VALLÁSI SZÓTÁR

Szótár vallási művek olvasásához. A helyesírást ellenőriztetni kell orientalistákkal - szanszkrit, páli, kínai, japán, koreai, mongol, tibeti /írott-beszélt/. De minden más hibát is ki kell javítani. A saját használatomra állítottam össze, de ennyi nyelven nem tudok. Egészen biztos, hogy tele van hibával. Nagyon sokat segítenének a javítások. Ha bárki ezt megtenné a veszali@freemail.hu címre írva, annak nagyon örülnék. Erre a címre kérem a gyalázkodó megjegyzéseket is. A a - fosztóképző (szanszkrit, páli, hindi); a szanszkrit szókezdő magánhangzó-hordozó jele, a tibetiben az utolsó betű; nőtermészetű, minden törvény kapuja á gite voh (jiddis) - savúa tov A mi to fo (kínai) - Amitábha Aaïzan (vodu) - öregasszony, Legba felesége, a piacok és közterek őrzője, felhasított és összevágott törpepálma (Oreodoxia regia) levelének kocsányaiból készült rojtok ábádha (szanszkrit) - kötetlen, nem-megkötött, betegség abaton (görög) - a templom északi csarnoka, itt vannak az álomlátások abdhidjá virati (szanszkrit) - tartózkodás a szerzés vágyától, tárgya má-sok tulajdona; a dasa akusala prativirati síla 8. tagja ábhá (szanszkrit) - sugárzás abhaja (szanszkrit) - félelem nélküliség, adomány, Bimbiszára rádzsa kisebbik fia, házasságon kívül született fia Dzsívaka abhaja dána (szanszkrit) - félelmet eloszlató, biztonságot, reményt keltő adomány abhaja mudra (szanszkrit) - félelmet eloszlató kéztartás, a táncoló Siva jobb első keze Abhaja rádzsakumára szutta (páli) - Tripitaka Szútrapitaka 58. abhaja vacsana (páli) - félelem nélküli beszéd ábharanáni (szanszkrit) - felajánlás abhásza csaitánja (szanszkrit) - látszat tudat abhásza váda (szanszkrit) - a halandó ember a Brahman megnyilvánulása abhásszará (szanszkrit) - az áradó sugárzás/dicsőség

istenei, sugárzó fénylények, fent újraszületett lények, akiknek erős az első dhjánájuk abhászvara (szanszkrit, kínai guan gyin tian) - a Fény és Hang égi birodalma, a formavilágban a legfelső az elmélyedés 2. szintjén abháva (szanszkrit) - nemlét, megváltás abháva súnjatá (szanszkrit) - a nem-létrejött üressége abhéda bódha vakja (szanszkrit) - a legmagasabb rendű szellemiséget kifejező mondás abhiarcsjante (szanszkrit) - dicsőítés abhibhú (szanszkrit) - győzedelmesek abhibhvátjatana (szanszkrit) - a 8 uralom, kiválóság abhicsárika (szanszkrit) - káros hatásokat megszüntető rítus, jele a vörös abhidamma (páli) - a test, valami, ami hozzám tartozik Abhidhamma pitaka (páli) - Tipitaka, A kiemelt eszmék kosara Abhidharma kósa (szanszkrit, írott tibeti chosz mngon pa mdzod) - A tantételek könyve, mahájána jógácsára szútra, Vaszubandhu műve (i.sz. 5. sz.), 1. rész: Abhidharmakósa Kárika (600 vers), 2. rész: Abhidharmakósa Bhászja az előző rész kommentárja Abhidharma pitaka (szanszkrit, páli Abhidhamma pitaka, írott tibeti dzö, ngönpa, kínai lun) - A kiemelt eszmék kosara (7 könyv), bölcselet, filozófiai tanulmány, kiemelt eszmék, a jelenségek tana, hínajána buddhista skolasztika, megalapítója Anuruddha, a Tripitaka 3. része, a dharmáról, a Buddha tanításának első szintézise, a Magasabb Tan Kosara, szöveggyűjtemények (a théravádinok páli és a szarvásztivádinok szanszkrit nyelven), amelyek a lélek, az állandó lényeg nem-létezéséről szólnak, buddhista metafizika, a Kágyur (ejtett tibeti) és a páli kánon egyik része, a Buddha saját szavai, a hínajánában volt egy kanonikus théravádin és egy szintén kanonikus szarvásztivádin (szanszkrit) változat, a Kágyur része Abhidharmazamuccsaja (szanszkrit) A tantételek összeállítása, mahájána jógacsára szútra, Aszanga műve abhidhátavja (szanszkrit) - megnevezhető, a megnevezés tárgya abhidnyá (szanszkrit, írott tibeti mngon par shesz pa) természetfeletti képességek (sziddhi), felsőbb ismeretek, rendkívüli tudás (1. isteni szem (divja csaksu), 2.

isteni fül (divjas rota), 3. mások gondolatainak megértése (pracsitta dnyána), 4. emlékezés a korábbi születésekre (púrvani vászánuszmriti), 5. mások halálának és születésének ismerete karmájuknak megfelelően (csjutjupapatti dnyána); a szerzés vágya, nem üdvös cselekedet Abhidnyá Buddha (szanszkrit) - a Felsőbbrendű Tudások Ismeretének Legfőbb Mestere, a történelmi Buddhát megelőző buddhák egyike abhiddzshá (szanszkrit) - sóvárgás abhiksanika (szanszkrit) - állandó, krónikus zavarodottság abhilápa vászaná (szanszkrit) - megnevezési benyomás abhimána (szanszkrit) - dicsekvő büszkeség, gőg, felfuvalkodottság, a fizikai testtel azonosuló én abhimáni (szanszkrit) - sajátjának tekintő, a testhez kapcsolódó lélek, büszke Abhimanju (szanszkrit) - Ardzsuna és Szubhadrá fia abhimukhi (szanszkrit) - aki felé fordul, bhávaná márga, a pratjékabuddhák útjának ötödik része; aki felé fordul, a bhávaná márga 6. foka abhimukhí bhúmi (szanszkrit) - a bölcsesség birodalma, a bódhiszattva bhúmi 6. foka abhinandaná (szanszkrit) - élvezés Abhinavagupta (szanszkrit) - kasmíri sivista (kb. i.sz. 9601020), műve: Siva purána abhinivésa (szanszkrit) - életösztön, ösztönös ragaszkodás az élethez és rettegés a haláltól, az élet szomjazása, dogmatikus hit, amely mélyen befészkelte magát a tudatba, két dogmatikus hit (tanhábhinivésza, ditthábhinivésza) abhinnyája (szanszkrit) - közvetlen tudás Abhirati (szanszkrit) - Aksóbhja Buddha keleti paradicsoma abhiséka (szanszkrit) - szertartási mosdás abhisékha (szanszkrit) - bepermetezés vízzel, beavatás abhisékha bhúmi (szanszkrit) - beavatási fokozat Abhiszamajálamkára (szanszkrit) A szemlélődés gyöngyfüzére, mahá-jána jógacsára szútra, Maitréjanátha műve abhiszhéka bhúmi (szanszkrit) - a beavatás birodalma, a bódhiszattva bhúmi 10. foka abhjásza (szanszkrit, írott tibeti bag chagsz) - vágyak, állandó és eltökélt gyakorlás, tanulás abhra (szanszkrit) - légkör, nulla abhuta (szanszkrit) - földöntúli

abhuta parikalpa (szanszkrit bhranti, kínai luan shi) - zavart tudatosság, valótlan képzelgés abjápáda (szanszkrit) - nem-haragvás, a rosszakarat hiánya (kuszalamúlá), a tudat békéje abobo (vodu) - rituális kiáltás a rada rituáléban, a hang közben a szájra csapdosnak abrahma csarijá véramaní (szanszkrit) - tartózkodás a tisztátalan élettől abszolút és relatív kronológia (egyiptomi) - a kormeghatározás kétféle módja, az abszolút kronológia konkrét időpontokhoz rendeli a leletek, történések idejét, a relatív kronológia az, amikor csak azt tudjuk megállapítani, hogy két dolog egymáshoz képest bizonyos idővel előbb vagy később történt meg, de ismert időponthoz nem tudjuk hozzárendelni, az előbbi a fizikai, vegyi, biológiai stb. kormeghatározási módszerekkel érhető el, míg az utóbbit rendszerint az írásos és tárgyi emlékek, jellegzetességek (tipológia) és a más területekkel meglévő keresztreferenciák (egyezések) alapján lehet felállítani, Petrie kronológiája például predinasztikus cserépedények jellegzetességei alapján azok relatív kronológiai besorolását teszi lehetővé Abüdosz/Abydosz (egyiptomi) - város Felső-Egyiptomban (ma Közép-Egyiptomban), Ozírisz egyik fő kultuszhelye, hagyományos királyi és nemesi temetkezőhely, Egyiptom egyik legrégibb és legszentebb helye acassan (vodu) - manióka-keményítővel készült tejjel és cukorral fogyasztott pépes étel Achille piquant (vodu) - Szúrós Achilleus, beszéde orrhangú, rumot önt a fülébe aciddzsá (szanszkrit) - a tizedik béklyó, szamojadzsanáni Acuta (japán) - Dzsimmu tennó acsalá (szanszkrit) - megingathatatlan, a bhávaná márga 8. foka, a pratjékabuddhák útjának hetedik része, a mozdíthatatlan múrti, vidhjá-rádzsa acsalá bhúmi (szanszkit) - a megingathatatlanság birodalma, a bódhiszattva bhúmi 8. foka acsamana (szanszkrit) - szájmosás (ami bemegy, s ami kijön, ld. Mt 15,18) ácsára (szanszkrit) - helyes életmód, a mantra jóga gyakorlata Ácsáranga szútra (szanszkrit) - a dzsainák 12 szent könyve acsarija (szanszkrit) - oktató szerzetes

ácsárja (szanszkrit) - vallási tanító, a szabályok (ácsára) tanítója, az upavita felövezője, guru, mester, 1. a tan mestere, 2. a rendi előírások iktatója (upadhjája) Ácsárja Vadzsrapáni (szanszkrit) dhjánibódhiszattva, Vadzsrapání ijesztő formája, Vadzsrapání Aksóbhja szellemi fia accsantanittham nibbánam (páli) - a végső betetőzöttséghez eljutott kilobbanás accshará (szanszkrit) - apszarasz accsharija (szanszkrit) - csodálatos acsélaka (szanszkrit) - ruhátlan, a titthadzsaina digambarák acsétana (szanszkrit) - lélektelen az avjakta prakritiben és a vjaktában, tudat nélküli acsintaja bhédá bhédá (szanszkrit) - védánta iskola, alapítója Baladéva (18. sz.), műve: Góvindabhásja, Brahmá szútra kommentár acsintaja sakti (szanszkrit) - az elgondolhatatlan isteni erő (pl. a mantrá-ban) Acsjutapréksa (szanszkrit) - Madhva mestere ácsman (szanszkrit) - víz-felajánlás ádám (héber) - ember ádár (héber) - akkád eredetű, általában február-március niszántól számítva a 7. hónap, tisritől a 6., szökőévben 2 ádár van, ádár 7-én született Mózes ádár séni (héber) - szökőévenként plusz 1 hónap ádarsa (szanszkrit) - tükör, minden múlandó létfeltétel önálló valóság nélküli visszatükröződés ádarsadnyána (szanszkrit, írott tibeti me long lta bu'i je shesz) - tükörszerű tudás, gömbtükör-tudat, amely minden megismerhetőt képes visszatükrözni, a buddhák tudásának egyike adattá danam (szanszkrit) - lopás, nem üdvös cselekedet, fizikai adattádána virati (szanszkrit) - tartózkodás, hogy elvegyük, amit nem kaptunk meg, a tett tárgya más vagyona; a dasa akusala prativirati síla 2. tagja adattánadam (szanszkrit) - lopás, nem üdvös cselekedet adbhuta dharma (szanszkrit) - csodálatos események leírása, a dváda sángasászana 8. része adésa (szanszkrit) - parancs, a guru útmutatása ádésaná prátihárja (szanszkrit) - a kifejezés csodája adhah (szanszkrit) - alsó adhama (szanszkrit) - a dzsiva legalsó (emberi) létfokozata, avidjá létfokozat

adhára (szanszkrit) - támaszték, tartály, a tudat otthona, a gondolkodás és az érzékelés fizikai-pszichikai eszköze, 5 kósa, 16 testtájék (hüvelykujjak, bokák, térdek, combok, fityma, nemzőszervek, köldök, szív, nyak, torok, szájpadlás, orr, két szemöldök közötti pont, homlok, fej, a fejtetői kutacs), hatha jóga adhára pratipaksa (szanszkrit) - segítségből származó ellenszenv adharma (szanszkrit) - a dharmával ellentétes, bűn, gonosztett, rossz, erénytelen ádhi (szanszkrit) - különleges, legfelső ádhi móksa (szanszkrit) - meghatározás, felszabadulás a kétség, bizony-talanság alól, döntés, hit ádhi móksíka manaszkára (szanszkrit) - a szabadsághoz vezető, az első elmélyüléshez vezető felkészülés második szintje ádhi pradnyá (szanszkrit) - bölcsesség, öngyakorlat, a legmagasabb meg-különböztető tudatosság gyakorlata ádhi sikszá (szanszkrit) - a 3 legmagasabb gyakorlat (adhisíla, adhiszamádhi, adhipradzsnya) ádhi szamádhi (szanszkrit) - elmélyülés, öngyakorlat ádhi szamádhisiksá (szanszkrit) - az összeszedettség legmagasabb foka ádhi vászana (szanszkrit) - egyensúly ádhiátma praszáda (szanszkrit) - a belső lény világossága, a szellem bel-ső szerve ádhibhauthikam (szanszkrit) - közvetlen környezeti zavaró erők ádhibhúta (szanszkrit) - létforma az anyagi világban ádhibhúta karma (szanszkrit) - minden más lényre, embertársainkra stb. vonatkozó cselekmények ádhidaiva (szanszkrit) - szellemi, isteni világ, az Ísvara, az isteni természetfeletti és érzékfeletti aspektusa ádhidaiva karma (szanszkrit) - a magasabb erőkre (dévákra) vonatkozó cselekmények ádhidaivikam (szanszkrit) - természeti zavaró erők ádhidarma kála (szanszkrit) - a síla kála 7. szakasza ádhidévatá (szanszkrit) - istenség, aki meghallgatja a segítségkérést ádhigama (szanszkrit) - szellemi teljesítmény ádhikára (szanszkrit) - érdem, alkalmassági fokozat ádhikarana (szanszkrit) - valaminek a tárgya, viszony, utalás valamire, megoldandó probléma, gunazavarok, a kontempláció megszakadása

(kétkedés, figyelmetlenség, tespedtség, rémület, káprázat, rosszullét, túlfeszültség, lanyhaság, túl hangos mormolás, énhez tapadás, a dolgokhoz tapadás), négyféle: vitakérdés, cenzúra, helytelen viselkedés, kötelesség (Vinaja) ádhikarana szamatha (szanszkrit) - 7 szabály a bhiksuknak a théravádában ádhikári (szanszkrit) - akire egy szakrális utasítás vonatkozik ádhilaja (szanszkrit) - vád, vádaskodás, a tényállásnak nem megfelelő hamis vád ádhilati phala (szanszkrit) - felhalmozó erőfeszítés, az alapvető okság erőfeszítése ádhimána (szanszkrit) - hatalmaskodó büszkeség ádhimátra (szanszkrit) - erőszakos, heveny zavarodottság, nagyfokú (pl. vairágja), a legfelső-felfoghatatlan (Brahman) ádhimátratama (szanszkrit) - legkiválóbb, legjobb, legmagasabb ádhimoksíla manaszkára (szanszkrit) - az elmélyülés mentális tevékenységei közül a második adhipati phala (szanszkrit) - az ellenőrzés erkölcsi hatása adhipati pratjaja (szanszkrit, kínai zeng shang yuan) uralkodó, megha-tározó feltétel, segítő ok, a keletkezés 4 oka közül (szándék, erőfeszítés, közvetlen gondolat, vizsgálódás) az egyik adhipradnyá siksá (szanszkrit) - a bölcsesség legmagasabb foka: 1. paramarthapariccshédaka pradnyá, 2. szamvrittapariccsédaka pradnyá, 3. szattvarthapariccshédaka pradnyá adhisíla siksá (szanszkrit) - a legmagasabb erkölcsiség gyakorlata, erkölcs, öngyakorlat adhisthána (szanszkrit) - lakóhely adhiszamádhi siksa (szanszkrit) - az összeszedettség legmagasabb foká-nak begyakorlása adhittána (szanszkrit) - elszántság, a 4 elhatározás: panna (bölcsesség), szaccsa (igazmondás), csaga addhitthanam (önfeláldozás), upászama dhittha nam (nyugalom) adhivászana (szanszkrit) - egyensúly adhjája (szanszkrit) - olvasmány, egy szútra fejezete adhjámika vidjá (szanszkrit) - a vallás tanulmányozása adhjaropa (szanszkrit) - megtévesztő elfedés adhjásza (szanszkrit) - elfedés, ráhelyezés, téves észlelés, felruházás, rávetítés, a szubjektív és objektív megismerések meghamisítása keve-résükkel, Sankara ádhjátma karma (szanszkrit) - önmagunkra, benső mivoltunkra vonat-kozó cselekmények

Ádhjatma Rámájana (szanszkrit) - a Rámájana áldozata a Brahmanda puránában ádhjátma szampraszáda (szanszkrit) - belső nyugalom ádhjátman (szanszkrit) - felsőbb Én ádhjátmika vidjá (szanszkrit) - a vallás tanulmányozása, a tudás 5 ága közül az egyik ádhjatmikam (szanszkrit) - belső zavaró erők ádhómukha shvánászana (szanszkrit) - kutya-tartás arccal lefelé (hatha jóga) ádhómukha vriksászana (szanszkrit) - fa-tartás fejjel lefelé (hatha jóga) adhvabhédát dharmánám (szanszkrit) - éncsináló adhvarju (szanszkrit) - a Jadzsur véda rituális szertartásait végző hindu pap (ritvidzs), az áldozat végrehajtója Ádibuddha (szanszkrit) - Ős-Buddha, kezdettől fogva létező buddha, talán Vajrócsana vagy Amitábha Adina/Adinát (szanszkrit) - a dzsainizmus első tanítója Ádinátha (szanszkrit) - az egyik sziddha, Siva adinnadana véramani szikkhapadam szamadijami (páli) fogadom, hogy tartózkodom a nem nekem adott dolgok elvételétől; a menedék-vétel utáni fogadalom Ádipradnya (szanszkrit) - ős-tudás, az őstermészet Tárá Ádíshvara (szanszkrit) - a Kezdet Ura, Siva jelzője adiszamádhi (szanszkrit) - a legmagasabb meditáció gyakorlata ádiszarga (szanszkrit) - az evolúció kezdete Áditi (szanszkrit) - a Nap; határtalan, az Áditja istenek (természeti jelen-ségek megtestesítői) anyja Aditi (szanszkrit) - Kasjapa ősrisi felesége áditják (szanszkrit) - Áditi 12 gyermeke, a természeti erők képviselői, egyikük Visnu, akinek megtestesülése Krisna Aditjaszambava buddha (szanszkrit) - az északi világrész buddhája áditta parijájo (páli) - a felgyújtottság feltárása, a Buddha tűzprédikációja ádivászí (szanszkrit) - őslakos ádjáthmika (szanszkrit) - belső karmikus beérés adjountò (vodu) - a 3 rada dob közül az első adnyána (szanszkrit) - nem-tudás, az alany és tárgy egymástól elkülönült észlelése, téves feltevés Adónis (görög) - Aphrodité kedvese, a learatott termés istene adosza (szanszkrit) - gyűlöletmentesség, barátság adottság (kedvező) - 1. embernek születni, 2. kulturális központban születni, 3. ép elmével és ép

10.a jósszentély jóslás céljára használt helyisége. sült vékonybél. szárított pacal afikómán (héber) .kettősség nélküli.íj addzshoszána (szanszkrit) . alapítója Sankara (i. a lókájata előz-ménye. kezdetben Vardhamána Mahávíra társa. ahol egy buddha követői élnek. 4.szeletelt. ott születni.) műve: Szádhanamálá advésa (szanszkrit) .erőközpont (pítha) a két szemöldök között a homloküregben (= parancs) ádzsná indríja (szanszkrit) .minden-egy Advajavadzsra (szanszkrit) . írott tibeti ma szkjesz dgra) . 8.tantrikus mester. szervetlen összetevő ádzsívika (szanszkrit) . 788-820).nem-lélek. (i. ott születni.gyűlölettől való mentesség. a kilégzés: hamszah (én Ő vagyok) Adzsátaszatru (szanszkrit. 10.filozófus az i.kettősség nélküli.aminek tapasztalható előzménye van. meggyilkolta apját és Dévadatta szövetségese volt adzsavaga (szanszkrit) . Brahman advaita védánta (szanszkrit) . 6. Bimbiszára rádzsa fia (i. 7. a nihilista irányzat (tittha natthikavádin) képviselője ádzsiva (szanszkrit) . nemgyűlölet adyton (görög) . 9. ahol egy buddha jelent meg. 5.Örök Ellenség. ott születni. ahol van szellemi jó barát (guru) adrista (szanszkrit) .a tökéletes tudás képessége ádzsnátávi (szanszkrit) . 6. ott születni.a tökéletes tudás birtoklásának képessége afibas (vodu) .érzékszervekkel születni. pl.öntudatlanul ismételt ima. alapítója Gósála Maszkaríputra.determinista bölcseleti rendszer. a belégzés: szó'ham (Ő vagyok én).kötődés Adzsita (szanszkrit) . aki nem követte el az 5 nagy bűnt (panycsánantaríjáni).e.sz. olyannak születni.sz. a világ folyamatait a végzet (nijati) irányítja ádzsná csakra (szanszkrit) . ott születni.e. 493-461). ahol egy buddha tanított. a szentély legbelsőbb része adzsapa mantra/adzsapa dzsapa (szanszkrit) .a széder esti vacsora elején a családfő . műve: Sarírakabhásja. században. monista védánta iskola. hinni a Buddha tanításában. páli Adzsátaszattu.bódhiszattva Adzsita Készakambalí (páli) . sz. vaisésika advaita (szanszkrit) . Brahmá szútra kommentár advaja (szanszkrit) . ahol egy buddha tanításai fennmaradtak.

a Talmud elbeszélő anyaga ággaszávaka (szanszkrit) .Szacscsaka nigantha mester aghan (szanszkrit) .Tripitaka Szútrapitaka 72. tibeti badzsája a ra .az írások kora (az adhidharma. Siva purána. zenit. szeretet minden élőlény iránt aggáda (arámi) .tűzoltár. gyűjtemények a saiváknál ágama kála (szanszkrit) . kínai ahan) .tanúbizonyság (megbízható). aggihuttam (páli.elragadtatás. búvár loa Agasztja (szanszkrit) . akit Krisna megölt aghászvaráh (szanszkrit) .nőtlen ifjak ágantr (szanszkrit) . ő vitte először délre a bráhman vallást ágata (szanszkrit) . páli Aggi) .kígyódémon.esetleges szennyeződések. amelyek a testi lét során keletkeznek ágantuka mala (szanszkrit) . hagyomány. társa Szváhá. kelet. tűzáldozat Aggivésszana/Dighanakha (páli) .nem járó. a risik magyarázatai. vinaja kora). Dróna adta Ardzsunának Agni (szanszkrit.a vihar istene.ájur véda agada tantra (szanszkrit) .mozgás/járás nélküli agamoi (görög) . még meg nem tett út ágátmiká (szanszkrit) .halottégetőknél élő saiva szannjászík agjacsakra (szanszkrit) .ősbölcs.égi íj.Agni Aggi Vaccshagótta szutta (páli) . szútra.a tiszta átlátszóság szintje a formavilágban Ághnídhra (szanszkrit) . hordozója egy kos.járatlan út. közvetlen érzékelés által bekövetkező intuitív tudás. a Buddha hagyományozódott tanításai. buddhista iratok gyűjteménye. nem mozgó alany ágantuka klésa (szanszkrit) .a szent tűz fellobbantásának helye aghórí (szanszkrit) . tanulás.(vendéglátó) által az első kovásztalan kenyérből letört s utóételnek félretett.alkalom szülte csábítás ágantuká visuddha dharmakája (szanszkrit) .erőközpont Ágnéja (szanszkrit) .hindu november Ághászura (szanszkrit) . a szvabhávakája egyik aspektusa Agaou (vodu) . a síla kála harmadik szakasza ágamana (szanszkrit) .a szennyeződések eltün-tetésével elnyert dharma-test.méregtan. ájur véda ágama (szanszkrit.főtanítvány Aggi (páli) . a vacsora végén elköltött macca (pászka) agada (szanszkrit) .történet.tűzisten. szanszkit agnihótra) .

a test 3 kapuján keresztül cselekedetei megismerhetőek és hozzáférhetőek. 4). a belső tűz felébresztése agnistóma (szanszkrit) . burka (egyben a csitta burka is) az ánanda maja kósa. a rada dobok 2. a szellem belső szerve. az isteni tudattá válás mantrája (Brihadáranjaka upanisad 1. a halott szellemének tekintik aham (szanszkrit) . következménye az abhimána.vigyázat!.3 kendőzetlen dharma. állata fehér agra (szanszkrit) .énalkotó.én aham Brahmanaszi (szanszkrit) . tagjához agupta dharma (szanszkrit) . éntudat. a .én vagyok a Brahman (az Én a Brahman). a figyelem beha-tolásának segítője aguida (vodu) .sz.aggihuttam agnimandja (szanszkrit) . ah-há lenni azt is jelenti: megdicsőülni. korall.) ah/ah-lélek (egyiptomi) . ha valaki azt mondja: „én vagyok”. fémhalacskák. 17. a halál után az istenek körében jelenik meg.kezdet. egyéniség. rituális felkiáltás agora (görög) .az első nojan kutuktu (i. csoportja agura (japán) . kagyló. ájur véda agnisarkrija (szanszkrit) . a 8 teremtésforrásból a 3. principium individuationis.hatha jóga gyakorlat. a buddhaguna 4. fény természetű része. színe fehér.a tűz széthordás.mindenki tüze agnivihára/brahmávihára (szanszkrit) . ego. sz.a népgyűlés színhelye Agoué taroyo (vodu) . semmit sem titkolt el. néha kísértetnek.a tenger és élővilágának istene.tűzszertartás agnihótra (szanszkrit) . kék-zöld evező. mahávákja aham tattva (szanszkrit) . a 3 Kasszapa első tanítása agniviharana (szanszkrit) . amely örökkön való.ahamkára ahamkára/ahamtattva (szanszkrit) . gyakran azonosítják az üdvözült halottal is.agnicsajana (szanszkrit) .törökülés Agvaangoncsing (mongol) . az én megragadása. eleje.a mennybe vivő szertartás agnivaisvánara (szanszkrit) . az elnök.nem tökéletes emésztés. jelképei: kis hajó. és megszakad kapcsolata a testtel. elülső rész agra dharma (szanszkrit) ..a legfelsőbb világi dharmák.a lélek legelvontabb.a szent tűz szétvitele Ágnídhrából ago (vodu) .dobverő. önközpontúság.

a megnyilvánuló hang áhavaníja (szanszkrit) .kerek pajzs .az egyik pitta. véletlenszerű keletkezés ahimszá (szanszkrit) . észrevétel. az emésztés folyamata együtt a szamána vatával.valaminek a forrása (ok).hajlamok az énalkotásra.isteni képmás ahet (egyiptomi) . az asztánga jóga első lépése (jama) ahirika (páli) . tudat /érzet/). minden létezőt felö-lelő szeretet.a jó és a fény princípiuma ahuti (szanszkrit) . ok nélküli ahétuka váda (szanszkrit) . az ajtónálló.a rombolás ura.ok nélküli. és ha tudja. fűtőanyag. gyomor. erőszakmentesség. kapcsolat. aki megütötte Jézust áhataszvára (szanszkrit) .nem-ártás.semmi szégyen. Visnu tőle szerezte vissza a Földet. megragadás.szánkhjában az egyén. kapcsolat /testi.Aton fényhegye.a bolygó zsidó. észrevétel tápanyag. Ehnaton új fővárosa ahétuka (szanszkrit) . az első évszak Ahet Aton (egyiptomi) . áradás. 3 lépést téve a félisteneknek. juga Aïda wèdo (vodu) .okok és feltételek nélküli ahétutaut páda (szanszkrit) .időlegesen hatástalan karma Ahrimán (perzsa) .gyökérokoktól nem függő.démonrádzsa. az upádána aharapacsak (szanszkrit) .a felajánlás tárgya Ai (szanszkrit) . tapin-tás. ő József. szégyentelenség. érintés. a rossz és a sötétség princípiuma Ahura Mazdá (perzsa) . észrevétel áhárana (szanszkrit) . a buddhizmusban a náma rúpa ahamkárama mánuszaja (szanszkrit) . húsevés tilalma: ha valaki látja vagy hallja az állat megölését.áldozati étel. az önhittségre ahan (kínai) . hogy azt miatta tették. Nara és Nárájana anyja. szemérmetlenség ahoszikamma (páli) .a hírnév hiánya miatt érzett szégyen aigis (görög) .Damballah wèdo felesége aidós (görög) .ágama áhára (szanszkrit) . megragadás. a 4. tápanyag (táplálék.indiai materialista elmélet ahétupratjaja (szanszkrit) .sz. ájur véda Ahasvérus (latinosított héber) . tüzelőanyag (táplálék. 1223-ban egy bolognai krónikában szerepel. az enyém-alkotásra.otthonról hozott tűz az oltártól keletre ahem (egyiptomi) . szellemi/. először i.horizont. a két bölcs. az Alvilág uralkodója. érzet).

halak (nja. tudatfokozat: 1. a tudatoson és nem-tudatoson túl lévő (naiva szandnyá nászandnyá ájatana).fiatal lányok hintáztatása a Mezei Dionysia ünnepen Airávata (szanszkrit) . vrisa). karka). hangok. arúpa dhátu. bak (cshuszin. mína) ájárot (héber) . indo-tibeti állatöv: kos (luk. káma .Durgá egyik anyai kiterjedése. ikrek (trik. a tér végtelensége (ákása ánantja ájatana) 2. kínai ru) .kisváros ájatana (szanszkrit. égi kapuőr aisa karma (szanszkrit) . mahávákja ajanamsza (szanszkrit. 19). mérleg (szangva. dhanusz). makara).kitágítás. Etiópiának nevezett terület görögös neve aition (görög) .'szubjektív = szem.szubjektív = elme.pálmalevelek rituális felhasogatása Aizen Mjó (japán) . kandzsá). bejárat (anyagi . skorpió (dikpa. a tudat végtelensége (vidnyána ánantja ájatana) 3. nyúl (dzsö). nyelv test. objektív = mentális események).Aigüptosz (görög) . Erebos és Nyx gyermeke Aithiópia (egyiptomi) . orr. a megismerés mezői. kígyó (trül). szabályozás. rák (karkata. oroszlán (szenge. majom (tre). ló (ta). kumbha).az isteni hatóerő összessége (prákrita és aprák-rita) Aitaréja upanisad (szanszkrit) . a semmi (ákincsanja ájatana) 4. vriscsika). szimha). sárkány (druk). megállítás ájamátma brahmá (szanszkrit) . 5. tehén (lang).a tudomány és a szerelmi szenvedélyek kamija aja ori (japán) . bika (lang. a Rig véda bráhmanája Aithér (görög) . kutya (khdzsi). vízöntő (bumpa.A Különb Asszony fiainak titkos tanítá-sa.selyemsávoly szövet ájáma (szanszkrit) . nyilas (zsu. harcművészeti ág Aindrí (szanszkrit) . de Indrání másik ne-ve is Aióra (görög) .a tapasztalás forrása. mésa).ez az Önvaló a Brahman (Brihadáran-jaka upanisad 2.a fényes levegőég istene. illatok.állatövi jegyek (12 khjim): patkány (cshi). tapintás és mentális . tigris (tak). madár (dzsa).valami létrejöttének oka aïzan chiré (vodu) .Indra hordozó elefántja. tulá).botvívás.az ókori. mithuna). objektív = alakok. írott tibeti gola) . mindegyikhez egy-egy világ (rúpa dhátu. szűz (pumo. disznó (phak). megnyújtás. ízek. nirodha dhátu.Egyiptom aikido (japán) . ejtett. bárány (luk). fül. valamilyen szempont szerinti csoportosítás.

csapongó elme.életerő ajuta sziddha (szanszkrit) . szannyámaja) tartozik ájatana pravartak manaszkára (szanszkrit) . sálákja (a fejen lévő betegségek). manómaja. a bódhiszatva szint nyolcadik foka .életerő.az elme 4. azonos test tudatossága akálika dharma (szanszkrit) . felületes gondolkodás ajfesz sajhet (jiddis) . itt uralkodott Dasaratha.az élet tudománya. fegyelmezetlen elme.nem bölcs. kaumara (csecsemőgondozás). a szambhóga-kája elérése ákánycsanjájatana (szanszkrit) . a tejóceán köpülé-sekor keletkezett áju (szanszkrit) . Indra hordozója.elefántrádzsa. az elme minden erőfeszítés nélkül tárgyánál marad ájatanaszabba (páli) .élet áju szankhára (szanszkrit) .kábálá Ajjappan (szanszkrit) . a bódhiszattva itt éri el a buddhaságot. kájacsikitszá (általános orvoslás). agada (méregtan). salja (sebészet). a betegsé-geket az energiaáramlás zavarai okozzák. Ráma születési helye. de időleges (itt és most). amely a testi élet oka ájur véda (szanszkrit) .az érzékelés alapjainak összessége ajeniszo manaszikára (páli) . ősi indiai orvoslás.nem-koherens akakájanáná szamdnyi (szanszkrit) . vádzsíkarana (erősítők) ájusz (szanszkrit) .a legnagyobbak földje fölé boruló felhőzet. hányt-vetett elme Ajrávata (szanszkrit) . a legfelső nirmánakája állapota Akanistha (szanszkrit.a különböző felfogás.örök törvény akálika/ákála (szanszkrit) időtől független. nyugvóhely nélküli elme. ritka akanistáh (szanszkrit) .Szaszthá másik neve Ajódhja (szanszkrit) Kósala fővárosa. rasajana (a hosszú élettartam).sűrű szerkezetű mező Vajrócsana birodalmában akanisthaghana vjúhaksétra (szanszkrit) . mentális tevékenysége. azonnali. itt uralkodott Dasaratha ajónisamanaszikára (szanszkrit) . írott tibeti stug po bkod pa'i zhing khams/'og min) .dhátu) és az én (átman) egy-egy alakja (ólárika.a legmagasabb szint a formavilágban.anyaöletlen elme. Kósala fővárosa.bhúmi. bhútavidjá (elmebetegségek).

a bódhiszatva szint hatodik foka ákásánantjájatana bhúmi (szanszkrit) . a Gömb kultuszának központja Közép-Egyiptomban akhittó (szanszkrit) .a végtelen tér szintje a forma nélküli világban. az Égűr lényege. ha nem észleljük két dolog külön-bözőségét . jótett önző vágy nélkül ákarna (szanszkrit) . a 4 ájatanából az első fok. a Brahman egyik megnyilvánulása. a végtelen tér szintjének tudatossága. az Aton.legenda akhjáti (szanszkrit) . az elmélyülés 5.az Ég tere úrnője. légtér. amikor Brahmában a para vaikharivá (hallható teremtő hanggá) válik. szíve.a végtelen tér szintje. színe hold. az ízlelés ura ákásánántjájátana (szanszkrit) .okozat nélküli akarma (szanszkrit) . amely mindent áthat.Echnaton. társa Mála. bídzsája a kha. mint a tudat intui-tív tárgya. a meditációs tapasztalat Ákásadhátvísvarí (szanszkrit. alkalom. jel. írott tibeti mam pa) . a végtelen érzékelés alapja ákászmika (szanszkrit. a 32 testrész a dvátimszákára gyakorlat tárgya akárja (szanszkrit) .nem-megmondás.fülhöz feszítő íj-tartás (hatha jóga) Ákás Gangá (szanszkrit) .tisztátalan a varnában ákhjána (szanszkrit) . jelképe kerek.ákára (szanszkrit. a tárgy összetevői.a Gangá istennője ákása (szanszkrit.üres tér. a Kincsforrású Ratnaszambhava kísérője. írott tibeti jum mchog nam mkha'i dbjings phjug ma) . nézőpont.a tér végtelensége ákása szamdnyá (szanszkrit) . szintje ákásánanycsájatana (szanszkrit) . csengő.tárgytalan cselekvés.a tér végtelensége. színe arany. akkor jön létre. testrész.a fül mellett ákarna dhanurászana (szanszkrit) .éter. írott tibeti glo bur ba) .esetleges Akhet Aton (Tell el Amarna) (egyiptomi) . a Fényhozó Vajrócsana társa. eleme az ég Ákásagarbha (szanszkrit. írott tibeti nam mkha) . eredet. írott tibeti nam mkha'i snjing po) . az eretnek fáraó által alapított főváros. nulla. jelképe kard.bódhiszattva. a szthula saríra része ákása ánantja ájatana (szanszkrit) . az anyag űr állapota. bhúmi. észlelhető minőség.tárgy. a durva létezők.

a semmi.imafüzér Aksapáda/Gótama (szanszkrit) . nem-üdvös.szabadulás aknasír (egyiptomi) . egy dhátu akuszmata (görög) .a közölt tanítás (a 4 nemes igazság).vagy malaganlisztből készült lángos akródha (szanszkrit) .2 kárhozatos. harag (bjápáda).sírtípus.Jelentéstan a Védákhoz akkháta dhamma (páli) .) álaja (szanszkrit) .mozdulatlanság akopjadharman (szanszkrit) . mint a tudat intuitív tárgya. ártalom (vihimszá). 150 körül) aksara (szanszkrit) .rossz karma akuszala (szanszkrit) . szintje ákinycsanyájatanam (szanszkrit) . szkepszis a valóság meglátásában Alagaddúpama szutta (páli) .ákinycsanyájatana bhúmi (szanszkrit) . a keleti világrész buddhája aku (japán) . azonos az anudhammával aklista (szanszkrit) .hallomásból szerzett ismeretek alabadha bhúmikatva (szanszkrit) az összpontosítás folyamatosságá-nak hiánya.hibrid bika és tehén keresztezése akopja (szanszkrit) . a kárhozat gyökere.A kígyó szútra (Tripitaka Szútrapitaka 22. düh. eredet.a dolgok nélküli lét szintje. alapvető szint. amelyben minden gondolat lehetősége benne van. a 4 ájatanából a 3. érzékelés.a bűn alapja.káros cselekedet aku go (japán) .manióka.sz. a végső öntudatlanság.az egy egészen más szféra (Káláma a Buddhának a végső igazságról). a tudat éber .nem-üdvös cselekedet/szándék akuszala mahábhúmika dharma (szanszkrit) .rendíthetetlen akra (vodu) . az ÓM szó Aksóbhja (szanszkrit) . fok Akkharappabhéda (szanszkrit) . az elmélyülés 8.örök.haragtól mentesség aksamála (szanszkrit) . minden nem-erkölcsös szellemi állapotban jelenlévő tudatossággal összefüggő szamszkára akuszala múlá (páli) . a jógában: vágy (káma).a Njája szútra logikai tankönyv szerző-je (i.a tudatosság tartálya. nem-valamiság.nem erkölcsös. Vadzsraszattva buddha. ahol a sírkamra egy mély akna alján található ako (ejtett tibeti) . a testben a szívhez kapcsolódik. kárhozatos akuszala csetaná (szanszkrit) .szkandha-szimbólum: kék.

tapintható tárgy (szprastavja dhátu). 5-3. évezred) is. 6. a jelenségek közös eredete. tárgyi feltétel. a jelenségvilág csírái. objek-tív. a legkorábbi álajtót Habauszokar szakkarai sírjában találták.az ismertetőjegyek nem-létének ekkéntisége (magában foglalja a hibátlanságot) álamba (szanszkrit) .leírhatatlan. lcang lo can) . tárgy-támaszték álambana pratigháta (szanszkrit) . ni siki. az Óriáshegyen Vadzsravana és Kuvéra szállása alakh (szanszkrit) . hogy egyiptomi kapcsolataik révén jutott el hozzájuk Alakávatí/Alaka (szanszkrit. tudatalatti. a tudat (manasz) Alambusa (szanszkrit) . tárház-tudat. 2.megőrző tudat. mana siki) álajtó (egyiptomi) . fogalmi tudatosság. raktártudat. kincseskamra tudat. forma (rúpa dhátu). megnevezhetetlen alaksana (szanszkrit) .alátámasztás álambana (szanszkrit) . 7 tudat (gen siki. hogy a halott lelkéhez eljuthassanak az áldozatok. elsüllyedhetetlen. amelynél szinte kizárható az. ze siki. az összes többi tárgy. amelyek nem az érzékekkel kapcsolatosak (dharma dhátu). a manovidnyát és a manaszt. 3.jellegzetesség nélküli alaksana tathatá (szanszkrit. tapasztalás tárgya.értelmi ellentét álambana pratjaja (szanszkrit) megnyilatkozó. kínai wu xiang ru ru) .jelenléte álaja vídnyána (szanszkrit) .ráksasza. i. amelyeket az álajtó sem vált le teljesen. 5. ez tartalmazza a buddhindríját. a szarvasztivádinoknál: 1.e.sírok jellegzetes eleme: ajtószerűen kialakított fal-mélyedés. az álajtó az Óbirodalom idején jelenik meg. hang (sabda dhátu). íz (rasza dhátu). sin siki.Fűzfalombú. amely a túlvilág és a földi világ közti átjárhatóságot biztosítja. előzménye a thaniszi kor fülkés falkiképzése és az áldozati sztélé. nana siki.a hordozható múrti öltöztetésére szolgáló helyiség a hindu templomban Álara Káláma (páli) . szag (gandha dhátu). 4. többek között a szardíniai nuraghe-kultúránál (kb. bi siki. a Kauravák szövetségese alambuszá (szanszkrit) . az álajtó számos ókori kultúránál is megjelenik. zavarodottsága jógacsára iskola fogalma. együttműködő.a fiatal Buddha egyik tanítója megvilágosodása előtt. és lehetővé teszi. a karmacsírákat tartalmazó tároló tudatosság.száj alankara mandapa (szanszkrit) .az észlelés. a semmi szférájában való .

közöny.) a felolvasás után: Batuh atá Adonáj Elohénu meleh haolám.). visszatelepülés Izra-elbe.különbség-nélküli Allah (iszlám) . aki adja a Tórát. Áldott légy. nem-irigység alocsak (szanszkrit) . Baruh atá Adonáj notén hatorá.női bódhiszattva. aki kiválasztottál minket az összes nép közül.a bhárata nátjam táncosnő felajánlja testét az isteneknek. nem-ragaszkodás.vágytalanság. vönatám-lánu et-torató.zarándoklat alinga (szanszkrit) . ájur véda áloka bhása (szanszkrit) . felhívás a Tóra olvasásához. akik képmásának sohasem fordít hátat alaszja (szanszkrit) . az ókorban mocsaras.fény-kaszinagyakorlat. Örökkévaló Istenünk. ragaszkodástól való mentesség.felmenés. aser natán-bánu Torát emet vöhajé olám natá bötohénu. a szem kémiai folyamatai.az egyik sziddha alobha (szanszkrit) .áldozat bemutatására szolgáló asztal az áldozóhelyen. aser bahár-bánu mikol haamim. a Tóra-tekercs előtt: Baruh et-Adonáj hamvoráh. a világ királya. és az áldozatokat részletesen.az áldozati mécses lángja.kiterjedés áloka kaszinam (szanszkrit) .ezt a felhívott megismétli) majd: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám.meditációt tanította alarippu (szanszkrit) . az egy igaz Isten (arab = Al Iláh . Áldott légy. érdektelenség.az egyik pitta.az egyetlen. Örökkévaló. fásultság áldozati asztal (egyiptomi) . baruh atá Adonáj notén hatorá.lustaság. aki áldásra méltó. korongnézés (jóga) a szamádhiba merüléshez áloká/dípá (szanszkrit) . a világ királya. amely rendszerint az áldozatot fogadó isten vagy személy előtt jelenik meg. .fonott tarisznya alija (héber) . Mandzsusrí kísérője Alokéma (ejtett tibeti) .Egyiptom északi része a Nílus torkolatától Memphiszig. és nekünk adtad Tórádat. .az Isten) Alláma (szanszkrit) . illetve ennek képes ábrázolása.) alija le regel (héber) . (Áldott légy. felsorolásszerűen mutatja be alfor (vodu) . és /ezzel/ örök életet ültettél belénk. Örökkévaló Istenünk. Örökkévaló. aki adja a Tórát. (Köszöntsétek az Örökkévalót. a többiek válasza: Baruh Adonáj hamvoráh löolám vaed. aki nekünk adtad az igaz Tórát. (Áldott légy. Amitábha kísérője Alsó-Egyiptom (egyiptomi) .

valamint a korabeli kisázsiai uralkodók. mely Aton a „Gömb” tiszteletét helyezte középpontba és emelte államvallássá. talán a szivárvány amacukami (japán) . az uralkodói. i.az Ég és a Föld közötti híd. rituális.a 6. az ég lépcsőzete a sintóban. Echnaton halála után a reform ellenségei . din. kínai 'gou shi) . amelyek megemésztik az amát.felfogás-mentesség (akiben megvan a tökéletes megértés) amapacsak (szanszkrit) .Amitábha bídzsája ámá (héber) .sz.szennyezetlen. Amenhotep. akkád nyelvű iratok az Amarna-korból. 1887-ben kerültek elő Echnaton Akhetaton-beli nagy palotája melletti „irattárból”.) vallási reformja. III. 1 könyök ama (szanszkrit) . ájur véda amaranam (szanszkrit) . gondolatoktól.60 cm. ájur véda ama no hasidate (japán) . ez volt az egyetlen olyan periódus Egyiptom vallástörténetében. kiemelkedő fontosságuk van a korszak politikai viszonyainak tisztázásában és datálási kérdésekben is Amarna-reform (egyiptomi) . Echnaton és Tutankhamon. sz.gondolat-nélküliség.óceán Altangerel (mongol) .a nyugati világrész buddhája amalaja vidnyána (szanszkrit. harcos funkciók képviselői Amahanirbhásza buddha (szanszkrit) . fejedelmek diplomáciai levelezése. 14.kellemetlen formák amansi (vodu) .halhatatlanság.mombinszilva-levél főzet amannyaná (szanszkrit) . a vallási reform egy egészen egyedülálló művészeti irányzatot termelt ki. amikor az államvallás közeledést mutatott az egyistenhit felé.dicsfelhő amanodnya rúpa (szanszkrit) . az elme felfüggesztett működése.ezzé alakítja a rosszul emésztett ételt az agni (szara helyett). aki az égi mezőkön lakik.Echnaton fáraó (XVIII.gyógyszerek.égetett agyagtáblákra ékírással írt.e.a hely szelleme a sintóban. meg-nem-halás Amarna-levelek (egyiptomi) . 1984-) am (szanszkrit) . vágyaktól mentes tudat ámáné kávod (héber) .vízben gazdag vidék.árnyas liget altan (mongol) . takilcsi (i. bár kiváló termőterülete a lápok miatt nem használható ki teljesen alsos (görög) . tiszta tudatosság amanaszka (szanszkrit) .

Vicsitravírja király feleségei amban (ejtett tibeti) .gyöngydíszes lándzsa a sintóban.együttállás.mandzsu tisztségviselők. vagyis a véletlen kiválasztást Ambapáli (páli) . Idzanagi és Idzanami ezt engedte le a Földre.helység Rádzsagriha mellett Ambalatthiká Ráhulavádaszuttam (páli) .gazdag udvarhölgy Vészálíban. Tibet északkeleti része Ame no minakanusi (japán) .Etiópia sémi nyelvű lakói amhorec (héber) .sz.a tibeti ruha öv fölötti belső zsebe Ambalatthiká (páli) .(1891-1956) indiai buddhista gondolkodó Amdo (ejtett tibeti. de ő uralkodik a fény. testvérei Cukijomi és Szuszanoo no mikoto. a hármasság a világ létrejöttekor eltűnik ame no tamaboko (japán) .földi (világi) ember .visszaállították a régi vallási rendet Amata (páli) . 1754-től az újraszületések megállapítására az urnarendszert. Bhimrao Randzsi . az újhold első éjszakája. öltözék. nulla Ambedkar. ő a császári ház őse (jelképeit ld.a sinto Nap-istennője (ómikami: nagy szellem).légkör. így legyen! amharák . övé a fény birodalma.sz.Májá anyja Amateraszu ómikami (japán) . a Buddhának ajándékozta Béluva nevű nyaralóját ambara (szanszkrit) . hűséges. írott tibeti a mdo) .az Ég Középpontjának Ura. a tiszta tudat állapota amávászja (szanszkrit) .Ambá nővérei.szünet két mantra elhangzása között. a sinto isteni hármasság legfelsőbb személye (Takamimuszubi. amikor a Nap és a Hold a legközelebb van egymáshoz Ambá (szanszkrit) . létrehozva Japánt ámen (héber) . mint az Univerzum anyja ambag (ejtett tibeti) .igaz. ők szorgalmazták Csien Lung császár parancsára i. i.találkozási pont.Ráhula megintése szútra (Középső gyűjtemény 61. rituális megtisztulása után Idzanagi hozta világra.Párvatí. Dzsimmu). 17281912 között a kínaiak két megbízottja Lhászában. a sötétség és a tenger felett is amatra (szanszkrit) . Kamimuszubi).) Ambálika és Abiká (szanszkrit) . földi kamija fehér szarvas.Kásí királyának lánya Amba (szanszkrit) .

vagyis a tiszta földtanítás.amida (héber) . vagy a 10. a Mindent felölkelő bölcsesség. kidolgozói Rjónin (Nembucu-iskola). kínai Omi to fo) . írott tibeti don jod grub pa) Haszonnal Véghezvivő. a megkülönböztetés bölcsessége. az elkövetkező világkorszak elmélkedő buddhája. a bardóban megjelenő istenség. ejtett tibeti Öpamé. segíti a hosszú életet és a jó egészséget. segíti az újraszületést a nyugati paradicsomban.savanyú. az Újbirodalomban az istenek királya. szkandha-szimbólum: vörös. jelképe: kos.a végtelen idő elmélkedő buddhája. Luxor Amphiaraion (görög) . színe vörös.álló ima.argosi jóskirály. az érzékelés szkandhájának jelképe. bídzsája az am. Honszu apja. karma. a dzsódomon. (néhol az 5. alapja a lókóttáraváda Amitábha (szanszkrit.sz. szkandha-szimbólum: zöld. kínai O mi to fo) . japán Amida Bucu. a nyugat buddhája Amitájusz buddha (szanszkrit) . határtalan fény elmélkedő buddhája. tudat.a Buddhát istenként kezelő népies irányzat. Amitábha amidizmus .) napon amphiktyón (görög) . csendes imádság Amida Boszacu (japán. a bardóban megjelenő istenség.ember formájú. Mut férje. Vadzsrabódhi tanítványa. Amitábha egyik alakja amla (szanszkrit) . 705-774) a 4 nagy fordító egyike. az észak buddhája Amóghavadzsra (szanszkrit) . ájur véda Amóghasziddhi (szanszkrit. tantrikus tanító (még: Paramártha. de keveredik Amitájusz képével. a testben a szívhez kapcsolódik. a testben a szívhez kapcsolódik. a mai világkorszak buddhája.az amphiktyonia (Apollón Pythios .a gyermek névadási ünnepe a 7. ábrázolása a halhatatlanság italával teli palack. kancsó örökzölddel. temploma: Karnak. valójában szambhóga kája. Hónen (Dzsódoiskola) és Ippen (Dzsi-iskola).a végtelen. Szukhávatí (Tiszta Föld) uralkodója. Kumáradzsíva.Amida-iskola. irigység amoha (szanszkrit) . lúd.a nyugati világrész buddhája Amitájusz dhjánibuddha (szanszkrit) .értelem. kapzsiság.(i. Hüan cang). nem-csalás Amon/Amon-Ré (egyiptomi) . temploma Óróposnál Amphidromia (görög) . ábrázolása szerzetesi lepelben alamizsnás edénnyel.a Buddha japán formájának 85 megnyilvánulása Amida bucu (japán) . a törekvések szkandhájának jelképe.

a halhatatlanság itala (ambrózia).a felhőtlen szint a formavilágban anádzsnáta mádzsnászjam indríja (szanszkrit) . Tricun Bhrikuti Dévi apja amud (héber) .vissza-nem-térő a niródhából. ezután született a Brahman. Visnu mellék-inkarnációja tartja Amrita manthana (szanszkrit) . írott tibeti lhun grub) magától keletkezett hirtelen gyarapodó erő anabrakáh (szanszkrit) .felfogás.ellenszerek nem használata anabhiddzsá (szanszkrit) . írott tibeti bdud rtsi 'khdzsil ba) . a nirvánához vezető út 3.kerek kalács amphithalés (görög) .Bűvitalú kapuőr.a tudás tökéletessége elérésének képessége anágama (szanszkrit) . haláltalanság amsa avatár (szanszkrit) .brahmá-lyuk. nektár. a tökéletes tudat kijárata.vallási szövetség amphiphón (görög) . felső részéből az ég. akinek mindkét szülője él amrita (szanszkrit) . s ebből lett a tojás alakú aranyszínű anda. szakasza . brahmá randhra amrita kalas (szanszkrit) . vertex. arahat anágámi kála (páli) .rituális szolgálatra kiválasztott kiskorú fiú.a halhatatlanság vize.ambróziával telt edény.elő-ázsiai fejedelemség SzíriaPalesztina északi részén.lehetőség. az alsóból a föld. Ráhu megitta amrita brahmá/brahmárandra (szanszkrit) . eljövetel nélküli anágámi (páli) . szakasza. Monro-nyílás (a harmadik agyüreg összeköttetése a két ventricu-lusszal) a fejtető nyílása.zsinagógai előimádkozó állvány a bima és a frigyszekrény között Amurru (egyiptomi) . az első dhjánikus meditáció. az istenek és az aszurák harca Amritakundalin (szanszkrit.az ősóceán köpülése. ahol véget ér az avadhúti.erőfeszítés nélkül elért teljes nirvána anabhoga/nirábhoga (szanszkrit. Egyiptom hagyományos érdekszférájához tartozott an csa lun si (kínai) .részleges megnyilvánulás Amsuvarman (szanszkrit) .nagylelkűség anabhki szanszkára parinirvajin (szanszkrit) . az Öt Győzedelmest kísérő Tíz Haragvó egyike amritam (szanszkrit) .a síla kála 2.nevári uralkodó.szövetség) képviselője amphiktyonia (görög) . andavádin anabhi szamszkára (szanszkrit) . amely szerint kezdetben víz volt.

boldogság. ami nem tartozik a nyilvánosságra (anáhata = nem-megütött) anaktoron (görög) . tanítványa. többé nem tér vissza a földi. a Buddha unokaöccse.szoba a megaronban az epopteia számára anala (szanszkrit) .nagyörömű. egyensúly.tárgytalan anánártha (szanszkrit) .A jövő krónikája. a hagyomány szerint ő jegyezte le a Buddha tanításait. a dzsiva egyik burka ánandapadá (szanszkrit) .tantrikus mester.a nirvánához vezető út harmadik fokozata anágámi phalam (páli. írott tibeti kun dga' bo) .az elkövetkező állapot. aki ezt eléri. nyugalom. késői.mentesség a fogalmiságtól és a sokféleségtől Ánanda (szanszkrit.erőközpont (pítha) a szívtájékon (= meg nem ütött). az átman és a Brahman egységének megkülön-böztetés nélküli megismerése Ánanda tírtha (szanszkrit) . foka a niródha után. üdv Ánanda bhairava (szanszkrit) . nemkanonikus páli könyv anáhata (szanszkrit) . ahamkára.az egyik sziddha Ánanda giri (szanszkrit) . Padmavadzsra tanítója .Brahmá szútra kommentátor. a jövő Anágatavamsza (szanszkrit) . írott tibeti phjir mi wong ba) . a meg nem nyilvánuló hang (anáhata náda) anáka (szanszkrit) . Indrabhúti tanítványa. emberi létbe.test.a létfokozatok egyik burka ánandamaja kósa (szanszkrit) .anágámi maggó (páli) .vissza nem térő.a buddhizmus nyugati megújulási mozgalmának alapítója anágata avaszthána (szanszkrit) .a dzsiva a Brahman megismeréséből fakadó üdvösség létfokozata.nem közölt tanok.tűz análambana (szanszkrit) .előkészítő dhjánikus meditáció Anagarika Góvinda láma .nem-megütött anáhata csakra (szanszkrit) . legföljebb az isteni létformákba anágamja (szanszkrit) . műve: Njája nirmaja ánanda padá (szanszkrit) .vidjá létfokozat Ananga vadzsra (szanszkrit) .Madhva másik neve ánandamaja (szanszkrit) . a tökéletes-ség burka.nem-egy anakkhátá dhammá (páli) . a nirvánához vezető út 3. vágyak burka. a Rádzsagriha-i zsinaton ő hitelesítette a tanítást. érzések.

anángatam szanyána (szanszkrit) .a prajóga márga és az agradharma utáni ösvény.21 makulátlan ismeret anásrava szamvara (szanszkrit) . Visnu kígyóágya. egy palotában (Mani Mandapa) lakik.közvetlen megelőző feltétel ánantaraja (szanszkrit. arhad gháta. levegő .harmonikus légzés.Visnu Dattátréja nevű inkarnációjának anyja. szégyentelenség anárja (szanszkrit) .az Öt Határtalan Gonoszság (anyagyilkosság.a 9 szennyezetlen szellemi sík anásrava dnyána varga (szanszkrit) .a nágák királya Ánanta padmanábha (szanszkrit) .tiszta fegyelem anásu (szanszkrit) .határtalan. tudatösszpontosítási gya-korlat ánápána szmriti (szanszkrit) . a klésák 89 megszakítatlan ellenszerének útja anantaríka karma (szanszkrit) . végtelen. az emberinél alacsonyabb fokozatú újraszületést eredményez Ánantászana (szanszkrit) . viszálykeltés a közösségben. de Szóma anyja is anatárja márga (szanszkrit) . illat. egy szent megölése.a támasz nélküliek felkarolója. 5 jóvátehetetlen bűn (matr gháta.Visnu egyik neve Ánanta Shésa (szanszkrit) . a Föld alatti Patala régió irányítója.a mérhetetlen űr Ánanta (szanszkrit) .odafigyelés a légzésre anaparapá (szanszkrit) . pitr gháta.feddés másoktól. lábemelés oldalt fekvésben (hatha jóga) Ánántavírja buddha (szanszkrit) . kereskedő.közvetlen megelőző feltétel. a fej hátrahúzásának szertartása anásaja (szanszkrit) .áramlat. tisztátalan Anarrhysis (görög) . apagyilkosság.a déli világrész buddhája ánápána szati (szanszkrit) .jövőbelátás ananta (szanszkrit) .hatás anásrava (szanszkrit) .nem olyan gyorsan Anaszúja (szanszkrit) . pl.Ánanta-tartás. ő pusztítja el majd a világot anantara (szanszkrit) . írott tibeti mtshams med pa) .megszakíthatatlan út Anátha pindika (szanszkrit) .az Apaturia második napja (Athén). a Szamghának ajándékozta a Dzsétavana áramát anathymiasis (görög) .azonnali karma. szamgha bhéda).nem-árja. egy buddha megölése) anantaríja márga (szanszkrit) .szennyezetlen (a meditáció) anásrava bhúminava (szanszkrit) . Szudatta mellékneve. a kígyók rádzsája. folytonosság anantara pratjaja (szanszkrit) .

nem-én. amely szerint kezdetben víz volt. anatta) egyike. nyári zen-meditáció Anguille (vodu) . az állandó szubsztancia nem-létezése. duhkha. az Én meg-szüntetése. rész.mitikus ősbölcs (risi).énnélküliség. a 3 jel (aniccsa. a szakja család őse.nyugalomban maradni.vak.angolna.uccshédaváda anátman (szanszkrit.kivétel nélkül anavaszthá (szanszkrit) . avidjá létfokozat andavádin (szanszkrit. éntelen. kínai an cs'a lun si) . az alsóból a föld. amelynél elkülönül az átman és az 5 halmaz nem-egységéről alkotott felfogás. ezután született Brahman andha (szanszkrit) .vég nélküli visszafelé haladás.üdvözlés a fej fölött összetett tenyérrel Andzsaná (szanszkrit) .a test esendősége. az első tűzáldozó.egy ország neve anga (szanszkrit) .Hanumán anyja anéka (szanszkrit) .felfogás. önmagátlanság anátmatá/nihszvabhávatá (szanszkrit) .nem-lény. a nih-szvabháva 4.nem-én. a létezés 3 jellegzetességének egyike. anátman anava (szanszkrit) . én-nélküliség anátma váda (szanszkrit) .férfiház andzsalí mudrá (szanszkrit) .a dzsíva tojásból született (az állatok emlősök előtti) létfokozata. iratok csoportjai Angad (szanszkrit) .nem-egy. a vjakta sokszoros. a brahmávidjá tanítója. s ebből lett a tojás alakú aranyszínű anda. lélek-nélküli. gyengesége.a makrokozmosz andadzsa (szanszkrit) . reszketése Angirasz (szanszkrit) .az átman és az 5 halmaz nem-egységéről alkotott felfogás elkülönülési pontja. de a prakriti egy (szánkhja) anékatva vijukta viniscsaj marma (szanszkrit) . páli anattá. a test alkotórésze. írott tibeti bdag med pa) .egy ország neve andreion (görög) . a pont felismerése.a vánara Bálí király fia angamédzsajatva (szanszkrit) . tűzpapok ango (japán) . regressum ad infinitum anda (szanszkrit) . felső részéből az ég.halandó.tag. nem-szellemi én anatta (szanszkrit) . foka. a prakriti purusa nélkül Ándhaka (szanszkrit) . Agoué .énközpontú létezés anavaszésza (szanszkrit) . ékánéka vijuktatva Anga (szanszkrit) .éntelen szellem-mivolt anátmja (szanszkrit) .anátma anátmaka (szanszkrit) .

2 szabály a bhiksuknak a théravádában anijata bhúmika dharmá (szanszkrit) . anijata védaníja).a 8.másmilyennek mondás. füles kereszt.levegő animitta (szanszkrit) .akaratlan erőkör (pl.a karma bizonytalan megtapasztalása anijata vipáka (szanszkrit) . amely szimbolikájában és kinézetében is egészen más. a vjakta tulajdonsága (szánkhja) anitjatá (szanszkrit) .jel nélküliség.hüvelykujj Angulimála (szanszkrit) . páli aniccsa) .arhat a Buddha közelében. a njája vaisésika nézete anjatva (szanszkrit) .angula (szanszkrit) . a jelképrendszere számos módon kifejthető. a 3 jel (aniccsa. anatta) egyike. hónap (Athén).a jel nélküliség feletti mély összpontosítás Aniruddha (szanszkrit) . anitjam aniccsha pítha (szanszkrit) . a létezés 3 jellegzetességének egyike. annyira . múlandóság.10 korlátozott.mulandóság. eredeti szimbolikája valószínűleg titok marad.nem-állandóság.múlandó. valamire rávetítjük egy másik dolog tulajdonságait.határozatlan karma (anijata vipáka. pl.más.az élet szimbóluma. állandótlanság anitjatá laksana (szanszkrit) . mulandóság. nem-örök.másik feloldás szerint kitárt karú emberi alak.rablógyilkos. meghatározatlan szamszkára anijata védaníja (szanszkrit) . a Buddha hívott (páli éhi bhikkhu) tanítványa Angulimála szutta (páli) . a tudatossággal összekapcsolódó. különböző anjathá bháva (szanszkrit) . önmagán anitjam (szanszkrit. a függőleges szár a Nílus völgye . A sorjázott gyűjtemény Anhestérión (görög) . meghatározatlan animitta szamádhi (szanszkrit) .mássá válás.a karma bizonytalan beérése anila (szanszkrit) .nem-úr.Tipitaka.állandótlanság-elbomlás anja (szanszkrit) . egyik lehetséges feloldása szerint a felső hurok a Nap. nem összetévesztendő a kopt kereszttel.nagylábujj Anguttara nikája (páli) . duhkha. különbözőség ankh (egyiptomi) .Angulimála szútra (Tripitaka Szútrapitaka 86. a vízszintes rész a sivatag. változás anjathá khjáti (szanszkrit) . nemi aktus) anijata (szanszkrit) . állandótlan. meg nem szűnő anísa (szanszkrit) .) angustha (szanszkrit) . február-március aniccsa (szanszkrit) .másság.

madarak ansí ansí bháva (szanszkrit) .szertartás Anótatta-tenger (szanszkrit) .a közbeeső létezésben elért teljes nirvá-na antara (szanszkrit) .a táplálék juttatója (a táplálék az érzékszervek érzete).tojásból születés. a dzsiva egyik burka annaprasana szanszkára (szanszkrit) . használatának követelményei: szaddhá. csonyi.a 7 tenger egyike északon a Himalájában anottopa (szanszkrit) . aszatthja. az anyag rétege. kriti-kátlan ánradzsa (szanszkrit) .zen kolostor. milam.általános jelkép. nihilizmus antah kárana (szanszkrit) . írott tibeti lcags kju) ösztöke.közbeeső időszak antará kumbhaka (szanszkrit) . csikai. áraddhavirija. átmeneti állapot (ejtett tibeti kje ne. ejtett tibeti bar do) köztes lét. a nihilizmus és az örökkévalóságba vetett hit.sésa sésí bháva antadvajánu jódzsaka (szanszkrit) . szipai bardo) antará bhávika szkandha (szanszkrit) . a szellem belső szerve.tápanyagokkal telt testnedv. szatiszampannya.szélsőséges nézetek antagráha dristi (szanszkrit. köréje épül a két saríra antar parinirvájin (szanszkrit) .a köztes lét halmaza antará bhúta (szanszkrit) .a belső szentély körüli első fal a hindu templomban .másokkal/a következményekkel nem törődő.egy isten ábrázolásában az istenség hordo-zója. psziche.a táplálkozás burka.étel. kínai bian jian) .a létfokozatok egyik burka annamaja kósa (szanszkrit) . belső ok.az étel éltetője annamaja (szanszkrit) .szélsőség. hit az öröklétben. szamten. a szélsőségek megragadásának téves nézete. hogy az „élet” szó írásjegyeként is ezt használták Ankoku templom (japán) . a durvatest.belégzés utáni légzés-visszatartás (hatha jóga) antará mandala (szanszkrit) .különálló/különböző létező antará kalpa (szanszkrit) .belső antará bhava (szanszkrit. Párvatí másik neve anna rasza (szanszkrit) . pannya anna (szanszkrit) . itt tanult Ikkjú ankusza (szanszkrit. írott tibeti bar mdo. ájur véda annáju (szanszkrit) . a végső megszabadulás (az arahaté) Anna Purni (szanszkrit) .

Vallabha műve anubhava (szanszkrit) . amelyekkel igazolhatjuk állításunk tárgyát .merítő asszonyok anu (páli) . egy avatára Anthardana (szanszkrit) .alapvető tanítás anu kampá (szanszkrit) .Tripitaka Szútrapitaka 111. csaturvaisáradja antarala (szanszkrit) . anupádána (szanszkrit) .előremenő (vagyis a pratítja szamutpáda egyik nézőpontja). természetes sorrendben anulóma pránajáma (szanszkrit) . könyvének második éneke.virágünnep Anthestérión hónap 11-e és 13-a között (Athén) ánthjésti szanszkára (szanszkrit) .atomelmélet anulóma (szanszkrit) . az egyik béklyó Anupada szutta (páli) . hogy ellenségeink”. a Buddha 4 kijelentéséből a 3.vonzalom. a Bhagavad Gítá anuka váda (szanszkrit) . a szent dharma másoknak való megszakítatlan tanítására vonatkozó félelemnélküliség.a Mahábhárata 14.önmaga belső lényege. hogy megteremtsük azokat a körülményeket. dhjána.légkör. szamádhi) antariksha (szanszkrit) . pl.a lábakat eltakaró köpeny. hosszában.szánalom Anubhásja (szanszkrit) . pratjá-hará) antarátmá (szanszkrit) .következtetés.a lélek gyakorlata (dháraná. nulla antarjámin (szanszkrit) .könyörületesség anugiddzshana (szanszkrit) .a múlthoz való ragaszkodás hiánya anupalabdhi (szanszkrit) .sóvárgás Anugítá . dedukció. a Legmagasabb Lélek antarátmá szádhana (szanszkrit) .belső gyakorlás (pránajáma. a szerzetesi ruha alatti ing antarájika dharma vjákarana pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) „kijelentettem a hit ellen ható dharmákról.az érzések fizikai reakciók szerinti aspektusa anuddajá (szanszkrit) ..egymásra következő (hajjal szemben) légzés (hatha jóga) anumána (szanszkrit) . atom anu dhamma (páli) .antará vászaka (szanszkrit) .annak lehetetlensége.szertartás antlétriai (görög) .megragadástól mentes anupádiszessza (szanszkrit) .terem antaranga szádhaná (szanszkrit) .elemi rész.láthatatlanná tevő égi fegyver Anthestéria (görög) .belső kormányos. levezetés anunaja (szanszkrit) .

a Buddha unokaöccse. remete Páriléjjakában anusaja (szanszkrit) . folyamatos türelem 4 formája anvajó (szanszkrit) .az egymásra következés tudása.a nem-születés tudása.a buddha 80 kis szépségjegye anvaja (szanszkrit) . az üresség észlelésére.észak-indiai település a malla rádzsaságban anupurva krijá (szanszkrit) .a visszaemlékezés fogalmai anutpáda (szanszkrit) .fokozatos cselekvés anupurva patipadá (szanszkrit) .együtt járás.az oktatás csodája anustubh (szanszkrit) .elmélyülés anvánamaszagócsaram (szanszkrit) .önvaló ánvíksikí (szanszkrit) .ami félre van téve.fokozatos. a formák világában és a formanélküli világban megjelenő 4 nemes igazság anvajaksánti (szanszkrit) . írott tibeti dpe bjad bzang po) . az egyik tantra-módszer.nem-keletkező anuttara jóga tantra (szanszkrit) .anupalabhjamánatva (szanszkrit) tényként nem észlelhetőség anupáttiká (szanszkrit) .Lanká fővárosa.az ember bölcselete anusászana (szanszkrit) .Madhva műve anuvjadnyana (szanszkrit. ekvivalencia anvaja dnyána (szanszkrit) .logikára épülő filozófiai vizsgálódás . Anurádha alapította anurakszanadharman (szanszkrit) .fokozatos előrehaladás anupurva szikkhá (szanszkrit) .tanítás.látens tendenciák anuszmarana vikalpa (szanszkrit) .a következetes. intelem anusászaní prátihárja (szanszkrit) . az okság felismerése.nem-keletkezés anutpáda dnyána (szanszkrit) .kis szépségjegy anuvjandzsana (szanszkrit) .az abhidharma megalapítója.meg-nem-ragadt karma anuppattini niródha (szanszkrit) . a szennyeződések nem jelennek meg anutpanna (szanszkrit) . a szraddhadhimukták egyike Anuruddha/Anurádha (páli) .a legjobbaknak való gyakorlatok a belső összeszedettségre. szabályos képzés Anurádhapúra (szanszkrit) .óind időmértékes versforma: 4 nyolc szótagú sor anuszajasz (páli) . a tantra legmagasabb foka Anuvakhjájana (szanszkrit) .aki fenntartja az éberséget.nem-keletkezettben-lévő megszűnés Anuppija (szanszkrit) . rejtett hajlam a vágyra anusaja nirdésa (szanszkrit) .

jó ízű. Rivká. 5. nem kellemetlen a gyomornak ápad dharma (szanszkrit) . a vizeletkiválasztó rendszerre és a nemi szervekre vonatkozó eltérések. friss. mint Efrájim és Menáse volt.annya/para (szanszkrit) . (Tegyen Isten olyanná. mástól nem tudható tudás apará vidjá (szanszkrit) . jaér Adonáj panáv élehá víhuneká. és könyörüljön meg rajtad. 4. a Brahman egyik megnyilvánulása. ami megtanulható Aparagódáníja (szanszkrit.) apája bhúmi (szanszkrit) . 6.nem oda tartozó aouessan (vodu) . 8. szaga nem bántó.víz.nem-szerzés. Ráhel és Éea volt.Tipitaka.a légzés szabályozása az alhasban. tartózkodás a kapzsiságtól.személyes tudás. a fájdalom és nincstelenség állapotai (préta. a megismerés hiánya apari márgana (szanszkrit) . tiszta. csak végszükség esetén érvényes. lassan folyó. Rebeka. lépése (jama) aparkhé (görög) .nem-keresés aparigraha (szanszkrit) . leánynál még: Jösziméh Elohim Köszárá.a boldogtalan újralétesülés helyei. kínai Ju ye ni) . emelje feléd fénye ragyogását. nirajaka). 3. amely távolabbi életekben hozza meg gyümölcsét apará pratjaja (szanszkrit) . az egyik mahábhúta. vöjaszém löhá salom. tirjagjoni. a lét legala-csonyabb foka apána (szanszkrit) . az asztánga jóga 5.a gabona zsengéje . irányítsa feléd fénye ragyogását. jiszá Adonáj panáv élehá.magasabb fokú tudás. 7.a menet fogadása apara (szanszkrit) . hideg. de akkor sem kötelező Apadána (páli) . és őrizzen meg. 2. vizelet.a világhegy (Meru) körüli nyugati földrész apari dnyána (szanszkrit) .selyemfüggő ap/ápah (szanszkrit) .alhasi prána. és adjon neked békét. ájur véda apána váju (szanszkrit) . Hőstettek (Szerzetesek legendái) apai (főpapi) áldás (héber) . Ráhél völéá. (Áldjon meg az Örökkévaló. mint Sára. (Tegyen Isten olyanná.).közeli apará parija védáníja kamma (páli) .Jövarehöhá Adonáj Vöjismörehé.rendkívüli dharma. nem kellemetlen a toroknak. széklet eltávolítása apantésis (görög) . a végbélre.karma.föl nem ismerés. ősvíz. az egyik vata. vagyontalanság. fiúgyereknél még: Jöszimhá Elohim Köefrájim Vöhimnáse. a jó víz tulajdonságai: 1.).

ünnepe Munychión hónap 6-án (Athén). rajta táncol Siva apatrapá (szanszkrit) . parittábhá) appamannyá (páli) .szentélye az arkadiai Lykaion-hegy keleti oldalán Apollón Pythios (görög) .határtalan (a karuná és a muditá) appaná (szanszkrit) .avícsi apistos (görög) . aki böjtölt. delphys) Apollón Isménios (görög) . az arhatok 6.szentély Argosban Apollón Delphinios (görög) .romolhatatlan api di yu (kínai) .bevégzés.bajelhárító appamána (szanszkrit) . a tengeren hajózók védőistene (? andreion.a megismerő szellem és a megismert tárgy azonossága appramáda (szanszkrit) gondatlanság/törődés.3 napig tartó lakoma (Athén) apavarga (szanszkrit) .istenné válás apotropaikus (görög) .Párvatí egyik alakja. fajtája Apollón Boédromios (görög) .a rendíthetetlen.a vizek mandalája ápo (szanszkrit) .víz. parittaszubhá) appamánábhá (szanszkrit) .nem-természetes .elmélyedés appaná bhávaná (szanszkrit) .a szégyenérzet hiánya Apaturia (görög) .misztérium-ünnep a peloponnésosi Andaniá-ban Karnos akarnaniai jós meggyilkolásának engeszteléséül Apollón Parrhasios (görög) . kárhozatos cselekedetek és ellenszerük aprákrita (szanszkrit) .démon. kohézió ápokja dharman (szanszkrit) .a szerelem istennője (főníciai Astoret) aphros (görög) .mérhetetlen sugárzású (ábhasszara.Aparná (szanszkrit) . njája Aphrodité (görög) .hitetlen apmanrala (szanszkrit) . napján aponimma (görög) .a delphoi Apollón Apollón-ünnepek (görög) .szentély Thébában Apollón Karneios (görög) .tisztító szertartás temetés után apotheósis (görög) .hab (Aphrodité) aphthartos (görög) . hogy visszanyerje Sivát Apaszmára purusa (szanszkrit) .általában a hónap 7. ünnepe Boédro-mión 7-én Apollón Deiradiótés (görög) .üvöltve rohanó Apollón.4 határtalan szemlélődés appamána szubhá (szanszkrit) mérhetetlen dicsőségű/sugárzású (szub-hakinhá.

aki belépett a folyóba (szótápanna). akiknek közepes az első dhjánájuk apramánabháh (szanszkrit) . amely megelőzi az áldozat bemutatót a mennyben. a magga 4.4 mérhetetlen. megvilágosodott személy. aki elérte a nirvánát.tündérek.guru. szamjag- .nem-elérés apratísamkhjá niródha (szanszkrit) nem-elemző megszűnés apratísthita (szanszkrit) .apramána (szanszkrit) .előcsarnok arahat/arhat/arhant (szanszkrit. kialvás apratítja (szanszkrit) .az ellenség legyőzője.törekvés nélküliség apranihita szamádhi (szanszkrit) .megállás nélkül való apratísthita nirvána (szanszkrit. fokára jutott.a végtelen sugárzás szintje a formavilágban apranihita (szanszkrit) . ejtett tibeti dgra bcsom pa. megállás nélkül való. akiknek közepes a 2. 4. a szent (arahá). dhjánájuk apramána subháh (szanszkrit) . upeksá) apramána subha (szanszkrit) . páli arahá. határtalan (maitrí. az elefántvezetés 5 követelményének egyike arahá (páli) . aki nem tér vissza (anágámí). tanítása meditációval a semmi szférájának elérése áraddha viríja (szanszkrit) . 3. erélyesen törekvő. energikus. 2. Buddha egyik első tanítója.fent újraszületett lények.a törekvés nélküliség feletti mély összpontosítás aprápti (szanszkrit) .arahat aráha mandapa (szanszkrit) . a gandharvák feleségei.a végtelen tisztaság szintje a formavilágban apramánabha (szanszkrit) . tettre kész. 4 fokozata (magga) van: 1. aki még egyszer visszatér (szakadágámin). táncosnők a mennyei bolygókon Indra egében. a tejóceán köpülésekor keletkeztek apunja (szanszkrit) . muditá.kezdeményező erő.bűn. rossz cselekedet apúrva (szanszkrit) . szent. mímánszaká Áráda Káláma (szanszkrit) .nem függésben létező apszarasz (szanszkrit) .előzmény nélküli. a bódhiszattváké. kínai wu zhu nie pan) . méltó. (még: pratjékabuddha. az agnistóma hatására létrejött szubsztancia.fent újraszületett lények. írott tibeti dgra bcsom pa) .tartózkodási hely nélküli nirvána. karuná. érdemes. meg-nem állapodott kialvás.

az álajavidnyána függő keletkezése árakilásza (szanszkrit) . etrog. anagami magga. hős. Kausítakí.arameus.szent pihenőfák arbuda (szanszkrit) . a tudat tárgyai arana pradnyá (szanszkrit) . de azok utána a saját dinamikájuk szerint fejlődnek. nem tanult Tórát. Bri-hadáranjaka. szakadagami magga.a világ előképe. aráva. a Védák-hoz kapcsolódó magyarázatok. és nem is él úgy.elégedetlenség.szenvedélymentes tudás arana szamádhi (szanszkrit) .erdőlakó.aki elérte a szentség fokozatot (aszékha) araja siki engi (japán) .4 szöglet. erdei tanítások. 3. mint amelyet oksági törvények mozgatnak. hideg pokol archetypon (görög) . téli szálláshely árambha (szanszkrit) . szotapatti phala. Mára egyik lánya. a tudat tárgyai árammanika (szanszkrit) . erdei remete. anagami phala. szakadagami phala. a tama része árammana (szanszkrit) .kíméletlen és kegyetlen szellem a sintóban. upanisadok (Aitaréja. szertartás árava (héber) . a theos deuteros (Philón) . a tálit kátán arbáa mínim (héber) . és ebben az oksági viszonylatrendszerben a természeti környezetet teremtő okok között meghatározó szerepe van magának az emberi tevékenységnek is arámi .mentes a szennyeződésektől áráma (szanszkrit) . aki túljutott az első 3 állapoton.4 faj (luláv. fokozata arahatta phala (szanszkrit) . arahatta phala arahatta magga (páli) . se illat. szotapatti magga.szambuddha).szubjektum. a Talmud nagy részének és a Zohárnak a nyelve aramitama (japán) .se íz.szenvedélymentes mély összpontosítás arani (szanszkrit) .pihenőkert.vízhólyagos. elkezdődés árambha váda (szanszkrit) . ezeket az Isten alkotta meg. hadasz) arbres reposoirs (vodu) . 2. 4. fűzfaág (szukkotkor az ünnepi csokorban) arbáa kánfot (héber) . 4 állapota (út és eredmény): 1.a nirvánához vezető út 4. szent. a természetet úgy írja le. Taittiríja) Arapacsana Mandzsusrí dhjánibódhiszattva (szanszkrit) Tántorítha-tatlan szépséges elmélkedő bódhiszattva Arati (szanszkrit) .az okozatiság vagy a világ összetevődésének a tana.objektum. arahatta magga.áldozati tűzgyújtáshoz használt pálca (Ficus religiosa) áranjaka (szanszkrit) .kezdet.

templomi pap árcsávatára (szanszkrit) .szegény zarándok Ardzsuna (szanszkrit) . és az akanistha mennybe jut ardzsolpa (ejtett tibeti) .a megszentelt lények újjászületésének helyei . a bódhiszattva bhúmi 4.félig lefogott erősen nyújtott fél lótusz-tartás (hatha jóga) ardha csandra mudra (szanszkrit) .félig lefogott hát lótusz-tartás (hatha jóga) ardha baddha padmóttánászana (szanszkrit) .felajánlás árija iddhi (páli) .az északi világrész buddhája ardangini (szanszkrit) .Isten főpapja.a síla kála 1. Siva bal felső karjának keze ardha csandrászana (szanszkrit) .felajánlás arhadgháta (szanszkrit) .egy isten múrti formája arcsaka (szanszkrit) . sugárzó.archiereus (görög) . hogy megvilágo-sítsa Shringit ardhapluta (szanszkrit) . neki ajándékozta a Pásupata aszra nevű fegyvert Siva. a Bhagavad Gítá egyik szereplője Ardzsuna (szanszkrit) .félhold kéz-tartás. tiszta birodalmakban születik. arahá) arijahati (páli) .árja sziddhi Arija Mettejja (páli) .hadisten arghja (szanszkrit) .Maitréja árija puggalá (páli) . bal oldala Párvatí Ardhanárísvara (szanszkrit) . a theos deuteros (Philón) archón polemarchos (görög) .egy avatára látható jelenléte (pl.Siva egyik inkarnációja. szakasza arhja (szanszkrit) .ragyogó.Siva félig férfi-félig nő alakja. anantaríka karma arhat kála (szanszkrit) .a lángolás birodalma. foka Arcsiszkanda buddha (szanszkrit) .fél macjendra-tartás (hatha jóga) ardhaná vászana (szanszkrit) .pándava herceg a Mahábháratában.feleség ardha (szanszkrit) .egy arhat meggyilkolása.nemes emberek (szotápanna.félhold-tartás (hatha jóga) ardha macjendrászana (szanszkrit) . pándava Ares (görög) .a legmagasabb rangú katonai tisztviselő (Athén) arcsa vigraha (szanszkrit) . anágá-mí. szobor) arcsismati (szanszkrit) .részleges ugró.valaminek a fele ardha baddha padmá pashcsimóttánászana (szanszkrit) . szakadágámí. foka arcsismati bhúmi (szanszkrit) . kocsihajtója Krisna. a bhávaná márga 4. Indra fia.Prithá és Indra fia.fél csónak-tartás (hatha jóga) Ardhanári (szanszkrit) .

(szamjag dristi /szam-má ditthi/ nézet.A nemes Mandzsúsrí rituális alapműve.nemes tudás Árjaman (szanszkrit) . dharmánuszárin.A nemes tan hirdetése. az indoeurópai nyelvcsalád indoiráni ágának önelne-vezése Árja Mandzsusríla kalpa (szanszkrit) . meg van győződve erről az igazságról. tibeti fordítás a 11. a Bódhiszattva pitaka Avatamszaka szútra része.) arijatunhí bháva (páli) . kínai fordítás i.bikadémon. a gyakorlat ösvénye) árja sziddhi (szanszkrit. sraddhádhimukta. szamjag vács /szammá vácsá/ beszéd.nemes ösvény árja phala (szanszkrit) . ellenzi az oktatást. pradzsnyávimukta.áditja isten árjástánga márga (szanszkrit.a 4 nemes igazság (a meg-nem-elégedettség /szenvedés/ keletkezése.nemes beszéd Arisztászura (szanszkrit) . szamjag szamkalpa /szammá szankappa/ elhatározás. hogy ez érvényes az .meditációs idő a déli étkezéstől estig árijavacsa (páli) . szamjag szamádhi /szammá szamádhi/ elmélyedés). helyes .nemes személy (pl. szamjag vjájáma /szammá vájama/ törekvés. elfogadja a duhkha igazságát az érzékiség birodalmában. írott tibeti 'phagsz pa) . a folyóba lépett). 980-1000 között.Árijaparijészana szutta (páli) . Aszanga műve árjadnyána (szanszkrit) .a 4 nemes hozzáállás megszerzése Árjadésanávikhjápana (szanszkrit) . kájaszákszin. mahájána jógácsára szútra. 3.nemes.a nemes nyolcrétű ösvény.i. tiszteletreméltó. szamjag szmriti /szammá szati/ vizsgálódás. dristiprápta.A nemes célkitűzés szútra (Tripitaka Szútrapitaka 26. páli árija iddhi) . a képmások készítését és az áldozatokat árja szatja (szanszkrit) . szamjag karmanta/ cselekvés. okkanta nijámattá) . páli arija atthangika magga. mint pl.az arhat képessége arra.sz. akit Krisna megölt árja (szanszkrit.sz. magas-rendű. illetve arról is. szamjag ádzsiva /szammá ádzsíva/ életmód. a meg-nem elégedettség /szenvedés/ megszüntetése. 16 aspektusa: 1. 2. a 7 nemes személy (sraddhnuszárin. hogy érzelmeit megváltoztassa árja vamsza (szanszkrit) .nemes gyümölcs (természetesen szimbolikus értelemben. ubhajarobhágavimukta) Árja Szamádzs . kiváló. áhimszá) árja pudgala (szanszkrit) . 1875-ben alapította Dajánanda Szaraszvati bráhmana. században árja márga (szanszkrit) .

elfogadja a duhkha megszűnésének igazságát. pratipaksa Árjávarta (szanszkrit) .Mirtuszfa Artemis artha (szanszkrit) . elfogadja a gyakorlat ösvényének igazságát.az összeszedettség szintje. a pratjékabuddhák útjának negyedik része árta (szanszkrit) . 5.ragyogó. 11. ők szövik a peplost arscsismati (szanszkrit) .egészség. és érvényes az alak-nélküliség világában is. hatalom . illetve arról is. 6.a Munychiai Artemis Artemis Orthia (görög) . 14. elfogadja a duhkha keletkezésének igazságát.istennő.a szövetség ládája áron hákodes (héber) . 12. avabódhaka. Észak-India az i. Phókis. meg van győződve erről az igazságról. 16.Fiúnevelő Artemis Artemis Laphria (görög) . 7.7 és 14 év közötti athéni kislányok.nyárközépi ünnep (Aitólia. és érvényes az alak-nélküliség világában is.alakok világában is. az állatok úrnője. Achaia) Artemis Munychia (görög) . 15.gazdagság. amely elvezet a duhkha megszűnéséhez.e. 9. bhávaná márga.medvék. illetve arról is. évez-redben arktoi (görög) . 4. a begyakorlás 4 része: avaccshédaka. neki van szentelve a hónap 6.Szarvasölő Artemis Artemis Karyatis (görög) . 13.szenvedő Ártabhága (szanszkrit) .-1.a vadászok pártfogója Artemis Elaphébolos (görög) . illetve arról is. és érvényes az alaknélküliség világában is.Cédrusfa Artemis Artemis Korythalia (görög) .Egyenesen álló Artemis (Spárta) Artemis Sóteira (görög) . meg van győződve erről az igazságról. hogy ez érvényes az alakok világában is. ájur véda áron ha berit (héber) . napja Artemis Agrotera (görög) . hogy ez érvényes az alakok világában.a Jólét Artemisa Artemis Kurotrophos (görög) . 2. Dzsanaka vitamestere Artemis (görög) . visvászadhájaka.Diófa Artemis Artemis Kedreatis (görög) . világi (alakok és alaknélküliség) és transzcendens arrhéphoros (görög) . birtok. meg van győződve erről az igazságról.bráhman.az árják országa. 10. és érvényes az alak-nélküliség világában is. hogy ez érvényes az alakok világában is. Létó lánya.a zsinagóga frigyszekrénye arpana szamádhi (szanszkrit) . jólét. 8. az attikai Braurón Artemis kislány papnői arogja (szanszkrit) .

a hajnal istene. az.anyagtalan létsík. a 4 ájatanából a 2.ártha (szanszkrit) . a vaisanját előidéző hamisság (szánkhja) . helyhez nem kötődő istenek négyes birodalma. a csatur szamgraha vasztu egyik eleme artha mátra nirbhásze (szanszkrit) .terület ókori egyiptomi mértékegysége. foka. írott tibeti mi szlob lam) . alaknélküliség arura (egyiptomi) .az elme 2. képessége. a gondolat megismétlésének képessége ásajásraja (szanszkrit) .jó szándékú viselkedés.szamápatti artha pratiszamvid (szanszkrit) a jelentés megkülönböztető megértése artha váda (szanszkrit) . a srávakák és a pratjéka buddhák útjának 5.többet-nemtanulás. aki képes rá (a bölcsességre).magyarázat artham (szanszkrit) .Szúrja kocsihajtója. alaktalan lét az Arúpalókában arúpa dhátu (szanszkrit. anyagi birtokszerzés.forma nélküli feloldódás. céljából arthárthi (szanszkrit) .forma nélküli világ. gyarapodás. fokhoz tartozó világ arúpa lóka (szanszkrit) .aki célért küzd Aruna (szanszkrit) . Garuda bátyja arúpa bhava (szanszkrit) . a nem-begyakorlás ösvénye a tökéletes megvilágosodás elérésekor ásaja (szanszkrit) . dolog. lényeg. adomány. a tanulás utáni út. nem-dologi lét.testetlen lét. akik a legtisztább. alaknélküliség arúpá vacsara (szanszkrit) . legtökéletesebben összpontosított elmélyülés révén születnek ide. cél. a hetedik béklyó. 1 arura = 2735 négyzetméter árvit (héber) .tárgy. írott tibeti gzugs med khams) . gondolatok világa.érdekében.forma nélküli lét utáni vágy.megértésre való képtelenség.mááriv ásádha (szanszkrit) . jelentés.7 szellemi támasz asakti (szanszkrit) . néhai bűnök marad-ványa a körforgásban.hindu június-július asaiksa márga (szanszkrit. a tiszta eszmék.létesülés elemek ásaja bala (szanszkrit) .forma nélküli világ arúpa rága (szanszkrit) . az anyagi formát nélkülöző. nyereség. értelem. az 5 őselemből képződött érzékelési tárgyak és azok minőségei artha dána (szanszkrit) . szamojadzsanáni árúpá szamápatti (szanszkrit) .anyagi javak adományozása artha krijá (szanszkrit) .

273-236.nem-létező asebeia (görög) . Dahomeyben az ősök jelképe .ló-tartás. s ez volt a második napja a dionüszoszi ünnepségeknek asô (vodu) . 4 cél: kötelességteljesítés és erényes élet (dharma). asszamo ásrava (szanszkrit) . 268-239 máshol i.e. a szúksma saríra járműve ásraja parávritti (szanszkrit) . a tudat alapja. azonosították Imhoteppel askoliasmos (görög) . iste-nek bizonyos tulajdonságaiból adódó szerepe.asanájá (szanszkrit) .ló-áldozat áshvín (szanszkrit) .felmerülő szennyeződések ásravaksája (szanszkrit) .nem-formált elem. alap. szubsztrátum.istentagadás ashma véda (szanszkrit) .orvosisten. a buddhizmus híve aspektus (egyiptomi) .étvágy asankhata dhátu (szanszkrit) . ezek az életszakaszok csak a kétszer születettekre (dvidzsa) vonatkoznak. (ugrás remegő lábakkal) egy közkedvelt attikai társasági játék.szent csörgő (Lagenaria sp.Magadha (ma Bihár) rádzsája (Maurja-dinasztia) (i.a tudat alapjának átalakítása ásrama (szanszkrit) . nevét talán az Askolien ünnepről kapta.támogatás.e. 270-230). anyagi javak szerzése (artha). a loák hívására Asóka (szanszkrit) . a nirvána asat (szanszkrit) . Csandragupta unokája.a saját magában és másokban fölmerülő szennyeződések (ásrava) ismerete.komikus vetélkedő. érzéki örömök élvezete (káma).hindu szeptember-október ashviní mudrá (szanszkrit) .).a bizalom hiánya ásraja (szanszkrit) . szent állata a kígyó. melyet november 28-án tartottak. a végbélzáró izmok összeszorítása (hatha jóga) askenázi kelet-európai zsidóság Németalföldről (Askenáz) Asklépios (görög) . a védikus társadalmi rendszer (varnásrama dharma). személyek. „oldala” asraddhja (szanszkrit) . végső megszabadulás (móksa).erdei remetelak.kovácsolt vas tartórúd kerek tányérkával rituális tárgyaknak. az egyik dasabala assein (vodu) .nézőpont (átvitt értelemben is). visszavonult (vánaprasztha) és lemondott (szannjászin). vagyis: tanuló (brahmácsárí). családfő (grihaszthja).dasabala ásravaksája dnyána (szanszkrit) . Apollón és Korónis fia.

valótlan.kivételes.vadfügefa. a kaikéják királya.nem-üres asusrúsa mánésu szamacsittatá (szanszkrit) . különböző ászálhó (páli) . a Buddha tanítás közben nem kever össze 3 dolgot: 1. szükség szabta dharma.Dzsanaka hótarja Ásvalájana (szanszkrit) . 1.dobójáték ásu (szanszkrit) . az elme kiegyensúlyozottságára /kötődésmentességre/ törekszik azokkal a tanítványokkal .sz. mahájána astragolos (görög) . nem-igazi aszada (szanszkrit) .nem-hasonló. pippal (Ficus religiosa) Asvattháman (szanszkrit) . Szávitrí apja Asvaszéna (szanszkrit) .). vándorénekes Kaniska udvarában.a dob számára végzett áldozás astádasa dhátuprabhádádi (szanszkrit) .Aitaréja asvamédha (szanszkrit) .gyökérok aszadrisa (szanszkrit) .a külső körülmények által meg nem határozott megvalósító (dristiprápta) aszambhinna szmritjupaszthána (szanszkrit) .odafigyelés az utálatos dolgokra asúnja (szanszkrit) .Dróna fia asvina (szanszkrit) .indiai bhikkhu (i.hindu június. akit könnyű elégedetté ten-ni Asvaghósa (szanszkrit) .hindu szeptember asvinok (szanszkrit) . foka Asutosa (szanszkrit) .a nem-szép. az aszambhinna szmritju paszthá-na 1. műve az első Buddha életrajz (Buddhacsarita kávja) Asvala (szanszkrit) .assoto (vodu) . egyes esetekben egyes emberekre vonatkozik aszádhárana hétu (szanszkrit) .a Buddha azokkal szem-ben is kiegyensúlyozottságra törekszik.a 3 világos tudatosság. akik nem hallgatják biza-lommal. sz.lóáldozat Asvapati (szanszkrit) .Nyolcezer versszak a bölcsesség tökéletességéről. hamisság asugha (szanszkrit) .a legnagyobb dob assotor (vodu) .Kaikéjí apja. az Ikrek aszamajaji mukta (szanszkrit) .dasabala Astaszáhaszriká pradnyápáramitá (szanszkrit) .a hajnal isteni ikerpárja. az istenek orvoai aszad bhúta (szanszkrit) . nem mutatja nemtetszését. de Madra királya is.egy kígyókirály asvattha (szanszkrit) .gyorsan asubha bhávaná (szanszkrit) .június közepétől július közepéig tartó hónap.Siva egyik mellékneve. kielégülés aszádhárana dharma (szanszkrit) .

a csak-tudat-tana elméletének megalapozója aszankhárika (szanszkrit) . a mantra. sz. 4. a nirvána aszampradnyáta szamádhi (szanszkrit) . akik nem ész-lelnek aszat (szanszkrit) . spontán megjelenése: ébrenlétben.észlelés-nélküliség aszamdnya szattva (szanszkrit) .tárgy nélküli összeszedettség.nem-ítélet aszamuppanna (szanszkrit) . teljes eggyé válás. csoportja aszamdnyá szamápatti (szanszkrit) .tudat-nélküliség elérése aszamkhata (szanszkrit) . írott tibeti thogsz med) . az elmeműködés tárgy nélküli. akik nem figyelnek rá. amikor olyanokat tanít.rossz. nem-valódi. ülésmód.sz.feltételhez nem kötött. a jóga 8 foka (anga) közül a 3. akik tisztelettel és bizalommal telt szívvel hallgatják (susrúsamánésu szamacsittatá).-5. mert továbbra is kiegyensúlyozott elmével szemléli őket (susrúsásusrúsa mánésu szamacsittatá).szemben. nem-létező.nem keletkezett. kómában. neki nem kedvesebbek az előbbiek. együtt-nemműködő dharma aszamtírana (szanszkrit) . akik isszák szavait és olyanok is. nem jó. Vaszubandhuval a jógacsárja iskola megalapítói (i. 2. értéktelen . 3.). nem feltételek hatására létrejött aszanydzsni szattva (szanszkrit) . álommal kísért alvásban. a buddhaguna 3.nem összetett. több filozófiai mű szerzője. nincs oka aszamszkrita dharma (szanszkrit) .fent újraszületett lények. álom nélküli mélyalvásban.nem-keletkezett aszamvara (szanszkrit) . akik közt egyaránt vannak. akik nem figyelnek tisztelettel és bizalommal arra. a durvatest halála után aszamszkrita (szanszkrit) .testtartás. ülőhely felajánlása a mozdítható múrtinak a hindu templomban. azokhoz is kiegyensúlyozott elmével fordul. féltestvérével.. hatha jóga gyakorlata Aszanga (szanszkrit.nem-fegyelem ászana (szanszkrit) .Maitréja mitikus tanítványa.nem akaratlagosan létrejövő felszín alatti tudatállapot aszanszkrita (szanszkrit) . és nem veti meg az utóbbiakat. nem mutatja jelét nemtetszésének (asusrúsamánésu szamacsittatá).a tudat nélküli létezés tudatszintje aszamdnyika (szanszkrit) . amit mond.tudat-nélküliség aszamdnyika szamápatti (szanszkrit) .össze-nem-tett. a megismerésen túli elmélyedés.

érzet aszprisja (szanszkrit) . önhittség aszmitá (szanszkrit) . bhikkhu) assze (jiddis) . hogy . ditthászava) ászavája (szanszkrit) . Fekete. Khnum isten egyik kultuszhelye volt.egészségére.kielégülés Asszadzsí (szanszkrit) .beképzeltség.mitikus szent. kötelek. tökéletes. nilométerének nevezetessége. aki elérte a megszabadulást asziddha (szanszkrit) . az elefántve-zetés 5 követelményének egyike ászava (szanszkrit) . mahájána jógácsára szútra asztá vakrászana (szanszkrit) .szerzetesközösség.A bölcsesség tökéletessége 8 ezer versszakban.őszinteség az együttműködésben. kámászava.aszatthja (szanszkrit) .a szennyesedés kiengedésének meg-valósítása.4 fekély. önzés aszmitá mátra (szanszkrit) .az egyéniség érzése.a Buddha egyik első tanítványa. hogy az abban tükröződő napfény vezette rá Erathosztenészt a Föld kerületének kiszámítására asszutavá puthuddzsana (szanszkrit) . életfokozat (brahmácsári.nem-létező aszintjá (szanszkrit) . bhavászana.Astávakra-tartás (hatha jóga) asztádasa dhátu prabhédádinyána (szanszkrit) . belső szennyezett késztetés (aviddzsászava.8 Aszta száhaszriká pradnyá páramitá szútra (szanszkrit) . nem-fehér. másik neve Dévala risi aszmicshanda (szanszkrit) .képesség arra. parajan) aszravaksaja dnyána (szanszkrit) . önközpontúság.kaszton kívüli (párja. az arahat. gahattha. egy magadhai panycsavaggíja asszamo (páli.nem-gondolkodás Aszita (szanszkrit) . démonkirály a Mahábháratá-ban.Dévala risi Aszita Dévala (szanszkrit) . elhajlás. már nem-törekvő.a szennyezettség kiáramlás megértésének ereje asszáda (szanszkrit) . vanapattha. szanszkrit ásrama) .ismételt gyakorlás aszékha (szanszkrit) .a karma síra beáramlása a dzsainizmusban ászavanája (szanszkrit) . a bűnök felszámolása ászravaksaja dnyána bala (szanszkrit) .nem-tanuló.tanulatlan világi ember aszta (szanszkrit) .Egyiptom hagyományos déli határvárosa az első katarakta alatt. libriut Asszuán/Elephantine (egyiptomi) .a létesülés vágya aszmimána (szanszkrit) . nevét (Elephantine) a szigetet körülvevő kövek elefántalakjáról kapta.

undor-gyakorlat (ld. vaisésika. az 1-5 bizonyos alkalmakkor kiegé-szítve a 6.korona.ingatag. az egyik dasabala asztánga jóga (szanszkrit) . hatalom világa.8 parancs. az istenek ellenlábasai a vágybirodalomban.csontszövet. tagjai (jama. mert azok nem bírtak vele. pratjáhára. tisztátalanság. ízlelő aszvata (szanszkrit) .a jóga fokozata.becstelen Ászuri (szanszkrit) . ők köpülték a tejóceánból a halhatatlanság nektárját (amrita) az istenek kérésére.a leghatalmasabb démonok ászurakája (szanszkrit) . jóga. nos'.-kal Asztávakra (szanszkrit) . rajta 3 toll. kapuk. ájur véda aszthira (szanszkrit) . írott tibeti lha ma jin.a forróság nélküli szint a formavilágban átárá (héber) .nem-konkrét dolog aszthi (szanszkrit) .vágyódó. nijama.Kapila tanítványa (szánkhja) aszvádana (szanszkrit) . akinek 8 testi hibája volt asztéja (szanszkrit) . temetői elmélkedések) aszura (szanszkrit. kínai axiuluo) félistenek.lényeg ásztika (szanszkrit) .abszolút létezés aszubha (páli) . mímánszá. a rúpa rúpa bhúmi egyik csoportja.ortodox bölcseleti rendszer: szánkhja.zavartalanság.igenlő. a hatféle lény egyike aszurák (szanszkrit) . dhjána. áldást. titá-nok. démonok. ez alatt világosodott meg a Buddha atakká vacsara (szanszkrit) .a gőg. a bódhi-fa.tartózkodás a lopástól aszthána (szanszkrit) . Amon istené atha (szanszkrit) . tökéletes nyugalom atata (ejtett tibeti) .fogvacogtató. szamádhi). félistenek aszuri (szanszkrit) .-8.undor.koszorú ataraxia (görög) . védánta.Mithilá Dzsanaka rádzsa guruja. temetői gyakorlat aszubha bhavana (páli) .nyárfalevelű fügefa.'ím. pránajáma. a szútrák első szava. Vászuki kígyó volt a kötél.a logikán/fejtegetéseken való túljutás atapáh (szanszkrit) . njája asztitva (szanszkrit) . aki elfogadja a Védát ásztika darsana (szanszkrit) . elemek) bontsa a dharmákat.18 elemére (halmazok. és a Mantharahegy a köpülőrúd. állandó helyváltoztatás aszti (szanszkrit) . ászana. Patandzsali felosz-tása asztánga sílá (szanszkrit) . . dhárana. hideg pokol atef (egyiptomi) .

az individuális önvaló.Varázsmondások védája.sz. a 4 véda közül a legkésőbbi atharvan (szanszkrit) .önmaga által okozott átman (szanszkrit. a végét valaminek jelenti (Góvindánanda) athanatos (görög) . hogy a két országrésznek külön uralkodója van.a múltbéli (tovatűnő) állapot (szánkhja) átma dristi (szanszkrit) . Tibetbe érkezett i. írott tibeti mar me mdzad) . vagy teljesen meg is szűnik. megho-nosította a Kálacsakra tantrát atíta avaszthána (szanszkrit) . nem rendelkezhet kapcsola-tokkal. kezdést.sz. a hinduizmusban az áldozat által felépített halhatatlan teljes emberi lény.a Városvédő Athéné. sásvataváda átmeneti korok (egyiptomi) .halhatatlan én átmaváda (szanszkrit) . 1042-től a nyugat-tibeti Toling kolostorban tanítványaival rendezte azokat a fordításokat. ha pedig nem különül el az 5 halmaztól. önmaga. a nem-született Brahman. pudgala nairátmja) átma vádopádana (szanszkrit) .én-látás. ego. a benne való hit mentális tevékenység eredménye átmánam ananuvidja (szanszkrit) . műve Bódhi-patha pradípa (A megvilágosodáshoz vezető ösvény lámpása). világlélek.következtetést. és jellemző a hivatalnokok hatalmának és .ragaszkodás az önmagunkban való hit-hez átmaklamathánujóga (szanszkrit) . amelyek a buddhizmus üldözése után fennmaradtak. amikor a központi hatalom meginog. 1054) több helyen tanított Tibetben.sz. gyakori. nem független. aki jártas az Atharva védában Athéné Polias (görög) .az önálló lélek tana.én. i. mert ha független.sz.Egyiptom történetének azon időszakai. tudat (a Rigvédában lélegzet). én-szellem nézet átma súnjata (szanszkrit) . írott tibeti bdag) . életlényeg. a Brahman egyéniesült része. én-képzet. haláláig (i.halhatatlan (az istenek) athara (görög) . szobrának megtisztítási ünnepe Thargélia hónap 25-én (Athén) Atísa Dípankarasrídnyána (szanszkrit. belső én.az átman üressége (ld.gyötörni a testet. hogy megtisztuljon átmakrita (szanszkrit) .az a hindu pap. 982-1054). és a hatalom megoszlik. a buddhizmusban nincs.kása Atharva véda (szanszkrit) . korábban a magadhai Vikrama síla kolostorban taní-tott. önvaló. kérdést. 1039-ben.indiai buddhista tanító (i.

a táncot és az éneket/.vagyonának látványos megnövekedése.átfogó kommentár attan (szanszkrit) . megváltoztathatatlan én attaddzshászaja (szanszkrit) .mitikus bölcs. hogy tartózkodom a helytelen szexuális élettől/. hogy tartózkodom a nem nekem adott dolgok elvételétől/.én attaná'va attánam szanyjanámi (szanszkrit) .az enyém. Szóma apja is atsara mandapa (szanszkrit) . ez a védikus (Bhagavad Gítá) felfogás attanija/mama (szanszkrit) . Ahet Aton atoutou (vodu) .a logikán (fogalmi gondolkodáson) kívül eső attakatha (szanszkrit) . hogy . ezzel együtt belharcaik fellángolása atmíja (szanszkrit) .ragaszkodás az önigenléshez attha síla (páli) .napkorong (jelkép). hogy tartózkodom az alkoholtól és a kábítószerektől/) és még 3 parancs (Vikalabhodzsana véramani szikkhapadam szamádijami/ Fogadom. Visnu Dattátréja inkarnációjának apja. temploma: Théba.fesztiválok megrendezésére alkalmas helyiség a hindu templomban attá (szanszkrit) szubsztanciával rendelkező. Muszavada véramani szikkhapadam szamadijami /Fogadom.egy szutta előadásának egyik módja. Szura-méraja maddzsa pamadatthana véramani szikkhapadam szamadijami /Fogadom. Adinnadana véramani szikkhapadam szamadijami /Fogadom. hogy tartózkodom az élőlények bántalmazásától/.az első 5: Panipata véramani szikkhapadam szamadi-jami /Fogadom. az énnek tulajdonított dolog atmíjatá (szanszkrit) .azonosulás érzése a szeretet tárgyával Aton (egyiptomi) . hogy nem veszek magamhoz szilárd ételt déltől a következő napfelkeltéig/. Naccsa gíta vadita viszukadasszana véramani szikkhapadam szamádijami /Fogadom.önmaga attavádo upádána (szanszkrit) . hogy tartózkodom a hazugságtól/.forró lisztgolyó Atri (szanszkrit) . Kameszu micchacshara véramani szikkhapadam /Fogadom. Mala gandha vilépana dharana mandana vibhuszanathana véramani szikkhapadam szamádijami /Fogadom.az én által ismerem önma-gam. hogy kerülöm a színházi előadásokat. személyes hajlandóság (szuttanikkhépa) attaká vacsara (szanszkrit) .

létezés atthu pattika (szanszkrit) . a nemes nyolcrétű ösvény 2.fődolog. vala-milyen sajátos esemény bekövetkezése (szuttanikkhepa) Attis (görög) . pokollakók.a Buddha tanítása.otthon. PADME . jelképe: napkorong. árja atthangika márga avacsara (szanszkrit) .a világban megjelent tanítás auolos (görög) . MA kék.gyógyszer eredményezte mágikus erő autológia (görög) . HÚM . félistenek.a ragyogás szárnya.a holdtölte és az újholdat követő 8.ős/alap-mantra. vagy: AUM .zöld. az alsó folyammal viasko-dó.a Buddha.az ártó démonok elűzése. a megnyilvánuló és a meg-nem. állatok. kiejtése: óm (mélyen zengetett m-mel). a kilencség apja. a Szamgha.kosfejű ember. a szótagok jelképei: AUM . mindenhatás.nyilvánuló hang egyszerre. emelkedett. ami a tanítás lényege atthami (szanszkrit) . írott tibeti rags pa) . begyakorlása (a théravádában a pradnyá). istenek. A = dzságrata avaszthá. meddő virágok istene Atum (egyiptomi) . PAD .durva auddhatja (szanszkrit) . NI .egy szutta előadásának egyik módja. valaminek a világa (szféra).július-augusztus avabhásza paksa (szanszkrit) . pl. lenyugvó nap. U = szvapna avaszthá. egy .érzelmi kitörés.sárga. aki egy alacsonyabb anga gyakorlója. érzelmi túlcsordulás. a Tan.árja atthangika márga atthitá (szanszkrit) .arany középút. szétszórtság.éhező szellemek. HÚM .fehér. emberek. egy égi lényre össz-pontosító tantra-módszer avabódhaka (szanszkrit) . temploma: Héliopolisz audárika (szanszkrit. vad.fekete. M = szusupti avaszthá. félhold és pont = turíja avaszthá.a hamar elvirágzó. madhjamaka ausadhi krita (szanszkrit) . MANI .önmagunkról szóló tudás áv (héber) . izgatottság AUM/ÓM (szanszkrit) . nap atthangiko maggo (páli) .átgondolás. kezdő növen-dék. rajzokban a téren és időn túli érzékfeletti állapot jele (pranava dhvani). ME . mindentudás. mindenütt jelenvalóság.tartózkodni fogok testemnek virággal való díszítésétől és az illatszerek használatától/ attha szanhita (szanszkrit) .kettős síp aurea mediocritas (latin) .

medence.az étel elfogója avajava avajavin (szanszkrit) .kizáró ellentét avare (japán) . ezekben a Buddha csak megmutatja az ok-okozati összefüggést (dzsátaka). a dvádasángasászana 11.jógavacsara avaccshédaka (szanszkrit) .értelemmel. akik a megváltásra törekednek.a visszafordíthatatlanság jelei ávajat (szanszkrit) . a Könyörületes Szemű. szavakkal le nem írható. begyakorlása (a théravádában a pradnyá). Tibet védőszent-je. a nyugati világsziget. a nemes nyolcrétű ösvény 1. árja atthangika márga avadána (szanszkrit) .a Godánija egyik alföldrésze. nagy tanítványok előző életeinek legendái. marhapásztorok szigete ávarana (szanszkrit) .valaminek a vége. a legeltetők. kínai Kuan si jin.a szívcsakrán átvezető főér ávaddzsana (szanszkrit) . a Dzsambudvípa egyik alföldrésze Avaragodáníja (szanszkrit. Mahá karunika (Igen Együtt Érző Társ) avánmanaszagócsaram (szanszkrit) .zavarodottság. aki az előző újraszületése. Amitábha szellemi fia. utolsó része Avaracsámara (szanszkrit) .az egyneműség szentsége avaivartika linga (szanszkrit) . aki letekint.leválasztás.észlelés. hogy segítsen azoknak. meg nem közelíthető avara (szanszkrit) . ájur véda Avalókitésvara (szanszkrit. mert az elme az álombélit és a kézzelfoghatót egyesítő megtapasztalása. ejtett tibeti Csenrezi. része avadhúti (szanszkrit. írott tibeti dbu ma) . koreai Kwan Seum Bosal) . aki figyel a világ hangjára.maradékos fazék avalambhak (szanszkrit) . dhjánibódhiszattva. megtestesülése (avatárája) a mindenkori dalai láma.az úr. akadály.tanító történet a Buddha életéből.Másik Jakfarok. torlasz ávarana pratigháta (szanszkrit) . nem lépett be a nirvánába. japán Kwannon. páli avaszittham) .rész és egész avakkárapátí (szanszkrit) . percepció avaivarnika abhiseka (szanszkrit) .a tettekből a káranában vissza-maradt gunák . a haiku-írás szemlélete avasista (szanszkrit.a történés nosztalgikus átérzése. Avalókitésvara bódhiszattva. írott tibeti nub kji ba lang szpjod) . írot tibeti spjan rasz gzigsz.az egyik kapha. mellkas.

egy isten megtestesülése. ávénika buddhaguna: nászti tathágataszja szkhalitam (egy buddha nem tart rablóktól. púrna avatár = teljes megnyilvánulás (Krisna). nászti aszamáhita csittam (egy buddha elméje mindig ismeri az ürességet). összpontosítás. a feledés hiánya. nászti vírjahánih (egy buddha jó szándéka korlátlan). foka. erre épül a kínai huajan és a japán kegon iskola avatár (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 7. mindig a megfelelő időben és helyen van. kínai Hua jen king) . ha a tanításról van szó.a Buddha 18 különleges erénye: nászti vírjahánih (egy buddha jó szándéka korlátlan).virágfüzér szútra. mivel a Buddha emlékszik az emberekre.a kimonó és a naga dzsu bélése avaszittham (páli) . az ávénika buddhaguna 2.ávásza (szanszkrit) . . lakóhely.tudatállapot. két része a Dasambhúmika szútra és a Gandavjúha szútra. nászti musitá szmrititá (egy buddha nem feledkezik meg teendőjéről).a hávdálá tartója ávélim (héber) . időpontokra és helyekre. nászti szmritihánih (egy buddha ismeri mások gondolatait és a szükséges üdvös módszereket). az ávénika buddhaguna 1. a gunaviszonyok pillanatnyi helyzete (szánkhja) avaszthápaná (szanszkrit) . nászti cshandadhánih (egy buddha barátsága és kegyessége folyamatos). foka. foka. amsa avatár = részleges megnyil-vánulás (Kapila). az ávénika buddhaguna 6. az ávénika buddhaguna 9. ávésa avatár = isteni hatalommal részlegesen felru-házott megnyilvánulás (Nárada) avavádasszammósa (páli) . nászti szamádhihánih (egy buddha elméje folyamatosan figyelemmel kíséri az ürességet). foka. nászti ravitam (egy buddha nem viselkedik gyerekesen). vadállatoktól). foka.gyászolók ávénika buddhaguna (szanszkrit) .elmélyülés. az ávénika buddhaguna 4.feledékenység ávdoleholc (jiddis) . nem közömbös). foka.isteni megtestesülés avatára (szanszkrit) . nászti nánátva szamdnyá (egy buddha nem tesz különbséget a szamszára és a nirvána között). nászti vimuktihánih (egy buddha teljesen szabad).avasista avaszthána (szanszkrit) . lakókörnyezet avasze (japán) . az ávénika buddhaguna 5. az ávénika buddhaguna 8. foka. foka.aki alászáll. nászti pradnyáhánih (egy buddha mindenféle szennyeződés elpusztítására képes). foka. átalakulás Avatamszaka szútra (szanszkrit. nászti aprati szamkhjo péksá (egy buddha. az ávénika buddhaguna 11.illúzió. létállapot. az ávénika buddhaguna 3. az ávénika buddhaguna 10. foka. foka.

hogy ez a megjelenő világ nemcsak egyszerűen káprázat. forró pokol avidjá (szanszkrit. a Kálacsakra első mezője.az elme 3. foka ávésa (szanszkrit) . nidána. egyéni lélek. végtelen). Zarathustra műve avicsára (szanszkrit) .érzékiség avisésa (szanszkrit) . egymásba nőtt. írott tibeti ma rig pa) alapvető nem-tudás.meghatározhatatlan.lényegében ugyanazt tanítja.meg nem szakított cselekvés. az 1.az ávénika buddhaguna 12. mint a vivartaváda. tudatlan létfokozat avidjaigha (szanszkrit) . a tapasztalati jelenségek az Isten végső valóságát rejtik. kínai api diyu) . hanem az Isten csodálatos kreativitásának. énkép-zet. anyagilag összetartozó. az avjakta prakriti és az anyag közös tulajdonsága (szánkhja) . avatára Aveszta (perzsa) .a gondolatmenet felidézésének hiánya (behatárolt. mentális tevékenysége. tagja. a korábbi élet karmája. az elme kizökkenés nélkül hosszú ideig kötődik tárgyá-hoz avícsi (szanszkrit.a 8 meleg pokol közül a legalsó avícsika (szanszkrit) . kiterjedt. ászava avihimszá (páli) .tulajdonba vétel ávésa avatár (szanszkrit) . a paticcsa szammupáda 1. ezt azonban egyfajta pozitívabb élethez és természethez való viszo-nyulás jegyében még kiegészíti azzal.nem-ártás. metafizikai tudatlanság. szellemi vakság. a rúpa szkandha 11. egy buddha különleges erénye aviccshina pravartak manaszkára (szanszkrit) .nem-megkülönböztetett. a szamdnyá szkandha egyik összetevője aviccshina karma (szanszkrit) . a szankhárák nem-tudása. nemközlő elem. nem-determinált avitarka (szanszkrit) .a nem tudás hajlandósága avidnyapti rúpa (szanszkrit) .himnuszgyűjtemény. páli aviddzsá.a nem-tudás áramlása avidjészrava (szanszkrit) .isteni személy isteni hatalommal részlegesen felruházott megnyilvánulása. kollektív tudat. teremtő tevékenységének a manifesztációja avirati (szanszkrit) .nem elkülönülő. az oksági törvény első tétele.szüntelen kínú.az átman nélküliség megismerése gondolatmegfo-ganás nélkül avivékin (szanszkrit) .tudati rongálás. összetevője aviddzsászava (szanszkrit) . az egyik béklyó. kegyesség (kuszala-múlá) avikára parináma váda (szanszkrit) .

a szenvedélymentes szint a formavilágban ávuszó (páli) .nem-haragvás. egyes korokban törekednek arra.nem átfogó. vibráló (viszama). a lélek energia-természetét képviseli. kerekded testű madárként szokták ábrázolni. ami nincs mindenütt (szánkhja) ávodá sebálév (héber) .szívvel végzett szolgálat. a teremtett és nem-teremtett közös tulajdonságai: háromgúnás (trigunam). a Buddha által megválaszolatlan 14 kérdés: Állandó-e a világ? Vagy nem? Vagy mindkettő? Vagy egyik sem? .Godanija Bá rá na szí (ejtett tibeti) . a rosszakarat hiánya avjakrita (szanszkrit) .meg nem határozott minőségek avjakta (szanszkrit) . amely a testtel egyidejűleg jön létre.aki a sofárt fújja báál koré (héber) . kinyilatkoztatott szöveg ba/ba-lélek/lélekmadár (egyiptomi) . nem átható. terjengő (praszava dharmí). és ott lakik. egységes állapota (szánkhja) avjápin (szanszkrit) .Létezik-e a Tökéletes a halál után? . az ősa-nyaggal ellentétben a vjákta.erkölcsileg semleges hatás.aszura azan (vodu) .avjá páda (szanszkrit) . ezért sokféle módon próbálják megidézni.barát.Vadzsrahéruka ba glang szpjod (írott tibeti) .hivatásos Tóra-olvasó Baál Sém Tov (héber) .kibontakozatlan.Ré kiáradása. nem-teremtett. testvér (csak megszólítás) axiu luo (kínai) . a halál után a csillagok közé száll.a lélek egyik része. de halhatatlan.szent jelvények B ba dzra kro dhí shvari ma (írott tibeti) . lélektelen (acsétana). közös (számánja). egymásba nőtt (avivékin).Vadzsrakrodhésvarí ba dzre heruka (írott tibeti) . mint a ka-lélek. a haszid mozgalom alapítója .Időbe vetett-e a világ? . a testtől kevésbé függ. az ima avráh (szanszkrit) . hogy a ba-lélek visszaszálljon a testhez.Izráel ben Eliézer (a Jó Név mestere).pálmalevél csíkok azê (vodu) . Váránaszí ba ré (egyiptomi) . egyes sírokon külön ajtót festettek számára. nincs mindenütt. báál hátokéá (héber) . a prakriti eredeti.Azonos-e egymással az élet és a test? avjakrita dharma (szanszkrit) .Benáresz. emberfejű.

kilégzés utáni légzés-visszatartás (hatha jóga) báhulíkamma (páli) . ahol a loák oltára van bahiranga szádhaná (szanszkrit) .a buddha 10 ereje.atya Babbruváhana (szanszkrit) . paricsájabala.gólya-tartás (hatha jóga) Bakoulou baka (vodu) .a Brahmá szútra feltételezett szerzője baddha (szanszkrit) .lenyomott szög-tartás (hatha jóga) baddha padmászana (szanszkrit) . a 6 képesség: srutibala.Ardzsuna és Csitrángadá fia. amikor Mandzsusrí kardjával átvágta a tavat övező hegyvonalat bagui/badji/sobadji (vodu) .ártó szellem. ahol a vágyak uralkodnak Bagmati (szanszkrit) . ide hozták Indiából fehér lovon a buddhista szent könyveket lefordítani (a fehér a Nyugat színe). ásajabala.beszorított lótusz-tartás (hatha jóga) Badè (vodu) .katonai kormányzó Bal (ejtett tibeti) .a meghódított terület adója bakufu (japán) . 58-75) ez volt a főváros bájit (héber) . szmritibala. a tudat dualisztikus szintje baka (vodu) . nijama. Je mon fia bala (szanszkrit) . virjabala. szampradzsanjabala.a láncokat húzó legszörnyűbb loa baku/t/ (egyiptomi) . Manipur királya babs me (írott tibeti) . Ming di idejében (i. a szentély azon része.bagui bag chags (írott tibeti) .abhjásza bag chagsz dbjingsz (írott tibeti) .a mezuza tokja bak csag (ejtett tibeti.külső karmikus beérés báhja kumbhaka (szanszkrit) .bábá (szanszkrit) .külső gyakorlás (jama.titokzatos hatalmak háza. írott tibeti bag cshagsz) szokásszerű hajlam.gyakori munkálkodás az önfejlesztésen Bai ma Si (kínai) .kötött.a szelek istene badji (vodu) .pab me Bádarájana (szanszkrit) . a boszorkányok szolgálója bakászana (szanszkrit) .fej-tartás leszorított karral (hatha jóga) baddha kónászana (szanszkrit) . szilárd baddha haszta shírsászana (szanszkrit) . a 37 bódhi-paksika dharma része .nepáliak.a Kathmandu-völgy folyója. ásza-na) báhja (szanszkrit) . leszorított.sz.Fehér Ló Kolostor Luo jangban.a hajlamok tere. ami akkor keletkezett.

halál folyamata /csikai/. de átkerült Rohiní méhébe.a parancsolat fia. a halál után /szipai/).és nőgyógyászat. sz.szerzetes miniszter bandha (szanszkrit) .Krisna bátyja. 'chi kha.erőltetett rögzítés Balcshen gekö (ejtett tibeti. Haladuja.az első takilcsi balguti (szanszkrit) . A népszámlálás könyve banda (vodu) .alamizsna. nepáli szerzetes banjan (szanszkrit) . felesége Révatí.a világot uraló démon balí (szanszkrit) . 13 éves fiú avatása Bardo Thödol (ejtett tibeti) . tanítója Dósa zen mester bar do (ejtett tibeti. chosz nyid.a Köztes Lét Hallomásbeli Nagy . szrid pa) bar micva (héber) . kezében eke vagy buzogány van. egyben Visnu egyik inkarnációja. kötés. ünnepe dzsjestha hónapra (május) esik balaroga csikitsza (szanszkrit) .erotikus guédé táncfajta bande (ejtett tibeti) . ájur véda balaváhana (szanszkrit) . Krisna testvére.Biblia. Tóra. álom /milam/.dvévácsika Bámidbár (héber) . Szugríva bátyja Balluka (páli) .a hat köztes lét (szkye gnasz.gyermek-gyógyszerek. bszam gtan.rinzai zen mester (i. meditáció /szamten/. írott tibeti. Balabhadra. fiai Nisatha és Ulmuka. Bhagu remetesége Balaráma (szanszkrit) . a mantra jóga gyakorlata Bálí (szanszkrit) . koponyatál bandhana (szanszkrit) . kötelék bandhja (szanszkrit) .Balabhadra (szanszkrit) .Balaráma egyik neve Baladéva (szanszkrit) .Balaráma egyik neve. áldozat. kötöttség. rmi lam. Vaszudéva fia. neve még: Baladéva.szent fa (Ficus bengalensis) Bankei (japán) .vánara király. a kötöttségnek alávetett személy bandia (szanszkrit) .gyermek. írott tibeti dbal cshen ge khod) . Radzsvata rádzsa lánya. a létrejött halál /csonyi/. szanszkrit devahán) .bön isten. elzárás (hatha jóga).kötöttség. Jadava királya Bálaka lónakára gáma (páli) . Kálacsakra és Siva megfelelője Balcsincsojdzsoo (mongol) . adomány. először Dévaki volt az anyja.megkötendő. átmeneti állapot (élet /kje ne/.kószalai falu.tiszteletre méltó. antarábhava bar do drug (írott tibeti) . 1622-1693). Rjómon templom. ájur véda Bali (szanszkrit) .köztes lét.szorítás. hogy Kamsza ne pusztíthassa el.

anátman bdag meg (írott tibeti) .cen bcan dang rang gis 'go lha (írott tibeti) erőszakdémon. a városállam politikai és vallási feje basilissa (görög) .bhagavat bcong kha pa (írott tibeti) . jelképe sírhant utánzaton álló cilinderbe és fekete ruhába öltöztetett fekete kereszt baruh dajan haemet (héber) .egy guédé Baron le Croix (vodu) . ájur véda Baszava (szanszkrit) .egy guédé.átman bdag med pa (írott tibeti) . a vírasivizmus alapítója Baszo Dóicu (japán.szugata bde mchog 'khor lo (írott tibeti) . Macuo (japán) . a 12. hamocí lehem min haárec.macskafejű nő. életévüket betöltött lányok felnőtté avatása bátim (héber) . századi reformer. jiddis batlenok) . 709-788).sz.a basileus felesége basti (szanszkrit) .Megszabadítója barhesz (jiddis) . (Áldott légy.a Legfelső Gyönyör Köre .harci dobolás marré paquette idején bat micva (héber) .dobfektetés bcan (írott tibeti) .áldott az igaz Bíró.a parancsolat leánya. a közösség által eltartott ember bay manger tambour (vodu) .sz.Szukhávatí bde bar gshegsz pa (írott tibeti) . Örökkévaló Istenünk.a hat győzelemmel túljutott hatalmas bcom ldan wdasz (írott tibeti) .i.sz. halálesetet hallva basileus (görög) .(i.nairátmja bde ba (írott tibeti) .két házacska (1 + 4 üreg) a tfilinben. a világ királya.bhagavan bcom ldan 'dasz thub pa drug (írott tibeti) . jelképe: macska.zen mester (i.gyógyanyaggal teli beöntés. lidérc.Athén első embere. bőrtok bátlánim (héber. mestere Nangaku Edzsó Baszo. Elohénu meleh haolám.szukha bde ba can (írott tibeti) .fonott ünnepi kalács. temploma: Bubasztisz bat gè (vodu) .Congkapa bdag (írott tibeti) .) Baron Cimetière (vodu) .munkanélküli. 12. fölszeletelésekor: Baruh atá Adonáj. sorsosztó bcom ldan 'da (írott tibeti) . 1644-1694) japán költő Básztet (egyiptomi) . aki előteremted a kenyeret a földből.egy guédé Baron Samedi (vodu) . kínai Ma cu Tao jin) .

ejtett tibeti Bá rá na szí) .dü csö bdzsi (írott tibeti) .eredendő megvilágosodás Benten/Benzaiten (japán) . dud bdud nji (írott tibeti) .a tokiói Jaszukuni sinto templom Beluva (szanszkrit) .dü nyi bdud rci (írott tibeti) .a benben az a mitikus kő.Az út beszéd általi megértése.Ambapáli nyaralója bem (írott tibeti) .elme Bekkaku kanpei taisa (japán) . sötétzöld bécá (héber) . a világ teremtésekor először ért a napfény. ezt szimbolizálja a piramidion a piramisok és az obeliszk hegyén.valakinek a fia bén hámcárim (héber) .birkát hámázon Bendova (japán) .áldásmondatok berit milá (héber) . ára. és kifejezetten ennek jelképeként építették az V.a testtől megvált értelem ben (héber) . dinasztia idején a naptemplomok obeliszkre hasonlító.a test szerkezete bem rig bral nasz (írott tibeti) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.csi bdzsi szva kar ma (írott tibeti) .gadá becsittaszja szamádhi parináma (szanszkrit) .düg jal bdud rtsi dmar mo szdig pa'i mgo (írott tibeti) .a 3 gyászos hét Benáresz (Váránaszí.pranidhána berákhot (héber) .város a Gangesz középső folyásánál. de több darabból épített központi kőoszlopait.a Fütykös Rókafejű.a művészetek. dzsorva drug be con ldzsang nagwa'i mgo (írott tibeti) . a benbeneteket bencsolás (jiddis) .dü ci bdud rgjal (írott tibeti) .körülmetélés (circumcisio) . különösen a muzsikusok iste-ne.démon. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. eredetileg a hindu Szaraszvati benyuan (kínai) .a Bűvitalú Skorpiófejű.Amritakundalin bdud szpjod (írott tibeti) .bdud (ejtett tibeti) . amit az „Első Alkalom” idején. Dógen műve benjue (kínai) . a Buddha első prédikációjának helyszíne benben/benbenet (egyiptomi) .Visvakarma 'bdzsor ba drug (írott tibeti) .tojás (széder este) becon (ejtett tibeti) . vörös bdud rtsi 'khdzsil ba (írott tibeti) .

a bőrben létrejövő kémiai folya-matok. A Mahá- . a szülés védnöke beszámim (héber) . fejezete (700 vers-szak).-5. Kásjapa).Javana királya bhagavá (szanszkrit) . megundorodik a testvérharctól.a panycsavaggíják közül az egyik. sz.sz. ahol az érző lények tartózkod-nak Bhagadatta (szanszkrit) . Kanakamuni. írott tibeti bszkal pa bzang po) jó korszak. megszólítás Bhaddija (szanszkrit) .illatos fűszerek bét ha hájjim (héber) .a temető bét ha midrás (héber) .áldott. Gótama előtt 3 (Krakucsanda. Tartalma szerint: két harcba induló sereg egyikének vezére megriad a rá váró feladattól. február 8-án kezdődött. majd sorban egymás után 1004 bhadzsak (szanszkrit) . 3102. műve Viszuddhimagga Bhadanté Gótama/Bhanté Gótama/Bhó Gótama (páli) .vibandha bgo bo nyid kjisz grub pa (írott tibeti) . Krisna tanítása a mű.a tudomány háza. a Buddha egyik jelzője Bhagavad Gítá upanisad (szanszkrit) .a Templom bét ha olam (héber) .az a világ.az egyik pitta. temető bét széfer (héber) . a jesíva olvasóterme bét ha miklás (héber) . könyvének 25-42.minden élő gyülekezőhelye. ájur véda bhadzsan (szanszkrit) . hogy maga Krisna isten.hindu augusztus bhadra jána (szanszkrit) .az imák háza.Gótama úr.szent énekek éneklése bhádzsana lóka (szanszkrit) . alsó fokú iskola bgegsz (írott tibeti) .. 4. a temető bét hakneszet (héber) .a gyülekezés háza (Kneszet) bét hátfilot (héber) .az örök ház.a páli kánon teljes ismertetése i.az élet háza.a vadzsrajána egyik neve Bhadrakáli (szanszkrit) .A Magasztos szózata a Mahá-bhárata című indiai eposz 6. akiről időközben kiderül.a könyv háza.e. kapilavaszthui szakja bhadra (szanszkrit) .Durga bhadrakalpa (szanszkrit. tanház. A harc i. tkp.védelmező isten.Bész (egyiptomi) . a temető bét ha kevárot (héber) . amelyben megjelennek a buddhák. zsinagóga bét moéd lehol haj (héber) . és beszédbe elegyedik harci kocsijának hajtójával.szvabhata sziddha Bhadanta csaríja Buddhaghósza (szanszkrit) .

a Buddha jelzője. akit könnyen elégedetté lehet tenni. írott tibeti bcom ldan 'da) győzelemmel túljutott. a mantra jóga gyakorlata.a segítő Isten iránti bizalom jógája. győzelemmel túljutott. 547ben Bhagavató patthama dzshánam (páli) .az Úr (a Buddha) fogantatása Bhagavató pánigahanam (páli) . 10. Krisna jelzője bhagavat/bhagaván (szanszkrit.félelmetes tartás (hatha jóga) bhája (szanszkrit) .félelmetes. aki eltávozott a forgatagból.Krisna története.az Úr (a Buddha) születése i. szent.a belégzést megelőző visszatartás bhájana loka (szanszkrit) . i.Vaisnava purána Bhágavata purána (szanszkrit) .az egyik sziddha bhairavászana (szanszkrit) . a legfelsőbb.e. könyvének Anugítá (Második ének) szakasza megismétli a tanítását. áhítat.hívő bhakti (szanszkrit) . magasztos Bhágavata (szanszkrit) . rágátmika.diadalmas /magasztos.a köznapi világ bhakta (szanszkrit) . tiszteletreméltó. magasztos. levágta Brahmá 5.rádzsa.szakja szerzetes Bálaka lónakára gáma falunál Bhairava (szanszkrit) . írott tibeti bcom ldan wdasz) . a rádzsa jóga része . bhagaván (szanszkrit. értelemmel meg nem fogható alkotóerő (vaidhi. hogy a Gangesz a föld-re hullott bhagráva (szanszkrit) . szanszkrit Bhrigu) . odaadás. Bhagavató dzsáti (páli) . mint a bőkezűség előfeltétele bhakti jóga (szanszkrit) .e. Úr. Sziddhattha Gótama Szakja Bhagavató ókamti (páli) .az Úr (a Buddha) kézfogója i.Srímad Bhágavatam Bhágavatam (szanszkrit) . Dévadaha városába menet a Lumbiní ligetben Bhagavató námakaranam (páli) . mert becsmérelte Bhairava jógi (szanszkrit) .félelem bhája kumbhaka (szanszkrit) . 563 Vészákha hónap teliholdjakor a Mésza (Kos) jegyében. ejtett tibeti csomdende.a legmagasabb létezés Bhagu (páli. Siva egyik mellékneve.az Úr (a Buddha) elmélkedése Bhagíratha (szanszkrit) . sz.sz.bhárata 14.istenszeretet. osztályrész. fejét. ő a felelős azért. pará bhakti).az Úr (a Buddha) névadása. egy buddha.

páli bhasszappavádikó) . prédikátor. dolog.bhakti márga (szanszkrit) .vitamester. állapot.az egyik sziddha bharadvádzsa (szanszkrit) . a Bhárata-nemzetség tagja.). Brahmá szútra kommentár bhasszappavádika (páli) . Dasaratha és Kajkéjí fia Bhárata (szanszkrit) .hasis bhanga (szanszkrit) . nagy szent bharadvádzsászana (szanszkrit) . ukkalai kereskedő bhamarí pránajáma (szanszkrit) .narkotikum a szamádhi mesterséges előidézésére. alapvető indíték. a nidána 10.a Bhárata-nemzetség tagja. foka. tippaní) bhásjapravádika (szanszkrit. páli) .szerzetes Bhánukí (szanszkrit) .szövegmondó. feloldódás (csittakkhana) bhante (thai) . önmagunk átadása Istennek a hinduknál Bhalluka (páli) .szövegmondó.helység Madhja Prades északi felében bhásja (szanszkrit) . Vardhamána szülőföldje Vészálí-tól északkeletre bhándaka/bhanda (szanszkrit) .az istenszeretet útja. szándék. a személyes összetevőktől meghatározott lét. 9.bölcs.alkommentár (tiká.létezés.Mandana Misra felesége Bhárhut (szanszkrit) .fújtató légzés (hatha jóga) bháva (szanszkrit. udvari filozófus Bhászkara (szanszkrit) .Dusjanta és Sakuntalá fia.India Anya Bhárata (szanszkrit) .Bharadvádzsa-tartás (hatha jóga) Bhárat (szanszkrit) .zümmögő légzés (hatha jóga) bhánaka (szanszkrit) .a bhédá bhéda védánta iskola alapítója (i. tanmagyarázó Bhandagáma (szanszkrit) . Ardzsuna egyik neve. természet. sz. alaktalan lét (arúpa bhava).az egyik dvévácsika (a másik Tapussza).Vásárvárás. . de Dasaratha és Kaikéjí fia is.dél-indiai klasszikus rituális tánc a tamil Nadu államban Bháratí (szanszkrit) . műve: Brahmá szútra bhásja.bhásjapravádika bhásztriká pránajáma (szanszkrit) . vágylét/érzéki lét (káma bhava). szent iratok ismerője bhánavára/bhánaka (szanszkrit) . keletkezés. a véghetetlen létesülési folyamat.koponyatál bháng (szanszkrit) .India Bhárat Mátá (szanszkrit) . Ardzsuna egyik neve bhárata nátjam (szanszkrit) .sz. testi lét/dologi lét (rúpa bhava). felolvasó.

szellemi önfejlesztés. a paticcsa szammu-páda 10. 2.a legala-csonyabb (apája bhúmi) és a lét csúcspontjának világáig (bhavágra) és a világon túli dolgok ismerete.buddhista szerző (i. írott tibeti sgom lam) . kiszélesítés. fejlődés. az újrakeletkezés folyamán létrejövő állapot. a 9. mandala bháva dristi (szanszkrit) . aki felé fordul (abhimukhí). kibontakoztatás. 6. foka. megszólítás bhávaná (szanszkrit) elképzelés. belülről fakadó ráébredés.a fejlődés ösvénye. a jógában a csitta. azonosulás. győzhetetlen (szudurdzsajá). ami a nemes nyolcrétű ösvényt követi. tiszta (vimalá). 5. az elmúlás szomjazása Bháva vivéka (szanszkrit) . a tudat átalakítása.) bhávágra (szanszkrit) .a létesülők kibontakozása.természet.életkerék. tagja. okból létező entitás bháva csakra (szanszkrit) .-9. haszonnal járó (szádhumatí). örömteli (pramuditá). de a meditáció tárgya is bhávaná maja pradnyá (szanszkrit) .sz. mentális fejlődés. 4. medi-táció.a létrejött üressége bháva szamaszarvatragámini pratipad dnyána (szanszkrit) . fényhozó (prabhákarí). evolúció bháva tanhá (szanszkrit) . 8.a hajlamoktól gyakorlat által történő megszabadulás útja bhávana rágánusaja (szanszkrit) .-10. 7. 10.sásvata váda bháva súnjatá (szanszkrit) . a 8. az egyik dasabala bháva szarga (szanszkrit) . az elmélyülés/ azonosulás /meditáció/ gyakorlás útja.fejlődés-bölcsesség bhávanámaji (szanszkrit) elmélkedésből eredő . tudati kiművelés. létszint bhavam (páli) . 3. a keletkezés szomjazása. a dharma felhője (dharmamégha). a szánkhjában a linga. sz. megingathatatlan (acsalá). meditáció bhávanámájá pradnyá (szanszkrit) . 7.a létezés/keletkezés csúcsa. létesülés.a létezés.fejlődés-bölcsesség bhávaná márga (szanszkrit.gyakorlással létrehozott mágikus erő bhávanája (szanszkrit) .uram. a megingathatatlan (visuddha bhúmi) bhávaná prahátavjánsaja (szanszkrit) . 9. 10 szintje: 1. nagy kiterjedésű (dúramgamá). a srávakák és a pratjékabuddhák útjának 4.a képzelt létezéshez való ragaszkodás hajlama bhávanádzsá (szanszkrit) . ragyogó (arcsismati).

külön-bözőség nélküli bhédana (szanszkrit) .az egyik pándava a Mahábháratában. a lét szubjektív állandósága bhavaniródha (szanszkrit) .a létezés megszűnése bhavászana (szanszkrit) . A szerzetesfivérek kötelezettségeinek elemzése Bhikkhuní szamgha (páli) .élet-áramlás. a tudattalan (lélek) változó folyamata. ijesztő. sz. A szerzetesnővérek kötelezettségeinek elemzése bhiksu (szanszkrit. egy madárfaj Bhikkhu szamgha (páli) . Brahmá szútra kommentár. 9.haszon. az intuíció.az új tudattartalmak létesülésének rongálása.bölcsesség bhávanéhaja (szanszkrit) .félelmetes. egyben evő is . áttörés bhékászana (szanszkrit) . koldusnők bhiksuní síla (szanszkrit) .a kauravák és a pándavák rokona. páli bhikkhu.létesülés bhavánga szota (szanszkrit) . a kauravák főve-zére a Mahábháratában. Vidarbha rádzsája. a Buddha bhódzsa (szanszkrit) . ejtett tibeti ge long) . ászava bhávászrava (szanszkrit) .előírások a felszentelt szerzetesekre (253 szabály) bhiksuní (szanszkrit.sz.Rukminí bhiszakkószallakattó (páli) .jádava törzs Bhódzsa (szanszkrit) .bhéka-tartás (hatha jóga) bherunda (szanszkrit) .szerzetesközösség Bhikkhu vibhanga (páli) .keresztüljutás. szerzetes bhiksu síla (szanszkrit) . Rukminí apja. az öröm tárgya bhógjam (szanszkrit) .kommentáríró (Jógaszútra) bhóga (szanszkrit) . áramló tudatfolyam.előírások a felszentelt szerzetesnőkre (364 szabály) Bhíma (szanszkrit) .ennivaló. Sántanu és Gangá fia Bhismaka (szanszkrit) . koldus. Visnu Balaráma nevű inkarnációjában megtanította a buzogányharcra Bhísma (szanszkrit) .szerzetesnők közössége Bhikkhuní vibhanga (páli) . ejtett tibeti gelongma) . a Buddha tanítványai.Tipitaka.női szerzetes.Tipitaka.védánta iskola. alapítója Bhászkara (i. élvezet.a látszólagos létezés hajlandósága Bhavisja (szanszkrit) .Brahmá purána bhédá bhéda (szanszkrit) .gyakorlás által megszüntetett bhavánga (szanszkrit) .). Prithá és Váju fia. műve: Brahmá szútra bhásja.életmentő orvos. az álom forrása.szerzetes.

dhátu. svitíja dhjána.Siva egyik mellékneve. ákásánantjájatana. csaturtha dhjána.aki tapasztal.áldozat az emberinél alacsonyabb fokon álló életformákért bhúta vidjá (szanszkrit) . levegő. 9 szint: káma. a 3 világ egyike .a sárga tárá.evő. érvénytelen tudás. vidnyánánantjájatana.zümmögő légzés (hatha jóga) bhranti (szanszkrit) .földet érintő kéztartás. tritíja dhjána.levegő. illúzió Bhrigu/Bhagu (szanszkrit) .bódhiszattva szint. naivaszamdnyá nászamdnyájatana bhúmikatva (szanszkrit) . víz.növényi élet bhútagana (szanszkrit) . lépcsőfok.szilárd alap.abhúta parikalpa bhránti darshana (szanszkrit) . tűz.vállszorító-tartás (hatha jóga) bhuma (szanszkrit. váll bhudzsangászana (szanszkrit) . a bhadanté/bhanté/bhó megszólításból bhramarí (szanszkrit) .föld adományozása Bhúdéví (szanszkrit) .5 anyagi elem (föld.a lények tömege Bhútanátha (szanszkrit) .kar. ákánycsanjájatana. női bódhiszattva bhu (szanszkrit) . a Buddha a Földet hívja tanúságtételre. akik gyakran használták.Brahmá fia Bhrikutí (szanszkrit. egyben ennivaló is bhoktri (szanszkrit) .elmebetegségek. ájur véda bhúta/bhútáni (szanszkrit) .kígyó-tartás (hatha jóga) bhudzsapídászana (szanszkrit) . élvez bhóvádi (páli) .föld bhúman (szanszkrit) . a 3 világ egyike Bhúrisravasz (szanszkrit) . talaj bhúmiszparsa mudra (szanszkrit) .kaurava harcos bhúta jadzsna (szanszkrit) .uramozók.hibás.félelmet keltő kéztartás bhútagáma (szanszkrit) .ájur véda bhuvah (szanszkrit) . ejtett tibeti) . a bioenergetikai erők birodalma.föld bhúdána (szanszkrit) . létezők bhútadámara (szanszkrit) .Visnu másik felesége.bhóktar (szanszkrit) .teljesség bhúmi (szanszkrit) . hogy ellenállt Mára kísértéseinek bhúr (szanszkrit) . jelképe zárt lótuszvirág bhudzsa (szanszkrit) . írott tibeti sa) . a mindennapi emberek ura bhútátman (szanszkrit) .föld.elemi lélek. anyagi világ. fokozat. bráhmanok. prathana dhjána. tudatos én bhútavidjá (szanszkrit) . űr).

a gunákat jellemző kampanák bídzsáksara (szanszkrit) .mantra-mag (pl. N'viim Risónim V'áhárónim (A korai és későbbi próféták könyve). csíra. Échá (Jeremiás siralmai). i. Esztér (Eszter) bídzsa (szanszkrit. megölte bindu dhjána (szanszkrit) . a fia.Subhakritszna biberhut (jiddis) . Div'ré-Hájámim (Krónikák). N'hemjá (Nehémiás). Ijóv (Jób).az egyik sziddha bilobilo (vodu) . Vájikrá (A papok könyve).a zsidóság szent könyvei. 2. Sóftim (Bírák könyve). K'tuvim (Szent iratok). amely megmarad a dzsapa után. J'sájáhu (Jezsajás).mangó (Aegle Marmelos).e. T'hillim (Zsoltárok). Hámes M'gillót (Öt tekercs). Ezrá (Ezrá). az egyik szerencsés tárgy bima (héber) .orr-tudat bian jian (kínai) .az atmoszféra. Kohelet (Prédikátor könyve). titokzatos hangcsoport bídzsa mantra (szanszkrit) . az aum). Jirmijáhu (Jeremiás). Isten és ember különbsége Madhva szerint Bimbiszára (páli) . J'hósuá (Józsua könyve). 'Táv' (Tóra) = B'résit (A teremtés könyve).csíraszótag bídzsani jáma (szanszkrit) .pontszemlélet. S'muél (Sámuel első és második könyve).antagráha dristi bian jian (kínai) .hódprémből készült kucsma Biblia (héber Táná'ch = Szentírás) . a prákriti sakti . D'niél (Dániel). az 5 természeti törvény egyike Biksátana (szanszkrit) .bhuvar loka (szanszkrit) . 1.Rádzsagriha (Magadha) rádzsája. a jó karmával rendelkező lé-nyek helye bi siki (japán) . S'mót (A kivonulás könyve). Sir Hásirim (Énekek éneke). D'várim (A tóraismétlés könyve).antahkárana Bian jing tian (kínai) . 3.rituális kiáltás a petro rituáléban bilva (ejtett tibeti) . 493-ban Adzsátaszattu. aki egy ligetet (Kalandaka nivápa) ajándékozott a Buddhának. amelyen a széfer Tórát olvassák bimba pratimba (szanszkrit) . M'láchim (Királyok első és második könyve).mag-törvény. Mislé (Példabeszédek).emelvény.kép-tükörkép. Bámidbár (A népszámlálás könyve).mag. Tré-Ászár (A tizenkét kis próféta könyve). 4. a szél.sátor Bilésaja (szanszkrit) . Rut (Ruth).Siva egyik megjelenési formája. J'hezkél (Ezékiel). koponyaedény-nyel kolduló szerzetes bila (vodu) . írott tibeti sza bon) .

a lét szomjazásának szimbóluma birhot hodáá (héber) . írott tibeti thig le) .papi áldásosztás biva (japán) . nők homlokjele.Kandzsur bka' mdo rgjud (írott tibeti) .magasztaló.lantféle bizango/bossou/galipote (vodu) . a bölcsesség harmadik szemét.pont.étkezés utáni áldás birkat kohanim (héber) . homlokjel.dzsung ci bka' gdamsz pa (írott tibeti) .bűnöző boszorkány csoport bja ka lan da ka gnasz pa wod ma'i chal (írott tibeti) . gyökere az uszíra. dicsőítő.ka tam pa bka' 'gyur (írott tibeti) .élvezeti áldások birkat ha gómel (héber) .tartózkodás a rosszakarattól. hagyományozott tudás) .puszpángfa fésű bírana (szanszkrit) . a nullát jelképezi.mahábhúta 'bjung ba ri la szbnyegsz pa (írott tibeti) .akuszala múlá bjápáda virati (szanszkrit) . ejtett tibeti thikle. a dasa akusala prativirati síla 9.bódhi bjang chub kji szemsz (írott tibeti) .bódhicsitta bjang cshub szemsz dpa' (írott tibeti) .parancsok teljesítésére mondott áldások birhot nehenin (héber) .Gridhrakúta bja rog (írott tibeti) .vészt követő hálaadó áldás birkát hamazon (héber) . a tett tárgya a másik ember. metafizikai értelemben a semmit. tagja bjápádo (páli) . a vízszintes pedig Siváé Bindunátha (szanszkrit) .az elemlétezők hegyre futása az avadgúti mentén 'bjung rcis (írott tibeti) .maitrí bjang chub (írott tibeti) . férfiaknál a függőleges vonal Visnu követői.megnyilvánulása a laja jógában bindu/tilaka (szanszkrit. gyűjtemények. csöpp. hálaadó áldások birhot micvot (héber) .dzsung va 'bjung ba chen po (írott tibeti) . gömböcske.dzsarok bjamsz pa (írott tibeti) .minden dolog értékazonosságának bölcsessége 'bjung ba (írott tibeti) .a Buddhának tulajdonított szövegek (parancsolat.vjápáda bjer thob (írott tibeti) .az egyik sziddha binkaki (japán) .thob pa bjodo so csi (japán) .Kalandaka nivápa bja rgod kji phung po (írott tibeti) .fűféle (Andropogon muricatus).bódhiszattva bjápáda (szanszkrit) .

-18. anágámik és sróta ápannánik kora.la guk bla ma (írott tibeti) . ájur véda Bódhgajá (szanszkrit) . a test részletei nincsenek kidolgozva és csak a fej különül el a kockaszerű formától. ahol a Buddha megvilágosodott bódhi (szanszkrit. 5 bala. a síla kála első szakasza bódhi paksika dharma (szanszkrit) .az egyik kapha.ka gyü pa bkra szisz (írott tibeti) .a megvilágosodás 37 szárnya (4 szmritjupaszthána. kínai dao. a mahájána .a To bod (ejtett tibeti): Felső-Bod szóból származik. kája dharma. aszvata (Ficus religiosa). 8 márga) Bódhi rádzsa kumára szutta (páli) .guru.Tasilhunpo bkug (írott tibeti) . megvilágosult tudat bodhak (szanszkrit) .la bla bresz (írott tibeti) . felületét gyakran használták feliratok elhelyezésére.a megvilágosodás során elnyert tudás.bódhiszattva kocsi. japán kenso) .-5. bódhi-fa.a bódhiszattva életútja bódhi szattva szamvara síla (szanszkrit. láma blí ájin hará (héber) . pippalfa.la dre bla gnasz (írott tibeti) . dnyána.kuk bla (írott tibeti) . mintha köpenybe burkolózna az alak. az út.-6. 7 bódhjanga.la ne bla 'gugsz (írott tibeti) .felébredett. 2.szoros formai követelmények szerint készült szobor. vák karma. csitta karma. amely alatt a Buddha megvilágosodott.a bódhiszattva önmegtartóztatás szabályai. írott tibeti bjang chub.nagyanya Bod (ejtett tibeti) .helység.bka' rgjud pa (írott tibeti) .Bódhi királyfi szútra (Tripitaka Szútrapitaka 85. az ávénika buddha guna 13. foka bódhi kála (szanszkrit) .) bódhi szattva csarjá (szanszkrit) .örömhírt hallva blo grosz rin cshen (ejtett tibeti) . 1500 év). csak a mahájánában bódhi szattvajána (szanszkrit) . 4 riddhipáda. 4 szamjag prahána. Je mon fia bodaisin (japán) .ta si bkraszisz lhun po (írott tibeti) . 3. ízlelés.a város fiai (1 évnél hosszabb ideig voltak a városban) bobe (jiddis) . japán boszatszukai) . 6 különleges dharma: 1. 5 indríja. a Középbirodalom idején vált népszerűvé bné háir (héber) . száj.a bölcsesség kora (az arhatok. 4. tibetiek.Lodö Rincsen blokkszobor/kockaszobor (egyiptomi) . mely mindig kuporgó tartásban ábrázolja a megmintázott személyt.

a gyakorlott elme szimbóluma (fehér a homlokon /együttérzés/.sz. a mahájána eszményi alakja. 538-ban bódhiszattva . majd Luo jangban telepedett le.a megvilágosodott elme létrejötte Bódhidarma (szanszkrit.sz. 28 indiai és 5 kínai pátriárka volt. hanem azért. ejtett tibeti dzsang csup szem pá. az első pátriárka. kínai jue fen) . a Jógácsára bhúmi sásztra része bódhjanga (szanszkrit.(i. hogy eljut a megvilágosodáshoz bódhicsittopáda (szanszkrit) . Shantidéva műve bódhicsitta (szanszkrit. indiai. ő. japán boszacu) megvilágosodás-lényegű.megvilágosodott tudatosság. anyagtalan égi bódhiszattvák Bódhiszattva bhúmi (szanszkrit) .a megvilágosodás 7 tényezője.a 3.megvilágosodás terasz Bódhipathapradípa (szanszkrit. mongol . megvilágosító hozzáállás. megváltás-tudat. 470-534) az első Indiából Kínába vándorolt pátriárka az i. japán Daruma) . amely elszánta magát arra. potenciális buddha. vörös a köldökön /bölcsesség/). kínai pátriárka (Hui neng) nem nevezett ki utódot bódhimanda (szanszkrit) .-6. az elme buddhaléte.kezdete Bódhicsarjavatára (szanszkrit) A bódhiszattva tevékenységek gyakor-lata. az üdvösség gondolata. egyben az első kínai is. írott tibeti bjang chub kji szemsz) . a megvilágosodás szándéka.Az ébredéshős lépcsőfokai. hogy életét mások megsegítésének szentelje. az 5. a buddhaságra való törekvés. ébre-déshős. először Nankingban.sz.felséges fényesség. században (a hagyomány szerint i. amíg szenvedő lényeket talál. mint a 28. . a 37 bódhi paksika dharma része Boédromión (görög) . írott tibeti bjang cshub szemsz dpa'. Atísa Dipankaradnya műve Bódhirádzsakumára szutta (szanszkrit) . ejtett tibeti Csangcsub Lamgji Dönma) . 520-ban).(szanszkrit.A megvilágosodáshoz vezető ösvény lámpása. bölcs lény. végül a Sao lin kolostorban végzett zazent.Vaszubandhu kommentárjának fordítója i. átlagos ember buddhatudattal. hónap bogdo gegen (mongol) . 5.sz. ezért nem lép a nirvánába mindaddig. mahájána-jógácsára szútra. aki nem önös érdekből törekszik a megvilágosodásra. kínai Ta mo. aki elszánta magát a megvilágosodás elérésére.Bódhi rádzsafiú szútra (Tripi-taka Szútrapitaka) Bódhirucsi (szanszkrit) .

megkülönböztetés /büszkeség/. ragaszkodás a természetesen fölmerülő vágyakhoz bonpo (ejtett tibeti) . edényégetés temetés után boumba (vodu) .szelídítetlen loa bossou (vodu) .tibeti sámánisztikus ősvallás. kicsiben tartott növény bonszeki (japán) . Ikkjú tanítványa bómos (görög) .varázsló. 3.1. formára nevelt. a fekete mágiát gyakorló houngan bokono (vodu) . írott tibeti bon) .mandala formájú templom együttes Jáván az i.szombat esti szertartás az újoncavatási hét végén. az a loa. 3 korszaka van: 1. még be nem avatott hounsi bossal loa (vodu) . tyar .jós Bokuszai (japán) .sz. vagyis az 5 méreg megtisztított formája bön (ejett tibeti. századból bossal (vodu) .bódhi szattva szamvara síla botan (japán) .fás pünkösdi rózsa (Paeonia suffructiosa) bothros (görög) .fakard gyakorlatozáshoz boko (vodu) . a hiedelem szerint Senrab Mivo (ejtett tibeti) alapította a Buddha idejében. dzsol bon 2.a templom előtti oltár a thysiának bonc (japán) .bizango boszacu (japán) . aki először jelenik meg. mahádarsana dnyána.bön-pap bonszai (japán) .bódhiszattva ösvény boszacu siki (japán) . jelképe szigony boula (vodu) .bódhiszattva boszacu do (japán) .a női szépség szűz istennője.Afrikából érkezett néger.dharmadhátu (a realitás)/vágy/. a tudatot megzavaró tévképzetek.törpe fa.bódhiszattva tudat boszatszukai (japán) .az első takilcsi Borobudur .zen mester.gyászdal bokken (japán) .táncfajta bölcsesség (4) (kínai si zhi) . tükörszerű /harag/. kritja anusthána dnyána bölcsesség (5) . mindent teljesítő /mohóság/. 4. egykedvűség /féltékenység/.a 3 rada dob közül a legkisebb boulé zin (vodu) . pratjavéksaná dnyána.miniatűr sziklakert bonze (japán) .illúzió.buddhista szerzetes bonnó (japán) .buddhista papok megszólítása (a bozu /japán/ szóból) Boorcsi (mongol) . 9.áldozati gödör Bottfai (japán) .halotti rítus bohun (vodu) . 2.buddhista egyházfő bohoum (vodu) . szamatá dnyána.

ejtett tibeti Changpa. írott tibeti) átalakult bön bön po (ejtett tibeti. felébredése a teremtett világ pusztulása. Mindenható.bön pap. lépése (jama) brahmá csarin (szanszkrit) . ébrenléte a nirvána. szent élet.az Istennek felajánlott hindu áldozat brahmá kájikáh (szanszkrit) . tanuló az upanajana után brahmá csarjászana (szanszkrit) . írott tibeti tshangs pa) (brih = kitágul) a Trimúrti első tagja. és majd Visnu kilégzése kelti új életre.születés szerinti bráhman brahmá bháva (szanszkrit) . Nemző. álma az újraszületések körforgása (szamszára). hordozóállata a hattyú. Alkotás. tudás adományozása brahmá dhjána (szanszkrit) . akik a világot Brahmá által teremtettnek hiszik. manuval és Pradzsapati brahmánista teremtésistennel. Atya brahmá bandhu (szanszkrit) . az asztánga jóga 4. egy falu papja bösaá tová (héber) . pusztulása után az új világkorszakkal új Brahmá születik a Visnu köldökéből kinyíló lótuszvirágból.a tiszta Önvaló belső átélése brahmá jadzsna (szanszkrit) . Brahmá birodalma a formavilág 4 ege közül a legalsóban van. munka előtt bráhá (héber) . köszönés jó hír hallatán. aki a tanítvány útját járja. két világciklus között meditációban van.jó órában. a teremtő isten. elmélyülésében álmodja a teremtést.bölcsesség.ásrama brahmá csarija (szanszkrit) . Önhatalmú. Teremtés.pashcsimóttánászana (hatha jóga) brahmá csomó . néha azonosítják az 1.első áldás a kidusokon bráhá levátálá (héber) . Úr. társa Szaraszvatí. de nem tulajdonít nekik különösebb jelentőséget.energiaközpont a mellkasban brahmá dána (szanszkrit) .nőtlen tanítvány. a benne való feloldódás. Megtartó.hiábavaló áldás Brahmá (szanszkrit.bon 3. a buddhizmus nem tagadja a hinduizmus isteneinek létét. élete végén az Univerzum elpusztul. gjur bön (ejtett. tudatában mindkettő ugyanannak a két állapota. Legfelsőbb. egy adott istenben való hitet s az ennek megfelelő életmódot a buddhista felfogás egy természetes állomásnak tartja a megvilágosodás felé vezető úton.Brahmá szolgálóinak szintje a formavilágban .nemi önmegtartóztatás. ide születnek azok.Brahman állapot brahmá csárí (szanszkrit) . fő törekvésük a vele való egyesülés. nőtlenség. írott tibeti bon po) .

Dígha nikája) Brahmághosa buddha (szanszkrit) . Ősok.felekezet. állapot.a Legfelső Lényre vonatkozó tudás. alapítója Madhva Brahmá Szávarni manu (szanszkrit) .védánta Brahmá purána (szanszkrit) . advaita. irgalmasság /karuná/. ide torkollik az avadhúti Brahmá Szahampati (szanszkrit) . (brih = növekszik).-ban Brahmádzsála szutta (szanszkrit) .a Legfelső Lény. a kettősség nélküli. a szánkhja teisztikus változatában az Isten (Ísvara). 5. szahaszrára csakra.Védánta szútra Brahmá szútra bhásja (szanszkrit) .a meg nem nyilvánuló Ősok tisztelete (nirguna upászaná) Brahmá vaivarta (szanszkrit) . buzgóság /muditá/. a Lét. rejtett. a tökéletes tudat kijárata. vertex. az elmélye-dés első szintje a formavilágban brahmá mimánsza (szanszkrit) . csak negatív jelzői vannak. abszolútum.észak-indiai folyó brahmá randhra/amrita brahmá (szanszkrit.brahmá kshétra (szanszkrit) . ahol véget ér az avadhúti.e. az Önvaló létezése. mivel tulajdonságok nélküli (nirguna).Kászí uralkodója az i. sokrétűségét a Trimúrti szimbolizálja. kínai fan tian) . személytelen. sz. kiegyensúlyozott életmód /upékhá/) Brahmádatta (szanszkrit) .Mindenható Úr Brahmá szampradája/Csaitanja (szanszkrit) . ejtett tibeti Jarlung Cangpo) . Monro-nyílás (a harmadik agyüreg összeköttetése a két ventriculuszszal) a fejtető nyílása.Brahmá birodalma. majd Sríkántha műve brahmá upászaná (szanszkrit) .Bhászkara. meg-nem-nyilvánuló.brahmá-lyuk.6 Mahápurána brahmá purohitáh (szanszkrit) . manu Brahmá szútra (szanszkrit) .tökéletes viselkedés.az égi világrészek buddhája Brahman (szanszkrit) . a szusumna felső vége. mindenki más-más szemszögből látja.Brahmá purána Brahmá vidhjá (szanszkrit) .a 10.A nézetek mindent felölelő hálója (Tripitaka Szuttapitaka. a 4 erény (szeretet /méttá/. mint . a valóság 3 aspektusa.tiszta tudat brahmá lóka (szanszkrit. Világlélek. írott tibeti tshangs pa'i dbu ga/tshangs dbug) . az abszolút ismerete brahmá vihára (szanszkrit) .Brahmá színe előtt beszélők szintje a formavilágban Brahmá putra (szanszkrit.

áldozat (neutrum) és aki bemutatja (masculinum) bráhman/bráhmin (szanszkrit. a Buddha beszédeinek 64 erénye. 7.sz. elsődleges feladatuk a szent szövegek tanulmányozása és tanítása. a szatí ellen Brakhot (héber) .isteni állapot.a 4 örökletes varna egyike. erdei remeték. papok.394. században Brahmánda (szanszkrit) .) bráhmanizmus . szimbóluma az ÓM. Slókárdhéna.bráhmana nő Bráhmani mantanika szutta (páli) .nepáli tanító az i.Brahmá megkísértése szútra (Tripitaka Szútrapitaka 49. a szellemi világra és az anyagi világra vonatkozó egység. a Védákhoz írt magyarázó szövegek az i. Taittiríja. társadalmi átalakulást tervezett. Ákása.kozmikus légzés brahmánda váda (szanszkrit) . tiltja a képeket.folyó Észak-Indiában Brahmarsi (szanszkrit) . Váju. századból (Aitaréja /Ásvalájana/. isteni út a maitrí. Sadvinsa. Tándja. 2.nagy szent brahmaszvára (szanszkrit) . szat csit ánanda (lét-tudatboldogság).Durgá egyik anyai kiterjedése Brahmó Szamádzs . családos gazdák és varázserejű bölcsek.e.a társadalmi rendben az értelmiség. harcolt a nők jogaiért.. a papok Brahmánasankara ácsárja (szanszkrit) . Satapatha. stílusa ld. a karuná.a Brahmá ismerői Bráhmí (szanszkrit) . monoteista irányzat.. kétszer született. értelemszerűen az árják az uralkodó varnák Brahmáputra (szanszkrit) . 395 brahmávihára (szanszkrit) . 17221833) bengáli bráhmana alapította.sz.-8. agnivihára brahmávit (szanszkrit) . Brahmá purána brahmánda prána (szanszkrit) . Prithiví. Gópatha) bráhmana (szanszkrit) . a muditá és az upéksá megvalósítása. brahman (szanszkrit) .áldások.isteni hang. .a világmindenség világai. írott tibeti bram ze) . Ap. Rám Móhan Roj (i. egy világ élettartama: 22.a Védákat kiegészítő szakrális szövegek bráhmana varna (szanszkrit) . önmagára.i. a hagyomány szerint történészek. Maddzshima nikája 1. az áldozati szertartások vezetése.Brahmá Társaság.88018 földi év. 9.Brahman. megjelenései: Djausz. Szúrja. nevelők. évezredtől az Indiába betelepülő árják és az őslakosság összeolvadásának eredménye.őstojás bráhmaní (szanszkrit) .e. a Misna bevezető könyve.

a csütörtök hindu istene.Jutalmak Sokasága égi birodalom.a Szatapatha bráhmana vége.szála 'bras bu bzi (írott tibeti) . véda himnusz brisz/brit (jiddis) . az elmélyedés 4. hogy megvilágosítsa 'bri (írott tibeti) . a Jadzsur véda áranjakája Brihannala (szanszkrit) .az elélyülés köztes léte. labda.a megtámasztott 'brtson 'grusz (írott tibeti) . Tóra.az istenek házi papja a Mahábháratában. a Szamje bszangsz (írott tibeti) .Sántaraksita kolostora. eskü. Imaúr Brihaszpativár (szanszkrit) . hordozója lótusz vagy 8 ló által húzott szekér Brihat phala (szanszkrit.vírja 'brug (írott tibeti) . birodalma a formavilágban Brihat száman (szanszkrit) . jelképe imafüzér.drup . esők és a mennydörgés gazdái. anágámin.kultuszszobor a szentélyben brgya szbyin dkar mo dom mgo ma (írott tibeti) .általában alkalmi áldásmondások bram ze (írott tibeti) . a sárkányok hangja bszam gtan (írott tibeti) .a Barnamedve-fejű.miatta vette föl Siva Ardhanárísvara formáját. a félistenek papja. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike fehér Brhringi (szanszkrit) . Nadír. íz.vágy 'brog mi (írott tibeti) .mennydörgés.a felhők.Biblia.dro bro (írott tibeti) .a szóma áldozat éneke.bráhman bram ze'i rigsz szhing szála chen po (írott tibeti) .szang bszgrub (írott tibeti) .Drokmi 'brog pa (írott tibeti) . szintjének 3. kínai Guangguotian) .dri brihá (héber) . szakridágámin. buzogány. arhat) B'résit (héber) . dhjána. Jádzsnyavalkja nézetei az Átman-Brahman azonosságról.Ardzsuna eunuch-neve Viráta udvarában Brihaszpati (szanszkrit) .a 4 gyümölcs (srótápanna. szamádhi bszam jasz (írott tibeti) .dzsi 'bro (írott tibeti) . druk 'brug szgra (írott tibeti) .drok pa bróhe (jiddis) . A teremtés könyve bretas (görög) .illegális menekítés Brihadáranjaka upanisad (szanszkrit) .tánc.áldás brten pa (írott tibeti) .körülmetélés brjid (írott tibeti) .

egykedvűség.punjá szambhára bszrung ba'i lha (írott tibeti) .Bu tön Bu tön (ejtett tibeti. 14. 566-486/563-483.a három kincs egyike (dharma szamgha) Buddha (szanszkrit. budh: felébredés.szusumná bu mo (írott tibeti) . írott tibeti bu szton) .e.e.tibeti vallási irányzat bu ma (ejtett tibeti) .Buddha Bucu do (japán) .sz.tun sing btagsz grol (írott tibeti) . a sinto pedig inkább a mindennapi életre irányul buddha (szanszkrit.Tengyur bsztun szing (írott tibeti) . hotoke (japán). legtöbbször együtt van a sinto oltárral.buddhista házi oltár.megcsalás bsznjen gnasz (írott tibeti) . a bucu írásjegy egyik olvasata. a Köztes Lét könyvei közötti ráolvasás-gyűjtemény btang sznjomsz (írott tibeti) . írott tibeti szangsz rgjasz.punyjá bszod namsz kzi tshogsz (írott tibeti) . sz. a hagyomány szerint a történelmi Buddha előtt már 6 buddha . 623/622-543) Kapilavasztuban született. mások szerint i.őr-isten.upékhá btang sznjomsz chen po (írott tibeti) . a történelmi Buddha (Gótama Sziddhattha /páli/ i.Kötéssel Szabadító.bhadrakalpa bszkdzsed rim (írott tibeti) .kalpa bszkal pa bzang po (írott tibeti) .pu mo bu szton (írott tibeti) .a Buddha útja.kel me bszkal pa (írott tibeti) .bszgrub bja (írott tibeti) drupcsa bszkal me (írott tibeti) . a buddhizmus bucudan (japán) . tanítható rendszerbe foglalta azokat.kjerim bszkjed rim (írott tibeti) .ban Bucu (japán) . a részrehajló ítélet hiánya bu luk pa (ejtett tibeti) . írott tibeti sangs rgjas) . ezért őt tekintik a buddhizmus alapítójának. a Szakják Bölcse nevet viseli. a buddhák sorában a Szakjamuni. Felébredett.upavásza bszod nams lo gszar (írott tibeti) .a Kandzsur és a Tandzsur szövegeinek rendszerezője az i.szo nam lo szar bszod namsz (írott tibeti) . sorsosztó bsztan 'gdzsur (írott tibeti) . Megvilágosodott. azért. kínai Fo) . hogy megoszthassa tapasztalatait embertársaival.Megtisztult.utpannakrama bszlu (írott tibeti) . mert a japán buddhizmus inkább a halálra. japán bucu.

Krakuccshanda (Tévhitet Oszlató). mindent átfogó tudás (szarvadnyá dnyána) buddha kája (szanszkrit) .) kínai fordítása Asvaghósa művéből Buddha csarita kávja (szanszkrit) . 6.a cselekvést véghezvivő tudás.-ban buddha dharma (szanszkrit) . a kanonizált szútrák és tantrák Buddha ghósa. Kasjapa (Fényőrző).sz. az öt tudás egyike buddha ksétra (szanszkrit) . teremtett test (nirmánakája) buddha kritjánusthána dnyána (szanszkrit) . a 108 bölcs egyike Buddhahéruka (szanszkrit) . máshol 24 elődről írnak. Kanakamuni (Aranyhős). 6 lába van. Bhadanta csaríja (szanszkrit) . tíz képesség (dasabala).sz.volt: Vipasjin (Mindent Látó). műve a Viszuddhi Magga (A tisztulás útja).Dharmaraksa (i. mitikus buddhák és bódhi-szattvák birodalmai Buddha locsána (szanszkrit) . 1.sz. írta Asva-ghósa az i. az igazsággal bíró test (dharmakája).a buddha testei. 3. 4 bizonyosság (csaturvaisáradja). Visvabhu (Mindenkit Gyámolító). etika buddha vácsana (szanszkrit) . nagy együttérzés (mahá-karuná). kendőzetlen dharma (agupta dharma). a feledés hiánya (nászti musitá). 1.buddha-földek. a testben az agyhoz kapcsolódik . színe sötétbíbor. 5. 2. 2.buddhaeredet buddha guna (szanszkrit) .az első Buddha életrajz. fajtái: 1. az akadályok kiküszöbölése (szamjag pratihára vászanatvá). 9. századi mester. 3.a Buddha parancsolatai.sz. az egyik sziddha Buddha csarita (szanszkrit) . 8. női társa a Felserkent Harag Hatalmas Asszonya. 3 keze. 4. 5. 8. szingalézről pálira fordított buddha gotta (szanszkrit. önmagában létező test (szvabhávakája). sz.a Buddha saját szavai Buddhaguhja (szanszkrit) . a tudat. a buddha különleges erényei (ávénika buddhaguna). Sikhin (Fejdíszes).egy buddha erényei.i.indiai tanító Tibetben az i. sz.a Buddha tana. írott tibeti sangs rgjas kji rigs) .a Fényhozó Vajrócsana haragvó alakja. században. 4. 4. az élvezetek teste (szambhógakája).a Magasztos szemének női perszonifikációja Buddha szászana (szanszkrit) . 7. világos tudatosság (aszambhinna szmritjupaszthána).

buddhista irat buddhi (szanszkrit) . 538-ban buddhasramana (szanszkrit) .a szerda hindu istene.a Buddha-ékszer. de egyedül is.1952-ben alakult. a buddhizmusban érzet (látás. az avjaktából követke-zik.5 érzékszerv (indríja: szem. a Szukhávatí egyik gyakorlata Buddhapálita (szanszkrit) . nyelv. 420ban Buddhavamsza (páli) . a Tanba vetem bizalmamat.üdvözlő kéztartás buddhászana (szanszkrit) . apja Szóma. Nágárdzsuna követője. fül. a benne lévő szattvagúnákkal hat a purusa a prakritire. Hetényi Ernő (1912-1999) buddhizmus (japán bukkjó) . tartományfőnöke dr. mai formájában a történelmi Buddha (Gautama Sziddhártha.megvilágosodott-tartás (hatha jóga) Buddhavadra (szanszkrit) . orr. menedékkérés.Dhammam szaranam gaccshámi Szamgham szaranam gaccshámi (páli) . Buddhák krónikája Buddhavár (szanszkrit) . tudat. pajzs. a szenvedés megszüntetésének vallása. Magyarországi Árja Maitréja Mandala Egyházközösség .sz.Buddha héruka női társa. kimondható a közösségen belül.Tipitaka.a buddha felidézése. műve: Múlamadhjamakavrittih: A középút alapverseinek magyarázata. kard.sztúpa Nepálban. következésképpen a testi vándorlás.Buddha-jel (usnísa.Buddhakródésvarí (szanszkrit) . a felserkent harag hatalmas asszonya Buddham szaranam gaccshámi . Kathmanduban buddhánu szmriti (szanszkrit) .a Buddhába vetem bizalmamat /folyamodom/. felfogás. bőr).ész. a 25 tattvából a második. tapintás) Buddhista Misszió. tilakam) Buddhasántí (szanszkrit) . hozzátartozik az 5 parancs (panycsa síla) betartása Buddhanáth (szanszkrit) .sz.Vaszubandhu kommentárjának fordítója i. az avjaktából következik buddhindríja (szanszkrit) . néha hozzászámítják a manaszt (mint kárméndriját). anyja Tara. ízlelés.buddhista filozófus (kb. a Közösségbe vetem bizalmamat. 566-486) tanítása buddhvá csátmánam (szanszkrit) .felébreszti önmagát . hallás. ez a Merkúr. i.az Avatamszaka szútra fordítója i. szaglás. jelképe buzogány.e. hordozója oroszlán Buddhávatamaszaka (szanszkrit) . kanná. belátás.sz. i. 470540). a következtető érvelésmódra épülő praszángika madhjamaka iskola alapítója Buddharandam (szanszkrit) .a megvilágosodás elérésének.

ajanamsza bun bo rjodo (koreai) .budo (japán) .szentély Bahiában .kétrétű ösvény. írott tibeti) .igaz ember.a Dipolia ünnep áldozati szertartása bure (ejtett tibeti) . az 5 nagy bűn (panycsánantaríjáni) Bürdene Bulag (mongol) . önuralom. a szamurájok által követett sinto elvek: egyenesség.épület Athénban.főzet (Capparis cynophallophora L.nincs időköz (a halál után). igazmondás.mahámudra prána meditáció ca me (ejtett tibeti. írott tibeti rca mi) .edény. a küzdelem útja buke (japán) . cami. kagyü caca (ejtett tibeti) . ahol a basilissa hieros gamos szer-tartása volt bum pa (ejtett tibeti. a bűnök olyan súlyosak. írott tibeti rca rlung) . becsületesség bűn (3) .a Kálacsakra egyik leszármazási ága (dro.kolostor C ca lung (ejtett tibeti.a Vízöntő csillagkép. 3. hűség. őszinteség.spenóthoz hasonló növény calenda (vodu) .éjszakai tánc canari (vodu) . hászid rabbi. ahová Amon papjai rejtették el a királyi múmiákat a sírrablók és fosztogatók elől a XXI. írott tibeti cham med) .buddhizmus bukolai (görög) . igazságosság.harcművészet.hosszú kürt burmai zsinat .1871-ben bushido (japán) . 2.misztériumpap Bukoleion (görög) . bátorság. a polgári és a katonai nevelés Buphonia (görög) . a 4 súlyos tilalom áthágása. a tanítások nem értése miatt a mahájána ócsárlása.csaitja cacafa (vodu) . az 5 jóvátehetetlen bűn egyikének elkövetése ca mi (ejtett tibeti. mások fájdalma iránti könyörület. ra).verem rejtekhely. amit a temetés végén eltörnek candomble (vodu) .1.harcos bukkjó (japán) .) cachette (egyiptomi) . felsőbbrendű lény az ember és a Messiás között calalou (vodu) . dinasztia uralma alatt caddik (héber) . hogy a delikvens rögtön a pokolba kerül.a harcos útja.

élőlény cartouche (egyiptomi) .természetesség cedáká (héber) . mely mágikusan védeni volt hivatott a király nevét.ház caye mystère (vodu) .apácakolostor Lhászában ces zag (írott tibeti) . írott tibeti tshangs dbjangs rgja mtsho) . egyes nevekről így lehet megállapítani. a fáraók neveiket ovális.rontásfajta. 1706ban Lhazang mongol kán és Kangxi kínai császár megfosztotta rangjától és száműzetésbe kényszerítette Cangpo (ejtett tibeti) .ca me .varázsszert készítő varázsló cara (ejtett tibeti) .tibeti város. csak királyok használhatták. előtte szerekh-be (palotát jelképező téglalap-ba). írott tibeti bcan) .tiszta. ősi tibeti uralkodói központ cha cha (ejtett tibeti.fogadalmi tábla Chalkeia (görög) . végén egyenes függőleges vonallal lezárt gyűrűbe írták. vagy gyűrűbe írták az uralkodó nevét. i.sz.feljáró út caye (vodu) . varázsszer caprelateur (vodu) .holdnap (a Hold 12 o-ra távolodik a Naptól) ce zsan (kínai) .Cang (ejtett tibeti. írott tibeti ces zag) .jótékony felajánlás cen (ejtett tibeti. a houmfò Ce cai tien (kínai) .sz. írott tibeti gcang) .titokzatos hatalmak (szellemek.király Cenko (ejtett tibeti) . a III. dalai láma (i.Mahésvara ce sag (ejtett tibeti. 1682-1706?).Szódzan Hondzsaku caprelata (vodu) .névgyűrű.a 6. hogy királyról van-e szó. írott tibeti) . dinasztia óta használatos. fővárosa Sigace. a szereh először Narmer palettáján jelenik meg cassave (vodu) .a középföld emberei és a sziklákban lakó vörös istenek cen po (ejtett tibeti) .ce sag Cethang (ejtett tibeti) . loák) háza. Lhászától nyugatra fekvő tartomány Cangjang Gyaco (ejtett tibeti.a kézművesek ünnepe Pyanepsión hónapban cham med (írott tibeti) . Ü Cang tartomány nyugati része.Brahmáputra Cao san Pen csi (kínai) .maniókalepény causeway (egyiptomi) .

ünnep Lhászában.sz.Brahmá chansi (vodu) . az I csing egyik trigramja Chih i (kínai) .Dharmakírti chosz kji (írott tibeti) .a törvénylényegű löztes lét .dharma csaksu chosz kji blo grosz (írott tibeti) .menny.pálmalevelek rituális felhasogatása Chloia (görög) .az öngyilkos lány ünnepe (Delphoi) Charistéria (görög) .hajlandóság.a 2.védaná szkandha chos mngon pa mdzod (írott tibeti) Abhidharma kósa chosz (írott tibeti) . 760-820?) cheveaux (vodu) .a tátongó űr istene chapiteur (vodu) .Marpa chosz kji wkhor lo bszkor ba (írott tibeti) . 538-597) Chih yen (kínai) . 711-782) chanda (szanszkrit) .a törvénylényeg köztes léte chosz njid kji bar do (írott tibeti) .éltető-isten.a három kincs egyike (buddha. sorsosztó Choes (görög) .sz. hajlandóság általi töké-letes elmélyedés Chang pa (ejtett tibeti írott tibeti changs pa) . hua jen pátriárka (i. szamgha) chosz brgjud gcig pa'i bshesz gnjen (írott tibeti) . tenni vágyás.a halál órájának köztes léte ch'ien (kínai . 602-668) chiré aïzan (vodu) . Szangye Gyaco alapította az 5.a Köztes Lét könyveiből a ráolvasások 'chi ka'i bar do (írott tibeti) .Afrikából érkezett néger 'chi bslu (írott tibeti) .Chan jan (kínai) .a 4.t'ien t'ai pátriárka (i.az Anthestéria második napja (Athén) Chokcsö (ejtett tibeti) . dél.sz. hua jen pátriárka (i.a halál csalása 'chi bslu'i cho ga/'chi bslu 'dzsigs pa rang grol (írott tibeti) .tavaszünnep Anthestérión hónap végén (Athén) choai (görög) . az I csing egyik trigramja Ch'eng kuan (kínai) . a jósló véletlenül kiválaszt egy szövegrészt egy könyvből Charila (görög) .a harminc zsarnok elűzésének ünnepe Boédromión 12-én chen (kínai) .italáldozat 'cho-ba'i lha (írott tibeti) .dharmadhátu chosz dbjingsz kji je shesz (írott tibeti) .a halál órájabeli köztes lét 'chi kha (írott tibeti) .dharmadhátudnyána chosz gragsz (írott tibeti) .a t'ien t'ai iskola alapítója (i.dharma csakra pravartana chosz njid (írott tibeti) .mennydörgés.fehér bádogból készült csörgő Chaos (görög) . északkelet.sz.felütő.egytörvényfonalú (egyfogadalmú) chosz dbjingsz (írott tibeti) .Közös áldozat. dharma. dalai láma emlékére chor ba'i phung po (írott tibeti) .

gyümölcskompót cin (ejtett tibeti. amit a 6.bön asztrológiai számítások ci pa (ejtett tibeti.kínai buddhista iskola. jegye a sárkány cin na (kínai) . imarojt cidákli (jiddis) . nézőrojtok.chosz szgron klu rgjal cen (írott tibeti) . asztrológia cicesz (jiddis) .Sion hegye Jeruzsálemben.kínai utazó chül trim (ejtett tibeti) .földi chu bo wod bsrungs (írott tibeti) . dalai láma alapított az 5.ló (cheval).fehér rum co (ejtett tibeti) .Cshödo Lu Gyelcen chosz szkjong (írott tibeti) . a fehér lótusz Chüan csang (kínai) . szimbóluma zöld rügyező növény. helyes út Chytroi (görög) .kívánságteljesítő kincs Cion (héber) . írott tibeti zin) .Gedálja bőjtje . írott tibeti rci rig) .jósszentély Chronos (görög) .tibeti antilop cog csö szer dang (ejtett tibeti) .az Anthestéria harmadik napja ci (ejtett tibeti. tulajdonképpen a Szentföld cionizmus .dharmapála chosz szku (írott tibeti) . szemlélőrojt.sírjel cimesz (jiddis) . a szerzetessé válás egyik útja Kínában cing tu (kínai) .dharmapála chosz szkjong ba'i srung ma (írott tibeti) .talit katan cijun (héber) .papi levél vásárlása. akit a loa megszáll choukèt (vodu) .a Kígyófejű Vízistennő.cicit cicit (héber) .fa. mauzóleumának elkészültekor. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. 1959-ig minden évben megtartották com Gedáljá (héber) .dharmacsarja choual (vodu) .dossou avant chréstérion (görög) .tibeti iskola clairin (vodu) . írott tibeti rcis pa) .zsidó nacionalizmus.a számítások tudománya. növekedés. fürt.fegyelem.gyászszertartás körmenete.az idő istene chthonios (görög) . kék chu rgjan (írott tibeti) . a vallási gyakorlatot hangsúlyozta cintámani (szanszkrit) .asztrológus ci rik (ejtett tibeti.víz éke.Nadíkasjapa chu lha sngon mo sbrul gji mgo (írott tibeti) . alapítója Herzl Tivadar cjag csen pa (ejtett tibeti) . írott tibeti rcis) .dharma kája chosz szpjod (írott tibeti) .bojtok.

combite (vodu) . Agoué Cögyam Trungpa . valamelyik nem csan iskola követője cur pu (ejtett tibeti.a Hold ünnepe a sintóban. írott tibeti mchur phu) .bűn cung (kínai) . 1816-1837).átlagos kacura cuglhakang (ejtett tibeti) . hónapban ünneplik cukubai (japán) .tavi ökör.rontásfajta congdü (ejtett tibeti) . a tibeti buddhizmus reformátora (i. rzse) .sz. bozót congo) Coquille de mer (vodu) .a sinto Hold-istene.pátriárka.tanmagyarázó.hua jen pátriárka (i. 1409-ben alapította a gelukpa rendet (erényrend).kert.sz.sz. a Hold cukijama (japán) . mitológiai állat crabigné (vodu) .iskola.sz. a 6. Idzanagi és Idzanami fia. hagyomány. övé az éj birodalma.kereszttel megjelölt cu si (kínai) . Dzse (ejtett tibeti. ez a sárga szekta. 13571419/1356-1416).a sötétség. 780-841).sz. japán zazen) . Amateraszu ómikami és Szuszanoo no mikoto testvére Cukinami no macuri (japán) . 1940-1987) tibeti mester.tibeti kolostor gyűlésterme Cuki (japán) . egy bizonyos nézet előtérbe helyezése Cung mi (kínai) .vízmedence a kertben Cultrim Gyaco (ejtett tibeti) .dombkert Cukijomi (japán) . a katampa iskolában tanult. a nyingma iskola tulkuja Cölung (ejtett tibeti) .a 10.kézidob CS .nemzetgyűlés Congkapa.ülve meditálás cuo csu (kínai) . eredeti neve Loszang Drakpepal congók (vodu) . és a 12.(i. dalai láma (i.hagymavölgyből származott. i. csan mester cuo (kínai. nagymester cubusi simada (japán) .táncfajta croisignin (vodu) . kicsinyített természet cukijama niva (japán) .tengeri kagyló. a régens állítása szerint urna-módszerrel választották (nem tisztázott) cumi (japán) . az éjszaka istene.Rangdzsung dordzse asztrológiai rendszere cuzu mi (japán) .loa-csoportok (tengerparti congo.csoportos paraszti munka compèdre (vodu) . írott tibeti bcong kha pa.

mindegyik saját holddal és nappal csakkavattí (páli) .csakóra madár-tartás (hatha jóga) Csakpori (ejtett tibeti) .női védisten. a vi-suddha csakra a toroktájékon.szellemi-tudati tényező. csatakorong. diszkosz. a manipúra csakra a köldöktájon..tudat-tényező Csaja (szanszkrit) . Visnu korongjának neve Szudarsan.feladás csága adhitthanam (szanszkrit) . a múládhára csakra a végbélnyílás és a nemi szerv között.nyugati vörös tudáshordozó istenség.hindu március csaitta (szanszkrit) . az anáhata csakra a szívnél. tudatállapot csaittadharma (szanszkrit) . az ádnyá csakra a két szemöldök között és a szahaszrára csakra a koponyatetőn van csakrábandhászana (szanszkrit) .sz.böjti lakoma Csaitanja Maháprabhu (szanszkrit) . a mandala keleti ajtónállója csakórászana (szanszkrit) . ejtett tibeti) .a fehér bindu (Bódhicsitta) férfi .orvosi kolostor Lhászában csakra (szanszkrit.. a testben a torokhoz kapcsolódik csága (szanszkrit) . a Méru-hegy körül 7 koncentrikus sziklagyűrűn túl van a 4 kontinens.kerék.Szani vár anyja Csajtarat (szanszkrit) . írott tibeti khor lo) . de a test erőközpontjai a kundalíní jógában.önfeláldozás csags (írott tibeti) .csa (japán) . a tu romlott írásképe alapján csa do (japán) .tudati tényező csaittaszika (szanszkrit) .egyeduralkodó Csakkjuma (ejtett tibeti) . az életenergia fölemelése.” mantra segítségével közelíthet a személy a Legfelsőbb Úrhoz. akivel egyszerre azonos és ugyanakkor különböző is csaítja (ejtett tibeti ca ca) .idegközpontot megkötőtartás (hatha jóga) Csakraszamvara (szanszkrit) .cshak csai (kínai) .buddhista templom modell csaitra (szanszkrit) .világegyetem. ahol a nádík keresztezik az energiavezetékeket. 1486-534) filozófus. a „Hare Krisna.(i. a Gaudíja vaisnava iskola alapítója. a szvádhisthána csakra a nemi szerv és a gyomor között.Kuvéra kertje a Mandara-hegyen Csakdroma (szanszkrit.női védisten. ejtett tibeti. a mandala nyugati ajtónállója csakkavála (páli) .tea.teaszertartás Csag Gja Csenpo (ejtett tibeti) .

szolgálólány. tábornok).a látás egymásra ható mezeje csaksur dhátu (szanszkrit) . szőrlegyező Csamdo (ejtett tibeti) . sziget arany).a 6.zendo csan tö (kínai) . mint meghatározó elem csaksu (szanszkrit) . a Buddhát a nekik kijáró szertartással temették el.meditációs ház.szem csaksur ájatana (szanszkrit) . a buddhista szövegekben világuralkodó. a 4 világsziget (földrész) uralkodója (1. az erő kerekének forgatója csakséndríja (szanszkrit) .világegyetem csakravartin (szanszkrit. miniszter.sugsz csala acsala (szanszkrit) .látható alkotóelem csaksur indríja (szanszkrit) .mozdítható-mozdíthatatlan múrti csam (ejtett tibeti) . a vallási gyakorlatot hangsúlyozta csan jen (kínai) . sziget bronz.kerék-tartás (hatha jóga) csakrávála (szanszkrit) . japán zen) . amit erre a célra építenek csan (kínai. elzárkózás.kerékforgató rádzsa. korábban shou ji = őrizni az egyet.a test akaratlan mozgása Csanda (szanszkrit) . eredetileg hadvezér. magányos elmélyülés csamsz khang (ejtett tibeti) .elmélkedés.bódhiszattva. a csan híve Csana Dordzse (ejtett tibeti) .Kelet-Tibet egyik területe csamsz (ejtett tibeti) . a látás érzéke. de nem valamiről. 2.egy brahmácsárí. koreai szon.jidamja csakrászana (szanszkrit) . kínai zhuan lun sheng wang) . mert névszó és ige is.érzékelő tudatok Csaksusa manu (szanszkrit) . a Dzsambudvípa egyik alföldrésze. ló. a 7 kincs (kínai qibao) birtoklója (aranykerék.a látás tudatossága csaksur vidnyána vidnyapti (szanszkrit) . szanszkrit dhjána. 3. Amóghasziddhi kísérője csancsala (szanszkrit) . írott tibeti 'khor lo sgjur ba'i rgjal po) egyeduralkodó csakravartin rádzsa (szanszkrit. Száriputta relikviáit vitte a .a csan erénye.a szem szkandha. 4. a szó jelentése lefordíthatatlan. manu csaksusz (szanszkrit) . sziget ezüst.látóképesség. sziget vas. az 5 érzéki képesség egyike csaksur vidnyána (szanszkrit) .határ.Jakfarok. elefánt. gyöngy.látás csal (ejtett tibeti) .ladakhi (Tibet) rituális tánc Csámara (szanszkrit) . kinai buddhista iskola. írott tibeti 'khor lo sgjur ba'i rgjal po. utóbbi esetben elmélkedni.jövendőmondó csan tang (kínai) .

páriák. a dzsainizmus híve Csandrakirtí (szanszkrit) .a déli világrész buddhája Csandragupta (szanszkrit) . kaszton kívüliek. az Ég Mestere.kert. 142-ben neki megjelent Lao ce hatására a taoizmus megtisztítója Csangcsub Lamgji Dönma (ejtett tibeti) .sz. a mandalában fehér mezőben futó nyúl Csandra szurja prádipa buddha (szanszkrit) .Buddhához Csandaka (szanszkrit) .e. Vu Men Kuan: Átjáró kapu nélkül Csao csou Cung sen (kínai) .Hold..Tipitaka.Dzsósú Dzsúsin Csao kung .Csankí szútra (Tripitaka Szútrapitaka 45. a tejóceán köpülésekor keletkezett. sz.neotaoista filozófus.) csanoju (japán) .orvoslás. 6.a Tang-dinasztia nyugati fővárosa Csang Tao ling (kínai) . A viselkedés kosara csarjá (szanszkrit) .íj.Hold-nemzetség Csang an/Hszienfu (kínai) . bráhmana nő és súdra férfi gyermeke Csandálí (szanszkrit) .a Maurja-dinasztia uralkodója (i.erényes élet. Pi Jen Lu: Smaragd Szikla gyűjtemény. érinthetet-lenek. írott tibeti spjod rgjud) . az i.lepénykenyér Csáraka szanhitá (szanszkrit) .(szanszkrit.nincstelenek.sz. 322től). a '30-as évek végén buddhista kolostort akart alapítani csápa (páli) . de Szóma másik neve is.az egyik sziddha Csarumati (szanszkrit) . rajzokban a félhold a szóban felfoghatatlan.Előadó tantra Csarpati (szanszkrit) . felsőbbrendű valóság.teaszertartás csan-történetek .(kínai) Csuan Teng Lu: Kézről kézre járó mécses. a testben az agyhoz kapcsolódik Csandra (szanszkrit) . Patandzsali (?) műve Csarijá pitaka (páli) . az együttérzés jelképe csapati (szanszkrit) . Tibetben a bölcsesség tükrének női szimbóluma.a 8 Haragvó Nő egyike.Bódhipatha pradípa csaniva (japán) .a Buddha lovásza Kapilavaszthuban csandála (szanszkrit) . Nágárdzsuna kommentátora Csandravamsa (szanszkrit) . teaszertartáshoz Csankí szutta (páli) . az anyagi energia istennőjének inkarnációja .ezen a néven Trebitsch Ignác.Rukminí egyetlen lánya.prászangika filozófus i. viselkedés Csarja tantra .a Hold csandra (szanszkrit) . Durgának.

Vaisravana). jó szándékú viselkedés (arthakrijá). szanszkrit csatvári árjaszatjáni) .gondolatolvasás csátaka (szanszkrit) . a 4 égtáj mind-egyikét egyegy nagy rádzsa uralja.csárváka (szanszkrit) .4 áradat: érzékszervek miatt . szakadágámí.4 nagy király a Világhegy csúcsán az égtájaknak megfelelően csatur szamgraha vasztu (szanszkrit. alattvalóik a kígyódémonok (nága). 4. a vágyvilágban az első. kínai Si tian wang tian) . a 4 nagy királyi leszármazás (Dhritarástra.a nirvánához vezető négyes út: szótápattimaggó.a 4 nemes igazság csattaró magga (páli) . páli csatu szamgaha vatthu) . elfogulatlanság (szamánárthatá) csaturanga dandászana (szanszkrit) . október-november csaturógha (szanszkrit.teakeverő csatahparjája (szanszkrit) . 3. dharma. 2.Négy Égi Rádzsa ege.4 csatur mahárádzsa kájika (szanszkrit. az ártódémonok (jaksa) és az illatevők (gandharva) csatur mahárádzsika déva (szanszkrit. írott tibeti rgjal chen rigs bzi) . adás (dána). arahattamaggó.csatur szamgraha vasztu csatuh szampradája (szanszkrit) . Virupáksa. a vágyakból keletkező szenvedésektől védő szimbólum.a 4 felekezet csatuh szútrí (szanszkrit) . írott tibeti skje ba rnam pa bzhi/skye gnas bzhi) .ernyő. arahá csatu szangaha vatthu (páli) . anágámimaggó. azonos nevű alapítójának feltételezett műve a Bárhaszpati szútra csaszen (japán) . a 3 ékkő (Buddha. anágámí.materialista filozófiai rendszer (darsana). amely csak harmat-cseppeken él (más néven: kapindzsala) csatra (szanszkrit) . kínai si liu) . és akik járnak rajta: szótápanna.hindu lelkigyakorlat az esős évszak alatt. az em-ber a világegyetem változásainak alávetett tudattal rendelkező test.a Brahmá szútra első 4 fejezete és kommen-tárjai csatur (szanszkrit) . szamgha) jelképe csattári arija szaccsáni (páli.az együttérzés 4 alap-eleme: 1. Virurhaka.4 végtagos rúd-tartás (hatha jóga) csaturjoni (szanszkrit.a négy születés csaturmásza (szanszkrit) . kegyes beszéd (prija vákja). szakadagámimaggó.legendás fogolyszerű madár.

kijelentettem.a 4. írott tibeti phags pa'i bden pa bzi) . megmutatni a szenvedésből kivezető utat.a 4 nemes igazság (a szenvedés. hogy a 4 nemes igazság tökéletes megértése a cselekedeteknek az az útja. négysarkú logika a létrehozás nem létrehozottságáról. a buddhaguna 2. hogy ellenségeink (antarájika dharma vjákarana pratidnyá vaisáradja).bhúmi. egy oknak egy következménye van.a függő keletkezés 4 részlete: élvezet (múltbeli aktív tényező). egynek sok következménye van. ahogy érvényes az alaknélküliség régiójában is. hogy 1. elpusztítottam minden szennyet (szarvászra vaksája dnyána pratidnyá vaisáradja). ez a Középút a 4 nemes igazság belátása révén járható végig. a teljes megvilágosodástól. 4. 5.4 félelem-nélküliség. a bódhiszatva szint ötödik foka csaturtha dhjána bhúmi (szanszkrit) . aspektusai: 1. sem nem azonos és sem nem különböző csatvára anaszkárá (szanszkrit) . csoportja csatuskotjupádánupatti jukti (szanszkrit) . téves nézetek. 3.tetralemma. az ok és okozat nem lehet azonos. elveti.a 4 nemes eredmény csatvári árjaszatjáni (szanszkrit.a buddhák 4 bizonyossága: 1. az összes dharma tekintetében eljutottam a megvilágosodásig (szarva dharmábhi szambódhi pratidnyá vaisáradja). meg van győződve erről az igazságról. a Buddha szerint a megvilágosodás felé törekvőnek tartózkodnia kell a két szélsőségtől: a szenvedély vezette. 2. hogy az az alakok régiójában is érvényes. 2. 2. 3. azokról beszélni. illetve arról is. születés-öregedés-halál (jövőbeli eredő) csaturtha dhjána (szanszkrit) . azonos és különböző egyszerre. 4. elmélyülés szintje csaturvaisáradja (szanszkrit) . másképpen: 1. amelyek akadályozzák a vallást. szenvedés (jelenlegi eredő). amely kivezeti az embert a duhkhából a nirvánába (nairjánikapratipadvjákara pratidnyávaisáradja).fel-ébredt vágyak. 4. hedonista életmódtól és az önsanyargatástól. 2. 3. a megszüntetés. mentális szennyeződések. létesülés (jelen-legi aktív tényező). 4. elfogadja . különböző. tudatlanság csatursankhépa (szanszkrit) . a keletkezés. a szennyeződések megszűnésétől. 3.szellemi tevékenység csatvári árja phaláni (szanszkrit) . az ösvény). élvhajhász. kínai si wu wei . 2. többnek van egyetlen következménye. 4. 3. a Buddha nem fél: 1. sok ok hoz létre sok következményt. kijelentettem a hit ellen ható dharmákról. elfogadja a duhkha igazságát az érzékiség birodalmában.

elfogadja a gyakorlat ösvényének igazságát.a felhevített jósló csontok kérdezője. durva beszéd (párusjam). mint az alaknélküliség régiójában. viszályból adódó gonosz beszéd (paisunjam). 11. bár inkább episztemológia csen (kínai) .logika. kárhozatos és ellenszerük .pándava hős cséla (szanszkrit) . amely elvezet a duhkha megszűnéséhez. 13. mint az alaknélküliségében. a testben az agyhoz kapcsolódik csavan (japán) .az egyik sziddha Csaurí (szanszkrit) .tartózkodás az élet megsemmisítésétől (pránátipáta). 602-668) Csédi (szanszkrit) . illetve arról is. 10. ejtett tibeti. 16.a Nyolc Haragvó Nő egyike. írott tibeti dpjad) . 12. 9.hua jen pátriárka (i. hűséges csen jen (kínai) . 7.a duhkha keletkezésének az igazságát. hogy az az alakok régiójában ugyanúgy érvényes. bön asztrológiai diagnózis cse hsüeh (kínai) .tudatlanság/bölcsesség (prad-nyá). hogy az az alakok régiójában éppúgy érvényes. mint az alaknélküliség régiójában Csaurangí (szanszkrit) .nagy tudós . végétől Cse jen (kínai) . 14. mentális szennyeződések elharapózása/a tisztátalanság eltüntetése (klésaksája) cselekedetek. a szerzés vágya (abhidnyá).sz. házasságtörés (kámeszu mithácsára). 8. tibeti szellemi vezető cse (kínai. valamint arról is.egy ország Csékitánu (szanszkrit) . lopás (adattádanam). elfogadja a duhkha megszűnésének igazságát. sz. tiszteletlenség a tanítás iránt/bizalom (sraddhá).igaz. ismeret. téves nézet (mithjádristi) Cséllaná/Khémá (szanszkrit) Bimbiszára felesége. meg van győződve erről az igazságról. hogy az alakok régiójában ugyanúgy érvényes. csalás (mrisáváda). Csétaka és Trisalá lánya.bölcsesség. fecsegés (sampralápa). csak az i. 15. meg van győződve erről az igazságról. igaz ember csen po (ejtett tibeti) . nem üdvös (10) . 19. gondatlanság /törődés (appramáda).tanítvány cselekedetek.sz. illetve arról. meg van győződve erről az igazságról. harag (vjápáda). és 6. Nigantha Nyátaputta unokahúga csema (ejtett tibeti) .teacsésze.filozófia. Vardhamána nővéré-nek lánya. tudás.

lánya Cséllaná csétaná (páli) . bön jóslás és asztrológia cshak (ejtett tibeti. . hívja elő a karmát.fém.sz. csetajitvá kammam karoti kájena vácsája manasá. írott tibeti spjan ras gzigs) . elszántság cshandasz (szanszkrit) . Cseng li szektájának írásai. mai taoista szekta Dél-Kínában cseng suozuo zhi (kínai) .liccshaví herceg.cshe Cshag seng ji thek pa (ejtett tibeti.akarat Cshándógja upanisad (szanszkrit) .nagy pecsét.a világ megváltója. megvalósításra való vágy. a szellemi tulajdonságok 52 fajtá-ja csétóvimukti (páli) .A Jóslás Sen-jének Járműve. Avalókitésvara. szándék. csétaná karma (szanszkrit) . szándékos cselekedet csétaszika (szanszkrit) .akarati ösztönzés.karmikus cselekedet.verstan. a . a szándék által jön létre a karma a testben. szertartásokhoz kapcsolódó 3 kérés. az 5 elem (dzsungva) egyike cshak csen pa (ejtett tibeti) .becsületes. jó Cseng i (kínai) . Csetanáham bhikkhave kammam vadámi. a beszédben és az elmében.sz.i.a szándék cselekedete csétanárita (szanszkrit) . szerzetesek. Amitábha kísérője cseresznyemirtusz (vodu) . helyes. része. szellem. egyenes.kritja anusthána dnyána csenpo (ejtett tibeti) .Csen ti (kínai) . 738-839) Cseng li (kínai) . tibeti vallási irányzat cshanda (szanszkrit) . írott tibeti phja gsen gji theg pa) . a szútrák versformáinak leírása a védán-gán belül cshando (szanszkrit) .a taoista kánon mindhárom kötetének kiegészítése.tudattényezők.a szív megszabadulása cshad (írott tibeti) . írott tibeti csags) .a Cshándógja bráhmana része. szellemi aktus.hua jen pátriárka (i. karmaphala) Csétaka (páli) . 5.a szándék terméke.erőfeszítés.A szán-dék.nagy tudós Csenrézi (ejtett tibeti. századi taoista kánon 7. a szó és a test karmája ered belőle. az Ég Mestere északi szekta Cs'eng kuan (kínai) . a 3 egyéni karma lehetőség egyike (még: karmavászaná. felesége Trisalá.főzet (Eugenia fragans) cséstá (szanszkrit) . a nagy együttérzés bódhiszattvája.mozdulat csétajitvákarma (szanszkrit) .Paramártha cseng (kínai) .

pocoknyúl csi kai (ejtett tibeti) . a felfogás alkalmai.aki kívül van. északkelet cshi (ejtett tibeti.víz. írott tibeti 'cshi bdag) . az 5 elem (dzsungva) egyike cshu szin (ejtett tibeti. sen). köles.farkas cshe (ejtett tibeti. a dolgok kettőssége a formák világában: li . műve: Az eredeti út (Jüan tao) . 11. írott tibeti) . a keresztény Lélek.ajanamsza csi (ejtett tibeti. az újralétesülés bizonyítója cshanku (ejtett tibeti) . ilyenkor jön mozgásba a megértés. írott tibeti phjed jol) . írott tibeti bdzsi) .indiai költő. gépezet.dharmakája Cshödo Lu Gyelcen (ejtett tibeti.ducö 01-03. kínai qi. a párának (qi ejtsd: csi) a két ellentétes természetű alapmódosulata. 8.a halál ura cshi dzsor (ejtett tibeti. az 1.sz.amikor a holdnap napkelte után kezdődik. míg a „ragyogó” a táguló égi qit csí (kínai) . éter. az éjszaka vége.fürdőhely Lhászától nyugatra cshuszin (ejtett tibeti) . bárány. és napkelte előtt végződik cshe jöl (ejtett tibeti. aki nem buddhista cshogsz (írott tibeti) . írott tibeti 'cshi sbjor) . női jellegű (jin). ajanamsza cshi bdag (írott tibeti) .sz.a halál folyamatának köztes léte csi kai bar do (ejtett tibeti) . írott tibeti cshu srin) .huhuva Cshumiglung (ejtett tibeti) .léleképítő gyakorlatok a Sao linban csi pa (ejtett tibeti) .egyetemes tudat/felelősség Csi szung (kínai) .i. a negatív és pozitív között áramló energia. az egyik életprincípium (még 2: csing. a jin és a jang a világot felépítő anyagi szubsztanciának. alkalom. állatövi jegy.asztrológus láma csi szem (ejtett tibeti) . tehén.tamasii csi bi (ejtett tibeti) .patkány. írott tibeti bdzsi. a „szellemi” az összesűrűsödő földi qit jelöli. írott tibeti cshad) . áldozat. században cshu (ejtett tibeti.légzés.halál cshirolpa (ejtett tibeti) .a Bak csillagkép cshu zer ba (írott tibeti) .passzív. délután. a legvégső. századi buddhista szerzetes.Száma véda kiegészítése Cshandragómin (szanszkrit) . csi dinamikus. észak.ganacsakra cshosz kji szku (írott tibeti) .cshi dak cshi dak (ejtett tibeti. írott tibeti chos sgron klu rgjal cen) tibeti tanító az i. víz. japán tamasii) .a halál folyamatának átmeneti állapota csi kung (kínai) .

szellem őseredeti mivoltában csitra (szanszkrit) . a vágyak tüzének jelképe.a gandharvák királya Csitraszéna (szanszkrit) . tarkaság Csitragupta (szanszkrit) . de Sántanu és Szatjavatí fia is Csitraratha (szanszkrit) . tamarindfa csing (kínai) . minden kívánságot teljesítő drágakő. tájék. tanár Csidambaram (szanszkrit) .az orvoslás tanulmányozása.kínai császár Csiencsen (kínai) .Csitraváhana lánya. Szeigen Gjósi csintá (szanszkrit) .gyakorol.Konfucius csin kang (kínai) .címer csik jab khen po (ejtett tibeti) .Tilla csiddzsada granthi (szanszkrit) .öntudat.reflexió. határ. ejtett tibeti norbu) .hosszú idő után csirimen (japán) . 753-ban érkezett Japánba csigo (japán) .sz. sen).laikus tittha nő. abszolút tudat.Gandzsin.megszabadul Csien Lung (kínai) . Csitrángadá apja .a gandharvák királa Csitraváhana (szanszkrit) . a Buddha rágalmazója. 740). az egyik ratna csiöd pa (ejtett tibeti) . akit szerzetesek gondjára bíztak.mester.a csit és a dzsada összekapcsolódásával létrejövő egyén csie (japán) .bölcsesség csie to (kínai) .gondolkodás csintámaja pradnyá (szanszkrit) . a csanban a személyes egyén szembenállása a világgal Csing jüan (kínai) .csiao sou (kínai) .sz.főkamarás csikitszá vidjá (szanszkrit) . gondolkodó bölcsesség csintámani (szanszkrit. összekapcsolódás csit szvarúpa bháva (szanszkrit) .kreppselyem csit (szanszkrit) .vadzsra Csincsá (páli) . az egyik életprincípium (még 2: csi.Manipur királya.nemesi származású fiú. birtok.csan mester († i.Jamarádzsa jegyzője. kínai szerzetes. a tudás 5 ága közül az egyik Csin (kínai) .lángoló. megért csira (szanszkrit) . i.életesszencia.szent hegy a Gangától dlre Csitrángadá (szanszkrit) . ő írja föl az emberek cselekedeteit Csitrakúta (szanszkrit) . apród csihna (szanszkrit) .sokaság.

szmritibala ⇒ 4. szamádhana. csittavjupasamana. szam-pradzsanjabala ⇒ 6. ebből 4. viccshinapravartak. tudatosság. csittasamana. szmritibala ⇒ 8. viccshinnapravartak. ebből 5. világosak a kudarcok és a kellemetlen következmények. aminek tudatában vagyunk. ezért felis-merjük az összeszedettség előnyeit csitta dhátu (szanszkrit) . képzeletbeli tárgyak). az . ebből 3. ebből 2. aviccshinnapravartak.egy buddha mindig barátságos és kegyes. ájatanapravartak. csittapraváhaszamszthápa. a manasz buddhi ahamkára egyben. ejtett tibeti kün zsi. aviccshinnapravartak. az ember mentális és érzelmi aspektusai = kellemes. burok. az elme begyakorlása. a jógában a szamszkárák hordozója.a lélek fegyelmezése csitta damana (szanszkrit) . a csitta fejlődésének menete: 1. ebből 5. manonivésapravartak. ebből 4. csittadamana. ebből 6. csittaikotikarana ⇔ 3. csittapraváhaszamszthápa ⇔ 1. csittaikotikarana ⇔ 3.az elme 5. s az attól elkülönülők). 9 állapota: csittaszthápana. képzetalkotás. hallható. viccshinnapravartak.az elme tényezője. ízlelhető. a tudatosság általi tökéletes elmélyedés. csittapratihara-na. csittopaszthápana. csittasamana ⇔ 2. tathágata garbha csitta kammannyatá (szanszkrit) . a szánkhjában a linga. egyik sem. akaratból fakadó cselekedetek (a tudatossághoz tartozók. s aminek nem. virjabala ⇒ 7. virjabala ⇒ 8. tudat. viccshinnapravartak.a tudat aktivitása csitta karma (szanszkrit) . szmritibala ⇒ 3. bháva csitta bhávana (szanszkrit) .csitta (szanszkrit. énkép). ebből 3. csittaszthápana. sruti-bala ⇒ 1. szándék. a tudat passzív oldala. csittadamana ⇔ 2. ásajabala ⇒ 2. gondolkodás. mindaz. csittaikotikarana ⇔ ebből 3. ami természeténél fogva nem szennyezett. csittavjupasamana ⇔ 2. szamádhána ⇔ 4. ebből 3. értelemmel felfogható. szampradzsanjabala ⇒ ebből 8. ebből 4. elme. csittapratiharana ⇔ 2. értelem. írott tibeti kdzsi sems) tudatosság (elme. fájdalmas. aviccshinnapravartak. viccshinnapravartak. paricsájabala ⇒ 9. szagolható. állapota. szampradzsanjabala ⇒ 5. a buddhizmusban értelem. csittopaszthápana ⇔ 2. szellem belső szerve. csittaikotikarana. észleletek (vizuális. emlékezet.

az elme 7.tudati megtisztulás. az 5 természeti törvény egyike csitta pagunnyatá (szanszkrit) .a tudat használhatósága csitta mátra (szanszkrit.csak az elme iskola.az elme 3. állapota.a tudat ügyessége.a tudat beleérző képessége.az elme 2. az elme egy időre rögzül a tárgyán. alkalmazkodó készsége. bhránti sarshana.a tudat egyhegyűsége csittaikoti karana (szanszkrit) . tudatállapot (pramána. nidrá. szamshaja.minden szellemi állapotban jelenlévő tényezők csitta mannyatá (szanszkrit) . szmriti).a tudat működési területe csittaikágratá (szanszkrit) . állapota. ekkor meg-nyugszik csitta szantati (szanszkrit) . sztjána. viparjaja.ávénika buddhaguna 15. anavaszthitattva. az összpon-tosítással ellentétes tudatállapot csitta vritti niródha (szanszkrit) . avirati. daurmanaszja. a pradnyápáramita egyik irányzata. írott tibeti sems tsam) .a tudatban lezajló átalakulás. állapota. csak-tudat csitta mudutá (szanszkrit) . vikalpa. angamedzsajatva. az elme háborítatla-nul halad egy határozott pont felé csittakkhana (szanszkrit) . Viszuddhi Magga csitta vjupa samana (szanszkrit) .az elme anyagában bekövetkező módosulások megszűnése csittagócsara (szanszkrit) .az elme 8. ha az elme még mindig az érzékelés tárgyaira vágyakozna. s ezt újra és újra ismétli csitta samana (szanszkrit) . az elme megbékítése.elterelődések.az újjászületéshez kapcsolódó gondolatok csitta viksépa (szanszkrit) . thiti. foka csitta mahá bhúmika (szanszkrit) . dukha. shvá-sza prashvásza) csitta vipallásza (páli) .tudatpillanat (uppáda.a tudat törvénye. állapota. az elme leghalványabb szennyeződései is eltűnnek csitta vritti (szanszkrit) . az elme visszairányítása az összpontosítás tárgyára valamilyen kizökkenés után csitta praváha szamszthápa (szanszkrit) .nem szellemi hajtóerők csitta viszuddhi (szanszkrit) .gondolatokból fakadó téveszme csitta vipra vukta szanszkára dharmah (szanszkrit) . alkalmassága csitta passzadhi (szanszkrit) . felol- .a tudat nyugalma csitta pratiharana (szanszkrit) . jógácsára (vidnyánaváda). bhanga).az elme 6. a tudat hajlékonysága csitta nijáma (szanszkrit) . akadályok (vjádhi. álaszja. tudattan. alabdha bhúmi-katva. gondolatfolyam. pramáda. állapota.

helyes cselekvés és helyes életmód.elme csittassza vimutti (szanszkrit) . az abhidnyá 5.a poklok birodalmának buddhája Csogro Lügyalcen (ejtett tibeti) .a tudat rugalmassága csittánupasszaná (szanszkrit) . építtette Szogcen Gampo az i. állapota.hajnali közös zen imádság Csokang (ejtett tibeti) . a Kilenc Hegy Zen Iskoláinak egyesülése Csogji Gjelpo (ejtett tibeti) . 7.az elme 1. az elme függetlenné válik a külső tárgyaktól.Himalája Cso Tae zsong (koreai) .herceg. elmélyülés. természetfeletti képesség.Diadalmas. összponto-sítás.Lhásza központi temploma.derékalj csódaná (szanszkrit) . 1356-ban alapított buddhista szerzetesrend. az alakok világának sajátossága.a tudat megszabadulása (még nem a nir-vána) csittaszthápana (szanszkrit) .sz. 1097 körül elterjesztette a csant Koreában cso vang (kínai) . aki i.az elme 4.sz.sz. az egyik dasabala csjutjupapatti dnyána bala (szanszkrit) .i.a tudatállapot éber tudatossága csittaszja ékagratá parináma (szanszkrit) . az elme erősen rögzül a tárgyán csittudzsukatá (szanszkrit) .-ban Csomdende (ejtett tibeti) . állapota.ülni és felejteni csódai (japán) .ékágratá csitténanijatiloko (páli) . a tudat egyenessége csjutjupapatti dnyána (szanszkrit) tisztánlátás.zazen Cso mo lung ma (ejtett tibeti) . ismeri a karmájuknak megfelelő élethelyzetekbe születők halálának és újjászületésének pillanatát.ösztönzés.a halál állapotának átmeneti állapota csor va (ejtett tibeti) .tibeti fordítómester csóka (japán) . sz. negatív motiváció a dharma útján csogje (koreai) .az érzékelés tárgyaival való kontaktusból következő tapasztalás csosz (ejtett tibeti) .dódás csittalahutá (szanszkrit) .a halál és az elkövetkező élet-be való átmenetel megértésének ereje cso csan (kínai) . Bhagaván csonyi bardo (ejtett tibeti) .a világi tudat által történő irányítás csittopaszthápana (páli) . ismerete.dharma . és rögzül a meditá-ció tárgyán csitteka gatta (páli) .

kőtáblák.előimádkozó pap az állami kultuszban. szövegmagyarázat Csu Hszi (kínai) .Tibet 3 fő területe: Ngari Korszum.kolostori felügyelő csú (japán) .sz.) Csúla hatthi padopama szutta (páli) .campából készült kis csúcsos tésztafigura csö pe mandala (ejtett tibeti.e. írott tibeti mcshod pa'i mandal) .levágás.ősi szokás csöd do (ejtett tibeti) .kő-fölajánlás. 1130-1200).sz.megfellebbezhetetlen engedelmesség a császárnak csu (kínai) .légzés zazenben csosztimpa (ejtett tibeti) . lételemek.dharmakája.ereklyét őrző szentély csösz tim pa (ejtett tibeti) .ékszer a fejtetői hajcsimbókban csui (kínai) .dharma. 1313-ban felvették a kötelező állami vizsga tananyagába. a világgal azonos végtelenség csö pa (ejtett tibeti) . Do kham csör ten (ejtett tibeti.A kisebbik elefántnyom szútra (Tripitaka Szútrapitaka 27.kínai filozófus (i.vallási vezető. a nyolcas csörten-csoport egyike csö ku (ejtett tibeti) .a Kézről kézre járó mécses csantörténetek írója Csuang ce (kínai) . amelyekbe általában a 6 szótag van vésve csöde (ejtett tibeti) .csosz can (ejtett tibeti) . a saját test felajánlásának misztikus szertartása.bűn Csúla duhkhana khandha szutta (páli) .) csúlá mani (páli) . a taoizmus és a buddhizmus alapján az ember és a kozmosz kölcsönösségét tanítja Csuan Teng Lu (kínai) .A kisebbik Duhkhakkhandha szutta (Tripitaka Szútrapitaka 14.a Buddha harca a gonosz hatalmak ellen. 1650) Csölkhaszum (ejtett tibeti) . Ü Cang. tibeti folyó.a fejtetőn csomóba kötött haj ékszere a ksatrijáknál . században élt taoista filozófus csuba (ejtett tibeti) .-3.sz. tanító szerzetes.az első pancsen láma (i.tál felajánlásokhoz csö/gcsug (ejtett tibeti) .vastag tibeti köpeny csúdakarana szanszkára (szanszkrit) . mozgás csószoku (japán) . szanszkrit sztúpa) . kolostor Csökji Gyalcen (ejtett tibeti) .az első hajvágáskor végzett hindu szertartás csúdámani (szanszkrit) . kommentárjait i. 4. írott tibeti mcshod rten.az i. az imádságok felügyelője Csothül csörten (ejtett tibeti) .

A kis rész csun cu (kínai) .A kis rész (Tripitaka. 19. halál Csü cse (kínai) .) Csullavajja (páli) . írott tibeti mtshur pu) .elvágás.sz. Vinajapitaka 4. akiben van jen Csun csiu (kínai) .homokóra alakú dob. íze a savanyú. színe a fehér.A kisebbik szunynyatá szútra (Tripitaka Szútrapitaka 121.A kisebbik Szacscsaka szútra (Tripitaka Szútrapitaka 35.a Közép Mozdulatlansága. nyílvessző da a (írott tibeti) .lojalitás a saját lelkiismerettel szemben csung csiao (kínai) .karmapa kolostor csuti (szanszkrit) .) Csúlavagga (páli) . jelképe Manydzsusrí kardjának hegye.mahá száhaszra lóka dhátu . az örömteli.vallás. mai taoista szekta ÉszakKínában D da (ejtett tibeti.csandra da ma ru (ejtett tibeti) . nála ette a Buddha a halálát okozó vacsorát (zsíros disznóhús vagy mérges gomba).) Csúlavédalla szutta (páli) . sz. előtérbe helyezte az elméletet csuri (szanszkrit) . ősz. Tibetben két emberi kopo-nyafélből készül.Tipitaka. a nem-tudás fonala átvágásának jelképe Csurpu (ejtett tibeti. merevség. a Tan hangja.) Csúla szunnyatá szutta (páli) .aszkétanövendék. Vénusz. ő vitte hírül a Buddhának Vardhamána halálhírét. jegye a bárány.mahánagna da pön (ejtett tibeti) .Gutei Csüan cheng (kínai) .tőr. este. vágás.fém. szerve a tüdő. írott tibeti zla) . egy aranyműves Pávában. a Konfuciusznak tulajdonított 5 klasszikus egyike Csunda (szanszkrit) .Teljes Igazság. nyugat.Tavasz és ősz krónika.tábornok da qian shi jie (kínai) .nemes. a Konfuciusznak tulajdonított tulajdonított 4 klasszikus könyv (Szí Su) egyike csung nan san (kínai) .A magyarázatok kisebb szútrája (Tripitaka Szútrapitaka 44.kínai buddhista filozófiai iskola. övé volt a bilvapark csung (kínai) . a táncoló Siva jobb hátsó kezében is van da nuo jian na (kínai) .Csúla szaccsaka szutta (páli) . végétől Csung Jung (kínai) . csak az i.

nagy zen dájaka (szanszkrit) .upászaná daivik (szanszkrit) . tartományi herceg daimón (görög) . egy törvényfonalú avatott társ dag pa mkha' spjod kji gnas (írott tibeti) .tiszta mező. az Árja Szamádzs alapí-tója .zen mester Daikoku (japán) . közvetítő az istenek és az emberek között Dainicsi (japán) . ma is tartják.az acutai sinto templom vezetője Daibai (japán) . évente a császár megkóstolja a rizst az isteni Őssel. de a császárra vonatkozó részek nélkül Daijú (japán) .főnemes.a nagy ízlelés ünnepe (Oho nihe macuri). évben (Boiótia) Daidzsó szai (japán) .táncfajta dai enkjo csi (japán) .a Buddhát ábrázoló nagy méretű szobor Daidala (szanszkrit) .a gazdagság sinto istene daimjó (japán) .vodu tác dahomey z'épaules (vodu) .szubsztancia dabbhafű (páli.da qian shi jie (kínai) .zen kolostor.osztó. a császár jelképes egyesülési rítusa Amateraszuval.az egetbírók tiszta helye dag pa'i zhing khams (írott tibeti) .a Tóra-szöveg hasábjai dag pa (írott tibeti lhan cig skjes pa'i je shes) .tanító-bölcsesség dai gúdzsi (japán) .bráhmana. mennyei birodalom Dahaumja (szanszkrit) . itt élt Ikkjú daivi mimánsza (szanszkrit) .nemes daizazen (japán) .zen mester. Nagy Daidala ünnep minden 60. szanszkrit darbha) védikus szertartásoknál használt fű.zen mester. Baszo tanítványa daibucu (japán) .a daiszeni zen-kolostor kertje Daitoku templom (japán) .adományozó Dajánanda Szaraszvati (szanszkrit) . Kis Daidala ünnep minden 6.együttszületett tudás.fabábu. a Daitokudzsi hagyomány alapítója Daitoku dzsi (japán) .Hatalmas Nap.mahá száhaszra lóka dhátu da yuan jing zhi (kínai) .zen mester daitják (szanszkrit) . évben.a pándavák bráhminja dahí (szanszkrit) . valószínűleg kusafű dáf (héber) .mahá darsana dnyána dabba (szanszkrit) . ezzel is bizonyítva isteni hatalmát.joghurt dahomey (vodu) . a végső buddha Daió (japán) .démonok Daitó (japán) .

Siva egyik mellékneve.dal dzsor dal 'bjor phun sum tshogs (írott tibeti) .Krisna egyik neve . Amóghasziddhi társa. ejtett tibeti. a jobb oldal Daksina múrti (szanszkrit) . leánya Daksajaní Daksa Szávarni manu (szanszkrit) . taní-tó.erősen buzgólkodó dalit (szanszkrit) . a Buddha anyja. hit a tanításban és adakozás a hitért) dal dzsor (ejtett tibeti. színe fehér. meditáló bölcs. írott tibeti dal 'bdzsor) .elmélyülés. fegyelmezés damani (szanszkrit) . éhségszörnyek közé. szabadság a rossz tettektől.középső nádí Damballah wèdo (vodu) . tanítás megszerzése. írott tibeti mkha' 'gro) . égjárók dakhma (perzsa) .egy istenség vizualizálása 'dam skyes (írott tibeti) .dajita (szanszkrit) . szanszkrit szamaja tárá) . a pokolba. testi épség. az emberi létforma dalai (mongol. Esküs megszabadító Dámódaja (szanszkrit) .a hindu elnyomottak rétege dam cik szem pa (szanszkrit szamajaszattva. találkozás egy arhattal.a párszik temetkezési helye dákiní (szanszkrit.a 9. írott tibeti mkha' 'gro ma) .a 8 kedvező feltétel (nem születni istenek. állati létbe.férfi természetfeletti erők.dahomeyi kígyóisten. hit a törvényben. írott tibeti dam tshig sgrol ma.a levegő természetének tiszta transzcendens eleme. a gazdagság istene. a test rendszerében a légzés.óceán.női természetfeletti erők. Daksa és Praszúti leánya daksina (szanszkrit) .szerető dajmjó (japán) .fejét Siva levágta tiszteletlenségéért. a Buddhától megszentelt Magadhában születni. írott tibeti dam chig szemsz dpa') .a papoknak juttatott díj. állata fehér Damcik Drolma (ejtett tibeti. nem szenvedni hamis tanoktól. ágyasa Ezili fréda. ép érzékszervekkel és ép testtel bírni) és a 10 előny (emberi születés. dél felé fordulva tanít egész Indiának dal 'bdzsor (írott tibeti) . Rohiní apja. az ezüst ura. félistenek közé. mivel egy északi hegyen ül.nehezen megszerezhető lehetőség. égjárók Daksa (szanszkrit) .sárszülötte. ejtett tibeti gya co) .nagy hatalmú szamuráj dáka (szanszkrit. a tanult állandósága. a fehér lótusz damana (szanszkrit) .Párvatí egyik alakja. manu Dáksájaní (szanszkrit) . a dalai láma Csenrézi (Avalókitésvara) inkarnációja dalha parakkama (szanszkrit) .

bódhi Dao an (kínai) . őt tekintik a csan alapítójának Dao de (kínai) . dharma. ragadványneve a Buddha elleni merénylet után dandászana (szanszkrit) .út. az istenek büntető eszköze. 312-385) taoista mester.sz.bot. 9.sz. adomány.sz. artha).megfékezés danthakástha (szanszkrit) .erdőség a Vindhjá hegységtől a Dekkánig.dámódara (szanszkrit) .az 5.taoista kánon. felhagyás (abhaja. és megosztani másokkal azt. a tiszta föld.szivárvány.megszemélyesített hatalom. a szok ellensége Dan (vodu) . lemondás. században danda (szanszkrit) . jótékonyság. bambuszszár a gerincoszlop mintájára danda (szanszkrit) . 579-651) a 4.az út elérése.indiai tanító Tibetben az i. csan pátriárka dao ji xuo (kínai) .bot-tartás (hatha jóga) Dandzan Ravdzsaa (mongol) .a lemondás tökéletessége. férfi médium dango (japán) . nem a dharma szerint beszélni Dao liu (kínai) .tudáshordozó istenség.adakozás.sz. nojan kutuktu (i. Szuppabuddhának. akik követik a Taót Dao zang (kínai) . sz. Kuvéra másik neve Dánasíla (szanszkrit) . a Buddha apósának. remeték és szörnyek lakhelye Dandapáni (szanszkrit) . a csatur szamgraha vasztu egyik eleme dána páramitá (szanszkrit) . a testben a torokhoz kapcsolódik . természettörvény.jósló ifjúság.felfordítani-egy-szól.fogtisztító pálcika Danu (szanszkrit) . néha Kabandha szörnyként testesül meg dao (kínai) .(i. amink van. a Tan útja. írott tibeti) . a 6 sarkalatos erény Dao hszin (kínai) .hindu október-november damszri (ejtett tibeti.(i. az önmegváltás útja. jogar Dandaka (szanszkrit) .egy geiko pártfogója dánta (szanszkrit) . 360-434) Dapacacsod (ejtett tibeti) .a vagyon ura.a dánavák őse. alamizsnát adni.az út folyamata.rizstészta gombóc danna (japán) . brahmá. rendező elv. a Dan látványa dána (szanszkrit. 1803-1856) dang ki (kínai) . írott tibeti sbjin pa) . a Teremtő eszköze Dan ayida whèdo (vodu) .csan mester (i.buzogány.Botozó. 3 isteni barlang (tung) és 4 kiegészítés Dao zheng (kínai) .démon. a bódhiszattva fel-hagy minden tisztátalansággal Dánapati (szanszkrit) .

kiváló bölcsesség. egy szarvast és egy izzó vasat Daruma (japán) . dzsainizmus. szemléletmód.10 szint a bódhiszattvává válás útján: 1.tükör darsa púrnamásza (szanszkrit) . tartózkodás a helytelen nézetektől (mithjádristi virati) dasa bhúmi (szanszkrit) . lángszerű bölcsesség. 8. 521-485 darbhafű (szanszkrit) . vaisésika. a múrti megtekintése. 3 testre vonatkozó: tartózkodás az élet megsemmisítésétől (pránátipáta virati). hogy tartózkodjunk a bárdolatlan cselekedetektől.daphnéphoros (görög) . njája .10 előírás arról. ahová hintik. a szemlélődés/belátás ösvénye.a hajlamoktól látomások által történő megszabadulás útja darsi (szanszkrit) . tartózkodás a kemény szavaktól (phárusjavácsá virati). látóérzék. 4.a látomás/látás útja.heterodox (nász-tika darsana): buddhizmus.a thébai Apollón-szentély papi segédje Dárajavaus (perzsa) . rendszerek. 2.és teliholdkori hármas áldozat darsana (szanszkrit) . ortodox (ásztika darsana): szánkhja. bölcsei teremtettek Siva elleni féltékenység-ből egy tigrist. hogy elvegyük. tan-eső . tartózkodás az üres fecsegéstől (szambhinnapralápá virati). nehezen legyőz-hetőség. mozdulatlanság. szemlélődés. 5. az a hely szent darpana (szanszkrit) . jelenlét. csárváka lókajáta.Dareiosz. tartózkodás a rosszakarattól (bjápáda virati). 6. látásmód. ragyogás. tartózkodás. tisztaság. 3.kusafű (Poa cynosuroides). 3 elmére vonatkozó: tartózkodás a szerzés vágyától (abhidnyá virati). uralkodott i. jóga.látó Dáruka (szanszkrit) . foka darsana prahátavjánusaja (szanszkrit) . vizsgálat. látás. védánta. 9.erdő. egy istenség képének felidézése darsana bhága (szanszkrit) .új. tartózkodás attól.az érzékelő tudat látó része darsana márga (szanszkrit) .ajtó dasa akusala prativirati síla (szanszkrit) .e. amit nem kaptunk meg (adattádána virati). távoli utazás. a srávakák és a pratjékabuddhák útjának 3. 4 beszédre vonatkozó: tartózkodás a rágalmazástól (paisunjavácsá virati).szerencsét hozó Bódhidarma figura darvasa (szanszkrit) .megfigyelés. hogy helytelen tettre vezessen minket a szexuális vágy (kámamithjá-csára virati). 10. 7. az agradharmák meg-tapasztalása. mímánszá. öröm.

5 mindenkire . 7. Ráma apja Dasarna (szanszkrit) . tévhit/ ismerete (nánádimukti). amelyek egy keletkezett jelenséget /szthána/ idéznek elő.10 bilincs: 1. gyű-lölet. az egyházi szertartások hatékonyságába vetett hit. a legalacsonyabb /apája bhúmi/ és a lét csúcspontjának világáig /bhavágra/ és a világon túli dolgok ismerete (bhava szamaszarvatragámini pratipad). milyen következményekkel jár elkövetésük. írott tibeti phjogs bcu) . 4.egy ország dasasíla (szanszkrit) .tízparancsolat. 9. akik elkövetik őket (karmavipáka). öntudat és büszkeség.sz. a földi élet szeretete (rúpa rága). a mennyei újjászületés utáni vágy (arupa rága).a tíz égtáj Dasambhúmisvara szútra (szanszkrit) . az okok ismerete. 7. 8. a práti-móksa előzménye dasa szamjodzsnani (szanszkrit) .10 erényes cselekedet. az alakok és alaknélküliség régióján túl a szabadság különböző fokainak ismerete (dhjána vimok-szádi). a személyiségbe vetett hit (szakkajaditthi).Ajódhja rádzsája.században Dasaratha (szanszkrit) . elemek/ bontsa a dharmákat (astádasa dhátuprabhádádi).a Buddha 10 képessége (dnyána): 1. a buddha felismeri a karma üdvös /kusala/ és kárhozatos /akusala/ és egyéb fajtáját. közepes. az élőlények egyedi hajlamainak /mohóság. 9. 8.a saiva szannjászík 10 rendje. az élőlények készségeinek /eszes. 2. 6. 6. ismeri a karmájuknak megfelelő élethelyzetekbe születők halálának és újjászületésének pillanatát (csjutjupapatti). a saját magában és másokban fölmerülő szennyeződések /ásrava/ ismerete (ásravaksája). 5. 9. a buddha-guna 1. önelégültség. tudja. és amelyek nem hoznak létre konkrét dolgokat /aszthána/ (szthánászthá-na). 10. a karma és eredménye megértésének ereje. képesség arra. hogy 18 elemé-re /halmazok. kapuk. tompa/ ismerete (indríja parápara).dasa kusala karma patha (szanszkrit) . 2. érzéki vágyak. az Avatamszaka szútra része. 3. természetfeletti képesség. rosszakarat. kétség (vicsikiccsha). Sankara alapította az i. csoportja dasadis (szanszkrit. 4. az élőlények régebbi életeinek ismerete (purvanivászánuszmriti). mahájána dasanámí (szanszkrit) .Tíz isteni birodalom. 10. 3. 5. miképpen hatnak azokra. nem-tudás dasabala (szanszkrit) .

írott tibeti zla ba bcsu pa). mint Ísvara.kerekes mozgatható szentély dásza (szanszkrit) . és 5 a szerzeteseknek: 6. 5.imádkozás dayuan jongzhi (kínai) . születés dásza szikkhápada (szanszkrit) . 6.Visnu mellék-inkarnációja. 11. 3. december/január (ejtett tibeti dava csucsikpa.a szellemi boldogtalanság képessége dava (ejtett tibeti. hónapok: 1. ne ölj. 7. 2. írott tibeti zla ba bdun pa).kétségbeesés. illatszereket.. február/március (ejtett tibeti dava dangpo. írott tibeti zla ba bcsu gnjis pa) davenolás (jiddis) . írott tibeti zla ba lnga pa). írott tibeti zla ba drug pa). zenétől. 4. írott tibeti zla ba gnjis pa). 5. varna másik neve. január/február (ejtett tibeti dava csunyipa. 9. 8.szapta szamudrik tirtha daurmanaszja (szanszkrit) . október /november (ejtett tibeti dava gupa. ne paráználkodj.kötelező: 1. írott tibeti zla ba dgu pa). írott tibeti zla ba gsuim pa). meg nem engedett időben ne egyél. koszorút. 9. írott tibeti zla ba bcsu gcsig pa).10 életszabály a bhikkhuknak és a bhikkhuníknak dászjú (szanszkrit) .mahádarsana dnyána dbal cshen ge khod (írott tibeti . ő teremtette a szóma nevű növényt. ne hazudj.a 4. a Trimúrti inkarnációja. írott tibeti zla ba brgjad pa). augusztus/szeptember (ejtett tibeti dava dünpa. víz. 4. táncról ének-től. 10. 12. 3. 8.Balcshen gekö dbang gsum dam tshig (írott tibeti) . írott tibeti zla ba bzsi pa). anyja Ana-szúja.látás Dattátréja (szanszkrit) . 10. apja Atri. írott tibeti zla ba dang po). május/június (ejtett tibeti dava sipa. színjátéktól tartózkodj. 2. írott tibeti zla ba) .a Huszonnyolc Hatalmas . november/december (ejtett tibeti dava csupa. magas és széles ágyon ne aludj. szeptember/október (ejtett tibeti dava gjepa.a három avatás (megmosó. titkos. ne részegeskedj. március/április (ejtett tibeti dava nyipa. a 4 Véda hordozója Dauli Gangá (szanszkrit) . ékszere-ket ne hordj. Hold. bánat daurmanaszja indríja (szanszkrit) .hétfő.démonok dasszana (szanszkrit) . szerencsés nap. április/május (ejtett tibeti dava szumpa. 7. a bölcsesség tudásába való) esküje dbang phjug ma nji shu rtsa brgjad mgo brnjan sna tshogs dang bcas (írott tibeti) . június/július (ejtett tibeti dava ngapa. ezüstöt ne fogadj el dasi (japán) . jelképe fehér félhold. aranyat. ne lopj. július/augusztus (ejtett tibeti dava drukpa.

Indra dbang po lnga (írott tibeti) .Ü Cang dco (ejtett tibeti) .az első összefoglaló monográfia Egyiptomról és műemlékeiről.sz.sz.lélek deipnophoroi (görög) .aki visszatért a túlvilágról Délosz (görög) .az öt érzék dbang thang (írott tibeti) .jó illem derekh kohánim (héber) . egyszerűsítései és rövidítései miatt rendkívül nehéz olvasni Dendera(h) (egyiptomi) .lányok ünnepe Munychión hónap elején (Athén) delphys (görög) . élvezet Déha (szanszkrit) .vang thang dbangphjug chenpo (írott tibeti) . 8.tathágata de pa (ejtett tibeti) .a vetést oltalmazó Démétér démotikus írás (egyiptomi) .helytelen nézetek iránti erős vágy dogma-tikus hite dekas (görög) . jelentése: népi. és felváltotta azt.a Púrvavidéha egyik alszigete déhi (szanszkrit) . népies. amelyet Napóleon expedícióját kísérő tudósok készítettek.anyaméh Démétér (görög) .(ejtett tibeti) öröm. 9 .túrós vagy lekváros batyu delog (ejtett tibeti) .Drépung dbu ma (írott tibeti) .város Felső-Egyiptomban Thébától délre. Hathor istennő egyik fő kultuszhelye Dengjó Daisi (japán) .Boszorkány a négy fő égtájon és a négy kapuőrző dbang po (írott tibeti) .-7.görög eredetű szó.a hónap 10 illetve 9 napos egysége delkli (jiddis) .jelölt út a temetőben a kohaniták sírjaihoz Description de l'Égypte (egyiptomi) .erényes de bzhin gshegs pa (írott tibeti) .a Tripitaka egyik része densza (japán) . a hieratikus írásból fejlődött ki az i. szusumná dbus gtsang (írott tibeti) . 767-822). 806-ban Denöszum (ejtett tibeti. alapítása i. Földanya Démétér Chloé (görög) . szanszkrit Tripitaka) .jóshelyéről ismert sziget Delphinia (görög) .a jak és a bivaly keveréke de (kínai) .kolostor derekh erec (héber) .eredeti neve Szai chó.avadhúti.ételvivő asszonyok deisthábhinivésa (szanszkrit) .a gabona istennője. boldogság.körzeti kormányzó de va . a tendai iskola alapítója (i. században.Mahésvara dbdzsigbses (írott tibeti) -Vaszumitra dbras spungs (írott tibeti) .e.

ma a hindihez déva pudgala (szanszkrit) .Isten tava szútra (Tripitaka Szútrapitaka) dévadászí (szanszkrit) .tanítás deszi (ejtett tibeti.isteni család déva lóka (szanszkrit) . északi út a máglya lángjából déva jóga (szanszkrit) .lecsengetés.a Nagy Üdv tiszta földje. égi lények. a Buddha unokatestvére.gyűlölet. Májá szülőhelye Dévadaha szutta (szanszkrit) . írott tibeti lha sbjin) . ellenszenv a kívánatos dolgok iránt dészaná (szanszkrit) .település a szakja rádzsaságban. Szukhávati.világi vezető. a halott elválasztása loájától désti (szanszkrit) .valamely isteni lény alakját felvéve a tantrán keresztül végzett gyakorlat déva kula (szanszkrit) . aki bárkájával megmenekült a vízözönből deul (szanszkrit) . ezt használták a szanszkrithoz. templomi rituális táncosnők Dévadatta (szanszkrit.az istenerő megszemélyesített formáinak fela-jánlott hindu áldozat déva jána (szanszkrit) .az istenek szolgálólányai. az egyik klasszikus indiai írás. szemlélet désza (szanszkrit) . 1810-ben adták ki déssounin (vodu) .az istenek beszéde.elmélet.az istenek útja. miszerint az egyensúly felborulása benne részleges Deukalión (görög) thessaliai. gyönyörűség déva duhkha (szanszkrit) .a hindu templom szentélyében az oltár déva (szanszkrit.istenszemély Déva Szávarni manu (szanszkrit) .szöveges és 11 képes kötetből állt.a protestantizmusban az isteni eleve elrendeltség. aki utódja akart lenni. élvezet. rizspuding determináltság .(div = ragyog) fényes istenek. ejtett tibeti lha) . manu Dévacsen (ejtett tibeti) . a bráhmanizmusban Isten és ember közötti létforma. a védikus időkben a természeti erők. boldogság. a rúpa rúpa bhúmi egyik csoportja.a 13. a szánkhjában a prakriti tulajdonsága. öröm. Amitábha nyugati paradicsoma Dévadaha (szanszkrit) .Istenadta. ezért ellentétet szított a szerze-tesi . írott tibeti sde srid) . kormányzó. istenek déva nágarí (szanszkrit) .az érzéki világ felső birodalma. amin Brahmához jut a lélek.az istenek szenvedése déva jadzsna (szanszkrit) .

akiknek jó a karmájuk. a tudás alacsonyabb szintjét elérők.kaljánamitra dge bsnjen (írott tibeti) .a három kincs egyike (buddha. de megszólítás is Dévinda/dévánam unda (szanszkrit) . Indra dga 'ba (írott tibeti) . vörös dga bcsom pa (ejtett tibeti.istennő.bar do Dévahúti (szanszkrit) . másik neve előbb Kála Dévala (mint kálavidu).remete. írott tibeti lha'i dbang po) .kaljánamitra dge bshes (írott tibeti) .ge va dge ba'i bshes gnjen (írott tibeti) .sramana dge slong (írott tibeti) .az istenek rádzsája.Kardama felesége.az Örömös Lófejű.ge luk pa dge sbjong (írott tibeti) .lélegzet ásítással devahán (szanszkrit) . majd Aszita (fekete). aki megnézte a gyermek Buddhát.upászaka dge 'dun (írott tibeti) . írott tibeti dgra bcsom pa) arhat. Kapila anyja dévajána (szanszkrit) . a megvilágosodott Dévéndra (szanszkrit.muditá. aki legyőzte az ellenséget dga' ldan (írott tibeti) . dharma.Tusita dga' ldan pgo dbrang phjogs las rnam rgjal (írott tibeti) .Dévinda Dévaprajág (szanszkrit) .ge long dge tshul (írott tibeti) .közösségben.isteni út.a Bhagírathi és az Alakánanda összefolyása.Istenek királya. aki monéjját épített emlékére Dévánam unda (szanszkrit) . szamgha) dge lugs pa (írott tibeti) .Kártikéja egyik társa dévatá (szanszkrit) .gecul . és magas a tudati koncentráltságuk Dévakí (szanszkrit) Visnu Balaráma nevű inkarnációjában az első anyja Dévala risi (szanszkrit) . innen lefelé nevezik a folyókat Gangesznek Dévarsi (szanszkrit) .istenek fölötti isten.isteni bölcs Dévaszéna (szanszkrit) .Ganden Phodrag Csoglé Namgyal dge ba (írott tibeti) . több ízben próbált merényletet elkövetni a Buddha ellen. Ardzsuna kürtje dévadatta váju (szanszkrit) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. gava dga' ba dmar mo rta'i mgo (írott tibeti) .magasabb lények déváti déva (szanszkrit) . unokaöccse Nálaka. Indra jelzője déví (szanszkrit) .

dgra (írott tibeti) . valószínűleg i.dra dgra bcom pa (írott tibeti) .Tipitaka.e.sz. 183 cm.maradéktalan nirvána dhamma (páli) .a lételemek sorozata dhamma tanhá (páli) .íjászmesterség dhanurászana (szanszkrit) . 423 időmértékes vers Dhammapála. tényezője dhammaccshanda (páli) . Az erény útja).Az igazság birodalmának megalapítása szútra. stb.Visnu mellék-inkarnációja. itt él 1959 óta a 14. kezében tartja az ambróziával telt edényt (amrita kalas) Dharamszala (szanszkrit) . észak-indiai helység. sz.Tipitaka.íj-tartás (hatha jóga) dhanusz (szanszkrit) . kb.arahat dgra bla (írott tibeti) . műve az alkommentár a Maddzshima nikájához dhammárammana (páli) . Az igazság szava (A Tan ösvénye. 6.dharma Dhamma Csakkappavattana szutta (páli) . ebben van leírva először a 4 nemes igazság Dhamma szamganí (páli) .szellemi tárgyak (érzet.törekvés a megvalósításra Dhammacsettija szutta (páli) . a gyógynövények és a gyógyászat istene. ajanamsza Dhanvantari (szanszkrit) .az erény gyakorlásának helye (a szikhek sze-rint maga a földi létezés). sorsosztó dgrab com pa (írott tibeti) .a tan törvénye.az igazság keresése.mértékegység.) Dhammadájáda szutta (páli) .-ban.a tudattartalmak éber szemlélése Dhammapada (páli) .A tanítás emlékművei szútra (Tripitaka Szútrapitaka 89.a halál után a testben maradó lélegzet dhanu (szanszkrit) . (Tripitaka Szuttapitaka. Khuddaka nikája).dra la dgra lha (írott tibeti) .) dhanandzsaja váju (szanszkrit) .ellenség-isten.a Nyilas hónapjának holdtöltéje dhanur véda (szanszkrit) .a képzetek iránti szomj dhamma vicsaja (páli) .egy bhikkhuní dhammanijáma (páli) . 477-377 között írták le a Páliputrai zsinaton. a Nyilas csillagkép. hallott. Badaratitthai Bhadantácsarija (páli) .) Dhammadinná (páli) . Az eszmék rendszere dhamma szantati (páli) . a szatta boddzshangá 2. az 5 természeti törvény egyike dhammánupasszaná (páli) .A Tan örökösei szútra (Tripitaka Szútra-pitaka 3.bhikksu az i. dalai láma .

az egyik indiai buddhista szerzetes. megbomlik a gunaegyensúly dharma (szanszkrit. természet. tulajdonság. páli dhamma. minden dharma a végtelen térhez hasonlít. tudattartam. rögzítés. rádzsa jóga gyakorlata dháraní (szanszkrit) .tanmagyarázó Dharma buddha (szanszkrit) . a megvilágosodott tudás támasza (mahájána) dharatthá (páli) . halmaz. figyelem-összpontosítás egy tárgyon. jó.tehertételek. a két bölcs. erény. ami mindent áthat. Dharma. Dharma = maga a buddhista tanítás. mindegyik anátman. egyetemes erő. állandóság. mint a magasabb rendű célok követése. szabály. a test. japán do) . varázsigék a szellemi erők megidézésére. a tényeknek nincsen megfogható lényegük. ejtett tibeti csosz. amelynek visszatartó ereje van. és azzá tesz. laja. lényeg. egyensúly. a szánkhjában a radzsasz hatása dharatthá mattá (páli) . mint szádharana.az alsó világrészek buddhája . az emberi életben megjelenhet. írott tibeti chos. a létforgatag valamennyi jelensége. az igazságok és a tett-következmények. a jóga 8 foka közül a 6. ami. ami van. dhri: fenntartani. létfaktor. kínai Zhou Fa lan) .megtartó. visésa. a 3. esemény.dháraná (szanszkrit) . a mantra. kötelesség. mint a függőségi kapcsolat eleme.alapja: visszatartani. tulajdonság (dharmin). a kozmikus rend. a létezők összessége. lételem.a szellemi tárgyak egymásra ható mezeje Dharma aranja (szanszkrit. kínai tao. mozgás. a vallásos élet területe. védelmet nyújt a szenvedések és azok okaival szemben. igazság. minden olyan viselkedés és felfogás. aki a Bai ma Si kolostorban fordítóként tevékenykedett dharma bhánaka (szanszkrit) .koncentráció. elv. tan. aszádharana és ápad dharma. amelyek a terhes dolgokból rakódnak le. Szamgha) egyike (triratna). a Tan. tan. Nara és Nárájana apja. alap.. a Három Kincs (Drágakő: Buddha. sakti.terhes dolgok. törvény. a beszéd és a szellem minden erkölcsös tette. életcél a négyből. Brahman és Ísvara megismerhetetlen. a minden folyamatot irányító kozmikus élet. de a dharmák megismerhetőek dharma ájatana (szanszkrit) . Abhidharma. vallás. a világegyetem törvénye. jelen-ség. az erényes ember. szilárdság. amelyek szennyeznek.

amivel az ember fölismeri a függő keletkezést. igazságtest. végtelen megnyilvánulás (mindenkit a saját képességei szerint kell tanítani).a dharma felhője. abszolút szintje. formája. szentbeszéd dharma csakra pravartana (szanszkrit. a tanítások és a jelenségek tudásának 4 formája dharma kája (szanszkrit. az igazsággal bíró test. az összetevők felismerése. kozmikus test. ejtett tibeti csö ku. írott tibeti chos kji wkhor lo bskor ba.a Tan kereke. páli Dhamma Csakkapavattana Szutta) . az örömön túli bölcsesség. a legmagasabb megvilágosodás. érdem (az összes jelenség a tudatból származik). mentes mindenféle szélsőséges nézettől. a Buddha Uruvilvá közelében elérte a megvilágosodást. gátló tényezőtől. az igazság szeme dharma dhátu (szanszkrit) . a buddha kája 2. törvénytest. végtelen űr (a tudat formátlan és felfoghatatlan). múdra dharma csakra mudra (szanszkrit. a pratjékabuddhák útjának 10. saját ügyének teste. kínai fa lun) . ami mindenben benne van dharma ksánti (szanszkrit) . a hétköznapi tudatra jellemző fogalmi gondolkodástól. a vágyvilágban megjelenő 4 nemes igazság. a végső valóság. ötféle: mindenség igaz természete/abszolút (a tudat nem tudat). írott tibeti chos sku) tantest.a tanítások és jelenségek iránti 4 türelem dharma mégha (szanszkrit) . a megvilágosodás forma nélküli.a jelenségek tudása.a Tan kerekét mozgásba hozó kéztartás.az abszolút ismerete. a buddhák tudá-sának egyike dharma dnyána (szanszkrit) .tanszem. majd Benáreszbe ment a Remetehegyhez. amelyben megszűnik a szubjektum és az objektum ellentéte. az abszolútum. dharma-természet (a tudat örök lényeg). az igazság birodalmának megalapítása szútra.a Tan kerekének megforgatása. háborítatlan állapota. ami mindenkiben megvan. írott tibeti chos kji) . halandó ember nem látja. a tudat tiszta. ottani első prédikációja az Isipatánában dharma csaksu (szanszkrit. a megvilágosodott személy szellemi síkja. egy buddha abszolút megnyilvánulása.álambana pratjaja dharma dhátu dnyána (szanszkrit) .a jelenségek önvaló/önlét- . az eredendő tudás felhalmozása.dharma csakra (szanszkrit) . része dharma nairátmja (szanszkrit) . a buddhák ebben a fényes ürességben azonossá válnak a Törvénnyel. bhávaná márga.

a tartamok eleme. a vélemények és értékek vizsgálata dharmacsarja (szanszkrit. a világgal azonos végtelenség. színe kék. írott tibeti chos grags) .indiai logika mester az i. írott tibeti chos skjong ba'i srung ma) .királyból lett legendás szerzetes (India.a tant magyarázó mester meghintése Dharma Szávarni manu (szanszkrit) . a Bardo egyik istensége. sem személy nincs a mentális események összetevőiben dharma szancsára abhiséka (szanszkrit) . írott tibeti chos spjod) . a törvény tere dharmadhátudnyána (szanszkrit. a szellemi tárgyak alkotóeleme.a hagyományos hindu előírások vezérfo-nalai dharma vicsaja (szanszkrit) .tudattartamok. a valós világ.sz. írott tibeti cshusz kji szku) . manu dharma szútrák (szanszkrit) . a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike Dharmapada (szanszkrit) .megkülönböztetés. a dolgokat átható lényeg.a dharma részei dharmánuszárin (szanszkrit) . írott tibeti chos dbjings) . ahol a jelenségek megjelennek. aki buddhává válva létrehozza a Tiszta Földet.törvénytest. a dharmák éntelensége.a 14. dharma-kapcsolat nélküli önlét-nélküliség.sz. az Amitábhabuddhizmus alapja Dharmakírti (szanszkrit. amikor nem válik külön az objektum és a szubjektum dharmánga (szanszkrit) . az elme/gondolkodás tárgyai dharmakája (szanszkrit. egyik a három test közül Dharmakara (szanszkrit) . mahájána dharmapratiszamvid (szanszkrit) a dharma megkülönböztető megér-tése .).törvényjáró szertartások Dharmadara buddha (szanszkrit) . 1. i. a mentális események átman-nélkülisége.a tan követője.Terjedelmes tanszöveg. Dignága tanítványa. a 108 bölcs egyike dharmánám bhúta pratjavéksá (szanszkrit) . sz. írott tibeti chos dbjings kji je shes) a törvénytér tudása Dharmadhvadzsa buddha (szanszkrit) .nélkülisége.páli Dhammapada Dharmapála (szanszkrit.sz. században. sem én. 530-561) Nálandában.Dharma bölcsesség.jógácsára filozófus (i.a dolgok olyan látása. köznévként a Buddha-test bölcsessége. ahogy vannak. 7. a Törvényt Oltalmazó Őrizők Dharmaparjája (szanszkrit) .az alsó világrészek buddhája Dharmadhátu (szanszkrit.az alsó világrészek buddhája dharmáh (szanszkrit) .

elme. az igazságosság királya. Judhisthira jelzője Dharmaraksa (szanszkrit) . elmélyedés.őselemek.életkorhoz kötött teendők rendje dharmatá (szanszkrit) . a szánkhjában az alaplétezők (föld. dzsjótir.közbeeső dhjána dhjána (szanszkrit.Dharmarádzsa (szanszkrit) .-ban dharmátma dristi (szanszkrit) .jelenség-valóság. kínai csan. Érzékelemek (Értekezés az elemekről) dhátu traja (szanszkrit) . összetevők.szellemi egyensúly dhjámnántara (szanszkrit) . segítő.3 birodalom. tudati = a szem. i. tulajdonképpen a meditációs ülő helyzet is. fül. erényes. alkotóelemek.mozgás. sz. a nyelv. a fül. réteg. gyökér jelentésben a múla. dharma. víz.sz. korábban shou-ji = őrizni az egyet.az énség aspektusának feltételezése a dharmákban dharmikus (szanszkrit) . tűz.a szövetekben működő agni. a Buddha egyik neve. a jóga 8 foka közül a 7.a Tan rádzsája. az orr. ami fenntartja a létezést dharmin (szanszkrit) .indiai bhikkhu. a test és az elme tudatossága). intelligencia. szövetek. hang. tapintás. radzsasz. a külvilághoz nem-kötődés megvalósítása. a 6 alapelem. 9. forma nélküli világ dhatvagni (szanszkrit) .az elmélyülés támasza dhípa (szanszkrit) .Tipitaka. levegő. koncentráció. brahmá. segítség. 412-454 között fordító Kínában (Asvaghósa: Buddhacsarita kávja) dharmásrama varna (szanszkrit) . ájur véda dhátu garbha (szanszkrit) . valamilyen szempont szerinti csoportosítás. 4 . tulajdonsághordozó dhátu (szanszkrit) . a tapasztalás 18 tartománya (domináns = szem. tartamiság. felső = formavilág.sz. nyelv. Visnu Balaráma formájú inkarnációjában megölte dhijálamba (szanszkrit) .ghível töltött lámpások felajánlása a múrtinak a hindu templomban dhirata (szanszkrit) . tattva Dharmatásíla (szanszkrit) .igazságos.ereklyetartó szekrény Dhátu kathá (páli) . illat. tárgyi = alak. bindu.szamárdémon.: szthula. japán zen) . orr. elemi részek. alsó = vágybirodalom.tibeti upadhjája az i. felismerés. űr) 3 megjelenési formában (szattva. test. meditáció. tárgytalan elmélyü-lés. ájur véda Dhénukászura (szanszkrit) . írott tibeti bsam gtan. mentális esemény.a tökéletes összpontosítás a tiszta tudat állapotában. íz. tamasz).

mentális kényszer. 4. 2.közbülső meditáció dhjáni bódhiszattva (szanszkrit) .meditációs kéztartás. belégzés és kilégzés dhjána páramitá (szanszkrit) . elmélyülés megnyilvánuló tényezői: 1. kezek egymásra helyezve az ölében dhjánánga (szanszkrit) . elmélyülés megnyilvánuló tényezői: 1. 3. a 4. 2. a megszabadulás. vitarka (a gondolat megalkotása). laja. 2.dhjánikus fegyelem dhjána vimoksa szamádhi szamápatti dnyájabala (szanszkrit) . az 5 dhjánibuddha hozta létre elmélyüléssel. laksanapratiszamvédi manaszkára. belső tisztaság (saucsa). 6. cselekvően közreműködnek a világ történésében. 5. egyensúly. ékágratá (egy pontra koncentrálás). az elmélyülés különböző szintjei dhjána szamvara (szanszkrit) . 5. az egyik dasa-bala dhjána/szamádhi (szanszkrit.a dhjá-nák. szukha (örömtől mentes boldogság). (megtisztított) elmélyülés megnyilvánuló tényezői: 1. prití (öröm). eszmélkedés dhjána/szamádhi mudra (szanszkrit) .elmélkedő bódhiszattva. 6. az egyensúly nyújtotta érzés. príti (öröm). vicsára (gondolat-megvizsgálás). rádzsa jóga gyakorlata. 5. 4.fajtája van. prajógadnyistha manaszkára. 3. 4. 3. a 3. kö- . ékágratá (egy pontra koncentrálás). világos megértés. 6 tökéletessége: bőkezűség. 4. a 2. 8. 2. az egyensúly tisztasága. tudatosság.az alakok és alaknélküliség régióján túl a szabadság különböző fokainak ismerete. vitarka (gondolat-megfoganás). szukha (boldogság). ékágratá (egy pontra koncentrálás). ádhimoksíla manaszkára. 3. a mantra. a mély összpontosítás megértésének ereje dhjána vimoksádi dnyána (szanszkrit) . nemmegelégedettség. mimámszaka manaszkára. 4. 3. hatha. az 1. 4. vicsára (a gondolat vizsgálata). szukha (boldogság). mentális fájdalom.megvalósított dhjánák. 2. 8 hiba az elmélyülésben: 1. tudatos tisztaság. elmélyülés megnyilvánuló tényezői: 1. 3. právivédzsa manaszkára.belemerülés dhjánántara (szanszkrit) . az elmélyülés mentális tevékenységei: 1. szukha (boldogság). ratiszamgráhaka manaszkára. 2. írott tibeti bsam gtan) szemlélődés.az elmélkedés és elmélyülés egyidejűsé-gének tökéletessége dhjána szamápatti (szanszkrit) . 25 szellemi leszármazott.

a keleti égtáj istene.-6.indiai logika mester. aki ragaszkodik. Aksóbhja) dhjáni mudra (szanszkrit) . rossz szellem.Drupada fia. műve: A helyes észlelés foglalata (szanszkrit Pramána szamucscsaja). a meditáció következtében aktívvá válnak.elmozdítható múrti dhúpá (szanszkrit.rossz szellem. Vjásza és Ambiká fia Dhritirastra (szanszkrit.hosszú vándorlás Dighanakha/Aggivésszana/Szaccsaka (szanszkrit) . elmélyedés. írott tibeti dhúpe ma/spos me ma) jóillat. A hosszú gyűjtemény dígha szanszára (szanszkrit) .zászló.rituális korbácsolás (Spárta) Diasia (görög) . thai thudong) . 7 értekezés a logikai kommentárokról . a gandharvák ura dhruvabéra (szanszkrit) . thaiföldi szerzetesi gyakorlat dhvadzsa (szanszkrit) . füstölő.születési dhjánák dhóti (szanszkrit) .a test alsó felét takaró 4 és fél méter hosszú anyagból készült férfiruha Dhristadjumna (szanszkrit) .engesztelő áldozat Zeus Meilichiosnak Anthestérión hónap 23-án (Athén) dibbuk (héber) .a kelet mahárádzsája. Ratnaszam-bhava kísérője dhútanga (szanszkrit.illat. bátorság.Tipitaka. egy halott lelke Didymeion (görög) . de Indra is. képzelt buddha. jógácsára filozófus az i. Amóghavadzs-ra.Apollón jóshelye Milétosban digambara (szanszkrit) . a Meru-hegy diab (vodu) .vándorolni. a dzsainizmus aszketikus irányzata Dígha nikája (páli) . Draupadi fivére.elmélyedő kéztartás dhjánopapati (szanszkrit) .anyagtalan égi buddhák.Kószala rádzsája a Buddha idején Dignága (szanszkrit) . és segítik a szemlélődő elmélyedést (Vajrócsana. Ratnaszambhava. Szamantabhadra társa Dhupéma (szanszkrit.a Kuru vagy Kaurava család feje a Mahábháratában.valaki.Dighíti kószalai rádzsa fia Dighíti (szanszkrit) . ördög diamastigósis (görög) . 5.sz. női bódhiszattva. szelídség. a pándavák sógora a Mahábháratában Dhristakétu (szanszkrit) . ejtett tibeti Khor Szung) . Amitábha.telességteljesítés. bölcsesség dhjáni buddha (szanszkrit) .Csédi királa Dhritarásra (szanszkrit) . égruhájú. században.levegőbe öltözött. ejtett tibeti) .kételkedő nigantha zarándok Dighávu (páli) .

sziget. áloká Dípankara (szanszkrit) . ellentétes a shelun iskolával din (héber) . de csak átmenetileg. és az is.vegetációisten Dionysos Eleutherios (görög) .egy szakja risi Dípankara buddha (szanszkrit) . déli és északi irányzata van.per a rabbinikus bíróság előtt dinacsarja (szanszkrit) .a Nyershúsevő Dionysos diorit (egyiptomi) . ám Egyiptomban a rokonság nem mindig áll fenn. akik között nincs rokoni kapcsolat. írott tibeti sdig pa) . beavatás diksá guru (szanszkrit) .látható nirvána (aki már életében .a Daitja démonok anyja dittha dhamma nibbána (páli) .felfogás. mint a rokoni kapcsolatok nyilvántartását. a Buddha 24.a Skorpió csillagkép. a dinasztiákba sorolás Manethón mun-káján alapszik.elvileg egymással rokoni kapcsolatban álló uralkodók csoportja. írott tibeti dri za) . amely szerint a világ oka az irány disza (ejtett tibeti.döntés din Tóra (héber) . tanítványa Szumédha Dipávali/Dívali (szanszkrit) .avató lelki tanítómester dilun (kínai) . elődje.rendkívül kemény.hindu áldozati szertartás.buddhista iskola Vaszubandhu Dasabhúmika szútrája után.Diké (görög) . a hükszosz korban Dióné (görög) . ájur véda dinasztia (egyiptomi) .istennő. kínai fang lun si) . hogy egymással rokon fáraókat különböző dinasztiába sorolunk. zöldesszürke mintázatú kő. Zeus felesége (Dódóna) (óind Djaus) Dionysos (görög) . pl.égtájak Diti (szanszkrit) . szép.napirend. a nirvána. az álaja szennyezett. hogy két dinasztia uralkodói párhuzamosan uralkodtak. előfordul. hindu fényfesztivál kártika (október-november) hónapban.Lámpásgyújtó. előfordult olyan is. ajanamsza diksá (szanszkrit) .a Felszabadító Dionysos Dionysos Óméstés (görög) . és sokkal inkább a kezelhető tagolást szolgálja. a Kephrén-szobor anyaga dipá (szanszkrit) . Rámacsandra és Lakshmi ünnepe Dipolia (görög) . hogy azonos dinasztiában találunk olyan fáraókat.városvédő ünnep Skirophorión 14-én (Athén) disvádin (szanszkrit.a jog és az igazságosság istennője (és Themis) dikpa (ejtett tibeti.fénycsóva.

írott tibeti ye shes.eredendő tudás.Ég.istentiszteleti eszközök használata. a mantra jóga gyakorlata divja dristi (szanszkrit) . felismerés (mahá darsana. amely ebben az életidőben hozza meg gyümölcsét ditthábhinivésza (szanszkrit) .triratna dmjal ba (írott tibeti) .mandala dkon mcshog gszum (írott tibeti) . clairvoyance divja sróta (szanszkrit) .Biblia.mu dngos grub (írott tibeti) . Zeus felesége (óind Djaus) Djarmatásíla (szanszkrit) .a téves nézetek rongálása.tibeti tanító az i. bölcsesség. ászava ditthi (szanszkrit) .Ábrahám szavai (egy könyv) Div'ré-Hájámim (héber) . Szávitri apósa dkjil 'khor (ejtett tibeti) .helytelen nézetekből eredő képzet ditthi upádána (szanszkrit) . az abhidnyá 1.ragaszkodás a vakhithez ditthi vipallásza (szanszkrit) . Dániel dnyána (szanszkrit.a Törvény Királya. az alakok világának sajátossága divja désa szévana (szanszkrit) . . alapja a 8 tudatosság. anvajadnyána). vélekedések. 9. az Átman Brahman djèvo (vodu) . az abhidnyá 2..nézetekből fakadó téveszme divá (szanszkrit) . a Halál Ura dmu (írott tibeti) . az alakok világának sajátossága Divré Avraham (héber) .isteni fül. képes korlátozás nélkül látni az alakokat. ismerete. foka. hiba ditthi mannyaná (szanszkrit) .naraka dmjal ba'i thus pa chos kji rgjal po (írott tibeti) . ismerete.Szatjaván apja.tisztánlátás. és 18. légzés.helytelen nézetekből eredő hit ditthászava (szanszkrit) . tisztán hallás. kínai si zhi) . sziddhi D'niél (héber) . de a bölcsesség már nem tudatos (dharmadnyána.isteni szem.karma.ngön dup. szamatá. Krónikák Diwia (görög.jövendőmondó divja csaksu (szanszkrit) . században Djausz (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 16. a végső tudás.Biblia.istennő. képes korlátozás nélkül hallani a han-gokat.elérte) dittha dhamma védáníja kamma (páli) .sz. héber) .dob Zaka loa táncánál (martinique dob) Djumatszéna (szanszkrit) . kritja anusthána).elzárási helyiség a beavatandók számára djouba (vodu) .vágy által motivált nézetek. pratjaveksaná.nappal 0 órától 12 óráig divino (vodu) . a Hat Győzelemmel Túljutott Hatalmas egyike. 17.

a vágybirodalom istenei.fordító (i. 1005-1064). közülük való volt Mahávíra dnyéjá varana (szanszkrit. a nyolcféle lény (sde brgjad) egyike 'dod pa dmar mo pu shud mgo (írott tibeti) . manana.út a megismerésen keresztül dnyána paridnyá (szanszkrit) . a legmagasabb rendű igazság.tudás. írott tibeti shes bja'i sgrib pa) .a metafizikai tudás jógája. Sankara filozófiájának gyakorlati kerete. megismerés által létrejövő áldozat (sravana.sz. (páramitájána). 9.út. vidjá létfokozat Dnyánagarbha (szanszkrit) .tudás-rakomány. a Radeng kolostor építője. az én a dharmákban van do (japán.jóshely Épeirosban dódzsó (japán) .sz. pátriárkája doba (vodu) .nepáli szerzetes (i.kettősség nélküli tudás dnyána márga (szanszkrit) .) dnyánaszattva (szanszkrit) . csan. harcművészetek) gyakorlásának helye . zen Do kham (ejtett tibeti. a kadampa rend alapítója Dóan Kansi (japán) . tudásszerv (a 6. vörös 'dod pa'i khams (írott tibeti) .Tibet keleti és északkeleti része (Csölkhaszum). dharma) .az út (zazen. sz.a dzsiva eszmélése a tudásban létfokozata.je se szem pa dnyánéndríja (szanszkrit) . az elmélyült ismereteket gátló akadály. a Kívánságos Bankafejű. egy bódhiszattváé. nididhjászana) dnyána jóga (szanszkrit) . a szánkhja. ejtett tibeti. a rádzsa jóga része dnyána madvajam (szanszkrit) . orr. tudás felhalmozás. írott tibeti mdo khams) . írott tibeti mdo stod) .káma dhátu Dódóna (görög) . indríja) a szánkhjában: manasz. nyelv. szanszkrit szútra.érzékelő szerv (szem. bőr).a tudás tökéletes megvalósítása dnyána szambhara (szanszkrit) .ksatriják Kunagráma településen. a tanmátrák elvei dnyátri (szanszkrit) .egy buddha ismeri minden idők dharmáit kötődés nélkül dnyána jadzsna (szanszkrit) . a böl-csesség gyűjteménye dnyánadá (szanszkrit) .vodu tánc 'dod chags (írott tibeti) .a tudás akadálya. vagyis Dotö és Domed Do Tö (ejtett tibeti.a szótó 41. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. fül.rága 'dod lha (írott tibeti) . a 6 tökéletességből a 6.

Dógen (japán) .Sziddhattha Gótama Szakja dong mo (ejtett tibeti) . 5. öröm dom pa (ejtett tibeti. 1200-1253). 2. i.rövid ima Vadzsradharához Dordzse Drokden (ejtett tibeti) . 1244-től. 8. lelki gyötrődés don dam bjang chub kji sems (írott tibeti) . a zen és az állam egy. (i.a dalai láma oltalmazó istensége Dordzse Szempa (ejtett tibeti) . ott élt i. a fogadalmak és a zen tanítása egy. leszármazottja.a körkörös út. 11. az idő és a létezés egy. kiegyensúlyozottság. alaptanítása: 1.sz.alkalmassági vizsgálat papi teendőkhöz Dókuon (japán) . tanítása a pátriárkákig. így Bódhidarmáig megy vissza.zen-mester és a tanítvány négyszemközti beszélgetése dolog.bengáli misztikus ének a tudatos gondolatátvitelhez dóka (japán) . 10.zen mester dokuszan (japán) .szeretet.gyémánt.összeköt.sz. szánalom.az ösvény dalai. művelendő (4) . állandó gyakorlás dokimasia (görög) .az Apaturia első napja . az élet és a halál egy. 7. pátriárkája. a kóan és a megvilágosodás egy. a szerzetesek és a világiak egylényegűek. a teakészítés kelléke dor dzse (ejtett tibeti. a szótó iskola alapítója. vaka formában írt vers dokan (japán) . 4. a szent iratok és a zen tanítása egy dóha (szanszkrit) . 3.sz.sz. az én és minden létező egy. írott tibet rdo rdzse cghang thung ma) . az iskola neve (szótó) a Cao tung japán olvasata. a férfiak és a nők egylényegűek. 6.elpusztíthatatlan Dordzse Csang (szanszkrit Vadzsradhara. vadzsra dor dzse dradül (ejtett tibeti) .sz.bambuszból készült henger.a végső mevalósítás dharmakája szintje Dordzse Csang Tung ma (ejtett tibeti.paramártha bódhicsitta don grub (írott tibeti) .Vadzsraszattva Dorpeia (görög) . 1245). a zen gyakorlat és a megvilágosodás egy.bánat. a két alapvető japán zen-iskola egyikének alapítója (i. 9.a szótó 51. a létezés és a nem-létezés egy. majd felépítette az Eihei dzsi templomot. i. írott tibeti szdom pa) . írott tibeti rdo rdzse) . írott tibeti rdo rdzse 'cshang) . 1255ben kapta a Tant Nyodzsó mestertől. 1223-1227 között Kínában a Tien tung kolostorban tanult. felavatás domanassza (szanszkrit) . ejtett tibeti. Murakami császár 9.

írott tibeti mdos) . Bankei tanítója dósa praszanga (szanszkrit) . gyermekbetegségek. vágy dön (ejtett tibeti. 3 fajtája: váta. a jobb vállon lakik Dra mi njen Ling (ejtett tibeti) .zen mester.az ikrek után született lány dossou (vodu) .szerzetesi kollégium dra la (ejtett tibeti.egy hely harcos istene (jüllha).természetes bölcsesség dra lha (ejtett tibeti.Uttarakuru drag po khor lo 'cshang (írott tibeti) .Dapacacsod női társa dpjad (írott tibeti) .a mitikus Szambhala királya az i.Drakpo Khorlo Csang dragpoi dubtob (ejtett tibeti) .bön szertartás az akadályok és az ellenséges erők eltávolítására. általában a Lhásza melletti 3 és Sigace és Trasilhünpo melletti 4 kolostorra vonatkozik . színes fonalakkal betekert fa jogar a ma mók ellen. kapha.hibás következmény dosha (szanszkrit) .Dósa (japán) .anuvjadnyana Dpema Karkyi Wangcsuk (ejtett tibeti) .Kalpavriksa dpag bsam shing (írott tibeti) . pitta.Risipatana drastavja (szanszkrit) .az ikrek előtt született gyermek dosza (szanszkrit) .cse dra (ejtett tibeti. epilepszia dpa' bo (ejtett tibeti) .gyűlölet Doushuai (kínai) . testnedvek (testlevegők).meghibásodás. írott tibeti gra lha) . rejtett jelentésű drang srong lhags (írott tibeti) .a látó alany drasza (ejtett tibeti) . a déli tiszta mező dpe bjad bzang po (írott tibeti) .további magyarázatra szoruló tanítás. írott tibeti dgra bla) .az ikrek után született fiú dossou avant (vodu) . beszennyeződés. írott tibeti gdon) .bátornak lenni. írott tibeti dgra) .halott ébresztő szertartás a hulla mágikus erejű nyelvének megszerzéséért Drakpo Khorlo Csang (ejtett tibeti.a látás tárgya drastr (szanszkrit) .Tusita dö (ejtett tibeti. harcosok a testtájaknak megfelelően.sz.démonfajta. században drang don (ejtett tibeti) . írott tibeti drag po khor lo 'cshang) .ellenség dra cang (ejtett tibeti) . 25. pavo dpag bsam ldzson shing (írott tibeti) .szerzetesi terület. ájur véda dossa (vodu) .Kalpavriksa dpal dang ldan pa'i zhing khams (írott tibeti) Ratnszambhava birodalma. eltérés a rendtől.

külső dolgok kötik le.a 8. ahelyett. az egyik béklyó dristihéja (szanszkrit) . az 5 érzékszerv működésére koncentrál. disza Drigum (ejtett tibeti.6 szennyeződés (1. 6.Drupada lánya. a pándavák felesége a Mahábháratában dravja (szanszkrit) . szellemi elismerésre vágyakozik.helytelen nézet. a mandala északi ajtónállója 'drin gju rlung (írott tibeti) . a tanítvány magasabb rendűnek mondja magát tanítójánál. írott tibeti dbras spungs) .kargyüpa iskola Tibetben dril bu (ejtett tibeti) . illatevő égi zenészek.példa dristhi (szanszkrit) .látomás által megszüntetett dristiparámarsa (szanszkrit) . mentesség bármiféle nézettől dristi (szanszkrit) . a nyolcféle lény (szde brgjad) egyike. Amóghasziddhi kísérője drista (szanszkrit) . írott tibeti 'bri) . 5.gandharva. és tanítónak vallja magát. megszegi a szerzetesi szabályokat.Gandhá dri ma drug (ejtett tibeti) . 3. írott tibeti) . gondolatait más. szubsztancia dre (ejtett tibeti. vágy-világi élet drista dharma védaníja (szanszkrit) .a látható élet békessége.az ebben az életben megtapasztalt karma-hatás dristánta/udáharana (szanszkrit) .bódhiszattva.bén hámcárim Drépung (ejtett tibeti. 2. az ételből származó betegségek drejvohen (héber) .draupadéják (szanszkrit) . ami egy .Rizshalom. beleun a vallási eszközök állandó alkalmazásába dri za (ejtett tibeti.kedv szél a szellem működésében Dripanamszal (ejtett tibeti) .Draupadi öt fia Draupadí (szanszkrit) . egy gelugpa kolostor dri (ejtett tibeti. 4. írott tibeti gri gum vagy gri gum bcan po) .helytelen nézet.állag.női védisten.jak-tehén dri chab ma (írott tibeti) .ghanta Drilbuma (ejtett tibeti) . a tapasztalás drista dharma parinirvájin (szanszkrit) .démonfajta. őstényező.látásmód dristhi súnja (szanszkrit) .a látható. hogy a vallási kötelezettségekkel foglalkozna. írott tibeti gre) . tibeti király drikungpa (ejtett tibeti) .madhjamaka.

hiba Dsam pa gon po (ejtett tibeti) . dzsonang iskola. cami. vihar. i. írott tibeti bsgrub) . írott tibeti 'bro) . Maitréja dsatá (szanszkrit) .sz. férfi jellegű (pho.a langyos nedvességből születés drok (ejtett tibeti.ami beteljesített Drupada (szanszkrit) .tibeti mester (megh.helytelen nézetet páratlannak tart.a Három Drágakő és a Három Gyökér mandalája druk (ejtett tibeti.látomás által megvalósító.a 3 testnedv (rlung. a Mahábháratában a kaurava és a pándava fiúk fegyveroktatója drong (ejtett tibeti) . egyesek szerint ő a szakja alapítója Drom Tönpa (ejtett tibeti) . mennydörgés.barátság drok pa (ejtett tibeti.Dhristadjumna apja a Mahábháratában.szamszkárana szkandha .aki beszédet tart dru pe mandala (ejtett tibeti. állatövi jegy.a Buddha.nomád jaktenyésztők Drokmi (ejtett tibeti.ragaszkodás a helytelen nézetekhez dro (ejtett tibeti.Dséta ligete Szávatthí mellett. ajanamsza drup (ejtett tibeti. írott tibeti szgrub pa'i mandal) .hajfonat dsáti (szanszkrit) . a Buddha egyik vihárája. írott tibeti grogs) . mkhriszpa.vad jak dróse (jiddis) .pap. Anátha pindika kereskedő ajándéka du ba (ejtett tibeti) .sárkány.a Kálacsakra egyik leszármazási ága (dro.szamszkára du bjed kji phung po (írott tibeti) .születés Dsétavana (szanszkrit) .szent cselekmények Dróna (szanszkrit) . a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike dristjogha (szanszkrit) . írott tibeti 'brog mi) . ra). Atísa tanítványa drómena (görög) .a nézetek áramlása dristjupádána (szanszkrit) . Panycsála királya. délkelet. önmegvalósított lény drup csa (ejtett tibeti. majd a kagyü drod gsher la skjes pa (írott tibeti) . föld. ha valaki végső célnak tartja az átmeneti világot dristiprápta (szanszkrit) . írott tibeti 'brug) . jang). írott tibeti bsgrub bja) .tibeti fordítómester (i.siker. az 5. Khön Köncsog Gyalpo tanítója. írott tibeti 'brog pa) . badkan) 'du bjed (írott tibeti) .sz. 993-1072). 1064). a pándavák apósa dsa (szanszkrit) .

sárkány. hajnal. este.az egyiptomi alvilág. a feltételekhez kötött létfolyamatok következménye. írott tibeti bdud. tehén. gőg.szamdnyá duat (egyiptomi) . írott tibeti nam langs). disznó. kelet 05-07 (ejtett tibeti namlang. szenvedés. madár.meg-nemelégedettség. a megvilágosodás 1. írott tibeti dus 'chod) . délkelet 07-09 (ejtett tibeti nyisar. bánattal. bánat. éjfél. sikeres.isteni hódolónő. északnyugat 19-21 (ejtett tibeti szaszö. írott tibeti nji nub).fekete. napkelte. gyűlölség. emberevő gonosz szellemek 'dud 'gro (írott tibeti) . kígyó. írott tibeti srod 'khor). 2. ha pont középen van.öt erős méreg (tudatlanság. nyugat 15-17 (ejtett tibeti nyinyur. állatok dug lnga drag po (írott tibeti) . az éjszaka vége.du cö (ejtett tibeti. dél 09-11 (ejtett tibeti nyidrö. a holtak és az istenek lakhelye duat nutjer (egyiptomi) . a léte-zés 3 jellegzetességének egyike. pokol duhán (héber) . észak 23-01 (ejtett tibeti namcshe. irigység) duggati (szanszkrit) . kutya. a kielégítetlenség elszenvedése (duhkha duhkhatá). naplemente. Dzsajadratha felesége Dubsászana (szanszkrit) .szamdnyá szkandha 'du shes (írott tibeti) . írott tibeti nji sar). nyúl.rossz út.csodatevő Dubsalá (szanszkrit) . reggel. nyugat 17-19 (ejtett tibeti. írott tibeti nji mjur). majom.emelvény lépcsővel a frigyszekrény előtt duhkha (szanszkrit. éjjel 17-05). csoportjai: 1. sz. a jelenségek világa. dél 11-13 (ejtett tibeti nyicshe. tigris. páli dukkha. fájdalom. a forgás egyenletes.a kielégítetlenség .kettős óra (nappal 05-17. írott tibeti sa srod).Dhritarástra lánya. írott tibeti nam phjed). kha a kocsi tengelye. északkelet 01-03 (ejtett tibeti cshejöl.a szenvedés tudása duhkha duhkhatá (szanszkrit) . patkány. alkonyat. a pratitja szamutpáda 12. Mára) . délnyugat 13-15 (ejtett tibeti cshejöl. az éjszaka kezdete.hajlottan járók. írott tibeti phjed jol). szenvedélyes vágy.hatalmas. írott tibeti nji dros). az elmúlás elszenvedése (vipari-náma duhkhatá). szomorúsággal teli. délután. észak 21-23 (ejtett tibeti szökhor. aki különleges képességek birtokában van dub tob (ejtett tibeti) . Ozírisz birodalma. bárány. a megalkuvások elszenvedése (szamszkára duhkhatá). írott tibeti sdug bsngal) . írott tibeti nji phjed). foka.Dhritarástra fia dud (ejtett tibeti. pirkadat. írott tibeti phjed dzsol). 3. írott tibeti tho rangs) du ses kji phung po (írott tibeti) . fokozata. ló. a testi létben viszont asszimmetrikus duhkha dnyána (szanszkrit) . kelet 03-05 (ejtett tibeti thorang. női főpap dub csen (ejtett tibeti) .

rossz tudású dur khrod brgjad kji mkha' 'gro (írott tibeti) .Dhritarástra fia. a bódhiszattva bhúmi 7. sankha dung kar (ejtett tibeti) .a fizikai fájdalom képessége duhkha niródha (szanszkrit) . Kalkuttában durgati (kínai edao) . Kálí vagy Párvati (Szatí) istennő bengáli alakja. hátas állata a tigris. írott tibeti gdugs) .ernyő dukpa (ejtett tibeti) .a szenvedés igazsága duhkhatá (szanszkrit) .Durgá (vagyis Párvatí. csatvári árjasztjáni duhkha szamudája (szanszkrit) . a pratjékabuddhák útjának hatodik része. Szatí) 10 napos hindu ünnepe októberben Bengálban. foka durbhiksa (szanszkrit) .éhínség Durgá (szanszkrit) . Kálí. a kauravák királya. csat-vári árjaszatjáni duhkha szatja (szanszkrit) .a szenvedés keletkezése/eredete. az anyagi energia istennője Durgá púdzsá (szanszkrit) . hogy legyőzze a dászjú démonokat. foka dúrangamá bhúmi (szanszkit) .szolgák (Kréta) Dulva (ejtett tibeti. a duhkha első jellegzetessége duhkha indríja (szanszkrit) . szanszkrit Vinaja) .lándzsa dúpa (szanszkrit) .a tények eltorzítása dúramgamá (szanszkrit) . a szerzetesi élet szabályai dun (ejtett tibeti) .nagy kiterjedésű. a pokol és az éhező szellemek világa Durjódhana (szanszkrit) . az állatok. azonosak a Nyolc Haragvó Boszorkánnyal dúra apakristam (szanszkrit) .egyhegyű dung (ejtett tibeti. nagy kiterjedésű.szolgálónők (Kréta) dulos (görög) .füstölő felajánlása a múrtinak a hindu templomban duppannya (szanszkrit) . aki . az anyagi energia rendkívüli ereje. írott tibeti) .elszenvedése.Dulva dulé (görög) .elégtelenség.fegyelem.a Nyolc Temetőhelyi Égjárók.kagylóból készült szertartási hangszer. a Trimúrti teremtette. betegség duk (ejtett tibeti.kargyüpa iskola Tibetben 'dul ba (írott tibeti) . írott tibeti 'dul ba. mondják anyának (mátá) és istennőnek (déví) is. a bhávaná márga 7.a szenvedés megszüntetése.áthatolhatatlan.csigakürt 'dun pa rtse gcig tu (írott tibeti) .rossz sorsok.a továbbhaladás terjedelmes birodalma.

Szambát Hasztinápurban. hirtelen haragú szent dúrvászászana (szanszkrit) .Dükji Khorlo dushéra/dusszéhra (szanszkrit) . és Visnu Balaráma nevű formájában szabadította ki.Düszum Kjempa dusszíló (szanszkrit) . az emberi létforma Durmati (szanszkrit) . 1110-1193).dü dzsuk dus kji khor lo (írott tibeti) . Szuppabuddhának. írott tibeti bdud rci) . máskor Balaráma tanította meg a buzogányharcra durlabham (szanszkrit) .bezárta Krisna fiát. birkát kohánim Dükji Khorlo (ejtett tibeti. a szok ellensége dü juk (ejtett tibeti.10 napos hindu fesztivál áshvin (szeptember-október) első napjától. a mandala északi ajtónállója dutthullam (páli) .3 fokozatú érvelési módszer logikai kérdések megvitatásához. gunazavar dü ci (ejtett tibeti.Kálacsakra Düszum Kjempa (ejtett tibeti.a létesülés 12 tényezője dvádasánga sászana (szanszkrit) .áldásosztás a duhánról. írott tibeti dusz gszum mkhdzsen po) tibeti szerzetes (i. alapfogalmak düg jal (ejtett tibeti.a Mara felett aratott győzelem.sz. a Buddha apósának jelzője Durvásza (szanszkrit) .mindkettő (önmaga és más) által okozott dvábhjámut páda (szanszkrit) .Dúrvásza-tartás (hatha jóga) dus 'chod (írott tibeti) . ördög düdra (ejtett tibeti) .mindkettőből (önmagából és másból is) való keletkezés dvádasánga (szanszkrit) .démonkirály dühenolás (jiddis) .nektár dü csö (ejtett tibeti.férfi védisten. írott tibeti dus dzsug) .az északi világrész buddhája Dusjánta (szanszkrit) .rossz.Mára. írott tibeti bdud rgjal) . Milarépa tanítványa. összegyűjtött fogalmak.időköz dü nyi (ejtett tibeti.démon Düd (ejtett tibeti) . a nyolcas csörten-csoport egyike dvábhjám krita (szanszkrit) . a karma kagyüpa (karmapa) rend alapítója Dütül csörten (ejtett tibeti) . Rámacsandra győzelme Rávana felett Dushpradharsa buddha (szanszkrit) . démon. Sakuntalá férje dusz gszum mkhjen po (írott tibeti) .Bharata apja.ostoba.démon. erkölcstelen.ducö dus dzsug (írott tibeti) . rosszindulatú.nehezen elérhető.a Tizenkét Tanítás: tömör útmutatás .rossz erényű Dutszikjilva (ejtett tibeti) .nagy. írott tibeti bdud spjod) . írott tibeti bdud nji) . írott tibeti dus kji khor lo) .

1238-1317). a zavart tudatosság elhárítása (adbhutadharma). 1350-1410). egy tanítás közlése hasonlat segítségével (udána).az ékádasí hindu ünnep utáni reggel. műve: Sríkárabhásja.kettősség dvajendrijá szamápatti (szanszkrit) .Biblia. alapítója Nimbárka (i. 864.védánta iskola. ilyenkor gabonafélét kell enni Dvaipánja (szanszkrit) . A tóraismétlés könyve dvármásramavarna (szanszkrit) . a dharmákkal kapcsolatos komoly utasítások (upadésa) dvádasin (szanszkrit) . amelyben a Buddha is szereplő (dzsátaka). itt tartózkodott Krisna 16. a „Mert megmondatott”-tal kezdődő mondások (itijukta).ajtónálló szobrok a hindu templomokban dvárasambha (szanszkrit) . első számú feleségével 28 éves korától kezdve.zászlórúd D'várim (héber) . tanító történetek.szigetszülette Vjásza Dvaita (szanszkrit) . a paripurna állapota dvápara (szanszkrit) . a Buddha beszédeinek magyarázatai (vjákarana). uralkodik a mohóság. műve: Anuvakhjájana. verses mondások (gáthá). Brahmá szútra kommentár dvaitádvaita váda (szanszkrit) . csökken a lemondás és a tisztaság. Visva-karmá építette dvárapana (szanszkrit) . az oksági törvény fokozatai (nidána).dualizmus. versekkel dúsított szöveg (gejja). Brahmá szútra kommentár. alapítója Madhva (i. az emberek ezer évig élnek Dváraka (szanszkrit) . alapítója Srípati (i.000 földi évig tart.a két nemzőszerv találkozásának kultikus ábrázolása dvandva (szanszkrit) . Brahmá szútra kommentár dvaitádvaita (szanszkrit) . juga Dvápara juga (szanszkrit) . műve: Védántaparidzsáta szaurabha.város.108 feleségével és Rukminíval. sz.sz.életkorhoz kötött teendők rendje . védánta iskola.bronzkor. 11.kilépés az ellentétek torzításából. világkorszakunk.a 3.sz.egy erdő. kettősség dvaita védánta (szanszkrit) .(szútra).ellentétpárok dvandvaatítha (szanszkrit) . elemzések (vaidalja).védánta iskola.kettős természetű lényeg dvajatá (szanszkrit) . Madhávácsárja dvaití bháva (szanszkrit) .). tanító történet a Buddha életéből (avadána). a mi 3. a kegyesség elmúlásával egyre több lesz a bűn.sz.

kellemetlen dvésa/kródha (szanszkrit. északon a Kellemetlen Hangúak dvipáda kaundinjászana (szanszkrit) . ezer kis világegyetem alkotja dvitíja dhjána bhúmi (szanszkrit) . középen a Szuméru.mindkét lábas Kaundinja-tartás (hatha jóga) dvipáda shírsászana (szanszkrit) . ellenszenv. nyugaton a Kívánságteljeítő Teheneké. egymillió világból áll. a 3 méreg és az 5 erős méreg egyike.kettős folyamodású laikus hívő.a 3 világ (sa bla. kínai zhong qian shi jie) .közepes világegyetem. írott tibeti) .Kétféle vitakka szútra (Tripitaka Szútra-pitaka) dvéha (szanszkrit) .kétszer született.molekula dvidzsa (szanszkrit) . írott tibeti) . délen a Dzsambugyümölcsű. két ukkalai kereskedő (Tapussza.kétlábas fordított bottartás (hatha jóga) dviszáhaszromadhja mólóka dhátu (szanszkrit. ásrama dvihaszta bhudzsászana (szanszkrit) .kétkezes kar-tartás (hatha jóga) dvípa (szanszkrit. nemtetszés. a testre irányuló töprengés. 3 szint (sza gszum) 'dzin rgya mcho (kínai) . hím hibrid dzo grim (ejtett tibeti. konceptualitás nélküli meditációs módszer.harag. undor.Dzsambudvipa dzig rten (írott tibeti) .a beteljesítés fokozata a Kálacsakra meditációban 'dzogs cshen (ejtett.jak és szarvasmarha kereszteződése. aki csak a Buddhához és a Tanhoz folyamodik. jelképe a zöld kígyó dvévácsika (páli) .dzok cshen. keleten a Tisztatestű. Bhalluka) dvi (szanszkrit) .Tendzin Gyaco dzo (ejtett tibeti. sa steng. jóga nidrászana dvipáda viparíta dandászana (szanszkrit) . sa 'og).lóka 'dzig rten gsum (írott tibeti) .világszigetek. gyűlölet.a 2. meditációs gyakorlat Dvédhávitakka szutta (páli) .mindkét lábfej-tartás (hatha jóga).dvattimszákára (páli) . a négyből az első 3 kaszt. írott tibeti ze sdang) . de sokszor csak a bráhminok. tibeti iskola .2 dvianuka (szanszkrit) .ze 'dzam bu gling (írott tibeti) . a szerzetességhez még nem.32 testrész (ákára). írott tibeti rdzogs rim) . elmélyülés szintje 'dzad (írotttibeti) . írott tibeti mdzo) .

a 10. írott tibeti) . i.az alsó világrészek buddhája dzsada (szanszkrit) .a három idő dzsa (ejtett tibeti. 5 fogadalma: ahimszá az élet minden területén. az anyag folyékony állapota. Krisna másik neve.a déli világrész buddhája Dzsacsas buddha (szanszkrit) .az emberi karma. összekapcsolódás Dzsagannátha (szanszkrit) .kolostor dzong pön (ejtett tibeti. férfi jellegű (pho. állatövi jegy.az Univerzum Ura. 1. 526ban halt meg. az aprákrita karma követ-kezménye dzsaja (szanszkrit) . írott tibeti bdzsa) .győzelem.nyugalom dzsala (szanszkrit) .lények. bátyja Baladéva.háló-szorítás (hatha jóga).tibeti iskola dzö (ejtett. az AUM-ból az A dzsainizmus (szanszkrit.több faluból álló uradalom vezetője Dzongcsenpa (ejtett tibeti) .Szindhu királya.vallás. ellenőrzés Dzsajadratha (szanszkrit) . század végén a Kaniska vezette zsinat helye dzsálandhara bandha (szanszkrit) . Adinát követői.tengeri utatás. hármasban ábrázolják dzsagat (szanszkrit) .e. húga Szubhadra. írott tibeti rgdzsal ba pa) .öntudat-nélküliség. hisznek az újratestesülésben. a szthula saríra része dzsaladharapatha (szanszkrit) .a tökéletesség alsó fokán álló bódhiszattva (kínai vang ming).a jak és a szarvasmarha kereszteződése dzong (ejtett tibeti) . tiszteletére rendezik évenként a szekérfesztivált. az i. fém. a megszabaduláshoz a tirthankarák útját kell követni dzsaiva karma (szanszkrit) . ajanamsza Dzsacsahprábha buddha (szanszkrit) . utolsó személye (Vardhamána Mahávíra) kb. asztéja (sohasem lopni).város a Pandzsábban. nulla Dzsálandhara (szanszkrit) .sz. nyugat. nőstény hibrid dzs gsum (írott tibeti) . 24 tanítóból álló sor (tirthankara). írott tibeti rdzong dpon) . ritkán említett .dzómicu (japán) .kevert iskola dzomo (ejtett tibeti) . Duhsalá férje dzsaku (japán) . élővilág dzságrata avaszthá (szanszkrit) .víz. nem ismerik el a Védákat. brahmácsarja (nemi önmegtartóztatás) aparigraha (lemondás a tulajdonról). állzár (hatha jóga) dzsálini prabhá kumára bódhiszattva (szanszkrit) .éber állapot.madár.abhidharma pitaka dzumo (ejtett tibeti) jak és szarvasmarha kereszteződése. szatja (igazmondás). jang).

zacskó őrölt fűvel töltve (talán narkotikumot okozókkal). Szítá nevelőapja Dzsanamédzsaja (szanszkrit) .újraszületés. 8. majd buddha lesz.kisebb. „dzsam” hangot hallat. 2 alföldrésze a Csámara és az Avacsámara Dzsampa (ejtett tibeti) . évezred). 1758-1804) Dzsan (egyiptomi) . erre a szigetre a legcsekélyebb érdemek alapján emberként születünk. az érzéki világ 6. körül a Mahábháratában.bódhiszattva.Szeretetteli.Zoán. a termések egy részét megeszik a tó sárkányai.a Dzsambufa (rózsa-alma /Eugenia jambolana/) földje. aki arhat. a látás ösvénye. rajta gyémánttrónuson (Vadzsrászana) ül az a bódhiszattva.dzsálini prabhákumára (szanszkrit) .e.a medve-nép királya dzsambha ósadhi (szanszkrit) . ejtett tibeti Dzambuling.ember dzsána márga (szanszkrit) .sz.tibeti határvidéki nép.az északi világrész buddhája Dzsamadagni (szanszkrit) .Abhimanju unokája dzsánaszja ánantjam (szanszkrit) . írott tibeti 'dzam bu gling. az emberek itt a legalacsonyabbak. a szamádhi elérésének eszköze Dzsambhala (szanszkrit) . a formavilág 17 és a forma nélküli világ 4 mennyországa. a felismerés egzisztenciális megtapasztalása dzsána pada/mahá dzsana pada (szanszkrit) . Amitábha kísérője Dzsamphel Gyaco (ejtett tibeti) . Je mon fia dzsang csup szem pá (ejtett tibeti) . régen többet.bódhiszattva dzsanma (szanszkrit) . ha a termése a vízbe hullik.Vidéha királya i. Maitréja jelzője Dzsampejang (ejtett tibeti) .az ismeret végtelensége Dzsang (ejtett tibeti) . sz. nevét a Kailász-hegy melletti Mánaszarovar-tó partján növő fa gyümölcséről kapta. a világkorszak végére tíz év lesz az átlagos életkor. kínai Yan fu ti) . továbblétesülés . többnyire hegyvidéki országok (i.vang ming Dzsaliniprabha buddha (szanszkrit) . 1.Visnu Parasuráma alakú inkarnációjának apja Dzsámbaván (szanszkrit) .e. tulajdonképpen India.a tudás útja. ksatrija monarchiák vagy köztársaságok Dzsanaka (szanszkrit) .a 8. a többi arannyá változik. Tanisz dzsana (szanszkrit) .a bőség istene Dzsambudvípa (szanszkrit. dalai láma (i. alatta van a 8 jeges és a 8 tüzes pokol. a világhegy (Meru) körüli háromszög alakú déli földrész. manapság száz év körüli időt élnek. a szellemlények rádzsájának birodalma.

a születéskor végzett hindu szertartás a horoszkópkészítéssel együtt Dzsatáju (szanszkrit) . halál.érzékelő képesség dzsapa (szanszkrit) . 64 rudráksa bogyóból készül. hibásnak megállapított ellenvetés dzsáti laksana (szanszkrit) . mestere Marpa . ájur véda dzsáti (szanszkrit. tagjai egymás között házasodnak (Indián kívüli szóval = kaszt. filozófia Dzsecün Milarépa (ejtett tibeti. állatmesék).Krisna megjelenésének ünnepe. s közben halálosan megsebesült Dzsátaka (szanszkrit) . felismerés. nidána. dzsará marana (szanszkrit) .születés. a mantra jóga gyakorlata dzsapa málá (páli) . tudatosulás dzse (ejtett tibeti) . írott tibeti rje btsun mi la ras pa) .keletkezés-alkotás-létrehozás Dzsávalí (szanszkrit) . a Krisna-tudat tagjainak meditációs eszköze.átmeneti kollégium. augusztus-szeptember 2 sötét hetének 8.a kargyüpa irányzat alapítója (i. a varna rendszer alcsoportjai.Dasaratha papja dzsavana (szanszkrit) . portugál). 1052-1135).mormolófüzer. a dvádasángasászana 7. vagyis újraszületés a szamszárában.a dzsiva anyaméhből született létfokozata.megismerő kéztartás dzsányánendríja (szanszkrit) . a 12.öregedés.sz. írott tibeti bja rog) . folyamatos ismétlése. amelyben a Buddha is szereplő. hanyatlás.a mantra halk. a páli kánonban 550 ilyen történet van (másutt 547). a hindu varnán belüli szűkebb csoport.Magadha királya dzsarok (ejtett tibeti. a tibeti 108 szemes dzsará (szanszkrit) .gyorsaság.születésregék (a jövendő Buddha előéletei. része dzsathara parivartan ászana (szanszkrit) .holló Dzsashaprabava buddha (szanszkrit) . keletkezés.az emésztés tüze a gyomorban. 5 megrendülés a jógában a dzshána előtt. a 11.öregség.madár. avidjá Dzsarászandha (szanszkrit) . elmúlás. aki megpróbálta megakadályozni Szíta elrablását.az alsó világrészek buddhája dzsata karman szanszkára (szanszkrit) . tanító történetek. nidána dzsarájudzsa (szanszkrit) .dzsanmástamí (szanszkrit) . segítségül ima-füzért használnak (108+1 szemű).a hasat körbefordító-tartás (hatha jóga) dzsatharagni (szanszkrit) .térd-fej-tartás (hatha jóga) dzsányána mudrá (szanszkrit) . napja dzsánu shírsászana (szanszkrit) . páli) . olvasó.

Amida bucu dzsijah (iszlám) .Triszong Decen belügyminisztere dzsén jen (kínai) .ízlelő képesség.zen mester dzsig nyi (ejtett tibeti) . az 5 érzéki képesség egyike Dzsi-iskola (japán) . a gyermekek védelmezője Dzsidzsó (japán) .fáradozás. 223-253) Dzsih i (kínai) .a Győzedelmes herceg ligete.a tendai iskola alapítója i. sz. pihenőkert Srávaszti közelében. eredete már az egyiptomiaknak is a múlt titka volt.dzsed-oszlop (egyiptomi) . napján dzsi (ejtett tibeti.a 28 holdistennő Dzsih dzs'ien (kínai) . írott tibeti 'dzsig rten skjong.módszer.fejadó.a tartósság szimbóluma.ízlelhető alkotóelem dzsihvá indríja (szanszkrit) . vásárolt meg Dzséta hercegtől a buddhista közösség számára dzshána (szanszkrit) . hi = megvédeni a szenvedéstől) dzsihvá ájatana (szanszkrit) .fordító Nankingban (dolgozott i. írott tibeti brjid) . írott tibeti rgjal bu rgjal bjed kji chal) .sz. rendkívül elterjedt jelkép.mantrák Dzséta (szanszkrit) . védelmi adó. tőle vásárolta Szudatta Anátha pindika a Dzsétavana áramát Dzsétavana áráma (szanszkrit.az ízlelés egymásra ható mezeje dzsihvá dhátu (szanszkrit) .nagyszerűség.sinto isten. a királyt megfiatalító jubileumi ünnepség (heb szed) egyik fontos állomása volt a dzsed-oszlop felállítása Dzsekundag (ejtett tibeti) .Nippon dzsihad (iszlám) . elmélyülés. Däniken szerint elektromos szigetelő. egyik magyarázatát Hérodotosz írja le: e szerint Ozírisz hátgerince. intuitív tudatállapot dzshána mudra (szanszkrit) .pusztítás dzsig ten kjong (ejtett tibeti. az elmélkedés módja.együttérzés (dzsi = boldogságot ad.Rádhá és Krisna ünnepe. harc Isten útján dzsihi (japán) . Szudattanáthapindaka (Védtelenek Támasza). méltóság. július-augusztus hónap 2 fényes hetének 3. nyelv. melyet a különböző történelmi isz-lám államokban a zsidók és a keresztények fizettek az államnak . monolit dzsico (japán) . 580 körül a Ning po meletti T'ien t'ai hegyen Dzsih pen (kínai) . medi-táció. amelyet egy gazdag kereskedő.kószalai herceg. szanszkrit lokapála) .az elmélyült meditáció kéztartása dzshulanjátrá (szanszkrit) .

tendai mester dzsikata (japán) . égi uralkodó Dzsimúta (szanszkrit) . szerkesztette Kitabatake Csikafusza (i. az istenek lakhelye dzsindzsa dzsingú (japán) . században dzsincsinszai (japán) . a halandó ember. szakasza Dzsinamitra (szanszkrit) . 9.nagy múltú. az emberek cselekedeteik és vágyaik szerint . a dzsainizmus alapítója. Vardhamána Mahávíra (i.sz. kérések és imádságok.szentélysintoizmus.sz. 668-770): Sen hui legendáinak gyűjteménye Dzsinnó sótóki (japán) .hangszeres és énekes geiko dzsimae (japán) . ő örökölte Amateraszu jelképeit: a nyolcszögletű sárgaréz tükör az Isze-szentélyben. az anyagban megjelenő purusa.olyan szentély. isteni harcos. és meghívják a jövendő szentély kamiját.Viráta udvari birkózóbajnoka dzsin kang (kínai) . a Buddha egyik neve is dzsina mátradhárana (szanszkrit) .e.irányított élőlény. 1293-1354). a kard az Acuta-szentélyben és az ékszer a Császári Palotában van. 685660).a síla kála 10.Az isteni császárok törvényes örökösödésének története.sz. ilyenkor kiengesztelik a helyi kamit.Amateraszu unokájának dédunokája.singon mester.születési bizonylat Dzsiun (japán) .Győztes.falu Vidéhában. méreteiben is hatalmas sinto szentély Dzsinne oso isu (japán) .indiai tanító Tibetben az i. a sinto szertartások kötött részei: megtisztulás.sinto szentély.dordzse.Dzsikaku (japán) .saját erőből megszabadulni. tariki) dzsitávada (szanszkrit) . (ld. itt lett dzsina Vardhamána Dzsimmu tennó (japán Acuta) . az egyéni lélek. 1889-től nem vallás (Meidzsi-alkotmány).a sinto szentély építése előtt az alap kiásásának szertartása. kb. hanem csak állami kultusz 1946ig dzsingú (japán) . i.független geiko Dzsimbikagráma (szanszkrit) . Japán első mitikus császára (i. az Ísvara része egyéni személyiséggel. ettől élő a test.e. közös étkezés dzsindzsa (japán) . 599-527). adományok átadása és imádás.sz.Kataku Dzsinne (i. vadzsra Dzsina (szanszkrit) . amely közvetlenül a császárhoz kapcsolódik dzsindzsa sinto (japán) . a császárok (egyben Japán) isteni eredete a sinto szerint dzsiriki (japán) . a singon ricu alapítója dzsiva (szanszkrit) .

amely a halálkor túlsúlyban van dzsnamána (szanszkrit) . ánandapadá.egyéni lélek dzsívita (szanszkrit) .életerő képesség. dzsarájudzsa. uttama.Szálavatí fia dzsívan mukta (szanszkrit) . Bimbiszára unokája. a súnjata után van még az abszolút létezés. Amida bucu Dzsódo Sinsu (japán) .a Tisztaság Földjének Új Szektája. szannjászadá.lekicsinylő büszkeség dzso nang pa (ejtett tibeti) . élő test dzsiva jántrika pítha (szanszkrit) . szatpadá.az elmélyülésben a belső világosság szem-lélése dzsjótir linga (szanszkrit) .hindu május dzsjótihstóma (szanszkrit) . 1173-1263). érzelmekben létre-jövő erők Dzsívaka (szanszkrit) .Bimbiszára rádzsa házasságon kívül született fia. 14 létfokozat: avidjá = udviddzsa. manómaja. szvé-dadzsa. vidnyánamaja. jógadá.felszabadult állapot.a szellemi élet dzsívita indríja (szanszkrit) .a Tisztaság Földje.tibeti vallási irányzat.fény-dicsőítés.a szertartások megfelelő időpontjának meghatá-rozásához szükséges csillagászati leírások a védángán belül dzsnaka kamma (páli) . Amida buddhizmus .létrehozó karma. vidjá = dnyánadá.aki már ebben az életben elérte a móksát. dalai láma betiltotta Dzsódo (japán) . Amida-buddhizmus. burkai: ánandamaja. kilépés a szamszárából dzsívátman (szanszkrit) .Középső Gyűjtemény 55. pszichikai energia dzsizjah (iszlám) .sz. felmentés a katonáskodás alól dzsjaista (szanszkrit) . madhjama. dhjána dzsjótir dhjána (szanszkrit) . Abhaja fia. szerves összetevő. az 5. andadzsa.12 nem emberi kéz által készített (önmegnyilvánult) Siva jelkép dzsjótisa (szanszkrit) . annamaja dzsiva déha (szanszkrit) . alapította Sin-ran (i. lílonmukti.a gondolatokban.kapnak testet. kiszabadult a körforgásból dzsívan mukti (szanszkrit) .élőlény.speciális adó a vallási kisebbségeknek. adhama. orvos Dzsívaka szutta (páli) . a független és örök valóság. parátpará. Dzsívakát (szanszkrit) .összpontosítás. szóma-áldozat dzsjótir (szanszkrit) . pránajáma.

a sinto egyik gyökere dzsor nyi (ejtett tibeti.e.zen mester (i.cukornád nedve vízzel Ebiszu (japán) . a Tóra-tekercs két rúdja.ösztönző gondolati momentum E eau sirop (vodu) . eredeti neve Rasza Trulnang Cuglakhang: kecske-föld csodás temploma dzsol bon (ejtett tibeti) . Amida Bucu 'dzsog po (ejtett tibeti) .Biblia.egyesülés dzsorva drug (ejtett tibeti. kínai Csao csou Cung sen) .város Felső-Egyiptomban.sz.egy Kálacsakra tanítás Dzsósú Dzsúsin (japán.Fukurikudzsu dzsvana csitta (szanszkrit) .sinto papok fekete süvege éc ha hájim (héber) . 778-897) Dzsósú Szaszaki (japán) .az élet fája.e.23-01 . Hórusz isten egyik fő kultuszhelye egér órája (kínai) .kollektív öngyilkosság Dzsurdzsin (japán) .a lhászai főtemplom.falu Vidéhában Vészálí mellett.5 elem (fa /sing/. évezredtől i. századig élő ősi kultúra.Nanda Takszaka dzsok csen pa (ejtett tibeti) .tiszta iskola dzsung ci (ejtett tibeti. írott tibeti szbjor nji) .a naptáron alapuló elemek bön asztrológiája dzsung va (ejtett tibeti. föld /sza/.tiszta tanítás. 4. írott tibeti 'bjung rcis) . itt lett dzsina Vardhamána dzsu thig (ejtett. tibeti vallási irányzat Dzsokhang (ejtett tibeti) . víz /cshu/) dzsunsi (japán) . az Amida-iskola. fém /chak/.bön dzsómon kultúra (japán) . Szongcen Gampo építtette nepáli felesége tiszteletére.dzsódomon (japán) .az i. amire felcsavarják Échá (héber) . írott tibeti) . 3. Jeremiás siralmai edao (kínai) . nagyjából félúton Luxor és Asszuán között. írott tibeti 'bdzsor ba drug) .bön szertartás a Balcsen geköt jelképező kötéldarabokkal dzsudo (japán) .az anyagi gyarapodás.durgati Edfu (egyiptomi) .az erő legyőzése hajlékonysággal dzsummicu (japán) . a halászat sinto istene ebosi (japán) .rinzai zen mester Dzsrimbikagáma (szanszkrit) .a nagy tökéletesség. tűz /me/. írott tibeti 'bjung ba) .

ehád (héber) . az iskola neve (rinzai) Li csi nevének japán olvasata éitheoi (görög) . a tagadandó tárgyak felismerése .képecskék. a Tendai-szekta tagja. majd tanítvány a kínai Tien tai-hegyen.és babérágakból álló köteg. 1145-1215).sz.az azonos test és azonos felfogás tudatszintje ékabháva (szanszkrit) . a Kennin templom apátja.egy kocsi. dhjána ékánéka vijuktatva (szanszkrit) az egységet hirdető/tagadó felfogások különválasztása.„jöjj. tartózkodás a gabona és a hüvelyesek fogyasztásától ékágra (szanszkrit.derék asszony Eka (japán.(i. havonta kétszer: az újhold utáni és a telihold utáni 11.(i. a két alapvető zen-iskola egyikének megalapítója. koszorú Eiszai Myoan Zendzsi (japán) . azok a tanítványok. 487-593) a 2. hogy bizonyítsa őszinteségét mestere előtt éka (szanszkrit) .sz.sz. amelyet Dógen alapított Eileithyia (görög) .egy város Ékadanta (szanszkrit) .gyapjúba takart olaj. aki levágta karját. az elme összpontosítása.a szülés istennője eiresioné (görög) . szerzetes”. Hakatában felépítette a Sófukudzsi kolostort (i. nap. amelyek a világközökben (intermundia) leválnak az istenekről eidos (görög) . napon. a nihszvabháva: 1.1 éhi bhikku (páli) . 1194). a buddhaság az egyetlen végső cél éka kájaika szamdzsnyi (szanszkrit) .egykezes kar-tartás (hatha jóga) éka jána (szanszkrit) .egy éka csitta kkhanika (szanszkrit) egy gondolatmomentumra kiterjedő időtől független okság éka haszta bhudzsászana (szanszkrit) .az istenek alakja Eihei dzsi (japán) .egyagyarú. hindu böjt. írott tibeti 'dun pa rtse gcig tu) . Bódhidarma tanítványa. figyelés egyetlen pontra.nőtlen ifjak ejsesz hájil (héber) . Ganésa egyik neve ékádasí (szanszkrit) . kínai Huj kó) .a 11. akiket a Buddha hívott meg eidólon (görög) .zen templom.az elmeműködés egyhegyűsége.egylétűség (egység) Ékacsakra (szanszkrit) . kínai pátriárka. tanítása a pátriárkákig és így Bódhidarmáig megy vissza.

egység. az egyöntetűség felismerése (vjápti-viniscsaja marma). Létó templomában ekecheiria (görög) . a pont felismerése.egylábas teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) ékapáda szétubandha szarvángászana (szanszkrit) .(nisédhja viniscsaja marma). ékánéka vijuktatva ékatva vijukta viniscsaja marma (szanszkrit) . egységes egész ékatva vijukta viniscsaja marma (szanszkrit) . . írott tibeti gcig) .lányok avatási ünnepe Krétán.emléktár ékatva (szanszkrit. foka Ekdysia (görög) . amelynél elkülönül az átman és az 5 halmaz nem-egységéről alkotott felfogás (anékatva vijukta viniscsaja marma) ékapáda bakászana (szanszkrit) .Artemis Elaphébolos hónapja (a 9. a nihszvabháva 3.egylábas galambrádzsatartás (hatha jóga) ékapáda shírsászana (szanszkrit) . amelynél elkülönül az átman és az 5 halmazról alkotott felfogás (ékatva vijukta viniscsaja marma).egylábas Gálava-tartás (hatha jóga) ékapáda kaundinjászana (szanszkrit) .az átman és az 5 halmaz egységéről alkotott felfogás elkülönülési pontja.egylábas Kaundinja-tartás (hatha jóga) ékapáda rádzsakapótászana (szanszkrit) .azonosság.arany és ezüst gyakran természetes ötvözete.egylábas nyújtózó pávatartás (hatha jóga) ékapáda viparíta dandászana (szanszkrit) .a pont felismerése.azonosság ékótíkarana (szanszkrit) .) a tavaszforduló idején elektrum (egyiptomi) .egyhegyűvé válás ekphora (görög) . 3.egylábas fej-tartás (hatha jóga) ékapáda szarvángászana (szanszkrit) .felemelt egylábas íjtartás (hatha jóga) ékapáda uttána majúrászana (szanszkrit) .egylábas fej-tartás (hatha jóga) ékapáda gálavászana (szanszkrit) .egylábas fordított bottartás (hatha jóga) ékarúpatva (szanszkrit) .szent béke ékíbháva (szanszkrit) .egylábas hídképzés teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) ékapáda úrdhva dhanurászana (szanszkrit) . a pont felismerése.halottkísérés Elaphébolion (görög) .egylábas gólya-tartás (hatha jóga) ékapáda dhírsászana (szanszkrit) . 4. 2. amelynél elkülönül az átman és az 5 halmazról alkotott felfogás.

kézzel tekerhető vízszintes tekercskép en tu (kínai) . a nevét borostyán sárga színéről kapta (a borostyán görögül elektron . Tefnut.Asszuán eleusisi Kis Misztériumok (görög) . erőfeszítés. fogadalmi tábla. amelyeket az emberek a sinto szentélyekre vagy azok köré helyeznek el. éberség. mint a tisztább aranyé. akarat.amelyben az aranytartalom 50 % körüli. sz. elektrumot gyakran használtak. gondolkodás.siker a tanulásban. a szerzetessé válás egyik módja Kínában en za (japán) . Tagjai: Atum. eredetileg lovat ajándékoztak. Heliopoliszi Kilencség.isteni kilencség.lustaság.innen származik az anyagi részecske neve is).hit.augusztus-szeptember ema (japán gokaku) . megnyugtatás elmélyülés 6 eszköze . Geb. Nut. . ez a latinban elektrum. lókép. Ozírisz.(i.Dionysos ünnepe Anthestérión hónapban Agraiban (Athén) eleusisi Nagy Misztériumok (görög) .kerek ülőpárna engagement (vodu) . 10.Démétér ünnepe Boédromión hó-nap 13-án (Athén) Elijáhu (héber) . Su. igyekezet.) Engo Kokugon (japán) . mivel az ezüst ára csak jóval az időszámításunk kezdete után csökkent számottevően az arany ára alá. ma csak táblácskát emakimono (japán) .haláleset utáni tisztító szertartás Argosban enneád (egyiptomi) . izgatottságfásultság. ügyesség. mivel könynyen megmunkálható. éberség. 1720-1796) vilnai tanító (gáon).Hekigan roku enknisma (görög) . alkalmazás. gyakorlottság elmélyülést akadályozó 5 hiba . a teremtő családja.Illés próféta Elijáhu Kremer (héber) .tanulás. a haszidizmus ellensége ellenszer (8) az elmélyülést akadályozó hibák megszüntetésére . az elektrum értéke az ókorban nagyjából azonos volt.sz. amely valakit egy ártó szellemhez köt Engisiki (japán) . Atum. a legfontosabb enneád az ún. figyelem.sinto liturgikus szövegeket tartalmazó könyv (talán i. szép fényű.egyezség. dekoratív fém Elephantine (egyiptomi) . az ellenszerek túlzott alkalmazása elul (héber) . az ellenszerek nem alkalmazása. feledékenység.császári kegy. később lószobrot. figyelem. Ízisz. ez a teremtés utáni első istenek csoportja.sz.

itt őrizték Athéné Polias szobrát erev sabat (héber) .isteni megjelenés eponymia (görög) . amikor a maikóból geiko lesz Erinnüszök (görög) . 4. a teológia szerint Atum egymaga nemzette az első istenpárt. dicsőítő ima ephébos (görög) . egészséges állapot (11) . 9.sz. 7. a lények milyen helyzetben vannak. 2. 8. a maikónak vörös.a szerelem istene erő . 6.az a nap.Nephtysz) Ennin (japán) . függőségmentesség.a sötét alvilág istene erec Jiszráél (héber) . illetve házastársak is egyben (Ízisz .sz.sz.sz.panycsavimsatittva eranos (görög) . mi az oka a jónak és a rossznak. lelkiismeret. i.tanult szerzetes. 838-840 között kínai utazásán kéziratokat gyűjtött.templom az Akropolison.eljegyzés erythinos (görög) .Széth és Nephtisz. Széth . a 6.az istenek nevei epopteia (görög) . péntek erikae (japán) . az i. 793-864). a szégyenérzet képessége. a lények milyen képességekkel rendelkeznek. kínai pátriárka enthusiasmos (görög) .szombat előnapja. miként lehet megszüntetni az illúziót (májá) éruszin (héber) .fúriák Eris (görög) .a versengés és viszály istennője erisz (japán) .baráti lakoma Erebos (görög) .Asklépios ünnepe Boédromion 17-én epiphania (görög) . 5.megszállottság Enzui (japán) . az elmélyedés (szamádhi) különböző szintjeit. Saicso tanítványa (i. .tengeri hal (?Pagellus erythrinus) érzelem. a geikónak fehér Erós (görög) . kínai Huj neng) zen mester (i.szent tárgyak er si wu ti (kínai) . 638-713).hit. az ő gyermekeik Geb és Nut. 843-as taoista vallásüldözés legfontosabb forrása Eno (japán. Sut és Tefnutot. a lényeket milyen vágyak és erkölcsök vezetik.Ozírisz.a kimonó nyakrésze.ami a Buddhának van. a törvények mit szabályoznak.hálaima. a lények karmáját. tudja: 1. 3.katonaköteles korú fiú (Athén) Epidauria (görög) . mi a létezés vége és a nirvána. 10. mi a jó és mi a rossz. a többi 4 isten pedig egymásnak édestestvére.zen mester epainos (görög) .az ígéret földje Erechtheión (görög) .

a világ királya. a világ királya.a kenyér áldása: Baruh atá Adonáj. aki előteremtetted a kenyeret a földből. aki számos élőlényt teremtettél. hogy fenntartsd valamennyi létezőt. a tévedés hiánya. Elohénu meleh haolám. bor. ami egy fontos loát kísér esős évszak (görög) . sehehejánu vökijmánu vöhigiánu lazmán hazé. Elohénu meleh haolám. loák csoportja. lelkiismeretesség eschara (görög) . boré míné mezonot. mint a mai: kb. Örökkévaló Istenünk. Eszter Eszukári (szanszkrit) . löhahajot bahem nefes kol-háj. aki különféle étkeket teremtett. Baruh hé haolamim. sehakol níje bidvaró. Elohénu meleh haolám. tésztaféle előtt: Baruh atá Adonáj.Biblia.ez vagyok én.középen lyukas oltár az italáldozatnak escorte (vodu) . étel és ital előtt (ha nincs kenyér): Baruh atá Adonáj. a mána igazolása eszomeattá (páli) . akinek szavára jött létre minden.). a világ királya. és szükségletüket is előteremted. a világ királya. aki törvényeiddel megszenteltél.).gyűlöletmentesség. Áldott vagy. Elohánu meleh haolám. Örökkévaló Istenünk.menet. déligyümölcs és tésztaféle: Baruh atá Adonáj. (Áldott légy. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu al-nötilát jadájim. Örökkévaló Istenünk. a világ királya. a ditthi igazolása Esztér (héber) .).ez az enyém. életerő. a világ királya.egy bráhman etam mama (páli) .az ókori Etiópia területe máshol helyezkedett el. és megparancsoltad nekünk a kéz leöblítését.). (Áldott légy. boré nöfasot rabot vöheszronám al-kol-má sebarátá. a negyedik kataraktától délre húzódó rész neve volt. új gyümölcsnél és örömteli eseménynél: Baruh atá Adonáj. Örökkévaló Istenünk. (Áldott légy. a tanhá igazolása Etiópia (egyiptomi) .). elevenség. szőlő. (Áldott légy. és megéretted velünk ezt a mai napot. fán termő gyümölcs előtt: Baruh atá .). Elohénu meleh haolám. az ókori Etiópiát görögösen Aithiópiának is nevezik étkezési imák (héber) . (Áldott légy. aki életben tartottál és fenntartottál bennünket. Örökkévaló Istenünk.ez az én énem. Örökkévaló Istenünk.az ephesosi Artemis papjai eszohamaszmi (páli) . buzgóság. hamocí lehem min-haárec.novembertől márciusig essének (görög) . a kézleöntés áldása: Baruh atá Adonáj. Elohánu meleh haolám. (Áldott légy. ha nincs kenyér. kiegyensúlyozottság. a világ Fenntartója.

legjelentősebbek közülük I. földi (vagy bokron termő) gyümölcs előtt: Baruh atá Adonáj. (Áldott légy. mert Ő táplál és tart fenn mindent. mert örökké tart a szeretete. hú notén lehem löhol-baszár.a thébai nekropoliszhoz kapcsolódó.jó íz. Nagy jósága folytán soha nem hiányzott és ne is hiányozzék számunkra az élelem. a világ királya. az Erinnüszök eufemisztikus neve eusebeia (görög) . a világ királya.Euhémeros (i. böheszed uvörahamim. boré prí hagáfen. Elohénu meleh haolám. racionális mítoszmagyarázat eukhé (görög) .kérés.).sűrű leves etrog (héber) . (Áldott légy. aki táplálsz minden élőlényt. rámutató magyarázat eudaimón (görög) .). Amenhotep teljesen elpusztult temploma. az Ő nagy neve kedvéért.theosebeia évmilliók templomai (egyiptomi) .) etnos (görög) . élelmet szolgáltatva minden teremtménye számára. aki megteremti a föld gyümölcsét. hazán ethakol. szeretettel és irgalommal. Elohénu meleh haolám.). amelyeket megalkotott. aki megteremti a fa gyümölcsét. hazán et-haolám kuló bihvodó böhén. Ő ad kenyeret minden élőlénynek. a világ királya. Széthi gurnai temploma. Elohénu meleh haolám boré prí haadamá. 4. aki megteremti a szőlőtő gyümölcsét. Uvtovó hagadol tamid ló-haszár lánu vöál-jehszár lánu mazom löolám vaed baavur smó hagadol. Örökkévaló. aki jóságában ellátja az egész világot kegyelemmel. Áldott légy. (Áldott légy.-3.Adonáj. melynek bejáratát a Memnón-szobrok díszítették . kí hú zán umöfarnész lakol uméhin mazon löhol-birjotáv aser bará. Örökkévaló Istenünk. amelyek NyugatThéba határán húzódnak végig. ima Eumeniszek (görög) . újbirodalmi halotti templomok.ekképpen. Medinet Habu és III. ismeri a Tórát és a szellemében él. addig. a világ királya. boré prí haéc. a Ramesszeum.nyájasak. jó illat. kí löolám hazdó. Örökkévaló Istenünk. Baruh atá Adonáj.). étkezés utáni ima: Baruh atá Adonáj. cédrus(citrus)alma (szukkotkor az ünnepi csokorban) ettávatá (szanszkrit) .boldog ember euhémerizmus (görög) .e. Elohénu meleh haolám. Örökkévaló Istenünk. sz. Örökkévaló Istenünk. (Áldott légy. szőlőből készült ital előtt: Baruh atá Adonáj.

az összes buddháéval azonos. eredetileg csak a királyi udvart jelölte.törvény. minden helyre eljutó.amit egy bódhiszattva tesz: 1.brahmálóka fang lun si (kínai) .disvádin fanmi (vodu) .Felső-Egyiptom fehér (valószínűleg ezüstből készült). de vizét a Moitisz-tó biztosítja.sz. 2.kínai filozófiai buddhista iskola fah (kínai) . nagy kiterjedésű. 60 kilométerre.Ezili fréda (vodu) . Szobek krokodilisten kultuszának legnagyobb központja is Fajjúmban volt fan tian (kínai) . az összes lénynek. a lények megmentéséért.Vinaja pitaka Fajjúm (egyiptomi) . Ezrá ezrát násim (héber) . 9. az elpusztíthatatlan(hit).dharma csakra mudra fa sziang (kínai) . az erények kifogyhatatlan kincstára. Kairótól kb. 3. 10.elkülönített fehér korona (egyiptomi) . 399-ben (65 éves korában) indiai útra indult. gömbölyű kúpban végződő koronája felajánlás (10) . számos ókori nevezetessége közül kiemelkedik Hui hamis piramisa és III.egyiptomi uralkodó. jelképe a szív Ezrá (héber) . színe kék.Biblia. Amenemhat hawarai téglapiramisa. 5. értelme azonos a nanchonnal fáraó (egyiptomi) .tengeri szellem.mélyedés a Nílus nyugati partján. 414-ben megírta utazása történetét fa lun (kínai) . különösen jól termő terület.kínai buddhista zarándok. amelynek már az ókorban is nagy jelentősége volt. oázisnak is szokták nevezni. 643-712) Fa hszian (kínai) . 7. hogy szövegeket és kegytárgyakat gyűjtsön. 4. 8. 6. i. a női báj megtestesítője. a cím a per-aa azaz „nagy ház” kifejezésből alakult ki de a király címei között nem szerepelt. i. az ekkéntiség ismertetőjegyei. a ragaszkodástól és kötelékektől mentes megszabadulás. dharma.sz. az Újbirodalom idején olvad össze jelentése a király személyével farizeus (héber) . a világgal azonos (dharma dhátu) . érdemek. amely a József-csatornán keresztül a Nílussal van kapcsolatban.női rész a zsinagógában F fa (kínai) .család.sz. tan Fa cang (kínai) .hua jen pátriárka (i.

sztúpa fogadalmi paletta (egyiptomi) . a piramisoknál rendszerint fedett feljáróút vezetett a völgytemplomtól a halotti templomig. az abu roasi piramisé 1700 méteres. tathágatagarbha fo zong miao (kínai) .szél és víz. a szenvedélyek .sztúpa fo xing (kínai) .félelmes napok (héber) . az utat szobrok (jellemzően szfinxek). kertek szegélyezték ilyen feljáróutakat Karnak és Luxor templomai között találunk. díszített út. a predinasztikus kortól ismeretesek. a falakat és mennyezetet domborművekkel. 2. földjóslás Fo (kínai) .templomokhoz és piramisokhoz vezető. fennmaradásuk és díszítésük azt sugallja. a művelethez kialakított kerek mélyedés körül gyakran gazdag díszítéssel. a feljáróutak nem ritkán igen hosszúak voltak. a taoizmuson alapuló módszer a kedvező energiák kiválasztására. amely rituális útvonalként szolgált.parikalpita feng liu (kínai) .1. a sivatagi platóba bevágódott folyamvölgy.buddha-természet.Buddha fo jiao (kínai) . a Nilusvölgy. a Középbirodalom idején épültek fedetlen.rós ha-sána. ezeknél az oldalfalak elmaradtak. az érző lények számtalanok. Másik fajtájuk a nyitott feljáróút. fogadjuk meg. vagy templomokat egymással összekötő kövezett. tálcaszerű kőlap. Memphisztől az első kataraktáig (tulajdonképpen Asszuánig). a mai Felső-Egyiptomot inkább Asziutig számítják. hogy fogadalmi áldozatként is használták őket. onnantól északra Közép-Egyiptomnak nevezik fen bie (kínai) . amely inkább az Újbirodalomtól jellemző. esetleg ültetett ligetek. ahol mezőgazdasági termelésre csak a part egy szűk sávjában van lehetőség. jóm kippur és a köztük lévő tíz nap feljáróút (egyiptomi) .buddhizmus fo si (kínai) . legszebbek többek között az „Oroszlánvadászat” paletta és a Narmer-paletta fogadalom (4) .festék vagy kenőcs kikeverésére szol-gáló.Egyiptom déli része.váju mandala feng shui (kínai) . csak oldalfalakkal határolt feljáróutak is. festéssel díszítették.furiu feng lun (kínai) . hogy mindet megszabadítjuk. de a luxori templomok között még hosszabb is ismert Felső-Egyiptom (egyiptomi) . keskeny.

területekre. Mozdulatlan Fényesség király (karddal és kötélhurokkal) fudzsi (japán) . omamuri fudo (japán) .Fujó Dókai Fu shi (kínai) .szélfúvás-vízfolyás. a 6 Bölcsesség egyike fuszuma/sódzsi (japán) . szégyen. fogadjuk meg. sicsifukudzsin fukuro sinai (japán) .mozdulatlan fudo csi csin mjo roku (japán) .eredet. dicsőség.fuvola Fujó Dókai (japán.visszavonulás.szerzés.a tan védelmezője. boldogság.nem-gondolkodás. a tanítások sokfélék. ezért újévkor kicserélik a régi amuletteket. hogy mindtől megszabadulunk. veszteség. általános oltalmazó. spártai fiúk próbatétel előtti ideje fuda (japán) . a japánban választékos az értelme furora (japán) . a Tai huang fuaxir (görög) .sinto amulett.zen mester (i.Állatszelídítő.kötelékei sokfélék. nyomorúság fu (kínai) .japán visztéria (Wisteria floribunda) fue (japán) . dicstelenség.elmozdítható válaszfal G . fogadjuk meg. sem nem túl a gondolkodáson (hisirjó) (Dógen: Fukenzazengi) fusze (japán) . ami a vu vei.eltávolításból származó ellenszer furiu (japán. az esztétikai kategóriák összefoglaló neve. s a templom papjai rituális körülmények között elégetik. fogadjuk meg. 3.tűzhely fusirjó (japán) . érdem. tulajdonképpen a Tao. legtöbbször egy évig érvényes.bőrrel bevont bambuszkard gyakorlatozáshoz fúribháva pratipaksa (szanszkrit) .egyéni karma-mag Fu jing Tao kaj (kínai) . hogy elérjük földi állapot (8) . hogy mindet megismerjük. kínai feng liu) . 4.a gazdagság és a hosszú élet sinto istene. csoportokra vonatkozik. nem a sem-gondolkodás (sirjó). a szándék nélküli nem-cselekvés révén érhető el fu gugo sudzsi (japán) . általában egy bizonyos időszakra. a Buddha útja elérhetetlen. a kínaiban szokatlan. 10431118) Fukurikudzsu és Dzsurdzsin (japán) .cél nélküli tudattal való adás.sz. kínai Fu jing Tao kaj) .a mozdulatlan bölcsesség titkos magyarázata Fudó Mjó ó (japán) .

adóbeszedő. négyes jambus.elefántrádzsa. 4es jambus Gakudojodzsinsu (japán) .császári és vallási szertartásokon használt zene gagana (szanszkrit) .sráddha Gajá Kasszapa (szanszkrit) .táncfajta gad (vodu) . Siva elpusztította.a hinduk napi imája.mennybolt.elefántfej-csúcs.indiai versmérték.Földistennő Gajá (szanszkrit) .gábáim gabienne (vodu) . véda-vers gájatrí mantra (szanszkrit) .elefántarcú. és viseli a bőrét Gadzséndra (szanszkrit) .a 2. pálca. Nadí Kasszapa) Gajaszísza (szanszkrit) .ego ga szi (ejtett tibeti) . mahájána összeszedettségi gyakorlat gahapati/grihaszpati (páli) .egy hónapig szolgálatos gabe gabe (héber) . Dógen műve gálavászana (szanszkrit) .a szegényügy intézője a hitközségben gábáj hodes (héber) . többnyire 64 vagy 108 szemű imafüzérrel végzik gájatrí versmérték . grihapati Gaia/Gé (görög) .cápaféle (Scyllium stellare vagy Mustela levis) galipote (vodu) . diaszpóra . életszakasz a varnásramadharmában. amulett gadá (szanszkrit.végtelen tárház.a 3 tűzpap egyike (Uruvelá Kasszapa. nulla gaganacsárin/vjomacsárin (szanszkrit. Ganésa másik neve Gadzsászuravadha (szanszkrit) .bizango galut (héber) . akit karmája az égi régióba juttat gaganagandzsa (szanszkrit) . itt volt az a barlang. akit Visnu Varadarádzsa alakjá-ban mentett meg gagaku (japán) .elefántdémon. családalapítás. Níla démon rejtett for-mája.ga (japán) .a Rig véda leggyakoribb időmértéke. istenségszimbólum Gadzsanana (szanszkrit) . amelyben a Buddha meditált megvilágosodása előtt gájatrí (szanszkrit) .Az igaz gyakorlás fő szempontjai. adománygyűjtő gabek (jiddis) .eget bíró. ejtett tibeti becon) .buzogány. írott tibeti mkha' spjod) .szétszóratás. pénzbeszedő.Gálava-tartás (hatha jóga) galeos (görög) .megváltalak gábáim (héber) .őr. földbirtokos.öregedés és halál gáálti (héber) . a Mahábhárata egyik versformája.

kolostor Cangban gandha (szanszkrit) . a legmagasabb képzettségű gelukpa szerzetes Gan Ocsir (mongol) .Örömteli.háromfős gelukpa bizottság az i. színe kék lótusz- . 17. a Bras spungs és a dga' ldan kolostorok apátjai) Gandencsökor (ejtett tibeti) . szantálfapép felajánlása a múrtinak a hindu templomban.félelmetes arc-tartás (hatha jóga) Gandára (szanszkrit) . matematikus. cselekvés. személyként Illatvíz asszonya. akik halálra éheztették magukat ganaka (szanszkrit) .Virágfüzér.csillagjós. járás gambhírupája (szanszkrit) .sz.áldozat a haragvó istenségeknek ganacsakra (szanszkrit. ezekkel hamar elérhető a buddhaság.ládaülés. írott tibeti dga' ldan pgo dbrang phjogs las rnam rgjal) . a 19.) Gánapati (szanszkrit) .lányok házasságkötési szertartása Gamélion (görög) . mahájána Ganden (ejtett tibeti) . míg a pára-mitájána szerint az csak több életen át a bódhicsitta és a 6 tökéletesség által érhető el gamélia (görög) .Móggallána.a Ganden-kolostor felszentelt tagja. a számtantanár szútra (Tripitaka Szútrapitaka 107.mozgás. tömeg. apja Siva. január-február gamjamána (szanszkrit) .gandharva gana (szanszkrit) . a Gyémántoskezű Vadzs-rapáni társa.szag. amit Congkapa alapí-tott 1409-ben Ganden Phodrag Csoglé Namgyal (ejtett tibeti. mindig bráhmana Ganakamoggallána szutta (páli) . a sokrétűség ura gandabhérundászana (szanszkrit) .Vardhamána 9 dzsaina követője.mélységesen üdvös okok. amelyekkel elér-hető a rúpa kája.a hetedik hónap (Athén). sokaság gana púdzsa (szanszkrit) .Északnyugat-India egyik része. gelukpa kolostor.a második takilcsi gan ta po (kínai) .lakomafelajánlás ganadhara (szanszkrit) . Ganésa egyik formája. a könnyebb elmélyülés érdekében sziddhászanában vagy padmászanában ül a meditáló.az éppen járva lévő út gamti (ejtett tibeti) . írott tibeti chogsz) . szatrapeia a Perzsa Birodalomban Gandavjúha szútra (szanszkrit) . az Avatamszaka szútra része. nyakát és térdeit övvel összetartva gan den tri pa (ejtett tibeti) . században a kiskorú dalai láma mellett (a Se ra.a bölcsesség istene.szerzetesek kisebb csoportja.gamana (szanszkrit) . anyja Szatí. mint a törpedémonok vezetője.

az égi világrészek buddhája gándíva (szanszkrit) .bódhiszattva Gandhamádana (szanszkrit) . a mester tanítvánnyá fogad valakit gandhabba (szanszkrit) .cérna felkötözés. a mennyei bolygók zenészei és énekesei. Siva egyik mellékneve. amikor a mennyből leszállt a Gangá.a Gangesz folyó. ejtett tibeti dri za ba. napig gandharva véda (szanszkrit) .szag. a jelen képzeteinek úrnője.az áldozati illatos víz.hegycsúcsa Himalájában Gandhaprabhasa buddha (szanszkrit) . Bhísma anyja. dri chab ma) .az égi világrészek buddhája Gandhára (szanszkrit) . álambana pratjaja gandhábandhan (szanszkrit) . hordozóállata az egér. Siva és Párvatí idősebb fia.a bölcsesség elefántfejű istene.szag. Vadzsrapáni társa gandha artha (szanszkrit) .az illatok iránti szomj Gandhe ma (ejtett tibeti) .a szag alkotóeleme. fejével tartotta meg gangan (vodu) .Ardzsuna fegyvere. ő írta le Vjászadéva után a Védákat és a Mahábháratát.houngan Gangászágara (szanszkrit) .mozgó alany gantapo (kínai) .Ganésa születésének hindu ünnepe.virágszín.a Gangesz torkolata ganna (iszlám) . a karma-mag (kamma vega) Gandhahasztin (szanszkrit) .a zene és a tánc tudománya gandhatanhá (szanszkrit) .Gangátartó.Csiencsen Ganésa (szanszkrit) . Párvati testvére Gangádhára (szanszkrit) . a Haszonnal véghezvivő Amó-ghasziddhi kísérője. a légkörben élő természetszellemek. az egyik tanmátra Gandhá (szanszkrit). Gandhá Gandhottama buddha (szanszkrit) .a mai Afganisztán területe gándhárí (szanszkrit) . az 5 érzéki tárgy egyike gandha dhátu (szanszkrit) . írott tibeti gandhe ma. a folyó istennője. isteni íj Gandzsin (japán) .Szuvala lánya. napján Gangá (szanszkrit) .paradicsom gantá (szanszkrit) . társai Sziddhi és Riddhi. Dhritarástra felesége gandharva (szanszkrit. augusztus-szeptember fényes két hetének 4.gandharva .bal szem Gándhárí (szanszkrit) . a sokrétűség ura Ganésa csaturti (szanszkrit) . illatevők.szellem. rövid életű lény a tudat átmeneti szellemtesti hordozója a halált követő 49. kínai gan ta po) félistenek.

változatlan. írott tibeti gro ba drug) . az áldozati tűz gártli (jiddis) .a Godánija egyik alföldrésze.Visnu egyik alakja. vers. akit Taj cung kínai császárhoz küldött. sz. a madarak rádzsája. vacsana patha Garuda (szanszkrit.gantavja (szanszkrit) . 827-887) gantr (szanszkrit) . és megteremti a lényeket Gárgí (szanszkrit) .anyaméh-terem.8 előírás a bhikkuníknak: gárava.vallási és tudományos irányítás Gar (ejtett tibeti. a mozgás tárgya Gantó (japán. amely Brahmá alvása közben elárasztja a 3 világot.mitikus óceán. feljegyzés. általában az ákhjánák versformája gati (szanszkrit.a mozgó/járó alany gáon (héber) .zen mester (i.a 6 létforma.zen mester gasso (japán) . a szel- . a kígyók legfőbb ellensége Gasan (japán) . anyja Vinatá. vers. 7. félig ember-félig sas.sz. az énnel azonos (tathágatagarbha) garbha pindászana (szanszkrit) . apja Kasjapa. itt áll a templom istenének múrtija Garbhodakasájí Visnu (szanszkrit) . verses mondások.házi tűzhely.mozgás.a járt út Gáthá (szanszkrit) . paváraná. kínai Jen tou) .Szongcen Gampo tibeti király minisztere. írott tibeti khjung/mkha' lding) . mozdulatlan. a poklok. része. megjárandó út. az ujjak hegye a szájjal van egy magasságban. a nem-védikus verselés. mánatta. ejtett tibeti.egy bráhmaní a Brihadáranjaka upanisadban gárhapatja (szanszkrit) .megtermékenyítő. versszak. a hindu templom építése előtt a szentély helyén végzik Garbha (szanszkrit) .bhikkhuník tisztelete a bhikkhuk iránt garbadhana szanszkára (szanszkrit) .magas rang.üdvözlés egymáshoz illesztett tenyerekkel. a szembenálláson túli egység szimbóluma gasze sajhet (jiddis) . hogy megkérje feleségül Kondzso hercegnőt (i. fogantatási szertartás. a hindu templom központi szentélye.szárnyasnál nagyobb állatokat is metsző sajhet gata (szanszkrit) . a babiloni Talmud-iskolák bölcseinek megszólítása gáonátus (héber) . aki behatol minden univerzumba. a dvádasángaszána 4.embrió-tartás (hatha jóga) garbhagriha (szanszkrit) .avnet garu dászana (szanszkrit) .) gárava (páli) .sz. upaszampadá piszuná. írott tibeti mgar) . ávásza.Garuda-tartás (hatha jóga) garu dhamma (szanszkrit) .Visnu szárnyas hor-dozója. óvada.

felszentelt pap. írott tibeti ge khod) . szanszkrit bhiksu) .női világi hívő ge ö (ejtett tibeti.a 48 haragvó istenség nyolcas csoportja.testhez kötött gdugs (írott tibeti) . bhiksu ge long ma (ejtett tibeti.az újjászületésre való utalás/jel Gaudapáda . az élőlények ezekben a létformákban bolyonganak újjászületéseik során. vándorlény gati nimitta (szanszkrit) .csö gdon (írott tibeti) .magas rangú tibeti szerzetes.dön gdos bcas/gdos pa can (írott tibeti) . műve a Mándúkja káriká Gaudíja (szanszkrit) . a Congkapa által alapított sárgasüveges rend.arhat a Buddha közelében gcig (írott tibeti) . szanszkrit siksamáná) . szanszkrit srámanéra) szerzetesnövendék.ékatva Gcug tor csan (ejtett tibeti) .lemlények világa.szent földek. írott tibeti dge tshul. az árják feltételezett őse Gautama Sziddhárta (szanszkrit. a félistenek (titánok) és az istenek világa. szanszkrit upásziká) . novícia ge dan pa (ejtett tibeti) . a . az állatlét. írott tibeti dge slong. szanszkrit szamgha) .apácanövendék ge long (ejtett tibeti. szanszkrit srámanériká) szerzetesnő növendék.a gelukpa másik neve ge dün (ejtett tibeti. szanszkrit bhiksuní) . diakónus ge cul ma (ejtett tibeti. járás. írott tibeti dge lugs pa) erényelvű.második fogadalmát letett szerzetes. szerzetesnő ge luk pa/ge dan pa (ejtett tibeti.szerzetesrend gé hiera (görög) . a 4 fő tibeti iskola közül az egyik ge nyen (ejtett tibeti) .vaisnava iskola.apáca. az emberlét.360 mennyei istenség a holdév napjainak megfelelően ge se (ejtett tibeti) .mitikus risi. írott tibeti dga ba) . a testben az agyhoz kapcsolódnak Gautama (szanszkrit) .ge kö ge lob ma (ejtett tibeti. a félisteneket és az isteneket néha nem különítik el.öröm Gavámpti (szanszkrit) . alapítója Csaitanja Gaurima (ejtett tibeti) .Sikhin gcsug (ejtett tibeti) .Góvinda mestere. első fogadalmú novícius. állami föld az isteneknek ge khod (írott tibeti) . megszólítás.duk ge cul (ejtett tibeti. mozgás. páli Sziddhatta Gotama) a Buddha neve megvilágosodása előtt gava (ejtett tibeti.upászaka ge nyen ma (ejtett tibeti.

világi hívő.az Indus alsó folyásától nyugatra eső terület Gedun Gyaco (ejtett tibeti) .külső szentély Gemára (héber) . 1475-1542) Gedun Trupa (ejtett tibeti) .sz.befejezés. a Talmud második része gemátria (héber) . dalai láma (i. a haláchai és haggá-dai viták gyűjteménye. napján (Athén) geng liu (kínai) .a Képhisos hídnál tartott tréfás ünnepség gér (héber) . kiegészítés.vibandha gehám (szanszkrit) . a Misna értelmezése. Dógen Sobogenzo c. ősi birtokos klánok leszármazottai geranos (görög) .ház. BaronSamedi és Madame Brigitte gyermeke Genesia (görög) .női bódhiszattva.szélfúvás-vízfolyás geniza (héber) . versekkel dúsított szöveg. a kolostorba belépő pártfogó . 5. a rituális célra alkalmatlanná vált könyvek. kegytárgyak gyűjtőhelye genmai (japán) .Gödör tábornok. aki kiássa a sírokat. i. 1391-1474) gegs (ejtett tibeti) . része geku (japán) .híd gephyrismos (görög) . novícius Gendema (ejtett tibeti) .kezes. írott tibeti sger pa) . szanszkrit upászaka) . dalai láma (i.buddhista teológia és filozófia legmagasabb tudományos fokozattal rendelkező művelője ge va (ejtett tibeti. Amóghasziddhi kísérője Gendzsokoan (japán) .a művészet asszonya.sz.számelmélet gempuku (japán) . elrejtés. művének része général Fouillé (vodu) . a hógen-iskola alapítója. a szankhárák geiko (japán) . a dvádasánga sásza-na 2. kínai Hszüan sa) . sz.A mindennapi élet útja (a valóság.prózai. Szeppó tanítványa geomancia .a zsidó vallásra áttérő ger pa (ejtett tibeti.a halottak ünnepe Boédromión 5.zen mester..rizsleves Gensa (japán.rejtekhely.az 1. teljes jogú gésanővér gejjá (szanszkrit) .a 2. mint koan).a fiú nagykorúsítási szertartása 15 éves korukban gen jen (ejtett tibeti.jövendölés homokszemekből gephyra (görög) .darutánc Déloson Apollónnak gergen (ejtett tibeti) .erény Gedrószia (görög) . írott tibeti dge ba) .nemesek. idős szerzetes.sz.

szent vízhez vezető lépcső Ghatótkacsa (szanszkrit) .szagolható alkotóelem ghrána indríja (szanszkrit) .jóga-szöveg ghérandászana (szanszkrit) . finom szövésű anyagon leszűrjük.fapapucs ghájana (szanszkrit) . nem romlik.szerzetestelep Kószambíban. mitikus hős geta (japán) .lélekvándorlás a zsidó misztikában.Bhíma és Hidimbá fia Ghéranda szanhitá (szanszkrit) . a habját időnként leszedjük. Amitábha . az egyik szerencsés tárgy gid hánáse (héber) . régen geigi.csípőinak a shitánál Giddzshakútó (szanszkrit) . a bölcsesség jelképe. hószita ajándéka ghrána (szanszkrit) . a karaitáktól ered gimha (páli.elnyel giri (japán) .Gíti gi vang (ejtett tibeti) . szorgalmas gyakorlás gháta (szanszkrit) .a szaglás egymásra ható mezeje ghrána dhátu (szanszkrit) . hogy a keletkezett üledék ne kerüljön át.az egyik sziddha Ghószita áráma (szanszkrit) .legyőzhetetlen. a Kószala rádzsaságban. ügyelve arra. az 5 érzéki képesség egyike ghrána vidnyána dhátu (szanszkrit) . megdermedve a ghí sárga lesz.nyár.magas kultúrájú szórakoztató nő. szobahőmérsékleten évekig eláll Ghódácsólí (szanszkrit) . hegy Girtima (ejtett tibeti) .szaglás ghakáraka (szanszkrit) . az illúzió ghanta (ejtett tibeti dril bu) .a sajátosságokon fölüli lény gioret (héber) . Kyotóban geiko Geszer (ejtett tibeti) . illatos olíva ginátita (szanszkrit) .házépítő.Osmanthus fragrans.szagló képesség. a vajat kis lángon több óráig olvasztjuk.elkötelezettség az állam és a társadalom irányában. április közepétől június közepéig gin (írott tibeti) .gésa (japán) . amikor már nem habzik.az ízlés-tudatosság alkotóeleme gi rti ma (írott tibeti) .Ghéranda-tartás (hatha jóga) ghí (szanszkrit) . szanszkrit grisma) . a forró évszak. harang.aki betért a zsidóságba gir (szanszkrit) . orr. a jelenségvilág szimbóluma ghatá (szanszkrit) .epekő.szaglás ghrána ájatana (szanszkrit) .női bódhiszattva.csengő.kin gin mokuszei (japán) .erőfeszítés. király.tisztított vaj.Gridhrakúta gilgul/gilgul nesámet (héber) .

közönséges.a három hely égjáróiű gnja' khri bcan po (írott tibeti) .a 28 holdház az asztrológiában glang (írott tibeti) . Je mon fia Gjajin (ejtett tibeti) . írott tibeti rgjal mchan) . írott tibeti rgjal po) . írott tibeti rgjal po lo gsar) . ebben készítik a loák ételeinek fürdőjét gnas bcu'i mkha' 'gro (írott tibeti) . bölcsesség szem gnjána indríja (szanszkrit) .az igaz út gjosa (japán) .Nya tri Cen po gnjána csakshu (szanszkrit) . kerttípus gjodo (japán) . december-január hónap fényes 2 hetének 11.lang glang dar ma (írott tibeti) .suddha ávásza gnas gsum gji mkha' 'gro (írott tibeti) . amikor Krisna elmondta a Bhagavad Gítát.jó végső aláírást (Istentől).az érzékszervek . tiszta glo bur pa (írott tibeti) .jó végzést (Istentől). írott tibeti rgju skar) .sabat salom gítádzsájanti (szanszkrit) .ákászmika gmár hatimá tová (héber) . hónap 1.királyi újév az 1.Dal. napján gite jór (jiddis) .a harmadik.győzelmi lobogó gjal po (ejtett tibeti.kísérője git jantev (jiddis) .teljes.a kaihogjo zarándoklatban részt vevő szerzetes gju kar (ejtett tibeti.Nam ri Szong cen gnamelle (vodu) .a Tíz Hely Égjárói gnas brtan (írott tibeti) . napján gjó (japán) .fogadalomszegő királyok és lámák szellemei gjal po lo szar (ejtett tibeti. India gjal cen (ejtett tibeti. Avalókitésvara tátsa Gja (ejtett tibeti) .kínaiak.fehér föld.az istenek birodalmának buddhája Gjakar (ejtett tibeti.haszti glatt (jiddis) .hag szaméah git sabesz (jiddis) .annak a napnak hindu ünnepe.Lang dar ma glang po (ejtett tibeti) . írott tibeti rgja dkar) . köszönés jom kippurkor és hosa-ná rabá előtt gnam ri srong bcan (írott tibeti) . köszönés jom kippurkor gmár tov (héber) .boldog új évet Gíti (szanszkrit. írott tibeti gí rti ma) .szthavira gnas gcang ma (írott tibeti) .fateknő.

remete gom pa (ejtett tibeti) .papír.a tudás ösvénye gnjen po (írott tibeti) .és a mutatóujj között Gokula (szanszkrit) . életkoruk 500 év. nem-zsidó. alföldrészei a Gáthá és az Uttaramantrina Godanija (szanszkrit. ejtett tibeti Nubpa tangcsho ling. tűz. zombi (jiddis) gom csen (ejtett tibeti) . amelyek a simenaváról lógnak le. ide menekítette apja a gyermek Krisnát gólem (héber) . föld) gócsara (szanszkrit) . szanszkrit Pandaravaszini) .hagyományos udvari zene gohei (japán) . az árnyék szélén van. hogy felhívják a figyelmet a hely vagy tárgy kamijára gój (jiddis) .vagy rongycsíkok. aki a Sátán és egy pogány római lány kőszobrának nászából született gog pa (írott tibeti) . az ember szellemi és lelki élete.jaksa.a tehenek telihold alakú földrésze.elvonultság.ragály-isten. falvak sinto templomai go suki (japán) . ha az álomútról nem tér haza. ajanamsza gó sa (japán) . napnyugati vörös világ. fásultságot okoz. gondolkodik.alaktalan. írott tibeti nub ba glang spjod gling) .pogány. elsősorban európaira mondják gojo macu (japán) .működési terület Godánidzsa (szanszkrit. a Meru-hegytől nyugatra.Pinus parviflora. az ember egyik lelke.város. víz.a Kívánságteljesítő Tehenek Szigete Gódávarí (szanszkrit) .a Messiás megérkezésekor támadó sátáni sereg. Magóg királya Armilus (Ezékiel). lakói marhapásztorok.siker a tanulásban + célba találó nyílvessző. egy zombi-fajta lesz belőle Go Kar mo (ejtett tibeti.5/3 szintes pagoda (ég.tibeti gazella go/szandzsu no to (japán) . írott tibeti) .gnjána márga (szanszkrit) . szél. újraélesztési pont a hüvelyk.az ekliptika az asztrológiában.pratipaksa gnod sbjin (írott tibeti) .járások. japán fehér fenyő gokaku (japán) .szakállas saskeselyű 'go ba'i lha (írott tibeti) . sorsosztó go bô nâj (vodu) . nö dzsin go (ejtett tibeti) .karma-mag go va (ejtett tibeti) .nagy jóangyal.a testhő (tűz) transzcendens női buddhája. meditál. írott tibeti ba glang spjod) . Amitábha női társa go la (ejtett. mesterséges ember.niródha gogaku (japán) . tibeti . felirat ema-táblán.Dél-India egyik folyója Góg és Magóg (héber) .

tehénarc-tartás (hatha jóga) gon negi (japán) . a nátha szampradája egyik alapí-tója. a nyájak és a birtok ellensége Góngai (japán) .loák tiszteletére tartott szertartások gómukhászana (szanszkrit) . írott tibeti) . jelképe a földbe szúrt kard gou shi (kínai) . a bibliai hagyomány szerint itt éltek azok a zsidó munkások. majd a lámaizmusba a tantrák.a legrégebbi tanítványok Gótamí/Padzsápati (szanszkrit) . Májá húga (gondviselő = padzsápati) gotra (szanszkrit) .menedék idős állatoknak Gósála Maszkaríputra (szanszkrit) .kőpagoda a kertben gos dkar mo (írott tibeti) .tibeti fordítómester gongúdzsi (japán) . mások szerint Jasódhara másik neve.hegy. hogy megvédje Vrindávana lakóit Indra haragjától . az első feleség (Jasódhara) előtt.helyettes főpap Gópá(páli) .amala vidnyána Góvardhana (szanszkrit) . Krisna egyik csodájának tárgya: felemelte. determinisztikus epikureizmus Goshen (egyiptomi) .segédkántor. törzs. a rámagamai Szuppabuddha lánya Gópatha (szanszkrit) . Vészálíban a Buddhának ajándé-kozta a Kútágára szálát Gótama (páli) .liccshaví herceg.az Atharva véda bráhmanája gópí (szanszkrit) .a Buddha felesége.a hindu templom föle magasodó torony Góraksa (szanszkrit) .az egyik kollégium a Drepungban gombo (vodu) .borravaló a geikónak vagy a maikónak Gószinga (szanszkrit) .buddhista kolostor gom sing (ejtett tibeti) .meditációs fa.a tittha ádzsávika vezetője. akik Per Ramszesz építkezésein dolgoztak gosugi (japán) . a sinto imádkozó pap (negi) segítője gong (ejtett.leszármazási csoport közös őssel (a bráhmanoknál 10). az egyik sziddha góraksászana (szanszkrit) .mitikus kovács (Dahomey).tehénpásztor-tartás (hatha jóga) gorin no tö (japán) .Kaszó zen mestere Gongpa Rapszal (ejtett tibeti) . kaszt Gou (vodu) . általa kerültek a hinduizmusba. születés.pásztorlányok.város a Delta keleti felében.a kapilavasztui szakják neve Gótama szávaka (szanszkrit) .a Buddha nagynénjenevelőanyja.tehénvédelmező.Pandarávasíní gósála (szanszkrit) . tárgy a figyelem rögzítésére Gomang (ejtett tibeti) . mag. velük incselkedik Krisna gópuran (szanszkrit) .démon.

október-november hónapban a Dipávalí utáni napon gôvi (vodu) . ejtett tibeti) . amely során apró.pásztor. vagyonos ember. családapa.Góvardhana púdzsa (szanszkrit) . a szerzetesek patrónusai . szikla Rádzsagriha közelében. egészen a múlt század ötvenes éveiig rejtély volt.táncfajta graha (szanszkrit. rudra) granuláció (egyiptomi) . háztulajdonos. Krisna állandó jelzője Góvinda bhásja (szanszkrit) . milliméteresnél kisebb golyók mintázatba forrasztásával dekorálják a felületet. Buddha prédikációinak egyik helyszíne gridhramukha dkar ser bja rgod mgo can (írott tibeti) . a szánkhjában tízféle (upagraha). hogyan tudták ezt készíteni. írott tibeti khjim bdag) gazda-házigazda.korsó Góvinánanda (szanszkrit) . észlelés.csomó (brahmá.Drigum Gridhrakúta (szanszkrit.az észlelés tárgya Grande Brigitte (vodu) .Brahmá szútra kommentátor. az indiai társadalom 4 rendje közül a 3 felső rend férfi tagjai. amíg családfőként világi életet éltek és saját házukban laktak. különösen a harmadik rendre vonatkozik: polgár.a szag egymásra ható mezeje granthi (szanszkrit) .a Nyolc Boszorkány közül a délkeleti keselyűfejű grihapati/gahapati (szanszkrit. hogy a porszemcse adta egy-egy golyó magját.az észlelő alany gráhjam (szanszkrit) .dralha gragement (vodu) . a golyókat szénporral való szennyezéssel öntötték. a bolygók szellemei (ejtett tibeti za) grahítá (szanszkrit) .felfogás. nem csak az apró golyók előállítása látszott lehetetlennek.rituális fejsze gre (írott tibeti) .dre gri gum (írott tibeti) . családfő. írott tibeti grub par 'dzin pa) .nemesfém-díszítési eljárás. birtokbavétel. visnu. ugyanis normál forrasztást megkísérelve a golyócskák egész egyszerűen elolvadnak.a Góvardhana-hegy felemelésének hindu ünnepe. egyiptomi előfordulása nem túl gyakori graszta (szanszkrit. műve: Ratna prabhá Góvinda (szanszkrit) . háziúr. írott tibeti bja rgod kji phung po) Keselyű-csúcs.Maman Brigitte grandha ájatana (szanszkrit) . de a beforrasztásuk is. úgy. a granulációt az etruszkok fejlesztették tökélyre. megragadás.Baladéva műve gra lha (írott tibeti) .

titkos.tor ma guáj (ejtett tibeti) . negi. ájur véda gro ba drug (írott tibeti) .szar ma gsen rab mi bo (írott tibeti) . ostobaság.Bátor Guédé.abhászvara Guangguotian (kínai) . az egyik lélek grub par 'dzin pa (írott tibeti) .mester. titkos tudást tartalmazó rejtett könyv gter ston (írott tibeti) . gőg.az otthon elvégzendő szertartások vezérfo-nalai grísma (szanszkrit) . aki gter ma könyveket összeállítja gter ton (írott tibeti) . kétely) gto (írott tibeti) .graha grub thob (írott tibeti) .kincsfellelő mester.vipasjaná guang gyin tian (kínai) . fonák látás. írott tibeti) . úr guan (kínai) .hindu családfő grihja szútrák (szanszkrit) . tudatlanság. helyettesei: gongúdzsi.Kaka guédé Guédé cinq jours malheureux (vodu) .5 szerencsétlen nap guédé. förtelmesen zabáló szellem .Senrab Mivo gshin rdzse chos kji rgjal po (írott tibeti) .sziddha gsang sngags (írott tibeti) .to gtogs 'dod sngon mo sre mong mgo ma (írott tibeti) Menyétfejű.trisula gszang (ejtett tibeti) .mantra gsar ma (írott tibeti) . a második hindu évszak. zavarodottság.Jama Dharmakája gshin rdzse'i gshed po (írott tibeti) .gati grogs (írott tibeti) . gyűlölség.Jamántaka gsum (ejtett tibeti) . sötétzöld gtor ma (írott tibeti) . sinto főpap. elsötétedés.a balgaságból támadt hét képzet (vágy. gimha.Brihatphala gúdzsi (japán) .nyár. tapadás.grihasztha (szanszkrit) .kincskönyv. a felismerés hiánya gti mug las gjur rtog pa bdun (írott tibeti) . balgaság.a templom mestere. drok Gros bon ange (vodu) . a papság általában öröklődő foglalkozás Guédé brave (vodu) . tolvaj Guédé caca (vodu) .Nagy jóangyal. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.móha. rejtett gter chos (írott tibeti) .ter tön gti mug (ejtett tibeti) .gter ma gter ma/gter chos (ejtett tibeti ter ma.

sz. folyékonyság. kiterjedés.a titok szentsége guhja mantrajána (szanszkrit) . aki egy barlangban élt (padara szamácsára) Gulisszáni szutta (páli) .a dahomeyi abomeyi őslakók.árannyaka.kicsi asszony a viharban Guédé masaka (vodu) . undirítóság. íz. ha a karanában az egyik elem túlsúlyra jut.akrobatikusan táncoló szellem Guédé loray (vodu) . ok és okozat stb.szellem. szenvedésjelleg.Szenvedő Guédé Guédé vi (vodu) .női szellem.Vidésa királya.a titkos mantra szekere.Mindközött guédé Guédé fatras (vodu) . öröm.A Gulisszáni szútra (Tripitaka Szútrapitaka 69.titkos tanítás gui (kínai) . forma. az embereknek kettős látást ad Guédé entre tous (vodu) . minőség.szál. tamasz). érinthetőség.csoport karma-mag Guha (szanszkrit) . amelyben remete lakik guhja (szanszkrit) . erkölcsösség. fonál.a gondolkodás. a számjávasztha felbomlása. egyediség (függetlenség).Guédé double (vodu) . mennyiség.minőség és minőséggel bíró . a vaisésikában: szag. hang.a legjelentősebb loák eredő helye. mára nem országnév Gulisszáni (szanszkrit) . szín. a mahájána egyik irányzata guhja upadésa (szanszkrit) .) guna (szanszkrit) . 846-1630 gugo sudzsi (japán) . aktivitásra serkentés. radzsasz.Pók Guédé. dharatthámatá jön létre. összekapcsolódás (rész és egész. a beszéd és a tett 3 rejtélye guhja abhiseka (szanszkrit) . aki macoutte-ban köldökzsinórt és mérgezett leveleket tart Guédé nibo (vodu) . transzcendens állapotból kiemelkedő 3 alapminőség (szattva. kívánatosság. bonyolultság. feketék Guge-királyság . rész-szubsztancia. formáló elv. utánkövetkezés.a halál szellemei.Kettős Guédé. erkölcstelenség. meg nem nyilvánultság guna gunin (szanszkrit) . fantázajellegűség. nehézkesség.a sírok felügyelője Guédé souffrant (vodu) .Nyugat-Tibetben i. a po-lélekből lesz Guinea (vodu) . guédégyermek Guédé z araigne (vodu) . lovas guédék (vodu) . triguna = a megnyilvánulatlan. prioritás.). barlang. sajátosság.

lelki tanítómester.a sajátosságokon túljutott gura daksina (szanszkrit) .tárgyiasító szél a szellem működésében gzungs (írott tibeti) . vörös gzi (írotttibeti) . írott tibeti bla ma) .rúpa kája gzung bskjed kji relung (írott tibeti) .a guru otthona. állandó átalakulás gunaegyensúly . a paváraná betartása. ejtett tibeti.természetbeni juttatás a bráhmanoknak guru (szanszkrit. sz.rúpa dhátu gzúgs kji phung po (írott tibeti) . 9.a mester-tanítvány kapcsolat gurudaksina (szanszkrit) .arúpa dhátu gzúgs sku (írott tibeti) . i.vacsana patha guru rinpocse (szanszkrit. ávásza.zen mester. gza' (írott tibeti) . írott tibeti gu ru rin po cshe) .óceán gya ling (ejtett tibeti) .rúpa szkandha gzúgs med khams (írott tibeti) .viszonylagos gzhi'i 'od gsal (írott tibeti) az alap fényvilágossága gzhis ka rce (írott tibeti) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.a dongmo magasságánál hosszabb bot a tea .za gzhan stong (írott tibeti) .zi gzi brdzsid (írott tibeti) . Padmaszambhava guru sishja parampará (szanszkrit) . iskola Gutei (kínai Csü cse) .fa-fúvóshangszer (oboa) gya lo (ejtett tibeti) .(gu = sötétség.Sigacé gzhonnu dmar mo dred mgo ma (írott tibeti) .fizetés természetben a tanítónak gurukúla (szanszkrit) .az Ifjú Medvefejű. ha a karanában valamelyik túlsúlyra jut.a szattva-radzsasz-tamasz egyenlő mértéke. mánatta.guna vritti viródha (szanszkrit) .a bhikkhuníkra vonatkozó 8 előírás: gárava.mantra gzsin rdzse (írotttibeti) . ru = eloszlató) súlyos. upaszampadá.ti dzsi gzúgs (írott tibeti) . a tibetiben: legfőbb anya guru dhamma (páli) .sz.a gunák funkciójában megnyilvánuló szakadatlan küzdelem. piszuná.rúpa gzúgs kji khams (írott tibeti) .Sindzse GY gya co (ejtett tibeti) . akkor felbomlik gunátíta (szanszkrit) . felkészülés az óvádára.drágakő mester.

hideg pokol habutae (japán) . adakozás. a szabályok betartásával megszabadul a ragaszkodástól.a csecsemőt először viszik a sinto szentélybe a kami segítségét kérni hacumóde (japán) .Tulku Dzsampel Delek. minden korábbi cselekedetek káprázata. az igazság.vastag szövet hacumijamairi (japán) . régens gyal po (ejtett tibet) .jajveszékelő. 8. adomány és adományozó azonos.a sinto hadistene. csak ágyékkötőt viselő férfiak vetélkedője hádász (héber) .közvetlen ok gyur bon (ejtett tibeti) .jellegzetes oiran járásmód hada dzsuban (japán) . az öröm és a szenvedés üres. fáradhatatlanság.bön H ha ha va (ejtett tibeti) . nemragaszkodás.a 3. 7. 5. csak egyetlen tincset hagytak meg. öröm.sz. 3.téli férfiünnep a sintóban. de nincs megkötve.rendfőnök Gyalva Szonam Gyaco (ejtett tibeti) . 10.a felsőtestet borító alsónemű hadaka macuri (japán) . gondosan befonva a fejük jobb oldalán Gymnopaideia (görög) . 2. birtokolja a teljes igazságot gyal cab (ejtett tibeti) . dalai láma (i.rádzsa. nemellenkezés. a nehezen elérhető.a királyi gyermekek feje általában kopaszra volt nyírva.az alvilág istene hadzs (iszlám) . de úgy él. eredetileg a mitikus Odzsin császár kamija hacsimondzsi (japán) .nincs íz. 6. az erény gyakorlása. mir-tusz (szukkotkor az ünnepi csokorban) Hadés (görög) .zarándoklat . 4. 9. nem tanult Tórát. segít.a sinto szentély év eleji meglátogatása Hacsiman (japán) . király gyal va rin po cse (ejtett tibet) . de az illat jó. a butaság és a zavarodottság megszüntetése. ügyes megjelenések. mások segítése.a bódhiszattvák gondolkodása (a gyakorlat fejlődési fok): 1. erénye azonos a Buddháéval. 1543-1588) gyermektincs/hercegi tincs (egyiptomi) .köpülésére Gyacön Szenge (ejtett tibeti) .tibeti fordítómester gyakorlat (10) . végtelen emlékezettel tanítja a tíz testet. az igaz tudatosságban is képes világi formában tanítani.ünnepi kóruséneklés Karneia ünnepén (Spárta) gyu (ejtett tibeti) .

zen mester (i.zen mester Hakuin (japán) .a halott kipája hájim (héber) . köznapi. ez az eljárás a sono mama.élet. (Áldott légy. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhafris halá min haiszá. visszafogott homály (jugen) haizen (japán) . személytelen. aki visszaszerezte az ellopott Védákat. hogy .bölcs.lábbeli hakkáfot (héber) . nosztalgiával árnyalt elmúlásérzés (avare).17 szótagból álló. az egyszerű dolgokban fölismerni a törvényszerűt (vabi). a Peszah előestéjén felolvasandó könyv. fölmutat egy tényt. az asszonyok imája: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám.bölcs. a világ királya.a sátrak ünnepe hag szaméah (héber) . aki törvényeiddel megszenteltél.ünnepi kalács. a bima körül Hakudzsun (japán) . és megparancsoltad nekünk. ennyi szóból áll a kaddis hakama (japán) .körbejárások.történet.jó ünnepet Haggada/Aggada (héber) . a nyugat vörös kapuőre hájbli (jiddis) . nincs története. mint dharmapála a Lófejű tanvédő isten.sinto imaterem haikai (japán) . aki jártas a Tórában. egyéb bibliai szövegek felolvasása a Tóraolvasás után Hág Hászukot (héber) . az elegáns. egy olajbogyónyi tészta tűzbe vetése emlé-kezésül a kohanitáknak nyújtott hajdani adományra. a sinto papok viselete a kimonó alatt hákhám (héber) .a rengában a kezdő versszakot (hokku) követő további versszakok haiku (japán) .pincérnő Hajagríva/Hajasirsa (szanszkrit) Visnu mellékmegtestesülése. rindzai iskola halá (héber) .haftara (héber) . egy. bármiféle magyarázat nélkül.sz. a tudás istene. nagy tudós haiden (japán) . 1689-1769). a Misnában és a Gemárában hakimono (japán) . bibliai elbeszélések erkölcsi tanulságai hagnos (görög) .fehér szoknyanadrág.tiszta háhámin (héber) . lehetőleg szójátékszerű rímmel ellátott (a + x + a) versforma.zárszó. lófejjel ábrázolják. elbeszélés. betűértéke 68. általában 3 sorra tagolódó. Örökkévaló Istenünk. látványt.

amelynek biztosítania kellett.a múmiára helyezett maszk. Siva itta ki az emberek védelmében hálál (héber) . általában a halotti szobor előtt mutatták be az elhunyt kultuszának szánt áldozatokat halotti templom (egyiptomi) . Juda (héber) . amikor visszatér. bárhesz Haloa (görög) . bármennyire is idealizált az ábrázolás.kolostor.rituális szempontból alkalmatlan halászana (szanszkrit) . nagyon pontosan mutatja az elhunyt arcvonásait halotti szobor (egyiptomi) .hattyú.japán vízi írisz hanadai (japán) .háromszögletű sütemény purimkor hámecosodás (héber) . barátja Sö tö (japán Dzsittoku) (lelenc). a maiko és a geiko időbére . a piramisok tövénél építették. szerencsét hozó szimbolikus tárgy a sintóban.fonott kenyér.szőlőültetvény.kés a shitához Halévi.sz.rideg hegy (i. hogy ka-lelke felismerhesse. 7.az uralkodó síremlékéhez tartozó templom. később a halotti kultusz helye is.sz. hogy megőrizze a halott vonásait. 1085-1140) költő halla (héber) .aki elválasztja. a nők ünnepe Poseidon hónapjában halotti maszk (egyiptomi) . Öt tekercs Hamrijn Hijd (mongol) . és újra életre keltse a testet.hattyú-tartás (hatha jóga) Han san (kínai. 1821) Dandzan Ravdzsaa hamsza (szanszkrit) .vallási törvények értelmezése. Brahmá hordozója hamszah (szanszkrit) .méreg. japán Kenzai) .(i. alapította (i.elkülönítsünk a tésztából egy kalácsra valót.Balaráma egyik neve háláhala (szanszkrit) .) hálácha (héber) . általában újévkor szerzik be a hacumóde alkalmával.kovászodás Hámes M'gillót (héber) .sz. ezért.). melynek szerepe az volt. mármint az Úr a szombatot hamaja (japán) . sz. ami a tejóceánból keletkezett. a csan költő hána hágija (szanszkrit) . Tibetben a hosszú élet és a jólét jelképe hámántáska/hámánfüle (héber) .hanyatlás felé vezető suddhaka hana sobu (japán) . hogy a halott ka-lelke visszataláljon a testbe.Biblia.eke-tartás (hatha jóga) hálef (héber) .kultikus sírmelléklet. konkrét alkalmazása Haladuja (szanszkrit) . később különálló vagy önálló épület lett hámácdil (héber) .szentelt nyílvessző.virágköltség.én Ő vagyok (adzsapa mantra) hamszászana (szanszkrit) .

házavató szertartás Hanukka (héber) felszentelés. áldásosztó Harahti (egyiptomi) .a megtisztulási folyamat a sintóban. Áldott légy. hari Krishna.Szív szútra (Mahápradzsnyá páramitá szútra). és . 7 + 1 ágú gyertyatartó Hanumán (szanszkrit) . hari hari) Haridvár (szanszkrit) . és megparancsoltad nekünk a hanukkai gyertyagyújtást.tévész 2-3).mindent felülmúló bölcsesség Hannja Singjó (japán) .harai haragusi (japán) . a napfonat.a felszabadulás mahámantrája a Krisna-tudatú hívőknél (hari Krishna. házi formája.hanamacsi (japán) .agyagtárgyak rituális temetési szobrocskák a sintóban hankafuza/kekkafuza (japán) .Hanumán-tartás (hatha jóga) hara (japán) . apja Váju. temploma: Héliopolisz. anyja Andzsana hanumánászana (szanszkrit) . Örökkévaló Istenünk.öltözék a macuri alatt hanukat hábájit (héber) . seaszá niszim laavoténu bajamim hahém bazmán haze. akárcsak mostanában. Gíza harai/harae/o harai (japán) . mindig része az imi és a miszogi Hari (szanszkrit) . aki csodákat tettél őseinkkel az idő tájt.megtisztító pálca a sintóban. vánara. 200 körül. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhadlik nér selhanukká. nyaklánc harae (japán) .i. hari Ráma. a Szentély újraavatásának napja (kiszlév 25 . jelképe: sólyom. Örökkévaló Istenünk. megtisztít a bűntől.Visnu mellékneve hari Krishna (szanszkrit) . Jehuda (héber) . aki törvényeiddel megszenteltél. Krishna Krishna.lótuszülés zazenben. a Misna összeállítója hangjoku (japán) .belek.) hanukka dreidl (héber) . a manipúra csakra hára (szanszkrit) . hari Ráma.a menóra köznapi.karkötő. a zazen végén éneklik hanten (japán) . gyertyagyújtás előtt: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. hari hari. (Áldott légy. az elkövetett rosszból származó foltoktól. kekkafuza hannja (japán) . a világ királya. valójában csak Ráma csandra szolgája. a mennyből leszálló Gangá Siva hajszálain patakokká szakadva itt egyesültek.majomrádzsa.zenész lány haniva (japán) .a reggeli Nap. szfinx.sz. a világ királya.búgócsiga hanukkija (héber) .vigalmi negyed Hanászi.város. Ráma Ráma. Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám.

triász. tefillin.jámbor. az ősi istenek megjelölése hászágát gvul (héber) . Szambát Hasztipála (szanszkrit) . cicit három jel (szanszkrit) .Szaszthá másik neve. de vannak kivételek (pl.Memphisz: Ptah.a sztúpa négyszögletes alapja.hátuná hászíd (héber) . jobb oldalt Siva Harihára Putra (szanszkrit) . ahol Durjodhana bezárta Krisna fiát.Siva és Visnu kettős formája.az Iksvákutól származott Viruddhaka fia. Nofertum. szerepük elválasztása nem határozott (mixta persona) harmika (szanszkrit) . igaz.megragadás haszta dzsihviká (szanszkrit) . dió.Isten gyermekei.Siva és Visnu kettős formája.sz. Brahmá-Siva-Visnu. bal oldalt Visnu hármasság (egyiptomi) . hű.jobb szem haszti (szanszkrit. duhkha. bal-jobb). törekvés a test fegyelmezésével (ha = Nap. akinek házában Vardhamána meghalt hátán (héber) . fahéj és bor keveréke széder estén hasira (japán) . pozitív-negatív. Hari (Visnu) és Hára (Siva) fia Harjardha (szanszkrit) . az istenség lakhelye három jel (héber) . Honszu . ellentétpárok és azok . a szakják ősatyja Hasztinápur (szanszkrit) . 18. Gandhi szava a nihszprisjákra Harihara (szanszkrit) . az egyiptomi pantheonnak több ilyen „családja” is van.város. Kuruksétra fővárosa. Agni-Indra/Váju-Áditja. újkori vallásos mozgalom a Keleti-Kárpátok vidékéről haszkala (héber) . ejtett tibeti glangpo) .isteni oszlop.aniccsa.a zsidó felvilágosodás az i. a fekete a tompa tudat) Hasztinádzsaka (szanszkrit) .alma. Ízisz. két istennő és egy gyermek isten).mezúza.vőlegény hatha jóga (szanszkrit) . végén haszta (szanszkrit) . tha = Hold. sz.határsértési tilalom.herceg Pávában. Szahmet. egy istennő és egy gyermek isten alkotja a hármasságot.lett belőlük a Gangesz haridzsan (szanszkrit) . Mut.elefántszimbólum (a fehér a megtisztult tudat.jóga a test fölött való uralom útján. anatta harószet (héber) . Abüdosz: Ozirisz. egy rábbánutban a saját rabbi dönt hászene (jiddis) . eltökélt erőfeszítés. általában egy isten. Hórusz Théba: Amon.

a jóga 8 elemének (jáma. miszgáv lánu Elohé Jaakov szelé. Benne bízom. Örökkévaló Istenünk. pránajáma.tűzáldozat. Örömmel merítsek vizet a segítség forrásából. Áldott légy. prátjaha) művelése. (Áldott légy. ászana.esküvő Hává (héber) . mert erőm és dalom az Örökkévaló. aki megteremtetted a szőlő gyümölcsét. dhjána.egymásba olvadása. Áldott légy. öröm. a gyertya fölött: Baruh atá Adonáj. al-amhá virhatehá szelé. Baruh atá Adonáj. a világ királya. szisztrum.Éva havana (szanszkrit) . a borra és a fűszerekre: Baruh atá Adonáj. mudrá. Isten az én segítségem. (Bizony. Örökkévaló Istenünk. nijáma. a mantra jóga gyakorlata havdala (héber) . aki segítségemre lett.S. bén or löhóseh. boré prí hagáfen. gyakorlatai: sat karman. (Áldott légy. szamádhi Hatha jóga pradípiká (szanszkrit) . jelképe: tehén. pránajáma. pratjáhára. és nem félek. Baruh atá Adonáj. hamavdil bén kódes löhol. feloldódása. vahjí lí lísuá. a gyakorlatok bemutatása: B. a világ királya.).elválasztás. Szvátmáráma műve Hathor (egyiptomi) . gyertya és búcsúztatási ima a szombat kimenetelekor. borá míné vöszamim. és az Örökkévaló nevében szólok. kí azí vözimrát já Adonáj. Fényesség lett a zsidók számára. Elohénu meleh haolám. a világ királya. vidámság és tisztesség. aki megteremtetted a tűz fényforrását. áldásod népedre száll. aki szétválasztod . Elohénu meleh haolám. Iyengar: Jóga új megvilágításban. Kén tije lánu. Baruh atá Adonáj.K. a kettősségnélküliség állapota.anyaistennő. hamavdil bén kódes löhol. ima: Hiné Él jösuatí evtáh völó efhád. Adonáj cvaot imánu. Lajhudim hajtá orá vöszimhá vöszaszon víkár. aki különféle fűszereket teremtettél. boré möoré haés. Örökkévaló Istenünk.). Örökkévaló Istenünk. Az Örökkévalónál a segítség.. Laadonáj hajsuá. Elohénu meleh haolám. ászana.A hatha jóga lámpása.a hettita birodalom fővárosa. a világ királya. Felemelem a segítség poharát. temploma: Dendara Hattusas (egyiptomi) . Usavtem májim böszaszon mimájné hajsuá. bén jom hasvií löséset jömé hamaasze. bén Jiszraél löamin. Így legyen számunkra is. Elohénu meleh haolám. a mai törökországi Bogazköy mellett hátuná (héber) . kosz jösupt eszá uvösém Adonáj ekrá.

ahol egy bódhiszattva lehet (a hely .napisten hellanodikések (görög) .indulatszó. 1063-1135): Emlékezések a Zöld Szikláról helev (héber) .megszüntetés héjaupádéja (szanszkrit) elhagyandó-felveendő. uralkodói jogar (heqa = fejedelem).Nara héja (szanszkrit) . 3761. néha kha-nak írják heb nofer en inet (egyiptomi) . Örökkévaló. a Delta csücskénél. Izrael a többi néptől. felül hurokba hajló.eredetileg az egyik legjelentősebb vallási és szellemi központ Egyiptomban.Szed-ünnepség héber időszámítás .Engo Kokugon (i. kerülendő-kívánatos. semu második hónapjában Heb Szed (egyiptomi) . a napkultusz központja.a Szentély csarnoka hehser (héber) . Áldott légy. énekes előimádkozó.vezérlő értelem héhál (héber) . Kairó egyik külvárosa települt rá Hélios (görög) . a fényt a sötétségtől.e. a gyakran „pásztorbot”-nak nevezik. a fáraói jelvények egyike. nem messze Memphisztől helyezkedett el.kántor.száz szarvasmarhából álló áldozat hekdes (héber) .faggyú a shitánál Heliopolisz/Iunu/Junu/On (egyiptomi) . október 7. elöljáró az egyiptomi időkben házánut (héber) .a szentet a hétköznapitól. egy-két kőtömbtől eltekintve semmi sem maradt fenn belőle.kántorság he (kínai) . tartózkodási (10) .ahol az öregek meghalnak Hekigan roku (japán) .az olimpiai játékok kultuszszemélyzete hely.sz. aki szétválasztod a szentet a hétköznapitól. a 7.szoba. de inkább a jobb kézben Hekatombaión (görög) .) hazan (héber) . héder (héber) .kósersági pecsét Heidzsokjo (japán) .zen mester hégemonikon (görög) . mely gyakran látható a fáraó kezében az ábrázolásokon.gyönyörű völgyünnep. alsó fokú iskola Hegedűs Róbert . napot a 6 munkanaptól.jelentése: fejedelmi.helytartó. kék-arany jogar.kezdete i. a csan tanító reagálása a rossz kérdésre vagy a hibás válaszra.Kronión hekatombé (görög) . a heka-jogar a jobb és a bal kézben is lehet. elvetendő-választandó heka-jogar (egyiptomi) . az imák énekese házánu (héber) .

ott élni. állati létben élni. hosszú életű istennek születni hem (egyiptomi) . Pandóra alkotta agyagból Héra (görög) . 5. 2. a másik kettő a télutó (sziszira). elmebetegnek születni. 8. az éhező szellemek között élni.zenekarvezető henoteista . ahol helytelen nézetek uralkodnak.feleség. megnöveli az együttérzést. de kinek-kinek a sajátja a legjelentősebb henutet (egyiptomi) .templomi szolga heortologia (görög) .templomi szolgáló henuti (egyiptomi) . herceg.hűvös évszak (az 5.istenszolga. ahol nincsenek vallási tanítások. előkelő születés. ezekkel a tudat nem lesz szennyezett. november közepétől március közepéig. segít elfogadni a nem-keletkezést.1.az isten szolgálója. 10. nemvisszaesés. előkészület. női papi rang hemet nutjer (egyiptomi) .a felkelő Nap. megkoronázás.fejlődési fok): 1. kedvezőtlen .). ott élni.az ünnepek kutatása Heper (egyiptomi) .jelenség henem aton (egyiptomi) . a tudat egyformaságát fejleszti ki. 2. ájur véda Hémera (görög) . 3. 8. 4.a nappal istene. kiszabadulás a dolgokból. az első 2 hónap a valóságos tél. ügyes módszerek. helyes tudatosság.a hinduizmusban sok isten van.az isten első szolgája.kovácsisten.a Nappal való egyesülés szertartás hener (egyiptomi) . jártasság az ügyes módszerekben. a megvilágosodás szándékának kialakítása. megvilágítja a bölcsességet. papi rang hem nutjer tepi (egyiptomi) . kifejleszti a mindentudást helyzet. növeli a tudat akadálytalanságát. 7. gyermeki őszinteség. szertatást végző . Erebos és Nyx gyermeke hemet (egyiptomi) . papnő hen (japán) . egy templom fő-papja hémanta (szanszkrit) .istennő.szeh netjer hem nutjer (egyiptomi) . 3. jelképe: szkarabeusz. temploma: Héliopolisz Héphaistos (görög) . pokolban lenni. gyakorlás. kiszélesíti a tudatot.kiközösítés heres (héber) . 6.süketnéma heri hebet (egyiptomi) .felolvasó pap. 4. 5. 9. 7. tél. vadembernek születni. 6. Zeus felesége herem (héber) .

a vjakta tulajdonsága az avjak-tával szemben. elsődleges/logikai gyökér ok.a házi tűzhely istennője hesván (héber) . ősi ösztönzés.félistenek. tolvajok istene. írott tibeti khrag 'thung) . hanem koeg-zisztens alap Hévadzsra (szanszkrit) . de a vjakta nem ok. szerzetes Hestia (görög) .függő. 1800 és 1200 között Anatólia vezető népessége volt. gyökér. mely i.utazók. kereskedők. amiből egy jelenség közvetlenül származik.Örök gyémánt jidam Hevra Kadisa (héber) . az Egyetemes Jó. humanitárius szervezet a halott megtisztítására hexagram (kínai kua) .pap.64 ilyen jel értelmezése az I Csing .Szent Egylet. a tudás 5 ága közül az egyik hétumat (szanszkrit) . bár a heri hebet alacsony papi rang volt (a wab-papokkal nagyjából azonos szint). érv. a logika tanulmányozása. aki a rítusok alkalmával szent szövegeket olvasott fel. még Egyiptomot is fenyegették.elsődleges/logikai ok. szamprajukta hétu. azonosították Thottal Hermés Chthonios (görög) .e.az érvelés tudománya. okkal lévő.a Fazekas Hermés Hérois (görög) .haragvó buddha. ősi ösztönzés (szahabhú hétu.ünnep. a tengeri népek inváziója vetett véget a birodalmuknak hétu (szanszkrit) . szahotpanna hétu) hétu pratjaja (szanszkrit) . akivel azután békét kötöttek.közvetlen vagy materiális feltétel. tárgy.október-november hettiták (egyiptomi) . függőségi viszony. a testben az agyhoz kapcsolódik hesang (kínai) .indoeurópai nép. egyes magas rangú személyek megtisztelő címként viselték a felolvasó pap titulust Hermés (görög) . amiből egy jelenség közvetlenül származik. Semelének feljövetele az alvilágból (Delphoi) héros (görög) . jelentős erőt képviselő birodalmat hoztak létre. legnagyobb csatájukat II. és komoly hódításokat vittek véghez Szíria területén. egykor a földön élt kiváló emberek Héruka (szanszkrit. Dionysos anyjának. oksági feltételek hétu sásztra/hétu vidjá (szanszkrit) .mester. műveltségük és feltételezett mágikus képességeik miatt képviselői nagy tiszteletnek örvendtek. az alvilágba készülő lélek kísérője és oltalmazója. Ramszesszel vívták.

ami mellé szakakit . a könyörgők jele hiki ivai (japán) .-3.papnők (Kréta) hiereus (görög) .papok (Kréta) hieroglif írás (egyiptomi) . i. melyet kb. századi rádzsáníja. itt Vo (japán) népe élt himnusz .kolostor Heian mellett.békabőr kard. a szakja törzs lak-helye Himaván (szanszkrit) . Yamato i.templom hierophantés (görög) . ejtett tibeti Csomolungma) .szent házasság. a Himalája megtestesítése Himavát (szanszkrit) . szent hely. leginkább kőre. Szaicsó alapította.megmentelek hidzsab (iszlám) .sz.hicálti (héber) . képszerű mássalhangzó-írás. Zeusé és Héráé Hij neng (kínai) . itt tanultak a korai zen mesterek hien-sou (kínai) . 2.tartomány Észak-Indiában.sz.Eno hiketérion (görög) .Nehen hieratikus írás (egyiptomi) . papi. jelentése: szent.görög eredetű szó. a hieratikus írást a mindennapi dolgok lejegyzésére használták Egyiptomban az Óbirodalomtól kezdődően hiereia (görög) .e. eredetileg Himaván (havas) Himapatana (szanszkrit) . 3000-től használtak Egyiptomban.a muszlim nő kendője hidzsra (iszlám) . kínai megtisztelő cím Hierankópolisz (egyiptomi) .bölcsek feje.istenekhez vagy uralkodókhoz írt dicsőítő költemény himorogi (japán) . a Himalája hegy. JeanFrançois Champollion fejtette meg 1822-ben a Rosette-i kő segítségével hierokéryx (görög) .görög eredetű szó.az Eumolpidák nemzetségéből származó főpap hieros gamos (görög) .szent hírnök hieron (görög) . Gangó és Párvatí apja Himiko (japán) .a muszlimok kivándorlása Mekkából Medinába i.egy geiko visszavonulásának ünnepe hikihada sinai (japán) .a hó hazája.olyan sinto szentély.havas. jelentése „szent vésetek”.az esdeklők fehér gyapjúval letakart botja. a muszlim időszámítás kezdete Hiei hegy (japán) . csak vallási és királyi szövegeket írtak vele. a fukuro sinai változata hima vo morau (japán) .a Himálaja hegység istene.egy geiko megszakítja kapcsolatát dannájával Himálaja (szanszkrit. 622-ben.a Nap gyermeke (Vej csi krónika).

Visnu vadkan (Varáha) inkarnációjában megölte Hiranjapur (szanszkrit) . önvizsgálat.a társadalomból kitaszított hinoki (japán) .az év 354 napból és 6 évszakból áll. nyár (májustól júliusig).erőszak. ennek fájából építik a sinto szentélyeket hiposztül csarnok (egyiptomi) .férfi maszk .Pakisztán folyójának neve görögül Indosz. Baszo tanítványa hjottoko (japán) . az önmegvalósító szerzetesek vallása. szerénység hisirjo (japán) . kínai Paj csang Huaj haj) .olyan oszlopcsarnok. a szanszkritból a népnév. olyan szellem. Hiranjáksa bátyja.démon.japán ciprus.démon. ők maguk nem használják. s akiről elhihetjük. 720-814). a buddhizmus déli ága.sinto papok bő. srávakajána: a hallók kocsija. fia Prahláda Hiranjáksa (szanszkrit) . ősz (szeptembertől novemberig). írott tibeti theg cshung)) .ültetnek himszá (szanszkrit) .zen mester (i. théraváda: öregek tanítása.egy látószögű kert hira ori (japán) .repülő démonváros híri (szanszkrit) . fehér ruhája hitogami (japán) .a sinto embertől származtatott istenei.gondolatokon túli tudatosság (gondolkodás) hitatare (japán) .százszor körüljárni.sz. esős évszak (júliustól szeptemberig).egyszerű szövet hiragi nanten (japán) . első előfordulása az Avesztában van hindu naptár . jó évszak (januártól márciusig) hindutva (szanszkrit) . szanszkritul Szindhu. tavasz (márciustól májusig).az előbőr levágása hjakudo mairi (japán) . ölés hínajána (szanszkrit. elnevezése a tartóoszlopot jelentő görög szóból származik hira niva (japán) . lelkiismeretesség. ahol a tetőt alkotó kőlapokat oszlopsorok tartják. akinek már életében is nagy hatalma volt. sinto vezeklés Hjakudzsó Ekai (japán. tél (novembertől januárig). Visnu ember-oroszlán (Naraszimha) inkarnációjában megölte.hinduság hinin (japán) . a görögből lett az országnév.kis kocsi.japán mahónia (Mahonia japonica) Hiranjakasipu (szanszkrit) .szégyenérzet. hogy kamivá vált hituh (héber) . csak a mahájána nevezi így hindu (perzsa) .

a szökőév 13 hónap (383. svát (január-február). a Nílus forrásának őrzője.teljes egészében elégetendő áldozat homa áldozat (ejtett tibeti) . áv (július-augusztus).kovászos. Amon és Mut fia. amelyek az emberi szenvedélyeket jelentik. a későbbi Mongólia horaá (héber) .Hiranjakáshipu el nem égő nővére holmos (görög) . elul (augusztus-szeptember).megszabadítalak hogaku (japán) .határkő . tévét (december-január). Prahlád megmene-külése a halotti máglyán.komédiás. egy otoko gésa hokkai join (japán) . hes-ván (október-november). tamuz (június-július). erre ült Pythia holokaustos (görög) .a dzsódo zen-iskola alapítója honke (japán) . ezt mondják peszahkor a kenyér szó helyett hónapok (héber) . 384 vagy 385 nap). zárható cella a sinto szentélyben.hagyományos zene hóhi (szanszkrit) . erény.malomkő a delphoi tripuson. Je mon fia. ádár séni (szökőévenként egy + hónap) honden (japán) . mert a sinto közösségi vallás hondo (japán) . húsvét. temploma: Karnak honte (jiddis) . phálguna hónap (februármárcius) teliholdjakor hokan (japán) .prostituált Hor (ejtett tibeti) .Hnum (egyiptomi) .oktatási engedély horoi (görög) . jelképe: kos. sziván (május-június). egy kisebb tartomány Tibettől északra. ijár (április-május).holdisten.az év 12 hónapból áll (353. tisri (szeptemberoktóber).felső ruha hocéti (héber) . 354 vagy 355 nap). eredetileg védikus rítus homec (jiddis) .kör alakú kéztartás a zazenben hokku (japán) .indiai termékenységünnep. Eszna hó (japán) . kezdete az őszi napéjegyenlőséghez legközelebbi újhold.teremtő. a megismerés tüzébe dobják az olajos fadarabkákat. ha az imádkozó nem önmagáért imádkozik. jelképe: Hold. temploma: Elephantiné.ujgurok.az imaterem.konszekrált vízzel permetezett lángba. niszán (március-április). ádár (február-március).a renga kezdő versszaka Holika (szanszkrit) .imacsarnok Hónen (japán) . kiszlév (november-december).nagy monostor Honszu (egyiptomi) .legyél Hói (szanszkrit) .

Csang an .segíts meg.harószet hrí (szanszkrit) .jámborság Hósin templom (japán) .a Buddhista Misszió vezetője Hetényi Ernő után hósana rabba (héber) .Kójó Szeidzsó Hsziang jen (kínai) . Ozirisz és Ízisz fia.érzékein-úr.sámán.pap. szanszkrit) . a dolgok egymástól függenek.erkölcsi szégyenérzet hrí apartrapá (szanszkrit) .Tóra-pajzs hosia (görög) .kölcsönös eredeztetés.Kjógen hsziang seng (kínai) .a Rig véda recitálását végző hindu pap. akinek ereje van a szellemek fölött Hsziang jan (kínai) .sólyom.a 3 rada dob közül a középső hrajszesz (jiddis) . de vallási központ houngan (vodu) .áldozat (hieroglifa) hóti (szanszkrit) . de lehet férfi is hounsi kanzo (vodu) . buddhista szerzetes hósanna (héber) . a síla (erkölcsösség) megfelelője Hszicang (kínai) .itt tanított Bankei hosszen (japán) . temploma: Hierakónpolisz.királynevek Horváth József . kamrafelelős hounsi (vodu) .a bucu írásjegy egyik olvasata. rejtőző ország hszie si (kínai) . az isten ura houngnò (vodu) .tévtanító hszien (kínai) . nem templom. hogy megszólnak hrisíkésa (szanszkrit) . jelképe: sólyom. a sintóban egy szellemet vagy egy buddhát jelenthet houmfo (vodu) .a szukkot utolsó.Hórusz (egyiptomi) .beavatási rítuson átesett hounsi hountò (vodu) . kérlek! hósen (héber) . si = feleség (fon).félelem attól.tisztelendő. és mögöttük nincs semmi hsziao hszun (kínai) . sólyomfejű égisten. Behdet Hórusz-név (egyiptomi) .Tibet. az áldozópapok vezetője.gyermeki engedelmesség.beavatandó újonc hounguenikon (vodu) .saját szentély.van hotoke (japán) . tűzpap hotep (egyiptomi) .kórusvezető.nyilvános eszmeharc a zen mesterrel hótar/hótri (páli. hetedik napja hosang (kínai) .halhatatlanság Hszien fu (kínai) . hû = istenség.papnő. Krisna állandó jelzője a Mahábhá-ratában hszi (kínai) .

596-644). kínai filozófiai buddhista iskola. Hszüan csang (kínai) .sz. japán kegon) . 629-644). szív.sz. tulajdonság. 665-713).csan mester. műve: Cseng Tao Kö: A Tao beteljesítésének éneke Hszüan sa (kínai) . tanítása szerint a tan szellemtől szellemhez terjed.Bódhidarma tanítványa (i. elme. 10.Eka Huj neng (kínai) .(i.sz.a 6.Gensa hszüe (kínai) . Shunzhi kínai császár építtette az 5. cselekedet.sz.sz. az 5.tanul hu hu va (ejtett tibeti. 637-713). 1652-ben Hui ko (kínai) .felső lélek. az Avatamszaka szútra fordítása Hua jen king (kínai) . hogy fölfigyeljen rá mestere.Nirmánarati hua tou (kínai) . tanításuk a Buddha közvetlen tanításán alapul.sz. műve: Cseng vej si lun (Bizonyság. írott tibeti a cshu zer ba) . pátriárka és Hui neng. a második pátriárka. tudat Hszing Ji hszüan (kínai) . csan mester.Óbaku Kiun Huang si (kínai) .Sárga Palota.emberi természet. 486-593?).sz.(i. a tiszta tudat megtapasztalása Huai zsang (kínai) .Nirmána rati huan (kínai) . 677-744) a 7. 75 mahájána szöveget fordított.Eno hukát hágoj (héber) . 746-805).sz. pátriárka Huang po (kínai) . i. megbízható. tudat hszing (kínai) .Sárga szilva-hegy. a halálkor sen lesz. buddhista térítő (i.jajongó.meditációs technika.virágfüzér. itt élt Hung zsan. aki levágta bal kezét. veze-téknév. Amóghavadzsra tanítványa Hui neng (kínai) . csan pátriárka (i. utazása (i.Avatamszaka szútra hua le tian (kínai) . tett. sz. szív. utána az egységes csan-iskola szétszakadt Huj kó (kínai) .sz.Rinzai Hsziu feng (kínai) .nem zsidó szokás hun (kínai) .Kónin Huang mei-hegy (kínai) . hogy minden csak tudomás) Hszüan csüeh (kínai) . amelynek során könyveket vitt Kínába. a 6.hszin (kínai) . ő ihlette az Utazás nyugatra (Hszi ju csi) című regényt.(i.őszinte.káprázat Huang jen (kínai) . dalai láma lakhelyéül Pekingben i. megbízható. elme. őszinte. buddhista szövegek fordítója. elhagyja a . jellem. gyakorlat. hideg pokol hua jan (kínai. csan pátriárka Hualetian (kínai) .

áv 9-én a második Szentély lerombolása hut (egyiptomi) .eredeti egyiptomi nevük hekau haszut. a Huang meihegy kolostorában élt hûntò (vodu) . szavak nélküli átadás i shiki (japán) .Ginkgo biloba.óceán hupa (héber) . 683-727).az én lelkemtől a te lelkedig.a Ramadan böjt befejezése alkalmából tartott . s viszontagságos vándorúton az égbe emelkedik Hung cse Cseng csüe (kínai) . 601-675).(kínai) Változások könyve.pusztulás. Kurban bayran id al Fitr (iszlám) .Vansi Sógaku Hung zsan (kínai) .olyan lény.dob huo fou (kínai) . i.esküvői szövetmennyezet. csan pátriárka (i. aki nagy gonoszságot követett el icsigen szan (japán) .a hadzs befejezése alkalmából tartott ünnep.Apollón 3 napos ünnepe május elején (Spárta) hyakinthos (görög) .elme-tudat iccshantika (szanszkrit) . Amóghavadzsra.jácint Hyakinthos spártai királyfi vércseppjeiből hybris (görög) . tulajdonképpen a templom hutuktu (mongol) . a Konfuciusznak tulajdonított 5 klasszikus egyike i sen den sin (kínai) . nagyravágyás hypaithros (görög) . 586.udvarház. i.törzsvendég a vigalmi negyedben (hanamacsi) icsigenki (japán) . áv 9-én az első.sz. Kumáradzsíva) hücpe (héber) .az 5.a 4 nagy fordító egyike (még: Paramártha. baldachin hurbán (héber) .szemtelen hükszoszok (egyiptomi) . 70. Subhakaraszimha tanít-ványa I csing .szabadtéri hypermoron (görög) .a Moira által kiszabott mértékű baj Hysiai (görög) .a kongan meditáció tárgya Hyakinthia (görög) .e.testet.sz.egyhúros hangszer icso (japán) .sz.buddhista térítő (i. akik a második átmeneti korban kormányozták Egyiptomot hüpe (jiddis) .gőg. Ázsiából érkező megszállók.hupa hvadu (koreai) . egy különleges újraszületés Hüan cang (kínai) . azaz „puszták fejedelmei”.Apollón-szentély I I ching (japán) . vénuszhaj-fa id al Adha (iszlám) .szent.

idamnuruddzshati (szan-szkrit) . bal orrnyílás ida ppaccsajatá (szanszkrit) . idamhoti.virágrendezés az i. a megszűnőben lévő megszűntéből.mitikus király.zen mester (i. egyedülálló.elkülönítő. idamnahotiimasszanirodhá. a Buddha 1.bal oldali energiavezeték. a valóság természete immo dzsi (japán) .sz.Bokuszai tanítója Ikkjú Szódzsun (japán) .zárt helyiség.a gondolat imaszmimszati. ami van. leírója Szen no Rikju ikhud stibl (jiddis) .a férfiasság a sintóban. a pratítja szamutpáda meghatározása imi het hemi nutjer (egyiptomi) .Biblia.ez a szenvedés. természetfeletti képesség idzanagi (japán) . nidánája idam szatjábhinivésa (szanszkrit) . Jób ikadharma (szanszkrit) . a létezés minden jelensége idam duhkham (szanszkrit) . maa herw (egyiptomi) ignorantia divisiva (latin) . Manu fia a Mahábháratában.eufemizmus: elhunyt.táblácska a halott nevével a házi oltáron ijár (héber) . Ramazan bayran ídá (szanszkrit. századból.Kuvéra anyja iddhi (páli) . írott tibeti rkjang ma rca) . amely dogmatikus hiten alapul Idavidá (szanszkrit) .aki zazent gyakorol . idzanami (japán) . megvalósíthatatlan jegy ikebana (japán) . 1394-1481). elkülönülten látó tudatlanság ihai (japán) . éppen ez. imaszmim aszati. imasszuppádá. védi-kus rádzsa (törzs) Kelet-Indiában. idamuppaddzshati.papi ellenőr imibe (japán) . ahová régen beküldték az ifjú párt az esküvő után Ikkjú (japán) .a nőiesség a sintóban igaz hangú (egyiptomi) . „néhai”. Vivaszván fia iman (iszlám) .ilyen.speciális kondicionáltság.sz. ami nincs.április-május Ijóv (héber) .olyan igazság. a létrejövő létrejövéséből jött létre.varázserő. ikkjú = megnyugvás az illúzió és a megvilágosodás között Iksváku (szanszkrit) . eredeti neve Súken.ez. emez meg.dolgok immo nin (japán) .a buddha 18 sajátos tulajdonsága. ejtett tibeti kjangma ca. 7.ünnep.áldozatbemutató sinto pap immo (japán) . Gokomacu császár fia. mi ez?.

dasabala indríja parápara dnyána (szanszkrit) . nemi szerv. műve: Dnyána sziddhi Indraprasztha (szanszkrit) . nemi szerv. fül. fül.az élőlények készségeinek (eszes. képesség.százat adó. 5 karméndrija (cselekvésszerv): kéz. orr.érzékek visszafogása azok ellenőrzésével indríja indríjáni (szanszkrit) .érzék.tüzelő indó (japán) .Málava királya Indrazsit (szanszkrit) .in (japán) . a buddhizmusban 22 fajta indríja nirdésa (szanszkrit) . mint a Bardo Indra Szávarni (szanszkrit) . nyelv.érzékszerv.az egyik manu Indra/Sakra (szanszkrit. láb.Indra helye.az éles és a tompa szellemi adottságok megértésének ereje indríja szanvara (szanszkrit) . tompa) ismerete. 1 dzsnyánéndrija (tudásszerv): manasz. bőr). ürítőszerv) és a dzsyánéndríja (tudásszerv). nyelv. domináns elemek. a 22 indríja vizsgálata indríja parápara (szanszkrit) . erő a szánkhjában 5 buddhíndrija (érzékszerv): szem.visszavonulás a közélettől . nyelőcső. a Pándavák székhelye a mai Delhi helyén Indravarman (szanszkrit) . láb.uralkodás az érzékeken inka (japán) . a bódhi paksika dharma 5 része a 37ből indríja átma (szanszkrit) .király.a vezetés szavai. képesség. közepes. nyelőcső. Padmaszambhava apja.Rávana fia.női energia in a gite só (jiddis) . bőr). az 5 karméndríja (kéz. írott tibeti dbang po) .a megvilágosodás pecsétje inkjo (japán) .a domináns érzékelési elem 6 fajtája indríja dzsaja (szanszkrit) . az istenek királya. dél.lélektan. a betelepülő árják főistene Indrabhúti (szanszkrit) .az érzék maga (nem az érzékelő képesség) indríja bhéda (szanszkrit) . védikus főisten. az 5 buddhíndríja (szem. ürítőszerv. ejtett tibeti Vang po.az érzések szellemi reakciók szerinti aspektusa indríja dhátu (szanszkrit) . a megfelelő tudatosságok eredői. ráksasza indríja (szanszkrit) . orr.bösaá tová indhana (szanszkrit) . az egyik dasabala indríja parápara dnyána bala (szanszkrit) .

a köztük levő 4 félégtáj.erre jegyezték fel az istenek nevét és uralkodásuk idejét iseru (egyiptomi) . 8.Ardzsuna és Ulupí fia írjápatha (szanszkrit) . Szanydzsája Belatthiputta.enneád isteni személyek .Őzek ligete.Apollón jósdáiban alkalmazott eljárás intelmek (egyiptomi) . 10. melyben az uralkodó úgymond „jelentést tesz” az őt patronáló. arhatok. írott tibeti phrag dog) .a Jadzsur véda upanisadja.Pak Kjepo írsjá (szanszkrit. 5. buddhák. itt nyilatkoztatta ki először a Dhammát a Budhha az 5 vezeklőnek (panca vaggi) iskola (6) . Amida bucu irány (10) . 4. Amenemope.nem hivatalos alkalomkor viselt egyszerű kimonó irori (japán) . hogy az uralkodó általa elnyerje az . Kagemni. Ptahhotep. a lent és a fönt Irávat (szanszkrit) .egy hindu választott istensége isteni hármasság (egyiptomi) . az istenlevél nem titkolt célja. általa imádott istenségnek mindarról. bódhiszattvák. az egyik béklyó Ísa (szanszkrit) .inspirációs mantika (görög) . 2. stb.irigység.Az Úr titkos tanítása. ülés. dévák. Adzsita Keszakambala. úr Ísá upanisad (szanszkrit) .földbe süllyesztett négyszögletes tűzhely írorr (ejtett tibeti) . 3. állás.4 pozíció (gyaloglás.a kert szerkezete Isipatána (szanszkrit) . a Jadzsur véda része ised-fa (egyiptomi) .) nagy becsben tartottak. amit az istenség nagyobb dicsősége érdekében véghez vitt. és munkáikat nagy számban másolták. 9.a 4 égtáj.szent tó isigumi (japán) .az ókori Egyiptomban nagyra becsült irodalmi műfaj. féltékenység. női buddhák. 6. erkölcsi és társadalmi tanítások gyűjteménye. vidjárádzsák.triász isteni kilencség (egyiptomi) . női bódhiszattvák. egyes intelemszerzőket (Imhotep. női arhatok istenlevél (egyiptomi) .1.amelyek nem férnek össze a buddhizmussal: Púrana Kassza-pa. vidhjarázsník.olyan felirat. fekvés) iromudzsi (japán) . a dévák társai. Nigantha Nyátaputta istádévatá (szanszkrit) .a Dzsi-iskola alapítója. Pakudha Kaccsájana. írnokok ezrei pedig ezeken tanulták az írás művészetét Ippen (japán) . Makkhali Gószála. életbölcsességek. 7.

Visnu (fenntartó).sz. kegyét. Kjógen tanítója Iszipatana (páli. a dzsaináknál éhhalál Ity taui (egyiptomi) .sinto szentély Ízisz (egyiptomi) . a nőre irányul itvara (szanszkrit) .teizmus itihásza (szanszkrit) . a megnyilvánuló Egy. szanszkrit Risipatana) . a Brahman legmagasabban fejlett átmanja (murti). 4. a városnév jelentése: „A Két Ország Meghódítója” Iunu (egyiptomi) . később szisztrum. megnyilvánulása hármasságban a Trimurti: Brahmá (teremtő).a „Mert megmondatott”-tal kezdődő mondások. Hórusz anyja. 622.) .anyaistennő. engedelmesség Istennek. lépése (nijáma). Siva (pusztító-megújító) ísvara nirmánahétu (szanszkrit) . temploma: Philae. 354 napos holdév isszá (szanszkrit) . sz.a Rámájana és a Mahábhárata. Behbet el Hagar .önmagunk Istennek szentelése.középbirodalmi főváros a Fajjúm-oázis bejára-tánál. törekvés a felsőbbrendű megértésére.indiai materialista elmélet Ísvara pranidhána (szanszkrit) .nő-gyönyör.Isten.(i. Isten akaratába való belenyugvás.Kapila tanításának (szánkhja) leírója (Szánkhja Kárika) Iszan (japán) . a dvádasángasászana 6. dinasztia székhelye volt. megadás.vallásos meggyőződésből vállalt szándékos halál. része.Tipitaka. El List közelében.mítosz Itihásza purána (szanszkrit) .-5. alávetés.irigység isszarakuttato (páli) .kezdete i. Ozirisz felesége.az istenség teremtő játéka isszaraváda (szanszkrit) .zen mester. I. az asztána jóga 5. nem ritkán erre vonatkozó könyörgést is tartalmaz Ísvara (szanszkrit) . megbékélés iszlám időszámítás (iszlám) . legendák gyűjteménye.béke.istenség további támogatását.Isten. Az „ígymondottak” (Tripitaka) Itivuttaka . kezdetben csak a purusára irányult Ísvara Purusóttama (szanszkrit) .Látnok-csúcs a szárnáthi Antilop-ligetben iszlam (iszlám) . a Védákhoz itijukta (szanszkrit) . mint Legfőbb Lélek Ísvarakrisna (szanszkrit) .Heliopolisz ivaszaka (japán) .sz. jelképe: trónus. Az „így-mondottak” itthí szukha (páli) . Amenemhat alapította és a XII.

sárga liliom (Hemerocallis fulva) jacu hasi (japán) . a Fehér Jadzsur véda szövegezője Jadu/Jádava (szanszkrit) . Puru fivére. ejtett tibeti nödzsin. egy istenszobor ölében az istennő szobra.erőfeszítés Jajáti (szanszkrit) . védikus filozófus. később a jantrajána ábrázolása jabu kanzo (japán) .néptörzs jadnya (szanszkrit) védikus áldozat. 17. Fekete Jadzsur véda (Taittiríja szamhitá) jadzsusz (szanszkrit) .Jadu és Puru apja jak (ejtett tibeti. 4 szintjük van (karotapáni.apa-anya szobor. J ja dake (japán) . adhvarju.kacujama jaksa/jaksiní (szanszkrit.kéz formájú Tóra-mutató jádava (szanszkrit) . sz.félelmetes jab jum (ejtett tibeti) . dnyána) Jádnyavalkja (szanszkrit) . a mantra jóga gyakorlata Jagjú Sinkage rjú (japán) .-tól) jagnjá (szanszkrit) . nö dzsin .sz. óriások. az adhvarju kézi-könyve. tűzáldozat. tiszteletadás.egy maiko szolgálati lakása az okijában jakko simada (japán) .a hászidizmus alapítója az i. kincsőrző szellemek. Krisna őse.ima. vadzsrapáni). 2 részből áll: Fehér Jadzsur véda (Vádzsaszanéji szamhitá). végrehajtói: hótar.cikkcakkos fahíd jacude (japán) . udgátar.hódolati áldozat. szadáma. jak bika (Poephagus grunniens) jakata (japán) . a hagyomány szerint a Satapatha bráhmana írója. bráhman (karma.a szertartások védája.Jadu sarja. életerő átadása. 17. írott tibeti gnod sbjin) férfi és női erdei manók. királyuk Kuvéra. máládhárin.zen-iskola (az i.kéregben áldozótól való (utalás Uddálakára).japán arális (Fatsia japonica) jád (héber) .hindu tűz-áldozat jájáma (szanszkrit) .Izráel ben Elizer (Baál Sém Tov) (héber) .szarvasmarhaféle kérődző emlős. sz. Krisna egyik neve Jadzsur véda (szanszkrit) . korábban a saktizmus. Jadzsur véda jága (szanszkrit) . írott tibeti g jag) . upászaná.sz.nyílbambusz (Pseudosasa japonica) ja nga ba (írott tibeti) . ártódémonok.

zen mester (i. arhatok birodalma. vidhjá rádzsa Jan fu ti (kínai) .Singisig Jamántaka (szanszkrit.aszkéta Jamaka (páli) .japán hegyi cseresznye (Prunus serrulata) jamaboki (japán) .szerencsétlen évek Jakuszan (japán. erkölcstelen életet élni. a Mérhetetlen fény (Öpamé) egyik vetülete.sz. a laja jóga gyakorlata.halálkirály. a Rekesztő.szamjag szankalpa .Dzsambudvipa jána (szanszkrit. aki meghalt.szamjag ádzsíva jang dag pa'i dran pa (írott tibeti) . az élettartamuk 2 ezer év. Szekitó tanítványa jalva (ejtett tibeti) .a poklok világa Jama (szanszkrit) .a világot felépítő anyagi szubsztancia.szamjag karmánta jang dag pa'i lhra ba (kínai) . ragyogó.szamjag szmriti jang dag pa'i lasz kji mtha' (írott tibeti) .jakudosi (japán) .a hadakozásmentes.Tipitaka. 1836-1888).szamjag vjájáma jang dag pa'i rtegs pa (kínai) . jármű jang (kínai) .szamjag vák jang dag pa'i rco la ba (kínai) . kínai Jüe san) . 4 órás napszak. az első ember. a vágyvilágban alulról a harmadik jama zakura (japán) . Párosítások Jamantaka (ejtett tibeti) . a tévedő istenek.a halál istene.szamjag dristi jang dag pa'i ngag (írott tibeti) .japán rózsa (Kerria japonica) jamabusi (japán) . férfi alapelv jang dag pa'i 'cho ba (kínai) . a ritvidzs.a Holtak Ura Jáma ég (szanszkrit.zen mester. egyetemes erkölcsi parancsolatok (nem szabad ölni. pára aktív.kocsi. írott tibeti gshin rdzse cshos kji rgjal po) . a küzdelem nélküliek. szexuális önmegtartóztatás (brahmácsarja). a két napszak négyes felosztása. őrváltási idő Jama Dharmakája (szanszkrit. jó szerencse (írott tibeti g jang). hordozóállata a bivaly jama (szanszkrit) . kínai Yemotian) .fegyelmezés. őrségváltás. írott tibeti tzeg pa) . vagyont gyűjteni). tartózkodás a lopástól (asztéja). a jóga 8 angája közül az 1. hazudni. lopni. táguló oldala (ld. fékezés. igazsághoz való hűség (szatja). mentesség a kapzsiságtól (apari-graha). írott tibeti gshin rdzse'i gshed po) a Holtak Urával Végző Jamaoka Tessú (japán) . csi). kendó mester Jamarádzsa/Jamántaka (szanszkrit) .: nemártás (ahinszá).

vadzsrajána jao jorozi no kami (japán) . Gópá után Jasza (szanszkrit) benáreszi kereskedő.rend javana (szanszkrit) .bölcsességaspektus je shes (írott tibeti) . Dzsang.Jar lung Jar lung (ejtett tibeti.hindu tanító i. mint a valóságban. kilenc fia volt (Gja.bal fül Jasóda (szanszkrit) . 500 körül. 2. Khamsz.szamjag szamádhi Jangcsub csörten (ejtett tibeti) .a fejfedők alatti kis kerek sapka (kipa) jarne (ejtett tibeti) . Koli lánya. családjának 46 tagjából szerveződtek az első szávakák Jászka (szanszkrit) .sz.vörös szemű.Brahmá putra jar ne (írott tibeti) . a régi-es szavak magyarázatának szójegyzéke Jaszukuni (japán) .e. Szog po.ión (görög). ahogyan van jathárthatá (szanszkrit) .a Buddha felesége.e. Mon/Khe le.lágy dzsúdó Je mo tian (kínai) . nyugati. Bal és a jetik) jé ruj loa (vodu) . a panycsavaggíják után az első bhikkhu.bölcsesség-tudatosság szél a szellem működésében . ejtett tibeti.-tól i.kanyargó vízfolyás a kertben jarmekl. sz. emberevő szellem je se szem pa (szanszkrit dnyánaszattva.az első ember. Bod.vársika jarálaksana (szanszkrit) . kártékony. a mandala előképe jantrajána (ejtett tibeti) . i.vársika jasaszviní (szanszkrit) . barbár javara (japán) .sinto templom Tokióban jathá bhúta dnyána darsana (szanszkrit) .meditációs ábra. sz. Hor. jármülke (jiddis) . 7.tibeti királyi dinasztia kb. ahogy léteznek jathá bhútam (szanszkrit) .a dolgokat valóban úgy látni.dnyána je shes bzhi (írott tibeti).-ig Jar lung Cang po (ejtett tibeti) .Krisna nevelőanyja Jasódhara (szanszkrit) . könyve: Nirukta. a nyolcas csörten-csoport egyike jantra (szanszkrit) . írott tibeti jar klungs) .Jáma ég Je mon (ejtett tibeti) .olyan.hanyatlás jarimizu (japán) .fölső jar klungs (írott tibeti) .a négy tudás az eszmei sík tudása nélkül je shes kji rlung (írott tibeti) .a Buddha megvilágosodása.jang dag pa'i ting nge 'dzin (írott tibeti) . írott tibeti je sesz szemsz dpa') .

'khor lo jen (kínai) . jóság.Purvavidéha ji ta (kínai) .felsőbb iskolában tanuló fiú jetik (ejtett tibeti) . Je mon teremtménye J'hezkél (héber) .Padmaszambhava egyik női kísérője. ülőhely. igazságosság.Cun csiang Jen huang (kínai) .Gantó jenabhujjassz szikkhá (szanszkrit) . dung dkar gjas 'khjil.Jáma Jesé Kadó (ejtett tibeti) . jószívűség.préta ji dvagsz kji szkje gnasz (írott tibeti) . 975) Jen tou (kínai) . az éhségszörnyek ura Ji jing (kínai) . gyűlés.tantétel. dpal be'cu. pad ma. kivonulás Egyiptomból jehudim (héber) .újraszületés jeciat micráim (héber) . rgjal mtshan.az ember saját buddha természete.je shes kji tshogs (írott tibeti) . a hat szó. szanszkrit preta) Égő Szájú. más néven Shen nung Jen shou (kínai) .szövegmagyarázó Ji po ti (kínai) .exodus.humanizmus. emberség Jen dao (kínai) .Tusita jid lus (írott tibeti) szellemtest jig drug (írott tibeti) .az Ember útja.sz. ejtett tibeti elme. gser nja.csan mester († i.sz.emberszerű lények. konfucianizmus jen en zhui (kínai) .Biblia.prétajóni ji dvagsz kyi thub pa kha 'bar ma (írott tibeti.ülés. Ezékiel ji (kínai) .Guge királya. zsidó iskola. az AUM . az emberi kapcsolatok helyes kialakítása.dnyána szambhara je va (ejtett tibeti) . a bölcsesség Jeseo (ejtett tibeti) . bőség (írott tibeti jid) ji dag (ejtett tibeti) .buddhista zarándok ji kie (kínai) .préta ji dam (ejtett tibeti) . i. védisten. vallási kollégium jesíva-bóher (héber) . 1042-ben Tibetbe hívta Atísát jesíva (héber) .Földi Fenség.erény. csak a modern korban Jen hao (kínai) .parikalpita ji xin (kínai) .gdugs.a többségtől való megfegyelmezés szavazással Jenlo (kínai) . gter chen po'i bum pa.zsidó jelkép (8 szerencsés) (írott tibeti) .abszolút tudat jid dga (írott tibeti) . védőszellem ji dvagsz (írott tibeti) .

összpontosítás (judzs = összeköt.). az űr természetének tiszta transzcendens eleme. összeszedettség. Vairocsana női társa jing hsziang (kínai) . 13. pára passzív.újra. megköt.a világot felépítő anyagi szubsztancia. bhakti. 8. testtartás (ászana).jógatanítvány.sz. mahájána jógácsára szútra jogácsára madhjamaka (szanszkrit) . 4. fajtái: hatha. mantra.sz. sűrűsödő szellemi oldala (csi).négyszemű kerítés a kertben Jódo Shinshu (japán) . századtól jódzsana (szanszkrit. fokozat: 1. 3.ok és eredmény jin li lun si (kínai) .8 tag.meditációs gyakorlatok.Biblia. a 4.az okság tana jin na luo (kínai) .az egyén saját ereje Jirmijáhu (héber) .a hatszavú törvény hangja jik csa (ejtett tibeti) .buddhista szekta Japánban az i. ligare egyesít). általánosabban religio = re . igába fog. egy fizikai pontra irányuló összpontosítás (dháraná). női alapelv jin kuo (kínai) . 2. az egyéni tudat kioltása (szamádhi) Jóga szútra (szanszkrit) . írott tibeti mal 'bjor so jod pa'i dbu ma rang rgjud pa) . kínai you xun) . 20 km jóga (szanszkrit) . írott tibeti gjo) jo be thugs rdzse chen po (írott tibeti) . a test rendszerében a testi jelleg. kb. több mint kezdő.kinnara Jing csok ma (ejtett tibeti) . 5. az érzékszervek bevonása a csittába (prat-jáhára). egy gondolati pontra irányuló összpontosítás (dhjána).a madhjamaka rendszer aliskolájának másik alis-kolája jógácsára/csittamátra (szanszkrit) a létezés tudati . önfékezés (nijama). 2. iga. lélegzetszabályozás (pránajáma).jig drug sgra (írott tibeti) .leigázás.női buddha.járom.Mahákarunika jocume gaki (japán) . 6. dnyána) jóga anga (szanszkrit) .tükörkép jiriki (kínai) . mozgás.A jóga vezérfonala. Jeremiás jo (kínai) . rádzsa (karma.a buddhista filozófia egyes kérdéseit tárgyaló mű jin (kínai) . könyv valószínűleg kiegészítés jóga tantra (szanszkrit) . (japán) férfi energia. latin = jugum . 7. az egyik tantra-módszer jóga vacsara (szanszkrit) .4 krószasz távolság. iungo = összeköt. (ejtett tibeti fortély. egyesít. Patandzsali műve (i.szellem. egyesít. sz. de még csak az alsó angákban gyakorlott Jógácsára bhúmisásztra (szanszkrit) A leigázás lépcsőfokairól szóló tanítás.korai madhjamaka iskola jógácsára szvátantrika (szanszkrit. a külvilágra vonatkozó megfékezés (jama).

szendergés. sötétség birodalma a sintóban. halálország jon tan rgja mtsho (írott tibeti) .a halálozás napja és évfordulója . téves nézetek. 2 aliskolája van.Jonten Gyaco Jon ten Gya co (ejtett tibeti. ő Szvátmárámának.a dzsiva önlegyőzés. a niródha. dalai láma (i. növendék joh hasoá (héber) .a jóga pecsétje-tartás. 1589-1617) jóni samana szikára (szanszkrit) . ünnep jomi (japán) . ő Góraksanáthának.álomhelyzet a jógában.jógatanítvány.a boldogtalanság.a holokauszt emléknapja egy héttel peszah után johaku (japán) .a 4.az emlékezés napja (május 17) jom Jerusálájim (héber) .természetére épülő mahájána filozófiai rendszer az i.a Jóga Ura. jógamester jógácsárja (szanszkrit) . sötétség birodalma a sintóban jomi no kuni (japán) .jógi botja-tartás (hatha jóga) jógakkhéma (szanszkrit) . benső uralomra jutás létfoko-zata.befogó-tartás (hatha jóga) jógamudrászana (szanszkrit) .jógamester.nyugati zene jógakula putta (páli) .u.az engesztelés napja (tisri 10) jom tov (héber) . Mahájána szutrálankara. egy kévalin jógadá (szanszkrit) . 270-350) Jógácsárabhúmi szútra.jógagyakorlatokat folytató fiatal jógamárga (szanszkrit) . létszomj. ők voltak alapítói a 84 sziddhának (tökéletessé vált jógi) jógin (szanszkrit) . i.szendergő-tartás (hatha jóga) jógávacsara (szanszkrit) . már nem kezdő Jógésvara (szanszkrit) .jó nap. alfaállapot jóganidrászana (szanszkrit) . csittamátra). Siva jelzője. alapművei Maitréjanáthától valók (kb. vidjá létfokozat jógadandászana (szanszkrit) .-3. kötelé-kektől (érzéki vágy. befogó zárótartás (hatha jóga) jóganidra (szanszkrit) .a tudat ellenőrzésének útja jógamudrá (szanszkrit) .sz. 2.anyaöl-elme jórcájt (jiddis) .jógacsend a padhánában.üres tér (kertépítészet) jom haacmaut (héber) . Aszanga és Vaszubandhu iskolája. ő adta át a jógát Matszjéndra-náthának.a függetlenség napja (május 18) jom hazikarom (héber) .a jóga gyakorlója. századtól (vidnyánaváda. írott tibeti jon tan rgja mtsho) .Jeruzsálem 1967-es visszafoglalása (június 7) jom kippur (héber) . nem-tudás) való mentes-ség jogaku (japán) .sz.a boldogtalanság.

jül lha jul nji shu rtsa bzhi'i mkha' 'gro rnams (írott tibeti) . menyasszonykoszorú jukta (szanszkrit) . a múládhára csakra jukti (szanszkrit) .13-15 jui icu sinto (japán) . tréta (1 millió 296 ezer földi év).egyetlen sinto josvé háir (héber) .nyúl. írott tibeti zung 'brel/zung 'dzsug) . a tudósok tanai.a Nyolc Boszorkány jul 'khor srung (írott tibeti) . okfejtés jul gji phra men brgjad (írott tibeti) .szpírea (Spiraea thunbergii).Jül Khor Szung jul lha (írott tibeti) . Vaszubandhu iskolája Jujutszu (szanszkrit) . a konfucianizmus ju dag (ejtett tibeti) .Uttarakuru Ju ye ni (kínai) . ha egy loa több embert is megszáll jö (ejtett tibeti. dvápara (864 ezer földi év).pravritti vishaja juga (szanszkrit) . ajanamsza J'sájáhu (héber) . állatövi jegy.egység jugen (japán) . fa.Aparagódáníja juan jue (kínai) .jódzsana joun escandale (vodu) .udumbara jou xun (kínai) .vidnyánaváda. káli (432 ezer földi év) juga naddha (szanszkrit. a haiku-írás szemlélete juh órája (kínai) .zen mester a Daitoku templomban jou tan (kínai) .botrányjáték.bódhjanga jug jul (írott tibeti) . megkötött.préta Ju dan jue (kínai) . Prithá és Dharma fia judzs (szanszkrit) .Dhritarástra és egy szolgáló fia jukata (japán) . a 4.Vrisni fejedelem Judhisthira (szanszkrit) .homály.nyári kimonó juki janagi (japán) .védikus világkorszak: krita (1 millió 728 ezer földi év).a legidősebb pándava. a jógát műveli juktatriveni (szanszkrit) .a helyes törvény.iskola. alkalmaz jue fen (kínai) . női jellegű (mongol jin).összeköt.Biblia.pratjéka buddha Judhámanju (szahszkrit) .városban lakók (1 évnél rövidebb ideig voltak a városban) Jószó (japán) . igába hajt.a Huszonnégy .örökbefogadás Josida Kanetomo (japán) .jósi (japán) .egyetlen sinto jui sziki (japán) . Jáma fia a Mahábháratában. kelet. Kuntí fia. módszer.Istennel összhangban lévő személy. Jezsajás ju csia/ju csiao (kínai) . írott tibeti jos) .hármasan összekapcsolt áramlás.

írott tibeti jul 'khor srung) . de a hagyomány szerint i. 130 körül jum mchog nam mkha'i dbjings phjug ma (írott tibeti) . írott tibeti bka' gdams pa) .Hélipolisz. században .tibeti iskola.szvasztika junakti (szanszkrit) .kinyilatkoztatást követő.-ban. tibeti vallási irányzat ka gyü pa (ejtett tibeti.trónörökös Juyeni (kínai) .Ummon Bunen K ka dam pa (ejtett tibeti) . írott tibeti ka wa dpal btsang) .aktivitás Jung kong hok (ejtett tibeti) .hindu áldozati oszlop jutasziddha (szanszkrit) .Jakuszan Jül Khor Szung (ejtett tibeti.sz. a tanítványok leírásai Jüan cang (kínai) .Aparagódáníja jü lu (kínai) . On júpa (szanszkrit) .sz. a drizák ura jül lha (ejtett tibeti.a kelet istene.sz. vörös sapkások ka ha va (ejtett tibeti) .kínai utazó Indiában i.Kína délnyugati részének páli buddhizmusa Junu (egyiptomi) .érthető következmény juvarádzsa (szanszkrit) . 8.forró vizes kő a kertben juttita (szanszkrit) . fordító az i.4 főkamarás (kalon).Ákásadhátvísvarí jun drung (ejtett tibeti) .Nyat ri Cen po tibeti király várkastélya Cet hang mellett.tibeti templom Pekingben junnani buddhizmus (kínai) .Ország Égjárói Jum bu La kang (ejtett tibeti) .Csi szung Jüe san (kínai) . írott tibeti bka' rgjud pa) hagyományőrző tibeti vallási irányzat.tibeti tanító.e. épült az i.Ungo Dójó Jün men Ven jen (kínai) . az ország istensége. sz.megköt. írott tibeti jul lha) .a sóhajtó vagy hideg pokol ka shag (ejtett tibeti) . 6.helyi isten.részleges kötöttség. a fejtetőn lakik Jün csü Tao jing (kínai) . a régens alatti minisztertanács ka tam pa (ejtett tibeti.feljegyzett beszélgetések. koherens juto szeki (japán) . 630-644 Jüan tao (kínai) . alapítója Mahápandita Dípankarasrídnyána Ka va Pel cang (ejtett tibeti. a jógát gyakorolja jung (kínai) .

mae vare.a lélek egyik fele. azonos a geikoéval (simada. 1. sosem ábrázolták a még élő személy ka-ját.virágkötészet. a Buddha tanításai. nyer.lefordított kinyilatkoztatások.a betevő falat. újraélesztési módszer. rizsgombóc a szerzeteseknek Kabandha (szanszkit) . a hozzá fűződő legnevezetesebb esemény a kádesi csata.táncszínház kacu (japán) . és a boiótiai Thébaiban kabuki (japán) .kiáltás (kiai). zen kiáltás a zavaró gondolatok megszüntetésére kacujama/jakko simada (japán) . ha megismeri a testet. és a halál után visszatérhet. rendi szabályok (vinaja) 2. arameus Istent dicsőítő ima. az első .város és erőd volt az Orontész folyó partján. a szíriai Homsz mellett. Startégiailag kiemelkedően fontos hely volt. amelyet Muwattalis hettita. ma Tell Nedi mend.misztériumok Lémnos és Samothraké szigetén. annál valamivel kisebb.paróka. fején a ka hieroglifával (ka-tartásban felemelt kezek) és a személy nevével. metafizika (abhidarma) Kahóla (szanszkrit) . mezítelen alakként. amely a születéskor a testtel együtt keletkezik. cubusi simada) Kacuroan (japán) .szent. és II. ikebana Kágyur (ejtett tibeti) .a maiko harmadik frizurája. a maiko 5. a kánon egyik része (108 kötet). amit az elhunyt hozzátartozója mond Kádes/Quadesh (egyiptomi) . i. századi viselet kacura (japán) . frizurája. kapott hagyomány. tanbeszédek (szutra) 3.Kátjájaná kaddis (arámi) .szerzetes felszentelési szabályzata kaihogjo (japán) .zarándoklat. misztikus tan kabeirosok (görög) .Ikkjú remetesége kaccsá (szanszkrit) . 7 év alatt 1000 napon át.hagyományos színjáték férfi szereplőkkel kaburendzso (japán) .sz. 17. Ciprus déli partjainak magasságában.egy bráhmana a vidéhai Dzsanaka udvarában tartott vitán kai (japán) . csak a királyokét kabalimkáro áháro (páli) .csak szárnyasokat metsző sajhet.ka/ka-lélek (egyiptomi) .étel Kaccsájána (páli) . tanúsítvány.fej és láb nélküli szörny kabbala (héber) . gyakran ábrázolják a személy mögött állva. Ramszesz egyiptomi uralkodó vívott tisztázatlan eredménnyel. mindkét fél a maga győzelmének könyvelte el kado (japán) . és az elég ép.

évben 200 nap. a buddha 3 teste (nirmána. a 7. Bharata anyja Kailásh/Kailásza (szanszkrit) . napi 60 kilométer.belgyógyászat. dharma) kája ájatana (szanszkrit) .hegycsúcs a Himalájában.a pszichikai elemek egyenessége. évben 100 nap. a 4.3 évben évente 100 nap. nemiség kája dzsukatá (szanszkrit) . egy ország Kaikéjí (szanszkrit) . illetve azonosulás Ísvarával.tapintó képesség.ráksaszí.fizikai cselekedet kája lahutá (szanszkrit) . foka kája dhátu (szanszkrit) . a jóga célja kája (szanszkrit) .a pszichikai elemek beleérző képessége. ájur véda kája dharma (szanszkrit) . napi 30 kilométer.test. évben 200-200 nap. a szellemi tulajdonságok hajlékonysága kája szákszin (szanszkrit) .a szellemi tulajdonságok jártassága kájapasszaddhi (szanszkrit) .a szellemi/pszichikai tulajdonságok nyugalma . a pszichikai elemek aktivitása kája karma (szanszkrit) . rádzsa. Siva lakhelye kaivalja (szanszkrit) tökéletes elszigetelődés.Asvapati lánya.fizikai tanúsítás által alkotott. érintés.a testre vonatkozó tudatos éberség kájapagunnyatá (szanszkrit) .a szellemi/pszichikai tulajdonságok rugalmas-sága kája mudutá (szanszkrit) . Szukésa lánya. alkal-mazkodó készsége. a fizikai bizonyosság.a tapintás egymásra ható mezeje kája bandha (szanszkrit) .érzékelhető alkotóelem.az uttara szamgát összefogó öv kája bhávana (szanszkrit) . és figyel az írjá-pathára. az ávénika buddhaguna 13. a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike kája vidnyána dhátu (szanszkrit) . Rávana és testvérei anyja Kaikéja (szanszkrit) .Kékaja utóda.a tapintás-tudatosság alkotóeleme kájagata szati (páli) .test-szemlélet. és az 5. a 6. az eszme szintje. nyíltsága kája indríja (szanszkrit) . elhatárolódás. Dasaratha felesége.a szellemi tulajdonságok használhatósága. szanbhoga. a végső megszabadulás állapota.a test fegyelmezése kája csikitsza (szanszkrit) . test-felidézés. az első százon napi 84 kilométer. vjaktagyakorlat kájánupasszaná (szanszkrit) . az 5 érzéki képesség egyike kája kammannyatá (páli) .egy buddha ragyogást áraszt. az utolsó 100 napon napi 54 kilométer Kaikaszí (szanszkrit) .

10. belső szemünk látja. ennek öröme hazavisz). 9. 8. nem süppedünk vissza a személyességbe). ha utána szólnak. ahol az ökör elvonult (mindent fokozatosan értünk meg. 7. a gondolatok nem ragadnak magukkal. 5. hogy mindenütt otthon vagyunk a tudat tisztaságában). a Hold előbukkan a felhők mögül.a test aszkézise Kajkéji (szanszkrit) . egyedül ül. a fiú meghallja az ökör bőgését.boldogtalan ember kakoi (japán) .kájika szukha (szanszkrit) . az is megvilágosodik) Kakuban (japán) . ráteszi a kötőféket.kohanim kájudzsukatá (szanszkrit) .érzéki élvezet kájika tapasz (szanszkrit) .függelék. műve a Képek az ökörhajcsárról. a víz kék. a fiú a kötőféket tartva vezeti az ökröt (a tudat tiszta. nem azonosul a világ futó benyomásaival). nem foglalkoztat a veszteség-nyereség.kínai festő az i. az üresség. már nem gondol az ökörre (a segédeszközre már nincs szükség. de könnyen elveszíthetjük). a fiú először találkozik az ökörrel. században. 3.blí ájin hará kajnok (jiddis) . megértjük.az egyik sziddha kakemono (japán) . 2. de csak saját zavaros tudatunkat találjuk). a csan útja: 1. a vásártéren (látszik buddha-természetünk. és megpillantja (elcsitulnak az érzékek.festménytekercs kakodaimón (görög) .a szellemi tulajdonságok egyenessége Kákacsandísvara (szanszkrit) . a fiú elveszítette az ökröt. 6. ott.sz. nem fordul meg (vége a küzdelemnek. keresni kezdi. a fiú hazaér. a singin alapítója Kakudhá (szanszkrit) .patak Kuszinárá mellett . de ez csak ismeret. üres kő eltűnt a fiú és eltűnt az ökör (a buddha-természet. a fiú fölfedez néhány nyomot. 12. a tudat nem alkot gondolatokat). 4. a szoba elkerített része teázáshoz Kakuan . a hegyek zöldek (az alaptudat tiszta. meglátjuk eredeti természetünk. hogy minden üres).Ardzsuna anyja kájn ájn hore (jiddis) . akivel összekerülünk. de sehol nem találja (keressük a buddha-természetet magunkban. lábnyomokat vesz észre a talajon. mert újra elveszíti (tudatunk felfedezi buddhatermészetünk. nem tapasztalás).singon mester. a fiú fuvoláját fújva megy haza az ökör hátán. a fiúnak óvatosnak kell lennie. de az nem hagyja magát vezetni. nagy.

felosztható idő. fekete.menyasszony kála (szanszkrit) . érintkezés (szparsa. 2. a születés folyamata: 3. a kör közepén Jáma. hajó 4 utassal és kormányossal).kakudhabhandam (szanszkrit) .halálhírnök . forró pokol kálavádin (szanszkrit. kígyó és disznó. és a következő élet: 10. 11. az Anuttara Jóga Tantra főműve. 12.az idő kereke. ivó férfi).fejedelmi jelvények kálá (héber) . név és alak (náma rúpa. fazekas). születés/újjászületés (dzsáti. halál. amit Bibmbiszára ajándékozott a Buddhának Kalandaka nivápa/Véluvana áráma (szanszkrit. írott tibeti bja ka lan da ka gnas pa wod ma'i chal) . másik neve Áráda Kalandaka nivápa (páli) . terhes nő). a Bambuszligetben (Véluvana árama).felfogás. vak öregasszony bottal). legkívül a 12 nidána: jelenlegi helyzetünk okai: 1. ezek körül törekvő és elbukó emberek.Dévala risi Kála nága (szanszkrit) .Időkígyó. az idő legkisebb egysége (amely alatt egy atom saját terén áthalad) kalá (szanszkrit. a Buddha tartózkodási helye Rádzsagrihában. létesülés (bhava. kínai si szan wai tao) . írott tibeti sgju rcal) .mandalák felszenteléséhez használt edény kálaszútra (szanszkrit) . gyümölcsöt fogó majom).ügyes Kála Dévala (szanszkrit) . 4. öntudat (vidnyána. Bimbiszára ajándékozta a Buddhának kalasa (szanszkrit) .a Buddha szánkhja guruja Szávatthíban a Keselyű-csúcsnál.liget. üres ház 6 ablakkal). a további karma létrehozása: 8. 9. ezek körül a létesülés 6 formája. 7.Kála Bhairava-tartás (hatha jóga) Kálacsakra (szanszkrit. időskor és halál (dzsará marana. karmikus késztetések (szamszkárák karmák. ölelkező pár). majom faágon). végzet. 5. ragaszkodás/kötődés (upádána. érzet (védaná.Mókusetető.a vadzsrajána egyik neve Káláma (szanszkrit) . vágy/létszomj (trisna. holttestet máglyához cipelő férfi) kálacsakra jána (szanszkrit) . ejtett tibeti Dükji Khorlo) . szülő nő). férfi szemébe fúródó nyílvessző). 6. 6 érzékelési tartomány (sadájatana.fekete vonal. amely szerint minden az időből ered kálavidu (szanszkrit) . körülötte kakas. a Föld mélyében rejtőző idő kálabhairavászana (szanszkrit) . nemtudás (avidjá.

mahá).-5. a legrosszabb kor. érzéki lét a Kámalókában van káma bhúmi (szanszkrit) .világkorszak.faház Kálidásza (szanszkrit) . óhaj. dge bshes) jó barátok. pusztulás Kalpa szútra (szanszkrit) . eluralkodik az adharma.dzsaina mű Mahávíra életéről kalpana/vikalpa (szanszkrit) .a megcselekvésre szép dharmák. a bódhiszatva szint első foka káma bhava (szanszkrit) .kargyüpa iskola Tibetben káma (szanszkrit) . Brahmá-nap = ezer juga (4. a vágy istene. szenvedély.Szépséges.02.000 földi év).arhat a Buddha közelében kalon (ejtett tibeti) . 4.vaskor.főkamarás kalpa (szanszkrit. sz. bhúmi. érzéki lét. segítőtársak a tanításban Kaljání (szanszkrit) . 100 évenként megismétlődik a teremtés (szamvarta. írott tibeti bszkal pa) .a romboló erők védikus istennője. 3102. akuszala múlá. Siva felesége. az . a fogantatás előtti testetlen bhava.érzéki vágy. Krisna halálakor (i.11. sz. sóvárgás. hogy feltűnik a Buddha kaljánamitra (szanszkrit.320.vágylét. világkorszakunk. szóbeli mestertanítvány átadás vonala.néptörzs kaljánakáraka (szanszkrit) .az érzékelhető lét szintje. vivarta. Nandának.költő (i.000.Visnu egyik avatárája Kalligénia (görög) .a dharma meghallása a maga idejében. 30 nap 1 Brahmá-hónap. ebben élünk most. Durgá Káli juga (szanszkrit) .) kezdődött kalias (görög) . a mi 4. a Buddha öccsének menyasszonya Kalki (szanszkrit) .e. fennállás.Kívánságteljesítő Csodafa.000 földi évig tart. dpag bsam shing/dpag bsam ljon shing) . ezekkel foglalkozik a szattvarthapariccshédaka pradnyá Kaljánakírtisabda (szanszkrit) . a Szumétu csúcsán áll Kallyntéria (görög) . 12 hónap 1 Brahmá-év. nagy szerencse a továbbjutáshoz Kálí (szanszkrit) . 20 kalpaként üresség.fogalmiság Kalpavriksa (szanszkrit. írotttibeti dge ba'i bshes gnyen.) kalinga (szansukrit) . teremtés.Jó Híradás.Athéné Polias ünnepe kam cang pa (ejtett tibeti) . eon.Thesmophoria utolsó napja (Athén) Kálódajin (szanszkrit) . antara.káléna dhammaszavanam (páli) . 432.

sz.gyönyörfajták kámacs cshanda (szanszkrit) . fizikai kami (japán) .Ame no minakanusi Kamiroki (japán) .sz.vizeskancsó kámarága (szanszkrit) . 17.teavízforraló kámatanha (szanszkrit) .az 5 érzék tárgyainak szomjazása kámaupádána (szanszkrit) . hőforrás Kamimuszubi (japán) .e. sz.érzéki hajlandóság kámaszugathúmi (szanszkrit) .házasságtörés.indiai tanító Tibetben (kb. 6. a tett tárgya egy másik nembeli személy.az érzéki világban való újralétesülés bol-dog helyei kamat (japán) .kéjvágy Kámadhénu (szanszkrit) .) kamiju (japán) .rosszindulat kámarúpa (szanszkrit) . béklyó.szamojadzsanáni kámarágánusaja (szanszkrit) .ragaszkodás a kéjhez kámávacsaraszomanassza (szanszkrit) .vágyvilág kámamithjácsára virati (szanszkrit) . nem üdvös cselekedet. a 4.vágyott célok elérésére szolgáló cselekmény . Takamimuszubi kámja (szanszkrit) .elmélyülés első szintje előtti szint káma dhátu (szanszkrit. sz. a 4 ájatanából a 4. halandó Kamiizumi Isze no Hidecuna (japán) .érzéki vágy. fokhoz tartozó világ káma guna (szanszkrit) .az érzéki vágy rongálása.őstehén kamae (japán) . szellem.Kürosz/Kambüzész (i. démon.vágybirodalom.a nemi szervek tájéka kámászava (szanszkrit) .mindenben benne lévő istenség.isteni fürdő. hogy helytelen tettre vezessen minket a szexuális vágy.szellemi-lelki öröm Kambudzsija . a dasa akusala prativirati síla 3. ászava kámászrava (szanszkrit) . a 108 bölcs egyi-ke kámalóka (szanszkrit) .Szekisuszai mestere (i. 740-795).önkéntes áldozat kámja karma (szanszkrit) .minden vágyat teljesítő égi tehén Kámadhuk (szanszkrit) . tagja kamandalu (szanszkrit) .az érzéki vágyakhoz való ragaszkodás hajlama kámarágavjápáda (szanszkrit) .belefulladni az érzéki-ségbe kámeszu mithácsára (szanszkrit) .Isteni Atya. írott tibeti dod pa'i khams) .testtartás Kamalasíla .) kámésu káma szukhallikánu jóga (szanszkrit) . i.tartózkodás attól.

a cselekedet eredménye kammannyatá (páli) .Kámjaka (szanszkrit) . emlékeztető. agyagból gyúrt imaeszköz.a tett törvénye.gömb. beszéddel. 10 cm átmérőjű része. az 5 természeti törvény egyike kamma patha (páli) .karma energia.karma kamma bháva (páli) .karma szthána kamon (japán) .beavatás. a meditációt elősegítő agyaggolyó a jógában kandzsi (japán) .a karma aktív aspektusa kamma nijáma (páli) . labda.sz.csodatevő kana (japán) .köldökcsomó-tartás (hatha jóga) Kandi (páli) .3 cselekvésmód (gondolkodással.a tudat aktivitása kammatthána (páli) . i. 61 szótagjel és 1 szóvégi n) egyszerűsített kandzsi (46 alaphang jele) mellékneveknél és viszonyszavaknál.rezgés k'an (kínai) . az i.gumó. írott tibeti bka' 'gjur) szöveggyűjtemény. századtól.a kolostor vezetője kan tung (kínai) . meghintés kandzsó ban (japán) .egy erdő kamma (páli) .szent zászló Kandzsur (ejtett tibeti. 11.áldozati szereket tartalmazó kosarakat vivő lányok (Athén Parthenón-fríz) . itt válik szét a 3 nádí.a Fog temploma. az I csing egyik trigramja kan po (ejett tibeti) . majd a kana-szótagírás.ragaszkodás az érzékiséghez kampana (szanszkrit) . írott tibeti gser thub) . sz.szótagírás (5 magánhangzó.fehér pöttyös vörös selyemzsinór a varesinobu frizurán kanéphoros (görög) .családi címer kámopádána (szanszkrit) . 6. amelyet japánul ejtenek ki kandzsó (japán) . kínai írásjegy.légcső shitánál kaneko (japán) . nyugat.víz.sz.sz. századból kanduka (szanszkrit) . Aranyhős kaname mocsi (japán) . buddhista szentély Srí Lankán az i.-ig hiragana-szótagírás. testtel) kamma véga (páli) .sz.japán photinia (Photinia glabra) kanda (szanszkrit) . 1958 óta 71 jel Kanakamuni (szanszkrit.írás az i. az idegrostok burka kandászana (szanszkrit) . 75 kötet. elődje. 5. a finomtestnek a köldök és a végbélnyílás közötti kb. szellem (gandhabba) kamma vipáka (páli) . a Buddha saját szavai káne (héber) .a Buddha 2.

rendszerint emberi vagy a Hórusz-fiúkat jelképező ember. 1. a Buddha ábrázolások átlagnál nagyobb fülei.miko kanmusi (japán) . sakál.feldíszített szekér Kannon (japán.beavatási szertartás kaó (japán) .i.az egyik sziddha kangling (ejtett tibeti) . tiltott Kaparma (ejtett tibeti) .sz.(kapála = koponya. kóan-vizsgálat a zenben Kannáda (szanszkrit) .az egyik sziddha Kanthaka (szanszkrit) . mert remény-telen a purusával egyesülni Kaniska (szanszkrit) .átlyukasztott fülű vándorló saiva szannjászík Kanthadi (szanszkrit) . írott tibeti thod pa) .újév és engesztelés közötti tyúk és kakas áldozat.japán bódhiszattva ábrázolás. egy rövid időszaktól (a líbiai uralom ideje) eltekintve mindig szerves része volt a sírmellékleteknek.a Szűz csillagkép. aki meghallja az emberek siralmát.-i kusán uralkodó Észak-Indiában kanjá (szanszkrit) .a Nyolc Boszorkány közül az északnyugati kányafejű kanko (japán) .sötét. a szánkhja. de a leggyakoribb a női kannusi (japán) . komor tan. bháti = fény) Kapálí/Kápálika (szanszkrit) .ellenség. majom és sólyom fejjel díszítették kánphata (szanszkrit) .az egyik sziddha kapará (héber) . mindig négyet használtak a 4 Hórusz-fiú szimbólumaként.egyéni jel a nagykorú neve mellett kapajresz (jiddis) . 33 megjelenési formája van.kipá . sinsoku kanopusz-edények (egyiptomi) .koponyát beragyogó légzés (hatha jóga) .trombita emberi csontból kanha dhamma (páli) .a halott belső szerveit tartalmazó edé-nyek.az éhező szellemek birodalmának buddhája kapárot (héber) . sz.engesztelés kapell/ kápele/kapedli (jiddis) .koponyakupa kapálabháti pránajáma (szanszkrit) .sinto pap.a vaisésika alapítója kannathron (görög) . kínai Kuan jin) .sinsoku kanna (szanszkrit) . ajanamsza kankamukha dmar nag dur bja'i mgo can (írott tibeti) .Kánérí (szanszkrit) . a Buddha lovának neve kanzasi (japán) . azért.hajék kanzo (vodu) .fül.káporet kapála (szanszkrit.

a cselekvő alany Kárakarna (szanszkrit) . hathatós eszköz. gnosztikus dualizmus. a prakritin a purusa közvetett. tett.kiindulópont a vitában . írott tibeti kar ma bka' rgjud pa) . a 4 fő tibeti iskola közül az egyik kar ka ta (ejtett tibeti) . Mahá Kapála. az Iksvákutól származó Viruddhaka rádzsa fia kárana (szanszkrit) . közönséges ok (upádána kárana). slésak). sz.rákfaj karaiták (héber) .sz. okbeliség. Észak-Indiában kapindzsala (szanszkrit) .khakhara kar gyü pa (ejtett tibeti) . tanítását Ászurinak mondta el és Ísvarakrisna írta le. avalambhak. nem mozgatható része kapótászana (szanszkrit) .majomfej alakú ajtókopogtató káporet (héber) .kapindzsala madár-tartás (hatha jóga). a szánkhja megalapítója.a szakják ősatyja. i.kapha (szanszkrit) .a párohet felső. jel. más nevei: Paramarsi. bodhak. 8. gyarapodás.-ban Babilonban káraka (szanszkrit) . Viruddhaka 4 száműzött fiának tanácsadója Kapilászana (szanszkrit) . ájur véda karabos (görög) .Suttogó Üzenet.alapvető.a szakja rádzsaság fővárosa az i. a Szentírás emberei. anyja Dévahúti.csinálás. apja Kardama.tibeti iskola Kar ma Tro di (ejtett tibeti) . épülés. Maharsi. mint ok.szent kötél karaan (szanszkrit) .csátaka kapindzsalászana (szanszkrit) . tett.galamb-tartás (hatha jóga) kar gil (ejtett tibeti) . alapítója Marpa és Dzsecün Milarépa. a teljes linga kárana dhjána (szanszkrit) .olvasók. 6.Kapila-tartás (hatha jóga) Kapilavasztu (páli Kapilavatthu) . a szánkhja linga. nyugalmi energia.oksági dhjánák kárana hétu (szanszkrit) .karka kar ma ka gyü pa (ejtett tibeti. szerszám.az étel elkészítésének folyamata. Ádi Vidva. csátaka kapissza (szanszkrit) . gyer-mekkor. században.Karma Héruka női társa. tavasz és reggel.e. a gunák által létrejött felsőbbrendű okság (nimitta kárana). előzmény. a testben az agy-hoz kapcsolódik kara hicu (japán) .az egyik dosha. tevékeny okság káranaszja asziddhi (szanszkrit) . ájur véda Kapila (szanszkrit) . Kapilavatthuban született. kledak. érzékszerv. föld és víz (tarpak.vörös. tibeti iskola.

(kri = csinál) a cselekvések következményes törvénye. rítus (nitja.a prakritiben megnyilvánuló okozat. cselekvés a szánkhjában kárja karana abhéda (szanszkrit) . ha függésből. kámja.város Szíria északi részén. az egyiptomi hódítások legészakkeletibb pontja. hogy nem vagyunk többé képesek fölismerni az élettapasztalá-saink gyökerét a saját tudati folytonosságunkban. ha öncsalásból ered. adhjátma. száraz tájkép kari (szanszkrit) . hanem azokat lát-szólag külső okok által ránk kényszerített sorsként vagy rajtunk kívül álló életkörülményekként éljük át. (egyiptomi) szeh netjer káriká (szanszkrit) .bön fehér asztrológia.fekete. ejtett tibeti kar ka ta) . se bokrok.Avalókitésvara tevékenységének ismerteté-se a Kágyur/Do-ban karate (japán) . sziklakert 15 kővel. a ható cselekvés törvénye. súlyosabb.az ok és az okozat ugyanannak a dolognak a megnyilvánulásai kárjadhjána (szanszkrit) . szankhá-ra. a prákriti működése. aisa.se víz. legsúlyosabb. verses formájú szútra kárja (szanszkrit) . akaratiszellemi cselekvés. a sors ok-okozat összefüggése. tevékenység. azáltal keletke-zik.Amóghasziddhi haragvó megjelenése. adhidaiva.vritti. szándékos cselekedet. enyhe akkor. a dhjána hatása karka (ejtett tibeti. írott tibeti lasz) . a mai Dzserablusz karluk (ejtett tibeti) . ható tett.a Rák csillagkép. upádána. kamma bhava.török eredetű nomád nép Tibettől északkeletre karma (szanszkrit. az Eufrátesz partján.áldozat cselekvés útján. dzsaiva Karma Heruka (ejtett tibeti) . a testben az agyhoz kapcsolódik karma jadzsna (szanszkrit) . 5 karmikus ok: aviddzsa. naimittika. ha rosszindulatból. dittha dhamma védaníja kamma. tanhá. upapaddzsa védaníja kamma. adhibhúta) karma jóga (szanszkrit) . a tettek nem-látható okozati ereje.erdménydhjána. indiai (ellentétben a nakcival) Kardama (szanszkrit) . aparáparija védeníja kamma. a rádzsa jóga része .küzdelem üres kézzel karci (ejtett tibeti. szahadzsa.Kárandavjúha (szanszkrit) . írott tibeti skar cis) .módszer az Önvalóval való egyesülésre a cse-lekvésen keresztül.Kapila apja kare szanszui (japán) . se fák. ajanamsza Karkemis (egyiptomi) .

karma metafizika karma phala (szanszkrit) . tudja. halászana . írott tibeti karma pa mkhdzsen po) Karmapa ismer. páni. az istenek jóindulatának megnyerése áldozattal karma mimánszá darsana (szanszkrit) .karmikus lehetőségek. a mímánszá.a karma fajtáinak ismerete. a jövőben gyümölcsöt hozó karma. miképpen hatnak azokra. páli kammatthána) .a tevékenység útja. a karma és a nemek. milyen következményekkel jár elkövetésük.a dhátukra irányuló szánkhja koncentrációs gyakorlat karmavipáka (szanszkrit) . az egyik dasa-bala karmabandh (szanszkrit) .karma kánda (szanszkrit) . páju. upasztha) Karna (szanszkrit) .dasabala karmavipáka dnyána (szanszkrit) .a karma és eredménye megér-tésének ereje.az 5 cselekvésszerv (indríja) a szánkhjában (vács. páda.karmatest.cselekedet Karmapa Csenno (ejtett tibeti.karmikus zavarodottság karma vászaná/karma bidzsa/karma phala (szanszkrit) . karma phala) karma vipáka dnyána bala (szanszkrit) . a tettek köteléke karmadána (szanszkrit) . az egyik dasabala karméndríja (szanszkrit) .a tett gyümölcse karma saríra (szanszkrit) .cselekményrész. osztályok dharmáinak kapcsolata. alrendszere (alapítója Dzsaimini) a védikus szertartásokkal foglal-kozik karma nirdésa (szanszkrit) . a védák áldozattal és szertartással kapcsolatos szövegei.karmikus tevékenység által létrehozott mágikus erő karmankó (páli) .jógaeszköz a kar megtámasztására karmánta (szanszkrit) .bölcseleti rendszer. tett-rész. alapítója Bharadvádzsa.kolostori tisztviselő karmadzsá (szanszkrit) . a 3 egyéni karma-lehetőség egyike (még: csetajitvá karma. akik elkövetik őket. az egyén karmkájának következménye karma szthána (szanszkrit. kezdetben áldozatbemu-tatás. a buddha felismeri a karma üdvös /kusala/ és kárhozatos /akusala/ és egyéb fajtáját. Sankara nézete karma márga (szanszkrit) .fülszorító-tartás (hatha jóga). Prithá és Szúrja fia karnapídászana (szanszkrit) .a dhátukra irányuló szánkhja módszeres gyakorlatok (kaszina) karma varana (szanszkrit) .Ardzsuna törvénytelen féltestvére a Mahábháratában. egy mantra karmaszthána (szanszkrit) . Vivaszván fia.kötöttség.

Gajá). a szerzetesek sáfrányszínű köpenye kaszina (szanszkrit) . elődje. ájur véda káser (héber) . kb. a Vádzsaszanéja iskola képviselője. az élőlények ősapja.zen mester (i. a második erény karunnatá (szanszkrit) .a Buddha 1. egy mandala.mások iránti részvét karyatidák (görög) . írott tibeti snjing rje) . Szvájamhuva Manu fia. az istenek és emberek ősapja kasmarí (írott tibeti) . pl. a Buddha egyik tanítványa a Lótusz-szútrában. könyörületesség. figyelemösszpontosításra használt meditációs tárgy (lemez).sárga ruha. csészét kézben tartó jáksa Kartikéja (szanszkrit) . akiknek a Buddha elmondta a tűzprédikációt .bárd karuná (szanszkrit.hindu október.rituális szempontból alkalmasság.a cselekvő alany kárttika (szanszkrit) .Apollón Karneios ünnepe Karneios hónap 7-étől kilenc napig Karneios (görög) . a Metageitnión idején karotapáni (szanszkrit) .rituális szempontból alkalmas. egy elemet vagy egy színt jelöl Kaszó (japán) .augusztus-szeptember (Spárta). együttérzés. Nadí. Fényőrző. 1.a háború istene. kifogástalan kashjapászana (szanszkrit) .Karneia (görög) . a tudat tisztátalansága.irgalmasság. a Védákban ősbölcs.az elhunyt ka-lelkének bemutatandó áldozatokról gondoskodó pap Kasszapa (szanszkrit) . az i.Kasjapa-tartás (hatha jóga) Kásí (szanszkrit) . anyja Szatí. megfelelősség. csípősen fanyar.napernyő kászáva (szanszkrit) . 1352-1428) a Daitoku templomban ka-szobor (egyiptomi) .a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike kasrut (héber) .a személy ka-lelkét ábrázoló szobor. részvét. az alak általában mezítelen. apja Siva kartr (szanszkrit) . megbízhatóság kasza (japán) . összegezés. az áditják apja. évezred közepén tűzpap. megengedett. fején pedig a ka hieroglifát tartja ka-szolga (egyiptomi) .szenny.a jaksák egyik szintje. kés karttriká (szanszkrit) .egy ország Kásjapa (szanszkrit.e. írott tibeti 'od srung) .sz. szánkhja földelem gyakorlat.3 agnihóta (Uruvélá. befejezés.teljesség.Artemis Karyatis ünnepén a táncosnők kasaja (szanszkrit) .

bűnbánat kaumara (szanszkrit) . ájur véda katva raba (arámi) .beszédtéma. értekezés.vízesés.kasszia (vodu) .elbeszélő jellegű zene katha (szanszkrit) .bambuszfajta. kifinomult katakana (japán) .kard katarakta (egyiptomi) .nagy írás kaukritja (szanszkrit) . a Buddha tanításainak összegzése.főzet. tüskés annónia (Cassia occidentalis L. Krisna fegyvere Kaurava (szanszkrit) .Dasaratha felesége.az Uttarakuru egyik alföldrésze.kiskorú katana (japán) .a Buddha tanítványa a Lótusz-szútrában. értekezés. (Tripitaka).buzogány.) kaszt (portugál.hivatalos dokumentumok fonetikus leírása kátán (héber) . titkos ülés Kathá vatthu (páli) .csecsemőgondozás. hindu hónap kattrika (szanszkrit) .A legenda titkos tanítása. zúgó.jártasság . érintetlen) . a Jadzsur véda része kathápábhatam (szanszkrit) . beszéd.csípős.október közepétől november közepéig tartó 12. Vitapontok Káthaka upanisad (szanszkrit) . ájur véda Kaumódakí (szanszkrit) .közlésre érdemes tanítás katharos (görög) . tkp.tiszta kathávatthu (páli) .Kuru nemzetsége Kausaljá (szanszkrit) . amikor termést hoz.Nepál fővárosa Kátjájaná (szanszkrit.a Fekete Jadzsur véda egyik iskolája kathá (szanszkrit) . Jádzsnyavalkja egyik felesége Katthá vatthu (szanszkrit) . latin castus = tiszta. az első katarakta van legközelebb a Deltá-hoz (Asszuánnál) katarinomo (japán) .Tipitaka. Dhritarástra fiai a Mahábháratában kauravák (szanszkrit) .formagyakorlat a harcművészetekben katakali (szanszkrit) .vágy a cselekvésre katu (szanszkrit) . amit a pátaliputtai zsinat rögzített katthaka (szanszkrit) . a Nílus kataraktáit folyásiránynyal szemben számozzák. a Buddha tanításainak összegyűjtött anyaga a pátaliputtai zsinaton Kathmandu (szanszkrit) .Vitapontok (szerzője a hagyomány szerint Moggaliputta Tissza). páli Kaccsájána) .fekete.varna kata (japán) . elpusztul kattika (szanszkrit) .áldozati kés a nem tudás fonalának átvágására kattumkajaká (szanszkrit) . a Buddha beszédei. társalgás.elbeszélés. Ráma anyja kausaljá (szanszkrit) .

szent közösség kei (japán) .Kausítaki upanisad (szanszkrit) .mitikus hős.rinzai templom Kínában Kenó (japán) .illetve határtalanná válás..a 7. bódhi. uralom a test és az elme fölött. könnyűvé-. pancsen láma (i.tisztelet kekkafuza/hankafuza (japán) . amelyeket nem lehet megválaszolni (14) .sz.hegy. ellenállhatatlan akarat elnyerése.Állandó-e a világ? Vagy nem? Vagy mindkettő? Vagy egyik sem? Időbe vetett-e a világ? (Vagy nem?. az I csing egyik trigramja.gyülekezet. Padmaszambhava inkarnációja keárát széder (héber) . súlyossá.lótusz-ülés. írott tibeti bskal me) .az összevarrt táhor ken (kínai) . uralom az elemek fölött és a vágyak beteljesedése keppan (japán) .sz.zen mester kensó (japán) . északnyugat.áhítat (a hely szentsége + a gondolat és a szándék tiszta-sága + az ima alatti helyes magatartás) kavarikára áhára (szanszkrit) . vagy sem? .zsarátnok Kel szang Gya co (ejtett tibeti) .. Kiotó.az 1. dalai láma (i. upanisadja kauszídja (szanszkrit) .pratítjabandha abhiséka Kedup Dzse (ejtett tibeti) .Létezik-e a Tökéletes a halál után? (Vagy nem?..a Száma véda része kendo (japán) . hitközség kehilá kedosá (héber) .lustaság.) . 1358-1438).) .(jóga): atomnyivá-.a kard útja.Tokió.véres ujjlenyomat pecsétként keraton (görög) . Oszaka és a kormányzóságok sinto templomai Kéna upanisad (szanszkrit) . 1708-1757) keláf (héber) . egység ken sa (japán) .bölcseleti elbeszélés kay mistè (vodu) . magára eszmélés Kenzai (japán) .anyagi táplálék kávja (szanszkrit) .Azonos-e egymással az élet és a test.egy szöveg részekre szedése magyarázatokkal képesség (természetfölötti) . tunyaság káváná (héber) .A Tépőmadár fiainak titkos tanítása.titokzatos hatalmak háza Ke szar (ejtett tibeti) .oltár az áldozati állatok bal szarvából kérdés.Han san kepan (kínai) .szédertál kecsien kandzsó (japán) . Congkapa tanítványa kegon (japán) . a Rig véda áranjakája. vívás Kennin (japán) ..megvilágosodás. padmászana kel me (ejtett tibeti.hua jan kehilá (héber) .

az északnyugati varjúfejű .hírnök keser (héber) .selyemkendő. a dalai lámának és egy élő bódhiszattvának fehér.és Felső-Egyiptom. jelképes ajándék. Sjámatárá egyik formája khadoma (ejtett tibeti) .magára maradt.leszálló Hold-csomópont. a tanítás átadásának szimbóluma készakambala (szanszkrit) .teljességet elért.lángoló kard a tudatlanság fonalának elvágására.kiejtéstan a Védákhoz kévala (szanszkrit) .a Tóra helyes írása kettős korona (egyiptomi) .a Tóra helyes olvasása kernos (görög) .démon khaja (szanszkrit) .kézzel varrott ruha.Alsó.lerombolás khakhara (szanszkrit.tökéletesen elkülönült légzés visszatartás (hatha jóga) Kévalam (szanszkrit) . diadalmas megsemmisítésének jelképe Khadiravaní tárá (szanszkrit) .Betetőzött. nulla kha smras (írott tibeti) .a fehér és a vörös korona egymásba csúsztatásával kialakult korona.csengettyűs bot.kevura kfárim (héber) . a szamgha jelképe khakhvamukha bag mo bja rog mgo can (írott tibeti) . niródha gámí kevura (héber) .az ákása bídzsája.házasságlevél Kétubha (szanszkrit) . ejtett tibeti kar gil) . holdfogyatkozás ketuba (héber) . a fáraói titulatúrában „Két Úrnő” (nebti) alakban használatos azonos jelentéssel keter Torá (héber) . a tévedések megismerés általi.keri (héber) . ahol nincs 10 férfi kha (szanszkrit) . arhat. tökéletes. mely a két ország fölötti uralom egyik szimbóluma volt Kétu (szanszkrit) .szőrtakaró Két Ország (egyiptomi) .a Khadira erdő tárája. aki nem születik újra kévalakumbhaka pránajáma (szanszkrit) .falu.siralmas szóbeszéd khadak (ejtett tibeti) .temetés kevüre (jiddis) . egy kolostor vezetőjének kék khadga (szanszkrit) .agyagedény a beavatandónak kéryx (görög) .a tefilin szíjának csomója késza (japán) . Vardhamána mellékneve kévalí (páli) . űr. a különböző formulákban gyakran szereplő megnevezése az egyesített országnak.a Tóra koronája ketiv (héber) .

visszásság. pihenés. erkölcsi tulajdonságok. csoport. halmaz. a kifürkészhetetlen. megtestesültség (rúpa). tél. téves dolog.egy szerzetesi kollégiumon belüli oktatási egység khanti (szanszkrit) .víz. fatörzs. érzetek halmaza (védanákkhandha).Tibet keleti tartománya kham (ejtett tibeti. írott tibeti khams pa) . dhátu. megragadás. téves dolog.a 6 alapelem. egy tibeti nép.szakasz. Kham (ejtett tibeti. amely vizsgálata nem vezet felismerésre Khandhaka (páli) .kb.Tipitaka.türelem Khar Ngön po (ejtett tibeti) . sokaság.khal (ejtett tibeti) . szerve a vese.testőr khams gsum (írott tibeti) .váll.Kék Erőd. színe sötétkék és fekete. jellemösszetevők. észak. jegye a disznó kham pa (ejtett tibeti.tridhátu khams pa (írott tibeti) . Je mon fia khana (szanszkrit) . ahol a pándavák országa létesült khandha (páli.egy erdő Khándavaprasztha (szanszkrit) . vagy kb. képzetek.a ksatrija harcos élete khattijání (páli) . alatta egymás alatt fehér.az egyik sziddha Khándava (szanszkrit). testi formák halmaza (rúpakkhandha). személyiségjegyek (szankhára). észlelés (szannyá). 10 l. és nektárral töltött edény.téves.kham pa khamsz (írott tibeti) . elemek. jelképe a hullámverés. szanszkrit szkandha) . a lételemek 5 csoportja (5 tapadási halmaz): alak. írott tibeti) . a tapasztalás 18 tartománya. Rendtartás khandho (szanszkrit) . íze a sós. Merkúr. 13 kg. megtermékenyülés. Hold. végén vadzsra. olyan nidánák. amelyek nem vezetnek felismerésre. koordináló szellemi tudatosság halmaza (vinnyánakkhandha). akaratlagos formálóerők halmaza (szankhárakkhandha). hamis létalak khang/khang cen (ejtett tibeti) . a létesülés összetevői. vörös és kék koponya. írott tibeti khams) . észlelés halmaza (szannyákkhandha). fonákság. fonákság. érzetek. valaminek a felosztott egysége Khanda (szanszkrit) . a tantrikus . valamilyen szempont szerinti csoportosítás.pusztaság. érzékelés (védaná).pálca. a mongolok fővárosa Khara (szanszkrit) .ksatrija hercegnő khatvánga (szanszkrit) . tudat és gondolatok (vinnyána). éjszaka.ráksasza. Rávana féltestvére khattija (páli) . forma.

Szaturnusz.a 11. északnyugat. ajanamsza khjim bdag (írott tibeti) . biztonság.khön khon dkon mcshog rgjal po/snjing po (írott tibeti) .a csan/zen buddhizmusban használt felkiáltás khön (ejtett tibeti.a téren át vándorlás (hatha jóga). 18381856). 1073) khong dro (ejtett tibeti) . írott tibeti khon) . délután. feltehető. írott tibeti) . Ratnaszambhava egyik alakja . írott tibeti mkhan po) .sz.szeplőtelen szent khittó (szanszkrit) .Dhritirastra khö/khot (kínai. a nyelv megnyújtása a nyelvet rögzítő hártya átvágásával Khémá (szanszkrit) .kutya.észlelő tudat khji (ejtett tibeti.sz.csakravartin Khor Szung (ejtett tibeti) .egy tibeti kolostor apátja khínászava (szanszkrit) . a Balcshen geköt kísérő sas khjung (ejtett.sz. a befogadó. írott tibeti mkas grub rdzse) .sz. évszakok közötti átmenet.harag 'khor ba (írott tibeti) . megszilárdulás. szerve a lép.Vérivó Kincsnemzetség. férfi energia. szerve a fej. írott tibeti) . jelképe sárga négyszög. írott tibeti) . írott tibeti 'khon dkon mcshog rgjal po/snjing po) .Khon Kön csok Gyel po Khon Kön csok Gyel po/Nying po (ejtett tibeti. írott tibeti) . jin). a 11. az első szakja kolostor alapítója (i. 1034). jegye a ló khen po (ejtett tibeti. a szakja iskola állítólagos alapítója.madárkirály. Amóghasziddhi egyik alakja khra 'thung rin chen rigs (írott tibeti) .grihapati Khjung (ejtett tibeti. termékenység. 1358-1438) khécsarí mudra (szanszkrit) .tibeti tanító (szül. színe a sárga.Föld.Garuda khjungkar (ejtett tibeti) . jegye a tehén khra 'thung las kji rigs (írott tibeti) .ég.megvilágosodás jelképe Khe drup Gya co (ejtett tibeti) .csakra khor lo sgjur ba'i rgjal po (írott tibeti) . a nirvána khen (ejtett tibeti.Vérivó Tettnemzetség.Cséllaná. női jellegű (mo. hogy urna-módszerrel választották Khe tup dzse (ejtett tibeti. japán kacu) .vörös csőrű keselyű khon (írott tibeti) . Drokmi tanítványa. állatövi jegy. íze az édes.tibeti gelukpa tanító (i. i.tiszta a varnában khjátividnyána (szanszkrit) . Garuda. dalai láma (i. föld. közép égtájak.szamszára khor lo (írott tibeti) .

a vérivók haragvó istencsapata.Thiszong Decen khro bo lnga bcu rtsa brgjad (írott tibeti) . a láthatatlan kozmikus energia ki ki szo szo lha gjal lo (ejtett tibeti) . egészségtelen) kicvegeld (jiddis) .Tipitaka.érzelem (semleges.az energia eltűnése kiataszekra (páli) .rovásfa a Holtak Ura kezében khri gcug lde bcan ral pa can (írott tibeti) .menedékbe vonulás kiabdo csamsz (ejtett tibeti) . áldás szertartás után kiabdo (ejtett tibeti) . vajisbot bajom hasvií mikol-mölahtó aser aszá. Rövid olvasmányok ki (kínai) .az istenek győzedelmeskedtek. nap.elzárkózva százezer ismétlése. kinyújtott karral kiai (japán) . a 6.khrag 'thung (írott tibeti) .Vérivó Tavirózsanemzetség.Elohénu meleh haolám.aktivitás. reggel lett.kiáltás (kacu) kiai gai juku (japán) . 58 istenség khrag 'thung padma rigs (írott tibeti) .Tride Cukten khri srong lde bcan (írott tibeti) . leborulással. .Thicuk Decen Relpacsen khri lde gcug bcan (írotttibeti) . áldás: Vájhí erev vájhí vóker. az óm mani padme hum mantrának vagy a százszótagú mantrának (ngöndro) kiag csag (ejtett tibeti) .a Vérivó Gyémántnemzetség khram shing (írott tibeti) . aser kidsánu bömicvotáv vöracá vánu. Elohénu meleh haolám. baruh atá Adonáj. vajváreh Elohim et-jom hasvií vakadés otó.Viráta fővezére Kido (japán) . zéher líciát micrájim. Baruh atá Adonáj. mökadés hasabát.Tipitaka. vajhál Elohim bajom hasvií mölahtó aser aszá. (Este lett. A rövid gyűjtemény Khuddaka pátha (páli) . aser bará Elohim laaszot.Héruka khrag 'thung khro bo'i lha tshogs 'bar ba lnga bcu rtsa brgjad (írott tibeti) . jom hasisí. Vaghulú hasamájim vöha-rec vöhol cvaám. a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány. a borra mondott áldás utáni lako-ma. vösbabát kodsó böahavá uvracon hinhilánu. kí hú jom töhilá lömikraé kódes.leborulás.az Ötvennyolc Haragvó (Öt Vérivó pár. a Huszonnyolc Hatalmas Boszorkány) Khuddaka nikája (páli) . Teljessé lett az ég. Baruh atá Adonáj.az ünnep megszentelése. boré preí hagéfen. Nyolc Haragvó Boszorkány. Amitábha egyik alakja khrag 'thung rdo rdzse rigs (írott tibeti) .zen mester kidus (héber) . kí vó savát mikolmölahtó. zéher lömáászé vörésit. Nyolc Boszorkány. a föld és minden serege. vösabát kodsöhá böahavá uvracon hinhaltánu. egészséges. teljes testtel.adományok a batlenoknak Kicsaka (szanszkrit) .

rituális kézmosó kikai (japán) . jegye a kutya . Örökkévaló Istenünk. az alhas kilbisa (szanszkrit) . Megáldotta Isten a hetedik napot.09-11 kii (japán) . Áldott légy. szerve a kéz. mert akkor pihent meg minden művétől. az ember énje is. szívesen ábrázolták ilyen fantázia alkotta lényekként az isteneket.több állat testrészeiből összegyúrt képzeletbeli lény. a szfinx. az ókori egyiptomiak.mágikus rajz Kimbila (szanszkrit) . szakja bhikkhu kiméra (egyiptomi) .az okozatot segítő olyan ok. Áldott légy. aki megszenteli a szombatot. és megszentelte azt. írott tibeti gin) . Örökkévaló Istenünk. amelyet alkotott. általában szörny. aki törvényeiddel megszentelt és megkedvelt minket. amelyet Isten teremtett. mozdulatlanság.) kidus levána (héber) . aki elkülönül (gir) az istenitől kile (jiddis) . hogy megvalósítsa. és egyesek szerint Széth is kimono (japán) . aki megteremtetted a szőlő gyümölcsét. a világ királya.bevégezte Isten a hetedik napon művét. amelyet alkotott.kehilá kilencség (egyiptomi) . és szent szombatodat szeretettel és jóakarattal örökségül adtad nekünk. Örökkévaló.hegy. jellemző példák: Toérisz istennő.enneád kilésza (szanszkrit) . emlékezve az egyiptomi kivonulásra. Ammit a Lélekfaló. hogy szent szombatját szeretettel és jóakarattal nekünk juttatta. bennünket szenteltél meg az összes nép közül.vatarai sinto kijor (héber) .az istenek eredendő bűne.köntös kin (ejtett tibeti.energia-óceán. Áldott légy. más keleti népekhez hasonlóan. a világ királya. amely nem közvetlen ok kígyó órája (kínai) .aki a nirvánához vezető út mind a 4 fokozatát elérte kilkhor (ejtett tibeti) . Hiszen minket választottál.az újhold megszentelése kien (ejtett tibeti) . s megpihent a hetedik napon minden művétől. az áldozat. démonokat vagy akár a mesealakokat is.Anuruddha remetetársa.klésa kilészaparinibbánam (szanszkrit) . mert a szent gyüle-kezésnek kezdőnapja az. emlékül a teremtés történetére.

pontatlanságaik és hiányosságaik ellenére is értékes forrásul szolgálnak az egyes dinasztiák és uralkodók sorrendjét illetően. lelkiismeret. Két Úrnő. 10. érvelés King (kínai) . a szakkarai királylistát. a jelképoltár északi.hegy a Himalájában (6050 m. a titulusok a korok folyamán apránként adódtak a névhez: a Hórusz-név először Narmernél jelenik meg. 6. a világok alapja. a vallásos cionistáknál királyi fal (egyiptomi) . 8. Hórusz-név). valószínűleg a két . Kheopsznál Két Arany Hórusz alakban szerepel. bölcsesség.Kin Csieng (kínai) . az utóbbi két nevet írták csak. kígyófejű kapuőrnője kinmarák .a nyolcféle lény egyike kinnara (kínai jin na luo) . regulák.Szútra pitaka kinhin (japán) . a király gyermekei királylisták (egyiptomi) . kifogyhatatlan (10) . az Arany Hórusz közvetlen előzménye Dzsószer Arany Nap neve.herceg vagy hercegnő.a Delta nyugati szélén (Egyiptom határán) I.mennyei zenészek Kinner Kailás (szanszkrit) . mely a Sínai-félsziget és Kánaán felől érkező betolakodókkal szemben védte az országot királyi gyermek (egyiptomi) .). 4. 5. 7.királyok nevének írásos jegyzéke. megtartás.Csong-con kínai császár nevelt lánya (vagy unokahúga). 2.boltozat. 9.ami a bódhiszattva-lét alapja: 1.égi énekes lányok kinnara (szanszkrit) . adakozás. Arany Hórusz. hit. 3. szégyen. az adott titulushoz tartozó nevet a titulussal jellemezzük (pl. kis kerek bársony vagy selyem sapka kipa szrugá (jiddis) . tanulás. ezek a titulusok voltak: Hórusz. kupola. Felső.járkálva meditáció a zenben két zazen között Kinkinidharí (szanszkrit.horgolt kipa. az istenek lakhelye. 4 királylistát ismerünk: a torinói királypapiruszt. Amenemhat uralkodása idején épített erődrendszer. az abydoszi királylistát és a karnaki királylistát királynevek (egyiptomi) . írott tibeti sgo ma dril bu ma) .gyászdal Jeruzsálem pusztulásának évfordulóján kinycsana (szanszkrit) . emlékezés.az egyiptomi 5 titulusuk volt és mind az öthöz egy-egy név járult. Meru kinot (héber) .a Csengő Asszonya. Tride Cukten felesége kincstár.akadályoztatás kipa (héber) . melyeket legtöbbször a templomokban helyeztek el és az ősök kultuszának tisz-teletét szolgálták.és Alsó-Egyiptom Királya és Ré Fia.

Kitáhegy szútra (Tripitaka Szútrapitaka 70. a születés ura kje me (ejtett tibeti.ellenfél: Hórusz és Széth megbékélését fejezi ki.boszorkányloa.merítőkanál Kiskindhá (szanszkrit) . egyes esetekben a piramis-komplexumtól távolabb is állhatott (ld. az első királynői pira-misok a Nagy Piramis mellett. az utolsó feltételezhetően a XIII. meditáció a formákról szöveggel. írott tibeti rkjang) .az élet átmeneti állapota kje rim (ejtett tibeti. szélparipa Keszar lova kjang (ejtett tibeti. a Nagy Piramis királynői piramisainál).fehér harci paripa. dinasztia óta írták kartusba. írott tibeti rkjang gos dkar dkar) . dinasztiától kezdve királynői piramis (egyiptomi) . többnyire egykamrás.ídá kje dak (ejtett tibeti.halotti ruha kittiszado (páli.) kitli/kittel (jiddis) .vad hegylakó kirija (szanszkrit) . fejlesztő szint (a tanulásban). írott tibeti skje sme) .a születési meva kje ne (ejtett tibeti) . üres szék körülmetéléskor Kita (vodu) . a Felső. szanszkrit kírtisabda) . írott tibeti skje bdag) . álta-lában azon belül elhelyezkedő szatellita. amely a király feleségének (feleségeinek) vagy más hozzátartozójának készült.téli (90 napos) és nyári (21 napos) visszavonulás a koreai zenben Kjan gö Kar kar (ejtett tibeti.az élet köztes léte kje ne bardo (ejtett tibeti) .ráksasza kírtisabda (szanszkrit.örömhír. a fő királynevet a III.a piramis-komplexumhoz tartozó. pl.örömhír kisaku (japán) . páli kittiszaddo) . de előfordul összetettebb belső szerkezetű is (pl. dinasztiabeli Hendzser piramisa mellett épültek kiráta (szanszkrit) . Teti piramisánál).tétlen kirija vatthu (páli) . idején az országegyesítésre utalóan jelenik meg.Illés széke. kírtisabda kjaldzse (koreai) .és Alsó-Egyiptom királya (niszut biti) az I.krija vasztu Kirmira (szanszkrit) . a Ré fia címet követő nevet az V.a kifejlesztés. jelképe a kuvik. létrehozás fokozata a Kálacsakra meditációban. a Ré fia név először Dzsedefré nevében használatos. ami a személyes jidamra vonatkozik .vadszamár kjang ma ca (ejtett tibeti) .november-december kisszé sel Elijáhu (héber) .a vánarák fővárosa kiszlév (héber) . írott tibeti bskjed rim) .sokaság. táncfajta Kítágiri szutta (páli) .

5. lustaság. a nó drámák komikus betétjei kjóha sinto (japán) .a tudat irányításának módja kjudo (japán) . kegyetlenség. ?-898). dvésa. ingerlés. nem-tudás. függés = 6. tudatlanság = 11. 3. eretnekség. a jógában 5 = avidhjá. rosszindulat.6 szennyezett szenvedély (májá. 20.sz. száthja. vihimszá) klésa varana (szanszkrit. kétkedés. saját bűnök palástolása.szekta sintoizmus. gyűlölet. fajtái: 1. a forgandóság szenvedése. 2. irigység/féltékenység. 10.minden szellemileg szennyezett álla-potban jelenlévő tényező klésa mahá bhúmika dharma (szanszkrit) . páli kilesza) . 6 mentális gyötrelem = 1. kínai Hsziang-jen) . a 6 érzékszerv és tárgyaik. rága. 14.az egyik kapha.a . 13. másokkal való nem törődés. ridegszívűség. tizenkét születés. 2.kézzel festett szövet Kjógen (japán. tudatlanság és káprázat. 6. a befelé néző figyelem hiánya. 5. bűn. 3. gyötrő kétely. 2. Hjajudzsó. ájur véda klésa (szanszkrit. hanyagság. függés vagy kínzó vágy. 17. 3. pradása. harag (ellenségesség. 4. mada. vastagbél. vágy.6 tudatossággal összefüggő szennyezett szamszkára klésa mala (szanszkrit) . akadály. 12. tudatlanság + függés = 15. tulajdonképpen maga a vallás kjószaku/keiszaku (japán) . 19. önteltség. aszmitá. a szenvedés szenvedése.Apollón szentély. vakhit.lapos bot. szétszórtság klésa mahá bhúmika (szanszkrit) . szégyentelenség. ezzel ütik meg a nyak és a váll közötti pontot zazen közben kju sin rju (japán) . 20 másodlagos mentális zavar = harag = 1. kapzsiság.tizenkét növekedő pillanat. lelki restség.csitta kjin kor (írott tibeti) . írott tibeti njon mongs.kji cse csu nyi (ejtett tibeti) . 9. lelkiismeretlenség. a szamszára kji sems (írott tibeti) . upanáha. a mindent átható függőség szenvedése. a buddhizmusban 10 = vágy. 16. gyötrő szemléletek. düh. 8. túlzott önbecsülés. írott tibeti njon mond pa'i sgrib pa) . megtévesztés.nyíllövészet Klaros (görög) . 18. 4. abhinivésa. szenny. majd Iszan tanítványa. kevélység. ködösítés. gyűlölet).zen mester (i. 7. a beleket védő nyálka. szégyentelenség. önteltség. hiúság. jóshely kledak (szanszkrit) .szenvedés. neheztelés.mandala kjó juzen (japán) .

e. a nyolcféle lény (sde brgjad) egyike klu grub (írott tibeti) . szennyezett tudat az én-ség illúziójával klo (írott tibeti) . magyarázatok: Motoori Norinaga (i.sz.ősi elv. pl. az én a személyben van. szenvedéssel teli aka-dályok klésakája (szanszkrit) mentális szennyeződések elharapózása/ a tisztátalanság eltüntetése.kohaniták. sz. általában egy szentély vagy kami tisztelői.nága. hűség a szülőkhöz és az ősökhöz ko i (japán) . a Tódzsi-kolostorban lakott.a tisztátalanság eltüntetése klista (szanszkrit) . szentek. fordításban egy más eszmerendszer fogalmait használni ko ming (kínai) . kárhozatos cselekedetek és ellenszerük klezmer (jiddis) .a Misna 5.kis kézidob Kodasim (héber) .e.a császár útja a sintóban a kamik útjától való megkülönböztetésre.mentális szenny burka. a zen alapján ez a politikai elnyomás elleni lázadás erkölcsi alapja kóan (japán. 17301801) kogi (japán) . a Dzsósu alapította rindzai zen meditációs témái (1700 paradox állítás). 1880-1966) Kodzsiki (japán) .vágyó-elme.rabság klista manasz (szanszkrit) .a zsidóság vallási és közösségi életének központja kó (japán) . kung an = nyilvános feljegyzés. 4500 . része. áldozatok. 3. később Nára mellett a Kója-hegyen tanított kocuzumi (japán) .Régi dolgok feljegyzései.zen mester (i.vallási közösség a sintóban. ősi sinto mítoszok és legendák gyűjteménye (i. Áron és .i. példázat. a hagyomány szerint a japán szótagírás (kata-kana) megteremtője. érzéki akadály.zsidó népies zene klifá (héber) .a kinevezés megszüntetése.sz.világ vagy az ember külső burka (Kabbala) klisaksája (szanszkrit) .a gondolatok önmegfelelése.(i.sz. pl. a singon zen szekta alapítója. 774-835). írott tibeti lu) . kínai kung an. singon szekta kohanim (héber) . bírósági vádirat Kóbó Daisi/Kukai (japán) . vágytudat. illatszerek ismerete (útja) Kódó Szavaki Rosi (japán) .).eredetileg közokirat. a megszabadulás akadályai. a Szentély törvényei kódó (japán) .lo klu (ejtett tibeti. a szenvedély zavarodottsága. koreai kon gan) . Hui kuo követője.Nágárdzsuna kneszet (héber) .

írott tibeti kong dzso. 551-479). művei (amelyeket neki tulajdo- .egy árja törzs.állami sinto. a jóm kippur esti első fogadalom Koli (szanszkrit) . a Meidzsi-reformokat követő (i.minden fogadalom. a Szentélyben szolgálatot teljesítő papok. 543-42ben a 6.király a nepáli határ közelében.olyan sinto templomok. holdhónap teliholdjakor kondo (japán) . 7. 1868 után) támogatási rendszer a császárság megerősítésének céljából. aki először értette meg a tanítást a buddhista időszá-mítás kezdete előtt 45 évvel. a buddhista szentélyek előtt démonrádzsák (nió) állnak komon kimono (japán) .sz. a Buddha első tanítványa.a sinto szentély bejárata előtti két oroszlán vagy két kutya. sz. a japán nacionalizmus alapja kokora (japán) . született a Santung (ma Csüsu) melletti Lu városban (kb. Áron leszármazottjai koinónia (görög) .rinzai zen mester Kókálika (páli) .sinto állami szertartások kol nidré (héber) .leszármazottjai.az istenek és az emberek közötti kapcsolattartás Kója kolostor (japán) . ez lett a Singon-szekta központja Kójó Szeidzsó (japán. megszentelődött.e. shin koku hei sa (japán) . Taj-cung császár lánya (i. 816-ban alapította Kóbó Daisi. jelképük két kéz összeérintett hüvelykujjakkal Kohelet (héber) .a panycsavaggíják közül az egyik.sz. Prédikátor könyve kohén (héber) .) kon gan (koreai) .kínai hegedű kokka sinto (japán) . a gyomorszáj alatt.egy bhikkhu kokju (japán) . Jasódhara apja kólija (szanszkrit) . kínai kung cshu) kínai hercegnő. kínai Hsziang jan) . i.i.Biblia.kóan Kondanna (szanszkrit) .Kung Fu ce (Kung mester). ami a Buddha halálának időpontja i.apró mintás kimono kómos (görög) vidám dalokat éneklő utcai dalnokcsoportok Kon dzso (ejtett tibeti.bő sinto szerzetesi ruha komainu (japán) .e.sz.imacsarnok Konfucius (latinosított kínai) .pap.erőkoncentrációs pont a bordák között. a szákják rokonai kolomo (japán) . amelyeknek adományokat kell adni koku rei (japán) .

neki tulajdonított 4 klasszikus könyv (Szí Su): párbeszédek (Lun Jü).Dzsambudvípa.lányok ünnepi kórusa (Spárta) kósa (szanszkrit) .a tenger sinto istene kontin (japán) . kínai Huang jen) . a könyveket a Csin-dinasztia idején történt könyvégetés (i. Szertartások feljegyzései (Li csing). csan pátriárka (i.Illés pohara a széderestén . 3.thessaliai királylány. Aparagódáníja. a zenéről írt könyve elveszett.fiú korosszusdió (vodu) . Purvavideha.az 5. Enó mestere Konpira (japán) . etika (Ta Hio). Isten szava Kórantaka (szanszkrit) . megfelelő. amelyik már (kibővített) görög ábécét használt. 601-674).burok Kósala (szanszkrit) .az egyik sziddha Koré (görög) .1.dordzse kongó bussi (japán) .a muszlimok szent könyve. a Közép Mozdulatlansága (Csung Jung). Démétér és Zeus lánya (Persephoné) koromo (japán) . fogyasztható étel kosmogonia (görög) . Vadzsraszattva ava-táskor Kongó kjó (japán) .káser. az egyiptomi nyelv fejlődésének utolsó állomásaként kialakult nyelv.a természeti jelenségek kialakulása kosz Elijáhu (héber) . Tavasz és ősz krónika (Csun csiu).az évi gabonatermés megszemélyesítője.főzet (Annoma muricata) korythalistriai (görög) . az ókori egyiptomiak leszármazottai. jellemzően keresztények.Gyémánt-szútra Kónin (japán.nítanak. Nagy Tanítás. Asklepios anyja koros/kuros (görög) .a gyémánt-szekér Buddha-fia.tompaság zazen közben kontinensek . Írások könyve (Su csing).egy ország kóser (jiddis) . Menciusz tanításai (Meng Csí) kong dzso (írott tibeti) . 213) után véglegesítettek. 5 klasszikus /wu king/): Változások könyve (I csing).Kon dzso kongó (japán) .sz. 2. csak liturgikus (egyhá-zi szertartási) nyelvként él tovább Korán (iszlám) . mára kihalt. Uttakuru (lakottak) kopis (görög) .e.kultikus lakoma kopt (egyiptomi) . mai egyiptomi kisebbség. keresztény egyiptomiak a római kortól (a görög aigüptosz = egyiptomi szóból). Dalok könyve (Si csing).az ürességet jelképező fekete köntös a zenben Korónis (görög) .

sárkány koua koua (vodu) .-7. Tévhitet Oszlató kraneia (görög) .a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum könyvtárosa.-8.a Nyolc Haragvó Boszorkány.) Kószen (japán) . gyakorlat. funkció. Pátalival szemben koto (japán) .Szeki (Szung dinasztia): Az antik bölcsek emlékezetes mondásai (buddhista szöveg) Kóti (páli) .somfa krauncsászana (szanszkrit) .ördögi loa Krakucsanda (szanszkrit. karmikusan nem ható tudatállapot. neve még: Mahásziddhi Vairupa. írott tibeti log dad sel) .csörgő ko'urí brgjad kji khro mo (írott tibeti) .falu Magadhában. Drokmi és Dharmapála tanítványa.citera-szerű pengető hangszer Kou long (kínai) . a temető démonnői. elődje. Mahápandita Gajadhára Kőrösi Csoma Sándor Buddhológiai Intézet . a jóga 6.a Buddha 3.a szakjapa iskola alapítója (i. fővárosa Srávaszti (páli Szávatthí) Kószambí (szanszkrit) .zen mester koszode (japán) . vezeklő-tartás (hatha jóga).Kószala rádzsaság (szanszkrit) . 1. tevékenység.játék krija (szanszkrit) .újraélesztési pont a lábfej közepén Koszonsuku goroku (japán) . 1932-ben szamghát akart alakítani (tag még: Vágó László.cselekvés.gém-tartás (hatha jóga) kri (szanszkrit) . hatékonyság.állam Észak-Közép-Indiában az i.áráma a Gangától délre a Jamuná torkolatának északi partján Kószambíja szutta (páli) .A kószambíi szútra (Tripitaka Szútrapitaka 48.rövid ujjú alsóruha koszon (japán) .rituális és világi ima.tesz.az '50es évektől 1991-ig Krabinay (vodu) .e. évezredben a Gangá és a Szarabhú között. a Gangá mellett. cselekvő karma . azonoak a Nyolc Temetőhelyi Égjárókkal ko'urí ma (írott tibeti) . Boromissza Tor) Kön csog Gyel po (ejtett tibeti) . csinál.sz.belső erő. hatás. angája krijá tantra (szanszkrit) . 1034-?). amellyel egy cshanda teljesül krijamána karma (szanszkrit) . páli kirija vatthu) . az egyik tantramódszer krija vasztu (szanszkrit.a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike Kovács György . cselekszik krídá (szanszkrit) .működő.

kéztartás. Visnu 8. sz.e. anyja Jasódá. megtestesülése (avatárája).) költő. az akrita az ok krita juga (szanszkrit) . ez a mi időszámításunk szerint 4 milliárd 320 millió év.teljesség kródha (szanszkrit) . kínai cheng suozuo zhi) . 4800 istenév = 1728 ezer emberi év.az elvégzett és el nem végzett rituális cselekmény. 11.a harag királya. aki napjában egyszer ébred fel.Gaia és Uranos gyermeke krószasz (szanszkrit) .kittiszabdo . fekete vagy tisztátalan karma. a minden lényt üdvösséghez segítő cselekedetek tökéletes ismerete. fia Pradjumna.a feladat teljesítésének bölcsessége. fekete. a Cshándógja upanisad szerint az i. a negyedik bölcsesség kritsznájatana (szanszkrit) . mint Rádhá.kos kripándzsali (szanszkrit) . sz.az 1.kilenc angol mérföld krsunasukla (szanszkrit) . világkorszak. juga. műve: A tudás holdjának felkelte kristnájatana (szanszkrit) . ábrázolása: fuvolázik.fekete-fehér karma krtisabda (szanszkrit) . vele testesül meg Lakshmi. Krisna Brahmá formájában a teremtő félisten.teendő kritjánusthána dnyána (szanszkrit.sötét.Kronos házi ünnepe Kronión 12-én (Athén) Kronión (görög) . a fej fölé emelt összetett kezek Krisna (szanszkrit) . a következő Visnu új inkarnációjakor kezdődik (427 ezer év múlva) kritaka (szanszkrit) . teste sötétkék. 8. okozott krita akrita (szanszkrit) . a tehénpásztor-lányokkal (gópí) incselkedik.-ban élt egy ilyen nevű személy.a 10 teljesség krita (szanszkrit) . vidhjárádzsa Kronia (görög) . a gudzsaráti jádava (vagy vrisni) törzs főnöke.Vrisni fejedelem kritja (szanszkrit) .harag.a nyári napfordulót követő újholdtól az első hónap Kronos (görög) . dvésa Kródharádzsa (szanszkrit) .elvégzendők Kritavarman (szanszkrit) . ez a Bhagavad Gítá. apja Nanda. és Ardzsuna kocsi-hajtója a Mahábháratában. a krita az okozat.krikara váju (szanszkrit) .mesterségesen előidézett dolog kritakritja (szanszkrit) .lélegzet tüsszentéssel (hatha jóga) krios (görög) . Draupadí jelzője Krisnamisra (szanszkrit) .aranykor.sz.(i. a buddhák tudásának egyike.a 10 teljesség kritsznam (szanszkrit) .

terület ksétra parisuddhi prajóga (szanszkrit) . amelybe a hagyomány szerint rádzsák. figyelmetlenség. 8 türelem (dharmaksánti.az élet vizet locsoló ksétra (szanszkrit) .türelem. tompultság Ksíramúdra (szanszkrit) . később ők lesznek a ksatriják ksipta (szanszkrit) elmeműködés háborgása. elfogadás.egy bráhman ktivá vahatimá tová (héber) .ktivá vahatimá tová ktárim (héber) . a szenvedélyek lerombo-lásának tudása.borotvasíkság mellékpokol kszanika (szanszkrit) .a béketűrés tökéletessége ksatrija (szanszkrit. aki mindenben benne van. páli khattija) .ezüst Tóra-korona ktésios (görög) . ezt köpülték a démonok Ksírodakasájí Vishnu (szanszkrit) .zavar.Dasarna király ksépana (szanszkrit) . nádszál. a Mozdulatlan Aksóghja társ-bódhiszattvája.a 4 örökletes hindu társadalmi osztály (varna) egyike.Föld szíve. szétszórt-ság. harcosok és a műszaki tudományok képviselői tartoznak ksatrijání (szanszkrit) .démonok.jó beírást és aláírást (Isten könyvébe).a kiáramlás tudása. a finomtest kapcsolata külvilággal ksétrapa (szanszkrit) . a világciklusok vége ksudra dévatá upászaná (szanszkrit) . elenyészés.elmélyülés ksanika (szanszkrit) .pillanatnyi ksánti (szanszkrit) . köszönés újévkor .Visnu egyik alakja.pillanatnyi kszíve vahaszíme tajve (jiddis) .elfogyás. tovatűnés ksaja dnyána (szanszkrit) . társa Lásze. megrendülés. az igazság megragadása a darsana márga során ksánto páramitá (páli) . jelképe a kívánságteljesítő kincs.ksatrija nő Ksattradéva (szanszkrit) . ő a Felsőlélek Ksitigarbha (szanszkrit.a tiszta föld elérésének elszánt-sága ksétradnya (szanszkrit) .vagyonvédő Ktipa (szanszkrit).mezőőr. a figyelem behatolásának segítője. sötét erők tisztelete ksuramárga (szanszkrit) .mező. anvajaksánti). a felbomlás tudása ksana (szanszkrit) . nolcfüggős kolduló bot. helybenhagyás.mező/terület-megismerő. írott tibeti sa'i snjing po) .ksaja (szanszkrit) . a mosoly ksóbha (szanszkrit) .Tejóceán.

a lélek visszahívása Kukai (japán) . kezében gyakran gyermekkel kubilgán (mongol) .Avalókitésvara bóddhiszattva.istent vagy az elhunytat.Karttikéja egyik neve Kumára (szanszkrit) .nemes ifjú nők. herceg.hindu női tanító Kumárila (szanszkrit) .a dalai láma kiválasztásának rendszere kucunugi isi (japán) .korsó.Kóbó Daisi kukkuccsa (szanszkrit) . írott tibeti bkug) . Kínában női alakká vált (az Irgalmasság Istennője). szúnja kua (kínai) .démon. a Vízöntő csillagkép. a Vimalaprabhá (Tökéletesen Tiszta Fény) Kálacsakra kommentár írója kultuszszobor (egyiptomi) . a világi hallgatóság megszó-lítása kulaputra (szanszkrit) . önkínzás kukkutászana (szanszkrit) . bódhiszattvák csoportjai. 344-kb.nemes ifjú férfiak. alapítója Nimbárka Kumáradzsíva (szanszkrit) . amely előtt a neki szóló szertartásokat bemutatják Kum bum (ejtett tibeti.sz. a világi hallgatóság megszólítása Kulika Pundarika (szanszkrit) . 690-750) a védikus szövegek magyarázatainak összefoglalása kumbha (szanszkrit) .felekezet. Visnu. században. kaszt kuladuhitri (szanszkrit) . Szent iratok kú (japán) . ajanamsza Kumbha méla (szanszkrit) .égő hamu mellékpokol kula (szanszkrit) . Kumára ácsárja nepáli tanító az i.(i. a 4 nagy fordító egyike (meg: Paramártha. 7.kakas-tartás (hatha jóga) kukúla (ejtett tibeti) . i. Siva és Párvatí fia Kumára szampradája (szanszkrit) .Mandzsusríkírti fia. japán Kannon) .a nagy ünnepet 12 évenként. Amóghavadzsra.nemi szervek kuk (ejtett tibeti. a kis ünnepet . 401-ben fordítóiskolát alapított Kína északi fővárosában.sz. hadisten.K'tuvim (héber) . 413).(i.család.sz. esetleg annak lelkét ábrázoló szobor. írott tibeti kun 'bum) .hexagram az I Csinghez kuan (kínai) .cipőtartó kő a kertben a ház előtt kuei (japán) .aggódás. Csang anban.számon tartott újraszületés kubligáni (ejtett tibeti) . birodalmi tanítómester. rádzsafiú.sz.Biblia. Hüan cang) kumárí (szanszkrit) . az alsó lélekből lesz kuhú (szanszkrit) .üresség.indiai mester. pl.átjáró Kuan jin/Kuan si jin (kínai. buddhista szövegek fordítója.tibeti kolostor Kumár (szanszkrit) .

idejét asztrológiailag határozzák meg: Prajágban január-február.4 évenként rendezik meg 4 helyen: Prajág. Udzsain.a testet edző gyakorlatok a Sao linban Kung Fu ce (kínai) . az ünnep 1 hónapig tart.savanyú mártás k'un (kínai) .föld.település Vadzsdzsí államban. a múládhára csakrában nyugszik. mint a Szuméru kun rdzob bjang chub kji sems (írott tibeti) . észak.Konfucius kunga (ejtett tibeti. találós kérdés a csanban (kóan) kung cshu (kínai) . Násikban július-szeptemberben. Haridhvárban áprilismájusban. Haridhvár.kondérfülű.szamvriti bódhicsitta kun tu bzang mo (írott tibeti) . akik valamelyik . amikor a Jupiter a Skorpióban. összetekeredett nősténykígyó kundzsara (szanszkrit) .egyes helyek szellemei.a légzés visszatartása (antara. a Nap pedig a Nyilasban van.az Ősbuddha női társa Kun tu zang po (ejtett tibeti) .a tökéletes jóság. és a Nap átlép a Baktérítőn.vályú Kundagráma (szanszkrit) . mélyről fakadóan.hullaiszap mellékpokol kund (szanszkrit) . a Nap pedig a Nyilasban.Kum bum Kun dga' bo (írott tibeti) . tudati diszpozíció Kun lun (kínai) . Udzsainban május-júniusban. amikor a Jupiter és a Nap is az Oroszlánban van. az Ősbuddha kunapa (ejtett tibeti) . van egy 144 éves (12 x 12 év) periódus is kumbhaka (szanszkrit) . írott tibeti kun dga') .üdvösség Kunga Gyalcen (Szakja Pandita) (ejtett tibeti) . elzárja szusumnát. Vardhamána szülőhelye kundalíni (szanszkrit) . amikor a Jupiter a Bikában van. bhája) (hatha jóga) Kumbhakarna (szanszkrit) .a kozmikus szunnyadó energia.az ég kapujának hegye. Násik.sz.Kon dzso kung fu (kínai) . amikor a Jupiter a Vízöntőben van.tibeti láma (i. 1182-1251). Godan vezér kérésére a mongolok terítője. bódhiszattva.Ánanda kun long (ejtett tibeti) .tűzistenség kummásza (páli) . Rávana fivére kumbhanda (szanszkrit) . az I csing egyik trigramja kun 'bum (írott tibeti) . alaposan.harci elefánt kung an (kínai) . potenciális prákriti erő. Ratnaszambhava kísérője.Szamantabhadrí Kun tu zang mo (ejtett tibeti) . műve: Buddha szándéka kuni cu kami (japán) .motiváció.bírósági ügy.

boldogság. Bharata egyik utóda Kuruksétra (szanszkrit) . másik neve Prithá Kuntibhódzsa(szanszkrit) .fekete bambusz (Phyllostachys nigra) kuro macu (japán) .teknős. pislogás kurmászana (szanszkrit) .meghatározott földi helyen laknak. ez a Bhagavad Gítá Kurukullá (szanszkrit) . fekete címeres kimonó kurokami (japán) . dabbhafű. a kauravák őse. ezzel van kitömve a meditációs ülőpárna kusi mitama (japán) .úr.Jádava vezér kuo ji fa si (kínai) .japán fekete fenyő (Pinus thunbergii) kuro moncuki (japán) .a minden erkölcsös állapotban jelenlévő tényezők (nisjandaphala.a Vörös tárá.teknősbéka-tartás (hatha jóga) kuro csiku (japán) .a Kuruk földje.áldozati szertartásoknál használták (Poa cynosu-roides).selyemből készült női sapka Kureótis (görög) .szerencse. Lava ikertestvére Kusadhvadzsa (szanszkrit) . Visnu egyik megtestesülése kúrma váju (szanszkrit) .fekete haj tánc kuru (szanszkrit) . a lélek titokzatos része a sintóban kusitaka (szanszkrit) . erkölcs kuszala csetaná (szanszkrit) .ünnepi.az eget a földdel összekapcsoló nádszál a sintóban Kúnika (páli) .Adzsátaszattu beceneve Kuntí (szanszkrit) . család a Mahábháratában. a tevékenység teremtő-alkotó feladatkörének képviselői kuni no toko tacsi (japán) .a birodalom legkiválóbb buddhista mestere.Vádavatí apja kusafű (szanszkrit) .cedáká persely kupka (héber) .lélegzet a szemhéjak mozgásával. ahol Krisna kinyilatkoztatta magát Ardzsunának. kínai megtisztelő cím kupá (héber) . üdvösség. .Napata Kusa (szanszkrit) .ragadozó madár kusog (ejtett tibeti) .Pándu özvegye a Mahábháratában.indiai nép.üdvös dharma kuszala mahábhúmika (szanszkrit) . fővárosa Hasztinápura.lélek. a gazdagság istennője Kurus .az Apaturia harmadik napja Kúrma (szanszkrit) .üdvös cselekedet/szándék kuszala dharma (szanszkrit) .Kürosz Kus/Kusita (egyiptomi) . tudós kuszala (páli) . ország Kuruksétra. egy csata helyszíne Delhitől északra a Mahábháratában. az Uttarakuru egyik alföldrésze.Ráma és Szítá fia.

összeszedettség /szamádhi/.szóbeli tanítás két zazen között kuszílava (szanszkrit) . a nyolcas csörten-csoport egyike kuten (ejtett tibeti) . női alak Kyaneai (görög) . koma.a jó alapja. a Királyok Völgyében található uralkodói és nemesi sírokat. társa Jaksí. tenni akarás /vírja/. a jósé). a gazdagság istene kün dzop (ejtett tibeti) .a mallák fővárosa.Kings' Valley . Visvakarmá a Kailász-hegyen épített palotát neki. keresztapa KV-szám (egyiptomi) . a Buddha halálának helye Kútágára szálá (páli) . purusakáraphala. amelybe a külső szellem beköltözik kuti (szanszkrit) . az utánuk álló szám alapján különböztetik meg a rengeteg sírt egymástól Kwan Seum Bosal (mongol) . a Kincsek Ura.Avalókitésvara.azaz a Királyok Völgye sírjai. amely mindent körülölel.kunyhó kuttonet (jiddis) . tudatosság /szmriti/. dalnok.Démétér szent itala árpából.csitta kvater (jiddis) .10 üdvös szamszkára összekapcsolódva a tudatossággal kuszala múlá (páli) . vándorszínész Kuszinárá (páli) . az üdvösség gyökere. a valóság.a Buddha földi születése. apja Visravasza.prahánaphala. női alak Kwannon (japán) . nem-ártás /avi-himszá/) kuszaléndríja (szanszkrit) .a jaksák királya. nem-haragvás /abjápáda/.19-21 kuu (japán) . ezzel a betűjellel jelölik a szakirodalmak a thébai nyugati parton.möil kutya órája (kínai) . az érzékszerveinkkel tapasztalt világ kün zsi (ejtett tibeti) . adhipatiphala) kuszala mahábhúmika dharma (szanszkrit) . egy Puspaka nevű szekéren utazik. a gazdagság istene. mentából és vízből . a Szálavana áráma egyik neve Kutam csörten (ejtett tibeti) .súnja kuu gan (japán) .teljesen hamis. bölcsesség /pradnyá/) kuszen (japán) .Avalókitésvara.az 5 üdvös tehetség (bizalom /sraddhá/.üresség szemlélet Kuvéra/Kubéra/Vaisravana (szanszkrit) . erényes (lemondás /nekkhamanam/. anyja Idavidá.Apollón-szentély kykeón (görög) .énekes.testi alap (pl.Tornyos Csarnok Vészálíban.szándék.

gyakorlottság laja (szanszkrit) . zegzugos folyosó (Kréta) lad re (ejtett tibeti. nijama. dháraná. paratantra. írott tibeti bla bres) . írott tibeti bla) .a hely.i.kettős bárd labyrinthos (görög) . koccintáskor la (ejtett tibeti. írotttibeti skyes bu chen po'i mtshan) .a la visszahívási szertartása la ne (ejtett tibeti. gyakorlatai: jama. napja. szellem. írott tibeti bla 'gugs) .kecses gyémántmennydörgés-tartás (hatha jóga) laghutá (szanszkrit. szamádhi laja krijá (szanszkrit) .megkülönböztető jegy a testen. az életerőhöz kapcsolódó pszichikai elv.” (Nettippakarana) laksana (szanszkrit) .Ladakh la guk (ejtett tibeti. jegy (parikalpita. parinispanna) laksana (szanszkrit.odaadás.az omer-számlálás 33. dhjána. 846-1842 lág baómer (héber) . a nőknél a bal oldalon szerencsés lakkhanoháro (páli) . könnyű. fásultság laja jóga (szanszkrit) . lágyság.kicsi. valami feletti la cour (vodu) .udvar.L l’hájim (héber) .nyugalom.életelv la place (vodu) . írott tibeti bla gnas) . alkalmazkodóképesség. írott tibeti la dvags) . lélek. ezen a napon lehet borotválkozni és esküvőt tartani laghu (szanszkrit) . ájur véda laghu vadzsrászana (szanszkrit) .jóga a finomabb természeti erőkön való uralom útján.a világerők felhasználása lákáhti (héber) . jógagyakorlatok közvetlen megismeréssel. prat-jáhára.sz.jellegzetességek átvitele. egy nagycsalád lakóhelye la dvags (írott tibeti) . teliholdkor a fejtetőn van. a férfiaknál a jobb.baldachin Ladakhi-királyság (ejtett tibeti. újholdkor a talpban. szthúla krijá.megkülönböztető tulajdonság.népemmé fogadlak lakang (ejtett tibeti) .tibeti kolostor labrys (görög) . laja krijá. jellegzetesség. „Egy fogalmat jellemez-ve minden hasonló jegyű fogalmat is jellemeztünk.boldog életre.hágó.nagy szépségjegy .szent képeket őrző szoba lakkhana (szanszkrit) . kecses. szexuális gyakorlatok.útvesztő. páli lahutá) . feloldódás. a szertartásmester címe Labrang (ejtett tibeti) . módszer az Önvalóval való egyesülésre az odaadó feloldódáson keresztül. szuksma krijá.

nagy tengeri csiga. majom szolgája Hanumán laksja (szanszkrit) . a jellegzetesség alanya Laksmana (szanszkit) . az indo-tibetiben a Bika csillagkép.a jellemzők megta-pasztalása. guru lámaizmus . amikor Padmászambhava Indiából Tibetbe ment. ájur véda lang po (ejtett tibeti.a tibeti buddhizmus téves elnevezése. északkelet. állatövi jegy. a 2.Csodák Tárháza.elefánt languichatte (vodu) macskanyelv (Eurpatorium odoratum). írott tibeti bla ma) . Congkapa műve lang (ejtett tibeti. tulajdonképpen a tibeti buddhizmus az i.félistenek lambi (vodu) .a tulajdonítás alapja.sz.tanító.ösvény Lamrin Csenmo (ejtett tibeti) . írott tibeti glang) .A tan összegzése. meditálás. Satrugha ikertestvére Laksmí (szanszkrit) .az elmélyülés mentális tevékenységei közül az első Lakshman (szanszkrit) . 836/838-842).sz. tibeti király (uralkodott i.koplalás. Visnu társa. jin).bal oldali főér. ajanamsza Lang dar ma (ejtett tibeti. 8. kapcsolódás. az első elmélyüléshez vezető felkészülés első szintje laksanapratiszamvédi manaszkára (szanszkrit) . mester. jelképe: kinyílt lótuszvirág.tehén. nem-tanulás) lam 'bras (írott tibeti) .laksanaparináma (szanszkrit) .erőközpont a homlok tetején (= homlok) Lalita Visztara (szanszkrit) . pingalá lalátacsakra (szanszkrit) . írott tibeti glang dar ma) .ösvény. női jellegű (mo. Padmá. föld. a hínajána mahá szamghika Buddha-életrajza lam (ejtett tibeti) .a szakjapa iskola átadása lamrin (ejtett tibeti) .elmélyülés laksanapratiszamvédi manaszkára (szanszkrit) .Siva egyik avatárája lalaná (szanszkrit) .udvar. írott tibeti glang po) .a bőség. a tejóceán köpülésekor keletkezett laku (vodu) . fúvós hangszer lamdre (ejtett tibeti.Dasaratha fia. századtól. írott tibeti lam 'bras) . a buddhizmus a bönre épülve lamajin (ejtett tibeti) . a gazdagság szerencsét hozó istennője (másik neve: Srídeví. a Jarlung-dinasztia utolsó tagja lang han (ejtett tibeti) .a 42. esőcsinálásra . belátás.Ráma öccse. egy nagycsalád Lakulin (szanszkrit) .lamdre láma (ejtett tibeti. út. Kamala). a szenvedélyek és a tudatlanság eltávolításának útja (felhalmozás.

ba leló (ejtett tibeti) .le szang las kji gshed ma (írott tibeti) . ájur véda lcags kju (írott tibeti) . köszönés ros hasanakor Léthé (görög) . Kusa ikertestvére lavana (szanszkrit) .jó esztendőre legyetek beírva.sós.lustaság.Mosoly. 240) las (írott tibeti) .Öreg Mester.tett-szél. lantsza (szanszkrit) .a világi minőségek legfelső szintje Lava (szanszkrit) .e.A szigetre lépés szútrája. kötődik. műve: Az út és erény könyve (Tao te king) (legkésőbb i. 5. a formák jelenésének úrnője laukika (szanszkrit) .imádkozni lejnolás (jiddis) . Szent Péter.kevurá léviták (héber) . Föld szíve kísérője. az angol Buddhista Társaság egyik alapítója (1907) lesaná tová tikatévu (héber) . a Holtak Urának kísérője las kji me long (írott tibeti) .ankusa lcang lo can (írott tibeti) .Alakávatí le szang (ejtett tibeti. nála van a szellemvilág kulcsa. jelképe mankó.Ceylon régi-új neve. sz.kísér.sz.a Tettért Fizető Hóhér.Dionysos ünnep Gamélion hónapban (Athén) Lénard Jenő . i.Lanká/Srí Lanká (páli) .feltesz lehitpálél (héber) . színe fehér légol (jiddis) .világi laukika márga (szanszkrit) .a gyakorlás világi útja laukika szamvjavahára (szanszkrit) . csatlakozik.Ráma és Szítá fia. a szellem működése Lásze (ejtett tibeti) .a legbuzgóbbak számára len pa (ejtett tibeti) . levéltáros (i.Tettek Tükre a Holtak Uránál las kji rlung (írott tibeti) .köznapi/világi gyakorlat laukikégradgarma (szanszkrit) .jó karma Legba (vodu) . mahájána jógácsára szútra.e.műve: Dhammo (i. 604-517).megragadás Lénaia (görög) . írott tibeti las bzang) .a sorompót felnyitó isten. 1911-12). jelképe tükör. Szílan.karma las bzang (írott tibeti) .feledés levájá (héber) .sz. a ráksaszák országa Lankávatára szútra (szanszkrit) . ahol Hanumán megtalálta Szítát. a Lévi törzs .dallamos Tóra olvasás lélekmadár (egyiptomi) .indiai írásfajta különleges mantrák jelölésére Lao ce (kínai) . lelki restség lemehadrin min hamehadrin (héber) . az istenek tolmácsa.

Dévadatta lha szang (ejtett tibeti. írott tibeti lhag pa) . déva. a 8-as csörten-csoport egyike lhag mthong (írott tibeti) .az Önmagát Teremtő ismeretőrző lhun grub (írott tibeti) .Párducfejű. általában hágókon. félistenek. a test 5 őre. isteni drágakő. írott tibeti lha sa) .sz. aszura lha min (írott tibeti) .Dévéndra lhak (ejtett tibeti.boróka füstáldozat a helyi istennek (jüllha) Lhabab csörten (ejtett tibeti) . bódhiszattva Lhámoj Lhaco (ejtett tibeti) . kivéve Áron és családja lha (ejtett tibeti. kultuszhely lhun gjis grub oa'i rig 'dzin (írott tibeti) . Dordzse Szempa kísérője lhato (ejtett.Tibet fővárosa Lhaszema (ejtett tibeti) .fényes.egy hegy helyi istene (jüllha) lha sa (írott tibeti) . az ő idejében került Tibet kapcsolatba buddhizmussal (i. írott tibeti lha ri) .Lhásza védőistennője. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.szahadzsánanda lhan cig skjes pa'i lha (írott tibeti) .Lhásza Lha sbjin (írott tibeti) .Vémacsitra lha rdzas (írott tibeti) . jelképe kék színű kéz Lhalhatori (ejtett tibeti) .a Nagy Tanító látogatása az Istenek Vilá-gában.aszura lha na jin gji thub pa thags bzang ris (írott tibeti) .imaterem lhakpa (ejtett tibeti. az istenek selyemruhája. írott tibeti lha bsang) .vipasjaná lha'i dbang po (írott tibeti) . alkalmatlan nap.amikor a holdnapban 2 napkelte van lhakang (ejtett tibeti) . magas hely lha bsang (írott tibeti) . eszközei) lha ri (ejtett.tagjai. díszei. írott tibeti) .lha szang lha chen ljang nag gzig mgo ma (írott tibeti) .kőhalom. a 8-féle lény (szde brgjad) egyike. Merkur. tibeti király. akik a Szentély szolgálatát végzik.isteni bőség (ajándékkendő.együttszületett tudás Lhásza (ejtett tibeti. írott tibeti lhag) . közepére szólt rúdon imazászlókkal.titánok.anabhoga . írott tibeti) .szerda. helyi istenség. kéz.látomások tava Délnyugat-Tibetben lhan cig skjes pa'i dga1' ba (írott tibeti) .együttszületett isten lhan cig skjes pa'i ye shes/dag pa (írott tibeti) .a 28.női bódhiszattva. sötétzöld lhá ma jin (ejtett tibeti) . víz. ékszerei. 333) Lhámo (ejtett tibeti) .

férfi nemi szerv.gabonarosta lilá vigraha (szanszkrit) . jegy. szertartások.buddhista császár (uralkott i.Szertartások feljegyzései. és országát beolvasztotta Tibetbe liknon (görög) . vidjá létfokozat Lin csi (kínai) . szerve a szív. a jelenségek mögötti transzcendens lényeg. szukmasaríra linga mátra (szanszkrit) . amely személyes).a Líbiai-sivatagban élő törzsek összefoglaló neve. jegye a madár. jelzés. illendőség. lángolás. nyár. 502557). dalok a neotaoizmusban linga (szanszkrit) .nép és állam Magadhától északra Ligmikja (ejtett tibeti) . a hinduizmusban a durvatest jelképe. Nap.sz.szent kincsek. tűz.az Önvaló tisztelete a dévák megtestesülésein keresztül Lilith (héber) .alkalom. jelképe a tűz lángja. manasz. jelleg.elv és jelenség akadálytalansága. színe a vörös. az ő idejében ment Bódhidarma Kínába libera (vodu) . a szánkhjában minden. ahamkára. a pusztítás. 635-730) Liang Vu ti (kínai) .elvek tana. szatori ling pao (kínai) . Li T'ung hüan filozófiája Li Tung hüan (kínai) . Saiva purána.a Virát Purusa játéka lilá vigraha upászaná (szanszkrit) .különbség . akit Szongcen Gampo megöletett. Siva jelkép.halotti ima libúk (egyiptomi) . jellegzetesség.sz.női démon.Zsang zsung utolsó királya. az I csing egyik trigramja Li csing (kínai) . később ezek egyik legerősebbike.a dzsiva az anyagvilág káprázatától való szabadulás létfokozata. ami nem durva létező (buddhi. az ábrázolásokon ez az egyik fő ismertetőjelük licscshaví . a jógában a csitta. metafizikai gondolkodásmód.Rinzai. a Konfuciusznak tulajdonított 5 klasszikus egyike li hszüeh (kínai) . indríjáni.finomtest. a neokonfucianizmus li si wu ai (kínai) . statikus. függőlegesen állított strucctollat viseltek a hajukban. erkölcs. az önmagában lévő dolgok világa. Ádám első felesége lílonmukti (szanszkrit) . íze a keserű. szociális magatartás (ellentétben a jennel. tanmátra).a kínai buddhizmus csungnansan ágának filozófusa (i. benső törvény. bháva linga déha (szanszkrit) . dél.jel.li (kínai) . tradíció. belső test.

19351989) Lo szang Drak pe pal (ejtett tibeti) . démon loa kêbé li (vodu) .sz. szellem.óriási tengeri szörny liziológia . vágy. kapzsiság.Lo jel. guédé. a helyzet felmérése. írott tibeti) .Szangje Csenma . rága Loco (vodu) . alkotó.6 jellemző (átfogó. dalai láma oktatója Lo szang Csö ki Gyal cen (ejtett tibeti) . hónap 29. infantilis viselkedésre kényszerít liu bo luo (kínai) .11-13 lo pan (ejtett tibeti) . megszüntető). 3 szintje: 1. a 4.Krakuccshanda Logana (szanszkrit) . a fák megszemélyesítője. napján lo tho (ejtett tibeti.linga saríra (szanszkrit) . írott tibeti klo) .lo szár ló órája (kínai) . írott tibeti lo gsar) .a karmikus következményeket hordozó finomtest Linto (vodu) . egy család ősszelleme loa tête (vodu) . írott tibeti lo ca' ba) .egy guru Log dad szel (ejtett tibeti) .a Buddha szeme.fejloa.természetfeletti lény.újév a 12. a végső szint.az első pancsen láma. az út (módszerek).Congkapa eredeti neve lo szár (ejtett tibeti. de véges számú szintje van lkugs 'bjung srid pa'i bar do (írott tibeti) . írott tibeti blo grosz rin cshen) . aki elsőként száll meg valakit.pancsen láma (i. egyedi. általában folyamat. Jü császár a Lo-folyóból kiemelkedő teknős hátán látta meg. a Drepung-kolostorban Jönten Gyaco.mohóság. me va Lo szang Csö gyen (ejtett tibeti) .a forgatag köztes léte lo (ejtett tibeti.a loa megragadta loa racine (vodu) . az Avatamszaka szútra tanítása livjatáb (héber) .gyermekloa.gyökérloa. istennő Locsung (ejtett tibeti) . különböző. amely teljesen eltér a kezdettől.személy vagy közösség megszabadulásáról szóló tan.tanulás lóbha (szanszkrit) .a növények istene. a kiindulási alap. 3. személyes védelmező lobdzsong (ejtett tibeti) . a szentély őre Locsána (szanszkrit) .évkönyv loa (vodu) .fordító lo gsar (írott tibeti) .tibeti fordítómester Lodö Rincsen (ejtett tibeti.páramitá jána liu sziang (kínai) .fordítómester lo su (kínai) . azonos. 2.elme lo ca va (ejtett tibeti.

a 27 holdistennő. más felosztásban: Dhritirastra (kelet).az ős Értelem Lojang (kínai) .a világhoz tartozó. pokollakók /niraja/ színük a fekete) lókanátha (szanszkrit) .a gyakorlás transzcendens útja lókuttara csitta (szanszkrit) . félistenek /aszura kája/ színük a zöld. Varuna-Nyugat. köznapi tapasztalati/konvencionális igazság/fogalom lókija (szanszkrit) .Logos (görög) . Vaisrávana (észak). éhező szellemek /petti viszaja/ színük a vörös.a hínajána mahászánghika irányzatának szektája.boldogságtest long (kínai) . a világvédő.a világ. írott tibeti dzig rten) .kolostor.cselekvés és gondolkodás a közösség érdekében lókavjavahára (szanszkrit) .létformák. írott tibeti stong gsum gji stong chen po'i wdzig rten híi khams) . állatok /tiraccsána joni/ színük a kék.hindu materialista bölcseleti rendszer lókák (szanszkrit) . Indra (Jama)-Dél. Szóma-Észak.nagy szent lon ku (ejtett tibeti) . a 6 vándorlény (istenek /dévaloka/ színük a fehér. a létforgatag lóka dhátu (szanszkrit triszáhaszra mahászáhaszra.égtáj-őrök: Agni (Nap)-Kelet (Zenit).szambhogakája . ahol az újrakeletkezések megvalósulhatnak lókájata (szanszkrit.világfeletti lókuttara bhávana márga (szanszkrit) .hintázó-tartás (hatha jóga) Lómása (szanszkrit) . a fizikai világ. világi.3 világ-elem. a mennyei buddhák kultusza lólászana (szanszkrit) .nága longsz szku (írott tibeti) . a Buddha jelzője lokapála (szanszkrit) .köznapi. az átlagemberek. az élőlények világa és ez a világ. felszíni igazság lókaszangraha (szanszkrit) . mellette élt Bódhidarma lóka (szanszkrit.világfeletti tudat lókuttara márga (szanszkrit) . Virudhaka (dél). világi lókuttara (szanszkrit) . de más rendszer is volt. Visnu-Zenit. emberek /manusszá/ színük a sárga. kínai sun si lun si) .transzcendens út lókuttara váda (szanszkrit) .köznapi gyakorlat/fogalom. Brihaszpati-Nadír.a világot őrző. konvencionálisan használt fogalmak. Viru paksa (nyugat). lókaszamvritiszatja (szanszkrit) .

az öreglyuk ltastangs kji phjag rgja (írott tibeti) .longsz szku'i lha tshogsz bzhi bcu rtsa gnjisz (írott tibeti) .a háromféle sorsúak (hús-vér.a 9.bárány.futó. káprázat. délnyugat. jang). itt született a Buddha lun (kínai) Abhidarma pitaka Lun Jü (kínai) .Vidéha luáh ha sána (héber) .trung ltung ltung (írott tibeti) . férfi jellegű (pho. írott tibeti rlung rta) .kormányösszekötő ltag pa'i bdzd sgo (írott tibeti) .szöveghagyomány. írott tibeti rlung) .lakhely Kapilavasztu mellett.a Negyvenkét Gyönyörű isten.északi zöld tudáshordozó istenség.párbeszédek. tavakban és folyókban laknak lu phak po (ejtett tibeti) .a tarkó ördögkapuja. írott tibeti klu) . Je mon. a testben a torokhoz kapcsolódik lus can gsum (írott tibeti) . ismeri a Tórát. garuda és vízi sárkány lungompa (ejtett tibeti) . föld. a 8. hátán kívánságteljesítő drágakő. jó íz illat nélkül. az Ötvennyolc Haragvó ellensúlya longsz szpjod rdzogsz pa'i szku (írott tibeti) . nága). hópárduc. írott tibeti lug) .szélparipa. dalai láma (i. szél lung gom (ejtett tibeti) . a zászló közepén ló. elme test) .légzési módokkal elért szellemi vagy fizikai képesség lung ta (ejtett tibeti. állatövi jegy. az indotibetiben a Kos csillagkép luláv (héber) .luk luk (ejtett tibeti. a Konfuciusznak tulajdonított tulajdonított 4 klasszikus könyv (Szí Su) egyike lung (ejtett tibeti.abhútaparikalpa/bhranti luddzsatitiloko (szanszkrit) . de nem úgy él Lumbiní-liget (szanszkrit) .állandóan összetevőire eső dolog lug (írott tibeti) . a föld alatti kék és fekete istenek (ld. sarkaiban tigris.a bön szerint a Nem teremtett Lény fehér fénysugarából keletkezett őstojásból kilépő ember.szambhóga kája lön sen (ejtett tibeti) . imazászló-füzér.a zsidó naptár luan shi (kínai) . kígyó-démon. hírvivő szerzetes lungpi (ejtett tibeti) szarvasmarha bika Lungtok Gyaco (ejtett tibeti) .trung trung Lu (ejtett tibeti.sz.a látvány ismertetőjegye ltung (írott tibeti) . 1806-1815) Lunk Drub pai Rig dzin (ejtett tibeti) .datolyapálma levél (szukkotkor az ünnepi csokorban).

a világ rendje maat (egyiptomi) .sinto rizs-szertartás általában ősszel (1. 3.Macsig Labdrön ma las thob pa'i rakta (írot tibeti) . amulett.önzés macsiai (japán) . Padampa Szamgye tanainak továbbfejlesztője mada (szanszkrit) . varázsló (Macandal 1757-es lázadása után). írott tibeti) .anya. a kami búcsúztatása). dicsőítés. bűnöző boszorkány csoport. a világ rendje macandal (vodu) .tarisznya macuri (japán) .Baszo Dóicu ma dake (japán) . a taoizmus Madonnája Ma cu Tao jin (kínai) . .méreg. a mikosi körbejárása.fennhéjázás. tisztelet a sintóban.a fegyelem iskolája. mátarí ma ni khor ló (ejtett tibeti) .esti ima. a kami fogadása. írott tibeti ma gcsig lab szgron) . a 8. rontásfajta mácévá (héber) .toll. csan pátriárka. ő írta a Lugha Kálacsakra kommentárt mááriv (héber) .lugas a kertben Macsig Labdrön (ejtett tibeti. biztonság szimbóluma.rakta ma mo (ejtett.avidjá ma skyes dgra (írott tibeti) .Szambhala első Kulika királya. önteltség.fűzfaág M ma (ejtett tibeti) . a test lü (kínai) . köszönetmondás a kaminak macsa (japán) .lus 'phags po (írott tibeti) . írott tibeti lusz) . a testi egészség energiája. 788). (egyiptomi) maswasa Ma cu (kínai) . a stabilitás. igazság. szennyezett szenvedély.démonnő. amit hátrahagyunk.imamalom ma rig pa (írott tibeti) .zöld tea maccsharija (szanszkrit) . kínai buddhista iskola.sz.Vidéha lusz (írott tibeti) .Adzsátaszatru Maadzsusríkírti (szanszkrit) .álló kőlap macoutte (vodu) .tanító asszony. a lélek visszavásárlása lygos (görög) . méregkeverő. 2. a nappal feláldozott állatok belső szerveinek esti égetése Jákob emlékére maat (egyiptomi) . ld.(† i.lü lü (ejtett tibeti. a szerzetesi szabályok értelmezése.valami.óriás bambusz (Phyllostachys bambusoides) ma gcsig lab szgron (írott tibeti) .

a Védákról szóló tanítása tiszta dualizmus (dvaitá dvaita váda). a kellős középen álló. 2 aliskolája van (szvátantrika/szautrántika szvátantrika. olyan temetők szelleme.vaisnava szent (i.a dzsiva középső (emberi) létfokozata. a pradzsnyápáramita egyik irányzata. Nágárdzsuna műve madhjamápratipat (szanszkrit) . fejlődési állapota. más néven ürességet vallók (szúnjatávádin).A középút tana.közép. közepes (pl. a kellős középen álló. a para 2. 200 körül). a megváltoztathatatlan. innen már nincs visszaesés alacsonyabb létfokozatba. alapítója Nágárdzsuna (i. avidjá létfokozat madhjamaka (szanszkrit. a dogmatikus szélsőségektől mentes felfogás. mahájána jógácsára szútra. vairágja).középút. aki személy különbözik mind a személyektől. mindenféle nézettől való mentesség (dristi súnja). ellenvéleményt nem tűrő szélsőségektől mentes gondolkodás.középút.aki a közbülső felfogást vallja. középső út mádhjamika (szanszkrit) .Maman Brigitte Mademoiselle Chalotte (vodu) . praszán-gika) Madhjamaka sásztra (szanszkrit) .egy isten megjelenése madár alakban Mademoiselle Brigitte (vodu) . ejtett tibeti uma) .A véglet és közép kifejtése. a megváltoztathatatlan. ahol elő-ször nőt temettek madárepiphania (görög) . a dogmatikus szélsőségektől mentes felfogás.u.sz.protokolláris viselkedésű titokzatos hatalom Mademoiselle Dinclisin (vodu) . közbülső rész Madhja antavibhága (szanszkrit) .egy guédé. bármiféle nézettől mentesség. közbülső. középút. mahájána jógácsára szútra.alko-hol Madame Brigitte (vodu) . közbülső. mind az anyagi világtól madhja (szanszkrit) . önlétnélküliséget vallók (nihszvabhá vavádin). a megkülön-böztető fogalmi gondolkodással létrehozott tételek hamisak. Maitréjanátha műve madhjama (szanszkrit) . jógácsára szvátantrika/. alapítója Nágárdzsuna. ellenvéleményt nem . mindenféle nézettől való mentesség (dristi súnja). 1239-1319). aurea mediocritas (arany középút). vagyis Isten.kreolul törve beszélő titokzatos hatalom Madhávácsárja (szanszkrit) .

Madra királyának lánya. a mai Bihár állam területén a Gangesztől délre. teisztikus vaisnava.Tipitaka. fejlődési állapota. Kajtabhával ellopták a Brahmából kiáradó Védákat. páli kánon.Madhu démon lesújtója. jógácsára szvátantrika/. a tavasz istene Madhu pindika szutta (páli) . Pándu felesége. Krisna egyik neve Madhva (szanszkrit) .Mézesfalat szútra (Tripitaka Szútrapitaka) madhuparka (szanszkrit) .A közép(hosszú) gyűjtemény (Tripi-taka). Visnu Hajagríva alakjában megölte őket. 2 aliskolája van (szvátantrika /szautrántika szvátantrika. bármiféle nézettől mentesség.advaita védánta iskola alapítója (i. műve: Anuvakhjájana. itt végezték el a buddhista iratok első rendezését i.egy ország Mádrí (szanszkrit) . másik neve Ánandatírtha madja (szanszkrit) . a Buddha közvetlen tanítványainak feljegyzései. Nakula és Szahadéva anyja maddzsa (szanszkrit) . Brahmá szútra kommentár. a Buddha megvilágosodásának helye.e.démon. mestere Acsjutapréksa.bor Madra (szanszkrit) .prákrit. 247-ben mágadhí (páli) .középút. ájur véda Madzsdzshima nikája (szanszkrit) .férfi szerepet játszó geikók kacurája Magadha rádzsaság (szanszkrit) Észak-India legjelentősebb ókori állama.az első kő a vízmedencéhez vezető úton a kertben mae vare (japán) . praszángika) Madhu (szanszkrit) .sz.édes. a Buddha tanítása.csontvelő és idegszövet. ájur véda Madhuszúdana (szanszkrit) . 152 szútra maddzshima patipadá/maddzsima páda (szanszkrit) . a para 2. a szélsőségek kerülése Maddzshima-nikája (páli) . a Buddha korában fővárosa Rádzsagriha volt (páli Rádzsagaha). a nemes nyolcas ösvény. megkülönböztető fogalmi gondolkodással létrehozott tételek hamisak. Magadha nyelve . A közép(hosszú) gyűjtemény mae isi (japán) . társával. 1238-1317).tűrő szélsőségektől mentes gondolkodás.kedvező dolgok felajánlása a múrtinak madhur (szanszkrit) .

a duhkha megszüntetéséhez vezető út.vendég. a buddhává válás. sziklákkal.e. márga maggacsitta (szanszkrit) .nagy idő. levegő 'mozgás').halfajta.nagy ország/nép. szakadágámí. a szamádhi a hatha jógában. a Buddha bőrének színe a szamádhiban mágha (szanszkrit) .hindu január magházas technika (egyiptomi) . átélés a laja jógában.Dávid pajzs. a jelentős óind államok (i. sokkal gyorsabban és olcsóbban. magasztos mahá bháva (szanszkrit) . a megvilágosodás 4 fokozata (szótápanna. de sokkal rosszabbul állták az idő romboló hatását mahá (szanszkrit) . évezred) mahá jadzsna (szanszkrit) .11 szamszkára a tudatosságban mahá bhúta (szanszkrit) . az idő teljessége . bhúta. arahá).a nagy tökéletes tükörszerű bölcsesség.hatalmas magén dávid (héber) .nagy áldozat. a 4 nagy létező (föld 'szilárdság'. 1. impozáns látványt nyújtó nagy piramisok épültek így.a legmagasabb ösvény maggid (héber) . víz 'kohézió'. szamádhi mahá bhúmika dharma (szanszkrit) . fizikai forma mahá bódhi (páli) . nyerstéglával. nri) mahá kála (szanszkrit) . a tökéletes élet (Brahmá. anyag.a középbirodalmi piramisok jellegzetes építési technikája: sugarasan felhúzott mészkő váz alkotta rekeszeket töltöttek fel homokkal. déva.nagy. kínai da yuan jing zhi) .vagy vándorprédikátor maggura (szanszkrit) . a megvilágosodás helyén (régebbi neve Uruvéla) mahá brahmánah (szanszkrit) . a tudat egyetlen formához sem kötődik maggámagga (szanszkrit) . majd a kialakult szerkezetet turai mészkővel borították. mint az Óbirodalom idején.ösvénytudat. hexagram. templom Bodh Gajában.magának Brahmának a szintje a forma-világban mahá darsana dnyána (szanszkrit. pitri. monarchikus birodal-mak. ösvény. tűz 'hőmérséklet'. Ormuzd és Ahrimán szimbóluma magga (szanszkrit) út. a 4 bölcsesség egyike mahá dzsana pada (szanszkrit) . anágámí.nagy elemek.magat (szanszkrit) .nagy megvilágosodás.nagy szellemi állapot.

egy buddhavilág egymilliárd világ mahá szattva bódhiszattva (szanszkrit) . legendás szerzője Vjásza. 4. 4 pecsét: 1. nagy-szellemű mahá szukha (szanszkrit) .mahá kalpa (szanszkrit) . egyik fejezete a Bhagavad Gítá Mahábhásja (szanszkrit) szanszkrit nyelvkönyv.) mahá tápana (szanszkrit) .e.) mahá ritvidzs (szanszkrit) . kínai da qian shi jie) nagy világegyetem. a Buddha jelzője Mahá nárájana upanisad (szanszkrit) . indiai eposz. sz. Patandzsali (?) műve .A Ráhula oktatása szutta (Tripitaka Szútrapitaka 62.-ban véglegesítették.nagy pecséttartás (hatha jóga). a saktizmusban a 3 test kiegészítéseként mahá szukha vadzsra szattva (szanszkrit) .a Nagy Bölcs. 4.a fennkölt vágy gyémánt természete. aki ki. ezer közepesből áll.tökéletes boldogság mahá szukha kája (szanszkrit) .Visnu egyik alakja. terjedelme 18 könyv. az uddjána és a dzsalamdhara bandha végzése egyszerre (hatha jóga) Mahábhárata (szanszkrit) .a Jadzsur véda része Mahá Ráhulováda szutta (páli) . az i. a feltételtől függő dolgok nem állnak fenn tartósan. A szerzetesfivérek kötelezettségeinek elemzése) (Tripitaka) Mahá Visnu (szanszkrit) .nagy alapelv. Rágarádzsa bídzsája Mahá tanhá szankhaja szutta (páli) . értelem.nagyon forró pokol mahá tattva (szanszkrit) .a mula. 100 ezer versszak.magasztos vágy test.e.és belégzésével teremti és pusztítja el az univerzumokat (másik névformája: Kárano-dakasájí Visnu) mahábandha (szanszkrit) . 2.a hótar.A nagy elemzés (Bhikkhu vibhanga. szamádhi Maha mudra (szanszkrit.a bháratákról szóló nagy. 3. 3102. adhvarju. nagy lény.nagy feloldódás a laja jógában. a megtapasztalható események (dharma) nélkülözik a lelket és az ént. eredendő öntudat Mahá vibhanga (szanszkrit) .nagy megvilágosodás lényegű. a kialvás (nirvána) a békesség mahá muni (szanszkrit) . az ilyen dolgok nem kielégítőek (duhkha).A nagyobbik vágykioltás szutta (Tripitaka Szútrapitaka 38. február 8án kezdődött. az indiaiak szerint az ütközet i. udgátar és atharvan munkáját felügyelő hindu főpap mahá száhaszra lóka dhátu (szanszkrit. írott tibeti 'phjag chen) .80 antara kalpa mahá laja (szanszkrit) .

mahájána-követő mahájánaszampaszthita (szanszkrit) . számos formája lehet. írott tibeti theg pa cshen po) . írott tibeti 'bjung ba chen po) nagy létező. északi ága Mahájána szútra alamkára (szanszkrit) . Maitréjanátha műve mahájánánudzsájin (szanszkrit) . a buddhizmus tibeti irányzata.A nagy út összefoglalása. treta. fehér. vagyis a nők.nyolcvan kalpa (üresség. Csenrézi egyik megjelenése Mahákála Mgon dkar dharmapála (szanszkrit. származtatottak mahájána (szanszkrit) . az eszme Mahádéva (szanszkrit) . és indíthatnék el a tökéletes tudás helyes útján?”.a Fehér úr tanvédő isten. inkább a megérzésre és az átélésre épül. erede-te a sztúpakultusz: Buddha ereklyéit 8 sztúpában helyezték el. Aszanga műve mahájánavinaja (szanszkrit) . de nem vezethettek Mahájánaszangraha (szanszkrit) .szerzetesi szabályzat a mahájánában mahájuga (szanszkrit) .a bölcsesség bódhiszattvája.nagyisten.arhat a Buddha közelében mahákaruná (szanszkrit) .Fekete Úr.nagy kocsi. a Nagy fekete tanvédő isten.nagy együttérzés. őselem.000 földi év Mahákála (szanszkrit.320. kék. 12. írott tibet mgon po nag po) . akik felszállhattak a kocsira. pusztulás) Mahákaphina (szanszkrit) .nagy világkorszak (krita. mahájána-jógácsára szútra. a buddhaguna 7.A nagy út szútráinak gyöngy-füzére. csoportja Mahákarunika (szanszkrit.nagy jármű.magasztos mahaggatálambanáni (szanszkrit) . fennállás. szél) és a fény. ezt Asóka tovább osztotta. a Sátrak védelmezője. 4 elem (föld. tibeti) .mahábhúta (szanszkrit.a mahájánában elindult. tűz. Mahákála egyik formája mahákalpa (szanszkrit) . Siva egyik mellékneve mahaggata (szanszkrit) . írott tibeti jo be thugs rdzse . váhanája oroszlán. egy buddha erre gondol: „kit szelídíthetnék meg. mahájána jógácsára szútra. mintsem a tudásra és a tapasztalatra. víz. teremtés. a törvényt oltalmazó Mahákála dharmapála (szanszkrit) . káli). dvápara.000 istenév = 4. színe vörös.a tudat közvetett módon tapasztalható tárgyai. a buddhizmus későbbi. alapvető tényező a tér és a fény mahájána (szanszkrit.

ban Mahápanycsaraksá (szanszkrit) . Márkandéja.az 5 nagy védelmező varázslóistennő mahápatra (szanszkrit) .a Rádzsagriha-i zsinat vezetője.a Buddha nagynénje. írott tibeti phjag rgja cshen po) . Náradíja. az utolsó szakja rádzsa (†? i. az evolúció vége. Agni. 485). 9.nagy erejű isteni lény mahánájaka (szanszkrit) . hideg pokol Mahápadzsápati (szanszkrit) . Linga. 1039). a Brahman éjszakája Mahápurána (szanszkrit) . Avalókitésvara Mahákasjapa (szanszkrit) .egy kolostor vezetője Mahánáma (szanszkrit) .arhat a Buddha közelében Mahámája (szanszkrit) .nagy lény (pl. Vámana) és 18 Upapurána.Világvége. Siva.sz. Vászabha apja mahápadma (szanszkrit) .halotti szertartásokat végző hindu pap Maháprábha buddha (szanszkrit) .emberhús Mahámaudgaljajána (szanszkrit) . Brahmá-vaivarta.e.lótuszszerűen tágra széthasadó. Padma. 6 Saiva: Matszja. Váraha. aki 7 nappal a Buddha születése után meghalt mahámámsza (szanszkrit) .nagy pecsét mahánagna (szanszkrit. Szkanda. arhat a Buddha közelében Mahákátjájána (szanszkrit) .a keleti világrész buddhája mahámudrá (szanszkrit. 6 Brahmá: Brahmá. egy buddha) .chen po) . Bhágavata.indiai tanító Tibetben az (érkezett i. Kúrma. sz.Köncsog Gyelpo másik neve Mahápandita Szakjasrí (szanszkrit) .a panycsavaggíják közül az egyik. aki nevelte anyja halála után Mahápandita Dípankarasrídnyána (szanszkrit) . Brahmánda. kínai danuojianna) .Igen Együtt Érző Társ. női arhat Maháprádzsnyápáramitá (szanszkrit) a mahájána buddhizmus fő mű-ve Mahápralaja (szanszkrit) .a Buddha anyja. Bhavisja. a katampa iskola alapítója Mahápandita Gajadhára (szanszkrit) .arhat a Buddha közelében Maháméru buddha (szanszkrit) . a Nagy Irgalmú Úr.a Buddha nevelőanyja.sz. stb.kasmíri filozófus az i. mahápurusa (szanszkrit) . Garuda. kolduló apáca.arhat a Buddha közelében Mahákauszthila (szanszkrit) .a nyugati világrész buddhája Máhapradzsapáti (szanszkrit) .3 x 6 purána (6 Vaisnava: Visnu.

527-ban.) mahat (szanszkrit) .szanszkrit-tibeti szakszótár mahávrata (szanszkrit) .a nagy közösség tagjai.nagy király Mahárahaszja vadzsrajána csakra (szanszkrit) .alapelem.A nagyobbik Szaccsaka szútra (Tripitaka Szútrapitaka 36. meghalt kb. a Vinaja egyik iskolája. aham brahmászmi.) Mahávagga (páli) .A megüresedés nagyobbik szútrája (Tripitaka Szútrapitaka 122. 1. kínai Ce cai .az Ezret legyőző nagy varázs-lóistennő. kibontakozatlan. szánkhja. aki a théravádin kánont Ceylonba vitte az i.nagy mondások (tat tvam aszi.bódhiszattva Mahászunnyatá szutta (páli) . az egyházszakadás után ide tartozott a legtöbb hínajána buddhista Mahászáropama szutta (páli) . Vardhamána első felvett neve.a Nagy Titok Gyémántkereke.nagy sírás-rívás.a Vinaja egyik iskolája mahászanghika (szanszkrit) .A szárafáról vett hasonlat nagyobbik szútrája (Tripitaka Szútrapitaka 29.Nagy Hős. Padmaszambhava fordí-tása (18 könyv) Mahászthámaprápta (szanszkrit) . a másik a Dzsina (győztes) Mahávjutpatti (szanszkrit) .Köncsog Gyelpo másik neve Mahásziddhi (szanszkrit) . értelem.a buddha 32 nagy szépségjegye mahárádzsa (szanszkrit) .A nagyobbik Szakuludáji szútra (Tripi-taka Szútrapitaka 76.) Mahásziddha Vairupa (szanszkrit) . században. az 5 nagy védelmező egyike Mahászakuludáji szutta (páli) . a Brahman nappala Mahászaccsaka szutta (páli) . pradnyánam brahmá) Mahávana (szanszkrit) .sz. a szílák betartása Mahéndra (szanszkrit) . i. ajam átma brahmá. i. forró pokol Mahásivarátri (szanszkrit) .Teremtés.e. Nagy Indra Mahésvara (szanszkrit. a Tornyos Csarnok-áráma Vészálí mellett Mahávíra (szanszkrit) .) mahászammata (szanszkrit) .mahápurusa laksana (szanszkrit) .nagy fogadalom.Tipitaka.Asóka fia (öccse?).Nagyerdő.e. az utolsó dzsainista thirtankara. 700 körül fordították le kínaira mahávákja (szanszkrit) . írott tibeti dbang phjug chen po. egy hindu csoport vezető papja mahaudème (vodu) .Siva-ünnep február újholdjakor Mahásristhi (szanszkrit) . Padmaszambhava fordítása maháráurana (szanszkrit) .a singon-szekta könyve.) Mahászahaszrapramardiní (szanszkrit) .Hatalmas Eredmény. A nagy rész Mahávairocsana szútra (szanszkrit) .a dob fája (Ochroma pyramidalis Cav.

a Himalája fia Maja (szanszkrit) . csalárd-ság.közösülés.az aszurák építőmestere májá (szanszkrit) . páli Arija Mettejja. 1135-1204) orvos.szeretetre méltó. együttérzés. felebaráti szeretet az azonosság érzésével.elefántvezető mahzor (héber) . Árja (szanszkrit.jógácsára filozófus az i. Siva egyik mellékneve. a Buddha anyja májáváda (szanszkrit) . Durgá mahisí (szanszkrit) .a Jadzsur véda része maitunja (szanszkrit) . páli nyelven Mahisászura Mardiní (szanszkrit) .bivalytehén.-5.sz. a Buddha egyik előző meg-testesülésének tartják a buddhisták mahi (vodu) .) Buddha.mohél Majmuni Mózes (héber) . az érzékelhető világ káprázata. varázslat. valakinek a személyes védelmezője maithuna .fej-úr-loa. tantrikus szexuális rítus Maître Carrefour (vodu) .jóság. filozófus . kínai Mi lo) bódhi-szattva. Legba maît' caye (vodu) . században Maitréjí (szanszkrit) . 4. Dordzse Szempa kísérője Maitréjanátha (szanszkrit) . szóban. káprázat.a Lakhely ura.tien) . ciklus.nem-ez/az. csalás.illuzionizmus. 250).Asóka fia.a tánc asszonya. gésajelölt Maimakterión (görög) . írott tibeti bjams pa. Legba Maitréja. érzékcsalódás.Szépséges Istennő.az 5. Sankara majl (jiddis) . Jádzsnyavalkja egyik felesége maitrí (szanszkrit.szexuális egyesülés Maiunáka (szanszkrit) . a Buddha anyja Májádéví (szanszkrit) .hegy.(i. szennyezett szenvedély.Mahisa démon elpusztítója. ünnepi imakönyvek sorozata maiko (japán) . fejedelmi asszony mahút (szanszkrit) .Hatalmas úr. amíg azonosnak érezzük a prakritit és a purusát. Nagyhatalmú úr. a jövendő (5.visszatérés.táncfajta Mahinda (szanszkrit) .családfő maî'tête loa (vodu) .e. a bráhmanák szerint tőle ered a világ.a Keresztutak ura. a szeretettel teljes.sz. szerető kedvesség Maitrí upanisad (szanszkrit) . elterjesztette a buddhizmust Srí Lankán (i. illúzió. páli mettá) . hónap Maît' bitation (vodu) . barátság. a tudás ura.

Szukésa fia Máljaván (szanszkrit) .egy ország Maléma (ejtett tibeti) .ráksasza.páva-tartás (hatha jóga) Makara (szanszkrit) . női bódhiszattva.szellemi tevékenységből származó táplálék . béklyó.krokodilszörny.születésház mamszadhatu (szanszkrit) . koszorú. az öt erős méreg egyike manahszanycstanáhára (szanszkrit) . shalabhászana makaros (görög) .upadésa mána (írott tibeti nga rgjal) .vikalpa mama/attanija (szanszkrit) .küzdő. városuk Pává málu (szanszkrit) . virágfüzért tartó málászana (szanszkrit) .epilepszia mala (szanszkrit) . ájur véda mála (szanszkrit) .anyagcsere végtermékek.jógácsára szvátantrika mal kadi (vodu) .ákára mam rtog (írott tibeti) . a víz természetének tiszta transzcendens eleme. Varuna hordozója.hallucináció zazen közben Makkhali Gószála (szanszkrit) . amely nem fér össze a buddhizmussal Makrán (szanszkrit) . a bak csillagkép.krokodil-tartás (hatha jóga). Szukésa fia malla (szanszkrit) . füzér.füzér-tartás (hatha jóga) Málava (szanszkrit) .önteltség. az ízlelés ura máládhárin (szanszkrit) . ksatrija törzs.körülmetélés.női buddha.a tittha ádzsívika iskola vezetője. a 8. gőg. csalás.a jaksák egyik szintje. ajanamsza makarászana (szanszkrit) .15-17 majúra vídzsaní (szanszkrit) . büszkeség. Ratnaszambhava kísérője malenolás (jiddis) . a test rendszerében a testnedvek maman loa (vodu) .élősködő kúszónövény mam pa (írott tibeti) .az enyém képzete Mamakí (szanszkrit. ejtett tibeti) .pávatoll legyező majúrászana (szanszkrit) . énnel töltöttség.papnő mambo (vodu) .önmaga mamakára (szanszkrit) .díszítmények.izomszövet.majom órája (kínai) .papnő mammiszi (egyiptomi) .olvasó.túláradóan boldog (az istenek) makio (japán) .ráksasza.az Indus torkolatától nyugatra fekvő terület mal 'bjor sojod pa'i dbu ma rang rgjud pa (írott tibeti) . felvétel a szövetségbe Máli (szanszkrit( . szamojadzsanáni. ájur véda man ngag (írott tibeti) .

a kör szélén az ok-okozati összefüggések (bhava csakra.a félig emésztett étel végterméke. sz. Aksóbhja) Mandalaj (szanszkrit .gondolkozás és megbeszélés útján elért tu-dás manasiki (japán) . elme.a szkandhák szimbólumai.a bhikkuní időleges lefokozása.egy mantra elgondolása hang nélkül (még: vácsanika. a szellemi fejlődés második foka manana dnyána (szanszkrit) . gondol-kodás. az anyagvilág visszatükröző-dése. aviccsinnapravartak manaszkára.tevékenység. gőg mánatta (páli) . kísértetek.folyó a Csitrakúta hegynél mandala (szanszkrit.idegközpont a köldök és a szív között mánaszika (szanszkrit) . fémkör.mimánszaka mester (i.kör/négyzet alakú rajz. amelyek a meditációt segítik (Vairocsana.Padmaszambhava egyik női kísérője Mandaví (szanszkrit) . elkülönítése mandagni (szanszkrit) . kígyó. ájatanapravartak manaszkára manaszroga csikitsza (szanszkrit) . írott tibeti dkjil 'khor) . viccshinnapravartak manasz-kára. emberek.Dzsanaka lánya.egyéni tudat. a szellem belső szerve. 4 kozmológikus kör: űrkör. álambana pratjaja mánaszcsakra (szanszkrit) . misztikus diagram. vízkör (mindegyik 4 részes). szélkör. eredetileg korong agyagos iszapból (elkészítése: Viszuddhi Magga).sz.önteltségből eredő képzet manana (szanszkrit) . upámsu) mánaszika tapasz (szanszkrit) az elme.a negyedik buddhista zsinat 1871-ben mandalászana (szanszkrit) . állatok. a kozmosz spirituális összefüggéseit fejezi ki mandalabuddha-elem (szanszkrit) . disznó).elmegyógyászat. burok. Amóg-havadzsra. elmeműködés. burka a manomaja kósa. Szurésvara néven Sankara tanítványa. 8. Bharata felesége . a gondolati tényezők összekapcsolása manaszkára (szanszkrit) . ájur véda mánátimána (szanszkrit) . pokollakók).figyelem. a gondolatok leküzdése mánaszikára (szanszkrit) . Ratnaszambhava.mánamannyaná (szanszkrit) .a májá felismerése. amely a buddhista tanítást magyarázza: középen a 3 méreg (galamb. mentális tevékenysége: manonivésapravartak manaszkára. a tudat aktív oldala.öntelt büszkeség. nidána).a belső szellemi világ tudata manasz (szanszkrit) .). démonok. az elme 4. ájur véda Mandákiní (szanszkrit) . Amitábha. felesége Bháratí Mandarava . 6 körszeletben a létformák (istenek. festmény épület.mandala-tartás (hatha jóga) Mandana Misra (szanszkrit) .

mandir (szanszkrit) az ima háza, hindu templom Mandódari (szanszkrit) - ráksaszí, Máljaván lánya, Rávana felesége mandúkászana (szanszkrit) béka-tartás (hatha jóga) Mándúkja upanisad (szanszkrit) - A Beka fiainak titkos tanítása, az Atharva véda része Mandzsughósa buddha (szanszkrit) - a keleti világrész buddhája Mandzsughósa dhjánibódhiszattva (szanszkrit) - Széphangú elmélkedő dhjánibódhiszattva Mandzsusrí (szanszkrit) - az igazság ura, a bölcsesség és a transzcen-dentális tudás bódhiszattvája, az asztrológia védelmezője Manethón királylistája (egyiptomi) - Manethón az i.e. 3. században élt görög történetíró, aki I. Ptolemaiosz Szótér megbízására megírta a fáraókori Egyiptom történetét és kidolgozta királyainak sorrendjét, az általa felállított sorrend már több helyen megingott, de műve mindenképpen sok segítséget nyújtott a történészeknek, tőle származik az egyiptomi uralkodók felosztása 30 dinasztiára, ez a torinói lista mangala (szanszkrit) boldogságot hozó rítus gyermekeknél, szerencsejel Mangala vár (szanszkrit) - a kedd hindu istene, a Mars, jelképe a háromszög, hordozója kos vagy szekér mángalja laksana (szanszkrit) a buddha talpán lévő 108 szerencsejegy manger dyo (vodu) - felszentelési rítusok során felajánlott adomány manger guinin (vodu) - a rada loáknak felajánlott ételek manger loa (vodu) - loa-lakoma, a vodu szertartás manger manassa (vodu) - évente egyszeri áldozat az élő vagy halott ikrekért (háromkirályok napján vagy nagyszombaton vagy karácsonykor) manger morts (vodu) - halottak lakomája manger yam (vodu) - jamszgyökér-evés mánhágim (héber) - vezetők a hitközségben mani (ejtett tibeti) - kövekből rakott fal, mindegyik kőre ráírták/vésték az om mani padme húm szöveget Manimán (szanszkrit) - jaksa, Kuvéra szolgája Manipadmá (szanszkrit) - királynő, az om mani padme húm mantra ere-dete jelentésváltozással Manipur (szanszkrit) - egy ország manipúra csakra (szanszkrit) - erőközpont (pítha) a köldök magasságá-ban manizmus - ősök kultusza

manman (vodu) - adjountò mano (szanszkrit) - értelem manó szanycsétaná (páli) értelmi tevékenység, összekapcsolódás közvetítővel, a manasz tevékenysége az indríják összefűzésére, a 3 áhára; karma mano vidnyána vidnyapti (szanszkrit) - az elme-tudás tudomása manoájatana (szanszkrit) - a szellemi egymásra hatás mezeje Manódhara (szanszkrit) - a Buddha harmadik felesége manodhátu (szanszkrit) - szellemi alkotóelem manodnyarúpa (szanszkrit) - kellemes formák manodzsalpa (szanszkrit) - gondolat-beszéd manokarmabídzsa (szanszkrit) - a legmaradandóbb szellemi karma manómaja kósa (szanszkrit) - az érzelmek, az én szellemi alakja, az elme burka, a felfogott dolgok kapcsolatba hozása, a dzsiva egyik burka manonivésa pravartak manaszkára (szanszkrit) - az elme 1. mentális tevékenysége, az elme behatol a tárgyba manónmaní (szanszkrit) - tudatosság nélküli tudat manóváha/manóvahiní (szanszkrit) - az elme csatornája manovidnyána (szanszkrit) - az összefogó elme-tudatosság, a 8. tudatos-ság, ami összefoglalja az 5 érzéki tudatot mantabhání (páli) bölcs beszédű, varázslónő, szertartásvezető manteion (görög) - jósszentély mantelli (jiddis) - möil Manthána (szanszkrit) - az egyik sziddha Manthara (szanszkrit) - hegy, az ősóceán köpülőrúdja Manthará (szanszkrit) - Kaikéjí szolgálója mantiké (görög) - a jóslás tudománya mantra (szanszkrit, írott tibeti szngagsz) - a gondolat eszköze, varázsige, szent szavak, mondások, amelyek ismétlése bizonyos hatást fejt ki, az elme (manasz) megszabadítása, gnóma; kiejtése: vácsanika, upámsu, mánaszika mantra jána (szanszkrit) - mahájána irányzat a titkos tanítások oldala, vadzsrájána mantra jóga (szanszkrit) - jóga mágikus erejű szavak útján, gyakorlatai: bhakti, suddhi, ászana, panycsa szévana, ácsára, dháramá, divja désa szévana, prána krijá, mudrá, tarpana, havana, bali, jága, dzsapa, dhjá-na, szamádhi mantra kritá (szanszkrit) - a mantrák eredményezte mágikus erő

mantra naja (szanszkrit) - a tökéletesség elérése misztikus formulák segítségével mantra sásztra (szanszkrit) - okkult nyelvtudomány mantra/dháraní (szanszkrit, írott tibeti gsang sngags/gzungs) - titkos szavak Manu (szanszkrit) - a Manvantara korszakok szellemi urakodója manu (szanszkrit) - az első ember, egy régi törvényhozó, de általában egyes korszakok törvényhozói, egy manvantara időszakig el, egy kalpában 14 manu születik, ezek: Szvajambhuva, Szvarocsisa, Utta-ma, Tamasza, Radzsvata, Csaksusa, Vajvaszvata, Szávarni, Daksa Szávarni, Brahmá Szávarni, Dharma Szávarni, Rudra Szávarni, Déva Szávarni, Indra Szávarni manusa (írott tibeti mi) - ember, a rúpá rúpa bhúmi egyik csoportja, 12 fajta a 4 földrészen és 8 alföldrészen mánusi buddha (szanszkrit) - emberi buddha, a déli buddhizmusban manusja pudgala (szanszkrit) - az ember személye manusjakula (szanszkrit) - emberi család Manuszmriti (szanszkrit) - Manu törvénykönyve manusszá (szanszkrit) - az emberi világ manvantara (szanszkrit) - az az időszak egy kalpában, amíg egy manu él Manvantara (szanszkrit) - egy-egy manu uralkodási ideje Manzan (japán) - zen mester Manydzsusrí (szanszkrit, írott tibeti 'jam dpal) - a Szelíd Dicsőségű, a bölcsesség bódhiszattvája, a misztikus tudás, a legfőbb ismeretek megtestesítője, az asztrológia megalapítója, inkarnációja Padmaszambhava és Congkapa, székhelye a Vutajsan hegy, jelképe a lángoló kard mannyaná (szanszkrit) - a 3 képzet (tanyhá, mána, ditthi), felfogás, a tárgy téves megragadása mapou (vodu) - gyapjúfa mappo (japán) - a buddhista törvények megszűnésének, a világ végének korszaka mar me mdzad (írott tibeti) - Atísa Dípankarasrídnyána Mára (szanszkrit, ejtett tibeti düd, írott tibeti bdud) - Halál, a Gonosz, a Buddha megkísértője, a Sátán, aki erővel és fondorlattal több ízben megpróbálta a Hőst letéríteni a megvilágosodás útjáról, amikor elérte a megvilágosodást, a Gonosz megpróbálta megakadályozni a Tan kerekének megforgatását, hogy más élőlények is a megszabadulás ösvényére

léphessenek, az idős, beteg Buddhát igyekezett rávenni, hogy mielőbb lépjen a teljes nirvánába; lányai Tanhá (vágy), Rati (gyönyör), Arati (elégedetlenség) maranam (páli) - meghalás maranaszati (páli) - elmélkedés a halál fölött marassa (vodu) - élő és halott ikrek marassa bois (vodu) - erdei ikrek márga (szanszkrit) - ösvény (karma, bhakti, dnyána, jóga), út, 8 evilági ösvény, az evilágit meghaladó ösvény, a bódhi paksika dharma 8 része a 37-ből márga dnyána (szanszkrit) - az út tudása (út /márga/, alkalmasság /njája/, teljesítés /pratpad/, megszabadítás/) márga sírsa (szanszkrit) - téli, hindu hónap, november vége-december eleje márga szatja (szanszkrit) - a szenvedés megszüntetéséhez vezető út igaz-sága Mariammá (szanszkrit) - a himlő istennője Marícsi (szanszkrit) - démon, szélisten, Brahmá egyik fia, Kásjapa apja, aranyszínű őz formájában elcsalta Rámát, a marutok vezére marícsjászana (szanszkrit) - Marícsi-tartás (hatha jóga) Marinette nois chèche (vodu) - a rossznak elkötelezett női ördög, végrehajtja Kita terveit marjada (szanszkrit) - a hindu templom körüli legkülső, 5. fal Márkandéja (szanszkrit) - Brahmá purána, egy risi maror (héber) - keserűfű (széder este) Marpa (szanszkrit, ejtett tibeti, írott tibeti chos kji blo gros) - indiai fordító (i.sz. 1012-1096), az első tibeti buddhista mester, mesterei Náropa és Maitrípa, tanítványa Dzsecün Milarépa, iskolájuk a kar-gyüpa Marpo (ejtett tibeti) - indiai tantrikus tévtanító marranus/marrano (spanyol) - rejtvezsidó (marrano = disznó), tettetett kitérők (konvertiták) marré paquette (vodu) - telihold idején végzett szertartás talizmánok készítésére martjámartja (szanszkrit) - egyszerre halandó és halhatatlan teljesség maru obi (japán) - 4 m hosszú és 70 cm széles öv, amit a háton négyzetesen megkötve hordanak marutok (szanszkrit) - szélistenek mascort (vodu) - táncfajta másgiáh (héber) - a kóserság ellenőre Másiáh (héber) - Messiás, felkent

masisi (vodu) - homoszexuális maskónesz (jiddis) - zálog maswasa/ma (egyiptomi) - az egyik legerősebb líbiai törzs, akik I. Széthi idején jelentek meg a tjemehuk (egy másik, déli líbiai törzs) földjén, vízszintesen betűzött strucctollat viseltek a hajukban, erről ismerhetők fel az ábrázolásokon, további névalakjaik még: masuasu, meswes, stb. masza (szanszkrit) - hús, ájur véda mászoréta (héber) - hagyományozó masztaba (egyiptomi) - előkelő személy sírja, amely felépítménye alakja miatt kapta ezt a nevet (arab „pad”), az archaikus kortól az első átmeneti kor gyakran királyok is temetkeztek masztabába mátá (szanszkrit) - anya, Durgá Mataemon Munenori, Jagjú (japán) - Az életet adó kard (Heiho kaden-só) (1632) írója Mátali (szanszkrit) - Indra kocsihajtója, az isteni hírnök mátán beszéter (héber) - cedáká persely matápitu upatthanam (szanszkrit) - az apa és anya segítése mátarí (szanszkrit, ejtett tibeti ma mo) - démonnő mátha (szanszkrit) - kolostor Mathura (szanszkrit) - város Uttar Pradesh államban, itt testesült meg Visnu körülbelül 5 ezer évvel ezelőtt Krisna képében mati (szanszkrit) - pradnyá mátiká (páli) - szöveg, tartalom matil (szanszkrit) - értelem matr gháta (szanszkrit) - anantaríka karma, anyagyilkosság matrí (szanszkrit) - szeretet Matrika (ejtett tibeti) - a halottégető körül élő boszorkányok mátszarja (szanszkrit, írott tibeti ser sna) - fösvénység, az egyik béklyó matszija (szanszkrit) - aranyhalak, a beteljesedés jelképe Matszja (szanszkrit) - hal, Visnu egyik inkarnációja, de a tantrikus gya-korlatok egyik eszköze is, egy ország matszjászana (szanszkrit) - hal-tartás (hatha jóga) Matszjéndra (szanszkrit) - az egyik sziddha matur (ejtett tibeti) - a jakbőrben tárolt vaj darabolásához szükséges vágóeszköz Maudgaljájana (szanszkrit) - a Buddha tanítványa a Lótusz-szútrában maula (szanszkrit) - az első dhjána alapszintje

maula dhjána (szanszkrit) - valóságos dhjána maula szamápatti (szanszkrit) - 8 tényleges eltérés maula szamápatti dhjána (szanszkrit) a 4 dhjána megszerzésének gyöke-re maulika szánkhja (szanszkrit) - régi szánkhja, Kapila eredeti tanítása mauna (szanszkrit) - némaság mauna szádhana (szanszkrit) - hallgatási fogadalom Maurja-dinasztia (szanszkrit) - a Nagy Sándor halála (i.e. 323) utáni rádzsák ma-val kezdődő szavak - a saktisztikus tantrában, mada (alkohol), matszja (hal), mánsa (hús), mudrá (növényi drog), maithuna (közösülés) mavangu (vodu) - őrüveg mazal tov (héber) - jó szerencsét mazanga (vodu) - vérfarkas mazone (vodu) - táncfajta mazu (japán) - ha egy danna megszakítja kapcsolatát egy geikóval mched grogs dam tshig gcig pa (írott tibeti) - egyfogadalmú társ mched pa (írott tibeti) - kiterjedés, a szellem kiáradása (álokábhásza) mchog gi dngos grub (írott tibeti) - kiváló emberfeletti képességek birtokosa mcshod pa'i mandal (írott tibeti) - csö pe mandala mcshod rten (írott tibeti) - csörten mdi sde (írott tibeti) - Szútra pitaka mdo (írott tibeti) - Amdo, szútra mdo khams (írott tibeti) - Do kham mdo stod (írott tibeti) - Do Tö mdo szde dren pa njer bzsag (írott tibeti) - Az éber figyelem alapjairól szóló szútra, akarmáról mdo szde lasz brgja (írott tibeti) - A karma száz példájáról szóló szútra mdo szde mdzangsz blun (írott tibeti) - A bölcs és a balga szútrája, a karmáról mdos (írott tibeti) - dö mdzo (írott tibeti) - dzo me (ejtett, írott tibeti) - alsó kollégium, filozófia; tűz, az 5 elem (dzsungva) egyike me long lta bu'i je shes (írott tibeti) - ádarsadnyána mé melah (héber) - sós víz (széder este) me tog ma (írott tibeti) - Puspá me treng (ejtett tibeti, írott tibeti sme phreng) - 180 éves nagyciklus a bönben, az első ciklus Senrab Mivo születésével kezdődött

me va (ejtett tibeti, írott tibeti sme ba, kínai lo su) - fesztivál, vásár, gyűlés; 9-es számnégyzet (meva gu 492-357-816); kilenc színű mágikus négyzet a bön asztrológiában; asztrológiai elem Méá Seárim (héber) - Jeruzsálem ortodox negyede méda (szanszkrit) - zsírszövet, ájur véda médha (szanszkrit) - az áldozat sikerét biztosító szubsztancia Mefket (egyiptomi) - türkiz (úrnő), Hathor másik neve megaron (görög) - föld alatti üreg, építészeti együttes megila (héber) - tekercskönyv Meidum/Médum (egyiptomi) - a Fájjúm-mélyedésben található, itt áll Huni piramisa (a Hamis Piramis), és több, III. dinasztiabeli nemesi sír. Külön megemlítendő Rahotep és Nofermaat sírja, az utóbbiban különleges eljárással, üvegpasztaberakással készült domborműveket találtak, ami valószínűleg bonyolultsága miatt, egyedülálló, Nofermaat sírjában volt a híres „meidumi ludak” festmény meilichios (görög) - irgalmazó melamed (héber) - tanító (elemi iskolai) melamed dardeki (héber) - kiskorú fiúk és lányok tanítója melamed gemóre (héber) - nagyobb fiúk tanítója melanuros (görög) - fekete farkú hal (Oblata melanura) melissa (görög) - méh, papnők mellékpiramis (egyiptomi) - 1.) szatellita, 2.) A piramis-komplexumhoz tartozó, kis méretű szatellita, amit feltehetőleg kultikus céllal állítottak, más feltételezések szerint az elhunyt kanopuszait helyezték el benne, mérete valószínűleg sehol sem haladta meg a főpiramis egyötödét, illetve a 25 métert, és rendszerint (de nem kivétel nélkül) egykamrás, gyakran T-alakú kamrával, az első ilyen épület a Hamis Piramis mellékpiramisa, az utolsónak tekintett mellékpiramis I. Szeszósztrisz piramiskomplexumához tartozik, vannak azonban későbbi mellékpiramisok is, amelyek valószínűbb, hogy királynői piramisnak épültek - ezek közül a XIII. dinasztia-beli Hendzser építménye a legfiatalabb Memphisz (egyiptomi) - város a két ország határán, a mai Kairótól kb. 40 km-re délre, fennállása során többször is, és hosszú ideig királyi székhely, a várost Menész (Aha) alapította székhelyül, eredeti neve Ineb-Hedzs (Fehér Fal), később I. Pepi piamisának neve után lett Men Nofer Pepi, ebből Memphisz, ma szórványosan láthatók romjai, nagy részén település áll, és

nem feltárható, Egyiptom ókori történelmében mindig játszott kisebb-nagyobb szerepet különleges fekvése miatt memunim (héber) - megbízottak a hitközségben Men ci khang (ejtett tibeti, írott tibeti sman rcis khang) - Orvostudományi és Asztrológiai Intézet Lhászában, a 13. Dalai Láma alapította, i.sz. 1960-ig működött Mená (szanszkrit) - Himaván felesége meng (kínai) - álom Meng ce (kínai) - erény Meng Csí (kínai) - Menciusz tanításai, a Konfuciusznak tulajdonított tulajdonított 4 klasszikus könyv (Szí Su) egyike menóra (héber) - lámpatartó, hétkarú lámpás mennydörgéskor - áldás (héber) - Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám, sekohó ugvurató malé olán. (Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ királya, akinek erejével és hatalmával van tele a világ.) méreg (3) - a létkerék tengelyét képező kakas, kígyó és disznó = vágy (rága), harag (dvésa), ostobaság (móha) méreg (5) - vágy, harag, féltékenység, büszkeség, mohóság merhac (héber) - női fürdő merket (egyiptomi) - rovátkolt faeszköz az égtájak meghatározására méru danda (szanszkrit) - gerincoszlop Méru/Szuméru (szanszkrit, írott tibeti ri rab lhub po) - világhegy, a világ tengelye, az istenek lakhelye, a hegyek rádzsája, Aranyhegy, Lótuszhegy, tetején nő a kívánságteljesítő csodafa, félig az óceán alá nyúlik, koncentrikus körökben hegyláncok övezik, kifelé fele olyan magasak, mint az előző, közöttük tengerek vannak, a hetedik körüli-ben vannak a 4 világtájnak megfelelő kontinensek (Púrvavidéha, Dzsambudvípa, Aparagodánija, Uttarakuru), a körökön csak termé-szetfeletti képességekkel lehetséges átjárni, a külső fal vasból való hegylánc (80.000 jodzsána magas), ez fogja körbe a világot, a világnak arany alapja van, körülötte víz, fölötte levegő az üres térig, az istenek a Meru csúcsán és fölötte élnek, az emberek a szigeteken, az állatok a szigeteken és a tengerekben, a szellemlények a sivata-gokban, a pokollakók a déli sziget alatt Méruprabhása buddha (szanszkrit) - a keleti világrész buddhája Meruprádipa buddha (szanszkrit) - a déli világrész buddhája Mésa (szanszkrit, páli Mésza) - a Kos csillagkép, ajanamsza

emberek vallása. a világ királya.az óceánban elhelyezkedő négyszögletes alakú Föld Mi lo (kínai) .kínai buddhista iskola.) mgar (írott tibeti) . írott tibeti mi chos) . mantra Mi ji Szen ge (ejtett.Győzhetetlen Törvénykirály mi ser (írott tibeti) .Gar mgon po nag po (írott tibeti) . áldás felszerelésekor: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. ősi tibeti vallás a bön előttről mi csou (kínai) . maitrí mezuza (héber) . (Áldott légy. hülye meszibá (héber) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. szeretet. törzsszövetség). szanszkrit) . a lakosság többsége . pergamenlapra írt Tóra-i szöveg és az azt védő tok. írott tibeti mi ser) . ciklusban Mi jul (ejtett tibeti) . őrült.a mitikus Szambhala királya a 18. mezőgazdasági munkások Tibetben. írott tibeti mi ji seng ge) .a második hónap a Nagy Kutya (Canicula) feltű-nésekor metamorphosis .testátalakulás metempsychosis . egyetemes szeretet.manusa mi (kínai. Örökkévaló Istenünk. emberek (tibeti) mi cshö (ejtett tibeti.varázsmondás.mesüge (héber) . amit az otthonok jobb oldali ajtófélfájára helyeznek befelé megdöntve.bolond. hogy felerősítsük a mezuzát.a Leány Vadkecske-fejű.az egyenesek ösvénye. szanszkrit tantra) .ajtófélfa. az első erény méttá bhávaná (páli) .a névtelen vallás.maitrí.összejövetel Meszilat Jesarim (héber) .Maitréja mi mor dmar mo skjin gji mgo (írott tibeti) . aki törvényeiddel megszenteltél.asaiksa márga mi szer (ejtett tibeti. a vallási gyakorlatot hangsúlyozta.szerető kedvesség (a mitra-ból ered. vörös mi pham chos kji rgjal po (írott tibeti) .Mahákála mi (írott tibeti) .mi szer mi slob lam (írott tibeti) . aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu likbóá mezuzá. és megparancsoltad nekünk. zsidó erkölcstan Metageitnión (görög) .kereskedők.lélekátalakulás méttá (páli.

vörös szem. szerecsendió).rohadt fazék.titkok miai guan cha zhi (kínai) .időhöz kötött parancsok miccshá szamádhi (szanszkrit) . tao middha (szanszkrit) .a nyugat istene.5 gyűrű könyve (Gorin no so) (i.kutatás. a sinto templom harmadik. kötelesség.hamis szempontok micsi (japán) .rabbinikus parancs.mi thun nyi (ejtett.kábulat. tunyaság midórájtá (héber) .Mik mar mig mi bzang (írott tibeti) . legtöbbször területi egységek micvá (héber) . 1643-1645) Mik mar (ejtett tibeti. a lyuk ura . magyarázat midzu gaki (japán) .út. cukor. amelybe évenként bemártják a gadot Migára (szanszkrit) . irigység Migadája (páli) . fahéj.fenséges ház.Mars. a sintoista templom neve Mijamotó Muszasi (japán) . írott tibeti mig mi bzang) .Mik Mi szang mig ser (írott tibeti) . csillagánizs. Mars. szerencsétlen nap mi'i thub pa shákja seng ge (írott tibeti) . ellentéte a szammá szamádhi miccsháditthi (szanszkrit) . jó cselekedet. elmélet a sintóban. írott tibeti mi thun nji) .diszharmónia mi tsung (kínai) .Tóra-i parancs.egy kolostor legkisebb oktatási csoportja. Őz-park Benáresz-Szárnáth közelében migan (vodu) . tanház.tisztátalan miasma (görög) .Sákjaszimha mija (japán) . dharma.sz. tűz.előszoba mig dmar (írott tibeti) . jelképe vörös és fehér szem Mik Mi szang (ejtett tibeti. a Pubbáráma migmar (ejtett tibeti) . ő adta a Pubbáramát Migáramátupászádó (szanszkrit) . erkölcsi vétség micen (ejtett tibeti) . tompaság.parancs. főzet (a feláldozott állat vére. írott tibeti mig dmar) . törvény midrábbánán (héber) .friss növény.sárga szem. tanítás.prathaveksaná dnyána miaros (görög) .kocentráció anyagi javak megszerzése érdekében.szenny. rendelet midrás (héber) . menyegzői tánc zsebkendővel micvot seházmán grámá (héber) .Antilop-liget.Migára mama palotája. legbelső kerítése midzuja (japán) .kedd.Szávatthí-i kereskedő.

vizsgálat általi tökéletes elmélyedés. tárgyalás. a Halak csillagkép.a kami ideiglenes szentélye a sintóban.növendék maiko . ez különleges alkalmakkor fehér. alatta piros nadrágszoknya.e. aki törvényeiddel megszenteltél. a fehér a tisztaság színe.fejtegetés. az első elmélyü-léshez vezető felkészülés 5.Dzsaiminí műve az i.tejes étel Milinda panyha (páli) . ruházata fehér köntös. rituális fürdő. a világ királya. Ráhulának.múmiaformájú termékenységisten. Ahmim. amit sinto szertartásokon.brit milhig (jiddis) .minaraiszan képzést vállaló ocsaja minarai szan (japán) . a hinduizmus egyik bölcseleti rendszere Mimámszá szútra (szanszkrit) . zsinagóga miki (japán) különleges rizsbor. században mimámszaka manaszkára (szanszkrit) .császár.) milam bardo (ejtett tibeti) .ezoterikus buddhizmus miko (japán) . (Tripi-taka. Milinda király (Menandrosz) és Nágaszéna beszélgetése.Buddha fiának. burmai kánon) mímámszá (szanszkrit) . a sinto szerint a japán császárok közvetlen leszármazottai a kamiknak mikdás meát (héber) .e.. jelképe: Min-fétis. 3. théraváda irat i. ajanamsza minarai dzsaja (japán) .kis szentély. ők adják elő a kagurát miko szan (japán) . 1. Elohénu meleh holám.mikádó (japán) . aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu al-hatvilá. sz.isten lányai). templomi szűz a sintóban (kanko . legtöbbször a papok lányai vagy rokonai. az asszony alámerülés előtt: Baruh atá Adonáj. és megparancsoltad nekünk az alámerülést. pozitivista követői milenolás (jiddis) . a kamit csoportosan körmeneten viszik új helyére mikve (jiddis) .sinto papnő mikosi (japán) .a vizsgálódó.az egyik sziddha. (Áldott légy Örökkévaló Istenünk. foka Min (egyiptomi) .az álom bardója Milarépa (szanszkrit) . régebben médiumoknak gondolták őket a hívő és a kami között.Menandrosz király kérdései. temploma: Koptosz Mína (szanszkrit) .összegyűjtés. akik a papoknak segédkeznek. különösen a Daidzsó szai előtt használnak mikkjo (japán) .Dzsecün milaszarvásztivádin (szanszkrit) .suzu (japán).

szent sátor. vallási és erkölcsi tanításokat tartalmaz.lakoma mistè (vodu) . hasonlít egy lelki mosakodáshoz vagy takarításhoz.hagyományok. 10 felnőtt férfi az imához minjenmónok (jiddis) .titokzatos hatalom miszogi (japán) . Nezikim. az első Templom Mislé (héber) . Tohorot) Misne Tóra (héber) . ünnepi.szám/számolás.osztrák szokás minhág polin (héber) . szokás minján (héber) .rituális fürdő a sintóban.Vidéha fővárosa. a szóbeli tanra támaszkodva földművelési.kinevezés minukku (szanszkrit) .az istenekben lévő szellem a sintóban.Biblia. a helyes és helytelen tagadása.magyar szokás minhág böhment (héber) . Juda Hanászi fejezte be († i. az okság tagadása.megrontott téves nézet. 63 kötet + bevezető. tárgyai az elme üdvös és üdvösségre nem . mindig része az imi mitama (japán) .sz. 219) (bevezető: Brakhot és Zraim.A Tóra ismétlése. amely nem kapcsolódik vétekhez. 58-75) aki álmot látott a Buddháról. Dzsanaka székhelye. konfuciánus házi oltár mitarasi (japán) .és magánjogi. egyéni megtisztulás.ismétlés.kifinomult. nem üdvös cselekedet/gondolat mithjá dristi virati (szanszkrit) . házasságjogi. a katakali tánc egyik jelleme mirliton (vodu) .lengyel szokás minhágim (héber) . ma Tirhut mithjá dristi (szanszkrit) . Majmuni műve miste (héber) . ez van a sintai-ban mitama szan no tana (japán) .császár (i.morva szokás minhág ojsztrakin (héber) .imamunkások minuj (héber) .tökféle (Sechium edule) Miroku (japán) .délutáni ima Izsák emlékére minhág áskenáz nuszáh (héber) . Kodasim.a felséges lelkek oltára.Ming ti (kínai) .sz. Moéd. Példabeszédek misna (héber) .víztartó a megtisztulási rítushoz a sinto templomban Mithilá (szanszkrit) . köve-teket küldött nyugatra tudósokért minha (héber) . Nasim.tartózkodás a helytelen nézetektől.Maitréja miskan (héber) . büntető. áldozati és tisztasági kérdéseket tárgyal.

dáka mkha' 'gro ma (írott tibeti) . 1184-1225).vendéglő mja ngan lasz 'dasz pa (írott tibeti) . Eiszai tanítványa (i. Alshóbja területe mngon shes phra mo (írott tibeti) .kevert személyiség.Biblia.sz.keleti zsidóság mizuage (japán) .női elem.idegen Mnémosyné (görög) . tagja mithjá mána (szanszkrit) .babona mixta persona (latin) . bön jóslás .a zsinagóga keleti. Varuna testvére mixin (kínai) . szombatbúcsúztató mléccsha (szanszkrit) . pl.a Tóra-tekercs védőkendője Mitra (szanszkrit) .anyaméhből születés mngon par dga' ba'i zhing khams (írott tibeti) .rinzai mester a Kennin templomban.dákiní mkha' spjod (írott tibeti) .szó-magok a 8. Királyok első és második könyve mlavé dimalká (héber) .szamatádnyána mnjan jod (írott tibeti) .az Ikrek csillagkép.Srávasztí mo (ejtett tibeti.khen po M'láchim (héber) .Khe tup dzse mkha' 'gro (írott tibeti) .Sántaraksita upadhjája mkhan po (írott tibeti) . észak-keleti fala.a Buddha nirvánája.aki állandóan böjtöl mitnagedim (jiddis) . tudatban Mjósin templom (japán) . ahol a frigyszekrény van (a Jeruzsálem felé néző fal) mizráhi (héber) .emlékezés mngal skyes (írott tibeti) . a hármasságok mizráh-fal (héber) .a Nap és a béke istene. ajanamsza mitjaupavászi (szanszkrit) .nirvána Mjang de csör ten (ejtett tibeti) . a dasa aku-sala prativirati síla 10.vezető dharmái.a Nyílt Öröm mezeje.a hagyományos zsidóság szellemében gondolkodó irányzat mitpáhá (héber) . vjomacsárin mkhan chen zhi ba mtsho (írott tibeti) .zen kolostor Mjózen (japán) .megrontott büszkeség Mithuna (szanszkrit) .szombat-királynő elkísérése. az asztrológiai ciklus páros évei. írott tibeti) . a nyolcas csörten-csoport egyike mjha' lding (írott tibeti) .gaganacsárin.finom belátás.csodálatos tapasztalatok bölcsessége mjogon sudzsi (japán) .garuda mjo kanzat csi (japán) .az erikae alkalmával a geiko elveszti szüzességét mizudzsaja (japán) . abhidnyá mnjam pa njid kji je shes (írott tibeti) . Dógen mestere mkas grub rje (írott tibeti) .

sorsosztó mo pa (ejtett.leány-isten.jós mo tong (ejtett tibeti) . jelképe a fekete sertés. tompaság.női váltság áldozat modaka (szanszkrit) . a végső cél.110 x 80 cm-es díszes plakát mokusó (japán) .szabadulás mokuroku (japán) . ostobaság. formája gyönyörű lány.rizsgolyó Moéd (héber) . szabadság. Visnu ebben a mellékinkarnációs alakban szerezte vissza. Amenemhat zsilippel és gáttal szabályozta. kötöttség. káprázat. kutyát áldoznak nekik Mondzso boszacu (japán) .kérdés-felelet technikájú tanítás a csan/zen buddhizmusban Mondongue moussai (vodu) .bráhman matematikus. megszabadulás. írott tibeti) .az i.sorsistennő Moirisz-tó (egyiptomi) .e.amikor a démonok az óceán köpülése közben ellopták a halhatatlanság nektárját. mondó (japán. írott tibeti) .tudatlanság. kiszabadulás. III. megszülte Sivának Szaszthát Moira (görög) .Mandzsusrí. zavaro-dottság.halotti emlékmű monizmus minden létezőt egyetlen alapelvre visszavezető filozófia .körülmetélő Mohiní (szanszkrit) . mint ma mókkha (páli) . a tó kiterjedése sokkal nagyobb volt. kínai ven ta) . a 3 méreg egyike. része. homály. a cselekvés akadálya mohél (héber) . páli mókkha) . 250-ben tartott 3. ostobaság. balgaság. a József-csatornán (arabul Bar el Juszuf) át kapja. tévhit.mo lha (írott tibeti) .ártó loák. írott tibeti gti mug) . ókori nevén Merur.a bal hónaljban lakó női istenség mombinszilva-fa (vodu) . kötődés. megsza-badulás a születés és halál körforgásából.felszabadulás.móksa móksa (szanszkrit.csendes illumináció zazenben molha (ejtett. zsidó ünnepek Móggallána (szanszkrit) . vizét a Nílusból.a Misna 2. zsinat elnöke mohá (szanszkrit. Gyönyörűséges sugárzás mónéjja (páli) . ma Birkhet el Kharun.nagy kiterjedésű tó a Fájjummélyedésben. Szanydzsaja paribbádzsaka tanítványa Moggallíputta tissza (páli) . a buddhizmusban azonos a nirvánával. kezében nektárral telt edény.Spondias mombin L. elvakultság. a brahmánizmusban beolvadás a Brahmanba móksana (szanszkrit) .

írott tibeti ri dvags chal) Antilopliget (Őz-park).semmi.thun nyi mtshams med pa (írott tibeti) . itt van a Remetehegy. brokát vagy bársony. másokkal megosztott együttérzés monter (vodu) . vairágja) mriga (szanszkrit) .mélabús. általában az imaszertartások mönáker (jiddis) .csalás. írott tibeti dmu) .hullapóz (hatha jóga) mritju (szanszkrit) . tisá beávkor (áv 9) fekete.a Tóra-tekercs védőköpenye. a dasa akusala prativirati síla 4.szarvas. amikor egy loa a hívére száll more cedek (héber) . hamis mrisáváda (szanszkrit) . Siva kezébe kapta.mór. a tett tár-gya egy másik személy. nem-lét. remetetanya Benáresz közelében. . kötél. ünnep Lhászában.megtévesztő természet möcicá (héber) .gyenge. tagja mritam (szanszkrit) .démon.igaz tanító Moré Nevuchim (héber) .osztályrész mósa dharma (szanszkrit) . selyem. kikeresztelkedett spanyol zsidó moros (görög) . az őszi ünnepek idején fehér. az újév kezdete. enyhe (pl.Csurpu mu (ejtett tibeti. megszállottság. máskor bármilyen mön lam cshen mo (ejtett tibeti) .a vér eltávolítása malenoláskor möil (héber) .képmutatás mridu (szanszkrit) . szóbeli mrisáváda virati (szanszkrit) .tanítónk moriszko (spanyol) .ánantaraja mtsho skjes (írott tibeti) . nem üdvös cselekedet.nagy imaünnep. Dáruka erdejének bölcsei teremtették Mrigadáva (szanszkrit. Nagy fohász. ahol a Buddha elmondta első prédikációját mrisá (szanszkrit) .trejberol mraksa (szanszkrit) .valótlan.tószülötte. megindító. tagadó előképző.mono no avare (japán) . Majmuni műve morénu (héber) .szvarga mthun nyi (írott tibeti) . ami a király fejétől az égbe vezet mú (japán) . a fehér lótusz mtsho sman (írott tibeti) .tartózkodás a hamis beszédtől.holttest mritászana (szanszkrit) .Tévelygők útmutatója.meglovagolni.tavi ártók mtshur pu (írott tibeti) .halál mtho ris (írott tibeti) .

írott tibeti phjag rgja) .kígyóisten mudéjar (spanyol) . szelídség.a Mjosin templom apátja mukdámim (héber) . a 3.látás nélküliség a kendóban muharran (iszlám) . kötődés az érzék-szervi világhoz mudhuram (szanszkrit) .semleges cselekedet mukta (szanszkrit) . kuszala múlá múlá bandha (szanszkrit) . együtt érző öröm. a szeretet öröme.ellenség nélküliség a kendóban Mucsilinda . viselője az eljövendő idők egyik lehetséges buddhája.istenrádzsák fényből sodort kötele mu nen rju (japán) .felszabadult mukta haszta shírsászana (szanszkrit) . erény múdrá (szanszkrit.állandótlanság muga (japán) . eredet. elhomályosodottság. szanszkrit. akuszala múlá.arckendő a dzsaináknál muki (japán) . forrás. a mantra.tompultság. páli mutti) .iszlám hiten maradt spanyol múdha (szanszkrit) . gyönyörködés. a gát összehúzása múlá bandhászana (szanszkrit) alapot megkötő-tartás (hatha jóga) múlá guru (szanszkrit) .a szentély előtti terem a hindu templo-mokban a híveknek mukha vasztriká (páli) .az első hónap neve az iszlám holdévben Muin (japán) . együttörvendezés.gyökér. bizonyos jelentésű szimbolikus kéztartás. az 5 levél rajta az 5 tathágata és az 5 bölcsesség jelképe múla (szanszkrit) . de a tantrikus gyakorlatok egyik eszköze is (növényi drog). örülni mások örömének.szabadkezes fejenállás (hatha jóga) mukti (szanszkrit.alap szorítás (hatha jóga). hatha jóga gyakorlata mudutá (szanszkrit) . méltánylás.megváltás.elsők a hitközségben mukha mandapa (szanszkrit) .korona.buzgóság.a Buddha negyedik felesége.édes muditá/priti (páli. bélyegjel.beavatott . írott tibeti dga 'ba) .a tudat alkalmazkodó készsége mudzsó (japán) .nem-én Mugadzsa (szanszkrit) .végső szabadulás a körforgásból mukuta (szanszkrit) . felszabadulás (móksa) mukti phala (szanszkrit) . udvarhölgy mugen rju (japán) .tudat nélküliség a kendóban mu to rju (japán) .pecsét.

buddhista szöveg.csúcs. i. majd a holttest balzsamozása. nátronizálás (nátronos fürdőben átitatás). már egészen korán megkezdődik a halottak mumifikálása. az Atharva véda része muni (szanszkrit) .zen mester (i. rindzai iskola Mundaka upanisad (szanszkrit) . némaságot fogadó szer-zetes. a Buddha egyik neve.a mahájána vinaja Tibetben múládhára csakra (szanszkrit) . nátronizáló körülményei között jó állapotban maradt holttestek adták. Hérakleitosz). amelyhez az elgondolást valószínűleg a sivatag száraz. április-május murahacsibu (japán) . kínai vu men Huj kaj) .a tizedik hónap (Athén).A középút alapversei.Gyökérfeltárás szútra. Buddhapálita (kb. remete Munychión (görög) .) múlá prákriti (szanszkrit) . írott tibeti rtsa ba'i bla ma) személyes szellemi vezető Múlámadhjamaka káriká (szanszkrit) . A létesülés gyökeré-ről szóló tanítóbeszéd (Tripitaka Szútrapitaka. Maddzshima nikája 1.a faluból száműzött murdha (szanszkrit) .bölcs. a lényeges elemeket a belső szervek eltávolítása. a mumifikálás eljárása koronként más és más. és védőburkolattal (balzsamokkal átitatott vászoncsíkokkal. 1183/41260). és egyes részekre.erőközpont (pítha) a gerinc alsó végén a medencénél múlaguru (szanszkrit. viszonylag pontos leírást ad az eljárásról Hérodotosz.nem-teremtett ősanyag (ld. például az ujjakra külön mechanikus védőket tettek. a prákriti gyökere múlá szarvásztiváda vinaja (szanszkrit) . a múmiát oltalmazó és a túlvilágra bejutást segítő amulettekkel látták el.A középút alapverseinek magyarázata. a figyelem behatolásának segítője.sz. például aranyból Mumon Ekai (japán.Múlá madhja maka vrittih (szanszkrit) . időnként bitumen bevonattal) ellátása képezte. Nágár-dzsuna műve múmia (egyiptomi) . 470-540) műve múlá parijája (páli) a gyökérfeltárás gyakorlata Múlá parijája szutta (páli) .az öröklét biztosítására tartósított holttest.A tarra nyírtak titkos tanítása. valami-nek a csúcsa (nem valós tárgynak) . műve: Kerítés rácsos kapu nélkül. vezeklő.sz.

1016-1100) na szambhavéjja (szanszkrit) .múrdhana (szanszkrit) .tartózkodás a hazugságtól muszlim (iszlám) .aki az iszlám vallás tagja muszo (japán) .aki a mítoszokat összegyűjti és leírja mythos (görög) .egyszerre képmással bíró és képmás nélküli teljesség múrti (szanszkrit) .és haszonvágy nélküliség muszáf (héber) .erkölcs muszávádá véramaní (szanszkrit) .misztikus belső hang . nacsa annyo (szanszkrit) . sem egy másik.a figyelem hiánya musotoku (japán) .öntudatlan testtartás Muszó Kokusi (japán) . írott tibeti na' ro pa) . nulla Nabusa (szanszkrit) .mukti mystérion teleté (görög) .tetőpont az usmagatá közben.Szószeki Mut (egyiptomi) .ünnepnap délelőtti toldalék ima muszáh (héber) . az újjá-testesült karmikus egyed (Milinda Panyha) Nacsikétasz (szanszkrit) . Amon felesége.misztériumok mystés (görög) .sem nem ő.Kartikéja egyik neve musin (japán) .egy szöveg dallama muszár (héber) . a nirvédha bhágijá második szakasza múrtá múrta (szanszkrit) .a feledékenység szennye musita szmrititá (szanszkrit) .ég. a járványok ellen nacsa szo.nem megragadható nabha (szanszkrit) .sz. szertartás Murugan (szanszkrit) .mítosz N na pannyájeja (szanszkrit) .nem megtalálható Ná ro pa (ejtett tibeti.ünnepségsorozat a sintóban nyár közepén oltalomért a termésért.a Káthaka upanisad hőse náda (szanszkrit) . jelképe: keselyű.Marpa indiai mestere (i. anyagba öntött formája.nem lehetséges na upalabhéjja (szanszkrit) .az istenség szobra.beavatott mythographos (görög) . nem-tudat musita szmriti (szanszkrit) .a bharaták egyik őse nacu macuri (japán) .keselyűfejű istennő.aki még nem ébredt tudatra.az érzett mutti (páli) .birtoklás. temploma: Karnak muta (szanszkrit) .

önvaló-nélküliség. írott tibeti bdag meg) . a termékeny élet biztosítói. külső = nádí). elsősorban tűzáldozatot bemutató.folyó. 2.szakja település nágaraszankírtan (szanszkrit) . kínai long) . vatarai sinto naimittika (szanszkrit) .erotikus tánc. a madhjamaka iskola alapítója az i.alkalmanként végrehajtott áldozat. a 3 tűzpap egyike (Uruvélá Kasszapa.indiai logika mester.táncfajta.nak ci nága (szanszkrit.nádí (szanszkrit.bokáig érő alsónemű nága pasa (szanszkrit) . műve: A középút alapversei (Múlamadhjamaka káriká) nagauta (japán) .sz. magátlanság . írott tibeti chu bo wod bsrungs) áldozópap. amelyik a Világtojást rakta naikú (japán) . középső = damaní. a nyolcféle lény egyike.reumás öregasszony szellem Nagy Gágogó (egyiptomi) .részlet teremtés/ pusztulás Nairandzsana (szanszkrit) .hagyományos balladastílus nago (vodu) . varázshatalommal bíró lények. a kínaiaknál a sárkány.nádíkat megtisztító légzés (ha-tha jóga) nag rcis (írott tibeti) .falu Kóti mellett Magadhában.és énekelőadás Nágárdzsuna (szanszkrit. írott tibeti rtsa) . a partján meditálta a Buddha megvilágosodása előtt nairátmja (szanszkrit. a Gangá bal partján Nadíkasjapa (szanszkrit.hurok. kincsek őrzői. a hazugokat kötözi meg nága váju (szanszkrit) .Az egyik teremtésmítosz szerint az Ősmadár. a hindu mitológiában a földalatti vizeket jelképező.energiacsatorna a testben (3 rétegből áll: belső = szira. században.lélegzet böfögéssel (hatha jóga) Nágabódhi (szanszkrit) .belső szentély.Nágárdzsuna tanítványa Nagarakam (szanszkrit) .Ogout üdvözlő tánc Nagy Ezili (vodu) . neki és két fivérének mondta el a Buddha Tűzbeszédét. a csatorna külső része Nádiká (szanszkrit) . Tibetben a föld alatti kék és fekete istenek naga dzsuban (japán) .éntelen szellemiség.alkalmi tevékenységek naimittika sristhi/pralaja (szanszkrit) . meleg tánc. átmeneti erő-kör (pítha) naimittika karma (szanszkrit) . amivel Varuna a bűnösöket. Gajá Kasszapa) nádíshódhana pránajáma (szanszkrit) . a jorubák fon nyelven nago grand coup (vodu) . írott tibeti klu grub) .kígyódémon.

megszabadítás.bhikkhu. Mádri és az egyik Asvin fia nal dzsor pa (ejtett tibeti) .Siva-hitű prédikátor nájntég (jiddis) . egy buddha beleszülethet egy másik élőlény testébe nairjánika pratipadvjá karana pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) „kijelentettem. a szakma öröklés útján adódik tovább nakai (japán) .krokodil-tartás (hatha jóga) naksatra (szanszkrit) . hogy a 4 nemes igazság tökéletes megértése a cselekedeteknek az az útja. ahol nem észlelünk és nem is nem-észlelünk semmit.imamondó és ördögűző pap a sintóban Nakco (ejtett tibeti) . kínai eredetű nak pa (ejtett.Szilajhangú. naisjandiká (szanszkrit) .aszkéta. se nem fehér karma Nakula (szanszkrit) . a 4 ájatanából a 4. házasok. amely kivezeti az embert a duhkhából a nirvánába. apátjai nők nakatomi (japán) .kószalai helység Nálaka (szanszkrit) .okához hasonló karma naiva szamdnyá nászamdnyájatana (szanszkrit) .az égi világrészek buddhája naksunasukla (szanszkrit) . elődje a haizen) Nakarce (ejtett tibeti) .bön fekete asztrológia.nairjánika (szanszkrit) . a nirmánakája egyik jegye nairjánika nirmánakája (szanszkrit) .u. 7. hős a Mahábháratában. műve MshűVajrócsana szútra . Szahadéva ikertestvére.pincérnő (mai. írott tibeti zhal zas na) .tibeti kolostor a Jamdok-tónál.áldozati étel. se nem-felfogás tudatszintje naiva szamvaraná szamvara (szanszkrit) . sem nem nem-fegyelem naivaszamdnyá nászamdnyá ájatana bhúmi (szanszkrit) .tantrikus rituálék végzői.). írott tibeti nag rcis) .a jógácsára összefoglalója (i.a teremtett test harmadik ismérve. a Buddha 4 kijelentéséből a 4.tibeti fordítómester nakrászana (szanszkrit) . írott tibeti) . sz. megszabadulás. ételfelajánlás a múrtinak a templomban nájanmár (szanszkrit) . a se felfogás.a 27 holdház az asztrológiában Naksatrarádzsa buddha (szanszkrit) .a bén hámcárim utolsó kilenc napja nak ci (ejtett tibeti.sem nem fegyelem. a tuda-toson és nem-tudatoson túl lévő.annak a szintje.se nem fekete.”. Dévala unokaöccse Nálanda (szanszkrit) .a bódhiszatva szint kilencedik foka. aki elnyerte a tökéletes békességet Nálagiri (szanszkrit) . a keletkezés csúcsa (bhavága). fok naivédjá (szanszkrit.

testi és lelki folyamatok. phassza.üdvözöl. szannyá. tűz.a hosszú élet jelképe.a 32. a 4. a hatos szféra.hatos szféra.tökéletesen tiszta Nam gyel csör ten (ejtett tibeti) .név/szó. manaszikáró.a 4 mentális halmaz namaszkár (szanszkrit) .ákása nam mkha' la gar mdzad pa (írott tibeti) . a rúpa részei: mahá-bhúta (föld. a vizsgálat tárgya (védaná. levegő). írott tibeti nam mkha') . és ezt mondják: namaszte!. írott tibeti nam mkha'i mig) . éjfél. phasszó.hullaárnyék. foka. kifejezések és szótagok megkülönböztető megértése náma rúpa (szanszkrit) .üdvözlési mód. az éntudattal az egyén érzékszerveivel belép a világba náma szkandha (szanszkrit) . a Nap nam langs (írott tibeti) .szó. tibeti király nam tak (ejtett tibeti. gyémánt alakú kereszt köré fonott színes fonalak Nam Khai Mik (ejtett tibeti.Nam Khai Mik nam mkha'i snying po (írott tibeti) .ducö 05-07 nam mkha (írott tibeti) . nidána. gasso . a nidána 3. manaszikára). női védőistenség. a nödzsinek ura náma (szanszkrit) . víz. írott tibeti gnam ri srong bcan) .község Magadhában Rádzsagahától északkeletre Pává mellett nam (szanszkrit) . a náma részei: védaná.23-01 Nam ri Szong cen (ejtett tibeti. írott tibeti nam thag) . azonos a buddhiból felépülő ahamkárával. a Kálacsakra negyedik mezője náma rúpa paccsajásza ájatanam (szanszkrit) . a nyolcas csörten-csoport egyike nâm kadav kò (vodu) .patkány.észak istene.Nálandá (szanszkrit) . csetaná.az ég szeme.nam tak Nam Thö Sze (ejtett tibeti. mentális szféra náma kája (szanszkrit) . írott tibeti nam phjed) . mint a mukötél nam thag (írott tibeti) . az ember árnyéka nam kha (ejtett tibeti. meghajol nam cshe (ejtett tibeti.név és alak. csétana.az égben táncot járó nam mkha'i mig (írott tibeti) .a szavak. észak 2301 nam dag (ejtett tibeti) .Ákásagarbha nam phyed (írott tibeti) .mennyei létra. szannyá. írott tibeti rnam thos sras) . mentális test náma padavjandzsanya kája (szanszkrit) . közben összetett tenyerüket a homlokukhoz emelik.szélparipa bön szertartás az elemi erők egyensúlyának megteremtésére.

pásztor rádzsa.a különböző törekvések megér-tésének ereje nána kájaika szamdnyi (szanszkrit) . a Teljesen Megvilágosodottnak (3x) namu (szanszkrit) .a különböző hajlamok megérté-sének ereje náná dimukti dnyána (szanszkrit) .dicsértessék Amida buddha.. a Buddha féltestvére. gyűlölet.tisztelet. az ő gondozására bízta apja a gyermek Krisnát. írott tibeti 'dzsog po) .ducö 23-01 namlang (ejtett tibeti. Indra mitikus ligete Nandí (szanszkrit) . írott tibeti nam langs) . mantra namucsi (szanszkrit) .az élőlények egyedi hajlamainak (mohóság. az egyik dasabala náná dimukti dnyána bala (szanszkrit) . ducö.démon Nan jüe (kínai) . sokféleség.a Nandakini és az Alakánanda összefolyása nandavana (szanszkrit) .háromszoros oltalomkérés a Buddhától: Namo Tassza Bhagavato Arahato Szamma Szambuddhassza .több gondolatmomentumra kiterjedő időbeli okság náná dhátu dnyánabala (szanszkrit) .namba (ejtett tibeti) . pirkadat 0507. tévhit) ismerete.Tisztelet adassék a Magasztosnak. anyja Gótamí Padzsápati Nanda Takszaka (szanszkrit.Nangaku Edzso náná bháva (szanszkrit) soklétűség. különbözőség nána csitta kkhanika (szanszkrit) .Dhritarástra kocsihajtója. kelet namo. az emberek és a vágyvilág istenei nanchon (vodu) . különböző test tudatossága.. ejtett tibeti Dzsog po.megjelenítés namcshe (ejtett tibeti) . sok hindu templom része. a théravádin szövegek nyitó szava namu Amida bucu (japán) .a nágák királya. Siva bika alakú hordozóállata Nandigráma (szanszkrit) .egy asszony.Bharata székhelye Ajódhjá melett . Karna nevelőapja Nandaprajág (szanszkrit) .nyúl.virágoskert.öröm. a Tökéletesnek. (páli) .afrikai nemzet Nanda (szanszkrit) . élvezet.az azonos felfogás.Visnu íja Nandana (szanszkrit) . a föld alatti kincsek őrzője Nandabala (szanszkrit) . aki rizst vitt a Buddhának Uruvé-lában Nandaka (szanszkrit) .

aki Brahmá . 677-744). (egyiptomi) a templom szentélye. dinasztia idején teret nyert nap-kultusz templomai. illetve az ezt szimbolizáló kultikus tárgy: valódi hajó vagy makett naptár (egyiptomi) .zen mester.Mahávíra testvére.3 évszak: ahet . Baszo tanítványa nanten (japán) . 8. ahol az isten szobrát tartották. egyben legsötétebb része. eredetileg 4 vagy 5 naptemplom volt de egyedül Neuszerré abu gorábi naptemploma maradt fenn nar (iszlám) . kínai Nan-jüe) .erő. Napata tulajdonképpen a fővárosa. peret . a naosz a templom legvédettebb.az V. Baszo Dóicu mestere nanm (vodu) . amelyen az égen áthajózik.zen mester (i.sokféleség Nanszen (japán) . aki buddhista Nangaku Edzsó (japán.rituális lakoma a sinto szertartás végén naosz (görög) .ókori állam a mai Szudán területén. században alakult meg és uralkodói Egyiptom fölé is kiterjesztették hatalmukat egy időre napbárka (egyiptomi) .mitikus bölcs. Enó tanítványa. egyes templomokban úgy van kialakítva. az i. Visnu mellék-inkarnációi. Kusnak vagy kusita államnak is hívják.japántuja (Nandina domestica) naorai (japán) . Vardhamána Mahávíra fivére.pokol Nara (japán) .e. ide belépni csak a kijelölt papoknak.vadlúd nang pa (ejtett tibeti) . a leghíresebb naptemplom a heliopoliszi volt. szent nánnatta (szanszkrit) .sz. vagy egy feje és 4 karja vagy két feje és két karja van ábrázolásainak Nárada (szanszkrit) .Anuruddha remetetársa Nandivardana (szanszkrit) .két bölcs.templom.aki belül van.régi neve: Heidzsókjo. semu forróság naptemplom (egyiptomi) . a főpapnak és a fáraónak volt joga. Nigantha Nyátaputta bátyja nang bar (ejtett tibeti) .Ré bárkája.Nandija (szanszkrit) . hogy az év egy bizonyos napjának egy bizonyos órájában besüssön a nap az isten szobrára Napata/Kus (egyiptomi) . amiből mára semmi sem maradt.sarjadás.áradás. szellemi erőforrás. 749-ben a 15 m magas Vairocsana szobrot.sz.félisten a Mahábháratában. férfi Nara és Nárájana (szanszkrit) . a szokásos Visnu jelképek mellett egyik karjában rózsafüzért tart. isteni hírvivő Nárada Muni (szanszkrit) . ember. itt állíttatta fel Sómu császár i.

az ávénika buddhaguna 5. az ávénika buddhaguna 3. ha a tanításról van szó. része.i. az emberiség menedéke naraka (szanszkrit. nem közömbös. összesen 136 naraka szattva (szanszkrit) .a pokol lényei. mivel a Buddha emlékszik az emberekre.egy buddha barátsága és kegyessége folyamatos. foka nászti musitá (szanszkrit) .Visnu másik neve. az ávénika buddhaguna 4. hogy megmentse hívét.ember-oroszlán. időpontokra és helyekre. Visnu egyik inkarnációja eb-ben a formában ölte meg Hiranyakasipu démont.egy buddha nem feledkezik meg teendőjéről.a pokol egyik démona.az élőlények pokla. mindig a megfelelő időben és helyen van.egy buddha. Krisna győzte le.a feledés hiánya. foka nászti cshandadhánih (szanszkrit) . az ávénika-buddhaguna 6. csoportja nászti musitá szmrititá (szanszkrit) .a harmadik takilcsi Narithírta (szanszkrit) . en-nek ünnepe a Dívali Nárászimha (szanszkrit) . írott tibeti sems can gji dmjal ba) . a rúpá rúpa bhúmi egyik csoportja Nárakaszúra (szanszkrit) . 1153-ban alapított tibeti kolostor.homlokából jelent meg. ájur véda nászi (héber) . hogy írja meg a Srímad Bhagá-vatamot Náradéva (szanszkrit) . foka nászti aszamáhita csittam (szanszkrit) .egy buddha nem tesz különbséget a szamszára és a nirvána között. csárvaka és násztika bölcselet nászti aprati szamkhjo péksá (szanszkrit) .a Misna 3. foka nászti pradnyáhánih (szanszkrit) .az egyik sziddha Nárájana (szanszkrit) .sz. az ávénika buddhaguna 7.orron keresztül beadott gyógyanyagok. 8 tüzes és 8 jeges pokol. a ávénika buddhaguna 5.kiközösítés Nasim (héber) .egy buddha mindenféle .Durgá egyik anyai kiterjedése Narija (mongol) . ő utasította Srí Vjászadévát. házasságjog nasja (szanszkrit) . szomszédos és átmeneti poklok.nincs.folyó Közép-Indiában Narthang (ejtett tibeti) . aki mindenki célja.fejedelem nászti (szanszkrit) .egy szent fürdőhely Narmadá (szanszkrit) . foka nászti nánátva szamdnyá (szanszkrit) .egy buddha elméje mindig ismeri az ürességet. a nyomdai fadúcok gyűjtőhelye násajati (szanszkrit) . Prahládot Nárászimhí (szanszkrit) .

foka násztika (szanszkrit) .Dandzan Ravdzsa szerzetesi címe navákárá csittaszthiti (szanszkrit) . foka nászti tathágataszja szkhalitam (szanszkrit) .abszolút nemlétezés Náta (szanszkrit) . mint kutenen keresztül.hullámzó művelet (hatha jóga) nava lokuttara dhamma (szanszkrit) .vándorló saiva szannjászík náthaszampradája (szanszkrit) .heterodox darsana: buddhizmus. az ávé-nika buddhaguna 8. dzsainizmus.tibeti állami jós.egy buddha nem tart rab-lóktól.ifjak nefes (héber) .szennyeződés elpusztítására képes.egy buddha elméje folyamatosan figyelemmel kíséri az ürességet.nem-létezés nauli (szanszkrit) .heterodox vallási irányzat. Lakshmi. Szaraszvatí kilencnapos hindu ünnepe szeptember-októberben navaszthi tattva (szanszkrit) . vadállatoktól. foka nászti szamádhihánih (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 10. az ávénika buddhaguna 2.az elhunyt lelkének emelt sírkő negi (japán) .egy buddha teljesen szabad.sinto imádkozó pap .egy buddha nem viselkedik gyerekesen.a Tánc Ura-tartás (hatha jóga) náthapanthí (szanszkrit) . foka nászti szmritihánih (szanszkrit) .egy buddha ismeri mások gondolatait és a szükséges üdvös módszereket.a szentség 9 feltétele Navaan agramba csordzs (mongol) .a Tánc Ura. az antropomorf istenkép tagadása násztika darsana (szanszkrit) . foka nászti ravitam (szanszkrit) . hogy a gyakorló már elérte a szamádhit ne csung (ejtett tibeti) . tánca (tánda-va) a teremtés és pusztulás folyamatosságát jelképezi nátarádzsászana (szanszkrit) .elmélyülés navarátrí (szanszkrit) . az a téves érzés. foka nászti vimuktihánih (szanszkrit) .az elért koncentrációs szint bizonytalansága. benne Dordzse Drakden.Durga. foka nászti vírjahánih (szanszkrit) .egy buddha jó szándéka korlátlan. nyilatkozik meg neaniskoi (görög) .kígyódémon Nátarádzsa (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 12. az ávénika buddhaguna 1. az ávénika buddhaguna 9.védelmező hagyomány nátjam (szanszkrit) .tánc natthitá (szanszkrit) . a dalai lámák védőistene. az ávénika buddhaguna 11. csárváka lókajáta násztitva (szanszkrit) . Siva egyik avatárája.

jellegzetesen trapéz alakban hajtott vászonkendő. félúton Eszna és Kom Ombo között. ma Niladzsan. nem ritkán csíkos.Tiszta Ország nembucu odori (japán) . kékkel sávozott változata az uralkodói fejdíszek egyike. a sivatag és a termőterület szélén helyezkedett el nekula (szanszkrit) . bezáró. hátul orsóba összesodorva záródik. általában a településen kívül. kínai nien-fo) .negina (héber) .kincset hányó mongúz. egyiptomi naptól.hadistennő. a fáraó jelvények egyike.az ünnep (Jom Kippur) kimenetelét jelző ima.általában fehér. arany (sárga) színű. jelképe: íj és nyilak. talán a legjellegzetesebb fáraói fejék.további magyarázatra szoruló tanítás.színpad az Amida-hívők táncosainak nemesz-kendő (egyiptomi) . a szaiszi Ré anyja. „Holtak városa”.gyertya nér mesáma (héber) .folyó Magadhában.dallamjelek a betűk mellett neheh (egyiptomi) .árpa néjártha (szanszkrit) . és Tutankhamon halotti maszkján is. mely a fejet védte a tűző.korbács.egy sinto szentély rituális eseményeinek jegy-zéke nenki boko (japán) . néha csak kiegészít más koronát nendzsú gjódzsi (japán) .emlékmécses nér támid (héber) .a predinasztikus és archaikus korban fontos szerepet játszó felső-egyiptomi település. amelyet elöl általában ureusz díszít. rejtett jelen-tésű nekkhamanam (páli) .elutasítás nekropolisz (egyiptomi) . a bölcsesség jelképe Nembucu (japán. temploma: Szaisz nej (ejtett tibeti) . de kalászra is emlékeztető kékarany jogar. .örökmécses Nerandzsará (szanszkrit) . mely általában a fáraó bal kezében látható Nehen (egyiptomi) . ilyen látható a Szfinxen. vörös korona. a gyakran „légycsapó”-ként vagy „korbács”ként emlegetett.lemondás (kuszala múlá) nekkhammadhátu (szanszkrit) .temetkezési hely. görög neve Hierakónpolisz neila (héber) . a kendő szárnyai két oldalt a mellkasra érnek. királyi „légycsapó”. befejező Néith (egyiptomi) .a geiko szolgálati ideje (általában 5-6 év beleértve a sikomi szan és a maiko idejét is) nér (héber) . ahol nagy számú sír talál-ható. Hórusz kultuszának egyik székhelye volt.

nirvána ngan song (írott tibeti) . i. azóta Lhásza a főváros.sz.rossz ösvények (állatok.nér mesáma neszeh (héber) .az 5.szembesítés Ngö Lek pe Se rab (ejtett tibeti) .beteljesülés . a lehetséges tapasztalás végső határa. írott tibeti ngag dbang rgja mtsho) .Nga vang Jese Gya co ngagsz pa (ejtett tibeti) . dalai lámának Nga vang Lob szang Gya co (ejtett tibeti.elhullott állat.titkos tanítások kollégiuma. Csölkhaszum ngo 'phrad (írott tibeti) . értelmezéstan) neva szannyáná szannyájatana (szanszkrit) . a gyakorlat utáni száz szótaú mantra 100 ezer ismétlése ngön dup (ejtett tibeti.(i.isten Nettippakarana (páli) Tipitaka.sz. dalai láma (i. polgári és büntetőjog nga rgjal (írott tibeti) . éhségszörnyek. a Cang i háború után. Az ismertető (Szövegértelmezők kézikönyve. ahol a Buddha megvilágosodott Neranja (páli) .sz. akit Lhazang mongol kán nevezett ki 6.sem ez. írott tibeti ngag dbang blo bzang rgja mtsho) . közelében áll a bodhi-fa nesómeliht (jiddis) . halálát 15 évig titkolta világi vezetője (deszi) Szamgye Gyaco Ngag (ejtett. miközben nem ész-lelünk mindent. bíróság.Nga van Lob szang Gya co ngag dbang rgja mtsho (írott tibeti) .mána Nga vang Jese Gya co (ejtett tibeti.folyó Uruvéla mellett.szembesülés ngo sprad (írott tibeti) . tantra ngag dbang blo bzang rgja mtsho (írott tibeti) . írott tibeti dngos grub) . sem az.Tibet nyugati tartománya.bön varázsló ngan las' das pa (írott tibeti) . 1617-1682). ugyanakkor nem nélkülözzük a leheletnyi különb-ségek észlelésének képességét nevárok .sem tapasztalás. ?-1725) szerzetes. 1642-től Gusri mongol kán jóvoltából.a Misna 4. pokollakók) Ngari Korszum (ejtett tibeti) . része. nem kóser Nezikim (héber) .a phowa gyakorlatok előfeltétele.házi istenek előtt kiöntött bor (libatio) neti neti (szanszkrit) . írott tibeti) .tibeti fordítómester ngön dro (ejtett tibeti. sem nem-tapasztalás.amelynek partján van Uruvéla városa. írott tibeti szngon 'gro) .nepáli népcsoport nevilla (héber) . a szamádhi állapota netjer (egyiptomi) . Tibet teljes jogú világi és egyházi vezetője.

sz.valami előtt járó. námarúpa. szalájatanam.Biblia. érzet és érzékelés: emberi szembe fúródó nyíl. aviddzsá). belső szemlélet útján elért tudás nidrá (szanszkrit) . az oksági törvény fokozatai (duhkha.elmélyedés.Nembucu nientösz (ejtett tibeti) . az itt léthez való tapadás: egy gyümölcsfa leszüretelése. karmikus erők: fazekas. beszédeket bevezető formulák. tanhá. századtól.végzet niello/tausírozás (egyiptomi) . majd a felületet gondosan felpolírozzák. keletkezés: terhes nő (dsáti) 11. írott tibeti rten 'brel bcsu gnyisz) . emberi szembe fúródó nyíl (védaná) 7.tartós. nemtudás: vak ember (nő. része Niddésza (páli) . 1222-1282) buddhista szekta-alapító Japánban az i. születés: szülő nő 12. melegítéssel rögzítik.fül-tudat nibbána (páli) .Tipitaka. Nehémiás ni siki (japán) . szankhára.a Tökéletes Öröm keleti birodalma N'hemjá (héber) . manda-la. létszomj: ivó ember (upádána) 9. a 6 érzék: üres ház.konklúzió a vitában . virágot szedő ember (bha-va) 10. okozati lánc. hatablakos ház (szparsa) 6. ábrázolása (bhava csakra. 13. ember csónakban (sadájatana) 5.a théravádin buddhizmus nigamana (szanszkrit) .indíték.alvás nidzsati (szanszkrit) . és a csillogó felszínen kirajzolódik az eltérő színű mintázat Nien fo (kínai) . a dváda-sángasászana 10.(i.sz. gyakorlat ngönpa (írott tibeti) Abhidarma pitaka Ngönpargawa (ejtett tibeti) . ejtett tibeti jalva): 1. tudatosság: fára mászó majom (náma rúpa) 4. finoman kivésett mintába aranyból. öregség és halál: öregember. a Lótusz-szútra alapján nidána (szanszkrit. írott tibeti szngon 'gro) . szerelmespár (trisná) 8. holttest. elsődleges ok. állandó Nicsiren (japán) . A mutató nididhjászana dnyána (szanszkrit) . upádána. phassza. fazekaskorong (vidnyána) 3. amit nemesfémeken használnak. megelőző. dzsáti. teve) (szanszkára) 2. bhava. név és forma: a tengeren áthajózó férfi.nirvána nibbidá (szanszkrit) .díszítési eljárás. vinnyána. érintés: csókolózó szerelmespár. ejtett tibeti ten drel.kijózanodás niccsa (szanszkrit) .ngöndro (ejtett tibeti. ezüstből és ónból készült ötvözetet öntenek. védaná.

az önlét/öntermészet/magánvaló lét hiánya.kötelékektől mentes. Vardhamána Mahávíra egyik neve. előírás (aszkézis. a varnán kívüliek. erények gyűjtése. vallási rendszer. megtisztulás az önfegyelem segítségével (sucsi.nem független. megtagadás.). végzet nijati váda (szanszkrit) .sz. tapasz.füge Nigródha áráma (szanszkrit) . önlényegnélküliség nihszvabhávavádin (szanszkrit) .Jegyzetek gyűjteménye a Védákhoz nigi mitama (japán) .gyászolók vigasztalása niiname macuri (japán) . buddhista szöveg nihsréjasza (szanszkrit) . a jóga 8 foka közül a 2.osztályozó általánosítás nikkhamana (szanszkrit) . szantutthi.végleges kialakulás. ísvara pradhána).határozott karma nijati (szanszkrit) .apró élőlények.éntelen természet.Fügefaliget-áráma Kapilavatthu mellett Nihongi (japán) .történeti-mitikus feljegyzések (i. november 23-ának éjjelén felajánlják az első rizst nijama (szanszkrit) .a tárgyak okozati kategóriája.nigantha (szanszkrit) .iskola.menekülés az otthonból az otthontalanságba Níla (szanszkrit) . az önazonosság hiánya. határozott feltűnés nihszprisja (szanszkrit) . önállótlanság.érinthetetlen. Siva egyik mellékneve. haridzsan. sz.önlét-nélküliséget vallók nihum ávélim (héber) . digambara dzsaina.lélek. Cséllaná nagybátyja Nighandu (szanszkrit) . a keletkező mérget megitta az emberek védelmében . éntelen-természet nihszvabhávatá/anátmatá (szanszkrit) .fatalista nikája szabhága (szanszkrit) .vesztesnek nyilvánított vitázó nigródha (szanszkrit) . amikor a démonok köpültek az óceánt. istenszolgálat).démon. ellenük viseltek svétambarák a munkhavasztikát nigrahaszthána (szanszkrit) . metafizika. dalit nihszvabháva (szanszkrit) . amely nem fér össze a buddhizmussal. kapcsolatból kiszakított léte nincs. békés és jóságos szellem a sintóban nigódha (szanszkrit) . akit elefánt formájában ölt meg Siva Nilakantha (szanszkrit) .üdvösség nihszarana (szanszkrit) . a laja jóga gyakorlata nijata (szanszkrit) .kéktorkú. az önmeghatározó természet hiánya. nem-valóságos. szvádhája.az új rizs megízlelésének ünnepe.. 8. a dzsaina alapja Nigantha Nyátaputta (szanszkrit) .önfékezés.

jel. volt Japán első császára. ok. Srí Lanka nimai gasane (japán) .démonrádzsák szobrai. egy buddha különleges erénye niraja (szanszkrit.Dzsanaka őse a Nap-nemzetségből nimitta (szanszkrit) . Japán első mitikus uralkodója. amelyet csukott szemmel látni. saktista felekezet. az igazságosság örök törvényének érvényre jutása.fontolóra nem vett cselekvés.a Daitokudzsi apátja Nippon (japán. páli) . látszat.Amateraszu unokája. kínai Dzsih pen) .a purusa felsőbbrendű oksága a prakritin. 11. pokol. jegyek.nílapata darsana (szanszkrit) .személyes érzés ning dzse cshen mo (ejtett tibeti) .az emberi uralkodók kora. pokollakók nirálamba (szanszkrit) . Dzsimmu. amelyeket a világi dolgokban észlelünk nimitta bhága (szanszkrit) . Brahmá szútra kommentár Nimi (szanszkrit) .sz. pathága nimitta). jógácsára .).a szenvedés maga.a dvaitádvaita védánta iskola alapítója (i. műve: Védántaparidzsáta szaurabha. aki nemcsak a szenvedést. az adhikaranák legyőzése nin niku (japán) . uggaha nimitta. amelyek a buddhista szentély előtt állnak.támaszték nélküliség nirálamba szarvángászana (szanszkrit) .Japán nirábhóga (szanszkrit) . 600) nió (japán) . dédunokája.végtelen türelem nindzso (japán) . hanem a szenvedés okait is leküzdötte Ninigi (japán) . ő örökölte Amateraszu 3 jelképét ninnó dai (japán) .nagy együttérzés.tárgy-támasztéktalanság tan. a testi meditáció tárgya. a sintóban oroszlán. sz.nimitta-tudás.sz.kitámasztás nélküli teljes test megtámasztás (hatha jóga) nirálambanaváda (szanszkrit) .hideg időben második bélés az avaszéhoz Nimbárka (szanszkrit) . a császári család őse.anabhoga nirábhóga karma (szanszkrit) . jegyképzők nimitta kószalla (szanszkrit) .az érzékelő tudat látszat-része nimitta kárana (szanszkrit) .vagy kutyaszobrok (komainu) Nippó (japán) . belső látással felidézett tárgy. az istenek kora (japán kami no jo) után kezdődött (i. a meditáció első vizuális eredménye (parikamma nimitta.sötétkékbe-öltözöttek.

a szambhóga kájával együtt a rúpakája Nirmánarati (szanszkrit. a 3 test egyike. brahmá upászaná). nairjánika. ahogy a bódhiszattvák látják a buddhát. az életkor 8 ezer év niródha (szanszkrit.kifakadó vízhólyagos. egy buddha inkarnálódása. a lények saját tetteik következtében szenvednek vagy boldogok nirguna (szanszkrit) . a megvilágosodás 3.az elme összekapcsolódásaszétszó-ródása nirmána kája (szanszkrit.nem-keveredő.az egyik sziddha.elme átalakulása niródha szamápatti (szanszkrit) . kialvás.a 4 ájatanából a 3.bilincsektől megszabadult. 3 jegy: uttama.meghaladhatatlan. átváltozás-test.feltétlen tudás nirgrantha (szanszkrit. abszolút nirávarana (szanszkrit) . szennyezetlenség nirarbuda (szanszkrit) . a vágyvilágban alulról az 5. az örvendező kiáramlás.iskola nirámisza (szanszkrit) . a duhkha megszűnése.lecsillapítás. a megvilágosodott tetszése szerint fölveheti bármelyik test formáját. érintetlen nirmagnatá auddhatja (szanszkrit) . a buddha-kája 4.jártas a lecsillapításban.szubsztrátum nélküli niratisaja (szanszkrit) .a fogalmiság megszűnését eredmé-nyező meditáció. fokozata. feltűnés /nihsza-rana/) niródha parináma (szanszkrit) . megbékélés /sánta/.a megszűnés tudatossága (megszűnés /niródha/. tisztaság. írott tibeti szprul pa'i szku) . a bódhiszattvának már nincs rögzített dharmája. varázstest. önmagát is megduplázhatja. kínai hua le tian) .Átváltozásnak Örvendő ég. káprázattest. a mentális tevékenység megszűnése niródhagámí (szanszkrit) . a nirvána niródha dhátu (szanszkrit) . egyszerre tulajdonságokkal bíró és tulajdon-ságok nélküli teljesség nirlipta (szanszkrit) . a kettősségen túli öröm bölcsessége. a duhkha megszüntetése. formája. hideg pokol nirástaja (szanszkrit) . kínai szu co lun si) . a vágyak objektívvé válásának birodalma.a megszűnés igazságának .tulajdonságok/sajátságok nélküli (nirguna upásza-ná. írott tibeti 'gog pa) . sailpika.. aki már túl volt niródhaszatja (szanszkrit) . fokhoz tartozó világ niródha dnyána (szanszkrit) .nem evilági Nirandzsana (szanszkrit) . a dzsainizmust megelőző szekta. kiválóság /pranita/.látszattest.

ejtett tibeti nyang de. a létezés megsemmisülése. minden kialszik a nem-tudás és a vágy hiánya miatt. a léthez kötődés szomjának kioltása. van: 1. megszabadulás nirvartako hétu (szanszkrit) . kioltott. a születés. a buddhizmusban a lét és az egyéniség teljes megsemmisülése. tan-test.nritjá Nirtima (ejtett tibeti) . maradéktalan nirvána = a megvilágosodott fizikailag is kilép a körforgásból. 3. az anyagi lét megszűnése. tökéletes nyugalom. a vágyak. feltételhez nem kötött (aszamszkrita). 2. a behatolás 4 segítője (usmagata. átha-ladás felé vezető suddhaka. a hinduizmusban a tiszta lélek a Legfelsőbb Úr szolgálatát végzi. a halál és minden szenvedés kialvása. a mohóság. írott tibeti mja ngan lasz' dasz pa. ellobbanás.vizsgálati fogalmak. Amóghasziddhi kísérője niruddha (szanszkrit) . az öregség. ksanti.az elmeműködés háborgásának leküzdött állapota. az elme leküzdése. a szenvedés megszűnésének igazsága nírti ma (írott tibeti) . a megértés eszközei . a buddhi és az ahamkára nirukta (szanszkrit) . maradékos nirvána = a testi lét fennmarad.női bódhiszattva. murdha. pradnyá. erényei (kínai sande niepan): 1. nem-cselekvés. ez az arhaté (írott tibeti dgrab com pa). a gyűlölet és a téveszmék kialvása.a behatolás segítője a figyelemben. amelyben eltűnik a manasz.maradéktalan nirvána a test halála után nirúpana vikalpa (szanszkrit) . felülemelkedés a nyomorúságon.kialvás. a szellemi tökéletesedés eredménye.egyszerre kimondott és kimondatlan teljes-ség nirukti pratiszamvid (szanszkrit) a nyelvtan megkülönböztető megér-tése nirupadhi sésa (szanszkrit. agradharma).létrehozó. 2.a régi. minden testi és tudati működés teljes megszűnése. fordításra szoruló szavak etimológiájának leírása a védángán belül niruktá nirukta (szanszkrit) . a bánaton túljutott. túl a szenvedésen. kibontakoztató ok nirvédha bhágíja (szanszkrit) . a betegség. elfújt. páli nibbána. meghatározó megkülönböztetés. következtetés nirvána (szanszkrit. kínai wuyu) . mentális állapot. 3.megvalósítása. de a szenvedélyek többé nem korlátozzák. kínai vu vej) . teljes vagy tökéletes nirvána = a megvilágosodott túllép a nirvána nyugalmán is.

szünetelés Nisáda (szanszkrit) . aki a buddhizmust igyekezett összhangba hozni az európai filozófiákkal nisjandaphala (szanszkrit) .folyamatos rögzítés az elmélyülésben nisédhja viniscsaja marma (szanszkrit) .ok nélküli nispatti (szanszkrit) .menekülés által történő elhagyás (vina-ja) niszuin (héber) . sraddhá nisthá márga (szanszkrit) . 1870-1945).rendszeresen ismétlődő hindu áldozat.március-április nisszaggija pácsittija (szanszkrit) .japán buddhista filozófus (i. bizonyosnak tekinthető tanítás nitiarcsanamandapa (szanszkrit) . a prakriti örök változása nitja brahmácsári (szanszkrit) .30 szabály a bhiksuknak a théravádában nisszaranapahána (szanszkrit) . bekövetkezés nisprapanycsa (szanszkrit) . fogalmiságtól.beszüntetés.előítéletektől mentes tudás nirvisaja dnyána (szanszkrit) .tükröződésen túli tudás nirvikalpa (szanszkrit) az elmélyülés minden megkülönböztetéstől mentes állapota.Balaráma és Révatí fia.a tudatfolyamatok és képzetek leállításának útja niszán (héber) .egy ország Nisatha (szanszkrit) . foka.a hindu templomokban az a terem.nem sokrétű nisthá (szanszkrit) . egyöntetűen folyamatos erkölcsi hatás niskámakarma (szanszkrit) .az okára hasonlító erőfeszítés. megkülönböztetésektől mentes.vágy nélküli cselekedet niskárana (szanszkrit) . szavakba nem önthető tudás nirvritti (szanszkrit) .a tagadandó tárgyak felismerése.nirvicsára (szanszkrit) . a nihszvabháva 1.leállítás. folyamatos.fogalmi kereteken túli.aki a folyamatos szexuális önmegtartóz-tatás állapotában van . a végső valóságra vonatkozó kanonikus szövegek. nem-fogalmi bölcsesség nirvikalpa dnyána (szanszkrit) .helytelen nézet.végleges jelentésű. ékánéka vijuktatva Nishida Kitaró (japán) . testvére Ulmuka niscshidraváhana (szanszkrit) . ahol a múrti hordozható mását tartják nitja (szanszkrit) . állandó földi erőkör (pítha) (pl. személyiség. egy templom helye).sz.házasság nítártha (szanszkrit) .tárgy nélküli ismeret nirvitarka (szanszkrit) .

kert. bevezeti és lezárja egy kórus. aggodalmaskodás és bánat. kígyó.sz. i.belülről bántó. 14.az érzékvilághoz kötött akadályok nivartí (szanszkrit) . szkep-ticizmus). a dialektika és a logika szabályai.ducö 15-17 nji phjed (írott tibeti) . a sinto államvallás szüze njon mond pa'i sgrib pa (írott tibeti) . írott tibeti).5 akadály (érzéki vágy.általában egyórás.) alapította.klésa varana njon mongs (írott tibeti) .örök szerelmi játék.nyen njan thos (írott tibeti) . zavaró érzelem nó (japán) . délkelet njin zag gcig pa'i khrims brgjad (írott tibeti) . mozdulatlan. két színész és 3 zenész előadása. mint a tartós boldogság elérése a móksa helyett Vallabha szerint Nitjanátha (szanszkrit) .démonnemzetség nivid (szanszkrit) . napkelte 07-09. változatlan njag dnyánakumára (írott tibeti) . stílusát dominálja a jugen (ld. rövid ima az isten nevéről nivritta (szanszkrit) .nitja karma (szanszkrit) . bevégzett. Gótama (i. nézete az észlelés tévessége njan (írott tibeti) . rosszakarat.srávaka njan thos theg pa (írott tibeti) . 1.srávaka jána nji dros (írott tibeti) . a fehér lótusz nji myur (írott tibeti) .upavásza Njoirin Kannon (japán) .ducö 11-13 nji sar (ejtett. esz-mélés njája vaisésika (szanszkrit) .teljes.visszaforduló (a világi életbe) Nivátakavacsa (szanszkrit) . alkal-masság njája darsana (szanszkrit) . sárkány. ucö. kétszemélyes színházi műfaj. században fejlesztette ki Szeami. a kamik tiszteletének helye nivarana (szanszkrit.érvelés. sz. tunyaság és lustaság.a kami hercegnői közül a macuri vezetője.állandóságban való hit Nitjodjukta (szanszkrit) . ezek akadályozzák a dhjána elérését nívaranáni (szanszkrit) . írott tibeti sgrib pa) .mindennapos cselekmények nitjá líla (szanszkrit) .Nyak Dzsjánakumára njája (szanszkrit) . haiku) és a nem- .ducö 09-11 nji drö (ejtett tibeti) .naphívta.az egyik sziddha nitjaváda (szanszkrit) .sz. kész.a dnyánadára épülő bölcseleti rendszer.a végveszélybe került utolsó fohásza. a hinduizmus egyik bölcseleti rendszere.filozófiai rendszer.klésa njön mong (ejtett tibeti) . reggel nji ma bshad (írott tibeti) .ducö 09-11.bódhiszattva niva (japán) .

hivatali arisztokrata nomosz-rendszer (egyiptomi) .égistennő.a Tánc.az újhold napja Núpura (szanszkrit) .boríték a gosuginak nosigami (japán) . nőknél a jobb hónalj alatt lakik nor srung dmar ljang sha ba'i mgo (írott tibeti) .Viruddhaka rádzsa fia nuszáh (héber) .névjegy nö dzsin (ejtett tibeti. dalai láma a Potalától nyugatra norito (japán) . férfiaknál a bal. szanszkrit jaksa) . és IV.Ékkő-park.táncelőadásokra szolgáló helyiségek a hindu templomokban nrtye (írott tibeti) . járványokat okozó démon. vörös-zöld Norbulingka (ejtett tibeti) . nyári palota.nomosz-kormányzó.festménytekercs nószacu (japán) .Godánidzsa nub kyi Ba lang spyod (írott tibeti) . írott tibeti nírti ma/nrtye) . 927-ből való (Engi Siki) nosi bukuro (japán) . egy houngan vagy egy mambo kapja a beavatás végén nomarkhosz (egyiptomi) . melynek kialakulását a III.hősi név. temploma: Héliopolisz N'viim Risónim V'áhárónim (héber) .betegséget. Egyiptom az ókorban 42 kerületre volt felosztva.drágakő. ezt nevezzük nomosz-rendszernek.ismeretelmélet nojan kutuktu (mongol) . archaikus imák.Biblia.az ima stílusa Nut (egyiptomi) .embertársainkért felajánlott hindu áldozat nritjá (szanszkrit.nemes szent nom vaillant (vodu) . A korai és későbbi próféták könyvei NY . írott tibeti) .a kamihoz intézett rituális szövegek.Avaragodáníja numénia (görög) .sz. dinasztia fordulójára tehetjük nor bu (ejtett tibeti) . ilyenformán kapcsolódik a zenhez noetika . csintámani nor lha (ejtett. Amóghasziddhi kisérője nritjamandapa (szanszkrit) .a Kincsőrző Szarvasfejű.nritjá nub ba glang spjod gling (írott tibeti) .sz.kerület. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.a jólét istensége. írott tibeti gnod sbjin. jelképe: agyagedény. i. jaksa nrí jadzsna . az első i. az egyik drágaság.cselekvés. 1783-ban építtette a 8.

Ratnaszambhava kísérője nyampar dzsagpa (ejtett tibeti) . írott tibeti) . nagylelkűség. ajanamsza Nya tri Cen po (ejtett tibeti. szerencsétlen nap. madár. tűz. a 4 fő tibeti iskola közül az egyik Nying po (ejtett tibeti) . 8. kör. elmébe fogadás nyána (szanszkrit) . démon nyen drub (ejtett tibeti) . írott tibeti) . hegynyereg.a fákban élő sárga istenek (de a mezőkön is). írott tibeti gnja' khri bcan po) Drigum király fia. sz.intéző. este 15-17. írott tibeti) . akik nem követtek Atísa reformjait. a tibeti iskolák egyik csoportja a másik a szarma).nya (ejtett.sz.majom. században Nyam Kji Nyingpo (ejtett tibeti) . uralkodásának kezdete i. 1440-től itt volt apát egy ideig Ikkjú .a Halak csillagkép.e. egyben a tibeti naptár első éve nyagrodha (szanszkrit) . Dógen mestere Nyoian templom (japán) . írott tibeti nji myur) .ducö 11-13.nagy együttérzés. i. írott tibeti nyan) .tibeti tanító az i.zen mester a Tendó-hegyen. ducö.tapasztalás nyams su len pa ( írott tibeti) .bölcsesség nyang de (ejtett tibeti) . ejtett tibeti. ló.régit követő.gyakorlat. Nap. 127. rosszindulatú lények.felkészülés a meditációra nyams len (írott tibeti) .Atísa kolostora Lhásza mellett nyi cshe (ejtett tibeti) .a tudott tökéletes megértése nyejja (szanszkrit) . nyugat nying dzse cshen mo (ejtett tibeti) .i.ducö 17-19. dél nyi ma (ejtett. Gótama (Aksapáda?) műve az i. bódhiszattva.Khon Kön csok Gyel po Nyódzsó (japán) . írott tibeti njag dnyánakumára) .e. jelképe vörös korong nyi nub (ejtett.. megmaradtak Padmászambhava tanításainál. 2.nirvána nyáta parinnyá (szanszkrit) .az űr. nyugat nyi nyur (ejtett tibeti. vörös sapkások.-5.indiai fügefa (Ficus indica) Nyája szútra (szanszkrit) .vasárnap. empátia nying ma pa (ejtett tibeti..e. az öregek szektája.egy mantra recitációja nyer pa (ejtett tibeti) . századból Nyak Dzsjánakumára (szanszkrit. 6. naplemente. egy kolostor gazdasági vezetője Nyetang (ejtett tibeti) . tantrikus tibeti vallási irányzat. írott tibeti rnjing ma pa) .sz.logika.a megismerhető nyen (ejtett tibeti.

zen mester Óbaku Kiun (japán.az éjszaka istennője O ó harai (japán) .övcsat (pocsiri) obi dzsime (japán) .széles öv a kimonón obi age (japán) . amelyeket az Idzanami-Idzanagi istenpár teremtett o rgjan (írott tibeti) . ilyen van a buddhista templomok oltárain obo (mongol) .selyemfonat az obi közepén.fényvilágosság 'od mi 'gyur ba (írott tibeti) . csan pátriárka obeliszk (egyiptomi) .függőleges.szent kövekből álló kisebb domb a sintóban ocsa (japán) . egyenletesen szűkülő négyzet keresztmetszetű. amiben Amitábha megjelenik od srung (írott tibeti) .05-07 nyung ne (ejtett tibeti.évente kétszer. eredete az egyiptomi napkultuszra vezethető vissza óbhásza (szanszkrit) . Csenrézi kétnapos böjtje Nyx (görög) . ?-850?) a 10. a tetején piramidionnal. kínai Huang Po) .nem változó fény. a maikók csak az alsó ajkukat festik ki 'od (írott tibeti) .a phowa gyakorlatok előfeltétele. írott tibeti szmjung gnasz) . júliusban és december végén tartott sinto megtisztulási rítus.zen mester (i. ahol kis számú sír található.tea ocsaja (japán) .áldozati halom ocir (mongol) .Nyugati völgy (egyiptomi) .a fény alátükröződése mandala nézés közben obi (japán) .a Királyok Völgye nyugati mellékága.vékony selyemcsík.dordzse ocuka (japán) .Kásjapa .fény 'od gsal (írott tibeti) . harai Ó ja sima no kumi (japán) .Uddijána Óbai (japán) .teaház ocsobo gucsi (japán) . nevezik Majmok Völgyének is. egyetlen kőtömbből faragott. tűre emlékeztető oszlop.Japán 8 legnagyobb szigete. ami segíti a helyén tartani az obit obi dome (japán) .sz. az Ay fáraó sírjának díszítésén látható babuinok után nyúl órája (kínai) .apró ajak.

ház. 10 cm) fapapucs ólárika (szanszkrit) . háznép. Hestia.a háború és győzelem kamija.a 6 szótag: „Óh. (a fordítás rossz.városalapító oikos/oikia (görög) . drágakő a lótuszban.ódana (szanszkrit) . színe piros Ogou-badagri (vodu) .hosszú ujjú. sz. sz.a nagy ízlelés ünnepe. drágakő a lótuszban”. rikácsoló szellem. család oiran (japán) . században élt mitikus császár ofuda (japán) . a nemes nyolcrétű ösvény. Poseidón.tartály (pl.magas talpú (kb. színe piros ohikizuri (japán) .Zeus. 1328-ban Lhászába vezetett missziót Odzsin (Hacsiman) (japán) .az én anyagi alakja olé (héber) .főtt rizs savanyú mártással Odorico . Hermés.főtt rizs ódana kummásza (szanszkrit) .Akanistha ogamu (japán) .áramlás Ogou balindjo (vodu) .fejét vízzel locsoló. Héphaistos Óm mani padme húm (ejtett tibeti) .az őstenger megszemélyesítője.pordenonei. Arés. Aphrodité.felhívott (a Tóra olvasáshoz) olymposi rang (görög) .nyolcasság.a tökéletesség útja. gyakran . Démétér. az i. talán: „AUM. a kezdet istenei ogha (szanszkrit) . Héra. a jóslatkérők helye Delphoiban. Daidzsó szai oikistés (görög) . bizony”). i. Gaia és Uranosz gyermeke okija (japán) .a legmagasabb rangú gésa oiran docsu (japán) .fogantatás okobo (japán) .a reggeli felébredés szertartása a sintóban. uszályos kimono Oho nihe macuri (japán) . csak hátul van kanoko 'og min (írott tibeti) . tibeti mantra (aum). jelképe kard.fogadó okkanta nijámattá (szanszkrit) . Athéné. 3. színházi epi-zód okame (japán) .egy oiran kíséretével megy valahová. Artemis.aprósütemény teához okásza (szanszkrit) .női maszk okasi (japán) .fémharang ogdoad (egyiptomi) .kis tábla a kami nevével a sintóban ofuku (japán) . árja atthangika márga okkanti (szanszkrit) . Apollón. tulajdonképpen néhány gesztussal megerősített reggeli tisztálkodás ogan (vodu) . az ene) Ókeanos (görög) .a maiko második frizurája.a vihar és villámok tábornoka.

amelyeket az utak szélén helyeznek el . eredeti értelme talán „igen” Óm. Szat (szanszkrit) . Húm: haszonnal véghezvivő Amóghasziddhi. szenvedély /kéjvágy/.jóscédula omisze dasi (japán) .sinto amulett. zöld. irigység/féltékenység/.15-17.a maiko és a geiko fejtámasza alváskor frizurája védelmében omamori/fuda (japán) . gyűlölet). napján kezdődő számlálás.a maiko bemutatkozása a szan szan kudo után Omitofo (japán. egy hanamacsi legidősebb vagy vezető geikója Opet (egyiptomi) . egér órája . Pad: Kincsforrású Ratnaszambhava. vaddisznó órája . sötétkék.a templom hátsó cellája óra (írott tibetib thun bzhi) .fő-anya.07-09. kígyó órája . sárga.faragják kőlapokra.aki a közös imádság során a szertartásos válaszokat mondja ómer (héber) . mohóság /kapzsiság/.bátyám.09-11. Tat.krokodilistennő opisthodomos (görög) . amit felköszöntésre isznak omikudzsi (japán) . az 50. balgaság /közönyösség/.21-23. az árpaaratás kezdete (49 nap).a 4. Ma: Fényhozó Vajrócsana. így szólítja meg a geiko a vendéget óokava (japán) .a sámánizmusban az ősök szellemét vagy a sámán védőszellemét jelképező tárgy oni (japán) .23-01.a Bhagávad Gíta szerint Brahmá alkotó tevé-kenységének szavai omaku (japán) .Amida Boszacu omkára (szanszkrit) . Ni: Mozdulatlan Aksóbhja. fehér. vörös. kék. takilcsi ongon (mongol) . személyhez kapcsolódó oltalmazó omed (jiddis) .19-21.betegséget okozó démon oniiszan (japán) .Amida Boszacu omiki (japán) . nap sávuót ünnepe Omi to fo (kínai) .pészah 2. szent szavak omphalos (görög) .isten szakéja.köldökkő On (héber) . tehén . ló órája . tyúk órája .11-13.17-19. egyben jelképezi a 6 létformát és a 6 akadályt (gőg. majom órája . Me: Mérhetetlen fény Amitábha.pranava dhvani. kutya órája .Héliopolisz. juh órája . kínai) .Óm: Avalókitésvara. Junu Ongoj (mongol) .nagy kézidob óokii okaszan (japán) .amud omenzogger (jiddis) .a nap beosztása a kínai hagyomány szerint: sárkány órája .13-15.

üdvös eszközök óváda (szanszkrit) . amit arra használtak.a jóslat forrása óram bhágija (szanszkrit) .csontház osztrakon (egyiptomi) .03-05. vendégkísérő otokoszu (japán) .a kifejezés azt jelzi.rontásfajta ou-ho (kínai) . általában a geiko törvénytelennek tekintett fia otoszan (japán) . pásztorbot. a (név) részen az elhunyt neve áll ozné Hámán (jiddis) . étkező-helyiség a teaházban (ocsaja) ozasiki kago (japán) . akik részt vehetnek egy nemzetség magánkultuszaiban oríti (szanszkrit) .homentás . egyiptomi) .Ozirisz. az írnok-növendékek is előszeretettel használták a drága papirusz helyett oteira (japán) .az alvilág múmiaformájú istene.nem nemesi származásúak.a Tóra egy betűje (összesen 304 805 betűből áll a Tóra) otoko-gésa (japán) . Hórusz apja.a világosság ura Orpheus (görög) . férfi. tigris órája . sok feljegyzés osztrakonokon maradt fenn.buzdítás.átutazók (30 napnál rövidebb ideig voltak a városban) ozasiki (japán) . raszá. kezdő növendék orgeónes (görög) .05-07 orákulum (görög. Dionysosnak és Athéné Skirasnak szentelve (Athén) ossarium (görög) . az ötféle élvezet (rúpá.01-03. nyúl órája .körültekintés.selyemmel bevont fonott kézitáska Ozirisz (egyiptomi) .élvezet orlá (héber) . avacsara. az alsó részhez tartozó. az örökkévalóság ura Ozirisz-név (egyiptomi) .az alsó folyammal viaskodó. egyesült azzal. szaddá.előbőr Ormuzd (perzsa) . tapintat. Ízisz férje.mitikus dalnok Oschophoria (görög) .apám.kimonófeladó.órája . kereskedőt a geiko ottappa (szanszkrit) .cserépdarab vagy lapos kődarab.vacsora.a szőlőágak hordozásának ünnepe.férfi gésa. és Ozirisszé vált. hogy a szóban forgó személy meghalt.buddhista templom otijot (héber) . phótthabbá) egyike ovér mimákom lemákom (héber) . temploma: Abüdosz. Buszirisu Ozirisz Hekadzset (egyiptomi) . így szólítja a férfi tulajdonost. hogy írjanak rá. jelképe: cséphadaró. belátás ouangas (vodu) .

aki nem tanít pácsittija (páli) . 3 hetes jógagyakorlatok szímában padhána vibbhantó (páli) .érvelés pa sangs (írott tibeti) . írott tibeti babs me) .a világot feladó.ítélet Padampa Szamgye (ejtett tibeti.zöld.rizstészta leves Öpamé (ejtett tibeti) . az 5 kárméndríja (vák/vács. hitehagyott. aszkéta életre térés. upasztha) egyike páda hasztászana (szanszkrit) . a katakali táncban nemes hős vagy isten színe pacsan (szanszkrit) .levezekelhető bűn.magányos megvilágosult.gyalogos zarándoklat padakája (szanszkrit) .a legmagasabb fok. belépés a noviciátusba életünk során legalább egy rövid időre pabbadzsita (páli) .csendes hely (nirvána) padészaszabba (páli) .Paszang pab me (ejtett tibeti. ami el lehet érni padara szamácsára (páli) . aposztata padja (szanszkrit) .víz felajánlása a múrti lábához a hindu . ájur véda paccsaja (szanszkrit) . erőkifejtés. szerzetes vagy apáca.barlanglakó.indiai tanító pádángustha dhanurászana (szanszkrit) .fejezet.törekvés. páju. páda. járás. írott tibeti pha dam pa szamgsz rgjasz) .emésztés serkentés. Gulisszáni padártha (szanszkrit) .láb-kéz-tartás (hatha jóga) páda játrá (szanszkrit) .feltétel paccséka buddha/paccséka muni (páli) .az életkornak megfelelő meva pabbaddzsá (páli) .Padmaszambhava páda (szanszkrit) .lábnagyujj-tartás (hatha jóga) padaparama (szanszkrit) . 92 szabály a bhiksuknak a théravádában pad ma 'byzng gnas (írott tibeti) .ozouni (japán) .nagylábujj-emelő íjtartás (hat-ha jóga) pádángusthászana (szanszkrit) . páni.gyakorlatból kihullt.Amitábha P pa (ejtett tibeti) .tárgyi alap. engesztelés. a njája filozófia alapelemei padaszanta (szanszkrit) . aki szakít valamilyen tannal. láb. tárgyi kategória. buddhista szerzetes pacsa (szanszkrit) . létkategória. a szó jelentése.a világ feladása.körülhatárolt vonatkozású minden padhána (páli) .

amivel Visnu megáldja híveit. Szántaraksita javaslatára Triszong Decen hívta be i.az otthagyás tökéletes megértése pahána vinaja (szanszkrit) .itt áll az Ánanda templom (kb.tantrikus mester. páli paduma) . lábnyom paduma (páli) .sz. Buddha nevelőanyjának (Gótami) megnevezése. Gondviselő. Anangavadzsra tanítója. i.lótuszülés (hatha jóga) Padmavadzsra (szanszkrit) . a Szamje vihárában élt.sz.sarucska.Pema Tötreng. 1150) pags skjes po (írott tibeti) . lótusz szerűen széthasadó.Padmahéruka társa Padmánábha (szanszkrit) . az egyik szerencsés jelkép. 810ben.templomban padmá (szanszkrit. a meditációs gyakorlatokkal foglalkozó Mahásziddhi fordítója (18 könyv) padmászana (szanszkrit. hideg pokol.bíbor lótusz-virág (Nelumbo nucifera). lótuszban született. Mára Pagan (szanszkrit) .sz. írott tibeti pad ma 'bjzng gnas) .az élőlények jelenlegi nemzedéke Padzsápati (páli) .elhagyás. Szuddhódana felesége.Visnu egyik mellékinkarnációja Padmápáni . műve: Guhja sziddhi páduká (páli) . megfutamodás.Padmaszambhava padma gar gdzsi dbang phjug (írott tibeti) .Phag pa pahána (páli) . Avalókitésvara egyik formája Padmapáta (szanszkrit) . Amitábha egyik megjelenése Padmakrodhesvarí (szanszkrit) . megszabadulás pahána parinnyá (szanszkrit) .Sankara tanítványa Padmaszambhava (szanszkrit.a Vérivó Tavirózsanemzetség feje.Pak Kjepo págunnyatá (szanszkrit) .bíbor lótusz-illat padzsája (szanszkrit) . a buddhizmus tibeti elterjesztője az i. a tisztaság szimbóluma. 9.szilárd lelkületű .padmá paduma gandhára (szanszkrit) . japán kekkafuza) .Teremtés Ura. Indrabhúti fia.a Tavirózsatánc Hatalmasa padmá majúrászana (szanszkrit) . században.a Lótuszt tartó elmélkedő bódhiszattva. neve meg: Drágakő-mester (ejtett tibeti Guru rinpocse).Pema Töt reng Padmahéruka (szanszkrit) .páva-tartás lótuszban (hatha jóga) padma thod phreng (írott tibeti) .az elhagyás fegyelme pahitatta (szanszkrit) .a tudat ügyessége Pagwa (mongol) . Vaisnava purána padma 'bjung gnas (írott tibeti) . ejtett tibeti Urgjen Cokje Dordzse.

álláspont.természetes erény. tagja paj csang huah haj (kínai) . halála után testéből lett a világ és az élőlények Panathénaia (görög) . ítélkezés páli . négyévente nagy ünnep panatipata véramani szikkhapadam szamadijami (szanszkrit) fogadom.iskola. a kumbhandák ura pakásza (páli) .a mitikus első ember. Viszuddhi Magga pakinnaka (szanszkrit) .Vátszjájana Pakudha Kaccsájana (páli) . évente kis ünnep. páda. aki már birtokolja az abszolút igazságot. aki az eget és a földet szétválasztotta.paides (görög) .Athéné Polias ünnepe (Athén).szemétdomb Pan Ku (kínai) .gát pallanka (páli) . gyógyító ember pamszakula csivaram (szanszkrit) .kiskorú fiúgyermek paisunjam (szanszkrit) .zsiradékban sült hindu ételek.a Tasilhunpo kolostor főapátja az 5.természet pakati szíla (szanszkrit) .Hjakudzsó Ekai pája (szanszkrit) . upasztha) egyike Pak Kjepo (ejtett tibeti írott tibeti 'pags skjes po) . nem üdvös cselekedet paisunjavácsá virati (szanszkrit) . amely nem fér össze a buddhizmussal pálél (héber) . a menedék-vételt követő fogadalom pancsen láma (ejtett tibeti.sajátságok pakká (szanszkrit) .viszályból adódó gonosz beszéd.költő páju (szanszkrit) . páni. ezen a nyelven íródtak a hínajána buddhista művek a mágadhí kihalása után palibodha (szanszkrit) . a tett tárgy legalább két személy.tartózkodás a rágalmazástól.prákrit (szanszkrit alapú közép-indiai) tájszólás. írott tibeti pao chen bla ma) . a dasa akusala prativirati síla 5. az 5 kárméndríja (vák/vács. parjanka pamo (ejtett tibeti) . nézet. hogy tartózkodom az élőlények bántalmazásától. alkalmazkodik a köznapi igazsághoz pájtán (héber) . páju.a dél istene. ügyes módszer.ürítés. dalai láma óta .női médium. tézis Paksilaszvámin (szanszkrit) .fohászkodás.ülés keresztbe tett lábakkal.üdvös eszközök.hirdetmény pakati (szanszkrit) . alacsonyabb varnájútól is el lehet fogadni paksa (szanszkrit) .szemétdombról szedett rongyokból öltözik a szerzetes pamszakúlacsívara (szanszkrit) .

hogy tartózkodom a helytelen szexuális élettől. az upószathák ideje panycsa jána (szanszkrit. nemeai. színe vörös.az első nő. Vjásza és Ambáliká fia. jelképe lótusz és csengő. Buddha Amitábha inkarnációja pancsupádánakkhandhá (szanszkrit) .Pándu 5 fia a Mahábháratában. manómaja.Fehér Ruhájú.kéz. 4. pythói.Dhritarástra király öccse a Mahábháratában.a tapadás 5 alkotóeleme. Go Karmo. páda. páni.sánta pánhellén (görög) . Adinnadana Véramani Szikkhapadam Szamadijami Fogadom. 3. szankhárakhanda.Zeus-áldozat a Városi (Nagy) Dionysia tragédia-előadásai után pandit (szanszkrit) . lehet templom vagy más nagy terem vagy a menyasszony háza. ünnepek 8 napévenként (olympiai.tanult tudós vagy pap. 5 halmaza (khandá) pandál (szanszkrit) .5 burok (annamaja. a dalai lámával kölcsönösen hitelesítik egymás újraszületéseit. ruhája fehér. vinnyánakhanda) panycsa kósa (szanszkrit) . bódhiszattva.Fogadom. Panatipata Véramani Szikkha-padam Szamadijami . az 5 kárméndríja (vák/vács. női bódhiszattva pándavák (szanszkrit) . hogy tartózkodom az élőlények bántalmazásától. hallgató. vedánakhanda. írott tibeti gos dkar mo) .Fogadom. önmegvilágosodott. a Mérhetetlen fényű Ami-tábha női társa.az újhold vagy a holdtölte napja. ember és isten panycsa khanda (szanszkrit) .összgörög.Foga- . szannakkhanda. kínai wu sheng) . a szép rossz Pándu (szanszkrit) . Kameszu Miccshacshara Véramani Szikkhapadam Szamadijami . 2. ahol a hindu esküvőt tartják Pándarávaszíní (szanszkrit. eleme tűz. fiai a pándavák pangu (szanszkrit) . ánandamaja) panycsa szila (szanszkrit) . vignjánamaja. pancsen Pandóra (görög) .sátor. hogy tartózkodom a nem nekem adott dolgok elvételétől.5 csoport (rupakhanda. pránamaja. upasztha) egyike Pánini (szanszkrit) .5 kocsi: buddha.(pandit + tibeti csen po: nagy tudós). sziklacsúcs Rádzsagaha mellett Pandia (görög) . Muszavada Véramani Szikkhapadam Szamadijami . páju. isthmosi) páni (szanszkrit) .a szanszkrit nyelv leírója panycsa daszí (szanszkrit) .5 fogadalom: 1.

a Kincsforrású Ratnaszambhava. rend (párja. hogy kerülöm a színházi előadásokat.Fogadom.Fogadom. tudatosságészlelés Panycsadzsanja (szanszkrit) . panycsa szkandha (szanszkrit. vidnyána) és pszichikai tulajdonság (manasz). a szenvedés oka. tudattartalmak. aszprisja) panycsama bhutagni (szanszkrit) . Vika labhodzsana Véramani Szikkhapadam Szamadijami Fogadom. a táncot és az éneket. hogy tartózkodni fogok testemnek virággal való díszítéséről és az illatszerek használatától. szansz-kára. a fogadalmak után elhangzik a Buddha áldás: Imani Attha Sikkhapadani Szilena Szugatim Janti. a halmazok létezésének oka a nem-tudás: anyagi forma. szadnyá. ezért meg kell tisztítanod az elmédet.az Öt Nemzetség (a Fényhozó-Jelenést Láttató Vajrócsana. Szilena Bhoga Szampada Szilena Nibbutim Janti Taszma Szilam Viszodhaje . himnuszok éneklése. észlelés. melyek a nirvánába vezetnek.az 5. parajan. folytonos átala-kulásuk folyamatos testi-tudati lét illúzióját kelti.Fogadom. a Mérhetetlen Fényű Amitábha.Ez az erkölcsi gyakorlat 8 szabálya. Isten neveinek elmondása. a saját feleke-zete himnuszának éneklése . ájur véda panycsána/panycsaja szévana (szanszkrit) ötszörös szolgálat.az 5 elemben megjelenő agni. érzékelés. a szerzetesekre még 3 fogadalom tartozik: 6. 7. a személyiséget felépítő 5 testi elem (rúpa. melyek a jóléthez vezetnek. hogy tartózkodom a hazugságtól. 8. szellemi felkészülés.dom. a Haszonnal Véghezvivő Amóghasziddhi) Panycsála (szanszkrit) . melyek a boldogsághoz vezetnek. egy-egy kasztcsoport irányító testü-lete a hindu társadalomban panycsakula (szanszkrit. írott tibeti pung po lnga) . Szura Meraja Maddzsa Pamadatthana Véramani . Mala Gabdha Vilépana Dharan Mandana Vibhuszanathana Véramani Szikkhapadam Szamadijami . hogy nem veszek magamhoz szilárd étket déltől a következő napfelkeltéig. védaná.Krisna kürtje a Mahábháratában panycsaját (szanszkrit) . hogy tartózkodom az alkoholtól és a kábítószerektől. ez a személyiség téves képzete. írott tibeti rigs lnga) .ötös tanács.az 5 halmaz. az elmé-lyülést segítő tevékenységek: odaillő szöveg olvasása.egy ország panycsáma (szanszkrit) . 5. Naccsa Gita Vadita Viszukadasszana Véramani Szikkhapadam Szamadijami .

megismerés. Vappa. a 3 kocsi rágalmazása.pancsen láma Pápá (páli) . szerzetesek vallási gyakorlatának akadályozása. idea. bölcsesség.előírt erény pannyindríja (szanszkrit) . mára gyakorlatilag kihalt. amelyek létrehozzák a világot Panycsdzsana (szanszkrit) .zenész a Buddha korában panycsaszúdaní (szanszkrit) a Maddzshima nikája kommentárja. kínai er si wu ti) . értelem. Bha-dantácsarija Buddhaghosa műve panycsavaggíja (páli) . a Buddha apósá-nak egyik jelzője papirusz (egyiptomi) . Viszuddhi Magga pannyattálambanáni (szanszkrit) .amikor a gyermek először eszik gabonát papanycsa (szanszkrit) . kauzális /dhammanijáma/) pao chen bla ma (írott tibeti) .Fondorkodó. megértő belátás. a szerzetesi közösség bomlasztása. pszichológiai /csittanijáma/.5 nagy bűn. kínai wu ni zui) . és bármelyik a hínajána 5 bűne közül Panycsaszikha (szanszkrit) . Asszadzsí. neve a görög papirosz szóból ered. melynek eredetét egyiptomi szóra .25 igazság. kevés helyen termesztik. hínajána: anyagyilkosság.egy démon a Mahábháratában. pradnyá. erkölcsi /kammanijáma/.5 pártütő.5 természeti törvény (fizikai /utu-nijáma/.tudás. egy megvilágosodott meggyilkolása.pap papannaprasanaszanszkára (szanszkrit) .fogalomburjánzás Pápijasz (szanszkrit) .város Magadhában.a bölcsesség tisztasága. mahájána: templomok és iratok pusztítása. ahol meghalt Vardhamána papa-loa (vodu) . a Nílus mocsaraiban őshonos növény. intuitív módon tapasztalható tárgyai pannyatti (szanszkrit) . színről-színre látás.értelem panysánijámadhammá (szanszkrit) . de vadon már nem terem. a Buddha első tanítványai (Kondannya. Bhaddija. Mahánáma) Panycsávatí (szanszkrit) . az elefántvezetés 5 követelményének egyike pannyá viszuddhi (szanszkrit) . a szellem és a valóság közötti össz-hang.panycsánantaríjáni (szanszkrit. Szuppabuddhának. biológiai /bidzsanijáma/.a tudat közvetlenül. Buddha megsebesítése. tőle nyerte kürtjét Krisna pannyá (páli) . apagyilkosság.erdő a Gódavarí mellett panycsavimsatittva (szanszkrit. Cyperus Papyrus.1. őskép pannyatti szíla (szanszkrit) .fogalom.

legmagasabb fok (pl. bhakti (még: vaidhi. fontosabb iratok hordozóanyaga. má-sok ösztönzése (szuttanikkhépa) párádzsika (szanszkrit) .érvénytelenítés (4 vétek). 2. mivel viszonylag drága volt. hétköznapi használati tárgyak egész sorához szolgált alapanyagul.a túlpartra jutott. jól bírja a hajtogatást és az összetekerést. korsókban tárolták.vezetik vissza (a fáraóé. egybeolvadó szeretet Isten iránt. rágátmika).az idegen tudat tudása. a növénynek szinte minden részét felhasználták valamilyen gyakorlati célra. igen ellenálló. fölismerése annak. a szerzetest végle-gesen megfosztják köpenyétől. ez a nem-tudás gyakorlata pará bhakti (szanszkrit) . végső. amivel elérhető a móksa pará/annya (szanszkrit) . transzcendens állapot para artha anjaszva arthaszamjama (szanszkrit) . hanem számos idegen nyelven is. vereség páragata (szanszkrit) .csomag. a nirvána.fadúcról nyomtatott könyv para (szanszkrit) . rendszerint mindkét felére írtak. nagy cukortartalmú belét fogyasztották is. a fontosabb papirusztekercseket rúdra vagy saját végére feltekerve. a mai papír szavunk is innen ered (és nem csak a magyar nyelvben. hogy az átman azonos a brahmannal. különböző parábbádzsika (páli) .különböző létező.túlpart. telepátia pará vidjá (szanszkrit) . de még épületeket is emeltek belőle.a lényegét tekintve tiszta tudat paráddzshászaja (szanszkrit) . meg nem fogható alkotóerő pará bháva (szanszkrit) . mégis az írás alapanyagaként vált a legelterjedtebbé és legismertebbé.egy szutta előadásának egyik módja. édes. vairágja). egy szentély talizmánjai par gji gleg bam (írott tibeti) .). öntermészet nélküli. a fáraó tulajdona).magas tudás. letörölve róla a már feleslegesnek ítélt régebbi írást paquette (vodu) . nirvána . hogy a papiruszt többször is felhasználták. papirusznövényből készült lap. más. más természetű létező. előfordult. személyes megtapasztalás.zarándoknő parabhásvara csitta (szanszkrit) . az a más-természetnek feltétele pará bháva súnjatá (szanszkrit) .a másik valóságára és a másik önmagáért valóságára alkalmazva az elme igába fogását. gyakran díszes tokban.elragadtatott. ami az öntermészetnek oka. vagyis a természet (prakriti) purusa-jellegének a purusára önmagára való alkalmazása.a más által létrehozott üressége pará csitta dnyána (szanszkrit) .

meditáció (áldozati ételek) /szamádhi/ 6.indokolatlan ragaszkodás. a köznapi igazságokon keresztül. Kumáradzsíva.a világfelettit. Hüan cang). bölcsesség /pradnyá/). meghatározásoktól mentes. . a középső kettő mindkettő magatartása páramita jána (szanszkrit. erkölcsiség. kínai csen ti) .aki a túlpartra jutott. mahájána. élményszerű felismerése negatív úton. az első kettő a hínajána.a végső megvilágosodott elme paramartha pariccshédaka pradnyá (szanszkrit) . a móksa illetve a nirvána parama (szanszkrit) kiváló. legjobb.túlpart. az abszolútomot elemző bölcsesség. foka paramártha szatja (szanszkrit) nem-relatív. Világ-lélek. kínai liu bo luo) . a niródhából kilépő kévalín párakruti (szanszkrit) . írott tibeti don dam bjang chub kji sems) . odaadás /vírja/.a 4 nagy fordító egyike (még: Amóghavadzsra.tökéletesség. a tökéletesség szekere.páragú (páli) . fegyelem (kellemes illatok) /síla/ 3.a világmindenség ősanyaga páram (páli) . kitartás.magasabb tanítás paramahansza (szanszkrit) .túlpartra juttató.a legmagasabban fejlett átman. az adhipradnyásiksá 1. bölcsesség. a valóság végső szintje paramárthika (szanszkrit) végső. különleges képességű aszkéták mellékneve paramanu (szanszkrit) . abszolút igazság. legmagasabb paramadhamma (páli) . türelem /ksánti/.félreértés Paramátman (szanszkrit) . energia (tömjénfüst) /vírja/ 5. a 6 tökéletesség részletesebben: 1. Legfelsőbb Önvaló. a végső lépés parámarsa (szanszkrit) . a valóság közvetlen. az egyik béklyó Paramártha (szanszkrit. végső. türelem (virágok) /ksánti/ 4. a sö lun iskola alapítója. adakozás (víz) /dána/ 2. magasabb igazság. Ísvara.az atomon túli tartomány paramapáda (szanszkrit) . a Brahman paramattha vazsena (szanszkrit) . végső jelentés/értelem. erkölcsösség /síla/.a legfőbb állapot. az utolsó kettő a mahájána.a legfőbb hattyú. mély értelmű jelentés paramártha bódhicsitta (szanszkrit.az utolsó érzés páramita (szanszkrit) . meditáció /dhjána/. legfelső. transzcendens szemléletű tudás parámásza (szanszkrit) . Énfölötti-Én. a 6 erény (jótékonyság /dána/.

uttarapaksa parávaikhari (szanszkrit) . jelképei: kétkarú.másság. különbözőség paravádin (szanszkrit) .egymást kizáró ellentét paratantra (szanszkrit) . Visnu inkarnációja bráhmana formában (Dzsamadagni és Renuká fia).másból való keletkezés parátpará (szanszkrit) . vagyis a természet (prakriti) purusa-jellegének a purusára önmagára való alkalmazása.férfi világi hívő parampara (szanszkrit) .a tökéletesség elérése a filozófiai megismerés útján paramopászaka (szanszkrit) . üdvösség parángmukhí (szanszkrit) .parikalpita paratantralaksana (szanszkrit) . Visnu egyik mellékinkarnációja párását hásávuá (héber) .a kasztjából kitaszított ember .mitikus bölcs. türelem (khanti).legfelső hely. bölcsesség (pannyá). erény (síla).befelé forduló. előbb Kartavírja rádzsát ölte meg. az anyag és a szellem közti viszony a szánkhjában paraszparaviruddha (szanszkrit) .a másik valóságára és a másik önmagáért valóságára alkalmazva az elme igába fogását.hallható teremtő hang. vidjá létfoko-zat paratva (szanszkrit) . szampradája paramszthánam (szanszkrit) . aki ellopta Dzsamadagni kívánságteljesítő tehenet. fia Vjásza. sanmukhí mudrá parángmukhí mudrá .kölcsönös függés. elvágja az újraszületések láncát Parasuráma (szanszkrit) . barátságosság (mettá).függő jelleg paratautpatti/paratautpáda (szanszkrit) . megtagadás (nekkhamma). tenni akarás (virija).a guruk tanítványi láncolata.a dzsiva az atman és a Brahman egységének megkülönböztetés nélküli megismerésének létfokozata.női világi hívő paramopászika (szanszkrit) . a vágyvilág legfelsője a Szuméru felett parárthánjaszvárthaszamjama (szanszkrit) . elszántság (adhitthána). aki huszonegyszer győzte le a ksatrijákat. benne harci bárd és íj paraszparavilaksana (szanszkrit) .megismerés (mécses) /pradnyá/. kiegyensúlyozottság (upékkhá) páramita naja (szanszkrit) . a páli hagyományban 10: adás (dána). ákása pária (szanszkrit) .fejsze. kínai ta hua zi zai tian) Mások Átváltozását Irányító ég. igazmondás (saccsa).befelé forduló lezáró-tartás (hatha jóga) Paranirmitavasavartin (szanszkrit.csatabárdos Ráma (parasu = bárd).szidrá parasu (szanszkrit) . ez a nem-tudás gyakorlata Parasára (szanszkrit) .

a szerze-tes legmagasabb állapota parináma (szanszkrit) .az elme 6. kínai fen bie) .a megvalósulás 2 lehetősége (dzsnyánaparidzsnyá.panasz paridnyá/paridnyána (szanszkrit) .értékítélet által megnevezett képzelt jelleg.egy virág. konceptualizált átmanfelfogás. az elme alapos megismerése. átlátás.vágyakozás és téves nézetek által létrehozott tévképzet Pariksit (szanszkrit) . teljes megismerés paridzsarcsaka (szanszkrit) .előkészítő nimitta.település Kószalában parimárgana (szanszkrit) . képessége. a 6 erő (sadbala) egyike paricsájabala (szanszkrit) .átalakulás-tan.a felismert változások hevessége parináma váda (szanszkrit) . megváltott halott Parinirmitavasavartin (szanszkrit) . kioldódás. visszavágás paríjádjadésaná (szanszkrit) .a tudat módosulása/átalakulása.Abhimanju fia. a tárgy látással történő felfogása.keresztrúd-tartás (hatha jóga) parigraha (szanszkrit) . Dzsanamédzsaja apja Páriléjjaka (páli) .felhalmozás parihanadharman (szanszkrit) .utalások.keresés parimukti (szanszkrit. a szánkhjában változás parináma tápa (szanszkrit) . a legfelső (6.aki még hanyatlásra képes. különféle filozófiai rendszerek szerint parikalpita szvabháva (szanszkrit) . páli parimutti) .a másik kiáramlását ellenőrző biro-dalom.zarándok. a nirvánát elért . a szraddha dhimukták egyike parihára (szanszkrit) . bala paridéva (szanszkrit) . megsemmisülés.felszabadulás.a hindu templomi papok segítői paridzsáta (szanszkrit) . felbukkanó jel parikappitákáramatta (szanszkrit) .szentírás parikalpita laksana/paratantra (szanszkrit. az élettartam 16 ezer év parinirvána (szanszkrit) . zavart tudatosság. a tejóceán köpülésekor keletkezett parighászana (szanszkrit) .képzelt önlét/mibenlét parikamma nimitta (páli) . metaforák parijatti (szanszkrit) . prahánaparidnyá). evolúció parinibbuti (páli) .teljes nirvána.a teljes megismerés hatalma. a képzelt és a függő kapcsolata. a figyelem összpontosítása természetes.ellenérv. első fok.kialvás. erdőbe vonult öregek (szerteszét bolyongó pari + vrádzsaka) paricsája (szanszkrit) .) átalakulástól mentes menny.paribbádzsaka (páli) .

Függelék parivéna (szanszkrit) . elhárító szöve-gek recitálása paritta klésa bhúmiká dharmáh (szanszkrit) .egyén halála.a korlátozott sugárzás szintje a formavilágban Parivára (páli) . teljesen befejezett parinnyátam (szanszkrit) .teljes Macjendra-tartás (hatha jóga) paripúrna návászana (szanszkrit) . amit önmagától ért el. akiknek erőtlen az első dhjánájuk parittábháh (szanszkrit) . az arahat parinnyátantam (szanszkrit) .veszély.Tipitaka. appamánaszubhá).a megtisztultság kijelentése a Pátimókkha felolvasása után paritta (szanszkrit) .védelemszerző théraváda szertartás.kész.nyilvános vita parisszaja (szanszkrit) .teljes csónak-tartás (hatha jóga) parisad (szanszkrit) .tökéletes megértése van. fent újraszületett lények. amit egy buddha segítségével ért el.cella a kolostorban parivrádzsaka (szanszkrit) . a test belső melege parisszávanam (páli) .az az arhat. fájdalom. a korlátozott tisztaság szintje a formavilágban parittábha (szanszkrit) körülhatárolt sugárzású (ábhasszara.szűrő páriszuddhi (páli) . végső kilobbanás parinispannalaksana (szanszkrit) . akiknek erőtlen a második dhjánájuk.átforduló oldalsó szög- .kifordított térdfej-tartás (ha-tha jóga) parivrittaikapádashírsászana (szanszkrit) . aki még egyszer újraszületik parivrittadzsánushírsászana (szanszkrit) . appamá-nábhá). gond.belső teljesség.szvabháva parinisthita (szanszkrit) .már tökéletes megértése van.zarándok parivrádzsika (szanszkrit) . fent újraszületett lények.zarándoknő parivrittadzsanmántaraárjam (szanszkrit) .az érzelmileg korlátozott hatóterületű szellemi állapotban megjelenő tényezők paritta subhá (szanszkrit) körülhatárolt dicsőségű/sugárzású (szubha-kinhá. egész paripúrna macjendrászana (szanszkrit) .egyik lábbal átforduló fejen-állás (hatha jóga) parivrittapárshvakónászana (szanszkrit) . a buddha paripurna (szanszkrit) .

lehet: nitja.egylábas oldalsó fejenállás (hatha jóga) párshva ikapáda szarvángászana (szanszkrit) . mátszarja.oldalsó egylábas gyertya-állás (hatha jóga) párshva kukkutászana (szanszkrit) .földi erőkörök. 8. tirthankara.csavart teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) párshva úrdhva padmászana shírsászana (szanszkrit) . kaukritja.trón.gondviselők a hitközségben párohet (héber) . zarándok-helyek létesülnek.oldalsó eke-tartás (hatha jóga) párshva ikapáda shírsászana (szanszkrit) .a nyugvó szenvedélyek kibontakozása (árkhja. szupta vírászana parjavaszthána (szanszkrit) . ülésmód parjankászana (szanszkrit) .nyújtott oldal-tartás (hatha jóga) Pársva/Pársvanátha (szanszkrit) .oldalsó embrió teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) párshva shírsászana (szanszkrit) . naimittika . sz.ágy-tartás (hatha jóga).oldalsó fejenállás (hatha jóga) párshva szarvángászana (szanszkrit) .a frigyszekrény függönye párshva bakászana (szanszkrit) .) Pártha (szanszkrit) . az I Csing pa kua trigramja párnászim (héber) . a Révész.tartás (hatha jóga) parivrittapashcsimóttánászana (szanszkrit) . anapatrápja. Ardzsuna jelzője parthenoi (görög) . 250 évvel (?) Vardhamána előtt (i.mágikus trigram a bön asztrológiában.Prithá fia. ahol templomok. írsjá.átforduló háromszög-tartás (hatha jóga) parjanka (szanszkrit) . ágy.oldal íj-tartás (hatha jóga) párshva halászana (szanszkrit) .a 23.vizsgálódás parjudászapratisédha (szanszkrit) . a tagadás tárgyának helyén van valami valóságosabb a köznapi igazságoknál parkha (ejtett tibeti.oldalsó fölemelt lótuszülés (hatha jóga) párshva úrdhva padmászana szarvángászana (szanszkrit) oldalsó-felső lótusz teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) párshvóttánászana (szanszkrit) . krodha. auddhatja.oldalsó gólya-tartás (hatha jóga) párshva dhanurászana (szanszkrit) . sztjána.bizonyított negatívum. mraksa) parjésaná (szanszkrit) .hajadonok párthiva pítha (szanszkrit) .e.oldalsó kakas-tartás (hatha jóga) párshva pindászana szarvángászana (szanszkrit) .átforduló hátnyújtótartás (hatha jóga) parivrittatrikónászana (szanszkrit) . minddha. írott tibeti spar kha) .

csak a nem-enklitikus partikulák (vagyis azok. fia Vidúdabha passzadhi (szanszkrit) .a Tóra egy verse (összesen 5845) pata (szanszkrit) . megkülönböztetünk enklitikus (simuló) illetve nem-enklitikus partikulákat. írott tibeti pa sangs) . föld pásászana (szanszkrit) . a magyarban „töltelékszó”. írott tibeti sgo ma zhags pa ma) . árnyalatot adnak a mondatnak. amelyek nem simulnak egyetlen más szóhoz sem) állhatnak a mondat elején párusjam (szanszkrit) . a szammá boddzshangá 5.Vénusz. aki pulkasza volt. másik neve Umá. jelképe fehér nyílhegy Paszénadi (páli) .hurok. amit Siva ajándékozott Ardzsunának Pasupati (szanszkrit) . tulajdonképpen jelentéktelenek. letisztult nyuga-lom. nem üdvös cselekedet.szárnyasok simogatása. mégis színezetet. a megkötött személy pasupata (szanszkrit) .jószág.az elme lecsendesedése. húsos) pása (szanszkrit) .nyelvtani fogalom. az angolban „filler”.a Hegy leánya. szóbeli parvan (szanszkrit) . az egyiptomi nyelv egyik sajátossága. attól függően. Siva egyik avatárája Paszang (ejtett tibeti.nyugat. Vénusz.durva beszéd. derű. nevének jelentése „részecske” (latin).rész.lándzsa Pásupata asztra (szanszkrit) .kószalai rádzsa. brahmácsarjászana pashjanti (szanszkrit) .hurok-tartás (hatha jóga) pashcsima (szanszkrit) .fegyver.hegy-tartás (hatha jóga) Párvatí (szanszkrit) . betegekhez érintése pasu (szanszkrit) . tényezője pászuk (héber) . azokat az a szavakat nevezzük partikuláknak.az állatok ura.péntek. melyeknek különösebb mondatbeli szerepük nincsen.a Pányva Asszonya pasang (ejtett tibeti) .hátnyújtó-tartás (hatha jóga). ugrászana.kettős edény felszerelés (tejes. az alsó . az anyagi energia félistennője. hogy hol állnak a mondatban.partikula (egyiptomi) .Föld alatti régió. harisnyakötő.négyszögletű gyapjúkendő a buddhista panteon egy-egy alakjával és kíséretével díszítve Pátála (szanszkrit) . a Mahábhárata énekei parvatászana (szanszkrit) . felesége Vászabha. béklyó Pásadharí (szanszkrit. Durgá párve (héber) .a para első fejlődési állapota passer poule (vodu) . alvilág. a test hátsó része pashcsimóttánászana (szanszkrit) . Siva társa.

sz. a legfelső fok.úr patibhága nimitta (páli) . a világi megismerés pathei mathos (görög) . a Jóga szútra összeállítója.város Magadhában.a bűntudó kín. a finom életáramok szabályozása (pránajáma). függő keletkezés. az érintkezéstől (phassza) függ az érzés (védaná). az újrakeletkezéstől (dzsáti) függ. ma Patná. itt volt a harmadik zsinat i. a nem-tudástól függők (aviddzsá paccsaja) a karmikus képzőerők (szankhárá). sz.egymástól függő. a gond és panasz (szoka . a tudattól (vinnyána) függő a szellemiség-testiség (náma rúpa).edény.-i grammatikus. a szellemiségtestiségtől (náma rúpa) függ az érzéki tevékenység 6 tartománya (szalájatana). 10. a 6 érzéki tevékenységtől (szalájatana) függ az érzékek érintkezése (phassza). a vágytól/szomjtól (tanhá) függ a kötődés (upádána).község Magadhában közel a Gangához Pátaliputra (szanszkrit) . pannyatti pathaví (szanszkrit) .élvezi a földet. 8. az érzéstől (védaná) függ a vágy/szomj (tanhá).hasonló/egyező nimitta paticcsa (szanszkrit) . 5. prithiví pathavíkaszina (szanszkrit) . a vallási előírások betartása (nijama).az okozati/feltétel láncolat. Asóka szervezte Patandzsali (szanszkrit) . 5. erkölcsi viselkedés (jama). Ananta Shesha Pátali (páli) .egyező nimitta. 4. nyolcrétű ösvény (anga): 1. 2. fazék pati (szanszkrit) . a létesülési folyamattól (bhava) függ az újrakeletkezés (dzsáti). 2. 1.föld. 2. egymástól függő kapcsolódás. 3. 4.e. helyes testtartások (ászanák). az öregség és halál (dzsará marana). a szenvedésből származó bölcsesség pátí (páli) . irányítója Garuda.a földre irányuló összpontosító elmélkedés pathavimabhinandati (szanszkrit) . feltételező paticscsa szamuppáda (páli) . a karmikus képzőerőktől függő (szankhára paccsaja) az újraszületési tudat (vinnyána). 244 körül. 12. 7. 3. a tárgyszem-lélet során a kép rögzült.bolygórendszerek. az érzékek visszavonása a külvilág ingerei elől (pratjáhára) patháganimitta (szanszkrit) . a kötődéstől (upádána) függ a létesülési folyamat (bhava).i. látási utókép. 6. 9. 11.

ez a Gangesz vize pátra (szanszkrit) . tál.nyilvános gyónás. eleme a sárga Pává (páli) . írott tibeti dpa' bo) . a szomj) paundra .újraegyesülés patiszaranam (szanszkrit) . haladás. a necsungi jós védőszelleme pékkhá (páli) . szerencsét növelő rítus. kattika hónap teliholdjakor pavo (ejtett tibeti. béklyó patilóma (szanszkrit) .boldogságot.taszító.egy nép neve a Mahábháratában pausa (szanszkrit) .menedék.Indrání egyik neve paunarbhavika (szanszkrit) . egy templom alapjának kijelölése pefimá (héber) .csillapodás által történő elhagyás (vinaja) Pati-szambhidá magga (páli) .hindu december paustika (szanszkrit) . segítség.csorbulás a hálefen Pehar (ejtett tibeti) .férfi médium.visszamenő.lépés.Korall-síremlék Vészálíban. a nemes nyolcrétű ösvény patipasszadhipahána (szanszkrit) .edény pektorál (egyiptomi) .Tipitaka. a pratítja szamutpáda egyik nézőpontja pátimókkha (páli) .malla földi falu Paválam cséttijam (páli) . tisztulási szertartás a szánkhjában és a buddhizmusban teliholdkor és minden holdnegyedkor. Vardhamána sztúpája paváraná (páli) .a bűnösök felszabadítója. általában vallási szimbólumokkal . az 5.egy ország Patthána (páli) .paridéva).oltár pedzs sesz (egyiptomi) .Tipitaka. erény általi önuralom patinibbuti (páli) . Okviszonyok Paulomí (szanszkrit) . a fájdalom és a bánat (duhkha domanassza) és a kétségbeesés (upájásza).a démonfejedelem a bön vallásban. A szétismerés útja patiszandhi (szanszkrit) .ami újjászületéshez vezet (pl.a zsinór kihúzása. alamizsnás edény Pattana (szanszkrit) . pratítja szamutpáda pátidészaníja (szanszkrit) . valamire hagyatkozás patitapávani (szanszkrit) .kialvás. hős pé (vodu) . tisztulási ünnep az esős évszak végén.4 szabály a bhiksuknak a théravádában patighá (szanszkrit) . megsemmisülés patipadá (páli) .melldísz. ellenszenv a kívánatos dolgok irányában.élelemgyűjtő.jelenések.

tibeti szerzetes.bozótpáterek.Amitábha haragvó megjelenése. homogénebb pektorálok is.a végtelenség csomója Pema Héruka (ejtett tibeti) . 846-ban meggyilkolta Langdarma királyt pelpeu (ejtett tibeti. ennek keretét pedig a szkarabeusz keselyűszárnyai adják. írott tibeti padma thod phreng) . sajtból és lisztből pentetéris (görög) . borból.szarvasmarha tehén pen pa (ejtett tibeti.Padmaszambhava Pema Tro di (ejtett tibeti) . a testben az agyhoz kapcsolódik pemu (ejtett tibeti) .sz.II. aki i. évben pánhellén megtartott ünnep peplos (görög) .ital olajból. a pap szerepét betöltő civil. és többnyire rendkívül összetett.szombat.Pena Héruka női társa.gazdagon díszített ékszer. amelyen a középső csoport a fáraó nevét adja ki.kalács peleia (görög) . ezek közül az egyik legszebb Tutankhamon szárnyas szkarabeuszt formázó szív-pektorálja.és féldrágakövekkel ékesítettek. ha a voduban keresztény liturgikus elemekre . drága.az élet háza Per Ramszesz (egyiptomi) . démonokból. Szaturnusz. a hajdani hükszosz főváros.miden 5.dódónai papnők Pelgye Dordzse (ejtett tibeti) . motívumkincse igen gazdag. szimbólumokból tevődik öszsze. a testben az agyhoz kapcsolódik Pema Töt reng (ejtett tibeti. és bizonyos fokú rangot jelentett pelanos (görög) . Avarisz helyén épült pères savane (vodu) . jelképe sárga faköteg pentaploa (görög) .Athéné Polias ruhája. egy ülőszobor térdére fektették Pepung csörten (ejtett tibeti) . gyakran félszáznál is több oltalmazó szimbólum is megjelenik egy-egy példányon. a nyolcas csörten-csoport egyike per anh (egyiptomi) . mézből. a szív fölé függesztve viselték. amelyet többnyire rekeszberakással. alkalmatlan nap. a pektorált önálló ékszerként.a Buddha Dharma és a 3 ösvény/jármű. igen gyakori a naoszt formázó pektorál. erre jó példa Undebaudet tábornok pektorálja. amelynek központi csoportja rendszerint az uralkodót oltalmazó istenekből. Ramszesz által épített birodalmi főváros a Deltában. léteznek egyszerűbb. batyu.galamb peleiades (görög). föld. írott tibeti dpal be'u) . írott tibeti spen pa) .

hatás. írott tibeti) . érzéki benyomás. állatuk a fekete sertés. észak. A kosarak feltárása Petit Pierre (vodu) .sarjadás. a maggacsitta eredménye phalguna (szanszkrit) .disznó.hindu február phar csin (ejtett.sz. víz. a dasa akusala prativirati síla 6. női jellegű. Az éhező szellemek történetei Pétakopadésza (páli) . állatövi jegy. a karma eredmény.láma.torkos. táncfajta petti viszaja (szanszkrit) . majd kínai császár (a Jüen-dinasztia alapítója) térítője. zsémbes szellem petro (vodu) . gyümölcs. tagja phassza (páli) .az Emsefejű. Démétér lánya. a tibeti alapján kifejlesztette a mongol írást (az i.a pányvahordozó.fal a szent terület körül perirrhantérion (görög) . a népgyűlést és a polist.pradnyá páramitá pharanápíti (szanszkrit) .oszlopsorokkal kerített nyitott udvar Persephoné (görög) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.bűnbak phárusjavácsá virati (szanszkrit) .Hadész felesége. kapcsolat. Kubiláj mongol kán. fekete Phag pa (ejtett tibeti.önkívület pharmakos (görög) .Padampa Szamgye phag (írott tibeti) . éhező szörnyek pha dam pa szamgsz rgjasz (írott tibeti) .víztartó peristiarchos (görög) .aki rituálisan megtisztítja az állami tűzhelyet.phak phag gdong ma ser ma ser mo zhangs pa 'dzin pa (írott tibeti) .ókori neve Purusapura peszah (héber) . préta Péta vatthu (páli) . aki körüljár perisztül udvar (egyiptomi) .Tipitaka. disznóképű phag mo nga mo phag gi mgo (írott tibeti) . okozat.elhunytak. 14. századtól már nem használták) phags pa'i bden pa bzi (írott tibeti) .Tipitaka.van szükség peret (egyiptomi) . 1234-1280). mongol Pagwa) . Kunga Gyalcen unokaöccse és tanítványa (i.érintkezés.a dahomeyi istenségek egyik csoportja (Don Pèdre nevéből). a 12. aki elvesztette a hangját Pesávar . Koré.gyümölcstudat. írott tibeti phag) .csatvári árjasztjáni phak (ejtett tibeti.következmény. a tett tárgya egy másik személy.tartózkodás a kemény szavaktól. a második évszak peribolos (görög) . erőfeszítés phalacsitta (szanszkrit) .az egyiptomi kivonulás ünnepe (niszán 15-22) péta (páli) . a paticcsa .vágyvilág.sz. ajanamsza phala (szanszkrit) . a Négy Kapuőrnő egyike délen.

nidána phasszakája (páli) . írott tibeti 'phel) . fületlen csésze gyönyörűen díszített arany vagy ezüst fedővel pho va (ejtett tibeti. Bódhidarmától eredeztetik pian (vodu) . szamkránti pho lha (ejtett. szaddá. írott tibeti) .férfi elem pho ba (írott tibeti) .az égtájak istenségei pho (ejtett.anágámi phalam phjogs kji lha (írott tibeti) .érintkezés-testek.a testen keresztül felfogott tapintatok. Jupiter. szerencsés nap. a 7.növekedés phja gsen gji theg pa (írott tibeti) . raszá.tapintás phyaxir (görög) .bőrbaj (frambőzia) .szammupáda 6.falnézés. érintés phrag dog (írott tibeti) . 4-5 cm mély.Vadzsrapáni phjag rgja chen po'i rig 'dzin (írott tibeti) . sorsosztó pho rpa (ejtett tibeti) . csütörtök.Mahá mudra phjag na rdo rje (írott tibeti) .ducö 13-15 phjir mi wong ba (írott tibeti) .szkandha phung po lnga (írott tibeti) .varázstőr démonűzéshez. 12-13 cm átmérőjű. megszabadulás meditáció nélkül phótthabbá (szanszkrit) .avatás előtti ifjak ideiglenes lakhelye (Spárta) phylax (görög) .spártai kenyérféle Pi Jen Lu (kínai) .tudatáthelyezés.az istenek irigysége phung po (írott tibeti) .mahámudrá phjag rgya (írott tibeti) . phótthabbá) egyike phótthabba tanhá (páli) . Héziodosz szerint harmincezer physikillos (görög) . a csan meditáció egyik formája.a Nagy Bélyegjel Ismeretőrzője phjag rgja cshen po (írott tibeti) . az ötféle élvezet (rúpá.pho va. írott tibeti 'pho ba) . írott tibeti) . vadzsrakila.a jobb hónaljban lakó férfi istenség.panycsa szkandha phur bu (ejtett.teaivásra használt.az érintés iránti szomj phótthabbam (páli) . tagja.irsjá phthoneros (görög) .Cshag seng ji thek pa phjag chen (írott tibeti) .a Smaragd Szikla gyűjtemény csantörténetek írója pi kuan (kínai) .érzéklet. jelképe zöld tőr phuszana (szanszkrit) .őrző. szparsa phel (ejtett tibeti.múdrá phjed jol (írott tibeti) . levegő. írott tibeti) .

írott tibeti ro ma rca) . kiegészítő épületekből.íj píncsha majúrászana (szanszkrit) . négyszög alapú gúla alakú rész piramis (egyiptomi) . rendszerint a piramis köré épített templomokból.a jobb orrlyukból eredő nádí.embrió teljes test megtámasz-tás-tartás (hatha jóga) Pindola Bhadadvádzsa (szanszkrit) . ejtett tibeti roma ca.a fáraó halotti kultuszához tartozó. jobb orrnyílás pippala (szanszkrit) . melyen az elhunyt fáraó feljut az istenek közé piramis komplexum (egyiptomi) .embrió lótusz fej-tartás (hatha jóga) pindászana szarvángászana (szanszkrit) . a „Fényhegy” szimbóluma. amelyeket először Unisz fáraó (V. dinasztia) íratott fel a piramisába Pirké ávot (héber) . amelyhez a feljáróút (felvezető út. embrió.egyéni lélegzet pindászana shírsászana (szanszkrit) .arhat a Buddha közelében ping deng ying zhi (kínai) . egyéni létesülés.vallásos szövegek.szerzetes koldulókörúton Pinda pátapáriszuddhi szutta (páli) .A koldulókörút utáni megtisztulás szútra (Tripitaka Szútrapitaka 151.Atyák fejezetei .vendég.fájdalom pidjon (héber) . ókori kínai jósló csontokon az uralkodó mellékjele.épületegyüttes. ennek tövénél van a halotti templom.pídá (szanszkrit) .liturgikus költemény pin (kínai) . amely a meghívott istent vagy őst jelenti pinága (szanszkrit) . és azt a mitikus létrát jelképezi. időnként nemesfémmel burkolt. legtöbbször a király temetkezési helye is. alamizs-nagyűjtés pinda csárika (páli) .szamatádnyána pingalá (szanszkrit. az Óbirodalomra jellemző szerkezetnél a központban a piramis áll.pávakakas-farok-tartás (hatha jóga) pinda (szanszkrit) . számos változata ismert piramis szövegek (egyiptomi) .a mikrokozmosz. általában négyzet alapú gúla alakú építmény.az elsőszülött fiú kiváltása pijut (héber) . a megvilágosodás fája (bódhi vriksa) piramidion (egyiptomi) . ünnepi udvarokból stb. és ennek aljában áll a völgytemplom.fügefa (Ficus religiosa).) pindaprána (szanszkrit) .a piramis vagy az obeliszk tetején lévő. angolul causeway) vezet.

a gazdagság istene. dzsiva jántrika.teljesség plézi (vodu) . szellemlény piszuna (páli) . ájur véda placer nanm (vodu) .kis ház. ténye-zője. kedv. szthúla jántrika Pithoigia (görög) . érés.apagyilkosság. alocsak). a hindu templomban a múrti oltára. inspirációs impulzus. az asztrológiai ciklus páratlan évei po (kínai) . fejlődés.levélkék. mint az univerzum teremtője pítha (szanszkrit) .démon. tűz és víz (aharapacsak. a halálkor kuei lesz.egy közösség tagja Pitóm (héber.öröm abban. Zeus és Elektryóné fia Plyntéria (görög) . Kiv. 788).kosár Pitamaha (szanszkrit) .az Anthestéria első napja (Athén) pithos (görög) . bhadzsak. akik kezelés alatt állnak pititt fèy (vodu) .Athéné Polias ünnepe pneuma (görög) . erőközpont (csakra).piszácsa (szanszkrit) . szadhak.ülőhely.) .egyiptomi per Atum (Atum háza Tell el Maskutában) pitr gháta (szanszkrit) . 9. a brahmákájikák között születik újjá Plutos (görög) .(† i.egy rituális tárgy felszentelési szertartása pléróma (latin) . ősz és tél. levegő.hím szuffixum.alsó lélek.az ősöknek felajánlott áldozat pitta (szanszkrit) . műve: Enneadesz. vagy a túlvilági birodalmak egyikébe emelkedik Po csang (kínai) .sz.ősatyák. Brahmá egyik neve.a bhikkhuk ócsárlásának tilalma pitaka (szanszkrit) . 253-tól Rómában működő jógamester. délután.i. anantaríka karma pitri (szanszkrit) . örömteli érdeklődés pititt (vodu) . párthiva.kisebb dob pititt caye (vodu) . lelke-sedés. Plótinoszról ld. nyugvóhely. egy adott életben váltogatja a dhánákat.ugró. az ember előképei pitri jadzsna (szanszkrit) .az egyik dosha.hombár píti (szanszkrit) . törzslátogatók pititt feuilles (vodu) . a kilencedik csan pátriárka . a szamádhiról a VI. lélek po (ejtett tibeti) . lehet: upászaná. Porphüriosz pluta (szanszkrit) . testlélek.nagyapa. könyvében ír.örömök. amíg qui nem lesz. a szamma boddzshangá 4. a halott mellett marad. hogy a végső igazságot keresem. fiatalok játéka halott siratáskor Plótinosz . felnőttkor.sz.fuvallat. randzsak.

dalai láma halála után tizenhárom évvel poteau mitan (vodu) .az itt töltött idő = 80 khal szezámmagból százévente kiveszünk 1 magot (1 khal kb. építése i. 12.ünnepi felvonulás porana (szanszkrit) . írott tibeti bod jul) . kemény kőzetből faragott kőtömb.zárókő.pont.a 6.Tibet első önálló .régiek.monolit szoborcsoport Buddha parinirvánájáról Srí Lankán az i. szanszkrit pusztaka) .férfi váltság áldozat pótthaka (páli. írott tibeti) . minden nyolcéves perióduson belül 3 különböző évben megkettőzve poszkim (héber) . hónap. amiben a lelkük van. századból pompé (görög) .döntést hozók poszul (jiddis) . míg egy negyediket a Nagy Galéria előtt csapóajtó-szerűen ereszthettek le a feltételezések szerint. más piramisoknál a járaton leeresztett kődugót használtak portkulliszként.sz.középső oszlop potong (ejtett tibeti) . 1695-ben fejeződött be az 5. 13 kg.a tenger istene.pocsiri (japán) . a beavatott szőrszálai és körmei vannak benne Potala (ejtett. a Nagy Piramis sírkamrájának 3 zárókövét felülről eresztették a helyére. amely a piramisok járatainak elzárására szolgált (nem azonos a boltíveknél alkalmazott zárókővel). természetfeletti hatalom. varázserő.a maiko díszes övcsatja point (vodu) .a halott tálitjának egyik cicitjét elszakítja pot de tête (vodu) . erőátvitel pokol .49 mg). több helyen pedig saját súlyuktól beforduló tömböket alkalmaztak. 1 mag = 0. a Föld férje Poseidón hónap (görög) . egyes piramisoknál eltérő megoldással eresztették a helyére.rituális célra alkalmatlanná vált pószullá teszi (jiddis) . nagy méretű. számos piramisban a portkulliszok azért nem teljesíthették eredeti feladatukat. ősi tanítók portkullisz (egyiptomi) .sz.fejedény.pálmalevél írólap Pöjül (ejtett tibeti. mert a sírrablók egyszerűen a puhább kőzetben alagutat vájva megkerülték a sokkal keményebb akadályt pósadha (szanszkrit) . minden következő fokozat ennek hússzorosa Polonnaruva (szanszkrit) .a szerzetesek kéthetenkénti gyónása Poseidón (görög) . gyakran igen nagy mérnöki leleményességet tanúsítva.a dalai lámák palotája Lhászában. ez az Arbudában töltött idő.

szem az 5 szem közül pradnyá dnyána (szanszkrit) .háromgunás ősállomány.a múrti.Kuvéra városa Prabhákara (szanszkrit) . évezred közepén pörasrabdhi (szanszkrit) .Rukminí legidősebb fia.-9. csintámaji. írott tibeti ses rab kji mig) . 8. szennyezett szenvedély prádésa (szanszkrit) .hajlékonyság. prákriti Pradjumna (szanszkrit) . 6. a Buddha saját szavai. közvetlen tudás. bhávanámaji).i. az 1.e.sz. belátás. írott tibeti shes rab. a tudatlanság megszűnése. tudatlanság/bölcsesség.mások elméjének ismerete. írott tibeti jar klungs/jar lung) i. tudatlanság/bölcsesség.-i tamil vallásos költők him-nuszgyűjteménye Prabha (szanszkrit) . Krisna pradnyá (szanszkrit. a bódhiszattva bhúmi 3. foka prabhava (szanszkrit) . bölcsesség. a mandala vagy a templom körül az óramutató járásával megegyező körséta pradása (szanszkrit) .az egymást követő létrehozók ereje. ismerete pradaksiná (szanszkrit) . kárhozatos cselekedetek és ellenszerük. kárhozatos cselekedetek és ellenszerük pradnyá csaksu (szanszkrit. században. sz.a bőr a makk hátsó pereme alá tolása malenoláskor Prabandham (szanszkrit) .bölcsesség szem.az egyik sziddha pracsittadnyána (szanszkrit) . végtelenség prádésika (szanszkrit) .a ragyogás birodalma. a 3.szomszédos.állama a Jarlung területen (ejtett tibeti. komolyság pöriá (héber) .rosszakarat. intelligencia. az Avatamszaka szútra fordítója az i.mímánsza filozófus prabhákarí (szanszkrit) . színről-színre látás. a pratjékabuddhák útjának 3. hideg pokol pradhána (szanszkrit) . része prabhákárí bhúmi (szanszkrit) .felismerő tudás pradnyá kála (szanszkrit) . megkülönböztető tudatosság.fényhozó. alkotás Prabhudéva (szanszkrit) . vizsgálódó belátás a világtörvény fölismerése.a síla kála 4. Kámadéva inkarná-ciója. a Kágyur egyik része. páli pannyá) alapvető bölcsesség (szrutamaji.sz. szakasza . fokozata. a bhávaná márga 3. kifinomultság.kisarasz. a nemes nyolcrétű ösvény első (szamjag dristi) és második (szamjag szamkalpa) foka. az abhidnyá 3.

ősnemző. értelem. ez valósítja meg a létforgatag megszüntetését pradnyátmá (szanszkrit) .a lemondás tökéletes megvalósítás prahána phala (szanszkrit) . tökéletes.a hindu templomot körülvevő fal Prahlád (szanszkrit) .a túlsó partra jutott bölcsesség.konvencionálisan névleges én. a bölcsesség tökéletessége. Bódhidarma guruja pradnyáindríja (szanszkrit) a megkülönböztető tudatosság képessége pradnyapti (szanszkrit) . vagyis: Déva.testi és szellemi tökéletesség elérése az elmé-lyülésben Pradzsápati (szanszkrit. a lány menekülésének állandóan változó alakjaiból teremtődtek a lények. felsőbbrendű megismerés.Visnu híve. indiai pátriárka. a világi szférán túli bölcsesség. csak annak tulajdonított.lemondásból származó ellenszer prahara (szanszkrit) .kapcsolat nélküli erkölcsi hatás prahána pratipaksa (szanszkrit) . hermafrodita.az Ádi Buddha saktija pradzsnyávimukta (szanszkrit) .erőfeszítés .a 27.a bölcsesség megszabadulása.pradnyá páramitá (szanszkrit. cél prajóga (szanszkrit) . csak a megkülönböztetés tudatos-ságát valósította meg. aki később apáca lett Pradzsna (szanszkrit) . amely nem valóságos. incesztust követett el lányával. Usasszal. a mahájána egyik irányzata. Karna. egy női bódhiszattva Pradnyádhara (szanszkrit) . írott tibeti skje dgu'i bdag mo) . a Buddha nagynénje. az apokjadharman egyike pradszrabdhi (szanszkrit) . akit Visnu Naraszimha alakjában védett meg prajág (szanszkrit) .elhagyás.önmagunk értelmi része pradnyávimukta (szanszkrit) .egy város prahána (szanszkrit) . Rudra.párohet prajódzsana (szanszkrit) .árja pudgala Pragdzsjótisa (szanszkrit) . Hiranyakasipu demonrádzsa fia. megszüntetés prahána paridnyá (szanszkrit) .a Teremtmények Ura. Visnu prajág. a böjt) prajhesz (jiddis) . írott tibeti phar csin) . a valóság és a valóság tudása egybeesik. Nanda.vezeklésforma (pl. szentély a Gangá és a Jamuná összefolyásánál prájas csitta (szanszkrit) .összefolyás. elnevezés pradnyaptiszat (szanszkrit) . a Gangesz 5 találkozása más folyókkal. a buddhizmusban Gótamí. ezek kedvező helyek. a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike.megnevezés.haszon.

tökéletes igazság praméja (szanszkrit) . transzcendens objektum. nem-teremtett.az alkalmazás/felkészülés útja.a magukért beszélő tettek. mérték. figyelmetlenség. ősállomány. csak a finom elemek (az élet) hullanak vissza Visnuba. Dignága műve pramatta (szanszkrit) .közöny. negatív női jellegű természeti erő pralaja (szanszkrit) .örömteli.prajóga márga (szanszkrit. fokozata. írott tibeti sbjor lam) .aki a megismerés eszközévé vált.tespedt. ágama). elmélyülés. a felismerés pillanata. örök. az anyagi világ forrása. amikor Brahmá felébredésekor a durva elemek megmaradnak. foka prajógadnyistha manaszkára (szanszkrit) . kozmikus anyag. foka . szubsztancia. az empíria tárgya és az evolúció tere. naimittika sristhi pramáda (szanszkrit) . tudatlan anyagi valóság. mahájána jógácsára szútra. következtetés.eredeti.negatív női jellegű természeti erő prakriti/pradhána (szanszkrit) . a prakriti megzavartságának helyreállítása. működése a karma. az első elmélyüléshez vezető felkészülés 6. aki mértékadó Pramánaszamuccsaja (szanszkrit) .a megismerés tárgya pramo (írott tibeti) .özönvíz. szintje prákrita karma (szanszkrit) . a bódhiszattva bhúmi 1. hiteles beszéd). eredendő természet. a bhávaná márga 1. a pratjékabuddhák útjának első része pramuditá bhúmi (szabszkrit) . a srávakák és a pratjéka buddhák útjának 2.megismerő. henye pramatta szaccsa (szanszkrit) . tudatos-ságtalanság pramána (szanszkrit) .az öröm birodalma. érvényes isme-retszerzés. érvényes megismerési eszköz pramána bhúta (szanszkrit) . a természet. érzéketlenség.ősanyag. a megismerés 4 érvényes eszköze (érzékelés. természetes karma. az előkészület/ erőfeszítés ösvénye.a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike pramuditá (szanszkrit) . anumána. felolvadás. az út összekapcsolása. feloldódás. hasonlítás. a részleges pusztu-lás is. aktív. a változatlan kiáradó lendület prákriti sakti (szanszkrit) .A mérvadó megismerés összefogla-lása. eszmény (pratjaksha.

az Atharva . írott tibeti szmon lamkínai benyuan) . a purusartha okozata prarthana (szanszkrit) . AUM. a jóga 8 foka közül a 4. sokaság prápti (szanszkrit) .kiválóság.a mellkasra vonatkozó eltérések (lélegzés). amely irányítja a szellem figyelmét. tökéletesedés prapanycsa (szanszkrit) . a bódhi-szattva a lényeket segíti. erőfeszítés megtenni azt (prajóga). érvényesülő.alapvető fogadalom.legfőbb ima. alvó. szúksma krijá. üdvös cselekedet pránatipáta véramaní/virati (szanszkrit) . mélyalvó) neve pránava dhvani/omkára (szanszkrit) .kilégzés (hatha jóga) Prasna upanisad (szanszkrit) . tüdő. szél. a dzsiva egyik burka pránatipáta (szanszkrit) tartózkodás az élet megsemmisítésétől. az Isten (Ísvara) iránti odaadás pránidhi dnyána (szanszkrit) . sors-szerű karma.a fogalom verbális kifejezése.ima prashvásza (szanszkrit) . az átmannal azonos lélek.a légzés szabályozása a szívtájékon pranidhána (szanszkrit. ájur véda pránajáma (szanszkrit) . a 3 tudatállapot (éber. a hatha jóga gyakorlata pranáma (szanszkrit) .A kérdések titkos tanítása.elérés prárabdha karma (szanszkrit) . misztikus testnedv. a mantra jóga gyakor-lata prána vata (szanszkrit) .imák felajánlása a múrtinak a hindu templomban pránamája (szanszkrit) . undor (dvésa) vagy más mentális szenny (klésa). szusumna.a légzésritmus szabályozása.lélegzet. ájur véda prána krijá (szanszkrit) . energia. pingala) áramlik a csakrákon keresztül. a tett tárgya a másik élőlényt tárgynak tekinteni (vasztu).prána (szanszkrit. írott tibeti rlung) .a lélegzet szabályozása.tartózkodás az élet megsem-misítésétől.a létfokozatok egyik burka pránamája kósa (szanszkrit) .az aum őshang első kampanája pránaváju (szanszkrit) . alapvetően 3 fő vezetékben (ídá. testünk feltöltése életérővel lélegzetszabályozással. megkezdett.kötött. rászánás az élet kioltására (szamdnyá). a halál a gyil-kos halála előtt következik be (nispatti). tagja pránava (szanszkrit) . a dasa akusala prativirati síla 1. az egyik vata. az életerő beáram-lása.törekvő tudás pranita (szanszkrit) ..az éltető levegő burka.

ádesanáprátihárja.megszabadulni valamitől pratidnyá/paksa (szanszkrit) .ajándék. megszentelt étel.a középút következtetéseinek iskolája. a bódhiszatva szint második foka prathána pratiszamvid (szanszkrit) a bizalom megkülönböztető megér-tése práti (szanszkrit) .Daksa felesége. Bhagavad Gítá. az egyik béklyó pratihárja (szanszkrit) .terjengők. ellentmondásig vivő. nyugalom Prasravan (szanszkit) . az avjakta és a vjakta közös képessége a fogamzásra/nemzésre Praszénadzsit (szanszkrit.szellemi élénkség.az ügyesség általi megvilágo-sodás főága praszthána trají (szanszkrit) .hegy Kiskindhá mellett praszád (szanszkrit) . következtető érvelésmódra épülő iskola. Kósala rádzsája a Buddha idejében prasziddhi (szanszkrit) .negatív propozíció a vitában. amelynek egy részét már fölajánlották áldozatként praszadzsja pratisédha (szanszkrit) . írott tibeti rgjal po gsal rgjal) fényes győzelmű király. ejtett tibeti thal gyur pa) következtetés iskola. brahmászútrák) Praszúti (szanszkrit) . anusászaníprátihárja) . Párvatí Dáksájání inkarnációjának anyja prathama dhjána bhúmi (szanszkrit) . a tanítványok magyarázatai prathána dhjána (szanszkrit) . illetve minden étel.szétterpesztett láb-tartás (hatha jóga) praszava dharmí (szanszkrit) .nem-bizonyított negatívum. bebizonyí-tandó tétel pratigha (szanszkrit) .csoda (riddhiprátihárja. a madhjamaka rendszer egyik aliskolája prászangika madhjamaka (szanszkrit) . amit egy állítás szükségképpen maga után von prászangika (szanszkrit.a 3 mértékadó (fő upanisadok.ellenszenv. ez az üresség prászanga (szanszkrit) szükségszerű logikai következmény.bizonyítás praszrabdhi szambodjanga (szanszkrit) .az első elmélyülés szintje prathána (szanszkrit) .bhúmi.ihletett beszéd. Buddhapálita praszárita pádóttánászana (szanszkrit) .véda része prasrabdhi (szanszkrit) . a tagadás tárgyának helyén nincs semmi valóságos.

(1) a nem-tudás (aviddzsa) függvényében keletkeznek a (2) tudati képzőerők (szankhara).pratilóma pránajáma (szanszkrit) .a tagadó alany pratisédhah (szanszkrit) .egyéni megszabadulás. írott tibeti gnjen po) . Sántanu apja pratipad (szanszkrit) . ádhára pratipaksa. ez a halált. a tizenkét tagú oksági láncolat.ösvény. ez a születést.elemző megszűnés pratisédhá (szanszkrit) . ez a kapcsolatot. a tudatlanság a feltétele a karma-alakzatoknak. szembehelyezkedés..az egyéni felszabadulás fegyelme Pratípa (szanszkrit) . fúribháva prati-paksa). ez hozza létre a mentalitást a materialitással együtt. amely-nek ellentéte az üresség pratiszamkhjá niródha (szanszkrit) .megvalósítás pratipaksa (szanszkrit. ezeknek a lelki történéseknek függvényében keletkezik a halál után egy (3) tudat (vidnyána). ez az érzést. novícius 10. a létezés üres. amelyik az . szoszor tharpa prátimóksa szamvara (szanszkrit) .a tagadás pratisédhjam (szanszkrit) . 7. begyakorlása (a théravádában a szamádhi). változatlan „én” nem létezik. apáca 364. antitézis. ez a szerzést. a Vinaja pitaka fogadalom-felsorolása (szerzetes 253. a lételemek egymásra következése. árja atthangika márga pratipat (szanszkrit) . írott tibeti rten cing wbrel bar wbjung ba bcu gnjis. a nemes nyolcrétű ösvény 6. ez a keletkezést. páli paticcsa szamuppáda) a feltételektől kölcsönösen függő keletkezés törvénye. az emberi személyiség meghatározottsága. prahána pratipaksa. világi hívő 5 és világi női hívő 5 fogadalma). apácanövendék 6. nidána.fordított (haj irányába) légzés (hatha jóga) prátimóksa (szanszkrit.a megszűnés bölcsessége pratiszamvid (szanszkrit) . amely szerint a létezés okozati elvű. és 8. út pratisamkhjá niródha (szanszkrit) . a mentalitás a materialitással együtt létrehozza a 6 bejáratot. ez a vágyakozást.a 4 megkülönböztető megértés pratítja szamutpáda (szanszkrit.kaurava király.4 ellenszer (vidúsanú pratipaksa. az önlét. relatív lét. amelyek létrehozzák a tudatot. egymásra következés. az önvaló.a tagadás tárgya. írott tibeti sosor tharpa) . a jelenségek függő keletkezését leíró törvény. egymástól függő keletkezés.

a fájdalmat. a szerzés hozza létre a keletkezést.visszahúzás. az érzés hozza létre a vágyakozást. a szraddhadhimukták egyike pratjábhidnya (szanszkrit) . a kínt és a kétségbeesést. angája. érzékelés.akinek képessége van a megvaló-sításra. és ezáltal ismét (12) megöregedéshez és halálhoz vezet (duhkha). a hatha. az érzékek visszavonása. a halált. a születés hozza létre az idős kort. a mentalitás a materialitással együtt hozza létre a 6 bejáratot. a bánkódást. ezek (8) mohóságot eredményeznek és szomjúságot a dolgok és a létezés után (tanha). az asztánga jóga 5. ebből kifolyólag az (7) érzéki benyomások. közvetlen bizonyíték . ami a halál után egy új anyaöl (9) megragadásához (upadana). (10) létrejövéshez (bhavo).egyéni lélek. a létrejövés hozza létre a születést.valaminek a tudati tükröződése. a kapcsolat hozza létre az érzést. írott tibeti rten cing 'brel par 'bjung pa) . az öntudat elfordítása a külvilágtól. (11) születéshez (dzsati). más szavakkal: a tudatlanság feltétele a karma-alakzatoknak.minden tudati felmerülés kioltódása pratjaksa (szanszkrit) . ettől való függésben fejlődik (4) a név és forma (náma rúpa). szubsztanciátlan és nincs bennük átman pratítjabandha abhiséka (szanszkrit. majd (5) a hatszoros tartomány. a 6 bejárat hozza létre a kapcsolatot. az 5 érzékszerv és a gondolkozás (szalajatanam). pratítja szamutpannatva jukti (szanszkrit.egységbe olvadnak az elmélyülés során fölmerülő tudati képek pratjaja niródha (szanszkrit) . a bánatot. vagyis a szellemiség és a testiség.felismerés.a feltételektől-kölcsönösenfüggő-keletkezés módszere.észlelés. ezután következik az érzékszerveknek a tárgyukkal való (6) érintkezése (phassza). japán kecsien kandzsó) beavatási meghintés prativadhanan dharman (szanszkrit) . belső magunk pratjáhára (szanszkrit) . feltétel. a tudat hozza létre a mentalitást a materialitással együtt. a vágyakozás hozza létre a szerzést. az érzések (védana).új létezés hordozója. a karma-alakzatok hozzák létre a tudatot. a kasmiri sivizmus rendszere pratjagátma (szanszkrit) . így jön létre a meg-nem-elégedettség újra meg újra. minden dharma októl függ. a tudat kivonása és felszabadítása az érzékek és külső tárgyak uralma alól. amely a jelenség létrejöttéhez elengedhetetlenül szükséges pratjaja ékatánata (szanszkrit) . laja jóga gyakorlata pratjaja (szanszkrit) .

de tapasztalatait nem osztja meg másokkal (még: arhat. a 3. elvárás préma (szanszkrit) . vágy. magányos megvilágosodott. várakozás. a ritvidzs prétí (szanszkrit) . bölcsesség pratjéka buddha (szanszkrit. a külön-külön értő tudás.előkészítő felavatás.a jóga színészkedő bemutatása.éhező szellem (női) prija vákja (szanszkrit) .elindult. írott tibeti ji dvags kji skje gnas) szellemlény. Jama. kísértet. a buddhák tudásának egyike. ejtett tibeti ji dag.leszármazás. hogy bármelyiket is fölcserélné vagy összetévesztené. írott tibeti ji dvagsz) .a holtak ura. buddha saját maga számára pratpad (szanszkrit) . az együttérzés négy eleme közül az első . az éhségtől és szomjúságtól gyötrődő lények szellemvilága.a gyakorlat célja préksa (szanszkrit) .a maga számára megvilágosult buddha. kapzsi természetűek voltak. fukarok.kegyes beszéd. minden részletet fölismer anélkül. magamutogatás. aki egyedül jut el a megismerés céljához. kínai yuan jue) . kilépés právivédzsa manaszkára (szanszkrit) közel az elhatárolódáshoz. az első elmélyüléshez vezető felkészülés harmadik szintje pravradzsita (szanszkrit) .az ismeretek áramlása az álajavidnyánából az érzékelő tudatba pravritti vishaja (szanszkrit. szellemvédő. kínai miao guan cha zhi) . írott tibeti 'jug jul) . írott tibeti rang szamgsz rgjasz.szeretet a velünk egyenrangúak iránt préta (szanszkrit.a csodás szemlélődés bölcsessége.éhező szellem. aki remete lett pravritti vidnyána (szanszkrit) . önbuddha. szamjag szambuddha) pratjéka buddha jána (szanszkrit) .egy nap az esős időszak végén. elemző képesség a balgaság ártalmatlanítására. a bhiksuk útmu-tatást adnak egymásnak pravardsjá (szanszkrit) . a 6 létforma egyike prétanátha/prétarádzsa (szanszkrit) . akik előző életükben harácsolók.teljesítés pravara (szanszkrit) . páli péta.pratjavéksaná dnyána (szanszkrit. kaszt praváraná (szanszkrit) . a rúpa rúpa bhúmi egyik csoportja prétajóni (szanszkrit. bolyongó lélek.a tanítás képességével nem rendel-kező csendes buddhák ösvénye/járműve.

Szahmet férje.annak az útja.a föld leve. az okok és feltételek együttesétől különböző dolog prithaktva (szanszkrit) . az első anyagi táplálék prithu (szanszkrit) . Kuntí királynénak.fogékonyság pronaosz (görög) .Démétér és Koré ünnepe Pyanepsión hónapban (Athén) projavákja (szanszkrit) . különböző. Nofertum apja.isteni Gondviselés prophétés (görög) . külön. muditá pritiszambodhjanga (szanszkrit) . foka Prithá (szanszkrit) .öröm. rituális célokra. a szentély előtti helyiség Pronoia (görög) .a templom előtere.halottsiratás prótogonos (görög) . közön-séges emberek prithak (szanszkrit) egyes. .sok.pristha labdha márga (szanszkrit) . írott tibeti soso skje bo) .ünnepi menetekhez kiépített díszes út.Szura jádava király lánya. a szthula saríra része prithivírasza (szanszkrit) . különálló létezés.kegyes beszéd prolépsis (görög) . egyik fajtája a feljáróút Procharistéria (görög) . Krisna nagynénje.a teremtés és a kézművesek múmiaformájú istene. az egyik mahábhúta. külön-állóság prithiví/pathaví (szanszkrit) . a szamjag dristi 2. Pándu felesége.jóspap prophétis (görög) . Pándu özvegyének másik neve a Mahábháratában. az öt Pándava anyja prithag bháva (szanszkrit) . a szilárd halmazállapotú anyag. az elmélyülése megnyilvánuló tényezője. különállóan.lényegi különbözőség.Athéné feljövetelének ünnepe (Athén) Proérosia (görög) .egyéni út. dhjána.jóspapnő prothesis (görög) . számos priti (szanszkrit) . a Brahman egyik megnyilvánulása.az élvezet általi megvilágosodás főága priyé Guinê (vodu) . amikor a 4 nemes igazságot az ember visszavetíti a hétköznapok gyakorlatára.különálló létező prithag dnyána (szanszkrit.lélegzeni Ptah (egyiptomi) .az Isten elsőszülötte (Philón) psyche (görög) .föld.guineai ima processziós út (egyiptomi) .lélek psychomai (görög) .

én-személy. 37 között) pu hua (kínai) .az istenek tisztelete. írott tibeti phugs lha) .e.bráhmaní és ksatrija érinthetetlen utóda pulóma (szanszkrit) . Visravasz apja pulkasza (szanszkrit.újrakeletkezés. újraszületés punár abhiseka (szanszkrit) .szertartás bemutató pap pudzsárika (szanszkrit) .démon-nemzetség pumo (ejtett tibeti) . 331-i. uralkodóknál punár ácsman (szanszkrit) .fehér lótusz pung po lnga (írott tibeti) . kér-dés felvetése (szuttanikkhépa) pudgala (szanszkrit) . Személyfogalmak (Jellemtan) pukkasí (írott tibeti) .ismételt beavatás. Ápisz-bika.Tipitaka. az anya fogamzóképes. és együtt van velük az élet magja (karma) punár mritju (szanszkrit) .felkelni. páli pukkusza) . sem én pudgalátma dristi (szanszkrit) .sz.a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike puklha (ejtett tibeti.ajanamsza pumszavana (szanszkrit) .Ptolemaiosz-kori. vagy azokkal egykorú (i.a Szűz csillagkép pu tu (kínai) .risi. egyén. a személyben nincs sem szellem. akkor jön létre.a molha mint házi isten Pulasztja (szanszkrit) .Apollón jóshelye a boiótiai Akraphia mellettű ptolemaida (egyiptomi) .panycsa szkandha punjá praszaváh (szanszkrit) . Nagy Sándor utódaihoz kapcsolódó.az egyik sziddha Puggala pannyatti (páli) . személyiség pudgala márga nirdésa (szanszkrit) .a szerencsés születés szintje a formavilágban .üdvtan pudgala nairátmja (szanszkrit) . a szamszára pundaríka (páli) .fiúszülést biztosító szertartás a fogamzás után 3 hónappal punábbhava (páli) . és újra felkelni.újjászületés.víz felajánlása a múrti szájához punár dzsanma (szanszkrit) . temploma: Memphisz Ptóion (görög) . írott tibeti bu mo) . áldozat púdzsárí (szanszkrit) .a személy átman-nélkülisége.különféle meghalások punár utpatti (szanszkrit) .templomi tiszteletet vezető pap Púdzsjapáda (szanszkrit) . Viszákhá adománya.jelképe: dzsed uasz-jogar.általános megértés pu mo (ejtett tibeti.az én aspektusa a személyben púdzsá (szanszkrit) .taoista kiszabadító szertartás (a pokolból) Pubbáráma (páli) .Keleti áráma. ha együtt van az apa és az anya.egy szutta előadásának egyik módja. szerzetes-telep Szávatthítól keletre puccshávaszika (szanszkrit) .

érdem felhalmozás. az adás és a nagylelkűség megtisztít a fösvénységtől.jó cselekedet. régi történetek. az erények terhe: dána. 10. a szeretet örömére tanít 7. Hatsepszut egyik nagy tette volt. vírja.punjá szambhára (szanszkrit. ksánti. 8. örülni a mások sikerének. amelyek a nirvánához vezetnek (ez a théraváda hagyomány) Pupuma (ejtett tibeti) . az ind mitológiai és történeti hagyomány gyűjteménye. Dordzse Szenpa kísérője pur bu (írott tibeti) . együttérzésre tanít. az expedíció sikerét halotti templomának Punt-csarnokán is megörökítette punyjá (szanszkrit. a 6 tökéletességből az első 5 (páramitájána. a dharmára figyelve kigyógyulunk abból. alázatosságra tanít. 9.ősi. barátságosságra szoktat. síla.érdem-rakomány. szamádhi) punjámodana (szanszkrit) . 18 purána van. hogy csak önmagunk üdvözülésével foglalkozzunk.az élőlények jövőbeni megvilágosodása miatt érzett öröm kifejezése Punt (egyiptomi) . írott tibeti bsod nams kzi tshogs) . írott tibeti bsod nams) . összpontosításra nevel. az.női bódhiszattva. egy bódhiszattváé. mellyel Egyiptomnak kereskedelmi kapcsolata volt már a Középbirodalom idején is. megszerzésének 10 módja: 1. amelyek eltérítenek a dharmától. a dharma tanítása kigyógyít a tudás önzéséből. erény. a Trimúrtinak megfelelően 3 x 6-os beosz- . hogy új expedíciót indított oda. 3. kigyógyít az irigységből. az erkölcsi tartás a nyíltan gonosz cselekedetektől. hogy figyelmünk elkalandozzon. kigyógyít abból. 5. 2. ami megtisztít és kigyógyít. a gonosz vágyak csökkenése 4. 6. a tisztelet kigyógyít a nagyzolásból. érdemeink felajánlása mások hasznára. a segítőkészség megtisztít a nemtörődömség közönyétől.vadzsrakila púraka (szanszkrit) . az elme fejlődésének következménye az elme gazdagodása.belégzés Púrana Kasszapa (páli) eretnek iskola puránák (szanszkrit) . nézeteink tisztázása kiűzi a gonosz gondolatokat. és megismertet azokkal. később ez feledésbe merült.feltehetően Szomália földjén elhelyezkedett ország. érdem.

a Bháraták egyik őse. a gondolkodás szerve.rádzsa-családok vagy bizonyos közösségek házi papja. érzékfeletti szub-jektum. megkülön-böztető képesség.pozitív. férfi jellegű teremtő erő Purusapura (szanszkrit) . nem keveredik (nirlipta) sem a szuksma.teljes. a prarabdha oka Purusaszúkta (szanszkrit) . észlelő tudat. Krisna tanította Vivaszvatnak. káma.emberáldozat purusa sakti (szanszkrit) . Megilá 7b) purim spiel (jiddis) . tökéletesség puróhita (szanszkrit) . Urvasí férje purusa (szanszkrit) . hogy ne tudjon különbséget tenni az átkozott Hámán és az áldott Mordeháj között! (Talmud. az Manunak. szabad akaratra épülő karma. független személyiség.az isteni teljes megnyilvánulása púrnam (szanszkrit) .jóga. a 25 tattva között a benne lévő szattvákkal a purusa hat a prakritire. Prithá rokona Purúravasz (szanszkrit) . az Iksvákunak purim (héber) .ember. vágy.az élet 4 hindu célja: artha.ember alkotta erkölcsi hatás. a természet (prakriti) egyik eleme. burka a vinjána maja kósa. áldozatvezető főpap. a 6 erő (sadbala) egyike. a szellemi ember abszolút eszményképe. egyéni lélek. Rábá szerint: Minden ember köteles annyit inni.eredetmítosz a Rigvédában Purusóttama (szanszkrit) . tudatos. sem a szthula sarírával purusa indríja (szanszkrit) . a szánkhjában az emberi értelem. értelem. szellemi valóság. a perzsiai zsidóság megmenekülése (ádár 14).jádava hős. nulla púrna avatár (szanszkrit) .a Legfelsőbb Lélek. passzív. a Brahmannak az anyagi világban megnyilatkozó isteni . a tudat döntéshozó állapota. erőfeszítés purusa médha (szanszkrit) .a Bharaták őse Purudzsit (szanszkrit) .tásban purátana (szanszkrit) .teljesség. dharma.teljesség púrnatá (szanszkrit) . éberség (ejtett tibeti blo) az elmélyülésben.sorsvetés.purimjáték púrna (szanszkrit) .férfi képesség purusa káraphala (szanszkrit) . értelem. ma Pesávar purusartha (szanszkrit) . tudat. móksa.a kusán főváros Észak-Indiában. miniszterelnök Puru (szanszkrit) . Ganésa társa.

írott tibeti puspe ma/me tog ma) . alacsonyabb fokú védánta púrva nivászánuszmriti dnyána (szanszkrit) .Virághegy. ma Adzsmer Puspá (szanszkrit. ájur véda púrvanivászánuszmriti (szanszkrit) .kelet.test eleje nyújtás-tartás (hatha jóga) púsá (szanszkrit) . kínai yi po ti) . a test elülső része.indiai város.megelőző-rákövetkezőegyidejű sorrend púrvavádin (szanszkrit) .Virág. a mimámszá bölcselet korábbi irányzata. hogy elpusztítsa puthuddzsana (páli) . élettartamuk 250 év. Aksóbhja kísérője.pokol Pútana (szanszkrit) . meg nem tért ember.az elmúlt életekre való visszaemlékezés ereje púrvakarma (szanszkrit) . ismerete. akik nem léptek a nirvánához vezető útra putimutabhészadzsam (szanszkrit) .Kuvéra szekere puspe ma (írott tibeti) . írott tibeti sar gji lus 'phags po. két alföldrésze Déha és Vidéha púrvóttánászana (szanszkrit) .démonnő. virágok felajánlása a múrtinak a hindu templomban Puspagiri (szanszkrit) . Visnu egyik neve púrva (szanszkrit) .a legfelsőbb lény. hívő és nem-hívő tömegek.közönséges. Vallabha iskolája pusztaka (szanszkrit) . a Varuna birodalom másik neve Puspaka (szanszkrit) .előzetes gyógyító eljárások.purvapaksa Púrvavidéha (szanszkrit. világiak.tehénvizelet használat gyógyszer- .jobb fül Puskara (szanszkrit) . dasabala púrvapaksa/púrvavádin (szanszkrit) . amely a védikus rítusok értelmezésével foglalkozik púrva mimámszá (szanszkrit) .lényege Purusóttama (szanszkrit) .korábbi tudás. a magas termetűek szigete. a világhegy (Méru) körüli félhold alakú keleti sziget. az alakok világának sajátossága. emléke-zés a korábbi születésekre.pálmalevélből összefűzött könyv put (szanszkrit) .régi helyzetek felidézése.az élőlények régebbi életeinek ismerete. az egyik dasabala púrva nivászánuszmriti dnyána bala (szanszkrit) .Puspá pustimárga (szanszkrit) a gyarapodás útja.az opponens ellenvetései a vitában púrváparaszahakrama (szanszkrit) . az abhidnyá 4. akit Kamsza küldött Krisna után.Nagy Test.

görög eredetű szó.Szongcen Ganpo qokimai yasun (mongol) .rabbiság.Queens' Valley . szakja. a Földistennő jósdáját őrzi Delphoiban.azaz a Királynők Völgye sírjai. írott tibeti rva) . palotapártázat zárja le. tetem. fontosabb középületek bejáratát közrefogó két.a Kálacsakra egyik leszármazási ága (dro.ként Putitamo (kínai) .a 4.a világi újjászületés helyei pyana (görög) . aki képes kiszabadítani apját a pokolból.kolostor Lhászában rábbánut (héber) . és a görög-római korban is alkalmazták Pythia (görög) . melyet a kapu alacsonyabb (és keskenyebb) tömbje köt össze. templomok. un.delphoi papnő Pythón (görög) .Bódhidarma putra (szanszkrit) . ezzel a betűjellel jelölik a szakirodalmak a thébai nyugati parton.tul ku QV-szám (egyiptomi) . felfelé szűkülő torony alkotja. jelentése: kettős kapu.befogadó eszköz qibao (kínai) . kagyü Ra mo cse (ejtett tibeti) . dpa 'bo qubao (kínai) . Apollón megölte (Steptérion) Q qi (kínai csi) . már az Óbirodalom idején (prototípusa Niuszerré halotti templománál) megjelenik. felül kifelé hajló. hónap pylon/pülön (egyiptomi) . vagyis elvégzi a sráddha szertartást putrikjá (szanszkrit) . Királynők Völgyében található királyi és nemesi sírokat. ra). téglalap alaprajzú. geluk.olyan fiúgyermek. cami.fiú-leány.Apollón Pyanepsios ünnepe Pyanepsión 7-én (Athén) Pyanepsión (görög) . fiú utód nélküli örökös putthuddzsannagati (szanszkrit) . mint szervezet .csontváz.csakravartin rádzsa Qizong longzan (kínai) .hüvelyesekből készült étel Pyanepsia (görög) . az utánuk álló szám alapján különböztetik meg a rengeteg sírt egymástól R ra (ejtett tibeti. a pylon sarkait rendszerint hengertag díszíti.sárkánykígyó.7 kincs qubilγan (mongol) .

királyi bölcsek Rádzsarsi (szanszkrit) .a tárgyak . 480 körül rádzsaka pótászana (szanszkrit) .Ratnahéruka társnője rádzsa (szanszkrit) . itt volt a Buddha bambusz-ligete (Véluvana) és az első zsinat i.galambok rádzsa-tartás (hatha jóga) rádzsarsajah (szanszkrit) .sz. tiszteletlen Radnakródhésvarí (szanszkrit) . uram. közvetlen meg-ismerése útján.a dahomeyi istenek egyik csoportja (Arada város nevéből) radaniták (héber) .az egyik guna.Krisna társa megtestesülésében (neve még: Rádhá.királyi jóga. de Magadha fővárosa i.rabbi (héber) . módszer az Önvalóval való egyesülésre a tudat teljes meghódításával (dhárana. király rádzsa jóga (szanszkrit) .herceg.szenvedélyes vágy. mozgé-konyság. dr.nagy király áldozat Radzsvata (szanszkrit) . 15 nappal Krisna megjelenése után radi (vodu) . ködös. őselem. (ld. Rádhiká) Rádhásztamí (szanszkrit) . szamádhi). napján.mesterem. a zsinagóga szellemi vezetője. tevékenység.hosszú fém trombita rága (szanszkrit. tamasz) rádzsaszúja (szanszkrit) . az 5. tanítóm. az öt erős méreg egyike rága/lóbha (szanszkrit.hercegek. írott tibeti rgjal po'i khab) Asvapati székvárosa. írott tibeti 'dod chags) . az Önvaló megismerése és átélése szellemi összpontosítással. Hetényi helyettese rada (vodu) .pimasz. királyfi.uralkodó.a táncoló Sivát körülvevő lánggyűrű rabtu dzsungva (ejtett tibeti) . fájdalom.királyi bölcs radzsasz (szanszkrit) .akik beléptek a szerzetesi rendbe Rács Géza. augusztus-szeptember hónap fényes két hetének 8. szattva. trónörökös rádzsa putra (szanszkrit) . 320ig. dháraná. érzelmi labilitás. írott tibeti dod changs) .koronázási rítusok Rádzsagriha (szanszkrit. . manu is rag dong (ejtett tibeti) .rádzsa. dr. dhjána.buddhista teológus (1923-1983). szenvedély. a vallási élet irányítója rabhá mandala (szanszkrit) . néptörzs.Rádhárání hindu ünnepe. az Önvaló átélése. dhjána.kereskedők. kiterjedés. Brahman állapot. a Rhône-tól vándoroltak keletre Rádhárání (szanszkrit) . utódaik a rádzsputok rádzsa szúja (szanszkrit) . gyakorlatai: vicsáraná. e. Révatí apja. szamádhi rádzsa kumára (szanszkrit) .

titok Ráhu (szanszkrit) .bikafejű őrdémon ráksasza (szanszkrit. meg nem fogható alkotóerő Rágavidhjárádzsa (szanszkrit) .Brahmó Szamádzs .a mennydörgés istene a sintóban raigo (japán) . tulajdonképpen a petesejt. jelképe kék és szürke madárfej Ráhula (szanszkrit) .audárika rahaszja (szanszkrit) . 8 fekete ló által húzott szekéren utazik.kerámiafajta a teaszertartáshoz rakuszu (japán) . vágybíró. bhakti (még: vaidhi. a Buddha fia Rai den sama (japán) .szenvedélyek által történő változás.démonnő rakta (szanszkrit.arhat a Buddha közelében. egy olyan bolygó (tulajdonképpen Ráhu levá-gott feje). amely a Napés Holdfogyatkozásokat okozza. Ráma másik neve rags pa (írott tibeti) .érzelmi minősége. napfogyatkozás. pará bhakti). miközben 7 anyai kiterjedést hozott létre. a vágy.Raghu utódja.vér. elragadtatás.démon. egy buddha alászállása Raivataka (szanszkrit) . Ráma jelzője Raghu (szanszkrit) . a 3 méreg egyike. szaptamátriká raktamoksana (szanszkrit) . tantrikus rágátmika (szanszkrit) .démon ráksaszí (szanszkrit) . ájur véda raku (japán) .a szenvedélyekről szóló tudás királya rághava (szanszkrit) . ájur véda Raktabídzsa (szanszkrit) .vérlecsapolás. egy zen mester raki (szanszkrit) . jelképe a vörös kakas rágacsáriá (szanszkrit) . ő irányítja a meteorokat.gid hánáse rakan (japán) .buddhista pap.a Raghuk ura. felszálló Hold-csomópont.a nők védelmének ünnepe sravana (július-augusztus) hónapban. akivel Durgá küzdött. szenvedély.egy hegység rájnigolás (jiddis) .mindenre kiáradó szeretet. kötődés. vággyal telt személy. ragaszkodás. ejtett tibeti szrinpo) . jelképe a kurkumával festett fonott gyapjú csuklópánt.munka közben viselt kis méretű kesza Rám Móhan Roj .démon. ma már díszes karkötők is lehetnek raksa glang mgo can (írott tibeti) . amit a lányok bátyjuk kezére kötnek a raksa bandhan ünnepen raksá bandhan (szanszkrit) .Dasaratha nagyapja Raghunátha (szanszkrit) .kurkumával sárgára festett fonott gyapjú csuklópánt. írott tibeti ma las thob pa'i rakta) .örvendetes érkezés.

Ramszesz idejére alkalmazzák randhra (szanszkrit) . Ajódhjában testesült meg Dasaratha rádzsa fiaként.Visnu egyik megtestesülése (avatárája). dinasztiához tartozó.az anyaméh köztes léte rang dbang (írott tibeti) . szabadság . Szvámi Nárájana Ramasseur de Croix (vodu) .Rangdzsung Rigpe Dordzse rang bzhin gjis grub par snag ba (írott tibeti) . terjedelme 48 ezer sor Rámakrisna (szanszkrit) . üreg. jel a két szemöldök között randzsak (szanszkrit) . így kerül a májba. minősített monizmus. XIX. legen-dás szerzője Válmíki. a Talmud törvényeinek összefoglalója Rámésvaram (szanszkrit) . ahol Rávana őrizte Szítát ramesszida (egyiptomi) .az egyik pitta. vele testesül meg Lakshmi is. nulla.böjthónap Rámagáma (páli) . mint Szíta (Rámájana-eposz).önerő. a táplálék az emésztés folyamán átulakul. s ott raktává alakul.Keresztgyűjtő. jógamester a rádzsagahai iskolában (Uddaka Rámaputta) Ráma jógácsárja (szanszkrit) . elsősorban II. a megvilágosodás igazi útja a bhakti jóga.(i.óind eposz (Rámá ajanam = Ráma útja).Ráma (szanszkrit) .lyuk.sz.a vágy tárgya rang bdzsung rdo rdzse (írott tibeti) .bengáli bráhmana Rámanaumi (szanszkrit) .szvabhava sziddha grabha rang bzhin skje gnas kji bar do (írott tibeti) .Rangdzsung dordzse rang bdzsung rig pa'i rdo rdzse (írott tibeti) .város Srí Lankán. ájur véda randzsaníja (szanszkrit) . 1135-?) orvos. velük egykorú. amely szerint egy vaisnava társadalmon felüli személy.Ráma a Hold ura.Uddaka Rámaputta.Rámacsandra megjelenésének ünnepe márci-us-április hónapban Rámánudzsa (1017/1056-1137) a szampradája (vishishtádvaita váda) vaisnava irányzat tanítómesteri sorának elkezdője. rasza dhátu lesz belőle. Baron Samedi és Madame Brigitte gyermeke Rámbám (Rábbi Mose ben Májmun) (héber) .település a szakja rádzsaságban Rámájana (szanszkrit) . Visnu egyik inkarnációja ramadan (iszlám) .Ramszeszek-korabeli. Gótama tanítómestere Rádzsagahában Rámacsandra (szanszkrit) .

rang dbang can (írott tibeti) . testnedv. egy tárgy elvarázsolása rangóli (szanszkrit) . az ízlelés érzéke. Ráma-csandra adta Vibhisannak.szvatantra rang grol (írott tibeti) .énekmondó rasajana (szanszkrit) . 1333-ban Togon Temür kínai császár koronázását.sz. sabda.az öntermészet üressége rapadus (vodu) . ájur véda.álambana pratjaja. gandha. idá rátha játra (szanszkrit) . Ráma öccsének.íz.az ízek iránti szomj Rasza Trulnang Cuglakhang (ejtett tibeti) . az íz alkotóeleme rasza jana csikitsza (szanszkrit) . az íz egymásra ható mezeje rasza dhátu (szanszkrit) .megfiatalítás.önszabadító rang sangs rgjas (írott tibeti) .Visnu egyik mellék-inkarnációja. fekvő helyzetben ábrá-zolják a Shésha nevű kígyóval Rangdzsung dordzse (ejtett tibeti.pásztorlányok (gópik) tánca Krisnának rasza tanhá (szanszkrit) . a dhruvabéra vagy a csala acsala múrti alkalmi körmenete. íz. de az ondó és a higany is rasza ájatana (szanszkrit) . gerontológia. szparsa). rasza. 12841338/39). írott tibeti rang bdzsung rdo rdzse) a harmadik fekete süveges karmapa láma (i.ízlelés. minta. amelyet rendszerint nők rajzolnak otthonuk előtt a földre.nedű.ros hákáhál rasza (szanszkrit) . mozgat. az Orisszabeli . Krisna tánca a tehénpásztorlányokkal.az íz egymásra ható mezeje rasza artha (szanszkrit) .az ötödik buddhista zsinat 1954-56-ban rangtong (ejtett tibeti) .a 16.pratjéka buddha ranga mandapa (szanszkrit) . ízlelés. a curpu asztrológiai rendszer megalkotója Rangdzsung Rigpe Dordzse (ejtett tibeti.elrendezni. de a szánkhjában íz. mozog.sz. elsődleges szövet. ájur véda rasána (szanszkrit) .Dzsokhang raszaná (szanszkrit) . ő irányította i.a hosszú élettartam.szekérutazás.nyerscukor rapsódos (görög) .ábra. az ötféle tanmátra (rúpa. Dél-Indiában szokásos Rangoon (szanszkrot) . az 5 érzéki tárgy egyike.jobb oldali főér rasekol (jiddis) . többnyire oszlopcsarnokok Ranganátha (szanszkrit) . karmapa ranger (vodu) .nyilvános helyiségek a templomokban. ájur véda rásza líla (szanszkrit) . a legalapvetőbb dhátu. írott tibeti rang bdzsung rig pa'i rdo rdzse) .

tibeti upadhjája az i. jelképe drágakő. az első elmélyüléshez vezető felkészülés 4. társa Mámakí. az egykedvű bölcsesség.a Vérivó Kincsnemzetség feje. színe sárga. Kámadeva felesége.Puríban június-július hónap újholdjának első napján (sznánajáthra) Rati (szanszkrit) . ábrázolása: dhjánászanában. Száramati műve Ratnahéruka (szanszkrit) . mahájána jógácsára szútra Ratnotpalashri buddha (szanszkrit) . az érzés szkandhájának jelképe. jobb keze várada mudrában. világkorszak buddhája.gyönyör. eleme a föld. tája dél. ejtett tibeti Rincsen Dzsungne) Kincsfor-rású dhjánibuddha. a testben az agyhoz kapcsolódik Ratna Tro di (ejtett tibeti) . az egyenlő lényegű. drágakőben született elmélkedő buddha. gőgöt megsemmisítő tudás.drágakő-hármasság Ratnavali (szanszkrit) . 538-ban Ratnaraksita (szanszkrit) . a 3.Ratnaszambhava haragvó megjelenése.a Vikramasíla kolostor szthavíra szerzetese Atísa idején Ratnagótravibhága (szanszkrit) .Vaszubandhu kommentárjának fordítója i.sz.az égi világrészek buddhája .Kincsforrású ratnatraja (szanszkrit) .az égi világrészek buddhája Ratnakúta (szanszkrit) . században Ratnaszambhava (szanszkrit. a testben az agyhoz kapcsolódik Ratnágara (szanszkrit) .az öröm növelője.Ratna Héruka női társa. mahájána-jógácsára szútra.Drágakőhalom. szintje ratiszamgráhaka manaszkára (szanszkrit) . mahájána jógácsára szútra Rátnala buddha (szanszkrit) .a nyugati világrész buddhája Ratnamati (szanszkrit) . bal keze dhjána mudrában. a dél buddhája Ratnaszambhava (szanszkrit. 9.az egyetemes világuralkodó 7 kincse Ratna Héruka (ejtett tibeti) . hátas állata szárnyas ló.sz. az azo-nosság bölcsessége.az elmélyülés mentális tevékenységei közül a negyedik ratna (szanszkrit) .Drágakőfüzér. a testben a szívhez kapcsolódik.Az ékkőmag kifejtése. írott tibeti rin chen 'bjung ldan/rin 'bjung) . Nágárdzsuna műve. kéjnő rati szamgráhaka manaszkára (szanszkrit) . Mára egyik lánya. Ratnaszambhava egyik megjelenése Ratnakusumasampushpitagatra buddha (szanszkrit) .

vörös rdo rdzse dmar mo seng mgo ma (írott tibeti) .tízfejű démon.az életerő csatornái rca gszum (írott tibeti) .a kakukkfejű.ca lung rde'u dkar po (írott tibet) . forró pokol ráv (héber. a hímvessző rdzogs rim (írott tibeti) . a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány egyike északon rdo rdzse ser mo pha mgo ma (írott tibeti) .az oroszlánfejű. miközben Ráma Marícsi démont üldözte. dharmapala) rca mi (írott tibeti) .a kecskefejű.ratti (szanszkrit) . a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány egyike délen rdo rdzse theg pa (írott tibeti) . Siva kegyelméből nyerte erejét Ravi vár (szanszkrit) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. Visravasz és Kaikaszí fia.a Gyémánt Varjúfejű.Dordzse Csang Tung ma rdo rdzse dkar mo khu bjug gi mgo can (írott tibeti) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.a kígyófejű. a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány egyike keleten rdo rdzse dmar mo khá ta'i mgo (írott tibeti) .vadzsrajána rdo rdzse'i nor bu (írott tibeti) .nem-testi születés . ji dam.ca mi rca rlung (írott tibeti) .a Gyémánt Emsefejű. aki elrabolta Szítát.dzong pön rdzus skjes (írott tibeti) . a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány egyike nyugaton rdo rdzse 'jigs byed (írott tibeti) . jelképe lótuszvirág.éj (12 órától 24 óráig) ráurana (szanszkrit) . nagy ember + genitivus = rabbi (héber) (arám = rábbán) Rávana (szanszkrit) .a gemara összeállítói rca (írott tibeti) .gyémántpokol rdo rdzse (írott tibeti) . harci korong.dzogrim rdzong dpon (írott tibeti) .a vasárnap istene.Vadzsradhara rdo rdzse 'chang thung ma (írott tibeti) .vadzsra rdo rdzse 'chang (írott tibeti) . ez a Nap. Ravi Szúrja egyik neve.gyémántvessző.sírás-rívás.fekete kövek rdi rdzse'i dmjal ba (írott tibeti) . arám) úr. kagylókürt.fehér kövek rde'u nag po (írott tibeti) . sárga rdo rdzse ser mo ra mgo ma (írott tibeti) .három gyökér (guru.Vadzsrabhairava rdo rdzse ldzsang nag sbrul mgo ma (írott tibeti) . 7 ló által húzott egykerekű szekéren utazik Ravina és Ráv Ási (héber) .

ahol a szükséges intézményrendszer olyan szinten áll. ebből fejlődött ki a haiku renge cucuji (japán) . másodlagos receptív zónában az intézményrendszer kezdeményei megvannak. hogy a hódító a saját intézményrendszerét arra alapozva. temploma: Héliopolisz reb (héber) . másod-lagos receptív zóna a félnomád törzsek területe. ahol a köznép tartózkodhatott rei jú kai (japán) . az alacsonyat belső terek díszítéséhez.sólyomfejű napisten. mivel nincs állandó központ recuá (héber) .szellemi barátok társasága. ahol az intézményrendszer teljesen hiányzik. harmadlagos receptív zóna az. központi hatalmat kiszolgáló intézményrendszer alapján. valaki megírja az első versszakot (hokku). jelképe: napkorong. azálea Renuká (szanszkrit) . sólyom.úr rebbe (jiddis) . elsődleges receptív zónának nevezik azt. de jelentős szervezési munkát igényel a kialakítása. új vallási csoportosulás a buddhizmus alapján.a hódítás célterületeinek megkülönböztetése az ott élők kulturális szintjéből következő.a tefilint rögzítő bőrszíj récsaka (szanszkrit) . fajtái: magas dombormű. ahol a szükséges intézményrendszer nincs meg.kilégzés reg pa (ejtett tibeti) .emberség renga (japán) .rabbiné receptív zóna (egyiptomi) . és így tovább. Maat apja.versfüzér.Rhododendron mollis. ahol a téli szálláshelyen már megvannak az intézményrendszer kezdeményei.Visnu Parasuráma alakú inkarnációjának anyja . alacsony dombormű és vájt dombormű.Ré (egyiptomi) . kisebb átszervezésekkel létre tudja hozni. harmadlagos receptív zóna a nomád törzsek területe.rabbi rebecin (jiddis) .az érzékek kapcsolata az érzékelések tárgyaival rehit-madár (egyiptomi) . hasonló intézményrendszerrel rendelkező szíria-palesztinai városállamok területe. Egyiptom vonatkozásában elsődleges receptív zóna a hasonló kultúrával. más folytatja (haikai).dombormű.Thicuk Decen ren (kínai) . laikus szekta relief (egyiptomi) . a vájt reliefet pedig külső falfelületeken Relpacsen (szanszkrit) .a templom falába faragott figura ott. Egyiptomban csak az utóbbi kettőt használták.

a 13.a nemi ösztön ellenőrzése Révata (szanszkrit) . erő.gjal po rgjal po chen po bzhi (írott tibeti) . Virúdhaka. egy déli hegység ri dvags chal (írott tibeti) .szamtána Rhea (görög) . kis kolostor rics (szanszkrit) .remetelak.reposoir (vodu) .siker.arhat a Buddha közelében Révatí (szanszkrit) . mágikus.Gjakar rgja gram (írott tibeti) .Méru ri töd (ejtett tibeti) .Mrigadáva ri rab lhub po (írott tibeti) .Kronos felesége ri (ejtett tibeti) . himnusz.Rádzsagriha rgjud (írott tibeti) .a pszichikai erő 4 útja (chanda.a fizikai erő csodája riddhipáda (szanszkrit) .bélyeg.hegy ri bo tala/tála'i phreng ba (írott tibeti) . különböző pszichikai képességek riddhi páda (szanszkrit) . pecsét szerződésen. csitta.olyan naldzsorpa.Pálmahegyű.a négy mahárádzsa (Dhritarásra. Balarámának.szamtána.csatur magárádzsika déva rgjal mchan (írott tibeti) . kis kolostor rig (ejtett tibeti) . dalai láma halála után a régens rétó dháraná (szanszkrit) . Virúpáksa. fiai Nisatha és Ulmuka rgdzsal ba pa (írott tibeti) .gjal po lo szar rgjal bu rgjal bjed kji chal (írott tibeti) .Visnu inkarnációjának. mímánszá). tudás rig 'dzin (írott tibeti) . szamaja rgja dkar (írott tibeti) . tantra rgun (írott tibeti) .a diaszpóra feje resz kiang pa/resz pa (ejtett tibeti) .értelem. magasabb szellemi hata-lom.visvavadzsra rgjak po lo gsar (írott tibeti) . virja.dzsainizmus rgdzsja (írott tibeti) .Dzsétavana áráma rgjal chen rigs bzi (írott tibeti) . Vaisravana) rgjal po gsal rgjal (írott tibeti) .gjal cen rgjal po (írott tibeti) . aki ismeri a tumót Reting (ejtett tibeti) . fa rés galuta (héber) .a bódhi paksika dharma 4 része a 37-ből ridro (ejtett tibeti) . felesége.Praszénadzsit rgjal po'i khab (írott tibeti) . Rig véda Riddhi (szanszkrit) . Ganésa egyik társa. a 37 bódhipaksikadharma része riddhi prátihárja (szanszkrit) .vidjádhara .mágikus fény.szerzeteslak.egy loa lakhelye.

jó családbeli. 958-1055). a testben a torokhoz tartozik rig pa (ejtett.sz.Ratnaszambhava Rinzai (japán. hirtelen.tudást hordozó istenség.nagy értékű.Ratnaszambhava rin chen 'bjung ldan (írott tibeti) . különböző módszereket használó zen iskola (kínai enó).nemesi sarj.rig dzin lhas (írott tibeti) .zen mester. drágakő. de nem anyagi rang rigs lnga (írott tibeti) .a Négy Nemzetség Égjárói rigs drug (írott tibeti) . a 14. írott tibeti rin po che) . tisz-teletteli megszólítás csak lámákhoz Rincsen Dzsungne (ejtett tibeti) . smaragd. 16831706) rigpa (ejtett tibeti) . szörnylényi.sz.Szuméru rimonim (héber) .a 6. 867.bhava rin chen bzang po (írott tibeti) . dalai láma (i. mára . szatori. ewmberi. 5. Rév Szomszédja (családi neve: Hszing Ji hszüan).Rincsen Szangpo Rin csen Szang po (ejtett tibeti.panycsakula ri'i rgjal po ri rab (írott tibeti) . állati. 978) rin po che sna bdun (írott tibeti) . eredeti.tibeti fordítómester (i. i. 854től kolostori elöljáró Csen ting (vagy Csen csou mellett) mellett a Huo to folyó átkelőhelyénél.a tudat valódi természete. istenekhez szóló himnuszok.sz.a legrégibb és leghosszabb véda.gránátalma formájú díszek a Tóra felső éc hájimján rin 'bjung (írott tibeti) . ismeret.e. i. írott tibeti rin chen bzang po) .Ratnasza. kínai Lin csi) . de nem csak származás szerint. félisteni. február 18-án elmélyülés közben.a hétféle drágakő (rubin. dinamikus éber jelenlét Rig véda (szanszkrit) . az egyik fő zen iskola. írott tibeti) .a gatféle menzetség (isteni. meghalt i. az ő korától kezdve a tantra-fordítások az újak (az első modern fordítás i. ezüst és a hegyikristály is) rin po cse (ejtett tibeti. 1000-től változatlan. kezdeti tudatosság rigs bzang (írott tibeti) . 1028 himnusz száz részben Rigdzin Cangjang Gyaco (ejtett tibeti) . jellegzetessége a kóan-gyakorlat. pokolbeli) rigs kji bu (írott tibeti) . zöld smaragd.sz.tudás.sz. igazgyöngy. csan pátriárka. jó családbeli. korál. lazúrkő. egy gyémántfajta. de ide tartozik az arany. a remete is rigs bzhi'i mkha' 'gro (írott tibeti) .

évszak.a bal oldali életerő csatorna rkjang ma rca (írott tibeti) . ?-1831). egy védikus szertartás tanítása ritsu (japán) . risik tisztelete Risipatana (szanszkrit. bölcs. itt is tanított Bankei Rjónin (japán) . (i.havonta elvégzendő gyakorlatok. hónapok. hemanta. Dógen nagybátyja Rjómon templom (japán) . rita (szanszkrit) .a kozmosz és a természet rendje.emberi lábszár-csont kürt rkjang (írott tibeti) . buddhista szöveg risi (szanszkrit) . váju rlung jum shor ba (írott tibeti) . pána.Szél-anya/Anya-szél menekülése. itt találta meg a Buddha korábbi 5 aszkétatársát. 867 után): Lin csi emlékezései. 6 x 2 hónap (vaszanta.a singon buddhista szektához közeli sinto. ájur véda ritvidzs (szanszkrit) .üres ritu (szanszkrit) .a 42.Kjan gö Kar kar rkjang ma (írott tibeti. szabály.kjang rkjang gos dkar dkar (írott tibeti) . a rinzai-iskola Lin csi/Rinzai. és nekik mondta el első prédikációját.a nembucu zen-iskola alapítója rju (japán) . alapítója Eiszai Rinzai roku (japán) . szanszkrit pingalá/lalaná) . alapítója Kóbó daisi (Kukai) (i.látnok. védikus áldozópap rje btsun mi la ras pa (írott tibeti) . írott tibeti drang srong lhags) Remetehegy.sz. szótó pátriárka Rjókan Hógen (japán) . a Benáresz melletti Antilopligetben.Dzsecün Milarépa rjóbu sinto (japán) . gimha.lung. vassza.sz.szerzetesi fegyelem ritta (szanszkrit) . haláljel . Maharsi.sz. vasszána. az ősrisik: Dévarsí. 774-835) Rjódzan Enkan (japán) . páli Iszpatana. sziszira) vagy 3 x 4 hónap (hemanta.csak a rinzai és a szótó maradt fenn. szent látó.az áldozati szertartásokat bemutató pap.Rinzai Gigen (i. Rádzsasri risi dévatá pitri upászaná (szanszkrit) . az egyik japán zen-iskola.zen kolostor. a szótó Cao san és Tung san tanításából (nevük összevonva = Cao tung/ szotó).iskolánkénti sajátos megközelítés rkan gling (ejtett tibeti) .ídá rlung (írott tibeti) .felsőbb szellemek. vasszána) ritucsarja (szanszkrit) . gimha.szótó zen mester. dévák. szarada.

gazda és föld nélküli személy rós ha sána (héber) .kerekded fekete kő.rlung lha sngon mo spjang ki'i mgo (írott tibeti) . a Huszonnégy Hatalmas Némber egyike.pingalá ronin (japán) . amit 1799ben Bou-chard.ro lang ro lang/ro dzsung (ejtett tibeti) . 638-713): A 6.Visnu Balaráma inkárnációjában a második anyja. de Szóma felesége is Rokuszo dangjó (japán) . amelyet démon keltett életre ro ma (írott tibeti. Napóleon egyik tisztje talált Rosette település mellett.a Fényhozó (a Gyémántjogar) hét törvénye rnam thos sras (írott tibei) . újév (tisri 1-2) ros hakahal (héber) .a hónap feje.lung ta rmi lam (írott tibeti) .pingalá rodzsi (japán) .holttest. bűnelvetés.elvetés. kék rlung rta (írott tibeti) .nying ma pa ro (japán) .a hitközség világi vezetője.a gyülekezet feje ros hódes (héber) .cintányér roma ca (ejtett tibeti) .járvány Rohiní (szanszkrit) .Daikan Enó (i.vimuktidnyánadrista rnam par rtog pa'i rlung (írott tibeti) .vimuktí rnam par grol ba'i je shes mthong ba (írott tibeti) .kerti ösvény rodzsi niva (japán) .vidnyána szkandha rnam shes (írott tibeti) . újhold Rosette-i kő (egyiptomi) .különbségtevő szél a szellem működésében rnam ses kij phung po (írott tibeti) .nagyon laza selyem szitaszövet nyári kimonóhoz ro dzsung (írott tibeti) . a közösség feje ros hákneszet (héber) .Vaisrávana.változó látószögű kert roga (szanszkrit) .sz.a Szélistennő Farkasfejű. Nam Thö Sze rnjing ma pa (írott tibeti) .vidnyána rnam snang chos bdun (írott tibeti) .a jobb oldali életerő csatorna ro ma rca (írott tibeti) . a kövön háromféle felirattal szerepel ugyanaz a . akinek méhébe került Dévakí méhéből. szanszkrit idá/raszaná) . pátriárka alapvető szútrája rol mo (ejtett tibeti) .az álombeli köztes lét rnam grol (írott tibeti) . vízre vetés.az álom köztes léte rmi lam kji bar do (írott tibeti) .

rindzai zen mester roumblé (vodu) .nádí rtsa ba'i bla ma (írott tibeti) .gyöngyök.ten khar rtog pa (írott tibeti) . és görögül rósi (japán) .Rucsika-tartás (hatha jóga) Rudra (szanszkrit) . Srí (szanszkrit) .lakás a fák alján Rukminí (szanszkrit) . vikalpa rtsa (írott tibeti) . manu rudra-csomó (szanszkrit) . lóképű rten (írott tibeti) .Krisna első számú felesége. szembefordulás Rucsikászana (szanszkrit) .nidána rten cing 'brel bar 'bjung ba bcu gnjis (írott tibeti) . visszaút.visszakozás. ebből készül az 54 vagy 108 szemes imafüzér. kétely ru (kínai) .viharisten. egy himalájai fa magjai. alapítója Visnuszvámí és Vallabha Rudra Szávarni manu (szanszkrit) .tathágata garbha ru log (írott tibeti) .heves csörgő-rázás rta (írott tibeti) . de van fehér. színe legtöbbször vörös.képzet. Siva egyik mellékneve.ájatana ru lai zang (kínai) . . a világkorszak végén Ananta Shésha szemöldökei közül lép elő Siva és háromágú szigonyával (trisula) 11 Rudra képében pusztítja el az Univerzumot Rudra prajág (szanszkrit) .támasz rten 'brel bcsu gnyisz (írott tibeti) . az elmélkedés mestere. üvöltő.pratítja szamutpáda rten cing 'brel par 'bjung pa (írott tibeti) . fogalom. a zen meditáció vezetője. amelyen egy vonal és egy természetes eredetű nyílás is van. a legszerencsésebb az a gyöngy.öreg mester.a 12.a horog asszonya.a Mandakini és az Alakánanda összefolyása Rudra szampradája.energiaközpont a két szemöldök között rudrák (szanszkrit) .gyökérszók egy-egy istenséghez rtug pa (írott tibeti) . fekete és aranyszínű is rukkha múlikam/rukkhamula-szénaszanam (szanszkrit) . hieratikus írással.pratítja szamutpannatva jukti rten mkhar (írott tibeti) .felekezet. a Négy Kapuőrnő egyike keleten.viharistenek rudráksa (szanszkrit) .ptolemaiosz-kori szöveg: hieroglif.ta rta gdong dkar mo lcags kju ma (írott tibeti) . véletlenszerű vonalak vannak a magokon.képzet.múlaguru rtsa tshig (írott tibeti) .

nem-észlelhető alak rúpa tanhá (szanszkrit) . írott tibeti gzugs kji phung po) . 11. testiség. hallható. álambana pratjaja rúpa dhjána (szanszkrit) . 3. 3 birodalom. érinthető.teknős. és 17 istencsoport lakik benne. béklyó. nyak. tűz. egyetlen lánya Csarumati. szél). dologi lét a Rúpalókában. fokhoz tartozó világ. a világ . az öt halmaz egyike rúpa ájatana (szanszkrit) . írott tibeti gzugs) . a 3 test egyike. a szemeken keresztül felfogott színek (rúpa artha). 8. csukló. 6. írott tibeti gzugs sku) . kar.a színek iránti szomj rúpa vacsara (szanszkrit) . az 5 érzéki tárgy egyike rúpa bhava (páli) .rü pel Rut (héber) . tathágata Rulakje (ejtett tibeti) .testi lét. 10. szparsa) egyike. szem. alakiság. fül. Bhismaka. alak (28 tulajdonság). boka) rus sbal (írott tibeti) . amelyeket az elmélyülés szintjeinek megfelelően 4 csoportba sorolnak. főnökük Brahmá rúpaván (szanszkrit) . látható. 7. anyag. tíz fia született. 5. szagolható.a testiség csoportja.finom anyagi világ rúpa rága (szanszkrit) . írott tibeti gzugs kji khams) formavilág. az éntől szabad formák. megtestesülés. a tiszta formák világa. test. írott tibeti rus sbal) .embrió-buddha. sabda.forma.alakokba-elmélyülés rúpa kája (szanszkrit. aszura. manusja. víz. a 4 elem (föld.a 6. az érdem felhalmozása rúpa lóka (szanszkrit) . 2. Vidarbha rádzsájának lánya. ízlelhető. nyelv. préta. a 4 ájatanából az 1. mások üdvének teste. fül. 4. az 5 halmaz része (panycsa szkandha).formatest. a legidősebb Pradjumna. testi formák (alakok) halmaza = 1. a vágybirodalom felett helyezkedik el. rasza. Bhisma fia rulaizang (kínai) . gandha. naraka szattva) rúpa szkandha (szanszkrit. a tiszta forma istenei. formalét utáni vágy rúpa rúpa bhúmi (szanszkrit) .alak rus pa'i rgjan drug (írott tibeti) . alaktest.Biblia.az újjászületés 6 osztálya (déva. alaklét. születéssel elnyert létforma rúpa dhátu (szanszkrit.a látható formák egymásra ható mezeje rúpa artha (szanszkrit) . tridáthu. fizikai elemek.finom-anyagi létsík. tirjagjóni.az első ismert tibeti miniszterelnök rúpa (szanszkrit. Ruth rü pel (ejtett tibeti.a hat csontékszer (fej. az ötféle tanmátra (rúpa. 9. orr. alakzat. szamojadzsanáni.Lakshmi inkarná-ciója.látható formák.

az a samesz.szakjapa sa srod (írott tibeti) . nyugalom és a víz. sza szö Sábara (szanszkrit) . báál koré és .az egyik sziddha sabat (héber) .Földön Lakozó. az ötféle tanmátra (rúpa.az ÓM.ducö 19-21.a hang egymásra ható mezeje sabda artha (szanszkrit) .bhuma sa (japán) . a brahman szóbeli megnyilvánulása sabda dhátu (szanszkrit) . helyi istenség sa la gnas pa'i rig 'dzin (írott tibeti) . farka észak.szombati fedő. bal oldala nyugat.békés szombatot. passzivitás. szenvedély. kora délután.a nyelv tanulmányozása. a kelet és az elme ismerője sa ma 'brog (írott tibeti) .sza dak sa bon (írott tibeti) . gandha. sabda.sabat-napi pogány. hallott kinyilatkoztatás (szúkta. öröm.a hang alkotóeleme. reggel és a fa. tettrekészség.sliáh cibur sacerdos (görög) . tavasz. upanisad) sabda ájatana (szanszkrit) . az 5 érzéki tárgy egyike sabda brahman (szanszkrit) .hang.bídzsa sa dbag (írott tibeti) . 4 végtagja a közbenső irányok. hanyatlás. rasza. felébredés. pihenés és a föld (dzsungva) rva (írott tibeti) .pap sácmác (jiddis) . ősz. szombati munkára alkalmazott nem-zsidó sác (héber) .a Hely Ura. kipá sabosz goj (jiddis) . a nyugalom napja sabát salom (héber) . mantra. aki egyben sliáh cibur.Sáriputra sa skja pa (írott tibeti) . álambana pratjaja sabda sabda (szanszkrit) . feje dél.hang.szombat. jobb oldala kelet. a tudás 5 ága közül az egyik sábesz (jiddis) .ra S sa (írott tibeti) . brahmána.alapja hanyatt fekvő teknős.egyszerre hangzó és hangtalan teljesség sabda vidjá (szanszkrit) . nyár és a tűz. este és a fém.sza ma drok sá ri'i bu (írott tibeti) . péntek délutáni köszönés sabda (szanszkrit) . a teremtő hang. szparsa) egyike.közepesen laza selyem szitaszövet nyári kimonóhoz sa bdag (írott tibeti) .sábát sábeszdekli (jiddis) . tél.

a 6 szótag elmélkedő bódhiszattvája. védánta. kedd (ejtett tibeti sak .nap . az elmélyülés sikerének eléréséhez: sruta. mímánszá. njája.6 tag (siksá. nirukta. így szóltja meg a geiko a több főből álló vendégcsoport vezetőjét Sadáj (héber) .ortodox rendszerek (szánkhja. dzsjótisa) sadbala (szanszkrit) . a nidána 5.Ksitigarbha saiksa (szanszkrit) .beavatott. jóga. még tanuló. a 6 szótag az Óm mani padme húm sadanga/védaanga (szanszkrit) . hétfő (ejtett tibeti sak dava. metsző sajhet ubajdek (jiddis) . a nirmánakája egyik jegye Saiva purána (szanszkrit) . öntudat.a begyakorlás ösvénye.melamed is saccsa (szanszkrit) . gyönyör teljességében létező sacsoszan/sasszan (japán) .elnök.a Száma véda bráhmanája sahádzsánanda (szanszkrit) . írott tibeti zsak zla ba). vjákarana.a 6 terület. vírja.együttszületett öröm. csintá. szmriti. írott tibeti zsag) . szampradanja.különös gonddal készült és formált alak.vágó.vasárnap (ejtett tibeti sak nyima.a valóság.házasságközvetítő Sadvinsa (szanszkrit) . a jó viselkedés szabályai saiksa márga (szanszkrit) .Sivát tisztelő sajhet (jiddis) .a 6 erő.Siva végső igazsága. cshandasz. bölcseleti iskola saivja (szanszkrit) . paricsaja saddarsana (szanszkrit) . páli szalájatana) .6 Mahápurána saivasziddhánta (szanszkrit) . a Szentélyben a reggeli áldozat Ábrahám emlékére sa'i snjing po (írott tibeti) .ortodox női paróka sak (ejtett tibeti. vaisésika) sadhen (jiddis) .Mindenható sadájatana (szanszkrit. kalpa. a Kálacsakra ötödik mezője Sadaksarí dhjánibódhiszattva (szanszkrit) . a 6 érzéktartomány. a felhalmozás ösvé-nyétől a gyémánthoz hasonlatos összeszedettségig tart sailpika nirmánakája (szanszkrit) . foka.aki metsző és vizsgáló is sájtli/sátli/sejtli (jiddis) . a valóság és az elme azonosulásának boldogsága sahrit (héber) .reggeli ima.igazmondás Saccshidánandamaja Paramatman (szanszkrit) . írott tibeti zsak nji ma).

a mandala déli ajtónállója Sakra (szanszkrit) . írott tibeti zsak spen pa) sak dava (ejtett tibeti) . a Saktí-kultuszok Siva társa. hályogműtéteknél használt eszköz. 78 Sákjaszimha (szanszkrit.kezdete i.egy a Hat Győzelemmel Túljutott közül sakkei (japán) .vágó. melyet napi 5 alkalommal végeznek saláká (szanszkrit) . szombat (ejtett tibeti sak penpa. fekete. saktizmus (tantra) saku (japán) .egy magas fa sálagrám síla/sálagrama (szanszkrit) .csütörtök saka időszámítás . fekete fapálcája Sakuni (szanszkrit) . csütörtök (ejtett tibeti sak phurbu.Kálí vagy Durgá követői Sáktapítha (szanszkrit) .természetes eredetű. írott tibeti zsak phur bu). a rajtuk látható véletlenszerű minták alapján lehet megállapítani.falemez.péntek sak penpa (ejtett tibeti) . írott tibeti zsak lhag pa).női védisten. péntek (ejtett tibeti sak paszang. ájur . a kert mögötti tájkép Sakpama (ejtett tibeti) . szerda (ejtett tibeti sak lhakpa. kerek vagy ovális kövek.a fejen lévő betegségek. Dhritarástra sógora sakya thub pa (írott tibeti) .sinto papok lapos.Indra Sakrodévanam Indra (szanszkrit) .kedd sak nyima (ejtett tibeti) .női energia.ájur véda sálákja csikitsza (szanszkrit) .szerda sak mikmar (ejtett tibeti) . írott tibeti mi'i thub pa shákja seng ge) . a beavatottnak az üdv valóságára megnyíló látásmódjára utal sálákja (szanszkrit) .vasárnap sak paszang (ejtett tibeti) .szombat sak phurbu (ejtett tibeti) . Nepálban található a Gandhaki folyóban. hogy Visnu melyik inkarnációjának felelnek meg salah (iszlám) . női lényege.Gándhári fivére.Szakja muni sála (szanszkrit) . szavazólap.élve elfogott.A Sákják Oroszlánja) .isten sákta (szanszkrit) . metsző saktí (szanszkrit) .az iszlám ima arab neve.mikmar. általában az istenek társa. Párvatí tisztelői (sákták). írott tibeti zsak pa sangs).hétfő sak lhakpa (ejtett tibeti) .54 Déví-szentély sakter (héber) . írott tibeti zsak mig dmar).sz.

Tien huang Sui jen.sebészet. nem elemző meditáció samba (vodu) . háromhúros hangszer sammas (jiddis) .egy ország samana (szanszkrit) .sz.kolostor. tudati rögzítés. bár az Isten-hármasság régebbi (Tao te king 42. i.samesz sámor (héber) .Rizspalánta szútra. ájur véda salom (héber) .) san de nie pan (kínai) .őrizd sampralápa (szanszkrit) . ez a samesz gyertya samatha (szanszkrit. 3 napos gyaloglás Salva (szanszkrit) .az ízlés 3 húrja.Trájasztrimsa San szin (kínai) . 706) saná tová umtuká (héber) .ájur véda Salja (szanszkrit) . köszöntése. ebből az episzkoposz . 1. hitközségi altiszt.béke.édes és jó esztendőt. következő életek előre látása.teljes nirvána San huang (kínai) .3 világosság: előző életek ismerete.zsinagógai szolga. Út és Hatalom Mennyei. gondnok.sz. kínai zhi) . Drága Mennyei.elnyugtatás.a fiú békéje.zarándokünnep.népi énekmondó samesz/sammas (jiddis) . Jen huang Shen nung) san men (kínai) . megszüntetés. szóbeli Samtab Ngönpo (ejtett tibeti) . nyugalmi állapot. mindenes.püspök samiszen (japán) .Madra királya sálja bhiksuni (szanszkrit) .indiai tantrikus tévtanító San csing (kínai) .lecsendesedés.a hanukija 8. írott tibeti zsi gnasz. a Tai i elnevezése a Han-korszaktól.csan mester († i.szeudá slisit Sálisztamba szútra (szanszkrit) .Három Tiszta. új évi . köszönés salom záhár (héber) .véda Salendraradzsa buddha (szanszkrit) . a csi 3 princípiuma: Első Mennyei.Három Fenség (Tai huang Fu shi. a jelen szennyeződéseinek ismerete San shi san tian (kínai) . plusz ága. a brit előtti péntek este salos regalim (héber) . „hegy-kapu” san ming (kínai) . egyházfi.adományozó szerzetesnő salja csikitsza (szanszkrit) .az égi világrészek buddhája sálesüdesz (jiddis) . nem üdvös cselekedet. század salja (szanszkrit) . fokozata sámás (héber) . az elmélyülés 6.fecsegés. a nesztoriánus kereszténység hatására valószínűleg a Szentháromság átértelmezése.

9. a tökéletesség felé vezető út jelképe.az első indiai tanító (i. csak sejthető. amivel Visnu megáldja híveit. a keresztény értelemben vett Isten sangho (páli) . vagyis nem tudható. érzelem. jobbra tekeredik.Trájasztrimsa sánta (szanszkrit) . a Legfelsőbb Lény és a többi személy csupán illúzió. jobb oldalt Siva Sankha (szanszkrit) .a csan kolostorok reggeli beszélgetése.tibeti fordítómester sang tang (kínai) . a t'ien értelme akarat.szentély Dél-Amerikában sánti/krodha (szanszkrit) . lecsendesült. 788-820) monista tanító. Siva és Visnu közös formája.kagylókürt.köszönés Sándiljavidjá (szanszkrit) . Triszong Decen király hívta Tibetbe.Mennyek Ura. Csitrángada és Vicsitravírja apja Sántaraksita (szanszkrit. írott tibeti mkhan chen zhi ba mtsho) Padmaszambhava tanítványa Sántaraksita upadhjája (szanszkrit. filozófiai rendszere az advaita védánta Sankaranárájana (szanszkrit) . iskolát hozott létre a Migyur lhungi dubpai Cuglagkhang (Szamje) kolostorban buddhista szövegek fordítására santeria (vodu) . ejtett tibeti dun) . írott tibeti mkhan chen zhi ba mtsho) . a nalandai egyetem oktatója. cselekvés. aki szerint a lények azonosak az Abszolút Igazsággal. kérdések és vita Sang ti (kínai) . hogy személyesnek tekinti. Sang Jesede (ejtett tibeti) . nyugodalmas Sántanu (szanszkrit) . a tejóceán köpülésekor keletkezett.jótevő.a föld (hús) transzcendens elemének női buddhája Sankara (szanszkrit) .Sándilja tudása.zhi khro Sántidéva (szanszkrit) . a Satapatha bráhmana része 10.6.szabha Sangye Csenma (ejtett tibeti) . szertartási hangszer sankhiní (szanszkrit) .sz.tanácskérés egy zen mestertől Sanshisantian (kínai) .kaurava király. 750-802). a legfelsőbb Isten. elnyugodott. Konfucius egyszer használja a menny (t'ien) értelmében (Beszélgetések).Viráta király fia sankha (szanszkrit.műve: A bódhiszattva tevékenységek .megbékélés.(i. Bhísma. de lehet a tao is.sz.végbélnyílás sanshi mompó (japán) .

sz.az égi világrészek buddhája sástana váda (szanszkrit) .ősz. fogadalmi kegytárgyon ábrázolják. jele a fehér sántikar (szanszkrit) . lecsendesítő rítus.gyakorlata (bódhicsarjavatára) Sántigarbha (szanszkrit) .sz. ébresztés sar gji lus 'phags po (írott tibeti) . i.a Buddha tanítványa. egy szerzetes halála utáni teme-tési szertartás sáriraka (szanszkrit) . írott tibeti sá ri'i bu) .testereklye saríra púdzsa (szanszkrit) .eretnek tan . a királyi udvar egyik első embere. eszme bódhiszattva. hindu évszak.magas rangú egyiptomi tisztviselő.a kecskepásztor fügefája sar (szanszkrit) . bár a király alakja mellett eltörpül. gyakorlatilag a fáraó közvetlen tanácsadója (sarujának hordozója = aki mindig mellette van). már Narmer király palettáján is megjelenik. Amóghasziddhi kísérője.test-áldozat. személye és tisztsége fontosságáról képet ad maga a tény.Sáriputra (Upatissza) anyja Sáriputra (szanszkrit. írott tibeti sgrib pa rnam par sel ba) .a test legyőzése. a cselekvések és érzetek színhelye saríra dhátu (szanszkrit) . a tisztség eredete a predinasztikus korba nyúlik vissza.indiai tanító Tibetben az i.a fizikai test.tisztítás.csan kolostor Lojangban. században sántika (szanszkrit) .a testtel bíró lélek sáririka tapasz (szanszkrit) .nyíl sarad (szanszkrit) . hogy a király személyét dicsőítő győzelmi. égelem Sao lin (kínai) .indiai természettudós. akire a filozófiai fejtegetések megőrzését bízta. az alaptudat ura Sarvarthadarsa buddha (szanszkrit) . Szanydzsaja paribbádzsaka tanítványa saríra (szanszkrit) .mindent tudás Sarvanivarana viskambhin (szanszkrit. Upa-tissza. ájur véda Sarat Chandra Das (szanszkrit) .Purvavidéha sara (szanszkrit) . az ellentétes külső hatások közötti egyensúly létrehozása sárkány órája (kínai) . ábrázolásának jellegzetes elemei a saruk és egy vizeskancsó sarvadnyatá (szanszkrit) . 1881 és 1883 között Tibetben elkészítette az ország földrajzi leírását Sarbhanga (szanszkrit) .éter. 8.akadályt rendben eltakarító. Honan tartományban sapálanigródha (szanszkrit) .07-09 saruhordozó (egyiptomi) . és.egy nagy szent Sári (szanszkrit) . a 4.megnyugtató.

a jóga 8 angája . tantra (rítus). lényege az állandó.sz.Százösvényű bráhmana.Sasti tantra (páli) . írója Jádnyavalkja (?). a Tripitaka a szútrák és a sásztrák gyűjteménye.jóindulatúság érzése saucsa (szanszkrit) . ejtett tibeti ten csö) . sz.indiai szellemi irányzat az i. tankönyv.tanítómester. örök sásvata dristi (szanszkrit) . Laksmana ikertestvére. amely hisz a lélekben vagy más örök létezőben sászana (szanszkrit) . 5. szélsőséges nézet. kommentárok a szút-rákhoz. abszolút örökkévalóság.az örökkévalóság felfogása sásvata váda (szanszkrit) .becsapás sati (szanszkrit) . a hatha jóga gyakorlata Satapatha bráhmana (szanszkrit) .van.e. amelyeket buddhista is végezhet sasszan (japán) . magyarázat. a létezés. szmriti (emlékezetben őrzött).belső tisztaság. 2. fegyver.Panycsasikha műve (vagy Vársaganja vagy Mádhava).az öröklétbe vetett hit sásvata gráha (szanszkrit) . örök létezésben való hit.figyelmesség satjákára (szanszkrit) . tiltott satrapa (perzsa) . purána (ősi allegória). 1-i.hatos gyakorlat (tisztasági szabályok betartása).csakra vizualizáció sáthja (szanszkrit) .Dasaratha fia.állandó. Szvájambhuva Manu felesége Sataszahaszrika pradnyápáramitá szútra (szanszkrit) . sruti (közvetlenül hallott). a Jadzsur véda függeléke Satarúpá (szanszkrit) . dhjána. világi jellegű szertartások más kultuszok-ban. életcél sásztrí (szanszkrit) .százalakú. Brahman Egy-állapota sat karman (szanszkrit) . Bharata öccse sauanaszja (szanszkrit) .sacsoszan sásztra (szanszkrit.az igazság megkülönböztetése satkotiko váda (szanszkrit) . 100 fejezetből áll. között.e. Ratna-raksita és Dharmatásíla műve (16 kötet) satcsakra bhédana (szanszkrit) .tartományi kormányzó a perzsa birodalomban Satrughna (szanszkrit) . vallási magyarázat.tanítás.különböző anyagokból készült szövet. útmutatás. az elmélyülése megnyilvánuló tényezője.6 pontból álló vita satnesz (héber) . 14 könyv. i.a tökéletes bölcseletről szóló százezer soros beszéd (a Hatalmas Anya). században. a Buddha sat (szanszkrit) .filozófiai értekezés. szánkhja szöveg sásvata (szanszkrit) .

jó hetet.prajóga márga sbjor nji (írott tibeti) . a Tóra adásának ünnepnapja (sziván 6-7) sazammá szambódhi (szanszkrit) . tana.dikpa sdom pa (írott tibeti. hogy elviseljük másvalaki szenvedésének látványát sebomai (görög) .a képesség hiánya. szombat esti köszöntés savuot (héber) .a Nyolc Seregbeli halálszörnyek.szamvara sdug bsngal (írott tibeti) .). többféle van (például illatevők.közül az 1. jaksák.lapszéli jegyzet sde brgjad shi 'dre (írott tibeti) . pünkösd.hountò sehita/sóhét (héber) .méztartó. ráksaszák) sde snod gsum (írott tibeti) .dána sbjor lam (írott tibeti) .műve: Buddha élete. kígyószellemek.dzsor nyi sbrang rtsi 'dzin (írott tibeti) .isteneket imádni seet (szanszkrit) .megvilágosodás sazngsz rgjasz 'khor ba 'dzsig (írott tibeti) .kézre való tfilin.Szamgye Korvadzsik.a csengettyűs. Siva neve i nélkül savászana (szanszkrit) . 1 rekeszben 1 idézet. kígyóképű Schmidt József . Örökkévaló Istenünk. ájur véda ségond (vodu) . (Áldott légy. a Négy Kapuőrnő egyike északon.élettelen holttest. aki törvényeiddel megszenteltél. préták.duhkha seb dug ngal va la mi szö pa (ejtett tibeti) . és megparancsoltad nekünk. húsfalók. bhútanák. . a peszah utáni 7x7 nap.deszi sdig pa (írott tibeti) . hájim kulhem hajom. a rituális vágás hentese seiza (japán) .vágás.hideg.sarkon ülés sel jád (héber) . majd: Vöatem hadvékim Baadonáj. egyháza (1920) scholion (görög) . hogy felvegyük a tfilint.holttest-tartás (hatha jóga) savi (ejtett tibeti) . ejtett tibeti dom pa) . sava (szanszkrit) .Tripitaka sde srid (írott tibeti) .szerzetesnövendék savúa tov (héber) .trül sbrul gdong ma ljang gu dril bu 'dzin pa (írott tibeti) .hetek. a világ királya. felerősítésekor: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. nágák. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhaníáh töfilin. a fehér lótusz sbrul (írott tibeti) . a Buddha egyik elődje sbjin pa (írott tibeti) .

vaisésika Senrab Mivo (ejtett tibeti. majd: Baruh sém kvod malhutó löolám vaed.). szeretettel és irgalommal.csitta mátra semszu her (egyiptomi) .a 7 napos gyászt követő 30 napos könnyebb gyász semajet (egyiptomi) . bön pap (sen ejtett tibeti. vöérasztih-lí beemuná vöjadáát et-Adonáj. az i. a halálkor a felső lélekből lesz.) .).Senrab Mivocsan mester sen phen kji szem (ejtett tibeti) .(Ti pedig. és megparancsoltad nekünk a tfilin törvényét. oroszlánképű seng ge (írott tibeti) .az istenek gyülekezőhelyei semu (egyiptomi) .e. alkalom. 1. lények seng fang (kínai) .bölcsesség.) Seléné (görög) .fejre való tfilin.szellem. a harmadik évszak sen (kínai) .sz. csing). a Négy Kapuőrnő egyike nyugaton.vihára seng (kínai) .vihára seng gdong dmar mo lcags sgrog 'dzin pa (írott tibeti) . kínai Sen hui) .holdistennő selosim (héber) .szattva sems can gyi dmjal ba (írott tibeti) .) sel ros (héber) . joggal. tanuló.mátszarja . keletkezik.gondolni mások segítésére sen qie lan (kínai) . (Áldott légy.szen ge seng ge'i 'dug stangs (írott tibeti) .a bön alapítója.a vasbéklyós. határ.naraka sems tsam (szanszkrit) . eljegyezlek magamnak igazsággal. sz. vöérasztih-lí böcedek uvömispát uvoheszed uvörahamin. aki törvényeiddel megszenteltél. felvételekor: Baruh atá Adonáj. 8. az egyik életprincípium (még 2: csi. Elohénu meleh haolám. Örökkévaló Istenünk. születik. akik ragaszkodtatok Örökkévaló Istenekhez. évezred elején ser sna (írott tibeti) .(i. az ujjakra erősítéskor: Vöérasztih-lí löolám. (Eljegyezlek magamnak örökre.a fekvő oroszlán helyzete seng lun (kínai) . írott tibeti gsen rab mi bo. (Áldott legyen az Ő dicső uralmának neve mindörökké. hogy megismerd az Örökkévalót.forróság. a világ királya. Eljegyezlek magamnak hűséggel. gsen írott tibeti) Sen hui (kínai) . élve maradtatok mind a mai napig. 4 rekeszben 4 idézet.templomi énekesnő sems can (írott tibeti) . aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu ál-micvát töfilin.

a kozmosz óceánján fekszik karikába hajolva.szerzetes. így nevezték a muszlim hódítók a buddhistákat shamatha (szanszkrit) .Mennyei Úr Shanmukha (szanszkrit) .sáska-tartás (hatha jóga) shamana (szanszkrit) .nyugodt kötődés. az álaja működése szennyezett. Visnu ágya . a hatszájú.kalá sgo ba bzhi (írott tibeti) .Szubramanja egyik formája.nyugvó-tartás (hatha jóga) shaktí (szanszkrit) . Három Fenség sheng wen (kínai) .gyűlölet she lun (kínai) .7 áldás esküvőn sger pa (írott tibeti) .Égi Földműves.dárda.Pásadharí sgom lam (írott tibeti) . a visis-tádvaita panteisztikus felfogása seter (mongol) . rajta nyugszik a 7 pokol és a 7 felső régió sésa sésí bháva/ansa ansí bháva (szanszkrit) .tojásból születés sgra mi snjan gling (írott tibeti) .iszlám törvénykezés.Kinkinidharí sgo ma lcags grog ma (írott tibeti) .Vadzsrasinkhalá sgo ma zhags pa ma (írott tibeti) .pradnyá csaksu Sésa (szanszkrit) . Szubramanja egyik tárgya shalabhászana (szanszkrit) .ses rab kji mig (írott tibeti) . testének gyűrűi az idő ciklusai.bölcs.a Négy Kapuőrnő sgo ma dril bu ma (írott tibeti) .srávaka shes bja'i sgrib pa (írott tibeti) .a Visnut hordozó kígyó. Jen huang sheng (kínai) . csak szalaggal megjelölik sevá brahot (héber) .bhávaná márga sgong skjes (írott tibeti) .6-száj-lezárás-pecsét (hatha jóga) sharia (iszlám) .nirvána shajanászana (szanszkrit) . Kartikéja egyik neve shanmukhí mudrá (szanszkrit) .állatáldozat.pradnyá Shéshanága (szanszkrit) .a Négy Kapuőr sgo ma bzhi (írott tibeti) .föld she dang (ejtett tibeti) .ger pa sgju rcal (írott tibeti) . szemlélődő nyugalom Shang ti (kínai) . iszlám jog she (kínai) . a Három Fenség egyike.buddhista iskola. nem ölik le.rész-egész létezés.ezerfejű kígyódémon. ellentétes a dilun iskolával Shen nung (kínai) .Uttarakuru sgrib pa ( írott tibeti) .dnyéja varana shes rab (írott tibeti) . erényes mitikus uralkodó.

bánat. Konfuciusz egyik vezérelve.fej-lábfej-tartás (hatha jóga) shirsászana (szanszkrit) .tanítvány shitá (héber) .egy ős szelleme.megtisztítás shóka (szanszkrit) .Sakjamuni shih (kínai) .védikus kinyilatkoztatás shu (kínai) . szellem.csaturógha si mu (kínai) .csan. a jelenség. si sen ma: hát ez mi?. gyógyító ember shúnjá shúnjá (szanszkrit) . ilyenkor legtöbbször a tanító beszél si hüan (kínai) .szambhóga kája shraddhá (szanszkrit) .hajfonat a borotvált fejen a brahmárandra fölött shiki (japán) .sz.belégzés shvászaprashvásza (szanszkrit) .sidzse csö Si csing (kínai) .emberi elme. összeszedettség shou yong shen (kínai) . lehangoltság shou ji (kínai) .isteni tó. dinamikus shijue (kínai) .egyenetlen légzés si (kínai) . csápa shugendo (japán) . a csan kolostorok esti beszélgetése. általában a templomok mellett .emberbarát.tibeti iskola Shi yia mu ni (kínai) . a külső forma.lehűtő légzés (hatha jóga) shódhana (szanszkrit) . 9.10 titokzatosság. zhong. a csan-szövegek jellegzetes szófordulatai si bjed gcsod (írott tibeti) . a halottak képviselője.kínai buddhista szerzetesek nevének első jele a Szakjamuni átírása után. sziget a kerti tóban shinai (ejtett tibeti) .üres és mégsem üres (a tudat kettősségektől mentes állapota) shvásza (szanszkrit) .Dalok könyve.elhullatva testet-lelket a zazenben shin/kokoro (japán) . századtól Japánban shírsa pádászana (szanszkrit) . Szekiszo si netjer (egyiptomi) .shi cse pa (ejtett tibeti.fejenállás (hatha jóga) shisja (szanszkrit) . tudat.az aszkézis útja. Konfucius műve (5 klasszikus). ez.boszorkány. aki kapcsolatba lép a jóssal vagy az áldozatot bemutatóval. 5 érzékelő tudat + 1 elmetudat shin jin dacuraku (japán) . lélek.megtapasztalt megvilágosodás shikan taza (japán) .nyugtató meditáció Shingon (japán) . bizalom shrúti (szanszkrit) .Igaz Szó.csupán ül a zazenben shikhá (szanszkrit) .szív. tantrikus buddhista szekta az i. az Avatamszaka szútra tanítása si liu (kínai) . írott tibeti zhi bjed pa) .erős hit.a rituális levágás shítalí pránajáma (szanszkrit) . dhjána.

napon a fiúkat.egy körülhatárolt pont szelleme sidasi (japán) .bölcsesség. írott tibeti gcug tor csan) . a Buddha 2. a lányokét 16 éves korukban vágják le. írott tibeti zsi ba) .Szekitó Kiszen si va (ejtett tibeti. születésnap sidak (ejtett tibeti) . a csanoju esztétikája sicsépa (ejtett tibeti) .hagyomány..a sinto énekek előadója. írott tibeti gzhis ka rce) . és 88.november 15-ei ünnep a sintóban.kálavádin si szei (japán) . írott tibeti si bjed gcsod) .az érzékelhető valóság. 61.Szekiszó si szan wai tao (kínai) .Drupada lánya sikhara (szanszkrit) . csatur vaisáradja si xi tan (kínai) .szépírással írt költemény egy festményen Sigacé (ejtett tibeti. Ebiszu . a . ez a felnőtté avatás.az egymást keresztező dolgok világa siho (japán) . dél-indiai jógi tanai sicsifukudzsin (japán) .a jószerencse 7 sinto istensége: Daikoku .Ali kalifa követő.szövetlabdával festett szövet sibui (japán) . a születés utáni hetedik napon a fiúkat és a lányokat.gazdagság és hosszú élet. amikor a hároméves fiúk és a 7 éves lányok a kami segítségét kérik. dnyána sia síita (iszlám) .Si suang (kínai) . a fiúk haját kilencéves korukban. a bölcsesség felébresztése sikantadza (japán) .. Phadampa Szamgye.halászat. a 33. boldogság. jelenségek.4 félelem-nélküliség.sziddhánta si zhi (kínai) . formák.csillagmagnólia (Magnolia stellata) sidzsiku (japán) .a testtartás ereje Si tian wang tian (kínai) .a templom szentélye fölötti építmények Sikhin (szanszkrit.a tudat lecsendesítése.Fejdíszes.Cang sih (kínai) . a 32.béke si wu wei (kínai) . Benten .gazdagság.elégedettség. Bishamon harc.zene és bölcsesség sicsigoszan (japán) .csatur mahárádzsa kájika Si tou (kínai) . elődje siki (japán) . Ali pártja sibori (japán) . napon a lányokat viszik a kamihoz.visszafogott. 77. életkori ünnep még a 40. Hotei . koncentráció a zazenre Sikhandin (szanszkrit) .Padampa Szamgye tanítása side kobusi (japán) . Fukurikudzsu és Dzsurodzsin .átadás sikan (japán) .. 70.az ocsaják részére dolgozó konyhák sidcse csö (ejtett tibeti. meditáció sikan meditáció (japán) .csak ülés.

a nagy síla kála 6. IV. írott tibeti tshul khrims. a Kágyur (et.sz. ne paráználkodj. 4. a nagy síla kála a Buddha 5 ezer éves működési ideje. tévhitek) síla kála (szanszkrit) . a nemes nyolcrétű ösvény 3.az Avatamszaka szútra fordítója i. szakasza. fecsegés). bódhi kála (1. arhat. 9. szádhana kála (4. 10 síla: testi (gyilkosság. a helyes kiejtés leírása a védángán belül siksaguru (szanszkrit) . kínai xiao shun) . rágalom. szútra.) egyik része. szóbeli (hazugság.utasítást adó lelki tanítómester siksamáná (szanszkrit. meggyőződésünk és cselekedeteink közötti összhang. 8.keresztény lány sil (héber) . amely a helytelen erkölcsöt páratlannak tartja. belőle lesz a maiko siksá (szanszkrit) .sz. ne igyál alkoholos italt (vagy tartózkodj a helytelen gondolatoktól).az erény kora. ami nem ok. a teremtést. etika.ragaszkodás a szertartásokhoz Sílamandzsu ácsárja (szanszkrit. ne lopj.a szabályokhoz és szertartásokhoz való ragaszkodás. lelki (sóvárgás.imaház síla (szanszkrit. az az időszak. buddha. ejtett tibeti ge lob ma) . síla). sróta ápannáni). II.nepáli tanító az i.az erkölcs tökéletessége sílavrata paramarsa (szanszkrit) .előírások a próbaidős nőkre (12 szabály) Siksánanda (szanszkrit) . most fog megjelenni a 4. 5. 7.a sintoista templom időszakos lebontása és újjáépítése sikomi szan (japán) . anágámi. ágama kála (7.az erkölcsiség főága sílapáramitá (szanszkrit) . 3.női szerzetes növendék siksamáná síla (szanszkrit) . pradnyá. erkölcstelenség). lopás. dzsina mátradhárana kála sílabbata parámása (szanszkrit) . 2. 6. (szamjag ádzsiva) foka. vinaja). minden szakasz 500 évig tart: I. szülőtisztelet és engedelmesség. (szamjag karmanta) és 5. gúnyolódás. (szamjag vák).hangtan. oknak tartani. szamojadzsanáni silabbatamupádána (szanszkrit) .szolgáló az okijában. 10. III. az 5 síla az alapvető feltétel: ne ölj.helytelen nézet. erény. rossz szándék. a harmadik béklyó. ejtett tibeti) . . században silánga (szanszkrit) .látható valóság sikinen dzukuri (japán) . a Buddha saját szavai. 699ben siksze (jiddis) . szamádhi. adhidarma. amelyben ma élünk. ne hazudj.erkölcsi elv.

írott tibeti) . igazi.testi-szóbeli-gondolati cselekedetek sin siki (japán) .az alsó világrészek buddhája sin (japán) .új vallások (újonnan keletkezett vallások) sinszen dzsó (japán) . szív.csatur ógha silpa vidjá (szanszkrit) . amelyben a sintait őrzik Sindzse (ejtett tibeti. mert egyesíti az élet és a halál aspektusait sinden (japán) . lélek.sz. 1895-ben sinkósúkjó (japán) .cserélhető tábla a Tórán a heti szakasz vagy ünnep jelölésével simada (japán) .ünnepi kacura Simbik (vodu) . az erkölcsi és vallási fogadalmakhoz való ragaszkodás sílavratopádána (szanszkrit) . fák. 1130 után Singisig/Jamantaka (ejtett tibeti) .az istenek táplálásának helye. az 5 elem (dzsungva) egyike sing pa/szö nam pa (ejtett tibeti. a tudás 5 ága közül az egyik silt (héber) .test-tudat sinbucu (japán) .halálisten Sindzsinmei (japán) . állatuk fehér sime nava (japán) . 606): Értekezés az értelembe vetett hitről sing (ejtett.a művészetek és a mesterségek tanulmányozása. igaz szó.férfi védisten.tudat. új. singon szekta. században siliu (kínai) .a szótó 47. so nam pa) gazdálkodók Singecu Szeirjó (japán) .isten csarnoka.szent kötél a sintóban. ide teszik a sinto .a források és mocsarak őrei. kövek köré szalából font kötél. ezzel kötik át a kara hicut Simha buddha (szanszkrit) .új elv.indiai tanító az i. alapította Kakuban i. pátriárkája singin (japán) .isteni ragyogás. amelyről papír. zen-buddhista szekta. 9. írott tibeti gzsin rdzse) . a mandala déli ajtónállója singon (japán) .mantrák. intuíció. kerttípus sin ku i no szangou (japán) . alapította Dzsiun i.szigorú singon.Szo szan (i. sinto főszentély stílusa sinsoku/kannusi (japán) . írott tibeti zing pa.sz. hogy fölhívják a figyelmet a hely kamijára. a sintoista templomban az oltár helye. szellem.sinsúkjó sinmei (japán) .fa.sz. alapítója Kukai (Kóbó Daisi) singon ricu (japán) .a kamik és a buddhák együttes tisztelete.a szertartásokat.ragaszkodás a helytelen erkölcsi nézetek-hez Sílénabódhi (szanszkrit) . manapság igen elterjedt ideológia.sinto pap sinsúkjó/sinkósúkjó (japán) .sz.vagy rongycsíkok lógnak le.

ő az anyagi világ ura. a sinto első filozófiai rendszerezése sinva (japán) . másik egy démonon (Apaszmara. ezért barátja és ellensége sincs. társa Párvati. dalaik kínai eredetű buddhista balladák síralapítvány (egyiptomi) . egyik szeme a Naphoz. de a kaminak még külön jelentése is van). a 3 sintai a tükör (őszinteség).táncos prostituált. ami a kami jelenlétére utal. Brahman tudati teljessége site (jiddis) .templomba vitt adományokat sintai (japán) . csak a buddhizmus megjelenésétől kezdve. 720-ból való a Nihongi (Nihon soki) krónikából. megkülönböztetésül nevezhető vallásnak. a kard (igazságosság) és az ékszer (szeretet) sinto (japán) . másik a Holdhoz. Énekek éneke sirabjosi (japán) . egyik lába fölemelve.Csédi királya sit (szanszkrit) .a kami meséje.Csatur mahárádzsa kájika sittam (japán) . mítosz a sintóban. első nyoma i. vallás és kulturális jelenség. ábrázolása: tűzkörben táncol.sz.hűvös évszak.a maikók és a geikók fehér arcfestéke sishja (szanszkrit) . de nincs semmilyen kötöttsége. a beteljesítő és pusztító isten. a sin kami tó micsi írásjegyek rövidítése = sin-istenség. a honden mögött. amelyet a sír fenntartásának és a halotti kultusznak költségeire adományozott a fáraó sirjó (japán) .tanítvány sisi odosi (japán) .Biblia. a mítoszban 1008 neve van. kifejezetten japán. tó-út (mindkét formában olvasható. megjelenésének ünnepe február-március hónapban. i. politeisztikus természetkultusz Sinto Gobuso (japán) . többnyire tükör. harmadik a tűzhöz hasonlít.sziddham sivá (héber) . 1170-1390).megismerő-tudat. hindu évszak Sisupála (szanszkrit) .a sinto szentélyben. a szent tárgy.földadomány.shita Sitianwangtian (kínai) . hordozóállata a Nandí (öröm.A sinto 5 könyve (összeáll.virrasztás Siva (szanszkrit) . élvezet) nevű bika. az .gondolkodás sironuri (japán) .a Trimúrti harmadik tagja.sz. nem szobor. a 6. a kami tetteiről szól Sir Hásirim (héber) .szarvas-riasztó. vízfolyó a kertben sisira (szanszkrit) .az istenek útja.

mizráh Siwa oázis (egyiptomi) . a teremtő erő szthula formájú szimbóluma Siva Mahájógí (szanszkrit) .sz. jobb felső kezében dob (a teremtés őshangja). dnyána Sjáma (szanszkrit) .emberi tulajdonság) áll.4 bölcsesség.jóga-szöveg sivádvaita (szanszkrit) . tánca (tándava) a teremtés és pusztulás folyamatosságát jelképezi Siva Nílakantha (szanszkrit) . ábrázolása szerint lalitászanában ül sjgrub pa'i mandal (írott tibeti) . a nirvána Siva ardhanárí (szanszkrit) .félig férfi alakja sivá ászár betamuz (héber) . boldogságot ígérő. az Állatok Ura Siva purána (szanszkrit) . sajátos kultúrája és szokásai mellett fekvéséből adódó különleges jellege is egyedülállóvá teszi. sz. melyet Nagy Sándor is felkeresett ekkor nyilvánították Amon fiának.pavilon. másik jobb keze megnyugtató kéztartásban van. műve: Brahmá szútra bhásja.a kéktorkú Siva Siva Pasupati (szanszkrit) . az ókorban nagy hírű Amontemplom volt ott. bal felső kezében lángnyelv (a pusztulás).a megnyilvánulatlan megnyilvánult. a Nagy Jógi Siva Natarádzsa (szanszkrit) .Siva. Brahmá szútra kommentár sivatva (szanszkrit) .Krisna másik neve Sjámatárá (szanszkrit) .nagyon nehezen megközelíthető oázis a Líbiai-sivatag közepén.böjtnap (tamuz 17) a 3 gyászhétben Siva jelkép .a Zöld megmentő tárá.egy nép siviszi-tábla (jiddis) . ez a Siva lingam: ellipszoid kőgömb Siva szanhitá (szanszkrit) .védánta iskola.).Siva. és így nyert legitimitást Egyiptom trónjára sixitan (kínai) . az ellipszis. Siva egyik avatárája. alapítója Sríkántha (i. 13.Siva félig nő .Abhinavagupta műve Siva shaktí (szanszkrit) .fallosz alakú kő. Amóghasziddhi női lé-nyege.sivaság. sátor .dru pe mandala skar cis (írott tibeti) .dzsjótirlinga. Ádíshvara.sziddhánta sizhi (kínai) . a Tánc Ura. az emberben meglévő isteni sivi (szanszkrit) . másik bal keze fölemelt lábára mutat (a tánc a májá bűvölete).Siva. 12 nem emberi kéz által készített (önmegnyilvánult) Siva jelkép siva lingam (szanszkrit) .karci skéné (görög) .

Tizenhárom hitágazat.laksana skjes pa (írott tibeti) .ügyefogyott.négy test és a lényegtest sku dge 'dun (írott tibeti) .skia (görög) . aser anohí möcavhá hajom al-lövavehá. Baruh sém kvod malhutó löolám vaed. védánta S'losá ászár ikkárim (héber) . uksartám löot al-jadehá vöhajú lötotafot .trikája slemil (héber) . a legfőbb ima. Athéné Skiras ünnepe Skirophorión hónap 12-én (Athén) Skirophorión (görög) . uvhol-nafsöhá uvhol-möodehá.árnyék.Halljad.kje dak skje dgu'i bdag mo (írott tibeti) . az Erényesek Közössége sku gdung 'bar ba' i rgjud (írott tibeti) . Rámbám műve slosim (héber) . zsinagógában előtte: Ádonáj Elohéhem emet (az Örökkévaló a ti Istenetek).kje me skjed rim (írott tibeti) . dzsagan mithjá.élőlény. ember skjob pa1'i lha (írott tibeti) . az ízületek nedve.ősi indiai versmérték.csaturjoni skje bdag (írott tibeti) .a napernyő hordozása. házán slimazl (jiddis) .Smá Jiszraél. 2 sor. bösivtöhá bövétehá uvlechtöhá vadereh.Tetemégető Tanítás sku gsum (írott tibeti) . Izrael!.szerencsétlen slóka (szanszkrit) . Vösinantám lövanehá vödibartá bám.előimádkozó. amit a könyvek milliói mondanak: Brahman a valóság.Pradzsápati skje gnas (írott tibeti) .szarana gamana skje ba rnam pa bzhi/skje gnas bzhi (írott tibeti) . Adonáj ehád. lélek skiron (görög) . ájur véda sliáh cibur (héber) .napernyő Skirophoria (görög) . Uvsohböhá uvkumehá.a Test. náparah (szanszkrit) egyetlen sorban megmondom.a születés köztes léte skje sme (írott tibeti) . sorsosztó sku bzhi (írott tibeti) . Adonáj elohénu. a világ csak látszat. Vöhajú hadvarim haéle. . egy sor 16 szótag sormet-szettel.oltalom-isten. a lélek maga Brahman. élhetetlen slészak (szanszkrit) . Vöahavtá ét-Adonáj Elohehá böhollövavhá.a tizenkettedik hónap skjabs su gro ba (írott tibeti) . semmi más. dzsívó Brahmáiva.az egyik kapha. egyedül előtte: Él Meleh neemán (Isten megbízható király).kje rim skjes bu chen po'i mtshan (írott tibeti) .harminc napos gyászperiódus Smá Jiszraél (héber) . a félsorok utolsó 4 szótagja kötött slókárdhéna pravaksjámi jad uktam granthakóthih: Brahmá szatjam.

Vésd azokat jól gyermekeidbe. az Örökkévaló a mi Istenünk.me treng sme shanj (írott tibeti) .felajánló snórrer (jiddis) .az emlékezés képessége smritjupasthána (szanszkrit) .a jótékony célra felajánlott összeg snóderoló (jiddis) . és ha fölkelsz.karuná snehan (szanszkrit) . ájur véda sngon 'gro (írott tibeti) .a Nagyorrú Elefántfejű.mön lam.lényeg so nam pa (írott tibeti) . pranidhána smone eszré (héber) .naplopó sman rcis khang (írott tibeti) . Írd fel őket házad és kapuid ajtófélfáira. egész lelkeddel és minden erőfeszítéseddel! Legyenek ezek a szavak.a szombatév neve smjung gnas (írott tibeti) .Biblia.18 áldás a spontán ima megkönnyítésére S'mót (héber) . a dharma fölött S'muél (héber) .sing pa sobadji (vodu) . ha lefekszel. Kösd azokat jelül karodra. Istenedet egész szíveddel. sötétzöld sna tshogs rdo rje (írott tibeti) .bagui .) smagege (jiddis) . a szukkot utolsó napja (tisri 22) smitá (héber) .me va sme phreng (írott tibeti) . jelenés sndzsing rje (írott tibeti) . ha otthon ülsz.temető.Biblia. halottégető hely sme ba (írott tibeti) . a csitta. és beszélj róluk.a figyelem 4 állomása (nirvedhabhágíja). Sámuel első és második könyve sna chen ljang nag glang chen mo (írott tibeti) .ngöndro snóder (jiddis) . és legyenek homlokdíszül szemeid között. Tóra. az Örökkévaló egyetlen negy! Áldott legyen az Ő dicső uralmának neve mindörökké! Szeresd az Örökkévalót. borogatás. 4 meditáció a kája.visvavadzsra snang (írott tibeti) . Izrael.nyungne smon lam (írott tibeti) .a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike sminí aceret (héber) .bén-énehá. A kivonulás könyve smriti indríja (szanszkrit) .Men ci khang smasána (szanszkrit) .világosság.fény snang ba (írott tibeti) .záróünnep. a szíveden. ha úton jársz. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.belső olajozás.koldus só (japán) . (Halljad. melyeket ma megparancsolok neked. a védaná. Uhtavtám al-mözuzot bétehá uvisarehá.

mint az elhunyt sorsának jelképei sósa (japán) . ahol Daruma (Bódhidarma) meditált sorstéglák (egyiptomi) . 665-713): Az élet megvalósításának éneke sódzsi (japán) .pen pa .főhelyen ülő.a Szúdzan hegyen.magán (szerzetesi) földtulajdon sófár (héber.Sóbó Gendzó (japán) .kis sinto templom sosin (japán) . 1200-1253): Az Igazi Dharma látásának nagysága sodhan (szanszkrit) .Joka Genkaku (i.kosszarvból készült kürt Sóftim (héber) .Biblia.kalligráfia Sodoka (japán) . sz.az egyiptomi asszonyok téglákon szültek.prátimóksa soszuku (japán) .sz.sz.éppen ilyen. házfőnök a csan szerzetesi csarnokban sö lun (kínai) .Sonin Sinran mestere Sonin Sinran (japán) . általánosan el nem fogadott felfogás szerint Thot felírta az újszülött sorsát.buddhista kántálás Sómu (japán) . a szív mérlegelésénél. a Háromszarvú Púpos testvére sóka gakkai (japán) .(i.örök kezdők szelleme Sósipolis (görög) .csan mester († i. rövid. és ezekre az un. arámi = szép) .boldogító üzenet sou zuo (kínai) . 1173-1262).fuszuma soen (japán) .-ban Sonin Hónen (japán) .Dógen Dzendzsi (i.prithagdnyana sosor tharpa (írott tibeti) . a sorstéglák megjelennek időnként a Halottak Könyve ábrázolásain is.sz. a mezuza somjo (japán) .kínai jógácsára buddhista iskola Sö tou (kínai) . 8.megtisztítás.laikus buddhista szekta somér dlátot jiszráél (héber) .sz. a sófár 3.Izrael ajtainak őrzője.mitikus kultuszszemély Eileithyia templomában soso skje bo (írott tibeti) . Bírák könyve Sogbo (vodu) .parkha spen pa (írott tibeti) . a haiku-írás szemlélete sopana (szanszkrit) . 790) sövárim (héber) törések.sz.lépcsősor a templomban a belső fal és a szentély között Sórindzsi barlang (japán) . szülőtéglákra egyes. a Dzsódo Sin Su alapítója sono mama (japán) . (az egyiptomi vallás rendszerint tagadta az eleve elrendeltetettséget).császár az i. ájur véda sodo (japán) .a villám istene. szaggatott hangja spar kha (írott tibeti) .

a Hőssel szemben csupán saját megszabadulásukon fáradoznak. bizalom. nisthá. függetlenül attól. menedék-kérés. a tanítványok kocsija.szang va srauta szútra (szanszkrit) . elvonult követő.a hallók.a bizalom. nem-hindu srámanéra (szanszkrit. akik a mahájána eszményével. a 7 nemes személy (árja-pudgalasz) egyike sraddhádhimukta (szanszkrit) . nyilvános áldozatokról szóló szövegek srávaka (szanszkrit.nagy. ejtett tibeti geculma) . tanítvány. szeretet a nálunk magasabban állók iránt. írott tibeti njan thos theg pa) . a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike sramana (szanszkrit.a mostani világkorszak szellemi uralkodója sraddhádhi mukta (szanszkrit) . ez a helyes kifejezés a hínajána helyett.állhatatosság.fecsegés.előírások a novíciusokra (36 szabály) srámanériká (szanszkrit. 2.a hit követője.tiszteletlenség a tanítás iránt/bizalom. a hit képessége Sráddhadéva Manu (szanszkrit) . az erőfeszítés ösvénye (pra- .spicli (jiddis) . az elhunyt ősök tiszteletére bemutatott hindu szertartás. aki figyelmesen hallgatja a tanítást.novícia srámanériká síla (szanszkrit) .a hit által törekvő. nő-e vagy férfi. a világtól elvonult szerzetesek általános megnevezése.dhúpá spre (írott tibet) . írott tibeti njan thosz pa. ejtett tibeti gecul) .novícius srámanéra síla (szanszkrit) . szaka-szai: 1. a felhalmozás ösvénye (szambhára márga).tre sráddha (szanszkrit) . hit.árja pudgala sraddhnuszárin (szanszkrit) .csipkéből készült kendő spos me ma (írott tibeti) . hitvallás. kínai sheng wen) hallgató.előírások a novíciákra (36 szabály) srampralápa (szanszkrit) . kárhozatos cselekedetek és ellenszerük sraddhá indríja (szanszkrit) . a legidősebb fiú végzi el a házi tűzoltárnál sraddhá (szanszkrit) . írott tibeti dge sbjong) . nem üdvös cselekedet srang ba (írott tibeti) . hogy valaki próbaidős novícius vagy felszentelt szerzetes.vezeklő. a hínajána iskola követői. akik tanúságot tesznek a célhoz érés útjáról srávaka jána (szanszkrit.

a lét köztes léte srid pa'i 'khor lo (írott tibeti) . sötétsárga srin mo smug nag g jag mgo ma (írott tibeti) .Rámánudzsa műve srid pa (írott tibeti) .szi pe khor lo Srídévídharmapála (szanszkrit) .a Visnu kultusz központja Dél-Indiában Srívaisnavaszampradája (szanszkrit) .szi Srí (szanszkrit) . közelében volt a Dzsétavana áráma sri (írott tibeti) .a sivádvaita védánta iskola alapítója (i.kutsai (Közép-Ázsia) születésű herceg. . 1350-1410). a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.a jel Visnu bal mellén Laksmí jelenlétére utal.a Boszorkány Kutyafejű. alapítója Rámánudzsa srívatsza (szanszkrit) . Nárada muni. Sríla Vjásza-déva írta guruja. betegséget hozhat srigálamukha nag mo wa mgo can (írott tibeti) . sz. vörös srin mo ser nag stag gi mgo (írott tibeti) .). a belátás ösvénye (darsana márga) sravana (szanszkrit) .a Boszorkány Tigrisfejű.sz. utasítására Srímitra (szanszkrit) .Győzedelmes istennő tanvédő isten. írott tibeti mnjan jod) .Srípati műve Sríla Vjászadéva (szanszkrit) .jóga márga).Jakfejű. műve: Brahmá szútra bhásja. Kósala rádzsaság fővárosa. 13. Brahmá szútra kommentár Srírangam (szanszkrit) . az egyetlen női tanvédő isten.sz. amely Visnu megtestesüléseit meséli el.hindu július sravana dnyána (szanszkrit) .a Srímad Bhágavatam írója Srímad Bhagávatam/Bhágavatapurána (szanszkrit) .a Nyolc Boszorkány közül a nyugati rókafejű Sríkántha (szanszkrit) .egy 12 énekből álló költői mű. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.felekezet. műve: Sríkárabhásja. sötétbíbor srípáda (szanszkrit) .hallás útján elért tudás Srávasztí (szanszkrit.szent lábnyom Srípati (szanszkrit) .a dvaitádvaita védánta iskola alapítója (i.sz. 317-322) srin mo dmar mi khji'i mgo (írott tibeti) .a szerencse és a szépség istennője Sríbhásja (szanszkrit) . fordító Nankingban (dolgozott i.Hallgatás-hely város. Brahmá szútra kommentár Sríkárabhásja (szanszkrit) . 3. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.

élet-isten. aki a tan híve lett. bala srvana (szanszkrit) . ünnepi verseny Karneia ünnepén (Spárta) Sténia (görög) . szakasza sróta dhátu (szanszkrit) . a test energiacsatornáinak jelképe srod 'khor (írott tibeti) . hang sroténdríja (szanszkrit) .hallható alkotóelem srota vidnyána dhátu (szanszkrit) . az áramlat a nirvánához vezető nemes ösvényt jelenti. az már nem zuhan vissza a rosszlétekbe sróta ápannáni kála (szanszkrit) .július-augusztus.személyes ülőhely a zsinagógában strámli.a fülön alapuló érzékelés.Dzsanaka lánya.végtelen csomó.különleges összeszedettség.a hallás egymásra ható mezeje sróta ápanna (szanszkrit. ékkövekkel díszített női fejfedő stetl (jiddis) . sorsosztó.Szongcen Gampo sróta (szanszkrit) .a síla kála 3. képessége.Thesmophoria első napja (Athén) Steptérion (görög) .női képesség strótánugata (szanszkrit) .imaszoba. a hallás szkandha srótr (szanszkrit) .a hallás-tudatosság alkotóeleme srótavja (szanszkrit) .az áramlatba lépés szentségfoka. a 4 gyümölcs első foka.ducö 21-23. ájur véda sróta ájatana (szanszkrit) .vezeték. szö khor srog (írott tibeti) .cobolyprémes lapos kucsma stri indríja (szanszkrit) .szok srog lha (írott tibeti) .a hallás tárgya. kinyilatkoztatott hagyomány.tak stag lung pa (írott tibeti) .tag lung pa staphylodromoi (görög) . egy tanító vagy egy könyv követése az elme összpontosításáról. strájmli (jiddis) .kinyilatkoztatás. kneszet stong pa njid (írott tibeti) . német Städtchen) stibl (jiddis) .a halló alany Srutakirtí (szanszkrit) . lengyel miastecko. Satrughna felesége sruti (szanszkrit) .az elme 1. hallomás útján megszerzett tudás.Akanistha . de a szánkhjában a hallás érzéke stag (tak) . szok lha srong bcan sgam po (írott tibeti) .súnjatá stót (jiddis) . oltalomért folya-modott.Apollón-ünnep Delphoiban a Tempé-völgyben 8 évenként sterntuh (jiddis) . a 6 erő (sadbala) egyike srutibala (szanszkrit) . írott tibeti rgjun du zugs pa) . csatorna.szőlővel futó.zsidó kisváros (héber ajarah.flitterrel. hogy a bódhi-szattva eljusson a különböző buddha-földekre stug po bkod pa'i zhing khams (írott tibeti) .

írott tibeti gnas gcang ma) . szolgák tartoznak sudzsi (japán) . írott tibeti zas gtsang ma) . műve: Anubhásja.fehér vagy tiszta karma sukra (szanszkrit) .a nyugati világrész buddhája suddhi (szanszkrit) .. fordító subhakinhá (szanszkrit) . figyelmesség.Írások könyve. 8 szintjéből a felső 5. szövegmagyarázat (csu) Su csing (kínai) . a formavilág 4 ege közül a 4. színe vörös sukla (szanszkrit) . a Buddha apja súdra (szanszkrit) . a Konfuciusznak tulajdonított 5 klasszikus egyike su lun (kínai) . akiknek erős a második dhjánájuk subhaszannyá (szanszkrit) . Brahmá szútra kommentár Suddharasmiprábha buddha (szanszkrit) .védánta iskola.sz. a formavilágban fent újraszületett lények.tisztaság az elmélyülésben. kínai Bian jing tian) . ájur véda . az itt újraszületett lények üres alakok suddhádvaita (szanszkrit) . spermium. szintje. Tien huang súkaramárdava (szanszkrit) . az elmélyedés 3.a ragyogó dicsőség istenei Subhakratsná (szanszkrit) a Haszonnal véghezvivő Amóghasziddhi birodalma.Tisztaélelmű.a 4 örökletes varna 4.szánkhja Subhakaraszimha (szanszkrit) .a sinto szekták vallási kultuszai ellentétben a kokureivel Sui jen (kínai) .mag.Tűzcsiholó.petesejt.aki jól távozott el sugsz/csal (ejtett tibeti) . kucsmagomba-féle. területe észak Subhakritszna (szanszkrit. amely létrejön bármely cselekvésnél súha sinto (japán) . színe zöld.kölcsönösség.Tiszta Birodalom.vadkan-csemege. tiszta formáinak gyakorlásával kerülnek. ide az istenek az elmélyülés magasabb. rendje.szépségészlelés suddha ávásza (szanszkrit.sz.energia. vagyis lojalitás másokkal szemben. Amitábha nyugati birodalma. szanszkrit Szuddhódana. 1473-1531). mentális lenyomat sugata (szanszkrit) .az Egyetemes Tisztaság birodalma.(i. a mantra jóga gyakorlata Suddhódana (páli. 637-735) tantrikus tanító.su (kínai) . a Buddha utolsó étele Sukhávati (szanszkrit) . alapítója Vallabha (i. amelybe a hagyomány szerint a munkások.a Boldogság mezeje.

a démonok tanítója. ami azt jelenti. elérhetetlen és nincs kiterjedése. Szamjuta nikája 2.fakalapács sulva szútrák (szanszkrit) . jelképei buzogány. szvabhava. tehát az üresség is üres.tanház. ez nem jelenti valaminek a hiányát. imaszmim aszati.szél. zsinagóga sulhan (héber) .” .ez az első ellentét.. tehát nincs önálló. független énjük.” (Imaszim szati. üresség csak akkor van.Sukra vár (szanszkrit) . japán kuu) üresség. hordozója 8 ló által húzott szekér súl/sül (jiddis) . amire azt lehet mondani.ez a második ellentét. 4 aspektusa: bhava. melyet a jelenségek és a lét valódi megismerésének neveznek.. hogy az összes egymás közti viszonyt meghatározatlannak ítéli. idam na hoti. 'minden nem létezik' . hanem az állító és tagadó döntések. a valódi realitás. nulla.ez a második ellentét. hogy üres. ami e két ellentét között található. a személyiség és a jelenségek önvaló-nélkülisége. nincs . idam hoti. ez a Vénusz.közötti ellentét eltörlését.az oltár építésének vezérfonalai sum cu rca gsum gji lha (írott tibeti) . délnyugat. imafüzér és védelmező. idam uppadzshati. páli szunnyato animitto. csak másokhoz való viszony-latukban.Trájasztrimsa Sumérukalpa buddha (szanszkrit) . Ez . ha van valami. a létrejövő létrejövéséből jött létre. imassza niródhá. ez az abszolút valóság. Az.az égi világrészek buddhája sun (kínai) . idam . a + és a . imaszuppádá. írott tibeti sztong pa nyid) . vagy valaminek a tagadását. a megszűnőben lévő megszűntéből.a péntek istene. az I csing egyik trigramja sun si lun si (kínai) .lókájata súnja (szanszkrit. amely megkülönböztető tudással nem érhető el. áldásosztó mudra és a négyzet. 17). „Van .asztal a frigyszekrény előtt Sulhan Aruh (héber) . abhava.ez az első ellentét. Ez. („'Minden létezik' . ami van.. csak intuícióval. a mádhjamika iskolába tartozókat súnjatávádinoknak (ürességet vallók) és nihszvabháva vádinoknak (önvaló-nélküliséget vallók) is nevezték súnjatá (szanszkrit.a Buddha. parabhava. . abszolút lényegük. az kimondhatatlan. az nem kutatható. p. Mellőzve e két ellentétet a Tathágata a nulla utat hirdeti”. minden jelenség alapvető jellegzetessége. ami nincs.törvénykönyv sulklopfer (jiddis) . meg nem nyilvánuló. „Ez.. ok és támaszték nélküli.üresség. a nulla út. a dolgok nem határozhatóak meg önmagukban.

a csak-üresség élményének tantra-módszere súnjata szamádhi (szanszkrit) . Ceram a Hettiták regénye című könyvében „Elő-Ázsia Nagy Károlya”-ként tiszteli. zérológia. e.szótó zen mester (i. ha egyszerre bizalommal lévők és közöm- .örömünnep a purim 2 napján (ádár 15) susano o no mikoto (japán) . csatus kotjupádánupatti jukti. szad aszad abupapatti jukti. ezt mondják a gyászolónak: Hamakom jönahém othá bisöár avélé Cijon Vijrusalájim. kettősségek nélküli végső valóság vagy (Nágárdzsuna szerint) annak hiánya. vagyis eltörlése: nem igaz sem a minden létezik. sem a minden nem létezik (Szamjutta nikája) Sunrjú Szuzuki (japán) . a dolgok alapvető természete az önvaló nélküliség.az üresség szárnya. 2.a Buddha mindazokkal szemben kiegyensúlyozottságra törekszik. vadzsra kana jukti. 3. akik bizalommal hallgatják. 1905-1971). (A Mindenható vigasztaljon meg téged Sion és Jeruzsálem minden gyászolójával együtt.a sinto tengeristen birodalma súsokukan (japán) . megteremtve ezzel a Hettita Birodalom nagyhatalmi pozicióját. a mindentől (a létalaktól és a nirvánától is) mentes állapot súnjatá paksa (szanszkrit) . 1375-1335) surá (héber) .) Súrpanakhá (szanszkrit) . az igazságról alkotott tudás megerősítésének módszerei: 1.W. Rávana húga susán purim (héber) .niruddzshati.idealista monizmus.ürességet vallók súnjata vihára (szanszkrit) . Dógen szellemi örököse Suppiluliumas (egyiptomi) . egyiptomi források szerint 4 évvel Tutankhamon után halt meg (Ceram szerint uralmának időszaka i.a Buddha tanítása közben az elme kötődésmentességére törekszik azokkal szemben. valójában a + és . aki jelentős mértékben kiterjesztette Hatti uralmát.kiegyenlítődése.a legnagyobbként elismert hettita uralkodó.sz. C. az aszambhinna szmritjupaszthána 1.kosár körmű.sorfal a temetőben. 4. foka susrúsá susrúsá mánésu szamacsittatá (szanszkrit) .légzésszabályozás zazenben susrúsa mánésu szamacsittatá (szanszkrit) .).megüresedett életmód súnjaváda (szanszkrit) . pratítja szamutpannatva jukti. kiváló helyzetmegítélő képessége és bölcsessége vallási türelemmel és politikai mértéktartással párosult.az üresség feletti mély összpontosítás súnjata vádin (szanszkrit) .

írott tibeti sa srod) .részben letelepedett gazdálkodók és jaktenyésztők sza szkja (ejtett.elsődleges tényezők .Théseus emlékünnepe 4 nappal a Kronia után (Athén) SZ sza (ejtett tibeti.a birodalom védőszelleme süve (héber) .január-február Svédagon .föld.földi világ (emberek). vallási keveredés Synoikia (görög) . északnyugat. írott tibeti) . 14.a törvény tanítója. 19-21 sza szteng (ejtett tibeti) .a 3 világ (dzsig rten gszum) sza ma drok (ejtett tibeti. foka suten (japán) .menny.bösek hallgatják. semlegesek sza gszum (ejtett tibeti) .a Cshándógja upanisad szereplője svétámbara (szanszkrit) . a Jadzsur véda kiegészítése.pagoda Rangunban az i.fehér ruhások.minden lény sajátos rendeltetése svánamukha mthing nag spjang mgo can (írott tibeti) .mindent magában foglaló minden szabbacsitta szádháraná (páli) . írott tibeti sa bdag) .-15. a 3 világ egyike svát (héber) . föld feletti világ (istenek). mahájána szabba szabba (páli) .szakja sza szö (ejtett tibeti. írott tibeti) . írója Taittiríja (?) svitíja dhjána (szanszkrit) . ájur véda Svéta (szanszkrit) . a 3 világ (wdzsig rten gszum) vagy 3 szint (sza gszum) közül az egyik Szaádhi rádzsa (szanszkrit) .kutya.szinkretizmus. a bódhiszatva szint harmadik foka synkrétismos (görög) . sinto szertartásmester suzu (japán) . az 5 elem (dzsungva) egyike sza bla (ejtett tibeti) . dzsaina szerzetesek Svétásvatara upanisad (szanszkrit) . az aszambhinna szmritjupaszthána 3.az égi.A Fehér Öszvér titkos tanítása.a test felmelegítése.a miko rituális öltözetének kis harangjai sűl (jiddis) . nem kedvesebb az előzőkkel és nem veti meg az utóbbiakat. írott tibeti sa ma 'brog) .Viráta fia Svétakétu (szanszkrit) .bhúmi.egy terület birtokos szelleme.a Nyolc Boszorkány közül az északi farkasfejű svar (szanszkrit) .kneszet sülde (mongol) .sz.gyászhét svadharma (szanszkrit) . századból svedan (szanszkrit) .Királyi meditáció. alkonyat. a 3 világ (dzsig rten gszum) vagy 3 szint (sza gszum) közül az egyik sza dak (ejtett tibeti.

a mindentudás ismerete. csétaná. 4. az ok és az okozat természete egybemosódik.nem-folyamatos rögzítés az elmélyülésben szaccsidánanda (szanszkrit) .lét-tudat-boldogság (szat csit ánanda). alapja a szubsztanciák inherens tulajdonságai.minden dolog szabdag (ejtett tibeti) .az igazság és a nemigazság módszere.erőfeszítéssel elért teljes nirvána szabi (japán) . szarvadnya dnyána szabbe szankhárá aniccsá (páli) . gyönyör mivoltában lévő Legfelsőbb Önvaló szad ájatama (szanszkrit) . nem egy felsőbb lény irányítása szábhi szanszkára parinirvájin (szanszkrit) . mind a mellékes okokból keletkezik.az Igazság Négy Pillére Szaccsavétakétu (szanszkrit.Az igazság feltárása szútra (Tripi-taka Szútrapitaka) Szaccsaka/Dighanakha/Aggivésszana (páli) . mind az eredendő. az önmagában létező másikból keletkezik.ilyenség. a haiku-írás szemlélete szacuki (japán) . öntudat.(phassza. páli Szantusz szita Dévarádzsa.a világegyetemben a szubsztanciák termé-szetes és szükségszerű tevékenysége.szalájatanam szad aszad abupapatti jukti (szanszkrit) .specifikus természettel rendelkező dolgok szabháva váda (szanszkrit) . manaszikára). elvetése annak.homogén okság szabháva (szanszkrit) .a valóság. ékaggatá. hogy 1.igazán létező. szannyá. közös tulajdonságok szabbannyutanyána (páli) .a Buddha neve a Tusitában Szacscsavibhánga szutta (páli) . 3.nigantha vitamester Vészálí mellett Szaccsánam Csaturó Pádá (szanszkrit) . védaná.a hely szelleme.a 4 nemes igazság Szaccsa vibhanga szutta (szanszkrit) .Az igazság feltárása szútra (Tripitaka Szútrapitaka 141. helyi istenség szabhága hétu (szanszkrit) .) szaccshidra váhana (szanszkrit) . oknélküliség áll fenn szad bhúta (szanszkrit) . a théravádában) . a dolgok elszigeteltsége. dzsivitindrija. 2. Brahman szaccsidánanda maja paramatman (szanszkrit) .az állandó változás folyamata szabbedhammá (páli) . valós .rhododendron (Rhododendron indicum) szaccsa (szanszkrit) .

ájur véda szádhaka (szanszkrit) .megszámol. Siva egyik neve Szadaszmandapa (szanszkrit) . ebből ered a szofér szagadava (szanszkrit) . tapasz.örökké kegyes. kereső. buzgó. agyhártya.az igaz/a jó Törvény szada szad bhúta (szanszkrit) .sz.tibeti május vége-június szágara mudrá szamádhi (szanszkrit) .bizalom a kijelentett igazságok helyessége iránt.mélyreható bölcsesség. szaddá.szó.a hangok iránti szomj szaddhá (páli) .a folyton ittas jáksa Szadásiva (szanszkrit) . az elefántvezetés 5 követelményének egyike Szaddharma pundaríka szútra (szanszkrit) .a bizonyítandóhoz hasonló. raszá. foka Szádhupála (szanszkrit) . azonos száfár (héber) . adhimátratama).szad dharma (szanszkrit) . adhi-mátra. egyenes.a szádhu női megfelelője szado (japán) .hasonló. a bhávaná márga 9. a bódhiszattva bhúmi 9. a meditációban megjelenő istenség híve szádhana (szanszkrit. az érzékszervi ingerek tudatosítása. síla). makájána szadhak (szanszkrit) .a Jó Törvény Fehér lótuszának Vezérfonala. maga is bizo-nyításra szorul szádhu (páli) . haszonnal járó. az ötféle élvezet (rúpá. kitűnő. 9. sz. szamádhi. önzetlenül céltudatos magatartás szádhana kála (szanszkrit) . madhjama. hit. hajlandóság. a síla kála második szakasza szadhárana dharma (szanszkrit) . jadnya) szádhjaszama (szanszkrit) .a szent tűz áldozati temploma szaddá (szanszkrit) .általános dharma (dána.az egyik pitta. valós-és-valót-lan szadáma (szanszkrit) .a cél elérését segítő gyakorlati módszerek (pl. teaszertartás szadrisa (szanszkrit) .az erőfeszítés kora (pradnyá. a füleken keresztül felfogott hangok. jó.a jámborság birodalma.bizonyítandó tétel a vitában szádhjénaszama (szanszkrit) . tiszteletre méltó szádhumatí (szanszkrit) .igazi és nem-igazi létező.-ban szádhví (szanszkrit) .törekvő.kelet-indiai tanító az i.tengermély elmélyedés .a bal kéz gyakorlatai (szimbolikusan). írott tibeti szgrub thabsz) . szentéletű ember.szent tanító. fokozata szádhumatí bhúmi (szanszkrit) . hívő (mridu. önbizalom. a Tóra betűit. phótthabbá) egyike szaddátanhá (szanszkrit) . helyes. a jógában). a megvalósítás módszere.

természetes állapot szahadzsánanda (szanszkrit. az „én vagyok” képzete. férjes asszony szaha múla (szanszkrit) .bódhiszattva. erőfeszí-téssel végrehajtott lélegzet-benntartás szahita pránajáma (szanszkrit) .a vadzsrajána egyik neve szahadzsa karma (szanszkrit) . Ísvara. az elme azonosulásának boldogsága szahamúla (szanszkrit) . Dordzse Szenpa . a homloküreg felső részében a fejtető alatt (ezerlevelű lótuszú) szahaszras csúdikó lókadhátu (szanszkrit. mint a Brahman megnyilvánulása.kis világegyetem.velünk született átman-felfogás. ezt erősíti az emlékezet és a túltekintés az érzékszerveken szahadzsa jána (szanszkrit) . egyidejűség szaha dharmí (szanszkrit) .együttes lélegzet-benntartás. jelképe: nőstényoroszlán. Indra egyik neve szahaszrára csakra (szanszkrit) . az érzések és/vagy a fizikai látszat alapján. egyszerre tulajdonságokkal bíró és tulajdonságok nélküli teljesség szagúna upászaná (szanszkrit) .az Önvaló tisztelete a tulajdonságokon/sajátságokon (gúna) keresztül szaha bháva (szanszkrit) .démon szahabhú hétu (szanszkrit) .ezerszemű.tulajdonságokkal/sajátságokkal (gúna) rendelkező.pándava. ezer világból áll szahétuka (szanszkrit) .együtt-járás.szándékos légzés (hatha jóga) Szahmet (egyiptomi) .egyidejűleg előidézett ok Szai Ningpo (ejtett tibeti) . kínai xiao qian shi jie) .démon Szahaszráksa (szanszkrit) .szagúna (szanszkrit) . Ptah felesége.erőközpont (pítha) az agyüregben. írott tibeti lhan cig skjes pa'i dga1' ba) együttszületett öröm. Letopolisz szahotpanna hétu (szanszkrit) . Nakula iker-testvére.a mindenben benne rejlő isteni ható aka-rat szahadzsa klésa (szanszkrit) velünk született szennyeződések szahadzsá vaszthá (szanszkrit) .a sivatag. Ékköves. kölcsönös okság Szahadéva (szanszkrit) . Nofertum anyja. temploma: Memphisz.gyökérokoktól függő szahita kumbhaka (szanszkrit) . együtt-létezés. hős a Mahábháratában.egyidejűleg létező. a vihar és a dögvész oroszlánfejű istennője. Mádri és az egyik asvin fia szahadzsa (szanszkrit) .társ a dharmában.

egyszerre megosztott és osztatlan teljesség szake (japán) .sz. avidjá. dristi. emellett a XXVI. a nirvána előtt már csak két újraszületése van (földi. mátszarja) szaka . aki Iksváku leszármazottja szakja bhászá (páli) . ejtett. a történelmi Buddha rokonsága.Neith Háza). mána. a nepáli határ közelében. a sinto Isze-templom vezetője Szaicsó (japán) . írott tibet sza szkja) . parámarsa. 767-822). részét megjárt ember.9 béklyó (anunaja.város a Delta nyugati felében.a nirvánához vezető út második foka szakadágámin (páli) .adományozó szerzetes szakja bhiksuni (szanszkrit) . dinasztia fáraóinak fővárosa volt szaiszen bako (japán) .adományozó szerzetesnő Szakja muni (szanszkrit.kísérője szai su (japán) . az Akhaimenida birodalom 20. vicsikitszá.arahat szakaki (japán) .a Szakják bölcse. az élet szimbóluma. a Hiei-hegy kolostorának alapítója. tehetséges. páli Kapilavatthu) vezetője.nemzettség. ágait a megtisztulási szertartásokon használják. ahol egy kami tartózkodási helye vélhető szakalákalá (szanszkrit) . égi) szakadágami maggo (szanszkrit) . ejtett tibeti Szamgje.a kultusz ura.szkíta törzs. kínai Shi yia mu ni) . írsjá.ízlelés szajódzsana (szanszkrit) .szent fa a sintóban. írott tibeti sakja thub pa. Néith istennő fő kultuszhelyeként tisztelték (a város egyiptomi neve: Per Neith . hazatérve a Tendai-szekta alapítója. a Róhiní és a Raptí folyók között egy kis fejedelemség (fővárosa: Kapilavasztu.a tama boldog része a sintóban szakja (páli.rizsbor szaki mitama (japán) . későbbi neve Dengjó Daisi szaísvara szánkhja (szanszkrit) . a Tien tai-hegynél tanult. a magga 2. talpraesett.az imacsarnok előtti láda a sintó szentélyben.egyszer visszatérő. a prákrit mágadhí rokona szakja bhiksu (szanszkrit) .a szánkhja istenhívő változata Szaisz (egyiptomi) . Viruddhaka leszármazottja.szakja nyelv. a történelmi Buddha egyik . legtöbbször oda ültetik. amelybe a látogató elhelyezheti adományát szájana (szanszkrit) . pratigha.zen mester (i. tartománya szakadágámí (páli) .

az egyik árnyékában született.sz. vörös sapkás. aki idáig jutott a tökéletesedésben.az emberek világának buddhája Szakja szíha (páli) . 992-1072) tanítása alapján. buddha Szakja Pandita (szanszkrit. az már csak egyszer fog emberként újjászületni.szavazólap szalaksana (szanszkrit) . a feltornyozott haj tetejét levágják szakridágámin (szanszkrit. a 7.megvalósítás szála (szanszkrit.támasztott fejen állás (hatha jóga) .az az állapot.neve.jellegzetes.a Szakják oroszlánja.sz. a 4 gyümölcs második foka. a testben a torokhoz kapcsolódik szálafa . foka száksátkára (szanszkrit) . a tibeti buddhizmus 4 irányzata közül az egyik. írott tibeti sa skja pa) . hallás. 6 képesség. ejtett tibeti) . a námarúpa érzékszervei szaláká (páli) . a 8.kölcsönvett kép. azután csak felsőbb világokban születhet újra. írott tibeti lang gcig phkir wong ba) . 1073ban Khon Köncsog Gyalpo (i. önlétezés szakkája ditthi (szanszkrit) .önlétezésre vonatkozó nézet. Róhiní és Raptí folyók által határolt terület a Himálajától délre. ejtett tibeti) . az 5 tapa-dási halmaz. egyéni létezés. a 4 fő tibeti iskola közül az egyik Szakjasrí (szanszkrit) .egyéniség. a másikéban halt meg a Buddha Szala Nepai Rigdzin (ejtett tibeti) . tagja. az egyik béklyó szakkája szabba (szanszkrit) . a Buddha mellékneve szakjapa (szanszkrit. nidána. szvakíja dristi.sz. amelyben a hívő meglátja Istent száksátkarana (szanszkrit) .szürke (sárga) föld. szanszkrit szad ájatama) .érintkezés a külvilággal szalájatanam (páli. fővárosa Kapilavatthu (páli) Szakja Szenga (szanszkrit. 1034-1102) által alapított Szakjakolostorról kapta Drokmi jógi (i.hatos szféra (látás.a maiko negyedik frizurája. tapintás.egyszer visszatérés. írott tibeti bram ze'i rigs shing sála chen po) .Kunga Gyalcen Szakja rádzsaság (szanszkrit) .egy pandit szakkája (szanszkrit) . az arhat 2. gondolkodás) és a hozzá tartozó érzetek. ízlelés. a kert elhelyezése a természetben szakko (japán) .Shorea robusta szalájatana paccsajá phassza (szanszkrit) . szaglás.a személyiség összessége szakkei (japán) .szálafa. a paticcsa szammupáda 5. személyiség. jellegzetességgel bíró szálamba shírsászana (szanszkrit) .a Gangá.keleti fehér tudáshordozó istenség. nevét az i.

az összeszedettségre összpontosításból származó kikezdhetetlen nyugalom szamádhindríja (szanszkrit) .Dallamok védája. benső béke. (szamjag szamádhi) foka.szálamba szarvángászana (szanszkrit) . (szamjagbszmriti) és 8. mahálaja. (szamjag vjájáma). az udgátar recitálja szama vritti (szanszkrit) . jelképe a buzogány.a pránajáma szakaszainak egyformasága (hatha jóga) szama vritti ránájáma (szanszkrit) . hordozója háromkerekű. 3 ló által húzott szekér szama (szanszkrit) .Bimbiszára udvarhölgye. azonosság szamá vartana (szanszkrit) . feloldódás az Önvalóban. a Hold (Szóma) hatása alatt áll. japán zanmai) .egyforma. egyensúly. mahábódha. fia Dzsívakát Száléjjaka szutta (szanszkrit) . azonosulás. szakasza szamádhi mudrá (szanszkrit) . sem kinyitva nincs (hatha jóga) szamádhána (szanszkrit) . laja. tudati elmélyülés. tényezője. egyenletes. írott tibeti ting nge 'dzin. 7.) Szam vár (szanszkrit) . mély összpontosítás.a Vészálí melletti Kutágára szálá egyik neve Szálavatí (páli) .teljes műveletsorú légzés (hatha jóga) szamabhaví mudrá (szanszkrit) .a szem sem becsukva. mély meditációval létrehozott magasabb tudatállapot. nyugalom.pártatlanság számagáma (szanszkrit) menedékhely a szakja . az elme erőfeszítés nélkül egy dologra összpontosít szamádhi (páli. hatha. himnuszok. a jóga 8 foka közül a 8. révület. szellemi iskolázottság. a mantra.(hétfő) a hétfő istene. dhjána szamádhi kála (szanszkrit) .az összpontosítás képessége szamadristi (szanszkrit) .A Szálá papjai szútra (Tripitaka Szútra-pitaka 41.az elmeműködés teljes összeszedettsége.az otthonukba visszatértek a védikus tanul-mányok után Száma véda (szanszkrit) . érzéseink-tudásunkakaratunk közötti összhang.teljes test megtámasztástartás (hatha jóga) Szálávana áráma (páli) .az elme 9. állapota. mahábháva. a nemes nyolcrétű ösvény 6. a szammá boddzshangá 6..tökéletes összeszedettség szamádhi upacsára acsala prasrabdhi (szanszkrit) .a síla kála 5. szellemi egyensúly. rádzsa jóga gyakorlata (mahábháva). a jóga végcélja.dhjána mudrá szamádhi páramitá (szanszkrit) .

írott tibeti dam tshig sgrol ma) . ájur véda számagrí (szanszkrit) .közvetlen megelőző feltétel szamánárthatá (szanszkrit) .hasonló. jelképe csengő. az együttérzés négy eleme közül az első szamanászakja puttijá (szanszkrit) . mint az állandóság hiánya a . helytelen nézet) számánja laksana (szanszkrit) közös. amely mindent jellemez. Ánanda itt töltötte az esős évszakokat Számagáma szutta (páli) .egyenes szög-tartás (hatha jóga) Száman (szanszkrit) . teljesülés. az egyik vata. a Buddha mellékneve szamána váju (szanszkrit) a légzés szabályozása az emésztőrendszerben szamána vászó (páli) . kettős gyémántjogar.a körülmények által meghatározott megvalósító (sraddhádhi mukta) szamajaszattva (szanszkrit) . szerzetes. részei: anantarí-ja márga. fogadalomtétel. a buddhisták szamanéra (szanszkrit) . amikor az ember szembe-kerül a 4 nemes igazsággal.Jádzsnyavalkja szolgája. az a tulajdonság. dallam. egyetemes tulajdonság. vimukti márga szamáhita márga (szanszkrit) . Haszonnal Véghezvivő Amógasziddhi társa (Bardo). szamagni (szanszkrit) . általános számánja klésa (szanszkrit) .annak az útja.általános szenvedélyek (kételkedés.novícius számánja (szanszkrit) . a csatur szamgraha vasztu. rgja Szamaja tárá (szanszkrit.jelvény. dal. színe berillzöld. a tudati tárgyak fő jellemzői. nagy szerencse a továbbjutáshoz szamanantara pratjaja (szanszkrit) .Középső gyűjtemény 104.Esküs Megszabadító.rádzsaságban.nem-családban leélt élet szamána vata (szanszkrit) .meditatív egyensúly. Száma véda szamana (páli) aszkéta. a szamjag dristi 1. szintje szamaja (szanszkrit) .a tápanyaggá változott agni. bélrendszer.elfogulatlanság.a teljes bélrendszerre vonatkozó eltérések. mindent jellemző általános jegy.találkozás a szamanákkal (bhiksukkal).okok és feltételek együttese szamáhita (szanszkrit) . eleme föld szamaja vimukta (szanszkrit) . ájur véda. ájur véda szamanánanycsa dasszanam (szanszkrit) .a Szakja-fi vezeklői. közös.dam cif szem pa szamakónászana (szanszkrit) . általános jegy.

a 8 megvalósítás. az egyenlő lényegű tudás. transzcendentális látomások szamarasza (szanszkrit) . jelképistenség. mint ősbuddha a Gyémántjogaras Vadzsradhara egyik formája. 16.). a vallási gyakorlat Szamantabhadrí (szanszkrit. fogal-mi keretbe ágyazott egybeesés (vitarka szamápatti). írott tibeti kun tu bzang po) Egyetemes Jóság.bevezető dhjánikus meditáció számantara pratjaja (szanszkrit) . elvonatkoztatáson túli egybeesés (artha mátra nirbhásze. az öt tudás egyike. közvetlen visszatükröződésen alapuló egybeesés (szavicsára szamápatti). jelképe a kalász.egyenes-tartás (hatha jóga) szamatá (szanszkrit) .közvetlenül megelőző feltétel szamápatti dhjána (szanszkrit) .a gondolat. írott tibeti mnjam pa njid kji je shes. másrészt az Egyetemes Jó.feltételektől függő dolgok esetében számánja váda (szanszkrit) . meditatív állapotok szamápatti varana (szanszkrit) . társa az Egyetemes Női Jóság (Szamanta bhadrí). társa Dhúpá. a második bölcsesség. nirvitarka szamápatti). meditatív eszközök.védánta iskola.a tudatosság megváltozott állapotai. szemlélődésen túli egybeesés (nirvicsára szamápatti).képesség az álajavidnyánában lévő csírák létre-jöttére szamaszthiti (szanszkrit) .közös gyönyör számartha (szanszkrit) . a szó és a tett alapvető azonosság szamatá dnyána (szanszkrit.az egyforma természet bölcsessége. az orr-tudat. sz. a meditatív beleolvadás megvalósítása. semlegesíti a gőgöt. a fogalmak nélküli tiszta értelem. a fundamentális egységben lévő .mentes a meditatív megvalósulás min-den akadályától szamápatti/artha mátra nirbhásze (szanszkrit) . kínai ping deng xing zhi) .egybeesés.sz. írott tibeti kun tu bzang mo) . a vallási gyakorlat bódhiszattvája. alapítója Vidnyánabhiksu (i. műve: Vidnyánámrita.a megvalósítás összpontosítása szamápatti nirdésa (szanszkrit) .Egyetemes Jóság Anya számantaka (szanszkrit) . tudatossá válik birtokában a szamszára és a nirvána azonos lényege. Brahmá szútra kommentár Szamantabhadra (szanszkrit. minden megvilágosodott szellemőse.

kínai shou yong shen) . figyelem.sz. azután 1800 évig béke lesz. a buddhák tudásának egyike szamatha (szanszkrit) . sraddhá ⇔ kámacs cshanda. most a 21. a Buddha tanítása i. 2425-ben) háború lesz Szambhala és a Föld negatív erői között. a buddha kája 3. életerők (kommunikáció. a dasaakusala prativirati síla 7.sz. 5014 évvel a parinirvána után indul hanyatlásnak szambhára márga (szanszkrit. szati ⇔ sztjána middha. kauszídja.a koncentráció nyugodt belátása Szamatkumára (szanszkrit) . 4. a Buddha szellemi fia szamaváji (szanszkrit) . a tett tárgya egy másik személy. 3. átható. állandó legfelső öröm. mély.örökifjú. koncentráltság. a bódhiszattvának még megvan 5 dharmája . pannya ⇔ vicsikiccshá szamatha vipasszaná bhávaná (szanszkrit) . ahogy az átlagos lények látják buddhát. 5 képesség az akadályok elhárítására: 1. összeszedettség. amit csak azok látnak meg. a szükségszerű kapcsolatok szamaváji kárana (szanszkrit) . 40 tárgy a meditációhoz. 4. egy buddha eszmei formája (buddha kája).elhagyhatatlan ok. 2. jutalomtest. az élvezetek teste. tagja szambhóga kája (szanszkrit. az anyagi ok Szamba (szanszkrit) . üdvözült test. formája.a felhalmozás ösvénye szambhinna pralápá virati (szanszkrit) . „akiknek elméje tiszta ép és karmikus szennyeződésektől mentes. Drakpo Khorlo Csang idején (i. 2027-ben Miji Szenge. 3. vírja ⇔ vjápáda.tartózkodás az üres fecsegéstől. fizikainak látszik. nirmagnatá auddhatja. nusitaszmrititá. őt követi i. megjutalmazás test. írott tibeti tshogs lam) . 2. a gondolatbeszéd-tett fundamentális egysége. 5. leírása Khenpo Kalu rinpocsétől ismert. ejtett tibeti szok cöl). akadályai: 1. rendíthetetlenség.” (Tenzin Gyaco). az igaz sugallatok forrása.sz. szenvtelenség.boldogságtest.Krisna fia szambandha (szanszkrit) .együtt járó. írott tibeti longsz szpjod rdzogsz pa'i szku.nyugalom. szamszkár ászévaná.lények lényegi azonosságának tudata. Kulika király uralkodik. szamádhi ⇔ addhaccsa kukuccsa. a tudat elmerül a megvilágosodás gyönyörűségében.összehasonlítás Szambhala (szanszkrit) . dicsőségtest.mitikus királyság.

szakadást létrehozni a szerzetesi közösségben. írott tibeti longs spjod rdzogs pa'i sku) gyönyörtest. a nirmánakájával együtt rúpakája szambhógakája (szanszkrit. konkrét tapasztalat.a szerzetesi gyülekezet ékköve.(hely. egység.felelevenedő forró pokol szamgha (páli. írott tibeti 'du shes) . dharma. hogy a gyakorló szerzetes-e vagy sem.a fogalmiság és az utolsó érzékelések megszűnése Szamdzsíva (szanszkrit) . a három test egyike. belátás. ha meggyőződése. írott tibeti du ses kji phung po) kognitív halmaz (szvavicsára. szándék. ejtett tibeti gedün. közösség. forró pokol szamdzsívanáraka (szanszkrit) . páli sangho) gyülekezet. szellemi közösség. ebben a szellem a megilágosultság gyönyörét élvezi szambuddha (szanszkrit) . a Három Kincs (drágakő) egyike. fogalmi működés. rászánás valamire. zen mester és tanítványainak közössége szamgha bhéda (páli) .egyben tartás. ismeretek. test. anantaríka karma szamgha kamman (páli) . forró pokol szamghátí (páli) .kolostor szamgharatna (szanszkrit) . képzet. nagy zsinatok Szamgje (ejtett tibeti) . sílavrata-paramarsa) szamgháta (szanszkrit) . észlelés.Újjáélesztő.a közösségben egyetértéssel hozott határozatok szamghádiszésza (szanszkrit) . a panycsa szkandha egyik csoportja szamdnyá védajita niródha (szanszkrit) . avicsára).ágyékkötő szamgíti (páli) . írott tibeti dge 'dun.gyülekezés. buddhista szerzetesi közösség.Aksobja női társa .felhalmozott.érzet. szanszkrit Logana) . összegyűjtött tettkövetkez-mények szamdhja (szanszkrit) . aki már elpusztította a 3 szennyeződést (szatkája dristi. idő). vicsikitsza. a szamgha követője akkor jut el a célhoz. észrevétel. khandha szamdnyá szkandha (szanszkrit. a 3.13 szabály a bhiksuknak a théravádában szamgháráma (szanszkrit) .összezúzó.tökéletes buddha szamcsita karma (szanszkrit) .Szakja muni Szamgje Csenma (ejtett tibeti. napkelte-napnyugta szamdnyá (szanszkrit. megragadás. hogy neki magának kell létrehoznia a Három Kincset. ebben a formájában közömbös.

testi: ölés. szolgálatkészség. 2 szint: szamáhita márga. tökéletes belső eggyé válás. Megvilágosodott. nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga). durva és haszontalan beszéd.gunaegyensúly. az eltávolítás /szamg/ (az akadályozó tényezők) kifejezése /gye/ Szamgye Csenma (ejtett tibeti) . páli szammá ditthi.szammá szamjag ádzsíva (szanszkrit.világias számjá vasztha (szanszkrit) . írott tibeti jang dag pa'i lasz kji mtha') . szavak: hazugság. a 37 bódhipaksikadharma része szamjag pratiháta vászanatvá (szanszkrit) . felébredt. meditáció az erényes cselekedetek elkövetése és növekedése fölött. páli szammá szambuddha) - .Felébredtkiteljesedett. a nemes nyolcrétű ösvény 5.a Buddha egyik elődje számisza (szanszkrit) . viszálykeltés. megtisztult. nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga) szamjag szambuddha (szanszkrit. a Buddha jelzője. rosszindulat. a helyénvaló erőfeszítés 4 fokozata. páli szammá szamádhi. a korábbi nem-üdvös dolgok megállítása és távoltartása magunktól.a lemondás. erkölcstelen életmód. nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga) szamjag prahána (szanszkrit) .egy buddha elméjében kiküszöbölődnek az akadályokból következő késztetések. írott tibeti jang dag pa'i rco la ba) .az 5.tökéletes/helyes elmélyedés.tökéletes/helyes cselekvés. kiteljesedett. nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga) szamjag (szanszkrit) . prisztha labdha márga. páli szammá vájama. lopás. páli szammá ádzsíva. helyettese Szamgye Korvadzsik (szangsz rgjasz 'khor ba 'dzsig) . ragaszkodás a hibás nézetekhez szamjag karmánta (szanszkrit. írott tibeti jang dag pa'i ting nge 'dzin) . nem-differenciált szamja vjájáma (szanszkrit. foka szamjag dnyána (szanszkrit) . csoportja szamjag szamádhi (szanszkrit. következetesség Szamgye (ejtett tibeti. a buddha-guna 6.Dordzse Szempa női társa Szamgye Gyaco (ejtett tibeti) .helyes tudás szamjag dristi (szanszkrit.4 tanítványgyűjtő: bőkezűség.helyes életmód.tökéletes nézet/felismerés. szívélyes beszéd. írott tibeti yang dag pa'i lhra ba) . írott tibeti samgs rgjas) . tudati: mohóság.szamgraha vasztu (szanszkrit) . páli szammá kammanta. tökélyre vitt élet. írott tibeti jang dag pa'i 'cho ba) . dalai láma minisztere.tökéletes/helyes igyekezet/törekvés.

tökéletesen/helyes megvilágosodott buddha, teljesen felébredt (még: arhat, pratjékabuddha) szamjag szambuddhatva (szanszkrit) - a buddhaság eléréséhez vezető út szamjag szamkalpa (szanszkrit, páli szammá szankappa, írott tibeti jang dag pa'i rtegs pa) - tökéletes/helyes elhatározás, nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga); önfeláldozó lemondás, jóindulat, mások ártalmának kerülése szamjag szati (szanszkrit, páli szammá szati) - tökéletes/helyes vizsgálódás/ elmélkedés, nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga); a test (kája), az érzések (védaná), a szellem (csitta) és a tudattárgyak (dhammá) jelenléti tudatossága szamjag szmriti (szanszkrit, írott tibeti jang dag pa'i dran pa) - tökéletes tudatosság, helyes figyelem, a nemes nyolcrétű ösvény 7. foka szamjag vák/vács (szanszkrit, páli szammá vácsá, írott tibeti jang dag pa'i ngag) - tökéletes/helyes beszéd, nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga) szamjag vjájáma (szanszkrit) - a nemes nyolcas ödvény hatodik része, helyes erőfesztés szamjama (szanszkrit) - az elme igába fogása Szamje (ejtett tibeti, írott tibeti bsam yas) - kolostor a Jarlung Campo mellett, Padmaszambhava alapította i.sz. 779-ben szamjodzsana (szanszkrit) - az 5 alsóbb béklyó: 1. a személyiségben való hit, 2. szkeptikus kétely, 3. szabályokhoz és szertartásokhoz való kötő-dés, 4. érzéki vágy, 5. rosszakarat szamjóga (szanszkrit) - a purusa és a prakriti kölcsönhatása, kapcsolat, együttállás, egyesítés Szamjutta nikája (páli) - Tipitaka, A társított gyűjtemény szamkalpa (szanszkrit) - különbségtevés, fogalom szamkránti (szanszkrit, írott tibeti 'pho ba) - átváltás, az életerő átkelése valamely tiszta mezőre (bardo), amikor az 5 tudás birtokában az életerő szele átviszi a magot a Brahmá-lyukon, felfelé vivő nagy áthatolás, meredek ösvény szamkrista (szanszkrit) - keresztmetszet, összevont, a szemlélet tárgya szammá (páli, szanszkrit szamjag) - helyes, tökéletes, valaminek a teljes-sége szammá ádzsíva (páli) - szamjag ádzsíva szammá ditthi (páli) - szamjag dristi szammá kammanta (páli) - szamjag karmánta Szammá szam Buddha (páli) - teljesen felébredett, a Buddha

mellékneve szammá szamádhi (páli) - szamjag szamádhi, a miccsha szamádhi ellentéte szammá szambuddha (páli) - szamjag szambuddha szammá szankappa (páli) - szamjag szankalpa szammá szati (páli) - szamjag szati szammá vácsá (páli) - szamjag vák szammá vájama (páli) - szamjag vjájáma Szammáditthi szutta (pálit) - A helyes hit szútra, (Tripitaka Szútrapitaka 9.) számmitíja (szanszkrit) - egy hínajána iskola szammuti déva (szanszkrit) - közmegegyezéses istenek szammuti théra (páli) - idősebb bhikkhuk tisztelete szamnjászin (páli) - aszkétaság életszakasza szamojadzsanáni (szanszkrit) - tíz béklyó, a lényeket a létesüléshez és egyik létesülést a másikhoz kötözik: 1. maradandó személyiségben való hit (szakkájaditthi), 2. kétség (vicsikiccshá), 3. ragaszkodás a szabályokhoz és a szertartásokhoz (sílabbataparámása), 4. érzéki vágy (kámarága), 5. ellenszenv (patighá), 6. formalét utáni vágy (rúpa rága), 7. forma nélküli lét utáni vágy (arúpa rága), 8. önhittség (mána), 9. nyugtalanság (uddhaccsa), 10. vakság (aviddzsá) szampai (japán) - leborulás, a homlok a földet érinti, a két kéz, tenyérrel fölfelé, a fej mellett, mintha a Buddha lábát fognák szampajukta hétu (szanszkrit) - összekapcsolt ok szampannakrama (szanszkrit, írott tibeti rdzogs rim) - fokozat szampannyáta szamádhi (páli) - a tudatfeletti emelkedő szamádhi, tudatos összeszedettség, az elmeműködésben még jelen van az elme, mint tárgy szampannyauppáda (páli) - az öntudat visszanyerése szampaticcshana (páli) - befogadás szamphusszitatta (páli) - megérintettség, a purusa hatása szampra jukta (szanszkrit) - együttesen ható okok, tudatállapothoz kötött szampra jukta csitta dharma (szanszkrit) - a tudatossághoz kapcsolódó mentális tényezők, a panycsa szkandha szamszkára szkandhájának egyike szampra juktaka hétu (szanszkrit) - társult okság szampra vritti (szanszkrit) - megkezdés szampradája (szanszkrit) - felekezet, szekta (csatuh szampradája: Srívaisnava, Brahmá, Kumára, Rudra), a guruk tanítványi láncolata, vallási közösség szampradanja (szanszkrit) - önmegfigyelés az elmélyülésben, a 6 erő (sadbala) egyike

szampradnyáta szamádhi - tudatos összeszedettség, a felszín mögötti valóság megismerése, az elmeműködésben még jelen van az elme, mint tárgy szampradzsanja (szanszkrit) - megértés szampradzsanja bala (szanszkrit) - az elme 4. képessége, világos megér-tése a mentális szenny kártékony hatásának szamshaja (szanszkrit) - kétség, határozatlanság szamszára (szanszkrit, írott tibeti 'khor ba) - az újraszületések forgataga, létforgatag, körforgás, a szennyezett szellem folyamatos változása létről-létre, raboskodás a létesülés világában, a 6 létformában, karmikus felhalmozások vagy cselekedetek, készségek, a folyamat az ember ellenőrzésén kívül áll, és szenvedélyek, tisztátalanságok irányítják, fenntartja és ismételten kiváltja a szenvedést szamszára csakra (szanszkrit) - a létkörforgás kereke szamszarga (szanszkrit) - együttműködés, kapcsolatra lépés szamszartr (szanszkrit) - a létforgatagban vándorló személy szamszkára csintaná (szanszkrit) - utánajárás szamszkára duhkair (szanszkrit) - az ősbűnökből eredő kín szamszkára duhkhatá (szanszkrit) - a megalkuvások elszenvedése, a duhkha harmadik jellegzetessége szamszkára niródha (szanszkrit) - a létesülés elemek kioltódása szamszkára szévaná (szanszkrit) - szétválás, a nirmagnatá auddhatja létrejötte szamszkára/szankhára (szanszkrit, páli szankhárá, írott tibeti du bjed kji phung po) - egyesítés, tökéletesítés, létrehozó, megformáló, egy létforma cselekedeteinek lenyomata, a múltbéli tapasztalások elhomályosult lenyomatai, amelyek a Függő Keletkezés képlete szerint az avidjá vagy szellemi vakság következtében alakulnak ki, pszichésszellemi-morális vonatkozású karmikus tendenciák és energiák, a reinkarnációs folyamat hajtóereje, szakrális rítusok, karma, lehet: prákrita és aprákrita, 5 khanda, a 2. nidána, 52 formája van (panycsaszkandha), tudati emlékek a múltból, indíttatások, késztetések, szándékok, ötletek, tisztító szertartások, akarati tevékenység, karmacsíra, a paticcsa szammupáda 2. tagja, késztetés, tudati képződmény (4. halmaz), feltételek hatására alakult képződmények, feltételes képződmények (az 5 halmaz); a tudatossággal összekapcsolódó: 11 minden tudatosságban (mahábhúmika dharma), 10 üdvös (kusala mahábhúmika dharma), 6 szenynyezett (klésa mahábhúmika dharma), 2

kárhozatos (akusala mahábhúmika dharma), 10 korlátozott (upaklésa parittabhúmika dharma), 8 meg nem határozott (anijata bhúmika dharma), a tudatossággal nem összekapcsolódó: 14 nem anyagi jellegű, a szellemi akarati tevékenység csoportja, a tudatossághoz kapcsolódó (szamprajukta csitta dharma) és ahhoz nem kapcsolódó (vipra jukta csitta dharma) mentális tényezők szamszkáráh karmáh (szanszkrit) - karmikus késztetések szamszkárák (szanszkrit) - a Kálacsakra második mezője szamszkrita (szanszkrit) - feltételekhez kötött, feltételek hatására létrejött, összeállt, feltételes, összetett szamszkrita dharma (szanszkrit) - összetett, együttműködő dharmák, a lételemek kombinációja az oksági törvény alapján, halmaz, feltéte-lektől képződött elemek, jelenségek szamsztána (szanszkrit, írott tibeti dbjibs) - alak szamszthápaná (szanszkrit) - folyamatos összpontosítás, az elmélyülés 2. fokozata szamszvédadzsa (szanszkrit) - nedvességből születés, férgek, rovarok szamtána (szanszkrit, írott tibeti rgun/rgjud) - a szellem folyamatos létállapota szamten bardo (ejtett tibeti) - a meditáció átmeneti állapota szamtírana (szanszkrit) - érdeklődés, ítélet, keresés szamu (japán) - ház körüli munka zen szerzeteseknek, nagy koncentrációval végzett fizikai munka szamuccshédapahána (szanszkrit) - kiirtás által történő elhagyás (vinaja) szamudaja (szanszkrit) - eredet, keletkezés szamudaja dhamma (szanszkrit) - keletkezési tényező szamudaja dnyána (szanszkrit) - a keletkezés tudása (ok /hétu/, keletkezés /szamudája/, alkotás /prabhava/, feltétel /pratjaja/) szamudaja szatja (szanszkrit) - a keletkezés megvalósítása, a szenvedés eredetének igazsága, a szenvedés keletkezésének igazsága, a duhkha eredete, a megvilágosodás 2. fokozata szamudda (szanszkrit) - óceán szamuráj (japán) - főnemesek (daimjók) szolgálatában álló harcosok szamuttiszaccsa (szanszkrit) - köznapi igazság Szamvara (szanszkrit, írott tibeti sdom pa) - Siva tantrikus formája a buddhistáknál, fogadalom (lehet: közönséges, általános, nem közönséges); önuralom, fegyelem, önmérséklet

Szamvara jidam (szanszkrit, ejtett tibeti) - a Legnagyobb boldogság ji damja szamvara síla (szanszkrit) - önmegtartóztatásra vonatkozó előírások (upavaszatha, upászaka, upásziká, srámanéra, srámanériká, siksamáná, bhiksu, bhiksuní) szamvara vinaja (szanszkrit) - az önuralom fegyelme szamvarta kalpa (szanszkrit) - a romlás időszaka szamvat időszámítás (szanszkrit) - kezdete i.e. 57 szamvriti (szanszkrit) - a felszín/külszín igazsága, elfedő igazság, köz-napi tapasztalat, a mindennapi élet igazsága szamvriti bódhicsitta (szanszkrit, írott tibeti kun rdzob bjang chub kji sems) - a hagyományosan megvilágosodott elme szamvriti dnyána (szanszkrit) - hagyományos tudás, nem a végső szamvriti szatja (szanszkrit) - az érzékelhető/empirikus, felszíni igazság, a külszín igazsága, köznapi tapasztalati igazság, mindennapi nyelv-használattal járó, tapasztalati igazság, viszonylagos igazság, olyan látás, amely képes megragadni a dharmák valódi természetét szamvritódhi csitta (szanszkrit) - a hagyományosan megvilágosodott elme szamvritta pariccshédaka pradnyá (szanszkrit) - a viszonylagosat elemző bölcsesség, az adhipradnyásiksá 2. foka, felismerhetővé teszi a tudás 5 ágát (sabda, hétu, adhjátmika,csikitszá, silpa) Szan cang (kínai) - Tripitaka szan go (japán) - emberi cselekedet szan kie (kínai) - 3 korszak kínai buddhista iskola, a vallási gyakorlat hangsúlyozása szan szan kudo (japán) - háromszor három, szake ivás, vagyis házasságkötés, egy maiko képzésének záró szertartása Szan zó (japán) - Tripitaka szanáthana dharmaszravana (szanszkrit) - a szellemi fejlődés első foka, örök törvény, tulajdonképpen a hinduizmus, tao Szanatkumára (szanszkrit) - Örökifjú, Brahmá fia, aszkéták jelzője, Szkanda háború-tanító isten Száncsi (szanszkrit) - sztúpa az i.sz. 1. századból a mai Madja Prades álamban szándák/szandek (héber) - aki ölében tartja a körülmetélendő gyermeket, koma Szandaka szutta (páli) - Középső gyűjtemény 76.

Szandhinirmócsana szútra (szanszkrit) - A rejtett összefüggés megvilá-gítása, mahájána jógácsára szútra szandhjá (szanszkrit) - szürkület, a hajnal és az alkony, az ima ideje szandhjájaszambhásá (szanszkrit) - barátságos vita azonos nézetet val-lók körében szanditthikó (páli) - immanens, a dharma szandnyá (szanszkrit) - észlelés, tudatosítás szandnyá szkandha (szanszkrit, írott tibeti du ses kji phung po) észlelés, az 5 halmaz egyike (panycsa szkandha) (a védaná osztályainak megfelelő fogalmak) szandó (japán) - ösvény a sinto szentélyben, amely a főkaputól a hondenig (imaterem) vezet szandzen (japán) - a mesterrel közösen végzett zen-meditáció Szandzsaja (szanszkrit) - Dhritarástra kocsihajtója a Mahábháratában; az elbeszélő szang (ejtett tibeti, írott tibeti bsangs) - füstáldozat borókaágak égetésével Szang cang (kínai) - Tripitaka Szang gye (ejtett tibeti) - Buddha szang va (ejtett tibeti, írott tibeti srang ba) - a Mérleg csillagkép szanga (szanszkrit) - rátapadás, ragaszkodás a dolgokhoz szangsz rgjasz (írott tibeti) - Buddha, Szangye szangsz rgjasz kji rigsz (írott tibeti) - buddha gotta szangsz rgjasz rnam par gzigsz (írott tibeti) - Vipasjin szangszara (szanszkrit) - az anyagi világ zavaros állapota szangva (ejtett tibeti) - ajanamsza szanhama (szanszkrit) - erőfeszítés, az astánga jóga 6.-8. lépcsője (dhára-ná, dhjána, szamádhi) Szanhedrin (héber) - tanács, 120 tagból álló bíróság szanhita (szanszkrit) –lll\ gyűjtemény a vaisnaváknál, a 4 véda Szani vár (szanszkrit) - a szombat istene, ez a Szaturnusz, jelképe három-ágú szigony, íj, nyíl, imafüzér, hordozója sakál vagy vasszekér, apja Szúrja, anyja Csaja szanidána (szanszkrit) - szilárd alap szanjászi (szanszkrit) - lemondott Szankarsan (szanszkrit) - Ananta Shésha másik neve szankéta (szanszkrit) - konvenció szankha (szanszkrit) - kagyló, csiga, ebből készült kürt szankhára/szamszkára (szanszkrit) - az akaratlagos cselekvés karmikus képzőerői, készségek, a pratitja szamutpáda második foka szankhárak khandha (szanszkrit) - akaratlagos formáló erők halmaza

szankhata (szanszkrit) - feltételes szánkhja (páli, kínai su lun) - számláló, felsoroló; a védákra épülő dualista filozófia rendszer, a 6 ortodox darsana egyike, a világ ontológiai elemzése, alapítója Kapila, szerkezete: alapelvek (iskolánként különböző számú, amennyiben van, amit külön résznek tekintenek, van, amit nem) Brahman (Isten), purusa (lélek), prakriti (természet), mahat (elválasztó értelem), ahamkara (a világ létrehozója), manasz (gondolkodó elme) = a létezés részei: tanmátra (érzetminőség), sabda (hang), szparsa (érintés) rúpa (forma), rasza (íz), gandha (szag); dnyánéndríja (érzékelő képesség) = csaksusz (látás), sravana (hallás), ghrána (szaglás) rasza (ízlelés), szparsa (érintés); karmendríja (a tevékenység képessége) = haszta (megragadás), pada (járás), vács (beszéd), páju (ürítés), upastha (nemzés); mahábhúta (nagy elem) = ákásha (éter), váju (levegő), tedzsasz (tűz), dzsala (víz), prithiví (föld) szánkhja ácsárja (páli) - szánkhja mester Szánkhja káriká (páli) - a szánkhja alapműve, 72 versszak, írta ÍsvaraKrisna (?), kommentátora Gaudapáda (i.sz 7. sz.) szánkhja pátri mókkha (szanszkrit) - a teljes megtisztulásért tartott szánkhja szertartás Szánkhja szútra (páli) - Kapilának tulajdonított mű (de i.sz. 14-15. századi) szankhjáta dhamma (páli) - rendszerezett tan, igazság mértékű szankusza (szanszkrit) - kákó, tímárszerszám szánmhja darsana (szanszkrit) - a lílonmuktira épülő bölcseleti rendszer szanna (szanszkrit) - észrevétel szannak khandha (szanszkrit) - az észlelés csoportja, az egyik panycsak-khandha szannjásza (szanszkrit) - lemondás szannjászadá (szanszkrit) - a dzsiva elfordulása a lényegtelen dolgoktól vidjá létfokozata szannjászi (szanszkrit) - félredob, a világról lemondó aszkéta (ásrama), de a védikus életkor-rend végső szakasza is szannjászin (szanszkrit) - ásrama szannjásziní (szanszkrit) - aki lemondott, aszkétanő szannó sinto (japán) - a tendai buddhista szektához közeli sinto, alapítója (?) Dengjó daisi (i.sz. 766-822)

szanran (japán) - izgatottság szansi mompó (japán) - tanácskérés egy zen mestertől szanso (japán) - egy pont az 5. hátcsigolyától balra szansu dzsingi (japán) - a 3 isteni kincs a sintóban: a tükör, a kard és az ékszerek szanszkrit - teljes, elegáns, pontos szánta (szanszkrit) - megnyugvás szántádjuárádjákára (szanszkrit) - a viszonylagos nyugodtság és durva-ság összehasonlításának útja szantána (szanszkrit) - a végső összetevők szakadatlan egymásra követ-kező folyamata, a lételemek folyamata a szarvásztivádin iskolában, folytonossági lánc Szántaraksita (szanszkrit) - indiai tudás, akit Triszong Decen Tibetbe hí-vott (i.sz. 8. sz.) szanthágára (páli) - gyűlésterem tűzoltárral a a szakja rádzsaságban szanthánam (páli) - szótlan állás szanti (páli) - béke, nyugalom, a nirvána szanti vara pada (páli) - a megbékélés nemes útja, az érzelemmentes állapot szantírana (szanszkrit) - vizsgálat, megítélés szantósa (szanszkrit) - elégedettség Szantósí Mátá (szanszkrit) - az Elégedettség Anyja, hindu istennő, aki-nek áldozatul böjtöt tartanak Szantusz szita Dévarádzsa (páli) - Szaccsavétakétu szantutthi (páli) - igénytelenség, megelégedettség, a jóga 8 angája közül a 2. szanzen (japán) - négyszemközti eszmecsere a zen-mesterrel, a rinzaiban a mester Szanydzsája Bélatthiputta (páli) - tittha gondolkodó, egy paribbádzsaka, Upatissza társa, iskola, amely nem fér össze a buddhizmussal szanydzsáti (szanszkrit) - testi létesülés szanykhata (szanszkrit) - feltételekhez kötött szannyá (páli) - érzékelés, észlelés, tapasztalás szannyá maja (páli) - az én tudati alakja szannyá védajita niródha (páli) - a tudat és érzés megszűnése, a tökéletes tapasztalás feletti tudatállapot szannyák khandha (páli) - észlelés halmaza szannyásza (páli) - ásrama, remetelak szannyávi pallásza (páli) - érzésekből fakadó téveszme;

a Göncöl-szekér szaptasza mudrik tirtha (szanszkrit) . maddzsa. sukra) szapta mátriká (szanszkrit) . eredeti neve Upatissza. a jól megemésztett táplálék. akikben világfeletti minő-ségek vannak szapta dhátu (szanszkrit) . Aindrí szaptakrit parama (szanszkrit) .folyó Észak-Indiában.a Buddha tanítványa. Nandakini.7 bölcs. Japánban a sinto Benten.menedék (ld.a test hamvasztása után megmaradt ereklyék. a zene és a művészetek istennője. rosszat jónak. Száriputra anyja Száriputta (páli) . Kaumárí.) Szaraszvatí (szanszkrit) .brahmin. nem lelket léleknek érzékelni szappurisza (szanszkrit) .a lényeg. masza. ő hozta létre a szanszkrit nyelvet és írást. aszthi. Náraszimhí. Váráhí. Dauli Gangá.legfeljebb 7 újjászületés állapota szaptar sajah (szanszkrit) . Pinder Gangá. egy keményfa Szaraha (szanszkrit) . Mandzsusrí társa. rakta. Nágárdzsuna mestere szarájatana (szanszkrit) . egy folyó ÉszakIndiában.7 szövet (rasza. Mandakini. Bhagírathi. vagyis: Alakánanda.menedékkérés (Buddham.a Himálajában eredő 7 szent folyó.. szent hamvak.állandótlant állandónak.általában kőből vagy fából és nemesfémből készült koporsó. három menedék).Durgá 7 anyai kiterjedése a Raktabídzsa nevű démonnal folytatott harcban ezek: Bráhmí.a tudás.újak.khadira (?) (Acacia catechu).tökéletes emberek. a létforgatagból kilépett személyek testi maradványai. kibocsátás. a tibeti iskolák egyik csoportja (a másik a nyingmapa) szara (szanszkrit) . meggyilkolták szaríra dhátu (páli) . az egyiptomi temetkezés és . Siva hajtincseiből folynak alá szar ma (ejtett tibeti. méda. evolucionizmus (törvényszerű fejlődés) Szári (páli) . Najar. Mahésvarí. írott tibeti skjabs su gro ba) .júliustól októberig szarga (szanszkrit) .érzékszervek Szaraju (szanszkrit) . Brahmá felesége.elsődleges teremtés. ma Gógra szarana (szanszkrit) . Vaisnaví. a Buddha maradványait 8 sztúpába helyeztek szarkofág (egyiptomi) . tisztátalant tisztának. szára Szaraszvatí púdzsa (szanszkrit) . a nirvána szarana gamana/traja (szanszkrit.hindu ünnep január-februárban száraz évszak (görög) .Upatissza. ájur véda száradáru (szanszkrit) . írott tibeti gsar ma) .. legendás látnokok a Mahábháratában.

hínajána szellemi irányzat az i. csaturvaisáradja szarva dharmábhi szambódhi vaisáradja (szanszkrit) . megjelenésük pillanatnyi.Őz-park Benáresz mellett. íz. . akadályt rendben eltakarító (bardo). a Buddha 4 kijelentéséből az 2. tovább már nem osztható lételeme. században. tibeti vallási irányzat Szárnáth (szanszkrit) . a Buddha 4 kijelentéséből az 1. az akanistha mennybe jut szarvadharma szukhamgama (szanszkrit) . a buddhaguna 9. társnője a Tánc vagy az Adomány szarvásra vaksája dnyána pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) „elpusz-títottam minden szennyet”. amelyek időbeli és térbeli kiterjedés nélküliek.újat követő.a mindenség szarvángászana (szanszkrit) . jele: telihold.aki a dhjána mind a 17 területét bejárja.saját tökéletes-ségére és finom megvalósítására vonatkozó félelemnélküliség szarvacsjuta (szanszkrit) . folyamatosan egymásra következő. szag. 5.saját tökéletességre és finom lemondásra vonatkozó félelemnélküliség szarvászra vaksája dnyána pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) csaturvaisáradja szarvászti vádin (szanszkrit) .e.gyertyaállás (hatha jóga) Szarvani varana viskambhin dhjánibódhiszattva (szanszkrit) . nektáros csésze. a külvilág meghatározott számú. könyv lótuszon.. csoportja szarvam (szanszkrit) .minden létezik (szarvam aszti). itt mondja el a Buddha 5 aszkétának a 4 nemes igazság és a középút tanát. kívánság-teljesítő kincs.a dharmák boldogságként való megélése szarvadnya dnyána/szarvadnyatá (szanszkrit. ami egy buddhának van. páli szabbannyutányána) . 32 vagy 80 jegy ezen a formán. tudásának 3 rétege van (tisszo viddzsá). hang. görbe élű bárd. szarvásra vaksaja vaisáradja (szanszkrit) . itt forgatja meg először a Tan kerekét szarva dharmábhi szambódhi pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) „az összes dharma tekintetében eljutottam a megvilágosodásig”. bár a Buddha ezt sosem állította magáról. jele: koponyacsésze. tapintható tárgy és 64 nem érzékekkel kapcsolatos tárgyi feltétel. az alap-tudat ura.mindent átfogó tudás. ilyen: forma.a Foltok eltávolítója elmélkedő bódhiszattva.halotti kultusz egyik elengedhetetlen eleme szarmapa (ejtett tibeti) . a harmadik kivételével (Brahmá szintje). ha védisten.

anyja Mohíni. az eddig feltárt tudás. szennyezett. a minden létezés.vagyis minden mindig létezik szarvásztiváda/vaibhászika (szanszkrit) .tanítás szaszatta ditthi (szanszkrit) . a királynői piramisok csak később. igazi. rendszerint a piramis-komplexum körfalain belül áll. szennyezett szenvedély Szatí (szanszkrit) .ami van-öntudat-egyensúly.tisztátalan. lényeg. a hagyomány tisztelete.becstelenség. az Óm. amely a piramis körül. tényezője . szatí lesz egy özvegy.létező és tudatosság.uralkodó.Sátán szatcsit (szanszkrit) . de Párvatí egyik alakja is. Szat teremtő szavak egyike Szátán (héber) .a piramis-komplexumhoz tartozó kisebb piramis.ducö 19-21 szászrava (szanszkrit) .örökkévalósági elképzelés szaszatta váda (páli) . ábhidharmika iskola szarvatraga (szanszkrit) . végtére.mester száthja (szanszkrit) . Siva szatcsit ánanda (szanszkrit) . valódi.akaratlagosan létrejövő felszín alatti tudat-állapot szászana (szanszkrit) .Siva harmadik fia. ha elégeti magát férje máglyáján. tudatosság.a Vinaja egyik iskolája. dinasztia végén megjelenik egyik fajtájuk. avidjá) szarvatraga hétu (szanszkrit) . Durgá.létező. sílavrata parámarsa. valóság. Kheopsz piramisánál bukkannak fel először szathar (szanszkrit) . a szatta boddzsangá 1. igazság.az örökkévalóság feltételezése.tiszta nő.hópárduc szaszö (ejtett tibeti) . éberség. mindent átható okság szarvatragámini pritratipa dnyána bala (szanszkrit) . eretnek tanítás szaszik (ejtett tibeti) . Tat. Abhappan szat (szanszkrit) . antagráha dristi. már a III. mithjá dristi. jelenlét.szennyeződésekkel teli halmaz szászan khárika (szanszkrit) .7 mindent átható hajlam (szatkája dristi. vicsikitszá. a Brahman jellegzetessége szatellita (egyiptomi) . tiszta tudatosság. nyomo-rúságos tett Szaszthá (szanszkrit) . emlékezet. a mellékpiramis a meidumi Hamis Piramisnál. bűnnel terhelt. a múlt beemelése a jelenbe.a lét minden típusához vezető út megértésének ereje szásraja szkandha (szanszkrit) . a gyengék támogatója. jó. dristi parámarsa.

píti. 1. az érzések szemlélése. de az üresség belátása a cél.000 földi évig tart. Szávitrí férje Szatjavatí (szanszkrit) . a dzsainizmus egyik fogadalma Szatja juga (szanszkrit) aranykor.figyelemösszpontosítás a harcban. dhammavicsaja.szatí patthána (szanszkrit) az éberség gyakorlata (szemlélődés a test állapota felett.egy hallá változott apszarasz lánya. ráébredés. vidjá létfokozat szatrapeia (görög) . az elefántvezetés 5 követelményének egyike szatimat (szanszkrit) .tartomány a perzsa birodalomban szatszang (szanszkrit) .a megvilágosodás 7 tényezője (szati.728. stb.felébredés. virija. hanem a belső természet pillanatnyi belátása. lin csi) . az emberek 100 ezer évig éltek. az egyedi személyiség létezésének nézete szatori (japán.van-ság. aki egy bárkán kimentette az özönvízből. ha valaki az 5 szakandhát én-nek tartja. s vele együtt pl. Csitrángada és Vicsitravírja anyja. . és kimentett a kezével merített vízből egy halat. a tudat szemlélése.jádava herceg szatjam (szanszkrit) . az ezután átadta neki a Védákat. a tudat-tartalmak szemlélése) szatí szampannya (páli) .emlékháló szatja (szanszkrit) . hűség az igazsághoz.nem-lényegileg létező Szatjaván (szanszkrit) .valóság szatjaszat (szanszkrit) .. tulajdonképpen ez az ember normális állapota szatpadá (szanszkrit) .a jók társasága. ez volt Matszja. hirtelen meg-világosodás.Djumatszéna fia. a mi első világkorszakunk. ami szavakkal kifejezhetetlen. prédikációk közös meghallgatása a hinduknál szatta (szanszkrit) . szent szövegek közös olvasása. Vjász. szatkája dristi (szanszkrit) . életre szóló hatású. az élet során ilyen alkalom számtalan van.létező szatta boddzshangá (szanszkrit) . igazságszeretet. nem racionális. kínai tun vu.a dzsiva a valóság megismerése Ísvara és a világ kapcsolatában létfokozata. Sántanu felesége Szatjavrata (szanszkrit) . igazmondás.a múlandóság téves nézete.rádzsa. és mind a 4 alapelem megvolt bennük Szátjaki (szanszkrit) . igaz-ság. Visnu hal formájában (Matszja) a szar-vához kötve mentette ki az özönvízből. a bölcseket és a gyógynövényeket. összeszedettséget elért. a rádzsa a Kritamála folyónál meditált.

a szerzetessé válás egyik módja Kínában szebti (egyiptomi) .a 8.egy nép szavadharma (szanszkrit) .a madhjamaka rendszer alisko-lájának egyik aliskolája szauvíra (szanszkrit) . öntudatosság.magánavatás. tisztaság. ábhidharmika iskola. világos. hínajána filozófiai rendszer.személyes kötelesség szávaka (páli) . jó lény. Szatjaván felesége sze (kínai) . nyugalom.kolostor sze tu (kínai) . az i. tamasz). de azonosulás még nem következik be Szavitar (szanszkrit) . össz-hang. sz. igaz.korai madhjamaka iskola szautrántika szvátantrika (szanszkrit) . Szúrja egyik jelzője szavitarka (szanszkrit) .laikus hívő. manu Szávatthí (páli) . szentély a Lumbiní ligetben szatthá (páli) .öntudat.hallás Szávarni manu (szanszkrit) . őselem. eszmélőlény szattva vidjá csit (szanszkrit) .éltető.az átman nélküliség megismerése gondolatmeg-foganással Szávitrí (szanszkrit) . írott tibeti sems can) .várost vagy templomkörzetet kerítő fal .szútra iskola. radzsasz. csak a Buddha saját szövegeit ismeri el hitelesnek szautrántika madhjamaka (szanszkrit) . könnyűség. szamádhi.passzaddhi.a Kószala rádzsaság fővárosa szavikalpa szamádhi (szanszkrit) . tényleges valóság.Asvapati lánya.az elmélyülés megkülönböztetéssel kapcsolatos állapota. összekapcsoló-dás szattvalóka (szanszkrit) . foka szaumanaszja indríja (szanszkrit) .-ban vált ki a szarvásztivádinból. (ld. világosság. értelem. a legteljesebb felismerés.sz.az egyik guna. világos őselem. utalva a Buddha születése utáni lépéseire. upékkhá) Szatta páduka (páli) . 2 aliskolája van.a múlthoz való ragaszkodás elhagyás szautrántika (szanszkrit) . egyensúly.éberség. 2.a létezők előnyeit vizsgáló bölcsesség. az adhipradnyáksiksá 3.sásztrí szatti szampadnya (szanszkrit) . hallgató. ragyogás. tanuló szávana (szanszkrit) . figyelem szattipathána (páli) .a szellemi boldogság képessége szaupádiszessza (szanszkrit) .szmritjupa szthána szattva (szanszkrit.érző lények világa szattvartha pariccshédaka pradnyá (szanszkrit) .7 lábnyom.

(Áldott légy. írott tibeti szemsz) . amellyel a dolgok üresség jellegét lehet látni. és ezáltal az ország megerősítését célozza. nyelvük a ladino széfer Tóra (héber) .1. Örökkévaló Istenünk. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu ál-ahilát macá.zen mester Szecso Csikan (japán) .zen mester székha (páli) . de magasabb fokon álló tanítvány is.tél elűző sinto ünnep februárban Szecúgen (japán) .rend. gyakorló szekhijavatta (szanszkrit) . isteni szem. majd két-három évente megismételték.a 49. testi szem. a világ királya.spanyolországi zsidóság. Jagjú (japán) . bölcsesség-szem. sz.még tanuló. összes szeme csak a buddháknak van. buddha-szem. 4. és megparancsoltad nekünk.) Szekiszó (japán.papi felügyelő szei (japán) . küzdő bhikkhu.sz. egy jógaiskolába felvételét kérő tanítvány.zen mester Szekitó Kiszen (japán. amely a fáraó megfiatalítását. halála) látható. 3. rendszerint a harmincadik uralkodási évben tartották az elsőt. 5.a szuká teteje szehedzs hami nutjer (egyiptomi) .a templom szentélye szeháh (héber) .jubileumi ünnepség. mindenki más fokozatonként homályosabban lát szem (ejtett tibeti. rituális étkezés Pészah első estéjén. dzsed-oszlop állítása.) szed-ünnep/heb szed (egyiptomi) . kínai Si-tou) .határjelző kő.mindennapi tudat.szecubun (japán) . Spanyolország = Szefárád. buzgó törekvő. hogy kovásztalan kenyeret együnk.ómer (kéve) számlálás szeh netjer/kari/hem (egyiptomi) . aki törvényeiddel megszenteltél.tisztaság Szeigen Gjósi (kínai Csing jüan) . 17. . tan-szem. 2. a szed-ünnepség rítusai között szerepelt a fáraó futása. jelzés a kertben Szekisuszai Munejosi.Mataemon Munenori apja (i. a bódhiszattváké. 700-790) szem (5) (kínai wu yan) . szótó pátriárka széder (héber) .zen mester (i.a begyakorlás 75 szabálya a bhiksuknak a théravádában szekimori isi (japán) .sz. Mózes 5 könyve szefirat ha-ómer (héber) . amellyel a lények jövője (születése.a Tóra könyve. kínai Si suang) . a kenyér-áldás után mondják: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. amelyek a fáraó erejének kinyilvánítását illetve biztosítását szolgálták szefárd/szfárádi (héber) .

606 körül). lábával megtámasztva a kévét.-IV.sz. 384-414) Kumáradzsíva tanítványa szenge (ejtett tibeti) .az Oroszlán csillagkép Szen no Rikjú (japán) . Gensa tanítója szeppuku (japán) .sz. oroszlán Szeng can (kínai) .zen mester. (Áldott légy. az Óbirodalomig visszakövethető.(i. sekahá ló böolamó.Vadrózsakert. szellemi vezető szép (fa.) Szeppó (japán) .az országegyesítés szimbóluma. a világ királya. állat.tudós. 16. amely valószínűleg nem járt rendszeres papi funkciókkal. ami társul valamihez. műve Hszin hszin ming: Szívbeli hit világossága. ha megsértették a busidó elveit Szera (ejtett tibeti) .táborhely.ban.Baruh atá adonáj Elohénu meleh haolám. akinek ilyen világa van. taoista színezetű csan elmélyülési tankönyv Szeng csao (kínai) . mint az érzékelő szema taui (egyiptomi) . hogy kinek nagyságát hirdeti a jelkép.Karttikéja egyik neve szénánigáma (páli) . kivéve egyes temetkezési szertartásokban (szájmegnyitás) szen ge (ejtett tibeti.ajanamsza Szenge Rabten (ejtett tibeti) .hadsereg Széná pati (szanszkrit) .a harmadik csan pátriárka (i.jelentése ismeretlen. Kheopsz anyja) hatalmas karosszékén szem-pap (egyiptomi) . maga a szimbólum nagyon régi eredetű. Örökkévaló Istenünk. dinasztia: Sznofru felesége. az ikebana első leírója széná (szanszkrit) . katonai felvonulási terület szendzsa fuda (japán) . egy tibeti kolostor . a kettősség tudatossága.a teaszertartás megalapítója az i.a szamurájok rituális öngyilkossága.megkülönböztető tudatosság. táj) látásakor (héber) . megtalálható Tutankhamon trónusán éppúgy.az állatok birodalmának buddhája szenszei (japán) . mint Hotepheresz (III. a Középbirodalom idején már a szimbólum fölött a fáraó kartusa jelzi.füstölőpálca szeng (kínai) . írott tibeti seng ge) . a Felső-Egyiptomot jelképező papiruszt és az Alsó-Egyiptomot jelképező lótuszt általában két isten (többnyire Hapi) csomózza össze. magas udvari cím.buddhista szerzetes.sz. sz. a fáraói hatalom jelképe is. amely más. egy egyszerűbb változata rendszeresen előforduló bútordíszítés is volt.

a dolgok elrendezése.szertartás.oroszlán testű és kos. gyakran szfinx-sorok között vezetett az út a nagyobb templomok bejáratához.hibrid isten (Ozirisz-Zeusz-Ápisz) szerdáb (egyiptomi) . egyetlen ablak vagy csak egy kis kémlelőnyílás biztosította.a többi szerencsétlen. amelynek felső részébe írták az uralkodó nevét. Peribszen esetén azonban a Széth-állatot. a . a gyászoló első étkezése a temetés után szeudát micván (héber) .hétfő. meditációs kurzus a zenben (szesu = vendéglátás. szombat hímnemű szessa (japán) .vagy emberfejű szobor. kedd. először Narmer palettáján jelenik meg.intenzív elvonulás.vallási parancs teljesítésekor tartott lakoma szévá (szanszkrit) . augusztus.a harmadik étkezés sábeszkor szeudát hávráán (héber) .sinto istenségeknek emelt kis épületek a templom kerítésén belül szessin (japán) . temploma: Ombosz.a hossztengelye körüli 4 oldalán egy-egy betűt tar-talmazó pörgettyű (Nész /semmi/.szerda. sin = elme. július. játék hanukkakor szfinx (egyiptomi) . és a neki bemutatott áldozatokat megkaphassa. Sám /egyet a bankba/ = nagy csoda történt ott). Gadol /egész/. csütörtök . Hórusz ellenfele. Hajá /fél nyeremény/.palota homlokzatát ábrázoló téglalap. hogy az elhunyt lelke kapcsolatot tarthasson a külvilággal. péntek. jelképe: egy mitikus hibrid. a kartus őse. legszerencsétlenebb a december szerencsés napok (vodu) . leg-híresebb és legnagyobb a gízai. március. egy ilyen kosfejes szfinx-sor látható ma Karnak és Luxor előtt is.nőnemű szerencsétlen napok (vodu) .január.a káosz ember vagy állat alakú (földikutya) istene. Haszekhemui esetében pedig Hórusz és Széth alakját találjuk szerencsés hónapok (vodu) . szív) Széth (egyiptomi) . tetején egy vagy két Hórusz-sólyom is lehet.hídépítő-tartás (hatha jóga) szeudá (héber) . Ozirisz fivére. október .az óbirodalmi sírok elfalazott fülkéje. de sok van. Tanisz szetu bandha szarvángászana (szanszkrit) hídépítő gyertyaállásban (hatha jóga) szetu bandhászana (szanszkrit) . a szó maga arab eredetű és „pince” a jelentése szereh (egyiptomi) .lakoma szeudá slisit (héber) . szolgálat szevivon (héber) . május. ahol az elhunyt halotti szobra volt elhelyezve.Szerapisz (egyiptomi) .elválasztó étkezés.

aki különleges erőkkel rendelkezik. madhja-maka) Sziddhártha (szanszkrit) . hatalom. 2.démonok. a lények képességeinek megfelelő. személy. írott tibeti dngos grub) . gyermekevők szi pe khor lo (ejtett tibeti. létesülés. 4. a legcsúnyábbak a középbirodalmiak szgon 'gro (írott tibeti) . a démonok fölötti hatalmat biztosító kard. ellenállhatatlan akarat elnyerése. igazolás. akik elvihetik a la-lelket. a bűvös szemkenőcs.legszebbek az óbirodalmi. 3. ramesszida és thutmoszida szfinxek. tehetséges sziddhi (szanszkrit. írott tibeti srid pa'i 'khor lo) . írott tibeti grub thob) . bizonyság. Jógásvara). cél.létkerék szid pa (ejtett tibeti) .a szanszkrit betűk. gautama (törzsi név) = egy régi tűzdinasztia. bizonyítás. uralom a test és az elme fölött. világi dolgok. biztos létező sziddham (szanszkrit) . kínai si xi tan) . súlyossá valamint határtalanná válás.szádhana szi (ejtett tibeti. végső igazság.a létesülés kereke sziddha (szanszkrit. igazolódott. szakja (nemzetségnév) = Iksváku leszármazottjának. uralom az elemek fölött és a vágyak beteljesedése. sziddhártha (egyéni név) = sikerhez érkezett. a fő-sziddhik tárgyai: 1. jógácsára. létezés. köztük 4 nő. bizonyított. megvalósulás.Sziddhattha Sziddhártha Gautama Szakja (szanszkrit) . szautrántika.tökéletes. 2. Ganésa egyik társa.Sziddhattha Gótama Szakja sziddhászana (szanszkrit) . később a nyelvtan és az írásstílusok is sziddhánta (szanszkrit. melynek segítségével . filozófiai nézet (vaibhásika. siker. írott tibeti don grub. amit például a jógi elér.eredmény. ld. rendkívüli erő. igaznak/létezőnek bizonyult.ngön dro szgrub thabsz (írott tibeti) . könnyűvé. szanszkrit Sziddhártha Gautama Szakja) .a megragadásból következő új keletkezés Szid pa khor ló (ejtett tibeti) . természetfeletti erővel bíró személy (84 személy.a tanítás 4 szakasza: 1.a Buddha teljes neve. köznévként természetfeletti erő: atomnyivá. írott tibeti sri) . ellenszerek. Viruddhaka rádzsának 4 fia.tökéletes vagy elmélkedő tartás (hatha jóga) sziddhaszjaszádhana (szanszkrit) az eleve biztosnak vett bizonyítása Sziddhattha Gótama Szakja (páli. fehér mustárvirág.

tanuló sziksá pada (szanszkrit) .kétnyelvű imakönyv.a magzat védelmét szolgáló szertartás szimha (szanszkrit) .miniszterelnök. melyekkel tetszőleges alak ölthető fel.a Tóra felolvasásának heti szakasza szidur (jiddis) . a betegségektől és a haláltól megóvó elixír. keret szimantonnaja naszanszkára (szanszkrit) .Oroszlán üvöltésű elmélkedő bódhiszattva.elrejtett kincseket lehet megtalálni. láthatatlanná tevő antardhána stb. az ágyad ne legyen magas. labdacsok. segítségével el lehet tűnni a föld alá. amikor a Buddha kinyilatkoztatja magát közvetlenül születése után szijum (jiddis) .szeudát micván szidra (jiddis) . 6. illatszerektől óvakodj.az erkölcsi szabályoknak megfelelő életmód sziksa máná (szanszkrit) . 9. kerüld a színjátékokat 8. tudás) sziksá (szanszkrit) .az Oroszlán csillagkép. kerülj kenőcsöt és cifraságot 9. a paráznaságot kerüld 4. 8. kenőcs vízen járáshoz. mindig két fő: egy világi és egy szerzetes szímá (páli) .egy talmudi fejezet befejezése utáni összejövetel szik (ejtett tibeti) .tanulás (magasabb erkölcsiség. 5..az egyik sziddha szide (jiddis) . 3. elhatárolódottság. a gyors és akadálytalan közlekedést lehetővé tevő csizma. théraváda szilön (ejtett tibeti) . ajanamsza Szimha náda dhjánibódhiszattva (szanszkrit) . virág-füzéreket ne hordj. a tolvajlást kerüld 3.tanulmányok.teljes elvonultság. ne mondj éneket. a közönséges fémet arannyá változtató tinktúra. határ. 7. ne légy sohasem hazug 5. 4. az ágyad széles ne legyen 10.oroszlánüvöltés.Oroszlánarcú dákiní . pátála. aranyat és ezüstöt ne gyűjts szíla viszuddhi (szanszkrit) . időn túl sose egyél 7.a szerzetesekre vonatkozó 10 szabály (1. az egyik sziddha Sziddhipáda (szanszkrit) . gyakorlatok a szánkhjában sziksá dzsíva szamápattó (szanszkrit) . rágalmazó szót ki ne ejts 6. gondolkodás. Avalókitésvara egyik formája Szimha vaktrá .tőrös.hiúz szikárius (jiddis) .erkölcsi megtisztulás. a congdü vezetője. ne táncolj. zsidó szekta szikkhá (páli) . a hétköznapi és szombati imákat tartalmazó könyv szie jin (kínai) .téves okfejtés szíhanáda (páli) . ne oltsd ki az életet 2.

jellemösszetevők. Lakshmi inkarnációja szita nága (szanszkrit) .hajnali imádság szlihot (héber) .folyó.a Tóra örömünnepe (tisri 23) Szindhu (szanszkrit) . a rádzsagahai temető sziván (héber) . Ganésa és Szúrja . a latinban Indus. Siva.belső nádí sziszira (páli) . észlelés (szamdnyá) 4. tudat. óceán. ábrázolása szerint dhjánaszánában ül Szitala (szanszkrit) . sokadalom. fizikai halmazok.oroszlán-tartás (hatha jóga) szimhat bét ha suva (héber) . összetevő. megtestesülés (rúpa) 2. Indra hordozója Szita tárá (szanszkrit) . ebből a perzsában hindu. a tapasztalás elemeinek halmaza. gyűjtemény.szimhamukha smug nag seng mgo can (írott tibeti) .bocsánatkérő ima az őszi nagy ünnepek előtti hajnalokon szmárta (szanszkrit) . valamilyen szempont szerinti csoportosítás. ezekből alakul ki az Én-képzet szlihesz (jiddis) . január közepe-március közepe szisztrum (egyiptomi) .a hűvös télutó. a görögben Indosz. Sakti. később Ízisz jelképe Szítá (szanszkrit) .természet-keletkezés.Visnu. Dzsanaka nevelt lánya. így nevezték az Indus-folyó túlpartján élőket. a himlő terjesztője Szítávana (szanszkrit) .a Nyolc Boszorkány közül a keleti oroszlánfejű szimhászana (szanszkrit) . ma Pakisztán Szindh tartománya.május-június szkan dhászana (szanszkrit) .barázda. írott tibeti phung po) halmaz. megragadás. páli khandha.vízhúzó ünnepek szimhát Tóra (héber) .a gyermekek védelmezője. alkotórész. érzés (védaná) 3. sokaság. csoport. Ráma felesége. személyiségelemek (szanszkára) 5.fehér elefánt.Szítá liget. szellemi-fizikai összetevők: 1.a halál után az újraszületés átmeneti állapota szira (szanszkrit) .a Fehér megmentő tárá. Li T'ung hüan filozófiája szipai bardo (ejtett tibeti) . a folyó deltája szing ki (kínai) . a tél (hémanta) utolsó 2 hónapja. váll. forma. érzékelés. tudomásszerzés az érzékelés tárgyairól és a jellemösszetevőkről (vidnyána). kezdetben Hathor. fatörzs.szkandha-tartás (hatha jóga) szkandha (szanszkrit. aki a Távatimsza égből szállt le Májába.csengős zeneszerszám. az Indus folyó.

az összpontosítás tartóssága. páli szati) . tisztulási fürdő a hindu tanulmányok befejezése után sznána játra (szanszkrit) . Tódzan Rjókai tanítványa. szati szmriti bala (szanszkrit) . a bódhi paksika dharma 4 része a 37-ből sznána (szanszkrit) .zen mester (i. írott tibeti bsod nams lo gsar) . a szótó másik alapítója szofér sztám (héber) . rituális fürdés.mongol közösség. eredetileg emlékezetet. kínai Cao san Pen csi) .Krisna ünnep Puríban évente (ráthajátra) sznátaka (szanszkrit) . Je mon fia szó'ham (szanszkrit) .hagyomány Szmritidnyána (szanszkrit) .erkölcsösségek Szódzan Hondzsaku (japán. éberség. a tudatosság 4 alkalmazása.vázlatos. tudatosság.ő vagyok én. felidézést jelent.az életerő istene a szívben . 840-901).mongolok. kerttípus szo nam lo szar (ejtett tibeti. mezuza) szófrim (héber) . törekvés. napján Szobek/Szukhosz (egyiptomi) . egy kizökkenés alkalmával az elme képes visszatérni a meditáció tárgyához szmriti gati (szanszkrit) .felavatás szmriti (szanszkrit.ácsárja. figyelem az elmélyülés közben. a légzés közben életen át tartó imádság szok (ejtett tibeti.lesz a brahmácsárí a sznána után sznéha (páli) . vitalitás szok cöl (ejtett tibeti. tapadás. kommunikáció szok lha (ejtett tibeti.életerőfeszítés.a múrti megfürdetése a hindu templomban. írott tibeti szrog rcol) .emlékezés. a csogtu mongolok utódai a Dzamar-síkságon Szog po (ejtett tibeti) . emlékezet révén fenntartott hagyomány. elmélkedés. írott tibeti srog lha) . kötődés.sz. adzsapa mantra.szeretet a nálunk alacsonyabban állók iránt. az ő munkájáig készült tantra-fordítások a régiek szmritjupa szthána (szanszkrit. páli szatipatthána) .követői szmihá (héber) .életerő.a víz és a termékenység krokodilistene.az elme 3. írott tibeti srog) . képessége.a gazdálkodók újéve a 12.zárt szemlélődés. temploma: Kom Obo szobhana (szanszkrit) . fordító. barátság szó (japán) . ősi törvénykönyvek. a 6 erő (sadbala) egyike. megőrzést.rituális szövegíró (széfer Torá. tfilin. hónap 1.írástudók szog de (ejtett tibeti) .

a név eredete: két kínai mester.) szon (koreai) .csan. anyja Anaszúja. Indra itala. a világ királya. más források szerint a csikófark (Ephedra) kipréselt levét keverték tejjel és liszttel. cél és tárgy nélküli. apja Atri Risi. szarvasriasztó .sz. 840-901) és Tung san Liang csie (i. szanszkrit prátimóksa) . falvak sinto templomai Szongcen Gampo (ejtett tibeti. és gyógyítja a vérkeringési zavarokat és az asztmát. fal felé fordulva végzett zazen. a csikófark nagy mennyiségben tartalmazza az efedrin alkaloidát.szóma-italáldozat szombati gyertyagyújtáskor . ezért Daksa.szoka gakkai (japán) .sz. 807-869) japán nevének (Szózan és Tózan) összevonása szozu (japán) .kisvárosok. védikus áldozati szertartásoknál használták. 1276-1351) szoszor tharpa (ejtett tibeti. a nepáli Bhrikuti Devi.Tibet 33.egyenkénti megszabadulás szóta (páli) . Qizong longzan).sz.a nirvánához vezető út első foka szótápatti phalam (páli) . de elvette annak 27 testvérét is. i.áldás (héber) .a megszabadulás folyamába lépett.értékteremtő közösség. hogy meggyújtsuk a szombati lángokat. amely izzasztó hatású. és megparancsoltad nekünk. majd erjesztették.vízköpő. ezért fogy és bővül szóma píti (szanszkrit) . fokára jutott. de a Holdisten is. észak. Dógen alapította. írott tibeti srong bcan sgam po) . érzelmek árja szotápanna (szanszkrit) . (Áldott légy. 617-649) (k. vitte az első Buddha-szobrot Tibetbe szópadhisésza nirvána (szanszkrit) .sz.fokozatos. aki törvényeiddel megszenteltél. a jógában a novícius szótápatti maggó (páli) . felesége Rohiní. zen szon sa (japán) .a Nappal kapcsolatos.kialvás Szószeki/Muszó Kokusi (japán) .folyam. egy zen iskola. a kóanok a mester válasza a tanítványok kérdéseire. királya (uralk. a buddhizmuson alapuló új vallás szoláris (egyiptomi) . az apósa megátkozta leprával.Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. szerda.növényből (az Amanita muscaria gomba főzete vagy az Asclepias acida futónövény szárának nedve) készült bódító ital. felesége. a Nap által produkált csillagászati jelenségeken alapuló szóma (szanszkrit) . Örökkévaló Istenünk. Cao san Pen csi (i. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhadlik nér sel sabát. aki a magga 1.a folyamhoz érkezés gyümölcse szótó (japán) .zen mester (i.

fül.tapinthatóság. észak. szanszkrit ráksasza) .áldozati kellékek szrog rcol (írott tibeti) . nidána. Csenrézi szpjod rgyud (írott tibeti) . tűrőképesség.hallásból eredő bölcsesség sztéja (szanszkrit) . esetleg határjelzőként szolgált.halló képesség. az ötféle tanmátra (rúpa.a hit által törekvők. az éjszaka kezdete. mely fogadalmi táblaként vagy győzelmi emlékműként.a 3. vérszívó.érzéki érintésből származó táplálék szparsana (szanszkrit) . dalai láma (i.Avalókitésvara. isteni.négyszögletes. az 5 érzéki képesség egyike szrutamaji (szanszkrit) .a tapintás tárgya szprastavja dhátu (szanszkrit) . rasza.a figyelmesség tisztasága szriva (szanszkrit) . ere-dendő bölcsesség) szpjan rasz gzigsz (írott tibeti) . bölcsesség. elszántság Szönam Gyaco (ejtett tibeti) . tapintás szpjan lnga (ejtett tibeti) . írott tibeti srod 'khor) .5 szem (testi/hús.szok cöl szróta ápanna (szanszkrit) . disznó. faragott. 1543-1588). gandha.sz. és az 5 érzéki tárgy egyike szparsáhára (szanszkrit) . az arhatok egyik csoportja szrámanéra (szanszkrit) . éjszakai szristi (szanszkrit) . felül lekerekített.szö khor (ejtett tibeti. foka szrotra indríja (szanszkrit) . előbb a Drepung apátja szöudát havraá (héber) .az érintés tárgyának alkotóeleme szprastavja (szanszkrit) .magasított prémes plüsskalap szprastaszvja ájatana (szanszkrit) .a tapintás érzéke.ducö. tul ku szraddhadhi mukta (szanszkrit) . feliratos kőlap.érzékelés.nirmána kája.gonosz lélek. kibocsátás.felépülési lakoma a közvetlen gyászolónak a temetés után szparsa (szanszkrit.érzéki kapcsolat szprul pa'i szku (írott tibeti) . szparsa) egyike. a szó . tan. 21-23 szö nam pa (ejtett tibeti) .szerzetesnövendék szrin po (ejtett tibeti.sing pa szö pa (ejtett tibeti) .álambana pratjaja szprsa (szanszkrit) . érintkezés.az arhat 1. a Kálacsakra hatodik mezője szparsa artha (szanszkrit) . sabda.türelem.lopás sztélé (egyiptomi) .teremtés.Csarja tantra szpodak (jiddis) . a 6. a világ keletkezése szritiparisuddhi (szanszkrit) .az érintés egymásra ható mezeje szprastaszvja dhátu (szanszkrit) . páli phassza) .

tűz. az egyik dasabala szthápatja véda (szanszkrit) .ászana. akinek szilárdan megalapozott bölcsessége van.az okok ismerete.a nyugton maradó. levertség. században Valabhíban szthita pradnyá (szanszkrit) . bágyadtság. tédzsasz. ákása). akik a Buddha tanítványaiként a Dzsambuszigeten kívül terjesztik a Tant szthavira vádin (szanszkrit) . dzsala.rangidős szerzetes. 6.a Nagyerejű .egy hely isteni eredetének története szthána (szanszkrit) .jógácsára filozófus az i. idős szerzetes. fennmaradást biztosító erő szthúla (szanszkrit) .tunyaság-lustaság. közönyösség. durva létezők szthúla bhúta (szanszkrit) .durvatest. thína middha sztobsz chen dkar mo khjung gi mgo (írott tibeti) .durvább. szel-lemidézés) szthúla krijá (szanszkrit) . szilárd helyű.a lehetséges és a lehetetlen megvalósításának ereje szthánászthána dnyána (szanszkrit) .az építészet és a szobrászat tudománya szthavira (szanszkrit. váju. de lehet a hínajánán belül a szthaviravádin iskolához tartozó is. múdra.szilárd. amelyek egy keletkezett jelenséget (szthána) idéznek elő. 16 legendás arhat. a kettősségek nem hatnak rá szthitakampja (szanszkrit) . a mantra jóga szthúla jántrika pítha (szanszkrit) . tulajdonképpen az anyagi világ (prithivi. a szánkhjában az alapelemek (föld. burka az annamaja kósa sztjána middha/thína middha (szanszkrit) .durva létezők.személy.sz.az elmélyedés durva szemlélete.konkrét dolog.megállapodottság felé vezető suddhaka szthiti (szanszkrit) . tompaság. víz.alaplétezők.görög eredetű szthála purána (szanszkrit) . például jóslás. meditáció a Brahman felszíni megnyilvánulásain. a békés. egy helyben állás Szthiramati (szanszkrit) . a laja jóga gyakorlata szthúla saríra (szanszkrit) . egy keletkezett jelenség szthána szthána dzsnyána bala (szanszkrit) . űr) szthúla dhjána (szanszkrit) . a szraddhadhimukták egyike szthithágija (szanszkrit) .hínajána iskola szthira (szanszkrit) . és amelyek nem hoznak létre konkrét dolgokat (aszthána). levegő.szilárdság szthiti laksana (szanszkrit) elhalasztás-eltartás. írott tibeti gnas brtan) .-7. sötét erők köre (szellemi tények megismerése a durva közegen keresztül.

a tiszta tájak lényei szuddhi (szanszkrit) . fosi) .Siva második fia.guna egyensúly szubha (szanszkrit) .sz.Szambhala királya. a turija tudatállapot megje-lenítője. a nirvána Szuddhipanthaka (szanszkrit) . torony formájú kő. Ardzsuna felesége Szubhúti (szanszkrit) . ejtett tibeti csör ten. egy bhiksu.rituális építész sztúpa (szanszkrit.Védtelenek Támasza. fo zong miao.nirgrantha szuámjávasztha (szanszkrit) . a sztúpa négyszögletes alapja az istenség lakhelye. kunhalom szu co lun si (kínai) . egy bráhman szubha kritsznáh (szanszkrit) . kereskedő.csodaszép.a Buddha tanítványa a Lótusz-szútrában Szubramanja (szanszkrit) . varrótű Szudarí (szanszkrit) .Dzsagannátha húga.vagy téglaépület. kínai zongmiao.tiszta tartózkodási helyek. világi értelemben az ízlelésé szuddhávásza (szanszkrit) . fehér sztong gszum gdzsi sztong chen po'i dzig rten gji khamsz (írott tibeti) .szép.tisztaság.triszáhaszramahászáhaszra. Vadzsrapáni inkarnációja. fordítója Hollósy József (Rács Géza szerint) Szubhadrá (szanszkrit) .arhat a Buddha közelében .ereklyetartó épület buddhista emlékmű. amivel megbünteti a gono-szokat.tisztaság. kurgán. lóka dhátu sztong pa (ejtett tibeti) . aki a Dzsétavana árámát vásárolta Srávaszti közelében szuddhaka (szanszkrit) .Krisna húga. műve: Buddhista Káté (i. itt van az anágámi szuddhávásza bhúmi (szanszkrit) .Madárkirály-fej.Visnu csatakorongja. csakra Szudarsana (szanszkrit) . meggyilkolt apácajelölt Szudarsan (szanszkrit) .az egyetemes tisztaság szintje a formavilágban Szubhádra (szanszkrit) .egy szerzetes.a tökéletes forma szintje a formavilágban Szudatta Anáthapindada/pindika (páli) .súnjatá sztong pa drug (ejtett tibeti) . aki Kaniskát a buddhizmus hívéve tette szudarsanáh (szanszkrit) . harmika. páli thúpa.tisztaság. csörten. neki tanította a Buddha a Kálacsakra szútrát.a 6 tévtanokat hirdető Brahmá-pap sztrapati (szanszkrit) . Kartikéja egyik neve Szucsandra (szanszkrit) . ő írta az első kommentárt szucsi (páli) . 1893). ereklye-tartó.

erényesség.kockajáték Szugríva (szanszkrit) .győzhetetlen.fánk szugata (szanszkrit.a tiszta ország rendszere. kunyhó. a világ királya. buddhista irat Szujata (szanszkrit) . Varuna rádzsasága. írott tibeti bde ba) . és megparan- . a buddhák jelzője szuggati (szanszkrit) . nehezen meghódítható. a fizikai gyönyör képessége. foka Szúdzan hegy (japán) .finom létező szuki (japán) . aki zabkását adott a Buddhának szúkaramaddava (szanszkrit) . írott tibeti bde ba can. aki segí-tett Rámának Szíta felkutatásában Szuhávati vjuha (szanszkrit) .szakja ksatrija uralkodó.teaház. gyönyör. jókedv.Szuddhódana (páli) . a bódhiszattva bhúmi 5. Tiszta Ország.jó út. a bhávaná márga 5. ejtett tibeti Dévacsen) . 4 és fél tatami méretű szukká (héber) . boldog állapot. majomrádzsa.boldogság szukkot (héber) . legyőzhetetlen. írott tibeti bde bar gshegs pa) Üdvvel Érkezett. tulajdonképpen a menny szugoroku (japán) . aki törvényeiddel megszenteltél. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu lésév baszuká. bal prefrontális dominancia.örömészlelés Szukhávatí pariszuddha ksétra (szanszkrit.vaddisznóhús vagy szarvasgomba. bhávaná márga.a Sórindzsi barlangban meditált Daruma (Bódhi-darma) szufgánijá (héber) . örömteli. (Áldott légy. a Buddha apja szudriszáh (szanszkrit) . amikor belépnek a sátorba: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. Örökkévaló Istenünk.a tökéletes látomás szintje a formavilágban szudurdzsajá (szanszkrit) . dhjána szukhaszannyá (szanszkrit) . Bálí öccse.sátrak. emelkedettség.az első ráksasza király szukha (szanszkrit.vánara király. boldogság. ez volt a Buddha utolsó étele. itt léteznek a buddhák szukhuma bhúta (páli) . ideiglenes szállás szukkha (szanszkrit) . ami halálát okozta Szukésa (szanszkrit) . belső elége-dettség. a pratjéka-buddhák útjának 5. 7 napos ünnep (tisri 15-21).a boldogság helye/földje. a nirvánán túli létezés helye. a Nyugati Paradicsom.üdvösség.lehetőség szuki ja (japán) . fokozata szudurdzsajá bhúmi (szanszkrit) .lány Uruvilva-Szenániból. jó hely. uralkodója Amitábha.sátor. része.a nehezen meghódítható birodalom.

Csodaszép. bídzsája a sam Szumitrá (szanszkrit) . aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu al-nötilát luláv.üresség. ami kiegészíti a Koránt szunniták (iszlám) .ok és támaszték nélküli üresség. manasz. 10 indrija) szúksma krijá (szanszkrit) .transzcendens életerő szúksma saríra (szanszkrit) .hátradőlő béka-tartás (hatha jóga) szupta kónászana (szanszkrit) .jóindulat Szumédha (szanszkrit) .a legnagyobb muszlim csoport. Szukésa fia szumanaszja (szanszkrit) .az istenek hegye. óriáshegy. burka a pránamaja kósa. a durvatest nem érzékeli. a világ királya. és megparancsoltad nekünk a pálmaág fölemelését.). a világ közepén áll.éber őrszem (szu + prabuddha). Örökkévaló Istenünk. mondásainak példá-ja.zen mester (1927-). hogy a sátorban tartózkodjunk.Dasaratha felesége.fekvő teknősbéka-tartás (hatha jóga) . a Kvanum Zen Iskola alapítója Szunidha (páli) .pránajáma. csodafa. a laja jóga gyakorlata szúksma prána (szanszkrit) . halott nő a Dzséta-vana áramában Szung Szán (koreai) . súnja szupanna (szanszkrit) . a siíták kisebbségben vannak szunnyatá (páli) .Mohamed próféta cselekedeteinek. Laksmana és Satrughna anyja Szundarí (szanszkrit) .finomtest. a tudatfolyamat hordozói a szánkhjában (buddhi. Dípankara buddha tanítványa.nagy madár szupatti pannyo (páli) . ahamkára. (Áldott légy. a Buddha apósa (Pápijasz) szupta bhékászana (szanszkrit) . előörs.finom szúksma bhúta (szanszkrit) .) szúksma (szanszkrit) .brahmin. linga-déha szúkta (szanszkrit) . a szánkhjában a feloldódás (pralaja) elérése szunnyató animittó (páli) . az ünnepi csokor meglengetésekor: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. a Buddha egyik előélete Szuméru/Méru (páli. a prákriti anyagi része a lélek és a test között. aki törvényeiddel megszenteltél.csoltad nekünk.himnusz Szumáli (szanszkrit) . írott tibeti ri'i rgjal po ri rab) . női szerzetesjelölt. a finomtest tudatosítása.finomtestek.aki megfelelően gyakorol Szuppabuddha (szanszkrit) .Vasszakára hadsegédje szunna (iszlám) .ráksasza.fekvő szög-tartás (hatha jóga) szupta kúrmászana (szanszkrit) .

a dévák nemzetsége szurámatta (szanszkrit) . páli szutta.szupta pádángusthászana (szanszkrit) .Mandana Misra későbbi neve Szúrja (szanszkrit) . Garuda bátyja.az indulatos. Vivaszvatan lakik. kocsihajtója. Idzanagi és Idzanami fia.Korán fejezet (a Korán 114 fejezetből áll) szurabhi (szanszkrit) . Amateraszu és Cukijomi testvére. lobbanékony.sz. a hallott szutemi (japán) . írott tibeti dbu ma) .kocsihajtó. panycsa síla szuráméraja maddzsapa mádattháná véramaní (szanszkrit) fogadom.a Nap félistene.egy nagy szent szútra (szanszkrit.fekvő gyémántmennykőtartás (hatha jóga) szupta vírászana (szanszkrit) . ejtett tibeti buma.Napot átvivő légzés (hatha jóga) szúrja csakra (szanszkrit) .fekvő láb-nagyujj emelő-tartás (hatha jóga) szupta trivikramászana (szanszkrit) .a Nap-nemzetség szusumná (szanszkrit. században Szurésvara (szanszkrit) .a köldök és a szív közötti idegfonat Szúrjavamsa (szanszkrit) . hogy tartózkodom az alkoholtól és a kábítószerektől. Vuivaszvati. Aruna. szmárta. ejtett tibeti do.a test elhagyása Szutíksna (szanszkrit) . a Brahman egyik megnyilvánulása.hanyatt fekvő Trivikramatartás (hatha jóga) szupta vadzsrászana (szanszkrit) . Hold-isten szuszuki (japán) .az egyik sziddha szúrangama (szanszkrit) .energiavezeték a gerincoszlop belsejében. a pingalával és az ídával együtt 72 ezer elágazása van szusupti avaszthá (szanszkrit) .japánfű (Miscanthus sinensis) szúta (szanszkrit) . Szani vár.a mély alvás állapota (álom nélkül). 9. a menedékvétel utáni fogadalom Szuránanda (szanszkrit) .a tejóceán köpülésekor keletkezett tehén szurák (szanszkrit) . ahová összegyűjtik a marad-ványokat Szuszanoo no mikoto (japán) . öve a tenger.indiai tanító az i.a holtak pihenőhelye.a kábító italok és ételek fogyasztásának tilalma. írott tibeti . AUM szuszána (páli) . a mandalában vörös korongon háromlábú holló szúrja bhédana pránajáma (szanszkrit) . fia Vajvaszvatá. a szél sinto istene. az 5. Ravi. udvari zenész. mahájána össze-szedettségi gyakorlat Szurendrabódhi (szanszkrit) .fekvő hős-tartás (hatha jóga) szúra (iszlám) . unokája Iksvák.hatásosan pusztítja a gonoszt. Karna apja.

írott tibeti rang bzhin gjis grub par snag ba) .önmagában létező test.öntermészet.a szútrák kocsija. a tudattól függetlenül létezik.természetes fogalmak szvabháva visuddha dharmakája (szanszkrit) .tanító írások.Arany ragyogás.vezér-fonal. puccshávaszika. a szvabhávakája egyik aspektusa . páli) .Tipitaka.a magától létrejövő üressége szvabháva sziddha grabha (szanszkrit.szútra Szutta pitaka (páli) . Daisetz Teitaro (japán) .a szutták előadásának módja (attaddzs-hászaja. burmai kánon) Szutta vibhanga (szanszkrit) . a Kágyur egyik része.önvaló.mdo) . A vezérfonalak kosara Szutta szamgaha (szanszkrit) .tisztán önmagában léte-ző dharma-test. miközben a téves tudatú ember azt hiszi.Gandhára királya. szakasza Szútra pitaka (szanszkrit.Tripitaka. a buddha kája 1. amelyben a személyesen Buddhának tulajdonított szövegek vannak. a Kágyur része. szvabháva visuddha dharmakája szvabháva súnjatá (szanszkrit) . saját. a dvádasángasászana első része. (Tripitaka) szútránta (szanszkrit) . a történelmi Buddha tanítá-sa.a síla kála 8. írott tibeti rang bzhin) . személyes hajlandóság Szuttanipáta (páli) . példázat.Tipitaka.életerő. hogy valami lényegileg az. Gándhári és Sakuni apja Szuvarna prabhásza (szanszkrit) . atthupattika). a Buddha prózában előadott tanítása szútra jána (szanszkrit) . ami hiányzik a dolgokból. hínajána szemlélet szvabháva kája (szanszkrit) . példázat gyűjtemény. ami szvabháva vikalpa (szanszkrit) . formája. önlét. A vezérfonalak összefoglalása Szuvala (szanszkrit) . 2 aspektusa: ágantuká visuddha-dharmakája. valódi önmagunk szvabháva (szanszkrit. halandó ember nem látja. tömör útmutatás. beszéd. kínai King) . írott tibeti mdi sde.Tipitaka. a Tripitaka egyik része. a Buddha saját szavai szutta (páli) .A vezér-fonalak kosara (5 gyűjtemény). mahájána Szuzuki. paraddzshászaja. a Buddha szavai szútra kála (szanszkrit) .A vezérfonalak összefoglalása (Tripitaka. A vezérfonalak kötete Szuttaszamgaha (páli) .az önmagától való létezés megjelenése szvabháva sziddhi (szanszkrit) .a zen nagy hatású nyugati terjesztője (1870-1966) szva (szanszkrit) . A vezérfonalak elemzése szuttani khépa (szanszkrit.

önokozott.egyéni sajátosság. lépése szvádisthána csakra (szanszkrit) . csak rá jellemző tulajdonságai szvalakszana klésa (szanszkrit) . Nepál (Kath-mandu) központi temploma Szvájambhuva (szanszkrit) . leginkább a rádzsáknál Szvajambhu (szanszkrit) . önazonosság. szankhára. önmagára jellemző természet.erőközpont (pítha) a nemi szervek és a gyomor között szvagata (szanszkrit) .önmagában létező. önálló létező.önmagában létező test.a múrti üdvözlése a hindu templomban szvah (szanszkrit) .az önlétezésbe (a személyiségbe) vetett hit. szent szövegek tanulmányozása. tanulás. egy konkrét dolog sajátos jellemzője.Szvajambhu fia Szvajambhuva manu (szanszkrit) . egy dolog természetes. szvadharma (szanszkrit) .recitálás. a jelen-ségek önvalója.Agni társa szvajam krita .Önmagában Létező. buddha kája szvabhavata sziddha (szanszkrit. nirmánakája) aspektusainak egysége szvádhája (szanszkrit) . személyes dharma szvádhjája (szanszkrit) . önmaga által okozott szvajam vara (szanszkrit) .egyedi szenvedélyek (ragaszkodás. kötődés az éntermészethez. írott tibeti bgo bo njid kjis grub pa) a saját lénye által megalkotott szvábhávikakája (szanszkrit) . szambhógakája. a dolgok önmagukban való saját magukat meghatározó természete.hindu férjválasztó szertartás az ősidőkben. a tárgy és tudat együttes nem-létezése szvabhávakája (szanszkrit) . manu Szvajamprabhá (szanszkrit) . önmagában létező. védaná. odaadás.a karmától okozatilag függő saját.a három test (dharmakája. az astánga jóga 2 (nijama)/4.szvabháva/szvabhávatá/parinispanna laksana (szanszkrit) magában való. szannyá. a hamis (khandikus) eszmerendszer teljessége (rúpa. a tökéletes termé-szet. önlét.az 1. vinnyánam) szvalakszana (szanszkrit) . a létezés tértől és időtől független feltételei.remetenő szvakíja dristi (szanszkrit) . öntermészet.önátadás. a jóga 8 angája közül a 4. a Teremtő Szvajambhúnáth sztúpa (szanszkrit) . mibenlét. ellenszenv) . a megismerés birodalma Szváhá (szanszkrit) .ég. önjelleg. szubsztancia. önmeghatározó természet.

a 3 világ: 1.a lemondott személy. a négyágú. földi. kiter-jedt.saját fonalú érvelésmód. ég. föld alatti.beteljesedés szvasztika (szanszkrit.a dzsiva izzadmányból született (a növények és magasabb rendű állatok közötti) avidjá létfokozat T .saját maga. Rámakrisna bengáli bráhmana tanítása után. manu szvaszamvitti (szanszkrit) .saját jelleggel bíró szvámi (szanszkrit) . jó. a jobbra néző kereszt Visnu és Ganésa szimbóluma is szvatantra (szanszkrit. század-an. ha ágai balra néznek (bön). 3. boldogság. az emberek és az istenek világa a 3 világ körül.szvaszti = jólét. saját személyünk szvarga (szanszkrit. aki ura érzékeinek Szvámi Nárájana (szanszkrit) . égi.az álom tudatállapota. öntörvényű. a madhjamaka rendszer egyik aliskolája szvátman (szanszkrit) . a szatí tiltása Szvámi Vivekánanda (szanszkrit) . a napkultusz szim-bóluma. a Hatha jóga pradípiká feltételezett író-ja szvavicsára (szanszkrit) . a Buddha szívének pecsétje. föld feletti.jógi.független szvatantra anumána (szanszkrit) . tört karú kereszt az élő rendszerek belső dinamizmusának jelképe. ellenzi a dualizmust szvapná vaszthá (szanszkrit) . Rámánudzsa bölcseleti rendszerre épül.a gondolatmenet felidézése (behatárolt.önmegnyilvánulás szvapudgala (szanszkrit) . önmaga Szvátmáráma (szanszkrit) . jótékonyság.a 2. kulturális tevékenység.önszemély. a nők újra-házasodási joga. ejtett tibeti jun drung) . 2. írott tibeti rang dbang can) .magas birodalmak. menny.szvalingavat (szanszkrit) .Szahadzsánanda alapította a 19.aranykezű. az AUM-ból az U szvaprakásatvam (szanszkrit) . végtelen). század végén. ha ágai jobbra (tibeti) és rossz.szektaalapító a 19. Lakshmi jelzője Szvarocsisa manu (szanszkrit) . tézissel és érvvel összefüggő következtetésmód szvátantrika (szanszkrit) . a szamdnyá szkandha egyik összetevője szvédadzsa (szanszkrit) . Indra otthona szvarnahasta (szanszkrit) .önállóság iskola. szerencse. írott tibeti mtho ris) .öntudat szvasziddhi (szanszkrit) .

az isthmosi ünnepségek Ta mo (kínai) . szamaszthiti (hatha jóga) tadka (szanszkrit) . kecske) bőre.annak az Egynek tadanga pahána (szanszkrit) . hosszú kard tacsikata (japán) .táncos geiko tad ekam (szanszkrit) .Nagy Végső. írott tibeti rta) .kargyüpa iskola Tibetben tágin (héber) .zoknicipő tacsi (japán) . amire a Tórát írják Tahua zizai tian (kínai) . etika. őstudat.a pythói ünnepi játékok Delphoiban 8-. kötetének kiegészítése Tai huang (kínai) .ló.a test elhagyása a kendóban tai csi (kínai) . dél. a 7.Nagy Egy.háromágú korona Tagzang (ejtett tibeti) .Eszter böjtje tabezone (japán) .tiszta állat (juh.Nagy Tanítás. kötetének kiegészítése Tai hszüan (kínai) .a taoista kánon 1. jang). más néven Fu shi Tai ki (kínai) .isteni dolgok. majd 4évenként ta si (ejtett tibeti. ájur véda tádzsa szúja (szanszkrit) . istenekkel kapcsolatos elképzelések taanit Esztér (héber) .azonosítás.az irigy istenek buddhája táhor (héber) . emlékezetbe vésés tádászana (szanszkrit) .behelyettesítés által történő elhagyás (vinaja) tadárammana (szanszkrit) .Bódhidarma ta Nemeia (görög) .Legmagasabb Fenség. a Konfuciusznak tulajdonított klasszikus könyvek (Szí Su) egyike ta hua zi zai tian (kínai) .fűszerezett olvasztott vaj. küzdelem fegyver nélkül Tai csing (kínai) . 120 napos gyermek első szilárd táplálékának ünnepe tabi (japán) . írott tibeti bkra sis) . írott tibeti stag lung pa) .négyévenként (2.a kb. a jin jang szimbolikus .a taoista kánon 3. tűz. vallási cselekmények (latin cultus) Ta Hio (kínai) .ta (ejtett tibeti.a nemeai ünnepségek ta Olympieia (görög) . rögzítés. vagy 3.vágás.szent dolgok. a világ és az ember kölcsönhatása. férfi jellegű (pho. ajanamsza ta hiera (görög) .Paranirmita vasavartin tai csai rju (japán) . állatövi jegy.hegy-tartás.a jószerencse szertartása ta theia (görög) .a kuruk rádzsa avatási szertartása tag lung pa (ejtett tibeti.Paranirmitavasavaretin ta Isthmia (görög) . hónapban) megtartott játékok Olympiában ta Pythia (görög) .

sz. valamilyen okból kiemelkedően fon-tos taiszai (japán) . írott tibeti stag) .álkérdés.ri bo tala talalát (egyiptomi) . állatövi jegy.nagy eredőpont taiko (japán) .kis méretű feliratos kőtömb .tigris.dobhordozó. 7. a 3. 8 vászava. megélhetés takilcsi (mongol) .áprilisi ünnepségsorozat a sintóban a mezőgazdasági munkák előtt Taittiríja upanisad (szanszkrit) . 12 áditja taju (japán) . Tokojo no kuni) Takamimuszubi (japán) . a hagyomány szerint a Svétásvatara upanisad szerzője Taj cung (kínai) .a harminchármak a Méru-hegy csúcsán.vallási intézkedés takarabuna (japán) .őrző takkin (szanszkrit) . Ameno minakanusi alatti személye a sinto isteni hármasságnak tákánot (héber) .a Jadzsur véda áranjakája. 1632) takuhacu (japán) . lányát vette el Szongcen Gampo taj jü (kínai) .zen mester taiji (kínai) . 11 rudra. a testben az agyhoz kapcsolódnak takhlesz (jiddis) . az égi mezők.Mozdulatlan bölcsesség titkos feljegyzése (Fudocsi sinmjóroku) (i.dob taiko dzsoro (japán) .a művészetekben jártas nő. a sinto szerint itt laknak a kamik (ld.lényeg. kötetének kiegészítése Taigú (japán) . fa.nagy sinto templom. kelet. ajanamsza Takama no hara (japán) . férfi jellegű (pho.Magasztos Fenségű Nemző (Kamiroki . nem gése tak (ejtett tibeti. a Jadzsur véda bráhmanája. 2 asvin.sz.Isteni Atya).ábra Tai ping (kínai) .).vitatkozó (de hamisan érvelő) Taksaka (szanszkrit) . amire a mester maga adja meg a feleletet Tajasztrimsa (szanszkrit) . jang). A Fogoly fiainak titkos tanítása. sz.a taoista kánon 2. a Jadzsur véda upanisadja.a 48 haragvó istenség nyolcas csoportja.dobos nő taiko mocsi (japán) . még Jomo no kuni.zen szerzetesek kolduló útja tála (szanszkrit) .kincses csónak Takéma (ejtett tibeti) .a 3 másik világ egyike. egy otoka gésa taisa (japán) .a mérges kígyók királya Takuán Szóhó (japán) .napernyő tála'i phreng ba (írott tibeti) .kínai császár (i.

tisztátalan állatok Támralipta (szanszkrit) .folyó Észak-Indiában Tamaszá manu .június-július tan (japán) . a sinto templom második belső kerítése tama guna (szanszkrit) . radzsasz) tamasz avidjá dzsada (szanszkrit) . hogy a rojtokkal beburkolózzunk. nehézség.a tanulás háza.a tálit zacskója tálisz (jiddis) . őselem. maga-tehetetlenség. öntudatlanság. titokzatos ékszer.tanuló bölcs talmud (héber) . 500 körül) Talmud jerusálmi (héber) .A tapsolók titkos tanítása táleszbájtli (jiddis) . helyzeti tehetetlenség. felsőfokú iskola Talmud bávli (héber) .összekapcsolódás táme (héber) .az egyik guna. van finom és durva formája.sz.titokzatos lehelet.az emberben lévő szellem a sintóban tamasz (szanszkrit) .a tudatlanság kötőereje.köpeny. homály.egy fa neve tamasii (japán. és megparancsoltad nekünk.a szájpadlás hátsó része tama (japán) . szaki mitama.ruha mértékegység. merevség. tanítás. lelki és értelmi sötétség.a 4. bő felsőruha gyapjúból vagy lenvászonból. a születés előtt 4 hónappal lép be a testbe tama gaki (japán) . Siva irányítja tamagusi (japán) .nép. sötétség. ara mitama. krétai napisten. manu tamaszá vidhjá dzsada (szanszkrit) . 37 cm széles és 12 m hosszú . i.fehér papírcsíkok az esküvői szakaki ágon a sintóban tamála (szanszkrit) . imakendő.ékszerkerítés. (Áldott légy.sz. bronzember tálu (szanszkrit) .babilóniai Talmud (bef.kis talit. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhitatéf bacicit.a jeruzsálemi Talmud. sötét őselem Tamaszá (szanszkrit) .Talavakára upanisad (szanszkrit) . aki törvényeiddel megszenteltél. de lehet boldog és titokzatos része is. i.öntudat nélküliség. kínai csí) .egy ország tamuz (héber) . a misna és a gemara (bef. Örökkévaló Istenünk.imakendő talit (héber) . 4 szögletén cicittel talmid hákhám (héber) . összehúzódás. kusi mitama). 360 körül) Talós (görög) . felvételekor: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám.) talit katan (héber) . a lélek fogalma a sin-tóban (nigi mitama. a világ királya. (ld. szattva.

a szertartásokhoz 5 mágikus dolog kell: hús (vamsza). vágy (kámatanha.csarnoki elöljáró.Tanka Sidzsun Tan Kapuja Buddhista Főiskola . ragaszkodásból eredő hit tanhákkhaja (szanszkrit) .szövet. a csan novíciusok oktatója tanhá (páli) .a test iránti erős vágy dogmatikus hite. gandhatanhá. vibhava tanhá = az elmúlás szomjazása tanhá kája (páli) . bor (madja). íz. dhammatanhá.szomjtest. misztikus gesztusok (múdra).a szomj megszüntetése. phótthabbatanhá. szúksma bhúta tanna (szanszkrit) . fonal. káma tanhá = a gyönyör szomjazása. indiai mesterek magyarázatai tang tou (kínai) . szexuális egyesülés (maitunja). szag. kínai Tan hszia) . Zoán. bháva tanhá = a keletkezés szomjazása. írott tibeti bstan 'gyur) szöveggyűjtemény. a jelenségvilág a rend és a káosz bonyolult összjátéka. pátriárkája (i. a tantrikus gyakorlatok lényegüket tekintve térnek el a . szaddatanhá. bizonyos rendszer által szabályozott ábrázolások. az 5. Szári-putta szerint: rúpatanhá. vágykioltás.Siva tánca.védelem. bhávatanha. ?-1119) tanmátra (szanszkrit) . a nirvána Tanisz (egyiptomi) . dinasztiáig.sz. érvénytelen tantra (szanszkrit. hal (matszja). Mára egyik lánya. vibhavatanha).pusztán az.ragaszkodásból eredő képzet tanhábhini vésza (szanszkrit) . mint Natarádzsa. 131 kötet.város a Delta keleti felében. a nirvána Táná'ch (héber) . szomjel-pusztítás.a Kőrösi Csoma Sándor Buddhológiai Intézet utódja 1991-től tana .szomj.Tan Hszia (kínai) . helyzete körülbelül megegyezik a korábbi Avarisz és Per Ramszesz helyével. a mahá-jána buddhizmus fejlődésének utolsó szakasza. a paticcsa szammupáda 8. Ószövetség tándava (szanszkrit) . az 5 érzékszervhez tartozó érzetek tanhá mannyaná (szanszkrit) .-tól a XXII.Biblia. Dzsan Tanka Sidzsun (japán. királyi székhely volt a XX. 5 elvonatkoztatott érzetminőség (alak. a teremtés és pusztu-lás folyamatosságát jelképezi Tándja (szanszkrit) . alkalom. kifinomult tudat. tagja. sóvárgás. raszatanhá. szövedék. tiszta anyagi elem. hang. de gyakorlat a transzcendentális extázis elérésére. szexuális egyesülés. írott tibeti rgjud) . nidána.nem igaz.a Száma véda bráhmanája tandzsóbi (japán) .a gyermek első születésnapja Tandzsur (ejtett tibeti. háló.a szótó 46. életszomj. érintes).

givang. a saktik egyik csoportja. az élőlények iránti egyetemes szeretet megszemélyesítői. kegyetlen önsanyargatás. kríja. a két ukkalai kereskedő egyike Tárá (szanszkrit) . jóga. bilva. és a többi indiai vallásgyakorlattól. női megmentők (fehér vagy zöld). ájur véda tarpana (szanszkrit) .az összefonódás.végső felszabadulás tarpak (szanszkrit) . megsokszo-rozás útja.az istenek az emberek boldogságát megzavarók Táranátha (szanszkrit) .dharma tápana (szanszkrit) . a jóga 8 angája közül a 3. és rövid uton elérni a móksát tao (kínai) . az isteneknek és az ősöknek ajánlja. li khri.hósen tat (szanszkrit) . 4 fokozat: 1. 14 ezer Anuttara jóga tantra. 3. égés. 12 ezer Jóga tantra. a mantra jóga gyakorlata tasi láma (szanszkrit) .kolostor Sigace mellett. vezeklés. vácsanika. mi tantrajána (szanszkrit) .követői az élet egészével kívánnak azono-sulni. 4 ezer Kalpa tantra.önfegyelem Tapussza (páli) .dvevácsika. az ős-természet.tibeti történész tárgy. 8 ezer Ácsára tantra. dung dkar. szerda.forró. felmelegít. 1447-ben taslih (héber) .ez az. dúrvá. 8 szerencsés .a vitatkozás művészete tarpa (ejtett tibeti) .az egyik kapha.sz. mánaszika).ros hasaná délutánján mondandó ima.me long. összeszövődés. forró pokol tapasz (szanszkrit) .külső erő a megszabaduláshoz. Szat teremtő szavak egyike . Tat. a vadzsrajána másik neve tantrikus jóga (szanszkrit) . írott tibeti bkkrasis lhun po) . Ava-lókitésvara rokonai.aszkézis (sáririka. a Buddha anyja.Védáktól. de a hagyományos buddhizmustól is. (dzsiriki) tárjág micvot (héber) .a 613 Tóra-i parancs tarkavidjá (szanszkrit) . agyvíz. 6 ezer tantra az előző 3 témakörben.a pancsen láma Tasilhunpo (ejtett tibeti. forr.szertartás. egy folyóban állva két kézzel vizet merít. yungs 'bru tariki (japán) . tapaszja (szanszkrit) .Damcik Drolma (ejtett tibeti). anuttarajóga. női bódhiszattvák tarachódés (görög) . morzsaszórás vízbe tász (jiddis) . 4. 2. Bu szton szerint: 4 ezer Kríja tantra. az Óm. Gendün Drub alapította i. ubhajacsarjá.

orr.egy buddha rosszakaratú megsebzése tathágatí (szanszkrit) . elsődleges lényegiség.tat tvam aszi (szanszkrit) .itt is-ott is élvező. ősanyag.pozitív. a dolgok valódi természete. egy marék fűvel lehet lecsillapítani tauroi (görög) . szavak nélküli felismerés. csitta dhátu Tathágata guhjaka (szanszkrit). mahátattva. prithivi. abszolútum. fül.az ekként érkezettség csírája. való-ság (elemei: múlá prákriti.ekként (így) érkezett (tathá ágata). szthúla sarira. dzsala. ami minden élőlényben benne van. valóság. mahájána Tathágata sarire dusta csittaruhirot pádana (szanszkrit) . szparsa.női buddha tathatá (szanszkrit. ahamkára. de tath' tvam aszi (ilyesféle vagy te) tatami (japán) .ilyenség. a tudat természete.80 m méretű rizsszalmával töltött matrac tatha váditája (szanszkrit) . a sóvárgó vágya-kozás Tattva szamásza (páli) . megvilágosodás. értelme lehet: a többi buddhához hasonlóan érkezett erre a világra. a jógacsárja iskola fogalma.fémtárgyakon használt díszítési eljárás.az igazság szólója tathadasszitája (szanszkrit) . olyanság. nyelv. a Buddha egyik állandó jelzője. váju. tattva tatra maddzshattatá (szanszkrit) .aMester titkos tanítása. mint ők.a 14. éncsináló.aki látja a valóságot Tathag (ejtett tibeti) . rendszerint . rúpa.90 x 1. tulajdonképpen a védikus átman. hatalommal telített szellemi egyensúly. ami te vagy. vagyis te vagy isten). upasztha. írott tibeti de bzhin gshegs pa) .ez vagy te (az vagy te. kínai zhen ru) . tédzsasz. buddha-magzat. vács. páni. gandha. a tárgyba mintát vésnek. illetve ugyanúgy két lábon jár. bőr. vagy céljához érkezett tathágata garbha (szanszkrit. páda. manasz. illetve távozott el innen. a tudat egyensúlya tatra tatrábhinandiní (szanszkrit) .Hárommagvú Bika. ekként (így) távozott (tathá gata). az-ság. valóság. lehetőség a megvilágosodásra. dalai láma nevelője tathágata (szanszkrit.az abszolút valóság.ismeretlen korú szánkhja szöveg tattva/tathatá/dharmatá (szanszkrit) . rasza. sabda. Önvaló.az ephesosi Poseidont kiszolgáló fiúk tausírozás (egyiptomi) . páju. majd más. ákása) Taureau trois graines (vodu) . szem. kínai ru lai zang) . vagy a többi emberhez hasonlóan érkezett (anyaméhből született). rettenetes loa. a dharmakája egyedi megjelenései. harmónia.

campa és thukpa fogyasztásához való agyagedény Távatimsza (szanszkrit) .tenyérnyi. vagy az intarziához. mely az épülethez tartozó megszentelt terület határát jelöli.csörgő a tökfa (Crescentia cuyete) terméséből techné (görög) . Indra ege. hétköznap háromszor.nemesfémből készült huzalt kalapálnak a vésetbe. S'mót (A kivonulás könyve). kb. paloták körül. D'várim (A tóraismétlés könyve) 'Táv' (héber) . a 33 isten ege. Bámidbár (A népszámlálás könyve. niello. S'mót (A kivonulás könyve).külső nézőtér a megaron fölött témáni (héber) . Vájikrá (A papok könyve). amely így elütő színével díszíti a tárgyat. az áldozatok helyett teflin sel jád (héber) . teljesen valószínűtlen. ájur véda tefáh (héber) . közös elmélkedés tela pradípa (szanszkrit) . a szthula saríra része teekshagni (szanszkrit) . a test melege. 10 cm tefillin sel ros (héber) .fej tefillin tefillin/tfilin (héber) . mindent.az étel elégése túlzott agni miatt. ragyogás.kéz tefillin tehén órája (kínai) . szíjjal ellátott bőrdobozkák tefilot (héber) .az összetekert Tóra öve tchatcha (vodu) . ünnepnapon négyszer.a zen szóbeli átadása előadás formájában. világosság. égés.a legalacsonyabb isteni régió.Biblia.olajmécses telestérion (görög) . fényes-ség. a .tűz.(Tóra) = B'résit (A teremtés könyve). Vájikrá (A papok könyve). ld. Bámidbár (A népszámlálás könyve. megvizsgál tavang (ejtett tibeti) . D'várim (A tóraismétlés könyve) tava (ejtett tibeti) . (egyiptomi) körfal templomi épületegyüttesek. innen szállt le Májába a fehér elefánt (szita-nága) tavnet (héber) . ami szent. az egyik mahábhúta.01-03 teien (japán) . a gé hiera részei.imák. hő.kert teisó (japán) .). hogy a ta uszir egyiptomi kifejezésből eredjen a neve Táv (héber) . (kicsit hasonlít a niellóhoz. jom kippurkor ötször.megnéz. Tóra = B'résit (A teremtés könyve). szimbolikusan a rendet (az ahhoz tartozó területet) választja el a külső világot jellemző káosztól.az istenek művészete tédzsasz (szanszkrit) .templomi tulajdonban lévő földek.ima.jemeni zsidóság temenosz (görög) .

a tibeti kánon egyik része Tennó (japán. 9.kéztörlő. esetleg tarszosziak). kínai Tien tai) . kínai Tien huang Tao vu) . III.déli srívaisnavák.pravritti-vidnyána Tendzsin (japán) . akik i. írott tibeti bsztan 'gdzsur) . hegy. passzív megváltás tengeri népek (egyiptomi) . dalai láma (1935-) tendzsiki tokucsi (japán) . 580 körül. 1200 körül kelet felé irányuló mozgásukkal átrendezték a Közel-Kelet képét és erőviszonyait. írott tibeti rten mkhar) négyszögletes kőhalom. valójában az i. ?-807). szótó pátriárka Tendzin Gyaco (ejtett tibeti. kínai neve a Ning po melletti Tien tai hegy után.sz.e. felületét időnként díszítették temizuja (japán) . a Földközi tenger medencéjében élő indoeurópai népek gyűjtőneve.sz. 225 könyv. Szugavara no Micsizane kamija tengalai (szanszkrit) .sz. sekelesek (szicíliaiak). mennyei oltár.sz. 806-ban. alapja a Lótusz szútra.zen mester (i.nidána ten khar (ejtett tibeti. az akhaiwasák (achájok).egy kolostor. a ma ismert népcsoportokkal való beazonosításuk nem teljesen biztos Tengyeling (ejtett tibeti) . 1163-1228) Tendó Szókagu (japán) . hogy a látogató belépés előtt megtisztulhasson. csan kolostor Tendó Njodzsó (japán.a 48. Szekitó tanítványa.sásztra ten del (ejtett tibeti. oktatás sinto istene. kínai Tien tung Zsu csing) . írott tibeti rten brel) . központjuk Káncsípuram. turusák (etruszkok.szótó zen mester (i.profántól. alapítója Szaicsó (Dengjó Daisi) a kínai Dzsih i mester után i. Tulku Dzsampel Delek Tengyur (ejtett tibeti.sinto szentély bejárata melletti víztartó. a kínai iskola alapítása i. Ramszesz sikerrel szállt szembe velük Egyiptom védel-mében. Rjútan mestere tenogui (japán) . macs-kaiskola. a legszerencsésebb esetben forrás ten csö (ejtett tibeti) . jellemzően nyerstéglából építették. lukák (lükiaiak) és sardanák (szárdok) alkották őket.sz. a Kágyur kommentárjai. a maiko és a geiko üdvözlő ajándéka . században élt tudós.zen-szekta.lefordított tanítások.a 14.sásztra Tendai (japán.függő keletkezés ten drel (ejtett tibeti) . kultuszhely tencsö (ejtett tibeti) .a tanulás. írott tibeti bsan 'dzin rgja mcho) .vegyes etnikumú.

3. a szamádhiba lépés tudása tesoku isi (japán) . Gutei mestere tenzo (japán) . a képességeknek megfelelően egyforma. kívánságokat teljesítő Tétard l'étang (vodu) .Istenről szóló tudás ter ma (ejtett tibeti. X és nem-X különbözők vagy kölcsönösen függetlenek. 9. 5. akik megtalálhatják a termákat terakoja (japán) . de megtalálásra szánt irodalmi.alámerülés Tevuos Shor (héber) .elrejtett. csatuskotjapádánupattijukti (X és nem-X azonosak vagy kölcsönösen függőek. előző életek ismerete.vörös szakáll.a megvilágosodotté: 1.tavi ebihal. 7. 8.és akadálynélküli. részrehajlás nélkül mindenhol megjelenő.a bódhiszattváknak: 1. 6.zen mester. 8. számtalan jövőben megjelenő. a katakali tánc egyik jelleme thal gyur pa (írott tibeti) . 10. 5. írott tibeti gter ton) . lényeknek segítő. a világot segítő.tépett. a jövő előrelátása.hármas folyamodású laikus hívő. kínai Tien lung) .Padmaszambhava tanítványainak inkarnációi. filozófiai mű. ragaszkodás. X és nem-X azonosak is és különbözőek is. 9. következő születések tudása. 4. 10.prászangika . mások gondolatának ismerete. 2.kis falusi templomi iskola teréfa/táréf (héber) . írott tibeti gter ma) . rejtve segítő. a lények nyelveinek megértése.upája thabsz (ejtett tibeti) .Tenrjú (japán. 2. tiltott étel.módszer thadi (szanszkrit) . a dolgok igaz természetének tudása. 6. különböző formákban való megjelenés.állati vagy fél-állati alak. X és nem-X nem azonosak és nem különbözőek) tevácsikászávaka (szanszkrit) .főszakács a zen kolostorban teológia (görög) .december-január tevila (héber) . 3. Padmaszambhava művei ter tön (ejtett tibeti. szellemi utazás a buddhaföldekre. mely igen gyakran jellemzi az egyiptomi ábrázolásmódot természetfeletti tudás (10) . 7.zsidó mészárosok könyve thabs (írott tibeti) . aki fölvette a hármas menedéket tévét (héber) .kézilámpás kő a kertben test (10) . nem káser teriomorf (egyiptomi) . Agoué tetralemma négyszeres tagadás. a tíz irányt átható. minden hang értése. 4. a lények előtt folyton megjelenő.

nők ünnepe Pyanepsión 9-étől 13- . mintsem a megér-zésre és az átélésre. majdnem félúton a legfőbb vetélytárs Memphisz és az első katarakta között. ma (Karnak és) Luxor áll a helyén.jána Themis (görög) .zászló alakú festmény. téglából készült tűzhely. Medinet Habu. fénykora az Újbirodalom idejére esik. külső támasz thap (ejtett tibeti) .olajágat tartó idős polgár (Athén Parthenón-fríz) thams csad skyob (írott tibeti) .hínajána theg pa (írott tibeti) .sárral tapasztott. írott tibeti thang ka) .Tipitaka.thallophoros (görög) .démonfajta Théba (egyiptomi) . Deir el Medina. eredetileg a konyhát jelentette Thapussza (szanszkrit) .állatok imádása thériomorphismus (görög) . hozzá tartozik ugyanis a „thébai nyugati part”. imazászló. a vének tana. Deir el Bahari. műemlékekben rendkívül gazdag. theg cshung (írott tibeti) .Visvabhu thang ka (ejtett.edény a gabonák zsengéiből készült főzetnek. Az idősebbek dalai (zsoltárai) théraváda (szanszkrit) .az egyik. alapvető tényező az idő és a mozgás Thérí gáthá (páli) . a Királyok és a Királynék völgye. eredeti nevén Uaszet vagy Waszet. ha nem legjelentősebb város Felső-Egyiptomban.aki elmélyül a mítoszok problémáiban theos deuteros (görög) .istentan (Platón) theologos (görög) .ukkalai kereskedő Thargélia (görög) . de ajtóra festett jelkép is. vallásos tekercskép.öreg Théra gáthá (páli) .Tipitaka. prótogonos (Philón) theosebeia (görög) . inkább a tudásra és tapasztalatra épül. a Pleiasok feltűnése idején thargélos (görög) .a tizenegyedik hónap. az első kenyér az új búzából the (ejtett tibeti) .a hínajána Srí Lankán fennmaradt irányzata.Apollón ünnepe Thargélion hónap 7-én (Athén) Thargélion (görög) .istenek iránti tisztelet théra (páli) .Théseus emléknapja Pyanepsión 8-án (Athén) Thesmophoria (görög) .az igazságosság istennője (és Diké) theologia (görög) . hosszú ideig uralkodói székhely. stb.az istenek megjelenése állat alakban théro (szanszkrit) . Az idősebb nővérek dalai thériolátria (görög) .rendfőnök Théseia (görög) .a második isten.

orgeones Thicuk Decen Relpacsen (ejtett tibeti. írott tibeti thon mi sam bho ta) Szongcen Gampo tanácsnoka.tho va tho rang (ejtett. írott tibeti mthun nyi) . hangsúlyos .pöröly thob (ejtett.kapála Thogs Med (írott tibeti) .holdisten.harmónia thúpa (páli) . 1493-1425).dhútanga thun bzhi (írott tibeti) . 742/755-804) thiti (szanszkrit) . i. hajnal. és Hatsepszut. lélegzet /levegő/. és III. írott tibeti tho ba) . Gaia és Uranos gyermeke thiasos (görög) .közönséges fogadalom thun mong pa (írott tibeti) . írott tibeti khri srong lde bcan) . a kor nevezetes uralkodói I. dalai láma (i. szobraikra jellemző a kerekded arc. a halál folyamatában a test 5 eleme (hús /föld/. írott tibeti khri gcug lde bcan ral pa can) .sztúpa Thupten Gyaco (ejtett tibeti) .feloldódás. Zsoltárok thimrim (ejtett tibeti) . testhő /tűz/.bindu thik le (ejtett tibeti.áig (Athén) thesmos (görög) .Biblia. tigris. azokkal egykorú (kb.a 13. órák) thun mong gi dngos grub (írott tibeti) .Aszanga thom tra (ejtett tibeti) . jelképe: íbisz.közönséges emberfeletti képességek birtokosa thun mong ma jin pa (írott tibeti) . írott tibeti tho rangs) . Thotmesszel és leszármazottaival kapcsolatos. 815/817-836/838) thig le (írott tibeti) . pávián.e.4 x 3 kettős óra (ld.I.tunyaság thína middha (páli. szanszkrit sztjána middha) . a tibeti írás megalkotója Thot (egyiptomi) . testnedvek /víz/. temploma: Hermopolisz thudong (thai) .(i.bindu T'hillim (héber) . királya (i.Tibet 41. írott tibeti) . írott tibeti) . Thotmesz.tengeristennő.közeli.szakmai jellegű egyesülés. végső elérés thod pa (írott tibeti) . kelet 03-05 tho va (ejtett tibeti.a szadak szellemek királya Thetis (görög) .beteljesülés thob ba/njer thob (írott tibeti) .sz.általános fogadalom thun nji (ejtett tibeti. 1875-1933) Thutmoszida (egyiptomi) .ducö. az írnokok védnöke.óriás panda Thonmi Szambhota (ejtett tibeti.relatív időtartam (csittakkhana) tho ba (írott tibeti) . testi jelleg /űr/) egymásba oldódik thína (szanszkrit) .letett dolgok a megaronokban Thesze (ejtett.sz.sz.tunyaság-fáradtság Thiszong Decen (ejtett tibeti. írott tibeti thig le) .

az istenek tisztelete timebal (vodu) .életerő. menny Tien huang Tao vu (kínai) .alkommentár tikapatthána (szanszkrit) .pofacsontokkal.az . az ember közérzete ti congo (vodu) . lényeg ti bô nâj/ti bon ange (vodu) .javítás. kis piros ruhás ember.3 földrajzi régió: Ü Cang.kis jóangyal.a Dionysos-hívők fenyőtobozban végződő és repkény-nyel bevont botja thysia (görög) .a Menny útja.Tendó Njodzsó tien tzu (kínai) .félelem a dicstelen élettől.a Lótusz szútrára épülő iskola.03-05 tíká (szanszkrit) .a császár barátja.a 3 congo-dob közül a legkisebb Ti Jean Zador (vodu) . a két szemöldök közötti buddha-jel (Buddha randham) Tilla (szanszkrit) . lélek thyrsos (görög) . amit „a thutmoszidák hatalmi harca” néven ismerünk thymos (görög) . a halottak lelki üdvéért adott vendégség tilaka/tikká.Tenrjú T'ien t'ai (kínai) . a kort trónviszály árnyékolta be.erdő (ma Csidambaram). ősi király tigris órája (kínai) . Tendai Tien tao (kínai) . hogy megegye őket ti lun (kínai) .Tennó Tien lung (kínai) . ájur véda tikun (héber) .Úr. Do Me T'ien (kínai) . bindu (szanszkrit) . megtisztelő cím Tibet .Zandor hercege.kínai buddhista (jógácsára) iskola ti szin (kínai) . ahol Kálí táncversenyre hívta ki Sivát timé (görög) . Do Tö.keserű.a tudati folyamatok által előhívott testi jelenségek tikta (szanszkrit) . alapítója Chih i. aki a pálmafákról ugrik az emberekre.Sang ti.szamádhi ting nge 'dzin bsam gtan gji bar do (írott tibeti) . erőteljes. eljegyzési szertartás. konfucianizmus Tien tung Zsu csing (kínai) . megbocsátás viták után ting nge 'dzin (írott tibeti) .közepes congo dob tinavat tháraka (páli) .fűvel való behintés. az árnyék szélén van.a két szemöldök közé festett azonosító jel. az ember egyik lelke. hajlott orral.a menny fia. Ég.égő áldozat Ti (kínai) .

az egyik sziddha Tipitaka (páli) . Dzsátaka . Szuttaszamgaha . Mahá vibhanga .A vezérfonalak elemzése 1. Dhamma szanganí . Apadána Hőstettek (Szerzetesek legendái) 14. Szuttanipáta .A viselkedés kosara. Mahávagga .Tripitaka. Khandhaka .Szózatok 4.Az eszmék rendszere II. Csarijá pitaka . állatmesék) 11. Vimána vatthu .A vezérfonalak kötete 6. Nettippakarana .A kis rész III. Théra gáthá . A burmai kánonban még további 4 szöveg: 16.Érzékelemek (Értekezés az elemekről) IV. Thérí gáthá . Puggala pannyatti Személyfogalmak (Jellemtan) V.elmélyülés. Niddésza . a szemlélődés köztes léte Tintini (szanszkrit) .A szétismerés útja 13.A hosszú gyűjtemény II. Anguttara nikája . Dhammapada .A rövid gyűjtemény 1.A társított gyűjtemény IV. Vibhanga Elemzés (Részletezés) III. 1.A mutató (szerzője Száriputta) 12. Szutta vibhanga .Rövid olvasmányok 2.Az idősebb nővérek dalai 10. tkp.A szerzetesnővérek kötelezettségeinek elemzése II. Szamjutta nikája .Rendtartás 1.Születésregék (a jövendő Buddha előéletei. Milinda panyhá Menandrosz király kérdései 17. Kathá vatthu .Az igazság szava (A Tan ösvénye) 3. a kánont az i.Az „így-mondottak” 5.Vitapontok (szerzője a hagyomány szerint Moggali-putta . Csullavagga . Pétakopadésza A kosarak feltárása 19.e.Az ismertető (Szövegértelmezők kézikönyve. Udána . Maddzshima-nikája .A nagy elemzés (Bhikkhu vibhanga.A nagy rész 2. értelmezéstan) (C) Abhidhamma pitaka A kiemelt eszmék kosara (7 könyv) I.Az égi paloták történetei 7.Függelék (szerzője egy Dípa nevű szingaléz szerzetes) (B) Szutta pitaka . (A) Vinaja pitaka .A közép(hosszú) gyűjtemény III. Péta vatthu . A szerzetesfivérek kötelezettségeinek elemzése) 2 Bhikkhuní vibhanga . Buddhavamsza .Az éhező szellemek történetei 8. Dígha nikája .A vezérfonalak kosara (5 gyűjtemény) I. Itivuttaka . Khuddaka nikája . Pati-szambhidá magga . században jegyezték le Srí Lankán. Parivára .A fegyelmezés kosara (5 könyv) I. Khuddaka pátha .Buddhák krónikája 15.Az idősebbek dalai (zsoltárai) 9.A vezérfonalak összefoglalása 18. A hármas kosár.A sorjázott gyűjtemény V. Dhátu kathá .

zarándoklat tirthankara (szanszkrit) .a szemügyre vételezés tökéletes megértése tirjagjóni (szanszkrit) . egy tittha gyülekezet vezetője titthászana (páli) . rév. szellemi erőpont.révkutató. naitja pítha Tirthá Rádzsa (szanszkrit) .egy dél-líbiai törzs. böjtnap tisri (héber) . nem katonai. tittha tanító tjága (szanszkrit) .dajka Tithénidies (görög) .gázló.Okviszonyok (Terebess Gábor után) tippaní (szanszkrit) .megbocsátás tittha natthikavádin (páli) . szélsőséges. Patthána . hindu nihilista filozófiai irányzat.Párosítások VII. gázlókészítő.tartózkodás tjar bon (ejtett tibeti) .minden szent hely ura tírthajátrá (szanszkrit) . volt Mahávíra Dzsina tírthika/tírthja (szanszkrit) .állat tírtha (szanszkrit) . az állatvilág tíranaparinnyá (szanszkrit) . képviselője Adzsita Lászakambalí az i. a nem-buddhista vallások hívei tisa beav (héber) . ösvénykészítő. Jamaka .e. a 24. ösvény.állati anyaöl. ösvénycsináló.gázló.Artemis Korythalia ünnepe (Spárta) titikkhá (szanszkrit) . 6. a dzsainizmus őse.alkommentár (tiká.átkelőhely utazás. a 24 dzsaina tanító. már az Óbirodalom idejétől ismertek.bön tjati (egyiptomi) .vezír. rév. dvevácsika tisszo viddzsá (páli) .Tissza) VI.szentjánosbogár-tartás (hatha jóga) titthija (páli) .hármas folyamodás.révész.nyújtott fordított arc-tartás (hatha jóga) tirjarics (ejtett tibeti.az első és a második Templom pusztulásának emléknapja (áv 9).laikus buddhista szekta tiszaranam (páli) .az út megtalálói. az Újbirodalom derekán a maswasák szorították ki őket területeikről tnáim (héber) . bhásja) tiraccshánajóni (szanszkrit) .ösvénygázló.esküvőn a nászok közötti írásos .a Buddha 3 tudása tithénai (görög) . az egyik legfőbb méltóság a fáraó után.szeptember-október tissó kó szeikai (japán) . a rúpa rúpa bhúmi egyik csoportja tirjangmukhóttánászana (szanszkrit) . hanem közigazgatási jellegű cím tjemehu (egyiptomi) .állatok. írott tibeti dud'gro) . században titthakarana (páli) .

1913) tor ma (ejtett tibeti.sinto szentélykapuzat.a sinto 3 világa közül az egyik.a singi singon iskola mestere. 781?867). akár egy tó vizében is toro (japán) .sz. Jomi no kuni) tokonoma (japán) .zen mester (i.szóbeli tan Torá sebihtáv (héber) . 807-869). nem csak templomok előtt áll.többnyire rizslisztből (campa) készült rituális sütemény Torá (héber) . az alvilág . része.a halott lelkek lakhelye (Takamagahara.zen mester (i.mérleg-tartás (hatha jóga) Tomita Kódzsun (japán) . Háromszarvú Púpos (Boussou trois cornes) Tózan (japán.sz. kínai Tung san Liang csie) .sz.kolostor Nára mellett.papírlámpás tosi goi no macuri (japán) . 972) Tö san (kínai) .rinzai zen mester (i. hanem olyan helyen is.a Misna 6. írott tibeti gtor ma) . elégette a szútrákat.Toszocu toxosu (vodu) . itt élt Kóbó Daisi Tohorot (héber) . Rjútan tanítványa. ahová ikebanát vagy festményt tesznek Tokuszan (japán.csan mester († i. Ummon tanítványa tö (kínai) . fő eleme a csak ülés (sikantadza) Tódzsi (japán) .Bod Tódzan Rjókai (japán.zen mester (i. ahol valamelyik kaminak nagy a tisztelete.legyezőtánc Toszocu (japán.bön-szertartás a balszerencse elkerülésére tó (japán) . figyelmet felkeltő építmény. 1044-1091) Tou suai (kínai) .írásbeli Tan torii (japán) . papiorvosi előírások Tokojo no kuni (japán) . 910-990).út To bod (ejtett tibeti) .sz. kínai Tö san) . írott tibeti gto) .képfülke. kínai Tung san) .tanítás. rituális tisztaság. Gantó és Szeppó mestere tólászana (szanszkrit) .sz. műve: A titkok száz fejezete (i. Tan Torá sebeál pe (héber) .sz.a királyi család szent szörnye. az ummon és a hógen iskola elődje.Tokuszan . a szótó iskola alapítója.erény Tö csao (kínai) .február 17-ei köszönő ünnep az érett gabonáért a sintóban toszenkjo (japán) . kínai Tou suai) .egyezmény to (ejtett tibeti.

tibeti király tridhátu (szanszkrit.tibeti király (uralkodott i. írott tibeti spre) . jelen. fém. a sófár 9 vagy 7 staccato hangja tra (ejtett tibeti) .a 7 bölcs egyike. erkölcs.szevivon tréta (szanszkrit) .Harminchármak ege.jó szándékú ráksaszí . a Szumérun van.majom. mo.adakozás. az élőlények 3 létesülési helye: káma dhátu (vágybirodalom).sz.a 3 idő (múlt. nyugat.a második juga Tréta juga (szanszkrit) . kínai San shi san tian) . jövő) trája (szanszkrit) . akiket Szongcen Gampo Indiába küldött szanszkrit tanulmányokat folytatni.ld.Biblia. erőfeszítés. bölcsesség tökiá (héber) .a sófár megfújása. A tizenkét kis próféta könyve tréfli (jiddis) . i. hosszú hang Tönmi Szambota (ejtett tibeti) . férfi-női jellegű (pha. az emberek 10 ezer évig élnek triangá mukhaika páda pashcsimóttánászana (szanszkrit) háromtagú arc-lábfej hát-tartás (hatha jóga) triász (egyiptomi) . ekkor jelenik meg a bűn. a 9. itt van Indra trapa (ejtett tibeti) .ezüstkor.sz. a tibeti írás megalkotója töruá (héber) .szarana gamana Trájasztrimsa (szanszkrit. 635-ben lett Szongcen Gampo felesége Tride Cukten (ejtett tibeti.nem kóser trejberolás (jiddis) . írott tibeti khri lde gcug bcan) .tökéletesség (6) .megváltó Tra Drug (ejtett tibeti) . írott tibeti khams gsum) .nepáli hercegnő. hármasság Tricug Decen Ralpacsen (ejtett tibeti) .Dél-Tibet Tracé Jean Simon (vodu) .egy bráhman Tridzsatá (szanszkrit) .Vonalazó.296. elvész a lemondás. 1. arúpa dhátu (forma nélküli világ) Tridzsata (szanszkrit) . jang. írott tibeti sum cu rca gsum gji lha. ajanamsza Tré-Ászár (héber) . Baron Samedi és Madame Brigitte gyermeke traikálja pratihétu (szanszkrit) . növekszik az érzéki élvezetek iránti vágy.szerzetes-tanuló tre (ejtett tibeti. rúpa dhátu (formavilág). riadó. koncentráció. meghúzza a sírok körvonalát. 815-838) Tricun Bhrikuti Dévi (ejtett tibeti) .a 3 birodalom.000 földi évig tart. trendelli (jiddis) . a mi második világkorszakunk. türelem. jin). állatövi jegy.harsogás.gid hánáse trenderli. a vágyvilágban a második.

a Buddha (írott tibeti sangs rgjas). anattá) trilaksana (szanszkrit) . akinek 5 városát Siva elpusztította tripus (görög) . a kettős-ség megszüntetésének jelképe trilakkhaná (szanszkrit) .a jelenségek három összetevője (aniccs.Siva egyik mellékneve. Tripurászura démon elpusztítója Tripurászura (szanszkrit) . írott tibeti dkon mchog gsum) . . az avjakta prakriti és a vjaka közös tulajdonsága trijána (szanszkit) . radzsasz. hiszen a pusztítás újrateremtés egyben Trinávarta (szanszkrit) .széldémon. dukkha.pratjéka buddha jána. átváltozás test (nirmánakája) trikona (szanszkrit) . férje Csétaka Veszálíból.3 jellemző vonás (anitja. Abhidhamma pitaka). tamasz egyensúlya. kínai Szan cang. a fenntartó és Siva (Mahes) a pusztítva beteljesítő.Harminc versszak.Nigahtha Nyátaputta (Vardhamána) nővére. japán Szan zó) . dalai láma (i.Hármas kosár (Vinaja.hindu istenhármasság. mahájána jógácsára szútra. duhkha.három út (srávakajána. Bimbiszára felesége trisarana (szanszkrit) . így fordul vissza önmagába a létezés.3 menedék.háromlábú bronzüstöt tartó állvány triratna (szanszkrit. akit Krisna megölt Trinle Gyaco (ejtett tibeti) .Trigárta (szanszkrit) . tanítása (szanszkrit dharma.két alapjával szembefordított háromszög. a teremtő.az Ikrek csillagkép. anátman) Trilocsan (szanszkrit) . Visnu. buddhista kánongyűjtemény: Tripurantaka (szanszkrit) . lányuk Csellaná.bajszos vörös márna (Mullus barbatus) trigunam (szanszkrit) . Vaszubandhu műve Trimúrti (szanszkrit) . bódhiszattva jána) trik (ejtett tibeti.démon. ejtett tibeti Denöszum. 3 drágakő (ld. Siva egyik mellékneve Trimsiká (szanszkrit) . az egyetlen Isten 3 aspektusa: Brahmá. írott tibeti 'khrig) . írott tibeti dge 'dun). páli Tipitaka. írott tibeti sde snod gsum. 1856-1875) Tripitaka (szanszkrit. írott tibeti chos) . a közösség (szanszkrit szamgha.háromgunás. a 3 drágakő trirátra (szanszkrit) . írott tibeti sku gsum) .a 12.három napos vezeklés Trisalá (szanszkrit) . 3 kincs.sz. áldott/jutalom test (szambhógakája). a szattva. ajanamsza trikája (szanszkrit.egy ország triglé (görög) .háromszemű.a 3 test. a Buddha lehet a nirvánában lényegi test (dharmakája). Szutta.

(Meru). hogy nem egyetlen világ létezik. tizenegy szótag. ajanamsza .bhúmi.minden 3.héros.indiai időmértékes vers.Háromcsákány (Baron Samedi) trong jug (ejtett tibeti) . adhipradnyá) trisjá (szanszkrit) . Jamuná.féltékenység trisná (szanszkrit.hármas áldozat (malac.Héruka női társa Trois houes (vodu) . pingala és szusumna Trivikrama (szanszkrit) . Siva egyik jele. Vaszubandhu műve trita (görög) . a 4. 756-804). Visnu egyik avatárája Tro di So rima (ejtett tibeti) .hármas összefolyás (Gangesz.halotti szertartások tritéris (görög) .sóvárgó vágyakozás. állatövi jegy.látszattest trung (ejtett tibeti. lehet egy véges világ számtalan egyforma világegyetemből. nidána. a bódhiszatva szint negyedik foka tritíja dhjána bhúmi (szanszkrit) .) trisiksá (szanszkrit) . táguló világegyetem Triszong Decen (ejtett tibeti. a 3 méreg jelképe triszáhaszramahászáhaszra (szanszkrit. Szaraszvati).0012 sec. 4 sor egy versszak.tudatáthelyezés Trophónios (görög) . a 8. kos) trivéní (szanszkrit) .a 3 mibenlét tana. adhiszamádhi. írott tibeti khri srong lde bcan) . írott tibeti sbrul) . a 6.kígyó. írot tibeti ltung) .3 győzelem..a 3 gyakorlat (adhisíla. a Kálacsakra nyolcadik mezője tristubh (szanszkrit) . a kála alapegysége trül (ejtett tibeti.sz.feketenyakú daru truti (szanszkrit) .. írott tibeti gsum) .0. szótag végén cezúra trisula (szanszkrit. apja Tride Cukten. vagy 5.Háromkapa (Baron Samedi) trois pelles (vodu) . az az elképzelés. hanem „háromezer-nagyezer".a harmadik elmélyülés szintje trittys (görög) . tibeti király (i. évben megtartott pánhellén ünnep tritíja dhjána (szanszkrit) . írott tibeti ltung ltung) .az egész világ összes birodalma.Háromlapát (Baron Samedi) Trois piquois (vodu) . vagy végtelen számú világegyetem a végtelen térben. jang). mahájána jógácsára szútra. tűz.Buddham.a 37. jósbarlangja a boiótiai Lebadeiában van trul ku (ejtett tibeti) . páli tanhá) . anyja Kin Csing Triszvabhávanirdésa (szanszkrit) . vagy folytonosan sokszorozódó. írott tibeti stong gsum gji stong chen po'i dzig rten gji khams) . dél. kecske. mint az ida.háromágú szigony.bukás trung trung (ejtett tibeti. férfi jellegű (pho.

folyó. 8. nem-keletkezett.a Mérleg csillagkép.Theban Tombs .a fák újéve (svát 15) Tu sun (kínai) .Életkort Uraló. az utánuk álló szám alapján különböztetik meg a rengeteg sírt egymástól tu bi sevát (héber) .sz. 7.az 1. műve: Meditálás a dharmadháturól tuccsha (szanszkrit) . Újra ráirányítjuk. hatalmas.Kígyófejű.hamis. hiábavaló tudás. áthatja a 3 időt.síla tso'urí (írott tibeti) . délkelet.Cangjang Gyaco Tshangs pa (írott tibeti) . 2. Kiegyensúlyozottá tesszük. 780-841) TT-szám (egyiptomi) . mint az űr.dharmadhátu dnyána. 5.a Buddháé: 1. kettősség-nélküli. felfoghatatlan. hua jen pátriárka (i.sz. írott tibeti sprul sku. Szorosan ráirányítjuk. ezzel a betű-jellel jelölik a szakirodalmak a thébai nyugati parton található nemesi sírokat. Egy pontba szűkítjük.egy láma inkarnációja tulá (szanszkrit) . Folyamatosan ráirányítjuk. mongol qubilγan) . egyforma és én-nélküli. üres.tsandalí (írott tibeti) .az 5. vörössárga tshangs pa'i dbu ga/tshangs dbug (írott tibeti) .a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike Tsung mi (kínai) .azaz thébai sírok. ellentéte a tao ji suo. az egyik ismeretőrző tshogs lam (írott tibeti) . felmérhetetlen. kritjánusthána dnyána tudat összpontosításának 9 fokozata . az I csing egyik trigramja tuj ji suo (kínai) . 9. nem a dharma szerint beszélni (felfordítani-egy-szól) tul ku (ejtett tibeti.„A tudatot a meditáció tárgyára irányítjuk. olyan. 10. 557-640). változatlan. ádarsa dnyána.brahmá randhra/amrita brahmá tshe 'das (írott tibeti) . 4. pratjavéksana dnyána. 6. az abszolút igazságot kimondani szemtől szemben.szemben-egy szól.Brahmá tshangs pa dmar ser sbrul mgo ma (írott tibeti) . szamatá dnyána. Teljesen megnyugtatjuk.szambhára márga tshor ba (írott tibeti) . a buddháké .” (Pradnyápáramitá szútra) tui (kínai) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. hua jen pátriárka (i. Megfegyelmezzük. alapvető fogadalma miatt jelenik meg .védaná tshul khrims (írott tibeti) . 3.a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike Tshangs dbjangs rgja mtsho (írott tibeti) . Megnyugtatjuk. ajanamsza tulajdonság (10) .életemúlt tshe la dbang pa'i rig 'dzin (írott tibeti) .

759-ig turíjá (szanszkrit) . Maitréja. teljes-felismerés tudatállapota (mélyalvás.a belső hő fejlesztésének módszere.fa.a lélek 4.sokkszerű megvilágosodás. dalai láma idején tulszí (szanszkrit) . a vágybirodalom 4.Örömteli Ég. a vidám. az árnyék.a 4.az apszaraszok táncmestere tumo (ejtett tibeti) .buddhista barlangtemplom-rendszer Kínában. alvás. az itt lakók 4 ezer évig élnek.AUM turíjávaszthá (szanszkrit) . önkívület.sz.gyermek-novícius Tung hszüan (kínai) . 4. kötete. 3.e. a taoista kánon 1. takilcsi (1938-) tűrés (10) . innen jött Gautama Buddha és itt várakozik az eljövendő Buddha.bunkósbot tun vu (kínai) . (a dolgok olyanok. 6. 7. a taoista kánon 3. a Kegyes Szeretet. kínai Doushuai) .a Tóra-szöveg sorai Tusita (írott tibeti jid dga.az 5.az első isteni barlang. 8. a mélyalvás Brahmannal egyesülő állapota.Tódzan Rjókai Tung sen (kínai) .a lhászai Tengyelingkolostor vezetője. a varázslat.a bódhiszattváknak: 1. virágok és madarak veszik körül őket. 9. állapota turim (héber) . hallás. az álom. a taoista kánon egy-egy kötete Tung csen (kínai) . kiegé-szítése a Tai hszüan tung hing (kínai) . i. a visszhang. 2.Tózan Tung san Liang csie (kínai) . saját testük állandó világosságot áraszt. szatori tung (kínai) .Tulku Dzsampel Delek (ejtett tibeti) . kiegészítése a Tai ping Tung san (kínai) . 10. teljes-felismerés). írott tibeti bstun sing) . a dolgok nem-keletkezése. az elégedett istenek ege. káprázat.bőr tvilembájtli (jiddis) . kötete. 5. 4.a 3. szintje. ébrenlét. a test hőmérsékletének tudatos emelése tun sing (ejtett tibeti.isteni barlang. mint) a láng.a tfilin kivétele tartójából . alkalmazkodás. Maitréja lakhelye. az űr tvaccs (szanszkrit) . Visnu avatárája Tumburu (szanszkrit) .a második isteni barlang. századtól i. az életkor 4 ezer év Tüdev (mongol) . kötete. kb. ő volt az első régens (gyalcab) 1762-től a 8. dga' ldan. isteni barlang. a taoista kánon 2. kiegészítése a Tai csing Tunhuang (kínai) . a csonyi bardo turíja avaszthá (szanszkrit) .

az egyik tantra-módszer ubhajarobhágavimukta (szanszkrit) . papi rang a legalacsonyabb papi méltóság.keletkezés . az indiai lancsa írás után ucsiva (japán) . a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike.rituálé és belső elmét nemesítő gyakorlat.filozófiai iskola. a tejóceán köpülésekor keletkezett uccshéda (szanszkrit) .lét u rgjan (írott tibeti) . amely Széth-re emlékeztet.megsemmisülés uccshéda darsana (szanszkrit) .a két minőség figyelembevétele általi megszabadulás.kobraistennő.megsemmisülési elképzelés.mindkét nagylábujj-tartás (ha-tha jóga) ubhaja robhága vimukta (szanszkrit) .végzetistennő. tagjai tényleges templomi szolgálatot adtak uabet (egyiptomi) . amely csak az elmúló anyagban hisz.ge nyen ma uasz-jogar (egyiptomi) . más néven: anátma váda (madhjamaka).tiszta.Tyché (görög) .kerek legyező udaja (szanszkrit) . a balszerencse istennője tyúk órája (kínai) .mindkettő (önmaga és más) által okozott ubhaja pádángusthászana (szanszkrit) . szélsőséges nézet.17-19 U u (japán) . Alsó-Egyiptom védelmezője uásziká (szanszkrit) . aki megvalósította mély összpontosítást.szárnyas ló. amely fent állati fejet visel. alul villás végződésű hosszú pálca. a megsemmisülés feltételezése.a megsemmisülés nézete uccshéda ditthi (szanszkrit) . az apokjadharman egyike. a megsemmisülésbe vetett hit ucsen (ejtett tibeti) . rendszerint istenek kezében találkozhatunk vele ubbégapíti (szanszkrit) .tibeti „fejes” írás. amely minden állandótlanságát vallja.Uddijána uab (egyiptomi) .extázis ubhaja kritatva (szanszkrit) .árja pudgala Uccsajhsravasz (szanszkrit) .hatalmi jelkép. annihilacionizmus uccshéda váda (szanszkrit) .női papi rang Uadzset (egyiptomi) . a pratjékabuddha és a buddha ubhajacsarjá tantra (szanszkrit) .

önmegnyilvánult.felhelyezés.felhelyezett.a kilencedik béklyó. ájur véda udanjá (szanszkrit) .e. szobor Uddaka (páli) .lelkes kijelentés. Buddha egyik első tanítója megvilágosodása előtt.Udáji (páli) . 526-ban Udána (páli) .lustálkodó udbhászin (szanszkrit) .guru. vékonybél.a Cshándógja upanisad szereplője.megszomjazás udászín (szanszkrit) . az egyik vata.(Ficus Glomerata) hosszú idő alatt (3 ezer évenként) csak egyszer (vagy egyszer sem) virágzó növény udviddzsa (szanszkrit) . az ő tanítványa volt az első 5 aszkéta a Buddha mellett udumbara (kínai you tan) . szózatok.a dzsiva csírából. a holttest uddhitattá (páli) . szamojadzsanáni uddhaccsa kukuccsa (szanszkrit) . ihletett megnyilatkozás. írott tibeti u rgjan. a dváda sánga-sászana 5.Ráma jógamester a rádzsagahai iskolában Uddálaka Aruni (szanszkrit) . tanítása meditáció a sem a tudáshoz. az elmélyülést akadályozó hiba udó (japán) . magból született létfokozata.Tipitaka. o-rgjan) . (Tripitaka). Svéta-kétu apja. egy tanítás közlése hason-lat segítségével. hindu bölcselő.a Száma véda verseit éneklő hindu pap udhaccsa (szanszkrit) . az egyik béklyó uddham bhágija (páli) .a felső részhez tartozó.a légzés szabályozása a mellüregben. szórakozottság. aggodalmas-kodás-bánkódás. ájur véda udána váju (szanszkrit) . fejlett tanítvány.magasztos udbhava múrti (szanszkrit) .a jobb kéz gyakorlatai (szimbolikusan) Udraka Rámaputra (szanszkrit) . nem emberi kéz készítette tárgy.a fiatal Buddha egyik tanítója Uddaka Rámaputta (páli) . táplálék-bevitel udána vata (szanszkrit) .északnyugat-indiau ország uddijána bandha (szanszkrit) .nyugtalanság-gyötrődés.a gyomorra és a felső bélszakaszra vonatkozó eltérések. . Szózatok udána (szanszkrit) .Szuddhódana puróhitája i.felszálló prána szorítás (hatha jóga). a holttestet ravatalra Uddijána (szanszkrit. a Vaisvánara Átman eszme megalkotója uddhaccsa (szanszkrit) .izgatottság-fásultság. része. a felső folyammal viaskodó uddhitat (páli) . a rekeszizom felhúzása udgátar (szanszkrit) . sem a nem-tudáshoz vezető útról.

a sinto családi istenei.Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám.Balaráma és Révati fia. de lehetnek egy kisebb közösség által tisztelt szellemek is udzsiko (japán) . Örökkévaló Istenünk. egyházközség uen (japán) . testvére Nisatha úlumukha mthing nag 'ug pa'i mgo can (írott tibeti) . magát a bajt nem előzte meg uddzsáji pránajáma (szanszkrit) . melyet Hórusz a Széth-tel vívott küzdelme során elveszített.sz.szörnyűséges.Siva társa.az északkeleti bagolyfejű Ulupí (szanszkrit) . Tózan és Harjó mestere Ungo Dójó (japán. Kjórin. (Áldott légy. a látható tárgy nélküli tárgy-látás. a nimitta felbukkanó fényjele. az egyiptomi érdekszféra egyik kiemelt jelentőségű helye uggaha nimitta (páli) . madhjamaka umdze (ejtett tibeti) .jelzés-elérés. malbis arumim.Észak-szíriai város volt a Földközi-tenger mellékén. hónap idusa. ám Thot visszaadta neki. Párvatí. a világ királya. betegségből való gyógyulásban.nága-tündérlány. aki a nevet anyjától. Szeppó tanítványa.a sinto szentély környékének lakóhelyei.tenger. mindenszentek ünnepe Ulmuka (szanszkrit) . Irávat anyja Umá (szanszkrit) .Viruddhaka fia. Ménától kapta vezeklése idején. Iksváku leszármazottja Ullambana (szanszkrit) .csan Ugarit (egyiptomi) . erőteljes amulettként segített a bajokból való kilábalásban. dicsőítő ének Ulkámukha (szanszkrit) .zen mester (i.Hórusz szeme.énekvezető ume (ejtett tibeti) .fülesbagoly uktha (szanszkrit) .) ukijoe (japán) . aki felöltözteti a mezíteleneket.áldás (héber) .tibeti „fej nélküli” írás. kínai Jün csü Tao jing) .a lebegő világ képei.guggoló ülés ukpa (ejtett tibeti) .szótó zen mester (i. az indiai urdu után umi (japán) . 864949). egy isteni lény riasztó megnyilvánulása új ruha felvételekor . ?902?) . fametszet ukkutikappádam (páli) .himnusz. kavicsos terület a forró vizes medence körül a kert-ben Ummon Bunen (japán. az első óbhásza ugra (szanszkrit) .sz.a 7.teljesen kiterjedt légzés (hatha jóga) udzsigami (japán) .avidjá létfokozat udzsat-szem (egyiptomi) . kínai Jün men Ven jen) . a prakriti jelképe.

nidána. a dharmákkal kapcsolatos komoly utasítások (pl. önléthez.függő elnevezés upádána (szanszkrit. ajándékosztás. vakhithez /ditthi/. megragadás. fürösztés. tapadás. kapaszkodás.másodlagos szövet. diadém unmaní (szanszkrit) . tömjénfüstölés. ragaszkodás a kéjhez. az én vonatkoztatási alapja. tagja. közvetlen ok upádána szkandha (szanszkrit) . ami a sajátunk upádánapaccsajábhava (szanszkrit) . fejék. közönséges. szertartásokhoz /silabbatam/. áldozati ételek átadása. önigenléshez /attavádo/).általános koegzisztenciális kapcsolat.és kézmosáshoz. páli) .az 5 ragaszkodás a léthez upádátr (szanszkrit) . létalap (khanda. ájur véda upadhi (szanszkrit) . a sajátmagának tulajdonító alany upadésa (szanszkrit. a paticcsa szammupáda 9. az 5 érzékszerv és tárgyaik upádájapradnyapti (szanszkrit) . mécses gyújtás.csimbók.önfelfújódás (önhittség) unszui (japán) .a tulajdonítás alapját képező 5 halmaz. írott tibeti man ngag) . felövezés szent zsinórral. szertartásokhoz. része upadhátu (szanszkrit) . virág átadás.koncentráció az egység megközelítéséhez upacsáramatta (szanszkrit) . öltöztetés. bekenés illatos kenő-csökkel. a dvádasángasászana 12.unhísza (páli) . a Kálacsakra kilencedik mezője upádána kárana (szanszkrit) . eltávozik a testből. tapadás a léthez (kéjhez /káma/. a családját elhagyó szerzetes upabhóga (szanszkrit) . következménye a bhava.vallási alapelvek. a létmegragadás tárgyait képező tapasztalási elemek. víz arc.függő testiség. káma. kötődés a kielégülés tárgyához. test. tüzelőanyag.kerék. általános vallási útmutatás.a megragadó.tapasztalás upacsára (szanszkrit) .tudatosság nélküli (manónmaní) unnati (szanszkrit) . kilésza. vakhithez. a 9. kamma) . közelítés upacsára szamádhi (szanszkrit) .felhő-víz.metaforikus eszköz upadája rúpa (szanszkrit) . víz szájöblítéshez.16 cselekvés az istenség tiszteletére: hellyel kínálás. a létmegragadás halmazai. a tantrák). megközelítési koncentráció upacsáraddzsána (szanszkrit) .a megragadás/tulajdonítás alapja/tárgyai. körüljárása. víz lábmosáshoz.az összeszedettségre összpontosítás állapota.

járás. helyes módszer. i. szamádhi) upájásza (szanszkrit) . felfogás. ürítés.másodrendű szenvedélyek. a ház-nál. az üdvözülés módszertana upája kausalja (szanszkrit) . njer thob) upálambha (szanszkrit) .egy laikus nigantha hívő. 8.upadhjája (szanszkrit) . a Buddha egyik vita-partnere Nálandában upama (szanszkrit) . hallás. mint a rendi előírások oktatója upadiszésza nirvána (szanszkrit) . a brahmácsári felnőtté avatása. mánaszika) upanáha (szanszkrit) . mellékvágy upaklésa parittabhúmika dharma (szanszkrit) . ksánti.kétségbeesés Upaka (szanszkrit) .romboló karma. tapintás.belső ízzás (írott tibeti thop pa. beszéd.ádzsívika vándoraszkéta Upakkilészaszutta (páli) .egy mantra mormolása (még: vácsanika.tanító. szakja férfi.e. neheztelés upanája (szanszkrit) . megszerzés.megfelelő eszköz. ízlelés.Beszennyezettség szutta (Tripitaka Szútrapitaka 128.applikáció a vitában upanájana (szanszkrit) .fejősajtár. ezt csak a bráhmanák végzik upanisad (szanszkrit) .egyszerű nirvána. egy idősebb szerzetes (thera) upaghátaka kamma (szanszkrit) . semlegesíti a gyenge karmát upagrahana (szanszkrit) . ni = le).közvetlen tanítás (szad = ül.üdvös módszerek (dána. írott tibeti thabs) .gyűlölet.acsarja. sudráknak tilos.összehasonlítás upámsu (szanszkrit) . beavatás upanájana szanszkára (szanszkrit) . szaglás.a szentelt zsinór átadása. ügyes módszer. bírálat Upáli (páli) . bevezetés. sz.-i prózai szövegek . fogás. szennyezett szenvedély.) upaklésa (szanszkrit) . az arahat állapota upaddzshája (szanszkrit) . síla. upa = mellé. a szánkhjá-ban: látás. vírja.10 korlátozottan kárhozatos tudatossággal összefüggő szamszkára upalabdha (szanszkrit) .közel hoz.nem valóságos a meditációs tapasztalat. nemzés upája (szanszkrit.

írott tibeti dge bsnjen) . a lopástól. Isten a teljességben megjelenő ánanda.az elme világtól visszavonult állapota uparuddha (szanszkrit) .születéstől birtokolt mágikus erő upapílaka kamma (szanszkrit) . világi követő. világi hívek. páda. a Brahman és Sakti azonossága. az 5 kárméndríja (vács.nyugalom upászampadá (páli) . ejtett tibeti ge nyen.teljes felavatás.Viráta székvárosa upapurána (szanszkrit) . szakrális hely vagy tárgy upászika (páli.gyapot tömítő a test nyílásainak elzárására upastha (szanszkrit) .nemzés upászaka (páli.a születés után elért teljes nirvána upapáduka (szanszkrit) .a kisebb.világi női hívő upászika síla (szanszkrit) . a hazugságtól és a részegítő italoktól upászaka síla (szanszkrit) .a női világi hívők egyháza upasztha (szanszkrit) . páju. meditáció. páni.a férfi világi hívők egyháza upaszamá (szanszkrit) . elnyerés.hódolat. a hódolat erőköre. alapítója Angirasz.nemzőszervek.elmélyülés . aki tartózkodik az öléstől.spontán születés. a nemi eltévelyedéstől. ejtett tibeti ge nyen ma) . tisztelet. az istenek és a poklok világá-ban upapaddzsa védaníja kamma (szanszkrit) .előírások a szerzetesnőkre (5 szabály) upásziká szamgha (páli) .előírások a férfi szerzetesekre (5 szabály) upászaka szamgha (páli) .upanisszaja (szanszkrit) .az újjászületés után megta-pasztalt karma-hatás upapatti déva (szanszkrit) . elérés upászaná jadnya (szanszkrit) . hódolat útján upászaná/daivi mimánsza (szanszkrit) .döntő segítség upánsujádzsa (szanszkrit) . ötfogadalmú hívő.közömbösítő karma Upaplavja (szanszkrit) . mellék puránák uparati (szanszkrit) . upasztha) egyike upaszthápaná (szanszkrit) .elnyugvás.szemlélet upászamádhitthanam (szanszkrit) . lecsendesülés upászamá darsana (szanszkrit) . ortodox darsana.újjászületéssel létrejött istenek upapatti dhjána (szanszkrit) . felszentelés (a buddhistáknál 20 éves kor után).a születés összpontosítása upapattilábhika (szanszkrit) .áldozat hitvallás.tisztelők.teliholdkori második áldozat upapadja parinirvájin (szanszkrit) .

lelki egyensúly.az újrakeletkezés folyamata urabe (japán) .melléktudomány a védákhoz upavisthakónászana (szanszkrit) . nyugalom. a Buddha csandála tanítványa upatti bhava (szanszkrit) . Gaia szülte önmagából úrdhva dandászana (szanszkrit) . a szammá boddzshangá 7. napon holdtöltekor és az 1. ideiglenes fegyelem upavéda (szanszkrit) . a holdhónapban a 14. felülemelkedés. a nemi eltévelyedéstől.1 napra vonatkozó 8 törvény.upathambhaka kamma (szanszkrit) .megjelenés. írott tibeti njin zag gcig pa'i khrims brgjad/bsnjen gnas) .előírások a holdfázis-változások napjára (8 szabály) upavasztha (szanszkrit) .az egykedvűség általi megvilágo-sodás upékkha (szanszkrit) .Száriputta.cél upékhá (szanszkrit.idős bhikkhuní.az egykedvűség tisztasága upékha szamboddjanga (szanszkrit) . részegítő italok fogyasztásától. a kétszer születettek jelképe a jadzsnyópavita szertartás alatt az upanajamán upéja (szanszkrit) . a hazugságtól. a születés előtti karma folyamat (kamma bhava) megtestesülése upavásza (szanszkrit.kéklótusz Uppalavanná (páli) .kiegyensúlyozottság. egy kolostor vezetője uppatthava (szanszkrit) .égi Uranos (görög) . páli upekkhá. egykedvűség.ülő szög-tartás (hatha jóga) upavita (szanszkrit) .fölfele irányuló rúd-tartás (hatha jóga) .zsinór. napon újholdkor. születés (csittakkhana) uppala (páli) .havi 4 ünnepnap böjttel (holdtölte. 1 napig tartó önmegtartóztatás: tartózkodás az élet kioltásától. a negyedik erény upószatha (páli) .a semleges érzés képessége upékhá parisuddhi (szanszkrit) . írott tibeti btang snjoms) kiegyensúlyozott életmód.segítő karma az élet folyamán Upatissza (páli) . újhold és hozzájuk képest a 8.háromnapos ünnep a halottak tiszteletére uranios (görög) . tényezője upékha indríja (szanszkrit) .böjti nap. napon) uppáda (páli) .az ég istene. a magas és szeles fekvő-helyen való alvástól.jóspapok (látnokok) a sintóban urabon e (japán) . megbékéltség. a lopástól. a zenés-táncos mulatozástól és a délutáni étke-zéstől upavaszatha síla (szanszkrit) .a jelenlegi életfolyamat.

meleg. hőség. a mai Buddh gaja közelében. páli Uruvélá) . a Buddha itt érte el a megvilágosodást. Kaksmana felesége úrná (szanszkrit) .sírmellékletként állított.kis méretű szobor.a királyi fejékek homlokrészét díszítő kobra. tulajdonosának vonásait őrző szobrocska. „aki válaszol” . település Magadhában Uruvilvá-Szenáni (szanszkrit.feltartott szájú kutya-tartás (hatha jóga) úrdhva padmászana shírsászana (szanszkrit) .hajnal.egy bráhmin a Dzsanaka udvarában rendezett vita résztvevője usébti (egyiptomi) . Ré Harakhti és Haroérisz ábrázolásain a napkorong védelmezője.magasra nyújtott lábtartás (hatha jóga) úrdhvarétussza (szanszkrit) .Dzsanaka lánya.fehér szőrpihe a Buddha szemöldökei között Uruvélá Kasszapa (páli) .úrdhva dhanurászana (szanszkrit) .függőlegesen kinyújtott egyik láb-tartás (hatha jóga) úrdhva praszáritapád ászana (szanszkrit) . egy-egy ember modellje. ha a túlvilágon dolgozni hívják usmá (szanszkrit) .felfele tartott arc hát-tartás (hatha jóga) úrdhva mukhashván ászana (szanszkrit) .a 3 tűzpap egyike (Nadí Kasszapa.a sperma visszatartása (hatha jóga) urdhvaszrotá (szanszkrit) .felső lótusz teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) úrdhva praszárita ékapád ászana (szanszkrit) . testmeleg . aki az elhunytat helyettesíti.az aszurák papja Usasz (szanszkrit) . Gajá Kasszapa). a királyság védelmezője.felső kakas-tartás (hatha jóga) úrdhva mukha pashcsimóttán ászana (szanszkrit) .felső lótusz fejtartás (hatha jóga) úrdhva padmászana szarvángászana (szanszkrit) . Pradzsápati lánya Usaszta (szanszkrit) . ide visszatérve mondta el Tűzbeszédét. első prédikációja után.aki magasabbra tör Ureusz (egyiptomi) . akár többedmagával is Urgjen Cokje Dordzse (ejtett tibeti) .város a Gangesztől délre. Purúravasz felesége. ma Szujata Urvasí (szanszkrit) .Padmaszambhava Urmilá (szanszkrit) .fölemelt íj-tartás (hatha jóga) úrdhva kukkutászana (szanszkrit) . a Bháraták ősanyja Usanasz (szanszkrit) .apszarasz.

Áron. ájur véda usnísa (szanszkrit) . manu uttama nirmánakája (szanszkrit) .a dolog teremtmény mivolta utpala (szanszkrit) . avidjá létfokozat Uttama manu (szanszkrit) .nó énekmód utaimono (japán) .teve-tartás (hatha jóga) Uszermaatre (egyiptomi) .a Buddha koronája.meleg. a nirmánakája egyik jegye uttama purusa (szanszkrit) .annihilacionizmus utkatászana (szanszkrit) . píti. korona.Ré igazsága hatalmas.erőteljesen kinyújtott-tartás (hatha jóga) . Izsák.az istenség tudatállapota Uttamaudzsa (szanszkrit) .megidéző fokozat utszada (szanszkrit) . írott tibeti bskjed rim) .usmagatá (szanszkrit) .erőteljes-tartás (hatha jóga) utpáda (szanszkrit) . a figyelem behatolásának segítője. amikor eléri teljességét. diadém.a bírana gyökere uszmá (páli) . József.rövid. upékha utai (japán) .nyújtott lótusz páva-tartás (hatha jóga) uttánászana (szanszkrit) .keletkezés utpádakatvát (szanszkrit) . Dávid) ustrászana (szanszkrit) .a legfőbb teremtett test közvetlen kapcsolata az élvezetek testével.a dolog teremtő mivolta utpádjatvát (szanszkrit) . Mózes.hevítés. az a tetőpont (múrdhana) usman (szanszkrit) . hideg pokol uttama (szanszkrit) . passzaddhi. Ramszesz uralkodói neve uszíra (szanszkrit) .a kék lótusz-szerű hasadás hideg pokla utpalam (szanszkrit) .szati. a nirvédha-bhágija első szakasza. virija. szamádhi.forró. fejék. kidudorodás a fejtetőn.kék lótusz utpannakrama (szanszkrit.vrisni herceg uttána pádászana (szanszkrit) .vendégtábla a szukotban (Ábrahám.recitatív zene utata fukasi (japán) . dhamma vicsaja.minden kérdésben van egy újabb kérdés utcshéda dristi (szanszkrit) .testmeleg usna (szanszkrit) . hevítés.a dzsiva legmagasabb (emberin túli) létfokozata. hőség út a megvilágosodáshoz .a 3. Jákob.nyújtott láb-tartás (hatha jóga) uttána padmá majúrászana (szanszkrit) . II. hajcsimbók usnísa vidzsajá (szanszkrit) .koponyadudor uspizin (héber) .

ejtett tibeti Dra mi nyen Ling.újabb szánkhja Ísvarakrisna után Uttarakuru (szanszkrit.újabb jóga. 6x2 hónap (vaszanta.minden emberi ismeretet megha-ladó utthána (szanszkrit) . vassza) utunijáma (szanszkrit) . a hatha jóga uttara manusja dharma (szanszkrit) . több soros ékszer. a gyöngysorokat félköríves. hónapok.uttara (szanszkrit) .későbbi tudás. gyöngyökből összeállított.kiemelés a szamádhiból utthánavat (szanszkrit) . amely végső valóság természetével foglalkozik Uttará (szanszkrit) . hátsó részén ellensúllyal. sziszira) vagy 3x4 hónap (hémanta. ez tudatja velük közeledő halálukat. mint a Dzsambu-szigeten élők. durva beszédűek. tkp. gimha.emberen túli. Abhimanju felesége Uttara (szanszkrit) . nyolcszor magasabbak.évszak-törvény.nyújtott kéznagylábujj-tartás (hatha jóga) utthita párshvakónászana (szanszkrit) . fáradhatatlanul működő utthita haszta pádángusthászana (szanszkrit) .nyújtó oldalsó szög-tartás (ha-tha jóga) utthita trikónászana (szanszkrit) .Viráta lánya. az 5 természeti törvény egyike uzeht-gallér (egyiptomi) . kínai Yu dan yue) .a vitában a válaszadó.szerzetesek felső ruhája uttara szánkhja (szanszkrit) .évszak.buzgó.a Mérut körülvevő 4 kontinens közül négyzet alakú északi. lakói ezer évig élnek.a mimánszá bölcselet későbbi irányzata. vagy gyakran sólyomfejet formázó széles arany dísz fogja össze.emberfeletti tettet állít magáról valaki uttara mímánsza (szanszkrit) . más nézet szerint haláluk előtt 7 nappal durva hangot hallatnak. alsó részén gyöngy vagy nemesfém függőkkel. szarada. magasabb fokú védánta uttara paksa/paravádin (szanszkrit) . nem ismerik az idő előtti halált.széles. alföldrészei a Kuru és a Kaurava uttarimanussza (páli) . gimha. hémanta. a csúf hangúak szigete. feltehetőleg .kinyújtott háromszög-tartás (hatha jóga) utu (páli) . nyers. írott tibeti sgra mi snjan gling.Viráta legkisebb fia uttara jóga (szanszkrit) . a niródha gyakorlatok uttarimanussza dhamma (szanszkrit) . vasszána. aki megvédi álláspontját uttara szamga (szanszkrit) .

a szó leküzdése Vácsaszpati Misra (szanszkrit) .eltulajdonítás.védánta mester (i. 10. Sankara Brahmá szútra kommentárjának kommentárja Vaccsha (páli) . hogy saját művükként tüntethessék fel az utókor számára Ü Cang (ejtett tibeti.a köznapiban felismerni a törvényszerűt. de a közemberek ábrázolásain is igen elterjedt. nem ítélet. az 5 kárméndríja (vács. a világ múzeumaiban számos szép állapotú példány található. fővárosa Vészálí Vaddzsí rádzsaság (szanszkrit) .egy mantra hangos kiejtése (még: upámsu. (uzeht = széles) uzurpálás (egyiptomi) . páda.az összejövetel éjjele.beszéd. csak megnyilatkozás vacsana patha (páli) . sz.a vita művészete vadagalai (szanszkrit) . upasztha) egyike vacsana (szanszkrit) .sivatagi völgy.fehérajkú szarvas vaadnáht (jiddis) .kijelentés. aktív megváltás vádamárga (szanszkrit) .21-23 vádi (egyiptomi) . egyes királyok az épületekről kivakarták elődeik nevét.sz.hatalmi jelvény is volt.a Káthaka upanisad szereplője Vaddzsí (szanszkrit) . és a sajátjukkal helyettesítették. boldogtalanság a sintóban Vádzsasravasza (szanszkrit) . páju.ávénikabuddhagúna váda vidjá (szanszkrit) . központjuk Srírangam.) műve: Bhámati.északi srívaisnavák.a vita menete vaddisznó órája (kínai) . páni. fővárosa Vészálí . szerencsétlenség. írott tibeti dbus gtsang) . beszéd. időszakos folyók rendszerint kiszáradt medre vadzavai (japán) .a beszéd. mána-szika) vácsanika tapasz/vácsika tapasz (szanszkrit) .észak-indiai állam a Gangá mellett. írott tibeti) . a haiku-írás szem-lélete vács/vák (szanszkrit) . váhnáht vabi (japán) .csapás.Csölkhaszum. Cang.állam a Gangá északi partján.a bhikkhuk bírálatának tilalma vácsanika (szanszkrit) . Közép-Tibet egyik tartománya V va (ejtett. majomiskola.egy bráhman vácskarma (szanszkrit) .

tévedések a gyakorlatban: 1.vádzsikarana (szanszkrit) . az őszinte érdeklődés elutasítása. 11. az egyetlen élet alatt is megtehető út. a tantrikus iskola (mantrajána). Aksobhja másik neve Vadzsra Héruka (ejtett tibeti) .sz. naiv realizmus és minden tagadása. 4. illetéktelenek előtt felfedni a titkos tanításokat. a testben az agyhoz kapcsolódik Vadzsrabhajrava (szanszkrit.sz. a szellemi és fizikai összetevők tökéletes egysége eredeti tisztaságában vadzsra kana jukti (szanszkrit) .gyémánttest. 13. 6. elmulasztani a káros egyének elpusztítását.Vadzsra Héruka női társa. ájur véda Vadzsira (szanszkrit) . írott tibeti rdo rdzse theg pa) gyémántkocsi. kínai dzsin kang. testünket alantasnak tekinteni. kételkedés a gyakorlatok hatékonyságában. 8. a nők lebecsülése vadzsra kája (szanszkrit) .a thai buddhizmus egyik legnagyobb egyházatyja (i. a testben az agyhoz kapcsolódik vadzsra jána (szanszkrit.varázstőr a szellemek elleni harchoz Vadzsra Tro di (ejtett tibeti) .Indra villáma. a súnjatá jelképe. 1859–1921) vadzsra (ejtett tibeti dor dzse. írott tibeti rdo rdzse 'jigs bjed) Mandzsusrí Jamántaka Vadzsrabódhi (szanszkrit) Nágárdzsuna iskolájának követője. nemzés. különleges mesterek nevének jelzője vadzsra dnyána (szanszkrit) . Nágabódhi tanítványa (i. 14.Dordzse Szempa haragvó megjelenése.szerzetesnő Vadzsiranyánavarórasza (szanszkrit) . a Buddha tanításainak elutasítása vagy cáfolata. japán kongó. a harmonikus kapcsolat megszakítása vadzsra-testvéreinkkel. 7. bármely spirituális rendszer elítélése. hogy minden dharmáról elmondható: nem igaz. mindegyikből vagy ok nélkül keletkezett vadzsra kila (szanszkrit. ejtett tibeti pur bu) . szexualitás. dualizmus érzete a tantrikus gyakorlatok közben. 10. gyémánt. 3.gyémánt-tudás.aprólékos gyémánt módszer. 9. imajogar. más okból. drágakő. 5.erősítők. annak vizsgálata. 2. írott tibeti rdo rdzse. 670-741) . 12. a fehér és vörös bindu erejének gyengítése. hogy önmagából. a bódhiszattva-fogadalom megszegése. mongol ocir) .ájur véda vadzsikaranacsikitsza (szanszkrit) . megszakítani a kapcsolatot a guruval.

Vadzsrahéruka társa vadzsranábba (szanszkrit) . írott tibeti rdo rdzse theg pa) gyémánt jármű Vadzsrajógini (szanszkrit) . kard és tükör Vádzsrapáni (szanszkrit.gyémántlényegű. a mennykőkezű dhjáni-bódhiszattva. a Tökéletes Öröm keleti birodalmából. amiben megszűnik az alany-tárgy szemlélet Vagakusa (japán) .sz.szertartási eszközök tárolására szolgáló helyiségek a templomban váhapphalá (szanszkrit) . írott tibeti rdo rdzse 'chang) Gyémántjogart Tartó. a jaksák egyik szintje vadzsrapánijaksa (szanszkrit) .a bőséges gyümölcs istenei váhnáht (jiddis) . írott tibeti phjag na rdo rdzse) Gyémán-toskezű. 18 aliskolája van . a megvilágosodott energia bódhiszattvája. jelképei virágból készült íj.gyémánt mester Vadzsraccshédika (szanszkrit) . mert megitta Ráhu mérgező vizeletét. a nyugati kapu őre Vadzsrászana (szanszkrit) . a tükörszerű bölcsesség. a buddhák szellemőse.az őrzés éjszakája a brit előtt vaibhászika/szarvásztiváda (szanszkrit) .nagy kifejtés iskola. írott tibeti ba dzra kro dhí shvari ma) .a Buddha saktija Vadzsrahéruka (szanszkrit.a 4 égtájat őrző jaksák Vadzsrasinkhalá (szanszkrit. 300-500 Vadzsradhara (szanszkrit.vadzsrácsária (szanszkrit) .Mandzsusrí egyik alakja.a Vérivó Gyémántnemzetség feje vadzsrajána (szanszkrit. társa Szamgye Csenma. Amóghasziddhi társa.a gyémánthoz hasonlatos össze-szedettség a bhávanámárga végén. Dordzse Csang Vadzsradhátvísvarí (szanszkrit) . a forma szkandhájának jelképe vadzsrópana szamádhi (szanszkrit) .sinto mozgalom a japán ősiség megerősítésének céljából a Kangaku ellen váhana (szanszkrit) .a Vasbéklyó Asszonya. írott tibeti sgo ma lcags grog ma) . írott tibeti ba dzre heruka) .gyémánttrón a Dzsambudvípán Vadzsraszattva/Aksóbja (szanszkrit. i. ejtett tibeti Dor dzse Szem pa) .Krisna diszkosza Vadzsránanga (szanszkrit) . a gyarló elme.Gyémánt szútra.hordozó állat váhana mandapa (szanszkrit) . hínajána filozófiai rendszer.a vörös bindu (Bódhicsitta) női jidamja Vadzsrakrodhésvarí (szanszkrit. fekete.

benső összefüggés (néhol: 7. egyenetlenség Vaisampájana (szanszkrit) . része vaidhi (szanszkrit) .a szent bizonyosság birtokosa.sz. közönyösség (mridu.hódolat. 2. a kereskedők és a pénzemberek tartoznak. kínűző. pará bhakti).a 4 örökletes varna egyike. sz. tevékenység. különbözőség. mahájána szöveg vairágja (szanszkrit) .a gunaegyensúly megingása. sajátság. vágytalanság.elemzések. egy buddha 4 bizonyossága (csaturvaisáradja) vaisésika (szanszkrit. 3.Kilenc dharma.hindu dharma vaikhariva (szanszkrit) .a menny egyik része. kínai seng lun) . közember vaisnava (szanszkrit) .makulátlan vaipulja (szanszkrit) . a dvádasángasászana 9.széles. 1. vagy i. utálat. a bhakti része (még: rágátmika. hanem ismeretelméleti Vaishvanaranirghósa buddha (szanszkrit) . az élők egy őslétező testéből szár-maznak.közömbösség. mentesség a vágyaktól. adhimátra.Durgá egyik anyai kiterjedése .(visésa = megkülönböztetés) a világ öröktől fogva létező szubsztanciáiból állnak az atomok.6 Mahápurána Vaisnaví (szanszkrit) .) alapította. meg nem fogható alkotóerő vaidika dharma (szanszkrit) . Isten ezek irányítója.vaidalja (szanszkrit) . szenvtelenség.Vjásza tanítványa vaisáradja (szanszkrit) .Visnu követői. bizonyosság vaisáradja prápta (szanszkrit) . para). a kézművesek. sz. a hinduizmus egyik bölcseleti rendszere. 5.e. a njája rendszertől ellentétesen nem logikai.a hallható para Vaikuntha (szanszkrit) . 5. a számjávasztha felbomlása. 4.hindu. Visnu lakóhelye vaimalja (szanszkrit) .merészség. alkotóelemei: 1. nem-létezés). tulajdonképpen a mahájána Vaipulja szútra (szanszkrit) . minden az ő testének transzformációja Vaisnava purána (szanszkrit) . amelybe a hagyomány szerint a földművelők. imádat. madhjama. lényeg. szemlélődő elmélyedés.az északi világrész buddhá-ja vaisja (páli véssza) . elsápadás. Kanáda (i. 6. kartámasz a jógában (karmankó) vaisáka (szanszkrit) . tibeti április második és május első fele vaisamikatvam (szanszkrit) .következetlenség vaisamja (szanszkrit) . egybe tartozás.

védikus tanítómester Vaisvánara Átman (szanszkrit) .a buddhaság bódhiszattvája. a dharmakáját megszemélyesítő transzcendens buddha. az északnyugati irány ura. ha-levegő. Bhíma apja a Mahábhá-ratában.szél-kör. Visnu figyelmeztetésére bárkát épített családjának. az ávénika-buddhaguna 14. A papok könyve Vajrócsana (szanszkrit) . szóbeli cselekedet. Tóra. a lélegzet hindu istene. az anyag gáz állapota. foka vak/vács (szanszkrit) .versforma.arhat a Buddha közelében válakhilja (szanszkrit) . ra-tűz. a levegő mandalája a világ támasza. a tudatosság szkandhájának jelképe. va-víz. ekkor volt az özönvíz. írott tibeti rlung) . az űrkör fölött. a vízkör és a fémkör alatt Váju purána (szanszkrit) . Kuvéra Vaisvámitra (szanszkrit) . a Brahman egyik megnyilvánulása. a testben a szívhez kapcsolódik. tibeti fordító az i. 5+7+5+7+7 szótagú sorok Vaka (szanszkrit) .egy buddha a hallgatók késztetései szerint beszél. a singon és tendai szektában az Ádibuddha. valószínűleg a legrégebbi purána váju/vájo (szanszkrit) .a jelenlegi korszak törvenyhozója.minden ember Átmanja. Egyetemes Lélek vaitarani (szanszkrit) . írott tibeti rnam thos sras) . Hanumán apja a Rámájanában. a női társa Jingcsokma. században Váju (szanszkrit. szél.lélegzetszabályozás. az egyik mahábhúta. a 7.beszéd vaka (japán) .szél. az életlehelet ellenőr-zése Vájikrá (héber) . de a szánkhjában a levegő.egy ráksasza Vakkula (szanszkrit) .Biblia. szkandha-szimbólum: fehér. 8. a szthula saríra része vák karma (szanszkrit) . kha-űr). Bhíma apja váju mandala (szanszkrit. a középpont buddhája. a 7 bölcsnek (risi) és minden állatból kettőnek. a singonban bídzsája avarahakha (aföld. bídzsája az a vagy a vam.felbomlási tényezők vája dháraná (szanszkrit) .levegő. a jaksák ura.a Teremtő testéből keletkezett 6 ezer ujjnyi szellem .különlegesen forró mellékpokol Vaivaszvata manu (szanszkrit) .az észak istene. kínai feng lun) .szél könyv. érzékcsalódás. tibeti fordító-mester. manu.sz. Szúrja fia vaja dhamma (szanszkrit) . forma.Vaisrávana (szanszkrit.

válakhiljászana (szanszkrit) - válakhilják-tartás (hatha jóga) Vallí (szanszkrit) - Kártikéja egyik társa Valmiki (szanszkrit) - rablóból lett szent, ő írta a Rámájanát, feltalálta a vínát, ő tanította a gandharvákat a zenére Vámadéva (szanszkrit) - egy bölcs vámadévászana (szanszkrit) - Vámadéva-tartás (hatha jóga) Vámalamitra (szanszkrit) - indiai tanító Tibetben az i.sz. 8. században Vámana (szanszkrit) - Visnu 5. emberi alakú avatárája, törpe bráhmana, aki visszaszerezte a Földet Bali démonrádzsától, jelképe: vizes edény és esernyő (másik neve Trivikrama = 3 győzelem) vamsza (szanszkrit) - hús, a tantrikus gyakorlatok egyik eszköze vána pattha (páli) - az asramában (3. életszakasz) élő ember, visszavonult, erdei remete, vágyakat elhagyó vána prasztha (szanszkrit) - ásrama, a lemondás életszakasza vánara (szanszkrit) - erdőlakó, mitikus nép Dél-Indiában vanatha (páli) - vágy, buja bozót vang (kínai) - király vang ming (kínai, szanszkrit dzsálini prabhákumára) - a tökéletesség alsó fokán álló bódhiszattva Vang po (ejtett tibeti) - Indra vang thang (ejtett tibeti, írott tibeti dbang thang) - személyes életerő vanna (páli) - varna Vansi Sógaku (japán, kínai Hung cse Cseng csüe) - zen mester (i.sz. 1091-1157) vanydzsho (szanszkrit) - terméketlen Vappa (szanszkrit) - a panycsavaggíják közül az egyik vára (szanszkrit) - fordulat varada mudra (szanszkrit) - megnyugvó, kívánságteljesítő kéztartás, a táncoló Siva bal első keze Váradarádzsa (szanszkrit) - Visnu egyik mellék-inkarnációja varadzsi (japán) - szalmapapucs Varáha (szanszkrit) - vadkan, Visnu egyik inkarnációja Váráhí (szanszkrit) - Durgá egyik anyai kiterjedése varana (szanszkrit) - a klésák akadályai Váránaszí (szanszkrit, ejtett tibeti Bá rá na szí) - Benáresz, város a Gangesz mellett a mai Uttar Pradés államban, a Buddha első prédikációjának helyszíne, ma Benáresz Váranaváta (szanszkrit) - egy város Vardhamána Mahávíra (szanszkrit) - Dzsina, Mahávíra eredeti neve, a 21. dzsaina tírthankara (i.e. 599-527) varesinobu (japán) - a maiko első frizurája, a fejtetőre

fésült, elől és hátul kanokával varna (szanszkrit, páli vanna) - szín, a születési kasztok, társadalmi osz-tály: bráhmana, ksatrija, vaisja, súdra, párja/parajan/aszprisja varnásrama dharma (szanszkrit) - varnák és életkorok kötelességei, a védikus társadalmi rendszer, remetelak Városi (Nagy) Dionysia (görög) - ünnepsorozat Elaphébolión 8-ától (Athén), 9-én Dionysos szertartások, 10-én komédiák, 11-13-án tragédiák előadása varsá (szanszkrit) - esős évszak, monszun, a harmadik hindu évszak, ájur véda varsávásza (szanszkrit) - az esős időszak 3 hónapja, az intenzív hitgya-korlat ideje vársika (szanszkrit, ejtett tibeti jar ne) - a szerzetesek nyári elvonulása Vársnéja (szanszkrit) - a Vrisni-nép ura; Krisna egyik neve vartamána avaszthána (szanszkrit) - folyamatban lévő állapot jelen pillanata Varuna (szanszkrit) - az óceánok istene, hordozója Makara, a krokodilszörny, kezében hurok (nága pasa), rádzsasága Szukha vagy Puspagiri, a nyugati irány uralkodója Varuní (szanszkrit) - az ivás istennője, a tejóceán köpülésekor keletkezett vasanta mandapa (szanszkrit) - víztároló helyiség a templomokban vasi (japán) - papírfal vási (szanszkrit) - borotva vasí karana (szanszkrit) - bizonyos dolgok fölötti hatalmat biztosító rítus, jele a fekete vastra (szanszkrit) - tiszta ruha felajánlása a múrtinak a templomban vasza (japán) - technika Vászabha (szanszkrit) - Paszénadi felesége vászaná (szanszkrit) - vágy, vonzalom, késztetés, örvény a tudatküszöb alatt, hajlamok, beidegződések, benyomások, létesülés-indíték, létcsí-ra a tudattalanban, melyből a tudatfolyamatok keletkeznek. vaszant (szanszkrit) - tavasz, ájur véda Vaszanta (szanszkrit) - tavasz, az első évszak, Kámadéva társa Vaszantapancsámi (szanszkrit) - ünnep mágha hónapban (januárfebru-ár) Szaraszvatí tiszteletére Vászava (páli) - a vászuk apja, Indra vászéttha (páli) - Vaszistha leszármazottjai, a mallák Vaszistha (szanszkrit) - risi a Nap-nemzetségből vaszisthászana (szanszkrit) - Vaszistha-tartás (hatha jóga) vassza (páli) - esős évszak

Vasszakára (páli) - Adzsátaszattu hadvezére Vásszámitta (szanszkrit) - a Buddha tanítója a Védákban vasszikí (páli) - fehér jázmin vasztu (szanszkrit) - a vizsgálat tárgya, dolog, tárgy vasztumátra (szanszkrit) - a dolog magában vasztuprativi kalpa (szanszkrit) - tárgy-tapasztaló vaszu (szanszkrit) - félistenek a védikus mitológiában Vaszubandhu (szanszkrit) - jógácsára filozófus (i.sz. 4.-5. sz.), féltest-vére Aszamgha, kommentárja a Dasabhúmuka szútrához a ti lun iskola alapja, előbb szarvásztivádin, majd vidnyánaváda Vászudéva (szanszkrit) Krisna Balaráma nevű inkarnációjában az apja, felesége Dévaki és Rohiní, Krisna jelzője, Szura jádava király fia, Prithá fivére Vaszudhárá (szanszkrit) - földistennő, Kincsőrző vaszuk (szanszkrit) - 8 istentestvér, Indra kísérői, félistenek Agni és Indra közösségében Vászuki (szanszkrit) - a legnagyobb kígyó, a kígyók királya, ő volt a kötél a tejóceán köpülésekor Vaszumitra (szanszkrit, írott tibeti dbjig bses) - a Maitréja után eljövendő Buddha, a vaibhásika irányzat egyik bölcse vat (japán) - harmónia, a 4 fő alapelem (vat, kei, szei, dzsaku) egyike vata (szanszkrit) - az egyik dosha, levegő és űr, lebomlás, szétesés, halál, öregkor, este, nyár, ájur véda vata dosha (szanszkrit) - mozgásba hozó eltérés (prána, vjána, udána, szamána, apána), ájur véda vatabosi (japán) - férfiakat szórakoztató nő, néha prostituált vátájanászana (szanszkrit) - ló-tartás (hatha jóga) vatarai sinto (japán) - az Isze Dzsingú sinto szentély a Kii-félszigeten, papjai a Vatarai-család tagjai a Tokugava-korszakban (i.sz. 16001868), a buddhizmus és a császári ház kamija ellensúlyozásául a személy megtisztulását és erényességét helyezték előtérbe, ezért központi szentélynek nyilvánították az Isze Külső Szentélyt (Gekú) és a Belső Szentélyt (Naikú), azonban ez sohasem vált általánossá Vátszjájana/Paksilaszvámin (szanszkrit) - a Njája szútra kommentátora Vattagamani (páli) - király Srí Lankán (i.e. 88-76), az ő idejében rögzítették írásban a Tipitakát páliról

szingalézre vattakathá (szanszkrit) - a létesülés köre vatthu (páli) - alap, a megismerés 24 tárgya (4 elsődleges elem, létsíkok, érzékekkel megismert tárgyak, sokféleség, egység, érzék-szervi észlelés, meditatív elmélyedés, nibbána) és tapasztalati adatai, érzékszervek Vatthúpama szutta (szanszkrit) - A ruha szútra (Tripitaka Szútrapitaka 7.) véda (szanszkrit) - tudás, belátás, a hindu szent szövegek egy csoportjának összefoglaló neve (vid = tudni), Rig véda, Száma véda, Jadzsur véda, Atharva véda véda anga (szanszkrit) - sad anga véda vádin (szanszkrit, kínai wei-t'o lun si) - felfogás, amely szerint Visnuból keletkezett a 4 varna, Brahmanból a dolgok védagú (páli) - teológus, aki elvégezte a védikus tanulmányokat védaka (szanszkrit) - érző/érzékelő alany védaná (szanszkrit, páli, írott tibeti tshor ba) - érzékelés, az öt halmaz egyike, érzet, érzés, érzelmi minősítés, szomjúhozás, a 7. nidána, a paticcsa szammupáda 7. tagja, az egyik csaitta, a Kálacsakra hetedik mezője védaná szkandha (szanszkrit, írott tibeti chor ba'i phung po) érzékelés, érzet, az 5 halmaz egyike (6 osztály és 3-3 alosztály kellemes, kellemetlen, közömbös), az érzelmek csoportja, az egyik panycsa szkandha, érzetek halmaza védanákája (páli) - érzéstest védanánupasszaná (szanszkrit) - az érzetek éber tudatossága védánga (szanszkrit) - védikus tudományok (szertartástan, grammatika, hangtan, etimológia, verstan, csillagászat, jog) védánta darsana (szanszkrit) - szemlélet Védánta szútra/Brahmá szútra/Brahmá mimánsza (szanszkrit) a véda vége, Bádarájana vagy Vjásza műve, eredetileg a Cshándógja upanisad kommentárja, i.e. 5. sz., a szöveg elveszett, kommentárok: Bódhjájana, Upavarsa, Sankara, Rámánudzsa stb. Védántin (szanszkrit) - i.sz. 700 körül keletkezett filozófiai iskola, amely a rítusok mögötti igazság keresésével foglalkozik Védasrutí (szanszkrit) - folyó Dél-Indiában Védavatí (szanszkrit) - Kusadhvadzsa remete lánya veh na (kínai) - a mezei munkák felügyelője, rangban a 3. csan kolostori tisztségviselő véhapphalá (szanszkrit) - fent újraszületett lények, akiknek 4. dhjánájuk van

vej (kínai) - ülőhely, rang vejbersűl (jiddis) - ezrát násim Vélékété (vodu) - rút istennő Velkha (görög) - etruszk isten Véluvana (páli) - Bambuszliget Rádzsagrihában, a Buddha egyik vihárája, Bimbiszára rádzsa ajándéka Véluvana áráma (páli) - Kalandaka nivápa, Mókustető a Bambusz-ligetben Vémacsitra (szanszkrit, írott tibeti lha na jin gji thub pa thags bzang ris) - Szépmintás Kelméjű, a Hat Győzelemmel Túljutott egyike ven (kínai) - kérdés, kérdez Ven Seng (kínai) - Taj cung kínai császár nevelt leánya, i.sz. 641-ben lett Szongcen Gampo másik felesége ven ta (kínai) - kérdés-felelet technikájú tanítás a csan buddhizmusban, mondó Venkatésa/Venkatésvara (szanszkrit) - Visnu egyik mellékinkarnációja (más nevei: Srínivásza, Báládzsi) ventaillage (vodu) szárnyaltatás, széles karmozdulatokkal maguk előtt keresztezve ráznak egy szárnyast Vénuvana áráma (szanszkrit) - Kalandaka nivápa véset (héber) - nyelőcső shitánál Veszákha púdzsá (szanszkrit) - a vészákha teliholdjakor tartott ünnep a bódhi elérésére a Buddha bódhijának emlékére, az április közepétől május közepéig tartó holdhónap Vészálí (páli) - a Vaddzsí rádzsaság fővárosa, királya Asóka, Magadha rádzsája, itt volt a második zsinat i.e. 380 körül veszatthák (szanszkrit) - Vaszistha ősbölcs leszármazottjai, a mallák Vésszamitta (páli) - védikus tanítómester vetálí (írott tibeti) - a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike vèvè (vodu) - szimbolikus rajz a loa attribútumairól vezír (egyiptomi) - tjati vibandha (szanszkrit, írott tibeti bgegs, ejtett tibeti gegs) - akadály Vibhanga (páli) - Tipitaka, Elemzés (Részletezés) vibhasjavádin (szanszkrit) - théravádin felekezet, a Buddha közvetlen tanítványainak utódai vibhava (szanszkrit) - uccshédaváda vibhava tanha (szanszkrit) - a nemlét szomjazása Vibhisan (szanszkrit) - Ráma egyik öccse, akit Lanka rádzsájává koroná-zott Vibhísana (szanszkrit) - ráksasza, Visravasz és Kaikaszí fia, Rávana

öccse vibhúti (szanszkrit) - erő Vibuddhasziddha (szanszkrit) - indiai tanító Tibetben az i.sz. 8. század-ban, a 108 bölcs egyike vicsára (szanszkrit) - a gondolat vizsgálata, az elmélyülése megnyilvánuló tényezője, dhjána, vizsgálódás, gondolatok, megfontolás, fenntartott alkalmazás, az elme hivatkozó vagy vonatkozó beszéde vicsáraná (szanszkrit) - gondolkozás, megfontolás, a rádzsa jóga gyakor-lata (7 módszer) vicsáranjaka (szanszkrit) - szankhárák a szúksma-bhútákban vicsárja (szanszkrit) - kutatás, megfontolás, vizsgálat a szúksma bhúták-ban létező szankhárák után viccshinna pravartak manaszkára (szanszkrit) - az elme 2. mentális tevékenysége, az elme visszairányítása kizökkenés után a tárgyra vicsikiccshá (szanszkrit) - a második béklyó, szamojadzsanáni vicsikitsza (szanszkrit) - kételkedés, kétség, az egyik béklyó, szkepticiz-mus Vicsitravírja (szanszkrit) - Sántanu és Szatjavatí fia Vidagha Sákalja (szanszkrit) - vitamester Dzsanaka udvarában Vidarbha (szanszkrit) - város, itt uralkodott Bhismaka Vidéha (szanszkrit) - ország Észak-Indiában, fővárosa Mithilá, Dzsanaka székhelye Vidéha/Púrvavidéha (szanszkrit, ejtett tibeti lu phak po, írott tibeti lus 'phags po) - a Púrvavidéha egyik alszigete keleten, ókori indiai dzsanapa, egyik uralkodója Dzsanapa, Tisztatestű, a keleti világsziget lakói vidhi (szanszkrit) - szertartás vidhjá (szanszkrit) - alacsony tudás, a paravidhja átmeneti hiánya, részle-ges ismeret átfogó tudás helyett, igaztudás vidhjá abhiseka (szanszkrit) - tudás általi felszentelés vidhjá rádzsa (szanszkrit) - a tudás királyai, istenségek vidhjá rádzsní (szanszkrit) - a tudás királynői, varázsigék megszemélye-sítői vidjá (szanszkrit) - tudás, megvilágosodás, helyes szellemi felismerés, tudatos létfokozat vidjádhara (szanszkrit, írott tibeti rig 'dzin) - az Öt Ismeretőrző (a Tavirózsatánc Hatalmasa, a Földön Lakozó, az Életkort Uraló, a Nagy Bélyegjel ismerője, az Önmagát Teremtő) vidjádhara abhiséka (szanszkrit) - a mágikus tudás hordozójának meghintése

vidnyána (szanszkrit, páli vinnyána, írott tibeti rnam shes) tudatosság, tudat, tudomás, tapasztalás, öntudat, a tudatosság a tér végtelenjéhez hasonlít, a szubjektumba az érzékszerveken, az érzékelési folyamatokon és az észrevétel mozzanatán keresztül beérkezett benyomások az értelem által tudatosan felfogott és átélt élményekké válnak, a 3. nidána, a Kálacsakra harmadik mezője vidnyána ánantja ájatana (szanszkrit) - a tudat végtelensége, a 4 ájatanából a 2. fok vidnyána dhátu (szanszkrit) - a 6 domináns elemtől függő tudati elem vidnyána maja (szanszkrit) - a létfokozatok egyik burka vidnyána maja kósa (szanszkrit) - a tudás burka, a dzsiva egyik burka vidnyána szkandha (szanszkrit, írott tibeti rnam ses kij phung po) - tudat, tudomásszerzés az érzékelés tárgyairól és a jellemösszetevőkről (6 fajta), tudatosság, észlelés, a panycsa szkandha egyike, a nidána 2. foka (89 alosztály), ájatana vidnyána váda (szanszkrit) - a tudat tana, buddhista irányzat az i.sz. 1.2. században, tulajdonképpen a jógácsára (csittamátra) Vidnyánabhiksu (szanszkrit) - a számánjaváda védánta iskola alapítója (16. sz.), műve: Vidnyánámrita, Brahmá szútra kommentár vidnyánáhára (szanszkrit) - tudatosságból származó táplálék Vidnyánámrita (szanszkrit) - Vidnyánabhiksu műve vidnyánánantjáhatana bhúmi (szanszkrit) - a végtelen tudatosság szint-je, az elmélyülés 7. szintje vidnyánánantjájatana (szanszkrit) - bhúmi, a bódhiszatva szint hetedik foka vidnyapti (szanszkrit) - tudat, tudomás vidnyapti mátra (szanszkrit) - csak-tudomás vidnyapti visésa vikrijá (szanszkrit) - a tudatmódosulások egymásra hatása Vidnyaptimátratásziddhi (szanszkrit) - Bizonyság, hogy minden csak tudomás, mahájána jógácsára szútra, Vaszubandhu műve Vidúdabha (páli) - kószalai uralkodó, Paszénadi fia Vidura (szanszkrit) - Vjásza és egy szolgáló fia, Pándu és Dhritarástra féltestvére vidúsanú pratipaksa (szanszkrit) - az ellenszenv ellenszere Vidzsaja (szanszkrit, írott tibeti sgo ba khro ba rnam par rgjal ba) - a Haragvó Biztos Győző, a keleti kapuban áll az élet és a halál között Vighnéshvara (szanszkrit) - az akadályok elhárítója, Ganésa másik

neve Vigrahavjávartaníkáriká (szanszkrit) - Az ellenvetések megsemmisí-tése, Nágárdzsuna műve; ellenséges oppozíció szellemében folytatott vita Vigrahavjávartanívritti (szanszkrit) Nágárdzsuna önkommentárja Az ellentétek megsemmisítése című művéhez vigrihjaszambhásá (szanszkrit) - ellenséges oppozíció szellemében foly-tatott vita vihára (szanszkrit, kínai seng fang, sen qielan) - kolostor, zárt csarnok, kert szerzetesi együttlétre, egy sztúpa köré emelt épületek vihimszá (páli, szanszkrit) - rosszindulat, szennyezett szenvedély, ártalom, akuszala múlá vijóga (szanszkrit) - elkülönítés, szérválasztás vikála (szanszkrit) - délután, este, étkezésre alkalmatlan idő, rossz időpont vikalpa/kalpana (szanszkrit, írott tibeti mam rtog/rtog pa) fogalmiság, elemző gondolat, fantázia, képzelődés, amelynek alapja valóságos alap nélküli szóbeli megfogalmazás, megkülönböztető fogalmi gondolkodás, képzelet különbség, különbözés, megkülönböztető fogalmi gondolkodás, megkülönböztető fogalom, megkülönböztetés, különbségtevés, vágyakozás vikára (páli) - a prakriti megjelenési formáinak módosulata (érzékelési, cselekvési képesség) vikkhambhanapahána (szanszkrit) - elnyomás által történő elhagyás (vinaja) Vikramasíla vihára (szanszkrit) - indiai kolostor, itt élt Atísa viksépa (szanszkrit) - zavar, elterelődés viksipta (szanszkrit) - az elmeműködés megszakításokkal kevert hábor-gása világ (3) - bhur (föld), bhuvah (légtér), svar (menny) villámláskor - áldás (héber) - Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám, oszé maaszé vörésit. (Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ királya, aki a teremtés művét gyakorolja.) Ville aux Camps (vodu) - mitikus város Guineában, ahonnan a loák jönnek vilóma pránajáma (szanszkrit) - ellentétes légzés (hatha jóga) vimalá (szanszkrit) - tiszta, a bhávaná márga 2. foka, a pratjékabuddhák útjának második része vimala bhúmi (szanszkrit) - a tisztaság birodalma, a bódhiszattva

ízlelés.koordináló szellemi tudatosság halmaza.mentális szennyeződés.húros hangszer. az egyik panycsa kkhandha vinnyánam (szanszkrit) . Mahávagga. Csúlavagga.a szabadulás tudása vimuktí márga (szanszkrit) .tudat.tudott vipadjásza (szanszkrit) .megváltás. állandó az állandótlan stb. újraszületési tudat.a megszabadulás kapuja Vimsatiká (szanszkrit) . a karma beérése.a templomban a múrti oltára föle magasodó torony.ítéletalkotás vinipátika (szanszkrit) . ejtett tibeti Dul va. a végső megszaba-dulás útja.Húsz versszak.érzet. Válmiki találta fel vinaja kála (szanszkrit) . az érzőtől független vinnyánanycsájatana (szanszkrit) . mahájánajógácsára szútra. Ganésa másik neve Vinatá (szanszkrit) .a 8 megszabadító. szép a nem-szép. gyógyszerek anyagcsere terméke. tapintás. a paticcsa szammupáda 3. a 8 megszabadulás vimóksa mukha (szanszkrit) .a 6 vinnyánatest (látás. ájur véda vipáka hétu (szanszkrit) . felszabadulás. termés. képzelet) vinnyánakkhandha (szanszkrit) .a tudat végtelensége vinnyáta (szanszkrit) .eredő. foka Vimalamitra (szanszkrit) . Vaszubandhu műve vimuktí (szanszkrit. tudatcsoport (elme. Parivára). Az égi paloták történetei vimóksa (szanszkrit) . szakasza Vinaja pitaka (szanszkrit. a Tripitaka egyik része.a síla kála 9. égi palota Vimána vatthu (páli) .indiai mester vimána (szanszkrit) . szaglás. a gondolatok 89 csoportja. a karma eredményezett aspektusa.akit más már nem vezet. visszaha-tás. a szerzetesi közösségek szabályzata.megtorló okság.Kasjapa felesége viniccsaja (szanszkrit) .a poklokban létezők vinnyána (páli) . heterogén . szellem. írott tibeti rnam grol) .Tipitaka. tagja. a szánkhjában a nivritti.) vipáka (szanszkrit) . Pácsittijam. írott tibeti rnam par grol ba'i je shes mthong ba) . hallás. 89-féle van vína (szanszkrit) . a jógában a szamádhi vimukti dnyána drista (szanszkrit. tudat).bhúmi 2. kínai fah) .a fegyelmezés kosara (5 könyv: Párádzsikam. intelligencia vinnyána kája (páli) . a szamáhita egyik része. a Kágyur része Vinájaka (szanszkrit) . a dolgok ellentétesen mutatkoznak meg (pl.a szabadság ösvénye az arhattá váláshoz vadzsropa-szamádhi által.

okság vipáka phala (szanszkrit) - a beérés erőfeszítése, karmikus beérés, a tett gyümölcse vipáka varana (szanszkrit) - a beérés zavarodottsága, az újraszületéskor a gati (az újraszületés helyei) vipallásza (szanszkrit) - a megismerés romlottsága, téveszme (a szenny szépnek tartása, a kellemetlen kellemesnek tartása, az állandóság nélküli állandónak tartása, az én-nélküli énnek tartása) viparináma duhkhatá (szanszkrit) - az elmúlás elszenvedése, a duhkha második jellegzetessége viparíta csakrászana úrdhva dhanurászana (szanszkrit) - fordított kerek-tartás fölemelt íj-tartással (hatha jóga) viparíta khjáti (szanszkrit) - ellentétesnek mondás, valamit ellentétes tulajdonságúnak vélünk, mint ami valójában viparíta shalabhászana (szanszkrit) - fordított sáska-tartás (hatha jóga) viparíta szannyá (szanszkrit) - megrontott észlelés viparjaja (szanszkrit) - megátalkodottság, hibás nézet vipasjaná (szanszkrit, páli vipasszaná, írott tibeti lhag mthong, kínai guan) - mély belátás, szemlélet, igazi belátás, kiterjesztett látás, elemző meditáció, a belátó megértés gyakorlása, fejlődés-bölcsesség, a valóság intuitív megragadása vipasjaná dnyána (szanszkrit) - a belátás/ismeret tapasztalata Vipasjin (szanszkrit, írott tibeti sangs rgjas rnam par gzigs) Mindent látó, a Buddha 1. elődje vipasszaná (páli) - vipasjaná vipasszaná bhávaná (szanszkrit) - belátás meditáció vipluta (szanszkrit) - elvirágzott, olyan tan, amely feledésbe merül az új tan mögött vipphandita (szanszkrit) - görcsös vonaglás, vagyis a filozófiai vita vipra jukta (szanszkrit) - külön-külön ható okok vipra jukta csitta dharma (szanszkrit) - a tudatossághoz nem kapcso-lódó mentális tényezők, a panycsa szkandha szamszkára szkandha egyike vírabhadrászana (szanszkrit) - virabhadra-tartás (hatha jóga) Virádha (szanszkrit) - a Dandaka erdőben élő óriás virága (páli) - a vágytalanság állapota, szenvedélymentesség, a nirvána virágzás és érés időszaka (görög) - márciustól júniusig viráma (szanszkrit) - a dévanágari írásban a szótagokat összekapcsoló vonal virancsjászana (szanszkrit) - Virancsa-tartás (hatha jóga) vírasivizmus (szanszkrit) - hősies Siva-hit

vírászana (szanszkrit) - hős-tartás (hatha jóga) virat purusa (szanszkrit) - sugárzó lélek, az isteni működés Viráta (szanszkrit) - Matszja királya viratijo (szanszkrit) - tartózkodás a szenvedélyektől virecsan (szanszkrit) - hashajtás, ájur véda vírja (szanszkrit, írott tibeti 'brtson 'grus) - állhatatosság az igazság kere-sésében, erőfeszítés, szorgalom, törekvés, erély, tetterő, energia, böl-csesség, állhatatosság általi tökéletes elmélyedés, fenntartott erőfeszítés, a szatta boddzshangá 3. tényezője vírja bala (szanszkrit) - az elme 5. képessége, az elme érintetlen marad a mentális szennyeződéstől vírja indríja (szanszkrit) - a szorgalom képessége vírja páramitá (szanszkrit) - az állhatatosság tökéletessége viródha (szanszkrit) - ellenségeskedés, viaskodás Virudhaka (szanszkrit) - Iksváku leszármazottja, a szakják ősatyja, szék-helye a Szindhu torkolatánál volt, 4 száműzött fia Kapila mellett: Ulkhámukha, Kárakarna, Hasztinádzsa, Núpura; a dél istene, a kumbhandák ura, de Jama is Virúpa (szanszkrit, ejtett tibeti) - a szakja-iskola alapítója (Drokmi) Virúpáksa (szanszkrit) - a nyugat mahárádzsája, de Varuna is, a nágák ura Virurhaka (szanszkrit) - a déli királyi vonal, égi rádzsa visaja (szanszkrit) - az érzékek tárgya, tárgy, terület, érzékelhető anyag; pl. az 5 indríja visaja dhátu (szanszkrit) - a 6 fajta tudatosság tárgyi elemei visaja dnyána (szanszkrit) - tárgyi ismeret visaja pratigháta (szanszkrit) - tárgyi ellentét visaja visajin (szanszkrit) - a megismerés tárgya közti viszony Visákhá (szanszkrit) - a Buddha híve, a Pubbáráma adományozója Szá-vatthíban visama (szanszkrit) - változó, egyenetlen feszengő, az avkajta prakriti és a vjakta közös tulajdonsága visama vritti pránajáma (szanszkrit) - aránytalan műveletsorú légzés (hatha jóga) visamjóga (szanszkrit) - kétféle elkülönülés (laukika, lókottara) visésa (szanszkrit) - sajátosság, különbség, nem-általános, determinált visésa bhágija (szanszkrit) - megkülönböztetés felé vezető suddhaka visésa dharma (szanszkrit) - különleges dharma, egyes embercsoportokra (kaszt) vonatkozik visésa hétu (szanszkrit) - különbség a dolgok között

vishamagni (szanszkrit) - változó erejű agni, ájur véda Vishnupada (szanszkrit) - Vishnu lába, nulla Vishnuprajág (szanszkrit) - a Dauli Gangá és az Alakánanda összefolyása vishvámitrászana (szanszkrit) - Vishvámitra-tartás (hatha jóga) visistádvaita (szanszkrit) - megkülönböztetett nem-kettősség visistádvaita védánta (szanszkrit) - fenntartással kettősség nélküli, pontosított/módosított advaita védánta iskola, alapítója Rámánudzsa (i.sz. 1017-1137), műve: Sríbhásja, Brahmá szútra kommentár Visnu (szanszkrit) - aki mindent áthat, mindenbe belehatol, a hindu Trimúrti második alakja, a világ fenntartója, társa Lakshmi, ketten együtt Lakshmi Nárájana páros, hordozóállata a félig ember-félig madár Garuda, lábujjai közül ered a Gangá (Gangesz), lakhelye a Vaikuntha menny, a karikába hajolt Shéshanága (Ananta Shésha) kígyón fekszik két világkorszak között, a mítoszban 22 megtestesülése van, a hármasságban ő a másik kettő irányítója, mint a Legfelsőbb Úr megnyilvánulása, ezért megvan benne a 6 fenség: gazdagság, hatalom, szépség, hírnév, erő, lemondás, a jóság minőségéért felelős, két univerzum megteremtése között (bardo) a következőről álmodik, amit a köldökéből kinövő lótuszon ülő Brahmá hajt végre, 3 alakja van (megnyilvánulásai szerint: Mahá Visnu, Garbho dakasájí Visnu, Ksírodakasájí Visnu), 4 karjának jelképes tárgyai: kagylókürt, harci korog, buzogány, lótuszvirág, tíz fő inkarnációja van: Matszja, Kúrma, Varáha, Nara szimha, Vámana, Parasuráma, Rámacsandra, Balaráma, Buddha, Kalki; a zenit visnu csomó - energiaközpont a torokban Visnu purána (szanszkrit) - Visnu könyv, a világ teremtése és pusztulása, i.sz. 5. sz. Visravasz (szanszkrit) - risi, Pulasztja fia, Kuvéra és Rávana apja visuddha bhúmi (szanszkrit) - a megingathatatlan, tiszta szintek, a bhávaná márga 8.-9.-10. foka, a pratjékabuddhák útjának nyolcadik, kilencedik és tizedik része, az elmében nincs én-képzet visuddha csakra (szanszkrit) - erőközpont (pítha) a gégetájékon (= tiszta) Visvabhu (szanszkrit, írott tibeti thams csad skjob) - Mindenkit gyámolító, a Buddha 3. elődje Visvakarma (szanszkrit, írott tibeti bdzsi sva kar ma) - mindenek alkotója, a félistenek építésze, a Szatapatja véda írója,

Indra mennykövének készítője, Világteremtő Visvakarman (szanszkrit) - mennyei építőmester visvam (szanszkrit) - világegyetem Visvámitra (szanszkrit) - risi, Ráma nevelője visvászadhájaka (szanszkrit) - a bizalom felkeltése, a nemes nyolcrétű ösvény 3., 4. és 5. begyakorlása (a théravádában a síla) visvavadzsra (szanszkrit, írott tibeti sna tshogs rdo rdzse/rgja gram) gyémántjogar-kereszt,az ég elem Viszákhá (páli) - Migára menye, a Pubbáráma adományozója viszam jóga phala (szanszkrit) - az elkülönítés erőfeszítése viszama (szanszkrit) - vibráló viszannyutta (szanszkrit) - kiszabadult, elkülönült viszuddhi déva (szanszkrit) - megtisztulással létrejött istenek Viszuddhi magga (páli) - A tisztulás útja, Bhadantacsarija Buddha-ghósza műve (i.sz. 4. sz.), théraváda iskola viszúka (szanszkrit) - színjáték, vagyis a filozófiai vita vitaranjaka/vitakka (szanszkrit) - szankhárák a szthúla bhútákban, kétely, reflexió, gondolat vitarka (szanszkrit) - gondolat, visszatükrözés, reflexió, a szankhárák a thúla bhútában jelennek meg, mérlegelés, vizsgálódás, képzetek, belső monológ, a gondolat megalkotása, az elmélyülése megnyilvánuló tényezője, dhjána vitarka szamápatti (szanszkrit) - szamápatti viuprajukta csittadharma (szanszkrit) - a tudatossághoz nem kapcsoló-dó mentális tényezők vivarta kalpa (szanszkrit) - az alkotás időszaka vivarta váda (szanszkrit) - illúzió-tan, az egész tapasztalati világot végső soron káprázatnak tartja, amely a valóság igazi természetét, az Istent vagy a Brahmant elfedi előlünk Vivaszván (szanszkrit) - Napisten, Manu apja vivéha szanszkára (szanszkrit) - házassági szertartás vivéka (szanszkrit) - megkülönböztető megismerés vizsgálat, hármas - mint az aranyat: égetéssel, vágással, dörzsöléssel vjádhi (szanszkrit) - betegség vjághrímukha dmar mo stag gi mgo can (írott tibeti) - a Nyolc Boszorkány közül a vörös tigrisfejű vjágra (szanszkrit) - nyugtalanság vjaja (szanszkrit) - elmúlás, enyészet vjákarana (szanszkrit) - a Buddha beszédeinek magyarázatai, a szanszkrit nyelvtan alapfogalmainak leírása a védángán belül, a

dvádasánga-sászana 3. része vjákata (szanszkrit) - a kinyilatkoztatott (tanítás) vjákhjána (szanszkrit) - magyarázat vjakta (szanszkrit) - az evolúció útján kibontott anyag, teremtett vjaktaupa désa (szanszkrit) - nyilvános tanítás vjaktávjakta (szanszkrit) - egyszerre megmutatkozott és meg nem mutat-kozott teljesség vjána (szanszkrit) - az egyik vata, szív, ájur véda vjána váju (szanszkrit) - a légzés szabályozása a bevitt táplálék elosztá-sával vjána vata (szanszkrit) - a mellkasra vonatkozó eltérések (szívműködés), ájur véda vjandzsaja kája (szanszkrit) - hang, mint fonéma vjandzsana (szanszkrit) - szó szerinti jelentés vjant (szanszkrit) - ég, nulla vjápáda (szanszkrit, páli bjápádo) - harag, gonoszság, rosszakarat, akuszala múlá vjápti viniscsaja marma (szanszkrit) - az egyöntetűség felismerése, az énség nem létezhet sem az 5 halmazon belül, sem azon kívül, a nihszvabháva 2. foka, ékánéka vijuktatva Vjásza (szanszkrit) - elrendező, mitikus szent, Parasára és Szatjavati fia, a Bhárata-nemzetség ősapja a Mahábháratában, Visnu egyik mellék-inkarnációja, ő gyűjtötte össze és szerkesztette 4 részben a Védákat, írta a Mahábháratát vjatiréka (szanszkrit) - elkülönülés, amelyek nem ekvivalensek vjavahára (szanszkrit) - gyakorlat, konvenció vjávartana (szanszkrit) - kizárás, nemlegesség vjomacsárin/gaganacsárin (szanszkrit, írott tibeti mkha' spjod) - eget bíró, akit karmája az égi régióba juttat vjoman (szanszkrit) - ég, űr, nulla vjúha (szanszkrit) - bemutatás, elrendezés, csodás megjelenés vjupasamana (szanszkrit) - elmélyülés vjutszarga (szanszkrit) - elvetés vlanbindingue (vodu) - bűnöző boszorkány csoport vo (kínai) - japán vocero (vodu) - halottsiratás vodu - (vaudou) afrikai eredetű hiedelmek és rítusok együttese, mely katolikus szokásokkal összefonódva Haiti parasztságának és városi munkásságának vallása; vodû = isten (fon nyelvcsalád Dahomeyben és Togóban) vodû si (vodu) - a vodu felesége, egy istenség szolgálója votthappana (szanszkrit) - meghatározás

völgytemplom (egyiptomi) - a piramisokhoz tartozó templomegyüttes alsó épülete, a halotti kultusz egyik helye vörös korona (egyiptomi) - Alsó-Egyiptom alacsony, kerek, vörös (valószínűleg vörös anyaggal bevont) koronája vrata (szanszkrit) - fogadalom vrátja (szanszkrit) - hanyag vrihatphaláh (szanszkrit) - a nagy eredmények szintje a formavilágban Vrikódara (szanszkrit) - farkas gyomrú, Bhíma jelzője vriksászana (szanszkrit) - fa-tartás (hatha jóga) Vrindávana (szanszkrit) - város, megtestesülése alatt többnyire itt tartóz-kodott Krisna, amikor Nanda Gokulából ide menekítette vrisa (szanszkrit) - a Bika csillagkép, ajanamsza vriscsika (szanszkrit) - a Skorpió csillagkép, ajanamsza vriscsikászana (szanszkrit) - skorpió-tartás (hatha jóga) Vrisni (szanszkrit) - a jádavák egyik törzse, fejedelmük Krisna vrisnik (szanszkrit) - mitikus északnyugati-indiai nép Vritra (szanszkrit) - sárkány, Indra legyőzte vritti/káriká (szanszkrit) - hullámzás, áramlás, tudatforma; oldott, többnyire verses kommentár egy műhöz vu (kínai, japán szatori) - nem, semmi, nincs, üresség; sámánnő, aki jól táncol, aki megidézi a szellemeket, isteni kiválasztott, szellemi megvilágosodás vu csu (kínai) - sámán, aki kapcsolatban van az istenivel Vu men Huj kaj (kínai) - Mumon Ekai Vu Men Kuan (kínai) - az Átjáró kapu nélkül csan-történetek írója Vu ti (kínai) - az 5 istencsászár vu vej (kínai) - nem-cselekvés, nirúpana vikalpa, nirvána, tartózkodás a természet ellenében történő cselekvéstől Vuivaszvati (szanszkrit) - város, Szúrja lakhelye vulukpa (ejtett tibeti) - tibeti iskola Vutajsan (kínai) - gyönyörűséges sugárzás, a kínai buddhisták ötcsúcsú szent hegye, patrónusa Manydzsusrí bódhiszattva, kínai buddhista filozófiai iskola, előtérbe helyezte a tan közvetítését az egyszerű emberek felé W wanax (görög) - az állam atyja és vezetője (Kréta) Wang csuk ma (ejtett tibeti) - a 48 haragvó istenség 28-as csoportja, a testben az agyhoz kapcsolódnak wanga (vodu) - természetfeletti méreg, varázslat

Wat Phra Tadt Suted - templom Thaiföldön, i.sz. 1383 wei t'o lun si (kínai) - véda vádin weresi (egyiptomi) - figyelő, női papi rang Wu ching - (i.sz. 674) kínai utazó Indiában wu hszing (kínai) - egymásba átalakuló 5 őselem (fa /Jupiter, Kelet, zöld/, tűz /Mars, Dél, vörös/, föld /Szaturnusz, középpont, sárga/, érc /Vénusz, Nyugat, fehér/, víz /Merkúr, Észak, fekete/) wu jin lun si (kínai) - az ok-nélküliség tana, a dolgok spontán jönnek létre wu ni zui (kínai) - panycsánantaríjáni wu sheng (kínai) - panycsa jána wu wei (kínai) - nem-cselekvés, be-nem-avatkozás, nirvána wu wei zhen ren (kínai) - ügy-nélküli igaz ember, (wu = nem, de, ne, nincs, semmi, wei = ülőhely, trónus, pozíció, tisztség, rang, zhen = igaz, hűséges, valóságos, ren = ember), az előítéleteitől megszabadult, kiüresedett ember, akiben már nincs sem jóra, sem rosszra való személyes hasznot hozó törekvés, taoista kifejezés, a csanban vu si wu xiang ru ru (kínai) - alaksana tathatá wu xing (kínai) - az 5 elem wu yan (kínai) - szem wu yu (kínai) - nirupadhisésa wu zhu nie pan (kínai) - apratísthita nirvána wujin (kínai) - eredőpont nélküliség, minden létező alapja a wuji, a taiji és a wuxing, a wuxing a li és a qi hatására jön létre jinből és jangból (Konfuciánus felfogás) WV-szám (egyiptomi) - Western Valley - azaz a Nyugati Völgy sírjai, ezzel a betűjellel jelölik a szakirodalmak a thébai nyugati parton, a Királyok Völgyének nyugati ágán található uralkodói és nemesi sírokat, az utánuk álló szám alapján különböztetik meg egymástól X xiang lu (kínai) - füstölőedény xiangji/xiangru (kínai) - kölcsönös azonosság, átjárás, a világok azonossága, huayan iskola xiao (kínai) - szülőtisztelő xiao qian shi jie (kínai) - szahaszras csúdikó lókadhátu xiao shun (kínai) - síla

xin (kínai) - szavahihető xin sheng mie (kínai) - a jelenségvilágban megjelenő tudat xin zhen ru (kínai) - abszolút tudat xing (kínai) - emberi természet xing qi (kínai) - természet-keletkezés xiu zao (kínai) - vallási gyakorlat xoanon (görög) - kultuszszobor a szentélyben Xuan zang (kínai) - kínai buddhista zarándok az i.sz. 7. században, aki Indiából Kínába viszi a buddhista szent könyveket, mint ilyen, a tanítást hozó szimbóluma, műve: A Nagy Tang birodalom nyugati vidékéről Y yanvalou (vodu) - vodu tánc Z za (ejtett tibeti, írott tibeti gza', sz. graha) - rosszindulatú bolygószellemek za ba ljang nag bja rgod mgo (írott tibeti) - az Evő Keselyűfejű, a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike, sötétzöld zafu (japán) - ülőpárna a zazen gyakorlásához, kapokkal megtöltött kb. 10 cm magas kemény párna záhár (héber) - fiú, zóher borsó = sós vízben főtt borsozott sárgaborsó a brit milá alkalmával zahita kumbhaka (szanszkrit) - szándékos légzésfelfüggesztés (hatha jóga) záhor (héber) - emlékezz zájin ádár (héber) - Mózes születésének és halálának évfordulója (ádár 7) Zaka (vodu) - a mezők és a mezőgazdasági munkák istene, az emberek unokatestvére zakat (iszlám) - alamizsna, szegényadó, melyet a megtakarított, félretett vagyon után kell a muszlimnak fizetnie évente (2,5 %). zang thal chen po (írott tibeti) - felfelé vivő átalakulás, meredek ösvény zanmai (japán) - összeszedettség, szamádhi zansin (japán) - ragaszkodástól mentes tudat Zanszkár (ejtett tibeti, írott tibeti zangs dkar) - tibeti város zar (vodu) - szekták Észak-Afrikában és a Közel-Keleten gyógyító feladattal

522-486) Zasgtsangma (írott tibeti) . kínai csan tang) .buzgó.krétai isten zhag phjed dang rtsa lnga (írott tibeti) .zen mester (1946-1990) zejde (jiddis) .szent edény ze sdang (írott tibeti) . kolostori vallás.a mindenség szelleme a sintóban Zeus (görög) . a zazen helye.a Nyugodalmas Víziszörny-fejű.az elmélkedés csarnoka. dhjána zen ga (japán) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.naivédjá zhe sdang (írott tibeti) . kínai cso csan) .az első 6 tudat (álajavidnyána) zendo (japán. a teljes gyakorlat nem. a bölcs állapota zhen ru (kínai. szanszkrit sánti/krodha) . cuo ze (ejtett tibeti. koreai szon) . hogy öt és fél vagy négy és fél) zhal zas na (írott tibeti) .zen festmény zen roku siki (japán) . aszketikusan lehet gyakorolni.zen mester zeng shang yuan (kínai) .Irgalmazó Zeus Zeus Olympos (görög) .létszomj Zeisler István (japán Mokusó) .dvésa zhen jou (kínai) . írott tibeti 'dzad) .a zen módja.nagyapa zelóta (jiddis) .Kerítésvédő Zeus Zeus Ktésios (görög) .az igazi létezés. csupán egyes módszerei és a tanítás lényege populáris.nyelv-tudat zed pa (ejtett tibeti) .ekkéntiség. egész életet betöltő módon.Kronos és Rheia gyermeke. vörös zhi bjed pa (írott tibeti) . nem létrehozott zhi (kínai) . a lovasjátékok kezdete (Athén) Zeus Velkhanos (görög) . fénylő Zeus Herkeios (görög) . zsidó szekta zen (japán.nyugvók és .kimerülés zê (vodu) . ülve elmélkedés.szamatha zhi ba dmar mo chu srin mgo (írott tibeti) .shi cse pa zhi khro (írott tibeti.vallásalapító (i.e.adhipati pratjaja zentai mitama (japán) . arkadiai esőcsináló Zeus Meilichios (görög) .ötödfél nap ( nem világos.dvésa ze siki (japán) .Vagyonvédő Zeus Zeus Lykaios (görög) .Zarathustra (perzsa) .a Lykaion-hegy Zeusa. kínai csan. szanszkrit tathatá) .elmélkedés.Suddhódana zazen (japán.az Olymposi Zeus ünnepe Munychión hónapban Artemis Munychia ünnepe után. egyben a hálóterem a zen kolostorokban zendzsi (japán) .

ragyogás.csakravartin rádzsa zi (ejtett tibeti. az elme jelenései zhong (kínai) . aki gyengeelméjűen egy bokónál dolgozik. hódolat (megszólítások.kötelességtudó. vérfarkas zohár (héber) . 5 leborulás). szelídek-haragosak. i.ragyogás. fehér zmán (jiddis) .sing pa zinga (vodu) . Konfuciusz egyik vezérelve. élő halott.egyágú korona zin (írott tibeti) .da va zla ba dkar mo khra'i mgo (írott tibeti) . meghajlás koncentrálás a 3 kincsre. és keresni kezdi a sírját zómucu (japán) . tündöklés zi dzsi (ejtett tibeti. magasztalás (ének a szútrákból.(i. könyörgés a Buddhához (recitálás. ha sót eszik. leborulások). virágok elhelyezése fél térden). írot tibeti gzi) . 3 meghajlás).halott.kendermagos tyúk zla (írott tibeti) . felajánlás (füstölő. bűnbánattal szerzett érdemek felajánlása az érző lényekért).sz. virágok elhelyezése). 3. megszemélyesített ellentétek (békésekháborgók. 2. fogadalmak (meghajlás Vairocsána előtt) .tábla a zsinagóga előterében.kevert iskola Zong mi (kínai) . megnyugtatók-félelemkeltők). majd a zazen zong miao (kínai) .sz.zön zin nago (vodu) . Tanisz zobop (vodu) .Dharma aranja zhuan lun sheng wang (kínai) . kitisztul elméje.ezt az említett szútra recitálása követi. írott tibeti gzi brdzsid) . 4. bűnbánat (mind a 6 érzékre.a Hold Kányafejű.egyiptomi Dzsan.da zla ba (írott tibeti) .dviszáhaszromadhja mólóka dhátu Zhou Fa lan (kínai) . 780-841) művében (A Tökéletes Megvilágosodás Szútrával a visszavonulás művelésére kézikönyve. shu zhong qian shi jie (kínai) .önbizalom zijun (jiddis) . 8.bűnöző boszorkány csoport.sztúpa . felajánlás (3 meghajlás. füstölő. örvendezés mások megvilágosodásán (meghajlás a 3 kincs előtt). vonzók-taszítók. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. 828 körül) olvasható a csan lelkigyakorlatot megelőző szertartás: 1.vasfazék zing pa (írott tibeti) . 5. 6. a Kabbala foglalata zombi (vodu) .haragvók. 7. az imák időpontjait jelzi Zoán (héber) .

páros odaadás zsag (írott tibeti) .a Misna 1.kneszet zso siki (japán) . mozgékonyság. színe a zöld.ember zsen tong (ejtett tibeti) . tavasz. Jupiter.hétfő Zsang zsung (kínai) .saru zot hanukka (héber) .bön források szerint Tibet ősi királysága zse szdang (ejtett tibeti) .zóri (japán) .szombat zsak zla ba (írott tibeti) . része.tibeti tudós.mondják az áldás után.sak zsak lhag pa (írott tibeti) . a puhaság.juga naddha. Many-dzsusri kardjának nyele. vitalitás. jelképe fa világoszöld levelekkel.kedd zsak nji ma (írott tibeti) .csütörtök zsak spen pa (írott tibeti) . 1478) zsu (ejtett tibeti.másfajta üresség zshön (ejtett tibeti. kelet.a Nyilas csillagkép. ajanamsza zsu he (kínai) .hogyan? .péntek zsak phur bu (írott tibeti) . írott tibeti gzsu) . a Tóra mezőgazdasági törvényei zróá (héber) .dvésa zsen (kínai) .fa.sz.ez az újjáavatás ünnepe .samatha zsinagóga (héber) .vasárnap zsak pa sangs (írott tibeti) . írott tibeti zin) .juga naddha zung 'jug (írott tibeti) . jegye a bárány Zraim (héber) . írott tibeti gzson) .szerda zsak mig dmar (írott tibeti) .si va zsi gnasz (írott tibeti) . íze a savas. amikor mind a 8 gyertya ég már zön (ejtett tibeti.fiatalság zsi ba (írott tibeti) . műve A Kék Évkönyv (i. szerve a máj.tároló tudat Zsonnupel (ejtett tibeti) .sűlt húsdarab (széder este) zung 'brel (írott tibeti) . hajnal.