VALLÁSI SZÓTÁR

Szótár vallási művek olvasásához. A helyesírást ellenőriztetni kell orientalistákkal - szanszkrit, páli, kínai, japán, koreai, mongol, tibeti /írott-beszélt/. De minden más hibát is ki kell javítani. A saját használatomra állítottam össze, de ennyi nyelven nem tudok. Egészen biztos, hogy tele van hibával. Nagyon sokat segítenének a javítások. Ha bárki ezt megtenné a veszali@freemail.hu címre írva, annak nagyon örülnék. Erre a címre kérem a gyalázkodó megjegyzéseket is. A a - fosztóképző (szanszkrit, páli, hindi); a szanszkrit szókezdő magánhangzó-hordozó jele, a tibetiben az utolsó betű; nőtermészetű, minden törvény kapuja á gite voh (jiddis) - savúa tov A mi to fo (kínai) - Amitábha Aaïzan (vodu) - öregasszony, Legba felesége, a piacok és közterek őrzője, felhasított és összevágott törpepálma (Oreodoxia regia) levelének kocsányaiból készült rojtok ábádha (szanszkrit) - kötetlen, nem-megkötött, betegség abaton (görög) - a templom északi csarnoka, itt vannak az álomlátások abdhidjá virati (szanszkrit) - tartózkodás a szerzés vágyától, tárgya má-sok tulajdona; a dasa akusala prativirati síla 8. tagja ábhá (szanszkrit) - sugárzás abhaja (szanszkrit) - félelem nélküliség, adomány, Bimbiszára rádzsa kisebbik fia, házasságon kívül született fia Dzsívaka abhaja dána (szanszkrit) - félelmet eloszlató, biztonságot, reményt keltő adomány abhaja mudra (szanszkrit) - félelmet eloszlató kéztartás, a táncoló Siva jobb első keze Abhaja rádzsakumára szutta (páli) - Tripitaka Szútrapitaka 58. abhaja vacsana (páli) - félelem nélküli beszéd ábharanáni (szanszkrit) - felajánlás abhásza csaitánja (szanszkrit) - látszat tudat abhásza váda (szanszkrit) - a halandó ember a Brahman megnyilvánulása abhásszará (szanszkrit) - az áradó sugárzás/dicsőség

istenei, sugárzó fénylények, fent újraszületett lények, akiknek erős az első dhjánájuk abhászvara (szanszkrit, kínai guan gyin tian) - a Fény és Hang égi birodalma, a formavilágban a legfelső az elmélyedés 2. szintjén abháva (szanszkrit) - nemlét, megváltás abháva súnjatá (szanszkrit) - a nem-létrejött üressége abhéda bódha vakja (szanszkrit) - a legmagasabb rendű szellemiséget kifejező mondás abhiarcsjante (szanszkrit) - dicsőítés abhibhú (szanszkrit) - győzedelmesek abhibhvátjatana (szanszkrit) - a 8 uralom, kiválóság abhicsárika (szanszkrit) - káros hatásokat megszüntető rítus, jele a vörös abhidamma (páli) - a test, valami, ami hozzám tartozik Abhidhamma pitaka (páli) - Tipitaka, A kiemelt eszmék kosara Abhidharma kósa (szanszkrit, írott tibeti chosz mngon pa mdzod) - A tantételek könyve, mahájána jógácsára szútra, Vaszubandhu műve (i.sz. 5. sz.), 1. rész: Abhidharmakósa Kárika (600 vers), 2. rész: Abhidharmakósa Bhászja az előző rész kommentárja Abhidharma pitaka (szanszkrit, páli Abhidhamma pitaka, írott tibeti dzö, ngönpa, kínai lun) - A kiemelt eszmék kosara (7 könyv), bölcselet, filozófiai tanulmány, kiemelt eszmék, a jelenségek tana, hínajána buddhista skolasztika, megalapítója Anuruddha, a Tripitaka 3. része, a dharmáról, a Buddha tanításának első szintézise, a Magasabb Tan Kosara, szöveggyűjtemények (a théravádinok páli és a szarvásztivádinok szanszkrit nyelven), amelyek a lélek, az állandó lényeg nem-létezéséről szólnak, buddhista metafizika, a Kágyur (ejtett tibeti) és a páli kánon egyik része, a Buddha saját szavai, a hínajánában volt egy kanonikus théravádin és egy szintén kanonikus szarvásztivádin (szanszkrit) változat, a Kágyur része Abhidharmazamuccsaja (szanszkrit) A tantételek összeállítása, mahájána jógacsára szútra, Aszanga műve abhidhátavja (szanszkrit) - megnevezhető, a megnevezés tárgya abhidnyá (szanszkrit, írott tibeti mngon par shesz pa) természetfeletti képességek (sziddhi), felsőbb ismeretek, rendkívüli tudás (1. isteni szem (divja csaksu), 2.

isteni fül (divjas rota), 3. mások gondolatainak megértése (pracsitta dnyána), 4. emlékezés a korábbi születésekre (púrvani vászánuszmriti), 5. mások halálának és születésének ismerete karmájuknak megfelelően (csjutjupapatti dnyána); a szerzés vágya, nem üdvös cselekedet Abhidnyá Buddha (szanszkrit) - a Felsőbbrendű Tudások Ismeretének Legfőbb Mestere, a történelmi Buddhát megelőző buddhák egyike abhiddzshá (szanszkrit) - sóvárgás abhiksanika (szanszkrit) - állandó, krónikus zavarodottság abhilápa vászaná (szanszkrit) - megnevezési benyomás abhimána (szanszkrit) - dicsekvő büszkeség, gőg, felfuvalkodottság, a fizikai testtel azonosuló én abhimáni (szanszkrit) - sajátjának tekintő, a testhez kapcsolódó lélek, büszke Abhimanju (szanszkrit) - Ardzsuna és Szubhadrá fia abhimukhi (szanszkrit) - aki felé fordul, bhávaná márga, a pratjékabuddhák útjának ötödik része; aki felé fordul, a bhávaná márga 6. foka abhimukhí bhúmi (szanszkrit) - a bölcsesség birodalma, a bódhiszattva bhúmi 6. foka abhinandaná (szanszkrit) - élvezés Abhinavagupta (szanszkrit) - kasmíri sivista (kb. i.sz. 9601020), műve: Siva purána abhinivésa (szanszkrit) - életösztön, ösztönös ragaszkodás az élethez és rettegés a haláltól, az élet szomjazása, dogmatikus hit, amely mélyen befészkelte magát a tudatba, két dogmatikus hit (tanhábhinivésza, ditthábhinivésza) abhinnyája (szanszkrit) - közvetlen tudás Abhirati (szanszkrit) - Aksóbhja Buddha keleti paradicsoma abhiséka (szanszkrit) - szertartási mosdás abhisékha (szanszkrit) - bepermetezés vízzel, beavatás abhisékha bhúmi (szanszkrit) - beavatási fokozat Abhiszamajálamkára (szanszkrit) A szemlélődés gyöngyfüzére, mahá-jána jógacsára szútra, Maitréjanátha műve abhiszhéka bhúmi (szanszkrit) - a beavatás birodalma, a bódhiszattva bhúmi 10. foka abhjásza (szanszkrit, írott tibeti bag chagsz) - vágyak, állandó és eltökélt gyakorlás, tanulás abhra (szanszkrit) - légkör, nulla abhuta (szanszkrit) - földöntúli

abhuta parikalpa (szanszkrit bhranti, kínai luan shi) - zavart tudatosság, valótlan képzelgés abjápáda (szanszkrit) - nem-haragvás, a rosszakarat hiánya (kuszalamúlá), a tudat békéje abobo (vodu) - rituális kiáltás a rada rituáléban, a hang közben a szájra csapdosnak abrahma csarijá véramaní (szanszkrit) - tartózkodás a tisztátalan élettől abszolút és relatív kronológia (egyiptomi) - a kormeghatározás kétféle módja, az abszolút kronológia konkrét időpontokhoz rendeli a leletek, történések idejét, a relatív kronológia az, amikor csak azt tudjuk megállapítani, hogy két dolog egymáshoz képest bizonyos idővel előbb vagy később történt meg, de ismert időponthoz nem tudjuk hozzárendelni, az előbbi a fizikai, vegyi, biológiai stb. kormeghatározási módszerekkel érhető el, míg az utóbbit rendszerint az írásos és tárgyi emlékek, jellegzetességek (tipológia) és a más területekkel meglévő keresztreferenciák (egyezések) alapján lehet felállítani, Petrie kronológiája például predinasztikus cserépedények jellegzetességei alapján azok relatív kronológiai besorolását teszi lehetővé Abüdosz/Abydosz (egyiptomi) - város Felső-Egyiptomban (ma Közép-Egyiptomban), Ozírisz egyik fő kultuszhelye, hagyományos királyi és nemesi temetkezőhely, Egyiptom egyik legrégibb és legszentebb helye acassan (vodu) - manióka-keményítővel készült tejjel és cukorral fogyasztott pépes étel Achille piquant (vodu) - Szúrós Achilleus, beszéde orrhangú, rumot önt a fülébe aciddzsá (szanszkrit) - a tizedik béklyó, szamojadzsanáni Acuta (japán) - Dzsimmu tennó acsalá (szanszkrit) - megingathatatlan, a bhávaná márga 8. foka, a pratjékabuddhák útjának hetedik része, a mozdíthatatlan múrti, vidhjá-rádzsa acsalá bhúmi (szanszkit) - a megingathatatlanság birodalma, a bódhiszattva bhúmi 8. foka acsamana (szanszkrit) - szájmosás (ami bemegy, s ami kijön, ld. Mt 15,18) ácsára (szanszkrit) - helyes életmód, a mantra jóga gyakorlata Ácsáranga szútra (szanszkrit) - a dzsainák 12 szent könyve acsarija (szanszkrit) - oktató szerzetes

ácsárja (szanszkrit) - vallási tanító, a szabályok (ácsára) tanítója, az upavita felövezője, guru, mester, 1. a tan mestere, 2. a rendi előírások iktatója (upadhjája) Ácsárja Vadzsrapáni (szanszkrit) dhjánibódhiszattva, Vadzsrapání ijesztő formája, Vadzsrapání Aksóbhja szellemi fia accsantanittham nibbánam (páli) - a végső betetőzöttséghez eljutott kilobbanás accshará (szanszkrit) - apszarasz accsharija (szanszkrit) - csodálatos acsélaka (szanszkrit) - ruhátlan, a titthadzsaina digambarák acsétana (szanszkrit) - lélektelen az avjakta prakritiben és a vjaktában, tudat nélküli acsintaja bhédá bhédá (szanszkrit) - védánta iskola, alapítója Baladéva (18. sz.), műve: Góvindabhásja, Brahmá szútra kommentár acsintaja sakti (szanszkrit) - az elgondolhatatlan isteni erő (pl. a mantrá-ban) Acsjutapréksa (szanszkrit) - Madhva mestere ácsman (szanszkrit) - víz-felajánlás ádám (héber) - ember ádár (héber) - akkád eredetű, általában február-március niszántól számítva a 7. hónap, tisritől a 6., szökőévben 2 ádár van, ádár 7-én született Mózes ádár séni (héber) - szökőévenként plusz 1 hónap ádarsa (szanszkrit) - tükör, minden múlandó létfeltétel önálló valóság nélküli visszatükröződés ádarsadnyána (szanszkrit, írott tibeti me long lta bu'i je shesz) - tükörszerű tudás, gömbtükör-tudat, amely minden megismerhetőt képes visszatükrözni, a buddhák tudásának egyike adattá danam (szanszkrit) - lopás, nem üdvös cselekedet, fizikai adattádána virati (szanszkrit) - tartózkodás, hogy elvegyük, amit nem kaptunk meg, a tett tárgya más vagyona; a dasa akusala prativirati síla 2. tagja adattánadam (szanszkrit) - lopás, nem üdvös cselekedet adbhuta dharma (szanszkrit) - csodálatos események leírása, a dváda sángasászana 8. része adésa (szanszkrit) - parancs, a guru útmutatása ádésaná prátihárja (szanszkrit) - a kifejezés csodája adhah (szanszkrit) - alsó adhama (szanszkrit) - a dzsiva legalsó (emberi) létfokozata, avidjá létfokozat

adhára (szanszkrit) - támaszték, tartály, a tudat otthona, a gondolkodás és az érzékelés fizikai-pszichikai eszköze, 5 kósa, 16 testtájék (hüvelykujjak, bokák, térdek, combok, fityma, nemzőszervek, köldök, szív, nyak, torok, szájpadlás, orr, két szemöldök közötti pont, homlok, fej, a fejtetői kutacs), hatha jóga adhára pratipaksa (szanszkrit) - segítségből származó ellenszenv adharma (szanszkrit) - a dharmával ellentétes, bűn, gonosztett, rossz, erénytelen ádhi (szanszkrit) - különleges, legfelső ádhi móksa (szanszkrit) - meghatározás, felszabadulás a kétség, bizony-talanság alól, döntés, hit ádhi móksíka manaszkára (szanszkrit) - a szabadsághoz vezető, az első elmélyüléshez vezető felkészülés második szintje ádhi pradnyá (szanszkrit) - bölcsesség, öngyakorlat, a legmagasabb meg-különböztető tudatosság gyakorlata ádhi sikszá (szanszkrit) - a 3 legmagasabb gyakorlat (adhisíla, adhiszamádhi, adhipradzsnya) ádhi szamádhi (szanszkrit) - elmélyülés, öngyakorlat ádhi szamádhisiksá (szanszkrit) - az összeszedettség legmagasabb foka ádhi vászana (szanszkrit) - egyensúly ádhiátma praszáda (szanszkrit) - a belső lény világossága, a szellem bel-ső szerve ádhibhauthikam (szanszkrit) - közvetlen környezeti zavaró erők ádhibhúta (szanszkrit) - létforma az anyagi világban ádhibhúta karma (szanszkrit) - minden más lényre, embertársainkra stb. vonatkozó cselekmények ádhidaiva (szanszkrit) - szellemi, isteni világ, az Ísvara, az isteni természetfeletti és érzékfeletti aspektusa ádhidaiva karma (szanszkrit) - a magasabb erőkre (dévákra) vonatkozó cselekmények ádhidaivikam (szanszkrit) - természeti zavaró erők ádhidarma kála (szanszkrit) - a síla kála 7. szakasza ádhidévatá (szanszkrit) - istenség, aki meghallgatja a segítségkérést ádhigama (szanszkrit) - szellemi teljesítmény ádhikára (szanszkrit) - érdem, alkalmassági fokozat ádhikarana (szanszkrit) - valaminek a tárgya, viszony, utalás valamire, megoldandó probléma, gunazavarok, a kontempláció megszakadása

(kétkedés, figyelmetlenség, tespedtség, rémület, káprázat, rosszullét, túlfeszültség, lanyhaság, túl hangos mormolás, énhez tapadás, a dolgokhoz tapadás), négyféle: vitakérdés, cenzúra, helytelen viselkedés, kötelesség (Vinaja) ádhikarana szamatha (szanszkrit) - 7 szabály a bhiksuknak a théravádában ádhikári (szanszkrit) - akire egy szakrális utasítás vonatkozik ádhilaja (szanszkrit) - vád, vádaskodás, a tényállásnak nem megfelelő hamis vád ádhilati phala (szanszkrit) - felhalmozó erőfeszítés, az alapvető okság erőfeszítése ádhimána (szanszkrit) - hatalmaskodó büszkeség ádhimátra (szanszkrit) - erőszakos, heveny zavarodottság, nagyfokú (pl. vairágja), a legfelső-felfoghatatlan (Brahman) ádhimátratama (szanszkrit) - legkiválóbb, legjobb, legmagasabb ádhimoksíla manaszkára (szanszkrit) - az elmélyülés mentális tevékenységei közül a második adhipati phala (szanszkrit) - az ellenőrzés erkölcsi hatása adhipati pratjaja (szanszkrit, kínai zeng shang yuan) uralkodó, megha-tározó feltétel, segítő ok, a keletkezés 4 oka közül (szándék, erőfeszítés, közvetlen gondolat, vizsgálódás) az egyik adhipradnyá siksá (szanszkrit) - a bölcsesség legmagasabb foka: 1. paramarthapariccshédaka pradnyá, 2. szamvrittapariccsédaka pradnyá, 3. szattvarthapariccshédaka pradnyá adhisíla siksá (szanszkrit) - a legmagasabb erkölcsiség gyakorlata, erkölcs, öngyakorlat adhisthána (szanszkrit) - lakóhely adhiszamádhi siksa (szanszkrit) - az összeszedettség legmagasabb foká-nak begyakorlása adhittána (szanszkrit) - elszántság, a 4 elhatározás: panna (bölcsesség), szaccsa (igazmondás), csaga addhitthanam (önfeláldozás), upászama dhittha nam (nyugalom) adhivászana (szanszkrit) - egyensúly adhjája (szanszkrit) - olvasmány, egy szútra fejezete adhjámika vidjá (szanszkrit) - a vallás tanulmányozása adhjaropa (szanszkrit) - megtévesztő elfedés adhjásza (szanszkrit) - elfedés, ráhelyezés, téves észlelés, felruházás, rávetítés, a szubjektív és objektív megismerések meghamisítása keve-résükkel, Sankara ádhjátma karma (szanszkrit) - önmagunkra, benső mivoltunkra vonat-kozó cselekmények

Ádhjatma Rámájana (szanszkrit) - a Rámájana áldozata a Brahmanda puránában ádhjátma szampraszáda (szanszkrit) - belső nyugalom ádhjátman (szanszkrit) - felsőbb Én ádhjátmika vidjá (szanszkrit) - a vallás tanulmányozása, a tudás 5 ága közül az egyik ádhjatmikam (szanszkrit) - belső zavaró erők ádhómukha shvánászana (szanszkrit) - kutya-tartás arccal lefelé (hatha jóga) ádhómukha vriksászana (szanszkrit) - fa-tartás fejjel lefelé (hatha jóga) adhvabhédát dharmánám (szanszkrit) - éncsináló adhvarju (szanszkrit) - a Jadzsur véda rituális szertartásait végző hindu pap (ritvidzs), az áldozat végrehajtója Ádibuddha (szanszkrit) - Ős-Buddha, kezdettől fogva létező buddha, talán Vajrócsana vagy Amitábha Adina/Adinát (szanszkrit) - a dzsainizmus első tanítója Ádinátha (szanszkrit) - az egyik sziddha, Siva adinnadana véramani szikkhapadam szamadijami (páli) fogadom, hogy tartózkodom a nem nekem adott dolgok elvételétől; a menedék-vétel utáni fogadalom Ádipradnya (szanszkrit) - ős-tudás, az őstermészet Tárá Ádíshvara (szanszkrit) - a Kezdet Ura, Siva jelzője adiszamádhi (szanszkrit) - a legmagasabb meditáció gyakorlata ádiszarga (szanszkrit) - az evolúció kezdete Áditi (szanszkrit) - a Nap; határtalan, az Áditja istenek (természeti jelen-ségek megtestesítői) anyja Aditi (szanszkrit) - Kasjapa ősrisi felesége áditják (szanszkrit) - Áditi 12 gyermeke, a természeti erők képviselői, egyikük Visnu, akinek megtestesülése Krisna Aditjaszambava buddha (szanszkrit) - az északi világrész buddhája áditta parijájo (páli) - a felgyújtottság feltárása, a Buddha tűzprédikációja ádivászí (szanszkrit) - őslakos ádjáthmika (szanszkrit) - belső karmikus beérés adjountò (vodu) - a 3 rada dob közül az első adnyána (szanszkrit) - nem-tudás, az alany és tárgy egymástól elkülönült észlelése, téves feltevés Adónis (görög) - Aphrodité kedvese, a learatott termés istene adosza (szanszkrit) - gyűlöletmentesség, barátság adottság (kedvező) - 1. embernek születni, 2. kulturális központban születni, 3. ép elmével és ép

sz.determinista bölcseleti rendszer. században. Bimbiszára rádzsa fia (i. 5. 9.gyűlölettől való mentesség. 7. sz. ahol egy buddha tanított. alapítója Sankara (i.érzékszervekkel születni. 10. a lókájata előz-ménye.Örök Ellenség.filozófus az i. a kilégzés: hamszah (én Ő vagyok) Adzsátaszatru (szanszkrit. monista védánta iskola. ahol van szellemi jó barát (guru) adrista (szanszkrit) . nemgyűlölet adyton (görög) .íj addzshoszána (szanszkrit) . szervetlen összetevő ádzsívika (szanszkrit) . a belégzés: szó'ham (Ő vagyok én). ott születni. vaisésika advaita (szanszkrit) .e. ott születni. meggyilkolta apját és Dévadatta szövetségese volt adzsavaga (szanszkrit) . ott születni.kötődés Adzsita (szanszkrit) . páli Adzsátaszattu. aki nem követte el az 5 nagy bűnt (panycsánantaríjáni). ahol egy buddha tanításai fennmaradtak. hinni a Buddha tanításában.nem-lélek. ahol egy buddha követői élnek. 4.aminek tapasztalható előzménye van.a tökéletes tudás képessége ádzsnátávi (szanszkrit) . 8.szeletelt. kezdetben Vardhamána Mahávíra társa. 788-820). ott születni. Brahmá szútra kommentár advaja (szanszkrit) . alapítója Gósála Maszkaríputra. a szentély legbelsőbb része adzsapa mantra/adzsapa dzsapa (szanszkrit) .) műve: Szádhanamálá advésa (szanszkrit) .kettősség nélküli. műve: Sarírakabhásja.a széder esti vacsora elején a családfő . a nihilista irányzat (tittha natthikavádin) képviselője ádzsiva (szanszkrit) .kettősség nélküli.tantrikus mester.minden-egy Advajavadzsra (szanszkrit) .öntudatlanul ismételt ima.bódhiszattva Adzsita Készakambalí (páli) .erőközpont (pítha) a két szemöldök között a homloküregben (= parancs) ádzsná indríja (szanszkrit) . pl.a jósszentély jóslás céljára használt helyisége. írott tibeti ma szkjesz dgra) . 6. sült vékonybél. (i. 493-461).sz. olyannak születni. ahol egy buddha jelent meg. ott születni. szárított pacal afikómán (héber) . 6. 10. a világ folyamatait a végzet (nijati) irányítja ádzsná csakra (szanszkrit) .a tökéletes tudás birtoklásának képessége afibas (vodu) .e. Brahman advaita védánta (szanszkrit) .

kínai ahan) .tanúbizonyság (megbízható).Agni Aggi Vaccshagótta szutta (páli) . szeretet minden élőlény iránt aggáda (arámi) . tűzáldozat Aggivésszana/Dighanakha (páli) . hordozója egy kos. a Buddha hagyományozódott tanításai. ájur véda ágama (szanszkrit. a síla kála harmadik szakasza ágamana (szanszkrit) .erőközpont Ágnéja (szanszkrit) . még meg nem tett út ágátmiká (szanszkrit) .esetleges szennyeződések.méregtan.a vihar istene.halottégetőknél élő saiva szannjászík agjacsakra (szanszkrit) .a szennyeződések eltün-tetésével elnyert dharma-test.történet. társa Szváhá. a risik magyarázatai.nőtlen ifjak ágantr (szanszkrit) .Szacscsaka nigantha mester aghan (szanszkrit) .égi íj.(vendéglátó) által az első kovásztalan kenyérből letört s utóételnek félretett. a szvabhávakája egyik aspektusa Agaou (vodu) .ájur véda agada tantra (szanszkrit) .alkalom szülte csábítás ágantuká visuddha dharmakája (szanszkrit) . tanulás.nem járó. buddhista iratok gyűjteménye. a Talmud elbeszélő anyaga ággaszávaka (szanszkrit) . zenit. aggihuttam (páli.hindu november Ághászura (szanszkrit) . Dróna adta Ardzsunának Agni (szanszkrit.tűzoltár. vinaja kora). szanszkit agnihótra) .a tiszta átlátszóság szintje a formavilágban Ághnídhra (szanszkrit) . ő vitte először délre a bráhman vallást ágata (szanszkrit) .kígyódémon.Tripitaka Szútrapitaka 72.főtanítvány Aggi (páli) . búvár loa Agasztja (szanszkrit) . tibeti badzsája a ra . Siva purána. szútra.ősbölcs.az írások kora (az adhidharma. kelet. akit Krisna megölt aghászvaráh (szanszkrit) . páli Aggi) .a szent tűz fellobbantásának helye aghórí (szanszkrit) . amelyek a testi lét során keletkeznek ágantuka mala (szanszkrit) . nem mozgó alany ágantuka klésa (szanszkrit) .mozgás/járás nélküli agamoi (görög) . hagyomány. gyűjtemények a saiváknál ágama kála (szanszkrit) .elragadtatás.járatlan út.tűzisten. a vacsora végén elköltött macca (pászka) agada (szanszkrit) . közvetlen érzékelés által bekövetkező intuitív tudás.

hatha jóga gyakorlat.3 kendőzetlen dharma. ájur véda agnisarkrija (szanszkrit) . semmit sem titkolt el. burka (egyben a csitta burka is) az ánanda maja kósa. a test 3 kapuján keresztül cselekedetei megismerhetőek és hozzáférhetőek. a 8 teremtésforrásból a 3.a tenger és élővilágának istene. éntudat.aggihuttam agnimandja (szanszkrit) . a halál után az istenek körében jelenik meg.a legfelsőbb világi dharmák. fémhalacskák. ego.törökülés Agvaangoncsing (mongol) .énalkotó.a lélek legelvontabb. néha kísértetnek. mahávákja aham tattva (szanszkrit) . önközpontúság. színe fehér. egyéniség. kék-zöld evező.az első nojan kutuktu (i. az én megragadása. gyakran azonosítják az üdvözült halottal is.kezdet.ahamkára ahamkára/ahamtattva (szanszkrit) .tűzszertartás agnihótra (szanszkrit) .a tűz széthordás. a 3 Kasszapa első tanítása agniviharana (szanszkrit) . az isteni tudattá válás mantrája (Brihadáranjaka upanisad 1.mindenki tüze agnivihára/brahmávihára (szanszkrit) .a szent tűz szétvitele Ágnídhrából ago (vodu) . a figyelem beha-tolásának segítője aguida (vodu) . 4). a szellem belső szerve. az elnök. kagyló. a rada dobok 2.a mennybe vivő szertartás agnivaisvánara (szanszkrit) . amely örökkön való.vigyázat!..) ah/ah-lélek (egyiptomi) . csoportja agura (japán) . a halott szellemének tekintik aham (szanszkrit) . állata fehér agra (szanszkrit) . a belső tűz felébresztése agnistóma (szanszkrit) . elülső rész agra dharma (szanszkrit) . eleje. ah-há lenni azt is jelenti: megdicsőülni. 17. fény természetű része. a . principium individuationis. és megszakad kapcsolata a testtel. következménye az abhimána.sz.agnicsajana (szanszkrit) . jelképei: kis hajó.én aham Brahmanaszi (szanszkrit) . rituális felkiáltás agora (görög) . sz. tagjához agupta dharma (szanszkrit) .én vagyok a Brahman (az Én a Brahman).dobverő. ha valaki azt mondja: „én vagyok”.a népgyűlés színhelye Agoué taroyo (vodu) . korall.nem tökéletes emésztés. a buddhaguna 4.

szemérmetlenség ahoszikamma (páli) . Visnu tőle szerezte vissza a Földet. húsevés tilalma: ha valaki látja vagy hallja az állat megölését. az asztánga jóga első lépése (jama) ahirika (páli) .gyökérokoktól nem függő. szellemi/. Ehnaton új fővárosa ahétuka (szanszkrit) .szánkhjában az egyén. áradás.otthonról hozott tűz az oltártól keletre ahem (egyiptomi) . az ajtónálló.kerek pajzs . Nara és Nárájana anyja. hogy azt miatta tették. a buddhizmusban a náma rúpa ahamkárama mánuszaja (szanszkrit) . 3 lépést téve a félisteneknek.nem-ártás.isteni képmás ahet (egyiptomi) .valaminek a forrása (ok). először i. érzet).a bolygó zsidó. és ha tudja. kapcsolat /testi. az Alvilág uralkodója. észrevétel. szégyentelenség. észrevétel áhárana (szanszkrit) .az egyik pitta. ájur véda Ahasvérus (latinosított héber) .indiai materialista elmélet ahétupratjaja (szanszkrit) .ágama áhára (szanszkrit) . az első évszak Ahet Aton (egyiptomi) . megragadás. tapin-tás.sz. a 4. az enyém-alkotásra. erőszakmentesség. az önhittségre ahan (kínai) .Damballah wèdo felesége aidós (görög) . a két bölcs. tüzelőanyag (táplálék.ok nélküli.Aton fényhegye. az upádána aharapacsak (szanszkrit) .a felajánlás tárgya Ai (szanszkrit) .a hírnév hiánya miatt érzett szégyen aigis (görög) . a rossz és a sötétség princípiuma Ahura Mazdá (perzsa) . aki megütötte Jézust áhataszvára (szanszkrit) . megragadás. kapcsolat.hajlamok az énalkotásra. 1223-ban egy bolognai krónikában szerepel.okok és feltételek nélküli ahétutaut páda (szanszkrit) . ő József.a rombolás ura. az emésztés folyamata együtt a szamána vatával.áldozati étel. gyomor. tudat /érzet/). véletlenszerű keletkezés ahimszá (szanszkrit) . tápanyag (táplálék.semmi szégyen. fűtőanyag. juga Aïda wèdo (vodu) .időlegesen hatástalan karma Ahrimán (perzsa) . minden létezőt felö-lelő szeretet.démonrádzsa.a megnyilvánuló hang áhavaníja (szanszkrit) .horizont. észrevétel tápanyag. ok nélküli ahétuka váda (szanszkrit) .a jó és a fény princípiuma ahuti (szanszkrit) . érintés.

szabályozás. megállítás ájamátma brahmá (szanszkrit) . szűz (pumo. 5. valamilyen szempont szerinti csoportosítás. égi kapuőr aisa karma (szanszkrit) . oroszlán (szenge. mérleg (szangva. szimha). tehén (lang).kisváros ájatana (szanszkrit. nirodha dhátu. harcművészeti ág Aindrí (szanszkrit) . a tér végtelensége (ákása ánantja ájatana) 2. Erebos és Nyx gyermeke Aithiópia (egyiptomi) . a tudatoson és nem-tudatoson túl lévő (naiva szandnyá nászandnyá ájatana). objektív = mentális események). bak (cshuszin. arúpa dhátu. nyelv test. disznó (phak). karka). de Indrání másik ne-ve is Aióra (görög) .'szubjektív = szem. nyúl (dzsö).Indra hordozó elefántja. tigris (tak). bejárat (anyagi . makara). írott tibeti gola) .kitágítás. kandzsá). ízek. orr. 19). tulá).Egyiptom aikido (japán) . skorpió (dikpa. ejtett.fiatal lányok hintáztatása a Mezei Dionysia ünnepen Airávata (szanszkrit) .ez az Önvaló a Brahman (Brihadáran-jaka upanisad 2.a tudomány és a szerelmi szenvedélyek kamija aja ori (japán) . vriscsika).selyemsávoly szövet ájáma (szanszkrit) . kígyó (trül). mína) ájárot (héber) . kínai ru) .a fényes levegőég istene. a Rig véda bráhmanája Aithér (görög) . kutya (khdzsi). megnyújtás. illatok.Durgá egyik anyai kiterjedése. tudatfokozat: 1. halak (nja. tapintás és mentális . vrisa). indo-tibeti állatöv: kos (luk. mésa). káma .valami létrejöttének oka aïzan chiré (vodu) . hangok. objektív = alakok. bárány (luk).pálmalevelek rituális felhasogatása Aizen Mjó (japán) .A Különb Asszony fiainak titkos tanítá-sa. Etiópiának nevezett terület görögös neve aition (görög) .állatövi jegyek (12 khjim): patkány (cshi). ló (ta). madár (dzsa). mahávákja ajanamsza (szanszkrit. a tudat végtelensége (vidnyána ánantja ájatana) 3.az ókori. sárkány (druk). ikrek (trik. mithuna).a tapasztalás forrása. a semmi (ákincsanja ájatana) 4.szubjektív = elme. majom (tre). dhanusz). kumbha). nyilas (zsu. a megismerés mezői. fül. bika (lang. rák (karkata. vízöntő (bumpa.az isteni hatóerő összessége (prákrita és aprák-rita) Aitaréja upanisad (szanszkrit) . mindegyikhez egy-egy világ (rúpa dhátu.Aigüptosz (görög) .botvívás.

a bódhiszattva itt éri el a buddhaságot. bhútavidjá (elmebetegségek).örök törvény akálika/ákála (szanszkrit) időtől független. a szambhóga-kája elérése ákánycsanjájatana (szanszkrit) .nem bölcs. ősi indiai orvoslás. fegyelmezetlen elme. rasajana (a hosszú élettartam). manómaja. szannyámaja) tartozik ájatana pravartak manaszkára (szanszkrit) .bhúmi. a bódhiszatva szint nyolcadik foka . amely a testi élet oka ájur véda (szanszkrit) .élet áju szankhára (szanszkrit) . a legfelső nirmánakája állapota Akanistha (szanszkrit. ritka akanistáh (szanszkrit) . Ráma születési helye. csapongó elme. az elme minden erőfeszítés nélkül tárgyánál marad ájatanaszabba (páli) . hányt-vetett elme Ajrávata (szanszkrit) . nyugvóhely nélküli elme.az elme 4. vádzsíkarana (erősítők) ájusz (szanszkrit) .anyaöletlen elme.életerő.Szaszthá másik neve Ajódhja (szanszkrit) Kósala fővárosa.a legnagyobbak földje fölé boruló felhőzet. azonos test tudatossága akálika dharma (szanszkrit) . agada (méregtan). itt uralkodott Dasaratha.az élet tudománya. azonnali. a betegsé-geket az energiaáramlás zavarai okozzák. felületes gondolkodás ajfesz sajhet (jiddis) . de időleges (itt és most).az érzékelés alapjainak összessége ajeniszo manaszikára (páli) . salja (sebészet).életerő ajuta sziddha (szanszkrit) . a tejóceán köpülé-sekor keletkezett áju (szanszkrit) . itt uralkodott Dasaratha ajónisamanaszikára (szanszkrit) . Kósala fővárosa.elefántrádzsa. mentális tevékenysége. kájacsikitszá (általános orvoslás). Indra hordozója.a legmagasabb szint a formavilágban.nem-koherens akakájanáná szamdnyi (szanszkrit) . írott tibeti stug po bkod pa'i zhing khams/'og min) . kaumara (csecsemőgondozás).sűrű szerkezetű mező Vajrócsana birodalmában akanisthaghana vjúhaksétra (szanszkrit) .dhátu) és az én (átman) egy-egy alakja (ólárika.kábálá Ajjappan (szanszkrit) .a különböző felfogás. sálákja (a fejen lévő betegségek).

a végtelen tér szintje a forma nélküli világban. jel. mint a tudat intui-tív tárgya. a Fényhozó Vajrócsana társa.esetleges Akhet Aton (Tell el Amarna) (egyiptomi) . a szthula saríra része ákása ánantja ájatana (szanszkrit) . a 4 ájatanából az első fok. a meditációs tapasztalat Ákásadhátvísvarí (szanszkrit. írott tibeti glo bur ba) .tisztátalan a varnában ákhjána (szanszkrit) . az eretnek fáraó által alapított főváros. a Gömb kultuszának központja Közép-Egyiptomban akhittó (szanszkrit) . a 32 testrész a dvátimszákára gyakorlat tárgya akárja (szanszkrit) . csengő. a végtelen érzékelés alapja ákászmika (szanszkrit.üres tér. eleme az ég Ákásagarbha (szanszkrit. az Aton.Echnaton. szintje ákásánanycsájatana (szanszkrit) . az ízlelés ura ákásánántjájátana (szanszkrit) . ha nem észleljük két dolog külön-bözőségét .a végtelen tér szintje.nem-megmondás.okozat nélküli akarma (szanszkrit) . jelképe kerek.a fül mellett ákarna dhanurászana (szanszkrit) .legenda akhjáti (szanszkrit) . a Kincsforrású Ratnaszambhava kísérője. jelképe kard. az anyag űr állapota.bódhiszattva.ákára (szanszkrit.a tér végtelensége ákása szamdnyá (szanszkrit) .fülhöz feszítő íj-tartás (hatha jóga) Ákás Gangá (szanszkrit) . színe arany.a tér végtelensége. a bódhiszatva szint hatodik foka ákásánantjájatana bhúmi (szanszkrit) . jótett önző vágy nélkül ákarna (szanszkrit) . alkalom. írott tibeti jum mchog nam mkha'i dbjings phjug ma) . írott tibeti mam pa) . írott tibeti nam mkha'i snjing po) .tárgytalan cselekvés. akkor jön létre. bídzsája a kha.az Ég tere úrnője. nézőpont. színe hold. társa Mála. eredet. nulla. amikor Brahmában a para vaikharivá (hallható teremtő hanggá) válik. a durva létezők. észlelhető minőség. az Égűr lényege.éter. a tárgy összetevői. szíve.tárgy. testrész. az elmélyülés 5. a végtelen tér szintjének tudatossága. légtér. amely mindent áthat. a Brahman egyik megnyilvánulása. bhúmi.a Gangá istennője ákása (szanszkrit. írott tibeti nam mkha) .

örök. érzékelés.mozdulatlanság akopjadharman (szanszkrit) . egy dhátu akuszmata (görög) . a tudat éber .a dolgok nélküli lét szintje. a keleti világrész buddhája aku (japán) .a Njája szútra logikai tankönyv szerző-je (i. az elmélyülés 8.szkandha-szimbólum: kék.) álaja (szanszkrit) . harag (bjápáda).imafüzér Aksapáda/Gótama (szanszkrit) .2 kárhozatos. ártalom (vihimszá).A kígyó szútra (Tripitaka Szútrapitaka 22. minden nem-erkölcsös szellemi állapotban jelenlévő tudatossággal összefüggő szamszkára akuszala múlá (páli) .haragtól mentesség aksamála (szanszkrit) .nem erkölcsös. a végső öntudatlanság.az egy egészen más szféra (Káláma a Buddhának a végső igazságról).a bűn alapja.szabadulás aknasír (egyiptomi) .a közölt tanítás (a 4 nemes igazság). düh. a 4 ájatanából a 3.hibrid bika és tehén keresztezése akopja (szanszkrit) .nem-üdvös cselekedet/szándék akuszala mahábhúmika dharma (szanszkrit) . nem-üdvös. amelyben minden gondolat lehetősége benne van. mint a tudat intuitív tárgya. nem-valamiság. eredet.sz.rendíthetetlen akra (vodu) . a testben a szívhez kapcsolódik.Jelentéstan a Védákhoz akkháta dhamma (páli) . 150 körül) aksara (szanszkrit) . szintje ákinycsanyájatanam (szanszkrit) . szkepszis a valóság meglátásában Alagaddúpama szutta (páli) .káros cselekedet aku go (japán) . alapvető szint.sírtípus.a tudatosság tartálya.ákinycsanyájatana bhúmi (szanszkrit) .vagy malaganlisztből készült lángos akródha (szanszkrit) . a semmi. Vadzsraszattva buddha. azonos az anudhammával aklista (szanszkrit) . kárhozatos akuszala csetaná (szanszkrit) .rossz karma akuszala (szanszkrit) . fok Akkharappabhéda (szanszkrit) . ahol a sírkamra egy mély akna alján található ako (ejtett tibeti) . a kárhozat gyökere.hallomásból szerzett ismeretek alabadha bhúmikatva (szanszkrit) az összpontosítás folyamatosságá-nak hiánya. az ÓM szó Aksóbhja (szanszkrit) .manióka. a jógában: vágy (káma).

amelyeket az álajtó sem vált le teljesen. és lehetővé teszi. 5. mana siki) álajtó (egyiptomi) .az észlelés.a fiatal Buddha egyik tanítója megvilágosodása előtt. a jelenségek közös eredete. amelynél szinte kizárható az. ze siki. forma (rúpa dhátu). ni siki.alátámasztás álambana (szanszkrit) .Fűzfalombú. az Óriáshegyen Vadzsravana és Kuvéra szállása alakh (szanszkrit) . hang (sabda dhátu). a karmacsírákat tartalmazó tároló tudatosság. amelyek nem az érzékekkel kapcsolatosak (dharma dhátu). nana siki. elsüllyedhetetlen. 5-3. tapasztalás tárgya. tárgyi feltétel. a manovidnyát és a manaszt. a legkorábbi álajtót Habauszokar szakkarai sírjában találták. i. tárház-tudat. tárgy-támaszték álambana pratigháta (szanszkrit) . a Kauravák szövetségese alambuszá (szanszkrit) . 4.leírhatatlan. tudatalatti. bi siki. megnevezhetetlen alaksana (szanszkrit) . az összes többi tárgy. a jelenségvilág csírái. a semmi szférájában való . együttműködő. hogy a halott lelkéhez eljuthassanak az áldozatok. 2. raktártudat. 6. az álajtó az Óbirodalom idején jelenik meg.jellegzetesség nélküli alaksana tathatá (szanszkrit. tapintható tárgy (szprastavja dhátu). évezred) is.megőrző tudat. szag (gandha dhátu).az ismertetőjegyek nem-létének ekkéntisége (magában foglalja a hibátlanságot) álamba (szanszkrit) . fogalmi tudatosság. sin siki. előzménye a thaniszi kor fülkés falkiképzése és az áldozati sztélé. a szarvasztivádinoknál: 1.értelmi ellentét álambana pratjaja (szanszkrit) megnyilatkozó. íz (rasza dhátu).ráksasza. 3. hogy egyiptomi kapcsolataik révén jutott el hozzájuk Alakávatí/Alaka (szanszkrit.e.száj alankara mandapa (szanszkrit) .jelenléte álaja vídnyána (szanszkrit) . ez tartalmazza a buddhindríját. kincseskamra tudat. zavarodottsága jógacsára iskola fogalma.a hordozható múrti öltöztetésére szolgáló helyiség a hindu templomban Álara Káláma (páli) . a tudat (manasz) Alambusa (szanszkrit) .sírok jellegzetes eleme: ajtószerűen kialakított fal-mélyedés. objek-tív. 7 tudat (gen siki. lcang lo can) . amely a túlvilág és a földi világ közti átjárhatóságot biztosítja. kínai wu xiang ru ru) . az álajtó számos ókori kultúránál is megjelenik. többek között a szardíniai nuraghe-kultúránál (kb.

aki adja a Tórát. Örökkévaló Istenünk.különbség-nélküli Allah (iszlám) . nem-irigység alocsak (szanszkrit) .meditációt tanította alarippu (szanszkrit) . Örökkévaló Istenünk. (Köszöntsétek az Örökkévalót. korongnézés (jóga) a szamádhiba merüléshez áloká/dípá (szanszkrit) . (Áldott légy.az egyetlen.lustaság. akik képmásának sohasem fordít hátat alaszja (szanszkrit) . felsorolásszerűen mutatja be alfor (vodu) . Áldott légy. Örökkévaló. aser bahár-bánu mikol haamim. aki nekünk adtad az igaz Tórát.fonott tarisznya alija (héber) .ezt a felhívott megismétli) majd: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám.fény-kaszinagyakorlat. .Egyiptom északi része a Nílus torkolatától Memphiszig. aser natán-bánu Torát emet vöhajé olám natá bötohénu. a világ királya.az egyik pitta. a többiek válasza: Baruh Adonáj hamvoráh löolám vaed.) alija le regel (héber) .). nem-ragaszkodás.felmenés. aki kiválasztottál minket az összes nép közül. Baruh atá Adonáj notén hatorá.zarándoklat alinga (szanszkrit) . vönatám-lánu et-torató.a bhárata nátjam táncosnő felajánlja testét az isteneknek.vágytalanság. ragaszkodástól való mentesség. az ókorban mocsaras. illetve ennek képes ábrázolása.az egyik sziddha alobha (szanszkrit) . baruh atá Adonáj notén hatorá. visszatelepülés Izra-elbe. ájur véda áloka bhása (szanszkrit) . az egy igaz Isten (arab = Al Iláh . (Áldott légy. felhívás a Tóra olvasásához. a Tóra-tekercs előtt: Baruh et-Adonáj hamvoráh.) a felolvasás után: Batuh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. fásultság áldozati asztal (egyiptomi) . amely rendszerint az áldozatot fogadó isten vagy személy előtt jelenik meg. . közöny. a világ királya. a szem kémiai folyamatai.női bódhiszattva. aki adja a Tórát. Amitábha kísérője Alsó-Egyiptom (egyiptomi) . Örökkévaló. és /ezzel/ örök életet ültettél belénk. és nekünk adtad Tórádat. Mandzsusrí kísérője Alokéma (ejtett tibeti) .az áldozati mécses lángja. és az áldozatokat részletesen.kiterjedés áloka kaszinam (szanszkrit) .áldozat bemutatására szolgáló asztal az áldozóhelyen. érdektelenség. aki áldásra méltó.az Isten) Alláma (szanszkrit) . Áldott légy.

a 6. i. az ég lépcsőzete a sintóban. Echnaton és Tutankhamon.dicsfelhő amanodnya rúpa (szanszkrit) . amelyek megemésztik az amát. bár kiváló termőterülete a lápok miatt nem használható ki teljesen alsos (görög) .árnyas liget altan (mongol) .a nyugati világrész buddhája amalaja vidnyána (szanszkrit. amikor az államvallás közeledést mutatott az egyistenhit felé.szennyezetlen. a vallási reform egy egészen egyedülálló művészeti irányzatot termelt ki. rituális. meg-nem-halás Amarna-levelek (egyiptomi) . 1887-ben kerültek elő Echnaton Akhetaton-beli nagy palotája melletti „irattárból”. kínai 'gou shi) .gondolat-nélküliség.kellemetlen formák amansi (vodu) .óceán Altangerel (mongol) .halhatatlanság.vízben gazdag vidék. III. ájur véda amaranam (szanszkrit) . az elme felfüggesztett működése. Amenhotep.felfogás-mentesség (akiben megvan a tökéletes megértés) amapacsak (szanszkrit) . akkád nyelvű iratok az Amarna-korból.mombinszilva-levél főzet amannyaná (szanszkrit) . takilcsi (i. gondolatoktól. valamint a korabeli kisázsiai uralkodók. sz.e.a hely szelleme a sintóban. kiemelkedő fontosságuk van a korszak politikai viszonyainak tisztázásában és datálási kérdésekben is Amarna-reform (egyiptomi) . 14. vágyaktól mentes tudat ámáné kávod (héber) . ez volt az egyetlen olyan periódus Egyiptom vallástörténetében. harcos funkciók képviselői Amahanirbhásza buddha (szanszkrit) . Echnaton halála után a reform ellenségei .ezzé alakítja a rosszul emésztett ételt az agni (szara helyett). din.Echnaton fáraó (XVIII.égetett agyagtáblákra ékírással írt.sz.60 cm. fejedelmek diplomáciai levelezése. aki az égi mezőkön lakik. az uralkodói. ájur véda ama no hasidate (japán) .Amitábha bídzsája ámá (héber) . tiszta tudatosság amanaszka (szanszkrit) .gyógyszerek.az Ég és a Föld közötti híd. 1 könyök ama (szanszkrit) . 1984-) am (szanszkrit) .) vallási reformja. talán a szivárvány amacukami (japán) . mely Aton a „Gömb” tiszteletét helyezte középpontba és emelte államvallássá.

találkozási pont.a tibeti ruha öv fölötti belső zsebe Ambalatthiká (páli) . ők szorgalmazták Csien Lung császár parancsára i. hűséges. a hármasság a világ létrejöttekor eltűnik ame no tamaboko (japán) .sz. földi kamija fehér szarvas.(1891-1956) indiai buddhista gondolkodó Amdo (ejtett tibeti. i.az Ég Középpontjának Ura.Párvatí. nulla Ambedkar. öltözék.szünet két mantra elhangzása között.visszaállították a régi vallási rendet Amata (páli) . a tiszta tudat állapota amávászja (szanszkrit) .Kásí királyának lánya Amba (szanszkrit) .sz. Vicsitravírja király feleségei amban (ejtett tibeti) .Ráhula megintése szútra (Középső gyűjtemény 61. írott tibeti a mdo) . 1754-től az újraszületések megállapítására az urnarendszert. a sötétség és a tenger felett is amatra (szanszkrit) . vagyis a véletlen kiválasztást Ambapáli (páli) . a Buddhának ajándékozta Béluva nevű nyaralóját ambara (szanszkrit) .mandzsu tisztségviselők. Tibet északkeleti része Ame no minakanusi (japán) . rituális megtisztulása után Idzanagi hozta világra. Bhimrao Randzsi .Etiópia sémi nyelvű lakói amhorec (héber) . létrehozva Japánt ámen (héber) . övé a fény birodalma. így legyen! amharák . Kamimuszubi).Májá anyja Amateraszu ómikami (japán) . az újhold első éjszakája.gyöngydíszes lándzsa a sintóban. ő a császári ház őse (jelképeit ld.igaz. 17281912 között a kínaiak két megbízottja Lhászában.földi (világi) ember . Idzanagi és Idzanami ezt engedte le a Földre.a sinto Nap-istennője (ómikami: nagy szellem).) Ambálika és Abiká (szanszkrit) . de ő uralkodik a fény.együttállás. mint az Univerzum anyja ambag (ejtett tibeti) . Dzsimmu). amikor a Nap és a Hold a legközelebb van egymáshoz Ambá (szanszkrit) . a sinto isteni hármasság legfelsőbb személye (Takamimuszubi.helység Rádzsagriha mellett Ambalatthiká Ráhulavádaszuttam (páli) .légkör.Ambá nővérei.gazdag udvarhölgy Vészálíban. testvérei Cukijomi és Szuszanoo no mikoto.

ember formájú. az érzékelés szkandhájának jelképe. Hüan cang). a bardóban megjelenő istenség. (néhol az 5. lúd. bídzsája az am. 705-774) a 4 nagy fordító egyike. a mai világkorszak buddhája.a Buddhát istenként kezelő népies irányzat. szkandha-szimbólum: vörös.savanyú. a testben a szívhez kapcsolódik. temploma Óróposnál Amphidromia (görög) . a nyugat buddhája Amitájusz buddha (szanszkrit) . Amitábha amidizmus .a gyermek névadási ünnepe a 7. Szukhávatí (Tiszta Föld) uralkodója. a megkülönböztetés bölcsessége. a törekvések szkandhájának jelképe. Hónen (Dzsódoiskola) és Ippen (Dzsi-iskola). tantrikus tanító (még: Paramártha. ábrázolása szerzetesi lepelben alamizsnás edénnyel. valójában szambhóga kája. az észak buddhája Amóghavadzsra (szanszkrit) .álló ima. kínai Omi to fo) . az elkövetkező világkorszak elmélkedő buddhája.az amphiktyonia (Apollón Pythios . kidolgozói Rjónin (Nembucu-iskola). Luxor Amphiaraion (görög) . határtalan fény elmélkedő buddhája. a Mindent felölkelő bölcsesség.értelem. japán Amida Bucu. ejtett tibeti Öpamé.argosi jóskirály. jelképe: kos. nem-csalás Amon/Amon-Ré (egyiptomi) . irigység amoha (szanszkrit) . de keveredik Amitájusz képével. írott tibeti don jod grub pa) Haszonnal Véghezvivő. szkandha-szimbólum: zöld. Kumáradzsíva. temploma: Karnak.a végtelen. ábrázolása a halhatatlanság italával teli palack. segíti az újraszületést a nyugati paradicsomban. tudat.a Buddha japán formájának 85 megnyilvánulása Amida bucu (japán) .a végtelen idő elmélkedő buddhája. kancsó örökzölddel.(i. vagyis a tiszta földtanítás. ájur véda Amóghasziddhi (szanszkrit. a testben a szívhez kapcsolódik. Mut férje. színe vörös. Vadzsrabódhi tanítványa.sz. vagy a 10. Amitábha egyik alakja amla (szanszkrit) . kapzsiság. alapja a lókóttáraváda Amitábha (szanszkrit.Amida-iskola. Honszu apja. segíti a hosszú életet és a jó egészséget. az Újbirodalomban az istenek királya. csendes imádság Amida Boszacu (japán. karma.amida (héber) .) napon amphiktyón (görög) . a dzsódomon.a nyugati világrész buddhája Amitájusz dhjánibuddha (szanszkrit) . kínai O mi to fo) . a bardóban megjelenő istenség.

Ráhu megitta amrita brahmá/brahmárandra (szanszkrit) .felfogás.a felhőtlen szint a formavilágban anádzsnáta mádzsnászjam indríja (szanszkrit) . brahmá randhra amrita kalas (szanszkrit) .kerek kalács amphithalés (görög) .ellenszerek nem használata anabhiddzsá (szanszkrit) . írott tibeti lhun grub) magától keletkezett hirtelen gyarapodó erő anabrakáh (szanszkrit) .erőfeszítés nélkül elért teljes nirvána anabhoga/nirábhoga (szanszkrit.brahmá-lyuk. szakasza.elő-ázsiai fejedelemség SzíriaPalesztina északi részén. az alsóból a föld.vallási szövetség amphiphón (görög) . vertex. s ebből lett a tojás alakú aranyszínű anda. haláltalanság amsa avatár (szanszkrit) .részleges megnyilvánulás Amsuvarman (szanszkrit) . ezután született a Brahman. akinek mindkét szülője él amrita (szanszkrit) .ambróziával telt edény. amely szerint kezdetben víz volt. eljövetel nélküli anágámi (páli) . az Öt Győzedelmest kísérő Tíz Haragvó egyike amritam (szanszkrit) .az ősóceán köpülése.nevári uralkodó. Monro-nyílás (a harmadik agyüreg összeköttetése a két ventricu-lusszal) a fejtető nyílása. az első dhjánikus meditáció. szakasza .vissza-nem-térő a niródhából. a tökéletes tudat kijárata. ahol véget ér az avadhúti.lehetőség. írott tibeti bdud rtsi 'khdzsil ba) . Visnu mellék-inkarnációja tartja Amrita manthana (szanszkrit) .a síla kála 2. a nirvánához vezető út 3.a halhatatlanság itala (ambrózia).zsinagógai előimádkozó állvány a bima és a frigyszekrény között Amurru (egyiptomi) . andavádin anabhi szamszkára (szanszkrit) . az istenek és az aszurák harca Amritakundalin (szanszkrit.rituális szolgálatra kiválasztott kiskorú fiú. Tricun Bhrikuti Dévi apja amud (héber) . Egyiptom hagyományos érdekszférájához tartozott an csa lun si (kínai) .a tudás tökéletessége elérésének képessége anágama (szanszkrit) .szövetség) képviselője amphiktyonia (görög) . nektár.Bűvitalú kapuőr.a halhatatlanság vize.nagylelkűség anabhki szanszkára parinirvajin (szanszkrit) . felső részéből az ég. arahat anágámi kála (páli) .

szoba a megaronban az epopteia számára anala (szanszkrit) . a dzsiva egyik burka ánandapadá (szanszkrit) . ami nem tartozik a nyilvánosságra (anáhata = nem-megütött) anaktoron (görög) .A jövő krónikája. többé nem tér vissza a földi.anágámi maggó (páli) . késői.vissza nem térő.előkészítő dhjánikus meditáció Anagarika Góvinda láma . foka a niródha után. legföljebb az isteni létformákba anágamja (szanszkrit) . Padmavadzsra tanítója .az egyik sziddha Ánanda giri (szanszkrit) . emberi létbe.tantrikus mester.nem közölt tanok.a létfokozatok egyik burka ánandamaja kósa (szanszkrit) . vágyak burka. írott tibeti phjir mi wong ba) .tárgytalan anánártha (szanszkrit) .test. írott tibeti kun dga' bo) . boldogság.erőközpont (pítha) a szívtájékon (= meg nem ütött).a buddhizmus nyugati megújulási mozgalmának alapítója anágata avaszthána (szanszkrit) . tanítványa. aki ezt eléri.vidjá létfokozat Ananga vadzsra (szanszkrit) . érzések.nem-megütött anáhata csakra (szanszkrit) . nemkanonikus páli könyv anáhata (szanszkrit) .mentesség a fogalmiságtól és a sokféleségtől Ánanda (szanszkrit.az elkövetkező állapot. a Buddha unokaöccse. a meg nem nyilvánuló hang (anáhata náda) anáka (szanszkrit) . Indrabhúti tanítványa. a nirvánához vezető út 3.Brahmá szútra kommentátor. a hagyomány szerint ő jegyezte le a Buddha tanításait. műve: Njája nirmaja ánanda padá (szanszkrit) .a dzsiva a Brahman megismeréséből fakadó üdvösség létfokozata. nyugalom. a Rádzsagriha-i zsinaton ő hitelesítette a tanítást.Madhva másik neve ánandamaja (szanszkrit) . a jövő Anágatavamsza (szanszkrit) . üdv Ánanda bhairava (szanszkrit) . a tökéletes-ség burka. egyensúly.nem-egy anakkhátá dhammá (páli) . az átman és a Brahman egységének megkülön-böztetés nélküli megismerése Ánanda tírtha (szanszkrit) .a nirvánához vezető út harmadik fokozata anágámi phalam (páli.tűz análambana (szanszkrit) .nagyörömű. ahamkára.

Ánanta-tartás.nem olyan gyorsan Anaszúja (szanszkrit) . a Föld alatti Patala régió irányítója.a prajóga márga és az agradharma utáni ösvény.Visnu Dattátréja nevű inkarnációjának anyja.az Öt Határtalan Gonoszság (anyagyilkosság.a 9 szennyezetlen szellemi sík anásrava dnyána varga (szanszkrit) . kereskedő.21 makulátlan ismeret anásrava szamvara (szanszkrit) .a támasz nélküliek felkarolója.Visnu egyik neve Ánanta Shésa (szanszkrit) . lábemelés oldalt fekvésben (hatha jóga) Ánántavírja buddha (szanszkrit) . viszálykeltés a közösségben.harmonikus légzés. szégyentelenség anárja (szanszkrit) . egy palotában (Mani Mandapa) lakik.tiszta fegyelem anásu (szanszkrit) . pitr gháta. tudatösszpontosítási gya-korlat ánápána szmriti (szanszkrit) .anángatam szanyána (szanszkrit) . ő pusztítja el majd a világot anantara (szanszkrit) . illat. pl.jövőbelátás ananta (szanszkrit) .az Apaturia második napja (Athén). a Szamghának ajándékozta a Dzsétavana áramát anathymiasis (görög) . egy buddha megölése) anantaríja márga (szanszkrit) . végtelen. Szudatta mellékneve.szennyezetlen (a meditáció) anásrava bhúminava (szanszkrit) . apagyilkosság.áramlat. a kígyók rádzsája.a mérhetetlen űr Ánanta (szanszkrit) . de Szóma anyja is anatárja márga (szanszkrit) . a fej hátrahúzásának szertartása anásaja (szanszkrit) .megszakíthatatlan út Anátha pindika (szanszkrit) .odafigyelés a légzésre anaparapá (szanszkrit) . Visnu kígyóágya. a klésák 89 megszakítatlan ellenszerének útja anantaríka karma (szanszkrit) . folytonosság anantara pratjaja (szanszkrit) .nem-árja.közvetlen megelőző feltétel ánantaraja (szanszkrit. levegő .feddés másoktól.azonnali karma. szamgha bhéda). írott tibeti mtshams med pa) .közvetlen megelőző feltétel. 5 jóvátehetetlen bűn (matr gháta.határtalan. egy szent megölése. tisztátalan Anarrhysis (görög) .hatás anásrava (szanszkrit) . az emberinél alacsonyabb fokozatú újraszületést eredményez Ánantászana (szanszkrit) .a nágák királya Ánanta padmanábha (szanszkrit) . arhad gháta.a déli világrész buddhája ánápána szati (szanszkrit) .

a létezés 3 jellegzetességének egyike. anatta) egyike.férfiház andzsalí mudrá (szanszkrit) . duhkha.angolna. regressum ad infinitum anda (szanszkrit) . a 3 jel (aniccsa. avidjá létfokozat andavádin (szanszkrit.énközpontú létezés anavaszésza (szanszkrit) . s ebből lett a tojás alakú aranyszínű anda. a szakja család őse.halandó.éntelen szellem-mivolt anátmja (szanszkrit) . a nih-szvabháva 4. kínai an cs'a lun si) . a prakriti purusa nélkül Ándhaka (szanszkrit) .mitikus ősbölcs (risi).egy ország neve anga (szanszkrit) .nem-egy.tag. Agoué . az Én meg-szüntetése. önmagátlanság anátmatá/nihszvabhávatá (szanszkrit) . anátman anava (szanszkrit) .vég nélküli visszafelé haladás. foka.énnélküliség. ezután született Brahman andha (szanszkrit) . amely szerint kezdetben víz volt. ékánéka vijuktatva Anga (szanszkrit) . nyári zen-meditáció Anguille (vodu) . az állandó szubsztancia nem-létezése.nyugalomban maradni.Hanumán anyja anéka (szanszkrit) . éntelen.vak. nem-szellemi én anatta (szanszkrit) . az első tűzáldozó. a pont felismerése. de a prakriti egy (szánkhja) anékatva vijukta viniscsaj marma (szanszkrit) . az alsóból a föld.a dzsíva tojásból született (az állatok emlősök előtti) létfokozata.az átman és az 5 halmaz nem-egységéről alkotott felfogás elkülönülési pontja. iratok csoportjai Angad (szanszkrit) . reszketése Angirasz (szanszkrit) . rész.nem-lény. nem-én. páli anattá. gyengesége. a test alkotórésze.felfogás. én-nélküliség anátma váda (szanszkrit) . lélek-nélküli. írott tibeti bdag med pa) .kivétel nélkül anavaszthá (szanszkrit) . felső részéből az ég. amelynél elkülönül az átman és az 5 halmaz nem-egységéről alkotott felfogás.egy ország neve andreion (görög) .a vánara Bálí király fia angamédzsajatva (szanszkrit) . tűzpapok ango (japán) . a brahmávidjá tanítója.nem-én.anátma anátmaka (szanszkrit) .uccshédaváda anátman (szanszkrit.a makrokozmosz andadzsa (szanszkrit) .a test esendősége. a vjakta sokszoros.üdvözlés a fej fölött összetett tenyérrel Andzsaná (szanszkrit) .

változás anjathá khjáti (szanszkrit) . meg nem szűnő anísa (szanszkrit) . különböző anjathá bháva (szanszkrit) . nemi aktus) anijata (szanszkrit) . múlandóság.levegő animitta (szanszkrit) . anatta) egyike. a vjakta tulajdonsága (szánkhja) anitjatá (szanszkrit) .) angustha (szanszkrit) . állandótlanság anitjatá laksana (szanszkrit) . meghatározatlan animitta szamádhi (szanszkrit) . anitjam aniccsha pítha (szanszkrit) . páli aniccsa) .mulandóság. nem összetévesztendő a kopt kereszttel.nem-úr.10 korlátozott. a tudatossággal összekapcsolódó.hüvelykujj Angulimála (szanszkrit) . pl.más. A sorjázott gyűjtemény Anhestérión (görög) .a 8. egyik lehetséges feloldása szerint a felső hurok a Nap.másság. a vízszintes rész a sivatag. annyira .nem-állandóság.másmilyennek mondás. a Buddha hívott (páli éhi bhikkhu) tanítványa Angulimála szutta (páli) . hónap (Athén).a karma bizonytalan megtapasztalása anijata vipáka (szanszkrit) .angula (szanszkrit) . február-március aniccsa (szanszkrit) .arhat a Buddha közelében. a jelképrendszere számos módon kifejthető.másik feloldás szerint kitárt karú emberi alak.múlandó. nem-örök. állandótlan. amely szimbolikájában és kinézetében is egészen más.az élet szimbóluma. a 3 jel (aniccsa.rablógyilkos. valamire rávetítjük egy másik dolog tulajdonságait.Angulimála szútra (Tripitaka Szútrapitaka 86.Tipitaka. anijata védaníja). önmagán anitjam (szanszkrit. különbözőség ankh (egyiptomi) . duhkha.akaratlan erőkör (pl. a njája vaisésika nézete anjatva (szanszkrit) .határozatlan karma (anijata vipáka. a függőleges szár a Nílus völgye .a jel nélküliség feletti mély összpontosítás Aniruddha (szanszkrit) . eredeti szimbolikája valószínűleg titok marad. meghatározatlan szamszkára anijata védaníja (szanszkrit) . a létezés 3 jellegzetességének egyike.állandótlanság-elbomlás anja (szanszkrit) . mulandóság.jel nélküliség.a karma bizonytalan beérése anila (szanszkrit) .mássá válás. füles kereszt. 2 szabály a bhiksuknak a théravádában anijata bhúmika dharmá (szanszkrit) .nagylábujj Anguttara nikája (páli) .

írott tibeti bar mdo. nihilizmus antah kárana (szanszkrit) . használatának követelményei: szaddhá. a végső megszabadulás (az arahaté) Anna Purni (szanszkrit) . psziche.a közbeeső létezésben elért teljes nirvá-na antara (szanszkrit) .a létfokozatok egyik burka annamaja kósa (szanszkrit) . szamten. kriti-kátlan ánradzsa (szanszkrit) .a köztes lét halmaza antará bhúta (szanszkrit) .az étel éltetője annamaja (szanszkrit) .szertartás Anótatta-tenger (szanszkrit) . hogy az „élet” szó írásjegyeként is ezt használták Ankoku templom (japán) .különálló/különböző létező antará kalpa (szanszkrit) . kínai bian jian) . madarak ansí ansí bháva (szanszkrit) . csonyi. csikai. a dzsiva egyik burka annaprasana szanszkára (szanszkrit) . a szélsőségek megragadásának téves nézete.a 7 tenger egyike északon a Himalájában anottopa (szanszkrit) . ejtett tibeti bar do) köztes lét.szélsőséges nézetek antagráha dristi (szanszkrit. a nihilizmus és az örökkévalóságba vetett hit.másokkal/a következményekkel nem törődő. a szellem belső szerve.tojásból születés. szipai bardo) antará bhávika szkandha (szanszkrit) . írott tibeti lcags kju) ösztöke.zen kolostor.tápanyagokkal telt testnedv.sésa sésí bháva antadvajánu jódzsaka (szanszkrit) . ájur véda annáju (szanszkrit) .a táplálkozás burka.étel. a durvatest. itt tanult Ikkjú ankusza (szanszkrit.általános jelkép. belső ok. Párvatí másik neve anna rasza (szanszkrit) . milam. hit az öröklétben. szatiszampannya.belső antará bhava (szanszkrit. pannya anna (szanszkrit) . köréje épül a két saríra antar parinirvájin (szanszkrit) . áraddhavirija. az anyag rétege.belégzés utáni légzés-visszatartás (hatha jóga) antará mandala (szanszkrit) .a belső szentély körüli első fal a hindu templomban . átmeneti állapot (ejtett tibeti kje ne.közbeeső időszak antará kumbhaka (szanszkrit) .a táplálék juttatója (a táplálék az érzékszervek érzete). aszatthja.egy isten ábrázolásában az istenség hordo-zója.szélsőség.

hogy megteremtsük azokat a körülményeket.Tripitaka Szútrapitaka 111. a szent dharma másoknak való megszakítatlan tanítására vonatkozó félelemnélküliség.belső gyakorlás (pránajáma. pl.vonzalom.a múlthoz való ragaszkodás hiánya anupalabdhi (szanszkrit) . könyvének második éneke. a Bhagavad Gítá anuka váda (szanszkrit) .sóvárgás Anugítá .könyörületesség anugiddzshana (szanszkrit) . dedukció. a szerzetesi ruha alatti ing antarájika dharma vjákarana pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) „kijelentettem a hit ellen ható dharmákról. anupádána (szanszkrit) .szertartás antlétriai (görög) . levezetés anunaja (szanszkrit) . amelyekkel igazolhatjuk állításunk tárgyát . hosszában.terem antaranga szádhaná (szanszkrit) .előremenő (vagyis a pratítja szamutpáda egyik nézőpontja). hogy ellenségeink”.a Mahábhárata 14.az érzések fizikai reakciók szerinti aspektusa anuddajá (szanszkrit) .annak lehetetlensége. a Buddha 4 kijelentéséből a 3.virágünnep Anthestérión hónap 11-e és 13-a között (Athén) ánthjésti szanszkára (szanszkrit) . a Legmagasabb Lélek antarátmá szádhana (szanszkrit) .antará vászaka (szanszkrit) . atom anu dhamma (páli) . pratjá-hará) antarátmá (szanszkrit) .merítő asszonyok anu (páli) . az egyik béklyó Anupada szutta (páli) .elemi rész. természetes sorrendben anulóma pránajáma (szanszkrit) .a lábakat eltakaró köpeny.Vallabha műve anubhava (szanszkrit) .légkör.. csaturvaisáradja antarala (szanszkrit) .megragadástól mentes anupádiszessza (szanszkrit) . dhjána.belső kormányos.egymásra következő (hajjal szemben) légzés (hatha jóga) anumána (szanszkrit) .alapvető tanítás anu kampá (szanszkrit) . nulla antarjámin (szanszkrit) .láthatatlanná tevő égi fegyver Anthestéria (görög) .önmaga belső lényege. szamádhi) antariksha (szanszkrit) .következtetés.a lélek gyakorlata (dháraná.atomelmélet anulóma (szanszkrit) .szánalom Anubhásja (szanszkrit) . egy avatára Anthardana (szanszkrit) .

ekvivalencia anvaja dnyána (szanszkrit) .nem-keletkező anuttara jóga tantra (szanszkrit) .Madhva műve anuvjadnyana (szanszkrit. írott tibeti dpe bjad bzang po) . folyamatos türelem 4 formája anvajó (szanszkrit) .logikára épülő filozófiai vizsgálódás .Lanká fővárosa.a nem-születés tudása.a visszaemlékezés fogalmai anutpáda (szanszkrit) .nem-keletkezés anutpáda dnyána (szanszkrit) . a formák világában és a formanélküli világban megjelenő 4 nemes igazság anvajaksánti (szanszkrit) . az okság felismerése.az egymásra következés tudása. rejtett hajlam a vágyra anusaja nirdésa (szanszkrit) .együtt járás. a szraddhadhimukták egyike Anuruddha/Anurádha (páli) . a Buddha unokaöccse.meg-nem-ragadt karma anuppattini niródha (szanszkrit) . a szennyeződések nem jelennek meg anutpanna (szanszkrit) .az ember bölcselete anusászana (szanszkrit) . az üresség észlelésére.anupalabhjamánatva (szanszkrit) tényként nem észlelhetőség anupáttiká (szanszkrit) .önvaló ánvíksikí (szanszkrit) .kis szépségjegy anuvjandzsana (szanszkrit) .az oktatás csodája anustubh (szanszkrit) .óind időmértékes versforma: 4 nyolc szótagú sor anuszajasz (páli) .nem-keletkezettben-lévő megszűnés Anuppija (szanszkrit) . szabályos képzés Anurádhapúra (szanszkrit) . a tantra legmagasabb foka Anuvakhjájana (szanszkrit) .fokozatos előrehaladás anupurva szikkhá (szanszkrit) . intelem anusászaní prátihárja (szanszkrit) . Anurádha alapította anurakszanadharman (szanszkrit) .elmélyülés anvánamaszagócsaram (szanszkrit) .észak-indiai település a malla rádzsaságban anupurva krijá (szanszkrit) .látens tendenciák anuszmarana vikalpa (szanszkrit) .az abhidharma megalapítója. remete Páriléjjakában anusaja (szanszkrit) .fokozatos cselekvés anupurva patipadá (szanszkrit) .a buddha 80 kis szépségjegye anvaja (szanszkrit) .ami félre van téve.tanítás.aki fenntartja az éberséget.a legjobbaknak való gyakorlatok a belső összeszedettségre. az egyik tantra-módszer.a következetes.fokozatos.

irányítsa feléd fénye ragyogását.közeli apará parija védáníja kamma (páli) . fiúgyereknél még: Jöszimhá Elohim Köefrájim Vöhimnáse. nem kellemetlen a gyomornak ápad dharma (szanszkrit) . (Tegyen Isten olyanná. Hőstettek (Szerzetesek legendái) apai (főpapi) áldás (héber) . vagyontalanság.nem-keresés aparigraha (szanszkrit) .a világhegy (Meru) körüli nyugati földrész apari dnyána (szanszkrit) . lassan folyó. a vizeletkiválasztó rendszerre és a nemi szervekre vonatkozó eltérések. a Brahman egyik megnyilvánulása. 7. Rivká.személyes tudás.). 6. mástól nem tudható tudás apará vidjá (szanszkrit) .Tipitaka. hideg. (Áldjon meg az Örökkévaló.a légzés szabályozása az alhasban. lépése (jama) aparkhé (görög) . ami megtanulható Aparagódáníja (szanszkrit.rendkívüli dharma. vöjaszém löhá salom. friss. a végbélre.a boldogtalan újralétesülés helyei. a fájdalom és nincstelenség állapotai (préta. nirajaka). jaér Adonáj panáv élehá víhuneká.víz. csak végszükség esetén érvényes. mint Efrájim és Menáse volt. a jó víz tulajdonságai: 1. 4. Rebeka. és adjon neked békét.a menet fogadása apara (szanszkrit) . jiszá Adonáj panáv élehá. ájur véda apána váju (szanszkrit) . és könyörüljön meg rajtad.a gabona zsengéje .selyemfüggő ap/ápah (szanszkrit) . de akkor sem kötelező Apadána (páli) .annya/para (szanszkrit) .nem oda tartozó aouessan (vodu) . 3. az egyik vata. Ráhél völéá. 2. tirjagjoni. vizelet. a megismerés hiánya apari márgana (szanszkrit) . amely távolabbi életekben hozza meg gyümölcsét apará pratjaja (szanszkrit) .alhasi prána.nem-szerzés. 5. mint Sára.karma. jó ízű. a lét legala-csonyabb foka apána (szanszkrit) .). és őrizzen meg.magasabb fokú tudás.) apája bhúmi (szanszkrit) . leánynál még: Jösziméh Elohim Köszárá. tartózkodás a kapzsiságtól. Ráhel és Éea volt. nem kellemetlen a toroknak. széklet eltávolítása apantésis (görög) . ősvíz. az egyik mahábhúta. szaga nem bántó. 8. tiszta.föl nem ismerés. emelje feléd fénye ragyogását. az asztánga jóga 5. kínai Ju ye ni) . (Tegyen Isten olyanná.Jövarehöhá Adonáj Vöjismörehé.

az arhatok 6.3 napig tartó lakoma (Athén) apavarga (szanszkrit) .Aparná (szanszkrit) . delphys) Apollón Isménios (görög) . kárhozatos cselekedetek és ellenszerük aprákrita (szanszkrit) . hogy visszanyerje Sivát Apaszmára purusa (szanszkrit) .nem-természetes . ünnepe Boédro-mión 7-én Apollón Deiradiótés (görög) .démon.a rendíthetetlen.víz.szentély Thébában Apollón Karneios (görög) .tisztító szertartás temetés után apotheósis (görög) . fajtája Apollón Boédromios (görög) .istenné válás apotropaikus (görög) .szentélye az arkadiai Lykaion-hegy keleti oldalán Apollón Pythios (görög) .szentély Argosban Apollón Delphinios (görög) .üvöltve rohanó Apollón. kohézió ápokja dharman (szanszkrit) .Párvatí egyik alakja.elmélyedés appaná bhávaná (szanszkrit) .avícsi apistos (görög) .a szerelem istennője (főníciai Astoret) aphros (görög) .a delphoi Apollón Apollón-ünnepek (görög) .hab (Aphrodité) aphthartos (görög) .bajelhárító appamána (szanszkrit) .misztérium-ünnep a peloponnésosi Andaniá-ban Karnos akarnaniai jós meggyilkolásának engeszteléséül Apollón Parrhasios (görög) .romolhatatlan api di yu (kínai) . aki böjtölt.hitetlen apmanrala (szanszkrit) .mérhetetlen sugárzású (ábhasszara.bevégzés. njája Aphrodité (görög) .a szégyenérzet hiánya Apaturia (görög) . napján aponimma (görög) .a vizek mandalája ápo (szanszkrit) .a megismerő szellem és a megismert tárgy azonossága appramáda (szanszkrit) gondatlanság/törődés. a tengeren hajózók védőistene (? andreion. parittaszubhá) appamánábhá (szanszkrit) . rajta táncol Siva apatrapá (szanszkrit) .4 határtalan szemlélődés appamána szubhá (szanszkrit) mérhetetlen dicsőségű/sugárzású (szub-hakinhá.ünnepe Munychión hónap 6-án (Athén). parittábhá) appamannyá (páli) .határtalan (a karuná és a muditá) appaná (szanszkrit) .általában a hónap 7.

akiknek közepes az első dhjánájuk apramánabháh (szanszkrit) .4 mérhetetlen.a végtelen sugárzás szintje a formavilágban apranihita (szanszkrit) .fent újraszületett lények. amely megelőzi az áldozat bemutatót a mennyben.törekvés nélküliség apranihita szamádhi (szanszkrit) . megállás nélkül való. 4.nem függésben létező apszarasz (szanszkrit) .guru. erélyesen törekvő. meg-nem állapodott kialvás. upeksá) apramána subha (szanszkrit) . az elefántvezetés 5 követelményének egyike arahá (páli) . a tejóceán köpülésekor keletkeztek apunja (szanszkrit) . a szent (arahá). 3.a törekvés nélküliség feletti mély összpontosítás aprápti (szanszkrit) . 4 fokozata (magga) van: 1. muditá. megvilágosodott személy. tettre kész. aki nem tér vissza (anágámí). kialvás apratítja (szanszkrit) .bűn. 2.nem-elérés apratísamkhjá niródha (szanszkrit) nem-elemző megszűnés apratísthita (szanszkrit) .előcsarnok arahat/arhat/arhant (szanszkrit. rossz cselekedet apúrva (szanszkrit) . határtalan (maitrí. Buddha egyik első tanítója.előzmény nélküli.tündérek. (még: pratjékabuddha. kínai wu zhu nie pan) . az agnistóma hatására létrejött szubsztancia. mímánszaká Áráda Káláma (szanszkrit) . ejtett tibeti dgra bcsom pa. a bódhiszattváké. a gandharvák feleségei. fokára jutott. méltó. írott tibeti dgra bcsom pa) . karuná.fent újraszületett lények. tanítása meditációval a semmi szférájának elérése áraddha viríja (szanszkrit) . dhjánájuk apramána subháh (szanszkrit) . aki elérte a nirvánát. energikus. a magga 4.kezdeményező erő.apramána (szanszkrit) .megállás nélkül való apratísthita nirvána (szanszkrit.arahat aráha mandapa (szanszkrit) .az ellenség legyőzője. aki még egyszer visszatér (szakadágámin). táncosnők a mennyei bolygókon Indra egében. aki belépett a folyóba (szótápanna). szamjag- . szent.tartózkodási hely nélküli nirvána. páli arahá. érdemes.a végtelen tisztaság szintje a formavilágban apramánabha (szanszkrit) . akiknek közepes a 2.

kezdet.mentes a szennyeződésektől áráma (szanszkrit) . se illat. szakadagami phala. elkezdődés árambha váda (szanszkrit) . Bri-hadáranjaka.erdőlakó.se íz. aki túljutott az első 3 állapoton.az okozatiság vagy a világ összetevődésének a tana.pihenőkert.szenvedélymentes mély összpontosítás arani (szanszkrit) .a nirvánához vezető út 4. fokozata arahatta phala (szanszkrit) . 4 állapota (út és eredmény): 1. és ebben az oksági viszonylatrendszerben a természeti környezetet teremtő okok között meghatározó szerepe van magának az emberi tevékenységnek is arámi . fűzfaág (szukkotkor az ünnepi csokorban) arbáa kánfot (héber) . téli szálláshely árambha (szanszkrit) . mint amelyet oksági törvények mozgatnak. aráva. és nem is él úgy. a theos deuteros (Philón) . hideg pokol archetypon (görög) . szakadagami magga. szotapatti phala. a tudat tárgyai arana pradnyá (szanszkrit) .kíméletlen és kegyetlen szellem a sintóban.az álajavidnyána függő keletkezése árakilásza (szanszkrit) .arameus. 2.szubjektum.aki elérte a szentség fokozatot (aszékha) araja siki engi (japán) . arahatta phala arahatta magga (páli) . 3. Mára egyik lánya. hős. szotapatti magga. a természetet úgy írja le. a tama része árammana (szanszkrit) .elégedetlenség. arahatta magga.a világ előképe.szent pihenőfák arbuda (szanszkrit) . upanisadok (Aitaréja. erdei remete. 4. a tudat tárgyai árammanika (szanszkrit) . szertartás árava (héber) . a Talmud nagy részének és a Zohárnak a nyelve aramitama (japán) .szenvedélymentes tudás arana szamádhi (szanszkrit) .szambuddha).áldozati tűzgyújtáshoz használt pálca (Ficus religiosa) áranjaka (szanszkrit) . anagami phala. a tálit kátán arbáa mínim (héber) . Taittiríja) Arapacsana Mandzsusrí dhjánibódhiszattva (szanszkrit) Tántorítha-tatlan szépséges elmélkedő bódhiszattva Arati (szanszkrit) . a Védák-hoz kapcsolódó magyarázatok. nem tanult Tórát. erdei tanítások. anagami magga.objektum. Kausítakí. hadasz) arbres reposoirs (vodu) . etrog.4 faj (luláv. szent.vízhólyagos. de azok utána a saját dinamikájuk szerint fejlődnek. ezeket az Isten alkotta meg.4 szöglet.

és az akanistha mennybe jut ardzsolpa (ejtett tibeti) .részleges ugró.felajánlás arhadgháta (szanszkrit) . szakasza arhja (szanszkrit) .pándava herceg a Mahábháratában.félig lefogott hát lótusz-tartás (hatha jóga) ardha baddha padmóttánászana (szanszkrit) . anantaríka karma arhat kála (szanszkrit) . bal oldala Párvatí Ardhanárísvara (szanszkrit) . a Bhagavad Gítá egyik szereplője Ardzsuna (szanszkrit) .árja sziddhi Arija Mettejja (páli) . a bódhiszattva bhúmi 4. neki ajándékozta a Pásupata aszra nevű fegyvert Siva.Siva félig férfi-félig nő alakja.fél csónak-tartás (hatha jóga) Ardhanári (szanszkrit) . szakadágámí.feleség ardha (szanszkrit) .nemes emberek (szotápanna.felajánlás árija iddhi (páli) . szobor) arcsismati (szanszkrit) .hadisten arghja (szanszkrit) .a lángolás birodalma.fél macjendra-tartás (hatha jóga) ardhaná vászana (szanszkrit) . anágá-mí. kocsihajtója Krisna.templomi pap árcsávatára (szanszkrit) . a theos deuteros (Philón) archón polemarchos (görög) . Indra fia.félig lefogott erősen nyújtott fél lótusz-tartás (hatha jóga) ardha csandra mudra (szanszkrit) .archiereus (görög) .egy arhat meggyilkolása.Prithá és Indra fia. foka arcsismati bhúmi (szanszkrit) .egy avatára látható jelenléte (pl.a megszentelt lények újjászületésének helyei .a síla kála 1. hogy megvilágo-sítsa Shringit ardhapluta (szanszkrit) .Isten főpapja.ragyogó. sugárzó.szegény zarándok Ardzsuna (szanszkrit) . arahá) arijahati (páli) .a legmagasabb rangú katonai tisztviselő (Athén) arcsa vigraha (szanszkrit) .félhold kéz-tartás. Siva bal felső karjának keze ardha csandrászana (szanszkrit) .az északi világrész buddhája ardangini (szanszkrit) . tiszta birodalmakban születik.Siva egyik inkarnációja. pándava Ares (görög) .Maitréja árija puggalá (páli) . a bhávaná márga 4.valaminek a fele ardha baddha padmá pashcsimóttánászana (szanszkrit) .egy isten múrti formája arcsaka (szanszkrit) . foka Arcsiszkanda buddha (szanszkrit) .félhold-tartás (hatha jóga) ardha macjendrászana (szanszkrit) .

tiszteletreméltó. tibeti fordítás a 11.A nemes célkitűzés szútra (Tripitaka Szútrapitaka 26.) arijatunhí bháva (páli) .az arhat képessége arra. ubhajarobhágavimukta) Árja Szamádzs . szamjag szmriti /szammá szati/ vizsgálódás. a meg-nem elégedettség /szenvedés/ megszüntetése. páli árija iddhi) . szamjag szamkalpa /szammá szankappa/ elhatározás. mint pl.sz. szamjag vács /szammá vácsá/ beszéd. kiváló. akit Krisna megölt árja (szanszkrit. az indoeurópai nyelvcsalád indoiráni ágának önelne-vezése Árja Mandzsusríla kalpa (szanszkrit) .sz.(szamjag dristi /szam-má ditthi/ nézet. meg van győződve erről az igazságról.a nemes nyolcrétű ösvény. írott tibeti 'phagsz pa) . Aszanga műve árjadnyána (szanszkrit) . a folyóba lépett).nemes.i. a gyakorlat ösvénye) árja sziddhi (szanszkrit. szamjag szamádhi /szammá szamádhi/ elmélyedés). 3.nemes tudás Árjaman (szanszkrit) . ellenzi az oktatást.meditációs idő a déli étkezéstől estig árijavacsa (páli) .nemes ösvény árja phala (szanszkrit) . magas-rendű. kájaszákszin.nemes személy (pl. 16 aspektusa: 1. okkanta nijámattá) .nemes beszéd Arisztászura (szanszkrit) .A nemes Mandzsúsrí rituális alapműve. elfogadja a duhkha igazságát az érzékiség birodalmában. illetve arról is.bikadémon. 980-1000 között. hogy érzelmeit megváltoztassa árja vamsza (szanszkrit) .Árijaparijészana szutta (páli) . szamjag karmanta/ cselekvés. helyes . mahájána jógácsára szútra. 1875-ben alapította Dajánanda Szaraszvati bráhmana. páli arija atthangika magga. dharmánuszárin.nemes gyümölcs (természetesen szimbolikus értelemben.A nemes tan hirdetése.áditja isten árjástánga márga (szanszkrit. áhimszá) árja pudgala (szanszkrit) . szamjag vjájáma /szammá vájama/ törekvés. a 7 nemes személy (sraddhnuszárin. a képmások készítését és az áldozatokat árja szatja (szanszkrit) . a Bódhiszattva pitaka Avatamszaka szútra része.a 4 nemes hozzáállás megszerzése Árjadésanávikhjápana (szanszkrit) . dristiprápta.a 4 nemes igazság (a meg-nem-elégedettség /szenvedés/ keletkezése. szamjag ádzsiva /szammá ádzsíva/ életmód. pradzsnyávimukta. kínai fordítás i. században árja márga (szanszkrit) . 2. sraddhádhimukta. hogy ez érvényes az .

15. birtok. 2. elfogadja a gyakorlat ösvényének igazságát. Észak-India az i.nyárközépi ünnep (Aitólia. világi (alakok és alaknélküliség) és transzcendens arrhéphoros (görög) . hogy ez érvényes az alakok világában is.Mirtuszfa Artemis artha (szanszkrit) . az állatok úrnője. jólét. ők szövik a peplost arscsismati (szanszkrit) .ragyogó.a zsinagóga frigyszekrénye arpana szamádhi (szanszkrit) . Létó lánya. 6.a Jólét Artemisa Artemis Kurotrophos (görög) .az összeszedettség szintje. illetve arról is. Achaia) Artemis Munychia (görög) .alakok világában is.medvék. amely elvezet a duhkha megszűnéséhez. elfogadja a duhkha megszűnésének igazságát. 10.Egyenesen álló Artemis (Spárta) Artemis Sóteira (görög) . visvászadhájaka. pratipaksa Árjávarta (szanszkrit) . Phókis. meg van győződve erről az igazságról. napja Artemis Agrotera (görög) . avabódhaka.gazdagság. meg van győződve erről az igazságról. évez-redben arktoi (görög) . 11.Diófa Artemis Artemis Kedreatis (görög) . 9.Fiúnevelő Artemis Artemis Laphria (görög) .szenvedő Ártabhága (szanszkrit) .istennő. a pratjékabuddhák útjának negyedik része árta (szanszkrit) . az attikai Braurón Artemis kislány papnői arogja (szanszkrit) . 5. és érvényes az alak-nélküliség világában is. hogy ez érvényes az alakok világában. 12. 13. 8. neki van szentelve a hónap 6. bhávaná márga. meg van győződve erről az igazságról. 16.-1. illetve arról is.Szarvasölő Artemis Artemis Karyatis (görög) . 14. illetve arról is. hatalom .7 és 14 év közötti athéni kislányok. és érvényes az alaknélküliség világában is. és érvényes az alak-nélküliség világában is.a vadászok pártfogója Artemis Elaphébolos (görög) .e. elfogadja a duhkha keletkezésének igazságát. a begyakorlás 4 része: avaccshédaka.a Munychiai Artemis Artemis Orthia (görög) . 7.egészség. hogy ez érvényes az alakok világában is.bráhman.az árják országa. ájur véda áron ha berit (héber) . és érvényes az alak-nélküliség világában is.a szövetség ládája áron hákodes (héber) . Dzsanaka vitamestere Artemis (görög) .Cédrusfa Artemis Artemis Korythalia (görög) . 4.

foka.aki célért küzd Aruna (szanszkrit) . fokhoz tartozó világ arúpa lóka (szanszkrit) . helyhez nem kötődő istenek négyes birodalma. a vaisanját előidéző hamisság (szánkhja) .testetlen lét. értelem. dolog.Szúrja kocsihajtója.ártha (szanszkrit) . alaktalan lét az Arúpalókában arúpa dhátu (szanszkrit. a hetedik béklyó. gondolatok világa.tárgy. a gondolat megismétlésének képessége ásajásraja (szanszkrit) . nem-dologi lét. az. akik a legtisztább. nyereség. a tiszta eszmék. néhai bűnök marad-ványa a körforgásban.7 szellemi támasz asakti (szanszkrit) . alaknélküliség arura (egyiptomi) . szamojadzsanáni árúpá szamápatti (szanszkrit) . írott tibeti gzugs med khams) . gyarapodás.anyagtalan létsík. 1 arura = 2735 négyzetméter árvit (héber) .érdekében. anyagi birtokszerzés.forma nélküli lét utáni vágy.szamápatti artha pratiszamvid (szanszkrit) a jelentés megkülönböztető megértése artha váda (szanszkrit) . lényeg.az elme 2. jelentés. adomány. a hajnal istene. Garuda bátyja arúpa bhava (szanszkrit) .mááriv ásádha (szanszkrit) . a 4 ájatanából a 2. cél.forma nélküli világ arúpa rága (szanszkrit) . az 5 őselemből képződött érzékelési tárgyak és azok minőségei artha dána (szanszkrit) . képessége. céljából arthárthi (szanszkrit) .hindu június-július asaiksa márga (szanszkrit. a nem-begyakorlás ösvénye a tökéletes megvilágosodás elérésekor ásaja (szanszkrit) .jó szándékú viselkedés. legtökéletesebben összpontosított elmélyülés révén születnek ide.magyarázat artham (szanszkrit) .anyagi javak adományozása artha krijá (szanszkrit) . a csatur szamgraha vasztu egyik eleme artha mátra nirbhásze (szanszkrit) .forma nélküli feloldódás. a tanulás utáni út.megértésre való képtelenség. a srávakák és a pratjéka buddhák útjának 5.létesülés elemek ásaja bala (szanszkrit) .többet-nemtanulás. az anyagi formát nélkülöző. írott tibeti mi szlob lam) .forma nélküli világ. alaknélküliség arúpá vacsara (szanszkrit) .terület ókori egyiptomi mértékegysége. aki képes rá (a bölcsességre).

nem-létező asebeia (görög) .a bizalom hiánya ásraja (szanszkrit) .istentagadás ashma véda (szanszkrit) . családfő (grihaszthja).szent csörgő (Lagenaria sp. a végbélzáró izmok összeszorítása (hatha jóga) askenázi kelet-európai zsidóság Németalföldről (Askenáz) Asklépios (görög) . érzéki örömök élvezete (káma).nem-formált elem. végső megszabadulás (móksa).nézőpont (átvitt értelemben is). azonosították Imhoteppel askoliasmos (görög) .támogatás. anyagi javak szerzése (artha). „oldala” asraddhja (szanszkrit) .e.felmerülő szennyeződések ásravaksája (szanszkrit) . szent állata a kígyó.komikus vetélkedő. a szúksma saríra járműve ásraja parávritti (szanszkrit) .a tudat alapjának átalakítása ásrama (szanszkrit) . asszamo ásrava (szanszkrit) . a tudat alapja. a nirvána asat (szanszkrit) . Dahomeyben az ősök jelképe .erdei remetelak.ló-tartás. (ugrás remegő lábakkal) egy közkedvelt attikai társasági játék.). 268-239 máshol i. ezek az életszakaszok csak a kétszer születettekre (dvidzsa) vonatkoznak. vagyis: tanuló (brahmácsárí).kovácsolt vas tartórúd kerek tányérkával rituális tárgyaknak.Magadha (ma Bihár) rádzsája (Maurja-dinasztia) (i.ló-áldozat áshvín (szanszkrit) . nevét talán az Askolien ünnepről kapta.a saját magában és másokban fölmerülő szennyeződések (ásrava) ismerete. iste-nek bizonyos tulajdonságaiból adódó szerepe. a védikus társadalmi rendszer (varnásrama dharma). a loák hívására Asóka (szanszkrit) . s ez volt a második napja a dionüszoszi ünnepségeknek asô (vodu) . visszavonult (vánaprasztha) és lemondott (szannjászin).e. melyet november 28-án tartottak. 273-236. az egyik dasabala assein (vodu) .étvágy asankhata dhátu (szanszkrit) . személyek. 4 cél: kötelességteljesítés és erényes élet (dharma).orvosisten. alap. a buddhizmus híve aspektus (egyiptomi) .dasabala ásravaksája dnyána (szanszkrit) . szubsztrátum.hindu szeptember-október ashviní mudrá (szanszkrit) .asanájá (szanszkrit) . Csandragupta unokája. 270-230). Apollón és Korónis fia.

akit könnyű elégedetté ten-ni Asvaghósa (szanszkrit) .lóáldozat Asvapati (szanszkrit) . mahájána astragolos (görög) . foka Asutosa (szanszkrit) . pippal (Ficus religiosa) Asvattháman (szanszkrit) .gyorsan asubha bhávaná (szanszkrit) .a dob számára végzett áldozás astádasa dhátuprabhádádi (szanszkrit) .a 3 világos tudatosság. a kaikéják királya. az elme kiegyensúlyozottságára /kötődésmentességre/ törekszik azokkal a tanítványokkal . az aszambhinna szmritju paszthá-na 1. 1.Dróna fia asvina (szanszkrit) .Kaikéjí apja.a nem-szép.gyökérok aszadrisa (szanszkrit) . nem mutatja nemtetszését.a külső körülmények által meg nem határozott megvalósító (dristiprápta) aszambhinna szmritjupaszthána (szanszkrit) .indiai bhikkhu (i. nem-igazi aszada (szanszkrit) . Szávitrí apja Asvaszéna (szanszkrit) . az istenek orvoai aszad bhúta (szanszkrit) .vadfügefa.a legnagyobb dob assotor (vodu) .assoto (vodu) . hamisság asugha (szanszkrit) .kivételes. egyes esetekben egyes emberekre vonatkozik aszádhárana hétu (szanszkrit) .odafigyelés az utálatos dolgokra asúnja (szanszkrit) .Nyolcezer versszak a bölcsesség tökéletességéről.dasabala Astaszáhaszriká pradnyápáramitá (szanszkrit) .nem-üres asusrúsa mánésu szamacsittatá (szanszkrit) .hindu szeptember asvinok (szanszkrit) .dobójáték ásu (szanszkrit) . vándorénekes Kaniska udvarában.).Aitaréja asvamédha (szanszkrit) .valótlan. sz.június közepétől július közepéig tartó hónap. akik nem hallgatják biza-lommal.egy kígyókirály asvattha (szanszkrit) . műve az első Buddha életrajz (Buddhacsarita kávja) Asvala (szanszkrit) . az Ikrek aszamajaji mukta (szanszkrit) .nem-hasonló.hindu június.sz.a Buddha azokkal szem-ben is kiegyensúlyozottságra törekszik.Siva egyik mellékneve. különböző ászálhó (páli) . kielégülés aszádhárana dharma (szanszkrit) .Dzsanaka hótarja Ásvalájana (szanszkrit) .a hajnal isteni ikerpárja. de Madra királya is. a Buddha tanítás közben nem kever össze 3 dolgot: 1. szükség szabta dharma.

spontán megjelenése: ébrenlétben.szemben. a buddhaguna 3. nem jó. nem-létező. akik közt egyaránt vannak. nem mutatja jelét nemtetszésének (asusrúsamánésu szamacsittatá). akik nem ész-lelnek aszat (szanszkrit) .össze-nem-tett. nincs oka aszamszkrita dharma (szanszkrit) . sz. együtt-nemműködő dharma aszamtírana (szanszkrit) . akik tisztelettel és bizalommal telt szívvel hallgatják (susrúsamánésu szamacsittatá).fent újraszületett lények.nem keletkezett. 3.). a nirvána aszampradnyáta szamádhi (szanszkrit) . nem-valódi. mert továbbra is kiegyensúlyozott elmével szemléli őket (susrúsásusrúsa mánésu szamacsittatá).tárgy nélküli összeszedettség. azokhoz is kiegyensúlyozott elmével fordul. amikor olyanokat tanít. írott tibeti thogsz med) . neki nem kedvesebbek az előbbiek.nem-fegyelem ászana (szanszkrit) . akik nem figyelnek tisztelettel és bizalommal arra. akik nem figyelnek rá. és nem veti meg az utóbbiakat. a megismerésen túli elmélyedés.a tudat nélküli létezés tudatszintje aszamdnyika (szanszkrit) .Maitréja mitikus tanítványa. akik isszák szavait és olyanok is.észlelés-nélküliség aszamdnya szattva (szanszkrit) .nem-keletkezett aszamvara (szanszkrit) . 2. a mantra. álommal kísért alvásban. álom nélküli mélyalvásban.tudat-nélküliség aszamdnyika szamápatti (szanszkrit) . teljes eggyé válás.rossz. ülőhely felajánlása a mozdítható múrtinak a hindu templomban. ülésmód.nem-ítélet aszamuppanna (szanszkrit) . Vaszubandhuval a jógacsárja iskola megalapítói (i. az elmeműködés tárgy nélküli. értéktelen . 4. több filozófiai mű szerzője.-5. féltestvérével..feltételhez nem kötött. a jóga 8 foka (anga) közül a 3.sz. a durvatest halála után aszamszkrita (szanszkrit) . a csak-tudat-tana elméletének megalapozója aszankhárika (szanszkrit) . amit mond.tudat-nélküliség elérése aszamkhata (szanszkrit) .nem akaratlagosan létrejövő felszín alatti tudatállapot aszanszkrita (szanszkrit) .nem összetett. kómában. nem feltételek hatására létrejött aszanydzsni szattva (szanszkrit) . csoportja aszamdnyá szamápatti (szanszkrit) . hatha jóga gyakorlata Aszanga (szanszkrit.testtartás.

nem-létező aszintjá (szanszkrit) . az elefántve-zetés 5 követelményének egyike ászava (szanszkrit) . nevét (Elephantine) a szigetet körülvevő kövek elefántalakjáról kapta.Astávakra-tartás (hatha jóga) asztádasa dhátu prabhédádinyána (szanszkrit) . már nem-törekvő. önhittség aszmitá (szanszkrit) . mahájána jógácsára szútra asztá vakrászana (szanszkrit) .tanulatlan világi ember aszta (szanszkrit) .Egyiptom hagyományos déli határvárosa az első katarakta alatt. a bűnök felszámolása ászravaksaja dnyána bala (szanszkrit) . szanszkrit ásrama) . kötelek. Khnum isten egyik kultuszhelye volt. bhikkhu) assze (jiddis) . elhajlás.érzet aszprisja (szanszkrit) .egészségére. nem-fehér.kaszton kívüli (párja.aszatthja (szanszkrit) .nem-gondolkodás Aszita (szanszkrit) .a Buddha egyik első tanítványa.beképzeltség. nilométerének nevezetessége.ismételt gyakorlás aszékha (szanszkrit) .szerzetesközösség.8 Aszta száhaszriká pradnyá páramitá szútra (szanszkrit) . gahattha. kámászava. libriut Asszuán/Elephantine (egyiptomi) .az egyéniség érzése.a karma síra beáramlása a dzsainizmusban ászavanája (szanszkrit) . belső szennyezett késztetés (aviddzsászava. önközpontúság. önzés aszmitá mátra (szanszkrit) .4 fekély. az arahat. életfokozat (brahmácsári. bhavászana.a létesülés vágya aszmimána (szanszkrit) .Dévala risi Aszita Dévala (szanszkrit) . tökéletes.őszinteség az együttműködésben. ditthászava) ászavája (szanszkrit) . vanapattha. hogy az abban tükröződő napfény vezette rá Erathosztenészt a Föld kerületének kiszámítására asszutavá puthuddzsana (szanszkrit) .a szennyezettség kiáramlás megértésének ereje asszáda (szanszkrit) .A bölcsesség tökéletessége 8 ezer versszakban.képesség arra.mitikus szent. egy magadhai panycsavaggíja asszamo (páli. démonkirály a Mahábháratá-ban.nem-tanuló. másik neve Dévala risi aszmicshanda (szanszkrit) . aki elérte a megszabadulást asziddha (szanszkrit) .a szennyesedés kiengedésének meg-valósítása. parajan) aszravaksaja dnyána (szanszkrit) . hogy .kielégülés Asszadzsí (szanszkrit) . Fekete.

Amon istené atha (szanszkrit) . mert azok nem bírtak vele. dhárana.ingatag.'ím.8 parancs. nijama. és a Mantharahegy a köpülőrúd.tartózkodás a lopástól aszthána (szanszkrit) . a rúpa rúpa bhúmi egyik csoportja. tisztátalanság.a forróság nélküli szint a formavilágban átárá (héber) . áldást.-kal Asztávakra (szanszkrit) .undor-gyakorlat (ld.a jóga fokozata. Vászuki kígyó volt a kötél.a gőg. mímánszá. ászana. hatalom világa. temetői gyakorlat aszubha bhavana (páli) . írott tibeti lha ma jin. az egyik dasabala asztánga jóga (szanszkrit) . titá-nok. az 1-5 bizonyos alkalmakkor kiegé-szítve a 6. pránajáma. .-8. védánta. a hatféle lény egyike aszurák (szanszkrit) . a bódhi-fa.nem-konkrét dolog aszthi (szanszkrit) . ők köpülték a tejóceánból a halhatatlanság nektárját (amrita) az istenek kérésére.ortodox bölcseleti rendszer: szánkhja. a szútrák első szava. tagjai (jama. ájur véda aszthira (szanszkrit) .csontszövet.korona. tökéletes nyugalom atata (ejtett tibeti) . kínai axiuluo) félistenek. kapuk. nos'.abszolút létezés aszubha (páli) . szamádhi). vaisésika. állandó helyváltoztatás aszti (szanszkrit) .igenlő. ízlelő aszvata (szanszkrit) .nyárfalevelű fügefa.zavartalanság. démonok. aki elfogadja a Védát ásztika darsana (szanszkrit) . félistenek aszuri (szanszkrit) . njája asztitva (szanszkrit) . az istenek ellenlábasai a vágybirodalomban.vágyódó.Mithilá Dzsanaka rádzsa guruja.fogvacogtató. hideg pokol atef (egyiptomi) . jóga.18 elemére (halmazok. temetői elmélkedések) aszura (szanszkrit.Kapila tanítványa (szánkhja) aszvádana (szanszkrit) .lényeg ásztika (szanszkrit) .a logikán/fejtegetéseken való túljutás atapáh (szanszkrit) . elemek) bontsa a dharmákat. akinek 8 testi hibája volt asztéja (szanszkrit) . Patandzsali felosz-tása asztánga sílá (szanszkrit) .becstelen Ászuri (szanszkrit) .a leghatalmasabb démonok ászurakája (szanszkrit) . pratjáhára. rajta 3 toll. ez alatt világosodott meg a Buddha atakká vacsara (szanszkrit) .koszorú ataraxia (görög) .undor. dhjána.

a 4 véda közül a legkésőbbi atharvan (szanszkrit) . a végét valaminek jelenti (Góvindánanda) athanatos (görög) .az a hindu pap.sz. 1039-ben.önmaga által okozott átman (szanszkrit. műve Bódhi-patha pradípa (A megvilágosodáshoz vezető ösvény lámpása). sásvataváda átmeneti korok (egyiptomi) . 1042-től a nyugat-tibeti Toling kolostorban tanítványaival rendezte azokat a fordításokat. 1054) több helyen tanított Tibetben. kérdést.a Városvédő Athéné. nem független. aki jártas az Atharva védában Athéné Polias (görög) . én-szellem nézet átma súnjata (szanszkrit) .gyötörni a testet.én-látás. i. hogy a két országrésznek külön uralkodója van. világlélek. belső én. a buddhizmusban nincs. a nem-született Brahman. Tibetbe érkezett i. a hinduizmusban az áldozat által felépített halhatatlan teljes emberi lény. a benne való hit mentális tevékenység eredménye átmánam ananuvidja (szanszkrit) . nem rendelkezhet kapcsola-tokkal.az átman üressége (ld. írott tibeti bdag) . korábban a magadhai Vikrama síla kolostorban taní-tott. az individuális önvaló.sz.halhatatlan én átmaváda (szanszkrit) . amikor a központi hatalom meginog.az önálló lélek tana. szobrának megtisztítási ünnepe Thargélia hónap 25-én (Athén) Atísa Dípankarasrídnyána (szanszkrit. a Brahman egyéniesült része.indiai buddhista tanító (i. írott tibeti mar me mdzad) .kása Atharva véda (szanszkrit) . hogy megtisztuljon átmakrita (szanszkrit) . pudgala nairátmja) átma vádopádana (szanszkrit) .Varázsmondások védája. kezdést.sz. 982-1054).halhatatlan (az istenek) athara (görög) . életlényeg. én-képzet.Egyiptom történetének azon időszakai. mert ha független.ragaszkodás az önmagunkban való hit-hez átmaklamathánujóga (szanszkrit) . tudat (a Rigvédában lélegzet).következtetést.én.a múltbéli (tovatűnő) állapot (szánkhja) átma dristi (szanszkrit) . és jellemző a hivatalnokok hatalmának és . ha pedig nem különül el az 5 halmaztól. vagy teljesen meg is szűnik. és a hatalom megoszlik. önvaló. ego. amelyek a buddhizmus üldözése után fennmaradtak.sz. gyakori. haláláig (i. önmaga. megho-nosította a Kálacsakra tantrát atíta avaszthána (szanszkrit) .

egy szutta előadásának egyik módja. Naccsa gíta vadita viszukadasszana véramani szikkhapadam szamádijami /Fogadom.a logikán (fogalmi gondolkodáson) kívül eső attakatha (szanszkrit) . hogy tartózkodom a helytelen szexuális élettől/. Szura-méraja maddzsa pamadatthana véramani szikkhapadam szamadijami /Fogadom.ragaszkodás az önigenléshez attha síla (páli) . Szóma apja is atsara mandapa (szanszkrit) . hogy kerülöm a színházi előadásokat.én attaná'va attánam szanyjanámi (szanszkrit) . temploma: Théba. hogy tartózkodom a hazugságtól/.fesztiválok megrendezésére alkalmas helyiség a hindu templomban attá (szanszkrit) szubsztanciával rendelkező. Adinnadana véramani szikkhapadam szamadijami /Fogadom. a táncot és az éneket/. hogy tartózkodom az élőlények bántalmazásától/.mitikus bölcs. ezzel együtt belharcaik fellángolása atmíja (szanszkrit) . hogy tartózkodom az alkoholtól és a kábítószerektől/) és még 3 parancs (Vikalabhodzsana véramani szikkhapadam szamádijami/ Fogadom. hogy tartózkodom a nem nekem adott dolgok elvételétől/. hogy . ez a védikus (Bhagavad Gítá) felfogás attanija/mama (szanszkrit) .átfogó kommentár attan (szanszkrit) . az énnek tulajdonított dolog atmíjatá (szanszkrit) . Visnu Dattátréja inkarnációjának apja.vagyonának látványos megnövekedése. hogy nem veszek magamhoz szilárd ételt déltől a következő napfelkeltéig/. Kameszu micchacshara véramani szikkhapadam /Fogadom. Mala gandha vilépana dharana mandana vibhuszanathana véramani szikkhapadam szamádijami /Fogadom. személyes hajlandóság (szuttanikkhépa) attaká vacsara (szanszkrit) .önmaga attavádo upádána (szanszkrit) .az én által ismerem önma-gam.az első 5: Panipata véramani szikkhapadam szamadi-jami /Fogadom. Ahet Aton atoutou (vodu) . megváltoztathatatlan én attaddzshászaja (szanszkrit) .napkorong (jelkép).forró lisztgolyó Atri (szanszkrit) . Muszavada véramani szikkhapadam szamadijami /Fogadom.azonosulás érzése a szeretet tárgyával Aton (egyiptomi) .az enyém.

a Buddha.önmagunkról szóló tudás áv (héber) . istenek. mindenhatás. emelkedett.a hamar elvirágzó.kosfejű ember.éhező szellemek. temploma: Héliopolisz audárika (szanszkrit.fekete.létezés atthu pattika (szanszkrit) .fehér.a holdtölte és az újholdat követő 8.az ártó démonok elűzése. a Tan. vala-milyen sajátos esemény bekövetkezése (szuttanikkhepa) Attis (görög) .átgondolás. NI . pl. emberek.árja atthangika márga atthitá (szanszkrit) .otthon. MANI .gyógyszer eredményezte mágikus erő autológia (görög) . szétszórtság.július-augusztus avabhásza paksa (szanszkrit) . egy égi lényre össz-pontosító tantra-módszer avabódhaka (szanszkrit) .arany középút. a szótagok jelképei: AUM .a Buddha tanítása. MA kék.ős/alap-mantra. írott tibeti rags pa) . aki egy alacsonyabb anga gyakorlója. PAD .sárga. érzelmi túlcsordulás. félistenek. ME . madhjamaka ausadhi krita (szanszkrit) . a kilencség apja. a nemes nyolcrétű ösvény 2. ami a tanítás lényege atthami (szanszkrit) . PADME . jelképe: napkorong.a ragyogás szárnya. M = szusupti avaszthá. vad. árja atthangika márga avacsara (szanszkrit) . vagy: AUM . lenyugvó nap. meddő virágok istene Atum (egyiptomi) . mindenütt jelenvalóság. HÚM .durva auddhatja (szanszkrit) . félhold és pont = turíja avaszthá. nap atthangiko maggo (páli) .zöld. valaminek a világa (szféra). az alsó folyammal viasko-dó. kezdő növen-dék.fődolog.egy szutta előadásának egyik módja.nyilvánuló hang egyszerre. HÚM . egy . pokollakók. U = szvapna avaszthá.tartózkodni fogok testemnek virággal való díszítésétől és az illatszerek használatától/ attha szanhita (szanszkrit) . A = dzságrata avaszthá. a megnyilvánuló és a meg-nem. mindentudás.kettős síp aurea mediocritas (latin) . rajzokban a téren és időn túli érzékfeletti állapot jele (pranava dhvani). kiejtése: óm (mélyen zengetett m-mel). begyakorlása (a théravádában a pradnyá).a világban megjelent tanítás auolos (görög) . a Szamgha. izgatottság AUM/ÓM (szanszkrit) . állatok.érzelmi kitörés.

írot tibeti spjan rasz gzigsz.rész és egész avakkárapátí (szanszkrit) . írott tibeti nub kji ba lang szpjod) . akadály. ájur véda Avalókitésvara (szanszkrit. begyakorlása (a théravádában a pradnyá). aki az előző újraszületése. árja atthangika márga avadána (szanszkrit) . Avalókitésvara bódhiszattva. utolsó része Avaracsámara (szanszkrit) . a dvádasángasászana 11. percepció avaivarnika abhiseka (szanszkrit) .a visszafordíthatatlanság jelei ávajat (szanszkrit) . a haiku-írás szemlélete avasista (szanszkrit.értelemmel. Amitábha szellemi fia.zavarodottság.a tettekből a káranában vissza-maradt gunák .észlelés. koreai Kwan Seum Bosal) . a legeltetők. írott tibeti dbu ma) . mert az elme az álombélit és a kézzelfoghatót egyesítő megtapasztalása. páli avaszittham) . aki figyel a világ hangjára. Tibet védőszent-je.a történés nosztalgikus átérzése. torlasz ávarana pratigháta (szanszkrit) . a nyugati világsziget. aki letekint.az egyik kapha.kizáró ellentét avare (japán) .jógavacsara avaccshédaka (szanszkrit) . ezekben a Buddha csak megmutatja az ok-okozati összefüggést (dzsátaka). nem lépett be a nirvánába. része avadhúti (szanszkrit. akik a megváltásra törekednek. hogy segítsen azoknak.az úr. a nemes nyolcrétű ösvény 1.Másik Jakfarok.a Godánija egyik alföldrésze. kínai Kuan si jin. meg nem közelíthető avara (szanszkrit) . megtestesülése (avatárája) a mindenkori dalai láma.a szívcsakrán átvezető főér ávaddzsana (szanszkrit) . medence. ejtett tibeti Csenrezi.az étel elfogója avajava avajavin (szanszkrit) . nagy tanítványok előző életeinek legendái. szavakkal le nem írható. dhjánibódhiszattva. a Könyörületes Szemű.tanító történet a Buddha életéből. a Dzsambudvípa egyik alföldrésze Avaragodáníja (szanszkrit.leválasztás. japán Kwannon.valaminek a vége. mellkas.az egyneműség szentsége avaivartika linga (szanszkrit) . marhapásztorok szigete ávarana (szanszkrit) . Mahá karunika (Igen Együtt Érző Társ) avánmanaszagócsaram (szanszkrit) .maradékos fazék avalambhak (szanszkrit) .

aki alászáll. a feledés hiánya. foka.a Buddha 18 különleges erénye: nászti vírjahánih (egy buddha jó szándéka korlátlan). púrna avatár = teljes megnyilvánulás (Krisna). az ávénika buddhaguna 6. az ávénika buddhaguna 8.feledékenység ávdoleholc (jiddis) . ávénika buddhaguna: nászti tathágataszja szkhalitam (egy buddha nem tart rablóktól. nászti vimuktihánih (egy buddha teljesen szabad). ha a tanításról van szó. foka. foka. nászti vírjahánih (egy buddha jó szándéka korlátlan). ávésa avatár = isteni hatalommal részlegesen felru-házott megnyilvánulás (Nárada) avavádasszammósa (páli) . lakóhely. egy isten megtestesülése. . nászti cshandadhánih (egy buddha barátsága és kegyessége folyamatos). foka. foka. nászti aprati szamkhjo péksá (egy buddha. amsa avatár = részleges megnyil-vánulás (Kapila). foka. az ávénika buddhaguna 1. létállapot. lakókörnyezet avasze (japán) . mivel a Buddha emlékszik az emberekre. összpontosítás. az ávénika buddhaguna 10. nászti szamádhihánih (egy buddha elméje folyamatosan figyelemmel kíséri az ürességet). nászti nánátva szamdnyá (egy buddha nem tesz különbséget a szamszára és a nirvána között). nászti aszamáhita csittam (egy buddha elméje mindig ismeri az ürességet).virágfüzér szútra. az ávénika buddhaguna 2.ávásza (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 9. az ávénika buddhaguna 5. nem közömbös). foka. nászti pradnyáhánih (egy buddha mindenféle szennyeződés elpusztítására képes). foka. átalakulás Avatamszaka szútra (szanszkrit. foka.avasista avaszthána (szanszkrit) . kínai Hua jen king) .illúzió. a gunaviszonyok pillanatnyi helyzete (szánkhja) avaszthápaná (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 7. nászti musitá szmrititá (egy buddha nem feledkezik meg teendőjéről). foka.gyászolók ávénika buddhaguna (szanszkrit) .a kimonó és a naga dzsu bélése avaszittham (páli) . az ávénika buddhaguna 11. nászti ravitam (egy buddha nem viselkedik gyerekesen). erre épül a kínai huajan és a japán kegon iskola avatár (szanszkrit) .a hávdálá tartója ávélim (héber) . az ávénika buddhaguna 3. vadállatoktól). az ávénika buddhaguna 4.tudatállapot. mindig a megfelelő időben és helyen van.isteni megtestesülés avatára (szanszkrit) . két része a Dasambhúmika szútra és a Gandavjúha szútra. nászti szmritihánih (egy buddha ismeri mások gondolatait és a szükséges üdvös módszereket).elmélyülés. foka. időpontokra és helyekre.

meg nem szakított cselekvés. tagja. az egyik béklyó. egyéni lélek.tudati rongálás. kiterjedt.a nem-tudás áramlása avidjészrava (szanszkrit) .nem-megkülönböztetett. ezt azonban egyfajta pozitívabb élethez és természethez való viszo-nyulás jegyében még kiegészíti azzal. a korábbi élet karmája.szüntelen kínú. teremtő tevékenységének a manifesztációja avirati (szanszkrit) . hogy ez a megjelenő világ nemcsak egyszerűen káprázat.a 8 meleg pokol közül a legalsó avícsika (szanszkrit) . az elme kizökkenés nélkül hosszú ideig kötődik tárgyá-hoz avícsi (szanszkrit. végtelen).meghatározhatatlan. Zarathustra műve avicsára (szanszkrit) . a szamdnyá szkandha egyik összetevője aviccshina karma (szanszkrit) .az elme 3. nemközlő elem. a tapasztalati jelenségek az Isten végső valóságát rejtik.nem elkülönülő.himnuszgyűjtemény. kollektív tudat. az 1. egymásba nőtt. tudatlan létfokozat avidjaigha (szanszkrit) . egy buddha különleges erénye aviccshina pravartak manaszkára (szanszkrit) . páli aviddzsá. mentális tevékenysége. írott tibeti ma rig pa) alapvető nem-tudás. kegyesség (kuszala-múlá) avikára parináma váda (szanszkrit) . a paticcsa szammupáda 1. a szankhárák nem-tudása. anyagilag összetartozó. a Kálacsakra első mezője. hanem az Isten csodálatos kreativitásának. mint a vivartaváda. nem-determinált avitarka (szanszkrit) .tulajdonba vétel ávésa avatár (szanszkrit) .lényegében ugyanazt tanítja.az ávénika buddhaguna 12.érzékiség avisésa (szanszkrit) .a nem tudás hajlandósága avidnyapti rúpa (szanszkrit) . az avjakta prakriti és az anyag közös tulajdonsága (szánkhja) . forró pokol avidjá (szanszkrit.a gondolatmenet felidézésének hiánya (behatárolt. a rúpa szkandha 11. énkép-zet. avatára Aveszta (perzsa) .nem-ártás.isteni személy isteni hatalommal részlegesen felruházott megnyilvánulása. foka ávésa (szanszkrit) . összetevője aviddzsászava (szanszkrit) . nidána. kínai api diyu) . metafizikai tudatlanság.az átman nélküliség megismerése gondolatmegfo-ganás nélkül avivékin (szanszkrit) . ászava avihimszá (páli) . szellemi vakság. az oksági törvény első tétele.

nincs mindenütt.meg nem határozott minőségek avjakta (szanszkrit) .pálmalevél csíkok azê (vodu) . és ott lakik.Izráel ben Eliézer (a Jó Név mestere). hogy a ba-lélek visszaszálljon a testhez. Váránaszí ba ré (egyiptomi) . egymásba nőtt (avivékin).Időbe vetett-e a világ? . ami nincs mindenütt (szánkhja) ávodá sebálév (héber) .szent jelvények B ba dzra kro dhí shvari ma (írott tibeti) . egyes sírokon külön ajtót festettek számára. egyes korokban törekednek arra. közös (számánja).szívvel végzett szolgálat.nem-haragvás. a testtől kevésbé függ.nem átfogó. a rosszakarat hiánya avjakrita (szanszkrit) .avjá páda (szanszkrit) . nem-teremtett. a prakriti eredeti. testvér (csak megszólítás) axiu luo (kínai) .Benáresz.barát.Azonos-e egymással az élet és a test? avjakrita dharma (szanszkrit) . az ősa-nyaggal ellentétben a vjákta.a lélek egyik része.Létezik-e a Tökéletes a halál után? .kibontakozatlan. vibráló (viszama). amely a testtel egyidejűleg jön létre. a halál után a csillagok közé száll. az ima avráh (szanszkrit) . egységes állapota (szánkhja) avjápin (szanszkrit) .aszura azan (vodu) . báál hátokéá (héber) .a szenvedélymentes szint a formavilágban ávuszó (páli) . emberfejű. kerekded testű madárként szokták ábrázolni. nem átható. de halhatatlan. lélektelen (acsétana). a lélek energia-természetét képviseli. terjengő (praszava dharmí).Godanija Bá rá na szí (ejtett tibeti) .Vadzsrakrodhésvarí ba dzre heruka (írott tibeti) . kinyilatkoztatott szöveg ba/ba-lélek/lélekmadár (egyiptomi) . a Buddha által megválaszolatlan 14 kérdés: Állandó-e a világ? Vagy nem? Vagy mindkettő? Vagy egyik sem? . a haszid mozgalom alapítója . ezért sokféle módon próbálják megidézni. mint a ka-lélek.erkölcsileg semleges hatás.aki a sofárt fújja báál koré (héber) .Vadzsrahéruka ba glang szpjod (írott tibeti) .hivatásos Tóra-olvasó Baál Sém Tov (héber) .Ré kiáradása. a teremtett és nem-teremtett közös tulajdonságai: háromgúnás (trigunam).

beszorított lótusz-tartás (hatha jóga) Badè (vodu) .gyakori munkálkodás az önfejlesztésen Bai ma Si (kínai) .a szelek istene badji (vodu) . ásajabala.pab me Bádarájana (szanszkrit) . szilárd baddha haszta shírsászana (szanszkrit) .ártó szellem.a mezuza tokja bak csag (ejtett tibeti. a 37 bódhi-paksika dharma része . ásza-na) báhja (szanszkrit) .lenyomott szög-tartás (hatha jóga) baddha padmászana (szanszkrit) .titokzatos hatalmak háza. amikor Mandzsusrí kardjával átvágta a tavat övező hegyvonalat bagui/badji/sobadji (vodu) .külső gyakorlás (jama.a meghódított terület adója bakufu (japán) . ahol a vágyak uralkodnak Bagmati (szanszkrit) .a Brahmá szútra feltételezett szerzője baddha (szanszkrit) .a hajlamok tere.a buddha 10 ereje. írott tibeti bag cshagsz) szokásszerű hajlam. a boszorkányok szolgálója bakászana (szanszkrit) . ahol a loák oltára van bahiranga szádhaná (szanszkrit) .Fehér Ló Kolostor Luo jangban.bagui bag chags (írott tibeti) . 58-75) ez volt a főváros bájit (héber) .Ardzsuna és Csitrángadá fia.katonai kormányzó Bal (ejtett tibeti) .gólya-tartás (hatha jóga) Bakoulou baka (vodu) .külső karmikus beérés báhja kumbhaka (szanszkrit) .fej-tartás leszorított karral (hatha jóga) baddha kónászana (szanszkrit) .kötött. szampradzsanjabala. leszorított. ide hozták Indiából fehér lovon a buddhista szent könyveket lefordítani (a fehér a Nyugat színe). virjabala. nijama.bábá (szanszkrit) . a tudat dualisztikus szintje baka (vodu) .atya Babbruváhana (szanszkrit) . Ming di idejében (i. paricsájabala. Manipur királya babs me (írott tibeti) . a szentély azon része.abhjásza bag chagsz dbjingsz (írott tibeti) .kilégzés utáni légzés-visszatartás (hatha jóga) báhulíkamma (páli) .a Kathmandu-völgy folyója.a láncokat húzó legszörnyűbb loa baku/t/ (egyiptomi) .nepáliak. ami akkor keletkezett.sz. a 6 képesség: srutibala. szmritibala. Je mon fia bala (szanszkrit) .

erőltetett rögzítés Balcshen gekö (ejtett tibeti. a létrejött halál /csonyi/. Bhagu remetesége Balaráma (szanszkrit) . 'chi kha. szanszkrit devahán) .gyermek. írott tibeti. chosz nyid.a parancsolat fia.Krisna bátyja. felesége Révatí. áldozat. neve még: Baladéva.köztes lét. kezében eke vagy buzogány van. kötés. elzárás (hatha jóga). Rjómon templom. 13 éves fiú avatása Bardo Thödol (ejtett tibeti) . Vaszudéva fia. Radzsvata rádzsa lánya.a Köztes Lét Hallomásbeli Nagy . koponyatál bandhana (szanszkrit) . Tóra.megkötendő. nepáli szerzetes banjan (szanszkrit) . először Dévaki volt az anyja. rmi lam. bszam gtan.a világot uraló démon balí (szanszkrit) .szerzetes miniszter bandha (szanszkrit) . ájur véda Bali (szanszkrit) . antarábhava bar do drug (írott tibeti) . hogy Kamsza ne pusztíthassa el. sz.szent fa (Ficus bengalensis) Bankei (japán) .erotikus guédé táncfajta bande (ejtett tibeti) .alamizsna.gyermek-gyógyszerek. 1622-1693). Haladuja.tiszteletre méltó. Jadava királya Bálaka lónakára gáma (páli) .és nőgyógyászat. kötöttség.rinzai zen mester (i. meditáció /szamten/.a hat köztes lét (szkye gnasz. egyben Visnu egyik inkarnációja.Balaráma egyik neve Baladéva (szanszkrit) . ünnepe dzsjestha hónapra (május) esik balaroga csikitsza (szanszkrit) . Kálacsakra és Siva megfelelője Balcsincsojdzsoo (mongol) . a kötöttségnek alávetett személy bandia (szanszkrit) . álom /milam/. ájur véda balaváhana (szanszkrit) .Biblia. Szugríva bátyja Balluka (páli) .kószalai falu.vánara király. adomány.Balabhadra (szanszkrit) . halál folyamata /csikai/. szrid pa) bar micva (héber) .bön isten. A népszámlálás könyve banda (vodu) .kötöttség. a mantra jóga gyakorlata Bálí (szanszkrit) . fiai Nisatha és Ulmuka. Balabhadra.szorítás. kötelék bandhja (szanszkrit) .Balaráma egyik neve. de átkerült Rohiní méhébe.az első takilcsi balguti (szanszkrit) . a halál után /szipai/). írott tibeti dbal cshen ge khod) .dvévácsika Bámidbár (héber) . átmeneti állapot (élet /kje ne/. Krisna testvére. tanítója Dósa zen mester bar do (ejtett tibeti.

(Áldott légy.átman bdag med pa (írott tibeti) .szukha bde ba can (írott tibeti) .(i. halálesetet hallva basileus (görög) . hamocí lehem min haárec.két házacska (1 + 4 üreg) a tfilinben. a 12.bhagavat bcong kha pa (írott tibeti) . kínai Ma cu Tao jin) . jiddis batlenok) . mestere Nangaku Edzsó Baszo.egy guédé Baron le Croix (vodu) .sz. a közösség által eltartott ember bay manger tambour (vodu) . századi reformer.egy guédé.zen mester (i.a hat győzelemmel túljutott hatalmas bcom ldan wdasz (írott tibeti) . bőrtok bátlánim (héber.szugata bde mchog 'khor lo (írott tibeti) . 1644-1694) japán költő Básztet (egyiptomi) .a basileus felesége basti (szanszkrit) . sorsosztó bcom ldan 'da (írott tibeti) . temploma: Bubasztisz bat gè (vodu) . lidérc. jelképe: macska.Szukhávatí bde bar gshegsz pa (írott tibeti) . jelképe sírhant utánzaton álló cilinderbe és fekete ruhába öltöztetett fekete kereszt baruh dajan haemet (héber) . Örökkévaló Istenünk. Macuo (japán) .a Legfelső Gyönyör Köre .i.dobfektetés bcan (írott tibeti) .egy guédé Baron Samedi (vodu) . a vírasivizmus alapítója Baszo Dóicu (japán.gyógyanyaggal teli beöntés. aki előteremted a kenyeret a földből. a világ királya.fonott ünnepi kalács.anátman bdag meg (írott tibeti) . ájur véda Baszava (szanszkrit) .Megszabadítója barhesz (jiddis) .) Baron Cimetière (vodu) .Athén első embere.bhagavan bcom ldan 'dasz thub pa drug (írott tibeti) .cen bcan dang rang gis 'go lha (írott tibeti) erőszakdémon.harci dobolás marré paquette idején bat micva (héber) .sz. 12. 709-788).Congkapa bdag (írott tibeti) .macskafejű nő. életévüket betöltött lányok felnőtté avatása bátim (héber) . Elohénu meleh haolám. a városállam politikai és vallási feje basilissa (görög) .sz. fölszeletelésekor: Baruh atá Adonáj.munkanélküli.áldott az igaz Bíró.nairátmja bde ba (írott tibeti) .a parancsolat leánya.

valakinek a fia bén hámcárim (héber) .eredendő megvilágosodás Benten/Benzaiten (japán) .dü csö bdzsi (írott tibeti) . és kifejezetten ennek jelképeként építették az V. a Buddha első prédikációjának helyszíne benben/benbenet (egyiptomi) .dü nyi bdud rci (írott tibeti) .Visvakarma 'bdzsor ba drug (írott tibeti) .Amritakundalin bdud szpjod (írott tibeti) . a világ teremtésekor először ért a napfény.elme Bekkaku kanpei taisa (japán) .a benben az a mitikus kő. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. a benbeneteket bencsolás (jiddis) . dinasztia idején a naptemplomok obeliszkre hasonlító.a 3 gyászos hét Benáresz (Váránaszí. eredetileg a hindu Szaraszvati benyuan (kínai) .Az út beszéd általi megértése. amit az „Első Alkalom” idején.csi bdzsi szva kar ma (írott tibeti) .körülmetélés (circumcisio) . Dógen műve benjue (kínai) .birkát hámázon Bendova (japán) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.áldásmondatok berit milá (héber) .a Bűvitalú Skorpiófejű.a testtől megvált értelem ben (héber) .gadá becsittaszja szamádhi parináma (szanszkrit) . ejtett tibeti Bá rá na szí) .dü ci bdud rgjal (írott tibeti) . ára.bdud (ejtett tibeti) . dud bdud nji (írott tibeti) .pranidhána berákhot (héber) .a test szerkezete bem rig bral nasz (írott tibeti) . dzsorva drug be con ldzsang nagwa'i mgo (írott tibeti) .Ambapáli nyaralója bem (írott tibeti) . sötétzöld bécá (héber) .a tokiói Jaszukuni sinto templom Beluva (szanszkrit) . ezt szimbolizálja a piramidion a piramisok és az obeliszk hegyén.a művészetek.a Fütykös Rókafejű.tojás (széder este) becon (ejtett tibeti) . de több darabból épített központi kőoszlopait.város a Gangesz középső folyásánál.düg jal bdud rtsi dmar mo szdig pa'i mgo (írott tibeti) . vörös bdud rtsi 'khdzsil ba (írott tibeti) .démon. különösen a muzsikusok iste-ne.

Bész (egyiptomi) . a temető bét ha kevárot (héber) .minden élő gyülekezőhelye. temető bét széfer (héber) . megundorodik a testvérharctól. írott tibeti bszkal pa bzang po) jó korszak.a panycsavaggíják közül az egyik. Kásjapa).a vadzsrajána egyik neve Bhadrakáli (szanszkrit) . kapilavaszthui szakja bhadra (szanszkrit) .vibandha bgo bo nyid kjisz grub pa (írott tibeti) .a páli kánon teljes ismertetése i. megszólítás Bhaddija (szanszkrit) .a temető bét ha midrás (héber) .áldott.Durga bhadrakalpa (szanszkrit.illatos fűszerek bét ha hájjim (héber) . zsinagóga bét moéd lehol haj (héber) . tkp.A Magasztos szózata a Mahá-bhárata című indiai eposz 6.a Templom bét ha olam (héber) . Tartalma szerint: két harcba induló sereg egyikének vezére megriad a rá váró feladattól. a jesíva olvasóterme bét ha miklás (héber) .e. a bőrben létrejövő kémiai folya-matok..szvabhata sziddha Bhadanta csaríja Buddhaghósza (szanszkrit) . majd sorban egymás után 1004 bhadzsak (szanszkrit) . és beszédbe elegyedik harci kocsijának hajtójával. sz. Kanakamuni.sz.a gyülekezés háza (Kneszet) bét hátfilot (héber) . műve Viszuddhimagga Bhadanté Gótama/Bhanté Gótama/Bhó Gótama (páli) .az élet háza.az egyik pitta. ahol az érző lények tartózkod-nak Bhagadatta (szanszkrit) . a Buddha egyik jelzője Bhagavad Gítá upanisad (szanszkrit) . tanház. 3102.Javana királya bhagavá (szanszkrit) . amelyben megjelennek a buddhák.szent énekek éneklése bhádzsana lóka (szanszkrit) . alsó fokú iskola bgegsz (írott tibeti) . A Mahá- . 4. könyvének 25-42. hogy maga Krisna isten. akiről időközben kiderül.az örök ház.a tudomány háza.védelmező isten. Krisna tanítása a mű. A harc i.az imák háza. Gótama előtt 3 (Krakucsanda. a szülés védnöke beszámim (héber) .Gótama úr.-5.hindu augusztus bhadra jána (szanszkrit) .a könyv háza. ájur véda bhadzsan (szanszkrit) . február 8-án kezdődött. fejezete (700 vers-szak). a temető bét hakneszet (héber) .az a világ.

magasztos Bhágavata (szanszkrit) .az Úr (a Buddha) elmélkedése Bhagíratha (szanszkrit) . ejtett tibeti csomdende.istenszeretet.az Úr (a Buddha) kézfogója i. levágta Brahmá 5. Krisna jelzője bhagavat/bhagaván (szanszkrit. akit könnyen elégedetté lehet tenni.hívő bhakti (szanszkrit) .e.a köznapi világ bhakta (szanszkrit) . mint a bőkezűség előfeltétele bhakti jóga (szanszkrit) . a rádzsa jóga része . könyvének Anugítá (Második ének) szakasza megismétli a tanítását. 563 Vészákha hónap teliholdjakor a Mésza (Kos) jegyében. 547ben Bhagavató patthama dzshánam (páli) . szanszkrit Bhrigu) . Dévadaha városába menet a Lumbiní ligetben Bhagavató námakaranam (páli) . írott tibeti bcom ldan wdasz) .diadalmas /magasztos.az Úr (a Buddha) fogantatása Bhagavató pánigahanam (páli) . a mantra jóga gyakorlata. Siva egyik mellékneve. tiszteletreméltó. pará bhakti). a legfelsőbb.az Úr (a Buddha) névadása. sz. i. bhagaván (szanszkrit.e. osztályrész.félelmetes tartás (hatha jóga) bhája (szanszkrit) .rádzsa. értelemmel meg nem fogható alkotóerő (vaidhi.Vaisnava purána Bhágavata purána (szanszkrit) . mert becsmérelte Bhairava jógi (szanszkrit) .szakja szerzetes Bálaka lónakára gáma falunál Bhairava (szanszkrit) . egy buddha. Bhagavató dzsáti (páli) . Úr.félelem bhája kumbhaka (szanszkrit) .sz.a segítő Isten iránti bizalom jógája. szent. magasztos. győzelemmel túljutott. odaadás.a belégzést megelőző visszatartás bhájana loka (szanszkrit) . áhítat. hogy a Gangesz a föld-re hullott bhagráva (szanszkrit) . a Buddha jelzője. Sziddhattha Gótama Szakja Bhagavató ókamti (páli) .az Úr (a Buddha) születése i. ő a felelős azért.bhárata 14. 10.félelmetes. írott tibeti bcom ldan 'da) győzelemmel túljutott.az egyik sziddha bhairavászana (szanszkrit) .Srímad Bhágavatam Bhágavatam (szanszkrit) . fejét. aki eltávozott a forgatagból.Krisna története. rágátmika.a legmagasabb létezés Bhagu (páli.

testi lét/dologi lét (rúpa bhava).a Bhárata-nemzetség tagja. foka. műve: Brahmá szútra bhásja. a véghetetlen létesülési folyamat. Vardhamána szülőföldje Vészálí-tól északkeletre bhándaka/bhanda (szanszkrit) . alaktalan lét (arúpa bhava). szent iratok ismerője bhánavára/bhánaka (szanszkrit) . nagy szent bharadvádzsászana (szanszkrit) . keletkezés. sz.alkommentár (tiká.hasis bhanga (szanszkrit) .az istenszeretet útja. .bhásjapravádika bhásztriká pránajáma (szanszkrit) .Dusjanta és Sakuntalá fia. páli) . szándék. ukkalai kereskedő bhamarí pránajáma (szanszkrit) .fújtató légzés (hatha jóga) bháva (szanszkrit.szövegmondó. tippaní) bhásjapravádika (szanszkrit.szövegmondó.szerzetes Bhánukí (szanszkrit) . a nidána 10. a Bhárata-nemzetség tagja.Mandana Misra felesége Bhárhut (szanszkrit) .bölcs.az egyik dvévácsika (a másik Tapussza). Ardzsuna egyik neve.vitamester. felolvasó.zümmögő légzés (hatha jóga) bhánaka (szanszkrit) . állapot. feloldódás (csittakkhana) bhante (thai) .). Dasaratha és Kajkéjí fia Bhárata (szanszkrit) .narkotikum a szamádhi mesterséges előidézésére. udvari filozófus Bhászkara (szanszkrit) . prédikátor.helység Madhja Prades északi felében bhásja (szanszkrit) .bhakti márga (szanszkrit) .Bharadvádzsa-tartás (hatha jóga) Bhárat (szanszkrit) . dolog.sz.India Anya Bhárata (szanszkrit) . Brahmá szútra kommentár bhasszappavádika (páli) . de Dasaratha és Kaikéjí fia is.koponyatál bháng (szanszkrit) . a személyes összetevőktől meghatározott lét. 9. vágylét/érzéki lét (káma bhava). páli bhasszappavádikó) . tanmagyarázó Bhandagáma (szanszkrit) .az egyik sziddha bharadvádzsa (szanszkrit) . Ardzsuna egyik neve bhárata nátjam (szanszkrit) . alapvető indíték. önmagunk átadása Istennek a hinduknál Bhalluka (páli) .India Bhárat Mátá (szanszkrit) . természet.dél-indiai klasszikus rituális tánc a tamil Nadu államban Bháratí (szanszkrit) .létezés.a bhédá bhéda védánta iskola alapítója (i.Vásárvárás.

a tudat átalakítása. tiszta (vimalá). létszint bhavam (páli) .a létezés/keletkezés csúcsa. medi-táció. haszonnal járó (szádhumatí). kibontakoztatás. 7. nagy kiterjedésű (dúramgamá). megingathatatlan (acsalá). a megingathatatlan (visuddha bhúmi) bhávaná prahátavjánsaja (szanszkrit) . 8.) bhávágra (szanszkrit) .a képzelt létezéshez való ragaszkodás hajlama bhávanádzsá (szanszkrit) .életkerék. örömteli (pramuditá). sz. kiszélesítés. 10 szintje: 1. a jógában a csitta. megszólítás bhávaná (szanszkrit) elképzelés. tagja. ami a nemes nyolcrétű ösvényt követi. de a meditáció tárgya is bhávaná maja pradnyá (szanszkrit) . 9. győzhetetlen (szudurdzsajá).a hajlamoktól gyakorlat által történő megszabadulás útja bhávana rágánusaja (szanszkrit) .természet. fejlődés.uram. foka. a 8.sásvata váda bháva súnjatá (szanszkrit) . létesülés.szellemi önfejlesztés. ragyogó (arcsismati).gyakorlással létrehozott mágikus erő bhávanája (szanszkrit) . 7.buddhista szerző (i. azonosulás. 10. evolúció bháva tanhá (szanszkrit) . a keletkezés szomjazása.a létezés. okból létező entitás bháva csakra (szanszkrit) . mandala bháva dristi (szanszkrit) .a létesülők kibontakozása. 3.fejlődés-bölcsesség bhávaná márga (szanszkrit.-10. fényhozó (prabhákarí). az egyik dasabala bháva szarga (szanszkrit) .fejlődés-bölcsesség bhávanámaji (szanszkrit) elmélkedésből eredő . 2. aki felé fordul (abhimukhí).a létrejött üressége bháva szamaszarvatragámini pratipad dnyána (szanszkrit) . a srávakák és a pratjékabuddhák útjának 4. a paticcsa szammu-páda 10.sz. belülről fakadó ráébredés. a dharma felhője (dharmamégha).-9. meditáció bhávanámájá pradnyá (szanszkrit) . 4. az elmúlás szomjazása Bháva vivéka (szanszkrit) . írott tibeti sgom lam) . 6. mentális fejlődés. az elmélyülés/ azonosulás /meditáció/ gyakorlás útja. tudati kiművelés.a fejlődés ösvénye.a legala-csonyabb (apája bhúmi) és a lét csúcspontjának világáig (bhavágra) és a világon túli dolgok ismerete. a szánkhjában a linga. az újrakeletkezés folyamán létrejövő állapot. 5. a 9.

9.védánta iskola.a látszólagos létezés hajlandósága Bhavisja (szanszkrit) .ennivaló.kommentáríró (Jógaszútra) bhóga (szanszkrit) . az álom forrása.a kauravák és a pándavák rokona. sz.az egyik pándava a Mahábháratában.haszon. Vidarbha rádzsája.szerzetesközösség Bhikkhu vibhanga (páli) .az új tudattartalmak létesülésének rongálása. a lét szubjektív állandósága bhavaniródha (szanszkrit) . alapítója Bhászkara (i. a tudattalan (lélek) változó folyamata.Tipitaka.Tipitaka. Prithá és Váju fia. az intuíció. külön-bözőség nélküli bhédana (szanszkrit) .előírások a felszentelt szerzetesnőkre (364 szabály) Bhíma (szanszkrit) .élet-áramlás.sz. ászava bhávászrava (szanszkrit) . Rukminí apja.). Sántanu és Gangá fia Bhismaka (szanszkrit) .női szerzetes.Brahmá purána bhédá bhéda (szanszkrit) .előírások a felszentelt szerzetesekre (253 szabály) bhiksuní (szanszkrit.félelmetes. ejtett tibeti ge long) .jádava törzs Bhódzsa (szanszkrit) . a kauravák főve-zére a Mahábháratában.bhéka-tartás (hatha jóga) bherunda (szanszkrit) . koldus.bölcsesség bhávanéhaja (szanszkrit) . egy madárfaj Bhikkhu szamgha (páli) . áramló tudatfolyam. Brahmá szútra kommentár.életmentő orvos. élvezet. ejtett tibeti gelongma) .szerzetesnők közössége Bhikkhuní vibhanga (páli) .szerzetes.keresztüljutás. koldusnők bhiksuní síla (szanszkrit) .gyakorlás által megszüntetett bhavánga (szanszkrit) . A szerzetesfivérek kötelezettségeinek elemzése Bhikkhuní szamgha (páli) .Rukminí bhiszakkószallakattó (páli) . műve: Brahmá szútra bhásja. az öröm tárgya bhógjam (szanszkrit) .a létezés megszűnése bhavászana (szanszkrit) . egyben evő is . áttörés bhékászana (szanszkrit) .létesülés bhavánga szota (szanszkrit) . ijesztő. szerzetes bhiksu síla (szanszkrit) . A szerzetesnővérek kötelezettségeinek elemzése bhiksu (szanszkrit. a Buddha tanítványai. a Buddha bhódzsa (szanszkrit) . páli bhikkhu. Visnu Balaráma nevű inkarnációjában megtanította a buzogányharcra Bhísma (szanszkrit) .

női bódhiszattva bhu (szanszkrit) . levegő.levegő.Siva egyik mellékneve. ejtett tibeti) .kaurava harcos bhúta jadzsna (szanszkrit) .teljesség bhúmi (szanszkrit) . a mindennapi emberek ura bhútátman (szanszkrit) . 9 szint: káma.kígyó-tartás (hatha jóga) bhudzsapídászana (szanszkrit) . ákásánantjájatana.abhúta parikalpa bhránti darshana (szanszkrit) . a 3 világ egyike Bhúrisravasz (szanszkrit) . a Buddha a Földet hívja tanúságtételre. fokozat.szilárd alap. tudatos én bhútavidjá (szanszkrit) . naivaszamdnyá nászamdnyájatana bhúmikatva (szanszkrit) . a bhadanté/bhanté/bhó megszólításból bhramarí (szanszkrit) .kar. anyagi világ. írott tibeti sa) .uramozók. prathana dhjána.föld bhúman (szanszkrit) . egyben ennivaló is bhoktri (szanszkrit) .aki tapasztal. váll bhudzsangászana (szanszkrit) .vállszorító-tartás (hatha jóga) bhuma (szanszkrit.evő. svitíja dhjána.földet érintő kéztartás.növényi élet bhútagana (szanszkrit) .bódhiszattva szint. tűz. jelképe zárt lótuszvirág bhudzsa (szanszkrit) .ájur véda bhuvah (szanszkrit) . ájur véda bhúta/bhútáni (szanszkrit) .föld.föld adományozása Bhúdéví (szanszkrit) . víz.elemi lélek.Brahmá fia Bhrikutí (szanszkrit.a sárga tárá. bráhmanok.bhóktar (szanszkrit) . élvez bhóvádi (páli) . csaturtha dhjána. a bioenergetikai erők birodalma. ákánycsanjájatana.elmebetegségek. érvénytelen tudás. akik gyakran használták.Visnu másik felesége.föld bhúdána (szanszkrit) .hibás.áldozat az emberinél alacsonyabb fokon álló életformákért bhúta vidjá (szanszkrit) . vidnyánánantjájatana.félelmet keltő kéztartás bhútagáma (szanszkrit) . illúzió Bhrigu/Bhagu (szanszkrit) . lépcsőfok. létezők bhútadámara (szanszkrit) .a lények tömege Bhútanátha (szanszkrit) . tritíja dhjána. talaj bhúmiszparsa mudra (szanszkrit) .zümmögő légzés (hatha jóga) bhranti (szanszkrit) . dhátu.5 anyagi elem (föld. űr). hogy ellenállt Mára kísértéseinek bhúr (szanszkrit) . a 3 világ egyike .

4. Bámidbár (A népszámlálás könyve). D'várim (A tóraismétlés könyve).a zsidóság szent könyvei. Esztér (Eszter) bídzsa (szanszkrit. 2.mag-törvény. Jirmijáhu (Jeremiás). Vájikrá (A papok könyve).sátor Bilésaja (szanszkrit) .hódprémből készült kucsma Biblia (héber Táná'ch = Szentírás) . az 5 természeti törvény egyike Biksátana (szanszkrit) . J'hezkél (Ezékiel). a gunákat jellemző kampanák bídzsáksara (szanszkrit) .Siva egyik megjelenési formája. koponyaedény-nyel kolduló szerzetes bila (vodu) .rituális kiáltás a petro rituáléban bilva (ejtett tibeti) . 1. N'hemjá (Nehémiás). Ijóv (Jób). Échá (Jeremiás siralmai). Mislé (Példabeszédek).e. a jó karmával rendelkező lé-nyek helye bi siki (japán) .Rádzsagriha (Magadha) rádzsája. Div'ré-Hájámim (Krónikák). 'Táv' (Tóra) = B'résit (A teremtés könyve). M'láchim (Királyok első és második könyve). a prákriti sakti .bhuvar loka (szanszkrit) . Hámes M'gillót (Öt tekercs). T'hillim (Zsoltárok). Rut (Ruth). J'hósuá (Józsua könyve). az aum). a szél. írott tibeti sza bon) . N'viim Risónim V'áhárónim (A korai és későbbi próféták könyve). titokzatos hangcsoport bídzsa mantra (szanszkrit) .pontszemlélet. megölte bindu dhjána (szanszkrit) . D'niél (Dániel). aki egy ligetet (Kalandaka nivápa) ajándékozott a Buddhának. J'sájáhu (Jezsajás). K'tuvim (Szent iratok).az atmoszféra. Kohelet (Prédikátor könyve).emelvény. az egyik szerencsés tárgy bima (héber) .mag.orr-tudat bian jian (kínai) . amelyen a széfer Tórát olvassák bimba pratimba (szanszkrit) .kép-tükörkép. amely megmarad a dzsapa után. S'muél (Sámuel első és második könyve). csíra.antagráha dristi bian jian (kínai) . Ezrá (Ezrá). S'mót (A kivonulás könyve). Isten és ember különbsége Madhva szerint Bimbiszára (páli) . 3.az egyik sziddha bilobilo (vodu) . a fia. i. Sóftim (Bírák könyve).Subhakritszna biberhut (jiddis) .csíraszótag bídzsani jáma (szanszkrit) .mangó (Aegle Marmelos).mantra-mag (pl. Sir Hásirim (Énekek éneke). 493-ban Adzsátaszattu.antahkárana Bian jing tian (kínai) . Tré-Ászár (A tizenkét kis próféta könyve).

férfiaknál a függőleges vonal Visnu követői. hagyományozott tudás) .mahábhúta 'bjung ba ri la szbnyegsz pa (írott tibeti) . homlokjel.vjápáda bjer thob (írott tibeti) .dzsarok bjamsz pa (írott tibeti) .bódhiszattva bjápáda (szanszkrit) .lantféle bizango/bossou/galipote (vodu) .magasztaló.bódhicsitta bjang cshub szemsz dpa' (írott tibeti) . gyűjtemények. a vízszintes pedig Siváé Bindunátha (szanszkrit) . tagja bjápádo (páli) . nők homlokjele.a Buddhának tulajdonított szövegek (parancsolat.thob pa bjodo so csi (japán) .megnyilvánulása a laja jógában bindu/tilaka (szanszkrit.pont. a nullát jelképezi.akuszala múlá bjápáda virati (szanszkrit) .élvezeti áldások birkat ha gómel (héber) . a tett tárgya a másik ember. ejtett tibeti thikle.az elemlétezők hegyre futása az avadgúti mentén 'bjung rcis (írott tibeti) .étkezés utáni áldás birkat kohanim (héber) .minden dolog értékazonosságának bölcsessége 'bjung ba (írott tibeti) .maitrí bjang chub (írott tibeti) . gömböcske. a dasa akusala prativirati síla 9. írott tibeti thig le) . dicsőítő.dzsung va 'bjung ba chen po (írott tibeti) .Gridhrakúta bja rog (írott tibeti) .puszpángfa fésű bírana (szanszkrit) .fűféle (Andropogon muricatus).bódhi bjang chub kji szemsz (írott tibeti) .tartózkodás a rosszakarattól. hálaadó áldások birhot micvot (héber) .az egyik sziddha binkaki (japán) .Kandzsur bka' mdo rgjud (írott tibeti) .parancsok teljesítésére mondott áldások birhot nehenin (héber) .dzsung ci bka' gdamsz pa (írott tibeti) . csöpp. metafizikai értelemben a semmit. a bölcsesség harmadik szemét.ka tam pa bka' 'gyur (írott tibeti) .papi áldásosztás biva (japán) .Kalandaka nivápa bja rgod kji phung po (írott tibeti) . a lét szomjazásának szimbóluma birhot hodáá (héber) .vészt követő hálaadó áldás birkát hamazon (héber) . gyökere az uszíra.bűnöző boszorkány csoport bja ka lan da ka gnasz pa wod ma'i chal (írott tibeti) .

japán kenso) .a város fiai (1 évnél hosszabb ideig voltak a városban) bobe (jiddis) . száj.Bódhi királyfi szútra (Tripitaka Szútrapitaka 85. kínai dao. a mahájána . 5 bala. dnyána.Lodö Rincsen blokkszobor/kockaszobor (egyiptomi) . tibetiek. anágámik és sróta ápannánik kora. 4.helység. ahol a Buddha megvilágosodott bódhi (szanszkrit. felületét gyakran használták feliratok elhelyezésére.ta si bkraszisz lhun po (írott tibeti) . láma blí ájin hará (héber) . az út. 2.guru.bka' rgjud pa (írott tibeti) . aszvata (Ficus religiosa).la guk bla ma (írott tibeti) .-5. japán boszatszukai) . pippalfa. kája dharma.az egyik kapha.Tasilhunpo bkug (írott tibeti) .kuk bla (írott tibeti) .a bódhiszattva életútja bódhi szattva szamvara síla (szanszkrit. amely alatt a Buddha megvilágosodott.la ne bla 'gugsz (írott tibeti) . az ávénika buddha guna 13.-18. csak a mahájánában bódhi szattvajána (szanszkrit) . a Középbirodalom idején vált népszerűvé bné háir (héber) .a bódhiszattva önmegtartóztatás szabályai. ájur véda Bódhgajá (szanszkrit) .-6. 1500 év).la bla bresz (írott tibeti) . bódhi-fa. 8 márga) Bódhi rádzsa kumára szutta (páli) . megvilágosult tudat bodhak (szanszkrit) .a To bod (ejtett tibeti): Felső-Bod szóból származik. a síla kála első szakasza bódhi paksika dharma (szanszkrit) . foka bódhi kála (szanszkrit) . 7 bódhjanga.szoros formai követelmények szerint készült szobor. a test részletei nincsenek kidolgozva és csak a fej különül el a kockaszerű formától.a megvilágosodás 37 szárnya (4 szmritjupaszthána. 6 különleges dharma: 1.felébredett. 5 indríja. mintha köpenybe burkolózna az alak.örömhírt hallva blo grosz rin cshen (ejtett tibeti) . vák karma. 4 szamjag prahána. Je mon fia bodaisin (japán) . 4 riddhipáda.) bódhi szattva csarjá (szanszkrit) . 3. mely mindig kuporgó tartásban ábrázolja a megmintázott személyt. csitta karma.a megvilágosodás során elnyert tudás.bódhiszattva kocsi.a bölcsesség kora (az arhatok. ízlelés.ka gyü pa bkra szisz (írott tibeti) .la dre bla gnasz (írott tibeti) .nagyanya Bod (ejtett tibeti) . írott tibeti bjang chub.

az üdvösség gondolata. potenciális buddha. Shantidéva műve bódhicsitta (szanszkrit. a gyakorlott elme szimbóluma (fehér a homlokon /együttérzés/. bölcs lény. mongol . először Nankingban.sz. ő.Bódhi rádzsafiú szútra (Tripi-taka Szútrapitaka) Bódhirucsi (szanszkrit) . japán Daruma) . ejtett tibeti Csangcsub Lamgji Dönma) . a 37 bódhi paksika dharma része Boédromión (görög) .a megvilágosodott elme létrejötte Bódhidarma (szanszkrit. a buddhaságra való törekvés. írott tibeti bjang chub kji szemsz) .sz. japán boszacu) megvilágosodás-lényegű. indiai. vörös a köldökön /bölcsesség/). 470-534) az első Indiából Kínába vándorolt pátriárka az i.(i.megvilágosodott tudatosság. mint a 28.felséges fényesség. írott tibeti bjang cshub szemsz dpa'. az 5. végül a Sao lin kolostorban végzett zazent. majd Luo jangban telepedett le. átlagos ember buddhatudattal.a megvilágosodás 7 tényezője. 28 indiai és 5 kínai pátriárka volt.kezdete Bódhicsarjavatára (szanszkrit) A bódhiszattva tevékenységek gyakor-lata.-6. az első pátriárka. egyben az első kínai is.(szanszkrit. hogy életét mások megsegítésének szentelje.A megvilágosodáshoz vezető ösvény lámpása.sz. a mahájána eszményi alakja. kínai jue fen) . ezért nem lép a nirvánába mindaddig. az elme buddhaléte. hónap bogdo gegen (mongol) . kínai Ta mo. aki elszánta magát a megvilágosodás elérésére. 5. aki nem önös érdekből törekszik a megvilágosodásra. Atísa Dipankaradnya műve Bódhirádzsakumára szutta (szanszkrit) .megvilágosodás terasz Bódhipathapradípa (szanszkrit. mahájána-jógácsára szútra. amely elszánta magát arra. ébre-déshős. ejtett tibeti dzsang csup szem pá. anyagtalan égi bódhiszattvák Bódhiszattva bhúmi (szanszkrit) . a Jógácsára bhúmi sásztra része bódhjanga (szanszkrit. században (a hagyomány szerint i. amíg szenvedő lényeket talál.a 3. 538-ban bódhiszattva .Az ébredéshős lépcsőfokai. . kínai pátriárka (Hui neng) nem nevezett ki utódot bódhimanda (szanszkrit) .sz. hanem azért. 520-ban). a megvilágosodás szándéka. hogy eljut a megvilágosodáshoz bódhicsittopáda (szanszkrit) . megvilágosító hozzáállás.Vaszubandhu kommentárjának fordítója i. megváltás-tudat.

fás pünkösdi rózsa (Paeonia suffructiosa) bothros (görög) . 2.Afrikából érkezett néger.bódhi szattva szamvara síla botan (japán) .fakard gyakorlatozáshoz boko (vodu) . az a loa. vagyis az 5 méreg megtisztított formája bön (ejett tibeti. kicsiben tartott növény bonszeki (japán) . írott tibeti bon) . aki először jelenik meg.sz. a hiedelem szerint Senrab Mivo (ejtett tibeti) alapította a Buddha idejében.szelídítetlen loa bossou (vodu) .illúzió. a fekete mágiát gyakorló houngan bokono (vodu) .szombat esti szertartás az újoncavatási hét végén. mahádarsana dnyána. a tudatot megzavaró tévképzetek.gyászdal bokken (japán) .mandala formájú templom együttes Jáván az i. dzsol bon 2. tyar .a 3 rada dob közül a legkisebb boulé zin (vodu) .buddhista szerzetes bonnó (japán) . formára nevelt.bön-pap bonszai (japán) . edényégetés temetés után boumba (vodu) .a templom előtti oltár a thysiának bonc (japán) . századból bossal (vodu) . 3.1. 3 korszaka van: 1.varázsló.zen mester. kritja anusthána dnyána bölcsesség (5) .tibeti sámánisztikus ősvallás.áldozati gödör Bottfai (japán) .buddhista papok megszólítása (a bozu /japán/ szóból) Boorcsi (mongol) .halotti rítus bohun (vodu) .jós Bokuszai (japán) . 4. 9. pratjavéksaná dnyána.dharmadhátu (a realitás)/vágy/.az első takilcsi Borobudur .bódhiszattva ösvény boszacu siki (japán) .táncfajta bölcsesség (4) (kínai si zhi) . Ikkjú tanítványa bómos (görög) .bódhiszattva tudat boszatszukai (japán) . egykedvűség /féltékenység/. megkülönböztetés /büszkeség/. jelképe szigony boula (vodu) . mindent teljesítő /mohóság/.a női szépség szűz istennője. ragaszkodás a természetesen fölmerülő vágyakhoz bonpo (ejtett tibeti) . szamatá dnyána. még be nem avatott hounsi bossal loa (vodu) .bizango boszacu (japán) .törpe fa.bódhiszattva boszacu do (japán) .buddhista egyházfő bohoum (vodu) . tükörszerű /harag/.miniatűr sziklakert bonze (japán) .

a benne való feloldódás.nemi önmegtartóztatás.energiaközpont a mellkasban brahmá dána (szanszkrit) . Atya brahmá bandhu (szanszkrit) . írott tibeti tshangs pa) (brih = kitágul) a Trimúrti első tagja. Mindenható.a tiszta Önvaló belső átélése brahmá jadzsna (szanszkrit) . a buddhizmus nem tagadja a hinduizmus isteneinek létét. álma az újraszületések körforgása (szamszára).pashcsimóttánászana (hatha jóga) brahmá csomó . egy falu papja bösaá tová (héber) . élete végén az Univerzum elpusztul. néha azonosítják az 1. és majd Visnu kilégzése kelti új életre. hordozóállata a hattyú. Teremtés. gjur bön (ejtett.ásrama brahmá csarija (szanszkrit) . tudás adományozása brahmá dhjána (szanszkrit) . nőtlenség. tudatában mindkettő ugyanannak a két állapota.bölcsesség.az Istennek felajánlott hindu áldozat brahmá kájikáh (szanszkrit) . szent élet. akik a világot Brahmá által teremtettnek hiszik. az asztánga jóga 4.Brahmá szolgálóinak szintje a formavilágban .bön pap.születés szerinti bráhman brahmá bháva (szanszkrit) . Alkotás. a teremtő isten. Legfelsőbb. elmélyülésében álmodja a teremtést. két világciklus között meditációban van. Megtartó.első áldás a kidusokon bráhá levátálá (héber) . Úr. de nem tulajdonít nekik különösebb jelentőséget. Önhatalmú. ejtett tibeti Changpa.Brahman állapot brahmá csárí (szanszkrit) .hiábavaló áldás Brahmá (szanszkrit.jó órában. Brahmá birodalma a formavilág 4 ege közül a legalsóban van.nőtlen tanítvány. munka előtt bráhá (héber) . társa Szaraszvatí. ide születnek azok.bon 3. pusztulása után az új világkorszakkal új Brahmá születik a Visnu köldökéből kinyíló lótuszvirágból. felébredése a teremtett világ pusztulása. köszönés jó hír hallatán. fő törekvésük a vele való egyesülés. aki a tanítvány útját járja. ébrenléte a nirvána. tanuló az upanajana után brahmá csarjászana (szanszkrit) . írott tibeti bon po) . írott tibeti) átalakult bön bön po (ejtett tibeti. egy adott istenben való hitet s az ennek megfelelő életmódot a buddhista felfogás egy természetes állomásnak tartja a megvilágosodás felé vezető úton. manuval és Pradzsapati brahmánista teremtésistennel. lépése (jama) brahmá csarin (szanszkrit) . Nemző.

a szusumna felső vége. 5.a meg nem nyilvánuló Ősok tisztelete (nirguna upászaná) Brahmá vaivarta (szanszkrit) . mindenki más-más szemszögből látja.Brahmá purána Brahmá vidhjá (szanszkrit) .Kászí uralkodója az i. meg-nem-nyilvánuló.tiszta tudat brahmá lóka (szanszkrit. ejtett tibeti Jarlung Cangpo) . ahol véget ér az avadhúti. a Lét.6 Mahápurána brahmá purohitáh (szanszkrit) . írott tibeti tshangs pa'i dbu ga/tshangs dbug) .Brahmá birodalma. szahaszrára csakra.brahmá kshétra (szanszkrit) . majd Sríkántha műve brahmá upászaná (szanszkrit) .a Legfelső Lényre vonatkozó tudás. a valóság 3 aspektusa.észak-indiai folyó brahmá randhra/amrita brahmá (szanszkrit. rejtett. mivel tulajdonságok nélküli (nirguna). sz. az elmélye-dés első szintje a formavilágban brahmá mimánsza (szanszkrit) . az Önvaló létezése. manu Brahmá szútra (szanszkrit) . mint .Bhászkara. kínai fan tian) . advaita. Ősok. kiegyensúlyozott életmód /upékhá/) Brahmádatta (szanszkrit) . irgalmasság /karuná/.az égi világrészek buddhája Brahman (szanszkrit) . vertex. a kettősség nélküli.felekezet. a tökéletes tudat kijárata. az abszolút ismerete brahmá vihára (szanszkrit) . buzgóság /muditá/. sokrétűségét a Trimúrti szimbolizálja. a 4 erény (szeretet /méttá/. alapítója Madhva Brahmá Szávarni manu (szanszkrit) . Világlélek. Monro-nyílás (a harmadik agyüreg összeköttetése a két ventriculuszszal) a fejtető nyílása.Brahmá színe előtt beszélők szintje a formavilágban Brahmá putra (szanszkrit.brahmá-lyuk.-ban Brahmádzsála szutta (szanszkrit) . abszolútum. (brih = növekszik).e.Mindenható Úr Brahmá szampradája/Csaitanja (szanszkrit) .a Legfelső Lény.A nézetek mindent felölelő hálója (Tripitaka Szuttapitaka.Védánta szútra Brahmá szútra bhásja (szanszkrit) . Dígha nikája) Brahmághosa buddha (szanszkrit) . a szánkhja teisztikus változatában az Isten (Ísvara). ide torkollik az avadhúti Brahmá Szahampati (szanszkrit) . állapot.tökéletes viselkedés. csak negatív jelzői vannak. személytelen.védánta Brahmá purána (szanszkrit) .a 10.

a papok Brahmánasankara ácsárja (szanszkrit) . 2.88018 földi év. 17221833) bengáli bráhmana alapította.-8. agnivihára brahmávit (szanszkrit) . szat csit ánanda (lét-tudatboldogság). a Buddha beszédeinek 64 erénye.Brahmá megkísértése szútra (Tripitaka Szútrapitaka 49.a Védákat kiegészítő szakrális szövegek bráhmana varna (szanszkrit) . a muditá és az upéksá megvalósítása..Durgá egyik anyai kiterjedése Brahmó Szamádzs . századból (Aitaréja /Ásvalájana/. tiltja a képeket. Sadvinsa.isteni hang.bráhmana nő Bráhmani mantanika szutta (páli) .394. Slókárdhéna. családos gazdák és varázserejű bölcsek. a Védákhoz írt magyarázó szövegek az i.nagy szent brahmaszvára (szanszkrit) . Ákása. Satapatha.kozmikus légzés brahmánda váda (szanszkrit) . nevelők. írott tibeti bram ze) . isteni út a maitrí.Brahmá Társaság.a világmindenség világai. a szellemi világra és az anyagi világra vonatkozó egység. Tándja. 7. brahman (szanszkrit) . 395 brahmávihára (szanszkrit) . .e.a Brahmá ismerői Bráhmí (szanszkrit) . kétszer született. értelemszerűen az árják az uralkodó varnák Brahmáputra (szanszkrit) . harcolt a nők jogaiért.folyó Észak-Indiában Brahmarsi (szanszkrit) . Prithiví. Rám Móhan Roj (i. társadalmi átalakulást tervezett.sz. papok. a karuná. a Misna bevezető könyve. megjelenései: Djausz.a 4 örökletes varna egyike.) bráhmanizmus .őstojás bráhmaní (szanszkrit) . a szatí ellen Brakhot (héber) .i.Brahman. az áldozati szertartások vezetése. Gópatha) bráhmana (szanszkrit) . Taittiríja. században Brahmánda (szanszkrit) . a hagyomány szerint történészek. önmagára. Brahmá purána brahmánda prána (szanszkrit) . erdei remeték. stílusa ld. Maddzshima nikája 1. Ap. elsődleges feladatuk a szent szövegek tanulmányozása és tanítása. egy világ élettartama: 22.áldozat (neutrum) és aki bemutatja (masculinum) bráhman/bráhmin (szanszkrit.a társadalmi rendben az értelmiség.isteni állapot.áldások. évezredtől az Indiába betelepülő árják és az őslakosság összeolvadásának eredménye. monoteista irányzat. szimbóluma az ÓM.e. 9.sz. Váju..nepáli tanító az i. Szúrja.

eskü.az elélyülés köztes léte.illegális menekítés Brihadáranjaka upanisad (szanszkrit) . druk 'brug szgra (írott tibeti) .miatta vette föl Siva Ardhanárísvara formáját. kínai Guangguotian) .vírja 'brug (írott tibeti) . Imaúr Brihaszpativár (szanszkrit) . anágámin.vágy 'brog mi (írott tibeti) . buzogány. szamádhi bszam jasz (írott tibeti) .tánc. Jádzsnyavalkja nézetei az Átman-Brahman azonosságról. íz. véda himnusz brisz/brit (jiddis) .a Barnamedve-fejű.Drokmi 'brog pa (írott tibeti) .a csütörtök hindu istene.drok pa bróhe (jiddis) .Jutalmak Sokasága égi birodalom.a felhők.a Szatapatha bráhmana vége.dro bro (írott tibeti) .Sántaraksita kolostora. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike fehér Brhringi (szanszkrit) . hordozója lótusz vagy 8 ló által húzott szekér Brihat phala (szanszkrit.körülmetélés brjid (írott tibeti) . a sárkányok hangja bszam gtan (írott tibeti) . A teremtés könyve bretas (görög) .Ardzsuna eunuch-neve Viráta udvarában Brihaszpati (szanszkrit) .a 4 gyümölcs (srótápanna.bráhman bram ze'i rigsz szhing szála chen po (írott tibeti) .szang bszgrub (írott tibeti) . birodalma a formavilágban Brihat száman (szanszkrit) .szála 'bras bu bzi (írott tibeti) .dzsi 'bro (írott tibeti) .dri brihá (héber) . a Jadzsur véda áranjakája Brihannala (szanszkrit) .drup .mennydörgés.kultuszszobor a szentélyben brgya szbyin dkar mo dom mgo ma (írott tibeti) . Nadír. labda. esők és a mennydörgés gazdái. az elmélyedés 4. szakridágámin. arhat) B'résit (héber) . a félistenek papja.általában alkalmi áldásmondások bram ze (írott tibeti) . jelképe imafüzér.a szóma áldozat éneke. a Szamje bszangsz (írott tibeti) . hogy megvilágosítsa 'bri (írott tibeti) . dhjána.Biblia. szintjének 3. Tóra.a megtámasztott 'brtson 'grusz (írott tibeti) .áldás brten pa (írott tibeti) .az istenek házi papja a Mahábháratában.

budh: felébredés. 623/622-543) Kapilavasztuban született. a buddhák sorában a Szakjamuni.tibeti vallási irányzat bu ma (ejtett tibeti) .pu mo bu szton (írott tibeti) .szo nam lo szar bszod namsz (írott tibeti) .megcsalás bsznjen gnasz (írott tibeti) .upékhá btang sznjomsz chen po (írott tibeti) .kalpa bszkal pa bzang po (írott tibeti) . a hagyomány szerint a történelmi Buddha előtt már 6 buddha .bhadrakalpa bszkdzsed rim (írott tibeti) .őr-isten. sorsosztó bsztan 'gdzsur (írott tibeti) . 14. legtöbbször együtt van a sinto oltárral.a Buddha útja.e. azért.upavásza bszod nams lo gszar (írott tibeti) . a Szakják Bölcse nevet viseli.Kötéssel Szabadító. hotoke (japán).sz. Felébredett. írott tibeti bu szton) .kjerim bszkjed rim (írott tibeti) . a buddhizmus bucudan (japán) . a Köztes Lét könyvei közötti ráolvasás-gyűjtemény btang sznjomsz (írott tibeti) .utpannakrama bszlu (írott tibeti) .punyjá bszod namsz kzi tshogsz (írott tibeti) .kel me bszkal pa (írott tibeti) . 566-486/563-483.a három kincs egyike (dharma szamgha) Buddha (szanszkrit. ezért őt tekintik a buddhizmus alapítójának.buddhista házi oltár.punjá szambhára bszrung ba'i lha (írott tibeti) . a történelmi Buddha (Gótama Sziddhattha /páli/ i. hogy megoszthassa tapasztalatait embertársaival. Megvilágosodott. mások szerint i. kínai Fo) .e. a sinto pedig inkább a mindennapi életre irányul buddha (szanszkrit. mert a japán buddhizmus inkább a halálra.bszgrub bja (írott tibeti) drupcsa bszkal me (írott tibeti) .egykedvűség. írott tibeti sangs rgjas) .szusumná bu mo (írott tibeti) .a Kandzsur és a Tandzsur szövegeinek rendszerezője az i.Megtisztult.Tengyur bsztun szing (írott tibeti) . tanítható rendszerbe foglalta azokat. a részrehajló ítélet hiánya bu luk pa (ejtett tibeti) . japán bucu.Buddha Bucu do (japán) .ban Bucu (japán) .tun sing btagsz grol (írott tibeti) . sz. írott tibeti szangsz rgjasz.Bu tön Bu tön (ejtett tibeti. a bucu írásjegy egyik olvasata.

sz. máshol 24 elődről írnak.indiai tanító Tibetben az i. 5. 5. században. 2. írott tibeti sangs rgjas kji rigs) . mitikus buddhák és bódhi-szattvák birodalmai Buddha locsána (szanszkrit) . Sikhin (Fejdíszes). 2. tíz képesség (dasabala). 1. mindent átfogó tudás (szarvadnyá dnyána) buddha kája (szanszkrit) . Visvabhu (Mindenkit Gyámolító). szingalézről pálira fordított buddha gotta (szanszkrit. 4. a tudat. önmagában létező test (szvabhávakája).a buddha testei. a kanonizált szútrák és tantrák Buddha ghósa. műve a Viszuddhi Magga (A tisztulás útja).a Magasztos szemének női perszonifikációja Buddha szászana (szanszkrit) . írta Asva-ghósa az i. 8. világos tudatosság (aszambhinna szmritjupaszthána). a buddha különleges erényei (ávénika buddhaguna). a feledés hiánya (nászti musitá). 3. 9. Kasjapa (Fényőrző). nagy együttérzés (mahá-karuná).a cselekvést véghezvivő tudás.sz. 8. színe sötétbíbor.buddha-földek. kendőzetlen dharma (agupta dharma). 7. az élvezetek teste (szambhógakája). Kanakamuni (Aranyhős).sz.a Buddha parancsolatai.-ban buddha dharma (szanszkrit) .az első Buddha életrajz. az igazsággal bíró test (dharmakája). 4.a Buddha saját szavai Buddhaguhja (szanszkrit) . sz. 3 keze. fajtái: 1.Dharmaraksa (i.a Fényhozó Vajrócsana haragvó alakja. Bhadanta csaríja (szanszkrit) .egy buddha erényei. 6 lába van.buddhaeredet buddha guna (szanszkrit) .sz. teremtett test (nirmánakája) buddha kritjánusthána dnyána (szanszkrit) . 4.volt: Vipasjin (Mindent Látó). 4 bizonyosság (csaturvaisáradja). 3. etika buddha vácsana (szanszkrit) . a 108 bölcs egyike Buddhahéruka (szanszkrit) . 6. Krakuccshanda (Tévhitet Oszlató). női társa a Felserkent Harag Hatalmas Asszonya. sz.a Buddha tana.) kínai fordítása Asvaghósa művéből Buddha csarita kávja (szanszkrit) . az akadályok kiküszöbölése (szamjag pratihára vászanatvá). a testben az agyhoz kapcsolódik . az egyik sziddha Buddha csarita (szanszkrit) . 1. az öt tudás egyike buddha ksétra (szanszkrit) . századi mester.i.

az Avatamszaka szútra fordítója i. menedékkérés. 420ban Buddhavamsza (páli) . jelképe buzogány. i.megvilágosodott-tartás (hatha jóga) Buddhavadra (szanszkrit) .buddhista filozófus (kb. i. következésképpen a testi vándorlás.Vaszubandhu kommentárjának fordítója i. Nágárdzsuna követője. felfogás. Hetényi Ernő (1912-1999) buddhizmus (japán bukkjó) . belátás. buddhista irat buddhi (szanszkrit) .a megvilágosodás elérésének. a következtető érvelésmódra épülő praszángika madhjamaka iskola alapítója Buddharandam (szanszkrit) . kanná. 470540). bőr).Tipitaka. 566-486) tanítása buddhvá csátmánam (szanszkrit) .a szerda hindu istene. tapintás) Buddhista Misszió. fül. tudat. néha hozzászámítják a manaszt (mint kárméndriját). a Közösségbe vetem bizalmamat.üdvözlő kéztartás buddhászana (szanszkrit) . az avjaktából következik buddhindríja (szanszkrit) . kard. a 25 tattvából a második. hordozója oroszlán Buddhávatamaszaka (szanszkrit) .sz. de egyedül is.1952-ben alakult. apja Szóma. a benne lévő szattvagúnákkal hat a purusa a prakritire. szaglás. nyelv. tilakam) Buddhasántí (szanszkrit) . az avjaktából követke-zik. ez a Merkúr. kimondható a közösségen belül.felébreszti önmagát . ízlelés. a buddhizmusban érzet (látás. tartományfőnöke dr.5 érzékszerv (indríja: szem. a Szukhávatí egyik gyakorlata Buddhapálita (szanszkrit) .sz.Buddhakródésvarí (szanszkrit) .a buddha felidézése.ész. a Tanba vetem bizalmamat. a felserkent harag hatalmas asszonya Buddham szaranam gaccshámi . a szenvedés megszüntetésének vallása. Buddhák krónikája Buddhavár (szanszkrit) .a Buddhába vetem bizalmamat /folyamodom/.e.sztúpa Nepálban. anyja Tara. műve: Múlamadhjamakavrittih: A középút alapverseinek magyarázata.Dhammam szaranam gaccshámi Szamgham szaranam gaccshámi (páli) .Buddha héruka női társa. mai formájában a történelmi Buddha (Gautama Sziddhártha. hallás. Kathmanduban buddhánu szmriti (szanszkrit) .Buddha-jel (usnísa. 538-ban buddhasramana (szanszkrit) . Magyarországi Árja Maitréja Mandala Egyházközösség .a Buddha-ékszer.sz. hozzátartozik az 5 parancs (panycsa síla) betartása Buddhanáth (szanszkrit) . pajzs. orr.

felsőbbrendű lény az ember és a Messiás között calalou (vodu) . mások fájdalma iránti könyörület. dinasztia uralma alatt caddik (héber) . őszinteség.éjszakai tánc canari (vodu) . ajanamsza bun bo rjodo (koreai) . az 5 jóvátehetetlen bűn egyikének elkövetése ca mi (ejtett tibeti.igaz ember.csaitja cacafa (vodu) . írott tibeti rca rlung) . kagyü caca (ejtett tibeti) .buddhizmus bukolai (görög) . a bűnök olyan súlyosak. ahol a basilissa hieros gamos szer-tartása volt bum pa (ejtett tibeti.1871-ben bushido (japán) . írott tibeti rca mi) . a küzdelem útja buke (japán) . a tanítások nem értése miatt a mahájána ócsárlása.a Kálacsakra egyik leszármazási ága (dro.verem rejtekhely.nincs időköz (a halál után). cami. igazságosság.hosszú kürt burmai zsinat . a szamurájok által követett sinto elvek: egyenesség. önuralom.kolostor C ca lung (ejtett tibeti. becsületesség bűn (3) . a 4 súlyos tilalom áthágása. ahová Amon papjai rejtették el a királyi múmiákat a sírrablók és fosztogatók elől a XXI. igazmondás.kétrétű ösvény.épület Athénban. 3.mahámudra prána meditáció ca me (ejtett tibeti. hászid rabbi. hűség.a harcos útja.budo (japán) .a Dipolia ünnep áldozati szertartása bure (ejtett tibeti) . ra). 2.1.harcos bukkjó (japán) .misztériumpap Bukoleion (görög) . bátorság. az 5 nagy bűn (panycsánantaríjáni) Bürdene Bulag (mongol) . írott tibeti cham med) . amit a temetés végén eltörnek candomble (vodu) .spenóthoz hasonló növény calenda (vodu) .főzet (Capparis cynophallophora L. hogy a delikvens rögtön a pokolba kerül. írott tibeti) . a polgári és a katonai nevelés Buphonia (görög) .harcművészet.szentély Bahiában .) cachette (egyiptomi) .edény.a Vízöntő csillagkép.

ősi tibeti uralkodói központ cha cha (ejtett tibeti. írott tibeti bcan) . fővárosa Sigace.rontásfajta. írott tibeti tshangs dbjangs rgja mtsho) . írott tibeti) .a 6. dalai láma (i. hogy királyról van-e szó.fogadalmi tábla Chalkeia (görög) .a kézművesek ünnepe Pyanepsión hónapban cham med (írott tibeti) .élőlény cartouche (egyiptomi) .a középföld emberei és a sziklákban lakó vörös istenek cen po (ejtett tibeti) . a fáraók neveiket ovális.holdnap (a Hold 12 o-ra távolodik a Naptól) ce zsan (kínai) . Lhászától nyugatra fekvő tartomány Cangjang Gyaco (ejtett tibeti. i. végén egyenes függőleges vonallal lezárt gyűrűbe írták.feljáró út caye (vodu) .Cang (ejtett tibeti. a szereh először Narmer palettáján jelenik meg cassave (vodu) . dinasztia óta használatos. Ü Cang tartomány nyugati része. írott tibeti ces zag) .ca me .sz.maniókalepény causeway (egyiptomi) . loák) háza.király Cenko (ejtett tibeti) . a houmfò Ce cai tien (kínai) .titokzatos hatalmak (szellemek.tibeti város. mely mágikusan védeni volt hivatott a király nevét. egyes nevekről így lehet megállapítani. varázsszer caprelateur (vodu) . vagy gyűrűbe írták az uralkodó nevét.jótékony felajánlás cen (ejtett tibeti. csak királyok használhatták.névgyűrű. 1682-1706?). 1706ban Lhazang mongol kán és Kangxi kínai császár megfosztotta rangjától és száműzetésbe kényszerítette Cangpo (ejtett tibeti) .Szódzan Hondzsaku caprelata (vodu) . írott tibeti gcang) .Brahmáputra Cao san Pen csi (kínai) .tiszta.apácakolostor Lhászában ces zag (írott tibeti) .sz. előtte szerekh-be (palotát jelképező téglalap-ba). a III.Mahésvara ce sag (ejtett tibeti.ce sag Cethang (ejtett tibeti) .természetesség cedáká (héber) .ház caye mystère (vodu) .varázsszert készítő varázsló cara (ejtett tibeti) .

menny.Dharmakírti chosz kji (írott tibeti) .védaná szkandha chos mngon pa mdzod (írott tibeti) Abhidharma kósa chosz (írott tibeti) .az Anthestéria második napja (Athén) Chokcsö (ejtett tibeti) .sz.a halál órájának köztes léte ch'ien (kínai .sz.Chan jan (kínai) .sz.t'ien t'ai pátriárka (i.Marpa chosz kji wkhor lo bszkor ba (írott tibeti) .a Köztes Lét könyveiből a ráolvasások 'chi ka'i bar do (írott tibeti) .a t'ien t'ai iskola alapítója (i.dharmadhátu chosz dbjingsz kji je shesz (írott tibeti) .pálmalevelek rituális felhasogatása Chloia (görög) . tenni vágyás. dalai láma emlékére chor ba'i phung po (írott tibeti) .dharmadhátudnyána chosz gragsz (írott tibeti) .a 4. 538-597) Chih yen (kínai) . Szangye Gyaco alapította az 5. 760-820?) cheveaux (vodu) .mennydörgés.italáldozat 'cho-ba'i lha (írott tibeti) .Afrikából érkezett néger 'chi bslu (írott tibeti) . ünnep Lhászában. az I csing egyik trigramja Ch'eng kuan (kínai) . hua jen pátriárka (i.az öngyilkos lány ünnepe (Delphoi) Charistéria (görög) .sz. 602-668) chiré aïzan (vodu) . hajlandóság általi töké-letes elmélyedés Chang pa (ejtett tibeti írott tibeti changs pa) .dharma csaksu chosz kji blo grosz (írott tibeti) .tavaszünnep Anthestérión hónap végén (Athén) choai (görög) .a három kincs egyike (buddha.a 2. dharma.a halál csalása 'chi bslu'i cho ga/'chi bslu 'dzsigs pa rang grol (írott tibeti) .a törvénylényeg köztes léte chosz njid kji bar do (írott tibeti) . északkelet.Közös áldozat. szamgha) chosz brgjud gcig pa'i bshesz gnjen (írott tibeti) .a harminc zsarnok elűzésének ünnepe Boédromión 12-én chen (kínai) .a halál órájabeli köztes lét 'chi kha (írott tibeti) .a tátongó űr istene chapiteur (vodu) . hua jen pátriárka (i. 711-782) chanda (szanszkrit) .Brahmá chansi (vodu) .fehér bádogból készült csörgő Chaos (görög) .egytörvényfonalú (egyfogadalmú) chosz dbjingsz (írott tibeti) . sorsosztó Choes (görög) . dél.a törvénylényegű löztes lét .éltető-isten. a jósló véletlenül kiválaszt egy szövegrészt egy könyvből Charila (görög) .hajlandóság. az I csing egyik trigramja Chih i (kínai) .felütő.dharma csakra pravartana chosz njid (írott tibeti) .

írott tibeti zin) . kék chu rgjan (írott tibeti) . a vallási gyakorlatot hangsúlyozta cintámani (szanszkrit) .gyászszertartás körmenete. dalai láma alapított az 5.ló (cheval).az idő istene chthonios (görög) .kínai buddhista iskola. fürt. asztrológia cicesz (jiddis) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.Cshödo Lu Gyelcen chosz szkjong (írott tibeti) .fegyelem. a szerzetessé válás egyik útja Kínában cing tu (kínai) .a számítások tudománya.gyümölcskompót cin (ejtett tibeti.dharmacsarja choual (vodu) .dharmapála chosz szku (írott tibeti) .papi levél vásárlása. írott tibeti rcis) . szemlélőrojt. akit a loa megszáll choukèt (vodu) .Gedálja bőjtje . tulajdonképpen a Szentföld cionizmus .sírjel cimesz (jiddis) .jósszentély Chronos (görög) . amit a 6.chosz szgron klu rgjal cen (írott tibeti) .földi chu bo wod bsrungs (írott tibeti) .tibeti antilop cog csö szer dang (ejtett tibeti) . a fehér lótusz Chüan csang (kínai) .az Anthestéria harmadik napja ci (ejtett tibeti.a Kígyófejű Vízistennő. nézőrojtok. mauzóleumának elkészültekor. 1959-ig minden évben megtartották com Gedáljá (héber) .dharmapála chosz szkjong ba'i srung ma (írott tibeti) .fehér rum co (ejtett tibeti) . növekedés. helyes út Chytroi (görög) . írott tibeti rci rig) .Sion hegye Jeruzsálemben. alapítója Herzl Tivadar cjag csen pa (ejtett tibeti) .fa.dossou avant chréstérion (görög) .víz éke.zsidó nacionalizmus.talit katan cijun (héber) .cicit cicit (héber) . szimbóluma zöld rügyező növény.tibeti iskola clairin (vodu) .bön asztrológiai számítások ci pa (ejtett tibeti.kínai utazó chül trim (ejtett tibeti) .asztrológus ci rik (ejtett tibeti. jegye a sárkány cin na (kínai) . imarojt cidákli (jiddis) .kívánságteljesítő kincs Cion (héber) .Nadíkasjapa chu lha sngon mo sbrul gji mgo (írott tibeti) .bojtok.dharma kája chosz szpjod (írott tibeti) . írott tibeti rcis pa) .

sz. és a 12.hua jen pátriárka (i. Agoué Cögyam Trungpa . nagymester cubusi simada (japán) .vízmedence a kertben Cultrim Gyaco (ejtett tibeti) .Rangdzsung dordzse asztrológiai rendszere cuzu mi (japán) . az éjszaka istene.combite (vodu) .hagymavölgyből származott. írott tibeti mchur phu) .loa-csoportok (tengerparti congo. a régens állítása szerint urna-módszerrel választották (nem tisztázott) cumi (japán) . japán zazen) .tanmagyarázó. a 6. i.sz. mitológiai állat crabigné (vodu) . hagyomány.a sinto Hold-istene. ez a sárga szekta. Idzanagi és Idzanami fia.(i. Dzse (ejtett tibeti. a katampa iskolában tanult. hónapban ünneplik cukubai (japán) .rontásfajta congdü (ejtett tibeti) .kézidob CS .sz. a nyingma iskola tulkuja Cölung (ejtett tibeti) . Amateraszu ómikami és Szuszanoo no mikoto testvére Cukinami no macuri (japán) .a sötétség.iskola.ülve meditálás cuo csu (kínai) .kert.sz. övé az éj birodalma. 1816-1837).a Hold ünnepe a sintóban.táncfajta croisignin (vodu) . kicsinyített természet cukijama niva (japán) .tavi ökör. bozót congo) Coquille de mer (vodu) .nemzetgyűlés Congkapa. a Hold cukijama (japán) . 13571419/1356-1416).bűn cung (kínai) . rzse) . dalai láma (i.kereszttel megjelölt cu si (kínai) .átlagos kacura cuglhakang (ejtett tibeti) . 1940-1987) tibeti mester. 1409-ben alapította a gelukpa rendet (erényrend). eredeti neve Loszang Drakpepal congók (vodu) .tengeri kagyló.a 10.csoportos paraszti munka compèdre (vodu) .tibeti kolostor gyűlésterme Cuki (japán) . írott tibeti bcong kha pa.sz. a tibeti buddhizmus reformátora (i. egy bizonyos nézet előtérbe helyezése Cung mi (kínai) . valamelyik nem csan iskola követője cur pu (ejtett tibeti.pátriárka.dombkert Cukijomi (japán) . csan mester cuo (kínai. 780-841).

csakóra madár-tartás (hatha jóga) Csakpori (ejtett tibeti) .világegyetem.orvosi kolostor Lhászában csakra (szanszkrit. az életenergia fölemelése.szellemi-tudati tényező.. ejtett tibeti.nyugati vörös tudáshordozó istenség. a vi-suddha csakra a toroktájékon.hindu március csaitta (szanszkrit) .feladás csága adhitthanam (szanszkrit) . a múládhára csakra a végbélnyílás és a nemi szerv között. az anáhata csakra a szívnél. tudatállapot csaittadharma (szanszkrit) . a manipúra csakra a köldöktájon. ejtett tibeti) . a mandala keleti ajtónállója csakórászana (szanszkrit) . a mandala nyugati ajtónállója csakkavála (páli) .tudat-tényező Csaja (szanszkrit) .cshak csai (kínai) .Kuvéra kertje a Mandara-hegyen Csakdroma (szanszkrit. diszkosz. mindegyik saját holddal és nappal csakkavattí (páli) .” mantra segítségével közelíthet a személy a Legfelsőbb Úrhoz.tea.teaszertartás Csag Gja Csenpo (ejtett tibeti) . a „Hare Krisna..buddhista templom modell csaitra (szanszkrit) . akivel egyszerre azonos és ugyanakkor különböző is csaítja (ejtett tibeti ca ca) . 1486-534) filozófus.egyeduralkodó Csakkjuma (ejtett tibeti) .csa (japán) .sz.Szani vár anyja Csajtarat (szanszkrit) .önfeláldozás csags (írott tibeti) .a fehér bindu (Bódhicsitta) férfi .kerék. a Méru-hegy körül 7 koncentrikus sziklagyűrűn túl van a 4 kontinens. a szvádhisthána csakra a nemi szerv és a gyomor között.női védisten.idegközpontot megkötőtartás (hatha jóga) Csakraszamvara (szanszkrit) . a Gaudíja vaisnava iskola alapítója. de a test erőközpontjai a kundalíní jógában.női védisten. ahol a nádík keresztezik az energiavezetékeket.(i.tudati tényező csaittaszika (szanszkrit) . Visnu korongjának neve Szudarsan. írott tibeti khor lo) . az ádnyá csakra a két szemöldök között és a szahaszrára csakra a koponyatetőn van csakrábandhászana (szanszkrit) . a testben a torokhoz kapcsolódik csága (szanszkrit) . a tu romlott írásképe alapján csa do (japán) . csatakorong.böjti lakoma Csaitanja Maháprabhu (szanszkrit) .

mint meghatározó elem csaksu (szanszkrit) . az erő kerekének forgatója csakséndríja (szanszkrit) . korábban shou ji = őrizni az egyet.bódhiszattva.a 6.a látás egymásra ható mezeje csaksur dhátu (szanszkrit) . magányos elmélyülés csamsz khang (ejtett tibeti) .látóképesség. kinai buddhista iskola. sziget arany).érzékelő tudatok Csaksusa manu (szanszkrit) .jidamja csakrászana (szanszkrit) . 3. a buddhista szövegekben világuralkodó.határ.Jakfarok. szőrlegyező Csamdo (ejtett tibeti) . ló.Kelet-Tibet egyik területe csamsz (ejtett tibeti) . gyöngy.egy brahmácsárí.látható alkotóelem csaksur indríja (szanszkrit) .látás csal (ejtett tibeti) . elefánt. elzárkózás. sziget ezüst. koreai szon. írott tibeti 'khor lo sgjur ba'i rgjal po. tábornok). a csan híve Csana Dordzse (ejtett tibeti) . a látás érzéke. sziget vas.világegyetem csakravartin (szanszkrit. mert névszó és ige is.a test akaratlan mozgása Csanda (szanszkrit) .ladakhi (Tibet) rituális tánc Csámara (szanszkrit) .szem csaksur ájatana (szanszkrit) . sziget bronz.jövendőmondó csan tang (kínai) . Amóghasziddhi kísérője csancsala (szanszkrit) .a látás tudatossága csaksur vidnyána vidnyapti (szanszkrit) . Száriputta relikviáit vitte a . a vallási gyakorlatot hangsúlyozta csan jen (kínai) .kerék-tartás (hatha jóga) csakrávála (szanszkrit) .kerékforgató rádzsa. a 4 világsziget (földrész) uralkodója (1.zendo csan tö (kínai) . szanszkrit dhjána. a szó jelentése lefordíthatatlan. kínai zhuan lun sheng wang) . de nem valamiről.a csan erénye. a 7 kincs (kínai qibao) birtoklója (aranykerék. 4. amit erre a célra építenek csan (kínai.elmélkedés. japán zen) . utóbbi esetben elmélkedni. írott tibeti 'khor lo sgjur ba'i rgjal po) egyeduralkodó csakravartin rádzsa (szanszkrit.sugsz csala acsala (szanszkrit) . az 5 érzéki képesség egyike csaksur vidnyána (szanszkrit) . a Dzsambudvípa egyik alföldrésze. szolgálólány.meditációs ház. manu csaksusz (szanszkrit) . eredetileg hadvezér.a szem szkandha.mozdítható-mozdíthatatlan múrti csam (ejtett tibeti) . 2. miniszter. a Buddhát a nekik kijáró szertartással temették el.

) csanoju (japán) .(kínai) Csuan Teng Lu: Kézről kézre járó mécses. Durgának. az i. 6.a déli világrész buddhája Csandragupta (szanszkrit) . az együttérzés jelképe csapati (szanszkrit) .Hold-nemzetség Csang an/Hszienfu (kínai) .ezen a néven Trebitsch Ignác. Vu Men Kuan: Átjáró kapu nélkül Csao csou Cung sen (kínai) . felsőbbrendű valóság. bráhmana nő és súdra férfi gyermeke Csandálí (szanszkrit) . a dzsainizmus híve Csandrakirtí (szanszkrit) . kaszton kívüliek.sz.a Tang-dinasztia nyugati fővárosa Csang Tao ling (kínai) . a '30-as évek végén buddhista kolostort akart alapítani csápa (páli) .neotaoista filozófus. Nágárdzsuna kommentátora Csandravamsa (szanszkrit) . a tejóceán köpülésekor keletkezett.erényes élet.orvoslás. 142-ben neki megjelent Lao ce hatására a taoizmus megtisztítója Csangcsub Lamgji Dönma (ejtett tibeti) .Csankí szútra (Tripitaka Szútrapitaka 45. a mandalában fehér mezőben futó nyúl Csandra szurja prádipa buddha (szanszkrit) .íj. viselkedés Csarja tantra .Rukminí egyetlen lánya.az egyik sziddha Csarumati (szanszkrit) .a 8 Haragvó Nő egyike.a Hold csandra (szanszkrit) .Dzsósú Dzsúsin Csao kung .a Maurja-dinasztia uralkodója (i. páriák. A viselkedés kosara csarjá (szanszkrit) . az Ég Mestere. 322től).prászangika filozófus i. az anyagi energia istennőjének inkarnációja . rajzokban a félhold a szóban felfoghatatlan.lepénykenyér Csáraka szanhitá (szanszkrit) .Előadó tantra Csarpati (szanszkrit) . de Szóma másik neve is. Tibetben a bölcsesség tükrének női szimbóluma. Patandzsali (?) műve Csarijá pitaka (páli) .e. érinthetet-lenek.Bódhipatha pradípa csaniva (japán) .sz.kert.a Buddha lovásza Kapilavaszthuban csandála (szanszkrit) .teaszertartás csan-történetek .Tipitaka.(szanszkrit. sz..nincstelenek.Hold. Pi Jen Lu: Smaragd Szikla gyűjtemény. írott tibeti spjod rgjud) . teaszertartáshoz Csankí szutta (páli) .Buddhához Csandaka (szanszkrit) . a testben az agyhoz kapcsolódik Csandra (szanszkrit) .

csárváka (szanszkrit) . Virurhaka. 2.legendás fogolyszerű madár. kínai si liu) .4 áradat: érzékszervek miatt .ernyő.a négy születés csaturmásza (szanszkrit) . szakadágámí. arahá csatu szangaha vatthu (páli) .csatur szamgraha vasztu csatuh szampradája (szanszkrit) . a 4 nagy királyi leszármazás (Dhritarástra. alattvalóik a kígyódémonok (nága). a 3 ékkő (Buddha. a 4 égtáj mind-egyikét egyegy nagy rádzsa uralja.gondolatolvasás csátaka (szanszkrit) . a vágyvilágban az első.az együttérzés 4 alap-eleme: 1.a 4 nemes igazság csattaró magga (páli) . arahattamaggó.a Brahmá szútra első 4 fejezete és kommen-tárjai csatur (szanszkrit) . 4. az em-ber a világegyetem változásainak alávetett tudattal rendelkező test.Négy Égi Rádzsa ege.materialista filozófiai rendszer (darsana). 3. amely csak harmat-cseppeken él (más néven: kapindzsala) csatra (szanszkrit) .4 nagy király a Világhegy csúcsán az égtájaknak megfelelően csatur szamgraha vasztu (szanszkrit. írott tibeti skje ba rnam pa bzhi/skye gnas bzhi) . Virupáksa. szanszkrit csatvári árjaszatjáni) . szamgha) jelképe csattári arija szaccsáni (páli. és akik járnak rajta: szótápanna. a vágyakból keletkező szenvedésektől védő szimbólum. adás (dána). október-november csaturógha (szanszkrit.teakeverő csatahparjája (szanszkrit) . kegyes beszéd (prija vákja). azonos nevű alapítójának feltételezett műve a Bárhaszpati szútra csaszen (japán) .4 csatur mahárádzsa kájika (szanszkrit. anágámí. anágámimaggó. páli csatu szamgaha vatthu) .a nirvánához vezető négyes út: szótápattimaggó. elfogulatlanság (szamánárthatá) csaturanga dandászana (szanszkrit) . kínai Si tian wang tian) .hindu lelkigyakorlat az esős évszak alatt. az ártódémonok (jaksa) és az illatevők (gandharva) csatur mahárádzsika déva (szanszkrit. jó szándékú viselkedés (arthakrijá). szakadagámimaggó. dharma.4 végtagos rúd-tartás (hatha jóga) csaturjoni (szanszkrit. Vaisravana).a 4 felekezet csatuh szútrí (szanszkrit) . írott tibeti rgjal chen rigs bzi) .

hogy a 4 nemes igazság tökéletes megértése a cselekedeteknek az az útja. 4.a buddhák 4 bizonyossága: 1. 4. a keletkezés.tetralemma.a 4. 3. 2. azonos és különböző egyszerre. négysarkú logika a létrehozás nem létrehozottságáról.fel-ébredt vágyak. másképpen: 1. az összes dharma tekintetében eljutottam a megvilágosodásig (szarva dharmábhi szambódhi pratidnyá vaisáradja). hogy az az alakok régiójában is érvényes. megmutatni a szenvedésből kivezető utat. 2. hogy 1. létesülés (jelen-legi aktív tényező). elpusztítottam minden szennyet (szarvászra vaksája dnyána pratidnyá vaisáradja). 5. szenvedés (jelenlegi eredő). kijelentettem.szellemi tevékenység csatvári árja phaláni (szanszkrit) . élvhajhász.a 4 nemes eredmény csatvári árjaszatjáni (szanszkrit. a Buddha szerint a megvilágosodás felé törekvőnek tartózkodnia kell a két szélsőségtől: a szenvedély vezette. 3.bhúmi. azokról beszélni. 4. illetve arról is. egy oknak egy következménye van.a 4 nemes igazság (a szenvedés. 3. az ösvény). tudatlanság csatursankhépa (szanszkrit) . kijelentettem a hit ellen ható dharmákról. hedonista életmódtól és az önsanyargatástól. 4. ahogy érvényes az alaknélküliség régiójában is. aspektusai: 1.4 félelem-nélküliség. a Buddha nem fél: 1. elfogadja . hogy ellenségeink (antarájika dharma vjákarana pratidnyá vaisáradja). 3. elfogadja a duhkha igazságát az érzékiség birodalmában. írott tibeti phags pa'i bden pa bzi) . sem nem azonos és sem nem különböző csatvára anaszkárá (szanszkrit) . a szennyeződések megszűnésétől. téves nézetek. 3. 2. a megszüntetés. többnek van egyetlen következménye. a teljes megvilágosodástól. 2. születés-öregedés-halál (jövőbeli eredő) csaturtha dhjána (szanszkrit) . különböző. 2. csoportja csatuskotjupádánupatti jukti (szanszkrit) . 4. elveti. a bódhiszatva szint ötödik foka csaturtha dhjána bhúmi (szanszkrit) . sok ok hoz létre sok következményt. a buddhaguna 2. kínai si wu wei . ez a Középút a 4 nemes igazság belátása révén járható végig. elmélyülés szintje csaturvaisáradja (szanszkrit) . egynek sok következménye van. mentális szennyeződések. meg van győződve erről az igazságról.a függő keletkezés 4 részlete: élvezet (múltbeli aktív tényező). amelyek akadályozzák a vallást. az ok és okozat nem lehet azonos. amely kivezeti az embert a duhkhából a nirvánába (nairjánikapratipadvjákara pratidnyávaisáradja).

sz. tiszteletlenség a tanítás iránt/bizalom (sraddhá). végétől Cse jen (kínai) .logika.teacsésze. harag (vjápáda). Vardhamána nővéré-nek lánya. lopás (adattádanam).egy ország Csékitánu (szanszkrit) . 13. 7. ejtett tibeti. téves nézet (mithjádristi) Cséllaná/Khémá (szanszkrit) Bimbiszára felesége. 10. hogy az az alakok régiójában éppúgy érvényes. bön asztrológiai diagnózis cse hsüeh (kínai) . írott tibeti dpjad) .sz. tibeti szellemi vezető cse (kínai.tanítvány cselekedetek. gondatlanság /törődés (appramáda). mint az alaknélküliség régiójában. hogy az alakok régiójában ugyanúgy érvényes. amely elvezet a duhkha megszűnéséhez. viszályból adódó gonosz beszéd (paisunjam). igaz ember csen po (ejtett tibeti) . 15. meg van győződve erről az igazságról. 12. mint az alaknélküliségében. 11.igaz. valamint arról is. illetve arról is.a Nyolc Haragvó Nő egyike. 14. elfogadja a gyakorlat ösvényének igazságát. a szerzés vágya (abhidnyá). házasságtörés (kámeszu mithácsára). meg van győződve erről az igazságról. Nigantha Nyátaputta unokahúga csema (ejtett tibeti) . csak az i.tudatlanság/bölcsesség (prad-nyá). durva beszéd (párusjam). fecsegés (sampralápa).filozófia. mentális szennyeződések elharapózása/a tisztátalanság eltüntetése (klésaksája) cselekedetek. bár inkább episztemológia csen (kínai) . hűséges csen jen (kínai) . nem üdvös (10) . a testben az agyhoz kapcsolódik csavan (japán) . illetve arról.a felhevített jósló csontok kérdezője. hogy az az alakok régiójában ugyanúgy érvényes. meg van győződve erről az igazságról.a duhkha keletkezésének az igazságát. elfogadja a duhkha megszűnésének igazságát. 19. kárhozatos és ellenszerük . tudás.pándava hős cséla (szanszkrit) . Csétaka és Trisalá lánya. csalás (mrisáváda). ismeret. sz. és 6. 16.tartózkodás az élet megsemmisítésétől (pránátipáta). 9.az egyik sziddha Csaurí (szanszkrit) . mint az alaknélküliség régiójában Csaurangí (szanszkrit) .bölcsesség. 8.nagy tudós . 602-668) Csédi (szanszkrit) .hua jen pátriárka (i.

szándék. Amitábha kísérője cseresznyemirtusz (vodu) . elszántság cshandasz (szanszkrit) . írott tibeti phja gsen gji theg pa) . szellem.A Jóslás Sen-jének Járműve.becsületes. mai taoista szekta Dél-Kínában cseng suozuo zhi (kínai) . a beszédben és az elmében. Avalókitésvara. a szándék által jön létre a karma a testben. írott tibeti csags) . Cseng li szektájának írásai. csetajitvá kammam karoti kájena vácsája manasá. szellemi aktus.a Cshándógja bráhmana része. a szó és a test karmája ered belőle.tudattényezők.nagy tudós Csenrézi (ejtett tibeti. 738-839) Cseng li (kínai) .a szándék cselekedete csétanárita (szanszkrit) . századi taoista kánon 7. bön jóslás és asztrológia cshak (ejtett tibeti.verstan.cshe Cshag seng ji thek pa (ejtett tibeti. írott tibeti spjan ras gzigs) . a . megvalósításra való vágy.hua jen pátriárka (i.a szándék terméke. szándékos cselekedet csétaszika (szanszkrit) . jó Cseng i (kínai) . felesége Trisalá. egyenes.nagy pecsét. hívja elő a karmát.sz. az 5 elem (dzsungva) egyike cshak csen pa (ejtett tibeti) .fém.erőfeszítés.akarat Cshándógja upanisad (szanszkrit) .liccshaví herceg. része. helyes.Csen ti (kínai) .i. . a nagy együttérzés bódhiszattvája. 5. lánya Cséllaná csétaná (páli) .akarati ösztönzés. a szellemi tulajdonságok 52 fajtá-ja csétóvimukti (páli) .Paramártha cseng (kínai) .sz.A szán-dék. csétaná karma (szanszkrit) .a taoista kánon mindhárom kötetének kiegészítése. Csetanáham bhikkhave kammam vadámi.főzet (Eugenia fragans) cséstá (szanszkrit) . a szútrák versformáinak leírása a védán-gán belül cshando (szanszkrit) . a 3 egyéni karma lehetőség egyike (még: karmavászaná.mozdulat csétajitvákarma (szanszkrit) . szerzetesek.a világ megváltója. az Ég Mestere északi szekta Cs'eng kuan (kínai) .karmikus cselekedet.a szív megszabadulása cshad (írott tibeti) . tibeti vallási irányzat cshanda (szanszkrit) . szertartásokhoz kapcsolódó 3 kérés. karmaphala) Csétaka (páli) .kritja anusthána dnyána csenpo (ejtett tibeti) .

a legvégső.egyetemes tudat/felelősség Csi szung (kínai) . bárány.ganacsakra cshosz kji szku (írott tibeti) . az 5 elem (dzsungva) egyike cshu szin (ejtett tibeti. csi dinamikus. japán tamasii) .víz. északkelet cshi (ejtett tibeti.pocoknyúl csi kai (ejtett tibeti) . írott tibeti bdzsi) . az éjszaka vége. írott tibeti cshad) .indiai költő. műve: Az eredeti út (Jüan tao) .passzív. írott tibeti cshu srin) . írott tibeti) .sz. ilyenkor jön mozgásba a megértés. a párának (qi ejtsd: csi) a két ellentétes természetű alapmódosulata.farkas cshe (ejtett tibeti. 11.patkány.halál cshirolpa (ejtett tibeti) . 8. században cshu (ejtett tibeti. írott tibeti chos sgron klu rgjal cen) tibeti tanító az i.a halál folyamatának átmeneti állapota csi kung (kínai) .a halál folyamatának köztes léte csi kai bar do (ejtett tibeti) . az egyik életprincípium (még 2: csing.a Bak csillagkép cshu zer ba (írott tibeti) . írott tibeti 'cshi bdag) . írott tibeti bdzsi.a halál ura cshi dzsor (ejtett tibeti. századi buddhista szerzetes. és napkelte előtt végződik cshe jöl (ejtett tibeti.sz. a dolgok kettőssége a formák világában: li . az 1.aki kívül van. délután. ajanamsza cshi bdag (írott tibeti) .Száma véda kiegészítése Cshandragómin (szanszkrit) . a jin és a jang a világot felépítő anyagi szubsztanciának. a negatív és pozitív között áramló energia. női jellegű (jin). éter.cshi dak cshi dak (ejtett tibeti. tehén.i. gépezet. kínai qi. állatövi jegy.tamasii csi bi (ejtett tibeti) . észak. az újralétesülés bizonyítója cshanku (ejtett tibeti) .ajanamsza csi (ejtett tibeti. víz.asztrológus láma csi szem (ejtett tibeti) . írott tibeti 'cshi sbjor) . köles. a felfogás alkalmai.dharmakája Cshödo Lu Gyelcen (ejtett tibeti.huhuva Cshumiglung (ejtett tibeti) .amikor a holdnap napkelte után kezdődik.léleképítő gyakorlatok a Sao linban csi pa (ejtett tibeti) . áldozat. alkalom.légzés.fürdőhely Lhászától nyugatra cshuszin (ejtett tibeti) . a „szellemi” az összesűrűsödő földi qit jelöli.ducö 01-03. írott tibeti phjed jol) . míg a „ragyogó” a táguló égi qit csí (kínai) . sen). aki nem buddhista cshogsz (írott tibeti) . a keresztény Lélek.

tarkaság Csitragupta (szanszkrit) . megért csira (szanszkrit) . Csitrángadá apja . birtok.főkamarás csikitszá vidjá (szanszkrit) .csan mester († i.csiao sou (kínai) .szellem őseredeti mivoltában csitra (szanszkrit) . abszolút tudat.Tilla csiddzsada granthi (szanszkrit) .öntudat.reflexió.hosszú idő után csirimen (japán) .laikus tittha nő. 740). a csanban a személyes egyén szembenállása a világgal Csing jüan (kínai) .Konfucius csin kang (kínai) .lángoló. ő írja föl az emberek cselekedeteit Csitrakúta (szanszkrit) . gondolkodó bölcsesség csintámani (szanszkrit.gondolkodás csintámaja pradnyá (szanszkrit) .Gandzsin. minden kívánságot teljesítő drágakő. összekapcsolódás csit szvarúpa bháva (szanszkrit) .vadzsra Csincsá (páli) .nemesi származású fiú.szent hegy a Gangától dlre Csitrángadá (szanszkrit) .kreppselyem csit (szanszkrit) .sz. az egyik ratna csiöd pa (ejtett tibeti) . az egyik életprincípium (még 2: csi.kínai császár Csiencsen (kínai) . 753-ban érkezett Japánba csigo (japán) .a csit és a dzsada összekapcsolódásával létrejövő egyén csie (japán) . Szeigen Gjósi csintá (szanszkrit) .az orvoslás tanulmányozása. tamarindfa csing (kínai) . de Sántanu és Szatjavatí fia is Csitraratha (szanszkrit) .sokaság. a Buddha rágalmazója.Manipur királya.a gandharvák királya Csitraszéna (szanszkrit) .sz.bölcsesség csie to (kínai) .Jamarádzsa jegyzője.gyakorol.címer csik jab khen po (ejtett tibeti) .mester. i. tájék.Csitraváhana lánya. ejtett tibeti norbu) .életesszencia. a vágyak tüzének jelképe. akit szerzetesek gondjára bíztak. tanár Csidambaram (szanszkrit) . a tudás 5 ága közül az egyik Csin (kínai) . sen).a gandharvák királa Csitraváhana (szanszkrit) .megszabadul Csien Lung (kínai) . apród csihna (szanszkrit) . kínai szerzetes. határ.

csittaikotikarana ⇔ ebből 3. viccshinnapravartak. a tudatosság általi tökéletes elmélyedés. szándék. a tudat passzív oldala. az . csittavjupasamana ⇔ 2. ízlelhető. szagolható. gondolkodás. sruti-bala ⇒ 1. csittaszthápana. aviccshinnapravartak. bháva csitta bhávana (szanszkrit) . szampradzsanjabala ⇒ ebből 8. csittavjupasamana. virjabala ⇒ 8. értelemmel felfogható. emlékezet. s aminek nem. csittapratiharana ⇔ 2. aminek tudatában vagyunk. ebből 4. ebből 5. az elme begyakorlása. szmritibala ⇒ 8.a tudat aktivitása csitta karma (szanszkrit) . csittaikotikarana ⇔ 3. s az attól elkülönülők). tudatosság. csittapratihara-na. ebből 3.az elme 5. szampradzsanjabala ⇒ 5. az ember mentális és érzelmi aspektusai = kellemes. viccshinnapravartak. tathágata garbha csitta kammannyatá (szanszkrit) . szellem belső szerve. paricsájabala ⇒ 9. tudat. a manasz buddhi ahamkára egyben. viccshinnapravartak. akaratból fakadó cselekedetek (a tudatossághoz tartozók. értelem. ebből 4.az elme tényezője. írott tibeti kdzsi sems) tudatosság (elme. a buddhizmusban értelem. burok. ezért felis-merjük az összeszedettség előnyeit csitta dhátu (szanszkrit) . csittaikotikarana. manonivésapravartak. észleletek (vizuális. ásajabala ⇒ 2. egyik sem. csittasamana. csittopaszthápana ⇔ 2. ebből 4. csittapraváhaszamszthápa ⇔ 1. ami természeténél fogva nem szennyezett. 9 állapota: csittaszthápana. ebből 6. csittadamana ⇔ 2. szam-pradzsanjabala ⇒ 6. mindaz. ebből 5. szamádhana. hallható.egy buddha mindig barátságos és kegyes. csittapraváhaszamszthápa. csittadamana. csittasamana ⇔ 2.csitta (szanszkrit. csittopaszthápana. aviccshinnapravartak. viccshinapravartak. a jógában a szamszkárák hordozója. fájdalmas. képzeletbeli tárgyak). a szánkhjában a linga. viccshinnapravartak. a csitta fejlődésének menete: 1. elme. világosak a kudarcok és a kellemetlen következmények.a lélek fegyelmezése csitta damana (szanszkrit) . ebből 2. szmritibala ⇒ 3. szmritibala ⇒ 4. virjabala ⇒ 7. ájatanapravartak. énkép). csittaikotikarana ⇔ 3. szamádhána ⇔ 4. ebből 3. aviccshinnapravartak. ebből 3. képzetalkotás. ejtett tibeti kün zsi. állapota.

álaszja. a tudat hajlékonysága csitta nijáma (szanszkrit) . foka csitta mahá bhúmika (szanszkrit) .a tudat működési területe csittaikágratá (szanszkrit) . az elme visszairányítása az összpontosítás tárgyára valamilyen kizökkenés után csitta praváha szamszthápa (szanszkrit) .csak az elme iskola. Viszuddhi Magga csitta vjupa samana (szanszkrit) .az elme 6. gondolatfolyam.a tudat használhatósága csitta mátra (szanszkrit. alkalmazkodó készsége. pramáda.az újjászületéshez kapcsolódó gondolatok csitta viksépa (szanszkrit) . ekkor meg-nyugszik csitta szantati (szanszkrit) . az elme megbékítése. az összpon-tosítással ellentétes tudatállapot csitta vritti niródha (szanszkrit) .minden szellemi állapotban jelenlévő tényezők csitta mannyatá (szanszkrit) .a tudat törvénye.tudati megtisztulás.tudatpillanat (uppáda. csak-tudat csitta mudutá (szanszkrit) . akadályok (vjádhi.nem szellemi hajtóerők csitta viszuddhi (szanszkrit) . állapota.az elme 2. állapota. a pradnyápáramita egyik irányzata. avirati. alkalmassága csitta passzadhi (szanszkrit) . tudattan.ávénika buddhaguna 15.az elme 7. állapota. az elme háborítatla-nul halad egy határozott pont felé csittakkhana (szanszkrit) . viparjaja. állapota. bhanga). állapota. jógácsára (vidnyánaváda). dukha. anavaszthitattva. s ezt újra és újra ismétli csitta samana (szanszkrit) . írott tibeti sems tsam) .az elme 3. angamedzsajatva. nidrá.a tudat nyugalma csitta pratiharana (szanszkrit) . vikalpa. ha az elme még mindig az érzékelés tárgyaira vágyakozna. az elme leghalványabb szennyeződései is eltűnnek csitta vritti (szanszkrit) . thiti. sztjána.a tudatban lezajló átalakulás.gondolatokból fakadó téveszme csitta vipra vukta szanszkára dharmah (szanszkrit) . szmriti). bhránti sarshana. az 5 természeti törvény egyike csitta pagunnyatá (szanszkrit) . daurmanaszja. shvá-sza prashvásza) csitta vipallásza (páli) .az elme 8. felol- .elterelődések. tudatállapot (pramána. szamshaja.a tudat beleérző képessége.az elme anyagában bekövetkező módosulások megszűnése csittagócsara (szanszkrit) .a tudat ügyessége. alabdha bhúmi-katva. az elme egy időre rögzül a tárgyán.a tudat egyhegyűsége csittaikoti karana (szanszkrit) .

sz.a halál állapotának átmeneti állapota csor va (ejtett tibeti) .a tudat megszabadulása (még nem a nir-vána) csittaszthápana (szanszkrit) .zazen Cso mo lung ma (ejtett tibeti) . állapota. az egyik dasabala csjutjupapatti dnyána bala (szanszkrit) . az abhidnyá 5. a tudat egyenessége csjutjupapatti dnyána (szanszkrit) tisztánlátás.tibeti fordítómester csóka (japán) .dharma . elmélyülés.Diadalmas.Lhásza központi temploma.i. az alakok világának sajátossága.helyes cselekvés és helyes életmód. természetfeletti képesség. Bhagaván csonyi bardo (ejtett tibeti) .ékágratá csitténanijatiloko (páli) . és rögzül a meditá-ció tárgyán csitteka gatta (páli) . az elme erősen rögzül a tárgyán csittudzsukatá (szanszkrit) .az elme 4. 1356-ban alapított buddhista szerzetesrend.a poklok birodalmának buddhája Csogro Lügyalcen (ejtett tibeti) . ismerete.Himalája Cso Tae zsong (koreai) .ösztönzés. 1097 körül elterjesztette a csant Koreában cso vang (kínai) . összponto-sítás.herceg.ülni és felejteni csódai (japán) . az elme függetlenné válik a külső tárgyaktól. építtette Szogcen Gampo az i. a Kilenc Hegy Zen Iskoláinak egyesülése Csogji Gjelpo (ejtett tibeti) .-ban Csomdende (ejtett tibeti) . aki i.a tudat rugalmassága csittánupasszaná (szanszkrit) .az érzékelés tárgyaival való kontaktusból következő tapasztalás csosz (ejtett tibeti) .sz.a tudatállapot éber tudatossága csittaszja ékagratá parináma (szanszkrit) . ismeri a karmájuknak megfelelő élethelyzetekbe születők halálának és újjászületésének pillanatát. 7. állapota.dódás csittalahutá (szanszkrit) .a halál és az elkövetkező élet-be való átmenetel megértésének ereje cso csan (kínai) .a világi tudat által történő irányítás csittopaszthápana (páli) .sz.elme csittassza vimutti (szanszkrit) .az elme 1. negatív motiváció a dharma útján csogje (koreai) .derékalj csódaná (szanszkrit) .sz.hajnali közös zen imádság Csokang (ejtett tibeti) .

lételemek.levágás.megfellebbezhetetlen engedelmesség a császárnak csu (kínai) .az első pancsen láma (i.a Kézről kézre járó mécses csantörténetek írója Csuang ce (kínai) .légzés zazenben csosztimpa (ejtett tibeti) .Tibet 3 fő területe: Ngari Korszum. szövegmagyarázat Csu Hszi (kínai) . a világgal azonos végtelenség csö pa (ejtett tibeti) . szanszkrit sztúpa) .bűn Csúla duhkhana khandha szutta (páli) .vastag tibeti köpeny csúdakarana szanszkára (szanszkrit) . tibeti folyó.ékszer a fejtetői hajcsimbókban csui (kínai) . 1130-1200).előimádkozó pap az állami kultuszban.sz.csosz can (ejtett tibeti) . kőtáblák.dharma. írott tibeti mcshod pa'i mandal) .sz. az imádságok felügyelője Csothül csörten (ejtett tibeti) .tál felajánlásokhoz csö/gcsug (ejtett tibeti) . 1313-ban felvették a kötelező állami vizsga tananyagába. a nyolcas csörten-csoport egyike csö ku (ejtett tibeti) . 1650) Csölkhaszum (ejtett tibeti) .a Buddha harca a gonosz hatalmak ellen. kommentárjait i.az első hajvágáskor végzett hindu szertartás csúdámani (szanszkrit) . 4. írott tibeti mcshod rten.) csúlá mani (páli) . mozgás csószoku (japán) . amelyekbe általában a 6 szótag van vésve csöde (ejtett tibeti) . kolostor Csökji Gyalcen (ejtett tibeti) .sz.campából készült kis csúcsos tésztafigura csö pe mandala (ejtett tibeti. a taoizmus és a buddhizmus alapján az ember és a kozmosz kölcsönösségét tanítja Csuan Teng Lu (kínai) . Do kham csör ten (ejtett tibeti. tanító szerzetes.ereklyét őrző szentély csösz tim pa (ejtett tibeti) . Ü Cang. században élt taoista filozófus csuba (ejtett tibeti) . a saját test felajánlásának misztikus szertartása.kolostori felügyelő csú (japán) .az i.a fejtetőn csomóba kötött haj ékszere a ksatrijáknál .dharmakája.) Csúla hatthi padopama szutta (páli) .ősi szokás csöd do (ejtett tibeti) .e.A kisebbik Duhkhakkhandha szutta (Tripitaka Szútrapitaka 14.kő-fölajánlás.-3.vallási vezető.A kisebbik elefántnyom szútra (Tripitaka Szútrapitaka 27.kínai filozófus (i.

íze a savanyú. övé volt a bilvapark csung (kínai) .sz.nemes. szerve a tüdő.vallás.) Csúlavédalla szutta (páli) . halál Csü cse (kínai) .Teljes Igazság. Vinajapitaka 4. egy aranyműves Pávában. végétől Csung Jung (kínai) .Gutei Csüan cheng (kínai) . 19. sz. jelképe Manydzsusrí kardjának hegye.mahá száhaszra lóka dhátu .) Csúla szunnyatá szutta (páli) .elvágás. színe a fehér.A kisebbik szunynyatá szútra (Tripitaka Szútrapitaka 121. A kis rész csun cu (kínai) .kínai buddhista filozófiai iskola.a Közép Mozdulatlansága. nyugat.lojalitás a saját lelkiismerettel szemben csung csiao (kínai) .) Csullavajja (páli) .Tavasz és ősz krónika. ő vitte hírül a Buddhának Vardhamána halálhírét. este. az örömteli.Csúla szaccsaka szutta (páli) .A magyarázatok kisebb szútrája (Tripitaka Szútrapitaka 44. előtérbe helyezte az elméletet csuri (szanszkrit) . írott tibeti zla) . jegye a bárány. merevség.A kis rész (Tripitaka. a Tan hangja.tőr. a Konfuciusznak tulajdonított tulajdonított 4 klasszikus könyv (Szí Su) egyike csung nan san (kínai) .Tipitaka.karmapa kolostor csuti (szanszkrit) . nyílvessző da a (írott tibeti) .homokóra alakú dob. csak az i. a Konfuciusznak tulajdonított 5 klasszikus egyike Csunda (szanszkrit) . a nem-tudás fonala átvágásának jelképe Csurpu (ejtett tibeti.mahánagna da pön (ejtett tibeti) . nála ette a Buddha a halálát okozó vacsorát (zsíros disznóhús vagy mérges gomba). mai taoista szekta ÉszakKínában D da (ejtett tibeti.tábornok da qian shi jie (kínai) . a táncoló Siva jobb hátsó kezében is van da nuo jian na (kínai) . írott tibeti mtshur pu) . Tibetben két emberi kopo-nyafélből készül. ősz. vágás.) Csúlavagga (páli) .aszkétanövendék.fém.A kisebbik Szacscsaka szútra (Tripitaka Szútrapitaka 35.csandra da ma ru (ejtett tibeti) . akiben van jen Csun csiu (kínai) . Vénusz.

évben (Boiótia) Daidzsó szai (japán) .a pándavák bráhminja dahí (szanszkrit) . ezzel is bizonyítva isteni hatalmát. a végső buddha Daió (japán) .a nagy ízlelés ünnepe (Oho nihe macuri). az Árja Szamádzs alapí-tója .tiszta mező.az acutai sinto templom vezetője Daibai (japán) .zen kolostor.mahá darsana dnyána dabba (szanszkrit) . a császár jelképes egyesülési rítusa Amateraszuval.zen mester.démonok Daitó (japán) . itt élt Ikkjú daivi mimánsza (szanszkrit) .szubsztancia dabbhafű (páli.zen mester Daikoku (japán) . évben. szanszkrit darbha) védikus szertartásoknál használt fű.vodu tác dahomey z'épaules (vodu) .joghurt dahomey (vodu) .bráhmana.nagy zen dájaka (szanszkrit) . tartományi herceg daimón (görög) . mennyei birodalom Dahaumja (szanszkrit) . Kis Daidala ünnep minden 6. de a császárra vonatkozó részek nélkül Daijú (japán) .mahá száhaszra lóka dhátu da yuan jing zhi (kínai) .zen mester daitják (szanszkrit) .upászaná daivik (szanszkrit) .a gazdagság sinto istene daimjó (japán) .fabábu.da qian shi jie (kínai) .tanító-bölcsesség dai gúdzsi (japán) .Hatalmas Nap.nemes daizazen (japán) . közvetítő az istenek és az emberek között Dainicsi (japán) .a daiszeni zen-kolostor kertje Daitoku templom (japán) . a Daitokudzsi hagyomány alapítója Daitoku dzsi (japán) .adományozó Dajánanda Szaraszvati (szanszkrit) . Nagy Daidala ünnep minden 60. ma is tartják.főnemes.táncfajta dai enkjo csi (japán) .együttszületett tudás.osztó. egy törvényfonalú avatott társ dag pa mkha' spjod kji gnas (írott tibeti) .zen mester.a Tóra-szöveg hasábjai dag pa (írott tibeti lhan cig skjes pa'i je shes) .a Buddhát ábrázoló nagy méretű szobor Daidala (szanszkrit) . évente a császár megkóstolja a rizst az isteni Őssel. valószínűleg kusafű dáf (héber) . Baszo tanítványa daibucu (japán) .az egetbírók tiszta helye dag pa'i zhing khams (írott tibeti) .

női természetfeletti erők. a dalai láma Csenrézi (Avalókitésvara) inkarnációja dalha parakkama (szanszkrit) . égjárók Daksa (szanszkrit) . dél felé fordulva tanít egész Indiának dal 'bdzsor (írott tibeti) . ép érzékszervekkel és ép testtel bírni) és a 10 előny (emberi születés. a tanult állandósága.erősen buzgólkodó dalit (szanszkrit) . írott tibeti mkha' 'gro ma) . szabadság a rossz tettektől.sárszülötte. ejtett tibeti gya co) .elmélyülés.nehezen megszerezhető lehetőség.középső nádí Damballah wèdo (vodu) . manu Dáksájaní (szanszkrit) . a test rendszerében a légzés. a pokolba. Daksa és Praszúti leánya daksina (szanszkrit) .a levegő természetének tiszta transzcendens eleme. leánya Daksajaní Daksa Szávarni manu (szanszkrit) . ágyasa Ezili fréda. állati létbe. írott tibeti mkha' 'gro) . a Buddha anyja. állata fehér Damcik Drolma (ejtett tibeti. a fehér lótusz damana (szanszkrit) . fegyelmezés damani (szanszkrit) . taní-tó.szerető dajmjó (japán) .Krisna egyik neve . hit a tanításban és adakozás a hitért) dal dzsor (ejtett tibeti.Párvatí egyik alakja. találkozás egy arhattal.a párszik temetkezési helye dákiní (szanszkrit. éhségszörnyek közé.óceán. írott tibeti dam chig szemsz dpa') . a Buddhától megszentelt Magadhában születni. a gazdagság istene.egy istenség vizualizálása 'dam skyes (írott tibeti) .dajita (szanszkrit) . a jobb oldal Daksina múrti (szanszkrit) . ejtett tibeti. szanszkrit szamaja tárá) . az ezüst ura.dal dzsor dal 'bjor phun sum tshogs (írott tibeti) . Amóghasziddhi társa.dahomeyi kígyóisten. Rohiní apja. hit a törvényben.Siva egyik mellékneve. színe fehér.a 9. égjárók dakhma (perzsa) . nem szenvedni hamis tanoktól. testi épség. tanítás megszerzése.a papoknak juttatott díj.a 8 kedvező feltétel (nem születni istenek. írott tibeti dam tshig sgrol ma.a hindu elnyomottak rétege dam cik szem pa (szanszkrit szamajaszattva. félistenek közé. írott tibeti dal 'bdzsor) .férfi természetfeletti erők. mivel egy északi hegyen ül.nagy hatalmú szamuráj dáka (szanszkrit. Esküs megszabadító Dámódaja (szanszkrit) . meditáló bölcs.fejét Siva levágta tiszteletlenségéért. az emberi létforma dalai (mongol.

remeték és szörnyek lakhelye Dandapáni (szanszkrit) . jogar Dandaka (szanszkrit) . 1803-1856) dang ki (kínai) . az istenek büntető eszköze. artha). a bódhiszattva fel-hagy minden tisztátalansággal Dánapati (szanszkrit) . a Buddha apósának.buzogány.felfordítani-egy-szól. a Dan látványa dána (szanszkrit. felhagyás (abhaja. 579-651) a 4. 360-434) Dapacacsod (ejtett tibeti) . amink van. rendező elv. sz. 9.sz. a 6 sarkalatos erény Dao hszin (kínai) . Szuppabuddhának. a Teremtő eszköze Dan ayida whèdo (vodu) .megfékezés danthakástha (szanszkrit) .dámódara (szanszkrit) .fogtisztító pálcika Danu (szanszkrit) .sz.erdőség a Vindhjá hegységtől a Dekkánig. nem a dharma szerint beszélni Dao liu (kínai) . férfi médium dango (japán) .a dánavák őse. a testben a torokhoz kapcsolódik .adakozás. bambuszszár a gerincoszlop mintájára danda (szanszkrit) .Botozó. 312-385) taoista mester.az út folyamata. dharma. csan pátriárka dao ji xuo (kínai) .(i.megszemélyesített hatalom. az önmegváltás útja. lemondás.az út elérése. írott tibeti sbjin pa) . és megosztani másokkal azt.a vagyon ura. 3 isteni barlang (tung) és 4 kiegészítés Dao zheng (kínai) . írott tibeti) . jótékonyság. alamizsnát adni.bot-tartás (hatha jóga) Dandzan Ravdzsaa (mongol) . században danda (szanszkrit) .csan mester (i.az 5.a lemondás tökéletessége. őt tekintik a csan alapítójának Dao de (kínai) . néha Kabandha szörnyként testesül meg dao (kínai) .taoista kánon. akik követik a Taót Dao zang (kínai) . a csatur szamgraha vasztu egyik eleme dána páramitá (szanszkrit) . a Tan útja. Kuvéra másik neve Dánasíla (szanszkrit) . bódhi Dao an (kínai) .démon.tudáshordozó istenség.sz. nojan kutuktu (i.hindu október-november damszri (ejtett tibeti.sz.bot. ragadványneve a Buddha elleni merénylet után dandászana (szanszkrit) . természettörvény.egy geiko pártfogója dánta (szanszkrit) .út. adomány.rizstészta gombóc danna (japán) .szivárvány. a szok ellensége Dan (vodu) .jósló ifjúság. a tiszta föld.indiai tanító Tibetben az i.(i. brahmá.

mozdulatlanság.10 előírás arról. tartózkodás az üres fecsegéstől (szambhinnapralápá virati). 4 beszédre vonatkozó: tartózkodás a rágalmazástól (paisunjavácsá virati).új. szemléletmód.e.erdő. az a hely szent darpana (szanszkrit) .ajtó dasa akusala prativirati síla (szanszkrit) . a szemlélődés/belátás ösvénye.daphnéphoros (görög) . 5. tartózkodás a helytelen nézetektől (mithjádristi virati) dasa bhúmi (szanszkrit) .tükör darsa púrnamásza (szanszkrit) . 9. dzsainizmus. 3. 7. tartózkodás attól. uralkodott i.és teliholdkori hármas áldozat darsana (szanszkrit) . látóérzék. amit nem kaptunk meg (adattádána virati). njája . látásmód.10 szint a bódhiszattvává válás útján: 1. az agradharmák meg-tapasztalása. a múrti megtekintése. jelenlét. kiváló bölcsesség.megfigyelés. 2. távoli utazás. ortodox (ásztika darsana): szánkhja.kusafű (Poa cynosuroides). tartózkodás a rosszakarattól (bjápáda virati). tisztaság. mímánszá. hogy tartózkodjunk a bárdolatlan cselekedetektől.a látomás/látás útja. 10. öröm. 6. 521-485 darbhafű (szanszkrit) . tartózkodás a kemény szavaktól (phárusjavácsá virati). 3 testre vonatkozó: tartózkodás az élet megsemmisítésétől (pránátipáta virati). foka darsana prahátavjánusaja (szanszkrit) . vaisésika. egy istenség képének felidézése darsana bhága (szanszkrit) . rendszerek. hogy elvegyük. tartózkodás. szemlélődés. a srávakák és a pratjékabuddhák útjának 3. látás.heterodox (nász-tika darsana): buddhizmus.a hajlamoktól látomások által történő megszabadulás útja darsi (szanszkrit) . ragyogás. tan-eső . jóga.a thébai Apollón-szentély papi segédje Dárajavaus (perzsa) . vizsgálat. védánta.látó Dáruka (szanszkrit) . csárváka lókajáta.az érzékelő tudat látó része darsana márga (szanszkrit) . lángszerű bölcsesség. nehezen legyőz-hetőség. egy szarvast és egy izzó vasat Daruma (japán) . ahová hintik.szerencsét hozó Bódhidarma figura darvasa (szanszkrit) .Dareiosz. 4. hogy helytelen tettre vezessen minket a szexuális vágy (kámamithjá-csára virati). 3 elmére vonatkozó: tartózkodás a szerzés vágyától (abhidnyá virati). bölcsei teremtettek Siva elleni féltékenység-ből egy tigrist. 8.

rosszakarat. a személyiségbe vetett hit (szakkajaditthi). mahájána dasanámí (szanszkrit) .a tíz égtáj Dasambhúmisvara szútra (szanszkrit) . tévhit/ ismerete (nánádimukti). 8. írott tibeti phjogs bcu) . kapuk. a földi élet szeretete (rúpa rága).a saiva szannjászík 10 rendje.Ajódhja rádzsája. 7. 4. miképpen hatnak azokra. a práti-móksa előzménye dasa szamjodzsnani (szanszkrit) . 3. gyű-lölet.században Dasaratha (szanszkrit) . 9. Ráma apja Dasarna (szanszkrit) . közepes.Tíz isteni birodalom.dasa kusala karma patha (szanszkrit) . öntudat és büszkeség. a saját magában és másokban fölmerülő szennyeződések /ásrava/ ismerete (ásravaksája). 6. 6.sz. 9. amelyek egy keletkezett jelenséget /szthána/ idéznek elő. a legalacsonyabb /apája bhúmi/ és a lét csúcspontjának világáig /bhavágra/ és a világon túli dolgok ismerete (bhava szamaszarvatragámini pratipad). ismeri a karmájuknak megfelelő élethelyzetekbe születők halálának és újjászületésének pillanatát (csjutjupapatti). a mennyei újjászületés utáni vágy (arupa rága). 5. 2. elemek/ bontsa a dharmákat (astádasa dhátuprabhádádi). milyen következményekkel jár elkövetésük.egy ország dasasíla (szanszkrit) . az élőlények régebbi életeinek ismerete (purvanivászánuszmriti). a buddha-guna 1. 9. Sankara alapította az i. az élőlények egyedi hajlamainak /mohóság. akik elkövetik őket (karmavipáka).tízparancsolat. 2. kétség (vicsikiccsha). 10. 4. képesség arra.a Buddha 10 képessége (dnyána): 1. az egyházi szertartások hatékonyságába vetett hit. önelégültség. nem-tudás dasabala (szanszkrit) . az alakok és alaknélküliség régióján túl a szabadság különböző fokainak ismerete (dhjána vimok-szádi). az élőlények készségeinek /eszes. a buddha felismeri a karma üdvös /kusala/ és kárhozatos /akusala/ és egyéb fajtáját. csoportja dasadis (szanszkrit. érzéki vágyak.10 erényes cselekedet. 3. 5 mindenkire . természetfeletti képesség.10 bilincs: 1. 5. 7. 8. a karma és eredménye megértésének ereje. tompa/ ismerete (indríja parápara). tudja. 10. és amelyek nem hoznak létre konkrét dolgokat /aszthána/ (szthánászthá-na). az okok ismerete. az Avatamszaka szútra része. hogy 18 elemé-re /halmazok.

írott tibeti zla ba bzsi pa).kerekes mozgatható szentély dásza (szanszkrit) . 9. március/április (ejtett tibeti dava nyipa. 10. írott tibeti zla ba gsuim pa).a 4. ne lopj. jelképe fehér félhold.10 életszabály a bhikkhuknak és a bhikkhuníknak dászjú (szanszkrit) . december/január (ejtett tibeti dava csucsikpa. koszorút. 9. meg nem engedett időben ne egyél. ne ölj. írott tibeti zla ba bcsu pa).hétfő.Visnu mellék-inkarnációja. február/március (ejtett tibeti dava dangpo. színjátéktól tartózkodj. a 4 Véda hordozója Dauli Gangá (szanszkrit) . illatszereket. írott tibeti zla ba) . írott tibeti zla ba dgu pa). ékszere-ket ne hordj.szapta szamudrik tirtha daurmanaszja (szanszkrit) . írott tibeti zla ba bcsu gcsig pa). táncról ének-től. ezüstöt ne fogadj el dasi (japán) . hónapok: 1. apja Atri. január/február (ejtett tibeti dava csunyipa. írott tibeti zla ba bdun pa). víz. varna másik neve. titkos. a Trimúrti inkarnációja. július/augusztus (ejtett tibeti dava drukpa. 6. írott tibeti zla ba bcsu gnjis pa) davenolás (jiddis) . és 5 a szerzeteseknek: 6. szerencsés nap.a három avatás (megmosó. 7. 10.a szellemi boldogtalanság képessége dava (ejtett tibeti. ne hazudj. augusztus/szeptember (ejtett tibeti dava dünpa. zenétől. 5. 2. írott tibeti zla ba brgjad pa). bánat daurmanaszja indríja (szanszkrit) .Balcshen gekö dbang gsum dam tshig (írott tibeti) . június/július (ejtett tibeti dava ngapa. 3. aranyat. május/június (ejtett tibeti dava sipa. október /november (ejtett tibeti dava gupa. magas és széles ágyon ne aludj. szeptember/október (ejtett tibeti dava gjepa. születés dásza szikkhápada (szanszkrit) . 4. írott tibeti zla ba lnga pa). ne részegeskedj. ő teremtette a szóma nevű növényt. írott tibeti zla ba gnjis pa). 8. írott tibeti zla ba drug pa). 2. 3. 11. Hold. anyja Ana-szúja.a Huszonnyolc Hatalmas .démonok dasszana (szanszkrit) . 4. november/december (ejtett tibeti dava csupa. április/május (ejtett tibeti dava szumpa. a bölcsesség tudásába való) esküje dbang phjug ma nji shu rtsa brgjad mgo brnjan sna tshogs dang bcas (írott tibeti) .imádkozás dayuan jongzhi (kínai) . 5. mint Ísvara. 7.kétségbeesés. ne paráználkodj.. írott tibeti zla ba dang po).mahádarsana dnyána dbal cshen ge khod (írott tibeti . 8. 12.kötelező: 1.látás Dattátréja (szanszkrit) .

a vetést oltalmazó Démétér démotikus írás (egyiptomi) . szusumná dbus gtsang (írott tibeti) .(ejtett tibeti) öröm.a Púrvavidéha egyik alszigete déhi (szanszkrit) .az öt érzék dbang thang (írott tibeti) .avadhúti. boldogság. élvezet Déha (szanszkrit) . egyszerűsítései és rövidítései miatt rendkívül nehéz olvasni Dendera(h) (egyiptomi) .Indra dbang po lnga (írott tibeti) .erényes de bzhin gshegs pa (írott tibeti) .jelölt út a temetőben a kohaniták sírjaihoz Description de l'Égypte (egyiptomi) .az első összefoglaló monográfia Egyiptomról és műemlékeiről. 767-822).lányok ünnepe Munychión hónap elején (Athén) delphys (görög) .görög eredetű szó. népies.e.vang thang dbangphjug chenpo (írott tibeti) .-7. 9 . szanszkrit Tripitaka) .túrós vagy lekváros batyu delog (ejtett tibeti) .kolostor derekh erec (héber) .sz.tathágata de pa (ejtett tibeti) .Drépung dbu ma (írott tibeti) . a tendai iskola alapítója (i.a hónap 10 illetve 9 napos egysége delkli (jiddis) .ételvivő asszonyok deisthábhinivésa (szanszkrit) . században. 806-ban Denöszum (ejtett tibeti.eredeti neve Szai chó.helytelen nézetek iránti erős vágy dogma-tikus hite dekas (görög) .város Felső-Egyiptomban Thébától délre.a gabona istennője. a hieratikus írásból fejlődött ki az i.lélek deipnophoroi (görög) .a jak és a bivaly keveréke de (kínai) . amelyet Napóleon expedícióját kísérő tudósok készítettek.sz. Hathor istennő egyik fő kultuszhelye Dengjó Daisi (japán) . 8.Boszorkány a négy fő égtájon és a négy kapuőrző dbang po (írott tibeti) .aki visszatért a túlvilágról Délosz (görög) . alapítása i.anyaméh Démétér (görög) . Földanya Démétér Chloé (görög) . és felváltotta azt.jóshelyéről ismert sziget Delphinia (görög) .jó illem derekh kohánim (héber) .Ü Cang dco (ejtett tibeti) .körzeti kormányzó de va .Mahésvara dbdzsigbses (írott tibeti) -Vaszumitra dbras spungs (írott tibeti) . jelentése: népi.a Tripitaka egyik része densza (japán) .

Szukhávati.Istenadta. ellenszenv a kívánatos dolgok iránt dészaná (szanszkrit) . manu Dévacsen (ejtett tibeti) .az istenek szolgálólányai. istenek déva nágarí (szanszkrit) .szöveges és 11 képes kötetből állt. írott tibeti sde srid) .tanítás deszi (ejtett tibeti.istenszemély Déva Szávarni manu (szanszkrit) . a bráhmanizmusban Isten és ember közötti létforma. gyönyörűség déva duhkha (szanszkrit) .Isten tava szútra (Tripitaka Szútrapitaka) dévadászí (szanszkrit) . szemlélet désza (szanszkrit) .a Nagy Üdv tiszta földje. amin Brahmához jut a lélek.az érzéki világ felső birodalma.világi vezető. a védikus időkben a természeti erők. égi lények.gyűlölet.lecsengetés. ezért ellentétet szított a szerze-tesi .elmélet. Amitábha nyugati paradicsoma Dévadaha (szanszkrit) . ejtett tibeti lha) . Májá szülőhelye Dévadaha szutta (szanszkrit) . az egyik klasszikus indiai írás. miszerint az egyensúly felborulása benne részleges Deukalión (görög) thessaliai. öröm. ma a hindihez déva pudgala (szanszkrit) . aki bárkájával megmenekült a vízözönből deul (szanszkrit) .az istenek beszéde. aki utódja akart lenni.az istenek útja. a Buddha unokatestvére.valamely isteni lény alakját felvéve a tantrán keresztül végzett gyakorlat déva kula (szanszkrit) . a halott elválasztása loájától désti (szanszkrit) . rizspuding determináltság .a protestantizmusban az isteni eleve elrendeltség.az istenek szenvedése déva jadzsna (szanszkrit) . a szánkhjában a prakriti tulajdonsága. élvezet. 1810-ben adták ki déssounin (vodu) . templomi rituális táncosnők Dévadatta (szanszkrit. írott tibeti lha sbjin) .(div = ragyog) fényes istenek.település a szakja rádzsaságban. kormányzó. ezt használták a szanszkrithoz.a 13. a rúpa rúpa bhúmi egyik csoportja.a hindu templom szentélyében az oltár déva (szanszkrit.isteni család déva lóka (szanszkrit) . északi út a máglya lángjából déva jóga (szanszkrit) .az istenerő megszemélyesített formáinak fela-jánlott hindu áldozat déva jána (szanszkrit) . boldogság.

majd Aszita (fekete).Istenek királya. unokaöccse Nálaka. akiknek jó a karmájuk. Indra jelzője déví (szanszkrit) . innen lefelé nevezik a folyókat Gangesznek Dévarsi (szanszkrit) .kaljánamitra dge bshes (írott tibeti) .magasabb lények déváti déva (szanszkrit) . írott tibeti lha'i dbang po) .sramana dge slong (írott tibeti) .lélegzet ásítással devahán (szanszkrit) .a Bhagírathi és az Alakánanda összefolyása. és magas a tudati koncentráltságuk Dévakí (szanszkrit) Visnu Balaráma nevű inkarnációjában az első anyja Dévala risi (szanszkrit) . másik neve előbb Kála Dévala (mint kálavidu).Kártikéja egyik társa dévatá (szanszkrit) .közösségben.muditá.istenek fölötti isten. de megszólítás is Dévinda/dévánam unda (szanszkrit) . aki legyőzte az ellenséget dga' ldan (írott tibeti) . Indra dga 'ba (írott tibeti) . írott tibeti dgra bcsom pa) arhat.ge long dge tshul (írott tibeti) .ge va dge ba'i bshes gnjen (írott tibeti) . vörös dga bcsom pa (ejtett tibeti.Kardama felesége. szamgha) dge lugs pa (írott tibeti) . Kapila anyja dévajána (szanszkrit) . aki monéjját épített emlékére Dévánam unda (szanszkrit) .ge luk pa dge sbjong (írott tibeti) . Ardzsuna kürtje dévadatta váju (szanszkrit) .istennő.bar do Dévahúti (szanszkrit) .isteni bölcs Dévaszéna (szanszkrit) . dharma.Dévinda Dévaprajág (szanszkrit) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.kaljánamitra dge bsnjen (írott tibeti) .remete. a tudás alacsonyabb szintjét elérők. több ízben próbált merényletet elkövetni a Buddha ellen.gecul .upászaka dge 'dun (írott tibeti) .isteni út. aki megnézte a gyermek Buddhát.Tusita dga' ldan pgo dbrang phjogs las rnam rgjal (írott tibeti) . a megvilágosodott Dévéndra (szanszkrit.Ganden Phodrag Csoglé Namgyal dge ba (írott tibeti) .a három kincs egyike (buddha.az Örömös Lófejű.az istenek rádzsája. gava dga' ba dmar mo rta'i mgo (írott tibeti) .

ebben van leírva először a 4 nemes igazság Dhamma szamganí (páli) .dgra (írott tibeti) .e.a tan törvénye. észak-indiai helység.a lételemek sorozata dhamma tanhá (páli) . 6. a gyógynövények és a gyógyászat istene. Az igazság szava (A Tan ösvénye.maradéktalan nirvána dhamma (páli) .bhikksu az i. ajanamsza Dhanvantari (szanszkrit) . kezében tartja az ambróziával telt edényt (amrita kalas) Dharamszala (szanszkrit) . 477-377 között írták le a Páliputrai zsinaton.egy bhikkhuní dhammanijáma (páli) . kb. sorsosztó dgrab com pa (írott tibeti) . a szatta boddzshangá 2. Az erény útja).ellenség-isten.dra dgra bcom pa (írott tibeti) .az igazság keresése.) Dhammadinná (páli) . Badaratitthai Bhadantácsarija (páli) .dra la dgra lha (írott tibeti) .) dhanandzsaja váju (szanszkrit) . sz. Az eszmék rendszere dhamma szantati (páli) .Visnu mellék-inkarnációja.íjászmesterség dhanurászana (szanszkrit) . Khuddaka nikája).mértékegység. valószínűleg i.az erény gyakorlásának helye (a szikhek sze-rint maga a földi létezés). itt él 1959 óta a 14.A Tan örökösei szútra (Tripitaka Szútra-pitaka 3. tényezője dhammaccshanda (páli) .a képzetek iránti szomj dhamma vicsaja (páli) . 183 cm.íj-tartás (hatha jóga) dhanusz (szanszkrit) .dharma Dhamma Csakkappavattana szutta (páli) .A tanítás emlékművei szútra (Tripitaka Szútrapitaka 89.törekvés a megvalósításra Dhammacsettija szutta (páli) . stb.Tipitaka. (Tripitaka Szuttapitaka. az 5 természeti törvény egyike dhammánupasszaná (páli) .a tudattartalmak éber szemlélése Dhammapada (páli) . hallott. a Nyilas csillagkép.szellemi tárgyak (érzet.) Dhammadájáda szutta (páli) .Tipitaka. 423 időmértékes vers Dhammapála. műve az alkommentár a Maddzshima nikájához dhammárammana (páli) .sz. dalai láma .Az igazság birodalmának megalapítása szútra.-ban.arahat dgra bla (írott tibeti) .a halál után a testben maradó lélegzet dhanu (szanszkrit) .a Nyilas hónapjának holdtöltéje dhanur véda (szanszkrit) .

a Tan. jó. minden olyan viselkedés és felfogás. a létezők összessége. a tényeknek nincsen megfogható lényegük. a megvilágosodott tudás támasza (mahájána) dharatthá (páli) . erény. törvény. halmaz.a szellemi tárgyak egymásra ható mezeje Dharma aranja (szanszkrit. laja. természet.az egyik indiai buddhista szerzetes. mozgás.koncentráció. ami mindent áthat. rögzítés. tan. jelen-ség. tudattartam. Brahman és Ísvara megismerhetetlen. Dharma = maga a buddhista tanítás. állandóság.. alap. létfaktor. ami. a beszéd és a szellem minden erkölcsös tette. ejtett tibeti csosz.dháraná (szanszkrit) . és azzá tesz. Szamgha) egyike (triratna). az erényes ember. lényeg. a 3.terhes dolgok. mint a magasabb rendű célok követése. páli dhamma. mint a függőségi kapcsolat eleme. elv. védelmet nyújt a szenvedések és azok okaival szemben. egyensúly. japán do) . egyetemes erő. figyelem-összpontosítás egy tárgyon. amelyek szennyeznek. igazság. Abhidharma. amelyek a terhes dolgokból rakódnak le. életcél a négyből. minden dharma a végtelen térhez hasonlít. tan. visésa. szabály. mindegyik anátman. rádzsa jóga gyakorlata dháraní (szanszkrit) . varázsigék a szellemi erők megidézésére. vallás. a mantra. a test. kínai tao. Dharma. a világegyetem törvénye. Nara és Nárájana apja. a vallásos élet területe. esemény. az igazságok és a tett-következmények. kötelesség. de a dharmák megismerhetőek dharma ájatana (szanszkrit) . tulajdonság (dharmin).alapja: visszatartani. aki a Bai ma Si kolostorban fordítóként tevékenykedett dharma bhánaka (szanszkrit) . a szánkhjában a radzsasz hatása dharatthá mattá (páli) .tehertételek. szilárdság.megtartó. amelynek visszatartó ereje van. kínai Zhou Fa lan) . a Három Kincs (Drágakő: Buddha. a két bölcs. írott tibeti chos. lételem. a minden folyamatot irányító kozmikus élet. tulajdonság. a jóga 8 foka közül a 6. az emberi életben megjelenhet. mint szádharana. sakti. a kozmikus rend. dhri: fenntartani. ami van.az alsó világrészek buddhája . a létforgatag valamennyi jelensége.tanmagyarázó Dharma buddha (szanszkrit) . aszádharana és ápad dharma. megbomlik a gunaegyensúly dharma (szanszkrit.

gátló tényezőtől.a jelenségek tudása. halandó ember nem látja. ejtett tibeti csö ku. a hétköznapi tudatra jellemző fogalmi gondolkodástól. a legmagasabb megvilágosodás. az örömön túli bölcsesség. szentbeszéd dharma csakra pravartana (szanszkrit. kozmikus test.a Tan kereke. az eredendő tudás felhalmozása. a tudat tiszta. igazságtest.a jelenségek önvaló/önlét- . írott tibeti chos sku) tantest. amivel az ember fölismeri a függő keletkezést. írott tibeti chos kji) . kínai fa lun) . páli Dhamma Csakkapavattana Szutta) . a végső valóság. bhávaná márga. része dharma nairátmja (szanszkrit) . az igazsággal bíró test. az igazság szeme dharma dhátu (szanszkrit) .tanszem. dharma-természet (a tudat örök lényeg). saját ügyének teste. amelyben megszűnik a szubjektum és az objektum ellentéte.a Tan kerekét mozgásba hozó kéztartás. a vágyvilágban megjelenő 4 nemes igazság. formája. mentes mindenféle szélsőséges nézettől. a buddhák ebben a fényes ürességben azonossá válnak a Törvénnyel. a megvilágosodott személy szellemi síkja. ami mindenben benne van dharma ksánti (szanszkrit) .a dharma felhője. a megvilágosodás forma nélküli. múdra dharma csakra mudra (szanszkrit. írott tibeti chos kji wkhor lo bskor ba.a tanítások és jelenségek iránti 4 türelem dharma mégha (szanszkrit) . az abszolútum.álambana pratjaja dharma dhátu dnyána (szanszkrit) . végtelen megnyilvánulás (mindenkit a saját képességei szerint kell tanítani). egy buddha abszolút megnyilvánulása. háborítatlan állapota.az abszolút ismerete. törvénytest. abszolút szintje. ötféle: mindenség igaz természete/abszolút (a tudat nem tudat). érdem (az összes jelenség a tudatból származik).dharma csakra (szanszkrit) . az összetevők felismerése. a buddha kája 2. ami mindenkiben megvan. ottani első prédikációja az Isipatánában dharma csaksu (szanszkrit.a Tan kerekének megforgatása. az igazság birodalmának megalapítása szútra. végtelen űr (a tudat formátlan és felfoghatatlan). a Buddha Uruvilvá közelében elérte a megvilágosodást. majd Benáreszbe ment a Remetehegyhez. a pratjékabuddhák útjának 10. a tanítások és a jelenségek tudásának 4 formája dharma kája (szanszkrit. a buddhák tudá-sának egyike dharma dnyána (szanszkrit) .

Dharma bölcsesség. 7.a dolgok olyan látása. a mentális események átman-nélkülisége. a dharmák éntelensége.a hagyományos hindu előírások vezérfo-nalai dharma vicsaja (szanszkrit) . dharma-kapcsolat nélküli önlét-nélküliség. i. amikor nem válik külön az objektum és a szubjektum dharmánga (szanszkrit) .a tant magyarázó mester meghintése Dharma Szávarni manu (szanszkrit) .törvénytest. 1.sz. a tartamok eleme. írott tibeti chos dbjings kji je shes) a törvénytér tudása Dharmadhvadzsa buddha (szanszkrit) . írott tibeti chos grags) .a tan követője. a világgal azonos végtelenség.sz. a Bardo egyik istensége. az Amitábhabuddhizmus alapja Dharmakírti (szanszkrit. a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike Dharmapada (szanszkrit) .királyból lett legendás szerzetes (India. manu dharma szútrák (szanszkrit) .törvényjáró szertartások Dharmadara buddha (szanszkrit) .Terjedelmes tanszöveg.sz. sem személy nincs a mentális események összetevőiben dharma szancsára abhiséka (szanszkrit) .). ahogy vannak. a törvény tere dharmadhátudnyána (szanszkrit.nélkülisége.jógácsára filozófus (i. írott tibeti cshusz kji szku) . a valós világ. írott tibeti chos spjod) . ahol a jelenségek megjelennek.páli Dhammapada Dharmapála (szanszkrit. a szellemi tárgyak alkotóeleme.az alsó világrészek buddhája dharmáh (szanszkrit) . írott tibeti chos skjong ba'i srung ma) . században. írott tibeti chos dbjings) .megkülönböztetés. mahájána dharmapratiszamvid (szanszkrit) a dharma megkülönböztető megér-tése . 530-561) Nálandában. Dignága tanítványa. a dolgokat átható lényeg. a Törvényt Oltalmazó Őrizők Dharmaparjája (szanszkrit) . sem én.tudattartamok. aki buddhává válva létrehozza a Tiszta Földet.a 14. a vélemények és értékek vizsgálata dharmacsarja (szanszkrit.a dharma részei dharmánuszárin (szanszkrit) .az alsó világrészek buddhája Dharmadhátu (szanszkrit. a 108 bölcs egyike dharmánám bhúta pratjavéksá (szanszkrit) . egyik a három test közül Dharmakara (szanszkrit) . sz.indiai logika mester az i. az elme/gondolkodás tárgyai dharmakája (szanszkrit. színe kék. köznévként a Buddha-test bölcsessége.

Érzékelemek (Értekezés az elemekről) dhátu traja (szanszkrit) . hang. japán zen) .közbeeső dhjána dhjána (szanszkrit.3 birodalom.sz. a test és az elme tudatossága). az orr. radzsasz. az igazságosság királya.a szövetekben működő agni.ghível töltött lámpások felajánlása a múrtinak a hindu templomban dhirata (szanszkrit) . valamilyen szempont szerinti csoportosítás. összetevők. fül. forma nélküli világ dhatvagni (szanszkrit) . ájur véda Dhénukászura (szanszkrit) . a nyelv. tárgyi = alak. tamasz).Dharmarádzsa (szanszkrit) .igazságos. ájur véda dhátu garbha (szanszkrit) . sz. tapintás. ami fenntartja a létezést dharmin (szanszkrit) . a fül. tulajdonsághordozó dhátu (szanszkrit) .a tökéletes összpontosítás a tiszta tudat állapotában. erényes.tibeti upadhjája az i. i.szellemi egyensúly dhjámnántara (szanszkrit) . 9. elme. 412-454 között fordító Kínában (Asvaghósa: Buddhacsarita kávja) dharmásrama varna (szanszkrit) . űr) 3 megjelenési formában (szattva. a tapasztalás 18 tartománya (domináns = szem. meditáció.szamárdémon. Visnu Balaráma formájú inkarnációjában megölte dhijálamba (szanszkrit) . a szánkhjában az alaplétezők (föld.a Tan rádzsája.Tipitaka. alsó = vágybirodalom. segítő. test. 4 . tartamiság. a külvilághoz nem-kötődés megvalósítása. mentális esemény. nyelv. a 6 alapelem.: szthula.indiai bhikkhu. szövetek. tűz.őselemek. víz.ereklyetartó szekrény Dhátu kathá (páli) . brahmá. tulajdonképpen a meditációs ülő helyzet is. Judhisthira jelzője Dharmaraksa (szanszkrit) . orr. tudati = a szem. tattva Dharmatásíla (szanszkrit) .az elmélyülés támasza dhípa (szanszkrit) . korábban shou-ji = őrizni az egyet. kínai csan. tárgytalan elmélyü-lés. intelligencia. levegő. alkotóelemek.sz. elemi részek. segítség. felismerés.életkorhoz kötött teendők rendje dharmatá (szanszkrit) . dharma. felső = formavilág. a Buddha egyik neve. dzsjótir. koncentráció. írott tibeti bsam gtan. a jóga 8 foka közül a 7.jelenség-valóság.az énség aspektusának feltételezése a dharmákban dharmikus (szanszkrit) .-ban dharmátma dristi (szanszkrit) . íz. bindu. gyökér jelentésben a múla.mozgás. elmélyedés. réteg. illat.

4. 25 szellemi leszármazott. 2. 6. az egyensúly tisztasága.meditációs kéztartás. a 3. belső tisztaság (saucsa). 2. 3. 4. a 4. világos megértés. a megszabadulás. kö- . 4. a 2. vicsára (gondolat-megvizsgálás). 8. írott tibeti bsam gtan) szemlélődés. szukha (örömtől mentes boldogság). a mély összpontosítás megértésének ereje dhjána vimoksádi dnyána (szanszkrit) . 2. tudatos tisztaság. mentális fájdalom. elmélyülés megnyilvánuló tényezői: 1. 5. tudatosság. cselekvően közreműködnek a világ történésében. 2. elmélyülés megnyilvánuló tényezői: 1. rádzsa jóga gyakorlata. mentális kényszer. az elmélyülés mentális tevékenységei: 1. 3. vitarka (gondolat-megfoganás). a mantra. szukha (boldogság). belégzés és kilégzés dhjána páramitá (szanszkrit) . 4. 3. az elmélyülés különböző szintjei dhjána szamvara (szanszkrit) . szukha (boldogság). 5. egyensúly. ékágratá (egy pontra koncentrálás). mimámszaka manaszkára.fajtája van. ékágratá (egy pontra koncentrálás). 6 tökéletessége: bőkezűség. 8 hiba az elmélyülésben: 1. 3. az 5 dhjánibuddha hozta létre elmélyüléssel.az alakok és alaknélküliség régióján túl a szabadság különböző fokainak ismerete. 2.a dhjá-nák. príti (öröm). 3.dhjánikus fegyelem dhjána vimoksa szamádhi szamápatti dnyájabala (szanszkrit) . 5. az egyik dasa-bala dhjána/szamádhi (szanszkrit.elmélkedő bódhiszattva. laksanapratiszamvédi manaszkára. ratiszamgráhaka manaszkára. (megtisztított) elmélyülés megnyilvánuló tényezői: 1. elmélyülés megnyilvánuló tényezői: 1. prajógadnyistha manaszkára. 6. kezek egymásra helyezve az ölében dhjánánga (szanszkrit) . ádhimoksíla manaszkára. eszmélkedés dhjána/szamádhi mudra (szanszkrit) . právivédzsa manaszkára. az 1.közbülső meditáció dhjáni bódhiszattva (szanszkrit) . ékágratá (egy pontra koncentrálás).megvalósított dhjánák. vitarka (a gondolat megalkotása). laja. 4.az elmélkedés és elmélyülés egyidejűsé-gének tökéletessége dhjána szamápatti (szanszkrit) . 2. 3. hatha.belemerülés dhjánántara (szanszkrit) . nemmegelégedettség. az egyensúly nyújtotta érzés. vicsára (a gondolat vizsgálata). prití (öröm). szukha (boldogság). 4.

Kószala rádzsája a Buddha idején Dignága (szanszkrit) .levegőbe öltözött. képzelt buddha.-6.zászló. Vjásza és Ambiká fia Dhritirastra (szanszkrit. füstölő. a gandharvák ura dhruvabéra (szanszkrit) . thai thudong) . írott tibeti dhúpe ma/spos me ma) jóillat.a test alsó felét takaró 4 és fél méter hosszú anyagból készült férfiruha Dhristadjumna (szanszkrit) .Dighíti kószalai rádzsa fia Dighíti (szanszkrit) . jógácsára filozófus az i.elmélyedő kéztartás dhjánopapati (szanszkrit) . a meditáció következtében aktívvá válnak. Szamantabhadra társa Dhupéma (szanszkrit.a Kuru vagy Kaurava család feje a Mahábháratában. a pándavák sógora a Mahábháratában Dhristakétu (szanszkrit) .a kelet mahárádzsája. de Indra is.hosszú vándorlás Dighanakha/Aggivésszana/Szaccsaka (szanszkrit) .elmozdítható múrti dhúpá (szanszkrit. egy halott lelke Didymeion (görög) . Aksóbhja) dhjáni mudra (szanszkrit) .Drupada fia. női bódhiszattva.Csédi királa Dhritarásra (szanszkrit) . rossz szellem. aki ragaszkodik. a Meru-hegy diab (vodu) . században.rituális korbácsolás (Spárta) Diasia (görög) .születési dhjánák dhóti (szanszkrit) . Amóghavadzs-ra.engesztelő áldozat Zeus Meilichiosnak Anthestérión hónap 23-án (Athén) dibbuk (héber) . 5. bátorság. thaiföldi szerzetesi gyakorlat dhvadzsa (szanszkrit) . bölcsesség dhjáni buddha (szanszkrit) .kételkedő nigantha zarándok Dighávu (páli) . a dzsainizmus aszketikus irányzata Dígha nikája (páli) .valaki. A hosszú gyűjtemény dígha szanszára (szanszkrit) .Apollón jóshelye Milétosban digambara (szanszkrit) .indiai logika mester.anyagtalan égi buddhák. szelídség. és segítik a szemlélődő elmélyedést (Vajrócsana. Ratnaszam-bhava kísérője dhútanga (szanszkrit.rossz szellem.telességteljesítés.Tipitaka. ördög diamastigósis (görög) . műve: A helyes észlelés foglalata (szanszkrit Pramána szamucscsaja). ejtett tibeti) . 7 értekezés a logikai kommentárokról . égruhájú. Amitábha. Draupadi fivére. Ratnaszambhava. ejtett tibeti Khor Szung) . elmélyedés.vándorolni.sz.illat. a keleti égtáj istene.

zöldesszürke mintázatú kő.per a rabbinikus bíróság előtt dinacsarja (szanszkrit) .napirend.vegetációisten Dionysos Eleutherios (görög) . elődje. hogy két dinasztia uralkodói párhuzamosan uralkodtak. akik között nincs rokoni kapcsolat.Lámpásgyújtó. hindu fényfesztivál kártika (október-november) hónapban. a nirvána.buddhista iskola Vaszubandhu Dasabhúmika szútrája után.Diké (görög) . Zeus felesége (Dódóna) (óind Djaus) Dionysos (görög) .avató lelki tanítómester dilun (kínai) . a Kephrén-szobor anyaga dipá (szanszkrit) .istennő. ellentétes a shelun iskolával din (héber) . de csak átmenetileg.hindu áldozati szertartás. és az is. hogy azonos dinasztiában találunk olyan fáraókat. pl. déli és északi irányzata van. beavatás diksá guru (szanszkrit) .egy szakja risi Dípankara buddha (szanszkrit) .rendkívül kemény.elvileg egymással rokoni kapcsolatban álló uralkodók csoportja.a Felszabadító Dionysos Dionysos Óméstés (görög) . amely szerint a világ oka az irány disza (ejtett tibeti. írott tibeti dri za) .a Skorpió csillagkép. tanítványa Szumédha Dipávali/Dívali (szanszkrit) .a Nyershúsevő Dionysos diorit (egyiptomi) .felfogás. áloká Dípankara (szanszkrit) .a jog és az igazságosság istennője (és Themis) dikpa (ejtett tibeti.fénycsóva. a dinasztiákba sorolás Manethón mun-káján alapszik. Rámacsandra és Lakshmi ünnepe Dipolia (görög) . írott tibeti sdig pa) . a hükszosz korban Dióné (görög) .látható nirvána (aki már életében . a Buddha 24. és sokkal inkább a kezelhető tagolást szolgálja. előfordul. mint a rokoni kapcsolatok nyilvántartását. előfordult olyan is.döntés din Tóra (héber) .égtájak Diti (szanszkrit) . az álaja szennyezett.városvédő ünnep Skirophorión 14-én (Athén) disvádin (szanszkrit. ajanamsza diksá (szanszkrit) . ám Egyiptomban a rokonság nem mindig áll fenn.sziget. szép. hogy egymással rokon fáraókat különböző dinasztiába sorolunk. ájur véda dinasztia (egyiptomi) . kínai fang lun si) .a Daitja démonok anyja dittha dhamma nibbána (páli) .

amely ebben az életidőben hozza meg gyümölcsét ditthábhinivésza (szanszkrit) . de a bölcsesség már nem tudatos (dharmadnyána.Biblia.ngön dup.. . tisztán hallás.naraka dmjal ba'i thus pa chos kji rgjal po (írott tibeti) . az ávénika buddhaguna 16. foka.mu dngos grub (írott tibeti) . képes korlátozás nélkül látni az alakokat. ászava ditthi (szanszkrit) . héber) . a Hat Győzelemmel Túljutott Hatalmas egyike.Biblia. az abhidnyá 1.karma. légzés. az alakok világának sajátossága divja désa szévana (szanszkrit) . Zeus felesége (óind Djaus) Djarmatásíla (szanszkrit) . Szávitri apósa dkjil 'khor (ejtett tibeti) . az Átman Brahman djèvo (vodu) .dob Zaka loa táncánál (martinique dob) Djumatszéna (szanszkrit) . vélekedések. 17. a végső tudás.elérte) dittha dhamma védáníja kamma (páli) . és 18. clairvoyance divja sróta (szanszkrit) . anvajadnyána). az alakok világának sajátossága Divré Avraham (héber) .mandala dkon mcshog gszum (írott tibeti) . ismerete.Szatjaván apja.tisztánlátás. képes korlátozás nélkül hallani a han-gokat. felismerés (mahá darsana. 9.vágy által motivált nézetek. szamatá. az abhidnyá 2. sziddhi D'niél (héber) . században Djausz (szanszkrit) . kritja anusthána). írott tibeti ye shes.istentiszteleti eszközök használata.isteni fül.Ég.nézetekből fakadó téveszme divá (szanszkrit) .isteni szem.sz. kínai si zhi) . Krónikák Diwia (görög.eredendő tudás. a mantra jóga gyakorlata divja dristi (szanszkrit) .triratna dmjal ba (írott tibeti) .a Törvény Királya.jövendőmondó divja csaksu (szanszkrit) . Dániel dnyána (szanszkrit. bölcsesség.elzárási helyiség a beavatandók számára djouba (vodu) . alapja a 8 tudatosság. pratjaveksaná.Ábrahám szavai (egy könyv) Div'ré-Hájámim (héber) . hiba ditthi mannyaná (szanszkrit) .ragaszkodás a vakhithez ditthi vipallásza (szanszkrit) .helytelen nézetekből eredő képzet ditthi upádána (szanszkrit) .istennő. a Halál Ura dmu (írott tibeti) .helytelen nézetekből eredő hit ditthászava (szanszkrit) .tibeti tanító az i.a téves nézetek rongálása.nappal 0 órától 12 óráig divino (vodu) . ismerete.

az én a dharmákban van do (japán. szanszkrit szútra. írott tibeti mdo khams) . zen Do kham (ejtett tibeti. bőr). a 6 tökéletességből a 6. 9.jóshely Épeirosban dódzsó (japán) . sz.út a megismerésen keresztül dnyána paridnyá (szanszkrit) . megismerés által létrejövő áldozat (sravana. (páramitájána). a Kívánságos Bankafejű. a kadampa rend alapítója Dóan Kansi (japán) .a tudás akadálya. a böl-csesség gyűjteménye dnyánadá (szanszkrit) . a legmagasabb rendű igazság.sz. közülük való volt Mahávíra dnyéjá varana (szanszkrit. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.tudás-rakomány. a Radeng kolostor építője.nepáli szerzetes (i.a vágybirodalom istenei. dharma) .fordító (i. írott tibeti shes bja'i sgrib pa) .ksatriják Kunagráma településen.tudás. nididhjászana) dnyána jóga (szanszkrit) .a tudás tökéletes megvalósítása dnyána szambhara (szanszkrit) . fül. vörös 'dod pa'i khams (írott tibeti) .kettősség nélküli tudás dnyána márga (szanszkrit) .a szótó 41. harcművészetek) gyakorlásának helye . a nyolcféle lény (sde brgjad) egyike 'dod pa dmar mo pu shud mgo (írott tibeti) .vodu tánc 'dod chags (írott tibeti) . az elmélyült ismereteket gátló akadály.sz.) dnyánaszattva (szanszkrit) .érzékelő szerv (szem.egy buddha ismeri minden idők dharmáit kötődés nélkül dnyána jadzsna (szanszkrit) .Tibet keleti és északkeleti része (Csölkhaszum). pátriárkája doba (vodu) . orr. a tanmátrák elvei dnyátri (szanszkrit) .út. 1005-1064). tudás felhalmozás.káma dhátu Dódóna (görög) .a dzsiva eszmélése a tudásban létfokozata.az út (zazen. manana. ejtett tibeti. vidjá létfokozat Dnyánagarbha (szanszkrit) . csan.a metafizikai tudás jógája. tudásszerv (a 6. a szánkhja. írott tibeti mdo stod) . vagyis Dotö és Domed Do Tö (ejtett tibeti.rága 'dod lha (írott tibeti) . Sankara filozófiájának gyakorlati kerete. indríja) a szánkhjában: manasz. a rádzsa jóga része dnyána madvajam (szanszkrit) .je se szem pa dnyánéndríja (szanszkrit) . egy bódhiszattváé. nyelv.

7. 1255ben kapta a Tant Nyodzsó mestertől. írott tibet rdo rdzse cghang thung ma) .rövid ima Vadzsradharához Dordzse Drokden (ejtett tibeti) .bánat. i. pátriárkája. alaptanítása: 1. 1245).az Apaturia első napja .sz. 4. így Bódhidarmáig megy vissza.elpusztíthatatlan Dordzse Csang (szanszkrit Vadzsradhara. a szótó iskola alapítója. 11. írott tibeti rdo rdzse) .a végső mevalósítás dharmakája szintje Dordzse Csang Tung ma (ejtett tibeti. kiegyensúlyozottság. leszármazottja. az iskola neve (szótó) a Cao tung japán olvasata. tanítása a pátriárkákig. 6. művelendő (4) . Murakami császár 9. lelki gyötrődés don dam bjang chub kji sems (írott tibeti) . írott tibeti szdom pa) . az idő és a létezés egy. 8. 5. a férfiak és a nők egylényegűek.szeretet.sz.az ösvény dalai. a létezés és a nem-létezés egy. állandó gyakorlás dokimasia (görög) .Vadzsraszattva Dorpeia (görög) .a dalai láma oltalmazó istensége Dordzse Szempa (ejtett tibeti) . vadzsra dor dzse dradül (ejtett tibeti) . 1223-1227 között Kínában a Tien tung kolostorban tanult.sz. 10.a körkörös út. 2.Dógen (japán) .bengáli misztikus ének a tudatos gondolatátvitelhez dóka (japán) . szánalom. írott tibeti rdo rdzse 'cshang) . felavatás domanassza (szanszkrit) . 3. (i.paramártha bódhicsitta don grub (írott tibeti) . a szerzetesek és a világiak egylényegűek.Sziddhattha Gótama Szakja dong mo (ejtett tibeti) . a szent iratok és a zen tanítása egy dóha (szanszkrit) . 1200-1253).sz.bambuszból készült henger. a kóan és a megvilágosodás egy.zen-mester és a tanítvány négyszemközti beszélgetése dolog. a zen és az állam egy.alkalmassági vizsgálat papi teendőkhöz Dókuon (japán) . majd felépítette az Eihei dzsi templomot. a zen gyakorlat és a megvilágosodás egy. i. 9. a teakészítés kelléke dor dzse (ejtett tibeti.sz. az élet és a halál egy.összeköt. ott élt i. a fogadalmak és a zen tanítása egy. a két alapvető japán zen-iskola egyikének alapítója (i.gyémánt. az én és minden létező egy.zen mester dokuszan (japán) . 1244-től. öröm dom pa (ejtett tibeti.a szótó 51. ejtett tibeti. vaka formában írt vers dokan (japán) .

bátornak lenni.Risipatana drastavja (szanszkrit) .Dapacacsod női társa dpjad (írott tibeti) . Bankei tanítója dósa praszanga (szanszkrit) . 25.ellenség dra cang (ejtett tibeti) .a látó alany drasza (ejtett tibeti) .bön szertartás az akadályok és az ellenséges erők eltávolítására.Dósa (japán) . 3 fajtája: váta. a jobb vállon lakik Dra mi njen Ling (ejtett tibeti) . színes fonalakkal betekert fa jogar a ma mók ellen.gyűlölet Doushuai (kínai) . rejtett jelentésű drang srong lhags (írott tibeti) .további magyarázatra szoruló tanítás.zen mester. harcosok a testtájaknak megfelelően.a látás tárgya drastr (szanszkrit) . gyermekbetegségek. században drang don (ejtett tibeti) .Drakpo Khorlo Csang dragpoi dubtob (ejtett tibeti) .Tusita dö (ejtett tibeti. ájur véda dossa (vodu) . a déli tiszta mező dpe bjad bzang po (írott tibeti) . írott tibeti mdos) .szerzetesi kollégium dra la (ejtett tibeti. általában a Lhásza melletti 3 és Sigace és Trasilhünpo melletti 4 kolostorra vonatkozik .Uttarakuru drag po khor lo 'cshang (írott tibeti) .egy hely harcos istene (jüllha). beszennyeződés.az ikrek után született fiú dossou avant (vodu) . írott tibeti gdon) . testnedvek (testlevegők). pavo dpag bsam ldzson shing (írott tibeti) .a mitikus Szambhala királya az i. kapha.halott ébresztő szertartás a hulla mágikus erejű nyelvének megszerzéséért Drakpo Khorlo Csang (ejtett tibeti.meghibásodás.anuvjadnyana Dpema Karkyi Wangcsuk (ejtett tibeti) .szerzetesi terület.az ikrek után született lány dossou (vodu) . epilepszia dpa' bo (ejtett tibeti) . eltérés a rendtől. írott tibeti dgra bla) .Kalpavriksa dpag bsam shing (írott tibeti) . vágy dön (ejtett tibeti.természetes bölcsesség dra lha (ejtett tibeti.Kalpavriksa dpal dang ldan pa'i zhing khams (írott tibeti) Ratnszambhava birodalma. írott tibeti gra lha) .sz. írott tibeti drag po khor lo 'cshang) .cse dra (ejtett tibeti.az ikrek előtt született gyermek dosza (szanszkrit) .démonfajta. írott tibeti dgra) .hibás következmény dosha (szanszkrit) . pitta.

látomás által megszüntetett dristiparámarsa (szanszkrit) . írott tibeti gri gum vagy gri gum bcan po) .démonfajta.Drupada lánya.helytelen nézet.a 8.az ebben az életben megtapasztalt karma-hatás dristánta/udáharana (szanszkrit) . disza Drigum (ejtett tibeti.példa dristhi (szanszkrit) .női védisten. megszegi a szerzetesi szabályokat. egy gelugpa kolostor dri (ejtett tibeti. őstényező. szellemi elismerésre vágyakozik. hogy a vallási kötelezettségekkel foglalkozna. illatevő égi zenészek. a mandala északi ajtónállója 'drin gju rlung (írott tibeti) . a pándavák felesége a Mahábháratában dravja (szanszkrit) .látásmód dristhi súnja (szanszkrit) . beleun a vallási eszközök állandó alkalmazásába dri za (ejtett tibeti.bódhiszattva.a látható. tibeti király drikungpa (ejtett tibeti) .draupadéják (szanszkrit) .ghanta Drilbuma (ejtett tibeti) . mentesség bármiféle nézettől dristi (szanszkrit) . írott tibeti) . Amóghasziddhi kísérője drista (szanszkrit) . a tanítvány magasabb rendűnek mondja magát tanítójánál. és tanítónak vallja magát. külső dolgok kötik le.Gandhá dri ma drug (ejtett tibeti) . írott tibeti gre) . 3. vágy-világi élet drista dharma védaníja (szanszkrit) .kargyüpa iskola Tibetben dril bu (ejtett tibeti) . ahelyett.6 szennyeződés (1. 5. az ételből származó betegségek drejvohen (héber) . 2. a nyolcféle lény (szde brgjad) egyike.állag.gandharva. 4. ami egy .a látható élet békessége.Draupadi öt fia Draupadí (szanszkrit) . az 5 érzékszerv működésére koncentrál. írott tibeti 'bri) . gondolatait más.kedv szél a szellem működésében Dripanamszal (ejtett tibeti) .jak-tehén dri chab ma (írott tibeti) .madhjamaka. az egyik béklyó dristihéja (szanszkrit) .Rizshalom. írott tibeti dbras spungs) .helytelen nézet. szubsztancia dre (ejtett tibeti. 6. a tapasztalás drista dharma parinirvájin (szanszkrit) .bén hámcárim Drépung (ejtett tibeti.

a nézetek áramlása dristjupádána (szanszkrit) . 993-1072). dzsonang iskola.sárkány. írott tibeti 'brog mi) . írott tibeti bsgrub) . állatövi jegy.pap.siker. férfi jellegű (pho. írott tibeti 'brog pa) .a Buddha.a Kálacsakra egyik leszármazási ága (dro.a Három Drágakő és a Három Gyökér mandalája druk (ejtett tibeti. önmegvalósított lény drup csa (ejtett tibeti.tibeti fordítómester (i.Dséta ligete Szávatthí mellett.születés Dsétavana (szanszkrit) . délkelet.a langyos nedvességből születés drok (ejtett tibeti. az 5.tibeti mester (megh.vad jak dróse (jiddis) . írott tibeti 'bro) . i. írott tibeti 'brug) . mennydörgés. badkan) 'du bjed (írott tibeti) . ajanamsza drup (ejtett tibeti. írott tibeti grogs) .a 3 testnedv (rlung.hiba Dsam pa gon po (ejtett tibeti) .szent cselekmények Dróna (szanszkrit) . Maitréja dsatá (szanszkrit) . Anátha pindika kereskedő ajándéka du ba (ejtett tibeti) . mkhriszpa. ha valaki végső célnak tartja az átmeneti világot dristiprápta (szanszkrit) . ra). a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike dristjogha (szanszkrit) .sz.látomás által megvalósító. a pándavák apósa dsa (szanszkrit) .ami beteljesített Drupada (szanszkrit) . a Mahábháratában a kaurava és a pándava fiúk fegyveroktatója drong (ejtett tibeti) . egyesek szerint ő a szakja alapítója Drom Tönpa (ejtett tibeti) . Panycsála királya. cami. vihar.ragaszkodás a helytelen nézetekhez dro (ejtett tibeti. a Buddha egyik vihárája.Dhristadjumna apja a Mahábháratában.hajfonat dsáti (szanszkrit) . Khön Köncsog Gyalpo tanítója.szamszkárana szkandha . majd a kagyü drod gsher la skjes pa (írott tibeti) .sz.aki beszédet tart dru pe mandala (ejtett tibeti.barátság drok pa (ejtett tibeti. írott tibeti bsgrub bja) . 1064).szamszkára du bjed kji phung po (írott tibeti) .helytelen nézetet páratlannak tart. Atísa tanítványa drómena (görög) . föld. írott tibeti szgrub pa'i mandal) .nomád jaktenyésztők Drokmi (ejtett tibeti. jang).

gyűlölség. 2. írott tibeti sa srod). kelet 03-05 (ejtett tibeti thorang. délkelet 07-09 (ejtett tibeti nyisar.hatalmas. nyugat 17-19 (ejtett tibeti.fekete. a megalkuvások elszenvedése (szamszkára duhkhatá). északnyugat 19-21 (ejtett tibeti szaszö. írott tibeti nji nub). alkonyat. irigység) duggati (szanszkrit) . emberevő gonosz szellemek 'dud 'gro (írott tibeti) . szenvedélyes vágy. patkány. sz. fokozata.rossz út. a kielégítetlenség elszenvedése (duhkha duhkhatá). állatok dug lnga drag po (írott tibeti) . írott tibeti nji phjed).szamdnyá duat (egyiptomi) . páli dukkha. a jelenségek világa. írott tibeti phjed jol).Dhritarástra lánya. éjjel 17-05).du cö (ejtett tibeti. aki különleges képességek birtokában van dub tob (ejtett tibeti) . tigris. bánat. írott tibeti nji sar). sárkány.emelvény lépcsővel a frigyszekrény előtt duhkha (szanszkrit. pirkadat. írott tibeti tho rangs) du ses kji phung po (írott tibeti) .kettős óra (nappal 05-17. bánattal. naplemente. bárány. 3. pokol duhán (héber) . hajnal.szamdnyá szkandha 'du shes (írott tibeti) . az elmúlás elszenvedése (vipari-náma duhkhatá). kelet 05-07 (ejtett tibeti namlang. Mára) . írott tibeti nam phjed).a kielégítetlenség . reggel. ha pont középen van. éjfél. dél 09-11 (ejtett tibeti nyidrö. csoportjai: 1. írott tibeti dus 'chod) . dél 11-13 (ejtett tibeti nyicshe. írott tibeti nji mjur).isteni hódolónő. a feltételekhez kötött létfolyamatok következménye. észak 21-23 (ejtett tibeti szökhor. írott tibeti nam langs). írott tibeti sdug bsngal) . írott tibeti phjed dzsol). írott tibeti bdud. szenvedés. írott tibeti srod 'khor). a testi létben viszont asszimmetrikus duhkha dnyána (szanszkrit) . az éjszaka kezdete. kha a kocsi tengelye. madár. délnyugat 13-15 (ejtett tibeti cshejöl. majom. tehén. a forgás egyenletes. ló. kígyó.a szenvedés tudása duhkha duhkhatá (szanszkrit) . Dzsajadratha felesége Dubsászana (szanszkrit) .meg-nemelégedettség. gőg.Dhritarástra fia dud (ejtett tibeti.hajlottan járók. női főpap dub csen (ejtett tibeti) . a léte-zés 3 jellegzetességének egyike.az egyiptomi alvilág. kutya.öt erős méreg (tudatlanság. a pratitja szamutpáda 12. a megvilágosodás 1. az éjszaka vége. délután. nyúl. napkelte. foka. északkelet 01-03 (ejtett tibeti cshejöl. írott tibeti nji dros). sikeres. fájdalom. a holtak és az istenek lakhelye duat nutjer (egyiptomi) . disznó. szomorúsággal teli. Ozírisz birodalma. észak 23-01 (ejtett tibeti namcshe.csodatevő Dubsalá (szanszkrit) . este. nyugat 15-17 (ejtett tibeti nyinyur.

csat-vári árjaszatjáni duhkha szatja (szanszkrit) .nagy kiterjedésű. hogy legyőzze a dászjú démonokat.szolgálónők (Kréta) dulos (görög) . azonosak a Nyolc Haragvó Boszorkánnyal dúra apakristam (szanszkrit) .ernyő dukpa (ejtett tibeti) . a Trimúrti teremtette.fegyelem. Szatí) 10 napos hindu ünnepe októberben Bengálban. a bódhiszattva bhúmi 7.a fizikai fájdalom képessége duhkha niródha (szanszkrit) . a pratjékabuddhák útjának hatodik része.füstölő felajánlása a múrtinak a hindu templomban duppannya (szanszkrit) .a szenvedés igazsága duhkhatá (szanszkrit) . aki .a szenvedés keletkezése/eredete.rossz tudású dur khrod brgjad kji mkha' 'gro (írott tibeti) .elszenvedése. a pokol és az éhező szellemek világa Durjódhana (szanszkrit) . Kalkuttában durgati (kínai edao) .csigakürt 'dun pa rtse gcig tu (írott tibeti) . nagy kiterjedésű.a szenvedés megszüntetése. csatvári árjasztjáni duhkha szamudája (szanszkrit) . a kauravák királya. hátas állata a tigris.a továbbhaladás terjedelmes birodalma. írott tibeti gdugs) . a duhkha első jellegzetessége duhkha indríja (szanszkrit) . szanszkrit Vinaja) .szolgák (Kréta) Dulva (ejtett tibeti. betegség duk (ejtett tibeti. az anyagi energia rendkívüli ereje.kagylóból készült szertartási hangszer. írott tibeti 'dul ba.áthatolhatatlan.éhínség Durgá (szanszkrit) .rossz sorsok. Kálí. a szerzetesi élet szabályai dun (ejtett tibeti) . sankha dung kar (ejtett tibeti) .Dulva dulé (görög) .Durgá (vagyis Párvatí.lándzsa dúpa (szanszkrit) .a Nyolc Temetőhelyi Égjárók.elégtelenség. foka dúrangamá bhúmi (szanszkit) . írott tibeti) .a tények eltorzítása dúramgamá (szanszkrit) . az állatok. a bhávaná márga 7. foka durbhiksa (szanszkrit) . az anyagi energia istennője Durgá púdzsá (szanszkrit) . mondják anyának (mátá) és istennőnek (déví) is. Kálí vagy Párvati (Szatí) istennő bengáli alakja.kargyüpa iskola Tibetben 'dul ba (írott tibeti) .egyhegyű dung (ejtett tibeti.Dhritarástra fia.

bezárta Krisna fiát.Kálacsakra Düszum Kjempa (ejtett tibeti.mindkettőből (önmagából és másból is) való keletkezés dvádasánga (szanszkrit) .3 fokozatú érvelési módszer logikai kérdések megvitatásához. írott tibeti bdud rgjal) .nagy.ostoba.áldásosztás a duhánról.Dükji Khorlo dushéra/dusszéhra (szanszkrit) . írott tibeti dus dzsug) . gunazavar dü ci (ejtett tibeti. írott tibeti bdud rci) .démonkirály dühenolás (jiddis) . a nyolcas csörten-csoport egyike dvábhjám krita (szanszkrit) .rossz erényű Dutszikjilva (ejtett tibeti) .a Tizenkét Tanítás: tömör útmutatás . a mandala északi ajtónállója dutthullam (páli) . Szuppabuddhának.férfi védisten.Mára. írott tibeti bdud spjod) . és Visnu Balaráma nevű formájában szabadította ki. Milarépa tanítványa.dü dzsuk dus kji khor lo (írott tibeti) . a karma kagyüpa (karmapa) rend alapítója Dütül csörten (ejtett tibeti) . démon.Dúrvásza-tartás (hatha jóga) dus 'chod (írott tibeti) .időköz dü nyi (ejtett tibeti. a szok ellensége dü juk (ejtett tibeti. az emberi létforma Durmati (szanszkrit) .mindkettő (önmaga és más) által okozott dvábhjámut páda (szanszkrit) .démon. írott tibeti bdud nji) . máskor Balaráma tanította meg a buzogányharcra durlabham (szanszkrit) .Düszum Kjempa dusszíló (szanszkrit) . alapfogalmak düg jal (ejtett tibeti.az északi világrész buddhája Dusjánta (szanszkrit) .a létesülés 12 tényezője dvádasánga sászana (szanszkrit) .ducö dus dzsug (írott tibeti) . Szambát Hasztinápurban.10 napos hindu fesztivál áshvin (szeptember-október) első napjától. Sakuntalá férje dusz gszum mkhjen po (írott tibeti) . írott tibeti dus kji khor lo) . 1110-1193).démon Düd (ejtett tibeti) .a Mara felett aratott győzelem.rossz. írott tibeti dusz gszum mkhdzsen po) tibeti szerzetes (i.Bharata apja. hirtelen haragú szent dúrvászászana (szanszkrit) . birkát kohánim Dükji Khorlo (ejtett tibeti. Rámacsandra győzelme Rávana felett Dushpradharsa buddha (szanszkrit) . erkölcstelen.nektár dü csö (ejtett tibeti. a Buddha apósának jelzője Durvásza (szanszkrit) . összegyűjtött fogalmak. rosszindulatú. ördög düdra (ejtett tibeti) .nehezen elérhető.sz.

versekkel dúsított szöveg (gejja). verses mondások (gáthá). amelyben a Buddha is szereplő (dzsátaka).(szútra). 11. itt tartózkodott Krisna 16.az ékádasí hindu ünnep utáni reggel. A tóraismétlés könyve dvármásramavarna (szanszkrit) . Brahmá szútra kommentár dvaitádvaita (szanszkrit) . alapítója Nimbárka (i. a kegyesség elmúlásával egyre több lesz a bűn. 864.dualizmus. alapítója Madhva (i. a „Mert megmondatott”-tal kezdődő mondások (itijukta).). kettősség dvaita védánta (szanszkrit) . a zavart tudatosság elhárítása (adbhutadharma).életkorhoz kötött teendők rendje . műve: Sríkárabhásja.védánta iskola. Visva-karmá építette dvárapana (szanszkrit) . első számú feleségével 28 éves korától kezdve. elemzések (vaidalja). műve: Anuvakhjájana.a két nemzőszerv találkozásának kultikus ábrázolása dvandva (szanszkrit) . juga Dvápara juga (szanszkrit) .sz. alapítója Srípati (i.zászlórúd D'várim (héber) .ellentétpárok dvandvaatítha (szanszkrit) . védánta iskola. világkorszakunk. az oksági törvény fokozatai (nidána). egy tanítás közlése hasonlat segítségével (udána). Madhávácsárja dvaití bháva (szanszkrit) .szigetszülette Vjásza Dvaita (szanszkrit) .bronzkor.Biblia.000 földi évig tart. 1238-1317). tanító történetek.108 feleségével és Rukminíval.kettősség dvajendrijá szamápatti (szanszkrit) .kettős természetű lényeg dvajatá (szanszkrit) .sz.sz. a Buddha beszédeinek magyarázatai (vjákarana). műve: Védántaparidzsáta szaurabha.egy erdő. Brahmá szútra kommentár.kilépés az ellentétek torzításából. a mi 3. Brahmá szútra kommentár dvaitádvaita váda (szanszkrit) . sz. ilyenkor gabonafélét kell enni Dvaipánja (szanszkrit) .ajtónálló szobrok a hindu templomokban dvárasambha (szanszkrit) .védánta iskola.a 3. 1350-1410). csökken a lemondás és a tisztaság. uralkodik a mohóság. a paripurna állapota dvápara (szanszkrit) . az emberek ezer évig élnek Dváraka (szanszkrit) . tanító történet a Buddha életéből (avadána).város. a dharmákkal kapcsolatos komoly utasítások (upadésa) dvádasin (szanszkrit) .

dvattimszákára (páli) . a testre irányuló töprengés. középen a Szuméru.jak és szarvasmarha kereszteződése.Kétféle vitakka szútra (Tripitaka Szútra-pitaka) dvéha (szanszkrit) . nemtetszés.mindkét lábas Kaundinja-tartás (hatha jóga) dvipáda shírsászana (szanszkrit) . a szerzetességhez még nem. 3 szint (sza gszum) 'dzin rgya mcho (kínai) . aki csak a Buddhához és a Tanhoz folyamodik.lóka 'dzig rten gsum (írott tibeti) .közepes világegyetem.kétlábas fordított bottartás (hatha jóga) dviszáhaszromadhja mólóka dhátu (szanszkrit. északon a Kellemetlen Hangúak dvipáda kaundinjászana (szanszkrit) . a 3 méreg és az 5 erős méreg egyike. írott tibeti) .kettős folyamodású laikus hívő. sa 'og).világszigetek. keleten a Tisztatestű. tibeti iskola .Tendzin Gyaco dzo (ejtett tibeti. ezer kis világegyetem alkotja dvitíja dhjána bhúmi (szanszkrit) .2 dvianuka (szanszkrit) .molekula dvidzsa (szanszkrit) . kínai zhong qian shi jie) . ásrama dvihaszta bhudzsászana (szanszkrit) . undor. hím hibrid dzo grim (ejtett tibeti.a beteljesítés fokozata a Kálacsakra meditációban 'dzogs cshen (ejtett.kétkezes kar-tartás (hatha jóga) dvípa (szanszkrit.ze 'dzam bu gling (írott tibeti) . ellenszenv.harag. írott tibeti mdzo) . konceptualitás nélküli meditációs módszer. jóga nidrászana dvipáda viparíta dandászana (szanszkrit) . sa steng.mindkét lábfej-tartás (hatha jóga).kétszer született. jelképe a zöld kígyó dvévácsika (páli) .Dzsambudvipa dzig rten (írott tibeti) . délen a Dzsambugyümölcsű. írott tibeti) . de sokszor csak a bráhminok. nyugaton a Kívánságteljeítő Teheneké. a négyből az első 3 kaszt. írott tibeti ze sdang) . Bhalluka) dvi (szanszkrit) .32 testrész (ákára). elmélyülés szintje 'dzad (írotttibeti) . meditációs gyakorlat Dvédhávitakka szutta (páli) .a 3 világ (sa bla.kellemetlen dvésa/kródha (szanszkrit. két ukkalai kereskedő (Tapussza. írott tibeti rdzogs rim) . egymillió világból áll.a 2.dzok cshen. gyűlölet.

ritkán említett . írott tibeti) .víz.éber állapot. 5 fogadalma: ahimszá az élet minden területén.a három idő dzsa (ejtett tibeti. a megszabaduláshoz a tirthankarák útját kell követni dzsaiva karma (szanszkrit) .abhidharma pitaka dzumo (ejtett tibeti) jak és szarvasmarha kereszteződése. élővilág dzságrata avaszthá (szanszkrit) . férfi jellegű (pho. az i.e. állzár (hatha jóga) dzsálini prabhá kumára bódhiszattva (szanszkrit) .a déli világrész buddhája Dzsacsas buddha (szanszkrit) . a 10.a tökéletesség alsó fokán álló bódhiszattva (kínai vang ming).az alsó világrészek buddhája dzsada (szanszkrit) .kolostor dzong pön (ejtett tibeti. az anyag folyékony állapota. Duhsalá férje dzsaku (japán) . összekapcsolódás Dzsagannátha (szanszkrit) . szatja (igazmondás). írott tibeti rgdzsal ba pa) .több faluból álló uradalom vezetője Dzongcsenpa (ejtett tibeti) . jang). fém. írott tibeti rdzong dpon) .kevert iskola dzomo (ejtett tibeti) . hisznek az újratestesülésben.győzelem. hármasban ábrázolják dzsagat (szanszkrit) . i. nőstény hibrid dzs gsum (írott tibeti) .lények.város a Pandzsábban.nyugalom dzsala (szanszkrit) .madár.tengeri utatás.az Univerzum Ura.háló-szorítás (hatha jóga).az emberi karma. század végén a Kaniska vezette zsinat helye dzsálandhara bandha (szanszkrit) .öntudat-nélküliség. asztéja (sohasem lopni). utolsó személye (Vardhamána Mahávíra) kb.a jak és a szarvasmarha kereszteződése dzong (ejtett tibeti) . nem ismerik el a Védákat.tibeti iskola dzö (ejtett.Szindhu királya. nulla Dzsálandhara (szanszkrit) . az AUM-ból az A dzsainizmus (szanszkrit.dzómicu (japán) .sz. Adinát követői.vallás. írott tibeti bdzsa) . 526ban halt meg. ellenőrzés Dzsajadratha (szanszkrit) . nyugat. a szthula saríra része dzsaladharapatha (szanszkrit) . brahmácsarja (nemi önmegtartóztatás) aparigraha (lemondás a tulajdonról). 1. állatövi jegy. ajanamsza Dzsacsahprábha buddha (szanszkrit) . húga Szubhadra. tiszteletére rendezik évenként a szekérfesztivált. bátyja Baladéva. Krisna másik neve. az aprákrita karma követ-kezménye dzsaja (szanszkrit) . 24 tanítóból álló sor (tirthankara).

ember dzsána márga (szanszkrit) . körül a Mahábháratában.Zoán. rajta gyémánttrónuson (Vadzsrászana) ül az a bódhiszattva. Maitréja jelzője Dzsampejang (ejtett tibeti) . majd buddha lesz. aki arhat. továbblétesülés . sz.kisebb. tulajdonképpen India. többnyire hegyvidéki országok (i.a Dzsambufa (rózsa-alma /Eugenia jambolana/) földje. régen többet.sz. ha a termése a vízbe hullik. 8.újraszületés. alatta van a 8 jeges és a 8 tüzes pokol. „dzsam” hangot hallat.a tudás útja. ksatrija monarchiák vagy köztársaságok Dzsanaka (szanszkrit) . 1.vang ming Dzsaliniprabha buddha (szanszkrit) .e.Visnu Parasuráma alakú inkarnációjának apja Dzsámbaván (szanszkrit) . nevét a Kailász-hegy melletti Mánaszarovar-tó partján növő fa gyümölcséről kapta. Je mon fia dzsang csup szem pá (ejtett tibeti) .a medve-nép királya dzsambha ósadhi (szanszkrit) . erre a szigetre a legcsekélyebb érdemek alapján emberként születünk.a 8. évezred). kínai Yan fu ti) .e.dzsálini prabhákumára (szanszkrit) . a látás ösvénye. a formavilág 17 és a forma nélküli világ 4 mennyországa. a termések egy részét megeszik a tó sárkányai.bódhiszattva. a világhegy (Meru) körüli háromszög alakú déli földrész. dalai láma (i.a bőség istene Dzsambudvípa (szanszkrit. a többi arannyá változik.bódhiszattva dzsanma (szanszkrit) .Szeretetteli.az északi világrész buddhája Dzsamadagni (szanszkrit) . Amitábha kísérője Dzsamphel Gyaco (ejtett tibeti) .az ismeret végtelensége Dzsang (ejtett tibeti) .zacskó őrölt fűvel töltve (talán narkotikumot okozókkal).Abhimanju unokája dzsánaszja ánantjam (szanszkrit) . 2 alföldrésze a Csámara és az Avacsámara Dzsampa (ejtett tibeti) . az emberek itt a legalacsonyabbak. Szítá nevelőapja Dzsanamédzsaja (szanszkrit) . a szamádhi elérésének eszköze Dzsambhala (szanszkrit) .Vidéha királya i. a felismerés egzisztenciális megtapasztalása dzsána pada/mahá dzsana pada (szanszkrit) . manapság száz év körüli időt élnek. ejtett tibeti Dzambuling. a világkorszak végére tíz év lesz az átlagos életkor. 1758-1804) Dzsan (egyiptomi) . írott tibeti 'dzam bu gling.tibeti határvidéki nép. az érzéki világ 6. Tanisz dzsana (szanszkrit) . a szellemlények rádzsájának birodalma.

vagyis újraszületés a szamszárában. írott tibeti bja rog) . dzsará marana (szanszkrit) .Krisna megjelenésének ünnepe. része dzsathara parivartan ászana (szanszkrit) .öregség. 64 rudráksa bogyóból készül.gyorsaság. napja dzsánu shírsászana (szanszkrit) . a varna rendszer alcsoportjai.a születéskor végzett hindu szertartás a horoszkópkészítéssel együtt Dzsatáju (szanszkrit) . keletkezés. írott tibeti rje btsun mi la ras pa) . 5 megrendülés a jógában a dzshána előtt.mormolófüzer. nidána dzsarájudzsa (szanszkrit) . nidána.érzékelő képesség dzsapa (szanszkrit) . filozófia Dzsecün Milarépa (ejtett tibeti. a dvádasángasászana 7. 1052-1135). olvasó. amelyben a Buddha is szereplő.a kargyüpa irányzat alapítója (i. a hindu varnán belüli szűkebb csoport. tanító történetek.Magadha királya dzsarok (ejtett tibeti. s közben halálosan megsebesült Dzsátaka (szanszkrit) . a páli kánonban 550 ilyen történet van (másutt 547).az alsó világrészek buddhája dzsata karman szanszkára (szanszkrit) . ájur véda dzsáti (szanszkrit. elmúlás.madár. a Krisna-tudat tagjainak meditációs eszköze.megismerő kéztartás dzsányánendríja (szanszkrit) . tudatosulás dzse (ejtett tibeti) . aki megpróbálta megakadályozni Szíta elrablását. a 11.dzsanmástamí (szanszkrit) .a mantra halk. segítségül ima-füzért használnak (108+1 szemű). tagjai egymás között házasodnak (Indián kívüli szóval = kaszt.térd-fej-tartás (hatha jóga) dzsányána mudrá (szanszkrit) . a tibeti 108 szemes dzsará (szanszkrit) .születés.Dasaratha papja dzsavana (szanszkrit) .az emésztés tüze a gyomorban. felismerés.születésregék (a jövendő Buddha előéletei. hanyatlás. halál.átmeneti kollégium.keletkezés-alkotás-létrehozás Dzsávalí (szanszkrit) .sz.a dzsiva anyaméhből született létfokozata. augusztus-szeptember 2 sötét hetének 8.holló Dzsashaprabava buddha (szanszkrit) . a mantra jóga gyakorlata dzsapa málá (páli) . hibásnak megállapított ellenvetés dzsáti laksana (szanszkrit) .a hasat körbefordító-tartás (hatha jóga) dzsatharagni (szanszkrit) . mestere Marpa . avidjá Dzsarászandha (szanszkrit) . állatmesék). folyamatos ismétlése. portugál). páli) .öregedés. a 12.

az ízlelés egymásra ható mezeje dzsihvá dhátu (szanszkrit) . intuitív tudatállapot dzshána mudra (szanszkrit) . rendkívül elterjedt jelkép. elmélyülés.együttérzés (dzsi = boldogságot ad. vásárolt meg Dzséta hercegtől a buddhista közösség számára dzshána (szanszkrit) .a tartósság szimbóluma. sz.sz.Nippon dzsihad (iszlám) . 223-253) Dzsih i (kínai) . nyelv. Däniken szerint elektromos szigetelő.fáradozás.dzsed-oszlop (egyiptomi) .a 28 holdistennő Dzsih dzs'ien (kínai) . napján dzsi (ejtett tibeti.az elmélyült meditáció kéztartása dzshulanjátrá (szanszkrit) . melyet a különböző történelmi isz-lám államokban a zsidók és a keresztények fizettek az államnak . írott tibeti brjid) .Amida bucu dzsijah (iszlám) .a tendai iskola alapítója i.kószalai herceg. Szudattanáthapindaka (Védtelenek Támasza). amelyet egy gazdag kereskedő. pihenőkert Srávaszti közelében. hi = megvédeni a szenvedéstől) dzsihvá ájatana (szanszkrit) . medi-táció. az 5 érzéki képesség egyike Dzsi-iskola (japán) .Triszong Decen belügyminisztere dzsén jen (kínai) . írott tibeti 'dzsig rten skjong.fordító Nankingban (dolgozott i. harc Isten útján dzsihi (japán) . 580 körül a Ning po meletti T'ien t'ai hegyen Dzsih pen (kínai) .ízlelhető alkotóelem dzsihvá indríja (szanszkrit) .fejadó.nagyszerűség. július-augusztus hónap 2 fényes hetének 3.pusztítás dzsig ten kjong (ejtett tibeti.módszer. egyik magyarázatát Hérodotosz írja le: e szerint Ozírisz hátgerince. a királyt megfiatalító jubileumi ünnepség (heb szed) egyik fontos állomása volt a dzsed-oszlop felállítása Dzsekundag (ejtett tibeti) . védelmi adó.a Győzedelmes herceg ligete. az elmélkedés módja. szanszkrit lokapála) . tőle vásárolta Szudatta Anátha pindika a Dzsétavana áramát Dzsétavana áráma (szanszkrit. írott tibeti rgjal bu rgjal bjed kji chal) . eredete már az egyiptomiaknak is a múlt titka volt. a gyermekek védelmezője Dzsidzsó (japán) .ízlelő képesség.zen mester dzsig nyi (ejtett tibeti) . monolit dzsico (japán) .mantrák Dzséta (szanszkrit) .sinto isten.Rádhá és Krisna ünnepe. méltóság.

isteni harcos. amely közvetlenül a császárhoz kapcsolódik dzsindzsa sinto (japán) . a dzsainizmus alapítója.sinto szentély.Győztes. szakasza Dzsinamitra (szanszkrit) .független geiko Dzsimbikagráma (szanszkrit) . ő örökölte Amateraszu jelképeit: a nyolcszögletű sárgaréz tükör az Isze-szentélyben. vadzsra Dzsina (szanszkrit) . az Ísvara része egyéni személyiséggel.szentélysintoizmus. kérések és imádságok. a Buddha egyik neve is dzsina mátradhárana (szanszkrit) .tendai mester dzsikata (japán) . az istenek lakhelye dzsindzsa dzsingú (japán) . a sinto szertartások kötött részei: megtisztulás.singon mester.a síla kála 10.dordzse.indiai tanító Tibetben az i.irányított élőlény. 1293-1354). méreteiben is hatalmas sinto szentély Dzsinne oso isu (japán) .Kataku Dzsinne (i.hangszeres és énekes geiko dzsimae (japán) .születési bizonylat Dzsiun (japán) . a halandó ember. Japán első mitikus császára (i. szerkesztette Kitabatake Csikafusza (i. ettől élő a test.sz. az anyagban megjelenő purusa. században dzsincsinszai (japán) .Viráta udvari birkózóbajnoka dzsin kang (kínai) .sz. és meghívják a jövendő szentély kamiját.Amateraszu unokájának dédunokája.e. 668-770): Sen hui legendáinak gyűjteménye Dzsinnó sótóki (japán) . i.sz. 9. kb.Dzsikaku (japán) . a singon ricu alapítója dzsiva (szanszkrit) .saját erőből megszabadulni. a császárok (egyben Japán) isteni eredete a sinto szerint dzsiriki (japán) . ilyenkor kiengesztelik a helyi kamit.nagy múltú.Az isteni császárok törvényes örökösödésének története. hanem csak állami kultusz 1946ig dzsingú (japán) .a sinto szentély építése előtt az alap kiásásának szertartása. közös étkezés dzsindzsa (japán) . (ld.olyan szentély.falu Vidéhában. Vardhamána Mahávíra (i. 1889-től nem vallás (Meidzsi-alkotmány).e. 599-527). adományok átadása és imádás. 685660). égi uralkodó Dzsimúta (szanszkrit) . az egyéni lélek. a kard az Acuta-szentélyben és az ékszer a Császári Palotában van. itt lett dzsina Vardhamána Dzsimmu tennó (japán Acuta) . az emberek cselekedeteik és vágyaik szerint . tariki) dzsitávada (szanszkrit) .sz.

amely a halálkor túlsúlyban van dzsnamána (szanszkrit) . andadzsa.a Tisztaság Földjének Új Szektája.Szálavatí fia dzsívan mukta (szanszkrit) .a Tisztaság Földje.hindu május dzsjótihstóma (szanszkrit) .fény-dicsőítés.életerő képesség. parátpará. pszichikai energia dzsizjah (iszlám) . szóma-áldozat dzsjótir (szanszkrit) . annamaja dzsiva déha (szanszkrit) . 14 létfokozat: avidjá = udviddzsa. orvos Dzsívaka szutta (páli) . kilépés a szamszárából dzsívátman (szanszkrit) . felmentés a katonáskodás alól dzsjaista (szanszkrit) . dhjána dzsjótir dhjána (szanszkrit) . érzelmekben létre-jövő erők Dzsívaka (szanszkrit) . jógadá. a független és örök valóság. burkai: ánandamaja.Középső Gyűjtemény 55.12 nem emberi kéz által készített (önmegnyilvánult) Siva jelkép dzsjótisa (szanszkrit) .egyéni lélek dzsívita (szanszkrit) . Dzsívakát (szanszkrit) .a gondolatokban. vidjá = dnyánadá. szatpadá.sz. adhama. 1173-1263).Bimbiszára rádzsa házasságon kívül született fia. lílonmukti. Abhaja fia.aki már ebben az életben elérte a móksát. szannjászadá. vidnyánamaja. szvé-dadzsa. alapította Sin-ran (i. Amida buddhizmus . Bimbiszára unokája. élő test dzsiva jántrika pítha (szanszkrit) .felszabadult állapot.összpontosítás. pránajáma. kiszabadult a körforgásból dzsívan mukti (szanszkrit) . Amida bucu Dzsódo Sinsu (japán) .kapnak testet.lekicsinylő büszkeség dzso nang pa (ejtett tibeti) . ánandapadá.a szertartások megfelelő időpontjának meghatá-rozásához szükséges csillagászati leírások a védángán belül dzsnaka kamma (páli) . dzsarájudzsa.a szellemi élet dzsívita indríja (szanszkrit) . manómaja.tibeti vallási irányzat. madhjama.speciális adó a vallási kisebbségeknek. szerves összetevő.létrehozó karma. dalai láma betiltotta Dzsódo (japán) . uttama.az elmélyülésben a belső világosság szem-lélése dzsjótir linga (szanszkrit) . a súnjata után van még az abszolút létezés.élőlény. az 5. Amida-buddhizmus.

írott tibeti szbjor nji) .Biblia.az i. 3. föld /sza/.zen mester (i.kollektív öngyilkosság Dzsurdzsin (japán) .a lhászai főtemplom. víz /cshu/) dzsunsi (japán) . a sinto egyik gyökere dzsor nyi (ejtett tibeti.sz.az erő legyőzése hajlékonysággal dzsummicu (japán) . Hórusz isten egyik fő kultuszhelye egér órája (kínai) .5 elem (fa /sing/.Nanda Takszaka dzsok csen pa (ejtett tibeti) .23-01 . kínai Csao csou Cung sen) .falu Vidéhában Vészálí mellett.egy Kálacsakra tanítás Dzsósú Dzsúsin (japán. az Amida-iskola. a halászat sinto istene ebosi (japán) .tiszta iskola dzsung ci (ejtett tibeti. írott tibeti 'bjung rcis) . írott tibeti 'bdzsor ba drug) . tűz /me/.e. itt lett dzsina Vardhamána dzsu thig (ejtett.bön dzsómon kultúra (japán) .az élet fája. 4. eredeti neve Rasza Trulnang Cuglakhang: kecske-föld csodás temploma dzsol bon (ejtett tibeti) . amire felcsavarják Échá (héber) .rinzai zen mester Dzsrimbikagáma (szanszkrit) .durgati Edfu (egyiptomi) . 778-897) Dzsósú Szaszaki (japán) . írott tibeti) . írott tibeti 'bjung ba) . nagyjából félúton Luxor és Asszuán között.a nagy tökéletesség.város Felső-Egyiptomban.egyesülés dzsorva drug (ejtett tibeti.cukornád nedve vízzel Ebiszu (japán) .sinto papok fekete süvege éc ha hájim (héber) .e. évezredtől i. századig élő ősi kultúra.ösztönző gondolati momentum E eau sirop (vodu) . tibeti vallási irányzat Dzsokhang (ejtett tibeti) .a naptáron alapuló elemek bön asztrológiája dzsung va (ejtett tibeti. Szongcen Gampo építtette nepáli felesége tiszteletére. Amida Bucu 'dzsog po (ejtett tibeti) .tiszta tanítás.az anyagi gyarapodás.Fukurikudzsu dzsvana csitta (szanszkrit) . a Tóra-tekercs két rúdja. Jeremiás siralmai edao (kínai) .dzsódomon (japán) .bön szertartás a Balcsen geköt jelképező kötéldarabokkal dzsudo (japán) . fém /chak/.

(i. koszorú Eiszai Myoan Zendzsi (japán) .„jöjj.zen templom. havonta kétszer: az újhold utáni és a telihold utáni 11. dhjána ékánéka vijuktatva (szanszkrit) az egységet hirdető/tagadó felfogások különválasztása.egy város Ékadanta (szanszkrit) .egy kocsi. a Kennin templom apátja. a két alapvető zen-iskola egyikének megalapítója.az azonos test és azonos felfogás tudatszintje ékabháva (szanszkrit) .az istenek alakja Eihei dzsi (japán) . írott tibeti 'dun pa rtse gcig tu) . a tagadandó tárgyak felismerése . aki levágta karját.egykezes kar-tartás (hatha jóga) éka jána (szanszkrit) . hindu böjt.sz. Ganésa egyik neve ékádasí (szanszkrit) . kínai Huj kó) . nap.derék asszony Eka (japán. a nihszvabháva: 1. hogy bizonyítsa őszinteségét mestere előtt éka (szanszkrit) . Hakatában felépítette a Sófukudzsi kolostort (i. Bódhidarma tanítványa. az iskola neve (rinzai) Li csi nevének japán olvasata éitheoi (görög) .a 11.nőtlen ifjak ejsesz hájil (héber) . a buddhaság az egyetlen végső cél éka kájaika szamdzsnyi (szanszkrit) . majd tanítvány a kínai Tien tai-hegyen. 1145-1215). az elme összpontosítása.az elmeműködés egyhegyűsége. azok a tanítványok.és babérágakból álló köteg.képecskék. 487-593) a 2.gyapjúba takart olaj. szerzetes”.(i.egylétűség (egység) Ékacsakra (szanszkrit) . amelyek a világközökben (intermundia) leválnak az istenekről eidos (görög) . tanítása a pátriárkákig és így Bódhidarmáig megy vissza. amelyet Dógen alapított Eileithyia (görög) . kínai pátriárka.sz.egy éka csitta kkhanika (szanszkrit) egy gondolatmomentumra kiterjedő időtől független okság éka haszta bhudzsászana (szanszkrit) . napon.a szülés istennője eiresioné (görög) . tartózkodás a gabona és a hüvelyesek fogyasztásától ékágra (szanszkrit. a Tendai-szekta tagja. akiket a Buddha hívott meg eidólon (görög) . 1194).egyagyarú.sz. figyelés egyetlen pontra.1 éhi bhikku (páli) .ehád (héber) .

(nisédhja viniscsaja marma).azonosság ékótíkarana (szanszkrit) . 4. a pont felismerése. Létó templomában ekecheiria (görög) .egyhegyűvé válás ekphora (görög) .halottkísérés Elaphébolion (görög) .az átman és az 5 halmaz egységéről alkotott felfogás elkülönülési pontja. amelynél elkülönül az átman és az 5 halmazról alkotott felfogás.egylábas galambrádzsatartás (hatha jóga) ékapáda shírsászana (szanszkrit) .Artemis Elaphébolos hónapja (a 9. ékánéka vijuktatva ékatva vijukta viniscsaja marma (szanszkrit) .) a tavaszforduló idején elektrum (egyiptomi) .egylábas fej-tartás (hatha jóga) ékapáda gálavászana (szanszkrit) . írott tibeti gcig) . egység.egylábas gólya-tartás (hatha jóga) ékapáda dhírsászana (szanszkrit) .egylábas teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) ékapáda szétubandha szarvángászana (szanszkrit) . .arany és ezüst gyakran természetes ötvözete.egylábas nyújtózó pávatartás (hatha jóga) ékapáda viparíta dandászana (szanszkrit) .felemelt egylábas íjtartás (hatha jóga) ékapáda uttána majúrászana (szanszkrit) . a nihszvabháva 3. foka Ekdysia (görög) .egylábas Gálava-tartás (hatha jóga) ékapáda kaundinjászana (szanszkrit) . egységes egész ékatva vijukta viniscsaja marma (szanszkrit) .a pont felismerése.egylábas fordított bottartás (hatha jóga) ékarúpatva (szanszkrit) . 3.azonosság. az egyöntetűség felismerése (vjápti-viniscsaja marma).szent béke ékíbháva (szanszkrit) . amelynél elkülönül az átman és az 5 halmazról alkotott felfogás (ékatva vijukta viniscsaja marma).lányok avatási ünnepe Krétán. amelynél elkülönül az átman és az 5 halmaz nem-egységéről alkotott felfogás (anékatva vijukta viniscsaja marma) ékapáda bakászana (szanszkrit) .egylábas Kaundinja-tartás (hatha jóga) ékapáda rádzsakapótászana (szanszkrit) .emléktár ékatva (szanszkrit.egylábas hídképzés teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) ékapáda úrdhva dhanurászana (szanszkrit) .egylábas fej-tartás (hatha jóga) ékapáda szarvángászana (szanszkrit) . 2. a pont felismerése.

kézzel tekerhető vízszintes tekercskép en tu (kínai) .siker a tanulásban. izgatottságfásultság. ma csak táblácskát emakimono (japán) .császári kegy. sz.egyezség.sinto liturgikus szövegeket tartalmazó könyv (talán i. mivel könynyen megmunkálható. a legfontosabb enneád az ún. a haszidizmus ellensége ellenszer (8) az elmélyülést akadályozó hibák megszüntetésére .) Engo Kokugon (japán) . az elektrum értéke az ókorban nagyjából azonos volt. Ozírisz. megnyugtatás elmélyülés 6 eszköze . amelyeket az emberek a sinto szentélyekre vagy azok köré helyeznek el. a nevét borostyán sárga színéről kapta (a borostyán görögül elektron . Heliopoliszi Kilencség.kerek ülőpárna engagement (vodu) . éberség. . lókép. az ellenszerek nem alkalmazása. gyakorlottság elmélyülést akadályozó 5 hiba .lustaság.Hekigan roku enknisma (görög) .Asszuán eleusisi Kis Misztériumok (görög) .Dionysos ünnepe Anthestérión hónapban Agraiban (Athén) eleusisi Nagy Misztériumok (görög) . figyelem. dekoratív fém Elephantine (egyiptomi) .innen származik az anyagi részecske neve is).Démétér ünnepe Boédromión hó-nap 13-án (Athén) Elijáhu (héber) . éberség. Ízisz. a teremtő családja.amelyben az aranytartalom 50 % körüli. az ellenszerek túlzott alkalmazása elul (héber) .augusztus-szeptember ema (japán gokaku) . elektrumot gyakran használtak. Tefnut. Nut. mivel az ezüst ára csak jóval az időszámításunk kezdete után csökkent számottevően az arany ára alá. szép fényű. 10.sz. mint a tisztább aranyé.Illés próféta Elijáhu Kremer (héber) . 1720-1796) vilnai tanító (gáon). Tagjai: Atum. amely valakit egy ártó szellemhez köt Engisiki (japán) . feledékenység. akarat.(i. eredetileg lovat ajándékoztak.tanulás. igyekezet. gondolkodás. ez a latinban elektrum. alkalmazás.isteni kilencség. ez a teremtés utáni első istenek csoportja. figyelem.hit. Geb. ügyesség. Atum. erőfeszítés. Su. fogadalmi tábla.sz. a szerzetessé válás egyik módja Kínában en za (japán) . később lószobrot.haláleset utáni tisztító szertartás Argosban enneád (egyiptomi) .

a törvények mit szabályoznak.Asklépios ünnepe Boédromion 17-én epiphania (görög) . 8.az a nap. a többi 4 isten pedig egymásnak édestestvére.hit. mi a jó és mi a rossz. amikor a maikóból geiko lesz Erinnüszök (görög) .baráti lakoma Erebos (görög) . lelkiismeret.isteni megjelenés eponymia (görög) . a lények milyen helyzetben vannak.a versengés és viszály istennője erisz (japán) . az ő gyermekeik Geb és Nut. illetve házastársak is egyben (Ízisz . tudja: 1. dicsőítő ima ephébos (görög) .katonaköteles korú fiú (Athén) Epidauria (görög) . . Saicso tanítványa (i. 5.szombat előnapja. a lényeket milyen vágyak és erkölcsök vezetik. 9. 7. a teológia szerint Atum egymaga nemzette az első istenpárt. az elmélyedés (szamádhi) különböző szintjeit. a geikónak fehér Erós (görög) . 4.panycsavimsatittva eranos (görög) .tengeri hal (?Pagellus erythrinus) érzelem. 793-864). 6.fúriák Eris (görög) . 838-840 között kínai utazásán kéziratokat gyűjtött.sz.zen mester epainos (görög) .a szerelem istene erő . 2. 638-713).sz.sz. mi az oka a jónak és a rossznak. kínai pátriárka enthusiasmos (görög) . Széth . a lények karmáját.templom az Akropolison.szent tárgyak er si wu ti (kínai) .a kimonó nyakrésze. itt őrizték Athéné Polias szobrát erev sabat (héber) . függőségmentesség. a maikónak vörös. egészséges állapot (11) .Széth és Nephtisz.Nephtysz) Ennin (japán) . a szégyenérzet képessége. péntek erikae (japán) . a 6.ami a Buddhának van. Sut és Tefnutot. miként lehet megszüntetni az illúziót (májá) éruszin (héber) . a lények milyen képességekkel rendelkeznek. i. mi a létezés vége és a nirvána.megszállottság Enzui (japán) . az i.eljegyzés erythinos (görög) . kínai Huj neng) zen mester (i. 843-as taoista vallásüldözés legfontosabb forrása Eno (japán.a sötét alvilág istene erec Jiszráél (héber) .Ozírisz. 10. 3.az ígéret földje Erechtheión (görög) .az istenek nevei epopteia (görög) .tanult szerzetes.sz.hálaima.

menet. kiegyensúlyozottság.ez az enyém. a világ királya.gyűlöletmentesség. boré míné mezonot. Baruh hé haolamim. fán termő gyümölcs előtt: Baruh atá . aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu al-nötilát jadájim. Örökkévaló Istenünk. aki életben tartottál és fenntartottál bennünket. a negyedik kataraktától délre húzódó rész neve volt.). lelkiismeretesség eschara (görög) . az ókori Etiópiát görögösen Aithiópiának is nevezik étkezési imák (héber) . boré nöfasot rabot vöheszronám al-kol-má sebarátá. a ditthi igazolása Esztér (héber) . a világ királya. (Áldott légy. loák csoportja.középen lyukas oltár az italáldozatnak escorte (vodu) . mint a mai: kb. (Áldott légy. Örökkévaló Istenünk. löhahajot bahem nefes kol-háj.). sehehejánu vökijmánu vöhigiánu lazmán hazé. Eszter Eszukári (szanszkrit) .novembertől márciusig essének (görög) . (Áldott légy.Biblia. Áldott vagy. aki különféle étkeket teremtett. bor. elevenség. és megéretted velünk ezt a mai napot.). Örökkévaló Istenünk. a világ királya. (Áldott légy. a mána igazolása eszomeattá (páli) . és megparancsoltad nekünk a kéz leöblítését. a kézleöntés áldása: Baruh atá Adonáj. aki törvényeiddel megszenteltél.ez vagyok én.). Elohénu meleh haolám. Elohánu meleh haolám. a tanhá igazolása Etiópia (egyiptomi) . Örökkévaló Istenünk. akinek szavára jött létre minden. életerő. aki számos élőlényt teremtettél. ami egy fontos loát kísér esős évszak (görög) . ha nincs kenyér. Örökkévaló Istenünk. és szükségletüket is előteremted. Örökkévaló Istenünk. Elohénu meleh haolám. sehakol níje bidvaró.egy bráhman etam mama (páli) . buzgóság. étel és ital előtt (ha nincs kenyér): Baruh atá Adonáj. hogy fenntartsd valamennyi létezőt.).a kenyér áldása: Baruh atá Adonáj. Elohénu meleh haolám. (Áldott légy. Elohánu meleh haolám. Elohénu meleh haolám. a világ királya. szőlő. (Áldott légy.az ephesosi Artemis papjai eszohamaszmi (páli) . a világ királya.ez az én énem. a világ királya. aki előteremtetted a kenyeret a földből. déligyümölcs és tésztaféle: Baruh atá Adonáj.). tésztaféle előtt: Baruh atá Adonáj.az ókori Etiópia területe máshol helyezkedett el. hamocí lehem min-haárec. új gyümölcsnél és örömteli eseménynél: Baruh atá Adonáj. a világ Fenntartója. a tévedés hiánya.

élelmet szolgáltatva minden teremtménye számára. a világ királya. a világ királya. legjelentősebbek közülük I. Örökkévaló Istenünk. Uvtovó hagadol tamid ló-haszár lánu vöál-jehszár lánu mazom löolám vaed baavur smó hagadol.). aki megteremti a szőlőtő gyümölcsét. aki megteremti a fa gyümölcsét. szőlőből készült ital előtt: Baruh atá Adonáj.).e.-3.boldog ember euhémerizmus (görög) .nyájasak. Elohénu meleh haolám. böheszed uvörahamim. addig. amelyek NyugatThéba határán húzódnak végig. hú notén lehem löhol-baszár.theosebeia évmilliók templomai (egyiptomi) . racionális mítoszmagyarázat eukhé (görög) . kí löolám hazdó. melynek bejáratát a Memnón-szobrok díszítették .a thébai nekropoliszhoz kapcsolódó. Medinet Habu és III. Amenhotep teljesen elpusztult temploma. boré prí haéc. kí hú zán umöfarnész lakol uméhin mazon löhol-birjotáv aser bará. Elohénu meleh haolám. hazán ethakol. hazán et-haolám kuló bihvodó böhén. (Áldott légy.). Ő ad kenyeret minden élőlénynek. a világ királya. boré prí hagáfen. amelyeket megalkotott. Nagy jósága folytán soha nem hiányzott és ne is hiányozzék számunkra az élelem. Áldott légy.kérés. Örökkévaló Istenünk.Euhémeros (i. jó illat. Örökkévaló Istenünk. szeretettel és irgalommal.).) etnos (görög) . aki megteremti a föld gyümölcsét. Széthi gurnai temploma. az Ő nagy neve kedvéért. rámutató magyarázat eudaimón (görög) . a Ramesszeum. az Erinnüszök eufemisztikus neve eusebeia (görög) . cédrus(citrus)alma (szukkotkor az ünnepi csokorban) ettávatá (szanszkrit) . Örökkévaló. ismeri a Tórát és a szellemében él. (Áldott légy.jó íz. aki táplálsz minden élőlényt. (Áldott légy. mert Ő táplál és tart fenn mindent. sz. Örökkévaló Istenünk.Adonáj. ima Eumeniszek (görög) . Baruh atá Adonáj. 4.sűrű leves etrog (héber) .ekképpen. (Áldott légy. Elohénu meleh haolám. étkezés utáni ima: Baruh atá Adonáj. Elohénu meleh haolám boré prí haadamá. mert örökké tart a szeretete. aki jóságában ellátja az egész világot kegyelemmel. földi (vagy bokron termő) gyümölcs előtt: Baruh atá Adonáj. a világ királya. újbirodalmi halotti templomok.

8. különösen jól termő terület. 4. 6. 9. a világgal azonos (dharma dhátu) . értelme azonos a nanchonnal fáraó (egyiptomi) . a cím a per-aa azaz „nagy ház” kifejezésből alakult ki de a király címei között nem szerepelt. amelynek már az ókorban is nagy jelentősége volt.Vinaja pitaka Fajjúm (egyiptomi) .brahmálóka fang lun si (kínai) . 2. az Újbirodalom idején olvad össze jelentése a király személyével farizeus (héber) . az összes buddháéval azonos. 643-712) Fa hszian (kínai) .Felső-Egyiptom fehér (valószínűleg ezüstből készült). 7. az elpusztíthatatlan(hit). Kairótól kb. Ezrá ezrát násim (héber) . i. az erények kifogyhatatlan kincstára.család. tan Fa cang (kínai) . számos ókori nevezetessége közül kiemelkedik Hui hamis piramisa és III. minden helyre eljutó. 5.sz.tengeri szellem.sz.Ezili fréda (vodu) . az összes lénynek. 414-ben megírta utazása történetét fa lun (kínai) .kínai buddhista zarándok. a lények megmentéséért.Biblia. oázisnak is szokták nevezni. gömbölyű kúpban végződő koronája felajánlás (10) . a női báj megtestesítője. i. dharma.dharma csakra mudra fa sziang (kínai) .egyiptomi uralkodó.disvádin fanmi (vodu) . a ragaszkodástól és kötelékektől mentes megszabadulás.amit egy bódhiszattva tesz: 1. 3.mélyedés a Nílus nyugati partján. de vizét a Moitisz-tó biztosítja. 399-ben (65 éves korában) indiai útra indult. 60 kilométerre.sz. hogy szövegeket és kegytárgyakat gyűjtsön.elkülönített fehér korona (egyiptomi) . jelképe a szív Ezrá (héber) .női rész a zsinagógában F fa (kínai) . Amenemhat hawarai téglapiramisa.hua jen pátriárka (i. amely a József-csatornán keresztül a Nílussal van kapcsolatban. eredetileg csak a királyi udvart jelölte. Szobek krokodilisten kultuszának legnagyobb központja is Fajjúmban volt fan tian (kínai) . színe kék.kínai filozófiai buddhista iskola fah (kínai) . érdemek. az ekkéntiség ismertetőjegyei. 10.törvény. nagy kiterjedésű.

Egyiptom déli része.furiu feng lun (kínai) .parikalpita feng liu (kínai) . onnantól északra Közép-Egyiptomnak nevezik fen bie (kínai) .1. csak oldalfalakkal határolt feljáróutak is.festék vagy kenőcs kikeverésére szol-gáló. a feljáróutak nem ritkán igen hosszúak voltak. amely inkább az Újbirodalomtól jellemző. ahol mezőgazdasági termelésre csak a part egy szűk sávjában van lehetőség. a mai Felső-Egyiptomot inkább Asziutig számítják. Memphisztől az első kataraktáig (tulajdonképpen Asszuánig). tálcaszerű kőlap. a Nilusvölgy. a művelethez kialakított kerek mélyedés körül gyakran gazdag díszítéssel. tathágatagarbha fo zong miao (kínai) . a szenvedélyek . amely rituális útvonalként szolgált.templomokhoz és piramisokhoz vezető.sztúpa fogadalmi paletta (egyiptomi) . legszebbek többek között az „Oroszlánvadászat” paletta és a Narmer-paletta fogadalom (4) . a Középbirodalom idején épültek fedetlen. keskeny. az utat szobrok (jellemzően szfinxek). festéssel díszítették. de a luxori templomok között még hosszabb is ismert Felső-Egyiptom (egyiptomi) . ezeknél az oldalfalak elmaradtak. kertek szegélyezték ilyen feljáróutakat Karnak és Luxor templomai között találunk. a piramisoknál rendszerint fedett feljáróút vezetett a völgytemplomtól a halotti templomig.váju mandala feng shui (kínai) .rós ha-sána. 2. jóm kippur és a köztük lévő tíz nap feljáróút (egyiptomi) .Buddha fo jiao (kínai) . fennmaradásuk és díszítésük azt sugallja. földjóslás Fo (kínai) .buddha-természet. hogy mindet megszabadítjuk. Másik fajtájuk a nyitott feljáróút.buddhizmus fo si (kínai) . a sivatagi platóba bevágódott folyamvölgy. vagy templomokat egymással összekötő kövezett. a falakat és mennyezetet domborművekkel. fogadjuk meg. az érző lények számtalanok. az abu roasi piramisé 1700 méteres. esetleg ültetett ligetek. a predinasztikus kortól ismeretesek.félelmes napok (héber) . hogy fogadalmi áldozatként is használták őket. díszített út.szél és víz.sztúpa fo xing (kínai) . a taoizmuson alapuló módszer a kedvező energiák kiválasztására.

fogadjuk meg.bőrrel bevont bambuszkard gyakorlatozáshoz fúribháva pratipaksa (szanszkrit) . legtöbbször egy évig érvényes. sicsifukudzsin fukuro sinai (japán) . a Tai huang fuaxir (görög) . csoportokra vonatkozik.visszavonulás.eredet. fogadjuk meg. dicstelenség.szélfúvás-vízfolyás. sem nem túl a gondolkodáson (hisirjó) (Dógen: Fukenzazengi) fusze (japán) . 4. a Buddha útja elérhetetlen.szerzés.zen mester (i. 3.sz. Mozdulatlan Fényesség király (karddal és kötélhurokkal) fudzsi (japán) .a gazdagság és a hosszú élet sinto istene. dicsőség.japán visztéria (Wisteria floribunda) fue (japán) .egyéni karma-mag Fu jing Tao kaj (kínai) .Állatszelídítő.sinto amulett. kínai Fu jing Tao kaj) . spártai fiúk próbatétel előtti ideje fuda (japán) . általános oltalmazó. hogy mindtől megszabadulunk.nem-gondolkodás.kötelékei sokfélék.elmozdítható válaszfal G . hogy elérjük földi állapot (8) . a tanítások sokfélék. a kínaiban szokatlan. hogy mindet megismerjük. a japánban választékos az értelme furora (japán) . általában egy bizonyos időszakra.eltávolításból származó ellenszer furiu (japán. 10431118) Fukurikudzsu és Dzsurdzsin (japán) . s a templom papjai rituális körülmények között elégetik. kínai feng liu) . veszteség.fuvola Fujó Dókai (japán. szégyen.Fujó Dókai Fu shi (kínai) . ezért újévkor kicserélik a régi amuletteket.tűzhely fusirjó (japán) . a 6 Bölcsesség egyike fuszuma/sódzsi (japán) . érdem. boldogság.mozdulatlan fudo csi csin mjo roku (japán) . omamuri fudo (japán) . fogadjuk meg.a mozdulatlan bölcsesség titkos magyarázata Fudó Mjó ó (japán) . területekre. nem a sem-gondolkodás (sirjó).cél nélküli tudattal való adás. az esztétikai kategóriák összefoglaló neve. tulajdonképpen a Tao. ami a vu vei. nyomorúság fu (kínai) .a tan védelmezője. a szándék nélküli nem-cselekvés révén érhető el fu gugo sudzsi (japán) .

őr. diaszpóra .elefántrádzsa.cápaféle (Scyllium stellare vagy Mustela levis) galipote (vodu) .mennybolt. akit Visnu Varadarádzsa alakjá-ban mentett meg gagaku (japán) .a 3 tűzpap egyike (Uruvelá Kasszapa. akit karmája az égi régióba juttat gaganagandzsa (szanszkrit) . családalapítás. pálca. Siva elpusztította.a 2.sráddha Gajá Kasszapa (szanszkrit) .megváltalak gábáim (héber) . ejtett tibeti becon) .elefántarcú. többnyire 64 vagy 108 szemű imafüzérrel végzik gájatrí versmérték .eget bíró. földbirtokos.a hinduk napi imája.buzogány.a szegényügy intézője a hitközségben gábáj hodes (héber) . négyes jambus.Földistennő Gajá (szanszkrit) . 4es jambus Gakudojodzsinsu (japán) . adománygyűjtő gabek (jiddis) . amulett gadá (szanszkrit. véda-vers gájatrí mantra (szanszkrit) .öregedés és halál gáálti (héber) .végtelen tárház. nulla gaganacsárin/vjomacsárin (szanszkrit.Gálava-tartás (hatha jóga) galeos (görög) . itt volt az a barlang.indiai versmérték.ga (japán) . és viseli a bőrét Gadzséndra (szanszkrit) .egy hónapig szolgálatos gabe gabe (héber) .táncfajta gad (vodu) . életszakasz a varnásramadharmában.elefántdémon.a Rig véda leggyakoribb időmértéke.elefántfej-csúcs. Dógen műve gálavászana (szanszkrit) . pénzbeszedő. istenségszimbólum Gadzsanana (szanszkrit) .szétszóratás. írott tibeti mkha' spjod) .ego ga szi (ejtett tibeti) . Nadí Kasszapa) Gajaszísza (szanszkrit) .adóbeszedő. mahájána összeszedettségi gyakorlat gahapati/grihaszpati (páli) .bizango galut (héber) . amelyben a Buddha meditált megvilágosodása előtt gájatrí (szanszkrit) . a Mahábhárata egyik versformája. grihapati Gaia/Gé (görög) .gábáim gabienne (vodu) . Níla démon rejtett for-mája.császári és vallási szertartásokon használt zene gagana (szanszkrit) .Az igaz gyakorlás fő szempontjai. Ganésa másik neve Gadzsászuravadha (szanszkrit) .

szatrapeia a Perzsa Birodalomban Gandavjúha szútra (szanszkrit) .Északnyugat-India egyik része. a Gyémántoskezű Vadzs-rapáni társa. a számtantanár szútra (Tripitaka Szútrapitaka 107. a 19.a második takilcsi gan ta po (kínai) .lakomafelajánlás ganadhara (szanszkrit) .a Ganden-kolostor felszentelt tagja. akik halálra éheztették magukat ganaka (szanszkrit) . a legmagasabb képzettségű gelukpa szerzetes Gan Ocsir (mongol) . apja Siva.) Gánapati (szanszkrit) .háromfős gelukpa bizottság az i. írott tibeti dga' ldan pgo dbrang phjogs las rnam rgjal) .gamana (szanszkrit) . mahájána Ganden (ejtett tibeti) . mint a törpedémonok vezetője. amelyekkel elér-hető a rúpa kája.kolostor Cangban gandha (szanszkrit) . anyja Szatí.csillagjós. mindig bráhmana Ganakamoggallána szutta (páli) . január-február gamjamána (szanszkrit) . ezekkel hamar elérhető a buddhaság.áldozat a haragvó istenségeknek ganacsakra (szanszkrit. sokaság gana púdzsa (szanszkrit) .félelmetes arc-tartás (hatha jóga) Gandára (szanszkrit) . az Avatamszaka szútra része.a bölcsesség istene. nyakát és térdeit övvel összetartva gan den tri pa (ejtett tibeti) .szag.mélységesen üdvös okok. a Bras spungs és a dga' ldan kolostorok apátjai) Gandencsökor (ejtett tibeti) . matematikus.Móggallána. személyként Illatvíz asszonya.a hetedik hónap (Athén).mozgás. amit Congkapa alapí-tott 1409-ben Ganden Phodrag Csoglé Namgyal (ejtett tibeti. míg a pára-mitájána szerint az csak több életen át a bódhicsitta és a 6 tökéletesség által érhető el gamélia (görög) . írott tibeti chogsz) .sz. szantálfapép felajánlása a múrtinak a hindu templomban. járás gambhírupája (szanszkrit) .Virágfüzér.szerzetesek kisebb csoportja.gandharva gana (szanszkrit) . 17. a sokrétűség ura gandabhérundászana (szanszkrit) .Vardhamána 9 dzsaina követője. tömeg.ládaülés. a könnyebb elmélyülés érdekében sziddhászanában vagy padmászanában ül a meditáló. színe kék lótusz- . gelukpa kolostor. században a kiskorú dalai láma mellett (a Se ra.Örömteli.az éppen járva lévő út gamti (ejtett tibeti) . Ganésa egyik formája.lányok házasságkötési szertartása Gamélion (görög) . cselekvés.

az égi világrészek buddhája gándíva (szanszkrit) . augusztus-szeptember fényes két hetének 4. a mester tanítvánnyá fogad valakit gandhabba (szanszkrit) . a karma-mag (kamma vega) Gandhahasztin (szanszkrit) . napig gandharva véda (szanszkrit) .bódhiszattva Gandhamádana (szanszkrit) . dri chab ma) . Gandhá Gandhottama buddha (szanszkrit) .cérna felkötözés.a Gangesz folyó. rövid életű lény a tudat átmeneti szellemtesti hordozója a halált követő 49.szag.az áldozati illatos víz.paradicsom gantá (szanszkrit) . kínai gan ta po) félistenek.Ardzsuna fegyvere.a Gangesz torkolata ganna (iszlám) .Csiencsen Ganésa (szanszkrit) . Siva és Párvatí idősebb fia. Bhísma anyja.mozgó alany gantapo (kínai) .bal szem Gándhárí (szanszkrit) .Gangátartó.a zene és a tánc tudománya gandhatanhá (szanszkrit) . Siva egyik mellékneve.szag. írott tibeti gandhe ma. hordozóállata az egér. társai Sziddhi és Riddhi. ő írta le Vjászadéva után a Védákat és a Mahábháratát. Vadzsrapáni társa gandha artha (szanszkrit) . Párvati testvére Gangádhára (szanszkrit) .Szuvala lánya. a légkörben élő természetszellemek. isteni íj Gandzsin (japán) .a mai Afganisztán területe gándhárí (szanszkrit) .az égi világrészek buddhája Gandhára (szanszkrit) . a mennyei bolygók zenészei és énekesei.gandharva .Ganésa születésének hindu ünnepe. a jelen képzeteinek úrnője.hegycsúcsa Himalájában Gandhaprabhasa buddha (szanszkrit) .a bölcsesség elefántfejű istene. amikor a mennyből leszállt a Gangá. álambana pratjaja gandhábandhan (szanszkrit) . a folyó istennője. Dhritarástra felesége gandharva (szanszkrit. illatevők.szellem. a Haszonnal véghezvivő Amó-ghasziddhi kísérője. az 5 érzéki tárgy egyike gandha dhátu (szanszkrit) .a szag alkotóeleme. ejtett tibeti dri za ba. a sokrétűség ura Ganésa csaturti (szanszkrit) . fejével tartotta meg gangan (vodu) .az illatok iránti szomj Gandhe ma (ejtett tibeti) . az egyik tanmátra Gandhá (szanszkrit).houngan Gangászágara (szanszkrit) .virágszín. napján Gangá (szanszkrit) .

üdvözlés egymáshoz illesztett tenyerekkel. a kígyók legfőbb ellensége Gasan (japán) . 7. óvada.embrió-tartás (hatha jóga) garbhagriha (szanszkrit) .egy bráhmaní a Brihadáranjaka upanisadban gárhapatja (szanszkrit) . ávásza. ejtett tibeti. és megteremti a lényeket Gárgí (szanszkrit) . vers. mánatta.szárnyasnál nagyobb állatokat is metsző sajhet gata (szanszkrit) .8 előírás a bhikkuníknak: gárava. írott tibeti mgar) .Visnu egyik alakja. aki behatol minden univerzumba.mitikus óceán. feljegyzés.házi tűzhely.avnet garu dászana (szanszkrit) . akit Taj cung kínai császárhoz küldött. mozdulatlan.a 6 létforma. paváraná. az ujjak hegye a szájjal van egy magasságban.Garuda-tartás (hatha jóga) garu dhamma (szanszkrit) .a Godánija egyik alföldrésze. megjárandó út.sz.vallási és tudományos irányítás Gar (ejtett tibeti.Visnu szárnyas hor-dozója. félig ember-félig sas. apja Kasjapa. 827-887) gantr (szanszkrit) .a járt út Gáthá (szanszkrit) .megtermékenyítő. általában az ákhjánák versformája gati (szanszkrit. a szel- . fogantatási szertartás.Szongcen Gampo tibeti király minisztere. írott tibeti gro ba drug) . anyja Vinatá. változatlan. verses mondások.sz.) gárava (páli) . itt áll a templom istenének múrtija Garbhodakasájí Visnu (szanszkrit) . a babiloni Talmud-iskolák bölcseinek megszólítása gáonátus (héber) . upaszampadá piszuná. az énnel azonos (tathágatagarbha) garbha pindászana (szanszkrit) . a nem-védikus verselés. a dvádasángaszána 4. írott tibeti khjung/mkha' lding) . a madarak rádzsája. a hindu templom építése előtt a szentély helyén végzik Garbha (szanszkrit) . a szembenálláson túli egység szimbóluma gasze sajhet (jiddis) . a mozgás tárgya Gantó (japán.bhikkhuník tisztelete a bhikkhuk iránt garbadhana szanszkára (szanszkrit) . hogy megkérje feleségül Kondzso hercegnőt (i.zen mester gasso (japán) .gantavja (szanszkrit) .anyaméh-terem.zen mester (i. a poklok. a hindu templom központi szentélye.a mozgó/járó alany gáon (héber) .mozgás. vacsana patha Garuda (szanszkrit.magas rang. versszak. sz. kínai Jen tou) . vers. része. az áldozati tűz gártli (jiddis) . amely Brahmá alvása közben elárasztja a 3 világot.

ge kö ge lob ma (ejtett tibeti.upászaka ge nyen ma (ejtett tibeti. írott tibeti dge lugs pa) erényelvű. szanszkrit srámanéra) szerzetesnövendék.szerzetesrend gé hiera (görög) . a .második fogadalmát letett szerzetes.ékatva Gcug tor csan (ejtett tibeti) .testhez kötött gdugs (írott tibeti) . a Congkapa által alapított sárgasüveges rend. novícia ge dan pa (ejtett tibeti) . szanszkrit srámanériká) szerzetesnő növendék.a 48 haragvó istenség nyolcas csoportja. páli Sziddhatta Gotama) a Buddha neve megvilágosodása előtt gava (ejtett tibeti.Góvinda mestere.csö gdon (írott tibeti) . bhiksu ge long ma (ejtett tibeti. a félisteneket és az isteneket néha nem különítik el. írott tibeti dge tshul. szanszkrit szamgha) .az újjászületésre való utalás/jel Gaudapáda . szanszkrit bhiksu) . szerzetesnő ge luk pa/ge dan pa (ejtett tibeti. járás. írott tibeti ge khod) . első fogadalmú novícius. felszentelt pap.a gelukpa másik neve ge dün (ejtett tibeti. az állatlét.arhat a Buddha közelében gcig (írott tibeti) . írott tibeti dga ba) . megszólítás. diakónus ge cul ma (ejtett tibeti.Sikhin gcsug (ejtett tibeti) .apáca.dön gdos bcas/gdos pa can (írott tibeti) .lemlények világa. műve a Mándúkja káriká Gaudíja (szanszkrit) . a testben az agyhoz kapcsolódnak Gautama (szanszkrit) . a 4 fő tibeti iskola közül az egyik ge nyen (ejtett tibeti) . állami föld az isteneknek ge khod (írott tibeti) . szanszkrit siksamáná) . mozgás. vándorlény gati nimitta (szanszkrit) . szanszkrit bhiksuní) . alapítója Csaitanja Gaurima (ejtett tibeti) .apácanövendék ge long (ejtett tibeti. szanszkrit upásziká) .női világi hívő ge ö (ejtett tibeti.duk ge cul (ejtett tibeti.vaisnava iskola.szent földek.magas rangú tibeti szerzetes.mitikus risi. az árják feltételezett őse Gautama Sziddhárta (szanszkrit. írott tibeti dge slong.öröm Gavámpti (szanszkrit) .360 mennyei istenség a holdév napjainak megfelelően ge se (ejtett tibeti) . az élőlények ezekben a létformákban bolyonganak újjászületéseik során. a félistenek (titánok) és az istenek világa. az emberlét.

aki kiássa a sírokat. a haláchai és haggá-dai viták gyűjteménye. kiegészítés. i.számelmélet gempuku (japán) .buddhista teológia és filozófia legmagasabb tudományos fokozattal rendelkező művelője ge va (ejtett tibeti.kezes.prózai. a Misna értelmezése. a szankhárák geiko (japán) .erény Gedrószia (görög) .a művészet asszonya. ősi birtokos klánok leszármazottai geranos (görög) .Gödör tábornok. 5. része geku (japán) . 1391-1474) gegs (ejtett tibeti) . dalai láma (i. a Talmud második része gemátria (héber) .az 1.külső szentély Gemára (héber) . a dvádasánga sásza-na 2.vibandha gehám (szanszkrit) .zen mester. művének része général Fouillé (vodu) . mint koan).sz. Dógen Sobogenzo c. Szeppó tanítványa geomancia . a hógen-iskola alapítója.a fiú nagykorúsítási szertartása 15 éves korukban gen jen (ejtett tibeti. írott tibeti sger pa) . dalai láma (i. a kolostorba belépő pártfogó . versekkel dúsított szöveg.a halottak ünnepe Boédromión 5. kegytárgyak gyűjtőhelye genmai (japán) .híd gephyrismos (görög) . elrejtés.ház. sz.szélfúvás-vízfolyás geniza (héber) .a zsidó vallásra áttérő ger pa (ejtett tibeti.jövendölés homokszemekből gephyra (görög) . Amóghasziddhi kísérője Gendzsokoan (japán) .a 2.rejtekhely. napján (Athén) geng liu (kínai) .sz. 1475-1542) Gedun Trupa (ejtett tibeti) . idős szerzetes. a rituális célra alkalmatlanná vált könyvek.befejezés. kínai Hszüan sa) . írott tibeti dge ba) . teljes jogú gésanővér gejjá (szanszkrit) .nemesek..A mindennapi élet útja (a valóság.darutánc Déloson Apollónnak gergen (ejtett tibeti) .női bódhiszattva.sz. szanszkrit upászaka) . BaronSamedi és Madame Brigitte gyermeke Genesia (görög) .az Indus alsó folyásától nyugatra eső terület Gedun Gyaco (ejtett tibeti) . novícius Gendema (ejtett tibeti) .világi hívő.rizsleves Gensa (japán.a Képhisos hídnál tartott tréfás ünnepség gér (héber) .

Osmanthus fragrans.legyőzhetetlen.az egyik sziddha Ghószita áráma (szanszkrit) . Amitábha . mitikus hős geta (japán) .magas kultúrájú szórakoztató nő.Gíti gi vang (ejtett tibeti) .Ghéranda-tartás (hatha jóga) ghí (szanszkrit) .tisztított vaj. a habját időnként leszedjük.szagló képesség.a sajátosságokon fölüli lény gioret (héber) .epekő. hószita ajándéka ghrána (szanszkrit) .jóga-szöveg ghérandászana (szanszkrit) .a szaglás egymásra ható mezeje ghrána dhátu (szanszkrit) .lélekvándorlás a zsidó misztikában.Gridhrakúta gilgul/gilgul nesámet (héber) .fapapucs ghájana (szanszkrit) . hegy Girtima (ejtett tibeti) .erőfeszítés.női bódhiszattva. nem romlik. szorgalmas gyakorlás gháta (szanszkrit) .szagolható alkotóelem ghrána indríja (szanszkrit) .az ízlés-tudatosság alkotóeleme gi rti ma (írott tibeti) .aki betért a zsidóságba gir (szanszkrit) . a jelenségvilág szimbóluma ghatá (szanszkrit) . ügyelve arra. illatos olíva ginátita (szanszkrit) .elkötelezettség az állam és a társadalom irányában.elnyel giri (japán) . a bölcsesség jelképe.szaglás ghrána ájatana (szanszkrit) .gésa (japán) . amikor már nem habzik.szerzetestelep Kószambíban.szaglás ghakáraka (szanszkrit) . orr. régen geigi.csípőinak a shitánál Giddzshakútó (szanszkrit) . király. a karaitáktól ered gimha (páli. április közepétől június közepéig gin (írott tibeti) .csengő. az 5 érzéki képesség egyike ghrána vidnyána dhátu (szanszkrit) .nyár. a forró évszak. a vajat kis lángon több óráig olvasztjuk.szent vízhez vezető lépcső Ghatótkacsa (szanszkrit) . szanszkrit grisma) . Kyotóban geiko Geszer (ejtett tibeti) . harang.házépítő. megdermedve a ghí sárga lesz. az illúzió ghanta (ejtett tibeti dril bu) . a Kószala rádzsaságban.kin gin mokuszei (japán) .Bhíma és Hidimbá fia Ghéranda szanhitá (szanszkrit) . szobahőmérsékleten évekig eláll Ghódácsólí (szanszkrit) . finom szövésű anyagon leszűrjük. az egyik szerencsés tárgy gid hánáse (héber) . hogy a keletkezett üledék ne kerüljön át.

ebben készítik a loák ételeinek fürdőjét gnas bcu'i mkha' 'gro (írott tibeti) . írott tibeti rgjal mchan) . hónap 1. írott tibeti rgja dkar) . írott tibeti rgju skar) .annak a napnak hindu ünnepe. írott tibeti gí rti ma) .az érzékszervek .Nam ri Szong cen gnamelle (vodu) .teljes.ákászmika gmár hatimá tová (héber) .boldog új évet Gíti (szanszkrit.hag szaméah git sabesz (jiddis) .fehér föld.Dal.Nya tri Cen po gnjána csakshu (szanszkrit) .a harmadik.kínaiak.kísérője git jantev (jiddis) .jó végzést (Istentől).fateknő. Avalókitésvara tátsa Gja (ejtett tibeti) .lang glang dar ma (írott tibeti) . napján gjó (japán) .haszti glatt (jiddis) .a Tíz Hely Égjárói gnas brtan (írott tibeti) .jó végső aláírást (Istentől).a három hely égjáróiű gnja' khri bcan po (írott tibeti) . tiszta glo bur pa (írott tibeti) . köszönés jom kippurkor gmár tov (héber) .királyi újév az 1.a kaihogjo zarándoklatban részt vevő szerzetes gju kar (ejtett tibeti. írott tibeti rgjal po lo gsar) . köszönés jom kippurkor és hosa-ná rabá előtt gnam ri srong bcan (írott tibeti) . India gjal cen (ejtett tibeti.győzelmi lobogó gjal po (ejtett tibeti. kerttípus gjodo (japán) .fogadalomszegő királyok és lámák szellemei gjal po lo szar (ejtett tibeti.suddha ávásza gnas gsum gji mkha' 'gro (írott tibeti) . Je mon fia Gjajin (ejtett tibeti) .az istenek birodalmának buddhája Gjakar (ejtett tibeti. napján gite jór (jiddis) . bölcsesség szem gnjána indríja (szanszkrit) . amikor Krisna elmondta a Bhagavad Gítát.Lang dar ma glang po (ejtett tibeti) .sabat salom gítádzsájanti (szanszkrit) . írott tibeti rgjal po) .szthavira gnas gcang ma (írott tibeti) .az igaz út gjosa (japán) .közönséges.a 28 holdház az asztrológiában glang (írott tibeti) . december-január hónap fényes 2 hetének 11.

aki a Sátán és egy pogány római lány kőszobrának nászából született gog pa (írott tibeti) .a tehenek telihold alakú földrésze. Magóg királya Armilus (Ezékiel). lakói marhapásztorok.az ekliptika az asztrológiában.Dél-India egyik folyója Góg és Magóg (héber) . elsősorban európaira mondják gojo macu (japán) . életkoruk 500 év.nagy jóangyal. amelyek a simenaváról lógnak le. írott tibeti) .a Messiás megérkezésekor támadó sátáni sereg. felirat ema-táblán.papír. napnyugati vörös világ. újraélesztési pont a hüvelyk. tibeti .jaksa.alaktalan. szél. meditál.és a mutatóujj között Gokula (szanszkrit) . a Meru-hegytől nyugatra.járások. fásultságot okoz.vagy rongycsíkok.tibeti gazella go/szandzsu no to (japán) .működési terület Godánidzsa (szanszkrit. írott tibeti ba glang spjod) .város. ha az álomútról nem tér haza.ragály-isten.gnjána márga (szanszkrit) . az árnyék szélén van. egy zombi-fajta lesz belőle Go Kar mo (ejtett tibeti.elvonultság. ide menekítette apja a gyermek Krisnát gólem (héber) . mesterséges ember. víz.5/3 szintes pagoda (ég. írott tibeti nub ba glang spjod gling) .a Kívánságteljesítő Tehenek Szigete Gódávarí (szanszkrit) .a testhő (tűz) transzcendens női buddhája. az ember egyik lelke. gondolkodik. nö dzsin go (ejtett tibeti) . falvak sinto templomai go suki (japán) .remete gom pa (ejtett tibeti) . sorsosztó go bô nâj (vodu) .hagyományos udvari zene gohei (japán) .a tudás ösvénye gnjen po (írott tibeti) . zombi (jiddis) gom csen (ejtett tibeti) .Pinus parviflora. hogy felhívják a figyelmet a hely vagy tárgy kamijára gój (jiddis) .szakállas saskeselyű 'go ba'i lha (írott tibeti) . nem-zsidó. Amitábha női társa go la (ejtett. alföldrészei a Gáthá és az Uttaramantrina Godanija (szanszkrit.siker a tanulásban + célba találó nyílvessző.pogány.niródha gogaku (japán) . ejtett tibeti Nubpa tangcsho ling. szanszkrit Pandaravaszini) . az ember szellemi és lelki élete. ajanamsza gó sa (japán) . tűz. föld) gócsara (szanszkrit) . japán fehér fenyő gokaku (japán) .karma-mag go va (ejtett tibeti) .pratipaksa gnod sbjin (írott tibeti) .

meditációs fa. jelképe a földbe szúrt kard gou shi (kínai) .leszármazási csoport közös őssel (a bráhmanoknál 10).tehénvédelmező.tibeti fordítómester gongúdzsi (japán) . majd a lámaizmusba a tantrák.mitikus kovács (Dahomey).az egyik kollégium a Drepungban gombo (vodu) . tárgy a figyelem rögzítésére Gomang (ejtett tibeti) .buddhista kolostor gom sing (ejtett tibeti) . kaszt Gou (vodu) . születés.Kaszó zen mestere Gongpa Rapszal (ejtett tibeti) .a tittha ádzsávika vezetője.borravaló a geikónak vagy a maikónak Gószinga (szanszkrit) . a bibliai hagyomány szerint itt éltek azok a zsidó munkások. Májá húga (gondviselő = padzsápati) gotra (szanszkrit) .menedék idős állatoknak Gósála Maszkaríputra (szanszkrit) .liccshaví herceg. determinisztikus epikureizmus Goshen (egyiptomi) .város a Delta keleti felében.kőpagoda a kertben gos dkar mo (írott tibeti) . az egyik sziddha góraksászana (szanszkrit) . akik Per Ramszesz építkezésein dolgoztak gosugi (japán) .az Atharva véda bráhmanája gópí (szanszkrit) . a nyájak és a birtok ellensége Góngai (japán) .amala vidnyána Góvardhana (szanszkrit) .helyettes főpap Gópá(páli) .loák tiszteletére tartott szertartások gómukhászana (szanszkrit) . a sinto imádkozó pap (negi) segítője gong (ejtett.démon. a rámagamai Szuppabuddha lánya Gópatha (szanszkrit) . mások szerint Jasódhara másik neve. Vészálíban a Buddhának ajándé-kozta a Kútágára szálát Gótama (páli) .a legrégebbi tanítványok Gótamí/Padzsápati (szanszkrit) . általa kerültek a hinduizmusba. az első feleség (Jasódhara) előtt. hogy megvédje Vrindávana lakóit Indra haragjától .segédkántor.a Buddha nagynénjenevelőanyja.a Buddha felesége.pásztorlányok.a kapilavasztui szakják neve Gótama szávaka (szanszkrit) .tehénarc-tartás (hatha jóga) gon negi (japán) .a hindu templom föle magasodó torony Góraksa (szanszkrit) . Krisna egyik csodájának tárgya: felemelte. törzs.tehénpásztor-tartás (hatha jóga) gorin no tö (japán) . írott tibeti) . velük incselkedik Krisna gópuran (szanszkrit) . mag.hegy.Pandarávasíní gósála (szanszkrit) . a nátha szampradája egyik alapí-tója.

hogy a porszemcse adta egy-egy golyó magját.Baladéva műve gra lha (írott tibeti) . hogyan tudták ezt készíteni.Drigum Gridhrakúta (szanszkrit. a szánkhjában tízféle (upagraha).táncfajta graha (szanszkrit.Brahmá szútra kommentátor.Góvardhana púdzsa (szanszkrit) . egyiptomi előfordulása nem túl gyakori graszta (szanszkrit. a granulációt az etruszkok fejlesztették tökélyre.a Góvardhana-hegy felemelésének hindu ünnepe. nem csak az apró golyók előállítása látszott lehetetlennek. a golyókat szénporral való szennyezéssel öntötték. amely során apró. írott tibeti bja rgod kji phung po) Keselyű-csúcs. megragadás. október-november hónapban a Dipávalí utáni napon gôvi (vodu) . műve: Ratna prabhá Góvinda (szanszkrit) . ejtett tibeti) . háztulajdonos. Buddha prédikációinak egyik helyszíne gridhramukha dkar ser bja rgod mgo can (írott tibeti) .az észlelő alany gráhjam (szanszkrit) . szikla Rádzsagriha közelében. vagyonos ember. írott tibeti khjim bdag) gazda-házigazda.felfogás. visnu. családapa. a szerzetesek patrónusai . észlelés. ugyanis normál forrasztást megkísérelve a golyócskák egész egyszerűen elolvadnak.a Nyolc Boszorkány közül a délkeleti keselyűfejű grihapati/gahapati (szanszkrit.csomó (brahmá. birtokbavétel. írott tibeti grub par 'dzin pa) . rudra) granuláció (egyiptomi) . családfő.korsó Góvinánanda (szanszkrit) . de a beforrasztásuk is.dre gri gum (írott tibeti) .nemesfém-díszítési eljárás. úgy. Krisna állandó jelzője Góvinda bhásja (szanszkrit) . az indiai társadalom 4 rendje közül a 3 felső rend férfi tagjai.rituális fejsze gre (írott tibeti) .az észlelés tárgya Grande Brigitte (vodu) . milliméteresnél kisebb golyók mintázatba forrasztásával dekorálják a felületet.Maman Brigitte grandha ájatana (szanszkrit) . amíg családfőként világi életet éltek és saját házukban laktak. egészen a múlt század ötvenes éveiig rejtély volt. háziúr. különösen a harmadik rendre vonatkozik: polgár.a szag egymásra ható mezeje granthi (szanszkrit) . a bolygók szellemei (ejtett tibeti za) grahítá (szanszkrit) .dralha gragement (vodu) .pásztor.

to gtogs 'dod sngon mo sre mong mgo ma (írott tibeti) Menyétfejű. gyűlölség.vipasjaná guang gyin tian (kínai) .grihasztha (szanszkrit) .a templom mestere. förtelmesen zabáló szellem .tor ma guáj (ejtett tibeti) .Nagy jóangyal. drok Gros bon ange (vodu) . gimha.Bátor Guédé. tudatlanság. a papság általában öröklődő foglalkozás Guédé brave (vodu) .gter ma gter ma/gter chos (ejtett tibeti ter ma. az egyik lélek grub par 'dzin pa (írott tibeti) .trisula gszang (ejtett tibeti) .Jamántaka gsum (ejtett tibeti) . sinto főpap.graha grub thob (írott tibeti) .hindu családfő grihja szútrák (szanszkrit) .ter tön gti mug (ejtett tibeti) . zavarodottság. helyettesei: gongúdzsi. a felismerés hiánya gti mug las gjur rtog pa bdun (írott tibeti) . fonák látás. gőg. ostobaság. rejtett gter chos (írott tibeti) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. írott tibeti) . ájur véda gro ba drug (írott tibeti) .mester.sziddha gsang sngags (írott tibeti) .móha. aki gter ma könyveket összeállítja gter ton (írott tibeti) . sötétzöld gtor ma (írott tibeti) . titkos tudást tartalmazó rejtett könyv gter ston (írott tibeti) . balgaság.az otthon elvégzendő szertartások vezérfo-nalai grísma (szanszkrit) .nyár.kincskönyv.5 szerencsétlen nap guédé. tapadás.Senrab Mivo gshin rdzse chos kji rgjal po (írott tibeti) .a balgaságból támadt hét képzet (vágy.mantra gsar ma (írott tibeti) .gati grogs (írott tibeti) .titkos.abhászvara Guangguotian (kínai) .Kaka guédé Guédé cinq jours malheureux (vodu) .szar ma gsen rab mi bo (írott tibeti) .Jama Dharmakája gshin rdzse'i gshed po (írott tibeti) .Brihatphala gúdzsi (japán) .kincsfellelő mester. kétely) gto (írott tibeti) . a második hindu évszak. tolvaj Guédé caca (vodu) . elsötétedés. úr guan (kínai) . negi.

titkos tanítás gui (kínai) . nehézkesség. feketék Guge-királyság . a mahájána egyik irányzata guhja upadésa (szanszkrit) .női szellem. egyediség (függetlenség). formáló elv.szellem. ha a karanában az egyik elem túlsúlyra jut. meg nem nyilvánultság guna gunin (szanszkrit) . öröm. folyékonyság.sz.Kettős Guédé. forma. a beszéd és a tett 3 rejtélye guhja abhiseka (szanszkrit) .Szenvedő Guédé Guédé vi (vodu) . kiterjedés. barlang.minőség és minőséggel bíró .).a legjelentősebb loák eredő helye.a halál szellemei. 846-1630 gugo sudzsi (japán) . bonyolultság. sajátosság. érinthetőség. amelyben remete lakik guhja (szanszkrit) .Guédé double (vodu) . aktivitásra serkentés.a dahomeyi abomeyi őslakók. kívánatosság.akrobatikusan táncoló szellem Guédé loray (vodu) . erkölcstelenség.a titkos mantra szekere. prioritás.Pók Guédé. minőség.A Gulisszáni szútra (Tripitaka Szútrapitaka 69. transzcendens állapotból kiemelkedő 3 alapminőség (szattva.a gondolkodás. fonál.árannyaka. mennyiség.csoport karma-mag Guha (szanszkrit) .Mindközött guédé Guédé fatras (vodu) .kicsi asszony a viharban Guédé masaka (vodu) . szín. összekapcsolódás (rész és egész.a sírok felügyelője Guédé souffrant (vodu) . a po-lélekből lesz Guinea (vodu) .a titok szentsége guhja mantrajána (szanszkrit) . tamasz).Nyugat-Tibetben i. radzsasz. lovas guédék (vodu) . az embereknek kettős látást ad Guédé entre tous (vodu) . a számjávasztha felbomlása. a vaisésikában: szag. íz. mára nem országnév Gulisszáni (szanszkrit) . hang. aki egy barlangban élt (padara szamácsára) Gulisszáni szutta (páli) . szenvedésjelleg. dharatthámatá jön létre. fantázajellegűség. utánkövetkezés. guédégyermek Guédé z araigne (vodu) . erkölcsösség. ok és okozat stb. undirítóság. rész-szubsztancia. triguna = a megnyilvánulatlan.) guna (szanszkrit) .Vidésa királya.szál. aki macoutte-ban köldökzsinórt és mérgezett leveleket tart Guédé nibo (vodu) .

a tibetiben: legfőbb anya guru dhamma (páli) .arúpa dhátu gzúgs sku (írott tibeti) .Sigacé gzhonnu dmar mo dred mgo ma (írott tibeti) .a szattva-radzsasz-tamasz egyenlő mértéke.a mester-tanítvány kapcsolat gurudaksina (szanszkrit) .természetbeni juttatás a bráhmanoknak guru (szanszkrit. mánatta.zen mester.viszonylagos gzhi'i 'od gsal (írott tibeti) az alap fényvilágossága gzhis ka rce (írott tibeti) . ha a karanában valamelyik túlsúlyra jut. ejtett tibeti.a guru otthona. ávásza.rúpa szkandha gzúgs med khams (írott tibeti) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.vacsana patha guru rinpocse (szanszkrit.sz.az Ifjú Medvefejű.fizetés természetben a tanítónak gurukúla (szanszkrit) . gza' (írott tibeti) . akkor felbomlik gunátíta (szanszkrit) .drágakő mester. írott tibeti bla ma) .a bhikkhuníkra vonatkozó 8 előírás: gárava.a gunák funkciójában megnyilvánuló szakadatlan küzdelem.tárgyiasító szél a szellem működésében gzungs (írott tibeti) .ti dzsi gzúgs (írott tibeti) .a sajátosságokon túljutott gura daksina (szanszkrit) . sz. piszuná. vörös gzi (írotttibeti) .rúpa dhátu gzúgs kji phung po (írott tibeti) .rúpa kája gzung bskjed kji relung (írott tibeti) .zi gzi brdzsid (írott tibeti) .(gu = sötétség. iskola Gutei (kínai Csü cse) . 9. írott tibeti gu ru rin po cshe) .guna vritti viródha (szanszkrit) .za gzhan stong (írott tibeti) . i. upaszampadá. Padmaszambhava guru sishja parampará (szanszkrit) . felkészülés az óvádára.mantra gzsin rdzse (írotttibeti) . állandó átalakulás gunaegyensúly .rúpa gzúgs kji khams (írott tibeti) . lelki tanítómester. ru = eloszlató) súlyos.fa-fúvóshangszer (oboa) gya lo (ejtett tibeti) .Sindzse GY gya co (ejtett tibeti) .óceán gya ling (ejtett tibeti) . a paváraná betartása.a dongmo magasságánál hosszabb bot a tea .

3. de úgy él. csak egyetlen tincset hagytak meg.ünnepi kóruséneklés Karneia ünnepén (Spárta) gyu (ejtett tibeti) . az öröm és a szenvedés üres. 1543-1588) gyermektincs/hercegi tincs (egyiptomi) .a felsőtestet borító alsónemű hadaka macuri (japán) .a bódhiszattvák gondolkodása (a gyakorlat fejlődési fok): 1.a 3. 5.a sinto hadistene. mások segítése. király gyal va rin po cse (ejtett tibet) . 8. a szabályok betartásával megszabadul a ragaszkodástól. régens gyal po (ejtett tibet) . az erény gyakorlása.jajveszékelő. segít.zarándoklat . nemragaszkodás.a sinto szentély év eleji meglátogatása Hacsiman (japán) .rendfőnök Gyalva Szonam Gyaco (ejtett tibeti) .nincs íz.Tulku Dzsampel Delek.jellegzetes oiran járásmód hada dzsuban (japán) . birtokolja a teljes igazságot gyal cab (ejtett tibeti) . 4.a csecsemőt először viszik a sinto szentélybe a kami segítségét kérni hacumóde (japán) . de nincs megkötve. minden korábbi cselekedetek káprázata. mir-tusz (szukkotkor az ünnepi csokorban) Hadés (görög) . gondosan befonva a fejük jobb oldalán Gymnopaideia (görög) .sz. 2.rádzsa.bön H ha ha va (ejtett tibeti) .az alvilág istene hadzs (iszlám) . nem tanult Tórát. az igaz tudatosságban is képes világi formában tanítani. 7.köpülésére Gyacön Szenge (ejtett tibeti) . adakozás. dalai láma (i. de az illat jó. végtelen emlékezettel tanítja a tíz testet. eredetileg a mitikus Odzsin császár kamija hacsimondzsi (japán) . a nehezen elérhető. erénye azonos a Buddháéval. a butaság és a zavarodottság megszüntetése. 10. öröm. 6. fáradhatatlanság. nemellenkezés.közvetlen ok gyur bon (ejtett tibeti) . az igazság. 9. adomány és adományozó azonos.tibeti fordítómester gyakorlat (10) .a királyi gyermekek feje általában kopaszra volt nyírva. ügyes megjelenések. hideg pokol habutae (japán) .téli férfiünnep a sintóban. csak ágyékkötőt viselő férfiak vetélkedője hádász (héber) .vastag szövet hacumijamairi (japán) .

bármiféle magyarázat nélkül. az elegáns. egy olajbogyónyi tészta tűzbe vetése emlé-kezésül a kohanitáknak nyújtott hajdani adományra.zen mester Hakuin (japán) . nosztalgiával árnyalt elmúlásérzés (avare). az asszonyok imája: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. mint dharmapála a Lófejű tanvédő isten. fölmutat egy tényt. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhafris halá min haiszá. bibliai elbeszélések erkölcsi tanulságai hagnos (görög) . Örökkévaló Istenünk. lehetőleg szójátékszerű rímmel ellátott (a + x + a) versforma. a világ királya.a halott kipája hájim (héber) . egy. aki jártas a Tórában. a nyugat vörös kapuőre hájbli (jiddis) . aki törvényeiddel megszenteltél.bölcs. hogy .ünnepi kalács. ennyi szóból áll a kaddis hakama (japán) .sz.pincérnő Hajagríva/Hajasirsa (szanszkrit) Visnu mellékmegtestesülése. az egyszerű dolgokban fölismerni a törvényszerűt (vabi). betűértéke 68. látványt.fehér szoknyanadrág. és megparancsoltad nekünk. aki visszaszerezte az ellopott Védákat. ez az eljárás a sono mama. a Misnában és a Gemárában hakimono (japán) .lábbeli hakkáfot (héber) . (Áldott légy. lófejjel ábrázolják. egyéb bibliai szövegek felolvasása a Tóraolvasás után Hág Hászukot (héber) . személytelen. a bima körül Hakudzsun (japán) .a rengában a kezdő versszakot (hokku) követő további versszakok haiku (japán) . nagy tudós haiden (japán) . általában 3 sorra tagolódó. rindzai iskola halá (héber) .körbejárások.17 szótagból álló. a tudás istene. a sinto papok viselete a kimonó alatt hákhám (héber) .haftara (héber) .élet.zen mester (i.tiszta háhámin (héber) . 1689-1769).jó ünnepet Haggada/Aggada (héber) . a Peszah előestéjén felolvasandó könyv.zárszó.sinto imaterem haikai (japán) . nincs története. visszafogott homály (jugen) haizen (japán) .a sátrak ünnepe hag szaméah (héber) .bölcs. elbeszélés.történet. köznapi.

barátja Sö tö (japán Dzsittoku) (lelenc). 1821) Dandzan Ravdzsaa hamsza (szanszkrit) . később különálló vagy önálló épület lett hámácdil (héber) . a nők ünnepe Poseidon hónapjában halotti maszk (egyiptomi) . sz.aki elválasztja. ami a tejóceánból keletkezett.hanyatlás felé vezető suddhaka hana sobu (japán) .hattyú.méreg.elkülönítsünk a tésztából egy kalácsra valót. a maiko és a geiko időbére .Balaráma egyik neve háláhala (szanszkrit) . a csan költő hána hágija (szanszkrit) . Siva itta ki az emberek védelmében hálál (héber) .én Ő vagyok (adzsapa mantra) hamszászana (szanszkrit) .fonott kenyér. 1085-1140) költő halla (héber) . alapította (i.a múmiára helyezett maszk.rideg hegy (i. bárhesz Haloa (görög) . hogy ka-lelke felismerhesse.szőlőültetvény.virágköltség.Biblia.háromszögletű sütemény purimkor hámecosodás (héber) . a piramisok tövénél építették. szerencsét hozó szimbolikus tárgy a sintóban.kés a shitához Halévi. általában a halotti szobor előtt mutatták be az elhunyt kultuszának szánt áldozatokat halotti templom (egyiptomi) .vallási törvények értelmezése.az uralkodó síremlékéhez tartozó templom. Tibetben a hosszú élet és a jólét jelképe hámántáska/hámánfüle (héber) . Juda (héber) . ezért.kovászodás Hámes M'gillót (héber) . hogy megőrizze a halott vonásait.szentelt nyílvessző. és újra életre keltse a testet. konkrét alkalmazása Haladuja (szanszkrit) .(i.).kultikus sírmelléklet. Brahmá hordozója hamszah (szanszkrit) . később a halotti kultusz helye is. hogy a halott ka-lelke visszataláljon a testbe. amelynek biztosítania kellett.sz.sz. mármint az Úr a szombatot hamaja (japán) .eke-tartás (hatha jóga) hálef (héber) .japán vízi írisz hanadai (japán) .hattyú-tartás (hatha jóga) Han san (kínai. nagyon pontosan mutatja az elhunyt arcvonásait halotti szobor (egyiptomi) .kolostor. japán Kenzai) . bármennyire is idealizált az ábrázolás. melynek szerepe az volt. általában újévkor szerzik be a hacumóde alkalmával.sz. amikor visszatér.rituális szempontból alkalmatlan halászana (szanszkrit) . 7.) hálácha (héber) . Öt tekercs Hamrijn Hijd (mongol) .

Jehuda (héber) .Visnu mellékneve hari Krishna (szanszkrit) . Örökkévaló Istenünk. Ráma Ráma. a zazen végén éneklik hanten (japán) . hari Ráma. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhadlik nér selhanukká. hari hari) Haridvár (szanszkrit) .város. a világ királya.a megtisztulási folyamat a sintóban. valójában csak Ráma csandra szolgája. aki törvényeiddel megszenteltél.megtisztító pálca a sintóban. apja Váju. a mennyből leszálló Gangá Siva hajszálain patakokká szakadva itt egyesültek.Hanumán-tartás (hatha jóga) hara (japán) .Szív szútra (Mahápradzsnyá páramitá szútra).zenész lány haniva (japán) .lótuszülés zazenben. és megparancsoltad nekünk a hanukkai gyertyagyújtást. a manipúra csakra hára (szanszkrit) .a reggeli Nap.tévész 2-3).harai haragusi (japán) . szfinx. áldásosztó Harahti (egyiptomi) .öltözék a macuri alatt hanukat hábájit (héber) . 200 körül. Gíza harai/harae/o harai (japán) . anyja Andzsana hanumánászana (szanszkrit) .a felszabadulás mahámantrája a Krisna-tudatú hívőknél (hari Krishna. akárcsak mostanában. 7 + 1 ágú gyertyatartó Hanumán (szanszkrit) .vigalmi negyed Hanászi. mindig része az imi és a miszogi Hari (szanszkrit) . Áldott légy. és . a Szentély újraavatásának napja (kiszlév 25 .karkötő. a Misna összeállítója hangjoku (japán) . aki csodákat tettél őseinkkel az idő tájt. (Áldott légy.a menóra köznapi. seaszá niszim laavoténu bajamim hahém bazmán haze. Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. a világ királya. Krishna Krishna. kekkafuza hannja (japán) .búgócsiga hanukkija (héber) . hari Krishna.belek. házi formája. megtisztít a bűntől.mindent felülmúló bölcsesség Hannja Singjó (japán) .agyagtárgyak rituális temetési szobrocskák a sintóban hankafuza/kekkafuza (japán) . vánara. a napfonat. nyaklánc harae (japán) . hari hari. jelképe: sólyom. hari Ráma.hanamacsi (japán) .i.sz.) hanukka dreidl (héber) . temploma: Héliopolisz.házavató szertartás Hanukka (héber) felszentelés. az elkövetett rosszból származó foltoktól. Örökkévaló Istenünk.majomrádzsa. gyertyagyújtás előtt: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám.

igaz. törekvés a test fegyelmezésével (ha = Nap. ejtett tibeti glangpo) .Siva és Visnu kettős formája. Szambát Hasztipála (szanszkrit) . duhkha. a fekete a tompa tudat) Hasztinádzsaka (szanszkrit) . Honszu .hátuná hászíd (héber) .alma.Szaszthá másik neve. végén haszta (szanszkrit) . jobb oldalt Siva Harihára Putra (szanszkrit) . eltökélt erőfeszítés. bal-jobb). Hórusz Théba: Amon. Abüdosz: Ozirisz.herceg Pávában.jóga a test fölött való uralom útján.elefántszimbólum (a fehér a megtisztult tudat. bal oldalt Visnu hármasság (egyiptomi) . sz. ellentétpárok és azok . az ősi istenek megjelölése hászágát gvul (héber) . tha = Hold.város. Hari (Visnu) és Hára (Siva) fia Harjardha (szanszkrit) .isteni oszlop. általában egy isten. 18.triász.Siva és Visnu kettős formája. hű.határsértési tilalom. pozitív-negatív. Nofertum. dió. Brahmá-Siva-Visnu. fahéj és bor keveréke széder estén hasira (japán) .aniccsa.jobb szem haszti (szanszkrit. Mut. Kuruksétra fővárosa.jámbor.Isten gyermekei. Ízisz. anatta harószet (héber) .sz. két istennő és egy gyermek isten). Agni-Indra/Váju-Áditja. ahol Durjodhana bezárta Krisna fiát.az Iksvákutól származott Viruddhaka fia.Memphisz: Ptah. egy rábbánutban a saját rabbi dönt hászene (jiddis) . Szahmet.a sztúpa négyszögletes alapja. újkori vallásos mozgalom a Keleti-Kárpátok vidékéről haszkala (héber) . cicit három jel (szanszkrit) . Gandhi szava a nihszprisjákra Harihara (szanszkrit) .megragadás haszta dzsihviká (szanszkrit) .lett belőlük a Gangesz haridzsan (szanszkrit) . a szakják ősatyja Hasztinápur (szanszkrit) . szerepük elválasztása nem határozott (mixta persona) harmika (szanszkrit) . akinek házában Vardhamána meghalt hátán (héber) .mezúza. egy istennő és egy gyermek isten alkotja a hármasságot. tefillin. az istenség lakhelye három jel (héber) . az egyiptomi pantheonnak több ilyen „családja” is van. de vannak kivételek (pl.vőlegény hatha jóga (szanszkrit) .a zsidó felvilágosodás az i.

pránajáma. Elohénu meleh haolám. hamavdil bén kódes löhol. vahjí lí lísuá. Fényesség lett a zsidók számára. Benne bízom. kosz jösupt eszá uvösém Adonáj ekrá. Áldott légy. Isten az én segítségem. áldásod népedre száll. Adonáj cvaot imánu.).elválasztás. aki segítségemre lett. Örökkévaló Istenünk. gyertya és búcsúztatási ima a szombat kimenetelekor.egymásba olvadása. a mai törökországi Bogazköy mellett hátuná (héber) . (Bizony. öröm. a jóga 8 elemének (jáma. nijáma. Baruh atá Adonáj.A hatha jóga lámpása. mert erőm és dalom az Örökkévaló. pránajáma.esküvő Hává (héber) . a világ királya. a mantra jóga gyakorlata havdala (héber) . szisztrum. Így legyen számunkra is. dhjána. bén or löhóseh. Iyengar: Jóga új megvilágításban. Lajhudim hajtá orá vöszimhá vöszaszon víkár. vidámság és tisztesség. aki különféle fűszereket teremtettél. a kettősségnélküliség állapota. temploma: Dendara Hattusas (egyiptomi) . mudrá. Örökkévaló Istenünk. a borra és a fűszerekre: Baruh atá Adonáj. Elohénu meleh haolám. gyakorlatai: sat karman. a világ királya. kí azí vözimrát já Adonáj. Elohénu meleh haolám. aki megteremtetted a tűz fényforrását.Éva havana (szanszkrit) . ászana. Szvátmáráma műve Hathor (egyiptomi) . al-amhá virhatehá szelé. Áldott légy. (Áldott légy. aki megteremtetted a szőlő gyümölcsét. Baruh atá Adonáj. bén jom hasvií löséset jömé hamaasze.). Laadonáj hajsuá. szamádhi Hatha jóga pradípiká (szanszkrit) .a hettita birodalom fővárosa.anyaistennő. prátjaha) művelése. ászana. bén Jiszraél löamin. Örömmel merítsek vizet a segítség forrásából. a világ királya. Elohénu meleh haolám. a gyakorlatok bemutatása: B. boré prí hagáfen. Usavtem májim böszaszon mimájné hajsuá. a gyertya fölött: Baruh atá Adonáj. pratjáhára. miszgáv lánu Elohé Jaakov szelé.K. Felemelem a segítség poharát. Örökkévaló Istenünk.. a világ királya. aki szétválasztod . ima: Hiné Él jösuatí evtáh völó efhád. jelképe: tehén.S. Az Örökkévalónál a segítség. Baruh atá Adonáj.tűzáldozat. és az Örökkévaló nevében szólok. Kén tije lánu. (Áldott légy. hamavdil bén kódes löhol. boré möoré haés. borá míné vöszamim. feloldódása. és nem félek. Örökkévaló Istenünk.

Kairó egyik külvárosa települt rá Hélios (görög) . héder (héber) . aki szétválasztod a szentet a hétköznapitól.Nara héja (szanszkrit) .ahol egy bódhiszattva lehet (a hely .e. napot a 6 munkanaptól. a csan tanító reagálása a rossz kérdésre vagy a hibás válaszra.vezérlő értelem héhál (héber) . alsó fokú iskola Hegedűs Róbert .szoba.kántorság he (kínai) . Örökkévaló.eredetileg az egyik legjelentősebb vallási és szellemi központ Egyiptomban.sz. a heka-jogar a jobb és a bal kézben is lehet. Áldott légy. kék-arany jogar.a szentet a hétköznapitól. nem messze Memphisztől helyezkedett el.száz szarvasmarhából álló áldozat hekdes (héber) . Izrael a többi néptől. október 7. elöljáró az egyiptomi időkben házánut (héber) . elvetendő-választandó heka-jogar (egyiptomi) . kerülendő-kívánatos.megszüntetés héjaupádéja (szanszkrit) elhagyandó-felveendő. az imák énekese házánu (héber) . tartózkodási (10) . mely gyakran látható a fáraó kezében az ábrázolásokon. néha kha-nak írják heb nofer en inet (egyiptomi) .a Szentély csarnoka hehser (héber) .kósersági pecsét Heidzsokjo (japán) . semu második hónapjában Heb Szed (egyiptomi) . a Delta csücskénél.helytartó.az olimpiai játékok kultuszszemélyzete hely. a gyakran „pásztorbot”-nak nevezik.indulatszó.gyönyörű völgyünnep.faggyú a shitánál Heliopolisz/Iunu/Junu/On (egyiptomi) .jelentése: fejedelmi.) hazan (héber) . felül hurokba hajló. a napkultusz központja.Engo Kokugon (i. a fáraói jelvények egyike. a fényt a sötétségtől. énekes előimádkozó.zen mester hégemonikon (görög) . 1063-1135): Emlékezések a Zöld Szikláról helev (héber) . uralkodói jogar (heqa = fejedelem).Kronión hekatombé (görög) . egy-két kőtömbtől eltekintve semmi sem maradt fenn belőle. 3761.kezdete i.Szed-ünnepség héber időszámítás .ahol az öregek meghalnak Hekigan roku (japán) .napisten hellanodikések (görög) . a 7.kántor. de inkább a jobb kézben Hekatombaión (görög) .

6. 8. ott élni.a hinduizmusban sok isten van. jelképe: szkarabeusz. ügyes módszerek. kedvezőtlen . segít elfogadni a nem-keletkezést. ájur véda Hémera (görög) . 4. vadembernek születni. a megvilágosodás szándékának kialakítása. szertatást végző .az ünnepek kutatása Heper (egyiptomi) .hűvös évszak (az 5.jelenség henem aton (egyiptomi) .a Nappal való egyesülés szertartás hener (egyiptomi) . elmebetegnek születni.istennő.fejlődési fok): 1.1.az isten szolgálója. 8. 5. növeli a tudat akadálytalanságát. gyermeki őszinteség. 5.zenekarvezető henoteista . megnöveli az együttérzést. herceg. előkészület. 10. jártasság az ügyes módszerekben. Zeus felesége herem (héber) . ahol nincsenek vallási tanítások. a tudat egyformaságát fejleszti ki. a másik kettő a télutó (sziszira). 3. állati létben élni. hosszú életű istennek születni hem (egyiptomi) .templomi szolga heortologia (görög) . de kinek-kinek a sajátja a legjelentősebb henutet (egyiptomi) . gyakorlás.kovácsisten. kifejleszti a mindentudást helyzet.). az első 2 hónap a valóságos tél. női papi rang hemet nutjer (egyiptomi) . papi rang hem nutjer tepi (egyiptomi) . 9. megvilágítja a bölcsességet.istenszolga. temploma: Héliopolisz Héphaistos (görög) . Pandóra alkotta agyagból Héra (görög) . az éhező szellemek között élni. tél. 2. 7. 7.süketnéma heri hebet (egyiptomi) .a felkelő Nap. ott élni. november közepétől március közepéig.feleség. 3.az isten első szolgája. egy templom fő-papja hémanta (szanszkrit) . kiszabadulás a dolgokból. papnő hen (japán) . Erebos és Nyx gyermeke hemet (egyiptomi) . kiszélesíti a tudatot.felolvasó pap. előkelő születés.szeh netjer hem nutjer (egyiptomi) . pokolban lenni.templomi szolgáló henuti (egyiptomi) . ezekkel a tudat nem lesz szennyezett. nemvisszaesés. 2. helyes tudatosság. 6. megkoronázás.kiközösítés heres (héber) . 4.a nappal istene. ahol helytelen nézetek uralkodnak.

még Egyiptomot is fenyegették. tolvajok istene.haragvó buddha. amiből egy jelenség közvetlenül származik.e.elsődleges/logikai ok. ősi ösztönzés (szahabhú hétu.közvetlen vagy materiális feltétel. okkal lévő.Szent Egylet. függőségi viszony. mely i. egykor a földön élt kiváló emberek Héruka (szanszkrit. gyökér. szahotpanna hétu) hétu pratjaja (szanszkrit) . a tengeri népek inváziója vetett véget a birodalmuknak hétu (szanszkrit) . akivel azután békét kötöttek. 1800 és 1200 között Anatólia vezető népessége volt.a Fazekas Hermés Hérois (görög) . a vjakta tulajdonsága az avjak-tával szemben.indoeurópai nép. az Egyetemes Jó. szerzetes Hestia (görög) . de a vjakta nem ok.függő. oksági feltételek hétu sásztra/hétu vidjá (szanszkrit) . írott tibeti khrag 'thung) .mester. bár a heri hebet alacsony papi rang volt (a wab-papokkal nagyjából azonos szint). hanem koeg-zisztens alap Hévadzsra (szanszkrit) . szamprajukta hétu. ősi ösztönzés. a testben az agyhoz kapcsolódik hesang (kínai) . legnagyobb csatájukat II. a tudás 5 ága közül az egyik hétumat (szanszkrit) . Ramszesszel vívták. amiből egy jelenség közvetlenül származik. humanitárius szervezet a halott megtisztítására hexagram (kínai kua) .a házi tűzhely istennője hesván (héber) . az alvilágba készülő lélek kísérője és oltalmazója. jelentős erőt képviselő birodalmat hoztak létre. Semelének feljövetele az alvilágból (Delphoi) héros (görög) . Dionysos anyjának.64 ilyen jel értelmezése az I Csing .az érvelés tudománya. érv. aki a rítusok alkalmával szent szövegeket olvasott fel.Örök gyémánt jidam Hevra Kadisa (héber) . és komoly hódításokat vittek véghez Szíria területén. műveltségük és feltételezett mágikus képességeik miatt képviselői nagy tiszteletnek örvendtek. kereskedők.utazók.október-november hettiták (egyiptomi) .félistenek. a logika tanulmányozása. azonosították Thottal Hermés Chthonios (görög) . elsődleges/logikai gyökér ok.pap.ünnep. tárgy. egyes magas rangú személyek megtisztelő címként viselték a felolvasó pap titulust Hermés (görög) .

3000-től használtak Egyiptomban.Nehen hieratikus írás (egyiptomi) .templom hierophantés (görög) .békabőr kard. szent hely.az esdeklők fehér gyapjúval letakart botja. ami mellé szakakit .olyan sinto szentély.Eno hiketérion (görög) .sz.a Himálaja hegység istene.e.bölcsek feje. ejtett tibeti Csomolungma) .kolostor Heian mellett. a fukuro sinai változata hima vo morau (japán) . századi rádzsáníja.-3.havas. 2. csak vallási és királyi szövegeket írtak vele. kínai megtisztelő cím Hierankópolisz (egyiptomi) .a Nap gyermeke (Vej csi krónika). Yamato i.sz. a könyörgők jele hiki ivai (japán) .a muszlimok kivándorlása Mekkából Medinába i.papok (Kréta) hieroglif írás (egyiptomi) . 622-ben.görög eredetű szó. a szakja törzs lak-helye Himaván (szanszkrit) .egy geiko megszakítja kapcsolatát dannájával Himálaja (szanszkrit. Szaicsó alapította. képszerű mássalhangzó-írás. jelentése „szent vésetek”.istenekhez vagy uralkodókhoz írt dicsőítő költemény himorogi (japán) . itt tanultak a korai zen mesterek hien-sou (kínai) . itt Vo (japán) népe élt himnusz . leginkább kőre. a hieratikus írást a mindennapi dolgok lejegyzésére használták Egyiptomban az Óbirodalomtól kezdődően hiereia (görög) . jelentése: szent.egy geiko visszavonulásának ünnepe hikihada sinai (japán) .szent házasság.megmentelek hidzsab (iszlám) . papi. Gangó és Párvatí apja Himiko (japán) .tartomány Észak-Indiában. a muszlim időszámítás kezdete Hiei hegy (japán) .az Eumolpidák nemzetségéből származó főpap hieros gamos (görög) . a Himalája megtestesítése Himavát (szanszkrit) . melyet kb.a hó hazája.szent hírnök hieron (görög) . eredetileg Himaván (havas) Himapatana (szanszkrit) . Zeusé és Héráé Hij neng (kínai) .papnők (Kréta) hiereus (görög) .hicálti (héber) .görög eredetű szó. a Himalája hegy. JeanFrançois Champollion fejtette meg 1822-ben a Rosette-i kő segítségével hierokéryx (görög) . i.a muszlim nő kendője hidzsra (iszlám) .

jó évszak (januártól márciusig) hindutva (szanszkrit) . első előfordulása az Avesztában van hindu naptár .az év 354 napból és 6 évszakból áll.japán mahónia (Mahonia japonica) Hiranjakasipu (szanszkrit) . théraváda: öregek tanítása.a sinto embertől származtatott istenei. ők maguk nem használják.egy látószögű kert hira ori (japán) . hogy kamivá vált hituh (héber) .gondolatokon túli tudatosság (gondolkodás) hitatare (japán) . ahol a tetőt alkotó kőlapokat oszlopsorok tartják.ültetnek himszá (szanszkrit) . ennek fájából építik a sinto szentélyeket hiposztül csarnok (egyiptomi) . Visnu vadkan (Varáha) inkarnációjában megölte Hiranjapur (szanszkrit) .szégyenérzet.sz. az önmegvalósító szerzetesek vallása. olyan szellem. srávakajána: a hallók kocsija. szanszkritul Szindhu.japán ciprus. 720-814).férfi maszk . kínai Paj csang Huaj haj) .erőszak. akinek már életében is nagy hatalma volt.olyan oszlopcsarnok. a görögből lett az országnév. ölés hínajána (szanszkrit.százszor körüljárni.repülő démonváros híri (szanszkrit) . fia Prahláda Hiranjáksa (szanszkrit) .sinto papok bő.hinduság hinin (japán) . tél (novembertől januárig). tavasz (márciustól májusig). önvizsgálat. esős évszak (júliustól szeptemberig). Baszo tanítványa hjottoko (japán) .Pakisztán folyójának neve görögül Indosz.kis kocsi.egyszerű szövet hiragi nanten (japán) . ősz (szeptembertől novemberig). lelkiismeretesség. a buddhizmus déli ága. sinto vezeklés Hjakudzsó Ekai (japán. szerénység hisirjo (japán) . elnevezése a tartóoszlopot jelentő görög szóból származik hira niva (japán) . s akiről elhihetjük.az előbőr levágása hjakudo mairi (japán) . írott tibeti theg cshung)) . nyár (májustól júliusig).a társadalomból kitaszított hinoki (japán) .zen mester (i. Hiranjáksa bátyja. fehér ruhája hitogami (japán) . csak a mahájána nevezi így hindu (perzsa) .démon. a szanszkritból a népnév. Visnu ember-oroszlán (Naraszimha) inkarnációjában megölte.démon.

Je mon fia. húsvét.Hiranjakáshipu el nem égő nővére holmos (görög) . Prahlád megmene-külése a halotti máglyán.kovászos. erény.legyél Hói (szanszkrit) . erre ült Pythia holokaustos (görög) . egy kisebb tartomány Tibettől északra. tamuz (június-július).a renga kezdő versszaka Holika (szanszkrit) .ujgurok. kezdete az őszi napéjegyenlőséghez legközelebbi újhold. kiszlév (november-december).konszekrált vízzel permetezett lángba.megszabadítalak hogaku (japán) . phálguna hónap (februármárcius) teliholdjakor hokan (japán) . áv (július-augusztus).prostituált Hor (ejtett tibeti) . 384 vagy 385 nap). ezt mondják peszahkor a kenyér szó helyett hónapok (héber) . a Nílus forrásának őrzője.oktatási engedély horoi (görög) . Eszna hó (japán) . ijár (április-május). ádár séni (szökőévenként egy + hónap) honden (japán) . eredetileg védikus rítus homec (jiddis) . temploma: Karnak honte (jiddis) . svát (január-február). 354 vagy 355 nap). ádár (február-március).komédiás.Hnum (egyiptomi) .felső ruha hocéti (héber) . elul (augusztus-szeptember).hagyományos zene hóhi (szanszkrit) .nagy monostor Honszu (egyiptomi) . a megismerés tüzébe dobják az olajos fadarabkákat. hes-ván (október-november). ha az imádkozó nem önmagáért imádkozik.teremtő.a dzsódo zen-iskola alapítója honke (japán) . egy otoko gésa hokkai join (japán) . a későbbi Mongólia horaá (héber) .az év 12 hónapból áll (353. jelképe: Hold.imacsarnok Hónen (japán) . jelképe: kos.holdisten. Amon és Mut fia. sziván (május-június). amelyek az emberi szenvedélyeket jelentik. zárható cella a sinto szentélyben. a szökőév 13 hónap (383.malomkő a delphoi tripuson.határkő . tisri (szeptemberoktóber).kör alakú kéztartás a zazenben hokku (japán) . tévét (december-január).indiai termékenységünnep.teljes egészében elégetendő áldozat homa áldozat (ejtett tibeti) . temploma: Elephantiné. niszán (március-április). mert a sinto közösségi vallás hondo (japán) .az imaterem.

saját szentély. sólyomfejű égisten.a bucu írásjegy egyik olvasata. nem templom.tisztelendő.kórusvezető. a sintóban egy szellemet vagy egy buddhát jelenthet houmfo (vodu) .áldozat (hieroglifa) hóti (szanszkrit) . de lehet férfi is hounsi kanzo (vodu) .pap. Ozirisz és Ízisz fia.sólyom. a dolgok egymástól függenek.félelem attól. az áldozópapok vezetője. szanszkrit) .harószet hrí (szanszkrit) . az isten ura houngnò (vodu) .beavatási rítuson átesett hounsi hountò (vodu) . Behdet Hórusz-név (egyiptomi) . akinek ereje van a szellemek fölött Hsziang jan (kínai) .Tibet.gyermeki engedelmesség.itt tanított Bankei hosszen (japán) . rejtőző ország hszie si (kínai) .Hórusz (egyiptomi) . de vallási központ houngan (vodu) . buddhista szerzetes hósanna (héber) . kérlek! hósen (héber) .kölcsönös eredeztetés.a Buddhista Misszió vezetője Hetényi Ernő után hósana rabba (héber) .erkölcsi szégyenérzet hrí apartrapá (szanszkrit) . a síla (erkölcsösség) megfelelője Hszicang (kínai) . Krisna állandó jelzője a Mahábhá-ratában hszi (kínai) . si = feleség (fon).a 3 rada dob közül a középső hrajszesz (jiddis) .a Rig véda recitálását végző hindu pap.halhatatlanság Hszien fu (kínai) . hogy megszólnak hrisíkésa (szanszkrit) .Csang an .Kjógen hsziang seng (kínai) . jelképe: sólyom.sámán.a szukkot utolsó.van hotoke (japán) .jámborság Hósin templom (japán) .nyilvános eszmeharc a zen mesterrel hótar/hótri (páli. kamrafelelős hounsi (vodu) .segíts meg.beavatandó újonc hounguenikon (vodu) .tévtanító hszien (kínai) .érzékein-úr. temploma: Hierakónpolisz. tűzpap hotep (egyiptomi) . és mögöttük nincs semmi hsziao hszun (kínai) . hû = istenség.Kójó Szeidzsó Hsziang jen (kínai) .Tóra-pajzs hosia (görög) . hetedik napja hosang (kínai) .királynevek Horváth József .papnő.

kínai filozófiai buddhista iskola. tudat Hszing Ji hszüan (kínai) .Avatamszaka szútra hua le tian (kínai) . aki levágta bal kezét.felső lélek. cselekedet.sz. japán kegon) . a 6.jajongó. pátriárka és Hui neng.Nirmána rati huan (kínai) . hideg pokol hua jan (kínai. őszinte.Nirmánarati hua tou (kínai) . utána az egységes csan-iskola szétszakadt Huj kó (kínai) . csan pátriárka Hualetian (kínai) . 1652-ben Hui ko (kínai) . az Avatamszaka szútra fordítása Hua jen king (kínai) . sz.sz.(i. utazása (i.Bódhidarma tanítványa (i. 486-593?). 637-713). veze-téknév.sz.Rinzai Hsziu feng (kínai) .Eno hukát hágoj (héber) .tanul hu hu va (ejtett tibeti.(i. 746-805).hszin (kínai) . 677-744) a 7. a halálkor sen lesz. 10. dalai láma lakhelyéül Pekingben i.sz.őszinte. buddhista térítő (i. tanításuk a Buddha közvetlen tanításán alapul. gyakorlat. 596-644).virágfüzér. amelynek során könyveket vitt Kínába. ő ihlette az Utazás nyugatra (Hszi ju csi) című regényt. elhagyja a . Amóghavadzsra tanítványa Hui neng (kínai) . tett. szív.nem zsidó szokás hun (kínai) .Sárga Palota.Kónin Huang mei-hegy (kínai) .Gensa hszüe (kínai) .sz. szív. tulajdonság.csan mester. buddhista szövegek fordítója. írott tibeti a cshu zer ba) . Hszüan csang (kínai) .a 6. hogy minden csak tudomás) Hszüan csüeh (kínai) . csan mester.sz.meditációs technika. elme.(i. 75 mahájána szöveget fordított. tudat hszing (kínai) . elme. 629-644).sz. megbízható. a második pátriárka. műve: Cseng Tao Kö: A Tao beteljesítésének éneke Hszüan sa (kínai) .emberi természet.sz. itt élt Hung zsan.Óbaku Kiun Huang si (kínai) . tanítása szerint a tan szellemtől szellemhez terjed.sz. hogy fölfigyeljen rá mestere. pátriárka Huang po (kínai) . csan pátriárka (i. jellem. Shunzhi kínai császár építtette az 5. a tiszta tudat megtapasztalása Huai zsang (kínai) .káprázat Huang jen (kínai) . i.Eka Huj neng (kínai) . műve: Cseng vej si lun (Bizonyság. megbízható.Sárga szilva-hegy. az 5. 665-713).

vénuszhaj-fa id al Adha (iszlám) .szabadtéri hypermoron (görög) . azaz „puszták fejedelmei”. akik a második átmeneti korban kormányozták Egyiptomot hüpe (jiddis) .sz.gőg.sz.esküvői szövetmennyezet. egy különleges újraszületés Hüan cang (kínai) . áv 9-én a második Szentély lerombolása hut (egyiptomi) . Subhakaraszimha tanít-ványa I csing .a Moira által kiszabott mértékű baj Hysiai (görög) . i. a Konfuciusznak tulajdonított 5 klasszikus egyike i sen den sin (kínai) .elme-tudat iccshantika (szanszkrit) .testet. Kumáradzsíva) hücpe (héber) . 586. a Huang meihegy kolostorában élt hûntò (vodu) . csan pátriárka (i.dob huo fou (kínai) .eredeti egyiptomi nevük hekau haszut. Kurban bayran id al Fitr (iszlám) . 70. 601-675).a kongan meditáció tárgya Hyakinthia (görög) . aki nagy gonoszságot követett el icsigen szan (japán) . baldachin hurbán (héber) .a Ramadan böjt befejezése alkalmából tartott .szemtelen hükszoszok (egyiptomi) . s viszontagságos vándorúton az égbe emelkedik Hung cse Cseng csüe (kínai) . 683-727).(kínai) Változások könyve.jácint Hyakinthos spártai királyfi vércseppjeiből hybris (görög) . i.Ginkgo biloba.sz.egyhúros hangszer icso (japán) . Amóghavadzsra.szent.hupa hvadu (koreai) .az 5. nagyravágyás hypaithros (görög) . Ázsiából érkező megszállók.Vansi Sógaku Hung zsan (kínai) .olyan lény.az én lelkemtől a te lelkedig. tulajdonképpen a templom hutuktu (mongol) .udvarház. szavak nélküli átadás i shiki (japán) .Apollón 3 napos ünnepe május elején (Spárta) hyakinthos (görög) .buddhista térítő (i.pusztulás.a 4 nagy fordító egyike (még: Paramártha.a hadzs befejezése alkalmából tartott ünnep. áv 9-én az első.e.törzsvendég a vigalmi negyedben (hanamacsi) icsigenki (japán) .óceán hupa (héber) .Apollón-szentély I I ching (japán) .

varázserő.Kuvéra anyja iddhi (páli) . idamnuruddzshati (szan-szkrit) .ez a szenvedés. a Buddha 1.elkülönítő.speciális kondicionáltság. védi-kus rádzsa (törzs) Kelet-Indiában. Manu fia a Mahábháratában.virágrendezés az i.a gondolat imaszmimszati. ikkjú = megnyugvás az illúzió és a megvilágosodás között Iksváku (szanszkrit) . Ramazan bayran ídá (szanszkrit.a férfiasság a sintóban. eredeti neve Súken. bal orrnyílás ida ppaccsajatá (szanszkrit) .Bokuszai tanítója Ikkjú Szódzsun (japán) . ahová régen beküldték az ifjú párt az esküvő után Ikkjú (japán) . ami nincs. nidánája idam szatjábhinivésa (szanszkrit) .eufemizmus: elhunyt.április-május Ijóv (héber) .aki zazent gyakorol .ilyen.ünnep. Vivaszván fia iman (iszlám) . idamhoti.sz. elkülönülten látó tudatlanság ihai (japán) . a létezés minden jelensége idam duhkham (szanszkrit) .papi ellenőr imibe (japán) .a nőiesség a sintóban igaz hangú (egyiptomi) . mi ez?.bal oldali energiavezeték. egyedülálló. éppen ez. írott tibeti rkjang ma rca) . a valóság természete immo dzsi (japán) .zen mester (i.áldozatbemutató sinto pap immo (japán) . 1394-1481). ami van. a létrejövő létrejövéséből jött létre.Biblia. Jób ikadharma (szanszkrit) . századból. emez meg. 7. Gokomacu császár fia. idamuppaddzshati. a megszűnőben lévő megszűntéből.zárt helyiség. imaszmim aszati. idzanami (japán) . idamnahotiimasszanirodhá.sz. ejtett tibeti kjangma ca.olyan igazság.mitikus király.dolgok immo nin (japán) . a pratítja szamutpáda meghatározása imi het hemi nutjer (egyiptomi) . maa herw (egyiptomi) ignorantia divisiva (latin) . imasszuppádá. megvalósíthatatlan jegy ikebana (japán) . amely dogmatikus hiten alapul Idavidá (szanszkrit) .táblácska a halott nevével a házi oltáron ijár (héber) . leírója Szen no Rikju ikhud stibl (jiddis) . „néhai”.ez. természetfeletti képesség idzanagi (japán) .a buddha 18 sajátos tulajdonsága.

ürítőszerv. a betelepülő árják főistene Indrabhúti (szanszkrit) . nyelőcső.a domináns érzékelési elem 6 fajtája indríja dzsaja (szanszkrit) . orr. a buddhizmusban 22 fajta indríja nirdésa (szanszkrit) . láb. domináns elemek. fül. Padmaszambhava apja.az egyik manu Indra/Sakra (szanszkrit. a bódhi paksika dharma 5 része a 37ből indríja átma (szanszkrit) . dél. képesség.Málava királya Indrazsit (szanszkrit) . az 5 buddhíndríja (szem. műve: Dnyána sziddhi Indraprasztha (szanszkrit) .az éles és a tompa szellemi adottságok megértésének ereje indríja szanvara (szanszkrit) .az élőlények készségeinek (eszes. tompa) ismerete. nyelv.király. nyelőcső. képesség. ürítőszerv) és a dzsyánéndríja (tudásszerv). a megfelelő tudatosságok eredői.dasabala indríja parápara dnyána (szanszkrit) . a 22 indríja vizsgálata indríja parápara (szanszkrit) . fül. védikus főisten. bőr).bösaá tová indhana (szanszkrit) . ejtett tibeti Vang po.Indra helye.érzékek visszafogása azok ellenőrzésével indríja indríjáni (szanszkrit) .lélektan. nyelv.a vezetés szavai. ráksasza indríja (szanszkrit) . az istenek királya. erő a szánkhjában 5 buddhíndrija (érzékszerv): szem. nemi szerv. az egyik dasabala indríja parápara dnyána bala (szanszkrit) . 1 dzsnyánéndrija (tudásszerv): manasz. írott tibeti dbang po) .Rávana fia. az 5 karméndríja (kéz.női energia in a gite só (jiddis) .visszavonulás a közélettől .tüzelő indó (japán) . közepes. nemi szerv. 5 karméndrija (cselekvésszerv): kéz. mint a Bardo Indra Szávarni (szanszkrit) .az érzések szellemi reakciók szerinti aspektusa indríja dhátu (szanszkrit) . bőr).a megvilágosodás pecsétje inkjo (japán) .százat adó.érzék.in (japán) . a Pándavák székhelye a mai Delhi helyén Indravarman (szanszkrit) .érzékszerv.uralkodás az érzékeken inka (japán) . láb. orr.az érzék maga (nem az érzékelő képesség) indríja bhéda (szanszkrit) .

3. vidhjarázsník. Nigantha Nyátaputta istádévatá (szanszkrit) . Makkhali Gószála. itt nyilatkoztatta ki először a Dhammát a Budhha az 5 vezeklőnek (panca vaggi) iskola (6) . állás. féltékenység.Apollón jósdáiban alkalmazott eljárás intelmek (egyiptomi) .szent tó isigumi (japán) .enneád isteni személyek .Ardzsuna és Ulupí fia írjápatha (szanszkrit) . az istenlevél nem titkolt célja. női arhatok istenlevél (egyiptomi) . Ptahhotep.földbe süllyesztett négyszögletes tűzhely írorr (ejtett tibeti) .1. erkölcsi és társadalmi tanítások gyűjteménye.a 4 égtáj.erre jegyezték fel az istenek nevét és uralkodásuk idejét iseru (egyiptomi) .az ókori Egyiptomban nagyra becsült irodalmi műfaj. amit az istenség nagyobb dicsősége érdekében véghez vitt.Pak Kjepo írsjá (szanszkrit. írott tibeti phrag dog) .inspirációs mantika (görög) . úr Ísá upanisad (szanszkrit) . a lent és a fönt Irávat (szanszkrit) . egyes intelemszerzőket (Imhotep. 4. női bódhiszattvák.a Jadzsur véda upanisadja. Kagemni. hogy az uralkodó általa elnyerje az .irigység. általa imádott istenségnek mindarról.egy hindu választott istensége isteni hármasság (egyiptomi) . Pakudha Kaccsájana. dévák. a dévák társai. melyben az uralkodó úgymond „jelentést tesz” az őt patronáló. 5. az egyik béklyó Ísa (szanszkrit) . bódhiszattvák.olyan felirat.triász isteni kilencség (egyiptomi) . 10. stb. fekvés) iromudzsi (japán) .Az Úr titkos tanítása.a kert szerkezete Isipatána (szanszkrit) .4 pozíció (gyaloglás. a Jadzsur véda része ised-fa (egyiptomi) . 7. 9.nem hivatalos alkalomkor viselt egyszerű kimonó irori (japán) . ülés. arhatok. 2. Amenemope. buddhák.amelyek nem férnek össze a buddhizmussal: Púrana Kassza-pa. Amida bucu irány (10) . vidjárádzsák. Adzsita Keszakambala.) nagy becsben tartottak. Szanydzsája Belatthiputta.Őzek ligete. írnokok ezrei pedig ezeken tanulták az írás művészetét Ippen (japán) .a Dzsi-iskola alapítója. női buddhák. 8. a köztük levő 4 félégtáj. 6. életbölcsességek. és munkáikat nagy számban másolták.

zen mester. Ozirisz felesége.sinto szentély Ízisz (egyiptomi) . a nőre irányul itvara (szanszkrit) . része. alávetés. lépése (nijáma). Amenemhat alapította és a XII.Isten.a Rámájana és a Mahábhárata.kezdete i. I.Látnok-csúcs a szárnáthi Antilop-ligetben iszlam (iszlám) . sz.Kapila tanításának (szánkhja) leírója (Szánkhja Kárika) Iszan (japán) . 4. törekvés a felsőbbrendű megértésére. később szisztrum. El List közelében.béke. Az „ígymondottak” (Tripitaka) Itivuttaka . jelképe: trónus. kezdetben csak a purusára irányult Ísvara Purusóttama (szanszkrit) .-5.) .mítosz Itihásza purána (szanszkrit) .Tipitaka. megadás. Visnu (fenntartó).teizmus itihásza (szanszkrit) . a Védákhoz itijukta (szanszkrit) . a Brahman legmagasabban fejlett átmanja (murti).nő-gyönyör.vallásos meggyőződésből vállalt szándékos halál.a „Mert megmondatott”-tal kezdődő mondások. temploma: Philae.indiai materialista elmélet Ísvara pranidhána (szanszkrit) . kegyét.anyaistennő.Isten. Az „így-mondottak” itthí szukha (páli) . a városnév jelentése: „A Két Ország Meghódítója” Iunu (egyiptomi) . mint Legfőbb Lélek Ísvarakrisna (szanszkrit) . az asztána jóga 5.(i.sz. a dzsaináknál éhhalál Ity taui (egyiptomi) . Hórusz anyja.önmagunk Istennek szentelése. szanszkrit Risipatana) .Heliopolisz ivaszaka (japán) . 622. megnyilvánulása hármasságban a Trimurti: Brahmá (teremtő). a megnyilvánuló Egy. engedelmesség Istennek. megbékélés iszlám időszámítás (iszlám) . Isten akaratába való belenyugvás. Siva (pusztító-megújító) ísvara nirmánahétu (szanszkrit) .istenség további támogatását. Behbet el Hagar .az istenség teremtő játéka isszaraváda (szanszkrit) . legendák gyűjteménye. dinasztia székhelye volt.középbirodalmi főváros a Fajjúm-oázis bejára-tánál.irigység isszarakuttato (páli) . 354 napos holdév isszá (szanszkrit) .sz. Kjógen tanítója Iszipatana (páli. nem ritkán erre vonatkozó könyörgést is tartalmaz Ísvara (szanszkrit) . a dvádasángasászana 6.

dnyána) Jádnyavalkja (szanszkrit) . tűzáldozat.Izráel ben Elizer (Baál Sém Tov) (héber) . upászaná. bráhman (karma. szadáma. 17. végrehajtói: hótar.sárga liliom (Hemerocallis fulva) jacu hasi (japán) . udgátar. J ja dake (japán) .nyílbambusz (Pseudosasa japonica) ja nga ba (írott tibeti) . Puru fivére.sz. kincsőrző szellemek.néptörzs jadnya (szanszkrit) védikus áldozat.cikkcakkos fahíd jacude (japán) . Jadzsur véda jága (szanszkrit) .félelmetes jab jum (ejtett tibeti) . óriások. 17. Krisna egyik neve Jadzsur véda (szanszkrit) .ima. egy istenszobor ölében az istennő szobra. a hagyomány szerint a Satapatha bráhmana írója.kacujama jaksa/jaksiní (szanszkrit. később a jantrajána ábrázolása jabu kanzo (japán) . sz. korábban a saktizmus. királyuk Kuvéra. jak bika (Poephagus grunniens) jakata (japán) . életerő átadása. 4 szintjük van (karotapáni. adhvarju.kéregben áldozótól való (utalás Uddálakára). ejtett tibeti nödzsin.hindu tűz-áldozat jájáma (szanszkrit) . az adhvarju kézi-könyve. a Fehér Jadzsur véda szövegezője Jadu/Jádava (szanszkrit) . tiszteletadás.a hászidizmus alapítója az i. a mantra jóga gyakorlata Jagjú Sinkage rjú (japán) . írott tibeti gnod sbjin) férfi és női erdei manók. írott tibeti g jag) .kéz formájú Tóra-mutató jádava (szanszkrit) .Jadu és Puru apja jak (ejtett tibeti. vadzsrapáni). 2 részből áll: Fehér Jadzsur véda (Vádzsaszanéji szamhitá). máládhárin.apa-anya szobor.hódolati áldozat.szarvasmarhaféle kérődző emlős. Krisna őse. sz.zen-iskola (az i.sz.erőfeszítés Jajáti (szanszkrit) .Jadu sarja. nö dzsin . védikus filozófus.japán arális (Fatsia japonica) jád (héber) . Fekete Jadzsur véda (Taittiríja szamhitá) jadzsusz (szanszkrit) .-tól) jagnjá (szanszkrit) .egy maiko szolgálati lakása az okijában jakko simada (japán) . ártódémonok.a szertartások védája.

Singisig Jamántaka (szanszkrit. mentesség a kapzsiságtól (apari-graha).jakudosi (japán) .szamjag vjájáma jang dag pa'i rtegs pa (kínai) . hordozóállata a bivaly jama (szanszkrit) .szamjag dristi jang dag pa'i ngag (írott tibeti) .szerencsétlen évek Jakuszan (japán. a két napszak négyes felosztása.halálkirály. ragyogó.szamjag vák jang dag pa'i rco la ba (kínai) . a jóga 8 angája közül az 1.a Holtak Ura Jáma ég (szanszkrit.japán hegyi cseresznye (Prunus serrulata) jamaboki (japán) . igazsághoz való hűség (szatja). az élettartamuk 2 ezer év.Tipitaka. kínai Jüe san) . őrségváltás. őrváltási idő Jama Dharmakája (szanszkrit. a laja jóga gyakorlata. kendó mester Jamarádzsa/Jamántaka (szanszkrit) . a Rekesztő. kínai Yemotian) . írott tibeti gshin rdzse'i gshed po) a Holtak Urával Végző Jamaoka Tessú (japán) . írott tibeti tzeg pa) .fegyelmezés. egyetemes erkölcsi parancsolatok (nem szabad ölni.japán rózsa (Kerria japonica) jamabusi (japán) . Párosítások Jamantaka (ejtett tibeti) . vidhjá rádzsa Jan fu ti (kínai) . lopni. vagyont gyűjteni). táguló oldala (ld. 4 órás napszak. arhatok birodalma. írott tibeti gshin rdzse cshos kji rgjal po) . Szekitó tanítványa jalva (ejtett tibeti) .zen mester (i. a tévedő istenek. a ritvidzs. a Mérhetetlen fény (Öpamé) egyik vetülete. tartózkodás a lopástól (asztéja). férfi alapelv jang dag pa'i 'cho ba (kínai) .aszkéta Jamaka (páli) .a halál istene.sz.szamjag ádzsíva jang dag pa'i dran pa (írott tibeti) .kocsi.Dzsambudvipa jána (szanszkrit. hazudni.szamjag karmánta jang dag pa'i lhra ba (kínai) .szamjag szmriti jang dag pa'i lasz kji mtha' (írott tibeti) . erkölcstelen életet élni. pára aktív. az első ember.szamjag szankalpa .a világot felépítő anyagi szubsztancia. fékezés. 1836-1888). a küzdelem nélküliek. aki meghalt. szexuális önmegtartóztatás (brahmácsarja).a poklok világa Jama (szanszkrit) . jármű jang (kínai) .a hadakozásmentes. csi). a vágyvilágban alulról a harmadik jama zakura (japán) .: nemártás (ahinszá). jó szerencse (írott tibeti g jang).zen mester.

Krisna nevelőanyja Jasódhara (szanszkrit) . ahogy léteznek jathá bhútam (szanszkrit) . Mon/Khe le.a Buddha megvilágosodása. ejtett tibeti.vársika jasaszviní (szanszkrit) .vársika jarálaksana (szanszkrit) .hindu tanító i.e.fölső jar klungs (írott tibeti) . Gópá után Jasza (szanszkrit) benáreszi kereskedő.Jar lung Jar lung (ejtett tibeti.-tól i.tibeti királyi dinasztia kb.kanyargó vízfolyás a kertben jarmekl. könyve: Nirukta. sz. nyugati. Szog po.bölcsesség-tudatosság szél a szellem működésében . barbár javara (japán) . írott tibeti jar klungs) .szamjag szamádhi Jangcsub csörten (ejtett tibeti) . Dzsang.lágy dzsúdó Je mo tian (kínai) .a dolgokat valóban úgy látni. a nyolcas csörten-csoport egyike jantra (szanszkrit) .vörös szemű. i. 2. Khamsz.a Buddha felesége. emberevő szellem je se szem pa (szanszkrit dnyánaszattva.Brahmá putra jar ne (írott tibeti) . Bal és a jetik) jé ruj loa (vodu) . jármülke (jiddis) . ahogyan van jathárthatá (szanszkrit) . Koli lánya. Bod. Hor. 500 körül.olyan.meditációs ábra. a mandala előképe jantrajána (ejtett tibeti) .rend javana (szanszkrit) . sz. kártékony. a régi-es szavak magyarázatának szójegyzéke Jaszukuni (japán) .jang dag pa'i ting nge 'dzin (írott tibeti) . kilenc fia volt (Gja.-ig Jar lung Cang po (ejtett tibeti) .vadzsrajána jao jorozi no kami (japán) .e.sinto templom Tokióban jathá bhúta dnyána darsana (szanszkrit) .dnyána je shes bzhi (írott tibeti).bal fül Jasóda (szanszkrit) .a fejfedők alatti kis kerek sapka (kipa) jarne (ejtett tibeti) . 7.Jáma ég Je mon (ejtett tibeti) .hanyatlás jarimizu (japán) .sz.a négy tudás az eszmei sík tudása nélkül je shes kji rlung (írott tibeti) . mint a valóságban.ión (görög). a panycsavaggíják után az első bhikkhu.az első ember. írott tibeti je sesz szemsz dpa') . családjának 46 tagjából szerveződtek az első szávakák Jászka (szanszkrit) .bölcsességaspektus je shes (írott tibeti) .

gdugs. zsidó iskola. bőség (írott tibeti jid) ji dag (ejtett tibeti) .ülés. csak a modern korban Jen hao (kínai) .emberszerű lények.szövegmagyarázó Ji po ti (kínai) .je shes kji tshogs (írott tibeti) .humanizmus.abszolút tudat jid dga (írott tibeti) .felsőbb iskolában tanuló fiú jetik (ejtett tibeti) .préta ji dvagsz kji szkje gnasz (írott tibeti) . Je mon teremtménye J'hezkél (héber) .préta ji dam (ejtett tibeti) .dnyána szambhara je va (ejtett tibeti) .erény. védőszellem ji dvagsz (írott tibeti) .sz. 1042-ben Tibetbe hívta Atísát jesíva (héber) . a bölcsesség Jeseo (ejtett tibeti) .Purvavidéha ji ta (kínai) .exodus. dung dkar gjas 'khjil. 'khor lo jen (kínai) . dpal be'cu.Cun csiang Jen huang (kínai) . ejtett tibeti elme.Biblia. rgjal mtshan.a többségtől való megfegyelmezés szavazással Jenlo (kínai) . gser nja. szanszkrit preta) Égő Szájú. gter chen po'i bum pa.az ember saját buddha természete. 975) Jen tou (kínai) . más néven Shen nung Jen shou (kínai) .Guge királya. az emberi kapcsolatok helyes kialakítása. Ezékiel ji (kínai) .Jáma Jesé Kadó (ejtett tibeti) .sz.Gantó jenabhujjassz szikkhá (szanszkrit) . az AUM . jószívűség. igazságosság.csan mester († i. jóság.Tusita jid lus (írott tibeti) szellemtest jig drug (írott tibeti) . pad ma. az éhségszörnyek ura Ji jing (kínai) . kivonulás Egyiptomból jehudim (héber) .buddhista zarándok ji kie (kínai) . ülőhely. vallási kollégium jesíva-bóher (héber) . gyűlés.tantétel.prétajóni ji dvagsz kyi thub pa kha 'bar ma (írott tibeti.parikalpita ji xin (kínai) .Padmaszambhava egyik női kísérője. emberség Jen dao (kínai) .újraszületés jeciat micráim (héber) .az Ember útja.Földi Fenség.zsidó jelkép (8 szerencsés) (írott tibeti) . i. védisten. a hat szó. konfucianizmus jen en zhui (kínai) .

a külvilágra vonatkozó megfékezés (jama). könyv valószínűleg kiegészítés jóga tantra (szanszkrit) .4 krószasz távolság. írott tibeti gjo) jo be thugs rdzse chen po (írott tibeti) . a 4. összeszedettség.jig drug sgra (írott tibeti) . írott tibeti mal 'bjor so jod pa'i dbu ma rang rgjud pa) . 3. iga.a világot felépítő anyagi szubsztancia.). 8.jógatanítvány. sűrűsödő szellemi oldala (csi). századtól jódzsana (szanszkrit. 13.leigázás. bhakti.a hatszavú törvény hangja jik csa (ejtett tibeti) . latin = jugum . megköt. 2. 2.az okság tana jin na luo (kínai) .sz. több mint kezdő.meditációs gyakorlatok. 20 km jóga (szanszkrit) . pára passzív. 5. Patandzsali műve (i.ok és eredmény jin li lun si (kínai) . igába fog. lélegzetszabályozás (pránajáma). egy gondolati pontra irányuló összpontosítás (dhjána).korai madhjamaka iskola jógácsára szvátantrika (szanszkrit. (japán) férfi energia.tükörkép jiriki (kínai) . 4.női buddha. dnyána) jóga anga (szanszkrit) . az egyik tantra-módszer jóga vacsara (szanszkrit) . összpontosítás (judzs = összeköt. kb.8 tag. Vairocsana női társa jing hsziang (kínai) . mozgás. egy fizikai pontra irányuló összpontosítás (dháraná). (ejtett tibeti fortély. Jeremiás jo (kínai) .Biblia.a madhjamaka rendszer aliskolájának másik alis-kolája jógácsára/csittamátra (szanszkrit) a létezés tudati .kinnara Jing csok ma (ejtett tibeti) . testtartás (ászana).a buddhista filozófia egyes kérdéseit tárgyaló mű jin (kínai) . ligare egyesít).újra.A jóga vezérfonala. fajtái: hatha. kínai you xun) . sz.buddhista szekta Japánban az i. 7. 6.sz. a test rendszerében a testi jelleg.járom. fokozat: 1.szellem.Mahákarunika jocume gaki (japán) . az űr természetének tiszta transzcendens eleme. mahájána jógácsára szútra jogácsára madhjamaka (szanszkrit) . mantra. egyesít. rádzsa (karma. az egyéni tudat kioltása (szamádhi) Jóga szútra (szanszkrit) . de még csak az alsó angákban gyakorlott Jógácsára bhúmisásztra (szanszkrit) A leigázás lépcsőfokairól szóló tanítás. iungo = összeköt. egyesít. általánosabban religio = re .négyszemű kerítés a kertben Jódo Shinshu (japán) . az érzékszervek bevonása a csittába (prat-jáhára). női alapelv jin kuo (kínai) .az egyén saját ereje Jirmijáhu (héber) . önfékezés (nijama).

anyaöl-elme jórcájt (jiddis) . a niródha.a dzsiva önlegyőzés.a holokauszt emléknapja egy héttel peszah után johaku (japán) . alfaállapot jóganidrászana (szanszkrit) .a függetlenség napja (május 18) jom hazikarom (héber) . írott tibeti jon tan rgja mtsho) . ő adta át a jógát Matszjéndra-náthának. csittamátra). halálország jon tan rgja mtsho (írott tibeti) . 2 aliskolája van.jógi botja-tartás (hatha jóga) jógakkhéma (szanszkrit) . i. jógamester jógácsárja (szanszkrit) .az engesztelés napja (tisri 10) jom tov (héber) . Siva jelzője. századtól (vidnyánaváda. benső uralomra jutás létfoko-zata. létszomj.-3. egy kévalin jógadá (szanszkrit) .jógacsend a padhánában. alapművei Maitréjanáthától valók (kb. Mahájána szutrálankara.jógatanítvány.a jóga pecsétje-tartás. ő Szvátmárámának.jó nap. kötelé-kektől (érzéki vágy.nyugati zene jógakula putta (páli) . ő Góraksanáthának. dalai láma (i.jógagyakorlatokat folytató fiatal jógamárga (szanszkrit) .Jeruzsálem 1967-es visszafoglalása (június 7) jom kippur (héber) .a halálozás napja és évfordulója .a 4.szendergő-tartás (hatha jóga) jógávacsara (szanszkrit) . 2.Jonten Gyaco Jon ten Gya co (ejtett tibeti.álomhelyzet a jógában. 270-350) Jógácsárabhúmi szútra.az emlékezés napja (május 17) jom Jerusálájim (héber) . növendék joh hasoá (héber) .a Jóga Ura.jógamester.u. téves nézetek. vidjá létfokozat jógadandászana (szanszkrit) . ünnep jomi (japán) . Aszanga és Vaszubandhu iskolája.sz.a boldogtalanság.üres tér (kertépítészet) jom haacmaut (héber) . sötétség birodalma a sintóban. ők voltak alapítói a 84 sziddhának (tökéletessé vált jógi) jógin (szanszkrit) .sz. szendergés.befogó-tartás (hatha jóga) jógamudrászana (szanszkrit) .a boldogtalanság.a jóga gyakorlója. 1589-1617) jóni samana szikára (szanszkrit) .természetére épülő mahájána filozófiai rendszer az i. nem-tudás) való mentes-ség jogaku (japán) . már nem kezdő Jógésvara (szanszkrit) . befogó zárótartás (hatha jóga) jóganidra (szanszkrit) .a tudat ellenőrzésének útja jógamudrá (szanszkrit) . sötétség birodalma a sintóban jomi no kuni (japán) .

a konfucianizmus ju dag (ejtett tibeti) .zen mester a Daitoku templomban jou tan (kínai) .Vrisni fejedelem Judhisthira (szanszkrit) .homály.Uttarakuru Ju ye ni (kínai) .a helyes törvény. kelet. megkötött. dvápara (864 ezer földi év). ajanamsza J'sájáhu (héber) . Vaszubandhu iskolája Jujutszu (szanszkrit) .pratjéka buddha Judhámanju (szahszkrit) . káli (432 ezer földi év) juga naddha (szanszkrit.Biblia.a Huszonnégy .nyúl. Jáma fia a Mahábháratában.Istennel összhangban lévő személy.bódhjanga jug jul (írott tibeti) .Jül Khor Szung jul lha (írott tibeti) .hármasan összekapcsolt áramlás.a Nyolc Boszorkány jul 'khor srung (írott tibeti) . a múládhára csakra jukti (szanszkrit) . fa. Prithá és Dharma fia judzs (szanszkrit) .összeköt.nyári kimonó juki janagi (japán) .jódzsana joun escandale (vodu) .préta Ju dan jue (kínai) . a haiku-írás szemlélete juh órája (kínai) .városban lakók (1 évnél rövidebb ideig voltak a városban) Jószó (japán) . alkalmaz jue fen (kínai) .egység jugen (japán) . írott tibeti zung 'brel/zung 'dzsug) .13-15 jui icu sinto (japán) . igába hajt. Jezsajás ju csia/ju csiao (kínai) . tréta (1 millió 296 ezer földi év).vidnyánaváda.egyetlen sinto jui sziki (japán) .udumbara jou xun (kínai) . a tudósok tanai. állatövi jegy.Aparagódáníja juan jue (kínai) .Dhritarástra és egy szolgáló fia jukata (japán) . női jellegű (mongol jin). a jógát műveli juktatriveni (szanszkrit) .botrányjáték.szpírea (Spiraea thunbergii).jósi (japán) .pravritti vishaja juga (szanszkrit) .a legidősebb pándava.egyetlen sinto josvé háir (héber) .védikus világkorszak: krita (1 millió 728 ezer földi év). a 4. írott tibeti jos) . módszer. okfejtés jul gji phra men brgjad (írott tibeti) . ha egy loa több embert is megszáll jö (ejtett tibeti. Kuntí fia.jül lha jul nji shu rtsa bzhi'i mkha' 'gro rnams (írott tibeti) . menyasszonykoszorú jukta (szanszkrit) .iskola.örökbefogadás Josida Kanetomo (japán) .

alapítója Mahápandita Dípankarasrídnyána Ka va Pel cang (ejtett tibeti.aktivitás Jung kong hok (ejtett tibeti) . vörös sapkások ka ha va (ejtett tibeti) .Ummon Bunen K ka dam pa (ejtett tibeti) .sz. a drizák ura jül lha (ejtett tibeti.sz.érthető következmény juvarádzsa (szanszkrit) . 630-644 Jüan tao (kínai) .a sóhajtó vagy hideg pokol ka shag (ejtett tibeti) . fordító az i. 6.hindu áldozati oszlop jutasziddha (szanszkrit) . de a hagyomány szerint i.helyi isten. a tanítványok leírásai Jüan cang (kínai) . 8.kinyilatkoztatást követő.Hélipolisz.forró vizes kő a kertben juttita (szanszkrit) .tibeti templom Pekingben junnani buddhizmus (kínai) .tibeti iskola. tibeti vallási irányzat ka gyü pa (ejtett tibeti.megköt. az ország istensége. 130 körül jum mchog nam mkha'i dbjings phjug ma (írott tibeti) .Jakuszan Jül Khor Szung (ejtett tibeti.Aparagódáníja jü lu (kínai) . a fejtetőn lakik Jün csü Tao jing (kínai) .-ban. sz.4 főkamarás (kalon).tibeti tanító.Ország Égjárói Jum bu La kang (ejtett tibeti) .Nyat ri Cen po tibeti király várkastélya Cet hang mellett.Csi szung Jüe san (kínai) .kínai utazó Indiában i. a jógát gyakorolja jung (kínai) . épült az i. írott tibeti ka wa dpal btsang) .a kelet istene.részleges kötöttség.trónörökös Juyeni (kínai) . írott tibeti bka' gdams pa) . írott tibeti jul lha) . században .Ákásadhátvísvarí jun drung (ejtett tibeti) .szvasztika junakti (szanszkrit) . koherens juto szeki (japán) .feljegyzett beszélgetések. a régens alatti minisztertanács ka tam pa (ejtett tibeti.Ungo Dójó Jün men Ven jen (kínai) . írott tibeti jul 'khor srung) .Kína délnyugati részének páli buddhizmusa Junu (egyiptomi) .e.sz. On júpa (szanszkrit) . írott tibeti bka' rgjud pa) hagyományőrző tibeti vallási irányzat.

frizurája. az első . tanúsítvány. 1.sz. mindkét fél a maga győzelmének könyvelte el kado (japán) . tanbeszédek (szutra) 3. amely a születéskor a testtel együtt keletkezik. fején a ka hieroglifával (ka-tartásban felemelt kezek) és a személy nevével. a hozzá fűződő legnevezetesebb esemény a kádesi csata. és az elég ép. mezítelen alakként. gyakran ábrázolják a személy mögött állva. Ramszesz egyiptomi uralkodó vívott tisztázatlan eredménnyel.kiáltás (kiai).misztériumok Lémnos és Samothraké szigetén.csak szárnyasokat metsző sajhet. amit az elhunyt hozzátartozója mond Kádes/Quadesh (egyiptomi) .a lélek egyik fele.táncszínház kacu (japán) . arameus Istent dicsőítő ima. kapott hagyomány.zarándoklat.Kátjájaná kaddis (arámi) . ma Tell Nedi mend.étel Kaccsájána (páli) .a betevő falat. 7 év alatt 1000 napon át. a szíriai Homsz mellett.egy bráhmana a vidéhai Dzsanaka udvarában tartott vitán kai (japán) . rizsgombóc a szerzeteseknek Kabandha (szanszkit) .a maiko harmadik frizurája. századi viselet kacura (japán) . ikebana Kágyur (ejtett tibeti) .szerzetes felszentelési szabályzata kaihogjo (japán) .város és erőd volt az Orontész folyó partján. a maiko 5.hagyományos színjáték férfi szereplőkkel kaburendzso (japán) . és a halál után visszatérhet. és a boiótiai Thébaiban kabuki (japán) . mae vare. rendi szabályok (vinaja) 2. Startégiailag kiemelkedően fontos hely volt.Ikkjú remetesége kaccsá (szanszkrit) . annál valamivel kisebb. és II.paróka. ha megismeri a testet. zen kiáltás a zavaró gondolatok megszüntetésére kacujama/jakko simada (japán) . sosem ábrázolták a még élő személy ka-ját. 17. a kánon egyik része (108 kötet). i. metafizika (abhidarma) Kahóla (szanszkrit) .fej és láb nélküli szörny kabbala (héber) .lefordított kinyilatkoztatások. a Buddha tanításai.ka/ka-lélek (egyiptomi) . misztikus tan kabeirosok (görög) . azonos a geikoéval (simada. csak a királyokét kabalimkáro áháro (páli) .virágkötészet.szent. újraélesztési módszer. Ciprus déli partjainak magasságában. cubusi simada) Kacuroan (japán) . nyer. amelyet Muwattalis hettita.

az eszme szintje.test. a szellemi tulajdonságok hajlékonysága kája szákszin (szanszkrit) . a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike kája vidnyána dhátu (szanszkrit) . a buddha 3 teste (nirmána. dharma) kája ájatana (szanszkrit) .a szellemi tulajdonságok használhatósága. rádzsa.érzékelhető alkotóelem. test-felidézés. Bharata anyja Kailásh/Kailásza (szanszkrit) .fizikai cselekedet kája lahutá (szanszkrit) . az első százon napi 84 kilométer. illetve azonosulás Ísvarával.az uttara szamgát összefogó öv kája bhávana (szanszkrit) .test-szemlélet. vjaktagyakorlat kájánupasszaná (szanszkrit) . szanbhoga. a 7. nemiség kája dzsukatá (szanszkrit) .Kékaja utóda. napi 60 kilométer.a pszichikai elemek egyenessége.fizikai tanúsítás által alkotott.a test fegyelmezése kája csikitsza (szanszkrit) . egy ország Kaikéjí (szanszkrit) . alkal-mazkodó készsége. a végső megszabadulás állapota. elhatárolódás. a 6.a testre vonatkozó tudatos éberség kájapagunnyatá (szanszkrit) .a szellemi tulajdonságok jártassága kájapasszaddhi (szanszkrit) .ráksaszí. az utolsó 100 napon napi 54 kilométer Kaikaszí (szanszkrit) . ájur véda kája dharma (szanszkrit) . nyíltsága kája indríja (szanszkrit) .a szellemi/pszichikai tulajdonságok nyugalma .a pszichikai elemek beleérző képessége.Asvapati lánya. érintés. Siva lakhelye kaivalja (szanszkrit) tökéletes elszigetelődés. és figyel az írjá-pathára.tapintó képesség. az ávénika buddhaguna 13. évben 200-200 nap. az 5 érzéki képesség egyike kája kammannyatá (páli) . a jóga célja kája (szanszkrit) .hegycsúcs a Himalájában. Rávana és testvérei anyja Kaikéja (szanszkrit) . foka kája dhátu (szanszkrit) .belgyógyászat. a pszichikai elemek aktivitása kája karma (szanszkrit) .egy buddha ragyogást áraszt. évben 100 nap.a szellemi/pszichikai tulajdonságok rugalmas-sága kája mudutá (szanszkrit) .a tapintás-tudatosság alkotóeleme kájagata szati (páli) . évben 200 nap. Dasaratha felesége.3 évben évente 100 nap. a 4. és az 5. Szukésa lánya.a tapintás egymásra ható mezeje kája bandha (szanszkrit) . napi 30 kilométer. a fizikai bizonyosság.

már nem gondol az ökörre (a segédeszközre már nincs szükség.a szellemi tulajdonságok egyenessége Kákacsandísvara (szanszkrit) . nagy. hogy mindenütt otthon vagyunk a tudat tisztaságában).Ardzsuna anyja kájn ájn hore (jiddis) . nem süppedünk vissza a személyességbe). nem tapasztalás). ott. belső szemünk látja. de az nem hagyja magát vezetni. a fiú elveszítette az ökröt. egyedül ül. a fiú fuvoláját fújva megy haza az ökör hátán. ráteszi a kötőféket.boldogtalan ember kakoi (japán) . a singin alapítója Kakudhá (szanszkrit) .patak Kuszinárá mellett . 9. az üresség. ahol az ökör elvonult (mindent fokozatosan értünk meg. a vásártéren (látszik buddha-természetünk. akivel összekerülünk. hogy minden üres). 5. a fiúnak óvatosnak kell lennie. a fiú hazaér. lábnyomokat vesz észre a talajon. a víz kék.kohanim kájudzsukatá (szanszkrit) . a hegyek zöldek (az alaptudat tiszta. a fiú először találkozik az ökörrel.az egyik sziddha kakemono (japán) . műve a Képek az ökörhajcsárról. keresni kezdi. a csan útja: 1. században. a fiú a kötőféket tartva vezeti az ökröt (a tudat tiszta.kájika szukha (szanszkrit) . a szoba elkerített része teázáshoz Kakuan . a tudat nem alkot gondolatokat). a gondolatok nem ragadnak magukkal. a Hold előbukkan a felhők mögül.érzéki élvezet kájika tapasz (szanszkrit) . 7. ennek öröme hazavisz). nem fordul meg (vége a küzdelemnek. 2.blí ájin hará kajnok (jiddis) . nem foglalkoztat a veszteség-nyereség. 8. a fiú fölfedez néhány nyomot. mert újra elveszíti (tudatunk felfedezi buddhatermészetünk. 12. 3. nem azonosul a világ futó benyomásaival). a fiú meghallja az ökör bőgését.singon mester. megértjük.festménytekercs kakodaimón (görög) .a test aszkézise Kajkéji (szanszkrit) . de könnyen elveszíthetjük).függelék. 6. de csak saját zavaros tudatunkat találjuk). az is megvilágosodik) Kakuban (japán) . ha utána szólnak. és megpillantja (elcsitulnak az érzékek. de sehol nem találja (keressük a buddha-természetet magunkban.sz. de ez csak ismeret. üres kő eltűnt a fiú és eltűnt az ökör (a buddha-természet. meglátjuk eredeti természetünk. 10. 4.kínai festő az i.

az idő legkisebb egysége (amely alatt egy atom saját terén áthalad) kalá (szanszkrit. legkívül a 12 nidána: jelenlegi helyzetünk okai: 1. az Anuttara Jóga Tantra főműve. a kör közepén Jáma. vak öregasszony bottal). név és alak (náma rúpa. ölelkező pár). kínai si szan wai tao) . férfi szemébe fúródó nyílvessző).halálhírnök . karmikus késztetések (szamszkárák karmák. 11. 7.mandalák felszenteléséhez használt edény kálaszútra (szanszkrit) . halál. szülő nő). másik neve Áráda Kalandaka nivápa (páli) .az idő kereke. létesülés (bhava. körülötte kakas. érintkezés (szparsa.fekete vonal. ragaszkodás/kötődés (upádána. ezek körül a létesülés 6 formája. 12. a további karma létrehozása: 8. forró pokol kálavádin (szanszkrit. fazekas). gyümölcsöt fogó majom). amit Bibmbiszára ajándékozott a Buddhának Kalandaka nivápa/Véluvana áráma (szanszkrit. fekete. 2. 6 érzékelési tartomány (sadájatana.menyasszony kála (szanszkrit) . a Föld mélyében rejtőző idő kálabhairavászana (szanszkrit) .Dévala risi Kála nága (szanszkrit) . 6. ezek körül törekvő és elbukó emberek. és a következő élet: 10.kakudhabhandam (szanszkrit) . holttestet máglyához cipelő férfi) kálacsakra jána (szanszkrit) . a Buddha tartózkodási helye Rádzsagrihában.liget. a Bambuszligetben (Véluvana árama). írott tibeti bja ka lan da ka gnas pa wod ma'i chal) . végzet. 4. üres ház 6 ablakkal). érzet (védaná.felosztható idő.a vadzsrajána egyik neve Káláma (szanszkrit) . 5.fejedelmi jelvények kálá (héber) . ejtett tibeti Dükji Khorlo) . írott tibeti sgju rcal) . amely szerint minden az időből ered kálavidu (szanszkrit) .Mókusetető. Bimbiszára ajándékozta a Buddhának kalasa (szanszkrit) .a Buddha szánkhja guruja Szávatthíban a Keselyű-csúcsnál. 9. születés/újjászületés (dzsáti.Időkígyó. a születés folyamata: 3. öntudat (vidnyána. hajó 4 utassal és kormányossal). terhes nő). kígyó és disznó. vágy/létszomj (trisna. ivó férfi). majom faágon). nemtudás (avidjá.ügyes Kála Dévala (szanszkrit) . időskor és halál (dzsará marana.felfogás.Kála Bhairava-tartás (hatha jóga) Kálacsakra (szanszkrit.

dpag bsam shing/dpag bsam ljon shing) .vágylét. 100 évenként megismétlődik a teremtés (szamvarta. eluralkodik az adharma.arhat a Buddha közelében kalon (ejtett tibeti) .az érzékelhető lét szintje.faház Kálidásza (szanszkrit) .02.a romboló erők védikus istennője. antara. sz.a dharma meghallása a maga idejében.világkorszak. Siva felesége.költő (i.Visnu egyik avatárája Kalligénia (görög) . pusztulás Kalpa szútra (szanszkrit) . a bódhiszatva szint első foka káma bhava (szanszkrit) . óhaj. mahá).fogalmiság Kalpavriksa (szanszkrit.000 földi évig tart. sóvárgás. 3102. teremtés. ebben élünk most.Jó Híradás. eon.e. Brahmá-nap = ezer juga (4.Kívánságteljesítő Csodafa. akuszala múlá. érzéki lét a Kámalókában van káma bhúmi (szanszkrit) . a fogantatás előtti testetlen bhava. az .) kezdődött kalias (görög) .11. ezekkel foglalkozik a szattvarthapariccshédaka pradnyá Kaljánakírtisabda (szanszkrit) .káléna dhammaszavanam (páli) .Athéné Polias ünnepe kam cang pa (ejtett tibeti) . világkorszakunk. vivarta.-5. 432. nagy szerencse a továbbjutáshoz Kálí (szanszkrit) . a mi 4. írott tibeti bszkal pa) . a vágy istene. a legrosszabb kor. írotttibeti dge ba'i bshes gnyen. segítőtársak a tanításban Kaljání (szanszkrit) . 20 kalpaként üresség. 4. a Buddha öccsének menyasszonya Kalki (szanszkrit) .Thesmophoria utolsó napja (Athén) Kálódajin (szanszkrit) .kargyüpa iskola Tibetben káma (szanszkrit) .000 földi év).320. Durgá Káli juga (szanszkrit) . hogy feltűnik a Buddha kaljánamitra (szanszkrit.érzéki vágy. érzéki lét. fennállás.néptörzs kaljánakáraka (szanszkrit) .) kalinga (szansukrit) . dge bshes) jó barátok. bhúmi. a Szumétu csúcsán áll Kallyntéria (görög) . Krisna halálakor (i.vaskor.a megcselekvésre szép dharmák.000. szóbeli mestertanítvány átadás vonala.Szépséges.dzsaina mű Mahávíra életéről kalpana/vikalpa (szanszkrit) . 12 hónap 1 Brahmá-év. Nandának. sz. szenvedély. 30 nap 1 Brahmá-hónap.főkamarás kalpa (szanszkrit.

elmélyülés első szintje előtti szint káma dhátu (szanszkrit.tartózkodás attól.ragaszkodás a kéjhez kámávacsaraszomanassza (szanszkrit) .az 5 érzék tárgyainak szomjazása kámaupádána (szanszkrit) . ászava kámászrava (szanszkrit) . fizikai kami (japán) .e.minden vágyat teljesítő égi tehén Kámadhuk (szanszkrit) .szellemi-lelki öröm Kambudzsija .érzéki vágy. fokhoz tartozó világ káma guna (szanszkrit) . a 108 bölcs egyi-ke kámalóka (szanszkrit) . tagja kamandalu (szanszkrit) .Szekisuszai mestere (i.a nemi szervek tájéka kámászava (szanszkrit) . i. a 4 ájatanából a 4. a tett tárgya egy másik nembeli személy.házasságtörés.vágyott célok elérésére szolgáló cselekmény .Ame no minakanusi Kamiroki (japán) .isteni fürdő. hőforrás Kamimuszubi (japán) . a 4.őstehén kamae (japán) .érzéki hajlandóság kámaszugathúmi (szanszkrit) .kéjvágy Kámadhénu (szanszkrit) .sz. 740-795).önkéntes áldozat kámja karma (szanszkrit) .) kámésu káma szukhallikánu jóga (szanszkrit) .Isteni Atya.mindenben benne lévő istenség. szellem.vágybirodalom.az érzéki világban való újralétesülés bol-dog helyei kamat (japán) .Kürosz/Kambüzész (i.teavízforraló kámatanha (szanszkrit) .gyönyörfajták kámacs cshanda (szanszkrit) .belefulladni az érzéki-ségbe kámeszu mithácsára (szanszkrit) .sz. hogy helytelen tettre vezessen minket a szexuális vágy.vágyvilág kámamithjácsára virati (szanszkrit) . sz.az érzéki vágyakhoz való ragaszkodás hajlama kámarágavjápáda (szanszkrit) . Takamimuszubi kámja (szanszkrit) . 17. sz. démon.testtartás Kamalasíla .vizeskancsó kámarága (szanszkrit) .szamojadzsanáni kámarágánusaja (szanszkrit) . írott tibeti dod pa'i khams) . nem üdvös cselekedet.) kamiju (japán) .az érzéki vágy rongálása.indiai tanító Tibetben (kb. béklyó. 6. halandó Kamiizumi Isze no Hidecuna (japán) . a dasa akusala prativirati síla 3.rosszindulat kámarúpa (szanszkrit) .

a tett törvénye. meghintés kandzsó ban (japán) . kínai írásjegy.áldozati szereket tartalmazó kosarakat vivő lányok (Athén Parthenón-fríz) . 11.írás az i. 5. emlékeztető.csodatevő kana (japán) . sz.szótagírás (5 magánhangzó.köldökcsomó-tartás (hatha jóga) Kandi (páli) . testtel) kamma véga (páli) . buddhista szentély Srí Lankán az i.családi címer kámopádána (szanszkrit) .légcső shitánál kaneko (japán) . írott tibeti gser thub) . amelyet japánul ejtenek ki kandzsó (japán) .szent zászló Kandzsur (ejtett tibeti. a Buddha saját szavai káne (héber) . elődje.egy erdő kamma (páli) . az idegrostok burka kandászana (szanszkrit) .a karma aktív aspektusa kamma nijáma (páli) .ragaszkodás az érzékiséghez kampana (szanszkrit) . labda. 10 cm átmérőjű része. századból kanduka (szanszkrit) . 1958 óta 71 jel Kanakamuni (szanszkrit. beszéddel.a kolostor vezetője kan tung (kínai) .karma szthána kamon (japán) . itt válik szét a 3 nádí.sz. Aranyhős kaname mocsi (japán) .sz.sz. szellem (gandhabba) kamma vipáka (páli) . nyugat.japán photinia (Photinia glabra) kanda (szanszkrit) .karma energia. az i.rezgés k'an (kínai) .fehér pöttyös vörös selyemzsinór a varesinobu frizurán kanéphoros (görög) .beavatás. az 5 természeti törvény egyike kamma patha (páli) . 75 kötet.víz.karma kamma bháva (páli) .gömb.a Buddha 2. a meditációt elősegítő agyaggolyó a jógában kandzsi (japán) . agyagból gyúrt imaeszköz. i. 61 szótagjel és 1 szóvégi n) egyszerűsített kandzsi (46 alaphang jele) mellékneveknél és viszonyszavaknál.Kámjaka (szanszkrit) .a tudat aktivitása kammatthána (páli) .a cselekedet eredménye kammannyatá (páli) .-ig hiragana-szótagírás. 6.3 cselekvésmód (gondolkodással. majd a kana-szótagírás. századtól.a Fog temploma. az I csing egyik trigramja kan po (ejett tibeti) . a finomtestnek a köldök és a végbélnyílás közötti kb.sz.gumó. írott tibeti bka' 'gjur) szöveggyűjtemény.

a Szűz csillagkép.engesztelés kapell/ kápele/kapedli (jiddis) . mindig négyet használtak a 4 Hórusz-fiú szimbólumaként.koponyakupa kapálabháti pránajáma (szanszkrit) .egyéni jel a nagykorú neve mellett kapajresz (jiddis) . komor tan. tiltott Kaparma (ejtett tibeti) . a Buddha ábrázolások átlagnál nagyobb fülei.trombita emberi csontból kanha dhamma (páli) .beavatási szertartás kaó (japán) .(kapála = koponya. a Buddha lovának neve kanzasi (japán) . ajanamsza kankamukha dmar nag dur bja'i mgo can (írott tibeti) .sötét.miko kanmusi (japán) . rendszerint emberi vagy a Hórusz-fiúkat jelképező ember.az egyik sziddha kapará (héber) .sz. sakál.sinsoku kanna (szanszkrit) .az egyik sziddha kangling (ejtett tibeti) . 1. kóan-vizsgálat a zenben Kannáda (szanszkrit) .a vaisésika alapítója kannathron (görög) . kínai Kuan jin) .feldíszített szekér Kannon (japán. azért.i.koponyát beragyogó légzés (hatha jóga) .kipá . de a leggyakoribb a női kannusi (japán) .káporet kapála (szanszkrit. aki meghallja az emberek siralmát. mert remény-telen a purusával egyesülni Kaniska (szanszkrit) . 33 megjelenési formája van.-i kusán uralkodó Észak-Indiában kanjá (szanszkrit) . majom és sólyom fejjel díszítették kánphata (szanszkrit) .újév és engesztelés közötti tyúk és kakas áldozat.a Nyolc Boszorkány közül az északnyugati kányafejű kanko (japán) .hajék kanzo (vodu) . egy rövid időszaktól (a líbiai uralom ideje) eltekintve mindig szerves része volt a sírmellékleteknek.ellenség.sinto pap. sinsoku kanopusz-edények (egyiptomi) . írott tibeti thod pa) . bháti = fény) Kapálí/Kápálika (szanszkrit) .Kánérí (szanszkrit) .az éhező szellemek birodalmának buddhája kapárot (héber) .a halott belső szerveit tartalmazó edé-nyek.fül.az egyik sziddha Kanthaka (szanszkrit) . a szánkhja.átlyukasztott fülű vándorló saiva szannjászík Kanthadi (szanszkrit) . sz.japán bódhiszattva ábrázolás.

a 4 fő tibeti iskola közül az egyik kar ka ta (ejtett tibeti) . a szánkhja linga. avalambhak.galamb-tartás (hatha jóga) kar gil (ejtett tibeti) .oksági dhjánák kárana hétu (szanszkrit) .csátaka kapindzsalászana (szanszkrit) . gnosztikus dualizmus. Maharsi.khakhara kar gyü pa (ejtett tibeti) . Viruddhaka 4 száműzött fiának tanácsadója Kapilászana (szanszkrit) .sz. anyja Dévahúti.vörös.e. tavasz és reggel. apja Kardama.majomfej alakú ajtókopogtató káporet (héber) . az Iksvákutól származó Viruddhaka rádzsa fia kárana (szanszkrit) . okbeliség. tett. i.az étel elkészítésének folyamata. a teljes linga kárana dhjána (szanszkrit) . hathatós eszköz. Ádi Vidva. gyer-mekkor. Kapilavatthuban született. csátaka kapissza (szanszkrit) . a prakritin a purusa közvetett. föld és víz (tarpak.szent kötél karaan (szanszkrit) . ájur véda karabos (görög) . alapítója Marpa és Dzsecün Milarépa. a testben az agy-hoz kapcsolódik kara hicu (japán) . tibeti iskola.Karma Héruka női társa. században. nem mozgatható része kapótászana (szanszkrit) . mint ok.a cselekvő alany Kárakarna (szanszkrit) . közönséges ok (upádána kárana). szerszám.a szakják ősatyja. tett. a gunák által létrejött felsőbbrendű okság (nimitta kárana). jel.rákfaj karaiták (héber) .csinálás. írott tibeti kar ma bka' rgjud pa) . ájur véda Kapila (szanszkrit) . gyarapodás.Kapila-tartás (hatha jóga) Kapilavasztu (páli Kapilavatthu) .a szakja rádzsaság fővárosa az i. a szánkhja megalapítója.kapha (szanszkrit) .kapindzsala madár-tartás (hatha jóga). tevékeny okság káranaszja asziddhi (szanszkrit) . bodhak.-ban Babilonban káraka (szanszkrit) . sz.Suttogó Üzenet. érzékszerv.olvasók. Észak-Indiában kapindzsala (szanszkrit) .alapvető. nyugalmi energia. tanítását Ászurinak mondta el és Ísvarakrisna írta le. előzmény. Mahá Kapála.kiindulópont a vitában . a Szentírás emberei. épülés.tibeti iskola Kar ma Tro di (ejtett tibeti) .karka kar ma ka gyü pa (ejtett tibeti. 8. kledak. slésak).az egyik dosha. más nevei: Paramarsi. 6.a párohet felső.

dittha dhamma védaníja kamma. kámja.Kapila apja kare szanszui (japán) . se bokrok. cselekvés a szánkhjában kárja karana abhéda (szanszkrit) . szahadzsa. indiai (ellentétben a nakcival) Kardama (szanszkrit) . adhjátma. rítus (nitja. se fák. száraz tájkép kari (szanszkrit) .áldozat cselekvés útján. tevékenység.Avalókitésvara tevékenységének ismerteté-se a Kágyur/Do-ban karate (japán) . a mai Dzserablusz karluk (ejtett tibeti) . sziklakert 15 kővel. ha öncsalásból ered.az ok és az okozat ugyanannak a dolognak a megnyilvánulásai kárjadhjána (szanszkrit) . ható tett.város Szíria északi részén. ejtett tibeti kar ka ta) . súlyosabb. a dhjána hatása karka (ejtett tibeti. verses formájú szútra kárja (szanszkrit) . legsúlyosabb.a Rák csillagkép. írott tibeti lasz) . a sors ok-okozat összefüggése. naimittika. szankhá-ra.küzdelem üres kézzel karci (ejtett tibeti. az Eufrátesz partján. a testben az agyhoz kapcsolódik karma jadzsna (szanszkrit) . a prákriti működése. a ható cselekvés törvénye. ajanamsza Karkemis (egyiptomi) . azáltal keletke-zik.erdménydhjána.módszer az Önvalóval való egyesülésre a cse-lekvésen keresztül. tanhá.Amóghasziddhi haragvó megjelenése.bön fehér asztrológia. adhidaiva. a tettek nem-látható okozati ereje. hogy nem vagyunk többé képesek fölismerni az élettapasztalá-saink gyökerét a saját tudati folytonosságunkban.török eredetű nomád nép Tibettől északkeletre karma (szanszkrit.Kárandavjúha (szanszkrit) . aisa. 5 karmikus ok: aviddzsa.se víz. írott tibeti skar cis) . (egyiptomi) szeh netjer káriká (szanszkrit) . aparáparija védeníja kamma. adhibhúta) karma jóga (szanszkrit) . upapaddzsa védaníja kamma. enyhe akkor.vritti. szándékos cselekedet.fekete. hanem azokat lát-szólag külső okok által ránk kényszerített sorsként vagy rajtunk kívül álló életkörülményekként éljük át. a rádzsa jóga része . dzsaiva Karma Heruka (ejtett tibeti) . kamma bhava. az egyiptomi hódítások legészakkeletibb pontja.(kri = csinál) a cselekvések következményes törvénye. ha függésből.a prakritiben megnyilvánuló okozat. ha rosszindulatból. akaratiszellemi cselekvés. upádána.

tudja.karmikus lehetőségek. egy mantra karmaszthána (szanszkrit) . kezdetben áldozatbemu-tatás. az egyik dasabala karméndríja (szanszkrit) . upasztha) Karna (szanszkrit) .karmatest.Ardzsuna törvénytelen féltestvére a Mahábháratában. páju.karmikus zavarodottság karma vászaná/karma bidzsa/karma phala (szanszkrit) .az 5 cselekvésszerv (indríja) a szánkhjában (vács.cselekményrész. a jövőben gyümölcsöt hozó karma. írott tibeti karma pa mkhdzsen po) Karmapa ismer. Vivaszván fia. páni. a karma és a nemek. halászana .fülszorító-tartás (hatha jóga). a 3 egyéni karma-lehetőség egyike (még: csetajitvá karma.a tett gyümölcse karma saríra (szanszkrit) .karmikus tevékenység által létrehozott mágikus erő karmankó (páli) .kolostori tisztviselő karmadzsá (szanszkrit) .a dhátukra irányuló szánkhja módszeres gyakorlatok (kaszina) karma varana (szanszkrit) .karma metafizika karma phala (szanszkrit) . páda.karma kánda (szanszkrit) . a buddha felismeri a karma üdvös /kusala/ és kárhozatos /akusala/ és egyéb fajtáját.kötöttség. alrendszere (alapítója Dzsaimini) a védikus szertartásokkal foglal-kozik karma nirdésa (szanszkrit) . az egyik dasa-bala karmabandh (szanszkrit) . tett-rész. a mímánszá. osztályok dharmáinak kapcsolata.a karma fajtáinak ismerete. Sankara nézete karma márga (szanszkrit) . az istenek jóindulatának megnyerése áldozattal karma mimánszá darsana (szanszkrit) . páli kammatthána) . alapítója Bharadvádzsa. karma phala) karma vipáka dnyána bala (szanszkrit) .jógaeszköz a kar megtámasztására karmánta (szanszkrit) . az egyén karmkájának következménye karma szthána (szanszkrit. milyen következményekkel jár elkövetésük.bölcseleti rendszer. miképpen hatnak azokra.a tevékenység útja.a dhátukra irányuló szánkhja koncentrációs gyakorlat karmavipáka (szanszkrit) .a karma és eredménye megér-tésének ereje. Prithá és Szúrja fia karnapídászana (szanszkrit) .cselekedet Karmapa Csenno (ejtett tibeti.dasabala karmavipáka dnyána (szanszkrit) . a védák áldozattal és szertartással kapcsolatos szövegei. akik elkövetik őket. a tettek köteléke karmadána (szanszkrit) .

csészét kézben tartó jáksa Kartikéja (szanszkrit) . kés karttriká (szanszkrit) .Karneia (görög) . a Buddha egyik tanítványa a Lótusz-szútrában. pl.mások iránti részvét karyatidák (görög) .e. 1.az elhunyt ka-lelkének bemutatandó áldozatokról gondoskodó pap Kasszapa (szanszkrit) . részvét.zen mester (i.a Buddha 1.hindu október.a személy ka-lelkét ábrázoló szobor.szenny. egy mandala. írott tibeti snjing rje) . csípősen fanyar.irgalmasság. akiknek a Buddha elmondta a tűzprédikációt . egy elemet vagy egy színt jelöl Kaszó (japán) .a háború istene. a szerzetesek sáfrányszínű köpenye kaszina (szanszkrit) .Apollón Karneios ünnepe Karneios hónap 7-étől kilenc napig Karneios (görög) . Szvájamhuva Manu fia. Gajá). évezred közepén tűzpap. szánkhja földelem gyakorlat. a Vádzsaszanéja iskola képviselője. az áditják apja. összegezés. az élőlények ősapja. a második erény karunnatá (szanszkrit) . 1352-1428) a Daitoku templomban ka-szobor (egyiptomi) . anyja Szatí. együttérzés.napernyő kászáva (szanszkrit) . könyörületesség. kifogástalan kashjapászana (szanszkrit) . befejezés. írott tibeti 'od srung) .3 agnihóta (Uruvélá.sz. kb. az istenek és emberek ősapja kasmarí (írott tibeti) .rituális szempontból alkalmasság. figyelemösszpontosításra használt meditációs tárgy (lemez).a jaksák egyik szintje.a cselekvő alany kárttika (szanszkrit) .a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike kasrut (héber) .sárga ruha.Kasjapa-tartás (hatha jóga) Kásí (szanszkrit) . elődje.augusztus-szeptember (Spárta). a Védákban ősbölcs.bárd karuná (szanszkrit. ájur véda káser (héber) . a tudat tisztátalansága. Nadí.Artemis Karyatis ünnepén a táncosnők kasaja (szanszkrit) . megbízhatóság kasza (japán) . fején pedig a ka hieroglifát tartja ka-szolga (egyiptomi) . megengedett. megfelelősség.rituális szempontból alkalmas. apja Siva kartr (szanszkrit) . Fényőrző. a Metageitnión idején karotapáni (szanszkrit) . az i.egy ország Kásjapa (szanszkrit. az alak általában mezítelen.teljesség.

a Buddha tanításainak összegyűjtött anyaga a pátaliputtai zsinaton Kathmandu (szanszkrit) .Vitapontok (szerzője a hagyomány szerint Moggaliputta Tissza). értekezés. tkp. a Buddha beszédei.Kuru nemzetsége Kausaljá (szanszkrit) .az Uttarakuru egyik alföldrésze.vágy a cselekvésre katu (szanszkrit) .varna kata (japán) . beszéd.jártasság . társalgás.bambuszfajta.) kaszt (portugál. latin castus = tiszta.Nepál fővárosa Kátjájaná (szanszkrit. az első katarakta van legközelebb a Deltá-hoz (Asszuánnál) katarinomo (japán) . érintetlen) . elpusztul kattika (szanszkrit) .főzet.elbeszélő jellegű zene katha (szanszkrit) .a Buddha tanítványa a Lótusz-szútrában.Tipitaka.Dasaratha felesége.a Fekete Jadzsur véda egyik iskolája kathá (szanszkrit) . Ráma anyja kausaljá (szanszkrit) . zúgó. Jádzsnyavalkja egyik felesége Katthá vatthu (szanszkrit) .bűnbánat kaumara (szanszkrit) . Dhritarástra fiai a Mahábháratában kauravák (szanszkrit) .kiskorú katana (japán) .október közepétől november közepéig tartó 12.kard katarakta (egyiptomi) .közlésre érdemes tanítás katharos (görög) .vízesés.hivatalos dokumentumok fonetikus leírása kátán (héber) .csípős.beszédtéma. ájur véda katva raba (arámi) . Krisna fegyvere Kaurava (szanszkrit) .formagyakorlat a harcművészetekben katakali (szanszkrit) . hindu hónap kattrika (szanszkrit) .kasszia (vodu) . amit a pátaliputtai zsinat rögzített katthaka (szanszkrit) . a Nílus kataraktáit folyásiránynyal szemben számozzák.buzogány.A legenda titkos tanítása.elbeszélés. titkos ülés Kathá vatthu (páli) . értekezés.áldozati kés a nem tudás fonalának átvágására kattumkajaká (szanszkrit) . páli Kaccsájána) . kifinomult katakana (japán) .tiszta kathávatthu (páli) . Vitapontok Káthaka upanisad (szanszkrit) . amikor termést hoz. tüskés annónia (Cassia occidentalis L. ájur véda Kaumódakí (szanszkrit) .nagy írás kaukritja (szanszkrit) . a Jadzsur véda része kathápábhatam (szanszkrit) .fekete. (Tripitaka).csecsemőgondozás. a Buddha tanításainak összegzése.

dalai láma (i.) .a 7.véres ujjlenyomat pecsétként keraton (görög) . írott tibeti bskal me) .Állandó-e a világ? Vagy nem? Vagy mindkettő? Vagy egyik sem? Időbe vetett-e a világ? (Vagy nem?.sz. magára eszmélés Kenzai (japán) . bódhi. padmászana kel me (ejtett tibeti.pratítjabandha abhiséka Kedup Dzse (ejtett tibeti) . amelyeket nem lehet megválaszolni (14) .szédertál kecsien kandzsó (japán) . 1708-1757) keláf (héber) .Kausítaki upanisad (szanszkrit) .rinzai templom Kínában Kenó (japán) .tisztelet kekkafuza/hankafuza (japán) . könnyűvé-.az 1. upanisadja kauszídja (szanszkrit) .áhítat (a hely szentsége + a gondolat és a szándék tiszta-sága + az ima alatti helyes magatartás) kavarikára áhára (szanszkrit) .Létezik-e a Tökéletes a halál után? (Vagy nem?. Kiotó.a kard útja. súlyossá. az I csing egyik trigramja.gyülekezet.titokzatos hatalmak háza Ke szar (ejtett tibeti) . tunyaság káváná (héber) ..oltár az áldozati állatok bal szarvából kérdés.mitikus hős..a Száma véda része kendo (japán) . egység ken sa (japán) .) .Azonos-e egymással az élet és a test.egy szöveg részekre szedése magyarázatokkal képesség (természetfölötti) . vívás Kennin (japán) .illetve határtalanná válás.sz. pancsen láma (i.A Tépőmadár fiainak titkos tanítása.. Padmaszambhava inkarnációja keárát széder (héber) .hua jan kehilá (héber) .hegy.anyagi táplálék kávja (szanszkrit) . uralom az elemek fölött és a vágyak beteljesedése keppan (japán) .zsarátnok Kel szang Gya co (ejtett tibeti) .zen mester kensó (japán) . Congkapa tanítványa kegon (japán) .az összevarrt táhor ken (kínai) .Tokió. a Rig véda áranjakája.megvilágosodás. vagy sem? .lustaság. uralom a test és az elme fölött. északnyugat.(jóga): atomnyivá-.bölcseleti elbeszélés kay mistè (vodu) .lótusz-ülés.. hitközség kehilá kedosá (héber) . 1358-1438).Han san kepan (kínai) .szent közösség kei (japán) . Oszaka és a kormányzóságok sinto templomai Kéna upanisad (szanszkrit) . ellenállhatatlan akarat elnyerése.

a Tóra koronája ketiv (héber) . ahol nincs 10 férfi kha (szanszkrit) . niródha gámí kevura (héber) . aki nem születik újra kévalakumbhaka pránajáma (szanszkrit) . ejtett tibeti kar gil) . űr.Alsó. arhat. egy kolostor vezetőjének kék khadga (szanszkrit) .temetés kevüre (jiddis) . a különböző formulákban gyakran szereplő megnevezése az egyesített országnak.a tefilin szíjának csomója késza (japán) . a fáraói titulatúrában „Két Úrnő” (nebti) alakban használatos azonos jelentéssel keter Torá (héber) .keri (héber) . Vardhamána mellékneve kévalí (páli) .lángoló kard a tudatlanság fonalának elvágására. a tévedések megismerés általi.csengettyűs bot.kevura kfárim (héber) .hírnök keser (héber) . tökéletes. mely a két ország fölötti uralom egyik szimbóluma volt Kétu (szanszkrit) .házasságlevél Kétubha (szanszkrit) . jelképes ajándék.a Tóra helyes olvasása kernos (görög) .az északnyugati varjúfejű .agyagedény a beavatandónak kéryx (görög) .a Tóra helyes írása kettős korona (egyiptomi) .kézzel varrott ruha.teljességet elért. diadalmas megsemmisítésének jelképe Khadiravaní tárá (szanszkrit) .a Khadira erdő tárája.kiejtéstan a Védákhoz kévala (szanszkrit) .magára maradt. a dalai lámának és egy élő bódhiszattvának fehér.lerombolás khakhara (szanszkrit.Betetőzött.a fehér és a vörös korona egymásba csúsztatásával kialakult korona.és Felső-Egyiptom.falu.az ákása bídzsája. nulla kha smras (írott tibeti) .szőrtakaró Két Ország (egyiptomi) . a szamgha jelképe khakhvamukha bag mo bja rog mgo can (írott tibeti) .siralmas szóbeszéd khadak (ejtett tibeti) . a tanítás átadásának szimbóluma készakambala (szanszkrit) .tökéletesen elkülönült légzés visszatartás (hatha jóga) Kévalam (szanszkrit) . Sjámatárá egyik formája khadoma (ejtett tibeti) . holdfogyatkozás ketuba (héber) .selyemkendő.démon khaja (szanszkrit) .leszálló Hold-csomópont.

megragadás. szanszkrit szkandha) . fonákság. érzékelés (védaná). a tapasztalás 18 tartománya. amelyek nem vezetnek felismerésre. a lételemek 5 csoportja (5 tapadási halmaz): alak. Je mon fia khana (szanszkrit) . alatta egymás alatt fehér. jelképe a hullámverés. akaratlagos formálóerők halmaza (szankhárakkhandha). 10 l. vagy kb. írott tibeti khams) .türelem Khar Ngön po (ejtett tibeti) . koordináló szellemi tudatosság halmaza (vinnyánakkhandha). színe sötétkék és fekete.kham pa khamsz (írott tibeti) . éjszaka. fatörzs. testi formák halmaza (rúpakkhandha). a mongolok fővárosa Khara (szanszkrit) . pihenés. valaminek a felosztott egysége Khanda (szanszkrit) . Rendtartás khandho (szanszkrit) . erkölcsi tulajdonságok. ahol a pándavák országa létesült khandha (páli. észak.egy erdő Khándavaprasztha (szanszkrit) .váll. megtermékenyülés.pusztaság. egy tibeti nép.ksatrija hercegnő khatvánga (szanszkrit) .egy szerzetesi kollégiumon belüli oktatási egység khanti (szanszkrit) . Hold. szerve a vese. megtestesültség (rúpa). végén vadzsra. Kham (ejtett tibeti. íze a sós. dhátu. valamilyen szempont szerinti csoportosítás. 13 kg.a ksatrija harcos élete khattijání (páli) .ráksasza. észlelés (szannyá). írott tibeti) .khal (ejtett tibeti) . csoport.tridhátu khams pa (írott tibeti) . téves dolog. halmaz. Rávana féltestvére khattija (páli) . elemek. észlelés halmaza (szannyákkhandha). a tantrikus . írott tibeti khams pa) . képzetek.szakasz.testőr khams gsum (írott tibeti) .Tibet keleti tartománya kham (ejtett tibeti. forma. téves dolog.pálca. tudat és gondolatok (vinnyána). érzetek halmaza (védanákkhandha). jellemösszetevők. és nektárral töltött edény. tél. amely vizsgálata nem vezet felismerésre Khandhaka (páli) . a létesülés összetevői. vörös és kék koponya. a kifürkészhetetlen.kb.Tipitaka. személyiségjegyek (szankhára). Merkúr.a 6 alapelem. fonákság. érzetek. visszásság.téves. hamis létalak khang/khang cen (ejtett tibeti) . olyan nidánák.víz. sokaság.Kék Erőd. jegye a disznó kham pa (ejtett tibeti.az egyik sziddha Khándava (szanszkrit).

állatövi jegy. délután.sz.madárkirály.ég. hogy urna-módszerrel választották Khe tup dzse (ejtett tibeti. dalai láma (i.észlelő tudat khji (ejtett tibeti. 1073) khong dro (ejtett tibeti) . a 11. az első szakja kolostor alapítója (i. északnyugat. megszilárdulás.Vérivó Kincsnemzetség. írott tibeti) .a 11.harag 'khor ba (írott tibeti) . írott tibeti) . évszakok közötti átmenet.Garuda khjungkar (ejtett tibeti) . írott tibeti mkas grub rdzse) .kutya. jegye a tehén khra 'thung las kji rigs (írott tibeti) . ajanamsza khjim bdag (írott tibeti) . írott tibeti) . Szaturnusz. föld.tibeti gelukpa tanító (i. 1034).tibeti tanító (szül. biztonság. i.egy tibeti kolostor apátja khínászava (szanszkrit) .Vérivó Tettnemzetség. a szakja iskola állítólagos alapítója. írott tibeti 'khon dkon mcshog rgjal po/snjing po) .sz.csakra khor lo sgjur ba'i rgjal po (írott tibeti) .grihapati Khjung (ejtett tibeti. 1358-1438) khécsarí mudra (szanszkrit) .Föld.vörös csőrű keselyű khon (írott tibeti) . női jellegű (mo. jegye a ló khen po (ejtett tibeti. a Balcshen geköt kísérő sas khjung (ejtett.szeplőtelen szent khittó (szanszkrit) . férfi energia. japán kacu) . írott tibeti) . íze az édes. írott tibeti mkhan po) .a téren át vándorlás (hatha jóga). színe a sárga.Cséllaná.megvilágosodás jelképe Khe drup Gya co (ejtett tibeti) .Khon Kön csok Gyel po Khon Kön csok Gyel po/Nying po (ejtett tibeti. Amóghasziddhi egyik alakja khra 'thung rin chen rigs (írott tibeti) .a csan/zen buddhizmusban használt felkiáltás khön (ejtett tibeti. jelképe sárga négyszög.szamszára khor lo (írott tibeti) . termékenység. közép égtájak.sz. feltehető. Garuda.khön khon dkon mcshog rgjal po/snjing po (írott tibeti) . Drokmi tanítványa.Dhritirastra khö/khot (kínai. a befogadó. Ratnaszambhava egyik alakja .sz. 18381856). jin). írott tibeti khon) . a nirvána khen (ejtett tibeti. a nyelv megnyújtása a nyelvet rögzítő hártya átvágásával Khémá (szanszkrit) . szerve a fej.csakravartin Khor Szung (ejtett tibeti) . szerve a lép.tiszta a varnában khjátividnyána (szanszkrit) .

zen mester kidus (héber) .a vérivók haragvó istencsapata.érzelem (semleges. A rövid gyűjtemény Khuddaka pátha (páli) . vajisbot bajom hasvií mikol-mölahtó aser aszá. jom hasisí. kí vó savát mikolmölahtó. kí hú jom töhilá lömikraé kódes. boré preí hagéfen. egészségtelen) kicvegeld (jiddis) . Teljessé lett az ég. egészséges. Amitábha egyik alakja khrag 'thung rdo rdzse rigs (írott tibeti) .aktivitás.Tipitaka. a borra mondott áldás utáni lako-ma. nap. Nyolc Haragvó Boszorkány.az Ötvennyolc Haragvó (Öt Vérivó pár. baruh atá Adonáj.az energia eltűnése kiataszekra (páli) .Viráta fővezére Kido (japán) .a Vérivó Gyémántnemzetség khram shing (írott tibeti) . a láthatatlan kozmikus energia ki ki szo szo lha gjal lo (ejtett tibeti) .Tride Cukten khri srong lde bcan (írott tibeti) . a 6.rovásfa a Holtak Ura kezében khri gcug lde bcan ral pa can (írott tibeti) . teljes testtel. Rövid olvasmányok ki (kínai) .Thiszong Decen khro bo lnga bcu rtsa brgjad (írott tibeti) .elzárkózva százezer ismétlése. Baruh atá Adonáj. Elohénu meleh haolám.kiáltás (kacu) kiai gai juku (japán) .menedékbe vonulás kiabdo csamsz (ejtett tibeti) . a Huszonnyolc Hatalmas Boszorkány) Khuddaka nikája (páli) . kinyújtott karral kiai (japán) .Thicuk Decen Relpacsen khri lde gcug bcan (írotttibeti) .Vérivó Tavirózsanemzetség.Tipitaka. Baruh atá Adonáj.adományok a batlenoknak Kicsaka (szanszkrit) . zéher lömáászé vörésit. aser bará Elohim laaszot.az ünnep megszentelése. mökadés hasabát. 58 istenség khrag 'thung padma rigs (írott tibeti) . az óm mani padme hum mantrának vagy a százszótagú mantrának (ngöndro) kiag csag (ejtett tibeti) . leborulással.Elohénu meleh haolám. aser kidsánu bömicvotáv vöracá vánu. áldás szertartás után kiabdo (ejtett tibeti) . vösabát kodsöhá böahavá uvracon hinhaltánu. vösbabát kodsó böahavá uvracon hinhilánu. a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány.khrag 'thung (írott tibeti) . a föld és minden serege. (Este lett. Nyolc Boszorkány. vajhál Elohim bajom hasvií mölahtó aser aszá. zéher líciát micrájim. reggel lett. . áldás: Vájhí erev vájhí vóker.Héruka khrag 'thung khro bo'i lha tshogs 'bar ba lnga bcu rtsa brgjad (írott tibeti) . vajváreh Elohim et-jom hasvií vakadés otó.az istenek győzedelmeskedtek.leborulás. Vaghulú hasamájim vöha-rec vöhol cvaám.

Áldott légy. mert akkor pihent meg minden művétől. amely nem közvetlen ok kígyó órája (kínai) . az ember énje is.enneád kilésza (szanszkrit) . szakja bhikkhu kiméra (egyiptomi) . a szfinx. jellemző példák: Toérisz istennő.kehilá kilencség (egyiptomi) . írott tibeti gin) . Örökkévaló.az okozatot segítő olyan ok.energia-óceán.) kidus levána (héber) .köntös kin (ejtett tibeti.az újhold megszentelése kien (ejtett tibeti) . démonokat vagy akár a mesealakokat is. és egyesek szerint Széth is kimono (japán) . aki megteremtetted a szőlő gyümölcsét.bevégezte Isten a hetedik napon művét. aki törvényeiddel megszentelt és megkedvelt minket. az alhas kilbisa (szanszkrit) . Örökkévaló Istenünk.aki a nirvánához vezető út mind a 4 fokozatát elérte kilkhor (ejtett tibeti) . Áldott légy. jegye a kutya . hogy megvalósítsa. szívesen ábrázolták ilyen fantázia alkotta lényekként az isteneket. amelyet alkotott. bennünket szenteltél meg az összes nép közül. amelyet alkotott. emlékezve az egyiptomi kivonulásra. általában szörny. Hiszen minket választottál.több állat testrészeiből összegyúrt képzeletbeli lény. emlékül a teremtés történetére. más keleti népekhez hasonlóan. amelyet Isten teremtett.09-11 kii (japán) . mozdulatlanság.klésa kilészaparinibbánam (szanszkrit) . mert a szent gyüle-kezésnek kezdőnapja az.az istenek eredendő bűne.hegy. az ókori egyiptomiak. a világ királya.rituális kézmosó kikai (japán) . hogy szent szombatját szeretettel és jóakarattal nekünk juttatta. a világ királya. s megpihent a hetedik napon minden művétől. Megáldotta Isten a hetedik napot. Áldott légy. Ammit a Lélekfaló. Örökkévaló Istenünk.vatarai sinto kijor (héber) . aki megszenteli a szombatot. az áldozat. és szent szombatodat szeretettel és jóakarattal örökségül adtad nekünk. és megszentelte azt.Anuruddha remetetársa. szerve a kéz.mágikus rajz Kimbila (szanszkrit) . aki elkülönül (gir) az istenitől kile (jiddis) .

3. 4. 10.királyok nevének írásos jegyzéke. adakozás. bölcsesség. a vallásos cionistáknál királyi fal (egyiptomi) . regulák. 5. hit. Meru kinot (héber) . kis kerek bársony vagy selyem sapka kipa szrugá (jiddis) . Felső. Arany Hórusz. 8. 6. Kheopsznál Két Arany Hórusz alakban szerepel. szégyen.akadályoztatás kipa (héber) .és Alsó-Egyiptom Királya és Ré Fia. emlékezés.a nyolcféle lény egyike kinnara (kínai jin na luo) .ami a bódhiszattva-lét alapja: 1.Kin Csieng (kínai) .).az egyiptomi 5 titulusuk volt és mind az öthöz egy-egy név járult.a Delta nyugati szélén (Egyiptom határán) I. lelkiismeret. a király gyermekei királylisták (egyiptomi) . 4 királylistát ismerünk: a torinói királypapiruszt. kupola.mennyei zenészek Kinner Kailás (szanszkrit) .horgolt kipa. a szakkarai királylistát. 2. megtartás. 9. érvelés King (kínai) . az Arany Hórusz közvetlen előzménye Dzsószer Arany Nap neve. Tride Cukten felesége kincstár. Két Úrnő. a világok alapja.gyászdal Jeruzsálem pusztulásának évfordulóján kinycsana (szanszkrit) . az abydoszi királylistát és a karnaki királylistát királynevek (egyiptomi) .herceg vagy hercegnő.égi énekes lányok kinnara (szanszkrit) . Hórusz-név). ezek a titulusok voltak: Hórusz. 7. írott tibeti sgo ma dril bu ma) .hegy a Himalájában (6050 m.járkálva meditáció a zenben két zazen között Kinkinidharí (szanszkrit.Csong-con kínai császár nevelt lánya (vagy unokahúga).a Csengő Asszonya. melyeket legtöbbször a templomokban helyeztek el és az ősök kultuszának tisz-teletét szolgálták. kifogyhatatlan (10) . kígyófejű kapuőrnője kinmarák . Amenemhat uralkodása idején épített erődrendszer. tanulás. pontatlanságaik és hiányosságaik ellenére is értékes forrásul szolgálnak az egyes dinasztiák és uralkodók sorrendjét illetően.Szútra pitaka kinhin (japán) . a titulusok a korok folyamán apránként adódtak a névhez: a Hórusz-név először Narmernél jelenik meg. az istenek lakhelye. az adott titulushoz tartozó nevet a titulussal jellemezzük (pl. mely a Sínai-félsziget és Kánaán felől érkező betolakodókkal szemben védte az országot királyi gyermek (egyiptomi) . az utóbbi két nevet írták csak.boltozat. a jelképoltár északi. valószínűleg a két .

a születés ura kje me (ejtett tibeti.és Alsó-Egyiptom királya (niszut biti) az I. dinasztia óta írták kartusba. pl. a Nagy Piramis királynői piramisainál). a fő királynevet a III.az élet átmeneti állapota kje rim (ejtett tibeti. Teti piramisánál). a Felső. fejlesztő szint (a tanulásban).vad hegylakó kirija (szanszkrit) .örömhír kisaku (japán) . de előfordul összetettebb belső szerkezetű is (pl.a születési meva kje ne (ejtett tibeti) . szélparipa Keszar lova kjang (ejtett tibeti. üres szék körülmetéléskor Kita (vodu) .fehér harci paripa.Kitáhegy szútra (Tripitaka Szútrapitaka 70. páli kittiszaddo) .ellenfél: Hórusz és Széth megbékélését fejezi ki.Illés széke. írott tibeti skje sme) .krija vasztu Kirmira (szanszkrit) .az élet köztes léte kje ne bardo (ejtett tibeti) . amely a király feleségének (feleségeinek) vagy más hozzátartozójának készült. az első királynői pira-misok a Nagy Piramis mellett. táncfajta Kítágiri szutta (páli) .tétlen kirija vatthu (páli) .téli (90 napos) és nyári (21 napos) visszavonulás a koreai zenben Kjan gö Kar kar (ejtett tibeti.a piramis-komplexumhoz tartozó.sokaság. az utolsó feltételezhetően a XIII. írott tibeti skje bdag) . ami a személyes jidamra vonatkozik . egyes esetekben a piramis-komplexumtól távolabb is állhatott (ld. szanszkrit kírtisabda) . kírtisabda kjaldzse (koreai) . a Ré fia címet követő nevet az V. meditáció a formákról szöveggel.örömhír.) kitli/kittel (jiddis) . dinasztiabeli Hendzser piramisa mellett épültek kiráta (szanszkrit) .boszorkányloa.ídá kje dak (ejtett tibeti. idején az országegyesítésre utalóan jelenik meg. létrehozás fokozata a Kálacsakra meditációban.halotti ruha kittiszado (páli. jelképe a kuvik. írott tibeti rkjang gos dkar dkar) . írott tibeti bskjed rim) .merítőkanál Kiskindhá (szanszkrit) .vadszamár kjang ma ca (ejtett tibeti) .a kifejlesztés. dinasztiától kezdve királynői piramis (egyiptomi) . a Ré fia név először Dzsedefré nevében használatos. írott tibeti rkjang) . többnyire egykamrás.november-december kisszé sel Elijáhu (héber) . álta-lában azon belül elhelyezkedő szatellita.ráksasza kírtisabda (szanszkrit.a vánarák fővárosa kiszlév (héber) .

a mindent átható függőség szenvedése.kji cse csu nyi (ejtett tibeti) . szétszórtság klésa mahá bhúmika (szanszkrit) . függés = 6. hiúság. tudatlanság = 11. 5.csitta kjin kor (írott tibeti) .mandala kjó juzen (japán) . gyűlölet).kézzel festett szövet Kjógen (japán. másokkal való nem törődés. fajtái: 1. lustaság. szégyentelenség. vágy. rága.az egyik kapha. kétkedés. szenny. 20 másodlagos mentális zavar = harag = 1. lelkiismeretlenség. a befelé néző figyelem hiánya. függés vagy kínzó vágy. 6 mentális gyötrelem = 1. hanyagság. 13. 5. írott tibeti njon mond pa'i sgrib pa) .sz.szekta sintoizmus. 2. gyötrő szemléletek. 4. tulajdonképpen maga a vallás kjószaku/keiszaku (japán) . bűn. irigység/féltékenység.lapos bot. 18. kínai Hsziang-jen) . ájur véda klésa (szanszkrit. mada.6 tudatossággal összefüggő szennyezett szamszkára klésa mala (szanszkrit) . ridegszívűség.minden szellemileg szennyezett álla-potban jelenlévő tényező klésa mahá bhúmika dharma (szanszkrit) . abhinivésa. aszmitá. szégyentelenség. a 6 érzékszerv és tárgyaik. dvésa. 16. kevélység.nyíllövészet Klaros (görög) . eretnekség. vihimszá) klésa varana (szanszkrit. 2. ingerlés. önteltség. a szamszára kji sems (írott tibeti) . Hjajudzsó. 3. ezzel ütik meg a nyak és a váll közötti pontot zazen közben kju sin rju (japán) . a forgandóság szenvedése. páli kilesza) . 6. pradása. 9. a buddhizmusban 10 = vágy. saját bűnök palástolása. 2.tizenkét növekedő pillanat.Apollón szentély. a nó drámák komikus betétjei kjóha sinto (japán) . lelki restség.6 szennyezett szenvedély (májá.a . 20. 12. gyötrő kétely. túlzott önbecsülés. tudatlanság és káprázat.a tudat irányításának módja kjudo (japán) . nem-tudás. vastagbél. düh. a beleket védő nyálka. önteltség. 4. megtévesztés. kapzsiság.szenvedés. a jógában 5 = avidhjá. 8. akadály. rosszindulat. írott tibeti njon mongs. gyűlölet. 3. kegyetlenség. 7. harag (ellenségesség. tudatlanság + függés = 15. ködösítés. 19. majd Iszan tanítványa. jóshely kledak (szanszkrit) . 17. 14. tizenkét születés. neheztelés. 10. ?-898). 3. vakhit. upanáha.zen mester (i. a szenvedés szenvedése. száthja.

vágytudat. része.lo klu (ejtett tibeti. Áron és . koreai kon gan) .a zsidóság vallási és közösségi életének központja kó (japán) . a Dzsósu alapította rindzai zen meditációs témái (1700 paradox állítás). hűség a szülőkhöz és az ősökhöz ko i (japán) . a Tódzsi-kolostorban lakott. 3.a kinevezés megszüntetése. singon szekta kohanim (héber) . magyarázatok: Motoori Norinaga (i. 17301801) kogi (japán) .világ vagy az ember külső burka (Kabbala) klisaksája (szanszkrit) . a nyolcféle lény (sde brgjad) egyike klu grub (írott tibeti) .kis kézidob Kodasim (héber) .vallási közösség a sintóban. általában egy szentély vagy kami tisztelői. pl. a hagyomány szerint a japán szótagírás (kata-kana) megteremtője. érzéki akadály.e. később Nára mellett a Kója-hegyen tanított kocuzumi (japán) . illatszerek ismerete (útja) Kódó Szavaki Rosi (japán) .sz. sz. ősi sinto mítoszok és legendák gyűjteménye (i. 1880-1966) Kodzsiki (japán) .Nágárdzsuna kneszet (héber) . a zen alapján ez a politikai elnyomás elleni lázadás erkölcsi alapja kóan (japán. Hui kuo követője. írott tibeti lu) . példázat. az én a személyben van.eredetileg közokirat. kínai kung an.sz. szennyezett tudat az én-ség illúziójával klo (írott tibeti) . szenvedéssel teli aka-dályok klésakája (szanszkrit) mentális szennyeződések elharapózása/ a tisztátalanság eltüntetése.zsidó népies zene klifá (héber) . áldozatok. szentek.a gondolatok önmegfelelése.vágyó-elme.kohaniták.(i. kárhozatos cselekedetek és ellenszerük klezmer (jiddis) .a Misna 5. a singon zen szekta alapítója.a tisztátalanság eltüntetése klista (szanszkrit) . kung an = nyilvános feljegyzés.nága.mentális szenny burka.Régi dolgok feljegyzései.rabság klista manasz (szanszkrit) .sz. a szenvedély zavarodottsága. fordításban egy más eszmerendszer fogalmait használni ko ming (kínai) .i.zen mester (i.e.).ősi elv. bírósági vádirat Kóbó Daisi/Kukai (japán) . 4500 . pl.a császár útja a sintóban a kamik útjától való megkülönböztetésre. a Szentély törvényei kódó (japán) . a megszabadulás akadályai. 774-835).

Biblia.sinto állami szertartások kol nidré (héber) . 1868 után) támogatási rendszer a császárság megerősítésének céljából.erőkoncentrációs pont a bordák között. a japán nacionalizmus alapja kokora (japán) . a szákják rokonai kolomo (japán) . a Meidzsi-reformokat követő (i.rinzai zen mester Kókálika (páli) .kóan Kondanna (szanszkrit) .pap. shin koku hei sa (japán) . a Szentélyben szolgálatot teljesítő papok.sz. aki először értette meg a tanítást a buddhista időszá-mítás kezdete előtt 45 évvel. ez lett a Singon-szekta központja Kójó Szeidzsó (japán. a Buddha első tanítványa. művei (amelyeket neki tulajdo- .az istenek és az emberek közötti kapcsolattartás Kója kolostor (japán) . i. amelyeknek adományokat kell adni koku rei (japán) .állami sinto. holdhónap teliholdjakor kondo (japán) . Prédikátor könyve kohén (héber) . a jóm kippur esti első fogadalom Koli (szanszkrit) . jelképük két kéz összeérintett hüvelykujjakkal Kohelet (héber) . 7.olyan sinto templomok. Taj-cung császár lánya (i. Jasódhara apja kólija (szanszkrit) . kínai Hsziang jan) . a gyomorszáj alatt.a sinto szentély bejárata előtti két oroszlán vagy két kutya.a panycsavaggíják közül az egyik. sz.e. 551-479).bő sinto szerzetesi ruha komainu (japán) .apró mintás kimono kómos (görög) vidám dalokat éneklő utcai dalnokcsoportok Kon dzso (ejtett tibeti. Áron leszármazottjai koinónia (görög) . megszentelődött.kínai hegedű kokka sinto (japán) . kínai kung cshu) kínai hercegnő. a buddhista szentélyek előtt démonrádzsák (nió) állnak komon kimono (japán) .e.sz. született a Santung (ma Csüsu) melletti Lu városban (kb.egy árja törzs. 543-42ben a 6.) kon gan (koreai) . írott tibeti kong dzso. 816-ban alapította Kóbó Daisi.minden fogadalom. ami a Buddha halálának időpontja i.sz.i.Kung Fu ce (Kung mester).egy bhikkhu kokju (japán) .leszármazottjai.imacsarnok Konfucius (latinosított kínai) .király a nepáli határ közelében.

az egyik sziddha Koré (görög) . 601-674).kultikus lakoma kopt (egyiptomi) . a zenéről írt könyve elveszett.egy ország kóser (jiddis) . Isten szava Kórantaka (szanszkrit) . mai egyiptomi kisebbség. megfelelő. fogyasztható étel kosmogonia (görög) . Menciusz tanításai (Meng Csí) kong dzso (írott tibeti) .Dzsambudvípa. keresztény egyiptomiak a római kortól (a görög aigüptosz = egyiptomi szóból). amelyik már (kibővített) görög ábécét használt. Asklepios anyja koros/kuros (görög) .burok Kósala (szanszkrit) . a könyveket a Csin-dinasztia idején történt könyvégetés (i. az ókori egyiptomiak leszármazottai.az 5. 5 klasszikus /wu king/): Változások könyve (I csing).a természeti jelenségek kialakulása kosz Elijáhu (héber) .fiú korosszusdió (vodu) . Aparagódáníja. Dalok könyve (Si csing).Gyémánt-szútra Kónin (japán.nítanak. neki tulajdonított 4 klasszikus könyv (Szí Su): párbeszédek (Lun Jü). Enó mestere Konpira (japán) . Purvavideha.főzet (Annoma muricata) korythalistriai (görög) .dordzse kongó bussi (japán) .1.a muszlimok szent könyve. Vadzsraszattva ava-táskor Kongó kjó (japán) . jellemzően keresztények.a tenger sinto istene kontin (japán) . csak liturgikus (egyhá-zi szertartási) nyelvként él tovább Korán (iszlám) . csan pátriárka (i. 3.Kon dzso kongó (japán) .az évi gabonatermés megszemélyesítője.tompaság zazen közben kontinensek .thessaliai királylány.a gyémánt-szekér Buddha-fia. Írások könyve (Su csing). Nagy Tanítás. mára kihalt. 213) után véglegesítettek. az egyiptomi nyelv fejlődésének utolsó állomásaként kialakult nyelv.lányok ünnepi kórusa (Spárta) kósa (szanszkrit) . etika (Ta Hio). Szertartások feljegyzései (Li csing). Tavasz és ősz krónika (Csun csiu). Démétér és Zeus lánya (Persephoné) koromo (japán) .Illés pohara a széderestén .az ürességet jelképező fekete köntös a zenben Korónis (görög) . 2. a Közép Mozdulatlansága (Csung Jung). kínai Huang jen) .káser.e. Uttakuru (lakottak) kopis (görög) .sz.

Pátalival szemben koto (japán) .tesz.állam Észak-Közép-Indiában az i. írott tibeti log dad sel) .sz. Mahápandita Gajadhára Kőrösi Csoma Sándor Buddhológiai Intézet . páli kirija vatthu) .csörgő ko'urí brgjad kji khro mo (írott tibeti) . azonoak a Nyolc Temetőhelyi Égjárókkal ko'urí ma (írott tibeti) . 1. Boromissza Tor) Kön csog Gyel po (ejtett tibeti) .A kószambíi szútra (Tripitaka Szútrapitaka 48. 1034-?). karmikusan nem ható tudatállapot. Tévhitet Oszlató kraneia (görög) .játék krija (szanszkrit) . az egyik tantramódszer krija vasztu (szanszkrit. hatékonyság.belső erő. angája krijá tantra (szanszkrit) .somfa krauncsászana (szanszkrit) .citera-szerű pengető hangszer Kou long (kínai) .a szakjapa iskola alapítója (i.gém-tartás (hatha jóga) kri (szanszkrit) .cselekvés. a jóga 6. vezeklő-tartás (hatha jóga). a temető démonnői. csinál.rituális és világi ima.rövid ujjú alsóruha koszon (japán) . elődje.sárkány koua koua (vodu) .a Nyolc Haragvó Boszorkány. fővárosa Srávaszti (páli Szávatthí) Kószambí (szanszkrit) .Kószala rádzsaság (szanszkrit) .) Kószen (japán) . Drokmi és Dharmapála tanítványa.falu Magadhában.Szeki (Szung dinasztia): Az antik bölcsek emlékezetes mondásai (buddhista szöveg) Kóti (páli) .a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum könyvtárosa.e. funkció. cselekvő karma .zen mester koszode (japán) . 1932-ben szamghát akart alakítani (tag még: Vágó László.működő.áráma a Gangától délre a Jamuná torkolatának északi partján Kószambíja szutta (páli) .-8.újraélesztési pont a lábfej közepén Koszonsuku goroku (japán) .az '50es évektől 1991-ig Krabinay (vodu) . hatás.ördögi loa Krakucsanda (szanszkrit. cselekszik krídá (szanszkrit) . évezredben a Gangá és a Szarabhú között. amellyel egy cshanda teljesül krijamána karma (szanszkrit) .a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike Kovács György . gyakorlat. tevékenység. a Gangá mellett. neve még: Mahásziddhi Vairupa.-7.a Buddha 3.

apja Nanda.elvégzendők Kritavarman (szanszkrit) . a gudzsaráti jádava (vagy vrisni) törzs főnöke.kéztartás. a minden lényt üdvösséghez segítő cselekedetek tökéletes ismerete. juga.e. a Cshándógja upanisad szerint az i.lélegzet tüsszentéssel (hatha jóga) krios (görög) .sötét.fekete-fehér karma krtisabda (szanszkrit) .az elvégzett és el nem végzett rituális cselekmény.a feladat teljesítésének bölcsessége.az 1. a következő Visnu új inkarnációjakor kezdődik (427 ezer év múlva) kritaka (szanszkrit) .a 10 teljesség krita (szanszkrit) . anyja Jasódá. fekete vagy tisztátalan karma. fekete. 8. Krisna Brahmá formájában a teremtő félisten. Draupadí jelzője Krisnamisra (szanszkrit) .a nyári napfordulót követő újholdtól az első hónap Kronos (görög) . műve: A tudás holdjának felkelte kristnájatana (szanszkrit) . vidhjárádzsa Kronia (görög) .teljesség kródha (szanszkrit) .mesterségesen előidézett dolog kritakritja (szanszkrit) .aranykor.kilenc angol mérföld krsunasukla (szanszkrit) . fia Pradjumna. és Ardzsuna kocsi-hajtója a Mahábháratában. ez a mi időszámításunk szerint 4 milliárd 320 millió év. aki napjában egyszer ébred fel.Gaia és Uranos gyermeke krószasz (szanszkrit) . ez a Bhagavad Gítá. kínai cheng suozuo zhi) . 11.Vrisni fejedelem kritja (szanszkrit) .kittiszabdo . mint Rádhá. Visnu 8.-ban élt egy ilyen nevű személy.teendő kritjánusthána dnyána (szanszkrit. vele testesül meg Lakshmi. a tehénpásztor-lányokkal (gópí) incselkedik.) költő. dvésa Kródharádzsa (szanszkrit) . sz. a fej fölé emelt összetett kezek Krisna (szanszkrit) .kos kripándzsali (szanszkrit) . a krita az okozat.Kronos házi ünnepe Kronión 12-én (Athén) Kronión (görög) . világkorszak. az akrita az ok krita juga (szanszkrit) . ábrázolása: fuvolázik.a 10 teljesség kritsznam (szanszkrit) . a buddhák tudásának egyike.(i.a harag királya.sz.krikara váju (szanszkrit) . sz. megtestesülése (avatárája). 4800 istenév = 1728 ezer emberi év. teste sötétkék. okozott krita akrita (szanszkrit) .harag. a negyedik bölcsesség kritsznájatana (szanszkrit) .

Dasarna király ksépana (szanszkrit) .Tejóceán. szétszórt-ság.pillanatnyi kszíve vahaszíme tajve (jiddis) .Föld szíve.Visnu egyik alakja. írott tibeti sa'i snjing po) . később ők lesznek a ksatriják ksipta (szanszkrit) elmeműködés háborgása.vagyonvédő Ktipa (szanszkrit). köszönés újévkor . aki mindenben benne van.türelem.borotvasíkság mellékpokol kszanika (szanszkrit) .zavar. ő a Felsőlélek Ksitigarbha (szanszkrit. a finomtest kapcsolata külvilággal ksétrapa (szanszkrit) . páli khattija) .elfogyás.a béketűrés tökéletessége ksatrija (szanszkrit. elenyészés. tompultság Ksíramúdra (szanszkrit) . a felbomlás tudása ksana (szanszkrit) .elmélyülés ksanika (szanszkrit) . tovatűnés ksaja dnyána (szanszkrit) . helybenhagyás. a mosoly ksóbha (szanszkrit) .ktivá vahatimá tová ktárim (héber) .démonok. a világciklusok vége ksudra dévatá upászaná (szanszkrit) . sötét erők tisztelete ksuramárga (szanszkrit) . ezt köpülték a démonok Ksírodakasájí Vishnu (szanszkrit) . 8 türelem (dharmaksánti.a 4 örökletes hindu társadalmi osztály (varna) egyike. társa Lásze.mező.egy bráhman ktivá vahatimá tová (héber) . az igazság megragadása a darsana márga során ksánto páramitá (páli) .ksaja (szanszkrit) .mező/terület-megismerő. jelképe a kívánságteljesítő kincs. nolcfüggős kolduló bot. nádszál.ezüst Tóra-korona ktésios (görög) . anvajaksánti).mezőőr.a tiszta föld elérésének elszánt-sága ksétradnya (szanszkrit) . terület ksétra parisuddhi prajóga (szanszkrit) . amelybe a hagyomány szerint rádzsák.jó beírást és aláírást (Isten könyvébe).pillanatnyi ksánti (szanszkrit) . harcosok és a műszaki tudományok képviselői tartoznak ksatrijání (szanszkrit) .az élet vizet locsoló ksétra (szanszkrit) .a kiáramlás tudása. a figyelem behatolásának segítője. megrendülés. figyelmetlenség. a szenvedélyek lerombo-lásának tudása.ksatrija nő Ksattradéva (szanszkrit) . a Mozdulatlan Aksóghja társ-bódhiszattvája. elfogadás.

században.Avalókitésvara bóddhiszattva. ajanamsza Kumbha méla (szanszkrit) .hindu női tanító Kumárila (szanszkrit) .átjáró Kuan jin/Kuan si jin (kínai. 413). 401-ben fordítóiskolát alapított Kína északi fővárosában.cipőtartó kő a kertben a ház előtt kuei (japán) .Biblia. Kínában női alakká vált (az Irgalmasság Istennője). írott tibeti bkug) .sz. kezében gyakran gyermekkel kubilgán (mongol) . önkínzás kukkutászana (szanszkrit) .a lélek visszahívása Kukai (japán) . a kis ünnepet . birodalmi tanítómester. Visnu.üresség. az alsó lélekből lesz kuhú (szanszkrit) . esetleg annak lelkét ábrázoló szobor.(i. 344-kb. Szent iratok kú (japán) . alapítója Nimbárka Kumáradzsíva (szanszkrit) . amely előtt a neki szóló szertartásokat bemutatják Kum bum (ejtett tibeti. herceg. a Vimalaprabhá (Tökéletesen Tiszta Fény) Kálacsakra kommentár írója kultuszszobor (egyiptomi) .nemi szervek kuk (ejtett tibeti.kakas-tartás (hatha jóga) kukúla (ejtett tibeti) .égő hamu mellékpokol kula (szanszkrit) . Siva és Párvatí fia Kumára szampradája (szanszkrit) .sz. hadisten.korsó.felekezet. a 4 nagy fordító egyike (meg: Paramártha.istent vagy az elhunytat.nemes ifjú férfiak. kaszt kuladuhitri (szanszkrit) . a világi hallgatóság megszólítása Kulika Pundarika (szanszkrit) . bódhiszattvák csoportjai.sz.aggódás. pl.indiai mester. rádzsafiú. szúnja kua (kínai) .Mandzsusríkírti fia.démon.Kóbó Daisi kukkuccsa (szanszkrit) .K'tuvim (héber) . írott tibeti kun 'bum) . Csang anban. a Vízöntő csillagkép. buddhista szövegek fordítója.nemes ifjú nők. 7. a világi hallgatóság megszó-lítása kulaputra (szanszkrit) . Amóghavadzsra.a nagy ünnepet 12 évenként.tibeti kolostor Kumár (szanszkrit) .család.a dalai láma kiválasztásának rendszere kucunugi isi (japán) .hexagram az I Csinghez kuan (kínai) .számon tartott újraszületés kubligáni (ejtett tibeti) . Hüan cang) kumárí (szanszkrit) .(i. Kumára ácsárja nepáli tanító az i.sz. japán Kannon) . 690-750) a védikus szövegek magyarázatainak összefoglalása kumbha (szanszkrit) .Karttikéja egyik neve Kumára (szanszkrit) . i.

az ünnep 1 hónapig tart.az ég kapujának hegye.Ánanda kun long (ejtett tibeti) .a tökéletes jóság.harci elefánt kung an (kínai) . mint a Szuméru kun rdzob bjang chub kji sems (írott tibeti) .a kozmikus szunnyadó energia. elzárja szusumnát. Udzsainban május-júniusban. találós kérdés a csanban (kóan) kung cshu (kínai) .Kum bum Kun dga' bo (írott tibeti) . bódhiszattva. alaposan. az I csing egyik trigramja kun 'bum (írott tibeti) . akik valamelyik .föld. Násikban július-szeptemberben. amikor a Jupiter és a Nap is az Oroszlánban van.a testet edző gyakorlatok a Sao linban Kung Fu ce (kínai) . a múládhára csakrában nyugszik.az Ősbuddha női társa Kun tu zang po (ejtett tibeti) .szamvriti bódhicsitta kun tu bzang mo (írott tibeti) . a Nap pedig a Nyilasban van.tibeti láma (i.vályú Kundagráma (szanszkrit) .kondérfülű. Rávana fivére kumbhanda (szanszkrit) . írott tibeti kun dga') . bhája) (hatha jóga) Kumbhakarna (szanszkrit) .a légzés visszatartása (antara. potenciális prákriti erő.motiváció.tűzistenség kummásza (páli) . műve: Buddha szándéka kuni cu kami (japán) . az Ősbuddha kunapa (ejtett tibeti) . a Nap pedig a Nyilasban. idejét asztrológiailag határozzák meg: Prajágban január-február. mélyről fakadóan.Szamantabhadrí Kun tu zang mo (ejtett tibeti) .savanyú mártás k'un (kínai) . Haridhvárban áprilismájusban. észak. van egy 144 éves (12 x 12 év) periódus is kumbhaka (szanszkrit) . amikor a Jupiter a Bikában van.egyes helyek szellemei. amikor a Jupiter a Skorpióban.4 évenként rendezik meg 4 helyen: Prajág. Vardhamána szülőhelye kundalíni (szanszkrit) .üdvösség Kunga Gyalcen (Szakja Pandita) (ejtett tibeti) . és a Nap átlép a Baktérítőn. Ratnaszambhava kísérője. Násik. Godan vezér kérésére a mongolok terítője. Haridhvár. amikor a Jupiter a Vízöntőben van.Konfucius kunga (ejtett tibeti. 1182-1251). összetekeredett nősténykígyó kundzsara (szanszkrit) .település Vadzsdzsí államban.Kon dzso kung fu (kínai) . Udzsain.hullaiszap mellékpokol kund (szanszkrit) .bírósági ügy.sz. tudati diszpozíció Kun lun (kínai) .

a tevékenység teremtő-alkotó feladatkörének képviselői kuni no toko tacsi (japán) .Jádava vezér kuo ji fa si (kínai) . pislogás kurmászana (szanszkrit) . egy csata helyszíne Delhitől északra a Mahábháratában.üdvös cselekedet/szándék kuszala dharma (szanszkrit) . erkölcs kuszala csetaná (szanszkrit) .Vádavatí apja kusafű (szanszkrit) .teknős. üdvösség. fővárosa Hasztinápura. család a Mahábháratában. a kauravák őse. a lélek titokzatos része a sintóban kusitaka (szanszkrit) .lélegzet a szemhéjak mozgásával.japán fekete fenyő (Pinus thunbergii) kuro moncuki (japán) .Pándu özvegye a Mahábháratában. .a birodalom legkiválóbb buddhista mestere.a minden erkölcsös állapotban jelenlévő tényezők (nisjandaphala.az Apaturia harmadik napja Kúrma (szanszkrit) .a Kuruk földje. az Uttarakuru egyik alföldrésze. boldogság.ünnepi.Ráma és Szítá fia. Visnu egyik megtestesülése kúrma váju (szanszkrit) .úr.üdvös dharma kuszala mahábhúmika (szanszkrit) .Kürosz Kus/Kusita (egyiptomi) .cedáká persely kupka (héber) .szerencse.Adzsátaszattu beceneve Kuntí (szanszkrit) .meghatározott földi helyen laknak. ezzel van kitömve a meditációs ülőpárna kusi mitama (japán) .fekete bambusz (Phyllostachys nigra) kuro macu (japán) . fekete címeres kimonó kurokami (japán) .teknősbéka-tartás (hatha jóga) kuro csiku (japán) . másik neve Prithá Kuntibhódzsa(szanszkrit) . Bharata egyik utóda Kuruksétra (szanszkrit) .indiai nép.a Vörös tárá. Lava ikertestvére Kusadhvadzsa (szanszkrit) . kínai megtisztelő cím kupá (héber) . dabbhafű. ahol Krisna kinyilatkoztatta magát Ardzsunának.fekete haj tánc kuru (szanszkrit) .áldozati szertartásoknál használták (Poa cynosu-roides).lélek. a gazdagság istennője Kurus . tudós kuszala (páli) .Napata Kusa (szanszkrit) .ragadozó madár kusog (ejtett tibeti) . ez a Bhagavad Gítá Kurukullá (szanszkrit) . ország Kuruksétra.az eget a földdel összekapcsoló nádszál a sintóban Kúnika (páli) .selyemből készült női sapka Kureótis (görög) .

Avalókitésvara. női alak Kwannon (japán) .19-21 kuu (japán) .möil kutya órája (kínai) .a jaksák királya. társa Jaksí. dalnok.szándék.Tornyos Csarnok Vészálíban. a gazdagság istene kün dzop (ejtett tibeti) . a gazdagság istene. nem-ártás /avi-himszá/) kuszaléndríja (szanszkrit) . ezzel a betűjellel jelölik a szakirodalmak a thébai nyugati parton. anyja Idavidá.kunyhó kuttonet (jiddis) .Apollón-szentély kykeón (görög) . bölcsesség /pradnyá/) kuszen (japán) . amelybe a külső szellem beköltözik kuti (szanszkrit) . összeszedettség /szamádhi/. a valóság. egy Puspaka nevű szekéren utazik. a jósé).a Buddha földi születése. erényes (lemondás /nekkhamanam/. a nyolcas csörten-csoport egyike kuten (ejtett tibeti) . mentából és vízből .Démétér szent itala árpából. női alak Kyaneai (görög) . Visvakarmá a Kailász-hegyen épített palotát neki. purusakáraphala.azaz a Királyok Völgye sírjai. a Kincsek Ura. az üdvösség gyökere.a jó alapja. az utánuk álló szám alapján különböztetik meg a rengeteg sírt egymástól Kwan Seum Bosal (mongol) . a Szálavana áráma egyik neve Kutam csörten (ejtett tibeti) .súnja kuu gan (japán) .a mallák fővárosa. tudatosság /szmriti/. nem-haragvás /abjápáda/. vándorszínész Kuszinárá (páli) . tenni akarás /vírja/. koma. a Királyok Völgyében található uralkodói és nemesi sírokat.Avalókitésvara. a Buddha halálának helye Kútágára szálá (páli) .csitta kvater (jiddis) .10 üdvös szamszkára összekapcsolódva a tudatossággal kuszala múlá (páli) . apja Visravasza.szóbeli tanítás két zazen között kuszílava (szanszkrit) .testi alap (pl.prahánaphala.Kings' Valley . az érzékszerveinkkel tapasztalt világ kün zsi (ejtett tibeti) . adhipatiphala) kuszala mahábhúmika dharma (szanszkrit) .énekes. keresztapa KV-szám (egyiptomi) . amely mindent körülölel.az 5 üdvös tehetség (bizalom /sraddhá/.teljesen hamis.üresség szemlélet Kuvéra/Kubéra/Vaisravana (szanszkrit) .

laja krijá. gyakorlottság laja (szanszkrit) . szexuális gyakorlatok. lágyság. jógagyakorlatok közvetlen megismeréssel. az életerőhöz kapcsolódó pszichikai elv. napja.jóga a finomabb természeti erőkön való uralom útján.kettős bárd labyrinthos (görög) .jellegzetességek átvitele. írott tibeti bla bres) .L l’hájim (héber) .kicsi. szamádhi laja krijá (szanszkrit) . parinispanna) laksana (szanszkrit. egy nagycsalád lakóhelye la dvags (írott tibeti) . jegy (parikalpita. írotttibeti skyes bu chen po'i mtshan) . ájur véda laghu vadzsrászana (szanszkrit) . írott tibeti bla 'gugs) . prat-jáhára.a világerők felhasználása lákáhti (héber) . fásultság laja jóga (szanszkrit) . szuksma krijá. koccintáskor la (ejtett tibeti. alkalmazkodóképesség.a hely.népemmé fogadlak lakang (ejtett tibeti) .megkülönböztető jegy a testen.odaadás. feloldódás.tibeti kolostor labrys (görög) . nijama.baldachin Ladakhi-királyság (ejtett tibeti.a la visszahívási szertartása la ne (ejtett tibeti.hágó. írott tibeti bla gnas) .Ladakh la guk (ejtett tibeti.szent képeket őrző szoba lakkhana (szanszkrit) .kecses gyémántmennydörgés-tartás (hatha jóga) laghutá (szanszkrit. paratantra.útvesztő.sz.nyugalom. „Egy fogalmat jellemez-ve minden hasonló jegyű fogalmat is jellemeztünk. gyakorlatai: jama. szthúla krijá. jellegzetesség.boldog életre. szellem. a férfiaknál a jobb.nagy szépségjegy . ezen a napon lehet borotválkozni és esküvőt tartani laghu (szanszkrit) .megkülönböztető tulajdonság. könnyű. írott tibeti la dvags) . a nőknél a bal oldalon szerencsés lakkhanoháro (páli) .udvar. újholdkor a talpban. kecses. a szertartásmester címe Labrang (ejtett tibeti) . valami feletti la cour (vodu) .életelv la place (vodu) . lélek.” (Nettippakarana) laksana (szanszkrit) . páli lahutá) . írott tibeti bla) . teliholdkor a fejtetőn van. módszer az Önvalóval való egyesülésre az odaadó feloldódáson keresztül.az omer-számlálás 33. zegzugos folyosó (Kréta) lad re (ejtett tibeti. dhjána. dháraná.i. 846-1842 lág baómer (héber) .

laksanaparináma (szanszkrit) . a gazdagság szerencsét hozó istennője (másik neve: Srídeví.a tulajdonítás alapja. 836/838-842). írott tibeti glang) .tehén. belátás.udvar. út.Dasaratha fia. a hínajána mahá szamghika Buddha-életrajza lam (ejtett tibeti) . állatövi jegy. jin). Kamala). tibeti király (uralkodott i. Visnu társa. írott tibeti glang po) .bal oldali főér.erőközpont a homlok tetején (= homlok) Lalita Visztara (szanszkrit) .Csodák Tárháza. majom szolgája Hanumán laksja (szanszkrit) . guru lámaizmus . a 2. északkelet. egy nagycsalád Lakulin (szanszkrit) .ösvény.az elmélyülés mentális tevékenységei közül az első Lakshman (szanszkrit) .a bőség.Ráma öccse. Padmá. amikor Padmászambhava Indiából Tibetbe ment. a szenvedélyek és a tudatlanság eltávolításának útja (felhalmozás. írott tibeti lam 'bras) . ájur véda lang po (ejtett tibeti.sz. Congkapa műve lang (ejtett tibeti. jelképe: kinyílt lótuszvirág.lamdre láma (ejtett tibeti. pingalá lalátacsakra (szanszkrit) . nem-tanulás) lam 'bras (írott tibeti) . a jellegzetesség alanya Laksmana (szanszkit) . ajanamsza Lang dar ma (ejtett tibeti. esőcsinálásra . az indo-tibetiben a Bika csillagkép.a szakjapa iskola átadása lamrin (ejtett tibeti) .a 42. írott tibeti glang dar ma) . kapcsolódás.nagy tengeri csiga.elefánt languichatte (vodu) macskanyelv (Eurpatorium odoratum). századtól.sz.a tibeti buddhizmus téves elnevezése. írott tibeti bla ma) . a buddhizmus a bönre épülve lamajin (ejtett tibeti) . az első elmélyüléshez vezető felkészülés első szintje laksanapratiszamvédi manaszkára (szanszkrit) . mester.elmélyülés laksanapratiszamvédi manaszkára (szanszkrit) . 8. a tejóceán köpülésekor keletkezett laku (vodu) .félistenek lambi (vodu) . föld. női jellegű (mo.tanító. tulajdonképpen a tibeti buddhizmus az i. a Jarlung-dinasztia utolsó tagja lang han (ejtett tibeti) . meditálás.A tan összegzése.ösvény Lamrin Csenmo (ejtett tibeti) . fúvós hangszer lamdre (ejtett tibeti. Satrugha ikertestvére Laksmí (szanszkrit) .Siva egyik avatárája lalaná (szanszkrit) .koplalás.a jellemzők megta-pasztalása.

ankusa lcang lo can (írott tibeti) . Szent Péter. írott tibeti las bzang) .Dionysos ünnep Gamélion hónapban (Athén) Lénard Jenő . sz. lelki restség lemehadrin min hamehadrin (héber) .sz.köznapi/világi gyakorlat laukikégradgarma (szanszkrit) .a sorompót felnyitó isten.Öreg Mester.karma las bzang (írott tibeti) .jó karma Legba (vodu) .jó esztendőre legyetek beírva.tett-szél. műve: Az út és erény könyve (Tao te king) (legkésőbb i. lantsza (szanszkrit) .feltesz lehitpálél (héber) . csatlakozik.Alakávatí le szang (ejtett tibeti. mahájána jógácsára szútra.megragadás Lénaia (görög) .műve: Dhammo (i. ájur véda lcags kju (írott tibeti) . ahol Hanumán megtalálta Szítát. 240) las (írott tibeti) .ba leló (ejtett tibeti) . a Lévi törzs . Föld szíve kísérője. színe fehér légol (jiddis) .indiai írásfajta különleges mantrák jelölésére Lao ce (kínai) .imádkozni lejnolás (jiddis) .dallamos Tóra olvasás lélekmadár (egyiptomi) . 604-517). Kusa ikertestvére lavana (szanszkrit) . Szílan. kötődik.kevurá léviták (héber) .e. 1911-12).Mosoly. jelképe tükör.sós. az istenek tolmácsa.a legbuzgóbbak számára len pa (ejtett tibeti) .a gyakorlás világi útja laukika szamvjavahára (szanszkrit) . a ráksaszák országa Lankávatára szútra (szanszkrit) .Lanká/Srí Lanká (páli) . 5.Tettek Tükre a Holtak Uránál las kji rlung (írott tibeti) .A szigetre lépés szútrája. jelképe mankó. levéltáros (i. a formák jelenésének úrnője laukika (szanszkrit) . nála van a szellemvilág kulcsa.a világi minőségek legfelső szintje Lava (szanszkrit) .kísér.a Tettért Fizető Hóhér.világi laukika márga (szanszkrit) .e. i.Ráma és Szítá fia. az angol Buddhista Társaság egyik alapítója (1907) lesaná tová tikatévu (héber) .sz.le szang las kji gshed ma (írott tibeti) .feledés levájá (héber) .lustaság.Ceylon régi-új neve. köszönés ros hasanakor Léthé (görög) . a szellem működése Lásze (ejtett tibeti) . a Holtak Urának kísérője las kji me long (írott tibeti) .

anabhoga . a 8-féle lény (szde brgjad) egyike. jelképe kék színű kéz Lhalhatori (ejtett tibeti) . közepére szólt rúdon imazászlókkal.az Önmagát Teremtő ismeretőrző lhun grub (írott tibeti) .lha szang lha chen ljang nag gzig mgo ma (írott tibeti) .látomások tava Délnyugat-Tibetben lhan cig skjes pa'i dga1' ba (írott tibeti) . írott tibeti lha sa) .Vémacsitra lha rdzas (írott tibeti) .aszura lha na jin gji thub pa thags bzang ris (írott tibeti) . bódhiszattva Lhámoj Lhaco (ejtett tibeti) . írott tibeti) . sötétzöld lhá ma jin (ejtett tibeti) .szerda.a Nagy Tanító látogatása az Istenek Vilá-gában. írott tibeti lha ri) . írott tibeti lhag) .egy hegy helyi istene (jüllha) lha sa (írott tibeti) . akik a Szentély szolgálatát végzik.vipasjaná lha'i dbang po (írott tibeti) . isteni drágakő.amikor a holdnapban 2 napkelte van lhakang (ejtett tibeti) . víz.Dévéndra lhak (ejtett tibeti. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. eszközei) lha ri (ejtett.Dévadatta lha szang (ejtett tibeti.a 28.imaterem lhakpa (ejtett tibeti. ékszerei.női bódhiszattva. kultuszhely lhun gjis grub oa'i rig 'dzin (írott tibeti) .titánok. díszei.kőhalom. írott tibeti) .isteni bőség (ajándékkendő.tagjai. 333) Lhámo (ejtett tibeti) . aszura lha min (írott tibeti) . a test 5 őre.fényes. az istenek selyemruhája. tibeti király.sz. a 8-as csörten-csoport egyike lhag mthong (írott tibeti) .együttszületett isten lhan cig skjes pa'i ye shes/dag pa (írott tibeti) . alkalmatlan nap. általában hágókon. az ő idejében került Tibet kapcsolatba buddhizmussal (i. Merkur.Tibet fővárosa Lhaszema (ejtett tibeti) . írott tibeti lha bsang) . déva.boróka füstáldozat a helyi istennek (jüllha) Lhabab csörten (ejtett tibeti) .Lhásza védőistennője. kivéve Áron és családja lha (ejtett tibeti. kéz. Dordzse Szempa kísérője lhato (ejtett.Lhásza Lha sbjin (írott tibeti) . magas hely lha bsang (írott tibeti) . félistenek. írott tibeti lhag pa) .Párducfejű. helyi istenség.együttszületett tudás Lhásza (ejtett tibeti.szahadzsánanda lhan cig skjes pa'i lha (írott tibeti) .

szukmasaríra linga mátra (szanszkrit) . illendőség. manasz. 635-730) Liang Vu ti (kínai) . dalok a neotaoizmusban linga (szanszkrit) . jegye a madár. a Konfuciusznak tulajdonított 5 klasszikus egyike li hszüeh (kínai) .elvek tana.halotti ima libúk (egyiptomi) . tradíció.elv és jelenség akadálytalansága. jelzés. benső törvény. metafizikai gondolkodásmód. dél. ami nem durva létező (buddhi. az ő idejében ment Bódhidarma Kínába libera (vodu) . íze a keserű. jelleg. férfi nemi szerv. a jógában a csitta.szent kincsek. a neokonfucianizmus li si wu ai (kínai) . statikus. a pusztítás.nép és állam Magadhától északra Ligmikja (ejtett tibeti) . bháva linga déha (szanszkrit) . amely személyes). ahamkára. és országát beolvasztotta Tibetbe liknon (görög) . belső test. szertartások.a kínai buddhizmus csungnansan ágának filozófusa (i.gabonarosta lilá vigraha (szanszkrit) . az önmagában lévő dolgok világa.női démon. színe a vörös. Siva jelkép. függőlegesen állított strucctollat viseltek a hajukban. a hinduizmusban a durvatest jelképe. szociális magatartás (ellentétben a jennel.az Önvaló tisztelete a dévák megtestesülésein keresztül Lilith (héber) . jelképe a tűz lángja. nyár. Ádám első felesége lílonmukti (szanszkrit) .alkalom. 502557). Li T'ung hüan filozófiája Li Tung hüan (kínai) . az I csing egyik trigramja Li csing (kínai) . Saiva purána.Szertartások feljegyzései.sz. a szánkhjában minden.Rinzai. később ezek egyik legerősebbike. az ábrázolásokon ez az egyik fő ismertetőjelük licscshaví . Nap. akit Szongcen Gampo megöletett.különbség . tanmátra). vidjá létfokozat Lin csi (kínai) .jel. jegy.a dzsiva az anyagvilág káprázatától való szabadulás létfokozata. a jelenségek mögötti transzcendens lényeg. lángolás.a Líbiai-sivatagban élő törzsek összefoglaló neve.Zsang zsung utolsó királya. tűz. indríjáni. szatori ling pao (kínai) .buddhista császár (uralkott i. szerve a szív.sz.finomtest. erkölcs.a Virát Purusa játéka lilá vigraha upászaná (szanszkrit) . jellegzetesség.li (kínai) .

személyes védelmező lobdzsong (ejtett tibeti) .a karmikus következményeket hordozó finomtest Linto (vodu) . azonos. dalai láma oktatója Lo szang Csö ki Gyal cen (ejtett tibeti) . infantilis viselkedésre kényszerít liu bo luo (kínai) .óriási tengeri szörny liziológia . 2. napján lo tho (ejtett tibeti. egyedi. írott tibeti lo ca' ba) . 3 szintje: 1.a Buddha szeme.gyökérloa. írott tibeti klo) . szellem. az Avatamszaka szútra tanítása livjatáb (héber) .a loa megragadta loa racine (vodu) .a forgatag köztes léte lo (ejtett tibeti. a Drepung-kolostorban Jönten Gyaco. a szentély őre Locsána (szanszkrit) .linga saríra (szanszkrit) .fordítómester lo su (kínai) .személy vagy közösség megszabadulásáról szóló tan.gyermekloa.tanulás lóbha (szanszkrit) .fejloa.elme lo ca va (ejtett tibeti. démon loa kêbé li (vodu) . 19351989) Lo szang Drak pe pal (ejtett tibeti) .11-13 lo pan (ejtett tibeti) .pancsen láma (i. a helyzet felmérése. az út (módszerek). me va Lo szang Csö gyen (ejtett tibeti) .tibeti fordítómester Lodö Rincsen (ejtett tibeti. írott tibeti lo gsar) .Congkapa eredeti neve lo szár (ejtett tibeti.a növények istene. különböző. Jü császár a Lo-folyóból kiemelkedő teknős hátán látta meg.természetfeletti lény. aki elsőként száll meg valakit. istennő Locsung (ejtett tibeti) . a kiindulási alap. megszüntető). de véges számú szintje van lkugs 'bjung srid pa'i bar do (írott tibeti) . általában folyamat.az első pancsen láma. hónap 29.lo szár ló órája (kínai) .mohóság. a végső szint.páramitá jána liu sziang (kínai) . egy család ősszelleme loa tête (vodu) .fordító lo gsar (írott tibeti) . kapzsiság. guédé. amely teljesen eltér a kezdettől.Szangje Csenma .sz. rága Loco (vodu) . írott tibeti) . a 4. a fák megszemélyesítője.Krakuccshanda Logana (szanszkrit) .évkönyv loa (vodu) . vágy. írott tibeti blo grosz rin cshen) .egy guru Log dad szel (ejtett tibeti) . 3.Lo jel. alkotó.6 jellemző (átfogó.újév a 12.

az ős Értelem Lojang (kínai) .szambhogakája . az élőlények világa és ez a világ.a világhoz tartozó. ahol az újrakeletkezések megvalósulhatnak lókájata (szanszkrit. lókaszamvritiszatja (szanszkrit) .létformák. Virudhaka (dél). konvencionálisan használt fogalmak. Indra (Jama)-Dél. Szóma-Észak. a 6 vándorlény (istenek /dévaloka/ színük a fehér. állatok /tiraccsána joni/ színük a kék. emberek /manusszá/ színük a sárga. pokollakók /niraja/ színük a fekete) lókanátha (szanszkrit) . az átlagemberek. Vaisrávana (észak).boldogságtest long (kínai) . írott tibeti stong gsum gji stong chen po'i wdzig rten híi khams) . mellette élt Bódhidarma lóka (szanszkrit. írott tibeti dzig rten) . Viru paksa (nyugat). kínai sun si lun si) .a gyakorlás transzcendens útja lókuttara csitta (szanszkrit) .cselekvés és gondolkodás a közösség érdekében lókavjavahára (szanszkrit) . a létforgatag lóka dhátu (szanszkrit triszáhaszra mahászáhaszra. más felosztásban: Dhritirastra (kelet). a világvédő.a világ. Varuna-Nyugat. Visnu-Zenit.köznapi.a világot őrző.égtáj-őrök: Agni (Nap)-Kelet (Zenit). éhező szellemek /petti viszaja/ színük a vörös. Brihaszpati-Nadír.nága longsz szku (írott tibeti) . a mennyei buddhák kultusza lólászana (szanszkrit) .transzcendens út lókuttara váda (szanszkrit) .nagy szent lon ku (ejtett tibeti) . világi.köznapi gyakorlat/fogalom.hintázó-tartás (hatha jóga) Lómása (szanszkrit) .Logos (görög) . világi lókuttara (szanszkrit) . félistenek /aszura kája/ színük a zöld. a fizikai világ. a Buddha jelzője lokapála (szanszkrit) . felszíni igazság lókaszangraha (szanszkrit) . köznapi tapasztalati/konvencionális igazság/fogalom lókija (szanszkrit) . de más rendszer is volt.hindu materialista bölcseleti rendszer lókák (szanszkrit) .kolostor.a hínajána mahászánghika irányzatának szektája.világfeletti lókuttara bhávana márga (szanszkrit) . a 27 holdistennő.3 világ-elem.világfeletti tudat lókuttara márga (szanszkrit) .

írott tibeti lug) . az öreglyuk ltastangs kji phjag rgja (írott tibeti) .bárány. itt született a Buddha lun (kínai) Abhidarma pitaka Lun Jü (kínai) . hátán kívánságteljesítő drágakő. állatövi jegy. a testben a torokhoz kapcsolódik lus can gsum (írott tibeti) . imazászló-füzér.állandóan összetevőire eső dolog lug (írott tibeti) . az Ötvennyolc Haragvó ellensúlya longsz szpjod rdzogsz pa'i szku (írott tibeti) . írott tibeti klu) . föld. tavakban és folyókban laknak lu phak po (ejtett tibeti) . dalai láma (i.kormányösszekötő ltag pa'i bdzd sgo (írott tibeti) .Vidéha luáh ha sána (héber) .szélparipa.északi zöld tudáshordozó istenség. káprázat.longsz szku'i lha tshogsz bzhi bcu rtsa gnjisz (írott tibeti) .a Negyvenkét Gyönyörű isten. az indotibetiben a Kos csillagkép luláv (héber) . szél lung gom (ejtett tibeti) . jó íz illat nélkül.futó. de nem úgy él Lumbiní-liget (szanszkrit) .a bön szerint a Nem teremtett Lény fehér fénysugarából keletkezett őstojásból kilépő ember. elme test) .lakhely Kapilavasztu mellett. a 8.datolyapálma levél (szukkotkor az ünnepi csokorban).trung ltung ltung (írott tibeti) . férfi jellegű (pho. a föld alatti kék és fekete istenek (ld.a tarkó ördögkapuja. 1806-1815) Lunk Drub pai Rig dzin (ejtett tibeti) .szöveghagyomány. Je mon.a látvány ismertetőjegye ltung (írott tibeti) .luk luk (ejtett tibeti.a zsidó naptár luan shi (kínai) . a zászló közepén ló.párbeszédek.a 9.abhútaparikalpa/bhranti luddzsatitiloko (szanszkrit) . hírvivő szerzetes lungpi (ejtett tibeti) szarvasmarha bika Lungtok Gyaco (ejtett tibeti) .a háromféle sorsúak (hús-vér.légzési módokkal elért szellemi vagy fizikai képesség lung ta (ejtett tibeti. írott tibeti rlung rta) .sz.trung trung Lu (ejtett tibeti. sarkaiban tigris. délnyugat. kígyó-démon. ismeri a Tórát. garuda és vízi sárkány lungompa (ejtett tibeti) . a Konfuciusznak tulajdonított tulajdonított 4 klasszikus könyv (Szí Su) egyike lung (ejtett tibeti. nága).szambhóga kája lön sen (ejtett tibeti) . írott tibeti rlung) . hópárduc. jang).

anya.Szambhala első Kulika királya. írott tibeti lusz) .Macsig Labdrön ma las thob pa'i rakta (írot tibeti) . mátarí ma ni khor ló (ejtett tibeti) . a 8.méreg.önzés macsiai (japán) . a világ rendje macandal (vodu) .lus 'phags po (írott tibeti) . dicsőítés. tisztelet a sintóban.démonnő. biztonság szimbóluma.tanító asszony.(† i. szennyezett szenvedély. . csan pátriárka.esti ima.óriás bambusz (Phyllostachys bambusoides) ma gcsig lab szgron (írott tibeti) .Baszo Dóicu ma dake (japán) . amit hátrahagyunk. bűnöző boszorkány csoport. ld. amulett.fennhéjázás.Adzsátaszatru Maadzsusríkírti (szanszkrit) . 3. kínai buddhista iskola.sz.tarisznya macuri (japán) .álló kőlap macoutte (vodu) . írott tibeti ma gcsig lab szgron) . a mikosi körbejárása. (egyiptomi) maswasa Ma cu (kínai) .imamalom ma rig pa (írott tibeti) .avidjá ma skyes dgra (írott tibeti) . a testi egészség energiája. a test lü (kínai) . méregkeverő. a kami fogadása. írott tibeti) .sinto rizs-szertartás általában ősszel (1. a lélek visszavásárlása lygos (görög) . 788). a szerzetesi szabályok értelmezése.rakta ma mo (ejtett. 2.lü lü (ejtett tibeti. varázsló (Macandal 1757-es lázadása után). ő írta a Lugha Kálacsakra kommentárt mááriv (héber) . köszönetmondás a kaminak macsa (japán) .fűzfaág M ma (ejtett tibeti) .a fegyelem iskolája. igazság.zöld tea maccsharija (szanszkrit) .valami. a taoizmus Madonnája Ma cu Tao jin (kínai) .Vidéha lusz (írott tibeti) . a stabilitás.a világ rendje maat (egyiptomi) . a nappal feláldozott állatok belső szerveinek esti égetése Jákob emlékére maat (egyiptomi) . önteltség.toll. rontásfajta mácévá (héber) .lugas a kertben Macsig Labdrön (ejtett tibeti. a kami búcsúztatása). Padampa Szamgye tanainak továbbfejlesztője mada (szanszkrit) .

Nágárdzsuna műve madhjamápratipat (szanszkrit) . mahájána jógácsára szútra. 1239-1319). aurea mediocritas (arany középút). mahájána jógácsára szútra.u. önlétnélküliséget vallók (nihszvabhá vavádin). a Védákról szóló tanítása tiszta dualizmus (dvaitá dvaita váda). ellenvéleményt nem tűrő szélsőségektől mentes gondolkodás. ahol elő-ször nőt temettek madárepiphania (görög) . mindenféle nézettől való mentesség (dristi súnja).protokolláris viselkedésű titokzatos hatalom Mademoiselle Dinclisin (vodu) . vagyis Isten.középút.egy guédé. mind az anyagi világtól madhja (szanszkrit) . aki személy különbözik mind a személyektől. a megváltoztathatatlan. a kellős középen álló. alapítója Nágárdzsuna (i. a megkülön-böztető fogalmi gondolkodással létrehozott tételek hamisak.alko-hol Madame Brigitte (vodu) . a dogmatikus szélsőségektől mentes felfogás.középút. 2 aliskolája van (szvátantrika/szautrántika szvátantrika. 200 körül). avidjá létfokozat madhjamaka (szanszkrit. Maitréjanátha műve madhjama (szanszkrit) . közepes (pl.kreolul törve beszélő titokzatos hatalom Madhávácsárja (szanszkrit) . a megváltoztathatatlan. ejtett tibeti uma) .közép. innen már nincs visszaesés alacsonyabb létfokozatba. középút. jógácsára szvátantrika/.a dzsiva középső (emberi) létfokozata. a pradzsnyápáramita egyik irányzata. közbülső. a kellős középen álló. olyan temetők szelleme.egy isten megjelenése madár alakban Mademoiselle Brigitte (vodu) . ellenvéleményt nem .Maman Brigitte Mademoiselle Chalotte (vodu) . bármiféle nézettől mentesség. középső út mádhjamika (szanszkrit) . mindenféle nézettől való mentesség (dristi súnja). közbülső rész Madhja antavibhága (szanszkrit) . vairágja). a dogmatikus szélsőségektől mentes felfogás. más néven ürességet vallók (szúnjatávádin). fejlődési állapota. a para 2. alapítója Nágárdzsuna. praszán-gika) Madhjamaka sásztra (szanszkrit) .vaisnava szent (i.sz. közbülső.A véglet és közép kifejtése.A középút tana.aki a közbülső felfogást vallja.

társával. a Buddha korában fővárosa Rádzsagriha volt (páli Rádzsagaha).advaita védánta iskola alapítója (i. ájur véda Madzsdzshima nikája (szanszkrit) . a Buddha közvetlen tanítványainak feljegyzései. Kajtabhával ellopták a Brahmából kiáradó Védákat.sz.A közép(hosszú) gyűjtemény (Tripi-taka).Mézesfalat szútra (Tripitaka Szútrapitaka) madhuparka (szanszkrit) . mestere Acsjutapréksa.e. páli kánon.bor Madra (szanszkrit) . műve: Anuvakhjájana.csontvelő és idegszövet. a para 2.édes. a nemes nyolcas ösvény. a Buddha megvilágosodásának helye. teisztikus vaisnava. jógácsára szvátantrika/.férfi szerepet játszó geikók kacurája Magadha rádzsaság (szanszkrit) Észak-India legjelentősebb ókori állama.tűrő szélsőségektől mentes gondolkodás. itt végezték el a buddhista iratok első rendezését i. Nakula és Szahadéva anyja maddzsa (szanszkrit) . Krisna egyik neve Madhva (szanszkrit) . fejlődési állapota.középút. bármiféle nézettől mentesség. praszángika) Madhu (szanszkrit) . 2 aliskolája van (szvátantrika /szautrántika szvátantrika. A közép(hosszú) gyűjtemény mae isi (japán) . másik neve Ánandatírtha madja (szanszkrit) . a Buddha tanítása.kedvező dolgok felajánlása a múrtinak madhur (szanszkrit) . 152 szútra maddzshima patipadá/maddzsima páda (szanszkrit) .az első kő a vízmedencéhez vezető úton a kertben mae vare (japán) .démon.Madhu démon lesújtója. Visnu Hajagríva alakjában megölte őket.prákrit. Pándu felesége. a mai Bihár állam területén a Gangesztől délre. Brahmá szútra kommentár. a tavasz istene Madhu pindika szutta (páli) .egy ország Mádrí (szanszkrit) .Tipitaka. ájur véda Madhuszúdana (szanszkrit) . a szélsőségek kerülése Maddzshima-nikája (páli) . 1238-1317).Madra királyának lánya. megkülönböztető fogalmi gondolkodással létrehozott tételek hamisak. 247-ben mágadhí (páli) . Magadha nyelve .

nagy megvilágosodás. a megvilágosodás 4 fokozata (szótápanna. átélés a laja jógában.e. szamádhi mahá bhúmika dharma (szanszkrit) . a 4 nagy létező (föld 'szilárdság'. hexagram. impozáns látványt nyújtó nagy piramisok épültek így. anágámí. évezred) mahá jadzsna (szanszkrit) . Ormuzd és Ahrimán szimbóluma magga (szanszkrit) út.11 szamszkára a tudatosságban mahá bhúta (szanszkrit) .Dávid pajzs.hindu január magházas technika (egyiptomi) .nagy idő.halfajta. víz 'kohézió'. kínai da yuan jing zhi) .nagy elemek. sziklákkal.magának Brahmának a szintje a forma-világban mahá darsana dnyána (szanszkrit.a nagy tökéletes tükörszerű bölcsesség.vagy vándorprédikátor maggura (szanszkrit) .nagy ország/nép.a legmagasabb ösvény maggid (héber) . a 4 bölcsesség egyike mahá dzsana pada (szanszkrit) .vendég. mint az Óbirodalom idején. nyerstéglával. márga maggacsitta (szanszkrit) . magasztos mahá bháva (szanszkrit) . monarchikus birodal-mak. pitri. nri) mahá kála (szanszkrit) . anyag. 1.nagy szellemi állapot. a szamádhi a hatha jógában.nagy.magat (szanszkrit) . a megvilágosodás helyén (régebbi neve Uruvéla) mahá brahmánah (szanszkrit) . az idő teljessége . ösvény. a buddhává válás. déva. de sokkal rosszabbul állták az idő romboló hatását mahá (szanszkrit) .a középbirodalmi piramisok jellegzetes építési technikája: sugarasan felhúzott mészkő váz alkotta rekeszeket töltöttek fel homokkal.ösvénytudat. fizikai forma mahá bódhi (páli) . szakadágámí. arahá). a tudat egyetlen formához sem kötődik maggámagga (szanszkrit) . tűz 'hőmérséklet'. a tökéletes élet (Brahmá. majd a kialakult szerkezetet turai mészkővel borították. a duhkha megszüntetéséhez vezető út.hatalmas magén dávid (héber) . sokkal gyorsabban és olcsóbban. bhúta.nagy áldozat. templom Bodh Gajában. a jelentős óind államok (i. a Buddha bőrének színe a szamádhiban mágha (szanszkrit) . levegő 'mozgás').

a megtapasztalható események (dharma) nélkülözik a lelket és az ént. a feltételtől függő dolgok nem állnak fenn tartósan.) mahá tápana (szanszkrit) . ezer közepesből áll. sz. legendás szerzője Vjásza.A nagyobbik vágykioltás szutta (Tripitaka Szútrapitaka 38.a mula.A Ráhula oktatása szutta (Tripitaka Szútrapitaka 62. egyik fejezete a Bhagavad Gítá Mahábhásja (szanszkrit) szanszkrit nyelvkönyv.a hótar. 2.nagy feloldódás a laja jógában.a bháratákról szóló nagy. nagy lény.80 antara kalpa mahá laja (szanszkrit) .magasztos vágy test. 3. Patandzsali (?) műve . kínai da qian shi jie) nagy világegyetem. a saktizmusban a 3 test kiegészítéseként mahá szukha vadzsra szattva (szanszkrit) .a Jadzsur véda része Mahá Ráhulováda szutta (páli) . adhvarju.a fennkölt vágy gyémánt természete.nagy megvilágosodás lényegű. a Buddha jelzője Mahá nárájana upanisad (szanszkrit) .) mahá ritvidzs (szanszkrit) . eredendő öntudat Mahá vibhanga (szanszkrit) . értelem. udgátar és atharvan munkáját felügyelő hindu főpap mahá száhaszra lóka dhátu (szanszkrit. aki ki.és belégzésével teremti és pusztítja el az univerzumokat (másik névformája: Kárano-dakasájí Visnu) mahábandha (szanszkrit) .A nagy elemzés (Bhikkhu vibhanga. nagy-szellemű mahá szukha (szanszkrit) . 4. 4.e. A szerzetesfivérek kötelezettségeinek elemzése) (Tripitaka) Mahá Visnu (szanszkrit) . február 8án kezdődött. szamádhi Maha mudra (szanszkrit.a Nagy Bölcs.nagy alapelv.-ban véglegesítették. Rágarádzsa bídzsája Mahá tanhá szankhaja szutta (páli) . írott tibeti 'phjag chen) . az uddjána és a dzsalamdhara bandha végzése egyszerre (hatha jóga) Mahábhárata (szanszkrit) .e.Visnu egyik alakja. az ilyen dolgok nem kielégítőek (duhkha). terjedelme 18 könyv. 4 pecsét: 1. az i. az indiaiak szerint az ütközet i.tökéletes boldogság mahá szukha kája (szanszkrit) . 3102. a kialvás (nirvána) a békesség mahá muni (szanszkrit) .mahá kalpa (szanszkrit) . 100 ezer versszak. egy buddhavilág egymilliárd világ mahá szattva bódhiszattva (szanszkrit) .nagyon forró pokol mahá tattva (szanszkrit) . indiai eposz.nagy pecséttartás (hatha jóga).

pusztulás) Mahákaphina (szanszkrit) .a Fehér úr tanvédő isten. és indíthatnék el a tökéletes tudás helyes útján?”. Maitréjanátha műve mahájánánudzsájin (szanszkrit) . káli). váhanája oroszlán. tűz.magasztos mahaggatálambanáni (szanszkrit) .nagy jármű.nyolcvan kalpa (üresség. származtatottak mahájána (szanszkrit) .A nagy út összefoglalása. Mahákála egyik formája mahákalpa (szanszkrit) .mahájána-követő mahájánaszampaszthita (szanszkrit) .mahábhúta (szanszkrit.000 földi év Mahákála (szanszkrit. a Sátrak védelmezője.A nagy út szútráinak gyöngy-füzére. írott tibet mgon po nag po) . vagyis a nők. számos formája lehet. inkább a megérzésre és az átélésre épül.a mahájánában elindult.nagy együttérzés. csoportja Mahákarunika (szanszkrit. erede-te a sztúpakultusz: Buddha ereklyéit 8 sztúpában helyezték el. dvápara. tibeti) . ezt Asóka tovább osztotta. fennállás.nagyisten. az eszme Mahádéva (szanszkrit) . víz. a buddhizmus tibeti irányzata.szerzetesi szabályzat a mahájánában mahájuga (szanszkrit) .320. írott tibeti 'bjung ba chen po) nagy létező. a buddhizmus későbbi. a törvényt oltalmazó Mahákála dharmapála (szanszkrit) .nagy kocsi. mahájána-jógácsára szútra. alapvető tényező a tér és a fény mahájána (szanszkrit. treta. északi ága Mahájána szútra alamkára (szanszkrit) . Aszanga műve mahájánavinaja (szanszkrit) . színe vörös. 4 elem (föld. Csenrézi egyik megjelenése Mahákála Mgon dkar dharmapála (szanszkrit. 12.nagy világkorszak (krita. egy buddha erre gondol: „kit szelídíthetnék meg. őselem. írott tibeti theg pa cshen po) .a bölcsesség bódhiszattvája. szél) és a fény.arhat a Buddha közelében mahákaruná (szanszkrit) . a Nagy fekete tanvédő isten. a buddhaguna 7. de nem vezethettek Mahájánaszangraha (szanszkrit) .Fekete Úr. teremtés. akik felszállhattak a kocsira.000 istenév = 4. mahájána jógácsára szútra. fehér. kék.a tudat közvetett módon tapasztalható tárgyai. írott tibeti jo be thugs rdzse . Siva egyik mellékneve mahaggata (szanszkrit) . mintsem a tudásra és a tapasztalatra.

aki nevelte anyja halála után Mahápandita Dípankarasrídnyána (szanszkrit) .arhat a Buddha közelében Maháméru buddha (szanszkrit) . Brahmánda.nagy erejű isteni lény mahánájaka (szanszkrit) . Kúrma. Bhágavata. 485). a katampa iskola alapítója Mahápandita Gajadhára (szanszkrit) . Vászabha apja mahápadma (szanszkrit) .Igen Együtt Érző Társ.nagy lény (pl.ban Mahápanycsaraksá (szanszkrit) . arhat a Buddha közelében Mahákátjájána (szanszkrit) . Szkanda.egy kolostor vezetője Mahánáma (szanszkrit) . az utolsó szakja rádzsa (†? i. Náradíja.Világvége. mahápurusa (szanszkrit) .a Buddha nevelőanyja. 6 Brahmá: Brahmá. írott tibeti phjag rgja cshen po) .3 x 6 purána (6 Vaisnava: Visnu. Padma.a Buddha anyja. Márkandéja. Avalókitésvara Mahákasjapa (szanszkrit) .a Buddha nagynénje.e. Brahmá-vaivarta. Vámana) és 18 Upapurána. egy buddha) . Bhavisja. az evolúció vége.kasmíri filozófus az i.a keleti világrész buddhája mahámudrá (szanszkrit.Köncsog Gyelpo másik neve Mahápandita Szakjasrí (szanszkrit) .arhat a Buddha közelében Mahámája (szanszkrit) .sz.az 5 nagy védelmező varázslóistennő mahápatra (szanszkrit) . a Nagy Irgalmú Úr. 1039).a Rádzsagriha-i zsinat vezetője.halotti szertartásokat végző hindu pap Maháprábha buddha (szanszkrit) . Agni.sz. 9.a panycsavaggíják közül az egyik. sz. a Brahman éjszakája Mahápurána (szanszkrit) . kínai danuojianna) .lótuszszerűen tágra széthasadó. női arhat Maháprádzsnyápáramitá (szanszkrit) a mahájána buddhizmus fő mű-ve Mahápralaja (szanszkrit) . Siva. aki 7 nappal a Buddha születése után meghalt mahámámsza (szanszkrit) . 6 Saiva: Matszja.a nyugati világrész buddhája Máhapradzsapáti (szanszkrit) .nagy pecsét mahánagna (szanszkrit. hideg pokol Mahápadzsápati (szanszkrit) . Garuda. Váraha. stb.indiai tanító Tibetben az (érkezett i. kolduló apáca.chen po) . Linga.emberhús Mahámaudgaljajána (szanszkrit) .arhat a Buddha közelében Mahákauszthila (szanszkrit) .

Teremtés. az utolsó dzsainista thirtankara. kibontakozatlan. meghalt kb. a Vinaja egyik iskolája.a nagy közösség tagjai.a singon-szekta könyve.mahápurusa laksana (szanszkrit) .szanszkrit-tibeti szakszótár mahávrata (szanszkrit) . írott tibeti dbang phjug chen po. forró pokol Mahásivarátri (szanszkrit) . egy hindu csoport vezető papja mahaudème (vodu) .) mahat (szanszkrit) . kínai Ce cai . aham brahmászmi.nagy király Mahárahaszja vadzsrajána csakra (szanszkrit) .A megüresedés nagyobbik szútrája (Tripitaka Szútrapitaka 122.a dob fája (Ochroma pyramidalis Cav. 1. a másik a Dzsina (győztes) Mahávjutpatti (szanszkrit) .Nagy Hős.Siva-ünnep február újholdjakor Mahásristhi (szanszkrit) .) Mahásziddha Vairupa (szanszkrit) . szánkhja.nagy sírás-rívás. pradnyánam brahmá) Mahávana (szanszkrit) . 527-ban. értelem.e.nagy fogadalom.A nagyobbik Szaccsaka szútra (Tripitaka Szútrapitaka 36. az egyházszakadás után ide tartozott a legtöbb hínajána buddhista Mahászáropama szutta (páli) .Nagyerdő. ajam átma brahmá. Padmaszambhava fordí-tása (18 könyv) Mahászthámaprápta (szanszkrit) . aki a théravádin kánont Ceylonba vitte az i. 700 körül fordították le kínaira mahávákja (szanszkrit) .) Mahászahaszrapramardiní (szanszkrit) .nagy mondások (tat tvam aszi. i.a Vinaja egyik iskolája mahászanghika (szanszkrit) .) Mahávagga (páli) .bódhiszattva Mahászunnyatá szutta (páli) .az Ezret legyőző nagy varázs-lóistennő. az 5 nagy védelmező egyike Mahászakuludáji szutta (páli) .sz. a Tornyos Csarnok-áráma Vészálí mellett Mahávíra (szanszkrit) .Tipitaka.Hatalmas Eredmény.) mahászammata (szanszkrit) . A nagy rész Mahávairocsana szútra (szanszkrit) .a buddha 32 nagy szépségjegye mahárádzsa (szanszkrit) .Asóka fia (öccse?). Padmaszambhava fordítása maháráurana (szanszkrit) .a Nagy Titok Gyémántkereke.e.A szárafáról vett hasonlat nagyobbik szútrája (Tripitaka Szútrapitaka 29.A nagyobbik Szakuludáji szútra (Tripi-taka Szútrapitaka 76.Köncsog Gyelpo másik neve Mahásziddhi (szanszkrit) . Vardhamána első felvett neve. Nagy Indra Mahésvara (szanszkrit. a szílák betartása Mahéndra (szanszkrit) . a Brahman nappala Mahászaccsaka szutta (páli) . i. században.alapelem.

elterjesztette a buddhizmust Srí Lankán (i.az aszurák építőmestere májá (szanszkrit) . ünnepi imakönyvek sorozata maiko (japán) . a tudás ura. gésajelölt Maimakterión (görög) .mohél Majmuni Mózes (héber) . barátság. felebaráti szeretet az azonosság érzésével. szerető kedvesség Maitrí upanisad (szanszkrit) . Sankara majl (jiddis) .az 5. Legba maît' caye (vodu) . fejedelmi asszony mahút (szanszkrit) . Siva egyik mellékneve. varázslat. Jádzsnyavalkja egyik felesége maitrí (szanszkrit. csalás. 1135-1204) orvos. páli Arija Mettejja.a Jadzsur véda része maitunja (szanszkrit) .közösülés. valakinek a személyes védelmezője maithuna . kínai Mi lo) bódhi-szattva. Legba Maitréja.családfő maî'tête loa (vodu) .táncfajta Mahinda (szanszkrit) . hónap Maît' bitation (vodu) .szeretetre méltó. amíg azonosnak érezzük a prakritit és a purusát. káprázat.elefántvezető mahzor (héber) .bivalytehén.illuzionizmus.sz. illúzió. a Buddha anyja májáváda (szanszkrit) .sz.Hatalmas úr.fej-úr-loa.visszatérés.(i. században Maitréjí (szanszkrit) .a Keresztutak ura. Árja (szanszkrit. szennyezett szenvedély. a jövendő (5. tantrikus szexuális rítus Maître Carrefour (vodu) .) Buddha. ciklus. Nagyhatalmú úr. a szeretettel teljes. csalárd-ság.Mahisa démon elpusztítója. a Himalája fia Maja (szanszkrit) . 250).nem-ez/az. 4. filozófus .Szépséges Istennő.hegy.a tánc asszonya.szexuális egyesülés Maiunáka (szanszkrit) . páli mettá) .a Lakhely ura. az érzékelhető világ káprázata. szóban. páli nyelven Mahisászura Mardiní (szanszkrit) . együttérzés. a Buddha anyja Májádéví (szanszkrit) . a bráhmanák szerint tőle ered a világ. írott tibeti bjams pa.Asóka fia.tien) . Durgá mahisí (szanszkrit) .-5. Dordzse Szempa kísérője Maitréjanátha (szanszkrit) .jógácsára filozófus az i.jóság.e. érzékcsalódás. a Buddha egyik előző meg-testesülésének tartják a buddhisták mahi (vodu) .

papnő mammiszi (egyiptomi) .női buddha.jógácsára szvátantrika mal kadi (vodu) .pávatoll legyező majúrászana (szanszkrit) . virágfüzért tartó málászana (szanszkrit) . koszorú.az enyém képzete Mamakí (szanszkrit. ksatrija törzs. az ízlelés ura máládhárin (szanszkrit) . Szukésa fia malla (szanszkrit) .olvasó. béklyó.születésház mamszadhatu (szanszkrit) . a víz természetének tiszta transzcendens eleme. női bódhiszattva.upadésa mána (írott tibeti nga rgjal) .15-17 majúra vídzsaní (szanszkrit) .papnő mambo (vodu) . a test rendszerében a testnedvek maman loa (vodu) .epilepszia mala (szanszkrit) . szamojadzsanáni.majom órája (kínai) .szellemi tevékenységből származó táplálék . ajanamsza makarászana (szanszkrit) .túláradóan boldog (az istenek) makio (japán) . Ratnaszambhava kísérője malenolás (jiddis) .küzdő.díszítmények. ejtett tibeti) . a bak csillagkép. a 8.az Indus torkolatától nyugatra fekvő terület mal 'bjor sojod pa'i dbu ma rang rgjud pa (írott tibeti) .a tittha ádzsívika iskola vezetője. ájur véda man ngag (írott tibeti) .izomszövet.a jaksák egyik szintje. az öt erős méreg egyike manahszanycstanáhára (szanszkrit) .élősködő kúszónövény mam pa (írott tibeti) . gőg. ájur véda mála (szanszkrit) .krokodilszörny.anyagcsere végtermékek.ráksasza. shalabhászana makaros (görög) . felvétel a szövetségbe Máli (szanszkrit( .páva-tartás (hatha jóga) Makara (szanszkrit) . büszkeség.ráksasza. énnel töltöttség.hallucináció zazen közben Makkhali Gószála (szanszkrit) .füzér-tartás (hatha jóga) Málava (szanszkrit) . csalás. Varuna hordozója. Szukésa fia Máljaván (szanszkrit) .ákára mam rtog (írott tibeti) .krokodil-tartás (hatha jóga).vikalpa mama/attanija (szanszkrit) .egy ország Maléma (ejtett tibeti) .önmaga mamakára (szanszkrit) . városuk Pává málu (szanszkrit) .önteltség. füzér.körülmetélés. amely nem fér össze a buddhizmussal Makrán (szanszkrit) .

önteltségből eredő képzet manana (szanszkrit) . a gondolati tényezők összekapcsolása manaszkára (szanszkrit) . Ratnaszambhava. kígyó.a szkandhák szimbólumai.a negyedik buddhista zsinat 1871-ben mandalászana (szanszkrit) . aviccsinnapravartak manaszkára.a félig emésztett étel végterméke. amely a buddhista tanítást magyarázza: középen a 3 méreg (galamb.egy mantra elgondolása hang nélkül (még: vácsanika. felesége Bháratí Mandarava .öntelt büszkeség.mánamannyaná (szanszkrit) .figyelem. burok.elmegyógyászat.kör/négyzet alakú rajz. Amóg-havadzsra. a kör szélén az ok-okozati összefüggések (bhava csakra. a szellemi fejlődés második foka manana dnyána (szanszkrit) .a belső szellemi világ tudata manasz (szanszkrit) . az anyagvilág visszatükröző-dése.a bhikkuní időleges lefokozása. festmény épület. a kozmosz spirituális összefüggéseit fejezi ki mandalabuddha-elem (szanszkrit) . 6 körszeletben a létformák (istenek. gondol-kodás. emberek.sz. mentális tevékenysége: manonivésapravartak manaszkára.tevékenység. burka a manomaja kósa. viccshinnapravartak manasz-kára. elmeműködés. gőg mánatta (páli) . elme. sz. vízkör (mindegyik 4 részes). állatok.idegközpont a köldök és a szív között mánaszika (szanszkrit) . szélkör. Bharata felesége .Padmaszambhava egyik női kísérője Mandaví (szanszkrit) . 8.Dzsanaka lánya. 4 kozmológikus kör: űrkör. ájur véda mánátimána (szanszkrit) .egyéni tudat.mandala-tartás (hatha jóga) Mandana Misra (szanszkrit) .folyó a Csitrakúta hegynél mandala (szanszkrit.gondolkozás és megbeszélés útján elért tu-dás manasiki (japán) . a gondolatok leküzdése mánaszikára (szanszkrit) . nidána).a májá felismerése. pokollakók).mimánszaka mester (i. amelyek a meditációt segítik (Vairocsana. eredetileg korong agyagos iszapból (elkészítése: Viszuddhi Magga). kísértetek. elkülönítése mandagni (szanszkrit) . az elme 4.). álambana pratjaja mánaszcsakra (szanszkrit) . Aksóbhja) Mandalaj (szanszkrit . misztikus diagram. írott tibeti dkjil 'khor) . ájur véda Mandákiní (szanszkrit) . ájatanapravartak manaszkára manaszroga csikitsza (szanszkrit) . Amitábha. démonok. fémkör. Szurésvara néven Sankara tanítványa. a tudat aktív oldala. disznó). upámsu) mánaszika tapasz (szanszkrit) az elme. a szellem belső szerve.

mandir (szanszkrit) az ima háza, hindu templom Mandódari (szanszkrit) - ráksaszí, Máljaván lánya, Rávana felesége mandúkászana (szanszkrit) béka-tartás (hatha jóga) Mándúkja upanisad (szanszkrit) - A Beka fiainak titkos tanítása, az Atharva véda része Mandzsughósa buddha (szanszkrit) - a keleti világrész buddhája Mandzsughósa dhjánibódhiszattva (szanszkrit) - Széphangú elmélkedő dhjánibódhiszattva Mandzsusrí (szanszkrit) - az igazság ura, a bölcsesség és a transzcen-dentális tudás bódhiszattvája, az asztrológia védelmezője Manethón királylistája (egyiptomi) - Manethón az i.e. 3. században élt görög történetíró, aki I. Ptolemaiosz Szótér megbízására megírta a fáraókori Egyiptom történetét és kidolgozta királyainak sorrendjét, az általa felállított sorrend már több helyen megingott, de műve mindenképpen sok segítséget nyújtott a történészeknek, tőle származik az egyiptomi uralkodók felosztása 30 dinasztiára, ez a torinói lista mangala (szanszkrit) boldogságot hozó rítus gyermekeknél, szerencsejel Mangala vár (szanszkrit) - a kedd hindu istene, a Mars, jelképe a háromszög, hordozója kos vagy szekér mángalja laksana (szanszkrit) a buddha talpán lévő 108 szerencsejegy manger dyo (vodu) - felszentelési rítusok során felajánlott adomány manger guinin (vodu) - a rada loáknak felajánlott ételek manger loa (vodu) - loa-lakoma, a vodu szertartás manger manassa (vodu) - évente egyszeri áldozat az élő vagy halott ikrekért (háromkirályok napján vagy nagyszombaton vagy karácsonykor) manger morts (vodu) - halottak lakomája manger yam (vodu) - jamszgyökér-evés mánhágim (héber) - vezetők a hitközségben mani (ejtett tibeti) - kövekből rakott fal, mindegyik kőre ráírták/vésték az om mani padme húm szöveget Manimán (szanszkrit) - jaksa, Kuvéra szolgája Manipadmá (szanszkrit) - királynő, az om mani padme húm mantra ere-dete jelentésváltozással Manipur (szanszkrit) - egy ország manipúra csakra (szanszkrit) - erőközpont (pítha) a köldök magasságá-ban manizmus - ősök kultusza

manman (vodu) - adjountò mano (szanszkrit) - értelem manó szanycsétaná (páli) értelmi tevékenység, összekapcsolódás közvetítővel, a manasz tevékenysége az indríják összefűzésére, a 3 áhára; karma mano vidnyána vidnyapti (szanszkrit) - az elme-tudás tudomása manoájatana (szanszkrit) - a szellemi egymásra hatás mezeje Manódhara (szanszkrit) - a Buddha harmadik felesége manodhátu (szanszkrit) - szellemi alkotóelem manodnyarúpa (szanszkrit) - kellemes formák manodzsalpa (szanszkrit) - gondolat-beszéd manokarmabídzsa (szanszkrit) - a legmaradandóbb szellemi karma manómaja kósa (szanszkrit) - az érzelmek, az én szellemi alakja, az elme burka, a felfogott dolgok kapcsolatba hozása, a dzsiva egyik burka manonivésa pravartak manaszkára (szanszkrit) - az elme 1. mentális tevékenysége, az elme behatol a tárgyba manónmaní (szanszkrit) - tudatosság nélküli tudat manóváha/manóvahiní (szanszkrit) - az elme csatornája manovidnyána (szanszkrit) - az összefogó elme-tudatosság, a 8. tudatos-ság, ami összefoglalja az 5 érzéki tudatot mantabhání (páli) bölcs beszédű, varázslónő, szertartásvezető manteion (görög) - jósszentély mantelli (jiddis) - möil Manthána (szanszkrit) - az egyik sziddha Manthara (szanszkrit) - hegy, az ősóceán köpülőrúdja Manthará (szanszkrit) - Kaikéjí szolgálója mantiké (görög) - a jóslás tudománya mantra (szanszkrit, írott tibeti szngagsz) - a gondolat eszköze, varázsige, szent szavak, mondások, amelyek ismétlése bizonyos hatást fejt ki, az elme (manasz) megszabadítása, gnóma; kiejtése: vácsanika, upámsu, mánaszika mantra jána (szanszkrit) - mahájána irányzat a titkos tanítások oldala, vadzsrájána mantra jóga (szanszkrit) - jóga mágikus erejű szavak útján, gyakorlatai: bhakti, suddhi, ászana, panycsa szévana, ácsára, dháramá, divja désa szévana, prána krijá, mudrá, tarpana, havana, bali, jága, dzsapa, dhjá-na, szamádhi mantra kritá (szanszkrit) - a mantrák eredményezte mágikus erő

mantra naja (szanszkrit) - a tökéletesség elérése misztikus formulák segítségével mantra sásztra (szanszkrit) - okkult nyelvtudomány mantra/dháraní (szanszkrit, írott tibeti gsang sngags/gzungs) - titkos szavak Manu (szanszkrit) - a Manvantara korszakok szellemi urakodója manu (szanszkrit) - az első ember, egy régi törvényhozó, de általában egyes korszakok törvényhozói, egy manvantara időszakig el, egy kalpában 14 manu születik, ezek: Szvajambhuva, Szvarocsisa, Utta-ma, Tamasza, Radzsvata, Csaksusa, Vajvaszvata, Szávarni, Daksa Szávarni, Brahmá Szávarni, Dharma Szávarni, Rudra Szávarni, Déva Szávarni, Indra Szávarni manusa (írott tibeti mi) - ember, a rúpá rúpa bhúmi egyik csoportja, 12 fajta a 4 földrészen és 8 alföldrészen mánusi buddha (szanszkrit) - emberi buddha, a déli buddhizmusban manusja pudgala (szanszkrit) - az ember személye manusjakula (szanszkrit) - emberi család Manuszmriti (szanszkrit) - Manu törvénykönyve manusszá (szanszkrit) - az emberi világ manvantara (szanszkrit) - az az időszak egy kalpában, amíg egy manu él Manvantara (szanszkrit) - egy-egy manu uralkodási ideje Manzan (japán) - zen mester Manydzsusrí (szanszkrit, írott tibeti 'jam dpal) - a Szelíd Dicsőségű, a bölcsesség bódhiszattvája, a misztikus tudás, a legfőbb ismeretek megtestesítője, az asztrológia megalapítója, inkarnációja Padmaszambhava és Congkapa, székhelye a Vutajsan hegy, jelképe a lángoló kard mannyaná (szanszkrit) - a 3 képzet (tanyhá, mána, ditthi), felfogás, a tárgy téves megragadása mapou (vodu) - gyapjúfa mappo (japán) - a buddhista törvények megszűnésének, a világ végének korszaka mar me mdzad (írott tibeti) - Atísa Dípankarasrídnyána Mára (szanszkrit, ejtett tibeti düd, írott tibeti bdud) - Halál, a Gonosz, a Buddha megkísértője, a Sátán, aki erővel és fondorlattal több ízben megpróbálta a Hőst letéríteni a megvilágosodás útjáról, amikor elérte a megvilágosodást, a Gonosz megpróbálta megakadályozni a Tan kerekének megforgatását, hogy más élőlények is a megszabadulás ösvényére

léphessenek, az idős, beteg Buddhát igyekezett rávenni, hogy mielőbb lépjen a teljes nirvánába; lányai Tanhá (vágy), Rati (gyönyör), Arati (elégedetlenség) maranam (páli) - meghalás maranaszati (páli) - elmélkedés a halál fölött marassa (vodu) - élő és halott ikrek marassa bois (vodu) - erdei ikrek márga (szanszkrit) - ösvény (karma, bhakti, dnyána, jóga), út, 8 evilági ösvény, az evilágit meghaladó ösvény, a bódhi paksika dharma 8 része a 37-ből márga dnyána (szanszkrit) - az út tudása (út /márga/, alkalmasság /njája/, teljesítés /pratpad/, megszabadítás/) márga sírsa (szanszkrit) - téli, hindu hónap, november vége-december eleje márga szatja (szanszkrit) - a szenvedés megszüntetéséhez vezető út igaz-sága Mariammá (szanszkrit) - a himlő istennője Marícsi (szanszkrit) - démon, szélisten, Brahmá egyik fia, Kásjapa apja, aranyszínű őz formájában elcsalta Rámát, a marutok vezére marícsjászana (szanszkrit) - Marícsi-tartás (hatha jóga) Marinette nois chèche (vodu) - a rossznak elkötelezett női ördög, végrehajtja Kita terveit marjada (szanszkrit) - a hindu templom körüli legkülső, 5. fal Márkandéja (szanszkrit) - Brahmá purána, egy risi maror (héber) - keserűfű (széder este) Marpa (szanszkrit, ejtett tibeti, írott tibeti chos kji blo gros) - indiai fordító (i.sz. 1012-1096), az első tibeti buddhista mester, mesterei Náropa és Maitrípa, tanítványa Dzsecün Milarépa, iskolájuk a kar-gyüpa Marpo (ejtett tibeti) - indiai tantrikus tévtanító marranus/marrano (spanyol) - rejtvezsidó (marrano = disznó), tettetett kitérők (konvertiták) marré paquette (vodu) - telihold idején végzett szertartás talizmánok készítésére martjámartja (szanszkrit) - egyszerre halandó és halhatatlan teljesség maru obi (japán) - 4 m hosszú és 70 cm széles öv, amit a háton négyzetesen megkötve hordanak marutok (szanszkrit) - szélistenek mascort (vodu) - táncfajta másgiáh (héber) - a kóserság ellenőre Másiáh (héber) - Messiás, felkent

masisi (vodu) - homoszexuális maskónesz (jiddis) - zálog maswasa/ma (egyiptomi) - az egyik legerősebb líbiai törzs, akik I. Széthi idején jelentek meg a tjemehuk (egy másik, déli líbiai törzs) földjén, vízszintesen betűzött strucctollat viseltek a hajukban, erről ismerhetők fel az ábrázolásokon, további névalakjaik még: masuasu, meswes, stb. masza (szanszkrit) - hús, ájur véda mászoréta (héber) - hagyományozó masztaba (egyiptomi) - előkelő személy sírja, amely felépítménye alakja miatt kapta ezt a nevet (arab „pad”), az archaikus kortól az első átmeneti kor gyakran királyok is temetkeztek masztabába mátá (szanszkrit) - anya, Durgá Mataemon Munenori, Jagjú (japán) - Az életet adó kard (Heiho kaden-só) (1632) írója Mátali (szanszkrit) - Indra kocsihajtója, az isteni hírnök mátán beszéter (héber) - cedáká persely matápitu upatthanam (szanszkrit) - az apa és anya segítése mátarí (szanszkrit, ejtett tibeti ma mo) - démonnő mátha (szanszkrit) - kolostor Mathura (szanszkrit) - város Uttar Pradesh államban, itt testesült meg Visnu körülbelül 5 ezer évvel ezelőtt Krisna képében mati (szanszkrit) - pradnyá mátiká (páli) - szöveg, tartalom matil (szanszkrit) - értelem matr gháta (szanszkrit) - anantaríka karma, anyagyilkosság matrí (szanszkrit) - szeretet Matrika (ejtett tibeti) - a halottégető körül élő boszorkányok mátszarja (szanszkrit, írott tibeti ser sna) - fösvénység, az egyik béklyó matszija (szanszkrit) - aranyhalak, a beteljesedés jelképe Matszja (szanszkrit) - hal, Visnu egyik inkarnációja, de a tantrikus gya-korlatok egyik eszköze is, egy ország matszjászana (szanszkrit) - hal-tartás (hatha jóga) Matszjéndra (szanszkrit) - az egyik sziddha matur (ejtett tibeti) - a jakbőrben tárolt vaj darabolásához szükséges vágóeszköz Maudgaljájana (szanszkrit) - a Buddha tanítványa a Lótusz-szútrában maula (szanszkrit) - az első dhjána alapszintje

maula dhjána (szanszkrit) - valóságos dhjána maula szamápatti (szanszkrit) - 8 tényleges eltérés maula szamápatti dhjána (szanszkrit) a 4 dhjána megszerzésének gyöke-re maulika szánkhja (szanszkrit) - régi szánkhja, Kapila eredeti tanítása mauna (szanszkrit) - némaság mauna szádhana (szanszkrit) - hallgatási fogadalom Maurja-dinasztia (szanszkrit) - a Nagy Sándor halála (i.e. 323) utáni rádzsák ma-val kezdődő szavak - a saktisztikus tantrában, mada (alkohol), matszja (hal), mánsa (hús), mudrá (növényi drog), maithuna (közösülés) mavangu (vodu) - őrüveg mazal tov (héber) - jó szerencsét mazanga (vodu) - vérfarkas mazone (vodu) - táncfajta mazu (japán) - ha egy danna megszakítja kapcsolatát egy geikóval mched grogs dam tshig gcig pa (írott tibeti) - egyfogadalmú társ mched pa (írott tibeti) - kiterjedés, a szellem kiáradása (álokábhásza) mchog gi dngos grub (írott tibeti) - kiváló emberfeletti képességek birtokosa mcshod pa'i mandal (írott tibeti) - csö pe mandala mcshod rten (írott tibeti) - csörten mdi sde (írott tibeti) - Szútra pitaka mdo (írott tibeti) - Amdo, szútra mdo khams (írott tibeti) - Do kham mdo stod (írott tibeti) - Do Tö mdo szde dren pa njer bzsag (írott tibeti) - Az éber figyelem alapjairól szóló szútra, akarmáról mdo szde lasz brgja (írott tibeti) - A karma száz példájáról szóló szútra mdo szde mdzangsz blun (írott tibeti) - A bölcs és a balga szútrája, a karmáról mdos (írott tibeti) - dö mdzo (írott tibeti) - dzo me (ejtett, írott tibeti) - alsó kollégium, filozófia; tűz, az 5 elem (dzsungva) egyike me long lta bu'i je shes (írott tibeti) - ádarsadnyána mé melah (héber) - sós víz (széder este) me tog ma (írott tibeti) - Puspá me treng (ejtett tibeti, írott tibeti sme phreng) - 180 éves nagyciklus a bönben, az első ciklus Senrab Mivo születésével kezdődött

me va (ejtett tibeti, írott tibeti sme ba, kínai lo su) - fesztivál, vásár, gyűlés; 9-es számnégyzet (meva gu 492-357-816); kilenc színű mágikus négyzet a bön asztrológiában; asztrológiai elem Méá Seárim (héber) - Jeruzsálem ortodox negyede méda (szanszkrit) - zsírszövet, ájur véda médha (szanszkrit) - az áldozat sikerét biztosító szubsztancia Mefket (egyiptomi) - türkiz (úrnő), Hathor másik neve megaron (görög) - föld alatti üreg, építészeti együttes megila (héber) - tekercskönyv Meidum/Médum (egyiptomi) - a Fájjúm-mélyedésben található, itt áll Huni piramisa (a Hamis Piramis), és több, III. dinasztiabeli nemesi sír. Külön megemlítendő Rahotep és Nofermaat sírja, az utóbbiban különleges eljárással, üvegpasztaberakással készült domborműveket találtak, ami valószínűleg bonyolultsága miatt, egyedülálló, Nofermaat sírjában volt a híres „meidumi ludak” festmény meilichios (görög) - irgalmazó melamed (héber) - tanító (elemi iskolai) melamed dardeki (héber) - kiskorú fiúk és lányok tanítója melamed gemóre (héber) - nagyobb fiúk tanítója melanuros (görög) - fekete farkú hal (Oblata melanura) melissa (görög) - méh, papnők mellékpiramis (egyiptomi) - 1.) szatellita, 2.) A piramis-komplexumhoz tartozó, kis méretű szatellita, amit feltehetőleg kultikus céllal állítottak, más feltételezések szerint az elhunyt kanopuszait helyezték el benne, mérete valószínűleg sehol sem haladta meg a főpiramis egyötödét, illetve a 25 métert, és rendszerint (de nem kivétel nélkül) egykamrás, gyakran T-alakú kamrával, az első ilyen épület a Hamis Piramis mellékpiramisa, az utolsónak tekintett mellékpiramis I. Szeszósztrisz piramiskomplexumához tartozik, vannak azonban későbbi mellékpiramisok is, amelyek valószínűbb, hogy királynői piramisnak épültek - ezek közül a XIII. dinasztia-beli Hendzser építménye a legfiatalabb Memphisz (egyiptomi) - város a két ország határán, a mai Kairótól kb. 40 km-re délre, fennállása során többször is, és hosszú ideig királyi székhely, a várost Menész (Aha) alapította székhelyül, eredeti neve Ineb-Hedzs (Fehér Fal), később I. Pepi piamisának neve után lett Men Nofer Pepi, ebből Memphisz, ma szórványosan láthatók romjai, nagy részén település áll, és

nem feltárható, Egyiptom ókori történelmében mindig játszott kisebb-nagyobb szerepet különleges fekvése miatt memunim (héber) - megbízottak a hitközségben Men ci khang (ejtett tibeti, írott tibeti sman rcis khang) - Orvostudományi és Asztrológiai Intézet Lhászában, a 13. Dalai Láma alapította, i.sz. 1960-ig működött Mená (szanszkrit) - Himaván felesége meng (kínai) - álom Meng ce (kínai) - erény Meng Csí (kínai) - Menciusz tanításai, a Konfuciusznak tulajdonított tulajdonított 4 klasszikus könyv (Szí Su) egyike menóra (héber) - lámpatartó, hétkarú lámpás mennydörgéskor - áldás (héber) - Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám, sekohó ugvurató malé olán. (Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ királya, akinek erejével és hatalmával van tele a világ.) méreg (3) - a létkerék tengelyét képező kakas, kígyó és disznó = vágy (rága), harag (dvésa), ostobaság (móha) méreg (5) - vágy, harag, féltékenység, büszkeség, mohóság merhac (héber) - női fürdő merket (egyiptomi) - rovátkolt faeszköz az égtájak meghatározására méru danda (szanszkrit) - gerincoszlop Méru/Szuméru (szanszkrit, írott tibeti ri rab lhub po) - világhegy, a világ tengelye, az istenek lakhelye, a hegyek rádzsája, Aranyhegy, Lótuszhegy, tetején nő a kívánságteljesítő csodafa, félig az óceán alá nyúlik, koncentrikus körökben hegyláncok övezik, kifelé fele olyan magasak, mint az előző, közöttük tengerek vannak, a hetedik körüli-ben vannak a 4 világtájnak megfelelő kontinensek (Púrvavidéha, Dzsambudvípa, Aparagodánija, Uttarakuru), a körökön csak termé-szetfeletti képességekkel lehetséges átjárni, a külső fal vasból való hegylánc (80.000 jodzsána magas), ez fogja körbe a világot, a világnak arany alapja van, körülötte víz, fölötte levegő az üres térig, az istenek a Meru csúcsán és fölötte élnek, az emberek a szigeteken, az állatok a szigeteken és a tengerekben, a szellemlények a sivata-gokban, a pokollakók a déli sziget alatt Méruprabhása buddha (szanszkrit) - a keleti világrész buddhája Meruprádipa buddha (szanszkrit) - a déli világrész buddhája Mésa (szanszkrit, páli Mésza) - a Kos csillagkép, ajanamsza

írott tibeti mi ji seng ge) .varázsmondás. maitrí mezuza (héber) . szanszkrit) .manusa mi (kínai. szanszkrit tantra) .bolond. pergamenlapra írt Tóra-i szöveg és az azt védő tok. a vallási gyakorlatot hangsúlyozta. hogy felerősítsük a mezuzát. amit az otthonok jobb oldali ajtófélfájára helyeznek befelé megdöntve. mezőgazdasági munkások Tibetben. áldás felszerelésekor: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám.összejövetel Meszilat Jesarim (héber) . emberek vallása.Maitréja mi mor dmar mo skjin gji mgo (írott tibeti) . hülye meszibá (héber) . és megparancsoltad nekünk.az óceánban elhelyezkedő négyszögletes alakú Föld Mi lo (kínai) . szeretet.mi szer mi slob lam (írott tibeti) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.asaiksa márga mi szer (ejtett tibeti. (Áldott légy. vörös mi pham chos kji rgjal po (írott tibeti) . mantra Mi ji Szen ge (ejtett. az első erény méttá bhávaná (páli) .Gar mgon po nag po (írott tibeti) .kereskedők.Mahákála mi (írott tibeti) . egyetemes szeretet. írott tibeti mi chos) . törzsszövetség). zsidó erkölcstan Metageitnión (görög) .mesüge (héber) . ciklusban Mi jul (ejtett tibeti) . ősi tibeti vallás a bön előttről mi csou (kínai) .a mitikus Szambhala királya a 18.az egyenesek ösvénye.a névtelen vallás. írott tibeti mi ser) . emberek (tibeti) mi cshö (ejtett tibeti. őrült.maitrí.testátalakulás metempsychosis . a világ királya. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu likbóá mezuzá.ajtófélfa.a második hónap a Nagy Kutya (Canicula) feltű-nésekor metamorphosis . a lakosság többsége .a Leány Vadkecske-fejű. Örökkévaló Istenünk.lélekátalakulás méttá (páli.) mgar (írott tibeti) .Győzhetetlen Törvénykirály mi ser (írott tibeti) .szerető kedvesség (a mitra-ból ered. aki törvényeiddel megszenteltél.kínai buddhista iskola.

tanház. fahéj.rohadt fazék.Mik mar mig mi bzang (írott tibeti) . írott tibeti mi thun nji) . tompaság. jó cselekedet. Őz-park Benáresz-Szárnáth közelében migan (vodu) . a sintoista templom neve Mijamotó Muszasi (japán) .tisztátalan miasma (görög) .Migára mama palotája.rabbinikus parancs.szenny. kötelesség.hamis szempontok micsi (japán) .Tóra-i parancs.sárga szem. tao middha (szanszkrit) . törvény midrábbánán (héber) .időhöz kötött parancsok miccshá szamádhi (szanszkrit) .a nyugat istene.Mik Mi szang mig ser (írott tibeti) .fenséges ház. vörös szem.prathaveksaná dnyána miaros (görög) . jelképe vörös és fehér szem Mik Mi szang (ejtett tibeti.titkok miai guan cha zhi (kínai) . tűz.diszharmónia mi tsung (kínai) . dharma.mi thun nyi (ejtett. irigység Migadája (páli) .sz.friss növény.5 gyűrű könyve (Gorin no so) (i. szerencsétlen nap mi'i thub pa shákja seng ge (írott tibeti) .kedd.egy kolostor legkisebb oktatási csoportja. cukor.előszoba mig dmar (írott tibeti) . 1643-1645) Mik mar (ejtett tibeti.Antilop-liget.út. csillagánizs. amelybe évenként bemártják a gadot Migára (szanszkrit) . főzet (a feláldozott állat vére. elmélet a sintóban. a lyuk ura . ő adta a Pubbáramát Migáramátupászádó (szanszkrit) . tunyaság midórájtá (héber) . írott tibeti mig dmar) . tanítás.kábulat. erkölcsi vétség micen (ejtett tibeti) . írott tibeti mig mi bzang) . legtöbbször területi egységek micvá (héber) .kutatás.kocentráció anyagi javak megszerzése érdekében.parancs.Mars. ellentéte a szammá szamádhi miccsháditthi (szanszkrit) . rendelet midrás (héber) .Szávatthí-i kereskedő. a Pubbáráma migmar (ejtett tibeti) . a sinto templom harmadik. Mars. menyegzői tánc zsebkendővel micvot seházmán grámá (héber) . magyarázat midzu gaki (japán) .Sákjaszimha mija (japán) . szerecsendió). legbelső kerítése midzuja (japán) .

kis szentély. rituális fürdő. legtöbbször a papok lányai vagy rokonai.a kami ideiglenes szentélye a sintóban. a kamit csoportosan körmeneten viszik új helyére mikve (jiddis) .múmiaformájú termékenységisten. ez különleges alkalmakkor fehér.mikádó (japán) . a fehér a tisztaság színe.) milam bardo (ejtett tibeti) . tárgyalás.isten lányai). az első elmélyü-léshez vezető felkészülés 5. zsinagóga miki (japán) különleges rizsbor.a vizsgálódó.Menandrosz király kérdései. Ráhulának. aki törvényeiddel megszenteltél.növendék maiko . foka Min (egyiptomi) . théraváda irat i. Milinda király (Menandrosz) és Nágaszéna beszélgetése. a sinto szerint a japán császárok közvetlen leszármazottai a kamiknak mikdás meát (héber) . (Áldott légy Örökkévaló Istenünk.fejtegetés. ruházata fehér köntös.. az asszony alámerülés előtt: Baruh atá Adonáj.ezoterikus buddhizmus miko (japán) .Dzsaiminí műve az i.császár. akik a papoknak segédkeznek. Elohénu meleh holám. Ahmim. 1. pozitivista követői milenolás (jiddis) . században mimámszaka manaszkára (szanszkrit) .brit milhig (jiddis) .minaraiszan képzést vállaló ocsaja minarai szan (japán) . (Tripi-taka. ajanamsza minarai dzsaja (japán) . temploma: Koptosz Mína (szanszkrit) . régebben médiumoknak gondolták őket a hívő és a kami között.sinto papnő mikosi (japán) . burmai kánon) mímámszá (szanszkrit) . jelképe: Min-fétis. sz.e.összegyűjtés. a hinduizmus egyik bölcseleti rendszere Mimámszá szútra (szanszkrit) . a Halak csillagkép. vizsgálat általi tökéletes elmélyedés. különösen a Daidzsó szai előtt használnak mikkjo (japán) . és megparancsoltad nekünk az alámerülést.az egyik sziddha.tejes étel Milinda panyha (páli) . ők adják elő a kagurát miko szan (japán) . a világ királya. alatta piros nadrágszoknya.suzu (japán).az álom bardója Milarépa (szanszkrit) .Buddha fiának. amit sinto szertartásokon. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu al-hatvilá. templomi szűz a sintóban (kanko .Dzsecün milaszarvásztivádin (szanszkrit) . 3.e.

imamunkások minuj (héber) .az istenekben lévő szellem a sintóban.szám/számolás. szokás minján (héber) .és magánjogi. házasságjogi. a katakali tánc egyik jelleme mirliton (vodu) . 58-75) aki álmot látott a Buddháról.morva szokás minhág ojsztrakin (héber) .lakoma mistè (vodu) . Moéd.Vidéha fővárosa.víztartó a megtisztulási rítushoz a sinto templomban Mithilá (szanszkrit) . 219) (bevezető: Brakhot és Zraim. Tohorot) Misne Tóra (héber) . az okság tagadása.tartózkodás a helytelen nézetektől. hasonlít egy lelki mosakodáshoz vagy takarításhoz.sz. Dzsanaka székhelye. áldozati és tisztasági kérdéseket tárgyal. Kodasim. Példabeszédek misna (héber) . amely nem kapcsolódik vétekhez.magyar szokás minhág böhment (héber) . Majmuni műve miste (héber) .kifinomult. Juda Hanászi fejezte be († i. egyéni megtisztulás.Biblia.lengyel szokás minhágim (héber) .kinevezés minukku (szanszkrit) . ez van a sintai-ban mitama szan no tana (japán) .rituális fürdő a sintóban. Nezikim.tökféle (Sechium edule) Miroku (japán) .ismétlés. Nasim. büntető. a szóbeli tanra támaszkodva földművelési. vallási és erkölcsi tanításokat tartalmaz.A Tóra ismétlése.császár (i.a felséges lelkek oltára. ünnepi. az első Templom Mislé (héber) . konfuciánus házi oltár mitarasi (japán) .délutáni ima Izsák emlékére minhág áskenáz nuszáh (héber) . 63 kötet + bevezető.megrontott téves nézet. mindig része az imi mitama (japán) . köve-teket küldött nyugatra tudósokért minha (héber) . 10 felnőtt férfi az imához minjenmónok (jiddis) .osztrák szokás minhág polin (héber) .Ming ti (kínai) .sz.titokzatos hatalom miszogi (japán) .szent sátor.hagyományok. nem üdvös cselekedet/gondolat mithjá dristi virati (szanszkrit) . ma Tirhut mithjá dristi (szanszkrit) . tárgyai az elme üdvös és üdvösségre nem .Maitréja miskan (héber) . a helyes és helytelen tagadása.

babona mixta persona (latin) .Sántaraksita upadhjája mkhan po (írott tibeti) .vendéglő mja ngan lasz 'dasz pa (írott tibeti) .megrontott büszkeség Mithuna (szanszkrit) .szombat-királynő elkísérése. írott tibeti) .Khe tup dzse mkha' 'gro (írott tibeti) .aki állandóan böjtöl mitnagedim (jiddis) . 1184-1225). a dasa aku-sala prativirati síla 10.szamatádnyána mnjan jod (írott tibeti) . ahol a frigyszekrény van (a Jeruzsálem felé néző fal) mizráhi (héber) .dáka mkha' 'gro ma (írott tibeti) . szombatbúcsúztató mléccsha (szanszkrit) .kevert személyiség. az asztrológiai ciklus páros évei.Srávasztí mo (ejtett tibeti. pl.dákiní mkha' spjod (írott tibeti) . Varuna testvére mixin (kínai) . abhidnyá mnjam pa njid kji je shes (írott tibeti) . a nyolcas csörten-csoport egyike mjha' lding (írott tibeti) .a hagyományos zsidóság szellemében gondolkodó irányzat mitpáhá (héber) . Eiszai tanítványa (i.keleti zsidóság mizuage (japán) .női elem.gaganacsárin.vezető dharmái.khen po M'láchim (héber) .Biblia.szó-magok a 8.idegen Mnémosyné (görög) . tudatban Mjósin templom (japán) . bön jóslás . vjomacsárin mkhan chen zhi ba mtsho (írott tibeti) .finom belátás.a zsinagóga keleti. tagja mithjá mána (szanszkrit) .csodálatos tapasztalatok bölcsessége mjogon sudzsi (japán) .zen kolostor Mjózen (japán) . Alshóbja területe mngon shes phra mo (írott tibeti) .a Nyílt Öröm mezeje.a Buddha nirvánája. Királyok első és második könyve mlavé dimalká (héber) . Dógen mestere mkas grub rje (írott tibeti) .a Nap és a béke istene.az Ikrek csillagkép. ajanamsza mitjaupavászi (szanszkrit) . a hármasságok mizráh-fal (héber) .anyaméhből születés mngon par dga' ba'i zhing khams (írott tibeti) .a Tóra-tekercs védőkendője Mitra (szanszkrit) .az erikae alkalmával a geiko elveszti szüzességét mizudzsaja (japán) .emlékezés mngal skyes (írott tibeti) .nirvána Mjang de csör ten (ejtett tibeti) .sz.rinzai mester a Kennin templomban.garuda mjo kanzat csi (japán) . észak-keleti fala.

elvakultság. megsza-badulás a születés és halál körforgásából. jelképe a fekete sertés. III.szabadulás mokuroku (japán) . zsidó ünnepek Móggallána (szanszkrit) . zavaro-dottság. a tó kiterjedése sokkal nagyobb volt. balgaság. kiszabadulás.jós mo tong (ejtett tibeti) . a végső cél. a buddhizmusban azonos a nirvánával.leány-isten. 250-ben tartott 3. homály.nagy kiterjedésű tó a Fájjummélyedésben. tompaság. része.rizsgolyó Moéd (héber) . vizét a Nílusból. Amenemhat zsilippel és gáttal szabályozta. szabadság.móksa móksa (szanszkrit. zsinat elnöke mohá (szanszkrit. kínai ven ta) . a cselekvés akadálya mohél (héber) . páli mókkha) . mondó (japán. a brahmánizmusban beolvadás a Brahmanba móksana (szanszkrit) .a bal hónaljban lakó női istenség mombinszilva-fa (vodu) .női váltság áldozat modaka (szanszkrit) . kötöttség.körülmetélő Mohiní (szanszkrit) . kötődés.tudatlanság. Visnu ebben a mellékinkarnációs alakban szerezte vissza.halotti emlékmű monizmus minden létezőt egyetlen alapelvre visszavezető filozófia . ostobaság. a József-csatornán (arabul Bar el Juszuf) át kapja. megszülte Sivának Szaszthát Moira (görög) . káprázat. kezében nektárral telt edény. formája gyönyörű lány. tévhit.e.Mandzsusrí. a 3 méreg egyike.felszabadulás. ókori nevén Merur.mo lha (írott tibeti) . kutyát áldoznak nekik Mondzso boszacu (japán) . Szanydzsaja paribbádzsaka tanítványa Moggallíputta tissza (páli) . ma Birkhet el Kharun. írott tibeti) .110 x 80 cm-es díszes plakát mokusó (japán) .bráhman matematikus. megszabadulás. mint ma mókkha (páli) .az i.a Misna 2.amikor a démonok az óceán köpülése közben ellopták a halhatatlanság nektárját.Spondias mombin L. Gyönyörűséges sugárzás mónéjja (páli) . írott tibeti gti mug) .sorsistennő Moirisz-tó (egyiptomi) . írott tibeti) . ostobaság.ártó loák.kérdés-felelet technikájú tanítás a csan/zen buddhizmusban Mondongue moussai (vodu) .csendes illumináció zazenben molha (ejtett. sorsosztó mo pa (ejtett.

szóbeli mrisáváda virati (szanszkrit) . a tett tár-gya egy másik személy. az újév kezdete.nagy imaünnep. általában az imaszertartások mönáker (jiddis) . vairágja) mriga (szanszkrit) .csalás. kikeresztelkedett spanyol zsidó moros (görög) . selyem.Tévelygők útmutatója. tagadó előképző.meglovagolni.valótlan. brokát vagy bársony.képmutatás mridu (szanszkrit) . Dáruka erdejének bölcsei teremtették Mrigadáva (szanszkrit. ünnep Lhászában. megszállottság. tagja mritam (szanszkrit) .holttest mritászana (szanszkrit) . kötél. Majmuni műve morénu (héber) . enyhe (pl.tószülötte. az őszi ünnepek idején fehér. Nagy fohász. ahol a Buddha elmondta első prédikációját mrisá (szanszkrit) .a vér eltávolítása malenoláskor möil (héber) . másokkal megosztott együttérzés monter (vodu) .mono no avare (japán) . nem-lét.szarvas. írott tibeti dmu) .semmi.démon.igaz tanító Moré Nevuchim (héber) .megtévesztő természet möcicá (héber) . remetetanya Benáresz közelében.trejberol mraksa (szanszkrit) . nem üdvös cselekedet. tisá beávkor (áv 9) fekete.szvarga mthun nyi (írott tibeti) .ánantaraja mtsho skjes (írott tibeti) .tanítónk moriszko (spanyol) .halál mtho ris (írott tibeti) .thun nyi mtshams med pa (írott tibeti) . a dasa akusala prativirati síla 4.Csurpu mu (ejtett tibeti. amikor egy loa a hívére száll more cedek (héber) . máskor bármilyen mön lam cshen mo (ejtett tibeti) .a Tóra-tekercs védőköpenye. írott tibeti ri dvags chal) Antilopliget (Őz-park).mélabús.gyenge. itt van a Remetehegy.tavi ártók mtshur pu (írott tibeti) . Siva kezébe kapta. ami a király fejétől az égbe vezet mú (japán) .tartózkodás a hamis beszédtől. hamis mrisáváda (szanszkrit) . .mór. a fehér lótusz mtsho sman (írott tibeti) .hullapóz (hatha jóga) mritju (szanszkrit) .osztályrész mósa dharma (szanszkrit) . megindító.

bélyegjel. együttörvendezés. a szeretet öröme.pecsét. a mantra.arckendő a dzsaináknál muki (japán) .felszabadult mukta haszta shírsászana (szanszkrit) .ellenség nélküliség a kendóban Mucsilinda .végső szabadulás a körforgásból mukuta (szanszkrit) .gyökér.a tudat alkalmazkodó készsége mudzsó (japán) .a Mjosin templom apátja mukdámim (héber) . de a tantrikus gyakorlatok egyik eszköze is (növényi drog).iszlám hiten maradt spanyol múdha (szanszkrit) . a gát összehúzása múlá bandhászana (szanszkrit) alapot megkötő-tartás (hatha jóga) múlá guru (szanszkrit) .az első hónap neve az iszlám holdévben Muin (japán) . méltánylás. az 5 levél rajta az 5 tathágata és az 5 bölcsesség jelképe múla (szanszkrit) . felszabadulás (móksa) mukti phala (szanszkrit) . bizonyos jelentésű szimbolikus kéztartás. hatha jóga gyakorlata mudutá (szanszkrit) .tompultság. kötődés az érzék-szervi világhoz mudhuram (szanszkrit) . együtt érző öröm. szelídség.a szentély előtti terem a hindu templo-mokban a híveknek mukha vasztriká (páli) .megváltás. forrás.kígyóisten mudéjar (spanyol) . elhomályosodottság. írott tibeti dga 'ba) .beavatott .édes muditá/priti (páli.látás nélküliség a kendóban muharran (iszlám) . gyönyörködés. szanszkrit.szabadkezes fejenállás (hatha jóga) mukti (szanszkrit. udvarhölgy mugen rju (japán) .buzgóság.alap szorítás (hatha jóga).semleges cselekedet mukta (szanszkrit) . a 3.a Buddha negyedik felesége. viselője az eljövendő idők egyik lehetséges buddhája.elsők a hitközségben mukha mandapa (szanszkrit) . eredet.istenrádzsák fényből sodort kötele mu nen rju (japán) . akuszala múlá.tudat nélküliség a kendóban mu to rju (japán) . örülni mások örömének.állandótlanság muga (japán) . írott tibeti phjag rgja) . kuszala múlá múlá bandha (szanszkrit) .nem-én Mugadzsa (szanszkrit) .korona. páli mutti) . erény múdrá (szanszkrit.

Hérakleitosz). vezeklő.) múlá prákriti (szanszkrit) . a múmiát oltalmazó és a túlvilágra bejutást segítő amulettekkel látták el.Múlá madhja maka vrittih (szanszkrit) .a tizedik hónap (Athén). viszonylag pontos leírást ad az eljárásról Hérodotosz. például aranyból Mumon Ekai (japán. műve: Kerítés rácsos kapu nélkül. a mumifikálás eljárása koronként más és más. Nágár-dzsuna műve múmia (egyiptomi) . írott tibeti rtsa ba'i bla ma) személyes szellemi vezető Múlámadhjamaka káriká (szanszkrit) .bölcs.zen mester (i. a prákriti gyökere múlá szarvásztiváda vinaja (szanszkrit) .az öröklét biztosítására tartósított holttest.erőközpont (pítha) a gerinc alsó végén a medencénél múlaguru (szanszkrit. buddhista szöveg. időnként bitumen bevonattal) ellátása képezte. amelyhez az elgondolást valószínűleg a sivatag száraz. kínai vu men Huj kaj) . Buddhapálita (kb. A létesülés gyökeré-ről szóló tanítóbeszéd (Tripitaka Szútrapitaka. és egyes részekre. majd a holttest balzsamozása. a Buddha egyik neve. például az ujjakra külön mechanikus védőket tettek. 470-540) műve múlá parijája (páli) a gyökérfeltárás gyakorlata Múlá parijája szutta (páli) . rindzai iskola Mundaka upanisad (szanszkrit) . valami-nek a csúcsa (nem valós tárgynak) . már egészen korán megkezdődik a halottak mumifikálása. az Atharva véda része muni (szanszkrit) .nem-teremtett ősanyag (ld. Maddzshima nikája 1.Gyökérfeltárás szútra. remete Munychión (görög) . némaságot fogadó szer-zetes.csúcs.A tarra nyírtak titkos tanítása.A középút alapversei. a lényeges elemeket a belső szervek eltávolítása.sz.sz. i.a faluból száműzött murdha (szanszkrit) . és védőburkolattal (balzsamokkal átitatott vászoncsíkokkal. nátronizálás (nátronos fürdőben átitatás). április-május murahacsibu (japán) .a mahájána vinaja Tibetben múládhára csakra (szanszkrit) . nátronizáló körülményei között jó állapotban maradt holttestek adták. 1183/41260). a figyelem behatolásának segítője.A középút alapverseinek magyarázata.

Marpa indiai mestere (i.ünnepségsorozat a sintóban nyár közepén oltalomért a termésért.misztikus belső hang .Szószeki Mut (egyiptomi) .tetőpont az usmagatá közben.a bharaták egyik őse nacu macuri (japán) . jelképe: keselyű.misztériumok mystés (görög) . temploma: Karnak muta (szanszkrit) . nulla Nabusa (szanszkrit) .az istenség szobra. az újjá-testesült karmikus egyed (Milinda Panyha) Nacsikétasz (szanszkrit) .aki az iszlám vallás tagja muszo (japán) .Kartikéja egyik neve musin (japán) . a járványok ellen nacsa szo.tartózkodás a hazugságtól muszlim (iszlám) .nem megragadható nabha (szanszkrit) . írott tibeti na' ro pa) .ég.beavatott mythographos (görög) .a feledékenység szennye musita szmrititá (szanszkrit) . nacsa annyo (szanszkrit) .egyszerre képmással bíró és képmás nélküli teljesség múrti (szanszkrit) .egy szöveg dallama muszár (héber) .aki még nem ébredt tudatra. 1016-1100) na szambhavéjja (szanszkrit) .mukti mystérion teleté (görög) .mítosz N na pannyájeja (szanszkrit) .az érzett mutti (páli) . sem egy másik.a figyelem hiánya musotoku (japán) .erkölcs muszávádá véramaní (szanszkrit) . a nirvédha bhágijá második szakasza múrtá múrta (szanszkrit) . anyagba öntött formája.múrdhana (szanszkrit) .a Káthaka upanisad hőse náda (szanszkrit) . nem-tudat musita szmriti (szanszkrit) .birtoklás.sem nem ő.nem megtalálható Ná ro pa (ejtett tibeti.ünnepnap délelőtti toldalék ima muszáh (héber) . szertartás Murugan (szanszkrit) .aki a mítoszokat összegyűjti és leírja mythos (görög) .és haszonvágy nélküliség muszáf (héber) .nem lehetséges na upalabhéjja (szanszkrit) .keselyűfejű istennő.öntudatlan testtartás Muszó Kokusi (japán) . Amon felesége.sz.

a 3 tűzpap egyike (Uruvélá Kasszapa. műve: A középút alapversei (Múlamadhjamaka káriká) nagauta (japán) .kígyódémon. 2.falu Kóti mellett Magadhában. magátlanság . században.hagyományos balladastílus nago (vodu) . a csatorna külső része Nádiká (szanszkrit) . külső = nádí). kínai long) . amivel Varuna a bűnösöket. a hindu mitológiában a földalatti vizeket jelképező. a nyolcféle lény egyike. a jorubák fon nyelven nago grand coup (vodu) . írott tibeti chu bo wod bsrungs) áldozópap.éntelen szellemiség. a hazugokat kötözi meg nága váju (szanszkrit) .erotikus tánc.nádí (szanszkrit.alkalmanként végrehajtott áldozat.nádíkat megtisztító légzés (ha-tha jóga) nag rcis (írott tibeti) . a kínaiaknál a sárkány. a termékeny élet biztosítói. meleg tánc. varázshatalommal bíró lények.szakja település nágaraszankírtan (szanszkrit) .sz.táncfajta. középső = damaní.indiai logika mester. elsősorban tűzáldozatot bemutató. amelyik a Világtojást rakta naikú (japán) .Az egyik teremtésmítosz szerint az Ősmadár. vatarai sinto naimittika (szanszkrit) . írott tibeti rtsa) .bokáig érő alsónemű nága pasa (szanszkrit) . a Gangá bal partján Nadíkasjapa (szanszkrit. a madhjamaka iskola alapítója az i. a partján meditálta a Buddha megvilágosodása előtt nairátmja (szanszkrit.reumás öregasszony szellem Nagy Gágogó (egyiptomi) . neki és két fivérének mondta el a Buddha Tűzbeszédét. önvaló-nélküliség. írott tibeti klu grub) .és énekelőadás Nágárdzsuna (szanszkrit.nak ci nága (szanszkrit.hurok.alkalmi tevékenységek naimittika sristhi/pralaja (szanszkrit) . Gajá Kasszapa) nádíshódhana pránajáma (szanszkrit) . átmeneti erő-kör (pítha) naimittika karma (szanszkrit) . kincsek őrzői. írott tibeti bdag meg) .Ogout üdvözlő tánc Nagy Ezili (vodu) .lélegzet böfögéssel (hatha jóga) Nágabódhi (szanszkrit) . Tibetben a föld alatti kék és fekete istenek naga dzsuban (japán) .Nágárdzsuna tanítványa Nagarakam (szanszkrit) .belső szentély.folyó.részlet teremtés/ pusztulás Nairandzsana (szanszkrit) .energiacsatorna a testben (3 rétegből áll: belső = szira.

Szilajhangú.aszkéta.bön fekete asztrológia.imamondó és ördögűző pap a sintóban Nakco (ejtett tibeti) . írott tibeti) . naisjandiká (szanszkrit) .sem nem fegyelem. a tuda-toson és nem-tudatoson túl lévő.a 27 holdház az asztrológiában Naksatrarádzsa buddha (szanszkrit) . hogy a 4 nemes igazság tökéletes megértése a cselekedeteknek az az útja.a bódhiszatva szint kilencedik foka.annak a szintje. ételfelajánlás a múrtinak a templomban nájanmár (szanszkrit) . elődje a haizen) Nakarce (ejtett tibeti) . egy buddha beleszülethet egy másik élőlény testébe nairjánika pratipadvjá karana pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) „kijelentettem. sz.).nairjánika (szanszkrit) .tibeti fordítómester nakrászana (szanszkrit) . Mádri és az egyik Asvin fia nal dzsor pa (ejtett tibeti) .a jógácsára összefoglalója (i. a keletkezés csúcsa (bhavága). aki elnyerte a tökéletes békességet Nálagiri (szanszkrit) . a Buddha 4 kijelentéséből a 4.okához hasonló karma naiva szamdnyá nászamdnyájatana (szanszkrit) . írott tibeti nag rcis) . megszabadulás. fok naivédjá (szanszkrit. sem nem nem-fegyelem naivaszamdnyá nászamdnyá ájatana bhúmi (szanszkrit) . ahol nem észlelünk és nem is nem-észlelünk semmit.áldozati étel. kínai eredetű nak pa (ejtett.pincérnő (mai. Dévala unokaöccse Nálanda (szanszkrit) .kószalai helység Nálaka (szanszkrit) . apátjai nők nakatomi (japán) . se nem fehér karma Nakula (szanszkrit) . hős a Mahábháratában. 7.krokodil-tartás (hatha jóga) naksatra (szanszkrit) . a nirmánakája egyik jegye nairjánika nirmánakája (szanszkrit) .u. műve MshűVajrócsana szútra . házasok. se nem-felfogás tudatszintje naiva szamvaraná szamvara (szanszkrit) . a szakma öröklés útján adódik tovább nakai (japán) .a bén hámcárim utolsó kilenc napja nak ci (ejtett tibeti.”. amely kivezeti az embert a duhkhából a nirvánába.a teremtett test harmadik ismérve. a se felfogás.bhikkhu. Szahadéva ikertestvére. a 4 ájatanából a 4.Siva-hitű prédikátor nájntég (jiddis) .se nem fekete.az égi világrészek buddhája naksunasukla (szanszkrit) .tantrikus rituálék végzői. írott tibeti zhal zas na) .tibeti kolostor a Jamdok-tónál.megszabadítás.

mentális test náma padavjandzsanya kája (szanszkrit) .szó.hatos szféra.a szavak. a vizsgálat tárgya (védaná. női védőistenség. szannyá. írott tibeti nam mkha'i mig) . és ezt mondják: namaszte!. a nidána 3. testi és lelki folyamatok. az ember árnyéka nam kha (ejtett tibeti.a hosszú élet jelképe.a 4 mentális halmaz namaszkár (szanszkrit) .nam tak Nam Thö Sze (ejtett tibeti. a 4.hullaárnyék. nidána.ducö 05-07 nam mkha (írott tibeti) .az ég szeme. meghajol nam cshe (ejtett tibeti.Ákásagarbha nam phyed (írott tibeti) . a náma részei: védaná.név/szó. mentális szféra náma kája (szanszkrit) .az égben táncot járó nam mkha'i mig (írott tibeti) .szélparipa bön szertartás az elemi erők egyensúlyának megteremtésére.Nam Khai Mik nam mkha'i snying po (írott tibeti) . tűz. a hatos szféra.23-01 Nam ri Szong cen (ejtett tibeti.tökéletesen tiszta Nam gyel csör ten (ejtett tibeti) . a rúpa részei: mahá-bhúta (föld. kifejezések és szótagok megkülönböztető megértése náma rúpa (szanszkrit) .község Magadhában Rádzsagahától északkeletre Pává mellett nam (szanszkrit) . a Nap nam langs (írott tibeti) .üdvözöl. csetaná. éjfél.Nálandá (szanszkrit) . csétana. írott tibeti nam phjed) . gasso . manaszikáró.mennyei létra. észak 2301 nam dag (ejtett tibeti) . a nyolcas csörten-csoport egyike nâm kadav kò (vodu) .üdvözlési mód. levegő).észak istene. az éntudattal az egyén érzékszerveivel belép a világba náma szkandha (szanszkrit) . mint a mukötél nam thag (írott tibeti) . foka.patkány.a 32. a nödzsinek ura náma (szanszkrit) . phassza. gyémánt alakú kereszt köré fonott színes fonalak Nam Khai Mik (ejtett tibeti. tibeti király nam tak (ejtett tibeti. közben összetett tenyerüket a homlokukhoz emelik. manaszikára). írott tibeti nam thag) . írott tibeti nam mkha') . a Kálacsakra negyedik mezője náma rúpa paccsajásza ájatanam (szanszkrit) . azonos a buddhiból felépülő ahamkárával. írott tibeti rnam thos sras) . phasszó. víz.ákása nam mkha' la gar mdzad pa (írott tibeti) . írott tibeti gnam ri srong bcan) .név és alak. szannyá.

anyja Gótamí Padzsápati Nanda Takszaka (szanszkrit.egy asszony.az azonos felfogás. az egyik dasabala náná dimukti dnyána bala (szanszkrit) .tisztelet.megjelenítés namcshe (ejtett tibeti) . a Buddha féltestvére.öröm. mantra namucsi (szanszkrit) .Dhritarástra kocsihajtója.Nangaku Edzso náná bháva (szanszkrit) soklétűség.dicsértessék Amida buddha. (páli) . kelet namo. írott tibeti 'dzsog po) . az ő gondozására bízta apja a gyermek Krisnát.pásztor rádzsa. az emberek és a vágyvilág istenei nanchon (vodu) . élvezet...ducö 23-01 namlang (ejtett tibeti.nyúl.a különböző törekvések megér-tésének ereje nána kájaika szamdnyi (szanszkrit) .Bharata székhelye Ajódhjá melett . a théravádin szövegek nyitó szava namu Amida bucu (japán) .a Nandakini és az Alakánanda összefolyása nandavana (szanszkrit) . Indra mitikus ligete Nandí (szanszkrit) .démon Nan jüe (kínai) . sokféleség. ejtett tibeti Dzsog po.Visnu íja Nandana (szanszkrit) . aki rizst vitt a Buddhának Uruvé-lában Nandaka (szanszkrit) . tévhit) ismerete. Karna nevelőapja Nandaprajág (szanszkrit) . a Tökéletesnek. pirkadat 0507.az élőlények egyedi hajlamainak (mohóság.a nágák királya. gyűlölet. különböző test tudatossága. Siva bika alakú hordozóállata Nandigráma (szanszkrit) . a föld alatti kincsek őrzője Nandabala (szanszkrit) .namba (ejtett tibeti) .virágoskert.afrikai nemzet Nanda (szanszkrit) . ducö.a különböző hajlamok megérté-sének ereje náná dimukti dnyána (szanszkrit) . írott tibeti nam langs) .több gondolatmomentumra kiterjedő időbeli okság náná dhátu dnyánabala (szanszkrit) . különbözőség nána csitta kkhanika (szanszkrit) . sok hindu templom része. a Teljesen Megvilágosodottnak (3x) namu (szanszkrit) .Tisztelet adassék a Magasztosnak.háromszoros oltalomkérés a Buddhától: Namo Tassza Bhagavato Arahato Szamma Szambuddhassza .

677-744).zen mester.erő. amiből mára semmi sem maradt. a főpapnak és a fáraónak volt joga. ahol az isten szobrát tartották.vadlúd nang pa (ejtett tibeti) . században alakult meg és uralkodói Egyiptom fölé is kiterjesztették hatalmukat egy időre napbárka (egyiptomi) .e.zen mester (i. Enó tanítványa. az i. 8. dinasztia idején teret nyert nap-kultusz templomai. Napata tulajdonképpen a fővárosa. illetve az ezt szimbolizáló kultikus tárgy: valódi hajó vagy makett naptár (egyiptomi) . szellemi erőforrás. egyes templomokban úgy van kialakítva. ide belépni csak a kijelölt papoknak. Baszo tanítványa nanten (japán) .az V.sarjadás. amelyen az égen áthajózik. (egyiptomi) a templom szentélye. itt állíttatta fel Sómu császár i.japántuja (Nandina domestica) naorai (japán) .aki belül van.3 évszak: ahet . Kusnak vagy kusita államnak is hívják.Mahávíra testvére.rituális lakoma a sinto szertartás végén naosz (görög) . aki Brahmá . Nigantha Nyátaputta bátyja nang bar (ejtett tibeti) .félisten a Mahábháratában. eredetileg 4 vagy 5 naptemplom volt de egyedül Neuszerré abu gorábi naptemploma maradt fenn nar (iszlám) .sz. isteni hírvivő Nárada Muni (szanszkrit) .régi neve: Heidzsókjo.két bölcs. a leghíresebb naptemplom a heliopoliszi volt.sz. ember.Ré bárkája.templom.sokféleség Nanszen (japán) . egyben legsötétebb része. peret . 749-ben a 15 m magas Vairocsana szobrot.áradás. aki buddhista Nangaku Edzsó (japán.Anuruddha remetetársa Nandivardana (szanszkrit) .pokol Nara (japán) .mitikus bölcs. hogy az év egy bizonyos napjának egy bizonyos órájában besüssön a nap az isten szobrára Napata/Kus (egyiptomi) .ókori állam a mai Szudán területén. a szokásos Visnu jelképek mellett egyik karjában rózsafüzért tart. Vardhamána Mahávíra fivére. férfi Nara és Nárájana (szanszkrit) . vagy egy feje és 4 karja vagy két feje és két karja van ábrázolásainak Nárada (szanszkrit) . Visnu mellék-inkarnációi. Baszo Dóicu mestere nanm (vodu) . kínai Nan-jüe) . a naosz a templom legvédettebb. szent nánnatta (szanszkrit) .Nandija (szanszkrit) . semu forróság naptemplom (egyiptomi) .

fejedelem nászti (szanszkrit) .egy szent fürdőhely Narmadá (szanszkrit) . része. az ávénika buddhaguna 5. foka nászti pradnyáhánih (szanszkrit) . hogy megmentse hívét.Durgá egyik anyai kiterjedése Narija (mongol) .egy buddha nem tesz különbséget a szamszára és a nirvána között. összesen 136 naraka szattva (szanszkrit) .a pokol lényei.orron keresztül beadott gyógyanyagok. a rúpá rúpa bhúmi egyik csoportja Nárakaszúra (szanszkrit) . az emberiség menedéke naraka (szanszkrit.i. nem közömbös. mivel a Buddha emlékszik az emberekre. foka nászti aszamáhita csittam (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 3.kiközösítés Nasim (héber) . Visnu egyik inkarnációja eb-ben a formában ölte meg Hiranyakasipu démont. hogy írja meg a Srímad Bhagá-vatamot Náradéva (szanszkrit) . 8 tüzes és 8 jeges pokol.Visnu másik neve. en-nek ünnepe a Dívali Nárászimha (szanszkrit) .a pokol egyik démona. foka nászti cshandadhánih (szanszkrit) . ő utasította Srí Vjászadévát. időpontokra és helyekre.az élőlények pokla. 1153-ban alapított tibeti kolostor. írott tibeti sems can gji dmjal ba) .nincs. Krisna győzte le.egy buddha nem feledkezik meg teendőjéről.egy buddha.egy buddha barátsága és kegyessége folyamatos. az ávénika buddhaguna 4. Prahládot Nárászimhí (szanszkrit) . foka nászti musitá (szanszkrit) . mindig a megfelelő időben és helyen van. aki mindenki célja.folyó Közép-Indiában Narthang (ejtett tibeti) . a nyomdai fadúcok gyűjtőhelye násajati (szanszkrit) . csoportja nászti musitá szmrititá (szanszkrit) . ájur véda nászi (héber) .a Misna 3. az ávénika-buddhaguna 6.a feledés hiánya.sz.ember-oroszlán. ha a tanításról van szó. házasságjog nasja (szanszkrit) . szomszédos és átmeneti poklok. foka nászti nánátva szamdnyá (szanszkrit) .egy buddha mindenféle .egy buddha elméje mindig ismeri az ürességet.az egyik sziddha Nárájana (szanszkrit) .a harmadik takilcsi Narithírta (szanszkrit) . a ávénika buddhaguna 5.homlokából jelent meg. az ávénika buddhaguna 7. csárvaka és násztika bölcselet nászti aprati szamkhjo péksá (szanszkrit) .

nem-létezés nauli (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 12. foka nászti vírjahánih (szanszkrit) . foka nászti vimuktihánih (szanszkrit) .hullámzó művelet (hatha jóga) nava lokuttara dhamma (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 1. az ávé-nika buddhaguna 8.sinto imádkozó pap .szennyeződés elpusztítására képes. az ávénika buddhaguna 9. Lakshmi. nyilatkozik meg neaniskoi (görög) . foka násztika (szanszkrit) . Szaraszvatí kilencnapos hindu ünnepe szeptember-októberben navaszthi tattva (szanszkrit) . az a téves érzés.heterodox darsana: buddhizmus. foka nászti ravitam (szanszkrit) .az elért koncentrációs szint bizonytalansága.tibeti állami jós.egy buddha ismeri mások gondolatait és a szükséges üdvös módszereket.a Tánc Ura-tartás (hatha jóga) náthapanthí (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 10.a Tánc Ura. az antropomorf istenkép tagadása násztika darsana (szanszkrit) .Dandzan Ravdzsa szerzetesi címe navákárá csittaszthiti (szanszkrit) .védelmező hagyomány nátjam (szanszkrit) .egy buddha nem viselkedik gyerekesen.ifjak nefes (héber) . hogy a gyakorló már elérte a szamádhit ne csung (ejtett tibeti) .tánc natthitá (szanszkrit) .vándorló saiva szannjászík náthaszampradája (szanszkrit) . a dalai lámák védőistene. foka nászti szmritihánih (szanszkrit) . foka nászti szamádhihánih (szanszkrit) . foka nászti tathágataszja szkhalitam (szanszkrit) .kígyódémon Nátarádzsa (szanszkrit) .egy buddha nem tart rab-lóktól.az elhunyt lelkének emelt sírkő negi (japán) . Siva egyik avatárája. az ávénika buddhaguna 2.egy buddha teljesen szabad.a szentség 9 feltétele Navaan agramba csordzs (mongol) . csárváka lókajáta násztitva (szanszkrit) .elmélyülés navarátrí (szanszkrit) .Durga. vadállatoktól.egy buddha elméje folyamatosan figyelemmel kíséri az ürességet. dzsainizmus.heterodox vallási irányzat. tánca (tánda-va) a teremtés és pusztulás folyamatosságát jelképezi nátarádzsászana (szanszkrit) . benne Dordzse Drakden. az ávénika buddhaguna 11. mint kutenen keresztül.abszolút nemlétezés Náta (szanszkrit) .egy buddha jó szándéka korlátlan.

egy sinto szentély rituális eseményeinek jegy-zéke nenki boko (japán) . mely általában a fáraó bal kezében látható Nehen (egyiptomi) . általában a településen kívül.emlékmécses nér támid (héber) .örökmécses Nerandzsará (szanszkrit) . jellegzetesen trapéz alakban hajtott vászonkendő. befejező Néith (egyiptomi) .általában fehér.a predinasztikus és archaikus korban fontos szerepet játszó felső-egyiptomi település. „Holtak városa”.gyertya nér mesáma (héber) . jelképe: íj és nyilak.kincset hányó mongúz. ahol nagy számú sír talál-ható. néha csak kiegészít más koronát nendzsú gjódzsi (japán) . vörös korona. ilyen látható a Szfinxen. királyi „légycsapó”. egyiptomi naptól. a fáraó jelvények egyike. a gyakran „légycsapó”-ként vagy „korbács”ként emlegetett. amelyet elöl általában ureusz díszít.hadistennő.árpa néjártha (szanszkrit) . ma Niladzsan. félúton Eszna és Kom Ombo között. hátul orsóba összesodorva záródik. talán a legjellegzetesebb fáraói fejék. mely a fejet védte a tűző.Tiszta Ország nembucu odori (japán) .színpad az Amida-hívők táncosainak nemesz-kendő (egyiptomi) . a sivatag és a termőterület szélén helyezkedett el nekula (szanszkrit) . a kendő szárnyai két oldalt a mellkasra érnek. de kalászra is emlékeztető kékarany jogar. Hórusz kultuszának egyik székhelye volt.temetkezési hely.dallamjelek a betűk mellett neheh (egyiptomi) . nem ritkán csíkos. a bölcsesség jelképe Nembucu (japán. kínai nien-fo) . a szaiszi Ré anyja.lemondás (kuszala múlá) nekkhammadhátu (szanszkrit) . arany (sárga) színű. bezáró.az ünnep (Jom Kippur) kimenetelét jelző ima. kékkel sávozott változata az uralkodói fejdíszek egyike.folyó Magadhában.a geiko szolgálati ideje (általában 5-6 év beleértve a sikomi szan és a maiko idejét is) nér (héber) .további magyarázatra szoruló tanítás.korbács.negina (héber) . temploma: Szaisz nej (ejtett tibeti) . rejtett jelen-tésű nekkhamanam (páli) . és Tutankhamon halotti maszkján is.elutasítás nekropolisz (egyiptomi) . . görög neve Hierakónpolisz neila (héber) .

sz. része.bön varázsló ngan las' das pa (írott tibeti) . azóta Lhásza a főváros. a lehetséges tapasztalás végső határa. a szamádhi állapota netjer (egyiptomi) . i. polgári és büntetőjog nga rgjal (írott tibeti) . dalai láma (i.Tibet nyugati tartománya. Az ismertető (Szövegértelmezők kézikönyve.isten Nettippakarana (páli) Tipitaka. bíróság. nem kóser Nezikim (héber) .nirvána ngan song (írott tibeti) . éhségszörnyek.a Misna 4. Csölkhaszum ngo 'phrad (írott tibeti) . akit Lhazang mongol kán nevezett ki 6.tibeti fordítómester ngön dro (ejtett tibeti.sem ez.Nga vang Jese Gya co ngagsz pa (ejtett tibeti) .a phowa gyakorlatok előfeltétele.sem tapasztalás. 1642-től Gusri mongol kán jóvoltából.sz.elhullott állat. közelében áll a bodhi-fa nesómeliht (jiddis) .amelynek partján van Uruvéla városa.szembesülés ngo sprad (írott tibeti) .házi istenek előtt kiöntött bor (libatio) neti neti (szanszkrit) . halálát 15 évig titkolta világi vezetője (deszi) Szamgye Gyaco Ngag (ejtett.nér mesáma neszeh (héber) . értelmezéstan) neva szannyáná szannyájatana (szanszkrit) . sem az. tantra ngag dbang blo bzang rgja mtsho (írott tibeti) .sz. írott tibeti szngon 'gro) .nepáli népcsoport nevilla (héber) . ?-1725) szerzetes.szembesítés Ngö Lek pe Se rab (ejtett tibeti) . a gyakorlat utáni száz szótaú mantra 100 ezer ismétlése ngön dup (ejtett tibeti. írott tibeti dngos grub) . ugyanakkor nem nélkülözzük a leheletnyi különb-ségek észlelésének képességét nevárok . írott tibeti) . miközben nem ész-lelünk mindent.mána Nga vang Jese Gya co (ejtett tibeti. sem nem-tapasztalás.az 5.(i.rossz ösvények (állatok.folyó Uruvéla mellett. pokollakók) Ngari Korszum (ejtett tibeti) . a Cang i háború után.beteljesülés . ahol a Buddha megvilágosodott Neranja (páli) . dalai lámának Nga vang Lob szang Gya co (ejtett tibeti. írott tibeti ngag dbang blo bzang rgja mtsho) .Nga van Lob szang Gya co ngag dbang rgja mtsho (írott tibeti) .titkos tanítások kollégiuma. Tibet teljes jogú világi és egyházi vezetője. 1617-1682). írott tibeti ngag dbang rgja mtsho) .

amit nemesfémeken használnak. születés: szülő nő 12. holttest. upádána.Biblia. karmikus erők: fazekas.kijózanodás niccsa (szanszkrit) . melegítéssel rögzítik.nirvána nibbidá (szanszkrit) . teve) (szanszkára) 2. öregség és halál: öregember. aviddzsá).a Tökéletes Öröm keleti birodalma N'hemjá (héber) .tartós.valami előtt járó. A mutató nididhjászana dnyána (szanszkrit) . keletkezés: terhes nő (dsáti) 11. okozati lánc. nemtudás: vak ember (nő. az oksági törvény fokozatai (duhkha.ngöndro (ejtett tibeti. bhava. szalájatanam. ezüstből és ónból készült ötvözetet öntenek. tanhá. a 6 érzék: üres ház.indíték. námarúpa. a Lótusz-szútra alapján nidána (szanszkrit. érintés: csókolózó szerelmespár.elmélyedés. beszédeket bevezető formulák.sz. védaná. ejtett tibeti jalva): 1. ábrázolása (bhava csakra.(i. része Niddésza (páli) . 13.alvás nidzsati (szanszkrit) . ejtett tibeti ten drel.Nembucu nientösz (ejtett tibeti) . 1222-1282) buddhista szekta-alapító Japánban az i. emberi szembe fúródó nyíl (védaná) 7. létszomj: ivó ember (upádána) 9.konklúzió a vitában . századtól. majd a felületet gondosan felpolírozzák. fazekaskorong (vidnyána) 3. Nehémiás ni siki (japán) . ember csónakban (sadájatana) 5. phassza.végzet niello/tausírozás (egyiptomi) . gyakorlat ngönpa (írott tibeti) Abhidarma pitaka Ngönpargawa (ejtett tibeti) . állandó Nicsiren (japán) .díszítési eljárás. dzsáti. szankhára. név és forma: a tengeren áthajózó férfi. elsődleges ok. belső szemlélet útján elért tudás nidrá (szanszkrit) .fül-tudat nibbána (páli) . írott tibeti rten 'brel bcsu gnyisz) . a dváda-sángasászana 10. finoman kivésett mintába aranyból.Tipitaka. vinnyána. hatablakos ház (szparsa) 6. virágot szedő ember (bha-va) 10. az itt léthez való tapadás: egy gyümölcsfa leszüretelése. érzet és érzékelés: emberi szembe fúródó nyíl. és a csillogó felszínen kirajzolódik az eltérő színű mintázat Nien fo (kínai) . manda-la.a théravádin buddhizmus nigamana (szanszkrit) . írott tibeti szngon 'gro) . tudatosság: fára mászó majom (náma rúpa) 4. megelőző.sz. szerelmespár (trisná) 8.

gyászolók vigasztalása niiname macuri (japán) . november 23-ának éjjelén felajánlják az első rizst nijama (szanszkrit) .történeti-mitikus feljegyzések (i.végleges kialakulás.nem független. a laja jóga gyakorlata nijata (szanszkrit) . az önlét/öntermészet/magánvaló lét hiánya.éntelen természet. végzet nijati váda (szanszkrit) .menekülés az otthonból az otthontalanságba Níla (szanszkrit) .az új rizs megízlelésének ünnepe.démon. békés és jóságos szellem a sintóban nigódha (szanszkrit) . akit elefánt formájában ölt meg Siva Nilakantha (szanszkrit) .. Cséllaná nagybátyja Nighandu (szanszkrit) . az önmeghatározó természet hiánya. ellenük viseltek svétambarák a munkhavasztikát nigrahaszthána (szanszkrit) . a dzsaina alapja Nigantha Nyátaputta (szanszkrit) . vallási rendszer. előírás (aszkézis.).Jegyzetek gyűjteménye a Védákhoz nigi mitama (japán) . határozott feltűnés nihszprisja (szanszkrit) . digambara dzsaina. az önazonosság hiánya. tapasz. Siva egyik mellékneve. 8.érinthetetlen. istenszolgálat).a tárgyak okozati kategóriája. sz. metafizika. amely nem fér össze a buddhizmussal.kötelékektől mentes.iskola.határozott karma nijati (szanszkrit) .üdvösség nihszarana (szanszkrit) .önfékezés.sz. megtagadás.lélek. haridzsan.kéktorkú. megtisztulás az önfegyelem segítségével (sucsi. Vardhamána Mahávíra egyik neve. erények gyűjtése. a keletkező mérget megitta az emberek védelmében . önlényegnélküliség nihszvabhávavádin (szanszkrit) .apró élőlények.vesztesnek nyilvánított vitázó nigródha (szanszkrit) . ísvara pradhána). a varnán kívüliek. szvádhája.füge Nigródha áráma (szanszkrit) .fatalista nikája szabhága (szanszkrit) .nigantha (szanszkrit) . önállótlanság. a jóga 8 foka közül a 2. amikor a démonok köpültek az óceánt. kapcsolatból kiszakított léte nincs. buddhista szöveg nihsréjasza (szanszkrit) . éntelen-természet nihszvabhávatá/anátmatá (szanszkrit) .önlét-nélküliséget vallók nihum ávélim (héber) . szantutthi. nem-valóságos.osztályozó általánosítás nikkhamana (szanszkrit) .Fügefaliget-áráma Kapilavatthu mellett Nihongi (japán) . dalit nihszvabháva (szanszkrit) .

aki nemcsak a szenvedést. jegyek. volt Japán első császára.végtelen türelem nindzso (japán) .jel.a Daitokudzsi apátja Nippon (japán. jógácsára . ő örökölte Amateraszu 3 jelképét ninnó dai (japán) .személyes érzés ning dzse cshen mo (ejtett tibeti) .az érzékelő tudat látszat-része nimitta kárana (szanszkrit) . a császári család őse. amelyeket a világi dolgokban észlelünk nimitta bhága (szanszkrit) . Srí Lanka nimai gasane (japán) . pathága nimitta). egy buddha különleges erénye niraja (szanszkrit. páli) . pokollakók nirálamba (szanszkrit) . belső látással felidézett tárgy.támaszték nélküliség nirálamba szarvángászana (szanszkrit) . sz.a dvaitádvaita védánta iskola alapítója (i.vagy kutyaszobrok (komainu) Nippó (japán) . Brahmá szútra kommentár Nimi (szanszkrit) . amelyet csukott szemmel látni.tárgy-támasztéktalanság tan. jegyképzők nimitta kószalla (szanszkrit) . 600) nió (japán) .sz. dédunokája. az adhikaranák legyőzése nin niku (japán) .fontolóra nem vett cselekvés. pokol. a meditáció első vizuális eredménye (parikamma nimitta. kínai Dzsih pen) .az emberi uralkodók kora.nílapata darsana (szanszkrit) .kitámasztás nélküli teljes test megtámasztás (hatha jóga) nirálambanaváda (szanszkrit) .sz. hanem a szenvedés okait is leküzdötte Ninigi (japán) .Amateraszu unokája. az igazságosság örök törvényének érvényre jutása. látszat. uggaha nimitta.hideg időben második bélés az avaszéhoz Nimbárka (szanszkrit) .Japán nirábhóga (szanszkrit) .sötétkékbe-öltözöttek.). műve: Védántaparidzsáta szaurabha.anabhoga nirábhóga karma (szanszkrit) . Japán első mitikus uralkodója. ok. amelyek a buddhista szentély előtt állnak.a szenvedés maga. saktista felekezet. 11.nimitta-tudás. a sintóban oroszlán. Dzsimmu. az istenek kora (japán kami no jo) után kezdődött (i. a testi meditáció tárgya.démonrádzsák szobrai.Dzsanaka őse a Nap-nemzetségből nimitta (szanszkrit) .a purusa felsőbbrendű oksága a prakritin.nagy együttérzés.

kínai szu co lun si) . a mentális tevékenység megszűnése niródhagámí (szanszkrit) . formája. abszolút nirávarana (szanszkrit) . sailpika.. az örvendező kiáramlás. a dzsainizmust megelőző szekta.jártas a lecsillapításban. az életkor 8 ezer év niródha (szanszkrit.iskola nirámisza (szanszkrit) . a kettősségen túli öröm bölcsessége.Átváltozásnak Örvendő ég.a megszűnés tudatossága (megszűnés /niródha/. a bódhiszattvának már nincs rögzített dharmája. kialvás.az elme összekapcsolódásaszétszó-ródása nirmána kája (szanszkrit. a duhkha megszüntetése.lecsillapítás. a vágyvilágban alulról az 5.tulajdonságok/sajátságok nélküli (nirguna upásza-ná.a megszűnés igazságának . tisztaság. hideg pokol nirástaja (szanszkrit) .elme átalakulása niródha szamápatti (szanszkrit) . nairjánika. önmagát is megduplázhatja. a megvilágosodott tetszése szerint fölveheti bármelyik test formáját. kínai hua le tian) .kifakadó vízhólyagos. fokhoz tartozó világ niródha dnyána (szanszkrit) . a 3 test egyike.szubsztrátum nélküli niratisaja (szanszkrit) . káprázattest. érintetlen nirmagnatá auddhatja (szanszkrit) . a buddha-kája 4.nem evilági Nirandzsana (szanszkrit) .a 4 ájatanából a 3.bilincsektől megszabadult. kiválóság /pranita/. írott tibeti szprul pa'i szku) .meghaladhatatlan. a megvilágosodás 3.látszattest.feltétlen tudás nirgrantha (szanszkrit. a vágyak objektívvé válásának birodalma. a duhkha megszűnése. brahmá upászaná). feltűnés /nihsza-rana/) niródha parináma (szanszkrit) . varázstest. ahogy a bódhiszattvák látják a buddhát. írott tibeti 'gog pa) . fokozata.az egyik sziddha. aki már túl volt niródhaszatja (szanszkrit) . a szambhóga kájával együtt a rúpakája Nirmánarati (szanszkrit. 3 jegy: uttama. egyszerre tulajdonságokkal bíró és tulajdon-ságok nélküli teljesség nirlipta (szanszkrit) . szennyezetlenség nirarbuda (szanszkrit) . megbékélés /sánta/.nem-keveredő. a lények saját tetteik következtében szenvednek vagy boldogok nirguna (szanszkrit) . átváltozás-test. a nirvána niródha dhátu (szanszkrit) . egy buddha inkarnálódása.a fogalmiság megszűnését eredmé-nyező meditáció.

a betegség. páli nibbána. van: 1. 3. teljes vagy tökéletes nirvána = a megvilágosodott túllép a nirvána nyugalmán is. minden kialszik a nem-tudás és a vágy hiánya miatt. amelyben eltűnik a manasz. fordításra szoruló szavak etimológiájának leírása a védángán belül niruktá nirukta (szanszkrit) .az elmeműködés háborgásának leküzdött állapota. következtetés nirvána (szanszkrit. a szenvedés megszűnésének igazsága nírti ma (írott tibeti) .női bódhiszattva.a régi. a buddhizmusban a lét és az egyéniség teljes megsemmisülése. túl a szenvedésen. írott tibeti mja ngan lasz' dasz pa. a buddhi és az ahamkára nirukta (szanszkrit) . meghatározó megkülönböztetés.megvalósítása. 3. a gyűlölet és a téveszmék kialvása. a léthez kötődés szomjának kioltása. a létezés megsemmisülése. agradharma). tökéletes nyugalom. kibontakoztató ok nirvédha bhágíja (szanszkrit) . de a szenvedélyek többé nem korlátozzák. tan-test. 2. az anyagi lét megszűnése.a behatolás segítője a figyelemben. kínai vu vej) .létrehozó. az öregség.kialvás. a hinduizmusban a tiszta lélek a Legfelsőbb Úr szolgálatát végzi. ksanti. kínai wuyu) . átha-ladás felé vezető suddhaka. murdha. ellobbanás. maradéktalan nirvána = a megvilágosodott fizikailag is kilép a körforgásból. mentális állapot.egyszerre kimondott és kimondatlan teljes-ség nirukti pratiszamvid (szanszkrit) a nyelvtan megkülönböztető megér-tése nirupadhi sésa (szanszkrit. a mohóság.maradéktalan nirvána a test halála után nirúpana vikalpa (szanszkrit) . a vágyak. feltételhez nem kötött (aszamszkrita). a megértés eszközei . a születés. ez az arhaté (írott tibeti dgrab com pa). minden testi és tudati működés teljes megszűnése. megszabadulás nirvartako hétu (szanszkrit) . 2. a halál és minden szenvedés kialvása. pradnyá.vizsgálati fogalmak. elfújt. maradékos nirvána = a testi lét fennmarad. nem-cselekvés. kioltott. erényei (kínai sande niepan): 1.nritjá Nirtima (ejtett tibeti) . Amóghasziddhi kísérője niruddha (szanszkrit) . ejtett tibeti nyang de. felülemelkedés a nyomorúságon. a behatolás 4 segítője (usmagata. a bánaton túljutott. a szellemi tökéletesedés eredménye. az elme leküzdése.

ok nélküli nispatti (szanszkrit) . személyiség. testvére Ulmuka niscshidraváhana (szanszkrit) . sraddhá nisthá márga (szanszkrit) .beszüntetés. egyöntetűen folyamatos erkölcsi hatás niskámakarma (szanszkrit) . bizonyosnak tekinthető tanítás nitiarcsanamandapa (szanszkrit) .tükröződésen túli tudás nirvikalpa (szanszkrit) az elmélyülés minden megkülönböztetéstől mentes állapota. foka.30 szabály a bhiksuknak a théravádában nisszaranapahána (szanszkrit) .a tudatfolyamatok és képzetek leállításának útja niszán (héber) . szünetelés Nisáda (szanszkrit) . 1870-1945).tárgy nélküli ismeret nirvitarka (szanszkrit) .házasság nítártha (szanszkrit) .Balaráma és Révatí fia.menekülés által történő elhagyás (vina-ja) niszuin (héber) .fogalmi kereteken túli.folyamatos rögzítés az elmélyülésben nisédhja viniscsaja marma (szanszkrit) . aki a buddhizmust igyekezett összhangba hozni az európai filozófiákkal nisjandaphala (szanszkrit) .rendszeresen ismétlődő hindu áldozat.a tagadandó tárgyak felismerése. nem-fogalmi bölcsesség nirvikalpa dnyána (szanszkrit) .végleges jelentésű.vágy nélküli cselekedet niskárana (szanszkrit) . folyamatos. fogalmiságtól. bekövetkezés nisprapanycsa (szanszkrit) .leállítás.japán buddhista filozófus (i.előítéletektől mentes tudás nirvisaja dnyána (szanszkrit) . ahol a múrti hordozható mását tartják nitja (szanszkrit) .aki a folyamatos szexuális önmegtartóz-tatás állapotában van .nirvicsára (szanszkrit) . a végső valóságra vonatkozó kanonikus szövegek.helytelen nézet. állandó földi erőkör (pítha) (pl. megkülönböztetésektől mentes. egy templom helye).egy ország Nisatha (szanszkrit) .március-április nisszaggija pácsittija (szanszkrit) .sz.nem sokrétű nisthá (szanszkrit) . ékánéka vijuktatva Nishida Kitaró (japán) . a nihszvabháva 1.az okára hasonlító erőfeszítés.a hindu templomokban az a terem. szavakba nem önthető tudás nirvritti (szanszkrit) . a prakriti örök változása nitja brahmácsári (szanszkrit) .

nyen njan thos (írott tibeti) .Nyak Dzsjánakumára njája (szanszkrit) .ducö 11-13 nji sar (ejtett.filozófiai rendszer.klésa varana njon mongs (írott tibeti) . bevégzett. nézete az észlelés tévessége njan (írott tibeti) . a kamik tiszteletének helye nivarana (szanszkrit.az érzékvilághoz kötött akadályok nivartí (szanszkrit) . tunyaság és lustaság.állandóságban való hit Nitjodjukta (szanszkrit) .a kami hercegnői közül a macuri vezetője. 1. írott tibeti sgrib pa) . kígyó. rövid ima az isten nevéről nivritta (szanszkrit) . alkal-masság njája darsana (szanszkrit) .ducö 09-11. kész. haiku) és a nem- .érvelés. stílusát dominálja a jugen (ld. írott tibeti).sz.ducö 15-17 nji phjed (írott tibeti) .démonnemzetség nivid (szanszkrit) .mindennapos cselekmények nitjá líla (szanszkrit) .általában egyórás. reggel nji ma bshad (írott tibeti) .a végveszélybe került utolsó fohásza.klésa njön mong (ejtett tibeti) . a dialektika és a logika szabályai. sz. mint a tartós boldogság elérése a móksa helyett Vallabha szerint Nitjanátha (szanszkrit) .ducö 09-11 nji drö (ejtett tibeti) . délkelet njin zag gcig pa'i khrims brgjad (írott tibeti) .) alapította.bódhiszattva niva (japán) . szkep-ticizmus).srávaka jána nji dros (írott tibeti) . esz-mélés njája vaisésika (szanszkrit) . aggodalmaskodás és bánat.kert. mozdulatlan.srávaka njan thos theg pa (írott tibeti) .sz. rosszakarat. ezek akadályozzák a dhjána elérését nívaranáni (szanszkrit) .az egyik sziddha nitjaváda (szanszkrit) . Gótama (i.örök szerelmi játék.upavásza Njoirin Kannon (japán) . napkelte 07-09.visszaforduló (a világi életbe) Nivátakavacsa (szanszkrit) .nitja karma (szanszkrit) . zavaró érzelem nó (japán) .naphívta.belülről bántó. a sinto államvallás szüze njon mond pa'i sgrib pa (írott tibeti) . a hinduizmus egyik bölcseleti rendszere. változatlan njag dnyánakumára (írott tibeti) . században fejlesztette ki Szeami.teljes. 14.a dnyánadára épülő bölcseleti rendszer. ucö. sárkány. kétszemélyes színházi műfaj. két színész és 3 zenész előadása.5 akadály (érzéki vágy. bevezeti és lezárja egy kórus. a fehér lótusz nji myur (írott tibeti) . i.

nemes szent nom vaillant (vodu) .táncelőadásokra szolgáló helyiségek a hindu templomokban nrtye (írott tibeti) . nyári palota. i.Viruddhaka rádzsa fia nuszáh (héber) .sz.névjegy nö dzsin (ejtett tibeti.Ékkő-park.cselekvés. írott tibeti gnod sbjin. Amóghasziddhi kisérője nritjamandapa (szanszkrit) .hősi név.nritjá nub ba glang spjod gling (írott tibeti) . 927-ből való (Engi Siki) nosi bukuro (japán) . szanszkrit jaksa) .betegséget. dinasztia fordulójára tehetjük nor bu (ejtett tibeti) .a jólét istensége.Avaragodáníja numénia (görög) . egy houngan vagy egy mambo kapja a beavatás végén nomarkhosz (egyiptomi) . jelképe: agyagedény. jaksa nrí jadzsna . csintámani nor lha (ejtett.festménytekercs nószacu (japán) . temploma: Héliopolisz N'viim Risónim V'áhárónim (héber) .a Tánc. és IV.ismeretelmélet nojan kutuktu (mongol) . férfiaknál a bal.az újhold napja Núpura (szanszkrit) .égistennő. archaikus imák. hivatali arisztokrata nomosz-rendszer (egyiptomi) . A korai és későbbi próféták könyvei NY . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. ilyenformán kapcsolódik a zenhez noetika .sz.drágakő.boríték a gosuginak nosigami (japán) .Biblia. az egyik drágaság. ezt nevezzük nomosz-rendszernek. dalai láma a Potalától nyugatra norito (japán) .nomosz-kormányzó. írott tibeti nírti ma/nrtye) . Egyiptom az ókorban 42 kerületre volt felosztva. az első i.embertársainkért felajánlott hindu áldozat nritjá (szanszkrit. vörös-zöld Norbulingka (ejtett tibeti) .Godánidzsa nub kyi Ba lang spyod (írott tibeti) . melynek kialakulását a III. járványokat okozó démon. írott tibeti) .kerület.a kamihoz intézett rituális szövegek.az ima stílusa Nut (egyiptomi) . nőknél a jobb hónalj alatt lakik nor srung dmar ljang sha ba'i mgo (írott tibeti) . 1783-ban építtette a 8.a Kincsőrző Szarvasfejű.

Gótama (Aksapáda?) műve az i. írott tibeti) . Nap. írott tibeti nji myur) .zen mester a Tendó-hegyen. Dógen mestere Nyoian templom (japán) .a tudott tökéletes megértése nyejja (szanszkrit) . írott tibeti gnja' khri bcan po) Drigum király fia. empátia nying ma pa (ejtett tibeti. 8. megmaradtak Padmászambhava tanításainál. az öregek szektája. akik nem követtek Atísa reformjait. a 4 fő tibeti iskola közül az egyik Nying po (ejtett tibeti) . Ratnaszambhava kísérője nyampar dzsagpa (ejtett tibeti) . ajanamsza Nya tri Cen po (ejtett tibeti. ducö.tapasztalás nyams su len pa ( írott tibeti) . ló. a tibeti iskolák egyik csoportja a másik a szarma). egy kolostor gazdasági vezetője Nyetang (ejtett tibeti) . 1440-től itt volt apát egy ideig Ikkjú . rosszindulatú lények. században Nyam Kji Nyingpo (ejtett tibeti) . hegynyereg. vörös sapkások.e.nirvána nyáta parinnyá (szanszkrit) . sz. kör.a Halak csillagkép. naplemente.a fákban élő sárga istenek (de a mezőkön is).nya (ejtett. századból Nyak Dzsjánakumára (szanszkrit.Atísa kolostora Lhásza mellett nyi cshe (ejtett tibeti) .sz. írott tibeti njag dnyánakumára) . 2.tibeti tanító az i. írott tibeti rnjing ma pa) .bölcsesség nyang de (ejtett tibeti) . madár. dél nyi ma (ejtett..gyakorlat.Khon Kön csok Gyel po Nyódzsó (japán) . tűz. i. 127.intéző.az űr.e.-5. nyugat nying dzse cshen mo (ejtett tibeti) . írott tibeti) . bódhiszattva.egy mantra recitációja nyer pa (ejtett tibeti) .sz. este 15-17. 6. ejtett tibeti.e.i. nagylelkűség. egyben a tibeti naptár első éve nyagrodha (szanszkrit) . démon nyen drub (ejtett tibeti) .régit követő.logika.indiai fügefa (Ficus indica) Nyája szútra (szanszkrit) .nagy együttérzés. nyugat nyi nyur (ejtett tibeti.ducö 11-13.ducö 17-19. tantrikus tibeti vallási irányzat. szerencsétlen nap.a megismerhető nyen (ejtett tibeti. jelképe vörös korong nyi nub (ejtett.majom.felkészülés a meditációra nyams len (írott tibeti) . írott tibeti nyan) .. elmébe fogadás nyána (szanszkrit) . uralkodásának kezdete i. írott tibeti) .vasárnap.

az éjszaka istennője O ó harai (japán) . ?-850?) a 10.a Királyok Völgye nyugati mellékága. egyenletesen szűkülő négyzet keresztmetszetű.a fény alátükröződése mandala nézés közben obi (japán) . ami segíti a helyén tartani az obit obi dome (japán) .dordzse ocuka (japán) . júliusban és december végén tartott sinto megtisztulási rítus.széles öv a kimonón obi age (japán) .a phowa gyakorlatok előfeltétele. Csenrézi kétnapos böjtje Nyx (görög) .áldozati halom ocir (mongol) .apró ajak. harai Ó ja sima no kumi (japán) .teaház ocsobo gucsi (japán) .selyemfonat az obi közepén. csan pátriárka obeliszk (egyiptomi) . amiben Amitábha megjelenik od srung (írott tibeti) .Uddijána Óbai (japán) .Nyugati völgy (egyiptomi) .függőleges. a maikók csak az alsó ajkukat festik ki 'od (írott tibeti) .zen mester Óbaku Kiun (japán.vékony selyemcsík.szent kövekből álló kisebb domb a sintóban ocsa (japán) .Kásjapa . tűre emlékeztető oszlop.sz.évente kétszer.fény 'od gsal (írott tibeti) .övcsat (pocsiri) obi dzsime (japán) . a tetején piramidionnal. írott tibeti szmjung gnasz) .nem változó fény.05-07 nyung ne (ejtett tibeti. amelyeket az Idzanami-Idzanagi istenpár teremtett o rgjan (írott tibeti) . nevezik Majmok Völgyének is. kínai Huang Po) .tea ocsaja (japán) . az Ay fáraó sírjának díszítésén látható babuinok után nyúl órája (kínai) . eredete az egyiptomi napkultuszra vezethető vissza óbhásza (szanszkrit) . ilyen van a buddhista templomok oltárain obo (mongol) . ahol kis számú sír található. egyetlen kőtömbből faragott.fényvilágosság 'od mi 'gyur ba (írott tibeti) .Japán 8 legnagyobb szigete.zen mester (i.

főtt rizs savanyú mártással Odorico . uszályos kimono Oho nihe macuri (japán) .városalapító oikos/oikia (görög) .a nagy ízlelés ünnepe.a legmagasabb rangú gésa oiran docsu (japán) .kis tábla a kami nevével a sintóban ofuku (japán) . család oiran (japán) . színházi epi-zód okame (japán) . Daidzsó szai oikistés (görög) .tartály (pl. háznép.a tökéletesség útja. 3.aprósütemény teához okásza (szanszkrit) .női maszk okasi (japán) .főtt rizs ódana kummásza (szanszkrit) .ház. rikácsoló szellem. Poseidón. csak hátul van kanoko 'og min (írott tibeti) .a reggeli felébredés szertartása a sintóban. Apollón. sz. Athéné.hosszú ujjú.az őstenger megszemélyesítője.fogadó okkanta nijámattá (szanszkrit) . Hermés. Gaia és Uranosz gyermeke okija (japán) . bizony”).az én anyagi alakja olé (héber) .a vihar és villámok tábornoka.Akanistha ogamu (japán) .a háború és győzelem kamija.nyolcasság. Héphaistos Óm mani padme húm (ejtett tibeti) .a maiko második frizurája. Artemis.fejét vízzel locsoló.ódana (szanszkrit) .felhívott (a Tóra olvasáshoz) olymposi rang (görög) . az ene) Ókeanos (görög) . talán: „AUM.fémharang ogdoad (egyiptomi) . a kezdet istenei ogha (szanszkrit) . drágakő a lótuszban. az i. (a fordítás rossz. a nemes nyolcrétű ösvény. században élt mitikus császár ofuda (japán) . gyakran . árja atthangika márga okkanti (szanszkrit) . a jóslatkérők helye Delphoiban.egy oiran kíséretével megy valahová. jelképe kard.pordenonei. Arés. i. Héra. Hestia. sz.a 6 szótag: „Óh. drágakő a lótuszban”. tulajdonképpen néhány gesztussal megerősített reggeli tisztálkodás ogan (vodu) . Démétér. Aphrodité. színe piros Ogou-badagri (vodu) . 10 cm) fapapucs ólárika (szanszkrit) .fogantatás okobo (japán) .magas talpú (kb. 1328-ban Lhászába vezetett missziót Odzsin (Hacsiman) (japán) .Zeus. tibeti mantra (aum). színe piros ohikizuri (japán) .áramlás Ogou balindjo (vodu) .

amit felköszöntésre isznak omikudzsi (japán) .betegséget okozó démon oniiszan (japán) . kék.07-09.a nap beosztása a kínai hagyomány szerint: sárkány órája . tehén . napján kezdődő számlálás.bátyám. személyhez kapcsolódó oltalmazó omed (jiddis) .19-21. Junu Ongoj (mongol) . kínai) .a maiko és a geiko fejtámasza alváskor frizurája védelmében omamori/fuda (japán) . fehér. kígyó órája .Óm: Avalókitésvara. eredeti értelme talán „igen” Óm.pészah 2. mohóság /kapzsiság/.15-17. ló órája .Amida Boszacu omkára (szanszkrit) .13-15.faragják kőlapokra. balgaság /közönyösség/.21-23. Ma: Fényhozó Vajrócsana.amud omenzogger (jiddis) . vörös. szent szavak omphalos (görög) . tyúk órája . Pad: Kincsforrású Ratnaszambhava. egyben jelképezi a 6 létformát és a 6 akadályt (gőg.isten szakéja.pranava dhvani. juh órája .09-11. Ni: Mozdulatlan Aksóbhja.a templom hátsó cellája óra (írott tibetib thun bzhi) . vaddisznó órája . Tat.a sámánizmusban az ősök szellemét vagy a sámán védőszellemét jelképező tárgy oni (japán) . amelyeket az utak szélén helyeznek el . irigység/féltékenység/.Amida Boszacu omiki (japán) .köldökkő On (héber) . Húm: haszonnal véghezvivő Amóghasziddhi. kutya órája . Szat (szanszkrit) . így szólítja meg a geiko a vendéget óokava (japán) .a Bhagávad Gíta szerint Brahmá alkotó tevé-kenységének szavai omaku (japán) .Héliopolisz.11-13.sinto amulett. Me: Mérhetetlen fény Amitábha.nagy kézidob óokii okaszan (japán) .aki a közös imádság során a szertartásos válaszokat mondja ómer (héber) .jóscédula omisze dasi (japán) .a maiko bemutatkozása a szan szan kudo után Omitofo (japán.17-19. takilcsi ongon (mongol) . zöld. szenvedély /kéjvágy/. egér órája . gyűlölet). az 50. sárga. az árpaaratás kezdete (49 nap). egy hanamacsi legidősebb vagy vezető geikója Opet (egyiptomi) .krokodilistennő opisthodomos (görög) . sötétkék.a 4. nap sávuót ünnepe Omi to fo (kínai) .fő-anya.23-01. majom órája .

így szólítja a férfi tulajdonost.selyemmel bevont fonott kézitáska Ozirisz (egyiptomi) .buzdítás. nyúl órája . amit arra használtak.órája . kezdő növendék orgeónes (görög) .03-05.előbőr Ormuzd (perzsa) .cserépdarab vagy lapos kődarab.05-07 orákulum (görög.Ozirisz.átutazók (30 napnál rövidebb ideig voltak a városban) ozasiki (japán) . egyiptomi) .homentás . az örökkévalóság ura Ozirisz-név (egyiptomi) . tigris órája . sok feljegyzés osztrakonokon maradt fenn. jelképe: cséphadaró.a jóslat forrása óram bhágija (szanszkrit) . hogy írjanak rá.üdvös eszközök óváda (szanszkrit) .kimonófeladó. tapintat. Buszirisu Ozirisz Hekadzset (egyiptomi) .férfi gésa.buddhista templom otijot (héber) . általában a geiko törvénytelennek tekintett fia otoszan (japán) . raszá. pásztorbot.csontház osztrakon (egyiptomi) . férfi. Ízisz férje.a kifejezés azt jelzi.vacsora. szaddá. phótthabbá) egyike ovér mimákom lemákom (héber) . az írnok-növendékek is előszeretettel használták a drága papirusz helyett oteira (japán) . hogy a szóban forgó személy meghalt. Hórusz apja. és Ozirisszé vált.a Tóra egy betűje (összesen 304 805 betűből áll a Tóra) otoko-gésa (japán) .körültekintés. egyesült azzal.a világosság ura Orpheus (görög) .rontásfajta ou-ho (kínai) .01-03.a szőlőágak hordozásának ünnepe. az ötféle élvezet (rúpá.élvezet orlá (héber) .mitikus dalnok Oschophoria (görög) .nem nemesi származásúak. az alsó részhez tartozó. étkező-helyiség a teaházban (ocsaja) ozasiki kago (japán) . belátás ouangas (vodu) . vendégkísérő otokoszu (japán) . avacsara. kereskedőt a geiko ottappa (szanszkrit) . temploma: Abüdosz. Dionysosnak és Athéné Skirasnak szentelve (Athén) ossarium (görög) .apám. akik részt vehetnek egy nemzetség magánkultuszaiban oríti (szanszkrit) .az alvilág múmiaformájú istene.az alsó folyammal viaskodó. a (név) részen az elhunyt neve áll ozné Hámán (jiddis) .

feltétel paccséka buddha/paccséka muni (páli) .Padmaszambhava páda (szanszkrit) .indiai tanító pádángustha dhanurászana (szanszkrit) .emésztés serkentés. hitehagyott. belépés a noviciátusba életünk során legalább egy rövid időre pabbadzsita (páli) . aposztata padja (szanszkrit) . aki nem tanít pácsittija (páli) . ami el lehet érni padara szamácsára (páli) .a világ feladása.a legmagasabb fok.lábnagyujj-tartás (hatha jóga) padaparama (szanszkrit) .rizstészta leves Öpamé (ejtett tibeti) .fejezet.törekvés. a katakali táncban nemes hős vagy isten színe pacsan (szanszkrit) . Gulisszáni padártha (szanszkrit) . erőkifejtés. tárgyi kategória.láb-kéz-tartás (hatha jóga) páda játrá (szanszkrit) .ozouni (japán) .körülhatárolt vonatkozású minden padhána (páli) .az életkornak megfelelő meva pabbaddzsá (páli) .levezekelhető bűn. a szó jelentése.gyalogos zarándoklat padakája (szanszkrit) . a njája filozófia alapelemei padaszanta (szanszkrit) . ájur véda paccsaja (szanszkrit) .ítélet Padampa Szamgye (ejtett tibeti. páni. járás. szerzetes vagy apáca.csendes hely (nirvána) padészaszabba (páli) . buddhista szerzetes pacsa (szanszkrit) .barlanglakó. aszkéta életre térés. engesztelés.Amitábha P pa (ejtett tibeti) . az 5 kárméndríja (vák/vács.zöld. láb. létkategória. írott tibeti pha dam pa szamgsz rgjasz) . upasztha) egyike páda hasztászana (szanszkrit) .gyakorlatból kihullt.érvelés pa sangs (írott tibeti) .magányos megvilágosult. páda.Paszang pab me (ejtett tibeti. 3 hetes jógagyakorlatok szímában padhána vibbhantó (páli) .nagylábujj-emelő íjtartás (hat-ha jóga) pádángusthászana (szanszkrit) . aki szakít valamilyen tannal. írott tibeti babs me) .víz felajánlása a múrti lábához a hindu . páju.a világot feladó.tárgyi alap. 92 szabály a bhiksuknak a théravádában pad ma 'byzng gnas (írott tibeti) .

az élőlények jelenlegi nemzedéke Padzsápati (páli) . Szuddhódana felesége.sarucska.padmá paduma gandhára (szanszkrit) .Padmaszambhava padma gar gdzsi dbang phjug (írott tibeti) . írott tibeti pad ma 'bjzng gnas) .sz. században. i. megszabadulás pahána parinnyá (szanszkrit) .Visnu egyik mellékinkarnációja Padmápáni .elhagyás. neve meg: Drágakő-mester (ejtett tibeti Guru rinpocse). Anangavadzsra tanítója.Phag pa pahána (páli) .az elhagyás fegyelme pahitatta (szanszkrit) .szilárd lelkületű . Szántaraksita javaslatára Triszong Decen hívta be i.az otthagyás tökéletes megértése pahána vinaja (szanszkrit) . Avalókitésvara egyik formája Padmapáta (szanszkrit) . a tisztaság szimbóluma. műve: Guhja sziddhi páduká (páli) . Indrabhúti fia. a buddhizmus tibeti elterjesztője az i.Pema Tötreng.bíbor lótusz-illat padzsája (szanszkrit) .bíbor lótusz-virág (Nelumbo nucifera).sz.a tudat ügyessége Pagwa (mongol) . Mára Pagan (szanszkrit) .Teremtés Ura. lábnyom paduma (páli) .lótuszülés (hatha jóga) Padmavadzsra (szanszkrit) . az egyik szerencsés jelkép.sz.a Lótuszt tartó elmélkedő bódhiszattva. amivel Visnu megáldja híveit. megfutamodás.Padmahéruka társa Padmánábha (szanszkrit) . Buddha nevelőanyjának (Gótami) megnevezése. páli paduma) . 9.Pema Töt reng Padmahéruka (szanszkrit) .páva-tartás lótuszban (hatha jóga) padma thod phreng (írott tibeti) .Sankara tanítványa Padmaszambhava (szanszkrit.templomban padmá (szanszkrit.tantrikus mester. japán kekkafuza) .a Vérivó Tavirózsanemzetség feje. Amitábha egyik megjelenése Padmakrodhesvarí (szanszkrit) . Gondviselő.itt áll az Ánanda templom (kb. lótuszban született. hideg pokol. a meditációs gyakorlatokkal foglalkozó Mahásziddhi fordítója (18 könyv) padmászana (szanszkrit. lótusz szerűen széthasadó.Pak Kjepo págunnyatá (szanszkrit) . a Szamje vihárában élt. 810ben. ejtett tibeti Urgjen Cokje Dordzse. 1150) pags skjes po (írott tibeti) . Vaisnava purána padma 'bjung gnas (írott tibeti) .a Tavirózsatánc Hatalmasa padmá majúrászana (szanszkrit) .

páju.gát pallanka (páli) . nem üdvös cselekedet paisunjavácsá virati (szanszkrit) . parjanka pamo (ejtett tibeti) . ügyes módszer.ülés keresztbe tett lábakkal.sajátságok pakká (szanszkrit) . az 5 kárméndríja (vák/vács.természetes erény.Athéné Polias ünnepe (Athén).álláspont. páda. alkalmazkodik a köznapi igazsághoz pájtán (héber) . ítélkezés páli .szemétdombról szedett rongyokból öltözik a szerzetes pamszakúlacsívara (szanszkrit) . dalai láma óta . nézet.kiskorú fiúgyermek paisunjam (szanszkrit) . a kumbhandák ura pakásza (páli) . páni.paides (görög) .ürítés. Viszuddhi Magga pakinnaka (szanszkrit) . upasztha) egyike Pak Kjepo (ejtett tibeti írott tibeti 'pags skjes po) . a menedék-vételt követő fogadalom pancsen láma (ejtett tibeti.hirdetmény pakati (szanszkrit) . ezen a nyelven íródtak a hínajána buddhista művek a mágadhí kihalása után palibodha (szanszkrit) .természet pakati szíla (szanszkrit) . írott tibeti pao chen bla ma) .üdvös eszközök. aki az eget és a földet szétválasztotta. a dasa akusala prativirati síla 5.a mitikus első ember.tartózkodás a rágalmazástól. a tett tárgy legalább két személy.fohászkodás.a dél istene.Vátszjájana Pakudha Kaccsájana (páli) . négyévente nagy ünnep panatipata véramani szikkhapadam szamadijami (szanszkrit) fogadom. halála után testéből lett a világ és az élőlények Panathénaia (görög) .női médium. évente kis ünnep.szemétdomb Pan Ku (kínai) .prákrit (szanszkrit alapú közép-indiai) tájszólás. amely nem fér össze a buddhizmussal pálél (héber) .iskola. gyógyító ember pamszakula csivaram (szanszkrit) .zsiradékban sült hindu ételek.a Tasilhunpo kolostor főapátja az 5.költő páju (szanszkrit) . tagja paj csang huah haj (kínai) . hogy tartózkodom az élőlények bántalmazásától. aki már birtokolja az abszolút igazságot. tézis Paksilaszvámin (szanszkrit) . alacsonyabb varnájútól is el lehet fogadni paksa (szanszkrit) .Hjakudzsó Ekai pája (szanszkrit) .viszályból adódó gonosz beszéd.

szankhárakhanda.Foga- .a szanszkrit nyelv leírója panycsa daszí (szanszkrit) . páni. eleme tűz. a Mérhetetlen fényű Ami-tábha női társa.sátor. hogy tartózkodom a nem nekem adott dolgok elvételétől. hogy tartózkodom az élőlények bántalmazásától.5 kocsi: buddha. páju. női bódhiszattva pándavák (szanszkrit) .Dhritarástra király öccse a Mahábháratában.az első nő. 4. 3.5 fogadalom: 1. pránamaja. a dalai lámával kölcsönösen hitelesítik egymás újraszületéseit. önmegvilágosodott. hallgató. pythói. upasztha) egyike Pánini (szanszkrit) . lehet templom vagy más nagy terem vagy a menyasszony háza.Fogadom. sziklacsúcs Rádzsagaha mellett Pandia (görög) . ember és isten panycsa khanda (szanszkrit) . 5 halmaza (khandá) pandál (szanszkrit) . jelképe lótusz és csengő.Zeus-áldozat a Városi (Nagy) Dionysia tragédia-előadásai után pandit (szanszkrit) .kéz.5 burok (annamaja. 2. fiai a pándavák pangu (szanszkrit) .(pandit + tibeti csen po: nagy tudós). az upószathák ideje panycsa jána (szanszkrit.Pándu 5 fia a Mahábháratában. Kameszu Miccshacshara Véramani Szikkhapadam Szamadijami . írott tibeti gos dkar mo) . Buddha Amitábha inkarnációja pancsupádánakkhandhá (szanszkrit) . ahol a hindu esküvőt tartják Pándarávaszíní (szanszkrit.5 csoport (rupakhanda. Vjásza és Ambáliká fia. szannakkhanda. Adinnadana Véramani Szikkhapadam Szamadijami Fogadom. bódhiszattva. ruhája fehér. vignjánamaja. isthmosi) páni (szanszkrit) . ánandamaja) panycsa szila (szanszkrit) . az 5 kárméndríja (vák/vács.Fehér Ruhájú. pancsen Pandóra (görög) . hogy tartózkodom a helytelen szexuális élettől. vedánakhanda. páda. Go Karmo. színe vörös. nemeai. vinnyánakhanda) panycsa kósa (szanszkrit) . Panatipata Véramani Szikkha-padam Szamadijami .összgörög. a szép rossz Pándu (szanszkrit) .a tapadás 5 alkotóeleme.az újhold vagy a holdtölte napja. Muszavada Véramani Szikkhapadam Szamadijami . manómaja.Fogadom. kínai wu sheng) . ünnepek 8 napévenként (olympiai.sánta pánhellén (görög) .tanult tudós vagy pap.

ez a személyiség téves képzete. védaná. 5. a saját feleke-zete himnuszának éneklése . a szerzetesekre még 3 fogadalom tartozik: 6. 7. hogy tartózkodom az alkoholtól és a kábítószerektől. a Kincsforrású Ratnaszambhava.egy ország panycsáma (szanszkrit) . melyek a nirvánába vezetnek. egy-egy kasztcsoport irányító testü-lete a hindu társadalomban panycsakula (szanszkrit.az Öt Nemzetség (a Fényhozó-Jelenést Láttató Vajrócsana. a Mérhetetlen Fényű Amitábha.az 5.Fogadom. írott tibeti rigs lnga) . Szura Meraja Maddzsa Pamadatthana Véramani .Fogadom. parajan. Isten neveinek elmondása. a személyiséget felépítő 5 testi elem (rúpa. panycsa szkandha (szanszkrit.ötös tanács. Vika labhodzsana Véramani Szikkhapadam Szamadijami Fogadom.az 5 elemben megjelenő agni. himnuszok éneklése. szadnyá. az elmé-lyülést segítő tevékenységek: odaillő szöveg olvasása. hogy nem veszek magamhoz szilárd étket déltől a következő napfelkeltéig. melyek a boldogsághoz vezetnek. hogy tartózkodni fogok testemnek virággal való díszítéséről és az illatszerek használatától.az 5 halmaz. aszprisja) panycsama bhutagni (szanszkrit) . szansz-kára. Mala Gabdha Vilépana Dharan Mandana Vibhuszanathana Véramani Szikkhapadam Szamadijami . 8. hogy kerülöm a színházi előadásokat. tudattartalmak. folytonos átala-kulásuk folyamatos testi-tudati lét illúzióját kelti. a szenvedés oka.Krisna kürtje a Mahábháratában panycsaját (szanszkrit) . hogy tartózkodom a hazugságtól. a halmazok létezésének oka a nem-tudás: anyagi forma. Naccsa Gita Vadita Viszukadasszana Véramani Szikkhapadam Szamadijami . érzékelés. írott tibeti pung po lnga) .Ez az erkölcsi gyakorlat 8 szabálya. vidnyána) és pszichikai tulajdonság (manasz). szellemi felkészülés. melyek a jóléthez vezetnek. ezért meg kell tisztítanod az elmédet. rend (párja. ájur véda panycsána/panycsaja szévana (szanszkrit) ötszörös szolgálat. Szilena Bhoga Szampada Szilena Nibbutim Janti Taszma Szilam Viszodhaje .Fogadom. a táncot és az éneket.dom. a fogadalmak után elhangzik a Buddha áldás: Imani Attha Sikkhapadani Szilena Szugatim Janti. tudatosságészlelés Panycsadzsanja (szanszkrit) . észlelés. a Haszonnal Véghezvivő Amóghasziddhi) Panycsála (szanszkrit) .

Buddha megsebesítése. Bha-dantácsarija Buddhaghosa műve panycsavaggíja (páli) .értelem panysánijámadhammá (szanszkrit) . megértő belátás.25 igazság. a Buddha első tanítványai (Kondannya.5 természeti törvény (fizikai /utu-nijáma/.panycsánantaríjáni (szanszkrit.Fondorkodó. erkölcsi /kammanijáma/. Vappa. színről-színre látás. de vadon már nem terem.zenész a Buddha korában panycsaszúdaní (szanszkrit) a Maddzshima nikája kommentárja. neve a görög papirosz szóból ered. értelem. és bármelyik a hínajána 5 bűne közül Panycsaszikha (szanszkrit) .5 pártütő. pradnyá.pancsen láma Pápá (páli) . ahol meghalt Vardhamána papa-loa (vodu) .a bölcsesség tisztasága. melynek eredetét egyiptomi szóra . a szellem és a valóság közötti össz-hang.amikor a gyermek először eszik gabonát papanycsa (szanszkrit) . Cyperus Papyrus. kevés helyen termesztik.pap papannaprasanaszanszkára (szanszkrit) . Bhaddija. kauzális /dhammanijáma/) pao chen bla ma (írott tibeti) .1.5 nagy bűn. apagyilkosság. Mahánáma) Panycsávatí (szanszkrit) . az elefántvezetés 5 követelményének egyike pannyá viszuddhi (szanszkrit) . a Nílus mocsaraiban őshonos növény.fogalom. kínai wu ni zui) . őskép pannyatti szíla (szanszkrit) .erdő a Gódavarí mellett panycsavimsatittva (szanszkrit. mahájána: templomok és iratok pusztítása. hínajána: anyagyilkosság. a Buddha apósá-nak egyik jelzője papirusz (egyiptomi) .előírt erény pannyindríja (szanszkrit) .tudás. egy megvilágosodott meggyilkolása.fogalomburjánzás Pápijasz (szanszkrit) .a tudat közvetlenül. biológiai /bidzsanijáma/.egy démon a Mahábháratában. pszichológiai /csittanijáma/. szerzetesek vallási gyakorlatának akadályozása. idea. a 3 kocsi rágalmazása. megismerés. kínai er si wu ti) . amelyek létrehozzák a világot Panycsdzsana (szanszkrit) . Viszuddhi Magga pannyattálambanáni (szanszkrit) . Szuppabuddhának. bölcsesség. mára gyakorlatilag kihalt. tőle nyerte kürtjét Krisna pannyá (páli) . a szerzetesi közösség bomlasztása. intuitív módon tapasztalható tárgyai pannyatti (szanszkrit) .város Magadhában. Asszadzsí.

hétköznapi használati tárgyak egész sorához szolgált alapanyagul. előfordult. rendszerint mindkét felére írtak. amivel elérhető a móksa pará/annya (szanszkrit) .zarándoknő parabhásvara csitta (szanszkrit) . rágátmika).magas tudás. bhakti (még: vaidhi.elragadtatott. a fontosabb papirusztekercseket rúdra vagy saját végére feltekerve. édes. nirvána . mivel viszonylag drága volt.fadúcról nyomtatott könyv para (szanszkrit) . ami az öntermészetnek oka. hogy az átman azonos a brahmannal. a nirvána. a növénynek szinte minden részét felhasználták valamilyen gyakorlati célra. más. igen ellenálló. meg nem fogható alkotóerő pará bháva (szanszkrit) .a másik valóságára és a másik önmagáért valóságára alkalmazva az elme igába fogását. hanem számos idegen nyelven is. fontosabb iratok hordozóanyaga.legmagasabb fok (pl.egy szutta előadásának egyik módja. az a más-természetnek feltétele pará bháva súnjatá (szanszkrit) . öntermészet nélküli. transzcendens állapot para artha anjaszva arthaszamjama (szanszkrit) . a mai papír szavunk is innen ered (és nem csak a magyar nyelvben. jól bírja a hajtogatást és az összetekerést.vezetik vissza (a fáraóé. egybeolvadó szeretet Isten iránt. hogy a papiruszt többször is felhasználták.). vagyis a természet (prakriti) purusa-jellegének a purusára önmagára való alkalmazása. vairágja).az idegen tudat tudása. letörölve róla a már feleslegesnek ítélt régebbi írást paquette (vodu) . korsókban tárolták. 2. má-sok ösztönzése (szuttanikkhépa) párádzsika (szanszkrit) . papirusznövényből készült lap. más természetű létező. mégis az írás alapanyagaként vált a legelterjedtebbé és legismertebbé.csomag. személyes megtapasztalás. telepátia pará vidjá (szanszkrit) . de még épületeket is emeltek belőle. vereség páragata (szanszkrit) . egy szentély talizmánjai par gji gleg bam (írott tibeti) .különböző létező.a más által létrehozott üressége pará csitta dnyána (szanszkrit) . fölismerése annak.a túlpartra jutott. a fáraó tulajdona). végső. ez a nem-tudás gyakorlata pará bhakti (szanszkrit) . nagy cukortartalmú belét fogyasztották is. gyakran díszes tokban. a szerzetest végle-gesen megfosztják köpenyétől.érvénytelenítés (4 vétek).a lényegét tekintve tiszta tudat paráddzshászaja (szanszkrit) .túlpart. különböző parábbádzsika (páli) .

kínai liu bo luo) . mély értelmű jelentés paramártha bódhicsitta (szanszkrit. adakozás (víz) /dána/ 2.a legfőbb állapot. energia (tömjénfüst) /vírja/ 5. mahájána. a niródhából kilépő kévalín párakruti (szanszkrit) . Hüan cang).félreértés Paramátman (szanszkrit) . erkölcsiség. a köznapi igazságokon keresztül.a 4 nagy fordító egyike (még: Amóghavadzsra. a középső kettő mindkettő magatartása páramita jána (szanszkrit. az utolsó kettő a mahájána. legjobb.az atomon túli tartomány paramapáda (szanszkrit) . élményszerű felismerése negatív úton.az utolsó érzés páramita (szanszkrit) .tökéletesség. meditáció /dhjána/. legmagasabb paramadhamma (páli) .indokolatlan ragaszkodás. az első kettő a hínajána.páragú (páli) . végső jelentés/értelem. Kumáradzsíva. a móksa illetve a nirvána parama (szanszkrit) kiváló.a végső megvilágosodott elme paramartha pariccshédaka pradnyá (szanszkrit) . Ísvara.túlpart. a 6 tökéletesség részletesebben: 1. a tökéletesség szekere.a világmindenség ősanyaga páram (páli) . kitartás.magasabb tanítás paramahansza (szanszkrit) . a végső lépés parámarsa (szanszkrit) . Legfelsőbb Önvaló. .a világfelettit. Világ-lélek. az adhipradnyásiksá 1. a Brahman paramattha vazsena (szanszkrit) . különleges képességű aszkéták mellékneve paramanu (szanszkrit) . a valóság közvetlen. fegyelem (kellemes illatok) /síla/ 3. odaadás /vírja/. a 6 erény (jótékonyság /dána/. türelem (virágok) /ksánti/ 4. meghatározásoktól mentes. transzcendens szemléletű tudás parámásza (szanszkrit) . az abszolútomot elemző bölcsesség. a valóság végső szintje paramárthika (szanszkrit) végső.a legfőbb hattyú. kínai csen ti) . az egyik béklyó Paramártha (szanszkrit. végső.aki a túlpartra jutott. meditáció (áldozati ételek) /szamádhi/ 6. legfelső. a sö lun iskola alapítója. írott tibeti don dam bjang chub kji sems) . bölcsesség /pradnyá/).túlpartra juttató. magasabb igazság. erkölcsösség /síla/. Énfölötti-Én. türelem /ksánti/. bölcsesség. abszolút igazság.a legmagasabban fejlett átman. foka paramártha szatja (szanszkrit) nem-relatív.

vagyis a természet (prakriti) purusa-jellegének a purusára önmagára való alkalmazása. ez a nem-tudás gyakorlata Parasára (szanszkrit) .hallható teremtő hang.kölcsönös függés.megismerés (mécses) /pradnyá/.a kasztjából kitaszított ember .a tökéletesség elérése a filozófiai megismerés útján paramopászaka (szanszkrit) .legfelső hely. az anyag és a szellem közti viszony a szánkhjában paraszparaviruddha (szanszkrit) . megtagadás (nekkhamma). barátságosság (mettá). türelem (khanti).mitikus bölcs.csatabárdos Ráma (parasu = bárd).befelé forduló lezáró-tartás (hatha jóga) Paranirmitavasavartin (szanszkrit. igazmondás (saccsa).parikalpita paratantralaksana (szanszkrit) .egymást kizáró ellentét paratantra (szanszkrit) . Visnu inkarnációja bráhmana formában (Dzsamadagni és Renuká fia).szidrá parasu (szanszkrit) .függő jelleg paratautpatti/paratautpáda (szanszkrit) . szampradája paramszthánam (szanszkrit) . a vágyvilág legfelsője a Szuméru felett parárthánjaszvárthaszamjama (szanszkrit) . aki huszonegyszer győzte le a ksatrijákat. a páli hagyományban 10: adás (dána).másból való keletkezés parátpará (szanszkrit) . aki ellopta Dzsamadagni kívánságteljesítő tehenet.fejsze. előbb Kartavírja rádzsát ölte meg. különbözőség paravádin (szanszkrit) .uttarapaksa parávaikhari (szanszkrit) . elszántság (adhitthána).a másik valóságára és a másik önmagáért valóságára alkalmazva az elme igába fogását. fia Vjásza. kiegyensúlyozottság (upékkhá) páramita naja (szanszkrit) . kínai ta hua zi zai tian) Mások Átváltozását Irányító ég. vidjá létfoko-zat paratva (szanszkrit) .befelé forduló.a dzsiva az atman és a Brahman egységének megkülönböztetés nélküli megismerésének létfokozata. tenni akarás (virija). elvágja az újraszületések láncát Parasuráma (szanszkrit) . ákása pária (szanszkrit) . erény (síla).másság.női világi hívő paramopászika (szanszkrit) . üdvösség parángmukhí (szanszkrit) . sanmukhí mudrá parángmukhí mudrá . jelképei: kétkarú. benne harci bárd és íj paraszparavilaksana (szanszkrit) . bölcsesség (pannyá).a guruk tanítványi láncolata. Visnu egyik mellékinkarnációja párását hásávuá (héber) .férfi világi hívő parampara (szanszkrit) .

utalások.előkészítő nimitta.teljes nirvána. az élettartam 16 ezer év parinirvána (szanszkrit) . megváltott halott Parinirmitavasavartin (szanszkrit) .keresés parimukti (szanszkrit. az elme alapos megismerése.vágyakozás és téves nézetek által létrehozott tévképzet Pariksit (szanszkrit) . a figyelem összpontosítása természetes.a megvalósulás 2 lehetősége (dzsnyánaparidzsnyá. konceptualizált átmanfelfogás. megsemmisülés. metaforák parijatti (szanszkrit) . a szánkhjában változás parináma tápa (szanszkrit) .kialvás. kioldódás.település Kószalában parimárgana (szanszkrit) .a teljes megismerés hatalma.panasz paridnyá/paridnyána (szanszkrit) .egy virág.ellenérv.az elme 6.keresztrúd-tartás (hatha jóga) parigraha (szanszkrit) . a nirvánát elért . a tárgy látással történő felfogása. zavart tudatosság. bala paridéva (szanszkrit) .Abhimanju fia. a tejóceán köpülésekor keletkezett parighászana (szanszkrit) . kínai fen bie) . erdőbe vonult öregek (szerteszét bolyongó pari + vrádzsaka) paricsája (szanszkrit) .átalakulás-tan.) átalakulástól mentes menny.a hindu templomi papok segítői paridzsáta (szanszkrit) . első fok.a tudat módosulása/átalakulása.szentírás parikalpita laksana/paratantra (szanszkrit. teljes megismerés paridzsarcsaka (szanszkrit) . különféle filozófiai rendszerek szerint parikalpita szvabháva (szanszkrit) . Dzsanamédzsaja apja Páriléjjaka (páli) .aki még hanyatlásra képes. a szraddha dhimukták egyike parihára (szanszkrit) . a képzelt és a függő kapcsolata.a másik kiáramlását ellenőrző biro-dalom.értékítélet által megnevezett képzelt jelleg. a legfelső (6.felhalmozás parihanadharman (szanszkrit) . prahánaparidnyá). a szerze-tes legmagasabb állapota parináma (szanszkrit) . a 6 erő (sadbala) egyike paricsájabala (szanszkrit) . visszavágás paríjádjadésaná (szanszkrit) . evolúció parinibbuti (páli) .felszabadulás.képzelt önlét/mibenlét parikamma nimitta (páli) .paribbádzsaka (páli) . átlátás.zarándok.a felismert változások hevessége parináma váda (szanszkrit) . felbukkanó jel parikappitákáramatta (szanszkrit) . páli parimutti) . képessége.

az az arhat. a buddha paripurna (szanszkrit) . egész paripúrna macjendrászana (szanszkrit) . fent újraszületett lények.teljes Macjendra-tartás (hatha jóga) paripúrna návászana (szanszkrit) .zarándoknő parivrittadzsanmántaraárjam (szanszkrit) .zarándok parivrádzsika (szanszkrit) . a test belső melege parisszávanam (páli) .tökéletes megértése van. appamá-nábhá).a megtisztultság kijelentése a Pátimókkha felolvasása után paritta (szanszkrit) .kész.védelemszerző théraváda szertartás.egyik lábbal átforduló fejen-állás (hatha jóga) parivrittapárshvakónászana (szanszkrit) .teljes csónak-tartás (hatha jóga) parisad (szanszkrit) . amit önmagától ért el.szvabháva parinisthita (szanszkrit) . aki még egyszer újraszületik parivrittadzsánushírsászana (szanszkrit) . fájdalom. elhárító szöve-gek recitálása paritta klésa bhúmiká dharmáh (szanszkrit) . akiknek erőtlen az első dhjánájuk parittábháh (szanszkrit) .szűrő páriszuddhi (páli) . gond. végső kilobbanás parinispannalaksana (szanszkrit) .átforduló oldalsó szög- . Függelék parivéna (szanszkrit) .nyilvános vita parisszaja (szanszkrit) . teljesen befejezett parinnyátam (szanszkrit) .belső teljesség.a korlátozott sugárzás szintje a formavilágban Parivára (páli) . amit egy buddha segítségével ért el. akiknek erőtlen a második dhjánájuk. appamánaszubhá).egyén halála. fent újraszületett lények.már tökéletes megértése van.cella a kolostorban parivrádzsaka (szanszkrit) .Tipitaka. az arahat parinnyátantam (szanszkrit) .veszély.az érzelmileg korlátozott hatóterületű szellemi állapotban megjelenő tényezők paritta subhá (szanszkrit) körülhatárolt dicsőségű/sugárzású (szubha-kinhá. a korlátozott tisztaság szintje a formavilágban parittábha (szanszkrit) körülhatárolt sugárzású (ábhasszara.kifordított térdfej-tartás (ha-tha jóga) parivrittaikapádashírsászana (szanszkrit) .

trón. mraksa) parjésaná (szanszkrit) . sztjána. 250 évvel (?) Vardhamána előtt (i. a Révész. írsjá.hajadonok párthiva pítha (szanszkrit) . kaukritja. tirthankara.csavart teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) párshva úrdhva padmászana shírsászana (szanszkrit) .mágikus trigram a bön asztrológiában.oldal íj-tartás (hatha jóga) párshva halászana (szanszkrit) .oldalsó kakas-tartás (hatha jóga) párshva pindászana szarvángászana (szanszkrit) . krodha.gondviselők a hitközségben párohet (héber) .a 23.oldalsó fölemelt lótuszülés (hatha jóga) párshva úrdhva padmászana szarvángászana (szanszkrit) oldalsó-felső lótusz teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) párshvóttánászana (szanszkrit) . a tagadás tárgyának helyén van valami valóságosabb a köznapi igazságoknál parkha (ejtett tibeti.oldalsó egylábas gyertya-állás (hatha jóga) párshva kukkutászana (szanszkrit) . mátszarja.átforduló háromszög-tartás (hatha jóga) parjanka (szanszkrit) .ágy-tartás (hatha jóga). szupta vírászana parjavaszthána (szanszkrit) . anapatrápja. sz.bizonyított negatívum.Prithá fia. az I Csing pa kua trigramja párnászim (héber) . ülésmód parjankászana (szanszkrit) .oldalsó eke-tartás (hatha jóga) párshva ikapáda shírsászana (szanszkrit) .nyújtott oldal-tartás (hatha jóga) Pársva/Pársvanátha (szanszkrit) .egylábas oldalsó fejenállás (hatha jóga) párshva ikapáda szarvángászana (szanszkrit) .tartás (hatha jóga) parivrittapashcsimóttánászana (szanszkrit) .oldalsó gólya-tartás (hatha jóga) párshva dhanurászana (szanszkrit) . zarándok-helyek létesülnek. lehet: nitja. auddhatja.földi erőkörök.átforduló hátnyújtótartás (hatha jóga) parivrittatrikónászana (szanszkrit) . írott tibeti spar kha) .a frigyszekrény függönye párshva bakászana (szanszkrit) .oldalsó embrió teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) párshva shírsászana (szanszkrit) . Ardzsuna jelzője parthenoi (görög) .vizsgálódás parjudászapratisédha (szanszkrit) .a nyugvó szenvedélyek kibontakozása (árkhja. 8.) Pártha (szanszkrit) . ágy.e. ahol templomok. naimittika .oldalsó fejenállás (hatha jóga) párshva szarvángászana (szanszkrit) . minddha.

harisnyakötő. hogy hol állnak a mondatban. nevének jelentése „részecske” (latin). szóbeli parvan (szanszkrit) . amit Siva ajándékozott Ardzsunának Pasupati (szanszkrit) . mégis színezetet. Durgá párve (héber) . Vénusz. felesége Vászabha. betegekhez érintése pasu (szanszkrit) .fegyver. jelképe fehér nyílhegy Paszénadi (páli) . árnyalatot adnak a mondatnak. tényezője pászuk (héber) . írott tibeti sgo ma zhags pa ma) .hurok.Vénusz. tulajdonképpen jelentéktelenek. az anyagi energia félistennője.Föld alatti régió.kettős edény felszerelés (tejes. nem üdvös cselekedet.lándzsa Pásupata asztra (szanszkrit) . csak a nem-enklitikus partikulák (vagyis azok. a Mahábhárata énekei parvatászana (szanszkrit) .nyelvtani fogalom. az alsó . ugrászana. béklyó Pásadharí (szanszkrit.az elme lecsendesedése. az angolban „filler”.a para első fejlődési állapota passer poule (vodu) .partikula (egyiptomi) . azokat az a szavakat nevezzük partikuláknak. másik neve Umá. Siva társa. aki pulkasza volt. melyeknek különösebb mondatbeli szerepük nincsen. a szammá boddzshangá 5.jószág. letisztult nyuga-lom. Siva egyik avatárája Paszang (ejtett tibeti. megkülönböztetünk enklitikus (simuló) illetve nem-enklitikus partikulákat.nyugat.durva beszéd.szárnyasok simogatása.a Pányva Asszonya pasang (ejtett tibeti) .rész. a magyarban „töltelékszó”.négyszögletű gyapjúkendő a buddhista panteon egy-egy alakjával és kíséretével díszítve Pátála (szanszkrit) .péntek.a Hegy leánya. alvilág. húsos) pása (szanszkrit) . az egyiptomi nyelv egyik sajátossága. írott tibeti pa sangs) .hegy-tartás (hatha jóga) Párvatí (szanszkrit) . a megkötött személy pasupata (szanszkrit) . brahmácsarjászana pashjanti (szanszkrit) . amelyek nem simulnak egyetlen más szóhoz sem) állhatnak a mondat elején párusjam (szanszkrit) .kószalai rádzsa.hátnyújtó-tartás (hatha jóga). derű. attól függően.a Tóra egy verse (összesen 5845) pata (szanszkrit) .az állatok ura. a test hátsó része pashcsimóttánászana (szanszkrit) .hurok-tartás (hatha jóga) pashcsima (szanszkrit) . föld pásászana (szanszkrit) . fia Vidúdabha passzadhi (szanszkrit) .

5. 2. pannyatti pathaví (szanszkrit) . 11. a legfelső fok. 12.város Magadhában. a karmikus képzőerőktől függő (szankhára paccsaja) az újraszületési tudat (vinnyána).a földre irányuló összpontosító elmélkedés pathavimabhinandati (szanszkrit) . a 6 érzéki tevékenységtől (szalájatana) függ az érzékek érintkezése (phassza). látási utókép. a finom életáramok szabályozása (pránajáma). az érzékek visszavonása a külvilág ingerei elől (pratjáhára) patháganimitta (szanszkrit) .sz.úr patibhága nimitta (páli) . itt volt a harmadik zsinat i. sz. 244 körül. 7.a bűntudó kín. a kötődéstől (upádána) függ a létesülési folyamat (bhava). Asóka szervezte Patandzsali (szanszkrit) . a vallási előírások betartása (nijama). 4. 3.bolygórendszerek. a gond és panasz (szoka .egymástól függő. prithiví pathavíkaszina (szanszkrit) . helyes testtartások (ászanák). irányítója Garuda. 3. az öregség és halál (dzsará marana).edény. a tudattól (vinnyána) függő a szellemiség-testiség (náma rúpa).i. a nem-tudástól függők (aviddzsá paccsaja) a karmikus képzőerők (szankhárá).élvezi a földet. a világi megismerés pathei mathos (görög) . függő keletkezés.e.-i grammatikus. erkölcsi viselkedés (jama). 2. a vágytól/szomjtól (tanhá) függ a kötődés (upádána). a Jóga szútra összeállítója. fazék pati (szanszkrit) .hasonló/egyező nimitta paticcsa (szanszkrit) . Ananta Shesha Pátali (páli) . az újrakeletkezéstől (dzsáti) függ. 9. a szenvedésből származó bölcsesség pátí (páli) . ma Patná. az érintkezéstől (phassza) függ az érzés (védaná).föld. 8. a tárgyszem-lélet során a kép rögzült.az okozati/feltétel láncolat. 2.község Magadhában közel a Gangához Pátaliputra (szanszkrit) . a létesülési folyamattól (bhava) függ az újrakeletkezés (dzsáti).egyező nimitta. 5. az érzéstől (védaná) függ a vágy/szomj (tanhá). 1. 6. nyolcrétű ösvény (anga): 1. feltételező paticscsa szamuppáda (páli) . 10. 4. egymástól függő kapcsolódás. a szellemiségtestiségtől (náma rúpa) függ az érzéki tevékenység 6 tartománya (szalájatana).

szerencsét növelő rítus. megsemmisülés patipadá (páli) . a fájdalom és a bánat (duhkha domanassza) és a kétségbeesés (upájásza).a démonfejedelem a bön vallásban.nyilvános gyónás.a bűnösök felszabadítója.a zsinór kihúzása.oltár pedzs sesz (egyiptomi) .Indrání egyik neve paunarbhavika (szanszkrit) . egy templom alapjának kijelölése pefimá (héber) .Tipitaka.lépés.visszamenő. általában vallási szimbólumokkal .edény pektorál (egyiptomi) .Tipitaka. írott tibeti dpa' bo) .egy ország Patthána (páli) . a szomj) paundra . pratítja szamutpáda pátidészaníja (szanszkrit) .Korall-síremlék Vészálíban.4 szabály a bhiksuknak a théravádában patighá (szanszkrit) .jelenések.kialvás. A szétismerés útja patiszandhi (szanszkrit) .hindu december paustika (szanszkrit) . az 5. haladás.boldogságot.élelemgyűjtő. tisztulási szertartás a szánkhjában és a buddhizmusban teliholdkor és minden holdnegyedkor. Vardhamána sztúpája paváraná (páli) . Okviszonyok Paulomí (szanszkrit) . erény általi önuralom patinibbuti (páli) . ez a Gangesz vize pátra (szanszkrit) . tisztulási ünnep az esős évszak végén. a nemes nyolcrétű ösvény patipasszadhipahána (szanszkrit) . eleme a sárga Pává (páli) .férfi médium. segítség.paridéva).egy nép neve a Mahábháratában pausa (szanszkrit) .melldísz.csorbulás a hálefen Pehar (ejtett tibeti) . alamizsnás edény Pattana (szanszkrit) . kattika hónap teliholdjakor pavo (ejtett tibeti. a necsungi jós védőszelleme pékkhá (páli) . a pratítja szamutpáda egyik nézőpontja pátimókkha (páli) .menedék.újraegyesülés patiszaranam (szanszkrit) .taszító.malla földi falu Paválam cséttijam (páli) . béklyó patilóma (szanszkrit) .csillapodás által történő elhagyás (vinaja) Pati-szambhidá magga (páli) .ami újjászületéshez vezet (pl. ellenszenv a kívánatos dolgok irányában. hős pé (vodu) . valamire hagyatkozás patitapávani (szanszkrit) . tál.

és bizonyos fokú rangot jelentett pelanos (görög) . a testben az agyhoz kapcsolódik pemu (ejtett tibeti) .galamb peleiades (görög).az élet háza Per Ramszesz (egyiptomi) .tibeti szerzetes. a pektorált önálló ékszerként. Ramszesz által épített birodalmi főváros a Deltában. írott tibeti padma thod phreng) . ennek keretét pedig a szkarabeusz keselyűszárnyai adják.bozótpáterek.sz.ital olajból. ha a voduban keresztény liturgikus elemekre .miden 5. batyu. a nyolcas csörten-csoport egyike per anh (egyiptomi) . szimbólumokból tevődik öszsze. léteznek egyszerűbb. írott tibeti dpal be'u) .Pena Héruka női társa.II. 846-ban meggyilkolta Langdarma királyt pelpeu (ejtett tibeti. amelynek központi csoportja rendszerint az uralkodót oltalmazó istenekből.a végtelenség csomója Pema Héruka (ejtett tibeti) .a Buddha Dharma és a 3 ösvény/jármű. drága. Avarisz helyén épült pères savane (vodu) . aki i. jelképe sárga faköteg pentaploa (görög) .szarvasmarha tehén pen pa (ejtett tibeti. írott tibeti spen pa) .kalács peleia (görög) . a testben az agyhoz kapcsolódik Pema Töt reng (ejtett tibeti. a hajdani hükszosz főváros. borból. a szív fölé függesztve viselték. igen gyakori a naoszt formázó pektorál. alkalmatlan nap.Amitábha haragvó megjelenése. gyakran félszáznál is több oltalmazó szimbólum is megjelenik egy-egy példányon.Athéné Polias ruhája. Szaturnusz.Padmaszambhava Pema Tro di (ejtett tibeti) . egy ülőszobor térdére fektették Pepung csörten (ejtett tibeti) .és féldrágakövekkel ékesítettek. démonokból. a pap szerepét betöltő civil. mézből. és többnyire rendkívül összetett. motívumkincse igen gazdag. erre jó példa Undebaudet tábornok pektorálja. ezek közül az egyik legszebb Tutankhamon szárnyas szkarabeuszt formázó szív-pektorálja. amelyet többnyire rekeszberakással. évben pánhellén megtartott ünnep peplos (görög) . homogénebb pektorálok is. sajtból és lisztből pentetéris (görög) .szombat.dódónai papnők Pelgye Dordzse (ejtett tibeti) . föld. amelyen a középső csoport a fáraó nevét adja ki.gazdagon díszített ékszer.

disznó. éhező szörnyek pha dam pa szamgsz rgjasz (írott tibeti) .a dahomeyi istenségek egyik csoportja (Don Pèdre nevéből). Kunga Gyalcen unokaöccse és tanítványa (i. Az éhező szellemek történetei Pétakopadésza (páli) . okozat.bűnbak phárusjavácsá virati (szanszkrit) . a dasa akusala prativirati síla 6.pradnyá páramitá pharanápíti (szanszkrit) . a Négy Kapuőrnő egyike délen.önkívület pharmakos (görög) .Padampa Szamgye phag (írott tibeti) .Tipitaka. észak.sz. gyümölcs. századtól már nem használták) phags pa'i bden pa bzi (írott tibeti) . táncfajta petti viszaja (szanszkrit) . női jellegű. Kubiláj mongol kán. 1234-1280).ókori neve Purusapura peszah (héber) . mongol Pagwa) . a paticcsa . a második évszak peribolos (görög) .vágyvilág.oszlopsorokkal kerített nyitott udvar Persephoné (görög) . állatövi jegy.sz. disznóképű phag mo nga mo phag gi mgo (írott tibeti) .az Emsefejű. a népgyűlést és a polist.aki rituálisan megtisztítja az állami tűzhelyet.az egyiptomi kivonulás ünnepe (niszán 15-22) péta (páli) . a 12. tagja phassza (páli) . zsémbes szellem petro (vodu) . ajanamsza phala (szanszkrit) . préta Péta vatthu (páli) .csatvári árjasztjáni phak (ejtett tibeti. A kosarak feltárása Petit Pierre (vodu) .sarjadás.phak phag gdong ma ser ma ser mo zhangs pa 'dzin pa (írott tibeti) .a pányvahordozó. víz.víztartó peristiarchos (görög) . a tett tárgya egy másik személy.van szükség peret (egyiptomi) . írott tibeti phag) . érzéki benyomás. kapcsolat.Hadész felesége.torkos. aki körüljár perisztül udvar (egyiptomi) .elhunytak.következmény.láma. a tibeti alapján kifejlesztette a mongol írást (az i.Tipitaka. a maggacsitta eredménye phalguna (szanszkrit) .gyümölcstudat. erőfeszítés phalacsitta (szanszkrit) . a karma eredmény. 14. aki elvesztette a hangját Pesávar . hatás. majd kínai császár (a Jüen-dinasztia alapítója) térítője. Démétér lánya. fekete Phag pa (ejtett tibeti. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.fal a szent terület körül perirrhantérion (görög) . Koré.tartózkodás a kemény szavaktól. írott tibeti) .érintkezés.hindu február phar csin (ejtett. állatuk a fekete sertés.

érintés phrag dog (írott tibeti) .az érintés iránti szomj phótthabbam (páli) .a Nagy Bélyegjel Ismeretőrzője phjag rgja cshen po (írott tibeti) .pho va. Bódhidarmától eredeztetik pian (vodu) .férfi elem pho ba (írott tibeti) . írott tibeti 'phel) .Cshag seng ji thek pa phjag chen (írott tibeti) .bőrbaj (frambőzia) . vadzsrakila.a jobb hónaljban lakó férfi istenség.növekedés phja gsen gji theg pa (írott tibeti) . sorsosztó pho rpa (ejtett tibeti) . megszabadulás meditáció nélkül phótthabbá (szanszkrit) .Vadzsrapáni phjag rgja chen po'i rig 'dzin (írott tibeti) . szaddá.érintkezés-testek. írott tibeti 'pho ba) .spártai kenyérféle Pi Jen Lu (kínai) . szparsa phel (ejtett tibeti.Mahá mudra phjag na rdo rje (írott tibeti) .érzéklet.múdrá phjed jol (írott tibeti) . szerencsés nap.az égtájak istenségei pho (ejtett. 12-13 cm átmérőjű.szammupáda 6.avatás előtti ifjak ideiglenes lakhelye (Spárta) phylax (görög) . szamkránti pho lha (ejtett. phótthabbá) egyike phótthabba tanhá (páli) . nidána phasszakája (páli) .mahámudrá phjag rgya (írott tibeti) .tudatáthelyezés. tagja. fületlen csésze gyönyörűen díszített arany vagy ezüst fedővel pho va (ejtett tibeti.az istenek irigysége phung po (írott tibeti) . jelképe zöld tőr phuszana (szanszkrit) .a Smaragd Szikla gyűjtemény csantörténetek írója pi kuan (kínai) . írott tibeti) . az ötféle élvezet (rúpá. csütörtök. Héziodosz szerint harmincezer physikillos (görög) . 4-5 cm mély.panycsa szkandha phur bu (ejtett.a testen keresztül felfogott tapintatok.varázstőr démonűzéshez.irsjá phthoneros (görög) . a 7.falnézés. Jupiter. raszá.tapintás phyaxir (görög) .teaivásra használt. írott tibeti) .őrző.anágámi phalam phjogs kji lha (írott tibeti) . levegő.ducö 13-15 phjir mi wong ba (írott tibeti) . írott tibeti) . a csan meditáció egyik formája.szkandha phung po lnga (írott tibeti) .

szerzetes koldulókörúton Pinda pátapáriszuddhi szutta (páli) . embrió.embrió teljes test megtámasz-tás-tartás (hatha jóga) Pindola Bhadadvádzsa (szanszkrit) .épületegyüttes.íj píncsha majúrászana (szanszkrit) . a megvilágosodás fája (bódhi vriksa) piramidion (egyiptomi) .fájdalom pidjon (héber) . amelyeket először Unisz fáraó (V.szamatádnyána pingalá (szanszkrit. írott tibeti ro ma rca) . ennek tövénél van a halotti templom.) pindaprána (szanszkrit) .liturgikus költemény pin (kínai) . időnként nemesfémmel burkolt. egyéni létesülés. általában négyzet alapú gúla alakú építmény. amelyhez a feljáróút (felvezető út. számos változata ismert piramis szövegek (egyiptomi) . ókori kínai jósló csontokon az uralkodó mellékjele.az elsőszülött fiú kiváltása pijut (héber) .a piramis vagy az obeliszk tetején lévő.egyéni lélegzet pindászana shírsászana (szanszkrit) .A koldulókörút utáni megtisztulás szútra (Tripitaka Szútrapitaka 151.vendég.fügefa (Ficus religiosa). angolul causeway) vezet.Atyák fejezetei . legtöbbször a király temetkezési helye is. és ennek aljában áll a völgytemplom. ejtett tibeti roma ca. melyen az elhunyt fáraó feljut az istenek közé piramis komplexum (egyiptomi) .a mikrokozmosz.pávakakas-farok-tartás (hatha jóga) pinda (szanszkrit) . dinasztia) íratott fel a piramisába Pirké ávot (héber) . és azt a mitikus létrát jelképezi.embrió lótusz fej-tartás (hatha jóga) pindászana szarvángászana (szanszkrit) . amely a meghívott istent vagy őst jelenti pinága (szanszkrit) . kiegészítő épületekből. az Óbirodalomra jellemző szerkezetnél a központban a piramis áll.a jobb orrlyukból eredő nádí. jobb orrnyílás pippala (szanszkrit) .a fáraó halotti kultuszához tartozó.pídá (szanszkrit) . négyszög alapú gúla alakú rész piramis (egyiptomi) . a „Fényhegy” szimbóluma.arhat a Buddha közelében ping deng ying zhi (kínai) .vallásos szövegek. alamizs-nagyűjtés pinda csárika (páli) . ünnepi udvarokból stb. rendszerint a piramis köré épített templomokból.

hogy a végső igazságot keresem.kisebb dob pititt caye (vodu) . az asztrológiai ciklus páratlan évei po (kínai) . Zeus és Elektryóné fia Plyntéria (görög) .az ősöknek felajánlott áldozat pitta (szanszkrit) .démon. párthiva. nyugvóhely.egyiptomi per Atum (Atum háza Tell el Maskutában) pitr gháta (szanszkrit) . szellemlény piszuna (páli) . dzsiva jántrika. erőközpont (csakra). lelke-sedés. amíg qui nem lesz.ugró. alocsak).a gazdagság istene. testlélek.levélkék.(† i. ősz és tél.kosár Pitamaha (szanszkrit) . felnőttkor. könyvében ír.hím szuffixum. Brahmá egyik neve. a szamma boddzshangá 4. mint az univerzum teremtője pítha (szanszkrit) .az Anthestéria első napja (Athén) pithos (görög) .sz.ülőhely. Porphüriosz pluta (szanszkrit) . vagy a túlvilági birodalmak egyikébe emelkedik Po csang (kínai) .öröm abban. bhadzsak. szthúla jántrika Pithoigia (görög) . törzslátogatók pititt feuilles (vodu) . kedv. anantaríka karma pitri (szanszkrit) .ősatyák.nagyapa. lehet: upászaná. örömteli érdeklődés pititt (vodu) .sz. a szamádhiról a VI. tűz és víz (aharapacsak. a halálkor kuei lesz.az egyik dosha.kis ház. délután. egy adott életben váltogatja a dhánákat. a brahmákájikák között születik újjá Plutos (görög) . műve: Enneadesz. 253-tól Rómában működő jógamester. ájur véda placer nanm (vodu) .Athéné Polias ünnepe pneuma (görög) .örömök. az ember előképei pitri jadzsna (szanszkrit) .egy közösség tagja Pitóm (héber.egy rituális tárgy felszentelési szertartása pléróma (latin) . fiatalok játéka halott siratáskor Plótinosz . 9. a halott mellett marad. levegő. Kiv. akik kezelés alatt állnak pititt fèy (vodu) . Plótinoszról ld.piszácsa (szanszkrit) . inspirációs impulzus.teljesség plézi (vodu) .i.apagyilkosság. ténye-zője.) . fejlődés. szadhak.hombár píti (szanszkrit) . a hindu templomban a múrti oltára. lélek po (ejtett tibeti) . randzsak.a bhikkhuk ócsárlásának tilalma pitaka (szanszkrit) .fuvallat.alsó lélek. a kilencedik csan pátriárka . 788). érés.

monolit szoborcsoport Buddha parinirvánájáról Srí Lankán az i. minden nyolcéves perióduson belül 3 különböző évben megkettőzve poszkim (héber) . míg egy negyediket a Nagy Galéria előtt csapóajtó-szerűen ereszthettek le a feltételezések szerint.zárókő. a Nagy Piramis sírkamrájának 3 zárókövét felülről eresztették a helyére. minden következő fokozat ennek hússzorosa Polonnaruva (szanszkrit) . 13 kg.pálmalevél írólap Pöjül (ejtett tibeti. kemény kőzetből faragott kőtömb. nagy méretű. hónap. a beavatott szőrszálai és körmei vannak benne Potala (ejtett.a tenger istene. több helyen pedig saját súlyuktól beforduló tömböket alkalmaztak.férfi váltság áldozat pótthaka (páli. írott tibeti) . amely a piramisok járatainak elzárására szolgált (nem azonos a boltíveknél alkalmazott zárókővel).a dalai lámák palotája Lhászában. más piramisoknál a járaton leeresztett kődugót használtak portkulliszként.49 mg). egyes piramisoknál eltérő megoldással eresztették a helyére.pont. természetfeletti hatalom.rituális célra alkalmatlanná vált pószullá teszi (jiddis) . ősi tanítók portkullisz (egyiptomi) .az itt töltött idő = 80 khal szezámmagból százévente kiveszünk 1 magot (1 khal kb.a szerzetesek kéthetenkénti gyónása Poseidón (görög) .középső oszlop potong (ejtett tibeti) . századból pompé (görög) . varázserő. 12.régiek. 1 mag = 0. 1695-ben fejeződött be az 5.a 6.pocsiri (japán) . ez az Arbudában töltött idő. a Föld férje Poseidón hónap (görög) . mert a sírrablók egyszerűen a puhább kőzetben alagutat vájva megkerülték a sokkal keményebb akadályt pósadha (szanszkrit) . erőátvitel pokol . gyakran igen nagy mérnöki leleményességet tanúsítva.Tibet első önálló . számos piramisban a portkulliszok azért nem teljesíthették eredeti feladatukat. építése i.sz.a halott tálitjának egyik cicitjét elszakítja pot de tête (vodu) . szanszkrit pusztaka) .fejedény. amiben a lelkük van.a maiko díszes övcsatja point (vodu) .ünnepi felvonulás porana (szanszkrit) . dalai láma halála után tizenhárom évvel poteau mitan (vodu) .döntést hozók poszul (jiddis) .sz. írott tibeti bod jul) .

a ragyogás birodalma.az egymást követő létrehozók ereje. része prabhákárí bhúmi (szanszkrit) . a Kágyur egyik része. közvetlen tudás. foka prabhava (szanszkrit) . csintámaji. az Avatamszaka szútra fordítója az i.kisarasz. alkotás Prabhudéva (szanszkrit) . sz.sz. a pratjékabuddhák útjának 3. írott tibeti ses rab kji mig) .e. szem az 5 szem közül pradnyá dnyána (szanszkrit) . belátás.-9.a múrti. tudatlanság/bölcsesség. intelligencia. megkülönböztető tudatosság. a 3. kifinomultság. szennyezett szenvedély prádésa (szanszkrit) . 8. bhávanámaji). páli pannyá) alapvető bölcsesség (szrutamaji. században.az egyik sziddha pracsittadnyána (szanszkrit) . bölcsesség.rosszakarat. Kámadéva inkarná-ciója. a Buddha saját szavai. vizsgálódó belátás a világtörvény fölismerése. az 1.-i tamil vallásos költők him-nuszgyűjteménye Prabha (szanszkrit) . a nemes nyolcrétű ösvény első (szamjag dristi) és második (szamjag szamkalpa) foka.háromgunás ősállomány. kárhozatos cselekedetek és ellenszerük pradnyá csaksu (szanszkrit.Kuvéra városa Prabhákara (szanszkrit) . hideg pokol pradhána (szanszkrit) . szakasza .Rukminí legidősebb fia.mások elméjének ismerete. prákriti Pradjumna (szanszkrit) .fényhozó. kárhozatos cselekedetek és ellenszerük. a bódhiszattva bhúmi 3.állama a Jarlung területen (ejtett tibeti.sz. az abhidnyá 3.bölcsesség szem. fokozata.szomszédos. ismerete pradaksiná (szanszkrit) . komolyság pöriá (héber) . tudatlanság/bölcsesség.a síla kála 4.i.hajlékonyság. a bhávaná márga 3. végtelenség prádésika (szanszkrit) . írott tibeti shes rab. évezred közepén pörasrabdhi (szanszkrit) .mímánsza filozófus prabhákarí (szanszkrit) . a mandala vagy a templom körül az óramutató járásával megegyező körséta pradása (szanszkrit) . Krisna pradnyá (szanszkrit.felismerő tudás pradnyá kála (szanszkrit) . írott tibeti jar klungs/jar lung) i.a bőr a makk hátsó pereme alá tolása malenoláskor Prabandham (szanszkrit) . 6. színről-színre látás. a tudatlanság megszűnése.

az apokjadharman egyike pradszrabdhi (szanszkrit) .testi és szellemi tökéletesség elérése az elmé-lyülésben Pradzsápati (szanszkrit. írott tibeti phar csin) . Visnu prajág.haszon. ez valósítja meg a létforgatag megszüntetését pradnyátmá (szanszkrit) . felsőbbrendű megismerés. megszüntetés prahána paridnyá (szanszkrit) . a lány menekülésének állandóan változó alakjaiból teremtődtek a lények. Usasszal. a világi szférán túli bölcsesség.erőfeszítés .Visnu híve. ezek kedvező helyek. tökéletes. a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike.párohet prajódzsana (szanszkrit) .vezeklésforma (pl.a 27. amely nem valóságos. a mahájána egyik irányzata. egy női bódhiszattva Pradnyádhara (szanszkrit) . aki később apáca lett Pradzsna (szanszkrit) . elnevezés pradnyaptiszat (szanszkrit) . a Buddha nagynénje.önmagunk értelmi része pradnyávimukta (szanszkrit) . cél prajóga (szanszkrit) . Bódhidarma guruja pradnyáindríja (szanszkrit) a megkülönböztető tudatosság képessége pradnyapti (szanszkrit) . csak annak tulajdonított.a lemondás tökéletes megvalósítás prahána phala (szanszkrit) .lemondásból származó ellenszer prahara (szanszkrit) . hermafrodita. írott tibeti skje dgu'i bdag mo) .konvencionálisan névleges én.egy város prahána (szanszkrit) . szentély a Gangá és a Jamuná összefolyásánál prájas csitta (szanszkrit) .kapcsolat nélküli erkölcsi hatás prahána pratipaksa (szanszkrit) .megnevezés.pradnyá páramitá (szanszkrit. Rudra.a bölcsesség megszabadulása. a valóság és a valóság tudása egybeesik.a túlsó partra jutott bölcsesség. incesztust követett el lányával. vagyis: Déva. a Gangesz 5 találkozása más folyókkal. ősnemző.árja pudgala Pragdzsjótisa (szanszkrit) .az Ádi Buddha saktija pradzsnyávimukta (szanszkrit) . Karna. akit Visnu Naraszimha alakjában védett meg prajág (szanszkrit) . indiai pátriárka.a Teremtmények Ura. a buddhizmusban Gótamí. a böjt) prajhesz (jiddis) . Hiranyakasipu demonrádzsa fia.a hindu templomot körülvevő fal Prahlád (szanszkrit) . Nanda. csak a megkülönböztetés tudatos-ságát valósította meg.elhagyás. a bölcsesség tökéletessége. értelem.összefolyás.

mérték. természetes karma. érvényes isme-retszerzés. érvényes megismerési eszköz pramána bhúta (szanszkrit) . ősállomány. a prakriti megzavartságának helyreállítása. következtetés. foka prajógadnyistha manaszkára (szanszkrit) . naimittika sristhi pramáda (szanszkrit) . az anyagi világ forrása. a srávakák és a pratjéka buddhák útjának 2.a magukért beszélő tettek. működése a karma. szubsztancia. transzcendens objektum. aki mértékadó Pramánaszamuccsaja (szanszkrit) . felolvadás.tökéletes igazság praméja (szanszkrit) . Dignága műve pramatta (szanszkrit) .prajóga márga (szanszkrit. a természet.örömteli. az első elmélyüléshez vezető felkészülés 6. tudatos-ságtalanság pramána (szanszkrit) . a bhávaná márga 1. elmélyülés. ágama). negatív női jellegű természeti erő pralaja (szanszkrit) . az előkészület/ erőfeszítés ösvénye.özönvíz. mahájána jógácsára szútra. nem-teremtett.közöny. a felismerés pillanata. hasonlítás. a pratjékabuddhák útjának első része pramuditá bhúmi (szabszkrit) . foka .az öröm birodalma. szintje prákrita karma (szanszkrit) .az alkalmazás/felkészülés útja. a megismerés 4 érvényes eszköze (érzékelés. a részleges pusztu-lás is.negatív női jellegű természeti erő prakriti/pradhána (szanszkrit) . a változatlan kiáradó lendület prákriti sakti (szanszkrit) . eszmény (pratjaksha.ősanyag. a bódhiszattva bhúmi 1. aktív. csak a finom elemek (az élet) hullanak vissza Visnuba.a megismerés tárgya pramo (írott tibeti) . érzéketlenség. tudatlan anyagi valóság. fokozata. írott tibeti sbjor lam) . kozmikus anyag. eredendő természet.megismerő. amikor Brahmá felébredésekor a durva elemek megmaradnak.aki a megismerés eszközévé vált. örök. henye pramatta szaccsa (szanszkrit) .eredeti. hiteles beszéd).A mérvadó megismerés összefogla-lása. feloldódás. az út összekapcsolása.tespedt. az empíria tárgya és az evolúció tere.a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike pramuditá (szanszkrit) . anumána. figyelmetlenség.

a légzés szabályozása a szívtájékon pranidhána (szanszkrit.kötött.prána (szanszkrit.törekvő tudás pranita (szanszkrit) . az Atharva .imák felajánlása a múrtinak a hindu templomban pránamája (szanszkrit) . testünk feltöltése életérővel lélegzetszabályozással.a lélegzet szabályozása.lélegzet.az aum őshang első kampanája pránaváju (szanszkrit) . tökéletesedés prapanycsa (szanszkrit) . tüdő. AUM. sors-szerű karma.A kérdések titkos tanítása.a mellkasra vonatkozó eltérések (lélegzés). szél.a légzésritmus szabályozása. a dzsiva egyik burka pránatipáta (szanszkrit) tartózkodás az élet megsemmisítésétől. mélyalvó) neve pránava dhvani/omkára (szanszkrit) . a dasa akusala prativirati síla 1. alapvetően 3 fő vezetékben (ídá. rászánás az élet kioltására (szamdnyá). a tett tárgya a másik élőlényt tárgynak tekinteni (vasztu). a 3 tudatállapot (éber.az éltető levegő burka. a bódhi-szattva a lényeket segíti. az egyik vata. az életerő beáram-lása. a hatha jóga gyakorlata pranáma (szanszkrit) .kiválóság. a jóga 8 foka közül a 4. üdvös cselekedet pránatipáta véramaní/virati (szanszkrit) . ájur véda prána krijá (szanszkrit) . ájur véda pránajáma (szanszkrit) . írott tibeti szmon lamkínai benyuan) . alvó. írott tibeti rlung) . tagja pránava (szanszkrit) .a létfokozatok egyik burka pránamája kósa (szanszkrit) .. a halál a gyil-kos halála előtt következik be (nispatti). sokaság prápti (szanszkrit) .ima prashvásza (szanszkrit) . megkezdett. undor (dvésa) vagy más mentális szenny (klésa). az átmannal azonos lélek.tartózkodás az élet megsem-misítésétől.elérés prárabdha karma (szanszkrit) .kilégzés (hatha jóga) Prasna upanisad (szanszkrit) . energia. a mantra jóga gyakor-lata prána vata (szanszkrit) . misztikus testnedv. erőfeszítés megtenni azt (prajóga).alapvető fogadalom.legfőbb ima. szúksma krijá. pingala) áramlik a csakrákon keresztül.a fogalom verbális kifejezése. érvényesülő. amely irányítja a szellem figyelmét. a purusartha okozata prarthana (szanszkrit) . szusumna. az Isten (Ísvara) iránti odaadás pránidhi dnyána (szanszkrit) .

a tagadás tárgyának helyén nincs semmi valóságos.Daksa felesége.véda része prasrabdhi (szanszkrit) . az egyik béklyó pratihárja (szanszkrit) . ellentmondásig vivő. amit egy állítás szükségképpen maga után von prászangika (szanszkrit. brahmászútrák) Praszúti (szanszkrit) . illetve minden étel. anusászaníprátihárja) .ellenszenv. Buddhapálita praszárita pádóttánászana (szanszkrit) . a madhjamaka rendszer egyik aliskolája prászangika madhjamaka (szanszkrit) . Kósala rádzsája a Buddha idejében prasziddhi (szanszkrit) . a tanítványok magyarázatai prathána dhjána (szanszkrit) .az ügyesség általi megvilágo-sodás főága praszthána trají (szanszkrit) . ejtett tibeti thal gyur pa) következtetés iskola.csoda (riddhiprátihárja.megszabadulni valamitől pratidnyá/paksa (szanszkrit) .nem-bizonyított negatívum.bhúmi. Bhagavad Gítá. bebizonyí-tandó tétel pratigha (szanszkrit) .ajándék.szétterpesztett láb-tartás (hatha jóga) praszava dharmí (szanszkrit) .bizonyítás praszrabdhi szambodjanga (szanszkrit) .szellemi élénkség. a bódhiszatva szint második foka prathána pratiszamvid (szanszkrit) a bizalom megkülönböztető megér-tése práti (szanszkrit) .negatív propozíció a vitában. ez az üresség prászanga (szanszkrit) szükségszerű logikai következmény. nyugalom Prasravan (szanszkit) .terjengők.a 3 mértékadó (fő upanisadok. következtető érvelésmódra épülő iskola.az első elmélyülés szintje prathána (szanszkrit) . az avjakta és a vjakta közös képessége a fogamzásra/nemzésre Praszénadzsit (szanszkrit. Párvatí Dáksájání inkarnációjának anyja prathama dhjána bhúmi (szanszkrit) .hegy Kiskindhá mellett praszád (szanszkrit) . ádesanáprátihárja.ihletett beszéd.a középút következtetéseinek iskolája. megszentelt étel. amelynek egy részét már fölajánlották áldozatként praszadzsja pratisédha (szanszkrit) . írott tibeti rgjal po gsal rgjal) fényes győzelmű király.

a Vinaja pitaka fogadalom-felsorolása (szerzetes 253. írott tibeti sosor tharpa) . az önvaló. antitézis.kaurava király. ádhára pratipaksa. egymásra következés. (1) a nem-tudás (aviddzsa) függvényében keletkeznek a (2) tudati képzőerők (szankhara). páli paticcsa szamuppáda) a feltételektől kölcsönösen függő keletkezés törvénye. ez a születést. ez a kapcsolatot. ez a vágyakozást. 7. az önlét.pratilóma pránajáma (szanszkrit) .fordított (haj irányába) légzés (hatha jóga) prátimóksa (szanszkrit.a tagadás pratisédhjam (szanszkrit) . Sántanu apja pratipad (szanszkrit) .megvalósítás pratipaksa (szanszkrit. és 8.elemző megszűnés pratisédhá (szanszkrit) . prahána pratipaksa.4 ellenszer (vidúsanú pratipaksa. a jelenségek függő keletkezését leíró törvény. apáca 364. ez az érzést.az egyéni felszabadulás fegyelme Pratípa (szanszkrit) . amely szerint a létezés okozati elvű. ez a szerzést. a lételemek egymásra következése. árja atthangika márga pratipat (szanszkrit) . ezeknek a lelki történéseknek függvényében keletkezik a halál után egy (3) tudat (vidnyána). ez a keletkezést.a tagadó alany pratisédhah (szanszkrit) . a tizenkét tagú oksági láncolat. fúribháva prati-paksa). amelyek létrehozzák a tudatot. írott tibeti rten cing wbrel bar wbjung ba bcu gnjis. az emberi személyiség meghatározottsága. novícius 10. a nemes nyolcrétű ösvény 6.a megszűnés bölcsessége pratiszamvid (szanszkrit) . amely-nek ellentéte az üresség pratiszamkhjá niródha (szanszkrit) . világi hívő 5 és világi női hívő 5 fogadalma). a tudatlanság a feltétele a karma-alakzatoknak. amelyik az . szoszor tharpa prátimóksa szamvara (szanszkrit) . a mentalitás a materialitással együtt létrehozza a 6 bejáratot. ez a halált. út pratisamkhjá niródha (szanszkrit) .a tagadás tárgya. ez hozza létre a mentalitást a materialitással együtt. a létezés üres. írott tibeti gnjen po) .egyéni megszabadulás. relatív lét.a 4 megkülönböztető megértés pratítja szamutpáda (szanszkrit. változatlan „én” nem létezik. apácanövendék 6.. begyakorlása (a théravádában a szamádhi). szembehelyezkedés. nidána.ösvény. egymástól függő keletkezés.

a szerzés hozza létre a keletkezést.minden tudati felmerülés kioltódása pratjaksa (szanszkrit) . más szavakkal: a tudatlanság feltétele a karma-alakzatoknak. ezután következik az érzékszerveknek a tárgyukkal való (6) érintkezése (phassza).akinek képessége van a megvaló-sításra. angája. az érzések (védana). a halált. írott tibeti rten cing 'brel par 'bjung pa) . a mentalitás a materialitással együtt hozza létre a 6 bejáratot. a kasmiri sivizmus rendszere pratjagátma (szanszkrit) . a vágyakozás hozza létre a szerzést. a 6 bejárat hozza létre a kapcsolatot. az 5 érzékszerv és a gondolkozás (szalajatanam). a létrejövés hozza létre a születést. ebből kifolyólag az (7) érzéki benyomások. a kínt és a kétségbeesést. minden dharma októl függ. pratítja szamutpannatva jukti (szanszkrit. belső magunk pratjáhára (szanszkrit) . amely a jelenség létrejöttéhez elengedhetetlenül szükséges pratjaja ékatánata (szanszkrit) . (10) létrejövéshez (bhavo). szubsztanciátlan és nincs bennük átman pratítjabandha abhiséka (szanszkrit. és ezáltal ismét (12) megöregedéshez és halálhoz vezet (duhkha).visszahúzás.valaminek a tudati tükröződése. majd (5) a hatszoros tartomány. a hatha.észlelés. a fájdalmat. a bánkódást. az asztánga jóga 5. a szraddhadhimukták egyike pratjábhidnya (szanszkrit) .felismerés. a karma-alakzatok hozzák létre a tudatot. az érzékek visszavonása. feltétel.a feltételektől-kölcsönösenfüggő-keletkezés módszere. így jön létre a meg-nem-elégedettség újra meg újra. érzékelés. (11) születéshez (dzsati). japán kecsien kandzsó) beavatási meghintés prativadhanan dharman (szanszkrit) .egyéni lélek. a születés hozza létre az idős kort. a bánatot.egységbe olvadnak az elmélyülés során fölmerülő tudati képek pratjaja niródha (szanszkrit) . a tudat kivonása és felszabadítása az érzékek és külső tárgyak uralma alól. ettől való függésben fejlődik (4) a név és forma (náma rúpa). a tudat hozza létre a mentalitást a materialitással együtt. ami a halál után egy új anyaöl (9) megragadásához (upadana). közvetlen bizonyíték . vagyis a szellemiség és a testiség. az öntudat elfordítása a külvilágtól. az érzés hozza létre a vágyakozást. ezek (8) mohóságot eredményeznek és szomjúságot a dolgok és a létezés után (tanha).új létezés hordozója. a kapcsolat hozza létre az érzést. laja jóga gyakorlata pratjaja (szanszkrit) .

pratjavéksaná dnyána (szanszkrit. szamjag szambuddha) pratjéka buddha jána (szanszkrit) .leszármazás. a rúpa rúpa bhúmi egyik csoportja prétajóni (szanszkrit.éhező szellem. fukarok. akik előző életükben harácsolók. az első elmélyüléshez vezető felkészülés harmadik szintje pravradzsita (szanszkrit) . bölcsesség pratjéka buddha (szanszkrit. a 6 létforma egyike prétanátha/prétarádzsa (szanszkrit) . kínai yuan jue) . a buddhák tudásának egyike. kísértet. írott tibeti 'jug jul) .egy nap az esős időszak végén. magányos megvilágosodott. ejtett tibeti ji dag. elemző képesség a balgaság ártalmatlanítására.az ismeretek áramlása az álajavidnyánából az érzékelő tudatba pravritti vishaja (szanszkrit.a gyakorlat célja préksa (szanszkrit) . az együttérzés négy eleme közül az első . aki egyedül jut el a megismerés céljához. a külön-külön értő tudás.a csodás szemlélődés bölcsessége.a maga számára megvilágosult buddha. szellemvédő. várakozás.szeretet a velünk egyenrangúak iránt préta (szanszkrit. a ritvidzs prétí (szanszkrit) . aki remete lett pravritti vidnyána (szanszkrit) .a holtak ura.a jóga színészkedő bemutatása. páli péta. Jama. önbuddha. buddha saját maga számára pratpad (szanszkrit) . vágy. kapzsi természetűek voltak. hogy bármelyiket is fölcserélné vagy összetévesztené. de tapasztalatait nem osztja meg másokkal (még: arhat. a 3. bolyongó lélek. kilépés právivédzsa manaszkára (szanszkrit) közel az elhatárolódáshoz. magamutogatás.előkészítő felavatás. írott tibeti ji dvagsz) . írott tibeti rang szamgsz rgjasz. kaszt praváraná (szanszkrit) .éhező szellem (női) prija vákja (szanszkrit) . kínai miao guan cha zhi) . az éhségtől és szomjúságtól gyötrődő lények szellemvilága. a bhiksuk útmu-tatást adnak egymásnak pravardsjá (szanszkrit) . írott tibeti ji dvags kji skje gnas) szellemlény.a tanítás képességével nem rendel-kező csendes buddhák ösvénye/járműve.kegyes beszéd.teljesítés pravara (szanszkrit) . minden részletet fölismer anélkül. elvárás préma (szanszkrit) .elindult.

Démétér és Koré ünnepe Pyanepsión hónapban (Athén) projavákja (szanszkrit) .lélek psychomai (görög) . az öt Pándava anyja prithag bháva (szanszkrit) . a szthula saríra része prithivírasza (szanszkrit) .öröm. amikor a 4 nemes igazságot az ember visszavetíti a hétköznapok gyakorlatára.guineai ima processziós út (egyiptomi) . muditá pritiszambodhjanga (szanszkrit) . a Brahman egyik megnyilvánulása. külön-állóság prithiví/pathaví (szanszkrit) . Krisna nagynénje. az okok és feltételek együttesétől különböző dolog prithaktva (szanszkrit) . külön.a föld leve. az elmélyülése megnyilvánuló tényezője. rituális célokra.az élvezet általi megvilágosodás főága priyé Guinê (vodu) . az egyik mahábhúta.jóspapnő prothesis (görög) .föld. Pándu özvegyének másik neve a Mahábháratában. a szilárd halmazállapotú anyag. különállóan.a teremtés és a kézművesek múmiaformájú istene.kegyes beszéd prolépsis (görög) .a templom előtere. Nofertum apja. a szamjag dristi 2.pristha labdha márga (szanszkrit) .lényegi különbözőség.az Isten elsőszülötte (Philón) psyche (görög) .isteni Gondviselés prophétés (görög) . a szentély előtti helyiség Pronoia (görög) . különálló létezés.lélegzeni Ptah (egyiptomi) . Szahmet férje.egyéni út. közön-séges emberek prithak (szanszkrit) egyes. különböző. Kuntí királynénak.sok. az első anyagi táplálék prithu (szanszkrit) .Szura jádava király lánya.ünnepi menetekhez kiépített díszes út.halottsiratás prótogonos (görög) . dhjána. számos priti (szanszkrit) . . írott tibeti soso skje bo) .különálló létező prithag dnyána (szanszkrit.fogékonyság pronaosz (görög) . egyik fajtája a feljáróút Procharistéria (görög) .Athéné feljövetelének ünnepe (Athén) Proérosia (görög) .jóspap prophétis (görög) . foka Prithá (szanszkrit) . Pándu felesége.annak az útja.

és újra felkelni. írott tibeti bu mo) .ismételt beavatás.felkelni. temploma: Memphisz Ptóion (görög) .a személy átman-nélkülisége.az én aspektusa a személyben púdzsá (szanszkrit) . Nagy Sándor utódaihoz kapcsolódó.az istenek tisztelete.sz. 331-i. egyén. Személyfogalmak (Jellemtan) pukkasí (írott tibeti) . sem én pudgalátma dristi (szanszkrit) .a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike puklha (ejtett tibeti.egy szutta előadásának egyik módja.ajanamsza pumszavana (szanszkrit) .bráhmaní és ksatrija érinthetetlen utóda pulóma (szanszkrit) . 37 között) pu hua (kínai) . a személyben nincs sem szellem.szertartás bemutató pap pudzsárika (szanszkrit) .taoista kiszabadító szertartás (a pokolból) Pubbáráma (páli) .én-személy. szerzetes-telep Szávatthítól keletre puccshávaszika (szanszkrit) .a Szűz csillagkép pu tu (kínai) . újraszületés punár abhiseka (szanszkrit) . uralkodóknál punár ácsman (szanszkrit) . vagy azokkal egykorú (i.újrakeletkezés.a molha mint házi isten Pulasztja (szanszkrit) . írott tibeti phugs lha) .a szerencsés születés szintje a formavilágban . személyiség pudgala márga nirdésa (szanszkrit) . ha együtt van az apa és az anya. páli pukkusza) .általános megértés pu mo (ejtett tibeti.Keleti áráma. az anya fogamzóképes.risi.üdvtan pudgala nairátmja (szanszkrit) .Apollón jóshelye a boiótiai Akraphia mellettű ptolemaida (egyiptomi) . kér-dés felvetése (szuttanikkhépa) pudgala (szanszkrit) .e.démon-nemzetség pumo (ejtett tibeti) .fiúszülést biztosító szertartás a fogamzás után 3 hónappal punábbhava (páli) . a szamszára pundaríka (páli) .újjászületés.víz felajánlása a múrti szájához punár dzsanma (szanszkrit) .Ptolemaiosz-kori. Viszákhá adománya. áldozat púdzsárí (szanszkrit) . Ápisz-bika.jelképe: dzsed uasz-jogar. akkor jön létre.templomi tiszteletet vezető pap Púdzsjapáda (szanszkrit) .fehér lótusz pung po lnga (írott tibeti) .különféle meghalások punár utpatti (szanszkrit) . és együtt van velük az élet magja (karma) punár mritju (szanszkrit) .az egyik sziddha Puggala pannyatti (páli) .Tipitaka. Visravasz apja pulkasza (szanszkrit.panycsa szkandha punjá praszaváh (szanszkrit) .

9. szamádhi) punjámodana (szanszkrit) .az élőlények jövőbeni megvilágosodása miatt érzett öröm kifejezése Punt (egyiptomi) . az adás és a nagylelkűség megtisztít a fösvénységtől.ősi. 18 purána van. a dharma tanítása kigyógyít a tudás önzéséből. erény. 8. az ind mitológiai és történeti hagyomány gyűjteménye. ksánti. 5. hogy csak önmagunk üdvözülésével foglalkozzunk. ami megtisztít és kigyógyít. barátságosságra szoktat. alázatosságra tanít. megszerzésének 10 módja: 1. érdemeink felajánlása mások hasznára. 10.feltehetően Szomália földjén elhelyezkedett ország. a gonosz vágyak csökkenése 4. később ez feledésbe merült.belégzés Púrana Kasszapa (páli) eretnek iskola puránák (szanszkrit) . és megismertet azokkal. 6. mellyel Egyiptomnak kereskedelmi kapcsolata volt már a Középbirodalom idején is. a 6 tökéletességből az első 5 (páramitájána. írott tibeti bsod nams) . a dharmára figyelve kigyógyulunk abból. a segítőkészség megtisztít a nemtörődömség közönyétől. síla. az erkölcsi tartás a nyíltan gonosz cselekedetektől. az erények terhe: dána. Hatsepszut egyik nagy tette volt. amelyek eltérítenek a dharmától. régi történetek. a szeretet örömére tanít 7. kigyógyít az irigységből. érdem felhalmozás. az elme fejlődésének következménye az elme gazdagodása. egy bódhiszattváé. hogy új expedíciót indított oda. nézeteink tisztázása kiűzi a gonosz gondolatokat. kigyógyít abból. Dordzse Szenpa kísérője pur bu (írott tibeti) . együttérzésre tanít. az. örülni a mások sikerének. vírja. érdem.női bódhiszattva. az expedíció sikerét halotti templomának Punt-csarnokán is megörökítette punyjá (szanszkrit. hogy figyelmünk elkalandozzon. 2.érdem-rakomány.jó cselekedet. a Trimúrtinak megfelelően 3 x 6-os beosz- .punjá szambhára (szanszkrit. összpontosításra nevel.vadzsrakila púraka (szanszkrit) . a tisztelet kigyógyít a nagyzolásból. amelyek a nirvánához vezetnek (ez a théraváda hagyomány) Pupuma (ejtett tibeti) . írott tibeti bsod nams kzi tshogs) . 3.

az isteni teljes megnyilvánulása púrnam (szanszkrit) . értelem.a Bharaták őse Purudzsit (szanszkrit) . a tudat döntéshozó állapota. móksa. áldozatvezető főpap.jóga.teljesség púrnatá (szanszkrit) .férfi képesség purusa káraphala (szanszkrit) .teljes. a szellemi ember abszolút eszményképe. Rábá szerint: Minden ember köteles annyit inni. Urvasí férje purusa (szanszkrit) .pozitív. ma Pesávar purusartha (szanszkrit) . sem a szthula sarírával purusa indríja (szanszkrit) . passzív. a Brahmannak az anyagi világban megnyilatkozó isteni . nulla púrna avatár (szanszkrit) .tásban purátana (szanszkrit) . a 6 erő (sadbala) egyike.ember alkotta erkölcsi hatás.a Legfelsőbb Lélek. az Iksvákunak purim (héber) .az élet 4 hindu célja: artha. a természet (prakriti) egyik eleme. férfi jellegű teremtő erő Purusapura (szanszkrit) . Megilá 7b) purim spiel (jiddis) . Prithá rokona Purúravasz (szanszkrit) . erőfeszítés purusa médha (szanszkrit) .a kusán főváros Észak-Indiában. tudatos. megkülön-böztető képesség. tökéletesség puróhita (szanszkrit) . Ganésa társa. független személyiség. burka a vinjána maja kósa. a perzsiai zsidóság megmenekülése (ádár 14). szellemi valóság.sorsvetés. nem keveredik (nirlipta) sem a szuksma. szabad akaratra épülő karma. a prarabdha oka Purusaszúkta (szanszkrit) . miniszterelnök Puru (szanszkrit) . a 25 tattva között a benne lévő szattvákkal a purusa hat a prakritire.rádzsa-családok vagy bizonyos közösségek házi papja. a szánkhjában az emberi értelem.purimjáték púrna (szanszkrit) .emberáldozat purusa sakti (szanszkrit) .ember. dharma. tudat. Krisna tanította Vivaszvatnak. éberség (ejtett tibeti blo) az elmélyülésben. egyéni lélek. káma. érzékfeletti szub-jektum. észlelő tudat.eredetmítosz a Rigvédában Purusóttama (szanszkrit) . az Manunak. vágy. a gondolkodás szerve.teljesség.jádava hős. értelem.a Bháraták egyik őse. hogy ne tudjon különbséget tenni az átkozott Hámán és az áldott Mordeháj között! (Talmud.

tehénvizelet használat gyógyszer- . akit Kamsza küldött Krisna után. hívő és nem-hívő tömegek. az alakok világának sajátossága.Virág. Aksóbhja kísérője. az egyik dasabala púrva nivászánuszmriti dnyána bala (szanszkrit) . amely a védikus rítusok értelmezésével foglalkozik púrva mimámszá (szanszkrit) .kelet. világiak. az abhidnyá 4. írott tibeti puspe ma/me tog ma) . Visnu egyik neve púrva (szanszkrit) .az opponens ellenvetései a vitában púrváparaszahakrama (szanszkrit) . alacsonyabb fokú védánta púrva nivászánuszmriti dnyána (szanszkrit) .test eleje nyújtás-tartás (hatha jóga) púsá (szanszkrit) . virágok felajánlása a múrtinak a hindu templomban Puspagiri (szanszkrit) .megelőző-rákövetkezőegyidejű sorrend púrvavádin (szanszkrit) . ájur véda púrvanivászánuszmriti (szanszkrit) . kínai yi po ti) . a magas termetűek szigete. ma Adzsmer Puspá (szanszkrit.Nagy Test. a Varuna birodalom másik neve Puspaka (szanszkrit) . akik nem léptek a nirvánához vezető útra putimutabhészadzsam (szanszkrit) .az elmúlt életekre való visszaemlékezés ereje púrvakarma (szanszkrit) .Kuvéra szekere puspe ma (írott tibeti) .régi helyzetek felidézése.purvapaksa Púrvavidéha (szanszkrit. dasabala púrvapaksa/púrvavádin (szanszkrit) . a mimámszá bölcselet korábbi irányzata.Puspá pustimárga (szanszkrit) a gyarapodás útja.a legfelsőbb lény. a test elülső része. két alföldrésze Déha és Vidéha púrvóttánászana (szanszkrit) .lényege Purusóttama (szanszkrit) .jobb fül Puskara (szanszkrit) .közönséges. meg nem tért ember. Vallabha iskolája pusztaka (szanszkrit) .korábbi tudás.pokol Pútana (szanszkrit) .előzetes gyógyító eljárások.pálmalevélből összefűzött könyv put (szanszkrit) . emléke-zés a korábbi születésekre. írott tibeti sar gji lus 'phags po. élettartamuk 250 év.démonnő. a világhegy (Méru) körüli félhold alakú keleti sziget.Virághegy. ismerete.az élőlények régebbi életeinek ismerete. hogy elpusztítsa puthuddzsana (páli) .indiai város.

felül kifelé hajló. melyet a kapu alacsonyabb (és keskenyebb) tömbje köt össze. már az Óbirodalom idején (prototípusa Niuszerré halotti templománál) megjelenik.Queens' Valley . aki képes kiszabadítani apját a pokolból. ezzel a betűjellel jelölik a szakirodalmak a thébai nyugati parton. fontosabb középületek bejáratát közrefogó két. kagyü Ra mo cse (ejtett tibeti) . szakja. Királynők Völgyében található királyi és nemesi sírokat.rabbiság.tul ku QV-szám (egyiptomi) . az utánuk álló szám alapján különböztetik meg a rengeteg sírt egymástól R ra (ejtett tibeti. palotapártázat zárja le. felfelé szűkülő torony alkotja.Szongcen Ganpo qokimai yasun (mongol) . templomok. vagyis elvégzi a sráddha szertartást putrikjá (szanszkrit) . fiú utód nélküli örökös putthuddzsannagati (szanszkrit) . ra). téglalap alaprajzú.csontváz.a világi újjászületés helyei pyana (görög) .kolostor Lhászában rábbánut (héber) . és a görög-római korban is alkalmazták Pythia (görög) .csakravartin rádzsa Qizong longzan (kínai) .görög eredetű szó. geluk. un.sárkánykígyó.befogadó eszköz qibao (kínai) . dpa 'bo qubao (kínai) .Apollón Pyanepsios ünnepe Pyanepsión 7-én (Athén) Pyanepsión (görög) . a pylon sarkait rendszerint hengertag díszíti.Bódhidarma putra (szanszkrit) .azaz a Királynők Völgye sírjai.ként Putitamo (kínai) .olyan fiúgyermek. tetem. hónap pylon/pülön (egyiptomi) .a 4. írott tibeti rva) .delphoi papnő Pythón (görög) . cami.7 kincs qubilγan (mongol) . mint szervezet .fiú-leány. jelentése: kettős kapu.hüvelyesekből készült étel Pyanepsia (görög) . Apollón megölte (Steptérion) Q qi (kínai csi) . a Földistennő jósdáját őrzi Delphoiban.a Kálacsakra egyik leszármazási ága (dro.

közvetlen meg-ismerése útján. gyakorlatai: vicsáraná. Révatí apja.Ratnahéruka társnője rádzsa (szanszkrit) .akik beléptek a szerzetesi rendbe Rács Géza.a tárgyak .az egyik guna.uralkodó. e. szattva. írott tibeti dod changs) . de Magadha fővárosa i. tevékenység.Rádhárání hindu ünnepe. Rádhiká) Rádhásztamí (szanszkrit) . szenvedély. dhjána. fájdalom. a Rhône-tól vándoroltak keletre Rádhárání (szanszkrit) . dhjána.buddhista teológus (1923-1983).kereskedők. az Önvaló megismerése és átélése szellemi összpontosítással. uram.rádzsa.koronázási rítusok Rádzsagriha (szanszkrit. dr. néptörzs. 15 nappal Krisna megjelenése után radi (vodu) . Hetényi helyettese rada (vodu) .Krisna társa megtestesülésében (neve még: Rádhá. 320ig.herceg. napján.pimasz. kiterjedés.királyi bölcs radzsasz (szanszkrit) . szamádhi rádzsa kumára (szanszkrit) . az öt erős méreg egyike rága/lóbha (szanszkrit. érzelmi labilitás.galambok rádzsa-tartás (hatha jóga) rádzsarsajah (szanszkrit) . dháraná. 480 körül rádzsaka pótászana (szanszkrit) .szenvedélyes vágy.mesterem. az Önvaló átélése. király rádzsa jóga (szanszkrit) . dr. módszer az Önvalóval való egyesülésre a tudat teljes meghódításával (dhárana.királyi bölcsek Rádzsarsi (szanszkrit) . az 5. tanítóm. a zsinagóga szellemi vezetője.hosszú fém trombita rága (szanszkrit. tamasz) rádzsaszúja (szanszkrit) . szamádhi). őselem. itt volt a Buddha bambusz-ligete (Véluvana) és az első zsinat i.királyi jóga.rabbi (héber) . a vallási élet irányítója rabhá mandala (szanszkrit) . írott tibeti rgjal po'i khab) Asvapati székvárosa. ködös. mozgé-konyság.sz. augusztus-szeptember hónap fényes két hetének 8.a dahomeyi istenek egyik csoportja (Arada város nevéből) radaniták (héber) .nagy király áldozat Radzsvata (szanszkrit) . trónörökös rádzsa putra (szanszkrit) .hercegek. . Brahman állapot. (ld. manu is rag dong (ejtett tibeti) . írott tibeti 'dod chags) . tiszteletlen Radnakródhésvarí (szanszkrit) .a táncoló Sivát körülvevő lánggyűrű rabtu dzsungva (ejtett tibeti) . utódaik a rádzsputok rádzsa szúja (szanszkrit) . királyfi.

akivel Durgá küzdött.démon.Brahmó Szamádzs . vággyal telt személy.egy hegység rájnigolás (jiddis) .a nők védelmének ünnepe sravana (július-augusztus) hónapban. amit a lányok bátyjuk kezére kötnek a raksa bandhan ünnepen raksá bandhan (szanszkrit) . ejtett tibeti szrinpo) . ő irányítja a meteorokat. meg nem fogható alkotóerő Rágavidhjárádzsa (szanszkrit) . amely a Napés Holdfogyatkozásokat okozza. bhakti (még: vaidhi. a vágy.arhat a Buddha közelében. jelképe kék és szürke madárfej Ráhula (szanszkrit) . napfogyatkozás. felszálló Hold-csomópont. egy olyan bolygó (tulajdonképpen Ráhu levá-gott feje).buddhista pap.démonnő rakta (szanszkrit.audárika rahaszja (szanszkrit) . Ráma másik neve rags pa (írott tibeti) . pará bhakti). egy zen mester raki (szanszkrit) .bikafejű őrdémon ráksasza (szanszkrit. vágybíró. tulajdonképpen a petesejt.munka közben viselt kis méretű kesza Rám Móhan Roj .a mennydörgés istene a sintóban raigo (japán) . kötődés.a szenvedélyekről szóló tudás királya rághava (szanszkrit) . írott tibeti ma las thob pa'i rakta) . elragadtatás. jelképe a vörös kakas rágacsáriá (szanszkrit) .kurkumával sárgára festett fonott gyapjú csuklópánt. miközben 7 anyai kiterjedést hozott létre. a 3 méreg egyike.titok Ráhu (szanszkrit) . jelképe a kurkumával festett fonott gyapjú csuklópánt.szenvedélyek által történő változás. ma már díszes karkötők is lehetnek raksa glang mgo can (írott tibeti) . ragaszkodás.vérlecsapolás.démon ráksaszí (szanszkrit) . tantrikus rágátmika (szanszkrit) . ájur véda raku (japán) .démon. szaptamátriká raktamoksana (szanszkrit) . 8 fekete ló által húzott szekéren utazik. Ráma jelzője Raghu (szanszkrit) .örvendetes érkezés.érzelmi minősége. szenvedély.Raghu utódja. ájur véda Raktabídzsa (szanszkrit) .mindenre kiáradó szeretet.a Raghuk ura. a Buddha fia Rai den sama (japán) .gid hánáse rakan (japán) .Dasaratha nagyapja Raghunátha (szanszkrit) . egy buddha alászállása Raivataka (szanszkrit) .kerámiafajta a teaszertartáshoz rakuszu (japán) .vér.

Baron Samedi és Madame Brigitte gyermeke Rámbám (Rábbi Mose ben Májmun) (héber) . Ramszesz idejére alkalmazzák randhra (szanszkrit) . rasza dhátu lesz belőle. a megvilágosodás igazi útja a bhakti jóga.Rangdzsung dordzse rang bdzsung rig pa'i rdo rdzse (írott tibeti) . Gótama tanítómestere Rádzsagahában Rámacsandra (szanszkrit) .Ráma (szanszkrit) .város Srí Lankán. nulla.szvabhava sziddha grabha rang bzhin skje gnas kji bar do (írott tibeti) . 1135-?) orvos.a vágy tárgya rang bdzsung rdo rdzse (írott tibeti) . Visnu egyik inkarnációja ramadan (iszlám) .az egyik pitta. ájur véda randzsaníja (szanszkrit) .bengáli bráhmana Rámanaumi (szanszkrit) . terjedelme 48 ezer sor Rámakrisna (szanszkrit) . legen-dás szerzője Válmíki. jógamester a rádzsagahai iskolában (Uddaka Rámaputta) Ráma jógácsárja (szanszkrit) . dinasztiához tartozó. s ott raktává alakul. jel a két szemöldök között randzsak (szanszkrit) .település a szakja rádzsaságban Rámájana (szanszkrit) . XIX.lyuk.önerő. elsősorban II.Ráma a Hold ura.(i. amely szerint egy vaisnava társadalmon felüli személy. mint Szíta (Rámájana-eposz). velük egykorú.Rámacsandra megjelenésének ünnepe márci-us-április hónapban Rámánudzsa (1017/1056-1137) a szampradája (vishishtádvaita váda) vaisnava irányzat tanítómesteri sorának elkezdője. ahol Rávana őrizte Szítát ramesszida (egyiptomi) .az anyaméh köztes léte rang dbang (írott tibeti) .óind eposz (Rámá ajanam = Ráma útja).sz.Uddaka Rámaputta. a Talmud törvényeinek összefoglalója Rámésvaram (szanszkrit) .Keresztgyűjtő. Ajódhjában testesült meg Dasaratha rádzsa fiaként. Szvámi Nárájana Ramasseur de Croix (vodu) .Visnu egyik megtestesülése (avatárája). üreg.Ramszeszek-korabeli. vele testesül meg Lakshmi is. szabadság . így kerül a májba.Rangdzsung Rigpe Dordzse rang bzhin gjis grub par snag ba (írott tibeti) . a táplálék az emésztés folyamán átulakul.böjthónap Rámagáma (páli) . minősített monizmus.

a 16. mozog.elrendezni. az íz alkotóeleme rasza jana csikitsza (szanszkrit) .nedű. ízlelés.az ötödik buddhista zsinat 1954-56-ban rangtong (ejtett tibeti) . az íz egymásra ható mezeje rasza dhátu (szanszkrit) .íz. írott tibeti rang bdzsung rdo rdzse) a harmadik fekete süveges karmapa láma (i. gandha. szparsa). többnyire oszlopcsarnokok Ranganátha (szanszkrit) .rang dbang can (írott tibeti) . testnedv.a hosszú élettartam. az ötféle tanmátra (rúpa.énekmondó rasajana (szanszkrit) . ájur véda. de az ondó és a higany is rasza ájatana (szanszkrit) .sz.szvatantra rang grol (írott tibeti) . a dhruvabéra vagy a csala acsala múrti alkalmi körmenete. íz.ábra. minta.ízlelés. ájur véda rásza líla (szanszkrit) .Visnu egyik mellék-inkarnációja.Dzsokhang raszaná (szanszkrit) .az ízek iránti szomj Rasza Trulnang Cuglakhang (ejtett tibeti) . fekvő helyzetben ábrá-zolják a Shésha nevű kígyóval Rangdzsung dordzse (ejtett tibeti.megfiatalítás. mozgat.az íz egymásra ható mezeje rasza artha (szanszkrit) . az ízlelés érzéke.álambana pratjaja. sabda. Ráma öccsének. Dél-Indiában szokásos Rangoon (szanszkrot) .jobb oldali főér rasekol (jiddis) .az öntermészet üressége rapadus (vodu) .önszabadító rang sangs rgjas (írott tibeti) . de a szánkhjában íz. Ráma-csandra adta Vibhisannak. karmapa ranger (vodu) . a legalapvetőbb dhátu.szekérutazás.nyilvános helyiségek a templomokban. gerontológia. Krisna tánca a tehénpásztorlányokkal. írott tibeti rang bdzsung rig pa'i rdo rdzse) . 12841338/39). ő irányította i.pratjéka buddha ranga mandapa (szanszkrit) . a curpu asztrológiai rendszer megalkotója Rangdzsung Rigpe Dordzse (ejtett tibeti.sz. amelyet rendszerint nők rajzolnak otthonuk előtt a földre. az Orisszabeli .pásztorlányok (gópik) tánca Krisnának rasza tanhá (szanszkrit) . ájur véda rasána (szanszkrit) . idá rátha játra (szanszkrit) . az 5 érzéki tárgy egyike. rasza. egy tárgy elvarázsolása rangóli (szanszkrit) .ros hákáhál rasza (szanszkrit) . elsődleges szövet.nyerscukor rapsódos (görög) . 1333-ban Togon Temür kínai császár koronázását.

eleme a föld.sz. Mára egyik lánya. gőgöt megsemmisítő tudás. tája dél.Drágakőfüzér.gyönyör. a testben az agyhoz kapcsolódik Ratna Tro di (ejtett tibeti) .az égi világrészek buddhája . mahájána-jógácsára szútra. társa Mámakí. 9. az érzés szkandhájának jelképe.a Vérivó Kincsnemzetség feje.a Vikramasíla kolostor szthavíra szerzetese Atísa idején Ratnagótravibhága (szanszkrit) . világkorszak buddhája.Drágakőhalom. hátas állata szárnyas ló.drágakő-hármasság Ratnavali (szanszkrit) . a 3. a testben a szívhez kapcsolódik.Puríban június-július hónap újholdjának első napján (sznánajáthra) Rati (szanszkrit) .sz. 538-ban Ratnaraksita (szanszkrit) . Száramati műve Ratnahéruka (szanszkrit) . az azo-nosság bölcsessége. században Ratnaszambhava (szanszkrit. a testben az agyhoz kapcsolódik Ratnágara (szanszkrit) .tibeti upadhjája az i.az égi világrészek buddhája Ratnakúta (szanszkrit) .Az ékkőmag kifejtése. szintje ratiszamgráhaka manaszkára (szanszkrit) .a nyugati világrész buddhája Ratnamati (szanszkrit) . színe sárga.Kincsforrású ratnatraja (szanszkrit) .az elmélyülés mentális tevékenységei közül a negyedik ratna (szanszkrit) . írott tibeti rin chen 'bjung ldan/rin 'bjung) . a dél buddhája Ratnaszambhava (szanszkrit. ejtett tibeti Rincsen Dzsungne) Kincsfor-rású dhjánibuddha. ábrázolása: dhjánászanában. az egykedvű bölcsesség. jelképe drágakő.Ratnaszambhava haragvó megjelenése. mahájána jógácsára szútra Rátnala buddha (szanszkrit) . jobb keze várada mudrában. drágakőben született elmélkedő buddha.az öröm növelője. Nágárdzsuna műve. kéjnő rati szamgráhaka manaszkára (szanszkrit) . Ratnaszambhava egyik megjelenése Ratnakusumasampushpitagatra buddha (szanszkrit) . az egyenlő lényegű.az egyetemes világuralkodó 7 kincse Ratna Héruka (ejtett tibeti) . Kámadeva felesége. mahájána jógácsára szútra Ratnotpalashri buddha (szanszkrit) . bal keze dhjána mudrában. az első elmélyüléshez vezető felkészülés 4.Ratna Héruka női társa.Vaszubandhu kommentárjának fordítója i.

forró pokol ráv (héber.vadzsrajána rdo rdzse'i nor bu (írott tibeti) . 7 ló által húzott egykerekű szekéren utazik Ravina és Ráv Ási (héber) . ez a Nap. vörös rdo rdzse dmar mo seng mgo ma (írott tibeti) . arám) úr.a Gyémánt Varjúfejű.sírás-rívás. nagy ember + genitivus = rabbi (héber) (arám = rábbán) Rávana (szanszkrit) . a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány egyike nyugaton rdo rdzse 'jigs byed (írott tibeti) . jelképe lótuszvirág. kagylókürt.a vasárnap istene.a kígyófejű.három gyökér (guru. ji dam.ratti (szanszkrit) .Vadzsrabhairava rdo rdzse ldzsang nag sbrul mgo ma (írott tibeti) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.gyémántpokol rdo rdzse (írott tibeti) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.tízfejű démon.fehér kövek rde'u nag po (írott tibeti) . a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány egyike keleten rdo rdzse dmar mo khá ta'i mgo (írott tibeti) . harci korong.vadzsra rdo rdzse 'chang (írott tibeti) .éj (12 órától 24 óráig) ráurana (szanszkrit) .a kecskefejű. aki elrabolta Szítát. Ravi Szúrja egyik neve.fekete kövek rdi rdzse'i dmjal ba (írott tibeti) . miközben Ráma Marícsi démont üldözte.a Gyémánt Emsefejű. a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány egyike délen rdo rdzse theg pa (írott tibeti) . Visravasz és Kaikaszí fia.dzong pön rdzus skjes (írott tibeti) . Siva kegyelméből nyerte erejét Ravi vár (szanszkrit) .nem-testi születés .ca mi rca rlung (írott tibeti) . sárga rdo rdzse ser mo ra mgo ma (írott tibeti) . a hímvessző rdzogs rim (írott tibeti) . a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány egyike északon rdo rdzse ser mo pha mgo ma (írott tibeti) .az életerő csatornái rca gszum (írott tibeti) .a gemara összeállítói rca (írott tibeti) .dzogrim rdzong dpon (írott tibeti) .Dordzse Csang Tung ma rdo rdzse dkar mo khu bjug gi mgo can (írott tibeti) .ca lung rde'u dkar po (írott tibet) .gyémántvessző.az oroszlánfejű.Vadzsradhara rdo rdzse 'chang thung ma (írott tibeti) . dharmapala) rca mi (írott tibeti) .a kakukkfejű.

azálea Renuká (szanszkrit) . Egyiptomban csak az utóbbi kettőt használták.kilégzés reg pa (ejtett tibeti) .Ré (egyiptomi) . valaki megírja az első versszakot (hokku). ahol a szükséges intézményrendszer olyan szinten áll. más folytatja (haikai).az érzékek kapcsolata az érzékelések tárgyaival rehit-madár (egyiptomi) .szellemi barátok társasága. ahol az intézményrendszer teljesen hiányzik.a tefilint rögzítő bőrszíj récsaka (szanszkrit) . fajtái: magas dombormű. de jelentős szervezési munkát igényel a kialakítása. jelképe: napkorong. harmadlagos receptív zóna az.Visnu Parasuráma alakú inkarnációjának anyja . és így tovább.Thicuk Decen ren (kínai) .rabbiné receptív zóna (egyiptomi) . Egyiptom vonatkozásában elsődleges receptív zóna a hasonló kultúrával. temploma: Héliopolisz reb (héber) .emberség renga (japán) . elsődleges receptív zónának nevezik azt. központi hatalmat kiszolgáló intézményrendszer alapján. harmadlagos receptív zóna a nomád törzsek területe. másod-lagos receptív zóna a félnomád törzsek területe.rabbi rebecin (jiddis) . a vájt reliefet pedig külső falfelületeken Relpacsen (szanszkrit) . másodlagos receptív zónában az intézményrendszer kezdeményei megvannak.dombormű. Maat apja. mivel nincs állandó központ recuá (héber) . ebből fejlődött ki a haiku renge cucuji (japán) . ahol a köznép tartózkodhatott rei jú kai (japán) . hasonló intézményrendszerrel rendelkező szíria-palesztinai városállamok területe. sólyom.Rhododendron mollis. alacsony dombormű és vájt dombormű.úr rebbe (jiddis) . ahol a téli szálláshelyen már megvannak az intézményrendszer kezdeményei.a hódítás célterületeinek megkülönböztetése az ott élők kulturális szintjéből következő. kisebb átszervezésekkel létre tudja hozni. laikus szekta relief (egyiptomi) .sólyomfejű napisten.a templom falába faragott figura ott. az alacsonyat belső terek díszítéséhez. ahol a szükséges intézményrendszer nincs meg. új vallási csoportosulás a buddhizmus alapján.versfüzér. hogy a hódító a saját intézményrendszerét arra alapozva.

egy déli hegység ri dvags chal (írott tibeti) . kis kolostor rics (szanszkrit) . erő.Méru ri töd (ejtett tibeti) . fiai Nisatha és Ulmuka rgdzsal ba pa (írott tibeti) .siker.Praszénadzsit rgjal po'i khab (írott tibeti) . magasabb szellemi hata-lom.csatur magárádzsika déva rgjal mchan (írott tibeti) .visvavadzsra rgjak po lo gsar (írott tibeti) . különböző pszichikai képességek riddhi páda (szanszkrit) . pecsét szerződésen. Vaisravana) rgjal po gsal rgjal (írott tibeti) . dalai láma halála után a régens rétó dháraná (szanszkrit) .szamtána Rhea (görög) .szamtána.gjal po lo szar rgjal bu rgjal bjed kji chal (írott tibeti) .a négy mahárádzsa (Dhritarásra.Rádzsagriha rgjud (írott tibeti) .vidjádhara .egy loa lakhelye. felesége.remetelak.a nemi ösztön ellenőrzése Révata (szanszkrit) . mágikus.hegy ri bo tala/tála'i phreng ba (írott tibeti) .Pálmahegyű.Gjakar rgja gram (írott tibeti) .reposoir (vodu) .gjal cen rgjal po (írott tibeti) . mímánszá). tudás rig 'dzin (írott tibeti) . kis kolostor rig (ejtett tibeti) .Dzsétavana áráma rgjal chen rigs bzi (írott tibeti) . tantra rgun (írott tibeti) .értelem. fa rés galuta (héber) .gjal po rgjal po chen po bzhi (írott tibeti) . aki ismeri a tumót Reting (ejtett tibeti) .bélyeg.olyan naldzsorpa.a bódhi paksika dharma 4 része a 37-ből ridro (ejtett tibeti) .arhat a Buddha közelében Révatí (szanszkrit) . Ganésa egyik társa. Balarámának.Visnu inkarnációjának. Rig véda Riddhi (szanszkrit) . Virúdhaka.szerzeteslak.a fizikai erő csodája riddhipáda (szanszkrit) . szamaja rgja dkar (írott tibeti) .a 13. Virúpáksa.Mrigadáva ri rab lhub po (írott tibeti) . a 37 bódhipaksikadharma része riddhi prátihárja (szanszkrit) . csitta.mágikus fény.a diaszpóra feje resz kiang pa/resz pa (ejtett tibeti) .dzsainizmus rgdzsja (írott tibeti) . virja.Kronos felesége ri (ejtett tibeti) .a pszichikai erő 4 útja (chanda. himnusz.

istenekhez szóló himnuszok.sz. mára . írott tibeti rin po che) . korál. egy gyémántfajta. kezdeti tudatosság rigs bzang (írott tibeti) . de nem anyagi rang rigs lnga (írott tibeti) . 867. csan pátriárka. írott tibeti) . tisz-teletteli megszólítás csak lámákhoz Rincsen Dzsungne (ejtett tibeti) . dinamikus éber jelenlét Rig véda (szanszkrit) .a tudat valódi természete.a gatféle menzetség (isteni.a legrégibb és leghosszabb véda. de ide tartozik az arany.a Négy Nemzetség Égjárói rigs drug (írott tibeti) .a 6. ezüst és a hegyikristály is) rin po cse (ejtett tibeti. 5. zöld smaragd.tibeti fordítómester (i. a 14.bhava rin chen bzang po (írott tibeti) . szatori.gránátalma formájú díszek a Tóra felső éc hájimján rin 'bjung (írott tibeti) . meghalt i. 958-1055). smaragd.nemesi sarj. 978) rin po che sna bdun (írott tibeti) . drágakő. 1000-től változatlan. jellegzetessége a kóan-gyakorlat.sz.jó családbeli. az ő korától kezdve a tantra-fordítások az újak (az első modern fordítás i. ewmberi. írott tibeti rin chen bzang po) .a hétféle drágakő (rubin.nagy értékű. hirtelen. jó családbeli.Ratnaszambhava rin chen 'bjung ldan (írott tibeti) . pokolbeli) rigs kji bu (írott tibeti) .zen mester. 854től kolostori elöljáró Csen ting (vagy Csen csou mellett) mellett a Huo to folyó átkelőhelyénél. különböző módszereket használó zen iskola (kínai enó). az egyik fő zen iskola. a testben a torokhoz tartozik rig pa (ejtett.sz. szörnylényi.Szuméru rimonim (héber) . eredeti. igazgyöngy. 16831706) rigpa (ejtett tibeti) . állati. a remete is rigs bzhi'i mkha' 'gro (írott tibeti) .Ratnasza. i.e. i.Ratnaszambhava Rinzai (japán.rig dzin lhas (írott tibeti) . kínai Lin csi) . ismeret. február 18-án elmélyülés közben. Rév Szomszédja (családi neve: Hszing Ji hszüan).panycsakula ri'i rgjal po ri rab (írott tibeti) . félisteni. dalai láma (i.tudást hordozó istenség. 1028 himnusz száz részben Rigdzin Cangjang Gyaco (ejtett tibeti) .tudás. lazúrkő.Rincsen Szangpo Rin csen Szang po (ejtett tibeti.sz.sz. de nem csak származás szerint.

egy védikus szertartás tanítása ritsu (japán) . ?-1831). 867 után): Lin csi emlékezései. Dógen nagybátyja Rjómon templom (japán) . a rinzai-iskola Lin csi/Rinzai. itt is tanított Bankei Rjónin (japán) .csak a rinzai és a szótó maradt fenn. páli Iszpatana.Kjan gö Kar kar rkjang ma (írott tibeti. (i. sziszira) vagy 3 x 4 hónap (hemanta. dévák. a szótó Cao san és Tung san tanításából (nevük összevonva = Cao tung/ szotó). védikus áldozópap rje btsun mi la ras pa (írott tibeti) .emberi lábszár-csont kürt rkjang (írott tibeti) . 774-835) Rjódzan Enkan (japán) .szerzetesi fegyelem ritta (szanszkrit) . rita (szanszkrit) . az egyik japán zen-iskola. vasszána) ritucsarja (szanszkrit) . a Benáresz melletti Antilopligetben.szótó zen mester. alapítója Eiszai Rinzai roku (japán) .a kozmosz és a természet rendje.sz. az ősrisik: Dévarsí. vasszána. Rádzsasri risi dévatá pitri upászaná (szanszkrit) .a singon buddhista szektához közeli sinto.havonta elvégzendő gyakorlatok.a nembucu zen-iskola alapítója rju (japán) .Rinzai Gigen (i.Szél-anya/Anya-szél menekülése. szanszkrit pingalá/lalaná) .sz.iskolánkénti sajátos megközelítés rkan gling (ejtett tibeti) . hemanta. buddhista szöveg risi (szanszkrit) .zen kolostor. vassza. bölcs. itt találta meg a Buddha korábbi 5 aszkétatársát. risik tisztelete Risipatana (szanszkrit. gimha.sz.ídá rlung (írott tibeti) .a 42. gimha. váju rlung jum shor ba (írott tibeti) .kjang rkjang gos dkar dkar (írott tibeti) . szarada.a bal oldali életerő csatorna rkjang ma rca (írott tibeti) . 6 x 2 hónap (vaszanta. írott tibeti drang srong lhags) Remetehegy. hónapok. haláljel . szabály. pána. Maharsi.felsőbb szellemek. ájur véda ritvidzs (szanszkrit) .látnok.évszak. szótó pátriárka Rjókan Hógen (japán) . és nekik mondta el első prédikációját.lung.Dzsecün Milarépa rjóbu sinto (japán) . alapítója Kóbó daisi (Kukai) (i.üres ritu (szanszkrit) .az áldozati szertartásokat bemutató pap. szent látó.

akinek méhébe került Dévakí méhéből.ro lang ro lang/ro dzsung (ejtett tibeti) .vimuktidnyánadrista rnam par rtog pa'i rlung (írott tibeti) .Visnu Balaráma inkárnációjában a második anyja.vidnyána rnam snang chos bdun (írott tibeti) .nying ma pa ro (japán) .a Szélistennő Farkasfejű.kerti ösvény rodzsi niva (japán) .változó látószögű kert roga (szanszkrit) .pingalá ronin (japán) . újhold Rosette-i kő (egyiptomi) .a gyülekezet feje ros hódes (héber) . szanszkrit idá/raszaná) . pátriárka alapvető szútrája rol mo (ejtett tibeti) .lung ta rmi lam (írott tibeti) .vidnyána szkandha rnam shes (írott tibeti) .az álombeli köztes lét rnam grol (írott tibeti) . 638-713): A 6.a hónap feje. de Szóma felesége is Rokuszo dangjó (japán) .a hitközség világi vezetője. a Huszonnégy Hatalmas Némber egyike.gazda és föld nélküli személy rós ha sána (héber) . újév (tisri 1-2) ros hakahal (héber) .a Fényhozó (a Gyémántjogar) hét törvénye rnam thos sras (írott tibei) .a jobb oldali életerő csatorna ro ma rca (írott tibeti) . Nam Thö Sze rnjing ma pa (írott tibeti) .cintányér roma ca (ejtett tibeti) .különbségtevő szél a szellem működésében rnam ses kij phung po (írott tibeti) .Vaisrávana.vimuktí rnam par grol ba'i je shes mthong ba (írott tibeti) .rlung lha sngon mo spjang ki'i mgo (írott tibeti) . bűnelvetés.az álom köztes léte rmi lam kji bar do (írott tibeti) .nagyon laza selyem szitaszövet nyári kimonóhoz ro dzsung (írott tibeti) . a kövön háromféle felirattal szerepel ugyanaz a .elvetés.Daikan Enó (i. Napóleon egyik tisztje talált Rosette település mellett.járvány Rohiní (szanszkrit) .sz. a közösség feje ros hákneszet (héber) . kék rlung rta (írott tibeti) .holttest.pingalá rodzsi (japán) .kerekded fekete kő. amit 1799ben Bou-chard. vízre vetés. amelyet démon keltett életre ro ma (írott tibeti.

viharistenek rudráksa (szanszkrit) .öreg mester.tathágata garbha ru log (írott tibeti) .a Mandakini és az Alakánanda összefolyása Rudra szampradája. de van fehér. az elmélkedés mestere.energiaközpont a két szemöldök között rudrák (szanszkrit) . amelyen egy vonal és egy természetes eredetű nyílás is van. fekete és aranyszínű is rukkha múlikam/rukkhamula-szénaszanam (szanszkrit) . üvöltő. szembefordulás Rucsikászana (szanszkrit) .a 12.ten khar rtog pa (írott tibeti) .lakás a fák alján Rukminí (szanszkrit) .múlaguru rtsa tshig (írott tibeti) .Krisna első számú felesége. a legszerencsésebb az a gyöngy. kétely ru (kínai) . lóképű rten (írott tibeti) .viharisten. a világkorszak végén Ananta Shésha szemöldökei közül lép elő Siva és háromágú szigonyával (trisula) 11 Rudra képében pusztítja el az Univerzumot Rudra prajág (szanszkrit) . visszaút. és görögül rósi (japán) .támasz rten 'brel bcsu gnyisz (írott tibeti) . rindzai zen mester roumblé (vodu) . fogalom. hieratikus írással. egy himalájai fa magjai.képzet. Siva egyik mellékneve.ptolemaiosz-kori szöveg: hieroglif. ebből készül az 54 vagy 108 szemes imafüzér. színe legtöbbször vörös. .Rucsika-tartás (hatha jóga) Rudra (szanszkrit) .ta rta gdong dkar mo lcags kju ma (írott tibeti) .pratítja szamutpáda rten cing 'brel par 'bjung pa (írott tibeti) .a horog asszonya. a zen meditáció vezetője. vikalpa rtsa (írott tibeti) .nádí rtsa ba'i bla ma (írott tibeti) .gyöngyök. a Négy Kapuőrnő egyike keleten. manu rudra-csomó (szanszkrit) . véletlenszerű vonalak vannak a magokon. Srí (szanszkrit) .heves csörgő-rázás rta (írott tibeti) .nidána rten cing 'brel bar 'bjung ba bcu gnjis (írott tibeti) .felekezet. alapítója Visnuszvámí és Vallabha Rudra Szávarni manu (szanszkrit) .ájatana ru lai zang (kínai) .képzet.pratítja szamutpannatva jukti rten mkhar (írott tibeti) .gyökérszók egy-egy istenséghez rtug pa (írott tibeti) .visszakozás.

béklyó. 4. a 4 elem (föld. tirjagjóni. az öt halmaz egyike rúpa ájatana (szanszkrit) . 3 birodalom. nyak. sabda. tathágata Rulakje (ejtett tibeti) . test.alak rus pa'i rgjan drug (írott tibeti) .a hat csontékszer (fej. fül. a tiszta formák világa. fokhoz tartozó világ. érinthető.rü pel Rut (héber) . testiség. írott tibeti gzugs sku) . írott tibeti gzugs kji khams) formavilág.az újjászületés 6 osztálya (déva. a vágybirodalom felett helyezkedik el.a színek iránti szomj rúpa vacsara (szanszkrit) . manusja. az 5 halmaz része (panycsa szkandha). a tiszta forma istenei.látható formák. gandha. az 5 érzéki tárgy egyike rúpa bhava (páli) . 10. írott tibeti gzugs) . szparsa) egyike. alakiság. szél). rasza. a 4 ájatanából az 1. a legidősebb Pradjumna.a látható formák egymásra ható mezeje rúpa artha (szanszkrit) . dologi lét a Rúpalókában. a 3 test egyike. víz. testi formák (alakok) halmaza = 1. tridáthu.teknős. 8. hallható. tűz. nem-észlelhető alak rúpa tanhá (szanszkrit) . 9. írott tibeti gzugs kji phung po) . alaklét. szem.a testiség csoportja.testi lét. formalét utáni vágy rúpa rúpa bhúmi (szanszkrit) . boka) rus sbal (írott tibeti) . anyag. az érdem felhalmozása rúpa lóka (szanszkrit) .embrió-buddha. megtestesülés.a 6. 2. préta. alaktest. egyetlen lánya Csarumati. nyelv. fizikai elemek.forma. az éntől szabad formák. fül. Vidarbha rádzsájának lánya. szamojadzsanáni. írott tibeti rus sbal) .alakokba-elmélyülés rúpa kája (szanszkrit. Bhisma fia rulaizang (kínai) . az ötféle tanmátra (rúpa. és 17 istencsoport lakik benne. születéssel elnyert létforma rúpa dhátu (szanszkrit.formatest. alak (28 tulajdonság). csukló. 11.Biblia. orr. naraka szattva) rúpa szkandha (szanszkrit. a világ . 3. tíz fia született. látható. álambana pratjaja rúpa dhjána (szanszkrit) . amelyeket az elmélyülés szintjeinek megfelelően 4 csoportba sorolnak. 6. mások üdvének teste. 5.finom anyagi világ rúpa rága (szanszkrit) . szagolható. főnökük Brahmá rúpaván (szanszkrit) . aszura. Bhismaka. ízlelhető. Ruth rü pel (ejtett tibeti.finom-anyagi létsík. a szemeken keresztül felfogott színek (rúpa artha).az első ismert tibeti miniszterelnök rúpa (szanszkrit. alakzat.Lakshmi inkarná-ciója. kar. 7.

a nyelv tanulmányozása. péntek délutáni köszönés sabda (szanszkrit) .pap sácmác (jiddis) . hanyatlás.Földön Lakozó. feje dél. tél.ra S sa (írott tibeti) .az egyik sziddha sabat (héber) . helyi istenség sa la gnas pa'i rig 'dzin (írott tibeti) .a hang egymásra ható mezeje sabda artha (szanszkrit) . a teremtő hang. a nyugalom napja sabát salom (héber) . álambana pratjaja sabda sabda (szanszkrit) .bídzsa sa dbag (írott tibeti) . a tudás 5 ága közül az egyik sábesz (jiddis) .az a samesz. 4 végtagja a közbenső irányok.szakjapa sa srod (írott tibeti) . nyugalom és a víz. farka észak. pihenés és a föld (dzsungva) rva (írott tibeti) . sabda. mantra. nyár és a tűz. szombati munkára alkalmazott nem-zsidó sác (héber) . kipá sabosz goj (jiddis) .alapja hanyatt fekvő teknős.sabat-napi pogány. jobb oldala kelet. rasza. brahmána.sza ma drok sá ri'i bu (írott tibeti) . sza szö Sábara (szanszkrit) . ősz.a Hely Ura. reggel és a fa.sliáh cibur sacerdos (görög) . tettrekészség.sza dak sa bon (írott tibeti) . aki egyben sliáh cibur.szombati fedő.ducö 19-21. a kelet és az elme ismerője sa ma 'brog (írott tibeti) . az 5 érzéki tárgy egyike sabda brahman (szanszkrit) . a brahman szóbeli megnyilvánulása sabda dhátu (szanszkrit) .a hang alkotóeleme. este és a fém. felébredés.békés szombatot.az ÓM.Sáriputra sa skja pa (írott tibeti) . upanisad) sabda ájatana (szanszkrit) . hallott kinyilatkoztatás (szúkta. tavasz. az ötféle tanmátra (rúpa.szombat. passzivitás.bhuma sa (japán) . bal oldala nyugat. öröm.sábát sábeszdekli (jiddis) . kora délután.hang.egyszerre hangzó és hangtalan teljesség sabda vidjá (szanszkrit) .közepesen laza selyem szitaszövet nyári kimonóhoz sa bdag (írott tibeti) .hang. gandha. szenvedély. szparsa) egyike. báál koré és .

írott tibeti zsak nji ma).a Száma véda bráhmanája sahádzsánanda (szanszkrit) . hétfő (ejtett tibeti sak dava. vaisésika) sadhen (jiddis) .a begyakorlás ösvénye.Mindenható sadájatana (szanszkrit.a 6 erő. a valóság és az elme azonosulásának boldogsága sahrit (héber) . szmriti. jóga. a jó viselkedés szabályai saiksa márga (szanszkrit) . így szóltja meg a geiko a több főből álló vendégcsoport vezetőjét Sadáj (héber) . védánta. cshandasz. csintá. a nidána 5.különös gonddal készült és formált alak.a valóság. szampradanja. kedd (ejtett tibeti sak .elnök. bölcseleti iskola saivja (szanszkrit) . még tanuló.6 tag (siksá.melamed is saccsa (szanszkrit) .ortodox női paróka sak (ejtett tibeti.vasárnap (ejtett tibeti sak nyima. páli szalájatana) .ortodox rendszerek (szánkhja. gyönyör teljességében létező sacsoszan/sasszan (japán) . foka.nap .a 6 terület. mímánszá. dzsjótisa) sadbala (szanszkrit) . vírja. a felhalmozás ösvé-nyétől a gyémánthoz hasonlatos összeszedettségig tart sailpika nirmánakája (szanszkrit) . metsző sajhet ubajdek (jiddis) . paricsaja saddarsana (szanszkrit) .6 Mahápurána saivasziddhánta (szanszkrit) .vágó.beavatott. a 6 szótag az Óm mani padme húm sadanga/védaanga (szanszkrit) .Sivát tisztelő sajhet (jiddis) .együttszületett öröm. vjákarana.aki metsző és vizsgáló is sájtli/sátli/sejtli (jiddis) . írott tibeti zsak zla ba).házasságközvetítő Sadvinsa (szanszkrit) . kalpa. nirukta.Ksitigarbha saiksa (szanszkrit) . a Szentélyben a reggeli áldozat Ábrahám emlékére sa'i snjing po (írott tibeti) .a 6 szótag elmélkedő bódhiszattvája. a nirmánakája egyik jegye Saiva purána (szanszkrit) . njája. az elmélyülés sikerének eléréséhez: sruta. a Kálacsakra ötödik mezője Sadaksarí dhjánibódhiszattva (szanszkrit) .Siva végső igazsága.igazmondás Saccshidánandamaja Paramatman (szanszkrit) .reggeli ima. írott tibeti zsag) . öntudat. a 6 érzéktartomány.

ájur .isten sákta (szanszkrit) . írott tibeti zsak pa sangs).mikmar. általában az istenek társa.vasárnap sak paszang (ejtett tibeti) . írott tibeti zsak phur bu).kezdete i. Dhritarástra sógora sakya thub pa (írott tibeti) . írott tibeti zsak lhag pa). metsző saktí (szanszkrit) . fekete. csütörtök (ejtett tibeti sak phurbu.női energia. szerda (ejtett tibeti sak lhakpa. szombat (ejtett tibeti sak penpa. Párvatí tisztelői (sákták). péntek (ejtett tibeti sak paszang.Kálí vagy Durgá követői Sáktapítha (szanszkrit) .péntek sak penpa (ejtett tibeti) . saktizmus (tantra) saku (japán) .Szakja muni sála (szanszkrit) .sz.csütörtök saka időszámítás . fekete fapálcája Sakuni (szanszkrit) . írott tibeti mi'i thub pa shákja seng ge) . a kert mögötti tájkép Sakpama (ejtett tibeti) . a beavatottnak az üdv valóságára megnyíló látásmódjára utal sálákja (szanszkrit) .54 Déví-szentély sakter (héber) . a mandala déli ajtónállója Sakra (szanszkrit) . kerek vagy ovális kövek.élve elfogott.ájur véda sálákja csikitsza (szanszkrit) .Indra Sakrodévanam Indra (szanszkrit) .vágó.az iszlám ima arab neve. írott tibeti zsak mig dmar). női lényege.szombat sak phurbu (ejtett tibeti) . hályogműtéteknél használt eszköz.Gándhári fivére.szerda sak mikmar (ejtett tibeti) .kedd sak nyima (ejtett tibeti) .hétfő sak lhakpa (ejtett tibeti) . szavazólap.egy a Hat Győzelemmel Túljutott közül sakkei (japán) .természetes eredetű.falemez. Nepálban található a Gandhaki folyóban. hogy Visnu melyik inkarnációjának felelnek meg salah (iszlám) .egy magas fa sálagrám síla/sálagrama (szanszkrit) .női védisten.A Sákják Oroszlánja) . a rajtuk látható véletlenszerű minták alapján lehet megállapítani. írott tibeti zsak spen pa) sak dava (ejtett tibeti) . a Saktí-kultuszok Siva társa.sinto papok lapos. melyet napi 5 alkalommal végeznek saláká (szanszkrit) . 78 Sákjaszimha (szanszkrit.a fejen lévő betegségek.

nem üdvös cselekedet.sz. megszüntetés. a jelen szennyeződéseinek ismerete San shi san tian (kínai) .zarándokünnep.kolostor. Út és Hatalom Mennyei. új évi . 706) saná tová umtuká (héber) .) san de nie pan (kínai) . plusz ága.indiai tantrikus tévtanító San csing (kínai) .édes és jó esztendőt. háromhúros hangszer sammas (jiddis) .csan mester († i. ez a samesz gyertya samatha (szanszkrit. nem elemző meditáció samba (vodu) . köszöntése. Drága Mennyei. mindenes.egy ország samana (szanszkrit) . köszönés salom záhár (héber) . a brit előtti péntek este salos regalim (héber) .zsinagógai szolga.adományozó szerzetesnő salja csikitsza (szanszkrit) .a fiú békéje. egyházfi.sebészet.ájur véda Salja (szanszkrit) .Trájasztrimsa San szin (kínai) .Három Tiszta. „hegy-kapu” san ming (kínai) .Rizspalánta szútra.püspök samiszen (japán) . ebből az episzkoposz . tudati rögzítés.Három Fenség (Tai huang Fu shi. írott tibeti zsi gnasz.3 világosság: előző életek ismerete. 3 napos gyaloglás Salva (szanszkrit) . i. a Tai i elnevezése a Han-korszaktól.az égi világrészek buddhája sálesüdesz (jiddis) . következő életek előre látása.samesz sámor (héber) .szeudá slisit Sálisztamba szútra (szanszkrit) .elnyugtatás. 1. Jen huang Shen nung) san men (kínai) . század salja (szanszkrit) .az ízlés 3 húrja. ájur véda salom (héber) .őrizd sampralápa (szanszkrit) . a csi 3 princípiuma: Első Mennyei. szóbeli Samtab Ngönpo (ejtett tibeti) . gondnok.béke. hitközségi altiszt. fokozata sámás (héber) . Tien huang Sui jen. nyugalmi állapot.lecsendesedés.a hanukija 8.teljes nirvána San huang (kínai) . az elmélyülés 6. bár az Isten-hármasság régebbi (Tao te king 42.fecsegés.népi énekmondó samesz/sammas (jiddis) .Madra királya sálja bhiksuni (szanszkrit) . kínai zhi) .sz.véda Salendraradzsa buddha (szanszkrit) . a nesztoriánus kereszténység hatására valószínűleg a Szentháromság átértelmezése.

írott tibeti mkhan chen zhi ba mtsho) .szentély Dél-Amerikában sánti/krodha (szanszkrit) . a keresztény értelemben vett Isten sangho (páli) . hogy személyesnek tekinti. Sang Jesede (ejtett tibeti) . Bhísma.a föld (hús) transzcendens elemének női buddhája Sankara (szanszkrit) . csak sejthető. Siva és Visnu közös formája. a tökéletesség felé vezető út jelképe. elnyugodott.tibeti fordítómester sang tang (kínai) .Viráta király fia sankha (szanszkrit. érzelem.zhi khro Sántidéva (szanszkrit) .Mennyek Ura.szabha Sangye Csenma (ejtett tibeti) . írott tibeti mkhan chen zhi ba mtsho) Padmaszambhava tanítványa Sántaraksita upadhjája (szanszkrit. Konfucius egyszer használja a menny (t'ien) értelmében (Beszélgetések). lecsendesült.kagylókürt.6.sz. jobbra tekeredik. a Legfelsőbb Lény és a többi személy csupán illúzió.9.jótevő.az első indiai tanító (i. cselekvés. iskolát hozott létre a Migyur lhungi dubpai Cuglagkhang (Szamje) kolostorban buddhista szövegek fordítására santeria (vodu) . aki szerint a lények azonosak az Abszolút Igazsággal. 750-802). Triszong Decen király hívta Tibetbe. ejtett tibeti dun) . szertartási hangszer sankhiní (szanszkrit) . de lehet a tao is.megbékélés.tanácskérés egy zen mestertől Sanshisantian (kínai) . a legfelsőbb Isten. kérdések és vita Sang ti (kínai) .a csan kolostorok reggeli beszélgetése.Trájasztrimsa sánta (szanszkrit) .sz. a Satapatha bráhmana része 10. Csitrángada és Vicsitravírja apja Sántaraksita (szanszkrit. filozófiai rendszere az advaita védánta Sankaranárájana (szanszkrit) .végbélnyílás sanshi mompó (japán) .Sándilja tudása. a tejóceán köpülésekor keletkezett.kaurava király. 788-820) monista tanító. nyugodalmas Sántanu (szanszkrit) . vagyis nem tudható. amivel Visnu megáldja híveit. jobb oldalt Siva Sankha (szanszkrit) .köszönés Sándiljavidjá (szanszkrit) . a nalandai egyetem oktatója.(i. a t'ien értelme akarat.műve: A bódhiszattva tevékenységek .

akire a filozófiai fejtegetések megőrzését bízta.éter. az ellentétes külső hatások közötti egyensúly létrehozása sárkány órája (kínai) . személye és tisztsége fontosságáról képet ad maga a tény.tisztítás.mindent tudás Sarvanivarana viskambhin (szanszkrit. már Narmer király palettáján is megjelenik. a cselekvések és érzetek színhelye saríra dhátu (szanszkrit) . bár a király alakja mellett eltörpül.Sáriputra (Upatissza) anyja Sáriputra (szanszkrit. írott tibeti sgrib pa rnam par sel ba) .az égi világrészek buddhája sástana váda (szanszkrit) .sz. a tisztség eredete a predinasztikus korba nyúlik vissza. Upa-tissza.magas rangú egyiptomi tisztviselő.eretnek tan . Szanydzsaja paribbádzsaka tanítványa saríra (szanszkrit) .sz. és.akadályt rendben eltakarító. lecsendesítő rítus. eszme bódhiszattva.Purvavidéha sara (szanszkrit) . jele a fehér sántikar (szanszkrit) .a kecskepásztor fügefája sar (szanszkrit) .07-09 saruhordozó (egyiptomi) .ősz. a királyi udvar egyik első embere. hogy a király személyét dicsőítő győzelmi. hindu évszak. Amóghasziddhi kísérője. a 4.a fizikai test. egy szerzetes halála utáni teme-tési szertartás sáriraka (szanszkrit) .csan kolostor Lojangban. ébresztés sar gji lus 'phags po (írott tibeti) . az alaptudat ura Sarvarthadarsa buddha (szanszkrit) .a Buddha tanítványa.a test legyőzése. 8. században sántika (szanszkrit) .nyíl sarad (szanszkrit) .egy nagy szent Sári (szanszkrit) .a testtel bíró lélek sáririka tapasz (szanszkrit) . írott tibeti sá ri'i bu) . gyakorlatilag a fáraó közvetlen tanácsadója (sarujának hordozója = aki mindig mellette van).gyakorlata (bódhicsarjavatára) Sántigarbha (szanszkrit) .megnyugtató.indiai tanító Tibetben az i. ájur véda Sarat Chandra Das (szanszkrit) .test-áldozat. i.indiai természettudós. 1881 és 1883 között Tibetben elkészítette az ország földrajzi leírását Sarbhanga (szanszkrit) . égelem Sao lin (kínai) . fogadalmi kegytárgyon ábrázolják. Honan tartományban sapálanigródha (szanszkrit) . ábrázolásának jellegzetes elemei a saruk és egy vizeskancsó sarvadnyatá (szanszkrit) .testereklye saríra púdzsa (szanszkrit) .

sacsoszan sásztra (szanszkrit.az öröklétbe vetett hit sásvata gráha (szanszkrit) . kommentárok a szút-rákhoz.jóindulatúság érzése saucsa (szanszkrit) . között.tanítás.Sasti tantra (páli) . amelyeket buddhista is végezhet sasszan (japán) .e. sz.csakra vizualizáció sáthja (szanszkrit) . 1-i.tanítómester. tiltott satrapa (perzsa) . 14 könyv. a Tripitaka a szútrák és a sásztrák gyűjteménye. lényege az állandó. a Buddha sat (szanszkrit) . sruti (közvetlenül hallott). tankönyv. dhjána.Panycsasikha műve (vagy Vársaganja vagy Mádhava). a Jadzsur véda függeléke Satarúpá (szanszkrit) . a hatha jóga gyakorlata Satapatha bráhmana (szanszkrit) . fegyver. amely hisz a lélekben vagy más örök létezőben sászana (szanszkrit) . 2.állandó.az örökkévalóság felfogása sásvata váda (szanszkrit) . vallási magyarázat.a tökéletes bölcseletről szóló százezer soros beszéd (a Hatalmas Anya). örök sásvata dristi (szanszkrit) . az elmélyülése megnyilvánuló tényezője.figyelmesség satjákára (szanszkrit) . ejtett tibeti ten csö) .belső tisztaság.indiai szellemi irányzat az i.Százösvényű bráhmana.van.6 pontból álló vita satnesz (héber) . magyarázat. szmriti (emlékezetben őrzött). a létezés. tantra (rítus). Ratna-raksita és Dharmatásíla műve (16 kötet) satcsakra bhédana (szanszkrit) . életcél sásztrí (szanszkrit) .az igazság megkülönböztetése satkotiko váda (szanszkrit) . a jóga 8 angája . purána (ősi allegória). 100 fejezetből áll.különböző anyagokból készült szövet. világi jellegű szertartások más kultuszok-ban. i. Brahman Egy-állapota sat karman (szanszkrit) . abszolút örökkévalóság. Laksmana ikertestvére.filozófiai értekezés.becsapás sati (szanszkrit) . 5.tartományi kormányzó a perzsa birodalomban Satrughna (szanszkrit) .sz. örök létezésben való hit. században.százalakú. írója Jádnyavalkja (?). szélsőséges nézet. szánkhja szöveg sásvata (szanszkrit) . útmutatás. Szvájambhuva Manu felesége Sataszahaszrika pradnyápáramitá szútra (szanszkrit) . Bharata öccse sauanaszja (szanszkrit) .Dasaratha fia.e.hatos gyakorlat (tisztasági szabályok betartása).

szerzetesnövendék savúa tov (héber) . a Tóra adásának ünnepnapja (sziván 6-7) sazammá szambódhi (szanszkrit) . a világ királya.).élettelen holttest.dikpa sdom pa (írott tibeti. a rituális vágás hentese seiza (japán) . préták. aki törvényeiddel megszenteltél.méztartó.duhkha seb dug ngal va la mi szö pa (ejtett tibeti) .hetek.deszi sdig pa (írott tibeti) . többféle van (például illatevők. hogy felvegyük a tfilint. tana. kígyóképű Schmidt József . felerősítésekor: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. hogy elviseljük másvalaki szenvedésének látványát sebomai (görög) .a Nyolc Seregbeli halálszörnyek. és megparancsoltad nekünk.holttest-tartás (hatha jóga) savi (ejtett tibeti) .lapszéli jegyzet sde brgjad shi 'dre (írott tibeti) . Örökkévaló Istenünk. 1 rekeszben 1 idézet.Szamgye Korvadzsik.dzsor nyi sbrang rtsi 'dzin (írott tibeti) .prajóga márga sbjor nji (írott tibeti) . majd: Vöatem hadvékim Baadonáj. .dána sbjor lam (írott tibeti) . szombat esti köszöntés savuot (héber) . Siva neve i nélkül savászana (szanszkrit) .trül sbrul gdong ma ljang gu dril bu 'dzin pa (írott tibeti) . nágák.műve: Buddha élete. a Buddha egyik elődje sbjin pa (írott tibeti) .sarkon ülés sel jád (héber) . jaksák.szamvara sdug bsngal (írott tibeti) .hountò sehita/sóhét (héber) .közül az 1. a peszah utáni 7x7 nap.a képesség hiánya. sava (szanszkrit) .Tripitaka sde srid (írott tibeti) . aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhaníáh töfilin.vágás. (Áldott légy.megvilágosodás sazngsz rgjasz 'khor ba 'dzsig (írott tibeti) . pünkösd. ejtett tibeti dom pa) .jó hetet. a Négy Kapuőrnő egyike északon. ráksaszák) sde snod gsum (írott tibeti) .kézre való tfilin. hájim kulhem hajom. kígyószellemek. a fehér lótusz sbrul (írott tibeti) . ájur véda ségond (vodu) .isteneket imádni seet (szanszkrit) . húsfalók.hideg. bhútanák.a csengettyűs. egyháza (1920) scholion (görög) .

mátszarja . felvételekor: Baruh atá Adonáj. eljegyezlek magamnak igazsággal.a fekvő oroszlán helyzete seng lun (kínai) .gondolni mások segítésére sen qie lan (kínai) . 4 rekeszben 4 idézet. alkalom.templomi énekesnő sems can (írott tibeti) . és megparancsoltad nekünk a tfilin törvényét.szellem. lények seng fang (kínai) . a Négy Kapuőrnő egyike nyugaton. Eljegyezlek magamnak hűséggel. joggal. tanuló. akik ragaszkodtatok Örökkévaló Istenekhez.a vasbéklyós.az istenek gyülekezőhelyei semu (egyiptomi) .Senrab Mivocsan mester sen phen kji szem (ejtett tibeti) . évezred elején ser sna (írott tibeti) .sz.forróság. születik. élve maradtatok mind a mai napig. bön pap (sen ejtett tibeti. az i. csing). (Eljegyezlek magamnak örökre.bölcsesség. szeretettel és irgalommal. vöérasztih-lí beemuná vöjadáát et-Adonáj.naraka sems tsam (szanszkrit) . 1. oroszlánképű seng ge (írott tibeti) . aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu ál-micvát töfilin.) .). az egyik életprincípium (még 2: csi. (Áldott legyen az Ő dicső uralmának neve mindörökké. határ. (Áldott légy.vaisésika Senrab Mivo (ejtett tibeti. vöérasztih-lí böcedek uvömispát uvoheszed uvörahamin.a bön alapítója.) sel ros (héber) .fejre való tfilin. keletkezik. sz. 8.(i. kínai Sen hui) .) Seléné (görög) . Elohénu meleh haolám. gsen írott tibeti) Sen hui (kínai) .szen ge seng ge'i 'dug stangs (írott tibeti) . majd: Baruh sém kvod malhutó löolám vaed. hogy megismerd az Örökkévalót.vihára seng gdong dmar mo lcags sgrog 'dzin pa (írott tibeti) . Örökkévaló Istenünk.holdistennő selosim (héber) .vihára seng (kínai) . írott tibeti gsen rab mi bo. aki törvényeiddel megszenteltél.a 7 napos gyászt követő 30 napos könnyebb gyász semajet (egyiptomi) .e. az ujjakra erősítéskor: Vöérasztih-lí löolám.).csitta mátra semszu her (egyiptomi) .(Ti pedig. a harmadik évszak sen (kínai) . a világ királya. a halálkor a felső lélekből lesz.szattva sems can gyi dmjal ba (írott tibeti) .

Három Fenség sheng wen (kínai) .bhávaná márga sgong skjes (írott tibeti) . a Három Fenség egyike.iszlám törvénykezés. Jen huang sheng (kínai) .7 áldás esküvőn sger pa (írott tibeti) .tojásból születés sgra mi snjan gling (írott tibeti) .rész-egész létezés.a Visnut hordozó kígyó. szemlélődő nyugalom Shang ti (kínai) .szerzetes.dárda. nem ölik le.Szubramanja egyik formája.Uttarakuru sgrib pa ( írott tibeti) .sáska-tartás (hatha jóga) shamana (szanszkrit) . testének gyűrűi az idő ciklusai.dnyéja varana shes rab (írott tibeti) .nyugodt kötődés.kalá sgo ba bzhi (írott tibeti) .Vadzsrasinkhalá sgo ma zhags pa ma (írott tibeti) . Visnu ágya .Égi Földműves.állatáldozat. Kartikéja egyik neve shanmukhí mudrá (szanszkrit) .buddhista iskola.nyugvó-tartás (hatha jóga) shaktí (szanszkrit) .a Négy Kapuőrnő sgo ma dril bu ma (írott tibeti) .Pásadharí sgom lam (írott tibeti) .nirvána shajanászana (szanszkrit) .a Négy Kapuőr sgo ma bzhi (írott tibeti) .srávaka shes bja'i sgrib pa (írott tibeti) .pradnyá Shéshanága (szanszkrit) . a kozmosz óceánján fekszik karikába hajolva.gyűlölet she lun (kínai) . a visis-tádvaita panteisztikus felfogása seter (mongol) . csak szalaggal megjelölik sevá brahot (héber) .ger pa sgju rcal (írott tibeti) . erényes mitikus uralkodó. a hatszájú.föld she dang (ejtett tibeti) . így nevezték a muszlim hódítók a buddhistákat shamatha (szanszkrit) . Szubramanja egyik tárgya shalabhászana (szanszkrit) . az álaja működése szennyezett.pradnyá csaksu Sésa (szanszkrit) .Kinkinidharí sgo ma lcags grog ma (írott tibeti) . ellentétes a dilun iskolával Shen nung (kínai) .ses rab kji mig (írott tibeti) . rajta nyugszik a 7 pokol és a 7 felső régió sésa sésí bháva/ansa ansí bháva (szanszkrit) .ezerfejű kígyódémon. iszlám jog she (kínai) .6-száj-lezárás-pecsét (hatha jóga) sharia (iszlám) .bölcs.Mennyei Úr Shanmukha (szanszkrit) .

bizalom shrúti (szanszkrit) .megtapasztalt megvilágosodás shikan taza (japán) . tantrikus buddhista szekta az i.egy ős szelleme. gyógyító ember shúnjá shúnjá (szanszkrit) .csupán ül a zazenben shikhá (szanszkrit) . az Avatamszaka szútra tanítása si liu (kínai) . írott tibeti zhi bjed pa) .Igaz Szó.kínai buddhista szerzetesek nevének első jele a Szakjamuni átírása után.csan.tibeti iskola Shi yia mu ni (kínai) . dinamikus shijue (kínai) . tudat. a csan kolostorok esti beszélgetése.tanítvány shitá (héber) .sidzse csö Si csing (kínai) . a jelenség. 5 érzékelő tudat + 1 elmetudat shin jin dacuraku (japán) .védikus kinyilatkoztatás shu (kínai) .erős hit.10 titokzatosság.szambhóga kája shraddhá (szanszkrit) .belégzés shvászaprashvásza (szanszkrit) .csaturógha si mu (kínai) . ez.fej-lábfej-tartás (hatha jóga) shirsászana (szanszkrit) . Szekiszo si netjer (egyiptomi) . lehangoltság shou ji (kínai) . a halottak képviselője.hajfonat a borotvált fejen a brahmárandra fölött shiki (japán) . általában a templomok mellett . századtól Japánban shírsa pádászana (szanszkrit) . Konfucius műve (5 klasszikus). Konfuciusz egyik vezérelve. zhong.lehűtő légzés (hatha jóga) shódhana (szanszkrit) .egyenetlen légzés si (kínai) . a csan-szövegek jellegzetes szófordulatai si bjed gcsod (írott tibeti) .boszorkány. csápa shugendo (japán) .bánat.isteni tó. összeszedettség shou yong shen (kínai) .az aszkézis útja. ilyenkor legtöbbször a tanító beszél si hüan (kínai) . sziget a kerti tóban shinai (ejtett tibeti) .emberbarát. 9.megtisztítás shóka (szanszkrit) .Dalok könyve. dhjána.elhullatva testet-lelket a zazenben shin/kokoro (japán) .a rituális levágás shítalí pránajáma (szanszkrit) . a külső forma.nyugtató meditáció Shingon (japán) .sz. lélek.Sakjamuni shih (kínai) . szellem.emberi elme.üres és mégsem üres (a tudat kettősségektől mentes állapota) shvásza (szanszkrit) .szív. aki kapcsolatba lép a jóssal vagy az áldozatot bemutatóval.fejenállás (hatha jóga) shisja (szanszkrit) . si sen ma: hát ez mi?.shi cse pa (ejtett tibeti.

. meditáció sikan meditáció (japán) .halászat. írott tibeti zsi ba) .csillagmagnólia (Magnolia stellata) sidzsiku (japán) . a 32. elődje siki (japán) .átadás sikan (japán) .a jószerencse 7 sinto istensége: Daikoku .. boldogság.szövetlabdával festett szövet sibui (japán) . a 33.a templom szentélye fölötti építmények Sikhin (szanszkrit. amikor a hároméves fiúk és a 7 éves lányok a kami segítségét kérik.4 félelem-nélküliség. Benten .Szekiszó si szan wai tao (kínai) .gazdagság és hosszú élet. a lányokét 16 éves korukban vágják le. Ali pártja sibori (japán) . a .november 15-ei ünnep a sintóban.az ocsaják részére dolgozó konyhák sidcse csö (ejtett tibeti. Fukurikudzsu és Dzsurodzsin .a testtartás ereje Si tian wang tian (kínai) . dél-indiai jógi tanai sicsifukudzsin (japán) .Si suang (kínai) . a születés utáni hetedik napon a fiúkat és a lányokat. jelenségek. napon a lányokat viszik a kamihoz.Ali kalifa követő. a csanoju esztétikája sicsépa (ejtett tibeti) .csak ülés. Ebiszu . dnyána sia síita (iszlám) . 70. napon a fiúkat. születésnap sidak (ejtett tibeti) .az egymást keresztező dolgok világa siho (japán) .Cang sih (kínai) .sziddhánta si zhi (kínai) .Padampa Szamgye tanítása side kobusi (japán) . Phadampa Szamgye.csatur mahárádzsa kájika Si tou (kínai) .visszafogott.kálavádin si szei (japán) . Hotei . koncentráció a zazenre Sikhandin (szanszkrit) . csatur vaisáradja si xi tan (kínai) . 61.szépírással írt költemény egy festményen Sigacé (ejtett tibeti. írott tibeti si bjed gcsod) .egy körülhatárolt pont szelleme sidasi (japán) .bölcsesség.az érzékelhető valóság. életkori ünnep még a 40.gazdagság.Fejdíszes. és 88. ez a felnőtté avatás. formák.zene és bölcsesség sicsigoszan (japán) .a sinto énekek előadója. írott tibeti gcug tor csan) .elégedettség. 77.Drupada lánya sikhara (szanszkrit) .hagyomány. a fiúk haját kilencéves korukban.Szekitó Kiszen si va (ejtett tibeti. a bölcsesség felébresztése sikantadza (japán) . írott tibeti gzhis ka rce) .béke si wu wei (kínai) .a tudat lecsendesítése.. a Buddha 2. Bishamon harc.

látható valóság sikinen dzukuri (japán) .imaház síla (szanszkrit. szamojadzsanáni silabbatamupádána (szanszkrit) . században silánga (szanszkrit) . meggyőződésünk és cselekedeteink közötti összhang. a nagy síla kála a Buddha 5 ezer éves működési ideje. 9.erkölcsi elv. tévhitek) síla kála (szanszkrit) . szamádhi.sz. a Kágyur (et. a helyes kiejtés leírása a védángán belül siksaguru (szanszkrit) . szádhana kála (4.keresztény lány sil (héber) . ejtett tibeti) . 10 síla: testi (gyilkosság. szóbeli (hazugság. ne igyál alkoholos italt (vagy tartózkodj a helytelen gondolatoktól).előírások a próbaidős nőkre (12 szabály) Siksánanda (szanszkrit) . szülőtisztelet és engedelmesség. 8.a szabályokhoz és szertartásokhoz való ragaszkodás.női szerzetes növendék siksamáná síla (szanszkrit) . írott tibeti tshul khrims.az erény kora. 2. 5. az 5 síla az alapvető feltétel: ne ölj. buddha.hangtan. (szamjag karmanta) és 5. a nagy síla kála 6. sróta ápannáni). . szakasza. IV.nepáli tanító az i. 699ben siksze (jiddis) .szolgáló az okijában. szútra.ragaszkodás a szertartásokhoz Sílamandzsu ácsárja (szanszkrit. az az időszak. dzsina mátradhárana kála sílabbata parámása (szanszkrit) . adhidarma. vinaja). kínai xiao shun) . ejtett tibeti ge lob ma) . belőle lesz a maiko siksá (szanszkrit) . 7. (szamjag ádzsiva) foka. a teremtést. rossz szándék.az erkölcsiség főága sílapáramitá (szanszkrit) . fecsegés). 4. a harmadik béklyó.az Avatamszaka szútra fordítója i. a nemes nyolcrétű ösvény 3. anágámi. amelyben ma élünk.helytelen nézet.sz. bódhi kála (1. pradnyá. minden szakasz 500 évig tart: I. ne paráználkodj. III. oknak tartani. ne hazudj. arhat. lopás. ami nem ok. síla). erkölcstelenség). amely a helytelen erkölcsöt páratlannak tartja. ne lopj. a Buddha saját szavai. etika. rágalom. 10. most fog megjelenni a 4. 6. erény.a sintoista templom időszakos lebontása és újjáépítése sikomi szan (japán) . II. gúnyolódás. 3. (szamjag vák).utasítást adó lelki tanítómester siksamáná (szanszkrit.) egyik része. ágama kála (7.az erkölcs tökéletessége sílavrata paramarsa (szanszkrit) . lelki (sóvárgás.

az erkölcsi és vallási fogadalmakhoz való ragaszkodás sílavratopádána (szanszkrit) .az istenek táplálásának helye. so nam pa) gazdálkodók Singecu Szeirjó (japán) .mantrák. szellem. írott tibeti zing pa.az alsó világrészek buddhája sin (japán) . alapította Dzsiun i. igazi. kövek köré szalából font kötél.indiai tanító az i.a kamik és a buddhák együttes tisztelete. a sintoista templomban az oltár helye.ragaszkodás a helytelen erkölcsi nézetek-hez Sílénabódhi (szanszkrit) . szív. fák. mert egyesíti az élet és a halál aspektusait sinden (japán) . igaz szó.vagy rongycsíkok lógnak le.új vallások (újonnan keletkezett vallások) sinszen dzsó (japán) . 9.ünnepi kacura Simbik (vodu) . singon szekta. hogy fölhívják a figyelmet a hely kamijára. a tudás 5 ága közül az egyik silt (héber) .a szertartásokat. 1130 után Singisig/Jamantaka (ejtett tibeti) .sz.sz. a mandala déli ajtónállója singon (japán) .a források és mocsarak őrei. írott tibeti) . írott tibeti gzsin rdzse) .Szo szan (i.férfi védisten.test-tudat sinbucu (japán) . intuíció. kerttípus sin ku i no szangou (japán) .sinto pap sinsúkjó/sinkósúkjó (japán) .a szótó 47.testi-szóbeli-gondolati cselekedetek sin siki (japán) .sz.szent kötél a sintóban.fa. új. manapság igen elterjedt ideológia. sinto főszentély stílusa sinsoku/kannusi (japán) . amelyben a sintait őrzik Sindzse (ejtett tibeti. 1895-ben sinkósúkjó (japán) . amelyről papír. zen-buddhista szekta.tudat. alapítója Kukai (Kóbó Daisi) singon ricu (japán) . lélek.halálisten Sindzsinmei (japán) . állatuk fehér sime nava (japán) . pátriárkája singin (japán) . az 5 elem (dzsungva) egyike sing pa/szö nam pa (ejtett tibeti.isteni ragyogás.szigorú singon.cserélhető tábla a Tórán a heti szakasz vagy ünnep jelölésével simada (japán) .isten csarnoka. században siliu (kínai) . alapította Kakuban i.csatur ógha silpa vidjá (szanszkrit) . ezzel kötik át a kara hicut Simha buddha (szanszkrit) .a művészetek és a mesterségek tanulmányozása.sinsúkjó sinmei (japán) .új elv. ide teszik a sinto .sz. 606): Értekezés az értelembe vetett hitről sing (ejtett.

kifejezetten japán. a szent tárgy. de nincs semmilyen kötöttsége. a beteljesítő és pusztító isten. a kard (igazságosság) és az ékszer (szeretet) sinto (japán) . megkülönböztetésül nevezhető vallásnak.shita Sitianwangtian (kínai) . ábrázolása: tűzkörben táncol. vízfolyó a kertben sisira (szanszkrit) .gondolkodás sironuri (japán) . nem szobor.A sinto 5 könyve (összeáll.földadomány. hordozóállata a Nandí (öröm. a 6. amelyet a sír fenntartásának és a halotti kultusznak költségeire adományozott a fáraó sirjó (japán) .táncos prostituált. a mítoszban 1008 neve van. megjelenésének ünnepe február-március hónapban. másik a Holdhoz. politeisztikus természetkultusz Sinto Gobuso (japán) .a kami meséje.a Trimúrti harmadik tagja. egyik lába fölemelve. ami a kami jelenlétére utal. ezért barátja és ellensége sincs. csak a buddhizmus megjelenésétől kezdve.a sinto szentélyben. a honden mögött. 720-ból való a Nihongi (Nihon soki) krónikából. ő az anyagi világ ura.megismerő-tudat. vallás és kulturális jelenség.az istenek útja. Brahman tudati teljessége site (jiddis) .sz. hindu évszak Sisupála (szanszkrit) . többnyire tükör. harmadik a tűzhöz hasonlít.sziddham sivá (héber) . másik egy démonon (Apaszmara. mítosz a sintóban.templomba vitt adományokat sintai (japán) . a kami tetteiről szól Sir Hásirim (héber) . egyik szeme a Naphoz. élvezet) nevű bika.tanítvány sisi odosi (japán) . társa Párvati. tó-út (mindkét formában olvasható. a 3 sintai a tükör (őszinteség).hűvös évszak.a maikók és a geikók fehér arcfestéke sishja (szanszkrit) . a sin kami tó micsi írásjegyek rövidítése = sin-istenség.Csatur mahárádzsa kájika sittam (japán) . i.Csédi királya sit (szanszkrit) . Énekek éneke sirabjosi (japán) . a sinto első filozófiai rendszerezése sinva (japán) . de a kaminak még külön jelentése is van).virrasztás Siva (szanszkrit) . dalaik kínai eredetű buddhista balladák síralapítvány (egyiptomi) .sz.szarvas-riasztó. az .Biblia. első nyoma i. 1170-1390).

boldogságot ígérő.böjtnap (tamuz 17) a 3 gyászhétben Siva jelkép . ez a Siva lingam: ellipszoid kőgömb Siva szanhitá (szanszkrit) .védánta iskola. sz. Siva egyik avatárája. az Állatok Ura Siva purána (szanszkrit) .Krisna másik neve Sjámatárá (szanszkrit) . sátor . az ellipszis. műve: Brahmá szútra bhásja. az ókorban nagy hírű Amontemplom volt ott. a nirvána Siva ardhanárí (szanszkrit) . Brahmá szútra kommentár sivatva (szanszkrit) . a Nagy Jógi Siva Natarádzsa (szanszkrit) . jobb felső kezében dob (a teremtés őshangja).a megnyilvánulatlan megnyilvánult. a Tánc Ura. 12 nem emberi kéz által készített (önmegnyilvánult) Siva jelkép siva lingam (szanszkrit) . 13. sajátos kultúrája és szokásai mellett fekvéséből adódó különleges jellege is egyedülállóvá teszi. ábrázolása szerint lalitászanában ül sjgrub pa'i mandal (írott tibeti) .emberi tulajdonság) áll.Abhinavagupta műve Siva shaktí (szanszkrit) .egy nép siviszi-tábla (jiddis) .fallosz alakú kő. bal felső kezében lángnyelv (a pusztulás).pavilon.Siva félig nő .karci skéné (görög) .a kéktorkú Siva Siva Pasupati (szanszkrit) . másik bal keze fölemelt lábára mutat (a tánc a májá bűvölete). melyet Nagy Sándor is felkeresett ekkor nyilvánították Amon fiának. dnyána Sjáma (szanszkrit) .Siva.4 bölcsesség. a teremtő erő szthula formájú szimbóluma Siva Mahájógí (szanszkrit) .félig férfi alakja sivá ászár betamuz (héber) .Siva.Siva. Ádíshvara.). és így nyert legitimitást Egyiptom trónjára sixitan (kínai) .sziddhánta sizhi (kínai) .mizráh Siwa oázis (egyiptomi) .nagyon nehezen megközelíthető oázis a Líbiai-sivatag közepén. másik jobb keze megnyugtató kéztartásban van.sz.jóga-szöveg sivádvaita (szanszkrit) .sivaság. az emberben meglévő isteni sivi (szanszkrit) .dzsjótirlinga. alapítója Sríkántha (i.a Zöld megmentő tárá.dru pe mandala skar cis (írott tibeti) . Amóghasziddhi női lé-nyege. tánca (tándava) a teremtés és pusztulás folyamatosságát jelképezi Siva Nílakantha (szanszkrit) .

laksana skjes pa (írott tibeti) . védánta S'losá ászár ikkárim (héber) .trikája slemil (héber) .kje me skjed rim (írott tibeti) . sorsosztó sku bzhi (írott tibeti) . dzsívó Brahmáiva.árnyék.napernyő Skirophoria (görög) .Tetemégető Tanítás sku gsum (írott tibeti) .Tizenhárom hitágazat.ősi indiai versmérték. Vöahavtá ét-Adonáj Elohehá böhollövavhá.az egyik kapha. élhetetlen slészak (szanszkrit) .a Test. lélek skiron (görög) .Halljad. .skia (görög) . házán slimazl (jiddis) .Pradzsápati skje gnas (írott tibeti) . uvhol-nafsöhá uvhol-möodehá. Vöhajú hadvarim haéle.Smá Jiszraél. az Erényesek Közössége sku gdung 'bar ba' i rgjud (írott tibeti) . a félsorok utolsó 4 szótagja kötött slókárdhéna pravaksjámi jad uktam granthakóthih: Brahmá szatjam. egy sor 16 szótag sormet-szettel.a napernyő hordozása. egyedül előtte: Él Meleh neemán (Isten megbízható király). dzsagan mithjá. bösivtöhá bövétehá uvlechtöhá vadereh. 2 sor. Baruh sém kvod malhutó löolám vaed. Athéné Skiras ünnepe Skirophorión hónap 12-én (Athén) Skirophorión (görög) . a legfőbb ima.kje dak skje dgu'i bdag mo (írott tibeti) .a születés köztes léte skje sme (írott tibeti) . Adonáj ehád. a lélek maga Brahman.szarana gamana skje ba rnam pa bzhi/skje gnas bzhi (írott tibeti) .ügyefogyott.előimádkozó. Vösinantám lövanehá vödibartá bám. Adonáj elohénu.szerencsétlen slóka (szanszkrit) . Rámbám műve slosim (héber) . ájur véda sliáh cibur (héber) . a világ csak látszat. amit a könyvek milliói mondanak: Brahman a valóság. Izrael!. náparah (szanszkrit) egyetlen sorban megmondom.harminc napos gyászperiódus Smá Jiszraél (héber) . az ízületek nedve. ember skjob pa1'i lha (írott tibeti) . zsinagógában előtte: Ádonáj Elohéhem emet (az Örökkévaló a ti Istenetek).oltalom-isten.a tizenkettedik hónap skjabs su gro ba (írott tibeti) .élőlény.csaturjoni skje bdag (írott tibeti) . uksartám löot al-jadehá vöhajú lötotafot . aser anohí möcavhá hajom al-lövavehá.kje rim skjes bu chen po'i mtshan (írott tibeti) .négy test és a lényegtest sku dge 'dun (írott tibeti) . Uvsohböhá uvkumehá. semmi más.

bén-énehá.sing pa sobadji (vodu) .fény snang ba (írott tibeti) .Men ci khang smasána (szanszkrit) . a szukkot utolsó napja (tisri 22) smitá (héber) .me va sme phreng (írott tibeti) .a jótékony célra felajánlott összeg snóderoló (jiddis) . borogatás. a szíveden. pranidhána smone eszré (héber) . Írd fel őket házad és kapuid ajtófélfáira.Biblia.koldus só (japán) .karuná snehan (szanszkrit) . a védaná.a Nagyorrú Elefántfejű. Tóra. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.visvavadzsra snang (írott tibeti) . és beszélj róluk. Istenedet egész szíveddel.ngöndro snóder (jiddis) .me treng sme shanj (írott tibeti) . Uhtavtám al-mözuzot bétehá uvisarehá. melyeket ma megparancsolok neked.a szombatév neve smjung gnas (írott tibeti) . és ha fölkelsz. a dharma fölött S'muél (héber) .) smagege (jiddis) . a csitta.18 áldás a spontán ima megkönnyítésére S'mót (héber) .naplopó sman rcis khang (írott tibeti) . az Örökkévaló a mi Istenünk.az emlékezés képessége smritjupasthána (szanszkrit) . ha lefekszel. sötétzöld sna tshogs rdo rje (írott tibeti) . Kösd azokat jelül karodra. ha otthon ülsz.lényeg so nam pa (írott tibeti) . halottégető hely sme ba (írott tibeti) .világosság.temető. az Örökkévaló egyetlen negy! Áldott legyen az Ő dicső uralmának neve mindörökké! Szeresd az Örökkévalót.bagui .a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike sminí aceret (héber) . egész lelkeddel és minden erőfeszítéseddel! Legyenek ezek a szavak. ájur véda sngon 'gro (írott tibeti) . (Halljad.felajánló snórrer (jiddis) .belső olajozás. Izrael. Vésd azokat jól gyermekeidbe.mön lam. Sámuel első és második könyve sna chen ljang nag glang chen mo (írott tibeti) . 4 meditáció a kája.a figyelem 4 állomása (nirvedhabhágíja). A kivonulás könyve smriti indríja (szanszkrit) .Biblia. ha úton jársz.záróünnep. jelenés sndzsing rje (írott tibeti) . és legyenek homlokdíszül szemeid között.nyungne smon lam (írott tibeti) .

prithagdnyana sosor tharpa (írott tibeti) . 790) sövárim (héber) törések. (az egyiptomi vallás rendszerint tagadta az eleve elrendeltetettséget). a mezuza somjo (japán) . a szív mérlegelésénél.Joka Genkaku (i. a Dzsódo Sin Su alapítója sono mama (japán) . mint az elhunyt sorsának jelképei sósa (japán) .fuszuma soen (japán) . 665-713): Az élet megvalósításának éneke sódzsi (japán) .megtisztítás.Izrael ajtainak őrzője. és ezekre az un.sz. rövid. a sófár 3. a Háromszarvú Púpos testvére sóka gakkai (japán) .kosszarvból készült kürt Sóftim (héber) . 1173-1262).kínai jógácsára buddhista iskola Sö tou (kínai) .Sonin Sinran mestere Sonin Sinran (japán) . a sorstéglák megjelennek időnként a Halottak Könyve ábrázolásain is.(i.éppen ilyen.az egyiptomi asszonyok téglákon szültek.boldogító üzenet sou zuo (kínai) .örök kezdők szelleme Sósipolis (görög) . 1200-1253): Az Igazi Dharma látásának nagysága sodhan (szanszkrit) .Sóbó Gendzó (japán) .kalligráfia Sodoka (japán) .a Szúdzan hegyen. ahol Daruma (Bódhidarma) meditált sorstéglák (egyiptomi) . házfőnök a csan szerzetesi csarnokban sö lun (kínai) .kis sinto templom sosin (japán) .a villám istene.főhelyen ülő. szülőtéglákra egyes.lépcsősor a templomban a belső fal és a szentély között Sórindzsi barlang (japán) . a haiku-írás szemlélete sopana (szanszkrit) .császár az i. ájur véda sodo (japán) .laikus buddhista szekta somér dlátot jiszráél (héber) .sz.sz. Bírák könyve Sogbo (vodu) .Dógen Dzendzsi (i.prátimóksa soszuku (japán) .parkha spen pa (írott tibeti) .csan mester († i. általánosan el nem fogadott felfogás szerint Thot felírta az újszülött sorsát.mitikus kultuszszemély Eileithyia templomában soso skje bo (írott tibeti) . sz.sz. szaggatott hangja spar kha (írott tibeti) . arámi = szép) .pen pa .buddhista kántálás Sómu (japán) . 8.sz.Biblia.magán (szerzetesi) földtulajdon sófár (héber.-ban Sonin Hónen (japán) .

tre sráddha (szanszkrit) .fecsegés.szang va srauta szútra (szanszkrit) . a Hőssel szemben csupán saját megszabadulásukon fáradoznak. írott tibeti dge sbjong) .árja pudgala sraddhnuszárin (szanszkrit) . a tanítványok kocsija.a hit által törekvő. ejtett tibeti geculma) . függetlenül attól. tanítvány. menedék-kérés. ez a helyes kifejezés a hínajána helyett. a világtól elvonult szerzetesek általános megnevezése. a felhalmozás ösvénye (szambhára márga).nagy.dhúpá spre (írott tibet) .a mostani világkorszak szellemi uralkodója sraddhádhi mukta (szanszkrit) .tiszteletlenség a tanítás iránt/bizalom.spicli (jiddis) . a legidősebb fiú végzi el a házi tűzoltárnál sraddhá (szanszkrit) . akik a mahájána eszményével.a hallók. nyilvános áldozatokról szóló szövegek srávaka (szanszkrit.csipkéből készült kendő spos me ma (írott tibeti) . aki figyelmesen hallgatja a tanítást. nem üdvös cselekedet srang ba (írott tibeti) . akik tanúságot tesznek a célhoz érés útjáról srávaka jána (szanszkrit.vezeklő. az erőfeszítés ösvénye (pra- . nisthá. hitvallás. hogy valaki próbaidős novícius vagy felszentelt szerzetes. a hínajána iskola követői. írott tibeti njan thos theg pa) .előírások a novíciákra (36 szabály) srampralápa (szanszkrit) .a hit követője. hit. ejtett tibeti gecul) . kárhozatos cselekedetek és ellenszerük sraddhá indríja (szanszkrit) . nem-hindu srámanéra (szanszkrit. a hit képessége Sráddhadéva Manu (szanszkrit) . szaka-szai: 1. a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike sramana (szanszkrit.előírások a novíciusokra (36 szabály) srámanériká (szanszkrit. szeretet a nálunk magasabban állók iránt. kínai sheng wen) hallgató. nő-e vagy férfi. 2. elvonult követő. a 7 nemes személy (árja-pudgalasz) egyike sraddhádhimukta (szanszkrit) .a bizalom.állhatatosság. írott tibeti njan thosz pa. bizalom. az elhunyt ősök tiszteletére bemutatott hindu szertartás.novícia srámanériká síla (szanszkrit) .novícius srámanéra síla (szanszkrit) .

betegséget hozhat srigálamukha nag mo wa mgo can (írott tibeti) . műve: Brahmá szútra bhásja.hallás útján elért tudás Srávasztí (szanszkrit.szi Srí (szanszkrit) .a Nyolc Boszorkány közül a nyugati rókafejű Sríkántha (szanszkrit) .a sivádvaita védánta iskola alapítója (i.a Boszorkány Tigrisfejű.jóga márga). sz.felekezet. sötétsárga srin mo smug nag g jag mgo ma (írott tibeti) . Brahmá szútra kommentár Sríkárabhásja (szanszkrit) . műve: Sríkárabhásja. Kósala rádzsaság fővárosa. Nárada muni. Brahmá szútra kommentár Srírangam (szanszkrit) .hindu július sravana dnyána (szanszkrit) .szent lábnyom Srípati (szanszkrit) .Jakfejű. 1350-1410). 13.sz.a lét köztes léte srid pa'i 'khor lo (írott tibeti) .sz. vörös srin mo ser nag stag gi mgo (írott tibeti) .a Boszorkány Kutyafejű. sötétbíbor srípáda (szanszkrit) . írott tibeti mnjan jod) . alapítója Rámánudzsa srívatsza (szanszkrit) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.egy 12 énekből álló költői mű.). 3.a dvaitádvaita védánta iskola alapítója (i. . a belátás ösvénye (darsana márga) sravana (szanszkrit) . közelében volt a Dzsétavana áráma sri (írott tibeti) . fordító Nankingban (dolgozott i. az egyetlen női tanvédő isten.Győzedelmes istennő tanvédő isten.Srípati műve Sríla Vjászadéva (szanszkrit) . amely Visnu megtestesüléseit meséli el.kutsai (Közép-Ázsia) születésű herceg.a szerencse és a szépség istennője Sríbhásja (szanszkrit) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.Rámánudzsa műve srid pa (írott tibeti) .a Visnu kultusz központja Dél-Indiában Srívaisnavaszampradája (szanszkrit) . 317-322) srin mo dmar mi khji'i mgo (írott tibeti) .a Srímad Bhágavatam írója Srímad Bhagávatam/Bhágavatapurána (szanszkrit) . Sríla Vjásza-déva írta guruja.a jel Visnu bal mellén Laksmí jelenlétére utal.sz. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.szi pe khor lo Srídévídharmapála (szanszkrit) . utasítására Srímitra (szanszkrit) .Hallgatás-hely város.

az már nem zuhan vissza a rosszlétekbe sróta ápannáni kála (szanszkrit) . bala srvana (szanszkrit) .a fülön alapuló érzékelés.a hallás egymásra ható mezeje sróta ápanna (szanszkrit. az áramlat a nirvánához vezető nemes ösvényt jelenti. képessége.Akanistha .hallható alkotóelem srota vidnyána dhátu (szanszkrit) .flitterrel. szakasza sróta dhátu (szanszkrit) .vezeték.Dzsanaka lánya. egy tanító vagy egy könyv követése az elme összpontosításáról.személyes ülőhely a zsinagógában strámli. ünnepi verseny Karneia ünnepén (Spárta) Sténia (görög) . hogy a bódhi-szattva eljusson a különböző buddha-földekre stug po bkod pa'i zhing khams (írott tibeti) .az elme 1.Thesmophoria első napja (Athén) Steptérion (görög) . írott tibeti rgjun du zugs pa) . strájmli (jiddis) . hallomás útján megszerzett tudás.július-augusztus.imaszoba.Szongcen Gampo sróta (szanszkrit) . ékkövekkel díszített női fejfedő stetl (jiddis) . hang sroténdríja (szanszkrit) .ducö 21-23. a 6 erő (sadbala) egyike srutibala (szanszkrit) .Apollón-ünnep Delphoiban a Tempé-völgyben 8 évenként sterntuh (jiddis) . a test energiacsatornáinak jelképe srod 'khor (írott tibeti) .a halló alany Srutakirtí (szanszkrit) . szö khor srog (írott tibeti) .cobolyprémes lapos kucsma stri indríja (szanszkrit) . lengyel miastecko. a 4 gyümölcs első foka.különleges összeszedettség.a hallás-tudatosság alkotóeleme srótavja (szanszkrit) . csatorna.szőlővel futó.súnjatá stót (jiddis) .zsidó kisváros (héber ajarah. aki a tan híve lett. német Städtchen) stibl (jiddis) .végtelen csomó. oltalomért folya-modott.élet-isten.kinyilatkoztatás.tag lung pa staphylodromoi (görög) .szok srog lha (írott tibeti) . a hallás szkandha srótr (szanszkrit) . Satrughna felesége sruti (szanszkrit) .női képesség strótánugata (szanszkrit) .az áramlatba lépés szentségfoka.a síla kála 3. kneszet stong pa njid (írott tibeti) . ájur véda sróta ájatana (szanszkrit) . sorsosztó. kinyilatkoztatott hagyomány. szok lha srong bcan sgam po (írott tibeti) .a hallás tárgya. de a szánkhjában a hallás érzéke stag (tak) .tak stag lung pa (írott tibeti) .

amely létrejön bármely cselekvésnél súha sinto (japán) . Amitábha nyugati birodalma.Tiszta Birodalom. 8 szintjéből a felső 5. tiszta formáinak gyakorlásával kerülnek. szolgák tartoznak sudzsi (japán) .mag. 637-735) tantrikus tanító.su (kínai) .a nyugati világrész buddhája suddhi (szanszkrit) . a formavilág 4 ege közül a 4. a Konfuciusznak tulajdonított 5 klasszikus egyike su lun (kínai) . akiknek erős a második dhjánájuk subhaszannyá (szanszkrit) . spermium.Tűzcsiholó.petesejt. Tien huang súkaramárdava (szanszkrit) . szövegmagyarázat (csu) Su csing (kínai) .energia. színe vörös sukla (szanszkrit) . Brahmá szútra kommentár Suddharasmiprábha buddha (szanszkrit) .védánta iskola. a mantra jóga gyakorlata Suddhódana (páli. figyelmesség.szánkhja Subhakaraszimha (szanszkrit) . kínai Bian jing tian) . vagyis lojalitás másokkal szemben. rendje.sz. ide az istenek az elmélyülés magasabb.kölcsönösség. színe zöld.sz. írott tibeti zas gtsang ma) .tisztaság az elmélyülésben.Tisztaélelmű. szintje. az itt újraszületett lények üres alakok suddhádvaita (szanszkrit) .aki jól távozott el sugsz/csal (ejtett tibeti) .szépségészlelés suddha ávásza (szanszkrit. fordító subhakinhá (szanszkrit) .vadkan-csemege.a sinto szekták vallási kultuszai ellentétben a kokureivel Sui jen (kínai) .a Boldogság mezeje. a Buddha utolsó étele Sukhávati (szanszkrit) . szanszkrit Szuddhódana.fehér vagy tiszta karma sukra (szanszkrit) .az Egyetemes Tisztaság birodalma. 1473-1531). műve: Anubhásja.(i. mentális lenyomat sugata (szanszkrit) . a Buddha apja súdra (szanszkrit) . amelybe a hagyomány szerint a munkások. ájur véda . a formavilágban fent újraszületett lények. írott tibeti gnas gcang ma) .. területe észak Subhakritszna (szanszkrit. kucsmagomba-féle.a 4 örökletes varna 4.a ragyogó dicsőség istenei Subhakratsná (szanszkrit) a Haszonnal véghezvivő Amóghasziddhi birodalma. alapítója Vallabha (i. az elmélyedés 3.Írások könyve.

páli szunnyato animitto. az nem kutatható. melyet a jelenségek és a lét valódi megismerésének neveznek. „Van . Ez.Trájasztrimsa Sumérukalpa buddha (szanszkrit) .ez a második ellentét. ami e két ellentét között található.a péntek istene. hogy az összes egymás közti viszonyt meghatározatlannak ítéli. minden jelenség alapvető jellegzetessége. a valódi realitás. abszolút lényegük. parabhava. Szamjuta nikája 2.. abhava. az kimondhatatlan. meg nem nyilvánuló. idam na hoti. Ez . üresség csak akkor van. 17).Sukra vár (szanszkrit) . a létrejövő létrejövéséből jött létre. ami azt jelenti. jelképei buzogány. imaszmim aszati. a személyiség és a jelenségek önvaló-nélkülisége.az égi világrészek buddhája sun (kínai) .ez az első ellentét. hanem az állító és tagadó döntések. .ez az első ellentét. ami van. („'Minden létezik' .asztal a frigyszekrény előtt Sulhan Aruh (héber) . elérhetetlen és nincs kiterjedése. csak intuícióval. csak másokhoz való viszony-latukban. a dolgok nem határozhatóak meg önmagukban. idam uppadzshati. tehát az üresség is üres. független énjük. ami nincs. amely megkülönböztető tudással nem érhető el. p. „Ez.. a + és a . imassza niródhá.lókájata súnja (szanszkrit. tehát nincs önálló. nulla. japán kuu) üresség. ha van valami. ez az abszolút valóság.ez a második ellentét. ok és támaszték nélküli. 4 aspektusa: bhava..közötti ellentét eltörlését.a Buddha. imafüzér és védelmező.” .az oltár építésének vezérfonalai sum cu rca gsum gji lha (írott tibeti) . hordozója 8 ló által húzott szekér súl/sül (jiddis) . az I csing egyik trigramja sun si lun si (kínai) . hogy üres.” (Imaszim szati. imaszuppádá. amire azt lehet mondani. idam .tanház. ez nem jelenti valaminek a hiányát. szvabhava.. a megszűnőben lévő megszűntéből. áldásosztó mudra és a négyzet.fakalapács sulva szútrák (szanszkrit) . a nulla út. a démonok tanítója. Az. írott tibeti sztong pa nyid) .szél.üresség. ez a Vénusz. 'minden nem létezik' . idam hoti. a mádhjamika iskolába tartozókat súnjatávádinoknak (ürességet vallók) és nihszvabháva vádinoknak (önvaló-nélküliséget vallók) is nevezték súnjatá (szanszkrit. vagy valaminek a tagadását. Mellőzve e két ellentétet a Tathágata a nulla utat hirdeti”. zsinagóga sulhan (héber) . nincs . délnyugat.törvénykönyv sulklopfer (jiddis) .

kiegyenlítődése. Rávana húga susán purim (héber) .idealista monizmus.a sinto tengeristen birodalma súsokukan (japán) . ha egyszerre bizalommal lévők és közöm- .W. megteremtve ezzel a Hettita Birodalom nagyhatalmi pozicióját.örömünnep a purim 2 napján (ádár 15) susano o no mikoto (japán) . C. 4. az igazságról alkotott tudás megerősítésének módszerei: 1. egyiptomi források szerint 4 évvel Tutankhamon után halt meg (Ceram szerint uralmának időszaka i. akik bizalommal hallgatják. 1905-1971).niruddzshati. 2. szad aszad abupapatti jukti. vadzsra kana jukti.a Buddha tanítása közben az elme kötődésmentességére törekszik azokkal szemben. zérológia.az üresség feletti mély összpontosítás súnjata vádin (szanszkrit) . a csak-üresség élményének tantra-módszere súnjata szamádhi (szanszkrit) . e.megüresedett életmód súnjaváda (szanszkrit) . a dolgok alapvető természete az önvaló nélküliség.az üresség szárnya. pratítja szamutpannatva jukti. aki jelentős mértékben kiterjesztette Hatti uralmát.kosár körmű. (A Mindenható vigasztaljon meg téged Sion és Jeruzsálem minden gyászolójával együtt.a legnagyobbként elismert hettita uralkodó.) Súrpanakhá (szanszkrit) . a mindentől (a létalaktól és a nirvánától is) mentes állapot súnjatá paksa (szanszkrit) . kettősségek nélküli végső valóság vagy (Nágárdzsuna szerint) annak hiánya.szótó zen mester (i.). ezt mondják a gyászolónak: Hamakom jönahém othá bisöár avélé Cijon Vijrusalájim.sz. 3.sorfal a temetőben. csatus kotjupádánupatti jukti. kiváló helyzetmegítélő képessége és bölcsessége vallási türelemmel és politikai mértéktartással párosult. 1375-1335) surá (héber) .légzésszabályozás zazenben susrúsa mánésu szamacsittatá (szanszkrit) . Ceram a Hettiták regénye című könyvében „Elő-Ázsia Nagy Károlya”-ként tiszteli. valójában a + és . Dógen szellemi örököse Suppiluliumas (egyiptomi) .a Buddha mindazokkal szemben kiegyensúlyozottságra törekszik. sem a minden nem létezik (Szamjutta nikája) Sunrjú Szuzuki (japán) . foka susrúsá susrúsá mánésu szamacsittatá (szanszkrit) .ürességet vallók súnjata vihára (szanszkrit) . vagyis eltörlése: nem igaz sem a minden létezik. az aszambhinna szmritjupaszthána 1.

ájur véda Svéta (szanszkrit) . a 3 világ (wdzsig rten gszum) vagy 3 szint (sza gszum) közül az egyik Szaádhi rádzsa (szanszkrit) . a 3 világ (dzsig rten gszum) vagy 3 szint (sza gszum) közül az egyik sza dak (ejtett tibeti.Viráta fia Svétakétu (szanszkrit) .bösek hallgatják.kutya. írója Taittiríja (?) svitíja dhjána (szanszkrit) .sz. föld feletti világ (istenek). a 3 világ egyike svát (héber) .a Cshándógja upanisad szereplője svétámbara (szanszkrit) .A Fehér Öszvér titkos tanítása.kneszet sülde (mongol) .a miko rituális öltözetének kis harangjai sűl (jiddis) . dzsaina szerzetesek Svétásvatara upanisad (szanszkrit) .a birodalom védőszelleme süve (héber) .szinkretizmus. vallási keveredés Synoikia (görög) . mahájána szabba szabba (páli) .az égi.részben letelepedett gazdálkodók és jaktenyésztők sza szkja (ejtett. nem kedvesebb az előzőkkel és nem veti meg az utóbbiakat. az 5 elem (dzsungva) egyike sza bla (ejtett tibeti) .bhúmi. írott tibeti sa bdag) . foka suten (japán) .föld.mindent magában foglaló minden szabbacsitta szádháraná (páli) .földi világ (emberek).január-február Svédagon .a törvény tanítója.egy terület birtokos szelleme. írott tibeti) .elsődleges tényezők . a Jadzsur véda kiegészítése.fehér ruhások. írott tibeti sa srod) .minden lény sajátos rendeltetése svánamukha mthing nag spjang mgo can (írott tibeti) .gyászhét svadharma (szanszkrit) .Théseus emlékünnepe 4 nappal a Kronia után (Athén) SZ sza (ejtett tibeti. írott tibeti sa ma 'brog) .a test felmelegítése. az aszambhinna szmritjupaszthána 3.menny. századból svedan (szanszkrit) . írott tibeti) . északnyugat.szakja sza szö (ejtett tibeti.a Nyolc Boszorkány közül az északi farkasfejű svar (szanszkrit) . semlegesek sza gszum (ejtett tibeti) . alkonyat.pagoda Rangunban az i.-15. 14. a bódhiszatva szint harmadik foka synkrétismos (görög) . 19-21 sza szteng (ejtett tibeti) .Királyi meditáció.a 3 világ (dzsig rten gszum) sza ma drok (ejtett tibeti. sinto szertartásmester suzu (japán) .

szarvadnya dnyána szabbe szankhárá aniccsá (páli) .szalájatanam szad aszad abupapatti jukti (szanszkrit) .homogén okság szabháva (szanszkrit) .az igazság és a nemigazság módszere.a 4 nemes igazság Szaccsa vibhanga szutta (szanszkrit) .Az igazság feltárása szútra (Tripi-taka Szútrapitaka) Szaccsaka/Dighanakha/Aggivésszana (páli) . elvetése annak. Brahman szaccsidánanda maja paramatman (szanszkrit) . 3.nigantha vitamester Vészálí mellett Szaccsánam Csaturó Pádá (szanszkrit) . hogy 1. páli Szantusz szita Dévarádzsa. gyönyör mivoltában lévő Legfelsőbb Önvaló szad ájatama (szanszkrit) . 2.a Buddha neve a Tusitában Szacscsavibhánga szutta (páli) . ékaggatá.igazán létező.ilyenség.Az igazság feltárása szútra (Tripitaka Szútrapitaka 141. alapja a szubsztanciák inherens tulajdonságai. az ok és az okozat természete egybemosódik.az Igazság Négy Pillére Szaccsavétakétu (szanszkrit.nem-folyamatos rögzítés az elmélyülésben szaccsidánanda (szanszkrit) . valós .rhododendron (Rhododendron indicum) szaccsa (szanszkrit) .a hely szelleme. 4.erőfeszítéssel elért teljes nirvána szabi (japán) . oknélküliség áll fenn szad bhúta (szanszkrit) . manaszikára). öntudat. a théravádában) . dzsivitindrija.a valóság.a világegyetemben a szubsztanciák termé-szetes és szükségszerű tevékenysége. szannyá. közös tulajdonságok szabbannyutanyána (páli) .a mindentudás ismerete.az állandó változás folyamata szabbedhammá (páli) . a dolgok elszigeteltsége. csétaná. nem egy felsőbb lény irányítása szábhi szanszkára parinirvájin (szanszkrit) . a haiku-írás szemlélete szacuki (japán) . az önmagában létező másikból keletkezik. védaná.specifikus természettel rendelkező dolgok szabháva váda (szanszkrit) .minden dolog szabdag (ejtett tibeti) . mind a mellékes okokból keletkezik.) szaccshidra váhana (szanszkrit) . mind az eredendő.lét-tudat-boldogság (szat csit ánanda).(phassza. helyi istenség szabhága hétu (szanszkrit) .

maga is bizo-nyításra szorul szádhu (páli) .a jámborság birodalma.hasonló.szent tanító.az egyik pitta. haszonnal járó.kelet-indiai tanító az i. helyes.szad dharma (szanszkrit) . ebből ered a szofér szagadava (szanszkrit) . tapasz.tengermély elmélyedés . agyhártya. a bhávaná márga 9.általános dharma (dána. jó. valós-és-valót-lan szadáma (szanszkrit) . fokozata szádhumatí bhúmi (szanszkrit) .a szent tűz áldozati temploma szaddá (szanszkrit) .törekvő.a folyton ittas jáksa Szadásiva (szanszkrit) . az érzékszervi ingerek tudatosítása.a bizonyítandóhoz hasonló. 9. szentéletű ember. a jógában). madhjama.sz.bizalom a kijelentett igazságok helyessége iránt. kereső. szaddá. a megvalósítás módszere. a bódhiszattva bhúmi 9.szó. szamádhi. hívő (mridu. síla).az erőfeszítés kora (pradnyá.tibeti május vége-június szágara mudrá szamádhi (szanszkrit) . phótthabbá) egyike szaddátanhá (szanszkrit) . a síla kála második szakasza szadhárana dharma (szanszkrit) .a Jó Törvény Fehér lótuszának Vezérfonala. önbizalom. írott tibeti szgrub thabsz) .bizonyítandó tétel a vitában szádhjénaszama (szanszkrit) . foka Szádhupála (szanszkrit) . ájur véda szádhaka (szanszkrit) .a bal kéz gyakorlatai (szimbolikusan). kitűnő. raszá. azonos száfár (héber) .igazi és nem-igazi létező. adhi-mátra. az elefántvezetés 5 követelményének egyike Szaddharma pundaríka szútra (szanszkrit) . hajlandóság. hit.mélyreható bölcsesség. sz.-ban szádhví (szanszkrit) . adhimátratama). makájána szadhak (szanszkrit) . Siva egyik neve Szadaszmandapa (szanszkrit) .az igaz/a jó Törvény szada szad bhúta (szanszkrit) . önzetlenül céltudatos magatartás szádhana kála (szanszkrit) . az ötféle élvezet (rúpá.a szádhu női megfelelője szado (japán) . a meditációban megjelenő istenség híve szádhana (szanszkrit.örökké kegyes. egyenes.megszámol. tiszteletre méltó szádhumatí (szanszkrit) . a Tóra betűit.a hangok iránti szomj szaddhá (páli) . buzgó.a cél elérését segítő gyakorlati módszerek (pl. jadnya) szádhjaszama (szanszkrit) . a füleken keresztül felfogott hangok. teaszertartás szadrisa (szanszkrit) .

együtt-járás. Ékköves.kis világegyetem. jelképe: nőstényoroszlán.tulajdonságokkal/sajátságokkal (gúna) rendelkező. Ísvara.gyökérokoktól függő szahita kumbhaka (szanszkrit) .a sivatag. Nofertum anyja.pándava.a mindenben benne rejlő isteni ható aka-rat szahadzsa klésa (szanszkrit) velünk született szennyeződések szahadzsá vaszthá (szanszkrit) . a homloküreg felső részében a fejtető alatt (ezerlevelű lótuszú) szahaszras csúdikó lókadhátu (szanszkrit.egyidejűleg előidézett ok Szai Ningpo (ejtett tibeti) . kínai xiao qian shi jie) . férjes asszony szaha múla (szanszkrit) .egyidejűleg létező.ezerszemű. egyszerre tulajdonságokkal bíró és tulajdonságok nélküli teljesség szagúna upászaná (szanszkrit) . együtt-létezés.együttes lélegzet-benntartás. az érzések és/vagy a fizikai látszat alapján. erőfeszí-téssel végrehajtott lélegzet-benntartás szahita pránajáma (szanszkrit) .a vadzsrajána egyik neve szahadzsa karma (szanszkrit) .erőközpont (pítha) az agyüregben.az Önvaló tisztelete a tulajdonságokon/sajátságokon (gúna) keresztül szaha bháva (szanszkrit) . Indra egyik neve szahaszrára csakra (szanszkrit) . ezt erősíti az emlékezet és a túltekintés az érzékszerveken szahadzsa jána (szanszkrit) . írott tibeti lhan cig skjes pa'i dga1' ba) együttszületett öröm. a vihar és a dögvész oroszlánfejű istennője.szándékos légzés (hatha jóga) Szahmet (egyiptomi) .démon szahabhú hétu (szanszkrit) .démon Szahaszráksa (szanszkrit) . Ptah felesége. az elme azonosulásának boldogsága szahamúla (szanszkrit) . temploma: Memphisz. mint a Brahman megnyilvánulása. az „én vagyok” képzete.szagúna (szanszkrit) . Nakula iker-testvére.társ a dharmában. kölcsönös okság Szahadéva (szanszkrit) .természetes állapot szahadzsánanda (szanszkrit. Dordzse Szenpa . Mádri és az egyik asvin fia szahadzsa (szanszkrit) . hős a Mahábháratában. egyidejűség szaha dharmí (szanszkrit) .velünk született átman-felfogás. Letopolisz szahotpanna hétu (szanszkrit) . ezer világból áll szahétuka (szanszkrit) .bódhiszattva.

adományozó szerzetesnő Szakja muni (szanszkrit. parámarsa.a tama boldog része a sintóban szakja (páli.szent fa a sintóban.nemzettség.rizsbor szaki mitama (japán) . ejtett. tartománya szakadágámí (páli) . ahol egy kami tartózkodási helye vélhető szakalákalá (szanszkrit) . részét megjárt ember.szkíta törzs. 767-822). amelybe a látogató elhelyezheti adományát szájana (szanszkrit) . dristi. mátszarja) szaka . a Hiei-hegy kolostorának alapítója. írsjá.egyszerre megosztott és osztatlan teljesség szake (japán) . Néith istennő fő kultuszhelyeként tisztelték (a város egyiptomi neve: Per Neith . ágait a megtisztulási szertartásokon használják. a Róhiní és a Raptí folyók között egy kis fejedelemség (fővárosa: Kapilavasztu.ízlelés szajódzsana (szanszkrit) .kísérője szai su (japán) . későbbi neve Dengjó Daisi szaísvara szánkhja (szanszkrit) .város a Delta nyugati felében.sz.egyszer visszatérő. a történelmi Buddha rokonsága.zen mester (i. tehetséges. hazatérve a Tendai-szekta alapítója.a kultusz ura. a nepáli határ közelében. a sinto Isze-templom vezetője Szaicsó (japán) . kínai Shi yia mu ni) . a magga 2. az élet szimbóluma. páli Kapilavatthu) vezetője.Neith Háza). a történelmi Buddha egyik . aki Iksváku leszármazottja szakja bhászá (páli) .az imacsarnok előtti láda a sintó szentélyben.9 béklyó (anunaja. írott tibet sza szkja) . talpraesett. pratigha.adományozó szerzetes szakja bhiksuni (szanszkrit) . égi) szakadágami maggo (szanszkrit) . dinasztia fáraóinak fővárosa volt szaiszen bako (japán) .a nirvánához vezető út második foka szakadágámin (páli) . mána. írott tibeti sakja thub pa.a Szakják bölcse. a Tien tai-hegynél tanult. Viruddhaka leszármazottja. ejtett tibeti Szamgje.a szánkhja istenhívő változata Szaisz (egyiptomi) . a nirvána előtt már csak két újraszületése van (földi.szakja nyelv. legtöbbször oda ültetik.arahat szakaki (japán) . avidjá. az Akhaimenida birodalom 20. a prákrit mágadhí rokona szakja bhiksu (szanszkrit) . vicsikitszá. emellett a XXVI.

a 8.érintkezés a külvilággal szalájatanam (páli. foka száksátkára (szanszkrit) .a Gangá. 6 képesség. a kert elhelyezése a természetben szakko (japán) .sz.megvalósítás szála (szanszkrit. Róhiní és Raptí folyók által határolt terület a Himálajától délre.szavazólap szalaksana (szanszkrit) .a személyiség összessége szakkei (japán) .támasztott fejen állás (hatha jóga) . írott tibeti bram ze'i rigs shing sála chen po) . egyéni létezés. az már csak egyszer fog emberként újjászületni.Shorea robusta szalájatana paccsajá phassza (szanszkrit) .az az állapot. a testben a torokhoz kapcsolódik szálafa . a másikéban halt meg a Buddha Szala Nepai Rigdzin (ejtett tibeti) . önlétezés szakkája ditthi (szanszkrit) . hallás. a Buddha mellékneve szakjapa (szanszkrit. az 5 tapa-dási halmaz.a Szakják oroszlánja.szürke (sárga) föld. 992-1072) tanítása alapján. írott tibeti lang gcig phkir wong ba) . a námarúpa érzékszervei szaláká (páli) .neve. írott tibeti sa skja pa) .egy pandit szakkája (szanszkrit) . a paticcsa szammupáda 5.jellegzetes. fővárosa Kapilavatthu (páli) Szakja Szenga (szanszkrit. nevét az i. 1034-1102) által alapított Szakjakolostorról kapta Drokmi jógi (i. ízlelés.Kunga Gyalcen Szakja rádzsaság (szanszkrit) .önlétezésre vonatkozó nézet. szvakíja dristi. tapintás. buddha Szakja Pandita (szanszkrit. a tibeti buddhizmus 4 irányzata közül az egyik. gondolkodás) és a hozzá tartozó érzetek.egyéniség. amelyben a hívő meglátja Istent száksátkarana (szanszkrit) . ejtett tibeti) . az egyik árnyékában született.sz.kölcsönvett kép. a feltornyozott haj tetejét levágják szakridágámin (szanszkrit. ejtett tibeti) . jellegzetességgel bíró szálamba shírsászana (szanszkrit) . tagja. szanszkrit szad ájatama) . vörös sapkás.szálafa.a maiko negyedik frizurája. nidána. azután csak felsőbb világokban születhet újra. a 4 fő tibeti iskola közül az egyik Szakjasrí (szanszkrit) . személyiség. a 4 gyümölcs második foka. az arhat 2. aki idáig jutott a tökéletesedésben. szaglás.sz.keleti fehér tudáshordozó istenség. 1073ban Khon Köncsog Gyalpo (i.hatos szféra (látás.egyszer visszatérés. a 7.az emberek világának buddhája Szakja szíha (páli) . az egyik béklyó szakkája szabba (szanszkrit) .

teljes test megtámasztástartás (hatha jóga) Szálávana áráma (páli) . egyensúly.(hétfő) a hétfő istene.az otthonukba visszatértek a védikus tanul-mányok után Száma véda (szanszkrit) .) Szam vár (szanszkrit) . szellemi egyensúly. az udgátar recitálja szama vritti (szanszkrit) .az elmeműködés teljes összeszedettsége.egyforma. sem kinyitva nincs (hatha jóga) szamádhána (szanszkrit) .a pránajáma szakaszainak egyformasága (hatha jóga) szama vritti ránájáma (szanszkrit) .szálamba szarvángászana (szanszkrit) . a nemes nyolcrétű ösvény 6. mély összpontosítás. (szamjag szamádhi) foka.az elme 9. mély meditációval létrehozott magasabb tudatállapot. rádzsa jóga gyakorlata (mahábháva). révület.pártatlanság számagáma (szanszkrit) menedékhely a szakja . a szammá boddzshangá 6. mahálaja. dhjána szamádhi kála (szanszkrit) . tényezője. 7. mahábódha. benső béke.teljes műveletsorú légzés (hatha jóga) szamabhaví mudrá (szanszkrit) .tökéletes összeszedettség szamádhi upacsára acsala prasrabdhi (szanszkrit) . a Hold (Szóma) hatása alatt áll. azonosulás. a jóga 8 foka közül a 8.a Vészálí melletti Kutágára szálá egyik neve Szálavatí (páli) .az összeszedettségre összpontosításból származó kikezdhetetlen nyugalom szamádhindríja (szanszkrit) . fia Dzsívakát Száléjjaka szutta (szanszkrit) . 3 ló által húzott szekér szama (szanszkrit) .a síla kála 5. (szamjag vjájáma).az összpontosítás képessége szamadristi (szanszkrit) . a jóga végcélja. érzéseink-tudásunkakaratunk közötti összhang. tudati elmélyülés.a szem sem becsukva. laja. állapota. japán zanmai) . a mantra. az elme erőfeszítés nélkül egy dologra összpontosít szamádhi (páli. feloldódás az Önvalóban. írott tibeti ting nge 'dzin. hordozója háromkerekű. mahábháva. (szamjagbszmriti) és 8.Bimbiszára udvarhölgye. szakasza szamádhi mudrá (szanszkrit) . egyenletes.A Szálá papjai szútra (Tripitaka Szútra-pitaka 41. jelképe a buzogány..dhjána mudrá szamádhi páramitá (szanszkrit) . hatha. szellemi iskolázottság. nyugalom. azonosság szamá vartana (szanszkrit) .Dallamok védája. himnuszok.

szerzetes.jelvény. amikor az ember szembe-kerül a 4 nemes igazsággal. ájur véda szamanánanycsa dasszanam (szanszkrit) . bélrendszer.hasonló. a buddhisták szamanéra (szanszkrit) .közvetlen megelőző feltétel szamánárthatá (szanszkrit) . részei: anantarí-ja márga.meditatív egyensúly. dal. egyetemes tulajdonság.novícius számánja (szanszkrit) .Középső gyűjtemény 104. amely mindent jellemez.Esküs Megszabadító. az együttérzés négy eleme közül az első szamanászakja puttijá (szanszkrit) . helytelen nézet) számánja laksana (szanszkrit) közös. a szamjag dristi 1. jelképe csengő. a Buddha mellékneve szamána váju (szanszkrit) a légzés szabályozása az emésztőrendszerben szamána vászó (páli) . általános jegy. mint az állandóság hiánya a . eleme föld szamaja vimukta (szanszkrit) .általános szenvedélyek (kételkedés. az a tulajdonság. rgja Szamaja tárá (szanszkrit. írott tibeti dam tshig sgrol ma) . fogadalomtétel. közös. általános számánja klésa (szanszkrit) . ájur véda.a Szakja-fi vezeklői.a körülmények által meghatározott megvalósító (sraddhádhi mukta) szamajaszattva (szanszkrit) . szamagni (szanszkrit) .találkozás a szamanákkal (bhiksukkal). színe berillzöld. nagy szerencse a továbbjutáshoz szamanantara pratjaja (szanszkrit) . Haszonnal Véghezvivő Amógasziddhi társa (Bardo). dallam. ájur véda számagrí (szanszkrit) .dam cif szem pa szamakónászana (szanszkrit) .Jádzsnyavalkja szolgája. az egyik vata. Száma véda szamana (páli) aszkéta. a csatur szamgraha vasztu.elfogulatlanság.rádzsaságban. Ánanda itt töltötte az esős évszakokat Számagáma szutta (páli) . a tudati tárgyak fő jellemzői. vimukti márga szamáhita márga (szanszkrit) .a tápanyaggá változott agni.annak az útja. teljesülés. szintje szamaja (szanszkrit) .okok és feltételek együttese szamáhita (szanszkrit) . kettős gyémántjogar.nem-családban leélt élet szamána vata (szanszkrit) .a teljes bélrendszerre vonatkozó eltérések. mindent jellemző általános jegy.egyenes szög-tartás (hatha jóga) Száman (szanszkrit) .

bevezető dhjánikus meditáció számantara pratjaja (szanszkrit) .közös gyönyör számartha (szanszkrit) .a gondolat. 16.sz. meditatív eszközök. másrészt az Egyetemes Jó.egybeesés. alapítója Vidnyánabhiksu (i. jelképistenség. jelképe a kalász. mint ősbuddha a Gyémántjogaras Vadzsradhara egyik formája. fogal-mi keretbe ágyazott egybeesés (vitarka szamápatti).egyenes-tartás (hatha jóga) szamatá (szanszkrit) . tudatossá válik birtokában a szamszára és a nirvána azonos lényege. írott tibeti mnjam pa njid kji je shes.feltételektől függő dolgok esetében számánja váda (szanszkrit) . a második bölcsesség.közvetlenül megelőző feltétel szamápatti dhjána (szanszkrit) .). a meditatív beleolvadás megvalósítása. társa az Egyetemes Női Jóság (Szamanta bhadrí). minden megvilágosodott szellemőse. a vallási gyakorlat bódhiszattvája.az egyforma természet bölcsessége. transzcendentális látomások szamarasza (szanszkrit) . a fundamentális egységben lévő . a 8 megvalósítás. a fogalmak nélküli tiszta értelem. elvonatkoztatáson túli egybeesés (artha mátra nirbhásze. szemlélődésen túli egybeesés (nirvicsára szamápatti). írott tibeti kun tu bzang po) Egyetemes Jóság.mentes a meditatív megvalósulás min-den akadályától szamápatti/artha mátra nirbhásze (szanszkrit) .Egyetemes Jóság Anya számantaka (szanszkrit) . műve: Vidnyánámrita. az orr-tudat. nirvitarka szamápatti). Brahmá szútra kommentár Szamantabhadra (szanszkrit. semlegesíti a gőgöt. írott tibeti kun tu bzang mo) . meditatív állapotok szamápatti varana (szanszkrit) . kínai ping deng xing zhi) . közvetlen visszatükröződésen alapuló egybeesés (szavicsára szamápatti).a megvalósítás összpontosítása szamápatti nirdésa (szanszkrit) . az öt tudás egyike. az egyenlő lényegű tudás. társa Dhúpá. a szó és a tett alapvető azonosság szamatá dnyána (szanszkrit. sz.képesség az álajavidnyánában lévő csírák létre-jöttére szamaszthiti (szanszkrit) .védánta iskola.a tudatosság megváltozott állapotai. a vallási gyakorlat Szamantabhadrí (szanszkrit.

vírja ⇔ vjápáda. szati ⇔ sztjána middha. az élvezetek teste.Krisna fia szambandha (szanszkrit) .” (Tenzin Gyaco).együtt járó. nirmagnatá auddhatja. őt követi i. koncentráltság. 2425-ben) háború lesz Szambhala és a Föld negatív erői között. azután 1800 évig béke lesz. állandó legfelső öröm.boldogságtest. a Buddha tanítása i. nusitaszmrititá. a dasaakusala prativirati síla 7. amit csak azok látnak meg.lények lényegi azonosságának tudata. fizikainak látszik. szamádhi ⇔ addhaccsa kukuccsa. 2. formája. pannya ⇔ vicsikiccshá szamatha vipasszaná bhávaná (szanszkrit) . 40 tárgy a meditációhoz. leírása Khenpo Kalu rinpocsétől ismert. ejtett tibeti szok cöl). életerők (kommunikáció. egy buddha eszmei formája (buddha kája).nyugalom. jutalomtest. a tudat elmerül a megvilágosodás gyönyörűségében.a felhalmozás ösvénye szambhinna pralápá virati (szanszkrit) . mély. rendíthetetlenség. összeszedettség. tagja szambhóga kája (szanszkrit. az igaz sugallatok forrása. kauszídja. 3. „akiknek elméje tiszta ép és karmikus szennyeződésektől mentes.a koncentráció nyugodt belátása Szamatkumára (szanszkrit) . az anyagi ok Szamba (szanszkrit) . figyelem. ahogy az átlagos lények látják buddhát. üdvözült test. 2027-ben Miji Szenge. a buddhák tudásának egyike szamatha (szanszkrit) . sraddhá ⇔ kámacs cshanda. dicsőségtest. 4. Kulika király uralkodik. akadályai: 1. 5 képesség az akadályok elhárítására: 1. megjutalmazás test. a Buddha szellemi fia szamaváji (szanszkrit) . írott tibeti tshogs lam) . a buddha kája 3. a tett tárgya egy másik személy.tartózkodás az üres fecsegéstől.mitikus királyság. a gondolatbeszéd-tett fundamentális egysége.sz. a bódhiszattvának még megvan 5 dharmája .sz.örökifjú. kínai shou yong shen) . 5014 évvel a parinirvána után indul hanyatlásnak szambhára márga (szanszkrit. a szükségszerű kapcsolatok szamaváji kárana (szanszkrit) .összehasonlítás Szambhala (szanszkrit) . szamszkár ászévaná. írott tibeti longsz szpjod rdzogsz pa'i szku. szenvtelenség. most a 21. 2. Drakpo Khorlo Csang idején (i.elhagyhatatlan ok. 5. átható. 3.sz. 4.

a nirmánakájával együtt rúpakája szambhógakája (szanszkrit.a közösségben egyetértéssel hozott határozatok szamghádiszésza (szanszkrit) . a szamgha követője akkor jut el a célhoz. ismeretek. idő). zen mester és tanítványainak közössége szamgha bhéda (páli) . hogy neki magának kell létrehoznia a Három Kincset. összegyűjtött tettkövetkez-mények szamdhja (szanszkrit) . ebben a formájában közömbös. a panycsa szkandha egyik csoportja szamdnyá védajita niródha (szanszkrit) . forró pokol szamdzsívanáraka (szanszkrit) . a 3. hogy a gyakorló szerzetes-e vagy sem. írott tibeti dge 'dun.felhalmozott. napkelte-napnyugta szamdnyá (szanszkrit. a három test egyike.összezúzó.felelevenedő forró pokol szamgha (páli.a fogalmiság és az utolsó érzékelések megszűnése Szamdzsíva (szanszkrit) . aki már elpusztította a 3 szennyeződést (szatkája dristi.Szakja muni Szamgje Csenma (ejtett tibeti. ebben a szellem a megilágosultság gyönyörét élvezi szambuddha (szanszkrit) . fogalmi működés. írott tibeti du ses kji phung po) kognitív halmaz (szvavicsára. anantaríka karma szamgha kamman (páli) . ha meggyőződése. szándék. észrevétel.a szerzetesi gyülekezet ékköve. forró pokol szamghátí (páli) . test. sílavrata-paramarsa) szamgháta (szanszkrit) . nagy zsinatok Szamgje (ejtett tibeti) .13 szabály a bhiksuknak a théravádában szamgháráma (szanszkrit) . khandha szamdnyá szkandha (szanszkrit. egység. szanszkrit Logana) .Aksobja női társa . konkrét tapasztalat.egyben tartás.ágyékkötő szamgíti (páli) .Újjáélesztő. közösség. írott tibeti 'du shes) .(hely.szakadást létrehozni a szerzetesi közösségben. szellemi közösség. megragadás. vicsikitsza. a Három Kincs (drágakő) egyike. rászánás valamire.kolostor szamgharatna (szanszkrit) . képzet. páli sangho) gyülekezet. észlelés.gyülekezés. buddhista szerzetesi közösség.tökéletes buddha szamcsita karma (szanszkrit) . írott tibeti longs spjod rdzogs pa'i sku) gyönyörtest. belátás. dharma. avicsára).érzet. ejtett tibeti gedün.

tudati: mohóság. ragaszkodás a hibás nézetekhez szamjag karmánta (szanszkrit.szammá szamjag ádzsíva (szanszkrit.a Buddha egyik elődje számisza (szanszkrit) . kiteljesedett. erkölcstelen életmód. szavak: hazugság.gunaegyensúly. tökéletes belső eggyé válás. megtisztult. helyettese Szamgye Korvadzsik (szangsz rgjasz 'khor ba 'dzsig) .Felébredtkiteljesedett. csoportja szamjag szamádhi (szanszkrit.helyes tudás szamjag dristi (szanszkrit. írott tibeti yang dag pa'i lhra ba) . felébredt. páli szammá kammanta.szamgraha vasztu (szanszkrit) .a lemondás. következetesség Szamgye (ejtett tibeti. a helyénvaló erőfeszítés 4 fokozata. páli szammá szamádhi. a Buddha jelzője. a nemes nyolcrétű ösvény 5.világias számjá vasztha (szanszkrit) . nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga) szamjag prahána (szanszkrit) . írott tibeti jang dag pa'i ting nge 'dzin) . nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga). páli szammá ádzsíva. prisztha labdha márga. páli szammá ditthi. tökélyre vitt élet. viszálykeltés. a korábbi nem-üdvös dolgok megállítása és távoltartása magunktól. írott tibeti jang dag pa'i rco la ba) . rosszindulat.tökéletes/helyes cselekvés. írott tibeti samgs rgjas) .helyes életmód. 2 szint: szamáhita márga.tökéletes/helyes elmélyedés. az eltávolítás /szamg/ (az akadályozó tényezők) kifejezése /gye/ Szamgye Csenma (ejtett tibeti) . páli szammá szambuddha) - . szívélyes beszéd. írott tibeti jang dag pa'i 'cho ba) .4 tanítványgyűjtő: bőkezűség. nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga) szamjag (szanszkrit) . meditáció az erényes cselekedetek elkövetése és növekedése fölött. testi: ölés. nem-differenciált szamja vjájáma (szanszkrit.egy buddha elméjében kiküszöbölődnek az akadályokból következő késztetések. páli szammá vájama. nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga) szamjag szambuddha (szanszkrit.Dordzse Szempa női társa Szamgye Gyaco (ejtett tibeti) . írott tibeti jang dag pa'i lasz kji mtha') . lopás. durva és haszontalan beszéd.tökéletes nézet/felismerés. foka szamjag dnyána (szanszkrit) .az 5. dalai láma minisztere. Megvilágosodott. a 37 bódhipaksikadharma része szamjag pratiháta vászanatvá (szanszkrit) . szolgálatkészség.tökéletes/helyes igyekezet/törekvés. a buddha-guna 6.

tökéletesen/helyes megvilágosodott buddha, teljesen felébredt (még: arhat, pratjékabuddha) szamjag szambuddhatva (szanszkrit) - a buddhaság eléréséhez vezető út szamjag szamkalpa (szanszkrit, páli szammá szankappa, írott tibeti jang dag pa'i rtegs pa) - tökéletes/helyes elhatározás, nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga); önfeláldozó lemondás, jóindulat, mások ártalmának kerülése szamjag szati (szanszkrit, páli szammá szati) - tökéletes/helyes vizsgálódás/ elmélkedés, nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga); a test (kája), az érzések (védaná), a szellem (csitta) és a tudattárgyak (dhammá) jelenléti tudatossága szamjag szmriti (szanszkrit, írott tibeti jang dag pa'i dran pa) - tökéletes tudatosság, helyes figyelem, a nemes nyolcrétű ösvény 7. foka szamjag vák/vács (szanszkrit, páli szammá vácsá, írott tibeti jang dag pa'i ngag) - tökéletes/helyes beszéd, nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga) szamjag vjájáma (szanszkrit) - a nemes nyolcas ödvény hatodik része, helyes erőfesztés szamjama (szanszkrit) - az elme igába fogása Szamje (ejtett tibeti, írott tibeti bsam yas) - kolostor a Jarlung Campo mellett, Padmaszambhava alapította i.sz. 779-ben szamjodzsana (szanszkrit) - az 5 alsóbb béklyó: 1. a személyiségben való hit, 2. szkeptikus kétely, 3. szabályokhoz és szertartásokhoz való kötő-dés, 4. érzéki vágy, 5. rosszakarat szamjóga (szanszkrit) - a purusa és a prakriti kölcsönhatása, kapcsolat, együttállás, egyesítés Szamjutta nikája (páli) - Tipitaka, A társított gyűjtemény szamkalpa (szanszkrit) - különbségtevés, fogalom szamkránti (szanszkrit, írott tibeti 'pho ba) - átváltás, az életerő átkelése valamely tiszta mezőre (bardo), amikor az 5 tudás birtokában az életerő szele átviszi a magot a Brahmá-lyukon, felfelé vivő nagy áthatolás, meredek ösvény szamkrista (szanszkrit) - keresztmetszet, összevont, a szemlélet tárgya szammá (páli, szanszkrit szamjag) - helyes, tökéletes, valaminek a teljes-sége szammá ádzsíva (páli) - szamjag ádzsíva szammá ditthi (páli) - szamjag dristi szammá kammanta (páli) - szamjag karmánta Szammá szam Buddha (páli) - teljesen felébredett, a Buddha

mellékneve szammá szamádhi (páli) - szamjag szamádhi, a miccsha szamádhi ellentéte szammá szambuddha (páli) - szamjag szambuddha szammá szankappa (páli) - szamjag szankalpa szammá szati (páli) - szamjag szati szammá vácsá (páli) - szamjag vák szammá vájama (páli) - szamjag vjájáma Szammáditthi szutta (pálit) - A helyes hit szútra, (Tripitaka Szútrapitaka 9.) számmitíja (szanszkrit) - egy hínajána iskola szammuti déva (szanszkrit) - közmegegyezéses istenek szammuti théra (páli) - idősebb bhikkhuk tisztelete szamnjászin (páli) - aszkétaság életszakasza szamojadzsanáni (szanszkrit) - tíz béklyó, a lényeket a létesüléshez és egyik létesülést a másikhoz kötözik: 1. maradandó személyiségben való hit (szakkájaditthi), 2. kétség (vicsikiccshá), 3. ragaszkodás a szabályokhoz és a szertartásokhoz (sílabbataparámása), 4. érzéki vágy (kámarága), 5. ellenszenv (patighá), 6. formalét utáni vágy (rúpa rága), 7. forma nélküli lét utáni vágy (arúpa rága), 8. önhittség (mána), 9. nyugtalanság (uddhaccsa), 10. vakság (aviddzsá) szampai (japán) - leborulás, a homlok a földet érinti, a két kéz, tenyérrel fölfelé, a fej mellett, mintha a Buddha lábát fognák szampajukta hétu (szanszkrit) - összekapcsolt ok szampannakrama (szanszkrit, írott tibeti rdzogs rim) - fokozat szampannyáta szamádhi (páli) - a tudatfeletti emelkedő szamádhi, tudatos összeszedettség, az elmeműködésben még jelen van az elme, mint tárgy szampannyauppáda (páli) - az öntudat visszanyerése szampaticcshana (páli) - befogadás szamphusszitatta (páli) - megérintettség, a purusa hatása szampra jukta (szanszkrit) - együttesen ható okok, tudatállapothoz kötött szampra jukta csitta dharma (szanszkrit) - a tudatossághoz kapcsolódó mentális tényezők, a panycsa szkandha szamszkára szkandhájának egyike szampra juktaka hétu (szanszkrit) - társult okság szampra vritti (szanszkrit) - megkezdés szampradája (szanszkrit) - felekezet, szekta (csatuh szampradája: Srívaisnava, Brahmá, Kumára, Rudra), a guruk tanítványi láncolata, vallási közösség szampradanja (szanszkrit) - önmegfigyelés az elmélyülésben, a 6 erő (sadbala) egyike

szampradnyáta szamádhi - tudatos összeszedettség, a felszín mögötti valóság megismerése, az elmeműködésben még jelen van az elme, mint tárgy szampradzsanja (szanszkrit) - megértés szampradzsanja bala (szanszkrit) - az elme 4. képessége, világos megér-tése a mentális szenny kártékony hatásának szamshaja (szanszkrit) - kétség, határozatlanság szamszára (szanszkrit, írott tibeti 'khor ba) - az újraszületések forgataga, létforgatag, körforgás, a szennyezett szellem folyamatos változása létről-létre, raboskodás a létesülés világában, a 6 létformában, karmikus felhalmozások vagy cselekedetek, készségek, a folyamat az ember ellenőrzésén kívül áll, és szenvedélyek, tisztátalanságok irányítják, fenntartja és ismételten kiváltja a szenvedést szamszára csakra (szanszkrit) - a létkörforgás kereke szamszarga (szanszkrit) - együttműködés, kapcsolatra lépés szamszartr (szanszkrit) - a létforgatagban vándorló személy szamszkára csintaná (szanszkrit) - utánajárás szamszkára duhkair (szanszkrit) - az ősbűnökből eredő kín szamszkára duhkhatá (szanszkrit) - a megalkuvások elszenvedése, a duhkha harmadik jellegzetessége szamszkára niródha (szanszkrit) - a létesülés elemek kioltódása szamszkára szévaná (szanszkrit) - szétválás, a nirmagnatá auddhatja létrejötte szamszkára/szankhára (szanszkrit, páli szankhárá, írott tibeti du bjed kji phung po) - egyesítés, tökéletesítés, létrehozó, megformáló, egy létforma cselekedeteinek lenyomata, a múltbéli tapasztalások elhomályosult lenyomatai, amelyek a Függő Keletkezés képlete szerint az avidjá vagy szellemi vakság következtében alakulnak ki, pszichésszellemi-morális vonatkozású karmikus tendenciák és energiák, a reinkarnációs folyamat hajtóereje, szakrális rítusok, karma, lehet: prákrita és aprákrita, 5 khanda, a 2. nidána, 52 formája van (panycsaszkandha), tudati emlékek a múltból, indíttatások, késztetések, szándékok, ötletek, tisztító szertartások, akarati tevékenység, karmacsíra, a paticcsa szammupáda 2. tagja, késztetés, tudati képződmény (4. halmaz), feltételek hatására alakult képződmények, feltételes képződmények (az 5 halmaz); a tudatossággal összekapcsolódó: 11 minden tudatosságban (mahábhúmika dharma), 10 üdvös (kusala mahábhúmika dharma), 6 szenynyezett (klésa mahábhúmika dharma), 2

kárhozatos (akusala mahábhúmika dharma), 10 korlátozott (upaklésa parittabhúmika dharma), 8 meg nem határozott (anijata bhúmika dharma), a tudatossággal nem összekapcsolódó: 14 nem anyagi jellegű, a szellemi akarati tevékenység csoportja, a tudatossághoz kapcsolódó (szamprajukta csitta dharma) és ahhoz nem kapcsolódó (vipra jukta csitta dharma) mentális tényezők szamszkáráh karmáh (szanszkrit) - karmikus késztetések szamszkárák (szanszkrit) - a Kálacsakra második mezője szamszkrita (szanszkrit) - feltételekhez kötött, feltételek hatására létrejött, összeállt, feltételes, összetett szamszkrita dharma (szanszkrit) - összetett, együttműködő dharmák, a lételemek kombinációja az oksági törvény alapján, halmaz, feltéte-lektől képződött elemek, jelenségek szamsztána (szanszkrit, írott tibeti dbjibs) - alak szamszthápaná (szanszkrit) - folyamatos összpontosítás, az elmélyülés 2. fokozata szamszvédadzsa (szanszkrit) - nedvességből születés, férgek, rovarok szamtána (szanszkrit, írott tibeti rgun/rgjud) - a szellem folyamatos létállapota szamten bardo (ejtett tibeti) - a meditáció átmeneti állapota szamtírana (szanszkrit) - érdeklődés, ítélet, keresés szamu (japán) - ház körüli munka zen szerzeteseknek, nagy koncentrációval végzett fizikai munka szamuccshédapahána (szanszkrit) - kiirtás által történő elhagyás (vinaja) szamudaja (szanszkrit) - eredet, keletkezés szamudaja dhamma (szanszkrit) - keletkezési tényező szamudaja dnyána (szanszkrit) - a keletkezés tudása (ok /hétu/, keletkezés /szamudája/, alkotás /prabhava/, feltétel /pratjaja/) szamudaja szatja (szanszkrit) - a keletkezés megvalósítása, a szenvedés eredetének igazsága, a szenvedés keletkezésének igazsága, a duhkha eredete, a megvilágosodás 2. fokozata szamudda (szanszkrit) - óceán szamuráj (japán) - főnemesek (daimjók) szolgálatában álló harcosok szamuttiszaccsa (szanszkrit) - köznapi igazság Szamvara (szanszkrit, írott tibeti sdom pa) - Siva tantrikus formája a buddhistáknál, fogadalom (lehet: közönséges, általános, nem közönséges); önuralom, fegyelem, önmérséklet

Szamvara jidam (szanszkrit, ejtett tibeti) - a Legnagyobb boldogság ji damja szamvara síla (szanszkrit) - önmegtartóztatásra vonatkozó előírások (upavaszatha, upászaka, upásziká, srámanéra, srámanériká, siksamáná, bhiksu, bhiksuní) szamvara vinaja (szanszkrit) - az önuralom fegyelme szamvarta kalpa (szanszkrit) - a romlás időszaka szamvat időszámítás (szanszkrit) - kezdete i.e. 57 szamvriti (szanszkrit) - a felszín/külszín igazsága, elfedő igazság, köz-napi tapasztalat, a mindennapi élet igazsága szamvriti bódhicsitta (szanszkrit, írott tibeti kun rdzob bjang chub kji sems) - a hagyományosan megvilágosodott elme szamvriti dnyána (szanszkrit) - hagyományos tudás, nem a végső szamvriti szatja (szanszkrit) - az érzékelhető/empirikus, felszíni igazság, a külszín igazsága, köznapi tapasztalati igazság, mindennapi nyelv-használattal járó, tapasztalati igazság, viszonylagos igazság, olyan látás, amely képes megragadni a dharmák valódi természetét szamvritódhi csitta (szanszkrit) - a hagyományosan megvilágosodott elme szamvritta pariccshédaka pradnyá (szanszkrit) - a viszonylagosat elemző bölcsesség, az adhipradnyásiksá 2. foka, felismerhetővé teszi a tudás 5 ágát (sabda, hétu, adhjátmika,csikitszá, silpa) Szan cang (kínai) - Tripitaka szan go (japán) - emberi cselekedet szan kie (kínai) - 3 korszak kínai buddhista iskola, a vallási gyakorlat hangsúlyozása szan szan kudo (japán) - háromszor három, szake ivás, vagyis házasságkötés, egy maiko képzésének záró szertartása Szan zó (japán) - Tripitaka szanáthana dharmaszravana (szanszkrit) - a szellemi fejlődés első foka, örök törvény, tulajdonképpen a hinduizmus, tao Szanatkumára (szanszkrit) - Örökifjú, Brahmá fia, aszkéták jelzője, Szkanda háború-tanító isten Száncsi (szanszkrit) - sztúpa az i.sz. 1. századból a mai Madja Prades álamban szándák/szandek (héber) - aki ölében tartja a körülmetélendő gyermeket, koma Szandaka szutta (páli) - Középső gyűjtemény 76.

Szandhinirmócsana szútra (szanszkrit) - A rejtett összefüggés megvilá-gítása, mahájána jógácsára szútra szandhjá (szanszkrit) - szürkület, a hajnal és az alkony, az ima ideje szandhjájaszambhásá (szanszkrit) - barátságos vita azonos nézetet val-lók körében szanditthikó (páli) - immanens, a dharma szandnyá (szanszkrit) - észlelés, tudatosítás szandnyá szkandha (szanszkrit, írott tibeti du ses kji phung po) észlelés, az 5 halmaz egyike (panycsa szkandha) (a védaná osztályainak megfelelő fogalmak) szandó (japán) - ösvény a sinto szentélyben, amely a főkaputól a hondenig (imaterem) vezet szandzen (japán) - a mesterrel közösen végzett zen-meditáció Szandzsaja (szanszkrit) - Dhritarástra kocsihajtója a Mahábháratában; az elbeszélő szang (ejtett tibeti, írott tibeti bsangs) - füstáldozat borókaágak égetésével Szang cang (kínai) - Tripitaka Szang gye (ejtett tibeti) - Buddha szang va (ejtett tibeti, írott tibeti srang ba) - a Mérleg csillagkép szanga (szanszkrit) - rátapadás, ragaszkodás a dolgokhoz szangsz rgjasz (írott tibeti) - Buddha, Szangye szangsz rgjasz kji rigsz (írott tibeti) - buddha gotta szangsz rgjasz rnam par gzigsz (írott tibeti) - Vipasjin szangszara (szanszkrit) - az anyagi világ zavaros állapota szangva (ejtett tibeti) - ajanamsza szanhama (szanszkrit) - erőfeszítés, az astánga jóga 6.-8. lépcsője (dhára-ná, dhjána, szamádhi) Szanhedrin (héber) - tanács, 120 tagból álló bíróság szanhita (szanszkrit) –lll\ gyűjtemény a vaisnaváknál, a 4 véda Szani vár (szanszkrit) - a szombat istene, ez a Szaturnusz, jelképe három-ágú szigony, íj, nyíl, imafüzér, hordozója sakál vagy vasszekér, apja Szúrja, anyja Csaja szanidána (szanszkrit) - szilárd alap szanjászi (szanszkrit) - lemondott Szankarsan (szanszkrit) - Ananta Shésha másik neve szankéta (szanszkrit) - konvenció szankha (szanszkrit) - kagyló, csiga, ebből készült kürt szankhára/szamszkára (szanszkrit) - az akaratlagos cselekvés karmikus képzőerői, készségek, a pratitja szamutpáda második foka szankhárak khandha (szanszkrit) - akaratlagos formáló erők halmaza

szankhata (szanszkrit) - feltételes szánkhja (páli, kínai su lun) - számláló, felsoroló; a védákra épülő dualista filozófia rendszer, a 6 ortodox darsana egyike, a világ ontológiai elemzése, alapítója Kapila, szerkezete: alapelvek (iskolánként különböző számú, amennyiben van, amit külön résznek tekintenek, van, amit nem) Brahman (Isten), purusa (lélek), prakriti (természet), mahat (elválasztó értelem), ahamkara (a világ létrehozója), manasz (gondolkodó elme) = a létezés részei: tanmátra (érzetminőség), sabda (hang), szparsa (érintés) rúpa (forma), rasza (íz), gandha (szag); dnyánéndríja (érzékelő képesség) = csaksusz (látás), sravana (hallás), ghrána (szaglás) rasza (ízlelés), szparsa (érintés); karmendríja (a tevékenység képessége) = haszta (megragadás), pada (járás), vács (beszéd), páju (ürítés), upastha (nemzés); mahábhúta (nagy elem) = ákásha (éter), váju (levegő), tedzsasz (tűz), dzsala (víz), prithiví (föld) szánkhja ácsárja (páli) - szánkhja mester Szánkhja káriká (páli) - a szánkhja alapműve, 72 versszak, írta ÍsvaraKrisna (?), kommentátora Gaudapáda (i.sz 7. sz.) szánkhja pátri mókkha (szanszkrit) - a teljes megtisztulásért tartott szánkhja szertartás Szánkhja szútra (páli) - Kapilának tulajdonított mű (de i.sz. 14-15. századi) szankhjáta dhamma (páli) - rendszerezett tan, igazság mértékű szankusza (szanszkrit) - kákó, tímárszerszám szánmhja darsana (szanszkrit) - a lílonmuktira épülő bölcseleti rendszer szanna (szanszkrit) - észrevétel szannak khandha (szanszkrit) - az észlelés csoportja, az egyik panycsak-khandha szannjásza (szanszkrit) - lemondás szannjászadá (szanszkrit) - a dzsiva elfordulása a lényegtelen dolgoktól vidjá létfokozata szannjászi (szanszkrit) - félredob, a világról lemondó aszkéta (ásrama), de a védikus életkor-rend végső szakasza is szannjászin (szanszkrit) - ásrama szannjásziní (szanszkrit) - aki lemondott, aszkétanő szannó sinto (japán) - a tendai buddhista szektához közeli sinto, alapítója (?) Dengjó daisi (i.sz. 766-822)

szanran (japán) - izgatottság szansi mompó (japán) - tanácskérés egy zen mestertől szanso (japán) - egy pont az 5. hátcsigolyától balra szansu dzsingi (japán) - a 3 isteni kincs a sintóban: a tükör, a kard és az ékszerek szanszkrit - teljes, elegáns, pontos szánta (szanszkrit) - megnyugvás szántádjuárádjákára (szanszkrit) - a viszonylagos nyugodtság és durva-ság összehasonlításának útja szantána (szanszkrit) - a végső összetevők szakadatlan egymásra követ-kező folyamata, a lételemek folyamata a szarvásztivádin iskolában, folytonossági lánc Szántaraksita (szanszkrit) - indiai tudás, akit Triszong Decen Tibetbe hí-vott (i.sz. 8. sz.) szanthágára (páli) - gyűlésterem tűzoltárral a a szakja rádzsaságban szanthánam (páli) - szótlan állás szanti (páli) - béke, nyugalom, a nirvána szanti vara pada (páli) - a megbékélés nemes útja, az érzelemmentes állapot szantírana (szanszkrit) - vizsgálat, megítélés szantósa (szanszkrit) - elégedettség Szantósí Mátá (szanszkrit) - az Elégedettség Anyja, hindu istennő, aki-nek áldozatul böjtöt tartanak Szantusz szita Dévarádzsa (páli) - Szaccsavétakétu szantutthi (páli) - igénytelenség, megelégedettség, a jóga 8 angája közül a 2. szanzen (japán) - négyszemközti eszmecsere a zen-mesterrel, a rinzaiban a mester Szanydzsája Bélatthiputta (páli) - tittha gondolkodó, egy paribbádzsaka, Upatissza társa, iskola, amely nem fér össze a buddhizmussal szanydzsáti (szanszkrit) - testi létesülés szanykhata (szanszkrit) - feltételekhez kötött szannyá (páli) - érzékelés, észlelés, tapasztalás szannyá maja (páli) - az én tudati alakja szannyá védajita niródha (páli) - a tudat és érzés megszűnése, a tökéletes tapasztalás feletti tudatállapot szannyák khandha (páli) - észlelés halmaza szannyásza (páli) - ásrama, remetelak szannyávi pallásza (páli) - érzésekből fakadó téveszme;

menedékkérés (Buddham.) Szaraszvatí (szanszkrit) . ma Gógra szarana (szanszkrit) .legfeljebb 7 újjászületés állapota szaptar sajah (szanszkrit) . Pinder Gangá. a jól megemésztett táplálék. maddzsa. Mandakini. az egyiptomi temetkezés és . Kaumárí. a zene és a művészetek istennője. akikben világfeletti minő-ségek vannak szapta dhátu (szanszkrit) . három menedék). a létforgatagból kilépett személyek testi maradványai. írott tibeti gsar ma) .júliustól októberig szarga (szanszkrit) .folyó Észak-Indiában. egy keményfa Szaraha (szanszkrit) . a Göncöl-szekér szaptasza mudrik tirtha (szanszkrit) . egy folyó ÉszakIndiában.Upatissza. a tibeti iskolák egyik csoportja (a másik a nyingmapa) szara (szanszkrit) . Bhagírathi. meggyilkolták szaríra dhátu (páli) .menedék (ld.tökéletes emberek. Náraszimhí. sukra) szapta mátriká (szanszkrit) .7 szövet (rasza.7 bölcs. ő hozta létre a szanszkrit nyelvet és írást. méda. Dauli Gangá. Vaisnaví. szára Szaraszvatí púdzsa (szanszkrit) . rakta. aszthi. ájur véda száradáru (szanszkrit) . Váráhí.elsődleges teremtés. nem lelket léleknek érzékelni szappurisza (szanszkrit) . a Buddha maradványait 8 sztúpába helyeztek szarkofág (egyiptomi) . a nirvána szarana gamana/traja (szanszkrit.Durgá 7 anyai kiterjedése a Raktabídzsa nevű démonnal folytatott harcban ezek: Bráhmí.a lényeg. evolucionizmus (törvényszerű fejlődés) Szári (páli) . Najar. szent hamvak.brahmin. Nágárdzsuna mestere szarájatana (szanszkrit) . Brahmá felesége.a test hamvasztása után megmaradt ereklyék.a tudás. legendás látnokok a Mahábháratában. Mandzsusrí társa. írott tibeti skjabs su gro ba) .állandótlant állandónak. Aindrí szaptakrit parama (szanszkrit) . masza. Száriputra anyja Száriputta (páli) .hindu ünnep január-februárban száraz évszak (görög) .. Mahésvarí. Siva hajtincseiből folynak alá szar ma (ejtett tibeti.. kibocsátás. vagyis: Alakánanda. Nandakini. rosszat jónak.a Buddha tanítványa. eredeti neve Upatissza.khadira (?) (Acacia catechu). tisztátalant tisztának.érzékszervek Szaraju (szanszkrit) .újak. Japánban a sinto Benten.általában kőből vagy fából és nemesfémből készült koporsó.a Himálajában eredő 7 szent folyó.

a mindenség szarvángászana (szanszkrit) . folyamatosan egymásra következő. akadályt rendben eltakarító (bardo). ilyen: forma. jele: telihold.e. az alap-tudat ura. itt forgatja meg először a Tan kerekét szarva dharmábhi szambódhi pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) „az összes dharma tekintetében eljutottam a megvilágosodásig”. könyv lótuszon. tovább már nem osztható lételeme. a Buddha 4 kijelentéséből az 2. szarvásra vaksaja vaisáradja (szanszkrit) . . páli szabbannyutányána) . megjelenésük pillanatnyi. amelyek időbeli és térbeli kiterjedés nélküliek.saját tökéletes-ségére és finom megvalósítására vonatkozó félelemnélküliség szarvacsjuta (szanszkrit) . ami egy buddhának van. jele: koponyacsésze. görbe élű bárd. társnője a Tánc vagy az Adomány szarvásra vaksája dnyána pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) „elpusz-títottam minden szennyet”. itt mondja el a Buddha 5 aszkétának a 4 nemes igazság és a középút tanát. 5.Őz-park Benáresz mellett. a külvilág meghatározott számú. a buddhaguna 9. nektáros csésze. a Buddha 4 kijelentéséből az 1.mindent átfogó tudás. tibeti vallási irányzat Szárnáth (szanszkrit) . kívánság-teljesítő kincs.újat követő.halotti kultusz egyik elengedhetetlen eleme szarmapa (ejtett tibeti) . az akanistha mennybe jut szarvadharma szukhamgama (szanszkrit) . században. bár a Buddha ezt sosem állította magáról.a Foltok eltávolítója elmélkedő bódhiszattva. a harmadik kivételével (Brahmá szintje). szag. ha védisten. hang..saját tökéletességre és finom lemondásra vonatkozó félelemnélküliség szarvászra vaksája dnyána pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) csaturvaisáradja szarvászti vádin (szanszkrit) . tudásának 3 rétege van (tisszo viddzsá). tapintható tárgy és 64 nem érzékekkel kapcsolatos tárgyi feltétel.a dharmák boldogságként való megélése szarvadnya dnyána/szarvadnyatá (szanszkrit. csaturvaisáradja szarva dharmábhi szambódhi vaisáradja (szanszkrit) .aki a dhjána mind a 17 területét bejárja.minden létezik (szarvam aszti). 32 vagy 80 jegy ezen a formán. csoportja szarvam (szanszkrit) . íz.gyertyaállás (hatha jóga) Szarvani varana viskambhin dhjánibódhiszattva (szanszkrit) . hínajána szellemi irányzat az i.

mindent átható okság szarvatragámini pritratipa dnyána bala (szanszkrit) . szennyezett szenvedély Szatí (szanszkrit) .becstelenség. a királynői piramisok csak később. valódi. avidjá) szarvatraga hétu (szanszkrit) . szatí lesz egy özvegy. valóság.a piramis-komplexumhoz tartozó kisebb piramis. éberség. ábhidharmika iskola szarvatraga (szanszkrit) . igazság.mester száthja (szanszkrit) . jelenlét.uralkodó.az örökkévalóság feltételezése.örökkévalósági elképzelés szaszatta váda (páli) . a szatta boddzsangá 1. szennyezett. emlékezet. de Párvatí egyik alakja is. bűnnel terhelt. antagráha dristi. anyja Mohíni. igazi. vicsikitszá. a múlt beemelése a jelenbe.létező és tudatosság. az eddig feltárt tudás. jó. Kheopsz piramisánál bukkannak fel először szathar (szanszkrit) .ami van-öntudat-egyensúly. amely a piramis körül.7 mindent átható hajlam (szatkája dristi. Durgá. már a III.szennyeződésekkel teli halmaz szászan khárika (szanszkrit) . az Óm. a minden létezés.létező. mithjá dristi. dristi parámarsa. a Brahman jellegzetessége szatellita (egyiptomi) . ha elégeti magát férje máglyáján. végtére. nyomo-rúságos tett Szaszthá (szanszkrit) . Siva szatcsit ánanda (szanszkrit) .hópárduc szaszö (ejtett tibeti) . eretnek tanítás szaszik (ejtett tibeti) .a lét minden típusához vezető út megértésének ereje szásraja szkandha (szanszkrit) . sílavrata parámarsa. tudatosság.Siva harmadik fia.vagyis minden mindig létezik szarvásztiváda/vaibhászika (szanszkrit) . tényezője . a mellékpiramis a meidumi Hamis Piramisnál. a hagyomány tisztelete. Tat. tiszta tudatosság.tisztátalan. Szat teremtő szavak egyike Szátán (héber) . dinasztia végén megjelenik egyik fajtájuk. Abhappan szat (szanszkrit) .akaratlagosan létrejövő felszín alatti tudat-állapot szászana (szanszkrit) .Sátán szatcsit (szanszkrit) . rendszerint a piramis-komplexum körfalain belül áll. a gyengék támogatója. lényeg.a Vinaja egyik iskolája.tiszta nő.tanítás szaszatta ditthi (szanszkrit) .ducö 19-21 szászrava (szanszkrit) .

Sántanu felesége Szatjavrata (szanszkrit) . s vele együtt pl.emlékháló szatja (szanszkrit) . igazmondás.rádzsa.tartomány a perzsa birodalomban szatszang (szanszkrit) .egy hallá változott apszarasz lánya. tulajdonképpen ez az ember normális állapota szatpadá (szanszkrit) .Djumatszéna fia.a múlandóság téves nézete. a dzsainizmus egyik fogadalma Szatja juga (szanszkrit) aranykor. prédikációk közös meghallgatása a hinduknál szatta (szanszkrit) . Vjász. az élet során ilyen alkalom számtalan van. píti. ez volt Matszja.a megvilágosodás 7 tényezője (szati. az ezután átadta neki a Védákat. a tudat szemlélése. hűség az igazsághoz. a mi első világkorszakunk.728. a rádzsa a Kritamála folyónál meditált.a dzsiva a valóság megismerése Ísvara és a világ kapcsolatában létfokozata. a bölcseket és a gyógynövényeket. aki egy bárkán kimentette az özönvízből. az érzések szemlélése. stb.figyelemösszpontosítás a harcban. ami szavakkal kifejezhetetlen. a tudat-tartalmak szemlélése) szatí szampannya (páli) . dhammavicsaja. ha valaki az 5 szakandhát én-nek tartja.van-ság. .valóság szatjaszat (szanszkrit) . az emberek 100 ezer évig éltek. igazságszeretet. 1. igaz-ság.létező szatta boddzshangá (szanszkrit) . hanem a belső természet pillanatnyi belátása. vidjá létfokozat szatrapeia (görög) . az elefántvezetés 5 követelményének egyike szatimat (szanszkrit) . szatkája dristi (szanszkrit) . Visnu hal formájában (Matszja) a szar-vához kötve mentette ki az özönvízből. és mind a 4 alapelem megvolt bennük Szátjaki (szanszkrit) . Szávitrí férje Szatjavatí (szanszkrit) .000 földi évig tart. hirtelen meg-világosodás. összeszedettséget elért. nem racionális. Csitrángada és Vicsitravírja anyja. szent szövegek közös olvasása. lin csi) . ráébredés.a jók társasága.felébredés. életre szóló hatású.nem-lényegileg létező Szatjaván (szanszkrit) .. kínai tun vu. virija. de az üresség belátása a cél. az egyedi személyiség létezésének nézete szatori (japán. és kimentett a kezével merített vízből egy halat.szatí patthána (szanszkrit) az éberség gyakorlata (szemlélődés a test állapota felett.jádava herceg szatjam (szanszkrit) .

őselem. világos őselem.egy nép szavadharma (szanszkrit) . könnyűség.passzaddhi. összekapcsoló-dás szattvalóka (szanszkrit) .hallás Szávarni manu (szanszkrit) .öntudat.a Kószala rádzsaság fővárosa szavikalpa szamádhi (szanszkrit) . ragyogás.az egyik guna. tényleges valóság. figyelem szattipathána (páli) .a madhjamaka rendszer alisko-lájának egyik aliskolája szauvíra (szanszkrit) .az elmélyülés megkülönböztetéssel kapcsolatos állapota. öntudatosság. az i. nyugalom. igaz. a legteljesebb felismerés. de azonosulás még nem következik be Szavitar (szanszkrit) . tamasz). radzsasz.Asvapati lánya.éberség. az adhipradnyáksiksá 3.várost vagy templomkörzetet kerítő fal . upékkhá) Szatta páduka (páli) . egyensúly. hínajána filozófiai rendszer. világos.kolostor sze tu (kínai) .-ban vált ki a szarvásztivádinból. írott tibeti sems can) .magánavatás. a szerzetessé válás egyik módja Kínában szebti (egyiptomi) . Szatjaván felesége sze (kínai) .sásztrí szatti szampadnya (szanszkrit) .szmritjupa szthána szattva (szanszkrit.7 lábnyom. 2 aliskolája van. (ld. utalva a Buddha születése utáni lépéseire. manu Szávatthí (páli) .a létezők előnyeit vizsgáló bölcsesség. Szúrja egyik jelzője szavitarka (szanszkrit) .korai madhjamaka iskola szautrántika szvátantrika (szanszkrit) .a 8.laikus hívő. tanuló szávana (szanszkrit) . csak a Buddha saját szövegeit ismeri el hitelesnek szautrántika madhjamaka (szanszkrit) . ábhidharmika iskola. szamádhi.sz. sz. tisztaság.az átman nélküliség megismerése gondolatmeg-foganással Szávitrí (szanszkrit) .szútra iskola.a szellemi boldogság képessége szaupádiszessza (szanszkrit) . jó lény. világosság. értelem. eszmélőlény szattva vidjá csit (szanszkrit) .érző lények világa szattvartha pariccshédaka pradnyá (szanszkrit) . hallgató.személyes kötelesség szávaka (páli) . össz-hang. foka szaumanaszja indríja (szanszkrit) . 2.a múlthoz való ragaszkodás elhagyás szautrántika (szanszkrit) . szentély a Lumbiní ligetben szatthá (páli) .éltető.

Örökkévaló Istenünk. nyelvük a ladino széfer Tóra (héber) . halála) látható. 5. buzgó törekvő.tisztaság Szeigen Gjósi (kínai Csing jüan) .) szed-ünnep/heb szed (egyiptomi) .ómer (kéve) számlálás szeh netjer/kari/hem (egyiptomi) .a begyakorlás 75 szabálya a bhiksuknak a théravádában szekimori isi (japán) . írott tibeti szemsz) .mindennapi tudat. sz. Spanyolország = Szefárád. de magasabb fokon álló tanítvány is. 3.1.) Szekiszó (japán.a templom szentélye szeháh (héber) .sz. aki törvényeiddel megszenteltél.még tanuló. rituális étkezés Pészah első estéjén.papi felügyelő szei (japán) . amelyek a fáraó erejének kinyilvánítását illetve biztosítását szolgálták szefárd/szfárádi (héber) . rendszerint a harmincadik uralkodási évben tartották az elsőt. 17. egy jógaiskolába felvételét kérő tanítvány. a kenyér-áldás után mondják: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám.a szuká teteje szehedzs hami nutjer (egyiptomi) .szecubun (japán) . isteni szem. amellyel a lények jövője (születése. és ezáltal az ország megerősítését célozza.zen mester Szecso Csikan (japán) . a világ királya. összes szeme csak a buddháknak van. bölcsesség-szem.Mataemon Munenori apja (i.határjelző kő. hogy kovásztalan kenyeret együnk.zen mester (i. gyakorló szekhijavatta (szanszkrit) . 4. kínai Si-tou) . dzsed-oszlop állítása. majd két-három évente megismételték.zen mester székha (páli) .tél elűző sinto ünnep februárban Szecúgen (japán) . buddha-szem.rend. szótó pátriárka széder (héber) . testi szem.a 49. 700-790) szem (5) (kínai wu yan) . a bódhiszattváké. .a Tóra könyve. mindenki más fokozatonként homályosabban lát szem (ejtett tibeti. (Áldott légy.zen mester Szekitó Kiszen (japán. amellyel a dolgok üresség jellegét lehet látni. Mózes 5 könyve szefirat ha-ómer (héber) . és megparancsoltad nekünk. küzdő bhikkhu.jubileumi ünnepség. a szed-ünnepség rítusai között szerepelt a fáraó futása. kínai Si suang) . aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu ál-ahilát macá. 2.spanyolországi zsidóság. jelzés a kertben Szekisuszai Munejosi. tan-szem.sz. Jagjú (japán) . amely a fáraó megfiatalítását.

buddhista szerzetes. 606 körül).-IV.füstölőpálca szeng (kínai) .Karttikéja egyik neve szénánigáma (páli) .zen mester. amely más. a Felső-Egyiptomot jelképező papiruszt és az Alsó-Egyiptomot jelképező lótuszt általában két isten (többnyire Hapi) csomózza össze. akinek ilyen világa van.tudós.hadsereg Széná pati (szanszkrit) .a szamurájok rituális öngyilkossága.az állatok birodalmának buddhája szenszei (japán) . taoista színezetű csan elmélyülési tankönyv Szeng csao (kínai) . állat.a harmadik csan pátriárka (i.az országegyesítés szimbóluma. hogy kinek nagyságát hirdeti a jelkép. Kheopsz anyja) hatalmas karosszékén szem-pap (egyiptomi) . a világ királya.) Szeppó (japán) . egy tibeti kolostor . ha megsértették a busidó elveit Szera (ejtett tibeti) . dinasztia: Sznofru felesége. Gensa tanítója szeppuku (japán) .ajanamsza Szenge Rabten (ejtett tibeti) .táborhely. sekahá ló böolamó. maga a szimbólum nagyon régi eredetű. szellemi vezető szép (fa.megkülönböztető tudatosság. mint az érzékelő szema taui (egyiptomi) . mint Hotepheresz (III.Baruh atá adonáj Elohénu meleh haolám.a teaszertartás megalapítója az i.ban. amely valószínűleg nem járt rendszeres papi funkciókkal.jelentése ismeretlen.sz.sz.Vadrózsakert. írott tibeti seng ge) . megtalálható Tutankhamon trónusán éppúgy. oroszlán Szeng can (kínai) . a fáraói hatalom jelképe is. katonai felvonulási terület szendzsa fuda (japán) . magas udvari cím. az Óbirodalomig visszakövethető.(i. (Áldott légy.az Oroszlán csillagkép Szen no Rikjú (japán) . 16. sz. a Középbirodalom idején már a szimbólum fölött a fáraó kartusa jelzi. a kettősség tudatossága. 384-414) Kumáradzsíva tanítványa szenge (ejtett tibeti) . ami társul valamihez.sz. az ikebana első leírója széná (szanszkrit) . kivéve egyes temetkezési szertartásokban (szájmegnyitás) szen ge (ejtett tibeti. táj) látásakor (héber) . lábával megtámasztva a kévét. Örökkévaló Istenünk. egy egyszerűbb változata rendszeresen előforduló bútordíszítés is volt. műve Hszin hszin ming: Szívbeli hit világossága.

lakoma szeudá slisit (héber) .vagy emberfejű szobor. játék hanukkakor szfinx (egyiptomi) .szertartás. augusztus. egyetlen ablak vagy csak egy kis kémlelőnyílás biztosította. Hajá /fél nyeremény/. május. Tanisz szetu bandha szarvángászana (szanszkrit) hídépítő gyertyaállásban (hatha jóga) szetu bandhászana (szanszkrit) . a szó maga arab eredetű és „pince” a jelentése szereh (egyiptomi) .hibrid isten (Ozirisz-Zeusz-Ápisz) szerdáb (egyiptomi) . először Narmer palettáján jelenik meg. Peribszen esetén azonban a Széth-állatot.sinto istenségeknek emelt kis épületek a templom kerítésén belül szessin (japán) . Haszekhemui esetében pedig Hórusz és Széth alakját találjuk szerencsés hónapok (vodu) . temploma: Ombosz. és a neki bemutatott áldozatokat megkaphassa. október .elválasztó étkezés. legszerencsétlenebb a december szerencsés napok (vodu) . a . a dolgok elrendezése. amelynek felső részébe írták az uralkodó nevét. ahol az elhunyt halotti szobra volt elhelyezve.oroszlán testű és kos. szombat hímnemű szessa (japán) .hétfő.intenzív elvonulás. leg-híresebb és legnagyobb a gízai. Sám /egyet a bankba/ = nagy csoda történt ott). szolgálat szevivon (héber) .az óbirodalmi sírok elfalazott fülkéje.a káosz ember vagy állat alakú (földikutya) istene. csütörtök . de sok van.Szerapisz (egyiptomi) .vallási parancs teljesítésekor tartott lakoma szévá (szanszkrit) .hídépítő-tartás (hatha jóga) szeudá (héber) . július. Hórusz ellenfele. meditációs kurzus a zenben (szesu = vendéglátás.a harmadik étkezés sábeszkor szeudát hávráán (héber) . Ozirisz fivére. hogy az elhunyt lelke kapcsolatot tarthasson a külvilággal. kedd.a hossztengelye körüli 4 oldalán egy-egy betűt tar-talmazó pörgettyű (Nész /semmi/. szív) Széth (egyiptomi) . tetején egy vagy két Hórusz-sólyom is lehet. egy ilyen kosfejes szfinx-sor látható ma Karnak és Luxor előtt is.palota homlokzatát ábrázoló téglalap. gyakran szfinx-sorok között vezetett az út a nagyobb templomok bejáratához. a kartus őse.nőnemű szerencsétlen napok (vodu) . péntek.január. jelképe: egy mitikus hibrid.a többi szerencsétlen.szerda. sin = elme. Gadol /egész/. a gyászoló első étkezése a temetés után szeudát micván (héber) . március.

kínai si xi tan) . Viruddhaka rádzsának 4 fia.legszebbek az óbirodalmi. cél. szanszkrit Sziddhártha Gautama Szakja) . 2. végső igazság. írott tibeti srid pa'i 'khor lo) . aki különleges erőkkel rendelkezik. filozófiai nézet (vaibhásika. akik elvihetik a la-lelket. uralom az elemek fölött és a vágyak beteljesedése. Ganésa egyik társa. írott tibeti don grub. köztük 4 nő.Sziddhattha Sziddhártha Gautama Szakja (szanszkrit) .démonok. súlyossá valamint határtalanná válás. bizonyított.a megragadásból következő új keletkezés Szid pa khor ló (ejtett tibeti) . világi dolgok. igazolódott. hatalom. bizonyság. a bűvös szemkenőcs. a fő-sziddhik tárgyai: 1. a démonok fölötti hatalmat biztosító kard. ellenszerek.a Buddha teljes neve. szakja (nemzetségnév) = Iksváku leszármazottjának. könnyűvé.eredmény. igazolás.tökéletes. sziddhártha (egyéni név) = sikerhez érkezett. létezés.a tanítás 4 szakasza: 1. megvalósulás. gautama (törzsi név) = egy régi tűzdinasztia. madhja-maka) Sziddhártha (szanszkrit) . 2. melynek segítségével . ellenállhatatlan akarat elnyerése.Sziddhattha Gótama Szakja sziddhászana (szanszkrit) . létesülés. biztos létező sziddham (szanszkrit) . szautrántika. jógácsára. Jógásvara). 3. ld. gyermekevők szi pe khor lo (ejtett tibeti. köznévként természetfeletti erő: atomnyivá. írott tibeti grub thob) .a létesülés kereke sziddha (szanszkrit. írott tibeti dngos grub) . később a nyelvtan és az írásstílusok is sziddhánta (szanszkrit.szádhana szi (ejtett tibeti. írott tibeti sri) . ramesszida és thutmoszida szfinxek. uralom a test és az elme fölött. a lények képességeinek megfelelő. természetfeletti erővel bíró személy (84 személy. igaznak/létezőnek bizonyult.a szanszkrit betűk. siker. amit például a jógi elér. tehetséges sziddhi (szanszkrit. rendkívüli erő.létkerék szid pa (ejtett tibeti) .ngön dro szgrub thabsz (írott tibeti) . bizonyítás. személy. a legcsúnyábbak a középbirodalmiak szgon 'gro (írott tibeti) . 4. fehér mustárvirág.tökéletes vagy elmélkedő tartás (hatha jóga) sziddhaszjaszádhana (szanszkrit) az eleve biztosnak vett bizonyítása Sziddhattha Gótama Szakja (páli.

határ. segítségével el lehet tűnni a föld alá. 3. ajanamsza Szimha náda dhjánibódhiszattva (szanszkrit) . az egyik sziddha Sziddhipáda (szanszkrit) . ne táncolj.elrejtett kincseket lehet megtalálni. 9.erkölcsi megtisztulás. 5. láthatatlanná tevő antardhána stb.a Tóra felolvasásának heti szakasza szidur (jiddis) . a tolvajlást kerüld 3. illatszerektől óvakodj. gondolkodás. virág-füzéreket ne hordj. 4. az ágyad ne legyen magas. pátála. a congdü vezetője. 7.a szerzetesekre vonatkozó 10 szabály (1. ne oltsd ki az életet 2. mindig két fő: egy világi és egy szerzetes szímá (páli) . Avalókitésvara egyik formája Szimha vaktrá . keret szimantonnaja naszanszkára (szanszkrit) .egy talmudi fejezet befejezése utáni összejövetel szik (ejtett tibeti) . a paráznaságot kerüld 4. ne légy sohasem hazug 5. az ágyad széles ne legyen 10.miniszterelnök.kétnyelvű imakönyv. elhatárolódottság. amikor a Buddha kinyilatkoztatja magát közvetlenül születése után szijum (jiddis) . a közönséges fémet arannyá változtató tinktúra. kenőcs vízen járáshoz. labdacsok.az Oroszlán csillagkép.az erkölcsi szabályoknak megfelelő életmód sziksa máná (szanszkrit) .teljes elvonultság. théraváda szilön (ejtett tibeti) . időn túl sose egyél 7.téves okfejtés szíhanáda (páli) .. rágalmazó szót ki ne ejts 6.az egyik sziddha szide (jiddis) . melyekkel tetszőleges alak ölthető fel.szeudát micván szidra (jiddis) .tanulmányok.hiúz szikárius (jiddis) . kerülj kenőcsöt és cifraságot 9.tanuló sziksá pada (szanszkrit) . aranyat és ezüstöt ne gyűjts szíla viszuddhi (szanszkrit) .tőrös.oroszlánüvöltés. gyakorlatok a szánkhjában sziksá dzsíva szamápattó (szanszkrit) . a betegségektől és a haláltól megóvó elixír. ne mondj éneket. a gyors és akadálytalan közlekedést lehetővé tevő csizma.a magzat védelmét szolgáló szertartás szimha (szanszkrit) . a hétköznapi és szombati imákat tartalmazó könyv szie jin (kínai) .tanulás (magasabb erkölcsiség. kerüld a színjátékokat 8.Oroszlán üvöltésű elmélkedő bódhiszattva. zsidó szekta szikkhá (páli) . tudás) sziksá (szanszkrit) . 6.Oroszlánarcú dákiní . 8.

a tapasztalás elemeinek halmaza.természet-keletkezés. fizikai halmazok.a gyermekek védelmezője. a rádzsagahai temető sziván (héber) . gyűjtemény. alkotórész. szellemi-fizikai összetevők: 1. sokadalom. váll. ábrázolása szerint dhjánaszánában ül Szitala (szanszkrit) . Indra hordozója Szita tárá (szanszkrit) . Ganésa és Szúrja . tudomásszerzés az érzékelés tárgyairól és a jellemösszetevőkről (vidnyána).a hűvös télutó. valamilyen szempont szerinti csoportosítás.folyó.a Nyolc Boszorkány közül a keleti oroszlánfejű szimhászana (szanszkrit) .a Tóra örömünnepe (tisri 23) Szindhu (szanszkrit) .a halál után az újraszületés átmeneti állapota szira (szanszkrit) . forma. Dzsanaka nevelt lánya.oroszlán-tartás (hatha jóga) szimhat bét ha suva (héber) .hajnali imádság szlihot (héber) . ezekből alakul ki az Én-képzet szlihesz (jiddis) . jellemösszetevők. megragadás. írott tibeti phung po) halmaz. Siva. így nevezték az Indus-folyó túlpartján élőket. Ráma felesége.május-június szkan dhászana (szanszkrit) . Li T'ung hüan filozófiája szipai bardo (ejtett tibeti) .fehér elefánt. Lakshmi inkarnációja szita nága (szanszkrit) .Szítá liget. fatörzs. érzékelés. később Ízisz jelképe Szítá (szanszkrit) .Visnu.belső nádí sziszira (páli) . megtestesülés (rúpa) 2. összetevő.szkandha-tartás (hatha jóga) szkandha (szanszkrit. az Indus folyó. csoport.csengős zeneszerszám. a tél (hémanta) utolsó 2 hónapja.bocsánatkérő ima az őszi nagy ünnepek előtti hajnalokon szmárta (szanszkrit) . ebből a perzsában hindu. aki a Távatimsza égből szállt le Májába. sokaság. ma Pakisztán Szindh tartománya. a himlő terjesztője Szítávana (szanszkrit) . óceán. kezdetben Hathor. észlelés (szamdnyá) 4. tudat. páli khandha. január közepe-március közepe szisztrum (egyiptomi) .a Fehér megmentő tárá. a folyó deltája szing ki (kínai) . a görögben Indosz. Sakti.szimhamukha smug nag seng mgo can (írott tibeti) . a latinban Indus.barázda. érzés (védaná) 3. személyiségelemek (szanszkára) 5.vízhúzó ünnepek szimhát Tóra (héber) .

barátság szó (japán) . írott tibeti srog lha) .mongolok.vázlatos. Je mon fia szó'ham (szanszkrit) .életerőfeszítés. napján Szobek/Szukhosz (egyiptomi) . tisztulási fürdő a hindu tanulmányok befejezése után sznána játra (szanszkrit) .a gazdálkodók újéve a 12.zárt szemlélődés.a múrti megfürdetése a hindu templomban. a bódhi paksika dharma 4 része a 37-ből sznána (szanszkrit) . vitalitás szok cöl (ejtett tibeti.lesz a brahmácsárí a sznána után sznéha (páli) . rituális fürdés.a víz és a termékenység krokodilistene. figyelem az elmélyülés közben. az összpontosítás tartóssága.az elme 3. a 6 erő (sadbala) egyike. elmélkedés. a légzés közben életen át tartó imádság szok (ejtett tibeti.felavatás szmriti (szanszkrit. törekvés. emlékezet révén fenntartott hagyomány. mezuza) szófrim (héber) . a tudatosság 4 alkalmazása. tfilin.Krisna ünnep Puríban évente (ráthajátra) sznátaka (szanszkrit) .az életerő istene a szívben . írott tibeti bsod nams lo gsar) .emlékezés. kommunikáció szok lha (ejtett tibeti. képessége.mongol közösség. kínai Cao san Pen csi) . tudatosság. fordító.erkölcsösségek Szódzan Hondzsaku (japán. kerttípus szo nam lo szar (ejtett tibeti.ő vagyok én.sz. 840-901).rituális szövegíró (széfer Torá. páli szatipatthána) . megőrzést. Tódzan Rjókai tanítványa. temploma: Kom Obo szobhana (szanszkrit) .követői szmihá (héber) . éberség. felidézést jelent. írott tibeti szrog rcol) .életerő. adzsapa mantra.zen mester (i.ácsárja. a szótó másik alapítója szofér sztám (héber) . írott tibeti srog) . páli szati) . szati szmriti bala (szanszkrit) . ősi törvénykönyvek. a csogtu mongolok utódai a Dzamar-síkságon Szog po (ejtett tibeti) . egy kizökkenés alkalmával az elme képes visszatérni a meditáció tárgyához szmriti gati (szanszkrit) .szeretet a nálunk alacsonyabban állók iránt. hónap 1. eredetileg emlékezetet. tapadás. kötődés. az ő munkájáig készült tantra-fordítások a régiek szmritjupa szthána (szanszkrit.hagyomány Szmritidnyána (szanszkrit) .írástudók szog de (ejtett tibeti) .

aki törvényeiddel megszenteltél. írott tibeti srong bcan sgam po) . a kóanok a mester válasza a tanítványok kérdéseire. Qizong longzan). 1276-1351) szoszor tharpa (ejtett tibeti. felesége Rohiní. és gyógyítja a vérkeringési zavarokat és az asztmát.értékteremtő közösség.folyam.vízköpő. Indra itala. a nepáli Bhrikuti Devi. Cao san Pen csi (i.Tibet 33. (Áldott légy. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhadlik nér sel sabát.szoka gakkai (japán) . i.egyenkénti megszabadulás szóta (páli) . felesége. majd erjesztették. Örökkévaló Istenünk. falvak sinto templomai Szongcen Gampo (ejtett tibeti.kisvárosok. fokára jutott.Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám.áldás (héber) .a megszabadulás folyamába lépett.zen mester (i. 840-901) és Tung san Liang csie (i. királya (uralk.növényből (az Amanita muscaria gomba főzete vagy az Asclepias acida futónövény szárának nedve) készült bódító ital. észak.a nirvánához vezető út első foka szótápatti phalam (páli) . a csikófark nagy mennyiségben tartalmazza az efedrin alkaloidát.kialvás Szószeki/Muszó Kokusi (japán) .szóma-italáldozat szombati gyertyagyújtáskor . szerda. a jógában a novícius szótápatti maggó (páli) . hogy meggyújtsuk a szombati lángokat. vitte az első Buddha-szobrot Tibetbe szópadhisésza nirvána (szanszkrit) .fokozatos. ezért fogy és bővül szóma píti (szanszkrit) .sz. anyja Anaszúja.sz. és megparancsoltad nekünk. amely izzasztó hatású. de elvette annak 27 testvérét is. apja Atri Risi. Dógen alapította. a buddhizmuson alapuló új vallás szoláris (egyiptomi) . aki a magga 1. az apósa megátkozta leprával. más források szerint a csikófark (Ephedra) kipréselt levét keverték tejjel és liszttel. a világ királya.a folyamhoz érkezés gyümölcse szótó (japán) . a név eredete: két kínai mester. zen szon sa (japán) . a Nap által produkált csillagászati jelenségeken alapuló szóma (szanszkrit) . 617-649) (k. egy zen iskola.sz. érzelmek árja szotápanna (szanszkrit) . 807-869) japán nevének (Szózan és Tózan) összevonása szozu (japán) . szarvasriasztó .sz. de a Holdisten is.csan. szanszkrit prátimóksa) . fal felé fordulva végzett zazen. cél és tárgy nélküli.a Nappal kapcsolatos. ezért Daksa. védikus áldozati szertartásoknál használták.) szon (koreai) .

érintkezés.a hit által törekvők. disznó. tapintás szpjan lnga (ejtett tibeti) .a 3. a világ keletkezése szritiparisuddhi (szanszkrit) . felül lekerekített. nidána. előbb a Drepung apátja szöudát havraá (héber) .lopás sztélé (egyiptomi) .a tapintás tárgya szprastavja dhátu (szanszkrit) .az érintés tárgyának alkotóeleme szprastavja (szanszkrit) . isteni.érzéki érintésből származó táplálék szparsana (szanszkrit) .magasított prémes plüsskalap szprastaszvja ájatana (szanszkrit) . szparsa) egyike.hallásból eredő bölcsesség sztéja (szanszkrit) .érzéki kapcsolat szprul pa'i szku (írott tibeti) . az arhatok egyik csoportja szrámanéra (szanszkrit) . kibocsátás. írott tibeti srod 'khor) .teremtés. az 5 érzéki képesség egyike szrutamaji (szanszkrit) .felépülési lakoma a közvetlen gyászolónak a temetés után szparsa (szanszkrit. tan. fül.sing pa szö pa (ejtett tibeti) . 21-23 szö nam pa (ejtett tibeti) . szanszkrit ráksasza) .nirmána kája. sabda. feliratos kőlap. foka szrotra indríja (szanszkrit) .az arhat 1.gonosz lélek. és az 5 érzéki tárgy egyike szparsáhára (szanszkrit) .Avalókitésvara. Csenrézi szpjod rgyud (írott tibeti) .az érintés egymásra ható mezeje szprastaszvja dhátu (szanszkrit) . elszántság Szönam Gyaco (ejtett tibeti) .szerzetesnövendék szrin po (ejtett tibeti. ere-dendő bölcsesség) szpjan rasz gzigsz (írott tibeti) .a tapintás érzéke. 1543-1588).szok cöl szróta ápanna (szanszkrit) . éjszakai szristi (szanszkrit) . vérszívó. esetleg határjelzőként szolgált. az éjszaka kezdete. észak.álambana pratjaja szprsa (szanszkrit) . dalai láma (i.négyszögletes. tűrőképesség.5 szem (testi/hús.érzékelés.ducö. a Kálacsakra hatodik mezője szparsa artha (szanszkrit) .türelem.Csarja tantra szpodak (jiddis) . bölcsesség.a figyelmesség tisztasága szriva (szanszkrit) .halló képesség. faragott.sz. tul ku szraddhadhi mukta (szanszkrit) . páli phassza) . az ötféle tanmátra (rúpa.áldozati kellékek szrog rcol (írott tibeti) . a szó . gandha.tapinthatóság. a 6. mely fogadalmi táblaként vagy győzelmi emlékműként. rasza.szö khor (ejtett tibeti.

rangidős szerzetes.-7. levegő.személy. durva létezők szthúla bhúta (szanszkrit) . múdra.szilárdság szthiti laksana (szanszkrit) elhalasztás-eltartás. tompaság. közönyösség.konkrét dolog. bágyadtság.durvatest.az okok ismerete. egy keletkezett jelenség szthána szthána dzsnyána bala (szanszkrit) . tulajdonképpen az anyagi világ (prithivi. például jóslás. a laja jóga gyakorlata szthúla saríra (szanszkrit) .tunyaság-lustaság.hínajána iskola szthira (szanszkrit) . 6. meditáció a Brahman felszíni megnyilvánulásain. levertség.sz. a szánkhjában az alapelemek (föld. dzsala. sötét erők köre (szellemi tények megismerése a durva közegen keresztül.a lehetséges és a lehetetlen megvalósításának ereje szthánászthána dnyána (szanszkrit) . és amelyek nem hoznak létre konkrét dolgokat (aszthána). szilárd helyű.ászana.jógácsára filozófus az i. thína middha sztobsz chen dkar mo khjung gi mgo (írott tibeti) . írott tibeti gnas brtan) . víz.durva létezők.szilárd.egy hely isteni eredetének története szthána (szanszkrit) . váju. egy helyben állás Szthiramati (szanszkrit) . de lehet a hínajánán belül a szthaviravádin iskolához tartozó is. amelyek egy keletkezett jelenséget (szthána) idéznek elő.görög eredetű szthála purána (szanszkrit) . tédzsasz. században Valabhíban szthita pradnyá (szanszkrit) . akinek szilárdan megalapozott bölcsessége van. akik a Buddha tanítványaiként a Dzsambuszigeten kívül terjesztik a Tant szthavira vádin (szanszkrit) . a mantra jóga szthúla jántrika pítha (szanszkrit) .megállapodottság felé vezető suddhaka szthiti (szanszkrit) .a Nagyerejű .az építészet és a szobrászat tudománya szthavira (szanszkrit.durvább.a nyugton maradó. a kettősségek nem hatnak rá szthitakampja (szanszkrit) . tűz. űr) szthúla dhjána (szanszkrit) . szel-lemidézés) szthúla krijá (szanszkrit) . ákása). 16 legendás arhat. burka az annamaja kósa sztjána middha/thína middha (szanszkrit) . idős szerzetes.alaplétezők. fennmaradást biztosító erő szthúla (szanszkrit) . a békés.az elmélyedés durva szemlélete. a szraddhadhimukták egyike szthithágija (szanszkrit) . az egyik dasabala szthápatja véda (szanszkrit) .

kínai zongmiao.a Buddha tanítványa a Lótusz-szútrában Szubramanja (szanszkrit) . világi értelemben az ízlelésé szuddhávásza (szanszkrit) . csörten. aki Kaniskát a buddhizmus hívéve tette szudarsanáh (szanszkrit) . fehér sztong gszum gdzsi sztong chen po'i dzig rten gji khamsz (írott tibeti) . itt van az anágámi szuddhávásza bhúmi (szanszkrit) . torony formájú kő. ejtett tibeti csör ten. harmika.nirgrantha szuámjávasztha (szanszkrit) .Szambhala királya.Visnu csatakorongja. aki a Dzsétavana árámát vásárolta Srávaszti közelében szuddhaka (szanszkrit) . lóka dhátu sztong pa (ejtett tibeti) . fordítója Hollósy József (Rács Géza szerint) Szubhadrá (szanszkrit) . műve: Buddhista Káté (i.tisztaság. ereklye-tartó. fo zong miao.tisztaság.Krisna húga.Siva második fia. fosi) . varrótű Szudarí (szanszkrit) .rituális építész sztúpa (szanszkrit.Dzsagannátha húga.triszáhaszramahászáhaszra.a tökéletes forma szintje a formavilágban Szudatta Anáthapindada/pindika (páli) .egy szerzetes. csakra Szudarsana (szanszkrit) .ereklyetartó épület buddhista emlékmű.tiszta tartózkodási helyek. amivel megbünteti a gono-szokat. a nirvána Szuddhipanthaka (szanszkrit) .vagy téglaépület.tisztaság. a turija tudatállapot megje-lenítője. 1893). egy bhiksu.sz.Védtelenek Támasza.arhat a Buddha közelében .az egyetemes tisztaság szintje a formavilágban Szubhádra (szanszkrit) . Vadzsrapáni inkarnációja. kereskedő. páli thúpa.a tiszta tájak lényei szuddhi (szanszkrit) .guna egyensúly szubha (szanszkrit) .súnjatá sztong pa drug (ejtett tibeti) . meggyilkolt apácajelölt Szudarsan (szanszkrit) . egy bráhman szubha kritsznáh (szanszkrit) . Kartikéja egyik neve Szucsandra (szanszkrit) .Madárkirály-fej. kunhalom szu co lun si (kínai) . kurgán.szép. neki tanította a Buddha a Kálacsakra szútrát.a 6 tévtanokat hirdető Brahmá-pap sztrapati (szanszkrit) . a sztúpa négyszögletes alapja az istenség lakhelye.csodaszép. Ardzsuna felesége Szubhúti (szanszkrit) . ő írta az első kommentárt szucsi (páli) .

finom létező szuki (japán) . gyönyör. itt léteznek a buddhák szukhuma bhúta (páli) . jó hely.jó út. Bálí öccse. (Áldott légy. nehezen meghódítható.az első ráksasza király szukha (szanszkrit.kockajáték Szugríva (szanszkrit) . erényesség.a boldogság helye/földje.sátor. a nirvánán túli létezés helye.teaház. foka Szúdzan hegy (japán) .győzhetetlen. amikor belépnek a sátorba: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám.a Sórindzsi barlangban meditált Daruma (Bódhi-darma) szufgánijá (héber) . és megparan- . uralkodója Amitábha. örömteli.sátrak. 4 és fél tatami méretű szukká (héber) . a pratjéka-buddhák útjának 5.a nehezen meghódítható birodalom.vaddisznóhús vagy szarvasgomba. a buddhák jelzője szuggati (szanszkrit) . ejtett tibeti Dévacsen) .örömészlelés Szukhávatí pariszuddha ksétra (szanszkrit. boldog állapot. boldogság.a tökéletes látomás szintje a formavilágban szudurdzsajá (szanszkrit) . fokozata szudurdzsajá bhúmi (szanszkrit) . belső elége-dettség. legyőzhetetlen. a Buddha apja szudriszáh (szanszkrit) .a tiszta ország rendszere. majomrádzsa. tulajdonképpen a menny szugoroku (japán) . emelkedettség. Örökkévaló Istenünk. ez volt a Buddha utolsó étele. írott tibeti bde ba) .Szuddhódana (páli) .szakja ksatrija uralkodó. Tiszta Ország. dhjána szukhaszannyá (szanszkrit) . bhávaná márga. ideiglenes szállás szukkha (szanszkrit) . aki segí-tett Rámának Szíta felkutatásában Szuhávati vjuha (szanszkrit) .lehetőség szuki ja (japán) .vánara király. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu lésév baszuká. jókedv. a bhávaná márga 5.üdvösség.boldogság szukkot (héber) . Varuna rádzsasága. része. bal prefrontális dominancia. a világ királya. a fizikai gyönyör képessége. írott tibeti bde bar gshegs pa) Üdvvel Érkezett. aki zabkását adott a Buddhának szúkaramaddava (szanszkrit) . a bódhiszattva bhúmi 5.fánk szugata (szanszkrit. a Nyugati Paradicsom. ami halálát okozta Szukésa (szanszkrit) . aki törvényeiddel megszenteltél. kunyhó. 7 napos ünnep (tisri 15-21).lány Uruvilva-Szenániból. buddhista irat Szujata (szanszkrit) . írott tibeti bde ba can.

Vasszakára hadsegédje szunna (iszlám) .finom szúksma bhúta (szanszkrit) .finomtest.ráksasza. (Áldott légy. aki törvényeiddel megszenteltél. írott tibeti ri'i rgjal po ri rab) .csoltad nekünk. csodafa. Dípankara buddha tanítványa. a prákriti anyagi része a lélek és a test között. hogy a sátorban tartózkodjunk. linga-déha szúkta (szanszkrit) .himnusz Szumáli (szanszkrit) . a durvatest nem érzékeli. a Buddha egyik előélete Szuméru/Méru (páli. a Kvanum Zen Iskola alapítója Szunidha (páli) .) szúksma (szanszkrit) . aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu al-nötilát luláv.zen mester (1927-).aki megfelelően gyakorol Szuppabuddha (szanszkrit) .brahmin. a laja jóga gyakorlata szúksma prána (szanszkrit) .fekvő szög-tartás (hatha jóga) szupta kúrmászana (szanszkrit) .ok és támaszték nélküli üresség.az istenek hegye.hátradőlő béka-tartás (hatha jóga) szupta kónászana (szanszkrit) . Laksmana és Satrughna anyja Szundarí (szanszkrit) . mondásainak példá-ja. halott nő a Dzséta-vana áramában Szung Szán (koreai) . óriáshegy.Csodaszép.fekvő teknősbéka-tartás (hatha jóga) .Dasaratha felesége.a legnagyobb muszlim csoport. burka a pránamaja kósa. Szukésa fia szumanaszja (szanszkrit) . ahamkára. a szánkhjában a feloldódás (pralaja) elérése szunnyató animittó (páli) . a tudatfolyamat hordozói a szánkhjában (buddhi.éber őrszem (szu + prabuddha). a világ királya. súnja szupanna (szanszkrit) .).pránajáma. ami kiegészíti a Koránt szunniták (iszlám) .nagy madár szupatti pannyo (páli) . és megparancsoltad nekünk a pálmaág fölemelését. Örökkévaló Istenünk. bídzsája a sam Szumitrá (szanszkrit) .üresség. előörs.jóindulat Szumédha (szanszkrit) . a világ közepén áll. női szerzetesjelölt. az ünnepi csokor meglengetésekor: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. a finomtest tudatosítása.transzcendens életerő szúksma saríra (szanszkrit) . manasz. 10 indrija) szúksma krijá (szanszkrit) .finomtestek. a siíták kisebbségben vannak szunnyatá (páli) . a Buddha apósa (Pápijasz) szupta bhékászana (szanszkrit) .Mohamed próféta cselekedeteinek.

9.fekvő láb-nagyujj emelő-tartás (hatha jóga) szupta trivikramászana (szanszkrit) . a mandalában vörös korongon háromlábú holló szúrja bhédana pránajáma (szanszkrit) .fekvő gyémántmennykőtartás (hatha jóga) szupta vírászana (szanszkrit) .hatásosan pusztítja a gonoszt. a pingalával és az ídával együtt 72 ezer elágazása van szusupti avaszthá (szanszkrit) . kocsihajtója. öve a tenger.energiavezeték a gerincoszlop belsejében. páli szutta.Korán fejezet (a Korán 114 fejezetből áll) szurabhi (szanszkrit) . Vuivaszvati.a Nap félistene. a hallott szutemi (japán) . írott tibeti dbu ma) . az 5.hanyatt fekvő Trivikramatartás (hatha jóga) szupta vadzsrászana (szanszkrit) .a köldök és a szív közötti idegfonat Szúrjavamsa (szanszkrit) . fia Vajvaszvatá. Karna apja. Amateraszu és Cukijomi testvére. ejtett tibeti do. Szani vár.Mandana Misra későbbi neve Szúrja (szanszkrit) . Hold-isten szuszuki (japán) .sz. ahová összegyűjtik a marad-ványokat Szuszanoo no mikoto (japán) .kocsihajtó. mahájána össze-szedettségi gyakorlat Szurendrabódhi (szanszkrit) . Idzanagi és Idzanami fia. udvari zenész.a kábító italok és ételek fogyasztásának tilalma.japánfű (Miscanthus sinensis) szúta (szanszkrit) .a mély alvás állapota (álom nélkül). Aruna. a szél sinto istene. Vivaszvatan lakik. a Brahman egyik megnyilvánulása.az egyik sziddha szúrangama (szanszkrit) . unokája Iksvák. panycsa síla szuráméraja maddzsapa mádattháná véramaní (szanszkrit) fogadom. században Szurésvara (szanszkrit) .a holtak pihenőhelye. írott tibeti . Garuda bátyja. AUM szuszána (páli) .a test elhagyása Szutíksna (szanszkrit) .a dévák nemzetsége szurámatta (szanszkrit) .Napot átvivő légzés (hatha jóga) szúrja csakra (szanszkrit) . hogy tartózkodom az alkoholtól és a kábítószerektől.fekvő hős-tartás (hatha jóga) szúra (iszlám) . ejtett tibeti buma.szupta pádángusthászana (szanszkrit) .a Nap-nemzetség szusumná (szanszkrit. lobbanékony.indiai tanító az i.egy nagy szent szútra (szanszkrit. Ravi. szmárta.az indulatos. a menedékvétel utáni fogadalom Szuránanda (szanszkrit) .a tejóceán köpülésekor keletkezett tehén szurák (szanszkrit) .

halandó ember nem látja. a tudattól függetlenül létezik.vezér-fonal.Tipitaka. tömör útmutatás. a Buddha prózában előadott tanítása szútra jána (szanszkrit) .tisztán önmagában léte-ző dharma-test. Gándhári és Sakuni apja Szuvarna prabhásza (szanszkrit) .életerő. személyes hajlandóság Szuttanipáta (páli) . a Tripitaka egyik része. valódi önmagunk szvabháva (szanszkrit. A vezérfonalak kosara Szutta szamgaha (szanszkrit) . paraddzshászaja. burmai kánon) Szutta vibhanga (szanszkrit) . önlét. a Kágyur része. szvabháva visuddha dharmakája szvabháva súnjatá (szanszkrit) .Arany ragyogás. a buddha kája 1.szútra Szutta pitaka (páli) . páli) .Gandhára királya. a Buddha saját szavai szutta (páli) . kínai King) . ami hiányzik a dolgokból. hínajána szemlélet szvabháva kája (szanszkrit) .természetes fogalmak szvabháva visuddha dharmakája (szanszkrit) .Tripitaka. mahájána Szuzuki. A vezérfonalak elemzése szuttani khépa (szanszkrit. szakasza Szútra pitaka (szanszkrit.a zen nagy hatású nyugati terjesztője (1870-1966) szva (szanszkrit) . beszéd. miközben a téves tudatú ember azt hiszi.tanító írások. amelyben a személyesen Buddhának tulajdonított szövegek vannak. Daisetz Teitaro (japán) .a magától létrejövő üressége szvabháva sziddha grabha (szanszkrit.A vezér-fonalak kosara (5 gyűjtemény). atthupattika). puccshávaszika. saját. A vezérfonalak összefoglalása Szuvala (szanszkrit) . példázat. a Buddha szavai szútra kála (szanszkrit) .A vezérfonalak összefoglalása (Tripitaka.a szútrák kocsija.önvaló.öntermészet. 2 aspektusa: ágantuká visuddha-dharmakája.a szutták előadásának módja (attaddzs-hászaja. írott tibeti mdi sde. hogy valami lényegileg az. formája. a Kágyur egyik része. írott tibeti rang bzhin) . a szvabhávakája egyik aspektusa .az önmagától való létezés megjelenése szvabháva sziddhi (szanszkrit) .Tipitaka. a dvádasángasászana első része.Tipitaka.a síla kála 8.önmagában létező test. (Tripitaka) szútránta (szanszkrit) . írott tibeti rang bzhin gjis grub par snag ba) . a történelmi Buddha tanítá-sa. példázat gyűjtemény. ami szvabháva vikalpa (szanszkrit) . A vezérfonalak kötete Szuttaszamgaha (páli) .mdo) .

önazonosság. a tárgy és tudat együttes nem-létezése szvabhávakája (szanszkrit) . ellenszenv) .önmagában létező. önmaga által okozott szvajam vara (szanszkrit) .önokozott. Nepál (Kath-mandu) központi temploma Szvájambhuva (szanszkrit) . öntermészet. védaná.ég.önmagában létező test.erőközpont (pítha) a nemi szervek és a gyomor között szvagata (szanszkrit) . önmeghatározó természet.Agni társa szvajam krita . buddha kája szvabhavata sziddha (szanszkrit. mibenlét. lépése szvádisthána csakra (szanszkrit) . szankhára. szubsztancia.szvabháva/szvabhávatá/parinispanna laksana (szanszkrit) magában való. a létezés tértől és időtől független feltételei. önlét. szent szövegek tanulmányozása. szambhógakája.Szvajambhu fia Szvajambhuva manu (szanszkrit) . írott tibeti bgo bo njid kjis grub pa) a saját lénye által megalkotott szvábhávikakája (szanszkrit) .recitálás.hindu férjválasztó szertartás az ősidőkben. tanulás.a karmától okozatilag függő saját.egyedi szenvedélyek (ragaszkodás. a jelen-ségek önvalója.önátadás. odaadás. egy dolog természetes. manu Szvajamprabhá (szanszkrit) . szvadharma (szanszkrit) . önmagában létező. leginkább a rádzsáknál Szvajambhu (szanszkrit) .az önlétezésbe (a személyiségbe) vetett hit.egyéni sajátosság.a három test (dharmakája. vinnyánam) szvalakszana (szanszkrit) . a jóga 8 angája közül a 4. kötődés az éntermészethez. önmagára jellemző természet. nirmánakája) aspektusainak egysége szvádhája (szanszkrit) . önálló létező. egy konkrét dolog sajátos jellemzője. szannyá. az astánga jóga 2 (nijama)/4. személyes dharma szvádhjája (szanszkrit) . a megismerés birodalma Szváhá (szanszkrit) .a múrti üdvözlése a hindu templomban szvah (szanszkrit) . a hamis (khandikus) eszmerendszer teljessége (rúpa.remetenő szvakíja dristi (szanszkrit) .Önmagában Létező.az 1. önjelleg. a tökéletes termé-szet. csak rá jellemző tulajdonságai szvalakszana klésa (szanszkrit) . a Teremtő Szvajambhúnáth sztúpa (szanszkrit) . a dolgok önmagukban való saját magukat meghatározó természete.

magas birodalmak. saját személyünk szvarga (szanszkrit. öntörvényű. a nők újra-házasodási joga.független szvatantra anumána (szanszkrit) . a jobbra néző kereszt Visnu és Ganésa szimbóluma is szvatantra (szanszkrit.a gondolatmenet felidézése (behatárolt.Szahadzsánanda alapította a 19. a madhjamaka rendszer egyik aliskolája szvátman (szanszkrit) . Rámánudzsa bölcseleti rendszerre épül. jó. ha ágai jobbra (tibeti) és rossz.jógi.a 2.szvaszti = jólét.az álom tudatállapota.a dzsiva izzadmányból született (a növények és magasabb rendű állatok közötti) avidjá létfokozat T . a négyágú. ellenzi a dualizmust szvapná vaszthá (szanszkrit) . égi.saját jelleggel bíró szvámi (szanszkrit) . föld alatti. a 3 világ: 1. szerencse.önmegnyilvánulás szvapudgala (szanszkrit) . az AUM-ból az U szvaprakásatvam (szanszkrit) . manu szvaszamvitti (szanszkrit) . a napkultusz szim-bóluma. kiter-jedt.saját maga. az emberek és az istenek világa a 3 világ körül. írott tibeti mtho ris) . ég. menny.saját fonalú érvelésmód.aranykezű. század végén. önmaga Szvátmáráma (szanszkrit) . Lakshmi jelzője Szvarocsisa manu (szanszkrit) .önállóság iskola. kulturális tevékenység. tézissel és érvvel összefüggő következtetésmód szvátantrika (szanszkrit) . a szamdnyá szkandha egyik összetevője szvédadzsa (szanszkrit) .a lemondott személy. 3. 2. a Buddha szívének pecsétje. végtelen). jótékonyság. tört karú kereszt az élő rendszerek belső dinamizmusának jelképe.szvalingavat (szanszkrit) . Rámakrisna bengáli bráhmana tanítása után.szektaalapító a 19.beteljesedés szvasztika (szanszkrit. Indra otthona szvarnahasta (szanszkrit) . írott tibeti rang dbang can) . ha ágai balra néznek (bön). a Hatha jóga pradípiká feltételezett író-ja szvavicsára (szanszkrit) . aki ura érzékeinek Szvámi Nárájana (szanszkrit) . boldogság.öntudat szvasziddhi (szanszkrit) . föld feletti. földi. század-an.önszemély. a szatí tiltása Szvámi Vivekánanda (szanszkrit) . ejtett tibeti jun drung) .

az irigy istenek buddhája táhor (héber) .szent dolgok. állatövi jegy. vagy 3. amire a Tórát írják Tahua zizai tian (kínai) . írott tibeti stag lung pa) .behelyettesítés által történő elhagyás (vinaja) tadárammana (szanszkrit) .vágás. majd 4évenként ta si (ejtett tibeti.a kb. etika. kötetének kiegészítése Tai hszüan (kínai) . tűz.Eszter böjtje tabezone (japán) .zoknicipő tacsi (japán) . hónapban) megtartott játékok Olympiában ta Pythia (görög) . ajanamsza ta hiera (görög) .annak az Egynek tadanga pahána (szanszkrit) . 120 napos gyermek első szilárd táplálékának ünnepe tabi (japán) .Nagy Egy.Legmagasabb Fenség.ta (ejtett tibeti. őstudat.Nagy Tanítás.táncos geiko tad ekam (szanszkrit) . írott tibeti rta) .háromágú korona Tagzang (ejtett tibeti) .a nemeai ünnepségek ta Olympieia (görög) . rögzítés.Bódhidarma ta Nemeia (görög) . hosszú kard tacsikata (japán) .tiszta állat (juh. szamaszthiti (hatha jóga) tadka (szanszkrit) . küzdelem fegyver nélkül Tai csing (kínai) . kötetének kiegészítése Tai huang (kínai) .a taoista kánon 1.isteni dolgok. írott tibeti bkra sis) .Paranirmitavasavaretin ta Isthmia (görög) .azonosítás.a jószerencse szertartása ta theia (görög) .fűszerezett olvasztott vaj. jang). vallási cselekmények (latin cultus) Ta Hio (kínai) . kecske) bőre. más néven Fu shi Tai ki (kínai) . a világ és az ember kölcsönhatása. dél.a kuruk rádzsa avatási szertartása tag lung pa (ejtett tibeti.az isthmosi ünnepségek Ta mo (kínai) .a pythói ünnepi játékok Delphoiban 8-.ló. a jin jang szimbolikus . emlékezetbe vésés tádászana (szanszkrit) . istenekkel kapcsolatos elképzelések taanit Esztér (héber) .kargyüpa iskola Tibetben tágin (héber) .a taoista kánon 3. férfi jellegű (pho.hegy-tartás.négyévenként (2.a test elhagyása a kendóban tai csi (kínai) .Nagy Végső. ájur véda tádzsa szúja (szanszkrit) .Paranirmita vasavartin tai csai rju (japán) . a Konfuciusznak tulajdonított klasszikus könyvek (Szí Su) egyike ta hua zi zai tian (kínai) . a 7.

áprilisi ünnepségsorozat a sintóban a mezőgazdasági munkák előtt Taittiríja upanisad (szanszkrit) .Mozdulatlan bölcsesség titkos feljegyzése (Fudocsi sinmjóroku) (i.kincses csónak Takéma (ejtett tibeti) .nagy sinto templom. állatövi jegy. az égi mezők. a Jadzsur véda upanisadja. nem gése tak (ejtett tibeti. még Jomo no kuni. a 3.vitatkozó (de hamisan érvelő) Taksaka (szanszkrit) .ábra Tai ping (kínai) . fa.tigris.a Jadzsur véda áranjakája.a művészetekben jártas nő. 1632) takuhacu (japán) .álkérdés.nagy eredőpont taiko (japán) . Ameno minakanusi alatti személye a sinto isteni hármasságnak tákánot (héber) . 11 rudra.őrző takkin (szanszkrit) . A Fogoly fiainak titkos tanítása. kelet.zen szerzetesek kolduló útja tála (szanszkrit) . 8 vászava.Isteni Atya).dobhordozó. 2 asvin. ajanamsza Takama no hara (japán) .kínai császár (i.vallási intézkedés takarabuna (japán) .a harminchármak a Méru-hegy csúcsán.a taoista kánon 2. 12 áditja taju (japán) .kis méretű feliratos kőtömb . a testben az agyhoz kapcsolódnak takhlesz (jiddis) . férfi jellegű (pho. amire a mester maga adja meg a feleletet Tajasztrimsa (szanszkrit) .sz. sz. kötetének kiegészítése Taigú (japán) .sz. 7.a 48 haragvó istenség nyolcas csoportja.ri bo tala talalát (egyiptomi) . egy otoka gésa taisa (japán) .a 3 másik világ egyike. megélhetés takilcsi (mongol) . írott tibeti stag) .). a Jadzsur véda bráhmanája. jang). lányát vette el Szongcen Gampo taj jü (kínai) . valamilyen okból kiemelkedően fon-tos taiszai (japán) .dobos nő taiko mocsi (japán) . a hagyomány szerint a Svétásvatara upanisad szerzője Taj cung (kínai) .napernyő tála'i phreng ba (írott tibeti) . Tokojo no kuni) Takamimuszubi (japán) .zen mester taiji (kínai) .dob taiko dzsoro (japán) .Magasztos Fenségű Nemző (Kamiroki .lényeg.a mérges kígyók királya Takuán Szóhó (japán) . a sinto szerint itt laknak a kamik (ld.

sötétség.a tanulás háza. kusi mitama).tanuló bölcs talmud (héber) .A tapsolók titkos tanítása táleszbájtli (jiddis) .köpeny.június-július tan (japán) . ara mitama. a misna és a gemara (bef. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhitatéf bacicit.a szájpadlás hátsó része tama (japán) . nehézség. felsőfokú iskola Talmud bávli (héber) .babilóniai Talmud (bef.Talavakára upanisad (szanszkrit) . i. (Áldott légy. tanítás.titokzatos lehelet.fehér papírcsíkok az esküvői szakaki ágon a sintóban tamála (szanszkrit) . a lélek fogalma a sin-tóban (nigi mitama. manu tamaszá vidhjá dzsada (szanszkrit) . maga-tehetetlenség. de lehet boldog és titokzatos része is. bronzember tálu (szanszkrit) . öntudatlanság.imakendő talit (héber) . szattva. i. 37 cm széles és 12 m hosszú .sz.ékszerkerítés.sz. aki törvényeiddel megszenteltél. összehúzódás.) talit katan (héber) . szaki mitama.folyó Észak-Indiában Tamaszá manu . (ld.a 4. őselem. 360 körül) Talós (görög) . sötét őselem Tamaszá (szanszkrit) . a születés előtt 4 hónappal lép be a testbe tama gaki (japán) . van finom és durva formája. radzsasz) tamasz avidjá dzsada (szanszkrit) . kínai csí) . a sinto templom második belső kerítése tama guna (szanszkrit) .összekapcsolódás táme (héber) .nép.öntudat nélküliség. a világ királya. 500 körül) Talmud jerusálmi (héber) .ruha mértékegység. merevség. felvételekor: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. imakendő. hogy a rojtokkal beburkolózzunk. homály.a tudatlanság kötőereje.kis talit. bő felsőruha gyapjúból vagy lenvászonból. helyzeti tehetetlenség.az emberben lévő szellem a sintóban tamasz (szanszkrit) . 4 szögletén cicittel talmid hákhám (héber) .egy ország tamuz (héber) . és megparancsoltad nekünk. krétai napisten. Örökkévaló Istenünk.a jeruzsálemi Talmud. titokzatos ékszer.a tálit zacskója tálisz (jiddis) .tisztátalan állatok Támralipta (szanszkrit) .az egyik guna. Siva irányítja tamagusi (japán) .egy fa neve tamasii (japán. lelki és értelmi sötétség.

a test iránti erős vágy dogmatikus hite.-tól a XXII. szaddatanhá. Dzsan Tanka Sidzsun (japán.védelem. bhávatanha. pátriárkája (i. kifinomult tudat. az 5. vibhava tanhá = az elmúlás szomjazása tanhá kája (páli) . írott tibeti rgjud) . ragaszkodásból eredő hit tanhákkhaja (szanszkrit) . a paticcsa szammupáda 8. tagja. bizonyos rendszer által szabályozott ábrázolások.a gyermek első születésnapja Tandzsur (ejtett tibeti. tiszta anyagi elem. bor (madja). az 5 érzékszervhez tartozó érzetek tanhá mannyaná (szanszkrit) . a nirvána Táná'ch (héber) .a szomj megszüntetése. szomjel-pusztítás. indiai mesterek magyarázatai tang tou (kínai) .Siva tánca.a Száma véda bráhmanája tandzsóbi (japán) . a mahá-jána buddhizmus fejlődésének utolsó szakasza. vágykioltás.szomjtest. Mára egyik lánya. szúksma bhúta tanna (szanszkrit) .Tan Hszia (kínai) .város a Delta keleti felében. de gyakorlat a transzcendentális extázis elérésére. írott tibeti bstan 'gyur) szöveggyűjtemény. phótthabbatanhá. dinasztiáig.ragaszkodásból eredő képzet tanhábhini vésza (szanszkrit) . a szertartásokhoz 5 mágikus dolog kell: hús (vamsza). vibhavatanha). nidána.a Kőrösi Csoma Sándor Buddhológiai Intézet utódja 1991-től tana . vágy (kámatanha. a jelenségvilág a rend és a káosz bonyolult összjátéka. szag.szomj. a tantrikus gyakorlatok lényegüket tekintve térnek el a . életszomj. szexuális egyesülés. helyzete körülbelül megegyezik a korábbi Avarisz és Per Ramszesz helyével. alkalom. Ószövetség tándava (szanszkrit) . fonal. Zoán. érintes).nem igaz. hal (matszja). Szári-putta szerint: rúpatanhá.pusztán az.szövet. a csan novíciusok oktatója tanhá (páli) . raszatanhá.csarnoki elöljáró. szexuális egyesülés (maitunja). a teremtés és pusztu-lás folyamatosságát jelképezi Tándja (szanszkrit) .a szótó 46. szövedék. kínai Tan hszia) . bháva tanhá = a keletkezés szomjazása. misztikus gesztusok (múdra). királyi székhely volt a XX. káma tanhá = a gyönyör szomjazása. háló.Biblia. 131 kötet. 5 elvonatkoztatott érzetminőség (alak. dhammatanhá. íz.sz. a nirvána Tanisz (egyiptomi) . ?-1119) tanmátra (szanszkrit) . mint Natarádzsa. érvénytelen tantra (szanszkrit. gandhatanhá. hang.Tanka Sidzsun Tan Kapuja Buddhista Főiskola . sóvárgás.

a Buddha anyja.tibeti történész tárgy. a jóga 8 angája közül a 3. egy folyóban állva két kézzel vizet merít. de a hagyományos buddhizmustól is. kegyetlen önsanyargatás.dharma tápana (szanszkrit) .hósen tat (szanszkrit) . Tat.a 613 Tóra-i parancs tarkavidjá (szanszkrit) . mi tantrajána (szanszkrit) .Védáktól.követői az élet egészével kívánnak azono-sulni. a mantra jóga gyakorlata tasi láma (szanszkrit) . vácsanika. 14 ezer Anuttara jóga tantra.me long. az Óm. megsokszo-rozás útja.aszkézis (sáririka.végső felszabadulás tarpak (szanszkrit) . Bu szton szerint: 4 ezer Kríja tantra. és rövid uton elérni a móksát tao (kínai) .az összefonódás. yungs 'bru tariki (japán) .ez az.sz.dvevácsika.a vitatkozás művészete tarpa (ejtett tibeti) . női bódhiszattvák tarachódés (görög) . mánaszika). 2. 4 ezer Kalpa tantra. forró pokol tapasz (szanszkrit) . szerda. (dzsiriki) tárjág micvot (héber) . 12 ezer Jóga tantra. az élőlények iránti egyetemes szeretet megszemélyesítői. és a többi indiai vallásgyakorlattól. anuttarajóga.önfegyelem Tapussza (páli) . a saktik egyik csoportja. ubhajacsarjá. jóga.Damcik Drolma (ejtett tibeti).az egyik kapha. tapaszja (szanszkrit) . 6 ezer tantra az előző 3 témakörben. agyvíz.külső erő a megszabaduláshoz. kríja. ájur véda tarpana (szanszkrit) . felmelegít. írott tibeti bkkrasis lhun po) . 3. bilva. vezeklés. Ava-lókitésvara rokonai. givang.a pancsen láma Tasilhunpo (ejtett tibeti. égés. 4 fokozat: 1. forr. 8 ezer Ácsára tantra. összeszövődés. 1447-ben taslih (héber) . a vadzsrajána másik neve tantrikus jóga (szanszkrit) . a két ukkalai kereskedő egyike Tárá (szanszkrit) .kolostor Sigace mellett. Gendün Drub alapította i.forró. li khri. morzsaszórás vízbe tász (jiddis) .az istenek az emberek boldogságát megzavarók Táranátha (szanszkrit) . női megmentők (fehér vagy zöld). dúrvá. 8 szerencsés . dung dkar. 4. az isteneknek és az ősöknek ajánlja. Szat teremtő szavak egyike .szertartás. az ős-természet.ros hasaná délutánján mondandó ima.

páju. megvilágosodás. egy marék fűvel lehet lecsillapítani tauroi (görög) . tattva tatra maddzshattatá (szanszkrit) . Önvaló. a tárgyba mintát vésnek. mint ők. orr. valóság. valóság. ákása) Taureau trois graines (vodu) . a sóvárgó vágya-kozás Tattva szamásza (páli) . szthúla sarira.ilyenség. páni. írott tibeti de bzhin gshegs pa) .női buddha tathatá (szanszkrit.a 14.aki látja a valóságot Tathag (ejtett tibeti) . értelme lehet: a többi buddhához hasonlóan érkezett erre a világra.az abszolút valóság.az igazság szólója tathadasszitája (szanszkrit) . kínai ru lai zang) . rasza. szem. a dolgok valódi természete. rúpa.Hárommagvú Bika.az ekként érkezettség csírája. az-ság. upasztha. a jógacsárja iskola fogalma. harmónia. tédzsasz.egy buddha rosszakaratú megsebzése tathágatí (szanszkrit) . bőr.90 x 1. a dharmakája egyedi megjelenései. vács. olyanság. ami te vagy. éncsináló. de tath' tvam aszi (ilyesféle vagy te) tatami (japán) . való-ság (elemei: múlá prákriti. páda. prithivi. elsődleges lényegiség. szparsa.ekként (így) érkezett (tathá ágata). illetve ugyanúgy két lábon jár. a tudat természete. váju. dalai láma nevelője tathágata (szanszkrit. sabda. rendszerint .az ephesosi Poseidont kiszolgáló fiúk tausírozás (egyiptomi) . rettenetes loa. vagyis te vagy isten). kínai zhen ru) . mahátattva.aMester titkos tanítása.pozitív. fül. ami minden élőlényben benne van. abszolútum. gandha. mahájána Tathágata sarire dusta csittaruhirot pádana (szanszkrit) . a tudat egyensúlya tatra tatrábhinandiní (szanszkrit) . majd más. illetve távozott el innen. lehetőség a megvilágosodásra. ősanyag. szavak nélküli felismerés. buddha-magzat. csitta dhátu Tathágata guhjaka (szanszkrit).80 m méretű rizsszalmával töltött matrac tatha váditája (szanszkrit) . manasz. a Buddha egyik állandó jelzője. hatalommal telített szellemi egyensúly. vagy a többi emberhez hasonlóan érkezett (anyaméhből született). ekként (így) távozott (tathá gata).ez vagy te (az vagy te.ismeretlen korú szánkhja szöveg tattva/tathatá/dharmatá (szanszkrit) .tat tvam aszi (szanszkrit) .itt is-ott is élvező. nyelv. vagy céljához érkezett tathágata garbha (szanszkrit.fémtárgyakon használt díszítési eljárás. dzsala. ahamkára. tulajdonképpen a védikus átman.

S'mót (A kivonulás könyve).olajmécses telestérion (görög) . szíjjal ellátott bőrdobozkák tefilot (héber) . hétköznap háromszor. fényes-ség. ragyogás.jemeni zsidóság temenosz (görög) . szimbolikusan a rendet (az ahhoz tartozó területet) választja el a külső világot jellemző káosztól. (egyiptomi) körfal templomi épületegyüttesek.az istenek művészete tédzsasz (szanszkrit) . Bámidbár (A népszámlálás könyve.a legalacsonyabb isteni régió. ünnepnapon négyszer. Vájikrá (A papok könyve).tenyérnyi. jom kippurkor ötször.nemesfémből készült huzalt kalapálnak a vésetbe. D'várim (A tóraismétlés könyve) 'Táv' (héber) .templomi tulajdonban lévő földek. kb. paloták körül. (kicsit hasonlít a niellóhoz. Vájikrá (A papok könyve). 10 cm tefillin sel ros (héber) . niello.külső nézőtér a megaron fölött témáni (héber) . hogy a ta uszir egyiptomi kifejezésből eredjen a neve Táv (héber) .campa és thukpa fogyasztásához való agyagedény Távatimsza (szanszkrit) .ima. ájur véda tefáh (héber) .imák.(Tóra) = B'résit (A teremtés könyve). Tóra = B'résit (A teremtés könyve).megnéz.kéz tefillin tehén órája (kínai) .). Indra ege.01-03 teien (japán) .tűz. hő. közös elmélkedés tela pradípa (szanszkrit) . D'várim (A tóraismétlés könyve) tava (ejtett tibeti) . mely az épülethez tartozó megszentelt terület határát jelöli. Bámidbár (A népszámlálás könyve. amely így elütő színével díszíti a tárgyat.kert teisó (japán) .a zen szóbeli átadása előadás formájában. ld. égés. mindent. az egyik mahábhúta. az áldozatok helyett teflin sel jád (héber) . a . a test melege. a gé hiera részei. a szthula saríra része teekshagni (szanszkrit) .az összetekert Tóra öve tchatcha (vodu) . teljesen valószínűtlen. S'mót (A kivonulás könyve). innen szállt le Májába a fehér elefánt (szita-nága) tavnet (héber) . megvizsgál tavang (ejtett tibeti) . vagy az intarziához.fej tefillin tefillin/tfilin (héber) .csörgő a tökfa (Crescentia cuyete) terméséből techné (görög) . ami szent. világosság.Biblia.az étel elégése túlzott agni miatt. a 33 isten ege.

a tibeti kánon egyik része Tennó (japán.sz.zen-szekta. a ma ismert népcsoportokkal való beazonosításuk nem teljesen biztos Tengyeling (ejtett tibeti) . akik i. ?-807).profántól. központjuk Káncsípuram. írott tibeti rten brel) .lefordított tanítások. szótó pátriárka Tendzin Gyaco (ejtett tibeti. írott tibeti bsztan 'gdzsur) .függő keletkezés ten drel (ejtett tibeti) . lukák (lükiaiak) és sardanák (szárdok) alkották őket.sz. kínai Tien tai) . Tulku Dzsampel Delek Tengyur (ejtett tibeti. dalai láma (1935-) tendzsiki tokucsi (japán) . Ramszesz sikerrel szállt szembe velük Egyiptom védel-mében.sz. 1163-1228) Tendó Szókagu (japán) . hegy. hogy a látogató belépés előtt megtisztulhasson.szótó zen mester (i.egy kolostor. csan kolostor Tendó Njodzsó (japán.a tanulás. kínai neve a Ning po melletti Tien tai hegy után. kínai Tien huang Tao vu) .sásztra Tendai (japán. valójában az i.sásztra ten del (ejtett tibeti. írott tibeti rten mkhar) négyszögletes kőhalom. kultuszhely tencsö (ejtett tibeti) .pravritti-vidnyána Tendzsin (japán) .sz. jellemzően nyerstéglából építették. században élt tudós.sz. turusák (etruszkok. Rjútan mestere tenogui (japán) . Szekitó tanítványa. az akhaiwasák (achájok).déli srívaisnavák. sekelesek (szicíliaiak). 225 könyv. 580 körül. alapítója Szaicsó (Dengjó Daisi) a kínai Dzsih i mester után i.kéztörlő. Szugavara no Micsizane kamija tengalai (szanszkrit) . 806-ban. alapja a Lótusz szútra.nidána ten khar (ejtett tibeti.e. a Földközi tenger medencéjében élő indoeurópai népek gyűjtőneve. felületét időnként díszítették temizuja (japán) . III. esetleg tarszosziak). oktatás sinto istene. írott tibeti bsan 'dzin rgja mcho) . a Kágyur kommentárjai. kínai Tien tung Zsu csing) . 1200 körül kelet felé irányuló mozgásukkal átrendezték a Közel-Kelet képét és erőviszonyait. mennyei oltár.a 48. a legszerencsésebb esetben forrás ten csö (ejtett tibeti) .vegyes etnikumú. macs-kaiskola.a 14.sinto szentély bejárata melletti víztartó.zen mester (i. a maiko és a geiko üdvözlő ajándéka . passzív megváltás tengeri népek (egyiptomi) . a kínai iskola alapítása i. 9.

5. 9. a szamádhiba lépés tudása tesoku isi (japán) . kínai Tien lung) . 7.alámerülés Tevuos Shor (héber) . akik megtalálhatják a termákat terakoja (japán) . számtalan jövőben megjelenő.tavi ebihal.főszakács a zen kolostorban teológia (görög) . tiltott étel. különböző formákban való megjelenés. nem káser teriomorf (egyiptomi) . rejtve segítő.vörös szakáll.a megvilágosodotté: 1. X és nem-X különbözők vagy kölcsönösen függetlenek. írott tibeti gter ma) . mások gondolatának ismerete.zen mester. de megtalálásra szánt irodalmi. csatuskotjapádánupattijukti (X és nem-X azonosak vagy kölcsönösen függőek. filozófiai mű. a lények előtt folyton megjelenő. 4. mely igen gyakran jellemzi az egyiptomi ábrázolásmódot természetfeletti tudás (10) .a bódhiszattváknak: 1. a katakali tánc egyik jelleme thal gyur pa (írott tibeti) .elrejtett. 6.december-január tevila (héber) . írott tibeti gter ton) .hármas folyamodású laikus hívő.Padmaszambhava tanítványainak inkarnációi. lényeknek segítő. a képességeknek megfelelően egyforma.és akadálynélküli. következő születések tudása. a lények nyelveinek megértése. 8. a világot segítő. 2. 5. aki fölvette a hármas menedéket tévét (héber) . X és nem-X nem azonosak és nem különbözőek) tevácsikászávaka (szanszkrit) . 9. a tíz irányt átható. 8.zsidó mészárosok könyve thabs (írott tibeti) . előző életek ismerete. Padmaszambhava művei ter tön (ejtett tibeti. Gutei mestere tenzo (japán) . 10. minden hang értése.állati vagy fél-állati alak. 10. szellemi utazás a buddhaföldekre.tépett. 3. Agoué tetralemma négyszeres tagadás. 4.upája thabsz (ejtett tibeti) .kézilámpás kő a kertben test (10) . a jövő előrelátása. 3.Tenrjú (japán.Istenről szóló tudás ter ma (ejtett tibeti. 6.kis falusi templomi iskola teréfa/táréf (héber) . kívánságokat teljesítő Tétard l'étang (vodu) . ragaszkodás. X és nem-X azonosak is és különbözőek is. 2.módszer thadi (szanszkrit) . a dolgok igaz természetének tudása.prászangika . 7. részrehajlás nélkül mindenhol megjelenő.

eredetileg a konyhát jelentette Thapussza (szanszkrit) .aki elmélyül a mítoszok problémáiban theos deuteros (görög) . a Királyok és a Királynék völgye.hínajána theg pa (írott tibeti) . theg cshung (írott tibeti) . írott tibeti thang ka) .öreg Théra gáthá (páli) . eredeti nevén Uaszet vagy Waszet. ma (Karnak és) Luxor áll a helyén. hozzá tartozik ugyanis a „thébai nyugati part”. a Pleiasok feltűnése idején thargélos (görög) . a vének tana.az egyik. imazászló. majdnem félúton a legfőbb vetélytárs Memphisz és az első katarakta között. téglából készült tűzhely. hosszú ideig uralkodói székhely.Théseus emléknapja Pyanepsión 8-án (Athén) Thesmophoria (görög) . alapvető tényező az idő és a mozgás Thérí gáthá (páli) . vallásos tekercskép. Deir el Bahari.a hínajána Srí Lankán fennmaradt irányzata. prótogonos (Philón) theosebeia (görög) . mintsem a megér-zésre és az átélésre.az istenek megjelenése állat alakban théro (szanszkrit) .a második isten.thallophoros (görög) .az igazságosság istennője (és Diké) theologia (görög) .sárral tapasztott.Tipitaka.Tipitaka. Az idősebb nővérek dalai thériolátria (görög) . ha nem legjelentősebb város Felső-Egyiptomban.istentan (Platón) theologos (görög) .edény a gabonák zsengéiből készült főzetnek.jána Themis (görög) .nők ünnepe Pyanepsión 9-étől 13- .olajágat tartó idős polgár (Athén Parthenón-fríz) thams csad skyob (írott tibeti) . de ajtóra festett jelkép is.istenek iránti tisztelet théra (páli) . Deir el Medina.zászló alakú festmény. műemlékekben rendkívül gazdag.állatok imádása thériomorphismus (görög) .ukkalai kereskedő Thargélia (görög) . inkább a tudásra és tapasztalatra épül.rendfőnök Théseia (görög) .Apollón ünnepe Thargélion hónap 7-én (Athén) Thargélion (görög) . Medinet Habu.a tizenegyedik hónap. Az idősebbek dalai (zsoltárai) théraváda (szanszkrit) .Visvabhu thang ka (ejtett. az első kenyér az új búzából the (ejtett tibeti) . külső támasz thap (ejtett tibeti) .démonfajta Théba (egyiptomi) . fénykora az Újbirodalom idejére esik. stb.

a tibeti írás megalkotója Thot (egyiptomi) .relatív időtartam (csittakkhana) tho ba (írott tibeti) . testhő /tűz/.tunyaság-fáradtság Thiszong Decen (ejtett tibeti. 742/755-804) thiti (szanszkrit) . a halál folyamatában a test 5 eleme (hús /föld/.közönséges fogadalom thun mong pa (írott tibeti) .harmónia thúpa (páli) .4 x 3 kettős óra (ld. jelképe: íbisz. dalai láma (i. az írnokok védnöke. királya (i. Gaia és Uranos gyermeke thiasos (görög) .óriás panda Thonmi Szambhota (ejtett tibeti. pávián. i. írott tibeti mthun nyi) .sztúpa Thupten Gyaco (ejtett tibeti) . írott tibeti) .sz. testi jelleg /űr/) egymásba oldódik thína (szanszkrit) .feloldódás. szobraikra jellemző a kerekded arc. írott tibeti khri srong lde bcan) .a 13. írott tibeti tho rangs) .közeli. 1875-1933) Thutmoszida (egyiptomi) .pöröly thob (ejtett. írott tibeti) .letett dolgok a megaronokban Thesze (ejtett.szakmai jellegű egyesülés.dhútanga thun bzhi (írott tibeti) . tigris.e. órák) thun mong gi dngos grub (írott tibeti) . 815/817-836/838) thig le (írott tibeti) . írott tibeti thon mi sam bho ta) Szongcen Gampo tanácsnoka.I.Aszanga thom tra (ejtett tibeti) . Thotmesszel és leszármazottaival kapcsolatos.tho va tho rang (ejtett. írott tibeti tho ba) .tengeristennő.bindu thik le (ejtett tibeti.(i.sz. temploma: Hermopolisz thudong (thai) .áig (Athén) thesmos (görög) . 1493-1425). és Hatsepszut.kapála Thogs Med (írott tibeti) .a szadak szellemek királya Thetis (görög) . írott tibeti thig le) . írott tibeti khri gcug lde bcan ral pa can) . testnedvek /víz/. szanszkrit sztjána middha) . lélegzet /levegő/. azokkal egykorú (kb. a kor nevezetes uralkodói I.általános fogadalom thun nji (ejtett tibeti. és III. kelet 03-05 tho va (ejtett tibeti. végső elérés thod pa (írott tibeti) . hangsúlyos .sz.közönséges emberfeletti képességek birtokosa thun mong ma jin pa (írott tibeti) .beteljesülés thob ba/njer thob (írott tibeti) .Tibet 41. hajnal.ducö.bindu T'hillim (héber) . Thotmesz.holdisten.Biblia. orgeones Thicuk Decen Relpacsen (ejtett tibeti.tunyaság thína middha (páli. Zsoltárok thimrim (ejtett tibeti) .

az istenek tisztelete timebal (vodu) . az ember egyik lelke. aki a pálmafákról ugrik az emberekre. konfucianizmus Tien tung Zsu csing (kínai) .a két szemöldök közé festett azonosító jel.a császár barátja. ájur véda tikun (héber) . alapítója Chih i. hogy megegye őket ti lun (kínai) .kínai buddhista (jógácsára) iskola ti szin (kínai) .életerő.erdő (ma Csidambaram).Tendó Njodzsó tien tzu (kínai) . a halottak lelki üdvéért adott vendégség tilaka/tikká.Tenrjú T'ien t'ai (kínai) . hajlott orral. az ember közérzete ti congo (vodu) . a két szemöldök közötti buddha-jel (Buddha randham) Tilla (szanszkrit) .kis jóangyal. lényeg ti bô nâj/ti bon ange (vodu) . kis piros ruhás ember. ősi király tigris órája (kínai) .a Lótusz szútrára épülő iskola.keserű. megbocsátás viták után ting nge 'dzin (írott tibeti) .égő áldozat Ti (kínai) . bindu (szanszkrit) .félelem a dicstelen élettől. Do Tö. menny Tien huang Tao vu (kínai) .a 3 congo-dob közül a legkisebb Ti Jean Zador (vodu) . az árnyék szélén van.az .a menny fia. lélek thyrsos (görög) . eljegyzési szertartás.3 földrajzi régió: Ü Cang. Do Me T'ien (kínai) .Sang ti. Ég.Tennó Tien lung (kínai) .a Dionysos-hívők fenyőtobozban végződő és repkény-nyel bevont botja thysia (görög) .03-05 tíká (szanszkrit) .a tudati folyamatok által előhívott testi jelenségek tikta (szanszkrit) .Zandor hercege. a kort trónviszály árnyékolta be. amit „a thutmoszidák hatalmi harca” néven ismerünk thymos (görög) .alkommentár tikapatthána (szanszkrit) . ahol Kálí táncversenyre hívta ki Sivát timé (görög) . megtisztelő cím Tibet .fűvel való behintés.a Menny útja.javítás. erőteljes.pofacsontokkal.szamádhi ting nge 'dzin bsam gtan gji bar do (írott tibeti) .Úr.közepes congo dob tinavat tháraka (páli) . Tendai Tien tao (kínai) .

Tripitaka.Az éhező szellemek történetei 8.A fegyelmezés kosara (5 könyv) I.A kis rész III. Khuddaka nikája . Kathá vatthu . Parivára . A hármas kosár.Az eszmék rendszere II.A hosszú gyűjtemény II.A vezérfonalak elemzése 1.A sorjázott gyűjtemény V. Nettippakarana .Vitapontok (szerzője a hagyomány szerint Moggali-putta .Az idősebbek dalai (zsoltárai) 9.Rendtartás 1.Az igazság szava (A Tan ösvénye) 3.Az égi paloták történetei 7. Khandhaka .Szózatok 4. Théra gáthá . Niddésza .A mutató (szerzője Száriputta) 12. Mahávagga .Rövid olvasmányok 2.Az „így-mondottak” 5. Itivuttaka . Puggala pannyatti Személyfogalmak (Jellemtan) V. Milinda panyhá Menandrosz király kérdései 17.Függelék (szerzője egy Dípa nevű szingaléz szerzetes) (B) Szutta pitaka .A szerzetesnővérek kötelezettségeinek elemzése II. állatmesék) 11. Szamjutta nikája .A nagy elemzés (Bhikkhu vibhanga.elmélyülés. Maddzshima-nikája . Thérí gáthá . a kánont az i. Pati-szambhidá magga . 1. értelmezéstan) (C) Abhidhamma pitaka A kiemelt eszmék kosara (7 könyv) I.A társított gyűjtemény IV. Csullavagga .A vezérfonalak összefoglalása 18. Dzsátaka . A szerzetesfivérek kötelezettségeinek elemzése) 2 Bhikkhuní vibhanga . Dhammapada . Vimána vatthu .A viselkedés kosara.A közép(hosszú) gyűjtemény III. Szuttanipáta . Szuttaszamgaha .az egyik sziddha Tipitaka (páli) .Az idősebb nővérek dalai 10. Péta vatthu .Érzékelemek (Értekezés az elemekről) IV.A vezérfonalak kötete 6. Anguttara nikája .Az ismertető (Szövegértelmezők kézikönyve. Buddhavamsza . Csarijá pitaka . Mahá vibhanga . Dígha nikája .e. Dhátu kathá . A burmai kánonban még további 4 szöveg: 16. Pétakopadésza A kosarak feltárása 19.Születésregék (a jövendő Buddha előéletei. Szutta vibhanga . tkp.Buddhák krónikája 15.A vezérfonalak kosara (5 gyűjtemény) I. Apadána Hőstettek (Szerzetesek legendái) 14. a szemlélődés köztes léte Tintini (szanszkrit) . Dhamma szanganí .A rövid gyűjtemény 1. Udána .A szétismerés útja 13. Khuddaka pátha . (A) Vinaja pitaka .A nagy rész 2. században jegyezték le Srí Lankán. Vibhanga Elemzés (Részletezés) III.

a rúpa rúpa bhúmi egyik csoportja tirjangmukhóttánászana (szanszkrit) . volt Mahávíra Dzsina tírthika/tírthja (szanszkrit) .alkommentár (tiká. képviselője Adzsita Lászakambalí az i.szeptember-október tissó kó szeikai (japán) .állati anyaöl. böjtnap tisri (héber) . az Újbirodalom derekán a maswasák szorították ki őket területeikről tnáim (héber) .Párosítások VII.az első és a második Templom pusztulásának emléknapja (áv 9).szentjánosbogár-tartás (hatha jóga) titthija (páli) .állatok.esküvőn a nászok közötti írásos .nyújtott fordított arc-tartás (hatha jóga) tirjarics (ejtett tibeti.hármas folyamodás. rév. gázlókészítő. az állatvilág tíranaparinnyá (szanszkrit) . 6. bhásja) tiraccshánajóni (szanszkrit) . írott tibeti dud'gro) . egy tittha gyülekezet vezetője titthászana (páli) . szélsőséges. ösvénykészítő. ösvénycsináló.minden szent hely ura tírthajátrá (szanszkrit) .révész. nem katonai. Patthána .laikus buddhista szekta tiszaranam (páli) .e. a dzsainizmus őse. zarándoklat tirthankara (szanszkrit) .megbocsátás tittha natthikavádin (páli) .Artemis Korythalia ünnepe (Spárta) titikkhá (szanszkrit) . Jamaka . szellemi erőpont. tittha tanító tjága (szanszkrit) .révkutató.egy dél-líbiai törzs. a 24.az út megtalálói. században titthakarana (páli) . már az Óbirodalom idejétől ismertek.átkelőhely utazás. rév.Okviszonyok (Terebess Gábor után) tippaní (szanszkrit) . dvevácsika tisszo viddzsá (páli) .gázló.a Buddha 3 tudása tithénai (görög) . a 24 dzsaina tanító. a nem-buddhista vallások hívei tisa beav (héber) .bön tjati (egyiptomi) .gázló. ösvény.a szemügyre vételezés tökéletes megértése tirjagjóni (szanszkrit) .állat tírtha (szanszkrit) . naitja pítha Tirthá Rádzsa (szanszkrit) . hindu nihilista filozófiai irányzat.vezír. az egyik legfőbb méltóság a fáraó után.Tissza) VI.ösvénygázló.tartózkodás tjar bon (ejtett tibeti) .dajka Tithénidies (görög) . hanem közigazgatási jellegű cím tjemehu (egyiptomi) .

az ummon és a hógen iskola elődje. része. figyelmet felkeltő építmény.legyezőtánc Toszocu (japán.mérleg-tartás (hatha jóga) Tomita Kódzsun (japán) .csan mester († i.zen mester (i.a sinto 3 világa közül az egyik.sz.tanítás.út To bod (ejtett tibeti) .a halott lelkek lakhelye (Takamagahara.sz. Gantó és Szeppó mestere tólászana (szanszkrit) . kínai Tung san Liang csie) .többnyire rizslisztből (campa) készült rituális sütemény Torá (héber) .sz.Toszocu toxosu (vodu) .sz.kolostor Nára mellett.sz. 910-990).erény Tö csao (kínai) .sinto szentélykapuzat. papiorvosi előírások Tokojo no kuni (japán) . Jomi no kuni) tokonoma (japán) . ahová ikebanát vagy festményt tesznek Tokuszan (japán. itt élt Kóbó Daisi Tohorot (héber) . 807-869). 1913) tor ma (ejtett tibeti. akár egy tó vizében is toro (japán) . Rjútan tanítványa. kínai Tung san) . írott tibeti gto) .Tokuszan . fő eleme a csak ülés (sikantadza) Tódzsi (japán) . kínai Tou suai) .a királyi család szent szörnye. 972) Tö san (kínai) .a Misna 6. ahol valamelyik kaminak nagy a tisztelete.sz. rituális tisztaság.papírlámpás tosi goi no macuri (japán) .zen mester (i. a szótó iskola alapítója. hanem olyan helyen is. műve: A titkok száz fejezete (i. az alvilág . Háromszarvú Púpos (Boussou trois cornes) Tózan (japán. Tan Torá sebeál pe (héber) . 781?867).képfülke. Ummon tanítványa tö (kínai) .írásbeli Tan torii (japán) . írott tibeti gtor ma) .egyezmény to (ejtett tibeti.rinzai zen mester (i.bön-szertartás a balszerencse elkerülésére tó (japán) . 1044-1091) Tou suai (kínai) . nem csak templomok előtt áll. kínai Tö san) . elégette a szútrákat.a singi singon iskola mestere.zen mester (i.február 17-ei köszönő ünnep az érett gabonáért a sintóban toszenkjo (japán) .szóbeli tan Torá sebihtáv (héber) .Bod Tódzan Rjókai (japán.

az emberek 10 ezer évig élnek triangá mukhaika páda pashcsimóttánászana (szanszkrit) háromtagú arc-lábfej hát-tartás (hatha jóga) triász (egyiptomi) . jang.szarana gamana Trájasztrimsa (szanszkrit.ld. férfi-női jellegű (pha. a mi második világkorszakunk. mo. nyugat.296. trendelli (jiddis) . a tibeti írás megalkotója töruá (héber) .gid hánáse trenderli.Harminchármak ege.tökéletesség (6) .megváltó Tra Drug (ejtett tibeti) . ajanamsza Tré-Ászár (héber) .adakozás.a sófár megfújása. rúpa dhátu (formavilág). írott tibeti spre) . arúpa dhátu (forma nélküli világ) Tridzsata (szanszkrit) .sz.a 7 bölcs egyike. hosszú hang Tönmi Szambota (ejtett tibeti) . erőfeszítés. jelen. meghúzza a sírok körvonalát.jó szándékú ráksaszí .a második juga Tréta juga (szanszkrit) . ekkor jelenik meg a bűn. koncentráció. A tizenkét kis próféta könyve tréfli (jiddis) . a sófár 9 vagy 7 staccato hangja tra (ejtett tibeti) .tibeti király (uralkodott i. i. akiket Szongcen Gampo Indiába küldött szanszkrit tanulmányokat folytatni. itt van Indra trapa (ejtett tibeti) .ezüstkor. hármasság Tricug Decen Ralpacsen (ejtett tibeti) . a 9.000 földi évig tart. 635-ben lett Szongcen Gampo felesége Tride Cukten (ejtett tibeti. fém.Dél-Tibet Tracé Jean Simon (vodu) . jin).sz. írott tibeti khri lde gcug bcan) . jövő) trája (szanszkrit) .egy bráhman Tridzsatá (szanszkrit) .a 3 birodalom. 815-838) Tricun Bhrikuti Dévi (ejtett tibeti) . állatövi jegy. 1.tibeti király tridhátu (szanszkrit. kínai San shi san tian) .szevivon tréta (szanszkrit) .Vonalazó. bölcsesség tökiá (héber) .harsogás.nem kóser trejberolás (jiddis) . növekszik az érzéki élvezetek iránti vágy. írott tibeti khams gsum) . erkölcs.szerzetes-tanuló tre (ejtett tibeti. Baron Samedi és Madame Brigitte gyermeke traikálja pratihétu (szanszkrit) . a Szumérun van. elvész a lemondás.majom. írott tibeti sum cu rca gsum gji lha. riadó. a vágyvilágban a második. türelem.Biblia. az élőlények 3 létesülési helye: káma dhátu (vágybirodalom).nepáli hercegnő.a 3 idő (múlt.

Visnu. 1856-1875) Tripitaka (szanszkrit. akinek 5 városát Siva elpusztította tripus (görög) . tamasz egyensúlya.az Ikrek csillagkép.a jelenségek három összetevője (aniccs. páli Tipitaka. Bimbiszára felesége trisarana (szanszkrit) . mahájána jógácsára szútra. ejtett tibeti Denöszum.a 12. lányuk Csellaná. így fordul vissza önmagába a létezés. átváltozás test (nirmánakája) trikona (szanszkrit) . Vaszubandhu műve Trimúrti (szanszkrit) . a teremtő. . írott tibeti sde snod gsum. 3 drágakő (ld. a szattva.három út (srávakajána.Harminc versszak. a 3 drágakő trirátra (szanszkrit) . a kettős-ség megszüntetésének jelképe trilakkhaná (szanszkrit) . Tripurászura démon elpusztítója Tripurászura (szanszkrit) . írott tibeti dkon mchog gsum) .Nigahtha Nyátaputta (Vardhamána) nővére. tanítása (szanszkrit dharma.Trigárta (szanszkrit) . az egyetlen Isten 3 aspektusa: Brahmá. Abhidhamma pitaka). áldott/jutalom test (szambhógakája).hindu istenhármasság. radzsasz. akit Krisna megölt Trinle Gyaco (ejtett tibeti) . Szutta. bódhiszattva jána) trik (ejtett tibeti. hiszen a pusztítás újrateremtés egyben Trinávarta (szanszkrit) . anátman) Trilocsan (szanszkrit) .egy ország triglé (görög) . írott tibeti dge 'dun).két alapjával szembefordított háromszög. Siva egyik mellékneve Trimsiká (szanszkrit) . anattá) trilaksana (szanszkrit) .háromlábú bronzüstöt tartó állvány triratna (szanszkrit. dukkha. 3 kincs.Hármas kosár (Vinaja. kínai Szan cang.3 menedék. írott tibeti chos) .sz. ajanamsza trikája (szanszkrit.pratjéka buddha jána.háromszemű.3 jellemző vonás (anitja.bajszos vörös márna (Mullus barbatus) trigunam (szanszkrit) . duhkha. írott tibeti sku gsum) . írott tibeti 'khrig) .Siva egyik mellékneve. dalai láma (i. a közösség (szanszkrit szamgha. férje Csétaka Veszálíból. buddhista kánongyűjtemény: Tripurantaka (szanszkrit) .három napos vezeklés Trisalá (szanszkrit) .démon.széldémon.a 3 test.háromgunás.a Buddha (írott tibeti sangs rgjas). a Buddha lehet a nirvánában lényegi test (dharmakája). a fenntartó és Siva (Mahes) a pusztítva beteljesítő. az avjakta prakriti és a vjaka közös tulajdonsága trijána (szanszkit) . japán Szan zó) .

Jamuná. pingala és szusumna Trivikrama (szanszkrit) . Vaszubandhu műve trita (görög) .feketenyakú daru truti (szanszkrit) . vagy végtelen számú világegyetem a végtelen térben. állatövi jegy.) trisiksá (szanszkrit) .bukás trung trung (ejtett tibeti. írott tibeti stong gsum gji stong chen po'i dzig rten gji khams) . a 3 méreg jelképe triszáhaszramahászáhaszra (szanszkrit.a 3 gyakorlat (adhisíla. hanem „háromezer-nagyezer". hogy nem egyetlen világ létezik.sóvárgó vágyakozás.minden 3.hármas összefolyás (Gangesz.indiai időmértékes vers.az egész világ összes birodalma. táguló világegyetem Triszong Decen (ejtett tibeti.látszattest trung (ejtett tibeti. tűz. lehet egy véges világ számtalan egyforma világegyetemből. dél. kos) trivéní (szanszkrit) . mint az ida. Siva egyik jele.Háromkapa (Baron Samedi) trois pelles (vodu) . évben megtartott pánhellén ünnep tritíja dhjána (szanszkrit) . férfi jellegű (pho. a bódhiszatva szint negyedik foka tritíja dhjána bhúmi (szanszkrit) . jósbarlangja a boiótiai Lebadeiában van trul ku (ejtett tibeti) .Háromcsákány (Baron Samedi) trong jug (ejtett tibeti) . adhiszamádhi. tizenegy szótag. vagy 5. az az elképzelés. jang). anyja Kin Csing Triszvabhávanirdésa (szanszkrit) .bhúmi.a 37. tibeti király (i. írott tibeti ltung ltung) . a 4. adhipradnyá) trisjá (szanszkrit) .0.tudatáthelyezés Trophónios (görög) .Héruka női társa Trois houes (vodu) .Háromlapát (Baron Samedi) Trois piquois (vodu) . kecske. páli tanhá) .héros. a 8. Szaraszvati). írott tibeti sbrul) ..0012 sec. írott tibeti khri srong lde bcan) . apja Tride Cukten. írott tibeti gsum) . Visnu egyik avatárája Tro di So rima (ejtett tibeti) . nidána.háromágú szigony.a harmadik elmélyülés szintje trittys (görög) . a Kálacsakra nyolcadik mezője tristubh (szanszkrit) .kígyó. a kála alapegysége trül (ejtett tibeti. szótag végén cezúra trisula (szanszkrit. vagy folytonosan sokszorozódó.sz. írot tibeti ltung) ..Buddham.hármas áldozat (malac.a 3 mibenlét tana.3 győzelem. 756-804).féltékenység trisná (szanszkrit. ajanamsza . mahájána jógácsára szútra. a 6.halotti szertartások tritéris (görög) . 4 sor egy versszak. (Meru).

a buddháké . vörössárga tshangs pa'i dbu ga/tshangs dbug (írott tibeti) .védaná tshul khrims (írott tibeti) . nem-keletkezett. az abszolút igazságot kimondani szemtől szemben.Cangjang Gyaco Tshangs pa (írott tibeti) . hatalmas. 4. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. 6.a Buddháé: 1. 10. Kiegyensúlyozottá tesszük. ádarsa dnyána. írott tibeti sprul sku. felfoghatatlan. 3.síla tso'urí (írott tibeti) .életemúlt tshe la dbang pa'i rig 'dzin (írott tibeti) .egy láma inkarnációja tulá (szanszkrit) .hamis. 5. az egyik ismeretőrző tshogs lam (írott tibeti) . 557-640). olyan. Teljesen megnyugtatjuk. Folyamatosan ráirányítjuk. az utánuk álló szám alapján különböztetik meg a rengeteg sírt egymástól tu bi sevát (héber) .brahmá randhra/amrita brahmá tshe 'das (írott tibeti) .az 1. ellentéte a tao ji suo.sz. üres. változatlan.szemben-egy szól. Újra ráirányítjuk.sz. mint az űr. pratjavéksana dnyána.tsandalí (írott tibeti) . áthatja a 3 időt. hua jen pátriárka (i. szamatá dnyána.Brahmá tshangs pa dmar ser sbrul mgo ma (írott tibeti) . egyforma és én-nélküli. 8. Megfegyelmezzük.Kígyófejű. Szorosan ráirányítjuk.az 5. felmérhetetlen. Megnyugtatjuk. nem a dharma szerint beszélni (felfordítani-egy-szól) tul ku (ejtett tibeti. 7. kritjánusthána dnyána tudat összpontosításának 9 fokozata .szambhára márga tshor ba (írott tibeti) .a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike Tshangs dbjangs rgja mtsho (írott tibeti) . alapvető fogadalma miatt jelenik meg .dharmadhátu dnyána. délkelet. hiábavaló tudás. műve: Meditálás a dharmadháturól tuccsha (szanszkrit) . hua jen pátriárka (i. 780-841) TT-szám (egyiptomi) .a Mérleg csillagkép.” (Pradnyápáramitá szútra) tui (kínai) . ajanamsza tulajdonság (10) .„A tudatot a meditáció tárgyára irányítjuk. Egy pontba szűkítjük.Életkort Uraló.Theban Tombs . 2.folyó. ezzel a betű-jellel jelölik a szakirodalmak a thébai nyugati parton található nemesi sírokat.a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike Tsung mi (kínai) . 9.a fák újéve (svát 15) Tu sun (kínai) . kettősség-nélküli.azaz thébai sírok. az I csing egyik trigramja tuj ji suo (kínai) . mongol qubilγan) .

kötete.Tódzan Rjókai Tung sen (kínai) . századtól i. szintje. kínai Doushuai) .az 5. a varázslat.AUM turíjávaszthá (szanszkrit) . kiegészítése a Tai ping Tung san (kínai) . 10. a dolgok nem-keletkezése. virágok és madarak veszik körül őket. alkalmazkodás.sz. 5. 7. a vidám. az itt lakók 4 ezer évig élnek. az életkor 4 ezer év Tüdev (mongol) . 3. mint) a láng. (a dolgok olyanok. 4. teljes-felismerés tudatállapota (mélyalvás. ő volt az első régens (gyalcab) 1762-től a 8. szatori tung (kínai) . kötete. Visnu avatárája Tumburu (szanszkrit) . 8.a lhászai Tengyelingkolostor vezetője. Maitréja.Tulku Dzsampel Delek (ejtett tibeti) . káprázat. 4. teljes-felismerés). írott tibeti bstun sing) .az első isteni barlang.gyermek-novícius Tung hszüan (kínai) .a Tóra-szöveg sorai Tusita (írott tibeti jid dga.a tfilin kivétele tartójából . a mélyalvás Brahmannal egyesülő állapota. kiegé-szítése a Tai hszüan tung hing (kínai) . ébrenlét. dga' ldan. az árnyék. kiegészítése a Tai csing Tunhuang (kínai) . 2. a Kegyes Szeretet. a taoista kánon egy-egy kötete Tung csen (kínai) . 9. a csonyi bardo turíja avaszthá (szanszkrit) .buddhista barlangtemplom-rendszer Kínában.bunkósbot tun vu (kínai) .a 4. kötete. az elégedett istenek ege.e. 6. a visszhang. az álom.Tózan Tung san Liang csie (kínai) .a lélek 4.bőr tvilembájtli (jiddis) . 759-ig turíjá (szanszkrit) . isteni barlang. hallás. dalai láma idején tulszí (szanszkrit) . innen jött Gautama Buddha és itt várakozik az eljövendő Buddha.a 3. az űr tvaccs (szanszkrit) .sokkszerű megvilágosodás.a bódhiszattváknak: 1.a belső hő fejlesztésének módszere.a második isteni barlang. saját testük állandó világosságot áraszt.fa.Örömteli Ég. a vágybirodalom 4. a test hőmérsékletének tudatos emelése tun sing (ejtett tibeti. i. a taoista kánon 2. Maitréja lakhelye. önkívület. takilcsi (1938-) tűrés (10) .az apszaraszok táncmestere tumo (ejtett tibeti) . a taoista kánon 3. alvás. a taoista kánon 1. állapota turim (héber) .isteni barlang. kb.

az indiai lancsa írás után ucsiva (japán) . szélsőséges nézet. rendszerint istenek kezében találkozhatunk vele ubbégapíti (szanszkrit) .tibeti „fejes” írás. amely Széth-re emlékeztet.megsemmisülés uccshéda darsana (szanszkrit) . a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike. a balszerencse istennője tyúk órája (kínai) .szárnyas ló.rituálé és belső elmét nemesítő gyakorlat. a megsemmisülésbe vetett hit ucsen (ejtett tibeti) . amely minden állandótlanságát vallja.Tyché (görög) . annihilacionizmus uccshéda váda (szanszkrit) . amely fent állati fejet visel. az apokjadharman egyike. a megsemmisülés feltételezése.végzetistennő.tiszta. papi rang a legalacsonyabb papi méltóság.filozófiai iskola.mindkét nagylábujj-tartás (ha-tha jóga) ubhaja robhága vimukta (szanszkrit) . az egyik tantra-módszer ubhajarobhágavimukta (szanszkrit) . a tejóceán köpülésekor keletkezett uccshéda (szanszkrit) .hatalmi jelkép.árja pudgala Uccsajhsravasz (szanszkrit) .kobraistennő.Uddijána uab (egyiptomi) . a pratjékabuddha és a buddha ubhajacsarjá tantra (szanszkrit) .mindkettő (önmaga és más) által okozott ubhaja pádángusthászana (szanszkrit) . alul villás végződésű hosszú pálca.17-19 U u (japán) .női papi rang Uadzset (egyiptomi) .a két minőség figyelembevétele általi megszabadulás.megsemmisülési elképzelés.extázis ubhaja kritatva (szanszkrit) .keletkezés . más néven: anátma váda (madhjamaka).ge nyen ma uasz-jogar (egyiptomi) .a megsemmisülés nézete uccshéda ditthi (szanszkrit) . amely csak az elmúló anyagban hisz. Alsó-Egyiptom védelmezője uásziká (szanszkrit) .kerek legyező udaja (szanszkrit) . aki megvalósította mély összpontosítást. tagjai tényleges templomi szolgálatot adtak uabet (egyiptomi) .lét u rgjan (írott tibeti) .

aggodalmas-kodás-bánkódás.Tipitaka.felhelyezett. 526-ban Udána (páli) .a Száma véda verseit éneklő hindu pap udhaccsa (szanszkrit) .a Cshándógja upanisad szereplője.a légzés szabályozása a mellüregben.Szuddhódana puróhitája i. része.felszálló prána szorítás (hatha jóga). ájur véda udána váju (szanszkrit) . ihletett megnyilatkozás. szózatok. az egyik béklyó uddham bhágija (páli) . fejlett tanítvány. a dváda sánga-sászana 5.a jobb kéz gyakorlatai (szimbolikusan) Udraka Rámaputra (szanszkrit) . a felső folyammal viaskodó uddhitat (páli) .(Ficus Glomerata) hosszú idő alatt (3 ezer évenként) csak egyszer (vagy egyszer sem) virágzó növény udviddzsa (szanszkrit) . ájur véda udanjá (szanszkrit) . o-rgjan) .nyugtalanság-gyötrődés. szobor Uddaka (páli) .magasztos udbhava múrti (szanszkrit) .a felső részhez tartozó. a rekeszizom felhúzása udgátar (szanszkrit) .lustálkodó udbhászin (szanszkrit) . tanítása meditáció a sem a tudáshoz. az egyik vata. szórakozottság. a holttestet ravatalra Uddijána (szanszkrit. (Tripitaka). magból született létfokozata.megszomjazás udászín (szanszkrit) . vékonybél. Szózatok udána (szanszkrit) .a dzsiva csírából. egy tanítás közlése hason-lat segítségével. Svéta-kétu apja. az ő tanítványa volt az első 5 aszkéta a Buddha mellett udumbara (kínai you tan) .izgatottság-fásultság. . szamojadzsanáni uddhaccsa kukuccsa (szanszkrit) .a gyomorra és a felső bélszakaszra vonatkozó eltérések. Buddha egyik első tanítója megvilágosodása előtt. írott tibeti u rgjan.felhelyezés. a Vaisvánara Átman eszme megalkotója uddhaccsa (szanszkrit) .Ráma jógamester a rádzsagahai iskolában Uddálaka Aruni (szanszkrit) .e. az elmélyülést akadályozó hiba udó (japán) .a kilencedik béklyó.északnyugat-indiau ország uddijána bandha (szanszkrit) .guru. a holttest uddhitattá (páli) .önmegnyilvánult.a fiatal Buddha egyik tanítója Uddaka Rámaputta (páli) . táplálék-bevitel udána vata (szanszkrit) . nem emberi kéz készítette tárgy. sem a nem-tudáshoz vezető útról.lelkes kijelentés. hindu bölcselő.Udáji (páli) .

Balaráma és Révati fia. a látható tárgy nélküli tárgy-látás. a világ királya.Hórusz szeme.Viruddhaka fia. melyet Hórusz a Széth-tel vívott küzdelme során elveszített. erőteljes amulettként segített a bajokból való kilábalásban. hónap idusa. egy isteni lény riasztó megnyilvánulása új ruha felvételekor .tenger.sz.guggoló ülés ukpa (ejtett tibeti) . madhjamaka umdze (ejtett tibeti) .teljesen kiterjedt légzés (hatha jóga) udzsigami (japán) . az első óbhásza ugra (szanszkrit) . a prakriti jelképe. Ménától kapta vezeklése idején.szörnyűséges. de lehetnek egy kisebb közösség által tisztelt szellemek is udzsiko (japán) . Iksváku leszármazottja Ullambana (szanszkrit) .szótó zen mester (i. kínai Jün men Ven jen) . aki felöltözteti a mezíteleneket. Örökkévaló Istenünk. magát a bajt nem előzte meg uddzsáji pránajáma (szanszkrit) . egyházközség uen (japán) .Észak-szíriai város volt a Földközi-tenger mellékén.zen mester (i. Tózan és Harjó mestere Ungo Dójó (japán. ?902?) . dicsőítő ének Ulkámukha (szanszkrit) . Szeppó tanítványa.himnusz.nága-tündérlány.az északkeleti bagolyfejű Ulupí (szanszkrit) . ám Thot visszaadta neki. Kjórin. kavicsos terület a forró vizes medence körül a kert-ben Ummon Bunen (japán. a nimitta felbukkanó fényjele. 864949). fametszet ukkutikappádam (páli) . mindenszentek ünnepe Ulmuka (szanszkrit) .tibeti „fej nélküli” írás.) ukijoe (japán) .a sinto családi istenei. az egyiptomi érdekszféra egyik kiemelt jelentőségű helye uggaha nimitta (páli) .a 7.avidjá létfokozat udzsat-szem (egyiptomi) .Siva társa. Irávat anyja Umá (szanszkrit) .csan Ugarit (egyiptomi) . (Áldott légy. betegségből való gyógyulásban. az indiai urdu után umi (japán) .énekvezető ume (ejtett tibeti) . malbis arumim.Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. kínai Jün csü Tao jing) . Párvatí.fülesbagoly uktha (szanszkrit) . aki a nevet anyjától.a sinto szentély környékének lakóhelyei.áldás (héber) .a lebegő világ képei. testvére Nisatha úlumukha mthing nag 'ug pa'i mgo can (írott tibeti) .sz.jelzés-elérés.

tagja. a paticcsa szammupáda 9. az én vonatkoztatási alapja. a tantrák). tüzelőanyag. víz szájöblítéshez. eltávozik a testből. szertartásokhoz /silabbatam/.az 5 ragaszkodás a léthez upádátr (szanszkrit) . öltöztetés.csimbók.függő testiség.koncentráció az egység megközelítéséhez upacsáramatta (szanszkrit) . diadém unmaní (szanszkrit) . nidána.tudatosság nélküli (manónmaní) unnati (szanszkrit) . megragadás. része upadhátu (szanszkrit) .általános koegzisztenciális kapcsolat. önléthez. káma. bekenés illatos kenő-csökkel. kilésza.másodlagos szövet. tapadás a léthez (kéjhez /káma/. virág átadás. szertartásokhoz. ájur véda upadhi (szanszkrit) . ajándékosztás. a létmegragadás tárgyait képező tapasztalási elemek. kamma) .a tulajdonítás alapját képező 5 halmaz. írott tibeti man ngag) . ami a sajátunk upádánapaccsajábhava (szanszkrit) .önfelfújódás (önhittség) unszui (japán) . víz arc. vakhithez /ditthi/. körüljárása. páli) .metaforikus eszköz upadája rúpa (szanszkrit) . vakhithez.felhő-víz. a családját elhagyó szerzetes upabhóga (szanszkrit) . test. megközelítési koncentráció upacsáraddzsána (szanszkrit) .a megragadó. áldozati ételek átadása. közelítés upacsára szamádhi (szanszkrit) .unhísza (páli) . ragaszkodás a kéjhez.és kézmosáshoz. a dvádasángasászana 12.vallási alapelvek. közönséges. a sajátmagának tulajdonító alany upadésa (szanszkrit.16 cselekvés az istenség tiszteletére: hellyel kínálás. következménye a bhava. a Kálacsakra kilencedik mezője upádána kárana (szanszkrit) .a megragadás/tulajdonítás alapja/tárgyai. közvetlen ok upádána szkandha (szanszkrit) . kötődés a kielégülés tárgyához. a dharmákkal kapcsolatos komoly utasítások (pl. tömjénfüstölés. tapadás. fürösztés. víz lábmosáshoz.függő elnevezés upádána (szanszkrit. fejék. a létmegragadás halmazai. mécses gyújtás. az 5 érzékszerv és tárgyaik upádájapradnyapti (szanszkrit) . a 9. létalap (khanda.kerék. önigenléshez /attavádo/). felövezés szent zsinórral. általános vallási útmutatás.az összeszedettségre összpontosítás állapota. kapaszkodás.tapasztalás upacsára (szanszkrit) .

szamádhi) upájásza (szanszkrit) . a Buddha egyik vita-partnere Nálandában upama (szanszkrit) .fejősajtár.acsarja.kétségbeesés Upaka (szanszkrit) .másodrendű szenvedélyek.megfelelő eszköz. bírálat Upáli (páli) . ksánti.összehasonlítás upámsu (szanszkrit) . ízlelés.ádzsívika vándoraszkéta Upakkilészaszutta (páli) . ürítés. írott tibeti thabs) . nemzés upája (szanszkrit.) upaklésa (szanszkrit) . az üdvözülés módszertana upája kausalja (szanszkrit) .10 korlátozottan kárhozatos tudatossággal összefüggő szamszkára upalabdha (szanszkrit) .tanító.applikáció a vitában upanájana (szanszkrit) . upa = mellé. ügyes módszer.egy mantra mormolása (még: vácsanika.romboló karma. i.egy laikus nigantha hívő. bevezetés. egy idősebb szerzetes (thera) upaghátaka kamma (szanszkrit) . njer thob) upálambha (szanszkrit) . mellékvágy upaklésa parittabhúmika dharma (szanszkrit) . fogás.Beszennyezettség szutta (Tripitaka Szútrapitaka 128.upadhjája (szanszkrit) .gyűlölet. mánaszika) upanáha (szanszkrit) .üdvös módszerek (dána. a brahmácsári felnőtté avatása. a ház-nál. sz.belső ízzás (írott tibeti thop pa. tapintás. szakja férfi. hallás.közvetlen tanítás (szad = ül. felfogás. vírja. a szánkhjá-ban: látás. sudráknak tilos.közel hoz. neheztelés upanája (szanszkrit) . megszerzés. mint a rendi előírások oktatója upadiszésza nirvána (szanszkrit) .a szentelt zsinór átadása. szennyezett szenvedély. helyes módszer. ezt csak a bráhmanák végzik upanisad (szanszkrit) . síla.nem valóságos a meditációs tapasztalat. járás. szaglás. beavatás upanájana szanszkára (szanszkrit) .e. beszéd. az arahat állapota upaddzshája (szanszkrit) . semlegesíti a gyenge karmát upagrahana (szanszkrit) . 8. ni = le).egyszerű nirvána.-i prózai szövegek .

az istenek és a poklok világá-ban upapaddzsa védaníja kamma (szanszkrit) . világi követő. a hódolat erőköre.elnyugvás.tisztelők. meditáció.az újjászületés után megta-pasztalt karma-hatás upapatti déva (szanszkrit) .hódolat. páni. alapítója Angirasz. elnyerés.a férfi világi hívők egyháza upaszamá (szanszkrit) .spontán születés.előírások a szerzetesnőkre (5 szabály) upásziká szamgha (páli) .elmélyülés . szakrális hely vagy tárgy upászika (páli.teliholdkori második áldozat upapadja parinirvájin (szanszkrit) .előírások a férfi szerzetesekre (5 szabály) upászaka szamgha (páli) .Viráta székvárosa upapurána (szanszkrit) .áldozat hitvallás. ötfogadalmú hívő. felszentelés (a buddhistáknál 20 éves kor után). a hazugságtól és a részegítő italoktól upászaka síla (szanszkrit) .világi női hívő upászika síla (szanszkrit) .teljes felavatás.nemzőszervek. tisztelet.újjászületéssel létrejött istenek upapatti dhjána (szanszkrit) . ortodox darsana.gyapot tömítő a test nyílásainak elzárására upastha (szanszkrit) .a női világi hívők egyháza upasztha (szanszkrit) .szemlélet upászamádhitthanam (szanszkrit) .nyugalom upászampadá (páli) . a Brahman és Sakti azonossága. páju.születéstől birtokolt mágikus erő upapílaka kamma (szanszkrit) . a lopástól.az elme világtól visszavonult állapota uparuddha (szanszkrit) . páda.nemzés upászaka (páli.a születés összpontosítása upapattilábhika (szanszkrit) . mellék puránák uparati (szanszkrit) . aki tartózkodik az öléstől. az 5 kárméndríja (vács. hódolat útján upászaná/daivi mimánsza (szanszkrit) . elérés upászaná jadnya (szanszkrit) .upanisszaja (szanszkrit) .döntő segítség upánsujádzsa (szanszkrit) . írott tibeti dge bsnjen) .a kisebb. ejtett tibeti ge nyen. lecsendesülés upászamá darsana (szanszkrit) . ejtett tibeti ge nyen ma) . világi hívek.a születés után elért teljes nirvána upapáduka (szanszkrit) . upasztha) egyike upaszthápaná (szanszkrit) . a nemi eltévelyedéstől.közömbösítő karma Upaplavja (szanszkrit) . Isten a teljességben megjelenő ánanda.

fölfele irányuló rúd-tartás (hatha jóga) . a negyedik erény upószatha (páli) .ülő szög-tartás (hatha jóga) upavita (szanszkrit) . újhold és hozzájuk képest a 8. felülemelkedés. a lopástól. tényezője upékha indríja (szanszkrit) .jóspapok (látnokok) a sintóban urabon e (japán) . napon újholdkor. a Buddha csandála tanítványa upatti bhava (szanszkrit) . a zenés-táncos mulatozástól és a délutáni étke-zéstől upavaszatha síla (szanszkrit) .háromnapos ünnep a halottak tiszteletére uranios (görög) .melléktudomány a védákhoz upavisthakónászana (szanszkrit) .a semleges érzés képessége upékhá parisuddhi (szanszkrit) . egy kolostor vezetője uppatthava (szanszkrit) . írott tibeti njin zag gcig pa'i khrims brgjad/bsnjen gnas) .böjti nap. 1 napig tartó önmegtartóztatás: tartózkodás az élet kioltásától. a születés előtti karma folyamat (kamma bhava) megtestesülése upavásza (szanszkrit.az ég istene. a szammá boddzshangá 7.segítő karma az élet folyamán Upatissza (páli) . ideiglenes fegyelem upavéda (szanszkrit) .égi Uranos (görög) . lelki egyensúly.cél upékhá (szanszkrit.az újrakeletkezés folyamata urabe (japán) .havi 4 ünnepnap böjttel (holdtölte. napon) uppáda (páli) . születés (csittakkhana) uppala (páli) . részegítő italok fogyasztásától.idős bhikkhuní.zsinór. páli upekkhá.1 napra vonatkozó 8 törvény.kéklótusz Uppalavanná (páli) .megjelenés.az egykedvűség általi megvilágo-sodás upékkha (szanszkrit) . nyugalom.a jelenlegi életfolyamat. a nemi eltévelyedéstől.az egykedvűség tisztasága upékha szamboddjanga (szanszkrit) . napon holdtöltekor és az 1. egykedvűség. a magas és szeles fekvő-helyen való alvástól. Gaia szülte önmagából úrdhva dandászana (szanszkrit) .Száriputta. a kétszer születettek jelképe a jadzsnyópavita szertartás alatt az upanajamán upéja (szanszkrit) . a holdhónapban a 14. a hazugságtól.előírások a holdfázis-változások napjára (8 szabály) upavasztha (szanszkrit) .upathambhaka kamma (szanszkrit) .kiegyensúlyozottság. írott tibeti btang snjoms) kiegyensúlyozott életmód. megbékéltség.

a mai Buddh gaja közelében.meleg.sírmellékletként állított. hőség. a Bháraták ősanyja Usanasz (szanszkrit) . Pradzsápati lánya Usaszta (szanszkrit) .felső lótusz teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) úrdhva praszárita ékapád ászana (szanszkrit) .kis méretű szobor. a királyság védelmezője. Gajá Kasszapa).a királyi fejékek homlokrészét díszítő kobra. páli Uruvélá) .felső lótusz fejtartás (hatha jóga) úrdhva padmászana szarvángászana (szanszkrit) . akár többedmagával is Urgjen Cokje Dordzse (ejtett tibeti) .egy bráhmin a Dzsanaka udvarában rendezett vita résztvevője usébti (egyiptomi) .Padmaszambhava Urmilá (szanszkrit) . Kaksmana felesége úrná (szanszkrit) .a sperma visszatartása (hatha jóga) urdhvaszrotá (szanszkrit) .aki magasabbra tör Ureusz (egyiptomi) .függőlegesen kinyújtott egyik láb-tartás (hatha jóga) úrdhva praszáritapád ászana (szanszkrit) .Dzsanaka lánya.a 3 tűzpap egyike (Nadí Kasszapa. ma Szujata Urvasí (szanszkrit) . ide visszatérve mondta el Tűzbeszédét. aki az elhunytat helyettesíti.fölemelt íj-tartás (hatha jóga) úrdhva kukkutászana (szanszkrit) . „aki válaszol” .apszarasz.az aszurák papja Usasz (szanszkrit) .felső kakas-tartás (hatha jóga) úrdhva mukha pashcsimóttán ászana (szanszkrit) .fehér szőrpihe a Buddha szemöldökei között Uruvélá Kasszapa (páli) .úrdhva dhanurászana (szanszkrit) . ha a túlvilágon dolgozni hívják usmá (szanszkrit) .magasra nyújtott lábtartás (hatha jóga) úrdhvarétussza (szanszkrit) . Ré Harakhti és Haroérisz ábrázolásain a napkorong védelmezője.feltartott szájú kutya-tartás (hatha jóga) úrdhva padmászana shírsászana (szanszkrit) . testmeleg . első prédikációja után. egy-egy ember modellje. a Buddha itt érte el a megvilágosodást.város a Gangesztől délre. Purúravasz felesége.hajnal. tulajdonosának vonásait őrző szobrocska.felfele tartott arc hát-tartás (hatha jóga) úrdhva mukhashván ászana (szanszkrit) . település Magadhában Uruvilvá-Szenáni (szanszkrit.

upékha utai (japán) .a Buddha koronája.forró. Jákob. Izsák. a figyelem behatolásának segítője. hevítés.keletkezés utpádakatvát (szanszkrit) .a 3. írott tibeti bskjed rim) . manu uttama nirmánakája (szanszkrit) .hevítés.megidéző fokozat utszada (szanszkrit) .nyújtott láb-tartás (hatha jóga) uttána padmá majúrászana (szanszkrit) .erőteljes-tartás (hatha jóga) utpáda (szanszkrit) .vendégtábla a szukotban (Ábrahám. Dávid) ustrászana (szanszkrit) .meleg.koponyadudor uspizin (héber) . az a tetőpont (múrdhana) usman (szanszkrit) .az istenség tudatállapota Uttamaudzsa (szanszkrit) .nyújtott lótusz páva-tartás (hatha jóga) uttánászana (szanszkrit) .erőteljesen kinyújtott-tartás (hatha jóga) .a bírana gyökere uszmá (páli) .szati. Áron. píti. hajcsimbók usnísa vidzsajá (szanszkrit) . a nirmánakája egyik jegye uttama purusa (szanszkrit) . kidudorodás a fejtetőn. amikor eléri teljességét.recitatív zene utata fukasi (japán) . ájur véda usnísa (szanszkrit) . diadém.Ré igazsága hatalmas.rövid. fejék. Mózes. passzaddhi. szamádhi.annihilacionizmus utkatászana (szanszkrit) .a kék lótusz-szerű hasadás hideg pokla utpalam (szanszkrit) .a dolog teremtmény mivolta utpala (szanszkrit) .usmagatá (szanszkrit) .nó énekmód utaimono (japán) . Ramszesz uralkodói neve uszíra (szanszkrit) . II. hőség út a megvilágosodáshoz .teve-tartás (hatha jóga) Uszermaatre (egyiptomi) .a dolog teremtő mivolta utpádjatvát (szanszkrit) .vrisni herceg uttána pádászana (szanszkrit) .a dzsiva legmagasabb (emberin túli) létfokozata.kék lótusz utpannakrama (szanszkrit. virija. dhamma vicsaja. József.testmeleg usna (szanszkrit) .a legfőbb teremtett test közvetlen kapcsolata az élvezetek testével.minden kérdésben van egy újabb kérdés utcshéda dristi (szanszkrit) . hideg pokol uttama (szanszkrit) . a nirvédha-bhágija első szakasza. avidjá létfokozat Uttama manu (szanszkrit) . korona.

Abhimanju felesége Uttara (szanszkrit) . nem ismerik az idő előtti halált. 6x2 hónap (vaszanta. sziszira) vagy 3x4 hónap (hémanta. feltehetőleg . ez tudatja velük közeledő halálukat. gimha. tkp.későbbi tudás. alsó részén gyöngy vagy nemesfém függőkkel. gyöngyökből összeállított.uttara (szanszkrit) . hémanta. durva beszédűek. a gyöngysorokat félköríves. vagy gyakran sólyomfejet formázó széles arany dísz fogja össze.kiemelés a szamádhiból utthánavat (szanszkrit) .a vitában a válaszadó.újabb szánkhja Ísvarakrisna után Uttarakuru (szanszkrit. lakói ezer évig élnek. szarada. gimha. mint a Dzsambu-szigeten élők. nyers.emberen túli.Viráta legkisebb fia uttara jóga (szanszkrit) . magasabb fokú védánta uttara paksa/paravádin (szanszkrit) .évszak-törvény. amely végső valóság természetével foglalkozik Uttará (szanszkrit) .buzgó.széles. írott tibeti sgra mi snjan gling.szerzetesek felső ruhája uttara szánkhja (szanszkrit) . a csúf hangúak szigete.minden emberi ismeretet megha-ladó utthána (szanszkrit) .újabb jóga.nyújtott kéznagylábujj-tartás (hatha jóga) utthita párshvakónászana (szanszkrit) . több soros ékszer. a niródha gyakorlatok uttarimanussza dhamma (szanszkrit) .emberfeletti tettet állít magáról valaki uttara mímánsza (szanszkrit) . kínai Yu dan yue) . hátsó részén ellensúllyal.a Mérut körülvevő 4 kontinens közül négyzet alakú északi. ejtett tibeti Dra mi nyen Ling. alföldrészei a Kuru és a Kaurava uttarimanussza (páli) . az 5 természeti törvény egyike uzeht-gallér (egyiptomi) .Viráta lánya. nyolcszor magasabbak.évszak.kinyújtott háromszög-tartás (hatha jóga) utu (páli) . fáradhatatlanul működő utthita haszta pádángusthászana (szanszkrit) . vassza) utunijáma (szanszkrit) . aki megvédi álláspontját uttara szamga (szanszkrit) .a mimánszá bölcselet későbbi irányzata. vasszána. hónapok. a hatha jóga uttara manusja dharma (szanszkrit) . más nézet szerint haláluk előtt 7 nappal durva hangot hallatnak.nyújtó oldalsó szög-tartás (ha-tha jóga) utthita trikónászana (szanszkrit) .

Sankara Brahmá szútra kommentárjának kommentárja Vaccsha (páli) . páni.az összejövetel éjjele. egyes királyok az épületekről kivakarták elődeik nevét. a szó leküzdése Vácsaszpati Misra (szanszkrit) . az 5 kárméndríja (vács. fővárosa Vészálí Vaddzsí rádzsaság (szanszkrit) . beszéd. a világ múzeumaiban számos szép állapotú példány található.hatalmi jelvény is volt.a köznapiban felismerni a törvényszerűt.a beszéd. hogy saját művükként tüntethessék fel az utókor számára Ü Cang (ejtett tibeti.észak-indiai állam a Gangá mellett. nem ítélet.ávénikabuddhagúna váda vidjá (szanszkrit) .a bhikkhuk bírálatának tilalma vácsanika (szanszkrit) .) műve: Bhámati.északi srívaisnavák. sz. majomiskola. mána-szika) vácsanika tapasz/vácsika tapasz (szanszkrit) .a Káthaka upanisad szereplője Vaddzsí (szanszkrit) . fővárosa Vészálí .egy mantra hangos kiejtése (még: upámsu.fehérajkú szarvas vaadnáht (jiddis) . szerencsétlenség. páju. írott tibeti) .a vita menete vaddisznó órája (kínai) . írott tibeti dbus gtsang) . központjuk Srírangam. Cang. upasztha) egyike vacsana (szanszkrit) . és a sajátjukkal helyettesítették.állam a Gangá északi partján.Csölkhaszum.beszéd. időszakos folyók rendszerint kiszáradt medre vadzavai (japán) .kijelentés. (uzeht = széles) uzurpálás (egyiptomi) . aktív megváltás vádamárga (szanszkrit) . váhnáht vabi (japán) . 10.csapás.egy bráhman vácskarma (szanszkrit) .sz. Közép-Tibet egyik tartománya V va (ejtett. a haiku-írás szem-lélete vács/vák (szanszkrit) .védánta mester (i. boldogtalanság a sintóban Vádzsasravasza (szanszkrit) .sivatagi völgy.eltulajdonítás. de a közemberek ábrázolásain is igen elterjedt.a vita művészete vadagalai (szanszkrit) . páda.21-23 vádi (egyiptomi) . csak megnyilatkozás vacsana patha (páli) .

1859–1921) vadzsra (ejtett tibeti dor dzse. 8. nemzés. írott tibeti rdo rdzse. annak vizsgálata. megszakítani a kapcsolatot a guruval. 670-741) . a testben az agyhoz kapcsolódik Vadzsrabhajrava (szanszkrit. kételkedés a gyakorlatok hatékonyságában. ájur véda Vadzsira (szanszkrit) . 11. a Buddha tanításainak elutasítása vagy cáfolata. bármely spirituális rendszer elítélése. hogy minden dharmáról elmondható: nem igaz. mongol ocir) . Nágabódhi tanítványa (i. 5. írott tibeti rdo rdzse 'jigs bjed) Mandzsusrí Jamántaka Vadzsrabódhi (szanszkrit) Nágárdzsuna iskolájának követője. különleges mesterek nevének jelzője vadzsra dnyána (szanszkrit) . más okból. 13. japán kongó. a tantrikus iskola (mantrajána). illetéktelenek előtt felfedni a titkos tanításokat.vádzsikarana (szanszkrit) . 9.aprólékos gyémánt módszer. a harmonikus kapcsolat megszakítása vadzsra-testvéreinkkel.gyémánt-tudás.Vadzsra Héruka női társa. az egyetlen élet alatt is megtehető út. 12. 4. írott tibeti rdo rdzse theg pa) gyémántkocsi.a thai buddhizmus egyik legnagyobb egyházatyja (i. a nők lebecsülése vadzsra kája (szanszkrit) .varázstőr a szellemek elleni harchoz Vadzsra Tro di (ejtett tibeti) . a szellemi és fizikai összetevők tökéletes egysége eredeti tisztaságában vadzsra kana jukti (szanszkrit) . az őszinte érdeklődés elutasítása.szerzetesnő Vadzsiranyánavarórasza (szanszkrit) . 6. 2. a testben az agyhoz kapcsolódik vadzsra jána (szanszkrit.sz. 10.erősítők. dualizmus érzete a tantrikus gyakorlatok közben. imajogar.gyémánttest. a súnjatá jelképe. kínai dzsin kang. hogy önmagából. 3. a bódhiszattva-fogadalom megszegése. 14.Dordzse Szempa haragvó megjelenése. gyémánt. 7. tévedések a gyakorlatban: 1.Indra villáma. Aksobhja másik neve Vadzsra Héruka (ejtett tibeti) . naiv realizmus és minden tagadása. testünket alantasnak tekinteni. ejtett tibeti pur bu) . drágakő. mindegyikből vagy ok nélkül keletkezett vadzsra kila (szanszkrit. szexualitás.ájur véda vadzsikaranacsikitsza (szanszkrit) . elmulasztani a káros egyének elpusztítását. a fehér és vörös bindu erejének gyengítése.sz.

a nyugati kapu őre Vadzsrászana (szanszkrit) . kard és tükör Vádzsrapáni (szanszkrit. a buddhák szellemőse.a gyémánthoz hasonlatos össze-szedettség a bhávanámárga végén. írott tibeti rdo rdzse theg pa) gyémánt jármű Vadzsrajógini (szanszkrit) .Mandzsusrí egyik alakja.Gyémánt szútra.sinto mozgalom a japán ősiség megerősítésének céljából a Kangaku ellen váhana (szanszkrit) . a Tökéletes Öröm keleti birodalmából.a vörös bindu (Bódhicsitta) női jidamja Vadzsrakrodhésvarí (szanszkrit. írott tibeti ba dzre heruka) . ejtett tibeti Dor dzse Szem pa) .gyémántlényegű.a Vasbéklyó Asszonya.az őrzés éjszakája a brit előtt vaibhászika/szarvásztiváda (szanszkrit) . hínajána filozófiai rendszer.a bőséges gyümölcs istenei váhnáht (jiddis) .nagy kifejtés iskola. a megvilágosodott energia bódhiszattvája.a Vérivó Gyémántnemzetség feje vadzsrajána (szanszkrit.szertartási eszközök tárolására szolgáló helyiségek a templomban váhapphalá (szanszkrit) .hordozó állat váhana mandapa (szanszkrit) . i. Dordzse Csang Vadzsradhátvísvarí (szanszkrit) .Vadzsrahéruka társa vadzsranábba (szanszkrit) . írott tibeti ba dzra kro dhí shvari ma) . írott tibeti phjag na rdo rdzse) Gyémán-toskezű. a tükörszerű bölcsesség.Krisna diszkosza Vadzsránanga (szanszkrit) . a mennykőkezű dhjáni-bódhiszattva.vadzsrácsária (szanszkrit) . írott tibeti sgo ma lcags grog ma) . fekete.gyémánttrón a Dzsambudvípán Vadzsraszattva/Aksóbja (szanszkrit. 18 aliskolája van . amiben megszűnik az alany-tárgy szemlélet Vagakusa (japán) .gyémánt mester Vadzsraccshédika (szanszkrit) .a Buddha saktija Vadzsrahéruka (szanszkrit. Amóghasziddhi társa. társa Szamgye Csenma. mert megitta Ráhu mérgező vizeletét. jelképei virágból készült íj. a jaksák egyik szintje vadzsrapánijaksa (szanszkrit) .sz. 300-500 Vadzsradhara (szanszkrit.a 4 égtájat őrző jaksák Vadzsrasinkhalá (szanszkrit. írott tibeti rdo rdzse 'chang) Gyémántjogart Tartó. a gyarló elme. a forma szkandhájának jelképe vadzsrópana szamádhi (szanszkrit) .

benső összefüggés (néhol: 7. mentesség a vágyaktól. bizonyosság vaisáradja prápta (szanszkrit) . para).sz. pará bhakti).merészség. minden az ő testének transzformációja Vaisnava purána (szanszkrit) .széles. a számjávasztha felbomlása. az élők egy őslétező testéből szár-maznak. 2. tulajdonképpen a mahájána Vaipulja szútra (szanszkrit) . tibeti április második és május első fele vaisamikatvam (szanszkrit) . Kanáda (i.elemzések. a kézművesek. a njája rendszertől ellentétesen nem logikai. kínai seng lun) .a hallható para Vaikuntha (szanszkrit) .vaidalja (szanszkrit) . sajátság. sz. 5. kínűző. a bhakti része (még: rágátmika. 6. egyenetlenség Vaisampájana (szanszkrit) .hindu. hanem ismeretelméleti Vaishvanaranirghósa buddha (szanszkrit) . imádat. tevékenység. szenvtelenség. nem-létezés). madhjama.következetlenség vaisamja (szanszkrit) . vágytalanság. kartámasz a jógában (karmankó) vaisáka (szanszkrit) . 1. a dvádasángasászana 9. szemlélődő elmélyedés. különbözőség. része vaidhi (szanszkrit) . Visnu lakóhelye vaimalja (szanszkrit) . vagy i.az északi világrész buddhá-ja vaisja (páli véssza) . sz.(visésa = megkülönböztetés) a világ öröktől fogva létező szubsztanciáiból állnak az atomok.hindu dharma vaikhariva (szanszkrit) .a 4 örökletes varna egyike. egy buddha 4 bizonyossága (csaturvaisáradja) vaisésika (szanszkrit.Kilenc dharma.a gunaegyensúly megingása. meg nem fogható alkotóerő vaidika dharma (szanszkrit) . Isten ezek irányítója. 4. adhimátra. egybe tartozás.) alapította. lényeg. 3. utálat.a menny egyik része. amelybe a hagyomány szerint a földművelők. a kereskedők és a pénzemberek tartoznak.e.6 Mahápurána Vaisnaví (szanszkrit) . alkotóelemei: 1. mahájána szöveg vairágja (szanszkrit) . a hinduizmus egyik bölcseleti rendszere.Vjásza tanítványa vaisáradja (szanszkrit) .a szent bizonyosság birtokosa.Durgá egyik anyai kiterjedése . 5.hódolat. elsápadás.közömbösség.makulátlan vaipulja (szanszkrit) .Visnu követői. közönyösség (mridu. közember vaisnava (szanszkrit) .

Kuvéra Vaisvámitra (szanszkrit) .különlegesen forró mellékpokol Vaivaszvata manu (szanszkrit) . Egyetemes Lélek vaitarani (szanszkrit) . a tudatosság szkandhájának jelképe. valószínűleg a legrégebbi purána váju/vájo (szanszkrit) . ra-tűz. írott tibeti rnam thos sras) . va-víz.arhat a Buddha közelében válakhilja (szanszkrit) . a Brahman egyik megnyilvánulása.levegő.egy buddha a hallgatók késztetései szerint beszél. az északnyugati irány ura. a 7 bölcsnek (risi) és minden állatból kettőnek.szél könyv. írott tibeti rlung) . az egyik mahábhúta. a jaksák ura. a lélegzet hindu istene.szél.sz. szóbeli cselekedet.az észak istene. a singonban bídzsája avarahakha (aföld. Szúrja fia vaja dhamma (szanszkrit) . a szthula saríra része vák karma (szanszkrit) . manu. a női társa Jingcsokma.Biblia. az anyag gáz állapota.beszéd vaka (japán) . században Váju (szanszkrit. A papok könyve Vajrócsana (szanszkrit) . forma. érzékcsalódás. ha-levegő. kha-űr). 5+7+5+7+7 szótagú sorok Vaka (szanszkrit) . az életlehelet ellenőr-zése Vájikrá (héber) .lélegzetszabályozás. Bhíma apja a Mahábhá-ratában.Vaisrávana (szanszkrit. az űrkör fölött. a singon és tendai szektában az Ádibuddha. az ávénika-buddhaguna 14. tibeti fordító-mester. a vízkör és a fémkör alatt Váju purána (szanszkrit) .egy ráksasza Vakkula (szanszkrit) .szél-kör.védikus tanítómester Vaisvánara Átman (szanszkrit) . a levegő mandalája a világ támasza. 8. ekkor volt az özönvíz. Tóra. a dharmakáját megszemélyesítő transzcendens buddha.a buddhaság bódhiszattvája. kínai feng lun) . szél.felbomlási tényezők vája dháraná (szanszkrit) . Visnu figyelmeztetésére bárkát épített családjának. tibeti fordító az i. foka vak/vács (szanszkrit) . a középpont buddhája. a 7.minden ember Átmanja. Bhíma apja váju mandala (szanszkrit. bídzsája az a vagy a vam.a Teremtő testéből keletkezett 6 ezer ujjnyi szellem . Hanumán apja a Rámájanában.versforma. de a szánkhjában a levegő. szkandha-szimbólum: fehér. a testben a szívhez kapcsolódik.a jelenlegi korszak törvenyhozója.

válakhiljászana (szanszkrit) - válakhilják-tartás (hatha jóga) Vallí (szanszkrit) - Kártikéja egyik társa Valmiki (szanszkrit) - rablóból lett szent, ő írta a Rámájanát, feltalálta a vínát, ő tanította a gandharvákat a zenére Vámadéva (szanszkrit) - egy bölcs vámadévászana (szanszkrit) - Vámadéva-tartás (hatha jóga) Vámalamitra (szanszkrit) - indiai tanító Tibetben az i.sz. 8. században Vámana (szanszkrit) - Visnu 5. emberi alakú avatárája, törpe bráhmana, aki visszaszerezte a Földet Bali démonrádzsától, jelképe: vizes edény és esernyő (másik neve Trivikrama = 3 győzelem) vamsza (szanszkrit) - hús, a tantrikus gyakorlatok egyik eszköze vána pattha (páli) - az asramában (3. életszakasz) élő ember, visszavonult, erdei remete, vágyakat elhagyó vána prasztha (szanszkrit) - ásrama, a lemondás életszakasza vánara (szanszkrit) - erdőlakó, mitikus nép Dél-Indiában vanatha (páli) - vágy, buja bozót vang (kínai) - király vang ming (kínai, szanszkrit dzsálini prabhákumára) - a tökéletesség alsó fokán álló bódhiszattva Vang po (ejtett tibeti) - Indra vang thang (ejtett tibeti, írott tibeti dbang thang) - személyes életerő vanna (páli) - varna Vansi Sógaku (japán, kínai Hung cse Cseng csüe) - zen mester (i.sz. 1091-1157) vanydzsho (szanszkrit) - terméketlen Vappa (szanszkrit) - a panycsavaggíják közül az egyik vára (szanszkrit) - fordulat varada mudra (szanszkrit) - megnyugvó, kívánságteljesítő kéztartás, a táncoló Siva bal első keze Váradarádzsa (szanszkrit) - Visnu egyik mellék-inkarnációja varadzsi (japán) - szalmapapucs Varáha (szanszkrit) - vadkan, Visnu egyik inkarnációja Váráhí (szanszkrit) - Durgá egyik anyai kiterjedése varana (szanszkrit) - a klésák akadályai Váránaszí (szanszkrit, ejtett tibeti Bá rá na szí) - Benáresz, város a Gangesz mellett a mai Uttar Pradés államban, a Buddha első prédikációjának helyszíne, ma Benáresz Váranaváta (szanszkrit) - egy város Vardhamána Mahávíra (szanszkrit) - Dzsina, Mahávíra eredeti neve, a 21. dzsaina tírthankara (i.e. 599-527) varesinobu (japán) - a maiko első frizurája, a fejtetőre

fésült, elől és hátul kanokával varna (szanszkrit, páli vanna) - szín, a születési kasztok, társadalmi osz-tály: bráhmana, ksatrija, vaisja, súdra, párja/parajan/aszprisja varnásrama dharma (szanszkrit) - varnák és életkorok kötelességei, a védikus társadalmi rendszer, remetelak Városi (Nagy) Dionysia (görög) - ünnepsorozat Elaphébolión 8-ától (Athén), 9-én Dionysos szertartások, 10-én komédiák, 11-13-án tragédiák előadása varsá (szanszkrit) - esős évszak, monszun, a harmadik hindu évszak, ájur véda varsávásza (szanszkrit) - az esős időszak 3 hónapja, az intenzív hitgya-korlat ideje vársika (szanszkrit, ejtett tibeti jar ne) - a szerzetesek nyári elvonulása Vársnéja (szanszkrit) - a Vrisni-nép ura; Krisna egyik neve vartamána avaszthána (szanszkrit) - folyamatban lévő állapot jelen pillanata Varuna (szanszkrit) - az óceánok istene, hordozója Makara, a krokodilszörny, kezében hurok (nága pasa), rádzsasága Szukha vagy Puspagiri, a nyugati irány uralkodója Varuní (szanszkrit) - az ivás istennője, a tejóceán köpülésekor keletkezett vasanta mandapa (szanszkrit) - víztároló helyiség a templomokban vasi (japán) - papírfal vási (szanszkrit) - borotva vasí karana (szanszkrit) - bizonyos dolgok fölötti hatalmat biztosító rítus, jele a fekete vastra (szanszkrit) - tiszta ruha felajánlása a múrtinak a templomban vasza (japán) - technika Vászabha (szanszkrit) - Paszénadi felesége vászaná (szanszkrit) - vágy, vonzalom, késztetés, örvény a tudatküszöb alatt, hajlamok, beidegződések, benyomások, létesülés-indíték, létcsí-ra a tudattalanban, melyből a tudatfolyamatok keletkeznek. vaszant (szanszkrit) - tavasz, ájur véda Vaszanta (szanszkrit) - tavasz, az első évszak, Kámadéva társa Vaszantapancsámi (szanszkrit) - ünnep mágha hónapban (januárfebru-ár) Szaraszvatí tiszteletére Vászava (páli) - a vászuk apja, Indra vászéttha (páli) - Vaszistha leszármazottjai, a mallák Vaszistha (szanszkrit) - risi a Nap-nemzetségből vaszisthászana (szanszkrit) - Vaszistha-tartás (hatha jóga) vassza (páli) - esős évszak

Vasszakára (páli) - Adzsátaszattu hadvezére Vásszámitta (szanszkrit) - a Buddha tanítója a Védákban vasszikí (páli) - fehér jázmin vasztu (szanszkrit) - a vizsgálat tárgya, dolog, tárgy vasztumátra (szanszkrit) - a dolog magában vasztuprativi kalpa (szanszkrit) - tárgy-tapasztaló vaszu (szanszkrit) - félistenek a védikus mitológiában Vaszubandhu (szanszkrit) - jógácsára filozófus (i.sz. 4.-5. sz.), féltest-vére Aszamgha, kommentárja a Dasabhúmuka szútrához a ti lun iskola alapja, előbb szarvásztivádin, majd vidnyánaváda Vászudéva (szanszkrit) Krisna Balaráma nevű inkarnációjában az apja, felesége Dévaki és Rohiní, Krisna jelzője, Szura jádava király fia, Prithá fivére Vaszudhárá (szanszkrit) - földistennő, Kincsőrző vaszuk (szanszkrit) - 8 istentestvér, Indra kísérői, félistenek Agni és Indra közösségében Vászuki (szanszkrit) - a legnagyobb kígyó, a kígyók királya, ő volt a kötél a tejóceán köpülésekor Vaszumitra (szanszkrit, írott tibeti dbjig bses) - a Maitréja után eljövendő Buddha, a vaibhásika irányzat egyik bölcse vat (japán) - harmónia, a 4 fő alapelem (vat, kei, szei, dzsaku) egyike vata (szanszkrit) - az egyik dosha, levegő és űr, lebomlás, szétesés, halál, öregkor, este, nyár, ájur véda vata dosha (szanszkrit) - mozgásba hozó eltérés (prána, vjána, udána, szamána, apána), ájur véda vatabosi (japán) - férfiakat szórakoztató nő, néha prostituált vátájanászana (szanszkrit) - ló-tartás (hatha jóga) vatarai sinto (japán) - az Isze Dzsingú sinto szentély a Kii-félszigeten, papjai a Vatarai-család tagjai a Tokugava-korszakban (i.sz. 16001868), a buddhizmus és a császári ház kamija ellensúlyozásául a személy megtisztulását és erényességét helyezték előtérbe, ezért központi szentélynek nyilvánították az Isze Külső Szentélyt (Gekú) és a Belső Szentélyt (Naikú), azonban ez sohasem vált általánossá Vátszjájana/Paksilaszvámin (szanszkrit) - a Njája szútra kommentátora Vattagamani (páli) - király Srí Lankán (i.e. 88-76), az ő idejében rögzítették írásban a Tipitakát páliról

szingalézre vattakathá (szanszkrit) - a létesülés köre vatthu (páli) - alap, a megismerés 24 tárgya (4 elsődleges elem, létsíkok, érzékekkel megismert tárgyak, sokféleség, egység, érzék-szervi észlelés, meditatív elmélyedés, nibbána) és tapasztalati adatai, érzékszervek Vatthúpama szutta (szanszkrit) - A ruha szútra (Tripitaka Szútrapitaka 7.) véda (szanszkrit) - tudás, belátás, a hindu szent szövegek egy csoportjának összefoglaló neve (vid = tudni), Rig véda, Száma véda, Jadzsur véda, Atharva véda véda anga (szanszkrit) - sad anga véda vádin (szanszkrit, kínai wei-t'o lun si) - felfogás, amely szerint Visnuból keletkezett a 4 varna, Brahmanból a dolgok védagú (páli) - teológus, aki elvégezte a védikus tanulmányokat védaka (szanszkrit) - érző/érzékelő alany védaná (szanszkrit, páli, írott tibeti tshor ba) - érzékelés, az öt halmaz egyike, érzet, érzés, érzelmi minősítés, szomjúhozás, a 7. nidána, a paticcsa szammupáda 7. tagja, az egyik csaitta, a Kálacsakra hetedik mezője védaná szkandha (szanszkrit, írott tibeti chor ba'i phung po) érzékelés, érzet, az 5 halmaz egyike (6 osztály és 3-3 alosztály kellemes, kellemetlen, közömbös), az érzelmek csoportja, az egyik panycsa szkandha, érzetek halmaza védanákája (páli) - érzéstest védanánupasszaná (szanszkrit) - az érzetek éber tudatossága védánga (szanszkrit) - védikus tudományok (szertartástan, grammatika, hangtan, etimológia, verstan, csillagászat, jog) védánta darsana (szanszkrit) - szemlélet Védánta szútra/Brahmá szútra/Brahmá mimánsza (szanszkrit) a véda vége, Bádarájana vagy Vjásza műve, eredetileg a Cshándógja upanisad kommentárja, i.e. 5. sz., a szöveg elveszett, kommentárok: Bódhjájana, Upavarsa, Sankara, Rámánudzsa stb. Védántin (szanszkrit) - i.sz. 700 körül keletkezett filozófiai iskola, amely a rítusok mögötti igazság keresésével foglalkozik Védasrutí (szanszkrit) - folyó Dél-Indiában Védavatí (szanszkrit) - Kusadhvadzsa remete lánya veh na (kínai) - a mezei munkák felügyelője, rangban a 3. csan kolostori tisztségviselő véhapphalá (szanszkrit) - fent újraszületett lények, akiknek 4. dhjánájuk van

vej (kínai) - ülőhely, rang vejbersűl (jiddis) - ezrát násim Vélékété (vodu) - rút istennő Velkha (görög) - etruszk isten Véluvana (páli) - Bambuszliget Rádzsagrihában, a Buddha egyik vihárája, Bimbiszára rádzsa ajándéka Véluvana áráma (páli) - Kalandaka nivápa, Mókustető a Bambusz-ligetben Vémacsitra (szanszkrit, írott tibeti lha na jin gji thub pa thags bzang ris) - Szépmintás Kelméjű, a Hat Győzelemmel Túljutott egyike ven (kínai) - kérdés, kérdez Ven Seng (kínai) - Taj cung kínai császár nevelt leánya, i.sz. 641-ben lett Szongcen Gampo másik felesége ven ta (kínai) - kérdés-felelet technikájú tanítás a csan buddhizmusban, mondó Venkatésa/Venkatésvara (szanszkrit) - Visnu egyik mellékinkarnációja (más nevei: Srínivásza, Báládzsi) ventaillage (vodu) szárnyaltatás, széles karmozdulatokkal maguk előtt keresztezve ráznak egy szárnyast Vénuvana áráma (szanszkrit) - Kalandaka nivápa véset (héber) - nyelőcső shitánál Veszákha púdzsá (szanszkrit) - a vészákha teliholdjakor tartott ünnep a bódhi elérésére a Buddha bódhijának emlékére, az április közepétől május közepéig tartó holdhónap Vészálí (páli) - a Vaddzsí rádzsaság fővárosa, királya Asóka, Magadha rádzsája, itt volt a második zsinat i.e. 380 körül veszatthák (szanszkrit) - Vaszistha ősbölcs leszármazottjai, a mallák Vésszamitta (páli) - védikus tanítómester vetálí (írott tibeti) - a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike vèvè (vodu) - szimbolikus rajz a loa attribútumairól vezír (egyiptomi) - tjati vibandha (szanszkrit, írott tibeti bgegs, ejtett tibeti gegs) - akadály Vibhanga (páli) - Tipitaka, Elemzés (Részletezés) vibhasjavádin (szanszkrit) - théravádin felekezet, a Buddha közvetlen tanítványainak utódai vibhava (szanszkrit) - uccshédaváda vibhava tanha (szanszkrit) - a nemlét szomjazása Vibhisan (szanszkrit) - Ráma egyik öccse, akit Lanka rádzsájává koroná-zott Vibhísana (szanszkrit) - ráksasza, Visravasz és Kaikaszí fia, Rávana

öccse vibhúti (szanszkrit) - erő Vibuddhasziddha (szanszkrit) - indiai tanító Tibetben az i.sz. 8. század-ban, a 108 bölcs egyike vicsára (szanszkrit) - a gondolat vizsgálata, az elmélyülése megnyilvánuló tényezője, dhjána, vizsgálódás, gondolatok, megfontolás, fenntartott alkalmazás, az elme hivatkozó vagy vonatkozó beszéde vicsáraná (szanszkrit) - gondolkozás, megfontolás, a rádzsa jóga gyakor-lata (7 módszer) vicsáranjaka (szanszkrit) - szankhárák a szúksma-bhútákban vicsárja (szanszkrit) - kutatás, megfontolás, vizsgálat a szúksma bhúták-ban létező szankhárák után viccshinna pravartak manaszkára (szanszkrit) - az elme 2. mentális tevékenysége, az elme visszairányítása kizökkenés után a tárgyra vicsikiccshá (szanszkrit) - a második béklyó, szamojadzsanáni vicsikitsza (szanszkrit) - kételkedés, kétség, az egyik béklyó, szkepticiz-mus Vicsitravírja (szanszkrit) - Sántanu és Szatjavatí fia Vidagha Sákalja (szanszkrit) - vitamester Dzsanaka udvarában Vidarbha (szanszkrit) - város, itt uralkodott Bhismaka Vidéha (szanszkrit) - ország Észak-Indiában, fővárosa Mithilá, Dzsanaka székhelye Vidéha/Púrvavidéha (szanszkrit, ejtett tibeti lu phak po, írott tibeti lus 'phags po) - a Púrvavidéha egyik alszigete keleten, ókori indiai dzsanapa, egyik uralkodója Dzsanapa, Tisztatestű, a keleti világsziget lakói vidhi (szanszkrit) - szertartás vidhjá (szanszkrit) - alacsony tudás, a paravidhja átmeneti hiánya, részle-ges ismeret átfogó tudás helyett, igaztudás vidhjá abhiseka (szanszkrit) - tudás általi felszentelés vidhjá rádzsa (szanszkrit) - a tudás királyai, istenségek vidhjá rádzsní (szanszkrit) - a tudás királynői, varázsigék megszemélye-sítői vidjá (szanszkrit) - tudás, megvilágosodás, helyes szellemi felismerés, tudatos létfokozat vidjádhara (szanszkrit, írott tibeti rig 'dzin) - az Öt Ismeretőrző (a Tavirózsatánc Hatalmasa, a Földön Lakozó, az Életkort Uraló, a Nagy Bélyegjel ismerője, az Önmagát Teremtő) vidjádhara abhiséka (szanszkrit) - a mágikus tudás hordozójának meghintése

vidnyána (szanszkrit, páli vinnyána, írott tibeti rnam shes) tudatosság, tudat, tudomás, tapasztalás, öntudat, a tudatosság a tér végtelenjéhez hasonlít, a szubjektumba az érzékszerveken, az érzékelési folyamatokon és az észrevétel mozzanatán keresztül beérkezett benyomások az értelem által tudatosan felfogott és átélt élményekké válnak, a 3. nidána, a Kálacsakra harmadik mezője vidnyána ánantja ájatana (szanszkrit) - a tudat végtelensége, a 4 ájatanából a 2. fok vidnyána dhátu (szanszkrit) - a 6 domináns elemtől függő tudati elem vidnyána maja (szanszkrit) - a létfokozatok egyik burka vidnyána maja kósa (szanszkrit) - a tudás burka, a dzsiva egyik burka vidnyána szkandha (szanszkrit, írott tibeti rnam ses kij phung po) - tudat, tudomásszerzés az érzékelés tárgyairól és a jellemösszetevőkről (6 fajta), tudatosság, észlelés, a panycsa szkandha egyike, a nidána 2. foka (89 alosztály), ájatana vidnyána váda (szanszkrit) - a tudat tana, buddhista irányzat az i.sz. 1.2. században, tulajdonképpen a jógácsára (csittamátra) Vidnyánabhiksu (szanszkrit) - a számánjaváda védánta iskola alapítója (16. sz.), műve: Vidnyánámrita, Brahmá szútra kommentár vidnyánáhára (szanszkrit) - tudatosságból származó táplálék Vidnyánámrita (szanszkrit) - Vidnyánabhiksu műve vidnyánánantjáhatana bhúmi (szanszkrit) - a végtelen tudatosság szint-je, az elmélyülés 7. szintje vidnyánánantjájatana (szanszkrit) - bhúmi, a bódhiszatva szint hetedik foka vidnyapti (szanszkrit) - tudat, tudomás vidnyapti mátra (szanszkrit) - csak-tudomás vidnyapti visésa vikrijá (szanszkrit) - a tudatmódosulások egymásra hatása Vidnyaptimátratásziddhi (szanszkrit) - Bizonyság, hogy minden csak tudomás, mahájána jógácsára szútra, Vaszubandhu műve Vidúdabha (páli) - kószalai uralkodó, Paszénadi fia Vidura (szanszkrit) - Vjásza és egy szolgáló fia, Pándu és Dhritarástra féltestvére vidúsanú pratipaksa (szanszkrit) - az ellenszenv ellenszere Vidzsaja (szanszkrit, írott tibeti sgo ba khro ba rnam par rgjal ba) - a Haragvó Biztos Győző, a keleti kapuban áll az élet és a halál között Vighnéshvara (szanszkrit) - az akadályok elhárítója, Ganésa másik

neve Vigrahavjávartaníkáriká (szanszkrit) - Az ellenvetések megsemmisí-tése, Nágárdzsuna műve; ellenséges oppozíció szellemében folytatott vita Vigrahavjávartanívritti (szanszkrit) Nágárdzsuna önkommentárja Az ellentétek megsemmisítése című művéhez vigrihjaszambhásá (szanszkrit) - ellenséges oppozíció szellemében foly-tatott vita vihára (szanszkrit, kínai seng fang, sen qielan) - kolostor, zárt csarnok, kert szerzetesi együttlétre, egy sztúpa köré emelt épületek vihimszá (páli, szanszkrit) - rosszindulat, szennyezett szenvedély, ártalom, akuszala múlá vijóga (szanszkrit) - elkülönítés, szérválasztás vikála (szanszkrit) - délután, este, étkezésre alkalmatlan idő, rossz időpont vikalpa/kalpana (szanszkrit, írott tibeti mam rtog/rtog pa) fogalmiság, elemző gondolat, fantázia, képzelődés, amelynek alapja valóságos alap nélküli szóbeli megfogalmazás, megkülönböztető fogalmi gondolkodás, képzelet különbség, különbözés, megkülönböztető fogalmi gondolkodás, megkülönböztető fogalom, megkülönböztetés, különbségtevés, vágyakozás vikára (páli) - a prakriti megjelenési formáinak módosulata (érzékelési, cselekvési képesség) vikkhambhanapahána (szanszkrit) - elnyomás által történő elhagyás (vinaja) Vikramasíla vihára (szanszkrit) - indiai kolostor, itt élt Atísa viksépa (szanszkrit) - zavar, elterelődés viksipta (szanszkrit) - az elmeműködés megszakításokkal kevert hábor-gása világ (3) - bhur (föld), bhuvah (légtér), svar (menny) villámláskor - áldás (héber) - Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám, oszé maaszé vörésit. (Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ királya, aki a teremtés művét gyakorolja.) Ville aux Camps (vodu) - mitikus város Guineában, ahonnan a loák jönnek vilóma pránajáma (szanszkrit) - ellentétes légzés (hatha jóga) vimalá (szanszkrit) - tiszta, a bhávaná márga 2. foka, a pratjékabuddhák útjának második része vimala bhúmi (szanszkrit) - a tisztaság birodalma, a bódhiszattva

állandó az állandótlan stb. szaglás.a szabadulás tudása vimuktí márga (szanszkrit) . írott tibeti rnam grol) . kínai fah) .tudott vipadjásza (szanszkrit) . Az égi paloták történetei vimóksa (szanszkrit) .a tudat végtelensége vinnyáta (szanszkrit) .húros hangszer. Csúlavagga. Parivára). heterogén . szép a nem-szép. az érzőtől független vinnyánanycsájatana (szanszkrit) . Vaszubandhu műve vimuktí (szanszkrit.Kasjapa felesége viniccsaja (szanszkrit) .a síla kála 9. az egyik panycsa kkhandha vinnyánam (szanszkrit) .tudat. foka Vimalamitra (szanszkrit) .eredő. a jógában a szamádhi vimukti dnyána drista (szanszkrit.ítéletalkotás vinipátika (szanszkrit) . tagja. intelligencia vinnyána kája (páli) .mentális szennyeződés. 89-féle van vína (szanszkrit) . tapintás. Válmiki találta fel vinaja kála (szanszkrit) . ájur véda vipáka hétu (szanszkrit) . Mahávagga. írott tibeti rnam par grol ba'i je shes mthong ba) . ejtett tibeti Dul va. tudatcsoport (elme. a paticcsa szammupáda 3.a megszabadulás kapuja Vimsatiká (szanszkrit) .bhúmi 2. Pácsittijam. újraszületési tudat. a végső megszaba-dulás útja.a poklokban létezők vinnyána (páli) . a Tripitaka egyik része.a templomban a múrti oltára föle magasodó torony. Ganésa másik neve Vinatá (szanszkrit) . a gondolatok 89 csoportja.érzet. a karma eredményezett aspektusa.megváltás.a 8 megszabadító.Tipitaka.a fegyelmezés kosara (5 könyv: Párádzsikam. képzelet) vinnyánakkhandha (szanszkrit) .indiai mester vimána (szanszkrit) . hallás. égi palota Vimána vatthu (páli) .akit más már nem vezet. a szerzetesi közösségek szabályzata.megtorló okság.) vipáka (szanszkrit) . tudat). szellem. szakasza Vinaja pitaka (szanszkrit. a 8 megszabadulás vimóksa mukha (szanszkrit) . termés. a Kágyur része Vinájaka (szanszkrit) . a szamáhita egyik része.a szabadság ösvénye az arhattá váláshoz vadzsropa-szamádhi által.a 6 vinnyánatest (látás. a szánkhjában a nivritti. a dolgok ellentétesen mutatkoznak meg (pl. visszaha-tás.Húsz versszak. felszabadulás.koordináló szellemi tudatosság halmaza. a karma beérése. ízlelés. gyógyszerek anyagcsere terméke. mahájánajógácsára szútra.

okság vipáka phala (szanszkrit) - a beérés erőfeszítése, karmikus beérés, a tett gyümölcse vipáka varana (szanszkrit) - a beérés zavarodottsága, az újraszületéskor a gati (az újraszületés helyei) vipallásza (szanszkrit) - a megismerés romlottsága, téveszme (a szenny szépnek tartása, a kellemetlen kellemesnek tartása, az állandóság nélküli állandónak tartása, az én-nélküli énnek tartása) viparináma duhkhatá (szanszkrit) - az elmúlás elszenvedése, a duhkha második jellegzetessége viparíta csakrászana úrdhva dhanurászana (szanszkrit) - fordított kerek-tartás fölemelt íj-tartással (hatha jóga) viparíta khjáti (szanszkrit) - ellentétesnek mondás, valamit ellentétes tulajdonságúnak vélünk, mint ami valójában viparíta shalabhászana (szanszkrit) - fordított sáska-tartás (hatha jóga) viparíta szannyá (szanszkrit) - megrontott észlelés viparjaja (szanszkrit) - megátalkodottság, hibás nézet vipasjaná (szanszkrit, páli vipasszaná, írott tibeti lhag mthong, kínai guan) - mély belátás, szemlélet, igazi belátás, kiterjesztett látás, elemző meditáció, a belátó megértés gyakorlása, fejlődés-bölcsesség, a valóság intuitív megragadása vipasjaná dnyána (szanszkrit) - a belátás/ismeret tapasztalata Vipasjin (szanszkrit, írott tibeti sangs rgjas rnam par gzigs) Mindent látó, a Buddha 1. elődje vipasszaná (páli) - vipasjaná vipasszaná bhávaná (szanszkrit) - belátás meditáció vipluta (szanszkrit) - elvirágzott, olyan tan, amely feledésbe merül az új tan mögött vipphandita (szanszkrit) - görcsös vonaglás, vagyis a filozófiai vita vipra jukta (szanszkrit) - külön-külön ható okok vipra jukta csitta dharma (szanszkrit) - a tudatossághoz nem kapcso-lódó mentális tényezők, a panycsa szkandha szamszkára szkandha egyike vírabhadrászana (szanszkrit) - virabhadra-tartás (hatha jóga) Virádha (szanszkrit) - a Dandaka erdőben élő óriás virága (páli) - a vágytalanság állapota, szenvedélymentesség, a nirvána virágzás és érés időszaka (görög) - márciustól júniusig viráma (szanszkrit) - a dévanágari írásban a szótagokat összekapcsoló vonal virancsjászana (szanszkrit) - Virancsa-tartás (hatha jóga) vírasivizmus (szanszkrit) - hősies Siva-hit

vírászana (szanszkrit) - hős-tartás (hatha jóga) virat purusa (szanszkrit) - sugárzó lélek, az isteni működés Viráta (szanszkrit) - Matszja királya viratijo (szanszkrit) - tartózkodás a szenvedélyektől virecsan (szanszkrit) - hashajtás, ájur véda vírja (szanszkrit, írott tibeti 'brtson 'grus) - állhatatosság az igazság kere-sésében, erőfeszítés, szorgalom, törekvés, erély, tetterő, energia, böl-csesség, állhatatosság általi tökéletes elmélyedés, fenntartott erőfeszítés, a szatta boddzshangá 3. tényezője vírja bala (szanszkrit) - az elme 5. képessége, az elme érintetlen marad a mentális szennyeződéstől vírja indríja (szanszkrit) - a szorgalom képessége vírja páramitá (szanszkrit) - az állhatatosság tökéletessége viródha (szanszkrit) - ellenségeskedés, viaskodás Virudhaka (szanszkrit) - Iksváku leszármazottja, a szakják ősatyja, szék-helye a Szindhu torkolatánál volt, 4 száműzött fia Kapila mellett: Ulkhámukha, Kárakarna, Hasztinádzsa, Núpura; a dél istene, a kumbhandák ura, de Jama is Virúpa (szanszkrit, ejtett tibeti) - a szakja-iskola alapítója (Drokmi) Virúpáksa (szanszkrit) - a nyugat mahárádzsája, de Varuna is, a nágák ura Virurhaka (szanszkrit) - a déli királyi vonal, égi rádzsa visaja (szanszkrit) - az érzékek tárgya, tárgy, terület, érzékelhető anyag; pl. az 5 indríja visaja dhátu (szanszkrit) - a 6 fajta tudatosság tárgyi elemei visaja dnyána (szanszkrit) - tárgyi ismeret visaja pratigháta (szanszkrit) - tárgyi ellentét visaja visajin (szanszkrit) - a megismerés tárgya közti viszony Visákhá (szanszkrit) - a Buddha híve, a Pubbáráma adományozója Szá-vatthíban visama (szanszkrit) - változó, egyenetlen feszengő, az avkajta prakriti és a vjakta közös tulajdonsága visama vritti pránajáma (szanszkrit) - aránytalan műveletsorú légzés (hatha jóga) visamjóga (szanszkrit) - kétféle elkülönülés (laukika, lókottara) visésa (szanszkrit) - sajátosság, különbség, nem-általános, determinált visésa bhágija (szanszkrit) - megkülönböztetés felé vezető suddhaka visésa dharma (szanszkrit) - különleges dharma, egyes embercsoportokra (kaszt) vonatkozik visésa hétu (szanszkrit) - különbség a dolgok között

vishamagni (szanszkrit) - változó erejű agni, ájur véda Vishnupada (szanszkrit) - Vishnu lába, nulla Vishnuprajág (szanszkrit) - a Dauli Gangá és az Alakánanda összefolyása vishvámitrászana (szanszkrit) - Vishvámitra-tartás (hatha jóga) visistádvaita (szanszkrit) - megkülönböztetett nem-kettősség visistádvaita védánta (szanszkrit) - fenntartással kettősség nélküli, pontosított/módosított advaita védánta iskola, alapítója Rámánudzsa (i.sz. 1017-1137), műve: Sríbhásja, Brahmá szútra kommentár Visnu (szanszkrit) - aki mindent áthat, mindenbe belehatol, a hindu Trimúrti második alakja, a világ fenntartója, társa Lakshmi, ketten együtt Lakshmi Nárájana páros, hordozóállata a félig ember-félig madár Garuda, lábujjai közül ered a Gangá (Gangesz), lakhelye a Vaikuntha menny, a karikába hajolt Shéshanága (Ananta Shésha) kígyón fekszik két világkorszak között, a mítoszban 22 megtestesülése van, a hármasságban ő a másik kettő irányítója, mint a Legfelsőbb Úr megnyilvánulása, ezért megvan benne a 6 fenség: gazdagság, hatalom, szépség, hírnév, erő, lemondás, a jóság minőségéért felelős, két univerzum megteremtése között (bardo) a következőről álmodik, amit a köldökéből kinövő lótuszon ülő Brahmá hajt végre, 3 alakja van (megnyilvánulásai szerint: Mahá Visnu, Garbho dakasájí Visnu, Ksírodakasájí Visnu), 4 karjának jelképes tárgyai: kagylókürt, harci korog, buzogány, lótuszvirág, tíz fő inkarnációja van: Matszja, Kúrma, Varáha, Nara szimha, Vámana, Parasuráma, Rámacsandra, Balaráma, Buddha, Kalki; a zenit visnu csomó - energiaközpont a torokban Visnu purána (szanszkrit) - Visnu könyv, a világ teremtése és pusztulása, i.sz. 5. sz. Visravasz (szanszkrit) - risi, Pulasztja fia, Kuvéra és Rávana apja visuddha bhúmi (szanszkrit) - a megingathatatlan, tiszta szintek, a bhávaná márga 8.-9.-10. foka, a pratjékabuddhák útjának nyolcadik, kilencedik és tizedik része, az elmében nincs én-képzet visuddha csakra (szanszkrit) - erőközpont (pítha) a gégetájékon (= tiszta) Visvabhu (szanszkrit, írott tibeti thams csad skjob) - Mindenkit gyámolító, a Buddha 3. elődje Visvakarma (szanszkrit, írott tibeti bdzsi sva kar ma) - mindenek alkotója, a félistenek építésze, a Szatapatja véda írója,

Indra mennykövének készítője, Világteremtő Visvakarman (szanszkrit) - mennyei építőmester visvam (szanszkrit) - világegyetem Visvámitra (szanszkrit) - risi, Ráma nevelője visvászadhájaka (szanszkrit) - a bizalom felkeltése, a nemes nyolcrétű ösvény 3., 4. és 5. begyakorlása (a théravádában a síla) visvavadzsra (szanszkrit, írott tibeti sna tshogs rdo rdzse/rgja gram) gyémántjogar-kereszt,az ég elem Viszákhá (páli) - Migára menye, a Pubbáráma adományozója viszam jóga phala (szanszkrit) - az elkülönítés erőfeszítése viszama (szanszkrit) - vibráló viszannyutta (szanszkrit) - kiszabadult, elkülönült viszuddhi déva (szanszkrit) - megtisztulással létrejött istenek Viszuddhi magga (páli) - A tisztulás útja, Bhadantacsarija Buddha-ghósza műve (i.sz. 4. sz.), théraváda iskola viszúka (szanszkrit) - színjáték, vagyis a filozófiai vita vitaranjaka/vitakka (szanszkrit) - szankhárák a szthúla bhútákban, kétely, reflexió, gondolat vitarka (szanszkrit) - gondolat, visszatükrözés, reflexió, a szankhárák a thúla bhútában jelennek meg, mérlegelés, vizsgálódás, képzetek, belső monológ, a gondolat megalkotása, az elmélyülése megnyilvánuló tényezője, dhjána vitarka szamápatti (szanszkrit) - szamápatti viuprajukta csittadharma (szanszkrit) - a tudatossághoz nem kapcsoló-dó mentális tényezők vivarta kalpa (szanszkrit) - az alkotás időszaka vivarta váda (szanszkrit) - illúzió-tan, az egész tapasztalati világot végső soron káprázatnak tartja, amely a valóság igazi természetét, az Istent vagy a Brahmant elfedi előlünk Vivaszván (szanszkrit) - Napisten, Manu apja vivéha szanszkára (szanszkrit) - házassági szertartás vivéka (szanszkrit) - megkülönböztető megismerés vizsgálat, hármas - mint az aranyat: égetéssel, vágással, dörzsöléssel vjádhi (szanszkrit) - betegség vjághrímukha dmar mo stag gi mgo can (írott tibeti) - a Nyolc Boszorkány közül a vörös tigrisfejű vjágra (szanszkrit) - nyugtalanság vjaja (szanszkrit) - elmúlás, enyészet vjákarana (szanszkrit) - a Buddha beszédeinek magyarázatai, a szanszkrit nyelvtan alapfogalmainak leírása a védángán belül, a

dvádasánga-sászana 3. része vjákata (szanszkrit) - a kinyilatkoztatott (tanítás) vjákhjána (szanszkrit) - magyarázat vjakta (szanszkrit) - az evolúció útján kibontott anyag, teremtett vjaktaupa désa (szanszkrit) - nyilvános tanítás vjaktávjakta (szanszkrit) - egyszerre megmutatkozott és meg nem mutat-kozott teljesség vjána (szanszkrit) - az egyik vata, szív, ájur véda vjána váju (szanszkrit) - a légzés szabályozása a bevitt táplálék elosztá-sával vjána vata (szanszkrit) - a mellkasra vonatkozó eltérések (szívműködés), ájur véda vjandzsaja kája (szanszkrit) - hang, mint fonéma vjandzsana (szanszkrit) - szó szerinti jelentés vjant (szanszkrit) - ég, nulla vjápáda (szanszkrit, páli bjápádo) - harag, gonoszság, rosszakarat, akuszala múlá vjápti viniscsaja marma (szanszkrit) - az egyöntetűség felismerése, az énség nem létezhet sem az 5 halmazon belül, sem azon kívül, a nihszvabháva 2. foka, ékánéka vijuktatva Vjásza (szanszkrit) - elrendező, mitikus szent, Parasára és Szatjavati fia, a Bhárata-nemzetség ősapja a Mahábháratában, Visnu egyik mellék-inkarnációja, ő gyűjtötte össze és szerkesztette 4 részben a Védákat, írta a Mahábháratát vjatiréka (szanszkrit) - elkülönülés, amelyek nem ekvivalensek vjavahára (szanszkrit) - gyakorlat, konvenció vjávartana (szanszkrit) - kizárás, nemlegesség vjomacsárin/gaganacsárin (szanszkrit, írott tibeti mkha' spjod) - eget bíró, akit karmája az égi régióba juttat vjoman (szanszkrit) - ég, űr, nulla vjúha (szanszkrit) - bemutatás, elrendezés, csodás megjelenés vjupasamana (szanszkrit) - elmélyülés vjutszarga (szanszkrit) - elvetés vlanbindingue (vodu) - bűnöző boszorkány csoport vo (kínai) - japán vocero (vodu) - halottsiratás vodu - (vaudou) afrikai eredetű hiedelmek és rítusok együttese, mely katolikus szokásokkal összefonódva Haiti parasztságának és városi munkásságának vallása; vodû = isten (fon nyelvcsalád Dahomeyben és Togóban) vodû si (vodu) - a vodu felesége, egy istenség szolgálója votthappana (szanszkrit) - meghatározás

völgytemplom (egyiptomi) - a piramisokhoz tartozó templomegyüttes alsó épülete, a halotti kultusz egyik helye vörös korona (egyiptomi) - Alsó-Egyiptom alacsony, kerek, vörös (valószínűleg vörös anyaggal bevont) koronája vrata (szanszkrit) - fogadalom vrátja (szanszkrit) - hanyag vrihatphaláh (szanszkrit) - a nagy eredmények szintje a formavilágban Vrikódara (szanszkrit) - farkas gyomrú, Bhíma jelzője vriksászana (szanszkrit) - fa-tartás (hatha jóga) Vrindávana (szanszkrit) - város, megtestesülése alatt többnyire itt tartóz-kodott Krisna, amikor Nanda Gokulából ide menekítette vrisa (szanszkrit) - a Bika csillagkép, ajanamsza vriscsika (szanszkrit) - a Skorpió csillagkép, ajanamsza vriscsikászana (szanszkrit) - skorpió-tartás (hatha jóga) Vrisni (szanszkrit) - a jádavák egyik törzse, fejedelmük Krisna vrisnik (szanszkrit) - mitikus északnyugati-indiai nép Vritra (szanszkrit) - sárkány, Indra legyőzte vritti/káriká (szanszkrit) - hullámzás, áramlás, tudatforma; oldott, többnyire verses kommentár egy műhöz vu (kínai, japán szatori) - nem, semmi, nincs, üresség; sámánnő, aki jól táncol, aki megidézi a szellemeket, isteni kiválasztott, szellemi megvilágosodás vu csu (kínai) - sámán, aki kapcsolatban van az istenivel Vu men Huj kaj (kínai) - Mumon Ekai Vu Men Kuan (kínai) - az Átjáró kapu nélkül csan-történetek írója Vu ti (kínai) - az 5 istencsászár vu vej (kínai) - nem-cselekvés, nirúpana vikalpa, nirvána, tartózkodás a természet ellenében történő cselekvéstől Vuivaszvati (szanszkrit) - város, Szúrja lakhelye vulukpa (ejtett tibeti) - tibeti iskola Vutajsan (kínai) - gyönyörűséges sugárzás, a kínai buddhisták ötcsúcsú szent hegye, patrónusa Manydzsusrí bódhiszattva, kínai buddhista filozófiai iskola, előtérbe helyezte a tan közvetítését az egyszerű emberek felé W wanax (görög) - az állam atyja és vezetője (Kréta) Wang csuk ma (ejtett tibeti) - a 48 haragvó istenség 28-as csoportja, a testben az agyhoz kapcsolódnak wanga (vodu) - természetfeletti méreg, varázslat

Wat Phra Tadt Suted - templom Thaiföldön, i.sz. 1383 wei t'o lun si (kínai) - véda vádin weresi (egyiptomi) - figyelő, női papi rang Wu ching - (i.sz. 674) kínai utazó Indiában wu hszing (kínai) - egymásba átalakuló 5 őselem (fa /Jupiter, Kelet, zöld/, tűz /Mars, Dél, vörös/, föld /Szaturnusz, középpont, sárga/, érc /Vénusz, Nyugat, fehér/, víz /Merkúr, Észak, fekete/) wu jin lun si (kínai) - az ok-nélküliség tana, a dolgok spontán jönnek létre wu ni zui (kínai) - panycsánantaríjáni wu sheng (kínai) - panycsa jána wu wei (kínai) - nem-cselekvés, be-nem-avatkozás, nirvána wu wei zhen ren (kínai) - ügy-nélküli igaz ember, (wu = nem, de, ne, nincs, semmi, wei = ülőhely, trónus, pozíció, tisztség, rang, zhen = igaz, hűséges, valóságos, ren = ember), az előítéleteitől megszabadult, kiüresedett ember, akiben már nincs sem jóra, sem rosszra való személyes hasznot hozó törekvés, taoista kifejezés, a csanban vu si wu xiang ru ru (kínai) - alaksana tathatá wu xing (kínai) - az 5 elem wu yan (kínai) - szem wu yu (kínai) - nirupadhisésa wu zhu nie pan (kínai) - apratísthita nirvána wujin (kínai) - eredőpont nélküliség, minden létező alapja a wuji, a taiji és a wuxing, a wuxing a li és a qi hatására jön létre jinből és jangból (Konfuciánus felfogás) WV-szám (egyiptomi) - Western Valley - azaz a Nyugati Völgy sírjai, ezzel a betűjellel jelölik a szakirodalmak a thébai nyugati parton, a Királyok Völgyének nyugati ágán található uralkodói és nemesi sírokat, az utánuk álló szám alapján különböztetik meg egymástól X xiang lu (kínai) - füstölőedény xiangji/xiangru (kínai) - kölcsönös azonosság, átjárás, a világok azonossága, huayan iskola xiao (kínai) - szülőtisztelő xiao qian shi jie (kínai) - szahaszras csúdikó lókadhátu xiao shun (kínai) - síla

xin (kínai) - szavahihető xin sheng mie (kínai) - a jelenségvilágban megjelenő tudat xin zhen ru (kínai) - abszolút tudat xing (kínai) - emberi természet xing qi (kínai) - természet-keletkezés xiu zao (kínai) - vallási gyakorlat xoanon (görög) - kultuszszobor a szentélyben Xuan zang (kínai) - kínai buddhista zarándok az i.sz. 7. században, aki Indiából Kínába viszi a buddhista szent könyveket, mint ilyen, a tanítást hozó szimbóluma, műve: A Nagy Tang birodalom nyugati vidékéről Y yanvalou (vodu) - vodu tánc Z za (ejtett tibeti, írott tibeti gza', sz. graha) - rosszindulatú bolygószellemek za ba ljang nag bja rgod mgo (írott tibeti) - az Evő Keselyűfejű, a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike, sötétzöld zafu (japán) - ülőpárna a zazen gyakorlásához, kapokkal megtöltött kb. 10 cm magas kemény párna záhár (héber) - fiú, zóher borsó = sós vízben főtt borsozott sárgaborsó a brit milá alkalmával zahita kumbhaka (szanszkrit) - szándékos légzésfelfüggesztés (hatha jóga) záhor (héber) - emlékezz zájin ádár (héber) - Mózes születésének és halálának évfordulója (ádár 7) Zaka (vodu) - a mezők és a mezőgazdasági munkák istene, az emberek unokatestvére zakat (iszlám) - alamizsna, szegényadó, melyet a megtakarított, félretett vagyon után kell a muszlimnak fizetnie évente (2,5 %). zang thal chen po (írott tibeti) - felfelé vivő átalakulás, meredek ösvény zanmai (japán) - összeszedettség, szamádhi zansin (japán) - ragaszkodástól mentes tudat Zanszkár (ejtett tibeti, írott tibeti zangs dkar) - tibeti város zar (vodu) - szekták Észak-Afrikában és a Közel-Keleten gyógyító feladattal

dvésa ze siki (japán) .e.Zarathustra (perzsa) . ülve elmélkedés.kimerülés zê (vodu) .a Nyugodalmas Víziszörny-fejű.adhipati pratjaja zentai mitama (japán) . 522-486) Zasgtsangma (írott tibeti) . szanszkrit tathatá) .Kerítésvédő Zeus Zeus Ktésios (görög) .nyugvók és .zen mester (1946-1990) zejde (jiddis) . a zazen helye. kolostori vallás. kínai csan.létszomj Zeisler István (japán Mokusó) .Kronos és Rheia gyermeke. koreai szon) .szamatha zhi ba dmar mo chu srin mgo (írott tibeti) . kínai csan tang) .dvésa zhen jou (kínai) .buzgó. fénylő Zeus Herkeios (görög) .Irgalmazó Zeus Zeus Olympos (görög) . szanszkrit sánti/krodha) .zen festmény zen roku siki (japán) .krétai isten zhag phjed dang rtsa lnga (írott tibeti) . zsidó szekta zen (japán.Vagyonvédő Zeus Zeus Lykaios (görög) . a teljes gyakorlat nem.nyelv-tudat zed pa (ejtett tibeti) . kínai cso csan) . arkadiai esőcsináló Zeus Meilichios (görög) . nem létrehozott zhi (kínai) . a bölcs állapota zhen ru (kínai.nagyapa zelóta (jiddis) . egyben a hálóterem a zen kolostorokban zendzsi (japán) .naivédjá zhe sdang (írott tibeti) .a zen módja.szent edény ze sdang (írott tibeti) .a Lykaion-hegy Zeusa. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.Suddhódana zazen (japán. csupán egyes módszerei és a tanítás lényege populáris. egész életet betöltő módon.vallásalapító (i.az Olymposi Zeus ünnepe Munychión hónapban Artemis Munychia ünnepe után. a lovasjátékok kezdete (Athén) Zeus Velkhanos (görög) .az első 6 tudat (álajavidnyána) zendo (japán. cuo ze (ejtett tibeti.shi cse pa zhi khro (írott tibeti.ekkéntiség.az igazi létezés. hogy öt és fél vagy négy és fél) zhal zas na (írott tibeti) .elmélkedés. aszketikusan lehet gyakorolni.a mindenség szelleme a sintóban Zeus (görög) . dhjána zen ga (japán) . írott tibeti 'dzad) .az elmélkedés csarnoka. vörös zhi bjed pa (írott tibeti) .ötödfél nap ( nem világos.zen mester zeng shang yuan (kínai) .

virágok elhelyezése fél térden). majd a zazen zong miao (kínai) . írott tibeti gzi brdzsid) . 4. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. fehér zmán (jiddis) . Konfuciusz egyik vezérelve. 5 leborulás). 780-841) művében (A Tökéletes Megvilágosodás Szútrával a visszavonulás művelésére kézikönyve. virágok elhelyezése). és keresni kezdi a sírját zómucu (japán) . bűnbánat (mind a 6 érzékre. 2. i. meghajlás koncentrálás a 3 kincsre.tábla a zsinagóga előterében.önbizalom zijun (jiddis) .halott.Dharma aranja zhuan lun sheng wang (kínai) . leborulások).ezt az említett szútra recitálása követi. magasztalás (ének a szútrákból.haragvók. az imák időpontjait jelzi Zoán (héber) .csakravartin rádzsa zi (ejtett tibeti. szelídek-haragosak. shu zhong qian shi jie (kínai) . élő halott.sing pa zinga (vodu) . Tanisz zobop (vodu) .bűnöző boszorkány csoport. megszemélyesített ellentétek (békésekháborgók. írot tibeti gzi) . 8.sz. megnyugtatók-félelemkeltők). felajánlás (3 meghajlás. felajánlás (füstölő. 828 körül) olvasható a csan lelkigyakorlatot megelőző szertartás: 1. vonzók-taszítók.ragyogás. a Kabbala foglalata zombi (vodu) .(i.vasfazék zing pa (írott tibeti) .da va zla ba dkar mo khra'i mgo (írott tibeti) . 5. vérfarkas zohár (héber) . bűnbánattal szerzett érdemek felajánlása az érző lényekért).ragyogás.sz.egyágú korona zin (írott tibeti) .da zla ba (írott tibeti) . aki gyengeelméjűen egy bokónál dolgozik. kitisztul elméje. 7.kevert iskola Zong mi (kínai) . tündöklés zi dzsi (ejtett tibeti.sztúpa . könyörgés a Buddhához (recitálás. fogadalmak (meghajlás Vairocsána előtt) .a Hold Kányafejű. az elme jelenései zhong (kínai) . füstölő. ha sót eszik.kendermagos tyúk zla (írott tibeti) . örvendezés mások megvilágosodásán (meghajlás a 3 kincs előtt). 6. 3.zön zin nago (vodu) .dviszáhaszromadhja mólóka dhátu Zhou Fa lan (kínai) .kötelességtudó. 3 meghajlás).egyiptomi Dzsan. hódolat (megszólítások.

juga naddha. íze a savas. vitalitás.másfajta üresség zshön (ejtett tibeti. Jupiter. kelet. jelképe fa világoszöld levelekkel.ez az újjáavatás ünnepe . írott tibeti gzsu) .kneszet zso siki (japán) .zóri (japán) . szerve a máj.juga naddha zung 'jug (írott tibeti) . színe a zöld.a Misna 1. Many-dzsusri kardjának nyele. műve A Kék Évkönyv (i. a Tóra mezőgazdasági törvényei zróá (héber) .a Nyilas csillagkép. amikor mind a 8 gyertya ég már zön (ejtett tibeti.tároló tudat Zsonnupel (ejtett tibeti) .hétfő Zsang zsung (kínai) . hajnal.sűlt húsdarab (széder este) zung 'brel (írott tibeti) .fiatalság zsi ba (írott tibeti) .ember zsen tong (ejtett tibeti) .tibeti tudós. 1478) zsu (ejtett tibeti.fa.vasárnap zsak pa sangs (írott tibeti) .péntek zsak phur bu (írott tibeti) .szerda zsak mig dmar (írott tibeti) .mondják az áldás után.hogyan? .dvésa zsen (kínai) .csütörtök zsak spen pa (írott tibeti) . mozgékonyság. írott tibeti gzson) .szombat zsak zla ba (írott tibeti) . jegye a bárány Zraim (héber) .sak zsak lhag pa (írott tibeti) . tavasz.si va zsi gnasz (írott tibeti) . írott tibeti zin) .sz.saru zot hanukka (héber) . része.samatha zsinagóga (héber) . ajanamsza zsu he (kínai) .kedd zsak nji ma (írott tibeti) . a puhaság. páros odaadás zsag (írott tibeti) .bön források szerint Tibet ősi királysága zse szdang (ejtett tibeti) .