Csí) kong dzso (írott tibeti) . a könyveket a Csin-dinasztia idején történt könyvégetés (i.thessaliai királylány. Vadzsraszattva ava-táskor Kongó kjó (japán) . 601-674). keresztény egyiptomiak a római kortól (a görög aigüptosz = egyiptomi szóból). megfelelő.nítanak.egy ország kóser (jiddis) .főzet (Annoma muricata) korythalistriai (görög) . 5 klasszikus /wu king/): Változások könyve (I csing).káser.Dzsambudvípa. csak liturgikus (egyhá-zi szertartási) nyelvként él tovább Korán (iszlám) . mára kihalt. az egyiptomi nyelv fejlődésének utolsó állomásaként kialakult nyelv.a gyémánt-szekér Buddha-fia. jellemzően keresztények. a Közép Mozdulatlansága (Csung Jung).az évi gabonatermés megszemélyesítője. kínai Huang jen) . Uttakuru (lakottak) kopis (görög) . Írások könyve (Su csing).burok Kósala (szanszkrit) . az ókori egyiptomiak leszármazottai. Isten szava Kórantaka (szanszkrit) . Tavasz és ősz krónika (Csun csiu).dordzse kongó bussi (japán) .a tenger sinto istene kontin (japán) . Dalok könyve (Si csing).lányok ünnepi kórusa (Spárta) kósa (szanszkrit) . Aparagódáníja.tompaság zazen közben kontinensek .fiú korosszusdió (vodu) . Szertartások feljegyzései (Li csing). fogyasztható étel kosmogonia (görög) .

amellyel egy cshanda teljesül krijamána karma (szanszkrit) . cselekszik krídá (szanszkrit) . vezeklő-tartás (hatha jóga).a Buddha 3. páli kirija vatthu) .-8. elődje. Drokmi és Dharmapála tanítványa.A kószambíi szútra (Tripitaka Szútrapitaka 48.falu Magadhában. hatás. Mahápandita Gajadhára Kőrösi Csoma Sándor Buddhológiai Intézet . neve még: Mahásziddhi Vairupa. 1932-ben szamghát akart alakítani (tag még: Vágó László.citera-szerű pengető hangszer Kou long (kínai) . csinál. Pátalival szemben koto (japán) .somfa krauncsászana (szanszkrit) .a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum könyvtárosa. angája krijá tantra (szanszkrit) .cselekvés. tevékenység.Szeki (Szung dinasztia): Az antik bölcsek emlékezetes mondásai (buddhista szöveg) Kóti (páli) . azonoak a Nyolc Temetőhelyi Égjárókkal ko'urí ma (írott tibeti) .ördögi loa Krakucsanda (szanszkrit.újraélesztési pont a lábfej közepén Koszonsuku goroku (japán) .belső erő. cselekvő karma . az egyik tantramódszer krija vasztu (szanszkrit.e. fővárosa Srávaszti (páli Szávatthí) Kószambí (szanszkrit) .működő.áráma a Gangától délre a Jamuná torkolatának északi partján Kószambíja szutta (páli) . 1034-?).) Kószen (japán) .tesz.sárkány koua koua (vodu) . Boromissza Tor) Kön csog Gyel po (ejtett tibeti) .játék krija (szanszkrit) . 1.a szakjapa iskola alapítója (i. gyakorlat.zen mester koszode (japán) .rövid ujjú alsóruha koszon (japán) .sz.-7. a Gangá mellett.csörgő ko'urí brgjad kji khro mo (írott tibeti) . a temető démonnői.a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike Kovács György .Kószala rádzsaság (szanszkrit) . hatékonyság. funkció. évezredben a Gangá és a Szarabhú között.rituális és világi ima. a jóga 6.a Nyolc Haragvó Boszorkány. Tévhitet Oszlató kraneia (görög) . írott tibeti log dad sel) .állam Észak-Közép-Indiában az i.az '50es évektől 1991-ig Krabinay (vodu) . karmikusan nem ható tudatállapot.gém-tartás (hatha jóga) kri (szanszkrit) .

e. fekete. a negyedik bölcsesség kritsznájatana (szanszkrit) . 8.kittiszabdo . Draupadí jelzője Krisnamisra (szanszkrit) .-ban élt egy ilyen nevű személy. teste sötétkék. ez a Bhagavad Gítá. apja Nanda.teendő kritjánusthána dnyána (szanszkrit.sötét. világkorszak.az 1.a nyári napfordulót követő újholdtól az első hónap Kronos (görög) .fekete-fehér karma krtisabda (szanszkrit) .a feladat teljesítésének bölcsessége. fia Pradjumna.kilenc angol mérföld krsunasukla (szanszkrit) .teljesség kródha (szanszkrit) .sz. okozott krita akrita (szanszkrit) .(i.a 10 teljesség kritsznam (szanszkrit) .elvégzendők Kritavarman (szanszkrit) .Vrisni fejedelem kritja (szanszkrit) . ábrázolása: fuvolázik. és Ardzsuna kocsi-hajtója a Mahábháratában. fekete vagy tisztátalan karma. ez a mi időszámításunk szerint 4 milliárd 320 millió év. a következő Visnu új inkarnációjakor kezdődik (427 ezer év múlva) kritaka (szanszkrit) .kos kripándzsali (szanszkrit) . Krisna Brahmá formájában a teremtő félisten. dvésa Kródharádzsa (szanszkrit) . a krita az okozat.Kronos házi ünnepe Kronión 12-én (Athén) Kronión (görög) . megtestesülése (avatárája).a 10 teljesség krita (szanszkrit) . juga. a buddhák tudásának egyike. a minden lényt üdvösséghez segítő cselekedetek tökéletes ismerete.mesterségesen előidézett dolog kritakritja (szanszkrit) . a fej fölé emelt összetett kezek Krisna (szanszkrit) . a Cshándógja upanisad szerint az i. kínai cheng suozuo zhi) .Gaia és Uranos gyermeke krószasz (szanszkrit) .harag. vele testesül meg Lakshmi.lélegzet tüsszentéssel (hatha jóga) krios (görög) .kéztartás.krikara váju (szanszkrit) . a gudzsaráti jádava (vagy vrisni) törzs főnöke.az elvégzett és el nem végzett rituális cselekmény. anyja Jasódá. Visnu 8. a tehénpásztor-lányokkal (gópí) incselkedik. 4800 istenév = 1728 ezer emberi év. 11.) költő. vidhjárádzsa Kronia (görög) . mint Rádhá. sz. aki napjában egyszer ébred fel.a harag királya.aranykor. az akrita az ok krita juga (szanszkrit) . sz. műve: A tudás holdjának felkelte kristnájatana (szanszkrit) .

ksaja (szanszkrit) .elfogyás. harcosok és a műszaki tudományok képviselői tartoznak ksatrijání (szanszkrit) . elfogadás.Visnu egyik alakja. jelképe a kívánságteljesítő kincs. a felbomlás tudása ksana (szanszkrit) .Föld szíve. nolcfüggős kolduló bot. a világciklusok vége ksudra dévatá upászaná (szanszkrit) . figyelmetlenség.Tejóceán. köszönés újévkor .Dasarna király ksépana (szanszkrit) .a 4 örökletes hindu társadalmi osztály (varna) egyike.pillanatnyi ksánti (szanszkrit) . anvajaksánti).mező.borotvasíkság mellékpokol kszanika (szanszkrit) . tovatűnés ksaja dnyána (szanszkrit) . terület ksétra parisuddhi prajóga (szanszkrit) .ktivá vahatimá tová ktárim (héber) . sötét erők tisztelete ksuramárga (szanszkrit) .egy bráhman ktivá vahatimá tová (héber) . a Mozdulatlan Aksóghja társ-bódhiszattvája.türelem.a tiszta föld elérésének elszánt-sága ksétradnya (szanszkrit) . elenyészés. az igazság megragadása a darsana márga során ksánto páramitá (páli) .jó beírást és aláírást (Isten könyvébe). ő a Felsőlélek Ksitigarbha (szanszkrit.zavar. helybenhagyás. a szenvedélyek lerombo-lásának tudása.elmélyülés ksanika (szanszkrit) .ezüst Tóra-korona ktésios (görög) . 8 türelem (dharmaksánti.az élet vizet locsoló ksétra (szanszkrit) .a kiáramlás tudása. aki mindenben benne van. páli khattija) .vagyonvédő Ktipa (szanszkrit). tompultság Ksíramúdra (szanszkrit) . a finomtest kapcsolata külvilággal ksétrapa (szanszkrit) . szétszórt-ság.mezőőr. amelybe a hagyomány szerint rádzsák.ksatrija nő Ksattradéva (szanszkrit) .a béketűrés tökéletessége ksatrija (szanszkrit. a figyelem behatolásának segítője.pillanatnyi kszíve vahaszíme tajve (jiddis) .démonok. ezt köpülték a démonok Ksírodakasájí Vishnu (szanszkrit) .mező/terület-megismerő. később ők lesznek a ksatriják ksipta (szanszkrit) elmeműködés háborgása. nádszál. társa Lásze. a mosoly ksóbha (szanszkrit) . megrendülés. írott tibeti sa'i snjing po) .

a Vimalaprabhá (Tökéletesen Tiszta Fény) Kálacsakra kommentár írója kultuszszobor (egyiptomi) . a 4 nagy fordító egyike (meg: Paramártha. Siva és Párvatí fia Kumára szampradája (szanszkrit) .korsó. 690-750) a védikus szövegek magyarázatainak összefoglalása kumbha (szanszkrit) .üresség. a világi hallgatóság megszó-lítása kulaputra (szanszkrit) . önkínzás kukkutászana (szanszkrit) .Mandzsusríkírti fia.család. Amóghavadzsra. 413).sz. a világi hallgatóság megszólítása Kulika Pundarika (szanszkrit) .számon tartott újraszületés kubligáni (ejtett tibeti) . Hüan cang) kumárí (szanszkrit) .indiai mester.démon.hexagram az I Csinghez kuan (kínai) . rádzsafiú.sz.K'tuvim (héber) .Karttikéja egyik neve Kumára (szanszkrit) .a nagy ünnepet 12 évenként. herceg.sz. írott tibeti bkug) .kakas-tartás (hatha jóga) kukúla (ejtett tibeti) . 344-kb. pl. japán Kannon) .Kóbó Daisi kukkuccsa (szanszkrit) .(i.Avalókitésvara bóddhiszattva. amely előtt a neki szóló szertartásokat bemutatják Kum bum (ejtett tibeti. kezében gyakran gyermekkel kubilgán (mongol) . Szent iratok kú (japán) .a dalai láma kiválasztásának rendszere kucunugi isi (japán) . alapítója Nimbárka Kumáradzsíva (szanszkrit) . Visnu. a Vízöntő csillagkép.sz. 401-ben fordítóiskolát alapított Kína északi fővárosában. szúnja kua (kínai) . írott tibeti kun 'bum) . buddhista szövegek fordítója. birodalmi tanítómester. az alsó lélekből lesz kuhú (szanszkrit) .égő hamu mellékpokol kula (szanszkrit) . Kínában női alakká vált (az Irgalmasság Istennője). században. 7.aggódás. Csang anban.istent vagy az elhunytat. bódhiszattvák csoportjai.átjáró Kuan jin/Kuan si jin (kínai. a kis ünnepet .cipőtartó kő a kertben a ház előtt kuei (japán) . hadisten. ajanamsza Kumbha méla (szanszkrit) .hindu női tanító Kumárila (szanszkrit) .Biblia. i.a lélek visszahívása Kukai (japán) .felekezet. esetleg annak lelkét ábrázoló szobor.(i.nemes ifjú férfiak.nemes ifjú nők.tibeti kolostor Kumár (szanszkrit) . Kumára ácsárja nepáli tanító az i. kaszt kuladuhitri (szanszkrit) .nemi szervek kuk (ejtett tibeti.

észak.harci elefánt kung an (kínai) .Ánanda kun long (ejtett tibeti) . bódhiszattva. a Nap pedig a Nyilasban van.motiváció.tibeti láma (i. idejét asztrológiailag határozzák meg: Prajágban január-február. Vardhamána szülőhelye kundalíni (szanszkrit) . összetekeredett nősténykígyó kundzsara (szanszkrit) . az ünnep 1 hónapig tart. Násikban július-szeptemberben.kondérfülű. írott tibeti kun dga') . amikor a Jupiter a Bikában van.Kon dzso kung fu (kínai) . találós kérdés a csanban (kóan) kung cshu (kínai) . Ratnaszambhava kísérője. alaposan.egyes helyek szellemei.az ég kapujának hegye.bírósági ügy.föld. műve: Buddha szándéka kuni cu kami (japán) .sz. 1182-1251). a Nap pedig a Nyilasban. és a Nap átlép a Baktérítőn. potenciális prákriti erő. mélyről fakadóan.Kum bum Kun dga' bo (írott tibeti) .a légzés visszatartása (antara. bhája) (hatha jóga) Kumbhakarna (szanszkrit) . elzárja szusumnát.4 évenként rendezik meg 4 helyen: Prajág. Haridhvár.a tökéletes jóság. Udzsainban május-júniusban. akik valamelyik .Konfucius kunga (ejtett tibeti. amikor a Jupiter és a Nap is az Oroszlánban van. a múládhára csakrában nyugszik.üdvösség Kunga Gyalcen (Szakja Pandita) (ejtett tibeti) . Haridhvárban áprilismájusban. van egy 144 éves (12 x 12 év) periódus is kumbhaka (szanszkrit) . az Ősbuddha kunapa (ejtett tibeti) . Godan vezér kérésére a mongolok terítője. mint a Szuméru kun rdzob bjang chub kji sems (írott tibeti) .szamvriti bódhicsitta kun tu bzang mo (írott tibeti) .tűzistenség kummásza (páli) . Násik. Udzsain.savanyú mártás k'un (kínai) .hullaiszap mellékpokol kund (szanszkrit) . amikor a Jupiter a Skorpióban. Rávana fivére kumbhanda (szanszkrit) .a testet edző gyakorlatok a Sao linban Kung Fu ce (kínai) .az Ősbuddha női társa Kun tu zang po (ejtett tibeti) .település Vadzsdzsí államban. tudati diszpozíció Kun lun (kínai) .Szamantabhadrí Kun tu zang mo (ejtett tibeti) . az I csing egyik trigramja kun 'bum (írott tibeti) . amikor a Jupiter a Vízöntőben van.a kozmikus szunnyadó energia.vályú Kundagráma (szanszkrit) .

a tevékenység teremtő-alkotó feladatkörének képviselői kuni no toko tacsi (japán) .a birodalom legkiválóbb buddhista mestere. dabbhafű.Vádavatí apja kusafű (szanszkrit) .Napata Kusa (szanszkrit) . kínai megtisztelő cím kupá (héber) . fővárosa Hasztinápura.áldozati szertartásoknál használták (Poa cynosu-roides).japán fekete fenyő (Pinus thunbergii) kuro moncuki (japán) .ragadozó madár kusog (ejtett tibeti) . Lava ikertestvére Kusadhvadzsa (szanszkrit) . ezzel van kitömve a meditációs ülőpárna kusi mitama (japán) . erkölcs kuszala csetaná (szanszkrit) .Jádava vezér kuo ji fa si (kínai) .Kürosz Kus/Kusita (egyiptomi) .Pándu özvegye a Mahábháratában.a Kuruk földje. egy csata helyszíne Delhitől északra a Mahábháratában.cedáká persely kupka (héber) . .selyemből készült női sapka Kureótis (görög) . pislogás kurmászana (szanszkrit) .úr.lélegzet a szemhéjak mozgásával. fekete címeres kimonó kurokami (japán) . boldogság. ez a Bhagavad Gítá Kurukullá (szanszkrit) .lélek. Visnu egyik megtestesülése kúrma váju (szanszkrit) .teknősbéka-tartás (hatha jóga) kuro csiku (japán) . a lélek titokzatos része a sintóban kusitaka (szanszkrit) .üdvös dharma kuszala mahábhúmika (szanszkrit) .fekete haj tánc kuru (szanszkrit) .az eget a földdel összekapcsoló nádszál a sintóban Kúnika (páli) .fekete bambusz (Phyllostachys nigra) kuro macu (japán) .ünnepi. a kauravák őse.meghatározott földi helyen laknak.üdvös cselekedet/szándék kuszala dharma (szanszkrit) .Ráma és Szítá fia.teknős. Bharata egyik utóda Kuruksétra (szanszkrit) . család a Mahábháratában.szerencse.Adzsátaszattu beceneve Kuntí (szanszkrit) .a minden erkölcsös állapotban jelenlévő tényezők (nisjandaphala. ország Kuruksétra. tudós kuszala (páli) . üdvösség. ahol Krisna kinyilatkoztatta magát Ardzsunának. másik neve Prithá Kuntibhódzsa(szanszkrit) .a Vörös tárá.indiai nép.az Apaturia harmadik napja Kúrma (szanszkrit) . az Uttarakuru egyik alföldrésze. a gazdagság istennője Kurus .

amelybe a külső szellem beköltözik kuti (szanszkrit) .10 üdvös szamszkára összekapcsolódva a tudatossággal kuszala múlá (páli) . az utánuk álló szám alapján különböztetik meg a rengeteg sírt egymástól Kwan Seum Bosal (mongol) .testi alap (pl. bölcsesség /pradnyá/) kuszen (japán) .a jaksák királya. ezzel a betűjellel jelölik a szakirodalmak a thébai nyugati parton. nem-haragvás /abjápáda/.a Buddha földi születése.a mallák fővárosa. összeszedettség /szamádhi/. tenni akarás /vírja/. a Kincsek Ura. keresztapa KV-szám (egyiptomi) . női alak Kwannon (japán) . női alak Kyaneai (görög) . purusakáraphala. adhipatiphala) kuszala mahábhúmika dharma (szanszkrit) . vándorszínész Kuszinárá (páli) .kunyhó kuttonet (jiddis) . a nyolcas csörten-csoport egyike kuten (ejtett tibeti) .möil kutya órája (kínai) . a gazdagság istene.Avalókitésvara.üresség szemlélet Kuvéra/Kubéra/Vaisravana (szanszkrit) .Kings' Valley . koma. tudatosság /szmriti/. az üdvösség gyökere. az érzékszerveinkkel tapasztalt világ kün zsi (ejtett tibeti) . a gazdagság istene kün dzop (ejtett tibeti) . amely mindent körülölel. a Szálavana áráma egyik neve Kutam csörten (ejtett tibeti) .Apollón-szentély kykeón (görög) .szándék. apja Visravasza.szóbeli tanítás két zazen között kuszílava (szanszkrit) . anyja Idavidá.csitta kvater (jiddis) . nem-ártás /avi-himszá/) kuszaléndríja (szanszkrit) .Tornyos Csarnok Vészálíban.prahánaphala.teljesen hamis. társa Jaksí.Démétér szent itala árpából. erényes (lemondás /nekkhamanam/.az 5 üdvös tehetség (bizalom /sraddhá/. a Királyok Völgyében található uralkodói és nemesi sírokat. egy Puspaka nevű szekéren utazik.súnja kuu gan (japán) . dalnok. a valóság. a Buddha halálának helye Kútágára szálá (páli) .19-21 kuu (japán) .azaz a Királyok Völgye sírjai. mentából és vízből . Visvakarmá a Kailász-hegyen épített palotát neki.Avalókitésvara. a jósé).énekes.a jó alapja.

lélek. gyakorlatai: jama.sz. zegzugos folyosó (Kréta) lad re (ejtett tibeti.megkülönböztető jegy a testen. írott tibeti bla 'gugs) . szellem. a nőknél a bal oldalon szerencsés lakkhanoháro (páli) .i. szthúla krijá. írott tibeti la dvags) . jógagyakorlatok közvetlen megismeréssel.útvesztő. egy nagycsalád lakóhelye la dvags (írott tibeti) . dhjána. prat-jáhára.megkülönböztető tulajdonság.szent képeket őrző szoba lakkhana (szanszkrit) . laja krijá. a férfiaknál a jobb. könnyű. alkalmazkodóképesség. szamádhi laja krijá (szanszkrit) . írott tibeti bla gnas) .baldachin Ladakhi-királyság (ejtett tibeti.jellegzetességek átvitele.kettős bárd labyrinthos (görög) .boldog életre.Ladakh la guk (ejtett tibeti.odaadás. parinispanna) laksana (szanszkrit.hágó. páli lahutá) . lágyság. ezen a napon lehet borotválkozni és esküvőt tartani laghu (szanszkrit) . nijama. kecses. fásultság laja jóga (szanszkrit) .L l’hájim (héber) .életelv la place (vodu) .a hely. paratantra. dháraná. az életerőhöz kapcsolódó pszichikai elv. gyakorlottság laja (szanszkrit) .” (Nettippakarana) laksana (szanszkrit) .népemmé fogadlak lakang (ejtett tibeti) .tibeti kolostor labrys (görög) . módszer az Önvalóval való egyesülésre az odaadó feloldódáson keresztül. szexuális gyakorlatok.udvar. „Egy fogalmat jellemez-ve minden hasonló jegyű fogalmat is jellemeztünk.a la visszahívási szertartása la ne (ejtett tibeti. újholdkor a talpban. valami feletti la cour (vodu) .jóga a finomabb természeti erőkön való uralom útján. írott tibeti bla bres) . jellegzetesség. teliholdkor a fejtetőn van.nyugalom. a szertartásmester címe Labrang (ejtett tibeti) .az omer-számlálás 33. napja. 846-1842 lág baómer (héber) . írott tibeti bla) .nagy szépségjegy . jegy (parikalpita.kicsi. szuksma krijá. írotttibeti skyes bu chen po'i mtshan) .a világerők felhasználása lákáhti (héber) . feloldódás. ájur véda laghu vadzsrászana (szanszkrit) . koccintáskor la (ejtett tibeti.kecses gyémántmennydörgés-tartás (hatha jóga) laghutá (szanszkrit.

a jellemzők megta-pasztalása.Ráma öccse. ajanamsza Lang dar ma (ejtett tibeti.tanító. írott tibeti glang dar ma) . a jellegzetesség alanya Laksmana (szanszkit) .bal oldali főér.a 42. a 2.elmélyülés laksanapratiszamvédi manaszkára (szanszkrit) .a tulajdonítás alapja. állatövi jegy. a gazdagság szerencsét hozó istennője (másik neve: Srídeví.a bőség.ösvény Lamrin Csenmo (ejtett tibeti) . 836/838-842). fúvós hangszer lamdre (ejtett tibeti.Csodák Tárháza. női jellegű (mo. írott tibeti lam 'bras) . a szenvedélyek és a tudatlanság eltávolításának útja (felhalmozás. tulajdonképpen a tibeti buddhizmus az i. északkelet. pingalá lalátacsakra (szanszkrit) . jin).udvar. az indo-tibetiben a Bika csillagkép. az első elmélyüléshez vezető felkészülés első szintje laksanapratiszamvédi manaszkára (szanszkrit) . Visnu társa. föld.erőközpont a homlok tetején (= homlok) Lalita Visztara (szanszkrit) . majom szolgája Hanumán laksja (szanszkrit) .koplalás. nem-tanulás) lam 'bras (írott tibeti) . a tejóceán köpülésekor keletkezett laku (vodu) . esőcsinálásra . kapcsolódás. írott tibeti glang po) .lamdre láma (ejtett tibeti. tibeti király (uralkodott i.Dasaratha fia. a buddhizmus a bönre épülve lamajin (ejtett tibeti) . Congkapa műve lang (ejtett tibeti. egy nagycsalád Lakulin (szanszkrit) . 8. a Jarlung-dinasztia utolsó tagja lang han (ejtett tibeti) .nagy tengeri csiga. ájur véda lang po (ejtett tibeti. Satrugha ikertestvére Laksmí (szanszkrit) .sz. belátás.ösvény. guru lámaizmus . jelképe: kinyílt lótuszvirág.a szakjapa iskola átadása lamrin (ejtett tibeti) . írott tibeti bla ma) .félistenek lambi (vodu) .elefánt languichatte (vodu) macskanyelv (Eurpatorium odoratum). írott tibeti glang) . út. századtól.tehén. Kamala).A tan összegzése. a hínajána mahá szamghika Buddha-életrajza lam (ejtett tibeti) . Padmá. mester.Siva egyik avatárája lalaná (szanszkrit) .az elmélyülés mentális tevékenységei közül az első Lakshman (szanszkrit) . amikor Padmászambhava Indiából Tibetbe ment.a tibeti buddhizmus téves elnevezése.sz. meditálás.laksanaparináma (szanszkrit) .

1911-12).sós.indiai írásfajta különleges mantrák jelölésére Lao ce (kínai) . Szílan.Öreg Mester.a sorompót felnyitó isten. lantsza (szanszkrit) .le szang las kji gshed ma (írott tibeti) .ankusa lcang lo can (írott tibeti) .ba leló (ejtett tibeti) . Föld szíve kísérője. 240) las (írott tibeti) .Tettek Tükre a Holtak Uránál las kji rlung (írott tibeti) . ahol Hanumán megtalálta Szítát.világi laukika márga (szanszkrit) .kevurá léviták (héber) .kísér. 5.tett-szél.A szigetre lépés szútrája.jó karma Legba (vodu) .sz.a legbuzgóbbak számára len pa (ejtett tibeti) . Kusa ikertestvére lavana (szanszkrit) .Alakávatí le szang (ejtett tibeti. a Holtak Urának kísérője las kji me long (írott tibeti) . színe fehér légol (jiddis) .sz. kötődik. a szellem működése Lásze (ejtett tibeti) . Szent Péter.jó esztendőre legyetek beírva.köznapi/világi gyakorlat laukikégradgarma (szanszkrit) .lustaság.karma las bzang (írott tibeti) .dallamos Tóra olvasás lélekmadár (egyiptomi) . sz.e.Lanká/Srí Lanká (páli) . csatlakozik. 604-517). ájur véda lcags kju (írott tibeti) . mahájána jógácsára szútra.feledés levájá (héber) . írott tibeti las bzang) .megragadás Lénaia (görög) .műve: Dhammo (i.Dionysos ünnep Gamélion hónapban (Athén) Lénard Jenő . a formák jelenésének úrnője laukika (szanszkrit) . jelképe tükör. a Lévi törzs . lelki restség lemehadrin min hamehadrin (héber) .Ráma és Szítá fia.a Tettért Fizető Hóhér.Mosoly.a világi minőségek legfelső szintje Lava (szanszkrit) . az istenek tolmácsa. műve: Az út és erény könyve (Tao te king) (legkésőbb i.Ceylon régi-új neve.a gyakorlás világi útja laukika szamvjavahára (szanszkrit) . a ráksaszák országa Lankávatára szútra (szanszkrit) . köszönés ros hasanakor Léthé (görög) . levéltáros (i. i. az angol Buddhista Társaság egyik alapítója (1907) lesaná tová tikatévu (héber) . jelképe mankó. nála van a szellemvilág kulcsa.e.imádkozni lejnolás (jiddis) .feltesz lehitpálél (héber) .

sz. írott tibeti lhag pa) . írott tibeti lha bsang) .fényes.Vémacsitra lha rdzas (írott tibeti) .szerda.látomások tava Délnyugat-Tibetben lhan cig skjes pa'i dga1' ba (írott tibeti) . a test 5 őre. tibeti király.anabhoga . víz.tagjai. akik a Szentély szolgálatát végzik.aszura lha na jin gji thub pa thags bzang ris (írott tibeti) .amikor a holdnapban 2 napkelte van lhakang (ejtett tibeti) .lha szang lha chen ljang nag gzig mgo ma (írott tibeti) . írott tibeti) . az istenek selyemruhája. bódhiszattva Lhámoj Lhaco (ejtett tibeti) . 333) Lhámo (ejtett tibeti) . kéz.Dévéndra lhak (ejtett tibeti. isteni drágakő. az ő idejében került Tibet kapcsolatba buddhizmussal (i.isteni bőség (ajándékkendő. díszei. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. Dordzse Szempa kísérője lhato (ejtett. félistenek.szahadzsánanda lhan cig skjes pa'i lha (írott tibeti) . magas hely lha bsang (írott tibeti) .az Önmagát Teremtő ismeretőrző lhun grub (írott tibeti) .a Nagy Tanító látogatása az Istenek Vilá-gában.a 28. a 8-as csörten-csoport egyike lhag mthong (írott tibeti) . írott tibeti lha sa) . kivéve Áron és családja lha (ejtett tibeti.egy hegy helyi istene (jüllha) lha sa (írott tibeti) . írott tibeti lhag) . jelképe kék színű kéz Lhalhatori (ejtett tibeti) .kőhalom.Lhásza védőistennője. Merkur.együttszületett tudás Lhásza (ejtett tibeti.Dévadatta lha szang (ejtett tibeti. alkalmatlan nap. írott tibeti lha ri) .vipasjaná lha'i dbang po (írott tibeti) . eszközei) lha ri (ejtett.boróka füstáldozat a helyi istennek (jüllha) Lhabab csörten (ejtett tibeti) .Lhásza Lha sbjin (írott tibeti) .együttszületett isten lhan cig skjes pa'i ye shes/dag pa (írott tibeti) . ékszerei. sötétzöld lhá ma jin (ejtett tibeti) .női bódhiszattva. kultuszhely lhun gjis grub oa'i rig 'dzin (írott tibeti) . írott tibeti) . a 8-féle lény (szde brgjad) egyike.titánok. közepére szólt rúdon imazászlókkal.imaterem lhakpa (ejtett tibeti.Párducfejű. helyi istenség. aszura lha min (írott tibeti) . déva.Tibet fővárosa Lhaszema (ejtett tibeti) . általában hágókon.

a dzsiva az anyagvilág káprázatától való szabadulás létfokozata.sz.sz. a jelenségek mögötti transzcendens lényeg. szatori ling pao (kínai) . illendőség. a hinduizmusban a durvatest jelképe. benső törvény.a Virát Purusa játéka lilá vigraha upászaná (szanszkrit) . jegy. 502557).gabonarosta lilá vigraha (szanszkrit) .a kínai buddhizmus csungnansan ágának filozófusa (i.az Önvaló tisztelete a dévák megtestesülésein keresztül Lilith (héber) . dalok a neotaoizmusban linga (szanszkrit) .szent kincsek. a szánkhjában minden. lángolás.Rinzai. Saiva purána. a pusztítás. Nap.alkalom.halotti ima libúk (egyiptomi) .jel. nyár. jelzés. tradíció. dél.elvek tana. erkölcs. jellegzetesség. függőlegesen állított strucctollat viseltek a hajukban. később ezek egyik legerősebbike. Siva jelkép. jelképe a tűz lángja.Zsang zsung utolsó királya. az I csing egyik trigramja Li csing (kínai) .nép és állam Magadhától északra Ligmikja (ejtett tibeti) .elv és jelenség akadálytalansága. a Konfuciusznak tulajdonított 5 klasszikus egyike li hszüeh (kínai) .a Líbiai-sivatagban élő törzsek összefoglaló neve.különbség . ahamkára. akit Szongcen Gampo megöletett. indríjáni. az önmagában lévő dolgok világa. szertartások. a jógában a csitta. jelleg. vidjá létfokozat Lin csi (kínai) . bháva linga déha (szanszkrit) .Szertartások feljegyzései. az ábrázolásokon ez az egyik fő ismertetőjelük licscshaví . jegye a madár. szociális magatartás (ellentétben a jennel. a neokonfucianizmus li si wu ai (kínai) . tanmátra). és országát beolvasztotta Tibetbe liknon (görög) . az ő idejében ment Bódhidarma Kínába libera (vodu) . 635-730) Liang Vu ti (kínai) . ami nem durva létező (buddhi. íze a keserű. statikus.női démon. férfi nemi szerv.finomtest. szukmasaríra linga mátra (szanszkrit) . szerve a szív.li (kínai) . színe a vörös. manasz. Li T'ung hüan filozófiája Li Tung hüan (kínai) . Ádám első felesége lílonmukti (szanszkrit) . tűz. belső test. amely személyes).buddhista császár (uralkott i. metafizikai gondolkodásmód.

azonos.óriási tengeri szörny liziológia .6 jellemző (átfogó. istennő Locsung (ejtett tibeti) .Krakuccshanda Logana (szanszkrit) . írott tibeti klo) . amely teljesen eltér a kezdettől.mohóság. az út (módszerek).az első pancsen láma.lo szár ló órája (kínai) . vágy.linga saríra (szanszkrit) .természetfeletti lény. a fák megszemélyesítője. infantilis viselkedésre kényszerít liu bo luo (kínai) .fejloa.személy vagy közösség megszabadulásáról szóló tan.Lo jel.fordítómester lo su (kínai) . szellem. különböző.évkönyv loa (vodu) . rága Loco (vodu) . írott tibeti blo grosz rin cshen) . 2. aki elsőként száll meg valakit. dalai láma oktatója Lo szang Csö ki Gyal cen (ejtett tibeti) . személyes védelmező lobdzsong (ejtett tibeti) . 3 szintje: 1. általában folyamat.gyökérloa. a helyzet felmérése. guédé. egyedi. hónap 29.elme lo ca va (ejtett tibeti.a forgatag köztes léte lo (ejtett tibeti. egy család ősszelleme loa tête (vodu) .Congkapa eredeti neve lo szár (ejtett tibeti. írott tibeti lo ca' ba) . me va Lo szang Csö gyen (ejtett tibeti) . démon loa kêbé li (vodu) . 19351989) Lo szang Drak pe pal (ejtett tibeti) . a 4. a Drepung-kolostorban Jönten Gyaco. a végső szint.a Buddha szeme. az Avatamszaka szútra tanítása livjatáb (héber) .Szangje Csenma .sz.egy guru Log dad szel (ejtett tibeti) .11-13 lo pan (ejtett tibeti) .fordító lo gsar (írott tibeti) . írott tibeti) . napján lo tho (ejtett tibeti. a kiindulási alap. írott tibeti lo gsar) . Jü császár a Lo-folyóból kiemelkedő teknős hátán látta meg.pancsen láma (i. 3.a karmikus következményeket hordozó finomtest Linto (vodu) .újév a 12. kapzsiság. de véges számú szintje van lkugs 'bjung srid pa'i bar do (írott tibeti) .tanulás lóbha (szanszkrit) .tibeti fordítómester Lodö Rincsen (ejtett tibeti. alkotó. megszüntető).gyermekloa. a szentély őre Locsána (szanszkrit) .a loa megragadta loa racine (vodu) .páramitá jána liu sziang (kínai) .a növények istene.

felszíni igazság lókaszangraha (szanszkrit) . köznapi tapasztalati/konvencionális igazság/fogalom lókija (szanszkrit) . Szóma-Észak. a mennyei buddhák kultusza lólászana (szanszkrit) . Viru paksa (nyugat).az ős Értelem Lojang (kínai) . más felosztásban: Dhritirastra (kelet). ahol az újrakeletkezések megvalósulhatnak lókájata (szanszkrit.a világ. mellette élt Bódhidarma lóka (szanszkrit.3 világ-elem.a világot őrző.boldogságtest long (kínai) . Vaisrávana (észak). a világvédő.köznapi.kolostor. a 6 vándorlény (istenek /dévaloka/ színük a fehér. a fizikai világ.a gyakorlás transzcendens útja lókuttara csitta (szanszkrit) . világi. pokollakók /niraja/ színük a fekete) lókanátha (szanszkrit) . lókaszamvritiszatja (szanszkrit) . éhező szellemek /petti viszaja/ színük a vörös.világfeletti lókuttara bhávana márga (szanszkrit) . Brihaszpati-Nadír. félistenek /aszura kája/ színük a zöld. állatok /tiraccsána joni/ színük a kék. konvencionálisan használt fogalmak.nagy szent lon ku (ejtett tibeti) . Virudhaka (dél).égtáj-őrök: Agni (Nap)-Kelet (Zenit). de más rendszer is volt. kínai sun si lun si) .világfeletti tudat lókuttara márga (szanszkrit) .hintázó-tartás (hatha jóga) Lómása (szanszkrit) . világi lókuttara (szanszkrit) .hindu materialista bölcseleti rendszer lókák (szanszkrit) .nága longsz szku (írott tibeti) .cselekvés és gondolkodás a közösség érdekében lókavjavahára (szanszkrit) .szambhogakája .Logos (görög) . a Buddha jelzője lokapála (szanszkrit) . Varuna-Nyugat. az átlagemberek. írott tibeti dzig rten) . írott tibeti stong gsum gji stong chen po'i wdzig rten híi khams) . az élőlények világa és ez a világ.a hínajána mahászánghika irányzatának szektája. emberek /manusszá/ színük a sárga. Visnu-Zenit. a 27 holdistennő. Indra (Jama)-Dél.transzcendens út lókuttara váda (szanszkrit) .a világhoz tartozó. a létforgatag lóka dhátu (szanszkrit triszáhaszra mahászáhaszra.köznapi gyakorlat/fogalom.létformák.

kígyó-démon. az Ötvennyolc Haragvó ellensúlya longsz szpjod rdzogsz pa'i szku (írott tibeti) . jang). Je mon.légzési módokkal elért szellemi vagy fizikai képesség lung ta (ejtett tibeti.párbeszédek. írott tibeti klu) . káprázat. garuda és vízi sárkány lungompa (ejtett tibeti) . írott tibeti lug) . de nem úgy él Lumbiní-liget (szanszkrit) . tavakban és folyókban laknak lu phak po (ejtett tibeti) . nága).trung ltung ltung (írott tibeti) . a 8.a Negyvenkét Gyönyörű isten. férfi jellegű (pho.a látvány ismertetőjegye ltung (írott tibeti) . írott tibeti rlung rta) . állatövi jegy. 1806-1815) Lunk Drub pai Rig dzin (ejtett tibeti) .szélparipa.a zsidó naptár luan shi (kínai) .Vidéha luáh ha sána (héber) . ismeri a Tórát.lakhely Kapilavasztu mellett. a föld alatti kék és fekete istenek (ld. föld. hátán kívánságteljesítő drágakő.északi zöld tudáshordozó istenség. itt született a Buddha lun (kínai) Abhidarma pitaka Lun Jü (kínai) .a tarkó ördögkapuja.trung trung Lu (ejtett tibeti.abhútaparikalpa/bhranti luddzsatitiloko (szanszkrit) .a háromféle sorsúak (hús-vér. jó íz illat nélkül. a Konfuciusznak tulajdonított tulajdonított 4 klasszikus könyv (Szí Su) egyike lung (ejtett tibeti.futó. szél lung gom (ejtett tibeti) . az indotibetiben a Kos csillagkép luláv (héber) .a 9. az öreglyuk ltastangs kji phjag rgja (írott tibeti) . a zászló közepén ló. imazászló-füzér. elme test) .longsz szku'i lha tshogsz bzhi bcu rtsa gnjisz (írott tibeti) . a testben a torokhoz kapcsolódik lus can gsum (írott tibeti) . sarkaiban tigris. hírvivő szerzetes lungpi (ejtett tibeti) szarvasmarha bika Lungtok Gyaco (ejtett tibeti) .sz. írott tibeti rlung) .bárány.luk luk (ejtett tibeti. délnyugat.a bön szerint a Nem teremtett Lény fehér fénysugarából keletkezett őstojásból kilépő ember.datolyapálma levél (szukkotkor az ünnepi csokorban). dalai láma (i. hópárduc.szöveghagyomány.állandóan összetevőire eső dolog lug (írott tibeti) .kormányösszekötő ltag pa'i bdzd sgo (írott tibeti) .szambhóga kája lön sen (ejtett tibeti) .

a fegyelem iskolája.toll. igazság. méregkeverő. amit hátrahagyunk. a mikosi körbejárása. a nappal feláldozott állatok belső szerveinek esti égetése Jákob emlékére maat (egyiptomi) . a kami fogadása.tanító asszony.lü lü (ejtett tibeti. dicsőítés.Macsig Labdrön ma las thob pa'i rakta (írot tibeti) . .esti ima. írott tibeti) . a test lü (kínai) . köszönetmondás a kaminak macsa (japán) . csan pátriárka. a testi egészség energiája.imamalom ma rig pa (írott tibeti) . 788).(† i.fűzfaág M ma (ejtett tibeti) .démonnő.valami.rakta ma mo (ejtett.anya. varázsló (Macandal 1757-es lázadása után).avidjá ma skyes dgra (írott tibeti) . önteltség. 3.sinto rizs-szertartás általában ősszel (1.méreg. (egyiptomi) maswasa Ma cu (kínai) . Padampa Szamgye tanainak továbbfejlesztője mada (szanszkrit) . a kami búcsúztatása). rontásfajta mácévá (héber) .Adzsátaszatru Maadzsusríkírti (szanszkrit) . 2.Szambhala első Kulika királya.Baszo Dóicu ma dake (japán) .fennhéjázás.önzés macsiai (japán) . ld. bűnöző boszorkány csoport. a 8.tarisznya macuri (japán) .a világ rendje maat (egyiptomi) .sz.lugas a kertben Macsig Labdrön (ejtett tibeti. a szerzetesi szabályok értelmezése. a taoizmus Madonnája Ma cu Tao jin (kínai) .óriás bambusz (Phyllostachys bambusoides) ma gcsig lab szgron (írott tibeti) . amulett. biztonság szimbóluma. a stabilitás. a világ rendje macandal (vodu) . írott tibeti lusz) . a lélek visszavásárlása lygos (görög) .zöld tea maccsharija (szanszkrit) . tisztelet a sintóban. kínai buddhista iskola. írott tibeti ma gcsig lab szgron) . szennyezett szenvedély.lus 'phags po (írott tibeti) . ő írta a Lugha Kálacsakra kommentárt mááriv (héber) .álló kőlap macoutte (vodu) .Vidéha lusz (írott tibeti) . mátarí ma ni khor ló (ejtett tibeti) .

középút.középút. innen már nincs visszaesés alacsonyabb létfokozatba. közbülső.u. ejtett tibeti uma) . mind az anyagi világtól madhja (szanszkrit) . mindenféle nézettől való mentesség (dristi súnja). a pradzsnyápáramita egyik irányzata.aki a közbülső felfogást vallja. 2 aliskolája van (szvátantrika/szautrántika szvátantrika. vagyis Isten.A véglet és közép kifejtése. a kellős középen álló. jógácsára szvátantrika/. a kellős középen álló. mindenféle nézettől való mentesség (dristi súnja). ellenvéleményt nem tűrő szélsőségektől mentes gondolkodás. olyan temetők szelleme.Maman Brigitte Mademoiselle Chalotte (vodu) . 200 körül). a megkülön-böztető fogalmi gondolkodással létrehozott tételek hamisak.vaisnava szent (i. mahájána jógácsára szútra.kreolul törve beszélő titokzatos hatalom Madhávácsárja (szanszkrit) . bármiféle nézettől mentesség. alapítója Nágárdzsuna. Maitréjanátha műve madhjama (szanszkrit) .A középút tana. Nágárdzsuna műve madhjamápratipat (szanszkrit) . aurea mediocritas (arany középút). a Védákról szóló tanítása tiszta dualizmus (dvaitá dvaita váda). fejlődési állapota. aki személy különbözik mind a személyektől.protokolláris viselkedésű titokzatos hatalom Mademoiselle Dinclisin (vodu) . közbülső.alko-hol Madame Brigitte (vodu) . a para 2. praszán-gika) Madhjamaka sásztra (szanszkrit) .sz.középút. középső út mádhjamika (szanszkrit) . önlétnélküliséget vallók (nihszvabhá vavádin). vairágja). más néven ürességet vallók (szúnjatávádin).közép. közbülső rész Madhja antavibhága (szanszkrit) . közepes (pl.a dzsiva középső (emberi) létfokozata.egy guédé. a megváltoztathatatlan. alapítója Nágárdzsuna (i.egy isten megjelenése madár alakban Mademoiselle Brigitte (vodu) . 1239-1319). a dogmatikus szélsőségektől mentes felfogás. a dogmatikus szélsőségektől mentes felfogás. a megváltoztathatatlan. ellenvéleményt nem . avidjá létfokozat madhjamaka (szanszkrit. mahájána jógácsára szútra. ahol elő-ször nőt temettek madárepiphania (görög) .

a para 2. ájur véda Madhuszúdana (szanszkrit) . Magadha nyelve . A közép(hosszú) gyűjtemény mae isi (japán) .bor Madra (szanszkrit) . társával.csontvelő és idegszövet. műve: Anuvakhjájana. másik neve Ánandatírtha madja (szanszkrit) . 247-ben mágadhí (páli) . 152 szútra maddzshima patipadá/maddzsima páda (szanszkrit) . 2 aliskolája van (szvátantrika /szautrántika szvátantrika. bármiféle nézettől mentesség.középút. Krisna egyik neve Madhva (szanszkrit) . a nemes nyolcas ösvény. a szélsőségek kerülése Maddzshima-nikája (páli) . a Buddha megvilágosodásának helye. praszángika) Madhu (szanszkrit) . Visnu Hajagríva alakjában megölte őket. fejlődési állapota.démon. mestere Acsjutapréksa.A közép(hosszú) gyűjtemény (Tripi-taka). a Buddha közvetlen tanítványainak feljegyzései. páli kánon. itt végezték el a buddhista iratok első rendezését i.Madhu démon lesújtója.sz. Pándu felesége.prákrit. a tavasz istene Madhu pindika szutta (páli) .Tipitaka. ájur véda Madzsdzshima nikája (szanszkrit) .Madra királyának lánya. Brahmá szútra kommentár. a Buddha korában fővárosa Rádzsagriha volt (páli Rádzsagaha). Kajtabhával ellopták a Brahmából kiáradó Védákat.Mézesfalat szútra (Tripitaka Szútrapitaka) madhuparka (szanszkrit) . teisztikus vaisnava. jógácsára szvátantrika/.kedvező dolgok felajánlása a múrtinak madhur (szanszkrit) .az első kő a vízmedencéhez vezető úton a kertben mae vare (japán) . Nakula és Szahadéva anyja maddzsa (szanszkrit) . a Buddha tanítása.advaita védánta iskola alapítója (i.tűrő szélsőségektől mentes gondolkodás. megkülönböztető fogalmi gondolkodással létrehozott tételek hamisak.e.férfi szerepet játszó geikók kacurája Magadha rádzsaság (szanszkrit) Észak-India legjelentősebb ókori állama.édes.egy ország Mádrí (szanszkrit) . 1238-1317). a mai Bihár állam területén a Gangesztől délre.

monarchikus birodal-mak.nagy ország/nép. anágámí. a Buddha bőrének színe a szamádhiban mágha (szanszkrit) . a megvilágosodás 4 fokozata (szótápanna. a 4 nagy létező (föld 'szilárdság'. 1. márga maggacsitta (szanszkrit) .vendég.e. arahá).nagy. évezred) mahá jadzsna (szanszkrit) . átélés a laja jógában. szamádhi mahá bhúmika dharma (szanszkrit) . víz 'kohézió'.hindu január magházas technika (egyiptomi) .nagy idő. sziklákkal. az idő teljessége . a duhkha megszüntetéséhez vezető út.nagy megvilágosodás. Ormuzd és Ahrimán szimbóluma magga (szanszkrit) út. ösvény. majd a kialakult szerkezetet turai mészkővel borították. mint az Óbirodalom idején.nagy elemek. tűz 'hőmérséklet'.11 szamszkára a tudatosságban mahá bhúta (szanszkrit) .a középbirodalmi piramisok jellegzetes építési technikája: sugarasan felhúzott mészkő váz alkotta rekeszeket töltöttek fel homokkal.hatalmas magén dávid (héber) .halfajta. nyerstéglával. anyag.magának Brahmának a szintje a forma-világban mahá darsana dnyána (szanszkrit. magasztos mahá bháva (szanszkrit) .nagy áldozat.magat (szanszkrit) .vagy vándorprédikátor maggura (szanszkrit) . nri) mahá kála (szanszkrit) . impozáns látványt nyújtó nagy piramisok épültek így. szakadágámí. a buddhává válás. pitri. déva.nagy szellemi állapot. fizikai forma mahá bódhi (páli) . templom Bodh Gajában. a 4 bölcsesség egyike mahá dzsana pada (szanszkrit) .a legmagasabb ösvény maggid (héber) .Dávid pajzs.ösvénytudat. a jelentős óind államok (i. bhúta. a szamádhi a hatha jógában. de sokkal rosszabbul állták az idő romboló hatását mahá (szanszkrit) . levegő 'mozgás'). a tökéletes élet (Brahmá. a megvilágosodás helyén (régebbi neve Uruvéla) mahá brahmánah (szanszkrit) . a tudat egyetlen formához sem kötődik maggámagga (szanszkrit) . sokkal gyorsabban és olcsóbban. kínai da yuan jing zhi) .a nagy tökéletes tükörszerű bölcsesség. hexagram.

a bháratákról szóló nagy.nagy feloldódás a laja jógában. 2. egyik fejezete a Bhagavad Gítá Mahábhásja (szanszkrit) szanszkrit nyelvkönyv. szamádhi Maha mudra (szanszkrit. 3102. egy buddhavilág egymilliárd világ mahá szattva bódhiszattva (szanszkrit) .magasztos vágy test.nagy megvilágosodás lényegű.Visnu egyik alakja. az uddjána és a dzsalamdhara bandha végzése egyszerre (hatha jóga) Mahábhárata (szanszkrit) . 3.nagy pecséttartás (hatha jóga).a mula.A Ráhula oktatása szutta (Tripitaka Szútrapitaka 62. a megtapasztalható események (dharma) nélkülözik a lelket és az ént. az ilyen dolgok nem kielégítőek (duhkha). kínai da qian shi jie) nagy világegyetem.A nagy elemzés (Bhikkhu vibhanga.-ban véglegesítették. indiai eposz. aki ki.a Jadzsur véda része Mahá Ráhulováda szutta (páli) . a Buddha jelzője Mahá nárájana upanisad (szanszkrit) . eredendő öntudat Mahá vibhanga (szanszkrit) .a fennkölt vágy gyémánt természete. adhvarju. ezer közepesből áll.a Nagy Bölcs.nagy alapelv.80 antara kalpa mahá laja (szanszkrit) . udgátar és atharvan munkáját felügyelő hindu főpap mahá száhaszra lóka dhátu (szanszkrit. nagy lény.a hótar. értelem. legendás szerzője Vjásza. 4. a saktizmusban a 3 test kiegészítéseként mahá szukha vadzsra szattva (szanszkrit) . Rágarádzsa bídzsája Mahá tanhá szankhaja szutta (páli) . nagy-szellemű mahá szukha (szanszkrit) .és belégzésével teremti és pusztítja el az univerzumokat (másik névformája: Kárano-dakasájí Visnu) mahábandha (szanszkrit) . a kialvás (nirvána) a békesség mahá muni (szanszkrit) .nagyon forró pokol mahá tattva (szanszkrit) .) mahá ritvidzs (szanszkrit) .e. írott tibeti 'phjag chen) .A nagyobbik vágykioltás szutta (Tripitaka Szútrapitaka 38.) mahá tápana (szanszkrit) . A szerzetesfivérek kötelezettségeinek elemzése) (Tripitaka) Mahá Visnu (szanszkrit) . terjedelme 18 könyv. sz.tökéletes boldogság mahá szukha kája (szanszkrit) . 100 ezer versszak. az indiaiak szerint az ütközet i. Patandzsali (?) műve . a feltételtől függő dolgok nem állnak fenn tartósan.mahá kalpa (szanszkrit) . 4.e. az i. 4 pecsét: 1. február 8án kezdődött.

000 istenév = 4. vagyis a nők. teremtés. írott tibeti 'bjung ba chen po) nagy létező.320.nagyisten.nagy világkorszak (krita. 4 elem (föld. váhanája oroszlán. inkább a megérzésre és az átélésre épül.Fekete Úr. erede-te a sztúpakultusz: Buddha ereklyéit 8 sztúpában helyezték el.a tudat közvetett módon tapasztalható tárgyai. pusztulás) Mahákaphina (szanszkrit) . dvápara.A nagy út szútráinak gyöngy-füzére.A nagy út összefoglalása.szerzetesi szabályzat a mahájánában mahájuga (szanszkrit) . mintsem a tudásra és a tapasztalatra. mahájána-jógácsára szútra. káli).mahábhúta (szanszkrit. írott tibet mgon po nag po) . és indíthatnék el a tökéletes tudás helyes útján?”.nagy jármű. fennállás. Aszanga műve mahájánavinaja (szanszkrit) .mahájána-követő mahájánaszampaszthita (szanszkrit) . Siva egyik mellékneve mahaggata (szanszkrit) . kék. szél) és a fény.000 földi év Mahákála (szanszkrit. a Nagy fekete tanvédő isten.nagy együttérzés. de nem vezethettek Mahájánaszangraha (szanszkrit) .nyolcvan kalpa (üresség. ezt Asóka tovább osztotta.nagy kocsi. a buddhizmus tibeti irányzata. akik felszállhattak a kocsira. számos formája lehet.a Fehér úr tanvédő isten. csoportja Mahákarunika (szanszkrit. Csenrézi egyik megjelenése Mahákála Mgon dkar dharmapála (szanszkrit. a buddhizmus későbbi.a bölcsesség bódhiszattvája. treta. 12. Maitréjanátha műve mahájánánudzsájin (szanszkrit) . tűz. írott tibeti theg pa cshen po) . a törvényt oltalmazó Mahákála dharmapála (szanszkrit) . mahájána jógácsára szútra. őselem. a Sátrak védelmezője. északi ága Mahájána szútra alamkára (szanszkrit) . tibeti) . alapvető tényező a tér és a fény mahájána (szanszkrit. származtatottak mahájána (szanszkrit) . színe vörös.magasztos mahaggatálambanáni (szanszkrit) . a buddhaguna 7. az eszme Mahádéva (szanszkrit) . fehér. egy buddha erre gondol: „kit szelídíthetnék meg. Mahákála egyik formája mahákalpa (szanszkrit) . írott tibeti jo be thugs rdzse .a mahájánában elindult.arhat a Buddha közelében mahákaruná (szanszkrit) . víz.

az 5 nagy védelmező varázslóistennő mahápatra (szanszkrit) . az utolsó szakja rádzsa (†? i. az evolúció vége. Brahmá-vaivarta.egy kolostor vezetője Mahánáma (szanszkrit) . kínai danuojianna) . Vámana) és 18 Upapurána. kolduló apáca. Vászabha apja mahápadma (szanszkrit) .ban Mahápanycsaraksá (szanszkrit) .a Buddha anyja. mahápurusa (szanszkrit) .Világvége.nagy pecsét mahánagna (szanszkrit.nagy erejű isteni lény mahánájaka (szanszkrit) .sz.Igen Együtt Érző Társ. Agni. női arhat Maháprádzsnyápáramitá (szanszkrit) a mahájána buddhizmus fő mű-ve Mahápralaja (szanszkrit) . Garuda.a nyugati világrész buddhája Máhapradzsapáti (szanszkrit) . a Brahman éjszakája Mahápurána (szanszkrit) .halotti szertartásokat végző hindu pap Maháprábha buddha (szanszkrit) .chen po) . Szkanda. Náradíja. Váraha.a Rádzsagriha-i zsinat vezetője. 6 Saiva: Matszja.lótuszszerűen tágra széthasadó.arhat a Buddha közelében Mahámája (szanszkrit) .nagy lény (pl. Linga.a Buddha nagynénje. Bhágavata. 1039). Kúrma. aki nevelte anyja halála után Mahápandita Dípankarasrídnyána (szanszkrit) . aki 7 nappal a Buddha születése után meghalt mahámámsza (szanszkrit) . Siva.a keleti világrész buddhája mahámudrá (szanszkrit. Bhavisja.sz.indiai tanító Tibetben az (érkezett i. stb. Avalókitésvara Mahákasjapa (szanszkrit) . a katampa iskola alapítója Mahápandita Gajadhára (szanszkrit) . 485).a Buddha nevelőanyja.arhat a Buddha közelében Mahákauszthila (szanszkrit) . egy buddha) . Padma. sz.emberhús Mahámaudgaljajána (szanszkrit) .kasmíri filozófus az i.a panycsavaggíják közül az egyik. Márkandéja. 6 Brahmá: Brahmá.e.arhat a Buddha közelében Maháméru buddha (szanszkrit) .3 x 6 purána (6 Vaisnava: Visnu. 9. hideg pokol Mahápadzsápati (szanszkrit) . írott tibeti phjag rgja cshen po) .Köncsog Gyelpo másik neve Mahápandita Szakjasrí (szanszkrit) . a Nagy Irgalmú Úr. arhat a Buddha közelében Mahákátjájána (szanszkrit) . Brahmánda.

a dob fája (Ochroma pyramidalis Cav. a Brahman nappala Mahászaccsaka szutta (páli) . Padmaszambhava fordítása maháráurana (szanszkrit) .a Vinaja egyik iskolája mahászanghika (szanszkrit) .a buddha 32 nagy szépségjegye mahárádzsa (szanszkrit) .a Nagy Titok Gyémántkereke.Teremtés. egy hindu csoport vezető papja mahaudème (vodu) . szánkhja.Siva-ünnep február újholdjakor Mahásristhi (szanszkrit) .) Mahászahaszrapramardiní (szanszkrit) .A nagyobbik Szakuludáji szútra (Tripi-taka Szútrapitaka 76.A szárafáról vett hasonlat nagyobbik szútrája (Tripitaka Szútrapitaka 29. az utolsó dzsainista thirtankara.szanszkrit-tibeti szakszótár mahávrata (szanszkrit) . 700 körül fordították le kínaira mahávákja (szanszkrit) .e.e. 527-ban.sz. az 5 nagy védelmező egyike Mahászakuludáji szutta (páli) .Hatalmas Eredmény. pradnyánam brahmá) Mahávana (szanszkrit) . a másik a Dzsina (győztes) Mahávjutpatti (szanszkrit) . a Vinaja egyik iskolája. Vardhamána első felvett neve. kínai Ce cai . értelem.Nagyerdő.a nagy közösség tagjai.bódhiszattva Mahászunnyatá szutta (páli) .Nagy Hős.) mahászammata (szanszkrit) . ajam átma brahmá. i.A nagyobbik Szaccsaka szútra (Tripitaka Szútrapitaka 36.Tipitaka. az egyházszakadás után ide tartozott a legtöbb hínajána buddhista Mahászáropama szutta (páli) . aham brahmászmi. kibontakozatlan. forró pokol Mahásivarátri (szanszkrit) . A nagy rész Mahávairocsana szútra (szanszkrit) .a singon-szekta könyve.) Mahásziddha Vairupa (szanszkrit) .A megüresedés nagyobbik szútrája (Tripitaka Szútrapitaka 122. i.Asóka fia (öccse?).az Ezret legyőző nagy varázs-lóistennő. században.Köncsog Gyelpo másik neve Mahásziddhi (szanszkrit) . a Tornyos Csarnok-áráma Vészálí mellett Mahávíra (szanszkrit) .alapelem. meghalt kb.nagy király Mahárahaszja vadzsrajána csakra (szanszkrit) .nagy sírás-rívás.nagy mondások (tat tvam aszi. Nagy Indra Mahésvara (szanszkrit.nagy fogadalom.mahápurusa laksana (szanszkrit) . írott tibeti dbang phjug chen po. aki a théravádin kánont Ceylonba vitte az i. Padmaszambhava fordí-tása (18 könyv) Mahászthámaprápta (szanszkrit) .) Mahávagga (páli) . 1. a szílák betartása Mahéndra (szanszkrit) .) mahat (szanszkrit) .

sz. az érzékelhető világ káprázata.fej-úr-loa.elefántvezető mahzor (héber) . csalás. 1135-1204) orvos. Legba maît' caye (vodu) .családfő maî'tête loa (vodu) . a bráhmanák szerint tőle ered a világ. században Maitréjí (szanszkrit) . Árja (szanszkrit.hegy. együttérzés. felebaráti szeretet az azonosság érzésével.az aszurák építőmestere májá (szanszkrit) .illuzionizmus. páli nyelven Mahisászura Mardiní (szanszkrit) . szerető kedvesség Maitrí upanisad (szanszkrit) . tantrikus szexuális rítus Maître Carrefour (vodu) .sz.Mahisa démon elpusztítója.mohél Majmuni Mózes (héber) . a Buddha anyja májáváda (szanszkrit) . Siva egyik mellékneve. barátság.táncfajta Mahinda (szanszkrit) . szóban.szeretetre méltó.(i. Nagyhatalmú úr. amíg azonosnak érezzük a prakritit és a purusát. gésajelölt Maimakterión (görög) . 250).Hatalmas úr.a tánc asszonya.jógácsára filozófus az i. a jövendő (5. 4. Dordzse Szempa kísérője Maitréjanátha (szanszkrit) . a Buddha egyik előző meg-testesülésének tartják a buddhisták mahi (vodu) . Legba Maitréja. filozófus . ciklus.e. elterjesztette a buddhizmust Srí Lankán (i. káprázat. írott tibeti bjams pa. kínai Mi lo) bódhi-szattva.a Keresztutak ura. illúzió. a tudás ura. ünnepi imakönyvek sorozata maiko (japán) .) Buddha. csalárd-ság. páli Arija Mettejja.visszatérés.a Lakhely ura. érzékcsalódás. a szeretettel teljes.tien) . fejedelmi asszony mahút (szanszkrit) .-5.közösülés. hónap Maît' bitation (vodu) .az 5.nem-ez/az. valakinek a személyes védelmezője maithuna .szexuális egyesülés Maiunáka (szanszkrit) .Asóka fia.a Jadzsur véda része maitunja (szanszkrit) .bivalytehén. varázslat. szennyezett szenvedély. Durgá mahisí (szanszkrit) . Jádzsnyavalkja egyik felesége maitrí (szanszkrit.jóság.Szépséges Istennő. a Himalája fia Maja (szanszkrit) . Sankara majl (jiddis) . páli mettá) . a Buddha anyja Májádéví (szanszkrit) .

ájur véda man ngag (írott tibeti) .pávatoll legyező majúrászana (szanszkrit) .papnő mammiszi (egyiptomi) . Szukésa fia Máljaván (szanszkrit) . az öt erős méreg egyike manahszanycstanáhára (szanszkrit) . ajanamsza makarászana (szanszkrit) . az ízlelés ura máládhárin (szanszkrit) .majom órája (kínai) .küzdő.születésház mamszadhatu (szanszkrit) .krokodil-tartás (hatha jóga).ákára mam rtog (írott tibeti) .upadésa mána (írott tibeti nga rgjal) .díszítmények. Varuna hordozója. virágfüzért tartó málászana (szanszkrit) . béklyó. gőg. Szukésa fia malla (szanszkrit) . női bódhiszattva.önmaga mamakára (szanszkrit) .ráksasza. a test rendszerében a testnedvek maman loa (vodu) . csalás.körülmetélés.füzér-tartás (hatha jóga) Málava (szanszkrit) . ájur véda mála (szanszkrit) .izomszövet.vikalpa mama/attanija (szanszkrit) . büszkeség. a víz természetének tiszta transzcendens eleme. shalabhászana makaros (görög) .a jaksák egyik szintje. koszorú. a bak csillagkép. szamojadzsanáni.jógácsára szvátantrika mal kadi (vodu) .egy ország Maléma (ejtett tibeti) .páva-tartás (hatha jóga) Makara (szanszkrit) .15-17 majúra vídzsaní (szanszkrit) .az Indus torkolatától nyugatra fekvő terület mal 'bjor sojod pa'i dbu ma rang rgjud pa (írott tibeti) .az enyém képzete Mamakí (szanszkrit.önteltség.hallucináció zazen közben Makkhali Gószála (szanszkrit) . városuk Pává málu (szanszkrit) .túláradóan boldog (az istenek) makio (japán) .élősködő kúszónövény mam pa (írott tibeti) . ksatrija törzs.papnő mambo (vodu) .női buddha.krokodilszörny. amely nem fér össze a buddhizmussal Makrán (szanszkrit) .ráksasza.szellemi tevékenységből származó táplálék .anyagcsere végtermékek. felvétel a szövetségbe Máli (szanszkrit( . a 8. Ratnaszambhava kísérője malenolás (jiddis) . füzér.epilepszia mala (szanszkrit) . ejtett tibeti) . énnel töltöttség.olvasó.a tittha ádzsívika iskola vezetője.

a szellem belső szerve. Aksóbhja) Mandalaj (szanszkrit . felesége Bháratí Mandarava . viccshinnapravartak manasz-kára. vízkör (mindegyik 4 részes).).a belső szellemi világ tudata manasz (szanszkrit) . fémkör. démonok.sz. a gondolati tényezők összekapcsolása manaszkára (szanszkrit) . misztikus diagram.mánamannyaná (szanszkrit) . a szellemi fejlődés második foka manana dnyána (szanszkrit) .kör/négyzet alakú rajz. álambana pratjaja mánaszcsakra (szanszkrit) . a tudat aktív oldala.a negyedik buddhista zsinat 1871-ben mandalászana (szanszkrit) .a szkandhák szimbólumai. mentális tevékenysége: manonivésapravartak manaszkára. szélkör.elmegyógyászat.idegközpont a köldök és a szív között mánaszika (szanszkrit) .Dzsanaka lánya.önteltségből eredő képzet manana (szanszkrit) . burok. sz. elme. 6 körszeletben a létformák (istenek.a félig emésztett étel végterméke. disznó).mimánszaka mester (i. a kozmosz spirituális összefüggéseit fejezi ki mandalabuddha-elem (szanszkrit) . gondol-kodás. a kör szélén az ok-okozati összefüggések (bhava csakra.folyó a Csitrakúta hegynél mandala (szanszkrit. Szurésvara néven Sankara tanítványa. ájatanapravartak manaszkára manaszroga csikitsza (szanszkrit) . az anyagvilág visszatükröző-dése. 4 kozmológikus kör: űrkör. burka a manomaja kósa. upámsu) mánaszika tapasz (szanszkrit) az elme. elmeműködés.öntelt büszkeség. eredetileg korong agyagos iszapból (elkészítése: Viszuddhi Magga). nidána). Amitábha.a bhikkuní időleges lefokozása. aviccsinnapravartak manaszkára.egy mantra elgondolása hang nélkül (még: vácsanika.gondolkozás és megbeszélés útján elért tu-dás manasiki (japán) . a gondolatok leküzdése mánaszikára (szanszkrit) .egyéni tudat. gőg mánatta (páli) . ájur véda mánátimána (szanszkrit) .a májá felismerése. Ratnaszambhava. írott tibeti dkjil 'khor) . emberek. amelyek a meditációt segítik (Vairocsana.mandala-tartás (hatha jóga) Mandana Misra (szanszkrit) . 8.figyelem. Bharata felesége . állatok.tevékenység. festmény épület. az elme 4.Padmaszambhava egyik női kísérője Mandaví (szanszkrit) . elkülönítése mandagni (szanszkrit) . Amóg-havadzsra. pokollakók). kígyó. kísértetek. amely a buddhista tanítást magyarázza: középen a 3 méreg (galamb. ájur véda Mandákiní (szanszkrit) .

mandir (szanszkrit) az ima háza, hindu templom Mandódari (szanszkrit) - ráksaszí, Máljaván lánya, Rávana felesége mandúkászana (szanszkrit) béka-tartás (hatha jóga) Mándúkja upanisad (szanszkrit) - A Beka fiainak titkos tanítása, az Atharva véda része Mandzsughósa buddha (szanszkrit) - a keleti világrész buddhája Mandzsughósa dhjánibódhiszattva (szanszkrit) - Széphangú elmélkedő dhjánibódhiszattva Mandzsusrí (szanszkrit) - az igazság ura, a bölcsesség és a transzcen-dentális tudás bódhiszattvája, az asztrológia védelmezője Manethón királylistája (egyiptomi) - Manethón az i.e. 3. században élt görög történetíró, aki I. Ptolemaiosz Szótér megbízására megírta a fáraókori Egyiptom történetét és kidolgozta királyainak sorrendjét, az általa felállított sorrend már több helyen megingott, de műve mindenképpen sok segítséget nyújtott a történészeknek, tőle származik az egyiptomi uralkodók felosztása 30 dinasztiára, ez a torinói lista mangala (szanszkrit) boldogságot hozó rítus gyermekeknél, szerencsejel Mangala vár (szanszkrit) - a kedd hindu istene, a Mars, jelképe a háromszög, hordozója kos vagy szekér mángalja laksana (szanszkrit) a buddha talpán lévő 108 szerencsejegy manger dyo (vodu) - felszentelési rítusok során felajánlott adomány manger guinin (vodu) - a rada loáknak felajánlott ételek manger loa (vodu) - loa-lakoma, a vodu szertartás manger manassa (vodu) - évente egyszeri áldozat az élő vagy halott ikrekért (háromkirályok napján vagy nagyszombaton vagy karácsonykor) manger morts (vodu) - halottak lakomája manger yam (vodu) - jamszgyökér-evés mánhágim (héber) - vezetők a hitközségben mani (ejtett tibeti) - kövekből rakott fal, mindegyik kőre ráírták/vésték az om mani padme húm szöveget Manimán (szanszkrit) - jaksa, Kuvéra szolgája Manipadmá (szanszkrit) - királynő, az om mani padme húm mantra ere-dete jelentésváltozással Manipur (szanszkrit) - egy ország manipúra csakra (szanszkrit) - erőközpont (pítha) a köldök magasságá-ban manizmus - ősök kultusza

manman (vodu) - adjountò mano (szanszkrit) - értelem manó szanycsétaná (páli) értelmi tevékenység, összekapcsolódás közvetítővel, a manasz tevékenysége az indríják összefűzésére, a 3 áhára; karma mano vidnyána vidnyapti (szanszkrit) - az elme-tudás tudomása manoájatana (szanszkrit) - a szellemi egymásra hatás mezeje Manódhara (szanszkrit) - a Buddha harmadik felesége manodhátu (szanszkrit) - szellemi alkotóelem manodnyarúpa (szanszkrit) - kellemes formák manodzsalpa (szanszkrit) - gondolat-beszéd manokarmabídzsa (szanszkrit) - a legmaradandóbb szellemi karma manómaja kósa (szanszkrit) - az érzelmek, az én szellemi alakja, az elme burka, a felfogott dolgok kapcsolatba hozása, a dzsiva egyik burka manonivésa pravartak manaszkára (szanszkrit) - az elme 1. mentális tevékenysége, az elme behatol a tárgyba manónmaní (szanszkrit) - tudatosság nélküli tudat manóváha/manóvahiní (szanszkrit) - az elme csatornája manovidnyána (szanszkrit) - az összefogó elme-tudatosság, a 8. tudatos-ság, ami összefoglalja az 5 érzéki tudatot mantabhání (páli) bölcs beszédű, varázslónő, szertartásvezető manteion (görög) - jósszentély mantelli (jiddis) - möil Manthána (szanszkrit) - az egyik sziddha Manthara (szanszkrit) - hegy, az ősóceán köpülőrúdja Manthará (szanszkrit) - Kaikéjí szolgálója mantiké (görög) - a jóslás tudománya mantra (szanszkrit, írott tibeti szngagsz) - a gondolat eszköze, varázsige, szent szavak, mondások, amelyek ismétlése bizonyos hatást fejt ki, az elme (manasz) megszabadítása, gnóma; kiejtése: vácsanika, upámsu, mánaszika mantra jána (szanszkrit) - mahájána irányzat a titkos tanítások oldala, vadzsrájána mantra jóga (szanszkrit) - jóga mágikus erejű szavak útján, gyakorlatai: bhakti, suddhi, ászana, panycsa szévana, ácsára, dháramá, divja désa szévana, prána krijá, mudrá, tarpana, havana, bali, jága, dzsapa, dhjá-na, szamádhi mantra kritá (szanszkrit) - a mantrák eredményezte mágikus erő

mantra naja (szanszkrit) - a tökéletesség elérése misztikus formulák segítségével mantra sásztra (szanszkrit) - okkult nyelvtudomány mantra/dháraní (szanszkrit, írott tibeti gsang sngags/gzungs) - titkos szavak Manu (szanszkrit) - a Manvantara korszakok szellemi urakodója manu (szanszkrit) - az első ember, egy régi törvényhozó, de általában egyes korszakok törvényhozói, egy manvantara időszakig el, egy kalpában 14 manu születik, ezek: Szvajambhuva, Szvarocsisa, Utta-ma, Tamasza, Radzsvata, Csaksusa, Vajvaszvata, Szávarni, Daksa Szávarni, Brahmá Szávarni, Dharma Szávarni, Rudra Szávarni, Déva Szávarni, Indra Szávarni manusa (írott tibeti mi) - ember, a rúpá rúpa bhúmi egyik csoportja, 12 fajta a 4 földrészen és 8 alföldrészen mánusi buddha (szanszkrit) - emberi buddha, a déli buddhizmusban manusja pudgala (szanszkrit) - az ember személye manusjakula (szanszkrit) - emberi család Manuszmriti (szanszkrit) - Manu törvénykönyve manusszá (szanszkrit) - az emberi világ manvantara (szanszkrit) - az az időszak egy kalpában, amíg egy manu él Manvantara (szanszkrit) - egy-egy manu uralkodási ideje Manzan (japán) - zen mester Manydzsusrí (szanszkrit, írott tibeti 'jam dpal) - a Szelíd Dicsőségű, a bölcsesség bódhiszattvája, a misztikus tudás, a legfőbb ismeretek megtestesítője, az asztrológia megalapítója, inkarnációja Padmaszambhava és Congkapa, székhelye a Vutajsan hegy, jelképe a lángoló kard mannyaná (szanszkrit) - a 3 képzet (tanyhá, mána, ditthi), felfogás, a tárgy téves megragadása mapou (vodu) - gyapjúfa mappo (japán) - a buddhista törvények megszűnésének, a világ végének korszaka mar me mdzad (írott tibeti) - Atísa Dípankarasrídnyána Mára (szanszkrit, ejtett tibeti düd, írott tibeti bdud) - Halál, a Gonosz, a Buddha megkísértője, a Sátán, aki erővel és fondorlattal több ízben megpróbálta a Hőst letéríteni a megvilágosodás útjáról, amikor elérte a megvilágosodást, a Gonosz megpróbálta megakadályozni a Tan kerekének megforgatását, hogy más élőlények is a megszabadulás ösvényére

léphessenek, az idős, beteg Buddhát igyekezett rávenni, hogy mielőbb lépjen a teljes nirvánába; lányai Tanhá (vágy), Rati (gyönyör), Arati (elégedetlenség) maranam (páli) - meghalás maranaszati (páli) - elmélkedés a halál fölött marassa (vodu) - élő és halott ikrek marassa bois (vodu) - erdei ikrek márga (szanszkrit) - ösvény (karma, bhakti, dnyána, jóga), út, 8 evilági ösvény, az evilágit meghaladó ösvény, a bódhi paksika dharma 8 része a 37-ből márga dnyána (szanszkrit) - az út tudása (út /márga/, alkalmasság /njája/, teljesítés /pratpad/, megszabadítás/) márga sírsa (szanszkrit) - téli, hindu hónap, november vége-december eleje márga szatja (szanszkrit) - a szenvedés megszüntetéséhez vezető út igaz-sága Mariammá (szanszkrit) - a himlő istennője Marícsi (szanszkrit) - démon, szélisten, Brahmá egyik fia, Kásjapa apja, aranyszínű őz formájában elcsalta Rámát, a marutok vezére marícsjászana (szanszkrit) - Marícsi-tartás (hatha jóga) Marinette nois chèche (vodu) - a rossznak elkötelezett női ördög, végrehajtja Kita terveit marjada (szanszkrit) - a hindu templom körüli legkülső, 5. fal Márkandéja (szanszkrit) - Brahmá purána, egy risi maror (héber) - keserűfű (széder este) Marpa (szanszkrit, ejtett tibeti, írott tibeti chos kji blo gros) - indiai fordító (i.sz. 1012-1096), az első tibeti buddhista mester, mesterei Náropa és Maitrípa, tanítványa Dzsecün Milarépa, iskolájuk a kar-gyüpa Marpo (ejtett tibeti) - indiai tantrikus tévtanító marranus/marrano (spanyol) - rejtvezsidó (marrano = disznó), tettetett kitérők (konvertiták) marré paquette (vodu) - telihold idején végzett szertartás talizmánok készítésére martjámartja (szanszkrit) - egyszerre halandó és halhatatlan teljesség maru obi (japán) - 4 m hosszú és 70 cm széles öv, amit a háton négyzetesen megkötve hordanak marutok (szanszkrit) - szélistenek mascort (vodu) - táncfajta másgiáh (héber) - a kóserság ellenőre Másiáh (héber) - Messiás, felkent

masisi (vodu) - homoszexuális maskónesz (jiddis) - zálog maswasa/ma (egyiptomi) - az egyik legerősebb líbiai törzs, akik I. Széthi idején jelentek meg a tjemehuk (egy másik, déli líbiai törzs) földjén, vízszintesen betűzött strucctollat viseltek a hajukban, erről ismerhetők fel az ábrázolásokon, további névalakjaik még: masuasu, meswes, stb. masza (szanszkrit) - hús, ájur véda mászoréta (héber) - hagyományozó masztaba (egyiptomi) - előkelő személy sírja, amely felépítménye alakja miatt kapta ezt a nevet (arab „pad”), az archaikus kortól az első átmeneti kor gyakran királyok is temetkeztek masztabába mátá (szanszkrit) - anya, Durgá Mataemon Munenori, Jagjú (japán) - Az életet adó kard (Heiho kaden-só) (1632) írója Mátali (szanszkrit) - Indra kocsihajtója, az isteni hírnök mátán beszéter (héber) - cedáká persely matápitu upatthanam (szanszkrit) - az apa és anya segítése mátarí (szanszkrit, ejtett tibeti ma mo) - démonnő mátha (szanszkrit) - kolostor Mathura (szanszkrit) - város Uttar Pradesh államban, itt testesült meg Visnu körülbelül 5 ezer évvel ezelőtt Krisna képében mati (szanszkrit) - pradnyá mátiká (páli) - szöveg, tartalom matil (szanszkrit) - értelem matr gháta (szanszkrit) - anantaríka karma, anyagyilkosság matrí (szanszkrit) - szeretet Matrika (ejtett tibeti) - a halottégető körül élő boszorkányok mátszarja (szanszkrit, írott tibeti ser sna) - fösvénység, az egyik béklyó matszija (szanszkrit) - aranyhalak, a beteljesedés jelképe Matszja (szanszkrit) - hal, Visnu egyik inkarnációja, de a tantrikus gya-korlatok egyik eszköze is, egy ország matszjászana (szanszkrit) - hal-tartás (hatha jóga) Matszjéndra (szanszkrit) - az egyik sziddha matur (ejtett tibeti) - a jakbőrben tárolt vaj darabolásához szükséges vágóeszköz Maudgaljájana (szanszkrit) - a Buddha tanítványa a Lótusz-szútrában maula (szanszkrit) - az első dhjána alapszintje

maula dhjána (szanszkrit) - valóságos dhjána maula szamápatti (szanszkrit) - 8 tényleges eltérés maula szamápatti dhjána (szanszkrit) a 4 dhjána megszerzésének gyöke-re maulika szánkhja (szanszkrit) - régi szánkhja, Kapila eredeti tanítása mauna (szanszkrit) - némaság mauna szádhana (szanszkrit) - hallgatási fogadalom Maurja-dinasztia (szanszkrit) - a Nagy Sándor halála (i.e. 323) utáni rádzsák ma-val kezdődő szavak - a saktisztikus tantrában, mada (alkohol), matszja (hal), mánsa (hús), mudrá (növényi drog), maithuna (közösülés) mavangu (vodu) - őrüveg mazal tov (héber) - jó szerencsét mazanga (vodu) - vérfarkas mazone (vodu) - táncfajta mazu (japán) - ha egy danna megszakítja kapcsolatát egy geikóval mched grogs dam tshig gcig pa (írott tibeti) - egyfogadalmú társ mched pa (írott tibeti) - kiterjedés, a szellem kiáradása (álokábhásza) mchog gi dngos grub (írott tibeti) - kiváló emberfeletti képességek birtokosa mcshod pa'i mandal (írott tibeti) - csö pe mandala mcshod rten (írott tibeti) - csörten mdi sde (írott tibeti) - Szútra pitaka mdo (írott tibeti) - Amdo, szútra mdo khams (írott tibeti) - Do kham mdo stod (írott tibeti) - Do Tö mdo szde dren pa njer bzsag (írott tibeti) - Az éber figyelem alapjairól szóló szútra, akarmáról mdo szde lasz brgja (írott tibeti) - A karma száz példájáról szóló szútra mdo szde mdzangsz blun (írott tibeti) - A bölcs és a balga szútrája, a karmáról mdos (írott tibeti) - dö mdzo (írott tibeti) - dzo me (ejtett, írott tibeti) - alsó kollégium, filozófia; tűz, az 5 elem (dzsungva) egyike me long lta bu'i je shes (írott tibeti) - ádarsadnyána mé melah (héber) - sós víz (széder este) me tog ma (írott tibeti) - Puspá me treng (ejtett tibeti, írott tibeti sme phreng) - 180 éves nagyciklus a bönben, az első ciklus Senrab Mivo születésével kezdődött

me va (ejtett tibeti, írott tibeti sme ba, kínai lo su) - fesztivál, vásár, gyűlés; 9-es számnégyzet (meva gu 492-357-816); kilenc színű mágikus négyzet a bön asztrológiában; asztrológiai elem Méá Seárim (héber) - Jeruzsálem ortodox negyede méda (szanszkrit) - zsírszövet, ájur véda médha (szanszkrit) - az áldozat sikerét biztosító szubsztancia Mefket (egyiptomi) - türkiz (úrnő), Hathor másik neve megaron (görög) - föld alatti üreg, építészeti együttes megila (héber) - tekercskönyv Meidum/Médum (egyiptomi) - a Fájjúm-mélyedésben található, itt áll Huni piramisa (a Hamis Piramis), és több, III. dinasztiabeli nemesi sír. Külön megemlítendő Rahotep és Nofermaat sírja, az utóbbiban különleges eljárással, üvegpasztaberakással készült domborműveket találtak, ami valószínűleg bonyolultsága miatt, egyedülálló, Nofermaat sírjában volt a híres „meidumi ludak” festmény meilichios (görög) - irgalmazó melamed (héber) - tanító (elemi iskolai) melamed dardeki (héber) - kiskorú fiúk és lányok tanítója melamed gemóre (héber) - nagyobb fiúk tanítója melanuros (görög) - fekete farkú hal (Oblata melanura) melissa (görög) - méh, papnők mellékpiramis (egyiptomi) - 1.) szatellita, 2.) A piramis-komplexumhoz tartozó, kis méretű szatellita, amit feltehetőleg kultikus céllal állítottak, más feltételezések szerint az elhunyt kanopuszait helyezték el benne, mérete valószínűleg sehol sem haladta meg a főpiramis egyötödét, illetve a 25 métert, és rendszerint (de nem kivétel nélkül) egykamrás, gyakran T-alakú kamrával, az első ilyen épület a Hamis Piramis mellékpiramisa, az utolsónak tekintett mellékpiramis I. Szeszósztrisz piramiskomplexumához tartozik, vannak azonban későbbi mellékpiramisok is, amelyek valószínűbb, hogy királynői piramisnak épültek - ezek közül a XIII. dinasztia-beli Hendzser építménye a legfiatalabb Memphisz (egyiptomi) - város a két ország határán, a mai Kairótól kb. 40 km-re délre, fennállása során többször is, és hosszú ideig királyi székhely, a várost Menész (Aha) alapította székhelyül, eredeti neve Ineb-Hedzs (Fehér Fal), később I. Pepi piamisának neve után lett Men Nofer Pepi, ebből Memphisz, ma szórványosan láthatók romjai, nagy részén település áll, és

nem feltárható, Egyiptom ókori történelmében mindig játszott kisebb-nagyobb szerepet különleges fekvése miatt memunim (héber) - megbízottak a hitközségben Men ci khang (ejtett tibeti, írott tibeti sman rcis khang) - Orvostudományi és Asztrológiai Intézet Lhászában, a 13. Dalai Láma alapította, i.sz. 1960-ig működött Mená (szanszkrit) - Himaván felesége meng (kínai) - álom Meng ce (kínai) - erény Meng Csí (kínai) - Menciusz tanításai, a Konfuciusznak tulajdonított tulajdonított 4 klasszikus könyv (Szí Su) egyike menóra (héber) - lámpatartó, hétkarú lámpás mennydörgéskor - áldás (héber) - Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám, sekohó ugvurató malé olán. (Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ királya, akinek erejével és hatalmával van tele a világ.) méreg (3) - a létkerék tengelyét képező kakas, kígyó és disznó = vágy (rága), harag (dvésa), ostobaság (móha) méreg (5) - vágy, harag, féltékenység, büszkeség, mohóság merhac (héber) - női fürdő merket (egyiptomi) - rovátkolt faeszköz az égtájak meghatározására méru danda (szanszkrit) - gerincoszlop Méru/Szuméru (szanszkrit, írott tibeti ri rab lhub po) - világhegy, a világ tengelye, az istenek lakhelye, a hegyek rádzsája, Aranyhegy, Lótuszhegy, tetején nő a kívánságteljesítő csodafa, félig az óceán alá nyúlik, koncentrikus körökben hegyláncok övezik, kifelé fele olyan magasak, mint az előző, közöttük tengerek vannak, a hetedik körüli-ben vannak a 4 világtájnak megfelelő kontinensek (Púrvavidéha, Dzsambudvípa, Aparagodánija, Uttarakuru), a körökön csak termé-szetfeletti képességekkel lehetséges átjárni, a külső fal vasból való hegylánc (80.000 jodzsána magas), ez fogja körbe a világot, a világnak arany alapja van, körülötte víz, fölötte levegő az üres térig, az istenek a Meru csúcsán és fölötte élnek, az emberek a szigeteken, az állatok a szigeteken és a tengerekben, a szellemlények a sivata-gokban, a pokollakók a déli sziget alatt Méruprabhása buddha (szanszkrit) - a keleti világrész buddhája Meruprádipa buddha (szanszkrit) - a déli világrész buddhája Mésa (szanszkrit, páli Mésza) - a Kos csillagkép, ajanamsza

összejövetel Meszilat Jesarim (héber) . írott tibeti mi chos) . írott tibeti mi ser) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.kereskedők. az első erény méttá bhávaná (páli) . szanszkrit) . aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu likbóá mezuzá. ősi tibeti vallás a bön előttről mi csou (kínai) . őrült. emberek vallása.Gar mgon po nag po (írott tibeti) . törzsszövetség).a névtelen vallás. szeretet.a mitikus Szambhala királya a 18.mesüge (héber) . a világ királya. írott tibeti mi ji seng ge) . a lakosság többsége . aki törvényeiddel megszenteltél. a vallási gyakorlatot hangsúlyozta. ciklusban Mi jul (ejtett tibeti) . Örökkévaló Istenünk. (Áldott légy. és megparancsoltad nekünk.Mahákála mi (írott tibeti) .Maitréja mi mor dmar mo skjin gji mgo (írott tibeti) .az egyenesek ösvénye. áldás felszerelésekor: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám.lélekátalakulás méttá (páli.varázsmondás.Győzhetetlen Törvénykirály mi ser (írott tibeti) . vörös mi pham chos kji rgjal po (írott tibeti) .) mgar (írott tibeti) .kínai buddhista iskola.szerető kedvesség (a mitra-ból ered. hülye meszibá (héber) . amit az otthonok jobb oldali ajtófélfájára helyeznek befelé megdöntve. emberek (tibeti) mi cshö (ejtett tibeti. mantra Mi ji Szen ge (ejtett.a Leány Vadkecske-fejű. egyetemes szeretet. mezőgazdasági munkások Tibetben.az óceánban elhelyezkedő négyszögletes alakú Föld Mi lo (kínai) . zsidó erkölcstan Metageitnión (görög) .ajtófélfa.manusa mi (kínai.bolond.a második hónap a Nagy Kutya (Canicula) feltű-nésekor metamorphosis .maitrí. maitrí mezuza (héber) .mi szer mi slob lam (írott tibeti) . pergamenlapra írt Tóra-i szöveg és az azt védő tok. hogy felerősítsük a mezuzát.asaiksa márga mi szer (ejtett tibeti. szanszkrit tantra) .testátalakulás metempsychosis .

tűz. menyegzői tánc zsebkendővel micvot seházmán grámá (héber) . Őz-park Benáresz-Szárnáth közelében migan (vodu) .kocentráció anyagi javak megszerzése érdekében. ő adta a Pubbáramát Migáramátupászádó (szanszkrit) . magyarázat midzu gaki (japán) . írott tibeti mi thun nji) .szenny. 1643-1645) Mik mar (ejtett tibeti. törvény midrábbánán (héber) . írott tibeti mig mi bzang) .Sákjaszimha mija (japán) . amelybe évenként bemártják a gadot Migára (szanszkrit) . tompaság. jelképe vörös és fehér szem Mik Mi szang (ejtett tibeti.kedd. főzet (a feláldozott állat vére.mi thun nyi (ejtett. irigység Migadája (páli) . tanház. szerecsendió). dharma. ellentéte a szammá szamádhi miccsháditthi (szanszkrit) .Migára mama palotája. rendelet midrás (héber) .út.prathaveksaná dnyána miaros (görög) .Mars.egy kolostor legkisebb oktatási csoportja.fenséges ház. tanítás.5 gyűrű könyve (Gorin no so) (i. legtöbbször területi egységek micvá (héber) .rabbinikus parancs. a Pubbáráma migmar (ejtett tibeti) .Mik mar mig mi bzang (írott tibeti) . tunyaság midórájtá (héber) .a nyugat istene.sz. kötelesség. elmélet a sintóban. vörös szem. jó cselekedet. írott tibeti mig dmar) .előszoba mig dmar (írott tibeti) . erkölcsi vétség micen (ejtett tibeti) .Mik Mi szang mig ser (írott tibeti) .Tóra-i parancs. legbelső kerítése midzuja (japán) .kábulat. a lyuk ura .Szávatthí-i kereskedő.diszharmónia mi tsung (kínai) . tao middha (szanszkrit) . a sintoista templom neve Mijamotó Muszasi (japán) .tisztátalan miasma (görög) .titkok miai guan cha zhi (kínai) . csillagánizs. szerencsétlen nap mi'i thub pa shákja seng ge (írott tibeti) .időhöz kötött parancsok miccshá szamádhi (szanszkrit) .sárga szem. Mars.rohadt fazék.kutatás.friss növény. cukor.Antilop-liget.parancs.hamis szempontok micsi (japán) . a sinto templom harmadik. fahéj.

akik a papoknak segédkeznek. (Áldott légy Örökkévaló Istenünk.Buddha fiának. Ráhulának. ez különleges alkalmakkor fehér. tárgyalás. théraváda irat i.összegyűjtés. a Halak csillagkép. burmai kánon) mímámszá (szanszkrit) .tejes étel Milinda panyha (páli) . foka Min (egyiptomi) .e. aki törvényeiddel megszenteltél. ajanamsza minarai dzsaja (japán) . Milinda király (Menandrosz) és Nágaszéna beszélgetése.Dzsecün milaszarvásztivádin (szanszkrit) . Elohénu meleh holám.brit milhig (jiddis) . régebben médiumoknak gondolták őket a hívő és a kami között.császár. amit sinto szertartásokon.fejtegetés. 1. században mimámszaka manaszkára (szanszkrit) .) milam bardo (ejtett tibeti) . vizsgálat általi tökéletes elmélyedés.kis szentély.isten lányai). a világ királya. templomi szűz a sintóban (kanko ..mikádó (japán) . sz.Dzsaiminí műve az i.sinto papnő mikosi (japán) . legtöbbször a papok lányai vagy rokonai. 3. (Tripi-taka. pozitivista követői milenolás (jiddis) .ezoterikus buddhizmus miko (japán) . rituális fürdő.a vizsgálódó. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu al-hatvilá. különösen a Daidzsó szai előtt használnak mikkjo (japán) .e. alatta piros nadrágszoknya.az egyik sziddha. Ahmim.minaraiszan képzést vállaló ocsaja minarai szan (japán) . az első elmélyü-léshez vezető felkészülés 5.Menandrosz király kérdései. az asszony alámerülés előtt: Baruh atá Adonáj. és megparancsoltad nekünk az alámerülést. a hinduizmus egyik bölcseleti rendszere Mimámszá szútra (szanszkrit) . zsinagóga miki (japán) különleges rizsbor. a kamit csoportosan körmeneten viszik új helyére mikve (jiddis) . ruházata fehér köntös.a kami ideiglenes szentélye a sintóban.az álom bardója Milarépa (szanszkrit) . temploma: Koptosz Mína (szanszkrit) . jelképe: Min-fétis. a sinto szerint a japán császárok közvetlen leszármazottai a kamiknak mikdás meát (héber) .suzu (japán). a fehér a tisztaság színe.növendék maiko . ők adják elő a kagurát miko szan (japán) .múmiaformájú termékenységisten.

Biblia. nem üdvös cselekedet/gondolat mithjá dristi virati (szanszkrit) . Kodasim.tökféle (Sechium edule) Miroku (japán) . az első Templom Mislé (héber) . 58-75) aki álmot látott a Buddháról. amely nem kapcsolódik vétekhez. Juda Hanászi fejezte be († i. az okság tagadása.lakoma mistè (vodu) . a helyes és helytelen tagadása.kinevezés minukku (szanszkrit) . konfuciánus házi oltár mitarasi (japán) . tárgyai az elme üdvös és üdvösségre nem .Maitréja miskan (héber) .rituális fürdő a sintóban. ünnepi. ez van a sintai-ban mitama szan no tana (japán) .császár (i.kifinomult. a katakali tánc egyik jelleme mirliton (vodu) .Ming ti (kínai) . 219) (bevezető: Brakhot és Zraim. Dzsanaka székhelye. Nasim.morva szokás minhág ojsztrakin (héber) . a szóbeli tanra támaszkodva földművelési.lengyel szokás minhágim (héber) .hagyományok. egyéni megtisztulás.ismétlés.magyar szokás minhág böhment (héber) .titokzatos hatalom miszogi (japán) . 63 kötet + bevezető.a felséges lelkek oltára.sz.sz. Majmuni műve miste (héber) .osztrák szokás minhág polin (héber) . 10 felnőtt férfi az imához minjenmónok (jiddis) . áldozati és tisztasági kérdéseket tárgyal.és magánjogi. Nezikim.az istenekben lévő szellem a sintóban. szokás minján (héber) .szám/számolás. hasonlít egy lelki mosakodáshoz vagy takarításhoz.imamunkások minuj (héber) .víztartó a megtisztulási rítushoz a sinto templomban Mithilá (szanszkrit) . házasságjogi. Moéd.megrontott téves nézet. Példabeszédek misna (héber) .délutáni ima Izsák emlékére minhág áskenáz nuszáh (héber) . Tohorot) Misne Tóra (héber) . köve-teket küldött nyugatra tudósokért minha (héber) . büntető.tartózkodás a helytelen nézetektől.A Tóra ismétlése. ma Tirhut mithjá dristi (szanszkrit) . vallási és erkölcsi tanításokat tartalmaz.Vidéha fővárosa. mindig része az imi mitama (japán) .szent sátor.

ajanamsza mitjaupavászi (szanszkrit) . a dasa aku-sala prativirati síla 10. abhidnyá mnjam pa njid kji je shes (írott tibeti) .szamatádnyána mnjan jod (írott tibeti) .az erikae alkalmával a geiko elveszti szüzességét mizudzsaja (japán) . Varuna testvére mixin (kínai) .Khe tup dzse mkha' 'gro (írott tibeti) . bön jóslás . észak-keleti fala.a zsinagóga keleti. szombatbúcsúztató mléccsha (szanszkrit) . Alshóbja területe mngon shes phra mo (írott tibeti) .a Nap és a béke istene.szó-magok a 8. 1184-1225). írott tibeti) .sz. Eiszai tanítványa (i.garuda mjo kanzat csi (japán) . a nyolcas csörten-csoport egyike mjha' lding (írott tibeti) . a hármasságok mizráh-fal (héber) . tudatban Mjósin templom (japán) . Dógen mestere mkas grub rje (írott tibeti) .a Tóra-tekercs védőkendője Mitra (szanszkrit) .kevert személyiség.szombat-királynő elkísérése.dákiní mkha' spjod (írott tibeti) .Biblia. vjomacsárin mkhan chen zhi ba mtsho (írott tibeti) .finom belátás.khen po M'láchim (héber) .a Buddha nirvánája.Srávasztí mo (ejtett tibeti.a Nyílt Öröm mezeje. az asztrológiai ciklus páros évei.aki állandóan böjtöl mitnagedim (jiddis) .nirvána Mjang de csör ten (ejtett tibeti) .emlékezés mngal skyes (írott tibeti) .csodálatos tapasztalatok bölcsessége mjogon sudzsi (japán) .az Ikrek csillagkép. tagja mithjá mána (szanszkrit) . ahol a frigyszekrény van (a Jeruzsálem felé néző fal) mizráhi (héber) .megrontott büszkeség Mithuna (szanszkrit) . pl.dáka mkha' 'gro ma (írott tibeti) .idegen Mnémosyné (görög) .női elem.gaganacsárin.vezető dharmái.vendéglő mja ngan lasz 'dasz pa (írott tibeti) .zen kolostor Mjózen (japán) .a hagyományos zsidóság szellemében gondolkodó irányzat mitpáhá (héber) . Királyok első és második könyve mlavé dimalká (héber) .rinzai mester a Kennin templomban.anyaméhből születés mngon par dga' ba'i zhing khams (írott tibeti) .babona mixta persona (latin) .keleti zsidóság mizuage (japán) .Sántaraksita upadhjája mkhan po (írott tibeti) .

formája gyönyörű lány. írott tibeti) . páli mókkha) . írott tibeti gti mug) .nagy kiterjedésű tó a Fájjummélyedésben. kötődés.jós mo tong (ejtett tibeti) . ostobaság.mo lha (írott tibeti) . írott tibeti) .e.sorsistennő Moirisz-tó (egyiptomi) . ma Birkhet el Kharun. jelképe a fekete sertés. tévhit.ártó loák.110 x 80 cm-es díszes plakát mokusó (japán) . mondó (japán. a buddhizmusban azonos a nirvánával.körülmetélő Mohiní (szanszkrit) . a cselekvés akadálya mohél (héber) .halotti emlékmű monizmus minden létezőt egyetlen alapelvre visszavezető filozófia . homály. megszülte Sivának Szaszthát Moira (görög) .móksa móksa (szanszkrit. balgaság.csendes illumináció zazenben molha (ejtett. zavaro-dottság.szabadulás mokuroku (japán) . a tó kiterjedése sokkal nagyobb volt. káprázat. III. Amenemhat zsilippel és gáttal szabályozta. része.a bal hónaljban lakó női istenség mombinszilva-fa (vodu) . ostobaság. Visnu ebben a mellékinkarnációs alakban szerezte vissza. elvakultság. Gyönyörűséges sugárzás mónéjja (páli) . Szanydzsaja paribbádzsaka tanítványa Moggallíputta tissza (páli) . mint ma mókkha (páli) . megsza-badulás a születés és halál körforgásából.rizsgolyó Moéd (héber) . tompaság. kiszabadulás.Spondias mombin L. zsidó ünnepek Móggallána (szanszkrit) . a 3 méreg egyike. kínai ven ta) . kötöttség.amikor a démonok az óceán köpülése közben ellopták a halhatatlanság nektárját.leány-isten.felszabadulás. szabadság. sorsosztó mo pa (ejtett. a végső cél. a brahmánizmusban beolvadás a Brahmanba móksana (szanszkrit) .Mandzsusrí. ókori nevén Merur. megszabadulás. kutyát áldoznak nekik Mondzso boszacu (japán) .női váltság áldozat modaka (szanszkrit) . kezében nektárral telt edény. zsinat elnöke mohá (szanszkrit.bráhman matematikus.a Misna 2.az i.kérdés-felelet technikájú tanítás a csan/zen buddhizmusban Mondongue moussai (vodu) . 250-ben tartott 3.tudatlanság. vizét a Nílusból. a József-csatornán (arabul Bar el Juszuf) át kapja.

démon. a dasa akusala prativirati síla 4.a vér eltávolítása malenoláskor möil (héber) . nem-lét. .holttest mritászana (szanszkrit) . kötél. ünnep Lhászában.semmi.meglovagolni.tószülötte. remetetanya Benáresz közelében. kikeresztelkedett spanyol zsidó moros (görög) .halál mtho ris (írott tibeti) . a tett tár-gya egy másik személy. selyem. ahol a Buddha elmondta első prédikációját mrisá (szanszkrit) . általában az imaszertartások mönáker (jiddis) .tavi ártók mtshur pu (írott tibeti) . itt van a Remetehegy.osztályrész mósa dharma (szanszkrit) . a fehér lótusz mtsho sman (írott tibeti) . vairágja) mriga (szanszkrit) .hullapóz (hatha jóga) mritju (szanszkrit) .szvarga mthun nyi (írott tibeti) .mono no avare (japán) . szóbeli mrisáváda virati (szanszkrit) . írott tibeti dmu) . másokkal megosztott együttérzés monter (vodu) . tisá beávkor (áv 9) fekete.trejberol mraksa (szanszkrit) .Csurpu mu (ejtett tibeti.csalás.tanítónk moriszko (spanyol) . máskor bármilyen mön lam cshen mo (ejtett tibeti) .a Tóra-tekercs védőköpenye.igaz tanító Moré Nevuchim (héber) . tagja mritam (szanszkrit) . amikor egy loa a hívére száll more cedek (héber) . megindító. nem üdvös cselekedet.megtévesztő természet möcicá (héber) . Dáruka erdejének bölcsei teremtették Mrigadáva (szanszkrit. brokát vagy bársony. Nagy fohász.nagy imaünnep.mélabús.Tévelygők útmutatója.mór. hamis mrisáváda (szanszkrit) .gyenge. Siva kezébe kapta. az újév kezdete.thun nyi mtshams med pa (írott tibeti) . tagadó előképző. Majmuni műve morénu (héber) . írott tibeti ri dvags chal) Antilopliget (Őz-park). ami a király fejétől az égbe vezet mú (japán) .szarvas.ánantaraja mtsho skjes (írott tibeti) . az őszi ünnepek idején fehér. megszállottság. enyhe (pl.tartózkodás a hamis beszédtől.valótlan.képmutatás mridu (szanszkrit) .

együtt érző öröm.állandótlanság muga (japán) . kötődés az érzék-szervi világhoz mudhuram (szanszkrit) . szanszkrit.a tudat alkalmazkodó készsége mudzsó (japán) . erény múdrá (szanszkrit.megváltás.felszabadult mukta haszta shírsászana (szanszkrit) .beavatott . hatha jóga gyakorlata mudutá (szanszkrit) .kígyóisten mudéjar (spanyol) .arckendő a dzsaináknál muki (japán) .tompultság. a mantra. a 3. kuszala múlá múlá bandha (szanszkrit) . de a tantrikus gyakorlatok egyik eszköze is (növényi drog). felszabadulás (móksa) mukti phala (szanszkrit) . bélyegjel.nem-én Mugadzsa (szanszkrit) .istenrádzsák fényből sodort kötele mu nen rju (japán) . viselője az eljövendő idők egyik lehetséges buddhája.buzgóság. írott tibeti dga 'ba) . páli mutti) .elsők a hitközségben mukha mandapa (szanszkrit) . bizonyos jelentésű szimbolikus kéztartás.az első hónap neve az iszlám holdévben Muin (japán) .tudat nélküliség a kendóban mu to rju (japán) .a Mjosin templom apátja mukdámim (héber) . a gát összehúzása múlá bandhászana (szanszkrit) alapot megkötő-tartás (hatha jóga) múlá guru (szanszkrit) .semleges cselekedet mukta (szanszkrit) . eredet. akuszala múlá. a szeretet öröme. méltánylás. elhomályosodottság. az 5 levél rajta az 5 tathágata és az 5 bölcsesség jelképe múla (szanszkrit) . udvarhölgy mugen rju (japán) .a szentély előtti terem a hindu templo-mokban a híveknek mukha vasztriká (páli) .szabadkezes fejenállás (hatha jóga) mukti (szanszkrit. örülni mások örömének.gyökér. forrás. szelídség. gyönyörködés.a Buddha negyedik felesége.pecsét. együttörvendezés.ellenség nélküliség a kendóban Mucsilinda .iszlám hiten maradt spanyol múdha (szanszkrit) .alap szorítás (hatha jóga).látás nélküliség a kendóban muharran (iszlám) .korona.végső szabadulás a körforgásból mukuta (szanszkrit) . írott tibeti phjag rgja) .édes muditá/priti (páli.

Gyökérfeltárás szútra. a lényeges elemeket a belső szervek eltávolítása. kínai vu men Huj kaj) . például aranyból Mumon Ekai (japán. a figyelem behatolásának segítője.A középút alapversei.a mahájána vinaja Tibetben múládhára csakra (szanszkrit) .nem-teremtett ősanyag (ld. viszonylag pontos leírást ad az eljárásról Hérodotosz. időnként bitumen bevonattal) ellátása képezte. már egészen korán megkezdődik a halottak mumifikálása. valami-nek a csúcsa (nem valós tárgynak) . buddhista szöveg. Maddzshima nikája 1. a Buddha egyik neve. némaságot fogadó szer-zetes. rindzai iskola Mundaka upanisad (szanszkrit) . amelyhez az elgondolást valószínűleg a sivatag száraz.) múlá prákriti (szanszkrit) .zen mester (i. és védőburkolattal (balzsamokkal átitatott vászoncsíkokkal.erőközpont (pítha) a gerinc alsó végén a medencénél múlaguru (szanszkrit. vezeklő. április-május murahacsibu (japán) . nátronizáló körülményei között jó állapotban maradt holttestek adták.Múlá madhja maka vrittih (szanszkrit) . Hérakleitosz). a prákriti gyökere múlá szarvásztiváda vinaja (szanszkrit) . a múmiát oltalmazó és a túlvilágra bejutást segítő amulettekkel látták el. és egyes részekre. i.A tarra nyírtak titkos tanítása.a tizedik hónap (Athén).csúcs. majd a holttest balzsamozása. remete Munychión (görög) .a faluból száműzött murdha (szanszkrit) . Buddhapálita (kb. 1183/41260). a mumifikálás eljárása koronként más és más. írott tibeti rtsa ba'i bla ma) személyes szellemi vezető Múlámadhjamaka káriká (szanszkrit) . A létesülés gyökeré-ről szóló tanítóbeszéd (Tripitaka Szútrapitaka.sz. például az ujjakra külön mechanikus védőket tettek. nátronizálás (nátronos fürdőben átitatás).az öröklét biztosítására tartósított holttest. az Atharva véda része muni (szanszkrit) . műve: Kerítés rácsos kapu nélkül. Nágár-dzsuna műve múmia (egyiptomi) .A középút alapverseinek magyarázata.bölcs. 470-540) műve múlá parijája (páli) a gyökérfeltárás gyakorlata Múlá parijája szutta (páli) .sz.

mukti mystérion teleté (görög) .nem megtalálható Ná ro pa (ejtett tibeti. írott tibeti na' ro pa) . a nirvédha bhágijá második szakasza múrtá múrta (szanszkrit) .aki még nem ébredt tudatra. 1016-1100) na szambhavéjja (szanszkrit) .a Káthaka upanisad hőse náda (szanszkrit) . nem-tudat musita szmriti (szanszkrit) . az újjá-testesült karmikus egyed (Milinda Panyha) Nacsikétasz (szanszkrit) .Marpa indiai mestere (i.mítosz N na pannyájeja (szanszkrit) .a figyelem hiánya musotoku (japán) .beavatott mythographos (görög) .öntudatlan testtartás Muszó Kokusi (japán) .aki a mítoszokat összegyűjti és leírja mythos (görög) . anyagba öntött formája.egy szöveg dallama muszár (héber) .sz. sem egy másik. szertartás Murugan (szanszkrit) .az érzett mutti (páli) .nem lehetséges na upalabhéjja (szanszkrit) .a bharaták egyik őse nacu macuri (japán) .ünnepnap délelőtti toldalék ima muszáh (héber) .múrdhana (szanszkrit) .ég.keselyűfejű istennő.erkölcs muszávádá véramaní (szanszkrit) .sem nem ő.ünnepségsorozat a sintóban nyár közepén oltalomért a termésért.a feledékenység szennye musita szmrititá (szanszkrit) .tetőpont az usmagatá közben. nacsa annyo (szanszkrit) .az istenség szobra. temploma: Karnak muta (szanszkrit) .tartózkodás a hazugságtól muszlim (iszlám) .nem megragadható nabha (szanszkrit) . Amon felesége. nulla Nabusa (szanszkrit) .misztikus belső hang .birtoklás.aki az iszlám vallás tagja muszo (japán) .egyszerre képmással bíró és képmás nélküli teljesség múrti (szanszkrit) .Szószeki Mut (egyiptomi) .misztériumok mystés (görög) . jelképe: keselyű. a járványok ellen nacsa szo.Kartikéja egyik neve musin (japán) .és haszonvágy nélküliség muszáf (héber) .

a nyolcféle lény egyike. írott tibeti klu grub) .kígyódémon.energiacsatorna a testben (3 rétegből áll: belső = szira.indiai logika mester. a 3 tűzpap egyike (Uruvélá Kasszapa.Nágárdzsuna tanítványa Nagarakam (szanszkrit) . magátlanság . Tibetben a föld alatti kék és fekete istenek naga dzsuban (japán) . átmeneti erő-kör (pítha) naimittika karma (szanszkrit) . önvaló-nélküliség. a kínaiaknál a sárkány.nádí (szanszkrit. vatarai sinto naimittika (szanszkrit) . a hazugokat kötözi meg nága váju (szanszkrit) .szakja település nágaraszankírtan (szanszkrit) . amelyik a Világtojást rakta naikú (japán) . műve: A középút alapversei (Múlamadhjamaka káriká) nagauta (japán) .alkalmi tevékenységek naimittika sristhi/pralaja (szanszkrit) . a jorubák fon nyelven nago grand coup (vodu) .Az egyik teremtésmítosz szerint az Ősmadár.erotikus tánc.táncfajta.lélegzet böfögéssel (hatha jóga) Nágabódhi (szanszkrit) .nádíkat megtisztító légzés (ha-tha jóga) nag rcis (írott tibeti) . középső = damaní.éntelen szellemiség. írott tibeti bdag meg) .folyó. írott tibeti chu bo wod bsrungs) áldozópap.bokáig érő alsónemű nága pasa (szanszkrit) .belső szentély. a csatorna külső része Nádiká (szanszkrit) . varázshatalommal bíró lények. külső = nádí).falu Kóti mellett Magadhában. Gajá Kasszapa) nádíshódhana pránajáma (szanszkrit) .Ogout üdvözlő tánc Nagy Ezili (vodu) .sz. amivel Varuna a bűnösöket. írott tibeti rtsa) . elsősorban tűzáldozatot bemutató. a hindu mitológiában a földalatti vizeket jelképező.részlet teremtés/ pusztulás Nairandzsana (szanszkrit) . 2. a Gangá bal partján Nadíkasjapa (szanszkrit.nak ci nága (szanszkrit.és énekelőadás Nágárdzsuna (szanszkrit. neki és két fivérének mondta el a Buddha Tűzbeszédét. a termékeny élet biztosítói. a partján meditálta a Buddha megvilágosodása előtt nairátmja (szanszkrit. kínai long) .hurok.reumás öregasszony szellem Nagy Gágogó (egyiptomi) . a madhjamaka iskola alapítója az i. kincsek őrzői.alkalmanként végrehajtott áldozat.hagyományos balladastílus nago (vodu) . században. meleg tánc.

egy buddha beleszülethet egy másik élőlény testébe nairjánika pratipadvjá karana pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) „kijelentettem. írott tibeti nag rcis) . ahol nem észlelünk és nem is nem-észlelünk semmit. Mádri és az egyik Asvin fia nal dzsor pa (ejtett tibeti) . kínai eredetű nak pa (ejtett.bhikkhu. hogy a 4 nemes igazság tökéletes megértése a cselekedeteknek az az útja.tibeti kolostor a Jamdok-tónál.Szilajhangú.okához hasonló karma naiva szamdnyá nászamdnyájatana (szanszkrit) . írott tibeti zhal zas na) . megszabadulás.a bódhiszatva szint kilencedik foka. aki elnyerte a tökéletes békességet Nálagiri (szanszkrit) .pincérnő (mai. a Buddha 4 kijelentéséből a 4. házasok. se nem fehér karma Nakula (szanszkrit) . sz. Szahadéva ikertestvére.sem nem fegyelem. a szakma öröklés útján adódik tovább nakai (japán) . elődje a haizen) Nakarce (ejtett tibeti) .annak a szintje. ételfelajánlás a múrtinak a templomban nájanmár (szanszkrit) .).Siva-hitű prédikátor nájntég (jiddis) . a se felfogás.se nem fekete.”. a keletkezés csúcsa (bhavága).megszabadítás.tibeti fordítómester nakrászana (szanszkrit) . naisjandiká (szanszkrit) . a 4 ájatanából a 4.kószalai helység Nálaka (szanszkrit) . hős a Mahábháratában.az égi világrészek buddhája naksunasukla (szanszkrit) .áldozati étel.u.krokodil-tartás (hatha jóga) naksatra (szanszkrit) .tantrikus rituálék végzői.a bén hámcárim utolsó kilenc napja nak ci (ejtett tibeti.imamondó és ördögűző pap a sintóban Nakco (ejtett tibeti) . a nirmánakája egyik jegye nairjánika nirmánakája (szanszkrit) .a jógácsára összefoglalója (i. a tuda-toson és nem-tudatoson túl lévő.a 27 holdház az asztrológiában Naksatrarádzsa buddha (szanszkrit) . apátjai nők nakatomi (japán) .a teremtett test harmadik ismérve. amely kivezeti az embert a duhkhából a nirvánába. fok naivédjá (szanszkrit. 7. Dévala unokaöccse Nálanda (szanszkrit) . se nem-felfogás tudatszintje naiva szamvaraná szamvara (szanszkrit) . sem nem nem-fegyelem naivaszamdnyá nászamdnyá ájatana bhúmi (szanszkrit) . műve MshűVajrócsana szútra .nairjánika (szanszkrit) . írott tibeti) .bön fekete asztrológia.aszkéta.

a vizsgálat tárgya (védaná.hullaárnyék. a hatos szféra. szannyá.Nálandá (szanszkrit) . éjfél.szó. az ember árnyéka nam kha (ejtett tibeti.23-01 Nam ri Szong cen (ejtett tibeti. mint a mukötél nam thag (írott tibeti) .a szavak. manaszikáró. a Kálacsakra negyedik mezője náma rúpa paccsajásza ájatanam (szanszkrit) .hatos szféra. mentális test náma padavjandzsanya kája (szanszkrit) . írott tibeti nam phjed) . nidána.nam tak Nam Thö Sze (ejtett tibeti. a Nap nam langs (írott tibeti) .patkány. foka. csetaná. phasszó. és ezt mondják: namaszte!. írott tibeti gnam ri srong bcan) . tibeti király nam tak (ejtett tibeti. a nyolcas csörten-csoport egyike nâm kadav kò (vodu) . mentális szféra náma kája (szanszkrit) . írott tibeti nam mkha'i mig) .név és alak.a hosszú élet jelképe.üdvözöl. a náma részei: védaná. az éntudattal az egyén érzékszerveivel belép a világba náma szkandha (szanszkrit) . testi és lelki folyamatok. meghajol nam cshe (ejtett tibeti.ákása nam mkha' la gar mdzad pa (írott tibeti) .üdvözlési mód. a 4. írott tibeti rnam thos sras) .a 32.név/szó. gasso .az ég szeme. női védőistenség. szannyá.szélparipa bön szertartás az elemi erők egyensúlyának megteremtésére. a nidána 3.észak istene. csétana.mennyei létra.tökéletesen tiszta Nam gyel csör ten (ejtett tibeti) .község Magadhában Rádzsagahától északkeletre Pává mellett nam (szanszkrit) . tűz. levegő). kifejezések és szótagok megkülönböztető megértése náma rúpa (szanszkrit) . észak 2301 nam dag (ejtett tibeti) . víz. gyémánt alakú kereszt köré fonott színes fonalak Nam Khai Mik (ejtett tibeti. phassza.Ákásagarbha nam phyed (írott tibeti) .Nam Khai Mik nam mkha'i snying po (írott tibeti) . a rúpa részei: mahá-bhúta (föld.a 4 mentális halmaz namaszkár (szanszkrit) . írott tibeti nam mkha') .az égben táncot járó nam mkha'i mig (írott tibeti) . manaszikára). azonos a buddhiból felépülő ahamkárával. a nödzsinek ura náma (szanszkrit) .ducö 05-07 nam mkha (írott tibeti) . írott tibeti nam thag) . közben összetett tenyerüket a homlokukhoz emelik.

Nangaku Edzso náná bháva (szanszkrit) soklétűség. élvezet. (páli) .öröm.az élőlények egyedi hajlamainak (mohóság. az ő gondozására bízta apja a gyermek Krisnát. a Buddha féltestvére. a théravádin szövegek nyitó szava namu Amida bucu (japán) .tisztelet.ducö 23-01 namlang (ejtett tibeti.Tisztelet adassék a Magasztosnak. Indra mitikus ligete Nandí (szanszkrit) . anyja Gótamí Padzsápati Nanda Takszaka (szanszkrit.több gondolatmomentumra kiterjedő időbeli okság náná dhátu dnyánabala (szanszkrit) .nyúl.pásztor rádzsa.afrikai nemzet Nanda (szanszkrit) . a Tökéletesnek. különbözőség nána csitta kkhanika (szanszkrit) . ducö.megjelenítés namcshe (ejtett tibeti) . a föld alatti kincsek őrzője Nandabala (szanszkrit) .háromszoros oltalomkérés a Buddhától: Namo Tassza Bhagavato Arahato Szamma Szambuddhassza .Dhritarástra kocsihajtója.démon Nan jüe (kínai) .Bharata székhelye Ajódhjá melett . ejtett tibeti Dzsog po. a Teljesen Megvilágosodottnak (3x) namu (szanszkrit) .a különböző törekvések megér-tésének ereje nána kájaika szamdnyi (szanszkrit) .. kelet namo.az azonos felfogás.. gyűlölet. aki rizst vitt a Buddhának Uruvé-lában Nandaka (szanszkrit) . különböző test tudatossága.a Nandakini és az Alakánanda összefolyása nandavana (szanszkrit) . pirkadat 0507. mantra namucsi (szanszkrit) .namba (ejtett tibeti) . Karna nevelőapja Nandaprajág (szanszkrit) . az emberek és a vágyvilág istenei nanchon (vodu) .a nágák királya.dicsértessék Amida buddha.virágoskert. az egyik dasabala náná dimukti dnyána bala (szanszkrit) . írott tibeti nam langs) .egy asszony. írott tibeti 'dzsog po) . sokféleség. sok hindu templom része. Siva bika alakú hordozóállata Nandigráma (szanszkrit) . tévhit) ismerete.a különböző hajlamok megérté-sének ereje náná dimukti dnyána (szanszkrit) .Visnu íja Nandana (szanszkrit) .

749-ben a 15 m magas Vairocsana szobrot. amelyen az égen áthajózik. férfi Nara és Nárájana (szanszkrit) . 677-744).zen mester. században alakult meg és uralkodói Egyiptom fölé is kiterjesztették hatalmukat egy időre napbárka (egyiptomi) .erő. a szokásos Visnu jelképek mellett egyik karjában rózsafüzért tart. a naosz a templom legvédettebb.3 évszak: ahet . Baszo tanítványa nanten (japán) .áradás.pokol Nara (japán) . szellemi erőforrás.templom. egyes templomokban úgy van kialakítva. (egyiptomi) a templom szentélye.zen mester (i.Anuruddha remetetársa Nandivardana (szanszkrit) .e.Nandija (szanszkrit) .japántuja (Nandina domestica) naorai (japán) .az V. az i. 8. kínai Nan-jüe) . isteni hírvivő Nárada Muni (szanszkrit) . Baszo Dóicu mestere nanm (vodu) .két bölcs.sokféleség Nanszen (japán) .sz. ember. Nigantha Nyátaputta bátyja nang bar (ejtett tibeti) . peret .félisten a Mahábháratában.mitikus bölcs. itt állíttatta fel Sómu császár i. Vardhamána Mahávíra fivére.aki belül van. vagy egy feje és 4 karja vagy két feje és két karja van ábrázolásainak Nárada (szanszkrit) . Kusnak vagy kusita államnak is hívják. egyben legsötétebb része. Napata tulajdonképpen a fővárosa. Visnu mellék-inkarnációi.rituális lakoma a sinto szertartás végén naosz (görög) . dinasztia idején teret nyert nap-kultusz templomai.sz.vadlúd nang pa (ejtett tibeti) . Enó tanítványa. a leghíresebb naptemplom a heliopoliszi volt. hogy az év egy bizonyos napjának egy bizonyos órájában besüssön a nap az isten szobrára Napata/Kus (egyiptomi) . szent nánnatta (szanszkrit) . illetve az ezt szimbolizáló kultikus tárgy: valódi hajó vagy makett naptár (egyiptomi) . ide belépni csak a kijelölt papoknak. amiből mára semmi sem maradt.ókori állam a mai Szudán területén.Ré bárkája.Mahávíra testvére.sarjadás. eredetileg 4 vagy 5 naptemplom volt de egyedül Neuszerré abu gorábi naptemploma maradt fenn nar (iszlám) . ahol az isten szobrát tartották. aki Brahmá .régi neve: Heidzsókjo. a főpapnak és a fáraónak volt joga. aki buddhista Nangaku Edzsó (japán. semu forróság naptemplom (egyiptomi) .

a nyomdai fadúcok gyűjtőhelye násajati (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 3.Durgá egyik anyai kiterjedése Narija (mongol) .egy buddha. az ávénika buddhaguna 4. az ávénika buddhaguna 5.az élőlények pokla.homlokából jelent meg. ha a tanításról van szó. az emberiség menedéke naraka (szanszkrit. ő utasította Srí Vjászadévát. foka nászti cshandadhánih (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 7. Krisna győzte le. időpontokra és helyekre. hogy megmentse hívét. az ávénika-buddhaguna 6. ájur véda nászi (héber) . része.ember-oroszlán.Visnu másik neve. a ávénika buddhaguna 5. foka nászti musitá (szanszkrit) . 1153-ban alapított tibeti kolostor.egy szent fürdőhely Narmadá (szanszkrit) .i.orron keresztül beadott gyógyanyagok. Prahládot Nárászimhí (szanszkrit) . csoportja nászti musitá szmrititá (szanszkrit) . aki mindenki célja. házasságjog nasja (szanszkrit) . nem közömbös.kiközösítés Nasim (héber) .a Misna 3. Visnu egyik inkarnációja eb-ben a formában ölte meg Hiranyakasipu démont.fejedelem nászti (szanszkrit) . írott tibeti sems can gji dmjal ba) . en-nek ünnepe a Dívali Nárászimha (szanszkrit) .egy buddha nem feledkezik meg teendőjéről.a feledés hiánya.a pokol egyik démona.nincs.egy buddha barátsága és kegyessége folyamatos. foka nászti pradnyáhánih (szanszkrit) . mindig a megfelelő időben és helyen van.a pokol lényei. foka nászti nánátva szamdnyá (szanszkrit) .egy buddha mindenféle .egy buddha elméje mindig ismeri az ürességet. hogy írja meg a Srímad Bhagá-vatamot Náradéva (szanszkrit) .az egyik sziddha Nárájana (szanszkrit) . a rúpá rúpa bhúmi egyik csoportja Nárakaszúra (szanszkrit) .folyó Közép-Indiában Narthang (ejtett tibeti) . mivel a Buddha emlékszik az emberekre.sz. foka nászti aszamáhita csittam (szanszkrit) . összesen 136 naraka szattva (szanszkrit) . 8 tüzes és 8 jeges pokol.egy buddha nem tesz különbséget a szamszára és a nirvána között.a harmadik takilcsi Narithírta (szanszkrit) . szomszédos és átmeneti poklok. csárvaka és násztika bölcselet nászti aprati szamkhjo péksá (szanszkrit) .

egy buddha ismeri mások gondolatait és a szükséges üdvös módszereket.védelmező hagyomány nátjam (szanszkrit) .tánc natthitá (szanszkrit) .tibeti állami jós.heterodox darsana: buddhizmus.abszolút nemlétezés Náta (szanszkrit) .a Tánc Ura.sinto imádkozó pap .heterodox vallási irányzat. foka nászti vimuktihánih (szanszkrit) . az ávé-nika buddhaguna 8. az ávénika buddhaguna 2. az a téves érzés.egy buddha elméje folyamatosan figyelemmel kíséri az ürességet. csárváka lókajáta násztitva (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 10. az ávénika buddhaguna 12.egy buddha teljesen szabad. Lakshmi. foka nászti ravitam (szanszkrit) .hullámzó művelet (hatha jóga) nava lokuttara dhamma (szanszkrit) . az antropomorf istenkép tagadása násztika darsana (szanszkrit) . Szaraszvatí kilencnapos hindu ünnepe szeptember-októberben navaszthi tattva (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 11. hogy a gyakorló már elérte a szamádhit ne csung (ejtett tibeti) .nem-létezés nauli (szanszkrit) .az elért koncentrációs szint bizonytalansága.egy buddha nem tart rab-lóktól. Siva egyik avatárája.a szentség 9 feltétele Navaan agramba csordzs (mongol) . az ávénika buddhaguna 9.egy buddha nem viselkedik gyerekesen.kígyódémon Nátarádzsa (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 1.ifjak nefes (héber) .szennyeződés elpusztítására képes. mint kutenen keresztül. vadállatoktól.Durga.Dandzan Ravdzsa szerzetesi címe navákárá csittaszthiti (szanszkrit) . foka násztika (szanszkrit) .elmélyülés navarátrí (szanszkrit) .egy buddha jó szándéka korlátlan.vándorló saiva szannjászík náthaszampradája (szanszkrit) . tánca (tánda-va) a teremtés és pusztulás folyamatosságát jelképezi nátarádzsászana (szanszkrit) . nyilatkozik meg neaniskoi (görög) .a Tánc Ura-tartás (hatha jóga) náthapanthí (szanszkrit) . foka nászti szmritihánih (szanszkrit) . dzsainizmus. foka nászti tathágataszja szkhalitam (szanszkrit) . foka nászti vírjahánih (szanszkrit) . foka nászti szamádhihánih (szanszkrit) . a dalai lámák védőistene. benne Dordzse Drakden.az elhunyt lelkének emelt sírkő negi (japán) .

kékkel sávozott változata az uralkodói fejdíszek egyike. ahol nagy számú sír talál-ható.elutasítás nekropolisz (egyiptomi) . jellegzetesen trapéz alakban hajtott vászonkendő. de kalászra is emlékeztető kékarany jogar. . bezáró. jelképe: íj és nyilak. hátul orsóba összesodorva záródik.gyertya nér mesáma (héber) . a sivatag és a termőterület szélén helyezkedett el nekula (szanszkrit) . királyi „légycsapó”. görög neve Hierakónpolisz neila (héber) . egyiptomi naptól.az ünnep (Jom Kippur) kimenetelét jelző ima. mely általában a fáraó bal kezében látható Nehen (egyiptomi) .színpad az Amida-hívők táncosainak nemesz-kendő (egyiptomi) . a szaiszi Ré anyja.örökmécses Nerandzsará (szanszkrit) . ma Niladzsan. a gyakran „légycsapó”-ként vagy „korbács”ként emlegetett.emlékmécses nér támid (héber) . a bölcsesség jelképe Nembucu (japán.korbács. kínai nien-fo) . néha csak kiegészít más koronát nendzsú gjódzsi (japán) .hadistennő.lemondás (kuszala múlá) nekkhammadhátu (szanszkrit) . Hórusz kultuszának egyik székhelye volt. félúton Eszna és Kom Ombo között. befejező Néith (egyiptomi) . vörös korona. rejtett jelen-tésű nekkhamanam (páli) . temploma: Szaisz nej (ejtett tibeti) . általában a településen kívül. talán a legjellegzetesebb fáraói fejék.temetkezési hely. ilyen látható a Szfinxen. és Tutankhamon halotti maszkján is.Tiszta Ország nembucu odori (japán) .általában fehér. nem ritkán csíkos. a fáraó jelvények egyike. a kendő szárnyai két oldalt a mellkasra érnek.egy sinto szentély rituális eseményeinek jegy-zéke nenki boko (japán) . mely a fejet védte a tűző.kincset hányó mongúz. „Holtak városa”.további magyarázatra szoruló tanítás.negina (héber) . arany (sárga) színű.dallamjelek a betűk mellett neheh (egyiptomi) .folyó Magadhában.a geiko szolgálati ideje (általában 5-6 év beleértve a sikomi szan és a maiko idejét is) nér (héber) . amelyet elöl általában ureusz díszít.árpa néjártha (szanszkrit) .a predinasztikus és archaikus korban fontos szerepet játszó felső-egyiptomi település.

akit Lhazang mongol kán nevezett ki 6. miközben nem ész-lelünk mindent. írott tibeti szngon 'gro) .szembesülés ngo sprad (írott tibeti) .folyó Uruvéla mellett. dalai lámának Nga vang Lob szang Gya co (ejtett tibeti.nepáli népcsoport nevilla (héber) . Csölkhaszum ngo 'phrad (írott tibeti) .az 5.rossz ösvények (állatok.(i.Nga van Lob szang Gya co ngag dbang rgja mtsho (írott tibeti) . ahol a Buddha megvilágosodott Neranja (páli) . a Cang i háború után.sz. írott tibeti ngag dbang rgja mtsho) . a lehetséges tapasztalás végső határa. sem az. 1617-1682). a gyakorlat utáni száz szótaú mantra 100 ezer ismétlése ngön dup (ejtett tibeti.sem tapasztalás.bön varázsló ngan las' das pa (írott tibeti) .sz.nér mesáma neszeh (héber) . Tibet teljes jogú világi és egyházi vezetője. része. i. halálát 15 évig titkolta világi vezetője (deszi) Szamgye Gyaco Ngag (ejtett. a szamádhi állapota netjer (egyiptomi) . írott tibeti ngag dbang blo bzang rgja mtsho) .tibeti fordítómester ngön dro (ejtett tibeti.beteljesülés . Az ismertető (Szövegértelmezők kézikönyve.szembesítés Ngö Lek pe Se rab (ejtett tibeti) .nirvána ngan song (írott tibeti) . értelmezéstan) neva szannyáná szannyájatana (szanszkrit) .mána Nga vang Jese Gya co (ejtett tibeti. dalai láma (i. ugyanakkor nem nélkülözzük a leheletnyi különb-ségek észlelésének képességét nevárok .Nga vang Jese Gya co ngagsz pa (ejtett tibeti) . közelében áll a bodhi-fa nesómeliht (jiddis) . éhségszörnyek. polgári és büntetőjog nga rgjal (írott tibeti) .sz.sem ez.házi istenek előtt kiöntött bor (libatio) neti neti (szanszkrit) . nem kóser Nezikim (héber) . ?-1725) szerzetes.elhullott állat.a phowa gyakorlatok előfeltétele.titkos tanítások kollégiuma. írott tibeti dngos grub) .a Misna 4. pokollakók) Ngari Korszum (ejtett tibeti) . tantra ngag dbang blo bzang rgja mtsho (írott tibeti) . írott tibeti) .amelynek partján van Uruvéla városa. bíróság. sem nem-tapasztalás. azóta Lhásza a főváros.Tibet nyugati tartománya.isten Nettippakarana (páli) Tipitaka. 1642-től Gusri mongol kán jóvoltából.

része Niddésza (páli) . írott tibeti szngon 'gro) . upádána. teve) (szanszkára) 2.Tipitaka. amit nemesfémeken használnak. érintés: csókolózó szerelmespár. 1222-1282) buddhista szekta-alapító Japánban az i. ember csónakban (sadájatana) 5. ejtett tibeti ten drel.díszítési eljárás. nemtudás: vak ember (nő. a dváda-sángasászana 10. Nehémiás ni siki (japán) . állandó Nicsiren (japán) . védaná.kijózanodás niccsa (szanszkrit) . melegítéssel rögzítik. érzet és érzékelés: emberi szembe fúródó nyíl.Nembucu nientösz (ejtett tibeti) .alvás nidzsati (szanszkrit) .indíték.végzet niello/tausírozás (egyiptomi) . 13. finoman kivésett mintába aranyból. megelőző. szerelmespár (trisná) 8. írott tibeti rten 'brel bcsu gnyisz) . keletkezés: terhes nő (dsáti) 11. virágot szedő ember (bha-va) 10.konklúzió a vitában .(i. szalájatanam. létszomj: ivó ember (upádána) 9. tudatosság: fára mászó majom (náma rúpa) 4. öregség és halál: öregember. hatablakos ház (szparsa) 6. fazekaskorong (vidnyána) 3. bhava. A mutató nididhjászana dnyána (szanszkrit) . námarúpa. karmikus erők: fazekas. majd a felületet gondosan felpolírozzák.a théravádin buddhizmus nigamana (szanszkrit) . phassza. tanhá. emberi szembe fúródó nyíl (védaná) 7.sz. gyakorlat ngönpa (írott tibeti) Abhidarma pitaka Ngönpargawa (ejtett tibeti) . ezüstből és ónból készült ötvözetet öntenek. századtól.fül-tudat nibbána (páli) . az oksági törvény fokozatai (duhkha. szankhára. belső szemlélet útján elért tudás nidrá (szanszkrit) . név és forma: a tengeren áthajózó férfi. vinnyána. dzsáti. manda-la.elmélyedés. elsődleges ok. a 6 érzék: üres ház.sz.valami előtt járó.Biblia.nirvána nibbidá (szanszkrit) . holttest. okozati lánc. és a csillogó felszínen kirajzolódik az eltérő színű mintázat Nien fo (kínai) .a Tökéletes Öröm keleti birodalma N'hemjá (héber) . az itt léthez való tapadás: egy gyümölcsfa leszüretelése. beszédeket bevezető formulák.ngöndro (ejtett tibeti. születés: szülő nő 12.tartós. ejtett tibeti jalva): 1. ábrázolása (bhava csakra. a Lótusz-szútra alapján nidána (szanszkrit. aviddzsá).

önlényegnélküliség nihszvabhávavádin (szanszkrit) . az önazonosság hiánya.).vesztesnek nyilvánított vitázó nigródha (szanszkrit) .fatalista nikája szabhága (szanszkrit) . önállótlanság. erények gyűjtése.a tárgyak okozati kategóriája. végzet nijati váda (szanszkrit) .lélek. éntelen-természet nihszvabhávatá/anátmatá (szanszkrit) .füge Nigródha áráma (szanszkrit) . kapcsolatból kiszakított léte nincs. megtagadás.önfékezés. előírás (aszkézis.kéktorkú. Cséllaná nagybátyja Nighandu (szanszkrit) .kötelékektől mentes. a laja jóga gyakorlata nijata (szanszkrit) . tapasz. a dzsaina alapja Nigantha Nyátaputta (szanszkrit) . békés és jóságos szellem a sintóban nigódha (szanszkrit) . akit elefánt formájában ölt meg Siva Nilakantha (szanszkrit) .végleges kialakulás. sz. amely nem fér össze a buddhizmussal.Fügefaliget-áráma Kapilavatthu mellett Nihongi (japán) .nem független.önlét-nélküliséget vallók nihum ávélim (héber) .iskola.Jegyzetek gyűjteménye a Védákhoz nigi mitama (japán) . a varnán kívüliek. nem-valóságos. amikor a démonok köpültek az óceánt.nigantha (szanszkrit) . a keletkező mérget megitta az emberek védelmében . november 23-ának éjjelén felajánlják az első rizst nijama (szanszkrit) . vallási rendszer..osztályozó általánosítás nikkhamana (szanszkrit) . Vardhamána Mahávíra egyik neve.éntelen természet. szvádhája. dalit nihszvabháva (szanszkrit) . ísvara pradhána).üdvösség nihszarana (szanszkrit) .az új rizs megízlelésének ünnepe. Siva egyik mellékneve. buddhista szöveg nihsréjasza (szanszkrit) .gyászolók vigasztalása niiname macuri (japán) . haridzsan. határozott feltűnés nihszprisja (szanszkrit) .apró élőlények. az önlét/öntermészet/magánvaló lét hiánya. ellenük viseltek svétambarák a munkhavasztikát nigrahaszthána (szanszkrit) .démon. 8. istenszolgálat).határozott karma nijati (szanszkrit) . megtisztulás az önfegyelem segítségével (sucsi. a jóga 8 foka közül a 2.menekülés az otthonból az otthontalanságba Níla (szanszkrit) .érinthetetlen. szantutthi. az önmeghatározó természet hiánya. digambara dzsaina. metafizika.sz.történeti-mitikus feljegyzések (i.

jógácsára . a testi meditáció tárgya. látszat. dédunokája.az érzékelő tudat látszat-része nimitta kárana (szanszkrit) . uggaha nimitta.nagy együttérzés. amelyek a buddhista szentély előtt állnak.sz. ok.hideg időben második bélés az avaszéhoz Nimbárka (szanszkrit) . egy buddha különleges erénye niraja (szanszkrit.nimitta-tudás. ő örökölte Amateraszu 3 jelképét ninnó dai (japán) .sz.Amateraszu unokája. 600) nió (japán) . páli) . jegyek. 11.Japán nirábhóga (szanszkrit) . amelyet csukott szemmel látni. sz. jegyképzők nimitta kószalla (szanszkrit) .vagy kutyaszobrok (komainu) Nippó (japán) . belső látással felidézett tárgy. aki nemcsak a szenvedést. pokol. a császári család őse. hanem a szenvedés okait is leküzdötte Ninigi (japán) .a purusa felsőbbrendű oksága a prakritin. a meditáció első vizuális eredménye (parikamma nimitta. az istenek kora (japán kami no jo) után kezdődött (i. pathága nimitta). a sintóban oroszlán.az emberi uralkodók kora. Srí Lanka nimai gasane (japán) .tárgy-támasztéktalanság tan.démonrádzsák szobrai. Japán első mitikus uralkodója. kínai Dzsih pen) .Dzsanaka őse a Nap-nemzetségből nimitta (szanszkrit) . pokollakók nirálamba (szanszkrit) .kitámasztás nélküli teljes test megtámasztás (hatha jóga) nirálambanaváda (szanszkrit) . Dzsimmu. Brahmá szútra kommentár Nimi (szanszkrit) .végtelen türelem nindzso (japán) .a dvaitádvaita védánta iskola alapítója (i.támaszték nélküliség nirálamba szarvángászana (szanszkrit) . műve: Védántaparidzsáta szaurabha. volt Japán első császára.). amelyeket a világi dolgokban észlelünk nimitta bhága (szanszkrit) .anabhoga nirábhóga karma (szanszkrit) . az igazságosság örök törvényének érvényre jutása.személyes érzés ning dzse cshen mo (ejtett tibeti) . az adhikaranák legyőzése nin niku (japán) .nílapata darsana (szanszkrit) . saktista felekezet.jel.a szenvedés maga.a Daitokudzsi apátja Nippon (japán.fontolóra nem vett cselekvés.sötétkékbe-öltözöttek.

aki már túl volt niródhaszatja (szanszkrit) . szennyezetlenség nirarbuda (szanszkrit) . ahogy a bódhiszattvák látják a buddhát.bilincsektől megszabadult. megbékélés /sánta/. írott tibeti szprul pa'i szku) . varázstest.lecsillapítás.a megszűnés igazságának . nairjánika. a vágyvilágban alulról az 5.tulajdonságok/sajátságok nélküli (nirguna upásza-ná. tisztaság. fokozata.az elme összekapcsolódásaszétszó-ródása nirmána kája (szanszkrit. 3 jegy: uttama..az egyik sziddha. önmagát is megduplázhatja.kifakadó vízhólyagos. kínai hua le tian) . a mentális tevékenység megszűnése niródhagámí (szanszkrit) .nem-keveredő. az örvendező kiáramlás. formája. a kettősségen túli öröm bölcsessége. hideg pokol nirástaja (szanszkrit) . érintetlen nirmagnatá auddhatja (szanszkrit) . abszolút nirávarana (szanszkrit) . a dzsainizmust megelőző szekta. sailpika.nem evilági Nirandzsana (szanszkrit) . káprázattest. a bódhiszattvának már nincs rögzített dharmája. a nirvána niródha dhátu (szanszkrit) . a buddha-kája 4.elme átalakulása niródha szamápatti (szanszkrit) .a 4 ájatanából a 3.meghaladhatatlan.a megszűnés tudatossága (megszűnés /niródha/. egy buddha inkarnálódása. a duhkha megszűnése.látszattest. a vágyak objektívvé válásának birodalma.a fogalmiság megszűnését eredmé-nyező meditáció. kínai szu co lun si) . a duhkha megszüntetése. brahmá upászaná). feltűnés /nihsza-rana/) niródha parináma (szanszkrit) .jártas a lecsillapításban. a szambhóga kájával együtt a rúpakája Nirmánarati (szanszkrit. a megvilágosodás 3. írott tibeti 'gog pa) . egyszerre tulajdonságokkal bíró és tulajdon-ságok nélküli teljesség nirlipta (szanszkrit) .iskola nirámisza (szanszkrit) . kialvás. a lények saját tetteik következtében szenvednek vagy boldogok nirguna (szanszkrit) . a 3 test egyike. a megvilágosodott tetszése szerint fölveheti bármelyik test formáját. az életkor 8 ezer év niródha (szanszkrit. kiválóság /pranita/.szubsztrátum nélküli niratisaja (szanszkrit) .feltétlen tudás nirgrantha (szanszkrit.Átváltozásnak Örvendő ég. átváltozás-test. fokhoz tartozó világ niródha dnyána (szanszkrit) .

amelyben eltűnik a manasz. páli nibbána.női bódhiszattva. kioltott. 2.vizsgálati fogalmak. a szenvedés megszűnésének igazsága nírti ma (írott tibeti) . kínai wuyu) . kibontakoztató ok nirvédha bhágíja (szanszkrit) .nritjá Nirtima (ejtett tibeti) . következtetés nirvána (szanszkrit. teljes vagy tökéletes nirvána = a megvilágosodott túllép a nirvána nyugalmán is.létrehozó. agradharma).maradéktalan nirvána a test halála után nirúpana vikalpa (szanszkrit) . maradéktalan nirvána = a megvilágosodott fizikailag is kilép a körforgásból. kínai vu vej) . a halál és minden szenvedés kialvása.egyszerre kimondott és kimondatlan teljes-ség nirukti pratiszamvid (szanszkrit) a nyelvtan megkülönböztető megér-tése nirupadhi sésa (szanszkrit. 3. ksanti. az anyagi lét megszűnése. a létezés megsemmisülése. a megértés eszközei . 2. nem-cselekvés. feltételhez nem kötött (aszamszkrita). a vágyak. írott tibeti mja ngan lasz' dasz pa.kialvás. fordításra szoruló szavak etimológiájának leírása a védángán belül niruktá nirukta (szanszkrit) . de a szenvedélyek többé nem korlátozzák. a születés. mentális állapot. elfújt.az elmeműködés háborgásának leküzdött állapota. túl a szenvedésen. pradnyá. van: 1. a betegség.megvalósítása. erényei (kínai sande niepan): 1. a gyűlölet és a téveszmék kialvása. a behatolás 4 segítője (usmagata. maradékos nirvána = a testi lét fennmarad. átha-ladás felé vezető suddhaka. meghatározó megkülönböztetés. a léthez kötődés szomjának kioltása. a buddhizmusban a lét és az egyéniség teljes megsemmisülése.a behatolás segítője a figyelemben. a buddhi és az ahamkára nirukta (szanszkrit) . az öregség. a hinduizmusban a tiszta lélek a Legfelsőbb Úr szolgálatát végzi. minden kialszik a nem-tudás és a vágy hiánya miatt. ejtett tibeti nyang de. tökéletes nyugalom. a mohóság. felülemelkedés a nyomorúságon. az elme leküzdése.a régi. megszabadulás nirvartako hétu (szanszkrit) . Amóghasziddhi kísérője niruddha (szanszkrit) . murdha. 3. a szellemi tökéletesedés eredménye. a bánaton túljutott. tan-test. ellobbanás. minden testi és tudati működés teljes megszűnése. ez az arhaté (írott tibeti dgrab com pa).

tárgy nélküli ismeret nirvitarka (szanszkrit) .a hindu templomokban az a terem. bekövetkezés nisprapanycsa (szanszkrit) .végleges jelentésű.március-április nisszaggija pácsittija (szanszkrit) .a tagadandó tárgyak felismerése.leállítás. nem-fogalmi bölcsesség nirvikalpa dnyána (szanszkrit) .a tudatfolyamatok és képzetek leállításának útja niszán (héber) .egy ország Nisatha (szanszkrit) . a nihszvabháva 1.nem sokrétű nisthá (szanszkrit) .helytelen nézet.japán buddhista filozófus (i. bizonyosnak tekinthető tanítás nitiarcsanamandapa (szanszkrit) . szünetelés Nisáda (szanszkrit) .beszüntetés.aki a folyamatos szexuális önmegtartóz-tatás állapotában van .előítéletektől mentes tudás nirvisaja dnyána (szanszkrit) . a prakriti örök változása nitja brahmácsári (szanszkrit) . foka.az okára hasonlító erőfeszítés. megkülönböztetésektől mentes. fogalmiságtól. ahol a múrti hordozható mását tartják nitja (szanszkrit) . állandó földi erőkör (pítha) (pl.vágy nélküli cselekedet niskárana (szanszkrit) .rendszeresen ismétlődő hindu áldozat. testvére Ulmuka niscshidraváhana (szanszkrit) . aki a buddhizmust igyekezett összhangba hozni az európai filozófiákkal nisjandaphala (szanszkrit) .30 szabály a bhiksuknak a théravádában nisszaranapahána (szanszkrit) . a végső valóságra vonatkozó kanonikus szövegek.nirvicsára (szanszkrit) . folyamatos.sz.folyamatos rögzítés az elmélyülésben nisédhja viniscsaja marma (szanszkrit) . egyöntetűen folyamatos erkölcsi hatás niskámakarma (szanszkrit) .tükröződésen túli tudás nirvikalpa (szanszkrit) az elmélyülés minden megkülönböztetéstől mentes állapota.menekülés által történő elhagyás (vina-ja) niszuin (héber) .Balaráma és Révatí fia. sraddhá nisthá márga (szanszkrit) . egy templom helye). 1870-1945). ékánéka vijuktatva Nishida Kitaró (japán) .fogalmi kereteken túli.házasság nítártha (szanszkrit) .ok nélküli nispatti (szanszkrit) . szavakba nem önthető tudás nirvritti (szanszkrit) . személyiség.

klésa njön mong (ejtett tibeti) . rosszakarat. i.a dnyánadára épülő bölcseleti rendszer. ucö. sz.nyen njan thos (írott tibeti) .5 akadály (érzéki vágy. a hinduizmus egyik bölcseleti rendszere.a kami hercegnői közül a macuri vezetője. stílusát dominálja a jugen (ld. írott tibeti sgrib pa) . mint a tartós boldogság elérése a móksa helyett Vallabha szerint Nitjanátha (szanszkrit) . ezek akadályozzák a dhjána elérését nívaranáni (szanszkrit) .kert. tunyaság és lustaság. bevezeti és lezárja egy kórus.ducö 15-17 nji phjed (írott tibeti) .érvelés. délkelet njin zag gcig pa'i khrims brgjad (írott tibeti) .állandóságban való hit Nitjodjukta (szanszkrit) .srávaka njan thos theg pa (írott tibeti) .démonnemzetség nivid (szanszkrit) . két színész és 3 zenész előadása. században fejlesztette ki Szeami.örök szerelmi játék.ducö 09-11 nji drö (ejtett tibeti) .belülről bántó. a fehér lótusz nji myur (írott tibeti) . reggel nji ma bshad (írott tibeti) . a sinto államvallás szüze njon mond pa'i sgrib pa (írott tibeti) . haiku) és a nem- .srávaka jána nji dros (írott tibeti) .mindennapos cselekmények nitjá líla (szanszkrit) .filozófiai rendszer. rövid ima az isten nevéről nivritta (szanszkrit) .a végveszélybe került utolsó fohásza.klésa varana njon mongs (írott tibeti) . kész. a dialektika és a logika szabályai.általában egyórás.nitja karma (szanszkrit) . kígyó.az egyik sziddha nitjaváda (szanszkrit) .visszaforduló (a világi életbe) Nivátakavacsa (szanszkrit) . 1. kétszemélyes színházi műfaj. nézete az észlelés tévessége njan (írott tibeti) .sz. változatlan njag dnyánakumára (írott tibeti) . bevégzett.sz. sárkány. zavaró érzelem nó (japán) .bódhiszattva niva (japán) .teljes. napkelte 07-09. szkep-ticizmus). esz-mélés njája vaisésika (szanszkrit) . 14.ducö 09-11. Gótama (i.Nyak Dzsjánakumára njája (szanszkrit) . írott tibeti).naphívta.az érzékvilághoz kötött akadályok nivartí (szanszkrit) . aggodalmaskodás és bánat. a kamik tiszteletének helye nivarana (szanszkrit.ducö 11-13 nji sar (ejtett.upavásza Njoirin Kannon (japán) .) alapította. alkal-masság njája darsana (szanszkrit) . mozdulatlan.

a jólét istensége. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.betegséget.táncelőadásokra szolgáló helyiségek a hindu templomokban nrtye (írott tibeti) .sz.ismeretelmélet nojan kutuktu (mongol) . dalai láma a Potalától nyugatra norito (japán) . i.Avaragodáníja numénia (görög) .a kamihoz intézett rituális szövegek. temploma: Héliopolisz N'viim Risónim V'áhárónim (héber) . jelképe: agyagedény. melynek kialakulását a III.nomosz-kormányzó.a Tánc. A korai és későbbi próféták könyvei NY . 1783-ban építtette a 8.Godánidzsa nub kyi Ba lang spyod (írott tibeti) .Biblia.nritjá nub ba glang spjod gling (írott tibeti) . jaksa nrí jadzsna . írott tibeti) . nőknél a jobb hónalj alatt lakik nor srung dmar ljang sha ba'i mgo (írott tibeti) .drágakő. az egyik drágaság. egy houngan vagy egy mambo kapja a beavatás végén nomarkhosz (egyiptomi) .égistennő. 927-ből való (Engi Siki) nosi bukuro (japán) . Amóghasziddhi kisérője nritjamandapa (szanszkrit) .cselekvés. az első i.festménytekercs nószacu (japán) .az ima stílusa Nut (egyiptomi) . dinasztia fordulójára tehetjük nor bu (ejtett tibeti) . archaikus imák. írott tibeti nírti ma/nrtye) .hősi név. járványokat okozó démon.kerület.Viruddhaka rádzsa fia nuszáh (héber) .boríték a gosuginak nosigami (japán) .névjegy nö dzsin (ejtett tibeti. és IV.embertársainkért felajánlott hindu áldozat nritjá (szanszkrit. írott tibeti gnod sbjin.sz.a Kincsőrző Szarvasfejű. csintámani nor lha (ejtett. vörös-zöld Norbulingka (ejtett tibeti) . Egyiptom az ókorban 42 kerületre volt felosztva. szanszkrit jaksa) .Ékkő-park.nemes szent nom vaillant (vodu) . férfiaknál a bal. ezt nevezzük nomosz-rendszernek. nyári palota.az újhold napja Núpura (szanszkrit) . hivatali arisztokrata nomosz-rendszer (egyiptomi) . ilyenformán kapcsolódik a zenhez noetika .

. vörös sapkások. írott tibeti rnjing ma pa) . sz.-5. rosszindulatú lények.. 6. elmébe fogadás nyána (szanszkrit) .logika. tantrikus tibeti vallási irányzat.felkészülés a meditációra nyams len (írott tibeti) .bölcsesség nyang de (ejtett tibeti) .ducö 17-19.az űr. nyugat nyi nyur (ejtett tibeti. i.tibeti tanító az i. egyben a tibeti naptár első éve nyagrodha (szanszkrit) .a tudott tökéletes megértése nyejja (szanszkrit) .Khon Kön csok Gyel po Nyódzsó (japán) . ducö. írott tibeti nji myur) .nirvána nyáta parinnyá (szanszkrit) . Ratnaszambhava kísérője nyampar dzsagpa (ejtett tibeti) .zen mester a Tendó-hegyen.sz. Dógen mestere Nyoian templom (japán) . este 15-17.régit követő. ló. ajanamsza Nya tri Cen po (ejtett tibeti. bódhiszattva.indiai fügefa (Ficus indica) Nyája szútra (szanszkrit) . írott tibeti gnja' khri bcan po) Drigum király fia.ducö 11-13.majom.a megismerhető nyen (ejtett tibeti. a 4 fő tibeti iskola közül az egyik Nying po (ejtett tibeti) . írott tibeti) . században Nyam Kji Nyingpo (ejtett tibeti) . nagylelkűség. 8. 2. a tibeti iskolák egyik csoportja a másik a szarma). naplemente. madár. 1440-től itt volt apát egy ideig Ikkjú . tűz. megmaradtak Padmászambhava tanításainál.a Halak csillagkép.nagy együttérzés. nyugat nying dzse cshen mo (ejtett tibeti) . írott tibeti nyan) . ejtett tibeti.tapasztalás nyams su len pa ( írott tibeti) . írott tibeti) . századból Nyak Dzsjánakumára (szanszkrit.sz. uralkodásának kezdete i. az öregek szektája.e.i. 127. dél nyi ma (ejtett.a fákban élő sárga istenek (de a mezőkön is).egy mantra recitációja nyer pa (ejtett tibeti) .Atísa kolostora Lhásza mellett nyi cshe (ejtett tibeti) .gyakorlat. írott tibeti) . szerencsétlen nap. akik nem követtek Atísa reformjait. egy kolostor gazdasági vezetője Nyetang (ejtett tibeti) . írott tibeti njag dnyánakumára) . Nap. empátia nying ma pa (ejtett tibeti.nya (ejtett. Gótama (Aksapáda?) műve az i. kör. hegynyereg.e. démon nyen drub (ejtett tibeti) . jelképe vörös korong nyi nub (ejtett.e.intéző.vasárnap.

írott tibeti szmjung gnasz) . tűre emlékeztető oszlop.fény 'od gsal (írott tibeti) .függőleges.a Királyok Völgye nyugati mellékága.sz. ami segíti a helyén tartani az obit obi dome (japán) .Uddijána Óbai (japán) . nevezik Majmok Völgyének is.széles öv a kimonón obi age (japán) .apró ajak. kínai Huang Po) . ?-850?) a 10. harai Ó ja sima no kumi (japán) . ilyen van a buddhista templomok oltárain obo (mongol) . amelyeket az Idzanami-Idzanagi istenpár teremtett o rgjan (írott tibeti) .fényvilágosság 'od mi 'gyur ba (írott tibeti) .vékony selyemcsík.zen mester Óbaku Kiun (japán. amiben Amitábha megjelenik od srung (írott tibeti) .teaház ocsobo gucsi (japán) .a fény alátükröződése mandala nézés közben obi (japán) . egyenletesen szűkülő négyzet keresztmetszetű.a phowa gyakorlatok előfeltétele.az éjszaka istennője O ó harai (japán) .övcsat (pocsiri) obi dzsime (japán) . csan pátriárka obeliszk (egyiptomi) .Kásjapa .Nyugati völgy (egyiptomi) . egyetlen kőtömbből faragott.nem változó fény.évente kétszer. ahol kis számú sír található. eredete az egyiptomi napkultuszra vezethető vissza óbhásza (szanszkrit) . az Ay fáraó sírjának díszítésén látható babuinok után nyúl órája (kínai) .áldozati halom ocir (mongol) .05-07 nyung ne (ejtett tibeti.Japán 8 legnagyobb szigete.zen mester (i. a tetején piramidionnal.selyemfonat az obi közepén. a maikók csak az alsó ajkukat festik ki 'od (írott tibeti) . Csenrézi kétnapos böjtje Nyx (görög) .szent kövekből álló kisebb domb a sintóban ocsa (japán) .dordzse ocuka (japán) .tea ocsaja (japán) . júliusban és december végén tartott sinto megtisztulási rítus.

1328-ban Lhászába vezetett missziót Odzsin (Hacsiman) (japán) . Daidzsó szai oikistés (görög) .egy oiran kíséretével megy valahová. a kezdet istenei ogha (szanszkrit) .pordenonei. színházi epi-zód okame (japán) . Apollón. Démétér. rikácsoló szellem. Gaia és Uranosz gyermeke okija (japán) . Hermés. család oiran (japán) .fogantatás okobo (japán) .Zeus. az ene) Ókeanos (görög) .fémharang ogdoad (egyiptomi) .ház. uszályos kimono Oho nihe macuri (japán) . Aphrodité.hosszú ujjú.főtt rizs savanyú mártással Odorico .a reggeli felébredés szertartása a sintóban. 3. Arés.városalapító oikos/oikia (görög) .az őstenger megszemélyesítője.felhívott (a Tóra olvasáshoz) olymposi rang (görög) .a háború és győzelem kamija. sz. színe piros ohikizuri (japán) .a 6 szótag: „Óh. bizony”). Héphaistos Óm mani padme húm (ejtett tibeti) .fogadó okkanta nijámattá (szanszkrit) .az én anyagi alakja olé (héber) . az i. Héra. csak hátul van kanoko 'og min (írott tibeti) . a jóslatkérők helye Delphoiban. drágakő a lótuszban”. Artemis.nyolcasság. jelképe kard. háznép.aprósütemény teához okásza (szanszkrit) . gyakran .a vihar és villámok tábornoka.a tökéletesség útja. sz. 10 cm) fapapucs ólárika (szanszkrit) . Poseidón. (a fordítás rossz. talán: „AUM.a maiko második frizurája. árja atthangika márga okkanti (szanszkrit) . tibeti mantra (aum).a nagy ízlelés ünnepe.a legmagasabb rangú gésa oiran docsu (japán) .ódana (szanszkrit) . Hestia.magas talpú (kb.tartály (pl.áramlás Ogou balindjo (vodu) . a nemes nyolcrétű ösvény.Akanistha ogamu (japán) . drágakő a lótuszban.női maszk okasi (japán) . Athéné. színe piros Ogou-badagri (vodu) .főtt rizs ódana kummásza (szanszkrit) . tulajdonképpen néhány gesztussal megerősített reggeli tisztálkodás ogan (vodu) .kis tábla a kami nevével a sintóban ofuku (japán) . i.fejét vízzel locsoló. században élt mitikus császár ofuda (japán) .

krokodilistennő opisthodomos (görög) .17-19. így szólítja meg a geiko a vendéget óokava (japán) .nagy kézidob óokii okaszan (japán) . amit felköszöntésre isznak omikudzsi (japán) . kutya órája . az árpaaratás kezdete (49 nap).Óm: Avalókitésvara. nap sávuót ünnepe Omi to fo (kínai) .21-23.sinto amulett.amud omenzogger (jiddis) . gyűlölet). vaddisznó órája . mohóság /kapzsiság/.a sámánizmusban az ősök szellemét vagy a sámán védőszellemét jelképező tárgy oni (japán) .19-21.a 4.pranava dhvani.Héliopolisz.09-11. amelyeket az utak szélén helyeznek el . egy hanamacsi legidősebb vagy vezető geikója Opet (egyiptomi) .a maiko és a geiko fejtámasza alváskor frizurája védelmében omamori/fuda (japán) .pészah 2. Ni: Mozdulatlan Aksóbhja. balgaság /közönyösség/.13-15.07-09.15-17.a Bhagávad Gíta szerint Brahmá alkotó tevé-kenységének szavai omaku (japán) .a templom hátsó cellája óra (írott tibetib thun bzhi) . szent szavak omphalos (görög) . kék. sötétkék. Me: Mérhetetlen fény Amitábha.faragják kőlapokra. zöld.bátyám. kínai) . egér órája . Ma: Fényhozó Vajrócsana. napján kezdődő számlálás. sárga.betegséget okozó démon oniiszan (japán) . fehér. kígyó órája . irigység/féltékenység/. vörös.jóscédula omisze dasi (japán) .a nap beosztása a kínai hagyomány szerint: sárkány órája .23-01. tyúk órája . Húm: haszonnal véghezvivő Amóghasziddhi. eredeti értelme talán „igen” Óm.a maiko bemutatkozása a szan szan kudo után Omitofo (japán. juh órája . Tat. az 50. ló órája .11-13. Szat (szanszkrit) .Amida Boszacu omkára (szanszkrit) .fő-anya.isten szakéja. Pad: Kincsforrású Ratnaszambhava.aki a közös imádság során a szertartásos válaszokat mondja ómer (héber) . szenvedély /kéjvágy/. tehén .Amida Boszacu omiki (japán) .köldökkő On (héber) . takilcsi ongon (mongol) . egyben jelképezi a 6 létformát és a 6 akadályt (gőg. majom órája . Junu Ongoj (mongol) . személyhez kapcsolódó oltalmazó omed (jiddis) .

az alvilág múmiaformájú istene.nem nemesi származásúak.férfi gésa. amit arra használtak.csontház osztrakon (egyiptomi) . férfi.cserépdarab vagy lapos kődarab.kimonófeladó. hogy írjanak rá. avacsara. akik részt vehetnek egy nemzetség magánkultuszaiban oríti (szanszkrit) .a kifejezés azt jelzi. egyiptomi) .Ozirisz.selyemmel bevont fonott kézitáska Ozirisz (egyiptomi) . belátás ouangas (vodu) . így szólítja a férfi tulajdonost. az írnok-növendékek is előszeretettel használták a drága papirusz helyett oteira (japán) .üdvös eszközök óváda (szanszkrit) .buddhista templom otijot (héber) .apám.buzdítás.a szőlőágak hordozásának ünnepe.rontásfajta ou-ho (kínai) .mitikus dalnok Oschophoria (görög) .05-07 orákulum (görög. kezdő növendék orgeónes (görög) . nyúl órája . temploma: Abüdosz.a Tóra egy betűje (összesen 304 805 betűből áll a Tóra) otoko-gésa (japán) . és Ozirisszé vált. vendégkísérő otokoszu (japán) . tigris órája . pásztorbot. az ötféle élvezet (rúpá. egyesült azzal. kereskedőt a geiko ottappa (szanszkrit) . Ízisz férje.körültekintés.átutazók (30 napnál rövidebb ideig voltak a városban) ozasiki (japán) .előbőr Ormuzd (perzsa) . raszá.a világosság ura Orpheus (görög) .vacsora. az örökkévalóság ura Ozirisz-név (egyiptomi) . Buszirisu Ozirisz Hekadzset (egyiptomi) .a jóslat forrása óram bhágija (szanszkrit) . Dionysosnak és Athéné Skirasnak szentelve (Athén) ossarium (görög) . hogy a szóban forgó személy meghalt.01-03. tapintat. phótthabbá) egyike ovér mimákom lemákom (héber) . jelképe: cséphadaró. a (név) részen az elhunyt neve áll ozné Hámán (jiddis) . általában a geiko törvénytelennek tekintett fia otoszan (japán) .órája . sok feljegyzés osztrakonokon maradt fenn. az alsó részhez tartozó. szaddá.élvezet orlá (héber) .03-05. Hórusz apja. étkező-helyiség a teaházban (ocsaja) ozasiki kago (japán) .homentás .az alsó folyammal viaskodó.

páni.barlanglakó.feltétel paccséka buddha/paccséka muni (páli) . upasztha) egyike páda hasztászana (szanszkrit) . 92 szabály a bhiksuknak a théravádában pad ma 'byzng gnas (írott tibeti) . buddhista szerzetes pacsa (szanszkrit) .csendes hely (nirvána) padészaszabba (páli) .Amitábha P pa (ejtett tibeti) . a njája filozófia alapelemei padaszanta (szanszkrit) . a szó jelentése. 3 hetes jógagyakorlatok szímában padhána vibbhantó (páli) .lábnagyujj-tartás (hatha jóga) padaparama (szanszkrit) .gyakorlatból kihullt. páju.fejezet. létkategória.a legmagasabb fok.Paszang pab me (ejtett tibeti. a katakali táncban nemes hős vagy isten színe pacsan (szanszkrit) . tárgyi kategória.érvelés pa sangs (írott tibeti) .láb-kéz-tartás (hatha jóga) páda játrá (szanszkrit) .magányos megvilágosult. ami el lehet érni padara szamácsára (páli) .a világ feladása. aki nem tanít pácsittija (páli) .gyalogos zarándoklat padakája (szanszkrit) .törekvés. ájur véda paccsaja (szanszkrit) . aszkéta életre térés.víz felajánlása a múrti lábához a hindu . aposztata padja (szanszkrit) .rizstészta leves Öpamé (ejtett tibeti) .Padmaszambhava páda (szanszkrit) . járás. engesztelés. az 5 kárméndríja (vák/vács. írott tibeti pha dam pa szamgsz rgjasz) .körülhatárolt vonatkozású minden padhána (páli) .a világot feladó. láb.ozouni (japán) .az életkornak megfelelő meva pabbaddzsá (páli) . belépés a noviciátusba életünk során legalább egy rövid időre pabbadzsita (páli) .emésztés serkentés.tárgyi alap. páda.indiai tanító pádángustha dhanurászana (szanszkrit) . erőkifejtés.zöld. szerzetes vagy apáca. aki szakít valamilyen tannal.ítélet Padampa Szamgye (ejtett tibeti. Gulisszáni padártha (szanszkrit) . hitehagyott. írott tibeti babs me) .nagylábujj-emelő íjtartás (hat-ha jóga) pádángusthászana (szanszkrit) .levezekelhető bűn.

páva-tartás lótuszban (hatha jóga) padma thod phreng (írott tibeti) . amivel Visnu megáldja híveit. Amitábha egyik megjelenése Padmakrodhesvarí (szanszkrit) .Padmahéruka társa Padmánábha (szanszkrit) . Vaisnava purána padma 'bjung gnas (írott tibeti) .sarucska.az elhagyás fegyelme pahitatta (szanszkrit) .szilárd lelkületű . Anangavadzsra tanítója. Indrabhúti fia.a Tavirózsatánc Hatalmasa padmá majúrászana (szanszkrit) .Teremtés Ura. 9. neve meg: Drágakő-mester (ejtett tibeti Guru rinpocse). ejtett tibeti Urgjen Cokje Dordzse.Pema Tötreng.tantrikus mester.bíbor lótusz-virág (Nelumbo nucifera).sz. megszabadulás pahána parinnyá (szanszkrit) . században.a Vérivó Tavirózsanemzetség feje. páli paduma) .itt áll az Ánanda templom (kb.az élőlények jelenlegi nemzedéke Padzsápati (páli) . lótusz szerűen széthasadó. Szántaraksita javaslatára Triszong Decen hívta be i.Pema Töt reng Padmahéruka (szanszkrit) . írott tibeti pad ma 'bjzng gnas) . japán kekkafuza) .Padmaszambhava padma gar gdzsi dbang phjug (írott tibeti) . lábnyom paduma (páli) . 810ben.a tudat ügyessége Pagwa (mongol) .templomban padmá (szanszkrit.Visnu egyik mellékinkarnációja Padmápáni .Phag pa pahána (páli) . i. Gondviselő.padmá paduma gandhára (szanszkrit) .az otthagyás tökéletes megértése pahána vinaja (szanszkrit) . Szuddhódana felesége. Avalókitésvara egyik formája Padmapáta (szanszkrit) .elhagyás. a meditációs gyakorlatokkal foglalkozó Mahásziddhi fordítója (18 könyv) padmászana (szanszkrit. műve: Guhja sziddhi páduká (páli) . lótuszban született. az egyik szerencsés jelkép.Sankara tanítványa Padmaszambhava (szanszkrit. Buddha nevelőanyjának (Gótami) megnevezése.a Lótuszt tartó elmélkedő bódhiszattva.bíbor lótusz-illat padzsája (szanszkrit) . hideg pokol.lótuszülés (hatha jóga) Padmavadzsra (szanszkrit) .sz. 1150) pags skjes po (írott tibeti) . Mára Pagan (szanszkrit) .sz.Pak Kjepo págunnyatá (szanszkrit) . a tisztaság szimbóluma. a buddhizmus tibeti elterjesztője az i. megfutamodás. a Szamje vihárában élt.

amely nem fér össze a buddhizmussal pálél (héber) .kiskorú fiúgyermek paisunjam (szanszkrit) . parjanka pamo (ejtett tibeti) .ürítés. gyógyító ember pamszakula csivaram (szanszkrit) .gát pallanka (páli) .sajátságok pakká (szanszkrit) .Athéné Polias ünnepe (Athén).üdvös eszközök. ítélkezés páli . páda. halála után testéből lett a világ és az élőlények Panathénaia (görög) .szemétdomb Pan Ku (kínai) . aki már birtokolja az abszolút igazságot. ügyes módszer.női médium.költő páju (szanszkrit) . nem üdvös cselekedet paisunjavácsá virati (szanszkrit) .tartózkodás a rágalmazástól. tagja paj csang huah haj (kínai) .a mitikus első ember. írott tibeti pao chen bla ma) . upasztha) egyike Pak Kjepo (ejtett tibeti írott tibeti 'pags skjes po) . páni.Hjakudzsó Ekai pája (szanszkrit) .álláspont. hogy tartózkodom az élőlények bántalmazásától.prákrit (szanszkrit alapú közép-indiai) tájszólás.Vátszjájana Pakudha Kaccsájana (páli) .viszályból adódó gonosz beszéd. Viszuddhi Magga pakinnaka (szanszkrit) . alkalmazkodik a köznapi igazsághoz pájtán (héber) . dalai láma óta . aki az eget és a földet szétválasztotta. nézet. évente kis ünnep.természet pakati szíla (szanszkrit) . ezen a nyelven íródtak a hínajána buddhista művek a mágadhí kihalása után palibodha (szanszkrit) . a dasa akusala prativirati síla 5.a Tasilhunpo kolostor főapátja az 5. az 5 kárméndríja (vák/vács. négyévente nagy ünnep panatipata véramani szikkhapadam szamadijami (szanszkrit) fogadom. alacsonyabb varnájútól is el lehet fogadni paksa (szanszkrit) .természetes erény.szemétdombról szedett rongyokból öltözik a szerzetes pamszakúlacsívara (szanszkrit) .a dél istene. a tett tárgy legalább két személy.paides (görög) .fohászkodás. tézis Paksilaszvámin (szanszkrit) . páju.ülés keresztbe tett lábakkal. a menedék-vételt követő fogadalom pancsen láma (ejtett tibeti.iskola. a kumbhandák ura pakásza (páli) .hirdetmény pakati (szanszkrit) .zsiradékban sült hindu ételek.

az első nő. a Mérhetetlen fényű Ami-tábha női társa. a dalai lámával kölcsönösen hitelesítik egymás újraszületéseit. a szép rossz Pándu (szanszkrit) . lehet templom vagy más nagy terem vagy a menyasszony háza. jelképe lótusz és csengő.a tapadás 5 alkotóeleme. páda.Dhritarástra király öccse a Mahábháratában.5 fogadalom: 1. Go Karmo. női bódhiszattva pándavák (szanszkrit) .sátor.Fogadom. szankhárakhanda. az upószathák ideje panycsa jána (szanszkrit. szannakkhanda.Pándu 5 fia a Mahábháratában. kínai wu sheng) . fiai a pándavák pangu (szanszkrit) . önmegvilágosodott. Panatipata Véramani Szikkha-padam Szamadijami . páju. ünnepek 8 napévenként (olympiai. pancsen Pandóra (görög) . hogy tartózkodom a helytelen szexuális élettől. bódhiszattva.sánta pánhellén (görög) . 5 halmaza (khandá) pandál (szanszkrit) . hogy tartózkodom az élőlények bántalmazásától. írott tibeti gos dkar mo) .tanult tudós vagy pap. ruhája fehér. sziklacsúcs Rádzsagaha mellett Pandia (görög) . hallgató.kéz. vignjánamaja. manómaja. ahol a hindu esküvőt tartják Pándarávaszíní (szanszkrit. hogy tartózkodom a nem nekem adott dolgok elvételétől. eleme tűz. Muszavada Véramani Szikkhapadam Szamadijami . Kameszu Miccshacshara Véramani Szikkhapadam Szamadijami .Foga- .az újhold vagy a holdtölte napja. pránamaja. isthmosi) páni (szanszkrit) . ánandamaja) panycsa szila (szanszkrit) .összgörög. az 5 kárméndríja (vák/vács. Adinnadana Véramani Szikkhapadam Szamadijami Fogadom. ember és isten panycsa khanda (szanszkrit) .a szanszkrit nyelv leírója panycsa daszí (szanszkrit) .5 csoport (rupakhanda.Zeus-áldozat a Városi (Nagy) Dionysia tragédia-előadásai után pandit (szanszkrit) . Vjásza és Ambáliká fia.(pandit + tibeti csen po: nagy tudós). 3. vinnyánakhanda) panycsa kósa (szanszkrit) . upasztha) egyike Pánini (szanszkrit) . vedánakhanda.Fehér Ruhájú. 2. Buddha Amitábha inkarnációja pancsupádánakkhandhá (szanszkrit) . nemeai.5 kocsi: buddha. pythói. páni. színe vörös.Fogadom.5 burok (annamaja. 4.

Vika labhodzsana Véramani Szikkhapadam Szamadijami Fogadom.Ez az erkölcsi gyakorlat 8 szabálya. hogy tartózkodni fogok testemnek virággal való díszítéséről és az illatszerek használatától. hogy kerülöm a színházi előadásokat.Fogadom. melyek a boldogsághoz vezetnek. 7. ezért meg kell tisztítanod az elmédet. 5. a szerzetesekre még 3 fogadalom tartozik: 6.Fogadom. a Mérhetetlen Fényű Amitábha. szansz-kára. hogy tartózkodom az alkoholtól és a kábítószerektől. a táncot és az éneket. a személyiséget felépítő 5 testi elem (rúpa.az Öt Nemzetség (a Fényhozó-Jelenést Láttató Vajrócsana. hogy tartózkodom a hazugságtól. aszprisja) panycsama bhutagni (szanszkrit) . védaná.dom.az 5.az 5 elemben megjelenő agni. a Kincsforrású Ratnaszambhava. Mala Gabdha Vilépana Dharan Mandana Vibhuszanathana Véramani Szikkhapadam Szamadijami . Szilena Bhoga Szampada Szilena Nibbutim Janti Taszma Szilam Viszodhaje . érzékelés.ötös tanács. írott tibeti pung po lnga) . vidnyána) és pszichikai tulajdonság (manasz). a Haszonnal Véghezvivő Amóghasziddhi) Panycsála (szanszkrit) . rend (párja. tudattartalmak. a halmazok létezésének oka a nem-tudás: anyagi forma. Isten neveinek elmondása. melyek a jóléthez vezetnek. panycsa szkandha (szanszkrit. észlelés. szadnyá. Naccsa Gita Vadita Viszukadasszana Véramani Szikkhapadam Szamadijami . a saját feleke-zete himnuszának éneklése . himnuszok éneklése. Szura Meraja Maddzsa Pamadatthana Véramani . a szenvedés oka. hogy nem veszek magamhoz szilárd étket déltől a következő napfelkeltéig. melyek a nirvánába vezetnek. írott tibeti rigs lnga) .az 5 halmaz.Fogadom. a fogadalmak után elhangzik a Buddha áldás: Imani Attha Sikkhapadani Szilena Szugatim Janti. folytonos átala-kulásuk folyamatos testi-tudati lét illúzióját kelti.egy ország panycsáma (szanszkrit) . szellemi felkészülés. az elmé-lyülést segítő tevékenységek: odaillő szöveg olvasása. parajan. egy-egy kasztcsoport irányító testü-lete a hindu társadalomban panycsakula (szanszkrit.Krisna kürtje a Mahábháratában panycsaját (szanszkrit) . 8. tudatosságészlelés Panycsadzsanja (szanszkrit) . ájur véda panycsána/panycsaja szévana (szanszkrit) ötszörös szolgálat. ez a személyiség téves képzete.

25 igazság. Buddha megsebesítése.amikor a gyermek először eszik gabonát papanycsa (szanszkrit) . kínai er si wu ti) . a szellem és a valóság közötti össz-hang. a 3 kocsi rágalmazása. apagyilkosság. idea.a bölcsesség tisztasága. intuitív módon tapasztalható tárgyai pannyatti (szanszkrit) . pszichológiai /csittanijáma/. erkölcsi /kammanijáma/. Szuppabuddhának. Asszadzsí. ahol meghalt Vardhamána papa-loa (vodu) .pap papannaprasanaszanszkára (szanszkrit) . a Buddha első tanítványai (Kondannya. a Buddha apósá-nak egyik jelzője papirusz (egyiptomi) . amelyek létrehozzák a világot Panycsdzsana (szanszkrit) . mára gyakorlatilag kihalt.5 nagy bűn. hínajána: anyagyilkosság. Mahánáma) Panycsávatí (szanszkrit) . melynek eredetét egyiptomi szóra . Vappa. Bha-dantácsarija Buddhaghosa műve panycsavaggíja (páli) .értelem panysánijámadhammá (szanszkrit) . színről-színre látás.város Magadhában.5 természeti törvény (fizikai /utu-nijáma/. és bármelyik a hínajána 5 bűne közül Panycsaszikha (szanszkrit) . biológiai /bidzsanijáma/.erdő a Gódavarí mellett panycsavimsatittva (szanszkrit.5 pártütő. tőle nyerte kürtjét Krisna pannyá (páli) . megismerés.tudás. szerzetesek vallási gyakorlatának akadályozása.pancsen láma Pápá (páli) . őskép pannyatti szíla (szanszkrit) .zenész a Buddha korában panycsaszúdaní (szanszkrit) a Maddzshima nikája kommentárja.Fondorkodó.fogalom.a tudat közvetlenül. a szerzetesi közösség bomlasztása. kauzális /dhammanijáma/) pao chen bla ma (írott tibeti) . Viszuddhi Magga pannyattálambanáni (szanszkrit) .egy démon a Mahábháratában. neve a görög papirosz szóból ered. a Nílus mocsaraiban őshonos növény. kevés helyen termesztik. pradnyá. Bhaddija.panycsánantaríjáni (szanszkrit. kínai wu ni zui) . megértő belátás.fogalomburjánzás Pápijasz (szanszkrit) . Cyperus Papyrus. bölcsesség. egy megvilágosodott meggyilkolása.1. értelem.előírt erény pannyindríja (szanszkrit) . az elefántvezetés 5 követelményének egyike pannyá viszuddhi (szanszkrit) . mahájána: templomok és iratok pusztítása. de vadon már nem terem.

a mai papír szavunk is innen ered (és nem csak a magyar nyelvben. más természetű létező. más. bhakti (még: vaidhi.a lényegét tekintve tiszta tudat paráddzshászaja (szanszkrit) .). ez a nem-tudás gyakorlata pará bhakti (szanszkrit) . vereség páragata (szanszkrit) . ami az öntermészetnek oka. édes. a fáraó tulajdona). mégis az írás alapanyagaként vált a legelterjedtebbé és legismertebbé. fontosabb iratok hordozóanyaga. a szerzetest végle-gesen megfosztják köpenyétől.legmagasabb fok (pl.az idegen tudat tudása. vagyis a természet (prakriti) purusa-jellegének a purusára önmagára való alkalmazása.egy szutta előadásának egyik módja. végső. hogy az átman azonos a brahmannal. a nirvána.elragadtatott.a más által létrehozott üressége pará csitta dnyána (szanszkrit) . a fontosabb papirusztekercseket rúdra vagy saját végére feltekerve. hanem számos idegen nyelven is. nagy cukortartalmú belét fogyasztották is. egy szentély talizmánjai par gji gleg bam (írott tibeti) . mivel viszonylag drága volt. a növénynek szinte minden részét felhasználták valamilyen gyakorlati célra. előfordult. igen ellenálló.magas tudás. amivel elérhető a móksa pará/annya (szanszkrit) . korsókban tárolták.vezetik vissza (a fáraóé. de még épületeket is emeltek belőle.túlpart. hogy a papiruszt többször is felhasználták. rendszerint mindkét felére írtak.a másik valóságára és a másik önmagáért valóságára alkalmazva az elme igába fogását. hétköznapi használati tárgyak egész sorához szolgált alapanyagul. letörölve róla a már feleslegesnek ítélt régebbi írást paquette (vodu) . egybeolvadó szeretet Isten iránt. gyakran díszes tokban.érvénytelenítés (4 vétek).a túlpartra jutott.fadúcról nyomtatott könyv para (szanszkrit) . fölismerése annak. az a más-természetnek feltétele pará bháva súnjatá (szanszkrit) . különböző parábbádzsika (páli) . jól bírja a hajtogatást és az összetekerést. telepátia pará vidjá (szanszkrit) . transzcendens állapot para artha anjaszva arthaszamjama (szanszkrit) . má-sok ösztönzése (szuttanikkhépa) párádzsika (szanszkrit) .zarándoknő parabhásvara csitta (szanszkrit) . öntermészet nélküli. meg nem fogható alkotóerő pará bháva (szanszkrit) . rágátmika).csomag.különböző létező. papirusznövényből készült lap. 2. személyes megtapasztalás. nirvána . vairágja).

mély értelmű jelentés paramártha bódhicsitta (szanszkrit. a Brahman paramattha vazsena (szanszkrit) . az egyik béklyó Paramártha (szanszkrit. a sö lun iskola alapítója. a végső lépés parámarsa (szanszkrit) . adakozás (víz) /dána/ 2.a legfőbb állapot. kínai liu bo luo) . legmagasabb paramadhamma (páli) . a valóság végső szintje paramárthika (szanszkrit) végső. odaadás /vírja/. élményszerű felismerése negatív úton. a 6 tökéletesség részletesebben: 1. a móksa illetve a nirvána parama (szanszkrit) kiváló. mahájána. végső. Ísvara. legfelső.páragú (páli) . az abszolútomot elemző bölcsesség. fegyelem (kellemes illatok) /síla/ 3.a legmagasabban fejlett átman. meditáció (áldozati ételek) /szamádhi/ 6. magasabb igazság.a világfelettit. abszolút igazság.aki a túlpartra jutott. erkölcsiség. az utolsó kettő a mahájána. kínai csen ti) . a valóság közvetlen. bölcsesség /pradnyá/). Hüan cang). kitartás. bölcsesség. energia (tömjénfüst) /vírja/ 5. a köznapi igazságokon keresztül. Kumáradzsíva. foka paramártha szatja (szanszkrit) nem-relatív.félreértés Paramátman (szanszkrit) .magasabb tanítás paramahansza (szanszkrit) . meditáció /dhjána/.túlpart. transzcendens szemléletű tudás parámásza (szanszkrit) .az utolsó érzés páramita (szanszkrit) . írott tibeti don dam bjang chub kji sems) . legjobb. Énfölötti-Én. az adhipradnyásiksá 1. . a középső kettő mindkettő magatartása páramita jána (szanszkrit. Legfelsőbb Önvaló. végső jelentés/értelem. erkölcsösség /síla/. Világ-lélek.a 4 nagy fordító egyike (még: Amóghavadzsra.az atomon túli tartomány paramapáda (szanszkrit) . meghatározásoktól mentes. a tökéletesség szekere.tökéletesség. türelem /ksánti/.indokolatlan ragaszkodás. a 6 erény (jótékonyság /dána/.a végső megvilágosodott elme paramartha pariccshédaka pradnyá (szanszkrit) . különleges képességű aszkéták mellékneve paramanu (szanszkrit) . a niródhából kilépő kévalín párakruti (szanszkrit) . az első kettő a hínajána.a világmindenség ősanyaga páram (páli) . türelem (virágok) /ksánti/ 4.a legfőbb hattyú.túlpartra juttató.

legfelső hely. barátságosság (mettá).a másik valóságára és a másik önmagáért valóságára alkalmazva az elme igába fogását.mitikus bölcs.parikalpita paratantralaksana (szanszkrit) .női világi hívő paramopászika (szanszkrit) . erény (síla). vidjá létfoko-zat paratva (szanszkrit) . az anyag és a szellem közti viszony a szánkhjában paraszparaviruddha (szanszkrit) .a guruk tanítványi láncolata. sanmukhí mudrá parángmukhí mudrá . szampradája paramszthánam (szanszkrit) .hallható teremtő hang. fia Vjásza.megismerés (mécses) /pradnyá/.a dzsiva az atman és a Brahman egységének megkülönböztetés nélküli megismerésének létfokozata. üdvösség parángmukhí (szanszkrit) . ez a nem-tudás gyakorlata Parasára (szanszkrit) . vagyis a természet (prakriti) purusa-jellegének a purusára önmagára való alkalmazása. kiegyensúlyozottság (upékkhá) páramita naja (szanszkrit) .csatabárdos Ráma (parasu = bárd). tenni akarás (virija).kölcsönös függés. Visnu egyik mellékinkarnációja párását hásávuá (héber) .férfi világi hívő parampara (szanszkrit) . különbözőség paravádin (szanszkrit) . türelem (khanti). a páli hagyományban 10: adás (dána).függő jelleg paratautpatti/paratautpáda (szanszkrit) . igazmondás (saccsa). a vágyvilág legfelsője a Szuméru felett parárthánjaszvárthaszamjama (szanszkrit) .másság. ákása pária (szanszkrit) .a tökéletesség elérése a filozófiai megismerés útján paramopászaka (szanszkrit) .szidrá parasu (szanszkrit) .uttarapaksa parávaikhari (szanszkrit) . előbb Kartavírja rádzsát ölte meg. megtagadás (nekkhamma). elszántság (adhitthána).másból való keletkezés parátpará (szanszkrit) . elvágja az újraszületések láncát Parasuráma (szanszkrit) .egymást kizáró ellentét paratantra (szanszkrit) .a kasztjából kitaszított ember . aki ellopta Dzsamadagni kívánságteljesítő tehenet. Visnu inkarnációja bráhmana formában (Dzsamadagni és Renuká fia).befelé forduló lezáró-tartás (hatha jóga) Paranirmitavasavartin (szanszkrit. jelképei: kétkarú. benne harci bárd és íj paraszparavilaksana (szanszkrit) . bölcsesség (pannyá). aki huszonegyszer győzte le a ksatrijákat.befelé forduló.fejsze. kínai ta hua zi zai tian) Mások Átváltozását Irányító ég.

a tejóceán köpülésekor keletkezett parighászana (szanszkrit) . a nirvánát elért . teljes megismerés paridzsarcsaka (szanszkrit) .kialvás.a teljes megismerés hatalma. átlátás.utalások. erdőbe vonult öregek (szerteszét bolyongó pari + vrádzsaka) paricsája (szanszkrit) .keresztrúd-tartás (hatha jóga) parigraha (szanszkrit) . megsemmisülés. első fok. különféle filozófiai rendszerek szerint parikalpita szvabháva (szanszkrit) . felbukkanó jel parikappitákáramatta (szanszkrit) .vágyakozás és téves nézetek által létrehozott tévképzet Pariksit (szanszkrit) . a tárgy látással történő felfogása.a tudat módosulása/átalakulása.) átalakulástól mentes menny. Dzsanamédzsaja apja Páriléjjaka (páli) .a hindu templomi papok segítői paridzsáta (szanszkrit) . az élettartam 16 ezer év parinirvána (szanszkrit) .Abhimanju fia.aki még hanyatlásra képes. visszavágás paríjádjadésaná (szanszkrit) .egy virág. kioldódás.értékítélet által megnevezett képzelt jelleg.szentírás parikalpita laksana/paratantra (szanszkrit. evolúció parinibbuti (páli) .a másik kiáramlását ellenőrző biro-dalom.panasz paridnyá/paridnyána (szanszkrit) . képessége. a figyelem összpontosítása természetes. a képzelt és a függő kapcsolata.a felismert változások hevessége parináma váda (szanszkrit) . a szerze-tes legmagasabb állapota parináma (szanszkrit) .település Kószalában parimárgana (szanszkrit) .zarándok.a megvalósulás 2 lehetősége (dzsnyánaparidzsnyá. kínai fen bie) .képzelt önlét/mibenlét parikamma nimitta (páli) . a legfelső (6.ellenérv. a 6 erő (sadbala) egyike paricsájabala (szanszkrit) . prahánaparidnyá).az elme 6. zavart tudatosság.átalakulás-tan.paribbádzsaka (páli) . a szraddha dhimukták egyike parihára (szanszkrit) . az elme alapos megismerése.előkészítő nimitta. megváltott halott Parinirmitavasavartin (szanszkrit) . a szánkhjában változás parináma tápa (szanszkrit) .felszabadulás.teljes nirvána. metaforák parijatti (szanszkrit) . konceptualizált átmanfelfogás.keresés parimukti (szanszkrit. páli parimutti) .felhalmozás parihanadharman (szanszkrit) . bala paridéva (szanszkrit) .

a megtisztultság kijelentése a Pátimókkha felolvasása után paritta (szanszkrit) . amit önmagától ért el. az arahat parinnyátantam (szanszkrit) .védelemszerző théraváda szertartás. amit egy buddha segítségével ért el.teljes csónak-tartás (hatha jóga) parisad (szanszkrit) .veszély. végső kilobbanás parinispannalaksana (szanszkrit) . fájdalom.szvabháva parinisthita (szanszkrit) .Tipitaka.szűrő páriszuddhi (páli) .kész.kifordított térdfej-tartás (ha-tha jóga) parivrittaikapádashírsászana (szanszkrit) . aki még egyszer újraszületik parivrittadzsánushírsászana (szanszkrit) .átforduló oldalsó szög- .belső teljesség. gond. fent újraszületett lények. akiknek erőtlen az első dhjánájuk parittábháh (szanszkrit) . appamá-nábhá).zarándok parivrádzsika (szanszkrit) .egyik lábbal átforduló fejen-állás (hatha jóga) parivrittapárshvakónászana (szanszkrit) .nyilvános vita parisszaja (szanszkrit) .egyén halála.az az arhat.már tökéletes megértése van. akiknek erőtlen a második dhjánájuk.a korlátozott sugárzás szintje a formavilágban Parivára (páli) . teljesen befejezett parinnyátam (szanszkrit) . a test belső melege parisszávanam (páli) . elhárító szöve-gek recitálása paritta klésa bhúmiká dharmáh (szanszkrit) . appamánaszubhá). Függelék parivéna (szanszkrit) . a korlátozott tisztaság szintje a formavilágban parittábha (szanszkrit) körülhatárolt sugárzású (ábhasszara.az érzelmileg korlátozott hatóterületű szellemi állapotban megjelenő tényezők paritta subhá (szanszkrit) körülhatárolt dicsőségű/sugárzású (szubha-kinhá.tökéletes megértése van. egész paripúrna macjendrászana (szanszkrit) . fent újraszületett lények.cella a kolostorban parivrádzsaka (szanszkrit) .teljes Macjendra-tartás (hatha jóga) paripúrna návászana (szanszkrit) .zarándoknő parivrittadzsanmántaraárjam (szanszkrit) . a buddha paripurna (szanszkrit) .

oldalsó embrió teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) párshva shírsászana (szanszkrit) . Ardzsuna jelzője parthenoi (görög) .ágy-tartás (hatha jóga).oldalsó fejenállás (hatha jóga) párshva szarvángászana (szanszkrit) . az I Csing pa kua trigramja párnászim (héber) .tartás (hatha jóga) parivrittapashcsimóttánászana (szanszkrit) . ülésmód parjankászana (szanszkrit) .) Pártha (szanszkrit) . 250 évvel (?) Vardhamána előtt (i. szupta vírászana parjavaszthána (szanszkrit) .oldalsó fölemelt lótuszülés (hatha jóga) párshva úrdhva padmászana szarvángászana (szanszkrit) oldalsó-felső lótusz teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) párshvóttánászana (szanszkrit) .oldalsó eke-tartás (hatha jóga) párshva ikapáda shírsászana (szanszkrit) . ahol templomok. auddhatja.e. tirthankara. 8.csavart teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) párshva úrdhva padmászana shírsászana (szanszkrit) . anapatrápja.hajadonok párthiva pítha (szanszkrit) .nyújtott oldal-tartás (hatha jóga) Pársva/Pársvanátha (szanszkrit) .a frigyszekrény függönye párshva bakászana (szanszkrit) . a Révész.a nyugvó szenvedélyek kibontakozása (árkhja.átforduló hátnyújtótartás (hatha jóga) parivrittatrikónászana (szanszkrit) . írsjá.gondviselők a hitközségben párohet (héber) . lehet: nitja.oldalsó kakas-tartás (hatha jóga) párshva pindászana szarvángászana (szanszkrit) .bizonyított negatívum.trón. mátszarja.földi erőkörök. krodha.egylábas oldalsó fejenállás (hatha jóga) párshva ikapáda szarvángászana (szanszkrit) . írott tibeti spar kha) . sz. mraksa) parjésaná (szanszkrit) . sztjána. naimittika .Prithá fia.oldalsó gólya-tartás (hatha jóga) párshva dhanurászana (szanszkrit) . a tagadás tárgyának helyén van valami valóságosabb a köznapi igazságoknál parkha (ejtett tibeti. ágy. kaukritja.a 23.átforduló háromszög-tartás (hatha jóga) parjanka (szanszkrit) .vizsgálódás parjudászapratisédha (szanszkrit) .mágikus trigram a bön asztrológiában. zarándok-helyek létesülnek. minddha.oldalsó egylábas gyertya-állás (hatha jóga) párshva kukkutászana (szanszkrit) .oldal íj-tartás (hatha jóga) párshva halászana (szanszkrit) .

Durgá párve (héber) . azokat az a szavakat nevezzük partikuláknak. az anyagi energia félistennője.négyszögletű gyapjúkendő a buddhista panteon egy-egy alakjával és kíséretével díszítve Pátála (szanszkrit) . nem üdvös cselekedet. amit Siva ajándékozott Ardzsunának Pasupati (szanszkrit) . Siva társa.az állatok ura.rész.Vénusz. jelképe fehér nyílhegy Paszénadi (páli) . letisztult nyuga-lom. árnyalatot adnak a mondatnak.kószalai rádzsa. Siva egyik avatárája Paszang (ejtett tibeti. az alsó .Föld alatti régió. csak a nem-enklitikus partikulák (vagyis azok. írott tibeti sgo ma zhags pa ma) . az angolban „filler”. brahmácsarjászana pashjanti (szanszkrit) . aki pulkasza volt. ugrászana. Vénusz.hátnyújtó-tartás (hatha jóga). a szammá boddzshangá 5.nyelvtani fogalom.partikula (egyiptomi) .kettős edény felszerelés (tejes. béklyó Pásadharí (szanszkrit. fia Vidúdabha passzadhi (szanszkrit) . az egyiptomi nyelv egyik sajátossága.a Tóra egy verse (összesen 5845) pata (szanszkrit) .a Pányva Asszonya pasang (ejtett tibeti) . megkülönböztetünk enklitikus (simuló) illetve nem-enklitikus partikulákat. szóbeli parvan (szanszkrit) . tényezője pászuk (héber) . nevének jelentése „részecske” (latin). mégis színezetet. másik neve Umá. a magyarban „töltelékszó”. betegekhez érintése pasu (szanszkrit) . hogy hol állnak a mondatban.az elme lecsendesedése. alvilág. derű.hurok.fegyver. tulajdonképpen jelentéktelenek. föld pásászana (szanszkrit) . harisnyakötő.szárnyasok simogatása.jószág.durva beszéd. a test hátsó része pashcsimóttánászana (szanszkrit) . írott tibeti pa sangs) .péntek. húsos) pása (szanszkrit) . amelyek nem simulnak egyetlen más szóhoz sem) állhatnak a mondat elején párusjam (szanszkrit) . a megkötött személy pasupata (szanszkrit) . melyeknek különösebb mondatbeli szerepük nincsen.lándzsa Pásupata asztra (szanszkrit) .nyugat. a Mahábhárata énekei parvatászana (szanszkrit) .hegy-tartás (hatha jóga) Párvatí (szanszkrit) .a Hegy leánya.hurok-tartás (hatha jóga) pashcsima (szanszkrit) . attól függően.a para első fejlődési állapota passer poule (vodu) . felesége Vászabha.

a vallási előírások betartása (nijama). az érintkezéstől (phassza) függ az érzés (védaná).hasonló/egyező nimitta paticcsa (szanszkrit) .sz. látási utókép.edény. a vágytól/szomjtól (tanhá) függ a kötődés (upádána).-i grammatikus. fazék pati (szanszkrit) . függő keletkezés. 2. egymástól függő kapcsolódás. sz. 10.e. a 6 érzéki tevékenységtől (szalájatana) függ az érzékek érintkezése (phassza).úr patibhága nimitta (páli) . 8. ma Patná. 7. az érzékek visszavonása a külvilág ingerei elől (pratjáhára) patháganimitta (szanszkrit) . az öregség és halál (dzsará marana). 4. a tudattól (vinnyána) függő a szellemiség-testiség (náma rúpa). a szenvedésből származó bölcsesség pátí (páli) . a legfelső fok.város Magadhában. 11. a Jóga szútra összeállítója.élvezi a földet.bolygórendszerek. Asóka szervezte Patandzsali (szanszkrit) . prithiví pathavíkaszina (szanszkrit) . 6. irányítója Garuda. a létesülési folyamattól (bhava) függ az újrakeletkezés (dzsáti).egymástól függő. az érzéstől (védaná) függ a vágy/szomj (tanhá). 5. a tárgyszem-lélet során a kép rögzült.az okozati/feltétel láncolat.község Magadhában közel a Gangához Pátaliputra (szanszkrit) . 244 körül. erkölcsi viselkedés (jama). feltételező paticscsa szamuppáda (páli) . 4. 3. itt volt a harmadik zsinat i. a gond és panasz (szoka .a bűntudó kín. Ananta Shesha Pátali (páli) . 12. a szellemiségtestiségtől (náma rúpa) függ az érzéki tevékenység 6 tartománya (szalájatana). pannyatti pathaví (szanszkrit) . 9. 5. a nem-tudástól függők (aviddzsá paccsaja) a karmikus képzőerők (szankhárá). az újrakeletkezéstől (dzsáti) függ. nyolcrétű ösvény (anga): 1. a kötődéstől (upádána) függ a létesülési folyamat (bhava). 3.i.a földre irányuló összpontosító elmélkedés pathavimabhinandati (szanszkrit) . helyes testtartások (ászanák). a világi megismerés pathei mathos (görög) .egyező nimitta. a karmikus képzőerőktől függő (szankhára paccsaja) az újraszületési tudat (vinnyána). 1. a finom életáramok szabályozása (pránajáma). 2. 2.föld.

a fájdalom és a bánat (duhkha domanassza) és a kétségbeesés (upájásza).újraegyesülés patiszaranam (szanszkrit) . A szétismerés útja patiszandhi (szanszkrit) .Tipitaka. valamire hagyatkozás patitapávani (szanszkrit) .hindu december paustika (szanszkrit) .nyilvános gyónás. szerencsét növelő rítus.malla földi falu Paválam cséttijam (páli) .Indrání egyik neve paunarbhavika (szanszkrit) . írott tibeti dpa' bo) .boldogságot. megsemmisülés patipadá (páli) . egy templom alapjának kijelölése pefimá (héber) . tisztulási ünnep az esős évszak végén.visszamenő.a zsinór kihúzása.taszító.egy nép neve a Mahábháratában pausa (szanszkrit) .edény pektorál (egyiptomi) . Okviszonyok Paulomí (szanszkrit) .Korall-síremlék Vészálíban. alamizsnás edény Pattana (szanszkrit) . a szomj) paundra .a démonfejedelem a bön vallásban. Vardhamána sztúpája paváraná (páli) . béklyó patilóma (szanszkrit) .Tipitaka. eleme a sárga Pává (páli) . az 5. a pratítja szamutpáda egyik nézőpontja pátimókkha (páli) .menedék. haladás.egy ország Patthána (páli) .melldísz. pratítja szamutpáda pátidészaníja (szanszkrit) .4 szabály a bhiksuknak a théravádában patighá (szanszkrit) . segítség. a nemes nyolcrétű ösvény patipasszadhipahána (szanszkrit) .csorbulás a hálefen Pehar (ejtett tibeti) .élelemgyűjtő. ez a Gangesz vize pátra (szanszkrit) . tisztulási szertartás a szánkhjában és a buddhizmusban teliholdkor és minden holdnegyedkor.paridéva). tál.ami újjászületéshez vezet (pl. a necsungi jós védőszelleme pékkhá (páli) . erény általi önuralom patinibbuti (páli) .csillapodás által történő elhagyás (vinaja) Pati-szambhidá magga (páli) . általában vallási szimbólumokkal .oltár pedzs sesz (egyiptomi) . hős pé (vodu) .férfi médium.jelenések.kialvás.a bűnösök felszabadítója. kattika hónap teliholdjakor pavo (ejtett tibeti.lépés. ellenszenv a kívánatos dolgok irányában.

szarvasmarha tehén pen pa (ejtett tibeti.Amitábha haragvó megjelenése. egy ülőszobor térdére fektették Pepung csörten (ejtett tibeti) .miden 5. ezek közül az egyik legszebb Tutankhamon szárnyas szkarabeuszt formázó szív-pektorálja. batyu. alkalmatlan nap. mézből.ital olajból. amelynek központi csoportja rendszerint az uralkodót oltalmazó istenekből.a végtelenség csomója Pema Héruka (ejtett tibeti) .dódónai papnők Pelgye Dordzse (ejtett tibeti) . a hajdani hükszosz főváros. Avarisz helyén épült pères savane (vodu) . drága.az élet háza Per Ramszesz (egyiptomi) .szombat. írott tibeti spen pa) . gyakran félszáznál is több oltalmazó szimbólum is megjelenik egy-egy példányon. erre jó példa Undebaudet tábornok pektorálja. a szív fölé függesztve viselték.sz. 846-ban meggyilkolta Langdarma királyt pelpeu (ejtett tibeti. föld. aki i. a testben az agyhoz kapcsolódik pemu (ejtett tibeti) . és bizonyos fokú rangot jelentett pelanos (görög) . és többnyire rendkívül összetett.tibeti szerzetes. borból.Athéné Polias ruhája.bozótpáterek. Szaturnusz. démonokból.kalács peleia (görög) . évben pánhellén megtartott ünnep peplos (görög) .II. motívumkincse igen gazdag. ennek keretét pedig a szkarabeusz keselyűszárnyai adják. léteznek egyszerűbb.galamb peleiades (görög). Ramszesz által épített birodalmi főváros a Deltában. írott tibeti padma thod phreng) . homogénebb pektorálok is. a testben az agyhoz kapcsolódik Pema Töt reng (ejtett tibeti. a pektorált önálló ékszerként. a nyolcas csörten-csoport egyike per anh (egyiptomi) . a pap szerepét betöltő civil. írott tibeti dpal be'u) . amelyen a középső csoport a fáraó nevét adja ki. szimbólumokból tevődik öszsze.és féldrágakövekkel ékesítettek. sajtból és lisztből pentetéris (görög) .Pena Héruka női társa.gazdagon díszített ékszer.a Buddha Dharma és a 3 ösvény/jármű. ha a voduban keresztény liturgikus elemekre . amelyet többnyire rekeszberakással. jelképe sárga faköteg pentaploa (görög) . igen gyakori a naoszt formázó pektorál.Padmaszambhava Pema Tro di (ejtett tibeti) .

a második évszak peribolos (görög) . A kosarak feltárása Petit Pierre (vodu) . Kunga Gyalcen unokaöccse és tanítványa (i. a maggacsitta eredménye phalguna (szanszkrit) . ajanamsza phala (szanszkrit) . 1234-1280). állatuk a fekete sertés. gyümölcs.ókori neve Purusapura peszah (héber) . fekete Phag pa (ejtett tibeti.Tipitaka. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. írott tibeti phag) . disznóképű phag mo nga mo phag gi mgo (írott tibeti) . tagja phassza (páli) .sz. kapcsolat. táncfajta petti viszaja (szanszkrit) .aki rituálisan megtisztítja az állami tűzhelyet.hindu február phar csin (ejtett. női jellegű. érzéki benyomás. zsémbes szellem petro (vodu) .önkívület pharmakos (görög) . századtól már nem használták) phags pa'i bden pa bzi (írott tibeti) .vágyvilág.a dahomeyi istenségek egyik csoportja (Don Pèdre nevéből).következmény. okozat.tartózkodás a kemény szavaktól.Tipitaka.van szükség peret (egyiptomi) . aki körüljár perisztül udvar (egyiptomi) . észak. a tett tárgya egy másik személy.oszlopsorokkal kerített nyitott udvar Persephoné (görög) .az Emsefejű. préta Péta vatthu (páli) .sarjadás.Hadész felesége.elhunytak.disznó.a pányvahordozó. a 12. erőfeszítés phalacsitta (szanszkrit) . a népgyűlést és a polist. éhező szörnyek pha dam pa szamgsz rgjasz (írott tibeti) . hatás.víztartó peristiarchos (görög) .gyümölcstudat. Kubiláj mongol kán. állatövi jegy. a tibeti alapján kifejlesztette a mongol írást (az i. a paticcsa .az egyiptomi kivonulás ünnepe (niszán 15-22) péta (páli) .csatvári árjasztjáni phak (ejtett tibeti. aki elvesztette a hangját Pesávar . Démétér lánya.pradnyá páramitá pharanápíti (szanszkrit) .érintkezés. mongol Pagwa) .phak phag gdong ma ser ma ser mo zhangs pa 'dzin pa (írott tibeti) .bűnbak phárusjavácsá virati (szanszkrit) . írott tibeti) .sz.láma. víz.Padampa Szamgye phag (írott tibeti) . a karma eredmény. Koré. majd kínai császár (a Jüen-dinasztia alapítója) térítője.torkos. Az éhező szellemek történetei Pétakopadésza (páli) . a dasa akusala prativirati síla 6. a Négy Kapuőrnő egyike délen. 14.fal a szent terület körül perirrhantérion (görög) .

szaddá. írott tibeti 'phel) . a csan meditáció egyik formája.szammupáda 6. írott tibeti 'pho ba) .ducö 13-15 phjir mi wong ba (írott tibeti) .panycsa szkandha phur bu (ejtett. írott tibeti) .a Nagy Bélyegjel Ismeretőrzője phjag rgja cshen po (írott tibeti) .teaivásra használt. szparsa phel (ejtett tibeti. Jupiter.pho va.a jobb hónaljban lakó férfi istenség. tagja.férfi elem pho ba (írott tibeti) .spártai kenyérféle Pi Jen Lu (kínai) .anágámi phalam phjogs kji lha (írott tibeti) .varázstőr démonűzéshez.tapintás phyaxir (görög) . vadzsrakila.bőrbaj (frambőzia) . a 7. fületlen csésze gyönyörűen díszített arany vagy ezüst fedővel pho va (ejtett tibeti.falnézés.érzéklet.tudatáthelyezés. raszá.Mahá mudra phjag na rdo rje (írott tibeti) . levegő. szerencsés nap. Héziodosz szerint harmincezer physikillos (görög) .az érintés iránti szomj phótthabbam (páli) .Cshag seng ji thek pa phjag chen (írott tibeti) . érintés phrag dog (írott tibeti) .Vadzsrapáni phjag rgja chen po'i rig 'dzin (írott tibeti) . az ötféle élvezet (rúpá.az égtájak istenségei pho (ejtett.mahámudrá phjag rgya (írott tibeti) . írott tibeti) .múdrá phjed jol (írott tibeti) .irsjá phthoneros (görög) .a Smaragd Szikla gyűjtemény csantörténetek írója pi kuan (kínai) . írott tibeti) .szkandha phung po lnga (írott tibeti) . 12-13 cm átmérőjű. szamkránti pho lha (ejtett.érintkezés-testek.növekedés phja gsen gji theg pa (írott tibeti) .a testen keresztül felfogott tapintatok. csütörtök. 4-5 cm mély.avatás előtti ifjak ideiglenes lakhelye (Spárta) phylax (görög) . Bódhidarmától eredeztetik pian (vodu) . jelképe zöld tőr phuszana (szanszkrit) . nidána phasszakája (páli) . sorsosztó pho rpa (ejtett tibeti) .az istenek irigysége phung po (írott tibeti) . megszabadulás meditáció nélkül phótthabbá (szanszkrit) .őrző. phótthabbá) egyike phótthabba tanhá (páli) .

a piramis vagy az obeliszk tetején lévő. és azt a mitikus létrát jelképezi.vallásos szövegek.fájdalom pidjon (héber) . a megvilágosodás fája (bódhi vriksa) piramidion (egyiptomi) . általában négyzet alapú gúla alakú építmény. négyszög alapú gúla alakú rész piramis (egyiptomi) .embrió lótusz fej-tartás (hatha jóga) pindászana szarvángászana (szanszkrit) . melyen az elhunyt fáraó feljut az istenek közé piramis komplexum (egyiptomi) .egyéni lélegzet pindászana shírsászana (szanszkrit) . angolul causeway) vezet.a jobb orrlyukból eredő nádí.Atyák fejezetei . amelyhez a feljáróút (felvezető út. ünnepi udvarokból stb.szamatádnyána pingalá (szanszkrit. dinasztia) íratott fel a piramisába Pirké ávot (héber) .vendég.a fáraó halotti kultuszához tartozó. az Óbirodalomra jellemző szerkezetnél a központban a piramis áll. és ennek aljában áll a völgytemplom.A koldulókörút utáni megtisztulás szútra (Tripitaka Szútrapitaka 151. írott tibeti ro ma rca) .liturgikus költemény pin (kínai) . alamizs-nagyűjtés pinda csárika (páli) . amelyeket először Unisz fáraó (V. embrió.arhat a Buddha közelében ping deng ying zhi (kínai) . rendszerint a piramis köré épített templomokból. számos változata ismert piramis szövegek (egyiptomi) .embrió teljes test megtámasz-tás-tartás (hatha jóga) Pindola Bhadadvádzsa (szanszkrit) . amely a meghívott istent vagy őst jelenti pinága (szanszkrit) .a mikrokozmosz.az elsőszülött fiú kiváltása pijut (héber) .pávakakas-farok-tartás (hatha jóga) pinda (szanszkrit) . ejtett tibeti roma ca. kiegészítő épületekből. legtöbbször a király temetkezési helye is. a „Fényhegy” szimbóluma. ennek tövénél van a halotti templom.pídá (szanszkrit) .) pindaprána (szanszkrit) . jobb orrnyílás pippala (szanszkrit) .szerzetes koldulókörúton Pinda pátapáriszuddhi szutta (páli) .épületegyüttes.íj píncsha majúrászana (szanszkrit) . egyéni létesülés.fügefa (Ficus religiosa). ókori kínai jósló csontokon az uralkodó mellékjele. időnként nemesfémmel burkolt.

piszácsa (szanszkrit) . bhadzsak. a hindu templomban a múrti oltára. Kiv. Plótinoszról ld.kisebb dob pititt caye (vodu) . az asztrológiai ciklus páratlan évei po (kínai) . fejlődés. délután. könyvében ír. lelke-sedés. tűz és víz (aharapacsak. akik kezelés alatt állnak pititt fèy (vodu) . a halálkor kuei lesz.az egyik dosha. a brahmákájikák között születik újjá Plutos (görög) .démon.öröm abban.teljesség plézi (vodu) .egyiptomi per Atum (Atum háza Tell el Maskutában) pitr gháta (szanszkrit) . az ember előképei pitri jadzsna (szanszkrit) . ájur véda placer nanm (vodu) . 253-tól Rómában működő jógamester.a bhikkhuk ócsárlásának tilalma pitaka (szanszkrit) . mint az univerzum teremtője pítha (szanszkrit) .egy közösség tagja Pitóm (héber.kis ház. erőközpont (csakra). szellemlény piszuna (páli) . nyugvóhely. egy adott életben váltogatja a dhánákat.ősatyák. dzsiva jántrika.apagyilkosság. örömteli érdeklődés pititt (vodu) .az ősöknek felajánlott áldozat pitta (szanszkrit) . fiatalok játéka halott siratáskor Plótinosz .örömök.sz. ténye-zője. Zeus és Elektryóné fia Plyntéria (görög) . inspirációs impulzus. ősz és tél. műve: Enneadesz.levélkék. kedv. a halott mellett marad. Porphüriosz pluta (szanszkrit) .az Anthestéria első napja (Athén) pithos (görög) . a kilencedik csan pátriárka .fuvallat. levegő. anantaríka karma pitri (szanszkrit) .hím szuffixum. felnőttkor. párthiva.i. szthúla jántrika Pithoigia (görög) .(† i.egy rituális tárgy felszentelési szertartása pléróma (latin) . 788).a gazdagság istene. lélek po (ejtett tibeti) .kosár Pitamaha (szanszkrit) . a szamma boddzshangá 4. alocsak). szadhak. vagy a túlvilági birodalmak egyikébe emelkedik Po csang (kínai) . amíg qui nem lesz.nagyapa.sz.) . a szamádhiról a VI. testlélek. Brahmá egyik neve.ugró. érés.Athéné Polias ünnepe pneuma (görög) .alsó lélek.hombár píti (szanszkrit) .ülőhely. randzsak. 9. hogy a végső igazságot keresem. törzslátogatók pititt feuilles (vodu) . lehet: upászaná.

minden nyolcéves perióduson belül 3 különböző évben megkettőzve poszkim (héber) . írott tibeti bod jul) . szanszkrit pusztaka) .Tibet első önálló .középső oszlop potong (ejtett tibeti) .a szerzetesek kéthetenkénti gyónása Poseidón (görög) .az itt töltött idő = 80 khal szezámmagból százévente kiveszünk 1 magot (1 khal kb. nagy méretű. építése i. amiben a lelkük van. amely a piramisok járatainak elzárására szolgált (nem azonos a boltíveknél alkalmazott zárókővel). kemény kőzetből faragott kőtömb.pálmalevél írólap Pöjül (ejtett tibeti.49 mg).férfi váltság áldozat pótthaka (páli.döntést hozók poszul (jiddis) . ez az Arbudában töltött idő. mert a sírrablók egyszerűen a puhább kőzetben alagutat vájva megkerülték a sokkal keményebb akadályt pósadha (szanszkrit) . egyes piramisoknál eltérő megoldással eresztették a helyére.sz.ünnepi felvonulás porana (szanszkrit) . 12. a Nagy Piramis sírkamrájának 3 zárókövét felülről eresztették a helyére.sz. a Föld férje Poseidón hónap (görög) .monolit szoborcsoport Buddha parinirvánájáról Srí Lankán az i. gyakran igen nagy mérnöki leleményességet tanúsítva. dalai láma halála után tizenhárom évvel poteau mitan (vodu) . erőátvitel pokol .fejedény.zárókő. több helyen pedig saját súlyuktól beforduló tömböket alkalmaztak.a dalai lámák palotája Lhászában.a maiko díszes övcsatja point (vodu) . számos piramisban a portkulliszok azért nem teljesíthették eredeti feladatukat. 1 mag = 0. századból pompé (görög) .régiek. a beavatott szőrszálai és körmei vannak benne Potala (ejtett.a tenger istene.a halott tálitjának egyik cicitjét elszakítja pot de tête (vodu) . 13 kg. varázserő.pocsiri (japán) . más piramisoknál a járaton leeresztett kődugót használtak portkulliszként. minden következő fokozat ennek hússzorosa Polonnaruva (szanszkrit) .pont. hónap.rituális célra alkalmatlanná vált pószullá teszi (jiddis) .a 6. írott tibeti) . 1695-ben fejeződött be az 5. ősi tanítók portkullisz (egyiptomi) . míg egy negyediket a Nagy Galéria előtt csapóajtó-szerűen ereszthettek le a feltételezések szerint. természetfeletti hatalom.

háromgunás ősállomány. az Avatamszaka szútra fordítója az i. tudatlanság/bölcsesség. hideg pokol pradhána (szanszkrit) . csintámaji. intelligencia. belátás. vizsgálódó belátás a világtörvény fölismerése. a Buddha saját szavai.az egyik sziddha pracsittadnyána (szanszkrit) . bölcsesség. közvetlen tudás.a múrti. ismerete pradaksiná (szanszkrit) . a mandala vagy a templom körül az óramutató járásával megegyező körséta pradása (szanszkrit) .állama a Jarlung területen (ejtett tibeti. írott tibeti jar klungs/jar lung) i.hajlékonyság.sz. szem az 5 szem közül pradnyá dnyána (szanszkrit) . megkülönböztető tudatosság.Rukminí legidősebb fia. fokozata. kárhozatos cselekedetek és ellenszerük.a bőr a makk hátsó pereme alá tolása malenoláskor Prabandham (szanszkrit) .mímánsza filozófus prabhákarí (szanszkrit) . 8.a ragyogás birodalma. Kámadéva inkarná-ciója. szennyezett szenvedély prádésa (szanszkrit) . páli pannyá) alapvető bölcsesség (szrutamaji.i. a 3.fényhozó. színről-színre látás.mások elméjének ismerete. komolyság pöriá (héber) .e. prákriti Pradjumna (szanszkrit) . alkotás Prabhudéva (szanszkrit) . az 1. sz. végtelenség prádésika (szanszkrit) . a pratjékabuddhák útjának 3.rosszakarat.bölcsesség szem. kifinomultság.-9. az abhidnyá 3. foka prabhava (szanszkrit) . szakasza . évezred közepén pörasrabdhi (szanszkrit) . a nemes nyolcrétű ösvény első (szamjag dristi) és második (szamjag szamkalpa) foka. században. Krisna pradnyá (szanszkrit. írott tibeti shes rab. része prabhákárí bhúmi (szanszkrit) .kisarasz. a Kágyur egyik része.felismerő tudás pradnyá kála (szanszkrit) .szomszédos. a bódhiszattva bhúmi 3. tudatlanság/bölcsesség. 6. bhávanámaji).a síla kála 4.Kuvéra városa Prabhákara (szanszkrit) .sz. kárhozatos cselekedetek és ellenszerük pradnyá csaksu (szanszkrit.-i tamil vallásos költők him-nuszgyűjteménye Prabha (szanszkrit) .az egymást követő létrehozók ereje. a tudatlanság megszűnése. a bhávaná márga 3. írott tibeti ses rab kji mig) .

Visnu híve.pradnyá páramitá (szanszkrit. Usasszal. ezek kedvező helyek. szentély a Gangá és a Jamuná összefolyásánál prájas csitta (szanszkrit) . a világi szférán túli bölcsesség.kapcsolat nélküli erkölcsi hatás prahána pratipaksa (szanszkrit) . a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike.vezeklésforma (pl. Nanda.párohet prajódzsana (szanszkrit) . vagyis: Déva. értelem.összefolyás. incesztust követett el lányával. ez valósítja meg a létforgatag megszüntetését pradnyátmá (szanszkrit) .árja pudgala Pragdzsjótisa (szanszkrit) .konvencionálisan névleges én. a buddhizmusban Gótamí. indiai pátriárka. cél prajóga (szanszkrit) . megszüntetés prahána paridnyá (szanszkrit) . aki később apáca lett Pradzsna (szanszkrit) . hermafrodita. felsőbbrendű megismerés. írott tibeti phar csin) . Karna.a 27. a mahájána egyik irányzata. a valóság és a valóság tudása egybeesik. Visnu prajág. a böjt) prajhesz (jiddis) . írott tibeti skje dgu'i bdag mo) . a bölcsesség tökéletessége. Rudra. csak annak tulajdonított.a Teremtmények Ura. a Gangesz 5 találkozása más folyókkal. amely nem valóságos.megnevezés. ősnemző.a lemondás tökéletes megvalósítás prahána phala (szanszkrit) . csak a megkülönböztetés tudatos-ságát valósította meg.a bölcsesség megszabadulása. egy női bódhiszattva Pradnyádhara (szanszkrit) .az Ádi Buddha saktija pradzsnyávimukta (szanszkrit) .a túlsó partra jutott bölcsesség.haszon. a Buddha nagynénje. Bódhidarma guruja pradnyáindríja (szanszkrit) a megkülönböztető tudatosság képessége pradnyapti (szanszkrit) .erőfeszítés .lemondásból származó ellenszer prahara (szanszkrit) . Hiranyakasipu demonrádzsa fia. akit Visnu Naraszimha alakjában védett meg prajág (szanszkrit) .elhagyás.önmagunk értelmi része pradnyávimukta (szanszkrit) . elnevezés pradnyaptiszat (szanszkrit) . a lány menekülésének állandóan változó alakjaiból teremtődtek a lények. tökéletes.egy város prahána (szanszkrit) .testi és szellemi tökéletesség elérése az elmé-lyülésben Pradzsápati (szanszkrit. az apokjadharman egyike pradszrabdhi (szanszkrit) .a hindu templomot körülvevő fal Prahlád (szanszkrit) .

ágama). fokozata.örömteli. eredendő természet. felolvadás. írott tibeti sbjor lam) . az első elmélyüléshez vezető felkészülés 6.az öröm birodalma. az anyagi világ forrása.megismerő. működése a karma. érvényes isme-retszerzés. következtetés. tudatos-ságtalanság pramána (szanszkrit) . anumána.eredeti. a bhávaná márga 1. szubsztancia.aki a megismerés eszközévé vált. az előkészület/ erőfeszítés ösvénye. örök.tespedt. mahájána jógácsára szútra.özönvíz. az út összekapcsolása.prajóga márga (szanszkrit.a megismerés tárgya pramo (írott tibeti) .közöny.az alkalmazás/felkészülés útja. aki mértékadó Pramánaszamuccsaja (szanszkrit) . transzcendens objektum. a prakriti megzavartságának helyreállítása. aktív. amikor Brahmá felébredésekor a durva elemek megmaradnak. a megismerés 4 érvényes eszköze (érzékelés. ősállomány.negatív női jellegű természeti erő prakriti/pradhána (szanszkrit) . a pratjékabuddhák útjának első része pramuditá bhúmi (szabszkrit) . az empíria tárgya és az evolúció tere. negatív női jellegű természeti erő pralaja (szanszkrit) . hiteles beszéd). naimittika sristhi pramáda (szanszkrit) . a srávakák és a pratjéka buddhák útjának 2. kozmikus anyag. a bódhiszattva bhúmi 1. feloldódás. henye pramatta szaccsa (szanszkrit) . érvényes megismerési eszköz pramána bhúta (szanszkrit) . szintje prákrita karma (szanszkrit) . foka . a változatlan kiáradó lendület prákriti sakti (szanszkrit) . elmélyülés.tökéletes igazság praméja (szanszkrit) . a felismerés pillanata. nem-teremtett. mérték.a magukért beszélő tettek. Dignága műve pramatta (szanszkrit) . figyelmetlenség. hasonlítás.A mérvadó megismerés összefogla-lása. a részleges pusztu-lás is.ősanyag.a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike pramuditá (szanszkrit) . csak a finom elemek (az élet) hullanak vissza Visnuba. tudatlan anyagi valóság. foka prajógadnyistha manaszkára (szanszkrit) . eszmény (pratjaksha. természetes karma. a természet. érzéketlenség.

tökéletesedés prapanycsa (szanszkrit) . az átmannal azonos lélek.lélegzet. erőfeszítés megtenni azt (prajóga). rászánás az élet kioltására (szamdnyá).A kérdések titkos tanítása.törekvő tudás pranita (szanszkrit) . üdvös cselekedet pránatipáta véramaní/virati (szanszkrit) . az életerő beáram-lása. alvó.alapvető fogadalom. szél. ájur véda pránajáma (szanszkrit) . a hatha jóga gyakorlata pranáma (szanszkrit) . az Isten (Ísvara) iránti odaadás pránidhi dnyána (szanszkrit) .prána (szanszkrit. amely irányítja a szellem figyelmét. szúksma krijá.a mellkasra vonatkozó eltérések (lélegzés).ima prashvásza (szanszkrit) . tagja pránava (szanszkrit) . a mantra jóga gyakor-lata prána vata (szanszkrit) . sors-szerű karma. undor (dvésa) vagy más mentális szenny (klésa). a purusartha okozata prarthana (szanszkrit) .a légzésritmus szabályozása. az egyik vata. tüdő.kiválóság.elérés prárabdha karma (szanszkrit) . megkezdett. testünk feltöltése életérővel lélegzetszabályozással. érvényesülő. szusumna. írott tibeti szmon lamkínai benyuan) . sokaság prápti (szanszkrit) . alapvetően 3 fő vezetékben (ídá.a légzés szabályozása a szívtájékon pranidhána (szanszkrit.a fogalom verbális kifejezése. a dzsiva egyik burka pránatipáta (szanszkrit) tartózkodás az élet megsemmisítésétől.a létfokozatok egyik burka pránamája kósa (szanszkrit) .legfőbb ima.tartózkodás az élet megsem-misítésétől. ájur véda prána krijá (szanszkrit) .kilégzés (hatha jóga) Prasna upanisad (szanszkrit) . energia. misztikus testnedv..kötött.a lélegzet szabályozása. az Atharva .az aum őshang első kampanája pránaváju (szanszkrit) .az éltető levegő burka. a dasa akusala prativirati síla 1.imák felajánlása a múrtinak a hindu templomban pránamája (szanszkrit) . a jóga 8 foka közül a 4. mélyalvó) neve pránava dhvani/omkára (szanszkrit) . a tett tárgya a másik élőlényt tárgynak tekinteni (vasztu). a 3 tudatállapot (éber. a bódhi-szattva a lényeket segíti. AUM. pingala) áramlik a csakrákon keresztül. írott tibeti rlung) . a halál a gyil-kos halála előtt következik be (nispatti).

terjengők. a tagadás tárgyának helyén nincs semmi valóságos. ez az üresség prászanga (szanszkrit) szükségszerű logikai következmény.az ügyesség általi megvilágo-sodás főága praszthána trají (szanszkrit) .negatív propozíció a vitában.ihletett beszéd. Buddhapálita praszárita pádóttánászana (szanszkrit) .a 3 mértékadó (fő upanisadok. a bódhiszatva szint második foka prathána pratiszamvid (szanszkrit) a bizalom megkülönböztető megér-tése práti (szanszkrit) . ádesanáprátihárja.szellemi élénkség. az avjakta és a vjakta közös képessége a fogamzásra/nemzésre Praszénadzsit (szanszkrit. a madhjamaka rendszer egyik aliskolája prászangika madhjamaka (szanszkrit) . ejtett tibeti thal gyur pa) következtetés iskola. amelynek egy részét már fölajánlották áldozatként praszadzsja pratisédha (szanszkrit) .bizonyítás praszrabdhi szambodjanga (szanszkrit) . megszentelt étel. nyugalom Prasravan (szanszkit) .az első elmélyülés szintje prathána (szanszkrit) . illetve minden étel.szétterpesztett láb-tartás (hatha jóga) praszava dharmí (szanszkrit) .csoda (riddhiprátihárja. brahmászútrák) Praszúti (szanszkrit) . az egyik béklyó pratihárja (szanszkrit) . a tanítványok magyarázatai prathána dhjána (szanszkrit) . következtető érvelésmódra épülő iskola.hegy Kiskindhá mellett praszád (szanszkrit) . Kósala rádzsája a Buddha idejében prasziddhi (szanszkrit) .a középút következtetéseinek iskolája.ellenszenv.bhúmi. Bhagavad Gítá. írott tibeti rgjal po gsal rgjal) fényes győzelmű király.Daksa felesége. bebizonyí-tandó tétel pratigha (szanszkrit) . anusászaníprátihárja) .ajándék.megszabadulni valamitől pratidnyá/paksa (szanszkrit) . amit egy állítás szükségképpen maga után von prászangika (szanszkrit. Párvatí Dáksájání inkarnációjának anyja prathama dhjána bhúmi (szanszkrit) .nem-bizonyított negatívum.véda része prasrabdhi (szanszkrit) . ellentmondásig vivő.

ez az érzést. ez a keletkezést. a jelenségek függő keletkezését leíró törvény. ez a halált. páli paticcsa szamuppáda) a feltételektől kölcsönösen függő keletkezés törvénye. árja atthangika márga pratipat (szanszkrit) .ösvény.a 4 megkülönböztető megértés pratítja szamutpáda (szanszkrit. a mentalitás a materialitással együtt létrehozza a 6 bejáratot. fúribháva prati-paksa). nidána.pratilóma pránajáma (szanszkrit) . írott tibeti sosor tharpa) .fordított (haj irányába) légzés (hatha jóga) prátimóksa (szanszkrit. az önvaló.kaurava király. apáca 364. egymástól függő keletkezés. a létezés üres. út pratisamkhjá niródha (szanszkrit) . ez hozza létre a mentalitást a materialitással együtt.egyéni megszabadulás. írott tibeti gnjen po) . ádhára pratipaksa. a lételemek egymásra következése. antitézis. egymásra következés. begyakorlása (a théravádában a szamádhi). szoszor tharpa prátimóksa szamvara (szanszkrit) . 7. a nemes nyolcrétű ösvény 6.4 ellenszer (vidúsanú pratipaksa. ezeknek a lelki történéseknek függvényében keletkezik a halál után egy (3) tudat (vidnyána). a tudatlanság a feltétele a karma-alakzatoknak.a tagadás pratisédhjam (szanszkrit) . a Vinaja pitaka fogadalom-felsorolása (szerzetes 253. és 8. Sántanu apja pratipad (szanszkrit) . ez a vágyakozást. az önlét.elemző megszűnés pratisédhá (szanszkrit) . prahána pratipaksa. ez a szerzést.a tagadó alany pratisédhah (szanszkrit) . írott tibeti rten cing wbrel bar wbjung ba bcu gnjis. novícius 10.megvalósítás pratipaksa (szanszkrit. az emberi személyiség meghatározottsága. apácanövendék 6. a tizenkét tagú oksági láncolat.a tagadás tárgya. amely-nek ellentéte az üresség pratiszamkhjá niródha (szanszkrit) . amely szerint a létezés okozati elvű. relatív lét. ez a kapcsolatot. amelyik az . (1) a nem-tudás (aviddzsa) függvényében keletkeznek a (2) tudati képzőerők (szankhara). ez a születést.. változatlan „én” nem létezik.az egyéni felszabadulás fegyelme Pratípa (szanszkrit) . amelyek létrehozzák a tudatot. világi hívő 5 és világi női hívő 5 fogadalma). szembehelyezkedés.a megszűnés bölcsessége pratiszamvid (szanszkrit) .

ettől való függésben fejlődik (4) a név és forma (náma rúpa). az érzés hozza létre a vágyakozást.egyéni lélek. angája. ami a halál után egy új anyaöl (9) megragadásához (upadana).valaminek a tudati tükröződése.minden tudati felmerülés kioltódása pratjaksa (szanszkrit) . (10) létrejövéshez (bhavo). vagyis a szellemiség és a testiség. japán kecsien kandzsó) beavatási meghintés prativadhanan dharman (szanszkrit) .akinek képessége van a megvaló-sításra. pratítja szamutpannatva jukti (szanszkrit. az 5 érzékszerv és a gondolkozás (szalajatanam). a 6 bejárat hozza létre a kapcsolatot.a feltételektől-kölcsönösenfüggő-keletkezés módszere. érzékelés. ebből kifolyólag az (7) érzéki benyomások. a kapcsolat hozza létre az érzést. a karma-alakzatok hozzák létre a tudatot. majd (5) a hatszoros tartomány. szubsztanciátlan és nincs bennük átman pratítjabandha abhiséka (szanszkrit. laja jóga gyakorlata pratjaja (szanszkrit) . más szavakkal: a tudatlanság feltétele a karma-alakzatoknak. minden dharma októl függ. a halált. a tudat kivonása és felszabadítása az érzékek és külső tárgyak uralma alól. a fájdalmat. a létrejövés hozza létre a születést. az asztánga jóga 5. így jön létre a meg-nem-elégedettség újra meg újra. a bánkódást. a mentalitás a materialitással együtt hozza létre a 6 bejáratot. ezek (8) mohóságot eredményeznek és szomjúságot a dolgok és a létezés után (tanha). feltétel.észlelés. a kínt és a kétségbeesést. az érzékek visszavonása. közvetlen bizonyíték . a kasmiri sivizmus rendszere pratjagátma (szanszkrit) . az érzések (védana). ezután következik az érzékszerveknek a tárgyukkal való (6) érintkezése (phassza).felismerés. írott tibeti rten cing 'brel par 'bjung pa) . az öntudat elfordítása a külvilágtól.visszahúzás. a szerzés hozza létre a keletkezést. a bánatot. a születés hozza létre az idős kort.új létezés hordozója. és ezáltal ismét (12) megöregedéshez és halálhoz vezet (duhkha). amely a jelenség létrejöttéhez elengedhetetlenül szükséges pratjaja ékatánata (szanszkrit) . a tudat hozza létre a mentalitást a materialitással együtt.egységbe olvadnak az elmélyülés során fölmerülő tudati képek pratjaja niródha (szanszkrit) . a szraddhadhimukták egyike pratjábhidnya (szanszkrit) . a vágyakozás hozza létre a szerzést. (11) születéshez (dzsati). a hatha. belső magunk pratjáhára (szanszkrit) .

a bhiksuk útmu-tatást adnak egymásnak pravardsjá (szanszkrit) . minden részletet fölismer anélkül. az éhségtől és szomjúságtól gyötrődő lények szellemvilága. írott tibeti 'jug jul) . magányos megvilágosodott. ejtett tibeti ji dag.éhező szellem (női) prija vákja (szanszkrit) . a 6 létforma egyike prétanátha/prétarádzsa (szanszkrit) .a csodás szemlélődés bölcsessége. kísértet.a holtak ura. írott tibeti ji dvagsz) .a maga számára megvilágosult buddha.előkészítő felavatás. de tapasztalatait nem osztja meg másokkal (még: arhat. a ritvidzs prétí (szanszkrit) . buddha saját maga számára pratpad (szanszkrit) .szeretet a velünk egyenrangúak iránt préta (szanszkrit. kapzsi természetűek voltak. a buddhák tudásának egyike. akik előző életükben harácsolók. páli péta.elindult.teljesítés pravara (szanszkrit) . a külön-külön értő tudás. az együttérzés négy eleme közül az első . bölcsesség pratjéka buddha (szanszkrit. szamjag szambuddha) pratjéka buddha jána (szanszkrit) . a rúpa rúpa bhúmi egyik csoportja prétajóni (szanszkrit. kilépés právivédzsa manaszkára (szanszkrit) közel az elhatárolódáshoz. várakozás. önbuddha. kaszt praváraná (szanszkrit) . kínai yuan jue) . az első elmélyüléshez vezető felkészülés harmadik szintje pravradzsita (szanszkrit) . bolyongó lélek.éhező szellem. a 3. elvárás préma (szanszkrit) .kegyes beszéd.pratjavéksaná dnyána (szanszkrit.az ismeretek áramlása az álajavidnyánából az érzékelő tudatba pravritti vishaja (szanszkrit. magamutogatás.leszármazás. szellemvédő. elemző képesség a balgaság ártalmatlanítására. hogy bármelyiket is fölcserélné vagy összetévesztené. vágy.a gyakorlat célja préksa (szanszkrit) . írott tibeti ji dvags kji skje gnas) szellemlény. írott tibeti rang szamgsz rgjasz. aki egyedül jut el a megismerés céljához.a jóga színészkedő bemutatása. aki remete lett pravritti vidnyána (szanszkrit) .egy nap az esős időszak végén. Jama. fukarok. kínai miao guan cha zhi) .a tanítás képességével nem rendel-kező csendes buddhák ösvénye/járműve.

egyik fajtája a feljáróút Procharistéria (görög) . az öt Pándava anyja prithag bháva (szanszkrit) . az első anyagi táplálék prithu (szanszkrit) .öröm.az élvezet általi megvilágosodás főága priyé Guinê (vodu) .jóspap prophétis (görög) .a föld leve. Nofertum apja.különálló létező prithag dnyána (szanszkrit.egyéni út.az Isten elsőszülötte (Philón) psyche (görög) . muditá pritiszambodhjanga (szanszkrit) . foka Prithá (szanszkrit) . a szilárd halmazállapotú anyag. a szamjag dristi 2.fogékonyság pronaosz (görög) .kegyes beszéd prolépsis (görög) . Pándu özvegyének másik neve a Mahábháratában.jóspapnő prothesis (görög) . dhjána.halottsiratás prótogonos (görög) . . Krisna nagynénje.lélegzeni Ptah (egyiptomi) .Démétér és Koré ünnepe Pyanepsión hónapban (Athén) projavákja (szanszkrit) . különállóan. amikor a 4 nemes igazságot az ember visszavetíti a hétköznapok gyakorlatára. Pándu felesége.isteni Gondviselés prophétés (görög) .ünnepi menetekhez kiépített díszes út.annak az útja. Szahmet férje. különböző. írott tibeti soso skje bo) . különálló létezés. az okok és feltételek együttesétől különböző dolog prithaktva (szanszkrit) .Szura jádava király lánya.lényegi különbözőség.a templom előtere. a szentély előtti helyiség Pronoia (görög) . a Brahman egyik megnyilvánulása. számos priti (szanszkrit) .pristha labdha márga (szanszkrit) .föld. az elmélyülése megnyilvánuló tényezője. külön.Athéné feljövetelének ünnepe (Athén) Proérosia (görög) . a szthula saríra része prithivírasza (szanszkrit) .guineai ima processziós út (egyiptomi) .a teremtés és a kézművesek múmiaformájú istene. Kuntí királynénak. rituális célokra.sok.lélek psychomai (görög) . az egyik mahábhúta. közön-séges emberek prithak (szanszkrit) egyes. külön-állóság prithiví/pathaví (szanszkrit) .

és együtt van velük az élet magja (karma) punár mritju (szanszkrit) .az istenek tisztelete.különféle meghalások punár utpatti (szanszkrit) . újraszületés punár abhiseka (szanszkrit) . Visravasz apja pulkasza (szanszkrit.ajanamsza pumszavana (szanszkrit) . ha együtt van az apa és az anya. az anya fogamzóképes. a személyben nincs sem szellem. egyén. vagy azokkal egykorú (i. temploma: Memphisz Ptóion (görög) . sem én pudgalátma dristi (szanszkrit) . uralkodóknál punár ácsman (szanszkrit) . páli pukkusza) .a személy átman-nélkülisége.Tipitaka. kér-dés felvetése (szuttanikkhépa) pudgala (szanszkrit) . szerzetes-telep Szávatthítól keletre puccshávaszika (szanszkrit) .templomi tiszteletet vezető pap Púdzsjapáda (szanszkrit) .Ptolemaiosz-kori.felkelni.e.víz felajánlása a múrti szájához punár dzsanma (szanszkrit) .az egyik sziddha Puggala pannyatti (páli) .a molha mint házi isten Pulasztja (szanszkrit) .fehér lótusz pung po lnga (írott tibeti) . Ápisz-bika. akkor jön létre.újjászületés.ismételt beavatás. a szamszára pundaríka (páli) .az én aspektusa a személyben púdzsá (szanszkrit) .újrakeletkezés. Személyfogalmak (Jellemtan) pukkasí (írott tibeti) . írott tibeti bu mo) .panycsa szkandha punjá praszaváh (szanszkrit) .egy szutta előadásának egyik módja. áldozat púdzsárí (szanszkrit) .taoista kiszabadító szertartás (a pokolból) Pubbáráma (páli) . 331-i. Viszákhá adománya.sz. és újra felkelni. 37 között) pu hua (kínai) .risi.jelképe: dzsed uasz-jogar.a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike puklha (ejtett tibeti.bráhmaní és ksatrija érinthetetlen utóda pulóma (szanszkrit) .üdvtan pudgala nairátmja (szanszkrit) .én-személy. írott tibeti phugs lha) .Apollón jóshelye a boiótiai Akraphia mellettű ptolemaida (egyiptomi) .szertartás bemutató pap pudzsárika (szanszkrit) .démon-nemzetség pumo (ejtett tibeti) .általános megértés pu mo (ejtett tibeti.Keleti áráma.a Szűz csillagkép pu tu (kínai) .a szerencsés születés szintje a formavilágban . személyiség pudgala márga nirdésa (szanszkrit) .fiúszülést biztosító szertartás a fogamzás után 3 hónappal punábbhava (páli) . Nagy Sándor utódaihoz kapcsolódó.

az expedíció sikerét halotti templomának Punt-csarnokán is megörökítette punyjá (szanszkrit. hogy figyelmünk elkalandozzon.az élőlények jövőbeni megvilágosodása miatt érzett öröm kifejezése Punt (egyiptomi) . nézeteink tisztázása kiűzi a gonosz gondolatokat. érdem felhalmozás. erény. hogy csak önmagunk üdvözülésével foglalkozzunk. 10. érdem. az. később ez feledésbe merült. érdemeink felajánlása mások hasznára. a Trimúrtinak megfelelően 3 x 6-os beosz- .vadzsrakila púraka (szanszkrit) . összpontosításra nevel.női bódhiszattva. síla.érdem-rakomány. 5. ksánti. amelyek a nirvánához vezetnek (ez a théraváda hagyomány) Pupuma (ejtett tibeti) . kigyógyít abból. megszerzésének 10 módja: 1. Hatsepszut egyik nagy tette volt. az elme fejlődésének következménye az elme gazdagodása.feltehetően Szomália földjén elhelyezkedett ország. a dharmára figyelve kigyógyulunk abból.jó cselekedet. és megismertet azokkal. régi történetek. 9. a dharma tanítása kigyógyít a tudás önzéséből. 3. a 6 tökéletességből az első 5 (páramitájána. barátságosságra szoktat. 18 purána van. az ind mitológiai és történeti hagyomány gyűjteménye. a gonosz vágyak csökkenése 4. az erkölcsi tartás a nyíltan gonosz cselekedetektől. az erények terhe: dána. kigyógyít az irigységből. a tisztelet kigyógyít a nagyzolásból. mellyel Egyiptomnak kereskedelmi kapcsolata volt már a Középbirodalom idején is. szamádhi) punjámodana (szanszkrit) . írott tibeti bsod nams kzi tshogs) . Dordzse Szenpa kísérője pur bu (írott tibeti) . az adás és a nagylelkűség megtisztít a fösvénységtől. együttérzésre tanít. 6. vírja. egy bódhiszattváé. 8.ősi. írott tibeti bsod nams) . amelyek eltérítenek a dharmától.punjá szambhára (szanszkrit. örülni a mások sikerének.belégzés Púrana Kasszapa (páli) eretnek iskola puránák (szanszkrit) . hogy új expedíciót indított oda. ami megtisztít és kigyógyít. 2. alázatosságra tanít. a segítőkészség megtisztít a nemtörődömség közönyétől. a szeretet örömére tanít 7.

az élet 4 hindu célja: artha. a természet (prakriti) egyik eleme.sorsvetés. észlelő tudat. káma. a tudat döntéshozó állapota.a Bharaták őse Purudzsit (szanszkrit) . egyéni lélek. nem keveredik (nirlipta) sem a szuksma.jóga.az isteni teljes megnyilvánulása púrnam (szanszkrit) .teljesség púrnatá (szanszkrit) .rádzsa-családok vagy bizonyos közösségek házi papja. miniszterelnök Puru (szanszkrit) .purimjáték púrna (szanszkrit) . passzív. tudat. vágy. burka a vinjána maja kósa. férfi jellegű teremtő erő Purusapura (szanszkrit) . móksa.ember. értelem. a szánkhjában az emberi értelem. Megilá 7b) purim spiel (jiddis) . Urvasí férje purusa (szanszkrit) . a szellemi ember abszolút eszményképe. értelem. tökéletesség puróhita (szanszkrit) . szabad akaratra épülő karma. az Manunak. hogy ne tudjon különbséget tenni az átkozott Hámán és az áldott Mordeháj között! (Talmud. dharma. szellemi valóság. sem a szthula sarírával purusa indríja (szanszkrit) . a 25 tattva között a benne lévő szattvákkal a purusa hat a prakritire.férfi képesség purusa káraphala (szanszkrit) . éberség (ejtett tibeti blo) az elmélyülésben. tudatos.pozitív. az Iksvákunak purim (héber) . Ganésa társa.tásban purátana (szanszkrit) . megkülön-böztető képesség. a gondolkodás szerve.a Legfelsőbb Lélek.a Bháraták egyik őse. érzékfeletti szub-jektum.teljes. a Brahmannak az anyagi világban megnyilatkozó isteni . független személyiség. ma Pesávar purusartha (szanszkrit) . nulla púrna avatár (szanszkrit) . Prithá rokona Purúravasz (szanszkrit) . erőfeszítés purusa médha (szanszkrit) . Krisna tanította Vivaszvatnak. Rábá szerint: Minden ember köteles annyit inni.ember alkotta erkölcsi hatás. áldozatvezető főpap.jádava hős. a prarabdha oka Purusaszúkta (szanszkrit) .emberáldozat purusa sakti (szanszkrit) .eredetmítosz a Rigvédában Purusóttama (szanszkrit) . a 6 erő (sadbala) egyike. a perzsiai zsidóság megmenekülése (ádár 14).a kusán főváros Észak-Indiában.teljesség.

írott tibeti puspe ma/me tog ma) . virágok felajánlása a múrtinak a hindu templomban Puspagiri (szanszkrit) . az egyik dasabala púrva nivászánuszmriti dnyána bala (szanszkrit) . Visnu egyik neve púrva (szanszkrit) .jobb fül Puskara (szanszkrit) . ájur véda púrvanivászánuszmriti (szanszkrit) . kínai yi po ti) . a Varuna birodalom másik neve Puspaka (szanszkrit) .lényege Purusóttama (szanszkrit) .kelet.az elmúlt életekre való visszaemlékezés ereje púrvakarma (szanszkrit) . hívő és nem-hívő tömegek.démonnő. két alföldrésze Déha és Vidéha púrvóttánászana (szanszkrit) . akik nem léptek a nirvánához vezető útra putimutabhészadzsam (szanszkrit) .közönséges. az abhidnyá 4. világiak. ma Adzsmer Puspá (szanszkrit. Vallabha iskolája pusztaka (szanszkrit) .pokol Pútana (szanszkrit) . a test elülső része.régi helyzetek felidézése.Virághegy.az opponens ellenvetései a vitában púrváparaszahakrama (szanszkrit) .Puspá pustimárga (szanszkrit) a gyarapodás útja. akit Kamsza küldött Krisna után.előzetes gyógyító eljárások.Kuvéra szekere puspe ma (írott tibeti) . amely a védikus rítusok értelmezésével foglalkozik púrva mimámszá (szanszkrit) .Nagy Test. meg nem tért ember. dasabala púrvapaksa/púrvavádin (szanszkrit) .az élőlények régebbi életeinek ismerete.megelőző-rákövetkezőegyidejű sorrend púrvavádin (szanszkrit) .Virág. élettartamuk 250 év. Aksóbhja kísérője. ismerete.tehénvizelet használat gyógyszer- .test eleje nyújtás-tartás (hatha jóga) púsá (szanszkrit) . hogy elpusztítsa puthuddzsana (páli) . az alakok világának sajátossága. a mimámszá bölcselet korábbi irányzata.purvapaksa Púrvavidéha (szanszkrit.a legfelsőbb lény.indiai város. a magas termetűek szigete. a világhegy (Méru) körüli félhold alakú keleti sziget. írott tibeti sar gji lus 'phags po. alacsonyabb fokú védánta púrva nivászánuszmriti dnyána (szanszkrit) .pálmalevélből összefűzött könyv put (szanszkrit) .korábbi tudás. emléke-zés a korábbi születésekre.

delphoi papnő Pythón (görög) . templomok. hónap pylon/pülön (egyiptomi) .Apollón Pyanepsios ünnepe Pyanepsión 7-én (Athén) Pyanepsión (görög) . aki képes kiszabadítani apját a pokolból.sárkánykígyó.Queens' Valley .görög eredetű szó. dpa 'bo qubao (kínai) . un.csontváz.rabbiság. fiú utód nélküli örökös putthuddzsannagati (szanszkrit) . Apollón megölte (Steptérion) Q qi (kínai csi) . az utánuk álló szám alapján különböztetik meg a rengeteg sírt egymástól R ra (ejtett tibeti. téglalap alaprajzú.hüvelyesekből készült étel Pyanepsia (görög) . a Földistennő jósdáját őrzi Delphoiban. a pylon sarkait rendszerint hengertag díszíti.tul ku QV-szám (egyiptomi) . fontosabb középületek bejáratát közrefogó két. már az Óbirodalom idején (prototípusa Niuszerré halotti templománál) megjelenik.a világi újjászületés helyei pyana (görög) . kagyü Ra mo cse (ejtett tibeti) . felül kifelé hajló. írott tibeti rva) .azaz a Királynők Völgye sírjai.ként Putitamo (kínai) . mint szervezet . cami.7 kincs qubilγan (mongol) .csakravartin rádzsa Qizong longzan (kínai) . vagyis elvégzi a sráddha szertartást putrikjá (szanszkrit) .olyan fiúgyermek.a 4. jelentése: kettős kapu. és a görög-római korban is alkalmazták Pythia (görög) .fiú-leány. melyet a kapu alacsonyabb (és keskenyebb) tömbje köt össze.befogadó eszköz qibao (kínai) . palotapártázat zárja le. Királynők Völgyében található királyi és nemesi sírokat. geluk. felfelé szűkülő torony alkotja. ezzel a betűjellel jelölik a szakirodalmak a thébai nyugati parton. tetem.kolostor Lhászában rábbánut (héber) . szakja.Bódhidarma putra (szanszkrit) .Szongcen Ganpo qokimai yasun (mongol) . ra).a Kálacsakra egyik leszármazási ága (dro.

15 nappal Krisna megjelenése után radi (vodu) .a dahomeyi istenek egyik csoportja (Arada város nevéből) radaniták (héber) . augusztus-szeptember hónap fényes két hetének 8.Rádhárání hindu ünnepe.szenvedélyes vágy.galambok rádzsa-tartás (hatha jóga) rádzsarsajah (szanszkrit) . szamádhi). trónörökös rádzsa putra (szanszkrit) . uram. szamádhi rádzsa kumára (szanszkrit) .hosszú fém trombita rága (szanszkrit. dr.sz.királyi jóga.királyi bölcsek Rádzsarsi (szanszkrit) . manu is rag dong (ejtett tibeti) . szenvedély. az Önvaló megismerése és átélése szellemi összpontosítással. király rádzsa jóga (szanszkrit) . írott tibeti 'dod chags) .Krisna társa megtestesülésében (neve még: Rádhá. tamasz) rádzsaszúja (szanszkrit) .uralkodó.kereskedők.az egyik guna. kiterjedés. Brahman állapot. néptörzs. napján. de Magadha fővárosa i. a Rhône-tól vándoroltak keletre Rádhárání (szanszkrit) . Rádhiká) Rádhásztamí (szanszkrit) . mozgé-konyság. írott tibeti dod changs) . tanítóm.mesterem. az 5. e. őselem. fájdalom. 480 körül rádzsaka pótászana (szanszkrit) . Hetényi helyettese rada (vodu) . érzelmi labilitás.koronázási rítusok Rádzsagriha (szanszkrit.pimasz.herceg.királyi bölcs radzsasz (szanszkrit) .buddhista teológus (1923-1983). az Önvaló átélése. dhjána. tiszteletlen Radnakródhésvarí (szanszkrit) .Ratnahéruka társnője rádzsa (szanszkrit) . közvetlen meg-ismerése útján. (ld. a vallási élet irányítója rabhá mandala (szanszkrit) .rabbi (héber) . itt volt a Buddha bambusz-ligete (Véluvana) és az első zsinat i. szattva. ködös.nagy király áldozat Radzsvata (szanszkrit) . dhjána. módszer az Önvalóval való egyesülésre a tudat teljes meghódításával (dhárana. gyakorlatai: vicsáraná. dháraná. Révatí apja.a tárgyak . a zsinagóga szellemi vezetője.a táncoló Sivát körülvevő lánggyűrű rabtu dzsungva (ejtett tibeti) . királyfi. dr. az öt erős méreg egyike rága/lóbha (szanszkrit.akik beléptek a szerzetesi rendbe Rács Géza. . írott tibeti rgjal po'i khab) Asvapati székvárosa. utódaik a rádzsputok rádzsa szúja (szanszkrit) .hercegek. 320ig.rádzsa. tevékenység.

audárika rahaszja (szanszkrit) . a 3 méreg egyike.buddhista pap.Brahmó Szamádzs . jelképe a vörös kakas rágacsáriá (szanszkrit) . bhakti (még: vaidhi. 8 fekete ló által húzott szekéren utazik. vágybíró. amit a lányok bátyjuk kezére kötnek a raksa bandhan ünnepen raksá bandhan (szanszkrit) . miközben 7 anyai kiterjedést hozott létre. vággyal telt személy. tantrikus rágátmika (szanszkrit) . ő irányítja a meteorokat.bikafejű őrdémon ráksasza (szanszkrit.démon.örvendetes érkezés. Ráma másik neve rags pa (írott tibeti) . egy buddha alászállása Raivataka (szanszkrit) . ragaszkodás. szaptamátriká raktamoksana (szanszkrit) . a Buddha fia Rai den sama (japán) .kurkumával sárgára festett fonott gyapjú csuklópánt.mindenre kiáradó szeretet.démon. ájur véda raku (japán) . meg nem fogható alkotóerő Rágavidhjárádzsa (szanszkrit) . tulajdonképpen a petesejt. ejtett tibeti szrinpo) .kerámiafajta a teaszertartáshoz rakuszu (japán) .munka közben viselt kis méretű kesza Rám Móhan Roj .Raghu utódja. jelképe a kurkumával festett fonott gyapjú csuklópánt. ájur véda Raktabídzsa (szanszkrit) .vér. a vágy. kötődés. pará bhakti). egy zen mester raki (szanszkrit) .vérlecsapolás.érzelmi minősége. jelképe kék és szürke madárfej Ráhula (szanszkrit) .démon ráksaszí (szanszkrit) .gid hánáse rakan (japán) .egy hegység rájnigolás (jiddis) . felszálló Hold-csomópont. Ráma jelzője Raghu (szanszkrit) . akivel Durgá küzdött. elragadtatás.a nők védelmének ünnepe sravana (július-augusztus) hónapban. írott tibeti ma las thob pa'i rakta) .Dasaratha nagyapja Raghunátha (szanszkrit) .a Raghuk ura.titok Ráhu (szanszkrit) . napfogyatkozás. ma már díszes karkötők is lehetnek raksa glang mgo can (írott tibeti) .a szenvedélyekről szóló tudás királya rághava (szanszkrit) . egy olyan bolygó (tulajdonképpen Ráhu levá-gott feje).a mennydörgés istene a sintóban raigo (japán) .arhat a Buddha közelében. amely a Napés Holdfogyatkozásokat okozza.démonnő rakta (szanszkrit. szenvedély.szenvedélyek által történő változás.

mint Szíta (Rámájana-eposz). elsősorban II. XIX. Gótama tanítómestere Rádzsagahában Rámacsandra (szanszkrit) .Rangdzsung Rigpe Dordzse rang bzhin gjis grub par snag ba (írott tibeti) . üreg.Rangdzsung dordzse rang bdzsung rig pa'i rdo rdzse (írott tibeti) . rasza dhátu lesz belőle.sz. amely szerint egy vaisnava társadalmon felüli személy. vele testesül meg Lakshmi is.a vágy tárgya rang bdzsung rdo rdzse (írott tibeti) .Ráma (szanszkrit) . Visnu egyik inkarnációja ramadan (iszlám) .bengáli bráhmana Rámanaumi (szanszkrit) . nulla.óind eposz (Rámá ajanam = Ráma útja). terjedelme 48 ezer sor Rámakrisna (szanszkrit) .önerő.lyuk. Ramszesz idejére alkalmazzák randhra (szanszkrit) .Ráma a Hold ura.település a szakja rádzsaságban Rámájana (szanszkrit) . s ott raktává alakul. velük egykorú. jógamester a rádzsagahai iskolában (Uddaka Rámaputta) Ráma jógácsárja (szanszkrit) . Ajódhjában testesült meg Dasaratha rádzsa fiaként.Uddaka Rámaputta. szabadság . dinasztiához tartozó.város Srí Lankán. Szvámi Nárájana Ramasseur de Croix (vodu) .Keresztgyűjtő.az anyaméh köztes léte rang dbang (írott tibeti) . ahol Rávana őrizte Szítát ramesszida (egyiptomi) .szvabhava sziddha grabha rang bzhin skje gnas kji bar do (írott tibeti) .Visnu egyik megtestesülése (avatárája).böjthónap Rámagáma (páli) . Baron Samedi és Madame Brigitte gyermeke Rámbám (Rábbi Mose ben Májmun) (héber) . a táplálék az emésztés folyamán átulakul. legen-dás szerzője Válmíki. minősített monizmus. a Talmud törvényeinek összefoglalója Rámésvaram (szanszkrit) .Ramszeszek-korabeli.az egyik pitta. a megvilágosodás igazi útja a bhakti jóga. ájur véda randzsaníja (szanszkrit) .(i. így kerül a májba. jel a két szemöldök között randzsak (szanszkrit) . 1135-?) orvos.Rámacsandra megjelenésének ünnepe márci-us-április hónapban Rámánudzsa (1017/1056-1137) a szampradája (vishishtádvaita váda) vaisnava irányzat tanítómesteri sorának elkezdője.

az íz egymásra ható mezeje rasza artha (szanszkrit) . elsődleges szövet. rasza. egy tárgy elvarázsolása rangóli (szanszkrit) . Ráma öccsének.sz.a hosszú élettartam.nyilvános helyiségek a templomokban.az ízek iránti szomj Rasza Trulnang Cuglakhang (ejtett tibeti) .Visnu egyik mellék-inkarnációja. az Orisszabeli . az ízlelés érzéke. gerontológia.szekérutazás. ájur véda rásza líla (szanszkrit) . Ráma-csandra adta Vibhisannak. karmapa ranger (vodu) .az ötödik buddhista zsinat 1954-56-ban rangtong (ejtett tibeti) . az 5 érzéki tárgy egyike.a 16. ő irányította i.pratjéka buddha ranga mandapa (szanszkrit) .ros hákáhál rasza (szanszkrit) .Dzsokhang raszaná (szanszkrit) .rang dbang can (írott tibeti) . minta. Krisna tánca a tehénpásztorlányokkal. gandha. sabda. ájur véda.ízlelés.önszabadító rang sangs rgjas (írott tibeti) . íz. írott tibeti rang bdzsung rig pa'i rdo rdzse) . de az ondó és a higany is rasza ájatana (szanszkrit) .íz.álambana pratjaja. amelyet rendszerint nők rajzolnak otthonuk előtt a földre.ábra.énekmondó rasajana (szanszkrit) .megfiatalítás.pásztorlányok (gópik) tánca Krisnának rasza tanhá (szanszkrit) . 1333-ban Togon Temür kínai császár koronázását. Dél-Indiában szokásos Rangoon (szanszkrot) . idá rátha játra (szanszkrit) . 12841338/39). az ötféle tanmátra (rúpa.nyerscukor rapsódos (görög) . írott tibeti rang bdzsung rdo rdzse) a harmadik fekete süveges karmapa láma (i. szparsa). mozgat. az íz egymásra ható mezeje rasza dhátu (szanszkrit) .szvatantra rang grol (írott tibeti) . mozog. testnedv. fekvő helyzetben ábrá-zolják a Shésha nevű kígyóval Rangdzsung dordzse (ejtett tibeti.jobb oldali főér rasekol (jiddis) . de a szánkhjában íz. a dhruvabéra vagy a csala acsala múrti alkalmi körmenete. ájur véda rasána (szanszkrit) . többnyire oszlopcsarnokok Ranganátha (szanszkrit) .nedű. a legalapvetőbb dhátu.elrendezni. a curpu asztrológiai rendszer megalkotója Rangdzsung Rigpe Dordzse (ejtett tibeti. az íz alkotóeleme rasza jana csikitsza (szanszkrit) .az öntermészet üressége rapadus (vodu) .sz. ízlelés.

Ratnaszambhava egyik megjelenése Ratnakusumasampushpitagatra buddha (szanszkrit) .a Vérivó Kincsnemzetség feje. 9. az egykedvű bölcsesség.sz. drágakőben született elmélkedő buddha. ábrázolása: dhjánászanában. társa Mámakí. a testben az agyhoz kapcsolódik Ratnágara (szanszkrit) . jobb keze várada mudrában. Nágárdzsuna műve.a Vikramasíla kolostor szthavíra szerzetese Atísa idején Ratnagótravibhága (szanszkrit) .Vaszubandhu kommentárjának fordítója i.az égi világrészek buddhája Ratnakúta (szanszkrit) . mahájána-jógácsára szútra. gőgöt megsemmisítő tudás. Kámadeva felesége.Drágakőfüzér. írott tibeti rin chen 'bjung ldan/rin 'bjung) .Puríban június-július hónap újholdjának első napján (sznánajáthra) Rati (szanszkrit) . színe sárga.drágakő-hármasság Ratnavali (szanszkrit) . szintje ratiszamgráhaka manaszkára (szanszkrit) .Kincsforrású ratnatraja (szanszkrit) .Ratnaszambhava haragvó megjelenése. a dél buddhája Ratnaszambhava (szanszkrit. 538-ban Ratnaraksita (szanszkrit) .az öröm növelője. században Ratnaszambhava (szanszkrit. mahájána jógácsára szútra Rátnala buddha (szanszkrit) . az érzés szkandhájának jelképe.gyönyör. a testben az agyhoz kapcsolódik Ratna Tro di (ejtett tibeti) . mahájána jógácsára szútra Ratnotpalashri buddha (szanszkrit) .Ratna Héruka női társa. eleme a föld.az egyetemes világuralkodó 7 kincse Ratna Héruka (ejtett tibeti) . bal keze dhjána mudrában.a nyugati világrész buddhája Ratnamati (szanszkrit) . Mára egyik lánya. a testben a szívhez kapcsolódik. jelképe drágakő.az elmélyülés mentális tevékenységei közül a negyedik ratna (szanszkrit) . világkorszak buddhája. ejtett tibeti Rincsen Dzsungne) Kincsfor-rású dhjánibuddha. hátas állata szárnyas ló. Száramati műve Ratnahéruka (szanszkrit) . kéjnő rati szamgráhaka manaszkára (szanszkrit) . az első elmélyüléshez vezető felkészülés 4. az egyenlő lényegű.Drágakőhalom.tibeti upadhjája az i. az azo-nosság bölcsessége.sz.az égi világrészek buddhája .Az ékkőmag kifejtése. tája dél. a 3.

a kecskefejű. 7 ló által húzott egykerekű szekéren utazik Ravina és Ráv Ási (héber) . a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány egyike keleten rdo rdzse dmar mo khá ta'i mgo (írott tibeti) .sírás-rívás.a Gyémánt Varjúfejű. Visravasz és Kaikaszí fia.az oroszlánfejű.tízfejű démon. vörös rdo rdzse dmar mo seng mgo ma (írott tibeti) .dzogrim rdzong dpon (írott tibeti) . jelképe lótuszvirág. ez a Nap. miközben Ráma Marícsi démont üldözte.a Gyémánt Emsefejű.vadzsrajána rdo rdzse'i nor bu (írott tibeti) .a gemara összeállítói rca (írott tibeti) .a kígyófejű. Siva kegyelméből nyerte erejét Ravi vár (szanszkrit) .Vadzsrabhairava rdo rdzse ldzsang nag sbrul mgo ma (írott tibeti) . kagylókürt.ca lung rde'u dkar po (írott tibet) .éj (12 órától 24 óráig) ráurana (szanszkrit) .az életerő csatornái rca gszum (írott tibeti) . harci korong. Ravi Szúrja egyik neve. ji dam.fekete kövek rdi rdzse'i dmjal ba (írott tibeti) . aki elrabolta Szítát.gyémántpokol rdo rdzse (írott tibeti) .vadzsra rdo rdzse 'chang (írott tibeti) . a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány egyike északon rdo rdzse ser mo pha mgo ma (írott tibeti) .ca mi rca rlung (írott tibeti) .nem-testi születés . a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány egyike nyugaton rdo rdzse 'jigs byed (írott tibeti) .gyémántvessző. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.ratti (szanszkrit) .dzong pön rdzus skjes (írott tibeti) .a kakukkfejű.Dordzse Csang Tung ma rdo rdzse dkar mo khu bjug gi mgo can (írott tibeti) . sárga rdo rdzse ser mo ra mgo ma (írott tibeti) . arám) úr.három gyökér (guru. a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány egyike délen rdo rdzse theg pa (írott tibeti) .a vasárnap istene. nagy ember + genitivus = rabbi (héber) (arám = rábbán) Rávana (szanszkrit) . dharmapala) rca mi (írott tibeti) .Vadzsradhara rdo rdzse 'chang thung ma (írott tibeti) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.fehér kövek rde'u nag po (írott tibeti) . forró pokol ráv (héber. a hímvessző rdzogs rim (írott tibeti) .

szellemi barátok társasága.Thicuk Decen ren (kínai) .az érzékek kapcsolata az érzékelések tárgyaival rehit-madár (egyiptomi) . harmadlagos receptív zóna az. harmadlagos receptív zóna a nomád törzsek területe. ahol a szükséges intézményrendszer nincs meg.kilégzés reg pa (ejtett tibeti) .rabbiné receptív zóna (egyiptomi) . központi hatalmat kiszolgáló intézményrendszer alapján. mivel nincs állandó központ recuá (héber) .Rhododendron mollis. Maat apja. kisebb átszervezésekkel létre tudja hozni.a templom falába faragott figura ott. laikus szekta relief (egyiptomi) .a tefilint rögzítő bőrszíj récsaka (szanszkrit) . hogy a hódító a saját intézményrendszerét arra alapozva. temploma: Héliopolisz reb (héber) . ebből fejlődött ki a haiku renge cucuji (japán) .rabbi rebecin (jiddis) .versfüzér. valaki megírja az első versszakot (hokku). ahol a szükséges intézményrendszer olyan szinten áll. azálea Renuká (szanszkrit) . másod-lagos receptív zóna a félnomád törzsek területe. de jelentős szervezési munkát igényel a kialakítása.dombormű. fajtái: magas dombormű. másodlagos receptív zónában az intézményrendszer kezdeményei megvannak.úr rebbe (jiddis) . alacsony dombormű és vájt dombormű.sólyomfejű napisten.Ré (egyiptomi) . más folytatja (haikai).a hódítás célterületeinek megkülönböztetése az ott élők kulturális szintjéből következő.emberség renga (japán) . és így tovább. ahol a köznép tartózkodhatott rei jú kai (japán) . új vallási csoportosulás a buddhizmus alapján. Egyiptomban csak az utóbbi kettőt használták. jelképe: napkorong. ahol a téli szálláshelyen már megvannak az intézményrendszer kezdeményei. hasonló intézményrendszerrel rendelkező szíria-palesztinai városállamok területe. az alacsonyat belső terek díszítéséhez. elsődleges receptív zónának nevezik azt.Visnu Parasuráma alakú inkarnációjának anyja . ahol az intézményrendszer teljesen hiányzik. sólyom. Egyiptom vonatkozásában elsődleges receptív zóna a hasonló kultúrával. a vájt reliefet pedig külső falfelületeken Relpacsen (szanszkrit) .

Praszénadzsit rgjal po'i khab (írott tibeti) . Rig véda Riddhi (szanszkrit) . felesége. tantra rgun (írott tibeti) . kis kolostor rig (ejtett tibeti) .szamtána Rhea (görög) . aki ismeri a tumót Reting (ejtett tibeti) .bélyeg. Virúpáksa.a 13.gjal po lo szar rgjal bu rgjal bjed kji chal (írott tibeti) .hegy ri bo tala/tála'i phreng ba (írott tibeti) . mímánszá).siker. csitta.értelem.Kronos felesége ri (ejtett tibeti) . fa rés galuta (héber) . dalai láma halála után a régens rétó dháraná (szanszkrit) . tudás rig 'dzin (írott tibeti) . erő.Dzsétavana áráma rgjal chen rigs bzi (írott tibeti) .arhat a Buddha közelében Révatí (szanszkrit) .a pszichikai erő 4 útja (chanda.mágikus fény.a bódhi paksika dharma 4 része a 37-ből ridro (ejtett tibeti) . Vaisravana) rgjal po gsal rgjal (írott tibeti) . virja. himnusz.gjal po rgjal po chen po bzhi (írott tibeti) .gjal cen rgjal po (írott tibeti) .vidjádhara .a fizikai erő csodája riddhipáda (szanszkrit) . magasabb szellemi hata-lom. pecsét szerződésen. különböző pszichikai képességek riddhi páda (szanszkrit) .remetelak. egy déli hegység ri dvags chal (írott tibeti) . kis kolostor rics (szanszkrit) . mágikus. szamaja rgja dkar (írott tibeti) .Pálmahegyű.Méru ri töd (ejtett tibeti) .visvavadzsra rgjak po lo gsar (írott tibeti) .Gjakar rgja gram (írott tibeti) . Ganésa egyik társa.Visnu inkarnációjának.szerzeteslak.dzsainizmus rgdzsja (írott tibeti) .csatur magárádzsika déva rgjal mchan (írott tibeti) .a nemi ösztön ellenőrzése Révata (szanszkrit) .a diaszpóra feje resz kiang pa/resz pa (ejtett tibeti) . Balarámának.egy loa lakhelye.reposoir (vodu) .a négy mahárádzsa (Dhritarásra.olyan naldzsorpa. fiai Nisatha és Ulmuka rgdzsal ba pa (írott tibeti) . Virúdhaka.szamtána.Rádzsagriha rgjud (írott tibeti) .Mrigadáva ri rab lhub po (írott tibeti) . a 37 bódhipaksikadharma része riddhi prátihárja (szanszkrit) .

szatori.Rincsen Szangpo Rin csen Szang po (ejtett tibeti. 867.Ratnaszambhava rin chen 'bjung ldan (írott tibeti) .Szuméru rimonim (héber) .tudást hordozó istenség.Ratnaszambhava Rinzai (japán. ismeret. jellegzetessége a kóan-gyakorlat. 978) rin po che sna bdun (írott tibeti) .nemesi sarj. kínai Lin csi) .sz.bhava rin chen bzang po (írott tibeti) . igazgyöngy. 1000-től változatlan. 854től kolostori elöljáró Csen ting (vagy Csen csou mellett) mellett a Huo to folyó átkelőhelyénél. korál. a 14.panycsakula ri'i rgjal po ri rab (írott tibeti) . 16831706) rigpa (ejtett tibeti) .nagy értékű. istenekhez szóló himnuszok. kezdeti tudatosság rigs bzang (írott tibeti) . mára . drágakő. de nem csak származás szerint. írott tibeti rin po che) . tisz-teletteli megszólítás csak lámákhoz Rincsen Dzsungne (ejtett tibeti) .tudás. különböző módszereket használó zen iskola (kínai enó).sz.e. smaragd.rig dzin lhas (írott tibeti) . de nem anyagi rang rigs lnga (írott tibeti) . zöld smaragd. február 18-án elmélyülés közben.gránátalma formájú díszek a Tóra felső éc hájimján rin 'bjung (írott tibeti) .zen mester. állati. az ő korától kezdve a tantra-fordítások az újak (az első modern fordítás i. ewmberi. i. 5. írott tibeti rin chen bzang po) . egy gyémántfajta. dalai láma (i.Ratnasza. az egyik fő zen iskola. i. 1028 himnusz száz részben Rigdzin Cangjang Gyaco (ejtett tibeti) . hirtelen.a tudat valódi természete. írott tibeti) . meghalt i. lazúrkő. szörnylényi. Rév Szomszédja (családi neve: Hszing Ji hszüan). de ide tartozik az arany. ezüst és a hegyikristály is) rin po cse (ejtett tibeti. jó családbeli.a 6. a testben a torokhoz tartozik rig pa (ejtett.sz.sz.a gatféle menzetség (isteni.tibeti fordítómester (i. 958-1055). félisteni.a Négy Nemzetség Égjárói rigs drug (írott tibeti) .a hétféle drágakő (rubin.sz. dinamikus éber jelenlét Rig véda (szanszkrit) .a legrégibb és leghosszabb véda. a remete is rigs bzhi'i mkha' 'gro (írott tibeti) . csan pátriárka. pokolbeli) rigs kji bu (írott tibeti) .jó családbeli. eredeti.

867 után): Lin csi emlékezései. Maharsi.a nembucu zen-iskola alapítója rju (japán) . (i. itt is tanított Bankei Rjónin (japán) . bölcs.felsőbb szellemek. az ősrisik: Dévarsí. hónapok.üres ritu (szanszkrit) . alapítója Eiszai Rinzai roku (japán) . váju rlung jum shor ba (írott tibeti) . páli Iszpatana. ?-1831).szótó zen mester. vasszána.csak a rinzai és a szótó maradt fenn.lung.zen kolostor. szarada.a 42. az egyik japán zen-iskola. szabály. 6 x 2 hónap (vaszanta. haláljel . szótó pátriárka Rjókan Hógen (japán) .kjang rkjang gos dkar dkar (írott tibeti) . a rinzai-iskola Lin csi/Rinzai. hemanta. a Benáresz melletti Antilopligetben.sz.évszak. rita (szanszkrit) . sziszira) vagy 3 x 4 hónap (hemanta. vassza. dévák.Kjan gö Kar kar rkjang ma (írott tibeti.sz.sz.ídá rlung (írott tibeti) . Dógen nagybátyja Rjómon templom (japán) . risik tisztelete Risipatana (szanszkrit.Dzsecün Milarépa rjóbu sinto (japán) . itt találta meg a Buddha korábbi 5 aszkétatársát.a kozmosz és a természet rendje.látnok. gimha. vasszána) ritucsarja (szanszkrit) . Rádzsasri risi dévatá pitri upászaná (szanszkrit) . alapítója Kóbó daisi (Kukai) (i.iskolánkénti sajátos megközelítés rkan gling (ejtett tibeti) . gimha.havonta elvégzendő gyakorlatok.Rinzai Gigen (i. szanszkrit pingalá/lalaná) . védikus áldozópap rje btsun mi la ras pa (írott tibeti) . a szótó Cao san és Tung san tanításából (nevük összevonva = Cao tung/ szotó). pána. egy védikus szertartás tanítása ritsu (japán) . buddhista szöveg risi (szanszkrit) . szent látó.Szél-anya/Anya-szél menekülése. ájur véda ritvidzs (szanszkrit) . írott tibeti drang srong lhags) Remetehegy. 774-835) Rjódzan Enkan (japán) .az áldozati szertartásokat bemutató pap.szerzetesi fegyelem ritta (szanszkrit) . és nekik mondta el első prédikációját.a singon buddhista szektához közeli sinto.a bal oldali életerő csatorna rkjang ma rca (írott tibeti) .emberi lábszár-csont kürt rkjang (írott tibeti) .

kerekded fekete kő.a hónap feje.ro lang ro lang/ro dzsung (ejtett tibeti) . újhold Rosette-i kő (egyiptomi) .elvetés. újév (tisri 1-2) ros hakahal (héber) . kék rlung rta (írott tibeti) . bűnelvetés.változó látószögű kert roga (szanszkrit) .Visnu Balaráma inkárnációjában a második anyja. amelyet démon keltett életre ro ma (írott tibeti.Daikan Enó (i. Napóleon egyik tisztje talált Rosette település mellett.a jobb oldali életerő csatorna ro ma rca (írott tibeti) .pingalá ronin (japán) .vimuktí rnam par grol ba'i je shes mthong ba (írott tibeti) .lung ta rmi lam (írott tibeti) . de Szóma felesége is Rokuszo dangjó (japán) . akinek méhébe került Dévakí méhéből.holttest.az álombeli köztes lét rnam grol (írott tibeti) .cintányér roma ca (ejtett tibeti) . a kövön háromféle felirattal szerepel ugyanaz a . a Huszonnégy Hatalmas Némber egyike.a hitközség világi vezetője.különbségtevő szél a szellem működésében rnam ses kij phung po (írott tibeti) .járvány Rohiní (szanszkrit) . vízre vetés.Vaisrávana. amit 1799ben Bou-chard.a Fényhozó (a Gyémántjogar) hét törvénye rnam thos sras (írott tibei) .a Szélistennő Farkasfejű.gazda és föld nélküli személy rós ha sána (héber) .nying ma pa ro (japán) . a közösség feje ros hákneszet (héber) .sz.vidnyána rnam snang chos bdun (írott tibeti) .rlung lha sngon mo spjang ki'i mgo (írott tibeti) .pingalá rodzsi (japán) .vimuktidnyánadrista rnam par rtog pa'i rlung (írott tibeti) . pátriárka alapvető szútrája rol mo (ejtett tibeti) . Nam Thö Sze rnjing ma pa (írott tibeti) .nagyon laza selyem szitaszövet nyári kimonóhoz ro dzsung (írott tibeti) .a gyülekezet feje ros hódes (héber) . szanszkrit idá/raszaná) . 638-713): A 6.kerti ösvény rodzsi niva (japán) .vidnyána szkandha rnam shes (írott tibeti) .az álom köztes léte rmi lam kji bar do (írott tibeti) .

a Mandakini és az Alakánanda összefolyása Rudra szampradája.képzet.felekezet.Krisna első számú felesége. Srí (szanszkrit) . üvöltő.visszakozás.pratítja szamutpannatva jukti rten mkhar (írott tibeti) . és görögül rósi (japán) .ájatana ru lai zang (kínai) .öreg mester. Siva egyik mellékneve. az elmélkedés mestere.a 12. fogalom. rindzai zen mester roumblé (vodu) .Rucsika-tartás (hatha jóga) Rudra (szanszkrit) .gyökérszók egy-egy istenséghez rtug pa (írott tibeti) .tathágata garbha ru log (írott tibeti) . lóképű rten (írott tibeti) . . véletlenszerű vonalak vannak a magokon.energiaközpont a két szemöldök között rudrák (szanszkrit) .nidána rten cing 'brel bar 'bjung ba bcu gnjis (írott tibeti) . színe legtöbbször vörös. egy himalájai fa magjai.heves csörgő-rázás rta (írott tibeti) .ta rta gdong dkar mo lcags kju ma (írott tibeti) . a világkorszak végén Ananta Shésha szemöldökei közül lép elő Siva és háromágú szigonyával (trisula) 11 Rudra képében pusztítja el az Univerzumot Rudra prajág (szanszkrit) .a horog asszonya.nádí rtsa ba'i bla ma (írott tibeti) .ten khar rtog pa (írott tibeti) . szembefordulás Rucsikászana (szanszkrit) .gyöngyök.képzet. de van fehér. a zen meditáció vezetője. a legszerencsésebb az a gyöngy. visszaút. fekete és aranyszínű is rukkha múlikam/rukkhamula-szénaszanam (szanszkrit) . kétely ru (kínai) . manu rudra-csomó (szanszkrit) . amelyen egy vonal és egy természetes eredetű nyílás is van. alapítója Visnuszvámí és Vallabha Rudra Szávarni manu (szanszkrit) .múlaguru rtsa tshig (írott tibeti) .támasz rten 'brel bcsu gnyisz (írott tibeti) .pratítja szamutpáda rten cing 'brel par 'bjung pa (írott tibeti) . hieratikus írással. ebből készül az 54 vagy 108 szemes imafüzér. vikalpa rtsa (írott tibeti) .viharisten.viharistenek rudráksa (szanszkrit) .ptolemaiosz-kori szöveg: hieroglif. a Négy Kapuőrnő egyike keleten.lakás a fák alján Rukminí (szanszkrit) .

fokhoz tartozó világ. szagolható. látható. fül. születéssel elnyert létforma rúpa dhátu (szanszkrit. főnökük Brahmá rúpaván (szanszkrit) . hallható.Lakshmi inkarná-ciója.rü pel Rut (héber) .Biblia. Ruth rü pel (ejtett tibeti. 8. fül. az érdem felhalmozása rúpa lóka (szanszkrit) . egyetlen lánya Csarumati. nyelv. az éntől szabad formák. 9. az 5 érzéki tárgy egyike rúpa bhava (páli) . az 5 halmaz része (panycsa szkandha).formatest. tűz. naraka szattva) rúpa szkandha (szanszkrit. tathágata Rulakje (ejtett tibeti) . a szemeken keresztül felfogott színek (rúpa artha).testi lét. a tiszta forma istenei. az öt halmaz egyike rúpa ájatana (szanszkrit) . 10. testi formák (alakok) halmaza = 1. a legidősebb Pradjumna. a világ .a színek iránti szomj rúpa vacsara (szanszkrit) .látható formák. megtestesülés. rasza. 4. szparsa) egyike. Bhismaka. a 3 test egyike. tridáthu. boka) rus sbal (írott tibeti) .teknős. alakiság.embrió-buddha. tíz fia született. a tiszta formák világa.alakokba-elmélyülés rúpa kája (szanszkrit. alaktest. a 4 ájatanából az 1. orr. a vágybirodalom felett helyezkedik el. a 4 elem (föld. írott tibeti rus sbal) . mások üdvének teste. víz. amelyeket az elmélyülés szintjeinek megfelelően 4 csoportba sorolnak. érinthető. szem. testiség. írott tibeti gzugs sku) . aszura. az ötféle tanmátra (rúpa. anyag. 5. kar. préta.alak rus pa'i rgjan drug (írott tibeti) .a látható formák egymásra ható mezeje rúpa artha (szanszkrit) . sabda. dologi lét a Rúpalókában. írott tibeti gzugs kji phung po) . 2. béklyó. fizikai elemek. és 17 istencsoport lakik benne. írott tibeti gzugs kji khams) formavilág. írott tibeti gzugs) .a testiség csoportja. gandha. nem-észlelhető alak rúpa tanhá (szanszkrit) .az első ismert tibeti miniszterelnök rúpa (szanszkrit. álambana pratjaja rúpa dhjána (szanszkrit) . ízlelhető. Vidarbha rádzsájának lánya.a 6.forma. csukló. 11. 7. szél). alak (28 tulajdonság).a hat csontékszer (fej. alaklét. 3.az újjászületés 6 osztálya (déva.finom-anyagi létsík.finom anyagi világ rúpa rága (szanszkrit) . Bhisma fia rulaizang (kínai) . test. manusja. szamojadzsanáni. 3 birodalom. 6. tirjagjóni. alakzat. nyak. formalét utáni vágy rúpa rúpa bhúmi (szanszkrit) .

pihenés és a föld (dzsungva) rva (írott tibeti) . reggel és a fa.szakjapa sa srod (írott tibeti) . sabda. tél.az ÓM. tettrekészség.az egyik sziddha sabat (héber) . a brahman szóbeli megnyilvánulása sabda dhátu (szanszkrit) . mantra.alapja hanyatt fekvő teknős. este és a fém. nyugalom és a víz.sza ma drok sá ri'i bu (írott tibeti) . felébredés. kora délután. rasza.hang.ra S sa (írott tibeti) .a nyelv tanulmányozása.az a samesz. passzivitás. brahmána.közepesen laza selyem szitaszövet nyári kimonóhoz sa bdag (írott tibeti) . szombati munkára alkalmazott nem-zsidó sác (héber) . jobb oldala kelet.sliáh cibur sacerdos (görög) .pap sácmác (jiddis) .bídzsa sa dbag (írott tibeti) . 4 végtagja a közbenső irányok. péntek délutáni köszönés sabda (szanszkrit) .szombati fedő.sabat-napi pogány. a tudás 5 ága közül az egyik sábesz (jiddis) . az ötféle tanmátra (rúpa.szombat.hang.Földön Lakozó. feje dél. upanisad) sabda ájatana (szanszkrit) .sábát sábeszdekli (jiddis) . ősz. bal oldala nyugat.békés szombatot. hallott kinyilatkoztatás (szúkta.Sáriputra sa skja pa (írott tibeti) .bhuma sa (japán) . szparsa) egyike. báál koré és .a Hely Ura. helyi istenség sa la gnas pa'i rig 'dzin (írott tibeti) . sza szö Sábara (szanszkrit) .ducö 19-21.a hang egymásra ható mezeje sabda artha (szanszkrit) .sza dak sa bon (írott tibeti) . hanyatlás. nyár és a tűz. álambana pratjaja sabda sabda (szanszkrit) . tavasz. aki egyben sliáh cibur. gandha.egyszerre hangzó és hangtalan teljesség sabda vidjá (szanszkrit) . a kelet és az elme ismerője sa ma 'brog (írott tibeti) .a hang alkotóeleme. kipá sabosz goj (jiddis) . farka észak. az 5 érzéki tárgy egyike sabda brahman (szanszkrit) . öröm. a teremtő hang. a nyugalom napja sabát salom (héber) . szenvedély.

a Kálacsakra ötödik mezője Sadaksarí dhjánibódhiszattva (szanszkrit) . paricsaja saddarsana (szanszkrit) .elnök. a felhalmozás ösvé-nyétől a gyémánthoz hasonlatos összeszedettségig tart sailpika nirmánakája (szanszkrit) .Siva végső igazsága.a Száma véda bráhmanája sahádzsánanda (szanszkrit) .aki metsző és vizsgáló is sájtli/sátli/sejtli (jiddis) .Mindenható sadájatana (szanszkrit. szampradanja. a Szentélyben a reggeli áldozat Ábrahám emlékére sa'i snjing po (írott tibeti) .a 6 szótag elmélkedő bódhiszattvája. hétfő (ejtett tibeti sak dava. kalpa.különös gonddal készült és formált alak.a 6 erő. öntudat.Ksitigarbha saiksa (szanszkrit) . szmriti. vaisésika) sadhen (jiddis) . kedd (ejtett tibeti sak .6 tag (siksá.a valóság. njája.együttszületett öröm. dzsjótisa) sadbala (szanszkrit) . foka.ortodox rendszerek (szánkhja.beavatott. a 6 szótag az Óm mani padme húm sadanga/védaanga (szanszkrit) .6 Mahápurána saivasziddhánta (szanszkrit) . védánta.a 6 terület. vírja. még tanuló. nirukta.melamed is saccsa (szanszkrit) . mímánszá. cshandasz.nap . gyönyör teljességében létező sacsoszan/sasszan (japán) . az elmélyülés sikerének eléréséhez: sruta.Sivát tisztelő sajhet (jiddis) .vasárnap (ejtett tibeti sak nyima. vjákarana. a nidána 5.a begyakorlás ösvénye.vágó.igazmondás Saccshidánandamaja Paramatman (szanszkrit) . írott tibeti zsak nji ma). a jó viselkedés szabályai saiksa márga (szanszkrit) . bölcseleti iskola saivja (szanszkrit) . a 6 érzéktartomány. írott tibeti zsak zla ba). a valóság és az elme azonosulásának boldogsága sahrit (héber) .ortodox női paróka sak (ejtett tibeti. csintá.reggeli ima. a nirmánakája egyik jegye Saiva purána (szanszkrit) . írott tibeti zsag) . páli szalájatana) . metsző sajhet ubajdek (jiddis) .házasságközvetítő Sadvinsa (szanszkrit) . így szóltja meg a geiko a több főből álló vendégcsoport vezetőjét Sadáj (héber) . jóga.

írott tibeti mi'i thub pa shákja seng ge) . szavazólap. 78 Sákjaszimha (szanszkrit.csütörtök saka időszámítás .isten sákta (szanszkrit) . hályogműtéteknél használt eszköz.élve elfogott.kedd sak nyima (ejtett tibeti) . csütörtök (ejtett tibeti sak phurbu.ájur véda sálákja csikitsza (szanszkrit) . hogy Visnu melyik inkarnációjának felelnek meg salah (iszlám) .A Sákják Oroszlánja) . Nepálban található a Gandhaki folyóban. saktizmus (tantra) saku (japán) . írott tibeti zsak mig dmar).vágó.természetes eredetű. általában az istenek társa.kezdete i.Szakja muni sála (szanszkrit) . írott tibeti zsak spen pa) sak dava (ejtett tibeti) .női energia.egy a Hat Győzelemmel Túljutott közül sakkei (japán) . szombat (ejtett tibeti sak penpa.sz.szerda sak mikmar (ejtett tibeti) . fekete.péntek sak penpa (ejtett tibeti) .szombat sak phurbu (ejtett tibeti) .vasárnap sak paszang (ejtett tibeti) .a fejen lévő betegségek. a Saktí-kultuszok Siva társa.sinto papok lapos. a kert mögötti tájkép Sakpama (ejtett tibeti) . női lényege. írott tibeti zsak lhag pa).női védisten. fekete fapálcája Sakuni (szanszkrit) . a mandala déli ajtónállója Sakra (szanszkrit) .mikmar.hétfő sak lhakpa (ejtett tibeti) . a beavatottnak az üdv valóságára megnyíló látásmódjára utal sálákja (szanszkrit) . írott tibeti zsak pa sangs).egy magas fa sálagrám síla/sálagrama (szanszkrit) .Gándhári fivére. a rajtuk látható véletlenszerű minták alapján lehet megállapítani.az iszlám ima arab neve.54 Déví-szentély sakter (héber) .falemez. péntek (ejtett tibeti sak paszang. írott tibeti zsak phur bu). melyet napi 5 alkalommal végeznek saláká (szanszkrit) . metsző saktí (szanszkrit) .Indra Sakrodévanam Indra (szanszkrit) . kerek vagy ovális kövek. ájur . Párvatí tisztelői (sákták).Kálí vagy Durgá követői Sáktapítha (szanszkrit) . Dhritarástra sógora sakya thub pa (írott tibeti) . szerda (ejtett tibeti sak lhakpa.

Három Fenség (Tai huang Fu shi.ájur véda Salja (szanszkrit) . megszüntetés.Három Tiszta. szóbeli Samtab Ngönpo (ejtett tibeti) .csan mester († i.adományozó szerzetesnő salja csikitsza (szanszkrit) . a Tai i elnevezése a Han-korszaktól. ez a samesz gyertya samatha (szanszkrit. hitközségi altiszt.sz. a csi 3 princípiuma: Első Mennyei. i. Tien huang Sui jen.samesz sámor (héber) . Drága Mennyei.béke.egy ország samana (szanszkrit) . gondnok. írott tibeti zsi gnasz. mindenes. köszöntése. plusz ága.az égi világrészek buddhája sálesüdesz (jiddis) .népi énekmondó samesz/sammas (jiddis) . új évi .indiai tantrikus tévtanító San csing (kínai) . kínai zhi) .3 világosság: előző életek ismerete. a jelen szennyeződéseinek ismerete San shi san tian (kínai) . század salja (szanszkrit) . ájur véda salom (héber) .lecsendesedés.püspök samiszen (japán) .az ízlés 3 húrja.őrizd sampralápa (szanszkrit) .zarándokünnep.édes és jó esztendőt.szeudá slisit Sálisztamba szútra (szanszkrit) . a brit előtti péntek este salos regalim (héber) .sz.zsinagógai szolga.véda Salendraradzsa buddha (szanszkrit) .) san de nie pan (kínai) . tudati rögzítés.a fiú békéje. a nesztoriánus kereszténység hatására valószínűleg a Szentháromság átértelmezése. egyházfi. Jen huang Shen nung) san men (kínai) . 3 napos gyaloglás Salva (szanszkrit) .fecsegés. nyugalmi állapot. 1.teljes nirvána San huang (kínai) . fokozata sámás (héber) . az elmélyülés 6.a hanukija 8. „hegy-kapu” san ming (kínai) .Trájasztrimsa San szin (kínai) . Út és Hatalom Mennyei. köszönés salom záhár (héber) . háromhúros hangszer sammas (jiddis) .sebészet.kolostor. 706) saná tová umtuká (héber) .Rizspalánta szútra. ebből az episzkoposz . nem elemző meditáció samba (vodu) . következő életek előre látása.elnyugtatás. bár az Isten-hármasság régebbi (Tao te king 42.Madra királya sálja bhiksuni (szanszkrit) . nem üdvös cselekedet.

a keresztény értelemben vett Isten sangho (páli) .jótevő. Sang Jesede (ejtett tibeti) . jobb oldalt Siva Sankha (szanszkrit) . Triszong Decen király hívta Tibetbe. szertartási hangszer sankhiní (szanszkrit) .a föld (hús) transzcendens elemének női buddhája Sankara (szanszkrit) .köszönés Sándiljavidjá (szanszkrit) . a tejóceán köpülésekor keletkezett. a tökéletesség felé vezető út jelképe. 750-802).Sándilja tudása.Trájasztrimsa sánta (szanszkrit) .szabha Sangye Csenma (ejtett tibeti) .tibeti fordítómester sang tang (kínai) .szentély Dél-Amerikában sánti/krodha (szanszkrit) . a legfelsőbb Isten. cselekvés.kaurava király. Bhísma.(i. a Legfelsőbb Lény és a többi személy csupán illúzió. Siva és Visnu közös formája. kérdések és vita Sang ti (kínai) .sz.6. a Satapatha bráhmana része 10. Konfucius egyszer használja a menny (t'ien) értelmében (Beszélgetések). a nalandai egyetem oktatója. elnyugodott. jobbra tekeredik. ejtett tibeti dun) . hogy személyesnek tekinti.végbélnyílás sanshi mompó (japán) .Mennyek Ura. filozófiai rendszere az advaita védánta Sankaranárájana (szanszkrit) .Viráta király fia sankha (szanszkrit.sz. aki szerint a lények azonosak az Abszolút Igazsággal.az első indiai tanító (i. amivel Visnu megáldja híveit. iskolát hozott létre a Migyur lhungi dubpai Cuglagkhang (Szamje) kolostorban buddhista szövegek fordítására santeria (vodu) . lecsendesült.műve: A bódhiszattva tevékenységek .9. 788-820) monista tanító.zhi khro Sántidéva (szanszkrit) . írott tibeti mkhan chen zhi ba mtsho) . érzelem.megbékélés. csak sejthető. írott tibeti mkhan chen zhi ba mtsho) Padmaszambhava tanítványa Sántaraksita upadhjája (szanszkrit. de lehet a tao is. nyugodalmas Sántanu (szanszkrit) .tanácskérés egy zen mestertől Sanshisantian (kínai) . a t'ien értelme akarat.a csan kolostorok reggeli beszélgetése. Csitrángada és Vicsitravírja apja Sántaraksita (szanszkrit. vagyis nem tudható.kagylókürt.

07-09 saruhordozó (egyiptomi) . bár a király alakja mellett eltörpül.indiai tanító Tibetben az i. eszme bódhiszattva. Szanydzsaja paribbádzsaka tanítványa saríra (szanszkrit) . ébresztés sar gji lus 'phags po (írott tibeti) .magas rangú egyiptomi tisztviselő.a fizikai test.mindent tudás Sarvanivarana viskambhin (szanszkrit. században sántika (szanszkrit) .a testtel bíró lélek sáririka tapasz (szanszkrit) . ájur véda Sarat Chandra Das (szanszkrit) .az égi világrészek buddhája sástana váda (szanszkrit) .akadályt rendben eltakarító. és. személye és tisztsége fontosságáról képet ad maga a tény. Upa-tissza. gyakorlatilag a fáraó közvetlen tanácsadója (sarujának hordozója = aki mindig mellette van). ábrázolásának jellegzetes elemei a saruk és egy vizeskancsó sarvadnyatá (szanszkrit) .tisztítás.test-áldozat. írott tibeti sá ri'i bu) . egy szerzetes halála utáni teme-tési szertartás sáriraka (szanszkrit) . Honan tartományban sapálanigródha (szanszkrit) .testereklye saríra púdzsa (szanszkrit) . az ellentétes külső hatások közötti egyensúly létrehozása sárkány órája (kínai) . akire a filozófiai fejtegetések megőrzését bízta.éter.Sáriputra (Upatissza) anyja Sáriputra (szanszkrit. a cselekvések és érzetek színhelye saríra dhátu (szanszkrit) . Amóghasziddhi kísérője. a tisztség eredete a predinasztikus korba nyúlik vissza. lecsendesítő rítus.nyíl sarad (szanszkrit) . a királyi udvar egyik első embere.a Buddha tanítványa. már Narmer király palettáján is megjelenik. hindu évszak.csan kolostor Lojangban.sz. a 4.a test legyőzése.a kecskepásztor fügefája sar (szanszkrit) .gyakorlata (bódhicsarjavatára) Sántigarbha (szanszkrit) . 8. 1881 és 1883 között Tibetben elkészítette az ország földrajzi leírását Sarbhanga (szanszkrit) .indiai természettudós.sz. fogadalmi kegytárgyon ábrázolják. jele a fehér sántikar (szanszkrit) . írott tibeti sgrib pa rnam par sel ba) .Purvavidéha sara (szanszkrit) .ősz. i. hogy a király személyét dicsőítő győzelmi. égelem Sao lin (kínai) .megnyugtató.egy nagy szent Sári (szanszkrit) .eretnek tan . az alaptudat ura Sarvarthadarsa buddha (szanszkrit) .

indiai szellemi irányzat az i.Százösvényű bráhmana. örök sásvata dristi (szanszkrit) . 5. i. században.százalakú. szélsőséges nézet.van.becsapás sati (szanszkrit) . amelyeket buddhista is végezhet sasszan (japán) .tanítás. tankönyv.Sasti tantra (páli) . 1-i. útmutatás. tantra (rítus). magyarázat.Panycsasikha műve (vagy Vársaganja vagy Mádhava). Bharata öccse sauanaszja (szanszkrit) . lényege az állandó.belső tisztaság. a Tripitaka a szútrák és a sásztrák gyűjteménye.a tökéletes bölcseletről szóló százezer soros beszéd (a Hatalmas Anya). dhjána.különböző anyagokból készült szövet. Laksmana ikertestvére. a létezés. világi jellegű szertartások más kultuszok-ban. a hatha jóga gyakorlata Satapatha bráhmana (szanszkrit) . kommentárok a szút-rákhoz. Brahman Egy-állapota sat karman (szanszkrit) . sz. abszolút örökkévalóság.jóindulatúság érzése saucsa (szanszkrit) .sz.e.Dasaratha fia. között. 100 fejezetből áll. életcél sásztrí (szanszkrit) . a jóga 8 angája . purána (ősi allegória).filozófiai értekezés.állandó.figyelmesség satjákára (szanszkrit) . vallási magyarázat.az örökkévalóság felfogása sásvata váda (szanszkrit) . Ratna-raksita és Dharmatásíla műve (16 kötet) satcsakra bhédana (szanszkrit) . írója Jádnyavalkja (?). Szvájambhuva Manu felesége Sataszahaszrika pradnyápáramitá szútra (szanszkrit) . ejtett tibeti ten csö) .hatos gyakorlat (tisztasági szabályok betartása).az öröklétbe vetett hit sásvata gráha (szanszkrit) . a Jadzsur véda függeléke Satarúpá (szanszkrit) . a Buddha sat (szanszkrit) . örök létezésben való hit.tanítómester.csakra vizualizáció sáthja (szanszkrit) .tartományi kormányzó a perzsa birodalomban Satrughna (szanszkrit) . tiltott satrapa (perzsa) .sacsoszan sásztra (szanszkrit.6 pontból álló vita satnesz (héber) . az elmélyülése megnyilvánuló tényezője. amely hisz a lélekben vagy más örök létezőben sászana (szanszkrit) . 14 könyv. fegyver. szmriti (emlékezetben őrzött).e. 2.az igazság megkülönböztetése satkotiko váda (szanszkrit) . szánkhja szöveg sásvata (szanszkrit) . sruti (közvetlenül hallott).

nágák. kígyószellemek. ejtett tibeti dom pa) .).deszi sdig pa (írott tibeti) . és megparancsoltad nekünk. hájim kulhem hajom. kígyóképű Schmidt József .trül sbrul gdong ma ljang gu dril bu 'dzin pa (írott tibeti) .dikpa sdom pa (írott tibeti. szombat esti köszöntés savuot (héber) . pünkösd.dána sbjor lam (írott tibeti) . .a Nyolc Seregbeli halálszörnyek.dzsor nyi sbrang rtsi 'dzin (írott tibeti) . a rituális vágás hentese seiza (japán) . Siva neve i nélkül savászana (szanszkrit) . felerősítésekor: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. bhútanák. hogy elviseljük másvalaki szenvedésének látványát sebomai (görög) . többféle van (például illatevők. a világ királya. a peszah utáni 7x7 nap.hountò sehita/sóhét (héber) . a Négy Kapuőrnő egyike északon.megvilágosodás sazngsz rgjasz 'khor ba 'dzsig (írott tibeti) . a Tóra adásának ünnepnapja (sziván 6-7) sazammá szambódhi (szanszkrit) . a fehér lótusz sbrul (írott tibeti) .hideg.lapszéli jegyzet sde brgjad shi 'dre (írott tibeti) . aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhaníáh töfilin. préták. hogy felvegyük a tfilint.közül az 1.Szamgye Korvadzsik. majd: Vöatem hadvékim Baadonáj. jaksák.duhkha seb dug ngal va la mi szö pa (ejtett tibeti) .isteneket imádni seet (szanszkrit) . aki törvényeiddel megszenteltél. egyháza (1920) scholion (görög) . (Áldott légy.a csengettyűs.kézre való tfilin. sava (szanszkrit) . húsfalók.vágás. a Buddha egyik elődje sbjin pa (írott tibeti) .holttest-tartás (hatha jóga) savi (ejtett tibeti) . 1 rekeszben 1 idézet.a képesség hiánya.szamvara sdug bsngal (írott tibeti) .Tripitaka sde srid (írott tibeti) .műve: Buddha élete.sarkon ülés sel jád (héber) .élettelen holttest.hetek. ájur véda ségond (vodu) .szerzetesnövendék savúa tov (héber) . ráksaszák) sde snod gsum (írott tibeti) .jó hetet. Örökkévaló Istenünk.méztartó. tana.prajóga márga sbjor nji (írott tibeti) .

).Senrab Mivocsan mester sen phen kji szem (ejtett tibeti) .az istenek gyülekezőhelyei semu (egyiptomi) .) . határ.a vasbéklyós. az egyik életprincípium (még 2: csi.naraka sems tsam (szanszkrit) . gsen írott tibeti) Sen hui (kínai) . majd: Baruh sém kvod malhutó löolám vaed.gondolni mások segítésére sen qie lan (kínai) . vöérasztih-lí böcedek uvömispát uvoheszed uvörahamin.templomi énekesnő sems can (írott tibeti) . vöérasztih-lí beemuná vöjadáát et-Adonáj. 8. eljegyezlek magamnak igazsággal. Eljegyezlek magamnak hűséggel. keletkezik.fejre való tfilin. születik. csing). (Eljegyezlek magamnak örökre. a világ királya.bölcsesség.sz.e. 4 rekeszben 4 idézet.) Seléné (görög) .mátszarja .vaisésika Senrab Mivo (ejtett tibeti.a fekvő oroszlán helyzete seng lun (kínai) . (Áldott legyen az Ő dicső uralmának neve mindörökké.szen ge seng ge'i 'dug stangs (írott tibeti) . kínai Sen hui) .(Ti pedig.csitta mátra semszu her (egyiptomi) .szellem. az ujjakra erősítéskor: Vöérasztih-lí löolám. (Áldott légy. Örökkévaló Istenünk.a bön alapítója. írott tibeti gsen rab mi bo. Elohénu meleh haolám.). aki törvényeiddel megszenteltél. élve maradtatok mind a mai napig.(i. oroszlánképű seng ge (írott tibeti) .a 7 napos gyászt követő 30 napos könnyebb gyász semajet (egyiptomi) . 1. felvételekor: Baruh atá Adonáj. akik ragaszkodtatok Örökkévaló Istenekhez.) sel ros (héber) . joggal. az i. a Négy Kapuőrnő egyike nyugaton. bön pap (sen ejtett tibeti.szattva sems can gyi dmjal ba (írott tibeti) . a harmadik évszak sen (kínai) . sz. évezred elején ser sna (írott tibeti) .forróság. és megparancsoltad nekünk a tfilin törvényét.holdistennő selosim (héber) .vihára seng (kínai) . hogy megismerd az Örökkévalót. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu ál-micvát töfilin.vihára seng gdong dmar mo lcags sgrog 'dzin pa (írott tibeti) . szeretettel és irgalommal. a halálkor a felső lélekből lesz. alkalom. tanuló. lények seng fang (kínai) .

6-száj-lezárás-pecsét (hatha jóga) sharia (iszlám) .Szubramanja egyik formája. Három Fenség sheng wen (kínai) .gyűlölet she lun (kínai) . a visis-tádvaita panteisztikus felfogása seter (mongol) .nyugodt kötődés.bhávaná márga sgong skjes (írott tibeti) .a Visnut hordozó kígyó.ezerfejű kígyódémon.7 áldás esküvőn sger pa (írott tibeti) . testének gyűrűi az idő ciklusai. Kartikéja egyik neve shanmukhí mudrá (szanszkrit) . a kozmosz óceánján fekszik karikába hajolva. rajta nyugszik a 7 pokol és a 7 felső régió sésa sésí bháva/ansa ansí bháva (szanszkrit) .Uttarakuru sgrib pa ( írott tibeti) .pradnyá csaksu Sésa (szanszkrit) . ellentétes a dilun iskolával Shen nung (kínai) .tojásból születés sgra mi snjan gling (írott tibeti) . erényes mitikus uralkodó.szerzetes.Kinkinidharí sgo ma lcags grog ma (írott tibeti) .iszlám törvénykezés.föld she dang (ejtett tibeti) . csak szalaggal megjelölik sevá brahot (héber) .ger pa sgju rcal (írott tibeti) . Jen huang sheng (kínai) . Visnu ágya .sáska-tartás (hatha jóga) shamana (szanszkrit) . iszlám jog she (kínai) .állatáldozat.nyugvó-tartás (hatha jóga) shaktí (szanszkrit) .Pásadharí sgom lam (írott tibeti) . az álaja működése szennyezett.a Négy Kapuőr sgo ma bzhi (írott tibeti) .buddhista iskola.dárda.dnyéja varana shes rab (írott tibeti) .kalá sgo ba bzhi (írott tibeti) .pradnyá Shéshanága (szanszkrit) .ses rab kji mig (írott tibeti) .bölcs.Vadzsrasinkhalá sgo ma zhags pa ma (írott tibeti) .Égi Földműves. Szubramanja egyik tárgya shalabhászana (szanszkrit) . a Három Fenség egyike.rész-egész létezés.srávaka shes bja'i sgrib pa (írott tibeti) .a Négy Kapuőrnő sgo ma dril bu ma (írott tibeti) .nirvána shajanászana (szanszkrit) . nem ölik le. szemlélődő nyugalom Shang ti (kínai) .Mennyei Úr Shanmukha (szanszkrit) . így nevezték a muszlim hódítók a buddhistákat shamatha (szanszkrit) . a hatszájú.

összeszedettség shou yong shen (kínai) .üres és mégsem üres (a tudat kettősségektől mentes állapota) shvásza (szanszkrit) . századtól Japánban shírsa pádászana (szanszkrit) .emberbarát.erős hit.az aszkézis útja.csaturógha si mu (kínai) .a rituális levágás shítalí pránajáma (szanszkrit) . dhjána.fej-lábfej-tartás (hatha jóga) shirsászana (szanszkrit) . Szekiszo si netjer (egyiptomi) . az Avatamszaka szútra tanítása si liu (kínai) .isteni tó. 5 érzékelő tudat + 1 elmetudat shin jin dacuraku (japán) . csápa shugendo (japán) . Konfuciusz egyik vezérelve. lehangoltság shou ji (kínai) .védikus kinyilatkoztatás shu (kínai) .lehűtő légzés (hatha jóga) shódhana (szanszkrit) .sidzse csö Si csing (kínai) . a csan kolostorok esti beszélgetése.megtapasztalt megvilágosodás shikan taza (japán) .csupán ül a zazenben shikhá (szanszkrit) .hajfonat a borotvált fejen a brahmárandra fölött shiki (japán) . lélek. sziget a kerti tóban shinai (ejtett tibeti) . gyógyító ember shúnjá shúnjá (szanszkrit) .kínai buddhista szerzetesek nevének első jele a Szakjamuni átírása után. dinamikus shijue (kínai) . ez.belégzés shvászaprashvásza (szanszkrit) .emberi elme.boszorkány.10 titokzatosság.tibeti iskola Shi yia mu ni (kínai) .Dalok könyve. szellem.nyugtató meditáció Shingon (japán) .Sakjamuni shih (kínai) . ilyenkor legtöbbször a tanító beszél si hüan (kínai) .elhullatva testet-lelket a zazenben shin/kokoro (japán) . zhong.szív. 9.tanítvány shitá (héber) . a jelenség. a csan-szövegek jellegzetes szófordulatai si bjed gcsod (írott tibeti) .megtisztítás shóka (szanszkrit) .shi cse pa (ejtett tibeti.sz. a külső forma. si sen ma: hát ez mi?. bizalom shrúti (szanszkrit) .bánat.egyenetlen légzés si (kínai) . általában a templomok mellett .egy ős szelleme. Konfucius műve (5 klasszikus).szambhóga kája shraddhá (szanszkrit) . aki kapcsolatba lép a jóssal vagy az áldozatot bemutatóval. a halottak képviselője. tudat. írott tibeti zhi bjed pa) . tantrikus buddhista szekta az i.csan.Igaz Szó.fejenállás (hatha jóga) shisja (szanszkrit) .

a jószerencse 7 sinto istensége: Daikoku .a templom szentélye fölötti építmények Sikhin (szanszkrit..az ocsaják részére dolgozó konyhák sidcse csö (ejtett tibeti. a 33. jelenségek.a testtartás ereje Si tian wang tian (kínai) . Ebiszu .Padampa Szamgye tanítása side kobusi (japán) .Cang sih (kínai) . írott tibeti gcug tor csan) . amikor a hároméves fiúk és a 7 éves lányok a kami segítségét kérik. a csanoju esztétikája sicsépa (ejtett tibeti) . 70. Bishamon harc.visszafogott. Ali pártja sibori (japán) . írott tibeti si bjed gcsod) .béke si wu wei (kínai) . csatur vaisáradja si xi tan (kínai) . a Buddha 2.bölcsesség. Fukurikudzsu és Dzsurodzsin . írott tibeti zsi ba) .kálavádin si szei (japán) . Hotei . életkori ünnep még a 40. a lányokét 16 éves korukban vágják le. írott tibeti gzhis ka rce) .elégedettség.4 félelem-nélküliség.. meditáció sikan meditáció (japán) .csak ülés.a sinto énekek előadója.az egymást keresztező dolgok világa siho (japán) . és 88.Szekiszó si szan wai tao (kínai) .Szekitó Kiszen si va (ejtett tibeti. születésnap sidak (ejtett tibeti) .szépírással írt költemény egy festményen Sigacé (ejtett tibeti.az érzékelhető valóság.gazdagság és hosszú élet.gazdagság.halászat. dél-indiai jógi tanai sicsifukudzsin (japán) .sziddhánta si zhi (kínai) . Phadampa Szamgye.Drupada lánya sikhara (szanszkrit) .november 15-ei ünnep a sintóban.Si suang (kínai) . elődje siki (japán) . a .Ali kalifa követő.szövetlabdával festett szövet sibui (japán) . 61.átadás sikan (japán) . Benten .Fejdíszes. formák.hagyomány.. ez a felnőtté avatás. napon a fiúkat. koncentráció a zazenre Sikhandin (szanszkrit) .a tudat lecsendesítése. napon a lányokat viszik a kamihoz. boldogság. a bölcsesség felébresztése sikantadza (japán) . a születés utáni hetedik napon a fiúkat és a lányokat.csillagmagnólia (Magnolia stellata) sidzsiku (japán) .egy körülhatárolt pont szelleme sidasi (japán) . a fiúk haját kilencéves korukban. a 32. 77. dnyána sia síita (iszlám) .zene és bölcsesség sicsigoszan (japán) .csatur mahárádzsa kájika Si tou (kínai) .

sz.hangtan. erkölcstelenség). etika. a harmadik béklyó. ne igyál alkoholos italt (vagy tartózkodj a helytelen gondolatoktól). a nemes nyolcrétű ösvény 3. lelki (sóvárgás. ne hazudj. (szamjag ádzsiva) foka.látható valóság sikinen dzukuri (japán) .keresztény lány sil (héber) .az erény kora. amelyben ma élünk. tévhitek) síla kála (szanszkrit) . meggyőződésünk és cselekedeteink közötti összhang. 2. fecsegés).helytelen nézet. 9. 8. síla). az az időszak. szádhana kála (4.ragaszkodás a szertartásokhoz Sílamandzsu ácsárja (szanszkrit.imaház síla (szanszkrit. a nagy síla kála a Buddha 5 ezer éves működési ideje. gúnyolódás. szamádhi. II. 6.nepáli tanító az i. buddha. lopás. ágama kála (7. dzsina mátradhárana kála sílabbata parámása (szanszkrit) . . vinaja).az erkölcs tökéletessége sílavrata paramarsa (szanszkrit) .erkölcsi elv. 4. szakasza.az erkölcsiség főága sílapáramitá (szanszkrit) . ne lopj. 10 síla: testi (gyilkosság. ejtett tibeti) . most fog megjelenni a 4. minden szakasz 500 évig tart: I. ne paráználkodj.) egyik része. a Kágyur (et. szamojadzsanáni silabbatamupádána (szanszkrit) . 7. sróta ápannáni).utasítást adó lelki tanítómester siksamáná (szanszkrit. IV. oknak tartani. írott tibeti tshul khrims. szútra. (szamjag karmanta) és 5. belőle lesz a maiko siksá (szanszkrit) . 5. században silánga (szanszkrit) . rossz szándék. ejtett tibeti ge lob ma) . 10. szülőtisztelet és engedelmesség.sz.előírások a próbaidős nőkre (12 szabály) Siksánanda (szanszkrit) . III. az 5 síla az alapvető feltétel: ne ölj. a nagy síla kála 6. adhidarma. szóbeli (hazugság.a szabályokhoz és szertartásokhoz való ragaszkodás. a helyes kiejtés leírása a védángán belül siksaguru (szanszkrit) .női szerzetes növendék siksamáná síla (szanszkrit) . a Buddha saját szavai.a sintoista templom időszakos lebontása és újjáépítése sikomi szan (japán) . anágámi. 3. arhat. pradnyá. rágalom. bódhi kála (1. amely a helytelen erkölcsöt páratlannak tartja. erény. a teremtést.szolgáló az okijában. ami nem ok. kínai xiao shun) . (szamjag vák).az Avatamszaka szútra fordítója i. 699ben siksze (jiddis) .

manapság igen elterjedt ideológia. ezzel kötik át a kara hicut Simha buddha (szanszkrit) .szent kötél a sintóban.vagy rongycsíkok lógnak le.test-tudat sinbucu (japán) . az 5 elem (dzsungva) egyike sing pa/szö nam pa (ejtett tibeti.sinsúkjó sinmei (japán) . amelyben a sintait őrzik Sindzse (ejtett tibeti. sinto főszentély stílusa sinsoku/kannusi (japán) . kerttípus sin ku i no szangou (japán) . 606): Értekezés az értelembe vetett hitről sing (ejtett. igaz szó. amelyről papír. fák. igazi.csatur ógha silpa vidjá (szanszkrit) . írott tibeti) .sz.az istenek táplálásának helye. az erkölcsi és vallási fogadalmakhoz való ragaszkodás sílavratopádána (szanszkrit) .a művészetek és a mesterségek tanulmányozása.ragaszkodás a helytelen erkölcsi nézetek-hez Sílénabódhi (szanszkrit) .halálisten Sindzsinmei (japán) .szigorú singon.sinto pap sinsúkjó/sinkósúkjó (japán) . írott tibeti gzsin rdzse) .indiai tanító az i.férfi védisten. so nam pa) gazdálkodók Singecu Szeirjó (japán) .sz. 9. a tudás 5 ága közül az egyik silt (héber) . 1895-ben sinkósúkjó (japán) . században siliu (kínai) .a kamik és a buddhák együttes tisztelete.fa.a szertartásokat. a sintoista templomban az oltár helye.a szótó 47.a források és mocsarak őrei. 1130 után Singisig/Jamantaka (ejtett tibeti) . állatuk fehér sime nava (japán) .cserélhető tábla a Tórán a heti szakasz vagy ünnep jelölésével simada (japán) . szellem. a mandala déli ajtónállója singon (japán) . írott tibeti zing pa. intuíció. hogy fölhívják a figyelmet a hely kamijára. singon szekta. ide teszik a sinto . mert egyesíti az élet és a halál aspektusait sinden (japán) .sz. szív. pátriárkája singin (japán) . alapítója Kukai (Kóbó Daisi) singon ricu (japán) . új.új elv.isteni ragyogás.ünnepi kacura Simbik (vodu) . alapította Dzsiun i.új vallások (újonnan keletkezett vallások) sinszen dzsó (japán) .mantrák. zen-buddhista szekta.tudat.az alsó világrészek buddhája sin (japán) .isten csarnoka. lélek. alapította Kakuban i.Szo szan (i.sz. kövek köré szalából font kötél.testi-szóbeli-gondolati cselekedetek sin siki (japán) .

nem szobor. másik a Holdhoz. politeisztikus természetkultusz Sinto Gobuso (japán) .Biblia. másik egy démonon (Apaszmara.sziddham sivá (héber) . 1170-1390).a Trimúrti harmadik tagja. hordozóállata a Nandí (öröm.szarvas-riasztó.földadomány.a maikók és a geikók fehér arcfestéke sishja (szanszkrit) . a kami tetteiről szól Sir Hásirim (héber) .virrasztás Siva (szanszkrit) .shita Sitianwangtian (kínai) .sz. tó-út (mindkét formában olvasható. megkülönböztetésül nevezhető vallásnak. dalaik kínai eredetű buddhista balladák síralapítvány (egyiptomi) . a kard (igazságosság) és az ékszer (szeretet) sinto (japán) . a honden mögött.Csatur mahárádzsa kájika sittam (japán) .a kami meséje.hűvös évszak. mítosz a sintóban. de nincs semmilyen kötöttsége. első nyoma i.Csédi királya sit (szanszkrit) . hindu évszak Sisupála (szanszkrit) . i.táncos prostituált. élvezet) nevű bika.a sinto szentélyben.A sinto 5 könyve (összeáll. a 6. ezért barátja és ellensége sincs. de a kaminak még külön jelentése is van). csak a buddhizmus megjelenésétől kezdve. vallás és kulturális jelenség. egyik szeme a Naphoz.templomba vitt adományokat sintai (japán) . Brahman tudati teljessége site (jiddis) . ami a kami jelenlétére utal. ábrázolása: tűzkörben táncol. a sinto első filozófiai rendszerezése sinva (japán) . az . társa Párvati. harmadik a tűzhöz hasonlít. Énekek éneke sirabjosi (japán) .megismerő-tudat. a mítoszban 1008 neve van. amelyet a sír fenntartásának és a halotti kultusznak költségeire adományozott a fáraó sirjó (japán) . ő az anyagi világ ura.tanítvány sisi odosi (japán) . a beteljesítő és pusztító isten. egyik lába fölemelve.gondolkodás sironuri (japán) .az istenek útja. a 3 sintai a tükör (őszinteség). 720-ból való a Nihongi (Nihon soki) krónikából. vízfolyó a kertben sisira (szanszkrit) . a sin kami tó micsi írásjegyek rövidítése = sin-istenség. megjelenésének ünnepe február-március hónapban.sz. kifejezetten japán. a szent tárgy. többnyire tükör.

boldogságot ígérő.fallosz alakú kő. műve: Brahmá szútra bhásja.sziddhánta sizhi (kínai) .Siva.karci skéné (görög) .a Zöld megmentő tárá.egy nép siviszi-tábla (jiddis) . Brahmá szútra kommentár sivatva (szanszkrit) . Siva egyik avatárája.Siva.Krisna másik neve Sjámatárá (szanszkrit) . alapítója Sríkántha (i.emberi tulajdonság) áll.dzsjótirlinga. és így nyert legitimitást Egyiptom trónjára sixitan (kínai) . ábrázolása szerint lalitászanában ül sjgrub pa'i mandal (írott tibeti) . másik bal keze fölemelt lábára mutat (a tánc a májá bűvölete).sivaság. 13.félig férfi alakja sivá ászár betamuz (héber) .böjtnap (tamuz 17) a 3 gyászhétben Siva jelkép .védánta iskola.a megnyilvánulatlan megnyilvánult. ez a Siva lingam: ellipszoid kőgömb Siva szanhitá (szanszkrit) . az ellipszis. az ókorban nagy hírű Amontemplom volt ott.sz. Ádíshvara.dru pe mandala skar cis (írott tibeti) . melyet Nagy Sándor is felkeresett ekkor nyilvánították Amon fiának. Amóghasziddhi női lé-nyege. sátor .pavilon. sajátos kultúrája és szokásai mellett fekvéséből adódó különleges jellege is egyedülállóvá teszi. a Tánc Ura. bal felső kezében lángnyelv (a pusztulás). másik jobb keze megnyugtató kéztartásban van. tánca (tándava) a teremtés és pusztulás folyamatosságát jelképezi Siva Nílakantha (szanszkrit) . a teremtő erő szthula formájú szimbóluma Siva Mahájógí (szanszkrit) .jóga-szöveg sivádvaita (szanszkrit) . az emberben meglévő isteni sivi (szanszkrit) .Siva félig nő . az Állatok Ura Siva purána (szanszkrit) .a kéktorkú Siva Siva Pasupati (szanszkrit) . a Nagy Jógi Siva Natarádzsa (szanszkrit) . dnyána Sjáma (szanszkrit) .Abhinavagupta műve Siva shaktí (szanszkrit) . jobb felső kezében dob (a teremtés őshangja). sz. a nirvána Siva ardhanárí (szanszkrit) .4 bölcsesség.mizráh Siwa oázis (egyiptomi) .).Siva.nagyon nehezen megközelíthető oázis a Líbiai-sivatag közepén. 12 nem emberi kéz által készített (önmegnyilvánult) Siva jelkép siva lingam (szanszkrit) .

a lélek maga Brahman. ember skjob pa1'i lha (írott tibeti) .Smá Jiszraél.élőlény. Baruh sém kvod malhutó löolám vaed.négy test és a lényegtest sku dge 'dun (írott tibeti) . uksartám löot al-jadehá vöhajú lötotafot .napernyő Skirophoria (görög) . amit a könyvek milliói mondanak: Brahman a valóság.kje dak skje dgu'i bdag mo (írott tibeti) . Vösinantám lövanehá vödibartá bám.ügyefogyott. Vöahavtá ét-Adonáj Elohehá böhollövavhá. a félsorok utolsó 4 szótagja kötött slókárdhéna pravaksjámi jad uktam granthakóthih: Brahmá szatjam.ősi indiai versmérték. semmi más.Tizenhárom hitágazat.oltalom-isten. az ízületek nedve. bösivtöhá bövétehá uvlechtöhá vadereh. Adonáj ehád. Rámbám műve slosim (héber) . uvhol-nafsöhá uvhol-möodehá. lélek skiron (görög) .kje rim skjes bu chen po'i mtshan (írott tibeti) .szerencsétlen slóka (szanszkrit) .skia (görög) . 2 sor.a tizenkettedik hónap skjabs su gro ba (írott tibeti) . védánta S'losá ászár ikkárim (héber) . a legfőbb ima. a világ csak látszat. egyedül előtte: Él Meleh neemán (Isten megbízható király). .csaturjoni skje bdag (írott tibeti) . Adonáj elohénu.Tetemégető Tanítás sku gsum (írott tibeti) .kje me skjed rim (írott tibeti) . Vöhajú hadvarim haéle. házán slimazl (jiddis) .harminc napos gyászperiódus Smá Jiszraél (héber) . dzsagan mithjá.Pradzsápati skje gnas (írott tibeti) .a napernyő hordozása. Izrael!.a születés köztes léte skje sme (írott tibeti) . dzsívó Brahmáiva.trikája slemil (héber) . zsinagógában előtte: Ádonáj Elohéhem emet (az Örökkévaló a ti Istenetek).árnyék.szarana gamana skje ba rnam pa bzhi/skje gnas bzhi (írott tibeti) . Athéné Skiras ünnepe Skirophorión hónap 12-én (Athén) Skirophorión (görög) . aser anohí möcavhá hajom al-lövavehá.laksana skjes pa (írott tibeti) .Halljad. élhetetlen slészak (szanszkrit) . sorsosztó sku bzhi (írott tibeti) . náparah (szanszkrit) egyetlen sorban megmondom. egy sor 16 szótag sormet-szettel.előimádkozó.az egyik kapha. Uvsohböhá uvkumehá. ájur véda sliáh cibur (héber) .a Test. az Erényesek Közössége sku gdung 'bar ba' i rgjud (írott tibeti) .

A kivonulás könyve smriti indríja (szanszkrit) . a védaná.ngöndro snóder (jiddis) .fény snang ba (írott tibeti) . ha úton jársz. ha otthon ülsz.) smagege (jiddis) . és ha fölkelsz. az Örökkévaló egyetlen negy! Áldott legyen az Ő dicső uralmának neve mindörökké! Szeresd az Örökkévalót.lényeg so nam pa (írott tibeti) . Kösd azokat jelül karodra. Sámuel első és második könyve sna chen ljang nag glang chen mo (írott tibeti) .felajánló snórrer (jiddis) .bén-énehá. borogatás.világosság. (Halljad. egész lelkeddel és minden erőfeszítéseddel! Legyenek ezek a szavak. Izrael. és beszélj róluk. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. ájur véda sngon 'gro (írott tibeti) .18 áldás a spontán ima megkönnyítésére S'mót (héber) . halottégető hely sme ba (írott tibeti) .koldus só (japán) .temető. jelenés sndzsing rje (írott tibeti) .sing pa sobadji (vodu) . a dharma fölött S'muél (héber) . Írd fel őket házad és kapuid ajtófélfáira.Men ci khang smasána (szanszkrit) .belső olajozás.nyungne smon lam (írott tibeti) .a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike sminí aceret (héber) . 4 meditáció a kája.az emlékezés képessége smritjupasthána (szanszkrit) .visvavadzsra snang (írott tibeti) . az Örökkévaló a mi Istenünk.naplopó sman rcis khang (írott tibeti) . és legyenek homlokdíszül szemeid között. ha lefekszel. a szukkot utolsó napja (tisri 22) smitá (héber) . Tóra.karuná snehan (szanszkrit) .me treng sme shanj (írott tibeti) . Istenedet egész szíveddel. sötétzöld sna tshogs rdo rje (írott tibeti) .Biblia.a figyelem 4 állomása (nirvedhabhágíja).bagui . a szíveden.mön lam. melyeket ma megparancsolok neked. Uhtavtám al-mözuzot bétehá uvisarehá.a jótékony célra felajánlott összeg snóderoló (jiddis) .a szombatév neve smjung gnas (írott tibeti) .Biblia. a csitta.me va sme phreng (írott tibeti) .a Nagyorrú Elefántfejű.záróünnep. Vésd azokat jól gyermekeidbe. pranidhána smone eszré (héber) .

1200-1253): Az Igazi Dharma látásának nagysága sodhan (szanszkrit) .Izrael ajtainak őrzője. a sorstéglák megjelennek időnként a Halottak Könyve ábrázolásain is.sz.laikus buddhista szekta somér dlátot jiszráél (héber) .örök kezdők szelleme Sósipolis (görög) .(i. ájur véda sodo (japán) . arámi = szép) .Sóbó Gendzó (japán) .kosszarvból készült kürt Sóftim (héber) . sz.Biblia. a Dzsódo Sin Su alapítója sono mama (japán) .buddhista kántálás Sómu (japán) .lépcsősor a templomban a belső fal és a szentély között Sórindzsi barlang (japán) .kínai jógácsára buddhista iskola Sö tou (kínai) .-ban Sonin Hónen (japán) .sz. 1173-1262). házfőnök a csan szerzetesi csarnokban sö lun (kínai) .Joka Genkaku (i.az egyiptomi asszonyok téglákon szültek.fuszuma soen (japán) .sz.a Szúdzan hegyen.megtisztítás.sz.mitikus kultuszszemély Eileithyia templomában soso skje bo (írott tibeti) . a Háromszarvú Púpos testvére sóka gakkai (japán) . szaggatott hangja spar kha (írott tibeti) . mint az elhunyt sorsának jelképei sósa (japán) .prithagdnyana sosor tharpa (írott tibeti) .császár az i. rövid.Sonin Sinran mestere Sonin Sinran (japán) .főhelyen ülő. a sófár 3.pen pa .sz. általánosan el nem fogadott felfogás szerint Thot felírta az újszülött sorsát. (az egyiptomi vallás rendszerint tagadta az eleve elrendeltetettséget). 790) sövárim (héber) törések. a haiku-írás szemlélete sopana (szanszkrit) .a villám istene. szülőtéglákra egyes.boldogító üzenet sou zuo (kínai) . ahol Daruma (Bódhidarma) meditált sorstéglák (egyiptomi) . 665-713): Az élet megvalósításának éneke sódzsi (japán) .magán (szerzetesi) földtulajdon sófár (héber.prátimóksa soszuku (japán) .csan mester († i. és ezekre az un.éppen ilyen. 8. a mezuza somjo (japán) .parkha spen pa (írott tibeti) .kalligráfia Sodoka (japán) .Dógen Dzendzsi (i.kis sinto templom sosin (japán) . Bírák könyve Sogbo (vodu) . a szív mérlegelésénél.

fecsegés. írott tibeti njan thos theg pa) . a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike sramana (szanszkrit. nem-hindu srámanéra (szanszkrit. a világtól elvonult szerzetesek általános megnevezése. az erőfeszítés ösvénye (pra- . szeretet a nálunk magasabban állók iránt.a mostani világkorszak szellemi uralkodója sraddhádhi mukta (szanszkrit) . ejtett tibeti geculma) .szang va srauta szútra (szanszkrit) .nagy. a Hőssel szemben csupán saját megszabadulásukon fáradoznak. függetlenül attól. menedék-kérés. 2. a tanítványok kocsija. nisthá.a bizalom.dhúpá spre (írott tibet) . bizalom. nyilvános áldozatokról szóló szövegek srávaka (szanszkrit.a hit által törekvő.árja pudgala sraddhnuszárin (szanszkrit) . a 7 nemes személy (árja-pudgalasz) egyike sraddhádhimukta (szanszkrit) . akik tanúságot tesznek a célhoz érés útjáról srávaka jána (szanszkrit. elvonult követő.spicli (jiddis) . szaka-szai: 1.csipkéből készült kendő spos me ma (írott tibeti) .állhatatosság.előírások a novíciákra (36 szabály) srampralápa (szanszkrit) . írott tibeti dge sbjong) .a hit követője. a hit képessége Sráddhadéva Manu (szanszkrit) .tiszteletlenség a tanítás iránt/bizalom. a hínajána iskola követői. kínai sheng wen) hallgató. az elhunyt ősök tiszteletére bemutatott hindu szertartás. aki figyelmesen hallgatja a tanítást.novícius srámanéra síla (szanszkrit) .vezeklő. nem üdvös cselekedet srang ba (írott tibeti) . hitvallás.előírások a novíciusokra (36 szabály) srámanériká (szanszkrit.novícia srámanériká síla (szanszkrit) . ez a helyes kifejezés a hínajána helyett. hit. a felhalmozás ösvénye (szambhára márga). kárhozatos cselekedetek és ellenszerük sraddhá indríja (szanszkrit) .tre sráddha (szanszkrit) . tanítvány. hogy valaki próbaidős novícius vagy felszentelt szerzetes. a legidősebb fiú végzi el a házi tűzoltárnál sraddhá (szanszkrit) .a hallók. ejtett tibeti gecul) . nő-e vagy férfi. írott tibeti njan thosz pa. akik a mahájána eszményével.

szi Srí (szanszkrit) . 317-322) srin mo dmar mi khji'i mgo (írott tibeti) . vörös srin mo ser nag stag gi mgo (írott tibeti) .jóga márga). amely Visnu megtestesüléseit meséli el. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. utasítására Srímitra (szanszkrit) .a Boszorkány Tigrisfejű. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. 13. sötétsárga srin mo smug nag g jag mgo ma (írott tibeti) .kutsai (Közép-Ázsia) születésű herceg.a sivádvaita védánta iskola alapítója (i. Brahmá szútra kommentár Srírangam (szanszkrit) .a lét köztes léte srid pa'i 'khor lo (írott tibeti) .a jel Visnu bal mellén Laksmí jelenlétére utal.a dvaitádvaita védánta iskola alapítója (i.Jakfejű. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. alapítója Rámánudzsa srívatsza (szanszkrit) .szent lábnyom Srípati (szanszkrit) .Srípati műve Sríla Vjászadéva (szanszkrit) . .Győzedelmes istennő tanvédő isten. közelében volt a Dzsétavana áráma sri (írott tibeti) . 3.egy 12 énekből álló költői mű. írott tibeti mnjan jod) .Hallgatás-hely város. műve: Brahmá szútra bhásja.a szerencse és a szépség istennője Sríbhásja (szanszkrit) .Rámánudzsa műve srid pa (írott tibeti) .).felekezet.sz.szi pe khor lo Srídévídharmapála (szanszkrit) . Kósala rádzsaság fővárosa.hindu július sravana dnyána (szanszkrit) . műve: Sríkárabhásja. fordító Nankingban (dolgozott i. sötétbíbor srípáda (szanszkrit) . az egyetlen női tanvédő isten.hallás útján elért tudás Srávasztí (szanszkrit. Nárada muni. sz. Brahmá szútra kommentár Sríkárabhásja (szanszkrit) .sz.sz. a belátás ösvénye (darsana márga) sravana (szanszkrit) . betegséget hozhat srigálamukha nag mo wa mgo can (írott tibeti) .a Srímad Bhágavatam írója Srímad Bhagávatam/Bhágavatapurána (szanszkrit) . 1350-1410).a Boszorkány Kutyafejű.a Visnu kultusz központja Dél-Indiában Srívaisnavaszampradája (szanszkrit) . Sríla Vjásza-déva írta guruja.a Nyolc Boszorkány közül a nyugati rókafejű Sríkántha (szanszkrit) .

képessége. oltalomért folya-modott. hogy a bódhi-szattva eljusson a különböző buddha-földekre stug po bkod pa'i zhing khams (írott tibeti) . a 6 erő (sadbala) egyike srutibala (szanszkrit) . kneszet stong pa njid (írott tibeti) . strájmli (jiddis) . az már nem zuhan vissza a rosszlétekbe sróta ápannáni kála (szanszkrit) . kinyilatkoztatott hagyomány. Satrughna felesége sruti (szanszkrit) .az elme 1.zsidó kisváros (héber ajarah.Thesmophoria első napja (Athén) Steptérion (görög) .a hallás egymásra ható mezeje sróta ápanna (szanszkrit.ducö 21-23.a halló alany Srutakirtí (szanszkrit) .cobolyprémes lapos kucsma stri indríja (szanszkrit) . szok lha srong bcan sgam po (írott tibeti) .Szongcen Gampo sróta (szanszkrit) .július-augusztus.a hallás tárgya.a síla kála 3. német Städtchen) stibl (jiddis) .tag lung pa staphylodromoi (görög) . szakasza sróta dhátu (szanszkrit) . ünnepi verseny Karneia ünnepén (Spárta) Sténia (görög) .női képesség strótánugata (szanszkrit) . ékkövekkel díszített női fejfedő stetl (jiddis) . de a szánkhjában a hallás érzéke stag (tak) .szőlővel futó. szö khor srog (írott tibeti) .Apollón-ünnep Delphoiban a Tempé-völgyben 8 évenként sterntuh (jiddis) . hallomás útján megszerzett tudás.különleges összeszedettség. a test energiacsatornáinak jelképe srod 'khor (írott tibeti) .súnjatá stót (jiddis) .szok srog lha (írott tibeti) . bala srvana (szanszkrit) . aki a tan híve lett. ájur véda sróta ájatana (szanszkrit) .kinyilatkoztatás.vezeték.imaszoba. lengyel miastecko. az áramlat a nirvánához vezető nemes ösvényt jelenti.az áramlatba lépés szentségfoka.Akanistha .a hallás-tudatosság alkotóeleme srótavja (szanszkrit) . a 4 gyümölcs első foka.végtelen csomó.Dzsanaka lánya.személyes ülőhely a zsinagógában strámli.élet-isten. egy tanító vagy egy könyv követése az elme összpontosításáról. írott tibeti rgjun du zugs pa) . hang sroténdríja (szanszkrit) .a fülön alapuló érzékelés. csatorna.tak stag lung pa (írott tibeti) .flitterrel. sorsosztó.hallható alkotóelem srota vidnyána dhátu (szanszkrit) . a hallás szkandha srótr (szanszkrit) .

Tiszta Birodalom. az itt újraszületett lények üres alakok suddhádvaita (szanszkrit) . szövegmagyarázat (csu) Su csing (kínai) .a 4 örökletes varna 4. a Buddha apja súdra (szanszkrit) . Brahmá szútra kommentár Suddharasmiprábha buddha (szanszkrit) .Tisztaélelmű. a mantra jóga gyakorlata Suddhódana (páli.energia. színe vörös sukla (szanszkrit) . ájur véda . területe észak Subhakritszna (szanszkrit.petesejt. rendje. kínai Bian jing tian) . az elmélyedés 3. alapítója Vallabha (i.sz.mag. amely létrejön bármely cselekvésnél súha sinto (japán) .fehér vagy tiszta karma sukra (szanszkrit) .szánkhja Subhakaraszimha (szanszkrit) .védánta iskola. 1473-1531).a Boldogság mezeje. fordító subhakinhá (szanszkrit) . színe zöld. figyelmesség. írott tibeti zas gtsang ma) . 8 szintjéből a felső 5. kucsmagomba-féle. akiknek erős a második dhjánájuk subhaszannyá (szanszkrit) .su (kínai) .a sinto szekták vallási kultuszai ellentétben a kokureivel Sui jen (kínai) .Tűzcsiholó.Írások könyve. ide az istenek az elmélyülés magasabb.az Egyetemes Tisztaság birodalma. spermium. szolgák tartoznak sudzsi (japán) . szintje. szanszkrit Szuddhódana.(i. műve: Anubhásja. a formavilág 4 ege közül a 4.aki jól távozott el sugsz/csal (ejtett tibeti) .a nyugati világrész buddhája suddhi (szanszkrit) . a Konfuciusznak tulajdonított 5 klasszikus egyike su lun (kínai) . mentális lenyomat sugata (szanszkrit) . Amitábha nyugati birodalma.a ragyogó dicsőség istenei Subhakratsná (szanszkrit) a Haszonnal véghezvivő Amóghasziddhi birodalma. vagyis lojalitás másokkal szemben. tiszta formáinak gyakorlásával kerülnek.kölcsönösség. Tien huang súkaramárdava (szanszkrit) .vadkan-csemege. a Buddha utolsó étele Sukhávati (szanszkrit) .. amelybe a hagyomány szerint a munkások.szépségészlelés suddha ávásza (szanszkrit.tisztaság az elmélyülésben. írott tibeti gnas gcang ma) . 637-735) tantrikus tanító. a formavilágban fent újraszületett lények.sz.

törvénykönyv sulklopfer (jiddis) . ami azt jelenti.ez a második ellentét. Ez . a létrejövő létrejövéséből jött létre.ez a második ellentét. csak intuícióval. a megszűnőben lévő megszűntéből. hogy üres. ha van valami. vagy valaminek a tagadását. írott tibeti sztong pa nyid) . az nem kutatható. p. 17).fakalapács sulva szútrák (szanszkrit) . a mádhjamika iskolába tartozókat súnjatávádinoknak (ürességet vallók) és nihszvabháva vádinoknak (önvaló-nélküliséget vallók) is nevezték súnjatá (szanszkrit. abhava. ez a Vénusz. független énjük.a péntek istene. ami e két ellentét között található. parabhava. a valódi realitás. idam . a dolgok nem határozhatóak meg önmagukban. ez az abszolút valóság. imafüzér és védelmező. japán kuu) üresség. délnyugat. imassza niródhá. a + és a . amely megkülönböztető tudással nem érhető el. ok és támaszték nélküli. 'minden nem létezik' . abszolút lényegük. amire azt lehet mondani. Az...ez az első ellentét. az kimondhatatlan. elérhetetlen és nincs kiterjedése.üresség. a démonok tanítója.” (Imaszim szati.közötti ellentét eltörlését. szvabhava. üresség csak akkor van. tehát az üresség is üres. idam na hoti. 4 aspektusa: bhava. áldásosztó mudra és a négyzet.a Buddha. imaszuppádá. .ez az első ellentét. meg nem nyilvánuló. ami nincs. nulla. a személyiség és a jelenségek önvaló-nélkülisége. nincs . ez nem jelenti valaminek a hiányát. „Van . „Ez. ami van.tanház.” . tehát nincs önálló.az oltár építésének vezérfonalai sum cu rca gsum gji lha (írott tibeti) . hordozója 8 ló által húzott szekér súl/sül (jiddis) . („'Minden létezik' . idam uppadzshati.. jelképei buzogány. zsinagóga sulhan (héber) .lókájata súnja (szanszkrit. melyet a jelenségek és a lét valódi megismerésének neveznek. Szamjuta nikája 2. imaszmim aszati.Sukra vár (szanszkrit) .. minden jelenség alapvető jellegzetessége. az I csing egyik trigramja sun si lun si (kínai) . csak másokhoz való viszony-latukban. páli szunnyato animitto. hanem az állító és tagadó döntések. Mellőzve e két ellentétet a Tathágata a nulla utat hirdeti”. a nulla út. hogy az összes egymás közti viszonyt meghatározatlannak ítéli.Trájasztrimsa Sumérukalpa buddha (szanszkrit) .asztal a frigyszekrény előtt Sulhan Aruh (héber) .szél.az égi világrészek buddhája sun (kínai) . idam hoti. Ez.

megteremtve ezzel a Hettita Birodalom nagyhatalmi pozicióját. e. a dolgok alapvető természete az önvaló nélküliség.idealista monizmus. foka susrúsá susrúsá mánésu szamacsittatá (szanszkrit) .légzésszabályozás zazenben susrúsa mánésu szamacsittatá (szanszkrit) . aki jelentős mértékben kiterjesztette Hatti uralmát. ha egyszerre bizalommal lévők és közöm- .a Buddha tanítása közben az elme kötődésmentességére törekszik azokkal szemben.kiegyenlítődése.) Súrpanakhá (szanszkrit) .megüresedett életmód súnjaváda (szanszkrit) . 1375-1335) surá (héber) . az aszambhinna szmritjupaszthána 1. C. az igazságról alkotott tudás megerősítésének módszerei: 1. 2. kiváló helyzetmegítélő képessége és bölcsessége vallási türelemmel és politikai mértéktartással párosult. szad aszad abupapatti jukti. pratítja szamutpannatva jukti. Ceram a Hettiták regénye című könyvében „Elő-Ázsia Nagy Károlya”-ként tiszteli. zérológia.örömünnep a purim 2 napján (ádár 15) susano o no mikoto (japán) . 1905-1971). ezt mondják a gyászolónak: Hamakom jönahém othá bisöár avélé Cijon Vijrusalájim.a sinto tengeristen birodalma súsokukan (japán) . (A Mindenható vigasztaljon meg téged Sion és Jeruzsálem minden gyászolójával együtt. kettősségek nélküli végső valóság vagy (Nágárdzsuna szerint) annak hiánya. Dógen szellemi örököse Suppiluliumas (egyiptomi) .W. vadzsra kana jukti.niruddzshati. akik bizalommal hallgatják.kosár körmű. sem a minden nem létezik (Szamjutta nikája) Sunrjú Szuzuki (japán) . 3. valójában a + és .a legnagyobbként elismert hettita uralkodó.ürességet vallók súnjata vihára (szanszkrit) .sz. Rávana húga susán purim (héber) . egyiptomi források szerint 4 évvel Tutankhamon után halt meg (Ceram szerint uralmának időszaka i.sorfal a temetőben.szótó zen mester (i.).az üresség szárnya. 4. a mindentől (a létalaktól és a nirvánától is) mentes állapot súnjatá paksa (szanszkrit) . a csak-üresség élményének tantra-módszere súnjata szamádhi (szanszkrit) . csatus kotjupádánupatti jukti.az üresség feletti mély összpontosítás súnjata vádin (szanszkrit) . vagyis eltörlése: nem igaz sem a minden létezik.a Buddha mindazokkal szemben kiegyensúlyozottságra törekszik.

alkonyat.földi világ (emberek). a bódhiszatva szint harmadik foka synkrétismos (görög) . 19-21 sza szteng (ejtett tibeti) . századból svedan (szanszkrit) . sinto szertartásmester suzu (japán) . föld feletti világ (istenek).a törvény tanítója. írott tibeti) .bhúmi.sz. a 3 világ (wdzsig rten gszum) vagy 3 szint (sza gszum) közül az egyik Szaádhi rádzsa (szanszkrit) .A Fehér Öszvér titkos tanítása. nem kedvesebb az előzőkkel és nem veti meg az utóbbiakat. írott tibeti) .fehér ruhások.január-február Svédagon . írója Taittiríja (?) svitíja dhjána (szanszkrit) .részben letelepedett gazdálkodók és jaktenyésztők sza szkja (ejtett.föld.szinkretizmus.a birodalom védőszelleme süve (héber) . a Jadzsur véda kiegészítése. ájur véda Svéta (szanszkrit) .elsődleges tényezők . 14. írott tibeti sa bdag) .mindent magában foglaló minden szabbacsitta szádháraná (páli) . a 3 világ (dzsig rten gszum) vagy 3 szint (sza gszum) közül az egyik sza dak (ejtett tibeti. mahájána szabba szabba (páli) .a Nyolc Boszorkány közül az északi farkasfejű svar (szanszkrit) . semlegesek sza gszum (ejtett tibeti) .a test felmelegítése.kneszet sülde (mongol) .bösek hallgatják.gyászhét svadharma (szanszkrit) .Viráta fia Svétakétu (szanszkrit) .egy terület birtokos szelleme.az égi.Királyi meditáció. vallási keveredés Synoikia (görög) . északnyugat. dzsaina szerzetesek Svétásvatara upanisad (szanszkrit) .szakja sza szö (ejtett tibeti. írott tibeti sa ma 'brog) .a Cshándógja upanisad szereplője svétámbara (szanszkrit) . a 3 világ egyike svát (héber) . az 5 elem (dzsungva) egyike sza bla (ejtett tibeti) .pagoda Rangunban az i.menny.Théseus emlékünnepe 4 nappal a Kronia után (Athén) SZ sza (ejtett tibeti. az aszambhinna szmritjupaszthána 3. írott tibeti sa srod) .a miko rituális öltözetének kis harangjai sűl (jiddis) . foka suten (japán) .a 3 világ (dzsig rten gszum) sza ma drok (ejtett tibeti.kutya.-15.minden lény sajátos rendeltetése svánamukha mthing nag spjang mgo can (írott tibeti) .

igazán létező.minden dolog szabdag (ejtett tibeti) . ékaggatá. Brahman szaccsidánanda maja paramatman (szanszkrit) .Az igazság feltárása szútra (Tripitaka Szútrapitaka 141.specifikus természettel rendelkező dolgok szabháva váda (szanszkrit) .a 4 nemes igazság Szaccsa vibhanga szutta (szanszkrit) . mind az eredendő.a Buddha neve a Tusitában Szacscsavibhánga szutta (páli) . valós .az Igazság Négy Pillére Szaccsavétakétu (szanszkrit.lét-tudat-boldogság (szat csit ánanda). 2. az önmagában létező másikból keletkezik. oknélküliség áll fenn szad bhúta (szanszkrit) . közös tulajdonságok szabbannyutanyána (páli) .a valóság.szalájatanam szad aszad abupapatti jukti (szanszkrit) . dzsivitindrija. nem egy felsőbb lény irányítása szábhi szanszkára parinirvájin (szanszkrit) .az állandó változás folyamata szabbedhammá (páli) .erőfeszítéssel elért teljes nirvána szabi (japán) . csétaná. szannyá.a mindentudás ismerete.Az igazság feltárása szútra (Tripi-taka Szútrapitaka) Szaccsaka/Dighanakha/Aggivésszana (páli) .(phassza. védaná. a dolgok elszigeteltsége. páli Szantusz szita Dévarádzsa. 4. gyönyör mivoltában lévő Legfelsőbb Önvaló szad ájatama (szanszkrit) . mind a mellékes okokból keletkezik. az ok és az okozat természete egybemosódik. a haiku-írás szemlélete szacuki (japán) .nem-folyamatos rögzítés az elmélyülésben szaccsidánanda (szanszkrit) . öntudat.az igazság és a nemigazság módszere.ilyenség. 3.a világegyetemben a szubsztanciák termé-szetes és szükségszerű tevékenysége.rhododendron (Rhododendron indicum) szaccsa (szanszkrit) . hogy 1.homogén okság szabháva (szanszkrit) . helyi istenség szabhága hétu (szanszkrit) . szarvadnya dnyána szabbe szankhárá aniccsá (páli) . alapja a szubsztanciák inherens tulajdonságai.a hely szelleme. elvetése annak.) szaccshidra váhana (szanszkrit) . a théravádában) .nigantha vitamester Vészálí mellett Szaccsánam Csaturó Pádá (szanszkrit) . manaszikára).

a Jó Törvény Fehér lótuszának Vezérfonala. madhjama.a hangok iránti szomj szaddhá (páli) . sz.törekvő. hívő (mridu. a füleken keresztül felfogott hangok. a Tóra betűit. phótthabbá) egyike szaddátanhá (szanszkrit) . a meditációban megjelenő istenség híve szádhana (szanszkrit. síla).az erőfeszítés kora (pradnyá.a folyton ittas jáksa Szadásiva (szanszkrit) .általános dharma (dána. önbizalom. 9.szó. az érzékszervi ingerek tudatosítása. a bhávaná márga 9.a szádhu női megfelelője szado (japán) . azonos száfár (héber) . a bódhiszattva bhúmi 9. foka Szádhupála (szanszkrit) . jó.mélyreható bölcsesség.bizonyítandó tétel a vitában szádhjénaszama (szanszkrit) .örökké kegyes.szad dharma (szanszkrit) . írott tibeti szgrub thabsz) . az elefántvezetés 5 követelményének egyike Szaddharma pundaríka szútra (szanszkrit) . helyes. tiszteletre méltó szádhumatí (szanszkrit) . Siva egyik neve Szadaszmandapa (szanszkrit) .igazi és nem-igazi létező. tapasz.az igaz/a jó Törvény szada szad bhúta (szanszkrit) . raszá. adhi-mátra. buzgó. az ötféle élvezet (rúpá.-ban szádhví (szanszkrit) .a bal kéz gyakorlatai (szimbolikusan). szaddá. fokozata szádhumatí bhúmi (szanszkrit) . teaszertartás szadrisa (szanszkrit) .tengermély elmélyedés . valós-és-valót-lan szadáma (szanszkrit) . a megvalósítás módszere. makájána szadhak (szanszkrit) .a bizonyítandóhoz hasonló. önzetlenül céltudatos magatartás szádhana kála (szanszkrit) .a szent tűz áldozati temploma szaddá (szanszkrit) . szentéletű ember. agyhártya. kereső. a jógában).a cél elérését segítő gyakorlati módszerek (pl.a jámborság birodalma.tibeti május vége-június szágara mudrá szamádhi (szanszkrit) . hit. adhimátratama).az egyik pitta. haszonnal járó.hasonló. szamádhi.szent tanító. kitűnő. a síla kála második szakasza szadhárana dharma (szanszkrit) . maga is bizo-nyításra szorul szádhu (páli) .kelet-indiai tanító az i. jadnya) szádhjaszama (szanszkrit) . ebből ered a szofér szagadava (szanszkrit) .sz. egyenes.bizalom a kijelentett igazságok helyessége iránt. hajlandóság.megszámol. ájur véda szádhaka (szanszkrit) .

erőfeszí-téssel végrehajtott lélegzet-benntartás szahita pránajáma (szanszkrit) .a vadzsrajána egyik neve szahadzsa karma (szanszkrit) .tulajdonságokkal/sajátságokkal (gúna) rendelkező.démon Szahaszráksa (szanszkrit) . kölcsönös okság Szahadéva (szanszkrit) .együttes lélegzet-benntartás.együtt-járás. Nakula iker-testvére. Ptah felesége.egyidejűleg előidézett ok Szai Ningpo (ejtett tibeti) .az Önvaló tisztelete a tulajdonságokon/sajátságokon (gúna) keresztül szaha bháva (szanszkrit) .a mindenben benne rejlő isteni ható aka-rat szahadzsa klésa (szanszkrit) velünk született szennyeződések szahadzsá vaszthá (szanszkrit) . a homloküreg felső részében a fejtető alatt (ezerlevelű lótuszú) szahaszras csúdikó lókadhátu (szanszkrit. írott tibeti lhan cig skjes pa'i dga1' ba) együttszületett öröm.pándava. a vihar és a dögvész oroszlánfejű istennője. az érzések és/vagy a fizikai látszat alapján. Nofertum anyja. egyszerre tulajdonságokkal bíró és tulajdonságok nélküli teljesség szagúna upászaná (szanszkrit) . az „én vagyok” képzete.szagúna (szanszkrit) .szándékos légzés (hatha jóga) Szahmet (egyiptomi) .démon szahabhú hétu (szanszkrit) . Indra egyik neve szahaszrára csakra (szanszkrit) . jelképe: nőstényoroszlán. Ísvara.egyidejűleg létező. együtt-létezés.társ a dharmában. Letopolisz szahotpanna hétu (szanszkrit) .velünk született átman-felfogás.bódhiszattva. Dordzse Szenpa . kínai xiao qian shi jie) . mint a Brahman megnyilvánulása. Mádri és az egyik asvin fia szahadzsa (szanszkrit) . Ékköves. temploma: Memphisz. hős a Mahábháratában.természetes állapot szahadzsánanda (szanszkrit. egyidejűség szaha dharmí (szanszkrit) . ezt erősíti az emlékezet és a túltekintés az érzékszerveken szahadzsa jána (szanszkrit) .ezerszemű. férjes asszony szaha múla (szanszkrit) . az elme azonosulásának boldogsága szahamúla (szanszkrit) .gyökérokoktól függő szahita kumbhaka (szanszkrit) .a sivatag.erőközpont (pítha) az agyüregben.kis világegyetem. ezer világból áll szahétuka (szanszkrit) .

sz. Viruddhaka leszármazottja. emellett a XXVI. az élet szimbóluma.a kultusz ura. legtöbbször oda ültetik. ágait a megtisztulási szertartásokon használják. a magga 2. aki Iksváku leszármazottja szakja bhászá (páli) . a Róhiní és a Raptí folyók között egy kis fejedelemség (fővárosa: Kapilavasztu. a nepáli határ közelében.a tama boldog része a sintóban szakja (páli. ejtett tibeti Szamgje. mána. a történelmi Buddha egyik . tehetséges.9 béklyó (anunaja.Neith Háza). dinasztia fáraóinak fővárosa volt szaiszen bako (japán) . részét megjárt ember.város a Delta nyugati felében. mátszarja) szaka . ejtett. tartománya szakadágámí (páli) . Néith istennő fő kultuszhelyeként tisztelték (a város egyiptomi neve: Per Neith . hazatérve a Tendai-szekta alapítója.a nirvánához vezető út második foka szakadágámin (páli) . későbbi neve Dengjó Daisi szaísvara szánkhja (szanszkrit) .adományozó szerzetes szakja bhiksuni (szanszkrit) .szakja nyelv. a Hiei-hegy kolostorának alapítója. égi) szakadágami maggo (szanszkrit) .egyszerre megosztott és osztatlan teljesség szake (japán) . talpraesett. a sinto Isze-templom vezetője Szaicsó (japán) . a prákrit mágadhí rokona szakja bhiksu (szanszkrit) . a Tien tai-hegynél tanult.a Szakják bölcse. parámarsa. a történelmi Buddha rokonsága.nemzettség. 767-822).arahat szakaki (japán) .a szánkhja istenhívő változata Szaisz (egyiptomi) .egyszer visszatérő.zen mester (i. a nirvána előtt már csak két újraszületése van (földi. írott tibet sza szkja) .rizsbor szaki mitama (japán) . írsjá. ahol egy kami tartózkodási helye vélhető szakalákalá (szanszkrit) . páli Kapilavatthu) vezetője.szent fa a sintóban. pratigha.az imacsarnok előtti láda a sintó szentélyben.adományozó szerzetesnő Szakja muni (szanszkrit. avidjá. amelybe a látogató elhelyezheti adományát szájana (szanszkrit) . kínai Shi yia mu ni) . dristi.ízlelés szajódzsana (szanszkrit) .szkíta törzs. írott tibeti sakja thub pa. vicsikitszá. az Akhaimenida birodalom 20.kísérője szai su (japán) .

6 képesség. személyiség. hallás. önlétezés szakkája ditthi (szanszkrit) . az egyik árnyékában született. a 8. gondolkodás) és a hozzá tartozó érzetek. tagja. fővárosa Kapilavatthu (páli) Szakja Szenga (szanszkrit. szvakíja dristi.szürke (sárga) föld.sz.az emberek világának buddhája Szakja szíha (páli) . buddha Szakja Pandita (szanszkrit. írott tibeti sa skja pa) . tapintás.szálafa. ejtett tibeti) . amelyben a hívő meglátja Istent száksátkarana (szanszkrit) . a 4 fő tibeti iskola közül az egyik Szakjasrí (szanszkrit) .az az állapot.megvalósítás szála (szanszkrit.a Szakják oroszlánja. 1034-1102) által alapított Szakjakolostorról kapta Drokmi jógi (i. a kert elhelyezése a természetben szakko (japán) .érintkezés a külvilággal szalájatanam (páli. Róhiní és Raptí folyók által határolt terület a Himálajától délre. szanszkrit szad ájatama) . ízlelés.a maiko negyedik frizurája. jellegzetességgel bíró szálamba shírsászana (szanszkrit) . a tibeti buddhizmus 4 irányzata közül az egyik. foka száksátkára (szanszkrit) . egyéni létezés. a másikéban halt meg a Buddha Szala Nepai Rigdzin (ejtett tibeti) .a Gangá.sz.Kunga Gyalcen Szakja rádzsaság (szanszkrit) . nidána. az arhat 2. írott tibeti bram ze'i rigs shing sála chen po) . 992-1072) tanítása alapján. ejtett tibeti) .neve.sz. azután csak felsőbb világokban születhet újra.szavazólap szalaksana (szanszkrit) . a námarúpa érzékszervei szaláká (páli) . az már csak egyszer fog emberként újjászületni.keleti fehér tudáshordozó istenség. az egyik béklyó szakkája szabba (szanszkrit) . a Buddha mellékneve szakjapa (szanszkrit.kölcsönvett kép. vörös sapkás. szaglás. az 5 tapa-dási halmaz.önlétezésre vonatkozó nézet.támasztott fejen állás (hatha jóga) . aki idáig jutott a tökéletesedésben.a személyiség összessége szakkei (japán) . a paticcsa szammupáda 5. a 4 gyümölcs második foka.hatos szféra (látás. a 7.jellegzetes.egyszer visszatérés. a testben a torokhoz kapcsolódik szálafa . a feltornyozott haj tetejét levágják szakridágámin (szanszkrit. nevét az i. írott tibeti lang gcig phkir wong ba) . 1073ban Khon Köncsog Gyalpo (i.Shorea robusta szalájatana paccsajá phassza (szanszkrit) .egy pandit szakkája (szanszkrit) .egyéniség.

japán zanmai) . hatha. a nemes nyolcrétű ösvény 6. sem kinyitva nincs (hatha jóga) szamádhána (szanszkrit) . mahálaja.pártatlanság számagáma (szanszkrit) menedékhely a szakja . rádzsa jóga gyakorlata (mahábháva). a szammá boddzshangá 6.egyforma.a síla kála 5. jelképe a buzogány. révület. azonosulás.a szem sem becsukva. szellemi iskolázottság.az összpontosítás képessége szamadristi (szanszkrit) . egyenletes. (szamjag szamádhi) foka.) Szam vár (szanszkrit) . írott tibeti ting nge 'dzin. (szamjagbszmriti) és 8. a mantra.dhjána mudrá szamádhi páramitá (szanszkrit) . nyugalom.a Vészálí melletti Kutágára szálá egyik neve Szálavatí (páli) .tökéletes összeszedettség szamádhi upacsára acsala prasrabdhi (szanszkrit) . a jóga végcélja. dhjána szamádhi kála (szanszkrit) .Dallamok védája. 7. feloldódás az Önvalóban. benső béke. 3 ló által húzott szekér szama (szanszkrit) .az otthonukba visszatértek a védikus tanul-mányok után Száma véda (szanszkrit) . himnuszok.az összeszedettségre összpontosításból származó kikezdhetetlen nyugalom szamádhindríja (szanszkrit) .az elmeműködés teljes összeszedettsége.teljes test megtámasztástartás (hatha jóga) Szálávana áráma (páli) . érzéseink-tudásunkakaratunk közötti összhang. azonosság szamá vartana (szanszkrit) . egyensúly. mahábháva. az elme erőfeszítés nélkül egy dologra összpontosít szamádhi (páli.az elme 9.a pránajáma szakaszainak egyformasága (hatha jóga) szama vritti ránájáma (szanszkrit) . szakasza szamádhi mudrá (szanszkrit) .Bimbiszára udvarhölgye. tudati elmélyülés.szálamba szarvángászana (szanszkrit) . fia Dzsívakát Száléjjaka szutta (szanszkrit) . mahábódha..(hétfő) a hétfő istene. laja.teljes műveletsorú légzés (hatha jóga) szamabhaví mudrá (szanszkrit) .A Szálá papjai szútra (Tripitaka Szútra-pitaka 41. a jóga 8 foka közül a 8. mély meditációval létrehozott magasabb tudatállapot. mély összpontosítás. (szamjag vjájáma). állapota. szellemi egyensúly. a Hold (Szóma) hatása alatt áll. az udgátar recitálja szama vritti (szanszkrit) . hordozója háromkerekű. tényezője.

általános szenvedélyek (kételkedés. kettős gyémántjogar. Haszonnal Véghezvivő Amógasziddhi társa (Bardo). amely mindent jellemez.dam cif szem pa szamakónászana (szanszkrit) .rádzsaságban. egyetemes tulajdonság. írott tibeti dam tshig sgrol ma) .a Szakja-fi vezeklői. ájur véda. ájur véda számagrí (szanszkrit) . mindent jellemző általános jegy. az együttérzés négy eleme közül az első szamanászakja puttijá (szanszkrit) . helytelen nézet) számánja laksana (szanszkrit) közös.nem-családban leélt élet szamána vata (szanszkrit) . a buddhisták szamanéra (szanszkrit) . szerzetes. fogadalomtétel. eleme föld szamaja vimukta (szanszkrit) . a csatur szamgraha vasztu. rgja Szamaja tárá (szanszkrit.novícius számánja (szanszkrit) . részei: anantarí-ja márga.Jádzsnyavalkja szolgája. az a tulajdonság.a teljes bélrendszerre vonatkozó eltérések. mint az állandóság hiánya a . szintje szamaja (szanszkrit) . a szamjag dristi 1.Esküs Megszabadító.elfogulatlanság. bélrendszer. dallam.a tápanyaggá változott agni.meditatív egyensúly. közös. teljesülés. az egyik vata. dal. általános jegy.Középső gyűjtemény 104. a tudati tárgyak fő jellemzői. amikor az ember szembe-kerül a 4 nemes igazsággal.találkozás a szamanákkal (bhiksukkal).annak az útja. ájur véda szamanánanycsa dasszanam (szanszkrit) . Ánanda itt töltötte az esős évszakokat Számagáma szutta (páli) . nagy szerencse a továbbjutáshoz szamanantara pratjaja (szanszkrit) . vimukti márga szamáhita márga (szanszkrit) . szamagni (szanszkrit) . a Buddha mellékneve szamána váju (szanszkrit) a légzés szabályozása az emésztőrendszerben szamána vászó (páli) .közvetlen megelőző feltétel szamánárthatá (szanszkrit) . jelképe csengő.okok és feltételek együttese szamáhita (szanszkrit) .egyenes szög-tartás (hatha jóga) Száman (szanszkrit) . Száma véda szamana (páli) aszkéta.hasonló. általános számánja klésa (szanszkrit) .a körülmények által meghatározott megvalósító (sraddhádhi mukta) szamajaszattva (szanszkrit) . színe berillzöld.jelvény.

Egyetemes Jóság Anya számantaka (szanszkrit) .a tudatosság megváltozott állapotai. az öt tudás egyike. az orr-tudat. írott tibeti kun tu bzang po) Egyetemes Jóság. a fundamentális egységben lévő . nirvitarka szamápatti).képesség az álajavidnyánában lévő csírák létre-jöttére szamaszthiti (szanszkrit) . szemlélődésen túli egybeesés (nirvicsára szamápatti). közvetlen visszatükröződésen alapuló egybeesés (szavicsára szamápatti). a fogalmak nélküli tiszta értelem.). társa az Egyetemes Női Jóság (Szamanta bhadrí).védánta iskola. mint ősbuddha a Gyémántjogaras Vadzsradhara egyik formája.közös gyönyör számartha (szanszkrit) .a megvalósítás összpontosítása szamápatti nirdésa (szanszkrit) . a 8 megvalósítás. semlegesíti a gőgöt. 16.az egyforma természet bölcsessége. a vallási gyakorlat bódhiszattvája. minden megvilágosodott szellemőse.mentes a meditatív megvalósulás min-den akadályától szamápatti/artha mátra nirbhásze (szanszkrit) . alapítója Vidnyánabhiksu (i. írott tibeti mnjam pa njid kji je shes. fogal-mi keretbe ágyazott egybeesés (vitarka szamápatti). másrészt az Egyetemes Jó. meditatív eszközök.egyenes-tartás (hatha jóga) szamatá (szanszkrit) .közvetlenül megelőző feltétel szamápatti dhjána (szanszkrit) . tudatossá válik birtokában a szamszára és a nirvána azonos lényege.egybeesés. kínai ping deng xing zhi) . transzcendentális látomások szamarasza (szanszkrit) . jelképe a kalász.bevezető dhjánikus meditáció számantara pratjaja (szanszkrit) . műve: Vidnyánámrita. Brahmá szútra kommentár Szamantabhadra (szanszkrit. társa Dhúpá.a gondolat. jelképistenség. a vallási gyakorlat Szamantabhadrí (szanszkrit. írott tibeti kun tu bzang mo) . meditatív állapotok szamápatti varana (szanszkrit) . az egyenlő lényegű tudás. elvonatkoztatáson túli egybeesés (artha mátra nirbhásze.sz.feltételektől függő dolgok esetében számánja váda (szanszkrit) . a meditatív beleolvadás megvalósítása. a második bölcsesség. sz. a szó és a tett alapvető azonosság szamatá dnyána (szanszkrit.

2. nusitaszmrititá. az igaz sugallatok forrása. a bódhiszattvának még megvan 5 dharmája .a felhalmozás ösvénye szambhinna pralápá virati (szanszkrit) . az anyagi ok Szamba (szanszkrit) .Krisna fia szambandha (szanszkrit) . életerők (kommunikáció. akadályai: 1. összeszedettség. a Buddha szellemi fia szamaváji (szanszkrit) .együtt járó. 2027-ben Miji Szenge. ejtett tibeti szok cöl). tagja szambhóga kája (szanszkrit. sraddhá ⇔ kámacs cshanda. a tudat elmerül a megvilágosodás gyönyörűségében. egy buddha eszmei formája (buddha kája). ahogy az átlagos lények látják buddhát. a buddhák tudásának egyike szamatha (szanszkrit) . 5. figyelem. a szükségszerű kapcsolatok szamaváji kárana (szanszkrit) . vírja ⇔ vjápáda. a tett tárgya egy másik személy. most a 21. a dasaakusala prativirati síla 7. „akiknek elméje tiszta ép és karmikus szennyeződésektől mentes. szenvtelenség. 3. szamádhi ⇔ addhaccsa kukuccsa. nirmagnatá auddhatja. írott tibeti tshogs lam) . 4.sz. jutalomtest. Drakpo Khorlo Csang idején (i. szati ⇔ sztjána middha. 3.mitikus királyság.elhagyhatatlan ok. 2425-ben) háború lesz Szambhala és a Föld negatív erői között. Kulika király uralkodik. üdvözült test.a koncentráció nyugodt belátása Szamatkumára (szanszkrit) . szamszkár ászévaná.lények lényegi azonosságának tudata. kínai shou yong shen) . írott tibeti longsz szpjod rdzogsz pa'i szku. 5014 évvel a parinirvána után indul hanyatlásnak szambhára márga (szanszkrit. 4.összehasonlítás Szambhala (szanszkrit) . koncentráltság. az élvezetek teste. leírása Khenpo Kalu rinpocsétől ismert.tartózkodás az üres fecsegéstől.boldogságtest. 2.örökifjú.” (Tenzin Gyaco). a buddha kája 3. mély.sz. a Buddha tanítása i. kauszídja. állandó legfelső öröm. azután 1800 évig béke lesz. őt követi i. formája. megjutalmazás test. átható. pannya ⇔ vicsikiccshá szamatha vipasszaná bhávaná (szanszkrit) . 40 tárgy a meditációhoz. 5 képesség az akadályok elhárítására: 1. dicsőségtest. rendíthetetlenség. amit csak azok látnak meg. a gondolatbeszéd-tett fundamentális egysége. fizikainak látszik.sz.nyugalom.

Aksobja női társa . ha meggyőződése. írott tibeti 'du shes) . belátás.egyben tartás. napkelte-napnyugta szamdnyá (szanszkrit. egység.13 szabály a bhiksuknak a théravádában szamgháráma (szanszkrit) . vicsikitsza. forró pokol szamdzsívanáraka (szanszkrit) .Szakja muni Szamgje Csenma (ejtett tibeti. aki már elpusztította a 3 szennyeződést (szatkája dristi.kolostor szamgharatna (szanszkrit) . szándék. dharma.szakadást létrehozni a szerzetesi közösségben. buddhista szerzetesi közösség.a fogalmiság és az utolsó érzékelések megszűnése Szamdzsíva (szanszkrit) . hogy neki magának kell létrehoznia a Három Kincset. idő). közösség. sílavrata-paramarsa) szamgháta (szanszkrit) . forró pokol szamghátí (páli) . avicsára). anantaríka karma szamgha kamman (páli) . páli sangho) gyülekezet. fogalmi működés.a szerzetesi gyülekezet ékköve. hogy a gyakorló szerzetes-e vagy sem.felhalmozott. ejtett tibeti gedün. képzet. ismeretek.gyülekezés.ágyékkötő szamgíti (páli) . megragadás. írott tibeti du ses kji phung po) kognitív halmaz (szvavicsára.összezúzó.felelevenedő forró pokol szamgha (páli.érzet. összegyűjtött tettkövetkez-mények szamdhja (szanszkrit) . írott tibeti dge 'dun. írott tibeti longs spjod rdzogs pa'i sku) gyönyörtest. ebben a szellem a megilágosultság gyönyörét élvezi szambuddha (szanszkrit) . a 3. zen mester és tanítványainak közössége szamgha bhéda (páli) . konkrét tapasztalat.Újjáélesztő. test. a nirmánakájával együtt rúpakája szambhógakája (szanszkrit. szellemi közösség. khandha szamdnyá szkandha (szanszkrit. a három test egyike. szanszkrit Logana) . a Három Kincs (drágakő) egyike. nagy zsinatok Szamgje (ejtett tibeti) .a közösségben egyetértéssel hozott határozatok szamghádiszésza (szanszkrit) . a panycsa szkandha egyik csoportja szamdnyá védajita niródha (szanszkrit) . rászánás valamire.(hely.tökéletes buddha szamcsita karma (szanszkrit) . észlelés. a szamgha követője akkor jut el a célhoz. ebben a formájában közömbös. észrevétel.

egy buddha elméjében kiküszöbölődnek az akadályokból következő késztetések.Dordzse Szempa női társa Szamgye Gyaco (ejtett tibeti) . írott tibeti jang dag pa'i ting nge 'dzin) . durva és haszontalan beszéd. Megvilágosodott. ragaszkodás a hibás nézetekhez szamjag karmánta (szanszkrit. felébredt.tökéletes/helyes elmélyedés. viszálykeltés. csoportja szamjag szamádhi (szanszkrit. írott tibeti jang dag pa'i rco la ba) .tökéletes nézet/felismerés.szamgraha vasztu (szanszkrit) . tudati: mohóság. páli szammá szamádhi.helyes életmód. meditáció az erényes cselekedetek elkövetése és növekedése fölött. kiteljesedett. páli szammá vájama.szammá szamjag ádzsíva (szanszkrit. páli szammá szambuddha) - .helyes tudás szamjag dristi (szanszkrit. 2 szint: szamáhita márga. nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga) szamjag szambuddha (szanszkrit. testi: ölés.az 5.gunaegyensúly. írott tibeti samgs rgjas) .4 tanítványgyűjtő: bőkezűség. nem-differenciált szamja vjájáma (szanszkrit. foka szamjag dnyána (szanszkrit) . a korábbi nem-üdvös dolgok megállítása és távoltartása magunktól.a lemondás. erkölcstelen életmód. páli szammá kammanta. prisztha labdha márga. helyettese Szamgye Korvadzsik (szangsz rgjasz 'khor ba 'dzsig) . megtisztult. dalai láma minisztere.Felébredtkiteljesedett. szavak: hazugság. következetesség Szamgye (ejtett tibeti. írott tibeti jang dag pa'i lasz kji mtha') . tökéletes belső eggyé válás. a nemes nyolcrétű ösvény 5. írott tibeti yang dag pa'i lhra ba) . a helyénvaló erőfeszítés 4 fokozata. az eltávolítás /szamg/ (az akadályozó tényezők) kifejezése /gye/ Szamgye Csenma (ejtett tibeti) . szívélyes beszéd. tökélyre vitt élet.tökéletes/helyes igyekezet/törekvés. nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga) szamjag prahána (szanszkrit) . rosszindulat. lopás.tökéletes/helyes cselekvés. a Buddha jelzője. a 37 bódhipaksikadharma része szamjag pratiháta vászanatvá (szanszkrit) . páli szammá ditthi.a Buddha egyik elődje számisza (szanszkrit) . írott tibeti jang dag pa'i 'cho ba) . szolgálatkészség. a buddha-guna 6. nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga). páli szammá ádzsíva.világias számjá vasztha (szanszkrit) . nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga) szamjag (szanszkrit) .

tökéletesen/helyes megvilágosodott buddha, teljesen felébredt (még: arhat, pratjékabuddha) szamjag szambuddhatva (szanszkrit) - a buddhaság eléréséhez vezető út szamjag szamkalpa (szanszkrit, páli szammá szankappa, írott tibeti jang dag pa'i rtegs pa) - tökéletes/helyes elhatározás, nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga); önfeláldozó lemondás, jóindulat, mások ártalmának kerülése szamjag szati (szanszkrit, páli szammá szati) - tökéletes/helyes vizsgálódás/ elmélkedés, nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga); a test (kája), az érzések (védaná), a szellem (csitta) és a tudattárgyak (dhammá) jelenléti tudatossága szamjag szmriti (szanszkrit, írott tibeti jang dag pa'i dran pa) - tökéletes tudatosság, helyes figyelem, a nemes nyolcrétű ösvény 7. foka szamjag vák/vács (szanszkrit, páli szammá vácsá, írott tibeti jang dag pa'i ngag) - tökéletes/helyes beszéd, nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga) szamjag vjájáma (szanszkrit) - a nemes nyolcas ödvény hatodik része, helyes erőfesztés szamjama (szanszkrit) - az elme igába fogása Szamje (ejtett tibeti, írott tibeti bsam yas) - kolostor a Jarlung Campo mellett, Padmaszambhava alapította i.sz. 779-ben szamjodzsana (szanszkrit) - az 5 alsóbb béklyó: 1. a személyiségben való hit, 2. szkeptikus kétely, 3. szabályokhoz és szertartásokhoz való kötő-dés, 4. érzéki vágy, 5. rosszakarat szamjóga (szanszkrit) - a purusa és a prakriti kölcsönhatása, kapcsolat, együttállás, egyesítés Szamjutta nikája (páli) - Tipitaka, A társított gyűjtemény szamkalpa (szanszkrit) - különbségtevés, fogalom szamkránti (szanszkrit, írott tibeti 'pho ba) - átváltás, az életerő átkelése valamely tiszta mezőre (bardo), amikor az 5 tudás birtokában az életerő szele átviszi a magot a Brahmá-lyukon, felfelé vivő nagy áthatolás, meredek ösvény szamkrista (szanszkrit) - keresztmetszet, összevont, a szemlélet tárgya szammá (páli, szanszkrit szamjag) - helyes, tökéletes, valaminek a teljes-sége szammá ádzsíva (páli) - szamjag ádzsíva szammá ditthi (páli) - szamjag dristi szammá kammanta (páli) - szamjag karmánta Szammá szam Buddha (páli) - teljesen felébredett, a Buddha

mellékneve szammá szamádhi (páli) - szamjag szamádhi, a miccsha szamádhi ellentéte szammá szambuddha (páli) - szamjag szambuddha szammá szankappa (páli) - szamjag szankalpa szammá szati (páli) - szamjag szati szammá vácsá (páli) - szamjag vák szammá vájama (páli) - szamjag vjájáma Szammáditthi szutta (pálit) - A helyes hit szútra, (Tripitaka Szútrapitaka 9.) számmitíja (szanszkrit) - egy hínajána iskola szammuti déva (szanszkrit) - közmegegyezéses istenek szammuti théra (páli) - idősebb bhikkhuk tisztelete szamnjászin (páli) - aszkétaság életszakasza szamojadzsanáni (szanszkrit) - tíz béklyó, a lényeket a létesüléshez és egyik létesülést a másikhoz kötözik: 1. maradandó személyiségben való hit (szakkájaditthi), 2. kétség (vicsikiccshá), 3. ragaszkodás a szabályokhoz és a szertartásokhoz (sílabbataparámása), 4. érzéki vágy (kámarága), 5. ellenszenv (patighá), 6. formalét utáni vágy (rúpa rága), 7. forma nélküli lét utáni vágy (arúpa rága), 8. önhittség (mána), 9. nyugtalanság (uddhaccsa), 10. vakság (aviddzsá) szampai (japán) - leborulás, a homlok a földet érinti, a két kéz, tenyérrel fölfelé, a fej mellett, mintha a Buddha lábát fognák szampajukta hétu (szanszkrit) - összekapcsolt ok szampannakrama (szanszkrit, írott tibeti rdzogs rim) - fokozat szampannyáta szamádhi (páli) - a tudatfeletti emelkedő szamádhi, tudatos összeszedettség, az elmeműködésben még jelen van az elme, mint tárgy szampannyauppáda (páli) - az öntudat visszanyerése szampaticcshana (páli) - befogadás szamphusszitatta (páli) - megérintettség, a purusa hatása szampra jukta (szanszkrit) - együttesen ható okok, tudatállapothoz kötött szampra jukta csitta dharma (szanszkrit) - a tudatossághoz kapcsolódó mentális tényezők, a panycsa szkandha szamszkára szkandhájának egyike szampra juktaka hétu (szanszkrit) - társult okság szampra vritti (szanszkrit) - megkezdés szampradája (szanszkrit) - felekezet, szekta (csatuh szampradája: Srívaisnava, Brahmá, Kumára, Rudra), a guruk tanítványi láncolata, vallási közösség szampradanja (szanszkrit) - önmegfigyelés az elmélyülésben, a 6 erő (sadbala) egyike

szampradnyáta szamádhi - tudatos összeszedettség, a felszín mögötti valóság megismerése, az elmeműködésben még jelen van az elme, mint tárgy szampradzsanja (szanszkrit) - megértés szampradzsanja bala (szanszkrit) - az elme 4. képessége, világos megér-tése a mentális szenny kártékony hatásának szamshaja (szanszkrit) - kétség, határozatlanság szamszára (szanszkrit, írott tibeti 'khor ba) - az újraszületések forgataga, létforgatag, körforgás, a szennyezett szellem folyamatos változása létről-létre, raboskodás a létesülés világában, a 6 létformában, karmikus felhalmozások vagy cselekedetek, készségek, a folyamat az ember ellenőrzésén kívül áll, és szenvedélyek, tisztátalanságok irányítják, fenntartja és ismételten kiváltja a szenvedést szamszára csakra (szanszkrit) - a létkörforgás kereke szamszarga (szanszkrit) - együttműködés, kapcsolatra lépés szamszartr (szanszkrit) - a létforgatagban vándorló személy szamszkára csintaná (szanszkrit) - utánajárás szamszkára duhkair (szanszkrit) - az ősbűnökből eredő kín szamszkára duhkhatá (szanszkrit) - a megalkuvások elszenvedése, a duhkha harmadik jellegzetessége szamszkára niródha (szanszkrit) - a létesülés elemek kioltódása szamszkára szévaná (szanszkrit) - szétválás, a nirmagnatá auddhatja létrejötte szamszkára/szankhára (szanszkrit, páli szankhárá, írott tibeti du bjed kji phung po) - egyesítés, tökéletesítés, létrehozó, megformáló, egy létforma cselekedeteinek lenyomata, a múltbéli tapasztalások elhomályosult lenyomatai, amelyek a Függő Keletkezés képlete szerint az avidjá vagy szellemi vakság következtében alakulnak ki, pszichésszellemi-morális vonatkozású karmikus tendenciák és energiák, a reinkarnációs folyamat hajtóereje, szakrális rítusok, karma, lehet: prákrita és aprákrita, 5 khanda, a 2. nidána, 52 formája van (panycsaszkandha), tudati emlékek a múltból, indíttatások, késztetések, szándékok, ötletek, tisztító szertartások, akarati tevékenység, karmacsíra, a paticcsa szammupáda 2. tagja, késztetés, tudati képződmény (4. halmaz), feltételek hatására alakult képződmények, feltételes képződmények (az 5 halmaz); a tudatossággal összekapcsolódó: 11 minden tudatosságban (mahábhúmika dharma), 10 üdvös (kusala mahábhúmika dharma), 6 szenynyezett (klésa mahábhúmika dharma), 2

kárhozatos (akusala mahábhúmika dharma), 10 korlátozott (upaklésa parittabhúmika dharma), 8 meg nem határozott (anijata bhúmika dharma), a tudatossággal nem összekapcsolódó: 14 nem anyagi jellegű, a szellemi akarati tevékenység csoportja, a tudatossághoz kapcsolódó (szamprajukta csitta dharma) és ahhoz nem kapcsolódó (vipra jukta csitta dharma) mentális tényezők szamszkáráh karmáh (szanszkrit) - karmikus késztetések szamszkárák (szanszkrit) - a Kálacsakra második mezője szamszkrita (szanszkrit) - feltételekhez kötött, feltételek hatására létrejött, összeállt, feltételes, összetett szamszkrita dharma (szanszkrit) - összetett, együttműködő dharmák, a lételemek kombinációja az oksági törvény alapján, halmaz, feltéte-lektől képződött elemek, jelenségek szamsztána (szanszkrit, írott tibeti dbjibs) - alak szamszthápaná (szanszkrit) - folyamatos összpontosítás, az elmélyülés 2. fokozata szamszvédadzsa (szanszkrit) - nedvességből születés, férgek, rovarok szamtána (szanszkrit, írott tibeti rgun/rgjud) - a szellem folyamatos létállapota szamten bardo (ejtett tibeti) - a meditáció átmeneti állapota szamtírana (szanszkrit) - érdeklődés, ítélet, keresés szamu (japán) - ház körüli munka zen szerzeteseknek, nagy koncentrációval végzett fizikai munka szamuccshédapahána (szanszkrit) - kiirtás által történő elhagyás (vinaja) szamudaja (szanszkrit) - eredet, keletkezés szamudaja dhamma (szanszkrit) - keletkezési tényező szamudaja dnyána (szanszkrit) - a keletkezés tudása (ok /hétu/, keletkezés /szamudája/, alkotás /prabhava/, feltétel /pratjaja/) szamudaja szatja (szanszkrit) - a keletkezés megvalósítása, a szenvedés eredetének igazsága, a szenvedés keletkezésének igazsága, a duhkha eredete, a megvilágosodás 2. fokozata szamudda (szanszkrit) - óceán szamuráj (japán) - főnemesek (daimjók) szolgálatában álló harcosok szamuttiszaccsa (szanszkrit) - köznapi igazság Szamvara (szanszkrit, írott tibeti sdom pa) - Siva tantrikus formája a buddhistáknál, fogadalom (lehet: közönséges, általános, nem közönséges); önuralom, fegyelem, önmérséklet

Szamvara jidam (szanszkrit, ejtett tibeti) - a Legnagyobb boldogság ji damja szamvara síla (szanszkrit) - önmegtartóztatásra vonatkozó előírások (upavaszatha, upászaka, upásziká, srámanéra, srámanériká, siksamáná, bhiksu, bhiksuní) szamvara vinaja (szanszkrit) - az önuralom fegyelme szamvarta kalpa (szanszkrit) - a romlás időszaka szamvat időszámítás (szanszkrit) - kezdete i.e. 57 szamvriti (szanszkrit) - a felszín/külszín igazsága, elfedő igazság, köz-napi tapasztalat, a mindennapi élet igazsága szamvriti bódhicsitta (szanszkrit, írott tibeti kun rdzob bjang chub kji sems) - a hagyományosan megvilágosodott elme szamvriti dnyána (szanszkrit) - hagyományos tudás, nem a végső szamvriti szatja (szanszkrit) - az érzékelhető/empirikus, felszíni igazság, a külszín igazsága, köznapi tapasztalati igazság, mindennapi nyelv-használattal járó, tapasztalati igazság, viszonylagos igazság, olyan látás, amely képes megragadni a dharmák valódi természetét szamvritódhi csitta (szanszkrit) - a hagyományosan megvilágosodott elme szamvritta pariccshédaka pradnyá (szanszkrit) - a viszonylagosat elemző bölcsesség, az adhipradnyásiksá 2. foka, felismerhetővé teszi a tudás 5 ágát (sabda, hétu, adhjátmika,csikitszá, silpa) Szan cang (kínai) - Tripitaka szan go (japán) - emberi cselekedet szan kie (kínai) - 3 korszak kínai buddhista iskola, a vallási gyakorlat hangsúlyozása szan szan kudo (japán) - háromszor három, szake ivás, vagyis házasságkötés, egy maiko képzésének záró szertartása Szan zó (japán) - Tripitaka szanáthana dharmaszravana (szanszkrit) - a szellemi fejlődés első foka, örök törvény, tulajdonképpen a hinduizmus, tao Szanatkumára (szanszkrit) - Örökifjú, Brahmá fia, aszkéták jelzője, Szkanda háború-tanító isten Száncsi (szanszkrit) - sztúpa az i.sz. 1. századból a mai Madja Prades álamban szándák/szandek (héber) - aki ölében tartja a körülmetélendő gyermeket, koma Szandaka szutta (páli) - Középső gyűjtemény 76.

Szandhinirmócsana szútra (szanszkrit) - A rejtett összefüggés megvilá-gítása, mahájána jógácsára szútra szandhjá (szanszkrit) - szürkület, a hajnal és az alkony, az ima ideje szandhjájaszambhásá (szanszkrit) - barátságos vita azonos nézetet val-lók körében szanditthikó (páli) - immanens, a dharma szandnyá (szanszkrit) - észlelés, tudatosítás szandnyá szkandha (szanszkrit, írott tibeti du ses kji phung po) észlelés, az 5 halmaz egyike (panycsa szkandha) (a védaná osztályainak megfelelő fogalmak) szandó (japán) - ösvény a sinto szentélyben, amely a főkaputól a hondenig (imaterem) vezet szandzen (japán) - a mesterrel közösen végzett zen-meditáció Szandzsaja (szanszkrit) - Dhritarástra kocsihajtója a Mahábháratában; az elbeszélő szang (ejtett tibeti, írott tibeti bsangs) - füstáldozat borókaágak égetésével Szang cang (kínai) - Tripitaka Szang gye (ejtett tibeti) - Buddha szang va (ejtett tibeti, írott tibeti srang ba) - a Mérleg csillagkép szanga (szanszkrit) - rátapadás, ragaszkodás a dolgokhoz szangsz rgjasz (írott tibeti) - Buddha, Szangye szangsz rgjasz kji rigsz (írott tibeti) - buddha gotta szangsz rgjasz rnam par gzigsz (írott tibeti) - Vipasjin szangszara (szanszkrit) - az anyagi világ zavaros állapota szangva (ejtett tibeti) - ajanamsza szanhama (szanszkrit) - erőfeszítés, az astánga jóga 6.-8. lépcsője (dhára-ná, dhjána, szamádhi) Szanhedrin (héber) - tanács, 120 tagból álló bíróság szanhita (szanszkrit) –lll\ gyűjtemény a vaisnaváknál, a 4 véda Szani vár (szanszkrit) - a szombat istene, ez a Szaturnusz, jelképe három-ágú szigony, íj, nyíl, imafüzér, hordozója sakál vagy vasszekér, apja Szúrja, anyja Csaja szanidána (szanszkrit) - szilárd alap szanjászi (szanszkrit) - lemondott Szankarsan (szanszkrit) - Ananta Shésha másik neve szankéta (szanszkrit) - konvenció szankha (szanszkrit) - kagyló, csiga, ebből készült kürt szankhára/szamszkára (szanszkrit) - az akaratlagos cselekvés karmikus képzőerői, készségek, a pratitja szamutpáda második foka szankhárak khandha (szanszkrit) - akaratlagos formáló erők halmaza

szankhata (szanszkrit) - feltételes szánkhja (páli, kínai su lun) - számláló, felsoroló; a védákra épülő dualista filozófia rendszer, a 6 ortodox darsana egyike, a világ ontológiai elemzése, alapítója Kapila, szerkezete: alapelvek (iskolánként különböző számú, amennyiben van, amit külön résznek tekintenek, van, amit nem) Brahman (Isten), purusa (lélek), prakriti (természet), mahat (elválasztó értelem), ahamkara (a világ létrehozója), manasz (gondolkodó elme) = a létezés részei: tanmátra (érzetminőség), sabda (hang), szparsa (érintés) rúpa (forma), rasza (íz), gandha (szag); dnyánéndríja (érzékelő képesség) = csaksusz (látás), sravana (hallás), ghrána (szaglás) rasza (ízlelés), szparsa (érintés); karmendríja (a tevékenység képessége) = haszta (megragadás), pada (járás), vács (beszéd), páju (ürítés), upastha (nemzés); mahábhúta (nagy elem) = ákásha (éter), váju (levegő), tedzsasz (tűz), dzsala (víz), prithiví (föld) szánkhja ácsárja (páli) - szánkhja mester Szánkhja káriká (páli) - a szánkhja alapműve, 72 versszak, írta ÍsvaraKrisna (?), kommentátora Gaudapáda (i.sz 7. sz.) szánkhja pátri mókkha (szanszkrit) - a teljes megtisztulásért tartott szánkhja szertartás Szánkhja szútra (páli) - Kapilának tulajdonított mű (de i.sz. 14-15. századi) szankhjáta dhamma (páli) - rendszerezett tan, igazság mértékű szankusza (szanszkrit) - kákó, tímárszerszám szánmhja darsana (szanszkrit) - a lílonmuktira épülő bölcseleti rendszer szanna (szanszkrit) - észrevétel szannak khandha (szanszkrit) - az észlelés csoportja, az egyik panycsak-khandha szannjásza (szanszkrit) - lemondás szannjászadá (szanszkrit) - a dzsiva elfordulása a lényegtelen dolgoktól vidjá létfokozata szannjászi (szanszkrit) - félredob, a világról lemondó aszkéta (ásrama), de a védikus életkor-rend végső szakasza is szannjászin (szanszkrit) - ásrama szannjásziní (szanszkrit) - aki lemondott, aszkétanő szannó sinto (japán) - a tendai buddhista szektához közeli sinto, alapítója (?) Dengjó daisi (i.sz. 766-822)

szanran (japán) - izgatottság szansi mompó (japán) - tanácskérés egy zen mestertől szanso (japán) - egy pont az 5. hátcsigolyától balra szansu dzsingi (japán) - a 3 isteni kincs a sintóban: a tükör, a kard és az ékszerek szanszkrit - teljes, elegáns, pontos szánta (szanszkrit) - megnyugvás szántádjuárádjákára (szanszkrit) - a viszonylagos nyugodtság és durva-ság összehasonlításának útja szantána (szanszkrit) - a végső összetevők szakadatlan egymásra követ-kező folyamata, a lételemek folyamata a szarvásztivádin iskolában, folytonossági lánc Szántaraksita (szanszkrit) - indiai tudás, akit Triszong Decen Tibetbe hí-vott (i.sz. 8. sz.) szanthágára (páli) - gyűlésterem tűzoltárral a a szakja rádzsaságban szanthánam (páli) - szótlan állás szanti (páli) - béke, nyugalom, a nirvána szanti vara pada (páli) - a megbékélés nemes útja, az érzelemmentes állapot szantírana (szanszkrit) - vizsgálat, megítélés szantósa (szanszkrit) - elégedettség Szantósí Mátá (szanszkrit) - az Elégedettség Anyja, hindu istennő, aki-nek áldozatul böjtöt tartanak Szantusz szita Dévarádzsa (páli) - Szaccsavétakétu szantutthi (páli) - igénytelenség, megelégedettség, a jóga 8 angája közül a 2. szanzen (japán) - négyszemközti eszmecsere a zen-mesterrel, a rinzaiban a mester Szanydzsája Bélatthiputta (páli) - tittha gondolkodó, egy paribbádzsaka, Upatissza társa, iskola, amely nem fér össze a buddhizmussal szanydzsáti (szanszkrit) - testi létesülés szanykhata (szanszkrit) - feltételekhez kötött szannyá (páli) - érzékelés, észlelés, tapasztalás szannyá maja (páli) - az én tudati alakja szannyá védajita niródha (páli) - a tudat és érzés megszűnése, a tökéletes tapasztalás feletti tudatállapot szannyák khandha (páli) - észlelés halmaza szannyásza (páli) - ásrama, remetelak szannyávi pallásza (páli) - érzésekből fakadó téveszme;

a nirvána szarana gamana/traja (szanszkrit. Nandakini. a zene és a művészetek istennője. ma Gógra szarana (szanszkrit) . méda. egy folyó ÉszakIndiában. kibocsátás. szent hamvak. nem lelket léleknek érzékelni szappurisza (szanszkrit) .hindu ünnep január-februárban száraz évszak (görög) .újak. Vaisnaví. a létforgatagból kilépett személyek testi maradványai..általában kőből vagy fából és nemesfémből készült koporsó. egy keményfa Szaraha (szanszkrit) .a test hamvasztása után megmaradt ereklyék.) Szaraszvatí (szanszkrit) . a Göncöl-szekér szaptasza mudrik tirtha (szanszkrit) . írott tibeti gsar ma) .júliustól októberig szarga (szanszkrit) . rakta. Náraszimhí. aszthi. a tibeti iskolák egyik csoportja (a másik a nyingmapa) szara (szanszkrit) . Aindrí szaptakrit parama (szanszkrit) . masza. ő hozta létre a szanszkrit nyelvet és írást. Najar. maddzsa.állandótlant állandónak. Siva hajtincseiből folynak alá szar ma (ejtett tibeti. vagyis: Alakánanda.a lényeg.. három menedék). Japánban a sinto Benten. Mandakini. sukra) szapta mátriká (szanszkrit) .brahmin. Váráhí. Mahésvarí.a Himálajában eredő 7 szent folyó. Száriputra anyja Száriputta (páli) .érzékszervek Szaraju (szanszkrit) . akikben világfeletti minő-ségek vannak szapta dhátu (szanszkrit) . Kaumárí.Upatissza. meggyilkolták szaríra dhátu (páli) . Brahmá felesége.7 bölcs. Pinder Gangá.menedék (ld.a Buddha tanítványa.Durgá 7 anyai kiterjedése a Raktabídzsa nevű démonnal folytatott harcban ezek: Bráhmí. eredeti neve Upatissza. írott tibeti skjabs su gro ba) .elsődleges teremtés. ájur véda száradáru (szanszkrit) . Dauli Gangá. Bhagírathi. legendás látnokok a Mahábháratában.menedékkérés (Buddham.legfeljebb 7 újjászületés állapota szaptar sajah (szanszkrit) . a Buddha maradványait 8 sztúpába helyeztek szarkofág (egyiptomi) . szára Szaraszvatí púdzsa (szanszkrit) . evolucionizmus (törvényszerű fejlődés) Szári (páli) . tisztátalant tisztának.folyó Észak-Indiában.khadira (?) (Acacia catechu). a jól megemésztett táplálék. Mandzsusrí társa.a tudás. az egyiptomi temetkezés és .tökéletes emberek. rosszat jónak. Nágárdzsuna mestere szarájatana (szanszkrit) .7 szövet (rasza.

hang. században. tapintható tárgy és 64 nem érzékekkel kapcsolatos tárgyi feltétel. jele: telihold. a Buddha 4 kijelentéséből az 1.a mindenség szarvángászana (szanszkrit) . tibeti vallási irányzat Szárnáth (szanszkrit) . társnője a Tánc vagy az Adomány szarvásra vaksája dnyána pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) „elpusz-títottam minden szennyet”.. 32 vagy 80 jegy ezen a formán. amelyek időbeli és térbeli kiterjedés nélküliek. az alap-tudat ura. ami egy buddhának van. szarvásra vaksaja vaisáradja (szanszkrit) .a dharmák boldogságként való megélése szarvadnya dnyána/szarvadnyatá (szanszkrit. folyamatosan egymásra következő. itt forgatja meg először a Tan kerekét szarva dharmábhi szambódhi pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) „az összes dharma tekintetében eljutottam a megvilágosodásig”. nektáros csésze. kívánság-teljesítő kincs. tovább már nem osztható lételeme. szag. csoportja szarvam (szanszkrit) . íz.a Foltok eltávolítója elmélkedő bódhiszattva. megjelenésük pillanatnyi.újat követő. a Buddha 4 kijelentéséből az 2.gyertyaállás (hatha jóga) Szarvani varana viskambhin dhjánibódhiszattva (szanszkrit) . görbe élű bárd. ha védisten. csaturvaisáradja szarva dharmábhi szambódhi vaisáradja (szanszkrit) .mindent átfogó tudás.e.halotti kultusz egyik elengedhetetlen eleme szarmapa (ejtett tibeti) . a harmadik kivételével (Brahmá szintje). tudásának 3 rétege van (tisszo viddzsá). könyv lótuszon.aki a dhjána mind a 17 területét bejárja.minden létezik (szarvam aszti).Őz-park Benáresz mellett. a buddhaguna 9. jele: koponyacsésze. 5. itt mondja el a Buddha 5 aszkétának a 4 nemes igazság és a középút tanát. bár a Buddha ezt sosem állította magáról. akadályt rendben eltakarító (bardo).saját tökéletességre és finom lemondásra vonatkozó félelemnélküliség szarvászra vaksája dnyána pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) csaturvaisáradja szarvászti vádin (szanszkrit) . páli szabbannyutányána) .saját tökéletes-ségére és finom megvalósítására vonatkozó félelemnélküliség szarvacsjuta (szanszkrit) . a külvilág meghatározott számú. az akanistha mennybe jut szarvadharma szukhamgama (szanszkrit) . ilyen: forma. . hínajána szellemi irányzat az i.

a Brahman jellegzetessége szatellita (egyiptomi) . ha elégeti magát férje máglyáján. mindent átható okság szarvatragámini pritratipa dnyána bala (szanszkrit) . a gyengék támogatója. Abhappan szat (szanszkrit) . szatí lesz egy özvegy. amely a piramis körül. de Párvatí egyik alakja is.tiszta nő. az eddig feltárt tudás.örökkévalósági elképzelés szaszatta váda (páli) . rendszerint a piramis-komplexum körfalain belül áll. végtére.létező. mithjá dristi. antagráha dristi.ducö 19-21 szászrava (szanszkrit) .hópárduc szaszö (ejtett tibeti) .Sátán szatcsit (szanszkrit) . Siva szatcsit ánanda (szanszkrit) . sílavrata parámarsa. tényezője .Siva harmadik fia. ábhidharmika iskola szarvatraga (szanszkrit) .vagyis minden mindig létezik szarvásztiváda/vaibhászika (szanszkrit) . jó. szennyezett.az örökkévalóság feltételezése. tudatosság. a szatta boddzsangá 1. bűnnel terhelt. avidjá) szarvatraga hétu (szanszkrit) . anyja Mohíni. a múlt beemelése a jelenbe.uralkodó. Durgá. a királynői piramisok csak később. valóság. Tat.a Vinaja egyik iskolája.becstelenség. eretnek tanítás szaszik (ejtett tibeti) . dristi parámarsa. az Óm. vicsikitszá. valódi. a hagyomány tisztelete.akaratlagosan létrejövő felszín alatti tudat-állapot szászana (szanszkrit) . már a III.a piramis-komplexumhoz tartozó kisebb piramis.ami van-öntudat-egyensúly. igazság. éberség.7 mindent átható hajlam (szatkája dristi.létező és tudatosság.tanítás szaszatta ditthi (szanszkrit) . a mellékpiramis a meidumi Hamis Piramisnál. lényeg.tisztátalan.mester száthja (szanszkrit) . nyomo-rúságos tett Szaszthá (szanszkrit) .szennyeződésekkel teli halmaz szászan khárika (szanszkrit) . igazi.a lét minden típusához vezető út megértésének ereje szásraja szkandha (szanszkrit) . Szat teremtő szavak egyike Szátán (héber) . jelenlét. dinasztia végén megjelenik egyik fajtájuk. tiszta tudatosság. emlékezet. Kheopsz piramisánál bukkannak fel először szathar (szanszkrit) . a minden létezés. szennyezett szenvedély Szatí (szanszkrit) .

Visnu hal formájában (Matszja) a szar-vához kötve mentette ki az özönvízből. de az üresség belátása a cél. lin csi) . .szatí patthána (szanszkrit) az éberség gyakorlata (szemlélődés a test állapota felett.Djumatszéna fia. az elefántvezetés 5 követelményének egyike szatimat (szanszkrit) . a tudat szemlélése.valóság szatjaszat (szanszkrit) .000 földi évig tart. a mi első világkorszakunk.létező szatta boddzshangá (szanszkrit) .egy hallá változott apszarasz lánya. stb. hirtelen meg-világosodás. Sántanu felesége Szatjavrata (szanszkrit) . ráébredés.jádava herceg szatjam (szanszkrit) . igazságszeretet. Vjász. szent szövegek közös olvasása. prédikációk közös meghallgatása a hinduknál szatta (szanszkrit) . ha valaki az 5 szakandhát én-nek tartja.figyelemösszpontosítás a harcban. tulajdonképpen ez az ember normális állapota szatpadá (szanszkrit) .nem-lényegileg létező Szatjaván (szanszkrit) .a múlandóság téves nézete. életre szóló hatású. az emberek 100 ezer évig éltek. Szávitrí férje Szatjavatí (szanszkrit) .. az egyedi személyiség létezésének nézete szatori (japán. igazmondás.emlékháló szatja (szanszkrit) . nem racionális.a dzsiva a valóság megismerése Ísvara és a világ kapcsolatában létfokozata. vidjá létfokozat szatrapeia (görög) .felébredés.a megvilágosodás 7 tényezője (szati. hűség az igazsághoz. dhammavicsaja. virija.a jók társasága. ami szavakkal kifejezhetetlen. a bölcseket és a gyógynövényeket. a tudat-tartalmak szemlélése) szatí szampannya (páli) . aki egy bárkán kimentette az özönvízből. kínai tun vu. az érzések szemlélése.tartomány a perzsa birodalomban szatszang (szanszkrit) . píti. 1. az ezután átadta neki a Védákat. és mind a 4 alapelem megvolt bennük Szátjaki (szanszkrit) . hanem a belső természet pillanatnyi belátása. összeszedettséget elért. a dzsainizmus egyik fogadalma Szatja juga (szanszkrit) aranykor. és kimentett a kezével merített vízből egy halat. s vele együtt pl. az élet során ilyen alkalom számtalan van. a rádzsa a Kritamála folyónál meditált.728. Csitrángada és Vicsitravírja anyja. ez volt Matszja. igaz-ság. szatkája dristi (szanszkrit) .rádzsa.van-ság.

tényleges valóság. írott tibeti sems can) . jó lény. a szerzetessé válás egyik módja Kínában szebti (egyiptomi) .hallás Szávarni manu (szanszkrit) .kolostor sze tu (kínai) .szmritjupa szthána szattva (szanszkrit. világos. az adhipradnyáksiksá 3. szentély a Lumbiní ligetben szatthá (páli) .az elmélyülés megkülönböztetéssel kapcsolatos állapota. értelem. foka szaumanaszja indríja (szanszkrit) .magánavatás. igaz. figyelem szattipathána (páli) .a szellemi boldogság képessége szaupádiszessza (szanszkrit) .laikus hívő.az egyik guna. szamádhi. upékkhá) Szatta páduka (páli) .öntudat. 2 aliskolája van.Asvapati lánya.éltető. csak a Buddha saját szövegeit ismeri el hitelesnek szautrántika madhjamaka (szanszkrit) . össz-hang. (ld.korai madhjamaka iskola szautrántika szvátantrika (szanszkrit) . radzsasz. őselem.a 8.-ban vált ki a szarvásztivádinból. 2.a létezők előnyeit vizsgáló bölcsesség. ábhidharmika iskola. tamasz).a múlthoz való ragaszkodás elhagyás szautrántika (szanszkrit) .7 lábnyom.passzaddhi. az i.sz. egyensúly. manu Szávatthí (páli) . világos őselem.szútra iskola.érző lények világa szattvartha pariccshédaka pradnyá (szanszkrit) . könnyűség.az átman nélküliség megismerése gondolatmeg-foganással Szávitrí (szanszkrit) . ragyogás. Szatjaván felesége sze (kínai) . Szúrja egyik jelzője szavitarka (szanszkrit) . világosság. tanuló szávana (szanszkrit) . összekapcsoló-dás szattvalóka (szanszkrit) . hallgató.várost vagy templomkörzetet kerítő fal . de azonosulás még nem következik be Szavitar (szanszkrit) .éberség.sásztrí szatti szampadnya (szanszkrit) .a Kószala rádzsaság fővárosa szavikalpa szamádhi (szanszkrit) . öntudatosság.személyes kötelesség szávaka (páli) .egy nép szavadharma (szanszkrit) . hínajána filozófiai rendszer. sz. nyugalom.a madhjamaka rendszer alisko-lájának egyik aliskolája szauvíra (szanszkrit) . utalva a Buddha születése utáni lépéseire. tisztaság. a legteljesebb felismerés. eszmélőlény szattva vidjá csit (szanszkrit) .

egy jógaiskolába felvételét kérő tanítvány. amellyel a dolgok üresség jellegét lehet látni.ómer (kéve) számlálás szeh netjer/kari/hem (egyiptomi) . a világ királya. összes szeme csak a buddháknak van.1.) Szekiszó (japán.tél elűző sinto ünnep februárban Szecúgen (japán) . Örökkévaló Istenünk.zen mester Szecso Csikan (japán) . amelyek a fáraó erejének kinyilvánítását illetve biztosítását szolgálták szefárd/szfárádi (héber) . majd két-három évente megismételték. és megparancsoltad nekünk. mindenki más fokozatonként homályosabban lát szem (ejtett tibeti.a templom szentélye szeháh (héber) . a szed-ünnepség rítusai között szerepelt a fáraó futása.zen mester (i. bölcsesség-szem. 5.még tanuló.jubileumi ünnepség. (Áldott légy.spanyolországi zsidóság. tan-szem.) szed-ünnep/heb szed (egyiptomi) . kínai Si suang) . hogy kovásztalan kenyeret együnk. 700-790) szem (5) (kínai wu yan) .mindennapi tudat. és ezáltal az ország megerősítését célozza. isteni szem. írott tibeti szemsz) . a bódhiszattváké. de magasabb fokon álló tanítvány is.a begyakorlás 75 szabálya a bhiksuknak a théravádában szekimori isi (japán) . nyelvük a ladino széfer Tóra (héber) . .tisztaság Szeigen Gjósi (kínai Csing jüan) . küzdő bhikkhu. buddha-szem. jelzés a kertben Szekisuszai Munejosi.határjelző kő. rituális étkezés Pészah első estéjén.a Tóra könyve. 4.zen mester Szekitó Kiszen (japán. gyakorló szekhijavatta (szanszkrit) .papi felügyelő szei (japán) . sz. testi szem.rend. Spanyolország = Szefárád. dzsed-oszlop állítása. szótó pátriárka széder (héber) . aki törvényeiddel megszenteltél.sz. amely a fáraó megfiatalítását.sz. Jagjú (japán) . buzgó törekvő. amellyel a lények jövője (születése.szecubun (japán) . kínai Si-tou) . rendszerint a harmincadik uralkodási évben tartották az elsőt. 2.a szuká teteje szehedzs hami nutjer (egyiptomi) . a kenyér-áldás után mondják: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. Mózes 5 könyve szefirat ha-ómer (héber) . aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu ál-ahilát macá.a 49.zen mester székha (páli) .Mataemon Munenori apja (i. halála) látható. 17. 3.

sz. sz. Örökkévaló Istenünk. hogy kinek nagyságát hirdeti a jelkép.füstölőpálca szeng (kínai) . 606 körül). lábával megtámasztva a kévét. mint Hotepheresz (III.sz. a fáraói hatalom jelképe is.tudós. taoista színezetű csan elmélyülési tankönyv Szeng csao (kínai) .-IV. 384-414) Kumáradzsíva tanítványa szenge (ejtett tibeti) .Vadrózsakert. ami társul valamihez. egy tibeti kolostor . a világ királya.ajanamsza Szenge Rabten (ejtett tibeti) . Kheopsz anyja) hatalmas karosszékén szem-pap (egyiptomi) . oroszlán Szeng can (kínai) . szellemi vezető szép (fa. 16. maga a szimbólum nagyon régi eredetű. amely valószínűleg nem járt rendszeres papi funkciókkal. dinasztia: Sznofru felesége. magas udvari cím.buddhista szerzetes. írott tibeti seng ge) .Karttikéja egyik neve szénánigáma (páli) .megkülönböztető tudatosság. táj) látásakor (héber) . a kettősség tudatossága. műve Hszin hszin ming: Szívbeli hit világossága.jelentése ismeretlen. katonai felvonulási terület szendzsa fuda (japán) .) Szeppó (japán) .az országegyesítés szimbóluma.sz. az ikebana első leírója széná (szanszkrit) .a harmadik csan pátriárka (i.az Oroszlán csillagkép Szen no Rikjú (japán) . akinek ilyen világa van.hadsereg Széná pati (szanszkrit) .zen mester. a Felső-Egyiptomot jelképező papiruszt és az Alsó-Egyiptomot jelképező lótuszt általában két isten (többnyire Hapi) csomózza össze. ha megsértették a busidó elveit Szera (ejtett tibeti) .táborhely. kivéve egyes temetkezési szertartásokban (szájmegnyitás) szen ge (ejtett tibeti. állat.az állatok birodalmának buddhája szenszei (japán) . sekahá ló böolamó.ban. (Áldott légy. egy egyszerűbb változata rendszeresen előforduló bútordíszítés is volt.a szamurájok rituális öngyilkossága. a Középbirodalom idején már a szimbólum fölött a fáraó kartusa jelzi.a teaszertartás megalapítója az i.Baruh atá adonáj Elohénu meleh haolám. megtalálható Tutankhamon trónusán éppúgy.(i. az Óbirodalomig visszakövethető. amely más. Gensa tanítója szeppuku (japán) . mint az érzékelő szema taui (egyiptomi) .

az óbirodalmi sírok elfalazott fülkéje.hétfő. és a neki bemutatott áldozatokat megkaphassa. de sok van. sin = elme. egy ilyen kosfejes szfinx-sor látható ma Karnak és Luxor előtt is.lakoma szeudá slisit (héber) . október . a gyászoló első étkezése a temetés után szeudát micván (héber) . kedd.nőnemű szerencsétlen napok (vodu) . először Narmer palettáján jelenik meg. péntek. a dolgok elrendezése. jelképe: egy mitikus hibrid.hídépítő-tartás (hatha jóga) szeudá (héber) .a káosz ember vagy állat alakú (földikutya) istene.vallási parancs teljesítésekor tartott lakoma szévá (szanszkrit) . egyetlen ablak vagy csak egy kis kémlelőnyílás biztosította. Tanisz szetu bandha szarvángászana (szanszkrit) hídépítő gyertyaállásban (hatha jóga) szetu bandhászana (szanszkrit) . július.szerda. Gadol /egész/. Haszekhemui esetében pedig Hórusz és Széth alakját találjuk szerencsés hónapok (vodu) . Peribszen esetén azonban a Széth-állatot. hogy az elhunyt lelke kapcsolatot tarthasson a külvilággal. a szó maga arab eredetű és „pince” a jelentése szereh (egyiptomi) .intenzív elvonulás.a harmadik étkezés sábeszkor szeudát hávráán (héber) . Hórusz ellenfele. csütörtök . szolgálat szevivon (héber) .palota homlokzatát ábrázoló téglalap. gyakran szfinx-sorok között vezetett az út a nagyobb templomok bejáratához. szív) Széth (egyiptomi) .a hossztengelye körüli 4 oldalán egy-egy betűt tar-talmazó pörgettyű (Nész /semmi/.hibrid isten (Ozirisz-Zeusz-Ápisz) szerdáb (egyiptomi) .szertartás. amelynek felső részébe írták az uralkodó nevét. ahol az elhunyt halotti szobra volt elhelyezve. szombat hímnemű szessa (japán) . május. temploma: Ombosz. meditációs kurzus a zenben (szesu = vendéglátás.január. Hajá /fél nyeremény/.oroszlán testű és kos. a kartus őse. a .sinto istenségeknek emelt kis épületek a templom kerítésén belül szessin (japán) . játék hanukkakor szfinx (egyiptomi) . Ozirisz fivére.Szerapisz (egyiptomi) . március. leg-híresebb és legnagyobb a gízai.a többi szerencsétlen.vagy emberfejű szobor. tetején egy vagy két Hórusz-sólyom is lehet.elválasztó étkezés. legszerencsétlenebb a december szerencsés napok (vodu) . augusztus. Sám /egyet a bankba/ = nagy csoda történt ott).

filozófiai nézet (vaibhásika. a bűvös szemkenőcs. tehetséges sziddhi (szanszkrit. hatalom. személy. írott tibeti sri) . biztos létező sziddham (szanszkrit) . igazolódott. gyermekevők szi pe khor lo (ejtett tibeti. bizonyítás. rendkívüli erő. madhja-maka) Sziddhártha (szanszkrit) . amit például a jógi elér. igaznak/létezőnek bizonyult.létkerék szid pa (ejtett tibeti) . könnyűvé. 4. megvalósulás. akik elvihetik a la-lelket. 3.démonok. Ganésa egyik társa. végső igazság. gautama (törzsi név) = egy régi tűzdinasztia. köztük 4 nő. 2. sziddhártha (egyéni név) = sikerhez érkezett. bizonyított. ld. a legcsúnyábbak a középbirodalmiak szgon 'gro (írott tibeti) . szautrántika.Sziddhattha Sziddhártha Gautama Szakja (szanszkrit) . igazolás. a fő-sziddhik tárgyai: 1. bizonyság. létezés. világi dolgok.tökéletes vagy elmélkedő tartás (hatha jóga) sziddhaszjaszádhana (szanszkrit) az eleve biztosnak vett bizonyítása Sziddhattha Gótama Szakja (páli. a démonok fölötti hatalmat biztosító kard.ngön dro szgrub thabsz (írott tibeti) . később a nyelvtan és az írásstílusok is sziddhánta (szanszkrit. Jógásvara).tökéletes. létesülés. 2. szakja (nemzetségnév) = Iksváku leszármazottjának. uralom a test és az elme fölött. melynek segítségével .a tanítás 4 szakasza: 1. fehér mustárvirág. ramesszida és thutmoszida szfinxek. írott tibeti srid pa'i 'khor lo) .legszebbek az óbirodalmi.a szanszkrit betűk. ellenállhatatlan akarat elnyerése.a Buddha teljes neve. súlyossá valamint határtalanná válás. aki különleges erőkkel rendelkezik. írott tibeti grub thob) . kínai si xi tan) . írott tibeti dngos grub) . a lények képességeinek megfelelő.a létesülés kereke sziddha (szanszkrit. ellenszerek. siker. jógácsára.szádhana szi (ejtett tibeti. cél.a megragadásból következő új keletkezés Szid pa khor ló (ejtett tibeti) . uralom az elemek fölött és a vágyak beteljesedése.eredmény. Viruddhaka rádzsának 4 fia. írott tibeti don grub. természetfeletti erővel bíró személy (84 személy. szanszkrit Sziddhártha Gautama Szakja) . köznévként természetfeletti erő: atomnyivá.Sziddhattha Gótama Szakja sziddhászana (szanszkrit) .

kenőcs vízen járáshoz. ajanamsza Szimha náda dhjánibódhiszattva (szanszkrit) .oroszlánüvöltés. időn túl sose egyél 7. ne mondj éneket.a magzat védelmét szolgáló szertartás szimha (szanszkrit) .teljes elvonultság.téves okfejtés szíhanáda (páli) . théraváda szilön (ejtett tibeti) . kerüld a színjátékokat 8.elrejtett kincseket lehet megtalálni. 6. az egyik sziddha Sziddhipáda (szanszkrit) . gyakorlatok a szánkhjában sziksá dzsíva szamápattó (szanszkrit) .miniszterelnök. a paráznaságot kerüld 4. a betegségektől és a haláltól megóvó elixír. az ágyad ne legyen magas. a congdü vezetője.Oroszlánarcú dákiní . 4.egy talmudi fejezet befejezése utáni összejövetel szik (ejtett tibeti) .erkölcsi megtisztulás. illatszerektől óvakodj. virág-füzéreket ne hordj. a gyors és akadálytalan közlekedést lehetővé tevő csizma.hiúz szikárius (jiddis) . mindig két fő: egy világi és egy szerzetes szímá (páli) .az Oroszlán csillagkép.tőrös. 8. segítségével el lehet tűnni a föld alá. az ágyad széles ne legyen 10. labdacsok. a közönséges fémet arannyá változtató tinktúra. a hétköznapi és szombati imákat tartalmazó könyv szie jin (kínai) .Oroszlán üvöltésű elmélkedő bódhiszattva. ne légy sohasem hazug 5.tanuló sziksá pada (szanszkrit) . gondolkodás.. rágalmazó szót ki ne ejts 6. elhatárolódottság. 9.tanulmányok. amikor a Buddha kinyilatkoztatja magát közvetlenül születése után szijum (jiddis) . melyekkel tetszőleges alak ölthető fel. 5. 3. pátála.kétnyelvű imakönyv. zsidó szekta szikkhá (páli) . keret szimantonnaja naszanszkára (szanszkrit) . a tolvajlást kerüld 3. kerülj kenőcsöt és cifraságot 9. Avalókitésvara egyik formája Szimha vaktrá .a szerzetesekre vonatkozó 10 szabály (1. ne oltsd ki az életet 2. aranyat és ezüstöt ne gyűjts szíla viszuddhi (szanszkrit) .az egyik sziddha szide (jiddis) .a Tóra felolvasásának heti szakasza szidur (jiddis) . tudás) sziksá (szanszkrit) .az erkölcsi szabályoknak megfelelő életmód sziksa máná (szanszkrit) . ne táncolj. láthatatlanná tevő antardhána stb.szeudát micván szidra (jiddis) . határ.tanulás (magasabb erkölcsiség. 7.

érzékelés. később Ízisz jelképe Szítá (szanszkrit) .a Tóra örömünnepe (tisri 23) Szindhu (szanszkrit) . a folyó deltája szing ki (kínai) .csengős zeneszerszám.a halál után az újraszületés átmeneti állapota szira (szanszkrit) . forma. gyűjtemény. ma Pakisztán Szindh tartománya. sokadalom. Siva.vízhúzó ünnepek szimhát Tóra (héber) . a tapasztalás elemeinek halmaza. január közepe-március közepe szisztrum (egyiptomi) . a latinban Indus. sokaság. ezekből alakul ki az Én-képzet szlihesz (jiddis) . az Indus folyó. kezdetben Hathor. Dzsanaka nevelt lánya.folyó. személyiségelemek (szanszkára) 5. a himlő terjesztője Szítávana (szanszkrit) . megtestesülés (rúpa) 2. észlelés (szamdnyá) 4.a Fehér megmentő tárá.a hűvös télutó. így nevezték az Indus-folyó túlpartján élőket.barázda. csoport. Sakti.Visnu.természet-keletkezés. Li T'ung hüan filozófiája szipai bardo (ejtett tibeti) .oroszlán-tartás (hatha jóga) szimhat bét ha suva (héber) .a gyermekek védelmezője.május-június szkan dhászana (szanszkrit) . érzés (védaná) 3.szimhamukha smug nag seng mgo can (írott tibeti) .a Nyolc Boszorkány közül a keleti oroszlánfejű szimhászana (szanszkrit) . páli khandha. a görögben Indosz. a rádzsagahai temető sziván (héber) .fehér elefánt.hajnali imádság szlihot (héber) . jellemösszetevők. óceán. tudat. írott tibeti phung po) halmaz. a tél (hémanta) utolsó 2 hónapja. Lakshmi inkarnációja szita nága (szanszkrit) .szkandha-tartás (hatha jóga) szkandha (szanszkrit. szellemi-fizikai összetevők: 1. Indra hordozója Szita tárá (szanszkrit) . összetevő.Szítá liget. ábrázolása szerint dhjánaszánában ül Szitala (szanszkrit) . váll. tudomásszerzés az érzékelés tárgyairól és a jellemösszetevőkről (vidnyána). fizikai halmazok. Ráma felesége.belső nádí sziszira (páli) . valamilyen szempont szerinti csoportosítás. alkotórész. megragadás.bocsánatkérő ima az őszi nagy ünnepek előtti hajnalokon szmárta (szanszkrit) . fatörzs. ebből a perzsában hindu. Ganésa és Szúrja . aki a Távatimsza égből szállt le Májába.

erkölcsösségek Szódzan Hondzsaku (japán. eredetileg emlékezetet. elmélkedés. kerttípus szo nam lo szar (ejtett tibeti. tapadás. a tudatosság 4 alkalmazása. fordító. tisztulási fürdő a hindu tanulmányok befejezése után sznána játra (szanszkrit) . páli szatipatthána) . a bódhi paksika dharma 4 része a 37-ből sznána (szanszkrit) . temploma: Kom Obo szobhana (szanszkrit) . vitalitás szok cöl (ejtett tibeti. kötődés.vázlatos.lesz a brahmácsárí a sznána után sznéha (páli) . írott tibeti srog lha) . a 6 erő (sadbala) egyike. rituális fürdés. írott tibeti bsod nams lo gsar) .életerő. mezuza) szófrim (héber) .mongolok.sz. barátság szó (japán) . figyelem az elmélyülés közben. Tódzan Rjókai tanítványa.szeretet a nálunk alacsonyabban állók iránt.zárt szemlélődés.a víz és a termékenység krokodilistene. tudatosság.felavatás szmriti (szanszkrit. 840-901). éberség.ő vagyok én. írott tibeti srog) . Je mon fia szó'ham (szanszkrit) . kínai Cao san Pen csi) . kommunikáció szok lha (ejtett tibeti.emlékezés.mongol közösség. törekvés.zen mester (i.a múrti megfürdetése a hindu templomban. a légzés közben életen át tartó imádság szok (ejtett tibeti. hónap 1.Krisna ünnep Puríban évente (ráthajátra) sznátaka (szanszkrit) . a szótó másik alapítója szofér sztám (héber) .rituális szövegíró (széfer Torá.az elme 3.ácsárja. felidézést jelent. a csogtu mongolok utódai a Dzamar-síkságon Szog po (ejtett tibeti) . tfilin. páli szati) . adzsapa mantra. az összpontosítás tartóssága.hagyomány Szmritidnyána (szanszkrit) .követői szmihá (héber) . írott tibeti szrog rcol) . képessége. az ő munkájáig készült tantra-fordítások a régiek szmritjupa szthána (szanszkrit. szati szmriti bala (szanszkrit) . ősi törvénykönyvek.írástudók szog de (ejtett tibeti) .az életerő istene a szívben . megőrzést. napján Szobek/Szukhosz (egyiptomi) . egy kizökkenés alkalmával az elme képes visszatérni a meditáció tárgyához szmriti gati (szanszkrit) . emlékezet révén fenntartott hagyomány.a gazdálkodók újéve a 12.életerőfeszítés.

apja Atri Risi.sz. cél és tárgy nélküli.egyenkénti megszabadulás szóta (páli) . ezért fogy és bővül szóma píti (szanszkrit) . 807-869) japán nevének (Szózan és Tózan) összevonása szozu (japán) . Qizong longzan). majd erjesztették. a nepáli Bhrikuti Devi. fokára jutott. 1276-1351) szoszor tharpa (ejtett tibeti. a név eredete: két kínai mester. zen szon sa (japán) . a kóanok a mester válasza a tanítványok kérdéseire.a megszabadulás folyamába lépett.sz. anyja Anaszúja.kisvárosok. (Áldott légy. a buddhizmuson alapuló új vallás szoláris (egyiptomi) .szoka gakkai (japán) . Indra itala. és gyógyítja a vérkeringési zavarokat és az asztmát. Örökkévaló Istenünk.) szon (koreai) .a Nappal kapcsolatos. falvak sinto templomai Szongcen Gampo (ejtett tibeti. felesége Rohiní. 840-901) és Tung san Liang csie (i. az apósa megátkozta leprával. a Nap által produkált csillagászati jelenségeken alapuló szóma (szanszkrit) . érzelmek árja szotápanna (szanszkrit) . szanszkrit prátimóksa) .kialvás Szószeki/Muszó Kokusi (japán) .folyam. i. vitte az első Buddha-szobrot Tibetbe szópadhisésza nirvána (szanszkrit) . aki a magga 1. észak. aki törvényeiddel megszenteltél.zen mester (i.szóma-italáldozat szombati gyertyagyújtáskor . egy zen iskola.értékteremtő közösség. védikus áldozati szertartásoknál használták. és megparancsoltad nekünk. a csikófark nagy mennyiségben tartalmazza az efedrin alkaloidát. a világ királya. szarvasriasztó . de elvette annak 27 testvérét is.a nirvánához vezető út első foka szótápatti phalam (páli) .a folyamhoz érkezés gyümölcse szótó (japán) . de a Holdisten is. királya (uralk. szerda.fokozatos. írott tibeti srong bcan sgam po) . a jógában a novícius szótápatti maggó (páli) .Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. hogy meggyújtsuk a szombati lángokat.növényből (az Amanita muscaria gomba főzete vagy az Asclepias acida futónövény szárának nedve) készült bódító ital. Dógen alapította. felesége. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhadlik nér sel sabát.sz. 617-649) (k.vízköpő.csan. amely izzasztó hatású. ezért Daksa. Cao san Pen csi (i.Tibet 33. más források szerint a csikófark (Ephedra) kipréselt levét keverték tejjel és liszttel. fal felé fordulva végzett zazen.áldás (héber) .sz.

fül.halló képesség. az 5 érzéki képesség egyike szrutamaji (szanszkrit) .érzékelés. sabda.a figyelmesség tisztasága szriva (szanszkrit) . tul ku szraddhadhi mukta (szanszkrit) .felépülési lakoma a közvetlen gyászolónak a temetés után szparsa (szanszkrit.a tapintás érzéke. feliratos kőlap. dalai láma (i. a világ keletkezése szritiparisuddhi (szanszkrit) . a Kálacsakra hatodik mezője szparsa artha (szanszkrit) . szanszkrit ráksasza) . disznó.négyszögletes.tapinthatóság. észak. az ötféle tanmátra (rúpa. az arhatok egyik csoportja szrámanéra (szanszkrit) .érzéki érintésből származó táplálék szparsana (szanszkrit) . tűrőképesség. ere-dendő bölcsesség) szpjan rasz gzigsz (írott tibeti) . a szó . esetleg határjelzőként szolgált. isteni. vérszívó. foka szrotra indríja (szanszkrit) .szok cöl szróta ápanna (szanszkrit) .érzéki kapcsolat szprul pa'i szku (írott tibeti) .sing pa szö pa (ejtett tibeti) . rasza.ducö. kibocsátás. és az 5 érzéki tárgy egyike szparsáhára (szanszkrit) . páli phassza) . tapintás szpjan lnga (ejtett tibeti) . elszántság Szönam Gyaco (ejtett tibeti) . szparsa) egyike.sz.hallásból eredő bölcsesség sztéja (szanszkrit) .az érintés egymásra ható mezeje szprastaszvja dhátu (szanszkrit) .türelem. Csenrézi szpjod rgyud (írott tibeti) . mely fogadalmi táblaként vagy győzelmi emlékműként. faragott.5 szem (testi/hús. nidána.a tapintás tárgya szprastavja dhátu (szanszkrit) . tan. gandha. bölcsesség. felül lekerekített.magasított prémes plüsskalap szprastaszvja ájatana (szanszkrit) .a 3. 21-23 szö nam pa (ejtett tibeti) . írott tibeti srod 'khor) .az arhat 1.Avalókitésvara.gonosz lélek. a 6.nirmána kája. érintkezés.a hit által törekvők.teremtés.Csarja tantra szpodak (jiddis) .az érintés tárgyának alkotóeleme szprastavja (szanszkrit) .áldozati kellékek szrog rcol (írott tibeti) . előbb a Drepung apátja szöudát havraá (héber) .álambana pratjaja szprsa (szanszkrit) . az éjszaka kezdete.szö khor (ejtett tibeti.szerzetesnövendék szrin po (ejtett tibeti.lopás sztélé (egyiptomi) . 1543-1588). éjszakai szristi (szanszkrit) .

durva létezők szthúla bhúta (szanszkrit) . a laja jóga gyakorlata szthúla saríra (szanszkrit) .az építészet és a szobrászat tudománya szthavira (szanszkrit. amelyek egy keletkezett jelenséget (szthána) idéznek elő. burka az annamaja kósa sztjána middha/thína middha (szanszkrit) . thína middha sztobsz chen dkar mo khjung gi mgo (írott tibeti) .sz. akik a Buddha tanítványaiként a Dzsambuszigeten kívül terjesztik a Tant szthavira vádin (szanszkrit) . tompaság. szel-lemidézés) szthúla krijá (szanszkrit) . tűz. 16 legendás arhat. meditáció a Brahman felszíni megnyilvánulásain.alaplétezők. egy helyben állás Szthiramati (szanszkrit) . levertség. ákása). szilárd helyű. tédzsasz. fennmaradást biztosító erő szthúla (szanszkrit) . levegő. írott tibeti gnas brtan) .jógácsára filozófus az i. században Valabhíban szthita pradnyá (szanszkrit) .szilárd. egy keletkezett jelenség szthána szthána dzsnyána bala (szanszkrit) . bágyadtság.az okok ismerete.szilárdság szthiti laksana (szanszkrit) elhalasztás-eltartás. váju. a szraddhadhimukták egyike szthithágija (szanszkrit) .egy hely isteni eredetének története szthána (szanszkrit) .a lehetséges és a lehetetlen megvalósításának ereje szthánászthána dnyána (szanszkrit) .durva létezők.tunyaság-lustaság. víz. az egyik dasabala szthápatja véda (szanszkrit) . a mantra jóga szthúla jántrika pítha (szanszkrit) .ászana. űr) szthúla dhjána (szanszkrit) . 6.durvatest.-7.rangidős szerzetes.személy. sötét erők köre (szellemi tények megismerése a durva közegen keresztül. múdra.a Nagyerejű . tulajdonképpen az anyagi világ (prithivi. akinek szilárdan megalapozott bölcsessége van. például jóslás. közönyösség. idős szerzetes. de lehet a hínajánán belül a szthaviravádin iskolához tartozó is.konkrét dolog.megállapodottság felé vezető suddhaka szthiti (szanszkrit) . dzsala.a nyugton maradó.görög eredetű szthála purána (szanszkrit) .durvább. a békés.az elmélyedés durva szemlélete. és amelyek nem hoznak létre konkrét dolgokat (aszthána).hínajána iskola szthira (szanszkrit) . a szánkhjában az alapelemek (föld. a kettősségek nem hatnak rá szthitakampja (szanszkrit) .

rituális építész sztúpa (szanszkrit.Dzsagannátha húga. amivel megbünteti a gono-szokat.nirgrantha szuámjávasztha (szanszkrit) .az egyetemes tisztaság szintje a formavilágban Szubhádra (szanszkrit) .Visnu csatakorongja. aki a Dzsétavana árámát vásárolta Srávaszti közelében szuddhaka (szanszkrit) .sz.szép.Szambhala királya. a sztúpa négyszögletes alapja az istenség lakhelye. egy bhiksu. ejtett tibeti csör ten. a turija tudatállapot megje-lenítője.arhat a Buddha közelében . kurgán. világi értelemben az ízlelésé szuddhávásza (szanszkrit) .tiszta tartózkodási helyek.Madárkirály-fej. kereskedő. Kartikéja egyik neve Szucsandra (szanszkrit) . csörten. ő írta az első kommentárt szucsi (páli) . fordítója Hollósy József (Rács Géza szerint) Szubhadrá (szanszkrit) . fo zong miao.tisztaság.a tökéletes forma szintje a formavilágban Szudatta Anáthapindada/pindika (páli) . fosi) . Ardzsuna felesége Szubhúti (szanszkrit) .Védtelenek Támasza. páli thúpa. harmika. kínai zongmiao. meggyilkolt apácajelölt Szudarsan (szanszkrit) .vagy téglaépület. ereklye-tartó.egy szerzetes. egy bráhman szubha kritsznáh (szanszkrit) . műve: Buddhista Káté (i.a tiszta tájak lényei szuddhi (szanszkrit) .triszáhaszramahászáhaszra. torony formájú kő.tisztaság.guna egyensúly szubha (szanszkrit) . lóka dhátu sztong pa (ejtett tibeti) .ereklyetartó épület buddhista emlékmű.a Buddha tanítványa a Lótusz-szútrában Szubramanja (szanszkrit) .Siva második fia. 1893). Vadzsrapáni inkarnációja.súnjatá sztong pa drug (ejtett tibeti) .csodaszép. csakra Szudarsana (szanszkrit) . kunhalom szu co lun si (kínai) . a nirvána Szuddhipanthaka (szanszkrit) . neki tanította a Buddha a Kálacsakra szútrát. aki Kaniskát a buddhizmus hívéve tette szudarsanáh (szanszkrit) . varrótű Szudarí (szanszkrit) . itt van az anágámi szuddhávásza bhúmi (szanszkrit) .tisztaság. fehér sztong gszum gdzsi sztong chen po'i dzig rten gji khamsz (írott tibeti) .a 6 tévtanokat hirdető Brahmá-pap sztrapati (szanszkrit) .Krisna húga.

örömteli. ideiglenes szállás szukkha (szanszkrit) . emelkedettség.szakja ksatrija uralkodó. aki segí-tett Rámának Szíta felkutatásában Szuhávati vjuha (szanszkrit) . Varuna rádzsasága. Bálí öccse.örömészlelés Szukhávatí pariszuddha ksétra (szanszkrit.sátrak. és megparan- . gyönyör. bhávaná márga.a tökéletes látomás szintje a formavilágban szudurdzsajá (szanszkrit) . ejtett tibeti Dévacsen) . a világ királya. ami halálát okozta Szukésa (szanszkrit) . része. Tiszta Ország. Örökkévaló Istenünk.az első ráksasza király szukha (szanszkrit. a nirvánán túli létezés helye. aki zabkását adott a Buddhának szúkaramaddava (szanszkrit) . boldog állapot. uralkodója Amitábha. tulajdonképpen a menny szugoroku (japán) . foka Szúdzan hegy (japán) .a boldogság helye/földje. bal prefrontális dominancia. legyőzhetetlen.boldogság szukkot (héber) . a bhávaná márga 5. a buddhák jelzője szuggati (szanszkrit) . írott tibeti bde ba) . aki törvényeiddel megszenteltél. boldogság. dhjána szukhaszannyá (szanszkrit) . a pratjéka-buddhák útjának 5. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu lésév baszuká. írott tibeti bde bar gshegs pa) Üdvvel Érkezett.jó út. a bódhiszattva bhúmi 5.a tiszta ország rendszere. erényesség. kunyhó. a fizikai gyönyör képessége. jókedv. nehezen meghódítható. a Buddha apja szudriszáh (szanszkrit) .finom létező szuki (japán) .lány Uruvilva-Szenániból.a Sórindzsi barlangban meditált Daruma (Bódhi-darma) szufgánijá (héber) .üdvösség. írott tibeti bde ba can. buddhista irat Szujata (szanszkrit) .teaház. fokozata szudurdzsajá bhúmi (szanszkrit) . ez volt a Buddha utolsó étele. jó hely.sátor.vánara király. amikor belépnek a sátorba: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. 7 napos ünnep (tisri 15-21). majomrádzsa.győzhetetlen.kockajáték Szugríva (szanszkrit) .Szuddhódana (páli) . 4 és fél tatami méretű szukká (héber) .a nehezen meghódítható birodalom. a Nyugati Paradicsom. (Áldott légy. itt léteznek a buddhák szukhuma bhúta (páli) .fánk szugata (szanszkrit. belső elége-dettség.lehetőség szuki ja (japán) .vaddisznóhús vagy szarvasgomba.

Vasszakára hadsegédje szunna (iszlám) . Dípankara buddha tanítványa. linga-déha szúkta (szanszkrit) .) szúksma (szanszkrit) . a világ közepén áll.az istenek hegye.fekvő szög-tartás (hatha jóga) szupta kúrmászana (szanszkrit) .zen mester (1927-). női szerzetesjelölt. manasz. burka a pránamaja kósa.csoltad nekünk.ok és támaszték nélküli üresség. Laksmana és Satrughna anyja Szundarí (szanszkrit) . írott tibeti ri'i rgjal po ri rab) . aki törvényeiddel megszenteltél. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu al-nötilát luláv. bídzsája a sam Szumitrá (szanszkrit) . a finomtest tudatosítása. a tudatfolyamat hordozói a szánkhjában (buddhi. csodafa. a Buddha apósa (Pápijasz) szupta bhékászana (szanszkrit) .himnusz Szumáli (szanszkrit) . az ünnepi csokor meglengetésekor: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám.Mohamed próféta cselekedeteinek. 10 indrija) szúksma krijá (szanszkrit) . hogy a sátorban tartózkodjunk.ráksasza. mondásainak példá-ja. ami kiegészíti a Koránt szunniták (iszlám) . (Áldott légy. a Buddha egyik előélete Szuméru/Méru (páli.éber őrszem (szu + prabuddha).fekvő teknősbéka-tartás (hatha jóga) . előörs.brahmin. a szánkhjában a feloldódás (pralaja) elérése szunnyató animittó (páli) . Szukésa fia szumanaszja (szanszkrit) . a prákriti anyagi része a lélek és a test között.finom szúksma bhúta (szanszkrit) . a laja jóga gyakorlata szúksma prána (szanszkrit) .transzcendens életerő szúksma saríra (szanszkrit) . súnja szupanna (szanszkrit) . óriáshegy.finomtestek. és megparancsoltad nekünk a pálmaág fölemelését. Örökkévaló Istenünk.aki megfelelően gyakorol Szuppabuddha (szanszkrit) . halott nő a Dzséta-vana áramában Szung Szán (koreai) .Csodaszép. a világ királya.a legnagyobb muszlim csoport.üresség. a siíták kisebbségben vannak szunnyatá (páli) .nagy madár szupatti pannyo (páli) .jóindulat Szumédha (szanszkrit) . ahamkára.hátradőlő béka-tartás (hatha jóga) szupta kónászana (szanszkrit) .pránajáma. a durvatest nem érzékeli.Dasaratha felesége. a Kvanum Zen Iskola alapítója Szunidha (páli) .).finomtest.

indiai tanító az i. fia Vajvaszvatá.fekvő gyémántmennykőtartás (hatha jóga) szupta vírászana (szanszkrit) .Korán fejezet (a Korán 114 fejezetből áll) szurabhi (szanszkrit) . században Szurésvara (szanszkrit) .szupta pádángusthászana (szanszkrit) . öve a tenger.energiavezeték a gerincoszlop belsejében. unokája Iksvák. mahájána össze-szedettségi gyakorlat Szurendrabódhi (szanszkrit) . ahová összegyűjtik a marad-ványokat Szuszanoo no mikoto (japán) .a mély alvás állapota (álom nélkül). Garuda bátyja. lobbanékony. 9.hatásosan pusztítja a gonoszt.sz. Idzanagi és Idzanami fia.a Nap félistene.a tejóceán köpülésekor keletkezett tehén szurák (szanszkrit) . szmárta. az 5.hanyatt fekvő Trivikramatartás (hatha jóga) szupta vadzsrászana (szanszkrit) .fekvő láb-nagyujj emelő-tartás (hatha jóga) szupta trivikramászana (szanszkrit) . a pingalával és az ídával együtt 72 ezer elágazása van szusupti avaszthá (szanszkrit) . a menedékvétel utáni fogadalom Szuránanda (szanszkrit) . Amateraszu és Cukijomi testvére.fekvő hős-tartás (hatha jóga) szúra (iszlám) . hogy tartózkodom az alkoholtól és a kábítószerektől.a holtak pihenőhelye. a Brahman egyik megnyilvánulása.az egyik sziddha szúrangama (szanszkrit) . Vivaszvatan lakik. a hallott szutemi (japán) . udvari zenész. Karna apja.a test elhagyása Szutíksna (szanszkrit) . kocsihajtója.a dévák nemzetsége szurámatta (szanszkrit) .az indulatos. a szél sinto istene.Napot átvivő légzés (hatha jóga) szúrja csakra (szanszkrit) . Hold-isten szuszuki (japán) . AUM szuszána (páli) .japánfű (Miscanthus sinensis) szúta (szanszkrit) . Szani vár.a köldök és a szív közötti idegfonat Szúrjavamsa (szanszkrit) . Vuivaszvati. panycsa síla szuráméraja maddzsapa mádattháná véramaní (szanszkrit) fogadom.kocsihajtó.egy nagy szent szútra (szanszkrit.Mandana Misra későbbi neve Szúrja (szanszkrit) . írott tibeti dbu ma) . Ravi. a mandalában vörös korongon háromlábú holló szúrja bhédana pránajáma (szanszkrit) . páli szutta.a kábító italok és ételek fogyasztásának tilalma. ejtett tibeti buma. ejtett tibeti do.a Nap-nemzetség szusumná (szanszkrit. Aruna. írott tibeti .

burmai kánon) Szutta vibhanga (szanszkrit) .önmagában létező test. írott tibeti mdi sde.tanító írások.a magától létrejövő üressége szvabháva sziddha grabha (szanszkrit. írott tibeti rang bzhin) .a szútrák kocsija.Tipitaka. A vezérfonalak kosara Szutta szamgaha (szanszkrit) . példázat. halandó ember nem látja. Gándhári és Sakuni apja Szuvarna prabhásza (szanszkrit) . paraddzshászaja. valódi önmagunk szvabháva (szanszkrit. A vezérfonalak kötete Szuttaszamgaha (páli) . a dvádasángasászana első része.szútra Szutta pitaka (páli) .mdo) .Tipitaka. a tudattól függetlenül létezik.Tipitaka. a történelmi Buddha tanítá-sa.vezér-fonal. hogy valami lényegileg az. ami szvabháva vikalpa (szanszkrit) .A vezér-fonalak kosara (5 gyűjtemény). példázat gyűjtemény. a Buddha prózában előadott tanítása szútra jána (szanszkrit) . írott tibeti rang bzhin gjis grub par snag ba) . 2 aspektusa: ágantuká visuddha-dharmakája. saját. a Kágyur része. formája. kínai King) . miközben a téves tudatú ember azt hiszi. tömör útmutatás. a Buddha saját szavai szutta (páli) . hínajána szemlélet szvabháva kája (szanszkrit) . A vezérfonalak elemzése szuttani khépa (szanszkrit. puccshávaszika. beszéd. szvabháva visuddha dharmakája szvabháva súnjatá (szanszkrit) .az önmagától való létezés megjelenése szvabháva sziddhi (szanszkrit) . személyes hajlandóság Szuttanipáta (páli) .A vezérfonalak összefoglalása (Tripitaka. önlét. amelyben a személyesen Buddhának tulajdonított szövegek vannak. a Kágyur egyik része. atthupattika).a szutták előadásának módja (attaddzs-hászaja. szakasza Szútra pitaka (szanszkrit.természetes fogalmak szvabháva visuddha dharmakája (szanszkrit) .a zen nagy hatású nyugati terjesztője (1870-1966) szva (szanszkrit) . ami hiányzik a dolgokból. (Tripitaka) szútránta (szanszkrit) . a Buddha szavai szútra kála (szanszkrit) . a Tripitaka egyik része. a szvabhávakája egyik aspektusa .életerő.Arany ragyogás. mahájána Szuzuki.öntermészet. páli) . a buddha kája 1. A vezérfonalak összefoglalása Szuvala (szanszkrit) .tisztán önmagában léte-ző dharma-test.Tripitaka.a síla kála 8.önvaló.Gandhára királya. Daisetz Teitaro (japán) .

lépése szvádisthána csakra (szanszkrit) .a három test (dharmakája.Agni társa szvajam krita .önátadás.egyéni sajátosság. önlét. vinnyánam) szvalakszana (szanszkrit) .önokozott. a tökéletes termé-szet. szannyá.egyedi szenvedélyek (ragaszkodás. egy konkrét dolog sajátos jellemzője. szvadharma (szanszkrit) . manu Szvajamprabhá (szanszkrit) .Szvajambhu fia Szvajambhuva manu (szanszkrit) . önálló létező. önazonosság. a jóga 8 angája közül a 4. kötődés az éntermészethez. nirmánakája) aspektusainak egysége szvádhája (szanszkrit) . önmagára jellemző természet.hindu férjválasztó szertartás az ősidőkben.a karmától okozatilag függő saját. a tárgy és tudat együttes nem-létezése szvabhávakája (szanszkrit) . önmagában létező. az astánga jóga 2 (nijama)/4. a jelen-ségek önvalója.erőközpont (pítha) a nemi szervek és a gyomor között szvagata (szanszkrit) . odaadás. mibenlét. a Teremtő Szvajambhúnáth sztúpa (szanszkrit) .szvabháva/szvabhávatá/parinispanna laksana (szanszkrit) magában való.önmagában létező.önmagában létező test. leginkább a rádzsáknál Szvajambhu (szanszkrit) .a múrti üdvözlése a hindu templomban szvah (szanszkrit) . önjelleg.Önmagában Létező. önmeghatározó természet. a hamis (khandikus) eszmerendszer teljessége (rúpa. védaná. szent szövegek tanulmányozása. öntermészet. írott tibeti bgo bo njid kjis grub pa) a saját lénye által megalkotott szvábhávikakája (szanszkrit) . szubsztancia. Nepál (Kath-mandu) központi temploma Szvájambhuva (szanszkrit) . a megismerés birodalma Szváhá (szanszkrit) . szambhógakája. a létezés tértől és időtől független feltételei.ég.remetenő szvakíja dristi (szanszkrit) . ellenszenv) . szankhára. tanulás. önmaga által okozott szvajam vara (szanszkrit) . csak rá jellemző tulajdonságai szvalakszana klésa (szanszkrit) . a dolgok önmagukban való saját magukat meghatározó természete.az önlétezésbe (a személyiségbe) vetett hit. személyes dharma szvádhjája (szanszkrit) . egy dolog természetes.az 1.recitálás. buddha kája szvabhavata sziddha (szanszkrit.

öntudat szvasziddhi (szanszkrit) . önmaga Szvátmáráma (szanszkrit) . kulturális tevékenység. jótékonyság. az emberek és az istenek világa a 3 világ körül. 3.a gondolatmenet felidézése (behatárolt.Szahadzsánanda alapította a 19.a 2. boldogság.saját jelleggel bíró szvámi (szanszkrit) . a Hatha jóga pradípiká feltételezett író-ja szvavicsára (szanszkrit) . tört karú kereszt az élő rendszerek belső dinamizmusának jelképe. az AUM-ból az U szvaprakásatvam (szanszkrit) . földi.saját fonalú érvelésmód. Rámánudzsa bölcseleti rendszerre épül. föld alatti.aranykezű. ha ágai balra néznek (bön). a Buddha szívének pecsétje. tézissel és érvvel összefüggő következtetésmód szvátantrika (szanszkrit) . égi.magas birodalmak. a 3 világ: 1. kiter-jedt. végtelen). öntörvényű. a szamdnyá szkandha egyik összetevője szvédadzsa (szanszkrit) . század-an. Rámakrisna bengáli bráhmana tanítása után. a nők újra-házasodási joga.az álom tudatállapota.a lemondott személy. a négyágú. Indra otthona szvarnahasta (szanszkrit) . ha ágai jobbra (tibeti) és rossz. a napkultusz szim-bóluma. a jobbra néző kereszt Visnu és Ganésa szimbóluma is szvatantra (szanszkrit.önállóság iskola.szvalingavat (szanszkrit) . írott tibeti mtho ris) .szvaszti = jólét.önmegnyilvánulás szvapudgala (szanszkrit) . 2. ejtett tibeti jun drung) .önszemély.beteljesedés szvasztika (szanszkrit.saját maga. manu szvaszamvitti (szanszkrit) . menny.a dzsiva izzadmányból született (a növények és magasabb rendű állatok közötti) avidjá létfokozat T . aki ura érzékeinek Szvámi Nárájana (szanszkrit) .független szvatantra anumána (szanszkrit) . saját személyünk szvarga (szanszkrit. század végén. a szatí tiltása Szvámi Vivekánanda (szanszkrit) .szektaalapító a 19. Lakshmi jelzője Szvarocsisa manu (szanszkrit) . jó.jógi. ég. ellenzi a dualizmust szvapná vaszthá (szanszkrit) . szerencse. írott tibeti rang dbang can) . a madhjamaka rendszer egyik aliskolája szvátman (szanszkrit) . föld feletti.

szamaszthiti (hatha jóga) tadka (szanszkrit) . kecske) bőre.Legmagasabb Fenség. jang).az isthmosi ünnepségek Ta mo (kínai) .négyévenként (2.a jószerencse szertartása ta theia (görög) . ájur véda tádzsa szúja (szanszkrit) .Bódhidarma ta Nemeia (görög) .Paranirmitavasavaretin ta Isthmia (görög) . férfi jellegű (pho. a 7. dél.szent dolgok. írott tibeti stag lung pa) . küzdelem fegyver nélkül Tai csing (kínai) .azonosítás. állatövi jegy. vagy 3. rögzítés. írott tibeti rta) . kötetének kiegészítése Tai huang (kínai) .háromágú korona Tagzang (ejtett tibeti) . majd 4évenként ta si (ejtett tibeti.behelyettesítés által történő elhagyás (vinaja) tadárammana (szanszkrit) .a pythói ünnepi játékok Delphoiban 8-.zoknicipő tacsi (japán) .Nagy Egy. ajanamsza ta hiera (görög) . 120 napos gyermek első szilárd táplálékának ünnepe tabi (japán) . hónapban) megtartott játékok Olympiában ta Pythia (görög) . vallási cselekmények (latin cultus) Ta Hio (kínai) . a világ és az ember kölcsönhatása.a test elhagyása a kendóban tai csi (kínai) .Nagy Végső.a taoista kánon 1.a kb. amire a Tórát írják Tahua zizai tian (kínai) . őstudat. más néven Fu shi Tai ki (kínai) . etika.fűszerezett olvasztott vaj.Nagy Tanítás. a jin jang szimbolikus .ta (ejtett tibeti.a nemeai ünnepségek ta Olympieia (görög) . írott tibeti bkra sis) . emlékezetbe vésés tádászana (szanszkrit) .kargyüpa iskola Tibetben tágin (héber) .tiszta állat (juh.ló.Paranirmita vasavartin tai csai rju (japán) .annak az Egynek tadanga pahána (szanszkrit) . hosszú kard tacsikata (japán) .hegy-tartás.a taoista kánon 3. tűz.az irigy istenek buddhája táhor (héber) .a kuruk rádzsa avatási szertartása tag lung pa (ejtett tibeti. istenekkel kapcsolatos elképzelések taanit Esztér (héber) .Eszter böjtje tabezone (japán) . kötetének kiegészítése Tai hszüan (kínai) .táncos geiko tad ekam (szanszkrit) .vágás. a Konfuciusznak tulajdonított klasszikus könyvek (Szí Su) egyike ta hua zi zai tian (kínai) .isteni dolgok.

Magasztos Fenségű Nemző (Kamiroki . A Fogoly fiainak titkos tanítása. 8 vászava. Ameno minakanusi alatti személye a sinto isteni hármasságnak tákánot (héber) .ri bo tala talalát (egyiptomi) .dobhordozó.kínai császár (i. jang).a 3 másik világ egyike.nagy eredőpont taiko (japán) .Isteni Atya). az égi mezők.a harminchármak a Méru-hegy csúcsán.a mérges kígyók királya Takuán Szóhó (japán) . a sinto szerint itt laknak a kamik (ld. állatövi jegy. megélhetés takilcsi (mongol) .dob taiko dzsoro (japán) . a Jadzsur véda bráhmanája.kincses csónak Takéma (ejtett tibeti) .zen szerzetesek kolduló útja tála (szanszkrit) .dobos nő taiko mocsi (japán) .ábra Tai ping (kínai) .). a Jadzsur véda upanisadja. írott tibeti stag) . sz.vallási intézkedés takarabuna (japán) . egy otoka gésa taisa (japán) . kötetének kiegészítése Taigú (japán) .lényeg. 2 asvin.sz. lányát vette el Szongcen Gampo taj jü (kínai) . még Jomo no kuni.sz.a művészetekben jártas nő.nagy sinto templom.tigris. 11 rudra. kelet. ajanamsza Takama no hara (japán) . fa. 1632) takuhacu (japán) . a 3.napernyő tála'i phreng ba (írott tibeti) .a Jadzsur véda áranjakája. nem gése tak (ejtett tibeti. a hagyomány szerint a Svétásvatara upanisad szerzője Taj cung (kínai) . amire a mester maga adja meg a feleletet Tajasztrimsa (szanszkrit) .zen mester taiji (kínai) . a testben az agyhoz kapcsolódnak takhlesz (jiddis) .Mozdulatlan bölcsesség titkos feljegyzése (Fudocsi sinmjóroku) (i.álkérdés. 12 áditja taju (japán) .áprilisi ünnepségsorozat a sintóban a mezőgazdasági munkák előtt Taittiríja upanisad (szanszkrit) .a taoista kánon 2. 7. valamilyen okból kiemelkedően fon-tos taiszai (japán) . Tokojo no kuni) Takamimuszubi (japán) .a 48 haragvó istenség nyolcas csoportja. férfi jellegű (pho.vitatkozó (de hamisan érvelő) Taksaka (szanszkrit) .őrző takkin (szanszkrit) .kis méretű feliratos kőtömb .

fehér papírcsíkok az esküvői szakaki ágon a sintóban tamála (szanszkrit) . öntudatlanság. tanítás. sötétség. bő felsőruha gyapjúból vagy lenvászonból.ruha mértékegység. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhitatéf bacicit.az egyik guna. Siva irányítja tamagusi (japán) . imakendő.a tudatlanság kötőereje. (Áldott légy. a sinto templom második belső kerítése tama guna (szanszkrit) . szattva. van finom és durva formája. összehúzódás. 4 szögletén cicittel talmid hákhám (héber) . bronzember tálu (szanszkrit) . i.) talit katan (héber) .ékszerkerítés. homály.a 4. a születés előtt 4 hónappal lép be a testbe tama gaki (japán) . sötét őselem Tamaszá (szanszkrit) . aki törvényeiddel megszenteltél.június-július tan (japán) .tisztátalan állatok Támralipta (szanszkrit) . hogy a rojtokkal beburkolózzunk.titokzatos lehelet. őselem.a tálit zacskója tálisz (jiddis) . de lehet boldog és titokzatos része is.a szájpadlás hátsó része tama (japán) . lelki és értelmi sötétség. szaki mitama.egy fa neve tamasii (japán. ara mitama.öntudat nélküliség. felvételekor: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. merevség. a világ királya. a misna és a gemara (bef.nép.tanuló bölcs talmud (héber) . i.A tapsolók titkos tanítása táleszbájtli (jiddis) . 37 cm széles és 12 m hosszú .köpeny.kis talit. titokzatos ékszer.sz. kínai csí) . 500 körül) Talmud jerusálmi (héber) .egy ország tamuz (héber) . manu tamaszá vidhjá dzsada (szanszkrit) . a lélek fogalma a sin-tóban (nigi mitama. radzsasz) tamasz avidjá dzsada (szanszkrit) . kusi mitama). helyzeti tehetetlenség. krétai napisten.a tanulás háza. felsőfokú iskola Talmud bávli (héber) .sz. 360 körül) Talós (görög) . maga-tehetetlenség. Örökkévaló Istenünk.babilóniai Talmud (bef. és megparancsoltad nekünk.imakendő talit (héber) .összekapcsolódás táme (héber) .a jeruzsálemi Talmud.Talavakára upanisad (szanszkrit) .folyó Észak-Indiában Tamaszá manu .az emberben lévő szellem a sintóban tamasz (szanszkrit) . (ld. nehézség.

bizonyos rendszer által szabályozott ábrázolások. szaddatanhá.-tól a XXII.a szótó 46. a nirvána Tanisz (egyiptomi) . a mahá-jána buddhizmus fejlődésének utolsó szakasza. Dzsan Tanka Sidzsun (japán. Zoán.Tan Hszia (kínai) . kifinomult tudat. 131 kötet. tagja. ragaszkodásból eredő hit tanhákkhaja (szanszkrit) . fonal.város a Delta keleti felében.a Száma véda bráhmanája tandzsóbi (japán) .pusztán az. az 5. szúksma bhúta tanna (szanszkrit) . mint Natarádzsa.a test iránti erős vágy dogmatikus hite. hang. háló. tiszta anyagi elem. gandhatanhá. phótthabbatanhá.a szomj megszüntetése.védelem. pátriárkája (i. dinasztiáig. 5 elvonatkoztatott érzetminőség (alak. bháva tanhá = a keletkezés szomjazása. Mára egyik lánya. vibhavatanha). raszatanhá.nem igaz. szexuális egyesülés (maitunja). szag. életszomj. az 5 érzékszervhez tartozó érzetek tanhá mannyaná (szanszkrit) . misztikus gesztusok (múdra). vágykioltás.ragaszkodásból eredő képzet tanhábhini vésza (szanszkrit) .csarnoki elöljáró. indiai mesterek magyarázatai tang tou (kínai) . bor (madja). helyzete körülbelül megegyezik a korábbi Avarisz és Per Ramszesz helyével. káma tanhá = a gyönyör szomjazása. a szertartásokhoz 5 mágikus dolog kell: hús (vamsza). szomjel-pusztítás.sz. Szári-putta szerint: rúpatanhá.a Kőrösi Csoma Sándor Buddhológiai Intézet utódja 1991-től tana .Biblia. írott tibeti bstan 'gyur) szöveggyűjtemény. nidána. a paticcsa szammupáda 8. érintes). Ószövetség tándava (szanszkrit) . vibhava tanhá = az elmúlás szomjazása tanhá kája (páli) . de gyakorlat a transzcendentális extázis elérésére. sóvárgás. a teremtés és pusztu-lás folyamatosságát jelképezi Tándja (szanszkrit) . íz.szomj. a jelenségvilág a rend és a káosz bonyolult összjátéka.Tanka Sidzsun Tan Kapuja Buddhista Főiskola . királyi székhely volt a XX. írott tibeti rgjud) . a tantrikus gyakorlatok lényegüket tekintve térnek el a . bhávatanha. a csan novíciusok oktatója tanhá (páli) .szomjtest. alkalom. kínai Tan hszia) .Siva tánca. vágy (kámatanha. szexuális egyesülés.a gyermek első születésnapja Tandzsur (ejtett tibeti. érvénytelen tantra (szanszkrit.szövet. hal (matszja). dhammatanhá. ?-1119) tanmátra (szanszkrit) . szövedék. a nirvána Táná'ch (héber) .

Ava-lókitésvara rokonai. forr. kegyetlen önsanyargatás.önfegyelem Tapussza (páli) . 4 ezer Kalpa tantra. a saktik egyik csoportja.dvevácsika. 8 ezer Ácsára tantra. 2.követői az élet egészével kívánnak azono-sulni. 4 fokozat: 1.ros hasaná délutánján mondandó ima. női megmentők (fehér vagy zöld). ubhajacsarjá.az istenek az emberek boldogságát megzavarók Táranátha (szanszkrit) . 4.a pancsen láma Tasilhunpo (ejtett tibeti. Bu szton szerint: 4 ezer Kríja tantra. (dzsiriki) tárjág micvot (héber) . a két ukkalai kereskedő egyike Tárá (szanszkrit) .az egyik kapha. az élőlények iránti egyetemes szeretet megszemélyesítői. 8 szerencsés . dung dkar. agyvíz. szerda. ájur véda tarpana (szanszkrit) .aszkézis (sáririka.végső felszabadulás tarpak (szanszkrit) . felmelegít.hósen tat (szanszkrit) . mi tantrajána (szanszkrit) .külső erő a megszabaduláshoz.sz. dúrvá. de a hagyományos buddhizmustól is. Gendün Drub alapította i. yungs 'bru tariki (japán) . kríja. jóga. 12 ezer Jóga tantra.kolostor Sigace mellett. megsokszo-rozás útja. a jóga 8 angája közül a 3. bilva. 1447-ben taslih (héber) .Védáktól. vácsanika.ez az. Szat teremtő szavak egyike . a vadzsrajána másik neve tantrikus jóga (szanszkrit) .a 613 Tóra-i parancs tarkavidjá (szanszkrit) . égés. írott tibeti bkkrasis lhun po) . tapaszja (szanszkrit) .Damcik Drolma (ejtett tibeti). a Buddha anyja. anuttarajóga. vezeklés. mánaszika). összeszövődés. 14 ezer Anuttara jóga tantra. 3. és rövid uton elérni a móksát tao (kínai) . forró pokol tapasz (szanszkrit) . morzsaszórás vízbe tász (jiddis) .forró.dharma tápana (szanszkrit) . egy folyóban állva két kézzel vizet merít. li khri. a mantra jóga gyakorlata tasi láma (szanszkrit) . az ős-természet. Tat.a vitatkozás művészete tarpa (ejtett tibeti) . és a többi indiai vallásgyakorlattól.szertartás. 6 ezer tantra az előző 3 témakörben.az összefonódás.tibeti történész tárgy.me long. az Óm. női bódhiszattvák tarachódés (görög) . givang. az isteneknek és az ősöknek ajánlja.

mint ők. sabda.aMester titkos tanítása.pozitív. vagyis te vagy isten).90 x 1.aki látja a valóságot Tathag (ejtett tibeti) .tat tvam aszi (szanszkrit) . abszolútum. a dharmakája egyedi megjelenései. páni. orr. mahátattva. vagy a többi emberhez hasonlóan érkezett (anyaméhből született). szavak nélküli felismerés. elsődleges lényegiség.80 m méretű rizsszalmával töltött matrac tatha váditája (szanszkrit) . szem. írott tibeti de bzhin gshegs pa) . a tudat természete. a tárgyba mintát vésnek. tulajdonképpen a védikus átman. ahamkára. fül. de tath' tvam aszi (ilyesféle vagy te) tatami (japán) . upasztha.itt is-ott is élvező.ismeretlen korú szánkhja szöveg tattva/tathatá/dharmatá (szanszkrit) . tédzsasz.az abszolút valóság. illetve ugyanúgy két lábon jár.ilyenség. bőr. megvilágosodás. az-ság. a tudat egyensúlya tatra tatrábhinandiní (szanszkrit) . a sóvárgó vágya-kozás Tattva szamásza (páli) .ekként (így) érkezett (tathá ágata). kínai zhen ru) . rettenetes loa. olyanság. csitta dhátu Tathágata guhjaka (szanszkrit).az ekként érkezettség csírája. manasz.egy buddha rosszakaratú megsebzése tathágatí (szanszkrit) . a Buddha egyik állandó jelzője. kínai ru lai zang) . való-ság (elemei: múlá prákriti.a 14. prithivi.fémtárgyakon használt díszítési eljárás. harmónia. értelme lehet: a többi buddhához hasonlóan érkezett erre a világra. buddha-magzat. páju. hatalommal telített szellemi egyensúly.az igazság szólója tathadasszitája (szanszkrit) .ez vagy te (az vagy te. rúpa.Hárommagvú Bika. valóság. vagy céljához érkezett tathágata garbha (szanszkrit. a jógacsárja iskola fogalma. majd más. dzsala. rasza. szthúla sarira. illetve távozott el innen. gandha. Önvaló. nyelv.női buddha tathatá (szanszkrit. váju. éncsináló. dalai láma nevelője tathágata (szanszkrit. vács. valóság. rendszerint . mahájána Tathágata sarire dusta csittaruhirot pádana (szanszkrit) . ekként (így) távozott (tathá gata). lehetőség a megvilágosodásra. ami minden élőlényben benne van. ősanyag. ákása) Taureau trois graines (vodu) . egy marék fűvel lehet lecsillapítani tauroi (görög) . tattva tatra maddzshattatá (szanszkrit) . a dolgok valódi természete. ami te vagy.az ephesosi Poseidont kiszolgáló fiúk tausírozás (egyiptomi) . páda. szparsa.

D'várim (A tóraismétlés könyve) 'Táv' (héber) .az istenek művészete tédzsasz (szanszkrit) . hő. a . S'mót (A kivonulás könyve). a szthula saríra része teekshagni (szanszkrit) . kb. (kicsit hasonlít a niellóhoz.).kéz tefillin tehén órája (kínai) . paloták körül. égés. mindent. S'mót (A kivonulás könyve). mely az épülethez tartozó megszentelt terület határát jelöli. ünnepnapon négyszer.campa és thukpa fogyasztásához való agyagedény Távatimsza (szanszkrit) . ami szent. Vájikrá (A papok könyve).ima. az áldozatok helyett teflin sel jád (héber) .az étel elégése túlzott agni miatt. Bámidbár (A népszámlálás könyve. ragyogás. ld.külső nézőtér a megaron fölött témáni (héber) .tűz. hogy a ta uszir egyiptomi kifejezésből eredjen a neve Táv (héber) .nemesfémből készült huzalt kalapálnak a vésetbe.jemeni zsidóság temenosz (görög) . ájur véda tefáh (héber) . Tóra = B'résit (A teremtés könyve). (egyiptomi) körfal templomi épületegyüttesek.Biblia. hétköznap háromszor. fényes-ség. Bámidbár (A népszámlálás könyve.megnéz.imák. világosság. szíjjal ellátott bőrdobozkák tefilot (héber) .templomi tulajdonban lévő földek. Vájikrá (A papok könyve).(Tóra) = B'résit (A teremtés könyve).a legalacsonyabb isteni régió. vagy az intarziához. jom kippurkor ötször. 10 cm tefillin sel ros (héber) .kert teisó (japán) .olajmécses telestérion (görög) .az összetekert Tóra öve tchatcha (vodu) . az egyik mahábhúta. a 33 isten ege.csörgő a tökfa (Crescentia cuyete) terméséből techné (görög) . közös elmélkedés tela pradípa (szanszkrit) .01-03 teien (japán) . D'várim (A tóraismétlés könyve) tava (ejtett tibeti) . a test melege. a gé hiera részei. szimbolikusan a rendet (az ahhoz tartozó területet) választja el a külső világot jellemző káosztól.a zen szóbeli átadása előadás formájában. teljesen valószínűtlen. innen szállt le Májába a fehér elefánt (szita-nága) tavnet (héber) . niello. amely így elütő színével díszíti a tárgyat. megvizsgál tavang (ejtett tibeti) .fej tefillin tefillin/tfilin (héber) .tenyérnyi. Indra ege.

zen mester (i.sz.sz. akik i. oktatás sinto istene.déli srívaisnavák. Ramszesz sikerrel szállt szembe velük Egyiptom védel-mében.sz.nidána ten khar (ejtett tibeti.e.függő keletkezés ten drel (ejtett tibeti) .egy kolostor. hegy. 580 körül.kéztörlő. Rjútan mestere tenogui (japán) . központjuk Káncsípuram.vegyes etnikumú. a legszerencsésebb esetben forrás ten csö (ejtett tibeti) . dalai láma (1935-) tendzsiki tokucsi (japán) .lefordított tanítások. mennyei oltár. csan kolostor Tendó Njodzsó (japán. írott tibeti rten mkhar) négyszögletes kőhalom. írott tibeti rten brel) . a ma ismert népcsoportokkal való beazonosításuk nem teljesen biztos Tengyeling (ejtett tibeti) . Szekitó tanítványa. lukák (lükiaiak) és sardanák (szárdok) alkották őket.sásztra Tendai (japán. 1163-1228) Tendó Szókagu (japán) . kínai Tien tai) . kínai Tien tung Zsu csing) .zen-szekta. sekelesek (szicíliaiak). alapítója Szaicsó (Dengjó Daisi) a kínai Dzsih i mester után i. században élt tudós. ?-807). 225 könyv. írott tibeti bsan 'dzin rgja mcho) . alapja a Lótusz szútra. III. a Kágyur kommentárjai. a maiko és a geiko üdvözlő ajándéka .sz.a 48. turusák (etruszkok. macs-kaiskola. kínai neve a Ning po melletti Tien tai hegy után.sz. esetleg tarszosziak). hogy a látogató belépés előtt megtisztulhasson. valójában az i. kínai Tien huang Tao vu) .profántól.pravritti-vidnyána Tendzsin (japán) . a kínai iskola alapítása i.a 14. 1200 körül kelet felé irányuló mozgásukkal átrendezték a Közel-Kelet képét és erőviszonyait. Tulku Dzsampel Delek Tengyur (ejtett tibeti. felületét időnként díszítették temizuja (japán) .szótó zen mester (i.sinto szentély bejárata melletti víztartó. passzív megváltás tengeri népek (egyiptomi) . a Földközi tenger medencéjében élő indoeurópai népek gyűjtőneve. 9. kultuszhely tencsö (ejtett tibeti) . szótó pátriárka Tendzin Gyaco (ejtett tibeti.a tanulás. Szugavara no Micsizane kamija tengalai (szanszkrit) . az akhaiwasák (achájok).sásztra ten del (ejtett tibeti. 806-ban. a tibeti kánon egyik része Tennó (japán. írott tibeti bsztan 'gdzsur) . jellemzően nyerstéglából építették.

a katakali tánc egyik jelleme thal gyur pa (írott tibeti) .zen mester. 2. X és nem-X nem azonosak és nem különbözőek) tevácsikászávaka (szanszkrit) . 9.december-január tevila (héber) .elrejtett. 6.alámerülés Tevuos Shor (héber) . Padmaszambhava művei ter tön (ejtett tibeti. 6.Istenről szóló tudás ter ma (ejtett tibeti. 8. filozófiai mű. a lények előtt folyton megjelenő. csatuskotjapádánupattijukti (X és nem-X azonosak vagy kölcsönösen függőek.főszakács a zen kolostorban teológia (görög) . 9. Agoué tetralemma négyszeres tagadás.a megvilágosodotté: 1.vörös szakáll. 2. 5. írott tibeti gter ma) .Tenrjú (japán. 5. tiltott étel. kínai Tien lung) . számtalan jövőben megjelenő.módszer thadi (szanszkrit) . 4.prászangika . X és nem-X azonosak is és különbözőek is. a tíz irányt átható. aki fölvette a hármas menedéket tévét (héber) . a jövő előrelátása. írott tibeti gter ton) . 3. a világot segítő. különböző formákban való megjelenés. a lények nyelveinek megértése. akik megtalálhatják a termákat terakoja (japán) . részrehajlás nélkül mindenhol megjelenő. rejtve segítő. Gutei mestere tenzo (japán) .Padmaszambhava tanítványainak inkarnációi.zsidó mészárosok könyve thabs (írott tibeti) .upája thabsz (ejtett tibeti) .állati vagy fél-állati alak. 7.és akadálynélküli. X és nem-X különbözők vagy kölcsönösen függetlenek. a dolgok igaz természetének tudása. 10. mely igen gyakran jellemzi az egyiptomi ábrázolásmódot természetfeletti tudás (10) .kis falusi templomi iskola teréfa/táréf (héber) . 3. a szamádhiba lépés tudása tesoku isi (japán) . szellemi utazás a buddhaföldekre. 4.tavi ebihal.a bódhiszattváknak: 1. de megtalálásra szánt irodalmi. a képességeknek megfelelően egyforma. 8. lényeknek segítő. mások gondolatának ismerete. nem káser teriomorf (egyiptomi) . 10. minden hang értése. következő születések tudása. kívánságokat teljesítő Tétard l'étang (vodu) . 7.tépett. előző életek ismerete. ragaszkodás.hármas folyamodású laikus hívő.kézilámpás kő a kertben test (10) .

eredetileg a konyhát jelentette Thapussza (szanszkrit) . alapvető tényező az idő és a mozgás Thérí gáthá (páli) . vallásos tekercskép. külső támasz thap (ejtett tibeti) .Tipitaka.az istenek megjelenése állat alakban théro (szanszkrit) . Medinet Habu. ha nem legjelentősebb város Felső-Egyiptomban.zászló alakú festmény.aki elmélyül a mítoszok problémáiban theos deuteros (görög) . Az idősebbek dalai (zsoltárai) théraváda (szanszkrit) .jána Themis (görög) .olajágat tartó idős polgár (Athén Parthenón-fríz) thams csad skyob (írott tibeti) . de ajtóra festett jelkép is.istenek iránti tisztelet théra (páli) .thallophoros (görög) .Tipitaka. mintsem a megér-zésre és az átélésre.a második isten.öreg Théra gáthá (páli) . fénykora az Újbirodalom idejére esik. hozzá tartozik ugyanis a „thébai nyugati part”. stb.hínajána theg pa (írott tibeti) . írott tibeti thang ka) . prótogonos (Philón) theosebeia (görög) .istentan (Platón) theologos (görög) . a Pleiasok feltűnése idején thargélos (görög) . eredeti nevén Uaszet vagy Waszet. inkább a tudásra és tapasztalatra épül.állatok imádása thériomorphismus (görög) .az igazságosság istennője (és Diké) theologia (görög) .Visvabhu thang ka (ejtett.Apollón ünnepe Thargélion hónap 7-én (Athén) Thargélion (görög) .nők ünnepe Pyanepsión 9-étől 13- . az első kenyér az új búzából the (ejtett tibeti) .a hínajána Srí Lankán fennmaradt irányzata.démonfajta Théba (egyiptomi) . Deir el Medina. hosszú ideig uralkodói székhely.a tizenegyedik hónap.rendfőnök Théseia (görög) . Az idősebb nővérek dalai thériolátria (görög) .az egyik.edény a gabonák zsengéiből készült főzetnek. téglából készült tűzhely.ukkalai kereskedő Thargélia (görög) . majdnem félúton a legfőbb vetélytárs Memphisz és az első katarakta között. imazászló. a Királyok és a Királynék völgye. Deir el Bahari. a vének tana. műemlékekben rendkívül gazdag. ma (Karnak és) Luxor áll a helyén.Théseus emléknapja Pyanepsión 8-án (Athén) Thesmophoria (görög) . theg cshung (írott tibeti) .sárral tapasztott.

óriás panda Thonmi Szambhota (ejtett tibeti. lélegzet /levegő/.tunyaság-fáradtság Thiszong Decen (ejtett tibeti. királya (i.közeli.(i.tho va tho rang (ejtett. pávián.Tibet 41. hajnal.bindu thik le (ejtett tibeti. testi jelleg /űr/) egymásba oldódik thína (szanszkrit) .Aszanga thom tra (ejtett tibeti) .általános fogadalom thun nji (ejtett tibeti. testnedvek /víz/.relatív időtartam (csittakkhana) tho ba (írott tibeti) . írott tibeti thon mi sam bho ta) Szongcen Gampo tanácsnoka.szakmai jellegű egyesülés.sz. tigris. azokkal egykorú (kb.holdisten. írott tibeti khri gcug lde bcan ral pa can) . dalai láma (i. és III.kapála Thogs Med (írott tibeti) .harmónia thúpa (páli) . orgeones Thicuk Decen Relpacsen (ejtett tibeti.közönséges fogadalom thun mong pa (írott tibeti) . Gaia és Uranos gyermeke thiasos (görög) .e. órák) thun mong gi dngos grub (írott tibeti) . írott tibeti mthun nyi) . írott tibeti) . 1493-1425). Thotmesszel és leszármazottaival kapcsolatos. a tibeti írás megalkotója Thot (egyiptomi) . szanszkrit sztjána middha) . Thotmesz. Zsoltárok thimrim (ejtett tibeti) .sz. 815/817-836/838) thig le (írott tibeti) .sztúpa Thupten Gyaco (ejtett tibeti) . hangsúlyos .bindu T'hillim (héber) . az írnokok védnöke.sz. írott tibeti khri srong lde bcan) .Biblia. jelképe: íbisz. és Hatsepszut.4 x 3 kettős óra (ld.közönséges emberfeletti képességek birtokosa thun mong ma jin pa (írott tibeti) .pöröly thob (ejtett. a kor nevezetes uralkodói I. testhő /tűz/. i. írott tibeti tho ba) .feloldódás. 742/755-804) thiti (szanszkrit) . írott tibeti) .ducö.a szadak szellemek királya Thetis (görög) . írott tibeti thig le) . szobraikra jellemző a kerekded arc.a 13.dhútanga thun bzhi (írott tibeti) . 1875-1933) Thutmoszida (egyiptomi) .letett dolgok a megaronokban Thesze (ejtett.I. végső elérés thod pa (írott tibeti) .tunyaság thína middha (páli. a halál folyamatában a test 5 eleme (hús /föld/.tengeristennő. temploma: Hermopolisz thudong (thai) .áig (Athén) thesmos (görög) .beteljesülés thob ba/njer thob (írott tibeti) . írott tibeti tho rangs) . kelet 03-05 tho va (ejtett tibeti.

javítás. az ember egyik lelke.Tenrjú T'ien t'ai (kínai) .a Menny útja.keserű. a halottak lelki üdvéért adott vendégség tilaka/tikká.égő áldozat Ti (kínai) .a két szemöldök közé festett azonosító jel. az árnyék szélén van. a kort trónviszály árnyékolta be. Tendai Tien tao (kínai) . amit „a thutmoszidák hatalmi harca” néven ismerünk thymos (görög) . a két szemöldök közötti buddha-jel (Buddha randham) Tilla (szanszkrit) . kis piros ruhás ember.a tudati folyamatok által előhívott testi jelenségek tikta (szanszkrit) . aki a pálmafákról ugrik az emberekre. az istenek tisztelete timebal (vodu) .életerő.a császár barátja.03-05 tíká (szanszkrit) .Úr. erőteljes. Do Tö.a menny fia.Zandor hercege. megbocsátás viták után ting nge 'dzin (írott tibeti) .közepes congo dob tinavat tháraka (páli) . Do Me T'ien (kínai) .Tendó Njodzsó tien tzu (kínai) . ájur véda tikun (héber) .3 földrajzi régió: Ü Cang. hogy megegye őket ti lun (kínai) . ahol Kálí táncversenyre hívta ki Sivát timé (görög) .kis jóangyal. bindu (szanszkrit) . alapítója Chih i. lélek thyrsos (görög) . ősi király tigris órája (kínai) . eljegyzési szertartás.a Dionysos-hívők fenyőtobozban végződő és repkény-nyel bevont botja thysia (görög) . megtisztelő cím Tibet . Ég. konfucianizmus Tien tung Zsu csing (kínai) .az . menny Tien huang Tao vu (kínai) .a 3 congo-dob közül a legkisebb Ti Jean Zador (vodu) .a Lótusz szútrára épülő iskola.Tennó Tien lung (kínai) .szamádhi ting nge 'dzin bsam gtan gji bar do (írott tibeti) .Sang ti.kínai buddhista (jógácsára) iskola ti szin (kínai) .alkommentár tikapatthána (szanszkrit) .félelem a dicstelen élettől. lényeg ti bô nâj/ti bon ange (vodu) . hajlott orral.fűvel való behintés.pofacsontokkal. az ember közérzete ti congo (vodu) .erdő (ma Csidambaram).

A vezérfonalak kosara (5 gyűjtemény) I. a szemlélődés köztes léte Tintini (szanszkrit) .elmélyülés. Pétakopadésza A kosarak feltárása 19. Milinda panyhá Menandrosz király kérdései 17. Péta vatthu . Dhamma szanganí .Az igazság szava (A Tan ösvénye) 3. Buddhavamsza . Szuttaszamgaha .A közép(hosszú) gyűjtemény III.Érzékelemek (Értekezés az elemekről) IV.Az eszmék rendszere II.Az „így-mondottak” 5.Az idősebbek dalai (zsoltárai) 9. Théra gáthá . Csarijá pitaka .A mutató (szerzője Száriputta) 12. a kánont az i. Csullavagga . Khuddaka nikája .Szózatok 4.Az ismertető (Szövegértelmezők kézikönyve.A fegyelmezés kosara (5 könyv) I. értelmezéstan) (C) Abhidhamma pitaka A kiemelt eszmék kosara (7 könyv) I. Vimána vatthu .Rövid olvasmányok 2.A hosszú gyűjtemény II. Dzsátaka . Udána . Mahá vibhanga . 1.az egyik sziddha Tipitaka (páli) . A hármas kosár. Apadána Hőstettek (Szerzetesek legendái) 14.A szerzetesnővérek kötelezettségeinek elemzése II.A sorjázott gyűjtemény V.A kis rész III. (A) Vinaja pitaka .Rendtartás 1. Itivuttaka .A szétismerés útja 13.Születésregék (a jövendő Buddha előéletei.Függelék (szerzője egy Dípa nevű szingaléz szerzetes) (B) Szutta pitaka .A vezérfonalak kötete 6. Khuddaka pátha . Mahávagga .Az éhező szellemek történetei 8. Pati-szambhidá magga . században jegyezték le Srí Lankán.e.A nagy rész 2. Szamjutta nikája .Vitapontok (szerzője a hagyomány szerint Moggali-putta . Kathá vatthu .A viselkedés kosara. Anguttara nikája . Khandhaka . Vibhanga Elemzés (Részletezés) III. Niddésza . Szutta vibhanga . Parivára . A szerzetesfivérek kötelezettségeinek elemzése) 2 Bhikkhuní vibhanga .Tripitaka. Maddzshima-nikája .Az idősebb nővérek dalai 10. Thérí gáthá . Szuttanipáta . Dígha nikája .A vezérfonalak elemzése 1.A rövid gyűjtemény 1. állatmesék) 11. Dhátu kathá . Nettippakarana .Buddhák krónikája 15. Dhammapada . Puggala pannyatti Személyfogalmak (Jellemtan) V. tkp.A társított gyűjtemény IV. A burmai kánonban még további 4 szöveg: 16.A vezérfonalak összefoglalása 18.A nagy elemzés (Bhikkhu vibhanga.Az égi paloták történetei 7.

bhásja) tiraccshánajóni (szanszkrit) . szellemi erőpont.gázló.alkommentár (tiká. században titthakarana (páli) . dvevácsika tisszo viddzsá (páli) .e.Tissza) VI. a 24.hármas folyamodás.Okviszonyok (Terebess Gábor után) tippaní (szanszkrit) .az első és a második Templom pusztulásának emléknapja (áv 9).állati anyaöl.állatok.vezír. az Újbirodalom derekán a maswasák szorították ki őket területeikről tnáim (héber) . a dzsainizmus őse.esküvőn a nászok közötti írásos . naitja pítha Tirthá Rádzsa (szanszkrit) . egy tittha gyülekezet vezetője titthászana (páli) . hindu nihilista filozófiai irányzat.a szemügyre vételezés tökéletes megértése tirjagjóni (szanszkrit) . a nem-buddhista vallások hívei tisa beav (héber) . ösvény. böjtnap tisri (héber) .nyújtott fordított arc-tartás (hatha jóga) tirjarics (ejtett tibeti.Artemis Korythalia ünnepe (Spárta) titikkhá (szanszkrit) . zarándoklat tirthankara (szanszkrit) .megbocsátás tittha natthikavádin (páli) .egy dél-líbiai törzs. tittha tanító tjága (szanszkrit) . gázlókészítő.ösvénygázló.révkutató. 6. szélsőséges. képviselője Adzsita Lászakambalí az i.szentjánosbogár-tartás (hatha jóga) titthija (páli) . az állatvilág tíranaparinnyá (szanszkrit) . rév.laikus buddhista szekta tiszaranam (páli) . már az Óbirodalom idejétől ismertek.Párosítások VII.révész.szeptember-október tissó kó szeikai (japán) .átkelőhely utazás.gázló.bön tjati (egyiptomi) . volt Mahávíra Dzsina tírthika/tírthja (szanszkrit) .az út megtalálói. ösvénycsináló. Patthána . az egyik legfőbb méltóság a fáraó után. hanem közigazgatási jellegű cím tjemehu (egyiptomi) . írott tibeti dud'gro) . nem katonai.dajka Tithénidies (görög) . rév.állat tírtha (szanszkrit) .tartózkodás tjar bon (ejtett tibeti) .a Buddha 3 tudása tithénai (görög) . Jamaka . a rúpa rúpa bhúmi egyik csoportja tirjangmukhóttánászana (szanszkrit) . ösvénykészítő. a 24 dzsaina tanító.minden szent hely ura tírthajátrá (szanszkrit) .

figyelmet felkeltő építmény. kínai Tö san) .mérleg-tartás (hatha jóga) Tomita Kódzsun (japán) . itt élt Kóbó Daisi Tohorot (héber) . Rjútan tanítványa. nem csak templomok előtt áll.zen mester (i.sz.képfülke.csan mester († i.Bod Tódzan Rjókai (japán. akár egy tó vizében is toro (japán) . kínai Tou suai) .sinto szentélykapuzat.írásbeli Tan torii (japán) . 781?867). 1044-1091) Tou suai (kínai) .február 17-ei köszönő ünnep az érett gabonáért a sintóban toszenkjo (japán) .sz.zen mester (i. írott tibeti gtor ma) .a singi singon iskola mestere.sz.sz.papírlámpás tosi goi no macuri (japán) . kínai Tung san) .szóbeli tan Torá sebihtáv (héber) . ahol valamelyik kaminak nagy a tisztelete.zen mester (i. része. Tan Torá sebeál pe (héber) .legyezőtánc Toszocu (japán.a Misna 6.kolostor Nára mellett. 910-990).többnyire rizslisztből (campa) készült rituális sütemény Torá (héber) . műve: A titkok száz fejezete (i.erény Tö csao (kínai) . 972) Tö san (kínai) . rituális tisztaság. 1913) tor ma (ejtett tibeti. Ummon tanítványa tö (kínai) . az alvilág .sz. Jomi no kuni) tokonoma (japán) . papiorvosi előírások Tokojo no kuni (japán) .bön-szertartás a balszerencse elkerülésére tó (japán) .út To bod (ejtett tibeti) .Toszocu toxosu (vodu) .a halott lelkek lakhelye (Takamagahara.sz. hanem olyan helyen is. Gantó és Szeppó mestere tólászana (szanszkrit) .tanítás. az ummon és a hógen iskola elődje.rinzai zen mester (i. Háromszarvú Púpos (Boussou trois cornes) Tózan (japán. fő eleme a csak ülés (sikantadza) Tódzsi (japán) . kínai Tung san Liang csie) . írott tibeti gto) .Tokuszan .a sinto 3 világa közül az egyik. 807-869).a királyi család szent szörnye. elégette a szútrákat.egyezmény to (ejtett tibeti. ahová ikebanát vagy festményt tesznek Tokuszan (japán. a szótó iskola alapítója.

az emberek 10 ezer évig élnek triangá mukhaika páda pashcsimóttánászana (szanszkrit) háromtagú arc-lábfej hát-tartás (hatha jóga) triász (egyiptomi) . akiket Szongcen Gampo Indiába küldött szanszkrit tanulmányokat folytatni. mo.Harminchármak ege. a mi második világkorszakunk.tökéletesség (6) . jövő) trája (szanszkrit) .jó szándékú ráksaszí . elvész a lemondás. a Szumérun van. A tizenkét kis próféta könyve tréfli (jiddis) . írott tibeti khams gsum) .Vonalazó.egy bráhman Tridzsatá (szanszkrit) . növekszik az érzéki élvezetek iránti vágy.a sófár megfújása. ekkor jelenik meg a bűn.tibeti király tridhátu (szanszkrit. türelem.gid hánáse trenderli. 815-838) Tricun Bhrikuti Dévi (ejtett tibeti) . erőfeszítés. koncentráció. írott tibeti sum cu rca gsum gji lha. férfi-női jellegű (pha.000 földi évig tart.Dél-Tibet Tracé Jean Simon (vodu) .ezüstkor. riadó.sz.szevivon tréta (szanszkrit) .a 3 idő (múlt. meghúzza a sírok körvonalát. az élőlények 3 létesülési helye: káma dhátu (vágybirodalom). írott tibeti spre) .szerzetes-tanuló tre (ejtett tibeti. arúpa dhátu (forma nélküli világ) Tridzsata (szanszkrit) . írott tibeti khri lde gcug bcan) .a 3 birodalom. trendelli (jiddis) .adakozás. a 9. i. jang.szarana gamana Trájasztrimsa (szanszkrit.harsogás.sz. fém.a második juga Tréta juga (szanszkrit) . a sófár 9 vagy 7 staccato hangja tra (ejtett tibeti) . bölcsesség tökiá (héber) .megváltó Tra Drug (ejtett tibeti) . a tibeti írás megalkotója töruá (héber) . Baron Samedi és Madame Brigitte gyermeke traikálja pratihétu (szanszkrit) .nepáli hercegnő. erkölcs.majom. hosszú hang Tönmi Szambota (ejtett tibeti) . hármasság Tricug Decen Ralpacsen (ejtett tibeti) . 1. jin). jelen.a 7 bölcs egyike. nyugat.296.tibeti király (uralkodott i.ld.Biblia. 635-ben lett Szongcen Gampo felesége Tride Cukten (ejtett tibeti. itt van Indra trapa (ejtett tibeti) .nem kóser trejberolás (jiddis) . kínai San shi san tian) . ajanamsza Tré-Ászár (héber) . állatövi jegy. a vágyvilágban a második. rúpa dhátu (formavilág).

anattá) trilaksana (szanszkrit) .Siva egyik mellékneve.a 12. páli Tipitaka. az avjakta prakriti és a vjaka közös tulajdonsága trijána (szanszkit) . Szutta. a 3 drágakő trirátra (szanszkrit) .háromgunás. Tripurászura démon elpusztítója Tripurászura (szanszkrit) . duhkha.pratjéka buddha jána.sz.Hármas kosár (Vinaja. Siva egyik mellékneve Trimsiká (szanszkrit) . az egyetlen Isten 3 aspektusa: Brahmá. 1856-1875) Tripitaka (szanszkrit. dalai láma (i. írott tibeti 'khrig) . buddhista kánongyűjtemény: Tripurantaka (szanszkrit) .egy ország triglé (görög) .Trigárta (szanszkrit) . mahájána jógácsára szútra. a fenntartó és Siva (Mahes) a pusztítva beteljesítő. bódhiszattva jána) trik (ejtett tibeti.három út (srávakajána. tanítása (szanszkrit dharma.széldémon. átváltozás test (nirmánakája) trikona (szanszkrit) .a 3 test.Nigahtha Nyátaputta (Vardhamána) nővére. írott tibeti sku gsum) . így fordul vissza önmagába a létezés. a szattva. áldott/jutalom test (szambhógakája). Visnu. írott tibeti sde snod gsum.Harminc versszak. Abhidhamma pitaka). japán Szan zó) .két alapjával szembefordított háromszög. a Buddha lehet a nirvánában lényegi test (dharmakája).hindu istenhármasság. a közösség (szanszkrit szamgha.három napos vezeklés Trisalá (szanszkrit) . kínai Szan cang. radzsasz.háromszemű.démon. akit Krisna megölt Trinle Gyaco (ejtett tibeti) . ejtett tibeti Denöszum. ajanamsza trikája (szanszkrit. hiszen a pusztítás újrateremtés egyben Trinávarta (szanszkrit) .a jelenségek három összetevője (aniccs. írott tibeti dge 'dun). írott tibeti chos) .3 jellemző vonás (anitja. a teremtő. 3 drágakő (ld. lányuk Csellaná. tamasz egyensúlya. Vaszubandhu műve Trimúrti (szanszkrit) . Bimbiszára felesége trisarana (szanszkrit) . férje Csétaka Veszálíból.az Ikrek csillagkép.3 menedék. akinek 5 városát Siva elpusztította tripus (görög) . anátman) Trilocsan (szanszkrit) .háromlábú bronzüstöt tartó állvány triratna (szanszkrit. . 3 kincs. írott tibeti dkon mchog gsum) . dukkha.a Buddha (írott tibeti sangs rgjas). a kettős-ség megszüntetésének jelképe trilakkhaná (szanszkrit) .bajszos vörös márna (Mullus barbatus) trigunam (szanszkrit) .

Háromkapa (Baron Samedi) trois pelles (vodu) . évben megtartott pánhellén ünnep tritíja dhjána (szanszkrit) . Jamuná.feketenyakú daru truti (szanszkrit) . tizenegy szótag. apja Tride Cukten.Háromcsákány (Baron Samedi) trong jug (ejtett tibeti) .) trisiksá (szanszkrit) .az egész világ összes birodalma.minden 3. írott tibeti ltung ltung) .bhúmi. a 8. Visnu egyik avatárája Tro di So rima (ejtett tibeti) . 4 sor egy versszak.. hogy nem egyetlen világ létezik. ajanamsza .féltékenység trisná (szanszkrit. vagy 5. páli tanhá) . a Kálacsakra nyolcadik mezője tristubh (szanszkrit) . a 3 méreg jelképe triszáhaszramahászáhaszra (szanszkrit. tűz. pingala és szusumna Trivikrama (szanszkrit) . lehet egy véges világ számtalan egyforma világegyetemből.a 37. írott tibeti sbrul) .a 3 gyakorlat (adhisíla.tudatáthelyezés Trophónios (görög) . vagy végtelen számú világegyetem a végtelen térben. nidána. adhipradnyá) trisjá (szanszkrit) .Buddham. írott tibeti stong gsum gji stong chen po'i dzig rten gji khams) . a bódhiszatva szint negyedik foka tritíja dhjána bhúmi (szanszkrit) . Siva egyik jele.a 3 mibenlét tana. az az elképzelés.hármas áldozat (malac. anyja Kin Csing Triszvabhávanirdésa (szanszkrit) .háromágú szigony. írott tibeti gsum) . hanem „háromezer-nagyezer". a kála alapegysége trül (ejtett tibeti. (Meru).halotti szertartások tritéris (görög) . írott tibeti khri srong lde bcan) . mint az ida.a harmadik elmélyülés szintje trittys (görög) .3 győzelem.Héruka női társa Trois houes (vodu) .sz.indiai időmértékes vers.sóvárgó vágyakozás. férfi jellegű (pho. jang). 756-804).héros. szótag végén cezúra trisula (szanszkrit. vagy folytonosan sokszorozódó.0012 sec.látszattest trung (ejtett tibeti. a 6.hármas összefolyás (Gangesz. Vaszubandhu műve trita (görög) .kígyó.bukás trung trung (ejtett tibeti.0. táguló világegyetem Triszong Decen (ejtett tibeti. mahájána jógácsára szútra. dél. kecske. állatövi jegy. írot tibeti ltung) .. Szaraszvati). a 4. kos) trivéní (szanszkrit) . tibeti király (i. jósbarlangja a boiótiai Lebadeiában van trul ku (ejtett tibeti) .Háromlapát (Baron Samedi) Trois piquois (vodu) . adhiszamádhi.

Teljesen megnyugtatjuk. 7. változatlan. nem a dharma szerint beszélni (felfordítani-egy-szól) tul ku (ejtett tibeti. 10. ellentéte a tao ji suo. felmérhetetlen. kettősség-nélküli. hua jen pátriárka (i. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.” (Pradnyápáramitá szútra) tui (kínai) . egyforma és én-nélküli.Kígyófejű.az 5. 6. a buddháké .életemúlt tshe la dbang pa'i rig 'dzin (írott tibeti) .a Mérleg csillagkép. vörössárga tshangs pa'i dbu ga/tshangs dbug (írott tibeti) .a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike Tshangs dbjangs rgja mtsho (írott tibeti) . Folyamatosan ráirányítjuk. Megfegyelmezzük. Megnyugtatjuk.sz.védaná tshul khrims (írott tibeti) . hatalmas. Szorosan ráirányítjuk.sz. írott tibeti sprul sku. az egyik ismeretőrző tshogs lam (írott tibeti) . pratjavéksana dnyána. az utánuk álló szám alapján különböztetik meg a rengeteg sírt egymástól tu bi sevát (héber) . 780-841) TT-szám (egyiptomi) .Életkort Uraló. mint az űr. az abszolút igazságot kimondani szemtől szemben. 3. alapvető fogadalma miatt jelenik meg . hua jen pátriárka (i.folyó. felfoghatatlan. műve: Meditálás a dharmadháturól tuccsha (szanszkrit) . Egy pontba szűkítjük. nem-keletkezett. kritjánusthána dnyána tudat összpontosításának 9 fokozata .„A tudatot a meditáció tárgyára irányítjuk. üres.az 1. ajanamsza tulajdonság (10) . Újra ráirányítjuk. mongol qubilγan) . hiábavaló tudás.Theban Tombs . olyan.a Buddháé: 1. szamatá dnyána. az I csing egyik trigramja tuj ji suo (kínai) .Brahmá tshangs pa dmar ser sbrul mgo ma (írott tibeti) .a fák újéve (svát 15) Tu sun (kínai) .tsandalí (írott tibeti) .brahmá randhra/amrita brahmá tshe 'das (írott tibeti) . délkelet. Kiegyensúlyozottá tesszük. áthatja a 3 időt. 557-640). 9.a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike Tsung mi (kínai) .azaz thébai sírok.dharmadhátu dnyána. 8.síla tso'urí (írott tibeti) .szambhára márga tshor ba (írott tibeti) . 5.egy láma inkarnációja tulá (szanszkrit) .szemben-egy szól.hamis.Cangjang Gyaco Tshangs pa (írott tibeti) . ezzel a betű-jellel jelölik a szakirodalmak a thébai nyugati parton található nemesi sírokat. 2. 4. ádarsa dnyána.

8.Örömteli Ég. állapota turim (héber) . teljes-felismerés tudatállapota (mélyalvás. a dolgok nem-keletkezése. teljes-felismerés). saját testük állandó világosságot áraszt. ő volt az első régens (gyalcab) 1762-től a 8. 10.bunkósbot tun vu (kínai) . a csonyi bardo turíja avaszthá (szanszkrit) .gyermek-novícius Tung hszüan (kínai) .isteni barlang. virágok és madarak veszik körül őket.az első isteni barlang.a második isteni barlang. a vágybirodalom 4. ébrenlét.sz. a Kegyes Szeretet. kötete. kb. szatori tung (kínai) . Visnu avatárája Tumburu (szanszkrit) . a mélyalvás Brahmannal egyesülő állapota.buddhista barlangtemplom-rendszer Kínában. az árnyék. 7. kiegészítése a Tai ping Tung san (kínai) . 759-ig turíjá (szanszkrit) . i. hallás.AUM turíjávaszthá (szanszkrit) . az elégedett istenek ege.e. innen jött Gautama Buddha és itt várakozik az eljövendő Buddha.a 3. a taoista kánon 2.az apszaraszok táncmestere tumo (ejtett tibeti) . a taoista kánon 1. dalai láma idején tulszí (szanszkrit) .a bódhiszattváknak: 1. Maitréja lakhelye. kínai Doushuai) . a vidám. írott tibeti bstun sing) . a varázslat. 2. isteni barlang. kötete. 9.a belső hő fejlesztésének módszere. kiegé-szítése a Tai hszüan tung hing (kínai) .Tózan Tung san Liang csie (kínai) . alkalmazkodás.a 4. 4.sokkszerű megvilágosodás.bőr tvilembájtli (jiddis) . Maitréja. a visszhang.a lhászai Tengyelingkolostor vezetője.Tulku Dzsampel Delek (ejtett tibeti) . dga' ldan. a test hőmérsékletének tudatos emelése tun sing (ejtett tibeti. kiegészítése a Tai csing Tunhuang (kínai) .az 5. 3. a taoista kánon egy-egy kötete Tung csen (kínai) . századtól i. önkívület. szintje. az életkor 4 ezer év Tüdev (mongol) .a tfilin kivétele tartójából . káprázat. kötete. 6.Tódzan Rjókai Tung sen (kínai) . 4. a taoista kánon 3. 5.a lélek 4. (a dolgok olyanok.fa. takilcsi (1938-) tűrés (10) . az itt lakók 4 ezer évig élnek. mint) a láng.a Tóra-szöveg sorai Tusita (írott tibeti jid dga. az űr tvaccs (szanszkrit) . az álom. alvás.

megsemmisülési elképzelés. a balszerencse istennője tyúk órája (kínai) .rituálé és belső elmét nemesítő gyakorlat.lét u rgjan (írott tibeti) .Tyché (görög) . amely fent állati fejet visel.kobraistennő. Alsó-Egyiptom védelmezője uásziká (szanszkrit) .extázis ubhaja kritatva (szanszkrit) .mindkét nagylábujj-tartás (ha-tha jóga) ubhaja robhága vimukta (szanszkrit) . amely csak az elmúló anyagban hisz.ge nyen ma uasz-jogar (egyiptomi) . a tejóceán köpülésekor keletkezett uccshéda (szanszkrit) . a pratjékabuddha és a buddha ubhajacsarjá tantra (szanszkrit) . más néven: anátma váda (madhjamaka).17-19 U u (japán) .a megsemmisülés nézete uccshéda ditthi (szanszkrit) . alul villás végződésű hosszú pálca. a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike.filozófiai iskola.tiszta. papi rang a legalacsonyabb papi méltóság. rendszerint istenek kezében találkozhatunk vele ubbégapíti (szanszkrit) .a két minőség figyelembevétele általi megszabadulás. aki megvalósította mély összpontosítást. a megsemmisülés feltételezése. az apokjadharman egyike.végzetistennő.mindkettő (önmaga és más) által okozott ubhaja pádángusthászana (szanszkrit) .megsemmisülés uccshéda darsana (szanszkrit) . szélsőséges nézet. amely Széth-re emlékeztet.női papi rang Uadzset (egyiptomi) .Uddijána uab (egyiptomi) .hatalmi jelkép.keletkezés . amely minden állandótlanságát vallja.szárnyas ló. annihilacionizmus uccshéda váda (szanszkrit) . az egyik tantra-módszer ubhajarobhágavimukta (szanszkrit) . tagjai tényleges templomi szolgálatot adtak uabet (egyiptomi) .tibeti „fejes” írás. az indiai lancsa írás után ucsiva (japán) . a megsemmisülésbe vetett hit ucsen (ejtett tibeti) .kerek legyező udaja (szanszkrit) .árja pudgala Uccsajhsravasz (szanszkrit) .

lelkes kijelentés.lustálkodó udbhászin (szanszkrit) .a Száma véda verseit éneklő hindu pap udhaccsa (szanszkrit) . az egyik béklyó uddham bhágija (páli) .Szuddhódana puróhitája i. a holttest uddhitattá (páli) .önmegnyilvánult. vékonybél. része. nem emberi kéz készítette tárgy. a felső folyammal viaskodó uddhitat (páli) .felhelyezés.a légzés szabályozása a mellüregben.megszomjazás udászín (szanszkrit) . a Vaisvánara Átman eszme megalkotója uddhaccsa (szanszkrit) .magasztos udbhava múrti (szanszkrit) . szobor Uddaka (páli) . Svéta-kétu apja. szamojadzsanáni uddhaccsa kukuccsa (szanszkrit) . a holttestet ravatalra Uddijána (szanszkrit. az ő tanítványa volt az első 5 aszkéta a Buddha mellett udumbara (kínai you tan) . táplálék-bevitel udána vata (szanszkrit) . 526-ban Udána (páli) . ájur véda udána váju (szanszkrit) . egy tanítás közlése hason-lat segítségével. ihletett megnyilatkozás.a dzsiva csírából.északnyugat-indiau ország uddijána bandha (szanszkrit) . ájur véda udanjá (szanszkrit) .e. (Tripitaka). a dváda sánga-sászana 5.guru. aggodalmas-kodás-bánkódás. a rekeszizom felhúzása udgátar (szanszkrit) . szórakozottság.Ráma jógamester a rádzsagahai iskolában Uddálaka Aruni (szanszkrit) . fejlett tanítvány.Udáji (páli) . szózatok. az egyik vata.a gyomorra és a felső bélszakaszra vonatkozó eltérések. magból született létfokozata. .felszálló prána szorítás (hatha jóga). Szózatok udána (szanszkrit) . Buddha egyik első tanítója megvilágosodása előtt.a felső részhez tartozó.felhelyezett. írott tibeti u rgjan. az elmélyülést akadályozó hiba udó (japán) .nyugtalanság-gyötrődés.a kilencedik béklyó.a fiatal Buddha egyik tanítója Uddaka Rámaputta (páli) . o-rgjan) .(Ficus Glomerata) hosszú idő alatt (3 ezer évenként) csak egyszer (vagy egyszer sem) virágzó növény udviddzsa (szanszkrit) .Tipitaka.a Cshándógja upanisad szereplője. tanítása meditáció a sem a tudáshoz. hindu bölcselő.a jobb kéz gyakorlatai (szimbolikusan) Udraka Rámaputra (szanszkrit) .izgatottság-fásultság. sem a nem-tudáshoz vezető útról.

Észak-szíriai város volt a Földközi-tenger mellékén. aki a nevet anyjától.himnusz.a sinto családi istenei. (Áldott légy. ?902?) .sz. Szeppó tanítványa.csan Ugarit (egyiptomi) .Balaráma és Révati fia. Párvatí. az első óbhásza ugra (szanszkrit) . malbis arumim. melyet Hórusz a Széth-tel vívott küzdelme során elveszített. kavicsos terület a forró vizes medence körül a kert-ben Ummon Bunen (japán. Tózan és Harjó mestere Ungo Dójó (japán.tenger.az északkeleti bagolyfejű Ulupí (szanszkrit) .Siva társa.a 7. erőteljes amulettként segített a bajokból való kilábalásban.sz. Ménától kapta vezeklése idején. Irávat anyja Umá (szanszkrit) . dicsőítő ének Ulkámukha (szanszkrit) .nága-tündérlány.szótó zen mester (i. az indiai urdu után umi (japán) . az egyiptomi érdekszféra egyik kiemelt jelentőségű helye uggaha nimitta (páli) .Viruddhaka fia. Örökkévaló Istenünk. madhjamaka umdze (ejtett tibeti) . magát a bajt nem előzte meg uddzsáji pránajáma (szanszkrit) .) ukijoe (japán) .guggoló ülés ukpa (ejtett tibeti) . a nimitta felbukkanó fényjele. ám Thot visszaadta neki.énekvezető ume (ejtett tibeti) .zen mester (i.a sinto szentély környékének lakóhelyei. fametszet ukkutikappádam (páli) . betegségből való gyógyulásban.teljesen kiterjedt légzés (hatha jóga) udzsigami (japán) . egy isteni lény riasztó megnyilvánulása új ruha felvételekor .áldás (héber) . mindenszentek ünnepe Ulmuka (szanszkrit) . 864949). egyházközség uen (japán) . hónap idusa.szörnyűséges. de lehetnek egy kisebb közösség által tisztelt szellemek is udzsiko (japán) . a prakriti jelképe. testvére Nisatha úlumukha mthing nag 'ug pa'i mgo can (írott tibeti) .avidjá létfokozat udzsat-szem (egyiptomi) . Iksváku leszármazottja Ullambana (szanszkrit) .Hórusz szeme.a lebegő világ képei. a világ királya.jelzés-elérés.fülesbagoly uktha (szanszkrit) .Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. aki felöltözteti a mezíteleneket.tibeti „fej nélküli” írás. kínai Jün men Ven jen) . a látható tárgy nélküli tárgy-látás. Kjórin. kínai Jün csü Tao jing) .

nidána. bekenés illatos kenő-csökkel.az 5 ragaszkodás a léthez upádátr (szanszkrit) . a dvádasángasászana 12. a paticcsa szammupáda 9.felhő-víz. káma. önléthez. öltöztetés.másodlagos szövet. a tantrák). a létmegragadás tárgyait képező tapasztalási elemek. a Kálacsakra kilencedik mezője upádána kárana (szanszkrit) . a dharmákkal kapcsolatos komoly utasítások (pl. mécses gyújtás. közelítés upacsára szamádhi (szanszkrit) . fürösztés. létalap (khanda. körüljárása. az 5 érzékszerv és tárgyaik upádájapradnyapti (szanszkrit) . ragaszkodás a kéjhez.a megragadás/tulajdonítás alapja/tárgyai. kötődés a kielégülés tárgyához. szertartásokhoz /silabbatam/. kilésza. szertartásokhoz.általános koegzisztenciális kapcsolat. közönséges.az összeszedettségre összpontosítás állapota. tapadás a léthez (kéjhez /káma/. felövezés szent zsinórral. a 9. páli) . megragadás.a megragadó. az én vonatkoztatási alapja.unhísza (páli) . tapadás.csimbók. áldozati ételek átadása.metaforikus eszköz upadája rúpa (szanszkrit) .függő elnevezés upádána (szanszkrit. kapaszkodás.a tulajdonítás alapját képező 5 halmaz. írott tibeti man ngag) . virág átadás. közvetlen ok upádána szkandha (szanszkrit) .koncentráció az egység megközelítéséhez upacsáramatta (szanszkrit) .függő testiség. általános vallási útmutatás.önfelfújódás (önhittség) unszui (japán) . tüzelőanyag.és kézmosáshoz. vakhithez /ditthi/. a létmegragadás halmazai. ajándékosztás. diadém unmaní (szanszkrit) .16 cselekvés az istenség tiszteletére: hellyel kínálás. önigenléshez /attavádo/).tapasztalás upacsára (szanszkrit) . része upadhátu (szanszkrit) . víz arc. megközelítési koncentráció upacsáraddzsána (szanszkrit) . következménye a bhava. eltávozik a testből. ami a sajátunk upádánapaccsajábhava (szanszkrit) . tömjénfüstölés. kamma) . test. fejék. tagja. a családját elhagyó szerzetes upabhóga (szanszkrit) . víz szájöblítéshez. a sajátmagának tulajdonító alany upadésa (szanszkrit.kerék. ájur véda upadhi (szanszkrit) .tudatosság nélküli (manónmaní) unnati (szanszkrit) .vallási alapelvek. vakhithez. víz lábmosáshoz.

közvetlen tanítás (szad = ül. a Buddha egyik vita-partnere Nálandában upama (szanszkrit) .upadhjája (szanszkrit) .másodrendű szenvedélyek. ügyes módszer. beszéd. ezt csak a bráhmanák végzik upanisad (szanszkrit) .megfelelő eszköz. ksánti. ürítés. neheztelés upanája (szanszkrit) .e. ni = le). szennyezett szenvedély.belső ízzás (írott tibeti thop pa.10 korlátozottan kárhozatos tudatossággal összefüggő szamszkára upalabdha (szanszkrit) . helyes módszer.összehasonlítás upámsu (szanszkrit) .közel hoz. a ház-nál. 8.egy mantra mormolása (még: vácsanika. sudráknak tilos.tanító. mint a rendi előírások oktatója upadiszésza nirvána (szanszkrit) . mellékvágy upaklésa parittabhúmika dharma (szanszkrit) .acsarja. fogás. szakja férfi.üdvös módszerek (dána.ádzsívika vándoraszkéta Upakkilészaszutta (páli) . vírja. az arahat állapota upaddzshája (szanszkrit) . semlegesíti a gyenge karmát upagrahana (szanszkrit) .Beszennyezettség szutta (Tripitaka Szútrapitaka 128. az üdvözülés módszertana upája kausalja (szanszkrit) . írott tibeti thabs) .gyűlölet. sz. njer thob) upálambha (szanszkrit) .nem valóságos a meditációs tapasztalat. megszerzés.romboló karma. i. nemzés upája (szanszkrit. egy idősebb szerzetes (thera) upaghátaka kamma (szanszkrit) .kétségbeesés Upaka (szanszkrit) .-i prózai szövegek . járás. a brahmácsári felnőtté avatása.egyszerű nirvána.) upaklésa (szanszkrit) . bevezetés. hallás. ízlelés. a szánkhjá-ban: látás.a szentelt zsinór átadása. szaglás.egy laikus nigantha hívő. beavatás upanájana szanszkára (szanszkrit) . mánaszika) upanáha (szanszkrit) . upa = mellé. bírálat Upáli (páli) . szamádhi) upájásza (szanszkrit) .applikáció a vitában upanájana (szanszkrit) . síla. felfogás.fejősajtár. tapintás.

elnyerés.újjászületéssel létrejött istenek upapatti dhjána (szanszkrit) .előírások a szerzetesnőkre (5 szabály) upásziká szamgha (páli) .nemzőszervek. tisztelet. ötfogadalmú hívő. ejtett tibeti ge nyen.tisztelők. páda. felszentelés (a buddhistáknál 20 éves kor után). páju.teljes felavatás.világi női hívő upászika síla (szanszkrit) .elnyugvás.születéstől birtokolt mágikus erő upapílaka kamma (szanszkrit) . a hazugságtól és a részegítő italoktól upászaka síla (szanszkrit) . hódolat útján upászaná/daivi mimánsza (szanszkrit) . lecsendesülés upászamá darsana (szanszkrit) . upasztha) egyike upaszthápaná (szanszkrit) .az újjászületés után megta-pasztalt karma-hatás upapatti déva (szanszkrit) . szakrális hely vagy tárgy upászika (páli. aki tartózkodik az öléstől.upanisszaja (szanszkrit) . ejtett tibeti ge nyen ma) . a lopástól. meditáció.teliholdkori második áldozat upapadja parinirvájin (szanszkrit) .áldozat hitvallás. ortodox darsana.nyugalom upászampadá (páli) . világi követő. az 5 kárméndríja (vács.elmélyülés .nemzés upászaka (páli.spontán születés.gyapot tömítő a test nyílásainak elzárására upastha (szanszkrit) . páni.a kisebb. alapítója Angirasz.a születés összpontosítása upapattilábhika (szanszkrit) . világi hívek.hódolat.döntő segítség upánsujádzsa (szanszkrit) .a férfi világi hívők egyháza upaszamá (szanszkrit) .szemlélet upászamádhitthanam (szanszkrit) . az istenek és a poklok világá-ban upapaddzsa védaníja kamma (szanszkrit) . elérés upászaná jadnya (szanszkrit) .a születés után elért teljes nirvána upapáduka (szanszkrit) . mellék puránák uparati (szanszkrit) .Viráta székvárosa upapurána (szanszkrit) . a Brahman és Sakti azonossága.az elme világtól visszavonult állapota uparuddha (szanszkrit) . a nemi eltévelyedéstől.közömbösítő karma Upaplavja (szanszkrit) . írott tibeti dge bsnjen) . Isten a teljességben megjelenő ánanda.a női világi hívők egyháza upasztha (szanszkrit) .előírások a férfi szerzetesekre (5 szabály) upászaka szamgha (páli) . a hódolat erőköre.

Gaia szülte önmagából úrdhva dandászana (szanszkrit) .megjelenés. felülemelkedés.fölfele irányuló rúd-tartás (hatha jóga) .segítő karma az élet folyamán Upatissza (páli) . a holdhónapban a 14. lelki egyensúly.az egykedvűség tisztasága upékha szamboddjanga (szanszkrit) .háromnapos ünnep a halottak tiszteletére uranios (görög) . a hazugságtól.havi 4 ünnepnap böjttel (holdtölte. páli upekkhá. születés (csittakkhana) uppala (páli) . napon) uppáda (páli) . a kétszer születettek jelképe a jadzsnyópavita szertartás alatt az upanajamán upéja (szanszkrit) .böjti nap. a születés előtti karma folyamat (kamma bhava) megtestesülése upavásza (szanszkrit. napon holdtöltekor és az 1. egykedvűség.az egykedvűség általi megvilágo-sodás upékkha (szanszkrit) . a szammá boddzshangá 7. megbékéltség.melléktudomány a védákhoz upavisthakónászana (szanszkrit) .a jelenlegi életfolyamat. ideiglenes fegyelem upavéda (szanszkrit) . írott tibeti njin zag gcig pa'i khrims brgjad/bsnjen gnas) . a lopástól.az ég istene. tényezője upékha indríja (szanszkrit) . a negyedik erény upószatha (páli) .idős bhikkhuní.a semleges érzés képessége upékhá parisuddhi (szanszkrit) .kéklótusz Uppalavanná (páli) . a zenés-táncos mulatozástól és a délutáni étke-zéstől upavaszatha síla (szanszkrit) .ülő szög-tartás (hatha jóga) upavita (szanszkrit) .jóspapok (látnokok) a sintóban urabon e (japán) .égi Uranos (görög) .cél upékhá (szanszkrit.az újrakeletkezés folyamata urabe (japán) .kiegyensúlyozottság. napon újholdkor. egy kolostor vezetője uppatthava (szanszkrit) .zsinór.upathambhaka kamma (szanszkrit) . a Buddha csandála tanítványa upatti bhava (szanszkrit) .1 napra vonatkozó 8 törvény. a magas és szeles fekvő-helyen való alvástól. nyugalom. újhold és hozzájuk képest a 8.előírások a holdfázis-változások napjára (8 szabály) upavasztha (szanszkrit) . részegítő italok fogyasztásától.Száriputta. 1 napig tartó önmegtartóztatás: tartózkodás az élet kioltásától. a nemi eltévelyedéstől. írott tibeti btang snjoms) kiegyensúlyozott életmód.

település Magadhában Uruvilvá-Szenáni (szanszkrit.aki magasabbra tör Ureusz (egyiptomi) . a Bháraták ősanyja Usanasz (szanszkrit) .város a Gangesztől délre. „aki válaszol” .magasra nyújtott lábtartás (hatha jóga) úrdhvarétussza (szanszkrit) . a mai Buddh gaja közelében.feltartott szájú kutya-tartás (hatha jóga) úrdhva padmászana shírsászana (szanszkrit) .sírmellékletként állított. Gajá Kasszapa). Ré Harakhti és Haroérisz ábrázolásain a napkorong védelmezője. aki az elhunytat helyettesíti.fölemelt íj-tartás (hatha jóga) úrdhva kukkutászana (szanszkrit) . testmeleg .felső lótusz teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) úrdhva praszárita ékapád ászana (szanszkrit) .Padmaszambhava Urmilá (szanszkrit) . hőség.kis méretű szobor. ha a túlvilágon dolgozni hívják usmá (szanszkrit) . a királyság védelmezője. páli Uruvélá) .az aszurák papja Usasz (szanszkrit) .függőlegesen kinyújtott egyik láb-tartás (hatha jóga) úrdhva praszáritapád ászana (szanszkrit) . egy-egy ember modellje.felfele tartott arc hát-tartás (hatha jóga) úrdhva mukhashván ászana (szanszkrit) . tulajdonosának vonásait őrző szobrocska.a 3 tűzpap egyike (Nadí Kasszapa.felső kakas-tartás (hatha jóga) úrdhva mukha pashcsimóttán ászana (szanszkrit) .hajnal.a sperma visszatartása (hatha jóga) urdhvaszrotá (szanszkrit) . ide visszatérve mondta el Tűzbeszédét.egy bráhmin a Dzsanaka udvarában rendezett vita résztvevője usébti (egyiptomi) . Kaksmana felesége úrná (szanszkrit) . első prédikációja után. Purúravasz felesége.fehér szőrpihe a Buddha szemöldökei között Uruvélá Kasszapa (páli) . akár többedmagával is Urgjen Cokje Dordzse (ejtett tibeti) .meleg. Pradzsápati lánya Usaszta (szanszkrit) .Dzsanaka lánya. ma Szujata Urvasí (szanszkrit) .apszarasz.úrdhva dhanurászana (szanszkrit) .a királyi fejékek homlokrészét díszítő kobra. a Buddha itt érte el a megvilágosodást.felső lótusz fejtartás (hatha jóga) úrdhva padmászana szarvángászana (szanszkrit) .

Ramszesz uralkodói neve uszíra (szanszkrit) .Ré igazsága hatalmas.erőteljesen kinyújtott-tartás (hatha jóga) .teve-tartás (hatha jóga) Uszermaatre (egyiptomi) .meleg.az istenség tudatállapota Uttamaudzsa (szanszkrit) .a kék lótusz-szerű hasadás hideg pokla utpalam (szanszkrit) . ájur véda usnísa (szanszkrit) . II. korona.kék lótusz utpannakrama (szanszkrit.forró.a dzsiva legmagasabb (emberin túli) létfokozata. Mózes.a 3.vrisni herceg uttána pádászana (szanszkrit) . hideg pokol uttama (szanszkrit) . píti.a dolog teremtő mivolta utpádjatvát (szanszkrit) .minden kérdésben van egy újabb kérdés utcshéda dristi (szanszkrit) .nyújtott lótusz páva-tartás (hatha jóga) uttánászana (szanszkrit) . fejék.a Buddha koronája. hőség út a megvilágosodáshoz .vendégtábla a szukotban (Ábrahám. a figyelem behatolásának segítője. a nirvédha-bhágija első szakasza.hevítés.testmeleg usna (szanszkrit) .usmagatá (szanszkrit) . Izsák.erőteljes-tartás (hatha jóga) utpáda (szanszkrit) . upékha utai (japán) . virija. diadém. passzaddhi.koponyadudor uspizin (héber) . írott tibeti bskjed rim) . Dávid) ustrászana (szanszkrit) . szamádhi.a bírana gyökere uszmá (páli) . József. hajcsimbók usnísa vidzsajá (szanszkrit) .keletkezés utpádakatvát (szanszkrit) .szati.megidéző fokozat utszada (szanszkrit) .a legfőbb teremtett test közvetlen kapcsolata az élvezetek testével.nyújtott láb-tartás (hatha jóga) uttána padmá majúrászana (szanszkrit) .recitatív zene utata fukasi (japán) .rövid. kidudorodás a fejtetőn.annihilacionizmus utkatászana (szanszkrit) .nó énekmód utaimono (japán) . Jákob.a dolog teremtmény mivolta utpala (szanszkrit) . a nirmánakája egyik jegye uttama purusa (szanszkrit) . dhamma vicsaja. hevítés. avidjá létfokozat Uttama manu (szanszkrit) . Áron. amikor eléri teljességét. az a tetőpont (múrdhana) usman (szanszkrit) . manu uttama nirmánakája (szanszkrit) .

szarada.emberen túli. kínai Yu dan yue) . ejtett tibeti Dra mi nyen Ling. hémanta. az 5 természeti törvény egyike uzeht-gallér (egyiptomi) . fáradhatatlanul működő utthita haszta pádángusthászana (szanszkrit) . vassza) utunijáma (szanszkrit) . tkp.a vitában a válaszadó. Abhimanju felesége Uttara (szanszkrit) .Viráta lánya.szerzetesek felső ruhája uttara szánkhja (szanszkrit) . mint a Dzsambu-szigeten élők.emberfeletti tettet állít magáról valaki uttara mímánsza (szanszkrit) . alföldrészei a Kuru és a Kaurava uttarimanussza (páli) . sziszira) vagy 3x4 hónap (hémanta. amely végső valóság természetével foglalkozik Uttará (szanszkrit) . írott tibeti sgra mi snjan gling.széles. aki megvédi álláspontját uttara szamga (szanszkrit) . a csúf hangúak szigete. gimha.kinyújtott háromszög-tartás (hatha jóga) utu (páli) .minden emberi ismeretet megha-ladó utthána (szanszkrit) . durva beszédűek.évszak. nyolcszor magasabbak.buzgó. magasabb fokú védánta uttara paksa/paravádin (szanszkrit) .Viráta legkisebb fia uttara jóga (szanszkrit) . feltehetőleg . ez tudatja velük közeledő halálukat. hónapok. gyöngyökből összeállított.uttara (szanszkrit) . a niródha gyakorlatok uttarimanussza dhamma (szanszkrit) .évszak-törvény.újabb szánkhja Ísvarakrisna után Uttarakuru (szanszkrit. vasszána. a gyöngysorokat félköríves.későbbi tudás. több soros ékszer. más nézet szerint haláluk előtt 7 nappal durva hangot hallatnak. lakói ezer évig élnek. gimha. hátsó részén ellensúllyal. 6x2 hónap (vaszanta. alsó részén gyöngy vagy nemesfém függőkkel.a mimánszá bölcselet későbbi irányzata.kiemelés a szamádhiból utthánavat (szanszkrit) . vagy gyakran sólyomfejet formázó széles arany dísz fogja össze. a hatha jóga uttara manusja dharma (szanszkrit) .nyújtó oldalsó szög-tartás (ha-tha jóga) utthita trikónászana (szanszkrit) . nem ismerik az idő előtti halált.a Mérut körülvevő 4 kontinens közül négyzet alakú északi.nyújtott kéznagylábujj-tartás (hatha jóga) utthita párshvakónászana (szanszkrit) .újabb jóga. nyers.

ávénikabuddhagúna váda vidjá (szanszkrit) .Csölkhaszum.állam a Gangá északi partján.eltulajdonítás.védánta mester (i.) műve: Bhámati. a szó leküzdése Vácsaszpati Misra (szanszkrit) . fővárosa Vészálí . Közép-Tibet egyik tartománya V va (ejtett. páni.fehérajkú szarvas vaadnáht (jiddis) . mána-szika) vácsanika tapasz/vácsika tapasz (szanszkrit) .kijelentés.egy mantra hangos kiejtése (még: upámsu.hatalmi jelvény is volt. írott tibeti dbus gtsang) . szerencsétlenség. egyes királyok az épületekről kivakarták elődeik nevét. beszéd. Cang. páda. upasztha) egyike vacsana (szanszkrit) . boldogtalanság a sintóban Vádzsasravasza (szanszkrit) . csak megnyilatkozás vacsana patha (páli) . sz. fővárosa Vészálí Vaddzsí rádzsaság (szanszkrit) .sz. (uzeht = széles) uzurpálás (egyiptomi) . időszakos folyók rendszerint kiszáradt medre vadzavai (japán) .sivatagi völgy.a bhikkhuk bírálatának tilalma vácsanika (szanszkrit) . Sankara Brahmá szútra kommentárjának kommentárja Vaccsha (páli) .csapás. de a közemberek ábrázolásain is igen elterjedt.észak-indiai állam a Gangá mellett. a haiku-írás szem-lélete vács/vák (szanszkrit) . majomiskola. váhnáht vabi (japán) .a vita művészete vadagalai (szanszkrit) . írott tibeti) .a beszéd. 10.északi srívaisnavák.a köznapiban felismerni a törvényszerűt. az 5 kárméndríja (vács. hogy saját művükként tüntethessék fel az utókor számára Ü Cang (ejtett tibeti.az összejövetel éjjele.21-23 vádi (egyiptomi) . központjuk Srírangam.beszéd. aktív megváltás vádamárga (szanszkrit) . és a sajátjukkal helyettesítették. a világ múzeumaiban számos szép állapotú példány található.a Káthaka upanisad szereplője Vaddzsí (szanszkrit) .a vita menete vaddisznó órája (kínai) .egy bráhman vácskarma (szanszkrit) . nem ítélet. páju.

3.ájur véda vadzsikaranacsikitsza (szanszkrit) . hogy önmagából.sz. 8. írott tibeti rdo rdzse theg pa) gyémántkocsi. 11. dualizmus érzete a tantrikus gyakorlatok közben. kínai dzsin kang. a nők lebecsülése vadzsra kája (szanszkrit) . bármely spirituális rendszer elítélése. illetéktelenek előtt felfedni a titkos tanításokat. a testben az agyhoz kapcsolódik vadzsra jána (szanszkrit. drágakő. 13.Indra villáma. más okból. annak vizsgálata. írott tibeti rdo rdzse 'jigs bjed) Mandzsusrí Jamántaka Vadzsrabódhi (szanszkrit) Nágárdzsuna iskolájának követője. a bódhiszattva-fogadalom megszegése. elmulasztani a káros egyének elpusztítását. a harmonikus kapcsolat megszakítása vadzsra-testvéreinkkel. mindegyikből vagy ok nélkül keletkezett vadzsra kila (szanszkrit. különleges mesterek nevének jelzője vadzsra dnyána (szanszkrit) .sz. Nágabódhi tanítványa (i.gyémánttest. imajogar.varázstőr a szellemek elleni harchoz Vadzsra Tro di (ejtett tibeti) .a thai buddhizmus egyik legnagyobb egyházatyja (i. naiv realizmus és minden tagadása. 6. 7. az egyetlen élet alatt is megtehető út. a Buddha tanításainak elutasítása vagy cáfolata.aprólékos gyémánt módszer. 1859–1921) vadzsra (ejtett tibeti dor dzse. az őszinte érdeklődés elutasítása. a súnjatá jelképe. testünket alantasnak tekinteni. hogy minden dharmáról elmondható: nem igaz. a fehér és vörös bindu erejének gyengítése. ejtett tibeti pur bu) . kételkedés a gyakorlatok hatékonyságában. nemzés. írott tibeti rdo rdzse. 9. japán kongó. a testben az agyhoz kapcsolódik Vadzsrabhajrava (szanszkrit. 670-741) . 14. a tantrikus iskola (mantrajána).gyémánt-tudás.vádzsikarana (szanszkrit) . a szellemi és fizikai összetevők tökéletes egysége eredeti tisztaságában vadzsra kana jukti (szanszkrit) . megszakítani a kapcsolatot a guruval. 5.Dordzse Szempa haragvó megjelenése. 2. 4.erősítők. mongol ocir) . gyémánt.szerzetesnő Vadzsiranyánavarórasza (szanszkrit) . szexualitás. 12. Aksobhja másik neve Vadzsra Héruka (ejtett tibeti) . tévedések a gyakorlatban: 1. ájur véda Vadzsira (szanszkrit) . 10.Vadzsra Héruka női társa.

a Vérivó Gyémántnemzetség feje vadzsrajána (szanszkrit. a nyugati kapu őre Vadzsrászana (szanszkrit) .nagy kifejtés iskola. írott tibeti phjag na rdo rdzse) Gyémán-toskezű. a buddhák szellemőse.a vörös bindu (Bódhicsitta) női jidamja Vadzsrakrodhésvarí (szanszkrit. i. írott tibeti rdo rdzse theg pa) gyémánt jármű Vadzsrajógini (szanszkrit) . a forma szkandhájának jelképe vadzsrópana szamádhi (szanszkrit) . hínajána filozófiai rendszer.az őrzés éjszakája a brit előtt vaibhászika/szarvásztiváda (szanszkrit) . a tükörszerű bölcsesség.sz. jelképei virágból készült íj. mert megitta Ráhu mérgező vizeletét.a Vasbéklyó Asszonya.sinto mozgalom a japán ősiség megerősítésének céljából a Kangaku ellen váhana (szanszkrit) . a Tökéletes Öröm keleti birodalmából.gyémánt mester Vadzsraccshédika (szanszkrit) . írott tibeti sgo ma lcags grog ma) . a jaksák egyik szintje vadzsrapánijaksa (szanszkrit) . Dordzse Csang Vadzsradhátvísvarí (szanszkrit) . amiben megszűnik az alany-tárgy szemlélet Vagakusa (japán) . írott tibeti ba dzre heruka) . a megvilágosodott energia bódhiszattvája. 18 aliskolája van .hordozó állat váhana mandapa (szanszkrit) .gyémántlényegű.Krisna diszkosza Vadzsránanga (szanszkrit) . kard és tükör Vádzsrapáni (szanszkrit. írott tibeti rdo rdzse 'chang) Gyémántjogart Tartó.a 4 égtájat őrző jaksák Vadzsrasinkhalá (szanszkrit. 300-500 Vadzsradhara (szanszkrit.Gyémánt szútra. a gyarló elme. a mennykőkezű dhjáni-bódhiszattva.Mandzsusrí egyik alakja.a gyémánthoz hasonlatos össze-szedettség a bhávanámárga végén. ejtett tibeti Dor dzse Szem pa) .a Buddha saktija Vadzsrahéruka (szanszkrit.szertartási eszközök tárolására szolgáló helyiségek a templomban váhapphalá (szanszkrit) .a bőséges gyümölcs istenei váhnáht (jiddis) .vadzsrácsária (szanszkrit) .gyémánttrón a Dzsambudvípán Vadzsraszattva/Aksóbja (szanszkrit.Vadzsrahéruka társa vadzsranábba (szanszkrit) . fekete. Amóghasziddhi társa. társa Szamgye Csenma. írott tibeti ba dzra kro dhí shvari ma) .

minden az ő testének transzformációja Vaisnava purána (szanszkrit) . az élők egy őslétező testéből szár-maznak. közönyösség (mridu. hanem ismeretelméleti Vaishvanaranirghósa buddha (szanszkrit) . sajátság. 6. mahájána szöveg vairágja (szanszkrit) .széles. imádat.következetlenség vaisamja (szanszkrit) .a gunaegyensúly megingása. 1. sz. lényeg. a kereskedők és a pénzemberek tartoznak. pará bhakti).elemzések.merészség. vágytalanság.Vjásza tanítványa vaisáradja (szanszkrit) . utálat. a njája rendszertől ellentétesen nem logikai. elsápadás.az északi világrész buddhá-ja vaisja (páli véssza) . Kanáda (i. szenvtelenség. a bhakti része (még: rágátmika. 2.) alapította. különbözőség. bizonyosság vaisáradja prápta (szanszkrit) . tibeti április második és május első fele vaisamikatvam (szanszkrit) . nem-létezés). tevékenység.vaidalja (szanszkrit) . alkotóelemei: 1.hódolat. a kézművesek.sz. 3.Durgá egyik anyai kiterjedése . a dvádasángasászana 9.hindu. vagy i. közember vaisnava (szanszkrit) . adhimátra. madhjama. egy buddha 4 bizonyossága (csaturvaisáradja) vaisésika (szanszkrit.a menny egyik része. 5.Kilenc dharma. kartámasz a jógában (karmankó) vaisáka (szanszkrit) . mentesség a vágyaktól.hindu dharma vaikhariva (szanszkrit) . amelybe a hagyomány szerint a földművelők. szemlélődő elmélyedés. 5.közömbösség. egyenetlenség Vaisampájana (szanszkrit) . Visnu lakóhelye vaimalja (szanszkrit) . a hinduizmus egyik bölcseleti rendszere. benső összefüggés (néhol: 7.(visésa = megkülönböztetés) a világ öröktől fogva létező szubsztanciáiból állnak az atomok. meg nem fogható alkotóerő vaidika dharma (szanszkrit) .Visnu követői.a 4 örökletes varna egyike. sz.6 Mahápurána Vaisnaví (szanszkrit) . része vaidhi (szanszkrit) .makulátlan vaipulja (szanszkrit) . kínűző.a szent bizonyosság birtokosa. kínai seng lun) . tulajdonképpen a mahájána Vaipulja szútra (szanszkrit) . Isten ezek irányítója. a számjávasztha felbomlása. para). 4.e.a hallható para Vaikuntha (szanszkrit) . egybe tartozás.

foka vak/vács (szanszkrit) . érzékcsalódás. Kuvéra Vaisvámitra (szanszkrit) . Bhíma apja a Mahábhá-ratában.egy ráksasza Vakkula (szanszkrit) . valószínűleg a legrégebbi purána váju/vájo (szanszkrit) . a női társa Jingcsokma. Egyetemes Lélek vaitarani (szanszkrit) . manu. a singon és tendai szektában az Ádibuddha. szkandha-szimbólum: fehér. Visnu figyelmeztetésére bárkát épített családjának. írott tibeti rnam thos sras) . a jaksák ura.Biblia. ha-levegő. a szthula saríra része vák karma (szanszkrit) . írott tibeti rlung) . a tudatosság szkandhájának jelképe. Bhíma apja váju mandala (szanszkrit. bídzsája az a vagy a vam. Szúrja fia vaja dhamma (szanszkrit) . szóbeli cselekedet.Vaisrávana (szanszkrit. a Brahman egyik megnyilvánulása. ra-tűz. kínai feng lun) . az északnyugati irány ura. a dharmakáját megszemélyesítő transzcendens buddha. 8.arhat a Buddha közelében válakhilja (szanszkrit) . kha-űr).versforma. az anyag gáz állapota.sz. szél.védikus tanítómester Vaisvánara Átman (szanszkrit) . 5+7+5+7+7 szótagú sorok Vaka (szanszkrit) .felbomlási tényezők vája dháraná (szanszkrit) . forma.a Teremtő testéből keletkezett 6 ezer ujjnyi szellem . az ávénika-buddhaguna 14.lélegzetszabályozás. a 7. a vízkör és a fémkör alatt Váju purána (szanszkrit) . ekkor volt az özönvíz. a singonban bídzsája avarahakha (aföld. de a szánkhjában a levegő.egy buddha a hallgatók késztetései szerint beszél. va-víz.szél. A papok könyve Vajrócsana (szanszkrit) .az észak istene. a középpont buddhája. a testben a szívhez kapcsolódik.beszéd vaka (japán) . az űrkör fölött. században Váju (szanszkrit.a jelenlegi korszak törvenyhozója.különlegesen forró mellékpokol Vaivaszvata manu (szanszkrit) .minden ember Átmanja.szél-kör. Tóra. az életlehelet ellenőr-zése Vájikrá (héber) .a buddhaság bódhiszattvája. tibeti fordító az i. a 7 bölcsnek (risi) és minden állatból kettőnek. Hanumán apja a Rámájanában. a levegő mandalája a világ támasza. a lélegzet hindu istene.levegő. az egyik mahábhúta.szél könyv. tibeti fordító-mester.

válakhiljászana (szanszkrit) - válakhilják-tartás (hatha jóga) Vallí (szanszkrit) - Kártikéja egyik társa Valmiki (szanszkrit) - rablóból lett szent, ő írta a Rámájanát, feltalálta a vínát, ő tanította a gandharvákat a zenére Vámadéva (szanszkrit) - egy bölcs vámadévászana (szanszkrit) - Vámadéva-tartás (hatha jóga) Vámalamitra (szanszkrit) - indiai tanító Tibetben az i.sz. 8. században Vámana (szanszkrit) - Visnu 5. emberi alakú avatárája, törpe bráhmana, aki visszaszerezte a Földet Bali démonrádzsától, jelképe: vizes edény és esernyő (másik neve Trivikrama = 3 győzelem) vamsza (szanszkrit) - hús, a tantrikus gyakorlatok egyik eszköze vána pattha (páli) - az asramában (3. életszakasz) élő ember, visszavonult, erdei remete, vágyakat elhagyó vána prasztha (szanszkrit) - ásrama, a lemondás életszakasza vánara (szanszkrit) - erdőlakó, mitikus nép Dél-Indiában vanatha (páli) - vágy, buja bozót vang (kínai) - király vang ming (kínai, szanszkrit dzsálini prabhákumára) - a tökéletesség alsó fokán álló bódhiszattva Vang po (ejtett tibeti) - Indra vang thang (ejtett tibeti, írott tibeti dbang thang) - személyes életerő vanna (páli) - varna Vansi Sógaku (japán, kínai Hung cse Cseng csüe) - zen mester (i.sz. 1091-1157) vanydzsho (szanszkrit) - terméketlen Vappa (szanszkrit) - a panycsavaggíják közül az egyik vára (szanszkrit) - fordulat varada mudra (szanszkrit) - megnyugvó, kívánságteljesítő kéztartás, a táncoló Siva bal első keze Váradarádzsa (szanszkrit) - Visnu egyik mellék-inkarnációja varadzsi (japán) - szalmapapucs Varáha (szanszkrit) - vadkan, Visnu egyik inkarnációja Váráhí (szanszkrit) - Durgá egyik anyai kiterjedése varana (szanszkrit) - a klésák akadályai Váránaszí (szanszkrit, ejtett tibeti Bá rá na szí) - Benáresz, város a Gangesz mellett a mai Uttar Pradés államban, a Buddha első prédikációjának helyszíne, ma Benáresz Váranaváta (szanszkrit) - egy város Vardhamána Mahávíra (szanszkrit) - Dzsina, Mahávíra eredeti neve, a 21. dzsaina tírthankara (i.e. 599-527) varesinobu (japán) - a maiko első frizurája, a fejtetőre

fésült, elől és hátul kanokával varna (szanszkrit, páli vanna) - szín, a születési kasztok, társadalmi osz-tály: bráhmana, ksatrija, vaisja, súdra, párja/parajan/aszprisja varnásrama dharma (szanszkrit) - varnák és életkorok kötelességei, a védikus társadalmi rendszer, remetelak Városi (Nagy) Dionysia (görög) - ünnepsorozat Elaphébolión 8-ától (Athén), 9-én Dionysos szertartások, 10-én komédiák, 11-13-án tragédiák előadása varsá (szanszkrit) - esős évszak, monszun, a harmadik hindu évszak, ájur véda varsávásza (szanszkrit) - az esős időszak 3 hónapja, az intenzív hitgya-korlat ideje vársika (szanszkrit, ejtett tibeti jar ne) - a szerzetesek nyári elvonulása Vársnéja (szanszkrit) - a Vrisni-nép ura; Krisna egyik neve vartamána avaszthána (szanszkrit) - folyamatban lévő állapot jelen pillanata Varuna (szanszkrit) - az óceánok istene, hordozója Makara, a krokodilszörny, kezében hurok (nága pasa), rádzsasága Szukha vagy Puspagiri, a nyugati irány uralkodója Varuní (szanszkrit) - az ivás istennője, a tejóceán köpülésekor keletkezett vasanta mandapa (szanszkrit) - víztároló helyiség a templomokban vasi (japán) - papírfal vási (szanszkrit) - borotva vasí karana (szanszkrit) - bizonyos dolgok fölötti hatalmat biztosító rítus, jele a fekete vastra (szanszkrit) - tiszta ruha felajánlása a múrtinak a templomban vasza (japán) - technika Vászabha (szanszkrit) - Paszénadi felesége vászaná (szanszkrit) - vágy, vonzalom, késztetés, örvény a tudatküszöb alatt, hajlamok, beidegződések, benyomások, létesülés-indíték, létcsí-ra a tudattalanban, melyből a tudatfolyamatok keletkeznek. vaszant (szanszkrit) - tavasz, ájur véda Vaszanta (szanszkrit) - tavasz, az első évszak, Kámadéva társa Vaszantapancsámi (szanszkrit) - ünnep mágha hónapban (januárfebru-ár) Szaraszvatí tiszteletére Vászava (páli) - a vászuk apja, Indra vászéttha (páli) - Vaszistha leszármazottjai, a mallák Vaszistha (szanszkrit) - risi a Nap-nemzetségből vaszisthászana (szanszkrit) - Vaszistha-tartás (hatha jóga) vassza (páli) - esős évszak

Vasszakára (páli) - Adzsátaszattu hadvezére Vásszámitta (szanszkrit) - a Buddha tanítója a Védákban vasszikí (páli) - fehér jázmin vasztu (szanszkrit) - a vizsgálat tárgya, dolog, tárgy vasztumátra (szanszkrit) - a dolog magában vasztuprativi kalpa (szanszkrit) - tárgy-tapasztaló vaszu (szanszkrit) - félistenek a védikus mitológiában Vaszubandhu (szanszkrit) - jógácsára filozófus (i.sz. 4.-5. sz.), féltest-vére Aszamgha, kommentárja a Dasabhúmuka szútrához a ti lun iskola alapja, előbb szarvásztivádin, majd vidnyánaváda Vászudéva (szanszkrit) Krisna Balaráma nevű inkarnációjában az apja, felesége Dévaki és Rohiní, Krisna jelzője, Szura jádava király fia, Prithá fivére Vaszudhárá (szanszkrit) - földistennő, Kincsőrző vaszuk (szanszkrit) - 8 istentestvér, Indra kísérői, félistenek Agni és Indra közösségében Vászuki (szanszkrit) - a legnagyobb kígyó, a kígyók királya, ő volt a kötél a tejóceán köpülésekor Vaszumitra (szanszkrit, írott tibeti dbjig bses) - a Maitréja után eljövendő Buddha, a vaibhásika irányzat egyik bölcse vat (japán) - harmónia, a 4 fő alapelem (vat, kei, szei, dzsaku) egyike vata (szanszkrit) - az egyik dosha, levegő és űr, lebomlás, szétesés, halál, öregkor, este, nyár, ájur véda vata dosha (szanszkrit) - mozgásba hozó eltérés (prána, vjána, udána, szamána, apána), ájur véda vatabosi (japán) - férfiakat szórakoztató nő, néha prostituált vátájanászana (szanszkrit) - ló-tartás (hatha jóga) vatarai sinto (japán) - az Isze Dzsingú sinto szentély a Kii-félszigeten, papjai a Vatarai-család tagjai a Tokugava-korszakban (i.sz. 16001868), a buddhizmus és a császári ház kamija ellensúlyozásául a személy megtisztulását és erényességét helyezték előtérbe, ezért központi szentélynek nyilvánították az Isze Külső Szentélyt (Gekú) és a Belső Szentélyt (Naikú), azonban ez sohasem vált általánossá Vátszjájana/Paksilaszvámin (szanszkrit) - a Njája szútra kommentátora Vattagamani (páli) - király Srí Lankán (i.e. 88-76), az ő idejében rögzítették írásban a Tipitakát páliról

szingalézre vattakathá (szanszkrit) - a létesülés köre vatthu (páli) - alap, a megismerés 24 tárgya (4 elsődleges elem, létsíkok, érzékekkel megismert tárgyak, sokféleség, egység, érzék-szervi észlelés, meditatív elmélyedés, nibbána) és tapasztalati adatai, érzékszervek Vatthúpama szutta (szanszkrit) - A ruha szútra (Tripitaka Szútrapitaka 7.) véda (szanszkrit) - tudás, belátás, a hindu szent szövegek egy csoportjának összefoglaló neve (vid = tudni), Rig véda, Száma véda, Jadzsur véda, Atharva véda véda anga (szanszkrit) - sad anga véda vádin (szanszkrit, kínai wei-t'o lun si) - felfogás, amely szerint Visnuból keletkezett a 4 varna, Brahmanból a dolgok védagú (páli) - teológus, aki elvégezte a védikus tanulmányokat védaka (szanszkrit) - érző/érzékelő alany védaná (szanszkrit, páli, írott tibeti tshor ba) - érzékelés, az öt halmaz egyike, érzet, érzés, érzelmi minősítés, szomjúhozás, a 7. nidána, a paticcsa szammupáda 7. tagja, az egyik csaitta, a Kálacsakra hetedik mezője védaná szkandha (szanszkrit, írott tibeti chor ba'i phung po) érzékelés, érzet, az 5 halmaz egyike (6 osztály és 3-3 alosztály kellemes, kellemetlen, közömbös), az érzelmek csoportja, az egyik panycsa szkandha, érzetek halmaza védanákája (páli) - érzéstest védanánupasszaná (szanszkrit) - az érzetek éber tudatossága védánga (szanszkrit) - védikus tudományok (szertartástan, grammatika, hangtan, etimológia, verstan, csillagászat, jog) védánta darsana (szanszkrit) - szemlélet Védánta szútra/Brahmá szútra/Brahmá mimánsza (szanszkrit) a véda vége, Bádarájana vagy Vjásza műve, eredetileg a Cshándógja upanisad kommentárja, i.e. 5. sz., a szöveg elveszett, kommentárok: Bódhjájana, Upavarsa, Sankara, Rámánudzsa stb. Védántin (szanszkrit) - i.sz. 700 körül keletkezett filozófiai iskola, amely a rítusok mögötti igazság keresésével foglalkozik Védasrutí (szanszkrit) - folyó Dél-Indiában Védavatí (szanszkrit) - Kusadhvadzsa remete lánya veh na (kínai) - a mezei munkák felügyelője, rangban a 3. csan kolostori tisztségviselő véhapphalá (szanszkrit) - fent újraszületett lények, akiknek 4. dhjánájuk van

vej (kínai) - ülőhely, rang vejbersűl (jiddis) - ezrát násim Vélékété (vodu) - rút istennő Velkha (görög) - etruszk isten Véluvana (páli) - Bambuszliget Rádzsagrihában, a Buddha egyik vihárája, Bimbiszára rádzsa ajándéka Véluvana áráma (páli) - Kalandaka nivápa, Mókustető a Bambusz-ligetben Vémacsitra (szanszkrit, írott tibeti lha na jin gji thub pa thags bzang ris) - Szépmintás Kelméjű, a Hat Győzelemmel Túljutott egyike ven (kínai) - kérdés, kérdez Ven Seng (kínai) - Taj cung kínai császár nevelt leánya, i.sz. 641-ben lett Szongcen Gampo másik felesége ven ta (kínai) - kérdés-felelet technikájú tanítás a csan buddhizmusban, mondó Venkatésa/Venkatésvara (szanszkrit) - Visnu egyik mellékinkarnációja (más nevei: Srínivásza, Báládzsi) ventaillage (vodu) szárnyaltatás, széles karmozdulatokkal maguk előtt keresztezve ráznak egy szárnyast Vénuvana áráma (szanszkrit) - Kalandaka nivápa véset (héber) - nyelőcső shitánál Veszákha púdzsá (szanszkrit) - a vészákha teliholdjakor tartott ünnep a bódhi elérésére a Buddha bódhijának emlékére, az április közepétől május közepéig tartó holdhónap Vészálí (páli) - a Vaddzsí rádzsaság fővárosa, királya Asóka, Magadha rádzsája, itt volt a második zsinat i.e. 380 körül veszatthák (szanszkrit) - Vaszistha ősbölcs leszármazottjai, a mallák Vésszamitta (páli) - védikus tanítómester vetálí (írott tibeti) - a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike vèvè (vodu) - szimbolikus rajz a loa attribútumairól vezír (egyiptomi) - tjati vibandha (szanszkrit, írott tibeti bgegs, ejtett tibeti gegs) - akadály Vibhanga (páli) - Tipitaka, Elemzés (Részletezés) vibhasjavádin (szanszkrit) - théravádin felekezet, a Buddha közvetlen tanítványainak utódai vibhava (szanszkrit) - uccshédaváda vibhava tanha (szanszkrit) - a nemlét szomjazása Vibhisan (szanszkrit) - Ráma egyik öccse, akit Lanka rádzsájává koroná-zott Vibhísana (szanszkrit) - ráksasza, Visravasz és Kaikaszí fia, Rávana

öccse vibhúti (szanszkrit) - erő Vibuddhasziddha (szanszkrit) - indiai tanító Tibetben az i.sz. 8. század-ban, a 108 bölcs egyike vicsára (szanszkrit) - a gondolat vizsgálata, az elmélyülése megnyilvánuló tényezője, dhjána, vizsgálódás, gondolatok, megfontolás, fenntartott alkalmazás, az elme hivatkozó vagy vonatkozó beszéde vicsáraná (szanszkrit) - gondolkozás, megfontolás, a rádzsa jóga gyakor-lata (7 módszer) vicsáranjaka (szanszkrit) - szankhárák a szúksma-bhútákban vicsárja (szanszkrit) - kutatás, megfontolás, vizsgálat a szúksma bhúták-ban létező szankhárák után viccshinna pravartak manaszkára (szanszkrit) - az elme 2. mentális tevékenysége, az elme visszairányítása kizökkenés után a tárgyra vicsikiccshá (szanszkrit) - a második béklyó, szamojadzsanáni vicsikitsza (szanszkrit) - kételkedés, kétség, az egyik béklyó, szkepticiz-mus Vicsitravírja (szanszkrit) - Sántanu és Szatjavatí fia Vidagha Sákalja (szanszkrit) - vitamester Dzsanaka udvarában Vidarbha (szanszkrit) - város, itt uralkodott Bhismaka Vidéha (szanszkrit) - ország Észak-Indiában, fővárosa Mithilá, Dzsanaka székhelye Vidéha/Púrvavidéha (szanszkrit, ejtett tibeti lu phak po, írott tibeti lus 'phags po) - a Púrvavidéha egyik alszigete keleten, ókori indiai dzsanapa, egyik uralkodója Dzsanapa, Tisztatestű, a keleti világsziget lakói vidhi (szanszkrit) - szertartás vidhjá (szanszkrit) - alacsony tudás, a paravidhja átmeneti hiánya, részle-ges ismeret átfogó tudás helyett, igaztudás vidhjá abhiseka (szanszkrit) - tudás általi felszentelés vidhjá rádzsa (szanszkrit) - a tudás királyai, istenségek vidhjá rádzsní (szanszkrit) - a tudás királynői, varázsigék megszemélye-sítői vidjá (szanszkrit) - tudás, megvilágosodás, helyes szellemi felismerés, tudatos létfokozat vidjádhara (szanszkrit, írott tibeti rig 'dzin) - az Öt Ismeretőrző (a Tavirózsatánc Hatalmasa, a Földön Lakozó, az Életkort Uraló, a Nagy Bélyegjel ismerője, az Önmagát Teremtő) vidjádhara abhiséka (szanszkrit) - a mágikus tudás hordozójának meghintése

vidnyána (szanszkrit, páli vinnyána, írott tibeti rnam shes) tudatosság, tudat, tudomás, tapasztalás, öntudat, a tudatosság a tér végtelenjéhez hasonlít, a szubjektumba az érzékszerveken, az érzékelési folyamatokon és az észrevétel mozzanatán keresztül beérkezett benyomások az értelem által tudatosan felfogott és átélt élményekké válnak, a 3. nidána, a Kálacsakra harmadik mezője vidnyána ánantja ájatana (szanszkrit) - a tudat végtelensége, a 4 ájatanából a 2. fok vidnyána dhátu (szanszkrit) - a 6 domináns elemtől függő tudati elem vidnyána maja (szanszkrit) - a létfokozatok egyik burka vidnyána maja kósa (szanszkrit) - a tudás burka, a dzsiva egyik burka vidnyána szkandha (szanszkrit, írott tibeti rnam ses kij phung po) - tudat, tudomásszerzés az érzékelés tárgyairól és a jellemösszetevőkről (6 fajta), tudatosság, észlelés, a panycsa szkandha egyike, a nidána 2. foka (89 alosztály), ájatana vidnyána váda (szanszkrit) - a tudat tana, buddhista irányzat az i.sz. 1.2. században, tulajdonképpen a jógácsára (csittamátra) Vidnyánabhiksu (szanszkrit) - a számánjaváda védánta iskola alapítója (16. sz.), műve: Vidnyánámrita, Brahmá szútra kommentár vidnyánáhára (szanszkrit) - tudatosságból származó táplálék Vidnyánámrita (szanszkrit) - Vidnyánabhiksu műve vidnyánánantjáhatana bhúmi (szanszkrit) - a végtelen tudatosság szint-je, az elmélyülés 7. szintje vidnyánánantjájatana (szanszkrit) - bhúmi, a bódhiszatva szint hetedik foka vidnyapti (szanszkrit) - tudat, tudomás vidnyapti mátra (szanszkrit) - csak-tudomás vidnyapti visésa vikrijá (szanszkrit) - a tudatmódosulások egymásra hatása Vidnyaptimátratásziddhi (szanszkrit) - Bizonyság, hogy minden csak tudomás, mahájána jógácsára szútra, Vaszubandhu műve Vidúdabha (páli) - kószalai uralkodó, Paszénadi fia Vidura (szanszkrit) - Vjásza és egy szolgáló fia, Pándu és Dhritarástra féltestvére vidúsanú pratipaksa (szanszkrit) - az ellenszenv ellenszere Vidzsaja (szanszkrit, írott tibeti sgo ba khro ba rnam par rgjal ba) - a Haragvó Biztos Győző, a keleti kapuban áll az élet és a halál között Vighnéshvara (szanszkrit) - az akadályok elhárítója, Ganésa másik

neve Vigrahavjávartaníkáriká (szanszkrit) - Az ellenvetések megsemmisí-tése, Nágárdzsuna műve; ellenséges oppozíció szellemében folytatott vita Vigrahavjávartanívritti (szanszkrit) Nágárdzsuna önkommentárja Az ellentétek megsemmisítése című művéhez vigrihjaszambhásá (szanszkrit) - ellenséges oppozíció szellemében foly-tatott vita vihára (szanszkrit, kínai seng fang, sen qielan) - kolostor, zárt csarnok, kert szerzetesi együttlétre, egy sztúpa köré emelt épületek vihimszá (páli, szanszkrit) - rosszindulat, szennyezett szenvedély, ártalom, akuszala múlá vijóga (szanszkrit) - elkülönítés, szérválasztás vikála (szanszkrit) - délután, este, étkezésre alkalmatlan idő, rossz időpont vikalpa/kalpana (szanszkrit, írott tibeti mam rtog/rtog pa) fogalmiság, elemző gondolat, fantázia, képzelődés, amelynek alapja valóságos alap nélküli szóbeli megfogalmazás, megkülönböztető fogalmi gondolkodás, képzelet különbség, különbözés, megkülönböztető fogalmi gondolkodás, megkülönböztető fogalom, megkülönböztetés, különbségtevés, vágyakozás vikára (páli) - a prakriti megjelenési formáinak módosulata (érzékelési, cselekvési képesség) vikkhambhanapahána (szanszkrit) - elnyomás által történő elhagyás (vinaja) Vikramasíla vihára (szanszkrit) - indiai kolostor, itt élt Atísa viksépa (szanszkrit) - zavar, elterelődés viksipta (szanszkrit) - az elmeműködés megszakításokkal kevert hábor-gása világ (3) - bhur (föld), bhuvah (légtér), svar (menny) villámláskor - áldás (héber) - Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám, oszé maaszé vörésit. (Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ királya, aki a teremtés művét gyakorolja.) Ville aux Camps (vodu) - mitikus város Guineában, ahonnan a loák jönnek vilóma pránajáma (szanszkrit) - ellentétes légzés (hatha jóga) vimalá (szanszkrit) - tiszta, a bhávaná márga 2. foka, a pratjékabuddhák útjának második része vimala bhúmi (szanszkrit) - a tisztaság birodalma, a bódhiszattva

a szabadság ösvénye az arhattá váláshoz vadzsropa-szamádhi által. a karma eredményezett aspektusa. Mahávagga. hallás.tudott vipadjásza (szanszkrit) . Az égi paloták történetei vimóksa (szanszkrit) . a Tripitaka egyik része. a paticcsa szammupáda 3. írott tibeti rnam par grol ba'i je shes mthong ba) .bhúmi 2. Pácsittijam.mentális szennyeződés.Tipitaka. Parivára). szaglás. a 8 megszabadulás vimóksa mukha (szanszkrit) . gyógyszerek anyagcsere terméke. a szamáhita egyik része. a karma beérése.ítéletalkotás vinipátika (szanszkrit) . a Kágyur része Vinájaka (szanszkrit) . a dolgok ellentétesen mutatkoznak meg (pl. Vaszubandhu műve vimuktí (szanszkrit. ájur véda vipáka hétu (szanszkrit) .koordináló szellemi tudatosság halmaza. kínai fah) .a 8 megszabadító.eredő. felszabadulás. szellem. írott tibeti rnam grol) . tapintás. az érzőtől független vinnyánanycsájatana (szanszkrit) . visszaha-tás. újraszületési tudat.megváltás. a szerzetesi közösségek szabályzata. intelligencia vinnyána kája (páli) . Ganésa másik neve Vinatá (szanszkrit) . ízlelés. a jógában a szamádhi vimukti dnyána drista (szanszkrit.a poklokban létezők vinnyána (páli) .a megszabadulás kapuja Vimsatiká (szanszkrit) . heterogén . a végső megszaba-dulás útja. szép a nem-szép.megtorló okság. égi palota Vimána vatthu (páli) . szakasza Vinaja pitaka (szanszkrit. képzelet) vinnyánakkhandha (szanszkrit) . mahájánajógácsára szútra. állandó az állandótlan stb.a fegyelmezés kosara (5 könyv: Párádzsikam. tudatcsoport (elme.a tudat végtelensége vinnyáta (szanszkrit) . tagja.Húsz versszak. 89-féle van vína (szanszkrit) . foka Vimalamitra (szanszkrit) .a 6 vinnyánatest (látás.érzet. a gondolatok 89 csoportja.a síla kála 9. a szánkhjában a nivritti.a szabadulás tudása vimuktí márga (szanszkrit) . Csúlavagga.indiai mester vimána (szanszkrit) .akit más már nem vezet. az egyik panycsa kkhandha vinnyánam (szanszkrit) . termés. Válmiki találta fel vinaja kála (szanszkrit) .húros hangszer.a templomban a múrti oltára föle magasodó torony. ejtett tibeti Dul va.tudat.Kasjapa felesége viniccsaja (szanszkrit) . tudat).) vipáka (szanszkrit) .

okság vipáka phala (szanszkrit) - a beérés erőfeszítése, karmikus beérés, a tett gyümölcse vipáka varana (szanszkrit) - a beérés zavarodottsága, az újraszületéskor a gati (az újraszületés helyei) vipallásza (szanszkrit) - a megismerés romlottsága, téveszme (a szenny szépnek tartása, a kellemetlen kellemesnek tartása, az állandóság nélküli állandónak tartása, az én-nélküli énnek tartása) viparináma duhkhatá (szanszkrit) - az elmúlás elszenvedése, a duhkha második jellegzetessége viparíta csakrászana úrdhva dhanurászana (szanszkrit) - fordított kerek-tartás fölemelt íj-tartással (hatha jóga) viparíta khjáti (szanszkrit) - ellentétesnek mondás, valamit ellentétes tulajdonságúnak vélünk, mint ami valójában viparíta shalabhászana (szanszkrit) - fordított sáska-tartás (hatha jóga) viparíta szannyá (szanszkrit) - megrontott észlelés viparjaja (szanszkrit) - megátalkodottság, hibás nézet vipasjaná (szanszkrit, páli vipasszaná, írott tibeti lhag mthong, kínai guan) - mély belátás, szemlélet, igazi belátás, kiterjesztett látás, elemző meditáció, a belátó megértés gyakorlása, fejlődés-bölcsesség, a valóság intuitív megragadása vipasjaná dnyána (szanszkrit) - a belátás/ismeret tapasztalata Vipasjin (szanszkrit, írott tibeti sangs rgjas rnam par gzigs) Mindent látó, a Buddha 1. elődje vipasszaná (páli) - vipasjaná vipasszaná bhávaná (szanszkrit) - belátás meditáció vipluta (szanszkrit) - elvirágzott, olyan tan, amely feledésbe merül az új tan mögött vipphandita (szanszkrit) - görcsös vonaglás, vagyis a filozófiai vita vipra jukta (szanszkrit) - külön-külön ható okok vipra jukta csitta dharma (szanszkrit) - a tudatossághoz nem kapcso-lódó mentális tényezők, a panycsa szkandha szamszkára szkandha egyike vírabhadrászana (szanszkrit) - virabhadra-tartás (hatha jóga) Virádha (szanszkrit) - a Dandaka erdőben élő óriás virága (páli) - a vágytalanság állapota, szenvedélymentesség, a nirvána virágzás és érés időszaka (görög) - márciustól júniusig viráma (szanszkrit) - a dévanágari írásban a szótagokat összekapcsoló vonal virancsjászana (szanszkrit) - Virancsa-tartás (hatha jóga) vírasivizmus (szanszkrit) - hősies Siva-hit

vírászana (szanszkrit) - hős-tartás (hatha jóga) virat purusa (szanszkrit) - sugárzó lélek, az isteni működés Viráta (szanszkrit) - Matszja királya viratijo (szanszkrit) - tartózkodás a szenvedélyektől virecsan (szanszkrit) - hashajtás, ájur véda vírja (szanszkrit, írott tibeti 'brtson 'grus) - állhatatosság az igazság kere-sésében, erőfeszítés, szorgalom, törekvés, erély, tetterő, energia, böl-csesség, állhatatosság általi tökéletes elmélyedés, fenntartott erőfeszítés, a szatta boddzshangá 3. tényezője vírja bala (szanszkrit) - az elme 5. képessége, az elme érintetlen marad a mentális szennyeződéstől vírja indríja (szanszkrit) - a szorgalom képessége vírja páramitá (szanszkrit) - az állhatatosság tökéletessége viródha (szanszkrit) - ellenségeskedés, viaskodás Virudhaka (szanszkrit) - Iksváku leszármazottja, a szakják ősatyja, szék-helye a Szindhu torkolatánál volt, 4 száműzött fia Kapila mellett: Ulkhámukha, Kárakarna, Hasztinádzsa, Núpura; a dél istene, a kumbhandák ura, de Jama is Virúpa (szanszkrit, ejtett tibeti) - a szakja-iskola alapítója (Drokmi) Virúpáksa (szanszkrit) - a nyugat mahárádzsája, de Varuna is, a nágák ura Virurhaka (szanszkrit) - a déli királyi vonal, égi rádzsa visaja (szanszkrit) - az érzékek tárgya, tárgy, terület, érzékelhető anyag; pl. az 5 indríja visaja dhátu (szanszkrit) - a 6 fajta tudatosság tárgyi elemei visaja dnyána (szanszkrit) - tárgyi ismeret visaja pratigháta (szanszkrit) - tárgyi ellentét visaja visajin (szanszkrit) - a megismerés tárgya közti viszony Visákhá (szanszkrit) - a Buddha híve, a Pubbáráma adományozója Szá-vatthíban visama (szanszkrit) - változó, egyenetlen feszengő, az avkajta prakriti és a vjakta közös tulajdonsága visama vritti pránajáma (szanszkrit) - aránytalan műveletsorú légzés (hatha jóga) visamjóga (szanszkrit) - kétféle elkülönülés (laukika, lókottara) visésa (szanszkrit) - sajátosság, különbség, nem-általános, determinált visésa bhágija (szanszkrit) - megkülönböztetés felé vezető suddhaka visésa dharma (szanszkrit) - különleges dharma, egyes embercsoportokra (kaszt) vonatkozik visésa hétu (szanszkrit) - különbség a dolgok között

vishamagni (szanszkrit) - változó erejű agni, ájur véda Vishnupada (szanszkrit) - Vishnu lába, nulla Vishnuprajág (szanszkrit) - a Dauli Gangá és az Alakánanda összefolyása vishvámitrászana (szanszkrit) - Vishvámitra-tartás (hatha jóga) visistádvaita (szanszkrit) - megkülönböztetett nem-kettősség visistádvaita védánta (szanszkrit) - fenntartással kettősség nélküli, pontosított/módosított advaita védánta iskola, alapítója Rámánudzsa (i.sz. 1017-1137), műve: Sríbhásja, Brahmá szútra kommentár Visnu (szanszkrit) - aki mindent áthat, mindenbe belehatol, a hindu Trimúrti második alakja, a világ fenntartója, társa Lakshmi, ketten együtt Lakshmi Nárájana páros, hordozóállata a félig ember-félig madár Garuda, lábujjai közül ered a Gangá (Gangesz), lakhelye a Vaikuntha menny, a karikába hajolt Shéshanága (Ananta Shésha) kígyón fekszik két világkorszak között, a mítoszban 22 megtestesülése van, a hármasságban ő a másik kettő irányítója, mint a Legfelsőbb Úr megnyilvánulása, ezért megvan benne a 6 fenség: gazdagság, hatalom, szépség, hírnév, erő, lemondás, a jóság minőségéért felelős, két univerzum megteremtése között (bardo) a következőről álmodik, amit a köldökéből kinövő lótuszon ülő Brahmá hajt végre, 3 alakja van (megnyilvánulásai szerint: Mahá Visnu, Garbho dakasájí Visnu, Ksírodakasájí Visnu), 4 karjának jelképes tárgyai: kagylókürt, harci korog, buzogány, lótuszvirág, tíz fő inkarnációja van: Matszja, Kúrma, Varáha, Nara szimha, Vámana, Parasuráma, Rámacsandra, Balaráma, Buddha, Kalki; a zenit visnu csomó - energiaközpont a torokban Visnu purána (szanszkrit) - Visnu könyv, a világ teremtése és pusztulása, i.sz. 5. sz. Visravasz (szanszkrit) - risi, Pulasztja fia, Kuvéra és Rávana apja visuddha bhúmi (szanszkrit) - a megingathatatlan, tiszta szintek, a bhávaná márga 8.-9.-10. foka, a pratjékabuddhák útjának nyolcadik, kilencedik és tizedik része, az elmében nincs én-képzet visuddha csakra (szanszkrit) - erőközpont (pítha) a gégetájékon (= tiszta) Visvabhu (szanszkrit, írott tibeti thams csad skjob) - Mindenkit gyámolító, a Buddha 3. elődje Visvakarma (szanszkrit, írott tibeti bdzsi sva kar ma) - mindenek alkotója, a félistenek építésze, a Szatapatja véda írója,

Indra mennykövének készítője, Világteremtő Visvakarman (szanszkrit) - mennyei építőmester visvam (szanszkrit) - világegyetem Visvámitra (szanszkrit) - risi, Ráma nevelője visvászadhájaka (szanszkrit) - a bizalom felkeltése, a nemes nyolcrétű ösvény 3., 4. és 5. begyakorlása (a théravádában a síla) visvavadzsra (szanszkrit, írott tibeti sna tshogs rdo rdzse/rgja gram) gyémántjogar-kereszt,az ég elem Viszákhá (páli) - Migára menye, a Pubbáráma adományozója viszam jóga phala (szanszkrit) - az elkülönítés erőfeszítése viszama (szanszkrit) - vibráló viszannyutta (szanszkrit) - kiszabadult, elkülönült viszuddhi déva (szanszkrit) - megtisztulással létrejött istenek Viszuddhi magga (páli) - A tisztulás útja, Bhadantacsarija Buddha-ghósza műve (i.sz. 4. sz.), théraváda iskola viszúka (szanszkrit) - színjáték, vagyis a filozófiai vita vitaranjaka/vitakka (szanszkrit) - szankhárák a szthúla bhútákban, kétely, reflexió, gondolat vitarka (szanszkrit) - gondolat, visszatükrözés, reflexió, a szankhárák a thúla bhútában jelennek meg, mérlegelés, vizsgálódás, képzetek, belső monológ, a gondolat megalkotása, az elmélyülése megnyilvánuló tényezője, dhjána vitarka szamápatti (szanszkrit) - szamápatti viuprajukta csittadharma (szanszkrit) - a tudatossághoz nem kapcsoló-dó mentális tényezők vivarta kalpa (szanszkrit) - az alkotás időszaka vivarta váda (szanszkrit) - illúzió-tan, az egész tapasztalati világot végső soron káprázatnak tartja, amely a valóság igazi természetét, az Istent vagy a Brahmant elfedi előlünk Vivaszván (szanszkrit) - Napisten, Manu apja vivéha szanszkára (szanszkrit) - házassági szertartás vivéka (szanszkrit) - megkülönböztető megismerés vizsgálat, hármas - mint az aranyat: égetéssel, vágással, dörzsöléssel vjádhi (szanszkrit) - betegség vjághrímukha dmar mo stag gi mgo can (írott tibeti) - a Nyolc Boszorkány közül a vörös tigrisfejű vjágra (szanszkrit) - nyugtalanság vjaja (szanszkrit) - elmúlás, enyészet vjákarana (szanszkrit) - a Buddha beszédeinek magyarázatai, a szanszkrit nyelvtan alapfogalmainak leírása a védángán belül, a

dvádasánga-sászana 3. része vjákata (szanszkrit) - a kinyilatkoztatott (tanítás) vjákhjána (szanszkrit) - magyarázat vjakta (szanszkrit) - az evolúció útján kibontott anyag, teremtett vjaktaupa désa (szanszkrit) - nyilvános tanítás vjaktávjakta (szanszkrit) - egyszerre megmutatkozott és meg nem mutat-kozott teljesség vjána (szanszkrit) - az egyik vata, szív, ájur véda vjána váju (szanszkrit) - a légzés szabályozása a bevitt táplálék elosztá-sával vjána vata (szanszkrit) - a mellkasra vonatkozó eltérések (szívműködés), ájur véda vjandzsaja kája (szanszkrit) - hang, mint fonéma vjandzsana (szanszkrit) - szó szerinti jelentés vjant (szanszkrit) - ég, nulla vjápáda (szanszkrit, páli bjápádo) - harag, gonoszság, rosszakarat, akuszala múlá vjápti viniscsaja marma (szanszkrit) - az egyöntetűség felismerése, az énség nem létezhet sem az 5 halmazon belül, sem azon kívül, a nihszvabháva 2. foka, ékánéka vijuktatva Vjásza (szanszkrit) - elrendező, mitikus szent, Parasára és Szatjavati fia, a Bhárata-nemzetség ősapja a Mahábháratában, Visnu egyik mellék-inkarnációja, ő gyűjtötte össze és szerkesztette 4 részben a Védákat, írta a Mahábháratát vjatiréka (szanszkrit) - elkülönülés, amelyek nem ekvivalensek vjavahára (szanszkrit) - gyakorlat, konvenció vjávartana (szanszkrit) - kizárás, nemlegesség vjomacsárin/gaganacsárin (szanszkrit, írott tibeti mkha' spjod) - eget bíró, akit karmája az égi régióba juttat vjoman (szanszkrit) - ég, űr, nulla vjúha (szanszkrit) - bemutatás, elrendezés, csodás megjelenés vjupasamana (szanszkrit) - elmélyülés vjutszarga (szanszkrit) - elvetés vlanbindingue (vodu) - bűnöző boszorkány csoport vo (kínai) - japán vocero (vodu) - halottsiratás vodu - (vaudou) afrikai eredetű hiedelmek és rítusok együttese, mely katolikus szokásokkal összefonódva Haiti parasztságának és városi munkásságának vallása; vodû = isten (fon nyelvcsalád Dahomeyben és Togóban) vodû si (vodu) - a vodu felesége, egy istenség szolgálója votthappana (szanszkrit) - meghatározás

völgytemplom (egyiptomi) - a piramisokhoz tartozó templomegyüttes alsó épülete, a halotti kultusz egyik helye vörös korona (egyiptomi) - Alsó-Egyiptom alacsony, kerek, vörös (valószínűleg vörös anyaggal bevont) koronája vrata (szanszkrit) - fogadalom vrátja (szanszkrit) - hanyag vrihatphaláh (szanszkrit) - a nagy eredmények szintje a formavilágban Vrikódara (szanszkrit) - farkas gyomrú, Bhíma jelzője vriksászana (szanszkrit) - fa-tartás (hatha jóga) Vrindávana (szanszkrit) - város, megtestesülése alatt többnyire itt tartóz-kodott Krisna, amikor Nanda Gokulából ide menekítette vrisa (szanszkrit) - a Bika csillagkép, ajanamsza vriscsika (szanszkrit) - a Skorpió csillagkép, ajanamsza vriscsikászana (szanszkrit) - skorpió-tartás (hatha jóga) Vrisni (szanszkrit) - a jádavák egyik törzse, fejedelmük Krisna vrisnik (szanszkrit) - mitikus északnyugati-indiai nép Vritra (szanszkrit) - sárkány, Indra legyőzte vritti/káriká (szanszkrit) - hullámzás, áramlás, tudatforma; oldott, többnyire verses kommentár egy műhöz vu (kínai, japán szatori) - nem, semmi, nincs, üresség; sámánnő, aki jól táncol, aki megidézi a szellemeket, isteni kiválasztott, szellemi megvilágosodás vu csu (kínai) - sámán, aki kapcsolatban van az istenivel Vu men Huj kaj (kínai) - Mumon Ekai Vu Men Kuan (kínai) - az Átjáró kapu nélkül csan-történetek írója Vu ti (kínai) - az 5 istencsászár vu vej (kínai) - nem-cselekvés, nirúpana vikalpa, nirvána, tartózkodás a természet ellenében történő cselekvéstől Vuivaszvati (szanszkrit) - város, Szúrja lakhelye vulukpa (ejtett tibeti) - tibeti iskola Vutajsan (kínai) - gyönyörűséges sugárzás, a kínai buddhisták ötcsúcsú szent hegye, patrónusa Manydzsusrí bódhiszattva, kínai buddhista filozófiai iskola, előtérbe helyezte a tan közvetítését az egyszerű emberek felé W wanax (görög) - az állam atyja és vezetője (Kréta) Wang csuk ma (ejtett tibeti) - a 48 haragvó istenség 28-as csoportja, a testben az agyhoz kapcsolódnak wanga (vodu) - természetfeletti méreg, varázslat

Wat Phra Tadt Suted - templom Thaiföldön, i.sz. 1383 wei t'o lun si (kínai) - véda vádin weresi (egyiptomi) - figyelő, női papi rang Wu ching - (i.sz. 674) kínai utazó Indiában wu hszing (kínai) - egymásba átalakuló 5 őselem (fa /Jupiter, Kelet, zöld/, tűz /Mars, Dél, vörös/, föld /Szaturnusz, középpont, sárga/, érc /Vénusz, Nyugat, fehér/, víz /Merkúr, Észak, fekete/) wu jin lun si (kínai) - az ok-nélküliség tana, a dolgok spontán jönnek létre wu ni zui (kínai) - panycsánantaríjáni wu sheng (kínai) - panycsa jána wu wei (kínai) - nem-cselekvés, be-nem-avatkozás, nirvána wu wei zhen ren (kínai) - ügy-nélküli igaz ember, (wu = nem, de, ne, nincs, semmi, wei = ülőhely, trónus, pozíció, tisztség, rang, zhen = igaz, hűséges, valóságos, ren = ember), az előítéleteitől megszabadult, kiüresedett ember, akiben már nincs sem jóra, sem rosszra való személyes hasznot hozó törekvés, taoista kifejezés, a csanban vu si wu xiang ru ru (kínai) - alaksana tathatá wu xing (kínai) - az 5 elem wu yan (kínai) - szem wu yu (kínai) - nirupadhisésa wu zhu nie pan (kínai) - apratísthita nirvána wujin (kínai) - eredőpont nélküliség, minden létező alapja a wuji, a taiji és a wuxing, a wuxing a li és a qi hatására jön létre jinből és jangból (Konfuciánus felfogás) WV-szám (egyiptomi) - Western Valley - azaz a Nyugati Völgy sírjai, ezzel a betűjellel jelölik a szakirodalmak a thébai nyugati parton, a Királyok Völgyének nyugati ágán található uralkodói és nemesi sírokat, az utánuk álló szám alapján különböztetik meg egymástól X xiang lu (kínai) - füstölőedény xiangji/xiangru (kínai) - kölcsönös azonosság, átjárás, a világok azonossága, huayan iskola xiao (kínai) - szülőtisztelő xiao qian shi jie (kínai) - szahaszras csúdikó lókadhátu xiao shun (kínai) - síla

xin (kínai) - szavahihető xin sheng mie (kínai) - a jelenségvilágban megjelenő tudat xin zhen ru (kínai) - abszolút tudat xing (kínai) - emberi természet xing qi (kínai) - természet-keletkezés xiu zao (kínai) - vallási gyakorlat xoanon (görög) - kultuszszobor a szentélyben Xuan zang (kínai) - kínai buddhista zarándok az i.sz. 7. században, aki Indiából Kínába viszi a buddhista szent könyveket, mint ilyen, a tanítást hozó szimbóluma, műve: A Nagy Tang birodalom nyugati vidékéről Y yanvalou (vodu) - vodu tánc Z za (ejtett tibeti, írott tibeti gza', sz. graha) - rosszindulatú bolygószellemek za ba ljang nag bja rgod mgo (írott tibeti) - az Evő Keselyűfejű, a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike, sötétzöld zafu (japán) - ülőpárna a zazen gyakorlásához, kapokkal megtöltött kb. 10 cm magas kemény párna záhár (héber) - fiú, zóher borsó = sós vízben főtt borsozott sárgaborsó a brit milá alkalmával zahita kumbhaka (szanszkrit) - szándékos légzésfelfüggesztés (hatha jóga) záhor (héber) - emlékezz zájin ádár (héber) - Mózes születésének és halálának évfordulója (ádár 7) Zaka (vodu) - a mezők és a mezőgazdasági munkák istene, az emberek unokatestvére zakat (iszlám) - alamizsna, szegényadó, melyet a megtakarított, félretett vagyon után kell a muszlimnak fizetnie évente (2,5 %). zang thal chen po (írott tibeti) - felfelé vivő átalakulás, meredek ösvény zanmai (japán) - összeszedettség, szamádhi zansin (japán) - ragaszkodástól mentes tudat Zanszkár (ejtett tibeti, írott tibeti zangs dkar) - tibeti város zar (vodu) - szekták Észak-Afrikában és a Közel-Keleten gyógyító feladattal

kínai cso csan) .Vagyonvédő Zeus Zeus Lykaios (görög) .kimerülés zê (vodu) .a Lykaion-hegy Zeusa. szanszkrit tathatá) .ekkéntiség. írott tibeti 'dzad) .naivédjá zhe sdang (írott tibeti) .nagyapa zelóta (jiddis) .e. a zazen helye. cuo ze (ejtett tibeti.adhipati pratjaja zentai mitama (japán) .a mindenség szelleme a sintóban Zeus (görög) .dvésa zhen jou (kínai) .zen festmény zen roku siki (japán) .Suddhódana zazen (japán. ülve elmélkedés. hogy öt és fél vagy négy és fél) zhal zas na (írott tibeti) .a zen módja.zen mester (1946-1990) zejde (jiddis) . zsidó szekta zen (japán.shi cse pa zhi khro (írott tibeti. a bölcs állapota zhen ru (kínai. arkadiai esőcsináló Zeus Meilichios (görög) .Kronos és Rheia gyermeke. fénylő Zeus Herkeios (görög) .dvésa ze siki (japán) .Zarathustra (perzsa) . nem létrehozott zhi (kínai) .nyelv-tudat zed pa (ejtett tibeti) .az igazi létezés. 522-486) Zasgtsangma (írott tibeti) .ötödfél nap ( nem világos.szamatha zhi ba dmar mo chu srin mgo (írott tibeti) .a Nyugodalmas Víziszörny-fejű. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. csupán egyes módszerei és a tanítás lényege populáris.krétai isten zhag phjed dang rtsa lnga (írott tibeti) .Irgalmazó Zeus Zeus Olympos (görög) .elmélkedés.létszomj Zeisler István (japán Mokusó) .az elmélkedés csarnoka. a lovasjátékok kezdete (Athén) Zeus Velkhanos (görög) . kínai csan tang) . kolostori vallás. a teljes gyakorlat nem.nyugvók és .vallásalapító (i.Kerítésvédő Zeus Zeus Ktésios (görög) . dhjána zen ga (japán) .zen mester zeng shang yuan (kínai) .buzgó. egész életet betöltő módon.szent edény ze sdang (írott tibeti) . kínai csan. koreai szon) . egyben a hálóterem a zen kolostorokban zendzsi (japán) . vörös zhi bjed pa (írott tibeti) . aszketikusan lehet gyakorolni.az első 6 tudat (álajavidnyána) zendo (japán. szanszkrit sánti/krodha) .az Olymposi Zeus ünnepe Munychión hónapban Artemis Munychia ünnepe után.

felajánlás (3 meghajlás. füstölő.bűnöző boszorkány csoport. írott tibeti gzi brdzsid) . i. fehér zmán (jiddis) .sz. 780-841) művében (A Tökéletes Megvilágosodás Szútrával a visszavonulás művelésére kézikönyve. 5. 4.zön zin nago (vodu) . szelídek-haragosak. megszemélyesített ellentétek (békésekháborgók. felajánlás (füstölő. 8. megnyugtatók-félelemkeltők).ragyogás. és keresni kezdi a sírját zómucu (japán) .dviszáhaszromadhja mólóka dhátu Zhou Fa lan (kínai) . az imák időpontjait jelzi Zoán (héber) . majd a zazen zong miao (kínai) .halott. meghajlás koncentrálás a 3 kincsre. virágok elhelyezése fél térden). élő halott. 828 körül) olvasható a csan lelkigyakorlatot megelőző szertartás: 1.kendermagos tyúk zla (írott tibeti) .tábla a zsinagóga előterében. vonzók-taszítók. 5 leborulás).önbizalom zijun (jiddis) . 3 meghajlás). 7.egyágú korona zin (írott tibeti) . írot tibeti gzi) .csakravartin rádzsa zi (ejtett tibeti. könyörgés a Buddhához (recitálás.(i.egyiptomi Dzsan. leborulások). kitisztul elméje. Tanisz zobop (vodu) .haragvók.da va zla ba dkar mo khra'i mgo (írott tibeti) . 2. magasztalás (ének a szútrákból. tündöklés zi dzsi (ejtett tibeti. ha sót eszik.ezt az említett szútra recitálása követi. hódolat (megszólítások. fogadalmak (meghajlás Vairocsána előtt) .kötelességtudó.a Hold Kányafejű. bűnbánat (mind a 6 érzékre. az elme jelenései zhong (kínai) .sz.kevert iskola Zong mi (kínai) . virágok elhelyezése).sing pa zinga (vodu) . 3. örvendezés mások megvilágosodásán (meghajlás a 3 kincs előtt). shu zhong qian shi jie (kínai) .ragyogás. bűnbánattal szerzett érdemek felajánlása az érző lényekért). vérfarkas zohár (héber) . a Kabbala foglalata zombi (vodu) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. Konfuciusz egyik vezérelve.sztúpa .vasfazék zing pa (írott tibeti) .da zla ba (írott tibeti) . 6. aki gyengeelméjűen egy bokónál dolgozik.Dharma aranja zhuan lun sheng wang (kínai) .

másfajta üresség zshön (ejtett tibeti. Many-dzsusri kardjának nyele.juga naddha.dvésa zsen (kínai) .kneszet zso siki (japán) . 1478) zsu (ejtett tibeti.fiatalság zsi ba (írott tibeti) .samatha zsinagóga (héber) . írott tibeti zin) . amikor mind a 8 gyertya ég már zön (ejtett tibeti.sűlt húsdarab (széder este) zung 'brel (írott tibeti) . írott tibeti gzson) . szerve a máj.hétfő Zsang zsung (kínai) . vitalitás.kedd zsak nji ma (írott tibeti) .sak zsak lhag pa (írott tibeti) .a Misna 1.fa. Jupiter.si va zsi gnasz (írott tibeti) . a Tóra mezőgazdasági törvényei zróá (héber) .tibeti tudós. tavasz. ajanamsza zsu he (kínai) .zóri (japán) . a puhaság.csütörtök zsak spen pa (írott tibeti) . jegye a bárány Zraim (héber) . jelképe fa világoszöld levelekkel.bön források szerint Tibet ősi királysága zse szdang (ejtett tibeti) .péntek zsak phur bu (írott tibeti) . kelet.tároló tudat Zsonnupel (ejtett tibeti) . íze a savas.mondják az áldás után. műve A Kék Évkönyv (i.sz.ez az újjáavatás ünnepe .szerda zsak mig dmar (írott tibeti) .vasárnap zsak pa sangs (írott tibeti) . része. hajnal.saru zot hanukka (héber) .ember zsen tong (ejtett tibeti) . mozgékonyság. színe a zöld.szombat zsak zla ba (írott tibeti) .a Nyilas csillagkép. páros odaadás zsag (írott tibeti) .juga naddha zung 'jug (írott tibeti) . írott tibeti gzsu) .hogyan? .

You're Reading a Free Preview

Download