VALLÁSI SZÓTÁR

Szótár vallási művek olvasásához. A helyesírást ellenőriztetni kell orientalistákkal - szanszkrit, páli, kínai, japán, koreai, mongol, tibeti /írott-beszélt/. De minden más hibát is ki kell javítani. A saját használatomra állítottam össze, de ennyi nyelven nem tudok. Egészen biztos, hogy tele van hibával. Nagyon sokat segítenének a javítások. Ha bárki ezt megtenné a veszali@freemail.hu címre írva, annak nagyon örülnék. Erre a címre kérem a gyalázkodó megjegyzéseket is. A a - fosztóképző (szanszkrit, páli, hindi); a szanszkrit szókezdő magánhangzó-hordozó jele, a tibetiben az utolsó betű; nőtermészetű, minden törvény kapuja á gite voh (jiddis) - savúa tov A mi to fo (kínai) - Amitábha Aaïzan (vodu) - öregasszony, Legba felesége, a piacok és közterek őrzője, felhasított és összevágott törpepálma (Oreodoxia regia) levelének kocsányaiból készült rojtok ábádha (szanszkrit) - kötetlen, nem-megkötött, betegség abaton (görög) - a templom északi csarnoka, itt vannak az álomlátások abdhidjá virati (szanszkrit) - tartózkodás a szerzés vágyától, tárgya má-sok tulajdona; a dasa akusala prativirati síla 8. tagja ábhá (szanszkrit) - sugárzás abhaja (szanszkrit) - félelem nélküliség, adomány, Bimbiszára rádzsa kisebbik fia, házasságon kívül született fia Dzsívaka abhaja dána (szanszkrit) - félelmet eloszlató, biztonságot, reményt keltő adomány abhaja mudra (szanszkrit) - félelmet eloszlató kéztartás, a táncoló Siva jobb első keze Abhaja rádzsakumára szutta (páli) - Tripitaka Szútrapitaka 58. abhaja vacsana (páli) - félelem nélküli beszéd ábharanáni (szanszkrit) - felajánlás abhásza csaitánja (szanszkrit) - látszat tudat abhásza váda (szanszkrit) - a halandó ember a Brahman megnyilvánulása abhásszará (szanszkrit) - az áradó sugárzás/dicsőség

istenei, sugárzó fénylények, fent újraszületett lények, akiknek erős az első dhjánájuk abhászvara (szanszkrit, kínai guan gyin tian) - a Fény és Hang égi birodalma, a formavilágban a legfelső az elmélyedés 2. szintjén abháva (szanszkrit) - nemlét, megváltás abháva súnjatá (szanszkrit) - a nem-létrejött üressége abhéda bódha vakja (szanszkrit) - a legmagasabb rendű szellemiséget kifejező mondás abhiarcsjante (szanszkrit) - dicsőítés abhibhú (szanszkrit) - győzedelmesek abhibhvátjatana (szanszkrit) - a 8 uralom, kiválóság abhicsárika (szanszkrit) - káros hatásokat megszüntető rítus, jele a vörös abhidamma (páli) - a test, valami, ami hozzám tartozik Abhidhamma pitaka (páli) - Tipitaka, A kiemelt eszmék kosara Abhidharma kósa (szanszkrit, írott tibeti chosz mngon pa mdzod) - A tantételek könyve, mahájána jógácsára szútra, Vaszubandhu műve (i.sz. 5. sz.), 1. rész: Abhidharmakósa Kárika (600 vers), 2. rész: Abhidharmakósa Bhászja az előző rész kommentárja Abhidharma pitaka (szanszkrit, páli Abhidhamma pitaka, írott tibeti dzö, ngönpa, kínai lun) - A kiemelt eszmék kosara (7 könyv), bölcselet, filozófiai tanulmány, kiemelt eszmék, a jelenségek tana, hínajána buddhista skolasztika, megalapítója Anuruddha, a Tripitaka 3. része, a dharmáról, a Buddha tanításának első szintézise, a Magasabb Tan Kosara, szöveggyűjtemények (a théravádinok páli és a szarvásztivádinok szanszkrit nyelven), amelyek a lélek, az állandó lényeg nem-létezéséről szólnak, buddhista metafizika, a Kágyur (ejtett tibeti) és a páli kánon egyik része, a Buddha saját szavai, a hínajánában volt egy kanonikus théravádin és egy szintén kanonikus szarvásztivádin (szanszkrit) változat, a Kágyur része Abhidharmazamuccsaja (szanszkrit) A tantételek összeállítása, mahájána jógacsára szútra, Aszanga műve abhidhátavja (szanszkrit) - megnevezhető, a megnevezés tárgya abhidnyá (szanszkrit, írott tibeti mngon par shesz pa) természetfeletti képességek (sziddhi), felsőbb ismeretek, rendkívüli tudás (1. isteni szem (divja csaksu), 2.

isteni fül (divjas rota), 3. mások gondolatainak megértése (pracsitta dnyána), 4. emlékezés a korábbi születésekre (púrvani vászánuszmriti), 5. mások halálának és születésének ismerete karmájuknak megfelelően (csjutjupapatti dnyána); a szerzés vágya, nem üdvös cselekedet Abhidnyá Buddha (szanszkrit) - a Felsőbbrendű Tudások Ismeretének Legfőbb Mestere, a történelmi Buddhát megelőző buddhák egyike abhiddzshá (szanszkrit) - sóvárgás abhiksanika (szanszkrit) - állandó, krónikus zavarodottság abhilápa vászaná (szanszkrit) - megnevezési benyomás abhimána (szanszkrit) - dicsekvő büszkeség, gőg, felfuvalkodottság, a fizikai testtel azonosuló én abhimáni (szanszkrit) - sajátjának tekintő, a testhez kapcsolódó lélek, büszke Abhimanju (szanszkrit) - Ardzsuna és Szubhadrá fia abhimukhi (szanszkrit) - aki felé fordul, bhávaná márga, a pratjékabuddhák útjának ötödik része; aki felé fordul, a bhávaná márga 6. foka abhimukhí bhúmi (szanszkrit) - a bölcsesség birodalma, a bódhiszattva bhúmi 6. foka abhinandaná (szanszkrit) - élvezés Abhinavagupta (szanszkrit) - kasmíri sivista (kb. i.sz. 9601020), műve: Siva purána abhinivésa (szanszkrit) - életösztön, ösztönös ragaszkodás az élethez és rettegés a haláltól, az élet szomjazása, dogmatikus hit, amely mélyen befészkelte magát a tudatba, két dogmatikus hit (tanhábhinivésza, ditthábhinivésza) abhinnyája (szanszkrit) - közvetlen tudás Abhirati (szanszkrit) - Aksóbhja Buddha keleti paradicsoma abhiséka (szanszkrit) - szertartási mosdás abhisékha (szanszkrit) - bepermetezés vízzel, beavatás abhisékha bhúmi (szanszkrit) - beavatási fokozat Abhiszamajálamkára (szanszkrit) A szemlélődés gyöngyfüzére, mahá-jána jógacsára szútra, Maitréjanátha műve abhiszhéka bhúmi (szanszkrit) - a beavatás birodalma, a bódhiszattva bhúmi 10. foka abhjásza (szanszkrit, írott tibeti bag chagsz) - vágyak, állandó és eltökélt gyakorlás, tanulás abhra (szanszkrit) - légkör, nulla abhuta (szanszkrit) - földöntúli

abhuta parikalpa (szanszkrit bhranti, kínai luan shi) - zavart tudatosság, valótlan képzelgés abjápáda (szanszkrit) - nem-haragvás, a rosszakarat hiánya (kuszalamúlá), a tudat békéje abobo (vodu) - rituális kiáltás a rada rituáléban, a hang közben a szájra csapdosnak abrahma csarijá véramaní (szanszkrit) - tartózkodás a tisztátalan élettől abszolút és relatív kronológia (egyiptomi) - a kormeghatározás kétféle módja, az abszolút kronológia konkrét időpontokhoz rendeli a leletek, történések idejét, a relatív kronológia az, amikor csak azt tudjuk megállapítani, hogy két dolog egymáshoz képest bizonyos idővel előbb vagy később történt meg, de ismert időponthoz nem tudjuk hozzárendelni, az előbbi a fizikai, vegyi, biológiai stb. kormeghatározási módszerekkel érhető el, míg az utóbbit rendszerint az írásos és tárgyi emlékek, jellegzetességek (tipológia) és a más területekkel meglévő keresztreferenciák (egyezések) alapján lehet felállítani, Petrie kronológiája például predinasztikus cserépedények jellegzetességei alapján azok relatív kronológiai besorolását teszi lehetővé Abüdosz/Abydosz (egyiptomi) - város Felső-Egyiptomban (ma Közép-Egyiptomban), Ozírisz egyik fő kultuszhelye, hagyományos királyi és nemesi temetkezőhely, Egyiptom egyik legrégibb és legszentebb helye acassan (vodu) - manióka-keményítővel készült tejjel és cukorral fogyasztott pépes étel Achille piquant (vodu) - Szúrós Achilleus, beszéde orrhangú, rumot önt a fülébe aciddzsá (szanszkrit) - a tizedik béklyó, szamojadzsanáni Acuta (japán) - Dzsimmu tennó acsalá (szanszkrit) - megingathatatlan, a bhávaná márga 8. foka, a pratjékabuddhák útjának hetedik része, a mozdíthatatlan múrti, vidhjá-rádzsa acsalá bhúmi (szanszkit) - a megingathatatlanság birodalma, a bódhiszattva bhúmi 8. foka acsamana (szanszkrit) - szájmosás (ami bemegy, s ami kijön, ld. Mt 15,18) ácsára (szanszkrit) - helyes életmód, a mantra jóga gyakorlata Ácsáranga szútra (szanszkrit) - a dzsainák 12 szent könyve acsarija (szanszkrit) - oktató szerzetes

ácsárja (szanszkrit) - vallási tanító, a szabályok (ácsára) tanítója, az upavita felövezője, guru, mester, 1. a tan mestere, 2. a rendi előírások iktatója (upadhjája) Ácsárja Vadzsrapáni (szanszkrit) dhjánibódhiszattva, Vadzsrapání ijesztő formája, Vadzsrapání Aksóbhja szellemi fia accsantanittham nibbánam (páli) - a végső betetőzöttséghez eljutott kilobbanás accshará (szanszkrit) - apszarasz accsharija (szanszkrit) - csodálatos acsélaka (szanszkrit) - ruhátlan, a titthadzsaina digambarák acsétana (szanszkrit) - lélektelen az avjakta prakritiben és a vjaktában, tudat nélküli acsintaja bhédá bhédá (szanszkrit) - védánta iskola, alapítója Baladéva (18. sz.), műve: Góvindabhásja, Brahmá szútra kommentár acsintaja sakti (szanszkrit) - az elgondolhatatlan isteni erő (pl. a mantrá-ban) Acsjutapréksa (szanszkrit) - Madhva mestere ácsman (szanszkrit) - víz-felajánlás ádám (héber) - ember ádár (héber) - akkád eredetű, általában február-március niszántól számítva a 7. hónap, tisritől a 6., szökőévben 2 ádár van, ádár 7-én született Mózes ádár séni (héber) - szökőévenként plusz 1 hónap ádarsa (szanszkrit) - tükör, minden múlandó létfeltétel önálló valóság nélküli visszatükröződés ádarsadnyána (szanszkrit, írott tibeti me long lta bu'i je shesz) - tükörszerű tudás, gömbtükör-tudat, amely minden megismerhetőt képes visszatükrözni, a buddhák tudásának egyike adattá danam (szanszkrit) - lopás, nem üdvös cselekedet, fizikai adattádána virati (szanszkrit) - tartózkodás, hogy elvegyük, amit nem kaptunk meg, a tett tárgya más vagyona; a dasa akusala prativirati síla 2. tagja adattánadam (szanszkrit) - lopás, nem üdvös cselekedet adbhuta dharma (szanszkrit) - csodálatos események leírása, a dváda sángasászana 8. része adésa (szanszkrit) - parancs, a guru útmutatása ádésaná prátihárja (szanszkrit) - a kifejezés csodája adhah (szanszkrit) - alsó adhama (szanszkrit) - a dzsiva legalsó (emberi) létfokozata, avidjá létfokozat

adhára (szanszkrit) - támaszték, tartály, a tudat otthona, a gondolkodás és az érzékelés fizikai-pszichikai eszköze, 5 kósa, 16 testtájék (hüvelykujjak, bokák, térdek, combok, fityma, nemzőszervek, köldök, szív, nyak, torok, szájpadlás, orr, két szemöldök közötti pont, homlok, fej, a fejtetői kutacs), hatha jóga adhára pratipaksa (szanszkrit) - segítségből származó ellenszenv adharma (szanszkrit) - a dharmával ellentétes, bűn, gonosztett, rossz, erénytelen ádhi (szanszkrit) - különleges, legfelső ádhi móksa (szanszkrit) - meghatározás, felszabadulás a kétség, bizony-talanság alól, döntés, hit ádhi móksíka manaszkára (szanszkrit) - a szabadsághoz vezető, az első elmélyüléshez vezető felkészülés második szintje ádhi pradnyá (szanszkrit) - bölcsesség, öngyakorlat, a legmagasabb meg-különböztető tudatosság gyakorlata ádhi sikszá (szanszkrit) - a 3 legmagasabb gyakorlat (adhisíla, adhiszamádhi, adhipradzsnya) ádhi szamádhi (szanszkrit) - elmélyülés, öngyakorlat ádhi szamádhisiksá (szanszkrit) - az összeszedettség legmagasabb foka ádhi vászana (szanszkrit) - egyensúly ádhiátma praszáda (szanszkrit) - a belső lény világossága, a szellem bel-ső szerve ádhibhauthikam (szanszkrit) - közvetlen környezeti zavaró erők ádhibhúta (szanszkrit) - létforma az anyagi világban ádhibhúta karma (szanszkrit) - minden más lényre, embertársainkra stb. vonatkozó cselekmények ádhidaiva (szanszkrit) - szellemi, isteni világ, az Ísvara, az isteni természetfeletti és érzékfeletti aspektusa ádhidaiva karma (szanszkrit) - a magasabb erőkre (dévákra) vonatkozó cselekmények ádhidaivikam (szanszkrit) - természeti zavaró erők ádhidarma kála (szanszkrit) - a síla kála 7. szakasza ádhidévatá (szanszkrit) - istenség, aki meghallgatja a segítségkérést ádhigama (szanszkrit) - szellemi teljesítmény ádhikára (szanszkrit) - érdem, alkalmassági fokozat ádhikarana (szanszkrit) - valaminek a tárgya, viszony, utalás valamire, megoldandó probléma, gunazavarok, a kontempláció megszakadása

(kétkedés, figyelmetlenség, tespedtség, rémület, káprázat, rosszullét, túlfeszültség, lanyhaság, túl hangos mormolás, énhez tapadás, a dolgokhoz tapadás), négyféle: vitakérdés, cenzúra, helytelen viselkedés, kötelesség (Vinaja) ádhikarana szamatha (szanszkrit) - 7 szabály a bhiksuknak a théravádában ádhikári (szanszkrit) - akire egy szakrális utasítás vonatkozik ádhilaja (szanszkrit) - vád, vádaskodás, a tényállásnak nem megfelelő hamis vád ádhilati phala (szanszkrit) - felhalmozó erőfeszítés, az alapvető okság erőfeszítése ádhimána (szanszkrit) - hatalmaskodó büszkeség ádhimátra (szanszkrit) - erőszakos, heveny zavarodottság, nagyfokú (pl. vairágja), a legfelső-felfoghatatlan (Brahman) ádhimátratama (szanszkrit) - legkiválóbb, legjobb, legmagasabb ádhimoksíla manaszkára (szanszkrit) - az elmélyülés mentális tevékenységei közül a második adhipati phala (szanszkrit) - az ellenőrzés erkölcsi hatása adhipati pratjaja (szanszkrit, kínai zeng shang yuan) uralkodó, megha-tározó feltétel, segítő ok, a keletkezés 4 oka közül (szándék, erőfeszítés, közvetlen gondolat, vizsgálódás) az egyik adhipradnyá siksá (szanszkrit) - a bölcsesség legmagasabb foka: 1. paramarthapariccshédaka pradnyá, 2. szamvrittapariccsédaka pradnyá, 3. szattvarthapariccshédaka pradnyá adhisíla siksá (szanszkrit) - a legmagasabb erkölcsiség gyakorlata, erkölcs, öngyakorlat adhisthána (szanszkrit) - lakóhely adhiszamádhi siksa (szanszkrit) - az összeszedettség legmagasabb foká-nak begyakorlása adhittána (szanszkrit) - elszántság, a 4 elhatározás: panna (bölcsesség), szaccsa (igazmondás), csaga addhitthanam (önfeláldozás), upászama dhittha nam (nyugalom) adhivászana (szanszkrit) - egyensúly adhjája (szanszkrit) - olvasmány, egy szútra fejezete adhjámika vidjá (szanszkrit) - a vallás tanulmányozása adhjaropa (szanszkrit) - megtévesztő elfedés adhjásza (szanszkrit) - elfedés, ráhelyezés, téves észlelés, felruházás, rávetítés, a szubjektív és objektív megismerések meghamisítása keve-résükkel, Sankara ádhjátma karma (szanszkrit) - önmagunkra, benső mivoltunkra vonat-kozó cselekmények

Ádhjatma Rámájana (szanszkrit) - a Rámájana áldozata a Brahmanda puránában ádhjátma szampraszáda (szanszkrit) - belső nyugalom ádhjátman (szanszkrit) - felsőbb Én ádhjátmika vidjá (szanszkrit) - a vallás tanulmányozása, a tudás 5 ága közül az egyik ádhjatmikam (szanszkrit) - belső zavaró erők ádhómukha shvánászana (szanszkrit) - kutya-tartás arccal lefelé (hatha jóga) ádhómukha vriksászana (szanszkrit) - fa-tartás fejjel lefelé (hatha jóga) adhvabhédát dharmánám (szanszkrit) - éncsináló adhvarju (szanszkrit) - a Jadzsur véda rituális szertartásait végző hindu pap (ritvidzs), az áldozat végrehajtója Ádibuddha (szanszkrit) - Ős-Buddha, kezdettől fogva létező buddha, talán Vajrócsana vagy Amitábha Adina/Adinát (szanszkrit) - a dzsainizmus első tanítója Ádinátha (szanszkrit) - az egyik sziddha, Siva adinnadana véramani szikkhapadam szamadijami (páli) fogadom, hogy tartózkodom a nem nekem adott dolgok elvételétől; a menedék-vétel utáni fogadalom Ádipradnya (szanszkrit) - ős-tudás, az őstermészet Tárá Ádíshvara (szanszkrit) - a Kezdet Ura, Siva jelzője adiszamádhi (szanszkrit) - a legmagasabb meditáció gyakorlata ádiszarga (szanszkrit) - az evolúció kezdete Áditi (szanszkrit) - a Nap; határtalan, az Áditja istenek (természeti jelen-ségek megtestesítői) anyja Aditi (szanszkrit) - Kasjapa ősrisi felesége áditják (szanszkrit) - Áditi 12 gyermeke, a természeti erők képviselői, egyikük Visnu, akinek megtestesülése Krisna Aditjaszambava buddha (szanszkrit) - az északi világrész buddhája áditta parijájo (páli) - a felgyújtottság feltárása, a Buddha tűzprédikációja ádivászí (szanszkrit) - őslakos ádjáthmika (szanszkrit) - belső karmikus beérés adjountò (vodu) - a 3 rada dob közül az első adnyána (szanszkrit) - nem-tudás, az alany és tárgy egymástól elkülönült észlelése, téves feltevés Adónis (görög) - Aphrodité kedvese, a learatott termés istene adosza (szanszkrit) - gyűlöletmentesség, barátság adottság (kedvező) - 1. embernek születni, 2. kulturális központban születni, 3. ép elmével és ép

íj addzshoszána (szanszkrit) . 6.nem-lélek. páli Adzsátaszattu. 5. alapítója Sankara (i. ahol egy buddha tanított. (i. sz. 6.Örök Ellenség.a tökéletes tudás képessége ádzsnátávi (szanszkrit) . Brahman advaita védánta (szanszkrit) . hinni a Buddha tanításában.tantrikus mester.kettősség nélküli. szárított pacal afikómán (héber) . ott születni.a tökéletes tudás birtoklásának képessége afibas (vodu) .sz. 10. 493-461). monista védánta iskola. nemgyűlölet adyton (görög) .érzékszervekkel születni. ott születni. ahol egy buddha jelent meg.a széder esti vacsora elején a családfő .erőközpont (pítha) a két szemöldök között a homloküregben (= parancs) ádzsná indríja (szanszkrit) . 4. a belégzés: szó'ham (Ő vagyok én). olyannak születni. Brahmá szútra kommentár advaja (szanszkrit) . ahol egy buddha követői élnek.sz. kezdetben Vardhamána Mahávíra társa. 9. a nihilista irányzat (tittha natthikavádin) képviselője ádzsiva (szanszkrit) .e.kötődés Adzsita (szanszkrit) . ott születni.) műve: Szádhanamálá advésa (szanszkrit) .kettősség nélküli. 8.szeletelt. írott tibeti ma szkjesz dgra) . ott születni.determinista bölcseleti rendszer.gyűlölettől való mentesség. alapítója Gósála Maszkaríputra.aminek tapasztalható előzménye van. 10. században. 788-820). műve: Sarírakabhásja. szervetlen összetevő ádzsívika (szanszkrit) . sült vékonybél.e. ott születni. ahol van szellemi jó barát (guru) adrista (szanszkrit) .bódhiszattva Adzsita Készakambalí (páli) .a jósszentély jóslás céljára használt helyisége. 7. ahol egy buddha tanításai fennmaradtak.öntudatlanul ismételt ima. aki nem követte el az 5 nagy bűnt (panycsánantaríjáni). a kilégzés: hamszah (én Ő vagyok) Adzsátaszatru (szanszkrit. pl. Bimbiszára rádzsa fia (i.minden-egy Advajavadzsra (szanszkrit) . a világ folyamatait a végzet (nijati) irányítja ádzsná csakra (szanszkrit) .filozófus az i. meggyilkolta apját és Dévadatta szövetségese volt adzsavaga (szanszkrit) . vaisésika advaita (szanszkrit) . a szentély legbelsőbb része adzsapa mantra/adzsapa dzsapa (szanszkrit) . a lókájata előz-ménye.

tibeti badzsája a ra . a síla kála harmadik szakasza ágamana (szanszkrit) . tűzáldozat Aggivésszana/Dighanakha (páli) .nem járó.tűzisten. közvetlen érzékelés által bekövetkező intuitív tudás. buddhista iratok gyűjteménye. aggihuttam (páli. páli Aggi) . a risik magyarázatai.nőtlen ifjak ágantr (szanszkrit) .tanúbizonyság (megbízható). hagyomány.az írások kora (az adhidharma. társa Szváhá. ájur véda ágama (szanszkrit.mozgás/járás nélküli agamoi (görög) .alkalom szülte csábítás ágantuká visuddha dharmakája (szanszkrit) .a tiszta átlátszóság szintje a formavilágban Ághnídhra (szanszkrit) .méregtan. gyűjtemények a saiváknál ágama kála (szanszkrit) . Dróna adta Ardzsunának Agni (szanszkrit.főtanítvány Aggi (páli) .járatlan út. a Talmud elbeszélő anyaga ággaszávaka (szanszkrit) . kínai ahan) . Siva purána. még meg nem tett út ágátmiká (szanszkrit) . kelet.kígyódémon. szútra.erőközpont Ágnéja (szanszkrit) .Agni Aggi Vaccshagótta szutta (páli) .történet.a vihar istene.Tripitaka Szútrapitaka 72.a szennyeződések eltün-tetésével elnyert dharma-test. szeretet minden élőlény iránt aggáda (arámi) . zenit.égi íj. amelyek a testi lét során keletkeznek ágantuka mala (szanszkrit) .elragadtatás.a szent tűz fellobbantásának helye aghórí (szanszkrit) .ájur véda agada tantra (szanszkrit) . hordozója egy kos. szanszkit agnihótra) . a vacsora végén elköltött macca (pászka) agada (szanszkrit) . nem mozgó alany ágantuka klésa (szanszkrit) . ő vitte először délre a bráhman vallást ágata (szanszkrit) . vinaja kora).ősbölcs.(vendéglátó) által az első kovásztalan kenyérből letört s utóételnek félretett.hindu november Ághászura (szanszkrit) . a Buddha hagyományozódott tanításai.halottégetőknél élő saiva szannjászík agjacsakra (szanszkrit) . a szvabhávakája egyik aspektusa Agaou (vodu) .tűzoltár.esetleges szennyeződések.Szacscsaka nigantha mester aghan (szanszkrit) . tanulás. akit Krisna megölt aghászvaráh (szanszkrit) . búvár loa Agasztja (szanszkrit) .

a tűz széthordás. a test 3 kapuján keresztül cselekedetei megismerhetőek és hozzáférhetőek. principium individuationis.a szent tűz szétvitele Ágnídhrából ago (vodu) .a tenger és élővilágának istene. a 3 Kasszapa első tanítása agniviharana (szanszkrit) .hatha jóga gyakorlat.nem tökéletes emésztés. a halott szellemének tekintik aham (szanszkrit) . kék-zöld evező.a legfelsőbb világi dharmák.ahamkára ahamkára/ahamtattva (szanszkrit) . burka (egyben a csitta burka is) az ánanda maja kósa. önközpontúság.kezdet. a halál után az istenek körében jelenik meg.a népgyűlés színhelye Agoué taroyo (vodu) . gyakran azonosítják az üdvözült halottal is.vigyázat!. állata fehér agra (szanszkrit) .az első nojan kutuktu (i. és megszakad kapcsolata a testtel. csoportja agura (japán) . éntudat. elülső rész agra dharma (szanszkrit) . a .. az elnök.a mennybe vivő szertartás agnivaisvánara (szanszkrit) .én aham Brahmanaszi (szanszkrit) . az isteni tudattá válás mantrája (Brihadáranjaka upanisad 1. eleje. következménye az abhimána. a szellem belső szerve. ájur véda agnisarkrija (szanszkrit) . 4). a buddhaguna 4.mindenki tüze agnivihára/brahmávihára (szanszkrit) . a 8 teremtésforrásból a 3. rituális felkiáltás agora (görög) . a belső tűz felébresztése agnistóma (szanszkrit) . ego. fémhalacskák. tagjához agupta dharma (szanszkrit) . 17. fény természetű része. mahávákja aham tattva (szanszkrit) .3 kendőzetlen dharma. kagyló.tűzszertartás agnihótra (szanszkrit) .dobverő. semmit sem titkolt el. az én megragadása.én vagyok a Brahman (az Én a Brahman). néha kísértetnek. színe fehér.a lélek legelvontabb. amely örökkön való. korall. ha valaki azt mondja: „én vagyok”.) ah/ah-lélek (egyiptomi) . a rada dobok 2. sz.sz. a figyelem beha-tolásának segítője aguida (vodu) .aggihuttam agnimandja (szanszkrit) .törökülés Agvaangoncsing (mongol) . ah-há lenni azt is jelenti: megdicsőülni. jelképei: kis hajó.énalkotó.agnicsajana (szanszkrit) . egyéniség.

minden létezőt felö-lelő szeretet.hajlamok az énalkotásra. 3 lépést téve a félisteneknek. megragadás.az egyik pitta. az Alvilág uralkodója. az ajtónálló. észrevétel áhárana (szanszkrit) . húsevés tilalma: ha valaki látja vagy hallja az állat megölését. 1223-ban egy bolognai krónikában szerepel.nem-ártás. hogy azt miatta tették.a felajánlás tárgya Ai (szanszkrit) .ágama áhára (szanszkrit) . az önhittségre ahan (kínai) .otthonról hozott tűz az oltártól keletre ahem (egyiptomi) . gyomor. először i.semmi szégyen. Ehnaton új fővárosa ahétuka (szanszkrit) . a 4.valaminek a forrása (ok).a rombolás ura.időlegesen hatástalan karma Ahrimán (perzsa) .a bolygó zsidó. tüzelőanyag (táplálék. véletlenszerű keletkezés ahimszá (szanszkrit) . tapin-tás. az első évszak Ahet Aton (egyiptomi) . szégyentelenség. a rossz és a sötétség princípiuma Ahura Mazdá (perzsa) . és ha tudja.indiai materialista elmélet ahétupratjaja (szanszkrit) .okok és feltételek nélküli ahétutaut páda (szanszkrit) .horizont.gyökérokoktól nem függő.áldozati étel.Damballah wèdo felesége aidós (görög) . kapcsolat /testi. ok nélküli ahétuka váda (szanszkrit) . tápanyag (táplálék. megragadás. érintés. észrevétel. a két bölcs.sz. juga Aïda wèdo (vodu) . ő József. érzet). az enyém-alkotásra. ájur véda Ahasvérus (latinosított héber) . az upádána aharapacsak (szanszkrit) . Nara és Nárájana anyja.ok nélküli. Visnu tőle szerezte vissza a Földet. tudat /érzet/).Aton fényhegye. észrevétel tápanyag.a hírnév hiánya miatt érzett szégyen aigis (görög) . aki megütötte Jézust áhataszvára (szanszkrit) . az emésztés folyamata együtt a szamána vatával. erőszakmentesség. kapcsolat.szánkhjában az egyén. a buddhizmusban a náma rúpa ahamkárama mánuszaja (szanszkrit) .kerek pajzs . az asztánga jóga első lépése (jama) ahirika (páli) . szellemi/.a jó és a fény princípiuma ahuti (szanszkrit) . szemérmetlenség ahoszikamma (páli) .a megnyilvánuló hang áhavaníja (szanszkrit) . fűtőanyag.démonrádzsa. áradás.isteni képmás ahet (egyiptomi) .

pálmalevelek rituális felhasogatása Aizen Mjó (japán) . mindegyikhez egy-egy világ (rúpa dhátu.ez az Önvaló a Brahman (Brihadáran-jaka upanisad 2. rák (karkata.fiatal lányok hintáztatása a Mezei Dionysia ünnepen Airávata (szanszkrit) .Egyiptom aikido (japán) . indo-tibeti állatöv: kos (luk. megnyújtás. dhanusz). szabályozás. mithuna).A Különb Asszony fiainak titkos tanítá-sa. arúpa dhátu.az ókori. szimha).Aigüptosz (görög) .valami létrejöttének oka aïzan chiré (vodu) . a tér végtelensége (ákása ánantja ájatana) 2. mahávákja ajanamsza (szanszkrit.a tudomány és a szerelmi szenvedélyek kamija aja ori (japán) . bejárat (anyagi . a Rig véda bráhmanája Aithér (görög) . 5. Etiópiának nevezett terület görögös neve aition (görög) . valamilyen szempont szerinti csoportosítás. orr. megállítás ájamátma brahmá (szanszkrit) .Indra hordozó elefántja. tehén (lang). ikrek (trik. vízöntő (bumpa. mésa). objektív = mentális események).állatövi jegyek (12 khjim): patkány (cshi). kígyó (trül). mérleg (szangva. skorpió (dikpa. vriscsika). de Indrání másik ne-ve is Aióra (görög) . kínai ru) . ejtett. majom (tre).Durgá egyik anyai kiterjedése. ló (ta). oroszlán (szenge.a fényes levegőég istene. nirodha dhátu. a tudat végtelensége (vidnyána ánantja ájatana) 3. halak (nja. nyúl (dzsö). tulá). tigris (tak). mína) ájárot (héber) . madár (dzsa).botvívás. 19). fül. illatok. objektív = alakok. harcművészeti ág Aindrí (szanszkrit) . kumbha). vrisa).szubjektív = elme. sárkány (druk). ízek.a tapasztalás forrása. karka). nyilas (zsu.kitágítás. tapintás és mentális . írott tibeti gola) . a tudatoson és nem-tudatoson túl lévő (naiva szandnyá nászandnyá ájatana). disznó (phak). kutya (khdzsi).az isteni hatóerő összessége (prákrita és aprák-rita) Aitaréja upanisad (szanszkrit) . hangok. bárány (luk). tudatfokozat: 1. a megismerés mezői. kandzsá). égi kapuőr aisa karma (szanszkrit) . Erebos és Nyx gyermeke Aithiópia (egyiptomi) . makara).selyemsávoly szövet ájáma (szanszkrit) . káma . szűz (pumo. a semmi (ákincsanja ájatana) 4.kisváros ájatana (szanszkrit. nyelv test.'szubjektív = szem. bak (cshuszin. bika (lang.

hányt-vetett elme Ajrávata (szanszkrit) .kábálá Ajjappan (szanszkrit) .az élet tudománya. Kósala fővárosa.sűrű szerkezetű mező Vajrócsana birodalmában akanisthaghana vjúhaksétra (szanszkrit) . amely a testi élet oka ájur véda (szanszkrit) .bhúmi.nem-koherens akakájanáná szamdnyi (szanszkrit) . a szambhóga-kája elérése ákánycsanjájatana (szanszkrit) .örök törvény akálika/ákála (szanszkrit) időtől független. az elme minden erőfeszítés nélkül tárgyánál marad ájatanaszabba (páli) . ősi indiai orvoslás.Szaszthá másik neve Ajódhja (szanszkrit) Kósala fővárosa. szannyámaja) tartozik ájatana pravartak manaszkára (szanszkrit) . rasajana (a hosszú élettartam). mentális tevékenysége.életerő ajuta sziddha (szanszkrit) .dhátu) és az én (átman) egy-egy alakja (ólárika. ritka akanistáh (szanszkrit) . agada (méregtan).a különböző felfogás.a legnagyobbak földje fölé boruló felhőzet.anyaöletlen elme. vádzsíkarana (erősítők) ájusz (szanszkrit) . fegyelmezetlen elme. felületes gondolkodás ajfesz sajhet (jiddis) .a legmagasabb szint a formavilágban. itt uralkodott Dasaratha. manómaja. nyugvóhely nélküli elme. csapongó elme. kaumara (csecsemőgondozás). azonnali.nem bölcs. azonos test tudatossága akálika dharma (szanszkrit) . de időleges (itt és most). kájacsikitszá (általános orvoslás). salja (sebészet). a bódhiszattva itt éri el a buddhaságot. sálákja (a fejen lévő betegségek). a tejóceán köpülé-sekor keletkezett áju (szanszkrit) . bhútavidjá (elmebetegségek). írott tibeti stug po bkod pa'i zhing khams/'og min) .élet áju szankhára (szanszkrit) . Ráma születési helye. a betegsé-geket az energiaáramlás zavarai okozzák. a bódhiszatva szint nyolcadik foka . itt uralkodott Dasaratha ajónisamanaszikára (szanszkrit) .elefántrádzsa.az elme 4. Indra hordozója.életerő.az érzékelés alapjainak összessége ajeniszo manaszikára (páli) . a legfelső nirmánakája állapota Akanistha (szanszkrit.

írott tibeti jum mchog nam mkha'i dbjings phjug ma) .tárgy. az eretnek fáraó által alapított főváros. a végtelen tér szintjének tudatossága. szintje ákásánanycsájatana (szanszkrit) . a Kincsforrású Ratnaszambhava kísérője. jel. nulla. írott tibeti mam pa) .fülhöz feszítő íj-tartás (hatha jóga) Ákás Gangá (szanszkrit) . színe arany. a Fényhozó Vajrócsana társa. jótett önző vágy nélkül ákarna (szanszkrit) .a végtelen tér szintje.Echnaton. az Égűr lényege. a bódhiszatva szint hatodik foka ákásánantjájatana bhúmi (szanszkrit) . alkalom.bódhiszattva.a végtelen tér szintje a forma nélküli világban. bídzsája a kha. amely mindent áthat.az Ég tere úrnője. nézőpont. a Gömb kultuszának központja Közép-Egyiptomban akhittó (szanszkrit) . az anyag űr állapota. csengő. a durva létezők.tárgytalan cselekvés. az elmélyülés 5. jelképe kard.tisztátalan a varnában ákhjána (szanszkrit) . észlelhető minőség. eleme az ég Ákásagarbha (szanszkrit. akkor jön létre. a tárgy összetevői. amikor Brahmában a para vaikharivá (hallható teremtő hanggá) válik.a tér végtelensége ákása szamdnyá (szanszkrit) . a meditációs tapasztalat Ákásadhátvísvarí (szanszkrit. szíve. társa Mála. a szthula saríra része ákása ánantja ájatana (szanszkrit) . ha nem észleljük két dolog külön-bözőségét . a 32 testrész a dvátimszákára gyakorlat tárgya akárja (szanszkrit) .a fül mellett ákarna dhanurászana (szanszkrit) . az ízlelés ura ákásánántjájátana (szanszkrit) . légtér. jelképe kerek.éter.nem-megmondás. írott tibeti nam mkha'i snjing po) . írott tibeti nam mkha) .a Gangá istennője ákása (szanszkrit.üres tér. írott tibeti glo bur ba) . a végtelen érzékelés alapja ákászmika (szanszkrit.esetleges Akhet Aton (Tell el Amarna) (egyiptomi) .okozat nélküli akarma (szanszkrit) . a 4 ájatanából az első fok. színe hold. eredet. az Aton. a Brahman egyik megnyilvánulása.ákára (szanszkrit.a tér végtelensége. bhúmi.legenda akhjáti (szanszkrit) . mint a tudat intui-tív tárgya. testrész.

nem-valamiság. 150 körül) aksara (szanszkrit) .a tudatosság tartálya. minden nem-erkölcsös szellemi állapotban jelenlévő tudatossággal összefüggő szamszkára akuszala múlá (páli) .a közölt tanítás (a 4 nemes igazság). a végső öntudatlanság. a keleti világrész buddhája aku (japán) . eredet.mozdulatlanság akopjadharman (szanszkrit) .hibrid bika és tehén keresztezése akopja (szanszkrit) .szabadulás aknasír (egyiptomi) .a bűn alapja.imafüzér Aksapáda/Gótama (szanszkrit) . nem-üdvös.rendíthetetlen akra (vodu) . amelyben minden gondolat lehetősége benne van. a kárhozat gyökere. ahol a sírkamra egy mély akna alján található ako (ejtett tibeti) . a semmi.haragtól mentesség aksamála (szanszkrit) . alapvető szint. ártalom (vihimszá).a dolgok nélküli lét szintje. azonos az anudhammával aklista (szanszkrit) .ákinycsanyájatana bhúmi (szanszkrit) .vagy malaganlisztből készült lángos akródha (szanszkrit) .nem-üdvös cselekedet/szándék akuszala mahábhúmika dharma (szanszkrit) . az elmélyülés 8. egy dhátu akuszmata (görög) . érzékelés.sírtípus.szkandha-szimbólum: kék. harag (bjápáda).) álaja (szanszkrit) . a 4 ájatanából a 3. kárhozatos akuszala csetaná (szanszkrit) . a tudat éber . Vadzsraszattva buddha.2 kárhozatos. düh. a jógában: vágy (káma).örök. szintje ákinycsanyájatanam (szanszkrit) .manióka. szkepszis a valóság meglátásában Alagaddúpama szutta (páli) . fok Akkharappabhéda (szanszkrit) .sz.nem erkölcsös.káros cselekedet aku go (japán) . mint a tudat intuitív tárgya. az ÓM szó Aksóbhja (szanszkrit) .a Njája szútra logikai tankönyv szerző-je (i.az egy egészen más szféra (Káláma a Buddhának a végső igazságról).Jelentéstan a Védákhoz akkháta dhamma (páli) .rossz karma akuszala (szanszkrit) . a testben a szívhez kapcsolódik.A kígyó szútra (Tripitaka Szútrapitaka 22.hallomásból szerzett ismeretek alabadha bhúmikatva (szanszkrit) az összpontosítás folyamatosságá-nak hiánya.

i. amely a túlvilág és a földi világ közti átjárhatóságot biztosítja. a karmacsírákat tartalmazó tároló tudatosság. tudatalatti.értelmi ellentét álambana pratjaja (szanszkrit) megnyilatkozó. bi siki. 5. tapasztalás tárgya. amelynél szinte kizárható az. 2.az észlelés. a Kauravák szövetségese alambuszá (szanszkrit) .jelenléte álaja vídnyána (szanszkrit) . kincseskamra tudat. az álajtó számos ókori kultúránál is megjelenik. a jelenségek közös eredete. a semmi szférájában való .Fűzfalombú. tárház-tudat. előzménye a thaniszi kor fülkés falkiképzése és az áldozati sztélé. mana siki) álajtó (egyiptomi) . sin siki. 3. a szarvasztivádinoknál: 1. fogalmi tudatosság. objek-tív.ráksasza.leírhatatlan. forma (rúpa dhátu). hogy a halott lelkéhez eljuthassanak az áldozatok. 7 tudat (gen siki. évezred) is.megőrző tudat. amelyeket az álajtó sem vált le teljesen. az összes többi tárgy. ni siki. 4. és lehetővé teszi. 5-3. elsüllyedhetetlen. az álajtó az Óbirodalom idején jelenik meg. az Óriáshegyen Vadzsravana és Kuvéra szállása alakh (szanszkrit) . íz (rasza dhátu). együttműködő. szag (gandha dhátu). a legkorábbi álajtót Habauszokar szakkarai sírjában találták. 6.a hordozható múrti öltöztetésére szolgáló helyiség a hindu templomban Álara Káláma (páli) . a jelenségvilág csírái.sírok jellegzetes eleme: ajtószerűen kialakított fal-mélyedés. megnevezhetetlen alaksana (szanszkrit) . ze siki.az ismertetőjegyek nem-létének ekkéntisége (magában foglalja a hibátlanságot) álamba (szanszkrit) . többek között a szardíniai nuraghe-kultúránál (kb. hang (sabda dhátu). hogy egyiptomi kapcsolataik révén jutott el hozzájuk Alakávatí/Alaka (szanszkrit. kínai wu xiang ru ru) .jellegzetesség nélküli alaksana tathatá (szanszkrit.száj alankara mandapa (szanszkrit) . a manovidnyát és a manaszt. lcang lo can) . a tudat (manasz) Alambusa (szanszkrit) . tárgy-támaszték álambana pratigháta (szanszkrit) .a fiatal Buddha egyik tanítója megvilágosodása előtt.alátámasztás álambana (szanszkrit) . nana siki.e. ez tartalmazza a buddhindríját. amelyek nem az érzékekkel kapcsolatosak (dharma dhátu). raktártudat. tárgyi feltétel. tapintható tárgy (szprastavja dhátu). zavarodottsága jógacsára iskola fogalma.

és az áldozatokat részletesen. illetve ennek képes ábrázolása.). Örökkévaló. a többiek válasza: Baruh Adonáj hamvoráh löolám vaed. Áldott légy. a Tóra-tekercs előtt: Baruh et-Adonáj hamvoráh.lustaság. az ókorban mocsaras. Áldott légy.különbség-nélküli Allah (iszlám) .az egyik sziddha alobha (szanszkrit) . Amitábha kísérője Alsó-Egyiptom (egyiptomi) . (Áldott légy.fonott tarisznya alija (héber) .fény-kaszinagyakorlat.Egyiptom északi része a Nílus torkolatától Memphiszig. aki nekünk adtad az igaz Tórát. ragaszkodástól való mentesség. érdektelenség.) alija le regel (héber) . a világ királya. a szem kémiai folyamatai. Mandzsusrí kísérője Alokéma (ejtett tibeti) .az áldozati mécses lángja.az egyetlen.kiterjedés áloka kaszinam (szanszkrit) . visszatelepülés Izra-elbe. aki adja a Tórát. aser bahár-bánu mikol haamim.a bhárata nátjam táncosnő felajánlja testét az isteneknek. közöny. (Köszöntsétek az Örökkévalót. és nekünk adtad Tórádat.felmenés. Örökkévaló. nem-ragaszkodás. és /ezzel/ örök életet ültettél belénk.az egyik pitta. . Baruh atá Adonáj notén hatorá.zarándoklat alinga (szanszkrit) . a világ királya. amely rendszerint az áldozatot fogadó isten vagy személy előtt jelenik meg. ájur véda áloka bhása (szanszkrit) . aki adja a Tórát.ezt a felhívott megismétli) majd: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. akik képmásának sohasem fordít hátat alaszja (szanszkrit) . nem-irigység alocsak (szanszkrit) . baruh atá Adonáj notén hatorá. aki kiválasztottál minket az összes nép közül. aser natán-bánu Torát emet vöhajé olám natá bötohénu. (Áldott légy.vágytalanság. felsorolásszerűen mutatja be alfor (vodu) .az Isten) Alláma (szanszkrit) . . felhívás a Tóra olvasásához. vönatám-lánu et-torató. aki áldásra méltó. az egy igaz Isten (arab = Al Iláh .női bódhiszattva. Örökkévaló Istenünk. Örökkévaló Istenünk.meditációt tanította alarippu (szanszkrit) . korongnézés (jóga) a szamádhiba merüléshez áloká/dípá (szanszkrit) . fásultság áldozati asztal (egyiptomi) .) a felolvasás után: Batuh atá Adonáj Elohénu meleh haolám.áldozat bemutatására szolgáló asztal az áldozóhelyen.

ezzé alakítja a rosszul emésztett ételt az agni (szara helyett). ez volt az egyetlen olyan periódus Egyiptom vallástörténetében. kínai 'gou shi) . rituális. fejedelmek diplomáciai levelezése. 14. i. valamint a korabeli kisázsiai uralkodók. vágyaktól mentes tudat ámáné kávod (héber) .a hely szelleme a sintóban. 1 könyök ama (szanszkrit) . bár kiváló termőterülete a lápok miatt nem használható ki teljesen alsos (görög) . din. meg-nem-halás Amarna-levelek (egyiptomi) .égetett agyagtáblákra ékírással írt.Amitábha bídzsája ámá (héber) . ájur véda amaranam (szanszkrit) .kellemetlen formák amansi (vodu) . Echnaton halála után a reform ellenségei . tiszta tudatosság amanaszka (szanszkrit) . amelyek megemésztik az amát. Echnaton és Tutankhamon. Amenhotep.mombinszilva-levél főzet amannyaná (szanszkrit) .árnyas liget altan (mongol) . harcos funkciók képviselői Amahanirbhásza buddha (szanszkrit) .) vallási reformja. III. 1887-ben kerültek elő Echnaton Akhetaton-beli nagy palotája melletti „irattárból”.60 cm. ájur véda ama no hasidate (japán) . gondolatoktól. az elme felfüggesztett működése. takilcsi (i. az ég lépcsőzete a sintóban.Echnaton fáraó (XVIII. az uralkodói. sz.dicsfelhő amanodnya rúpa (szanszkrit) .gyógyszerek.vízben gazdag vidék. akkád nyelvű iratok az Amarna-korból.halhatatlanság.szennyezetlen.a 6.sz.gondolat-nélküliség. mely Aton a „Gömb” tiszteletét helyezte középpontba és emelte államvallássá. a vallási reform egy egészen egyedülálló művészeti irányzatot termelt ki. amikor az államvallás közeledést mutatott az egyistenhit felé. talán a szivárvány amacukami (japán) .az Ég és a Föld közötti híd.felfogás-mentesség (akiben megvan a tökéletes megértés) amapacsak (szanszkrit) .e.óceán Altangerel (mongol) . kiemelkedő fontosságuk van a korszak politikai viszonyainak tisztázásában és datálási kérdésekben is Amarna-reform (egyiptomi) .a nyugati világrész buddhája amalaja vidnyána (szanszkrit. 1984-) am (szanszkrit) . aki az égi mezőkön lakik.

) Ambálika és Abiká (szanszkrit) . ő a császári ház őse (jelképeit ld. földi kamija fehér szarvas. Vicsitravírja király feleségei amban (ejtett tibeti) . amikor a Nap és a Hold a legközelebb van egymáshoz Ambá (szanszkrit) .igaz.a sinto Nap-istennője (ómikami: nagy szellem). övé a fény birodalma.(1891-1956) indiai buddhista gondolkodó Amdo (ejtett tibeti. Idzanagi és Idzanami ezt engedte le a Földre. a tiszta tudat állapota amávászja (szanszkrit) .visszaállították a régi vallási rendet Amata (páli) . a sötétség és a tenger felett is amatra (szanszkrit) .Etiópia sémi nyelvű lakói amhorec (héber) .találkozási pont. a Buddhának ajándékozta Béluva nevű nyaralóját ambara (szanszkrit) . létrehozva Japánt ámen (héber) .együttállás. rituális megtisztulása után Idzanagi hozta világra. hűséges.szünet két mantra elhangzása között. nulla Ambedkar.Párvatí. Tibet északkeleti része Ame no minakanusi (japán) .földi (világi) ember .légkör.sz. a hármasság a világ létrejöttekor eltűnik ame no tamaboko (japán) .mandzsu tisztségviselők. ők szorgalmazták Csien Lung császár parancsára i.a tibeti ruha öv fölötti belső zsebe Ambalatthiká (páli) . öltözék. testvérei Cukijomi és Szuszanoo no mikoto.gyöngydíszes lándzsa a sintóban. 17281912 között a kínaiak két megbízottja Lhászában.Kásí királyának lánya Amba (szanszkrit) .az Ég Középpontjának Ura.sz. vagyis a véletlen kiválasztást Ambapáli (páli) . Bhimrao Randzsi .gazdag udvarhölgy Vészálíban. 1754-től az újraszületések megállapítására az urnarendszert.Ambá nővérei.Májá anyja Amateraszu ómikami (japán) . de ő uralkodik a fény. írott tibeti a mdo) . Kamimuszubi). i. Dzsimmu). mint az Univerzum anyja ambag (ejtett tibeti) . így legyen! amharák .helység Rádzsagriha mellett Ambalatthiká Ráhulavádaszuttam (páli) . a sinto isteni hármasság legfelsőbb személye (Takamimuszubi. az újhold első éjszakája.Ráhula megintése szútra (Középső gyűjtemény 61.

határtalan fény elmélkedő buddhája. a bardóban megjelenő istenség.a végtelen idő elmélkedő buddhája.savanyú. segíti az újraszületést a nyugati paradicsomban. alapja a lókóttáraváda Amitábha (szanszkrit. a Mindent felölkelő bölcsesség. temploma Óróposnál Amphidromia (görög) . a bardóban megjelenő istenség. Kumáradzsíva. Luxor Amphiaraion (görög) . a testben a szívhez kapcsolódik. Hüan cang). az érzékelés szkandhájának jelképe. 705-774) a 4 nagy fordító egyike.argosi jóskirály. tudat. a nyugat buddhája Amitájusz buddha (szanszkrit) . ejtett tibeti Öpamé.az amphiktyonia (Apollón Pythios . a megkülönböztetés bölcsessége.amida (héber) . az észak buddhája Amóghavadzsra (szanszkrit) . bídzsája az am. kínai Omi to fo) . szkandha-szimbólum: vörös.Amida-iskola. Amitábha amidizmus . szkandha-szimbólum: zöld.a Buddha japán formájának 85 megnyilvánulása Amida bucu (japán) . lúd. Hónen (Dzsódoiskola) és Ippen (Dzsi-iskola). de keveredik Amitájusz képével. csendes imádság Amida Boszacu (japán. japán Amida Bucu. az Újbirodalomban az istenek királya. a törekvések szkandhájának jelképe. a testben a szívhez kapcsolódik. valójában szambhóga kája. Mut férje. színe vörös. ábrázolása szerzetesi lepelben alamizsnás edénnyel. tantrikus tanító (még: Paramártha. Honszu apja. kancsó örökzölddel. nem-csalás Amon/Amon-Ré (egyiptomi) .ember formájú. írott tibeti don jod grub pa) Haszonnal Véghezvivő.a Buddhát istenként kezelő népies irányzat. kínai O mi to fo) . ájur véda Amóghasziddhi (szanszkrit.a gyermek névadási ünnepe a 7. temploma: Karnak.sz. ábrázolása a halhatatlanság italával teli palack. segíti a hosszú életet és a jó egészséget. vagy a 10. kidolgozói Rjónin (Nembucu-iskola).a végtelen. Szukhávatí (Tiszta Föld) uralkodója.) napon amphiktyón (görög) . jelképe: kos. a mai világkorszak buddhája.álló ima. vagyis a tiszta földtanítás. az elkövetkező világkorszak elmélkedő buddhája. kapzsiság.(i. (néhol az 5. irigység amoha (szanszkrit) . Vadzsrabódhi tanítványa.értelem. a dzsódomon. karma. Amitábha egyik alakja amla (szanszkrit) .a nyugati világrész buddhája Amitájusz dhjánibuddha (szanszkrit) .

Bűvitalú kapuőr.a tudás tökéletessége elérésének képessége anágama (szanszkrit) .szövetség) képviselője amphiktyonia (görög) .vissza-nem-térő a niródhából.nevári uralkodó. eljövetel nélküli anágámi (páli) . szakasza .lehetőség.részleges megnyilvánulás Amsuvarman (szanszkrit) .elő-ázsiai fejedelemség SzíriaPalesztina északi részén. haláltalanság amsa avatár (szanszkrit) . írott tibeti lhun grub) magától keletkezett hirtelen gyarapodó erő anabrakáh (szanszkrit) . Monro-nyílás (a harmadik agyüreg összeköttetése a két ventricu-lusszal) a fejtető nyílása.a halhatatlanság vize. ezután született a Brahman.zsinagógai előimádkozó állvány a bima és a frigyszekrény között Amurru (egyiptomi) .a halhatatlanság itala (ambrózia). Ráhu megitta amrita brahmá/brahmárandra (szanszkrit) .ambróziával telt edény. a tökéletes tudat kijárata. andavádin anabhi szamszkára (szanszkrit) . brahmá randhra amrita kalas (szanszkrit) . vertex.a síla kála 2.ellenszerek nem használata anabhiddzsá (szanszkrit) . arahat anágámi kála (páli) . s ebből lett a tojás alakú aranyszínű anda. felső részéből az ég. szakasza. ahol véget ér az avadhúti. Egyiptom hagyományos érdekszférájához tartozott an csa lun si (kínai) .erőfeszítés nélkül elért teljes nirvána anabhoga/nirábhoga (szanszkrit. akinek mindkét szülője él amrita (szanszkrit) .a felhőtlen szint a formavilágban anádzsnáta mádzsnászjam indríja (szanszkrit) . az alsóból a föld.az ősóceán köpülése. az istenek és az aszurák harca Amritakundalin (szanszkrit.vallási szövetség amphiphón (görög) . nektár. Visnu mellék-inkarnációja tartja Amrita manthana (szanszkrit) . az Öt Győzedelmest kísérő Tíz Haragvó egyike amritam (szanszkrit) . amely szerint kezdetben víz volt.kerek kalács amphithalés (görög) .felfogás.brahmá-lyuk. írott tibeti bdud rtsi 'khdzsil ba) . az első dhjánikus meditáció.nagylelkűség anabhki szanszkára parinirvajin (szanszkrit) . a nirvánához vezető út 3.rituális szolgálatra kiválasztott kiskorú fiú. Tricun Bhrikuti Dévi apja amud (héber) .

a tökéletes-ség burka. a Buddha unokaöccse. ami nem tartozik a nyilvánosságra (anáhata = nem-megütött) anaktoron (görög) . írott tibeti phjir mi wong ba) .Madhva másik neve ánandamaja (szanszkrit) . emberi létbe.az elkövetkező állapot.anágámi maggó (páli) .nem közölt tanok.tűz análambana (szanszkrit) .tárgytalan anánártha (szanszkrit) .nem-egy anakkhátá dhammá (páli) .tantrikus mester. foka a niródha után.mentesség a fogalmiságtól és a sokféleségtől Ánanda (szanszkrit. tanítványa. üdv Ánanda bhairava (szanszkrit) . egyensúly. műve: Njája nirmaja ánanda padá (szanszkrit) .a dzsiva a Brahman megismeréséből fakadó üdvösség létfokozata. a jövő Anágatavamsza (szanszkrit) .vidjá létfokozat Ananga vadzsra (szanszkrit) . ahamkára.nagyörömű.A jövő krónikája. az átman és a Brahman egységének megkülön-böztetés nélküli megismerése Ánanda tírtha (szanszkrit) .az egyik sziddha Ánanda giri (szanszkrit) .nem-megütött anáhata csakra (szanszkrit) . a nirvánához vezető út 3.test. érzések.szoba a megaronban az epopteia számára anala (szanszkrit) . a dzsiva egyik burka ánandapadá (szanszkrit) . nemkanonikus páli könyv anáhata (szanszkrit) .Brahmá szútra kommentátor. Indrabhúti tanítványa. Padmavadzsra tanítója .a buddhizmus nyugati megújulási mozgalmának alapítója anágata avaszthána (szanszkrit) .vissza nem térő. a hagyomány szerint ő jegyezte le a Buddha tanításait. aki ezt eléri. többé nem tér vissza a földi. a meg nem nyilvánuló hang (anáhata náda) anáka (szanszkrit) .előkészítő dhjánikus meditáció Anagarika Góvinda láma . legföljebb az isteni létformákba anágamja (szanszkrit) . nyugalom. boldogság.erőközpont (pítha) a szívtájékon (= meg nem ütött).a létfokozatok egyik burka ánandamaja kósa (szanszkrit) . késői. a Rádzsagriha-i zsinaton ő hitelesítette a tanítást. írott tibeti kun dga' bo) .a nirvánához vezető út harmadik fokozata anágámi phalam (páli. vágyak burka.

pl.a támasz nélküliek felkarolója.az Apaturia második napja (Athén).közvetlen megelőző feltétel ánantaraja (szanszkrit. 5 jóvátehetetlen bűn (matr gháta.odafigyelés a légzésre anaparapá (szanszkrit) . lábemelés oldalt fekvésben (hatha jóga) Ánántavírja buddha (szanszkrit) .Ánanta-tartás. viszálykeltés a közösségben. arhad gháta.a mérhetetlen űr Ánanta (szanszkrit) . szégyentelenség anárja (szanszkrit) .áramlat.Visnu Dattátréja nevű inkarnációjának anyja. pitr gháta.szennyezetlen (a meditáció) anásrava bhúminava (szanszkrit) . tisztátalan Anarrhysis (görög) . kereskedő. a fej hátrahúzásának szertartása anásaja (szanszkrit) . Visnu kígyóágya.a prajóga márga és az agradharma utáni ösvény.a déli világrész buddhája ánápána szati (szanszkrit) .az Öt Határtalan Gonoszság (anyagyilkosság. ő pusztítja el majd a világot anantara (szanszkrit) .nem-árja. az emberinél alacsonyabb fokozatú újraszületést eredményez Ánantászana (szanszkrit) .tiszta fegyelem anásu (szanszkrit) . végtelen. a klésák 89 megszakítatlan ellenszerének útja anantaríka karma (szanszkrit) . Szudatta mellékneve.határtalan. a Szamghának ajándékozta a Dzsétavana áramát anathymiasis (görög) . folytonosság anantara pratjaja (szanszkrit) . a Föld alatti Patala régió irányítója. tudatösszpontosítási gya-korlat ánápána szmriti (szanszkrit) . a kígyók rádzsája.hatás anásrava (szanszkrit) . apagyilkosság.feddés másoktól.21 makulátlan ismeret anásrava szamvara (szanszkrit) .a nágák királya Ánanta padmanábha (szanszkrit) .Visnu egyik neve Ánanta Shésa (szanszkrit) . írott tibeti mtshams med pa) .nem olyan gyorsan Anaszúja (szanszkrit) . egy buddha megölése) anantaríja márga (szanszkrit) .megszakíthatatlan út Anátha pindika (szanszkrit) . egy palotában (Mani Mandapa) lakik. levegő . szamgha bhéda).jövőbelátás ananta (szanszkrit) . de Szóma anyja is anatárja márga (szanszkrit) .azonnali karma.harmonikus légzés. egy szent megölése.a 9 szennyezetlen szellemi sík anásrava dnyána varga (szanszkrit) .anángatam szanyána (szanszkrit) .közvetlen megelőző feltétel. illat.

Hanumán anyja anéka (szanszkrit) .uccshédaváda anátman (szanszkrit. a vjakta sokszoros. a pont felismerése. az állandó szubsztancia nem-létezése.a vánara Bálí király fia angamédzsajatva (szanszkrit) . a szakja család őse. Agoué .anátma anátmaka (szanszkrit) . ékánéka vijuktatva Anga (szanszkrit) . s ebből lett a tojás alakú aranyszínű anda. a nih-szvabháva 4. gyengesége. anatta) egyike.nem-egy.egy ország neve andreion (görög) .egy ország neve anga (szanszkrit) .nem-én.a makrokozmosz andadzsa (szanszkrit) . foka. iratok csoportjai Angad (szanszkrit) . az első tűzáldozó. nyári zen-meditáció Anguille (vodu) .angolna.nem-lény. tűzpapok ango (japán) . nem-én. a test alkotórésze.felfogás. az alsóból a föld.üdvözlés a fej fölött összetett tenyérrel Andzsaná (szanszkrit) . ezután született Brahman andha (szanszkrit) .énnélküliség. duhkha. önmagátlanság anátmatá/nihszvabhávatá (szanszkrit) .tag. nem-szellemi én anatta (szanszkrit) . írott tibeti bdag med pa) .kivétel nélkül anavaszthá (szanszkrit) . én-nélküliség anátma váda (szanszkrit) .halandó. reszketése Angirasz (szanszkrit) . a prakriti purusa nélkül Ándhaka (szanszkrit) . páli anattá. a létezés 3 jellegzetességének egyike. a 3 jel (aniccsa.énközpontú létezés anavaszésza (szanszkrit) .mitikus ősbölcs (risi). avidjá létfokozat andavádin (szanszkrit. rész. amelynél elkülönül az átman és az 5 halmaz nem-egységéről alkotott felfogás. anátman anava (szanszkrit) .a dzsíva tojásból született (az állatok emlősök előtti) létfokozata.vak.éntelen szellem-mivolt anátmja (szanszkrit) . az Én meg-szüntetése. de a prakriti egy (szánkhja) anékatva vijukta viniscsaj marma (szanszkrit) . éntelen.nyugalomban maradni.vég nélküli visszafelé haladás. amely szerint kezdetben víz volt. a brahmávidjá tanítója.az átman és az 5 halmaz nem-egységéről alkotott felfogás elkülönülési pontja.a test esendősége. regressum ad infinitum anda (szanszkrit) . kínai an cs'a lun si) . felső részéből az ég. lélek-nélküli.férfiház andzsalí mudrá (szanszkrit) .

mássá válás. füles kereszt. változás anjathá khjáti (szanszkrit) . valamire rávetítjük egy másik dolog tulajdonságait. a njája vaisésika nézete anjatva (szanszkrit) .másmilyennek mondás.nem-állandóság.Tipitaka.határozatlan karma (anijata vipáka. mulandóság. nem összetévesztendő a kopt kereszttel. állandótlan.másság.a karma bizonytalan beérése anila (szanszkrit) . pl.rablógyilkos. egyik lehetséges feloldása szerint a felső hurok a Nap. önmagán anitjam (szanszkrit.hüvelykujj Angulimála (szanszkrit) . február-március aniccsa (szanszkrit) .az élet szimbóluma. különbözőség ankh (egyiptomi) . 2 szabály a bhiksuknak a théravádában anijata bhúmika dharmá (szanszkrit) .Angulimála szútra (Tripitaka Szútrapitaka 86.akaratlan erőkör (pl. hónap (Athén). amely szimbolikájában és kinézetében is egészen más. különböző anjathá bháva (szanszkrit) .) angustha (szanszkrit) . a függőleges szár a Nílus völgye .másik feloldás szerint kitárt karú emberi alak.nagylábujj Anguttara nikája (páli) . anatta) egyike. annyira . a jelképrendszere számos módon kifejthető.mulandóság.10 korlátozott.angula (szanszkrit) .arhat a Buddha közelében.a karma bizonytalan megtapasztalása anijata vipáka (szanszkrit) . a vjakta tulajdonsága (szánkhja) anitjatá (szanszkrit) .nem-úr. anitjam aniccsha pítha (szanszkrit) . múlandóság.jel nélküliség. a létezés 3 jellegzetességének egyike. meghatározatlan animitta szamádhi (szanszkrit) . nem-örök. nemi aktus) anijata (szanszkrit) . a 3 jel (aniccsa. A sorjázott gyűjtemény Anhestérión (görög) .a jel nélküliség feletti mély összpontosítás Aniruddha (szanszkrit) . meghatározatlan szamszkára anijata védaníja (szanszkrit) . meg nem szűnő anísa (szanszkrit) .a 8.levegő animitta (szanszkrit) .állandótlanság-elbomlás anja (szanszkrit) .más. a vízszintes rész a sivatag. a tudatossággal összekapcsolódó. páli aniccsa) . állandótlanság anitjatá laksana (szanszkrit) .múlandó. anijata védaníja). eredeti szimbolikája valószínűleg titok marad. duhkha. a Buddha hívott (páli éhi bhikkhu) tanítványa Angulimála szutta (páli) .

étel. az anyag rétege.közbeeső időszak antará kumbhaka (szanszkrit) .tojásból születés.belső antará bhava (szanszkrit. csikai. a szélsőségek megragadásának téves nézete. Párvatí másik neve anna rasza (szanszkrit) . a nihilizmus és az örökkévalóságba vetett hit.a táplálkozás burka. a durvatest. kínai bian jian) . a szellem belső szerve.szertartás Anótatta-tenger (szanszkrit) .a belső szentély körüli első fal a hindu templomban . hit az öröklétben.a 7 tenger egyike északon a Himalájában anottopa (szanszkrit) . hogy az „élet” szó írásjegyeként is ezt használták Ankoku templom (japán) . milam.egy isten ábrázolásában az istenség hordo-zója. a dzsiva egyik burka annaprasana szanszkára (szanszkrit) .zen kolostor. írott tibeti lcags kju) ösztöke.másokkal/a következményekkel nem törődő.általános jelkép. psziche. aszatthja.szélsőséges nézetek antagráha dristi (szanszkrit. szatiszampannya. szamten.sésa sésí bháva antadvajánu jódzsaka (szanszkrit) . szipai bardo) antará bhávika szkandha (szanszkrit) . pannya anna (szanszkrit) . a végső megszabadulás (az arahaté) Anna Purni (szanszkrit) .a köztes lét halmaza antará bhúta (szanszkrit) .különálló/különböző létező antará kalpa (szanszkrit) .a létfokozatok egyik burka annamaja kósa (szanszkrit) .szélsőség. ájur véda annáju (szanszkrit) . nihilizmus antah kárana (szanszkrit) .a táplálék juttatója (a táplálék az érzékszervek érzete). madarak ansí ansí bháva (szanszkrit) . belső ok. áraddhavirija. átmeneti állapot (ejtett tibeti kje ne.tápanyagokkal telt testnedv.belégzés utáni légzés-visszatartás (hatha jóga) antará mandala (szanszkrit) . csonyi. írott tibeti bar mdo.az étel éltetője annamaja (szanszkrit) .a közbeeső létezésben elért teljes nirvá-na antara (szanszkrit) . köréje épül a két saríra antar parinirvájin (szanszkrit) . itt tanult Ikkjú ankusza (szanszkrit. ejtett tibeti bar do) köztes lét. használatának követelményei: szaddhá. kriti-kátlan ánradzsa (szanszkrit) .

előremenő (vagyis a pratítja szamutpáda egyik nézőpontja). könyvének második éneke. pl.légkör.virágünnep Anthestérión hónap 11-e és 13-a között (Athén) ánthjésti szanszkára (szanszkrit) . pratjá-hará) antarátmá (szanszkrit) .egymásra következő (hajjal szemben) légzés (hatha jóga) anumána (szanszkrit) .sóvárgás Anugítá . hosszában.a Mahábhárata 14.önmaga belső lényege. csaturvaisáradja antarala (szanszkrit) .annak lehetetlensége. dhjána. a szent dharma másoknak való megszakítatlan tanítására vonatkozó félelemnélküliség.merítő asszonyok anu (páli) . egy avatára Anthardana (szanszkrit) .terem antaranga szádhaná (szanszkrit) . nulla antarjámin (szanszkrit) . a Bhagavad Gítá anuka váda (szanszkrit) .atomelmélet anulóma (szanszkrit) . hogy ellenségeink”.szánalom Anubhásja (szanszkrit) . a Buddha 4 kijelentéséből a 3.belső gyakorlás (pránajáma.Tripitaka Szútrapitaka 111.láthatatlanná tevő égi fegyver Anthestéria (görög) .antará vászaka (szanszkrit) .a múlthoz való ragaszkodás hiánya anupalabdhi (szanszkrit) . dedukció. amelyekkel igazolhatjuk állításunk tárgyát .megragadástól mentes anupádiszessza (szanszkrit) .a lábakat eltakaró köpeny.belső kormányos.a lélek gyakorlata (dháraná.könyörületesség anugiddzshana (szanszkrit) .. szamádhi) antariksha (szanszkrit) . természetes sorrendben anulóma pránajáma (szanszkrit) .alapvető tanítás anu kampá (szanszkrit) . atom anu dhamma (páli) .vonzalom. a szerzetesi ruha alatti ing antarájika dharma vjákarana pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) „kijelentettem a hit ellen ható dharmákról. hogy megteremtsük azokat a körülményeket.Vallabha műve anubhava (szanszkrit) . anupádána (szanszkrit) . levezetés anunaja (szanszkrit) .szertartás antlétriai (görög) .elemi rész.következtetés. a Legmagasabb Lélek antarátmá szádhana (szanszkrit) .az érzések fizikai reakciók szerinti aspektusa anuddajá (szanszkrit) . az egyik béklyó Anupada szutta (páli) .

ekvivalencia anvaja dnyána (szanszkrit) .fokozatos előrehaladás anupurva szikkhá (szanszkrit) .aki fenntartja az éberséget.látens tendenciák anuszmarana vikalpa (szanszkrit) .az abhidharma megalapítója.Madhva műve anuvjadnyana (szanszkrit.a következetes. Anurádha alapította anurakszanadharman (szanszkrit) . a formák világában és a formanélküli világban megjelenő 4 nemes igazság anvajaksánti (szanszkrit) .Lanká fővárosa.fokozatos.meg-nem-ragadt karma anuppattini niródha (szanszkrit) .az ember bölcselete anusászana (szanszkrit) .anupalabhjamánatva (szanszkrit) tényként nem észlelhetőség anupáttiká (szanszkrit) .a buddha 80 kis szépségjegye anvaja (szanszkrit) .ami félre van téve.az oktatás csodája anustubh (szanszkrit) . intelem anusászaní prátihárja (szanszkrit) .önvaló ánvíksikí (szanszkrit) . az egyik tantra-módszer.nem-keletkező anuttara jóga tantra (szanszkrit) . az üresség észlelésére.az egymásra következés tudása.nem-keletkezés anutpáda dnyána (szanszkrit) . remete Páriléjjakában anusaja (szanszkrit) .logikára épülő filozófiai vizsgálódás .óind időmértékes versforma: 4 nyolc szótagú sor anuszajasz (páli) . az okság felismerése.fokozatos cselekvés anupurva patipadá (szanszkrit) .észak-indiai település a malla rádzsaságban anupurva krijá (szanszkrit) .a nem-születés tudása.együtt járás. a szraddhadhimukták egyike Anuruddha/Anurádha (páli) .kis szépségjegy anuvjandzsana (szanszkrit) . írott tibeti dpe bjad bzang po) . szabályos képzés Anurádhapúra (szanszkrit) .a visszaemlékezés fogalmai anutpáda (szanszkrit) . folyamatos türelem 4 formája anvajó (szanszkrit) .elmélyülés anvánamaszagócsaram (szanszkrit) . rejtett hajlam a vágyra anusaja nirdésa (szanszkrit) .nem-keletkezettben-lévő megszűnés Anuppija (szanszkrit) . a Buddha unokaöccse.a legjobbaknak való gyakorlatok a belső összeszedettségre. a tantra legmagasabb foka Anuvakhjájana (szanszkrit) . a szennyeződések nem jelennek meg anutpanna (szanszkrit) .tanítás.

5. jaér Adonáj panáv élehá víhuneká. szaga nem bántó. nem kellemetlen a toroknak. vizelet. mint Sára. jó ízű.közeli apará parija védáníja kamma (páli) . jiszá Adonáj panáv élehá.a gabona zsengéje . 7. fiúgyereknél még: Jöszimhá Elohim Köefrájim Vöhimnáse. (Tegyen Isten olyanná.személyes tudás. Ráhel és Éea volt.a légzés szabályozása az alhasban.nem oda tartozó aouessan (vodu) . Ráhél völéá. emelje feléd fénye ragyogását.annya/para (szanszkrit) . lépése (jama) aparkhé (görög) . csak végszükség esetén érvényes. ami megtanulható Aparagódáníja (szanszkrit. friss. Hőstettek (Szerzetesek legendái) apai (főpapi) áldás (héber) . az egyik vata. ájur véda apána váju (szanszkrit) .Tipitaka.rendkívüli dharma.karma. 3. irányítsa feléd fénye ragyogását. nirajaka). (Áldjon meg az Örökkévaló. mástól nem tudható tudás apará vidjá (szanszkrit) . kínai Ju ye ni) . a jó víz tulajdonságai: 1. 4.) apája bhúmi (szanszkrit) .magasabb fokú tudás. vagyontalanság.a boldogtalan újralétesülés helyei.alhasi prána. a vizeletkiválasztó rendszerre és a nemi szervekre vonatkozó eltérések. a lét legala-csonyabb foka apána (szanszkrit) . az egyik mahábhúta. és könyörüljön meg rajtad.a világhegy (Meru) körüli nyugati földrész apari dnyána (szanszkrit) .Jövarehöhá Adonáj Vöjismörehé. leánynál még: Jösziméh Elohim Köszárá. mint Efrájim és Menáse volt. a fájdalom és nincstelenség állapotai (préta.nem-szerzés. az asztánga jóga 5. és őrizzen meg.).selyemfüggő ap/ápah (szanszkrit) .a menet fogadása apara (szanszkrit) . lassan folyó. 8. de akkor sem kötelező Apadána (páli) .föl nem ismerés. tiszta. 2. a Brahman egyik megnyilvánulása. széklet eltávolítása apantésis (görög) . a megismerés hiánya apari márgana (szanszkrit) . ősvíz. és adjon neked békét. Rivká.). nem kellemetlen a gyomornak ápad dharma (szanszkrit) . (Tegyen Isten olyanná. hideg.víz.nem-keresés aparigraha (szanszkrit) . 6. vöjaszém löhá salom. tartózkodás a kapzsiságtól. Rebeka. a végbélre. amely távolabbi életekben hozza meg gyümölcsét apará pratjaja (szanszkrit) . tirjagjoni.

démon.tisztító szertartás temetés után apotheósis (görög) .mérhetetlen sugárzású (ábhasszara.a megismerő szellem és a megismert tárgy azonossága appramáda (szanszkrit) gondatlanság/törődés.határtalan (a karuná és a muditá) appaná (szanszkrit) .általában a hónap 7. hogy visszanyerje Sivát Apaszmára purusa (szanszkrit) . aki böjtölt. kohézió ápokja dharman (szanszkrit) . az arhatok 6.a vizek mandalája ápo (szanszkrit) .bajelhárító appamána (szanszkrit) .Aparná (szanszkrit) .avícsi apistos (görög) .bevégzés. a tengeren hajózók védőistene (? andreion.szentélye az arkadiai Lykaion-hegy keleti oldalán Apollón Pythios (görög) . parittaszubhá) appamánábhá (szanszkrit) .elmélyedés appaná bhávaná (szanszkrit) .4 határtalan szemlélődés appamána szubhá (szanszkrit) mérhetetlen dicsőségű/sugárzású (szub-hakinhá.a delphoi Apollón Apollón-ünnepek (görög) .a rendíthetetlen.romolhatatlan api di yu (kínai) . kárhozatos cselekedetek és ellenszerük aprákrita (szanszkrit) .ünnepe Munychión hónap 6-án (Athén). delphys) Apollón Isménios (görög) .a szerelem istennője (főníciai Astoret) aphros (görög) .üvöltve rohanó Apollón.a szégyenérzet hiánya Apaturia (görög) . rajta táncol Siva apatrapá (szanszkrit) . njája Aphrodité (görög) .misztérium-ünnep a peloponnésosi Andaniá-ban Karnos akarnaniai jós meggyilkolásának engeszteléséül Apollón Parrhasios (görög) .szentély Argosban Apollón Delphinios (görög) .víz.szentély Thébában Apollón Karneios (görög) .nem-természetes . ünnepe Boédro-mión 7-én Apollón Deiradiótés (görög) .hitetlen apmanrala (szanszkrit) . napján aponimma (görög) . parittábhá) appamannyá (páli) .hab (Aphrodité) aphthartos (görög) .3 napig tartó lakoma (Athén) apavarga (szanszkrit) . fajtája Apollón Boédromios (görög) .istenné válás apotropaikus (görög) .Párvatí egyik alakja.

írott tibeti dgra bcsom pa) . szent. ejtett tibeti dgra bcsom pa.előcsarnok arahat/arhat/arhant (szanszkrit. (még: pratjékabuddha. karuná. upeksá) apramána subha (szanszkrit) . mímánszaká Áráda Káláma (szanszkrit) .apramána (szanszkrit) .nem-elérés apratísamkhjá niródha (szanszkrit) nem-elemző megszűnés apratísthita (szanszkrit) .guru.fent újraszületett lények.nem függésben létező apszarasz (szanszkrit) . aki nem tér vissza (anágámí). páli arahá. dhjánájuk apramána subháh (szanszkrit) . akiknek közepes a 2.a törekvés nélküliség feletti mély összpontosítás aprápti (szanszkrit) . a bódhiszattváké. aki elérte a nirvánát. fokára jutott. kialvás apratítja (szanszkrit) .arahat aráha mandapa (szanszkrit) . akiknek közepes az első dhjánájuk apramánabháh (szanszkrit) . a magga 4. aki még egyszer visszatér (szakadágámin). muditá.az ellenség legyőzője.törekvés nélküliség apranihita szamádhi (szanszkrit) . tanítása meditációval a semmi szférájának elérése áraddha viríja (szanszkrit) .megállás nélkül való apratísthita nirvána (szanszkrit. 4 fokozata (magga) van: 1. meg-nem állapodott kialvás.előzmény nélküli. határtalan (maitrí. 3. erélyesen törekvő. 2. kínai wu zhu nie pan) .bűn.tündérek. a tejóceán köpülésekor keletkeztek apunja (szanszkrit) .tartózkodási hely nélküli nirvána. tettre kész. megvilágosodott személy. a szent (arahá). az elefántvezetés 5 követelményének egyike arahá (páli) . a gandharvák feleségei.a végtelen tisztaság szintje a formavilágban apramánabha (szanszkrit) . aki belépett a folyóba (szótápanna). érdemes. az agnistóma hatására létrejött szubsztancia.4 mérhetetlen. energikus. megállás nélkül való. Buddha egyik első tanítója. szamjag- .a végtelen sugárzás szintje a formavilágban apranihita (szanszkrit) . táncosnők a mennyei bolygókon Indra egében.kezdeményező erő.fent újraszületett lények. rossz cselekedet apúrva (szanszkrit) . amely megelőzi az áldozat bemutatót a mennyben. 4. méltó.

upanisadok (Aitaréja. téli szálláshely árambha (szanszkrit) .szenvedélymentes tudás arana szamádhi (szanszkrit) .a nirvánához vezető út 4. mint amelyet oksági törvények mozgatnak. a theos deuteros (Philón) . szakadagami phala. elkezdődés árambha váda (szanszkrit) . szotapatti magga. a tálit kátán arbáa mínim (héber) .arameus. aki túljutott az első 3 állapoton. hideg pokol archetypon (görög) .se íz.aki elérte a szentség fokozatot (aszékha) araja siki engi (japán) .elégedetlenség. a természetet úgy írja le. 4 állapota (út és eredmény): 1.szubjektum.kíméletlen és kegyetlen szellem a sintóban. erdei tanítások.az álajavidnyána függő keletkezése árakilásza (szanszkrit) . szakadagami magga. erdei remete.4 faj (luláv.mentes a szennyeződésektől áráma (szanszkrit) . nem tanult Tórát. a tudat tárgyai arana pradnyá (szanszkrit) . arahatta magga.szambuddha). 4. Mára egyik lánya. fűzfaág (szukkotkor az ünnepi csokorban) arbáa kánfot (héber) . arahatta phala arahatta magga (páli) .szent pihenőfák arbuda (szanszkrit) . fokozata arahatta phala (szanszkrit) . szotapatti phala. aráva.pihenőkert.kezdet. és ebben az oksági viszonylatrendszerben a természeti környezetet teremtő okok között meghatározó szerepe van magának az emberi tevékenységnek is arámi . Taittiríja) Arapacsana Mandzsusrí dhjánibódhiszattva (szanszkrit) Tántorítha-tatlan szépséges elmélkedő bódhiszattva Arati (szanszkrit) . se illat.erdőlakó.4 szöglet.objektum. hadasz) arbres reposoirs (vodu) . de azok utána a saját dinamikájuk szerint fejlődnek.vízhólyagos. szertartás árava (héber) . a tudat tárgyai árammanika (szanszkrit) . etrog. és nem is él úgy. hős. a Védák-hoz kapcsolódó magyarázatok. a Talmud nagy részének és a Zohárnak a nyelve aramitama (japán) . ezeket az Isten alkotta meg. Bri-hadáranjaka. anagami magga. 2. 3. anagami phala.szenvedélymentes mély összpontosítás arani (szanszkrit) .az okozatiság vagy a világ összetevődésének a tana. a tama része árammana (szanszkrit) . szent.áldozati tűzgyújtáshoz használt pálca (Ficus religiosa) áranjaka (szanszkrit) .a világ előképe. Kausítakí.

félig lefogott hát lótusz-tartás (hatha jóga) ardha baddha padmóttánászana (szanszkrit) . és az akanistha mennybe jut ardzsolpa (ejtett tibeti) . szakasza arhja (szanszkrit) .a legmagasabb rangú katonai tisztviselő (Athén) arcsa vigraha (szanszkrit) .felajánlás arhadgháta (szanszkrit) .archiereus (görög) . Indra fia.részleges ugró.árja sziddhi Arija Mettejja (páli) .a síla kála 1. kocsihajtója Krisna.az északi világrész buddhája ardangini (szanszkrit) . a bódhiszattva bhúmi 4.Siva félig férfi-félig nő alakja.Isten főpapja.feleség ardha (szanszkrit) . pándava Ares (görög) .egy avatára látható jelenléte (pl.fél macjendra-tartás (hatha jóga) ardhaná vászana (szanszkrit) . a Bhagavad Gítá egyik szereplője Ardzsuna (szanszkrit) .felajánlás árija iddhi (páli) . bal oldala Párvatí Ardhanárísvara (szanszkrit) . Siva bal felső karjának keze ardha csandrászana (szanszkrit) .valaminek a fele ardha baddha padmá pashcsimóttánászana (szanszkrit) .Maitréja árija puggalá (páli) . sugárzó.Prithá és Indra fia.Siva egyik inkarnációja.félhold kéz-tartás. neki ajándékozta a Pásupata aszra nevű fegyvert Siva.a lángolás birodalma.pándava herceg a Mahábháratában. a theos deuteros (Philón) archón polemarchos (görög) . szobor) arcsismati (szanszkrit) .fél csónak-tartás (hatha jóga) Ardhanári (szanszkrit) . anantaríka karma arhat kála (szanszkrit) . hogy megvilágo-sítsa Shringit ardhapluta (szanszkrit) .egy arhat meggyilkolása.szegény zarándok Ardzsuna (szanszkrit) . szakadágámí.templomi pap árcsávatára (szanszkrit) .nemes emberek (szotápanna. anágá-mí.félhold-tartás (hatha jóga) ardha macjendrászana (szanszkrit) . foka arcsismati bhúmi (szanszkrit) .ragyogó. foka Arcsiszkanda buddha (szanszkrit) . tiszta birodalmakban születik. arahá) arijahati (páli) .félig lefogott erősen nyújtott fél lótusz-tartás (hatha jóga) ardha csandra mudra (szanszkrit) . a bhávaná márga 4.egy isten múrti formája arcsaka (szanszkrit) .a megszentelt lények újjászületésének helyei .hadisten arghja (szanszkrit) .

ellenzi az oktatást.(szamjag dristi /szam-má ditthi/ nézet. páli árija iddhi) . szamjag karmanta/ cselekvés. szamjag szmriti /szammá szati/ vizsgálódás.nemes beszéd Arisztászura (szanszkrit) . a meg-nem elégedettség /szenvedés/ megszüntetése. Aszanga műve árjadnyána (szanszkrit) . a gyakorlat ösvénye) árja sziddhi (szanszkrit.sz. hogy érzelmeit megváltoztassa árja vamsza (szanszkrit) . szamjag vjájáma /szammá vájama/ törekvés. magas-rendű.A nemes célkitűzés szútra (Tripitaka Szútrapitaka 26.) arijatunhí bháva (páli) .sz.a 4 nemes igazság (a meg-nem-elégedettség /szenvedés/ keletkezése. szamjag szamádhi /szammá szamádhi/ elmélyedés). hogy ez érvényes az . tiszteletreméltó. elfogadja a duhkha igazságát az érzékiség birodalmában. a képmások készítését és az áldozatokat árja szatja (szanszkrit) .nemes személy (pl. okkanta nijámattá) . tibeti fordítás a 11.Árijaparijészana szutta (páli) . írott tibeti 'phagsz pa) . 980-1000 között. mint pl. páli arija atthangika magga.bikadémon. dristiprápta. szamjag szamkalpa /szammá szankappa/ elhatározás. sraddhádhimukta.nemes gyümölcs (természetesen szimbolikus értelemben.i. szamjag vács /szammá vácsá/ beszéd.nemes tudás Árjaman (szanszkrit) . illetve arról is. században árja márga (szanszkrit) . 2. dharmánuszárin. a 7 nemes személy (sraddhnuszárin.A nemes Mandzsúsrí rituális alapműve.áditja isten árjástánga márga (szanszkrit. 16 aspektusa: 1. kájaszákszin. az indoeurópai nyelvcsalád indoiráni ágának önelne-vezése Árja Mandzsusríla kalpa (szanszkrit) . helyes .a nemes nyolcrétű ösvény.nemes.meditációs idő a déli étkezéstől estig árijavacsa (páli) . meg van győződve erről az igazságról. 3. pradzsnyávimukta. mahájána jógácsára szútra. 1875-ben alapította Dajánanda Szaraszvati bráhmana.nemes ösvény árja phala (szanszkrit) .a 4 nemes hozzáállás megszerzése Árjadésanávikhjápana (szanszkrit) .A nemes tan hirdetése. kínai fordítás i. akit Krisna megölt árja (szanszkrit.az arhat képessége arra. kiváló. a folyóba lépett). a Bódhiszattva pitaka Avatamszaka szútra része. szamjag ádzsiva /szammá ádzsíva/ életmód. áhimszá) árja pudgala (szanszkrit) . ubhajarobhágavimukta) Árja Szamádzs .

világi (alakok és alaknélküliség) és transzcendens arrhéphoros (görög) .a Munychiai Artemis Artemis Orthia (görög) . 12. meg van győződve erről az igazságról.istennő. hogy ez érvényes az alakok világában is. és érvényes az alak-nélküliség világában is. illetve arról is. 16. 10. 9.Cédrusfa Artemis Artemis Korythalia (görög) . elfogadja a duhkha megszűnésének igazságát. hogy ez érvényes az alakok világában.az összeszedettség szintje. elfogadja a duhkha keletkezésének igazságát.Diófa Artemis Artemis Kedreatis (görög) . hatalom .a szövetség ládája áron hákodes (héber) .Mirtuszfa Artemis artha (szanszkrit) .bráhman.a zsinagóga frigyszekrénye arpana szamádhi (szanszkrit) . Létó lánya. 5. visvászadhájaka. és érvényes az alak-nélküliség világában is.Egyenesen álló Artemis (Spárta) Artemis Sóteira (görög) . Achaia) Artemis Munychia (görög) . birtok. 2. neki van szentelve a hónap 6.szenvedő Ártabhága (szanszkrit) .egészség. és érvényes az alaknélküliség világában is. a begyakorlás 4 része: avaccshédaka.Fiúnevelő Artemis Artemis Laphria (görög) . 14. meg van győződve erről az igazságról.nyárközépi ünnep (Aitólia.gazdagság. 11. ők szövik a peplost arscsismati (szanszkrit) . illetve arról is. 13. Phókis.alakok világában is.ragyogó.Szarvasölő Artemis Artemis Karyatis (görög) . bhávaná márga.medvék. a pratjékabuddhák útjának negyedik része árta (szanszkrit) . jólét. avabódhaka.a vadászok pártfogója Artemis Elaphébolos (görög) . elfogadja a gyakorlat ösvényének igazságát. 6. évez-redben arktoi (görög) . az attikai Braurón Artemis kislány papnői arogja (szanszkrit) . ájur véda áron ha berit (héber) . 8. hogy ez érvényes az alakok világában is. napja Artemis Agrotera (görög) . az állatok úrnője. amely elvezet a duhkha megszűnéséhez. Észak-India az i.a Jólét Artemisa Artemis Kurotrophos (görög) . Dzsanaka vitamestere Artemis (görög) . 15.e. 4.az árják országa.7 és 14 év közötti athéni kislányok. pratipaksa Árjávarta (szanszkrit) .-1. és érvényes az alak-nélküliség világában is. meg van győződve erről az igazságról. 7. illetve arról is.

szamápatti artha pratiszamvid (szanszkrit) a jelentés megkülönböztető megértése artha váda (szanszkrit) . szamojadzsanáni árúpá szamápatti (szanszkrit) .jó szándékú viselkedés.ártha (szanszkrit) .terület ókori egyiptomi mértékegysége.testetlen lét.magyarázat artham (szanszkrit) . gyarapodás. cél. anyagi birtokszerzés. az anyagi formát nélkülöző. legtökéletesebben összpontosított elmélyülés révén születnek ide. akik a legtisztább.mááriv ásádha (szanszkrit) .létesülés elemek ásaja bala (szanszkrit) . helyhez nem kötődő istenek négyes birodalma. alaktalan lét az Arúpalókában arúpa dhátu (szanszkrit. értelem.7 szellemi támasz asakti (szanszkrit) . a srávakák és a pratjéka buddhák útjának 5.hindu június-július asaiksa márga (szanszkrit. az. a tiszta eszmék. jelentés. a vaisanját előidéző hamisság (szánkhja) .tárgy. dolog.aki célért küzd Aruna (szanszkrit) .többet-nemtanulás.megértésre való képtelenség.forma nélküli világ arúpa rága (szanszkrit) . a tanulás utáni út. a hajnal istene. a nem-begyakorlás ösvénye a tökéletes megvilágosodás elérésekor ásaja (szanszkrit) . fokhoz tartozó világ arúpa lóka (szanszkrit) . a csatur szamgraha vasztu egyik eleme artha mátra nirbhásze (szanszkrit) . foka. adomány. aki képes rá (a bölcsességre). írott tibeti gzugs med khams) . nem-dologi lét. Garuda bátyja arúpa bhava (szanszkrit) .forma nélküli feloldódás.érdekében.forma nélküli lét utáni vágy. lényeg. a hetedik béklyó. nyereség. alaknélküliség arura (egyiptomi) . a gondolat megismétlésének képessége ásajásraja (szanszkrit) .az elme 2. néhai bűnök marad-ványa a körforgásban. az 5 őselemből képződött érzékelési tárgyak és azok minőségei artha dána (szanszkrit) . 1 arura = 2735 négyzetméter árvit (héber) . gondolatok világa.Szúrja kocsihajtója. a 4 ájatanából a 2. írott tibeti mi szlob lam) .anyagi javak adományozása artha krijá (szanszkrit) .forma nélküli világ. céljából arthárthi (szanszkrit) . képessége. alaknélküliség arúpá vacsara (szanszkrit) .anyagtalan létsík.

268-239 máshol i. melyet november 28-án tartottak. asszamo ásrava (szanszkrit) .orvosisten.nézőpont (átvitt értelemben is). vagyis: tanuló (brahmácsárí). Csandragupta unokája. 273-236. a nirvána asat (szanszkrit) . szent állata a kígyó. alap.támogatás.).hindu szeptember-október ashviní mudrá (szanszkrit) . Dahomeyben az ősök jelképe .szent csörgő (Lagenaria sp. 270-230).felmerülő szennyeződések ásravaksája (szanszkrit) . nevét talán az Askolien ünnepről kapta.a bizalom hiánya ásraja (szanszkrit) . 4 cél: kötelességteljesítés és erényes élet (dharma).ló-áldozat áshvín (szanszkrit) . végső megszabadulás (móksa).étvágy asankhata dhátu (szanszkrit) . visszavonult (vánaprasztha) és lemondott (szannjászin).komikus vetélkedő. érzéki örömök élvezete (káma). iste-nek bizonyos tulajdonságaiból adódó szerepe. családfő (grihaszthja). azonosították Imhoteppel askoliasmos (görög) . a loák hívására Asóka (szanszkrit) .a saját magában és másokban fölmerülő szennyeződések (ásrava) ismerete. az egyik dasabala assein (vodu) . a szúksma saríra járműve ásraja parávritti (szanszkrit) .asanájá (szanszkrit) . s ez volt a második napja a dionüszoszi ünnepségeknek asô (vodu) .erdei remetelak.nem-létező asebeia (görög) .kovácsolt vas tartórúd kerek tányérkával rituális tárgyaknak.a tudat alapjának átalakítása ásrama (szanszkrit) . személyek. a védikus társadalmi rendszer (varnásrama dharma).ló-tartás. a végbélzáró izmok összeszorítása (hatha jóga) askenázi kelet-európai zsidóság Németalföldről (Askenáz) Asklépios (görög) . (ugrás remegő lábakkal) egy közkedvelt attikai társasági játék. a tudat alapja. „oldala” asraddhja (szanszkrit) .nem-formált elem.e. anyagi javak szerzése (artha).istentagadás ashma véda (szanszkrit) . ezek az életszakaszok csak a kétszer születettekre (dvidzsa) vonatkoznak.Magadha (ma Bihár) rádzsája (Maurja-dinasztia) (i. Apollón és Korónis fia.dasabala ásravaksája dnyána (szanszkrit) .e. a buddhizmus híve aspektus (egyiptomi) . szubsztrátum.

lóáldozat Asvapati (szanszkrit) . kielégülés aszádhárana dharma (szanszkrit) .vadfügefa.kivételes.Kaikéjí apja.gyorsan asubha bhávaná (szanszkrit) .a legnagyobb dob assotor (vodu) .egy kígyókirály asvattha (szanszkrit) . hamisság asugha (szanszkrit) . a Buddha tanítás közben nem kever össze 3 dolgot: 1. akit könnyű elégedetté ten-ni Asvaghósa (szanszkrit) . mahájána astragolos (görög) .a dob számára végzett áldozás astádasa dhátuprabhádádi (szanszkrit) .Dzsanaka hótarja Ásvalájana (szanszkrit) . műve az első Buddha életrajz (Buddhacsarita kávja) Asvala (szanszkrit) . Szávitrí apja Asvaszéna (szanszkrit) . a kaikéják királya. pippal (Ficus religiosa) Asvattháman (szanszkrit) .a nem-szép. egyes esetekben egyes emberekre vonatkozik aszádhárana hétu (szanszkrit) . az istenek orvoai aszad bhúta (szanszkrit) .).dasabala Astaszáhaszriká pradnyápáramitá (szanszkrit) .hindu június.a külső körülmények által meg nem határozott megvalósító (dristiprápta) aszambhinna szmritjupaszthána (szanszkrit) . nem-igazi aszada (szanszkrit) .Nyolcezer versszak a bölcsesség tökéletességéről. különböző ászálhó (páli) . az elme kiegyensúlyozottságára /kötődésmentességre/ törekszik azokkal a tanítványokkal .sz. az Ikrek aszamajaji mukta (szanszkrit) .nem-hasonló. de Madra királya is.Dróna fia asvina (szanszkrit) .gyökérok aszadrisa (szanszkrit) .indiai bhikkhu (i.június közepétől július közepéig tartó hónap. nem mutatja nemtetszését.assoto (vodu) . vándorénekes Kaniska udvarában. akik nem hallgatják biza-lommal.nem-üres asusrúsa mánésu szamacsittatá (szanszkrit) .Siva egyik mellékneve. az aszambhinna szmritju paszthá-na 1.odafigyelés az utálatos dolgokra asúnja (szanszkrit) .a hajnal isteni ikerpárja.hindu szeptember asvinok (szanszkrit) .a Buddha azokkal szem-ben is kiegyensúlyozottságra törekszik. sz. 1.a 3 világos tudatosság. szükség szabta dharma.valótlan.Aitaréja asvamédha (szanszkrit) . foka Asutosa (szanszkrit) .dobójáték ásu (szanszkrit) .

nem összetett. nem-létező. akik nem ész-lelnek aszat (szanszkrit) . a megismerésen túli elmélyedés. együtt-nemműködő dharma aszamtírana (szanszkrit) . amikor olyanokat tanít. a buddhaguna 3. 4.nem keletkezett. ülésmód. álom nélküli mélyalvásban. azokhoz is kiegyensúlyozott elmével fordul.fent újraszületett lények.-5. spontán megjelenése: ébrenlétben.nem-keletkezett aszamvara (szanszkrit) . neki nem kedvesebbek az előbbiek. akik isszák szavait és olyanok is. kómában. értéktelen . álommal kísért alvásban. akik nem figyelnek rá. nincs oka aszamszkrita dharma (szanszkrit) .tudat-nélküliség elérése aszamkhata (szanszkrit) .nem-fegyelem ászana (szanszkrit) . csoportja aszamdnyá szamápatti (szanszkrit) . sz.nem akaratlagosan létrejövő felszín alatti tudatállapot aszanszkrita (szanszkrit) . a durvatest halála után aszamszkrita (szanszkrit) .a tudat nélküli létezés tudatszintje aszamdnyika (szanszkrit) .rossz. mert továbbra is kiegyensúlyozott elmével szemléli őket (susrúsásusrúsa mánésu szamacsittatá). akik közt egyaránt vannak. Vaszubandhuval a jógacsárja iskola megalapítói (i.tárgy nélküli összeszedettség..).nem-ítélet aszamuppanna (szanszkrit) . akik tisztelettel és bizalommal telt szívvel hallgatják (susrúsamánésu szamacsittatá). ülőhely felajánlása a mozdítható múrtinak a hindu templomban. az elmeműködés tárgy nélküli.feltételhez nem kötött. amit mond. és nem veti meg az utóbbiakat. hatha jóga gyakorlata Aszanga (szanszkrit. a mantra.szemben. több filozófiai mű szerzője. nem feltételek hatására létrejött aszanydzsni szattva (szanszkrit) .észlelés-nélküliség aszamdnya szattva (szanszkrit) .tudat-nélküliség aszamdnyika szamápatti (szanszkrit) .testtartás. féltestvérével. a csak-tudat-tana elméletének megalapozója aszankhárika (szanszkrit) . a jóga 8 foka (anga) közül a 3.Maitréja mitikus tanítványa. 3. írott tibeti thogsz med) . akik nem figyelnek tisztelettel és bizalommal arra. 2. a nirvána aszampradnyáta szamádhi (szanszkrit) . nem mutatja jelét nemtetszésének (asusrúsamánésu szamacsittatá).össze-nem-tett.sz. nem jó. nem-valódi. teljes eggyé válás.

a szennyesedés kiengedésének meg-valósítása.ismételt gyakorlás aszékha (szanszkrit) . Khnum isten egyik kultuszhelye volt.a szennyezettség kiáramlás megértésének ereje asszáda (szanszkrit) . az arahat. szanszkrit ásrama) . belső szennyezett késztetés (aviddzsászava.Astávakra-tartás (hatha jóga) asztádasa dhátu prabhédádinyána (szanszkrit) . bhikkhu) assze (jiddis) . az elefántve-zetés 5 követelményének egyike ászava (szanszkrit) .egészségére.mitikus szent. libriut Asszuán/Elephantine (egyiptomi) . a bűnök felszámolása ászravaksaja dnyána bala (szanszkrit) .Dévala risi Aszita Dévala (szanszkrit) .Egyiptom hagyományos déli határvárosa az első katarakta alatt.kaszton kívüli (párja. Fekete. démonkirály a Mahábháratá-ban. életfokozat (brahmácsári.a létesülés vágya aszmimána (szanszkrit) . kötelek. parajan) aszravaksaja dnyána (szanszkrit) . nevét (Elephantine) a szigetet körülvevő kövek elefántalakjáról kapta. egy magadhai panycsavaggíja asszamo (páli. mahájána jógácsára szútra asztá vakrászana (szanszkrit) . hogy az abban tükröződő napfény vezette rá Erathosztenészt a Föld kerületének kiszámítására asszutavá puthuddzsana (szanszkrit) . tökéletes.kielégülés Asszadzsí (szanszkrit) .nem-tanuló. már nem-törekvő. aki elérte a megszabadulást asziddha (szanszkrit) .aszatthja (szanszkrit) . gahattha.képesség arra. másik neve Dévala risi aszmicshanda (szanszkrit) .érzet aszprisja (szanszkrit) .A bölcsesség tökéletessége 8 ezer versszakban. vanapattha.szerzetesközösség. elhajlás.őszinteség az együttműködésben. önzés aszmitá mátra (szanszkrit) .4 fekély. kámászava.tanulatlan világi ember aszta (szanszkrit) . hogy .a Buddha egyik első tanítványa. bhavászana.nem-gondolkodás Aszita (szanszkrit) .8 Aszta száhaszriká pradnyá páramitá szútra (szanszkrit) . ditthászava) ászavája (szanszkrit) . nilométerének nevezetessége.a karma síra beáramlása a dzsainizmusban ászavanája (szanszkrit) . önhittség aszmitá (szanszkrit) .az egyéniség érzése. önközpontúság.beképzeltség.nem-létező aszintjá (szanszkrit) . nem-fehér.

és a Mantharahegy a köpülőrúd. démonok.tartózkodás a lopástól aszthána (szanszkrit) . a rúpa rúpa bhúmi egyik csoportja. hatalom világa. a hatféle lény egyike aszurák (szanszkrit) . njája asztitva (szanszkrit) . kínai axiuluo) félistenek.a forróság nélküli szint a formavilágban átárá (héber) .csontszövet. állandó helyváltoztatás aszti (szanszkrit) .koszorú ataraxia (görög) . félistenek aszuri (szanszkrit) . ízlelő aszvata (szanszkrit) . tökéletes nyugalom atata (ejtett tibeti) . temetői elmélkedések) aszura (szanszkrit.'ím. az 1-5 bizonyos alkalmakkor kiegé-szítve a 6. akinek 8 testi hibája volt asztéja (szanszkrit) . áldást. nos'. jóga. pratjáhára.abszolút létezés aszubha (páli) . az istenek ellenlábasai a vágybirodalomban. dhárana.8 parancs. dhjána. titá-nok.fogvacogtató.ingatag. temetői gyakorlat aszubha bhavana (páli) . rajta 3 toll.becstelen Ászuri (szanszkrit) .zavartalanság. tisztátalanság. Amon istené atha (szanszkrit) .a jóga fokozata. nijama.Kapila tanítványa (szánkhja) aszvádana (szanszkrit) .undor-gyakorlat (ld.lényeg ásztika (szanszkrit) . kapuk. írott tibeti lha ma jin.18 elemére (halmazok. aki elfogadja a Védát ásztika darsana (szanszkrit) .nem-konkrét dolog aszthi (szanszkrit) .vágyódó. mert azok nem bírtak vele.a gőg. Vászuki kígyó volt a kötél.nyárfalevelű fügefa. szamádhi). a szútrák első szava. pránajáma. vaisésika. .korona.Mithilá Dzsanaka rádzsa guruja.undor. ájur véda aszthira (szanszkrit) . hideg pokol atef (egyiptomi) .a logikán/fejtegetéseken való túljutás atapáh (szanszkrit) .-kal Asztávakra (szanszkrit) . védánta.-8. Patandzsali felosz-tása asztánga sílá (szanszkrit) . mímánszá. ászana.a leghatalmasabb démonok ászurakája (szanszkrit) . a bódhi-fa. az egyik dasabala asztánga jóga (szanszkrit) . elemek) bontsa a dharmákat.igenlő. ők köpülték a tejóceánból a halhatatlanság nektárját (amrita) az istenek kérésére.ortodox bölcseleti rendszer: szánkhja. ez alatt világosodott meg a Buddha atakká vacsara (szanszkrit) . tagjai (jama.

kezdést. ha pedig nem különül el az 5 halmaztól. ego. nem független. 1039-ben. a buddhizmusban nincs. írott tibeti mar me mdzad) .Egyiptom történetének azon időszakai. világlélek.sz. a 4 véda közül a legkésőbbi atharvan (szanszkrit) .indiai buddhista tanító (i.én-látás. hogy megtisztuljon átmakrita (szanszkrit) . és a hatalom megoszlik. önvaló. 1054) több helyen tanított Tibetben.halhatatlan én átmaváda (szanszkrit) . korábban a magadhai Vikrama síla kolostorban taní-tott.ragaszkodás az önmagunkban való hit-hez átmaklamathánujóga (szanszkrit) . haláláig (i.Varázsmondások védája. tudat (a Rigvédában lélegzet). 982-1054).én.halhatatlan (az istenek) athara (görög) .következtetést. megho-nosította a Kálacsakra tantrát atíta avaszthána (szanszkrit) . Tibetbe érkezett i. szobrának megtisztítási ünnepe Thargélia hónap 25-én (Athén) Atísa Dípankarasrídnyána (szanszkrit.kása Atharva véda (szanszkrit) .a Városvédő Athéné. belső én. életlényeg.sz. mert ha független. én-szellem nézet átma súnjata (szanszkrit) . az individuális önvaló. aki jártas az Atharva védában Athéné Polias (görög) . önmaga. és jellemző a hivatalnokok hatalmának és . kérdést.a múltbéli (tovatűnő) állapot (szánkhja) átma dristi (szanszkrit) .az átman üressége (ld. vagy teljesen meg is szűnik.sz. én-képzet. gyakori. műve Bódhi-patha pradípa (A megvilágosodáshoz vezető ösvény lámpása).sz. pudgala nairátmja) átma vádopádana (szanszkrit) . i.az a hindu pap. írott tibeti bdag) . a benne való hit mentális tevékenység eredménye átmánam ananuvidja (szanszkrit) . amikor a központi hatalom meginog.az önálló lélek tana. a végét valaminek jelenti (Góvindánanda) athanatos (görög) . nem rendelkezhet kapcsola-tokkal. a nem-született Brahman.önmaga által okozott átman (szanszkrit. sásvataváda átmeneti korok (egyiptomi) . amelyek a buddhizmus üldözése után fennmaradtak. 1042-től a nyugat-tibeti Toling kolostorban tanítványaival rendezte azokat a fordításokat. a Brahman egyéniesült része. a hinduizmusban az áldozat által felépített halhatatlan teljes emberi lény.gyötörni a testet. hogy a két országrésznek külön uralkodója van.

hogy kerülöm a színházi előadásokat. hogy tartózkodom a helytelen szexuális élettől/. Naccsa gíta vadita viszukadasszana véramani szikkhapadam szamádijami /Fogadom. ez a védikus (Bhagavad Gítá) felfogás attanija/mama (szanszkrit) .forró lisztgolyó Atri (szanszkrit) . hogy tartózkodom az élőlények bántalmazásától/. megváltoztathatatlan én attaddzshászaja (szanszkrit) . az énnek tulajdonított dolog atmíjatá (szanszkrit) .ragaszkodás az önigenléshez attha síla (páli) .a logikán (fogalmi gondolkodáson) kívül eső attakatha (szanszkrit) .az én által ismerem önma-gam. Ahet Aton atoutou (vodu) .napkorong (jelkép).fesztiválok megrendezésére alkalmas helyiség a hindu templomban attá (szanszkrit) szubsztanciával rendelkező. hogy tartózkodom a hazugságtól/.én attaná'va attánam szanyjanámi (szanszkrit) . hogy .vagyonának látványos megnövekedése. hogy nem veszek magamhoz szilárd ételt déltől a következő napfelkeltéig/.az enyém. a táncot és az éneket/.egy szutta előadásának egyik módja. Muszavada véramani szikkhapadam szamadijami /Fogadom. Adinnadana véramani szikkhapadam szamadijami /Fogadom. ezzel együtt belharcaik fellángolása atmíja (szanszkrit) .átfogó kommentár attan (szanszkrit) . Kameszu micchacshara véramani szikkhapadam /Fogadom. Visnu Dattátréja inkarnációjának apja. Mala gandha vilépana dharana mandana vibhuszanathana véramani szikkhapadam szamádijami /Fogadom. személyes hajlandóság (szuttanikkhépa) attaká vacsara (szanszkrit) . Szura-méraja maddzsa pamadatthana véramani szikkhapadam szamadijami /Fogadom.mitikus bölcs. temploma: Théba.azonosulás érzése a szeretet tárgyával Aton (egyiptomi) .önmaga attavádo upádána (szanszkrit) .az első 5: Panipata véramani szikkhapadam szamadi-jami /Fogadom. Szóma apja is atsara mandapa (szanszkrit) . hogy tartózkodom az alkoholtól és a kábítószerektől/) és még 3 parancs (Vikalabhodzsana véramani szikkhapadam szamádijami/ Fogadom. hogy tartózkodom a nem nekem adott dolgok elvételétől/.

durva auddhatja (szanszkrit) . MANI . kezdő növen-dék. írott tibeti rags pa) .arany középút. rajzokban a téren és időn túli érzékfeletti állapot jele (pranava dhvani). PADME . a Szamgha.ős/alap-mantra. ME . M = szusupti avaszthá. temploma: Héliopolisz audárika (szanszkrit. MA kék. állatok. a nemes nyolcrétű ösvény 2.a Buddha tanítása.árja atthangika márga atthitá (szanszkrit) . árja atthangika márga avacsara (szanszkrit) . nap atthangiko maggo (páli) .fehér. érzelmi túlcsordulás.a ragyogás szárnya. szétszórtság. begyakorlása (a théravádában a pradnyá). mindentudás. a Tan. vad.az ártó démonok elűzése. A = dzságrata avaszthá.gyógyszer eredményezte mágikus erő autológia (görög) . aki egy alacsonyabb anga gyakorlója. vagy: AUM .fekete. mindenhatás. pl.a világban megjelent tanítás auolos (görög) .otthon. egy égi lényre össz-pontosító tantra-módszer avabódhaka (szanszkrit) .a holdtölte és az újholdat követő 8.létezés atthu pattika (szanszkrit) .kettős síp aurea mediocritas (latin) . vala-milyen sajátos esemény bekövetkezése (szuttanikkhepa) Attis (görög) . a megnyilvánuló és a meg-nem. U = szvapna avaszthá.átgondolás. mindenütt jelenvalóság. ami a tanítás lényege atthami (szanszkrit) .érzelmi kitörés.kosfejű ember. madhjamaka ausadhi krita (szanszkrit) .éhező szellemek. egy . félhold és pont = turíja avaszthá.egy szutta előadásának egyik módja. NI . félistenek. a szótagok jelképei: AUM . valaminek a világa (szféra). HÚM . pokollakók. HÚM .a Buddha. kiejtése: óm (mélyen zengetett m-mel). jelképe: napkorong. istenek.tartózkodni fogok testemnek virággal való díszítésétől és az illatszerek használatától/ attha szanhita (szanszkrit) . izgatottság AUM/ÓM (szanszkrit) . emelkedett. az alsó folyammal viasko-dó. a kilencség apja.nyilvánuló hang egyszerre.fődolog.sárga. emberek.július-augusztus avabhásza paksa (szanszkrit) .zöld.önmagunkról szóló tudás áv (héber) . lenyugvó nap.a hamar elvirágzó. PAD . meddő virágok istene Atum (egyiptomi) .

árja atthangika márga avadána (szanszkrit) .tanító történet a Buddha életéből. medence.jógavacsara avaccshédaka (szanszkrit) . megtestesülése (avatárája) a mindenkori dalai láma. dhjánibódhiszattva. nagy tanítványok előző életeinek legendái.az egyneműség szentsége avaivartika linga (szanszkrit) .rész és egész avakkárapátí (szanszkrit) . írott tibeti nub kji ba lang szpjod) . meg nem közelíthető avara (szanszkrit) .az étel elfogója avajava avajavin (szanszkrit) .az egyik kapha.a történés nosztalgikus átérzése. marhapásztorok szigete ávarana (szanszkrit) . része avadhúti (szanszkrit. szavakkal le nem írható.a tettekből a káranában vissza-maradt gunák . koreai Kwan Seum Bosal) . ejtett tibeti Csenrezi.az úr.a szívcsakrán átvezető főér ávaddzsana (szanszkrit) . Amitábha szellemi fia. aki figyel a világ hangjára. nem lépett be a nirvánába. japán Kwannon. a dvádasángasászana 11. a Könyörületes Szemű. akik a megváltásra törekednek. begyakorlása (a théravádában a pradnyá). percepció avaivarnika abhiseka (szanszkrit) . páli avaszittham) .Másik Jakfarok. ájur véda Avalókitésvara (szanszkrit.a visszafordíthatatlanság jelei ávajat (szanszkrit) . a nemes nyolcrétű ösvény 1.észlelés.kizáró ellentét avare (japán) . aki az előző újraszületése. kínai Kuan si jin.a Godánija egyik alföldrésze. a nyugati világsziget.leválasztás.valaminek a vége. ezekben a Buddha csak megmutatja az ok-okozati összefüggést (dzsátaka). írot tibeti spjan rasz gzigsz. mellkas.maradékos fazék avalambhak (szanszkrit) . akadály. mert az elme az álombélit és a kézzelfoghatót egyesítő megtapasztalása. torlasz ávarana pratigháta (szanszkrit) .zavarodottság. a legeltetők. a haiku-írás szemlélete avasista (szanszkrit. aki letekint.értelemmel. a Dzsambudvípa egyik alföldrésze Avaragodáníja (szanszkrit. hogy segítsen azoknak. Avalókitésvara bódhiszattva. utolsó része Avaracsámara (szanszkrit) . írott tibeti dbu ma) . Mahá karunika (Igen Együtt Érző Társ) avánmanaszagócsaram (szanszkrit) . Tibet védőszent-je.

avasista avaszthána (szanszkrit) .ávásza (szanszkrit) . foka.a kimonó és a naga dzsu bélése avaszittham (páli) . foka. mindig a megfelelő időben és helyen van. az ávénika buddhaguna 4. nem közömbös).feledékenység ávdoleholc (jiddis) . ha a tanításról van szó. foka. az ávénika buddhaguna 6. nászti aprati szamkhjo péksá (egy buddha. foka. az ávénika buddhaguna 1. két része a Dasambhúmika szútra és a Gandavjúha szútra. létállapot. mivel a Buddha emlékszik az emberekre. nászti pradnyáhánih (egy buddha mindenféle szennyeződés elpusztítására képes). ávésa avatár = isteni hatalommal részlegesen felru-házott megnyilvánulás (Nárada) avavádasszammósa (páli) . egy isten megtestesülése. foka.elmélyülés.illúzió. púrna avatár = teljes megnyilvánulás (Krisna).gyászolók ávénika buddhaguna (szanszkrit) . . összpontosítás. átalakulás Avatamszaka szútra (szanszkrit. nászti szmritihánih (egy buddha ismeri mások gondolatait és a szükséges üdvös módszereket).tudatállapot. az ávénika buddhaguna 8. az ávénika buddhaguna 3. az ávénika buddhaguna 2. lakókörnyezet avasze (japán) . vadállatoktól). a gunaviszonyok pillanatnyi helyzete (szánkhja) avaszthápaná (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 5. lakóhely. a feledés hiánya. foka. foka. az ávénika buddhaguna 7. foka. nászti vimuktihánih (egy buddha teljesen szabad). az ávénika buddhaguna 11. nászti cshandadhánih (egy buddha barátsága és kegyessége folyamatos). az ávénika buddhaguna 10. foka. nászti nánátva szamdnyá (egy buddha nem tesz különbséget a szamszára és a nirvána között). nászti vírjahánih (egy buddha jó szándéka korlátlan). nászti musitá szmrititá (egy buddha nem feledkezik meg teendőjéről). amsa avatár = részleges megnyil-vánulás (Kapila). nászti aszamáhita csittam (egy buddha elméje mindig ismeri az ürességet).isteni megtestesülés avatára (szanszkrit) . foka.a Buddha 18 különleges erénye: nászti vírjahánih (egy buddha jó szándéka korlátlan). időpontokra és helyekre. foka. nászti szamádhihánih (egy buddha elméje folyamatosan figyelemmel kíséri az ürességet).aki alászáll.a hávdálá tartója ávélim (héber) . az ávénika buddhaguna 9.virágfüzér szútra. nászti ravitam (egy buddha nem viselkedik gyerekesen). erre épül a kínai huajan és a japán kegon iskola avatár (szanszkrit) . ávénika buddhaguna: nászti tathágataszja szkhalitam (egy buddha nem tart rablóktól. kínai Hua jen king) .

tulajdonba vétel ávésa avatár (szanszkrit) . az oksági törvény első tétele.meghatározhatatlan.himnuszgyűjtemény. kollektív tudat. tudatlan létfokozat avidjaigha (szanszkrit) . kiterjedt.az átman nélküliség megismerése gondolatmegfo-ganás nélkül avivékin (szanszkrit) . avatára Aveszta (perzsa) . nem-determinált avitarka (szanszkrit) .a nem tudás hajlandósága avidnyapti rúpa (szanszkrit) .a 8 meleg pokol közül a legalsó avícsika (szanszkrit) . a szankhárák nem-tudása. a tapasztalati jelenségek az Isten végső valóságát rejtik. mint a vivartaváda. nidána.nem-megkülönböztetett. összetevője aviddzsászava (szanszkrit) . a Kálacsakra első mezője.tudati rongálás. foka ávésa (szanszkrit) .érzékiség avisésa (szanszkrit) . szellemi vakság.szüntelen kínú.nem elkülönülő. nemközlő elem. hanem az Isten csodálatos kreativitásának.az elme 3. metafizikai tudatlanság.a gondolatmenet felidézésének hiánya (behatárolt. az 1. hogy ez a megjelenő világ nemcsak egyszerűen káprázat.az ávénika buddhaguna 12. a paticcsa szammupáda 1.lényegében ugyanazt tanítja.nem-ártás. a rúpa szkandha 11. az elme kizökkenés nélkül hosszú ideig kötődik tárgyá-hoz avícsi (szanszkrit. a korábbi élet karmája. egy buddha különleges erénye aviccshina pravartak manaszkára (szanszkrit) . egymásba nőtt.a nem-tudás áramlása avidjészrava (szanszkrit) . énkép-zet. teremtő tevékenységének a manifesztációja avirati (szanszkrit) . egyéni lélek. mentális tevékenysége.isteni személy isteni hatalommal részlegesen felruházott megnyilvánulása. a szamdnyá szkandha egyik összetevője aviccshina karma (szanszkrit) . tagja. páli aviddzsá. anyagilag összetartozó. forró pokol avidjá (szanszkrit. végtelen). Zarathustra műve avicsára (szanszkrit) . az egyik béklyó. kegyesség (kuszala-múlá) avikára parináma váda (szanszkrit) . írott tibeti ma rig pa) alapvető nem-tudás. az avjakta prakriti és az anyag közös tulajdonsága (szánkhja) .meg nem szakított cselekvés. ezt azonban egyfajta pozitívabb élethez és természethez való viszo-nyulás jegyében még kiegészíti azzal. ászava avihimszá (páli) . kínai api diyu) .

az ősa-nyaggal ellentétben a vjákta.szívvel végzett szolgálat.Azonos-e egymással az élet és a test? avjakrita dharma (szanszkrit) . amely a testtel egyidejűleg jön létre.Időbe vetett-e a világ? .Létezik-e a Tökéletes a halál után? . közös (számánja). a rosszakarat hiánya avjakrita (szanszkrit) . vibráló (viszama).Benáresz.avjá páda (szanszkrit) .meg nem határozott minőségek avjakta (szanszkrit) . egységes állapota (szánkhja) avjápin (szanszkrit) . Váránaszí ba ré (egyiptomi) . a teremtett és nem-teremtett közös tulajdonságai: háromgúnás (trigunam). a haszid mozgalom alapítója .Godanija Bá rá na szí (ejtett tibeti) .kibontakozatlan. testvér (csak megszólítás) axiu luo (kínai) .pálmalevél csíkok azê (vodu) .Vadzsrahéruka ba glang szpjod (írott tibeti) . lélektelen (acsétana).Ré kiáradása. az ima avráh (szanszkrit) .Izráel ben Eliézer (a Jó Név mestere). egymásba nőtt (avivékin). a lélek energia-természetét képviseli.barát. mint a ka-lélek. a Buddha által megválaszolatlan 14 kérdés: Állandó-e a világ? Vagy nem? Vagy mindkettő? Vagy egyik sem? . nem-teremtett. egyes sírokon külön ajtót festettek számára.aki a sofárt fújja báál koré (héber) .hivatásos Tóra-olvasó Baál Sém Tov (héber) .nem-haragvás.erkölcsileg semleges hatás. a prakriti eredeti. báál hátokéá (héber) . nincs mindenütt. nem átható.a lélek egyik része. terjengő (praszava dharmí).Vadzsrakrodhésvarí ba dzre heruka (írott tibeti) . kerekded testű madárként szokták ábrázolni. ami nincs mindenütt (szánkhja) ávodá sebálév (héber) .a szenvedélymentes szint a formavilágban ávuszó (páli) .nem átfogó. és ott lakik. egyes korokban törekednek arra. ezért sokféle módon próbálják megidézni.aszura azan (vodu) . a halál után a csillagok közé száll. a testtől kevésbé függ. emberfejű. hogy a ba-lélek visszaszálljon a testhez. de halhatatlan. kinyilatkoztatott szöveg ba/ba-lélek/lélekmadár (egyiptomi) .szent jelvények B ba dzra kro dhí shvari ma (írott tibeti) .

ártó szellem.a hajlamok tere.pab me Bádarájana (szanszkrit) .a Kathmandu-völgy folyója.gyakori munkálkodás az önfejlesztésen Bai ma Si (kínai) . írott tibeti bag cshagsz) szokásszerű hajlam. nijama.külső karmikus beérés báhja kumbhaka (szanszkrit) . szampradzsanjabala. a boszorkányok szolgálója bakászana (szanszkrit) . ahol a vágyak uralkodnak Bagmati (szanszkrit) . ásajabala.a Brahmá szútra feltételezett szerzője baddha (szanszkrit) .nepáliak. szilárd baddha haszta shírsászana (szanszkrit) .kötött. Manipur királya babs me (írott tibeti) .Fehér Ló Kolostor Luo jangban.Ardzsuna és Csitrángadá fia. ahol a loák oltára van bahiranga szádhaná (szanszkrit) . a tudat dualisztikus szintje baka (vodu) .lenyomott szög-tartás (hatha jóga) baddha padmászana (szanszkrit) .abhjásza bag chagsz dbjingsz (írott tibeti) .gólya-tartás (hatha jóga) Bakoulou baka (vodu) .katonai kormányzó Bal (ejtett tibeti) .a mezuza tokja bak csag (ejtett tibeti. ásza-na) báhja (szanszkrit) .atya Babbruváhana (szanszkrit) .a buddha 10 ereje.a meghódított terület adója bakufu (japán) .bábá (szanszkrit) . 58-75) ez volt a főváros bájit (héber) . ide hozták Indiából fehér lovon a buddhista szent könyveket lefordítani (a fehér a Nyugat színe).a szelek istene badji (vodu) . a 37 bódhi-paksika dharma része .sz. a szentély azon része. virjabala. leszorított. Ming di idejében (i. szmritibala.titokzatos hatalmak háza.a láncokat húzó legszörnyűbb loa baku/t/ (egyiptomi) . amikor Mandzsusrí kardjával átvágta a tavat övező hegyvonalat bagui/badji/sobadji (vodu) . Je mon fia bala (szanszkrit) .fej-tartás leszorított karral (hatha jóga) baddha kónászana (szanszkrit) . a 6 képesség: srutibala.bagui bag chags (írott tibeti) . ami akkor keletkezett.beszorított lótusz-tartás (hatha jóga) Badè (vodu) .külső gyakorlás (jama.kilégzés utáni légzés-visszatartás (hatha jóga) báhulíkamma (páli) . paricsájabala.

felesége Révatí. koponyatál bandhana (szanszkrit) .szent fa (Ficus bengalensis) Bankei (japán) . ájur véda balaváhana (szanszkrit) . A népszámlálás könyve banda (vodu) . de átkerült Rohiní méhébe. fiai Nisatha és Ulmuka.Balabhadra (szanszkrit) . rmi lam.a világot uraló démon balí (szanszkrit) . írott tibeti dbal cshen ge khod) .Balaráma egyik neve Baladéva (szanszkrit) . 13 éves fiú avatása Bardo Thödol (ejtett tibeti) . chosz nyid. tanítója Dósa zen mester bar do (ejtett tibeti.a parancsolat fia. 'chi kha. Szugríva bátyja Balluka (páli) .erőltetett rögzítés Balcshen gekö (ejtett tibeti.vánara király. 1622-1693).kötöttség. antarábhava bar do drug (írott tibeti) .Biblia. kötöttség.bön isten. Krisna testvére. kötés.Balaráma egyik neve. ünnepe dzsjestha hónapra (május) esik balaroga csikitsza (szanszkrit) . sz.szorítás. átmeneti állapot (élet /kje ne/. Balabhadra. először Dévaki volt az anyja. bszam gtan. meditáció /szamten/. álom /milam/. szrid pa) bar micva (héber) . áldozat.erotikus guédé táncfajta bande (ejtett tibeti) .gyermek. a létrejött halál /csonyi/. Jadava királya Bálaka lónakára gáma (páli) .köztes lét. neve még: Baladéva. elzárás (hatha jóga).rinzai zen mester (i. kötelék bandhja (szanszkrit) . Rjómon templom.tiszteletre méltó. adomány.kószalai falu. Haladuja. a kötöttségnek alávetett személy bandia (szanszkrit) . Kálacsakra és Siva megfelelője Balcsincsojdzsoo (mongol) .Krisna bátyja. Vaszudéva fia.szerzetes miniszter bandha (szanszkrit) . egyben Visnu egyik inkarnációja.megkötendő. a mantra jóga gyakorlata Bálí (szanszkrit) . Radzsvata rádzsa lánya. Bhagu remetesége Balaráma (szanszkrit) . írott tibeti.dvévácsika Bámidbár (héber) .az első takilcsi balguti (szanszkrit) .gyermek-gyógyszerek.és nőgyógyászat.alamizsna.a hat köztes lét (szkye gnasz. szanszkrit devahán) . hogy Kamsza ne pusztíthassa el.a Köztes Lét Hallomásbeli Nagy . kezében eke vagy buzogány van. Tóra. nepáli szerzetes banjan (szanszkrit) . halál folyamata /csikai/. ájur véda Bali (szanszkrit) . a halál után /szipai/).

a vírasivizmus alapítója Baszo Dóicu (japán. ájur véda Baszava (szanszkrit) .i.két házacska (1 + 4 üreg) a tfilinben. halálesetet hallva basileus (görög) . jelképe sírhant utánzaton álló cilinderbe és fekete ruhába öltöztetett fekete kereszt baruh dajan haemet (héber) .a Legfelső Gyönyör Köre .Szukhávatí bde bar gshegsz pa (írott tibeti) . lidérc. (Áldott légy.dobfektetés bcan (írott tibeti) . bőrtok bátlánim (héber. a világ királya. Örökkévaló Istenünk.egy guédé.átman bdag med pa (írott tibeti) .gyógyanyaggal teli beöntés. 12. 709-788). Macuo (japán) .egy guédé Baron Samedi (vodu) . 1644-1694) japán költő Básztet (egyiptomi) . életévüket betöltött lányok felnőtté avatása bátim (héber) .cen bcan dang rang gis 'go lha (írott tibeti) erőszakdémon.macskafejű nő. hamocí lehem min haárec. a városállam politikai és vallási feje basilissa (görög) . kínai Ma cu Tao jin) .egy guédé Baron le Croix (vodu) .szugata bde mchog 'khor lo (írott tibeti) . Elohénu meleh haolám.a hat győzelemmel túljutott hatalmas bcom ldan wdasz (írott tibeti) . a 12.zen mester (i.) Baron Cimetière (vodu) .a parancsolat leánya.sz. századi reformer.munkanélküli. fölszeletelésekor: Baruh atá Adonáj. aki előteremted a kenyeret a földből.sz. mestere Nangaku Edzsó Baszo.sz.bhagavat bcong kha pa (írott tibeti) .harci dobolás marré paquette idején bat micva (héber) . jiddis batlenok) .(i.bhagavan bcom ldan 'dasz thub pa drug (írott tibeti) . sorsosztó bcom ldan 'da (írott tibeti) .anátman bdag meg (írott tibeti) .Megszabadítója barhesz (jiddis) .a basileus felesége basti (szanszkrit) .szukha bde ba can (írott tibeti) .Congkapa bdag (írott tibeti) . temploma: Bubasztisz bat gè (vodu) .áldott az igaz Bíró.fonott ünnepi kalács.Athén első embere.nairátmja bde ba (írott tibeti) . a közösség által eltartott ember bay manger tambour (vodu) . jelképe: macska.

város a Gangesz középső folyásánál. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.eredendő megvilágosodás Benten/Benzaiten (japán) .csi bdzsi szva kar ma (írott tibeti) . sötétzöld bécá (héber) . a világ teremtésekor először ért a napfény.dü ci bdud rgjal (írott tibeti) .a Bűvitalú Skorpiófejű. a benbeneteket bencsolás (jiddis) .Ambapáli nyaralója bem (írott tibeti) .a 3 gyászos hét Benáresz (Váránaszí. amit az „Első Alkalom” idején.düg jal bdud rtsi dmar mo szdig pa'i mgo (írott tibeti) . dzsorva drug be con ldzsang nagwa'i mgo (írott tibeti) .dü csö bdzsi (írott tibeti) . ára.dü nyi bdud rci (írott tibeti) . a Buddha első prédikációjának helyszíne benben/benbenet (egyiptomi) . ejtett tibeti Bá rá na szí) .birkát hámázon Bendova (japán) .bdud (ejtett tibeti) . és kifejezetten ennek jelképeként építették az V. vörös bdud rtsi 'khdzsil ba (írott tibeti) .a művészetek. különösen a muzsikusok iste-ne.valakinek a fia bén hámcárim (héber) .elme Bekkaku kanpei taisa (japán) .a tokiói Jaszukuni sinto templom Beluva (szanszkrit) .a test szerkezete bem rig bral nasz (írott tibeti) . eredetileg a hindu Szaraszvati benyuan (kínai) . dud bdud nji (írott tibeti) .pranidhána berákhot (héber) .Visvakarma 'bdzsor ba drug (írott tibeti) .Amritakundalin bdud szpjod (írott tibeti) . dinasztia idején a naptemplomok obeliszkre hasonlító. Dógen műve benjue (kínai) .a testtől megvált értelem ben (héber) .démon.tojás (széder este) becon (ejtett tibeti) .a Fütykös Rókafejű.gadá becsittaszja szamádhi parináma (szanszkrit) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. ezt szimbolizálja a piramidion a piramisok és az obeliszk hegyén.körülmetélés (circumcisio) .Az út beszéd általi megértése. de több darabból épített központi kőoszlopait.a benben az a mitikus kő.áldásmondatok berit milá (héber) .

könyvének 25-42. Krisna tanítása a mű. írott tibeti bszkal pa bzang po) jó korszak.. és beszédbe elegyedik harci kocsijának hajtójával.az örök ház.áldott. akiről időközben kiderül.a Templom bét ha olam (héber) . A Mahá- . a temető bét hakneszet (héber) .az a világ.az élet háza. majd sorban egymás után 1004 bhadzsak (szanszkrit) .vibandha bgo bo nyid kjisz grub pa (írott tibeti) .Javana királya bhagavá (szanszkrit) . ájur véda bhadzsan (szanszkrit) . amelyben megjelennek a buddhák. fejezete (700 vers-szak). a jesíva olvasóterme bét ha miklás (héber) .Durga bhadrakalpa (szanszkrit.e. 3102. műve Viszuddhimagga Bhadanté Gótama/Bhanté Gótama/Bhó Gótama (páli) .a vadzsrajána egyik neve Bhadrakáli (szanszkrit) . kapilavaszthui szakja bhadra (szanszkrit) . alsó fokú iskola bgegsz (írott tibeti) .a tudomány háza. a temető bét ha kevárot (héber) .szent énekek éneklése bhádzsana lóka (szanszkrit) .minden élő gyülekezőhelye. A harc i. temető bét széfer (héber) .a gyülekezés háza (Kneszet) bét hátfilot (héber) . a bőrben létrejövő kémiai folya-matok.védelmező isten.szvabhata sziddha Bhadanta csaríja Buddhaghósza (szanszkrit) . Kásjapa). zsinagóga bét moéd lehol haj (héber) .-5.hindu augusztus bhadra jána (szanszkrit) . tkp. sz. megundorodik a testvérharctól.az imák háza. a Buddha egyik jelzője Bhagavad Gítá upanisad (szanszkrit) . február 8-án kezdődött. Tartalma szerint: két harcba induló sereg egyikének vezére megriad a rá váró feladattól. hogy maga Krisna isten. 4.sz. ahol az érző lények tartózkod-nak Bhagadatta (szanszkrit) . tanház.a páli kánon teljes ismertetése i.illatos fűszerek bét ha hájjim (héber) .Bész (egyiptomi) .A Magasztos szózata a Mahá-bhárata című indiai eposz 6.az egyik pitta. Kanakamuni. megszólítás Bhaddija (szanszkrit) .a temető bét ha midrás (héber) . a szülés védnöke beszámim (héber) .a panycsavaggíják közül az egyik.Gótama úr. Gótama előtt 3 (Krakucsanda.a könyv háza.

a legfelsőbb.az Úr (a Buddha) névadása.a segítő Isten iránti bizalom jógája.Krisna története. ő a felelős azért.az egyik sziddha bhairavászana (szanszkrit) .e. tiszteletreméltó. magasztos.az Úr (a Buddha) elmélkedése Bhagíratha (szanszkrit) .a legmagasabb létezés Bhagu (páli. pará bhakti).istenszeretet. fejét. Sziddhattha Gótama Szakja Bhagavató ókamti (páli) . Dévadaha városába menet a Lumbiní ligetben Bhagavató námakaranam (páli) .hívő bhakti (szanszkrit) . Úr. sz.sz. 547ben Bhagavató patthama dzshánam (páli) . odaadás. a Buddha jelzője. akit könnyen elégedetté lehet tenni.szakja szerzetes Bálaka lónakára gáma falunál Bhairava (szanszkrit) . bhagaván (szanszkrit. könyvének Anugítá (Második ének) szakasza megismétli a tanítását. mint a bőkezűség előfeltétele bhakti jóga (szanszkrit) . osztályrész.e. Siva egyik mellékneve. szent.a köznapi világ bhakta (szanszkrit) . mert becsmérelte Bhairava jógi (szanszkrit) . magasztos Bhágavata (szanszkrit) . szanszkrit Bhrigu) .diadalmas /magasztos. a rádzsa jóga része . levágta Brahmá 5.rádzsa.félelmetes. Bhagavató dzsáti (páli) . áhítat. Krisna jelzője bhagavat/bhagaván (szanszkrit. egy buddha. ejtett tibeti csomdende.félelem bhája kumbhaka (szanszkrit) .Srímad Bhágavatam Bhágavatam (szanszkrit) . i. 563 Vészákha hónap teliholdjakor a Mésza (Kos) jegyében. 10.az Úr (a Buddha) fogantatása Bhagavató pánigahanam (páli) . értelemmel meg nem fogható alkotóerő (vaidhi.Vaisnava purána Bhágavata purána (szanszkrit) .az Úr (a Buddha) születése i. győzelemmel túljutott. aki eltávozott a forgatagból. a mantra jóga gyakorlata. hogy a Gangesz a föld-re hullott bhagráva (szanszkrit) . írott tibeti bcom ldan 'da) győzelemmel túljutott. írott tibeti bcom ldan wdasz) .a belégzést megelőző visszatartás bhájana loka (szanszkrit) .félelmetes tartás (hatha jóga) bhája (szanszkrit) .az Úr (a Buddha) kézfogója i. rágátmika.bhárata 14.

dél-indiai klasszikus rituális tánc a tamil Nadu államban Bháratí (szanszkrit) . dolog. keletkezés.a Bhárata-nemzetség tagja. a nidána 10.koponyatál bháng (szanszkrit) .a bhédá bhéda védánta iskola alapítója (i. alaktalan lét (arúpa bhava). foka.bhásjapravádika bhásztriká pránajáma (szanszkrit) . szándék. önmagunk átadása Istennek a hinduknál Bhalluka (páli) . műve: Brahmá szútra bhásja. sz. Dasaratha és Kajkéjí fia Bhárata (szanszkrit) .zümmögő légzés (hatha jóga) bhánaka (szanszkrit) . vágylét/érzéki lét (káma bhava).fújtató légzés (hatha jóga) bháva (szanszkrit.az egyik dvévácsika (a másik Tapussza). Vardhamána szülőföldje Vészálí-tól északkeletre bhándaka/bhanda (szanszkrit) .India Anya Bhárata (szanszkrit) . természet.sz. de Dasaratha és Kaikéjí fia is. . udvari filozófus Bhászkara (szanszkrit) . állapot. prédikátor. páli bhasszappavádikó) .Bharadvádzsa-tartás (hatha jóga) Bhárat (szanszkrit) .bhakti márga (szanszkrit) .az egyik sziddha bharadvádzsa (szanszkrit) . tanmagyarázó Bhandagáma (szanszkrit) . páli) .bölcs. feloldódás (csittakkhana) bhante (thai) .hasis bhanga (szanszkrit) . testi lét/dologi lét (rúpa bhava). szent iratok ismerője bhánavára/bhánaka (szanszkrit) . Ardzsuna egyik neve. ukkalai kereskedő bhamarí pránajáma (szanszkrit) . alapvető indíték. a személyes összetevőktől meghatározott lét.narkotikum a szamádhi mesterséges előidézésére.szövegmondó.alkommentár (tiká.). tippaní) bhásjapravádika (szanszkrit. Brahmá szútra kommentár bhasszappavádika (páli) .az istenszeretet útja.Dusjanta és Sakuntalá fia.Mandana Misra felesége Bhárhut (szanszkrit) .India Bhárat Mátá (szanszkrit) . Ardzsuna egyik neve bhárata nátjam (szanszkrit) . felolvasó. a Bhárata-nemzetség tagja.létezés. 9.Vásárvárás.helység Madhja Prades északi felében bhásja (szanszkrit) .szövegmondó. nagy szent bharadvádzsászana (szanszkrit) .vitamester. a véghetetlen létesülési folyamat.szerzetes Bhánukí (szanszkrit) .

medi-táció. mandala bháva dristi (szanszkrit) . 4. 9.természet. kiszélesítés.a létezés/keletkezés csúcsa. fényhozó (prabhákarí). fejlődés. örömteli (pramuditá). evolúció bháva tanhá (szanszkrit) . ragyogó (arcsismati). mentális fejlődés. kibontakoztatás. foka. 10 szintje: 1. meditáció bhávanámájá pradnyá (szanszkrit) . sz.a létesülők kibontakozása. azonosulás. a keletkezés szomjazása. 7. nagy kiterjedésű (dúramgamá). 2.buddhista szerző (i.a fejlődés ösvénye.szellemi önfejlesztés. a tudat átalakítása. tagja. a dharma felhője (dharmamégha). tudati kiművelés. az egyik dasabala bháva szarga (szanszkrit) . 7. létszint bhavam (páli) .) bhávágra (szanszkrit) . 3. megszólítás bhávaná (szanszkrit) elképzelés. a 9. a 8.-9.a létezés. aki felé fordul (abhimukhí).gyakorlással létrehozott mágikus erő bhávanája (szanszkrit) .a létrejött üressége bháva szamaszarvatragámini pratipad dnyána (szanszkrit) . az újrakeletkezés folyamán létrejövő állapot. megingathatatlan (acsalá). a paticcsa szammu-páda 10.-10. a srávakák és a pratjékabuddhák útjának 4. az elmúlás szomjazása Bháva vivéka (szanszkrit) .fejlődés-bölcsesség bhávanámaji (szanszkrit) elmélkedésből eredő .a képzelt létezéshez való ragaszkodás hajlama bhávanádzsá (szanszkrit) . a megingathatatlan (visuddha bhúmi) bhávaná prahátavjánsaja (szanszkrit) . 8. okból létező entitás bháva csakra (szanszkrit) .uram.a legala-csonyabb (apája bhúmi) és a lét csúcspontjának világáig (bhavágra) és a világon túli dolgok ismerete. győzhetetlen (szudurdzsajá). de a meditáció tárgya is bhávaná maja pradnyá (szanszkrit) . 10. a jógában a csitta.fejlődés-bölcsesség bhávaná márga (szanszkrit. az elmélyülés/ azonosulás /meditáció/ gyakorlás útja. 6. ami a nemes nyolcrétű ösvényt követi. a szánkhjában a linga.a hajlamoktól gyakorlat által történő megszabadulás útja bhávana rágánusaja (szanszkrit) .sásvata váda bháva súnjatá (szanszkrit) .életkerék. haszonnal járó (szádhumatí). 5.sz. létesülés. belülről fakadó ráébredés. tiszta (vimalá). írott tibeti sgom lam) .

a tudattalan (lélek) változó folyamata.bhéka-tartás (hatha jóga) bherunda (szanszkrit) . alapítója Bhászkara (i.a kauravák és a pándavák rokona. élvezet.Rukminí bhiszakkószallakattó (páli) . az intuíció. az öröm tárgya bhógjam (szanszkrit) .keresztüljutás.Brahmá purána bhédá bhéda (szanszkrit) . ejtett tibeti gelongma) .bölcsesség bhávanéhaja (szanszkrit) .félelmetes. ejtett tibeti ge long) .jádava törzs Bhódzsa (szanszkrit) . Rukminí apja. szerzetes bhiksu síla (szanszkrit) . Visnu Balaráma nevű inkarnációjában megtanította a buzogányharcra Bhísma (szanszkrit) . ijesztő.női szerzetes.előírások a felszentelt szerzetesnőkre (364 szabály) Bhíma (szanszkrit) . az álom forrása.szerzetes.sz. a Buddha tanítványai. a Buddha bhódzsa (szanszkrit) .a látszólagos létezés hajlandósága Bhavisja (szanszkrit) . koldusnők bhiksuní síla (szanszkrit) .élet-áramlás. külön-bözőség nélküli bhédana (szanszkrit) . áramló tudatfolyam.Tipitaka. egyben evő is . Sántanu és Gangá fia Bhismaka (szanszkrit) . sz. Prithá és Váju fia.szerzetesnők közössége Bhikkhuní vibhanga (páli) .kommentáríró (Jógaszútra) bhóga (szanszkrit) .életmentő orvos. ászava bhávászrava (szanszkrit) . 9. A szerzetesfivérek kötelezettségeinek elemzése Bhikkhuní szamgha (páli) .az egyik pándava a Mahábháratában.védánta iskola.ennivaló. Brahmá szútra kommentár.az új tudattartalmak létesülésének rongálása.gyakorlás által megszüntetett bhavánga (szanszkrit) . Vidarbha rádzsája.előírások a felszentelt szerzetesekre (253 szabály) bhiksuní (szanszkrit.). műve: Brahmá szútra bhásja.a létezés megszűnése bhavászana (szanszkrit) . páli bhikkhu.létesülés bhavánga szota (szanszkrit) . A szerzetesnővérek kötelezettségeinek elemzése bhiksu (szanszkrit.szerzetesközösség Bhikkhu vibhanga (páli) . a kauravák főve-zére a Mahábháratában.Tipitaka. egy madárfaj Bhikkhu szamgha (páli) . a lét szubjektív állandósága bhavaniródha (szanszkrit) . koldus. áttörés bhékászana (szanszkrit) .haszon.

bhóktar (szanszkrit) . lépcsőfok. a mindennapi emberek ura bhútátman (szanszkrit) .kígyó-tartás (hatha jóga) bhudzsapídászana (szanszkrit) .szilárd alap.áldozat az emberinél alacsonyabb fokon álló életformákért bhúta vidjá (szanszkrit) . akik gyakran használták. a bioenergetikai erők birodalma.elemi lélek. fokozat. ejtett tibeti) . a 3 világ egyike .evő. svitíja dhjána.félelmet keltő kéztartás bhútagáma (szanszkrit) .növényi élet bhútagana (szanszkrit) .Brahmá fia Bhrikutí (szanszkrit. a bhadanté/bhanté/bhó megszólításból bhramarí (szanszkrit) .uramozók.bódhiszattva szint. élvez bhóvádi (páli) .kar. jelképe zárt lótuszvirág bhudzsa (szanszkrit) .a lények tömege Bhútanátha (szanszkrit) .Siva egyik mellékneve. a Buddha a Földet hívja tanúságtételre. tritíja dhjána.zümmögő légzés (hatha jóga) bhranti (szanszkrit) . 9 szint: káma. dhátu. váll bhudzsangászana (szanszkrit) .ájur véda bhuvah (szanszkrit) .5 anyagi elem (föld. ájur véda bhúta/bhútáni (szanszkrit) . tudatos én bhútavidjá (szanszkrit) .Visnu másik felesége. ákánycsanjájatana. anyagi világ.a sárga tárá. a 3 világ egyike Bhúrisravasz (szanszkrit) .föld. hogy ellenállt Mára kísértéseinek bhúr (szanszkrit) . űr).föld bhúman (szanszkrit) .aki tapasztal. létezők bhútadámara (szanszkrit) .föld bhúdána (szanszkrit) . csaturtha dhjána. illúzió Bhrigu/Bhagu (szanszkrit) .földet érintő kéztartás. tűz.hibás. írott tibeti sa) .teljesség bhúmi (szanszkrit) .vállszorító-tartás (hatha jóga) bhuma (szanszkrit. naivaszamdnyá nászamdnyájatana bhúmikatva (szanszkrit) .abhúta parikalpa bhránti darshana (szanszkrit) . prathana dhjána. talaj bhúmiszparsa mudra (szanszkrit) .föld adományozása Bhúdéví (szanszkrit) . bráhmanok. női bódhiszattva bhu (szanszkrit) .levegő. levegő.kaurava harcos bhúta jadzsna (szanszkrit) . ákásánantjájatana. víz. egyben ennivaló is bhoktri (szanszkrit) .elmebetegségek. érvénytelen tudás. vidnyánánantjájatana.

Échá (Jeremiás siralmai). Esztér (Eszter) bídzsa (szanszkrit. megölte bindu dhjána (szanszkrit) . 1. csíra. Ijóv (Jób).Rádzsagriha (Magadha) rádzsája. Div'ré-Hájámim (Krónikák).mag.mangó (Aegle Marmelos).az atmoszféra. Kohelet (Prédikátor könyve). amely megmarad a dzsapa után. 'Táv' (Tóra) = B'résit (A teremtés könyve). a jó karmával rendelkező lé-nyek helye bi siki (japán) . a prákriti sakti . N'hemjá (Nehémiás). Hámes M'gillót (Öt tekercs).orr-tudat bian jian (kínai) . T'hillim (Zsoltárok).emelvény. M'láchim (Királyok első és második könyve).mag-törvény.az egyik sziddha bilobilo (vodu) . 2. Vájikrá (A papok könyve). i.antahkárana Bian jing tian (kínai) . titokzatos hangcsoport bídzsa mantra (szanszkrit) .Subhakritszna biberhut (jiddis) . Bámidbár (A népszámlálás könyve).Siva egyik megjelenési formája. a szél.mantra-mag (pl.antagráha dristi bian jian (kínai) .bhuvar loka (szanszkrit) . Sóftim (Bírák könyve). az 5 természeti törvény egyike Biksátana (szanszkrit) .hódprémből készült kucsma Biblia (héber Táná'ch = Szentírás) . írott tibeti sza bon) . Sir Hásirim (Énekek éneke). D'várim (A tóraismétlés könyve). 3. Mislé (Példabeszédek). aki egy ligetet (Kalandaka nivápa) ajándékozott a Buddhának. Rut (Ruth). a gunákat jellemző kampanák bídzsáksara (szanszkrit) . J'sájáhu (Jezsajás).rituális kiáltás a petro rituáléban bilva (ejtett tibeti) . Jirmijáhu (Jeremiás). 4.kép-tükörkép. N'viim Risónim V'áhárónim (A korai és későbbi próféták könyve).csíraszótag bídzsani jáma (szanszkrit) . K'tuvim (Szent iratok). Tré-Ászár (A tizenkét kis próféta könyve). a fia.sátor Bilésaja (szanszkrit) . J'hezkél (Ezékiel).pontszemlélet.a zsidóság szent könyvei.e. D'niél (Dániel). koponyaedény-nyel kolduló szerzetes bila (vodu) . J'hósuá (Józsua könyve). az aum). Ezrá (Ezrá). az egyik szerencsés tárgy bima (héber) . Isten és ember különbsége Madhva szerint Bimbiszára (páli) . S'mót (A kivonulás könyve). 493-ban Adzsátaszattu. S'muél (Sámuel első és második könyve). amelyen a széfer Tórát olvassák bimba pratimba (szanszkrit) .

gyűjtemények.Gridhrakúta bja rog (írott tibeti) .Kandzsur bka' mdo rgjud (írott tibeti) .puszpángfa fésű bírana (szanszkrit) . a nullát jelképezi.a Buddhának tulajdonított szövegek (parancsolat.vjápáda bjer thob (írott tibeti) . homlokjel.bódhiszattva bjápáda (szanszkrit) . tagja bjápádo (páli) .bódhi bjang chub kji szemsz (írott tibeti) . írott tibeti thig le) . metafizikai értelemben a semmit.az elemlétezők hegyre futása az avadgúti mentén 'bjung rcis (írott tibeti) .tartózkodás a rosszakarattól. a vízszintes pedig Siváé Bindunátha (szanszkrit) .maitrí bjang chub (írott tibeti) . csöpp.dzsung ci bka' gdamsz pa (írott tibeti) . a tett tárgya a másik ember.parancsok teljesítésére mondott áldások birhot nehenin (héber) .az egyik sziddha binkaki (japán) . a dasa akusala prativirati síla 9.megnyilvánulása a laja jógában bindu/tilaka (szanszkrit. hagyományozott tudás) .vészt követő hálaadó áldás birkát hamazon (héber) .thob pa bjodo so csi (japán) .élvezeti áldások birkat ha gómel (héber) . a lét szomjazásának szimbóluma birhot hodáá (héber) .mahábhúta 'bjung ba ri la szbnyegsz pa (írott tibeti) .bódhicsitta bjang cshub szemsz dpa' (írott tibeti) .minden dolog értékazonosságának bölcsessége 'bjung ba (írott tibeti) . nők homlokjele. gömböcske.pont.magasztaló.papi áldásosztás biva (japán) .ka tam pa bka' 'gyur (írott tibeti) .akuszala múlá bjápáda virati (szanszkrit) . gyökere az uszíra. dicsőítő. hálaadó áldások birhot micvot (héber) .Kalandaka nivápa bja rgod kji phung po (írott tibeti) .dzsarok bjamsz pa (írott tibeti) .étkezés utáni áldás birkat kohanim (héber) .lantféle bizango/bossou/galipote (vodu) . ejtett tibeti thikle.dzsung va 'bjung ba chen po (írott tibeti) . a bölcsesség harmadik szemét.fűféle (Andropogon muricatus). férfiaknál a függőleges vonal Visnu követői.bűnöző boszorkány csoport bja ka lan da ka gnasz pa wod ma'i chal (írott tibeti) .

-18. felületét gyakran használták feliratok elhelyezésére. láma blí ájin hará (héber) .la ne bla 'gugsz (írott tibeti) . mely mindig kuporgó tartásban ábrázolja a megmintázott személyt. a Középbirodalom idején vált népszerűvé bné háir (héber) . kínai dao. vák karma. a mahájána . 8 márga) Bódhi rádzsa kumára szutta (páli) . ahol a Buddha megvilágosodott bódhi (szanszkrit.-5. száj. anágámik és sróta ápannánik kora.la dre bla gnasz (írott tibeti) . 4.Tasilhunpo bkug (írott tibeti) .örömhírt hallva blo grosz rin cshen (ejtett tibeti) .Lodö Rincsen blokkszobor/kockaszobor (egyiptomi) . kája dharma. írott tibeti bjang chub.nagyanya Bod (ejtett tibeti) .la guk bla ma (írott tibeti) . a test részletei nincsenek kidolgozva és csak a fej különül el a kockaszerű formától. megvilágosult tudat bodhak (szanszkrit) . 5 bala.ka gyü pa bkra szisz (írott tibeti) .felébredett. 1500 év). 6 különleges dharma: 1.a bódhiszattva életútja bódhi szattva szamvara síla (szanszkrit.guru.-6. ájur véda Bódhgajá (szanszkrit) .a megvilágosodás során elnyert tudás.bka' rgjud pa (írott tibeti) . csak a mahájánában bódhi szattvajána (szanszkrit) . 3. pippalfa.Bódhi királyfi szútra (Tripitaka Szútrapitaka 85. tibetiek. 2.ta si bkraszisz lhun po (írott tibeti) . ízlelés. csitta karma. 4 riddhipáda.) bódhi szattva csarjá (szanszkrit) . az út. mintha köpenybe burkolózna az alak. japán boszatszukai) . bódhi-fa. az ávénika buddha guna 13.a To bod (ejtett tibeti): Felső-Bod szóból származik.kuk bla (írott tibeti) . amely alatt a Buddha megvilágosodott. aszvata (Ficus religiosa). 4 szamjag prahána.a város fiai (1 évnél hosszabb ideig voltak a városban) bobe (jiddis) .helység.a bódhiszattva önmegtartóztatás szabályai.az egyik kapha. a síla kála első szakasza bódhi paksika dharma (szanszkrit) .bódhiszattva kocsi. foka bódhi kála (szanszkrit) .szoros formai követelmények szerint készült szobor. 5 indríja. 7 bódhjanga.a megvilágosodás 37 szárnya (4 szmritjupaszthána.la bla bresz (írott tibeti) . japán kenso) .a bölcsesség kora (az arhatok. Je mon fia bodaisin (japán) . dnyána.

megvilágosodás terasz Bódhipathapradípa (szanszkrit. írott tibeti bjang cshub szemsz dpa'.kezdete Bódhicsarjavatára (szanszkrit) A bódhiszattva tevékenységek gyakor-lata.Az ébredéshős lépcsőfokai. ejtett tibeti Csangcsub Lamgji Dönma) .A megvilágosodáshoz vezető ösvény lámpása. ébre-déshős. az elme buddhaléte. aki elszánta magát a megvilágosodás elérésére. 520-ban).a 3. japán boszacu) megvilágosodás-lényegű. Atísa Dipankaradnya műve Bódhirádzsakumára szutta (szanszkrit) . megvilágosító hozzáállás. 5. a megvilágosodás szándéka. a buddhaságra való törekvés. . amíg szenvedő lényeket talál. hogy életét mások megsegítésének szentelje. először Nankingban. hanem azért. 470-534) az első Indiából Kínába vándorolt pátriárka az i. megváltás-tudat. kínai Ta mo. században (a hagyomány szerint i. indiai. hogy eljut a megvilágosodáshoz bódhicsittopáda (szanszkrit) .sz. a Jógácsára bhúmi sásztra része bódhjanga (szanszkrit. írott tibeti bjang chub kji szemsz) . mint a 28. mahájána-jógácsára szútra.felséges fényesség.sz.sz. majd Luo jangban telepedett le. az első pátriárka. a mahájána eszményi alakja. Shantidéva műve bódhicsitta (szanszkrit.-6. japán Daruma) . potenciális buddha. ezért nem lép a nirvánába mindaddig.a megvilágosodott elme létrejötte Bódhidarma (szanszkrit.(i. hónap bogdo gegen (mongol) . ő. végül a Sao lin kolostorban végzett zazent.megvilágosodott tudatosság. átlagos ember buddhatudattal. 28 indiai és 5 kínai pátriárka volt. aki nem önös érdekből törekszik a megvilágosodásra. egyben az első kínai is. vörös a köldökön /bölcsesség/). az üdvösség gondolata. ejtett tibeti dzsang csup szem pá. amely elszánta magát arra. kínai pátriárka (Hui neng) nem nevezett ki utódot bódhimanda (szanszkrit) . a 37 bódhi paksika dharma része Boédromión (görög) .(szanszkrit. anyagtalan égi bódhiszattvák Bódhiszattva bhúmi (szanszkrit) . 538-ban bódhiszattva . az 5.Bódhi rádzsafiú szútra (Tripi-taka Szútrapitaka) Bódhirucsi (szanszkrit) . kínai jue fen) . a gyakorlott elme szimbóluma (fehér a homlokon /együttérzés/. bölcs lény.sz. mongol .Vaszubandhu kommentárjának fordítója i.a megvilágosodás 7 tényezője.

buddhista papok megszólítása (a bozu /japán/ szóból) Boorcsi (mongol) .a 3 rada dob közül a legkisebb boulé zin (vodu) .varázsló. 4.bódhiszattva ösvény boszacu siki (japán) .bön-pap bonszai (japán) .bizango boszacu (japán) . formára nevelt. jelképe szigony boula (vodu) .szelídítetlen loa bossou (vodu) .zen mester. dzsol bon 2. kritja anusthána dnyána bölcsesség (5) .törpe fa.1.illúzió. 9. vagyis az 5 méreg megtisztított formája bön (ejett tibeti.sz.buddhista egyházfő bohoum (vodu) .Afrikából érkezett néger. 3 korszaka van: 1.az első takilcsi Borobudur . Ikkjú tanítványa bómos (görög) . még be nem avatott hounsi bossal loa (vodu) . a fekete mágiát gyakorló houngan bokono (vodu) . mahádarsana dnyána.mandala formájú templom együttes Jáván az i. a hiedelem szerint Senrab Mivo (ejtett tibeti) alapította a Buddha idejében. a tudatot megzavaró tévképzetek.tibeti sámánisztikus ősvallás. az a loa.bódhi szattva szamvara síla botan (japán) .jós Bokuszai (japán) . írott tibeti bon) .gyászdal bokken (japán) . aki először jelenik meg. 3.buddhista szerzetes bonnó (japán) . megkülönböztetés /büszkeség/.bódhiszattva boszacu do (japán) . kicsiben tartott növény bonszeki (japán) .dharmadhátu (a realitás)/vágy/. edényégetés temetés után boumba (vodu) .miniatűr sziklakert bonze (japán) . szamatá dnyána.a női szépség szűz istennője. tyar .áldozati gödör Bottfai (japán) .halotti rítus bohun (vodu) . egykedvűség /féltékenység/. 2.szombat esti szertartás az újoncavatási hét végén.fakard gyakorlatozáshoz boko (vodu) . ragaszkodás a természetesen fölmerülő vágyakhoz bonpo (ejtett tibeti) .bódhiszattva tudat boszatszukai (japán) . mindent teljesítő /mohóság/.a templom előtti oltár a thysiának bonc (japán) . századból bossal (vodu) . tükörszerű /harag/. pratjavéksaná dnyána.fás pünkösdi rózsa (Paeonia suffructiosa) bothros (görög) .táncfajta bölcsesség (4) (kínai si zhi) .

bön pap. tudás adományozása brahmá dhjána (szanszkrit) .energiaközpont a mellkasban brahmá dána (szanszkrit) . Úr. két világciklus között meditációban van. nőtlenség. írott tibeti tshangs pa) (brih = kitágul) a Trimúrti első tagja. tudatában mindkettő ugyanannak a két állapota. elmélyülésében álmodja a teremtést. tanuló az upanajana után brahmá csarjászana (szanszkrit) . munka előtt bráhá (héber) . lépése (jama) brahmá csarin (szanszkrit) . akik a világot Brahmá által teremtettnek hiszik. köszönés jó hír hallatán.nemi önmegtartóztatás. egy falu papja bösaá tová (héber) . álma az újraszületések körforgása (szamszára). pusztulása után az új világkorszakkal új Brahmá születik a Visnu köldökéből kinyíló lótuszvirágból. élete végén az Univerzum elpusztul. manuval és Pradzsapati brahmánista teremtésistennel. ide születnek azok. társa Szaraszvatí.első áldás a kidusokon bráhá levátálá (héber) . Alkotás. felébredése a teremtett világ pusztulása.jó órában.pashcsimóttánászana (hatha jóga) brahmá csomó . hordozóállata a hattyú.nőtlen tanítvány.hiábavaló áldás Brahmá (szanszkrit. fő törekvésük a vele való egyesülés. aki a tanítvány útját járja. a buddhizmus nem tagadja a hinduizmus isteneinek létét.a tiszta Önvaló belső átélése brahmá jadzsna (szanszkrit) .születés szerinti bráhman brahmá bháva (szanszkrit) . ejtett tibeti Changpa.Brahmá szolgálóinak szintje a formavilágban . Nemző.bölcsesség.ásrama brahmá csarija (szanszkrit) .az Istennek felajánlott hindu áldozat brahmá kájikáh (szanszkrit) . ébrenléte a nirvána. Teremtés. egy adott istenben való hitet s az ennek megfelelő életmódot a buddhista felfogás egy természetes állomásnak tartja a megvilágosodás felé vezető úton. Brahmá birodalma a formavilág 4 ege közül a legalsóban van.bon 3. néha azonosítják az 1. Megtartó. szent élet. gjur bön (ejtett. Önhatalmú.Brahman állapot brahmá csárí (szanszkrit) . írott tibeti) átalakult bön bön po (ejtett tibeti. és majd Visnu kilégzése kelti új életre. Atya brahmá bandhu (szanszkrit) . a teremtő isten. Mindenható. írott tibeti bon po) . az asztánga jóga 4. de nem tulajdonít nekik különösebb jelentőséget. a benne való feloldódás. Legfelsőbb.

Monro-nyílás (a harmadik agyüreg összeköttetése a két ventriculuszszal) a fejtető nyílása. kínai fan tian) .Védánta szútra Brahmá szútra bhásja (szanszkrit) . manu Brahmá szútra (szanszkrit) . buzgóság /muditá/.Bhászkara. mindenki más-más szemszögből látja. advaita.Mindenható Úr Brahmá szampradája/Csaitanja (szanszkrit) .felekezet. a szusumna felső vége. az abszolút ismerete brahmá vihára (szanszkrit) . az elmélye-dés első szintje a formavilágban brahmá mimánsza (szanszkrit) . meg-nem-nyilvánuló. szahaszrára csakra. mint . rejtett. a szánkhja teisztikus változatában az Isten (Ísvara). személytelen. kiegyensúlyozott életmód /upékhá/) Brahmádatta (szanszkrit) .a 10. (brih = növekszik). 5.brahmá-lyuk.e.A nézetek mindent felölelő hálója (Tripitaka Szuttapitaka. sokrétűségét a Trimúrti szimbolizálja.a Legfelső Lényre vonatkozó tudás. ejtett tibeti Jarlung Cangpo) .a meg nem nyilvánuló Ősok tisztelete (nirguna upászaná) Brahmá vaivarta (szanszkrit) .Brahmá birodalma. alapítója Madhva Brahmá Szávarni manu (szanszkrit) . ide torkollik az avadhúti Brahmá Szahampati (szanszkrit) .védánta Brahmá purána (szanszkrit) .Brahmá purána Brahmá vidhjá (szanszkrit) . csak negatív jelzői vannak. a kettősség nélküli.Brahmá színe előtt beszélők szintje a formavilágban Brahmá putra (szanszkrit. Dígha nikája) Brahmághosa buddha (szanszkrit) . a valóság 3 aspektusa. irgalmasság /karuná/. állapot. a tökéletes tudat kijárata. a 4 erény (szeretet /méttá/.az égi világrészek buddhája Brahman (szanszkrit) . sz. Ősok. vertex. ahol véget ér az avadhúti.-ban Brahmádzsála szutta (szanszkrit) .6 Mahápurána brahmá purohitáh (szanszkrit) . mivel tulajdonságok nélküli (nirguna).a Legfelső Lény.észak-indiai folyó brahmá randhra/amrita brahmá (szanszkrit. a Lét.tökéletes viselkedés. Világlélek.brahmá kshétra (szanszkrit) .Kászí uralkodója az i.tiszta tudat brahmá lóka (szanszkrit. az Önvaló létezése. abszolútum. írott tibeti tshangs pa'i dbu ga/tshangs dbug) . majd Sríkántha műve brahmá upászaná (szanszkrit) .

Rám Móhan Roj (i. Maddzshima nikája 1.i. értelemszerűen az árják az uralkodó varnák Brahmáputra (szanszkrit) .sz. Prithiví.isteni állapot. a Misna bevezető könyve.isteni hang. 395 brahmávihára (szanszkrit) . . a Védákhoz írt magyarázó szövegek az i.a 4 örökletes varna egyike. családos gazdák és varázserejű bölcsek. agnivihára brahmávit (szanszkrit) . Váju.a Brahmá ismerői Bráhmí (szanszkrit) . a muditá és az upéksá megvalósítása. a Buddha beszédeinek 64 erénye.Brahmá megkísértése szútra (Tripitaka Szútrapitaka 49. a szatí ellen Brakhot (héber) . megjelenései: Djausz. brahman (szanszkrit) .nagy szent brahmaszvára (szanszkrit) .Durgá egyik anyai kiterjedése Brahmó Szamádzs . társadalmi átalakulást tervezett. Sadvinsa. erdei remeték.. stílusa ld. 9.folyó Észak-Indiában Brahmarsi (szanszkrit) .Brahmá Társaság. 2.Brahman..88018 földi év. szimbóluma az ÓM. a papok Brahmánasankara ácsárja (szanszkrit) . az áldozati szertartások vezetése. 7. Ákása. a karuná. egy világ élettartama: 22.-8. 17221833) bengáli bráhmana alapította.őstojás bráhmaní (szanszkrit) . elsődleges feladatuk a szent szövegek tanulmányozása és tanítása. Ap. önmagára. Taittiríja.áldások.kozmikus légzés brahmánda váda (szanszkrit) . kétszer született.a világmindenség világai. papok. Satapatha. a szellemi világra és az anyagi világra vonatkozó egység.394. tiltja a képeket.a társadalmi rendben az értelmiség.a Védákat kiegészítő szakrális szövegek bráhmana varna (szanszkrit) . Tándja. Gópatha) bráhmana (szanszkrit) .nepáli tanító az i.e. a hagyomány szerint történészek. századból (Aitaréja /Ásvalájana/. nevelők. Szúrja.bráhmana nő Bráhmani mantanika szutta (páli) .) bráhmanizmus . szat csit ánanda (lét-tudatboldogság). Slókárdhéna.sz. harcolt a nők jogaiért. írott tibeti bram ze) . évezredtől az Indiába betelepülő árják és az őslakosság összeolvadásának eredménye. században Brahmánda (szanszkrit) .e. monoteista irányzat.áldozat (neutrum) és aki bemutatja (masculinum) bráhman/bráhmin (szanszkrit. Brahmá purána brahmánda prána (szanszkrit) . isteni út a maitrí.

Jádzsnyavalkja nézetei az Átman-Brahman azonosságról.általában alkalmi áldásmondások bram ze (írott tibeti) . druk 'brug szgra (írott tibeti) . Imaúr Brihaszpativár (szanszkrit) .drup . hordozója lótusz vagy 8 ló által húzott szekér Brihat phala (szanszkrit.szang bszgrub (írott tibeti) .mennydörgés. arhat) B'résit (héber) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike fehér Brhringi (szanszkrit) .Sántaraksita kolostora.Jutalmak Sokasága égi birodalom.bráhman bram ze'i rigsz szhing szála chen po (írott tibeti) . dhjána.miatta vette föl Siva Ardhanárísvara formáját. az elmélyedés 4.a Szatapatha bráhmana vége.dzsi 'bro (írott tibeti) .drok pa bróhe (jiddis) . anágámin. a sárkányok hangja bszam gtan (írott tibeti) . A teremtés könyve bretas (görög) . a Jadzsur véda áranjakája Brihannala (szanszkrit) . Tóra.a 4 gyümölcs (srótápanna.körülmetélés brjid (írott tibeti) .kultuszszobor a szentélyben brgya szbyin dkar mo dom mgo ma (írott tibeti) .a felhők. Nadír. jelképe imafüzér.vírja 'brug (írott tibeti) . szintjének 3. véda himnusz brisz/brit (jiddis) . szamádhi bszam jasz (írott tibeti) .dri brihá (héber) .tánc. íz.áldás brten pa (írott tibeti) .az elélyülés köztes léte. birodalma a formavilágban Brihat száman (szanszkrit) . buzogány.a szóma áldozat éneke.az istenek házi papja a Mahábháratában.szála 'bras bu bzi (írott tibeti) .a csütörtök hindu istene. szakridágámin. kínai Guangguotian) . labda.Ardzsuna eunuch-neve Viráta udvarában Brihaszpati (szanszkrit) . eskü. a Szamje bszangsz (írott tibeti) . a félistenek papja.a Barnamedve-fejű.dro bro (írott tibeti) .a megtámasztott 'brtson 'grusz (írott tibeti) . esők és a mennydörgés gazdái.illegális menekítés Brihadáranjaka upanisad (szanszkrit) .Biblia.vágy 'brog mi (írott tibeti) .Drokmi 'brog pa (írott tibeti) . hogy megvilágosítsa 'bri (írott tibeti) .

hogy megoszthassa tapasztalatait embertársaival. sz. tanítható rendszerbe foglalta azokat.a három kincs egyike (dharma szamgha) Buddha (szanszkrit.sz.upavásza bszod nams lo gszar (írott tibeti) . 14.tibeti vallási irányzat bu ma (ejtett tibeti) . hotoke (japán).szo nam lo szar bszod namsz (írott tibeti) .Kötéssel Szabadító.megcsalás bsznjen gnasz (írott tibeti) .kalpa bszkal pa bzang po (írott tibeti) .Bu tön Bu tön (ejtett tibeti.bszgrub bja (írott tibeti) drupcsa bszkal me (írott tibeti) .utpannakrama bszlu (írott tibeti) . írott tibeti szangsz rgjasz. a hagyomány szerint a történelmi Buddha előtt már 6 buddha . budh: felébredés. a bucu írásjegy egyik olvasata.egykedvűség. mert a japán buddhizmus inkább a halálra.buddhista házi oltár.Tengyur bsztun szing (írott tibeti) . legtöbbször együtt van a sinto oltárral.a Buddha útja. kínai Fo) .punyjá bszod namsz kzi tshogsz (írott tibeti) . a sinto pedig inkább a mindennapi életre irányul buddha (szanszkrit. írott tibeti sangs rgjas) .kjerim bszkjed rim (írott tibeti) . Felébredett.upékhá btang sznjomsz chen po (írott tibeti) .pu mo bu szton (írott tibeti) . 623/622-543) Kapilavasztuban született. a Szakják Bölcse nevet viseli.e. Megvilágosodott. a történelmi Buddha (Gótama Sziddhattha /páli/ i. a buddhák sorában a Szakjamuni. azért. ezért őt tekintik a buddhizmus alapítójának.bhadrakalpa bszkdzsed rim (írott tibeti) . sorsosztó bsztan 'gdzsur (írott tibeti) . írott tibeti bu szton) .szusumná bu mo (írott tibeti) . 566-486/563-483. mások szerint i.punjá szambhára bszrung ba'i lha (írott tibeti) . japán bucu.a Kandzsur és a Tandzsur szövegeinek rendszerezője az i. a részrehajló ítélet hiánya bu luk pa (ejtett tibeti) .kel me bszkal pa (írott tibeti) .ban Bucu (japán) .Buddha Bucu do (japán) .őr-isten. a buddhizmus bucudan (japán) .tun sing btagsz grol (írott tibeti) . a Köztes Lét könyvei közötti ráolvasás-gyűjtemény btang sznjomsz (írott tibeti) .Megtisztult.e.

században. 5. 4. írta Asva-ghósa az i.indiai tanító Tibetben az i.Dharmaraksa (i.a Buddha parancsolatai. mindent átfogó tudás (szarvadnyá dnyána) buddha kája (szanszkrit) .buddhaeredet buddha guna (szanszkrit) . önmagában létező test (szvabhávakája). a kanonizált szútrák és tantrák Buddha ghósa. Bhadanta csaríja (szanszkrit) . írott tibeti sangs rgjas kji rigs) . az élvezetek teste (szambhógakája). Kanakamuni (Aranyhős). a feledés hiánya (nászti musitá). sz. 6 lába van. 3.buddha-földek. századi mester. Sikhin (Fejdíszes). 7. máshol 24 elődről írnak.sz. 3. női társa a Felserkent Harag Hatalmas Asszonya. az akadályok kiküszöbölése (szamjag pratihára vászanatvá). az egyik sziddha Buddha csarita (szanszkrit) .) kínai fordítása Asvaghósa művéből Buddha csarita kávja (szanszkrit) .sz. a buddha különleges erényei (ávénika buddhaguna). tíz képesség (dasabala). a testben az agyhoz kapcsolódik . Kasjapa (Fényőrző). színe sötétbíbor.sz. teremtett test (nirmánakája) buddha kritjánusthána dnyána (szanszkrit) . a tudat. a 108 bölcs egyike Buddhahéruka (szanszkrit) . 1. kendőzetlen dharma (agupta dharma). mitikus buddhák és bódhi-szattvák birodalmai Buddha locsána (szanszkrit) .az első Buddha életrajz. 9.egy buddha erényei. világos tudatosság (aszambhinna szmritjupaszthána). 4.a Buddha tana. 4. sz.i.a cselekvést véghezvivő tudás. 6. 2.a Fényhozó Vajrócsana haragvó alakja.a buddha testei. 8.a Magasztos szemének női perszonifikációja Buddha szászana (szanszkrit) . szingalézről pálira fordított buddha gotta (szanszkrit. nagy együttérzés (mahá-karuná).a Buddha saját szavai Buddhaguhja (szanszkrit) . műve a Viszuddhi Magga (A tisztulás útja). etika buddha vácsana (szanszkrit) .sz. az igazsággal bíró test (dharmakája).-ban buddha dharma (szanszkrit) . 2. 8. 3 keze.volt: Vipasjin (Mindent Látó). 1. 5. Krakuccshanda (Tévhitet Oszlató). az öt tudás egyike buddha ksétra (szanszkrit) . 4 bizonyosság (csaturvaisáradja). Visvabhu (Mindenkit Gyámolító). fajtái: 1.

Buddha héruka női társa. Nágárdzsuna követője.a buddha felidézése.Buddhakródésvarí (szanszkrit) .a Buddha-ékszer. fül. hozzátartozik az 5 parancs (panycsa síla) betartása Buddhanáth (szanszkrit) . ízlelés. kimondható a közösségen belül.ész.a Buddhába vetem bizalmamat /folyamodom/. menedékkérés. kard. hordozója oroszlán Buddhávatamaszaka (szanszkrit) .Dhammam szaranam gaccshámi Szamgham szaranam gaccshámi (páli) . a benne lévő szattvagúnákkal hat a purusa a prakritire. anyja Tara.sz. 470540). a Szukhávatí egyik gyakorlata Buddhapálita (szanszkrit) .sz. belátás. orr. szaglás.Buddha-jel (usnísa. jelképe buzogány. tartományfőnöke dr. a 25 tattvából a második. tilakam) Buddhasántí (szanszkrit) . műve: Múlamadhjamakavrittih: A középút alapverseinek magyarázata. Kathmanduban buddhánu szmriti (szanszkrit) .e.sz.sztúpa Nepálban.üdvözlő kéztartás buddhászana (szanszkrit) .1952-ben alakult.megvilágosodott-tartás (hatha jóga) Buddhavadra (szanszkrit) . buddhista irat buddhi (szanszkrit) . hallás. Hetényi Ernő (1912-1999) buddhizmus (japán bukkjó) .buddhista filozófus (kb. tapintás) Buddhista Misszió. Magyarországi Árja Maitréja Mandala Egyházközösség . néha hozzászámítják a manaszt (mint kárméndriját).Tipitaka. pajzs. apja Szóma. a Tanba vetem bizalmamat. következésképpen a testi vándorlás. a következtető érvelésmódra épülő praszángika madhjamaka iskola alapítója Buddharandam (szanszkrit) . ez a Merkúr. tudat. a Közösségbe vetem bizalmamat. az avjaktából követke-zik. 538-ban buddhasramana (szanszkrit) .a szerda hindu istene. Buddhák krónikája Buddhavár (szanszkrit) .Vaszubandhu kommentárjának fordítója i. a szenvedés megszüntetésének vallása. felfogás. 420ban Buddhavamsza (páli) . mai formájában a történelmi Buddha (Gautama Sziddhártha. az avjaktából következik buddhindríja (szanszkrit) . de egyedül is.az Avatamszaka szútra fordítója i. nyelv.a megvilágosodás elérésének.5 érzékszerv (indríja: szem. i. a felserkent harag hatalmas asszonya Buddham szaranam gaccshámi . bőr). 566-486) tanítása buddhvá csátmánam (szanszkrit) . a buddhizmusban érzet (látás.felébreszti önmagát . i. kanná.

hosszú kürt burmai zsinat .főzet (Capparis cynophallophora L.igaz ember. a bűnök olyan súlyosak.a Kálacsakra egyik leszármazási ága (dro. az 5 jóvátehetetlen bűn egyikének elkövetése ca mi (ejtett tibeti.a harcos útja. dinasztia uralma alatt caddik (héber) . 3.misztériumpap Bukoleion (görög) .kétrétű ösvény.éjszakai tánc canari (vodu) . kagyü caca (ejtett tibeti) .épület Athénban. az 5 nagy bűn (panycsánantaríjáni) Bürdene Bulag (mongol) . a tanítások nem értése miatt a mahájána ócsárlása.1.harcos bukkjó (japán) .harcművészet.mahámudra prána meditáció ca me (ejtett tibeti. cami. írott tibeti) . mások fájdalma iránti könyörület. a szamurájok által követett sinto elvek: egyenesség. becsületesség bűn (3) .buddhizmus bukolai (görög) . igazságosság. a 4 súlyos tilalom áthágása. önuralom.edény. amit a temetés végén eltörnek candomble (vodu) . őszinteség. ajanamsza bun bo rjodo (koreai) . igazmondás.csaitja cacafa (vodu) . a küzdelem útja buke (japán) . írott tibeti rca rlung) . felsőbbrendű lény az ember és a Messiás között calalou (vodu) . a polgári és a katonai nevelés Buphonia (görög) .a Vízöntő csillagkép.verem rejtekhely. írott tibeti cham med) . hogy a delikvens rögtön a pokolba kerül. 2. ra).szentély Bahiában . írott tibeti rca mi) .) cachette (egyiptomi) .spenóthoz hasonló növény calenda (vodu) .a Dipolia ünnep áldozati szertartása bure (ejtett tibeti) .nincs időköz (a halál után).kolostor C ca lung (ejtett tibeti. ahová Amon papjai rejtették el a királyi múmiákat a sírrablók és fosztogatók elől a XXI. hűség.1871-ben bushido (japán) . bátorság.budo (japán) . hászid rabbi. ahol a basilissa hieros gamos szer-tartása volt bum pa (ejtett tibeti.

fogadalmi tábla Chalkeia (görög) .holdnap (a Hold 12 o-ra távolodik a Naptól) ce zsan (kínai) . a fáraók neveiket ovális. Ü Cang tartomány nyugati része.a középföld emberei és a sziklákban lakó vörös istenek cen po (ejtett tibeti) .apácakolostor Lhászában ces zag (írott tibeti) . ősi tibeti uralkodói központ cha cha (ejtett tibeti.tibeti város.természetesség cedáká (héber) .névgyűrű.a 6.tiszta. mely mágikusan védeni volt hivatott a király nevét. dalai láma (i. egyes nevekről így lehet megállapítani. vagy gyűrűbe írták az uralkodó nevét.ház caye mystère (vodu) .Cang (ejtett tibeti. i. írott tibeti bcan) . fővárosa Sigace.király Cenko (ejtett tibeti) .rontásfajta. hogy királyról van-e szó. írott tibeti tshangs dbjangs rgja mtsho) .titokzatos hatalmak (szellemek. végén egyenes függőleges vonallal lezárt gyűrűbe írták. a III.varázsszert készítő varázsló cara (ejtett tibeti) .ce sag Cethang (ejtett tibeti) .Mahésvara ce sag (ejtett tibeti.sz. írott tibeti ces zag) .ca me .sz. 1682-1706?).a kézművesek ünnepe Pyanepsión hónapban cham med (írott tibeti) . a szereh először Narmer palettáján jelenik meg cassave (vodu) . 1706ban Lhazang mongol kán és Kangxi kínai császár megfosztotta rangjától és száműzetésbe kényszerítette Cangpo (ejtett tibeti) . csak királyok használhatták. előtte szerekh-be (palotát jelképező téglalap-ba).Szódzan Hondzsaku caprelata (vodu) . a houmfò Ce cai tien (kínai) .jótékony felajánlás cen (ejtett tibeti. dinasztia óta használatos. Lhászától nyugatra fekvő tartomány Cangjang Gyaco (ejtett tibeti. írott tibeti gcang) .élőlény cartouche (egyiptomi) . loák) háza. varázsszer caprelateur (vodu) .maniókalepény causeway (egyiptomi) .feljáró út caye (vodu) .Brahmáputra Cao san Pen csi (kínai) . írott tibeti) .

dharma csaksu chosz kji blo grosz (írott tibeti) .t'ien t'ai pátriárka (i.italáldozat 'cho-ba'i lha (írott tibeti) .a 2. 711-782) chanda (szanszkrit) .éltető-isten. hua jen pátriárka (i.védaná szkandha chos mngon pa mdzod (írott tibeti) Abhidharma kósa chosz (írott tibeti) .a 4.sz.pálmalevelek rituális felhasogatása Chloia (görög) .sz.a halál órájabeli köztes lét 'chi kha (írott tibeti) .felütő. szamgha) chosz brgjud gcig pa'i bshesz gnjen (írott tibeti) .a harminc zsarnok elűzésének ünnepe Boédromión 12-én chen (kínai) . dalai láma emlékére chor ba'i phung po (írott tibeti) . ünnep Lhászában.a törvénylényeg köztes léte chosz njid kji bar do (írott tibeti) . az I csing egyik trigramja Chih i (kínai) . Szangye Gyaco alapította az 5.tavaszünnep Anthestérión hónap végén (Athén) choai (görög) . északkelet.a t'ien t'ai iskola alapítója (i. 760-820?) cheveaux (vodu) . hua jen pátriárka (i. a jósló véletlenül kiválaszt egy szövegrészt egy könyvből Charila (görög) . sorsosztó Choes (görög) . 538-597) Chih yen (kínai) . dharma.a halál órájának köztes léte ch'ien (kínai .Közös áldozat.egytörvényfonalú (egyfogadalmú) chosz dbjingsz (írott tibeti) . hajlandóság általi töké-letes elmélyedés Chang pa (ejtett tibeti írott tibeti changs pa) .az Anthestéria második napja (Athén) Chokcsö (ejtett tibeti) . 602-668) chiré aïzan (vodu) .dharma csakra pravartana chosz njid (írott tibeti) .sz.fehér bádogból készült csörgő Chaos (görög) .Marpa chosz kji wkhor lo bszkor ba (írott tibeti) .a halál csalása 'chi bslu'i cho ga/'chi bslu 'dzsigs pa rang grol (írott tibeti) .sz.a törvénylényegű löztes lét .hajlandóság.Brahmá chansi (vodu) .a három kincs egyike (buddha.dharmadhátudnyána chosz gragsz (írott tibeti) .menny.mennydörgés.Dharmakírti chosz kji (írott tibeti) .dharmadhátu chosz dbjingsz kji je shesz (írott tibeti) . dél.a tátongó űr istene chapiteur (vodu) .Chan jan (kínai) .az öngyilkos lány ünnepe (Delphoi) Charistéria (görög) . tenni vágyás. az I csing egyik trigramja Ch'eng kuan (kínai) .a Köztes Lét könyveiből a ráolvasások 'chi ka'i bar do (írott tibeti) .Afrikából érkezett néger 'chi bslu (írott tibeti) .

papi levél vásárlása. dalai láma alapított az 5. mauzóleumának elkészültekor. amit a 6. írott tibeti rcis pa) .a számítások tudománya.dossou avant chréstérion (görög) . írott tibeti zin) . fürt. tulajdonképpen a Szentföld cionizmus .kívánságteljesítő kincs Cion (héber) .Gedálja bőjtje .talit katan cijun (héber) .tibeti iskola clairin (vodu) .az Anthestéria harmadik napja ci (ejtett tibeti. akit a loa megszáll choukèt (vodu) .Cshödo Lu Gyelcen chosz szkjong (írott tibeti) .víz éke.dharmacsarja choual (vodu) . írott tibeti rcis) .jósszentély Chronos (görög) .ló (cheval).gyümölcskompót cin (ejtett tibeti.a Kígyófejű Vízistennő.fehér rum co (ejtett tibeti) . alapítója Herzl Tivadar cjag csen pa (ejtett tibeti) . a vallási gyakorlatot hangsúlyozta cintámani (szanszkrit) .dharmapála chosz szku (írott tibeti) . növekedés. jegye a sárkány cin na (kínai) .sírjel cimesz (jiddis) .dharmapála chosz szkjong ba'i srung ma (írott tibeti) . szemlélőrojt.bön asztrológiai számítások ci pa (ejtett tibeti. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. helyes út Chytroi (görög) .földi chu bo wod bsrungs (írott tibeti) . asztrológia cicesz (jiddis) .fegyelem. írott tibeti rci rig) .kínai utazó chül trim (ejtett tibeti) . 1959-ig minden évben megtartották com Gedáljá (héber) . nézőrojtok.tibeti antilop cog csö szer dang (ejtett tibeti) . a szerzetessé válás egyik útja Kínában cing tu (kínai) . szimbóluma zöld rügyező növény.cicit cicit (héber) .gyászszertartás körmenete. kék chu rgjan (írott tibeti) .Nadíkasjapa chu lha sngon mo sbrul gji mgo (írott tibeti) .kínai buddhista iskola.Sion hegye Jeruzsálemben.dharma kája chosz szpjod (írott tibeti) .fa. a fehér lótusz Chüan csang (kínai) .chosz szgron klu rgjal cen (írott tibeti) .bojtok.zsidó nacionalizmus.asztrológus ci rik (ejtett tibeti. imarojt cidákli (jiddis) .az idő istene chthonios (görög) .

pátriárka.a 10.kert. i. Dzse (ejtett tibeti.tanmagyarázó. Agoué Cögyam Trungpa .dombkert Cukijomi (japán) .sz.táncfajta croisignin (vodu) . és a 12. Idzanagi és Idzanami fia. kicsinyített természet cukijama niva (japán) . írott tibeti bcong kha pa. Amateraszu ómikami és Szuszanoo no mikoto testvére Cukinami no macuri (japán) .tibeti kolostor gyűlésterme Cuki (japán) . 1940-1987) tibeti mester. hagyomány. a nyingma iskola tulkuja Cölung (ejtett tibeti) . nagymester cubusi simada (japán) . övé az éj birodalma.kézidob CS . egy bizonyos nézet előtérbe helyezése Cung mi (kínai) .iskola. 1816-1837).átlagos kacura cuglhakang (ejtett tibeti) .hua jen pátriárka (i. a Hold cukijama (japán) . 13571419/1356-1416).sz. az éjszaka istene.ülve meditálás cuo csu (kínai) .tengeri kagyló.(i. dalai láma (i.sz.a sötétség. mitológiai állat crabigné (vodu) .sz. csan mester cuo (kínai. 780-841). írott tibeti mchur phu) . a tibeti buddhizmus reformátora (i.hagymavölgyből származott.a Hold ünnepe a sintóban.rontásfajta congdü (ejtett tibeti) .tavi ökör. a régens állítása szerint urna-módszerrel választották (nem tisztázott) cumi (japán) .combite (vodu) .loa-csoportok (tengerparti congo. japán zazen) .sz.vízmedence a kertben Cultrim Gyaco (ejtett tibeti) . eredeti neve Loszang Drakpepal congók (vodu) .Rangdzsung dordzse asztrológiai rendszere cuzu mi (japán) . 1409-ben alapította a gelukpa rendet (erényrend). hónapban ünneplik cukubai (japán) .csoportos paraszti munka compèdre (vodu) . valamelyik nem csan iskola követője cur pu (ejtett tibeti.bűn cung (kínai) . ez a sárga szekta. a katampa iskolában tanult.kereszttel megjelölt cu si (kínai) . bozót congo) Coquille de mer (vodu) .nemzetgyűlés Congkapa. a 6. rzse) .a sinto Hold-istene.

a tu romlott írásképe alapján csa do (japán) .önfeláldozás csags (írott tibeti) .csa (japán) . ahol a nádík keresztezik az energiavezetékeket.hindu március csaitta (szanszkrit) . ejtett tibeti. a Méru-hegy körül 7 koncentrikus sziklagyűrűn túl van a 4 kontinens.csakóra madár-tartás (hatha jóga) Csakpori (ejtett tibeti) .szellemi-tudati tényező.cshak csai (kínai) . mindegyik saját holddal és nappal csakkavattí (páli) . 1486-534) filozófus. az életenergia fölemelése. a szvádhisthána csakra a nemi szerv és a gyomor között.nyugati vörös tudáshordozó istenség. a testben a torokhoz kapcsolódik csága (szanszkrit) . a mandala keleti ajtónállója csakórászana (szanszkrit) . a manipúra csakra a köldöktájon. ejtett tibeti) .világegyetem.női védisten. a múládhára csakra a végbélnyílás és a nemi szerv között.Szani vár anyja Csajtarat (szanszkrit) .egyeduralkodó Csakkjuma (ejtett tibeti) . tudatállapot csaittadharma (szanszkrit) . az ádnyá csakra a két szemöldök között és a szahaszrára csakra a koponyatetőn van csakrábandhászana (szanszkrit) . a „Hare Krisna.teaszertartás Csag Gja Csenpo (ejtett tibeti) .orvosi kolostor Lhászában csakra (szanszkrit.tudat-tényező Csaja (szanszkrit) .buddhista templom modell csaitra (szanszkrit) .Kuvéra kertje a Mandara-hegyen Csakdroma (szanszkrit.tea.feladás csága adhitthanam (szanszkrit) . diszkosz. a mandala nyugati ajtónállója csakkavála (páli) . csatakorong. az anáhata csakra a szívnél.sz.” mantra segítségével közelíthet a személy a Legfelsőbb Úrhoz. Visnu korongjának neve Szudarsan.kerék. a vi-suddha csakra a toroktájékon. de a test erőközpontjai a kundalíní jógában.. írott tibeti khor lo) .a fehér bindu (Bódhicsitta) férfi .idegközpontot megkötőtartás (hatha jóga) Csakraszamvara (szanszkrit) . akivel egyszerre azonos és ugyanakkor különböző is csaítja (ejtett tibeti ca ca) .böjti lakoma Csaitanja Maháprabhu (szanszkrit) .női védisten.. a Gaudíja vaisnava iskola alapítója.(i.tudati tényező csaittaszika (szanszkrit) .

elzárkózás.a látás tudatossága csaksur vidnyána vidnyapti (szanszkrit) . Amóghasziddhi kísérője csancsala (szanszkrit) . a Buddhát a nekik kijáró szertartással temették el.mozdítható-mozdíthatatlan múrti csam (ejtett tibeti) .szem csaksur ájatana (szanszkrit) . ló.határ.a test akaratlan mozgása Csanda (szanszkrit) . magányos elmélyülés csamsz khang (ejtett tibeti) . 4. de nem valamiről. sziget ezüst. sziget arany).a látás egymásra ható mezeje csaksur dhátu (szanszkrit) .kerék-tartás (hatha jóga) csakrávála (szanszkrit) .zendo csan tö (kínai) . írott tibeti 'khor lo sgjur ba'i rgjal po) egyeduralkodó csakravartin rádzsa (szanszkrit. a Dzsambudvípa egyik alföldrésze. koreai szon. a 7 kincs (kínai qibao) birtoklója (aranykerék.Kelet-Tibet egyik területe csamsz (ejtett tibeti) . mint meghatározó elem csaksu (szanszkrit) .elmélkedés. korábban shou ji = őrizni az egyet.látás csal (ejtett tibeti) . 3.sugsz csala acsala (szanszkrit) . amit erre a célra építenek csan (kínai. eredetileg hadvezér.Jakfarok.jövendőmondó csan tang (kínai) . szolgálólány.a szem szkandha.látható alkotóelem csaksur indríja (szanszkrit) . a csan híve Csana Dordzse (ejtett tibeti) . tábornok). utóbbi esetben elmélkedni.kerékforgató rádzsa. az 5 érzéki képesség egyike csaksur vidnyána (szanszkrit) . manu csaksusz (szanszkrit) .érzékelő tudatok Csaksusa manu (szanszkrit) .ladakhi (Tibet) rituális tánc Csámara (szanszkrit) . 2. sziget bronz. sziget vas. kinai buddhista iskola.jidamja csakrászana (szanszkrit) . írott tibeti 'khor lo sgjur ba'i rgjal po.a 6.a csan erénye. szőrlegyező Csamdo (ejtett tibeti) . kínai zhuan lun sheng wang) . miniszter.meditációs ház. a látás érzéke. gyöngy. a buddhista szövegekben világuralkodó. a szó jelentése lefordíthatatlan.bódhiszattva. szanszkrit dhjána. elefánt. a vallási gyakorlatot hangsúlyozta csan jen (kínai) .világegyetem csakravartin (szanszkrit. Száriputta relikviáit vitte a . japán zen) . az erő kerekének forgatója csakséndríja (szanszkrit) . a 4 világsziget (földrész) uralkodója (1.látóképesség.egy brahmácsárí. mert névszó és ige is.

Tipitaka.Előadó tantra Csarpati (szanszkrit) .a Tang-dinasztia nyugati fővárosa Csang Tao ling (kínai) . 142-ben neki megjelent Lao ce hatására a taoizmus megtisztítója Csangcsub Lamgji Dönma (ejtett tibeti) .Bódhipatha pradípa csaniva (japán) . viselkedés Csarja tantra . 6.kert. az i.a Buddha lovásza Kapilavaszthuban csandála (szanszkrit) .neotaoista filozófus.sz.lepénykenyér Csáraka szanhitá (szanszkrit) .Hold. de Szóma másik neve is.Rukminí egyetlen lánya.prászangika filozófus i.orvoslás. bráhmana nő és súdra férfi gyermeke Csandálí (szanszkrit) .(kínai) Csuan Teng Lu: Kézről kézre járó mécses. A viselkedés kosara csarjá (szanszkrit) .. 322től).Csankí szútra (Tripitaka Szútrapitaka 45. Nágárdzsuna kommentátora Csandravamsa (szanszkrit) . Patandzsali (?) műve Csarijá pitaka (páli) .) csanoju (japán) . írott tibeti spjod rgjud) . Tibetben a bölcsesség tükrének női szimbóluma. érinthetet-lenek. páriák.a Hold csandra (szanszkrit) . a testben az agyhoz kapcsolódik Csandra (szanszkrit) .teaszertartás csan-történetek . rajzokban a félhold a szóban felfoghatatlan. az anyagi energia istennőjének inkarnációja .(szanszkrit. az Ég Mestere.ezen a néven Trebitsch Ignác.Hold-nemzetség Csang an/Hszienfu (kínai) . teaszertartáshoz Csankí szutta (páli) .e. az együttérzés jelképe csapati (szanszkrit) .íj.Dzsósú Dzsúsin Csao kung . a tejóceán köpülésekor keletkezett. Vu Men Kuan: Átjáró kapu nélkül Csao csou Cung sen (kínai) . sz. kaszton kívüliek.sz. a '30-as évek végén buddhista kolostort akart alapítani csápa (páli) . felsőbbrendű valóság.az egyik sziddha Csarumati (szanszkrit) .erényes élet. a mandalában fehér mezőben futó nyúl Csandra szurja prádipa buddha (szanszkrit) .Buddhához Csandaka (szanszkrit) .nincstelenek. Pi Jen Lu: Smaragd Szikla gyűjtemény.a déli világrész buddhája Csandragupta (szanszkrit) .a 8 Haragvó Nő egyike. a dzsainizmus híve Csandrakirtí (szanszkrit) . Durgának.a Maurja-dinasztia uralkodója (i.

arahattamaggó. kegyes beszéd (prija vákja). szakadagámimaggó.teakeverő csatahparjája (szanszkrit) .4 végtagos rúd-tartás (hatha jóga) csaturjoni (szanszkrit.a 4 felekezet csatuh szútrí (szanszkrit) . a vágyakból keletkező szenvedésektől védő szimbólum. az em-ber a világegyetem változásainak alávetett tudattal rendelkező test. a vágyvilágban az első. és akik járnak rajta: szótápanna.4 áradat: érzékszervek miatt . azonos nevű alapítójának feltételezett műve a Bárhaszpati szútra csaszen (japán) . 2. írott tibeti skje ba rnam pa bzhi/skye gnas bzhi) . a 4 égtáj mind-egyikét egyegy nagy rádzsa uralja.csatur szamgraha vasztu csatuh szampradája (szanszkrit) .Négy Égi Rádzsa ege. anágámí. a 3 ékkő (Buddha.legendás fogolyszerű madár. kínai Si tian wang tian) . írott tibeti rgjal chen rigs bzi) . szakadágámí. alattvalóik a kígyódémonok (nága).a négy születés csaturmásza (szanszkrit) . Virurhaka. amely csak harmat-cseppeken él (más néven: kapindzsala) csatra (szanszkrit) . a 4 nagy királyi leszármazás (Dhritarástra.csárváka (szanszkrit) . elfogulatlanság (szamánárthatá) csaturanga dandászana (szanszkrit) . szanszkrit csatvári árjaszatjáni) . 4. páli csatu szamgaha vatthu) . arahá csatu szangaha vatthu (páli) . adás (dána). jó szándékú viselkedés (arthakrijá). október-november csaturógha (szanszkrit. az ártódémonok (jaksa) és az illatevők (gandharva) csatur mahárádzsika déva (szanszkrit.4 nagy király a Világhegy csúcsán az égtájaknak megfelelően csatur szamgraha vasztu (szanszkrit. Virupáksa. szamgha) jelképe csattári arija szaccsáni (páli.a 4 nemes igazság csattaró magga (páli) .ernyő. anágámimaggó.gondolatolvasás csátaka (szanszkrit) .a nirvánához vezető négyes út: szótápattimaggó.a Brahmá szútra első 4 fejezete és kommen-tárjai csatur (szanszkrit) .az együttérzés 4 alap-eleme: 1.4 csatur mahárádzsa kájika (szanszkrit.materialista filozófiai rendszer (darsana). Vaisravana).hindu lelkigyakorlat az esős évszak alatt. dharma. kínai si liu) . 3.

a keletkezés. amelyek akadályozzák a vallást. a megszüntetés. téves nézetek. a teljes megvilágosodástól. élvhajhász. a Buddha szerint a megvilágosodás felé törekvőnek tartózkodnia kell a két szélsőségtől: a szenvedély vezette. a bódhiszatva szint ötödik foka csaturtha dhjána bhúmi (szanszkrit) . 2.tetralemma. 4. 3. ez a Középút a 4 nemes igazság belátása révén járható végig.szellemi tevékenység csatvári árja phaláni (szanszkrit) . a buddhaguna 2. hogy a 4 nemes igazság tökéletes megértése a cselekedeteknek az az útja. elveti. az ösvény). 3. hogy 1. születés-öregedés-halál (jövőbeli eredő) csaturtha dhjána (szanszkrit) .a buddhák 4 bizonyossága: 1. többnek van egyetlen következménye. 4.4 félelem-nélküliség. szenvedés (jelenlegi eredő).a 4 nemes igazság (a szenvedés. 2. az ok és okozat nem lehet azonos.a 4 nemes eredmény csatvári árjaszatjáni (szanszkrit. sok ok hoz létre sok következményt. amely kivezeti az embert a duhkhából a nirvánába (nairjánikapratipadvjákara pratidnyávaisáradja). 4. csoportja csatuskotjupádánupatti jukti (szanszkrit) . létesülés (jelen-legi aktív tényező). hedonista életmódtól és az önsanyargatástól. kijelentettem a hit ellen ható dharmákról.a 4. másképpen: 1. illetve arról is. egy oknak egy következménye van. hogy ellenségeink (antarájika dharma vjákarana pratidnyá vaisáradja). 3. meg van győződve erről az igazságról. kínai si wu wei . 4.fel-ébredt vágyak. az összes dharma tekintetében eljutottam a megvilágosodásig (szarva dharmábhi szambódhi pratidnyá vaisáradja). elmélyülés szintje csaturvaisáradja (szanszkrit) . 3. elfogadja a duhkha igazságát az érzékiség birodalmában. 2. azokról beszélni. azonos és különböző egyszerre. elpusztítottam minden szennyet (szarvászra vaksája dnyána pratidnyá vaisáradja). 3. hogy az az alakok régiójában is érvényes. írott tibeti phags pa'i bden pa bzi) . elfogadja .a függő keletkezés 4 részlete: élvezet (múltbeli aktív tényező). négysarkú logika a létrehozás nem létrehozottságáról. a Buddha nem fél: 1. különböző. egynek sok következménye van. 2. tudatlanság csatursankhépa (szanszkrit) . kijelentettem. mentális szennyeződések. 5.bhúmi. a szennyeződések megszűnésétől. ahogy érvényes az alaknélküliség régiójában is. megmutatni a szenvedésből kivezető utat. sem nem azonos és sem nem különböző csatvára anaszkárá (szanszkrit) . 4. aspektusai: 1. 2.

logika. tibeti szellemi vezető cse (kínai. mint az alaknélküliség régiójában. tiszteletlenség a tanítás iránt/bizalom (sraddhá). harag (vjápáda). lopás (adattádanam). ejtett tibeti.nagy tudós . 19. 8. bár inkább episztemológia csen (kínai) . hűséges csen jen (kínai) . írott tibeti dpjad) . meg van győződve erről az igazságról.az egyik sziddha Csaurí (szanszkrit) . 12. gondatlanság /törődés (appramáda). viszályból adódó gonosz beszéd (paisunjam).pándava hős cséla (szanszkrit) . csalás (mrisáváda).filozófia. mentális szennyeződések elharapózása/a tisztátalanság eltüntetése (klésaksája) cselekedetek. csak az i. ismeret.tartózkodás az élet megsemmisítésétől (pránátipáta). fecsegés (sampralápa). 10. a testben az agyhoz kapcsolódik csavan (japán) . illetve arról is. 13. bön asztrológiai diagnózis cse hsüeh (kínai) . téves nézet (mithjádristi) Cséllaná/Khémá (szanszkrit) Bimbiszára felesége. nem üdvös (10) . 11. 9.a duhkha keletkezésének az igazságát. Csétaka és Trisalá lánya.bölcsesség. meg van győződve erről az igazságról. a szerzés vágya (abhidnyá).tudatlanság/bölcsesség (prad-nyá).sz. kárhozatos és ellenszerük . durva beszéd (párusjam). hogy az alakok régiójában ugyanúgy érvényes. Nigantha Nyátaputta unokahúga csema (ejtett tibeti) . tudás.hua jen pátriárka (i.teacsésze. 7. mint az alaknélküliségében.igaz. és 6. illetve arról. elfogadja a gyakorlat ösvényének igazságát. hogy az az alakok régiójában éppúgy érvényes. amely elvezet a duhkha megszűnéséhez. 16. hogy az az alakok régiójában ugyanúgy érvényes.sz.tanítvány cselekedetek. házasságtörés (kámeszu mithácsára). 602-668) Csédi (szanszkrit) . meg van győződve erről az igazságról. valamint arról is. 15. sz.a Nyolc Haragvó Nő egyike. mint az alaknélküliség régiójában Csaurangí (szanszkrit) . elfogadja a duhkha megszűnésének igazságát.a felhevített jósló csontok kérdezője. 14. igaz ember csen po (ejtett tibeti) . végétől Cse jen (kínai) . Vardhamána nővéré-nek lánya.egy ország Csékitánu (szanszkrit) .

a szándék által jön létre a karma a testben. a szútrák versformáinak leírása a védán-gán belül cshando (szanszkrit) . századi taoista kánon 7.karmikus cselekedet. elszántság cshandasz (szanszkrit) . szándék. csétaná karma (szanszkrit) . jó Cseng i (kínai) . a beszédben és az elmében. Avalókitésvara. része. tibeti vallási irányzat cshanda (szanszkrit) .akarati ösztönzés.A szán-dék.a szándék cselekedete csétanárita (szanszkrit) . írott tibeti spjan ras gzigs) . lánya Cséllaná csétaná (páli) .Paramártha cseng (kínai) .cshe Cshag seng ji thek pa (ejtett tibeti. a szó és a test karmája ered belőle. szándékos cselekedet csétaszika (szanszkrit) .i.hua jen pátriárka (i. írott tibeti phja gsen gji theg pa) . Amitábha kísérője cseresznyemirtusz (vodu) .A Jóslás Sen-jének Járműve.mozdulat csétajitvákarma (szanszkrit) .liccshaví herceg.tudattényezők. 738-839) Cseng li (kínai) . szellemi aktus. karmaphala) Csétaka (páli) . szerzetesek. a szellemi tulajdonságok 52 fajtá-ja csétóvimukti (páli) .a szív megszabadulása cshad (írott tibeti) .a Cshándógja bráhmana része.a világ megváltója.nagy pecsét. csetajitvá kammam karoti kájena vácsája manasá. egyenes. Csetanáham bhikkhave kammam vadámi. hívja elő a karmát. a 3 egyéni karma lehetőség egyike (még: karmavászaná. . a .erőfeszítés.a szándék terméke.akarat Cshándógja upanisad (szanszkrit) . 5. felesége Trisalá.sz.sz. szertartásokhoz kapcsolódó 3 kérés.nagy tudós Csenrézi (ejtett tibeti.kritja anusthána dnyána csenpo (ejtett tibeti) .verstan.a taoista kánon mindhárom kötetének kiegészítése.Csen ti (kínai) . írott tibeti csags) . megvalósításra való vágy.fém. szellem. mai taoista szekta Dél-Kínában cseng suozuo zhi (kínai) .becsületes. bön jóslás és asztrológia cshak (ejtett tibeti. helyes. az 5 elem (dzsungva) egyike cshak csen pa (ejtett tibeti) . az Ég Mestere északi szekta Cs'eng kuan (kínai) . Cseng li szektájának írásai.főzet (Eugenia fragans) cséstá (szanszkrit) . a nagy együttérzés bódhiszattvája.

ajanamsza cshi bdag (írott tibeti) . tehén.léleképítő gyakorlatok a Sao linban csi pa (ejtett tibeti) . írott tibeti chos sgron klu rgjal cen) tibeti tanító az i. a párának (qi ejtsd: csi) a két ellentétes természetű alapmódosulata. bárány. csi dinamikus.a halál folyamatának átmeneti állapota csi kung (kínai) . írott tibeti cshad) . 11.farkas cshe (ejtett tibeti.Száma véda kiegészítése Cshandragómin (szanszkrit) .fürdőhely Lhászától nyugatra cshuszin (ejtett tibeti) .dharmakája Cshödo Lu Gyelcen (ejtett tibeti. írott tibeti cshu srin) .huhuva Cshumiglung (ejtett tibeti) . az 5 elem (dzsungva) egyike cshu szin (ejtett tibeti.patkány. kínai qi. a jin és a jang a világot felépítő anyagi szubsztanciának. japán tamasii) . az újralétesülés bizonyítója cshanku (ejtett tibeti) . ilyenkor jön mozgásba a megértés. északkelet cshi (ejtett tibeti.légzés. női jellegű (jin).sz.a halál folyamatának köztes léte csi kai bar do (ejtett tibeti) . észak. éter. aki nem buddhista cshogsz (írott tibeti) . 8.pocoknyúl csi kai (ejtett tibeti) . műve: Az eredeti út (Jüan tao) .a Bak csillagkép cshu zer ba (írott tibeti) .cshi dak cshi dak (ejtett tibeti. köles. gépezet. az éjszaka vége.egyetemes tudat/felelősség Csi szung (kínai) .ajanamsza csi (ejtett tibeti. a negatív és pozitív között áramló energia. alkalom.ganacsakra cshosz kji szku (írott tibeti) . a felfogás alkalmai.tamasii csi bi (ejtett tibeti) . írott tibeti 'cshi bdag) .ducö 01-03.a halál ura cshi dzsor (ejtett tibeti.halál cshirolpa (ejtett tibeti) .aki kívül van. sen).amikor a holdnap napkelte után kezdődik.indiai költő.i. írott tibeti phjed jol) . az 1. víz. írott tibeti bdzsi) .víz. a legvégső. századi buddhista szerzetes. délután. míg a „ragyogó” a táguló égi qit csí (kínai) . írott tibeti bdzsi. írott tibeti 'cshi sbjor) . áldozat. században cshu (ejtett tibeti.sz. írott tibeti) . és napkelte előtt végződik cshe jöl (ejtett tibeti. állatövi jegy.asztrológus láma csi szem (ejtett tibeti) .passzív. a dolgok kettőssége a formák világában: li . az egyik életprincípium (még 2: csing. a keresztény Lélek. a „szellemi” az összesűrűsödő földi qit jelöli.

az egyik életprincípium (még 2: csi. kínai szerzetes. 740).gondolkodás csintámaja pradnyá (szanszkrit) .az orvoslás tanulmányozása.sz.életesszencia.gyakorol. 753-ban érkezett Japánba csigo (japán) .hosszú idő után csirimen (japán) .csiao sou (kínai) .Tilla csiddzsada granthi (szanszkrit) .a gandharvák királa Csitraváhana (szanszkrit) .főkamarás csikitszá vidjá (szanszkrit) . minden kívánságot teljesítő drágakő. akit szerzetesek gondjára bíztak. gondolkodó bölcsesség csintámani (szanszkrit.sokaság. de Sántanu és Szatjavatí fia is Csitraratha (szanszkrit) . Szeigen Gjósi csintá (szanszkrit) .szent hegy a Gangától dlre Csitrángadá (szanszkrit) .nemesi származású fiú.Csitraváhana lánya.reflexió.öntudat.vadzsra Csincsá (páli) .Konfucius csin kang (kínai) .mester. az egyik ratna csiöd pa (ejtett tibeti) .Gandzsin. összekapcsolódás csit szvarúpa bháva (szanszkrit) .csan mester († i. ejtett tibeti norbu) . a vágyak tüzének jelképe.kínai császár Csiencsen (kínai) . i. a Buddha rágalmazója. Csitrángadá apja .sz. határ.a gandharvák királya Csitraszéna (szanszkrit) .Manipur királya.bölcsesség csie to (kínai) . megért csira (szanszkrit) . a tudás 5 ága közül az egyik Csin (kínai) . tanár Csidambaram (szanszkrit) . sen).lángoló. tamarindfa csing (kínai) .Jamarádzsa jegyzője. birtok.szellem őseredeti mivoltában csitra (szanszkrit) . tájék.laikus tittha nő.megszabadul Csien Lung (kínai) .a csit és a dzsada összekapcsolódásával létrejövő egyén csie (japán) . abszolút tudat.kreppselyem csit (szanszkrit) .címer csik jab khen po (ejtett tibeti) . ő írja föl az emberek cselekedeteit Csitrakúta (szanszkrit) . tarkaság Csitragupta (szanszkrit) . a csanban a személyes egyén szembenállása a világgal Csing jüan (kínai) . apród csihna (szanszkrit) .

tathágata garbha csitta kammannyatá (szanszkrit) . képzeletbeli tárgyak). csittasamana ⇔ 2. szellem belső szerve. csittapraváhaszamszthápa. szampradzsanjabala ⇒ ebből 8. aviccshinnapravartak. sruti-bala ⇒ 1. szmritibala ⇒ 8. viccshinnapravartak. a tudatosság általi tökéletes elmélyedés. virjabala ⇒ 8. állapota. fájdalmas. tudat. 9 állapota: csittaszthápana. hallható. ájatanapravartak. ebből 3. csittasamana. ebből 3. csittaikotikarana ⇔ 3. énkép). bháva csitta bhávana (szanszkrit) . írott tibeti kdzsi sems) tudatosság (elme. ebből 4. az . ebből 6. szampradzsanjabala ⇒ 5.a tudat aktivitása csitta karma (szanszkrit) . az elme begyakorlása. tudatosság. csittopaszthápana. világosak a kudarcok és a kellemetlen következmények. csittapraváhaszamszthápa ⇔ 1. a szánkhjában a linga. aminek tudatában vagyunk. csittavjupasamana.az elme 5.csitta (szanszkrit. csittaikotikarana ⇔ 3. értelem. viccshinnapravartak. burok. gondolkodás. az ember mentális és érzelmi aspektusai = kellemes. elme. ezért felis-merjük az összeszedettség előnyeit csitta dhátu (szanszkrit) . akaratból fakadó cselekedetek (a tudatossághoz tartozók. csittaikotikarana. szmritibala ⇒ 3. ami természeténél fogva nem szennyezett. csittadamana ⇔ 2. észleletek (vizuális. viccshinnapravartak. csittadamana. ebből 2. szam-pradzsanjabala ⇒ 6. egyik sem. ejtett tibeti kün zsi.az elme tényezője. manonivésapravartak. s aminek nem. mindaz. ebből 3. a jógában a szamszkárák hordozója. csittopaszthápana ⇔ 2. ebből 4.a lélek fegyelmezése csitta damana (szanszkrit) . szagolható. a tudat passzív oldala. szamádhána ⇔ 4. csittapratihara-na. paricsájabala ⇒ 9. csittavjupasamana ⇔ 2. virjabala ⇒ 7. a buddhizmusban értelem. aviccshinnapravartak. emlékezet.egy buddha mindig barátságos és kegyes. ásajabala ⇒ 2. viccshinapravartak. ebből 5. csittapratiharana ⇔ 2. csittaszthápana. ebből 4. ízlelhető. csittaikotikarana ⇔ ebből 3. szamádhana. értelemmel felfogható. aviccshinnapravartak. szmritibala ⇒ 4. a csitta fejlődésének menete: 1. a manasz buddhi ahamkára egyben. ebből 5. viccshinnapravartak. s az attól elkülönülők). szándék. képzetalkotás.

s ezt újra és újra ismétli csitta samana (szanszkrit) . nidrá. írott tibeti sems tsam) . állapota. ha az elme még mindig az érzékelés tárgyaira vágyakozna. az 5 természeti törvény egyike csitta pagunnyatá (szanszkrit) . pramáda.a tudat használhatósága csitta mátra (szanszkrit. bhránti sarshana. állapota.az elme 3.csak az elme iskola. viparjaja. shvá-sza prashvásza) csitta vipallásza (páli) . Viszuddhi Magga csitta vjupa samana (szanszkrit) . bhanga). tudatállapot (pramána.az elme 7. állapota.ávénika buddhaguna 15.gondolatokból fakadó téveszme csitta vipra vukta szanszkára dharmah (szanszkrit) . foka csitta mahá bhúmika (szanszkrit) . angamedzsajatva.a tudat egyhegyűsége csittaikoti karana (szanszkrit) . az elme visszairányítása az összpontosítás tárgyára valamilyen kizökkenés után csitta praváha szamszthápa (szanszkrit) . állapota.nem szellemi hajtóerők csitta viszuddhi (szanszkrit) .az elme 2. szamshaja.a tudat működési területe csittaikágratá (szanszkrit) . az elme megbékítése. a tudat hajlékonysága csitta nijáma (szanszkrit) .a tudat nyugalma csitta pratiharana (szanszkrit) .elterelődések. dukha. gondolatfolyam. állapota.az elme 6.a tudat beleérző képessége.minden szellemi állapotban jelenlévő tényezők csitta mannyatá (szanszkrit) . anavaszthitattva.a tudatban lezajló átalakulás. sztjána. alabdha bhúmi-katva. vikalpa.tudatpillanat (uppáda. alkalmassága csitta passzadhi (szanszkrit) .a tudat törvénye. ekkor meg-nyugszik csitta szantati (szanszkrit) . akadályok (vjádhi. az összpon-tosítással ellentétes tudatállapot csitta vritti niródha (szanszkrit) .az elme 8. az elme egy időre rögzül a tárgyán.a tudat ügyessége. daurmanaszja. thiti. álaszja. felol- . alkalmazkodó készsége. tudattan. jógácsára (vidnyánaváda). az elme háborítatla-nul halad egy határozott pont felé csittakkhana (szanszkrit) .az elme anyagában bekövetkező módosulások megszűnése csittagócsara (szanszkrit) .tudati megtisztulás. szmriti).az újjászületéshez kapcsolódó gondolatok csitta viksépa (szanszkrit) . csak-tudat csitta mudutá (szanszkrit) . avirati. a pradnyápáramita egyik irányzata. az elme leghalványabb szennyeződései is eltűnnek csitta vritti (szanszkrit) .

sz. az elme függetlenné válik a külső tárgyaktól. a tudat egyenessége csjutjupapatti dnyána (szanszkrit) tisztánlátás.a világi tudat által történő irányítás csittopaszthápana (páli) .Diadalmas.a tudat rugalmassága csittánupasszaná (szanszkrit) .herceg. a Kilenc Hegy Zen Iskoláinak egyesülése Csogji Gjelpo (ejtett tibeti) .a tudat megszabadulása (még nem a nir-vána) csittaszthápana (szanszkrit) . állapota.Himalája Cso Tae zsong (koreai) .az elme 1. ismeri a karmájuknak megfelelő élethelyzetekbe születők halálának és újjászületésének pillanatát. aki i.Lhásza központi temploma.derékalj csódaná (szanszkrit) .sz.-ban Csomdende (ejtett tibeti) .helyes cselekvés és helyes életmód. természetfeletti képesség. az abhidnyá 5.a halál állapotának átmeneti állapota csor va (ejtett tibeti) .sz. 7. építtette Szogcen Gampo az i. 1097 körül elterjesztette a csant Koreában cso vang (kínai) .elme csittassza vimutti (szanszkrit) .a poklok birodalmának buddhája Csogro Lügyalcen (ejtett tibeti) .dharma . és rögzül a meditá-ció tárgyán csitteka gatta (páli) . negatív motiváció a dharma útján csogje (koreai) .hajnali közös zen imádság Csokang (ejtett tibeti) . az elme erősen rögzül a tárgyán csittudzsukatá (szanszkrit) . Bhagaván csonyi bardo (ejtett tibeti) .az érzékelés tárgyaival való kontaktusból következő tapasztalás csosz (ejtett tibeti) . állapota. összponto-sítás.tibeti fordítómester csóka (japán) .az elme 4. az alakok világának sajátossága.dódás csittalahutá (szanszkrit) . ismerete.i. elmélyülés.zazen Cso mo lung ma (ejtett tibeti) .ösztönzés. az egyik dasabala csjutjupapatti dnyána bala (szanszkrit) .ülni és felejteni csódai (japán) . 1356-ban alapított buddhista szerzetesrend.a tudatállapot éber tudatossága csittaszja ékagratá parináma (szanszkrit) .ékágratá csitténanijatiloko (páli) . sz.a halál és az elkövetkező élet-be való átmenetel megértésének ereje cso csan (kínai) .

Ü Cang.csosz can (ejtett tibeti) .levágás. szövegmagyarázat Csu Hszi (kínai) . 1650) Csölkhaszum (ejtett tibeti) .dharma.vallási vezető.a Buddha harca a gonosz hatalmak ellen. 1313-ban felvették a kötelező állami vizsga tananyagába. Do kham csör ten (ejtett tibeti.A kisebbik elefántnyom szútra (Tripitaka Szútrapitaka 27. tanító szerzetes. kőtáblák.e.ereklyét őrző szentély csösz tim pa (ejtett tibeti) .dharmakája.campából készült kis csúcsos tésztafigura csö pe mandala (ejtett tibeti.kínai filozófus (i.sz.a fejtetőn csomóba kötött haj ékszere a ksatrijáknál . amelyekbe általában a 6 szótag van vésve csöde (ejtett tibeti) .Tibet 3 fő területe: Ngari Korszum. szanszkrit sztúpa) . kolostor Csökji Gyalcen (ejtett tibeti) .) Csúla hatthi padopama szutta (páli) .) csúlá mani (páli) .-3.bűn Csúla duhkhana khandha szutta (páli) . lételemek.vastag tibeti köpeny csúdakarana szanszkára (szanszkrit) .ékszer a fejtetői hajcsimbókban csui (kínai) .légzés zazenben csosztimpa (ejtett tibeti) .megfellebbezhetetlen engedelmesség a császárnak csu (kínai) .tál felajánlásokhoz csö/gcsug (ejtett tibeti) . a nyolcas csörten-csoport egyike csö ku (ejtett tibeti) . az imádságok felügyelője Csothül csörten (ejtett tibeti) . írott tibeti mcshod pa'i mandal) . mozgás csószoku (japán) .sz.az első hajvágáskor végzett hindu szertartás csúdámani (szanszkrit) .kő-fölajánlás. 1130-1200).az i. 4. írott tibeti mcshod rten. tibeti folyó. a világgal azonos végtelenség csö pa (ejtett tibeti) .a Kézről kézre járó mécses csantörténetek írója Csuang ce (kínai) .kolostori felügyelő csú (japán) .A kisebbik Duhkhakkhandha szutta (Tripitaka Szútrapitaka 14. a saját test felajánlásának misztikus szertartása. kommentárjait i. a taoizmus és a buddhizmus alapján az ember és a kozmosz kölcsönösségét tanítja Csuan Teng Lu (kínai) .az első pancsen láma (i.sz.előimádkozó pap az állami kultuszban. században élt taoista filozófus csuba (ejtett tibeti) .ősi szokás csöd do (ejtett tibeti) .

a Konfuciusznak tulajdonított 5 klasszikus egyike Csunda (szanszkrit) . a Konfuciusznak tulajdonított tulajdonított 4 klasszikus könyv (Szí Su) egyike csung nan san (kínai) . szerve a tüdő.vallás. ősz. merevség.tábornok da qian shi jie (kínai) . a táncoló Siva jobb hátsó kezében is van da nuo jian na (kínai) .lojalitás a saját lelkiismerettel szemben csung csiao (kínai) . nyílvessző da a (írott tibeti) .A kis rész (Tripitaka. a Tan hangja. Vinajapitaka 4. jelképe Manydzsusrí kardjának hegye. végétől Csung Jung (kínai) . Tibetben két emberi kopo-nyafélből készül.Gutei Csüan cheng (kínai) . 19.csandra da ma ru (ejtett tibeti) . íze a savanyú.Teljes Igazság.mahá száhaszra lóka dhátu . vágás. az örömteli. este. írott tibeti mtshur pu) .Tipitaka.) Csúla szunnyatá szutta (páli) . nyugat. előtérbe helyezte az elméletet csuri (szanszkrit) .sz. mai taoista szekta ÉszakKínában D da (ejtett tibeti.A kisebbik szunynyatá szútra (Tripitaka Szútrapitaka 121.Csúla szaccsaka szutta (páli) .) Csúlavagga (páli) .fém. A kis rész csun cu (kínai) .A magyarázatok kisebb szútrája (Tripitaka Szútrapitaka 44. halál Csü cse (kínai) .) Csullavajja (páli) .A kisebbik Szacscsaka szútra (Tripitaka Szútrapitaka 35. nála ette a Buddha a halálát okozó vacsorát (zsíros disznóhús vagy mérges gomba).homokóra alakú dob. Vénusz. írott tibeti zla) .kínai buddhista filozófiai iskola. színe a fehér.Tavasz és ősz krónika. övé volt a bilvapark csung (kínai) .a Közép Mozdulatlansága.elvágás.aszkétanövendék.tőr. csak az i. jegye a bárány. egy aranyműves Pávában. akiben van jen Csun csiu (kínai) . ő vitte hírül a Buddhának Vardhamána halálhírét.) Csúlavédalla szutta (páli) . sz.mahánagna da pön (ejtett tibeti) .nemes. a nem-tudás fonala átvágásának jelképe Csurpu (ejtett tibeti.karmapa kolostor csuti (szanszkrit) .

de a császárra vonatkozó részek nélkül Daijú (japán) .nemes daizazen (japán) . a végső buddha Daió (japán) .a nagy ízlelés ünnepe (Oho nihe macuri). az Árja Szamádzs alapí-tója .a gazdagság sinto istene daimjó (japán) .mahá darsana dnyána dabba (szanszkrit) .az egetbírók tiszta helye dag pa'i zhing khams (írott tibeti) .zen kolostor.bráhmana. Baszo tanítványa daibucu (japán) .a pándavák bráhminja dahí (szanszkrit) .da qian shi jie (kínai) .joghurt dahomey (vodu) .zen mester.tiszta mező.táncfajta dai enkjo csi (japán) . Kis Daidala ünnep minden 6.az acutai sinto templom vezetője Daibai (japán) .adományozó Dajánanda Szaraszvati (szanszkrit) .mahá száhaszra lóka dhátu da yuan jing zhi (kínai) .a daiszeni zen-kolostor kertje Daitoku templom (japán) .Hatalmas Nap.a Tóra-szöveg hasábjai dag pa (írott tibeti lhan cig skjes pa'i je shes) . egy törvényfonalú avatott társ dag pa mkha' spjod kji gnas (írott tibeti) . közvetítő az istenek és az emberek között Dainicsi (japán) .zen mester. évben. ezzel is bizonyítva isteni hatalmát.vodu tác dahomey z'épaules (vodu) .nagy zen dájaka (szanszkrit) .osztó.a Buddhát ábrázoló nagy méretű szobor Daidala (szanszkrit) . ma is tartják. Nagy Daidala ünnep minden 60. évben (Boiótia) Daidzsó szai (japán) . itt élt Ikkjú daivi mimánsza (szanszkrit) .szubsztancia dabbhafű (páli.zen mester Daikoku (japán) . tartományi herceg daimón (görög) .fabábu.upászaná daivik (szanszkrit) .főnemes. mennyei birodalom Dahaumja (szanszkrit) . a Daitokudzsi hagyomány alapítója Daitoku dzsi (japán) .démonok Daitó (japán) . szanszkrit darbha) védikus szertartásoknál használt fű.zen mester daitják (szanszkrit) . valószínűleg kusafű dáf (héber) . évente a császár megkóstolja a rizst az isteni Őssel. a császár jelképes egyesülési rítusa Amateraszuval.tanító-bölcsesség dai gúdzsi (japán) .együttszületett tudás.

erősen buzgólkodó dalit (szanszkrit) . ejtett tibeti gya co) .nehezen megszerezhető lehetőség.Párvatí egyik alakja. állati létbe.sárszülötte. ágyasa Ezili fréda. tanítás megszerzése. mivel egy északi hegyen ül.férfi természetfeletti erők.óceán. testi épség.középső nádí Damballah wèdo (vodu) .Siva egyik mellékneve.a 9. nem szenvedni hamis tanoktól. a Buddha anyja.fejét Siva levágta tiszteletlenségéért.női természetfeletti erők. a fehér lótusz damana (szanszkrit) . hit a törvényben. félistenek közé. állata fehér Damcik Drolma (ejtett tibeti. a test rendszerében a légzés. a jobb oldal Daksina múrti (szanszkrit) . írott tibeti dam chig szemsz dpa') . Rohiní apja. írott tibeti dam tshig sgrol ma. Daksa és Praszúti leánya daksina (szanszkrit) .a levegő természetének tiszta transzcendens eleme.a párszik temetkezési helye dákiní (szanszkrit. taní-tó. írott tibeti mkha' 'gro) .egy istenség vizualizálása 'dam skyes (írott tibeti) . a dalai láma Csenrézi (Avalókitésvara) inkarnációja dalha parakkama (szanszkrit) . manu Dáksájaní (szanszkrit) .dal dzsor dal 'bjor phun sum tshogs (írott tibeti) . írott tibeti mkha' 'gro ma) . égjárók dakhma (perzsa) . égjárók Daksa (szanszkrit) .szerető dajmjó (japán) .nagy hatalmú szamuráj dáka (szanszkrit. szanszkrit szamaja tárá) . éhségszörnyek közé.dahomeyi kígyóisten. hit a tanításban és adakozás a hitért) dal dzsor (ejtett tibeti. színe fehér. leánya Daksajaní Daksa Szávarni manu (szanszkrit) .elmélyülés. a gazdagság istene. az emberi létforma dalai (mongol. meditáló bölcs.a 8 kedvező feltétel (nem születni istenek. Esküs megszabadító Dámódaja (szanszkrit) . az ezüst ura. szabadság a rossz tettektől.Krisna egyik neve . a tanult állandósága. fegyelmezés damani (szanszkrit) . találkozás egy arhattal.a hindu elnyomottak rétege dam cik szem pa (szanszkrit szamajaszattva. ejtett tibeti.dajita (szanszkrit) . írott tibeti dal 'bdzsor) . a pokolba.a papoknak juttatott díj. ép érzékszervekkel és ép testtel bírni) és a 10 előny (emberi születés. Amóghasziddhi társa. a Buddhától megszentelt Magadhában születni. dél felé fordulva tanít egész Indiának dal 'bdzsor (írott tibeti) .

a szok ellensége Dan (vodu) .hindu október-november damszri (ejtett tibeti. csan pátriárka dao ji xuo (kínai) . rendező elv. században danda (szanszkrit) .a vagyon ura.sz.az út folyamata. 1803-1856) dang ki (kínai) .út. amink van. remeték és szörnyek lakhelye Dandapáni (szanszkrit) . jótékonyság. a testben a torokhoz kapcsolódik . a tiszta föld.bot-tartás (hatha jóga) Dandzan Ravdzsaa (mongol) .démon.taoista kánon.(i. dharma.adakozás.bot.indiai tanító Tibetben az i.felfordítani-egy-szól.az 5. a 6 sarkalatos erény Dao hszin (kínai) . adomány. a csatur szamgraha vasztu egyik eleme dána páramitá (szanszkrit) . lemondás.egy geiko pártfogója dánta (szanszkrit) . írott tibeti) . az istenek büntető eszköze. brahmá. az önmegváltás útja. a Teremtő eszköze Dan ayida whèdo (vodu) . 360-434) Dapacacsod (ejtett tibeti) .a lemondás tökéletessége. felhagyás (abhaja.dámódara (szanszkrit) .megfékezés danthakástha (szanszkrit) . Kuvéra másik neve Dánasíla (szanszkrit) .megszemélyesített hatalom.Botozó. nem a dharma szerint beszélni Dao liu (kínai) .sz. a bódhiszattva fel-hagy minden tisztátalansággal Dánapati (szanszkrit) . ragadványneve a Buddha elleni merénylet után dandászana (szanszkrit) .sz. nojan kutuktu (i. férfi médium dango (japán) . a Buddha apósának. írott tibeti sbjin pa) . 312-385) taoista mester. artha). a Dan látványa dána (szanszkrit.szivárvány. 579-651) a 4. a Tan útja.az út elérése. sz.tudáshordozó istenség.buzogány.a dánavák őse. természettörvény.csan mester (i. bambuszszár a gerincoszlop mintájára danda (szanszkrit) . bódhi Dao an (kínai) .rizstészta gombóc danna (japán) .jósló ifjúság. 9. akik követik a Taót Dao zang (kínai) . alamizsnát adni. néha Kabandha szörnyként testesül meg dao (kínai) . jogar Dandaka (szanszkrit) .erdőség a Vindhjá hegységtől a Dekkánig.fogtisztító pálcika Danu (szanszkrit) . Szuppabuddhának.(i. őt tekintik a csan alapítójának Dao de (kínai) . és megosztani másokkal azt.sz. 3 isteni barlang (tung) és 4 kiegészítés Dao zheng (kínai) .

látó Dáruka (szanszkrit) .ajtó dasa akusala prativirati síla (szanszkrit) . látás. ortodox (ásztika darsana): szánkhja.a látomás/látás útja. jelenlét. tartózkodás a kemény szavaktól (phárusjavácsá virati).az érzékelő tudat látó része darsana márga (szanszkrit) . a srávakák és a pratjékabuddhák útjának 3. nehezen legyőz-hetőség.és teliholdkori hármas áldozat darsana (szanszkrit) .kusafű (Poa cynosuroides). egy szarvast és egy izzó vasat Daruma (japán) . 4 beszédre vonatkozó: tartózkodás a rágalmazástól (paisunjavácsá virati). 3.10 előírás arról.a thébai Apollón-szentély papi segédje Dárajavaus (perzsa) .a hajlamoktól látomások által történő megszabadulás útja darsi (szanszkrit) . tartózkodás az üres fecsegéstől (szambhinnapralápá virati). 2. foka darsana prahátavjánusaja (szanszkrit) .új. 6. kiváló bölcsesség. mozdulatlanság. 3 elmére vonatkozó: tartózkodás a szerzés vágyától (abhidnyá virati). öröm. egy istenség képének felidézése darsana bhága (szanszkrit) . a múrti megtekintése.e. 8. bölcsei teremtettek Siva elleni féltékenység-ből egy tigrist. lángszerű bölcsesség.megfigyelés. az agradharmák meg-tapasztalása. mímánszá.szerencsét hozó Bódhidarma figura darvasa (szanszkrit) . njája . uralkodott i. szemléletmód. dzsainizmus. vizsgálat. ragyogás. tartózkodás attól. rendszerek. tan-eső . védánta. 521-485 darbhafű (szanszkrit) . 5. látásmód. tartózkodás a helytelen nézetektől (mithjádristi virati) dasa bhúmi (szanszkrit) . szemlélődés. távoli utazás. 3 testre vonatkozó: tartózkodás az élet megsemmisítésétől (pránátipáta virati). ahová hintik.10 szint a bódhiszattvává válás útján: 1. az a hely szent darpana (szanszkrit) .erdő. hogy tartózkodjunk a bárdolatlan cselekedetektől.heterodox (nász-tika darsana): buddhizmus. hogy elvegyük. látóérzék. tartózkodás a rosszakarattól (bjápáda virati).daphnéphoros (görög) . vaisésika. amit nem kaptunk meg (adattádána virati). 7. 10.tükör darsa púrnamásza (szanszkrit) . hogy helytelen tettre vezessen minket a szexuális vágy (kámamithjá-csára virati). jóga.Dareiosz. tisztaság. 9. a szemlélődés/belátás ösvénye. tartózkodás. 4. csárváka lókajáta.

9. milyen következményekkel jár elkövetésük. 10. mahájána dasanámí (szanszkrit) . írott tibeti phjogs bcu) . kapuk. a legalacsonyabb /apája bhúmi/ és a lét csúcspontjának világáig /bhavágra/ és a világon túli dolgok ismerete (bhava szamaszarvatragámini pratipad). gyű-lölet. a karma és eredménye megértésének ereje. 6.10 bilincs: 1. tompa/ ismerete (indríja parápara). az élőlények egyedi hajlamainak /mohóság. az egyházi szertartások hatékonyságába vetett hit. 8. a személyiségbe vetett hit (szakkajaditthi). a buddha-guna 1. 10. öntudat és büszkeség.a saiva szannjászík 10 rendje. hogy 18 elemé-re /halmazok.Ajódhja rádzsája.a tíz égtáj Dasambhúmisvara szútra (szanszkrit) . a buddha felismeri a karma üdvös /kusala/ és kárhozatos /akusala/ és egyéb fajtáját. 9. 4.egy ország dasasíla (szanszkrit) . 5. Ráma apja Dasarna (szanszkrit) .dasa kusala karma patha (szanszkrit) . az okok ismerete. akik elkövetik őket (karmavipáka).tízparancsolat. 2. elemek/ bontsa a dharmákat (astádasa dhátuprabhádádi). 8. az élőlények régebbi életeinek ismerete (purvanivászánuszmriti). az Avatamszaka szútra része. nem-tudás dasabala (szanszkrit) . 7. a saját magában és másokban fölmerülő szennyeződések /ásrava/ ismerete (ásravaksája). ismeri a karmájuknak megfelelő élethelyzetekbe születők halálának és újjászületésének pillanatát (csjutjupapatti). érzéki vágyak. természetfeletti képesség. miképpen hatnak azokra.században Dasaratha (szanszkrit) . tudja. közepes. a földi élet szeretete (rúpa rága). 3. tévhit/ ismerete (nánádimukti). Sankara alapította az i. az alakok és alaknélküliség régióján túl a szabadság különböző fokainak ismerete (dhjána vimok-szádi). 7. 5. 3.Tíz isteni birodalom. az élőlények készségeinek /eszes. és amelyek nem hoznak létre konkrét dolgokat /aszthána/ (szthánászthá-na). a práti-móksa előzménye dasa szamjodzsnani (szanszkrit) . csoportja dasadis (szanszkrit.10 erényes cselekedet.a Buddha 10 képessége (dnyána): 1. képesség arra. 5 mindenkire . a mennyei újjászületés utáni vágy (arupa rága). 2. kétség (vicsikiccsha). 9. rosszakarat. önelégültség.sz. 6. amelyek egy keletkezett jelenséget /szthána/ idéznek elő. 4.

július/augusztus (ejtett tibeti dava drukpa. hónapok: 1. 2. június/július (ejtett tibeti dava ngapa. 8. 4. ő teremtette a szóma nevű növényt. víz. november/december (ejtett tibeti dava csupa. bánat daurmanaszja indríja (szanszkrit) . Hold. írott tibeti zla ba lnga pa). írott tibeti zla ba bdun pa).látás Dattátréja (szanszkrit) . írott tibeti zla ba bcsu gcsig pa). születés dásza szikkhápada (szanszkrit) .imádkozás dayuan jongzhi (kínai) . ne ölj. szerencsés nap. 7. január/február (ejtett tibeti dava csunyipa. 2. írott tibeti zla ba gsuim pa). március/április (ejtett tibeti dava nyipa. anyja Ana-szúja. 12. írott tibeti zla ba) .a Huszonnyolc Hatalmas . 5.démonok dasszana (szanszkrit) .hétfő. aranyat.a 4. mint Ísvara.mahádarsana dnyána dbal cshen ge khod (írott tibeti . 9.kerekes mozgatható szentély dásza (szanszkrit) .szapta szamudrik tirtha daurmanaszja (szanszkrit) . koszorút. titkos.a három avatás (megmosó. illatszereket. ne paráználkodj. írott tibeti zla ba bcsu gnjis pa) davenolás (jiddis) . 10. magas és széles ágyon ne aludj. zenétől. február/március (ejtett tibeti dava dangpo. ezüstöt ne fogadj el dasi (japán) . táncról ének-től. 5. május/június (ejtett tibeti dava sipa. 9.Visnu mellék-inkarnációja. 11. október /november (ejtett tibeti dava gupa. ékszere-ket ne hordj. írott tibeti zla ba drug pa).Balcshen gekö dbang gsum dam tshig (írott tibeti) . ne lopj.a szellemi boldogtalanság képessége dava (ejtett tibeti. színjátéktól tartózkodj. írott tibeti zla ba bzsi pa).kötelező: 1. írott tibeti zla ba brgjad pa). ne részegeskedj.. írott tibeti zla ba dgu pa). és 5 a szerzeteseknek: 6. 3. augusztus/szeptember (ejtett tibeti dava dünpa. 6.kétségbeesés. írott tibeti zla ba bcsu pa). apja Atri. 8. 10. varna másik neve. a 4 Véda hordozója Dauli Gangá (szanszkrit) . szeptember/október (ejtett tibeti dava gjepa. írott tibeti zla ba gnjis pa). meg nem engedett időben ne egyél. 3. 4. április/május (ejtett tibeti dava szumpa. írott tibeti zla ba dang po). ne hazudj. december/január (ejtett tibeti dava csucsikpa.10 életszabály a bhikkhuknak és a bhikkhuníknak dászjú (szanszkrit) . a bölcsesség tudásába való) esküje dbang phjug ma nji shu rtsa brgjad mgo brnjan sna tshogs dang bcas (írott tibeti) . jelképe fehér félhold. a Trimúrti inkarnációja. 7.

a vetést oltalmazó Démétér démotikus írás (egyiptomi) .Indra dbang po lnga (írott tibeti) .a hónap 10 illetve 9 napos egysége delkli (jiddis) .túrós vagy lekváros batyu delog (ejtett tibeti) . jelentése: népi.Drépung dbu ma (írott tibeti) .lélek deipnophoroi (görög) . 8.Boszorkány a négy fő égtájon és a négy kapuőrző dbang po (írott tibeti) . 9 . szanszkrit Tripitaka) .-7. amelyet Napóleon expedícióját kísérő tudósok készítettek. 767-822). Földanya Démétér Chloé (görög) . szusumná dbus gtsang (írott tibeti) .a Púrvavidéha egyik alszigete déhi (szanszkrit) .kolostor derekh erec (héber) .sz.Ü Cang dco (ejtett tibeti) .lányok ünnepe Munychión hónap elején (Athén) delphys (görög) .jelölt út a temetőben a kohaniták sírjaihoz Description de l'Égypte (egyiptomi) .a jak és a bivaly keveréke de (kínai) .eredeti neve Szai chó.Mahésvara dbdzsigbses (írott tibeti) -Vaszumitra dbras spungs (írott tibeti) .jó illem derekh kohánim (héber) . élvezet Déha (szanszkrit) .az első összefoglaló monográfia Egyiptomról és műemlékeiről.ételvivő asszonyok deisthábhinivésa (szanszkrit) .város Felső-Egyiptomban Thébától délre.görög eredetű szó.avadhúti.a gabona istennője.tathágata de pa (ejtett tibeti) .erényes de bzhin gshegs pa (írott tibeti) . népies. alapítása i. a tendai iskola alapítója (i.sz.anyaméh Démétér (görög) . században.helytelen nézetek iránti erős vágy dogma-tikus hite dekas (görög) . egyszerűsítései és rövidítései miatt rendkívül nehéz olvasni Dendera(h) (egyiptomi) .vang thang dbangphjug chenpo (írott tibeti) . a hieratikus írásból fejlődött ki az i.e. 806-ban Denöszum (ejtett tibeti.aki visszatért a túlvilágról Délosz (görög) .az öt érzék dbang thang (írott tibeti) .a Tripitaka egyik része densza (japán) . Hathor istennő egyik fő kultuszhelye Dengjó Daisi (japán) . boldogság. és felváltotta azt.jóshelyéről ismert sziget Delphinia (görög) .(ejtett tibeti) öröm.körzeti kormányzó de va .

Istenadta.a 13. aki bárkájával megmenekült a vízözönből deul (szanszkrit) . ma a hindihez déva pudgala (szanszkrit) .az istenek szenvedése déva jadzsna (szanszkrit) . égi lények.elmélet. kormányzó. a rúpa rúpa bhúmi egyik csoportja. az egyik klasszikus indiai írás. a szánkhjában a prakriti tulajdonsága.Isten tava szútra (Tripitaka Szútrapitaka) dévadászí (szanszkrit) .település a szakja rádzsaságban. amin Brahmához jut a lélek.az istenek szolgálólányai. Amitábha nyugati paradicsoma Dévadaha (szanszkrit) .tanítás deszi (ejtett tibeti.az istenek beszéde. gyönyörűség déva duhkha (szanszkrit) . írott tibeti lha sbjin) . templomi rituális táncosnők Dévadatta (szanszkrit.szöveges és 11 képes kötetből állt. a bráhmanizmusban Isten és ember közötti létforma. miszerint az egyensúly felborulása benne részleges Deukalión (görög) thessaliai.lecsengetés. boldogság. ezt használták a szanszkrithoz. manu Dévacsen (ejtett tibeti) .istenszemély Déva Szávarni manu (szanszkrit) . ezért ellentétet szított a szerze-tesi . északi út a máglya lángjából déva jóga (szanszkrit) .a Nagy Üdv tiszta földje. öröm. Májá szülőhelye Dévadaha szutta (szanszkrit) .(div = ragyog) fényes istenek. élvezet. istenek déva nágarí (szanszkrit) .az istenerő megszemélyesített formáinak fela-jánlott hindu áldozat déva jána (szanszkrit) . ellenszenv a kívánatos dolgok iránt dészaná (szanszkrit) .az érzéki világ felső birodalma. rizspuding determináltság . írott tibeti sde srid) .isteni család déva lóka (szanszkrit) . 1810-ben adták ki déssounin (vodu) . aki utódja akart lenni.a hindu templom szentélyében az oltár déva (szanszkrit.világi vezető. Szukhávati. ejtett tibeti lha) .az istenek útja.valamely isteni lény alakját felvéve a tantrán keresztül végzett gyakorlat déva kula (szanszkrit) . szemlélet désza (szanszkrit) .a protestantizmusban az isteni eleve elrendeltség. a halott elválasztása loájától désti (szanszkrit) . a védikus időkben a természeti erők.gyűlölet. a Buddha unokatestvére.

Ardzsuna kürtje dévadatta váju (szanszkrit) .remete.az istenek rádzsája.bar do Dévahúti (szanszkrit) . Kapila anyja dévajána (szanszkrit) . másik neve előbb Kála Dévala (mint kálavidu). de megszólítás is Dévinda/dévánam unda (szanszkrit) .isteni bölcs Dévaszéna (szanszkrit) .Ganden Phodrag Csoglé Namgyal dge ba (írott tibeti) . vörös dga bcsom pa (ejtett tibeti.muditá.közösségben.az Örömös Lófejű. és magas a tudati koncentráltságuk Dévakí (szanszkrit) Visnu Balaráma nevű inkarnációjában az első anyja Dévala risi (szanszkrit) . Indra jelzője déví (szanszkrit) . írott tibeti dgra bcsom pa) arhat. akiknek jó a karmájuk. dharma. több ízben próbált merényletet elkövetni a Buddha ellen. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.ge luk pa dge sbjong (írott tibeti) .a Bhagírathi és az Alakánanda összefolyása.kaljánamitra dge bsnjen (írott tibeti) .istennő.isteni út. a tudás alacsonyabb szintjét elérők. a megvilágosodott Dévéndra (szanszkrit.Kardama felesége.ge long dge tshul (írott tibeti) .magasabb lények déváti déva (szanszkrit) . Indra dga 'ba (írott tibeti) .gecul .Tusita dga' ldan pgo dbrang phjogs las rnam rgjal (írott tibeti) .a három kincs egyike (buddha.Dévinda Dévaprajág (szanszkrit) . unokaöccse Nálaka. majd Aszita (fekete).Kártikéja egyik társa dévatá (szanszkrit) . szamgha) dge lugs pa (írott tibeti) .sramana dge slong (írott tibeti) .kaljánamitra dge bshes (írott tibeti) . innen lefelé nevezik a folyókat Gangesznek Dévarsi (szanszkrit) . aki megnézte a gyermek Buddhát.istenek fölötti isten. aki legyőzte az ellenséget dga' ldan (írott tibeti) . írott tibeti lha'i dbang po) .upászaka dge 'dun (írott tibeti) .lélegzet ásítással devahán (szanszkrit) .ge va dge ba'i bshes gnjen (írott tibeti) . gava dga' ba dmar mo rta'i mgo (írott tibeti) .Istenek királya. aki monéjját épített emlékére Dévánam unda (szanszkrit) .

az igazság keresése. 183 cm.) Dhammadájáda szutta (páli) . ajanamsza Dhanvantari (szanszkrit) . 423 időmértékes vers Dhammapála.az erény gyakorlásának helye (a szikhek sze-rint maga a földi létezés). (Tripitaka Szuttapitaka.törekvés a megvalósításra Dhammacsettija szutta (páli) .arahat dgra bla (írott tibeti) .) Dhammadinná (páli) .a Nyilas hónapjának holdtöltéje dhanur véda (szanszkrit) .maradéktalan nirvána dhamma (páli) . Khuddaka nikája). valószínűleg i.a halál után a testben maradó lélegzet dhanu (szanszkrit) . stb.Az igazság birodalmának megalapítása szútra. a gyógynövények és a gyógyászat istene.A tanítás emlékművei szútra (Tripitaka Szútrapitaka 89.dgra (írott tibeti) . 6. Badaratitthai Bhadantácsarija (páli) .Visnu mellék-inkarnációja.Tipitaka.Tipitaka. itt él 1959 óta a 14.sz.e.) dhanandzsaja váju (szanszkrit) . sorsosztó dgrab com pa (írott tibeti) . tényezője dhammaccshanda (páli) . Az erény útja). észak-indiai helység. sz. 477-377 között írták le a Páliputrai zsinaton.egy bhikkhuní dhammanijáma (páli) . az 5 természeti törvény egyike dhammánupasszaná (páli) .íjászmesterség dhanurászana (szanszkrit) . Az igazság szava (A Tan ösvénye.a képzetek iránti szomj dhamma vicsaja (páli) . a Nyilas csillagkép.a tan törvénye. műve az alkommentár a Maddzshima nikájához dhammárammana (páli) . Az eszmék rendszere dhamma szantati (páli) .szellemi tárgyak (érzet.íj-tartás (hatha jóga) dhanusz (szanszkrit) .-ban.a lételemek sorozata dhamma tanhá (páli) .a tudattartalmak éber szemlélése Dhammapada (páli) . kb. ebben van leírva először a 4 nemes igazság Dhamma szamganí (páli) .dra dgra bcom pa (írott tibeti) .mértékegység. dalai láma . hallott. kezében tartja az ambróziával telt edényt (amrita kalas) Dharamszala (szanszkrit) .bhikksu az i.dra la dgra lha (írott tibeti) .A Tan örökösei szútra (Tripitaka Szútra-pitaka 3. a szatta boddzshangá 2.dharma Dhamma Csakkappavattana szutta (páli) .ellenség-isten.

erény. tan. írott tibeti chos. ami mindent áthat. ami van. amelyek a terhes dolgokból rakódnak le. a minden folyamatot irányító kozmikus élet. mindegyik anátman.alapja: visszatartani. Abhidharma.az egyik indiai buddhista szerzetes. védelmet nyújt a szenvedések és azok okaival szemben. egyetemes erő. aki a Bai ma Si kolostorban fordítóként tevékenykedett dharma bhánaka (szanszkrit) . kínai Zhou Fa lan) . figyelem-összpontosítás egy tárgyon. amelyek szennyeznek. a tényeknek nincsen megfogható lényegük. a test. laja. Dharma. a Három Kincs (Drágakő: Buddha. jó. egyensúly.megtartó. kínai tao. lényeg. természet. állandóság. páli dhamma. ejtett tibeti csosz. minden olyan viselkedés és felfogás. a mantra. dhri: fenntartani. a jóga 8 foka közül a 6. a vallásos élet területe. Nara és Nárájana apja. de a dharmák megismerhetőek dharma ájatana (szanszkrit) .koncentráció. a létforgatag valamennyi jelensége. alap. mint a magasabb rendű célok követése. a beszéd és a szellem minden erkölcsös tette. sakti. tan. életcél a négyből. elv. visésa.tanmagyarázó Dharma buddha (szanszkrit) .az alsó világrészek buddhája . rádzsa jóga gyakorlata dháraní (szanszkrit) .a szellemi tárgyak egymásra ható mezeje Dharma aranja (szanszkrit. mint a függőségi kapcsolat eleme. az emberi életben megjelenhet. törvény. tulajdonság. létfaktor. amelynek visszatartó ereje van.terhes dolgok. japán do) . mint szádharana. aszádharana és ápad dharma. mozgás. és azzá tesz. tudattartam. halmaz. a 3. lételem. szabály. kötelesség.tehertételek. a két bölcs. minden dharma a végtelen térhez hasonlít. igazság. esemény. Brahman és Ísvara megismerhetetlen. rögzítés. varázsigék a szellemi erők megidézésére. a Tan. Dharma = maga a buddhista tanítás. a megvilágosodott tudás támasza (mahájána) dharatthá (páli) . vallás. tulajdonság (dharmin). a szánkhjában a radzsasz hatása dharatthá mattá (páli) . Szamgha) egyike (triratna). a létezők összessége.dháraná (szanszkrit) . megbomlik a gunaegyensúly dharma (szanszkrit. ami. szilárdság. az erényes ember.. a kozmikus rend. a világegyetem törvénye. az igazságok és a tett-következmények. jelen-ség.

az igazság szeme dharma dhátu (szanszkrit) . a tudat tiszta. a megvilágosodott személy szellemi síkja. a végső valóság. majd Benáreszbe ment a Remetehegyhez. páli Dhamma Csakkapavattana Szutta) .a dharma felhője.a Tan kerekét mozgásba hozó kéztartás.az abszolút ismerete. törvénytest.a jelenségek önvaló/önlét- . kozmikus test.dharma csakra (szanszkrit) . a pratjékabuddhák útjának 10. az összetevők felismerése. írott tibeti chos kji wkhor lo bskor ba. amelyben megszűnik a szubjektum és az objektum ellentéte. múdra dharma csakra mudra (szanszkrit. végtelen megnyilvánulás (mindenkit a saját képességei szerint kell tanítani). a vágyvilágban megjelenő 4 nemes igazság. egy buddha abszolút megnyilvánulása.a jelenségek tudása. a legmagasabb megvilágosodás.a tanítások és jelenségek iránti 4 türelem dharma mégha (szanszkrit) . az abszolútum. az eredendő tudás felhalmozása. végtelen űr (a tudat formátlan és felfoghatatlan).a Tan kerekének megforgatása. kínai fa lun) . ötféle: mindenség igaz természete/abszolút (a tudat nem tudat). érdem (az összes jelenség a tudatból származik). az igazság birodalmának megalapítása szútra. az igazsággal bíró test. igazságtest.álambana pratjaja dharma dhátu dnyána (szanszkrit) .a Tan kereke. a buddha kája 2. a hétköznapi tudatra jellemző fogalmi gondolkodástól. a tanítások és a jelenségek tudásának 4 formája dharma kája (szanszkrit. a Buddha Uruvilvá közelében elérte a megvilágosodást. írott tibeti chos kji) .tanszem. bhávaná márga. része dharma nairátmja (szanszkrit) . a buddhák tudá-sának egyike dharma dnyána (szanszkrit) . dharma-természet (a tudat örök lényeg). írott tibeti chos sku) tantest. szentbeszéd dharma csakra pravartana (szanszkrit. ami mindenkiben megvan. formája. háborítatlan állapota. ami mindenben benne van dharma ksánti (szanszkrit) . a buddhák ebben a fényes ürességben azonossá válnak a Törvénnyel. gátló tényezőtől. ottani első prédikációja az Isipatánában dharma csaksu (szanszkrit. saját ügyének teste. halandó ember nem látja. az örömön túli bölcsesség. mentes mindenféle szélsőséges nézettől. ejtett tibeti csö ku. amivel az ember fölismeri a függő keletkezést. abszolút szintje. a megvilágosodás forma nélküli.

írott tibeti chos dbjings) . ahogy vannak. mahájána dharmapratiszamvid (szanszkrit) a dharma megkülönböztető megér-tése . a Bardo egyik istensége.).tudattartamok. a mentális események átman-nélkülisége.a hagyományos hindu előírások vezérfo-nalai dharma vicsaja (szanszkrit) .megkülönböztetés.törvényjáró szertartások Dharmadara buddha (szanszkrit) .sz.jógácsára filozófus (i.a dharma részei dharmánuszárin (szanszkrit) .páli Dhammapada Dharmapála (szanszkrit. a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike Dharmapada (szanszkrit) . században. sem én. színe kék. sem személy nincs a mentális események összetevőiben dharma szancsára abhiséka (szanszkrit) . amikor nem válik külön az objektum és a szubjektum dharmánga (szanszkrit) .Terjedelmes tanszöveg.Dharma bölcsesség. 7. az Amitábhabuddhizmus alapja Dharmakírti (szanszkrit. a dharmák éntelensége. a Törvényt Oltalmazó Őrizők Dharmaparjája (szanszkrit) .indiai logika mester az i. a valós világ.az alsó világrészek buddhája dharmáh (szanszkrit) . a vélemények és értékek vizsgálata dharmacsarja (szanszkrit.nélkülisége.a tan követője. köznévként a Buddha-test bölcsessége. dharma-kapcsolat nélküli önlét-nélküliség. i.a tant magyarázó mester meghintése Dharma Szávarni manu (szanszkrit) . írott tibeti chos skjong ba'i srung ma) . ahol a jelenségek megjelennek.a dolgok olyan látása. sz. írott tibeti chos spjod) . 530-561) Nálandában.az alsó világrészek buddhája Dharmadhátu (szanszkrit. írott tibeti chos grags) . írott tibeti cshusz kji szku) .törvénytest. aki buddhává válva létrehozza a Tiszta Földet. Dignága tanítványa. a világgal azonos végtelenség. a 108 bölcs egyike dharmánám bhúta pratjavéksá (szanszkrit) . írott tibeti chos dbjings kji je shes) a törvénytér tudása Dharmadhvadzsa buddha (szanszkrit) . manu dharma szútrák (szanszkrit) . a szellemi tárgyak alkotóeleme. a dolgokat átható lényeg. 1. egyik a három test közül Dharmakara (szanszkrit) . az elme/gondolkodás tárgyai dharmakája (szanszkrit.sz.királyból lett legendás szerzetes (India. a törvény tere dharmadhátudnyána (szanszkrit.a 14.sz. a tartamok eleme.

intelligencia. illat.igazságos.indiai bhikkhu.a tökéletes összpontosítás a tiszta tudat állapotában. mentális esemény.Dharmarádzsa (szanszkrit) . Visnu Balaráma formájú inkarnációjában megölte dhijálamba (szanszkrit) .jelenség-valóság. tartamiság. ájur véda Dhénukászura (szanszkrit) .az énség aspektusának feltételezése a dharmákban dharmikus (szanszkrit) .mozgás.az elmélyülés támasza dhípa (szanszkrit) . a nyelv. kínai csan. koncentráció. felső = formavilág. 9. a fül. felismerés. 412-454 között fordító Kínában (Asvaghósa: Buddhacsarita kávja) dharmásrama varna (szanszkrit) . alkotóelemek. gyökér jelentésben a múla. a szánkhjában az alaplétezők (föld. ájur véda dhátu garbha (szanszkrit) . elmélyedés.sz. sz. dzsjótir.a Tan rádzsája. tárgytalan elmélyü-lés. Érzékelemek (Értekezés az elemekről) dhátu traja (szanszkrit) . víz. levegő. dharma. 4 . ami fenntartja a létezést dharmin (szanszkrit) .életkorhoz kötött teendők rendje dharmatá (szanszkrit) . Judhisthira jelzője Dharmaraksa (szanszkrit) . a külvilághoz nem-kötődés megvalósítása. űr) 3 megjelenési formában (szattva.: szthula. japán zen) . valamilyen szempont szerinti csoportosítás. test. hang. tulajdonsághordozó dhátu (szanszkrit) . radzsasz. tárgyi = alak. alsó = vágybirodalom. a test és az elme tudatossága). tapintás. a Buddha egyik neve. írott tibeti bsam gtan. fül.ghível töltött lámpások felajánlása a múrtinak a hindu templomban dhirata (szanszkrit) . íz. elemi részek. összetevők. a jóga 8 foka közül a 7. segítő. tamasz).ereklyetartó szekrény Dhátu kathá (páli) . korábban shou-ji = őrizni az egyet.őselemek. brahmá. szövetek. tulajdonképpen a meditációs ülő helyzet is. orr. nyelv.tibeti upadhjája az i. réteg. az igazságosság királya.3 birodalom. tudati = a szem. tűz. segítség. a tapasztalás 18 tartománya (domináns = szem. bindu. a 6 alapelem.a szövetekben működő agni.közbeeső dhjána dhjána (szanszkrit. elme. erényes.Tipitaka. az orr. tattva Dharmatásíla (szanszkrit) .-ban dharmátma dristi (szanszkrit) . meditáció. i. forma nélküli világ dhatvagni (szanszkrit) .szellemi egyensúly dhjámnántara (szanszkrit) .sz.szamárdémon.

ékágratá (egy pontra koncentrálás). 4. príti (öröm). 2. szukha (boldogság). az egyensúly tisztasága. a mély összpontosítás megértésének ereje dhjána vimoksádi dnyána (szanszkrit) . 3. prití (öröm). vitarka (a gondolat megalkotása). eszmélkedés dhjána/szamádhi mudra (szanszkrit) . 3. 8.az elmélkedés és elmélyülés egyidejűsé-gének tökéletessége dhjána szamápatti (szanszkrit) . az elmélyülés különböző szintjei dhjána szamvara (szanszkrit) . 6. nemmegelégedettség. az egyensúly nyújtotta érzés. ádhimoksíla manaszkára. 4. 3. a 2. a mantra. elmélyülés megnyilvánuló tényezői: 1.az alakok és alaknélküliség régióján túl a szabadság különböző fokainak ismerete. szukha (boldogság). 4.közbülső meditáció dhjáni bódhiszattva (szanszkrit) . tudatos tisztaság. elmélyülés megnyilvánuló tényezői: 1. 3.fajtája van. világos megértés. 5. szukha (boldogság).a dhjá-nák. 5. mimámszaka manaszkára. az elmélyülés mentális tevékenységei: 1.meditációs kéztartás. 2. cselekvően közreműködnek a világ történésében. 4. 6. az egyik dasa-bala dhjána/szamádhi (szanszkrit. 4.megvalósított dhjánák. belégzés és kilégzés dhjána páramitá (szanszkrit) . hatha. rádzsa jóga gyakorlata.elmélkedő bódhiszattva. 4. (megtisztított) elmélyülés megnyilvánuló tényezői: 1. 2.belemerülés dhjánántara (szanszkrit) . právivédzsa manaszkára. prajógadnyistha manaszkára. 5. belső tisztaság (saucsa). ékágratá (egy pontra koncentrálás). 3. 6 tökéletessége: bőkezűség. mentális kényszer. a 3. 2. mentális fájdalom. vicsára (gondolat-megvizsgálás). az 1. ratiszamgráhaka manaszkára. vitarka (gondolat-megfoganás). laksanapratiszamvédi manaszkára. a megszabadulás. 2. az 5 dhjánibuddha hozta létre elmélyüléssel. 2. kö- . szukha (örömtől mentes boldogság). egyensúly.dhjánikus fegyelem dhjána vimoksa szamádhi szamápatti dnyájabala (szanszkrit) . vicsára (a gondolat vizsgálata). 25 szellemi leszármazott. ékágratá (egy pontra koncentrálás). a 4. elmélyülés megnyilvánuló tényezői: 1. 8 hiba az elmélyülésben: 1. 3. laja. kezek egymásra helyezve az ölében dhjánánga (szanszkrit) . tudatosság. írott tibeti bsam gtan) szemlélődés.

ördög diamastigósis (görög) . században. képzelt buddha. a dzsainizmus aszketikus irányzata Dígha nikája (páli) . Szamantabhadra társa Dhupéma (szanszkrit. bölcsesség dhjáni buddha (szanszkrit) .Csédi királa Dhritarásra (szanszkrit) . Aksóbhja) dhjáni mudra (szanszkrit) . égruhájú.elmélyedő kéztartás dhjánopapati (szanszkrit) . Ratnaszam-bhava kísérője dhútanga (szanszkrit.Drupada fia. a keleti égtáj istene.a Kuru vagy Kaurava család feje a Mahábháratában. szelídség. Ratnaszambhava.kételkedő nigantha zarándok Dighávu (páli) .-6.illat. thai thudong) .vándorolni. Draupadi fivére. ejtett tibeti Khor Szung) .engesztelő áldozat Zeus Meilichiosnak Anthestérión hónap 23-án (Athén) dibbuk (héber) . Vjásza és Ambiká fia Dhritirastra (szanszkrit.anyagtalan égi buddhák.sz.Tipitaka.a kelet mahárádzsája. Amitábha.rossz szellem.elmozdítható múrti dhúpá (szanszkrit.levegőbe öltözött.Dighíti kószalai rádzsa fia Dighíti (szanszkrit) . női bódhiszattva. írott tibeti dhúpe ma/spos me ma) jóillat.valaki. füstölő. 5. műve: A helyes észlelés foglalata (szanszkrit Pramána szamucscsaja). Amóghavadzs-ra. aki ragaszkodik.hosszú vándorlás Dighanakha/Aggivésszana/Szaccsaka (szanszkrit) . thaiföldi szerzetesi gyakorlat dhvadzsa (szanszkrit) . A hosszú gyűjtemény dígha szanszára (szanszkrit) . és segítik a szemlélődő elmélyedést (Vajrócsana.születési dhjánák dhóti (szanszkrit) . bátorság. a Meru-hegy diab (vodu) . ejtett tibeti) . egy halott lelke Didymeion (görög) . a pándavák sógora a Mahábháratában Dhristakétu (szanszkrit) .zászló. rossz szellem. a gandharvák ura dhruvabéra (szanszkrit) .rituális korbácsolás (Spárta) Diasia (görög) . a meditáció következtében aktívvá válnak. elmélyedés. jógácsára filozófus az i. de Indra is. 7 értekezés a logikai kommentárokról .Kószala rádzsája a Buddha idején Dignága (szanszkrit) .telességteljesítés.Apollón jóshelye Milétosban digambara (szanszkrit) .indiai logika mester.a test alsó felét takaró 4 és fél méter hosszú anyagból készült férfiruha Dhristadjumna (szanszkrit) .

hogy azonos dinasztiában találunk olyan fáraókat. amely szerint a világ oka az irány disza (ejtett tibeti. ám Egyiptomban a rokonság nem mindig áll fenn.sziget. a nirvána. hogy két dinasztia uralkodói párhuzamosan uralkodtak. ajanamsza diksá (szanszkrit) . hogy egymással rokon fáraókat különböző dinasztiába sorolunk.fénycsóva.vegetációisten Dionysos Eleutherios (görög) . a hükszosz korban Dióné (görög) .per a rabbinikus bíróság előtt dinacsarja (szanszkrit) .látható nirvána (aki már életében .a Nyershúsevő Dionysos diorit (egyiptomi) . és sokkal inkább a kezelhető tagolást szolgálja. előfordul. hindu fényfesztivál kártika (október-november) hónapban. Rámacsandra és Lakshmi ünnepe Dipolia (görög) .városvédő ünnep Skirophorión 14-én (Athén) disvádin (szanszkrit. ellentétes a shelun iskolával din (héber) .a jog és az igazságosság istennője (és Themis) dikpa (ejtett tibeti. szép.döntés din Tóra (héber) . a Kephrén-szobor anyaga dipá (szanszkrit) . írott tibeti dri za) .elvileg egymással rokoni kapcsolatban álló uralkodók csoportja.rendkívül kemény. kínai fang lun si) . ájur véda dinasztia (egyiptomi) . a dinasztiákba sorolás Manethón mun-káján alapszik. az álaja szennyezett. áloká Dípankara (szanszkrit) .napirend. Zeus felesége (Dódóna) (óind Djaus) Dionysos (görög) .Lámpásgyújtó.egy szakja risi Dípankara buddha (szanszkrit) .égtájak Diti (szanszkrit) .istennő.avató lelki tanítómester dilun (kínai) .buddhista iskola Vaszubandhu Dasabhúmika szútrája után. déli és északi irányzata van. mint a rokoni kapcsolatok nyilvántartását.hindu áldozati szertartás. akik között nincs rokoni kapcsolat. tanítványa Szumédha Dipávali/Dívali (szanszkrit) . a Buddha 24.felfogás. beavatás diksá guru (szanszkrit) .Diké (görög) . de csak átmenetileg. írott tibeti sdig pa) .a Felszabadító Dionysos Dionysos Óméstés (görög) . pl. elődje. zöldesszürke mintázatú kő. előfordult olyan is. és az is.a Daitja démonok anyja dittha dhamma nibbána (páli) .a Skorpió csillagkép.

tisztánlátás.sz. sziddhi D'niél (héber) .istentiszteleti eszközök használata.isteni fül. a Halál Ura dmu (írott tibeti) . vélekedések.triratna dmjal ba (írott tibeti) . kritja anusthána). alapja a 8 tudatosság.eredendő tudás. ászava ditthi (szanszkrit) . szamatá. a végső tudás. a mantra jóga gyakorlata divja dristi (szanszkrit) . képes korlátozás nélkül hallani a han-gokat.ragaszkodás a vakhithez ditthi vipallásza (szanszkrit) .mandala dkon mcshog gszum (írott tibeti) . században Djausz (szanszkrit) . az abhidnyá 1. amely ebben az életidőben hozza meg gyümölcsét ditthábhinivésza (szanszkrit) .naraka dmjal ba'i thus pa chos kji rgjal po (írott tibeti) .Ábrahám szavai (egy könyv) Div'ré-Hájámim (héber) . képes korlátozás nélkül látni az alakokat.Ég.istennő. felismerés (mahá darsana.karma. héber) . Krónikák Diwia (görög. de a bölcsesség már nem tudatos (dharmadnyána. Szávitri apósa dkjil 'khor (ejtett tibeti) .tibeti tanító az i. a Hat Győzelemmel Túljutott Hatalmas egyike.elérte) dittha dhamma védáníja kamma (páli) .mu dngos grub (írott tibeti) .nézetekből fakadó téveszme divá (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 16. anvajadnyána). 9.dob Zaka loa táncánál (martinique dob) Djumatszéna (szanszkrit) .Biblia. kínai si zhi) . 17.Szatjaván apja. tisztán hallás.elzárási helyiség a beavatandók számára djouba (vodu) . Zeus felesége (óind Djaus) Djarmatásíla (szanszkrit) . írott tibeti ye shes.a téves nézetek rongálása. bölcsesség.jövendőmondó divja csaksu (szanszkrit) .a Törvény Királya.vágy által motivált nézetek. az abhidnyá 2. légzés. foka.helytelen nézetekből eredő hit ditthászava (szanszkrit) . ismerete. pratjaveksaná. és 18.Biblia. az alakok világának sajátossága Divré Avraham (héber) . hiba ditthi mannyaná (szanszkrit) . az Átman Brahman djèvo (vodu) . .nappal 0 órától 12 óráig divino (vodu) .isteni szem.ngön dup. ismerete. clairvoyance divja sróta (szanszkrit) . Dániel dnyána (szanszkrit. az alakok világának sajátossága divja désa szévana (szanszkrit) .helytelen nézetekből eredő képzet ditthi upádána (szanszkrit) ..

a tudás tökéletes megvalósítása dnyána szambhara (szanszkrit) . ejtett tibeti. dharma) .káma dhátu Dódóna (görög) . írott tibeti mdo stod) . a böl-csesség gyűjteménye dnyánadá (szanszkrit) .út a megismerésen keresztül dnyána paridnyá (szanszkrit) . orr.egy buddha ismeri minden idők dharmáit kötődés nélkül dnyána jadzsna (szanszkrit) . manana.fordító (i. tudás felhalmozás.) dnyánaszattva (szanszkrit) . nididhjászana) dnyána jóga (szanszkrit) .je se szem pa dnyánéndríja (szanszkrit) . a tanmátrák elvei dnyátri (szanszkrit) .tudás-rakomány.vodu tánc 'dod chags (írott tibeti) .kettősség nélküli tudás dnyána márga (szanszkrit) . nyelv. vidjá létfokozat Dnyánagarbha (szanszkrit) . csan.sz. közülük való volt Mahávíra dnyéjá varana (szanszkrit. írott tibeti mdo khams) . 1005-1064).tudás. harcművészetek) gyakorlásának helye .érzékelő szerv (szem.nepáli szerzetes (i.sz.a metafizikai tudás jógája.a dzsiva eszmélése a tudásban létfokozata.a vágybirodalom istenei.a tudás akadálya. vagyis Dotö és Domed Do Tö (ejtett tibeti.a szótó 41.jóshely Épeirosban dódzsó (japán) .Tibet keleti és északkeleti része (Csölkhaszum). vörös 'dod pa'i khams (írott tibeti) . az én a dharmákban van do (japán. (páramitájána). Sankara filozófiájának gyakorlati kerete. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. pátriárkája doba (vodu) .rága 'dod lha (írott tibeti) . fül. az elmélyült ismereteket gátló akadály. a rádzsa jóga része dnyána madvajam (szanszkrit) . 9. indríja) a szánkhjában: manasz. a nyolcféle lény (sde brgjad) egyike 'dod pa dmar mo pu shud mgo (írott tibeti) . szanszkrit szútra.út. sz. egy bódhiszattváé. a szánkhja.ksatriják Kunagráma településen. a Radeng kolostor építője. tudásszerv (a 6. megismerés által létrejövő áldozat (sravana. írott tibeti shes bja'i sgrib pa) . a 6 tökéletességből a 6. a kadampa rend alapítója Dóan Kansi (japán) . bőr). a Kívánságos Bankafejű. zen Do kham (ejtett tibeti. a legmagasabb rendű igazság.az út (zazen.

Sziddhattha Gótama Szakja dong mo (ejtett tibeti) . 9.szeretet. alaptanítása: 1.a szótó 51.sz.bengáli misztikus ének a tudatos gondolatátvitelhez dóka (japán) .bambuszból készült henger. a létezés és a nem-létezés egy. 1200-1253). tanítása a pátriárkákig. az idő és a létezés egy. a szerzetesek és a világiak egylényegűek. a fogadalmak és a zen tanítása egy. így Bódhidarmáig megy vissza.sz. majd felépítette az Eihei dzsi templomot.sz. írott tibeti rdo rdzse 'cshang) . az iskola neve (szótó) a Cao tung japán olvasata.Dógen (japán) . 4.paramártha bódhicsitta don grub (írott tibeti) .alkalmassági vizsgálat papi teendőkhöz Dókuon (japán) . 1255ben kapta a Tant Nyodzsó mestertől.a végső mevalósítás dharmakája szintje Dordzse Csang Tung ma (ejtett tibeti. a férfiak és a nők egylényegűek. 7. Murakami császár 9. ejtett tibeti. felavatás domanassza (szanszkrit) . kiegyensúlyozottság. az élet és a halál egy.elpusztíthatatlan Dordzse Csang (szanszkrit Vadzsradhara. pátriárkája.zen-mester és a tanítvány négyszemközti beszélgetése dolog. öröm dom pa (ejtett tibeti. 1245).gyémánt. leszármazottja. a teakészítés kelléke dor dzse (ejtett tibeti. a két alapvető japán zen-iskola egyikének alapítója (i. (i. a szent iratok és a zen tanítása egy dóha (szanszkrit) . ott élt i.a körkörös út.zen mester dokuszan (japán) . szánalom. 1244-től. 1223-1227 között Kínában a Tien tung kolostorban tanult. írott tibet rdo rdzse cghang thung ma) . 2. állandó gyakorlás dokimasia (görög) .az Apaturia első napja . a kóan és a megvilágosodás egy.rövid ima Vadzsradharához Dordzse Drokden (ejtett tibeti) . művelendő (4) . 3. 10.az ösvény dalai. 5. írott tibeti szdom pa) . az én és minden létező egy. vadzsra dor dzse dradül (ejtett tibeti) . i. i. írott tibeti rdo rdzse) .sz. 11. 6. a szótó iskola alapítója.bánat.sz.összeköt. a zen és az állam egy. a zen gyakorlat és a megvilágosodás egy. lelki gyötrődés don dam bjang chub kji sems (írott tibeti) . 8. vaka formában írt vers dokan (japán) .Vadzsraszattva Dorpeia (görög) .a dalai láma oltalmazó istensége Dordzse Szempa (ejtett tibeti) .

Kalpavriksa dpag bsam shing (írott tibeti) .démonfajta. írott tibeti gdon) . ájur véda dossa (vodu) .további magyarázatra szoruló tanítás. színes fonalakkal betekert fa jogar a ma mók ellen.az ikrek után született fiú dossou avant (vodu) .az ikrek előtt született gyermek dosza (szanszkrit) .Tusita dö (ejtett tibeti. írott tibeti dgra bla) .egy hely harcos istene (jüllha). írott tibeti drag po khor lo 'cshang) . Bankei tanítója dósa praszanga (szanszkrit) .zen mester. általában a Lhásza melletti 3 és Sigace és Trasilhünpo melletti 4 kolostorra vonatkozik .hibás következmény dosha (szanszkrit) .a látó alany drasza (ejtett tibeti) .gyűlölet Doushuai (kínai) . testnedvek (testlevegők). beszennyeződés. kapha. epilepszia dpa' bo (ejtett tibeti) . gyermekbetegségek. eltérés a rendtől. 3 fajtája: váta. a déli tiszta mező dpe bjad bzang po (írott tibeti) .az ikrek után született lány dossou (vodu) .Dósa (japán) .ellenség dra cang (ejtett tibeti) . írott tibeti mdos) .a látás tárgya drastr (szanszkrit) . pavo dpag bsam ldzson shing (írott tibeti) . században drang don (ejtett tibeti) .Drakpo Khorlo Csang dragpoi dubtob (ejtett tibeti) .Risipatana drastavja (szanszkrit) . a jobb vállon lakik Dra mi njen Ling (ejtett tibeti) .szerzetesi kollégium dra la (ejtett tibeti.Uttarakuru drag po khor lo 'cshang (írott tibeti) .Kalpavriksa dpal dang ldan pa'i zhing khams (írott tibeti) Ratnszambhava birodalma.sz.szerzetesi terület.meghibásodás. 25.anuvjadnyana Dpema Karkyi Wangcsuk (ejtett tibeti) .halott ébresztő szertartás a hulla mágikus erejű nyelvének megszerzéséért Drakpo Khorlo Csang (ejtett tibeti. írott tibeti gra lha) . rejtett jelentésű drang srong lhags (írott tibeti) . pitta. írott tibeti dgra) .Dapacacsod női társa dpjad (írott tibeti) .bön szertartás az akadályok és az ellenséges erők eltávolítására. harcosok a testtájaknak megfelelően.bátornak lenni.a mitikus Szambhala királya az i.természetes bölcsesség dra lha (ejtett tibeti. vágy dön (ejtett tibeti.cse dra (ejtett tibeti.

tibeti király drikungpa (ejtett tibeti) .helytelen nézet. vágy-világi élet drista dharma védaníja (szanszkrit) .kedv szél a szellem működésében Dripanamszal (ejtett tibeti) . a tapasztalás drista dharma parinirvájin (szanszkrit) . írott tibeti gre) . külső dolgok kötik le. a pándavák felesége a Mahábháratában dravja (szanszkrit) .helytelen nézet.madhjamaka.Drupada lánya. szubsztancia dre (ejtett tibeti. gondolatait más. ami egy .állag. illatevő égi zenészek. írott tibeti gri gum vagy gri gum bcan po) . mentesség bármiféle nézettől dristi (szanszkrit) . őstényező.kargyüpa iskola Tibetben dril bu (ejtett tibeti) . egy gelugpa kolostor dri (ejtett tibeti.az ebben az életben megtapasztalt karma-hatás dristánta/udáharana (szanszkrit) . a mandala északi ajtónállója 'drin gju rlung (írott tibeti) .látásmód dristhi súnja (szanszkrit) .jak-tehén dri chab ma (írott tibeti) .a látható. hogy a vallási kötelezettségekkel foglalkozna.női védisten. írott tibeti) . 5.Rizshalom. 6. 3. ahelyett.bén hámcárim Drépung (ejtett tibeti. 2. szellemi elismerésre vágyakozik. írott tibeti 'bri) . az egyik béklyó dristihéja (szanszkrit) .látomás által megszüntetett dristiparámarsa (szanszkrit) . az ételből származó betegségek drejvohen (héber) . megszegi a szerzetesi szabályokat.draupadéják (szanszkrit) . beleun a vallási eszközök állandó alkalmazásába dri za (ejtett tibeti.példa dristhi (szanszkrit) .a látható élet békessége.démonfajta. írott tibeti dbras spungs) . 4. a nyolcféle lény (szde brgjad) egyike.a 8. disza Drigum (ejtett tibeti. a tanítvány magasabb rendűnek mondja magát tanítójánál.Gandhá dri ma drug (ejtett tibeti) .Draupadi öt fia Draupadí (szanszkrit) . Amóghasziddhi kísérője drista (szanszkrit) .ghanta Drilbuma (ejtett tibeti) . és tanítónak vallja magát.6 szennyeződés (1.gandharva.bódhiszattva. az 5 érzékszerv működésére koncentrál.

i. egyesek szerint ő a szakja alapítója Drom Tönpa (ejtett tibeti) . írott tibeti 'brog mi) .hajfonat dsáti (szanszkrit) . írott tibeti grogs) .nomád jaktenyésztők Drokmi (ejtett tibeti. írott tibeti bsgrub) .pap. jang).barátság drok pa (ejtett tibeti. 1064).a Buddha. állatövi jegy. Anátha pindika kereskedő ajándéka du ba (ejtett tibeti) . Atísa tanítványa drómena (görög) . ajanamsza drup (ejtett tibeti.Dhristadjumna apja a Mahábháratában. férfi jellegű (pho.tibeti fordítómester (i. Maitréja dsatá (szanszkrit) .sz. az 5. írott tibeti bsgrub bja) .helytelen nézetet páratlannak tart.szamszkára du bjed kji phung po (írott tibeti) .a nézetek áramlása dristjupádána (szanszkrit) . önmegvalósított lény drup csa (ejtett tibeti. Panycsála királya. cami. a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike dristjogha (szanszkrit) .szent cselekmények Dróna (szanszkrit) .tibeti mester (megh. írott tibeti 'brug) .a Kálacsakra egyik leszármazási ága (dro. a Buddha egyik vihárája.születés Dsétavana (szanszkrit) . badkan) 'du bjed (írott tibeti) .látomás által megvalósító.hiba Dsam pa gon po (ejtett tibeti) . Khön Köncsog Gyalpo tanítója. a Mahábháratában a kaurava és a pándava fiúk fegyveroktatója drong (ejtett tibeti) .ami beteljesített Drupada (szanszkrit) .vad jak dróse (jiddis) . ha valaki végső célnak tartja az átmeneti világot dristiprápta (szanszkrit) .siker.sárkány.a Három Drágakő és a Három Gyökér mandalája druk (ejtett tibeti. föld.a langyos nedvességből születés drok (ejtett tibeti.aki beszédet tart dru pe mandala (ejtett tibeti. majd a kagyü drod gsher la skjes pa (írott tibeti) .szamszkárana szkandha . mennydörgés. a pándavák apósa dsa (szanszkrit) . írott tibeti 'bro) . írott tibeti 'brog pa) .ragaszkodás a helytelen nézetekhez dro (ejtett tibeti.sz. délkelet.Dséta ligete Szávatthí mellett. 993-1072). ra). mkhriszpa. írott tibeti szgrub pa'i mandal) .a 3 testnedv (rlung. vihar. dzsonang iskola.

írott tibeti sdug bsngal) . bánattal.hatalmas. délután.emelvény lépcsővel a frigyszekrény előtt duhkha (szanszkrit.szamdnyá szkandha 'du shes (írott tibeti) . nyúl.du cö (ejtett tibeti. dél 09-11 (ejtett tibeti nyidrö. ló. reggel. dél 11-13 (ejtett tibeti nyicshe.kettős óra (nappal 05-17.szamdnyá duat (egyiptomi) . gyűlölség. ha pont középen van. női főpap dub csen (ejtett tibeti) .a szenvedés tudása duhkha duhkhatá (szanszkrit) . kelet 05-07 (ejtett tibeti namlang. kelet 03-05 (ejtett tibeti thorang. délkelet 07-09 (ejtett tibeti nyisar.fekete. 3. írott tibeti dus 'chod) . sz. kutya. csoportjai: 1. sikeres.isteni hódolónő. írott tibeti nji mjur).rossz út. az elmúlás elszenvedése (vipari-náma duhkhatá). tehén. írott tibeti nji sar). írott tibeti nji nub). szenvedés. állatok dug lnga drag po (írott tibeti) . írott tibeti phjed dzsol). bárány. szomorúsággal teli. észak 23-01 (ejtett tibeti namcshe. északnyugat 19-21 (ejtett tibeti szaszö. írott tibeti srod 'khor). délnyugat 13-15 (ejtett tibeti cshejöl. este. gőg. disznó. a pratitja szamutpáda 12. írott tibeti tho rangs) du ses kji phung po (írott tibeti) . Mára) . a léte-zés 3 jellegzetességének egyike. a megvilágosodás 1. aki különleges képességek birtokában van dub tob (ejtett tibeti) .öt erős méreg (tudatlanság. írott tibeti nam phjed). madár.Dhritarástra lánya. fokozata. a kielégítetlenség elszenvedése (duhkha duhkhatá).csodatevő Dubsalá (szanszkrit) . kha a kocsi tengelye. észak 21-23 (ejtett tibeti szökhor. 2. majom. irigység) duggati (szanszkrit) . a testi létben viszont asszimmetrikus duhkha dnyána (szanszkrit) . szenvedélyes vágy. nyugat 17-19 (ejtett tibeti. hajnal. éjjel 17-05). alkonyat.Dhritarástra fia dud (ejtett tibeti. a megalkuvások elszenvedése (szamszkára duhkhatá). kígyó. a jelenségek világa. Ozírisz birodalma. tigris.meg-nemelégedettség. írott tibeti nji phjed). patkány. nyugat 15-17 (ejtett tibeti nyinyur. a feltételekhez kötött létfolyamatok következménye. éjfél. naplemente. a forgás egyenletes. pirkadat. bánat. napkelte. fájdalom.hajlottan járók. emberevő gonosz szellemek 'dud 'gro (írott tibeti) . pokol duhán (héber) . az éjszaka kezdete. az éjszaka vége.a kielégítetlenség . sárkány. Dzsajadratha felesége Dubsászana (szanszkrit) . páli dukkha. északkelet 01-03 (ejtett tibeti cshejöl. írott tibeti sa srod). írott tibeti nji dros).az egyiptomi alvilág. írott tibeti phjed jol). foka. írott tibeti bdud. írott tibeti nam langs). a holtak és az istenek lakhelye duat nutjer (egyiptomi) .

hátas állata a tigris. írott tibeti) .éhínség Durgá (szanszkrit) . nagy kiterjedésű.nagy kiterjedésű. Szatí) 10 napos hindu ünnepe októberben Bengálban.ernyő dukpa (ejtett tibeti) . aki .a szenvedés megszüntetése. a bódhiszattva bhúmi 7. Kalkuttában durgati (kínai edao) .a Nyolc Temetőhelyi Égjárók. betegség duk (ejtett tibeti. írott tibeti 'dul ba.a fizikai fájdalom képessége duhkha niródha (szanszkrit) .egyhegyű dung (ejtett tibeti. a kauravák királya. a bhávaná márga 7. a Trimúrti teremtette. a szerzetesi élet szabályai dun (ejtett tibeti) . az állatok.lándzsa dúpa (szanszkrit) .elégtelenség. a pratjékabuddhák útjának hatodik része.kargyüpa iskola Tibetben 'dul ba (írott tibeti) . az anyagi energia istennője Durgá púdzsá (szanszkrit) .Dulva dulé (görög) .csigakürt 'dun pa rtse gcig tu (írott tibeti) . csat-vári árjaszatjáni duhkha szatja (szanszkrit) . szanszkrit Vinaja) . hogy legyőzze a dászjú démonokat. sankha dung kar (ejtett tibeti) . az anyagi energia rendkívüli ereje. írott tibeti gdugs) .a szenvedés igazsága duhkhatá (szanszkrit) .szolgák (Kréta) Dulva (ejtett tibeti.a szenvedés keletkezése/eredete.elszenvedése. Kálí vagy Párvati (Szatí) istennő bengáli alakja.kagylóból készült szertartási hangszer. foka dúrangamá bhúmi (szanszkit) .a továbbhaladás terjedelmes birodalma. csatvári árjasztjáni duhkha szamudája (szanszkrit) . Kálí.füstölő felajánlása a múrtinak a hindu templomban duppannya (szanszkrit) . mondják anyának (mátá) és istennőnek (déví) is.Durgá (vagyis Párvatí.fegyelem. foka durbhiksa (szanszkrit) .rossz sorsok.szolgálónők (Kréta) dulos (görög) .Dhritarástra fia. a pokol és az éhező szellemek világa Durjódhana (szanszkrit) . a duhkha első jellegzetessége duhkha indríja (szanszkrit) .áthatolhatatlan. azonosak a Nyolc Haragvó Boszorkánnyal dúra apakristam (szanszkrit) .a tények eltorzítása dúramgamá (szanszkrit) .rossz tudású dur khrod brgjad kji mkha' 'gro (írott tibeti) .

az északi világrész buddhája Dusjánta (szanszkrit) .mindkettőből (önmagából és másból is) való keletkezés dvádasánga (szanszkrit) .ostoba. a mandala északi ajtónállója dutthullam (páli) .a létesülés 12 tényezője dvádasánga sászana (szanszkrit) . birkát kohánim Dükji Khorlo (ejtett tibeti. írott tibeti bdud rgjal) .férfi védisten. ördög düdra (ejtett tibeti) .démon Düd (ejtett tibeti) . gunazavar dü ci (ejtett tibeti. írott tibeti bdud rci) . rosszindulatú.10 napos hindu fesztivál áshvin (szeptember-október) első napjától.dü dzsuk dus kji khor lo (írott tibeti) .Mára. 1110-1193). az emberi létforma Durmati (szanszkrit) . összegyűjtött fogalmak.Bharata apja. Rámacsandra győzelme Rávana felett Dushpradharsa buddha (szanszkrit) .Düszum Kjempa dusszíló (szanszkrit) . máskor Balaráma tanította meg a buzogányharcra durlabham (szanszkrit) .a Tizenkét Tanítás: tömör útmutatás . a Buddha apósának jelzője Durvásza (szanszkrit) . a szok ellensége dü juk (ejtett tibeti. írott tibeti dus dzsug) . erkölcstelen. írott tibeti bdud spjod) . Szuppabuddhának.démon.rossz erényű Dutszikjilva (ejtett tibeti) . Milarépa tanítványa. írott tibeti bdud nji) .áldásosztás a duhánról. alapfogalmak düg jal (ejtett tibeti.bezárta Krisna fiát.nehezen elérhető. a karma kagyüpa (karmapa) rend alapítója Dütül csörten (ejtett tibeti) . és Visnu Balaráma nevű formájában szabadította ki. írott tibeti dus kji khor lo) . démon.időköz dü nyi (ejtett tibeti. Szambát Hasztinápurban.Dúrvásza-tartás (hatha jóga) dus 'chod (írott tibeti) .Dükji Khorlo dushéra/dusszéhra (szanszkrit) . a nyolcas csörten-csoport egyike dvábhjám krita (szanszkrit) .nagy.a Mara felett aratott győzelem.Kálacsakra Düszum Kjempa (ejtett tibeti.sz. Sakuntalá férje dusz gszum mkhjen po (írott tibeti) .ducö dus dzsug (írott tibeti) . hirtelen haragú szent dúrvászászana (szanszkrit) .rossz.démonkirály dühenolás (jiddis) . írott tibeti dusz gszum mkhdzsen po) tibeti szerzetes (i.mindkettő (önmaga és más) által okozott dvábhjámut páda (szanszkrit) .nektár dü csö (ejtett tibeti.3 fokozatú érvelési módszer logikai kérdések megvitatásához.

kilépés az ellentétek torzításából.kettős természetű lényeg dvajatá (szanszkrit) .egy erdő.Biblia. 11. világkorszakunk. versekkel dúsított szöveg (gejja). műve: Anuvakhjájana.város. 1238-1317).bronzkor.szigetszülette Vjásza Dvaita (szanszkrit) .a 3.védánta iskola. verses mondások (gáthá). csökken a lemondás és a tisztaság. egy tanítás közlése hasonlat segítségével (udána). Madhávácsárja dvaití bháva (szanszkrit) . alapítója Srípati (i. Brahmá szútra kommentár dvaitádvaita (szanszkrit) . juga Dvápara juga (szanszkrit) .zászlórúd D'várim (héber) .ajtónálló szobrok a hindu templomokban dvárasambha (szanszkrit) . amelyben a Buddha is szereplő (dzsátaka).életkorhoz kötött teendők rendje . tanító történet a Buddha életéből (avadána). védánta iskola. tanító történetek. műve: Védántaparidzsáta szaurabha.a két nemzőszerv találkozásának kultikus ábrázolása dvandva (szanszkrit) . az oksági törvény fokozatai (nidána). A tóraismétlés könyve dvármásramavarna (szanszkrit) . elemzések (vaidalja).az ékádasí hindu ünnep utáni reggel. uralkodik a mohóság.kettősség dvajendrijá szamápatti (szanszkrit) .000 földi évig tart. a dharmákkal kapcsolatos komoly utasítások (upadésa) dvádasin (szanszkrit) . itt tartózkodott Krisna 16. Brahmá szútra kommentár. a paripurna állapota dvápara (szanszkrit) . az emberek ezer évig élnek Dváraka (szanszkrit) . sz.dualizmus. alapítója Nimbárka (i. 1350-1410). a „Mert megmondatott”-tal kezdődő mondások (itijukta). a zavart tudatosság elhárítása (adbhutadharma). 864. alapítója Madhva (i. Visva-karmá építette dvárapana (szanszkrit) . első számú feleségével 28 éves korától kezdve. Brahmá szútra kommentár dvaitádvaita váda (szanszkrit) . műve: Sríkárabhásja. a kegyesség elmúlásával egyre több lesz a bűn.védánta iskola. a Buddha beszédeinek magyarázatai (vjákarana).sz. ilyenkor gabonafélét kell enni Dvaipánja (szanszkrit) .sz.ellentétpárok dvandvaatítha (szanszkrit) .sz.108 feleségével és Rukminíval. kettősség dvaita védánta (szanszkrit) .(szútra).). a mi 3.

írott tibeti rdzogs rim) .közepes világegyetem. nemtetszés.lóka 'dzig rten gsum (írott tibeti) . ellenszenv. két ukkalai kereskedő (Tapussza.32 testrész (ákára). írott tibeti) . írott tibeti) .a 3 világ (sa bla.harag. Bhalluka) dvi (szanszkrit) . tibeti iskola .molekula dvidzsa (szanszkrit) . írott tibeti ze sdang) . a 3 méreg és az 5 erős méreg egyike.ze 'dzam bu gling (írott tibeti) . délen a Dzsambugyümölcsű. sa steng. konceptualitás nélküli meditációs módszer. keleten a Tisztatestű. középen a Szuméru.a 2. jelképe a zöld kígyó dvévácsika (páli) . hím hibrid dzo grim (ejtett tibeti. északon a Kellemetlen Hangúak dvipáda kaundinjászana (szanszkrit) . de sokszor csak a bráhminok. gyűlölet.kétlábas fordított bottartás (hatha jóga) dviszáhaszromadhja mólóka dhátu (szanszkrit.kellemetlen dvésa/kródha (szanszkrit.kettős folyamodású laikus hívő.kétkezes kar-tartás (hatha jóga) dvípa (szanszkrit.jak és szarvasmarha kereszteződése. meditációs gyakorlat Dvédhávitakka szutta (páli) . a négyből az első 3 kaszt. sa 'og). írott tibeti mdzo) . egymillió világból áll. undor. nyugaton a Kívánságteljeítő Teheneké.dzok cshen.Tendzin Gyaco dzo (ejtett tibeti. ásrama dvihaszta bhudzsászana (szanszkrit) .2 dvianuka (szanszkrit) .Kétféle vitakka szútra (Tripitaka Szútra-pitaka) dvéha (szanszkrit) .dvattimszákára (páli) .mindkét lábas Kaundinja-tartás (hatha jóga) dvipáda shírsászana (szanszkrit) .világszigetek. elmélyülés szintje 'dzad (írotttibeti) . a testre irányuló töprengés.mindkét lábfej-tartás (hatha jóga). aki csak a Buddhához és a Tanhoz folyamodik.a beteljesítés fokozata a Kálacsakra meditációban 'dzogs cshen (ejtett. a szerzetességhez még nem. kínai zhong qian shi jie) . 3 szint (sza gszum) 'dzin rgya mcho (kínai) .kétszer született. jóga nidrászana dvipáda viparíta dandászana (szanszkrit) .Dzsambudvipa dzig rten (írott tibeti) . ezer kis világegyetem alkotja dvitíja dhjána bhúmi (szanszkrit) .

526ban halt meg. összekapcsolódás Dzsagannátha (szanszkrit) .kolostor dzong pön (ejtett tibeti. férfi jellegű (pho. nőstény hibrid dzs gsum (írott tibeti) . nyugat. bátyja Baladéva.nyugalom dzsala (szanszkrit) . írott tibeti) . asztéja (sohasem lopni). Krisna másik neve. az AUM-ból az A dzsainizmus (szanszkrit. állatövi jegy. szatja (igazmondás).a három idő dzsa (ejtett tibeti. ritkán említett . nulla Dzsálandhara (szanszkrit) .dzómicu (japán) .az alsó világrészek buddhája dzsada (szanszkrit) . 1.tibeti iskola dzö (ejtett. állzár (hatha jóga) dzsálini prabhá kumára bódhiszattva (szanszkrit) . a szthula saríra része dzsaladharapatha (szanszkrit) . hármasban ábrázolják dzsagat (szanszkrit) . i. írott tibeti bdzsa) . utolsó személye (Vardhamána Mahávíra) kb. nem ismerik el a Védákat.több faluból álló uradalom vezetője Dzongcsenpa (ejtett tibeti) .e.Szindhu királya. az anyag folyékony állapota.abhidharma pitaka dzumo (ejtett tibeti) jak és szarvasmarha kereszteződése.az emberi karma.sz. ajanamsza Dzsacsahprábha buddha (szanszkrit) .az Univerzum Ura.vallás.a tökéletesség alsó fokán álló bódhiszattva (kínai vang ming). ellenőrzés Dzsajadratha (szanszkrit) . 5 fogadalma: ahimszá az élet minden területén. 24 tanítóból álló sor (tirthankara).a jak és a szarvasmarha kereszteződése dzong (ejtett tibeti) .öntudat-nélküliség. hisznek az újratestesülésben. a 10. írott tibeti rgdzsal ba pa) .város a Pandzsábban. brahmácsarja (nemi önmegtartóztatás) aparigraha (lemondás a tulajdonról). jang). az i. tiszteletére rendezik évenként a szekérfesztivált. század végén a Kaniska vezette zsinat helye dzsálandhara bandha (szanszkrit) .madár.győzelem.háló-szorítás (hatha jóga). írott tibeti rdzong dpon) .víz. Adinát követői.tengeri utatás. húga Szubhadra. az aprákrita karma követ-kezménye dzsaja (szanszkrit) . fém.éber állapot. élővilág dzságrata avaszthá (szanszkrit) .a déli világrész buddhája Dzsacsas buddha (szanszkrit) .kevert iskola dzomo (ejtett tibeti) . a megszabaduláshoz a tirthankarák útját kell követni dzsaiva karma (szanszkrit) .lények. Duhsalá férje dzsaku (japán) .

nevét a Kailász-hegy melletti Mánaszarovar-tó partján növő fa gyümölcséről kapta.újraszületés.ember dzsána márga (szanszkrit) . ha a termése a vízbe hullik. a felismerés egzisztenciális megtapasztalása dzsána pada/mahá dzsana pada (szanszkrit) . erre a szigetre a legcsekélyebb érdemek alapján emberként születünk. továbblétesülés . ksatrija monarchiák vagy köztársaságok Dzsanaka (szanszkrit) . évezred). régen többet. 8. Tanisz dzsana (szanszkrit) .Abhimanju unokája dzsánaszja ánantjam (szanszkrit) . „dzsam” hangot hallat. dalai láma (i. 1758-1804) Dzsan (egyiptomi) . a világhegy (Meru) körüli háromszög alakú déli földrész.az ismeret végtelensége Dzsang (ejtett tibeti) .vang ming Dzsaliniprabha buddha (szanszkrit) . Szítá nevelőapja Dzsanamédzsaja (szanszkrit) .kisebb. majd buddha lesz.zacskó őrölt fűvel töltve (talán narkotikumot okozókkal). Amitábha kísérője Dzsamphel Gyaco (ejtett tibeti) .a Dzsambufa (rózsa-alma /Eugenia jambolana/) földje.a tudás útja.sz. az emberek itt a legalacsonyabbak. ejtett tibeti Dzambuling. többnyire hegyvidéki országok (i. 2 alföldrésze a Csámara és az Avacsámara Dzsampa (ejtett tibeti) . az érzéki világ 6.tibeti határvidéki nép. manapság száz év körüli időt élnek. rajta gyémánttrónuson (Vadzsrászana) ül az a bódhiszattva.Vidéha királya i. a többi arannyá változik. tulajdonképpen India.a 8. sz. a szamádhi elérésének eszköze Dzsambhala (szanszkrit) . Je mon fia dzsang csup szem pá (ejtett tibeti) . a szellemlények rádzsájának birodalma.e. írott tibeti 'dzam bu gling. alatta van a 8 jeges és a 8 tüzes pokol.Visnu Parasuráma alakú inkarnációjának apja Dzsámbaván (szanszkrit) . a termések egy részét megeszik a tó sárkányai.bódhiszattva dzsanma (szanszkrit) . kínai Yan fu ti) .Szeretetteli. a látás ösvénye. aki arhat.bódhiszattva.Zoán.a medve-nép királya dzsambha ósadhi (szanszkrit) .az északi világrész buddhája Dzsamadagni (szanszkrit) . körül a Mahábháratában. a világkorszak végére tíz év lesz az átlagos életkor.a bőség istene Dzsambudvípa (szanszkrit. a formavilág 17 és a forma nélküli világ 4 mennyországa. Maitréja jelzője Dzsampejang (ejtett tibeti) .dzsálini prabhákumára (szanszkrit) . 1.e.

madár. amelyben a Buddha is szereplő.térd-fej-tartás (hatha jóga) dzsányána mudrá (szanszkrit) .gyorsaság. páli) .Magadha királya dzsarok (ejtett tibeti. segítségül ima-füzért használnak (108+1 szemű). a dvádasángasászana 7.a mantra halk. hanyatlás. a hindu varnán belüli szűkebb csoport. felismerés. a 11.Dasaratha papja dzsavana (szanszkrit) . a tibeti 108 szemes dzsará (szanszkrit) . filozófia Dzsecün Milarépa (ejtett tibeti.a hasat körbefordító-tartás (hatha jóga) dzsatharagni (szanszkrit) . mestere Marpa .születésregék (a jövendő Buddha előéletei.a születéskor végzett hindu szertartás a horoszkópkészítéssel együtt Dzsatáju (szanszkrit) .öregedés.öregség. elmúlás.érzékelő képesség dzsapa (szanszkrit) . része dzsathara parivartan ászana (szanszkrit) . aki megpróbálta megakadályozni Szíta elrablását. s közben halálosan megsebesült Dzsátaka (szanszkrit) . tanító történetek. a 12. olvasó.átmeneti kollégium.az alsó világrészek buddhája dzsata karman szanszkára (szanszkrit) . 5 megrendülés a jógában a dzshána előtt. 64 rudráksa bogyóból készül.megismerő kéztartás dzsányánendríja (szanszkrit) . írott tibeti bja rog) . a páli kánonban 550 ilyen történet van (másutt 547). avidjá Dzsarászandha (szanszkrit) . írott tibeti rje btsun mi la ras pa) .az emésztés tüze a gyomorban. nidána dzsarájudzsa (szanszkrit) .a dzsiva anyaméhből született létfokozata. állatmesék).holló Dzsashaprabava buddha (szanszkrit) . tudatosulás dzse (ejtett tibeti) . ájur véda dzsáti (szanszkrit.sz. halál. 1052-1135). a Krisna-tudat tagjainak meditációs eszköze.születés.dzsanmástamí (szanszkrit) .a kargyüpa irányzat alapítója (i. augusztus-szeptember 2 sötét hetének 8. tagjai egymás között házasodnak (Indián kívüli szóval = kaszt. nidána. a mantra jóga gyakorlata dzsapa málá (páli) . a varna rendszer alcsoportjai.Krisna megjelenésének ünnepe. folyamatos ismétlése. hibásnak megállapított ellenvetés dzsáti laksana (szanszkrit) . dzsará marana (szanszkrit) . vagyis újraszületés a szamszárában. portugál). keletkezés.keletkezés-alkotás-létrehozás Dzsávalí (szanszkrit) .mormolófüzer. napja dzsánu shírsászana (szanszkrit) .

ízlelő képesség.Rádhá és Krisna ünnepe. 580 körül a Ning po meletti T'ien t'ai hegyen Dzsih pen (kínai) . monolit dzsico (japán) .dzsed-oszlop (egyiptomi) . medi-táció. sz. napján dzsi (ejtett tibeti.mantrák Dzséta (szanszkrit) .Triszong Decen belügyminisztere dzsén jen (kínai) .Nippon dzsihad (iszlám) . Däniken szerint elektromos szigetelő. egyik magyarázatát Hérodotosz írja le: e szerint Ozírisz hátgerince. a gyermekek védelmezője Dzsidzsó (japán) . pihenőkert Srávaszti közelében. hi = megvédeni a szenvedéstől) dzsihvá ájatana (szanszkrit) . harc Isten útján dzsihi (japán) .fordító Nankingban (dolgozott i. vásárolt meg Dzséta hercegtől a buddhista közösség számára dzshána (szanszkrit) .együttérzés (dzsi = boldogságot ad. tőle vásárolta Szudatta Anátha pindika a Dzsétavana áramát Dzsétavana áráma (szanszkrit.sinto isten. védelmi adó.nagyszerűség. rendkívül elterjedt jelkép. szanszkrit lokapála) .fejadó.a 28 holdistennő Dzsih dzs'ien (kínai) . méltóság. eredete már az egyiptomiaknak is a múlt titka volt. nyelv.az elmélyült meditáció kéztartása dzshulanjátrá (szanszkrit) .az ízlelés egymásra ható mezeje dzsihvá dhátu (szanszkrit) . amelyet egy gazdag kereskedő.sz. 223-253) Dzsih i (kínai) . a királyt megfiatalító jubileumi ünnepség (heb szed) egyik fontos állomása volt a dzsed-oszlop felállítása Dzsekundag (ejtett tibeti) . intuitív tudatállapot dzshána mudra (szanszkrit) . az 5 érzéki képesség egyike Dzsi-iskola (japán) .pusztítás dzsig ten kjong (ejtett tibeti. írott tibeti 'dzsig rten skjong. Szudattanáthapindaka (Védtelenek Támasza).módszer. az elmélkedés módja.fáradozás.a Győzedelmes herceg ligete. melyet a különböző történelmi isz-lám államokban a zsidók és a keresztények fizettek az államnak . elmélyülés. július-augusztus hónap 2 fényes hetének 3.ízlelhető alkotóelem dzsihvá indríja (szanszkrit) .kószalai herceg. írott tibeti brjid) .a tendai iskola alapítója i. írott tibeti rgjal bu rgjal bjed kji chal) .zen mester dzsig nyi (ejtett tibeti) .a tartósság szimbóluma.Amida bucu dzsijah (iszlám) .

szakasza Dzsinamitra (szanszkrit) . a sinto szertartások kötött részei: megtisztulás.Viráta udvari birkózóbajnoka dzsin kang (kínai) . Vardhamána Mahávíra (i. az istenek lakhelye dzsindzsa dzsingú (japán) . méreteiben is hatalmas sinto szentély Dzsinne oso isu (japán) .Győztes. adományok átadása és imádás.e.tendai mester dzsikata (japán) . 668-770): Sen hui legendáinak gyűjteménye Dzsinnó sótóki (japán) .független geiko Dzsimbikagráma (szanszkrit) . isteni harcos.sz. kb.Az isteni császárok törvényes örökösödésének története.sz.Amateraszu unokájának dédunokája.sz.a sinto szentély építése előtt az alap kiásásának szertartása. hanem csak állami kultusz 1946ig dzsingú (japán) . itt lett dzsina Vardhamána Dzsimmu tennó (japán Acuta) . ilyenkor kiengesztelik a helyi kamit. az egyéni lélek. (ld. a császárok (egyben Japán) isteni eredete a sinto szerint dzsiriki (japán) . 685660). században dzsincsinszai (japán) . szerkesztette Kitabatake Csikafusza (i.saját erőből megszabadulni.Dzsikaku (japán) .sz. a dzsainizmus alapítója.e. közös étkezés dzsindzsa (japán) .irányított élőlény. Japán első mitikus császára (i.nagy múltú. ettől élő a test. 9.Kataku Dzsinne (i. 599-527). a halandó ember.dordzse. a singon ricu alapítója dzsiva (szanszkrit) .indiai tanító Tibetben az i. 1889-től nem vallás (Meidzsi-alkotmány).születési bizonylat Dzsiun (japán) . a Buddha egyik neve is dzsina mátradhárana (szanszkrit) .singon mester.olyan szentély. az Ísvara része egyéni személyiséggel.hangszeres és énekes geiko dzsimae (japán) . vadzsra Dzsina (szanszkrit) .sinto szentély. és meghívják a jövendő szentély kamiját. kérések és imádságok.a síla kála 10. ő örökölte Amateraszu jelképeit: a nyolcszögletű sárgaréz tükör az Isze-szentélyben.szentélysintoizmus. az emberek cselekedeteik és vágyaik szerint .falu Vidéhában. tariki) dzsitávada (szanszkrit) . amely közvetlenül a császárhoz kapcsolódik dzsindzsa sinto (japán) . a kard az Acuta-szentélyben és az ékszer a Császári Palotában van. az anyagban megjelenő purusa. 1293-1354). égi uralkodó Dzsimúta (szanszkrit) . i.

parátpará.egyéni lélek dzsívita (szanszkrit) .sz.a Tisztaság Földje. az 5. burkai: ánandamaja.létrehozó karma. élő test dzsiva jántrika pítha (szanszkrit) . érzelmekben létre-jövő erők Dzsívaka (szanszkrit) . a súnjata után van még az abszolút létezés. szerves összetevő.Bimbiszára rádzsa házasságon kívül született fia. madhjama.a Tisztaság Földjének Új Szektája. felmentés a katonáskodás alól dzsjaista (szanszkrit) . pszichikai energia dzsizjah (iszlám) . Amida buddhizmus .a szertartások megfelelő időpontjának meghatá-rozásához szükséges csillagászati leírások a védángán belül dzsnaka kamma (páli) . szatpadá.Szálavatí fia dzsívan mukta (szanszkrit) . vidnyánamaja. kilépés a szamszárából dzsívátman (szanszkrit) . szannjászadá. a független és örök valóság. ánandapadá. 14 létfokozat: avidjá = udviddzsa. dzsarájudzsa. lílonmukti.összpontosítás.az elmélyülésben a belső világosság szem-lélése dzsjótir linga (szanszkrit) .élőlény.kapnak testet. pránajáma.hindu május dzsjótihstóma (szanszkrit) . adhama.tibeti vallási irányzat. Bimbiszára unokája.a szellemi élet dzsívita indríja (szanszkrit) . Amida-buddhizmus.lekicsinylő büszkeség dzso nang pa (ejtett tibeti) . uttama. Abhaja fia.speciális adó a vallási kisebbségeknek. jógadá. Amida bucu Dzsódo Sinsu (japán) . kiszabadult a körforgásból dzsívan mukti (szanszkrit) . alapította Sin-ran (i. manómaja.felszabadult állapot. 1173-1263). dhjána dzsjótir dhjána (szanszkrit) .aki már ebben az életben elérte a móksát. amely a halálkor túlsúlyban van dzsnamána (szanszkrit) .fény-dicsőítés. szóma-áldozat dzsjótir (szanszkrit) . andadzsa.a gondolatokban. orvos Dzsívaka szutta (páli) .életerő képesség. annamaja dzsiva déha (szanszkrit) . vidjá = dnyánadá.Középső Gyűjtemény 55. dalai láma betiltotta Dzsódo (japán) .12 nem emberi kéz által készített (önmegnyilvánult) Siva jelkép dzsjótisa (szanszkrit) . Dzsívakát (szanszkrit) . szvé-dadzsa.

tiszta tanítás. a Tóra-tekercs két rúdja. írott tibeti szbjor nji) .kollektív öngyilkosság Dzsurdzsin (japán) .egyesülés dzsorva drug (ejtett tibeti. évezredtől i. amire felcsavarják Échá (héber) . Szongcen Gampo építtette nepáli felesége tiszteletére. Hórusz isten egyik fő kultuszhelye egér órája (kínai) .Fukurikudzsu dzsvana csitta (szanszkrit) .város Felső-Egyiptomban. 4.a naptáron alapuló elemek bön asztrológiája dzsung va (ejtett tibeti.zen mester (i. víz /cshu/) dzsunsi (japán) . nagyjából félúton Luxor és Asszuán között. föld /sza/. 3.tiszta iskola dzsung ci (ejtett tibeti.durgati Edfu (egyiptomi) . a halászat sinto istene ebosi (japán) .23-01 . Jeremiás siralmai edao (kínai) .az erő legyőzése hajlékonysággal dzsummicu (japán) .bön dzsómon kultúra (japán) .az anyagi gyarapodás.az élet fája. eredeti neve Rasza Trulnang Cuglakhang: kecske-föld csodás temploma dzsol bon (ejtett tibeti) . századig élő ősi kultúra. írott tibeti) .a lhászai főtemplom. 778-897) Dzsósú Szaszaki (japán) . tűz /me/.az i. írott tibeti 'bjung ba) . Amida Bucu 'dzsog po (ejtett tibeti) .rinzai zen mester Dzsrimbikagáma (szanszkrit) . írott tibeti 'bjung rcis) . itt lett dzsina Vardhamána dzsu thig (ejtett.sz. írott tibeti 'bdzsor ba drug) . tibeti vallási irányzat Dzsokhang (ejtett tibeti) . a sinto egyik gyökere dzsor nyi (ejtett tibeti.Biblia.e.e.cukornád nedve vízzel Ebiszu (japán) .falu Vidéhában Vészálí mellett.sinto papok fekete süvege éc ha hájim (héber) .ösztönző gondolati momentum E eau sirop (vodu) .Nanda Takszaka dzsok csen pa (ejtett tibeti) .a nagy tökéletesség.dzsódomon (japán) . fém /chak/.bön szertartás a Balcsen geköt jelképező kötéldarabokkal dzsudo (japán) . kínai Csao csou Cung sen) . az Amida-iskola.5 elem (fa /sing/.egy Kálacsakra tanítás Dzsósú Dzsúsin (japán.

hindu böjt.képecskék. tartózkodás a gabona és a hüvelyesek fogyasztásától ékágra (szanszkrit. Bódhidarma tanítványa.az azonos test és azonos felfogás tudatszintje ékabháva (szanszkrit) . azok a tanítványok.sz. majd tanítvány a kínai Tien tai-hegyen.a szülés istennője eiresioné (görög) .egy kocsi.az elmeműködés egyhegyűsége. hogy bizonyítsa őszinteségét mestere előtt éka (szanszkrit) . a nihszvabháva: 1. Hakatában felépítette a Sófukudzsi kolostort (i. tanítása a pátriárkákig és így Bódhidarmáig megy vissza.a 11. a tagadandó tárgyak felismerése .(i.gyapjúba takart olaj. az iskola neve (rinzai) Li csi nevének japán olvasata éitheoi (görög) .1 éhi bhikku (páli) . figyelés egyetlen pontra. a Tendai-szekta tagja.zen templom. 1194).az istenek alakja Eihei dzsi (japán) . koszorú Eiszai Myoan Zendzsi (japán) . Ganésa egyik neve ékádasí (szanszkrit) . írott tibeti 'dun pa rtse gcig tu) .egy város Ékadanta (szanszkrit) . 1145-1215).egykezes kar-tartás (hatha jóga) éka jána (szanszkrit) . havonta kétszer: az újhold utáni és a telihold utáni 11. a buddhaság az egyetlen végső cél éka kájaika szamdzsnyi (szanszkrit) . kínai Huj kó) .egylétűség (egység) Ékacsakra (szanszkrit) . kínai pátriárka.egyagyarú.(i.sz.ehád (héber) . szerzetes”. az elme összpontosítása. nap. aki levágta karját. dhjána ékánéka vijuktatva (szanszkrit) az egységet hirdető/tagadó felfogások különválasztása. napon.„jöjj.sz. a két alapvető zen-iskola egyikének megalapítója. akiket a Buddha hívott meg eidólon (görög) .és babérágakból álló köteg. amelyet Dógen alapított Eileithyia (görög) .egy éka csitta kkhanika (szanszkrit) egy gondolatmomentumra kiterjedő időtől független okság éka haszta bhudzsászana (szanszkrit) . 487-593) a 2. a Kennin templom apátja.nőtlen ifjak ejsesz hájil (héber) . amelyek a világközökben (intermundia) leválnak az istenekről eidos (görög) .derék asszony Eka (japán.

emléktár ékatva (szanszkrit. amelynél elkülönül az átman és az 5 halmazról alkotott felfogás (ékatva vijukta viniscsaja marma).szent béke ékíbháva (szanszkrit) .egylábas Kaundinja-tartás (hatha jóga) ékapáda rádzsakapótászana (szanszkrit) . amelynél elkülönül az átman és az 5 halmaz nem-egységéről alkotott felfogás (anékatva vijukta viniscsaja marma) ékapáda bakászana (szanszkrit) . az egyöntetűség felismerése (vjápti-viniscsaja marma). a nihszvabháva 3.Artemis Elaphébolos hónapja (a 9.egyhegyűvé válás ekphora (görög) . a pont felismerése. a pont felismerése.egylábas nyújtózó pávatartás (hatha jóga) ékapáda viparíta dandászana (szanszkrit) .lányok avatási ünnepe Krétán.azonosság. amelynél elkülönül az átman és az 5 halmazról alkotott felfogás.azonosság ékótíkarana (szanszkrit) . 3. foka Ekdysia (görög) .felemelt egylábas íjtartás (hatha jóga) ékapáda uttána majúrászana (szanszkrit) . Létó templomában ekecheiria (görög) . írott tibeti gcig) . egység.egylábas fej-tartás (hatha jóga) ékapáda gálavászana (szanszkrit) . 4.(nisédhja viniscsaja marma).egylábas fej-tartás (hatha jóga) ékapáda szarvángászana (szanszkrit) .az átman és az 5 halmaz egységéről alkotott felfogás elkülönülési pontja.arany és ezüst gyakran természetes ötvözete.halottkísérés Elaphébolion (görög) . egységes egész ékatva vijukta viniscsaja marma (szanszkrit) .egylábas gólya-tartás (hatha jóga) ékapáda dhírsászana (szanszkrit) . . 2.egylábas galambrádzsatartás (hatha jóga) ékapáda shírsászana (szanszkrit) .a pont felismerése.egylábas Gálava-tartás (hatha jóga) ékapáda kaundinjászana (szanszkrit) .egylábas fordított bottartás (hatha jóga) ékarúpatva (szanszkrit) .egylábas teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) ékapáda szétubandha szarvángászana (szanszkrit) .) a tavaszforduló idején elektrum (egyiptomi) . ékánéka vijuktatva ékatva vijukta viniscsaja marma (szanszkrit) .egylábas hídképzés teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) ékapáda úrdhva dhanurászana (szanszkrit) .

éberség.lustaság. lókép. 10.innen származik az anyagi részecske neve is).hit. eredetileg lovat ajándékoztak. izgatottságfásultság. amelyeket az emberek a sinto szentélyekre vagy azok köré helyeznek el.amelyben az aranytartalom 50 % körüli. gyakorlottság elmélyülést akadályozó 5 hiba .sinto liturgikus szövegeket tartalmazó könyv (talán i. 1720-1796) vilnai tanító (gáon).kézzel tekerhető vízszintes tekercskép en tu (kínai) .sz. szép fényű. igyekezet. erőfeszítés. dekoratív fém Elephantine (egyiptomi) . ez a teremtés utáni első istenek csoportja.egyezség. ügyesség.sz. fogadalmi tábla. sz. . ez a latinban elektrum. amely valakit egy ártó szellemhez köt Engisiki (japán) . éberség.Démétér ünnepe Boédromión hó-nap 13-án (Athén) Elijáhu (héber) . mivel az ezüst ára csak jóval az időszámításunk kezdete után csökkent számottevően az arany ára alá. később lószobrot.kerek ülőpárna engagement (vodu) . a haszidizmus ellensége ellenszer (8) az elmélyülést akadályozó hibák megszüntetésére . a szerzetessé válás egyik módja Kínában en za (japán) . Ozírisz.haláleset utáni tisztító szertartás Argosban enneád (egyiptomi) . Nut.) Engo Kokugon (japán) . a teremtő családja.császári kegy. mint a tisztább aranyé.siker a tanulásban. Heliopoliszi Kilencség.tanulás.Asszuán eleusisi Kis Misztériumok (görög) . az ellenszerek túlzott alkalmazása elul (héber) . figyelem. figyelem. megnyugtatás elmélyülés 6 eszköze . ma csak táblácskát emakimono (japán) . gondolkodás. akarat. Geb. Atum.augusztus-szeptember ema (japán gokaku) . Tagjai: Atum. az elektrum értéke az ókorban nagyjából azonos volt. a legfontosabb enneád az ún. Su.Dionysos ünnepe Anthestérión hónapban Agraiban (Athén) eleusisi Nagy Misztériumok (görög) . mivel könynyen megmunkálható.(i. Ízisz. feledékenység.Illés próféta Elijáhu Kremer (héber) . az ellenszerek nem alkalmazása. elektrumot gyakran használtak.isteni kilencség. alkalmazás.Hekigan roku enknisma (görög) . a nevét borostyán sárga színéről kapta (a borostyán görögül elektron . Tefnut.

mi a jó és mi a rossz. a szégyenérzet képessége.hit. a lényeket milyen vágyak és erkölcsök vezetik.Nephtysz) Ennin (japán) . a lények milyen képességekkel rendelkeznek.szent tárgyak er si wu ti (kínai) . tudja: 1. a teológia szerint Atum egymaga nemzette az első istenpárt. mi a létezés vége és a nirvána. az i.Széth és Nephtisz.panycsavimsatittva eranos (görög) . 2.sz. lelkiismeret.Ozírisz. 10. 7.eljegyzés erythinos (görög) .ami a Buddhának van. kínai Huj neng) zen mester (i. a lények milyen helyzetben vannak. egészséges állapot (11) .az ígéret földje Erechtheión (görög) .az a nap. péntek erikae (japán) . 3. i.katonaköteles korú fiú (Athén) Epidauria (görög) . .templom az Akropolison.zen mester epainos (görög) .a kimonó nyakrésze. 638-713). itt őrizték Athéné Polias szobrát erev sabat (héber) . 5. 9.a szerelem istene erő . a törvények mit szabályoznak.hálaima.sz.fúriák Eris (görög) . a lények karmáját. miként lehet megszüntetni az illúziót (májá) éruszin (héber) .isteni megjelenés eponymia (görög) . 793-864). Széth . 8. a 6. 838-840 között kínai utazásán kéziratokat gyűjtött. a geikónak fehér Erós (görög) . az ő gyermekeik Geb és Nut. az elmélyedés (szamádhi) különböző szintjeit. amikor a maikóból geiko lesz Erinnüszök (görög) .baráti lakoma Erebos (görög) . illetve házastársak is egyben (Ízisz . mi az oka a jónak és a rossznak. Saicso tanítványa (i.a sötét alvilág istene erec Jiszráél (héber) . kínai pátriárka enthusiasmos (görög) .sz.a versengés és viszály istennője erisz (japán) . 6.tanult szerzetes. Sut és Tefnutot. dicsőítő ima ephébos (görög) .tengeri hal (?Pagellus erythrinus) érzelem. a maikónak vörös. a többi 4 isten pedig egymásnak édestestvére.szombat előnapja.Asklépios ünnepe Boédromion 17-én epiphania (görög) . 4. 843-as taoista vallásüldözés legfontosabb forrása Eno (japán.sz.megszállottság Enzui (japán) .az istenek nevei epopteia (görög) . függőségmentesség.

a világ Fenntartója. sehehejánu vökijmánu vöhigiánu lazmán hazé. a világ királya. Elohénu meleh haolám. és szükségletüket is előteremted. lelkiismeretesség eschara (görög) .egy bráhman etam mama (páli) .menet. Baruh hé haolamim. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu al-nötilát jadájim. és megéretted velünk ezt a mai napot. elevenség. Örökkévaló Istenünk.novembertől márciusig essének (görög) . és megparancsoltad nekünk a kéz leöblítését. étel és ital előtt (ha nincs kenyér): Baruh atá Adonáj. Örökkévaló Istenünk.középen lyukas oltár az italáldozatnak escorte (vodu) . a tévedés hiánya. boré míné mezonot. buzgóság. a mána igazolása eszomeattá (páli) . aki törvényeiddel megszenteltél. loák csoportja.az ókori Etiópia területe máshol helyezkedett el. ha nincs kenyér. Örökkévaló Istenünk. akinek szavára jött létre minden. a világ királya.).ez vagyok én. hamocí lehem min-haárec. a negyedik kataraktától délre húzódó rész neve volt. déligyümölcs és tésztaféle: Baruh atá Adonáj. a világ királya. aki különféle étkeket teremtett.ez az én énem. (Áldott légy. a világ királya. (Áldott légy.Biblia.). Elohánu meleh haolám. Elohénu meleh haolám. Örökkévaló Istenünk. új gyümölcsnél és örömteli eseménynél: Baruh atá Adonáj.az ephesosi Artemis papjai eszohamaszmi (páli) .). Eszter Eszukári (szanszkrit) . boré nöfasot rabot vöheszronám al-kol-má sebarátá.a kenyér áldása: Baruh atá Adonáj. életerő. bor. Elohénu meleh haolám. a kézleöntés áldása: Baruh atá Adonáj.).ez az enyém. kiegyensúlyozottság. aki előteremtetted a kenyeret a földből. aki életben tartottál és fenntartottál bennünket.). (Áldott légy. fán termő gyümölcs előtt: Baruh atá . a tanhá igazolása Etiópia (egyiptomi) . löhahajot bahem nefes kol-háj. Örökkévaló Istenünk. ami egy fontos loát kísér esős évszak (görög) . sehakol níje bidvaró. szőlő.gyűlöletmentesség. hogy fenntartsd valamennyi létezőt. a világ királya. aki számos élőlényt teremtettél.). mint a mai: kb. Örökkévaló Istenünk. az ókori Etiópiát görögösen Aithiópiának is nevezik étkezési imák (héber) . (Áldott légy. Áldott vagy. tésztaféle előtt: Baruh atá Adonáj. a világ királya. (Áldott légy. Elohénu meleh haolám. a ditthi igazolása Esztér (héber) . (Áldott légy. Elohánu meleh haolám.

Széthi gurnai temploma.kérés. mert Ő táplál és tart fenn mindent. Medinet Habu és III.-3. Áldott légy. kí hú zán umöfarnész lakol uméhin mazon löhol-birjotáv aser bará. Elohénu meleh haolám. élelmet szolgáltatva minden teremtménye számára.boldog ember euhémerizmus (görög) . 4.).jó íz. hazán et-haolám kuló bihvodó böhén. Örökkévaló Istenünk.Euhémeros (i. hazán ethakol. az Erinnüszök eufemisztikus neve eusebeia (görög) . amelyeket megalkotott. sz.sűrű leves etrog (héber) .e. Örökkévaló Istenünk. Amenhotep teljesen elpusztult temploma. Örökkévaló Istenünk.ekképpen. újbirodalmi halotti templomok. szeretettel és irgalommal. ismeri a Tórát és a szellemében él. melynek bejáratát a Memnón-szobrok díszítették . ima Eumeniszek (görög) .). cédrus(citrus)alma (szukkotkor az ünnepi csokorban) ettávatá (szanszkrit) . legjelentősebbek közülük I. a világ királya. jó illat. Baruh atá Adonáj. Elohénu meleh haolám. mert örökké tart a szeretete.nyájasak.a thébai nekropoliszhoz kapcsolódó. böheszed uvörahamim. étkezés utáni ima: Baruh atá Adonáj. Elohénu meleh haolám boré prí haadamá. boré prí hagáfen. a világ királya. aki megteremti a szőlőtő gyümölcsét. Elohénu meleh haolám.Adonáj. Uvtovó hagadol tamid ló-haszár lánu vöál-jehszár lánu mazom löolám vaed baavur smó hagadol. aki megteremti a föld gyümölcsét. aki megteremti a fa gyümölcsét. a világ királya. a Ramesszeum. boré prí haéc. a világ királya. aki jóságában ellátja az egész világot kegyelemmel. Örökkévaló Istenünk. (Áldott légy. földi (vagy bokron termő) gyümölcs előtt: Baruh atá Adonáj. Örökkévaló.). az Ő nagy neve kedvéért. (Áldott légy.) etnos (görög) . rámutató magyarázat eudaimón (görög) . racionális mítoszmagyarázat eukhé (görög) . kí löolám hazdó. (Áldott légy. amelyek NyugatThéba határán húzódnak végig. hú notén lehem löhol-baszár. aki táplálsz minden élőlényt. addig. (Áldott légy. Nagy jósága folytán soha nem hiányzott és ne is hiányozzék számunkra az élelem. Ő ad kenyeret minden élőlénynek.). szőlőből készült ital előtt: Baruh atá Adonáj.theosebeia évmilliók templomai (egyiptomi) .

de vizét a Moitisz-tó biztosítja.kínai buddhista zarándok. a női báj megtestesítője. 7. oázisnak is szokták nevezni. az erények kifogyhatatlan kincstára. eredetileg csak a királyi udvart jelölte. különösen jól termő terület. 8.Vinaja pitaka Fajjúm (egyiptomi) . Amenemhat hawarai téglapiramisa. 3.hua jen pátriárka (i.sz. jelképe a szív Ezrá (héber) . 60 kilométerre. i. dharma. 5. 10.egyiptomi uralkodó.sz. értelme azonos a nanchonnal fáraó (egyiptomi) . nagy kiterjedésű. az Újbirodalom idején olvad össze jelentése a király személyével farizeus (héber) .mélyedés a Nílus nyugati partján.amit egy bódhiszattva tesz: 1. Kairótól kb. amelynek már az ókorban is nagy jelentősége volt. a lények megmentéséért. tan Fa cang (kínai) . az összes lénynek.Biblia.női rész a zsinagógában F fa (kínai) .brahmálóka fang lun si (kínai) . számos ókori nevezetessége közül kiemelkedik Hui hamis piramisa és III. a világgal azonos (dharma dhátu) . érdemek.kínai filozófiai buddhista iskola fah (kínai) . 414-ben megírta utazása történetét fa lun (kínai) . hogy szövegeket és kegytárgyakat gyűjtsön. amely a József-csatornán keresztül a Nílussal van kapcsolatban.törvény. az összes buddháéval azonos.elkülönített fehér korona (egyiptomi) .család.Felső-Egyiptom fehér (valószínűleg ezüstből készült).sz. 9. 6. 2. az elpusztíthatatlan(hit). színe kék.dharma csakra mudra fa sziang (kínai) . a cím a per-aa azaz „nagy ház” kifejezésből alakult ki de a király címei között nem szerepelt. 643-712) Fa hszian (kínai) .disvádin fanmi (vodu) .Ezili fréda (vodu) .tengeri szellem. Ezrá ezrát násim (héber) . 399-ben (65 éves korában) indiai útra indult. 4. Szobek krokodilisten kultuszának legnagyobb központja is Fajjúmban volt fan tian (kínai) . minden helyre eljutó. az ekkéntiség ismertetőjegyei. gömbölyű kúpban végződő koronája felajánlás (10) . a ragaszkodástól és kötelékektől mentes megszabadulás. i.

kertek szegélyezték ilyen feljáróutakat Karnak és Luxor templomai között találunk. csak oldalfalakkal határolt feljáróutak is. legszebbek többek között az „Oroszlánvadászat” paletta és a Narmer-paletta fogadalom (4) .Buddha fo jiao (kínai) . a mai Felső-Egyiptomot inkább Asziutig számítják. a piramisoknál rendszerint fedett feljáróút vezetett a völgytemplomtól a halotti templomig.félelmes napok (héber) . fogadjuk meg. a falakat és mennyezetet domborművekkel. jóm kippur és a köztük lévő tíz nap feljáróút (egyiptomi) .buddha-természet. az abu roasi piramisé 1700 méteres.sztúpa fogadalmi paletta (egyiptomi) . a Középbirodalom idején épültek fedetlen. a feljáróutak nem ritkán igen hosszúak voltak.sztúpa fo xing (kínai) . amely rituális útvonalként szolgált. de a luxori templomok között még hosszabb is ismert Felső-Egyiptom (egyiptomi) .szél és víz. a Nilusvölgy.furiu feng lun (kínai) . a predinasztikus kortól ismeretesek. esetleg ültetett ligetek. Másik fajtájuk a nyitott feljáróút. a szenvedélyek . onnantól északra Közép-Egyiptomnak nevezik fen bie (kínai) .rós ha-sána. hogy mindet megszabadítjuk. amely inkább az Újbirodalomtól jellemző. tathágatagarbha fo zong miao (kínai) .templomokhoz és piramisokhoz vezető. festéssel díszítették. tálcaszerű kőlap. 2. ahol mezőgazdasági termelésre csak a part egy szűk sávjában van lehetőség. Memphisztől az első kataraktáig (tulajdonképpen Asszuánig). díszített út. hogy fogadalmi áldozatként is használták őket. a taoizmuson alapuló módszer a kedvező energiák kiválasztására. ezeknél az oldalfalak elmaradtak. keskeny. a művelethez kialakított kerek mélyedés körül gyakran gazdag díszítéssel. vagy templomokat egymással összekötő kövezett.festék vagy kenőcs kikeverésére szol-gáló. földjóslás Fo (kínai) . az utat szobrok (jellemzően szfinxek).buddhizmus fo si (kínai) . a sivatagi platóba bevágódott folyamvölgy. az érző lények számtalanok.váju mandala feng shui (kínai) .parikalpita feng liu (kínai) . fennmaradásuk és díszítésük azt sugallja.Egyiptom déli része.1.

nyomorúság fu (kínai) . hogy mindtől megszabadulunk. s a templom papjai rituális körülmények között elégetik.sz.fuvola Fujó Dókai (japán. omamuri fudo (japán) .visszavonulás. hogy elérjük földi állapot (8) . általános oltalmazó. 10431118) Fukurikudzsu és Dzsurdzsin (japán) . Mozdulatlan Fényesség király (karddal és kötélhurokkal) fudzsi (japán) .zen mester (i. legtöbbször egy évig érvényes.a mozdulatlan bölcsesség titkos magyarázata Fudó Mjó ó (japán) . dicsőség. fogadjuk meg.egyéni karma-mag Fu jing Tao kaj (kínai) .a tan védelmezője.sinto amulett. a tanítások sokfélék.cél nélküli tudattal való adás. dicstelenség. a kínaiban szokatlan. ami a vu vei. területekre. nem a sem-gondolkodás (sirjó).tűzhely fusirjó (japán) .japán visztéria (Wisteria floribunda) fue (japán) .kötelékei sokfélék.mozdulatlan fudo csi csin mjo roku (japán) .eredet.szélfúvás-vízfolyás.Fujó Dókai Fu shi (kínai) . a Buddha útja elérhetetlen.eltávolításból származó ellenszer furiu (japán. csoportokra vonatkozik. az esztétikai kategóriák összefoglaló neve. 4.nem-gondolkodás.szerzés. kínai feng liu) . általában egy bizonyos időszakra. a Tai huang fuaxir (görög) . fogadjuk meg. sem nem túl a gondolkodáson (hisirjó) (Dógen: Fukenzazengi) fusze (japán) . a szándék nélküli nem-cselekvés révén érhető el fu gugo sudzsi (japán) .a gazdagság és a hosszú élet sinto istene. tulajdonképpen a Tao. a japánban választékos az értelme furora (japán) .elmozdítható válaszfal G .Állatszelídítő. ezért újévkor kicserélik a régi amuletteket.bőrrel bevont bambuszkard gyakorlatozáshoz fúribháva pratipaksa (szanszkrit) . 3. veszteség. a 6 Bölcsesség egyike fuszuma/sódzsi (japán) . fogadjuk meg. szégyen. hogy mindet megismerjük. kínai Fu jing Tao kaj) . boldogság. érdem. spártai fiúk próbatétel előtti ideje fuda (japán) . sicsifukudzsin fukuro sinai (japán) .

mahájána összeszedettségi gyakorlat gahapati/grihaszpati (páli) . grihapati Gaia/Gé (görög) . a Mahábhárata egyik versformája. amulett gadá (szanszkrit. Níla démon rejtett for-mája. pénzbeszedő. földbirtokos.megváltalak gábáim (héber) . Ganésa másik neve Gadzsászuravadha (szanszkrit) .adóbeszedő.indiai versmérték.cápaféle (Scyllium stellare vagy Mustela levis) galipote (vodu) .ga (japán) .a hinduk napi imája. adománygyűjtő gabek (jiddis) . pálca. istenségszimbólum Gadzsanana (szanszkrit) .elefántdémon.ego ga szi (ejtett tibeti) . véda-vers gájatrí mantra (szanszkrit) .táncfajta gad (vodu) . többnyire 64 vagy 108 szemű imafüzérrel végzik gájatrí versmérték . amelyben a Buddha meditált megvilágosodása előtt gájatrí (szanszkrit) .Az igaz gyakorlás fő szempontjai.elefántfej-csúcs.gábáim gabienne (vodu) . négyes jambus. itt volt az a barlang.Gálava-tartás (hatha jóga) galeos (görög) . Nadí Kasszapa) Gajaszísza (szanszkrit) . és viseli a bőrét Gadzséndra (szanszkrit) .a szegényügy intézője a hitközségben gábáj hodes (héber) .bizango galut (héber) . Siva elpusztította.öregedés és halál gáálti (héber) . 4es jambus Gakudojodzsinsu (japán) .sráddha Gajá Kasszapa (szanszkrit) .őr. akit karmája az égi régióba juttat gaganagandzsa (szanszkrit) .a Rig véda leggyakoribb időmértéke.elefántrádzsa.buzogány. diaszpóra .szétszóratás. nulla gaganacsárin/vjomacsárin (szanszkrit. életszakasz a varnásramadharmában.elefántarcú.eget bíró.végtelen tárház. ejtett tibeti becon) .a 2. Dógen műve gálavászana (szanszkrit) . írott tibeti mkha' spjod) .császári és vallási szertartásokon használt zene gagana (szanszkrit) . akit Visnu Varadarádzsa alakjá-ban mentett meg gagaku (japán) .a 3 tűzpap egyike (Uruvelá Kasszapa.mennybolt.egy hónapig szolgálatos gabe gabe (héber) . családalapítás.Földistennő Gajá (szanszkrit) .

személyként Illatvíz asszonya.a bölcsesség istene. tömeg. akik halálra éheztették magukat ganaka (szanszkrit) .áldozat a haragvó istenségeknek ganacsakra (szanszkrit.kolostor Cangban gandha (szanszkrit) .félelmetes arc-tartás (hatha jóga) Gandára (szanszkrit) . gelukpa kolostor.mozgás. a Bras spungs és a dga' ldan kolostorok apátjai) Gandencsökor (ejtett tibeti) . anyja Szatí.Vardhamána 9 dzsaina követője. cselekvés.Északnyugat-India egyik része. a 19. a sokrétűség ura gandabhérundászana (szanszkrit) .) Gánapati (szanszkrit) . matematikus.az éppen járva lévő út gamti (ejtett tibeti) .szerzetesek kisebb csoportja. amit Congkapa alapí-tott 1409-ben Ganden Phodrag Csoglé Namgyal (ejtett tibeti.Virágfüzér. században a kiskorú dalai láma mellett (a Se ra. apja Siva.sz.a hetedik hónap (Athén). Ganésa egyik formája.csillagjós. mindig bráhmana Ganakamoggallána szutta (páli) .Móggallána. a Gyémántoskezű Vadzs-rapáni társa.Örömteli. január-február gamjamána (szanszkrit) .lakomafelajánlás ganadhara (szanszkrit) . ezekkel hamar elérhető a buddhaság. 17. a számtantanár szútra (Tripitaka Szútrapitaka 107. szantálfapép felajánlása a múrtinak a hindu templomban. mint a törpedémonok vezetője. nyakát és térdeit övvel összetartva gan den tri pa (ejtett tibeti) . mahájána Ganden (ejtett tibeti) . írott tibeti dga' ldan pgo dbrang phjogs las rnam rgjal) . az Avatamszaka szútra része.gamana (szanszkrit) . járás gambhírupája (szanszkrit) . írott tibeti chogsz) . sokaság gana púdzsa (szanszkrit) . amelyekkel elér-hető a rúpa kája.háromfős gelukpa bizottság az i.lányok házasságkötési szertartása Gamélion (görög) .a Ganden-kolostor felszentelt tagja.mélységesen üdvös okok.a második takilcsi gan ta po (kínai) . a legmagasabb képzettségű gelukpa szerzetes Gan Ocsir (mongol) . míg a pára-mitájána szerint az csak több életen át a bódhicsitta és a 6 tökéletesség által érhető el gamélia (görög) . a könnyebb elmélyülés érdekében sziddhászanában vagy padmászanában ül a meditáló.szag.ládaülés. szatrapeia a Perzsa Birodalomban Gandavjúha szútra (szanszkrit) .gandharva gana (szanszkrit) . színe kék lótusz- .

a bölcsesség elefántfejű istene. hordozóállata az egér. amikor a mennyből leszállt a Gangá. a sokrétűség ura Ganésa csaturti (szanszkrit) . Párvati testvére Gangádhára (szanszkrit) .Csiencsen Ganésa (szanszkrit) .bódhiszattva Gandhamádana (szanszkrit) .Szuvala lánya. a karma-mag (kamma vega) Gandhahasztin (szanszkrit) .a szag alkotóeleme. az 5 érzéki tárgy egyike gandha dhátu (szanszkrit) .a zene és a tánc tudománya gandhatanhá (szanszkrit) . a mester tanítvánnyá fogad valakit gandhabba (szanszkrit) . a légkörben élő természetszellemek. Siva és Párvatí idősebb fia. társai Sziddhi és Riddhi.gandharva .a mai Afganisztán területe gándhárí (szanszkrit) . Gandhá Gandhottama buddha (szanszkrit) . augusztus-szeptember fényes két hetének 4. ő írta le Vjászadéva után a Védákat és a Mahábháratát.az égi világrészek buddhája Gandhára (szanszkrit) .hegycsúcsa Himalájában Gandhaprabhasa buddha (szanszkrit) . írott tibeti gandhe ma.szellem.szag.a Gangesz torkolata ganna (iszlám) . a mennyei bolygók zenészei és énekesei. ejtett tibeti dri za ba. isteni íj Gandzsin (japán) . napig gandharva véda (szanszkrit) .virágszín.Ganésa születésének hindu ünnepe.a Gangesz folyó.Ardzsuna fegyvere. Siva egyik mellékneve.bal szem Gándhárí (szanszkrit) . Bhísma anyja.Gangátartó.az illatok iránti szomj Gandhe ma (ejtett tibeti) . a jelen képzeteinek úrnője. rövid életű lény a tudat átmeneti szellemtesti hordozója a halált követő 49. az egyik tanmátra Gandhá (szanszkrit). Vadzsrapáni társa gandha artha (szanszkrit) . fejével tartotta meg gangan (vodu) . dri chab ma) . a Haszonnal véghezvivő Amó-ghasziddhi kísérője.houngan Gangászágara (szanszkrit) . kínai gan ta po) félistenek. Dhritarástra felesége gandharva (szanszkrit.szag. napján Gangá (szanszkrit) .paradicsom gantá (szanszkrit) . álambana pratjaja gandhábandhan (szanszkrit) . a folyó istennője.az égi világrészek buddhája gándíva (szanszkrit) .az áldozati illatos víz. illatevők.mozgó alany gantapo (kínai) .cérna felkötözés.

egy bráhmaní a Brihadáranjaka upanisadban gárhapatja (szanszkrit) . paváraná. a szel- . a hindu templom építése előtt a szentély helyén végzik Garbha (szanszkrit) . kínai Jen tou) .avnet garu dászana (szanszkrit) . versszak. vers.a járt út Gáthá (szanszkrit) . írott tibeti gro ba drug) . változatlan.a mozgó/járó alany gáon (héber) . a poklok. a hindu templom központi szentélye.szárnyasnál nagyobb állatokat is metsző sajhet gata (szanszkrit) .Garuda-tartás (hatha jóga) garu dhamma (szanszkrit) . feljegyzés. fogantatási szertartás. amely Brahmá alvása közben elárasztja a 3 világot.a Godánija egyik alföldrésze. a nem-védikus verselés.mitikus óceán.magas rang.bhikkhuník tisztelete a bhikkhuk iránt garbadhana szanszkára (szanszkrit) . megjárandó út.vallási és tudományos irányítás Gar (ejtett tibeti. általában az ákhjánák versformája gati (szanszkrit. verses mondások. írott tibeti khjung/mkha' lding) .Visnu szárnyas hor-dozója.megtermékenyítő. az énnel azonos (tathágatagarbha) garbha pindászana (szanszkrit) .sz.zen mester gasso (japán) .Visnu egyik alakja. aki behatol minden univerzumba. ávásza. óvada.üdvözlés egymáshoz illesztett tenyerekkel. írott tibeti mgar) . mánatta. a mozgás tárgya Gantó (japán. 827-887) gantr (szanszkrit) . a dvádasángaszána 4.mozgás.gantavja (szanszkrit) . 7. a babiloni Talmud-iskolák bölcseinek megszólítása gáonátus (héber) .zen mester (i. a kígyók legfőbb ellensége Gasan (japán) . itt áll a templom istenének múrtija Garbhodakasájí Visnu (szanszkrit) .a 6 létforma.embrió-tartás (hatha jóga) garbhagriha (szanszkrit) . sz. az áldozati tűz gártli (jiddis) . anyja Vinatá. mozdulatlan. vers. része. a madarak rádzsája. upaszampadá piszuná.8 előírás a bhikkuníknak: gárava.anyaméh-terem. és megteremti a lényeket Gárgí (szanszkrit) . vacsana patha Garuda (szanszkrit.) gárava (páli) .Szongcen Gampo tibeti király minisztere. a szembenálláson túli egység szimbóluma gasze sajhet (jiddis) . ejtett tibeti. félig ember-félig sas. apja Kasjapa.házi tűzhely. az ujjak hegye a szájjal van egy magasságban. hogy megkérje feleségül Kondzso hercegnőt (i. akit Taj cung kínai császárhoz küldött.sz.

állami föld az isteneknek ge khod (írott tibeti) . írott tibeti dga ba) . járás.ékatva Gcug tor csan (ejtett tibeti) .öröm Gavámpti (szanszkrit) . alapítója Csaitanja Gaurima (ejtett tibeti) . az árják feltételezett őse Gautama Sziddhárta (szanszkrit.Góvinda mestere. a Congkapa által alapított sárgasüveges rend.360 mennyei istenség a holdév napjainak megfelelően ge se (ejtett tibeti) .szerzetesrend gé hiera (görög) . a testben az agyhoz kapcsolódnak Gautama (szanszkrit) .upászaka ge nyen ma (ejtett tibeti.az újjászületésre való utalás/jel Gaudapáda .magas rangú tibeti szerzetes. szanszkrit bhiksu) .csö gdon (írott tibeti) . szanszkrit szamgha) . első fogadalmú novícius. szerzetesnő ge luk pa/ge dan pa (ejtett tibeti. novícia ge dan pa (ejtett tibeti) .testhez kötött gdugs (írott tibeti) .mitikus risi. bhiksu ge long ma (ejtett tibeti.ge kö ge lob ma (ejtett tibeti. a 4 fő tibeti iskola közül az egyik ge nyen (ejtett tibeti) . felszentelt pap.női világi hívő ge ö (ejtett tibeti.vaisnava iskola.arhat a Buddha közelében gcig (írott tibeti) . az állatlét.duk ge cul (ejtett tibeti.szent földek.a 48 haragvó istenség nyolcas csoportja.Sikhin gcsug (ejtett tibeti) .a gelukpa másik neve ge dün (ejtett tibeti.második fogadalmát letett szerzetes. a . megszólítás. mozgás.lemlények világa. írott tibeti ge khod) . az élőlények ezekben a létformákban bolyonganak újjászületéseik során. szanszkrit srámanéra) szerzetesnövendék. szanszkrit srámanériká) szerzetesnő növendék. írott tibeti dge tshul. írott tibeti dge slong. az emberlét.dön gdos bcas/gdos pa can (írott tibeti) . páli Sziddhatta Gotama) a Buddha neve megvilágosodása előtt gava (ejtett tibeti. szanszkrit bhiksuní) . írott tibeti dge lugs pa) erényelvű. vándorlény gati nimitta (szanszkrit) .apáca.apácanövendék ge long (ejtett tibeti. szanszkrit upásziká) . a félistenek (titánok) és az istenek világa. a félisteneket és az isteneket néha nem különítik el. műve a Mándúkja káriká Gaudíja (szanszkrit) . szanszkrit siksamáná) . diakónus ge cul ma (ejtett tibeti.

szélfúvás-vízfolyás geniza (héber) .Gödör tábornok.a zsidó vallásra áttérő ger pa (ejtett tibeti.kezes.darutánc Déloson Apollónnak gergen (ejtett tibeti) .külső szentély Gemára (héber) .A mindennapi élet útja (a valóság.világi hívő. a kolostorba belépő pártfogó .befejezés. aki kiássa a sírokat. Dógen Sobogenzo c. sz. írott tibeti sger pa) . elrejtés. novícius Gendema (ejtett tibeti) .prózai. ősi birtokos klánok leszármazottai geranos (görög) . kínai Hszüan sa) . a Misna értelmezése. szanszkrit upászaka) .sz.híd gephyrismos (görög) . írott tibeti dge ba) . teljes jogú gésanővér gejjá (szanszkrit) . napján (Athén) geng liu (kínai) . Amóghasziddhi kísérője Gendzsokoan (japán) . a rituális célra alkalmatlanná vált könyvek. 1475-1542) Gedun Trupa (ejtett tibeti) . versekkel dúsított szöveg. a hógen-iskola alapítója.erény Gedrószia (görög) . a Talmud második része gemátria (héber) . 5.buddhista teológia és filozófia legmagasabb tudományos fokozattal rendelkező művelője ge va (ejtett tibeti.számelmélet gempuku (japán) .vibandha gehám (szanszkrit) . része geku (japán) .. dalai láma (i. i. a haláchai és haggá-dai viták gyűjteménye. a szankhárák geiko (japán) .az 1.a művészet asszonya. mint koan).rejtekhely. Szeppó tanítványa geomancia .zen mester.a fiú nagykorúsítási szertartása 15 éves korukban gen jen (ejtett tibeti. idős szerzetes.nemesek.a halottak ünnepe Boédromión 5. 1391-1474) gegs (ejtett tibeti) .jövendölés homokszemekből gephyra (görög) .női bódhiszattva. dalai láma (i.sz.rizsleves Gensa (japán.a Képhisos hídnál tartott tréfás ünnepség gér (héber) . kegytárgyak gyűjtőhelye genmai (japán) . kiegészítés. a dvádasánga sásza-na 2.az Indus alsó folyásától nyugatra eső terület Gedun Gyaco (ejtett tibeti) .a 2. művének része général Fouillé (vodu) . BaronSamedi és Madame Brigitte gyermeke Genesia (görög) .sz.ház.

illatos olíva ginátita (szanszkrit) .a sajátosságokon fölüli lény gioret (héber) . az egyik szerencsés tárgy gid hánáse (héber) . finom szövésű anyagon leszűrjük. szorgalmas gyakorlás gháta (szanszkrit) . király.szerzetestelep Kószambíban.jóga-szöveg ghérandászana (szanszkrit) .Osmanthus fragrans.fapapucs ghájana (szanszkrit) . Amitábha .az ízlés-tudatosság alkotóeleme gi rti ma (írott tibeti) .erőfeszítés.epekő.nyár. hegy Girtima (ejtett tibeti) .legyőzhetetlen. megdermedve a ghí sárga lesz.szent vízhez vezető lépcső Ghatótkacsa (szanszkrit) .elkötelezettség az állam és a társadalom irányában. nem romlik. amikor már nem habzik. orr.tisztított vaj. a karaitáktól ered gimha (páli. április közepétől június közepéig gin (írott tibeti) . a habját időnként leszedjük. az illúzió ghanta (ejtett tibeti dril bu) . harang. ügyelve arra. szobahőmérsékleten évekig eláll Ghódácsólí (szanszkrit) .szagolható alkotóelem ghrána indríja (szanszkrit) .Bhíma és Hidimbá fia Ghéranda szanhitá (szanszkrit) .csípőinak a shitánál Giddzshakútó (szanszkrit) .Gridhrakúta gilgul/gilgul nesámet (héber) . szanszkrit grisma) .szagló képesség.lélekvándorlás a zsidó misztikában. a forró évszak.szaglás ghrána ájatana (szanszkrit) .elnyel giri (japán) . az 5 érzéki képesség egyike ghrána vidnyána dhátu (szanszkrit) . a Kószala rádzsaságban.Ghéranda-tartás (hatha jóga) ghí (szanszkrit) . Kyotóban geiko Geszer (ejtett tibeti) .női bódhiszattva. a bölcsesség jelképe. a jelenségvilág szimbóluma ghatá (szanszkrit) .kin gin mokuszei (japán) .Gíti gi vang (ejtett tibeti) . mitikus hős geta (japán) .házépítő.az egyik sziddha Ghószita áráma (szanszkrit) . a vajat kis lángon több óráig olvasztjuk.aki betért a zsidóságba gir (szanszkrit) .a szaglás egymásra ható mezeje ghrána dhátu (szanszkrit) .szaglás ghakáraka (szanszkrit) .magas kultúrájú szórakoztató nő. régen geigi.csengő.gésa (japán) . hogy a keletkezett üledék ne kerüljön át. hószita ajándéka ghrána (szanszkrit) .

jó végzést (Istentől). írott tibeti rgju skar) .lang glang dar ma (írott tibeti) .az igaz út gjosa (japán) .a 28 holdház az asztrológiában glang (írott tibeti) . írott tibeti rgjal po) . december-január hónap fényes 2 hetének 11. bölcsesség szem gnjána indríja (szanszkrit) .haszti glatt (jiddis) .fateknő.hag szaméah git sabesz (jiddis) .fogadalomszegő királyok és lámák szellemei gjal po lo szar (ejtett tibeti. kerttípus gjodo (japán) .kínaiak.kísérője git jantev (jiddis) .a három hely égjáróiű gnja' khri bcan po (írott tibeti) .közönséges. hónap 1. India gjal cen (ejtett tibeti. írott tibeti gí rti ma) . Je mon fia Gjajin (ejtett tibeti) .Nam ri Szong cen gnamelle (vodu) .a harmadik.a Tíz Hely Égjárói gnas brtan (írott tibeti) . írott tibeti rgjal mchan) .királyi újév az 1.boldog új évet Gíti (szanszkrit.Lang dar ma glang po (ejtett tibeti) . ebben készítik a loák ételeinek fürdőjét gnas bcu'i mkha' 'gro (írott tibeti) . napján gite jór (jiddis) . napján gjó (japán) . Avalókitésvara tátsa Gja (ejtett tibeti) . köszönés jom kippurkor és hosa-ná rabá előtt gnam ri srong bcan (írott tibeti) .teljes.fehér föld.annak a napnak hindu ünnepe.az érzékszervek .a kaihogjo zarándoklatban részt vevő szerzetes gju kar (ejtett tibeti.suddha ávásza gnas gsum gji mkha' 'gro (írott tibeti) . írott tibeti rgja dkar) .jó végső aláírást (Istentől).sabat salom gítádzsájanti (szanszkrit) .Nya tri Cen po gnjána csakshu (szanszkrit) .ákászmika gmár hatimá tová (héber) .Dal. írott tibeti rgjal po lo gsar) . amikor Krisna elmondta a Bhagavad Gítát.szthavira gnas gcang ma (írott tibeti) . köszönés jom kippurkor gmár tov (héber) . tiszta glo bur pa (írott tibeti) .az istenek birodalmának buddhája Gjakar (ejtett tibeti.győzelmi lobogó gjal po (ejtett tibeti.

meditál. tűz. ide menekítette apja a gyermek Krisnát gólem (héber) . elsősorban európaira mondják gojo macu (japán) . ajanamsza gó sa (japán) .a testhő (tűz) transzcendens női buddhája.az ekliptika az asztrológiában. falvak sinto templomai go suki (japán) . hogy felhívják a figyelmet a hely vagy tárgy kamijára gój (jiddis) . a Meru-hegytől nyugatra.a tehenek telihold alakú földrésze.a tudás ösvénye gnjen po (írott tibeti) . írott tibeti nub ba glang spjod gling) . zombi (jiddis) gom csen (ejtett tibeti) .a Kívánságteljesítő Tehenek Szigete Gódávarí (szanszkrit) .pratipaksa gnod sbjin (írott tibeti) . tibeti . amelyek a simenaváról lógnak le. nem-zsidó. szanszkrit Pandaravaszini) .ragály-isten. lakói marhapásztorok.tibeti gazella go/szandzsu no to (japán) . mesterséges ember.vagy rongycsíkok. írott tibeti) .pogány. japán fehér fenyő gokaku (japán) .remete gom pa (ejtett tibeti) . ha az álomútról nem tér haza. egy zombi-fajta lesz belőle Go Kar mo (ejtett tibeti. föld) gócsara (szanszkrit) .5/3 szintes pagoda (ég. az ember egyik lelke. aki a Sátán és egy pogány római lány kőszobrának nászából született gog pa (írott tibeti) .siker a tanulásban + célba találó nyílvessző.hagyományos udvari zene gohei (japán) .gnjána márga (szanszkrit) . Magóg királya Armilus (Ezékiel). újraélesztési pont a hüvelyk.jaksa. az ember szellemi és lelki élete. életkoruk 500 év. Amitábha női társa go la (ejtett. írott tibeti ba glang spjod) .Pinus parviflora. sorsosztó go bô nâj (vodu) .karma-mag go va (ejtett tibeti) .papír.a Messiás megérkezésekor támadó sátáni sereg.niródha gogaku (japán) . ejtett tibeti Nubpa tangcsho ling. szél.Dél-India egyik folyója Góg és Magóg (héber) . fásultságot okoz.és a mutatóujj között Gokula (szanszkrit) . napnyugati vörös világ.szakállas saskeselyű 'go ba'i lha (írott tibeti) .működési terület Godánidzsa (szanszkrit.elvonultság.járások. felirat ema-táblán. nö dzsin go (ejtett tibeti) .alaktalan. víz.város.nagy jóangyal. az árnyék szélén van. gondolkodik. alföldrészei a Gáthá és az Uttaramantrina Godanija (szanszkrit.

segédkántor. a nátha szampradája egyik alapí-tója. majd a lámaizmusba a tantrák.mitikus kovács (Dahomey). hogy megvédje Vrindávana lakóit Indra haragjától . Krisna egyik csodájának tárgya: felemelte.kőpagoda a kertben gos dkar mo (írott tibeti) . determinisztikus epikureizmus Goshen (egyiptomi) . mások szerint Jasódhara másik neve.a hindu templom föle magasodó torony Góraksa (szanszkrit) . az egyik sziddha góraksászana (szanszkrit) .hegy. velük incselkedik Krisna gópuran (szanszkrit) .pásztorlányok.amala vidnyána Góvardhana (szanszkrit) .a Buddha nagynénjenevelőanyja. a bibliai hagyomány szerint itt éltek azok a zsidó munkások. a sinto imádkozó pap (negi) segítője gong (ejtett.loák tiszteletére tartott szertartások gómukhászana (szanszkrit) .menedék idős állatoknak Gósála Maszkaríputra (szanszkrit) . az első feleség (Jasódhara) előtt.démon.a Buddha felesége.város a Delta keleti felében.tibeti fordítómester gongúdzsi (japán) . tárgy a figyelem rögzítésére Gomang (ejtett tibeti) .borravaló a geikónak vagy a maikónak Gószinga (szanszkrit) .Kaszó zen mestere Gongpa Rapszal (ejtett tibeti) .Pandarávasíní gósála (szanszkrit) .buddhista kolostor gom sing (ejtett tibeti) . általa kerültek a hinduizmusba.tehénvédelmező.meditációs fa. írott tibeti) . Vészálíban a Buddhának ajándé-kozta a Kútágára szálát Gótama (páli) .leszármazási csoport közös őssel (a bráhmanoknál 10). kaszt Gou (vodu) . a rámagamai Szuppabuddha lánya Gópatha (szanszkrit) .tehénpásztor-tartás (hatha jóga) gorin no tö (japán) . akik Per Ramszesz építkezésein dolgoztak gosugi (japán) .helyettes főpap Gópá(páli) .tehénarc-tartás (hatha jóga) gon negi (japán) .az Atharva véda bráhmanája gópí (szanszkrit) . a nyájak és a birtok ellensége Góngai (japán) . Májá húga (gondviselő = padzsápati) gotra (szanszkrit) . mag.az egyik kollégium a Drepungban gombo (vodu) .a tittha ádzsávika vezetője.liccshaví herceg. törzs.a kapilavasztui szakják neve Gótama szávaka (szanszkrit) . jelképe a földbe szúrt kard gou shi (kínai) . születés.a legrégebbi tanítványok Gótamí/Padzsápati (szanszkrit) .

hogyan tudták ezt készíteni. a szánkhjában tízféle (upagraha).Maman Brigitte grandha ájatana (szanszkrit) . egészen a múlt század ötvenes éveiig rejtély volt.az észlelés tárgya Grande Brigitte (vodu) . az indiai társadalom 4 rendje közül a 3 felső rend férfi tagjai. megragadás. milliméteresnél kisebb golyók mintázatba forrasztásával dekorálják a felületet. szikla Rádzsagriha közelében. ejtett tibeti) . háziúr. a szerzetesek patrónusai .dre gri gum (írott tibeti) . a granulációt az etruszkok fejlesztették tökélyre. úgy.Brahmá szútra kommentátor. de a beforrasztásuk is. október-november hónapban a Dipávalí utáni napon gôvi (vodu) . visnu. családapa.a szag egymásra ható mezeje granthi (szanszkrit) .az észlelő alany gráhjam (szanszkrit) .a Nyolc Boszorkány közül a délkeleti keselyűfejű grihapati/gahapati (szanszkrit. különösen a harmadik rendre vonatkozik: polgár. rudra) granuláció (egyiptomi) .nemesfém-díszítési eljárás. háztulajdonos.felfogás. műve: Ratna prabhá Góvinda (szanszkrit) . nem csak az apró golyók előállítása látszott lehetetlennek. egyiptomi előfordulása nem túl gyakori graszta (szanszkrit. írott tibeti bja rgod kji phung po) Keselyű-csúcs. a golyókat szénporral való szennyezéssel öntötték. családfő.korsó Góvinánanda (szanszkrit) . a bolygók szellemei (ejtett tibeti za) grahítá (szanszkrit) . írott tibeti grub par 'dzin pa) .dralha gragement (vodu) . amely során apró. észlelés. ugyanis normál forrasztást megkísérelve a golyócskák egész egyszerűen elolvadnak. hogy a porszemcse adta egy-egy golyó magját.a Góvardhana-hegy felemelésének hindu ünnepe. amíg családfőként világi életet éltek és saját házukban laktak.Drigum Gridhrakúta (szanszkrit.rituális fejsze gre (írott tibeti) .pásztor.Góvardhana púdzsa (szanszkrit) .csomó (brahmá. birtokbavétel. vagyonos ember. írott tibeti khjim bdag) gazda-házigazda.Baladéva műve gra lha (írott tibeti) . Krisna állandó jelzője Góvinda bhásja (szanszkrit) .táncfajta graha (szanszkrit. Buddha prédikációinak egyik helyszíne gridhramukha dkar ser bja rgod mgo can (írott tibeti) .

drok Gros bon ange (vodu) .kincsfellelő mester.Bátor Guédé.Jamántaka gsum (ejtett tibeti) . gőg. negi. írott tibeti) . gyűlölség. a papság általában öröklődő foglalkozás Guédé brave (vodu) . ostobaság.móha.vipasjaná guang gyin tian (kínai) .grihasztha (szanszkrit) . zavarodottság.ter tön gti mug (ejtett tibeti) . gimha.mester. sinto főpap. helyettesei: gongúdzsi. fonák látás.5 szerencsétlen nap guédé.Jama Dharmakája gshin rdzse'i gshed po (írott tibeti) . a második hindu évszak.graha grub thob (írott tibeti) . úr guan (kínai) . a felismerés hiánya gti mug las gjur rtog pa bdun (írott tibeti) .a templom mestere.tor ma guáj (ejtett tibeti) . ájur véda gro ba drug (írott tibeti) .kincskönyv. balgaság.hindu családfő grihja szútrák (szanszkrit) .az otthon elvégzendő szertartások vezérfo-nalai grísma (szanszkrit) .Brihatphala gúdzsi (japán) . titkos tudást tartalmazó rejtett könyv gter ston (írott tibeti) .trisula gszang (ejtett tibeti) . elsötétedés.Senrab Mivo gshin rdzse chos kji rgjal po (írott tibeti) . aki gter ma könyveket összeállítja gter ton (írott tibeti) .a balgaságból támadt hét képzet (vágy. tapadás.titkos.gati grogs (írott tibeti) . förtelmesen zabáló szellem . kétely) gto (írott tibeti) .Kaka guédé Guédé cinq jours malheureux (vodu) . az egyik lélek grub par 'dzin pa (írott tibeti) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. tudatlanság.abhászvara Guangguotian (kínai) .mantra gsar ma (írott tibeti) .Nagy jóangyal. tolvaj Guédé caca (vodu) .szar ma gsen rab mi bo (írott tibeti) .gter ma gter ma/gter chos (ejtett tibeti ter ma.nyár.to gtogs 'dod sngon mo sre mong mgo ma (írott tibeti) Menyétfejű. rejtett gter chos (írott tibeti) .sziddha gsang sngags (írott tibeti) . sötétzöld gtor ma (írott tibeti) .

minőség és minőséggel bíró . meg nem nyilvánultság guna gunin (szanszkrit) . kiterjedés.a titok szentsége guhja mantrajána (szanszkrit) . az embereknek kettős látást ad Guédé entre tous (vodu) . sajátosság.a legjelentősebb loák eredő helye.) guna (szanszkrit) . triguna = a megnyilvánulatlan. forma.sz.Guédé double (vodu) .Kettős Guédé. bonyolultság. a vaisésikában: szag.a sírok felügyelője Guédé souffrant (vodu) . összekapcsolódás (rész és egész. prioritás. a számjávasztha felbomlása. barlang. feketék Guge-királyság .csoport karma-mag Guha (szanszkrit) . a mahájána egyik irányzata guhja upadésa (szanszkrit) . fonál. dharatthámatá jön létre. transzcendens állapotból kiemelkedő 3 alapminőség (szattva.a dahomeyi abomeyi őslakók. radzsasz. folyékonyság.a halál szellemei.Vidésa királya.).titkos tanítás gui (kínai) .Pók Guédé.női szellem.akrobatikusan táncoló szellem Guédé loray (vodu) . a beszéd és a tett 3 rejtélye guhja abhiseka (szanszkrit) . mára nem országnév Gulisszáni (szanszkrit) . érinthetőség. ok és okozat stb. szenvedésjelleg. ha a karanában az egyik elem túlsúlyra jut.a gondolkodás. nehézkesség. öröm.szellem. guédégyermek Guédé z araigne (vodu) .Nyugat-Tibetben i. minőség. formáló elv. amelyben remete lakik guhja (szanszkrit) .Mindközött guédé Guédé fatras (vodu) .kicsi asszony a viharban Guédé masaka (vodu) . erkölcstelenség. íz. szín. undirítóság. 846-1630 gugo sudzsi (japán) . kívánatosság. aktivitásra serkentés. hang. erkölcsösség. utánkövetkezés. rész-szubsztancia.a titkos mantra szekere. egyediség (függetlenség). aki macoutte-ban köldökzsinórt és mérgezett leveleket tart Guédé nibo (vodu) .árannyaka. fantázajellegűség. a po-lélekből lesz Guinea (vodu) .Szenvedő Guédé Guédé vi (vodu) . lovas guédék (vodu) . tamasz).A Gulisszáni szútra (Tripitaka Szútrapitaka 69. mennyiség. aki egy barlangban élt (padara szamácsára) Gulisszáni szutta (páli) .szál.

rúpa kája gzung bskjed kji relung (írott tibeti) .fizetés természetben a tanítónak gurukúla (szanszkrit) . 9. lelki tanítómester. vörös gzi (írotttibeti) .rúpa dhátu gzúgs kji phung po (írott tibeti) . iskola Gutei (kínai Csü cse) .Sigacé gzhonnu dmar mo dred mgo ma (írott tibeti) .rúpa gzúgs kji khams (írott tibeti) .óceán gya ling (ejtett tibeti) . a paváraná betartása. i.sz.a szattva-radzsasz-tamasz egyenlő mértéke.a guru otthona. ru = eloszlató) súlyos.rúpa szkandha gzúgs med khams (írott tibeti) . ávásza. a tibetiben: legfőbb anya guru dhamma (páli) . piszuná.Sindzse GY gya co (ejtett tibeti) . Padmaszambhava guru sishja parampará (szanszkrit) .drágakő mester.a bhikkhuníkra vonatkozó 8 előírás: gárava.za gzhan stong (írott tibeti) . ha a karanában valamelyik túlsúlyra jut.zi gzi brdzsid (írott tibeti) . felkészülés az óvádára. akkor felbomlik gunátíta (szanszkrit) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.arúpa dhátu gzúgs sku (írott tibeti) .a dongmo magasságánál hosszabb bot a tea .fa-fúvóshangszer (oboa) gya lo (ejtett tibeti) .a mester-tanítvány kapcsolat gurudaksina (szanszkrit) .viszonylagos gzhi'i 'od gsal (írott tibeti) az alap fényvilágossága gzhis ka rce (írott tibeti) . gza' (írott tibeti) . állandó átalakulás gunaegyensúly . ejtett tibeti. sz. mánatta.a sajátosságokon túljutott gura daksina (szanszkrit) .mantra gzsin rdzse (írotttibeti) .(gu = sötétség.vacsana patha guru rinpocse (szanszkrit.természetbeni juttatás a bráhmanoknak guru (szanszkrit. írott tibeti gu ru rin po cshe) . upaszampadá.ti dzsi gzúgs (írott tibeti) .guna vritti viródha (szanszkrit) .tárgyiasító szél a szellem működésében gzungs (írott tibeti) . írott tibeti bla ma) .a gunák funkciójában megnyilvánuló szakadatlan küzdelem.zen mester.az Ifjú Medvefejű.

adakozás. de úgy él. 3.jajveszékelő.a 3. 6.a sinto szentély év eleji meglátogatása Hacsiman (japán) . 10. 4. gondosan befonva a fejük jobb oldalán Gymnopaideia (görög) .téli férfiünnep a sintóban.nincs íz. 9. adomány és adományozó azonos.rendfőnök Gyalva Szonam Gyaco (ejtett tibeti) . király gyal va rin po cse (ejtett tibet) . végtelen emlékezettel tanítja a tíz testet.a csecsemőt először viszik a sinto szentélybe a kami segítségét kérni hacumóde (japán) .zarándoklat .a sinto hadistene. ügyes megjelenések. a szabályok betartásával megszabadul a ragaszkodástól. hideg pokol habutae (japán) .rádzsa.a felsőtestet borító alsónemű hadaka macuri (japán) . az erény gyakorlása. mir-tusz (szukkotkor az ünnepi csokorban) Hadés (görög) .vastag szövet hacumijamairi (japán) . 8.a királyi gyermekek feje általában kopaszra volt nyírva. 7.a bódhiszattvák gondolkodása (a gyakorlat fejlődési fok): 1. régens gyal po (ejtett tibet) . de nincs megkötve. öröm. nem tanult Tórát. az igaz tudatosságban is képes világi formában tanítani. birtokolja a teljes igazságot gyal cab (ejtett tibeti) . az igazság.az alvilág istene hadzs (iszlám) . csak egyetlen tincset hagytak meg. minden korábbi cselekedetek káprázata. fáradhatatlanság. mások segítése. eredetileg a mitikus Odzsin császár kamija hacsimondzsi (japán) .Tulku Dzsampel Delek. de az illat jó. a butaság és a zavarodottság megszüntetése. erénye azonos a Buddháéval. 2. 1543-1588) gyermektincs/hercegi tincs (egyiptomi) .ünnepi kóruséneklés Karneia ünnepén (Spárta) gyu (ejtett tibeti) . dalai láma (i.sz. nemragaszkodás. 5.bön H ha ha va (ejtett tibeti) .köpülésére Gyacön Szenge (ejtett tibeti) .tibeti fordítómester gyakorlat (10) . segít.közvetlen ok gyur bon (ejtett tibeti) .jellegzetes oiran járásmód hada dzsuban (japán) . az öröm és a szenvedés üres. a nehezen elérhető. nemellenkezés. csak ágyékkötőt viselő férfiak vetélkedője hádász (héber) .

lófejjel ábrázolják. egy.tiszta háhámin (héber) . Örökkévaló Istenünk. visszafogott homály (jugen) haizen (japán) .élet. a bima körül Hakudzsun (japán) . ez az eljárás a sono mama. köznapi. lehetőleg szójátékszerű rímmel ellátott (a + x + a) versforma.a sátrak ünnepe hag szaméah (héber) . személytelen. betűértéke 68. ennyi szóból áll a kaddis hakama (japán) . bármiféle magyarázat nélkül. az elegáns. mint dharmapála a Lófejű tanvédő isten.pincérnő Hajagríva/Hajasirsa (szanszkrit) Visnu mellékmegtestesülése. 1689-1769).körbejárások.a halott kipája hájim (héber) . elbeszélés. a tudás istene.zárszó. a világ királya.jó ünnepet Haggada/Aggada (héber) . aki törvényeiddel megszenteltél. nagy tudós haiden (japán) . aki jártas a Tórában. a nyugat vörös kapuőre hájbli (jiddis) .sinto imaterem haikai (japán) . nincs története.zen mester (i. az egyszerű dolgokban fölismerni a törvényszerűt (vabi). látványt. bibliai elbeszélések erkölcsi tanulságai hagnos (görög) . aki visszaszerezte az ellopott Védákat.bölcs. a Peszah előestéjén felolvasandó könyv.haftara (héber) .bölcs. a Misnában és a Gemárában hakimono (japán) .fehér szoknyanadrág.17 szótagból álló.sz. fölmutat egy tényt. rindzai iskola halá (héber) . és megparancsoltad nekünk.zen mester Hakuin (japán) . (Áldott légy.ünnepi kalács. hogy . az asszonyok imája: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám.a rengában a kezdő versszakot (hokku) követő további versszakok haiku (japán) . általában 3 sorra tagolódó. nosztalgiával árnyalt elmúlásérzés (avare). egyéb bibliai szövegek felolvasása a Tóraolvasás után Hág Hászukot (héber) . egy olajbogyónyi tészta tűzbe vetése emlé-kezésül a kohanitáknak nyújtott hajdani adományra.lábbeli hakkáfot (héber) . aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhafris halá min haiszá.történet. a sinto papok viselete a kimonó alatt hákhám (héber) .

általában újévkor szerzik be a hacumóde alkalmával. bárhesz Haloa (görög) . később különálló vagy önálló épület lett hámácdil (héber) .sz. 7.(i. a csan költő hána hágija (szanszkrit) . amelynek biztosítania kellett. Juda (héber) .virágköltség. mármint az Úr a szombatot hamaja (japán) . ami a tejóceánból keletkezett.vallási törvények értelmezése.rideg hegy (i.kés a shitához Halévi. 1085-1140) költő halla (héber) .fonott kenyér. később a halotti kultusz helye is. általában a halotti szobor előtt mutatták be az elhunyt kultuszának szánt áldozatokat halotti templom (egyiptomi) .).szentelt nyílvessző.eke-tartás (hatha jóga) hálef (héber) .hanyatlás felé vezető suddhaka hana sobu (japán) .kolostor.rituális szempontból alkalmatlan halászana (szanszkrit) . hogy megőrizze a halott vonásait. melynek szerepe az volt.aki elválasztja. a nők ünnepe Poseidon hónapjában halotti maszk (egyiptomi) . Siva itta ki az emberek védelmében hálál (héber) . japán Kenzai) .kultikus sírmelléklet. konkrét alkalmazása Haladuja (szanszkrit) .sz.az uralkodó síremlékéhez tartozó templom. barátja Sö tö (japán Dzsittoku) (lelenc).sz. alapította (i.Balaráma egyik neve háláhala (szanszkrit) .elkülönítsünk a tésztából egy kalácsra valót.japán vízi írisz hanadai (japán) .hattyú.Biblia. szerencsét hozó szimbolikus tárgy a sintóban. nagyon pontosan mutatja az elhunyt arcvonásait halotti szobor (egyiptomi) .) hálácha (héber) .szőlőültetvény.a múmiára helyezett maszk.kovászodás Hámes M'gillót (héber) . Brahmá hordozója hamszah (szanszkrit) . 1821) Dandzan Ravdzsaa hamsza (szanszkrit) .hattyú-tartás (hatha jóga) Han san (kínai.méreg. a maiko és a geiko időbére . amikor visszatér. hogy a halott ka-lelke visszataláljon a testbe. és újra életre keltse a testet. sz.én Ő vagyok (adzsapa mantra) hamszászana (szanszkrit) . ezért. Öt tekercs Hamrijn Hijd (mongol) .háromszögletű sütemény purimkor hámecosodás (héber) . Tibetben a hosszú élet és a jólét jelképe hámántáska/hámánfüle (héber) . bármennyire is idealizált az ábrázolás. a piramisok tövénél építették. hogy ka-lelke felismerhesse.

gyertyagyújtás előtt: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám.lótuszülés zazenben. a Misna összeállítója hangjoku (japán) . valójában csak Ráma csandra szolgája.) hanukka dreidl (héber) .i.vigalmi negyed Hanászi.a menóra köznapi. a napfonat. Gíza harai/harae/o harai (japán) . hari hari. hari Ráma. jelképe: sólyom. nyaklánc harae (japán) . a mennyből leszálló Gangá Siva hajszálain patakokká szakadva itt egyesültek. mindig része az imi és a miszogi Hari (szanszkrit) .Visnu mellékneve hari Krishna (szanszkrit) . a világ királya.sz. áldásosztó Harahti (egyiptomi) . a világ királya. hari hari) Haridvár (szanszkrit) . Jehuda (héber) . Krishna Krishna. temploma: Héliopolisz.búgócsiga hanukkija (héber) . 7 + 1 ágú gyertyatartó Hanumán (szanszkrit) . hari Krishna. 200 körül.házavató szertartás Hanukka (héber) felszentelés.majomrádzsa. Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. kekkafuza hannja (japán) .agyagtárgyak rituális temetési szobrocskák a sintóban hankafuza/kekkafuza (japán) .Hanumán-tartás (hatha jóga) hara (japán) . Örökkévaló Istenünk.a megtisztulási folyamat a sintóban. a Szentély újraavatásának napja (kiszlév 25 . Áldott légy.Szív szútra (Mahápradzsnyá páramitá szútra).mindent felülmúló bölcsesség Hannja Singjó (japán) . a zazen végén éneklik hanten (japán) . seaszá niszim laavoténu bajamim hahém bazmán haze. akárcsak mostanában. megtisztít a bűntől.tévész 2-3). (Áldott légy. a manipúra csakra hára (szanszkrit) . szfinx.harai haragusi (japán) . aki törvényeiddel megszenteltél.belek. anyja Andzsana hanumánászana (szanszkrit) . Ráma Ráma.város. és . és megparancsoltad nekünk a hanukkai gyertyagyújtást.karkötő. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhadlik nér selhanukká.a reggeli Nap.hanamacsi (japán) . vánara. házi formája. hari Ráma. aki csodákat tettél őseinkkel az idő tájt.megtisztító pálca a sintóban.öltözék a macuri alatt hanukat hábájit (héber) . apja Váju. Örökkévaló Istenünk. az elkövetett rosszból származó foltoktól.a felszabadulás mahámantrája a Krisna-tudatú hívőknél (hari Krishna.zenész lány haniva (japán) .

fahéj és bor keveréke széder estén hasira (japán) . 18.határsértési tilalom. Szahmet. Agni-Indra/Váju-Áditja. igaz. az istenség lakhelye három jel (héber) .alma. anatta harószet (héber) .a zsidó felvilágosodás az i.mezúza. eltökélt erőfeszítés.vőlegény hatha jóga (szanszkrit) .sz. de vannak kivételek (pl. egy istennő és egy gyermek isten alkotja a hármasságot. Kuruksétra fővárosa. két istennő és egy gyermek isten).lett belőlük a Gangesz haridzsan (szanszkrit) .Isten gyermekei. Hórusz Théba: Amon. a szakják ősatyja Hasztinápur (szanszkrit) . az egyiptomi pantheonnak több ilyen „családja” is van. bal oldalt Visnu hármasság (egyiptomi) .jóga a test fölött való uralom útján.triász.hátuná hászíd (héber) .Szaszthá másik neve. Brahmá-Siva-Visnu.Siva és Visnu kettős formája. jobb oldalt Siva Harihára Putra (szanszkrit) . cicit három jel (szanszkrit) .város. sz. Szambát Hasztipála (szanszkrit) .jámbor. ejtett tibeti glangpo) . törekvés a test fegyelmezésével (ha = Nap.elefántszimbólum (a fehér a megtisztult tudat. végén haszta (szanszkrit) . Hari (Visnu) és Hára (Siva) fia Harjardha (szanszkrit) . ahol Durjodhana bezárta Krisna fiát.isteni oszlop.aniccsa. egy rábbánutban a saját rabbi dönt hászene (jiddis) . duhkha. az ősi istenek megjelölése hászágát gvul (héber) .megragadás haszta dzsihviká (szanszkrit) .az Iksvákutól származott Viruddhaka fia.Siva és Visnu kettős formája. tefillin. Honszu . tha = Hold. pozitív-negatív. újkori vallásos mozgalom a Keleti-Kárpátok vidékéről haszkala (héber) .herceg Pávában. Nofertum. Abüdosz: Ozirisz.jobb szem haszti (szanszkrit. szerepük elválasztása nem határozott (mixta persona) harmika (szanszkrit) . dió. Ízisz. bal-jobb). ellentétpárok és azok . általában egy isten. Gandhi szava a nihszprisjákra Harihara (szanszkrit) . akinek házában Vardhamána meghalt hátán (héber) . a fekete a tompa tudat) Hasztinádzsaka (szanszkrit) .a sztúpa négyszögletes alapja.Memphisz: Ptah. Mut. hű.

dhjána. öröm.tűzáldozat. Elohénu meleh haolám. Örökkévaló Istenünk. aki különféle fűszereket teremtettél. (Bizony. Elohénu meleh haolám. áldásod népedre száll. a világ királya. Benne bízom.a hettita birodalom fővárosa. a világ királya. Elohénu meleh haolám. nijáma. borá míné vöszamim. Usavtem májim böszaszon mimájné hajsuá. Iyengar: Jóga új megvilágításban. gyertya és búcsúztatási ima a szombat kimenetelekor. Kén tije lánu. mudrá. boré möoré haés. prátjaha) művelése. és nem félek. ászana. Örökkévaló Istenünk. a gyertya fölött: Baruh atá Adonáj. aki megteremtetted a szőlő gyümölcsét. a mantra jóga gyakorlata havdala (héber) . bén jom hasvií löséset jömé hamaasze. jelképe: tehén. (Áldott légy. Örökkévaló Istenünk. pránajáma. boré prí hagáfen.). a világ királya. a kettősségnélküliség állapota.Éva havana (szanszkrit) . hamavdil bén kódes löhol.S. Baruh atá Adonáj.egymásba olvadása. temploma: Dendara Hattusas (egyiptomi) . al-amhá virhatehá szelé.K.elválasztás. Örömmel merítsek vizet a segítség forrásából.A hatha jóga lámpása. hamavdil bén kódes löhol. feloldódása. Az Örökkévalónál a segítség. vahjí lí lísuá. Felemelem a segítség poharát. ászana. aki segítségemre lett. a borra és a fűszerekre: Baruh atá Adonáj. Lajhudim hajtá orá vöszimhá vöszaszon víkár. miszgáv lánu Elohé Jaakov szelé. bén Jiszraél löamin. aki megteremtetted a tűz fényforrását.esküvő Hává (héber) . Örökkévaló Istenünk. kí azí vözimrát já Adonáj. Áldott légy. pratjáhára.. Fényesség lett a zsidók számára. a mai törökországi Bogazköy mellett hátuná (héber) . pránajáma. Isten az én segítségem. Laadonáj hajsuá. Baruh atá Adonáj. aki szétválasztod . Elohénu meleh haolám. mert erőm és dalom az Örökkévaló. Adonáj cvaot imánu.anyaistennő. és az Örökkévaló nevében szólok. ima: Hiné Él jösuatí evtáh völó efhád. bén or löhóseh. Baruh atá Adonáj. kosz jösupt eszá uvösém Adonáj ekrá. Így legyen számunkra is. gyakorlatai: sat karman. a gyakorlatok bemutatása: B. (Áldott légy. vidámság és tisztesség. szamádhi Hatha jóga pradípiká (szanszkrit) .). Szvátmáráma műve Hathor (egyiptomi) . a világ királya. Áldott légy. a jóga 8 elemének (jáma. szisztrum.

alsó fokú iskola Hegedűs Róbert .gyönyörű völgyünnep.eredetileg az egyik legjelentősebb vallási és szellemi központ Egyiptomban. kék-arany jogar. héder (héber) . a napkultusz központja. 3761. de inkább a jobb kézben Hekatombaión (görög) .Engo Kokugon (i.vezérlő értelem héhál (héber) . Áldott légy. Izrael a többi néptől.sz. felül hurokba hajló. elvetendő-választandó heka-jogar (egyiptomi) . uralkodói jogar (heqa = fejedelem).ahol az öregek meghalnak Hekigan roku (japán) . Kairó egyik külvárosa települt rá Hélios (görög) .indulatszó.zen mester hégemonikon (görög) . mely gyakran látható a fáraó kezében az ábrázolásokon. semu második hónapjában Heb Szed (egyiptomi) . énekes előimádkozó. a csan tanító reagálása a rossz kérdésre vagy a hibás válaszra.ahol egy bódhiszattva lehet (a hely . a gyakran „pásztorbot”-nak nevezik. az imák énekese házánu (héber) .száz szarvasmarhából álló áldozat hekdes (héber) .faggyú a shitánál Heliopolisz/Iunu/Junu/On (egyiptomi) .megszüntetés héjaupádéja (szanszkrit) elhagyandó-felveendő. kerülendő-kívánatos.a Szentély csarnoka hehser (héber) .az olimpiai játékok kultuszszemélyzete hely. a fényt a sötétségtől. elöljáró az egyiptomi időkben házánut (héber) .kántorság he (kínai) . egy-két kőtömbtől eltekintve semmi sem maradt fenn belőle. napot a 6 munkanaptól. aki szétválasztod a szentet a hétköznapitól. a 7. a Delta csücskénél.) hazan (héber) .e. a heka-jogar a jobb és a bal kézben is lehet. október 7.kántor.kósersági pecsét Heidzsokjo (japán) .Szed-ünnepség héber időszámítás .kezdete i.szoba. Örökkévaló.napisten hellanodikések (görög) .a szentet a hétköznapitól.jelentése: fejedelmi.Kronión hekatombé (görög) . a fáraói jelvények egyike. nem messze Memphisztől helyezkedett el. 1063-1135): Emlékezések a Zöld Szikláról helev (héber) .helytartó.Nara héja (szanszkrit) . tartózkodási (10) . néha kha-nak írják heb nofer en inet (egyiptomi) .

9. kedvezőtlen . november közepétől március közepéig. 3. a megvilágosodás szándékának kialakítása.a hinduizmusban sok isten van. papnő hen (japán) . jelképe: szkarabeusz. 6. Erebos és Nyx gyermeke hemet (egyiptomi) .istennő.az isten szolgálója. kiszabadulás a dolgokból.zenekarvezető henoteista . előkelő születés.süketnéma heri hebet (egyiptomi) . női papi rang hemet nutjer (egyiptomi) . helyes tudatosság. 4. megnöveli az együttérzést.templomi szolgáló henuti (egyiptomi) . tél. megvilágítja a bölcsességet. ahol nincsenek vallási tanítások. 4. ájur véda Hémera (görög) .fejlődési fok): 1. ügyes módszerek. kiszélesíti a tudatot. segít elfogadni a nem-keletkezést. kifejleszti a mindentudást helyzet. elmebetegnek születni. jártasság az ügyes módszerekben. 5. állati létben élni. hosszú életű istennek születni hem (egyiptomi) .kiközösítés heres (héber) .templomi szolga heortologia (görög) . a másik kettő a télutó (sziszira). növeli a tudat akadálytalanságát. 8.feleség. papi rang hem nutjer tepi (egyiptomi) . 7. ezekkel a tudat nem lesz szennyezett. megkoronázás.felolvasó pap. 7. 8. ott élni. ahol helytelen nézetek uralkodnak.hűvös évszak (az 5. 5. az első 2 hónap a valóságos tél. 6.istenszolga. 10. szertatást végző .jelenség henem aton (egyiptomi) . temploma: Héliopolisz Héphaistos (görög) . előkészület. Zeus felesége herem (héber) . ott élni. pokolban lenni. de kinek-kinek a sajátja a legjelentősebb henutet (egyiptomi) . herceg.a nappal istene. a tudat egyformaságát fejleszti ki.az isten első szolgája.kovácsisten. 2.a Nappal való egyesülés szertartás hener (egyiptomi) .1. 2. egy templom fő-papja hémanta (szanszkrit) .).szeh netjer hem nutjer (egyiptomi) . gyakorlás. gyermeki őszinteség. az éhező szellemek között élni. Pandóra alkotta agyagból Héra (görög) . vadembernek születni.a felkelő Nap.az ünnepek kutatása Heper (egyiptomi) . nemvisszaesés. 3.

írott tibeti khrag 'thung) . aki a rítusok alkalmával szent szövegeket olvasott fel. szerzetes Hestia (görög) . hanem koeg-zisztens alap Hévadzsra (szanszkrit) .függő.az érvelés tudománya. bár a heri hebet alacsony papi rang volt (a wab-papokkal nagyjából azonos szint). még Egyiptomot is fenyegették.64 ilyen jel értelmezése az I Csing . elsődleges/logikai gyökér ok. gyökér. kereskedők. szahotpanna hétu) hétu pratjaja (szanszkrit) . egykor a földön élt kiváló emberek Héruka (szanszkrit.október-november hettiták (egyiptomi) . tárgy. tolvajok istene. egyes magas rangú személyek megtisztelő címként viselték a felolvasó pap titulust Hermés (görög) . a tengeri népek inváziója vetett véget a birodalmuknak hétu (szanszkrit) . az alvilágba készülő lélek kísérője és oltalmazója. a vjakta tulajdonsága az avjak-tával szemben. érv. a logika tanulmányozása. jelentős erőt képviselő birodalmat hoztak létre. függőségi viszony. ősi ösztönzés. oksági feltételek hétu sásztra/hétu vidjá (szanszkrit) .e.elsődleges/logikai ok. humanitárius szervezet a halott megtisztítására hexagram (kínai kua) . Ramszesszel vívták. és komoly hódításokat vittek véghez Szíria területén. a testben az agyhoz kapcsolódik hesang (kínai) . akivel azután békét kötöttek. Dionysos anyjának.haragvó buddha.közvetlen vagy materiális feltétel. a tudás 5 ága közül az egyik hétumat (szanszkrit) . szamprajukta hétu. amiből egy jelenség közvetlenül származik.ünnep. az Egyetemes Jó.mester.Szent Egylet. műveltségük és feltételezett mágikus képességeik miatt képviselői nagy tiszteletnek örvendtek. mely i. amiből egy jelenség közvetlenül származik. okkal lévő. Semelének feljövetele az alvilágból (Delphoi) héros (görög) . azonosították Thottal Hermés Chthonios (görög) . 1800 és 1200 között Anatólia vezető népessége volt.Örök gyémánt jidam Hevra Kadisa (héber) .pap.a Fazekas Hermés Hérois (görög) .utazók.a házi tűzhely istennője hesván (héber) . ősi ösztönzés (szahabhú hétu.félistenek. de a vjakta nem ok. legnagyobb csatájukat II.indoeurópai nép.

papok (Kréta) hieroglif írás (egyiptomi) . a Himalája hegy. melyet kb.sz. a fukuro sinai változata hima vo morau (japán) . itt tanultak a korai zen mesterek hien-sou (kínai) . JeanFrançois Champollion fejtette meg 1822-ben a Rosette-i kő segítségével hierokéryx (görög) .szent házasság.tartomány Észak-Indiában.a muszlimok kivándorlása Mekkából Medinába i.szent hírnök hieron (görög) . képszerű mássalhangzó-írás. a hieratikus írást a mindennapi dolgok lejegyzésére használták Egyiptomban az Óbirodalomtól kezdődően hiereia (görög) . csak vallási és királyi szövegeket írtak vele.az esdeklők fehér gyapjúval letakart botja. jelentése „szent vésetek”.e.az Eumolpidák nemzetségéből származó főpap hieros gamos (görög) .a Nap gyermeke (Vej csi krónika).-3.Nehen hieratikus írás (egyiptomi) .görög eredetű szó.egy geiko visszavonulásának ünnepe hikihada sinai (japán) .a hó hazája. papi.kolostor Heian mellett. Yamato i. a könyörgők jele hiki ivai (japán) . szent hely. 3000-től használtak Egyiptomban. kínai megtisztelő cím Hierankópolisz (egyiptomi) . i.hicálti (héber) .görög eredetű szó. eredetileg Himaván (havas) Himapatana (szanszkrit) .a Himálaja hegység istene.istenekhez vagy uralkodókhoz írt dicsőítő költemény himorogi (japán) .olyan sinto szentély.megmentelek hidzsab (iszlám) .havas. Szaicsó alapította.sz.egy geiko megszakítja kapcsolatát dannájával Himálaja (szanszkrit. itt Vo (japán) népe élt himnusz .papnők (Kréta) hiereus (görög) .bölcsek feje. századi rádzsáníja. Zeusé és Héráé Hij neng (kínai) .Eno hiketérion (görög) . ejtett tibeti Csomolungma) .békabőr kard. Gangó és Párvatí apja Himiko (japán) .a muszlim nő kendője hidzsra (iszlám) . jelentése: szent. leginkább kőre. a muszlim időszámítás kezdete Hiei hegy (japán) . ami mellé szakakit . a szakja törzs lak-helye Himaván (szanszkrit) .templom hierophantés (görög) . 2. a Himalája megtestesítése Himavát (szanszkrit) . 622-ben.

csak a mahájána nevezi így hindu (perzsa) . fehér ruhája hitogami (japán) . írott tibeti theg cshung)) . 720-814).a sinto embertől származtatott istenei. sinto vezeklés Hjakudzsó Ekai (japán.az előbőr levágása hjakudo mairi (japán) . önvizsgálat. Visnu ember-oroszlán (Naraszimha) inkarnációjában megölte. hogy kamivá vált hituh (héber) . jó évszak (januártól márciusig) hindutva (szanszkrit) . ahol a tetőt alkotó kőlapokat oszlopsorok tartják. tél (novembertől januárig).sz. lelkiismeretesség. szanszkritul Szindhu.egyszerű szövet hiragi nanten (japán) .zen mester (i.sinto papok bő. ennek fájából építik a sinto szentélyeket hiposztül csarnok (egyiptomi) .a társadalomból kitaszított hinoki (japán) . ők maguk nem használják.démon.ültetnek himszá (szanszkrit) . Visnu vadkan (Varáha) inkarnációjában megölte Hiranjapur (szanszkrit) . tavasz (márciustól májusig). elnevezése a tartóoszlopot jelentő görög szóból származik hira niva (japán) .démon. théraváda: öregek tanítása. olyan szellem. a buddhizmus déli ága. akinek már életében is nagy hatalma volt.Pakisztán folyójának neve görögül Indosz.repülő démonváros híri (szanszkrit) . első előfordulása az Avesztában van hindu naptár .kis kocsi. ősz (szeptembertől novemberig).gondolatokon túli tudatosság (gondolkodás) hitatare (japán) . a görögből lett az országnév.olyan oszlopcsarnok.százszor körüljárni. fia Prahláda Hiranjáksa (szanszkrit) .egy látószögű kert hira ori (japán) . nyár (májustól júliusig). Baszo tanítványa hjottoko (japán) . ölés hínajána (szanszkrit. Hiranjáksa bátyja. s akiről elhihetjük.japán ciprus. esős évszak (júliustól szeptemberig).szégyenérzet.japán mahónia (Mahonia japonica) Hiranjakasipu (szanszkrit) . az önmegvalósító szerzetesek vallása.erőszak.hinduság hinin (japán) .az év 354 napból és 6 évszakból áll. srávakajána: a hallók kocsija.férfi maszk . a szanszkritból a népnév. szerénység hisirjo (japán) . kínai Paj csang Huaj haj) .

ujgurok.a dzsódo zen-iskola alapítója honke (japán) . kiszlév (november-december). niszán (március-április). 354 vagy 355 nap). egy kisebb tartomány Tibettől északra. jelképe: kos. erre ült Pythia holokaustos (görög) . sziván (május-június).megszabadítalak hogaku (japán) . tévét (december-január). áv (július-augusztus). temploma: Karnak honte (jiddis) .teremtő. elul (augusztus-szeptember).nagy monostor Honszu (egyiptomi) .imacsarnok Hónen (japán) . zárható cella a sinto szentélyben.legyél Hói (szanszkrit) .hagyományos zene hóhi (szanszkrit) . ádár séni (szökőévenként egy + hónap) honden (japán) .felső ruha hocéti (héber) . jelképe: Hold.teljes egészében elégetendő áldozat homa áldozat (ejtett tibeti) . kezdete az őszi napéjegyenlőséghez legközelebbi újhold. amelyek az emberi szenvedélyeket jelentik. tisri (szeptemberoktóber).kovászos. a későbbi Mongólia horaá (héber) . tamuz (június-július).Hnum (egyiptomi) .a renga kezdő versszaka Holika (szanszkrit) . Amon és Mut fia. 384 vagy 385 nap). ha az imádkozó nem önmagáért imádkozik. svát (január-február). temploma: Elephantiné. erény. a szökőév 13 hónap (383. hes-ván (október-november).az imaterem.Hiranjakáshipu el nem égő nővére holmos (görög) . Prahlád megmene-külése a halotti máglyán. ezt mondják peszahkor a kenyér szó helyett hónapok (héber) . Eszna hó (japán) .az év 12 hónapból áll (353. eredetileg védikus rítus homec (jiddis) .oktatási engedély horoi (görög) .kör alakú kéztartás a zazenben hokku (japán) .komédiás. húsvét.indiai termékenységünnep.konszekrált vízzel permetezett lángba. egy otoko gésa hokkai join (japán) .holdisten. mert a sinto közösségi vallás hondo (japán) . phálguna hónap (februármárcius) teliholdjakor hokan (japán) . ádár (február-március).malomkő a delphoi tripuson.határkő . ijár (április-május). a Nílus forrásának őrzője.prostituált Hor (ejtett tibeti) . a megismerés tüzébe dobják az olajos fadarabkákat. Je mon fia.

szanszkrit) . de vallási központ houngan (vodu) .harószet hrí (szanszkrit) .beavatási rítuson átesett hounsi hountò (vodu) . hogy megszólnak hrisíkésa (szanszkrit) . az isten ura houngnò (vodu) .sólyom.nyilvános eszmeharc a zen mesterrel hótar/hótri (páli.gyermeki engedelmesség.kórusvezető.Tibet. akinek ereje van a szellemek fölött Hsziang jan (kínai) . Behdet Hórusz-név (egyiptomi) .tisztelendő.Kjógen hsziang seng (kínai) .királynevek Horváth József .Tóra-pajzs hosia (görög) .Csang an .a Buddhista Misszió vezetője Hetényi Ernő után hósana rabba (héber) .saját szentély.Kójó Szeidzsó Hsziang jen (kínai) .Hórusz (egyiptomi) .pap. Ozirisz és Ízisz fia. hetedik napja hosang (kínai) . és mögöttük nincs semmi hsziao hszun (kínai) . Krisna állandó jelzője a Mahábhá-ratában hszi (kínai) .félelem attól.van hotoke (japán) .a Rig véda recitálását végző hindu pap. sólyomfejű égisten.áldozat (hieroglifa) hóti (szanszkrit) . de lehet férfi is hounsi kanzo (vodu) .érzékein-úr. jelképe: sólyom.a szukkot utolsó.itt tanított Bankei hosszen (japán) .jámborság Hósin templom (japán) .a 3 rada dob közül a középső hrajszesz (jiddis) . kamrafelelős hounsi (vodu) . a síla (erkölcsösség) megfelelője Hszicang (kínai) .a bucu írásjegy egyik olvasata. rejtőző ország hszie si (kínai) .sámán. hû = istenség.beavatandó újonc hounguenikon (vodu) .kölcsönös eredeztetés. az áldozópapok vezetője. nem templom. a dolgok egymástól függenek. buddhista szerzetes hósanna (héber) . si = feleség (fon). kérlek! hósen (héber) .halhatatlanság Hszien fu (kínai) .segíts meg.erkölcsi szégyenérzet hrí apartrapá (szanszkrit) . a sintóban egy szellemet vagy egy buddhát jelenthet houmfo (vodu) .tévtanító hszien (kínai) . tűzpap hotep (egyiptomi) .papnő. temploma: Hierakónpolisz.

tanításuk a Buddha közvetlen tanításán alapul. 677-744) a 7. műve: Cseng vej si lun (Bizonyság. szív. pátriárka Huang po (kínai) . 486-593?). Amóghavadzsra tanítványa Hui neng (kínai) .Rinzai Hsziu feng (kínai) . csan pátriárka Hualetian (kínai) . pátriárka és Hui neng. utána az egységes csan-iskola szétszakadt Huj kó (kínai) . amelynek során könyveket vitt Kínába.sz. jellem. i.(i. tudat hszing (kínai) . itt élt Hung zsan. csan mester. buddhista szövegek fordítója. hideg pokol hua jan (kínai. elhagyja a .Kónin Huang mei-hegy (kínai) . 629-644). 746-805). tanítása szerint a tan szellemtől szellemhez terjed. buddhista térítő (i.virágfüzér. szív. a 6. tudat Hszing Ji hszüan (kínai) .a 6.Gensa hszüe (kínai) . a második pátriárka. 637-713).hszin (kínai) .sz.felső lélek. veze-téknév.Sárga Palota. elme. 10. Hszüan csang (kínai) .csan mester. megbízható. 75 mahájána szöveget fordított.őszinte.Nirmána rati huan (kínai) .Eka Huj neng (kínai) .(i. hogy fölfigyeljen rá mestere.jajongó. őszinte.sz.(i. sz.Óbaku Kiun Huang si (kínai) . gyakorlat.sz.Eno hukát hágoj (héber) .Nirmánarati hua tou (kínai) . tett.sz. 665-713). a halálkor sen lesz.emberi természet.sz. hogy minden csak tudomás) Hszüan csüeh (kínai) .Sárga szilva-hegy. megbízható.sz. csan pátriárka (i. 1652-ben Hui ko (kínai) . tulajdonság. japán kegon) .tanul hu hu va (ejtett tibeti.káprázat Huang jen (kínai) .sz.sz.Avatamszaka szútra hua le tian (kínai) . elme.Bódhidarma tanítványa (i. cselekedet. utazása (i. a tiszta tudat megtapasztalása Huai zsang (kínai) . az 5.nem zsidó szokás hun (kínai) . 596-644).meditációs technika. az Avatamszaka szútra fordítása Hua jen king (kínai) . Shunzhi kínai császár építtette az 5. dalai láma lakhelyéül Pekingben i. aki levágta bal kezét. írott tibeti a cshu zer ba) . kínai filozófiai buddhista iskola. ő ihlette az Utazás nyugatra (Hszi ju csi) című regényt. műve: Cseng Tao Kö: A Tao beteljesítésének éneke Hszüan sa (kínai) .

buddhista térítő (i.testet. Kumáradzsíva) hücpe (héber) . baldachin hurbán (héber) . Amóghavadzsra.szemtelen hükszoszok (egyiptomi) .udvarház.a Moira által kiszabott mértékű baj Hysiai (görög) .eredeti egyiptomi nevük hekau haszut.e.Ginkgo biloba. s viszontagságos vándorúton az égbe emelkedik Hung cse Cseng csüe (kínai) . i.óceán hupa (héber) .olyan lény. vénuszhaj-fa id al Adha (iszlám) .esküvői szövetmennyezet.szabadtéri hypermoron (görög) .pusztulás.gőg. áv 9-én a második Szentély lerombolása hut (egyiptomi) .sz.az én lelkemtől a te lelkedig. egy különleges újraszületés Hüan cang (kínai) .az 5.elme-tudat iccshantika (szanszkrit) .(kínai) Változások könyve.Vansi Sógaku Hung zsan (kínai) .sz. a Huang meihegy kolostorában élt hûntò (vodu) . 683-727).a kongan meditáció tárgya Hyakinthia (görög) .dob huo fou (kínai) . i. Kurban bayran id al Fitr (iszlám) .törzsvendég a vigalmi negyedben (hanamacsi) icsigenki (japán) .hupa hvadu (koreai) . szavak nélküli átadás i shiki (japán) . aki nagy gonoszságot követett el icsigen szan (japán) . tulajdonképpen a templom hutuktu (mongol) . Ázsiából érkező megszállók. 70. 586. Subhakaraszimha tanít-ványa I csing .szent.a Ramadan böjt befejezése alkalmából tartott . akik a második átmeneti korban kormányozták Egyiptomot hüpe (jiddis) . áv 9-én az első.a 4 nagy fordító egyike (még: Paramártha.egyhúros hangszer icso (japán) .a hadzs befejezése alkalmából tartott ünnep.Apollón-szentély I I ching (japán) .sz. a Konfuciusznak tulajdonított 5 klasszikus egyike i sen den sin (kínai) . azaz „puszták fejedelmei”. 601-675).jácint Hyakinthos spártai királyfi vércseppjeiből hybris (görög) .Apollón 3 napos ünnepe május elején (Spárta) hyakinthos (görög) . csan pátriárka (i. nagyravágyás hypaithros (görög) .

idzanami (japán) . Manu fia a Mahábháratában.elkülönítő. „néhai”.április-május Ijóv (héber) .aki zazent gyakorol . a megszűnőben lévő megszűntéből. eredeti neve Súken.a nőiesség a sintóban igaz hangú (egyiptomi) .bal oldali energiavezeték. századból. Jób ikadharma (szanszkrit) .sz.ünnep.a gondolat imaszmimszati.speciális kondicionáltság.ilyen. bal orrnyílás ida ppaccsajatá (szanszkrit) .sz. Ramazan bayran ídá (szanszkrit. nidánája idam szatjábhinivésa (szanszkrit) . leírója Szen no Rikju ikhud stibl (jiddis) .mitikus király. védi-kus rádzsa (törzs) Kelet-Indiában.varázserő. egyedülálló. természetfeletti képesség idzanagi (japán) . éppen ez. elkülönülten látó tudatlanság ihai (japán) .dolgok immo nin (japán) .Bokuszai tanítója Ikkjú Szódzsun (japán) . 1394-1481).áldozatbemutató sinto pap immo (japán) . ami van. a létrejövő létrejövéséből jött létre.virágrendezés az i. maa herw (egyiptomi) ignorantia divisiva (latin) . a pratítja szamutpáda meghatározása imi het hemi nutjer (egyiptomi) .ez. a létezés minden jelensége idam duhkham (szanszkrit) . idamhoti. írott tibeti rkjang ma rca) . idamuppaddzshati.Kuvéra anyja iddhi (páli) . imasszuppádá.a férfiasság a sintóban.zen mester (i. ami nincs. idamnahotiimasszanirodhá. idamnuruddzshati (szan-szkrit) . emez meg.táblácska a halott nevével a házi oltáron ijár (héber) . amely dogmatikus hiten alapul Idavidá (szanszkrit) . megvalósíthatatlan jegy ikebana (japán) . mi ez?. imaszmim aszati. a Buddha 1. ahová régen beküldték az ifjú párt az esküvő után Ikkjú (japán) . Vivaszván fia iman (iszlám) .ez a szenvedés.olyan igazság. Gokomacu császár fia. a valóság természete immo dzsi (japán) . 7.eufemizmus: elhunyt.Biblia. ikkjú = megnyugvás az illúzió és a megvilágosodás között Iksváku (szanszkrit) .a buddha 18 sajátos tulajdonsága.zárt helyiség.papi ellenőr imibe (japán) . ejtett tibeti kjangma ca.

a megvilágosodás pecsétje inkjo (japán) . nyelőcső. ürítőszerv) és a dzsyánéndríja (tudásszerv).százat adó.az éles és a tompa szellemi adottságok megértésének ereje indríja szanvara (szanszkrit) . 5 karméndrija (cselekvésszerv): kéz. nyelv. az istenek királya.tüzelő indó (japán) .dasabala indríja parápara dnyána (szanszkrit) . a bódhi paksika dharma 5 része a 37ből indríja átma (szanszkrit) . domináns elemek. a Pándavák székhelye a mai Delhi helyén Indravarman (szanszkrit) . láb. képesség. nemi szerv. orr. a betelepülő árják főistene Indrabhúti (szanszkrit) .Indra helye. az egyik dasabala indríja parápara dnyána bala (szanszkrit) .női energia in a gite só (jiddis) .az élőlények készségeinek (eszes.az érzék maga (nem az érzékelő képesség) indríja bhéda (szanszkrit) .bösaá tová indhana (szanszkrit) . írott tibeti dbang po) .az egyik manu Indra/Sakra (szanszkrit. bőr). 1 dzsnyánéndrija (tudásszerv): manasz. orr. mint a Bardo Indra Szávarni (szanszkrit) .in (japán) .a vezetés szavai. tompa) ismerete.király.Málava királya Indrazsit (szanszkrit) .az érzések szellemi reakciók szerinti aspektusa indríja dhátu (szanszkrit) . képesség.lélektan. nemi szerv. erő a szánkhjában 5 buddhíndrija (érzékszerv): szem. nyelv. védikus főisten. nyelőcső.a domináns érzékelési elem 6 fajtája indríja dzsaja (szanszkrit) .uralkodás az érzékeken inka (japán) . közepes. láb. műve: Dnyána sziddhi Indraprasztha (szanszkrit) . Padmaszambhava apja. fül.Rávana fia. a megfelelő tudatosságok eredői. ráksasza indríja (szanszkrit) .visszavonulás a közélettől .érzék. ürítőszerv. az 5 karméndríja (kéz. az 5 buddhíndríja (szem.érzékszerv. fül. a 22 indríja vizsgálata indríja parápara (szanszkrit) . a buddhizmusban 22 fajta indríja nirdésa (szanszkrit) . dél. bőr). ejtett tibeti Vang po.érzékek visszafogása azok ellenőrzésével indríja indríjáni (szanszkrit) .

Amenemope. Amida bucu irány (10) . 8. amit az istenség nagyobb dicsősége érdekében véghez vitt. állás. hogy az uralkodó általa elnyerje az . írnokok ezrei pedig ezeken tanulták az írás művészetét Ippen (japán) . Szanydzsája Belatthiputta. arhatok. a lent és a fönt Irávat (szanszkrit) . női buddhák. bódhiszattvák.) nagy becsben tartottak. és munkáikat nagy számban másolták.Pak Kjepo írsjá (szanszkrit.egy hindu választott istensége isteni hármasság (egyiptomi) .inspirációs mantika (görög) .Őzek ligete. női arhatok istenlevél (egyiptomi) .nem hivatalos alkalomkor viselt egyszerű kimonó irori (japán) . itt nyilatkoztatta ki először a Dhammát a Budhha az 5 vezeklőnek (panca vaggi) iskola (6) . 7.olyan felirat. vidhjarázsník.1.földbe süllyesztett négyszögletes tűzhely írorr (ejtett tibeti) . 10.Ardzsuna és Ulupí fia írjápatha (szanszkrit) . Kagemni. 3. 5. Makkhali Gószála. egyes intelemszerzőket (Imhotep. Nigantha Nyátaputta istádévatá (szanszkrit) . életbölcsességek. ülés. írott tibeti phrag dog) .az ókori Egyiptomban nagyra becsült irodalmi műfaj. stb.a Jadzsur véda upanisadja. melyben az uralkodó úgymond „jelentést tesz” az őt patronáló. a Jadzsur véda része ised-fa (egyiptomi) . vidjárádzsák. női bódhiszattvák.enneád isteni személyek . Ptahhotep.a 4 égtáj. Adzsita Keszakambala.a Dzsi-iskola alapítója.Az Úr titkos tanítása. 9. az istenlevél nem titkolt célja.4 pozíció (gyaloglás.triász isteni kilencség (egyiptomi) . erkölcsi és társadalmi tanítások gyűjteménye. dévák. buddhák.Apollón jósdáiban alkalmazott eljárás intelmek (egyiptomi) . féltékenység. fekvés) iromudzsi (japán) . 2. a dévák társai. az egyik béklyó Ísa (szanszkrit) . a köztük levő 4 félégtáj.irigység. úr Ísá upanisad (szanszkrit) .erre jegyezték fel az istenek nevét és uralkodásuk idejét iseru (egyiptomi) .amelyek nem férnek össze a buddhizmussal: Púrana Kassza-pa.a kert szerkezete Isipatána (szanszkrit) . általa imádott istenségnek mindarról. 6. 4.szent tó isigumi (japán) . Pakudha Kaccsájana.

I.Isten. a dzsaináknál éhhalál Ity taui (egyiptomi) .istenség további támogatását.(i. dinasztia székhelye volt. Isten akaratába való belenyugvás. Amenemhat alapította és a XII. 354 napos holdév isszá (szanszkrit) . része. megbékélés iszlám időszámítás (iszlám) .a „Mert megmondatott”-tal kezdődő mondások.középbirodalmi főváros a Fajjúm-oázis bejára-tánál. Visnu (fenntartó). sz. nem ritkán erre vonatkozó könyörgést is tartalmaz Ísvara (szanszkrit) .Kapila tanításának (szánkhja) leírója (Szánkhja Kárika) Iszan (japán) . Kjógen tanítója Iszipatana (páli.zen mester. megnyilvánulása hármasságban a Trimurti: Brahmá (teremtő).Tipitaka.indiai materialista elmélet Ísvara pranidhána (szanszkrit) .Heliopolisz ivaszaka (japán) . El List közelében.sz. mint Legfőbb Lélek Ísvarakrisna (szanszkrit) . a Védákhoz itijukta (szanszkrit) . engedelmesség Istennek. 622. törekvés a felsőbbrendű megértésére.Isten. kezdetben csak a purusára irányult Ísvara Purusóttama (szanszkrit) . temploma: Philae.) . Siva (pusztító-megújító) ísvara nirmánahétu (szanszkrit) . alávetés. a dvádasángasászana 6. Hórusz anyja.mítosz Itihásza purána (szanszkrit) . Az „így-mondottak” itthí szukha (páli) . kegyét. Az „ígymondottak” (Tripitaka) Itivuttaka .önmagunk Istennek szentelése. az asztána jóga 5. lépése (nijáma).nő-gyönyör. legendák gyűjteménye. megadás.Látnok-csúcs a szárnáthi Antilop-ligetben iszlam (iszlám) . a megnyilvánuló Egy.irigység isszarakuttato (páli) . 4. jelképe: trónus.teizmus itihásza (szanszkrit) .a Rámájana és a Mahábhárata. a nőre irányul itvara (szanszkrit) . a városnév jelentése: „A Két Ország Meghódítója” Iunu (egyiptomi) .béke. a Brahman legmagasabban fejlett átmanja (murti). Ozirisz felesége.vallásos meggyőződésből vállalt szándékos halál.anyaistennő.sinto szentély Ízisz (egyiptomi) .sz.kezdete i. Behbet el Hagar .-5. szanszkrit Risipatana) .az istenség teremtő játéka isszaraváda (szanszkrit) . később szisztrum.

Krisna őse. írott tibeti g jag) . upászaná.a szertartások védája.Jadu és Puru apja jak (ejtett tibeti. kincsőrző szellemek. udgátar.zen-iskola (az i. 17. védikus filozófus.hódolati áldozat.egy maiko szolgálati lakása az okijában jakko simada (japán) . korábban a saktizmus.sz. 4 szintjük van (karotapáni. a Fehér Jadzsur véda szövegezője Jadu/Jádava (szanszkrit) .erőfeszítés Jajáti (szanszkrit) . Jadzsur véda jága (szanszkrit) .kacujama jaksa/jaksiní (szanszkrit. máládhárin. 2 részből áll: Fehér Jadzsur véda (Vádzsaszanéji szamhitá).ima.szarvasmarhaféle kérődző emlős. az adhvarju kézi-könyve. tűzáldozat. később a jantrajána ábrázolása jabu kanzo (japán) . J ja dake (japán) . királyuk Kuvéra.Izráel ben Elizer (Baál Sém Tov) (héber) .hindu tűz-áldozat jájáma (szanszkrit) . vadzsrapáni). írott tibeti gnod sbjin) férfi és női erdei manók. ártódémonok. végrehajtói: hótar. tiszteletadás. jak bika (Poephagus grunniens) jakata (japán) .nyílbambusz (Pseudosasa japonica) ja nga ba (írott tibeti) . szadáma. nö dzsin . bráhman (karma.félelmetes jab jum (ejtett tibeti) .kéregben áldozótól való (utalás Uddálakára). ejtett tibeti nödzsin. 17.a hászidizmus alapítója az i. dnyána) Jádnyavalkja (szanszkrit) .sárga liliom (Hemerocallis fulva) jacu hasi (japán) . a mantra jóga gyakorlata Jagjú Sinkage rjú (japán) . életerő átadása. Puru fivére.Jadu sarja.apa-anya szobor.-tól) jagnjá (szanszkrit) . sz.cikkcakkos fahíd jacude (japán) .néptörzs jadnya (szanszkrit) védikus áldozat.sz. adhvarju. a hagyomány szerint a Satapatha bráhmana írója. Krisna egyik neve Jadzsur véda (szanszkrit) . óriások. sz.japán arális (Fatsia japonica) jád (héber) . egy istenszobor ölében az istennő szobra.kéz formájú Tóra-mutató jádava (szanszkrit) . Fekete Jadzsur véda (Taittiríja szamhitá) jadzsusz (szanszkrit) .

jakudosi (japán) .halálkirály. írott tibeti gshin rdzse cshos kji rgjal po) . csi).a halál istene. aki meghalt.szamjag ádzsíva jang dag pa'i dran pa (írott tibeti) . írott tibeti gshin rdzse'i gshed po) a Holtak Urával Végző Jamaoka Tessú (japán) . mentesség a kapzsiságtól (apari-graha).a hadakozásmentes.szamjag dristi jang dag pa'i ngag (írott tibeti) .szamjag karmánta jang dag pa'i lhra ba (kínai) . a ritvidzs.japán rózsa (Kerria japonica) jamabusi (japán) . kínai Yemotian) .a Holtak Ura Jáma ég (szanszkrit. a tévedő istenek. szexuális önmegtartóztatás (brahmácsarja). lopni. vagyont gyűjteni). Párosítások Jamantaka (ejtett tibeti) . hazudni. igazsághoz való hűség (szatja). táguló oldala (ld.Tipitaka. a Mérhetetlen fény (Öpamé) egyik vetülete.zen mester (i. kínai Jüe san) . vidhjá rádzsa Jan fu ti (kínai) . kendó mester Jamarádzsa/Jamántaka (szanszkrit) . erkölcstelen életet élni.szamjag szmriti jang dag pa'i lasz kji mtha' (írott tibeti) .japán hegyi cseresznye (Prunus serrulata) jamaboki (japán) . az élettartamuk 2 ezer év. arhatok birodalma. őrváltási idő Jama Dharmakája (szanszkrit. 1836-1888). egyetemes erkölcsi parancsolatok (nem szabad ölni. jármű jang (kínai) . fékezés.aszkéta Jamaka (páli) .sz.fegyelmezés. őrségváltás. a két napszak négyes felosztása.szamjag vák jang dag pa'i rco la ba (kínai) .Dzsambudvipa jána (szanszkrit.kocsi.a világot felépítő anyagi szubsztancia.szamjag szankalpa . jó szerencse (írott tibeti g jang). 4 órás napszak. hordozóállata a bivaly jama (szanszkrit) . a Rekesztő. férfi alapelv jang dag pa'i 'cho ba (kínai) . a jóga 8 angája közül az 1. pára aktív. a laja jóga gyakorlata.szamjag vjájáma jang dag pa'i rtegs pa (kínai) . a vágyvilágban alulról a harmadik jama zakura (japán) .szerencsétlen évek Jakuszan (japán. tartózkodás a lopástól (asztéja).zen mester.: nemártás (ahinszá). a küzdelem nélküliek. írott tibeti tzeg pa) .Singisig Jamántaka (szanszkrit.a poklok világa Jama (szanszkrit) . az első ember. Szekitó tanítványa jalva (ejtett tibeti) . ragyogó.

2. sz.bölcsességaspektus je shes (írott tibeti) .-tól i. Khamsz.kanyargó vízfolyás a kertben jarmekl. mint a valóságban. írott tibeti jar klungs) . kártékony. i.e.a Buddha felesége.szamjag szamádhi Jangcsub csörten (ejtett tibeti) . a panycsavaggíják után az első bhikkhu.vadzsrajána jao jorozi no kami (japán) .a fejfedők alatti kis kerek sapka (kipa) jarne (ejtett tibeti) . írott tibeti je sesz szemsz dpa') . Hor. Bal és a jetik) jé ruj loa (vodu) . a mandala előképe jantrajána (ejtett tibeti) . nyugati. jármülke (jiddis) .jang dag pa'i ting nge 'dzin (írott tibeti) . könyve: Nirukta.bal fül Jasóda (szanszkrit) . Szog po. Bod.fölső jar klungs (írott tibeti) .e.sz.Krisna nevelőanyja Jasódhara (szanszkrit) .Jar lung Jar lung (ejtett tibeti.a dolgokat valóban úgy látni. ejtett tibeti.vársika jarálaksana (szanszkrit) .Brahmá putra jar ne (írott tibeti) .rend javana (szanszkrit) . barbár javara (japán) .sinto templom Tokióban jathá bhúta dnyána darsana (szanszkrit) . a nyolcas csörten-csoport egyike jantra (szanszkrit) .-ig Jar lung Cang po (ejtett tibeti) .Jáma ég Je mon (ejtett tibeti) . családjának 46 tagjából szerveződtek az első szávakák Jászka (szanszkrit) .vörös szemű.hanyatlás jarimizu (japán) . a régi-es szavak magyarázatának szójegyzéke Jaszukuni (japán) .ión (görög). Dzsang. 7. sz.bölcsesség-tudatosság szél a szellem működésében . ahogy léteznek jathá bhútam (szanszkrit) .tibeti királyi dinasztia kb.meditációs ábra. kilenc fia volt (Gja. 500 körül.vársika jasaszviní (szanszkrit) .olyan. Gópá után Jasza (szanszkrit) benáreszi kereskedő. emberevő szellem je se szem pa (szanszkrit dnyánaszattva.dnyána je shes bzhi (írott tibeti). Mon/Khe le.hindu tanító i.a Buddha megvilágosodása. Koli lánya.az első ember. ahogyan van jathárthatá (szanszkrit) .a négy tudás az eszmei sík tudása nélkül je shes kji rlung (írott tibeti) .lágy dzsúdó Je mo tian (kínai) .

pad ma.préta ji dam (ejtett tibeti) .gdugs. 'khor lo jen (kínai) .buddhista zarándok ji kie (kínai) . az éhségszörnyek ura Ji jing (kínai) . konfucianizmus jen en zhui (kínai) . ülőhely.csan mester († i.ülés. emberség Jen dao (kínai) .sz.je shes kji tshogs (írott tibeti) .zsidó jelkép (8 szerencsés) (írott tibeti) . jóság. szanszkrit preta) Égő Szájú.préta ji dvagsz kji szkje gnasz (írott tibeti) . ejtett tibeti elme. gyűlés.emberszerű lények.dnyána szambhara je va (ejtett tibeti) .prétajóni ji dvagsz kyi thub pa kha 'bar ma (írott tibeti.a többségtől való megfegyelmezés szavazással Jenlo (kínai) .felsőbb iskolában tanuló fiú jetik (ejtett tibeti) .szövegmagyarázó Ji po ti (kínai) .tantétel. 975) Jen tou (kínai) .az Ember útja. védisten.erény. igazságosság. védőszellem ji dvagsz (írott tibeti) . 1042-ben Tibetbe hívta Atísát jesíva (héber) .Földi Fenség. jószívűség. a hat szó.Tusita jid lus (írott tibeti) szellemtest jig drug (írott tibeti) . vallási kollégium jesíva-bóher (héber) .sz.Biblia. kivonulás Egyiptomból jehudim (héber) . más néven Shen nung Jen shou (kínai) .Cun csiang Jen huang (kínai) .Purvavidéha ji ta (kínai) .Padmaszambhava egyik női kísérője.újraszületés jeciat micráim (héber) .az ember saját buddha természete. gser nja. Ezékiel ji (kínai) . dung dkar gjas 'khjil. i.parikalpita ji xin (kínai) .Gantó jenabhujjassz szikkhá (szanszkrit) . dpal be'cu. Je mon teremtménye J'hezkél (héber) . a bölcsesség Jeseo (ejtett tibeti) . zsidó iskola.humanizmus. rgjal mtshan.exodus.Guge királya. bőség (írott tibeti jid) ji dag (ejtett tibeti) . csak a modern korban Jen hao (kínai) . az AUM .abszolút tudat jid dga (írott tibeti) . az emberi kapcsolatok helyes kialakítása.Jáma Jesé Kadó (ejtett tibeti) . gter chen po'i bum pa.

több mint kezdő. latin = jugum . mahájána jógácsára szútra jogácsára madhjamaka (szanszkrit) . Vairocsana női társa jing hsziang (kínai) .Biblia.A jóga vezérfonala.női buddha. könyv valószínűleg kiegészítés jóga tantra (szanszkrit) . iungo = összeköt.sz. bhakti. 8. ligare egyesít).a buddhista filozófia egyes kérdéseit tárgyaló mű jin (kínai) .szellem. írott tibeti mal 'bjor so jod pa'i dbu ma rang rgjud pa) . női alapelv jin kuo (kínai) . a 4. 2.a világot felépítő anyagi szubsztancia.az okság tana jin na luo (kínai) . Patandzsali műve (i. 4.négyszemű kerítés a kertben Jódo Shinshu (japán) .a hatszavú törvény hangja jik csa (ejtett tibeti) . 7. 20 km jóga (szanszkrit) . fokozat: 1. kínai you xun) . igába fog.az egyén saját ereje Jirmijáhu (héber) . Jeremiás jo (kínai) . az űr természetének tiszta transzcendens eleme. (ejtett tibeti fortély. az egyéni tudat kioltása (szamádhi) Jóga szútra (szanszkrit) .meditációs gyakorlatok.ok és eredmény jin li lun si (kínai) .kinnara Jing csok ma (ejtett tibeti) . de még csak az alsó angákban gyakorlott Jógácsára bhúmisásztra (szanszkrit) A leigázás lépcsőfokairól szóló tanítás.buddhista szekta Japánban az i. mantra. sűrűsödő szellemi oldala (csi). 5. az érzékszervek bevonása a csittába (prat-jáhára). a test rendszerében a testi jelleg. írott tibeti gjo) jo be thugs rdzse chen po (írott tibeti) . rádzsa (karma.járom.leigázás. 3. összpontosítás (judzs = összeköt. (japán) férfi energia. egyesít. általánosabban religio = re . fajtái: hatha. mozgás. egyesít. dnyána) jóga anga (szanszkrit) .sz.korai madhjamaka iskola jógácsára szvátantrika (szanszkrit. testtartás (ászana). lélegzetszabályozás (pránajáma). sz.). a külvilágra vonatkozó megfékezés (jama).4 krószasz távolság.8 tag. megköt.tükörkép jiriki (kínai) .a madhjamaka rendszer aliskolájának másik alis-kolája jógácsára/csittamátra (szanszkrit) a létezés tudati .jógatanítvány. egy fizikai pontra irányuló összpontosítás (dháraná). pára passzív. 2. 6. az egyik tantra-módszer jóga vacsara (szanszkrit) . egy gondolati pontra irányuló összpontosítás (dhjána). önfékezés (nijama). 13. századtól jódzsana (szanszkrit.jig drug sgra (írott tibeti) . iga. kb. összeszedettség.újra.Mahákarunika jocume gaki (japán) .

szendergés.a halálozás napja és évfordulója .a Jóga Ura.álomhelyzet a jógában. nem-tudás) való mentes-ség jogaku (japán) .sz. ők voltak alapítói a 84 sziddhának (tökéletessé vált jógi) jógin (szanszkrit) . 2.jógamester. 1589-1617) jóni samana szikára (szanszkrit) . már nem kezdő Jógésvara (szanszkrit) . 2 aliskolája van.jógagyakorlatokat folytató fiatal jógamárga (szanszkrit) . Siva jelzője. alapművei Maitréjanáthától valók (kb. ő adta át a jógát Matszjéndra-náthának.az emlékezés napja (május 17) jom Jerusálájim (héber) .szendergő-tartás (hatha jóga) jógávacsara (szanszkrit) .jógi botja-tartás (hatha jóga) jógakkhéma (szanszkrit) .befogó-tartás (hatha jóga) jógamudrászana (szanszkrit) . jógamester jógácsárja (szanszkrit) .sz.a dzsiva önlegyőzés.üres tér (kertépítészet) jom haacmaut (héber) . létszomj. ő Góraksanáthának.u.-3. téves nézetek.az engesztelés napja (tisri 10) jom tov (héber) . egy kévalin jógadá (szanszkrit) . századtól (vidnyánaváda.a függetlenség napja (május 18) jom hazikarom (héber) .Jonten Gyaco Jon ten Gya co (ejtett tibeti. növendék joh hasoá (héber) . dalai láma (i. alfaállapot jóganidrászana (szanszkrit) .a jóga pecsétje-tartás. Mahájána szutrálankara. csittamátra). Aszanga és Vaszubandhu iskolája. a niródha.a boldogtalanság. vidjá létfokozat jógadandászana (szanszkrit) . sötétség birodalma a sintóban.nyugati zene jógakula putta (páli) . ünnep jomi (japán) .a tudat ellenőrzésének útja jógamudrá (szanszkrit) . írott tibeti jon tan rgja mtsho) . befogó zárótartás (hatha jóga) jóganidra (szanszkrit) . halálország jon tan rgja mtsho (írott tibeti) .a boldogtalanság.Jeruzsálem 1967-es visszafoglalása (június 7) jom kippur (héber) .jó nap. ő Szvátmárámának. kötelé-kektől (érzéki vágy. 270-350) Jógácsárabhúmi szútra. i. sötétség birodalma a sintóban jomi no kuni (japán) .jógacsend a padhánában.anyaöl-elme jórcájt (jiddis) .a 4.jógatanítvány.a holokauszt emléknapja egy héttel peszah után johaku (japán) .természetére épülő mahájána filozófiai rendszer az i. benső uralomra jutás létfoko-zata.a jóga gyakorlója.

menyasszonykoszorú jukta (szanszkrit) . a múládhára csakra jukti (szanszkrit) .egyetlen sinto josvé háir (héber) .pratjéka buddha Judhámanju (szahszkrit) .zen mester a Daitoku templomban jou tan (kínai) . káli (432 ezer földi év) juga naddha (szanszkrit.egyetlen sinto jui sziki (japán) .botrányjáték.Biblia. kelet. módszer. megkötött.nyúl. igába hajt. állatövi jegy.a Huszonnégy . Jezsajás ju csia/ju csiao (kínai) . ajanamsza J'sájáhu (héber) .Uttarakuru Ju ye ni (kínai) . alkalmaz jue fen (kínai) . okfejtés jul gji phra men brgjad (írott tibeti) . a konfucianizmus ju dag (ejtett tibeti) . a 4. fa.pravritti vishaja juga (szanszkrit) .homály.vidnyánaváda.egység jugen (japán) .hármasan összekapcsolt áramlás.összeköt.jósi (japán) . női jellegű (mongol jin).iskola.Dhritarástra és egy szolgáló fia jukata (japán) .városban lakók (1 évnél rövidebb ideig voltak a városban) Jószó (japán) .védikus világkorszak: krita (1 millió 728 ezer földi év). tréta (1 millió 296 ezer földi év).jül lha jul nji shu rtsa bzhi'i mkha' 'gro rnams (írott tibeti) . dvápara (864 ezer földi év).Vrisni fejedelem Judhisthira (szanszkrit) .13-15 jui icu sinto (japán) . Kuntí fia.a legidősebb pándava. ha egy loa több embert is megszáll jö (ejtett tibeti.Jül Khor Szung jul lha (írott tibeti) .bódhjanga jug jul (írott tibeti) . Prithá és Dharma fia judzs (szanszkrit) . Jáma fia a Mahábháratában.szpírea (Spiraea thunbergii).Aparagódáníja juan jue (kínai) . a jógát műveli juktatriveni (szanszkrit) . írott tibeti jos) .jódzsana joun escandale (vodu) .nyári kimonó juki janagi (japán) . a haiku-írás szemlélete juh órája (kínai) . Vaszubandhu iskolája Jujutszu (szanszkrit) . írott tibeti zung 'brel/zung 'dzsug) . a tudósok tanai.a Nyolc Boszorkány jul 'khor srung (írott tibeti) .a helyes törvény.udumbara jou xun (kínai) .Istennel összhangban lévő személy.örökbefogadás Josida Kanetomo (japán) .préta Ju dan jue (kínai) .

de a hagyomány szerint i. 8.a sóhajtó vagy hideg pokol ka shag (ejtett tibeti) . írott tibeti bka' rgjud pa) hagyományőrző tibeti vallási irányzat.feljegyzett beszélgetések. 6. On júpa (szanszkrit) .Jakuszan Jül Khor Szung (ejtett tibeti. 130 körül jum mchog nam mkha'i dbjings phjug ma (írott tibeti) .részleges kötöttség. 630-644 Jüan tao (kínai) . a drizák ura jül lha (ejtett tibeti.-ban.kinyilatkoztatást követő.aktivitás Jung kong hok (ejtett tibeti) . írott tibeti ka wa dpal btsang) .trónörökös Juyeni (kínai) .sz. században . épült az i.Ummon Bunen K ka dam pa (ejtett tibeti) . az ország istensége.Csi szung Jüe san (kínai) .tibeti iskola.Aparagódáníja jü lu (kínai) . koherens juto szeki (japán) . vörös sapkások ka ha va (ejtett tibeti) . tibeti vallási irányzat ka gyü pa (ejtett tibeti.kínai utazó Indiában i.tibeti templom Pekingben junnani buddhizmus (kínai) .a kelet istene.Ungo Dójó Jün men Ven jen (kínai) .Ország Égjárói Jum bu La kang (ejtett tibeti) . írott tibeti jul lha) . a tanítványok leírásai Jüan cang (kínai) .megköt.forró vizes kő a kertben juttita (szanszkrit) .Nyat ri Cen po tibeti király várkastélya Cet hang mellett.Ákásadhátvísvarí jun drung (ejtett tibeti) .érthető következmény juvarádzsa (szanszkrit) .hindu áldozati oszlop jutasziddha (szanszkrit) . alapítója Mahápandita Dípankarasrídnyána Ka va Pel cang (ejtett tibeti. a jógát gyakorolja jung (kínai) .helyi isten.szvasztika junakti (szanszkrit) . írott tibeti bka' gdams pa) .Hélipolisz. a régens alatti minisztertanács ka tam pa (ejtett tibeti.4 főkamarás (kalon).Kína délnyugati részének páli buddhizmusa Junu (egyiptomi) . a fejtetőn lakik Jün csü Tao jing (kínai) . írott tibeti jul 'khor srung) .sz.sz. sz. fordító az i.tibeti tanító.e.

amelyet Muwattalis hettita. tanbeszédek (szutra) 3. újraélesztési módszer. Ciprus déli partjainak magasságában.Kátjájaná kaddis (arámi) .étel Kaccsájána (páli) . és a boiótiai Thébaiban kabuki (japán) . i.paróka.szent. csak a királyokét kabalimkáro áháro (páli) . rendi szabályok (vinaja) 2. 17.ka/ka-lélek (egyiptomi) . rizsgombóc a szerzeteseknek Kabandha (szanszkit) . metafizika (abhidarma) Kahóla (szanszkrit) . kapott hagyomány. 7 év alatt 1000 napon át. nyer. fején a ka hieroglifával (ka-tartásban felemelt kezek) és a személy nevével.a maiko harmadik frizurája. századi viselet kacura (japán) . Startégiailag kiemelkedően fontos hely volt.szerzetes felszentelési szabályzata kaihogjo (japán) . ma Tell Nedi mend. és II. ikebana Kágyur (ejtett tibeti) .virágkötészet. az első . amely a születéskor a testtel együtt keletkezik.sz.Ikkjú remetesége kaccsá (szanszkrit) . ha megismeri a testet.város és erőd volt az Orontész folyó partján. a kánon egyik része (108 kötet). cubusi simada) Kacuroan (japán) . Ramszesz egyiptomi uralkodó vívott tisztázatlan eredménnyel.csak szárnyasokat metsző sajhet. gyakran ábrázolják a személy mögött állva. mezítelen alakként. arameus Istent dicsőítő ima. mae vare.kiáltás (kiai).táncszínház kacu (japán) .egy bráhmana a vidéhai Dzsanaka udvarában tartott vitán kai (japán) . misztikus tan kabeirosok (görög) . sosem ábrázolták a még élő személy ka-ját. és a halál után visszatérhet. a maiko 5. 1. tanúsítvány.misztériumok Lémnos és Samothraké szigetén.lefordított kinyilatkoztatások. a Buddha tanításai. a szíriai Homsz mellett. a hozzá fűződő legnevezetesebb esemény a kádesi csata.a lélek egyik fele. mindkét fél a maga győzelmének könyvelte el kado (japán) .a betevő falat. frizurája. zen kiáltás a zavaró gondolatok megszüntetésére kacujama/jakko simada (japán) .hagyományos színjáték férfi szereplőkkel kaburendzso (japán) .zarándoklat. azonos a geikoéval (simada. annál valamivel kisebb. és az elég ép.fej és láb nélküli szörny kabbala (héber) . amit az elhunyt hozzátartozója mond Kádes/Quadesh (egyiptomi) .

a szellemi tulajdonságok használhatósága. az ávénika buddhaguna 13. foka kája dhátu (szanszkrit) .az uttara szamgát összefogó öv kája bhávana (szanszkrit) .egy buddha ragyogást áraszt. évben 100 nap.3 évben évente 100 nap. a szellemi tulajdonságok hajlékonysága kája szákszin (szanszkrit) . napi 60 kilométer.ráksaszí.belgyógyászat.Asvapati lánya.a szellemi tulajdonságok jártassága kájapasszaddhi (szanszkrit) . vjaktagyakorlat kájánupasszaná (szanszkrit) .test-szemlélet. Rávana és testvérei anyja Kaikéja (szanszkrit) . Bharata anyja Kailásh/Kailásza (szanszkrit) . illetve azonosulás Ísvarával.a tapintás-tudatosság alkotóeleme kájagata szati (páli) . a pszichikai elemek aktivitása kája karma (szanszkrit) . ájur véda kája dharma (szanszkrit) . évben 200 nap.fizikai cselekedet kája lahutá (szanszkrit) . érintés. a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike kája vidnyána dhátu (szanszkrit) . Dasaratha felesége.a tapintás egymásra ható mezeje kája bandha (szanszkrit) . évben 200-200 nap.a szellemi/pszichikai tulajdonságok nyugalma . a végső megszabadulás állapota.Kékaja utóda. nemiség kája dzsukatá (szanszkrit) . napi 30 kilométer. szanbhoga.hegycsúcs a Himalájában. egy ország Kaikéjí (szanszkrit) . az eszme szintje. Szukésa lánya. a fizikai bizonyosság.fizikai tanúsítás által alkotott.test. az 5 érzéki képesség egyike kája kammannyatá (páli) . a 7. és figyel az írjá-pathára.érzékelhető alkotóelem.tapintó képesség. Siva lakhelye kaivalja (szanszkrit) tökéletes elszigetelődés. a 6. elhatárolódás. a jóga célja kája (szanszkrit) .a szellemi/pszichikai tulajdonságok rugalmas-sága kája mudutá (szanszkrit) . és az 5.a test fegyelmezése kája csikitsza (szanszkrit) . rádzsa. alkal-mazkodó készsége. a 4.a pszichikai elemek beleérző képessége. nyíltsága kája indríja (szanszkrit) . az utolsó 100 napon napi 54 kilométer Kaikaszí (szanszkrit) . az első százon napi 84 kilométer.a testre vonatkozó tudatos éberség kájapagunnyatá (szanszkrit) .a pszichikai elemek egyenessége. a buddha 3 teste (nirmána. dharma) kája ájatana (szanszkrit) . test-felidézés.

7. ott. hogy mindenütt otthon vagyunk a tudat tisztaságában).érzéki élvezet kájika tapasz (szanszkrit) . megértjük. de ez csak ismeret. a fiúnak óvatosnak kell lennie. műve a Képek az ökörhajcsárról.festménytekercs kakodaimón (görög) . a singin alapítója Kakudhá (szanszkrit) . már nem gondol az ökörre (a segédeszközre már nincs szükség. a hegyek zöldek (az alaptudat tiszta. de könnyen elveszíthetjük). a fiú hazaér.boldogtalan ember kakoi (japán) .az egyik sziddha kakemono (japán) . mert újra elveszíti (tudatunk felfedezi buddhatermészetünk. de csak saját zavaros tudatunkat találjuk).sz. a fiú fölfedez néhány nyomot. ahol az ökör elvonult (mindent fokozatosan értünk meg. nem azonosul a világ futó benyomásaival). nem foglalkoztat a veszteség-nyereség. nagy. nem süppedünk vissza a személyességbe). a Hold előbukkan a felhők mögül. ráteszi a kötőféket.kohanim kájudzsukatá (szanszkrit) . 3.patak Kuszinárá mellett . a fiú először találkozik az ökörrel. a gondolatok nem ragadnak magukkal. de sehol nem találja (keressük a buddha-természetet magunkban. nem fordul meg (vége a küzdelemnek. nem tapasztalás). lábnyomokat vesz észre a talajon. 10. a fiú a kötőféket tartva vezeti az ökröt (a tudat tiszta. a vásártéren (látszik buddha-természetünk. keresni kezdi. az is megvilágosodik) Kakuban (japán) .a szellemi tulajdonságok egyenessége Kákacsandísvara (szanszkrit) . meglátjuk eredeti természetünk. ha utána szólnak.blí ájin hará kajnok (jiddis) . a csan útja: 1. egyedül ül. 2.singon mester. a fiú meghallja az ökör bőgését. de az nem hagyja magát vezetni. az üresség.Ardzsuna anyja kájn ájn hore (jiddis) . 8. hogy minden üres). 12. a szoba elkerített része teázáshoz Kakuan . 4.kínai festő az i. belső szemünk látja. ennek öröme hazavisz).függelék. században. 5. a fiú elveszítette az ökröt. a tudat nem alkot gondolatokat).a test aszkézise Kajkéji (szanszkrit) .kájika szukha (szanszkrit) . üres kő eltűnt a fiú és eltűnt az ökör (a buddha-természet. akivel összekerülünk. 9. 6. a fiú fuvoláját fújva megy haza az ökör hátán. és megpillantja (elcsitulnak az érzékek. a víz kék.

a Bambuszligetben (Véluvana árama).Kála Bhairava-tartás (hatha jóga) Kálacsakra (szanszkrit.a vadzsrajána egyik neve Káláma (szanszkrit) . 6. és a következő élet: 10.liget. nemtudás (avidjá. létesülés (bhava. öntudat (vidnyána.a Buddha szánkhja guruja Szávatthíban a Keselyű-csúcsnál.Mókusetető. 5. érzet (védaná. ölelkező pár). az idő legkisebb egysége (amely alatt egy atom saját terén áthalad) kalá (szanszkrit. amit Bibmbiszára ajándékozott a Buddhának Kalandaka nivápa/Véluvana áráma (szanszkrit. férfi szemébe fúródó nyílvessző). kínai si szan wai tao) . ezek körül törekvő és elbukó emberek.halálhírnök . írott tibeti bja ka lan da ka gnas pa wod ma'i chal) . vak öregasszony bottal). érintkezés (szparsa. fekete. a kör közepén Jáma. 2. a további karma létrehozása: 8. a Föld mélyében rejtőző idő kálabhairavászana (szanszkrit) . ezek körül a létesülés 6 formája.Időkígyó.menyasszony kála (szanszkrit) . 6 érzékelési tartomány (sadájatana. ragaszkodás/kötődés (upádána.ügyes Kála Dévala (szanszkrit) . 12. ejtett tibeti Dükji Khorlo) . 4. halál.felosztható idő. 7.az idő kereke.Dévala risi Kála nága (szanszkrit) . végzet. üres ház 6 ablakkal). legkívül a 12 nidána: jelenlegi helyzetünk okai: 1. születés/újjászületés (dzsáti. kígyó és disznó. időskor és halál (dzsará marana. másik neve Áráda Kalandaka nivápa (páli) . 9. a Buddha tartózkodási helye Rádzsagrihában. amely szerint minden az időből ered kálavidu (szanszkrit) . holttestet máglyához cipelő férfi) kálacsakra jána (szanszkrit) . Bimbiszára ajándékozta a Buddhának kalasa (szanszkrit) . majom faágon). szülő nő). körülötte kakas.mandalák felszenteléséhez használt edény kálaszútra (szanszkrit) .felfogás. az Anuttara Jóga Tantra főműve. név és alak (náma rúpa. 11. ivó férfi).kakudhabhandam (szanszkrit) . gyümölcsöt fogó majom). vágy/létszomj (trisna.fejedelmi jelvények kálá (héber) . terhes nő). fazekas).fekete vonal. a születés folyamata: 3. karmikus késztetések (szamszkárák karmák. írott tibeti sgju rcal) . forró pokol kálavádin (szanszkrit. hajó 4 utassal és kormányossal).

pusztulás Kalpa szútra (szanszkrit) . eluralkodik az adharma. a fogantatás előtti testetlen bhava.Jó Híradás. Durgá Káli juga (szanszkrit) .a romboló erők védikus istennője. vivarta. 3102.-5. a bódhiszatva szint első foka káma bhava (szanszkrit) .000 földi év). antara. a Buddha öccsének menyasszonya Kalki (szanszkrit) . az .vaskor.Visnu egyik avatárája Kalligénia (görög) . a legrosszabb kor. Siva felesége. sz. dpag bsam shing/dpag bsam ljon shing) .a dharma meghallása a maga idejében. sz.kargyüpa iskola Tibetben káma (szanszkrit) . nagy szerencse a továbbjutáshoz Kálí (szanszkrit) .vágylét. 30 nap 1 Brahmá-hónap. írotttibeti dge ba'i bshes gnyen. 432.) kalinga (szansukrit) . a Szumétu csúcsán áll Kallyntéria (görög) .káléna dhammaszavanam (páli) . dge bshes) jó barátok. 12 hónap 1 Brahmá-év.világkorszak.Kívánságteljesítő Csodafa.a megcselekvésre szép dharmák.érzéki vágy. ebben élünk most. fennállás.költő (i. Nandának. szenvedély. a mi 4. ezekkel foglalkozik a szattvarthapariccshédaka pradnyá Kaljánakírtisabda (szanszkrit) .faház Kálidásza (szanszkrit) . akuszala múlá. a vágy istene. érzéki lét. hogy feltűnik a Buddha kaljánamitra (szanszkrit. bhúmi. óhaj. 20 kalpaként üresség. Krisna halálakor (i.Athéné Polias ünnepe kam cang pa (ejtett tibeti) .arhat a Buddha közelében kalon (ejtett tibeti) .02. sóvárgás.Thesmophoria utolsó napja (Athén) Kálódajin (szanszkrit) .000. mahá). teremtés. 4. világkorszakunk.dzsaina mű Mahávíra életéről kalpana/vikalpa (szanszkrit) . 100 évenként megismétlődik a teremtés (szamvarta.11.) kezdődött kalias (görög) . segítőtársak a tanításban Kaljání (szanszkrit) .Szépséges. Brahmá-nap = ezer juga (4.000 földi évig tart.e. szóbeli mestertanítvány átadás vonala. érzéki lét a Kámalókában van káma bhúmi (szanszkrit) .320.főkamarás kalpa (szanszkrit.az érzékelhető lét szintje. írott tibeti bszkal pa) . eon.fogalmiság Kalpavriksa (szanszkrit.néptörzs kaljánakáraka (szanszkrit) .

házasságtörés. Takamimuszubi kámja (szanszkrit) .önkéntes áldozat kámja karma (szanszkrit) .vágybirodalom.kéjvágy Kámadhénu (szanszkrit) .vágyvilág kámamithjácsára virati (szanszkrit) .testtartás Kamalasíla .isteni fürdő.sz. sz.Szekisuszai mestere (i.gyönyörfajták kámacs cshanda (szanszkrit) . szellem.mindenben benne lévő istenség.érzéki vágy.Ame no minakanusi Kamiroki (japán) .Isteni Atya.teavízforraló kámatanha (szanszkrit) . a dasa akusala prativirati síla 3. démon.e.) kamiju (japán) .Kürosz/Kambüzész (i.vágyott célok elérésére szolgáló cselekmény . ászava kámászrava (szanszkrit) .szellemi-lelki öröm Kambudzsija .rosszindulat kámarúpa (szanszkrit) . a 108 bölcs egyi-ke kámalóka (szanszkrit) .) kámésu káma szukhallikánu jóga (szanszkrit) . a 4. írott tibeti dod pa'i khams) .tartózkodás attól. sz. tagja kamandalu (szanszkrit) . nem üdvös cselekedet.érzéki hajlandóság kámaszugathúmi (szanszkrit) .elmélyülés első szintje előtti szint káma dhátu (szanszkrit.ragaszkodás a kéjhez kámávacsaraszomanassza (szanszkrit) . 17.vizeskancsó kámarága (szanszkrit) .őstehén kamae (japán) . 740-795).az érzéki világban való újralétesülés bol-dog helyei kamat (japán) . 6.az érzéki vágyakhoz való ragaszkodás hajlama kámarágavjápáda (szanszkrit) .belefulladni az érzéki-ségbe kámeszu mithácsára (szanszkrit) . fokhoz tartozó világ káma guna (szanszkrit) .az érzéki vágy rongálása.a nemi szervek tájéka kámászava (szanszkrit) . i. hőforrás Kamimuszubi (japán) .indiai tanító Tibetben (kb.az 5 érzék tárgyainak szomjazása kámaupádána (szanszkrit) . béklyó.minden vágyat teljesítő égi tehén Kámadhuk (szanszkrit) .sz. halandó Kamiizumi Isze no Hidecuna (japán) . fizikai kami (japán) . hogy helytelen tettre vezessen minket a szexuális vágy.szamojadzsanáni kámarágánusaja (szanszkrit) . a tett tárgya egy másik nembeli személy. a 4 ájatanából a 4.

ragaszkodás az érzékiséghez kampana (szanszkrit) .karma energia. századból kanduka (szanszkrit) . kínai írásjegy.gömb.japán photinia (Photinia glabra) kanda (szanszkrit) . i. Aranyhős kaname mocsi (japán) . századtól.Kámjaka (szanszkrit) . írott tibeti gser thub) .köldökcsomó-tartás (hatha jóga) Kandi (páli) .beavatás. emlékeztető. 75 kötet. az I csing egyik trigramja kan po (ejett tibeti) . az 5 természeti törvény egyike kamma patha (páli) . az i. meghintés kandzsó ban (japán) .a Fog temploma.szótagírás (5 magánhangzó. 5. szellem (gandhabba) kamma vipáka (páli) . nyugat.gumó.írás az i. az idegrostok burka kandászana (szanszkrit) . a finomtestnek a köldök és a végbélnyílás közötti kb. 6.légcső shitánál kaneko (japán) .sz.szent zászló Kandzsur (ejtett tibeti.fehér pöttyös vörös selyemzsinór a varesinobu frizurán kanéphoros (görög) . testtel) kamma véga (páli) . beszéddel.a Buddha 2.sz. elődje. itt válik szét a 3 nádí. a meditációt elősegítő agyaggolyó a jógában kandzsi (japán) .áldozati szereket tartalmazó kosarakat vivő lányok (Athén Parthenón-fríz) . sz.sz.a kolostor vezetője kan tung (kínai) . 1958 óta 71 jel Kanakamuni (szanszkrit. a Buddha saját szavai káne (héber) . 10 cm átmérőjű része.a tett törvénye.a tudat aktivitása kammatthána (páli) . 11. amelyet japánul ejtenek ki kandzsó (japán) . majd a kana-szótagírás.a cselekedet eredménye kammannyatá (páli) .családi címer kámopádána (szanszkrit) .-ig hiragana-szótagírás.karma szthána kamon (japán) .egy erdő kamma (páli) . buddhista szentély Srí Lankán az i. írott tibeti bka' 'gjur) szöveggyűjtemény.a karma aktív aspektusa kamma nijáma (páli) .3 cselekvésmód (gondolkodással.csodatevő kana (japán) . agyagból gyúrt imaeszköz.rezgés k'an (kínai) . labda. 61 szótagjel és 1 szóvégi n) egyszerűsített kandzsi (46 alaphang jele) mellékneveknél és viszonyszavaknál.sz.karma kamma bháva (páli) .víz.

rendszerint emberi vagy a Hórusz-fiúkat jelképező ember. kínai Kuan jin) . majom és sólyom fejjel díszítették kánphata (szanszkrit) .az egyik sziddha kapará (héber) .a halott belső szerveit tartalmazó edé-nyek.ellenség. a Buddha lovának neve kanzasi (japán) . kóan-vizsgálat a zenben Kannáda (szanszkrit) .sinto pap.a vaisésika alapítója kannathron (görög) . sinsoku kanopusz-edények (egyiptomi) .miko kanmusi (japán) .koponyát beragyogó légzés (hatha jóga) .beavatási szertartás kaó (japán) .sinsoku kanna (szanszkrit) .átlyukasztott fülű vándorló saiva szannjászík Kanthadi (szanszkrit) . sakál. ajanamsza kankamukha dmar nag dur bja'i mgo can (írott tibeti) . írott tibeti thod pa) .trombita emberi csontból kanha dhamma (páli) .koponyakupa kapálabháti pránajáma (szanszkrit) .fül. komor tan. egy rövid időszaktól (a líbiai uralom ideje) eltekintve mindig szerves része volt a sírmellékleteknek.a Szűz csillagkép.kipá .a Nyolc Boszorkány közül az északnyugati kányafejű kanko (japán) . 33 megjelenési formája van.az éhező szellemek birodalmának buddhája kapárot (héber) . de a leggyakoribb a női kannusi (japán) .sötét.(kapála = koponya. mert remény-telen a purusával egyesülni Kaniska (szanszkrit) .-i kusán uralkodó Észak-Indiában kanjá (szanszkrit) .az egyik sziddha Kanthaka (szanszkrit) . azért. a szánkhja. tiltott Kaparma (ejtett tibeti) .egyéni jel a nagykorú neve mellett kapajresz (jiddis) .hajék kanzo (vodu) .káporet kapála (szanszkrit. aki meghallja az emberek siralmát. 1.sz. sz.japán bódhiszattva ábrázolás. mindig négyet használtak a 4 Hórusz-fiú szimbólumaként.az egyik sziddha kangling (ejtett tibeti) . a Buddha ábrázolások átlagnál nagyobb fülei.Kánérí (szanszkrit) .újév és engesztelés közötti tyúk és kakas áldozat.engesztelés kapell/ kápele/kapedli (jiddis) .i. bháti = fény) Kapálí/Kápálika (szanszkrit) .feldíszített szekér Kannon (japán.

az Iksvákutól származó Viruddhaka rádzsa fia kárana (szanszkrit) . 8.oksági dhjánák kárana hétu (szanszkrit) .khakhara kar gyü pa (ejtett tibeti) .olvasók. a szánkhja megalapítója. tanítását Ászurinak mondta el és Ísvarakrisna írta le. Ádi Vidva. ájur véda karabos (görög) . a prakritin a purusa közvetett. érzékszerv. avalambhak.sz. sz. Maharsi. kledak. a szánkhja linga. szerszám. tibeti iskola. tett.Suttogó Üzenet.csinálás. gnosztikus dualizmus.galamb-tartás (hatha jóga) kar gil (ejtett tibeti) . anyja Dévahúti. Viruddhaka 4 száműzött fiának tanácsadója Kapilászana (szanszkrit) . a teljes linga kárana dhjána (szanszkrit) . 6.az étel elkészítésének folyamata. a gunák által létrejött felsőbbrendű okság (nimitta kárana).kiindulópont a vitában . Kapilavatthuban született. i.kapha (szanszkrit) . tevékeny okság káranaszja asziddhi (szanszkrit) .csátaka kapindzsalászana (szanszkrit) .szent kötél karaan (szanszkrit) .a szakja rádzsaság fővárosa az i.tibeti iskola Kar ma Tro di (ejtett tibeti) . csátaka kapissza (szanszkrit) . ájur véda Kapila (szanszkrit) .a szakják ősatyja. apja Kardama. írott tibeti kar ma bka' rgjud pa) . tavasz és reggel. a testben az agy-hoz kapcsolódik kara hicu (japán) .Kapila-tartás (hatha jóga) Kapilavasztu (páli Kapilavatthu) . nyugalmi energia. jel.karka kar ma ka gyü pa (ejtett tibeti. más nevei: Paramarsi. gyer-mekkor.Karma Héruka női társa.a párohet felső. gyarapodás.alapvető. Észak-Indiában kapindzsala (szanszkrit) . alapítója Marpa és Dzsecün Milarépa. a Szentírás emberei. épülés.rákfaj karaiták (héber) . közönséges ok (upádána kárana).majomfej alakú ajtókopogtató káporet (héber) . Mahá Kapála. században. tett.a cselekvő alany Kárakarna (szanszkrit) . előzmény.az egyik dosha. a 4 fő tibeti iskola közül az egyik kar ka ta (ejtett tibeti) . hathatós eszköz. föld és víz (tarpak.vörös. mint ok. bodhak. nem mozgatható része kapótászana (szanszkrit) . slésak).e. okbeliség.-ban Babilonban káraka (szanszkrit) .kapindzsala madár-tartás (hatha jóga).

(egyiptomi) szeh netjer káriká (szanszkrit) . se fák. verses formájú szútra kárja (szanszkrit) .(kri = csinál) a cselekvések következményes törvénye. szankhá-ra.erdménydhjána. hogy nem vagyunk többé képesek fölismerni az élettapasztalá-saink gyökerét a saját tudati folytonosságunkban. dzsaiva Karma Heruka (ejtett tibeti) .bön fehér asztrológia.a Rák csillagkép. kamma bhava. a dhjána hatása karka (ejtett tibeti. a testben az agyhoz kapcsolódik karma jadzsna (szanszkrit) . szahadzsa.török eredetű nomád nép Tibettől északkeletre karma (szanszkrit.a prakritiben megnyilvánuló okozat. az Eufrátesz partján. 5 karmikus ok: aviddzsa. az egyiptomi hódítások legészakkeletibb pontja. ható tett. adhidaiva.módszer az Önvalóval való egyesülésre a cse-lekvésen keresztül.Kapila apja kare szanszui (japán) . sziklakert 15 kővel.vritti. a tettek nem-látható okozati ereje.Avalókitésvara tevékenységének ismerteté-se a Kágyur/Do-ban karate (japán) . a prákriti működése. a ható cselekvés törvénye. ha függésből. naimittika.város Szíria északi részén. hanem azokat lát-szólag külső okok által ránk kényszerített sorsként vagy rajtunk kívül álló életkörülményekként éljük át.áldozat cselekvés útján.Amóghasziddhi haragvó megjelenése. adhibhúta) karma jóga (szanszkrit) . adhjátma. se bokrok. akaratiszellemi cselekvés. legsúlyosabb. kámja. a rádzsa jóga része .az ok és az okozat ugyanannak a dolognak a megnyilvánulásai kárjadhjána (szanszkrit) . ha öncsalásból ered.küzdelem üres kézzel karci (ejtett tibeti. aparáparija védeníja kamma.se víz. száraz tájkép kari (szanszkrit) . ha rosszindulatból. aisa.fekete. tanhá. a mai Dzserablusz karluk (ejtett tibeti) . enyhe akkor. súlyosabb. upapaddzsa védaníja kamma. a sors ok-okozat összefüggése. ajanamsza Karkemis (egyiptomi) . dittha dhamma védaníja kamma. cselekvés a szánkhjában kárja karana abhéda (szanszkrit) . írott tibeti lasz) . azáltal keletke-zik.Kárandavjúha (szanszkrit) . írott tibeti skar cis) . tevékenység. ejtett tibeti kar ka ta) . rítus (nitja. upádána. indiai (ellentétben a nakcival) Kardama (szanszkrit) . szándékos cselekedet.

alapítója Bharadvádzsa.a tevékenység útja.karma kánda (szanszkrit) . páju.cselekményrész. a buddha felismeri a karma üdvös /kusala/ és kárhozatos /akusala/ és egyéb fajtáját. miképpen hatnak azokra.karmatest.Ardzsuna törvénytelen féltestvére a Mahábháratában. páda.karmikus lehetőségek.az 5 cselekvésszerv (indríja) a szánkhjában (vács.a karma és eredménye megér-tésének ereje. a mímánszá. kezdetben áldozatbemu-tatás. az egyik dasa-bala karmabandh (szanszkrit) .a tett gyümölcse karma saríra (szanszkrit) .a karma fajtáinak ismerete. halászana . upasztha) Karna (szanszkrit) . a tettek köteléke karmadána (szanszkrit) . karma phala) karma vipáka dnyána bala (szanszkrit) . tudja. alrendszere (alapítója Dzsaimini) a védikus szertartásokkal foglal-kozik karma nirdésa (szanszkrit) . páli kammatthána) .dasabala karmavipáka dnyána (szanszkrit) . a karma és a nemek. a védák áldozattal és szertartással kapcsolatos szövegei.a dhátukra irányuló szánkhja módszeres gyakorlatok (kaszina) karma varana (szanszkrit) . a 3 egyéni karma-lehetőség egyike (még: csetajitvá karma. Vivaszván fia.cselekedet Karmapa Csenno (ejtett tibeti.kötöttség.kolostori tisztviselő karmadzsá (szanszkrit) . akik elkövetik őket. egy mantra karmaszthána (szanszkrit) . osztályok dharmáinak kapcsolata.a dhátukra irányuló szánkhja koncentrációs gyakorlat karmavipáka (szanszkrit) . a jövőben gyümölcsöt hozó karma.jógaeszköz a kar megtámasztására karmánta (szanszkrit) . tett-rész.karma metafizika karma phala (szanszkrit) . páni. az egyén karmkájának következménye karma szthána (szanszkrit.karmikus zavarodottság karma vászaná/karma bidzsa/karma phala (szanszkrit) . az istenek jóindulatának megnyerése áldozattal karma mimánszá darsana (szanszkrit) .fülszorító-tartás (hatha jóga). Sankara nézete karma márga (szanszkrit) .bölcseleti rendszer. írott tibeti karma pa mkhdzsen po) Karmapa ismer. milyen következményekkel jár elkövetésük. az egyik dasabala karméndríja (szanszkrit) .karmikus tevékenység által létrehozott mágikus erő karmankó (páli) . Prithá és Szúrja fia karnapídászana (szanszkrit) .

összegezés. megfelelősség.sz.rituális szempontból alkalmasság.3 agnihóta (Uruvélá. könyörületesség. a Vádzsaszanéja iskola képviselője. 1. az áditják apja. egy elemet vagy egy színt jelöl Kaszó (japán) .teljesség. csészét kézben tartó jáksa Kartikéja (szanszkrit) .a cselekvő alany kárttika (szanszkrit) . Nadí. megbízhatóság kasza (japán) .hindu október. a tudat tisztátalansága. anyja Szatí.szenny. az i.egy ország Kásjapa (szanszkrit.Artemis Karyatis ünnepén a táncosnők kasaja (szanszkrit) .a Buddha 1. az alak általában mezítelen.a személy ka-lelkét ábrázoló szobor. az istenek és emberek ősapja kasmarí (írott tibeti) . akiknek a Buddha elmondta a tűzprédikációt . egy mandala. kb. évezred közepén tűzpap. az élőlények ősapja.irgalmasság. a Védákban ősbölcs.augusztus-szeptember (Spárta).bárd karuná (szanszkrit.sárga ruha. ájur véda káser (héber) . a szerzetesek sáfrányszínű köpenye kaszina (szanszkrit) . írott tibeti snjing rje) . kés karttriká (szanszkrit) . csípősen fanyar.a jaksák egyik szintje. pl. kifogástalan kashjapászana (szanszkrit) . 1352-1428) a Daitoku templomban ka-szobor (egyiptomi) .Apollón Karneios ünnepe Karneios hónap 7-étől kilenc napig Karneios (görög) . együttérzés. Szvájamhuva Manu fia. elődje.rituális szempontból alkalmas. részvét.Karneia (görög) .mások iránti részvét karyatidák (görög) .az elhunyt ka-lelkének bemutatandó áldozatokról gondoskodó pap Kasszapa (szanszkrit) .a háború istene. írott tibeti 'od srung) . a Metageitnión idején karotapáni (szanszkrit) .zen mester (i. szánkhja földelem gyakorlat. Fényőrző. befejezés. megengedett. apja Siva kartr (szanszkrit) .napernyő kászáva (szanszkrit) . fején pedig a ka hieroglifát tartja ka-szolga (egyiptomi) .e. Gajá).a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike kasrut (héber) .Kasjapa-tartás (hatha jóga) Kásí (szanszkrit) . a Buddha egyik tanítványa a Lótusz-szútrában. figyelemösszpontosításra használt meditációs tárgy (lemez). a második erény karunnatá (szanszkrit) .

A legenda titkos tanítása.kasszia (vodu) . Jádzsnyavalkja egyik felesége Katthá vatthu (szanszkrit) . Krisna fegyvere Kaurava (szanszkrit) .áldozati kés a nem tudás fonalának átvágására kattumkajaká (szanszkrit) .Tipitaka.varna kata (japán) . társalgás.főzet. tkp.Vitapontok (szerzője a hagyomány szerint Moggaliputta Tissza). a Buddha tanításainak összegzése. a Jadzsur véda része kathápábhatam (szanszkrit) . értekezés.közlésre érdemes tanítás katharos (görög) .október közepétől november közepéig tartó 12. (Tripitaka). páli Kaccsájána) .bűnbánat kaumara (szanszkrit) .hivatalos dokumentumok fonetikus leírása kátán (héber) . beszéd.formagyakorlat a harcművészetekben katakali (szanszkrit) . hindu hónap kattrika (szanszkrit) . amit a pátaliputtai zsinat rögzített katthaka (szanszkrit) .fekete.Nepál fővárosa Kátjájaná (szanszkrit.bambuszfajta. latin castus = tiszta.vízesés. értekezés.kard katarakta (egyiptomi) . az első katarakta van legközelebb a Deltá-hoz (Asszuánnál) katarinomo (japán) . ájur véda Kaumódakí (szanszkrit) . ájur véda katva raba (arámi) .vágy a cselekvésre katu (szanszkrit) . Dhritarástra fiai a Mahábháratában kauravák (szanszkrit) .a Fekete Jadzsur véda egyik iskolája kathá (szanszkrit) . érintetlen) .elbeszélő jellegű zene katha (szanszkrit) . a Buddha beszédei.beszédtéma. tüskés annónia (Cassia occidentalis L.a Buddha tanítványa a Lótusz-szútrában.csípős.csecsemőgondozás. amikor termést hoz.buzogány.tiszta kathávatthu (páli) . zúgó. a Buddha tanításainak összegyűjtött anyaga a pátaliputtai zsinaton Kathmandu (szanszkrit) . Ráma anyja kausaljá (szanszkrit) . titkos ülés Kathá vatthu (páli) .kiskorú katana (japán) .) kaszt (portugál. a Nílus kataraktáit folyásiránynyal szemben számozzák.az Uttarakuru egyik alföldrésze.jártasság .nagy írás kaukritja (szanszkrit) .elbeszélés. kifinomult katakana (japán) . elpusztul kattika (szanszkrit) . Vitapontok Káthaka upanisad (szanszkrit) .Kuru nemzetsége Kausaljá (szanszkrit) .Dasaratha felesége.

a 7.lustaság..) .a Száma véda része kendo (japán) . magára eszmélés Kenzai (japán) .Han san kepan (kínai) .illetve határtalanná válás.zen mester kensó (japán) .egy szöveg részekre szedése magyarázatokkal képesség (természetfölötti) .. upanisadja kauszídja (szanszkrit) . északnyugat.a kard útja. vagy sem? . bódhi. Kiotó. Padmaszambhava inkarnációja keárát széder (héber) . Oszaka és a kormányzóságok sinto templomai Kéna upanisad (szanszkrit) . amelyeket nem lehet megválaszolni (14) .anyagi táplálék kávja (szanszkrit) .az összevarrt táhor ken (kínai) .gyülekezet. az I csing egyik trigramja.titokzatos hatalmak háza Ke szar (ejtett tibeti) . Congkapa tanítványa kegon (japán) .sz.véres ujjlenyomat pecsétként keraton (görög) .lótusz-ülés. a Rig véda áranjakája. súlyossá. tunyaság káváná (héber) .A Tépőmadár fiainak titkos tanítása.hua jan kehilá (héber) .Kausítaki upanisad (szanszkrit) . egység ken sa (japán) ..) . dalai láma (i.hegy. uralom a test és az elme fölött. hitközség kehilá kedosá (héber) . 1708-1757) keláf (héber) .megvilágosodás.Azonos-e egymással az élet és a test.áhítat (a hely szentsége + a gondolat és a szándék tiszta-sága + az ima alatti helyes magatartás) kavarikára áhára (szanszkrit) . pancsen láma (i.zsarátnok Kel szang Gya co (ejtett tibeti) .(jóga): atomnyivá-.Tokió.pratítjabandha abhiséka Kedup Dzse (ejtett tibeti) . 1358-1438).sz.rinzai templom Kínában Kenó (japán) . padmászana kel me (ejtett tibeti..mitikus hős.tisztelet kekkafuza/hankafuza (japán) .szent közösség kei (japán) . ellenállhatatlan akarat elnyerése.oltár az áldozati állatok bal szarvából kérdés. vívás Kennin (japán) .Állandó-e a világ? Vagy nem? Vagy mindkettő? Vagy egyik sem? Időbe vetett-e a világ? (Vagy nem?.Létezik-e a Tökéletes a halál után? (Vagy nem?.az 1.bölcseleti elbeszélés kay mistè (vodu) . könnyűvé-.szédertál kecsien kandzsó (japán) . uralom az elemek fölött és a vágyak beteljesedése keppan (japán) . írott tibeti bskal me) .

ejtett tibeti kar gil) .hírnök keser (héber) .Alsó. tökéletes. a dalai lámának és egy élő bódhiszattvának fehér.házasságlevél Kétubha (szanszkrit) .keri (héber) .az ákása bídzsája. Sjámatárá egyik formája khadoma (ejtett tibeti) .kézzel varrott ruha.siralmas szóbeszéd khadak (ejtett tibeti) . mely a két ország fölötti uralom egyik szimbóluma volt Kétu (szanszkrit) .kiejtéstan a Védákhoz kévala (szanszkrit) .temetés kevüre (jiddis) .a tefilin szíjának csomója késza (japán) .falu.csengettyűs bot.démon khaja (szanszkrit) .a Tóra helyes írása kettős korona (egyiptomi) . a tévedések megismerés általi. holdfogyatkozás ketuba (héber) .selyemkendő.tökéletesen elkülönült légzés visszatartás (hatha jóga) Kévalam (szanszkrit) . ahol nincs 10 férfi kha (szanszkrit) .lángoló kard a tudatlanság fonalának elvágására. arhat. űr. niródha gámí kevura (héber) .magára maradt. egy kolostor vezetőjének kék khadga (szanszkrit) .kevura kfárim (héber) .agyagedény a beavatandónak kéryx (görög) .szőrtakaró Két Ország (egyiptomi) .a Tóra helyes olvasása kernos (görög) . nulla kha smras (írott tibeti) . jelképes ajándék.a Khadira erdő tárája.és Felső-Egyiptom. aki nem születik újra kévalakumbhaka pránajáma (szanszkrit) .az északnyugati varjúfejű .a Tóra koronája ketiv (héber) . diadalmas megsemmisítésének jelképe Khadiravaní tárá (szanszkrit) .leszálló Hold-csomópont.a fehér és a vörös korona egymásba csúsztatásával kialakult korona.lerombolás khakhara (szanszkrit.teljességet elért. a szamgha jelképe khakhvamukha bag mo bja rog mgo can (írott tibeti) . a különböző formulákban gyakran szereplő megnevezése az egyesített országnak.Betetőzött. a fáraói titulatúrában „Két Úrnő” (nebti) alakban használatos azonos jelentéssel keter Torá (héber) . a tanítás átadásának szimbóluma készakambala (szanszkrit) . Vardhamána mellékneve kévalí (páli) .

kham pa khamsz (írott tibeti) . érzékelés (védaná). téves dolog. 13 kg.víz. Rendtartás khandho (szanszkrit) . érzetek.szakasz. és nektárral töltött edény. amelyek nem vezetnek felismerésre. alatta egymás alatt fehér. írott tibeti khams) .testőr khams gsum (írott tibeti) . valaminek a felosztott egysége Khanda (szanszkrit) . írott tibeti) . jellemösszetevők. a tantrikus . Je mon fia khana (szanszkrit) . éjszaka. vagy kb. halmaz. visszásság. a kifürkészhetetlen.ksatrija hercegnő khatvánga (szanszkrit) . fonákság. erkölcsi tulajdonságok. észlelés (szannyá).ráksasza. 10 l. Kham (ejtett tibeti. sokaság. személyiségjegyek (szankhára). íze a sós. szerve a vese. észak. a létesülés összetevői. testi formák halmaza (rúpakkhandha). hamis létalak khang/khang cen (ejtett tibeti) . amely vizsgálata nem vezet felismerésre Khandhaka (páli) .tridhátu khams pa (írott tibeti) . egy tibeti nép.Kék Erőd. elemek.türelem Khar Ngön po (ejtett tibeti) . tél.az egyik sziddha Khándava (szanszkrit). forma. vörös és kék koponya. jegye a disznó kham pa (ejtett tibeti.pusztaság. érzetek halmaza (védanákkhandha).egy erdő Khándavaprasztha (szanszkrit) .a ksatrija harcos élete khattijání (páli) . Merkúr.kb. ahol a pándavák országa létesült khandha (páli. csoport. tudat és gondolatok (vinnyána). megragadás.téves.pálca. megtermékenyülés. valamilyen szempont szerinti csoportosítás. téves dolog. pihenés. fonákság. észlelés halmaza (szannyákkhandha). a lételemek 5 csoportja (5 tapadási halmaz): alak.a 6 alapelem. olyan nidánák. a tapasztalás 18 tartománya. koordináló szellemi tudatosság halmaza (vinnyánakkhandha). a mongolok fővárosa Khara (szanszkrit) . jelképe a hullámverés.Tipitaka. megtestesültség (rúpa).khal (ejtett tibeti) . Rávana féltestvére khattija (páli) . színe sötétkék és fekete. végén vadzsra. írott tibeti khams pa) . akaratlagos formálóerők halmaza (szankhárakkhandha). dhátu. Hold. képzetek.váll.Tibet keleti tartománya kham (ejtett tibeti.egy szerzetesi kollégiumon belüli oktatási egység khanti (szanszkrit) . szanszkrit szkandha) . fatörzs.

színe a sárga. 1073) khong dro (ejtett tibeti) . írott tibeti) .kutya. a nirvána khen (ejtett tibeti. közép égtájak. írott tibeti) . 18381856). írott tibeti 'khon dkon mcshog rgjal po/snjing po) .tibeti gelukpa tanító (i.Föld.csakravartin Khor Szung (ejtett tibeti) .harag 'khor ba (írott tibeti) . Amóghasziddhi egyik alakja khra 'thung rin chen rigs (írott tibeti) . állatövi jegy.csakra khor lo sgjur ba'i rgjal po (írott tibeti) .Vérivó Kincsnemzetség. íze az édes. 1034).Dhritirastra khö/khot (kínai.sz.szamszára khor lo (írott tibeti) . megszilárdulás. i.vörös csőrű keselyű khon (írott tibeti) .sz.a 11. Ratnaszambhava egyik alakja . dalai láma (i.Cséllaná.a csan/zen buddhizmusban használt felkiáltás khön (ejtett tibeti. évszakok közötti átmenet. jegye a tehén khra 'thung las kji rigs (írott tibeti) .ég. feltehető.megvilágosodás jelképe Khe drup Gya co (ejtett tibeti) . írott tibeti khon) .sz.sz.Vérivó Tettnemzetség. hogy urna-módszerrel választották Khe tup dzse (ejtett tibeti. ajanamsza khjim bdag (írott tibeti) . a szakja iskola állítólagos alapítója. írott tibeti mkas grub rdzse) . biztonság.tibeti tanító (szül. Drokmi tanítványa.Khon Kön csok Gyel po Khon Kön csok Gyel po/Nying po (ejtett tibeti. japán kacu) .tiszta a varnában khjátividnyána (szanszkrit) . szerve a lép.grihapati Khjung (ejtett tibeti. a Balcshen geköt kísérő sas khjung (ejtett. írott tibeti) . a 11.szeplőtelen szent khittó (szanszkrit) . Garuda. női jellegű (mo. termékenység. írott tibeti) . szerve a fej.khön khon dkon mcshog rgjal po/snjing po (írott tibeti) .madárkirály. jegye a ló khen po (ejtett tibeti. jin). Szaturnusz. férfi energia. jelképe sárga négyszög.észlelő tudat khji (ejtett tibeti.a téren át vándorlás (hatha jóga). 1358-1438) khécsarí mudra (szanszkrit) .egy tibeti kolostor apátja khínászava (szanszkrit) . a nyelv megnyújtása a nyelvet rögzítő hártya átvágásával Khémá (szanszkrit) . az első szakja kolostor alapítója (i. északnyugat. írott tibeti mkhan po) . délután.Garuda khjungkar (ejtett tibeti) . a befogadó. föld.

az ünnep megszentelése.a vérivók haragvó istencsapata. zéher líciát micrájim.Héruka khrag 'thung khro bo'i lha tshogs 'bar ba lnga bcu rtsa brgjad (írott tibeti) . aser kidsánu bömicvotáv vöracá vánu. a föld és minden serege. leborulással. zéher lömáászé vörésit. Nyolc Boszorkány. áldás: Vájhí erev vájhí vóker.rovásfa a Holtak Ura kezében khri gcug lde bcan ral pa can (írott tibeti) .Vérivó Tavirózsanemzetség. baruh atá Adonáj. nap. áldás szertartás után kiabdo (ejtett tibeti) . aser bará Elohim laaszot. boré preí hagéfen. vösabát kodsöhá böahavá uvracon hinhaltánu.leborulás.elzárkózva százezer ismétlése. vajisbot bajom hasvií mikol-mölahtó aser aszá.a Vérivó Gyémántnemzetség khram shing (írott tibeti) .menedékbe vonulás kiabdo csamsz (ejtett tibeti) . egészségtelen) kicvegeld (jiddis) . Baruh atá Adonáj.Elohénu meleh haolám.aktivitás. vösbabát kodsó böahavá uvracon hinhilánu.zen mester kidus (héber) .az istenek győzedelmeskedtek. vajhál Elohim bajom hasvií mölahtó aser aszá. Amitábha egyik alakja khrag 'thung rdo rdzse rigs (írott tibeti) . Nyolc Haragvó Boszorkány. vajváreh Elohim et-jom hasvií vakadés otó. reggel lett. egészséges. Vaghulú hasamájim vöha-rec vöhol cvaám. kinyújtott karral kiai (japán) .kiáltás (kacu) kiai gai juku (japán) . (Este lett. teljes testtel.adományok a batlenoknak Kicsaka (szanszkrit) .Viráta fővezére Kido (japán) . a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány. a 6. .Tipitaka.érzelem (semleges. a borra mondott áldás utáni lako-ma. Teljessé lett az ég. A rövid gyűjtemény Khuddaka pátha (páli) . a láthatatlan kozmikus energia ki ki szo szo lha gjal lo (ejtett tibeti) .khrag 'thung (írott tibeti) . 58 istenség khrag 'thung padma rigs (írott tibeti) .az Ötvennyolc Haragvó (Öt Vérivó pár. mökadés hasabát. jom hasisí.Thiszong Decen khro bo lnga bcu rtsa brgjad (írott tibeti) . Elohénu meleh haolám.Thicuk Decen Relpacsen khri lde gcug bcan (írotttibeti) . a Huszonnyolc Hatalmas Boszorkány) Khuddaka nikája (páli) .az energia eltűnése kiataszekra (páli) . kí vó savát mikolmölahtó.Tipitaka.Tride Cukten khri srong lde bcan (írott tibeti) . kí hú jom töhilá lömikraé kódes. Baruh atá Adonáj. Rövid olvasmányok ki (kínai) . az óm mani padme hum mantrának vagy a százszótagú mantrának (ngöndro) kiag csag (ejtett tibeti) .

enneád kilésza (szanszkrit) . az alhas kilbisa (szanszkrit) .09-11 kii (japán) . jegye a kutya . a világ királya.több állat testrészeiből összegyúrt képzeletbeli lény. szerve a kéz.aki a nirvánához vezető út mind a 4 fokozatát elérte kilkhor (ejtett tibeti) . és egyesek szerint Széth is kimono (japán) . és megszentelte azt. mozdulatlanság.mágikus rajz Kimbila (szanszkrit) . Áldott légy. Megáldotta Isten a hetedik napot. a világ királya. más keleti népekhez hasonlóan. általában szörny.energia-óceán. Örökkévaló Istenünk. mert a szent gyüle-kezésnek kezdőnapja az. Örökkévaló Istenünk. hogy megvalósítsa. Ammit a Lélekfaló. aki megteremtetted a szőlő gyümölcsét. amelyet alkotott. hogy szent szombatját szeretettel és jóakarattal nekünk juttatta. az áldozat. emlékezve az egyiptomi kivonulásra.az újhold megszentelése kien (ejtett tibeti) . démonokat vagy akár a mesealakokat is.hegy. szívesen ábrázolták ilyen fantázia alkotta lényekként az isteneket. aki elkülönül (gir) az istenitől kile (jiddis) .) kidus levána (héber) . amelyet Isten teremtett. Áldott légy. amelyet alkotott. aki törvényeiddel megszentelt és megkedvelt minket.rituális kézmosó kikai (japán) .klésa kilészaparinibbánam (szanszkrit) . jellemző példák: Toérisz istennő.Anuruddha remetetársa.az istenek eredendő bűne. Áldott légy.vatarai sinto kijor (héber) . s megpihent a hetedik napon minden művétől. bennünket szenteltél meg az összes nép közül. mert akkor pihent meg minden művétől.bevégezte Isten a hetedik napon művét. Örökkévaló. és szent szombatodat szeretettel és jóakarattal örökségül adtad nekünk.köntös kin (ejtett tibeti.az okozatot segítő olyan ok. emlékül a teremtés történetére. amely nem közvetlen ok kígyó órája (kínai) . szakja bhikkhu kiméra (egyiptomi) .kehilá kilencség (egyiptomi) . az ember énje is. a szfinx. Hiszen minket választottál. aki megszenteli a szombatot. az ókori egyiptomiak. írott tibeti gin) .

írott tibeti sgo ma dril bu ma) . 2. a szakkarai királylistát.Csong-con kínai császár nevelt lánya (vagy unokahúga). Felső.hegy a Himalájában (6050 m. hit. Hórusz-név).a Csengő Asszonya.járkálva meditáció a zenben két zazen között Kinkinidharí (szanszkrit.Szútra pitaka kinhin (japán) . a vallásos cionistáknál királyi fal (egyiptomi) . Meru kinot (héber) . 6. megtartás. kígyófejű kapuőrnője kinmarák . az adott titulushoz tartozó nevet a titulussal jellemezzük (pl. 9.mennyei zenészek Kinner Kailás (szanszkrit) . kifogyhatatlan (10) . Amenemhat uralkodása idején épített erődrendszer. 4.herceg vagy hercegnő. 4 királylistát ismerünk: a torinói királypapiruszt.égi énekes lányok kinnara (szanszkrit) . a jelképoltár északi. a világok alapja. Két Úrnő. lelkiismeret. a titulusok a korok folyamán apránként adódtak a névhez: a Hórusz-név először Narmernél jelenik meg. valószínűleg a két .királyok nevének írásos jegyzéke. az istenek lakhelye. Kheopsznál Két Arany Hórusz alakban szerepel. kupola. Tride Cukten felesége kincstár. 3. Arany Hórusz.a nyolcféle lény egyike kinnara (kínai jin na luo) . emlékezés. szégyen. érvelés King (kínai) .horgolt kipa.).ami a bódhiszattva-lét alapja: 1. az utóbbi két nevet írták csak. 8.és Alsó-Egyiptom Királya és Ré Fia. mely a Sínai-félsziget és Kánaán felől érkező betolakodókkal szemben védte az országot királyi gyermek (egyiptomi) .Kin Csieng (kínai) . kis kerek bársony vagy selyem sapka kipa szrugá (jiddis) . a király gyermekei királylisták (egyiptomi) .boltozat. az Arany Hórusz közvetlen előzménye Dzsószer Arany Nap neve. ezek a titulusok voltak: Hórusz. melyeket legtöbbször a templomokban helyeztek el és az ősök kultuszának tisz-teletét szolgálták. 7.a Delta nyugati szélén (Egyiptom határán) I. bölcsesség.az egyiptomi 5 titulusuk volt és mind az öthöz egy-egy név járult. pontatlanságaik és hiányosságaik ellenére is értékes forrásul szolgálnak az egyes dinasztiák és uralkodók sorrendjét illetően. adakozás. tanulás.akadályoztatás kipa (héber) . 5.gyászdal Jeruzsálem pusztulásának évfordulóján kinycsana (szanszkrit) . 10. az abydoszi királylistát és a karnaki királylistát királynevek (egyiptomi) . regulák.

az élet átmeneti állapota kje rim (ejtett tibeti.örömhír. dinasztia óta írták kartusba. páli kittiszaddo) .a vánarák fővárosa kiszlév (héber) . jelképe a kuvik.a kifejlesztés. a születés ura kje me (ejtett tibeti. szélparipa Keszar lova kjang (ejtett tibeti. amely a király feleségének (feleségeinek) vagy más hozzátartozójának készült. álta-lában azon belül elhelyezkedő szatellita. a Ré fia címet követő nevet az V. egyes esetekben a piramis-komplexumtól távolabb is állhatott (ld.a születési meva kje ne (ejtett tibeti) .krija vasztu Kirmira (szanszkrit) . írott tibeti rkjang gos dkar dkar) . a Ré fia név először Dzsedefré nevében használatos. kírtisabda kjaldzse (koreai) . dinasztiától kezdve királynői piramis (egyiptomi) .ellenfél: Hórusz és Széth megbékélését fejezi ki. meditáció a formákról szöveggel. fejlesztő szint (a tanulásban). létrehozás fokozata a Kálacsakra meditációban. pl.ráksasza kírtisabda (szanszkrit.) kitli/kittel (jiddis) . írott tibeti skje bdag) .merítőkanál Kiskindhá (szanszkrit) .és Alsó-Egyiptom királya (niszut biti) az I.fehér harci paripa. üres szék körülmetéléskor Kita (vodu) .sokaság.halotti ruha kittiszado (páli. ami a személyes jidamra vonatkozik .a piramis-komplexumhoz tartozó.az élet köztes léte kje ne bardo (ejtett tibeti) . többnyire egykamrás. a Felső. az utolsó feltételezhetően a XIII. dinasztiabeli Hendzser piramisa mellett épültek kiráta (szanszkrit) . írott tibeti skje sme) .Kitáhegy szútra (Tripitaka Szútrapitaka 70.vadszamár kjang ma ca (ejtett tibeti) .Illés széke. szanszkrit kírtisabda) . de előfordul összetettebb belső szerkezetű is (pl. írott tibeti rkjang) . a fő királynevet a III. Teti piramisánál). idején az országegyesítésre utalóan jelenik meg.téli (90 napos) és nyári (21 napos) visszavonulás a koreai zenben Kjan gö Kar kar (ejtett tibeti. írott tibeti bskjed rim) .vad hegylakó kirija (szanszkrit) .tétlen kirija vatthu (páli) . az első királynői pira-misok a Nagy Piramis mellett.örömhír kisaku (japán) .boszorkányloa. táncfajta Kítágiri szutta (páli) .november-december kisszé sel Elijáhu (héber) .ídá kje dak (ejtett tibeti. a Nagy Piramis királynői piramisainál).

ködösítés.nyíllövészet Klaros (görög) . 3.a tudat irányításának módja kjudo (japán) . majd Iszan tanítványa. a befelé néző figyelem hiánya. 2. a buddhizmusban 10 = vágy. 7. 3. akadály.csitta kjin kor (írott tibeti) . 5. neheztelés. tudatlanság + függés = 15. aszmitá. 10. a nó drámák komikus betétjei kjóha sinto (japán) . eretnekség.sz. jóshely kledak (szanszkrit) . ezzel ütik meg a nyak és a váll közötti pontot zazen közben kju sin rju (japán) . upanáha. düh. ájur véda klésa (szanszkrit. a mindent átható függőség szenvedése. 2. rága. 3. írott tibeti njon mongs. lustaság. a szamszára kji sems (írott tibeti) . kegyetlenség. ingerlés. a szenvedés szenvedése. szenny. tizenkét születés.minden szellemileg szennyezett álla-potban jelenlévő tényező klésa mahá bhúmika dharma (szanszkrit) . 13. kínai Hsziang-jen) .kji cse csu nyi (ejtett tibeti) . önteltség.Apollón szentély. ridegszívűség. irigység/féltékenység. 6 mentális gyötrelem = 1. páli kilesza) . száthja. nem-tudás. rosszindulat. tudatlanság és káprázat. írott tibeti njon mond pa'i sgrib pa) . fajtái: 1. Hjajudzsó.zen mester (i. vakhit. 6. pradása.a . 5. gyűlölet). harag (ellenségesség. ?-898).szenvedés. kapzsiság. 8. 17. kétkedés. túlzott önbecsülés. gyötrő kétely. gyötrő szemléletek. 20 másodlagos mentális zavar = harag = 1. megtévesztés.az egyik kapha. tulajdonképpen maga a vallás kjószaku/keiszaku (japán) .kézzel festett szövet Kjógen (japán. a forgandóság szenvedése. vágy. 14. 4.tizenkét növekedő pillanat. 18. tudatlanság = 11. saját bűnök palástolása. a 6 érzékszerv és tárgyaik. lelki restség. a jógában 5 = avidhjá.mandala kjó juzen (japán) . bűn. kevélység.6 szennyezett szenvedély (májá. hiúság. lelkiismeretlenség. vastagbél. 16. vihimszá) klésa varana (szanszkrit. 20.6 tudatossággal összefüggő szennyezett szamszkára klésa mala (szanszkrit) . 9. 12. gyűlölet. hanyagság. függés vagy kínzó vágy. 2. szégyentelenség. 19. másokkal való nem törődés.lapos bot. függés = 6. dvésa.szekta sintoizmus. önteltség. a beleket védő nyálka. 4. abhinivésa. szégyentelenség. mada. szétszórtság klésa mahá bhúmika (szanszkrit) .

Régi dolgok feljegyzései. illatszerek ismerete (útja) Kódó Szavaki Rosi (japán) . koreai kon gan) . vágytudat. írott tibeti lu) .sz. a hagyomány szerint a japán szótagírás (kata-kana) megteremtője. 3. érzéki akadály. példázat. bírósági vádirat Kóbó Daisi/Kukai (japán) .Nágárdzsuna kneszet (héber) . 774-835).zen mester (i.e.a gondolatok önmegfelelése. szentek.e. szennyezett tudat az én-ség illúziójával klo (írott tibeti) . kínai kung an. kung an = nyilvános feljegyzés.a zsidóság vallási és közösségi életének központja kó (japán) . 4500 . pl.(i. pl.vallási közösség a sintóban.világ vagy az ember külső burka (Kabbala) klisaksája (szanszkrit) . 1880-1966) Kodzsiki (japán) . a szenvedély zavarodottsága.a tisztátalanság eltüntetése klista (szanszkrit) . magyarázatok: Motoori Norinaga (i. kárhozatos cselekedetek és ellenszerük klezmer (jiddis) . Hui kuo követője.). a Szentély törvényei kódó (japán) . ősi sinto mítoszok és legendák gyűjteménye (i.nága.a császár útja a sintóban a kamik útjától való megkülönböztetésre.kis kézidob Kodasim (héber) .vágyó-elme.lo klu (ejtett tibeti. a Dzsósu alapította rindzai zen meditációs témái (1700 paradox állítás).zsidó népies zene klifá (héber) .a Misna 5. fordításban egy más eszmerendszer fogalmait használni ko ming (kínai) . része.a kinevezés megszüntetése. a Tódzsi-kolostorban lakott. szenvedéssel teli aka-dályok klésakája (szanszkrit) mentális szennyeződések elharapózása/ a tisztátalanság eltüntetése.ősi elv. Áron és .sz. a singon zen szekta alapítója. később Nára mellett a Kója-hegyen tanított kocuzumi (japán) . a nyolcféle lény (sde brgjad) egyike klu grub (írott tibeti) . a zen alapján ez a politikai elnyomás elleni lázadás erkölcsi alapja kóan (japán.eredetileg közokirat. 17301801) kogi (japán) .sz. hűség a szülőkhöz és az ősökhöz ko i (japán) . az én a személyben van. singon szekta kohanim (héber) .kohaniták.i. áldozatok. sz.mentális szenny burka. általában egy szentély vagy kami tisztelői. a megszabadulás akadályai.rabság klista manasz (szanszkrit) .

a panycsavaggíják közül az egyik. aki először értette meg a tanítást a buddhista időszá-mítás kezdete előtt 45 évvel.erőkoncentrációs pont a bordák között.i.olyan sinto templomok.leszármazottjai. Prédikátor könyve kohén (héber) . shin koku hei sa (japán) . i. 543-42ben a 6.rinzai zen mester Kókálika (páli) . ami a Buddha halálának időpontja i.sz.e. a buddhista szentélyek előtt démonrádzsák (nió) állnak komon kimono (japán) . kínai kung cshu) kínai hercegnő. jelképük két kéz összeérintett hüvelykujjakkal Kohelet (héber) .sz. a gyomorszáj alatt. Áron leszármazottjai koinónia (görög) .e.imacsarnok Konfucius (latinosított kínai) .) kon gan (koreai) .apró mintás kimono kómos (görög) vidám dalokat éneklő utcai dalnokcsoportok Kon dzso (ejtett tibeti.király a nepáli határ közelében. amelyeknek adományokat kell adni koku rei (japán) . 816-ban alapította Kóbó Daisi. sz. 7.bő sinto szerzetesi ruha komainu (japán) .az istenek és az emberek közötti kapcsolattartás Kója kolostor (japán) . művei (amelyeket neki tulajdo- .minden fogadalom. írott tibeti kong dzso.Biblia.a sinto szentély bejárata előtti két oroszlán vagy két kutya. kínai Hsziang jan) . 1868 után) támogatási rendszer a császárság megerősítésének céljából. a Buddha első tanítványa.egy bhikkhu kokju (japán) .állami sinto.Kung Fu ce (Kung mester). 551-479).kóan Kondanna (szanszkrit) . megszentelődött. a jóm kippur esti első fogadalom Koli (szanszkrit) . született a Santung (ma Csüsu) melletti Lu városban (kb. a Meidzsi-reformokat követő (i.sz. a japán nacionalizmus alapja kokora (japán) . a szákják rokonai kolomo (japán) . holdhónap teliholdjakor kondo (japán) . a Szentélyben szolgálatot teljesítő papok. Jasódhara apja kólija (szanszkrit) .egy árja törzs.kínai hegedű kokka sinto (japán) . Taj-cung császár lánya (i.sinto állami szertartások kol nidré (héber) . ez lett a Singon-szekta központja Kójó Szeidzsó (japán.pap.

az ürességet jelképező fekete köntös a zenben Korónis (görög) .kultikus lakoma kopt (egyiptomi) .egy ország kóser (jiddis) .e. amelyik már (kibővített) görög ábécét használt. kínai Huang jen) . 3.lányok ünnepi kórusa (Spárta) kósa (szanszkrit) .az egyik sziddha Koré (görög) . 5 klasszikus /wu king/): Változások könyve (I csing). mai egyiptomi kisebbség. Nagy Tanítás. neki tulajdonított 4 klasszikus könyv (Szí Su): párbeszédek (Lun Jü).káser. megfelelő. Démétér és Zeus lánya (Persephoné) koromo (japán) .a gyémánt-szekér Buddha-fia. Írások könyve (Su csing). az egyiptomi nyelv fejlődésének utolsó állomásaként kialakult nyelv. csan pátriárka (i.nítanak. 2.Dzsambudvípa.az évi gabonatermés megszemélyesítője. Szertartások feljegyzései (Li csing). Vadzsraszattva ava-táskor Kongó kjó (japán) .Gyémánt-szútra Kónin (japán. etika (Ta Hio). csak liturgikus (egyhá-zi szertartási) nyelvként él tovább Korán (iszlám) .Illés pohara a széderestén .fiú korosszusdió (vodu) . Dalok könyve (Si csing).a muszlimok szent könyve. a zenéről írt könyve elveszett. keresztény egyiptomiak a római kortól (a görög aigüptosz = egyiptomi szóból). Isten szava Kórantaka (szanszkrit) .Kon dzso kongó (japán) . 213) után véglegesítettek. Uttakuru (lakottak) kopis (görög) . 601-674).1. Asklepios anyja koros/kuros (görög) .tompaság zazen közben kontinensek . Enó mestere Konpira (japán) .főzet (Annoma muricata) korythalistriai (görög) . Aparagódáníja.a természeti jelenségek kialakulása kosz Elijáhu (héber) .dordzse kongó bussi (japán) .a tenger sinto istene kontin (japán) . mára kihalt.burok Kósala (szanszkrit) . fogyasztható étel kosmogonia (görög) . Tavasz és ősz krónika (Csun csiu). Menciusz tanításai (Meng Csí) kong dzso (írott tibeti) .az 5. a könyveket a Csin-dinasztia idején történt könyvégetés (i. Purvavideha. az ókori egyiptomiak leszármazottai. jellemzően keresztények.sz.thessaliai királylány. a Közép Mozdulatlansága (Csung Jung).

1932-ben szamghát akart alakítani (tag még: Vágó László. írott tibeti log dad sel) . vezeklő-tartás (hatha jóga).citera-szerű pengető hangszer Kou long (kínai) .a szakjapa iskola alapítója (i. páli kirija vatthu) . karmikusan nem ható tudatállapot. Drokmi és Dharmapála tanítványa. az egyik tantramódszer krija vasztu (szanszkrit.a Nyolc Haragvó Boszorkány. angája krijá tantra (szanszkrit) .Kószala rádzsaság (szanszkrit) .az '50es évektől 1991-ig Krabinay (vodu) . azonoak a Nyolc Temetőhelyi Égjárókkal ko'urí ma (írott tibeti) . Tévhitet Oszlató kraneia (görög) . Boromissza Tor) Kön csog Gyel po (ejtett tibeti) .rövid ujjú alsóruha koszon (japán) .sárkány koua koua (vodu) .cselekvés.állam Észak-Közép-Indiában az i.rituális és világi ima.áráma a Gangától délre a Jamuná torkolatának északi partján Kószambíja szutta (páli) . 1. a jóga 6. amellyel egy cshanda teljesül krijamána karma (szanszkrit) .játék krija (szanszkrit) .gém-tartás (hatha jóga) kri (szanszkrit) . a temető démonnői. Pátalival szemben koto (japán) . a Gangá mellett.a Buddha 3.a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike Kovács György . Mahápandita Gajadhára Kőrösi Csoma Sándor Buddhológiai Intézet .csörgő ko'urí brgjad kji khro mo (írott tibeti) . csinál.tesz.-7.működő.sz.ördögi loa Krakucsanda (szanszkrit. tevékenység.Szeki (Szung dinasztia): Az antik bölcsek emlékezetes mondásai (buddhista szöveg) Kóti (páli) . elődje. neve még: Mahásziddhi Vairupa. évezredben a Gangá és a Szarabhú között.-8. fővárosa Srávaszti (páli Szávatthí) Kószambí (szanszkrit) . funkció.e.falu Magadhában. cselekszik krídá (szanszkrit) .) Kószen (japán) .A kószambíi szútra (Tripitaka Szútrapitaka 48. 1034-?).belső erő.újraélesztési pont a lábfej közepén Koszonsuku goroku (japán) . gyakorlat.somfa krauncsászana (szanszkrit) .zen mester koszode (japán) .a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum könyvtárosa. hatékonyság. hatás. cselekvő karma .

e. a Cshándógja upanisad szerint az i.aranykor. a következő Visnu új inkarnációjakor kezdődik (427 ezer év múlva) kritaka (szanszkrit) .teljesség kródha (szanszkrit) . vele testesül meg Lakshmi.a 10 teljesség kritsznam (szanszkrit) . megtestesülése (avatárája).a nyári napfordulót követő újholdtól az első hónap Kronos (görög) . a krita az okozat. anyja Jasódá.kilenc angol mérföld krsunasukla (szanszkrit) .elvégzendők Kritavarman (szanszkrit) . a buddhák tudásának egyike.) költő.lélegzet tüsszentéssel (hatha jóga) krios (görög) . és Ardzsuna kocsi-hajtója a Mahábháratában. ez a Bhagavad Gítá. a tehénpásztor-lányokkal (gópí) incselkedik. Visnu 8. kínai cheng suozuo zhi) . fekete vagy tisztátalan karma. 11.sötét. 4800 istenév = 1728 ezer emberi év.mesterségesen előidézett dolog kritakritja (szanszkrit) . mint Rádhá. ábrázolása: fuvolázik.a harag királya.(i. az akrita az ok krita juga (szanszkrit) . a minden lényt üdvösséghez segítő cselekedetek tökéletes ismerete. ez a mi időszámításunk szerint 4 milliárd 320 millió év.sz. Draupadí jelzője Krisnamisra (szanszkrit) .Kronos házi ünnepe Kronión 12-én (Athén) Kronión (görög) .-ban élt egy ilyen nevű személy. dvésa Kródharádzsa (szanszkrit) . juga.harag.a feladat teljesítésének bölcsessége. a fej fölé emelt összetett kezek Krisna (szanszkrit) . a gudzsaráti jádava (vagy vrisni) törzs főnöke. teste sötétkék.az elvégzett és el nem végzett rituális cselekmény. okozott krita akrita (szanszkrit) . aki napjában egyszer ébred fel. fia Pradjumna.teendő kritjánusthána dnyána (szanszkrit. sz. apja Nanda.kittiszabdo . vidhjárádzsa Kronia (görög) . műve: A tudás holdjának felkelte kristnájatana (szanszkrit) .az 1.Gaia és Uranos gyermeke krószasz (szanszkrit) . sz. a negyedik bölcsesség kritsznájatana (szanszkrit) .fekete-fehér karma krtisabda (szanszkrit) .kéztartás.kos kripándzsali (szanszkrit) . 8.krikara váju (szanszkrit) . világkorszak.Vrisni fejedelem kritja (szanszkrit) . fekete.a 10 teljesség krita (szanszkrit) . Krisna Brahmá formájában a teremtő félisten.

a kiáramlás tudása. anvajaksánti).pillanatnyi kszíve vahaszíme tajve (jiddis) .elmélyülés ksanika (szanszkrit) .ksatrija nő Ksattradéva (szanszkrit) . figyelmetlenség.mező. a Mozdulatlan Aksóghja társ-bódhiszattvája. sötét erők tisztelete ksuramárga (szanszkrit) . később ők lesznek a ksatriják ksipta (szanszkrit) elmeműködés háborgása. ő a Felsőlélek Ksitigarbha (szanszkrit.ktivá vahatimá tová ktárim (héber) .borotvasíkság mellékpokol kszanika (szanszkrit) .türelem.a 4 örökletes hindu társadalmi osztály (varna) egyike.zavar. tompultság Ksíramúdra (szanszkrit) . köszönés újévkor . a figyelem behatolásának segítője.vagyonvédő Ktipa (szanszkrit). harcosok és a műszaki tudományok képviselői tartoznak ksatrijání (szanszkrit) . ezt köpülték a démonok Ksírodakasájí Vishnu (szanszkrit) .a tiszta föld elérésének elszánt-sága ksétradnya (szanszkrit) . elfogadás.démonok. terület ksétra parisuddhi prajóga (szanszkrit) . az igazság megragadása a darsana márga során ksánto páramitá (páli) . szétszórt-ság. a finomtest kapcsolata külvilággal ksétrapa (szanszkrit) .mezőőr. amelybe a hagyomány szerint rádzsák. írott tibeti sa'i snjing po) .Dasarna király ksépana (szanszkrit) .elfogyás. társa Lásze.mező/terület-megismerő.jó beírást és aláírást (Isten könyvébe). helybenhagyás.az élet vizet locsoló ksétra (szanszkrit) .ezüst Tóra-korona ktésios (görög) . megrendülés.Tejóceán. a mosoly ksóbha (szanszkrit) . jelképe a kívánságteljesítő kincs.a béketűrés tökéletessége ksatrija (szanszkrit. a szenvedélyek lerombo-lásának tudása.pillanatnyi ksánti (szanszkrit) . a világciklusok vége ksudra dévatá upászaná (szanszkrit) . aki mindenben benne van. tovatűnés ksaja dnyána (szanszkrit) . elenyészés.ksaja (szanszkrit) .Föld szíve.Visnu egyik alakja. nádszál.egy bráhman ktivá vahatimá tová (héber) . nolcfüggős kolduló bot. páli khattija) . a felbomlás tudása ksana (szanszkrit) . 8 türelem (dharmaksánti.

i. kaszt kuladuhitri (szanszkrit) .kakas-tartás (hatha jóga) kukúla (ejtett tibeti) .nemes ifjú férfiak.számon tartott újraszületés kubligáni (ejtett tibeti) .a nagy ünnepet 12 évenként.sz. 690-750) a védikus szövegek magyarázatainak összefoglalása kumbha (szanszkrit) . Hüan cang) kumárí (szanszkrit) . írott tibeti bkug) . herceg. szúnja kua (kínai) .korsó. hadisten. amely előtt a neki szóló szertartásokat bemutatják Kum bum (ejtett tibeti. a Vimalaprabhá (Tökéletesen Tiszta Fény) Kálacsakra kommentár írója kultuszszobor (egyiptomi) . 401-ben fordítóiskolát alapított Kína északi fővárosában. a kis ünnepet .a dalai láma kiválasztásának rendszere kucunugi isi (japán) .felekezet.K'tuvim (héber) . birodalmi tanítómester. önkínzás kukkutászana (szanszkrit) . Kumára ácsárja nepáli tanító az i.nemes ifjú nők.(i.démon. Csang anban. alapítója Nimbárka Kumáradzsíva (szanszkrit) . a világi hallgatóság megszólítása Kulika Pundarika (szanszkrit) . esetleg annak lelkét ábrázoló szobor.sz.sz. Kínában női alakká vált (az Irgalmasság Istennője).Avalókitésvara bóddhiszattva. az alsó lélekből lesz kuhú (szanszkrit) . pl. Visnu. a Vízöntő csillagkép. 7. 413).Biblia. buddhista szövegek fordítója.Kóbó Daisi kukkuccsa (szanszkrit) . Amóghavadzsra.(i. a világi hallgatóság megszó-lítása kulaputra (szanszkrit) . írott tibeti kun 'bum) .nemi szervek kuk (ejtett tibeti. bódhiszattvák csoportjai.átjáró Kuan jin/Kuan si jin (kínai.cipőtartó kő a kertben a ház előtt kuei (japán) .indiai mester. a 4 nagy fordító egyike (meg: Paramártha.tibeti kolostor Kumár (szanszkrit) .Mandzsusríkírti fia. Siva és Párvatí fia Kumára szampradája (szanszkrit) . rádzsafiú.égő hamu mellékpokol kula (szanszkrit) .család. Szent iratok kú (japán) .Karttikéja egyik neve Kumára (szanszkrit) .hindu női tanító Kumárila (szanszkrit) . kezében gyakran gyermekkel kubilgán (mongol) . ajanamsza Kumbha méla (szanszkrit) .aggódás.istent vagy az elhunytat. japán Kannon) .a lélek visszahívása Kukai (japán) .sz. 344-kb.üresség. században.hexagram az I Csinghez kuan (kínai) .

amikor a Jupiter a Skorpióban.motiváció. az I csing egyik trigramja kun 'bum (írott tibeti) .a tökéletes jóság. mint a Szuméru kun rdzob bjang chub kji sems (írott tibeti) . a múládhára csakrában nyugszik.vályú Kundagráma (szanszkrit) .sz. az Ősbuddha kunapa (ejtett tibeti) . amikor a Jupiter a Bikában van. potenciális prákriti erő. Rávana fivére kumbhanda (szanszkrit) .savanyú mártás k'un (kínai) .üdvösség Kunga Gyalcen (Szakja Pandita) (ejtett tibeti) . összetekeredett nősténykígyó kundzsara (szanszkrit) . amikor a Jupiter és a Nap is az Oroszlánban van.föld. Násikban július-szeptemberben. elzárja szusumnát. írott tibeti kun dga') .Ánanda kun long (ejtett tibeti) .Konfucius kunga (ejtett tibeti. Udzsain. Haridhvár. bódhiszattva. mélyről fakadóan. bhája) (hatha jóga) Kumbhakarna (szanszkrit) .település Vadzsdzsí államban.harci elefánt kung an (kínai) .bírósági ügy.4 évenként rendezik meg 4 helyen: Prajág. a Nap pedig a Nyilasban van. van egy 144 éves (12 x 12 év) periódus is kumbhaka (szanszkrit) . az ünnep 1 hónapig tart.szamvriti bódhicsitta kun tu bzang mo (írott tibeti) . műve: Buddha szándéka kuni cu kami (japán) . amikor a Jupiter a Vízöntőben van.tibeti láma (i. Vardhamána szülőhelye kundalíni (szanszkrit) . alaposan.a légzés visszatartása (antara.kondérfülű. találós kérdés a csanban (kóan) kung cshu (kínai) .Kum bum Kun dga' bo (írott tibeti) .az Ősbuddha női társa Kun tu zang po (ejtett tibeti) . idejét asztrológiailag határozzák meg: Prajágban január-február. a Nap pedig a Nyilasban. tudati diszpozíció Kun lun (kínai) .Kon dzso kung fu (kínai) .az ég kapujának hegye. és a Nap átlép a Baktérítőn. Udzsainban május-júniusban. Haridhvárban áprilismájusban.a testet edző gyakorlatok a Sao linban Kung Fu ce (kínai) . észak.tűzistenség kummásza (páli) . Násik. akik valamelyik . Ratnaszambhava kísérője.Szamantabhadrí Kun tu zang mo (ejtett tibeti) . 1182-1251). Godan vezér kérésére a mongolok terítője.egyes helyek szellemei.a kozmikus szunnyadó energia.hullaiszap mellékpokol kund (szanszkrit) .

ünnepi.japán fekete fenyő (Pinus thunbergii) kuro moncuki (japán) .Jádava vezér kuo ji fa si (kínai) .lélek. ezzel van kitömve a meditációs ülőpárna kusi mitama (japán) .cedáká persely kupka (héber) . üdvösség. család a Mahábháratában.selyemből készült női sapka Kureótis (görög) .teknős. kínai megtisztelő cím kupá (héber) .lélegzet a szemhéjak mozgásával.a Vörös tárá.úr. Visnu egyik megtestesülése kúrma váju (szanszkrit) . Bharata egyik utóda Kuruksétra (szanszkrit) .a Kuruk földje. ez a Bhagavad Gítá Kurukullá (szanszkrit) .a birodalom legkiválóbb buddhista mestere.fekete haj tánc kuru (szanszkrit) . boldogság. a gazdagság istennője Kurus . . az Uttarakuru egyik alföldrésze. Lava ikertestvére Kusadhvadzsa (szanszkrit) . a tevékenység teremtő-alkotó feladatkörének képviselői kuni no toko tacsi (japán) . a lélek titokzatos része a sintóban kusitaka (szanszkrit) .üdvös dharma kuszala mahábhúmika (szanszkrit) .Napata Kusa (szanszkrit) . pislogás kurmászana (szanszkrit) . ország Kuruksétra. ahol Krisna kinyilatkoztatta magát Ardzsunának. a kauravák őse.Pándu özvegye a Mahábháratában. fekete címeres kimonó kurokami (japán) .Adzsátaszattu beceneve Kuntí (szanszkrit) . dabbhafű.indiai nép.Vádavatí apja kusafű (szanszkrit) .a minden erkölcsös állapotban jelenlévő tényezők (nisjandaphala. egy csata helyszíne Delhitől északra a Mahábháratában.az eget a földdel összekapcsoló nádszál a sintóban Kúnika (páli) .Kürosz Kus/Kusita (egyiptomi) . fővárosa Hasztinápura. erkölcs kuszala csetaná (szanszkrit) .meghatározott földi helyen laknak.az Apaturia harmadik napja Kúrma (szanszkrit) .üdvös cselekedet/szándék kuszala dharma (szanszkrit) .teknősbéka-tartás (hatha jóga) kuro csiku (japán) .fekete bambusz (Phyllostachys nigra) kuro macu (japán) .szerencse.ragadozó madár kusog (ejtett tibeti) .áldozati szertartásoknál használták (Poa cynosu-roides). tudós kuszala (páli) . másik neve Prithá Kuntibhódzsa(szanszkrit) .Ráma és Szítá fia.

a jó alapja.énekes. bölcsesség /pradnyá/) kuszen (japán) . nem-ártás /avi-himszá/) kuszaléndríja (szanszkrit) .Avalókitésvara. összeszedettség /szamádhi/. koma.Avalókitésvara.Kings' Valley . ezzel a betűjellel jelölik a szakirodalmak a thébai nyugati parton. purusakáraphala. a gazdagság istene kün dzop (ejtett tibeti) .az 5 üdvös tehetség (bizalom /sraddhá/. erényes (lemondás /nekkhamanam/.üresség szemlélet Kuvéra/Kubéra/Vaisravana (szanszkrit) . női alak Kwannon (japán) . a valóság. dalnok. Visvakarmá a Kailász-hegyen épített palotát neki.a mallák fővárosa.a Buddha földi születése. a nyolcas csörten-csoport egyike kuten (ejtett tibeti) .a jaksák királya.azaz a Királyok Völgye sírjai.szóbeli tanítás két zazen között kuszílava (szanszkrit) . egy Puspaka nevű szekéren utazik. a Királyok Völgyében található uralkodói és nemesi sírokat. nem-haragvás /abjápáda/. az érzékszerveinkkel tapasztalt világ kün zsi (ejtett tibeti) . adhipatiphala) kuszala mahábhúmika dharma (szanszkrit) . apja Visravasza. keresztapa KV-szám (egyiptomi) .csitta kvater (jiddis) . a Szálavana áráma egyik neve Kutam csörten (ejtett tibeti) . mentából és vízből . a Kincsek Ura.Démétér szent itala árpából.10 üdvös szamszkára összekapcsolódva a tudatossággal kuszala múlá (páli) . tenni akarás /vírja/. anyja Idavidá. társa Jaksí.szándék. a Buddha halálának helye Kútágára szálá (páli) . a gazdagság istene. tudatosság /szmriti/.súnja kuu gan (japán) .möil kutya órája (kínai) .testi alap (pl.prahánaphala. vándorszínész Kuszinárá (páli) . női alak Kyaneai (görög) .Apollón-szentély kykeón (görög) . a jósé). az üdvösség gyökere.19-21 kuu (japán) .Tornyos Csarnok Vészálíban. az utánuk álló szám alapján különböztetik meg a rengeteg sírt egymástól Kwan Seum Bosal (mongol) .teljesen hamis. amelybe a külső szellem beköltözik kuti (szanszkrit) .kunyhó kuttonet (jiddis) . amely mindent körülölel.

jógagyakorlatok közvetlen megismeréssel.az omer-számlálás 33. prat-jáhára. jegy (parikalpita. laja krijá.boldog életre.tibeti kolostor labrys (görög) . feloldódás.megkülönböztető jegy a testen. zegzugos folyosó (Kréta) lad re (ejtett tibeti. írott tibeti bla) . dháraná. szamádhi laja krijá (szanszkrit) . jellegzetesség.udvar. alkalmazkodóképesség.” (Nettippakarana) laksana (szanszkrit) . írott tibeti la dvags) . a férfiaknál a jobb.L l’hájim (héber) .szent képeket őrző szoba lakkhana (szanszkrit) .jellegzetességek átvitele. fásultság laja jóga (szanszkrit) . gyakorlatai: jama. valami feletti la cour (vodu) . „Egy fogalmat jellemez-ve minden hasonló jegyű fogalmat is jellemeztünk. szexuális gyakorlatok.kecses gyémántmennydörgés-tartás (hatha jóga) laghutá (szanszkrit.a la visszahívási szertartása la ne (ejtett tibeti.jóga a finomabb természeti erőkön való uralom útján. parinispanna) laksana (szanszkrit. szuksma krijá.Ladakh la guk (ejtett tibeti.hágó.megkülönböztető tulajdonság. szellem. kecses.útvesztő.baldachin Ladakhi-királyság (ejtett tibeti. nijama. írott tibeti bla 'gugs) .népemmé fogadlak lakang (ejtett tibeti) . páli lahutá) . dhjána. írott tibeti bla gnas) . szthúla krijá.i.sz. ezen a napon lehet borotválkozni és esküvőt tartani laghu (szanszkrit) . írott tibeti bla bres) . gyakorlottság laja (szanszkrit) . könnyű. egy nagycsalád lakóhelye la dvags (írott tibeti) . módszer az Önvalóval való egyesülésre az odaadó feloldódáson keresztül. 846-1842 lág baómer (héber) . koccintáskor la (ejtett tibeti. lélek.nagy szépségjegy . ájur véda laghu vadzsrászana (szanszkrit) . írotttibeti skyes bu chen po'i mtshan) . paratantra.kettős bárd labyrinthos (görög) .életelv la place (vodu) . napja. az életerőhöz kapcsolódó pszichikai elv. lágyság.odaadás.a hely.nyugalom.kicsi. teliholdkor a fejtetőn van. újholdkor a talpban. a szertartásmester címe Labrang (ejtett tibeti) .a világerők felhasználása lákáhti (héber) . a nőknél a bal oldalon szerencsés lakkhanoháro (páli) .

a szenvedélyek és a tudatlanság eltávolításának útja (felhalmozás.Csodák Tárháza. a buddhizmus a bönre épülve lamajin (ejtett tibeti) .tanító. 8.az elmélyülés mentális tevékenységei közül az első Lakshman (szanszkrit) .erőközpont a homlok tetején (= homlok) Lalita Visztara (szanszkrit) . fúvós hangszer lamdre (ejtett tibeti. írott tibeti glang po) . írott tibeti glang dar ma) . írott tibeti bla ma) . a 2. meditálás.laksanaparináma (szanszkrit) . föld. Congkapa műve lang (ejtett tibeti.sz. ajanamsza Lang dar ma (ejtett tibeti. századtól. állatövi jegy. jelképe: kinyílt lótuszvirág.koplalás.a tulajdonítás alapja. a tejóceán köpülésekor keletkezett laku (vodu) .lamdre láma (ejtett tibeti. esőcsinálásra . majom szolgája Hanumán laksja (szanszkrit) .a bőség.udvar. nem-tanulás) lam 'bras (írott tibeti) . tibeti király (uralkodott i. belátás.ösvény. jin). északkelet.Ráma öccse. női jellegű (mo. írott tibeti glang) . út. a Jarlung-dinasztia utolsó tagja lang han (ejtett tibeti) .a szakjapa iskola átadása lamrin (ejtett tibeti) . a gazdagság szerencsét hozó istennője (másik neve: Srídeví. Visnu társa. mester. tulajdonképpen a tibeti buddhizmus az i. a hínajána mahá szamghika Buddha-életrajza lam (ejtett tibeti) .Dasaratha fia.a tibeti buddhizmus téves elnevezése. Kamala).bal oldali főér. 836/838-842).ösvény Lamrin Csenmo (ejtett tibeti) .a 42. az első elmélyüléshez vezető felkészülés első szintje laksanapratiszamvédi manaszkára (szanszkrit) .tehén. kapcsolódás. az indo-tibetiben a Bika csillagkép.elefánt languichatte (vodu) macskanyelv (Eurpatorium odoratum).sz.nagy tengeri csiga.elmélyülés laksanapratiszamvédi manaszkára (szanszkrit) . a jellegzetesség alanya Laksmana (szanszkit) . egy nagycsalád Lakulin (szanszkrit) .Siva egyik avatárája lalaná (szanszkrit) . Satrugha ikertestvére Laksmí (szanszkrit) . amikor Padmászambhava Indiából Tibetbe ment.A tan összegzése. pingalá lalátacsakra (szanszkrit) . Padmá. guru lámaizmus . írott tibeti lam 'bras) .félistenek lambi (vodu) .a jellemzők megta-pasztalása. ájur véda lang po (ejtett tibeti.

Szent Péter.megragadás Lénaia (görög) .jó esztendőre legyetek beírva.a Tettért Fizető Hóhér. az angol Buddhista Társaság egyik alapítója (1907) lesaná tová tikatévu (héber) . ahol Hanumán megtalálta Szítát. nála van a szellemvilág kulcsa.Öreg Mester.jó karma Legba (vodu) .kevurá léviták (héber) .kísér.Ceylon régi-új neve. 5.sz. a szellem működése Lásze (ejtett tibeti) .világi laukika márga (szanszkrit) .Lanká/Srí Lanká (páli) .imádkozni lejnolás (jiddis) .ba leló (ejtett tibeti) .sós.e. a Holtak Urának kísérője las kji me long (írott tibeti) . sz.Ráma és Szítá fia.Dionysos ünnep Gamélion hónapban (Athén) Lénard Jenő .A szigetre lépés szútrája.lustaság.a gyakorlás világi útja laukika szamvjavahára (szanszkrit) . Föld szíve kísérője.a legbuzgóbbak számára len pa (ejtett tibeti) . az istenek tolmácsa.sz.műve: Dhammo (i. Kusa ikertestvére lavana (szanszkrit) . levéltáros (i. i. mahájána jógácsára szútra.ankusa lcang lo can (írott tibeti) . ájur véda lcags kju (írott tibeti) . köszönés ros hasanakor Léthé (görög) .tett-szél. lantsza (szanszkrit) .indiai írásfajta különleges mantrák jelölésére Lao ce (kínai) . Szílan. jelképe mankó.dallamos Tóra olvasás lélekmadár (egyiptomi) . jelképe tükör.Alakávatí le szang (ejtett tibeti. kötődik.e.Mosoly. színe fehér légol (jiddis) . csatlakozik. lelki restség lemehadrin min hamehadrin (héber) .Tettek Tükre a Holtak Uránál las kji rlung (írott tibeti) . a Lévi törzs .feltesz lehitpálél (héber) .a sorompót felnyitó isten. 604-517).köznapi/világi gyakorlat laukikégradgarma (szanszkrit) . írott tibeti las bzang) .feledés levájá (héber) . 1911-12). 240) las (írott tibeti) . a formák jelenésének úrnője laukika (szanszkrit) . a ráksaszák országa Lankávatára szútra (szanszkrit) .le szang las kji gshed ma (írott tibeti) .karma las bzang (írott tibeti) . műve: Az út és erény könyve (Tao te king) (legkésőbb i.a világi minőségek legfelső szintje Lava (szanszkrit) .

kivéve Áron és családja lha (ejtett tibeti.Dévadatta lha szang (ejtett tibeti. helyi istenség.imaterem lhakpa (ejtett tibeti. félistenek. magas hely lha bsang (írott tibeti) .egy hegy helyi istene (jüllha) lha sa (írott tibeti) .anabhoga .szerda. írott tibeti lha sa) .Dévéndra lhak (ejtett tibeti. közepére szólt rúdon imazászlókkal.Tibet fővárosa Lhaszema (ejtett tibeti) .együttszületett isten lhan cig skjes pa'i ye shes/dag pa (írott tibeti) . írott tibeti lha ri) . írott tibeti lha bsang) . Merkur.Vémacsitra lha rdzas (írott tibeti) . 333) Lhámo (ejtett tibeti) .a Nagy Tanító látogatása az Istenek Vilá-gában. a 8-as csörten-csoport egyike lhag mthong (írott tibeti) . díszei. az ő idejében került Tibet kapcsolatba buddhizmussal (i.Párducfejű. írott tibeti lhag pa) . a test 5 őre. írott tibeti) .az Önmagát Teremtő ismeretőrző lhun grub (írott tibeti) .isteni bőség (ajándékkendő. eszközei) lha ri (ejtett.női bódhiszattva.titánok. isteni drágakő. kultuszhely lhun gjis grub oa'i rig 'dzin (írott tibeti) .boróka füstáldozat a helyi istennek (jüllha) Lhabab csörten (ejtett tibeti) . a 8-féle lény (szde brgjad) egyike.Lhásza védőistennője.látomások tava Délnyugat-Tibetben lhan cig skjes pa'i dga1' ba (írott tibeti) . alkalmatlan nap. Dordzse Szempa kísérője lhato (ejtett.vipasjaná lha'i dbang po (írott tibeti) . tibeti király.a 28. általában hágókon. aszura lha min (írott tibeti) .fényes. sötétzöld lhá ma jin (ejtett tibeti) . akik a Szentély szolgálatát végzik.szahadzsánanda lhan cig skjes pa'i lha (írott tibeti) . déva. bódhiszattva Lhámoj Lhaco (ejtett tibeti) . ékszerei. írott tibeti lhag) .sz. jelképe kék színű kéz Lhalhatori (ejtett tibeti) .Lhásza Lha sbjin (írott tibeti) .együttszületett tudás Lhásza (ejtett tibeti.kőhalom.lha szang lha chen ljang nag gzig mgo ma (írott tibeti) .tagjai.amikor a holdnapban 2 napkelte van lhakang (ejtett tibeti) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.aszura lha na jin gji thub pa thags bzang ris (írott tibeti) . kéz. írott tibeti) . az istenek selyemruhája. víz.

bháva linga déha (szanszkrit) . a hinduizmusban a durvatest jelképe.finomtest. színe a vörös. a neokonfucianizmus li si wu ai (kínai) . illendőség.a dzsiva az anyagvilág káprázatától való szabadulás létfokozata. a pusztítás. íze a keserű. az I csing egyik trigramja Li csing (kínai) . az önmagában lévő dolgok világa. szatori ling pao (kínai) . statikus. a jelenségek mögötti transzcendens lényeg.jel.Zsang zsung utolsó királya. erkölcs. szociális magatartás (ellentétben a jennel.buddhista császár (uralkott i. a szánkhjában minden.halotti ima libúk (egyiptomi) .a Virát Purusa játéka lilá vigraha upászaná (szanszkrit) . manasz. jellegzetesség. belső test. a Konfuciusznak tulajdonított 5 klasszikus egyike li hszüeh (kínai) .elvek tana. metafizikai gondolkodásmód. jegy.a Líbiai-sivatagban élő törzsek összefoglaló neve. 502557). a jógában a csitta. férfi nemi szerv. 635-730) Liang Vu ti (kínai) . benső törvény. függőlegesen állított strucctollat viseltek a hajukban. amely személyes).az Önvaló tisztelete a dévák megtestesülésein keresztül Lilith (héber) . dél.szent kincsek. tanmátra). Saiva purána. az ő idejében ment Bódhidarma Kínába libera (vodu) .alkalom. Li T'ung hüan filozófiája Li Tung hüan (kínai) . később ezek egyik legerősebbike. jelzés. ahamkára. dalok a neotaoizmusban linga (szanszkrit) . jegye a madár.li (kínai) . szukmasaríra linga mátra (szanszkrit) . indríjáni.nép és állam Magadhától északra Ligmikja (ejtett tibeti) .sz. szerve a szív. az ábrázolásokon ez az egyik fő ismertetőjelük licscshaví . lángolás. nyár. Ádám első felesége lílonmukti (szanszkrit) .női démon.elv és jelenség akadálytalansága.Szertartások feljegyzései.gabonarosta lilá vigraha (szanszkrit) . és országát beolvasztotta Tibetbe liknon (görög) .a kínai buddhizmus csungnansan ágának filozófusa (i. vidjá létfokozat Lin csi (kínai) . jelleg. tűz. akit Szongcen Gampo megöletett.sz. Siva jelkép.Rinzai. tradíció. ami nem durva létező (buddhi. szertartások.különbség . jelképe a tűz lángja. Nap.

azonos.elme lo ca va (ejtett tibeti. írott tibeti) . írott tibeti lo ca' ba) .fordítómester lo su (kínai) . a fák megszemélyesítője.Szangje Csenma . kapzsiság.személy vagy közösség megszabadulásáról szóló tan.Congkapa eredeti neve lo szár (ejtett tibeti. az út (módszerek).tanulás lóbha (szanszkrit) . 2.a karmikus következményeket hordozó finomtest Linto (vodu) .lo szár ló órája (kínai) .óriási tengeri szörny liziológia . aki elsőként száll meg valakit.linga saríra (szanszkrit) . 3 szintje: 1. megszüntető).pancsen láma (i. a végső szint.fejloa. személyes védelmező lobdzsong (ejtett tibeti) . 19351989) Lo szang Drak pe pal (ejtett tibeti) . démon loa kêbé li (vodu) . istennő Locsung (ejtett tibeti) . az Avatamszaka szútra tanítása livjatáb (héber) . különböző. általában folyamat.tibeti fordítómester Lodö Rincsen (ejtett tibeti.mohóság. hónap 29.a növények istene.6 jellemző (átfogó.természetfeletti lény. rága Loco (vodu) .újév a 12. infantilis viselkedésre kényszerít liu bo luo (kínai) .a Buddha szeme. írott tibeti klo) .fordító lo gsar (írott tibeti) .sz. vágy.11-13 lo pan (ejtett tibeti) . amely teljesen eltér a kezdettől.a loa megragadta loa racine (vodu) .gyökérloa. a Drepung-kolostorban Jönten Gyaco.az első pancsen láma.páramitá jána liu sziang (kínai) . alkotó. a szentély őre Locsána (szanszkrit) .Krakuccshanda Logana (szanszkrit) . írott tibeti lo gsar) . 3. egyedi. Jü császár a Lo-folyóból kiemelkedő teknős hátán látta meg. a 4.egy guru Log dad szel (ejtett tibeti) . szellem. me va Lo szang Csö gyen (ejtett tibeti) . guédé. dalai láma oktatója Lo szang Csö ki Gyal cen (ejtett tibeti) .a forgatag köztes léte lo (ejtett tibeti.Lo jel. a helyzet felmérése. írott tibeti blo grosz rin cshen) .évkönyv loa (vodu) . de véges számú szintje van lkugs 'bjung srid pa'i bar do (írott tibeti) . napján lo tho (ejtett tibeti. egy család ősszelleme loa tête (vodu) .gyermekloa. a kiindulási alap.

Varuna-Nyugat. világi.égtáj-őrök: Agni (Nap)-Kelet (Zenit). a Buddha jelzője lokapála (szanszkrit) .a világot őrző. mellette élt Bódhidarma lóka (szanszkrit. felszíni igazság lókaszangraha (szanszkrit) .hintázó-tartás (hatha jóga) Lómása (szanszkrit) . világi lókuttara (szanszkrit) .3 világ-elem. Indra (Jama)-Dél.szambhogakája .világfeletti tudat lókuttara márga (szanszkrit) .transzcendens út lókuttara váda (szanszkrit) . kínai sun si lun si) . de más rendszer is volt. a 27 holdistennő.a világ. állatok /tiraccsána joni/ színük a kék. konvencionálisan használt fogalmak. félistenek /aszura kája/ színük a zöld.a gyakorlás transzcendens útja lókuttara csitta (szanszkrit) . Visnu-Zenit. lókaszamvritiszatja (szanszkrit) . Virudhaka (dél). írott tibeti dzig rten) . Viru paksa (nyugat).nága longsz szku (írott tibeti) . éhező szellemek /petti viszaja/ színük a vörös. az élőlények világa és ez a világ. a világvédő. emberek /manusszá/ színük a sárga.a hínajána mahászánghika irányzatának szektája.cselekvés és gondolkodás a közösség érdekében lókavjavahára (szanszkrit) .köznapi gyakorlat/fogalom. a létforgatag lóka dhátu (szanszkrit triszáhaszra mahászáhaszra. ahol az újrakeletkezések megvalósulhatnak lókájata (szanszkrit. Szóma-Észak. írott tibeti stong gsum gji stong chen po'i wdzig rten híi khams) .létformák.boldogságtest long (kínai) .a világhoz tartozó. a mennyei buddhák kultusza lólászana (szanszkrit) .köznapi. a fizikai világ. a 6 vándorlény (istenek /dévaloka/ színük a fehér.az ős Értelem Lojang (kínai) . köznapi tapasztalati/konvencionális igazság/fogalom lókija (szanszkrit) . más felosztásban: Dhritirastra (kelet).világfeletti lókuttara bhávana márga (szanszkrit) .kolostor.Logos (görög) .hindu materialista bölcseleti rendszer lókák (szanszkrit) . Brihaszpati-Nadír. az átlagemberek. Vaisrávana (észak).nagy szent lon ku (ejtett tibeti) . pokollakók /niraja/ színük a fekete) lókanátha (szanszkrit) .

kormányösszekötő ltag pa'i bdzd sgo (írott tibeti) .a 9.szöveghagyomány.a Negyvenkét Gyönyörű isten.szélparipa. írott tibeti rlung rta) . nága).sz. jang). 1806-1815) Lunk Drub pai Rig dzin (ejtett tibeti) . állatövi jegy. a 8.légzési módokkal elért szellemi vagy fizikai képesség lung ta (ejtett tibeti. dalai láma (i. írott tibeti klu) .bárány. férfi jellegű (pho. kígyó-démon.a bön szerint a Nem teremtett Lény fehér fénysugarából keletkezett őstojásból kilépő ember. a zászló közepén ló.trung ltung ltung (írott tibeti) .a zsidó naptár luan shi (kínai) .datolyapálma levél (szukkotkor az ünnepi csokorban). káprázat.lakhely Kapilavasztu mellett.longsz szku'i lha tshogsz bzhi bcu rtsa gnjisz (írott tibeti) . imazászló-füzér. délnyugat. de nem úgy él Lumbiní-liget (szanszkrit) .a háromféle sorsúak (hús-vér.északi zöld tudáshordozó istenség.Vidéha luáh ha sána (héber) . az indotibetiben a Kos csillagkép luláv (héber) .a tarkó ördögkapuja. itt született a Buddha lun (kínai) Abhidarma pitaka Lun Jü (kínai) . írott tibeti lug) . a testben a torokhoz kapcsolódik lus can gsum (írott tibeti) . Je mon.luk luk (ejtett tibeti.szambhóga kája lön sen (ejtett tibeti) . ismeri a Tórát. az Ötvennyolc Haragvó ellensúlya longsz szpjod rdzogsz pa'i szku (írott tibeti) .abhútaparikalpa/bhranti luddzsatitiloko (szanszkrit) . írott tibeti rlung) . a föld alatti kék és fekete istenek (ld.futó. sarkaiban tigris.trung trung Lu (ejtett tibeti. a Konfuciusznak tulajdonított tulajdonított 4 klasszikus könyv (Szí Su) egyike lung (ejtett tibeti. jó íz illat nélkül. hátán kívánságteljesítő drágakő. hópárduc. elme test) . föld. az öreglyuk ltastangs kji phjag rgja (írott tibeti) .a látvány ismertetőjegye ltung (írott tibeti) . szél lung gom (ejtett tibeti) . hírvivő szerzetes lungpi (ejtett tibeti) szarvasmarha bika Lungtok Gyaco (ejtett tibeti) .állandóan összetevőire eső dolog lug (írott tibeti) .párbeszédek. garuda és vízi sárkány lungompa (ejtett tibeti) . tavakban és folyókban laknak lu phak po (ejtett tibeti) .

rakta ma mo (ejtett.Macsig Labdrön ma las thob pa'i rakta (írot tibeti) .tarisznya macuri (japán) .tanító asszony.fűzfaág M ma (ejtett tibeti) .sinto rizs-szertartás általában ősszel (1. önteltség.Vidéha lusz (írott tibeti) . írott tibeti lusz) .Baszo Dóicu ma dake (japán) .lugas a kertben Macsig Labdrön (ejtett tibeti. igazság. csan pátriárka.óriás bambusz (Phyllostachys bambusoides) ma gcsig lab szgron (írott tibeti) . biztonság szimbóluma.lus 'phags po (írott tibeti) . a lélek visszavásárlása lygos (görög) . a világ rendje macandal (vodu) . a taoizmus Madonnája Ma cu Tao jin (kínai) .avidjá ma skyes dgra (írott tibeti) .lü lü (ejtett tibeti.esti ima. a nappal feláldozott állatok belső szerveinek esti égetése Jákob emlékére maat (egyiptomi) . dicsőítés. 3.méreg. köszönetmondás a kaminak macsa (japán) . ő írta a Lugha Kálacsakra kommentárt mááriv (héber) .a világ rendje maat (egyiptomi) . tisztelet a sintóban. írott tibeti ma gcsig lab szgron) .(† i. a 8.zöld tea maccsharija (szanszkrit) .anya. a testi egészség energiája. a szerzetesi szabályok értelmezése. a kami fogadása. amit hátrahagyunk. Padampa Szamgye tanainak továbbfejlesztője mada (szanszkrit) . a test lü (kínai) . mátarí ma ni khor ló (ejtett tibeti) .fennhéjázás. 788).Szambhala első Kulika királya.sz. a stabilitás.álló kőlap macoutte (vodu) . .toll. írott tibeti) . (egyiptomi) maswasa Ma cu (kínai) . a kami búcsúztatása). bűnöző boszorkány csoport.imamalom ma rig pa (írott tibeti) . ld. a mikosi körbejárása.Adzsátaszatru Maadzsusríkírti (szanszkrit) .önzés macsiai (japán) . méregkeverő. rontásfajta mácévá (héber) . varázsló (Macandal 1757-es lázadása után). 2. szennyezett szenvedély. kínai buddhista iskola.a fegyelem iskolája. amulett.valami.démonnő.

középső út mádhjamika (szanszkrit) . közbülső. vairágja). ejtett tibeti uma) . Maitréjanátha műve madhjama (szanszkrit) .sz. a dogmatikus szélsőségektől mentes felfogás. 2 aliskolája van (szvátantrika/szautrántika szvátantrika. Nágárdzsuna műve madhjamápratipat (szanszkrit) . a pradzsnyápáramita egyik irányzata. közbülső rész Madhja antavibhága (szanszkrit) .Maman Brigitte Mademoiselle Chalotte (vodu) . önlétnélküliséget vallók (nihszvabhá vavádin). alapítója Nágárdzsuna (i.vaisnava szent (i. aki személy különbözik mind a személyektől.A véglet és közép kifejtése.a dzsiva középső (emberi) létfokozata.közép. vagyis Isten.A középút tana.egy isten megjelenése madár alakban Mademoiselle Brigitte (vodu) . mahájána jógácsára szútra. fejlődési állapota.egy guédé. ahol elő-ször nőt temettek madárepiphania (görög) . a kellős középen álló. jógácsára szvátantrika/. mahájána jógácsára szútra. bármiféle nézettől mentesség.alko-hol Madame Brigitte (vodu) . 1239-1319). innen már nincs visszaesés alacsonyabb létfokozatba. olyan temetők szelleme. a megkülön-böztető fogalmi gondolkodással létrehozott tételek hamisak. 200 körül). ellenvéleményt nem .középút.protokolláris viselkedésű titokzatos hatalom Mademoiselle Dinclisin (vodu) . más néven ürességet vallók (szúnjatávádin). ellenvéleményt nem tűrő szélsőségektől mentes gondolkodás. a dogmatikus szélsőségektől mentes felfogás. mindenféle nézettől való mentesség (dristi súnja). a Védákról szóló tanítása tiszta dualizmus (dvaitá dvaita váda). mind az anyagi világtól madhja (szanszkrit) .középút.aki a közbülső felfogást vallja. alapítója Nágárdzsuna. a para 2. középút.u. a kellős középen álló. mindenféle nézettől való mentesség (dristi súnja). közbülső. a megváltoztathatatlan. praszán-gika) Madhjamaka sásztra (szanszkrit) . a megváltoztathatatlan. aurea mediocritas (arany középút).kreolul törve beszélő titokzatos hatalom Madhávácsárja (szanszkrit) . avidjá létfokozat madhjamaka (szanszkrit. közepes (pl.

A közép(hosszú) gyűjtemény mae isi (japán) . a Buddha megvilágosodásának helye.férfi szerepet játszó geikók kacurája Magadha rádzsaság (szanszkrit) Észak-India legjelentősebb ókori állama. a Buddha korában fővárosa Rádzsagriha volt (páli Rádzsagaha). a para 2.prákrit. Brahmá szútra kommentár.e. megkülönböztető fogalmi gondolkodással létrehozott tételek hamisak. bármiféle nézettől mentesség.egy ország Mádrí (szanszkrit) . Nakula és Szahadéva anyja maddzsa (szanszkrit) .az első kő a vízmedencéhez vezető úton a kertben mae vare (japán) . praszángika) Madhu (szanszkrit) .Mézesfalat szútra (Tripitaka Szútrapitaka) madhuparka (szanszkrit) . Pándu felesége. Visnu Hajagríva alakjában megölte őket. 247-ben mágadhí (páli) .sz. ájur véda Madhuszúdana (szanszkrit) .A közép(hosszú) gyűjtemény (Tripi-taka). 152 szútra maddzshima patipadá/maddzsima páda (szanszkrit) . a szélsőségek kerülése Maddzshima-nikája (páli) . jógácsára szvátantrika/.tűrő szélsőségektől mentes gondolkodás. a Buddha tanítása.kedvező dolgok felajánlása a múrtinak madhur (szanszkrit) . 2 aliskolája van (szvátantrika /szautrántika szvátantrika. páli kánon.Madhu démon lesújtója. ájur véda Madzsdzshima nikája (szanszkrit) . a Buddha közvetlen tanítványainak feljegyzései.Tipitaka. a tavasz istene Madhu pindika szutta (páli) .édes. 1238-1317). itt végezték el a buddhista iratok első rendezését i. a nemes nyolcas ösvény.csontvelő és idegszövet.bor Madra (szanszkrit) . társával.démon.Madra királyának lánya. Krisna egyik neve Madhva (szanszkrit) . mestere Acsjutapréksa. műve: Anuvakhjájana. Magadha nyelve .advaita védánta iskola alapítója (i. Kajtabhával ellopták a Brahmából kiáradó Védákat. másik neve Ánandatírtha madja (szanszkrit) . a mai Bihár állam területén a Gangesztől délre.középút. teisztikus vaisnava. fejlődési állapota.

hindu január magházas technika (egyiptomi) . mint az Óbirodalom idején. szamádhi mahá bhúmika dharma (szanszkrit) .nagy áldozat. évezred) mahá jadzsna (szanszkrit) . 1. a szamádhi a hatha jógában. szakadágámí.e. hexagram. a tudat egyetlen formához sem kötődik maggámagga (szanszkrit) .magat (szanszkrit) .nagy.vendég. sziklákkal.nagy ország/nép.magának Brahmának a szintje a forma-világban mahá darsana dnyána (szanszkrit. pitri.nagy idő. a 4 nagy létező (föld 'szilárdság'. levegő 'mozgás'). átélés a laja jógában. a 4 bölcsesség egyike mahá dzsana pada (szanszkrit) .Dávid pajzs. ösvény. monarchikus birodal-mak.nagy szellemi állapot. márga maggacsitta (szanszkrit) . a jelentős óind államok (i. az idő teljessége .11 szamszkára a tudatosságban mahá bhúta (szanszkrit) .ösvénytudat. majd a kialakult szerkezetet turai mészkővel borították. anyag. anágámí. templom Bodh Gajában. a megvilágosodás 4 fokozata (szótápanna. a buddhává válás.a középbirodalmi piramisok jellegzetes építési technikája: sugarasan felhúzott mészkő váz alkotta rekeszeket töltöttek fel homokkal. a tökéletes élet (Brahmá.hatalmas magén dávid (héber) . Ormuzd és Ahrimán szimbóluma magga (szanszkrit) út. a megvilágosodás helyén (régebbi neve Uruvéla) mahá brahmánah (szanszkrit) . tűz 'hőmérséklet'.vagy vándorprédikátor maggura (szanszkrit) . kínai da yuan jing zhi) . déva.a nagy tökéletes tükörszerű bölcsesség. víz 'kohézió'. sokkal gyorsabban és olcsóbban. de sokkal rosszabbul állták az idő romboló hatását mahá (szanszkrit) . nyerstéglával. impozáns látványt nyújtó nagy piramisok épültek így. bhúta. magasztos mahá bháva (szanszkrit) . a Buddha bőrének színe a szamádhiban mágha (szanszkrit) . arahá). a duhkha megszüntetéséhez vezető út.a legmagasabb ösvény maggid (héber) .nagy elemek.halfajta. fizikai forma mahá bódhi (páli) .nagy megvilágosodás. nri) mahá kála (szanszkrit) .

és belégzésével teremti és pusztítja el az univerzumokat (másik névformája: Kárano-dakasájí Visnu) mahábandha (szanszkrit) . az indiaiak szerint az ütközet i. a megtapasztalható események (dharma) nélkülözik a lelket és az ént.mahá kalpa (szanszkrit) .a Jadzsur véda része Mahá Ráhulováda szutta (páli) .A nagyobbik vágykioltás szutta (Tripitaka Szútrapitaka 38.) mahá ritvidzs (szanszkrit) . 3.a hótar.nagy feloldódás a laja jógában. 4. udgátar és atharvan munkáját felügyelő hindu főpap mahá száhaszra lóka dhátu (szanszkrit.A Ráhula oktatása szutta (Tripitaka Szútrapitaka 62. eredendő öntudat Mahá vibhanga (szanszkrit) . adhvarju.nagy pecséttartás (hatha jóga).a bháratákról szóló nagy. a saktizmusban a 3 test kiegészítéseként mahá szukha vadzsra szattva (szanszkrit) .Visnu egyik alakja. 3102.a fennkölt vágy gyémánt természete. A szerzetesfivérek kötelezettségeinek elemzése) (Tripitaka) Mahá Visnu (szanszkrit) . nagy lény.tökéletes boldogság mahá szukha kája (szanszkrit) . szamádhi Maha mudra (szanszkrit. egy buddhavilág egymilliárd világ mahá szattva bódhiszattva (szanszkrit) . ezer közepesből áll.a mula.magasztos vágy test. a feltételtől függő dolgok nem állnak fenn tartósan. a Buddha jelzője Mahá nárájana upanisad (szanszkrit) . legendás szerzője Vjásza. 2. 4 pecsét: 1. az uddjána és a dzsalamdhara bandha végzése egyszerre (hatha jóga) Mahábhárata (szanszkrit) . aki ki. Rágarádzsa bídzsája Mahá tanhá szankhaja szutta (páli) .A nagy elemzés (Bhikkhu vibhanga. sz.-ban véglegesítették.e. az ilyen dolgok nem kielégítőek (duhkha).a Nagy Bölcs. február 8án kezdődött.nagy alapelv.nagy megvilágosodás lényegű. egyik fejezete a Bhagavad Gítá Mahábhásja (szanszkrit) szanszkrit nyelvkönyv. írott tibeti 'phjag chen) .nagyon forró pokol mahá tattva (szanszkrit) . Patandzsali (?) műve .e. 100 ezer versszak. indiai eposz. az i.) mahá tápana (szanszkrit) . kínai da qian shi jie) nagy világegyetem.80 antara kalpa mahá laja (szanszkrit) . a kialvás (nirvána) a békesség mahá muni (szanszkrit) . értelem. nagy-szellemű mahá szukha (szanszkrit) . 4. terjedelme 18 könyv.

4 elem (föld. számos formája lehet. Csenrézi egyik megjelenése Mahákála Mgon dkar dharmapála (szanszkrit. Maitréjanátha műve mahájánánudzsájin (szanszkrit) . dvápara. alapvető tényező a tér és a fény mahájána (szanszkrit. mahájána-jógácsára szútra.mahájána-követő mahájánaszampaszthita (szanszkrit) . inkább a megérzésre és az átélésre épül. az eszme Mahádéva (szanszkrit) .nagyisten.a mahájánában elindult. vagyis a nők. tibeti) . írott tibeti jo be thugs rdzse . és indíthatnék el a tökéletes tudás helyes útján?”. de nem vezethettek Mahájánaszangraha (szanszkrit) .a bölcsesség bódhiszattvája.nagy kocsi.a tudat közvetett módon tapasztalható tárgyai. ezt Asóka tovább osztotta. származtatottak mahájána (szanszkrit) .magasztos mahaggatálambanáni (szanszkrit) . akik felszállhattak a kocsira. tűz. a Sátrak védelmezője. teremtés.A nagy út szútráinak gyöngy-füzére. egy buddha erre gondol: „kit szelídíthetnék meg. a buddhaguna 7. fennállás. erede-te a sztúpakultusz: Buddha ereklyéit 8 sztúpában helyezték el. fehér.szerzetesi szabályzat a mahájánában mahájuga (szanszkrit) .A nagy út összefoglalása. mahájána jógácsára szútra.nyolcvan kalpa (üresség.320. pusztulás) Mahákaphina (szanszkrit) . 12. északi ága Mahájána szútra alamkára (szanszkrit) . treta. kék. színe vörös. írott tibet mgon po nag po) . őselem. a törvényt oltalmazó Mahákála dharmapála (szanszkrit) . káli).000 földi év Mahákála (szanszkrit. csoportja Mahákarunika (szanszkrit.arhat a Buddha közelében mahákaruná (szanszkrit) . szél) és a fény. írott tibeti 'bjung ba chen po) nagy létező. a Nagy fekete tanvédő isten. Mahákála egyik formája mahákalpa (szanszkrit) . írott tibeti theg pa cshen po) .nagy jármű. víz. a buddhizmus tibeti irányzata. Aszanga műve mahájánavinaja (szanszkrit) .a Fehér úr tanvédő isten. Siva egyik mellékneve mahaggata (szanszkrit) .mahábhúta (szanszkrit. váhanája oroszlán.nagy együttérzés. a buddhizmus későbbi. mintsem a tudásra és a tapasztalatra.nagy világkorszak (krita.Fekete Úr.000 istenév = 4.

írott tibeti phjag rgja cshen po) .a Buddha anyja.Világvége. aki 7 nappal a Buddha születése után meghalt mahámámsza (szanszkrit) . Váraha.kasmíri filozófus az i. az utolsó szakja rádzsa (†? i. mahápurusa (szanszkrit) . Vászabha apja mahápadma (szanszkrit) .e. kínai danuojianna) . Siva. Kúrma.az 5 nagy védelmező varázslóistennő mahápatra (szanszkrit) .nagy lény (pl. Bhágavata.sz. egy buddha) .arhat a Buddha közelében Maháméru buddha (szanszkrit) . kolduló apáca.emberhús Mahámaudgaljajána (szanszkrit) . Bhavisja. a katampa iskola alapítója Mahápandita Gajadhára (szanszkrit) .halotti szertartásokat végző hindu pap Maháprábha buddha (szanszkrit) .sz.a Buddha nevelőanyja.a keleti világrész buddhája mahámudrá (szanszkrit. Szkanda. a Nagy Irgalmú Úr. Garuda. női arhat Maháprádzsnyápáramitá (szanszkrit) a mahájána buddhizmus fő mű-ve Mahápralaja (szanszkrit) . aki nevelte anyja halála után Mahápandita Dípankarasrídnyána (szanszkrit) .nagy erejű isteni lény mahánájaka (szanszkrit) . arhat a Buddha közelében Mahákátjájána (szanszkrit) . 9. Márkandéja.chen po) . 1039).Köncsog Gyelpo másik neve Mahápandita Szakjasrí (szanszkrit) . Brahmánda.lótuszszerűen tágra széthasadó. Padma.a panycsavaggíják közül az egyik. 485). Agni.Igen Együtt Érző Társ. Avalókitésvara Mahákasjapa (szanszkrit) . 6 Brahmá: Brahmá. Náradíja.nagy pecsét mahánagna (szanszkrit. Brahmá-vaivarta.indiai tanító Tibetben az (érkezett i.ban Mahápanycsaraksá (szanszkrit) .arhat a Buddha közelében Mahákauszthila (szanszkrit) . 6 Saiva: Matszja. Linga.a Rádzsagriha-i zsinat vezetője. az evolúció vége. sz.a nyugati világrész buddhája Máhapradzsapáti (szanszkrit) . a Brahman éjszakája Mahápurána (szanszkrit) . hideg pokol Mahápadzsápati (szanszkrit) . Vámana) és 18 Upapurána.egy kolostor vezetője Mahánáma (szanszkrit) .3 x 6 purána (6 Vaisnava: Visnu. stb.arhat a Buddha közelében Mahámája (szanszkrit) .a Buddha nagynénje.

a Vinaja egyik iskolája. az 5 nagy védelmező egyike Mahászakuludáji szutta (páli) . 1.a dob fája (Ochroma pyramidalis Cav.alapelem. az utolsó dzsainista thirtankara. században.bódhiszattva Mahászunnyatá szutta (páli) . kínai Ce cai .Tipitaka. aham brahmászmi. pradnyánam brahmá) Mahávana (szanszkrit) .a buddha 32 nagy szépségjegye mahárádzsa (szanszkrit) . Padmaszambhava fordítása maháráurana (szanszkrit) . Nagy Indra Mahésvara (szanszkrit.) mahászammata (szanszkrit) .A nagyobbik Szaccsaka szútra (Tripitaka Szútrapitaka 36.szanszkrit-tibeti szakszótár mahávrata (szanszkrit) . 527-ban.mahápurusa laksana (szanszkrit) .Nagyerdő.az Ezret legyőző nagy varázs-lóistennő.a Nagy Titok Gyémántkereke.Teremtés.A megüresedés nagyobbik szútrája (Tripitaka Szútrapitaka 122. i. az egyházszakadás után ide tartozott a legtöbb hínajána buddhista Mahászáropama szutta (páli) .sz. értelem.a Vinaja egyik iskolája mahászanghika (szanszkrit) . szánkhja.e. kibontakozatlan. Vardhamána első felvett neve.A nagyobbik Szakuludáji szútra (Tripi-taka Szútrapitaka 76.nagy fogadalom.) Mahávagga (páli) . a Brahman nappala Mahászaccsaka szutta (páli) . írott tibeti dbang phjug chen po. Padmaszambhava fordí-tása (18 könyv) Mahászthámaprápta (szanszkrit) .nagy sírás-rívás.Siva-ünnep február újholdjakor Mahásristhi (szanszkrit) . A nagy rész Mahávairocsana szútra (szanszkrit) . egy hindu csoport vezető papja mahaudème (vodu) . meghalt kb.e.nagy mondások (tat tvam aszi.a nagy közösség tagjai. forró pokol Mahásivarátri (szanszkrit) . a szílák betartása Mahéndra (szanszkrit) .Köncsog Gyelpo másik neve Mahásziddhi (szanszkrit) .nagy király Mahárahaszja vadzsrajána csakra (szanszkrit) .Hatalmas Eredmény.) Mahászahaszrapramardiní (szanszkrit) . 700 körül fordították le kínaira mahávákja (szanszkrit) .) mahat (szanszkrit) .a singon-szekta könyve. i. a másik a Dzsina (győztes) Mahávjutpatti (szanszkrit) .A szárafáról vett hasonlat nagyobbik szútrája (Tripitaka Szútrapitaka 29.Asóka fia (öccse?).) Mahásziddha Vairupa (szanszkrit) .Nagy Hős. a Tornyos Csarnok-áráma Vészálí mellett Mahávíra (szanszkrit) . aki a théravádin kánont Ceylonba vitte az i. ajam átma brahmá.

az aszurák építőmestere májá (szanszkrit) . században Maitréjí (szanszkrit) . illúzió. káprázat. Jádzsnyavalkja egyik felesége maitrí (szanszkrit. érzékcsalódás.fej-úr-loa. 250).a Jadzsur véda része maitunja (szanszkrit) . páli nyelven Mahisászura Mardiní (szanszkrit) .jógácsára filozófus az i. kínai Mi lo) bódhi-szattva.az 5. páli Arija Mettejja. Árja (szanszkrit.Asóka fia.családfő maî'tête loa (vodu) .Szépséges Istennő. varázslat. páli mettá) . szóban.közösülés.tien) .jóság. filozófus .) Buddha.a Lakhely ura.Hatalmas úr.sz. ünnepi imakönyvek sorozata maiko (japán) . a Buddha anyja májáváda (szanszkrit) . a Buddha egyik előző meg-testesülésének tartják a buddhisták mahi (vodu) . a jövendő (5.szeretetre méltó. a szeretettel teljes. gésajelölt Maimakterión (görög) . fejedelmi asszony mahút (szanszkrit) . együttérzés. a tudás ura.bivalytehén. Dordzse Szempa kísérője Maitréjanátha (szanszkrit) . Siva egyik mellékneve.sz. csalás. a bráhmanák szerint tőle ered a világ. ciklus. Legba Maitréja. szennyezett szenvedély.nem-ez/az. Durgá mahisí (szanszkrit) . amíg azonosnak érezzük a prakritit és a purusát. elterjesztette a buddhizmust Srí Lankán (i.Mahisa démon elpusztítója.szexuális egyesülés Maiunáka (szanszkrit) .táncfajta Mahinda (szanszkrit) . szerető kedvesség Maitrí upanisad (szanszkrit) .elefántvezető mahzor (héber) .visszatérés. valakinek a személyes védelmezője maithuna . barátság.a Keresztutak ura. hónap Maît' bitation (vodu) . 4.illuzionizmus. a Buddha anyja Májádéví (szanszkrit) .a tánc asszonya. a Himalája fia Maja (szanszkrit) .e. írott tibeti bjams pa. csalárd-ság. 1135-1204) orvos.(i. Sankara majl (jiddis) . felebaráti szeretet az azonosság érzésével. tantrikus szexuális rítus Maître Carrefour (vodu) .-5. az érzékelhető világ káprázata.hegy.mohél Majmuni Mózes (héber) . Legba maît' caye (vodu) . Nagyhatalmú úr.

női buddha.a tittha ádzsívika iskola vezetője.szellemi tevékenységből származó táplálék . az öt erős méreg egyike manahszanycstanáhára (szanszkrit) .vikalpa mama/attanija (szanszkrit) .páva-tartás (hatha jóga) Makara (szanszkrit) . a test rendszerében a testnedvek maman loa (vodu) .születésház mamszadhatu (szanszkrit) . shalabhászana makaros (görög) .küzdő.krokodilszörny. városuk Pává málu (szanszkrit) .az enyém képzete Mamakí (szanszkrit. az ízlelés ura máládhárin (szanszkrit) . Szukésa fia malla (szanszkrit) .upadésa mána (írott tibeti nga rgjal) .önmaga mamakára (szanszkrit) .ákára mam rtog (írott tibeti) . amely nem fér össze a buddhizmussal Makrán (szanszkrit) . a bak csillagkép.anyagcsere végtermékek.krokodil-tartás (hatha jóga). felvétel a szövetségbe Máli (szanszkrit( .füzér-tartás (hatha jóga) Málava (szanszkrit) .önteltség.izomszövet. a 8.ráksasza.élősködő kúszónövény mam pa (írott tibeti) . ájur véda mála (szanszkrit) .az Indus torkolatától nyugatra fekvő terület mal 'bjor sojod pa'i dbu ma rang rgjud pa (írott tibeti) .díszítmények. ksatrija törzs.papnő mambo (vodu) . Ratnaszambhava kísérője malenolás (jiddis) . koszorú.epilepszia mala (szanszkrit) .majom órája (kínai) . béklyó. büszkeség.körülmetélés.papnő mammiszi (egyiptomi) .pávatoll legyező majúrászana (szanszkrit) . csalás.jógácsára szvátantrika mal kadi (vodu) . gőg.ráksasza. ájur véda man ngag (írott tibeti) . énnel töltöttség. Szukésa fia Máljaván (szanszkrit) . füzér.olvasó. virágfüzért tartó málászana (szanszkrit) . a víz természetének tiszta transzcendens eleme. ajanamsza makarászana (szanszkrit) . női bódhiszattva.15-17 majúra vídzsaní (szanszkrit) . Varuna hordozója.hallucináció zazen közben Makkhali Gószála (szanszkrit) .túláradóan boldog (az istenek) makio (japán) . szamojadzsanáni.a jaksák egyik szintje.egy ország Maléma (ejtett tibeti) . ejtett tibeti) .

sz. amelyek a meditációt segítik (Vairocsana. gondol-kodás. démonok.önteltségből eredő képzet manana (szanszkrit) .mimánszaka mester (i. a szellem belső szerve. sz. ájur véda mánátimána (szanszkrit) . felesége Bháratí Mandarava . ájur véda Mandákiní (szanszkrit) . elmeműködés.Dzsanaka lánya. 6 körszeletben a létformák (istenek. a kör szélén az ok-okozati összefüggések (bhava csakra.öntelt büszkeség. Amitábha. eredetileg korong agyagos iszapból (elkészítése: Viszuddhi Magga). írott tibeti dkjil 'khor) .a bhikkuní időleges lefokozása.mánamannyaná (szanszkrit) . az anyagvilág visszatükröző-dése.egyéni tudat. viccshinnapravartak manasz-kára.a belső szellemi világ tudata manasz (szanszkrit) . a kozmosz spirituális összefüggéseit fejezi ki mandalabuddha-elem (szanszkrit) .a negyedik buddhista zsinat 1871-ben mandalászana (szanszkrit) . ájatanapravartak manaszkára manaszroga csikitsza (szanszkrit) .kör/négyzet alakú rajz.Padmaszambhava egyik női kísérője Mandaví (szanszkrit) . kísértetek. burok. festmény épület. Aksóbhja) Mandalaj (szanszkrit .gondolkozás és megbeszélés útján elért tu-dás manasiki (japán) . mentális tevékenysége: manonivésapravartak manaszkára. upámsu) mánaszika tapasz (szanszkrit) az elme.a májá felismerése. a gondolatok leküzdése mánaszikára (szanszkrit) .tevékenység. 4 kozmológikus kör: űrkör. a szellemi fejlődés második foka manana dnyána (szanszkrit) . álambana pratjaja mánaszcsakra (szanszkrit) .elmegyógyászat. Bharata felesége .egy mantra elgondolása hang nélkül (még: vácsanika. az elme 4. misztikus diagram.figyelem. vízkör (mindegyik 4 részes). gőg mánatta (páli) .). Amóg-havadzsra. amely a buddhista tanítást magyarázza: középen a 3 méreg (galamb. disznó). szélkör. 8. elkülönítése mandagni (szanszkrit) . pokollakók). állatok.a szkandhák szimbólumai. nidána). fémkör.a félig emésztett étel végterméke.idegközpont a köldök és a szív között mánaszika (szanszkrit) . Ratnaszambhava.folyó a Csitrakúta hegynél mandala (szanszkrit. kígyó. emberek. elme.mandala-tartás (hatha jóga) Mandana Misra (szanszkrit) . a tudat aktív oldala. Szurésvara néven Sankara tanítványa. aviccsinnapravartak manaszkára. a gondolati tényezők összekapcsolása manaszkára (szanszkrit) . burka a manomaja kósa.

mandir (szanszkrit) az ima háza, hindu templom Mandódari (szanszkrit) - ráksaszí, Máljaván lánya, Rávana felesége mandúkászana (szanszkrit) béka-tartás (hatha jóga) Mándúkja upanisad (szanszkrit) - A Beka fiainak titkos tanítása, az Atharva véda része Mandzsughósa buddha (szanszkrit) - a keleti világrész buddhája Mandzsughósa dhjánibódhiszattva (szanszkrit) - Széphangú elmélkedő dhjánibódhiszattva Mandzsusrí (szanszkrit) - az igazság ura, a bölcsesség és a transzcen-dentális tudás bódhiszattvája, az asztrológia védelmezője Manethón királylistája (egyiptomi) - Manethón az i.e. 3. században élt görög történetíró, aki I. Ptolemaiosz Szótér megbízására megírta a fáraókori Egyiptom történetét és kidolgozta királyainak sorrendjét, az általa felállított sorrend már több helyen megingott, de műve mindenképpen sok segítséget nyújtott a történészeknek, tőle származik az egyiptomi uralkodók felosztása 30 dinasztiára, ez a torinói lista mangala (szanszkrit) boldogságot hozó rítus gyermekeknél, szerencsejel Mangala vár (szanszkrit) - a kedd hindu istene, a Mars, jelképe a háromszög, hordozója kos vagy szekér mángalja laksana (szanszkrit) a buddha talpán lévő 108 szerencsejegy manger dyo (vodu) - felszentelési rítusok során felajánlott adomány manger guinin (vodu) - a rada loáknak felajánlott ételek manger loa (vodu) - loa-lakoma, a vodu szertartás manger manassa (vodu) - évente egyszeri áldozat az élő vagy halott ikrekért (háromkirályok napján vagy nagyszombaton vagy karácsonykor) manger morts (vodu) - halottak lakomája manger yam (vodu) - jamszgyökér-evés mánhágim (héber) - vezetők a hitközségben mani (ejtett tibeti) - kövekből rakott fal, mindegyik kőre ráírták/vésték az om mani padme húm szöveget Manimán (szanszkrit) - jaksa, Kuvéra szolgája Manipadmá (szanszkrit) - királynő, az om mani padme húm mantra ere-dete jelentésváltozással Manipur (szanszkrit) - egy ország manipúra csakra (szanszkrit) - erőközpont (pítha) a köldök magasságá-ban manizmus - ősök kultusza

manman (vodu) - adjountò mano (szanszkrit) - értelem manó szanycsétaná (páli) értelmi tevékenység, összekapcsolódás közvetítővel, a manasz tevékenysége az indríják összefűzésére, a 3 áhára; karma mano vidnyána vidnyapti (szanszkrit) - az elme-tudás tudomása manoájatana (szanszkrit) - a szellemi egymásra hatás mezeje Manódhara (szanszkrit) - a Buddha harmadik felesége manodhátu (szanszkrit) - szellemi alkotóelem manodnyarúpa (szanszkrit) - kellemes formák manodzsalpa (szanszkrit) - gondolat-beszéd manokarmabídzsa (szanszkrit) - a legmaradandóbb szellemi karma manómaja kósa (szanszkrit) - az érzelmek, az én szellemi alakja, az elme burka, a felfogott dolgok kapcsolatba hozása, a dzsiva egyik burka manonivésa pravartak manaszkára (szanszkrit) - az elme 1. mentális tevékenysége, az elme behatol a tárgyba manónmaní (szanszkrit) - tudatosság nélküli tudat manóváha/manóvahiní (szanszkrit) - az elme csatornája manovidnyána (szanszkrit) - az összefogó elme-tudatosság, a 8. tudatos-ság, ami összefoglalja az 5 érzéki tudatot mantabhání (páli) bölcs beszédű, varázslónő, szertartásvezető manteion (görög) - jósszentély mantelli (jiddis) - möil Manthána (szanszkrit) - az egyik sziddha Manthara (szanszkrit) - hegy, az ősóceán köpülőrúdja Manthará (szanszkrit) - Kaikéjí szolgálója mantiké (görög) - a jóslás tudománya mantra (szanszkrit, írott tibeti szngagsz) - a gondolat eszköze, varázsige, szent szavak, mondások, amelyek ismétlése bizonyos hatást fejt ki, az elme (manasz) megszabadítása, gnóma; kiejtése: vácsanika, upámsu, mánaszika mantra jána (szanszkrit) - mahájána irányzat a titkos tanítások oldala, vadzsrájána mantra jóga (szanszkrit) - jóga mágikus erejű szavak útján, gyakorlatai: bhakti, suddhi, ászana, panycsa szévana, ácsára, dháramá, divja désa szévana, prána krijá, mudrá, tarpana, havana, bali, jága, dzsapa, dhjá-na, szamádhi mantra kritá (szanszkrit) - a mantrák eredményezte mágikus erő

mantra naja (szanszkrit) - a tökéletesség elérése misztikus formulák segítségével mantra sásztra (szanszkrit) - okkult nyelvtudomány mantra/dháraní (szanszkrit, írott tibeti gsang sngags/gzungs) - titkos szavak Manu (szanszkrit) - a Manvantara korszakok szellemi urakodója manu (szanszkrit) - az első ember, egy régi törvényhozó, de általában egyes korszakok törvényhozói, egy manvantara időszakig el, egy kalpában 14 manu születik, ezek: Szvajambhuva, Szvarocsisa, Utta-ma, Tamasza, Radzsvata, Csaksusa, Vajvaszvata, Szávarni, Daksa Szávarni, Brahmá Szávarni, Dharma Szávarni, Rudra Szávarni, Déva Szávarni, Indra Szávarni manusa (írott tibeti mi) - ember, a rúpá rúpa bhúmi egyik csoportja, 12 fajta a 4 földrészen és 8 alföldrészen mánusi buddha (szanszkrit) - emberi buddha, a déli buddhizmusban manusja pudgala (szanszkrit) - az ember személye manusjakula (szanszkrit) - emberi család Manuszmriti (szanszkrit) - Manu törvénykönyve manusszá (szanszkrit) - az emberi világ manvantara (szanszkrit) - az az időszak egy kalpában, amíg egy manu él Manvantara (szanszkrit) - egy-egy manu uralkodási ideje Manzan (japán) - zen mester Manydzsusrí (szanszkrit, írott tibeti 'jam dpal) - a Szelíd Dicsőségű, a bölcsesség bódhiszattvája, a misztikus tudás, a legfőbb ismeretek megtestesítője, az asztrológia megalapítója, inkarnációja Padmaszambhava és Congkapa, székhelye a Vutajsan hegy, jelképe a lángoló kard mannyaná (szanszkrit) - a 3 képzet (tanyhá, mána, ditthi), felfogás, a tárgy téves megragadása mapou (vodu) - gyapjúfa mappo (japán) - a buddhista törvények megszűnésének, a világ végének korszaka mar me mdzad (írott tibeti) - Atísa Dípankarasrídnyána Mára (szanszkrit, ejtett tibeti düd, írott tibeti bdud) - Halál, a Gonosz, a Buddha megkísértője, a Sátán, aki erővel és fondorlattal több ízben megpróbálta a Hőst letéríteni a megvilágosodás útjáról, amikor elérte a megvilágosodást, a Gonosz megpróbálta megakadályozni a Tan kerekének megforgatását, hogy más élőlények is a megszabadulás ösvényére

léphessenek, az idős, beteg Buddhát igyekezett rávenni, hogy mielőbb lépjen a teljes nirvánába; lányai Tanhá (vágy), Rati (gyönyör), Arati (elégedetlenség) maranam (páli) - meghalás maranaszati (páli) - elmélkedés a halál fölött marassa (vodu) - élő és halott ikrek marassa bois (vodu) - erdei ikrek márga (szanszkrit) - ösvény (karma, bhakti, dnyána, jóga), út, 8 evilági ösvény, az evilágit meghaladó ösvény, a bódhi paksika dharma 8 része a 37-ből márga dnyána (szanszkrit) - az út tudása (út /márga/, alkalmasság /njája/, teljesítés /pratpad/, megszabadítás/) márga sírsa (szanszkrit) - téli, hindu hónap, november vége-december eleje márga szatja (szanszkrit) - a szenvedés megszüntetéséhez vezető út igaz-sága Mariammá (szanszkrit) - a himlő istennője Marícsi (szanszkrit) - démon, szélisten, Brahmá egyik fia, Kásjapa apja, aranyszínű őz formájában elcsalta Rámát, a marutok vezére marícsjászana (szanszkrit) - Marícsi-tartás (hatha jóga) Marinette nois chèche (vodu) - a rossznak elkötelezett női ördög, végrehajtja Kita terveit marjada (szanszkrit) - a hindu templom körüli legkülső, 5. fal Márkandéja (szanszkrit) - Brahmá purána, egy risi maror (héber) - keserűfű (széder este) Marpa (szanszkrit, ejtett tibeti, írott tibeti chos kji blo gros) - indiai fordító (i.sz. 1012-1096), az első tibeti buddhista mester, mesterei Náropa és Maitrípa, tanítványa Dzsecün Milarépa, iskolájuk a kar-gyüpa Marpo (ejtett tibeti) - indiai tantrikus tévtanító marranus/marrano (spanyol) - rejtvezsidó (marrano = disznó), tettetett kitérők (konvertiták) marré paquette (vodu) - telihold idején végzett szertartás talizmánok készítésére martjámartja (szanszkrit) - egyszerre halandó és halhatatlan teljesség maru obi (japán) - 4 m hosszú és 70 cm széles öv, amit a háton négyzetesen megkötve hordanak marutok (szanszkrit) - szélistenek mascort (vodu) - táncfajta másgiáh (héber) - a kóserság ellenőre Másiáh (héber) - Messiás, felkent

masisi (vodu) - homoszexuális maskónesz (jiddis) - zálog maswasa/ma (egyiptomi) - az egyik legerősebb líbiai törzs, akik I. Széthi idején jelentek meg a tjemehuk (egy másik, déli líbiai törzs) földjén, vízszintesen betűzött strucctollat viseltek a hajukban, erről ismerhetők fel az ábrázolásokon, további névalakjaik még: masuasu, meswes, stb. masza (szanszkrit) - hús, ájur véda mászoréta (héber) - hagyományozó masztaba (egyiptomi) - előkelő személy sírja, amely felépítménye alakja miatt kapta ezt a nevet (arab „pad”), az archaikus kortól az első átmeneti kor gyakran királyok is temetkeztek masztabába mátá (szanszkrit) - anya, Durgá Mataemon Munenori, Jagjú (japán) - Az életet adó kard (Heiho kaden-só) (1632) írója Mátali (szanszkrit) - Indra kocsihajtója, az isteni hírnök mátán beszéter (héber) - cedáká persely matápitu upatthanam (szanszkrit) - az apa és anya segítése mátarí (szanszkrit, ejtett tibeti ma mo) - démonnő mátha (szanszkrit) - kolostor Mathura (szanszkrit) - város Uttar Pradesh államban, itt testesült meg Visnu körülbelül 5 ezer évvel ezelőtt Krisna képében mati (szanszkrit) - pradnyá mátiká (páli) - szöveg, tartalom matil (szanszkrit) - értelem matr gháta (szanszkrit) - anantaríka karma, anyagyilkosság matrí (szanszkrit) - szeretet Matrika (ejtett tibeti) - a halottégető körül élő boszorkányok mátszarja (szanszkrit, írott tibeti ser sna) - fösvénység, az egyik béklyó matszija (szanszkrit) - aranyhalak, a beteljesedés jelképe Matszja (szanszkrit) - hal, Visnu egyik inkarnációja, de a tantrikus gya-korlatok egyik eszköze is, egy ország matszjászana (szanszkrit) - hal-tartás (hatha jóga) Matszjéndra (szanszkrit) - az egyik sziddha matur (ejtett tibeti) - a jakbőrben tárolt vaj darabolásához szükséges vágóeszköz Maudgaljájana (szanszkrit) - a Buddha tanítványa a Lótusz-szútrában maula (szanszkrit) - az első dhjána alapszintje

maula dhjána (szanszkrit) - valóságos dhjána maula szamápatti (szanszkrit) - 8 tényleges eltérés maula szamápatti dhjána (szanszkrit) a 4 dhjána megszerzésének gyöke-re maulika szánkhja (szanszkrit) - régi szánkhja, Kapila eredeti tanítása mauna (szanszkrit) - némaság mauna szádhana (szanszkrit) - hallgatási fogadalom Maurja-dinasztia (szanszkrit) - a Nagy Sándor halála (i.e. 323) utáni rádzsák ma-val kezdődő szavak - a saktisztikus tantrában, mada (alkohol), matszja (hal), mánsa (hús), mudrá (növényi drog), maithuna (közösülés) mavangu (vodu) - őrüveg mazal tov (héber) - jó szerencsét mazanga (vodu) - vérfarkas mazone (vodu) - táncfajta mazu (japán) - ha egy danna megszakítja kapcsolatát egy geikóval mched grogs dam tshig gcig pa (írott tibeti) - egyfogadalmú társ mched pa (írott tibeti) - kiterjedés, a szellem kiáradása (álokábhásza) mchog gi dngos grub (írott tibeti) - kiváló emberfeletti képességek birtokosa mcshod pa'i mandal (írott tibeti) - csö pe mandala mcshod rten (írott tibeti) - csörten mdi sde (írott tibeti) - Szútra pitaka mdo (írott tibeti) - Amdo, szútra mdo khams (írott tibeti) - Do kham mdo stod (írott tibeti) - Do Tö mdo szde dren pa njer bzsag (írott tibeti) - Az éber figyelem alapjairól szóló szútra, akarmáról mdo szde lasz brgja (írott tibeti) - A karma száz példájáról szóló szútra mdo szde mdzangsz blun (írott tibeti) - A bölcs és a balga szútrája, a karmáról mdos (írott tibeti) - dö mdzo (írott tibeti) - dzo me (ejtett, írott tibeti) - alsó kollégium, filozófia; tűz, az 5 elem (dzsungva) egyike me long lta bu'i je shes (írott tibeti) - ádarsadnyána mé melah (héber) - sós víz (széder este) me tog ma (írott tibeti) - Puspá me treng (ejtett tibeti, írott tibeti sme phreng) - 180 éves nagyciklus a bönben, az első ciklus Senrab Mivo születésével kezdődött

me va (ejtett tibeti, írott tibeti sme ba, kínai lo su) - fesztivál, vásár, gyűlés; 9-es számnégyzet (meva gu 492-357-816); kilenc színű mágikus négyzet a bön asztrológiában; asztrológiai elem Méá Seárim (héber) - Jeruzsálem ortodox negyede méda (szanszkrit) - zsírszövet, ájur véda médha (szanszkrit) - az áldozat sikerét biztosító szubsztancia Mefket (egyiptomi) - türkiz (úrnő), Hathor másik neve megaron (görög) - föld alatti üreg, építészeti együttes megila (héber) - tekercskönyv Meidum/Médum (egyiptomi) - a Fájjúm-mélyedésben található, itt áll Huni piramisa (a Hamis Piramis), és több, III. dinasztiabeli nemesi sír. Külön megemlítendő Rahotep és Nofermaat sírja, az utóbbiban különleges eljárással, üvegpasztaberakással készült domborműveket találtak, ami valószínűleg bonyolultsága miatt, egyedülálló, Nofermaat sírjában volt a híres „meidumi ludak” festmény meilichios (görög) - irgalmazó melamed (héber) - tanító (elemi iskolai) melamed dardeki (héber) - kiskorú fiúk és lányok tanítója melamed gemóre (héber) - nagyobb fiúk tanítója melanuros (görög) - fekete farkú hal (Oblata melanura) melissa (görög) - méh, papnők mellékpiramis (egyiptomi) - 1.) szatellita, 2.) A piramis-komplexumhoz tartozó, kis méretű szatellita, amit feltehetőleg kultikus céllal állítottak, más feltételezések szerint az elhunyt kanopuszait helyezték el benne, mérete valószínűleg sehol sem haladta meg a főpiramis egyötödét, illetve a 25 métert, és rendszerint (de nem kivétel nélkül) egykamrás, gyakran T-alakú kamrával, az első ilyen épület a Hamis Piramis mellékpiramisa, az utolsónak tekintett mellékpiramis I. Szeszósztrisz piramiskomplexumához tartozik, vannak azonban későbbi mellékpiramisok is, amelyek valószínűbb, hogy királynői piramisnak épültek - ezek közül a XIII. dinasztia-beli Hendzser építménye a legfiatalabb Memphisz (egyiptomi) - város a két ország határán, a mai Kairótól kb. 40 km-re délre, fennállása során többször is, és hosszú ideig királyi székhely, a várost Menész (Aha) alapította székhelyül, eredeti neve Ineb-Hedzs (Fehér Fal), később I. Pepi piamisának neve után lett Men Nofer Pepi, ebből Memphisz, ma szórványosan láthatók romjai, nagy részén település áll, és

nem feltárható, Egyiptom ókori történelmében mindig játszott kisebb-nagyobb szerepet különleges fekvése miatt memunim (héber) - megbízottak a hitközségben Men ci khang (ejtett tibeti, írott tibeti sman rcis khang) - Orvostudományi és Asztrológiai Intézet Lhászában, a 13. Dalai Láma alapította, i.sz. 1960-ig működött Mená (szanszkrit) - Himaván felesége meng (kínai) - álom Meng ce (kínai) - erény Meng Csí (kínai) - Menciusz tanításai, a Konfuciusznak tulajdonított tulajdonított 4 klasszikus könyv (Szí Su) egyike menóra (héber) - lámpatartó, hétkarú lámpás mennydörgéskor - áldás (héber) - Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám, sekohó ugvurató malé olán. (Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ királya, akinek erejével és hatalmával van tele a világ.) méreg (3) - a létkerék tengelyét képező kakas, kígyó és disznó = vágy (rága), harag (dvésa), ostobaság (móha) méreg (5) - vágy, harag, féltékenység, büszkeség, mohóság merhac (héber) - női fürdő merket (egyiptomi) - rovátkolt faeszköz az égtájak meghatározására méru danda (szanszkrit) - gerincoszlop Méru/Szuméru (szanszkrit, írott tibeti ri rab lhub po) - világhegy, a világ tengelye, az istenek lakhelye, a hegyek rádzsája, Aranyhegy, Lótuszhegy, tetején nő a kívánságteljesítő csodafa, félig az óceán alá nyúlik, koncentrikus körökben hegyláncok övezik, kifelé fele olyan magasak, mint az előző, közöttük tengerek vannak, a hetedik körüli-ben vannak a 4 világtájnak megfelelő kontinensek (Púrvavidéha, Dzsambudvípa, Aparagodánija, Uttarakuru), a körökön csak termé-szetfeletti képességekkel lehetséges átjárni, a külső fal vasból való hegylánc (80.000 jodzsána magas), ez fogja körbe a világot, a világnak arany alapja van, körülötte víz, fölötte levegő az üres térig, az istenek a Meru csúcsán és fölötte élnek, az emberek a szigeteken, az állatok a szigeteken és a tengerekben, a szellemlények a sivata-gokban, a pokollakók a déli sziget alatt Méruprabhása buddha (szanszkrit) - a keleti világrész buddhája Meruprádipa buddha (szanszkrit) - a déli világrész buddhája Mésa (szanszkrit, páli Mésza) - a Kos csillagkép, ajanamsza

Gar mgon po nag po (írott tibeti) . a lakosság többsége .Győzhetetlen Törvénykirály mi ser (írott tibeti) . aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu likbóá mezuzá.kínai buddhista iskola. és megparancsoltad nekünk.bolond.az óceánban elhelyezkedő négyszögletes alakú Föld Mi lo (kínai) . mezőgazdasági munkások Tibetben. ősi tibeti vallás a bön előttről mi csou (kínai) .ajtófélfa.varázsmondás.asaiksa márga mi szer (ejtett tibeti. egyetemes szeretet. szeretet. ciklusban Mi jul (ejtett tibeti) . áldás felszerelésekor: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám.mi szer mi slob lam (írott tibeti) .manusa mi (kínai. írott tibeti mi ser) .mesüge (héber) . a vallási gyakorlatot hangsúlyozta. írott tibeti mi ji seng ge) . az első erény méttá bhávaná (páli) . (Áldott légy. hogy felerősítsük a mezuzát.a második hónap a Nagy Kutya (Canicula) feltű-nésekor metamorphosis . a világ királya.testátalakulás metempsychosis .összejövetel Meszilat Jesarim (héber) . zsidó erkölcstan Metageitnión (görög) . hülye meszibá (héber) .kereskedők.Maitréja mi mor dmar mo skjin gji mgo (írott tibeti) . írott tibeti mi chos) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. szanszkrit tantra) . maitrí mezuza (héber) .szerető kedvesség (a mitra-ból ered. vörös mi pham chos kji rgjal po (írott tibeti) .) mgar (írott tibeti) .Mahákála mi (írott tibeti) . aki törvényeiddel megszenteltél.lélekátalakulás méttá (páli. őrült.a Leány Vadkecske-fejű. mantra Mi ji Szen ge (ejtett. törzsszövetség). emberek (tibeti) mi cshö (ejtett tibeti.a névtelen vallás.maitrí.az egyenesek ösvénye. pergamenlapra írt Tóra-i szöveg és az azt védő tok.a mitikus Szambhala királya a 18. Örökkévaló Istenünk. emberek vallása. szanszkrit) . amit az otthonok jobb oldali ajtófélfájára helyeznek befelé megdöntve.

főzet (a feláldozott állat vére. dharma. kötelesség. ő adta a Pubbáramát Migáramátupászádó (szanszkrit) .kutatás. legbelső kerítése midzuja (japán) . irigység Migadája (páli) .kocentráció anyagi javak megszerzése érdekében. 1643-1645) Mik mar (ejtett tibeti. jelképe vörös és fehér szem Mik Mi szang (ejtett tibeti. a Pubbáráma migmar (ejtett tibeti) .Mars.5 gyűrű könyve (Gorin no so) (i. a sintoista templom neve Mijamotó Muszasi (japán) . Mars.Mik mar mig mi bzang (írott tibeti) .Migára mama palotája. elmélet a sintóban. cukor.hamis szempontok micsi (japán) . jó cselekedet. tompaság. törvény midrábbánán (héber) . tanítás.diszharmónia mi tsung (kínai) .parancs. a sinto templom harmadik. a lyuk ura .prathaveksaná dnyána miaros (görög) . vörös szem. írott tibeti mig mi bzang) . magyarázat midzu gaki (japán) .Mik Mi szang mig ser (írott tibeti) . tűz.sárga szem.rabbinikus parancs. tao middha (szanszkrit) .előszoba mig dmar (írott tibeti) .kedd. írott tibeti mig dmar) .a nyugat istene. írott tibeti mi thun nji) .Sákjaszimha mija (japán) . tanház. rendelet midrás (héber) . szerecsendió). csillagánizs.kábulat. amelybe évenként bemártják a gadot Migára (szanszkrit) . fahéj.fenséges ház.időhöz kötött parancsok miccshá szamádhi (szanszkrit) .Tóra-i parancs. erkölcsi vétség micen (ejtett tibeti) .titkok miai guan cha zhi (kínai) . tunyaság midórájtá (héber) .rohadt fazék.friss növény. legtöbbször területi egységek micvá (héber) .mi thun nyi (ejtett. szerencsétlen nap mi'i thub pa shákja seng ge (írott tibeti) .tisztátalan miasma (görög) . menyegzői tánc zsebkendővel micvot seházmán grámá (héber) . Őz-park Benáresz-Szárnáth közelében migan (vodu) .sz. ellentéte a szammá szamádhi miccsháditthi (szanszkrit) .egy kolostor legkisebb oktatási csoportja.út.Szávatthí-i kereskedő.Antilop-liget.szenny.

mikádó (japán) . Ahmim. aki törvényeiddel megszenteltél.e.) milam bardo (ejtett tibeti) . és megparancsoltad nekünk az alámerülést. ez különleges alkalmakkor fehér.sinto papnő mikosi (japán) .múmiaformájú termékenységisten.isten lányai). Milinda király (Menandrosz) és Nágaszéna beszélgetése.Menandrosz király kérdései. sz. a világ királya.az álom bardója Milarépa (szanszkrit) .kis szentély.tejes étel Milinda panyha (páli) . a sinto szerint a japán császárok közvetlen leszármazottai a kamiknak mikdás meát (héber) . az asszony alámerülés előtt: Baruh atá Adonáj. théraváda irat i. 3.az egyik sziddha. a Halak csillagkép.brit milhig (jiddis) .suzu (japán).Buddha fiának. amit sinto szertartásokon.. a kamit csoportosan körmeneten viszik új helyére mikve (jiddis) . régebben médiumoknak gondolták őket a hívő és a kami között.császár. a hinduizmus egyik bölcseleti rendszere Mimámszá szútra (szanszkrit) .összegyűjtés.növendék maiko . 1. akik a papoknak segédkeznek. foka Min (egyiptomi) . legtöbbször a papok lányai vagy rokonai.Dzsecün milaszarvásztivádin (szanszkrit) .a vizsgálódó. zsinagóga miki (japán) különleges rizsbor.a kami ideiglenes szentélye a sintóban. pozitivista követői milenolás (jiddis) .e. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu al-hatvilá. (Áldott légy Örökkévaló Istenünk. ajanamsza minarai dzsaja (japán) . alatta piros nadrágszoknya. temploma: Koptosz Mína (szanszkrit) . században mimámszaka manaszkára (szanszkrit) . Ráhulának. jelképe: Min-fétis. ők adják elő a kagurát miko szan (japán) .ezoterikus buddhizmus miko (japán) .minaraiszan képzést vállaló ocsaja minarai szan (japán) . a fehér a tisztaság színe. Elohénu meleh holám. tárgyalás. burmai kánon) mímámszá (szanszkrit) . vizsgálat általi tökéletes elmélyedés.Dzsaiminí műve az i. (Tripi-taka. az első elmélyü-léshez vezető felkészülés 5.fejtegetés. templomi szűz a sintóban (kanko . rituális fürdő. különösen a Daidzsó szai előtt használnak mikkjo (japán) . ruházata fehér köntös.

szokás minján (héber) .ismétlés. Kodasim. Majmuni műve miste (héber) . 58-75) aki álmot látott a Buddháról.Ming ti (kínai) .az istenekben lévő szellem a sintóban.Biblia. a katakali tánc egyik jelleme mirliton (vodu) . büntető.víztartó a megtisztulási rítushoz a sinto templomban Mithilá (szanszkrit) . Nezikim.szent sátor.kifinomult.a felséges lelkek oltára.tökféle (Sechium edule) Miroku (japán) .rituális fürdő a sintóban. a szóbeli tanra támaszkodva földművelési.megrontott téves nézet.hagyományok.és magánjogi. Nasim.magyar szokás minhág böhment (héber) .sz.kinevezés minukku (szanszkrit) . konfuciánus házi oltár mitarasi (japán) . köve-teket küldött nyugatra tudósokért minha (héber) . Moéd.imamunkások minuj (héber) .titokzatos hatalom miszogi (japán) . 63 kötet + bevezető. 10 felnőtt férfi az imához minjenmónok (jiddis) . Példabeszédek misna (héber) .A Tóra ismétlése. áldozati és tisztasági kérdéseket tárgyal.lakoma mistè (vodu) . a helyes és helytelen tagadása. nem üdvös cselekedet/gondolat mithjá dristi virati (szanszkrit) . házasságjogi. az okság tagadása.tartózkodás a helytelen nézetektől.osztrák szokás minhág polin (héber) .Maitréja miskan (héber) . 219) (bevezető: Brakhot és Zraim. az első Templom Mislé (héber) .sz. ez van a sintai-ban mitama szan no tana (japán) . egyéni megtisztulás.szám/számolás.morva szokás minhág ojsztrakin (héber) . amely nem kapcsolódik vétekhez. mindig része az imi mitama (japán) . ünnepi.lengyel szokás minhágim (héber) .Vidéha fővárosa.császár (i. Tohorot) Misne Tóra (héber) . vallási és erkölcsi tanításokat tartalmaz.délutáni ima Izsák emlékére minhág áskenáz nuszáh (héber) . tárgyai az elme üdvös és üdvösségre nem . Juda Hanászi fejezte be († i. Dzsanaka székhelye. hasonlít egy lelki mosakodáshoz vagy takarításhoz. ma Tirhut mithjá dristi (szanszkrit) .

ahol a frigyszekrény van (a Jeruzsálem felé néző fal) mizráhi (héber) .gaganacsárin. észak-keleti fala.szamatádnyána mnjan jod (írott tibeti) .Khe tup dzse mkha' 'gro (írott tibeti) .szó-magok a 8.a Nyílt Öröm mezeje.idegen Mnémosyné (görög) . Alshóbja területe mngon shes phra mo (írott tibeti) .anyaméhből születés mngon par dga' ba'i zhing khams (írott tibeti) .a Tóra-tekercs védőkendője Mitra (szanszkrit) . abhidnyá mnjam pa njid kji je shes (írott tibeti) .szombat-királynő elkísérése.a Nap és a béke istene. az asztrológiai ciklus páros évei. vjomacsárin mkhan chen zhi ba mtsho (írott tibeti) . Királyok első és második könyve mlavé dimalká (héber) .garuda mjo kanzat csi (japán) . pl.Sántaraksita upadhjája mkhan po (írott tibeti) .az erikae alkalmával a geiko elveszti szüzességét mizudzsaja (japán) . Eiszai tanítványa (i. Dógen mestere mkas grub rje (írott tibeti) .keleti zsidóság mizuage (japán) .khen po M'láchim (héber) . írott tibeti) .vendéglő mja ngan lasz 'dasz pa (írott tibeti) .női elem.nirvána Mjang de csör ten (ejtett tibeti) .sz.az Ikrek csillagkép. a hármasságok mizráh-fal (héber) .rinzai mester a Kennin templomban. tagja mithjá mána (szanszkrit) .Srávasztí mo (ejtett tibeti. a dasa aku-sala prativirati síla 10.dákiní mkha' spjod (írott tibeti) .csodálatos tapasztalatok bölcsessége mjogon sudzsi (japán) . 1184-1225).babona mixta persona (latin) . ajanamsza mitjaupavászi (szanszkrit) .a hagyományos zsidóság szellemében gondolkodó irányzat mitpáhá (héber) .dáka mkha' 'gro ma (írott tibeti) .vezető dharmái.megrontott büszkeség Mithuna (szanszkrit) .aki állandóan böjtöl mitnagedim (jiddis) .emlékezés mngal skyes (írott tibeti) .kevert személyiség.a zsinagóga keleti.Biblia. Varuna testvére mixin (kínai) . tudatban Mjósin templom (japán) . a nyolcas csörten-csoport egyike mjha' lding (írott tibeti) .zen kolostor Mjózen (japán) . bön jóslás .finom belátás.a Buddha nirvánája. szombatbúcsúztató mléccsha (szanszkrit) .

ostobaság.csendes illumináció zazenben molha (ejtett. kezében nektárral telt edény. elvakultság. zsidó ünnepek Móggallána (szanszkrit) .a Misna 2. írott tibeti) .jós mo tong (ejtett tibeti) . írott tibeti) . kínai ven ta) . zavaro-dottság.sorsistennő Moirisz-tó (egyiptomi) . páli mókkha) .bráhman matematikus. jelképe a fekete sertés.tudatlanság.halotti emlékmű monizmus minden létezőt egyetlen alapelvre visszavezető filozófia . III. a buddhizmusban azonos a nirvánával. Szanydzsaja paribbádzsaka tanítványa Moggallíputta tissza (páli) . kiszabadulás. zsinat elnöke mohá (szanszkrit.női váltság áldozat modaka (szanszkrit) . Amenemhat zsilippel és gáttal szabályozta.Mandzsusrí. megszabadulás.ártó loák.körülmetélő Mohiní (szanszkrit) . a cselekvés akadálya mohél (héber) .e. káprázat.110 x 80 cm-es díszes plakát mokusó (japán) . megszülte Sivának Szaszthát Moira (görög) . tévhit. a 3 méreg egyike. szabadság. tompaság. homály.Spondias mombin L. kötődés. 250-ben tartott 3.mo lha (írott tibeti) .a bal hónaljban lakó női istenség mombinszilva-fa (vodu) . balgaság.szabadulás mokuroku (japán) . a tó kiterjedése sokkal nagyobb volt. formája gyönyörű lány. sorsosztó mo pa (ejtett.rizsgolyó Moéd (héber) . mondó (japán. megsza-badulás a születés és halál körforgásából. írott tibeti gti mug) .nagy kiterjedésű tó a Fájjummélyedésben. vizét a Nílusból. ma Birkhet el Kharun.leány-isten. Visnu ebben a mellékinkarnációs alakban szerezte vissza. kötöttség. a József-csatornán (arabul Bar el Juszuf) át kapja. ókori nevén Merur. ostobaság. a brahmánizmusban beolvadás a Brahmanba móksana (szanszkrit) . kutyát áldoznak nekik Mondzso boszacu (japán) . része.amikor a démonok az óceán köpülése közben ellopták a halhatatlanság nektárját. Gyönyörűséges sugárzás mónéjja (páli) .felszabadulás. mint ma mókkha (páli) .az i.móksa móksa (szanszkrit. a végső cél.kérdés-felelet technikájú tanítás a csan/zen buddhizmusban Mondongue moussai (vodu) .

megindító. megszállottság. általában az imaszertartások mönáker (jiddis) .meglovagolni. máskor bármilyen mön lam cshen mo (ejtett tibeti) . az őszi ünnepek idején fehér.csalás. enyhe (pl.megtévesztő természet möcicá (héber) .a Tóra-tekercs védőköpenye.Csurpu mu (ejtett tibeti. ahol a Buddha elmondta első prédikációját mrisá (szanszkrit) . vairágja) mriga (szanszkrit) . nem-lét.mélabús.mór. a dasa akusala prativirati síla 4. Majmuni műve morénu (héber) .nagy imaünnep. ami a király fejétől az égbe vezet mú (japán) .gyenge.semmi. az újév kezdete.osztályrész mósa dharma (szanszkrit) .igaz tanító Moré Nevuchim (héber) . remetetanya Benáresz közelében. Dáruka erdejének bölcsei teremtették Mrigadáva (szanszkrit. a tett tár-gya egy másik személy. írott tibeti ri dvags chal) Antilopliget (Őz-park). amikor egy loa a hívére száll more cedek (héber) .tartózkodás a hamis beszédtől. kikeresztelkedett spanyol zsidó moros (görög) .thun nyi mtshams med pa (írott tibeti) . Siva kezébe kapta.tószülötte. a fehér lótusz mtsho sman (írott tibeti) . nem üdvös cselekedet.holttest mritászana (szanszkrit) . ünnep Lhászában.tavi ártók mtshur pu (írott tibeti) . szóbeli mrisáváda virati (szanszkrit) .halál mtho ris (írott tibeti) . másokkal megosztott együttérzés monter (vodu) . brokát vagy bársony. itt van a Remetehegy. hamis mrisáváda (szanszkrit) .valótlan.hullapóz (hatha jóga) mritju (szanszkrit) .démon.a vér eltávolítása malenoláskor möil (héber) .tanítónk moriszko (spanyol) . Nagy fohász.Tévelygők útmutatója. írott tibeti dmu) .képmutatás mridu (szanszkrit) .trejberol mraksa (szanszkrit) .szvarga mthun nyi (írott tibeti) . tagja mritam (szanszkrit) . . kötél.mono no avare (japán) .ánantaraja mtsho skjes (írott tibeti) . tisá beávkor (áv 9) fekete. tagadó előképző.szarvas. selyem.

írott tibeti dga 'ba) . kuszala múlá múlá bandha (szanszkrit) . méltánylás. eredet. a gát összehúzása múlá bandhászana (szanszkrit) alapot megkötő-tartás (hatha jóga) múlá guru (szanszkrit) . az 5 levél rajta az 5 tathágata és az 5 bölcsesség jelképe múla (szanszkrit) . együttörvendezés.a tudat alkalmazkodó készsége mudzsó (japán) .nem-én Mugadzsa (szanszkrit) . szelídség.édes muditá/priti (páli.elsők a hitközségben mukha mandapa (szanszkrit) . erény múdrá (szanszkrit.a Mjosin templom apátja mukdámim (héber) . bizonyos jelentésű szimbolikus kéztartás. örülni mások örömének. akuszala múlá. elhomályosodottság.végső szabadulás a körforgásból mukuta (szanszkrit) . kötődés az érzék-szervi világhoz mudhuram (szanszkrit) .pecsét.korona. a mantra. felszabadulás (móksa) mukti phala (szanszkrit) . gyönyörködés. szanszkrit.semleges cselekedet mukta (szanszkrit) .iszlám hiten maradt spanyol múdha (szanszkrit) .a szentély előtti terem a hindu templo-mokban a híveknek mukha vasztriká (páli) .alap szorítás (hatha jóga).beavatott .ellenség nélküliség a kendóban Mucsilinda .buzgóság. a szeretet öröme.felszabadult mukta haszta shírsászana (szanszkrit) . viselője az eljövendő idők egyik lehetséges buddhája. a 3.gyökér.a Buddha negyedik felesége.kígyóisten mudéjar (spanyol) . de a tantrikus gyakorlatok egyik eszköze is (növényi drog). páli mutti) .tompultság.arckendő a dzsaináknál muki (japán) . udvarhölgy mugen rju (japán) .szabadkezes fejenállás (hatha jóga) mukti (szanszkrit.istenrádzsák fényből sodort kötele mu nen rju (japán) . bélyegjel.megváltás.állandótlanság muga (japán) . hatha jóga gyakorlata mudutá (szanszkrit) .tudat nélküliség a kendóban mu to rju (japán) . forrás. együtt érző öröm. írott tibeti phjag rgja) .látás nélküliség a kendóban muharran (iszlám) .az első hónap neve az iszlám holdévben Muin (japán) .

erőközpont (pítha) a gerinc alsó végén a medencénél múlaguru (szanszkrit. már egészen korán megkezdődik a halottak mumifikálása. némaságot fogadó szer-zetes.A középút alapversei. és egyes részekre. nátronizálás (nátronos fürdőben átitatás). a prákriti gyökere múlá szarvásztiváda vinaja (szanszkrit) .csúcs. kínai vu men Huj kaj) .az öröklét biztosítására tartósított holttest. 1183/41260).a faluból száműzött murdha (szanszkrit) . és védőburkolattal (balzsamokkal átitatott vászoncsíkokkal. i. például az ujjakra külön mechanikus védőket tettek. majd a holttest balzsamozása.) múlá prákriti (szanszkrit) . írott tibeti rtsa ba'i bla ma) személyes szellemi vezető Múlámadhjamaka káriká (szanszkrit) . vezeklő. 470-540) műve múlá parijája (páli) a gyökérfeltárás gyakorlata Múlá parijája szutta (páli) . rindzai iskola Mundaka upanisad (szanszkrit) .sz. időnként bitumen bevonattal) ellátása képezte. remete Munychión (görög) .Múlá madhja maka vrittih (szanszkrit) .Gyökérfeltárás szútra.nem-teremtett ősanyag (ld.A tarra nyírtak titkos tanítása. Maddzshima nikája 1. a Buddha egyik neve. például aranyból Mumon Ekai (japán.zen mester (i. a múmiát oltalmazó és a túlvilágra bejutást segítő amulettekkel látták el. viszonylag pontos leírást ad az eljárásról Hérodotosz.sz. amelyhez az elgondolást valószínűleg a sivatag száraz. nátronizáló körülményei között jó állapotban maradt holttestek adták. a figyelem behatolásának segítője. a mumifikálás eljárása koronként más és más. valami-nek a csúcsa (nem valós tárgynak) .bölcs.a tizedik hónap (Athén). az Atharva véda része muni (szanszkrit) . Hérakleitosz). buddhista szöveg. A létesülés gyökeré-ről szóló tanítóbeszéd (Tripitaka Szútrapitaka.a mahájána vinaja Tibetben múládhára csakra (szanszkrit) . Nágár-dzsuna műve múmia (egyiptomi) . a lényeges elemeket a belső szervek eltávolítása. műve: Kerítés rácsos kapu nélkül.A középút alapverseinek magyarázata. Buddhapálita (kb. április-május murahacsibu (japán) .

a nirvédha bhágijá második szakasza múrtá múrta (szanszkrit) .a figyelem hiánya musotoku (japán) .keselyűfejű istennő. nulla Nabusa (szanszkrit) . nem-tudat musita szmriti (szanszkrit) .erkölcs muszávádá véramaní (szanszkrit) .tartózkodás a hazugságtól muszlim (iszlám) .aki a mítoszokat összegyűjti és leírja mythos (görög) .mítosz N na pannyájeja (szanszkrit) . 1016-1100) na szambhavéjja (szanszkrit) .az érzett mutti (páli) . írott tibeti na' ro pa) .ég. anyagba öntött formája.az istenség szobra. nacsa annyo (szanszkrit) .egy szöveg dallama muszár (héber) .a bharaták egyik őse nacu macuri (japán) . Amon felesége.Szószeki Mut (egyiptomi) .egyszerre képmással bíró és képmás nélküli teljesség múrti (szanszkrit) .nem megtalálható Ná ro pa (ejtett tibeti. szertartás Murugan (szanszkrit) .Marpa indiai mestere (i.a feledékenység szennye musita szmrititá (szanszkrit) .aki még nem ébredt tudatra.sz. a járványok ellen nacsa szo.misztikus belső hang .nem megragadható nabha (szanszkrit) .misztériumok mystés (görög) . temploma: Karnak muta (szanszkrit) .múrdhana (szanszkrit) .birtoklás.ünnepnap délelőtti toldalék ima muszáh (héber) .és haszonvágy nélküliség muszáf (héber) .aki az iszlám vallás tagja muszo (japán) . az újjá-testesült karmikus egyed (Milinda Panyha) Nacsikétasz (szanszkrit) .beavatott mythographos (görög) .tetőpont az usmagatá közben.öntudatlan testtartás Muszó Kokusi (japán) .ünnepségsorozat a sintóban nyár közepén oltalomért a termésért. sem egy másik.sem nem ő.Kartikéja egyik neve musin (japán) . jelképe: keselyű.a Káthaka upanisad hőse náda (szanszkrit) .mukti mystérion teleté (görög) .nem lehetséges na upalabhéjja (szanszkrit) .

sz. magátlanság .belső szentély. kincsek őrzői. középső = damaní. kínai long) . a hindu mitológiában a földalatti vizeket jelképező.falu Kóti mellett Magadhában. amivel Varuna a bűnösöket.és énekelőadás Nágárdzsuna (szanszkrit. században. a hazugokat kötözi meg nága váju (szanszkrit) .indiai logika mester. amelyik a Világtojást rakta naikú (japán) . 2. varázshatalommal bíró lények. a kínaiaknál a sárkány.szakja település nágaraszankírtan (szanszkrit) . neki és két fivérének mondta el a Buddha Tűzbeszédét. elsősorban tűzáldozatot bemutató. meleg tánc. írott tibeti chu bo wod bsrungs) áldozópap.folyó. írott tibeti bdag meg) .Ogout üdvözlő tánc Nagy Ezili (vodu) . műve: A középút alapversei (Múlamadhjamaka káriká) nagauta (japán) .Az egyik teremtésmítosz szerint az Ősmadár. a madhjamaka iskola alapítója az i.bokáig érő alsónemű nága pasa (szanszkrit) . vatarai sinto naimittika (szanszkrit) .éntelen szellemiség. a jorubák fon nyelven nago grand coup (vodu) . Gajá Kasszapa) nádíshódhana pránajáma (szanszkrit) . a csatorna külső része Nádiká (szanszkrit) . a Gangá bal partján Nadíkasjapa (szanszkrit.nádí (szanszkrit.alkalmi tevékenységek naimittika sristhi/pralaja (szanszkrit) .részlet teremtés/ pusztulás Nairandzsana (szanszkrit) . külső = nádí). írott tibeti rtsa) . a partján meditálta a Buddha megvilágosodása előtt nairátmja (szanszkrit.hagyományos balladastílus nago (vodu) . átmeneti erő-kör (pítha) naimittika karma (szanszkrit) .erotikus tánc. a termékeny élet biztosítói.energiacsatorna a testben (3 rétegből áll: belső = szira. a nyolcféle lény egyike.hurok.kígyódémon. írott tibeti klu grub) .nak ci nága (szanszkrit.nádíkat megtisztító légzés (ha-tha jóga) nag rcis (írott tibeti) .táncfajta. a 3 tűzpap egyike (Uruvélá Kasszapa.alkalmanként végrehajtott áldozat.Nágárdzsuna tanítványa Nagarakam (szanszkrit) . Tibetben a föld alatti kék és fekete istenek naga dzsuban (japán) .reumás öregasszony szellem Nagy Gágogó (egyiptomi) .lélegzet böfögéssel (hatha jóga) Nágabódhi (szanszkrit) . önvaló-nélküliség.

hős a Mahábháratában. megszabadulás.a bódhiszatva szint kilencedik foka.áldozati étel.se nem fekete. se nem fehér karma Nakula (szanszkrit) .a bén hámcárim utolsó kilenc napja nak ci (ejtett tibeti. kínai eredetű nak pa (ejtett. elődje a haizen) Nakarce (ejtett tibeti) .aszkéta. házasok. apátjai nők nakatomi (japán) . a 4 ájatanából a 4.a jógácsára összefoglalója (i. a se felfogás. ételfelajánlás a múrtinak a templomban nájanmár (szanszkrit) .okához hasonló karma naiva szamdnyá nászamdnyájatana (szanszkrit) .tantrikus rituálék végzői. Dévala unokaöccse Nálanda (szanszkrit) .sem nem fegyelem.Siva-hitű prédikátor nájntég (jiddis) . fok naivédjá (szanszkrit.tibeti fordítómester nakrászana (szanszkrit) .). se nem-felfogás tudatszintje naiva szamvaraná szamvara (szanszkrit) .megszabadítás.krokodil-tartás (hatha jóga) naksatra (szanszkrit) . aki elnyerte a tökéletes békességet Nálagiri (szanszkrit) .Szilajhangú.annak a szintje. Mádri és az egyik Asvin fia nal dzsor pa (ejtett tibeti) . írott tibeti zhal zas na) .nairjánika (szanszkrit) .”. műve MshűVajrócsana szútra . írott tibeti nag rcis) . naisjandiká (szanszkrit) . a keletkezés csúcsa (bhavága). Szahadéva ikertestvére.pincérnő (mai. a nirmánakája egyik jegye nairjánika nirmánakája (szanszkrit) .u. írott tibeti) . hogy a 4 nemes igazság tökéletes megértése a cselekedeteknek az az útja. egy buddha beleszülethet egy másik élőlény testébe nairjánika pratipadvjá karana pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) „kijelentettem.imamondó és ördögűző pap a sintóban Nakco (ejtett tibeti) . amely kivezeti az embert a duhkhából a nirvánába. ahol nem észlelünk és nem is nem-észlelünk semmit. a tuda-toson és nem-tudatoson túl lévő.a 27 holdház az asztrológiában Naksatrarádzsa buddha (szanszkrit) . 7.az égi világrészek buddhája naksunasukla (szanszkrit) .kószalai helység Nálaka (szanszkrit) .a teremtett test harmadik ismérve. a Buddha 4 kijelentéséből a 4.bhikkhu. sz.bön fekete asztrológia.tibeti kolostor a Jamdok-tónál. a szakma öröklés útján adódik tovább nakai (japán) . sem nem nem-fegyelem naivaszamdnyá nászamdnyá ájatana bhúmi (szanszkrit) .

a Nap nam langs (írott tibeti) . szannyá. tibeti király nam tak (ejtett tibeti. mentális test náma padavjandzsanya kája (szanszkrit) .a 4 mentális halmaz namaszkár (szanszkrit) . a náma részei: védaná.mennyei létra. gyémánt alakú kereszt köré fonott színes fonalak Nam Khai Mik (ejtett tibeti. nidána. testi és lelki folyamatok.nam tak Nam Thö Sze (ejtett tibeti.a hosszú élet jelképe. a 4.patkány. azonos a buddhiból felépülő ahamkárával. közben összetett tenyerüket a homlokukhoz emelik. női védőistenség. mentális szféra náma kája (szanszkrit) . csetaná. manaszikára). tűz.23-01 Nam ri Szong cen (ejtett tibeti.Nam Khai Mik nam mkha'i snying po (írott tibeti) .a szavak. levegő). írott tibeti nam thag) .név/szó.ákása nam mkha' la gar mdzad pa (írott tibeti) .hatos szféra.Ákásagarbha nam phyed (írott tibeti) .üdvözöl. írott tibeti nam phjed) . meghajol nam cshe (ejtett tibeti. csétana. mint a mukötél nam thag (írott tibeti) .Nálandá (szanszkrit) .név és alak. a vizsgálat tárgya (védaná. manaszikáró. észak 2301 nam dag (ejtett tibeti) . szannyá.észak istene. írott tibeti rnam thos sras) .szélparipa bön szertartás az elemi erők egyensúlyának megteremtésére. írott tibeti nam mkha'i mig) .tökéletesen tiszta Nam gyel csör ten (ejtett tibeti) .az ég szeme. és ezt mondják: namaszte!.üdvözlési mód. a nyolcas csörten-csoport egyike nâm kadav kò (vodu) . írott tibeti gnam ri srong bcan) .a 32. a nödzsinek ura náma (szanszkrit) . éjfél. írott tibeti nam mkha') . phassza.szó. a Kálacsakra negyedik mezője náma rúpa paccsajásza ájatanam (szanszkrit) . phasszó.hullaárnyék.az égben táncot járó nam mkha'i mig (írott tibeti) . a rúpa részei: mahá-bhúta (föld.község Magadhában Rádzsagahától északkeletre Pává mellett nam (szanszkrit) . az ember árnyéka nam kha (ejtett tibeti. a hatos szféra. kifejezések és szótagok megkülönböztető megértése náma rúpa (szanszkrit) . az éntudattal az egyén érzékszerveivel belép a világba náma szkandha (szanszkrit) . foka. a nidána 3. víz.ducö 05-07 nam mkha (írott tibeti) . gasso .

aki rizst vitt a Buddhának Uruvé-lában Nandaka (szanszkrit) .a nágák királya.több gondolatmomentumra kiterjedő időbeli okság náná dhátu dnyánabala (szanszkrit) . sokféleség.namba (ejtett tibeti) . az egyik dasabala náná dimukti dnyána bala (szanszkrit) . írott tibeti 'dzsog po) . Siva bika alakú hordozóállata Nandigráma (szanszkrit) . ducö.Bharata székhelye Ajódhjá melett .az élőlények egyedi hajlamainak (mohóság.. különböző test tudatossága. sok hindu templom része.virágoskert.a különböző hajlamok megérté-sének ereje náná dimukti dnyána (szanszkrit) . az emberek és a vágyvilág istenei nanchon (vodu) .tisztelet. írott tibeti nam langs) .megjelenítés namcshe (ejtett tibeti) .Dhritarástra kocsihajtója. a théravádin szövegek nyitó szava namu Amida bucu (japán) . tévhit) ismerete. Indra mitikus ligete Nandí (szanszkrit) .nyúl.a különböző törekvések megér-tésének ereje nána kájaika szamdnyi (szanszkrit) . az ő gondozására bízta apja a gyermek Krisnát.. mantra namucsi (szanszkrit) . ejtett tibeti Dzsog po. gyűlölet. a föld alatti kincsek őrzője Nandabala (szanszkrit) . a Teljesen Megvilágosodottnak (3x) namu (szanszkrit) .a Nandakini és az Alakánanda összefolyása nandavana (szanszkrit) .Nangaku Edzso náná bháva (szanszkrit) soklétűség. (páli) .pásztor rádzsa.az azonos felfogás. anyja Gótamí Padzsápati Nanda Takszaka (szanszkrit.Tisztelet adassék a Magasztosnak.démon Nan jüe (kínai) . pirkadat 0507. Karna nevelőapja Nandaprajág (szanszkrit) . élvezet. a Tökéletesnek.Visnu íja Nandana (szanszkrit) . különbözőség nána csitta kkhanika (szanszkrit) .ducö 23-01 namlang (ejtett tibeti.egy asszony.afrikai nemzet Nanda (szanszkrit) . kelet namo. a Buddha féltestvére.öröm.dicsértessék Amida buddha.háromszoros oltalomkérés a Buddhától: Namo Tassza Bhagavato Arahato Szamma Szambuddhassza .

e.pokol Nara (japán) . Baszo Dóicu mestere nanm (vodu) . dinasztia idején teret nyert nap-kultusz templomai. vagy egy feje és 4 karja vagy két feje és két karja van ábrázolásainak Nárada (szanszkrit) .sarjadás.sz.erő.sz. Vardhamána Mahávíra fivére.mitikus bölcs.templom.az V. itt állíttatta fel Sómu császár i. Visnu mellék-inkarnációi. Kusnak vagy kusita államnak is hívják. ahol az isten szobrát tartották.Mahávíra testvére.két bölcs. Nigantha Nyátaputta bátyja nang bar (ejtett tibeti) . 677-744).aki belül van. eredetileg 4 vagy 5 naptemplom volt de egyedül Neuszerré abu gorábi naptemploma maradt fenn nar (iszlám) .japántuja (Nandina domestica) naorai (japán) . semu forróság naptemplom (egyiptomi) . isteni hírvivő Nárada Muni (szanszkrit) . a szokásos Visnu jelképek mellett egyik karjában rózsafüzért tart.Anuruddha remetetársa Nandivardana (szanszkrit) . aki Brahmá . egyes templomokban úgy van kialakítva. a főpapnak és a fáraónak volt joga. Baszo tanítványa nanten (japán) .ókori állam a mai Szudán területén.Ré bárkája. peret . (egyiptomi) a templom szentélye. ember.rituális lakoma a sinto szertartás végén naosz (görög) . században alakult meg és uralkodói Egyiptom fölé is kiterjesztették hatalmukat egy időre napbárka (egyiptomi) . Napata tulajdonképpen a fővárosa. ide belépni csak a kijelölt papoknak. szent nánnatta (szanszkrit) .3 évszak: ahet .áradás. Enó tanítványa.Nandija (szanszkrit) .zen mester.vadlúd nang pa (ejtett tibeti) . férfi Nara és Nárájana (szanszkrit) . kínai Nan-jüe) . szellemi erőforrás.félisten a Mahábháratában.sokféleség Nanszen (japán) . hogy az év egy bizonyos napjának egy bizonyos órájában besüssön a nap az isten szobrára Napata/Kus (egyiptomi) . amelyen az égen áthajózik. aki buddhista Nangaku Edzsó (japán. 8. a leghíresebb naptemplom a heliopoliszi volt. 749-ben a 15 m magas Vairocsana szobrot. amiből mára semmi sem maradt.régi neve: Heidzsókjo. illetve az ezt szimbolizáló kultikus tárgy: valódi hajó vagy makett naptár (egyiptomi) . egyben legsötétebb része. az i.zen mester (i. a naosz a templom legvédettebb.

ember-oroszlán. en-nek ünnepe a Dívali Nárászimha (szanszkrit) . a ávénika buddhaguna 5.homlokából jelent meg. foka nászti nánátva szamdnyá (szanszkrit) .egy buddha elméje mindig ismeri az ürességet. az ávénika buddhaguna 5.folyó Közép-Indiában Narthang (ejtett tibeti) .a feledés hiánya.egy buddha mindenféle .a harmadik takilcsi Narithírta (szanszkrit) . ő utasította Srí Vjászadévát. ájur véda nászi (héber) .egy buddha nem feledkezik meg teendőjéről. 8 tüzes és 8 jeges pokol.az élőlények pokla. a rúpá rúpa bhúmi egyik csoportja Nárakaszúra (szanszkrit) .az egyik sziddha Nárájana (szanszkrit) . az emberiség menedéke naraka (szanszkrit. mindig a megfelelő időben és helyen van. Visnu egyik inkarnációja eb-ben a formában ölte meg Hiranyakasipu démont. hogy megmentse hívét.sz.egy buddha. ha a tanításról van szó. csárvaka és násztika bölcselet nászti aprati szamkhjo péksá (szanszkrit) .egy szent fürdőhely Narmadá (szanszkrit) . a nyomdai fadúcok gyűjtőhelye násajati (szanszkrit) . Krisna győzte le. foka nászti cshandadhánih (szanszkrit) .i.orron keresztül beadott gyógyanyagok. aki mindenki célja. az ávénika buddhaguna 3. az ávénika buddhaguna 7.egy buddha barátsága és kegyessége folyamatos.Durgá egyik anyai kiterjedése Narija (mongol) . az ávénika buddhaguna 4. nem közömbös.Visnu másik neve. foka nászti aszamáhita csittam (szanszkrit) . mivel a Buddha emlékszik az emberekre. időpontokra és helyekre. hogy írja meg a Srímad Bhagá-vatamot Náradéva (szanszkrit) .fejedelem nászti (szanszkrit) . írott tibeti sems can gji dmjal ba) .a Misna 3. 1153-ban alapított tibeti kolostor. foka nászti pradnyáhánih (szanszkrit) .nincs. házasságjog nasja (szanszkrit) . az ávénika-buddhaguna 6.a pokol lényei. összesen 136 naraka szattva (szanszkrit) . Prahládot Nárászimhí (szanszkrit) .a pokol egyik démona. része.egy buddha nem tesz különbséget a szamszára és a nirvána között. foka nászti musitá (szanszkrit) . csoportja nászti musitá szmrititá (szanszkrit) . szomszédos és átmeneti poklok.kiközösítés Nasim (héber) .

a Tánc Ura.egy buddha elméje folyamatosan figyelemmel kíséri az ürességet.tánc natthitá (szanszkrit) . hogy a gyakorló már elérte a szamádhit ne csung (ejtett tibeti) .Dandzan Ravdzsa szerzetesi címe navákárá csittaszthiti (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 2. Szaraszvatí kilencnapos hindu ünnepe szeptember-októberben navaszthi tattva (szanszkrit) .nem-létezés nauli (szanszkrit) . csárváka lókajáta násztitva (szanszkrit) . a dalai lámák védőistene. az antropomorf istenkép tagadása násztika darsana (szanszkrit) .elmélyülés navarátrí (szanszkrit) .a szentség 9 feltétele Navaan agramba csordzs (mongol) .tibeti állami jós. tánca (tánda-va) a teremtés és pusztulás folyamatosságát jelképezi nátarádzsászana (szanszkrit) . vadállatoktól. dzsainizmus. az ávénika buddhaguna 11. benne Dordzse Drakden. foka nászti tathágataszja szkhalitam (szanszkrit) . foka násztika (szanszkrit) . foka nászti vírjahánih (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 1.egy buddha jó szándéka korlátlan.az elhunyt lelkének emelt sírkő negi (japán) . foka nászti szamádhihánih (szanszkrit) . Siva egyik avatárája.sinto imádkozó pap .heterodox vallási irányzat.egy buddha ismeri mások gondolatait és a szükséges üdvös módszereket. az a téves érzés. az ávénika buddhaguna 9.egy buddha nem tart rab-lóktól.ifjak nefes (héber) .kígyódémon Nátarádzsa (szanszkrit) .egy buddha teljesen szabad.egy buddha nem viselkedik gyerekesen. az ávé-nika buddhaguna 8. az ávénika buddhaguna 10.az elért koncentrációs szint bizonytalansága.szennyeződés elpusztítására képes.Durga.heterodox darsana: buddhizmus.a Tánc Ura-tartás (hatha jóga) náthapanthí (szanszkrit) . foka nászti vimuktihánih (szanszkrit) .védelmező hagyomány nátjam (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 12. foka nászti ravitam (szanszkrit) .vándorló saiva szannjászík náthaszampradája (szanszkrit) . nyilatkozik meg neaniskoi (görög) . foka nászti szmritihánih (szanszkrit) . mint kutenen keresztül. Lakshmi.abszolút nemlétezés Náta (szanszkrit) .hullámzó művelet (hatha jóga) nava lokuttara dhamma (szanszkrit) .

arany (sárga) színű. mely általában a fáraó bal kezében látható Nehen (egyiptomi) . a bölcsesség jelképe Nembucu (japán. bezáró.dallamjelek a betűk mellett neheh (egyiptomi) .a predinasztikus és archaikus korban fontos szerepet játszó felső-egyiptomi település.egy sinto szentély rituális eseményeinek jegy-zéke nenki boko (japán) . nem ritkán csíkos. de kalászra is emlékeztető kékarany jogar.további magyarázatra szoruló tanítás.árpa néjártha (szanszkrit) . Hórusz kultuszának egyik székhelye volt. és Tutankhamon halotti maszkján is.negina (héber) .lemondás (kuszala múlá) nekkhammadhátu (szanszkrit) . amelyet elöl általában ureusz díszít.elutasítás nekropolisz (egyiptomi) . félúton Eszna és Kom Ombo között.hadistennő. királyi „légycsapó”. talán a legjellegzetesebb fáraói fejék. temploma: Szaisz nej (ejtett tibeti) . jellegzetesen trapéz alakban hajtott vászonkendő. általában a településen kívül.emlékmécses nér támid (héber) . rejtett jelen-tésű nekkhamanam (páli) .temetkezési hely.Tiszta Ország nembucu odori (japán) . a szaiszi Ré anyja.kincset hányó mongúz.folyó Magadhában. a sivatag és a termőterület szélén helyezkedett el nekula (szanszkrit) . a fáraó jelvények egyike. néha csak kiegészít más koronát nendzsú gjódzsi (japán) .örökmécses Nerandzsará (szanszkrit) . hátul orsóba összesodorva záródik. kékkel sávozott változata az uralkodói fejdíszek egyike. ahol nagy számú sír talál-ható. ma Niladzsan. a kendő szárnyai két oldalt a mellkasra érnek. jelképe: íj és nyilak.az ünnep (Jom Kippur) kimenetelét jelző ima.korbács. ilyen látható a Szfinxen.színpad az Amida-hívők táncosainak nemesz-kendő (egyiptomi) .a geiko szolgálati ideje (általában 5-6 év beleértve a sikomi szan és a maiko idejét is) nér (héber) . . egyiptomi naptól. vörös korona. „Holtak városa”. mely a fejet védte a tűző. a gyakran „légycsapó”-ként vagy „korbács”ként emlegetett. kínai nien-fo) .általában fehér. befejező Néith (egyiptomi) . görög neve Hierakónpolisz neila (héber) .gyertya nér mesáma (héber) .

írott tibeti) . értelmezéstan) neva szannyáná szannyájatana (szanszkrit) . bíróság.isten Nettippakarana (páli) Tipitaka.szembesülés ngo sprad (írott tibeti) . dalai lámának Nga vang Lob szang Gya co (ejtett tibeti. közelében áll a bodhi-fa nesómeliht (jiddis) .amelynek partján van Uruvéla városa.sem ez. azóta Lhásza a főváros.a Misna 4.nirvána ngan song (írott tibeti) .sem tapasztalás.tibeti fordítómester ngön dro (ejtett tibeti.Tibet nyugati tartománya. ahol a Buddha megvilágosodott Neranja (páli) . éhségszörnyek. miközben nem ész-lelünk mindent. írott tibeti szngon 'gro) .(i.az 5.sz. sem nem-tapasztalás. része.bön varázsló ngan las' das pa (írott tibeti) . ugyanakkor nem nélkülözzük a leheletnyi különb-ségek észlelésének képességét nevárok .elhullott állat.rossz ösvények (állatok.nér mesáma neszeh (héber) . a Cang i háború után. akit Lhazang mongol kán nevezett ki 6.a phowa gyakorlatok előfeltétele. ?-1725) szerzetes.beteljesülés . a lehetséges tapasztalás végső határa. pokollakók) Ngari Korszum (ejtett tibeti) . írott tibeti ngag dbang blo bzang rgja mtsho) . 1617-1682). sem az. Tibet teljes jogú világi és egyházi vezetője. a gyakorlat utáni száz szótaú mantra 100 ezer ismétlése ngön dup (ejtett tibeti.mána Nga vang Jese Gya co (ejtett tibeti.házi istenek előtt kiöntött bor (libatio) neti neti (szanszkrit) .folyó Uruvéla mellett.szembesítés Ngö Lek pe Se rab (ejtett tibeti) . Az ismertető (Szövegértelmezők kézikönyve.sz. írott tibeti dngos grub) . i. dalai láma (i. halálát 15 évig titkolta világi vezetője (deszi) Szamgye Gyaco Ngag (ejtett.Nga vang Jese Gya co ngagsz pa (ejtett tibeti) . polgári és büntetőjog nga rgjal (írott tibeti) .titkos tanítások kollégiuma. írott tibeti ngag dbang rgja mtsho) .sz. Csölkhaszum ngo 'phrad (írott tibeti) . tantra ngag dbang blo bzang rgja mtsho (írott tibeti) . nem kóser Nezikim (héber) .Nga van Lob szang Gya co ngag dbang rgja mtsho (írott tibeti) . 1642-től Gusri mongol kán jóvoltából. a szamádhi állapota netjer (egyiptomi) .nepáli népcsoport nevilla (héber) .

1222-1282) buddhista szekta-alapító Japánban az i. vinnyána. karmikus erők: fazekas. a dváda-sángasászana 10. aviddzsá). védaná. a Lótusz-szútra alapján nidána (szanszkrit. manda-la. állandó Nicsiren (japán) .Tipitaka. érzet és érzékelés: emberi szembe fúródó nyíl. námarúpa. az oksági törvény fokozatai (duhkha. szerelmespár (trisná) 8. hatablakos ház (szparsa) 6. nemtudás: vak ember (nő. keletkezés: terhes nő (dsáti) 11. szankhára. beszédeket bevezető formulák. bhava. belső szemlélet útján elért tudás nidrá (szanszkrit) .sz. ejtett tibeti ten drel.ngöndro (ejtett tibeti.elmélyedés. phassza. létszomj: ivó ember (upádána) 9. írott tibeti rten 'brel bcsu gnyisz) . öregség és halál: öregember. A mutató nididhjászana dnyána (szanszkrit) . szalájatanam.sz.díszítési eljárás. 13. melegítéssel rögzítik. és a csillogó felszínen kirajzolódik az eltérő színű mintázat Nien fo (kínai) .fül-tudat nibbána (páli) .kijózanodás niccsa (szanszkrit) . okozati lánc.Biblia. amit nemesfémeken használnak.alvás nidzsati (szanszkrit) .nirvána nibbidá (szanszkrit) . teve) (szanszkára) 2. az itt léthez való tapadás: egy gyümölcsfa leszüretelése. név és forma: a tengeren áthajózó férfi. fazekaskorong (vidnyána) 3. finoman kivésett mintába aranyból. érintés: csókolózó szerelmespár. upádána. a 6 érzék: üres ház.konklúzió a vitában . része Niddésza (páli) . ábrázolása (bhava csakra.valami előtt járó. dzsáti. virágot szedő ember (bha-va) 10. ember csónakban (sadájatana) 5. elsődleges ok. megelőző.Nembucu nientösz (ejtett tibeti) . tudatosság: fára mászó majom (náma rúpa) 4. születés: szülő nő 12. ejtett tibeti jalva): 1. emberi szembe fúródó nyíl (védaná) 7. ezüstből és ónból készült ötvözetet öntenek. holttest. századtól.a Tökéletes Öröm keleti birodalma N'hemjá (héber) .végzet niello/tausírozás (egyiptomi) .tartós.(i. gyakorlat ngönpa (írott tibeti) Abhidarma pitaka Ngönpargawa (ejtett tibeti) .indíték. írott tibeti szngon 'gro) .a théravádin buddhizmus nigamana (szanszkrit) . tanhá. Nehémiás ni siki (japán) . majd a felületet gondosan felpolírozzák.

tapasz.önlét-nélküliséget vallók nihum ávélim (héber) . akit elefánt formájában ölt meg Siva Nilakantha (szanszkrit) .vesztesnek nyilvánított vitázó nigródha (szanszkrit) .a tárgyak okozati kategóriája.végleges kialakulás. megtagadás. Vardhamána Mahávíra egyik neve.füge Nigródha áráma (szanszkrit) . november 23-ának éjjelén felajánlják az első rizst nijama (szanszkrit) .fatalista nikája szabhága (szanszkrit) . az önlét/öntermészet/magánvaló lét hiánya. buddhista szöveg nihsréjasza (szanszkrit) . ellenük viseltek svétambarák a munkhavasztikát nigrahaszthána (szanszkrit) .az új rizs megízlelésének ünnepe. az önmeghatározó természet hiánya.osztályozó általánosítás nikkhamana (szanszkrit) . sz. erények gyűjtése.kötelékektől mentes..gyászolók vigasztalása niiname macuri (japán) . az önazonosság hiánya. megtisztulás az önfegyelem segítségével (sucsi. ísvara pradhána). digambara dzsaina. szantutthi.iskola.történeti-mitikus feljegyzések (i. éntelen-természet nihszvabhávatá/anátmatá (szanszkrit) .lélek. a jóga 8 foka közül a 2.Jegyzetek gyűjteménye a Védákhoz nigi mitama (japán) . önlényegnélküliség nihszvabhávavádin (szanszkrit) . metafizika. haridzsan.démon. végzet nijati váda (szanszkrit) .sz.Fügefaliget-áráma Kapilavatthu mellett Nihongi (japán) . határozott feltűnés nihszprisja (szanszkrit) . önállótlanság. szvádhája. a dzsaina alapja Nigantha Nyátaputta (szanszkrit) .éntelen természet.határozott karma nijati (szanszkrit) .kéktorkú. előírás (aszkézis. amikor a démonok köpültek az óceánt.apró élőlények. vallási rendszer. Cséllaná nagybátyja Nighandu (szanszkrit) . 8. kapcsolatból kiszakított léte nincs.). istenszolgálat). a keletkező mérget megitta az emberek védelmében .önfékezés.menekülés az otthonból az otthontalanságba Níla (szanszkrit) .érinthetetlen. dalit nihszvabháva (szanszkrit) . a laja jóga gyakorlata nijata (szanszkrit) . nem-valóságos.nem független.üdvösség nihszarana (szanszkrit) . amely nem fér össze a buddhizmussal.nigantha (szanszkrit) . békés és jóságos szellem a sintóban nigódha (szanszkrit) . Siva egyik mellékneve. a varnán kívüliek.

saktista felekezet.sz.anabhoga nirábhóga karma (szanszkrit) .). az igazságosság örök törvényének érvényre jutása.fontolóra nem vett cselekvés. dédunokája. az istenek kora (japán kami no jo) után kezdődött (i.nagy együttérzés.végtelen türelem nindzso (japán) . a meditáció első vizuális eredménye (parikamma nimitta. hanem a szenvedés okait is leküzdötte Ninigi (japán) . a testi meditáció tárgya. amelyet csukott szemmel látni. látszat. pathága nimitta). volt Japán első császára.Japán nirábhóga (szanszkrit) .kitámasztás nélküli teljes test megtámasztás (hatha jóga) nirálambanaváda (szanszkrit) . a császári család őse.nimitta-tudás. amelyek a buddhista szentély előtt állnak. ok. jegyképzők nimitta kószalla (szanszkrit) . 11. Srí Lanka nimai gasane (japán) .vagy kutyaszobrok (komainu) Nippó (japán) .az érzékelő tudat látszat-része nimitta kárana (szanszkrit) . sz. amelyeket a világi dolgokban észlelünk nimitta bhága (szanszkrit) .Amateraszu unokája. páli) .jel.tárgy-támasztéktalanság tan. uggaha nimitta. a sintóban oroszlán. belső látással felidézett tárgy. Brahmá szútra kommentár Nimi (szanszkrit) . Dzsimmu. ő örökölte Amateraszu 3 jelképét ninnó dai (japán) . az adhikaranák legyőzése nin niku (japán) . kínai Dzsih pen) .az emberi uralkodók kora.hideg időben második bélés az avaszéhoz Nimbárka (szanszkrit) . 600) nió (japán) . egy buddha különleges erénye niraja (szanszkrit. aki nemcsak a szenvedést. Japán első mitikus uralkodója. pokol.a dvaitádvaita védánta iskola alapítója (i.nílapata darsana (szanszkrit) . műve: Védántaparidzsáta szaurabha.személyes érzés ning dzse cshen mo (ejtett tibeti) . jegyek.a Daitokudzsi apátja Nippon (japán.sz.sötétkékbe-öltözöttek.a szenvedés maga.démonrádzsák szobrai.Dzsanaka őse a Nap-nemzetségből nimitta (szanszkrit) .támaszték nélküliség nirálamba szarvángászana (szanszkrit) . pokollakók nirálamba (szanszkrit) . jógácsára .a purusa felsőbbrendű oksága a prakritin.

abszolút nirávarana (szanszkrit) . kialvás. fokozata.tulajdonságok/sajátságok nélküli (nirguna upásza-ná. egyszerre tulajdonságokkal bíró és tulajdon-ságok nélküli teljesség nirlipta (szanszkrit) .feltétlen tudás nirgrantha (szanszkrit.bilincsektől megszabadult. ahogy a bódhiszattvák látják a buddhát. aki már túl volt niródhaszatja (szanszkrit) . a dzsainizmust megelőző szekta.az egyik sziddha.a megszűnés igazságának . kiválóság /pranita/.meghaladhatatlan. írott tibeti 'gog pa) .a megszűnés tudatossága (megszűnés /niródha/. a megvilágosodás 3. brahmá upászaná). szennyezetlenség nirarbuda (szanszkrit) .elme átalakulása niródha szamápatti (szanszkrit) .kifakadó vízhólyagos. varázstest. nairjánika.nem evilági Nirandzsana (szanszkrit) . a lények saját tetteik következtében szenvednek vagy boldogok nirguna (szanszkrit) . érintetlen nirmagnatá auddhatja (szanszkrit) . sailpika. a nirvána niródha dhátu (szanszkrit) . megbékélés /sánta/.nem-keveredő.Átváltozásnak Örvendő ég.szubsztrátum nélküli niratisaja (szanszkrit) .lecsillapítás.iskola nirámisza (szanszkrit) . egy buddha inkarnálódása. feltűnés /nihsza-rana/) niródha parináma (szanszkrit) .a 4 ájatanából a 3. a megvilágosodott tetszése szerint fölveheti bármelyik test formáját. hideg pokol nirástaja (szanszkrit) . formája.látszattest. kínai hua le tian) . 3 jegy: uttama. a bódhiszattvának már nincs rögzített dharmája. a kettősségen túli öröm bölcsessége. a duhkha megszűnése. a duhkha megszüntetése. az életkor 8 ezer év niródha (szanszkrit.a fogalmiság megszűnését eredmé-nyező meditáció. a vágyak objektívvé válásának birodalma. önmagát is megduplázhatja. a buddha-kája 4.jártas a lecsillapításban. írott tibeti szprul pa'i szku) . tisztaság. a vágyvilágban alulról az 5. kínai szu co lun si) .az elme összekapcsolódásaszétszó-ródása nirmána kája (szanszkrit. fokhoz tartozó világ niródha dnyána (szanszkrit) . káprázattest. átváltozás-test. az örvendező kiáramlás.. a 3 test egyike. a mentális tevékenység megszűnése niródhagámí (szanszkrit) . a szambhóga kájával együtt a rúpakája Nirmánarati (szanszkrit.

a behatolás 4 segítője (usmagata. a megértés eszközei . a szellemi tökéletesedés eredménye. erényei (kínai sande niepan): 1.az elmeműködés háborgásának leküzdött állapota. túl a szenvedésen. a buddhi és az ahamkára nirukta (szanszkrit) . ejtett tibeti nyang de.a behatolás segítője a figyelemben. a szenvedés megszűnésének igazsága nírti ma (írott tibeti) . amelyben eltűnik a manasz. az elme leküzdése. az anyagi lét megszűnése. 2. páli nibbána. írott tibeti mja ngan lasz' dasz pa. elfújt. minden testi és tudati működés teljes megszűnése. a bánaton túljutott.egyszerre kimondott és kimondatlan teljes-ség nirukti pratiszamvid (szanszkrit) a nyelvtan megkülönböztető megér-tése nirupadhi sésa (szanszkrit. fordításra szoruló szavak etimológiájának leírása a védángán belül niruktá nirukta (szanszkrit) . a hinduizmusban a tiszta lélek a Legfelsőbb Úr szolgálatát végzi. átha-ladás felé vezető suddhaka. a gyűlölet és a téveszmék kialvása. kínai wuyu) . feltételhez nem kötött (aszamszkrita). mentális állapot. az öregség. 2.megvalósítása. nem-cselekvés. agradharma).a régi. tökéletes nyugalom.női bódhiszattva. pradnyá. maradéktalan nirvána = a megvilágosodott fizikailag is kilép a körforgásból. a léthez kötődés szomjának kioltása. 3.vizsgálati fogalmak. tan-test. kínai vu vej) . a buddhizmusban a lét és az egyéniség teljes megsemmisülése.létrehozó. van: 1. a mohóság. a létezés megsemmisülése. teljes vagy tökéletes nirvána = a megvilágosodott túllép a nirvána nyugalmán is. ellobbanás. a születés. a vágyak.kialvás. minden kialszik a nem-tudás és a vágy hiánya miatt. maradékos nirvána = a testi lét fennmarad. a halál és minden szenvedés kialvása. következtetés nirvána (szanszkrit.nritjá Nirtima (ejtett tibeti) . de a szenvedélyek többé nem korlátozzák. felülemelkedés a nyomorúságon. Amóghasziddhi kísérője niruddha (szanszkrit) . 3. murdha. ez az arhaté (írott tibeti dgrab com pa).maradéktalan nirvána a test halála után nirúpana vikalpa (szanszkrit) . a betegség. kibontakoztató ok nirvédha bhágíja (szanszkrit) . meghatározó megkülönböztetés. megszabadulás nirvartako hétu (szanszkrit) . ksanti. kioltott.

az okára hasonlító erőfeszítés. egy templom helye).30 szabály a bhiksuknak a théravádában nisszaranapahána (szanszkrit) .egy ország Nisatha (szanszkrit) .aki a folyamatos szexuális önmegtartóz-tatás állapotában van . ékánéka vijuktatva Nishida Kitaró (japán) . nem-fogalmi bölcsesség nirvikalpa dnyána (szanszkrit) . bekövetkezés nisprapanycsa (szanszkrit) . a végső valóságra vonatkozó kanonikus szövegek. sraddhá nisthá márga (szanszkrit) . személyiség. egyöntetűen folyamatos erkölcsi hatás niskámakarma (szanszkrit) . szavakba nem önthető tudás nirvritti (szanszkrit) . a prakriti örök változása nitja brahmácsári (szanszkrit) . ahol a múrti hordozható mását tartják nitja (szanszkrit) .március-április nisszaggija pácsittija (szanszkrit) .előítéletektől mentes tudás nirvisaja dnyána (szanszkrit) .házasság nítártha (szanszkrit) .menekülés által történő elhagyás (vina-ja) niszuin (héber) .helytelen nézet. 1870-1945). aki a buddhizmust igyekezett összhangba hozni az európai filozófiákkal nisjandaphala (szanszkrit) . fogalmiságtól. megkülönböztetésektől mentes.a hindu templomokban az a terem. folyamatos. állandó földi erőkör (pítha) (pl.sz. a nihszvabháva 1.nirvicsára (szanszkrit) .fogalmi kereteken túli.vágy nélküli cselekedet niskárana (szanszkrit) .a tudatfolyamatok és képzetek leállításának útja niszán (héber) .beszüntetés. testvére Ulmuka niscshidraváhana (szanszkrit) .folyamatos rögzítés az elmélyülésben nisédhja viniscsaja marma (szanszkrit) .tárgy nélküli ismeret nirvitarka (szanszkrit) .végleges jelentésű.Balaráma és Révatí fia.rendszeresen ismétlődő hindu áldozat. szünetelés Nisáda (szanszkrit) .a tagadandó tárgyak felismerése.leállítás. bizonyosnak tekinthető tanítás nitiarcsanamandapa (szanszkrit) . foka.japán buddhista filozófus (i.nem sokrétű nisthá (szanszkrit) .ok nélküli nispatti (szanszkrit) .tükröződésen túli tudás nirvikalpa (szanszkrit) az elmélyülés minden megkülönböztetéstől mentes állapota.

mozdulatlan. században fejlesztette ki Szeami.sz.állandóságban való hit Nitjodjukta (szanszkrit) .srávaka jána nji dros (írott tibeti) . a sinto államvallás szüze njon mond pa'i sgrib pa (írott tibeti) . esz-mélés njája vaisésika (szanszkrit) .az érzékvilághoz kötött akadályok nivartí (szanszkrit) . délkelet njin zag gcig pa'i khrims brgjad (írott tibeti) .ducö 15-17 nji phjed (írott tibeti) . i. Gótama (i.ducö 09-11 nji drö (ejtett tibeti) . a hinduizmus egyik bölcseleti rendszere. zavaró érzelem nó (japán) .démonnemzetség nivid (szanszkrit) . haiku) és a nem- . stílusát dominálja a jugen (ld.) alapította.nitja karma (szanszkrit) .sz. írott tibeti sgrib pa) . tunyaság és lustaság. változatlan njag dnyánakumára (írott tibeti) . nézete az észlelés tévessége njan (írott tibeti) . alkal-masság njája darsana (szanszkrit) . napkelte 07-09. két színész és 3 zenész előadása.bódhiszattva niva (japán) . bevégzett. a dialektika és a logika szabályai. ezek akadályozzák a dhjána elérését nívaranáni (szanszkrit) . rövid ima az isten nevéről nivritta (szanszkrit) . reggel nji ma bshad (írott tibeti) .az egyik sziddha nitjaváda (szanszkrit) .belülről bántó. bevezeti és lezárja egy kórus.ducö 09-11.érvelés.mindennapos cselekmények nitjá líla (szanszkrit) .klésa njön mong (ejtett tibeti) . kétszemélyes színházi műfaj. kígyó.a dnyánadára épülő bölcseleti rendszer.Nyak Dzsjánakumára njája (szanszkrit) .kert. rosszakarat.örök szerelmi játék. ucö. mint a tartós boldogság elérése a móksa helyett Vallabha szerint Nitjanátha (szanszkrit) .ducö 11-13 nji sar (ejtett. aggodalmaskodás és bánat. a kamik tiszteletének helye nivarana (szanszkrit.filozófiai rendszer.klésa varana njon mongs (írott tibeti) .upavásza Njoirin Kannon (japán) .nyen njan thos (írott tibeti) .a kami hercegnői közül a macuri vezetője.naphívta. kész.5 akadály (érzéki vágy.a végveszélybe került utolsó fohásza.teljes. sárkány. szkep-ticizmus). a fehér lótusz nji myur (írott tibeti) . sz.általában egyórás. 1. írott tibeti). 14.visszaforduló (a világi életbe) Nivátakavacsa (szanszkrit) .srávaka njan thos theg pa (írott tibeti) .

az újhold napja Núpura (szanszkrit) . hivatali arisztokrata nomosz-rendszer (egyiptomi) . i.nemes szent nom vaillant (vodu) . 1783-ban építtette a 8. és IV. szanszkrit jaksa) . Egyiptom az ókorban 42 kerületre volt felosztva. 927-ből való (Engi Siki) nosi bukuro (japán) . csintámani nor lha (ejtett.nritjá nub ba glang spjod gling (írott tibeti) .sz. Amóghasziddhi kisérője nritjamandapa (szanszkrit) . az első i.cselekvés.boríték a gosuginak nosigami (japán) . vörös-zöld Norbulingka (ejtett tibeti) . temploma: Héliopolisz N'viim Risónim V'áhárónim (héber) .betegséget.Biblia.Ékkő-park. dalai láma a Potalától nyugatra norito (japán) . A korai és későbbi próféták könyvei NY . az egyik drágaság. férfiaknál a bal. írott tibeti) . ezt nevezzük nomosz-rendszernek.nomosz-kormányzó. jaksa nrí jadzsna .égistennő. egy houngan vagy egy mambo kapja a beavatás végén nomarkhosz (egyiptomi) .Avaragodáníja numénia (görög) .embertársainkért felajánlott hindu áldozat nritjá (szanszkrit.táncelőadásokra szolgáló helyiségek a hindu templomokban nrtye (írott tibeti) . írott tibeti gnod sbjin. melynek kialakulását a III.drágakő.sz. nőknél a jobb hónalj alatt lakik nor srung dmar ljang sha ba'i mgo (írott tibeti) .a kamihoz intézett rituális szövegek.névjegy nö dzsin (ejtett tibeti.a jólét istensége.festménytekercs nószacu (japán) .Viruddhaka rádzsa fia nuszáh (héber) . járványokat okozó démon. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. archaikus imák. jelképe: agyagedény.az ima stílusa Nut (egyiptomi) . nyári palota. dinasztia fordulójára tehetjük nor bu (ejtett tibeti) . írott tibeti nírti ma/nrtye) .ismeretelmélet nojan kutuktu (mongol) .kerület.Godánidzsa nub kyi Ba lang spyod (írott tibeti) . ilyenformán kapcsolódik a zenhez noetika .a Kincsőrző Szarvasfejű.hősi név.a Tánc.

bölcsesség nyang de (ejtett tibeti) .ducö 17-19. ajanamsza Nya tri Cen po (ejtett tibeti.nagy együttérzés.zen mester a Tendó-hegyen. írott tibeti njag dnyánakumára) .logika.egy mantra recitációja nyer pa (ejtett tibeti) . bódhiszattva. naplemente. 6. 2. este 15-17. szerencsétlen nap.az űr. madár. írott tibeti nji myur) . században Nyam Kji Nyingpo (ejtett tibeti) . rosszindulatú lények. tűz.a tudott tökéletes megértése nyejja (szanszkrit) . írott tibeti) .a Halak csillagkép. 1440-től itt volt apát egy ideig Ikkjú . i. századból Nyak Dzsjánakumára (szanszkrit.a megismerhető nyen (ejtett tibeti.i. 127. írott tibeti rnjing ma pa) .e. kör. sz.nya (ejtett. írott tibeti nyan) . Gótama (Aksapáda?) műve az i.intéző. ducö. dél nyi ma (ejtett.ducö 11-13. Dógen mestere Nyoian templom (japán) .-5.nirvána nyáta parinnyá (szanszkrit) .. elmébe fogadás nyána (szanszkrit) .régit követő.a fákban élő sárga istenek (de a mezőkön is).gyakorlat.vasárnap. írott tibeti gnja' khri bcan po) Drigum király fia. egy kolostor gazdasági vezetője Nyetang (ejtett tibeti) . nagylelkűség. Ratnaszambhava kísérője nyampar dzsagpa (ejtett tibeti) . az öregek szektája..sz. ló.indiai fügefa (Ficus indica) Nyája szútra (szanszkrit) . 8. megmaradtak Padmászambhava tanításainál. hegynyereg. empátia nying ma pa (ejtett tibeti.tapasztalás nyams su len pa ( írott tibeti) . vörös sapkások. akik nem követtek Atísa reformjait. írott tibeti) . a 4 fő tibeti iskola közül az egyik Nying po (ejtett tibeti) . egyben a tibeti naptár első éve nyagrodha (szanszkrit) .majom.sz.tibeti tanító az i. ejtett tibeti.e. tantrikus tibeti vallási irányzat.felkészülés a meditációra nyams len (írott tibeti) . nyugat nying dzse cshen mo (ejtett tibeti) . jelképe vörös korong nyi nub (ejtett. démon nyen drub (ejtett tibeti) . a tibeti iskolák egyik csoportja a másik a szarma).Khon Kön csok Gyel po Nyódzsó (japán) .Atísa kolostora Lhásza mellett nyi cshe (ejtett tibeti) . írott tibeti) . Nap.e. uralkodásának kezdete i. nyugat nyi nyur (ejtett tibeti.

a fény alátükröződése mandala nézés közben obi (japán) . nevezik Majmok Völgyének is. ahol kis számú sír található. ilyen van a buddhista templomok oltárain obo (mongol) .sz. egyenletesen szűkülő négyzet keresztmetszetű. kínai Huang Po) . harai Ó ja sima no kumi (japán) .vékony selyemcsík.Kásjapa . a tetején piramidionnal. ?-850?) a 10.Japán 8 legnagyobb szigete.függőleges.évente kétszer.selyemfonat az obi közepén.a Királyok Völgye nyugati mellékága. csan pátriárka obeliszk (egyiptomi) .nem változó fény. egyetlen kőtömbből faragott.fényvilágosság 'od mi 'gyur ba (írott tibeti) .05-07 nyung ne (ejtett tibeti.zen mester Óbaku Kiun (japán.széles öv a kimonón obi age (japán) .áldozati halom ocir (mongol) .Nyugati völgy (egyiptomi) . tűre emlékeztető oszlop. amelyeket az Idzanami-Idzanagi istenpár teremtett o rgjan (írott tibeti) .övcsat (pocsiri) obi dzsime (japán) . írott tibeti szmjung gnasz) .a phowa gyakorlatok előfeltétele. júliusban és december végén tartott sinto megtisztulási rítus. az Ay fáraó sírjának díszítésén látható babuinok után nyúl órája (kínai) .szent kövekből álló kisebb domb a sintóban ocsa (japán) .Uddijána Óbai (japán) . ami segíti a helyén tartani az obit obi dome (japán) .apró ajak.teaház ocsobo gucsi (japán) . Csenrézi kétnapos böjtje Nyx (görög) .zen mester (i. a maikók csak az alsó ajkukat festik ki 'od (írott tibeti) .az éjszaka istennője O ó harai (japán) .fény 'od gsal (írott tibeti) . eredete az egyiptomi napkultuszra vezethető vissza óbhásza (szanszkrit) .dordzse ocuka (japán) .tea ocsaja (japán) . amiben Amitábha megjelenik od srung (írott tibeti) .

pordenonei.a tökéletesség útja. Héphaistos Óm mani padme húm (ejtett tibeti) .a reggeli felébredés szertartása a sintóban. 3.fogantatás okobo (japán) .Akanistha ogamu (japán) .áramlás Ogou balindjo (vodu) . Gaia és Uranosz gyermeke okija (japán) . család oiran (japán) . az i. sz. az ene) Ókeanos (görög) .a háború és győzelem kamija. csak hátul van kanoko 'og min (írott tibeti) . színházi epi-zód okame (japán) . Hermés.ódana (szanszkrit) . 10 cm) fapapucs ólárika (szanszkrit) . a nemes nyolcrétű ösvény.egy oiran kíséretével megy valahová.főtt rizs savanyú mártással Odorico .női maszk okasi (japán) . Daidzsó szai oikistés (görög) . Héra.fejét vízzel locsoló. árja atthangika márga okkanti (szanszkrit) . a kezdet istenei ogha (szanszkrit) .a vihar és villámok tábornoka.az őstenger megszemélyesítője. jelképe kard.az én anyagi alakja olé (héber) . tibeti mantra (aum).fémharang ogdoad (egyiptomi) .Zeus. a jóslatkérők helye Delphoiban. Démétér.aprósütemény teához okásza (szanszkrit) . században élt mitikus császár ofuda (japán) . Arés.főtt rizs ódana kummásza (szanszkrit) .hosszú ujjú. (a fordítás rossz.városalapító oikos/oikia (görög) . sz. tulajdonképpen néhány gesztussal megerősített reggeli tisztálkodás ogan (vodu) . Poseidón. Aphrodité.kis tábla a kami nevével a sintóban ofuku (japán) . talán: „AUM.tartály (pl.fogadó okkanta nijámattá (szanszkrit) .magas talpú (kb. Hestia. bizony”).a 6 szótag: „Óh. i. gyakran .a maiko második frizurája.ház. drágakő a lótuszban.a nagy ízlelés ünnepe. 1328-ban Lhászába vezetett missziót Odzsin (Hacsiman) (japán) . uszályos kimono Oho nihe macuri (japán) . háznép. Artemis. színe piros ohikizuri (japán) .a legmagasabb rangú gésa oiran docsu (japán) . drágakő a lótuszban”. rikácsoló szellem.nyolcasság. Athéné. színe piros Ogou-badagri (vodu) . Apollón.felhívott (a Tóra olvasáshoz) olymposi rang (görög) .

a sámánizmusban az ősök szellemét vagy a sámán védőszellemét jelképező tárgy oni (japán) .aki a közös imádság során a szertartásos válaszokat mondja ómer (héber) . az árpaaratás kezdete (49 nap). az 50.nagy kézidob óokii okaszan (japán) . tehén .a nap beosztása a kínai hagyomány szerint: sárkány órája . vaddisznó órája . vörös.21-23. egy hanamacsi legidősebb vagy vezető geikója Opet (egyiptomi) . Szat (szanszkrit) . Húm: haszonnal véghezvivő Amóghasziddhi. irigység/féltékenység/.a templom hátsó cellája óra (írott tibetib thun bzhi) . kék. nap sávuót ünnepe Omi to fo (kínai) .13-15.a maiko és a geiko fejtámasza alváskor frizurája védelmében omamori/fuda (japán) . egér órája .betegséget okozó démon oniiszan (japán) . sárga.23-01. egyben jelképezi a 6 létformát és a 6 akadályt (gőg.sinto amulett. így szólítja meg a geiko a vendéget óokava (japán) . gyűlölet). amelyeket az utak szélén helyeznek el .pészah 2.19-21.fő-anya.07-09. takilcsi ongon (mongol) .Amida Boszacu omkára (szanszkrit) . Ni: Mozdulatlan Aksóbhja. mohóság /kapzsiság/.pranava dhvani.faragják kőlapokra. sötétkék.15-17.krokodilistennő opisthodomos (görög) .a 4.köldökkő On (héber) .09-11. amit felköszöntésre isznak omikudzsi (japán) .jóscédula omisze dasi (japán) .a Bhagávad Gíta szerint Brahmá alkotó tevé-kenységének szavai omaku (japán) . tyúk órája .a maiko bemutatkozása a szan szan kudo után Omitofo (japán. zöld. ló órája . Junu Ongoj (mongol) . napján kezdődő számlálás. szenvedély /kéjvágy/. Tat. kutya órája . Me: Mérhetetlen fény Amitábha. Ma: Fényhozó Vajrócsana.Óm: Avalókitésvara. balgaság /közönyösség/.Amida Boszacu omiki (japán) . majom órája .17-19.isten szakéja.bátyám. személyhez kapcsolódó oltalmazó omed (jiddis) .11-13. fehér.Héliopolisz. kínai) . szent szavak omphalos (görög) . kígyó órája .amud omenzogger (jiddis) . Pad: Kincsforrású Ratnaszambhava. eredeti értelme talán „igen” Óm. juh órája .

tapintat.vacsora.nem nemesi származásúak.selyemmel bevont fonott kézitáska Ozirisz (egyiptomi) .03-05. raszá.a világosság ura Orpheus (görög) . férfi. az ötféle élvezet (rúpá.homentás . phótthabbá) egyike ovér mimákom lemákom (héber) . egyiptomi) .a szőlőágak hordozásának ünnepe. temploma: Abüdosz. hogy írjanak rá.férfi gésa.apám.kimonófeladó.01-03.buddhista templom otijot (héber) .cserépdarab vagy lapos kődarab.csontház osztrakon (egyiptomi) .a Tóra egy betűje (összesen 304 805 betűből áll a Tóra) otoko-gésa (japán) .átutazók (30 napnál rövidebb ideig voltak a városban) ozasiki (japán) .élvezet orlá (héber) . Buszirisu Ozirisz Hekadzset (egyiptomi) . szaddá. Hórusz apja.körültekintés. étkező-helyiség a teaházban (ocsaja) ozasiki kago (japán) . belátás ouangas (vodu) . pásztorbot.a jóslat forrása óram bhágija (szanszkrit) . kereskedőt a geiko ottappa (szanszkrit) . Dionysosnak és Athéné Skirasnak szentelve (Athén) ossarium (görög) .az alvilág múmiaformájú istene. kezdő növendék orgeónes (görög) .az alsó folyammal viaskodó. általában a geiko törvénytelennek tekintett fia otoszan (japán) . és Ozirisszé vált. hogy a szóban forgó személy meghalt.a kifejezés azt jelzi. vendégkísérő otokoszu (japán) .órája . amit arra használtak.Ozirisz. akik részt vehetnek egy nemzetség magánkultuszaiban oríti (szanszkrit) . az alsó részhez tartozó.05-07 orákulum (görög. tigris órája . nyúl órája . jelképe: cséphadaró. egyesült azzal.előbőr Ormuzd (perzsa) .rontásfajta ou-ho (kínai) . sok feljegyzés osztrakonokon maradt fenn. a (név) részen az elhunyt neve áll ozné Hámán (jiddis) . avacsara. az örökkévalóság ura Ozirisz-név (egyiptomi) . az írnok-növendékek is előszeretettel használták a drága papirusz helyett oteira (japán) .üdvös eszközök óváda (szanszkrit) . Ízisz férje.buzdítás. így szólítja a férfi tulajdonost.mitikus dalnok Oschophoria (görög) .

tárgyi kategória.Paszang pab me (ejtett tibeti.ítélet Padampa Szamgye (ejtett tibeti. járás.Padmaszambhava páda (szanszkrit) . buddhista szerzetes pacsa (szanszkrit) .érvelés pa sangs (írott tibeti) . upasztha) egyike páda hasztászana (szanszkrit) . a njája filozófia alapelemei padaszanta (szanszkrit) . az 5 kárméndríja (vák/vács.az életkornak megfelelő meva pabbaddzsá (páli) .tárgyi alap.indiai tanító pádángustha dhanurászana (szanszkrit) . erőkifejtés. aki szakít valamilyen tannal. páni. engesztelés.víz felajánlása a múrti lábához a hindu . belépés a noviciátusba életünk során legalább egy rövid időre pabbadzsita (páli) . láb.csendes hely (nirvána) padészaszabba (páli) . a szó jelentése.fejezet.a világ feladása.zöld.gyakorlatból kihullt.magányos megvilágosult. aposztata padja (szanszkrit) .feltétel paccséka buddha/paccséka muni (páli) . ájur véda paccsaja (szanszkrit) . 3 hetes jógagyakorlatok szímában padhána vibbhantó (páli) .barlanglakó.nagylábujj-emelő íjtartás (hat-ha jóga) pádángusthászana (szanszkrit) . a katakali táncban nemes hős vagy isten színe pacsan (szanszkrit) .rizstészta leves Öpamé (ejtett tibeti) . aszkéta életre térés. aki nem tanít pácsittija (páli) .gyalogos zarándoklat padakája (szanszkrit) . hitehagyott.láb-kéz-tartás (hatha jóga) páda játrá (szanszkrit) . páda. Gulisszáni padártha (szanszkrit) . páju.lábnagyujj-tartás (hatha jóga) padaparama (szanszkrit) . létkategória.Amitábha P pa (ejtett tibeti) .ozouni (japán) .emésztés serkentés.a legmagasabb fok. szerzetes vagy apáca. írott tibeti pha dam pa szamgsz rgjasz) .a világot feladó. írott tibeti babs me) . ami el lehet érni padara szamácsára (páli) .levezekelhető bűn. 92 szabály a bhiksuknak a théravádában pad ma 'byzng gnas (írott tibeti) .törekvés.körülhatárolt vonatkozású minden padhána (páli) .

bíbor lótusz-virág (Nelumbo nucifera). a buddhizmus tibeti elterjesztője az i. az egyik szerencsés jelkép.az élőlények jelenlegi nemzedéke Padzsápati (páli) .sarucska. lábnyom paduma (páli) . i. lótuszban született.szilárd lelkületű . ejtett tibeti Urgjen Cokje Dordzse.templomban padmá (szanszkrit.sz.Padmaszambhava padma gar gdzsi dbang phjug (írott tibeti) . Buddha nevelőanyjának (Gótami) megnevezése.padmá paduma gandhára (szanszkrit) .elhagyás.sz. Szántaraksita javaslatára Triszong Decen hívta be i. 1150) pags skjes po (írott tibeti) . páli paduma) . műve: Guhja sziddhi páduká (páli) . Amitábha egyik megjelenése Padmakrodhesvarí (szanszkrit) . Szuddhódana felesége. japán kekkafuza) .az elhagyás fegyelme pahitatta (szanszkrit) . megfutamodás. Anangavadzsra tanítója.sz.a Vérivó Tavirózsanemzetség feje.Phag pa pahána (páli) . Indrabhúti fia.Visnu egyik mellékinkarnációja Padmápáni . neve meg: Drágakő-mester (ejtett tibeti Guru rinpocse). megszabadulás pahána parinnyá (szanszkrit) .páva-tartás lótuszban (hatha jóga) padma thod phreng (írott tibeti) .Pak Kjepo págunnyatá (szanszkrit) . Gondviselő.Pema Töt reng Padmahéruka (szanszkrit) . lótusz szerűen széthasadó.bíbor lótusz-illat padzsája (szanszkrit) . Avalókitésvara egyik formája Padmapáta (szanszkrit) .a Lótuszt tartó elmélkedő bódhiszattva.Padmahéruka társa Padmánábha (szanszkrit) . Mára Pagan (szanszkrit) .az otthagyás tökéletes megértése pahána vinaja (szanszkrit) .Teremtés Ura. 9.a Tavirózsatánc Hatalmasa padmá majúrászana (szanszkrit) . a Szamje vihárában élt. században. a tisztaság szimbóluma. hideg pokol.a tudat ügyessége Pagwa (mongol) .lótuszülés (hatha jóga) Padmavadzsra (szanszkrit) .Pema Tötreng. 810ben.Sankara tanítványa Padmaszambhava (szanszkrit. amivel Visnu megáldja híveit. Vaisnava purána padma 'bjung gnas (írott tibeti) .tantrikus mester. a meditációs gyakorlatokkal foglalkozó Mahásziddhi fordítója (18 könyv) padmászana (szanszkrit. írott tibeti pad ma 'bjzng gnas) .itt áll az Ánanda templom (kb.

szemétdombról szedett rongyokból öltözik a szerzetes pamszakúlacsívara (szanszkrit) .paides (görög) . ezen a nyelven íródtak a hínajána buddhista művek a mágadhí kihalása után palibodha (szanszkrit) .prákrit (szanszkrit alapú közép-indiai) tájszólás.a dél istene.fohászkodás. alacsonyabb varnájútól is el lehet fogadni paksa (szanszkrit) . upasztha) egyike Pak Kjepo (ejtett tibeti írott tibeti 'pags skjes po) .a mitikus első ember. páni.szemétdomb Pan Ku (kínai) .hirdetmény pakati (szanszkrit) . tagja paj csang huah haj (kínai) . amely nem fér össze a buddhizmussal pálél (héber) . ítélkezés páli . Viszuddhi Magga pakinnaka (szanszkrit) . a dasa akusala prativirati síla 5.ülés keresztbe tett lábakkal. négyévente nagy ünnep panatipata véramani szikkhapadam szamadijami (szanszkrit) fogadom.álláspont.iskola. az 5 kárméndríja (vák/vács.költő páju (szanszkrit) .sajátságok pakká (szanszkrit) . írott tibeti pao chen bla ma) . évente kis ünnep. gyógyító ember pamszakula csivaram (szanszkrit) .Hjakudzsó Ekai pája (szanszkrit) . ügyes módszer.természetes erény. a tett tárgy legalább két személy.Athéné Polias ünnepe (Athén). tézis Paksilaszvámin (szanszkrit) .női médium.üdvös eszközök. aki az eget és a földet szétválasztotta.tartózkodás a rágalmazástól. aki már birtokolja az abszolút igazságot. parjanka pamo (ejtett tibeti) .természet pakati szíla (szanszkrit) .ürítés.viszályból adódó gonosz beszéd. páda.a Tasilhunpo kolostor főapátja az 5.kiskorú fiúgyermek paisunjam (szanszkrit) .Vátszjájana Pakudha Kaccsájana (páli) . páju. halála után testéből lett a világ és az élőlények Panathénaia (görög) . nem üdvös cselekedet paisunjavácsá virati (szanszkrit) . a menedék-vételt követő fogadalom pancsen láma (ejtett tibeti. a kumbhandák ura pakásza (páli) . nézet. dalai láma óta .gát pallanka (páli) .zsiradékban sült hindu ételek. alkalmazkodik a köznapi igazsághoz pájtán (héber) . hogy tartózkodom az élőlények bántalmazásától.

nemeai. upasztha) egyike Pánini (szanszkrit) .Fogadom. vedánakhanda. pránamaja. ruhája fehér. kínai wu sheng) . az upószathák ideje panycsa jána (szanszkrit. Buddha Amitábha inkarnációja pancsupádánakkhandhá (szanszkrit) .5 burok (annamaja. szannakkhanda.(pandit + tibeti csen po: nagy tudós). lehet templom vagy más nagy terem vagy a menyasszony háza. Go Karmo. önmegvilágosodott. színe vörös.az első nő.Foga- . vinnyánakhanda) panycsa kósa (szanszkrit) .Zeus-áldozat a Városi (Nagy) Dionysia tragédia-előadásai után pandit (szanszkrit) . 2. ánandamaja) panycsa szila (szanszkrit) . a szép rossz Pándu (szanszkrit) . hogy tartózkodom a helytelen szexuális élettől. páda.Pándu 5 fia a Mahábháratában.összgörög. hallgató.sátor.az újhold vagy a holdtölte napja.Dhritarástra király öccse a Mahábháratában. Vjásza és Ambáliká fia.sánta pánhellén (görög) . pythói. írott tibeti gos dkar mo) . szankhárakhanda. sziklacsúcs Rádzsagaha mellett Pandia (görög) . a Mérhetetlen fényű Ami-tábha női társa. 5 halmaza (khandá) pandál (szanszkrit) .kéz.5 fogadalom: 1.Fogadom. ember és isten panycsa khanda (szanszkrit) . fiai a pándavák pangu (szanszkrit) . Kameszu Miccshacshara Véramani Szikkhapadam Szamadijami . vignjánamaja. női bódhiszattva pándavák (szanszkrit) . pancsen Pandóra (görög) . Panatipata Véramani Szikkha-padam Szamadijami .a tapadás 5 alkotóeleme. az 5 kárméndríja (vák/vács.a szanszkrit nyelv leírója panycsa daszí (szanszkrit) . hogy tartózkodom az élőlények bántalmazásától. jelképe lótusz és csengő. Adinnadana Véramani Szikkhapadam Szamadijami Fogadom. páju. Muszavada Véramani Szikkhapadam Szamadijami .5 csoport (rupakhanda. ünnepek 8 napévenként (olympiai. 4. manómaja. ahol a hindu esküvőt tartják Pándarávaszíní (szanszkrit. 3. hogy tartózkodom a nem nekem adott dolgok elvételétől. bódhiszattva.5 kocsi: buddha. eleme tűz.Fehér Ruhájú. páni. isthmosi) páni (szanszkrit) .tanult tudós vagy pap. a dalai lámával kölcsönösen hitelesítik egymás újraszületéseit.

hogy nem veszek magamhoz szilárd étket déltől a következő napfelkeltéig. szansz-kára. a Haszonnal Véghezvivő Amóghasziddhi) Panycsála (szanszkrit) . Szura Meraja Maddzsa Pamadatthana Véramani . hogy tartózkodom az alkoholtól és a kábítószerektől. a szerzetesekre még 3 fogadalom tartozik: 6. ájur véda panycsána/panycsaja szévana (szanszkrit) ötszörös szolgálat.Fogadom.egy ország panycsáma (szanszkrit) . a saját feleke-zete himnuszának éneklése .Krisna kürtje a Mahábháratában panycsaját (szanszkrit) . folytonos átala-kulásuk folyamatos testi-tudati lét illúzióját kelti. az elmé-lyülést segítő tevékenységek: odaillő szöveg olvasása.Fogadom. írott tibeti rigs lnga) . ezért meg kell tisztítanod az elmédet. vidnyána) és pszichikai tulajdonság (manasz). parajan. tudattartalmak. tudatosságészlelés Panycsadzsanja (szanszkrit) . Mala Gabdha Vilépana Dharan Mandana Vibhuszanathana Véramani Szikkhapadam Szamadijami . hogy tartózkodni fogok testemnek virággal való díszítéséről és az illatszerek használatától. 7. 5.az Öt Nemzetség (a Fényhozó-Jelenést Láttató Vajrócsana. írott tibeti pung po lnga) . a halmazok létezésének oka a nem-tudás: anyagi forma.az 5 elemben megjelenő agni. a szenvedés oka.az 5 halmaz. panycsa szkandha (szanszkrit. a Kincsforrású Ratnaszambhava. egy-egy kasztcsoport irányító testü-lete a hindu társadalomban panycsakula (szanszkrit. ez a személyiség téves képzete. Vika labhodzsana Véramani Szikkhapadam Szamadijami Fogadom.ötös tanács. 8. védaná.Fogadom. hogy tartózkodom a hazugságtól. szadnyá.Ez az erkölcsi gyakorlat 8 szabálya. rend (párja. a fogadalmak után elhangzik a Buddha áldás: Imani Attha Sikkhapadani Szilena Szugatim Janti. melyek a jóléthez vezetnek. Szilena Bhoga Szampada Szilena Nibbutim Janti Taszma Szilam Viszodhaje . szellemi felkészülés. a Mérhetetlen Fényű Amitábha. Isten neveinek elmondása.dom. Naccsa Gita Vadita Viszukadasszana Véramani Szikkhapadam Szamadijami . a személyiséget felépítő 5 testi elem (rúpa. aszprisja) panycsama bhutagni (szanszkrit) .az 5. melyek a boldogsághoz vezetnek. észlelés. a táncot és az éneket. hogy kerülöm a színházi előadásokat. himnuszok éneklése. érzékelés. melyek a nirvánába vezetnek.

egy démon a Mahábháratában. Szuppabuddhának. színről-színre látás. Cyperus Papyrus. mahájána: templomok és iratok pusztítása. tőle nyerte kürtjét Krisna pannyá (páli) . szerzetesek vallási gyakorlatának akadályozása. a szerzetesi közösség bomlasztása.a tudat közvetlenül. a Buddha első tanítványai (Kondannya. a Buddha apósá-nak egyik jelzője papirusz (egyiptomi) . Asszadzsí. Viszuddhi Magga pannyattálambanáni (szanszkrit) . megértő belátás. őskép pannyatti szíla (szanszkrit) . egy megvilágosodott meggyilkolása.előírt erény pannyindríja (szanszkrit) . bölcsesség. de vadon már nem terem. Mahánáma) Panycsávatí (szanszkrit) . pszichológiai /csittanijáma/.5 pártütő. kínai er si wu ti) . pradnyá. Bhaddija. intuitív módon tapasztalható tárgyai pannyatti (szanszkrit) .a bölcsesség tisztasága.5 természeti törvény (fizikai /utu-nijáma/. kínai wu ni zui) .25 igazság.pancsen láma Pápá (páli) . melynek eredetét egyiptomi szóra . a Nílus mocsaraiban őshonos növény. Bha-dantácsarija Buddhaghosa műve panycsavaggíja (páli) .panycsánantaríjáni (szanszkrit.város Magadhában. a 3 kocsi rágalmazása.tudás. Vappa. neve a görög papirosz szóból ered. a szellem és a valóság közötti össz-hang. mára gyakorlatilag kihalt.Fondorkodó. erkölcsi /kammanijáma/. értelem. ahol meghalt Vardhamána papa-loa (vodu) . apagyilkosság.pap papannaprasanaszanszkára (szanszkrit) . Buddha megsebesítése.1. megismerés.fogalomburjánzás Pápijasz (szanszkrit) .értelem panysánijámadhammá (szanszkrit) . és bármelyik a hínajána 5 bűne közül Panycsaszikha (szanszkrit) .5 nagy bűn. az elefántvezetés 5 követelményének egyike pannyá viszuddhi (szanszkrit) . kevés helyen termesztik. idea.zenész a Buddha korában panycsaszúdaní (szanszkrit) a Maddzshima nikája kommentárja.fogalom. biológiai /bidzsanijáma/.amikor a gyermek először eszik gabonát papanycsa (szanszkrit) . hínajána: anyagyilkosság.erdő a Gódavarí mellett panycsavimsatittva (szanszkrit. amelyek létrehozzák a világot Panycsdzsana (szanszkrit) . kauzális /dhammanijáma/) pao chen bla ma (írott tibeti) .

a túlpartra jutott. jól bírja a hajtogatást és az összetekerést. nirvána .a más által létrehozott üressége pará csitta dnyána (szanszkrit) .túlpart. amivel elérhető a móksa pará/annya (szanszkrit) . ami az öntermészetnek oka. má-sok ösztönzése (szuttanikkhépa) párádzsika (szanszkrit) .). hanem számos idegen nyelven is. a mai papír szavunk is innen ered (és nem csak a magyar nyelvben. a fáraó tulajdona).csomag.legmagasabb fok (pl. letörölve róla a már feleslegesnek ítélt régebbi írást paquette (vodu) . az a más-természetnek feltétele pará bháva súnjatá (szanszkrit) .zarándoknő parabhásvara csitta (szanszkrit) . ez a nem-tudás gyakorlata pará bhakti (szanszkrit) . a nirvána. transzcendens állapot para artha anjaszva arthaszamjama (szanszkrit) . előfordult. korsókban tárolták.egy szutta előadásának egyik módja. de még épületeket is emeltek belőle. a szerzetest végle-gesen megfosztják köpenyétől. fölismerése annak. papirusznövényből készült lap. végső. rendszerint mindkét felére írtak.elragadtatott. igen ellenálló.különböző létező. nagy cukortartalmú belét fogyasztották is. a fontosabb papirusztekercseket rúdra vagy saját végére feltekerve.vezetik vissza (a fáraóé. egy szentély talizmánjai par gji gleg bam (írott tibeti) .a másik valóságára és a másik önmagáért valóságára alkalmazva az elme igába fogását. mivel viszonylag drága volt. 2. édes.érvénytelenítés (4 vétek). hétköznapi használati tárgyak egész sorához szolgált alapanyagul. vagyis a természet (prakriti) purusa-jellegének a purusára önmagára való alkalmazása. hogy az átman azonos a brahmannal. rágátmika). bhakti (még: vaidhi. vairágja). öntermészet nélküli. telepátia pará vidjá (szanszkrit) . egybeolvadó szeretet Isten iránt. különböző parábbádzsika (páli) .a lényegét tekintve tiszta tudat paráddzshászaja (szanszkrit) . személyes megtapasztalás. fontosabb iratok hordozóanyaga. hogy a papiruszt többször is felhasználták. más. gyakran díszes tokban. a növénynek szinte minden részét felhasználták valamilyen gyakorlati célra. mégis az írás alapanyagaként vált a legelterjedtebbé és legismertebbé. meg nem fogható alkotóerő pará bháva (szanszkrit) .az idegen tudat tudása. más természetű létező.magas tudás.fadúcról nyomtatott könyv para (szanszkrit) . vereség páragata (szanszkrit) .

mahájána. meditáció /dhjána/. fegyelem (kellemes illatok) /síla/ 3. az abszolútomot elemző bölcsesség. a tökéletesség szekere. bölcsesség. meditáció (áldozati ételek) /szamádhi/ 6. energia (tömjénfüst) /vírja/ 5. a középső kettő mindkettő magatartása páramita jána (szanszkrit.a világmindenség ősanyaga páram (páli) . a 6 tökéletesség részletesebben: 1. foka paramártha szatja (szanszkrit) nem-relatív. a valóság végső szintje paramárthika (szanszkrit) végső.a világfelettit.félreértés Paramátman (szanszkrit) . az első kettő a hínajána. abszolút igazság. türelem /ksánti/.túlpartra juttató. különleges képességű aszkéták mellékneve paramanu (szanszkrit) . a valóság közvetlen. Énfölötti-Én. írott tibeti don dam bjang chub kji sems) .indokolatlan ragaszkodás. Ísvara. az adhipradnyásiksá 1. kínai csen ti) .aki a túlpartra jutott.a legmagasabban fejlett átman. legmagasabb paramadhamma (páli) .tökéletesség. meghatározásoktól mentes. az utolsó kettő a mahájána. a sö lun iskola alapítója. a niródhából kilépő kévalín párakruti (szanszkrit) . kitartás.az atomon túli tartomány paramapáda (szanszkrit) . kínai liu bo luo) . Hüan cang). türelem (virágok) /ksánti/ 4. erkölcsösség /síla/. a 6 erény (jótékonyság /dána/. transzcendens szemléletű tudás parámásza (szanszkrit) . mély értelmű jelentés paramártha bódhicsitta (szanszkrit. adakozás (víz) /dána/ 2.magasabb tanítás paramahansza (szanszkrit) . . a Brahman paramattha vazsena (szanszkrit) .a 4 nagy fordító egyike (még: Amóghavadzsra. a végső lépés parámarsa (szanszkrit) . a móksa illetve a nirvána parama (szanszkrit) kiváló. erkölcsiség. végső jelentés/értelem.a végső megvilágosodott elme paramartha pariccshédaka pradnyá (szanszkrit) . Kumáradzsíva.a legfőbb hattyú. Legfelsőbb Önvaló.az utolsó érzés páramita (szanszkrit) . odaadás /vírja/. legjobb. végső.túlpart. magasabb igazság. az egyik béklyó Paramártha (szanszkrit. élményszerű felismerése negatív úton. legfelső. a köznapi igazságokon keresztül. bölcsesség /pradnyá/).a legfőbb állapot.páragú (páli) . Világ-lélek.

fia Vjásza. üdvösség parángmukhí (szanszkrit) .egymást kizáró ellentét paratantra (szanszkrit) .befelé forduló. a páli hagyományban 10: adás (dána).fejsze.a kasztjából kitaszított ember . bölcsesség (pannyá). aki huszonegyszer győzte le a ksatrijákat. vagyis a természet (prakriti) purusa-jellegének a purusára önmagára való alkalmazása.parikalpita paratantralaksana (szanszkrit) .másból való keletkezés parátpará (szanszkrit) .hallható teremtő hang. kiegyensúlyozottság (upékkhá) páramita naja (szanszkrit) . kínai ta hua zi zai tian) Mások Átváltozását Irányító ég.függő jelleg paratautpatti/paratautpáda (szanszkrit) . igazmondás (saccsa).másság.uttarapaksa parávaikhari (szanszkrit) . elszántság (adhitthána).a guruk tanítványi láncolata.befelé forduló lezáró-tartás (hatha jóga) Paranirmitavasavartin (szanszkrit.szidrá parasu (szanszkrit) .legfelső hely.női világi hívő paramopászika (szanszkrit) .a dzsiva az atman és a Brahman egységének megkülönböztetés nélküli megismerésének létfokozata. vidjá létfoko-zat paratva (szanszkrit) . különbözőség paravádin (szanszkrit) .a másik valóságára és a másik önmagáért valóságára alkalmazva az elme igába fogását. erény (síla). türelem (khanti). Visnu egyik mellékinkarnációja párását hásávuá (héber) . ákása pária (szanszkrit) . megtagadás (nekkhamma).megismerés (mécses) /pradnyá/. jelképei: kétkarú.férfi világi hívő parampara (szanszkrit) . szampradája paramszthánam (szanszkrit) . elvágja az újraszületések láncát Parasuráma (szanszkrit) .csatabárdos Ráma (parasu = bárd).kölcsönös függés. előbb Kartavírja rádzsát ölte meg. az anyag és a szellem közti viszony a szánkhjában paraszparaviruddha (szanszkrit) . Visnu inkarnációja bráhmana formában (Dzsamadagni és Renuká fia). benne harci bárd és íj paraszparavilaksana (szanszkrit) . sanmukhí mudrá parángmukhí mudrá . barátságosság (mettá). ez a nem-tudás gyakorlata Parasára (szanszkrit) . aki ellopta Dzsamadagni kívánságteljesítő tehenet.a tökéletesség elérése a filozófiai megismerés útján paramopászaka (szanszkrit) . a vágyvilág legfelsője a Szuméru felett parárthánjaszvárthaszamjama (szanszkrit) .mitikus bölcs. tenni akarás (virija).

visszavágás paríjádjadésaná (szanszkrit) . különféle filozófiai rendszerek szerint parikalpita szvabháva (szanszkrit) .felhalmozás parihanadharman (szanszkrit) . erdőbe vonult öregek (szerteszét bolyongó pari + vrádzsaka) paricsája (szanszkrit) .paribbádzsaka (páli) . metaforák parijatti (szanszkrit) . az élettartam 16 ezer év parinirvána (szanszkrit) .Abhimanju fia. evolúció parinibbuti (páli) .képzelt önlét/mibenlét parikamma nimitta (páli) .település Kószalában parimárgana (szanszkrit) .panasz paridnyá/paridnyána (szanszkrit) . páli parimutti) . Dzsanamédzsaja apja Páriléjjaka (páli) . a nirvánát elért . kioldódás. a szerze-tes legmagasabb állapota parináma (szanszkrit) . képessége.a felismert változások hevessége parináma váda (szanszkrit) . a 6 erő (sadbala) egyike paricsájabala (szanszkrit) .teljes nirvána. a legfelső (6. zavart tudatosság. átlátás.átalakulás-tan. az elme alapos megismerése. prahánaparidnyá). a tejóceán köpülésekor keletkezett parighászana (szanszkrit) .az elme 6. a szraddha dhimukták egyike parihára (szanszkrit) .a tudat módosulása/átalakulása.) átalakulástól mentes menny.ellenérv.egy virág. a szánkhjában változás parináma tápa (szanszkrit) .a megvalósulás 2 lehetősége (dzsnyánaparidzsnyá.keresztrúd-tartás (hatha jóga) parigraha (szanszkrit) .aki még hanyatlásra képes.keresés parimukti (szanszkrit.a teljes megismerés hatalma.kialvás. megsemmisülés. felbukkanó jel parikappitákáramatta (szanszkrit) .értékítélet által megnevezett képzelt jelleg.előkészítő nimitta. konceptualizált átmanfelfogás.utalások.a másik kiáramlását ellenőrző biro-dalom.zarándok. a figyelem összpontosítása természetes. bala paridéva (szanszkrit) . megváltott halott Parinirmitavasavartin (szanszkrit) . első fok. teljes megismerés paridzsarcsaka (szanszkrit) . kínai fen bie) . a képzelt és a függő kapcsolata.vágyakozás és téves nézetek által létrehozott tévképzet Pariksit (szanszkrit) .felszabadulás.szentírás parikalpita laksana/paratantra (szanszkrit.a hindu templomi papok segítői paridzsáta (szanszkrit) . a tárgy látással történő felfogása.

a korlátozott tisztaság szintje a formavilágban parittábha (szanszkrit) körülhatárolt sugárzású (ábhasszara.zarándok parivrádzsika (szanszkrit) . appamánaszubhá). fent újraszületett lények.cella a kolostorban parivrádzsaka (szanszkrit) .kifordított térdfej-tartás (ha-tha jóga) parivrittaikapádashírsászana (szanszkrit) . gond.teljes csónak-tartás (hatha jóga) parisad (szanszkrit) . appamá-nábhá). aki még egyszer újraszületik parivrittadzsánushírsászana (szanszkrit) .az érzelmileg korlátozott hatóterületű szellemi állapotban megjelenő tényezők paritta subhá (szanszkrit) körülhatárolt dicsőségű/sugárzású (szubha-kinhá. fent újraszületett lények. az arahat parinnyátantam (szanszkrit) . egész paripúrna macjendrászana (szanszkrit) . a buddha paripurna (szanszkrit) . akiknek erőtlen az első dhjánájuk parittábháh (szanszkrit) . akiknek erőtlen a második dhjánájuk.kész.már tökéletes megértése van.az az arhat.tökéletes megértése van.Tipitaka. amit önmagától ért el.a korlátozott sugárzás szintje a formavilágban Parivára (páli) .egyik lábbal átforduló fejen-állás (hatha jóga) parivrittapárshvakónászana (szanszkrit) . amit egy buddha segítségével ért el.szűrő páriszuddhi (páli) .nyilvános vita parisszaja (szanszkrit) .védelemszerző théraváda szertartás. a test belső melege parisszávanam (páli) . Függelék parivéna (szanszkrit) .a megtisztultság kijelentése a Pátimókkha felolvasása után paritta (szanszkrit) .belső teljesség. elhárító szöve-gek recitálása paritta klésa bhúmiká dharmáh (szanszkrit) . végső kilobbanás parinispannalaksana (szanszkrit) .zarándoknő parivrittadzsanmántaraárjam (szanszkrit) . teljesen befejezett parinnyátam (szanszkrit) .veszély.egyén halála.átforduló oldalsó szög- . fájdalom.teljes Macjendra-tartás (hatha jóga) paripúrna návászana (szanszkrit) .szvabháva parinisthita (szanszkrit) .

az I Csing pa kua trigramja párnászim (héber) .egylábas oldalsó fejenállás (hatha jóga) párshva ikapáda szarvángászana (szanszkrit) .nyújtott oldal-tartás (hatha jóga) Pársva/Pársvanátha (szanszkrit) .oldalsó fölemelt lótuszülés (hatha jóga) párshva úrdhva padmászana szarvángászana (szanszkrit) oldalsó-felső lótusz teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) párshvóttánászana (szanszkrit) . a tagadás tárgyának helyén van valami valóságosabb a köznapi igazságoknál parkha (ejtett tibeti.bizonyított negatívum.átforduló háromszög-tartás (hatha jóga) parjanka (szanszkrit) .a 23. zarándok-helyek létesülnek. naimittika . mátszarja.ágy-tartás (hatha jóga).oldalsó embrió teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) párshva shírsászana (szanszkrit) . auddhatja. írott tibeti spar kha) .oldalsó egylábas gyertya-állás (hatha jóga) párshva kukkutászana (szanszkrit) . Ardzsuna jelzője parthenoi (görög) .oldalsó kakas-tartás (hatha jóga) párshva pindászana szarvángászana (szanszkrit) .e.oldal íj-tartás (hatha jóga) párshva halászana (szanszkrit) . ahol templomok. sztjána. krodha. ülésmód parjankászana (szanszkrit) .) Pártha (szanszkrit) .oldalsó eke-tartás (hatha jóga) párshva ikapáda shírsászana (szanszkrit) .trón.tartás (hatha jóga) parivrittapashcsimóttánászana (szanszkrit) . 8.oldalsó gólya-tartás (hatha jóga) párshva dhanurászana (szanszkrit) . szupta vírászana parjavaszthána (szanszkrit) . tirthankara.mágikus trigram a bön asztrológiában. kaukritja.hajadonok párthiva pítha (szanszkrit) .oldalsó fejenállás (hatha jóga) párshva szarvángászana (szanszkrit) . sz.átforduló hátnyújtótartás (hatha jóga) parivrittatrikónászana (szanszkrit) . 250 évvel (?) Vardhamána előtt (i.csavart teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) párshva úrdhva padmászana shírsászana (szanszkrit) .Prithá fia.földi erőkörök.gondviselők a hitközségben párohet (héber) .a nyugvó szenvedélyek kibontakozása (árkhja.vizsgálódás parjudászapratisédha (szanszkrit) . ágy.a frigyszekrény függönye párshva bakászana (szanszkrit) . mraksa) parjésaná (szanszkrit) . lehet: nitja. a Révész. minddha. anapatrápja. írsjá.

szóbeli parvan (szanszkrit) . nevének jelentése „részecske” (latin).négyszögletű gyapjúkendő a buddhista panteon egy-egy alakjával és kíséretével díszítve Pátála (szanszkrit) . a szammá boddzshangá 5.fegyver. húsos) pása (szanszkrit) . attól függően. betegekhez érintése pasu (szanszkrit) .az állatok ura. a test hátsó része pashcsimóttánászana (szanszkrit) . brahmácsarjászana pashjanti (szanszkrit) . a Mahábhárata énekei parvatászana (szanszkrit) . alvilág. melyeknek különösebb mondatbeli szerepük nincsen. megkülönböztetünk enklitikus (simuló) illetve nem-enklitikus partikulákat. azokat az a szavakat nevezzük partikuláknak.a para első fejlődési állapota passer poule (vodu) . föld pásászana (szanszkrit) . az egyiptomi nyelv egyik sajátossága. amit Siva ajándékozott Ardzsunának Pasupati (szanszkrit) .hurok-tartás (hatha jóga) pashcsima (szanszkrit) . jelképe fehér nyílhegy Paszénadi (páli) .hurok.kószalai rádzsa. tényezője pászuk (héber) . az alsó . letisztult nyuga-lom.nyelvtani fogalom. amelyek nem simulnak egyetlen más szóhoz sem) állhatnak a mondat elején párusjam (szanszkrit) .nyugat. tulajdonképpen jelentéktelenek.szárnyasok simogatása.a Pányva Asszonya pasang (ejtett tibeti) . derű.jószág. írott tibeti pa sangs) . felesége Vászabha. béklyó Pásadharí (szanszkrit.péntek.az elme lecsendesedése. nem üdvös cselekedet. a megkötött személy pasupata (szanszkrit) . Durgá párve (héber) . harisnyakötő.hátnyújtó-tartás (hatha jóga). a magyarban „töltelékszó”. írott tibeti sgo ma zhags pa ma) . az angolban „filler”.kettős edény felszerelés (tejes.Vénusz. aki pulkasza volt.hegy-tartás (hatha jóga) Párvatí (szanszkrit) . Siva egyik avatárája Paszang (ejtett tibeti. hogy hol állnak a mondatban. mégis színezetet. másik neve Umá.Föld alatti régió. csak a nem-enklitikus partikulák (vagyis azok.rész. árnyalatot adnak a mondatnak. az anyagi energia félistennője. Vénusz. fia Vidúdabha passzadhi (szanszkrit) .durva beszéd. Siva társa.a Tóra egy verse (összesen 5845) pata (szanszkrit) .partikula (egyiptomi) . ugrászana.lándzsa Pásupata asztra (szanszkrit) .a Hegy leánya.

egyező nimitta. nyolcrétű ösvény (anga): 1. 6. a finom életáramok szabályozása (pránajáma). 8. 4.i. 7. 2. az újrakeletkezéstől (dzsáti) függ. 2. a szenvedésből származó bölcsesség pátí (páli) . 12. 1. prithiví pathavíkaszina (szanszkrit) . a tárgyszem-lélet során a kép rögzült. a vágytól/szomjtól (tanhá) függ a kötődés (upádána). itt volt a harmadik zsinat i. 5. Ananta Shesha Pátali (páli) . a kötődéstől (upádána) függ a létesülési folyamat (bhava). 11.élvezi a földet.a földre irányuló összpontosító elmélkedés pathavimabhinandati (szanszkrit) . a Jóga szútra összeállítója. a tudattól (vinnyána) függő a szellemiség-testiség (náma rúpa). a szellemiségtestiségtől (náma rúpa) függ az érzéki tevékenység 6 tartománya (szalájatana). függő keletkezés.város Magadhában. pannyatti pathaví (szanszkrit) . erkölcsi viselkedés (jama).egymástól függő.e. a 6 érzéki tevékenységtől (szalájatana) függ az érzékek érintkezése (phassza).a bűntudó kín. irányítója Garuda. 10. az érintkezéstől (phassza) függ az érzés (védaná). 4.-i grammatikus. Asóka szervezte Patandzsali (szanszkrit) . ma Patná. 3. látási utókép. 244 körül.úr patibhága nimitta (páli) . 9. egymástól függő kapcsolódás. a világi megismerés pathei mathos (görög) . 3.edény.község Magadhában közel a Gangához Pátaliputra (szanszkrit) .bolygórendszerek. 5. a legfelső fok. a vallási előírások betartása (nijama). feltételező paticscsa szamuppáda (páli) . sz. az érzékek visszavonása a külvilág ingerei elől (pratjáhára) patháganimitta (szanszkrit) . az érzéstől (védaná) függ a vágy/szomj (tanhá). fazék pati (szanszkrit) .az okozati/feltétel láncolat. a nem-tudástól függők (aviddzsá paccsaja) a karmikus képzőerők (szankhárá). a gond és panasz (szoka .hasonló/egyező nimitta paticcsa (szanszkrit) . helyes testtartások (ászanák).sz. a létesülési folyamattól (bhava) függ az újrakeletkezés (dzsáti). az öregség és halál (dzsará marana).föld. a karmikus képzőerőktől függő (szankhára paccsaja) az újraszületési tudat (vinnyána). 2.

a nemes nyolcrétű ösvény patipasszadhipahána (szanszkrit) . szerencsét növelő rítus. alamizsnás edény Pattana (szanszkrit) .ami újjászületéshez vezet (pl.paridéva). a fájdalom és a bánat (duhkha domanassza) és a kétségbeesés (upájásza). erény általi önuralom patinibbuti (páli) .Korall-síremlék Vészálíban.élelemgyűjtő.jelenések. pratítja szamutpáda pátidészaníja (szanszkrit) . a pratítja szamutpáda egyik nézőpontja pátimókkha (páli) .férfi médium.malla földi falu Paválam cséttijam (páli) .oltár pedzs sesz (egyiptomi) . tisztulási ünnep az esős évszak végén. tál. eleme a sárga Pává (páli) .taszító. kattika hónap teliholdjakor pavo (ejtett tibeti. írott tibeti dpa' bo) . haladás.edény pektorál (egyiptomi) . egy templom alapjának kijelölése pefimá (héber) .egy nép neve a Mahábháratában pausa (szanszkrit) .a démonfejedelem a bön vallásban. az 5.újraegyesülés patiszaranam (szanszkrit) .4 szabály a bhiksuknak a théravádában patighá (szanszkrit) . ez a Gangesz vize pátra (szanszkrit) . a szomj) paundra . valamire hagyatkozás patitapávani (szanszkrit) .Tipitaka.Tipitaka.menedék. Okviszonyok Paulomí (szanszkrit) .csillapodás által történő elhagyás (vinaja) Pati-szambhidá magga (páli) .visszamenő. általában vallási szimbólumokkal . segítség.Indrání egyik neve paunarbhavika (szanszkrit) .a zsinór kihúzása. ellenszenv a kívánatos dolgok irányában. megsemmisülés patipadá (páli) .a bűnösök felszabadítója.lépés. a necsungi jós védőszelleme pékkhá (páli) . hős pé (vodu) . Vardhamána sztúpája paváraná (páli) . béklyó patilóma (szanszkrit) .melldísz. tisztulási szertartás a szánkhjában és a buddhizmusban teliholdkor és minden holdnegyedkor.egy ország Patthána (páli) .nyilvános gyónás.hindu december paustika (szanszkrit) . A szétismerés útja patiszandhi (szanszkrit) .csorbulás a hálefen Pehar (ejtett tibeti) .boldogságot.kialvás.

a pap szerepét betöltő civil. ennek keretét pedig a szkarabeusz keselyűszárnyai adják.Padmaszambhava Pema Tro di (ejtett tibeti) .galamb peleiades (görög). démonokból. írott tibeti dpal be'u) . igen gyakori a naoszt formázó pektorál.sz. aki i.II. Avarisz helyén épült pères savane (vodu) . amelyen a középső csoport a fáraó nevét adja ki.és féldrágakövekkel ékesítettek. a nyolcas csörten-csoport egyike per anh (egyiptomi) . gyakran félszáznál is több oltalmazó szimbólum is megjelenik egy-egy példányon. írott tibeti spen pa) .a végtelenség csomója Pema Héruka (ejtett tibeti) . a testben az agyhoz kapcsolódik Pema Töt reng (ejtett tibeti. batyu. motívumkincse igen gazdag. és bizonyos fokú rangot jelentett pelanos (görög) .Athéné Polias ruhája. alkalmatlan nap. léteznek egyszerűbb. drága. egy ülőszobor térdére fektették Pepung csörten (ejtett tibeti) . sajtból és lisztből pentetéris (görög) . szimbólumokból tevődik öszsze.kalács peleia (görög) .szarvasmarha tehén pen pa (ejtett tibeti. a hajdani hükszosz főváros. és többnyire rendkívül összetett. jelképe sárga faköteg pentaploa (görög) .Pena Héruka női társa. Ramszesz által épített birodalmi főváros a Deltában. homogénebb pektorálok is.gazdagon díszített ékszer. évben pánhellén megtartott ünnep peplos (görög) . ezek közül az egyik legszebb Tutankhamon szárnyas szkarabeuszt formázó szív-pektorálja. a pektorált önálló ékszerként.dódónai papnők Pelgye Dordzse (ejtett tibeti) .a Buddha Dharma és a 3 ösvény/jármű. a szív fölé függesztve viselték. föld. írott tibeti padma thod phreng) .Amitábha haragvó megjelenése. mézből. 846-ban meggyilkolta Langdarma királyt pelpeu (ejtett tibeti. ha a voduban keresztény liturgikus elemekre . borból. Szaturnusz. erre jó példa Undebaudet tábornok pektorálja.az élet háza Per Ramszesz (egyiptomi) .bozótpáterek. a testben az agyhoz kapcsolódik pemu (ejtett tibeti) .tibeti szerzetes.ital olajból. amelynek központi csoportja rendszerint az uralkodót oltalmazó istenekből.miden 5.szombat. amelyet többnyire rekeszberakással.

kapcsolat.sz.elhunytak. 14.csatvári árjasztjáni phak (ejtett tibeti. Koré. a második évszak peribolos (görög) . gyümölcs.gyümölcstudat. mongol Pagwa) . századtól már nem használták) phags pa'i bden pa bzi (írott tibeti) . táncfajta petti viszaja (szanszkrit) . aki körüljár perisztül udvar (egyiptomi) . állatövi jegy.van szükség peret (egyiptomi) .Tipitaka. disznóképű phag mo nga mo phag gi mgo (írott tibeti) . a dasa akusala prativirati síla 6.pradnyá páramitá pharanápíti (szanszkrit) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. a 12. aki elvesztette a hangját Pesávar .vágyvilág. zsémbes szellem petro (vodu) . préta Péta vatthu (páli) . érzéki benyomás.sarjadás. fekete Phag pa (ejtett tibeti.torkos.hindu február phar csin (ejtett. írott tibeti phag) . a karma eredmény.a pányvahordozó. A kosarak feltárása Petit Pierre (vodu) . a népgyűlést és a polist. tagja phassza (páli) . Kunga Gyalcen unokaöccse és tanítványa (i.érintkezés.Tipitaka.következmény. éhező szörnyek pha dam pa szamgsz rgjasz (írott tibeti) . észak. a tett tárgya egy másik személy. Az éhező szellemek történetei Pétakopadésza (páli) .fal a szent terület körül perirrhantérion (görög) .a dahomeyi istenségek egyik csoportja (Don Pèdre nevéből).tartózkodás a kemény szavaktól.láma.phak phag gdong ma ser ma ser mo zhangs pa 'dzin pa (írott tibeti) . hatás. írott tibeti) . női jellegű. a Négy Kapuőrnő egyike délen. állatuk a fekete sertés. a maggacsitta eredménye phalguna (szanszkrit) . Démétér lánya.Padampa Szamgye phag (írott tibeti) .aki rituálisan megtisztítja az állami tűzhelyet. Kubiláj mongol kán. okozat.ókori neve Purusapura peszah (héber) .Hadész felesége.víztartó peristiarchos (görög) . víz.sz. ajanamsza phala (szanszkrit) . a paticcsa .oszlopsorokkal kerített nyitott udvar Persephoné (görög) . 1234-1280). a tibeti alapján kifejlesztette a mongol írást (az i.az Emsefejű. erőfeszítés phalacsitta (szanszkrit) .önkívület pharmakos (görög) .az egyiptomi kivonulás ünnepe (niszán 15-22) péta (páli) .bűnbak phárusjavácsá virati (szanszkrit) . majd kínai császár (a Jüen-dinasztia alapítója) térítője.disznó.

írott tibeti) .növekedés phja gsen gji theg pa (írott tibeti) . érintés phrag dog (írott tibeti) .Cshag seng ji thek pa phjag chen (írott tibeti) .pho va. írott tibeti) . Jupiter. Bódhidarmától eredeztetik pian (vodu) .falnézés. megszabadulás meditáció nélkül phótthabbá (szanszkrit) .bőrbaj (frambőzia) .teaivásra használt.a Smaragd Szikla gyűjtemény csantörténetek írója pi kuan (kínai) . nidána phasszakája (páli) . csütörtök. szamkránti pho lha (ejtett. levegő. Héziodosz szerint harmincezer physikillos (görög) .a testen keresztül felfogott tapintatok. írott tibeti) .az érintés iránti szomj phótthabbam (páli) . sorsosztó pho rpa (ejtett tibeti) . szaddá. a 7.panycsa szkandha phur bu (ejtett.anágámi phalam phjogs kji lha (írott tibeti) .az istenek irigysége phung po (írott tibeti) .múdrá phjed jol (írott tibeti) .az égtájak istenségei pho (ejtett.férfi elem pho ba (írott tibeti) . phótthabbá) egyike phótthabba tanhá (páli) . jelképe zöld tőr phuszana (szanszkrit) . 12-13 cm átmérőjű.érzéklet. szparsa phel (ejtett tibeti. 4-5 cm mély.tudatáthelyezés.őrző.a Nagy Bélyegjel Ismeretőrzője phjag rgja cshen po (írott tibeti) .ducö 13-15 phjir mi wong ba (írott tibeti) . az ötféle élvezet (rúpá. vadzsrakila. írott tibeti 'pho ba) .tapintás phyaxir (görög) .szammupáda 6.szkandha phung po lnga (írott tibeti) .varázstőr démonűzéshez.avatás előtti ifjak ideiglenes lakhelye (Spárta) phylax (görög) .irsjá phthoneros (görög) .mahámudrá phjag rgya (írott tibeti) . tagja. szerencsés nap.spártai kenyérféle Pi Jen Lu (kínai) . fületlen csésze gyönyörűen díszített arany vagy ezüst fedővel pho va (ejtett tibeti. raszá.Vadzsrapáni phjag rgja chen po'i rig 'dzin (írott tibeti) . írott tibeti 'phel) . a csan meditáció egyik formája.a jobb hónaljban lakó férfi istenség.érintkezés-testek.Mahá mudra phjag na rdo rje (írott tibeti) .

a „Fényhegy” szimbóluma. időnként nemesfémmel burkolt.a jobb orrlyukból eredő nádí. négyszög alapú gúla alakú rész piramis (egyiptomi) . amelyhez a feljáróút (felvezető út.liturgikus költemény pin (kínai) .íj píncsha majúrászana (szanszkrit) .az elsőszülött fiú kiváltása pijut (héber) .fügefa (Ficus religiosa).embrió teljes test megtámasz-tás-tartás (hatha jóga) Pindola Bhadadvádzsa (szanszkrit) . kiegészítő épületekből.vendég. számos változata ismert piramis szövegek (egyiptomi) . dinasztia) íratott fel a piramisába Pirké ávot (héber) . és ennek aljában áll a völgytemplom.a fáraó halotti kultuszához tartozó.) pindaprána (szanszkrit) . és azt a mitikus létrát jelképezi.vallásos szövegek.szerzetes koldulókörúton Pinda pátapáriszuddhi szutta (páli) . legtöbbször a király temetkezési helye is.a mikrokozmosz.embrió lótusz fej-tartás (hatha jóga) pindászana szarvángászana (szanszkrit) .A koldulókörút utáni megtisztulás szútra (Tripitaka Szútrapitaka 151. angolul causeway) vezet. alamizs-nagyűjtés pinda csárika (páli) . írott tibeti ro ma rca) .szamatádnyána pingalá (szanszkrit.egyéni lélegzet pindászana shírsászana (szanszkrit) .épületegyüttes. a megvilágosodás fája (bódhi vriksa) piramidion (egyiptomi) . egyéni létesülés.pídá (szanszkrit) . ünnepi udvarokból stb.Atyák fejezetei . rendszerint a piramis köré épített templomokból. ennek tövénél van a halotti templom. embrió.arhat a Buddha közelében ping deng ying zhi (kínai) . általában négyzet alapú gúla alakú építmény. melyen az elhunyt fáraó feljut az istenek közé piramis komplexum (egyiptomi) . amelyeket először Unisz fáraó (V.a piramis vagy az obeliszk tetején lévő. az Óbirodalomra jellemző szerkezetnél a központban a piramis áll. ókori kínai jósló csontokon az uralkodó mellékjele.fájdalom pidjon (héber) .pávakakas-farok-tartás (hatha jóga) pinda (szanszkrit) . jobb orrnyílás pippala (szanszkrit) . amely a meghívott istent vagy őst jelenti pinága (szanszkrit) . ejtett tibeti roma ca.

a kilencedik csan pátriárka . szellemlény piszuna (páli) .sz. vagy a túlvilági birodalmak egyikébe emelkedik Po csang (kínai) .az egyik dosha. mint az univerzum teremtője pítha (szanszkrit) . Porphüriosz pluta (szanszkrit) . könyvében ír. műve: Enneadesz. inspirációs impulzus.démon.az Anthestéria első napja (Athén) pithos (görög) .piszácsa (szanszkrit) . egy adott életben váltogatja a dhánákat. fejlődés. örömteli érdeklődés pititt (vodu) . testlélek. a szamádhiról a VI. amíg qui nem lesz. Zeus és Elektryóné fia Plyntéria (görög) .ősatyák.apagyilkosság.nagyapa. alocsak). ájur véda placer nanm (vodu) . 253-tól Rómában működő jógamester.öröm abban. ősz és tél.a gazdagság istene. anantaríka karma pitri (szanszkrit) .alsó lélek.hím szuffixum. nyugvóhely. a brahmákájikák között születik újjá Plutos (görög) .kosár Pitamaha (szanszkrit) . a halott mellett marad. ténye-zője. Plótinoszról ld. szthúla jántrika Pithoigia (görög) . szadhak.egy közösség tagja Pitóm (héber. párthiva. érés.örömök. az asztrológiai ciklus páratlan évei po (kínai) .(† i.hombár píti (szanszkrit) . akik kezelés alatt állnak pititt fèy (vodu) . Kiv. felnőttkor. fiatalok játéka halott siratáskor Plótinosz . hogy a végső igazságot keresem. törzslátogatók pititt feuilles (vodu) . lelke-sedés.ugró.) .az ősöknek felajánlott áldozat pitta (szanszkrit) .ülőhely.kisebb dob pititt caye (vodu) .sz. bhadzsak. délután. az ember előképei pitri jadzsna (szanszkrit) . a halálkor kuei lesz. dzsiva jántrika.i. Brahmá egyik neve. 788).fuvallat. erőközpont (csakra).egy rituális tárgy felszentelési szertartása pléróma (latin) . randzsak.egyiptomi per Atum (Atum háza Tell el Maskutában) pitr gháta (szanszkrit) .teljesség plézi (vodu) . 9.a bhikkhuk ócsárlásának tilalma pitaka (szanszkrit) .kis ház. a szamma boddzshangá 4. lehet: upászaná. a hindu templomban a múrti oltára. kedv.Athéné Polias ünnepe pneuma (görög) .levélkék. tűz és víz (aharapacsak. lélek po (ejtett tibeti) . levegő.

egyes piramisoknál eltérő megoldással eresztették a helyére. minden nyolcéves perióduson belül 3 különböző évben megkettőzve poszkim (héber) . nagy méretű. természetfeletti hatalom.férfi váltság áldozat pótthaka (páli.a 6.a dalai lámák palotája Lhászában.régiek. több helyen pedig saját súlyuktól beforduló tömböket alkalmaztak. dalai láma halála után tizenhárom évvel poteau mitan (vodu) .a szerzetesek kéthetenkénti gyónása Poseidón (görög) . írott tibeti) . hónap.49 mg). ősi tanítók portkullisz (egyiptomi) .rituális célra alkalmatlanná vált pószullá teszi (jiddis) .pont. 1695-ben fejeződött be az 5.pálmalevél írólap Pöjül (ejtett tibeti.az itt töltött idő = 80 khal szezámmagból százévente kiveszünk 1 magot (1 khal kb. kemény kőzetből faragott kőtömb. századból pompé (görög) . amely a piramisok járatainak elzárására szolgált (nem azonos a boltíveknél alkalmazott zárókővel). ez az Arbudában töltött idő. erőátvitel pokol .a maiko díszes övcsatja point (vodu) . írott tibeti bod jul) .sz. varázserő.ünnepi felvonulás porana (szanszkrit) . mert a sírrablók egyszerűen a puhább kőzetben alagutat vájva megkerülték a sokkal keményebb akadályt pósadha (szanszkrit) .pocsiri (japán) .a tenger istene. 13 kg. más piramisoknál a járaton leeresztett kődugót használtak portkulliszként.monolit szoborcsoport Buddha parinirvánájáról Srí Lankán az i. számos piramisban a portkulliszok azért nem teljesíthették eredeti feladatukat. minden következő fokozat ennek hússzorosa Polonnaruva (szanszkrit) .sz. míg egy negyediket a Nagy Galéria előtt csapóajtó-szerűen ereszthettek le a feltételezések szerint.fejedény. amiben a lelkük van. gyakran igen nagy mérnöki leleményességet tanúsítva. a Föld férje Poseidón hónap (görög) .zárókő.középső oszlop potong (ejtett tibeti) . építése i.a halott tálitjának egyik cicitjét elszakítja pot de tête (vodu) .döntést hozók poszul (jiddis) . 12. 1 mag = 0.Tibet első önálló . a Nagy Piramis sírkamrájának 3 zárókövét felülről eresztették a helyére. szanszkrit pusztaka) . a beavatott szőrszálai és körmei vannak benne Potala (ejtett.

szennyezett szenvedély prádésa (szanszkrit) . vizsgálódó belátás a világtörvény fölismerése. kárhozatos cselekedetek és ellenszerük.a síla kála 4.rosszakarat.a bőr a makk hátsó pereme alá tolása malenoláskor Prabandham (szanszkrit) . a pratjékabuddhák útjának 3.hajlékonyság.az egymást követő létrehozók ereje.a múrti. sz.fényhozó. a bhávaná márga 3.szomszédos.mások elméjének ismerete.a ragyogás birodalma. a Buddha saját szavai. tudatlanság/bölcsesség. a mandala vagy a templom körül az óramutató járásával megegyező körséta pradása (szanszkrit) .e.bölcsesség szem.Rukminí legidősebb fia. Kámadéva inkarná-ciója.háromgunás ősállomány. az Avatamszaka szútra fordítója az i. írott tibeti shes rab. bhávanámaji). írott tibeti ses rab kji mig) . írott tibeti jar klungs/jar lung) i. hideg pokol pradhána (szanszkrit) . 6. része prabhákárí bhúmi (szanszkrit) . alkotás Prabhudéva (szanszkrit) . Krisna pradnyá (szanszkrit. megkülönböztető tudatosság. a 3.-9. intelligencia.állama a Jarlung területen (ejtett tibeti. belátás. páli pannyá) alapvető bölcsesség (szrutamaji.kisarasz. a bódhiszattva bhúmi 3. a tudatlanság megszűnése. szakasza .-i tamil vallásos költők him-nuszgyűjteménye Prabha (szanszkrit) . a nemes nyolcrétű ösvény első (szamjag dristi) és második (szamjag szamkalpa) foka. szem az 5 szem közül pradnyá dnyána (szanszkrit) . színről-színre látás. prákriti Pradjumna (szanszkrit) . században. az 1. a Kágyur egyik része.az egyik sziddha pracsittadnyána (szanszkrit) . évezred közepén pörasrabdhi (szanszkrit) . csintámaji. az abhidnyá 3. tudatlanság/bölcsesség. fokozata. foka prabhava (szanszkrit) . kifinomultság. 8.sz. bölcsesség.sz.Kuvéra városa Prabhákara (szanszkrit) .felismerő tudás pradnyá kála (szanszkrit) . közvetlen tudás.mímánsza filozófus prabhákarí (szanszkrit) .i. kárhozatos cselekedetek és ellenszerük pradnyá csaksu (szanszkrit. komolyság pöriá (héber) . végtelenség prádésika (szanszkrit) . ismerete pradaksiná (szanszkrit) .

Visnu prajág. Rudra. értelem.erőfeszítés . a buddhizmusban Gótamí.párohet prajódzsana (szanszkrit) .a Teremtmények Ura. a Gangesz 5 találkozása más folyókkal. ősnemző.lemondásból származó ellenszer prahara (szanszkrit) .az Ádi Buddha saktija pradzsnyávimukta (szanszkrit) . Hiranyakasipu demonrádzsa fia. szentély a Gangá és a Jamuná összefolyásánál prájas csitta (szanszkrit) .konvencionálisan névleges én.egy város prahána (szanszkrit) . tökéletes. csak a megkülönböztetés tudatos-ságát valósította meg.vezeklésforma (pl. a bölcsesség tökéletessége. az apokjadharman egyike pradszrabdhi (szanszkrit) . a világi szférán túli bölcsesség.a hindu templomot körülvevő fal Prahlád (szanszkrit) . megszüntetés prahána paridnyá (szanszkrit) . aki később apáca lett Pradzsna (szanszkrit) .összefolyás. felsőbbrendű megismerés. incesztust követett el lányával.a túlsó partra jutott bölcsesség. ezek kedvező helyek. a böjt) prajhesz (jiddis) .pradnyá páramitá (szanszkrit. cél prajóga (szanszkrit) . Usasszal. írott tibeti phar csin) . Nanda. a mahájána egyik irányzata.megnevezés. elnevezés pradnyaptiszat (szanszkrit) .testi és szellemi tökéletesség elérése az elmé-lyülésben Pradzsápati (szanszkrit. a lány menekülésének állandóan változó alakjaiból teremtődtek a lények. akit Visnu Naraszimha alakjában védett meg prajág (szanszkrit) .önmagunk értelmi része pradnyávimukta (szanszkrit) . hermafrodita. írott tibeti skje dgu'i bdag mo) . Bódhidarma guruja pradnyáindríja (szanszkrit) a megkülönböztető tudatosság képessége pradnyapti (szanszkrit) .árja pudgala Pragdzsjótisa (szanszkrit) . ez valósítja meg a létforgatag megszüntetését pradnyátmá (szanszkrit) . amely nem valóságos.a lemondás tökéletes megvalósítás prahána phala (szanszkrit) .a bölcsesség megszabadulása. vagyis: Déva.kapcsolat nélküli erkölcsi hatás prahána pratipaksa (szanszkrit) . csak annak tulajdonított. a Buddha nagynénje. indiai pátriárka.a 27.Visnu híve. Karna.haszon.elhagyás. a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike. egy női bódhiszattva Pradnyádhara (szanszkrit) . a valóság és a valóság tudása egybeesik.

özönvíz. elmélyülés. nem-teremtett. eszmény (pratjaksha. természetes karma.tökéletes igazság praméja (szanszkrit) . érzéketlenség.A mérvadó megismerés összefogla-lása. figyelmetlenség.az alkalmazás/felkészülés útja. szintje prákrita karma (szanszkrit) . henye pramatta szaccsa (szanszkrit) . mahájána jógácsára szútra. felolvadás. a prakriti megzavartságának helyreállítása. következtetés. negatív női jellegű természeti erő pralaja (szanszkrit) . működése a karma. az első elmélyüléshez vezető felkészülés 6. a felismerés pillanata.közöny. a bódhiszattva bhúmi 1.prajóga márga (szanszkrit. amikor Brahmá felébredésekor a durva elemek megmaradnak. foka . tudatos-ságtalanság pramána (szanszkrit) . a részleges pusztu-lás is.a megismerés tárgya pramo (írott tibeti) . érvényes megismerési eszköz pramána bhúta (szanszkrit) .a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike pramuditá (szanszkrit) . a változatlan kiáradó lendület prákriti sakti (szanszkrit) . az előkészület/ erőfeszítés ösvénye. hiteles beszéd). a pratjékabuddhák útjának első része pramuditá bhúmi (szabszkrit) . foka prajógadnyistha manaszkára (szanszkrit) . ágama). csak a finom elemek (az élet) hullanak vissza Visnuba.örömteli.negatív női jellegű természeti erő prakriti/pradhána (szanszkrit) . naimittika sristhi pramáda (szanszkrit) . anumána. a bhávaná márga 1. ősállomány. örök.megismerő. mérték. feloldódás.tespedt. az út összekapcsolása. a megismerés 4 érvényes eszköze (érzékelés.a magukért beszélő tettek.eredeti. aktív. eredendő természet. kozmikus anyag. szubsztancia.aki a megismerés eszközévé vált. aki mértékadó Pramánaszamuccsaja (szanszkrit) . a természet. érvényes isme-retszerzés.az öröm birodalma. a srávakák és a pratjéka buddhák útjának 2. fokozata. írott tibeti sbjor lam) . az empíria tárgya és az evolúció tere. Dignága műve pramatta (szanszkrit) . az anyagi világ forrása. hasonlítás. transzcendens objektum.ősanyag. tudatlan anyagi valóság.

erőfeszítés megtenni azt (prajóga). a halál a gyil-kos halála előtt következik be (nispatti). írott tibeti rlung) .a légzésritmus szabályozása. a dasa akusala prativirati síla 1.imák felajánlása a múrtinak a hindu templomban pránamája (szanszkrit) . üdvös cselekedet pránatipáta véramaní/virati (szanszkrit) . testünk feltöltése életérővel lélegzetszabályozással. alvó.prána (szanszkrit. a dzsiva egyik burka pránatipáta (szanszkrit) tartózkodás az élet megsemmisítésétől. az Isten (Ísvara) iránti odaadás pránidhi dnyána (szanszkrit) .tartózkodás az élet megsem-misítésétől.kötött. pingala) áramlik a csakrákon keresztül. megkezdett.lélegzet. a hatha jóga gyakorlata pranáma (szanszkrit) .a mellkasra vonatkozó eltérések (lélegzés). a tett tárgya a másik élőlényt tárgynak tekinteni (vasztu). undor (dvésa) vagy más mentális szenny (klésa). tüdő. az átmannal azonos lélek.a létfokozatok egyik burka pránamája kósa (szanszkrit) .. amely irányítja a szellem figyelmét.kilégzés (hatha jóga) Prasna upanisad (szanszkrit) .kiválóság. sors-szerű karma.az éltető levegő burka. az Atharva .elérés prárabdha karma (szanszkrit) . szusumna.A kérdések titkos tanítása. tagja pránava (szanszkrit) . érvényesülő. ájur véda prána krijá (szanszkrit) . sokaság prápti (szanszkrit) .az aum őshang első kampanája pránaváju (szanszkrit) .alapvető fogadalom.a lélegzet szabályozása. a mantra jóga gyakor-lata prána vata (szanszkrit) . szél. alapvetően 3 fő vezetékben (ídá. mélyalvó) neve pránava dhvani/omkára (szanszkrit) .legfőbb ima.törekvő tudás pranita (szanszkrit) .a fogalom verbális kifejezése. az egyik vata. a jóga 8 foka közül a 4. ájur véda pránajáma (szanszkrit) . tökéletesedés prapanycsa (szanszkrit) . a 3 tudatállapot (éber. rászánás az élet kioltására (szamdnyá). szúksma krijá. energia. AUM. misztikus testnedv. a purusartha okozata prarthana (szanszkrit) . a bódhi-szattva a lényeket segíti.a légzés szabályozása a szívtájékon pranidhána (szanszkrit. írott tibeti szmon lamkínai benyuan) .ima prashvásza (szanszkrit) . az életerő beáram-lása.

amelynek egy részét már fölajánlották áldozatként praszadzsja pratisédha (szanszkrit) .az első elmélyülés szintje prathána (szanszkrit) .negatív propozíció a vitában.csoda (riddhiprátihárja.az ügyesség általi megvilágo-sodás főága praszthána trají (szanszkrit) .Daksa felesége. ádesanáprátihárja. Kósala rádzsája a Buddha idejében prasziddhi (szanszkrit) .hegy Kiskindhá mellett praszád (szanszkrit) .terjengők. amit egy állítás szükségképpen maga után von prászangika (szanszkrit. ez az üresség prászanga (szanszkrit) szükségszerű logikai következmény.megszabadulni valamitől pratidnyá/paksa (szanszkrit) .nem-bizonyított negatívum.szellemi élénkség. anusászaníprátihárja) . a tanítványok magyarázatai prathána dhjána (szanszkrit) . Buddhapálita praszárita pádóttánászana (szanszkrit) . Párvatí Dáksájání inkarnációjának anyja prathama dhjána bhúmi (szanszkrit) . írott tibeti rgjal po gsal rgjal) fényes győzelmű király. megszentelt étel. brahmászútrák) Praszúti (szanszkrit) . következtető érvelésmódra épülő iskola.szétterpesztett láb-tartás (hatha jóga) praszava dharmí (szanszkrit) .bizonyítás praszrabdhi szambodjanga (szanszkrit) .a 3 mértékadó (fő upanisadok. az egyik béklyó pratihárja (szanszkrit) . bebizonyí-tandó tétel pratigha (szanszkrit) .bhúmi.véda része prasrabdhi (szanszkrit) . a tagadás tárgyának helyén nincs semmi valóságos. ellentmondásig vivő. az avjakta és a vjakta közös képessége a fogamzásra/nemzésre Praszénadzsit (szanszkrit.ajándék.ellenszenv. Bhagavad Gítá.ihletett beszéd. ejtett tibeti thal gyur pa) következtetés iskola. illetve minden étel.a középút következtetéseinek iskolája. nyugalom Prasravan (szanszkit) . a bódhiszatva szint második foka prathána pratiszamvid (szanszkrit) a bizalom megkülönböztető megér-tése práti (szanszkrit) . a madhjamaka rendszer egyik aliskolája prászangika madhjamaka (szanszkrit) .

a Vinaja pitaka fogadalom-felsorolása (szerzetes 253. változatlan „én” nem létezik. a tudatlanság a feltétele a karma-alakzatoknak. szembehelyezkedés. begyakorlása (a théravádában a szamádhi). fúribháva prati-paksa). az emberi személyiség meghatározottsága.az egyéni felszabadulás fegyelme Pratípa (szanszkrit) . ez a vágyakozást. apáca 364. és 8. a mentalitás a materialitással együtt létrehozza a 6 bejáratot. amelyik az .a tagadó alany pratisédhah (szanszkrit) . antitézis. egymástól függő keletkezés. ez a szerzést. ez az érzést. egymásra következés.pratilóma pránajáma (szanszkrit) . világi hívő 5 és világi női hívő 5 fogadalma). amely szerint a létezés okozati elvű. a jelenségek függő keletkezését leíró törvény. a nemes nyolcrétű ösvény 6.fordított (haj irányába) légzés (hatha jóga) prátimóksa (szanszkrit. nidána.a tagadás pratisédhjam (szanszkrit) . prahána pratipaksa.a 4 megkülönböztető megértés pratítja szamutpáda (szanszkrit. út pratisamkhjá niródha (szanszkrit) . ez a halált.elemző megszűnés pratisédhá (szanszkrit) . írott tibeti sosor tharpa) . a tizenkét tagú oksági láncolat.ösvény. ez a születést. relatív lét.. apácanövendék 6. írott tibeti gnjen po) . novícius 10. ez a keletkezést.4 ellenszer (vidúsanú pratipaksa. Sántanu apja pratipad (szanszkrit) . a létezés üres.a tagadás tárgya.megvalósítás pratipaksa (szanszkrit. szoszor tharpa prátimóksa szamvara (szanszkrit) . páli paticcsa szamuppáda) a feltételektől kölcsönösen függő keletkezés törvénye. 7. ezeknek a lelki történéseknek függvényében keletkezik a halál után egy (3) tudat (vidnyána). amely-nek ellentéte az üresség pratiszamkhjá niródha (szanszkrit) . árja atthangika márga pratipat (szanszkrit) .kaurava király. az önlét. (1) a nem-tudás (aviddzsa) függvényében keletkeznek a (2) tudati képzőerők (szankhara). az önvaló. ez hozza létre a mentalitást a materialitással együtt. ádhára pratipaksa. ez a kapcsolatot. írott tibeti rten cing wbrel bar wbjung ba bcu gnjis.a megszűnés bölcsessége pratiszamvid (szanszkrit) . amelyek létrehozzák a tudatot.egyéni megszabadulás. a lételemek egymásra következése.

valaminek a tudati tükröződése. a bánkódást. amely a jelenség létrejöttéhez elengedhetetlenül szükséges pratjaja ékatánata (szanszkrit) . laja jóga gyakorlata pratjaja (szanszkrit) . a kasmiri sivizmus rendszere pratjagátma (szanszkrit) . közvetlen bizonyíték . pratítja szamutpannatva jukti (szanszkrit. vagyis a szellemiség és a testiség. a szerzés hozza létre a keletkezést.akinek képessége van a megvaló-sításra.egyéni lélek. az 5 érzékszerv és a gondolkozás (szalajatanam). ezután következik az érzékszerveknek a tárgyukkal való (6) érintkezése (phassza).felismerés.észlelés. a halált. a kínt és a kétségbeesést. belső magunk pratjáhára (szanszkrit) .egységbe olvadnak az elmélyülés során fölmerülő tudati képek pratjaja niródha (szanszkrit) . így jön létre a meg-nem-elégedettség újra meg újra.a feltételektől-kölcsönösenfüggő-keletkezés módszere. a születés hozza létre az idős kort. a tudat kivonása és felszabadítása az érzékek és külső tárgyak uralma alól. a vágyakozás hozza létre a szerzést.új létezés hordozója. a fájdalmat. (11) születéshez (dzsati). ebből kifolyólag az (7) érzéki benyomások. majd (5) a hatszoros tartomány.visszahúzás. más szavakkal: a tudatlanság feltétele a karma-alakzatoknak. a létrejövés hozza létre a születést. ettől való függésben fejlődik (4) a név és forma (náma rúpa). a hatha. a 6 bejárat hozza létre a kapcsolatot. a mentalitás a materialitással együtt hozza létre a 6 bejáratot. és ezáltal ismét (12) megöregedéshez és halálhoz vezet (duhkha). angája. a karma-alakzatok hozzák létre a tudatot. az öntudat elfordítása a külvilágtól. ami a halál után egy új anyaöl (9) megragadásához (upadana). (10) létrejövéshez (bhavo). az érzések (védana). az érzékek visszavonása. az érzés hozza létre a vágyakozást. a kapcsolat hozza létre az érzést. a bánatot. ezek (8) mohóságot eredményeznek és szomjúságot a dolgok és a létezés után (tanha). érzékelés. japán kecsien kandzsó) beavatási meghintés prativadhanan dharman (szanszkrit) . szubsztanciátlan és nincs bennük átman pratítjabandha abhiséka (szanszkrit. az asztánga jóga 5.minden tudati felmerülés kioltódása pratjaksa (szanszkrit) . írott tibeti rten cing 'brel par 'bjung pa) . a tudat hozza létre a mentalitást a materialitással együtt. minden dharma októl függ. a szraddhadhimukták egyike pratjábhidnya (szanszkrit) . feltétel.

aki remete lett pravritti vidnyána (szanszkrit) . hogy bármelyiket is fölcserélné vagy összetévesztené. írott tibeti rang szamgsz rgjasz. ejtett tibeti ji dag. a 3. de tapasztalatait nem osztja meg másokkal (még: arhat. kapzsi természetűek voltak. a buddhák tudásának egyike. bölcsesség pratjéka buddha (szanszkrit. várakozás. kínai miao guan cha zhi) . kaszt praváraná (szanszkrit) .pratjavéksaná dnyána (szanszkrit. magányos megvilágosodott. a bhiksuk útmu-tatást adnak egymásnak pravardsjá (szanszkrit) .az ismeretek áramlása az álajavidnyánából az érzékelő tudatba pravritti vishaja (szanszkrit. a 6 létforma egyike prétanátha/prétarádzsa (szanszkrit) .teljesítés pravara (szanszkrit) . aki egyedül jut el a megismerés céljához. buddha saját maga számára pratpad (szanszkrit) .egy nap az esős időszak végén. a rúpa rúpa bhúmi egyik csoportja prétajóni (szanszkrit. akik előző életükben harácsolók. magamutogatás.előkészítő felavatás.a maga számára megvilágosult buddha. szellemvédő.a tanítás képességével nem rendel-kező csendes buddhák ösvénye/járműve. fukarok.leszármazás.szeretet a velünk egyenrangúak iránt préta (szanszkrit. az első elmélyüléshez vezető felkészülés harmadik szintje pravradzsita (szanszkrit) .a jóga színészkedő bemutatása. a külön-külön értő tudás. az éhségtől és szomjúságtól gyötrődő lények szellemvilága.elindult.éhező szellem. vágy.kegyes beszéd. kilépés právivédzsa manaszkára (szanszkrit) közel az elhatárolódáshoz.éhező szellem (női) prija vákja (szanszkrit) . szamjag szambuddha) pratjéka buddha jána (szanszkrit) . a ritvidzs prétí (szanszkrit) . írott tibeti 'jug jul) . bolyongó lélek. írott tibeti ji dvagsz) . kísértet.a holtak ura. elemző képesség a balgaság ártalmatlanítására.a csodás szemlélődés bölcsessége. Jama.a gyakorlat célja préksa (szanszkrit) . az együttérzés négy eleme közül az első . minden részletet fölismer anélkül. írott tibeti ji dvags kji skje gnas) szellemlény. páli péta. önbuddha. kínai yuan jue) . elvárás préma (szanszkrit) .

kegyes beszéd prolépsis (görög) . a szamjag dristi 2.az Isten elsőszülötte (Philón) psyche (görög) . számos priti (szanszkrit) . .Athéné feljövetelének ünnepe (Athén) Proérosia (görög) .Démétér és Koré ünnepe Pyanepsión hónapban (Athén) projavákja (szanszkrit) .fogékonyság pronaosz (görög) .lényegi különbözőség. az egyik mahábhúta. külön.Szura jádava király lánya. írott tibeti soso skje bo) . egyik fajtája a feljáróút Procharistéria (görög) . közön-séges emberek prithak (szanszkrit) egyes. Szahmet férje.föld. külön-állóság prithiví/pathaví (szanszkrit) . Nofertum apja. Kuntí királynénak.annak az útja. a Brahman egyik megnyilvánulása.a templom előtere.lélek psychomai (görög) . dhjána.a föld leve. a szilárd halmazállapotú anyag. a szthula saríra része prithivírasza (szanszkrit) . muditá pritiszambodhjanga (szanszkrit) .öröm. az első anyagi táplálék prithu (szanszkrit) . foka Prithá (szanszkrit) .jóspap prophétis (görög) .az élvezet általi megvilágosodás főága priyé Guinê (vodu) . különböző.pristha labdha márga (szanszkrit) . az öt Pándava anyja prithag bháva (szanszkrit) .a teremtés és a kézművesek múmiaformájú istene.halottsiratás prótogonos (görög) . az okok és feltételek együttesétől különböző dolog prithaktva (szanszkrit) .guineai ima processziós út (egyiptomi) .jóspapnő prothesis (görög) . rituális célokra. Pándu felesége.különálló létező prithag dnyána (szanszkrit.lélegzeni Ptah (egyiptomi) .egyéni út. különálló létezés. az elmélyülése megnyilvánuló tényezője. amikor a 4 nemes igazságot az ember visszavetíti a hétköznapok gyakorlatára.ünnepi menetekhez kiépített díszes út. különállóan.sok. Pándu özvegyének másik neve a Mahábháratában. Krisna nagynénje. a szentély előtti helyiség Pronoia (görög) .isteni Gondviselés prophétés (görög) .

Keleti áráma. újraszületés punár abhiseka (szanszkrit) .az én aspektusa a személyben púdzsá (szanszkrit) . akkor jön létre.Ptolemaiosz-kori. a szamszára pundaríka (páli) . sem én pudgalátma dristi (szanszkrit) . Viszákhá adománya. személyiség pudgala márga nirdésa (szanszkrit) .bráhmaní és ksatrija érinthetetlen utóda pulóma (szanszkrit) . és újra felkelni. Nagy Sándor utódaihoz kapcsolódó.fehér lótusz pung po lnga (írott tibeti) . uralkodóknál punár ácsman (szanszkrit) . írott tibeti phugs lha) .ajanamsza pumszavana (szanszkrit) . 37 között) pu hua (kínai) .víz felajánlása a múrti szájához punár dzsanma (szanszkrit) . vagy azokkal egykorú (i.szertartás bemutató pap pudzsárika (szanszkrit) .templomi tiszteletet vezető pap Púdzsjapáda (szanszkrit) . egyén.különféle meghalások punár utpatti (szanszkrit) .a személy átman-nélkülisége.sz.Apollón jóshelye a boiótiai Akraphia mellettű ptolemaida (egyiptomi) . a személyben nincs sem szellem.felkelni.ismételt beavatás.fiúszülést biztosító szertartás a fogamzás után 3 hónappal punábbhava (páli) . Személyfogalmak (Jellemtan) pukkasí (írott tibeti) . ha együtt van az apa és az anya.újjászületés. Ápisz-bika.a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike puklha (ejtett tibeti.a Szűz csillagkép pu tu (kínai) .üdvtan pudgala nairátmja (szanszkrit) .taoista kiszabadító szertartás (a pokolból) Pubbáráma (páli) . Visravasz apja pulkasza (szanszkrit. kér-dés felvetése (szuttanikkhépa) pudgala (szanszkrit) .risi. és együtt van velük az élet magja (karma) punár mritju (szanszkrit) .én-személy.az egyik sziddha Puggala pannyatti (páli) . az anya fogamzóképes.jelképe: dzsed uasz-jogar. 331-i. írott tibeti bu mo) . páli pukkusza) .e.Tipitaka.újrakeletkezés. szerzetes-telep Szávatthítól keletre puccshávaszika (szanszkrit) . temploma: Memphisz Ptóion (görög) .egy szutta előadásának egyik módja.panycsa szkandha punjá praszaváh (szanszkrit) . áldozat púdzsárí (szanszkrit) .az istenek tisztelete.a szerencsés születés szintje a formavilágban .démon-nemzetség pumo (ejtett tibeti) .a molha mint házi isten Pulasztja (szanszkrit) .általános megértés pu mo (ejtett tibeti.

az adás és a nagylelkűség megtisztít a fösvénységtől. megszerzésének 10 módja: 1. 10.érdem-rakomány. érdemeink felajánlása mások hasznára. Hatsepszut egyik nagy tette volt.női bódhiszattva. a szeretet örömére tanít 7. az erények terhe: dána. írott tibeti bsod nams) .jó cselekedet. hogy új expedíciót indított oda. 9. nézeteink tisztázása kiűzi a gonosz gondolatokat. hogy csak önmagunk üdvözülésével foglalkozzunk. erény. 18 purána van.vadzsrakila púraka (szanszkrit) . a tisztelet kigyógyít a nagyzolásból. 6. érdem felhalmozás.punjá szambhára (szanszkrit.az élőlények jövőbeni megvilágosodása miatt érzett öröm kifejezése Punt (egyiptomi) . összpontosításra nevel. a Trimúrtinak megfelelően 3 x 6-os beosz- . mellyel Egyiptomnak kereskedelmi kapcsolata volt már a Középbirodalom idején is. síla. amelyek a nirvánához vezetnek (ez a théraváda hagyomány) Pupuma (ejtett tibeti) . 2.ősi. a 6 tökéletességből az első 5 (páramitájána. írott tibeti bsod nams kzi tshogs) . érdem. ksánti. kigyógyít abból. az elme fejlődésének következménye az elme gazdagodása. a dharmára figyelve kigyógyulunk abból. az ind mitológiai és történeti hagyomány gyűjteménye. régi történetek.feltehetően Szomália földjén elhelyezkedett ország. vírja. szamádhi) punjámodana (szanszkrit) . az. az erkölcsi tartás a nyíltan gonosz cselekedetektől.belégzés Púrana Kasszapa (páli) eretnek iskola puránák (szanszkrit) . ami megtisztít és kigyógyít. kigyógyít az irigységből. Dordzse Szenpa kísérője pur bu (írott tibeti) . 8. 3. a dharma tanítása kigyógyít a tudás önzéséből. amelyek eltérítenek a dharmától. örülni a mások sikerének. 5. a segítőkészség megtisztít a nemtörődömség közönyétől. és megismertet azokkal. később ez feledésbe merült. együttérzésre tanít. a gonosz vágyak csökkenése 4. alázatosságra tanít. barátságosságra szoktat. az expedíció sikerét halotti templomának Punt-csarnokán is megörökítette punyjá (szanszkrit. hogy figyelmünk elkalandozzon. egy bódhiszattváé.

eredetmítosz a Rigvédában Purusóttama (szanszkrit) . áldozatvezető főpap. tudatos. éberség (ejtett tibeti blo) az elmélyülésben. hogy ne tudjon különbséget tenni az átkozott Hámán és az áldott Mordeháj között! (Talmud. miniszterelnök Puru (szanszkrit) . az Iksvákunak purim (héber) . Prithá rokona Purúravasz (szanszkrit) . a tudat döntéshozó állapota. nem keveredik (nirlipta) sem a szuksma. értelem. a 6 erő (sadbala) egyike. a prarabdha oka Purusaszúkta (szanszkrit) .a Bháraták egyik őse. szellemi valóság.a Legfelsőbb Lélek. a szánkhjában az emberi értelem.teljes.purimjáték púrna (szanszkrit) .ember alkotta erkölcsi hatás.teljesség.az élet 4 hindu célja: artha. Ganésa társa. a természet (prakriti) egyik eleme. független személyiség. férfi jellegű teremtő erő Purusapura (szanszkrit) . érzékfeletti szub-jektum. Rábá szerint: Minden ember köteles annyit inni. a Brahmannak az anyagi világban megnyilatkozó isteni .emberáldozat purusa sakti (szanszkrit) . a gondolkodás szerve. móksa.rádzsa-családok vagy bizonyos közösségek házi papja. tudat. értelem. erőfeszítés purusa médha (szanszkrit) . megkülön-böztető képesség. passzív. a szellemi ember abszolút eszményképe.az isteni teljes megnyilvánulása púrnam (szanszkrit) . Urvasí férje purusa (szanszkrit) . Megilá 7b) purim spiel (jiddis) . egyéni lélek. sem a szthula sarírával purusa indríja (szanszkrit) . dharma. Krisna tanította Vivaszvatnak. nulla púrna avatár (szanszkrit) . vágy.jóga.a kusán főváros Észak-Indiában.férfi képesség purusa káraphala (szanszkrit) . az Manunak.pozitív. káma.a Bharaták őse Purudzsit (szanszkrit) . szabad akaratra épülő karma. a 25 tattva között a benne lévő szattvákkal a purusa hat a prakritire.teljesség púrnatá (szanszkrit) . észlelő tudat. burka a vinjána maja kósa. a perzsiai zsidóság megmenekülése (ádár 14). ma Pesávar purusartha (szanszkrit) .tásban purátana (szanszkrit) .jádava hős.ember. tökéletesség puróhita (szanszkrit) .sorsvetés.

Kuvéra szekere puspe ma (írott tibeti) .az elmúlt életekre való visszaemlékezés ereje púrvakarma (szanszkrit) . dasabala púrvapaksa/púrvavádin (szanszkrit) . élettartamuk 250 év. ismerete. Visnu egyik neve púrva (szanszkrit) .korábbi tudás. meg nem tért ember. írott tibeti sar gji lus 'phags po.démonnő. két alföldrésze Déha és Vidéha púrvóttánászana (szanszkrit) . a test elülső része. hívő és nem-hívő tömegek.közönséges. akit Kamsza küldött Krisna után. Vallabha iskolája pusztaka (szanszkrit) .Virághegy.Puspá pustimárga (szanszkrit) a gyarapodás útja. az egyik dasabala púrva nivászánuszmriti dnyána bala (szanszkrit) .Virág.az opponens ellenvetései a vitában púrváparaszahakrama (szanszkrit) . a magas termetűek szigete. írott tibeti puspe ma/me tog ma) .pálmalevélből összefűzött könyv put (szanszkrit) .régi helyzetek felidézése.indiai város. Aksóbhja kísérője. a Varuna birodalom másik neve Puspaka (szanszkrit) .pokol Pútana (szanszkrit) .tehénvizelet használat gyógyszer- .lényege Purusóttama (szanszkrit) . kínai yi po ti) . az abhidnyá 4.Nagy Test.kelet. az alakok világának sajátossága. ma Adzsmer Puspá (szanszkrit. virágok felajánlása a múrtinak a hindu templomban Puspagiri (szanszkrit) .a legfelsőbb lény. emléke-zés a korábbi születésekre. alacsonyabb fokú védánta púrva nivászánuszmriti dnyána (szanszkrit) .előzetes gyógyító eljárások.jobb fül Puskara (szanszkrit) . akik nem léptek a nirvánához vezető útra putimutabhészadzsam (szanszkrit) .megelőző-rákövetkezőegyidejű sorrend púrvavádin (szanszkrit) .test eleje nyújtás-tartás (hatha jóga) púsá (szanszkrit) . hogy elpusztítsa puthuddzsana (páli) . amely a védikus rítusok értelmezésével foglalkozik púrva mimámszá (szanszkrit) . a világhegy (Méru) körüli félhold alakú keleti sziget.az élőlények régebbi életeinek ismerete. világiak. ájur véda púrvanivászánuszmriti (szanszkrit) . a mimámszá bölcselet korábbi irányzata.purvapaksa Púrvavidéha (szanszkrit.

Bódhidarma putra (szanszkrit) .sárkánykígyó. ezzel a betűjellel jelölik a szakirodalmak a thébai nyugati parton. aki képes kiszabadítani apját a pokolból.delphoi papnő Pythón (görög) .a 4. már az Óbirodalom idején (prototípusa Niuszerré halotti templománál) megjelenik. vagyis elvégzi a sráddha szertartást putrikjá (szanszkrit) .csontváz.görög eredetű szó. felfelé szűkülő torony alkotja.csakravartin rádzsa Qizong longzan (kínai) . írott tibeti rva) . a pylon sarkait rendszerint hengertag díszíti. Apollón megölte (Steptérion) Q qi (kínai csi) . az utánuk álló szám alapján különböztetik meg a rengeteg sírt egymástól R ra (ejtett tibeti. melyet a kapu alacsonyabb (és keskenyebb) tömbje köt össze.kolostor Lhászában rábbánut (héber) . palotapártázat zárja le.rabbiság.azaz a Királynők Völgye sírjai. jelentése: kettős kapu.Queens' Valley .ként Putitamo (kínai) . hónap pylon/pülön (egyiptomi) .a világi újjászületés helyei pyana (görög) .tul ku QV-szám (egyiptomi) . mint szervezet . dpa 'bo qubao (kínai) . tetem.fiú-leány. Királynők Völgyében található királyi és nemesi sírokat. un. templomok.hüvelyesekből készült étel Pyanepsia (görög) .Apollón Pyanepsios ünnepe Pyanepsión 7-én (Athén) Pyanepsión (görög) . ra). cami. fiú utód nélküli örökös putthuddzsannagati (szanszkrit) . szakja. a Földistennő jósdáját őrzi Delphoiban.olyan fiúgyermek. és a görög-római korban is alkalmazták Pythia (görög) . kagyü Ra mo cse (ejtett tibeti) . geluk.Szongcen Ganpo qokimai yasun (mongol) . felül kifelé hajló. fontosabb középületek bejáratát közrefogó két.7 kincs qubilγan (mongol) .a Kálacsakra egyik leszármazási ága (dro.befogadó eszköz qibao (kínai) . téglalap alaprajzú.

herceg.hosszú fém trombita rága (szanszkrit.koronázási rítusok Rádzsagriha (szanszkrit. e. az öt erős méreg egyike rága/lóbha (szanszkrit. utódaik a rádzsputok rádzsa szúja (szanszkrit) . módszer az Önvalóval való egyesülésre a tudat teljes meghódításával (dhárana. gyakorlatai: vicsáraná. szenvedély.Krisna társa megtestesülésében (neve még: Rádhá. dhjána.hercegek. szamádhi). fájdalom. tanítóm. a zsinagóga szellemi vezetője. szattva. Rádhiká) Rádhásztamí (szanszkrit) . itt volt a Buddha bambusz-ligete (Véluvana) és az első zsinat i.buddhista teológus (1923-1983). tamasz) rádzsaszúja (szanszkrit) .pimasz. de Magadha fővárosa i. 480 körül rádzsaka pótászana (szanszkrit) .nagy király áldozat Radzsvata (szanszkrit) . (ld. trónörökös rádzsa putra (szanszkrit) . augusztus-szeptember hónap fényes két hetének 8. közvetlen meg-ismerése útján. mozgé-konyság. Hetényi helyettese rada (vodu) . 15 nappal Krisna megjelenése után radi (vodu) .sz.rádzsa. uram. dr.szenvedélyes vágy. király rádzsa jóga (szanszkrit) . érzelmi labilitás. az Önvaló megismerése és átélése szellemi összpontosítással. tevékenység. ködös. dháraná. dr. tiszteletlen Radnakródhésvarí (szanszkrit) .akik beléptek a szerzetesi rendbe Rács Géza. az Önvaló átélése. királyfi. a Rhône-tól vándoroltak keletre Rádhárání (szanszkrit) . írott tibeti dod changs) .királyi jóga. manu is rag dong (ejtett tibeti) .az egyik guna.Rádhárání hindu ünnepe. 320ig.galambok rádzsa-tartás (hatha jóga) rádzsarsajah (szanszkrit) . őselem. írott tibeti 'dod chags) .uralkodó.a táncoló Sivát körülvevő lánggyűrű rabtu dzsungva (ejtett tibeti) . az 5. Révatí apja. írott tibeti rgjal po'i khab) Asvapati székvárosa.királyi bölcs radzsasz (szanszkrit) . néptörzs.kereskedők.Ratnahéruka társnője rádzsa (szanszkrit) . napján. szamádhi rádzsa kumára (szanszkrit) .rabbi (héber) . Brahman állapot.a dahomeyi istenek egyik csoportja (Arada város nevéből) radaniták (héber) . dhjána.mesterem.királyi bölcsek Rádzsarsi (szanszkrit) .a tárgyak . kiterjedés. . a vallási élet irányítója rabhá mandala (szanszkrit) .

démon. 8 fekete ló által húzott szekéren utazik. egy zen mester raki (szanszkrit) . a Buddha fia Rai den sama (japán) .bikafejű őrdémon ráksasza (szanszkrit.szenvedélyek által történő változás. jelképe a vörös kakas rágacsáriá (szanszkrit) . ájur véda raku (japán) .démon. pará bhakti). ma már díszes karkötők is lehetnek raksa glang mgo can (írott tibeti) . ragaszkodás. miközben 7 anyai kiterjedést hozott létre.titok Ráhu (szanszkrit) .arhat a Buddha közelében. akivel Durgá küzdött. a vágy. jelképe kék és szürke madárfej Ráhula (szanszkrit) .Raghu utódja.a Raghuk ura. felszálló Hold-csomópont.a nők védelmének ünnepe sravana (július-augusztus) hónapban. Ráma másik neve rags pa (írott tibeti) . ő irányítja a meteorokat.a mennydörgés istene a sintóban raigo (japán) . egy buddha alászállása Raivataka (szanszkrit) . szenvedély. írott tibeti ma las thob pa'i rakta) .Dasaratha nagyapja Raghunátha (szanszkrit) . ájur véda Raktabídzsa (szanszkrit) .audárika rahaszja (szanszkrit) . vággyal telt személy. egy olyan bolygó (tulajdonképpen Ráhu levá-gott feje). a 3 méreg egyike. Ráma jelzője Raghu (szanszkrit) . amely a Napés Holdfogyatkozásokat okozza. meg nem fogható alkotóerő Rágavidhjárádzsa (szanszkrit) .buddhista pap. bhakti (még: vaidhi. tantrikus rágátmika (szanszkrit) .érzelmi minősége.démon ráksaszí (szanszkrit) .örvendetes érkezés. elragadtatás. kötődés.gid hánáse rakan (japán) .egy hegység rájnigolás (jiddis) .vér. amit a lányok bátyjuk kezére kötnek a raksa bandhan ünnepen raksá bandhan (szanszkrit) . szaptamátriká raktamoksana (szanszkrit) .démonnő rakta (szanszkrit. vágybíró. ejtett tibeti szrinpo) .kerámiafajta a teaszertartáshoz rakuszu (japán) .kurkumával sárgára festett fonott gyapjú csuklópánt. napfogyatkozás. tulajdonképpen a petesejt.a szenvedélyekről szóló tudás királya rághava (szanszkrit) .vérlecsapolás.mindenre kiáradó szeretet.munka közben viselt kis méretű kesza Rám Móhan Roj . jelképe a kurkumával festett fonott gyapjú csuklópánt.Brahmó Szamádzs .

XIX. terjedelme 48 ezer sor Rámakrisna (szanszkrit) .Ráma a Hold ura.óind eposz (Rámá ajanam = Ráma útja).a vágy tárgya rang bdzsung rdo rdzse (írott tibeti) . üreg. Szvámi Nárájana Ramasseur de Croix (vodu) . ájur véda randzsaníja (szanszkrit) . vele testesül meg Lakshmi is. Ajódhjában testesült meg Dasaratha rádzsa fiaként. jel a két szemöldök között randzsak (szanszkrit) .Rangdzsung Rigpe Dordzse rang bzhin gjis grub par snag ba (írott tibeti) . s ott raktává alakul. Ramszesz idejére alkalmazzák randhra (szanszkrit) . ahol Rávana őrizte Szítát ramesszida (egyiptomi) .szvabhava sziddha grabha rang bzhin skje gnas kji bar do (írott tibeti) . dinasztiához tartozó. amely szerint egy vaisnava társadalmon felüli személy. legen-dás szerzője Válmíki. Baron Samedi és Madame Brigitte gyermeke Rámbám (Rábbi Mose ben Májmun) (héber) . minősített monizmus. szabadság .Rámacsandra megjelenésének ünnepe márci-us-április hónapban Rámánudzsa (1017/1056-1137) a szampradája (vishishtádvaita váda) vaisnava irányzat tanítómesteri sorának elkezdője.(i.Ráma (szanszkrit) . mint Szíta (Rámájana-eposz).Ramszeszek-korabeli.lyuk. Gótama tanítómestere Rádzsagahában Rámacsandra (szanszkrit) .az anyaméh köztes léte rang dbang (írott tibeti) . nulla.Visnu egyik megtestesülése (avatárája).város Srí Lankán.Keresztgyűjtő.az egyik pitta. Visnu egyik inkarnációja ramadan (iszlám) . velük egykorú. elsősorban II.bengáli bráhmana Rámanaumi (szanszkrit) . a Talmud törvényeinek összefoglalója Rámésvaram (szanszkrit) .böjthónap Rámagáma (páli) . jógamester a rádzsagahai iskolában (Uddaka Rámaputta) Ráma jógácsárja (szanszkrit) . 1135-?) orvos.önerő. a táplálék az emésztés folyamán átulakul.Uddaka Rámaputta.Rangdzsung dordzse rang bdzsung rig pa'i rdo rdzse (írott tibeti) . rasza dhátu lesz belőle. a megvilágosodás igazi útja a bhakti jóga.település a szakja rádzsaságban Rámájana (szanszkrit) . így kerül a májba.sz.

az ötféle tanmátra (rúpa.sz. gerontológia.megfiatalítás.az ízek iránti szomj Rasza Trulnang Cuglakhang (ejtett tibeti) . az 5 érzéki tárgy egyike. az Orisszabeli .szekérutazás.az ötödik buddhista zsinat 1954-56-ban rangtong (ejtett tibeti) .nedű. ő irányította i. testnedv. idá rátha játra (szanszkrit) .jobb oldali főér rasekol (jiddis) .pratjéka buddha ranga mandapa (szanszkrit) . mozgat.nyilvános helyiségek a templomokban. fekvő helyzetben ábrá-zolják a Shésha nevű kígyóval Rangdzsung dordzse (ejtett tibeti. de az ondó és a higany is rasza ájatana (szanszkrit) . gandha. sabda.ros hákáhál rasza (szanszkrit) . a legalapvetőbb dhátu. elsődleges szövet. ízlelés. minta. többnyire oszlopcsarnokok Ranganátha (szanszkrit) . Dél-Indiában szokásos Rangoon (szanszkrot) . karmapa ranger (vodu) .elrendezni. ájur véda rasána (szanszkrit) .ábra. íz. mozog.álambana pratjaja. ájur véda rásza líla (szanszkrit) . szparsa). ájur véda. 1333-ban Togon Temür kínai császár koronázását.az íz egymásra ható mezeje rasza artha (szanszkrit) .nyerscukor rapsódos (görög) .önszabadító rang sangs rgjas (írott tibeti) . az ízlelés érzéke.ízlelés. Ráma öccsének.a hosszú élettartam.íz. rasza.a 16. 12841338/39).rang dbang can (írott tibeti) .sz. Ráma-csandra adta Vibhisannak. egy tárgy elvarázsolása rangóli (szanszkrit) . de a szánkhjában íz.pásztorlányok (gópik) tánca Krisnának rasza tanhá (szanszkrit) .énekmondó rasajana (szanszkrit) . az íz alkotóeleme rasza jana csikitsza (szanszkrit) . amelyet rendszerint nők rajzolnak otthonuk előtt a földre. a curpu asztrológiai rendszer megalkotója Rangdzsung Rigpe Dordzse (ejtett tibeti. az íz egymásra ható mezeje rasza dhátu (szanszkrit) . Krisna tánca a tehénpásztorlányokkal.az öntermészet üressége rapadus (vodu) .szvatantra rang grol (írott tibeti) . a dhruvabéra vagy a csala acsala múrti alkalmi körmenete.Dzsokhang raszaná (szanszkrit) .Visnu egyik mellék-inkarnációja. írott tibeti rang bdzsung rig pa'i rdo rdzse) . írott tibeti rang bdzsung rdo rdzse) a harmadik fekete süveges karmapa láma (i.

az egykedvű bölcsesség.Az ékkőmag kifejtése. jobb keze várada mudrában. a dél buddhája Ratnaszambhava (szanszkrit. Mára egyik lánya.az egyetemes világuralkodó 7 kincse Ratna Héruka (ejtett tibeti) .Ratnaszambhava haragvó megjelenése. Száramati műve Ratnahéruka (szanszkrit) . a testben az agyhoz kapcsolódik Ratnágara (szanszkrit) . században Ratnaszambhava (szanszkrit. az azo-nosság bölcsessége.az égi világrészek buddhája Ratnakúta (szanszkrit) . a testben a szívhez kapcsolódik.a Vikramasíla kolostor szthavíra szerzetese Atísa idején Ratnagótravibhága (szanszkrit) .az elmélyülés mentális tevékenységei közül a negyedik ratna (szanszkrit) . Kámadeva felesége.Drágakőfüzér. mahájána-jógácsára szútra. 538-ban Ratnaraksita (szanszkrit) . az érzés szkandhájának jelképe.drágakő-hármasság Ratnavali (szanszkrit) . ejtett tibeti Rincsen Dzsungne) Kincsfor-rású dhjánibuddha. bal keze dhjána mudrában.az öröm növelője.Vaszubandhu kommentárjának fordítója i. a 3. ábrázolása: dhjánászanában. színe sárga.sz. mahájána jógácsára szútra Ratnotpalashri buddha (szanszkrit) . az első elmélyüléshez vezető felkészülés 4. drágakőben született elmélkedő buddha.sz. Nágárdzsuna műve. világkorszak buddhája.Puríban június-július hónap újholdjának első napján (sznánajáthra) Rati (szanszkrit) .az égi világrészek buddhája .gyönyör.a Vérivó Kincsnemzetség feje.a nyugati világrész buddhája Ratnamati (szanszkrit) .tibeti upadhjája az i. társa Mámakí. kéjnő rati szamgráhaka manaszkára (szanszkrit) . Ratnaszambhava egyik megjelenése Ratnakusumasampushpitagatra buddha (szanszkrit) . szintje ratiszamgráhaka manaszkára (szanszkrit) . hátas állata szárnyas ló.Ratna Héruka női társa. a testben az agyhoz kapcsolódik Ratna Tro di (ejtett tibeti) . mahájána jógácsára szútra Rátnala buddha (szanszkrit) .Drágakőhalom. tája dél. 9. gőgöt megsemmisítő tudás. írott tibeti rin chen 'bjung ldan/rin 'bjung) . jelképe drágakő. az egyenlő lényegű.Kincsforrású ratnatraja (szanszkrit) . eleme a föld.

gyémántvessző.a kakukkfejű.ca mi rca rlung (írott tibeti) .a kecskefejű. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.az életerő csatornái rca gszum (írott tibeti) . kagylókürt.dzogrim rdzong dpon (írott tibeti) . a hímvessző rdzogs rim (írott tibeti) .vadzsra rdo rdzse 'chang (írott tibeti) . Ravi Szúrja egyik neve.vadzsrajána rdo rdzse'i nor bu (írott tibeti) . a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány egyike délen rdo rdzse theg pa (írott tibeti) .a gemara összeállítói rca (írott tibeti) .Dordzse Csang Tung ma rdo rdzse dkar mo khu bjug gi mgo can (írott tibeti) . sárga rdo rdzse ser mo ra mgo ma (írott tibeti) . 7 ló által húzott egykerekű szekéren utazik Ravina és Ráv Ási (héber) . Visravasz és Kaikaszí fia. forró pokol ráv (héber. miközben Ráma Marícsi démont üldözte. vörös rdo rdzse dmar mo seng mgo ma (írott tibeti) . jelképe lótuszvirág.három gyökér (guru.sírás-rívás. harci korong.fekete kövek rdi rdzse'i dmjal ba (írott tibeti) . a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány egyike északon rdo rdzse ser mo pha mgo ma (írott tibeti) .Vadzsrabhairava rdo rdzse ldzsang nag sbrul mgo ma (írott tibeti) .a vasárnap istene.ca lung rde'u dkar po (írott tibet) .dzong pön rdzus skjes (írott tibeti) . a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány egyike keleten rdo rdzse dmar mo khá ta'i mgo (írott tibeti) . aki elrabolta Szítát. ez a Nap.nem-testi születés .ratti (szanszkrit) . dharmapala) rca mi (írott tibeti) . a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány egyike nyugaton rdo rdzse 'jigs byed (írott tibeti) .az oroszlánfejű. arám) úr.fehér kövek rde'u nag po (írott tibeti) . ji dam.a Gyémánt Varjúfejű.gyémántpokol rdo rdzse (írott tibeti) .a kígyófejű.tízfejű démon.a Gyémánt Emsefejű. nagy ember + genitivus = rabbi (héber) (arám = rábbán) Rávana (szanszkrit) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. Siva kegyelméből nyerte erejét Ravi vár (szanszkrit) .Vadzsradhara rdo rdzse 'chang thung ma (írott tibeti) .éj (12 órától 24 óráig) ráurana (szanszkrit) .

Maat apja. másodlagos receptív zónában az intézményrendszer kezdeményei megvannak.rabbiné receptív zóna (egyiptomi) .emberség renga (japán) . elsődleges receptív zónának nevezik azt.a hódítás célterületeinek megkülönböztetése az ott élők kulturális szintjéből következő. hogy a hódító a saját intézményrendszerét arra alapozva. harmadlagos receptív zóna a nomád törzsek területe. ahol a téli szálláshelyen már megvannak az intézményrendszer kezdeményei. harmadlagos receptív zóna az.az érzékek kapcsolata az érzékelések tárgyaival rehit-madár (egyiptomi) . Egyiptom vonatkozásában elsődleges receptív zóna a hasonló kultúrával.rabbi rebecin (jiddis) . jelképe: napkorong.a templom falába faragott figura ott. ahol a szükséges intézményrendszer olyan szinten áll. mivel nincs állandó központ recuá (héber) .sólyomfejű napisten.úr rebbe (jiddis) . Egyiptomban csak az utóbbi kettőt használták.a tefilint rögzítő bőrszíj récsaka (szanszkrit) . ebből fejlődött ki a haiku renge cucuji (japán) . az alacsonyat belső terek díszítéséhez.kilégzés reg pa (ejtett tibeti) .Thicuk Decen ren (kínai) . ahol az intézményrendszer teljesen hiányzik. és így tovább.Visnu Parasuráma alakú inkarnációjának anyja .versfüzér. ahol a köznép tartózkodhatott rei jú kai (japán) . központi hatalmat kiszolgáló intézményrendszer alapján. kisebb átszervezésekkel létre tudja hozni. valaki megírja az első versszakot (hokku).Rhododendron mollis. azálea Renuká (szanszkrit) . de jelentős szervezési munkát igényel a kialakítása.dombormű. a vájt reliefet pedig külső falfelületeken Relpacsen (szanszkrit) . másod-lagos receptív zóna a félnomád törzsek területe. laikus szekta relief (egyiptomi) .Ré (egyiptomi) . új vallási csoportosulás a buddhizmus alapján. fajtái: magas dombormű.szellemi barátok társasága. temploma: Héliopolisz reb (héber) . hasonló intézményrendszerrel rendelkező szíria-palesztinai városállamok területe. ahol a szükséges intézményrendszer nincs meg. más folytatja (haikai). alacsony dombormű és vájt dombormű. sólyom.

tantra rgun (írott tibeti) . mímánszá).a bódhi paksika dharma 4 része a 37-ből ridro (ejtett tibeti) .értelem.olyan naldzsorpa.Gjakar rgja gram (írott tibeti) . Virúdhaka.Praszénadzsit rgjal po'i khab (írott tibeti) .hegy ri bo tala/tála'i phreng ba (írott tibeti) . erő. különböző pszichikai képességek riddhi páda (szanszkrit) .a négy mahárádzsa (Dhritarásra. kis kolostor rics (szanszkrit) . kis kolostor rig (ejtett tibeti) .bélyeg.Visnu inkarnációjának. Balarámának. fa rés galuta (héber) . a 37 bódhipaksikadharma része riddhi prátihárja (szanszkrit) . egy déli hegység ri dvags chal (írott tibeti) .a nemi ösztön ellenőrzése Révata (szanszkrit) .a diaszpóra feje resz kiang pa/resz pa (ejtett tibeti) .Pálmahegyű.gjal po rgjal po chen po bzhi (írott tibeti) .remetelak. Ganésa egyik társa.dzsainizmus rgdzsja (írott tibeti) .Rádzsagriha rgjud (írott tibeti) .Kronos felesége ri (ejtett tibeti) .Dzsétavana áráma rgjal chen rigs bzi (írott tibeti) .Mrigadáva ri rab lhub po (írott tibeti) .egy loa lakhelye.csatur magárádzsika déva rgjal mchan (írott tibeti) . tudás rig 'dzin (írott tibeti) .szamtána Rhea (görög) .a fizikai erő csodája riddhipáda (szanszkrit) .Méru ri töd (ejtett tibeti) . dalai láma halála után a régens rétó dháraná (szanszkrit) .visvavadzsra rgjak po lo gsar (írott tibeti) .szerzeteslak.szamtána. Rig véda Riddhi (szanszkrit) .gjal cen rgjal po (írott tibeti) . szamaja rgja dkar (írott tibeti) .arhat a Buddha közelében Révatí (szanszkrit) . pecsét szerződésen.a pszichikai erő 4 útja (chanda.reposoir (vodu) .mágikus fény. virja.a 13. Vaisravana) rgjal po gsal rgjal (írott tibeti) .vidjádhara . himnusz. fiai Nisatha és Ulmuka rgdzsal ba pa (írott tibeti) . mágikus.siker. felesége. aki ismeri a tumót Reting (ejtett tibeti) . csitta. Virúpáksa. magasabb szellemi hata-lom.gjal po lo szar rgjal bu rgjal bjed kji chal (írott tibeti) .

panycsakula ri'i rgjal po ri rab (írott tibeti) . a testben a torokhoz tartozik rig pa (ejtett. február 18-án elmélyülés közben. smaragd. ewmberi. az ő korától kezdve a tantra-fordítások az újak (az első modern fordítás i. pokolbeli) rigs kji bu (írott tibeti) .a legrégibb és leghosszabb véda. drágakő. jellegzetessége a kóan-gyakorlat.Rincsen Szangpo Rin csen Szang po (ejtett tibeti.sz. i. írott tibeti) . istenekhez szóló himnuszok. kezdeti tudatosság rigs bzang (írott tibeti) .nemesi sarj. ezüst és a hegyikristály is) rin po cse (ejtett tibeti. i. a remete is rigs bzhi'i mkha' 'gro (írott tibeti) . igazgyöngy. mára . de ide tartozik az arany.tibeti fordítómester (i.nagy értékű. félisteni. 5. de nem anyagi rang rigs lnga (írott tibeti) .a tudat valódi természete. 16831706) rigpa (ejtett tibeti) . meghalt i. Rév Szomszédja (családi neve: Hszing Ji hszüan).e. 1000-től változatlan. korál. az egyik fő zen iskola. de nem csak származás szerint.tudás. állati.Szuméru rimonim (héber) .sz.bhava rin chen bzang po (írott tibeti) . szatori. 978) rin po che sna bdun (írott tibeti) . csan pátriárka.rig dzin lhas (írott tibeti) . a 14.sz. tisz-teletteli megszólítás csak lámákhoz Rincsen Dzsungne (ejtett tibeti) .Ratnaszambhava Rinzai (japán.jó családbeli. 958-1055).a Négy Nemzetség Égjárói rigs drug (írott tibeti) . 1028 himnusz száz részben Rigdzin Cangjang Gyaco (ejtett tibeti) . zöld smaragd. írott tibeti rin po che) . szörnylényi. írott tibeti rin chen bzang po) .gránátalma formájú díszek a Tóra felső éc hájimján rin 'bjung (írott tibeti) . jó családbeli.sz.tudást hordozó istenség.Ratnasza. hirtelen. ismeret.a hétféle drágakő (rubin. dinamikus éber jelenlét Rig véda (szanszkrit) . 867.a gatféle menzetség (isteni.zen mester.Ratnaszambhava rin chen 'bjung ldan (írott tibeti) .a 6.sz. dalai láma (i. kínai Lin csi) . 854től kolostori elöljáró Csen ting (vagy Csen csou mellett) mellett a Huo to folyó átkelőhelyénél. egy gyémántfajta. különböző módszereket használó zen iskola (kínai enó). eredeti. lazúrkő.

havonta elvégzendő gyakorlatok. haláljel .kjang rkjang gos dkar dkar (írott tibeti) . szanszkrit pingalá/lalaná) .ídá rlung (írott tibeti) . itt találta meg a Buddha korábbi 5 aszkétatársát. alapítója Kóbó daisi (Kukai) (i. Rádzsasri risi dévatá pitri upászaná (szanszkrit) .Kjan gö Kar kar rkjang ma (írott tibeti.a nembucu zen-iskola alapítója rju (japán) . buddhista szöveg risi (szanszkrit) . hónapok. az egyik japán zen-iskola. (i.szerzetesi fegyelem ritta (szanszkrit) . védikus áldozópap rje btsun mi la ras pa (írott tibeti) . risik tisztelete Risipatana (szanszkrit.Szél-anya/Anya-szél menekülése. pána.csak a rinzai és a szótó maradt fenn. 867 után): Lin csi emlékezései. alapítója Eiszai Rinzai roku (japán) . az ősrisik: Dévarsí. 6 x 2 hónap (vaszanta.a kozmosz és a természet rendje.lung. szent látó.Rinzai Gigen (i. itt is tanított Bankei Rjónin (japán) .Dzsecün Milarépa rjóbu sinto (japán) . szarada. a rinzai-iskola Lin csi/Rinzai.a singon buddhista szektához közeli sinto.a bal oldali életerő csatorna rkjang ma rca (írott tibeti) .sz. 774-835) Rjódzan Enkan (japán) .sz. vasszána) ritucsarja (szanszkrit) . váju rlung jum shor ba (írott tibeti) .emberi lábszár-csont kürt rkjang (írott tibeti) . gimha.a 42. hemanta. rita (szanszkrit) .az áldozati szertartásokat bemutató pap. gimha. Maharsi. páli Iszpatana.évszak.látnok.szótó zen mester. írott tibeti drang srong lhags) Remetehegy. egy védikus szertartás tanítása ritsu (japán) . ?-1831).sz. vassza. és nekik mondta el első prédikációját. bölcs. ájur véda ritvidzs (szanszkrit) . Dógen nagybátyja Rjómon templom (japán) .felsőbb szellemek. a Benáresz melletti Antilopligetben.zen kolostor. a szótó Cao san és Tung san tanításából (nevük összevonva = Cao tung/ szotó).üres ritu (szanszkrit) . szabály. vasszána. sziszira) vagy 3 x 4 hónap (hemanta.iskolánkénti sajátos megközelítés rkan gling (ejtett tibeti) . dévák. szótó pátriárka Rjókan Hógen (japán) .

vimuktí rnam par grol ba'i je shes mthong ba (írott tibeti) . 638-713): A 6.az álombeli köztes lét rnam grol (írott tibeti) . a Huszonnégy Hatalmas Némber egyike. akinek méhébe került Dévakí méhéből. szanszkrit idá/raszaná) . újhold Rosette-i kő (egyiptomi) .kerekded fekete kő.gazda és föld nélküli személy rós ha sána (héber) . kék rlung rta (írott tibeti) . Napóleon egyik tisztje talált Rosette település mellett.változó látószögű kert roga (szanszkrit) .sz. Nam Thö Sze rnjing ma pa (írott tibeti) .kerti ösvény rodzsi niva (japán) .a hónap feje.Vaisrávana.pingalá rodzsi (japán) .vidnyána rnam snang chos bdun (írott tibeti) .a gyülekezet feje ros hódes (héber) .a hitközség világi vezetője. amelyet démon keltett életre ro ma (írott tibeti.az álom köztes léte rmi lam kji bar do (írott tibeti) . bűnelvetés.elvetés.a jobb oldali életerő csatorna ro ma rca (írott tibeti) .rlung lha sngon mo spjang ki'i mgo (írott tibeti) . újév (tisri 1-2) ros hakahal (héber) .cintányér roma ca (ejtett tibeti) .a Szélistennő Farkasfejű.Daikan Enó (i.lung ta rmi lam (írott tibeti) . a közösség feje ros hákneszet (héber) .Visnu Balaráma inkárnációjában a második anyja.a Fényhozó (a Gyémántjogar) hét törvénye rnam thos sras (írott tibei) . pátriárka alapvető szútrája rol mo (ejtett tibeti) . de Szóma felesége is Rokuszo dangjó (japán) .vidnyána szkandha rnam shes (írott tibeti) .ro lang ro lang/ro dzsung (ejtett tibeti) . vízre vetés.pingalá ronin (japán) .vimuktidnyánadrista rnam par rtog pa'i rlung (írott tibeti) .járvány Rohiní (szanszkrit) .nying ma pa ro (japán) .különbségtevő szél a szellem működésében rnam ses kij phung po (írott tibeti) .holttest. amit 1799ben Bou-chard.nagyon laza selyem szitaszövet nyári kimonóhoz ro dzsung (írott tibeti) . a kövön háromféle felirattal szerepel ugyanaz a .

fogalom.energiaközpont a két szemöldök között rudrák (szanszkrit) .pratítja szamutpannatva jukti rten mkhar (írott tibeti) . szembefordulás Rucsikászana (szanszkrit) . hieratikus írással. a Négy Kapuőrnő egyike keleten. rindzai zen mester roumblé (vodu) .pratítja szamutpáda rten cing 'brel par 'bjung pa (írott tibeti) . visszaút.viharistenek rudráksa (szanszkrit) . alapítója Visnuszvámí és Vallabha Rudra Szávarni manu (szanszkrit) . Srí (szanszkrit) . színe legtöbbször vörös. manu rudra-csomó (szanszkrit) . de van fehér.ten khar rtog pa (írott tibeti) .visszakozás.nidána rten cing 'brel bar 'bjung ba bcu gnjis (írott tibeti) . az elmélkedés mestere.képzet. fekete és aranyszínű is rukkha múlikam/rukkhamula-szénaszanam (szanszkrit) . lóképű rten (írott tibeti) . ebből készül az 54 vagy 108 szemes imafüzér.felekezet.támasz rten 'brel bcsu gnyisz (írott tibeti) . a világkorszak végén Ananta Shésha szemöldökei közül lép elő Siva és háromágú szigonyával (trisula) 11 Rudra képében pusztítja el az Univerzumot Rudra prajág (szanszkrit) .a 12.nádí rtsa ba'i bla ma (írott tibeti) .öreg mester.ta rta gdong dkar mo lcags kju ma (írott tibeti) .a horog asszonya. vikalpa rtsa (írott tibeti) .heves csörgő-rázás rta (írott tibeti) . véletlenszerű vonalak vannak a magokon.ptolemaiosz-kori szöveg: hieroglif. egy himalájai fa magjai.Krisna első számú felesége. Siva egyik mellékneve.lakás a fák alján Rukminí (szanszkrit) .képzet.gyökérszók egy-egy istenséghez rtug pa (írott tibeti) . .múlaguru rtsa tshig (írott tibeti) . a legszerencsésebb az a gyöngy. és görögül rósi (japán) . kétely ru (kínai) .viharisten.gyöngyök.a Mandakini és az Alakánanda összefolyása Rudra szampradája. amelyen egy vonal és egy természetes eredetű nyílás is van. a zen meditáció vezetője.Rucsika-tartás (hatha jóga) Rudra (szanszkrit) .ájatana ru lai zang (kínai) .tathágata garbha ru log (írott tibeti) . üvöltő.

8. ízlelhető. látható. tűz. és 17 istencsoport lakik benne.finom anyagi világ rúpa rága (szanszkrit) . test. írott tibeti gzugs) . főnökük Brahmá rúpaván (szanszkrit) . rasza. a 4 ájatanából az 1. fül.a látható formák egymásra ható mezeje rúpa artha (szanszkrit) . amelyeket az elmélyülés szintjeinek megfelelően 4 csoportba sorolnak. tirjagjóni. a tiszta formák világa. 7. mások üdvének teste. tíz fia született. 11. gandha. préta. érinthető. a világ .alakokba-elmélyülés rúpa kája (szanszkrit.látható formák. az 5 halmaz része (panycsa szkandha). testiség. anyag. nyak. a 3 test egyike.forma. a szemeken keresztül felfogott színek (rúpa artha). az ötféle tanmátra (rúpa. a tiszta forma istenei. álambana pratjaja rúpa dhjána (szanszkrit) . alakzat. naraka szattva) rúpa szkandha (szanszkrit. írott tibeti gzugs sku) . az éntől szabad formák. sabda.az újjászületés 6 osztálya (déva. aszura. béklyó. Bhisma fia rulaizang (kínai) . alaklét. 5. a 4 elem (föld. alakiság. 4. alak (28 tulajdonság). alaktest. víz. a vágybirodalom felett helyezkedik el.rü pel Rut (héber) . 10. Ruth rü pel (ejtett tibeti. manusja.teknős. 3 birodalom. boka) rus sbal (írott tibeti) . Vidarbha rádzsájának lánya. testi formák (alakok) halmaza = 1. írott tibeti gzugs kji khams) formavilág. hallható.formatest. szamojadzsanáni. 6. dologi lét a Rúpalókában. tridáthu. megtestesülés. az érdem felhalmozása rúpa lóka (szanszkrit) . egyetlen lánya Csarumati.Biblia.testi lét. 2.a hat csontékszer (fej. nem-észlelhető alak rúpa tanhá (szanszkrit) . kar. szagolható. fizikai elemek.embrió-buddha.a 6. szparsa) egyike. 9. formalét utáni vágy rúpa rúpa bhúmi (szanszkrit) . az 5 érzéki tárgy egyike rúpa bhava (páli) . csukló. születéssel elnyert létforma rúpa dhátu (szanszkrit.alak rus pa'i rgjan drug (írott tibeti) . fül. a legidősebb Pradjumna.finom-anyagi létsík. szem. szél). az öt halmaz egyike rúpa ájatana (szanszkrit) . Bhismaka.a testiség csoportja. 3.Lakshmi inkarná-ciója. tathágata Rulakje (ejtett tibeti) .a színek iránti szomj rúpa vacsara (szanszkrit) .az első ismert tibeti miniszterelnök rúpa (szanszkrit. fokhoz tartozó világ. nyelv. írott tibeti gzugs kji phung po) . írott tibeti rus sbal) . orr.

az ÓM.az egyik sziddha sabat (héber) . nyugalom és a víz. ősz. tettrekészség. helyi istenség sa la gnas pa'i rig 'dzin (írott tibeti) . az ötféle tanmátra (rúpa. este és a fém. kora délután.Földön Lakozó.szombati fedő. jobb oldala kelet. öröm. farka észak. bal oldala nyugat.szakjapa sa srod (írott tibeti) . nyár és a tűz.hang. upanisad) sabda ájatana (szanszkrit) .ra S sa (írott tibeti) . szombati munkára alkalmazott nem-zsidó sác (héber) . az 5 érzéki tárgy egyike sabda brahman (szanszkrit) . felébredés. 4 végtagja a közbenső irányok. brahmána. kipá sabosz goj (jiddis) .hang.pap sácmác (jiddis) .sábát sábeszdekli (jiddis) . feje dél. álambana pratjaja sabda sabda (szanszkrit) . mantra. a nyugalom napja sabát salom (héber) .békés szombatot.bhuma sa (japán) . sabda. sza szö Sábara (szanszkrit) .a hang alkotóeleme. gandha.ducö 19-21. a brahman szóbeli megnyilvánulása sabda dhátu (szanszkrit) . péntek délutáni köszönés sabda (szanszkrit) . a kelet és az elme ismerője sa ma 'brog (írott tibeti) . szenvedély.közepesen laza selyem szitaszövet nyári kimonóhoz sa bdag (írott tibeti) . aki egyben sliáh cibur.sliáh cibur sacerdos (görög) .sza ma drok sá ri'i bu (írott tibeti) . passzivitás.sza dak sa bon (írott tibeti) .a nyelv tanulmányozása. tél. rasza. hallott kinyilatkoztatás (szúkta. a teremtő hang.szombat. a tudás 5 ága közül az egyik sábesz (jiddis) . tavasz.az a samesz. pihenés és a föld (dzsungva) rva (írott tibeti) .egyszerre hangzó és hangtalan teljesség sabda vidjá (szanszkrit) .a Hely Ura. báál koré és .bídzsa sa dbag (írott tibeti) . szparsa) egyike. hanyatlás.sabat-napi pogány. reggel és a fa.Sáriputra sa skja pa (írott tibeti) .alapja hanyatt fekvő teknős.a hang egymásra ható mezeje sabda artha (szanszkrit) .

a jó viselkedés szabályai saiksa márga (szanszkrit) . a felhalmozás ösvé-nyétől a gyémánthoz hasonlatos összeszedettségig tart sailpika nirmánakája (szanszkrit) . kedd (ejtett tibeti sak .vágó.reggeli ima. kalpa. cshandasz. szampradanja. csintá. hétfő (ejtett tibeti sak dava.együttszületett öröm. a nidána 5. így szóltja meg a geiko a több főből álló vendégcsoport vezetőjét Sadáj (héber) .a valóság.ortodox rendszerek (szánkhja. nirukta. öntudat. a 6 érzéktartomány.vasárnap (ejtett tibeti sak nyima. vaisésika) sadhen (jiddis) . vjákarana. mímánszá.nap . írott tibeti zsag) . az elmélyülés sikerének eléréséhez: sruta.igazmondás Saccshidánandamaja Paramatman (szanszkrit) . írott tibeti zsak zla ba). írott tibeti zsak nji ma).ortodox női paróka sak (ejtett tibeti.házasságközvetítő Sadvinsa (szanszkrit) . védánta.Siva végső igazsága. szmriti. metsző sajhet ubajdek (jiddis) . gyönyör teljességében létező sacsoszan/sasszan (japán) . a valóság és az elme azonosulásának boldogsága sahrit (héber) .különös gonddal készült és formált alak.Sivát tisztelő sajhet (jiddis) .a 6 szótag elmélkedő bódhiszattvája.melamed is saccsa (szanszkrit) .beavatott. jóga. foka.a begyakorlás ösvénye.6 Mahápurána saivasziddhánta (szanszkrit) . páli szalájatana) . dzsjótisa) sadbala (szanszkrit) . a nirmánakája egyik jegye Saiva purána (szanszkrit) . paricsaja saddarsana (szanszkrit) .a 6 terület. njája. a 6 szótag az Óm mani padme húm sadanga/védaanga (szanszkrit) . a Kálacsakra ötödik mezője Sadaksarí dhjánibódhiszattva (szanszkrit) .a 6 erő. vírja.elnök.6 tag (siksá. még tanuló.aki metsző és vizsgáló is sájtli/sátli/sejtli (jiddis) .a Száma véda bráhmanája sahádzsánanda (szanszkrit) .Ksitigarbha saiksa (szanszkrit) . bölcseleti iskola saivja (szanszkrit) . a Szentélyben a reggeli áldozat Ábrahám emlékére sa'i snjing po (írott tibeti) .Mindenható sadájatana (szanszkrit.

a fejen lévő betegségek. melyet napi 5 alkalommal végeznek saláká (szanszkrit) . saktizmus (tantra) saku (japán) . a beavatottnak az üdv valóságára megnyíló látásmódjára utal sálákja (szanszkrit) .kezdete i. 78 Sákjaszimha (szanszkrit.vágó.sinto papok lapos.54 Déví-szentély sakter (héber) .péntek sak penpa (ejtett tibeti) .Szakja muni sála (szanszkrit) . ájur . kerek vagy ovális kövek.isten sákta (szanszkrit) .Kálí vagy Durgá követői Sáktapítha (szanszkrit) . hogy Visnu melyik inkarnációjának felelnek meg salah (iszlám) . írott tibeti zsak mig dmar). Párvatí tisztelői (sákták). általában az istenek társa. Dhritarástra sógora sakya thub pa (írott tibeti) .élve elfogott. szerda (ejtett tibeti sak lhakpa. fekete.egy magas fa sálagrám síla/sálagrama (szanszkrit) . a kert mögötti tájkép Sakpama (ejtett tibeti) . csütörtök (ejtett tibeti sak phurbu.női energia. szavazólap.A Sákják Oroszlánja) .szombat sak phurbu (ejtett tibeti) . írott tibeti zsak lhag pa).Gándhári fivére.természetes eredetű. Nepálban található a Gandhaki folyóban.hétfő sak lhakpa (ejtett tibeti) .ájur véda sálákja csikitsza (szanszkrit) . a mandala déli ajtónállója Sakra (szanszkrit) .az iszlám ima arab neve. metsző saktí (szanszkrit) . a rajtuk látható véletlenszerű minták alapján lehet megállapítani. írott tibeti zsak phur bu).falemez.csütörtök saka időszámítás .mikmar. a Saktí-kultuszok Siva társa.Indra Sakrodévanam Indra (szanszkrit) .női védisten.egy a Hat Győzelemmel Túljutott közül sakkei (japán) .vasárnap sak paszang (ejtett tibeti) .kedd sak nyima (ejtett tibeti) .szerda sak mikmar (ejtett tibeti) . írott tibeti mi'i thub pa shákja seng ge) . péntek (ejtett tibeti sak paszang.sz. fekete fapálcája Sakuni (szanszkrit) . hályogműtéteknél használt eszköz. női lényege. írott tibeti zsak spen pa) sak dava (ejtett tibeti) . írott tibeti zsak pa sangs). szombat (ejtett tibeti sak penpa.

megszüntetés.őrizd sampralápa (szanszkrit) . fokozata sámás (héber) .Madra királya sálja bhiksuni (szanszkrit) . gondnok. háromhúros hangszer sammas (jiddis) . Drága Mennyei. nem elemző meditáció samba (vodu) .sz.Rizspalánta szútra.zsinagógai szolga.az égi világrészek buddhája sálesüdesz (jiddis) . az elmélyülés 6.szeudá slisit Sálisztamba szútra (szanszkrit) .fecsegés. nem üdvös cselekedet.3 világosság: előző életek ismerete. 1.indiai tantrikus tévtanító San csing (kínai) .samesz sámor (héber) . szóbeli Samtab Ngönpo (ejtett tibeti) .) san de nie pan (kínai) . Tien huang Sui jen. ez a samesz gyertya samatha (szanszkrit. i. mindenes. köszönés salom záhár (héber) .kolostor.püspök samiszen (japán) . „hegy-kapu” san ming (kínai) .a hanukija 8.az ízlés 3 húrja. nyugalmi állapot. következő életek előre látása.sebészet.Trájasztrimsa San szin (kínai) .lecsendesedés.véda Salendraradzsa buddha (szanszkrit) .elnyugtatás. század salja (szanszkrit) . írott tibeti zsi gnasz.csan mester († i. plusz ága. a brit előtti péntek este salos regalim (héber) .sz. egyházfi. bár az Isten-hármasság régebbi (Tao te king 42. ebből az episzkoposz . új évi . ájur véda salom (héber) .egy ország samana (szanszkrit) .Három Tiszta. 706) saná tová umtuká (héber) . hitközségi altiszt.ájur véda Salja (szanszkrit) . a jelen szennyeződéseinek ismerete San shi san tian (kínai) . a csi 3 princípiuma: Első Mennyei. Jen huang Shen nung) san men (kínai) . Út és Hatalom Mennyei. 3 napos gyaloglás Salva (szanszkrit) .népi énekmondó samesz/sammas (jiddis) .édes és jó esztendőt.teljes nirvána San huang (kínai) . köszöntése. a Tai i elnevezése a Han-korszaktól. a nesztoriánus kereszténység hatására valószínűleg a Szentháromság átértelmezése.béke.zarándokünnep. kínai zhi) .a fiú békéje.Három Fenség (Tai huang Fu shi.adományozó szerzetesnő salja csikitsza (szanszkrit) . tudati rögzítés.

szertartási hangszer sankhiní (szanszkrit) .Viráta király fia sankha (szanszkrit. de lehet a tao is. nyugodalmas Sántanu (szanszkrit) .sz. Bhísma. ejtett tibeti dun) . elnyugodott. Siva és Visnu közös formája.9. cselekvés. kérdések és vita Sang ti (kínai) . Triszong Decen király hívta Tibetbe.Mennyek Ura.megbékélés. 750-802). írott tibeti mkhan chen zhi ba mtsho) .tanácskérés egy zen mestertől Sanshisantian (kínai) . érzelem. amivel Visnu megáldja híveit.(i.jótevő. a t'ien értelme akarat.sz.szentély Dél-Amerikában sánti/krodha (szanszkrit) . csak sejthető.Sándilja tudása. Csitrángada és Vicsitravírja apja Sántaraksita (szanszkrit.köszönés Sándiljavidjá (szanszkrit) .műve: A bódhiszattva tevékenységek .végbélnyílás sanshi mompó (japán) . a legfelsőbb Isten.tibeti fordítómester sang tang (kínai) .kagylókürt. lecsendesült. a tökéletesség felé vezető út jelképe.Trájasztrimsa sánta (szanszkrit) . a Satapatha bráhmana része 10.zhi khro Sántidéva (szanszkrit) .szabha Sangye Csenma (ejtett tibeti) .az első indiai tanító (i. hogy személyesnek tekinti. a Legfelsőbb Lény és a többi személy csupán illúzió. 788-820) monista tanító.a csan kolostorok reggeli beszélgetése. jobb oldalt Siva Sankha (szanszkrit) . vagyis nem tudható. filozófiai rendszere az advaita védánta Sankaranárájana (szanszkrit) . a nalandai egyetem oktatója. a keresztény értelemben vett Isten sangho (páli) . Sang Jesede (ejtett tibeti) . aki szerint a lények azonosak az Abszolút Igazsággal.6. jobbra tekeredik.a föld (hús) transzcendens elemének női buddhája Sankara (szanszkrit) . iskolát hozott létre a Migyur lhungi dubpai Cuglagkhang (Szamje) kolostorban buddhista szövegek fordítására santeria (vodu) . Konfucius egyszer használja a menny (t'ien) értelmében (Beszélgetések).kaurava király. írott tibeti mkhan chen zhi ba mtsho) Padmaszambhava tanítványa Sántaraksita upadhjája (szanszkrit. a tejóceán köpülésekor keletkezett.

az égi világrészek buddhája sástana váda (szanszkrit) . 1881 és 1883 között Tibetben elkészítette az ország földrajzi leírását Sarbhanga (szanszkrit) .egy nagy szent Sári (szanszkrit) . személye és tisztsége fontosságáról képet ad maga a tény. gyakorlatilag a fáraó közvetlen tanácsadója (sarujának hordozója = aki mindig mellette van). égelem Sao lin (kínai) . fogadalmi kegytárgyon ábrázolják. ábrázolásának jellegzetes elemei a saruk és egy vizeskancsó sarvadnyatá (szanszkrit) . bár a király alakja mellett eltörpül.test-áldozat.eretnek tan .ősz.indiai természettudós. már Narmer király palettáján is megjelenik.indiai tanító Tibetben az i. az alaptudat ura Sarvarthadarsa buddha (szanszkrit) . eszme bódhiszattva.a fizikai test.gyakorlata (bódhicsarjavatára) Sántigarbha (szanszkrit) .csan kolostor Lojangban. hindu évszak.éter. és.megnyugtató. Honan tartományban sapálanigródha (szanszkrit) .sz. a tisztség eredete a predinasztikus korba nyúlik vissza. Szanydzsaja paribbádzsaka tanítványa saríra (szanszkrit) .mindent tudás Sarvanivarana viskambhin (szanszkrit. a 4.a kecskepásztor fügefája sar (szanszkrit) .akadályt rendben eltakarító.testereklye saríra púdzsa (szanszkrit) . 8.Sáriputra (Upatissza) anyja Sáriputra (szanszkrit. írott tibeti sá ri'i bu) .nyíl sarad (szanszkrit) . az ellentétes külső hatások közötti egyensúly létrehozása sárkány órája (kínai) .a testtel bíró lélek sáririka tapasz (szanszkrit) . akire a filozófiai fejtegetések megőrzését bízta. egy szerzetes halála utáni teme-tési szertartás sáriraka (szanszkrit) .a Buddha tanítványa. i. Amóghasziddhi kísérője. a cselekvések és érzetek színhelye saríra dhátu (szanszkrit) .a test legyőzése. a királyi udvar egyik első embere. írott tibeti sgrib pa rnam par sel ba) .magas rangú egyiptomi tisztviselő.tisztítás.07-09 saruhordozó (egyiptomi) . Upa-tissza. hogy a király személyét dicsőítő győzelmi.Purvavidéha sara (szanszkrit) . jele a fehér sántikar (szanszkrit) . században sántika (szanszkrit) . lecsendesítő rítus. ébresztés sar gji lus 'phags po (írott tibeti) . ájur véda Sarat Chandra Das (szanszkrit) .sz.

Ratna-raksita és Dharmatásíla műve (16 kötet) satcsakra bhédana (szanszkrit) . amelyeket buddhista is végezhet sasszan (japán) . a létezés.a tökéletes bölcseletről szóló százezer soros beszéd (a Hatalmas Anya).belső tisztaság.tanítás. az elmélyülése megnyilvánuló tényezője. vallási magyarázat.figyelmesség satjákára (szanszkrit) .sacsoszan sásztra (szanszkrit.hatos gyakorlat (tisztasági szabályok betartása). purána (ősi allegória). tantra (rítus). lényege az állandó.jóindulatúság érzése saucsa (szanszkrit) . 14 könyv. sz. tankönyv. életcél sásztrí (szanszkrit) . Szvájambhuva Manu felesége Sataszahaszrika pradnyápáramitá szútra (szanszkrit) . 1-i.tanítómester.van.Százösvényű bráhmana. sruti (közvetlenül hallott). dhjána.filozófiai értekezés. 100 fejezetből áll.sz.az igazság megkülönböztetése satkotiko váda (szanszkrit) . a Buddha sat (szanszkrit) .tartományi kormányzó a perzsa birodalomban Satrughna (szanszkrit) .Panycsasikha műve (vagy Vársaganja vagy Mádhava). a jóga 8 angája . kommentárok a szút-rákhoz. között.e. abszolút örökkévalóság. szánkhja szöveg sásvata (szanszkrit) . a hatha jóga gyakorlata Satapatha bráhmana (szanszkrit) . Brahman Egy-állapota sat karman (szanszkrit) . írója Jádnyavalkja (?). szélsőséges nézet.csakra vizualizáció sáthja (szanszkrit) . Laksmana ikertestvére.e. fegyver.az öröklétbe vetett hit sásvata gráha (szanszkrit) . 2. szmriti (emlékezetben őrzött). világi jellegű szertartások más kultuszok-ban.az örökkévalóság felfogása sásvata váda (szanszkrit) . magyarázat. tiltott satrapa (perzsa) .állandó. ejtett tibeti ten csö) .különböző anyagokból készült szövet. amely hisz a lélekben vagy más örök létezőben sászana (szanszkrit) .indiai szellemi irányzat az i. i.6 pontból álló vita satnesz (héber) . 5.Dasaratha fia. útmutatás. században. a Jadzsur véda függeléke Satarúpá (szanszkrit) . Bharata öccse sauanaszja (szanszkrit) .százalakú. örök létezésben való hit. örök sásvata dristi (szanszkrit) .becsapás sati (szanszkrit) . a Tripitaka a szútrák és a sásztrák gyűjteménye.Sasti tantra (páli) .

a fehér lótusz sbrul (írott tibeti) . ejtett tibeti dom pa) . préták. bhútanák. szombat esti köszöntés savuot (héber) . Örökkévaló Istenünk.duhkha seb dug ngal va la mi szö pa (ejtett tibeti) . sava (szanszkrit) .dzsor nyi sbrang rtsi 'dzin (írott tibeti) .szerzetesnövendék savúa tov (héber) .dikpa sdom pa (írott tibeti. .trül sbrul gdong ma ljang gu dril bu 'dzin pa (írott tibeti) . többféle van (például illatevők.megvilágosodás sazngsz rgjasz 'khor ba 'dzsig (írott tibeti) . 1 rekeszben 1 idézet. kígyóképű Schmidt József .a Nyolc Seregbeli halálszörnyek.Szamgye Korvadzsik.szamvara sdug bsngal (írott tibeti) . húsfalók. pünkösd. majd: Vöatem hadvékim Baadonáj.isteneket imádni seet (szanszkrit) . a Négy Kapuőrnő egyike északon. nágák.lapszéli jegyzet sde brgjad shi 'dre (írott tibeti) . felerősítésekor: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhaníáh töfilin. ájur véda ségond (vodu) . tana. a rituális vágás hentese seiza (japán) . Siva neve i nélkül savászana (szanszkrit) .a képesség hiánya.prajóga márga sbjor nji (írott tibeti) . egyháza (1920) scholion (görög) .). aki törvényeiddel megszenteltél. a peszah utáni 7x7 nap.Tripitaka sde srid (írott tibeti) .hetek. hogy felvegyük a tfilint. hogy elviseljük másvalaki szenvedésének látványát sebomai (görög) . és megparancsoltad nekünk.vágás.sarkon ülés sel jád (héber) .közül az 1. a világ királya.méztartó.jó hetet.deszi sdig pa (írott tibeti) . ráksaszák) sde snod gsum (írott tibeti) .műve: Buddha élete.a csengettyűs. jaksák. hájim kulhem hajom. a Tóra adásának ünnepnapja (sziván 6-7) sazammá szambódhi (szanszkrit) .kézre való tfilin.hideg.holttest-tartás (hatha jóga) savi (ejtett tibeti) .élettelen holttest. kígyószellemek.dána sbjor lam (írott tibeti) .hountò sehita/sóhét (héber) . (Áldott légy. a Buddha egyik elődje sbjin pa (írott tibeti) .

az i.bölcsesség.Senrab Mivocsan mester sen phen kji szem (ejtett tibeti) . írott tibeti gsen rab mi bo.gondolni mások segítésére sen qie lan (kínai) . gsen írott tibeti) Sen hui (kínai) . Eljegyezlek magamnak hűséggel. szeretettel és irgalommal. a halálkor a felső lélekből lesz. vöérasztih-lí beemuná vöjadáát et-Adonáj. bön pap (sen ejtett tibeti. élve maradtatok mind a mai napig. hogy megismerd az Örökkévalót.) .).szellem.vaisésika Senrab Mivo (ejtett tibeti. a harmadik évszak sen (kínai) . eljegyezlek magamnak igazsággal. az egyik életprincípium (még 2: csi. évezred elején ser sna (írott tibeti) .e.fejre való tfilin.) Seléné (görög) . születik.szen ge seng ge'i 'dug stangs (írott tibeti) . aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu ál-micvát töfilin. alkalom. akik ragaszkodtatok Örökkévaló Istenekhez. aki törvényeiddel megszenteltél.vihára seng (kínai) . vöérasztih-lí böcedek uvömispát uvoheszed uvörahamin. Örökkévaló Istenünk.forróság. joggal.a fekvő oroszlán helyzete seng lun (kínai) . (Áldott légy.szattva sems can gyi dmjal ba (írott tibeti) . kínai Sen hui) . majd: Baruh sém kvod malhutó löolám vaed.) sel ros (héber) . (Áldott legyen az Ő dicső uralmának neve mindörökké. 8. oroszlánképű seng ge (írott tibeti) .az istenek gyülekezőhelyei semu (egyiptomi) . csing). a Négy Kapuőrnő egyike nyugaton. tanuló. 4 rekeszben 4 idézet.holdistennő selosim (héber) . felvételekor: Baruh atá Adonáj. sz.sz. (Eljegyezlek magamnak örökre. keletkezik. és megparancsoltad nekünk a tfilin törvényét. lények seng fang (kínai) .).(Ti pedig. az ujjakra erősítéskor: Vöérasztih-lí löolám.naraka sems tsam (szanszkrit) .templomi énekesnő sems can (írott tibeti) . határ.vihára seng gdong dmar mo lcags sgrog 'dzin pa (írott tibeti) .(i. Elohénu meleh haolám. 1. a világ királya.csitta mátra semszu her (egyiptomi) .mátszarja .a vasbéklyós.a 7 napos gyászt követő 30 napos könnyebb gyász semajet (egyiptomi) .a bön alapítója.

bhávaná márga sgong skjes (írott tibeti) .rész-egész létezés.Vadzsrasinkhalá sgo ma zhags pa ma (írott tibeti) .dnyéja varana shes rab (írott tibeti) . Visnu ágya .Uttarakuru sgrib pa ( írott tibeti) .nyugvó-tartás (hatha jóga) shaktí (szanszkrit) . Kartikéja egyik neve shanmukhí mudrá (szanszkrit) .6-száj-lezárás-pecsét (hatha jóga) sharia (iszlám) . Három Fenség sheng wen (kínai) . erényes mitikus uralkodó.tojásból születés sgra mi snjan gling (írott tibeti) . testének gyűrűi az idő ciklusai. Szubramanja egyik tárgya shalabhászana (szanszkrit) .szerzetes. iszlám jog she (kínai) . rajta nyugszik a 7 pokol és a 7 felső régió sésa sésí bháva/ansa ansí bháva (szanszkrit) .nirvána shajanászana (szanszkrit) .állatáldozat. szemlélődő nyugalom Shang ti (kínai) .a Visnut hordozó kígyó.Égi Földműves. a visis-tádvaita panteisztikus felfogása seter (mongol) . a Három Fenség egyike. a kozmosz óceánján fekszik karikába hajolva.Kinkinidharí sgo ma lcags grog ma (írott tibeti) .ses rab kji mig (írott tibeti) .Szubramanja egyik formája. a hatszájú. Jen huang sheng (kínai) .Pásadharí sgom lam (írott tibeti) .ezerfejű kígyódémon. csak szalaggal megjelölik sevá brahot (héber) .srávaka shes bja'i sgrib pa (írott tibeti) . nem ölik le.gyűlölet she lun (kínai) .nyugodt kötődés. így nevezték a muszlim hódítók a buddhistákat shamatha (szanszkrit) .iszlám törvénykezés.a Négy Kapuőr sgo ma bzhi (írott tibeti) .pradnyá Shéshanága (szanszkrit) .sáska-tartás (hatha jóga) shamana (szanszkrit) . az álaja működése szennyezett.kalá sgo ba bzhi (írott tibeti) .föld she dang (ejtett tibeti) .dárda.7 áldás esküvőn sger pa (írott tibeti) .buddhista iskola.ger pa sgju rcal (írott tibeti) .bölcs.pradnyá csaksu Sésa (szanszkrit) .Mennyei Úr Shanmukha (szanszkrit) .a Négy Kapuőrnő sgo ma dril bu ma (írott tibeti) . ellentétes a dilun iskolával Shen nung (kínai) .

nyugtató meditáció Shingon (japán) .Igaz Szó. századtól Japánban shírsa pádászana (szanszkrit) . szellem. lehangoltság shou ji (kínai) .emberi elme. ez. összeszedettség shou yong shen (kínai) . tudat. Konfuciusz egyik vezérelve.szív.a rituális levágás shítalí pránajáma (szanszkrit) . 5 érzékelő tudat + 1 elmetudat shin jin dacuraku (japán) .isteni tó.Dalok könyve. Konfucius műve (5 klasszikus). a csan kolostorok esti beszélgetése. tantrikus buddhista szekta az i.csaturógha si mu (kínai) .Sakjamuni shih (kínai) .az aszkézis útja. általában a templomok mellett . a csan-szövegek jellegzetes szófordulatai si bjed gcsod (írott tibeti) .10 titokzatosság.szambhóga kája shraddhá (szanszkrit) . lélek.egyenetlen légzés si (kínai) . Szekiszo si netjer (egyiptomi) .sz. ilyenkor legtöbbször a tanító beszél si hüan (kínai) .védikus kinyilatkoztatás shu (kínai) .emberbarát.hajfonat a borotvált fejen a brahmárandra fölött shiki (japán) . gyógyító ember shúnjá shúnjá (szanszkrit) .egy ős szelleme. si sen ma: hát ez mi?.elhullatva testet-lelket a zazenben shin/kokoro (japán) .belégzés shvászaprashvásza (szanszkrit) .csan.fej-lábfej-tartás (hatha jóga) shirsászana (szanszkrit) .boszorkány.üres és mégsem üres (a tudat kettősségektől mentes állapota) shvásza (szanszkrit) . sziget a kerti tóban shinai (ejtett tibeti) . aki kapcsolatba lép a jóssal vagy az áldozatot bemutatóval.erős hit.csupán ül a zazenben shikhá (szanszkrit) .fejenállás (hatha jóga) shisja (szanszkrit) . dhjána. a külső forma. csápa shugendo (japán) . zhong.megtapasztalt megvilágosodás shikan taza (japán) .tanítvány shitá (héber) .sidzse csö Si csing (kínai) .shi cse pa (ejtett tibeti. az Avatamszaka szútra tanítása si liu (kínai) .lehűtő légzés (hatha jóga) shódhana (szanszkrit) .kínai buddhista szerzetesek nevének első jele a Szakjamuni átírása után.bánat. írott tibeti zhi bjed pa) . dinamikus shijue (kínai) . a jelenség. 9. a halottak képviselője.megtisztítás shóka (szanszkrit) . bizalom shrúti (szanszkrit) .tibeti iskola Shi yia mu ni (kínai) .

meditáció sikan meditáció (japán) .csatur mahárádzsa kájika Si tou (kínai) . jelenségek.átadás sikan (japán) . napon a lányokat viszik a kamihoz. dél-indiai jógi tanai sicsifukudzsin (japán) . a .a sinto énekek előadója. koncentráció a zazenre Sikhandin (szanszkrit) . írott tibeti si bjed gcsod) . Benten .zene és bölcsesség sicsigoszan (japán) .gazdagság. írott tibeti zsi ba) . 77.bölcsesség. a csanoju esztétikája sicsépa (ejtett tibeti) . amikor a hároméves fiúk és a 7 éves lányok a kami segítségét kérik.elégedettség. csatur vaisáradja si xi tan (kínai) .halászat. és 88.Fejdíszes.szövetlabdával festett szövet sibui (japán) . ez a felnőtté avatás.Padampa Szamgye tanítása side kobusi (japán) . írott tibeti gcug tor csan) .a tudat lecsendesítése.Cang sih (kínai) .gazdagság és hosszú élet.szépírással írt költemény egy festményen Sigacé (ejtett tibeti. formák. születésnap sidak (ejtett tibeti) ..Drupada lánya sikhara (szanszkrit) .. a bölcsesség felébresztése sikantadza (japán) . életkori ünnep még a 40. a 33. Hotei .4 félelem-nélküliség. napon a fiúkat.Szekitó Kiszen si va (ejtett tibeti.Ali kalifa követő. Phadampa Szamgye.visszafogott.a jószerencse 7 sinto istensége: Daikoku .sziddhánta si zhi (kínai) . a fiúk haját kilencéves korukban. 61.november 15-ei ünnep a sintóban.az érzékelhető valóság.kálavádin si szei (japán) .Si suang (kínai) . 70.. a 32. Bishamon harc.béke si wu wei (kínai) . elődje siki (japán) . Fukurikudzsu és Dzsurodzsin .a templom szentélye fölötti építmények Sikhin (szanszkrit. a születés utáni hetedik napon a fiúkat és a lányokat.a testtartás ereje Si tian wang tian (kínai) . a lányokét 16 éves korukban vágják le.csak ülés. írott tibeti gzhis ka rce) . Ali pártja sibori (japán) .az ocsaják részére dolgozó konyhák sidcse csö (ejtett tibeti. dnyána sia síita (iszlám) . a Buddha 2. Ebiszu .Szekiszó si szan wai tao (kínai) .hagyomány. boldogság.csillagmagnólia (Magnolia stellata) sidzsiku (japán) .az egymást keresztező dolgok világa siho (japán) .egy körülhatárolt pont szelleme sidasi (japán) .

kínai xiao shun) . írott tibeti tshul khrims. 2. vinaja). amelyben ma élünk. 4.sz. most fog megjelenni a 4.szolgáló az okijában.a szabályokhoz és szertartásokhoz való ragaszkodás.a sintoista templom időszakos lebontása és újjáépítése sikomi szan (japán) . meggyőződésünk és cselekedeteink közötti összhang. ne hazudj. (szamjag vák). 699ben siksze (jiddis) .nepáli tanító az i.az erény kora. buddha. 10.imaház síla (szanszkrit. (szamjag karmanta) és 5. a helyes kiejtés leírása a védángán belül siksaguru (szanszkrit) .helytelen nézet. pradnyá.az Avatamszaka szútra fordítója i.az erkölcsiség főága sílapáramitá (szanszkrit) . szádhana kála (4. ejtett tibeti) . tévhitek) síla kála (szanszkrit) . dzsina mátradhárana kála sílabbata parámása (szanszkrit) . lopás. erkölcstelenség). 9. az 5 síla az alapvető feltétel: ne ölj. erény. 6. szútra. síla). a Kágyur (et. ejtett tibeti ge lob ma) . minden szakasz 500 évig tart: I. ne lopj. a nemes nyolcrétű ösvény 3. amely a helytelen erkölcsöt páratlannak tartja. fecsegés). szamádhi. arhat.előírások a próbaidős nőkre (12 szabály) Siksánanda (szanszkrit) . rágalom. 7. ne igyál alkoholos italt (vagy tartózkodj a helytelen gondolatoktól). ágama kála (7.ragaszkodás a szertartásokhoz Sílamandzsu ácsárja (szanszkrit. a nagy síla kála a Buddha 5 ezer éves működési ideje. lelki (sóvárgás.női szerzetes növendék siksamáná síla (szanszkrit) . a teremtést. szakasza.sz. szülőtisztelet és engedelmesség. szamojadzsanáni silabbatamupádána (szanszkrit) . . (szamjag ádzsiva) foka. szóbeli (hazugság. belőle lesz a maiko siksá (szanszkrit) . 8.) egyik része. adhidarma. a harmadik béklyó. etika. ami nem ok. gúnyolódás. az az időszak.utasítást adó lelki tanítómester siksamáná (szanszkrit. században silánga (szanszkrit) . IV. 10 síla: testi (gyilkosság. oknak tartani. II. ne paráználkodj. 3.látható valóság sikinen dzukuri (japán) . rossz szándék. III. sróta ápannáni). a nagy síla kála 6. 5. bódhi kála (1.hangtan.erkölcsi elv. anágámi. a Buddha saját szavai.az erkölcs tökéletessége sílavrata paramarsa (szanszkrit) .keresztény lány sil (héber) .

írott tibeti gzsin rdzse) .testi-szóbeli-gondolati cselekedetek sin siki (japán) .ünnepi kacura Simbik (vodu) . az 5 elem (dzsungva) egyike sing pa/szö nam pa (ejtett tibeti. 1895-ben sinkósúkjó (japán) .sz. 606): Értekezés az értelembe vetett hitről sing (ejtett.a szótó 47. kövek köré szalából font kötél.vagy rongycsíkok lógnak le.test-tudat sinbucu (japán) . singon szekta.ragaszkodás a helytelen erkölcsi nézetek-hez Sílénabódhi (szanszkrit) .a források és mocsarak őrei. mert egyesíti az élet és a halál aspektusait sinden (japán) .sinsúkjó sinmei (japán) . alapította Kakuban i. pátriárkája singin (japán) . amelyről papír. alapítója Kukai (Kóbó Daisi) singon ricu (japán) .Szo szan (i.sinto pap sinsúkjó/sinkósúkjó (japán) .sz.a kamik és a buddhák együttes tisztelete. hogy fölhívják a figyelmet a hely kamijára. lélek.új vallások (újonnan keletkezett vallások) sinszen dzsó (japán) .az alsó világrészek buddhája sin (japán) .a művészetek és a mesterségek tanulmányozása.indiai tanító az i. so nam pa) gazdálkodók Singecu Szeirjó (japán) . írott tibeti) .sz. ide teszik a sinto . állatuk fehér sime nava (japán) .mantrák. a sintoista templomban az oltár helye. amelyben a sintait őrzik Sindzse (ejtett tibeti. szív.sz.a szertartásokat.tudat.szent kötél a sintóban.fa.új elv. igaz szó. az erkölcsi és vallási fogadalmakhoz való ragaszkodás sílavratopádána (szanszkrit) . fák.cserélhető tábla a Tórán a heti szakasz vagy ünnep jelölésével simada (japán) .csatur ógha silpa vidjá (szanszkrit) . manapság igen elterjedt ideológia.férfi védisten. században siliu (kínai) . 9.szigorú singon. a mandala déli ajtónállója singon (japán) . alapította Dzsiun i.az istenek táplálásának helye. szellem. ezzel kötik át a kara hicut Simha buddha (szanszkrit) . intuíció. írott tibeti zing pa. zen-buddhista szekta. igazi. sinto főszentély stílusa sinsoku/kannusi (japán) . 1130 után Singisig/Jamantaka (ejtett tibeti) .isten csarnoka. új.isteni ragyogás. kerttípus sin ku i no szangou (japán) .halálisten Sindzsinmei (japán) . a tudás 5 ága közül az egyik silt (héber) .

tanítvány sisi odosi (japán) . de a kaminak még külön jelentése is van).templomba vitt adományokat sintai (japán) . politeisztikus természetkultusz Sinto Gobuso (japán) . csak a buddhizmus megjelenésétől kezdve. vallás és kulturális jelenség.sziddham sivá (héber) . a szent tárgy.A sinto 5 könyve (összeáll. megjelenésének ünnepe február-március hónapban. a 3 sintai a tükör (őszinteség).hűvös évszak.a maikók és a geikók fehér arcfestéke sishja (szanszkrit) .shita Sitianwangtian (kínai) . ezért barátja és ellensége sincs. másik egy démonon (Apaszmara.sz. harmadik a tűzhöz hasonlít. a kard (igazságosság) és az ékszer (szeretet) sinto (japán) . egyik szeme a Naphoz.gondolkodás sironuri (japán) . tó-út (mindkét formában olvasható. élvezet) nevű bika.megismerő-tudat. a 6. ami a kami jelenlétére utal. a honden mögött. az . többnyire tükör. Brahman tudati teljessége site (jiddis) .virrasztás Siva (szanszkrit) . 1170-1390).földadomány. mítosz a sintóban. egyik lába fölemelve.táncos prostituált. másik a Holdhoz. a sin kami tó micsi írásjegyek rövidítése = sin-istenség. nem szobor. ábrázolása: tűzkörben táncol. a beteljesítő és pusztító isten. i.szarvas-riasztó.a Trimúrti harmadik tagja.Csédi királya sit (szanszkrit) . ő az anyagi világ ura. első nyoma i. megkülönböztetésül nevezhető vallásnak. de nincs semmilyen kötöttsége.a sinto szentélyben. amelyet a sír fenntartásának és a halotti kultusznak költségeire adományozott a fáraó sirjó (japán) . vízfolyó a kertben sisira (szanszkrit) .Csatur mahárádzsa kájika sittam (japán) .Biblia. társa Párvati. Énekek éneke sirabjosi (japán) . 720-ból való a Nihongi (Nihon soki) krónikából.a kami meséje. a kami tetteiről szól Sir Hásirim (héber) . a sinto első filozófiai rendszerezése sinva (japán) .az istenek útja. hindu évszak Sisupála (szanszkrit) . hordozóállata a Nandí (öröm.sz. a mítoszban 1008 neve van. kifejezetten japán. dalaik kínai eredetű buddhista balladák síralapítvány (egyiptomi) .

egy nép siviszi-tábla (jiddis) .a Zöld megmentő tárá.nagyon nehezen megközelíthető oázis a Líbiai-sivatag közepén. a nirvána Siva ardhanárí (szanszkrit) .mizráh Siwa oázis (egyiptomi) . ábrázolása szerint lalitászanában ül sjgrub pa'i mandal (írott tibeti) .sz. másik bal keze fölemelt lábára mutat (a tánc a májá bűvölete). a Nagy Jógi Siva Natarádzsa (szanszkrit) . az ellipszis.Krisna másik neve Sjámatárá (szanszkrit) . 13. dnyána Sjáma (szanszkrit) .). sátor . sz. jobb felső kezében dob (a teremtés őshangja).sivaság.karci skéné (görög) . a Tánc Ura.a kéktorkú Siva Siva Pasupati (szanszkrit) . alapítója Sríkántha (i. Amóghasziddhi női lé-nyege.védánta iskola. az Állatok Ura Siva purána (szanszkrit) .félig férfi alakja sivá ászár betamuz (héber) . műve: Brahmá szútra bhásja. és így nyert legitimitást Egyiptom trónjára sixitan (kínai) . Ádíshvara. másik jobb keze megnyugtató kéztartásban van. melyet Nagy Sándor is felkeresett ekkor nyilvánították Amon fiának.Abhinavagupta műve Siva shaktí (szanszkrit) .Siva félig nő .a megnyilvánulatlan megnyilvánult. a teremtő erő szthula formájú szimbóluma Siva Mahájógí (szanszkrit) . bal felső kezében lángnyelv (a pusztulás).jóga-szöveg sivádvaita (szanszkrit) . tánca (tándava) a teremtés és pusztulás folyamatosságát jelképezi Siva Nílakantha (szanszkrit) .emberi tulajdonság) áll. ez a Siva lingam: ellipszoid kőgömb Siva szanhitá (szanszkrit) .dru pe mandala skar cis (írott tibeti) .Siva. sajátos kultúrája és szokásai mellett fekvéséből adódó különleges jellege is egyedülállóvá teszi. 12 nem emberi kéz által készített (önmegnyilvánult) Siva jelkép siva lingam (szanszkrit) . az emberben meglévő isteni sivi (szanszkrit) .fallosz alakú kő.Siva.pavilon. Siva egyik avatárája. boldogságot ígérő.böjtnap (tamuz 17) a 3 gyászhétben Siva jelkép .sziddhánta sizhi (kínai) . Brahmá szútra kommentár sivatva (szanszkrit) .4 bölcsesség.dzsjótirlinga.Siva. az ókorban nagy hírű Amontemplom volt ott.

szarana gamana skje ba rnam pa bzhi/skje gnas bzhi (írott tibeti) .kje dak skje dgu'i bdag mo (írott tibeti) . sorsosztó sku bzhi (írott tibeti) . náparah (szanszkrit) egyetlen sorban megmondom.szerencsétlen slóka (szanszkrit) .a tizenkettedik hónap skjabs su gro ba (írott tibeti) . a félsorok utolsó 4 szótagja kötött slókárdhéna pravaksjámi jad uktam granthakóthih: Brahmá szatjam.Pradzsápati skje gnas (írott tibeti) . bösivtöhá bövétehá uvlechtöhá vadereh. uvhol-nafsöhá uvhol-möodehá.csaturjoni skje bdag (írott tibeti) . . az ízületek nedve.Smá Jiszraél. zsinagógában előtte: Ádonáj Elohéhem emet (az Örökkévaló a ti Istenetek). Adonáj ehád.oltalom-isten. Izrael!.laksana skjes pa (írott tibeti) . aser anohí möcavhá hajom al-lövavehá. semmi más. Vöahavtá ét-Adonáj Elohehá böhollövavhá.ősi indiai versmérték. Vöhajú hadvarim haéle. a legfőbb ima.a Test.élőlény. Baruh sém kvod malhutó löolám vaed. ember skjob pa1'i lha (írott tibeti) . az Erényesek Közössége sku gdung 'bar ba' i rgjud (írott tibeti) . házán slimazl (jiddis) . dzsívó Brahmáiva.harminc napos gyászperiódus Smá Jiszraél (héber) .a napernyő hordozása. dzsagan mithjá.ügyefogyott. Uvsohböhá uvkumehá.árnyék. a lélek maga Brahman. élhetetlen slészak (szanszkrit) . 2 sor.négy test és a lényegtest sku dge 'dun (írott tibeti) .előimádkozó. védánta S'losá ászár ikkárim (héber) .Tizenhárom hitágazat. a világ csak látszat. amit a könyvek milliói mondanak: Brahman a valóság.napernyő Skirophoria (görög) . uksartám löot al-jadehá vöhajú lötotafot . ájur véda sliáh cibur (héber) .kje me skjed rim (írott tibeti) . egy sor 16 szótag sormet-szettel.Tetemégető Tanítás sku gsum (írott tibeti) .kje rim skjes bu chen po'i mtshan (írott tibeti) .az egyik kapha.Halljad. Rámbám műve slosim (héber) . Adonáj elohénu. Vösinantám lövanehá vödibartá bám.trikája slemil (héber) . lélek skiron (görög) . Athéné Skiras ünnepe Skirophorión hónap 12-én (Athén) Skirophorión (görög) . egyedül előtte: Él Meleh neemán (Isten megbízható király).a születés köztes léte skje sme (írott tibeti) .skia (görög) .

me va sme phreng (írott tibeti) .az emlékezés képessége smritjupasthána (szanszkrit) . ha lefekszel. Írd fel őket házad és kapuid ajtófélfáira. a védaná. Kösd azokat jelül karodra. a szukkot utolsó napja (tisri 22) smitá (héber) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. Tóra. pranidhána smone eszré (héber) . Istenedet egész szíveddel. melyeket ma megparancsolok neked. az Örökkévaló a mi Istenünk. az Örökkévaló egyetlen negy! Áldott legyen az Ő dicső uralmának neve mindörökké! Szeresd az Örökkévalót.sing pa sobadji (vodu) . és ha fölkelsz. halottégető hely sme ba (írott tibeti) .me treng sme shanj (írott tibeti) . ájur véda sngon 'gro (írott tibeti) .a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike sminí aceret (héber) .ngöndro snóder (jiddis) .belső olajozás.világosság.a szombatév neve smjung gnas (írott tibeti) . borogatás.záróünnep.fény snang ba (írott tibeti) . (Halljad.a Nagyorrú Elefántfejű. a dharma fölött S'muél (héber) . A kivonulás könyve smriti indríja (szanszkrit) .mön lam.18 áldás a spontán ima megkönnyítésére S'mót (héber) . a csitta.felajánló snórrer (jiddis) . ha otthon ülsz. és beszélj róluk. és legyenek homlokdíszül szemeid között.koldus só (japán) .a figyelem 4 állomása (nirvedhabhágíja).visvavadzsra snang (írott tibeti) .a jótékony célra felajánlott összeg snóderoló (jiddis) . Vésd azokat jól gyermekeidbe.bagui .naplopó sman rcis khang (írott tibeti) . Uhtavtám al-mözuzot bétehá uvisarehá.Biblia.Biblia. ha úton jársz.temető.nyungne smon lam (írott tibeti) . Izrael. Sámuel első és második könyve sna chen ljang nag glang chen mo (írott tibeti) . sötétzöld sna tshogs rdo rje (írott tibeti) . egész lelkeddel és minden erőfeszítéseddel! Legyenek ezek a szavak.Men ci khang smasána (szanszkrit) .) smagege (jiddis) .lényeg so nam pa (írott tibeti) .bén-énehá. jelenés sndzsing rje (írott tibeti) . a szíveden.karuná snehan (szanszkrit) . 4 meditáció a kája.

házfőnök a csan szerzetesi csarnokban sö lun (kínai) .lépcsősor a templomban a belső fal és a szentély között Sórindzsi barlang (japán) .laikus buddhista szekta somér dlátot jiszráél (héber) .a villám istene. a mezuza somjo (japán) . ájur véda sodo (japán) . szülőtéglákra egyes. és ezekre az un.pen pa .fuszuma soen (japán) .kosszarvból készült kürt Sóftim (héber) . 1173-1262).sz.mitikus kultuszszemély Eileithyia templomában soso skje bo (írott tibeti) .parkha spen pa (írott tibeti) . mint az elhunyt sorsának jelképei sósa (japán) .éppen ilyen. (az egyiptomi vallás rendszerint tagadta az eleve elrendeltetettséget). általánosan el nem fogadott felfogás szerint Thot felírta az újszülött sorsát.megtisztítás.buddhista kántálás Sómu (japán) . rövid.sz.Sonin Sinran mestere Sonin Sinran (japán) . 8. 665-713): Az élet megvalósításának éneke sódzsi (japán) .sz. arámi = szép) . sz.kínai jógácsára buddhista iskola Sö tou (kínai) .-ban Sonin Hónen (japán) . szaggatott hangja spar kha (írott tibeti) .főhelyen ülő. a sorstéglák megjelennek időnként a Halottak Könyve ábrázolásain is.Biblia.sz.prátimóksa soszuku (japán) .Dógen Dzendzsi (i.a Szúdzan hegyen.kis sinto templom sosin (japán) . ahol Daruma (Bódhidarma) meditált sorstéglák (egyiptomi) .csan mester († i.prithagdnyana sosor tharpa (írott tibeti) .az egyiptomi asszonyok téglákon szültek.örök kezdők szelleme Sósipolis (görög) .Sóbó Gendzó (japán) . a sófár 3.(i.magán (szerzetesi) földtulajdon sófár (héber. Bírák könyve Sogbo (vodu) . a Dzsódo Sin Su alapítója sono mama (japán) .boldogító üzenet sou zuo (kínai) . a szív mérlegelésénél.sz.császár az i. a haiku-írás szemlélete sopana (szanszkrit) . 790) sövárim (héber) törések.Izrael ajtainak őrzője. a Háromszarvú Púpos testvére sóka gakkai (japán) .Joka Genkaku (i.kalligráfia Sodoka (japán) . 1200-1253): Az Igazi Dharma látásának nagysága sodhan (szanszkrit) .

akik a mahájána eszményével. ez a helyes kifejezés a hínajána helyett. elvonult követő.fecsegés.csipkéből készült kendő spos me ma (írott tibeti) . nisthá. írott tibeti njan thosz pa.előírások a novíciákra (36 szabály) srampralápa (szanszkrit) . 2. menedék-kérés.tiszteletlenség a tanítás iránt/bizalom. a hínajána iskola követői. az elhunyt ősök tiszteletére bemutatott hindu szertartás.a hit követője. szaka-szai: 1.szang va srauta szútra (szanszkrit) .a hit által törekvő.a mostani világkorszak szellemi uralkodója sraddhádhi mukta (szanszkrit) . az erőfeszítés ösvénye (pra- . aki figyelmesen hallgatja a tanítást. szeretet a nálunk magasabban állók iránt.novícia srámanériká síla (szanszkrit) .a hallók.nagy.vezeklő.tre sráddha (szanszkrit) .a bizalom.állhatatosság. nyilvános áldozatokról szóló szövegek srávaka (szanszkrit.előírások a novíciusokra (36 szabály) srámanériká (szanszkrit. a hit képessége Sráddhadéva Manu (szanszkrit) . függetlenül attól. a 7 nemes személy (árja-pudgalasz) egyike sraddhádhimukta (szanszkrit) .spicli (jiddis) . a Hőssel szemben csupán saját megszabadulásukon fáradoznak. írott tibeti dge sbjong) . ejtett tibeti geculma) . hogy valaki próbaidős novícius vagy felszentelt szerzetes. ejtett tibeti gecul) . nem-hindu srámanéra (szanszkrit. bizalom. a legidősebb fiú végzi el a házi tűzoltárnál sraddhá (szanszkrit) . kínai sheng wen) hallgató. kárhozatos cselekedetek és ellenszerük sraddhá indríja (szanszkrit) . nem üdvös cselekedet srang ba (írott tibeti) .dhúpá spre (írott tibet) .novícius srámanéra síla (szanszkrit) . a felhalmozás ösvénye (szambhára márga). hit. a tanítványok kocsija.árja pudgala sraddhnuszárin (szanszkrit) . a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike sramana (szanszkrit. tanítvány. írott tibeti njan thos theg pa) . hitvallás. akik tanúságot tesznek a célhoz érés útjáról srávaka jána (szanszkrit. nő-e vagy férfi. a világtól elvonult szerzetesek általános megnevezése.

a belátás ösvénye (darsana márga) sravana (szanszkrit) .a Nyolc Boszorkány közül a nyugati rókafejű Sríkántha (szanszkrit) . vörös srin mo ser nag stag gi mgo (írott tibeti) . 1350-1410).felekezet. közelében volt a Dzsétavana áráma sri (írott tibeti) . .hallás útján elért tudás Srávasztí (szanszkrit.a sivádvaita védánta iskola alapítója (i.Jakfejű.jóga márga).Hallgatás-hely város.hindu július sravana dnyána (szanszkrit) .Győzedelmes istennő tanvédő isten.kutsai (Közép-Ázsia) születésű herceg.sz. sz.a Srímad Bhágavatam írója Srímad Bhagávatam/Bhágavatapurána (szanszkrit) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.szi pe khor lo Srídévídharmapála (szanszkrit) .sz.szi Srí (szanszkrit) . Brahmá szútra kommentár Sríkárabhásja (szanszkrit) .egy 12 énekből álló költői mű. Brahmá szútra kommentár Srírangam (szanszkrit) . utasítására Srímitra (szanszkrit) . sötétbíbor srípáda (szanszkrit) .a Boszorkány Kutyafejű.sz. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. műve: Sríkárabhásja. fordító Nankingban (dolgozott i.a Visnu kultusz központja Dél-Indiában Srívaisnavaszampradája (szanszkrit) .a lét köztes léte srid pa'i 'khor lo (írott tibeti) . betegséget hozhat srigálamukha nag mo wa mgo can (írott tibeti) . az egyetlen női tanvédő isten. amely Visnu megtestesüléseit meséli el.a Boszorkány Tigrisfejű. Kósala rádzsaság fővárosa.a jel Visnu bal mellén Laksmí jelenlétére utal.a szerencse és a szépség istennője Sríbhásja (szanszkrit) . Sríla Vjásza-déva írta guruja. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. írott tibeti mnjan jod) . 317-322) srin mo dmar mi khji'i mgo (írott tibeti) . alapítója Rámánudzsa srívatsza (szanszkrit) .Rámánudzsa műve srid pa (írott tibeti) .a dvaitádvaita védánta iskola alapítója (i. sötétsárga srin mo smug nag g jag mgo ma (írott tibeti) .Srípati műve Sríla Vjászadéva (szanszkrit) . Nárada muni. 13. 3. műve: Brahmá szútra bhásja.).szent lábnyom Srípati (szanszkrit) .

egy tanító vagy egy könyv követése az elme összpontosításáról. az áramlat a nirvánához vezető nemes ösvényt jelenti. ünnepi verseny Karneia ünnepén (Spárta) Sténia (görög) .a hallás tárgya.cobolyprémes lapos kucsma stri indríja (szanszkrit) . a 4 gyümölcs első foka.tak stag lung pa (írott tibeti) . a 6 erő (sadbala) egyike srutibala (szanszkrit) . írott tibeti rgjun du zugs pa) . sorsosztó.Apollón-ünnep Delphoiban a Tempé-völgyben 8 évenként sterntuh (jiddis) .élet-isten.Dzsanaka lánya. oltalomért folya-modott. aki a tan híve lett. ékkövekkel díszített női fejfedő stetl (jiddis) .súnjatá stót (jiddis) . képessége.flitterrel.az elme 1. német Städtchen) stibl (jiddis) . a test energiacsatornáinak jelképe srod 'khor (írott tibeti) . Satrughna felesége sruti (szanszkrit) .végtelen csomó.vezeték.zsidó kisváros (héber ajarah. szö khor srog (írott tibeti) . hang sroténdríja (szanszkrit) . hogy a bódhi-szattva eljusson a különböző buddha-földekre stug po bkod pa'i zhing khams (írott tibeti) .a hallás egymásra ható mezeje sróta ápanna (szanszkrit.Akanistha . hallomás útján megszerzett tudás.imaszoba.női képesség strótánugata (szanszkrit) .kinyilatkoztatás. kneszet stong pa njid (írott tibeti) . a hallás szkandha srótr (szanszkrit) .hallható alkotóelem srota vidnyána dhátu (szanszkrit) .július-augusztus. szok lha srong bcan sgam po (írott tibeti) .szőlővel futó.Szongcen Gampo sróta (szanszkrit) .a fülön alapuló érzékelés.a síla kála 3.személyes ülőhely a zsinagógában strámli.ducö 21-23. kinyilatkoztatott hagyomány. az már nem zuhan vissza a rosszlétekbe sróta ápannáni kála (szanszkrit) .tag lung pa staphylodromoi (görög) .az áramlatba lépés szentségfoka. ájur véda sróta ájatana (szanszkrit) . bala srvana (szanszkrit) . lengyel miastecko.a hallás-tudatosság alkotóeleme srótavja (szanszkrit) . csatorna.különleges összeszedettség. strájmli (jiddis) . szakasza sróta dhátu (szanszkrit) .a halló alany Srutakirtí (szanszkrit) . de a szánkhjában a hallás érzéke stag (tak) .szok srog lha (írott tibeti) .Thesmophoria első napja (Athén) Steptérion (görög) .

su (kínai) .aki jól távozott el sugsz/csal (ejtett tibeti) .(i. írott tibeti gnas gcang ma) . amelybe a hagyomány szerint a munkások.Tűzcsiholó.sz.a ragyogó dicsőség istenei Subhakratsná (szanszkrit) a Haszonnal véghezvivő Amóghasziddhi birodalma.vadkan-csemege. szövegmagyarázat (csu) Su csing (kínai) .. kínai Bian jing tian) . rendje. a formavilágban fent újraszületett lények. a mantra jóga gyakorlata Suddhódana (páli.Tiszta Birodalom.a Boldogság mezeje. spermium. szolgák tartoznak sudzsi (japán) . a formavilág 4 ege közül a 4. akiknek erős a második dhjánájuk subhaszannyá (szanszkrit) .energia. alapítója Vallabha (i.Írások könyve.tisztaság az elmélyülésben. figyelmesség. területe észak Subhakritszna (szanszkrit. mentális lenyomat sugata (szanszkrit) .sz. műve: Anubhásja.mag. a Konfuciusznak tulajdonított 5 klasszikus egyike su lun (kínai) . amely létrejön bármely cselekvésnél súha sinto (japán) . 637-735) tantrikus tanító. az itt újraszületett lények üres alakok suddhádvaita (szanszkrit) . Amitábha nyugati birodalma.a nyugati világrész buddhája suddhi (szanszkrit) . 8 szintjéből a felső 5. tiszta formáinak gyakorlásával kerülnek.a sinto szekták vallási kultuszai ellentétben a kokureivel Sui jen (kínai) . Tien huang súkaramárdava (szanszkrit) . Brahmá szútra kommentár Suddharasmiprábha buddha (szanszkrit) . ide az istenek az elmélyülés magasabb.Tisztaélelmű. a Buddha utolsó étele Sukhávati (szanszkrit) . szintje. kucsmagomba-féle. vagyis lojalitás másokkal szemben.a 4 örökletes varna 4.kölcsönösség. a Buddha apja súdra (szanszkrit) .védánta iskola. színe zöld. szanszkrit Szuddhódana.szépségészlelés suddha ávásza (szanszkrit. színe vörös sukla (szanszkrit) .fehér vagy tiszta karma sukra (szanszkrit) .petesejt. fordító subhakinhá (szanszkrit) . 1473-1531). írott tibeti zas gtsang ma) . az elmélyedés 3. ájur véda .az Egyetemes Tisztaság birodalma.szánkhja Subhakaraszimha (szanszkrit) .

hogy az összes egymás közti viszonyt meghatározatlannak ítéli. ez az abszolút valóság.” . abhava. parabhava. az kimondhatatlan. vagy valaminek a tagadását. az I csing egyik trigramja sun si lun si (kínai) . a dolgok nem határozhatóak meg önmagukban.lókájata súnja (szanszkrit. ok és támaszték nélküli. írott tibeti sztong pa nyid) . idam uppadzshati.üresség. szvabhava.szél.ez a második ellentét. a démonok tanítója. hordozója 8 ló által húzott szekér súl/sül (jiddis) . csak másokhoz való viszony-latukban. az nem kutatható.Trájasztrimsa Sumérukalpa buddha (szanszkrit) .a Buddha.az oltár építésének vezérfonalai sum cu rca gsum gji lha (írott tibeti) . imafüzér és védelmező.asztal a frigyszekrény előtt Sulhan Aruh (héber) . hanem az állító és tagadó döntések.az égi világrészek buddhája sun (kínai) . . abszolút lényegük.törvénykönyv sulklopfer (jiddis) . japán kuu) üresség. imassza niródhá.fakalapács sulva szútrák (szanszkrit) . zsinagóga sulhan (héber) . meg nem nyilvánuló. amire azt lehet mondani.Sukra vár (szanszkrit) . p. ami e két ellentét között található. Mellőzve e két ellentétet a Tathágata a nulla utat hirdeti”.. „Van . csak intuícióval. áldásosztó mudra és a négyzet. 'minden nem létezik' .. a megszűnőben lévő megszűntéből. jelképei buzogány. amely megkülönböztető tudással nem érhető el.a péntek istene. nincs . ami nincs.ez a második ellentét. tehát nincs önálló. imaszmim aszati. ami van. a létrejövő létrejövéséből jött létre. ez a Vénusz. Az. tehát az üresség is üres. imaszuppádá. 4 aspektusa: bhava. délnyugat. ha van valami. idam hoti.. független énjük. elérhetetlen és nincs kiterjedése. minden jelenség alapvető jellegzetessége. Szamjuta nikája 2.tanház. páli szunnyato animitto. nulla. „Ez. Ez .” (Imaszim szati. ez nem jelenti valaminek a hiányát. („'Minden létezik' . melyet a jelenségek és a lét valódi megismerésének neveznek. hogy üres. Ez.közötti ellentét eltörlését. ami azt jelenti. a személyiség és a jelenségek önvaló-nélkülisége. a mádhjamika iskolába tartozókat súnjatávádinoknak (ürességet vallók) és nihszvabháva vádinoknak (önvaló-nélküliséget vallók) is nevezték súnjatá (szanszkrit. a valódi realitás.ez az első ellentét.. idam na hoti. idam . 17).ez az első ellentét. a + és a . a nulla út. üresség csak akkor van.

e. megteremtve ezzel a Hettita Birodalom nagyhatalmi pozicióját. akik bizalommal hallgatják.örömünnep a purim 2 napján (ádár 15) susano o no mikoto (japán) .W.az üresség szárnya.) Súrpanakhá (szanszkrit) . ezt mondják a gyászolónak: Hamakom jönahém othá bisöár avélé Cijon Vijrusalájim. egyiptomi források szerint 4 évvel Tutankhamon után halt meg (Ceram szerint uralmának időszaka i. 4.sz.légzésszabályozás zazenben susrúsa mánésu szamacsittatá (szanszkrit) . 3. vadzsra kana jukti. foka susrúsá susrúsá mánésu szamacsittatá (szanszkrit) .a Buddha tanítása közben az elme kötődésmentességére törekszik azokkal szemben. szad aszad abupapatti jukti. a mindentől (a létalaktól és a nirvánától is) mentes állapot súnjatá paksa (szanszkrit) . ha egyszerre bizalommal lévők és közöm- . C.kiegyenlítődése.a sinto tengeristen birodalma súsokukan (japán) .megüresedett életmód súnjaváda (szanszkrit) . Ceram a Hettiták regénye című könyvében „Elő-Ázsia Nagy Károlya”-ként tiszteli.sorfal a temetőben. 1905-1971). kettősségek nélküli végső valóság vagy (Nágárdzsuna szerint) annak hiánya.ürességet vallók súnjata vihára (szanszkrit) . sem a minden nem létezik (Szamjutta nikája) Sunrjú Szuzuki (japán) . zérológia. kiváló helyzetmegítélő képessége és bölcsessége vallási türelemmel és politikai mértéktartással párosult. valójában a + és . vagyis eltörlése: nem igaz sem a minden létezik.niruddzshati. csatus kotjupádánupatti jukti. 2.a legnagyobbként elismert hettita uralkodó. aki jelentős mértékben kiterjesztette Hatti uralmát. 1375-1335) surá (héber) . (A Mindenható vigasztaljon meg téged Sion és Jeruzsálem minden gyászolójával együtt.). Dógen szellemi örököse Suppiluliumas (egyiptomi) . a dolgok alapvető természete az önvaló nélküliség. az igazságról alkotott tudás megerősítésének módszerei: 1.szótó zen mester (i.a Buddha mindazokkal szemben kiegyensúlyozottságra törekszik. a csak-üresség élményének tantra-módszere súnjata szamádhi (szanszkrit) . pratítja szamutpannatva jukti.kosár körmű. az aszambhinna szmritjupaszthána 1.idealista monizmus. Rávana húga susán purim (héber) .az üresség feletti mély összpontosítás súnjata vádin (szanszkrit) .

semlegesek sza gszum (ejtett tibeti) .mindent magában foglaló minden szabbacsitta szádháraná (páli) .-15.szakja sza szö (ejtett tibeti. a 3 világ egyike svát (héber) .föld. mahájána szabba szabba (páli) .sz. foka suten (japán) .elsődleges tényezők . írott tibeti) . 19-21 sza szteng (ejtett tibeti) . ájur véda Svéta (szanszkrit) . írott tibeti sa bdag) . nem kedvesebb az előzőkkel és nem veti meg az utóbbiakat.kutya.a 3 világ (dzsig rten gszum) sza ma drok (ejtett tibeti. a bódhiszatva szint harmadik foka synkrétismos (görög) . a 3 világ (dzsig rten gszum) vagy 3 szint (sza gszum) közül az egyik sza dak (ejtett tibeti. írója Taittiríja (?) svitíja dhjána (szanszkrit) . a Jadzsur véda kiegészítése.az égi.minden lény sajátos rendeltetése svánamukha mthing nag spjang mgo can (írott tibeti) . századból svedan (szanszkrit) .Théseus emlékünnepe 4 nappal a Kronia után (Athén) SZ sza (ejtett tibeti.január-február Svédagon . sinto szertartásmester suzu (japán) .egy terület birtokos szelleme.fehér ruhások. dzsaina szerzetesek Svétásvatara upanisad (szanszkrit) .a birodalom védőszelleme süve (héber) .szinkretizmus.pagoda Rangunban az i.Királyi meditáció.Viráta fia Svétakétu (szanszkrit) .kneszet sülde (mongol) .a Nyolc Boszorkány közül az északi farkasfejű svar (szanszkrit) . alkonyat. az 5 elem (dzsungva) egyike sza bla (ejtett tibeti) . 14.a törvény tanítója.menny. írott tibeti sa srod) . északnyugat. írott tibeti) .A Fehér Öszvér titkos tanítása.földi világ (emberek).bhúmi.a miko rituális öltözetének kis harangjai sűl (jiddis) .a test felmelegítése. a 3 világ (wdzsig rten gszum) vagy 3 szint (sza gszum) közül az egyik Szaádhi rádzsa (szanszkrit) .bösek hallgatják. az aszambhinna szmritjupaszthána 3.gyászhét svadharma (szanszkrit) .részben letelepedett gazdálkodók és jaktenyésztők sza szkja (ejtett. föld feletti világ (istenek).a Cshándógja upanisad szereplője svétámbara (szanszkrit) . vallási keveredés Synoikia (görög) . írott tibeti sa ma 'brog) .

homogén okság szabháva (szanszkrit) . csétaná.(phassza.szalájatanam szad aszad abupapatti jukti (szanszkrit) . 2. szarvadnya dnyána szabbe szankhárá aniccsá (páli) . az önmagában létező másikból keletkezik.a valóság. közös tulajdonságok szabbannyutanyána (páli) .Az igazság feltárása szútra (Tripi-taka Szútrapitaka) Szaccsaka/Dighanakha/Aggivésszana (páli) .a Buddha neve a Tusitában Szacscsavibhánga szutta (páli) . mind az eredendő. mind a mellékes okokból keletkezik.a világegyetemben a szubsztanciák termé-szetes és szükségszerű tevékenysége. a théravádában) . hogy 1. nem egy felsőbb lény irányítása szábhi szanszkára parinirvájin (szanszkrit) . oknélküliség áll fenn szad bhúta (szanszkrit) .ilyenség. a haiku-írás szemlélete szacuki (japán) .az igazság és a nemigazság módszere. manaszikára).az Igazság Négy Pillére Szaccsavétakétu (szanszkrit.erőfeszítéssel elért teljes nirvána szabi (japán) .nem-folyamatos rögzítés az elmélyülésben szaccsidánanda (szanszkrit) . helyi istenség szabhága hétu (szanszkrit) .igazán létező. védaná.a 4 nemes igazság Szaccsa vibhanga szutta (szanszkrit) . 4.a mindentudás ismerete. elvetése annak. valós . ékaggatá.) szaccshidra váhana (szanszkrit) . dzsivitindrija. alapja a szubsztanciák inherens tulajdonságai. gyönyör mivoltában lévő Legfelsőbb Önvaló szad ájatama (szanszkrit) .az állandó változás folyamata szabbedhammá (páli) . öntudat.nigantha vitamester Vészálí mellett Szaccsánam Csaturó Pádá (szanszkrit) .a hely szelleme.minden dolog szabdag (ejtett tibeti) .Az igazság feltárása szútra (Tripitaka Szútrapitaka 141. Brahman szaccsidánanda maja paramatman (szanszkrit) . páli Szantusz szita Dévarádzsa.rhododendron (Rhododendron indicum) szaccsa (szanszkrit) .lét-tudat-boldogság (szat csit ánanda). az ok és az okozat természete egybemosódik.specifikus természettel rendelkező dolgok szabháva váda (szanszkrit) . 3. szannyá. a dolgok elszigeteltsége.

az egyik pitta.a jámborság birodalma. tiszteletre méltó szádhumatí (szanszkrit) . madhjama. ebből ered a szofér szagadava (szanszkrit) . kitűnő. makájána szadhak (szanszkrit) .a folyton ittas jáksa Szadásiva (szanszkrit) .a hangok iránti szomj szaddhá (páli) . adhimátratama).a szent tűz áldozati temploma szaddá (szanszkrit) .a szádhu női megfelelője szado (japán) .-ban szádhví (szanszkrit) .megszámol.a bizonyítandóhoz hasonló. ájur véda szádhaka (szanszkrit) . buzgó. sz.mélyreható bölcsesség. az ötféle élvezet (rúpá. Siva egyik neve Szadaszmandapa (szanszkrit) . a megvalósítás módszere.örökké kegyes.az erőfeszítés kora (pradnyá.bizonyítandó tétel a vitában szádhjénaszama (szanszkrit) . haszonnal járó. teaszertartás szadrisa (szanszkrit) . egyenes.a Jó Törvény Fehér lótuszának Vezérfonala. a Tóra betűit. jó. síla).az igaz/a jó Törvény szada szad bhúta (szanszkrit) . maga is bizo-nyításra szorul szádhu (páli) .általános dharma (dána.tibeti május vége-június szágara mudrá szamádhi (szanszkrit) . hajlandóság. a jógában).bizalom a kijelentett igazságok helyessége iránt.hasonló. szamádhi. raszá.igazi és nem-igazi létező.törekvő.szó. jadnya) szádhjaszama (szanszkrit) . phótthabbá) egyike szaddátanhá (szanszkrit) .a bal kéz gyakorlatai (szimbolikusan). 9. kereső.kelet-indiai tanító az i. a füleken keresztül felfogott hangok. agyhártya. azonos száfár (héber) .a cél elérését segítő gyakorlati módszerek (pl.sz. helyes. önzetlenül céltudatos magatartás szádhana kála (szanszkrit) . a síla kála második szakasza szadhárana dharma (szanszkrit) . szentéletű ember. a bhávaná márga 9. a meditációban megjelenő istenség híve szádhana (szanszkrit. adhi-mátra.szent tanító.szad dharma (szanszkrit) . írott tibeti szgrub thabsz) . tapasz. foka Szádhupála (szanszkrit) . a bódhiszattva bhúmi 9. hívő (mridu. hit. az elefántvezetés 5 követelményének egyike Szaddharma pundaríka szútra (szanszkrit) . önbizalom. valós-és-valót-lan szadáma (szanszkrit) . szaddá. az érzékszervi ingerek tudatosítása.tengermély elmélyedés . fokozata szádhumatí bhúmi (szanszkrit) .

jelképe: nőstényoroszlán.erőközpont (pítha) az agyüregben.együtt-járás. együtt-létezés. Dordzse Szenpa . az „én vagyok” képzete. a homloküreg felső részében a fejtető alatt (ezerlevelű lótuszú) szahaszras csúdikó lókadhátu (szanszkrit. hős a Mahábháratában.szándékos légzés (hatha jóga) Szahmet (egyiptomi) . egyidejűség szaha dharmí (szanszkrit) . az érzések és/vagy a fizikai látszat alapján.ezerszemű.természetes állapot szahadzsánanda (szanszkrit. egyszerre tulajdonságokkal bíró és tulajdonságok nélküli teljesség szagúna upászaná (szanszkrit) .tulajdonságokkal/sajátságokkal (gúna) rendelkező.együttes lélegzet-benntartás.a sivatag. temploma: Memphisz.társ a dharmában. mint a Brahman megnyilvánulása. írott tibeti lhan cig skjes pa'i dga1' ba) együttszületett öröm.pándava.az Önvaló tisztelete a tulajdonságokon/sajátságokon (gúna) keresztül szaha bháva (szanszkrit) . Ékköves. férjes asszony szaha múla (szanszkrit) . Ísvara. az elme azonosulásának boldogsága szahamúla (szanszkrit) . Letopolisz szahotpanna hétu (szanszkrit) .szagúna (szanszkrit) . Nakula iker-testvére. Nofertum anyja. Indra egyik neve szahaszrára csakra (szanszkrit) . Mádri és az egyik asvin fia szahadzsa (szanszkrit) .démon Szahaszráksa (szanszkrit) . ezt erősíti az emlékezet és a túltekintés az érzékszerveken szahadzsa jána (szanszkrit) . Ptah felesége.a mindenben benne rejlő isteni ható aka-rat szahadzsa klésa (szanszkrit) velünk született szennyeződések szahadzsá vaszthá (szanszkrit) . kölcsönös okság Szahadéva (szanszkrit) .egyidejűleg létező. erőfeszí-téssel végrehajtott lélegzet-benntartás szahita pránajáma (szanszkrit) . a vihar és a dögvész oroszlánfejű istennője.velünk született átman-felfogás.kis világegyetem. ezer világból áll szahétuka (szanszkrit) .démon szahabhú hétu (szanszkrit) .bódhiszattva.a vadzsrajána egyik neve szahadzsa karma (szanszkrit) .egyidejűleg előidézett ok Szai Ningpo (ejtett tibeti) .gyökérokoktól függő szahita kumbhaka (szanszkrit) . kínai xiao qian shi jie) .

767-822). a sinto Isze-templom vezetője Szaicsó (japán) . parámarsa.egyszerre megosztott és osztatlan teljesség szake (japán) .a kultusz ura. írott tibet sza szkja) . emellett a XXVI. dinasztia fáraóinak fővárosa volt szaiszen bako (japán) .ízlelés szajódzsana (szanszkrit) .az imacsarnok előtti láda a sintó szentélyben. a történelmi Buddha egyik . Néith istennő fő kultuszhelyeként tisztelték (a város egyiptomi neve: Per Neith .9 béklyó (anunaja. ahol egy kami tartózkodási helye vélhető szakalákalá (szanszkrit) . a Hiei-hegy kolostorának alapítója.adományozó szerzetes szakja bhiksuni (szanszkrit) . a nepáli határ közelében.Neith Háza). a történelmi Buddha rokonsága.a tama boldog része a sintóban szakja (páli. tehetséges. aki Iksváku leszármazottja szakja bhászá (páli) . hazatérve a Tendai-szekta alapítója.szent fa a sintóban. a Róhiní és a Raptí folyók között egy kis fejedelemség (fővárosa: Kapilavasztu.szkíta törzs. ejtett. talpraesett.rizsbor szaki mitama (japán) . az Akhaimenida birodalom 20. dristi.zen mester (i. égi) szakadágami maggo (szanszkrit) . a nirvána előtt már csak két újraszületése van (földi. írott tibeti sakja thub pa. részét megjárt ember.adományozó szerzetesnő Szakja muni (szanszkrit. kínai Shi yia mu ni) .város a Delta nyugati felében. pratigha.szakja nyelv. a Tien tai-hegynél tanult. avidjá. ágait a megtisztulási szertartásokon használják. tartománya szakadágámí (páli) .sz. az élet szimbóluma. legtöbbször oda ültetik. mátszarja) szaka . Viruddhaka leszármazottja. vicsikitszá.arahat szakaki (japán) .a Szakják bölcse. ejtett tibeti Szamgje.nemzettség.a szánkhja istenhívő változata Szaisz (egyiptomi) .a nirvánához vezető út második foka szakadágámin (páli) . írsjá. amelybe a látogató elhelyezheti adományát szájana (szanszkrit) .egyszer visszatérő. mána. páli Kapilavatthu) vezetője. a prákrit mágadhí rokona szakja bhiksu (szanszkrit) . későbbi neve Dengjó Daisi szaísvara szánkhja (szanszkrit) . a magga 2.kísérője szai su (japán) .

szanszkrit szad ájatama) .a Gangá. nevét az i. vörös sapkás. a paticcsa szammupáda 5. szaglás. az arhat 2. egyéni létezés. ejtett tibeti) . ízlelés. 1073ban Khon Köncsog Gyalpo (i. az egyik árnyékában született. a námarúpa érzékszervei szaláká (páli) . a 8.Shorea robusta szalájatana paccsajá phassza (szanszkrit) .az az állapot.egyszer visszatérés. tapintás. a testben a torokhoz kapcsolódik szálafa . írott tibeti bram ze'i rigs shing sála chen po) . a másikéban halt meg a Buddha Szala Nepai Rigdzin (ejtett tibeti) . azután csak felsőbb világokban születhet újra.Kunga Gyalcen Szakja rádzsaság (szanszkrit) . fővárosa Kapilavatthu (páli) Szakja Szenga (szanszkrit. a 4 fő tibeti iskola közül az egyik Szakjasrí (szanszkrit) . az 5 tapa-dási halmaz. foka száksátkára (szanszkrit) .megvalósítás szála (szanszkrit. szvakíja dristi.sz. aki idáig jutott a tökéletesedésben. írott tibeti lang gcig phkir wong ba) .kölcsönvett kép. írott tibeti sa skja pa) .a személyiség összessége szakkei (japán) . a feltornyozott haj tetejét levágják szakridágámin (szanszkrit.keleti fehér tudáshordozó istenség. 1034-1102) által alapított Szakjakolostorról kapta Drokmi jógi (i. a 7.neve.sz. az egyik béklyó szakkája szabba (szanszkrit) . 6 képesség.szürke (sárga) föld. amelyben a hívő meglátja Istent száksátkarana (szanszkrit) . ejtett tibeti) .sz.támasztott fejen állás (hatha jóga) . hallás.hatos szféra (látás. nidána. buddha Szakja Pandita (szanszkrit.szálafa.jellegzetes.az emberek világának buddhája Szakja szíha (páli) . személyiség. a kert elhelyezése a természetben szakko (japán) .egy pandit szakkája (szanszkrit) . a 4 gyümölcs második foka. tagja. Róhiní és Raptí folyók által határolt terület a Himálajától délre.egyéniség.a Szakják oroszlánja. gondolkodás) és a hozzá tartozó érzetek.érintkezés a külvilággal szalájatanam (páli. a tibeti buddhizmus 4 irányzata közül az egyik.önlétezésre vonatkozó nézet. 992-1072) tanítása alapján. a Buddha mellékneve szakjapa (szanszkrit.a maiko negyedik frizurája.szavazólap szalaksana (szanszkrit) . jellegzetességgel bíró szálamba shírsászana (szanszkrit) . az már csak egyszer fog emberként újjászületni. önlétezés szakkája ditthi (szanszkrit) .

az összpontosítás képessége szamadristi (szanszkrit) .az otthonukba visszatértek a védikus tanul-mányok után Száma véda (szanszkrit) .szálamba szarvángászana (szanszkrit) . egyensúly. mahábódha. mahábháva.a síla kála 5. tudati elmélyülés. a Hold (Szóma) hatása alatt áll. az elme erőfeszítés nélkül egy dologra összpontosít szamádhi (páli.egyforma. azonosság szamá vartana (szanszkrit) .a szem sem becsukva.) Szam vár (szanszkrit) .. hatha. hordozója háromkerekű. egyenletes.teljes műveletsorú légzés (hatha jóga) szamabhaví mudrá (szanszkrit) . a jóga 8 foka közül a 8. (szamjag szamádhi) foka.Dallamok védája. az udgátar recitálja szama vritti (szanszkrit) .tökéletes összeszedettség szamádhi upacsára acsala prasrabdhi (szanszkrit) . feloldódás az Önvalóban. a szammá boddzshangá 6. érzéseink-tudásunkakaratunk közötti összhang. jelképe a buzogány. (szamjagbszmriti) és 8.(hétfő) a hétfő istene. szellemi egyensúly.Bimbiszára udvarhölgye. rádzsa jóga gyakorlata (mahábháva). 3 ló által húzott szekér szama (szanszkrit) . laja. mély meditációval létrehozott magasabb tudatállapot.a Vészálí melletti Kutágára szálá egyik neve Szálavatí (páli) .a pránajáma szakaszainak egyformasága (hatha jóga) szama vritti ránájáma (szanszkrit) .A Szálá papjai szútra (Tripitaka Szútra-pitaka 41.pártatlanság számagáma (szanszkrit) menedékhely a szakja . írott tibeti ting nge 'dzin. sem kinyitva nincs (hatha jóga) szamádhána (szanszkrit) . nyugalom.az elmeműködés teljes összeszedettsége. szellemi iskolázottság. állapota. szakasza szamádhi mudrá (szanszkrit) .az összeszedettségre összpontosításból származó kikezdhetetlen nyugalom szamádhindríja (szanszkrit) .dhjána mudrá szamádhi páramitá (szanszkrit) . tényezője. himnuszok. azonosulás. révület. benső béke.az elme 9. (szamjag vjájáma). fia Dzsívakát Száléjjaka szutta (szanszkrit) . a jóga végcélja. dhjána szamádhi kála (szanszkrit) . mély összpontosítás.teljes test megtámasztástartás (hatha jóga) Szálávana áráma (páli) . mahálaja. 7. japán zanmai) . a mantra. a nemes nyolcrétű ösvény 6.

a teljes bélrendszerre vonatkozó eltérések.elfogulatlanság. teljesülés. általános számánja klésa (szanszkrit) .Középső gyűjtemény 104.hasonló. ájur véda szamanánanycsa dasszanam (szanszkrit) . kettős gyémántjogar. szintje szamaja (szanszkrit) . jelképe csengő. írott tibeti dam tshig sgrol ma) .a tápanyaggá változott agni.általános szenvedélyek (kételkedés. rgja Szamaja tárá (szanszkrit.Esküs Megszabadító. bélrendszer. vimukti márga szamáhita márga (szanszkrit) .novícius számánja (szanszkrit) . dal. amikor az ember szembe-kerül a 4 nemes igazsággal. általános jegy. közös. az együttérzés négy eleme közül az első szamanászakja puttijá (szanszkrit) . Ánanda itt töltötte az esős évszakokat Számagáma szutta (páli) . színe berillzöld.a körülmények által meghatározott megvalósító (sraddhádhi mukta) szamajaszattva (szanszkrit) . a szamjag dristi 1. szamagni (szanszkrit) . nagy szerencse a továbbjutáshoz szamanantara pratjaja (szanszkrit) .meditatív egyensúly. Száma véda szamana (páli) aszkéta. helytelen nézet) számánja laksana (szanszkrit) közös. dallam. Haszonnal Véghezvivő Amógasziddhi társa (Bardo). a tudati tárgyak fő jellemzői. fogadalomtétel. az a tulajdonság. eleme föld szamaja vimukta (szanszkrit) . a buddhisták szamanéra (szanszkrit) .rádzsaságban. a Buddha mellékneve szamána váju (szanszkrit) a légzés szabályozása az emésztőrendszerben szamána vászó (páli) . részei: anantarí-ja márga. ájur véda.dam cif szem pa szamakónászana (szanszkrit) .okok és feltételek együttese szamáhita (szanszkrit) . a csatur szamgraha vasztu.Jádzsnyavalkja szolgája. az egyik vata. ájur véda számagrí (szanszkrit) .közvetlen megelőző feltétel szamánárthatá (szanszkrit) . amely mindent jellemez. szerzetes.nem-családban leélt élet szamána vata (szanszkrit) .a Szakja-fi vezeklői. egyetemes tulajdonság.jelvény. mindent jellemző általános jegy. mint az állandóság hiánya a .egyenes szög-tartás (hatha jóga) Száman (szanszkrit) .találkozás a szamanákkal (bhiksukkal).annak az útja.

társa az Egyetemes Női Jóság (Szamanta bhadrí). közvetlen visszatükröződésen alapuló egybeesés (szavicsára szamápatti). írott tibeti mnjam pa njid kji je shes. nirvitarka szamápatti). jelképe a kalász. Brahmá szútra kommentár Szamantabhadra (szanszkrit. kínai ping deng xing zhi) .közvetlenül megelőző feltétel szamápatti dhjána (szanszkrit) . másrészt az Egyetemes Jó. műve: Vidnyánámrita.közös gyönyör számartha (szanszkrit) .mentes a meditatív megvalósulás min-den akadályától szamápatti/artha mátra nirbhásze (szanszkrit) .feltételektől függő dolgok esetében számánja váda (szanszkrit) . a fogalmak nélküli tiszta értelem. minden megvilágosodott szellemőse.). az orr-tudat.védánta iskola.a gondolat. a szó és a tett alapvető azonosság szamatá dnyána (szanszkrit.bevezető dhjánikus meditáció számantara pratjaja (szanszkrit) . transzcendentális látomások szamarasza (szanszkrit) . tudatossá válik birtokában a szamszára és a nirvána azonos lényege.az egyforma természet bölcsessége. mint ősbuddha a Gyémántjogaras Vadzsradhara egyik formája.sz. alapítója Vidnyánabhiksu (i. az egyenlő lényegű tudás.egyenes-tartás (hatha jóga) szamatá (szanszkrit) .képesség az álajavidnyánában lévő csírák létre-jöttére szamaszthiti (szanszkrit) . sz. a 8 megvalósítás. elvonatkoztatáson túli egybeesés (artha mátra nirbhásze.a tudatosság megváltozott állapotai.a megvalósítás összpontosítása szamápatti nirdésa (szanszkrit) . szemlélődésen túli egybeesés (nirvicsára szamápatti).Egyetemes Jóság Anya számantaka (szanszkrit) . írott tibeti kun tu bzang po) Egyetemes Jóság. meditatív eszközök. meditatív állapotok szamápatti varana (szanszkrit) . a vallási gyakorlat Szamantabhadrí (szanszkrit. a meditatív beleolvadás megvalósítása. 16.egybeesés. a vallási gyakorlat bódhiszattvája. fogal-mi keretbe ágyazott egybeesés (vitarka szamápatti). a második bölcsesség. írott tibeti kun tu bzang mo) . az öt tudás egyike. semlegesíti a gőgöt. társa Dhúpá. a fundamentális egységben lévő . jelképistenség.

a koncentráció nyugodt belátása Szamatkumára (szanszkrit) . rendíthetetlenség. nirmagnatá auddhatja.tartózkodás az üres fecsegéstől.örökifjú. 3. 3. Drakpo Khorlo Csang idején (i. az élvezetek teste. figyelem. életerők (kommunikáció. leírása Khenpo Kalu rinpocsétől ismert. 2.boldogságtest. mély.Krisna fia szambandha (szanszkrit) .együtt járó. 2. a bódhiszattvának még megvan 5 dharmája . 5014 évvel a parinirvána után indul hanyatlásnak szambhára márga (szanszkrit.sz.nyugalom.összehasonlítás Szambhala (szanszkrit) . szenvtelenség. írott tibeti tshogs lam) . az igaz sugallatok forrása. átható.sz. egy buddha eszmei formája (buddha kája).a felhalmozás ösvénye szambhinna pralápá virati (szanszkrit) . pannya ⇔ vicsikiccshá szamatha vipasszaná bhávaná (szanszkrit) . fizikainak látszik.lények lényegi azonosságának tudata. 2027-ben Miji Szenge. a Buddha szellemi fia szamaváji (szanszkrit) . kínai shou yong shen) . nusitaszmrititá. az anyagi ok Szamba (szanszkrit) . ejtett tibeti szok cöl). összeszedettség. írott tibeti longsz szpjod rdzogsz pa'i szku.” (Tenzin Gyaco). a Buddha tanítása i. a gondolatbeszéd-tett fundamentális egysége. koncentráltság. tagja szambhóga kája (szanszkrit. a szükségszerű kapcsolatok szamaváji kárana (szanszkrit) . sraddhá ⇔ kámacs cshanda. azután 1800 évig béke lesz. formája.sz. 40 tárgy a meditációhoz. üdvözült test. a buddhák tudásának egyike szamatha (szanszkrit) . most a 21.mitikus királyság.elhagyhatatlan ok. Kulika király uralkodik. a dasaakusala prativirati síla 7. állandó legfelső öröm. megjutalmazás test. 5 képesség az akadályok elhárítására: 1. „akiknek elméje tiszta ép és karmikus szennyeződésektől mentes. dicsőségtest. a tudat elmerül a megvilágosodás gyönyörűségében. vírja ⇔ vjápáda. a tett tárgya egy másik személy. 4. szati ⇔ sztjána middha. amit csak azok látnak meg. szamádhi ⇔ addhaccsa kukuccsa. 2425-ben) háború lesz Szambhala és a Föld negatív erői között. 5. őt követi i. akadályai: 1. a buddha kája 3. szamszkár ászévaná. 4. jutalomtest. ahogy az átlagos lények látják buddhát. kauszídja.

konkrét tapasztalat. zen mester és tanítványainak közössége szamgha bhéda (páli) . forró pokol szamghátí (páli) . a Három Kincs (drágakő) egyike. páli sangho) gyülekezet. avicsára). belátás. ejtett tibeti gedün. khandha szamdnyá szkandha (szanszkrit. rászánás valamire. sílavrata-paramarsa) szamgháta (szanszkrit) . írott tibeti du ses kji phung po) kognitív halmaz (szvavicsára. szándék.Aksobja női társa .Szakja muni Szamgje Csenma (ejtett tibeti.ágyékkötő szamgíti (páli) . a nirmánakájával együtt rúpakája szambhógakája (szanszkrit.összezúzó. fogalmi működés. írott tibeti 'du shes) . szanszkrit Logana) . ha meggyőződése. a szamgha követője akkor jut el a célhoz. írott tibeti dge 'dun.(hely.tökéletes buddha szamcsita karma (szanszkrit) . egység.felhalmozott. aki már elpusztította a 3 szennyeződést (szatkája dristi. napkelte-napnyugta szamdnyá (szanszkrit.felelevenedő forró pokol szamgha (páli. a három test egyike. vicsikitsza. a panycsa szkandha egyik csoportja szamdnyá védajita niródha (szanszkrit) . észrevétel. megragadás.szakadást létrehozni a szerzetesi közösségben. test. buddhista szerzetesi közösség. összegyűjtött tettkövetkez-mények szamdhja (szanszkrit) .érzet. hogy a gyakorló szerzetes-e vagy sem. dharma. közösség.a fogalmiság és az utolsó érzékelések megszűnése Szamdzsíva (szanszkrit) . észlelés. írott tibeti longs spjod rdzogs pa'i sku) gyönyörtest.a szerzetesi gyülekezet ékköve. szellemi közösség.a közösségben egyetértéssel hozott határozatok szamghádiszésza (szanszkrit) .13 szabály a bhiksuknak a théravádában szamgháráma (szanszkrit) . idő).egyben tartás.gyülekezés. anantaríka karma szamgha kamman (páli) . ismeretek. forró pokol szamdzsívanáraka (szanszkrit) . a 3. ebben a szellem a megilágosultság gyönyörét élvezi szambuddha (szanszkrit) .Újjáélesztő. ebben a formájában közömbös. hogy neki magának kell létrehoznia a Három Kincset.kolostor szamgharatna (szanszkrit) . nagy zsinatok Szamgje (ejtett tibeti) . képzet.

nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga). az eltávolítás /szamg/ (az akadályozó tényezők) kifejezése /gye/ Szamgye Csenma (ejtett tibeti) . páli szammá kammanta. írott tibeti samgs rgjas) . tökéletes belső eggyé válás. a 37 bódhipaksikadharma része szamjag pratiháta vászanatvá (szanszkrit) . nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga) szamjag szambuddha (szanszkrit.szamgraha vasztu (szanszkrit) . írott tibeti jang dag pa'i 'cho ba) .tökéletes/helyes igyekezet/törekvés. rosszindulat.a lemondás. testi: ölés. felébredt. szívélyes beszéd. páli szammá ditthi. durva és haszontalan beszéd. a nemes nyolcrétű ösvény 5. a korábbi nem-üdvös dolgok megállítása és távoltartása magunktól.az 5. foka szamjag dnyána (szanszkrit) . lopás. írott tibeti jang dag pa'i rco la ba) . 2 szint: szamáhita márga. csoportja szamjag szamádhi (szanszkrit.helyes életmód.tökéletes nézet/felismerés.Dordzse Szempa női társa Szamgye Gyaco (ejtett tibeti) . tudati: mohóság. páli szammá szamádhi. kiteljesedett. írott tibeti yang dag pa'i lhra ba) . dalai láma minisztere.tökéletes/helyes cselekvés.egy buddha elméjében kiküszöbölődnek az akadályokból következő késztetések. ragaszkodás a hibás nézetekhez szamjag karmánta (szanszkrit. helyettese Szamgye Korvadzsik (szangsz rgjasz 'khor ba 'dzsig) . a Buddha jelzője.szammá szamjag ádzsíva (szanszkrit. páli szammá ádzsíva. páli szammá szambuddha) - . írott tibeti jang dag pa'i ting nge 'dzin) . tökélyre vitt élet. a helyénvaló erőfeszítés 4 fokozata. páli szammá vájama. meditáció az erényes cselekedetek elkövetése és növekedése fölött.a Buddha egyik elődje számisza (szanszkrit) .tökéletes/helyes elmélyedés. szavak: hazugság. írott tibeti jang dag pa'i lasz kji mtha') . megtisztult.Felébredtkiteljesedett.helyes tudás szamjag dristi (szanszkrit. erkölcstelen életmód.világias számjá vasztha (szanszkrit) . a buddha-guna 6. viszálykeltés. szolgálatkészség. prisztha labdha márga.4 tanítványgyűjtő: bőkezűség. következetesség Szamgye (ejtett tibeti. Megvilágosodott. nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga) szamjag (szanszkrit) .gunaegyensúly. nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga) szamjag prahána (szanszkrit) . nem-differenciált szamja vjájáma (szanszkrit.

tökéletesen/helyes megvilágosodott buddha, teljesen felébredt (még: arhat, pratjékabuddha) szamjag szambuddhatva (szanszkrit) - a buddhaság eléréséhez vezető út szamjag szamkalpa (szanszkrit, páli szammá szankappa, írott tibeti jang dag pa'i rtegs pa) - tökéletes/helyes elhatározás, nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga); önfeláldozó lemondás, jóindulat, mások ártalmának kerülése szamjag szati (szanszkrit, páli szammá szati) - tökéletes/helyes vizsgálódás/ elmélkedés, nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga); a test (kája), az érzések (védaná), a szellem (csitta) és a tudattárgyak (dhammá) jelenléti tudatossága szamjag szmriti (szanszkrit, írott tibeti jang dag pa'i dran pa) - tökéletes tudatosság, helyes figyelem, a nemes nyolcrétű ösvény 7. foka szamjag vák/vács (szanszkrit, páli szammá vácsá, írott tibeti jang dag pa'i ngag) - tökéletes/helyes beszéd, nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga) szamjag vjájáma (szanszkrit) - a nemes nyolcas ödvény hatodik része, helyes erőfesztés szamjama (szanszkrit) - az elme igába fogása Szamje (ejtett tibeti, írott tibeti bsam yas) - kolostor a Jarlung Campo mellett, Padmaszambhava alapította i.sz. 779-ben szamjodzsana (szanszkrit) - az 5 alsóbb béklyó: 1. a személyiségben való hit, 2. szkeptikus kétely, 3. szabályokhoz és szertartásokhoz való kötő-dés, 4. érzéki vágy, 5. rosszakarat szamjóga (szanszkrit) - a purusa és a prakriti kölcsönhatása, kapcsolat, együttállás, egyesítés Szamjutta nikája (páli) - Tipitaka, A társított gyűjtemény szamkalpa (szanszkrit) - különbségtevés, fogalom szamkránti (szanszkrit, írott tibeti 'pho ba) - átváltás, az életerő átkelése valamely tiszta mezőre (bardo), amikor az 5 tudás birtokában az életerő szele átviszi a magot a Brahmá-lyukon, felfelé vivő nagy áthatolás, meredek ösvény szamkrista (szanszkrit) - keresztmetszet, összevont, a szemlélet tárgya szammá (páli, szanszkrit szamjag) - helyes, tökéletes, valaminek a teljes-sége szammá ádzsíva (páli) - szamjag ádzsíva szammá ditthi (páli) - szamjag dristi szammá kammanta (páli) - szamjag karmánta Szammá szam Buddha (páli) - teljesen felébredett, a Buddha

mellékneve szammá szamádhi (páli) - szamjag szamádhi, a miccsha szamádhi ellentéte szammá szambuddha (páli) - szamjag szambuddha szammá szankappa (páli) - szamjag szankalpa szammá szati (páli) - szamjag szati szammá vácsá (páli) - szamjag vák szammá vájama (páli) - szamjag vjájáma Szammáditthi szutta (pálit) - A helyes hit szútra, (Tripitaka Szútrapitaka 9.) számmitíja (szanszkrit) - egy hínajána iskola szammuti déva (szanszkrit) - közmegegyezéses istenek szammuti théra (páli) - idősebb bhikkhuk tisztelete szamnjászin (páli) - aszkétaság életszakasza szamojadzsanáni (szanszkrit) - tíz béklyó, a lényeket a létesüléshez és egyik létesülést a másikhoz kötözik: 1. maradandó személyiségben való hit (szakkájaditthi), 2. kétség (vicsikiccshá), 3. ragaszkodás a szabályokhoz és a szertartásokhoz (sílabbataparámása), 4. érzéki vágy (kámarága), 5. ellenszenv (patighá), 6. formalét utáni vágy (rúpa rága), 7. forma nélküli lét utáni vágy (arúpa rága), 8. önhittség (mána), 9. nyugtalanság (uddhaccsa), 10. vakság (aviddzsá) szampai (japán) - leborulás, a homlok a földet érinti, a két kéz, tenyérrel fölfelé, a fej mellett, mintha a Buddha lábát fognák szampajukta hétu (szanszkrit) - összekapcsolt ok szampannakrama (szanszkrit, írott tibeti rdzogs rim) - fokozat szampannyáta szamádhi (páli) - a tudatfeletti emelkedő szamádhi, tudatos összeszedettség, az elmeműködésben még jelen van az elme, mint tárgy szampannyauppáda (páli) - az öntudat visszanyerése szampaticcshana (páli) - befogadás szamphusszitatta (páli) - megérintettség, a purusa hatása szampra jukta (szanszkrit) - együttesen ható okok, tudatállapothoz kötött szampra jukta csitta dharma (szanszkrit) - a tudatossághoz kapcsolódó mentális tényezők, a panycsa szkandha szamszkára szkandhájának egyike szampra juktaka hétu (szanszkrit) - társult okság szampra vritti (szanszkrit) - megkezdés szampradája (szanszkrit) - felekezet, szekta (csatuh szampradája: Srívaisnava, Brahmá, Kumára, Rudra), a guruk tanítványi láncolata, vallási közösség szampradanja (szanszkrit) - önmegfigyelés az elmélyülésben, a 6 erő (sadbala) egyike

szampradnyáta szamádhi - tudatos összeszedettség, a felszín mögötti valóság megismerése, az elmeműködésben még jelen van az elme, mint tárgy szampradzsanja (szanszkrit) - megértés szampradzsanja bala (szanszkrit) - az elme 4. képessége, világos megér-tése a mentális szenny kártékony hatásának szamshaja (szanszkrit) - kétség, határozatlanság szamszára (szanszkrit, írott tibeti 'khor ba) - az újraszületések forgataga, létforgatag, körforgás, a szennyezett szellem folyamatos változása létről-létre, raboskodás a létesülés világában, a 6 létformában, karmikus felhalmozások vagy cselekedetek, készségek, a folyamat az ember ellenőrzésén kívül áll, és szenvedélyek, tisztátalanságok irányítják, fenntartja és ismételten kiváltja a szenvedést szamszára csakra (szanszkrit) - a létkörforgás kereke szamszarga (szanszkrit) - együttműködés, kapcsolatra lépés szamszartr (szanszkrit) - a létforgatagban vándorló személy szamszkára csintaná (szanszkrit) - utánajárás szamszkára duhkair (szanszkrit) - az ősbűnökből eredő kín szamszkára duhkhatá (szanszkrit) - a megalkuvások elszenvedése, a duhkha harmadik jellegzetessége szamszkára niródha (szanszkrit) - a létesülés elemek kioltódása szamszkára szévaná (szanszkrit) - szétválás, a nirmagnatá auddhatja létrejötte szamszkára/szankhára (szanszkrit, páli szankhárá, írott tibeti du bjed kji phung po) - egyesítés, tökéletesítés, létrehozó, megformáló, egy létforma cselekedeteinek lenyomata, a múltbéli tapasztalások elhomályosult lenyomatai, amelyek a Függő Keletkezés képlete szerint az avidjá vagy szellemi vakság következtében alakulnak ki, pszichésszellemi-morális vonatkozású karmikus tendenciák és energiák, a reinkarnációs folyamat hajtóereje, szakrális rítusok, karma, lehet: prákrita és aprákrita, 5 khanda, a 2. nidána, 52 formája van (panycsaszkandha), tudati emlékek a múltból, indíttatások, késztetések, szándékok, ötletek, tisztító szertartások, akarati tevékenység, karmacsíra, a paticcsa szammupáda 2. tagja, késztetés, tudati képződmény (4. halmaz), feltételek hatására alakult képződmények, feltételes képződmények (az 5 halmaz); a tudatossággal összekapcsolódó: 11 minden tudatosságban (mahábhúmika dharma), 10 üdvös (kusala mahábhúmika dharma), 6 szenynyezett (klésa mahábhúmika dharma), 2

kárhozatos (akusala mahábhúmika dharma), 10 korlátozott (upaklésa parittabhúmika dharma), 8 meg nem határozott (anijata bhúmika dharma), a tudatossággal nem összekapcsolódó: 14 nem anyagi jellegű, a szellemi akarati tevékenység csoportja, a tudatossághoz kapcsolódó (szamprajukta csitta dharma) és ahhoz nem kapcsolódó (vipra jukta csitta dharma) mentális tényezők szamszkáráh karmáh (szanszkrit) - karmikus késztetések szamszkárák (szanszkrit) - a Kálacsakra második mezője szamszkrita (szanszkrit) - feltételekhez kötött, feltételek hatására létrejött, összeállt, feltételes, összetett szamszkrita dharma (szanszkrit) - összetett, együttműködő dharmák, a lételemek kombinációja az oksági törvény alapján, halmaz, feltéte-lektől képződött elemek, jelenségek szamsztána (szanszkrit, írott tibeti dbjibs) - alak szamszthápaná (szanszkrit) - folyamatos összpontosítás, az elmélyülés 2. fokozata szamszvédadzsa (szanszkrit) - nedvességből születés, férgek, rovarok szamtána (szanszkrit, írott tibeti rgun/rgjud) - a szellem folyamatos létállapota szamten bardo (ejtett tibeti) - a meditáció átmeneti állapota szamtírana (szanszkrit) - érdeklődés, ítélet, keresés szamu (japán) - ház körüli munka zen szerzeteseknek, nagy koncentrációval végzett fizikai munka szamuccshédapahána (szanszkrit) - kiirtás által történő elhagyás (vinaja) szamudaja (szanszkrit) - eredet, keletkezés szamudaja dhamma (szanszkrit) - keletkezési tényező szamudaja dnyána (szanszkrit) - a keletkezés tudása (ok /hétu/, keletkezés /szamudája/, alkotás /prabhava/, feltétel /pratjaja/) szamudaja szatja (szanszkrit) - a keletkezés megvalósítása, a szenvedés eredetének igazsága, a szenvedés keletkezésének igazsága, a duhkha eredete, a megvilágosodás 2. fokozata szamudda (szanszkrit) - óceán szamuráj (japán) - főnemesek (daimjók) szolgálatában álló harcosok szamuttiszaccsa (szanszkrit) - köznapi igazság Szamvara (szanszkrit, írott tibeti sdom pa) - Siva tantrikus formája a buddhistáknál, fogadalom (lehet: közönséges, általános, nem közönséges); önuralom, fegyelem, önmérséklet

Szamvara jidam (szanszkrit, ejtett tibeti) - a Legnagyobb boldogság ji damja szamvara síla (szanszkrit) - önmegtartóztatásra vonatkozó előírások (upavaszatha, upászaka, upásziká, srámanéra, srámanériká, siksamáná, bhiksu, bhiksuní) szamvara vinaja (szanszkrit) - az önuralom fegyelme szamvarta kalpa (szanszkrit) - a romlás időszaka szamvat időszámítás (szanszkrit) - kezdete i.e. 57 szamvriti (szanszkrit) - a felszín/külszín igazsága, elfedő igazság, köz-napi tapasztalat, a mindennapi élet igazsága szamvriti bódhicsitta (szanszkrit, írott tibeti kun rdzob bjang chub kji sems) - a hagyományosan megvilágosodott elme szamvriti dnyána (szanszkrit) - hagyományos tudás, nem a végső szamvriti szatja (szanszkrit) - az érzékelhető/empirikus, felszíni igazság, a külszín igazsága, köznapi tapasztalati igazság, mindennapi nyelv-használattal járó, tapasztalati igazság, viszonylagos igazság, olyan látás, amely képes megragadni a dharmák valódi természetét szamvritódhi csitta (szanszkrit) - a hagyományosan megvilágosodott elme szamvritta pariccshédaka pradnyá (szanszkrit) - a viszonylagosat elemző bölcsesség, az adhipradnyásiksá 2. foka, felismerhetővé teszi a tudás 5 ágát (sabda, hétu, adhjátmika,csikitszá, silpa) Szan cang (kínai) - Tripitaka szan go (japán) - emberi cselekedet szan kie (kínai) - 3 korszak kínai buddhista iskola, a vallási gyakorlat hangsúlyozása szan szan kudo (japán) - háromszor három, szake ivás, vagyis házasságkötés, egy maiko képzésének záró szertartása Szan zó (japán) - Tripitaka szanáthana dharmaszravana (szanszkrit) - a szellemi fejlődés első foka, örök törvény, tulajdonképpen a hinduizmus, tao Szanatkumára (szanszkrit) - Örökifjú, Brahmá fia, aszkéták jelzője, Szkanda háború-tanító isten Száncsi (szanszkrit) - sztúpa az i.sz. 1. századból a mai Madja Prades álamban szándák/szandek (héber) - aki ölében tartja a körülmetélendő gyermeket, koma Szandaka szutta (páli) - Középső gyűjtemény 76.

Szandhinirmócsana szútra (szanszkrit) - A rejtett összefüggés megvilá-gítása, mahájána jógácsára szútra szandhjá (szanszkrit) - szürkület, a hajnal és az alkony, az ima ideje szandhjájaszambhásá (szanszkrit) - barátságos vita azonos nézetet val-lók körében szanditthikó (páli) - immanens, a dharma szandnyá (szanszkrit) - észlelés, tudatosítás szandnyá szkandha (szanszkrit, írott tibeti du ses kji phung po) észlelés, az 5 halmaz egyike (panycsa szkandha) (a védaná osztályainak megfelelő fogalmak) szandó (japán) - ösvény a sinto szentélyben, amely a főkaputól a hondenig (imaterem) vezet szandzen (japán) - a mesterrel közösen végzett zen-meditáció Szandzsaja (szanszkrit) - Dhritarástra kocsihajtója a Mahábháratában; az elbeszélő szang (ejtett tibeti, írott tibeti bsangs) - füstáldozat borókaágak égetésével Szang cang (kínai) - Tripitaka Szang gye (ejtett tibeti) - Buddha szang va (ejtett tibeti, írott tibeti srang ba) - a Mérleg csillagkép szanga (szanszkrit) - rátapadás, ragaszkodás a dolgokhoz szangsz rgjasz (írott tibeti) - Buddha, Szangye szangsz rgjasz kji rigsz (írott tibeti) - buddha gotta szangsz rgjasz rnam par gzigsz (írott tibeti) - Vipasjin szangszara (szanszkrit) - az anyagi világ zavaros állapota szangva (ejtett tibeti) - ajanamsza szanhama (szanszkrit) - erőfeszítés, az astánga jóga 6.-8. lépcsője (dhára-ná, dhjána, szamádhi) Szanhedrin (héber) - tanács, 120 tagból álló bíróság szanhita (szanszkrit) –lll\ gyűjtemény a vaisnaváknál, a 4 véda Szani vár (szanszkrit) - a szombat istene, ez a Szaturnusz, jelképe három-ágú szigony, íj, nyíl, imafüzér, hordozója sakál vagy vasszekér, apja Szúrja, anyja Csaja szanidána (szanszkrit) - szilárd alap szanjászi (szanszkrit) - lemondott Szankarsan (szanszkrit) - Ananta Shésha másik neve szankéta (szanszkrit) - konvenció szankha (szanszkrit) - kagyló, csiga, ebből készült kürt szankhára/szamszkára (szanszkrit) - az akaratlagos cselekvés karmikus képzőerői, készségek, a pratitja szamutpáda második foka szankhárak khandha (szanszkrit) - akaratlagos formáló erők halmaza

szankhata (szanszkrit) - feltételes szánkhja (páli, kínai su lun) - számláló, felsoroló; a védákra épülő dualista filozófia rendszer, a 6 ortodox darsana egyike, a világ ontológiai elemzése, alapítója Kapila, szerkezete: alapelvek (iskolánként különböző számú, amennyiben van, amit külön résznek tekintenek, van, amit nem) Brahman (Isten), purusa (lélek), prakriti (természet), mahat (elválasztó értelem), ahamkara (a világ létrehozója), manasz (gondolkodó elme) = a létezés részei: tanmátra (érzetminőség), sabda (hang), szparsa (érintés) rúpa (forma), rasza (íz), gandha (szag); dnyánéndríja (érzékelő képesség) = csaksusz (látás), sravana (hallás), ghrána (szaglás) rasza (ízlelés), szparsa (érintés); karmendríja (a tevékenység képessége) = haszta (megragadás), pada (járás), vács (beszéd), páju (ürítés), upastha (nemzés); mahábhúta (nagy elem) = ákásha (éter), váju (levegő), tedzsasz (tűz), dzsala (víz), prithiví (föld) szánkhja ácsárja (páli) - szánkhja mester Szánkhja káriká (páli) - a szánkhja alapműve, 72 versszak, írta ÍsvaraKrisna (?), kommentátora Gaudapáda (i.sz 7. sz.) szánkhja pátri mókkha (szanszkrit) - a teljes megtisztulásért tartott szánkhja szertartás Szánkhja szútra (páli) - Kapilának tulajdonított mű (de i.sz. 14-15. századi) szankhjáta dhamma (páli) - rendszerezett tan, igazság mértékű szankusza (szanszkrit) - kákó, tímárszerszám szánmhja darsana (szanszkrit) - a lílonmuktira épülő bölcseleti rendszer szanna (szanszkrit) - észrevétel szannak khandha (szanszkrit) - az észlelés csoportja, az egyik panycsak-khandha szannjásza (szanszkrit) - lemondás szannjászadá (szanszkrit) - a dzsiva elfordulása a lényegtelen dolgoktól vidjá létfokozata szannjászi (szanszkrit) - félredob, a világról lemondó aszkéta (ásrama), de a védikus életkor-rend végső szakasza is szannjászin (szanszkrit) - ásrama szannjásziní (szanszkrit) - aki lemondott, aszkétanő szannó sinto (japán) - a tendai buddhista szektához közeli sinto, alapítója (?) Dengjó daisi (i.sz. 766-822)

szanran (japán) - izgatottság szansi mompó (japán) - tanácskérés egy zen mestertől szanso (japán) - egy pont az 5. hátcsigolyától balra szansu dzsingi (japán) - a 3 isteni kincs a sintóban: a tükör, a kard és az ékszerek szanszkrit - teljes, elegáns, pontos szánta (szanszkrit) - megnyugvás szántádjuárádjákára (szanszkrit) - a viszonylagos nyugodtság és durva-ság összehasonlításának útja szantána (szanszkrit) - a végső összetevők szakadatlan egymásra követ-kező folyamata, a lételemek folyamata a szarvásztivádin iskolában, folytonossági lánc Szántaraksita (szanszkrit) - indiai tudás, akit Triszong Decen Tibetbe hí-vott (i.sz. 8. sz.) szanthágára (páli) - gyűlésterem tűzoltárral a a szakja rádzsaságban szanthánam (páli) - szótlan állás szanti (páli) - béke, nyugalom, a nirvána szanti vara pada (páli) - a megbékélés nemes útja, az érzelemmentes állapot szantírana (szanszkrit) - vizsgálat, megítélés szantósa (szanszkrit) - elégedettség Szantósí Mátá (szanszkrit) - az Elégedettség Anyja, hindu istennő, aki-nek áldozatul böjtöt tartanak Szantusz szita Dévarádzsa (páli) - Szaccsavétakétu szantutthi (páli) - igénytelenség, megelégedettség, a jóga 8 angája közül a 2. szanzen (japán) - négyszemközti eszmecsere a zen-mesterrel, a rinzaiban a mester Szanydzsája Bélatthiputta (páli) - tittha gondolkodó, egy paribbádzsaka, Upatissza társa, iskola, amely nem fér össze a buddhizmussal szanydzsáti (szanszkrit) - testi létesülés szanykhata (szanszkrit) - feltételekhez kötött szannyá (páli) - érzékelés, észlelés, tapasztalás szannyá maja (páli) - az én tudati alakja szannyá védajita niródha (páli) - a tudat és érzés megszűnése, a tökéletes tapasztalás feletti tudatállapot szannyák khandha (páli) - észlelés halmaza szannyásza (páli) - ásrama, remetelak szannyávi pallásza (páli) - érzésekből fakadó téveszme;

) Szaraszvatí (szanszkrit) . masza. írott tibeti gsar ma) . ájur véda száradáru (szanszkrit) . Száriputra anyja Száriputta (páli) . méda.khadira (?) (Acacia catechu). írott tibeti skjabs su gro ba) . Nágárdzsuna mestere szarájatana (szanszkrit) . Mandzsusrí társa. legendás látnokok a Mahábháratában. rosszat jónak. Najar.a tudás.menedékkérés (Buddham. szent hamvak.7 szövet (rasza.állandótlant állandónak. aszthi. Kaumárí. Dauli Gangá. a nirvána szarana gamana/traja (szanszkrit. maddzsa. a jól megemésztett táplálék. vagyis: Alakánanda.érzékszervek Szaraju (szanszkrit) . Mahésvarí. Vaisnaví. Pinder Gangá. ma Gógra szarana (szanszkrit) . egy folyó ÉszakIndiában. evolucionizmus (törvényszerű fejlődés) Szári (páli) .. sukra) szapta mátriká (szanszkrit) . Brahmá felesége. Váráhí. akikben világfeletti minő-ségek vannak szapta dhátu (szanszkrit) .legfeljebb 7 újjászületés állapota szaptar sajah (szanszkrit) .folyó Észak-Indiában.elsődleges teremtés. Mandakini. meggyilkolták szaríra dhátu (páli) . Bhagírathi.7 bölcs. nem lelket léleknek érzékelni szappurisza (szanszkrit) . a tibeti iskolák egyik csoportja (a másik a nyingmapa) szara (szanszkrit) . a Göncöl-szekér szaptasza mudrik tirtha (szanszkrit) . három menedék). az egyiptomi temetkezés és .tökéletes emberek.a Buddha tanítványa..a test hamvasztása után megmaradt ereklyék.általában kőből vagy fából és nemesfémből készült koporsó.menedék (ld.Durgá 7 anyai kiterjedése a Raktabídzsa nevű démonnal folytatott harcban ezek: Bráhmí.brahmin. Náraszimhí. Nandakini. Siva hajtincseiből folynak alá szar ma (ejtett tibeti. Aindrí szaptakrit parama (szanszkrit) . a Buddha maradványait 8 sztúpába helyeztek szarkofág (egyiptomi) .hindu ünnep január-februárban száraz évszak (görög) .júliustól októberig szarga (szanszkrit) . ő hozta létre a szanszkrit nyelvet és írást.Upatissza. Japánban a sinto Benten. szára Szaraszvatí púdzsa (szanszkrit) . eredeti neve Upatissza. rakta. a létforgatagból kilépett személyek testi maradványai.a Himálajában eredő 7 szent folyó.a lényeg. a zene és a művészetek istennője. egy keményfa Szaraha (szanszkrit) . tisztátalant tisztának. kibocsátás.újak.

megjelenésük pillanatnyi. ha védisten. hínajána szellemi irányzat az i.Őz-park Benáresz mellett. tovább már nem osztható lételeme. amelyek időbeli és térbeli kiterjedés nélküliek. szag.aki a dhjána mind a 17 területét bejárja. csoportja szarvam (szanszkrit) . görbe élű bárd. a Buddha 4 kijelentéséből az 1. itt forgatja meg először a Tan kerekét szarva dharmábhi szambódhi pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) „az összes dharma tekintetében eljutottam a megvilágosodásig”. a harmadik kivételével (Brahmá szintje). 32 vagy 80 jegy ezen a formán. társnője a Tánc vagy az Adomány szarvásra vaksája dnyána pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) „elpusz-títottam minden szennyet”. az alap-tudat ura. jele: koponyacsésze. tapintható tárgy és 64 nem érzékekkel kapcsolatos tárgyi feltétel. folyamatosan egymásra következő. könyv lótuszon. szarvásra vaksaja vaisáradja (szanszkrit) . ami egy buddhának van.halotti kultusz egyik elengedhetetlen eleme szarmapa (ejtett tibeti) .a dharmák boldogságként való megélése szarvadnya dnyána/szarvadnyatá (szanszkrit. íz. tibeti vallási irányzat Szárnáth (szanszkrit) . bár a Buddha ezt sosem állította magáról. században. . jele: telihold. a Buddha 4 kijelentéséből az 2. az akanistha mennybe jut szarvadharma szukhamgama (szanszkrit) .mindent átfogó tudás. hang.minden létezik (szarvam aszti). a külvilág meghatározott számú.a mindenség szarvángászana (szanszkrit) .gyertyaállás (hatha jóga) Szarvani varana viskambhin dhjánibódhiszattva (szanszkrit) . ilyen: forma..a Foltok eltávolítója elmélkedő bódhiszattva. kívánság-teljesítő kincs. csaturvaisáradja szarva dharmábhi szambódhi vaisáradja (szanszkrit) . 5.saját tökéletes-ségére és finom megvalósítására vonatkozó félelemnélküliség szarvacsjuta (szanszkrit) . akadályt rendben eltakarító (bardo). nektáros csésze.saját tökéletességre és finom lemondásra vonatkozó félelemnélküliség szarvászra vaksája dnyána pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) csaturvaisáradja szarvászti vádin (szanszkrit) . a buddhaguna 9. tudásának 3 rétege van (tisszo viddzsá).e. itt mondja el a Buddha 5 aszkétának a 4 nemes igazság és a középút tanát. páli szabbannyutányána) .újat követő.

tiszta nő. sílavrata parámarsa. szatí lesz egy özvegy. tényezője . eretnek tanítás szaszik (ejtett tibeti) .létező és tudatosság. tiszta tudatosság. a múlt beemelése a jelenbe. a gyengék támogatója.hópárduc szaszö (ejtett tibeti) .a lét minden típusához vezető út megértésének ereje szásraja szkandha (szanszkrit) .uralkodó. valóság.mester száthja (szanszkrit) . a szatta boddzsangá 1.ami van-öntudat-egyensúly. avidjá) szarvatraga hétu (szanszkrit) . végtére.ducö 19-21 szászrava (szanszkrit) . dinasztia végén megjelenik egyik fajtájuk. jó.örökkévalósági elképzelés szaszatta váda (páli) . rendszerint a piramis-komplexum körfalain belül áll. amely a piramis körül. Kheopsz piramisánál bukkannak fel először szathar (szanszkrit) . Abhappan szat (szanszkrit) .akaratlagosan létrejövő felszín alatti tudat-állapot szászana (szanszkrit) .a Vinaja egyik iskolája. vicsikitszá. a hagyomány tisztelete. jelenlét.vagyis minden mindig létezik szarvásztiváda/vaibhászika (szanszkrit) . Szat teremtő szavak egyike Szátán (héber) . emlékezet.létező. tudatosság. Durgá. igazság. ábhidharmika iskola szarvatraga (szanszkrit) . a mellékpiramis a meidumi Hamis Piramisnál.tisztátalan. bűnnel terhelt. már a III. Siva szatcsit ánanda (szanszkrit) . mindent átható okság szarvatragámini pritratipa dnyána bala (szanszkrit) . lényeg. a minden létezés.a piramis-komplexumhoz tartozó kisebb piramis.Sátán szatcsit (szanszkrit) . anyja Mohíni. nyomo-rúságos tett Szaszthá (szanszkrit) . a Brahman jellegzetessége szatellita (egyiptomi) .tanítás szaszatta ditthi (szanszkrit) . éberség. a királynői piramisok csak később. szennyezett.7 mindent átható hajlam (szatkája dristi. antagráha dristi. az Óm. szennyezett szenvedély Szatí (szanszkrit) .szennyeződésekkel teli halmaz szászan khárika (szanszkrit) . az eddig feltárt tudás. igazi. dristi parámarsa. mithjá dristi.Siva harmadik fia.az örökkévalóság feltételezése. ha elégeti magát férje máglyáján. valódi. Tat. de Párvatí egyik alakja is.becstelenség.

az elefántvezetés 5 követelményének egyike szatimat (szanszkrit) . és kimentett a kezével merített vízből egy halat. hirtelen meg-világosodás.. az élet során ilyen alkalom számtalan van.valóság szatjaszat (szanszkrit) . tulajdonképpen ez az ember normális állapota szatpadá (szanszkrit) . kínai tun vu.létező szatta boddzshangá (szanszkrit) . igaz-ság. Sántanu felesége Szatjavrata (szanszkrit) . a tudat szemlélése. az egyedi személyiség létezésének nézete szatori (japán.a megvilágosodás 7 tényezője (szati.a dzsiva a valóság megismerése Ísvara és a világ kapcsolatában létfokozata. a dzsainizmus egyik fogadalma Szatja juga (szanszkrit) aranykor.728. ráébredés. . szatkája dristi (szanszkrit) .egy hallá változott apszarasz lánya. Visnu hal formájában (Matszja) a szar-vához kötve mentette ki az özönvízből.000 földi évig tart. életre szóló hatású. szent szövegek közös olvasása. hanem a belső természet pillanatnyi belátása. píti. virija. s vele együtt pl.figyelemösszpontosítás a harcban. lin csi) . az ezután átadta neki a Védákat.Djumatszéna fia. nem racionális. a mi első világkorszakunk.a jók társasága. 1.szatí patthána (szanszkrit) az éberség gyakorlata (szemlélődés a test állapota felett. hűség az igazsághoz.a múlandóság téves nézete. ez volt Matszja. az érzések szemlélése.jádava herceg szatjam (szanszkrit) .nem-lényegileg létező Szatjaván (szanszkrit) . Szávitrí férje Szatjavatí (szanszkrit) . aki egy bárkán kimentette az özönvízből. Vjász. igazságszeretet. de az üresség belátása a cél.tartomány a perzsa birodalomban szatszang (szanszkrit) . Csitrángada és Vicsitravírja anyja. ha valaki az 5 szakandhát én-nek tartja. ami szavakkal kifejezhetetlen. igazmondás.emlékháló szatja (szanszkrit) . a tudat-tartalmak szemlélése) szatí szampannya (páli) . a rádzsa a Kritamála folyónál meditált.rádzsa. a bölcseket és a gyógynövényeket.felébredés.van-ság. prédikációk közös meghallgatása a hinduknál szatta (szanszkrit) . az emberek 100 ezer évig éltek. összeszedettséget elért. vidjá létfokozat szatrapeia (görög) . és mind a 4 alapelem megvolt bennük Szátjaki (szanszkrit) . stb. dhammavicsaja.

a legteljesebb felismerés. Szatjaván felesége sze (kínai) . tamasz). össz-hang.korai madhjamaka iskola szautrántika szvátantrika (szanszkrit) .az egyik guna. hallgató. igaz. a szerzetessé válás egyik módja Kínában szebti (egyiptomi) . foka szaumanaszja indríja (szanszkrit) .magánavatás.laikus hívő.a szellemi boldogság képessége szaupádiszessza (szanszkrit) . ragyogás. világosság. nyugalom. ábhidharmika iskola.Asvapati lánya. hínajána filozófiai rendszer.a múlthoz való ragaszkodás elhagyás szautrántika (szanszkrit) .sásztrí szatti szampadnya (szanszkrit) . könnyűség. az adhipradnyáksiksá 3.sz. szamádhi. világos.éltető.öntudat. tényleges valóság. (ld.az elmélyülés megkülönböztetéssel kapcsolatos állapota. manu Szávatthí (páli) . figyelem szattipathána (páli) . eszmélőlény szattva vidjá csit (szanszkrit) .az átman nélküliség megismerése gondolatmeg-foganással Szávitrí (szanszkrit) .várost vagy templomkörzetet kerítő fal . de azonosulás még nem következik be Szavitar (szanszkrit) .egy nép szavadharma (szanszkrit) . írott tibeti sems can) . értelem. tisztaság. őselem.éberség.passzaddhi. szentély a Lumbiní ligetben szatthá (páli) .-ban vált ki a szarvásztivádinból.a létezők előnyeit vizsgáló bölcsesség. tanuló szávana (szanszkrit) . öntudatosság. világos őselem.személyes kötelesség szávaka (páli) .a Kószala rádzsaság fővárosa szavikalpa szamádhi (szanszkrit) . 2.kolostor sze tu (kínai) . upékkhá) Szatta páduka (páli) . utalva a Buddha születése utáni lépéseire. összekapcsoló-dás szattvalóka (szanszkrit) .érző lények világa szattvartha pariccshédaka pradnyá (szanszkrit) .a 8. csak a Buddha saját szövegeit ismeri el hitelesnek szautrántika madhjamaka (szanszkrit) .a madhjamaka rendszer alisko-lájának egyik aliskolája szauvíra (szanszkrit) . 2 aliskolája van.szmritjupa szthána szattva (szanszkrit. egyensúly. az i. jó lény.7 lábnyom. sz. Szúrja egyik jelzője szavitarka (szanszkrit) .szútra iskola.hallás Szávarni manu (szanszkrit) . radzsasz.

zen mester Szecso Csikan (japán) . kínai Si suang) . 17.a begyakorlás 75 szabálya a bhiksuknak a théravádában szekimori isi (japán) . hogy kovásztalan kenyeret együnk. mindenki más fokozatonként homályosabban lát szem (ejtett tibeti. dzsed-oszlop állítása. sz. amellyel a lények jövője (születése.ómer (kéve) számlálás szeh netjer/kari/hem (egyiptomi) .zen mester székha (páli) .Mataemon Munenori apja (i. 3. amellyel a dolgok üresség jellegét lehet látni. a kenyér-áldás után mondják: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. Mózes 5 könyve szefirat ha-ómer (héber) .sz. nyelvük a ladino széfer Tóra (héber) . amelyek a fáraó erejének kinyilvánítását illetve biztosítását szolgálták szefárd/szfárádi (héber) .a Tóra könyve. majd két-három évente megismételték. írott tibeti szemsz) .) Szekiszó (japán.zen mester (i. 4. Spanyolország = Szefárád. a bódhiszattváké. 700-790) szem (5) (kínai wu yan) .1. 2. (Áldott légy.zen mester Szekitó Kiszen (japán. tan-szem.tisztaság Szeigen Gjósi (kínai Csing jüan) . amely a fáraó megfiatalítását. aki törvényeiddel megszenteltél. a világ királya. buzgó törekvő. jelzés a kertben Szekisuszai Munejosi.jubileumi ünnepség. és megparancsoltad nekünk.mindennapi tudat. . kínai Si-tou) . a szed-ünnepség rítusai között szerepelt a fáraó futása.tél elűző sinto ünnep februárban Szecúgen (japán) . Jagjú (japán) . halála) látható. de magasabb fokon álló tanítvány is. és ezáltal az ország megerősítését célozza. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu ál-ahilát macá. testi szem. gyakorló szekhijavatta (szanszkrit) .a 49.spanyolországi zsidóság.szecubun (japán) . küzdő bhikkhu.papi felügyelő szei (japán) .) szed-ünnep/heb szed (egyiptomi) .a templom szentélye szeháh (héber) . rituális étkezés Pészah első estéjén.sz. buddha-szem. szótó pátriárka széder (héber) . 5. bölcsesség-szem. Örökkévaló Istenünk.rend. rendszerint a harmincadik uralkodási évben tartották az elsőt.határjelző kő. egy jógaiskolába felvételét kérő tanítvány.még tanuló. isteni szem. összes szeme csak a buddháknak van.a szuká teteje szehedzs hami nutjer (egyiptomi) .

Kheopsz anyja) hatalmas karosszékén szem-pap (egyiptomi) . maga a szimbólum nagyon régi eredetű. dinasztia: Sznofru felesége. sz.zen mester. a Felső-Egyiptomot jelképező papiruszt és az Alsó-Egyiptomot jelképező lótuszt általában két isten (többnyire Hapi) csomózza össze.a harmadik csan pátriárka (i. az ikebana első leírója széná (szanszkrit) .táborhely. (Áldott légy. a világ királya. szellemi vezető szép (fa. a Középbirodalom idején már a szimbólum fölött a fáraó kartusa jelzi. az Óbirodalomig visszakövethető. ha megsértették a busidó elveit Szera (ejtett tibeti) . táj) látásakor (héber) .Vadrózsakert. állat. kivéve egyes temetkezési szertartásokban (szájmegnyitás) szen ge (ejtett tibeti.hadsereg Széná pati (szanszkrit) .az Oroszlán csillagkép Szen no Rikjú (japán) . amely valószínűleg nem járt rendszeres papi funkciókkal.megkülönböztető tudatosság.füstölőpálca szeng (kínai) .Baruh atá adonáj Elohénu meleh haolám.jelentése ismeretlen. 606 körül). 16. katonai felvonulási terület szendzsa fuda (japán) . mint az érzékelő szema taui (egyiptomi) . hogy kinek nagyságát hirdeti a jelkép.a teaszertartás megalapítója az i. mint Hotepheresz (III. ami társul valamihez. magas udvari cím.ban. amely más.sz. taoista színezetű csan elmélyülési tankönyv Szeng csao (kínai) .Karttikéja egyik neve szénánigáma (páli) . 384-414) Kumáradzsíva tanítványa szenge (ejtett tibeti) . a fáraói hatalom jelképe is.tudós. sekahá ló böolamó. egy tibeti kolostor .) Szeppó (japán) .-IV.(i. oroszlán Szeng can (kínai) .sz.az országegyesítés szimbóluma. a kettősség tudatossága. Örökkévaló Istenünk. írott tibeti seng ge) . akinek ilyen világa van. Gensa tanítója szeppuku (japán) .a szamurájok rituális öngyilkossága.buddhista szerzetes.sz.ajanamsza Szenge Rabten (ejtett tibeti) . egy egyszerűbb változata rendszeresen előforduló bútordíszítés is volt. műve Hszin hszin ming: Szívbeli hit világossága. lábával megtámasztva a kévét.az állatok birodalmának buddhája szenszei (japán) . megtalálható Tutankhamon trónusán éppúgy.

Tanisz szetu bandha szarvángászana (szanszkrit) hídépítő gyertyaállásban (hatha jóga) szetu bandhászana (szanszkrit) .hídépítő-tartás (hatha jóga) szeudá (héber) . augusztus. Sám /egyet a bankba/ = nagy csoda történt ott). egy ilyen kosfejes szfinx-sor látható ma Karnak és Luxor előtt is. Peribszen esetén azonban a Széth-állatot.szertartás. szív) Széth (egyiptomi) .oroszlán testű és kos. május. gyakran szfinx-sorok között vezetett az út a nagyobb templomok bejáratához. ahol az elhunyt halotti szobra volt elhelyezve.hibrid isten (Ozirisz-Zeusz-Ápisz) szerdáb (egyiptomi) .szerda. sin = elme. kedd. Haszekhemui esetében pedig Hórusz és Széth alakját találjuk szerencsés hónapok (vodu) .palota homlokzatát ábrázoló téglalap. temploma: Ombosz.a káosz ember vagy állat alakú (földikutya) istene. július.vallási parancs teljesítésekor tartott lakoma szévá (szanszkrit) . március.lakoma szeudá slisit (héber) . Hórusz ellenfele. a . de sok van. egyetlen ablak vagy csak egy kis kémlelőnyílás biztosította. hogy az elhunyt lelke kapcsolatot tarthasson a külvilággal. játék hanukkakor szfinx (egyiptomi) . a szó maga arab eredetű és „pince” a jelentése szereh (egyiptomi) .vagy emberfejű szobor. legszerencsétlenebb a december szerencsés napok (vodu) .a többi szerencsétlen.a harmadik étkezés sábeszkor szeudát hávráán (héber) . csütörtök .Szerapisz (egyiptomi) .hétfő. leg-híresebb és legnagyobb a gízai. Gadol /egész/.intenzív elvonulás. meditációs kurzus a zenben (szesu = vendéglátás.a hossztengelye körüli 4 oldalán egy-egy betűt tar-talmazó pörgettyű (Nész /semmi/.január. szolgálat szevivon (héber) .az óbirodalmi sírok elfalazott fülkéje. jelképe: egy mitikus hibrid. Ozirisz fivére. a dolgok elrendezése. a kartus őse. október .elválasztó étkezés.sinto istenségeknek emelt kis épületek a templom kerítésén belül szessin (japán) . szombat hímnemű szessa (japán) . a gyászoló első étkezése a temetés után szeudát micván (héber) . péntek.nőnemű szerencsétlen napok (vodu) . tetején egy vagy két Hórusz-sólyom is lehet. Hajá /fél nyeremény/. és a neki bemutatott áldozatokat megkaphassa. először Narmer palettáján jelenik meg. amelynek felső részébe írták az uralkodó nevét.

3.a szanszkrit betűk. bizonyság. kínai si xi tan) .Sziddhattha Sziddhártha Gautama Szakja (szanszkrit) .ngön dro szgrub thabsz (írott tibeti) . írott tibeti srid pa'i 'khor lo) . megvalósulás. melynek segítségével . Jógásvara).legszebbek az óbirodalmi. bizonyítás. írott tibeti dngos grub) . létesülés. siker. cél. szakja (nemzetségnév) = Iksváku leszármazottjának.tökéletes vagy elmélkedő tartás (hatha jóga) sziddhaszjaszádhana (szanszkrit) az eleve biztosnak vett bizonyítása Sziddhattha Gótama Szakja (páli. írott tibeti don grub. aki különleges erőkkel rendelkezik. a bűvös szemkenőcs. hatalom. a fő-sziddhik tárgyai: 1.a létesülés kereke sziddha (szanszkrit.a megragadásból következő új keletkezés Szid pa khor ló (ejtett tibeti) . fehér mustárvirág. sziddhártha (egyéni név) = sikerhez érkezett. uralom az elemek fölött és a vágyak beteljesedése. uralom a test és az elme fölött. tehetséges sziddhi (szanszkrit. szautrántika. személy. amit például a jógi elér. ellenállhatatlan akarat elnyerése. a legcsúnyábbak a középbirodalmiak szgon 'gro (írott tibeti) . súlyossá valamint határtalanná válás. Ganésa egyik társa. gautama (törzsi név) = egy régi tűzdinasztia. igazolódott. végső igazság. rendkívüli erő. bizonyított. természetfeletti erővel bíró személy (84 személy. igazolás.a Buddha teljes neve. ld. madhja-maka) Sziddhártha (szanszkrit) .tökéletes. írott tibeti grub thob) . gyermekevők szi pe khor lo (ejtett tibeti. jógácsára. a lények képességeinek megfelelő. később a nyelvtan és az írásstílusok is sziddhánta (szanszkrit. ramesszida és thutmoszida szfinxek. könnyűvé. köztük 4 nő. a démonok fölötti hatalmat biztosító kard. biztos létező sziddham (szanszkrit) . akik elvihetik a la-lelket. 4.Sziddhattha Gótama Szakja sziddhászana (szanszkrit) . 2.létkerék szid pa (ejtett tibeti) . filozófiai nézet (vaibhásika. köznévként természetfeletti erő: atomnyivá. 2. írott tibeti sri) . Viruddhaka rádzsának 4 fia. igaznak/létezőnek bizonyult.démonok.szádhana szi (ejtett tibeti.a tanítás 4 szakasza: 1. szanszkrit Sziddhártha Gautama Szakja) .eredmény. világi dolgok. ellenszerek. létezés.

erkölcsi megtisztulás. a congdü vezetője.a magzat védelmét szolgáló szertartás szimha (szanszkrit) . gyakorlatok a szánkhjában sziksá dzsíva szamápattó (szanszkrit) . illatszerektől óvakodj.az egyik sziddha szide (jiddis) .tanulmányok. théraváda szilön (ejtett tibeti) .hiúz szikárius (jiddis) .teljes elvonultság. a tolvajlást kerüld 3.a szerzetesekre vonatkozó 10 szabály (1. kerüld a színjátékokat 8.tanulás (magasabb erkölcsiség. ne oltsd ki az életet 2. kenőcs vízen járáshoz. határ. 6.az erkölcsi szabályoknak megfelelő életmód sziksa máná (szanszkrit) . a gyors és akadálytalan közlekedést lehetővé tevő csizma. a közönséges fémet arannyá változtató tinktúra.szeudát micván szidra (jiddis) . 9. virág-füzéreket ne hordj.Oroszlánarcú dákiní .a Tóra felolvasásának heti szakasza szidur (jiddis) . rágalmazó szót ki ne ejts 6. aranyat és ezüstöt ne gyűjts szíla viszuddhi (szanszkrit) . ne táncolj.tanuló sziksá pada (szanszkrit) . ne légy sohasem hazug 5. az ágyad ne legyen magas.egy talmudi fejezet befejezése utáni összejövetel szik (ejtett tibeti) . Avalókitésvara egyik formája Szimha vaktrá . segítségével el lehet tűnni a föld alá. 4. a hétköznapi és szombati imákat tartalmazó könyv szie jin (kínai) .az Oroszlán csillagkép. időn túl sose egyél 7.oroszlánüvöltés. 8. az egyik sziddha Sziddhipáda (szanszkrit) . ajanamsza Szimha náda dhjánibódhiszattva (szanszkrit) . amikor a Buddha kinyilatkoztatja magát közvetlenül születése után szijum (jiddis) .kétnyelvű imakönyv. labdacsok. láthatatlanná tevő antardhána stb. elhatárolódottság. a betegségektől és a haláltól megóvó elixír. ne mondj éneket. pátála. a paráznaságot kerüld 4.téves okfejtés szíhanáda (páli) .Oroszlán üvöltésű elmélkedő bódhiszattva. keret szimantonnaja naszanszkára (szanszkrit) .miniszterelnök. kerülj kenőcsöt és cifraságot 9.tőrös. 5. az ágyad széles ne legyen 10. gondolkodás.. mindig két fő: egy világi és egy szerzetes szímá (páli) .elrejtett kincseket lehet megtalálni. tudás) sziksá (szanszkrit) . 3. zsidó szekta szikkhá (páli) . melyekkel tetszőleges alak ölthető fel. 7.

barázda.a Nyolc Boszorkány közül a keleti oroszlánfejű szimhászana (szanszkrit) . megtestesülés (rúpa) 2. óceán.a Fehér megmentő tárá. a latinban Indus.fehér elefánt. ábrázolása szerint dhjánaszánában ül Szitala (szanszkrit) .Szítá liget. ma Pakisztán Szindh tartománya.május-június szkan dhászana (szanszkrit) . váll.a halál után az újraszületés átmeneti állapota szira (szanszkrit) . gyűjtemény. észlelés (szamdnyá) 4. csoport. sokadalom.a hűvös télutó. a rádzsagahai temető sziván (héber) . később Ízisz jelképe Szítá (szanszkrit) . valamilyen szempont szerinti csoportosítás. fatörzs.szimhamukha smug nag seng mgo can (írott tibeti) . január közepe-március közepe szisztrum (egyiptomi) . az Indus folyó. érzés (védaná) 3. személyiségelemek (szanszkára) 5.természet-keletkezés. írott tibeti phung po) halmaz. ebből a perzsában hindu. Li T'ung hüan filozófiája szipai bardo (ejtett tibeti) . összetevő. így nevezték az Indus-folyó túlpartján élőket. Ráma felesége.szkandha-tartás (hatha jóga) szkandha (szanszkrit. szellemi-fizikai összetevők: 1.hajnali imádság szlihot (héber) . a tapasztalás elemeinek halmaza. a tél (hémanta) utolsó 2 hónapja. páli khandha. kezdetben Hathor. a himlő terjesztője Szítávana (szanszkrit) .folyó.vízhúzó ünnepek szimhát Tóra (héber) . megragadás.bocsánatkérő ima az őszi nagy ünnepek előtti hajnalokon szmárta (szanszkrit) .belső nádí sziszira (páli) . ezekből alakul ki az Én-képzet szlihesz (jiddis) . aki a Távatimsza égből szállt le Májába. tudat. Siva. a folyó deltája szing ki (kínai) .a Tóra örömünnepe (tisri 23) Szindhu (szanszkrit) . Ganésa és Szúrja . Sakti. jellemösszetevők. Lakshmi inkarnációja szita nága (szanszkrit) .csengős zeneszerszám.oroszlán-tartás (hatha jóga) szimhat bét ha suva (héber) . alkotórész. Dzsanaka nevelt lánya. a görögben Indosz. fizikai halmazok.Visnu. érzékelés. sokaság. Indra hordozója Szita tárá (szanszkrit) .a gyermekek védelmezője. tudomásszerzés az érzékelés tárgyairól és a jellemösszetevőkről (vidnyána). forma.

páli szati) . barátság szó (japán) . fordító.erkölcsösségek Szódzan Hondzsaku (japán.írástudók szog de (ejtett tibeti) . felidézést jelent. temploma: Kom Obo szobhana (szanszkrit) .sz. tudatosság. adzsapa mantra. megőrzést.az életerő istene a szívben . tapadás. páli szatipatthána) . ősi törvénykönyvek. mezuza) szófrim (héber) . az ő munkájáig készült tantra-fordítások a régiek szmritjupa szthána (szanszkrit.hagyomány Szmritidnyána (szanszkrit) . tisztulási fürdő a hindu tanulmányok befejezése után sznána játra (szanszkrit) . az összpontosítás tartóssága.mongol közösség. kínai Cao san Pen csi) .rituális szövegíró (széfer Torá.emlékezés. kerttípus szo nam lo szar (ejtett tibeti. képessége. kötődés.ő vagyok én. írott tibeti srog lha) .életerőfeszítés. éberség. emlékezet révén fenntartott hagyomány.mongolok. a tudatosság 4 alkalmazása.életerő.vázlatos.zen mester (i. Je mon fia szó'ham (szanszkrit) .ácsárja. írott tibeti szrog rcol) . írott tibeti bsod nams lo gsar) .lesz a brahmácsárí a sznána után sznéha (páli) .a gazdálkodók újéve a 12. napján Szobek/Szukhosz (egyiptomi) .követői szmihá (héber) .zárt szemlélődés.felavatás szmriti (szanszkrit. a 6 erő (sadbala) egyike. írott tibeti srog) . 840-901). rituális fürdés.az elme 3. a bódhi paksika dharma 4 része a 37-ből sznána (szanszkrit) . kommunikáció szok lha (ejtett tibeti.szeretet a nálunk alacsonyabban állók iránt. hónap 1.a víz és a termékenység krokodilistene. szati szmriti bala (szanszkrit) . a légzés közben életen át tartó imádság szok (ejtett tibeti.Krisna ünnep Puríban évente (ráthajátra) sznátaka (szanszkrit) . egy kizökkenés alkalmával az elme képes visszatérni a meditáció tárgyához szmriti gati (szanszkrit) .a múrti megfürdetése a hindu templomban. elmélkedés. a csogtu mongolok utódai a Dzamar-síkságon Szog po (ejtett tibeti) . Tódzan Rjókai tanítványa. vitalitás szok cöl (ejtett tibeti. tfilin. eredetileg emlékezetet. a szótó másik alapítója szofér sztám (héber) . figyelem az elmélyülés közben. törekvés.

szanszkrit prátimóksa) . fokára jutott.szóma-italáldozat szombati gyertyagyújtáskor . apja Atri Risi. fal felé fordulva végzett zazen. felesége Rohiní. királya (uralk. anyja Anaszúja. észak. Cao san Pen csi (i. hogy meggyújtsuk a szombati lángokat.sz. és megparancsoltad nekünk. Indra itala. egy zen iskola.) szon (koreai) .csan. vitte az első Buddha-szobrot Tibetbe szópadhisésza nirvána (szanszkrit) . szarvasriasztó . felesége. Dógen alapította.a nirvánához vezető út első foka szótápatti phalam (páli) . védikus áldozati szertartásoknál használták.vízköpő.kialvás Szószeki/Muszó Kokusi (japán) .a folyamhoz érkezés gyümölcse szótó (japán) . Qizong longzan). aki törvényeiddel megszenteltél. a jógában a novícius szótápatti maggó (páli) . a kóanok a mester válasza a tanítványok kérdéseire. érzelmek árja szotápanna (szanszkrit) . 1276-1351) szoszor tharpa (ejtett tibeti. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhadlik nér sel sabát. a nepáli Bhrikuti Devi.a megszabadulás folyamába lépett. írott tibeti srong bcan sgam po) .értékteremtő közösség. 840-901) és Tung san Liang csie (i.növényből (az Amanita muscaria gomba főzete vagy az Asclepias acida futónövény szárának nedve) készült bódító ital. szerda. majd erjesztették.Tibet 33. a buddhizmuson alapuló új vallás szoláris (egyiptomi) .fokozatos.a Nappal kapcsolatos.Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. (Áldott légy. a név eredete: két kínai mester. a csikófark nagy mennyiségben tartalmazza az efedrin alkaloidát. a Nap által produkált csillagászati jelenségeken alapuló szóma (szanszkrit) . de elvette annak 27 testvérét is.áldás (héber) .kisvárosok.sz. zen szon sa (japán) . aki a magga 1.folyam. az apósa megátkozta leprával. ezért fogy és bővül szóma píti (szanszkrit) .szoka gakkai (japán) . és gyógyítja a vérkeringési zavarokat és az asztmát.egyenkénti megszabadulás szóta (páli) .zen mester (i. a világ királya. i. Örökkévaló Istenünk. de a Holdisten is. falvak sinto templomai Szongcen Gampo (ejtett tibeti.sz.sz. 617-649) (k. más források szerint a csikófark (Ephedra) kipréselt levét keverték tejjel és liszttel. amely izzasztó hatású. cél és tárgy nélküli. ezért Daksa. 807-869) japán nevének (Szózan és Tózan) összevonása szozu (japán) .

tul ku szraddhadhi mukta (szanszkrit) .sing pa szö pa (ejtett tibeti) .érzéki érintésből származó táplálék szparsana (szanszkrit) . felül lekerekített. feliratos kőlap. 21-23 szö nam pa (ejtett tibeti) . ere-dendő bölcsesség) szpjan rasz gzigsz (írott tibeti) . 1543-1588).a hit által törekvők. foka szrotra indríja (szanszkrit) . tűrőképesség. a Kálacsakra hatodik mezője szparsa artha (szanszkrit) . vérszívó. nidána. disznó.sz. az ötféle tanmátra (rúpa.nirmána kája. a világ keletkezése szritiparisuddhi (szanszkrit) . elszántság Szönam Gyaco (ejtett tibeti) .szö khor (ejtett tibeti.a figyelmesség tisztasága szriva (szanszkrit) .álambana pratjaja szprsa (szanszkrit) . sabda. érintkezés.a 3. Csenrézi szpjod rgyud (írott tibeti) . gandha. az arhatok egyik csoportja szrámanéra (szanszkrit) .teremtés. írott tibeti srod 'khor) .érzéki kapcsolat szprul pa'i szku (írott tibeti) .érzékelés.tapinthatóság.az érintés tárgyának alkotóeleme szprastavja (szanszkrit) . faragott.gonosz lélek.négyszögletes.5 szem (testi/hús. észak. tan. szanszkrit ráksasza) .hallásból eredő bölcsesség sztéja (szanszkrit) . és az 5 érzéki tárgy egyike szparsáhára (szanszkrit) . esetleg határjelzőként szolgált.szok cöl szróta ápanna (szanszkrit) . a szó . az éjszaka kezdete.a tapintás érzéke.áldozati kellékek szrog rcol (írott tibeti) . előbb a Drepung apátja szöudát havraá (héber) .az arhat 1.lopás sztélé (egyiptomi) . a 6.türelem.Avalókitésvara. az 5 érzéki képesség egyike szrutamaji (szanszkrit) .ducö.szerzetesnövendék szrin po (ejtett tibeti. tapintás szpjan lnga (ejtett tibeti) . éjszakai szristi (szanszkrit) . isteni. rasza. dalai láma (i. szparsa) egyike.Csarja tantra szpodak (jiddis) .a tapintás tárgya szprastavja dhátu (szanszkrit) . mely fogadalmi táblaként vagy győzelmi emlékműként. kibocsátás. páli phassza) . bölcsesség.az érintés egymásra ható mezeje szprastaszvja dhátu (szanszkrit) .halló képesség.felépülési lakoma a közvetlen gyászolónak a temetés után szparsa (szanszkrit. fül.magasított prémes plüsskalap szprastaszvja ájatana (szanszkrit) .

thína middha sztobsz chen dkar mo khjung gi mgo (írott tibeti) . a laja jóga gyakorlata szthúla saríra (szanszkrit) . a békés. de lehet a hínajánán belül a szthaviravádin iskolához tartozó is. idős szerzetes.görög eredetű szthála purána (szanszkrit) . a kettősségek nem hatnak rá szthitakampja (szanszkrit) .személy. víz. tulajdonképpen az anyagi világ (prithivi.jógácsára filozófus az i. dzsala. levertség. szel-lemidézés) szthúla krijá (szanszkrit) . tűz. fennmaradást biztosító erő szthúla (szanszkrit) . az egyik dasabala szthápatja véda (szanszkrit) .az építészet és a szobrászat tudománya szthavira (szanszkrit.a Nagyerejű . bágyadtság.ászana.szilárdság szthiti laksana (szanszkrit) elhalasztás-eltartás.sz. 6. tédzsasz. egy helyben állás Szthiramati (szanszkrit) . a szraddhadhimukták egyike szthithágija (szanszkrit) . közönyösség. akinek szilárdan megalapozott bölcsessége van. ákása). váju. 16 legendás arhat.konkrét dolog. tompaság.alaplétezők. akik a Buddha tanítványaiként a Dzsambuszigeten kívül terjesztik a Tant szthavira vádin (szanszkrit) .az okok ismerete. meditáció a Brahman felszíni megnyilvánulásain.tunyaság-lustaság.rangidős szerzetes. írott tibeti gnas brtan) .durva létezők. a szánkhjában az alapelemek (föld. sötét erők köre (szellemi tények megismerése a durva közegen keresztül. amelyek egy keletkezett jelenséget (szthána) idéznek elő.a nyugton maradó.durvatest. űr) szthúla dhjána (szanszkrit) . burka az annamaja kósa sztjána middha/thína middha (szanszkrit) .az elmélyedés durva szemlélete.egy hely isteni eredetének története szthána (szanszkrit) . például jóslás. a mantra jóga szthúla jántrika pítha (szanszkrit) . durva létezők szthúla bhúta (szanszkrit) . és amelyek nem hoznak létre konkrét dolgokat (aszthána). múdra.szilárd.a lehetséges és a lehetetlen megvalósításának ereje szthánászthána dnyána (szanszkrit) .durvább.hínajána iskola szthira (szanszkrit) . században Valabhíban szthita pradnyá (szanszkrit) . levegő. egy keletkezett jelenség szthána szthána dzsnyána bala (szanszkrit) . szilárd helyű.-7.megállapodottság felé vezető suddhaka szthiti (szanszkrit) .

tiszta tartózkodási helyek. fehér sztong gszum gdzsi sztong chen po'i dzig rten gji khamsz (írott tibeti) . a turija tudatállapot megje-lenítője. kurgán.súnjatá sztong pa drug (ejtett tibeti) . neki tanította a Buddha a Kálacsakra szútrát. amivel megbünteti a gono-szokat. aki a Dzsétavana árámát vásárolta Srávaszti közelében szuddhaka (szanszkrit) .szép.rituális építész sztúpa (szanszkrit. aki Kaniskát a buddhizmus hívéve tette szudarsanáh (szanszkrit) . kínai zongmiao.sz. Vadzsrapáni inkarnációja. torony formájú kő. itt van az anágámi szuddhávásza bhúmi (szanszkrit) .arhat a Buddha közelében . varrótű Szudarí (szanszkrit) . kereskedő.Madárkirály-fej.a Buddha tanítványa a Lótusz-szútrában Szubramanja (szanszkrit) . egy bráhman szubha kritsznáh (szanszkrit) . ereklye-tartó. világi értelemben az ízlelésé szuddhávásza (szanszkrit) .ereklyetartó épület buddhista emlékmű.vagy téglaépület. ejtett tibeti csör ten. kunhalom szu co lun si (kínai) .tisztaság.Szambhala királya. ő írta az első kommentárt szucsi (páli) .Védtelenek Támasza.csodaszép.a tiszta tájak lényei szuddhi (szanszkrit) . a sztúpa négyszögletes alapja az istenség lakhelye.egy szerzetes. Ardzsuna felesége Szubhúti (szanszkrit) . csörten. fo zong miao.Visnu csatakorongja.a 6 tévtanokat hirdető Brahmá-pap sztrapati (szanszkrit) . Kartikéja egyik neve Szucsandra (szanszkrit) .tisztaság.a tökéletes forma szintje a formavilágban Szudatta Anáthapindada/pindika (páli) . páli thúpa.triszáhaszramahászáhaszra. egy bhiksu. harmika.Dzsagannátha húga.nirgrantha szuámjávasztha (szanszkrit) .Siva második fia.tisztaság. meggyilkolt apácajelölt Szudarsan (szanszkrit) . lóka dhátu sztong pa (ejtett tibeti) . fordítója Hollósy József (Rács Géza szerint) Szubhadrá (szanszkrit) . a nirvána Szuddhipanthaka (szanszkrit) .Krisna húga. fosi) . műve: Buddhista Káté (i.az egyetemes tisztaság szintje a formavilágban Szubhádra (szanszkrit) . 1893).guna egyensúly szubha (szanszkrit) . csakra Szudarsana (szanszkrit) .

kunyhó. jó hely. a világ királya. majomrádzsa. ami halálát okozta Szukésa (szanszkrit) . aki segí-tett Rámának Szíta felkutatásában Szuhávati vjuha (szanszkrit) . gyönyör. aki zabkását adott a Buddhának szúkaramaddava (szanszkrit) . nehezen meghódítható.üdvösség.vaddisznóhús vagy szarvasgomba. legyőzhetetlen. és megparan- . írott tibeti bde ba) .szakja ksatrija uralkodó. Bálí öccse. a bódhiszattva bhúmi 5.a tiszta ország rendszere. boldog állapot. 7 napos ünnep (tisri 15-21). a nirvánán túli létezés helye.kockajáték Szugríva (szanszkrit) .finom létező szuki (japán) . a pratjéka-buddhák útjának 5.sátor. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu lésév baszuká. buddhista irat Szujata (szanszkrit) .fánk szugata (szanszkrit.sátrak. itt léteznek a buddhák szukhuma bhúta (páli) . Tiszta Ország. írott tibeti bde bar gshegs pa) Üdvvel Érkezett. a Buddha apja szudriszáh (szanszkrit) . írott tibeti bde ba can. aki törvényeiddel megszenteltél. bal prefrontális dominancia. erényesség.a boldogság helye/földje. része. Örökkévaló Istenünk.vánara király. a fizikai gyönyör képessége. foka Szúdzan hegy (japán) . a buddhák jelzője szuggati (szanszkrit) . emelkedettség. boldogság.a nehezen meghódítható birodalom.a tökéletes látomás szintje a formavilágban szudurdzsajá (szanszkrit) . amikor belépnek a sátorba: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. (Áldott légy. jókedv. Varuna rádzsasága. uralkodója Amitábha.Szuddhódana (páli) . ideiglenes szállás szukkha (szanszkrit) . ejtett tibeti Dévacsen) . a bhávaná márga 5.jó út.győzhetetlen. tulajdonképpen a menny szugoroku (japán) .teaház. bhávaná márga.a Sórindzsi barlangban meditált Daruma (Bódhi-darma) szufgánijá (héber) .örömészlelés Szukhávatí pariszuddha ksétra (szanszkrit.boldogság szukkot (héber) . örömteli. dhjána szukhaszannyá (szanszkrit) . ez volt a Buddha utolsó étele.lehetőség szuki ja (japán) . a Nyugati Paradicsom.lány Uruvilva-Szenániból. belső elége-dettség. 4 és fél tatami méretű szukká (héber) .az első ráksasza király szukha (szanszkrit. fokozata szudurdzsajá bhúmi (szanszkrit) .

nagy madár szupatti pannyo (páli) .zen mester (1927-).finomtestek.Vasszakára hadsegédje szunna (iszlám) . a finomtest tudatosítása. csodafa. hogy a sátorban tartózkodjunk. ami kiegészíti a Koránt szunniták (iszlám) .pránajáma.brahmin. (Áldott légy. a laja jóga gyakorlata szúksma prána (szanszkrit) . Szukésa fia szumanaszja (szanszkrit) .finomtest. a siíták kisebbségben vannak szunnyatá (páli) . írott tibeti ri'i rgjal po ri rab) .az istenek hegye.Csodaszép.ráksasza.üresség.finom szúksma bhúta (szanszkrit) . mondásainak példá-ja.éber őrszem (szu + prabuddha).hátradőlő béka-tartás (hatha jóga) szupta kónászana (szanszkrit) .csoltad nekünk. burka a pránamaja kósa. halott nő a Dzséta-vana áramában Szung Szán (koreai) . a tudatfolyamat hordozói a szánkhjában (buddhi.Mohamed próféta cselekedeteinek. Laksmana és Satrughna anyja Szundarí (szanszkrit) . óriáshegy. Dípankara buddha tanítványa.himnusz Szumáli (szanszkrit) . a Buddha apósa (Pápijasz) szupta bhékászana (szanszkrit) . linga-déha szúkta (szanszkrit) .transzcendens életerő szúksma saríra (szanszkrit) . a világ közepén áll.).fekvő szög-tartás (hatha jóga) szupta kúrmászana (szanszkrit) . 10 indrija) szúksma krijá (szanszkrit) .Dasaratha felesége. a prákriti anyagi része a lélek és a test között.jóindulat Szumédha (szanszkrit) . és megparancsoltad nekünk a pálmaág fölemelését.fekvő teknősbéka-tartás (hatha jóga) . előörs.) szúksma (szanszkrit) .aki megfelelően gyakorol Szuppabuddha (szanszkrit) . a Kvanum Zen Iskola alapítója Szunidha (páli) . manasz. a szánkhjában a feloldódás (pralaja) elérése szunnyató animittó (páli) . súnja szupanna (szanszkrit) . a durvatest nem érzékeli. női szerzetesjelölt.a legnagyobb muszlim csoport. ahamkára. bídzsája a sam Szumitrá (szanszkrit) . az ünnepi csokor meglengetésekor: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu al-nötilát luláv. a Buddha egyik előélete Szuméru/Méru (páli. Örökkévaló Istenünk.ok és támaszték nélküli üresség. a világ királya. aki törvényeiddel megszenteltél.

a köldök és a szív közötti idegfonat Szúrjavamsa (szanszkrit) . írott tibeti .az egyik sziddha szúrangama (szanszkrit) .a mély alvás állapota (álom nélkül).a holtak pihenőhelye. Hold-isten szuszuki (japán) .a test elhagyása Szutíksna (szanszkrit) .a Nap-nemzetség szusumná (szanszkrit. az 5.fekvő hős-tartás (hatha jóga) szúra (iszlám) . ejtett tibeti do. lobbanékony. panycsa síla szuráméraja maddzsapa mádattháná véramaní (szanszkrit) fogadom.egy nagy szent szútra (szanszkrit. öve a tenger.japánfű (Miscanthus sinensis) szúta (szanszkrit) .hatásosan pusztítja a gonoszt. unokája Iksvák. ahová összegyűjtik a marad-ványokat Szuszanoo no mikoto (japán) . kocsihajtója. Garuda bátyja. a Brahman egyik megnyilvánulása.az indulatos. ejtett tibeti buma.a Nap félistene. Idzanagi és Idzanami fia.fekvő gyémántmennykőtartás (hatha jóga) szupta vírászana (szanszkrit) . hogy tartózkodom az alkoholtól és a kábítószerektől.hanyatt fekvő Trivikramatartás (hatha jóga) szupta vadzsrászana (szanszkrit) . a mandalában vörös korongon háromlábú holló szúrja bhédana pránajáma (szanszkrit) . mahájána össze-szedettségi gyakorlat Szurendrabódhi (szanszkrit) . fia Vajvaszvatá.indiai tanító az i.energiavezeték a gerincoszlop belsejében.a kábító italok és ételek fogyasztásának tilalma.kocsihajtó. páli szutta. írott tibeti dbu ma) . a pingalával és az ídával együtt 72 ezer elágazása van szusupti avaszthá (szanszkrit) .Napot átvivő légzés (hatha jóga) szúrja csakra (szanszkrit) .Mandana Misra későbbi neve Szúrja (szanszkrit) . században Szurésvara (szanszkrit) . Karna apja. Aruna. Szani vár. AUM szuszána (páli) .fekvő láb-nagyujj emelő-tartás (hatha jóga) szupta trivikramászana (szanszkrit) . a szél sinto istene.Korán fejezet (a Korán 114 fejezetből áll) szurabhi (szanszkrit) .sz. udvari zenész.szupta pádángusthászana (szanszkrit) . szmárta.a dévák nemzetsége szurámatta (szanszkrit) . 9. Vuivaszvati. Vivaszvatan lakik. a menedékvétel utáni fogadalom Szuránanda (szanszkrit) . Amateraszu és Cukijomi testvére. a hallott szutemi (japán) .a tejóceán köpülésekor keletkezett tehén szurák (szanszkrit) . Ravi.

a tudattól függetlenül létezik.A vezérfonalak összefoglalása (Tripitaka.Tipitaka.a szútrák kocsija.Arany ragyogás. a Kágyur része.életerő. a Buddha szavai szútra kála (szanszkrit) . írott tibeti mdi sde. ami szvabháva vikalpa (szanszkrit) . írott tibeti rang bzhin) . személyes hajlandóság Szuttanipáta (páli) . a szvabhávakája egyik aspektusa . halandó ember nem látja.természetes fogalmak szvabháva visuddha dharmakája (szanszkrit) .a magától létrejövő üressége szvabháva sziddha grabha (szanszkrit. tömör útmutatás.a zen nagy hatású nyugati terjesztője (1870-1966) szva (szanszkrit) . a Tripitaka egyik része.Tripitaka. atthupattika). formája. amelyben a személyesen Buddhának tulajdonított szövegek vannak.Gandhára királya. puccshávaszika. hogy valami lényegileg az.az önmagától való létezés megjelenése szvabháva sziddhi (szanszkrit) . szakasza Szútra pitaka (szanszkrit. valódi önmagunk szvabháva (szanszkrit. mahájána Szuzuki.öntermészet. példázat. saját.a szutták előadásának módja (attaddzs-hászaja. páli) . 2 aspektusa: ágantuká visuddha-dharmakája. A vezérfonalak elemzése szuttani khépa (szanszkrit. a Kágyur egyik része. miközben a téves tudatú ember azt hiszi.A vezér-fonalak kosara (5 gyűjtemény). hínajána szemlélet szvabháva kája (szanszkrit) . kínai King) . szvabháva visuddha dharmakája szvabháva súnjatá (szanszkrit) .Tipitaka.önmagában létező test. Gándhári és Sakuni apja Szuvarna prabhásza (szanszkrit) . a Buddha saját szavai szutta (páli) . A vezérfonalak összefoglalása Szuvala (szanszkrit) . a Buddha prózában előadott tanítása szútra jána (szanszkrit) . a dvádasángasászana első része. burmai kánon) Szutta vibhanga (szanszkrit) . önlét. beszéd.a síla kála 8. példázat gyűjtemény.tisztán önmagában léte-ző dharma-test.vezér-fonal. Daisetz Teitaro (japán) .szútra Szutta pitaka (páli) .mdo) . paraddzshászaja. (Tripitaka) szútránta (szanszkrit) . a történelmi Buddha tanítá-sa.önvaló. ami hiányzik a dolgokból. írott tibeti rang bzhin gjis grub par snag ba) . A vezérfonalak kosara Szutta szamgaha (szanszkrit) .Tipitaka. a buddha kája 1. A vezérfonalak kötete Szuttaszamgaha (páli) .tanító írások.

erőközpont (pítha) a nemi szervek és a gyomor között szvagata (szanszkrit) . buddha kája szvabhavata sziddha (szanszkrit.a múrti üdvözlése a hindu templomban szvah (szanszkrit) . a Teremtő Szvajambhúnáth sztúpa (szanszkrit) .önokozott. szambhógakája.recitálás. a jóga 8 angája közül a 4.egyéni sajátosság. szvadharma (szanszkrit) . lépése szvádisthána csakra (szanszkrit) . önlét.az 1. önmaga által okozott szvajam vara (szanszkrit) . manu Szvajamprabhá (szanszkrit) .remetenő szvakíja dristi (szanszkrit) . a dolgok önmagukban való saját magukat meghatározó természete. szannyá. vinnyánam) szvalakszana (szanszkrit) . odaadás. önálló létező.a három test (dharmakája. az astánga jóga 2 (nijama)/4. ellenszenv) .egyedi szenvedélyek (ragaszkodás. szent szövegek tanulmányozása.ég.Önmagában Létező. a tökéletes termé-szet. leginkább a rádzsáknál Szvajambhu (szanszkrit) .a karmától okozatilag függő saját. a megismerés birodalma Szváhá (szanszkrit) . védaná. önazonosság. a jelen-ségek önvalója.szvabháva/szvabhávatá/parinispanna laksana (szanszkrit) magában való.önmagában létező. írott tibeti bgo bo njid kjis grub pa) a saját lénye által megalkotott szvábhávikakája (szanszkrit) . önmagában létező.Agni társa szvajam krita . szubsztancia. a hamis (khandikus) eszmerendszer teljessége (rúpa.hindu férjválasztó szertartás az ősidőkben. a tárgy és tudat együttes nem-létezése szvabhávakája (szanszkrit) . önjelleg. kötődés az éntermészethez. önmeghatározó természet. öntermészet. egy dolog természetes. mibenlét. egy konkrét dolog sajátos jellemzője. tanulás. Nepál (Kath-mandu) központi temploma Szvájambhuva (szanszkrit) . személyes dharma szvádhjája (szanszkrit) . szankhára. a létezés tértől és időtől független feltételei.Szvajambhu fia Szvajambhuva manu (szanszkrit) . önmagára jellemző természet. nirmánakája) aspektusainak egysége szvádhája (szanszkrit) .önmagában létező test.önátadás.az önlétezésbe (a személyiségbe) vetett hit. csak rá jellemző tulajdonságai szvalakszana klésa (szanszkrit) .

magas birodalmak.önmegnyilvánulás szvapudgala (szanszkrit) . század-an. Lakshmi jelzője Szvarocsisa manu (szanszkrit) . aki ura érzékeinek Szvámi Nárájana (szanszkrit) . manu szvaszamvitti (szanszkrit) .szektaalapító a 19. föld alatti.jógi. végtelen).a dzsiva izzadmányból született (a növények és magasabb rendű állatok közötti) avidjá létfokozat T . tört karú kereszt az élő rendszerek belső dinamizmusának jelképe.önállóság iskola. ha ágai balra néznek (bön). a Hatha jóga pradípiká feltételezett író-ja szvavicsára (szanszkrit) . a jobbra néző kereszt Visnu és Ganésa szimbóluma is szvatantra (szanszkrit. Rámánudzsa bölcseleti rendszerre épül. föld feletti.az álom tudatállapota. önmaga Szvátmáráma (szanszkrit) . az emberek és az istenek világa a 3 világ körül.saját jelleggel bíró szvámi (szanszkrit) . ellenzi a dualizmust szvapná vaszthá (szanszkrit) .saját maga.a lemondott személy. boldogság.független szvatantra anumána (szanszkrit) . ég. ha ágai jobbra (tibeti) és rossz. a szatí tiltása Szvámi Vivekánanda (szanszkrit) . Indra otthona szvarnahasta (szanszkrit) . a madhjamaka rendszer egyik aliskolája szvátman (szanszkrit) . 2. saját személyünk szvarga (szanszkrit.szvaszti = jólét. égi. tézissel és érvvel összefüggő következtetésmód szvátantrika (szanszkrit) . jótékonyság. jó. kiter-jedt.önszemély. 3. ejtett tibeti jun drung) . a szamdnyá szkandha egyik összetevője szvédadzsa (szanszkrit) .saját fonalú érvelésmód.szvalingavat (szanszkrit) .aranykezű. szerencse. írott tibeti mtho ris) . a nők újra-házasodási joga. kulturális tevékenység. menny. a napkultusz szim-bóluma. Rámakrisna bengáli bráhmana tanítása után. század végén. írott tibeti rang dbang can) .Szahadzsánanda alapította a 19.öntudat szvasziddhi (szanszkrit) . a négyágú.a 2. a Buddha szívének pecsétje. öntörvényű.beteljesedés szvasztika (szanszkrit.a gondolatmenet felidézése (behatárolt. az AUM-ból az U szvaprakásatvam (szanszkrit) . földi. a 3 világ: 1.

a pythói ünnepi játékok Delphoiban 8-.táncos geiko tad ekam (szanszkrit) .azonosítás. amire a Tórát írják Tahua zizai tian (kínai) .a test elhagyása a kendóban tai csi (kínai) . őstudat.ta (ejtett tibeti.a kb. a 7.Paranirmita vasavartin tai csai rju (japán) .Eszter böjtje tabezone (japán) .fűszerezett olvasztott vaj.Legmagasabb Fenség.a nemeai ünnepségek ta Olympieia (görög) . dél.Nagy Tanítás.Paranirmitavasavaretin ta Isthmia (görög) .Nagy Egy.ló.a kuruk rádzsa avatási szertartása tag lung pa (ejtett tibeti. jang).hegy-tartás.a taoista kánon 1.zoknicipő tacsi (japán) .Bódhidarma ta Nemeia (görög) .kargyüpa iskola Tibetben tágin (héber) . kötetének kiegészítése Tai huang (kínai) . vagy 3. a jin jang szimbolikus . írott tibeti bkra sis) . férfi jellegű (pho.a taoista kánon 3. istenekkel kapcsolatos elképzelések taanit Esztér (héber) .isteni dolgok. írott tibeti stag lung pa) . emlékezetbe vésés tádászana (szanszkrit) . 120 napos gyermek első szilárd táplálékának ünnepe tabi (japán) . majd 4évenként ta si (ejtett tibeti. tűz.az irigy istenek buddhája táhor (héber) .az isthmosi ünnepségek Ta mo (kínai) . küzdelem fegyver nélkül Tai csing (kínai) .vágás. ajanamsza ta hiera (görög) .Nagy Végső. a Konfuciusznak tulajdonított klasszikus könyvek (Szí Su) egyike ta hua zi zai tian (kínai) . állatövi jegy.szent dolgok. a világ és az ember kölcsönhatása.a jószerencse szertartása ta theia (görög) .annak az Egynek tadanga pahána (szanszkrit) . kötetének kiegészítése Tai hszüan (kínai) . hónapban) megtartott játékok Olympiában ta Pythia (görög) . hosszú kard tacsikata (japán) . írott tibeti rta) .tiszta állat (juh.háromágú korona Tagzang (ejtett tibeti) . szamaszthiti (hatha jóga) tadka (szanszkrit) . ájur véda tádzsa szúja (szanszkrit) . kecske) bőre.behelyettesítés által történő elhagyás (vinaja) tadárammana (szanszkrit) . rögzítés. vallási cselekmények (latin cultus) Ta Hio (kínai) .négyévenként (2. etika. más néven Fu shi Tai ki (kínai) .

amire a mester maga adja meg a feleletet Tajasztrimsa (szanszkrit) . Ameno minakanusi alatti személye a sinto isteni hármasságnak tákánot (héber) .nagy sinto templom.áprilisi ünnepségsorozat a sintóban a mezőgazdasági munkák előtt Taittiríja upanisad (szanszkrit) . férfi jellegű (pho.álkérdés. a Jadzsur véda bráhmanája. Tokojo no kuni) Takamimuszubi (japán) . lányát vette el Szongcen Gampo taj jü (kínai) .Isteni Atya). megélhetés takilcsi (mongol) .dobhordozó. még Jomo no kuni. egy otoka gésa taisa (japán) .dob taiko dzsoro (japán) . 8 vászava.a taoista kánon 2.kis méretű feliratos kőtömb .vitatkozó (de hamisan érvelő) Taksaka (szanszkrit) .zen mester taiji (kínai) .a harminchármak a Méru-hegy csúcsán. valamilyen okból kiemelkedően fon-tos taiszai (japán) . sz.napernyő tála'i phreng ba (írott tibeti) .a 3 másik világ egyike.a 48 haragvó istenség nyolcas csoportja.a Jadzsur véda áranjakája.zen szerzetesek kolduló útja tála (szanszkrit) .őrző takkin (szanszkrit) . ajanamsza Takama no hara (japán) . a 3.sz.ri bo tala talalát (egyiptomi) . jang).lényeg. kötetének kiegészítése Taigú (japán) . az égi mezők.sz.ábra Tai ping (kínai) . a hagyomány szerint a Svétásvatara upanisad szerzője Taj cung (kínai) .dobos nő taiko mocsi (japán) . 7. a testben az agyhoz kapcsolódnak takhlesz (jiddis) . a Jadzsur véda upanisadja.vallási intézkedés takarabuna (japán) . fa.nagy eredőpont taiko (japán) . kelet.Magasztos Fenségű Nemző (Kamiroki .).tigris.kínai császár (i. 11 rudra. 2 asvin.Mozdulatlan bölcsesség titkos feljegyzése (Fudocsi sinmjóroku) (i.a művészetekben jártas nő. 12 áditja taju (japán) . A Fogoly fiainak titkos tanítása. állatövi jegy. a sinto szerint itt laknak a kamik (ld. írott tibeti stag) . nem gése tak (ejtett tibeti. 1632) takuhacu (japán) .a mérges kígyók királya Takuán Szóhó (japán) .kincses csónak Takéma (ejtett tibeti) .

i.sz. tanítás. lelki és értelmi sötétség. radzsasz) tamasz avidjá dzsada (szanszkrit) . titokzatos ékszer.kis talit.fehér papírcsíkok az esküvői szakaki ágon a sintóban tamála (szanszkrit) .június-július tan (japán) .tanuló bölcs talmud (héber) .összekapcsolódás táme (héber) .egy ország tamuz (héber) .A tapsolók titkos tanítása táleszbájtli (jiddis) . homály. 37 cm széles és 12 m hosszú .az egyik guna. kínai csí) .folyó Észak-Indiában Tamaszá manu . kusi mitama). van finom és durva formája.a tudatlanság kötőereje.) talit katan (héber) .titokzatos lehelet. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhitatéf bacicit.a 4.a jeruzsálemi Talmud. helyzeti tehetetlenség. aki törvényeiddel megszenteltél. felvételekor: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. 360 körül) Talós (görög) . merevség.az emberben lévő szellem a sintóban tamasz (szanszkrit) . szaki mitama. ara mitama.imakendő talit (héber) .egy fa neve tamasii (japán.a tálit zacskója tálisz (jiddis) .öntudat nélküliség.ruha mértékegység. Siva irányítja tamagusi (japán) . bő felsőruha gyapjúból vagy lenvászonból. 500 körül) Talmud jerusálmi (héber) .nép. 4 szögletén cicittel talmid hákhám (héber) .tisztátalan állatok Támralipta (szanszkrit) . hogy a rojtokkal beburkolózzunk. nehézség. Örökkévaló Istenünk.babilóniai Talmud (bef. a sinto templom második belső kerítése tama guna (szanszkrit) .a szájpadlás hátsó része tama (japán) .sz. a misna és a gemara (bef. sötét őselem Tamaszá (szanszkrit) . maga-tehetetlenség. szattva.köpeny. őselem. összehúzódás. sötétség.ékszerkerítés. imakendő. bronzember tálu (szanszkrit) .a tanulás háza. és megparancsoltad nekünk. öntudatlanság. i. a lélek fogalma a sin-tóban (nigi mitama. a világ királya. krétai napisten. (ld. a születés előtt 4 hónappal lép be a testbe tama gaki (japán) .Talavakára upanisad (szanszkrit) . de lehet boldog és titokzatos része is. (Áldott légy. manu tamaszá vidhjá dzsada (szanszkrit) . felsőfokú iskola Talmud bávli (héber) .

szaddatanhá. mint Natarádzsa. tiszta anyagi elem. de gyakorlat a transzcendentális extázis elérésére. szag. phótthabbatanhá. Ószövetség tándava (szanszkrit) .pusztán az. káma tanhá = a gyönyör szomjazása. dinasztiáig. a nirvána Táná'ch (héber) . írott tibeti bstan 'gyur) szöveggyűjtemény. Dzsan Tanka Sidzsun (japán. az 5. ?-1119) tanmátra (szanszkrit) . háló. pátriárkája (i. raszatanhá. helyzete körülbelül megegyezik a korábbi Avarisz és Per Ramszesz helyével. hal (matszja). sóvárgás.csarnoki elöljáró. fonal. a paticcsa szammupáda 8. az 5 érzékszervhez tartozó érzetek tanhá mannyaná (szanszkrit) .a Kőrösi Csoma Sándor Buddhológiai Intézet utódja 1991-től tana . dhammatanhá. bizonyos rendszer által szabályozott ábrázolások.szomjtest.sz.-tól a XXII. hang. bor (madja). Zoán. vágykioltás. szúksma bhúta tanna (szanszkrit) . Szári-putta szerint: rúpatanhá. Mára egyik lánya.Tan Hszia (kínai) . íz.a Száma véda bráhmanája tandzsóbi (japán) .a szomj megszüntetése.védelem.Siva tánca. vibhavatanha). érintes). a teremtés és pusztu-lás folyamatosságát jelképezi Tándja (szanszkrit) . bhávatanha. vibhava tanhá = az elmúlás szomjazása tanhá kája (páli) . kínai Tan hszia) .Biblia. a tantrikus gyakorlatok lényegüket tekintve térnek el a . vágy (kámatanha. szomjel-pusztítás. bháva tanhá = a keletkezés szomjazása. gandhatanhá. írott tibeti rgjud) . érvénytelen tantra (szanszkrit. szexuális egyesülés (maitunja). misztikus gesztusok (múdra). alkalom. szövedék. a nirvána Tanisz (egyiptomi) .ragaszkodásból eredő képzet tanhábhini vésza (szanszkrit) . életszomj. a csan novíciusok oktatója tanhá (páli) . a szertartásokhoz 5 mágikus dolog kell: hús (vamsza).a szótó 46.város a Delta keleti felében. nidána. a mahá-jána buddhizmus fejlődésének utolsó szakasza. indiai mesterek magyarázatai tang tou (kínai) . királyi székhely volt a XX.szomj. 131 kötet.szövet.nem igaz. 5 elvonatkoztatott érzetminőség (alak. tagja.a test iránti erős vágy dogmatikus hite.a gyermek első születésnapja Tandzsur (ejtett tibeti.Tanka Sidzsun Tan Kapuja Buddhista Főiskola . szexuális egyesülés. ragaszkodásból eredő hit tanhákkhaja (szanszkrit) . kifinomult tudat. a jelenségvilág a rend és a káosz bonyolult összjátéka.

a vitatkozás művészete tarpa (ejtett tibeti) . kegyetlen önsanyargatás. a vadzsrajána másik neve tantrikus jóga (szanszkrit) . az isteneknek és az ősöknek ajánlja.külső erő a megszabaduláshoz.dvevácsika.hósen tat (szanszkrit) . jóga. (dzsiriki) tárjág micvot (héber) .kolostor Sigace mellett. de a hagyományos buddhizmustól is.aszkézis (sáririka. 4 fokozat: 1. forr.sz. felmelegít. mánaszika).forró.Damcik Drolma (ejtett tibeti). agyvíz.tibeti történész tárgy. ájur véda tarpana (szanszkrit) . és a többi indiai vallásgyakorlattól. az Óm. Bu szton szerint: 4 ezer Kríja tantra. vácsanika. női megmentők (fehér vagy zöld). anuttarajóga. szerda. a két ukkalai kereskedő egyike Tárá (szanszkrit) .az összefonódás. Szat teremtő szavak egyike . a mantra jóga gyakorlata tasi láma (szanszkrit) .az istenek az emberek boldogságát megzavarók Táranátha (szanszkrit) . a saktik egyik csoportja.követői az élet egészével kívánnak azono-sulni.a 613 Tóra-i parancs tarkavidjá (szanszkrit) . női bódhiszattvák tarachódés (görög) . Gendün Drub alapította i.az egyik kapha. givang. és rövid uton elérni a móksát tao (kínai) . 1447-ben taslih (héber) . 4 ezer Kalpa tantra. mi tantrajána (szanszkrit) .a pancsen láma Tasilhunpo (ejtett tibeti.végső felszabadulás tarpak (szanszkrit) .me long. 8 ezer Ácsára tantra. 3.önfegyelem Tapussza (páli) . 14 ezer Anuttara jóga tantra. yungs 'bru tariki (japán) . forró pokol tapasz (szanszkrit) . összeszövődés. égés.ez az. ubhajacsarjá. megsokszo-rozás útja.Védáktól.szertartás. Ava-lókitésvara rokonai. az ős-természet. kríja. morzsaszórás vízbe tász (jiddis) . a Buddha anyja. az élőlények iránti egyetemes szeretet megszemélyesítői. bilva. tapaszja (szanszkrit) .dharma tápana (szanszkrit) .ros hasaná délutánján mondandó ima. 4. 2. 8 szerencsés . li khri. egy folyóban állva két kézzel vizet merít. írott tibeti bkkrasis lhun po) . Tat. 6 ezer tantra az előző 3 témakörben. a jóga 8 angája közül a 3. 12 ezer Jóga tantra. dung dkar. vezeklés. dúrvá.

itt is-ott is élvező. sabda. tattva tatra maddzshattatá (szanszkrit) . prithivi.aki látja a valóságot Tathag (ejtett tibeti) . nyelv. manasz. mahájána Tathágata sarire dusta csittaruhirot pádana (szanszkrit) . értelme lehet: a többi buddhához hasonlóan érkezett erre a világra. szem. vagyis te vagy isten).az igazság szólója tathadasszitája (szanszkrit) . vács. való-ság (elemei: múlá prákriti. mint ők.Hárommagvú Bika. ákása) Taureau trois graines (vodu) . valóság. lehetőség a megvilágosodásra. a dolgok valódi természete. harmónia. tédzsasz. gandha. a sóvárgó vágya-kozás Tattva szamásza (páli) .az ephesosi Poseidont kiszolgáló fiúk tausírozás (egyiptomi) . kínai zhen ru) . a dharmakája egyedi megjelenései. ősanyag. egy marék fűvel lehet lecsillapítani tauroi (görög) . upasztha.ilyenség. szparsa.ez vagy te (az vagy te.tat tvam aszi (szanszkrit) . vagy céljához érkezett tathágata garbha (szanszkrit. rúpa. a Buddha egyik állandó jelzője. szavak nélküli felismerés.ekként (így) érkezett (tathá ágata). a jógacsárja iskola fogalma. abszolútum. rasza. ami minden élőlényben benne van. fül. elsődleges lényegiség.női buddha tathatá (szanszkrit. Önvaló. az-ság. páda.aMester titkos tanítása.80 m méretű rizsszalmával töltött matrac tatha váditája (szanszkrit) . kínai ru lai zang) . a tárgyba mintát vésnek.a 14. hatalommal telített szellemi egyensúly. páju. ekként (így) távozott (tathá gata). buddha-magzat. mahátattva.egy buddha rosszakaratú megsebzése tathágatí (szanszkrit) . olyanság. a tudat egyensúlya tatra tatrábhinandiní (szanszkrit) .pozitív. rettenetes loa. rendszerint . szthúla sarira. majd más. éncsináló. dzsala. váju. vagy a többi emberhez hasonlóan érkezett (anyaméhből született). de tath' tvam aszi (ilyesféle vagy te) tatami (japán) . írott tibeti de bzhin gshegs pa) . csitta dhátu Tathágata guhjaka (szanszkrit).az ekként érkezettség csírája. ahamkára.90 x 1. páni.ismeretlen korú szánkhja szöveg tattva/tathatá/dharmatá (szanszkrit) . megvilágosodás. illetve távozott el innen. valóság. bőr. orr. illetve ugyanúgy két lábon jár.az abszolút valóság.fémtárgyakon használt díszítési eljárás. ami te vagy. a tudat természete. tulajdonképpen a védikus átman. dalai láma nevelője tathágata (szanszkrit.

10 cm tefillin sel ros (héber) .fej tefillin tefillin/tfilin (héber) .(Tóra) = B'résit (A teremtés könyve). égés.külső nézőtér a megaron fölött témáni (héber) .az összetekert Tóra öve tchatcha (vodu) . Vájikrá (A papok könyve). szíjjal ellátott bőrdobozkák tefilot (héber) . az egyik mahábhúta. hogy a ta uszir egyiptomi kifejezésből eredjen a neve Táv (héber) .csörgő a tökfa (Crescentia cuyete) terméséből techné (görög) . innen szállt le Májába a fehér elefánt (szita-nága) tavnet (héber) . D'várim (A tóraismétlés könyve) 'Táv' (héber) .imák. ájur véda tefáh (héber) .tűz. vagy az intarziához. a test melege. világosság. S'mót (A kivonulás könyve).megnéz. mindent.az istenek művészete tédzsasz (szanszkrit) . hétköznap háromszor. ld.campa és thukpa fogyasztásához való agyagedény Távatimsza (szanszkrit) .nemesfémből készült huzalt kalapálnak a vésetbe.kert teisó (japán) . mely az épülethez tartozó megszentelt terület határát jelöli.tenyérnyi. az áldozatok helyett teflin sel jád (héber) . hő. Bámidbár (A népszámlálás könyve. Indra ege. megvizsgál tavang (ejtett tibeti) . a szthula saríra része teekshagni (szanszkrit) . D'várim (A tóraismétlés könyve) tava (ejtett tibeti) . a . Tóra = B'résit (A teremtés könyve). ami szent. jom kippurkor ötször.ima. Vájikrá (A papok könyve). ragyogás. (kicsit hasonlít a niellóhoz.01-03 teien (japán) . a gé hiera részei. niello.a legalacsonyabb isteni régió.templomi tulajdonban lévő földek.az étel elégése túlzott agni miatt. (egyiptomi) körfal templomi épületegyüttesek.a zen szóbeli átadása előadás formájában.Biblia. paloták körül. fényes-ség. amely így elütő színével díszíti a tárgyat. Bámidbár (A népszámlálás könyve.kéz tefillin tehén órája (kínai) .). a 33 isten ege. teljesen valószínűtlen. közös elmélkedés tela pradípa (szanszkrit) . ünnepnapon négyszer. kb.jemeni zsidóság temenosz (görög) . S'mót (A kivonulás könyve). szimbolikusan a rendet (az ahhoz tartozó területet) választja el a külső világot jellemző káosztól.olajmécses telestérion (görög) .

zen mester (i.vegyes etnikumú.sz.sinto szentély bejárata melletti víztartó.pravritti-vidnyána Tendzsin (japán) . 580 körül. kínai Tien tai) . dalai láma (1935-) tendzsiki tokucsi (japán) .kéztörlő. kínai Tien huang Tao vu) .sásztra ten del (ejtett tibeti. alapja a Lótusz szútra.sz.sásztra Tendai (japán. írott tibeti rten mkhar) négyszögletes kőhalom.függő keletkezés ten drel (ejtett tibeti) . 806-ban. jellemzően nyerstéglából építették. felületét időnként díszítették temizuja (japán) .zen-szekta. században élt tudós. lukák (lükiaiak) és sardanák (szárdok) alkották őket. kínai neve a Ning po melletti Tien tai hegy után. írott tibeti bsztan 'gdzsur) .a 48.a 14.sz.sz. a ma ismert népcsoportokkal való beazonosításuk nem teljesen biztos Tengyeling (ejtett tibeti) .déli srívaisnavák. 1200 körül kelet felé irányuló mozgásukkal átrendezték a Közel-Kelet képét és erőviszonyait. kultuszhely tencsö (ejtett tibeti) . Rjútan mestere tenogui (japán) . a tibeti kánon egyik része Tennó (japán. a kínai iskola alapítása i.nidána ten khar (ejtett tibeti. turusák (etruszkok. írott tibeti bsan 'dzin rgja mcho) . központjuk Káncsípuram. valójában az i. a Földközi tenger medencéjében élő indoeurópai népek gyűjtőneve. macs-kaiskola. 9. szótó pátriárka Tendzin Gyaco (ejtett tibeti. a Kágyur kommentárjai. mennyei oltár. esetleg tarszosziak). sekelesek (szicíliaiak). hogy a látogató belépés előtt megtisztulhasson. Szekitó tanítványa. a legszerencsésebb esetben forrás ten csö (ejtett tibeti) . akik i. kínai Tien tung Zsu csing) .a tanulás. passzív megváltás tengeri népek (egyiptomi) . oktatás sinto istene.lefordított tanítások. 1163-1228) Tendó Szókagu (japán) . Szugavara no Micsizane kamija tengalai (szanszkrit) .szótó zen mester (i.profántól. írott tibeti rten brel) . csan kolostor Tendó Njodzsó (japán. Tulku Dzsampel Delek Tengyur (ejtett tibeti. az akhaiwasák (achájok). Ramszesz sikerrel szállt szembe velük Egyiptom védel-mében. hegy. ?-807). alapítója Szaicsó (Dengjó Daisi) a kínai Dzsih i mester után i. 225 könyv.sz. a maiko és a geiko üdvözlő ajándéka . III.egy kolostor.e.

7. 5. 4. a lények nyelveinek megértése.Istenről szóló tudás ter ma (ejtett tibeti. a katakali tánc egyik jelleme thal gyur pa (írott tibeti) . kínai Tien lung) . nem káser teriomorf (egyiptomi) . minden hang értése. 10. következő születések tudása.zen mester. 7.hármas folyamodású laikus hívő. a dolgok igaz természetének tudása.vörös szakáll.alámerülés Tevuos Shor (héber) . X és nem-X nem azonosak és nem különbözőek) tevácsikászávaka (szanszkrit) .prászangika . 9. 10. Padmaszambhava művei ter tön (ejtett tibeti. számtalan jövőben megjelenő.kézilámpás kő a kertben test (10) . aki fölvette a hármas menedéket tévét (héber) . csatuskotjapádánupattijukti (X és nem-X azonosak vagy kölcsönösen függőek. 6. mások gondolatának ismerete.tépett.főszakács a zen kolostorban teológia (görög) . X és nem-X azonosak is és különbözőek is. írott tibeti gter ma) .elrejtett.és akadálynélküli. mely igen gyakran jellemzi az egyiptomi ábrázolásmódot természetfeletti tudás (10) . Agoué tetralemma négyszeres tagadás. előző életek ismerete.a megvilágosodotté: 1.Padmaszambhava tanítványainak inkarnációi. a jövő előrelátása.zsidó mészárosok könyve thabs (írott tibeti) . írott tibeti gter ton) . a képességeknek megfelelően egyforma.december-január tevila (héber) . részrehajlás nélkül mindenhol megjelenő. de megtalálásra szánt irodalmi. 4.kis falusi templomi iskola teréfa/táréf (héber) . rejtve segítő. szellemi utazás a buddhaföldekre.módszer thadi (szanszkrit) . a lények előtt folyton megjelenő. kívánságokat teljesítő Tétard l'étang (vodu) . 3. 9. 3.Tenrjú (japán. különböző formákban való megjelenés. lényeknek segítő. a tíz irányt átható. a szamádhiba lépés tudása tesoku isi (japán) .upája thabsz (ejtett tibeti) . akik megtalálhatják a termákat terakoja (japán) . Gutei mestere tenzo (japán) .állati vagy fél-állati alak. filozófiai mű. 2. a világot segítő.tavi ebihal.a bódhiszattváknak: 1. ragaszkodás. 8. 5. 6. 8. 2. tiltott étel. X és nem-X különbözők vagy kölcsönösen függetlenek.

a második isten. alapvető tényező az idő és a mozgás Thérí gáthá (páli) . mintsem a megér-zésre és az átélésre. írott tibeti thang ka) .edény a gabonák zsengéiből készült főzetnek. Medinet Habu.Tipitaka. a Királyok és a Királynék völgye.thallophoros (görög) . Az idősebbek dalai (zsoltárai) théraváda (szanszkrit) . Az idősebb nővérek dalai thériolátria (görög) . műemlékekben rendkívül gazdag. a vének tana.démonfajta Théba (egyiptomi) .olajágat tartó idős polgár (Athén Parthenón-fríz) thams csad skyob (írott tibeti) .Théseus emléknapja Pyanepsión 8-án (Athén) Thesmophoria (görög) .Tipitaka. theg cshung (írott tibeti) . az első kenyér az új búzából the (ejtett tibeti) .ukkalai kereskedő Thargélia (görög) .öreg Théra gáthá (páli) .a hínajána Srí Lankán fennmaradt irányzata.hínajána theg pa (írott tibeti) .istentan (Platón) theologos (görög) .az istenek megjelenése állat alakban théro (szanszkrit) . fénykora az Újbirodalom idejére esik. de ajtóra festett jelkép is. téglából készült tűzhely. Deir el Medina. hosszú ideig uralkodói székhely.aki elmélyül a mítoszok problémáiban theos deuteros (görög) . imazászló.zászló alakú festmény. vallásos tekercskép. prótogonos (Philón) theosebeia (görög) . hozzá tartozik ugyanis a „thébai nyugati part”.állatok imádása thériomorphismus (görög) . Deir el Bahari.Visvabhu thang ka (ejtett.istenek iránti tisztelet théra (páli) . eredetileg a konyhát jelentette Thapussza (szanszkrit) .az egyik.sárral tapasztott. stb.Apollón ünnepe Thargélion hónap 7-én (Athén) Thargélion (görög) . eredeti nevén Uaszet vagy Waszet.rendfőnök Théseia (görög) .az igazságosság istennője (és Diké) theologia (görög) . külső támasz thap (ejtett tibeti) . majdnem félúton a legfőbb vetélytárs Memphisz és az első katarakta között. ha nem legjelentősebb város Felső-Egyiptomban. inkább a tudásra és tapasztalatra épül.a tizenegyedik hónap. a Pleiasok feltűnése idején thargélos (görög) . ma (Karnak és) Luxor áll a helyén.jána Themis (görög) .nők ünnepe Pyanepsión 9-étől 13- .

közönséges fogadalom thun mong pa (írott tibeti) . azokkal egykorú (kb.tunyaság thína middha (páli. írott tibeti khri srong lde bcan) .holdisten. 742/755-804) thiti (szanszkrit) . pávián. írott tibeti) . a tibeti írás megalkotója Thot (egyiptomi) .áig (Athén) thesmos (görög) .harmónia thúpa (páli) . Thotmesz. 1493-1425). végső elérés thod pa (írott tibeti) . tigris. testi jelleg /űr/) egymásba oldódik thína (szanszkrit) .közeli.a szadak szellemek királya Thetis (görög) . és Hatsepszut. dalai láma (i.4 x 3 kettős óra (ld.óriás panda Thonmi Szambhota (ejtett tibeti. a kor nevezetes uralkodói I.bindu thik le (ejtett tibeti.sz.általános fogadalom thun nji (ejtett tibeti. írott tibeti khri gcug lde bcan ral pa can) .a 13. írott tibeti thon mi sam bho ta) Szongcen Gampo tanácsnoka. hangsúlyos . írott tibeti mthun nyi) .sz. lélegzet /levegő/.feloldódás. hajnal.relatív időtartam (csittakkhana) tho ba (írott tibeti) . szanszkrit sztjána middha) .(i.ducö.I. szobraikra jellemző a kerekded arc.sz. írott tibeti thig le) . a halál folyamatában a test 5 eleme (hús /föld/. 1875-1933) Thutmoszida (egyiptomi) .bindu T'hillim (héber) . kelet 03-05 tho va (ejtett tibeti.tunyaság-fáradtság Thiszong Decen (ejtett tibeti. testnedvek /víz/.tho va tho rang (ejtett.e. az írnokok védnöke.pöröly thob (ejtett.közönséges emberfeletti képességek birtokosa thun mong ma jin pa (írott tibeti) . Thotmesszel és leszármazottaival kapcsolatos.beteljesülés thob ba/njer thob (írott tibeti) .Biblia. testhő /tűz/. királya (i. írott tibeti tho ba) .szakmai jellegű egyesülés. jelképe: íbisz. i.sztúpa Thupten Gyaco (ejtett tibeti) .kapála Thogs Med (írott tibeti) . temploma: Hermopolisz thudong (thai) . orgeones Thicuk Decen Relpacsen (ejtett tibeti.Tibet 41. Gaia és Uranos gyermeke thiasos (görög) . írott tibeti tho rangs) .tengeristennő.dhútanga thun bzhi (írott tibeti) . 815/817-836/838) thig le (írott tibeti) . írott tibeti) . órák) thun mong gi dngos grub (írott tibeti) .letett dolgok a megaronokban Thesze (ejtett. és III. Zsoltárok thimrim (ejtett tibeti) .Aszanga thom tra (ejtett tibeti) .

a Dionysos-hívők fenyőtobozban végződő és repkény-nyel bevont botja thysia (görög) .félelem a dicstelen élettől.közepes congo dob tinavat tháraka (páli) .Tenrjú T'ien t'ai (kínai) . alapítója Chih i.pofacsontokkal. bindu (szanszkrit) . eljegyzési szertartás.életerő.kis jóangyal. aki a pálmafákról ugrik az emberekre.a menny fia.a császár barátja. Do Tö.szamádhi ting nge 'dzin bsam gtan gji bar do (írott tibeti) . az ember közérzete ti congo (vodu) . az árnyék szélén van.a Lótusz szútrára épülő iskola.az . Tendai Tien tao (kínai) .Tendó Njodzsó tien tzu (kínai) . menny Tien huang Tao vu (kínai) .a 3 congo-dob közül a legkisebb Ti Jean Zador (vodu) . hajlott orral. az istenek tisztelete timebal (vodu) . amit „a thutmoszidák hatalmi harca” néven ismerünk thymos (görög) .erdő (ma Csidambaram). hogy megegye őket ti lun (kínai) .fűvel való behintés.Tennó Tien lung (kínai) . megbocsátás viták után ting nge 'dzin (írott tibeti) .Sang ti. kis piros ruhás ember.a tudati folyamatok által előhívott testi jelenségek tikta (szanszkrit) . erőteljes.alkommentár tikapatthána (szanszkrit) . lélek thyrsos (görög) .kínai buddhista (jógácsára) iskola ti szin (kínai) .Zandor hercege. ahol Kálí táncversenyre hívta ki Sivát timé (görög) .javítás. a két szemöldök közötti buddha-jel (Buddha randham) Tilla (szanszkrit) .keserű. lényeg ti bô nâj/ti bon ange (vodu) . Do Me T'ien (kínai) .égő áldozat Ti (kínai) .3 földrajzi régió: Ü Cang. ősi király tigris órája (kínai) . Ég. a kort trónviszály árnyékolta be. ájur véda tikun (héber) . a halottak lelki üdvéért adott vendégség tilaka/tikká.03-05 tíká (szanszkrit) . az ember egyik lelke. konfucianizmus Tien tung Zsu csing (kínai) . megtisztelő cím Tibet .a két szemöldök közé festett azonosító jel.a Menny útja.Úr.

A nagy elemzés (Bhikkhu vibhanga.e. Dzsátaka . Csarijá pitaka . Dhamma szanganí .A mutató (szerzője Száriputta) 12. Szuttanipáta . Szutta vibhanga . Dígha nikája . Khuddaka pátha .Az ismertető (Szövegértelmezők kézikönyve.A szerzetesnővérek kötelezettségeinek elemzése II. Buddhavamsza .elmélyülés. Vibhanga Elemzés (Részletezés) III.A vezérfonalak kötete 6.Születésregék (a jövendő Buddha előéletei.Rendtartás 1.Buddhák krónikája 15. Péta vatthu . Udána . Niddésza . Pati-szambhidá magga . Khuddaka nikája . Szamjutta nikája . Maddzshima-nikája .Szózatok 4. a kánont az i. a szemlélődés köztes léte Tintini (szanszkrit) .Az égi paloták történetei 7. Parivára . században jegyezték le Srí Lankán. Puggala pannyatti Személyfogalmak (Jellemtan) V. Dhátu kathá .Rövid olvasmányok 2. A szerzetesfivérek kötelezettségeinek elemzése) 2 Bhikkhuní vibhanga . értelmezéstan) (C) Abhidhamma pitaka A kiemelt eszmék kosara (7 könyv) I.A hosszú gyűjtemény II.az egyik sziddha Tipitaka (páli) .A rövid gyűjtemény 1.Az idősebb nővérek dalai 10. Mahávagga . Nettippakarana .Az eszmék rendszere II. Kathá vatthu . Pétakopadésza A kosarak feltárása 19.Vitapontok (szerzője a hagyomány szerint Moggali-putta . Vimána vatthu .Érzékelemek (Értekezés az elemekről) IV. Apadána Hőstettek (Szerzetesek legendái) 14. Khandhaka .Az igazság szava (A Tan ösvénye) 3. Mahá vibhanga .A nagy rész 2.Az idősebbek dalai (zsoltárai) 9.A vezérfonalak összefoglalása 18.Függelék (szerzője egy Dípa nevű szingaléz szerzetes) (B) Szutta pitaka . 1.Az „így-mondottak” 5.A fegyelmezés kosara (5 könyv) I. Itivuttaka .A szétismerés útja 13.Az éhező szellemek történetei 8. Szuttaszamgaha .A közép(hosszú) gyűjtemény III. Anguttara nikája . Thérí gáthá .A vezérfonalak elemzése 1. állatmesék) 11.A sorjázott gyűjtemény V.A társított gyűjtemény IV. Milinda panyhá Menandrosz király kérdései 17.A kis rész III. Théra gáthá . Dhammapada . A burmai kánonban még további 4 szöveg: 16.A viselkedés kosara.Tripitaka. Csullavagga . (A) Vinaja pitaka . A hármas kosár. tkp.A vezérfonalak kosara (5 gyűjtemény) I.

vezír. Patthána . a 24 dzsaina tanító.átkelőhely utazás. a 24.laikus buddhista szekta tiszaranam (páli) .e.állatok.gázló.ösvénygázló.Párosítások VII.szeptember-október tissó kó szeikai (japán) . ösvény.hármas folyamodás.Artemis Korythalia ünnepe (Spárta) titikkhá (szanszkrit) . az egyik legfőbb méltóság a fáraó után. hindu nihilista filozófiai irányzat. szélsőséges.állati anyaöl. zarándoklat tirthankara (szanszkrit) .a szemügyre vételezés tökéletes megértése tirjagjóni (szanszkrit) .a Buddha 3 tudása tithénai (görög) .alkommentár (tiká.szentjánosbogár-tartás (hatha jóga) titthija (páli) . a rúpa rúpa bhúmi egyik csoportja tirjangmukhóttánászana (szanszkrit) . rév. az Újbirodalom derekán a maswasák szorították ki őket területeikről tnáim (héber) . bhásja) tiraccshánajóni (szanszkrit) . a nem-buddhista vallások hívei tisa beav (héber) . böjtnap tisri (héber) . gázlókészítő.minden szent hely ura tírthajátrá (szanszkrit) . szellemi erőpont. rév. naitja pítha Tirthá Rádzsa (szanszkrit) . ösvénykészítő. képviselője Adzsita Lászakambalí az i. hanem közigazgatási jellegű cím tjemehu (egyiptomi) .Tissza) VI. az állatvilág tíranaparinnyá (szanszkrit) .megbocsátás tittha natthikavádin (páli) . Jamaka .nyújtott fordított arc-tartás (hatha jóga) tirjarics (ejtett tibeti.tartózkodás tjar bon (ejtett tibeti) .egy dél-líbiai törzs.állat tírtha (szanszkrit) . a dzsainizmus őse. egy tittha gyülekezet vezetője titthászana (páli) .bön tjati (egyiptomi) .Okviszonyok (Terebess Gábor után) tippaní (szanszkrit) . dvevácsika tisszo viddzsá (páli) .révkutató.gázló. írott tibeti dud'gro) . volt Mahávíra Dzsina tírthika/tírthja (szanszkrit) . ösvénycsináló.esküvőn a nászok közötti írásos .az út megtalálói. században titthakarana (páli) . nem katonai. tittha tanító tjága (szanszkrit) .az első és a második Templom pusztulásának emléknapja (áv 9).dajka Tithénidies (görög) . már az Óbirodalom idejétől ismertek. 6.révész.

sinto szentélykapuzat. a szótó iskola alapítója. fő eleme a csak ülés (sikantadza) Tódzsi (japán) .erény Tö csao (kínai) .sz.Tokuszan .csan mester († i. Ummon tanítványa tö (kínai) .sz.szóbeli tan Torá sebihtáv (héber) . itt élt Kóbó Daisi Tohorot (héber) .bön-szertartás a balszerencse elkerülésére tó (japán) . ahová ikebanát vagy festményt tesznek Tokuszan (japán. 910-990).írásbeli Tan torii (japán) .a singi singon iskola mestere. 781?867). 1044-1091) Tou suai (kínai) .rinzai zen mester (i.a halott lelkek lakhelye (Takamagahara. figyelmet felkeltő építmény.a Misna 6.a sinto 3 világa közül az egyik. Jomi no kuni) tokonoma (japán) . műve: A titkok száz fejezete (i. kínai Tou suai) .a királyi család szent szörnye. hanem olyan helyen is.február 17-ei köszönő ünnep az érett gabonáért a sintóban toszenkjo (japán) . 972) Tö san (kínai) . Rjútan tanítványa. kínai Tung san Liang csie) .egyezmény to (ejtett tibeti.legyezőtánc Toszocu (japán.papírlámpás tosi goi no macuri (japán) . kínai Tung san) .sz. papiorvosi előírások Tokojo no kuni (japán) .Bod Tódzan Rjókai (japán. akár egy tó vizében is toro (japán) . ahol valamelyik kaminak nagy a tisztelete.zen mester (i. része.sz. kínai Tö san) . írott tibeti gtor ma) .tanítás. Gantó és Szeppó mestere tólászana (szanszkrit) . az ummon és a hógen iskola elődje. 1913) tor ma (ejtett tibeti.Toszocu toxosu (vodu) . 807-869). nem csak templomok előtt áll.sz.kolostor Nára mellett.zen mester (i.képfülke. elégette a szútrákat. Háromszarvú Púpos (Boussou trois cornes) Tózan (japán.zen mester (i. rituális tisztaság.többnyire rizslisztből (campa) készült rituális sütemény Torá (héber) .mérleg-tartás (hatha jóga) Tomita Kódzsun (japán) . írott tibeti gto) .sz. az alvilág . Tan Torá sebeál pe (héber) .út To bod (ejtett tibeti) .

növekszik az érzéki élvezetek iránti vágy.ld. a mi második világkorszakunk.tibeti király tridhátu (szanszkrit.nepáli hercegnő. hosszú hang Tönmi Szambota (ejtett tibeti) . fém. állatövi jegy.adakozás. ekkor jelenik meg a bűn. hármasság Tricug Decen Ralpacsen (ejtett tibeti) . írott tibeti khri lde gcug bcan) .Biblia. itt van Indra trapa (ejtett tibeti) . koncentráció. írott tibeti spre) . az élőlények 3 létesülési helye: káma dhátu (vágybirodalom). Baron Samedi és Madame Brigitte gyermeke traikálja pratihétu (szanszkrit) . az emberek 10 ezer évig élnek triangá mukhaika páda pashcsimóttánászana (szanszkrit) háromtagú arc-lábfej hát-tartás (hatha jóga) triász (egyiptomi) .Harminchármak ege. bölcsesség tökiá (héber) . arúpa dhátu (forma nélküli világ) Tridzsata (szanszkrit) .gid hánáse trenderli. 1. férfi-női jellegű (pha. a vágyvilágban a második.sz. türelem. i.296. írott tibeti khams gsum) .tibeti király (uralkodott i. rúpa dhátu (formavilág).a 7 bölcs egyike.majom. riadó.Vonalazó. A tizenkét kis próféta könyve tréfli (jiddis) . ajanamsza Tré-Ászár (héber) .jó szándékú ráksaszí . jelen.sz.nem kóser trejberolás (jiddis) .megváltó Tra Drug (ejtett tibeti) . akiket Szongcen Gampo Indiába küldött szanszkrit tanulmányokat folytatni. trendelli (jiddis) .szevivon tréta (szanszkrit) .a 3 birodalom. jövő) trája (szanszkrit) .harsogás. a 9. 635-ben lett Szongcen Gampo felesége Tride Cukten (ejtett tibeti.a 3 idő (múlt. írott tibeti sum cu rca gsum gji lha. a tibeti írás megalkotója töruá (héber) . mo.a sófár megfújása.000 földi évig tart.a második juga Tréta juga (szanszkrit) .egy bráhman Tridzsatá (szanszkrit) .szerzetes-tanuló tre (ejtett tibeti. elvész a lemondás. erkölcs. kínai San shi san tian) . jin). a Szumérun van.tökéletesség (6) . jang.Dél-Tibet Tracé Jean Simon (vodu) . nyugat.szarana gamana Trájasztrimsa (szanszkrit. a sófár 9 vagy 7 staccato hangja tra (ejtett tibeti) . erőfeszítés.ezüstkor. 815-838) Tricun Bhrikuti Dévi (ejtett tibeti) . meghúzza a sírok körvonalát.

az egyetlen Isten 3 aspektusa: Brahmá. kínai Szan cang.Siva egyik mellékneve. anátman) Trilocsan (szanszkrit) . 3 kincs.háromgunás. tamasz egyensúlya. átváltozás test (nirmánakája) trikona (szanszkrit) .Harminc versszak. áldott/jutalom test (szambhógakája).démon. a 3 drágakő trirátra (szanszkrit) . Vaszubandhu műve Trimúrti (szanszkrit) . az avjakta prakriti és a vjaka közös tulajdonsága trijána (szanszkit) . a szattva.sz.Hármas kosár (Vinaja. duhkha. akit Krisna megölt Trinle Gyaco (ejtett tibeti) . írott tibeti dge 'dun).három út (srávakajána. a Buddha lehet a nirvánában lényegi test (dharmakája).a 12.Trigárta (szanszkrit) . férje Csétaka Veszálíból. írott tibeti chos) . írott tibeti dkon mchog gsum) . radzsasz. a közösség (szanszkrit szamgha. lányuk Csellaná. bódhiszattva jána) trik (ejtett tibeti.széldémon.az Ikrek csillagkép.háromszemű. a kettős-ség megszüntetésének jelképe trilakkhaná (szanszkrit) . Bimbiszára felesége trisarana (szanszkrit) . anattá) trilaksana (szanszkrit) . írott tibeti 'khrig) .a Buddha (írott tibeti sangs rgjas). a teremtő. dukkha. akinek 5 városát Siva elpusztította tripus (görög) . Tripurászura démon elpusztítója Tripurászura (szanszkrit) . ejtett tibeti Denöszum. Szutta. tanítása (szanszkrit dharma.bajszos vörös márna (Mullus barbatus) trigunam (szanszkrit) .két alapjával szembefordított háromszög. írott tibeti sku gsum) . japán Szan zó) . hiszen a pusztítás újrateremtés egyben Trinávarta (szanszkrit) . 3 drágakő (ld. .a jelenségek három összetevője (aniccs. Visnu.a 3 test. mahájána jógácsára szútra.egy ország triglé (görög) .3 jellemző vonás (anitja.háromlábú bronzüstöt tartó állvány triratna (szanszkrit. buddhista kánongyűjtemény: Tripurantaka (szanszkrit) .hindu istenhármasság.pratjéka buddha jána.3 menedék. 1856-1875) Tripitaka (szanszkrit. ajanamsza trikája (szanszkrit.Nigahtha Nyátaputta (Vardhamána) nővére.három napos vezeklés Trisalá (szanszkrit) . a fenntartó és Siva (Mahes) a pusztítva beteljesítő. Abhidhamma pitaka). Siva egyik mellékneve Trimsiká (szanszkrit) . írott tibeti sde snod gsum. dalai láma (i. így fordul vissza önmagába a létezés. páli Tipitaka.

vagy végtelen számú világegyetem a végtelen térben.Háromcsákány (Baron Samedi) trong jug (ejtett tibeti) .feketenyakú daru truti (szanszkrit) . (Meru). vagy 5.bhúmi.halotti szertartások tritéris (görög) .0012 sec. szótag végén cezúra trisula (szanszkrit.Héruka női társa Trois houes (vodu) .tudatáthelyezés Trophónios (görög) . vagy folytonosan sokszorozódó. ajanamsza . írot tibeti ltung) .bukás trung trung (ejtett tibeti. hanem „háromezer-nagyezer". 756-804). a kála alapegysége trül (ejtett tibeti. a 3 méreg jelképe triszáhaszramahászáhaszra (szanszkrit. Jamuná. Vaszubandhu műve trita (görög) . mint az ida. férfi jellegű (pho. apja Tride Cukten.Buddham. mahájána jógácsára szútra.féltékenység trisná (szanszkrit. a 8.Háromlapát (Baron Samedi) Trois piquois (vodu) . 4 sor egy versszak. a bódhiszatva szint negyedik foka tritíja dhjána bhúmi (szanszkrit) . pingala és szusumna Trivikrama (szanszkrit) .sóvárgó vágyakozás.a 3 gyakorlat (adhisíla. hogy nem egyetlen világ létezik. tűz.hármas áldozat (malac. adhiszamádhi.az egész világ összes birodalma. lehet egy véges világ számtalan egyforma világegyetemből. adhipradnyá) trisjá (szanszkrit) . a Kálacsakra nyolcadik mezője tristubh (szanszkrit) .Háromkapa (Baron Samedi) trois pelles (vodu) .. Szaraszvati). anyja Kin Csing Triszvabhávanirdésa (szanszkrit) . az az elképzelés. dél.minden 3. írott tibeti stong gsum gji stong chen po'i dzig rten gji khams) . jang).3 győzelem..) trisiksá (szanszkrit) .a harmadik elmélyülés szintje trittys (görög) . nidána.hármas összefolyás (Gangesz.0. írott tibeti sbrul) . állatövi jegy. Siva egyik jele. írott tibeti ltung ltung) . tibeti király (i. írott tibeti gsum) .háromágú szigony.látszattest trung (ejtett tibeti.indiai időmértékes vers. Visnu egyik avatárája Tro di So rima (ejtett tibeti) . jósbarlangja a boiótiai Lebadeiában van trul ku (ejtett tibeti) . a 6. kecske. a 4. írott tibeti khri srong lde bcan) . táguló világegyetem Triszong Decen (ejtett tibeti.a 37. kos) trivéní (szanszkrit) .héros. tizenegy szótag.kígyó. évben megtartott pánhellén ünnep tritíja dhjána (szanszkrit) .a 3 mibenlét tana.sz. páli tanhá) .

a Mérleg csillagkép. 6. Teljesen megnyugtatjuk. ezzel a betű-jellel jelölik a szakirodalmak a thébai nyugati parton található nemesi sírokat. hua jen pátriárka (i.a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike Tsung mi (kínai) .„A tudatot a meditáció tárgyára irányítjuk. műve: Meditálás a dharmadháturól tuccsha (szanszkrit) . az utánuk álló szám alapján különböztetik meg a rengeteg sírt egymástól tu bi sevát (héber) . pratjavéksana dnyána.sz. Megfegyelmezzük. 10.az 5. felfoghatatlan. olyan. egyforma és én-nélküli.egy láma inkarnációja tulá (szanszkrit) . változatlan.Életkort Uraló. hua jen pátriárka (i. 5. hiábavaló tudás. Szorosan ráirányítjuk.tsandalí (írott tibeti) . kettősség-nélküli.védaná tshul khrims (írott tibeti) . 9.életemúlt tshe la dbang pa'i rig 'dzin (írott tibeti) . ádarsa dnyána. Folyamatosan ráirányítjuk.szambhára márga tshor ba (írott tibeti) .az 1.szemben-egy szól.folyó.dharmadhátu dnyána.Cangjang Gyaco Tshangs pa (írott tibeti) .síla tso'urí (írott tibeti) . mint az űr.Theban Tombs . Egy pontba szűkítjük.” (Pradnyápáramitá szútra) tui (kínai) . 4.a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike Tshangs dbjangs rgja mtsho (írott tibeti) . Újra ráirányítjuk. 8. délkelet.a fák újéve (svát 15) Tu sun (kínai) . 7. 557-640). nem-keletkezett. vörössárga tshangs pa'i dbu ga/tshangs dbug (írott tibeti) . 3.sz.Kígyófejű. alapvető fogadalma miatt jelenik meg . Megnyugtatjuk.brahmá randhra/amrita brahmá tshe 'das (írott tibeti) . ellentéte a tao ji suo. nem a dharma szerint beszélni (felfordítani-egy-szól) tul ku (ejtett tibeti.Brahmá tshangs pa dmar ser sbrul mgo ma (írott tibeti) . az abszolút igazságot kimondani szemtől szemben. hatalmas. írott tibeti sprul sku. áthatja a 3 időt. ajanamsza tulajdonság (10) . 2. kritjánusthána dnyána tudat összpontosításának 9 fokozata . mongol qubilγan) .azaz thébai sírok.hamis. az egyik ismeretőrző tshogs lam (írott tibeti) . üres. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. szamatá dnyána. a buddháké . Kiegyensúlyozottá tesszük. az I csing egyik trigramja tuj ji suo (kínai) . felmérhetetlen. 780-841) TT-szám (egyiptomi) .a Buddháé: 1.

önkívület. káprázat. a taoista kánon 2.gyermek-novícius Tung hszüan (kínai) .sz. kiegé-szítése a Tai hszüan tung hing (kínai) . kötete. a vágybirodalom 4. írott tibeti bstun sing) . 4. 6.Tulku Dzsampel Delek (ejtett tibeti) . mint) a láng. teljes-felismerés). kiegészítése a Tai csing Tunhuang (kínai) . a varázslat. alvás. a taoista kánon 3. a test hőmérsékletének tudatos emelése tun sing (ejtett tibeti. a mélyalvás Brahmannal egyesülő állapota. kb. századtól i. i. 7. az űr tvaccs (szanszkrit) .a tfilin kivétele tartójából .az 5. teljes-felismerés tudatállapota (mélyalvás.a 3. a taoista kánon egy-egy kötete Tung csen (kínai) . 4.Tózan Tung san Liang csie (kínai) .a második isteni barlang. isteni barlang.fa.a bódhiszattváknak: 1. Maitréja.az első isteni barlang.isteni barlang. a vidám. 759-ig turíjá (szanszkrit) .sokkszerű megvilágosodás. a visszhang.a 4.Örömteli Ég. kínai Doushuai) .bunkósbot tun vu (kínai) . Maitréja lakhelye. alkalmazkodás. az elégedett istenek ege.a belső hő fejlesztésének módszere. 5. az életkor 4 ezer év Tüdev (mongol) . ébrenlét. a taoista kánon 1. kiegészítése a Tai ping Tung san (kínai) . 2. saját testük állandó világosságot áraszt. a dolgok nem-keletkezése.buddhista barlangtemplom-rendszer Kínában.a Tóra-szöveg sorai Tusita (írott tibeti jid dga. dalai láma idején tulszí (szanszkrit) . az álom. ő volt az első régens (gyalcab) 1762-től a 8. 9. 3. takilcsi (1938-) tűrés (10) . a Kegyes Szeretet. 10.Tódzan Rjókai Tung sen (kínai) . állapota turim (héber) . szatori tung (kínai) .bőr tvilembájtli (jiddis) .a lélek 4. hallás.AUM turíjávaszthá (szanszkrit) . az itt lakók 4 ezer évig élnek. innen jött Gautama Buddha és itt várakozik az eljövendő Buddha. (a dolgok olyanok.az apszaraszok táncmestere tumo (ejtett tibeti) . szintje. Visnu avatárája Tumburu (szanszkrit) . a csonyi bardo turíja avaszthá (szanszkrit) . dga' ldan. 8.a lhászai Tengyelingkolostor vezetője. virágok és madarak veszik körül őket. kötete. kötete.e. az árnyék.

Alsó-Egyiptom védelmezője uásziká (szanszkrit) .hatalmi jelkép.mindkettő (önmaga és más) által okozott ubhaja pádángusthászana (szanszkrit) . az apokjadharman egyike.tiszta.megsemmisülés uccshéda darsana (szanszkrit) . az indiai lancsa írás után ucsiva (japán) . a balszerencse istennője tyúk órája (kínai) . papi rang a legalacsonyabb papi méltóság. a tejóceán köpülésekor keletkezett uccshéda (szanszkrit) .17-19 U u (japán) .a megsemmisülés nézete uccshéda ditthi (szanszkrit) . rendszerint istenek kezében találkozhatunk vele ubbégapíti (szanszkrit) .tibeti „fejes” írás.rituálé és belső elmét nemesítő gyakorlat.kerek legyező udaja (szanszkrit) .filozófiai iskola.megsemmisülési elképzelés. a megsemmisülés feltételezése.Uddijána uab (egyiptomi) . a pratjékabuddha és a buddha ubhajacsarjá tantra (szanszkrit) .ge nyen ma uasz-jogar (egyiptomi) .extázis ubhaja kritatva (szanszkrit) .mindkét nagylábujj-tartás (ha-tha jóga) ubhaja robhága vimukta (szanszkrit) . tagjai tényleges templomi szolgálatot adtak uabet (egyiptomi) . alul villás végződésű hosszú pálca. amely csak az elmúló anyagban hisz. amely fent állati fejet visel.lét u rgjan (írott tibeti) . amely Széth-re emlékeztet.kobraistennő.árja pudgala Uccsajhsravasz (szanszkrit) . a megsemmisülésbe vetett hit ucsen (ejtett tibeti) . annihilacionizmus uccshéda váda (szanszkrit) .női papi rang Uadzset (egyiptomi) .végzetistennő. amely minden állandótlanságát vallja. a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike.szárnyas ló.Tyché (görög) . az egyik tantra-módszer ubhajarobhágavimukta (szanszkrit) .keletkezés .a két minőség figyelembevétele általi megszabadulás. más néven: anátma váda (madhjamaka). szélsőséges nézet. aki megvalósította mély összpontosítást.

e. nem emberi kéz készítette tárgy. (Tripitaka). a Vaisvánara Átman eszme megalkotója uddhaccsa (szanszkrit) .felhelyezés.Ráma jógamester a rádzsagahai iskolában Uddálaka Aruni (szanszkrit) . o-rgjan) . szózatok.a gyomorra és a felső bélszakaszra vonatkozó eltérések. írott tibeti u rgjan.magasztos udbhava múrti (szanszkrit) . magból született létfokozata. az ő tanítványa volt az első 5 aszkéta a Buddha mellett udumbara (kínai you tan) . . a holttest uddhitattá (páli) .önmegnyilvánult.(Ficus Glomerata) hosszú idő alatt (3 ezer évenként) csak egyszer (vagy egyszer sem) virágzó növény udviddzsa (szanszkrit) . szamojadzsanáni uddhaccsa kukuccsa (szanszkrit) . szórakozottság. az elmélyülést akadályozó hiba udó (japán) .felhelyezett.izgatottság-fásultság. a rekeszizom felhúzása udgátar (szanszkrit) .a dzsiva csírából.felszálló prána szorítás (hatha jóga).nyugtalanság-gyötrődés. fejlett tanítvány.a Cshándógja upanisad szereplője. egy tanítás közlése hason-lat segítségével. a holttestet ravatalra Uddijána (szanszkrit.a Száma véda verseit éneklő hindu pap udhaccsa (szanszkrit) . sem a nem-tudáshoz vezető útról.Tipitaka. ájur véda udanjá (szanszkrit) . hindu bölcselő. ájur véda udána váju (szanszkrit) . a dváda sánga-sászana 5.lustálkodó udbhászin (szanszkrit) .a légzés szabályozása a mellüregben. az egyik vata.Szuddhódana puróhitája i.megszomjazás udászín (szanszkrit) . Szózatok udána (szanszkrit) . szobor Uddaka (páli) .a jobb kéz gyakorlatai (szimbolikusan) Udraka Rámaputra (szanszkrit) . 526-ban Udána (páli) . az egyik béklyó uddham bhágija (páli) . tanítása meditáció a sem a tudáshoz. ihletett megnyilatkozás.északnyugat-indiau ország uddijána bandha (szanszkrit) .guru.Udáji (páli) . táplálék-bevitel udána vata (szanszkrit) . aggodalmas-kodás-bánkódás.a fiatal Buddha egyik tanítója Uddaka Rámaputta (páli) . a felső folyammal viaskodó uddhitat (páli) .lelkes kijelentés. Buddha egyik első tanítója megvilágosodása előtt. Svéta-kétu apja.a kilencedik béklyó.a felső részhez tartozó. vékonybél. része.

teljesen kiterjedt légzés (hatha jóga) udzsigami (japán) . az indiai urdu után umi (japán) .áldás (héber) . a nimitta felbukkanó fényjele. (Áldott légy. malbis arumim. egy isteni lény riasztó megnyilvánulása új ruha felvételekor . az első óbhásza ugra (szanszkrit) .csan Ugarit (egyiptomi) . Iksváku leszármazottja Ullambana (szanszkrit) .nága-tündérlány. a prakriti jelképe. Örökkévaló Istenünk. Irávat anyja Umá (szanszkrit) .Siva társa. Párvatí.zen mester (i. fametszet ukkutikappádam (páli) . mindenszentek ünnepe Ulmuka (szanszkrit) . Kjórin. betegségből való gyógyulásban.énekvezető ume (ejtett tibeti) .a lebegő világ képei. az egyiptomi érdekszféra egyik kiemelt jelentőségű helye uggaha nimitta (páli) .Észak-szíriai város volt a Földközi-tenger mellékén. ?902?) . aki a nevet anyjától.Balaráma és Révati fia. de lehetnek egy kisebb közösség által tisztelt szellemek is udzsiko (japán) . kínai Jün csü Tao jing) . Szeppó tanítványa. hónap idusa. aki felöltözteti a mezíteleneket. kavicsos terület a forró vizes medence körül a kert-ben Ummon Bunen (japán. Tózan és Harjó mestere Ungo Dójó (japán.a sinto családi istenei.tenger.sz.sz.Viruddhaka fia.jelzés-elérés.tibeti „fej nélküli” írás. egyházközség uen (japán) . 864949).Hórusz szeme.fülesbagoly uktha (szanszkrit) .Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. Ménától kapta vezeklése idején. ám Thot visszaadta neki.avidjá létfokozat udzsat-szem (egyiptomi) . melyet Hórusz a Széth-tel vívott küzdelme során elveszített. dicsőítő ének Ulkámukha (szanszkrit) . magát a bajt nem előzte meg uddzsáji pránajáma (szanszkrit) . kínai Jün men Ven jen) . madhjamaka umdze (ejtett tibeti) .szörnyűséges.guggoló ülés ukpa (ejtett tibeti) . erőteljes amulettként segített a bajokból való kilábalásban. a látható tárgy nélküli tárgy-látás.az északkeleti bagolyfejű Ulupí (szanszkrit) .szótó zen mester (i.a sinto szentély környékének lakóhelyei.a 7. a világ királya.himnusz. testvére Nisatha úlumukha mthing nag 'ug pa'i mgo can (írott tibeti) .) ukijoe (japán) .

bekenés illatos kenő-csökkel. megközelítési koncentráció upacsáraddzsána (szanszkrit) . a létmegragadás tárgyait képező tapasztalási elemek. virág átadás. víz szájöblítéshez. a sajátmagának tulajdonító alany upadésa (szanszkrit. tüzelőanyag. következménye a bhava.vallási alapelvek. az én vonatkoztatási alapja. önléthez. eltávozik a testből. páli) . megragadás. a Kálacsakra kilencedik mezője upádána kárana (szanszkrit) .unhísza (páli) . a dvádasángasászana 12. áldozati ételek átadása.koncentráció az egység megközelítéséhez upacsáramatta (szanszkrit) . kilésza. a tantrák). öltöztetés. kapaszkodás. a létmegragadás halmazai.az összeszedettségre összpontosítás állapota. diadém unmaní (szanszkrit) .a megragadás/tulajdonítás alapja/tárgyai. írott tibeti man ngag) . fejék. körüljárása.és kézmosáshoz.felhő-víz. vakhithez.önfelfújódás (önhittség) unszui (japán) . ami a sajátunk upádánapaccsajábhava (szanszkrit) . víz arc. a paticcsa szammupáda 9.a megragadó. közelítés upacsára szamádhi (szanszkrit) . ajándékosztás. tapadás a léthez (kéjhez /káma/. mécses gyújtás.tapasztalás upacsára (szanszkrit) . felövezés szent zsinórral.16 cselekvés az istenség tiszteletére: hellyel kínálás.másodlagos szövet. víz lábmosáshoz. ragaszkodás a kéjhez. létalap (khanda. önigenléshez /attavádo/). tapadás.kerék. kötődés a kielégülés tárgyához.metaforikus eszköz upadája rúpa (szanszkrit) . vakhithez /ditthi/.az 5 ragaszkodás a léthez upádátr (szanszkrit) .tudatosság nélküli (manónmaní) unnati (szanszkrit) . része upadhátu (szanszkrit) . közönséges. káma. közvetlen ok upádána szkandha (szanszkrit) . a dharmákkal kapcsolatos komoly utasítások (pl. tagja. szertartásokhoz. fürösztés. szertartásokhoz /silabbatam/. a 9. általános vallási útmutatás. tömjénfüstölés.a tulajdonítás alapját képező 5 halmaz.csimbók. test. az 5 érzékszerv és tárgyaik upádájapradnyapti (szanszkrit) . kamma) .függő testiség. a családját elhagyó szerzetes upabhóga (szanszkrit) .általános koegzisztenciális kapcsolat.függő elnevezés upádána (szanszkrit. nidána. ájur véda upadhi (szanszkrit) .

üdvös módszerek (dána.) upaklésa (szanszkrit) . a ház-nál. a brahmácsári felnőtté avatása. fogás. ezt csak a bráhmanák végzik upanisad (szanszkrit) . tapintás. neheztelés upanája (szanszkrit) . szennyezett szenvedély. bevezetés.upadhjája (szanszkrit) . a szánkhjá-ban: látás.applikáció a vitában upanájana (szanszkrit) . az arahat állapota upaddzshája (szanszkrit) .e. írott tibeti thabs) . 8. semlegesíti a gyenge karmát upagrahana (szanszkrit) .nem valóságos a meditációs tapasztalat. a Buddha egyik vita-partnere Nálandában upama (szanszkrit) .kétségbeesés Upaka (szanszkrit) . beszéd.romboló karma. ni = le). hallás.belső ízzás (írott tibeti thop pa.másodrendű szenvedélyek. járás. szamádhi) upájásza (szanszkrit) . beavatás upanájana szanszkára (szanszkrit) .a szentelt zsinór átadása. egy idősebb szerzetes (thera) upaghátaka kamma (szanszkrit) .-i prózai szövegek . sudráknak tilos.megfelelő eszköz. ízlelés.ádzsívika vándoraszkéta Upakkilészaszutta (páli) . i. nemzés upája (szanszkrit. az üdvözülés módszertana upája kausalja (szanszkrit) . felfogás.10 korlátozottan kárhozatos tudatossággal összefüggő szamszkára upalabdha (szanszkrit) .egy laikus nigantha hívő.tanító.Beszennyezettség szutta (Tripitaka Szútrapitaka 128. szakja férfi. ügyes módszer. vírja. mánaszika) upanáha (szanszkrit) . ksánti.összehasonlítás upámsu (szanszkrit) . sz. szaglás. upa = mellé. mint a rendi előírások oktatója upadiszésza nirvána (szanszkrit) . ürítés. njer thob) upálambha (szanszkrit) .egy mantra mormolása (még: vácsanika.közvetlen tanítás (szad = ül.gyűlölet. bírálat Upáli (páli) .acsarja. helyes módszer. mellékvágy upaklésa parittabhúmika dharma (szanszkrit) . síla.közel hoz.egyszerű nirvána.fejősajtár. megszerzés.

újjászületéssel létrejött istenek upapatti dhjána (szanszkrit) . a hazugságtól és a részegítő italoktól upászaka síla (szanszkrit) . felszentelés (a buddhistáknál 20 éves kor után).születéstől birtokolt mágikus erő upapílaka kamma (szanszkrit) .előírások a szerzetesnőkre (5 szabály) upásziká szamgha (páli) . meditáció. alapítója Angirasz.elnyugvás.tisztelők.világi női hívő upászika síla (szanszkrit) . a lopástól. ötfogadalmú hívő.a férfi világi hívők egyháza upaszamá (szanszkrit) . mellék puránák uparati (szanszkrit) .az elme világtól visszavonult állapota uparuddha (szanszkrit) .közömbösítő karma Upaplavja (szanszkrit) . páju. lecsendesülés upászamá darsana (szanszkrit) . világi követő. tisztelet.upanisszaja (szanszkrit) . elnyerés.elmélyülés . hódolat útján upászaná/daivi mimánsza (szanszkrit) .a születés összpontosítása upapattilábhika (szanszkrit) .spontán születés. upasztha) egyike upaszthápaná (szanszkrit) .nemzés upászaka (páli. írott tibeti dge bsnjen) . az istenek és a poklok világá-ban upapaddzsa védaníja kamma (szanszkrit) .a kisebb. a Brahman és Sakti azonossága. a nemi eltévelyedéstől. Isten a teljességben megjelenő ánanda.a női világi hívők egyháza upasztha (szanszkrit) . ejtett tibeti ge nyen. ejtett tibeti ge nyen ma) .gyapot tömítő a test nyílásainak elzárására upastha (szanszkrit) . páni.teliholdkori második áldozat upapadja parinirvájin (szanszkrit) . szakrális hely vagy tárgy upászika (páli. világi hívek.az újjászületés után megta-pasztalt karma-hatás upapatti déva (szanszkrit) . a hódolat erőköre.nyugalom upászampadá (páli) . az 5 kárméndríja (vács. aki tartózkodik az öléstől.Viráta székvárosa upapurána (szanszkrit) .a születés után elért teljes nirvána upapáduka (szanszkrit) .hódolat.áldozat hitvallás.nemzőszervek.döntő segítség upánsujádzsa (szanszkrit) . ortodox darsana. elérés upászaná jadnya (szanszkrit) . páda.teljes felavatás.szemlélet upászamádhitthanam (szanszkrit) .előírások a férfi szerzetesekre (5 szabály) upászaka szamgha (páli) .

egy kolostor vezetője uppatthava (szanszkrit) . napon) uppáda (páli) .az újrakeletkezés folyamata urabe (japán) . újhold és hozzájuk képest a 8. Gaia szülte önmagából úrdhva dandászana (szanszkrit) . a nemi eltévelyedéstől.megjelenés.1 napra vonatkozó 8 törvény. a Buddha csandála tanítványa upatti bhava (szanszkrit) .kéklótusz Uppalavanná (páli) . a negyedik erény upószatha (páli) .az ég istene. a lopástól. a magas és szeles fekvő-helyen való alvástól. a kétszer születettek jelképe a jadzsnyópavita szertartás alatt az upanajamán upéja (szanszkrit) .a semleges érzés képessége upékhá parisuddhi (szanszkrit) . születés (csittakkhana) uppala (páli) . 1 napig tartó önmegtartóztatás: tartózkodás az élet kioltásától.a jelenlegi életfolyamat.upathambhaka kamma (szanszkrit) . tényezője upékha indríja (szanszkrit) .zsinór. írott tibeti btang snjoms) kiegyensúlyozott életmód.háromnapos ünnep a halottak tiszteletére uranios (görög) .az egykedvűség általi megvilágo-sodás upékkha (szanszkrit) .kiegyensúlyozottság.az egykedvűség tisztasága upékha szamboddjanga (szanszkrit) . egykedvűség.fölfele irányuló rúd-tartás (hatha jóga) . részegítő italok fogyasztásától. a születés előtti karma folyamat (kamma bhava) megtestesülése upavásza (szanszkrit.melléktudomány a védákhoz upavisthakónászana (szanszkrit) . a szammá boddzshangá 7. felülemelkedés. írott tibeti njin zag gcig pa'i khrims brgjad/bsnjen gnas) . lelki egyensúly. a holdhónapban a 14. megbékéltség.ülő szög-tartás (hatha jóga) upavita (szanszkrit) .jóspapok (látnokok) a sintóban urabon e (japán) . ideiglenes fegyelem upavéda (szanszkrit) . páli upekkhá.cél upékhá (szanszkrit.előírások a holdfázis-változások napjára (8 szabály) upavasztha (szanszkrit) . a hazugságtól. napon újholdkor.böjti nap.segítő karma az élet folyamán Upatissza (páli) . nyugalom.havi 4 ünnepnap böjttel (holdtölte.égi Uranos (görög) .idős bhikkhuní.Száriputta. napon holdtöltekor és az 1. a zenés-táncos mulatozástól és a délutáni étke-zéstől upavaszatha síla (szanszkrit) .

úrdhva dhanurászana (szanszkrit) .felső lótusz teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) úrdhva praszárita ékapád ászana (szanszkrit) . a mai Buddh gaja közelében.fehér szőrpihe a Buddha szemöldökei között Uruvélá Kasszapa (páli) . tulajdonosának vonásait őrző szobrocska. első prédikációja után.aki magasabbra tör Ureusz (egyiptomi) . testmeleg .magasra nyújtott lábtartás (hatha jóga) úrdhvarétussza (szanszkrit) .az aszurák papja Usasz (szanszkrit) .a sperma visszatartása (hatha jóga) urdhvaszrotá (szanszkrit) . Purúravasz felesége. „aki válaszol” . település Magadhában Uruvilvá-Szenáni (szanszkrit. Ré Harakhti és Haroérisz ábrázolásain a napkorong védelmezője.sírmellékletként állított.apszarasz.város a Gangesztől délre.felfele tartott arc hát-tartás (hatha jóga) úrdhva mukhashván ászana (szanszkrit) . egy-egy ember modellje.Padmaszambhava Urmilá (szanszkrit) .Dzsanaka lánya. Pradzsápati lánya Usaszta (szanszkrit) .kis méretű szobor.felső kakas-tartás (hatha jóga) úrdhva mukha pashcsimóttán ászana (szanszkrit) . Gajá Kasszapa).függőlegesen kinyújtott egyik láb-tartás (hatha jóga) úrdhva praszáritapád ászana (szanszkrit) . páli Uruvélá) .a 3 tűzpap egyike (Nadí Kasszapa. akár többedmagával is Urgjen Cokje Dordzse (ejtett tibeti) .felső lótusz fejtartás (hatha jóga) úrdhva padmászana szarvángászana (szanszkrit) .a királyi fejékek homlokrészét díszítő kobra. a Buddha itt érte el a megvilágosodást. Kaksmana felesége úrná (szanszkrit) . a Bháraták ősanyja Usanasz (szanszkrit) . hőség.egy bráhmin a Dzsanaka udvarában rendezett vita résztvevője usébti (egyiptomi) .hajnal.fölemelt íj-tartás (hatha jóga) úrdhva kukkutászana (szanszkrit) .feltartott szájú kutya-tartás (hatha jóga) úrdhva padmászana shírsászana (szanszkrit) . ma Szujata Urvasí (szanszkrit) . a királyság védelmezője. ha a túlvilágon dolgozni hívják usmá (szanszkrit) .meleg. ide visszatérve mondta el Tűzbeszédét. aki az elhunytat helyettesíti.

Izsák. manu uttama nirmánakája (szanszkrit) .a dolog teremtő mivolta utpádjatvát (szanszkrit) . Jákob. szamádhi.nyújtott lótusz páva-tartás (hatha jóga) uttánászana (szanszkrit) . József.nyújtott láb-tartás (hatha jóga) uttána padmá majúrászana (szanszkrit) .erőteljesen kinyújtott-tartás (hatha jóga) . korona. hajcsimbók usnísa vidzsajá (szanszkrit) .hevítés.a legfőbb teremtett test közvetlen kapcsolata az élvezetek testével. amikor eléri teljességét.kék lótusz utpannakrama (szanszkrit. a nirvédha-bhágija első szakasza. píti.a dzsiva legmagasabb (emberin túli) létfokozata.vrisni herceg uttána pádászana (szanszkrit) . diadém.megidéző fokozat utszada (szanszkrit) . a figyelem behatolásának segítője. fejék.vendégtábla a szukotban (Ábrahám. ájur véda usnísa (szanszkrit) .meleg.szati.a kék lótusz-szerű hasadás hideg pokla utpalam (szanszkrit) .erőteljes-tartás (hatha jóga) utpáda (szanszkrit) . virija. írott tibeti bskjed rim) . hevítés.a dolog teremtmény mivolta utpala (szanszkrit) . az a tetőpont (múrdhana) usman (szanszkrit) .rövid.a bírana gyökere uszmá (páli) . kidudorodás a fejtetőn.a Buddha koronája.keletkezés utpádakatvát (szanszkrit) . passzaddhi. hideg pokol uttama (szanszkrit) .az istenség tudatállapota Uttamaudzsa (szanszkrit) .testmeleg usna (szanszkrit) . Mózes. avidjá létfokozat Uttama manu (szanszkrit) .forró. Ramszesz uralkodói neve uszíra (szanszkrit) .Ré igazsága hatalmas. Áron.usmagatá (szanszkrit) . dhamma vicsaja.koponyadudor uspizin (héber) .nó énekmód utaimono (japán) .annihilacionizmus utkatászana (szanszkrit) .minden kérdésben van egy újabb kérdés utcshéda dristi (szanszkrit) . II. a nirmánakája egyik jegye uttama purusa (szanszkrit) .a 3. Dávid) ustrászana (szanszkrit) .recitatív zene utata fukasi (japán) . hőség út a megvilágosodáshoz . upékha utai (japán) .teve-tartás (hatha jóga) Uszermaatre (egyiptomi) .

újabb jóga. vassza) utunijáma (szanszkrit) . hémanta.emberen túli. mint a Dzsambu-szigeten élők. feltehetőleg .a mimánszá bölcselet későbbi irányzata.nyújtott kéznagylábujj-tartás (hatha jóga) utthita párshvakónászana (szanszkrit) . tkp.Viráta legkisebb fia uttara jóga (szanszkrit) .újabb szánkhja Ísvarakrisna után Uttarakuru (szanszkrit. vagy gyakran sólyomfejet formázó széles arany dísz fogja össze.emberfeletti tettet állít magáról valaki uttara mímánsza (szanszkrit) . gimha. nyolcszor magasabbak. Abhimanju felesége Uttara (szanszkrit) . amely végső valóság természetével foglalkozik Uttará (szanszkrit) .buzgó.a Mérut körülvevő 4 kontinens közül négyzet alakú északi.széles. a hatha jóga uttara manusja dharma (szanszkrit) . nyers. több soros ékszer.évszak. írott tibeti sgra mi snjan gling. az 5 természeti törvény egyike uzeht-gallér (egyiptomi) . lakói ezer évig élnek.a vitában a válaszadó. szarada. ez tudatja velük közeledő halálukat. gyöngyökből összeállított. a niródha gyakorlatok uttarimanussza dhamma (szanszkrit) .évszak-törvény.kiemelés a szamádhiból utthánavat (szanszkrit) .Viráta lánya. gimha. magasabb fokú védánta uttara paksa/paravádin (szanszkrit) . hátsó részén ellensúllyal. durva beszédűek. fáradhatatlanul működő utthita haszta pádángusthászana (szanszkrit) . hónapok. 6x2 hónap (vaszanta. alsó részén gyöngy vagy nemesfém függőkkel.későbbi tudás. ejtett tibeti Dra mi nyen Ling. vasszána.nyújtó oldalsó szög-tartás (ha-tha jóga) utthita trikónászana (szanszkrit) . nem ismerik az idő előtti halált.uttara (szanszkrit) . a gyöngysorokat félköríves. kínai Yu dan yue) . sziszira) vagy 3x4 hónap (hémanta.szerzetesek felső ruhája uttara szánkhja (szanszkrit) . más nézet szerint haláluk előtt 7 nappal durva hangot hallatnak.kinyújtott háromszög-tartás (hatha jóga) utu (páli) .minden emberi ismeretet megha-ladó utthána (szanszkrit) . aki megvédi álláspontját uttara szamga (szanszkrit) . alföldrészei a Kuru és a Kaurava uttarimanussza (páli) . a csúf hangúak szigete.

Csölkhaszum.a vita művészete vadagalai (szanszkrit) . központjuk Srírangam. egyes királyok az épületekről kivakarták elődeik nevét. aktív megváltás vádamárga (szanszkrit) . írott tibeti dbus gtsang) .beszéd.kijelentés.az összejövetel éjjele.hatalmi jelvény is volt.21-23 vádi (egyiptomi) . időszakos folyók rendszerint kiszáradt medre vadzavai (japán) . 10. Sankara Brahmá szútra kommentárjának kommentárja Vaccsha (páli) . boldogtalanság a sintóban Vádzsasravasza (szanszkrit) .ávénikabuddhagúna váda vidjá (szanszkrit) .a bhikkhuk bírálatának tilalma vácsanika (szanszkrit) . hogy saját művükként tüntethessék fel az utókor számára Ü Cang (ejtett tibeti. és a sajátjukkal helyettesítették.védánta mester (i. a szó leküzdése Vácsaszpati Misra (szanszkrit) . a haiku-írás szem-lélete vács/vák (szanszkrit) . beszéd. páda. fővárosa Vészálí Vaddzsí rádzsaság (szanszkrit) .csapás.északi srívaisnavák.fehérajkú szarvas vaadnáht (jiddis) . írott tibeti) . nem ítélet.sz. de a közemberek ábrázolásain is igen elterjedt. az 5 kárméndríja (vács. (uzeht = széles) uzurpálás (egyiptomi) . Közép-Tibet egyik tartománya V va (ejtett.sivatagi völgy. váhnáht vabi (japán) . fővárosa Vészálí . páju.eltulajdonítás. Cang.a köznapiban felismerni a törvényszerűt. páni.a Káthaka upanisad szereplője Vaddzsí (szanszkrit) . mána-szika) vácsanika tapasz/vácsika tapasz (szanszkrit) . a világ múzeumaiban számos szép állapotú példány található. upasztha) egyike vacsana (szanszkrit) .észak-indiai állam a Gangá mellett.egy mantra hangos kiejtése (még: upámsu. szerencsétlenség.a beszéd. majomiskola.egy bráhman vácskarma (szanszkrit) .) műve: Bhámati. sz.állam a Gangá északi partján.a vita menete vaddisznó órája (kínai) . csak megnyilatkozás vacsana patha (páli) .

hogy önmagából. más okból. 14. imajogar. 9. 13. az egyetlen élet alatt is megtehető út.sz. japán kongó. a tantrikus iskola (mantrajána). gyémánt.erősítők. 5. az őszinte érdeklődés elutasítása. ájur véda Vadzsira (szanszkrit) . 6.ájur véda vadzsikaranacsikitsza (szanszkrit) .Indra villáma. a nők lebecsülése vadzsra kája (szanszkrit) .Dordzse Szempa haragvó megjelenése. a bódhiszattva-fogadalom megszegése. megszakítani a kapcsolatot a guruval. 1859–1921) vadzsra (ejtett tibeti dor dzse.a thai buddhizmus egyik legnagyobb egyházatyja (i. a Buddha tanításainak elutasítása vagy cáfolata. ejtett tibeti pur bu) . kínai dzsin kang. hogy minden dharmáról elmondható: nem igaz. 11. a testben az agyhoz kapcsolódik Vadzsrabhajrava (szanszkrit.gyémánttest.gyémánt-tudás. kételkedés a gyakorlatok hatékonyságában.Vadzsra Héruka női társa. nemzés. 4. különleges mesterek nevének jelzője vadzsra dnyána (szanszkrit) . mindegyikből vagy ok nélkül keletkezett vadzsra kila (szanszkrit. írott tibeti rdo rdzse theg pa) gyémántkocsi. 7. a szellemi és fizikai összetevők tökéletes egysége eredeti tisztaságában vadzsra kana jukti (szanszkrit) . bármely spirituális rendszer elítélése. elmulasztani a káros egyének elpusztítását. illetéktelenek előtt felfedni a titkos tanításokat. a harmonikus kapcsolat megszakítása vadzsra-testvéreinkkel. írott tibeti rdo rdzse 'jigs bjed) Mandzsusrí Jamántaka Vadzsrabódhi (szanszkrit) Nágárdzsuna iskolájának követője.szerzetesnő Vadzsiranyánavarórasza (szanszkrit) . naiv realizmus és minden tagadása. szexualitás.sz.varázstőr a szellemek elleni harchoz Vadzsra Tro di (ejtett tibeti) . Aksobhja másik neve Vadzsra Héruka (ejtett tibeti) . a súnjatá jelképe. drágakő.vádzsikarana (szanszkrit) . tévedések a gyakorlatban: 1. mongol ocir) . 3.aprólékos gyémánt módszer. dualizmus érzete a tantrikus gyakorlatok közben. írott tibeti rdo rdzse. a testben az agyhoz kapcsolódik vadzsra jána (szanszkrit. a fehér és vörös bindu erejének gyengítése. testünket alantasnak tekinteni. 2. 670-741) . annak vizsgálata. 10. 12. 8. Nágabódhi tanítványa (i.

sz. írott tibeti phjag na rdo rdzse) Gyémán-toskezű.Vadzsrahéruka társa vadzsranábba (szanszkrit) . mert megitta Ráhu mérgező vizeletét. a gyarló elme.szertartási eszközök tárolására szolgáló helyiségek a templomban váhapphalá (szanszkrit) .a gyémánthoz hasonlatos össze-szedettség a bhávanámárga végén.nagy kifejtés iskola. a nyugati kapu őre Vadzsrászana (szanszkrit) .a 4 égtájat őrző jaksák Vadzsrasinkhalá (szanszkrit. társa Szamgye Csenma.Gyémánt szútra.hordozó állat váhana mandapa (szanszkrit) . a jaksák egyik szintje vadzsrapánijaksa (szanszkrit) . a mennykőkezű dhjáni-bódhiszattva. kard és tükör Vádzsrapáni (szanszkrit.a Vérivó Gyémántnemzetség feje vadzsrajána (szanszkrit.az őrzés éjszakája a brit előtt vaibhászika/szarvásztiváda (szanszkrit) .gyémánttrón a Dzsambudvípán Vadzsraszattva/Aksóbja (szanszkrit. írott tibeti ba dzre heruka) .Krisna diszkosza Vadzsránanga (szanszkrit) . a forma szkandhájának jelképe vadzsrópana szamádhi (szanszkrit) .a vörös bindu (Bódhicsitta) női jidamja Vadzsrakrodhésvarí (szanszkrit. amiben megszűnik az alany-tárgy szemlélet Vagakusa (japán) . hínajána filozófiai rendszer. fekete. Amóghasziddhi társa.a bőséges gyümölcs istenei váhnáht (jiddis) . jelképei virágból készült íj.gyémánt mester Vadzsraccshédika (szanszkrit) .Mandzsusrí egyik alakja. írott tibeti ba dzra kro dhí shvari ma) . a tükörszerű bölcsesség.a Vasbéklyó Asszonya. Dordzse Csang Vadzsradhátvísvarí (szanszkrit) . a Tökéletes Öröm keleti birodalmából. írott tibeti sgo ma lcags grog ma) .gyémántlényegű. 300-500 Vadzsradhara (szanszkrit. írott tibeti rdo rdzse 'chang) Gyémántjogart Tartó.a Buddha saktija Vadzsrahéruka (szanszkrit.vadzsrácsária (szanszkrit) . írott tibeti rdo rdzse theg pa) gyémánt jármű Vadzsrajógini (szanszkrit) .sinto mozgalom a japán ősiség megerősítésének céljából a Kangaku ellen váhana (szanszkrit) . ejtett tibeti Dor dzse Szem pa) . a buddhák szellemőse. 18 aliskolája van . i. a megvilágosodott energia bódhiszattvája.

vaidalja (szanszkrit) . utálat. sajátság.elemzések. mahájána szöveg vairágja (szanszkrit) . meg nem fogható alkotóerő vaidika dharma (szanszkrit) . 3. egyenetlenség Vaisampájana (szanszkrit) . tevékenység. a hinduizmus egyik bölcseleti rendszere. mentesség a vágyaktól.(visésa = megkülönböztetés) a világ öröktől fogva létező szubsztanciáiból állnak az atomok. benső összefüggés (néhol: 7. szenvtelenség. a dvádasángasászana 9.az északi világrész buddhá-ja vaisja (páli véssza) . madhjama.) alapította.Durgá egyik anyai kiterjedése . amelybe a hagyomány szerint a földművelők. 4.a hallható para Vaikuntha (szanszkrit) . 1. sz.Vjásza tanítványa vaisáradja (szanszkrit) .hódolat. a bhakti része (még: rágátmika. a njája rendszertől ellentétesen nem logikai. nem-létezés).közömbösség.következetlenség vaisamja (szanszkrit) . különbözőség. 5. minden az ő testének transzformációja Vaisnava purána (szanszkrit) . 2. elsápadás. az élők egy őslétező testéből szár-maznak.sz. sz. tibeti április második és május első fele vaisamikatvam (szanszkrit) . kínűző. pará bhakti).merészség.6 Mahápurána Vaisnaví (szanszkrit) . hanem ismeretelméleti Vaishvanaranirghósa buddha (szanszkrit) . alkotóelemei: 1.hindu. Visnu lakóhelye vaimalja (szanszkrit) .Visnu követői. bizonyosság vaisáradja prápta (szanszkrit) .e.makulátlan vaipulja (szanszkrit) . vagy i.hindu dharma vaikhariva (szanszkrit) .a 4 örökletes varna egyike. 6. adhimátra.a szent bizonyosság birtokosa. Kanáda (i. vágytalanság. közember vaisnava (szanszkrit) . imádat.a menny egyik része. Isten ezek irányítója. a számjávasztha felbomlása. tulajdonképpen a mahájána Vaipulja szútra (szanszkrit) . 5. kartámasz a jógában (karmankó) vaisáka (szanszkrit) .a gunaegyensúly megingása. lényeg. kínai seng lun) . egy buddha 4 bizonyossága (csaturvaisáradja) vaisésika (szanszkrit. a kézművesek. része vaidhi (szanszkrit) . a kereskedők és a pénzemberek tartoznak. közönyösség (mridu.Kilenc dharma. para).széles. szemlélődő elmélyedés. egybe tartozás.

forma. kínai feng lun) . valószínűleg a legrégebbi purána váju/vájo (szanszkrit) . a dharmakáját megszemélyesítő transzcendens buddha. tibeti fordító az i. az egyik mahábhúta.sz. manu. Hanumán apja a Rámájanában. az űrkör fölött. 8. a singon és tendai szektában az Ádibuddha. a Brahman egyik megnyilvánulása.a buddhaság bódhiszattvája. a lélegzet hindu istene. a testben a szívhez kapcsolódik. szóbeli cselekedet. a singonban bídzsája avarahakha (aföld.védikus tanítómester Vaisvánara Átman (szanszkrit) .az észak istene.felbomlási tényezők vája dháraná (szanszkrit) . ekkor volt az özönvíz. Visnu figyelmeztetésére bárkát épített családjának.egy buddha a hallgatók késztetései szerint beszél. az ávénika-buddhaguna 14. foka vak/vács (szanszkrit) . 5+7+5+7+7 szótagú sorok Vaka (szanszkrit) . az északnyugati irány ura.a jelenlegi korszak törvenyhozója. szkandha-szimbólum: fehér.minden ember Átmanja. a 7. A papok könyve Vajrócsana (szanszkrit) . a jaksák ura.a Teremtő testéből keletkezett 6 ezer ujjnyi szellem .szél könyv. Tóra.beszéd vaka (japán) .egy ráksasza Vakkula (szanszkrit) . va-víz. a szthula saríra része vák karma (szanszkrit) . de a szánkhjában a levegő. Kuvéra Vaisvámitra (szanszkrit) . írott tibeti rlung) .arhat a Buddha közelében válakhilja (szanszkrit) .szél. ha-levegő. bídzsája az a vagy a vam. tibeti fordító-mester.versforma. Bhíma apja váju mandala (szanszkrit. kha-űr). a női társa Jingcsokma. a középpont buddhája.szél-kör. az életlehelet ellenőr-zése Vájikrá (héber) . ra-tűz.Vaisrávana (szanszkrit. Bhíma apja a Mahábhá-ratában. a 7 bölcsnek (risi) és minden állatból kettőnek. az anyag gáz állapota.különlegesen forró mellékpokol Vaivaszvata manu (szanszkrit) .levegő.Biblia. a tudatosság szkandhájának jelképe. írott tibeti rnam thos sras) . szél. Szúrja fia vaja dhamma (szanszkrit) . Egyetemes Lélek vaitarani (szanszkrit) . században Váju (szanszkrit. a levegő mandalája a világ támasza. érzékcsalódás. a vízkör és a fémkör alatt Váju purána (szanszkrit) .lélegzetszabályozás.

válakhiljászana (szanszkrit) - válakhilják-tartás (hatha jóga) Vallí (szanszkrit) - Kártikéja egyik társa Valmiki (szanszkrit) - rablóból lett szent, ő írta a Rámájanát, feltalálta a vínát, ő tanította a gandharvákat a zenére Vámadéva (szanszkrit) - egy bölcs vámadévászana (szanszkrit) - Vámadéva-tartás (hatha jóga) Vámalamitra (szanszkrit) - indiai tanító Tibetben az i.sz. 8. században Vámana (szanszkrit) - Visnu 5. emberi alakú avatárája, törpe bráhmana, aki visszaszerezte a Földet Bali démonrádzsától, jelképe: vizes edény és esernyő (másik neve Trivikrama = 3 győzelem) vamsza (szanszkrit) - hús, a tantrikus gyakorlatok egyik eszköze vána pattha (páli) - az asramában (3. életszakasz) élő ember, visszavonult, erdei remete, vágyakat elhagyó vána prasztha (szanszkrit) - ásrama, a lemondás életszakasza vánara (szanszkrit) - erdőlakó, mitikus nép Dél-Indiában vanatha (páli) - vágy, buja bozót vang (kínai) - király vang ming (kínai, szanszkrit dzsálini prabhákumára) - a tökéletesség alsó fokán álló bódhiszattva Vang po (ejtett tibeti) - Indra vang thang (ejtett tibeti, írott tibeti dbang thang) - személyes életerő vanna (páli) - varna Vansi Sógaku (japán, kínai Hung cse Cseng csüe) - zen mester (i.sz. 1091-1157) vanydzsho (szanszkrit) - terméketlen Vappa (szanszkrit) - a panycsavaggíják közül az egyik vára (szanszkrit) - fordulat varada mudra (szanszkrit) - megnyugvó, kívánságteljesítő kéztartás, a táncoló Siva bal első keze Váradarádzsa (szanszkrit) - Visnu egyik mellék-inkarnációja varadzsi (japán) - szalmapapucs Varáha (szanszkrit) - vadkan, Visnu egyik inkarnációja Váráhí (szanszkrit) - Durgá egyik anyai kiterjedése varana (szanszkrit) - a klésák akadályai Váránaszí (szanszkrit, ejtett tibeti Bá rá na szí) - Benáresz, város a Gangesz mellett a mai Uttar Pradés államban, a Buddha első prédikációjának helyszíne, ma Benáresz Váranaváta (szanszkrit) - egy város Vardhamána Mahávíra (szanszkrit) - Dzsina, Mahávíra eredeti neve, a 21. dzsaina tírthankara (i.e. 599-527) varesinobu (japán) - a maiko első frizurája, a fejtetőre

fésült, elől és hátul kanokával varna (szanszkrit, páli vanna) - szín, a születési kasztok, társadalmi osz-tály: bráhmana, ksatrija, vaisja, súdra, párja/parajan/aszprisja varnásrama dharma (szanszkrit) - varnák és életkorok kötelességei, a védikus társadalmi rendszer, remetelak Városi (Nagy) Dionysia (görög) - ünnepsorozat Elaphébolión 8-ától (Athén), 9-én Dionysos szertartások, 10-én komédiák, 11-13-án tragédiák előadása varsá (szanszkrit) - esős évszak, monszun, a harmadik hindu évszak, ájur véda varsávásza (szanszkrit) - az esős időszak 3 hónapja, az intenzív hitgya-korlat ideje vársika (szanszkrit, ejtett tibeti jar ne) - a szerzetesek nyári elvonulása Vársnéja (szanszkrit) - a Vrisni-nép ura; Krisna egyik neve vartamána avaszthána (szanszkrit) - folyamatban lévő állapot jelen pillanata Varuna (szanszkrit) - az óceánok istene, hordozója Makara, a krokodilszörny, kezében hurok (nága pasa), rádzsasága Szukha vagy Puspagiri, a nyugati irány uralkodója Varuní (szanszkrit) - az ivás istennője, a tejóceán köpülésekor keletkezett vasanta mandapa (szanszkrit) - víztároló helyiség a templomokban vasi (japán) - papírfal vási (szanszkrit) - borotva vasí karana (szanszkrit) - bizonyos dolgok fölötti hatalmat biztosító rítus, jele a fekete vastra (szanszkrit) - tiszta ruha felajánlása a múrtinak a templomban vasza (japán) - technika Vászabha (szanszkrit) - Paszénadi felesége vászaná (szanszkrit) - vágy, vonzalom, késztetés, örvény a tudatküszöb alatt, hajlamok, beidegződések, benyomások, létesülés-indíték, létcsí-ra a tudattalanban, melyből a tudatfolyamatok keletkeznek. vaszant (szanszkrit) - tavasz, ájur véda Vaszanta (szanszkrit) - tavasz, az első évszak, Kámadéva társa Vaszantapancsámi (szanszkrit) - ünnep mágha hónapban (januárfebru-ár) Szaraszvatí tiszteletére Vászava (páli) - a vászuk apja, Indra vászéttha (páli) - Vaszistha leszármazottjai, a mallák Vaszistha (szanszkrit) - risi a Nap-nemzetségből vaszisthászana (szanszkrit) - Vaszistha-tartás (hatha jóga) vassza (páli) - esős évszak

Vasszakára (páli) - Adzsátaszattu hadvezére Vásszámitta (szanszkrit) - a Buddha tanítója a Védákban vasszikí (páli) - fehér jázmin vasztu (szanszkrit) - a vizsgálat tárgya, dolog, tárgy vasztumátra (szanszkrit) - a dolog magában vasztuprativi kalpa (szanszkrit) - tárgy-tapasztaló vaszu (szanszkrit) - félistenek a védikus mitológiában Vaszubandhu (szanszkrit) - jógácsára filozófus (i.sz. 4.-5. sz.), féltest-vére Aszamgha, kommentárja a Dasabhúmuka szútrához a ti lun iskola alapja, előbb szarvásztivádin, majd vidnyánaváda Vászudéva (szanszkrit) Krisna Balaráma nevű inkarnációjában az apja, felesége Dévaki és Rohiní, Krisna jelzője, Szura jádava király fia, Prithá fivére Vaszudhárá (szanszkrit) - földistennő, Kincsőrző vaszuk (szanszkrit) - 8 istentestvér, Indra kísérői, félistenek Agni és Indra közösségében Vászuki (szanszkrit) - a legnagyobb kígyó, a kígyók királya, ő volt a kötél a tejóceán köpülésekor Vaszumitra (szanszkrit, írott tibeti dbjig bses) - a Maitréja után eljövendő Buddha, a vaibhásika irányzat egyik bölcse vat (japán) - harmónia, a 4 fő alapelem (vat, kei, szei, dzsaku) egyike vata (szanszkrit) - az egyik dosha, levegő és űr, lebomlás, szétesés, halál, öregkor, este, nyár, ájur véda vata dosha (szanszkrit) - mozgásba hozó eltérés (prána, vjána, udána, szamána, apána), ájur véda vatabosi (japán) - férfiakat szórakoztató nő, néha prostituált vátájanászana (szanszkrit) - ló-tartás (hatha jóga) vatarai sinto (japán) - az Isze Dzsingú sinto szentély a Kii-félszigeten, papjai a Vatarai-család tagjai a Tokugava-korszakban (i.sz. 16001868), a buddhizmus és a császári ház kamija ellensúlyozásául a személy megtisztulását és erényességét helyezték előtérbe, ezért központi szentélynek nyilvánították az Isze Külső Szentélyt (Gekú) és a Belső Szentélyt (Naikú), azonban ez sohasem vált általánossá Vátszjájana/Paksilaszvámin (szanszkrit) - a Njája szútra kommentátora Vattagamani (páli) - király Srí Lankán (i.e. 88-76), az ő idejében rögzítették írásban a Tipitakát páliról

szingalézre vattakathá (szanszkrit) - a létesülés köre vatthu (páli) - alap, a megismerés 24 tárgya (4 elsődleges elem, létsíkok, érzékekkel megismert tárgyak, sokféleség, egység, érzék-szervi észlelés, meditatív elmélyedés, nibbána) és tapasztalati adatai, érzékszervek Vatthúpama szutta (szanszkrit) - A ruha szútra (Tripitaka Szútrapitaka 7.) véda (szanszkrit) - tudás, belátás, a hindu szent szövegek egy csoportjának összefoglaló neve (vid = tudni), Rig véda, Száma véda, Jadzsur véda, Atharva véda véda anga (szanszkrit) - sad anga véda vádin (szanszkrit, kínai wei-t'o lun si) - felfogás, amely szerint Visnuból keletkezett a 4 varna, Brahmanból a dolgok védagú (páli) - teológus, aki elvégezte a védikus tanulmányokat védaka (szanszkrit) - érző/érzékelő alany védaná (szanszkrit, páli, írott tibeti tshor ba) - érzékelés, az öt halmaz egyike, érzet, érzés, érzelmi minősítés, szomjúhozás, a 7. nidána, a paticcsa szammupáda 7. tagja, az egyik csaitta, a Kálacsakra hetedik mezője védaná szkandha (szanszkrit, írott tibeti chor ba'i phung po) érzékelés, érzet, az 5 halmaz egyike (6 osztály és 3-3 alosztály kellemes, kellemetlen, közömbös), az érzelmek csoportja, az egyik panycsa szkandha, érzetek halmaza védanákája (páli) - érzéstest védanánupasszaná (szanszkrit) - az érzetek éber tudatossága védánga (szanszkrit) - védikus tudományok (szertartástan, grammatika, hangtan, etimológia, verstan, csillagászat, jog) védánta darsana (szanszkrit) - szemlélet Védánta szútra/Brahmá szútra/Brahmá mimánsza (szanszkrit) a véda vége, Bádarájana vagy Vjásza műve, eredetileg a Cshándógja upanisad kommentárja, i.e. 5. sz., a szöveg elveszett, kommentárok: Bódhjájana, Upavarsa, Sankara, Rámánudzsa stb. Védántin (szanszkrit) - i.sz. 700 körül keletkezett filozófiai iskola, amely a rítusok mögötti igazság keresésével foglalkozik Védasrutí (szanszkrit) - folyó Dél-Indiában Védavatí (szanszkrit) - Kusadhvadzsa remete lánya veh na (kínai) - a mezei munkák felügyelője, rangban a 3. csan kolostori tisztségviselő véhapphalá (szanszkrit) - fent újraszületett lények, akiknek 4. dhjánájuk van

vej (kínai) - ülőhely, rang vejbersűl (jiddis) - ezrát násim Vélékété (vodu) - rút istennő Velkha (görög) - etruszk isten Véluvana (páli) - Bambuszliget Rádzsagrihában, a Buddha egyik vihárája, Bimbiszára rádzsa ajándéka Véluvana áráma (páli) - Kalandaka nivápa, Mókustető a Bambusz-ligetben Vémacsitra (szanszkrit, írott tibeti lha na jin gji thub pa thags bzang ris) - Szépmintás Kelméjű, a Hat Győzelemmel Túljutott egyike ven (kínai) - kérdés, kérdez Ven Seng (kínai) - Taj cung kínai császár nevelt leánya, i.sz. 641-ben lett Szongcen Gampo másik felesége ven ta (kínai) - kérdés-felelet technikájú tanítás a csan buddhizmusban, mondó Venkatésa/Venkatésvara (szanszkrit) - Visnu egyik mellékinkarnációja (más nevei: Srínivásza, Báládzsi) ventaillage (vodu) szárnyaltatás, széles karmozdulatokkal maguk előtt keresztezve ráznak egy szárnyast Vénuvana áráma (szanszkrit) - Kalandaka nivápa véset (héber) - nyelőcső shitánál Veszákha púdzsá (szanszkrit) - a vészákha teliholdjakor tartott ünnep a bódhi elérésére a Buddha bódhijának emlékére, az április közepétől május közepéig tartó holdhónap Vészálí (páli) - a Vaddzsí rádzsaság fővárosa, királya Asóka, Magadha rádzsája, itt volt a második zsinat i.e. 380 körül veszatthák (szanszkrit) - Vaszistha ősbölcs leszármazottjai, a mallák Vésszamitta (páli) - védikus tanítómester vetálí (írott tibeti) - a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike vèvè (vodu) - szimbolikus rajz a loa attribútumairól vezír (egyiptomi) - tjati vibandha (szanszkrit, írott tibeti bgegs, ejtett tibeti gegs) - akadály Vibhanga (páli) - Tipitaka, Elemzés (Részletezés) vibhasjavádin (szanszkrit) - théravádin felekezet, a Buddha közvetlen tanítványainak utódai vibhava (szanszkrit) - uccshédaváda vibhava tanha (szanszkrit) - a nemlét szomjazása Vibhisan (szanszkrit) - Ráma egyik öccse, akit Lanka rádzsájává koroná-zott Vibhísana (szanszkrit) - ráksasza, Visravasz és Kaikaszí fia, Rávana

öccse vibhúti (szanszkrit) - erő Vibuddhasziddha (szanszkrit) - indiai tanító Tibetben az i.sz. 8. század-ban, a 108 bölcs egyike vicsára (szanszkrit) - a gondolat vizsgálata, az elmélyülése megnyilvánuló tényezője, dhjána, vizsgálódás, gondolatok, megfontolás, fenntartott alkalmazás, az elme hivatkozó vagy vonatkozó beszéde vicsáraná (szanszkrit) - gondolkozás, megfontolás, a rádzsa jóga gyakor-lata (7 módszer) vicsáranjaka (szanszkrit) - szankhárák a szúksma-bhútákban vicsárja (szanszkrit) - kutatás, megfontolás, vizsgálat a szúksma bhúták-ban létező szankhárák után viccshinna pravartak manaszkára (szanszkrit) - az elme 2. mentális tevékenysége, az elme visszairányítása kizökkenés után a tárgyra vicsikiccshá (szanszkrit) - a második béklyó, szamojadzsanáni vicsikitsza (szanszkrit) - kételkedés, kétség, az egyik béklyó, szkepticiz-mus Vicsitravírja (szanszkrit) - Sántanu és Szatjavatí fia Vidagha Sákalja (szanszkrit) - vitamester Dzsanaka udvarában Vidarbha (szanszkrit) - város, itt uralkodott Bhismaka Vidéha (szanszkrit) - ország Észak-Indiában, fővárosa Mithilá, Dzsanaka székhelye Vidéha/Púrvavidéha (szanszkrit, ejtett tibeti lu phak po, írott tibeti lus 'phags po) - a Púrvavidéha egyik alszigete keleten, ókori indiai dzsanapa, egyik uralkodója Dzsanapa, Tisztatestű, a keleti világsziget lakói vidhi (szanszkrit) - szertartás vidhjá (szanszkrit) - alacsony tudás, a paravidhja átmeneti hiánya, részle-ges ismeret átfogó tudás helyett, igaztudás vidhjá abhiseka (szanszkrit) - tudás általi felszentelés vidhjá rádzsa (szanszkrit) - a tudás királyai, istenségek vidhjá rádzsní (szanszkrit) - a tudás királynői, varázsigék megszemélye-sítői vidjá (szanszkrit) - tudás, megvilágosodás, helyes szellemi felismerés, tudatos létfokozat vidjádhara (szanszkrit, írott tibeti rig 'dzin) - az Öt Ismeretőrző (a Tavirózsatánc Hatalmasa, a Földön Lakozó, az Életkort Uraló, a Nagy Bélyegjel ismerője, az Önmagát Teremtő) vidjádhara abhiséka (szanszkrit) - a mágikus tudás hordozójának meghintése

vidnyána (szanszkrit, páli vinnyána, írott tibeti rnam shes) tudatosság, tudat, tudomás, tapasztalás, öntudat, a tudatosság a tér végtelenjéhez hasonlít, a szubjektumba az érzékszerveken, az érzékelési folyamatokon és az észrevétel mozzanatán keresztül beérkezett benyomások az értelem által tudatosan felfogott és átélt élményekké válnak, a 3. nidána, a Kálacsakra harmadik mezője vidnyána ánantja ájatana (szanszkrit) - a tudat végtelensége, a 4 ájatanából a 2. fok vidnyána dhátu (szanszkrit) - a 6 domináns elemtől függő tudati elem vidnyána maja (szanszkrit) - a létfokozatok egyik burka vidnyána maja kósa (szanszkrit) - a tudás burka, a dzsiva egyik burka vidnyána szkandha (szanszkrit, írott tibeti rnam ses kij phung po) - tudat, tudomásszerzés az érzékelés tárgyairól és a jellemösszetevőkről (6 fajta), tudatosság, észlelés, a panycsa szkandha egyike, a nidána 2. foka (89 alosztály), ájatana vidnyána váda (szanszkrit) - a tudat tana, buddhista irányzat az i.sz. 1.2. században, tulajdonképpen a jógácsára (csittamátra) Vidnyánabhiksu (szanszkrit) - a számánjaváda védánta iskola alapítója (16. sz.), műve: Vidnyánámrita, Brahmá szútra kommentár vidnyánáhára (szanszkrit) - tudatosságból származó táplálék Vidnyánámrita (szanszkrit) - Vidnyánabhiksu műve vidnyánánantjáhatana bhúmi (szanszkrit) - a végtelen tudatosság szint-je, az elmélyülés 7. szintje vidnyánánantjájatana (szanszkrit) - bhúmi, a bódhiszatva szint hetedik foka vidnyapti (szanszkrit) - tudat, tudomás vidnyapti mátra (szanszkrit) - csak-tudomás vidnyapti visésa vikrijá (szanszkrit) - a tudatmódosulások egymásra hatása Vidnyaptimátratásziddhi (szanszkrit) - Bizonyság, hogy minden csak tudomás, mahájána jógácsára szútra, Vaszubandhu műve Vidúdabha (páli) - kószalai uralkodó, Paszénadi fia Vidura (szanszkrit) - Vjásza és egy szolgáló fia, Pándu és Dhritarástra féltestvére vidúsanú pratipaksa (szanszkrit) - az ellenszenv ellenszere Vidzsaja (szanszkrit, írott tibeti sgo ba khro ba rnam par rgjal ba) - a Haragvó Biztos Győző, a keleti kapuban áll az élet és a halál között Vighnéshvara (szanszkrit) - az akadályok elhárítója, Ganésa másik

neve Vigrahavjávartaníkáriká (szanszkrit) - Az ellenvetések megsemmisí-tése, Nágárdzsuna műve; ellenséges oppozíció szellemében folytatott vita Vigrahavjávartanívritti (szanszkrit) Nágárdzsuna önkommentárja Az ellentétek megsemmisítése című művéhez vigrihjaszambhásá (szanszkrit) - ellenséges oppozíció szellemében foly-tatott vita vihára (szanszkrit, kínai seng fang, sen qielan) - kolostor, zárt csarnok, kert szerzetesi együttlétre, egy sztúpa köré emelt épületek vihimszá (páli, szanszkrit) - rosszindulat, szennyezett szenvedély, ártalom, akuszala múlá vijóga (szanszkrit) - elkülönítés, szérválasztás vikála (szanszkrit) - délután, este, étkezésre alkalmatlan idő, rossz időpont vikalpa/kalpana (szanszkrit, írott tibeti mam rtog/rtog pa) fogalmiság, elemző gondolat, fantázia, képzelődés, amelynek alapja valóságos alap nélküli szóbeli megfogalmazás, megkülönböztető fogalmi gondolkodás, képzelet különbség, különbözés, megkülönböztető fogalmi gondolkodás, megkülönböztető fogalom, megkülönböztetés, különbségtevés, vágyakozás vikára (páli) - a prakriti megjelenési formáinak módosulata (érzékelési, cselekvési képesség) vikkhambhanapahána (szanszkrit) - elnyomás által történő elhagyás (vinaja) Vikramasíla vihára (szanszkrit) - indiai kolostor, itt élt Atísa viksépa (szanszkrit) - zavar, elterelődés viksipta (szanszkrit) - az elmeműködés megszakításokkal kevert hábor-gása világ (3) - bhur (föld), bhuvah (légtér), svar (menny) villámláskor - áldás (héber) - Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám, oszé maaszé vörésit. (Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ királya, aki a teremtés művét gyakorolja.) Ville aux Camps (vodu) - mitikus város Guineában, ahonnan a loák jönnek vilóma pránajáma (szanszkrit) - ellentétes légzés (hatha jóga) vimalá (szanszkrit) - tiszta, a bhávaná márga 2. foka, a pratjékabuddhák útjának második része vimala bhúmi (szanszkrit) - a tisztaság birodalma, a bódhiszattva

tapintás. ízlelés. égi palota Vimána vatthu (páli) . a 8 megszabadulás vimóksa mukha (szanszkrit) . mahájánajógácsára szútra. a szerzetesi közösségek szabályzata. Az égi paloták történetei vimóksa (szanszkrit) .a 8 megszabadító. szakasza Vinaja pitaka (szanszkrit.a szabadság ösvénye az arhattá váláshoz vadzsropa-szamádhi által.a templomban a múrti oltára föle magasodó torony.eredő. foka Vimalamitra (szanszkrit) .a 6 vinnyánatest (látás. szép a nem-szép.bhúmi 2.a tudat végtelensége vinnyáta (szanszkrit) .Kasjapa felesége viniccsaja (szanszkrit) . Csúlavagga. Pácsittijam. heterogén .Húsz versszak. tudat). hallás.érzet. szellem.ítéletalkotás vinipátika (szanszkrit) .a poklokban létezők vinnyána (páli) .mentális szennyeződés.) vipáka (szanszkrit) . 89-féle van vína (szanszkrit) .a fegyelmezés kosara (5 könyv: Párádzsikam.tudott vipadjásza (szanszkrit) .akit más már nem vezet. gyógyszerek anyagcsere terméke. Parivára). a paticcsa szammupáda 3. állandó az állandótlan stb.a síla kála 9. felszabadulás. az érzőtől független vinnyánanycsájatana (szanszkrit) . a szánkhjában a nivritti. intelligencia vinnyána kája (páli) . a dolgok ellentétesen mutatkoznak meg (pl. tudatcsoport (elme. ejtett tibeti Dul va. a végső megszaba-dulás útja. a szamáhita egyik része. tagja.indiai mester vimána (szanszkrit) . a jógában a szamádhi vimukti dnyána drista (szanszkrit. ájur véda vipáka hétu (szanszkrit) . újraszületési tudat. a karma beérése.megtorló okság. a gondolatok 89 csoportja. termés.tudat.megváltás.húros hangszer. szaglás.koordináló szellemi tudatosság halmaza. írott tibeti rnam grol) . visszaha-tás. Mahávagga. írott tibeti rnam par grol ba'i je shes mthong ba) . a Tripitaka egyik része. képzelet) vinnyánakkhandha (szanszkrit) . Vaszubandhu műve vimuktí (szanszkrit. az egyik panycsa kkhandha vinnyánam (szanszkrit) . kínai fah) . a Kágyur része Vinájaka (szanszkrit) . Válmiki találta fel vinaja kála (szanszkrit) .a megszabadulás kapuja Vimsatiká (szanszkrit) .a szabadulás tudása vimuktí márga (szanszkrit) .Tipitaka. a karma eredményezett aspektusa. Ganésa másik neve Vinatá (szanszkrit) .

okság vipáka phala (szanszkrit) - a beérés erőfeszítése, karmikus beérés, a tett gyümölcse vipáka varana (szanszkrit) - a beérés zavarodottsága, az újraszületéskor a gati (az újraszületés helyei) vipallásza (szanszkrit) - a megismerés romlottsága, téveszme (a szenny szépnek tartása, a kellemetlen kellemesnek tartása, az állandóság nélküli állandónak tartása, az én-nélküli énnek tartása) viparináma duhkhatá (szanszkrit) - az elmúlás elszenvedése, a duhkha második jellegzetessége viparíta csakrászana úrdhva dhanurászana (szanszkrit) - fordított kerek-tartás fölemelt íj-tartással (hatha jóga) viparíta khjáti (szanszkrit) - ellentétesnek mondás, valamit ellentétes tulajdonságúnak vélünk, mint ami valójában viparíta shalabhászana (szanszkrit) - fordított sáska-tartás (hatha jóga) viparíta szannyá (szanszkrit) - megrontott észlelés viparjaja (szanszkrit) - megátalkodottság, hibás nézet vipasjaná (szanszkrit, páli vipasszaná, írott tibeti lhag mthong, kínai guan) - mély belátás, szemlélet, igazi belátás, kiterjesztett látás, elemző meditáció, a belátó megértés gyakorlása, fejlődés-bölcsesség, a valóság intuitív megragadása vipasjaná dnyána (szanszkrit) - a belátás/ismeret tapasztalata Vipasjin (szanszkrit, írott tibeti sangs rgjas rnam par gzigs) Mindent látó, a Buddha 1. elődje vipasszaná (páli) - vipasjaná vipasszaná bhávaná (szanszkrit) - belátás meditáció vipluta (szanszkrit) - elvirágzott, olyan tan, amely feledésbe merül az új tan mögött vipphandita (szanszkrit) - görcsös vonaglás, vagyis a filozófiai vita vipra jukta (szanszkrit) - külön-külön ható okok vipra jukta csitta dharma (szanszkrit) - a tudatossághoz nem kapcso-lódó mentális tényezők, a panycsa szkandha szamszkára szkandha egyike vírabhadrászana (szanszkrit) - virabhadra-tartás (hatha jóga) Virádha (szanszkrit) - a Dandaka erdőben élő óriás virága (páli) - a vágytalanság állapota, szenvedélymentesség, a nirvána virágzás és érés időszaka (görög) - márciustól júniusig viráma (szanszkrit) - a dévanágari írásban a szótagokat összekapcsoló vonal virancsjászana (szanszkrit) - Virancsa-tartás (hatha jóga) vírasivizmus (szanszkrit) - hősies Siva-hit

vírászana (szanszkrit) - hős-tartás (hatha jóga) virat purusa (szanszkrit) - sugárzó lélek, az isteni működés Viráta (szanszkrit) - Matszja királya viratijo (szanszkrit) - tartózkodás a szenvedélyektől virecsan (szanszkrit) - hashajtás, ájur véda vírja (szanszkrit, írott tibeti 'brtson 'grus) - állhatatosság az igazság kere-sésében, erőfeszítés, szorgalom, törekvés, erély, tetterő, energia, böl-csesség, állhatatosság általi tökéletes elmélyedés, fenntartott erőfeszítés, a szatta boddzshangá 3. tényezője vírja bala (szanszkrit) - az elme 5. képessége, az elme érintetlen marad a mentális szennyeződéstől vírja indríja (szanszkrit) - a szorgalom képessége vírja páramitá (szanszkrit) - az állhatatosság tökéletessége viródha (szanszkrit) - ellenségeskedés, viaskodás Virudhaka (szanszkrit) - Iksváku leszármazottja, a szakják ősatyja, szék-helye a Szindhu torkolatánál volt, 4 száműzött fia Kapila mellett: Ulkhámukha, Kárakarna, Hasztinádzsa, Núpura; a dél istene, a kumbhandák ura, de Jama is Virúpa (szanszkrit, ejtett tibeti) - a szakja-iskola alapítója (Drokmi) Virúpáksa (szanszkrit) - a nyugat mahárádzsája, de Varuna is, a nágák ura Virurhaka (szanszkrit) - a déli királyi vonal, égi rádzsa visaja (szanszkrit) - az érzékek tárgya, tárgy, terület, érzékelhető anyag; pl. az 5 indríja visaja dhátu (szanszkrit) - a 6 fajta tudatosság tárgyi elemei visaja dnyána (szanszkrit) - tárgyi ismeret visaja pratigháta (szanszkrit) - tárgyi ellentét visaja visajin (szanszkrit) - a megismerés tárgya közti viszony Visákhá (szanszkrit) - a Buddha híve, a Pubbáráma adományozója Szá-vatthíban visama (szanszkrit) - változó, egyenetlen feszengő, az avkajta prakriti és a vjakta közös tulajdonsága visama vritti pránajáma (szanszkrit) - aránytalan műveletsorú légzés (hatha jóga) visamjóga (szanszkrit) - kétféle elkülönülés (laukika, lókottara) visésa (szanszkrit) - sajátosság, különbség, nem-általános, determinált visésa bhágija (szanszkrit) - megkülönböztetés felé vezető suddhaka visésa dharma (szanszkrit) - különleges dharma, egyes embercsoportokra (kaszt) vonatkozik visésa hétu (szanszkrit) - különbség a dolgok között

vishamagni (szanszkrit) - változó erejű agni, ájur véda Vishnupada (szanszkrit) - Vishnu lába, nulla Vishnuprajág (szanszkrit) - a Dauli Gangá és az Alakánanda összefolyása vishvámitrászana (szanszkrit) - Vishvámitra-tartás (hatha jóga) visistádvaita (szanszkrit) - megkülönböztetett nem-kettősség visistádvaita védánta (szanszkrit) - fenntartással kettősség nélküli, pontosított/módosított advaita védánta iskola, alapítója Rámánudzsa (i.sz. 1017-1137), műve: Sríbhásja, Brahmá szútra kommentár Visnu (szanszkrit) - aki mindent áthat, mindenbe belehatol, a hindu Trimúrti második alakja, a világ fenntartója, társa Lakshmi, ketten együtt Lakshmi Nárájana páros, hordozóállata a félig ember-félig madár Garuda, lábujjai közül ered a Gangá (Gangesz), lakhelye a Vaikuntha menny, a karikába hajolt Shéshanága (Ananta Shésha) kígyón fekszik két világkorszak között, a mítoszban 22 megtestesülése van, a hármasságban ő a másik kettő irányítója, mint a Legfelsőbb Úr megnyilvánulása, ezért megvan benne a 6 fenség: gazdagság, hatalom, szépség, hírnév, erő, lemondás, a jóság minőségéért felelős, két univerzum megteremtése között (bardo) a következőről álmodik, amit a köldökéből kinövő lótuszon ülő Brahmá hajt végre, 3 alakja van (megnyilvánulásai szerint: Mahá Visnu, Garbho dakasájí Visnu, Ksírodakasájí Visnu), 4 karjának jelképes tárgyai: kagylókürt, harci korog, buzogány, lótuszvirág, tíz fő inkarnációja van: Matszja, Kúrma, Varáha, Nara szimha, Vámana, Parasuráma, Rámacsandra, Balaráma, Buddha, Kalki; a zenit visnu csomó - energiaközpont a torokban Visnu purána (szanszkrit) - Visnu könyv, a világ teremtése és pusztulása, i.sz. 5. sz. Visravasz (szanszkrit) - risi, Pulasztja fia, Kuvéra és Rávana apja visuddha bhúmi (szanszkrit) - a megingathatatlan, tiszta szintek, a bhávaná márga 8.-9.-10. foka, a pratjékabuddhák útjának nyolcadik, kilencedik és tizedik része, az elmében nincs én-képzet visuddha csakra (szanszkrit) - erőközpont (pítha) a gégetájékon (= tiszta) Visvabhu (szanszkrit, írott tibeti thams csad skjob) - Mindenkit gyámolító, a Buddha 3. elődje Visvakarma (szanszkrit, írott tibeti bdzsi sva kar ma) - mindenek alkotója, a félistenek építésze, a Szatapatja véda írója,

Indra mennykövének készítője, Világteremtő Visvakarman (szanszkrit) - mennyei építőmester visvam (szanszkrit) - világegyetem Visvámitra (szanszkrit) - risi, Ráma nevelője visvászadhájaka (szanszkrit) - a bizalom felkeltése, a nemes nyolcrétű ösvény 3., 4. és 5. begyakorlása (a théravádában a síla) visvavadzsra (szanszkrit, írott tibeti sna tshogs rdo rdzse/rgja gram) gyémántjogar-kereszt,az ég elem Viszákhá (páli) - Migára menye, a Pubbáráma adományozója viszam jóga phala (szanszkrit) - az elkülönítés erőfeszítése viszama (szanszkrit) - vibráló viszannyutta (szanszkrit) - kiszabadult, elkülönült viszuddhi déva (szanszkrit) - megtisztulással létrejött istenek Viszuddhi magga (páli) - A tisztulás útja, Bhadantacsarija Buddha-ghósza műve (i.sz. 4. sz.), théraváda iskola viszúka (szanszkrit) - színjáték, vagyis a filozófiai vita vitaranjaka/vitakka (szanszkrit) - szankhárák a szthúla bhútákban, kétely, reflexió, gondolat vitarka (szanszkrit) - gondolat, visszatükrözés, reflexió, a szankhárák a thúla bhútában jelennek meg, mérlegelés, vizsgálódás, képzetek, belső monológ, a gondolat megalkotása, az elmélyülése megnyilvánuló tényezője, dhjána vitarka szamápatti (szanszkrit) - szamápatti viuprajukta csittadharma (szanszkrit) - a tudatossághoz nem kapcsoló-dó mentális tényezők vivarta kalpa (szanszkrit) - az alkotás időszaka vivarta váda (szanszkrit) - illúzió-tan, az egész tapasztalati világot végső soron káprázatnak tartja, amely a valóság igazi természetét, az Istent vagy a Brahmant elfedi előlünk Vivaszván (szanszkrit) - Napisten, Manu apja vivéha szanszkára (szanszkrit) - házassági szertartás vivéka (szanszkrit) - megkülönböztető megismerés vizsgálat, hármas - mint az aranyat: égetéssel, vágással, dörzsöléssel vjádhi (szanszkrit) - betegség vjághrímukha dmar mo stag gi mgo can (írott tibeti) - a Nyolc Boszorkány közül a vörös tigrisfejű vjágra (szanszkrit) - nyugtalanság vjaja (szanszkrit) - elmúlás, enyészet vjákarana (szanszkrit) - a Buddha beszédeinek magyarázatai, a szanszkrit nyelvtan alapfogalmainak leírása a védángán belül, a

dvádasánga-sászana 3. része vjákata (szanszkrit) - a kinyilatkoztatott (tanítás) vjákhjána (szanszkrit) - magyarázat vjakta (szanszkrit) - az evolúció útján kibontott anyag, teremtett vjaktaupa désa (szanszkrit) - nyilvános tanítás vjaktávjakta (szanszkrit) - egyszerre megmutatkozott és meg nem mutat-kozott teljesség vjána (szanszkrit) - az egyik vata, szív, ájur véda vjána váju (szanszkrit) - a légzés szabályozása a bevitt táplálék elosztá-sával vjána vata (szanszkrit) - a mellkasra vonatkozó eltérések (szívműködés), ájur véda vjandzsaja kája (szanszkrit) - hang, mint fonéma vjandzsana (szanszkrit) - szó szerinti jelentés vjant (szanszkrit) - ég, nulla vjápáda (szanszkrit, páli bjápádo) - harag, gonoszság, rosszakarat, akuszala múlá vjápti viniscsaja marma (szanszkrit) - az egyöntetűség felismerése, az énség nem létezhet sem az 5 halmazon belül, sem azon kívül, a nihszvabháva 2. foka, ékánéka vijuktatva Vjásza (szanszkrit) - elrendező, mitikus szent, Parasára és Szatjavati fia, a Bhárata-nemzetség ősapja a Mahábháratában, Visnu egyik mellék-inkarnációja, ő gyűjtötte össze és szerkesztette 4 részben a Védákat, írta a Mahábháratát vjatiréka (szanszkrit) - elkülönülés, amelyek nem ekvivalensek vjavahára (szanszkrit) - gyakorlat, konvenció vjávartana (szanszkrit) - kizárás, nemlegesség vjomacsárin/gaganacsárin (szanszkrit, írott tibeti mkha' spjod) - eget bíró, akit karmája az égi régióba juttat vjoman (szanszkrit) - ég, űr, nulla vjúha (szanszkrit) - bemutatás, elrendezés, csodás megjelenés vjupasamana (szanszkrit) - elmélyülés vjutszarga (szanszkrit) - elvetés vlanbindingue (vodu) - bűnöző boszorkány csoport vo (kínai) - japán vocero (vodu) - halottsiratás vodu - (vaudou) afrikai eredetű hiedelmek és rítusok együttese, mely katolikus szokásokkal összefonódva Haiti parasztságának és városi munkásságának vallása; vodû = isten (fon nyelvcsalád Dahomeyben és Togóban) vodû si (vodu) - a vodu felesége, egy istenség szolgálója votthappana (szanszkrit) - meghatározás

völgytemplom (egyiptomi) - a piramisokhoz tartozó templomegyüttes alsó épülete, a halotti kultusz egyik helye vörös korona (egyiptomi) - Alsó-Egyiptom alacsony, kerek, vörös (valószínűleg vörös anyaggal bevont) koronája vrata (szanszkrit) - fogadalom vrátja (szanszkrit) - hanyag vrihatphaláh (szanszkrit) - a nagy eredmények szintje a formavilágban Vrikódara (szanszkrit) - farkas gyomrú, Bhíma jelzője vriksászana (szanszkrit) - fa-tartás (hatha jóga) Vrindávana (szanszkrit) - város, megtestesülése alatt többnyire itt tartóz-kodott Krisna, amikor Nanda Gokulából ide menekítette vrisa (szanszkrit) - a Bika csillagkép, ajanamsza vriscsika (szanszkrit) - a Skorpió csillagkép, ajanamsza vriscsikászana (szanszkrit) - skorpió-tartás (hatha jóga) Vrisni (szanszkrit) - a jádavák egyik törzse, fejedelmük Krisna vrisnik (szanszkrit) - mitikus északnyugati-indiai nép Vritra (szanszkrit) - sárkány, Indra legyőzte vritti/káriká (szanszkrit) - hullámzás, áramlás, tudatforma; oldott, többnyire verses kommentár egy műhöz vu (kínai, japán szatori) - nem, semmi, nincs, üresség; sámánnő, aki jól táncol, aki megidézi a szellemeket, isteni kiválasztott, szellemi megvilágosodás vu csu (kínai) - sámán, aki kapcsolatban van az istenivel Vu men Huj kaj (kínai) - Mumon Ekai Vu Men Kuan (kínai) - az Átjáró kapu nélkül csan-történetek írója Vu ti (kínai) - az 5 istencsászár vu vej (kínai) - nem-cselekvés, nirúpana vikalpa, nirvána, tartózkodás a természet ellenében történő cselekvéstől Vuivaszvati (szanszkrit) - város, Szúrja lakhelye vulukpa (ejtett tibeti) - tibeti iskola Vutajsan (kínai) - gyönyörűséges sugárzás, a kínai buddhisták ötcsúcsú szent hegye, patrónusa Manydzsusrí bódhiszattva, kínai buddhista filozófiai iskola, előtérbe helyezte a tan közvetítését az egyszerű emberek felé W wanax (görög) - az állam atyja és vezetője (Kréta) Wang csuk ma (ejtett tibeti) - a 48 haragvó istenség 28-as csoportja, a testben az agyhoz kapcsolódnak wanga (vodu) - természetfeletti méreg, varázslat

Wat Phra Tadt Suted - templom Thaiföldön, i.sz. 1383 wei t'o lun si (kínai) - véda vádin weresi (egyiptomi) - figyelő, női papi rang Wu ching - (i.sz. 674) kínai utazó Indiában wu hszing (kínai) - egymásba átalakuló 5 őselem (fa /Jupiter, Kelet, zöld/, tűz /Mars, Dél, vörös/, föld /Szaturnusz, középpont, sárga/, érc /Vénusz, Nyugat, fehér/, víz /Merkúr, Észak, fekete/) wu jin lun si (kínai) - az ok-nélküliség tana, a dolgok spontán jönnek létre wu ni zui (kínai) - panycsánantaríjáni wu sheng (kínai) - panycsa jána wu wei (kínai) - nem-cselekvés, be-nem-avatkozás, nirvána wu wei zhen ren (kínai) - ügy-nélküli igaz ember, (wu = nem, de, ne, nincs, semmi, wei = ülőhely, trónus, pozíció, tisztség, rang, zhen = igaz, hűséges, valóságos, ren = ember), az előítéleteitől megszabadult, kiüresedett ember, akiben már nincs sem jóra, sem rosszra való személyes hasznot hozó törekvés, taoista kifejezés, a csanban vu si wu xiang ru ru (kínai) - alaksana tathatá wu xing (kínai) - az 5 elem wu yan (kínai) - szem wu yu (kínai) - nirupadhisésa wu zhu nie pan (kínai) - apratísthita nirvána wujin (kínai) - eredőpont nélküliség, minden létező alapja a wuji, a taiji és a wuxing, a wuxing a li és a qi hatására jön létre jinből és jangból (Konfuciánus felfogás) WV-szám (egyiptomi) - Western Valley - azaz a Nyugati Völgy sírjai, ezzel a betűjellel jelölik a szakirodalmak a thébai nyugati parton, a Királyok Völgyének nyugati ágán található uralkodói és nemesi sírokat, az utánuk álló szám alapján különböztetik meg egymástól X xiang lu (kínai) - füstölőedény xiangji/xiangru (kínai) - kölcsönös azonosság, átjárás, a világok azonossága, huayan iskola xiao (kínai) - szülőtisztelő xiao qian shi jie (kínai) - szahaszras csúdikó lókadhátu xiao shun (kínai) - síla

xin (kínai) - szavahihető xin sheng mie (kínai) - a jelenségvilágban megjelenő tudat xin zhen ru (kínai) - abszolút tudat xing (kínai) - emberi természet xing qi (kínai) - természet-keletkezés xiu zao (kínai) - vallási gyakorlat xoanon (görög) - kultuszszobor a szentélyben Xuan zang (kínai) - kínai buddhista zarándok az i.sz. 7. században, aki Indiából Kínába viszi a buddhista szent könyveket, mint ilyen, a tanítást hozó szimbóluma, műve: A Nagy Tang birodalom nyugati vidékéről Y yanvalou (vodu) - vodu tánc Z za (ejtett tibeti, írott tibeti gza', sz. graha) - rosszindulatú bolygószellemek za ba ljang nag bja rgod mgo (írott tibeti) - az Evő Keselyűfejű, a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike, sötétzöld zafu (japán) - ülőpárna a zazen gyakorlásához, kapokkal megtöltött kb. 10 cm magas kemény párna záhár (héber) - fiú, zóher borsó = sós vízben főtt borsozott sárgaborsó a brit milá alkalmával zahita kumbhaka (szanszkrit) - szándékos légzésfelfüggesztés (hatha jóga) záhor (héber) - emlékezz zájin ádár (héber) - Mózes születésének és halálának évfordulója (ádár 7) Zaka (vodu) - a mezők és a mezőgazdasági munkák istene, az emberek unokatestvére zakat (iszlám) - alamizsna, szegényadó, melyet a megtakarított, félretett vagyon után kell a muszlimnak fizetnie évente (2,5 %). zang thal chen po (írott tibeti) - felfelé vivő átalakulás, meredek ösvény zanmai (japán) - összeszedettség, szamádhi zansin (japán) - ragaszkodástól mentes tudat Zanszkár (ejtett tibeti, írott tibeti zangs dkar) - tibeti város zar (vodu) - szekták Észak-Afrikában és a Közel-Keleten gyógyító feladattal

szent edény ze sdang (írott tibeti) .nyugvók és .zen festmény zen roku siki (japán) .naivédjá zhe sdang (írott tibeti) . kínai csan tang) . kínai csan.zen mester (1946-1990) zejde (jiddis) . egyben a hálóterem a zen kolostorokban zendzsi (japán) .létszomj Zeisler István (japán Mokusó) . kínai cso csan) .az első 6 tudat (álajavidnyána) zendo (japán. 522-486) Zasgtsangma (írott tibeti) .e.szamatha zhi ba dmar mo chu srin mgo (írott tibeti) . cuo ze (ejtett tibeti.nyelv-tudat zed pa (ejtett tibeti) .a mindenség szelleme a sintóban Zeus (görög) .dvésa zhen jou (kínai) .shi cse pa zhi khro (írott tibeti. vörös zhi bjed pa (írott tibeti) .Kronos és Rheia gyermeke.nagyapa zelóta (jiddis) .a Nyugodalmas Víziszörny-fejű. fénylő Zeus Herkeios (görög) .Kerítésvédő Zeus Zeus Ktésios (görög) . koreai szon) . írott tibeti 'dzad) . zsidó szekta zen (japán.krétai isten zhag phjed dang rtsa lnga (írott tibeti) . a lovasjátékok kezdete (Athén) Zeus Velkhanos (görög) . aszketikusan lehet gyakorolni.dvésa ze siki (japán) . csupán egyes módszerei és a tanítás lényege populáris.Vagyonvédő Zeus Zeus Lykaios (görög) . nem létrehozott zhi (kínai) . hogy öt és fél vagy négy és fél) zhal zas na (írott tibeti) .buzgó. szanszkrit tathatá) .az elmélkedés csarnoka.ötödfél nap ( nem világos.ekkéntiség. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. ülve elmélkedés.adhipati pratjaja zentai mitama (japán) . a zazen helye. arkadiai esőcsináló Zeus Meilichios (görög) . dhjána zen ga (japán) . a bölcs állapota zhen ru (kínai.kimerülés zê (vodu) . egész életet betöltő módon.vallásalapító (i. szanszkrit sánti/krodha) .Zarathustra (perzsa) .Irgalmazó Zeus Zeus Olympos (görög) .elmélkedés. kolostori vallás.a zen módja. a teljes gyakorlat nem.zen mester zeng shang yuan (kínai) .a Lykaion-hegy Zeusa.az Olymposi Zeus ünnepe Munychión hónapban Artemis Munychia ünnepe után.az igazi létezés.Suddhódana zazen (japán.

7. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. leborulások). virágok elhelyezése).da zla ba (írott tibeti) . vonzók-taszítók. 8.sztúpa . 5 leborulás).a Hold Kányafejű.kendermagos tyúk zla (írott tibeti) . megszemélyesített ellentétek (békésekháborgók. örvendezés mások megvilágosodásán (meghajlás a 3 kincs előtt). kitisztul elméje. szelídek-haragosak. felajánlás (3 meghajlás.dviszáhaszromadhja mólóka dhátu Zhou Fa lan (kínai) .zön zin nago (vodu) . 4.csakravartin rádzsa zi (ejtett tibeti. vérfarkas zohár (héber) . és keresni kezdi a sírját zómucu (japán) . 6. a Kabbala foglalata zombi (vodu) . i.egyiptomi Dzsan.kötelességtudó.da va zla ba dkar mo khra'i mgo (írott tibeti) .tábla a zsinagóga előterében. fogadalmak (meghajlás Vairocsána előtt) .ragyogás. bűnbánat (mind a 6 érzékre.ezt az említett szútra recitálása követi.bűnöző boszorkány csoport. shu zhong qian shi jie (kínai) . 828 körül) olvasható a csan lelkigyakorlatot megelőző szertartás: 1.egyágú korona zin (írott tibeti) .Dharma aranja zhuan lun sheng wang (kínai) . aki gyengeelméjűen egy bokónál dolgozik. 5.halott.ragyogás.önbizalom zijun (jiddis) . bűnbánattal szerzett érdemek felajánlása az érző lényekért). ha sót eszik. Konfuciusz egyik vezérelve. 3 meghajlás). Tanisz zobop (vodu) . 780-841) művében (A Tökéletes Megvilágosodás Szútrával a visszavonulás művelésére kézikönyve.kevert iskola Zong mi (kínai) . írot tibeti gzi) . 3. könyörgés a Buddhához (recitálás. az imák időpontjait jelzi Zoán (héber) . magasztalás (ének a szútrákból. hódolat (megszólítások. élő halott.(i. az elme jelenései zhong (kínai) .sz. tündöklés zi dzsi (ejtett tibeti.vasfazék zing pa (írott tibeti) . füstölő. felajánlás (füstölő. meghajlás koncentrálás a 3 kincsre. írott tibeti gzi brdzsid) .sz.sing pa zinga (vodu) .haragvók. majd a zazen zong miao (kínai) . megnyugtatók-félelemkeltők). fehér zmán (jiddis) . virágok elhelyezése fél térden). 2.

írott tibeti gzson) . a Tóra mezőgazdasági törvényei zróá (héber) .kneszet zso siki (japán) .saru zot hanukka (héber) . írott tibeti gzsu) . amikor mind a 8 gyertya ég már zön (ejtett tibeti. írott tibeti zin) . jelképe fa világoszöld levelekkel.dvésa zsen (kínai) . hajnal. műve A Kék Évkönyv (i.fiatalság zsi ba (írott tibeti) .kedd zsak nji ma (írott tibeti) . Many-dzsusri kardjának nyele.samatha zsinagóga (héber) . a puhaság. színe a zöld.hogyan? . íze a savas. szerve a máj.juga naddha.zóri (japán) . jegye a bárány Zraim (héber) .vasárnap zsak pa sangs (írott tibeti) .szombat zsak zla ba (írott tibeti) . része. Jupiter.fa.másfajta üresség zshön (ejtett tibeti.sak zsak lhag pa (írott tibeti) .sűlt húsdarab (széder este) zung 'brel (írott tibeti) .a Misna 1.péntek zsak phur bu (írott tibeti) .csütörtök zsak spen pa (írott tibeti) . mozgékonyság. tavasz.tibeti tudós.szerda zsak mig dmar (írott tibeti) .ember zsen tong (ejtett tibeti) . páros odaadás zsag (írott tibeti) .a Nyilas csillagkép.hétfő Zsang zsung (kínai) . 1478) zsu (ejtett tibeti. ajanamsza zsu he (kínai) .bön források szerint Tibet ősi királysága zse szdang (ejtett tibeti) .sz.ez az újjáavatás ünnepe . kelet.mondják az áldás után.tároló tudat Zsonnupel (ejtett tibeti) .si va zsi gnasz (írott tibeti) . vitalitás.juga naddha zung 'jug (írott tibeti) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful