VALLÁSI SZÓTÁR

Szótár vallási művek olvasásához. A helyesírást ellenőriztetni kell orientalistákkal - szanszkrit, páli, kínai, japán, koreai, mongol, tibeti /írott-beszélt/. De minden más hibát is ki kell javítani. A saját használatomra állítottam össze, de ennyi nyelven nem tudok. Egészen biztos, hogy tele van hibával. Nagyon sokat segítenének a javítások. Ha bárki ezt megtenné a veszali@freemail.hu címre írva, annak nagyon örülnék. Erre a címre kérem a gyalázkodó megjegyzéseket is. A a - fosztóképző (szanszkrit, páli, hindi); a szanszkrit szókezdő magánhangzó-hordozó jele, a tibetiben az utolsó betű; nőtermészetű, minden törvény kapuja á gite voh (jiddis) - savúa tov A mi to fo (kínai) - Amitábha Aaïzan (vodu) - öregasszony, Legba felesége, a piacok és közterek őrzője, felhasított és összevágott törpepálma (Oreodoxia regia) levelének kocsányaiból készült rojtok ábádha (szanszkrit) - kötetlen, nem-megkötött, betegség abaton (görög) - a templom északi csarnoka, itt vannak az álomlátások abdhidjá virati (szanszkrit) - tartózkodás a szerzés vágyától, tárgya má-sok tulajdona; a dasa akusala prativirati síla 8. tagja ábhá (szanszkrit) - sugárzás abhaja (szanszkrit) - félelem nélküliség, adomány, Bimbiszára rádzsa kisebbik fia, házasságon kívül született fia Dzsívaka abhaja dána (szanszkrit) - félelmet eloszlató, biztonságot, reményt keltő adomány abhaja mudra (szanszkrit) - félelmet eloszlató kéztartás, a táncoló Siva jobb első keze Abhaja rádzsakumára szutta (páli) - Tripitaka Szútrapitaka 58. abhaja vacsana (páli) - félelem nélküli beszéd ábharanáni (szanszkrit) - felajánlás abhásza csaitánja (szanszkrit) - látszat tudat abhásza váda (szanszkrit) - a halandó ember a Brahman megnyilvánulása abhásszará (szanszkrit) - az áradó sugárzás/dicsőség

istenei, sugárzó fénylények, fent újraszületett lények, akiknek erős az első dhjánájuk abhászvara (szanszkrit, kínai guan gyin tian) - a Fény és Hang égi birodalma, a formavilágban a legfelső az elmélyedés 2. szintjén abháva (szanszkrit) - nemlét, megváltás abháva súnjatá (szanszkrit) - a nem-létrejött üressége abhéda bódha vakja (szanszkrit) - a legmagasabb rendű szellemiséget kifejező mondás abhiarcsjante (szanszkrit) - dicsőítés abhibhú (szanszkrit) - győzedelmesek abhibhvátjatana (szanszkrit) - a 8 uralom, kiválóság abhicsárika (szanszkrit) - káros hatásokat megszüntető rítus, jele a vörös abhidamma (páli) - a test, valami, ami hozzám tartozik Abhidhamma pitaka (páli) - Tipitaka, A kiemelt eszmék kosara Abhidharma kósa (szanszkrit, írott tibeti chosz mngon pa mdzod) - A tantételek könyve, mahájána jógácsára szútra, Vaszubandhu műve (i.sz. 5. sz.), 1. rész: Abhidharmakósa Kárika (600 vers), 2. rész: Abhidharmakósa Bhászja az előző rész kommentárja Abhidharma pitaka (szanszkrit, páli Abhidhamma pitaka, írott tibeti dzö, ngönpa, kínai lun) - A kiemelt eszmék kosara (7 könyv), bölcselet, filozófiai tanulmány, kiemelt eszmék, a jelenségek tana, hínajána buddhista skolasztika, megalapítója Anuruddha, a Tripitaka 3. része, a dharmáról, a Buddha tanításának első szintézise, a Magasabb Tan Kosara, szöveggyűjtemények (a théravádinok páli és a szarvásztivádinok szanszkrit nyelven), amelyek a lélek, az állandó lényeg nem-létezéséről szólnak, buddhista metafizika, a Kágyur (ejtett tibeti) és a páli kánon egyik része, a Buddha saját szavai, a hínajánában volt egy kanonikus théravádin és egy szintén kanonikus szarvásztivádin (szanszkrit) változat, a Kágyur része Abhidharmazamuccsaja (szanszkrit) A tantételek összeállítása, mahájána jógacsára szútra, Aszanga műve abhidhátavja (szanszkrit) - megnevezhető, a megnevezés tárgya abhidnyá (szanszkrit, írott tibeti mngon par shesz pa) természetfeletti képességek (sziddhi), felsőbb ismeretek, rendkívüli tudás (1. isteni szem (divja csaksu), 2.

isteni fül (divjas rota), 3. mások gondolatainak megértése (pracsitta dnyána), 4. emlékezés a korábbi születésekre (púrvani vászánuszmriti), 5. mások halálának és születésének ismerete karmájuknak megfelelően (csjutjupapatti dnyána); a szerzés vágya, nem üdvös cselekedet Abhidnyá Buddha (szanszkrit) - a Felsőbbrendű Tudások Ismeretének Legfőbb Mestere, a történelmi Buddhát megelőző buddhák egyike abhiddzshá (szanszkrit) - sóvárgás abhiksanika (szanszkrit) - állandó, krónikus zavarodottság abhilápa vászaná (szanszkrit) - megnevezési benyomás abhimána (szanszkrit) - dicsekvő büszkeség, gőg, felfuvalkodottság, a fizikai testtel azonosuló én abhimáni (szanszkrit) - sajátjának tekintő, a testhez kapcsolódó lélek, büszke Abhimanju (szanszkrit) - Ardzsuna és Szubhadrá fia abhimukhi (szanszkrit) - aki felé fordul, bhávaná márga, a pratjékabuddhák útjának ötödik része; aki felé fordul, a bhávaná márga 6. foka abhimukhí bhúmi (szanszkrit) - a bölcsesség birodalma, a bódhiszattva bhúmi 6. foka abhinandaná (szanszkrit) - élvezés Abhinavagupta (szanszkrit) - kasmíri sivista (kb. i.sz. 9601020), műve: Siva purána abhinivésa (szanszkrit) - életösztön, ösztönös ragaszkodás az élethez és rettegés a haláltól, az élet szomjazása, dogmatikus hit, amely mélyen befészkelte magát a tudatba, két dogmatikus hit (tanhábhinivésza, ditthábhinivésza) abhinnyája (szanszkrit) - közvetlen tudás Abhirati (szanszkrit) - Aksóbhja Buddha keleti paradicsoma abhiséka (szanszkrit) - szertartási mosdás abhisékha (szanszkrit) - bepermetezés vízzel, beavatás abhisékha bhúmi (szanszkrit) - beavatási fokozat Abhiszamajálamkára (szanszkrit) A szemlélődés gyöngyfüzére, mahá-jána jógacsára szútra, Maitréjanátha műve abhiszhéka bhúmi (szanszkrit) - a beavatás birodalma, a bódhiszattva bhúmi 10. foka abhjásza (szanszkrit, írott tibeti bag chagsz) - vágyak, állandó és eltökélt gyakorlás, tanulás abhra (szanszkrit) - légkör, nulla abhuta (szanszkrit) - földöntúli

abhuta parikalpa (szanszkrit bhranti, kínai luan shi) - zavart tudatosság, valótlan képzelgés abjápáda (szanszkrit) - nem-haragvás, a rosszakarat hiánya (kuszalamúlá), a tudat békéje abobo (vodu) - rituális kiáltás a rada rituáléban, a hang közben a szájra csapdosnak abrahma csarijá véramaní (szanszkrit) - tartózkodás a tisztátalan élettől abszolút és relatív kronológia (egyiptomi) - a kormeghatározás kétféle módja, az abszolút kronológia konkrét időpontokhoz rendeli a leletek, történések idejét, a relatív kronológia az, amikor csak azt tudjuk megállapítani, hogy két dolog egymáshoz képest bizonyos idővel előbb vagy később történt meg, de ismert időponthoz nem tudjuk hozzárendelni, az előbbi a fizikai, vegyi, biológiai stb. kormeghatározási módszerekkel érhető el, míg az utóbbit rendszerint az írásos és tárgyi emlékek, jellegzetességek (tipológia) és a más területekkel meglévő keresztreferenciák (egyezések) alapján lehet felállítani, Petrie kronológiája például predinasztikus cserépedények jellegzetességei alapján azok relatív kronológiai besorolását teszi lehetővé Abüdosz/Abydosz (egyiptomi) - város Felső-Egyiptomban (ma Közép-Egyiptomban), Ozírisz egyik fő kultuszhelye, hagyományos királyi és nemesi temetkezőhely, Egyiptom egyik legrégibb és legszentebb helye acassan (vodu) - manióka-keményítővel készült tejjel és cukorral fogyasztott pépes étel Achille piquant (vodu) - Szúrós Achilleus, beszéde orrhangú, rumot önt a fülébe aciddzsá (szanszkrit) - a tizedik béklyó, szamojadzsanáni Acuta (japán) - Dzsimmu tennó acsalá (szanszkrit) - megingathatatlan, a bhávaná márga 8. foka, a pratjékabuddhák útjának hetedik része, a mozdíthatatlan múrti, vidhjá-rádzsa acsalá bhúmi (szanszkit) - a megingathatatlanság birodalma, a bódhiszattva bhúmi 8. foka acsamana (szanszkrit) - szájmosás (ami bemegy, s ami kijön, ld. Mt 15,18) ácsára (szanszkrit) - helyes életmód, a mantra jóga gyakorlata Ácsáranga szútra (szanszkrit) - a dzsainák 12 szent könyve acsarija (szanszkrit) - oktató szerzetes

ácsárja (szanszkrit) - vallási tanító, a szabályok (ácsára) tanítója, az upavita felövezője, guru, mester, 1. a tan mestere, 2. a rendi előírások iktatója (upadhjája) Ácsárja Vadzsrapáni (szanszkrit) dhjánibódhiszattva, Vadzsrapání ijesztő formája, Vadzsrapání Aksóbhja szellemi fia accsantanittham nibbánam (páli) - a végső betetőzöttséghez eljutott kilobbanás accshará (szanszkrit) - apszarasz accsharija (szanszkrit) - csodálatos acsélaka (szanszkrit) - ruhátlan, a titthadzsaina digambarák acsétana (szanszkrit) - lélektelen az avjakta prakritiben és a vjaktában, tudat nélküli acsintaja bhédá bhédá (szanszkrit) - védánta iskola, alapítója Baladéva (18. sz.), műve: Góvindabhásja, Brahmá szútra kommentár acsintaja sakti (szanszkrit) - az elgondolhatatlan isteni erő (pl. a mantrá-ban) Acsjutapréksa (szanszkrit) - Madhva mestere ácsman (szanszkrit) - víz-felajánlás ádám (héber) - ember ádár (héber) - akkád eredetű, általában február-március niszántól számítva a 7. hónap, tisritől a 6., szökőévben 2 ádár van, ádár 7-én született Mózes ádár séni (héber) - szökőévenként plusz 1 hónap ádarsa (szanszkrit) - tükör, minden múlandó létfeltétel önálló valóság nélküli visszatükröződés ádarsadnyána (szanszkrit, írott tibeti me long lta bu'i je shesz) - tükörszerű tudás, gömbtükör-tudat, amely minden megismerhetőt képes visszatükrözni, a buddhák tudásának egyike adattá danam (szanszkrit) - lopás, nem üdvös cselekedet, fizikai adattádána virati (szanszkrit) - tartózkodás, hogy elvegyük, amit nem kaptunk meg, a tett tárgya más vagyona; a dasa akusala prativirati síla 2. tagja adattánadam (szanszkrit) - lopás, nem üdvös cselekedet adbhuta dharma (szanszkrit) - csodálatos események leírása, a dváda sángasászana 8. része adésa (szanszkrit) - parancs, a guru útmutatása ádésaná prátihárja (szanszkrit) - a kifejezés csodája adhah (szanszkrit) - alsó adhama (szanszkrit) - a dzsiva legalsó (emberi) létfokozata, avidjá létfokozat

adhára (szanszkrit) - támaszték, tartály, a tudat otthona, a gondolkodás és az érzékelés fizikai-pszichikai eszköze, 5 kósa, 16 testtájék (hüvelykujjak, bokák, térdek, combok, fityma, nemzőszervek, köldök, szív, nyak, torok, szájpadlás, orr, két szemöldök közötti pont, homlok, fej, a fejtetői kutacs), hatha jóga adhára pratipaksa (szanszkrit) - segítségből származó ellenszenv adharma (szanszkrit) - a dharmával ellentétes, bűn, gonosztett, rossz, erénytelen ádhi (szanszkrit) - különleges, legfelső ádhi móksa (szanszkrit) - meghatározás, felszabadulás a kétség, bizony-talanság alól, döntés, hit ádhi móksíka manaszkára (szanszkrit) - a szabadsághoz vezető, az első elmélyüléshez vezető felkészülés második szintje ádhi pradnyá (szanszkrit) - bölcsesség, öngyakorlat, a legmagasabb meg-különböztető tudatosság gyakorlata ádhi sikszá (szanszkrit) - a 3 legmagasabb gyakorlat (adhisíla, adhiszamádhi, adhipradzsnya) ádhi szamádhi (szanszkrit) - elmélyülés, öngyakorlat ádhi szamádhisiksá (szanszkrit) - az összeszedettség legmagasabb foka ádhi vászana (szanszkrit) - egyensúly ádhiátma praszáda (szanszkrit) - a belső lény világossága, a szellem bel-ső szerve ádhibhauthikam (szanszkrit) - közvetlen környezeti zavaró erők ádhibhúta (szanszkrit) - létforma az anyagi világban ádhibhúta karma (szanszkrit) - minden más lényre, embertársainkra stb. vonatkozó cselekmények ádhidaiva (szanszkrit) - szellemi, isteni világ, az Ísvara, az isteni természetfeletti és érzékfeletti aspektusa ádhidaiva karma (szanszkrit) - a magasabb erőkre (dévákra) vonatkozó cselekmények ádhidaivikam (szanszkrit) - természeti zavaró erők ádhidarma kála (szanszkrit) - a síla kála 7. szakasza ádhidévatá (szanszkrit) - istenség, aki meghallgatja a segítségkérést ádhigama (szanszkrit) - szellemi teljesítmény ádhikára (szanszkrit) - érdem, alkalmassági fokozat ádhikarana (szanszkrit) - valaminek a tárgya, viszony, utalás valamire, megoldandó probléma, gunazavarok, a kontempláció megszakadása

(kétkedés, figyelmetlenség, tespedtség, rémület, káprázat, rosszullét, túlfeszültség, lanyhaság, túl hangos mormolás, énhez tapadás, a dolgokhoz tapadás), négyféle: vitakérdés, cenzúra, helytelen viselkedés, kötelesség (Vinaja) ádhikarana szamatha (szanszkrit) - 7 szabály a bhiksuknak a théravádában ádhikári (szanszkrit) - akire egy szakrális utasítás vonatkozik ádhilaja (szanszkrit) - vád, vádaskodás, a tényállásnak nem megfelelő hamis vád ádhilati phala (szanszkrit) - felhalmozó erőfeszítés, az alapvető okság erőfeszítése ádhimána (szanszkrit) - hatalmaskodó büszkeség ádhimátra (szanszkrit) - erőszakos, heveny zavarodottság, nagyfokú (pl. vairágja), a legfelső-felfoghatatlan (Brahman) ádhimátratama (szanszkrit) - legkiválóbb, legjobb, legmagasabb ádhimoksíla manaszkára (szanszkrit) - az elmélyülés mentális tevékenységei közül a második adhipati phala (szanszkrit) - az ellenőrzés erkölcsi hatása adhipati pratjaja (szanszkrit, kínai zeng shang yuan) uralkodó, megha-tározó feltétel, segítő ok, a keletkezés 4 oka közül (szándék, erőfeszítés, közvetlen gondolat, vizsgálódás) az egyik adhipradnyá siksá (szanszkrit) - a bölcsesség legmagasabb foka: 1. paramarthapariccshédaka pradnyá, 2. szamvrittapariccsédaka pradnyá, 3. szattvarthapariccshédaka pradnyá adhisíla siksá (szanszkrit) - a legmagasabb erkölcsiség gyakorlata, erkölcs, öngyakorlat adhisthána (szanszkrit) - lakóhely adhiszamádhi siksa (szanszkrit) - az összeszedettség legmagasabb foká-nak begyakorlása adhittána (szanszkrit) - elszántság, a 4 elhatározás: panna (bölcsesség), szaccsa (igazmondás), csaga addhitthanam (önfeláldozás), upászama dhittha nam (nyugalom) adhivászana (szanszkrit) - egyensúly adhjája (szanszkrit) - olvasmány, egy szútra fejezete adhjámika vidjá (szanszkrit) - a vallás tanulmányozása adhjaropa (szanszkrit) - megtévesztő elfedés adhjásza (szanszkrit) - elfedés, ráhelyezés, téves észlelés, felruházás, rávetítés, a szubjektív és objektív megismerések meghamisítása keve-résükkel, Sankara ádhjátma karma (szanszkrit) - önmagunkra, benső mivoltunkra vonat-kozó cselekmények

Ádhjatma Rámájana (szanszkrit) - a Rámájana áldozata a Brahmanda puránában ádhjátma szampraszáda (szanszkrit) - belső nyugalom ádhjátman (szanszkrit) - felsőbb Én ádhjátmika vidjá (szanszkrit) - a vallás tanulmányozása, a tudás 5 ága közül az egyik ádhjatmikam (szanszkrit) - belső zavaró erők ádhómukha shvánászana (szanszkrit) - kutya-tartás arccal lefelé (hatha jóga) ádhómukha vriksászana (szanszkrit) - fa-tartás fejjel lefelé (hatha jóga) adhvabhédát dharmánám (szanszkrit) - éncsináló adhvarju (szanszkrit) - a Jadzsur véda rituális szertartásait végző hindu pap (ritvidzs), az áldozat végrehajtója Ádibuddha (szanszkrit) - Ős-Buddha, kezdettől fogva létező buddha, talán Vajrócsana vagy Amitábha Adina/Adinát (szanszkrit) - a dzsainizmus első tanítója Ádinátha (szanszkrit) - az egyik sziddha, Siva adinnadana véramani szikkhapadam szamadijami (páli) fogadom, hogy tartózkodom a nem nekem adott dolgok elvételétől; a menedék-vétel utáni fogadalom Ádipradnya (szanszkrit) - ős-tudás, az őstermészet Tárá Ádíshvara (szanszkrit) - a Kezdet Ura, Siva jelzője adiszamádhi (szanszkrit) - a legmagasabb meditáció gyakorlata ádiszarga (szanszkrit) - az evolúció kezdete Áditi (szanszkrit) - a Nap; határtalan, az Áditja istenek (természeti jelen-ségek megtestesítői) anyja Aditi (szanszkrit) - Kasjapa ősrisi felesége áditják (szanszkrit) - Áditi 12 gyermeke, a természeti erők képviselői, egyikük Visnu, akinek megtestesülése Krisna Aditjaszambava buddha (szanszkrit) - az északi világrész buddhája áditta parijájo (páli) - a felgyújtottság feltárása, a Buddha tűzprédikációja ádivászí (szanszkrit) - őslakos ádjáthmika (szanszkrit) - belső karmikus beérés adjountò (vodu) - a 3 rada dob közül az első adnyána (szanszkrit) - nem-tudás, az alany és tárgy egymástól elkülönült észlelése, téves feltevés Adónis (görög) - Aphrodité kedvese, a learatott termés istene adosza (szanszkrit) - gyűlöletmentesség, barátság adottság (kedvező) - 1. embernek születni, 2. kulturális központban születni, 3. ép elmével és ép

bódhiszattva Adzsita Készakambalí (páli) .kötődés Adzsita (szanszkrit) . 9. 788-820).szeletelt. vaisésika advaita (szanszkrit) . ahol egy buddha követői élnek. páli Adzsátaszattu.sz. hinni a Buddha tanításában. ahol egy buddha tanított.íj addzshoszána (szanszkrit) .aminek tapasztalható előzménye van. aki nem követte el az 5 nagy bűnt (panycsánantaríjáni). alapítója Gósála Maszkaríputra. sült vékonybél. 5. alapítója Sankara (i. a belégzés: szó'ham (Ő vagyok én). Brahman advaita védánta (szanszkrit) . olyannak születni.e.a tökéletes tudás birtoklásának képessége afibas (vodu) . 10.érzékszervekkel születni. ahol egy buddha tanításai fennmaradtak. a lókájata előz-ménye.filozófus az i. sz. 6.a széder esti vacsora elején a családfő .determinista bölcseleti rendszer. (i. ott születni. írott tibeti ma szkjesz dgra) . 7. nemgyűlölet adyton (görög) .a jósszentély jóslás céljára használt helyisége. 4. ott születni.kettősség nélküli.e. Bimbiszára rádzsa fia (i. a világ folyamatait a végzet (nijati) irányítja ádzsná csakra (szanszkrit) . a kilégzés: hamszah (én Ő vagyok) Adzsátaszatru (szanszkrit. kezdetben Vardhamána Mahávíra társa.öntudatlanul ismételt ima.tantrikus mester. 6. században.nem-lélek. monista védánta iskola.sz. meggyilkolta apját és Dévadatta szövetségese volt adzsavaga (szanszkrit) .gyűlölettől való mentesség.Örök Ellenség. 493-461).kettősség nélküli. 8. ott születni.a tökéletes tudás képessége ádzsnátávi (szanszkrit) . szárított pacal afikómán (héber) .erőközpont (pítha) a két szemöldök között a homloküregben (= parancs) ádzsná indríja (szanszkrit) . ott születni.) műve: Szádhanamálá advésa (szanszkrit) . a szentély legbelsőbb része adzsapa mantra/adzsapa dzsapa (szanszkrit) . 10. a nihilista irányzat (tittha natthikavádin) képviselője ádzsiva (szanszkrit) . ott születni. pl. műve: Sarírakabhásja. Brahmá szútra kommentár advaja (szanszkrit) .minden-egy Advajavadzsra (szanszkrit) . szervetlen összetevő ádzsívika (szanszkrit) . ahol egy buddha jelent meg. ahol van szellemi jó barát (guru) adrista (szanszkrit) .

zenit. közvetlen érzékelés által bekövetkező intuitív tudás.erőközpont Ágnéja (szanszkrit) .ájur véda agada tantra (szanszkrit) .égi íj.a szent tűz fellobbantásának helye aghórí (szanszkrit) . kelet.kígyódémon. nem mozgó alany ágantuka klésa (szanszkrit) . páli Aggi) .méregtan.főtanítvány Aggi (páli) . társa Szváhá. aggihuttam (páli. buddhista iratok gyűjteménye. a Talmud elbeszélő anyaga ággaszávaka (szanszkrit) .tűzoltár. gyűjtemények a saiváknál ágama kála (szanszkrit) . tibeti badzsája a ra . a Buddha hagyományozódott tanításai.tanúbizonyság (megbízható). szútra. a vacsora végén elköltött macca (pászka) agada (szanszkrit) . amelyek a testi lét során keletkeznek ágantuka mala (szanszkrit) . a szvabhávakája egyik aspektusa Agaou (vodu) . kínai ahan) . akit Krisna megölt aghászvaráh (szanszkrit) . hordozója egy kos. tanulás.a tiszta átlátszóság szintje a formavilágban Ághnídhra (szanszkrit) .hindu november Ághászura (szanszkrit) . Dróna adta Ardzsunának Agni (szanszkrit.járatlan út.Szacscsaka nigantha mester aghan (szanszkrit) . Siva purána. ájur véda ágama (szanszkrit. szeretet minden élőlény iránt aggáda (arámi) .nőtlen ifjak ágantr (szanszkrit) .tűzisten. még meg nem tett út ágátmiká (szanszkrit) . búvár loa Agasztja (szanszkrit) . szanszkit agnihótra) .mozgás/járás nélküli agamoi (görög) . tűzáldozat Aggivésszana/Dighanakha (páli) .elragadtatás.(vendéglátó) által az első kovásztalan kenyérből letört s utóételnek félretett.Agni Aggi Vaccshagótta szutta (páli) .ősbölcs. ő vitte először délre a bráhman vallást ágata (szanszkrit) .Tripitaka Szútrapitaka 72.az írások kora (az adhidharma.a vihar istene.a szennyeződések eltün-tetésével elnyert dharma-test.nem járó.esetleges szennyeződések. a síla kála harmadik szakasza ágamana (szanszkrit) . vinaja kora). hagyomány. a risik magyarázatai.halottégetőknél élő saiva szannjászík agjacsakra (szanszkrit) .történet.alkalom szülte csábítás ágantuká visuddha dharmakája (szanszkrit) .

egyéniség. 4). a figyelem beha-tolásának segítője aguida (vodu) . semmit sem titkolt el.a tenger és élővilágának istene. 17. ha valaki azt mondja: „én vagyok”. jelképei: kis hajó. burka (egyben a csitta burka is) az ánanda maja kósa.3 kendőzetlen dharma. csoportja agura (japán) . fény természetű része. ego.aggihuttam agnimandja (szanszkrit) .mindenki tüze agnivihára/brahmávihára (szanszkrit) .törökülés Agvaangoncsing (mongol) . ah-há lenni azt is jelenti: megdicsőülni.én aham Brahmanaszi (szanszkrit) .a mennybe vivő szertartás agnivaisvánara (szanszkrit) . néha kísértetnek. tagjához agupta dharma (szanszkrit) .a legfelsőbb világi dharmák.a lélek legelvontabb. a 3 Kasszapa első tanítása agniviharana (szanszkrit) . az én megragadása.a tűz széthordás. fémhalacskák. kék-zöld evező.agnicsajana (szanszkrit) . az isteni tudattá válás mantrája (Brihadáranjaka upanisad 1. következménye az abhimána.énalkotó.vigyázat!.) ah/ah-lélek (egyiptomi) .az első nojan kutuktu (i. korall. állata fehér agra (szanszkrit) . elülső rész agra dharma (szanszkrit) . eleje. és megszakad kapcsolata a testtel. az elnök.tűzszertartás agnihótra (szanszkrit) .én vagyok a Brahman (az Én a Brahman). önközpontúság. a halál után az istenek körében jelenik meg. a buddhaguna 4.. éntudat.sz. ájur véda agnisarkrija (szanszkrit) . a 8 teremtésforrásból a 3. a test 3 kapuján keresztül cselekedetei megismerhetőek és hozzáférhetőek. a belső tűz felébresztése agnistóma (szanszkrit) .hatha jóga gyakorlat. színe fehér. a rada dobok 2.nem tökéletes emésztés. kagyló. mahávákja aham tattva (szanszkrit) . rituális felkiáltás agora (görög) .ahamkára ahamkára/ahamtattva (szanszkrit) . principium individuationis. sz. gyakran azonosítják az üdvözült halottal is.dobverő. a halott szellemének tekintik aham (szanszkrit) .a szent tűz szétvitele Ágnídhrából ago (vodu) . a .kezdet. a szellem belső szerve. amely örökkön való.a népgyűlés színhelye Agoué taroyo (vodu) .

tapin-tás. Ehnaton új fővárosa ahétuka (szanszkrit) .kerek pajzs .a jó és a fény princípiuma ahuti (szanszkrit) .okok és feltételek nélküli ahétutaut páda (szanszkrit) .a megnyilvánuló hang áhavaníja (szanszkrit) .valaminek a forrása (ok). juga Aïda wèdo (vodu) .ok nélküli. kapcsolat /testi.isteni képmás ahet (egyiptomi) .szánkhjában az egyén. áradás.semmi szégyen. kapcsolat. az upádána aharapacsak (szanszkrit) . Nara és Nárájana anyja.Aton fényhegye.otthonról hozott tűz az oltártól keletre ahem (egyiptomi) .a bolygó zsidó. a 4.horizont.a rombolás ura. az enyém-alkotásra. tápanyag (táplálék. észrevétel áhárana (szanszkrit) . az ajtónálló. az Alvilág uralkodója. Visnu tőle szerezte vissza a Földet. észrevétel. a buddhizmusban a náma rúpa ahamkárama mánuszaja (szanszkrit) . tudat /érzet/). a rossz és a sötétség princípiuma Ahura Mazdá (perzsa) .időlegesen hatástalan karma Ahrimán (perzsa) .nem-ártás. az asztánga jóga első lépése (jama) ahirika (páli) . szégyentelenség. szemérmetlenség ahoszikamma (páli) . szellemi/. véletlenszerű keletkezés ahimszá (szanszkrit) . erőszakmentesség. ájur véda Ahasvérus (latinosított héber) .indiai materialista elmélet ahétupratjaja (szanszkrit) . a két bölcs. hogy azt miatta tették. tüzelőanyag (táplálék. megragadás. észrevétel tápanyag.a felajánlás tárgya Ai (szanszkrit) . először i. aki megütötte Jézust áhataszvára (szanszkrit) . 1223-ban egy bolognai krónikában szerepel.démonrádzsa. az emésztés folyamata együtt a szamána vatával.sz. érintés.az egyik pitta.gyökérokoktól nem függő.áldozati étel. az önhittségre ahan (kínai) . megragadás.ágama áhára (szanszkrit) . ő József.hajlamok az énalkotásra. húsevés tilalma: ha valaki látja vagy hallja az állat megölését. az első évszak Ahet Aton (egyiptomi) .Damballah wèdo felesége aidós (görög) . 3 lépést téve a félisteneknek.a hírnév hiánya miatt érzett szégyen aigis (görög) . fűtőanyag. érzet). és ha tudja. minden létezőt felö-lelő szeretet. ok nélküli ahétuka váda (szanszkrit) . gyomor.

a Rig véda bráhmanája Aithér (görög) . kumbha).szubjektív = elme. megállítás ájamátma brahmá (szanszkrit) . káma .a fényes levegőég istene.fiatal lányok hintáztatása a Mezei Dionysia ünnepen Airávata (szanszkrit) . sárkány (druk). rák (karkata. mérleg (szangva. szűz (pumo. mahávákja ajanamsza (szanszkrit. mithuna). valamilyen szempont szerinti csoportosítás.A Különb Asszony fiainak titkos tanítá-sa. de Indrání másik ne-ve is Aióra (görög) . nyúl (dzsö). objektív = alakok. vízöntő (bumpa. arúpa dhátu.Indra hordozó elefántja. nyilas (zsu.Aigüptosz (görög) . mésa).selyemsávoly szövet ájáma (szanszkrit) . tudatfokozat: 1. kandzsá). hangok. tehén (lang). 19). karka).pálmalevelek rituális felhasogatása Aizen Mjó (japán) .az isteni hatóerő összessége (prákrita és aprák-rita) Aitaréja upanisad (szanszkrit) . bejárat (anyagi . ejtett. Erebos és Nyx gyermeke Aithiópia (egyiptomi) . illatok. objektív = mentális események). égi kapuőr aisa karma (szanszkrit) . bak (cshuszin. orr.kisváros ájatana (szanszkrit. szabályozás. tulá). vrisa). mindegyikhez egy-egy világ (rúpa dhátu. ikrek (trik. nyelv test. dhanusz). Etiópiának nevezett terület görögös neve aition (görög) . a tudat végtelensége (vidnyána ánantja ájatana) 3. a tudatoson és nem-tudatoson túl lévő (naiva szandnyá nászandnyá ájatana). fül.állatövi jegyek (12 khjim): patkány (cshi). a tér végtelensége (ákása ánantja ájatana) 2.a tapasztalás forrása.Egyiptom aikido (japán) . nirodha dhátu.'szubjektív = szem. skorpió (dikpa. a semmi (ákincsanja ájatana) 4. harcművészeti ág Aindrí (szanszkrit) . bika (lang. kígyó (trül). vriscsika).kitágítás. mína) ájárot (héber) . oroszlán (szenge.valami létrejöttének oka aïzan chiré (vodu) . disznó (phak). tigris (tak). kutya (khdzsi). megnyújtás. 5.botvívás. a megismerés mezői. írott tibeti gola) . ló (ta). indo-tibeti állatöv: kos (luk.Durgá egyik anyai kiterjedése. bárány (luk). majom (tre). tapintás és mentális . ízek. szimha). madár (dzsa).az ókori. halak (nja. makara). kínai ru) .ez az Önvaló a Brahman (Brihadáran-jaka upanisad 2.a tudomány és a szerelmi szenvedélyek kamija aja ori (japán) .

a különböző felfogás.az érzékelés alapjainak összessége ajeniszo manaszikára (páli) .életerő.nem bölcs. a bódhiszattva itt éri el a buddhaságot. vádzsíkarana (erősítők) ájusz (szanszkrit) .elefántrádzsa. szannyámaja) tartozik ájatana pravartak manaszkára (szanszkrit) . sálákja (a fejen lévő betegségek). fegyelmezetlen elme.kábálá Ajjappan (szanszkrit) .a legmagasabb szint a formavilágban. itt uralkodott Dasaratha ajónisamanaszikára (szanszkrit) . bhútavidjá (elmebetegségek).nem-koherens akakájanáná szamdnyi (szanszkrit) . a bódhiszatva szint nyolcadik foka . csapongó elme.életerő ajuta sziddha (szanszkrit) . azonos test tudatossága akálika dharma (szanszkrit) . Indra hordozója. a tejóceán köpülé-sekor keletkezett áju (szanszkrit) . a legfelső nirmánakája állapota Akanistha (szanszkrit. nyugvóhely nélküli elme. rasajana (a hosszú élettartam).sűrű szerkezetű mező Vajrócsana birodalmában akanisthaghana vjúhaksétra (szanszkrit) . agada (méregtan). de időleges (itt és most). kájacsikitszá (általános orvoslás).dhátu) és az én (átman) egy-egy alakja (ólárika.anyaöletlen elme. mentális tevékenysége.az elme 4.élet áju szankhára (szanszkrit) . azonnali.örök törvény akálika/ákála (szanszkrit) időtől független. kaumara (csecsemőgondozás).bhúmi. írott tibeti stug po bkod pa'i zhing khams/'og min) . salja (sebészet). ősi indiai orvoslás. az elme minden erőfeszítés nélkül tárgyánál marad ájatanaszabba (páli) . a betegsé-geket az energiaáramlás zavarai okozzák. Ráma születési helye. a szambhóga-kája elérése ákánycsanjájatana (szanszkrit) . Kósala fővárosa. felületes gondolkodás ajfesz sajhet (jiddis) . amely a testi élet oka ájur véda (szanszkrit) . hányt-vetett elme Ajrávata (szanszkrit) . manómaja. itt uralkodott Dasaratha.a legnagyobbak földje fölé boruló felhőzet. ritka akanistáh (szanszkrit) .Szaszthá másik neve Ajódhja (szanszkrit) Kósala fővárosa.az élet tudománya.

fülhöz feszítő íj-tartás (hatha jóga) Ákás Gangá (szanszkrit) . írott tibeti glo bur ba) .a tér végtelensége ákása szamdnyá (szanszkrit) . írott tibeti nam mkha'i snjing po) .legenda akhjáti (szanszkrit) . eleme az ég Ákásagarbha (szanszkrit. a végtelen érzékelés alapja ákászmika (szanszkrit.ákára (szanszkrit. a végtelen tér szintjének tudatossága.tárgy.tárgytalan cselekvés.a Gangá istennője ákása (szanszkrit.Echnaton. jelképe kard. nézőpont. eredet. mint a tudat intui-tív tárgya.az Ég tere úrnője. szintje ákásánanycsájatana (szanszkrit) . a durva létezők. akkor jön létre. alkalom. a szthula saríra része ákása ánantja ájatana (szanszkrit) . jel. ha nem észleljük két dolog külön-bözőségét . az eretnek fáraó által alapított főváros. bhúmi. a Fényhozó Vajrócsana társa. az Aton. a Brahman egyik megnyilvánulása.bódhiszattva. az anyag űr állapota. észlelhető minőség. színe arany. a meditációs tapasztalat Ákásadhátvísvarí (szanszkrit. írott tibeti nam mkha) . a Kincsforrású Ratnaszambhava kísérője.okozat nélküli akarma (szanszkrit) . a 4 ájatanából az első fok. légtér. nulla. írott tibeti mam pa) .üres tér. az Égűr lényege. színe hold.a fül mellett ákarna dhanurászana (szanszkrit) . jelképe kerek. szíve. amely mindent áthat.a végtelen tér szintje a forma nélküli világban.tisztátalan a varnában ákhjána (szanszkrit) . jótett önző vágy nélkül ákarna (szanszkrit) . az ízlelés ura ákásánántjájátana (szanszkrit) . a tárgy összetevői. írott tibeti jum mchog nam mkha'i dbjings phjug ma) . társa Mála.esetleges Akhet Aton (Tell el Amarna) (egyiptomi) . a Gömb kultuszának központja Közép-Egyiptomban akhittó (szanszkrit) .nem-megmondás. csengő. a 32 testrész a dvátimszákára gyakorlat tárgya akárja (szanszkrit) . amikor Brahmában a para vaikharivá (hallható teremtő hanggá) válik.éter.a tér végtelensége. bídzsája a kha. az elmélyülés 5.a végtelen tér szintje. a bódhiszatva szint hatodik foka ákásánantjájatana bhúmi (szanszkrit) . testrész.

harag (bjápáda).vagy malaganlisztből készült lángos akródha (szanszkrit) .sz.örök. düh.káros cselekedet aku go (japán) . a testben a szívhez kapcsolódik.ákinycsanyájatana bhúmi (szanszkrit) .a dolgok nélküli lét szintje.haragtól mentesség aksamála (szanszkrit) .mozdulatlanság akopjadharman (szanszkrit) . nem-üdvös.imafüzér Aksapáda/Gótama (szanszkrit) .2 kárhozatos. a keleti világrész buddhája aku (japán) . minden nem-erkölcsös szellemi állapotban jelenlévő tudatossággal összefüggő szamszkára akuszala múlá (páli) . amelyben minden gondolat lehetősége benne van.szabadulás aknasír (egyiptomi) . azonos az anudhammával aklista (szanszkrit) .nem-üdvös cselekedet/szándék akuszala mahábhúmika dharma (szanszkrit) .az egy egészen más szféra (Káláma a Buddhának a végső igazságról).rossz karma akuszala (szanszkrit) . ahol a sírkamra egy mély akna alján található ako (ejtett tibeti) . a tudat éber . kárhozatos akuszala csetaná (szanszkrit) .nem erkölcsös. az elmélyülés 8.a tudatosság tartálya. egy dhátu akuszmata (görög) .) álaja (szanszkrit) .Jelentéstan a Védákhoz akkháta dhamma (páli) .a bűn alapja.manióka. a jógában: vágy (káma).rendíthetetlen akra (vodu) .a Njája szútra logikai tankönyv szerző-je (i. a 4 ájatanából a 3. mint a tudat intuitív tárgya. eredet.szkandha-szimbólum: kék.A kígyó szútra (Tripitaka Szútrapitaka 22. ártalom (vihimszá). a semmi.sírtípus. a végső öntudatlanság. nem-valamiság. a kárhozat gyökere. Vadzsraszattva buddha. érzékelés. 150 körül) aksara (szanszkrit) .hallomásból szerzett ismeretek alabadha bhúmikatva (szanszkrit) az összpontosítás folyamatosságá-nak hiánya.a közölt tanítás (a 4 nemes igazság). szintje ákinycsanyájatanam (szanszkrit) .hibrid bika és tehén keresztezése akopja (szanszkrit) . fok Akkharappabhéda (szanszkrit) . szkepszis a valóság meglátásában Alagaddúpama szutta (páli) . az ÓM szó Aksóbhja (szanszkrit) . alapvető szint.

alátámasztás álambana (szanszkrit) . elsüllyedhetetlen. tárgyi feltétel.sírok jellegzetes eleme: ajtószerűen kialakított fal-mélyedés. a legkorábbi álajtót Habauszokar szakkarai sírjában találták. amelyeket az álajtó sem vált le teljesen. mana siki) álajtó (egyiptomi) . tárház-tudat.megőrző tudat. a semmi szférájában való .a hordozható múrti öltöztetésére szolgáló helyiség a hindu templomban Álara Káláma (páli) . megnevezhetetlen alaksana (szanszkrit) . bi siki. amely a túlvilág és a földi világ közti átjárhatóságot biztosítja.leírhatatlan. 5-3.száj alankara mandapa (szanszkrit) . tárgy-támaszték álambana pratigháta (szanszkrit) . 3. objek-tív. i. szag (gandha dhátu).az észlelés. ni siki.jelenléte álaja vídnyána (szanszkrit) . a jelenségvilág csírái. zavarodottsága jógacsára iskola fogalma. 2. lcang lo can) . forma (rúpa dhátu). hogy egyiptomi kapcsolataik révén jutott el hozzájuk Alakávatí/Alaka (szanszkrit. 4.e. a karmacsírákat tartalmazó tároló tudatosság. tapasztalás tárgya. hogy a halott lelkéhez eljuthassanak az áldozatok. együttműködő.jellegzetesség nélküli alaksana tathatá (szanszkrit. az álajtó az Óbirodalom idején jelenik meg. 6. raktártudat. nana siki. sin siki. az álajtó számos ókori kultúránál is megjelenik. 7 tudat (gen siki. ez tartalmazza a buddhindríját. az Óriáshegyen Vadzsravana és Kuvéra szállása alakh (szanszkrit) . hang (sabda dhátu). amelynél szinte kizárható az.ráksasza. tudatalatti. a manovidnyát és a manaszt. és lehetővé teszi. ze siki. kincseskamra tudat. a jelenségek közös eredete. a szarvasztivádinoknál: 1. a tudat (manasz) Alambusa (szanszkrit) . évezred) is. 5. amelyek nem az érzékekkel kapcsolatosak (dharma dhátu). kínai wu xiang ru ru) .értelmi ellentét álambana pratjaja (szanszkrit) megnyilatkozó. íz (rasza dhátu). tapintható tárgy (szprastavja dhátu). fogalmi tudatosság. az összes többi tárgy. a Kauravák szövetségese alambuszá (szanszkrit) .a fiatal Buddha egyik tanítója megvilágosodása előtt.Fűzfalombú. többek között a szardíniai nuraghe-kultúránál (kb. előzménye a thaniszi kor fülkés falkiképzése és az áldozati sztélé.az ismertetőjegyek nem-létének ekkéntisége (magában foglalja a hibátlanságot) álamba (szanszkrit) .

korongnézés (jóga) a szamádhiba merüléshez áloká/dípá (szanszkrit) . az egy igaz Isten (arab = Al Iláh .zarándoklat alinga (szanszkrit) . a többiek válasza: Baruh Adonáj hamvoráh löolám vaed. aki kiválasztottál minket az összes nép közül. Baruh atá Adonáj notén hatorá.ezt a felhívott megismétli) majd: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. Örökkévaló Istenünk. a világ királya. ájur véda áloka bhása (szanszkrit) .a bhárata nátjam táncosnő felajánlja testét az isteneknek. (Áldott légy.fonott tarisznya alija (héber) . és /ezzel/ örök életet ültettél belénk. illetve ennek képes ábrázolása. Örökkévaló. érdektelenség. felsorolásszerűen mutatja be alfor (vodu) .az egyik pitta.női bódhiszattva. a szem kémiai folyamatai. aki adja a Tórát. Áldott légy. .az egyik sziddha alobha (szanszkrit) . . az ókorban mocsaras.) alija le regel (héber) .felmenés.meditációt tanította alarippu (szanszkrit) .lustaság.különbség-nélküli Allah (iszlám) . felhívás a Tóra olvasásához. ragaszkodástól való mentesség. Áldott légy. baruh atá Adonáj notén hatorá. vönatám-lánu et-torató.az egyetlen. és nekünk adtad Tórádat.Egyiptom északi része a Nílus torkolatától Memphiszig. a világ királya. visszatelepülés Izra-elbe.áldozat bemutatására szolgáló asztal az áldozóhelyen. fásultság áldozati asztal (egyiptomi) . aki nekünk adtad az igaz Tórát. akik képmásának sohasem fordít hátat alaszja (szanszkrit) . aki áldásra méltó.kiterjedés áloka kaszinam (szanszkrit) . nem-ragaszkodás. aki adja a Tórát.az Isten) Alláma (szanszkrit) . (Köszöntsétek az Örökkévalót. a Tóra-tekercs előtt: Baruh et-Adonáj hamvoráh. Amitábha kísérője Alsó-Egyiptom (egyiptomi) . amely rendszerint az áldozatot fogadó isten vagy személy előtt jelenik meg. aser bahár-bánu mikol haamim. és az áldozatokat részletesen. Örökkévaló Istenünk.) a felolvasás után: Batuh atá Adonáj Elohénu meleh haolám.az áldozati mécses lángja.vágytalanság.). nem-irigység alocsak (szanszkrit) . közöny.fény-kaszinagyakorlat. Mandzsusrí kísérője Alokéma (ejtett tibeti) . Örökkévaló. aser natán-bánu Torát emet vöhajé olám natá bötohénu. (Áldott légy.

a hely szelleme a sintóban. 1 könyök ama (szanszkrit) . aki az égi mezőkön lakik. fejedelmek diplomáciai levelezése.óceán Altangerel (mongol) .e. 14.) vallási reformja.vízben gazdag vidék. kiemelkedő fontosságuk van a korszak politikai viszonyainak tisztázásában és datálási kérdésekben is Amarna-reform (egyiptomi) . vágyaktól mentes tudat ámáné kávod (héber) . tiszta tudatosság amanaszka (szanszkrit) . bár kiváló termőterülete a lápok miatt nem használható ki teljesen alsos (görög) .halhatatlanság.az Ég és a Föld közötti híd. i. valamint a korabeli kisázsiai uralkodók.gyógyszerek.árnyas liget altan (mongol) .kellemetlen formák amansi (vodu) .égetett agyagtáblákra ékírással írt.gondolat-nélküliség. Amenhotep. meg-nem-halás Amarna-levelek (egyiptomi) .ezzé alakítja a rosszul emésztett ételt az agni (szara helyett). ájur véda amaranam (szanszkrit) .dicsfelhő amanodnya rúpa (szanszkrit) . amikor az államvallás közeledést mutatott az egyistenhit felé. harcos funkciók képviselői Amahanirbhásza buddha (szanszkrit) . III.Amitábha bídzsája ámá (héber) . ájur véda ama no hasidate (japán) . Echnaton halála után a reform ellenségei .szennyezetlen. rituális. 1984-) am (szanszkrit) .60 cm. az ég lépcsőzete a sintóban. az uralkodói. ez volt az egyetlen olyan periódus Egyiptom vallástörténetében. talán a szivárvány amacukami (japán) .felfogás-mentesség (akiben megvan a tökéletes megértés) amapacsak (szanszkrit) . akkád nyelvű iratok az Amarna-korból.a nyugati világrész buddhája amalaja vidnyána (szanszkrit.a 6. kínai 'gou shi) .sz. Echnaton és Tutankhamon. takilcsi (i. a vallási reform egy egészen egyedülálló művészeti irányzatot termelt ki. mely Aton a „Gömb” tiszteletét helyezte középpontba és emelte államvallássá. 1887-ben kerültek elő Echnaton Akhetaton-beli nagy palotája melletti „irattárból”. din.Echnaton fáraó (XVIII. sz. gondolatoktól. az elme felfüggesztett működése.mombinszilva-levél főzet amannyaná (szanszkrit) . amelyek megemésztik az amát.

nulla Ambedkar. földi kamija fehér szarvas.) Ambálika és Abiká (szanszkrit) .együttállás.Ambá nővérei. ő a császári ház őse (jelképeit ld. Kamimuszubi).a tibeti ruha öv fölötti belső zsebe Ambalatthiká (páli) . a sinto isteni hármasság legfelsőbb személye (Takamimuszubi. 17281912 között a kínaiak két megbízottja Lhászában. 1754-től az újraszületések megállapítására az urnarendszert.gyöngydíszes lándzsa a sintóban.igaz. létrehozva Japánt ámen (héber) . hűséges. Tibet északkeleti része Ame no minakanusi (japán) .sz. amikor a Nap és a Hold a legközelebb van egymáshoz Ambá (szanszkrit) . a hármasság a világ létrejöttekor eltűnik ame no tamaboko (japán) . i.Kásí királyának lánya Amba (szanszkrit) .visszaállították a régi vallási rendet Amata (páli) . Vicsitravírja király feleségei amban (ejtett tibeti) . testvérei Cukijomi és Szuszanoo no mikoto.mandzsu tisztségviselők.az Ég Középpontjának Ura.Ráhula megintése szútra (Középső gyűjtemény 61.légkör. ők szorgalmazták Csien Lung császár parancsára i.helység Rádzsagriha mellett Ambalatthiká Ráhulavádaszuttam (páli) .szünet két mantra elhangzása között. a tiszta tudat állapota amávászja (szanszkrit) . öltözék.Etiópia sémi nyelvű lakói amhorec (héber) . övé a fény birodalma.földi (világi) ember . írott tibeti a mdo) . Bhimrao Randzsi . így legyen! amharák .(1891-1956) indiai buddhista gondolkodó Amdo (ejtett tibeti.találkozási pont.sz. Idzanagi és Idzanami ezt engedte le a Földre. az újhold első éjszakája. mint az Univerzum anyja ambag (ejtett tibeti) . a Buddhának ajándékozta Béluva nevű nyaralóját ambara (szanszkrit) .gazdag udvarhölgy Vészálíban. rituális megtisztulása után Idzanagi hozta világra.Májá anyja Amateraszu ómikami (japán) . Dzsimmu). vagyis a véletlen kiválasztást Ambapáli (páli) .Párvatí. a sötétség és a tenger felett is amatra (szanszkrit) . de ő uralkodik a fény.a sinto Nap-istennője (ómikami: nagy szellem).

az érzékelés szkandhájának jelképe.ember formájú. ábrázolása szerzetesi lepelben alamizsnás edénnyel. Amitábha egyik alakja amla (szanszkrit) . szkandha-szimbólum: vörös. jelképe: kos.a Buddha japán formájának 85 megnyilvánulása Amida bucu (japán) . segíti a hosszú életet és a jó egészséget. temploma: Karnak. szkandha-szimbólum: zöld. (néhol az 5. karma. a mai világkorszak buddhája. temploma Óróposnál Amphidromia (görög) . lúd.savanyú. segíti az újraszületést a nyugati paradicsomban. valójában szambhóga kája.a végtelen idő elmélkedő buddhája. Luxor Amphiaraion (görög) . a Mindent felölkelő bölcsesség. kínai Omi to fo) . Hónen (Dzsódoiskola) és Ippen (Dzsi-iskola).Amida-iskola. Honszu apja. Hüan cang). Amitábha amidizmus . a bardóban megjelenő istenség. japán Amida Bucu. kidolgozói Rjónin (Nembucu-iskola). a bardóban megjelenő istenség. az észak buddhája Amóghavadzsra (szanszkrit) . irigység amoha (szanszkrit) . a dzsódomon.argosi jóskirály. az Újbirodalomban az istenek királya.a nyugati világrész buddhája Amitájusz dhjánibuddha (szanszkrit) . 705-774) a 4 nagy fordító egyike.álló ima. a testben a szívhez kapcsolódik. határtalan fény elmélkedő buddhája. a testben a szívhez kapcsolódik. ejtett tibeti Öpamé.értelem. Szukhávatí (Tiszta Föld) uralkodója. kancsó örökzölddel. ábrázolása a halhatatlanság italával teli palack. színe vörös. a megkülönböztetés bölcsessége. a nyugat buddhája Amitájusz buddha (szanszkrit) . tantrikus tanító (még: Paramártha.az amphiktyonia (Apollón Pythios . kapzsiság.amida (héber) . az elkövetkező világkorszak elmélkedő buddhája.a gyermek névadási ünnepe a 7. Kumáradzsíva. bídzsája az am.) napon amphiktyón (görög) . Vadzsrabódhi tanítványa. nem-csalás Amon/Amon-Ré (egyiptomi) .sz. a törekvések szkandhájának jelképe. ájur véda Amóghasziddhi (szanszkrit. vagyis a tiszta földtanítás. írott tibeti don jod grub pa) Haszonnal Véghezvivő. csendes imádság Amida Boszacu (japán. alapja a lókóttáraváda Amitábha (szanszkrit. Mut férje. kínai O mi to fo) .a Buddhát istenként kezelő népies irányzat.a végtelen. de keveredik Amitájusz képével. vagy a 10. tudat.(i.

az istenek és az aszurák harca Amritakundalin (szanszkrit.zsinagógai előimádkozó állvány a bima és a frigyszekrény között Amurru (egyiptomi) .nevári uralkodó.nagylelkűség anabhki szanszkára parinirvajin (szanszkrit) . szakasza . vertex.vissza-nem-térő a niródhából. írott tibeti bdud rtsi 'khdzsil ba) .ellenszerek nem használata anabhiddzsá (szanszkrit) . amely szerint kezdetben víz volt. Monro-nyílás (a harmadik agyüreg összeköttetése a két ventricu-lusszal) a fejtető nyílása. az Öt Győzedelmest kísérő Tíz Haragvó egyike amritam (szanszkrit) . a nirvánához vezető út 3.a felhőtlen szint a formavilágban anádzsnáta mádzsnászjam indríja (szanszkrit) . Visnu mellék-inkarnációja tartja Amrita manthana (szanszkrit) . haláltalanság amsa avatár (szanszkrit) . brahmá randhra amrita kalas (szanszkrit) .ambróziával telt edény. akinek mindkét szülője él amrita (szanszkrit) .az ősóceán köpülése.a halhatatlanság vize. írott tibeti lhun grub) magától keletkezett hirtelen gyarapodó erő anabrakáh (szanszkrit) . szakasza.kerek kalács amphithalés (görög) . arahat anágámi kála (páli) .a síla kála 2. ezután született a Brahman. az alsóból a föld.lehetőség.erőfeszítés nélkül elért teljes nirvána anabhoga/nirábhoga (szanszkrit.szövetség) képviselője amphiktyonia (görög) . ahol véget ér az avadhúti.Bűvitalú kapuőr. felső részéből az ég. s ebből lett a tojás alakú aranyszínű anda. az első dhjánikus meditáció.rituális szolgálatra kiválasztott kiskorú fiú.elő-ázsiai fejedelemség SzíriaPalesztina északi részén. Tricun Bhrikuti Dévi apja amud (héber) .a halhatatlanság itala (ambrózia). Ráhu megitta amrita brahmá/brahmárandra (szanszkrit) . a tökéletes tudat kijárata.a tudás tökéletessége elérésének képessége anágama (szanszkrit) . Egyiptom hagyományos érdekszférájához tartozott an csa lun si (kínai) . eljövetel nélküli anágámi (páli) . andavádin anabhi szamszkára (szanszkrit) .felfogás.részleges megnyilvánulás Amsuvarman (szanszkrit) .vallási szövetség amphiphón (görög) . nektár.brahmá-lyuk.

érzések. a tökéletes-ség burka.Madhva másik neve ánandamaja (szanszkrit) .tűz análambana (szanszkrit) .Brahmá szútra kommentátor. a Buddha unokaöccse. vágyak burka.a dzsiva a Brahman megismeréséből fakadó üdvösség létfokozata. Padmavadzsra tanítója . késői.az elkövetkező állapot.nagyörömű. üdv Ánanda bhairava (szanszkrit) . a Rádzsagriha-i zsinaton ő hitelesítette a tanítást. legföljebb az isteni létformákba anágamja (szanszkrit) . aki ezt eléri.test.nem-egy anakkhátá dhammá (páli) .nem közölt tanok. a jövő Anágatavamsza (szanszkrit) . ahamkára. többé nem tér vissza a földi.a létfokozatok egyik burka ánandamaja kósa (szanszkrit) .erőközpont (pítha) a szívtájékon (= meg nem ütött).A jövő krónikája. a meg nem nyilvánuló hang (anáhata náda) anáka (szanszkrit) .tárgytalan anánártha (szanszkrit) .a buddhizmus nyugati megújulási mozgalmának alapítója anágata avaszthána (szanszkrit) .tantrikus mester.mentesség a fogalmiságtól és a sokféleségtől Ánanda (szanszkrit.nem-megütött anáhata csakra (szanszkrit) . tanítványa.anágámi maggó (páli) . ami nem tartozik a nyilvánosságra (anáhata = nem-megütött) anaktoron (görög) . írott tibeti kun dga' bo) .szoba a megaronban az epopteia számára anala (szanszkrit) . a hagyomány szerint ő jegyezte le a Buddha tanításait. a nirvánához vezető út 3.az egyik sziddha Ánanda giri (szanszkrit) . írott tibeti phjir mi wong ba) . foka a niródha után. emberi létbe. műve: Njája nirmaja ánanda padá (szanszkrit) . a dzsiva egyik burka ánandapadá (szanszkrit) . nyugalom. nemkanonikus páli könyv anáhata (szanszkrit) .a nirvánához vezető út harmadik fokozata anágámi phalam (páli. egyensúly.előkészítő dhjánikus meditáció Anagarika Góvinda láma . az átman és a Brahman egységének megkülön-böztetés nélküli megismerése Ánanda tírtha (szanszkrit) .vidjá létfokozat Ananga vadzsra (szanszkrit) . Indrabhúti tanítványa. boldogság.vissza nem térő.

a Föld alatti Patala régió irányítója. lábemelés oldalt fekvésben (hatha jóga) Ánántavírja buddha (szanszkrit) . írott tibeti mtshams med pa) .Ánanta-tartás. szamgha bhéda).nem-árja. de Szóma anyja is anatárja márga (szanszkrit) . egy palotában (Mani Mandapa) lakik.jövőbelátás ananta (szanszkrit) . az emberinél alacsonyabb fokozatú újraszületést eredményez Ánantászana (szanszkrit) . ő pusztítja el majd a világot anantara (szanszkrit) .tiszta fegyelem anásu (szanszkrit) . tudatösszpontosítási gya-korlat ánápána szmriti (szanszkrit) .az Apaturia második napja (Athén). pl.a mérhetetlen űr Ánanta (szanszkrit) .a prajóga márga és az agradharma utáni ösvény.a nágák királya Ánanta padmanábha (szanszkrit) .azonnali karma.szennyezetlen (a meditáció) anásrava bhúminava (szanszkrit) .közvetlen megelőző feltétel. tisztátalan Anarrhysis (görög) .közvetlen megelőző feltétel ánantaraja (szanszkrit. a Szamghának ajándékozta a Dzsétavana áramát anathymiasis (görög) . arhad gháta.megszakíthatatlan út Anátha pindika (szanszkrit) .a támasz nélküliek felkarolója.feddés másoktól.áramlat. viszálykeltés a közösségben.a 9 szennyezetlen szellemi sík anásrava dnyána varga (szanszkrit) . a kígyók rádzsája. folytonosság anantara pratjaja (szanszkrit) . végtelen. Visnu kígyóágya.21 makulátlan ismeret anásrava szamvara (szanszkrit) .nem olyan gyorsan Anaszúja (szanszkrit) .határtalan. levegő .odafigyelés a légzésre anaparapá (szanszkrit) .a déli világrész buddhája ánápána szati (szanszkrit) . 5 jóvátehetetlen bűn (matr gháta. a fej hátrahúzásának szertartása anásaja (szanszkrit) .Visnu Dattátréja nevű inkarnációjának anyja. illat. egy buddha megölése) anantaríja márga (szanszkrit) .Visnu egyik neve Ánanta Shésa (szanszkrit) .harmonikus légzés.az Öt Határtalan Gonoszság (anyagyilkosság. kereskedő. pitr gháta. szégyentelenség anárja (szanszkrit) .anángatam szanyána (szanszkrit) .hatás anásrava (szanszkrit) . egy szent megölése. Szudatta mellékneve. a klésák 89 megszakítatlan ellenszerének útja anantaríka karma (szanszkrit) . apagyilkosság.

a pont felismerése. a vjakta sokszoros.a vánara Bálí király fia angamédzsajatva (szanszkrit) .a test esendősége. a 3 jel (aniccsa.uccshédaváda anátman (szanszkrit. a nih-szvabháva 4.férfiház andzsalí mudrá (szanszkrit) . az állandó szubsztancia nem-létezése. nem-én. gyengesége. ékánéka vijuktatva Anga (szanszkrit) . az Én meg-szüntetése. amelynél elkülönül az átman és az 5 halmaz nem-egységéről alkotott felfogás. a szakja család őse.énközpontú létezés anavaszésza (szanszkrit) .nem-én. a brahmávidjá tanítója. regressum ad infinitum anda (szanszkrit) .Hanumán anyja anéka (szanszkrit) .a dzsíva tojásból született (az állatok emlősök előtti) létfokozata.egy ország neve andreion (görög) . lélek-nélküli. rész. írott tibeti bdag med pa) . tűzpapok ango (japán) .üdvözlés a fej fölött összetett tenyérrel Andzsaná (szanszkrit) . kínai an cs'a lun si) .felfogás. én-nélküliség anátma váda (szanszkrit) . duhkha. iratok csoportjai Angad (szanszkrit) .a makrokozmosz andadzsa (szanszkrit) . foka. anatta) egyike.nyugalomban maradni. nem-szellemi én anatta (szanszkrit) .angolna.kivétel nélkül anavaszthá (szanszkrit) . páli anattá. éntelen. s ebből lett a tojás alakú aranyszínű anda.tag. a test alkotórésze. amely szerint kezdetben víz volt. önmagátlanság anátmatá/nihszvabhávatá (szanszkrit) . de a prakriti egy (szánkhja) anékatva vijukta viniscsaj marma (szanszkrit) . avidjá létfokozat andavádin (szanszkrit.halandó. a létezés 3 jellegzetességének egyike.vak.énnélküliség. az első tűzáldozó.az átman és az 5 halmaz nem-egységéről alkotott felfogás elkülönülési pontja.nem-lény. Agoué . anátman anava (szanszkrit) .éntelen szellem-mivolt anátmja (szanszkrit) . a prakriti purusa nélkül Ándhaka (szanszkrit) . reszketése Angirasz (szanszkrit) . nyári zen-meditáció Anguille (vodu) . ezután született Brahman andha (szanszkrit) .egy ország neve anga (szanszkrit) .nem-egy. az alsóból a föld. felső részéből az ég.vég nélküli visszafelé haladás.mitikus ősbölcs (risi).anátma anátmaka (szanszkrit) .

annyira .nem-úr.mássá válás. a 3 jel (aniccsa.rablógyilkos.arhat a Buddha közelében. a vízszintes rész a sivatag. nem-örök. egyik lehetséges feloldása szerint a felső hurok a Nap.a karma bizonytalan beérése anila (szanszkrit) . meghatározatlan animitta szamádhi (szanszkrit) . anatta) egyike.10 korlátozott.múlandó. a létezés 3 jellegzetességének egyike.angula (szanszkrit) . a jelképrendszere számos módon kifejthető.másmilyennek mondás. állandótlanság anitjatá laksana (szanszkrit) . a függőleges szár a Nílus völgye .a jel nélküliség feletti mély összpontosítás Aniruddha (szanszkrit) . duhkha. február-március aniccsa (szanszkrit) .jel nélküliség.levegő animitta (szanszkrit) . eredeti szimbolikája valószínűleg titok marad.) angustha (szanszkrit) . anitjam aniccsha pítha (szanszkrit) .az élet szimbóluma. páli aniccsa) . meg nem szűnő anísa (szanszkrit) . meghatározatlan szamszkára anijata védaníja (szanszkrit) . állandótlan. valamire rávetítjük egy másik dolog tulajdonságait.hüvelykujj Angulimála (szanszkrit) . amely szimbolikájában és kinézetében is egészen más. a tudatossággal összekapcsolódó. önmagán anitjam (szanszkrit.másik feloldás szerint kitárt karú emberi alak. mulandóság.Tipitaka. változás anjathá khjáti (szanszkrit) .mulandóság. A sorjázott gyűjtemény Anhestérión (görög) . pl.nem-állandóság. különbözőség ankh (egyiptomi) .nagylábujj Anguttara nikája (páli) . anijata védaníja). hónap (Athén).állandótlanság-elbomlás anja (szanszkrit) . múlandóság. a njája vaisésika nézete anjatva (szanszkrit) . a vjakta tulajdonsága (szánkhja) anitjatá (szanszkrit) . a Buddha hívott (páli éhi bhikkhu) tanítványa Angulimála szutta (páli) .a 8.a karma bizonytalan megtapasztalása anijata vipáka (szanszkrit) . 2 szabály a bhiksuknak a théravádában anijata bhúmika dharmá (szanszkrit) .határozatlan karma (anijata vipáka. nemi aktus) anijata (szanszkrit) .Angulimála szútra (Tripitaka Szútrapitaka 86.más.akaratlan erőkör (pl. füles kereszt.másság. nem összetévesztendő a kopt kereszttel. különböző anjathá bháva (szanszkrit) .

madarak ansí ansí bháva (szanszkrit) . írott tibeti bar mdo.a táplálkozás burka. csonyi.általános jelkép. szamten. milam. a dzsiva egyik burka annaprasana szanszkára (szanszkrit) . hit az öröklétben.egy isten ábrázolásában az istenség hordo-zója.szélsőség. nihilizmus antah kárana (szanszkrit) . kriti-kátlan ánradzsa (szanszkrit) . ejtett tibeti bar do) köztes lét. ájur véda annáju (szanszkrit) .tápanyagokkal telt testnedv.a közbeeső létezésben elért teljes nirvá-na antara (szanszkrit) . belső ok. pannya anna (szanszkrit) . átmeneti állapot (ejtett tibeti kje ne.tojásból születés.a létfokozatok egyik burka annamaja kósa (szanszkrit) . kínai bian jian) . használatának követelményei: szaddhá. a végső megszabadulás (az arahaté) Anna Purni (szanszkrit) .a táplálék juttatója (a táplálék az érzékszervek érzete). aszatthja.a köztes lét halmaza antará bhúta (szanszkrit) . Párvatí másik neve anna rasza (szanszkrit) . a szélsőségek megragadásának téves nézete.zen kolostor. hogy az „élet” szó írásjegyeként is ezt használták Ankoku templom (japán) . szipai bardo) antará bhávika szkandha (szanszkrit) .másokkal/a következményekkel nem törődő.szertartás Anótatta-tenger (szanszkrit) .a belső szentély körüli első fal a hindu templomban . áraddhavirija.étel.belső antará bhava (szanszkrit. a nihilizmus és az örökkévalóságba vetett hit. köréje épül a két saríra antar parinirvájin (szanszkrit) .az étel éltetője annamaja (szanszkrit) .a 7 tenger egyike északon a Himalájában anottopa (szanszkrit) .különálló/különböző létező antará kalpa (szanszkrit) .sésa sésí bháva antadvajánu jódzsaka (szanszkrit) . psziche. írott tibeti lcags kju) ösztöke. a durvatest. szatiszampannya.belégzés utáni légzés-visszatartás (hatha jóga) antará mandala (szanszkrit) . a szellem belső szerve.szélsőséges nézetek antagráha dristi (szanszkrit.közbeeső időszak antará kumbhaka (szanszkrit) . itt tanult Ikkjú ankusza (szanszkrit. csikai. az anyag rétege.

önmaga belső lényege.merítő asszonyok anu (páli) .terem antaranga szádhaná (szanszkrit) . a Buddha 4 kijelentéséből a 3.annak lehetetlensége.következtetés. anupádána (szanszkrit) . levezetés anunaja (szanszkrit) . amelyekkel igazolhatjuk állításunk tárgyát .a lábakat eltakaró köpeny..belső kormányos. szamádhi) antariksha (szanszkrit) .sóvárgás Anugítá . könyvének második éneke. csaturvaisáradja antarala (szanszkrit) .atomelmélet anulóma (szanszkrit) .antará vászaka (szanszkrit) .láthatatlanná tevő égi fegyver Anthestéria (görög) .virágünnep Anthestérión hónap 11-e és 13-a között (Athén) ánthjésti szanszkára (szanszkrit) . atom anu dhamma (páli) .szánalom Anubhásja (szanszkrit) . hogy megteremtsük azokat a körülményeket.szertartás antlétriai (görög) . hogy ellenségeink”.előremenő (vagyis a pratítja szamutpáda egyik nézőpontja).egymásra következő (hajjal szemben) légzés (hatha jóga) anumána (szanszkrit) . a Bhagavad Gítá anuka váda (szanszkrit) . pratjá-hará) antarátmá (szanszkrit) .belső gyakorlás (pránajáma.Tripitaka Szútrapitaka 111. természetes sorrendben anulóma pránajáma (szanszkrit) .a múlthoz való ragaszkodás hiánya anupalabdhi (szanszkrit) . nulla antarjámin (szanszkrit) .az érzések fizikai reakciók szerinti aspektusa anuddajá (szanszkrit) .légkör.a lélek gyakorlata (dháraná.vonzalom. egy avatára Anthardana (szanszkrit) .Vallabha műve anubhava (szanszkrit) . a szent dharma másoknak való megszakítatlan tanítására vonatkozó félelemnélküliség. a Legmagasabb Lélek antarátmá szádhana (szanszkrit) .a Mahábhárata 14.alapvető tanítás anu kampá (szanszkrit) . pl.megragadástól mentes anupádiszessza (szanszkrit) . a szerzetesi ruha alatti ing antarájika dharma vjákarana pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) „kijelentettem a hit ellen ható dharmákról.könyörületesség anugiddzshana (szanszkrit) .elemi rész. dhjána. az egyik béklyó Anupada szutta (páli) . hosszában. dedukció.

nem-keletkező anuttara jóga tantra (szanszkrit) .együtt járás. intelem anusászaní prátihárja (szanszkrit) . rejtett hajlam a vágyra anusaja nirdésa (szanszkrit) .a következetes.látens tendenciák anuszmarana vikalpa (szanszkrit) .az oktatás csodája anustubh (szanszkrit) . az egyik tantra-módszer.a buddha 80 kis szépségjegye anvaja (szanszkrit) . szabályos képzés Anurádhapúra (szanszkrit) . remete Páriléjjakában anusaja (szanszkrit) . a tantra legmagasabb foka Anuvakhjájana (szanszkrit) .a visszaemlékezés fogalmai anutpáda (szanszkrit) . a Buddha unokaöccse.óind időmértékes versforma: 4 nyolc szótagú sor anuszajasz (páli) .kis szépségjegy anuvjandzsana (szanszkrit) .az ember bölcselete anusászana (szanszkrit) .észak-indiai település a malla rádzsaságban anupurva krijá (szanszkrit) .aki fenntartja az éberséget.önvaló ánvíksikí (szanszkrit) . írott tibeti dpe bjad bzang po) . a szraddhadhimukták egyike Anuruddha/Anurádha (páli) . Anurádha alapította anurakszanadharman (szanszkrit) .Lanká fővárosa. a szennyeződések nem jelennek meg anutpanna (szanszkrit) .logikára épülő filozófiai vizsgálódás .elmélyülés anvánamaszagócsaram (szanszkrit) .az egymásra következés tudása.nem-keletkezés anutpáda dnyána (szanszkrit) .anupalabhjamánatva (szanszkrit) tényként nem észlelhetőség anupáttiká (szanszkrit) .ami félre van téve. folyamatos türelem 4 formája anvajó (szanszkrit) .a legjobbaknak való gyakorlatok a belső összeszedettségre.Madhva műve anuvjadnyana (szanszkrit.meg-nem-ragadt karma anuppattini niródha (szanszkrit) . ekvivalencia anvaja dnyána (szanszkrit) .fokozatos cselekvés anupurva patipadá (szanszkrit) .fokozatos.nem-keletkezettben-lévő megszűnés Anuppija (szanszkrit) . az okság felismerése.fokozatos előrehaladás anupurva szikkhá (szanszkrit) . az üresség észlelésére.az abhidharma megalapítója.tanítás. a formák világában és a formanélküli világban megjelenő 4 nemes igazság anvajaksánti (szanszkrit) .a nem-születés tudása.

szaga nem bántó. az asztánga jóga 5.közeli apará parija védáníja kamma (páli) .Jövarehöhá Adonáj Vöjismörehé. amely távolabbi életekben hozza meg gyümölcsét apará pratjaja (szanszkrit) .a légzés szabályozása az alhasban.magasabb fokú tudás. de akkor sem kötelező Apadána (páli) . tiszta. jiszá Adonáj panáv élehá. ájur véda apána váju (szanszkrit) .) apája bhúmi (szanszkrit) . (Tegyen Isten olyanná. Ráhel és Éea volt.föl nem ismerés. ami megtanulható Aparagódáníja (szanszkrit. a fájdalom és nincstelenség állapotai (préta. (Áldjon meg az Örökkévaló. jaér Adonáj panáv élehá víhuneká.a gabona zsengéje . 2. (Tegyen Isten olyanná. lassan folyó.).a boldogtalan újralétesülés helyei. lépése (jama) aparkhé (görög) . a vizeletkiválasztó rendszerre és a nemi szervekre vonatkozó eltérések.nem-keresés aparigraha (szanszkrit) . 5. a jó víz tulajdonságai: 1. vöjaszém löhá salom. 4. csak végszükség esetén érvényes. emelje feléd fénye ragyogását.a menet fogadása apara (szanszkrit) . ősvíz.nem oda tartozó aouessan (vodu) .selyemfüggő ap/ápah (szanszkrit) . 6. hideg. tirjagjoni. és adjon neked békét. 8. vizelet. az egyik mahábhúta.nem-szerzés. Hőstettek (Szerzetesek legendái) apai (főpapi) áldás (héber) . a megismerés hiánya apari márgana (szanszkrit) . széklet eltávolítása apantésis (görög) . a lét legala-csonyabb foka apána (szanszkrit) .Tipitaka. Ráhél völéá. a Brahman egyik megnyilvánulása.karma.rendkívüli dharma.alhasi prána. kínai Ju ye ni) .). nem kellemetlen a gyomornak ápad dharma (szanszkrit) . mástól nem tudható tudás apará vidjá (szanszkrit) . Rivká. 7. nem kellemetlen a toroknak. 3.személyes tudás. mint Sára. nirajaka). leánynál még: Jösziméh Elohim Köszárá. és őrizzen meg. és könyörüljön meg rajtad. irányítsa feléd fénye ragyogását. az egyik vata.a világhegy (Meru) körüli nyugati földrész apari dnyána (szanszkrit) .víz. fiúgyereknél még: Jöszimhá Elohim Köefrájim Vöhimnáse. tartózkodás a kapzsiságtól. Rebeka. jó ízű. friss. a végbélre. vagyontalanság.annya/para (szanszkrit) . mint Efrájim és Menáse volt.

határtalan (a karuná és a muditá) appaná (szanszkrit) . njája Aphrodité (görög) . delphys) Apollón Isménios (görög) .víz.Párvatí egyik alakja.a rendíthetetlen.a delphoi Apollón Apollón-ünnepek (görög) .bevégzés. a tengeren hajózók védőistene (? andreion. az arhatok 6. hogy visszanyerje Sivát Apaszmára purusa (szanszkrit) .Aparná (szanszkrit) .elmélyedés appaná bhávaná (szanszkrit) .szentélye az arkadiai Lykaion-hegy keleti oldalán Apollón Pythios (görög) .a szégyenérzet hiánya Apaturia (görög) . parittábhá) appamannyá (páli) .3 napig tartó lakoma (Athén) apavarga (szanszkrit) .avícsi apistos (görög) .szentély Thébában Apollón Karneios (görög) .démon.misztérium-ünnep a peloponnésosi Andaniá-ban Karnos akarnaniai jós meggyilkolásának engeszteléséül Apollón Parrhasios (görög) .a szerelem istennője (főníciai Astoret) aphros (görög) .a vizek mandalája ápo (szanszkrit) .üvöltve rohanó Apollón. parittaszubhá) appamánábhá (szanszkrit) .hab (Aphrodité) aphthartos (görög) . fajtája Apollón Boédromios (görög) . napján aponimma (görög) .szentély Argosban Apollón Delphinios (görög) . ünnepe Boédro-mión 7-én Apollón Deiradiótés (görög) .4 határtalan szemlélődés appamána szubhá (szanszkrit) mérhetetlen dicsőségű/sugárzású (szub-hakinhá.általában a hónap 7. kohézió ápokja dharman (szanszkrit) .istenné válás apotropaikus (görög) .romolhatatlan api di yu (kínai) .hitetlen apmanrala (szanszkrit) .mérhetetlen sugárzású (ábhasszara.a megismerő szellem és a megismert tárgy azonossága appramáda (szanszkrit) gondatlanság/törődés.nem-természetes . aki böjtölt.tisztító szertartás temetés után apotheósis (görög) .ünnepe Munychión hónap 6-án (Athén).bajelhárító appamána (szanszkrit) . kárhozatos cselekedetek és ellenszerük aprákrita (szanszkrit) . rajta táncol Siva apatrapá (szanszkrit) .

apramána (szanszkrit) . a gandharvák feleségei.nem függésben létező apszarasz (szanszkrit) . szamjag- . dhjánájuk apramána subháh (szanszkrit) . a bódhiszattváké.bűn.előzmény nélküli. upeksá) apramána subha (szanszkrit) . tettre kész. 4. táncosnők a mennyei bolygókon Indra egében. aki még egyszer visszatér (szakadágámin). megvilágosodott személy. 4 fokozata (magga) van: 1. az agnistóma hatására létrejött szubsztancia. (még: pratjékabuddha.fent újraszületett lények. érdemes.tündérek. muditá.törekvés nélküliség apranihita szamádhi (szanszkrit) . kialvás apratítja (szanszkrit) . 3.nem-elérés apratísamkhjá niródha (szanszkrit) nem-elemző megszűnés apratísthita (szanszkrit) . fokára jutott.guru.arahat aráha mandapa (szanszkrit) .az ellenség legyőzője. aki elérte a nirvánát.előcsarnok arahat/arhat/arhant (szanszkrit. akiknek közepes a 2. mímánszaká Áráda Káláma (szanszkrit) . határtalan (maitrí. kínai wu zhu nie pan) .fent újraszületett lények.megállás nélkül való apratísthita nirvána (szanszkrit. Buddha egyik első tanítója. szent. páli arahá. aki nem tér vissza (anágámí). az elefántvezetés 5 követelményének egyike arahá (páli) .a végtelen tisztaság szintje a formavilágban apramánabha (szanszkrit) . 2. tanítása meditációval a semmi szférájának elérése áraddha viríja (szanszkrit) . erélyesen törekvő. meg-nem állapodott kialvás. a szent (arahá).a végtelen sugárzás szintje a formavilágban apranihita (szanszkrit) . méltó. írott tibeti dgra bcsom pa) . akiknek közepes az első dhjánájuk apramánabháh (szanszkrit) . karuná.kezdeményező erő. rossz cselekedet apúrva (szanszkrit) . a tejóceán köpülésekor keletkeztek apunja (szanszkrit) .4 mérhetetlen. energikus. aki belépett a folyóba (szótápanna).tartózkodási hely nélküli nirvána. megállás nélkül való. a magga 4.a törekvés nélküliség feletti mély összpontosítás aprápti (szanszkrit) . amely megelőzi az áldozat bemutatót a mennyben. ejtett tibeti dgra bcsom pa.

szotapatti phala.az okozatiság vagy a világ összetevődésének a tana.erdőlakó. téli szálláshely árambha (szanszkrit) . mint amelyet oksági törvények mozgatnak.a nirvánához vezető út 4.szent pihenőfák arbuda (szanszkrit) .vízhólyagos. szent.aki elérte a szentség fokozatot (aszékha) araja siki engi (japán) . upanisadok (Aitaréja.kezdet.arameus. fokozata arahatta phala (szanszkrit) .objektum. 2. anagami phala. elkezdődés árambha váda (szanszkrit) . nem tanult Tórát.elégedetlenség. és nem is él úgy. arahatta magga. a theos deuteros (Philón) . hős. a tálit kátán arbáa mínim (héber) .4 faj (luláv. erdei tanítások.szenvedélymentes tudás arana szamádhi (szanszkrit) .kíméletlen és kegyetlen szellem a sintóban. Taittiríja) Arapacsana Mandzsusrí dhjánibódhiszattva (szanszkrit) Tántorítha-tatlan szépséges elmélkedő bódhiszattva Arati (szanszkrit) .4 szöglet. erdei remete.áldozati tűzgyújtáshoz használt pálca (Ficus religiosa) áranjaka (szanszkrit) . a tudat tárgyai arana pradnyá (szanszkrit) . Mára egyik lánya.se íz. anagami magga. szertartás árava (héber) . arahatta phala arahatta magga (páli) . szakadagami phala. ezeket az Isten alkotta meg.szubjektum. a tudat tárgyai árammanika (szanszkrit) .a világ előképe. 4 állapota (út és eredmény): 1. 3. 4. Kausítakí. se illat.mentes a szennyeződésektől áráma (szanszkrit) .szambuddha). fűzfaág (szukkotkor az ünnepi csokorban) arbáa kánfot (héber) . hideg pokol archetypon (görög) . a Talmud nagy részének és a Zohárnak a nyelve aramitama (japán) .szenvedélymentes mély összpontosítás arani (szanszkrit) . de azok utána a saját dinamikájuk szerint fejlődnek.pihenőkert. a tama része árammana (szanszkrit) . szotapatti magga. és ebben az oksági viszonylatrendszerben a természeti környezetet teremtő okok között meghatározó szerepe van magának az emberi tevékenységnek is arámi . aráva. szakadagami magga. hadasz) arbres reposoirs (vodu) .az álajavidnyána függő keletkezése árakilásza (szanszkrit) . Bri-hadáranjaka. a természetet úgy írja le. a Védák-hoz kapcsolódó magyarázatok. aki túljutott az első 3 állapoton. etrog.

Siva félig férfi-félig nő alakja.egy isten múrti formája arcsaka (szanszkrit) .részleges ugró. neki ajándékozta a Pásupata aszra nevű fegyvert Siva. tiszta birodalmakban születik.ragyogó. a theos deuteros (Philón) archón polemarchos (görög) . szobor) arcsismati (szanszkrit) .félhold kéz-tartás. szakadágámí. foka arcsismati bhúmi (szanszkrit) .félig lefogott erősen nyújtott fél lótusz-tartás (hatha jóga) ardha csandra mudra (szanszkrit) . a bódhiszattva bhúmi 4. kocsihajtója Krisna.az északi világrész buddhája ardangini (szanszkrit) .árja sziddhi Arija Mettejja (páli) . anantaríka karma arhat kála (szanszkrit) .hadisten arghja (szanszkrit) . és az akanistha mennybe jut ardzsolpa (ejtett tibeti) .a legmagasabb rangú katonai tisztviselő (Athén) arcsa vigraha (szanszkrit) . bal oldala Párvatí Ardhanárísvara (szanszkrit) .pándava herceg a Mahábháratában.archiereus (görög) .nemes emberek (szotápanna.a síla kála 1.fél csónak-tartás (hatha jóga) Ardhanári (szanszkrit) . a bhávaná márga 4.felajánlás arhadgháta (szanszkrit) .Isten főpapja.fél macjendra-tartás (hatha jóga) ardhaná vászana (szanszkrit) . anágá-mí.a lángolás birodalma. a Bhagavad Gítá egyik szereplője Ardzsuna (szanszkrit) .a megszentelt lények újjászületésének helyei .egy avatára látható jelenléte (pl. pándava Ares (görög) . Siva bal felső karjának keze ardha csandrászana (szanszkrit) .félhold-tartás (hatha jóga) ardha macjendrászana (szanszkrit) .Prithá és Indra fia.feleség ardha (szanszkrit) . foka Arcsiszkanda buddha (szanszkrit) .Maitréja árija puggalá (páli) .valaminek a fele ardha baddha padmá pashcsimóttánászana (szanszkrit) .Siva egyik inkarnációja. sugárzó.egy arhat meggyilkolása. hogy megvilágo-sítsa Shringit ardhapluta (szanszkrit) .félig lefogott hát lótusz-tartás (hatha jóga) ardha baddha padmóttánászana (szanszkrit) .szegény zarándok Ardzsuna (szanszkrit) .templomi pap árcsávatára (szanszkrit) .felajánlás árija iddhi (páli) . arahá) arijahati (páli) . Indra fia. szakasza arhja (szanszkrit) .

szamjag vjájáma /szammá vájama/ törekvés. Aszanga műve árjadnyána (szanszkrit) . mint pl. kínai fordítás i. a folyóba lépett).sz. a 7 nemes személy (sraddhnuszárin. kiváló.az arhat képessége arra. a Bódhiszattva pitaka Avatamszaka szútra része. akit Krisna megölt árja (szanszkrit. szamjag szamkalpa /szammá szankappa/ elhatározás. páli arija atthangika magga.a nemes nyolcrétű ösvény.A nemes Mandzsúsrí rituális alapműve. dristiprápta.i. helyes .nemes személy (pl. 2. ubhajarobhágavimukta) Árja Szamádzs . 980-1000 között. szamjag vács /szammá vácsá/ beszéd.áditja isten árjástánga márga (szanszkrit. meg van győződve erről az igazságról. páli árija iddhi) . áhimszá) árja pudgala (szanszkrit) . ellenzi az oktatást. szamjag karmanta/ cselekvés.Árijaparijészana szutta (páli) . okkanta nijámattá) . írott tibeti 'phagsz pa) .meditációs idő a déli étkezéstől estig árijavacsa (páli) .nemes. dharmánuszárin. hogy ez érvényes az . az indoeurópai nyelvcsalád indoiráni ágának önelne-vezése Árja Mandzsusríla kalpa (szanszkrit) .) arijatunhí bháva (páli) . a képmások készítését és az áldozatokat árja szatja (szanszkrit) .nemes ösvény árja phala (szanszkrit) . szamjag ádzsiva /szammá ádzsíva/ életmód.a 4 nemes hozzáállás megszerzése Árjadésanávikhjápana (szanszkrit) . kájaszákszin.(szamjag dristi /szam-má ditthi/ nézet. szamjag szmriti /szammá szati/ vizsgálódás. magas-rendű. 16 aspektusa: 1. hogy érzelmeit megváltoztassa árja vamsza (szanszkrit) . mahájána jógácsára szútra.nemes beszéd Arisztászura (szanszkrit) .nemes gyümölcs (természetesen szimbolikus értelemben.A nemes célkitűzés szútra (Tripitaka Szútrapitaka 26.bikadémon.nemes tudás Árjaman (szanszkrit) . 1875-ben alapította Dajánanda Szaraszvati bráhmana. a gyakorlat ösvénye) árja sziddhi (szanszkrit. illetve arról is. pradzsnyávimukta. sraddhádhimukta.a 4 nemes igazság (a meg-nem-elégedettség /szenvedés/ keletkezése. tibeti fordítás a 11.sz. tiszteletreméltó. 3. a meg-nem elégedettség /szenvedés/ megszüntetése. században árja márga (szanszkrit) . elfogadja a duhkha igazságát az érzékiség birodalmában. szamjag szamádhi /szammá szamádhi/ elmélyedés).A nemes tan hirdetése.

Szarvasölő Artemis Artemis Karyatis (görög) . 13.alakok világában is. jólét. évez-redben arktoi (görög) .medvék. az attikai Braurón Artemis kislány papnői arogja (szanszkrit) . és érvényes az alak-nélküliség világában is. 16. illetve arról is. Észak-India az i. elfogadja a duhkha keletkezésének igazságát.7 és 14 év közötti athéni kislányok.bráhman. és érvényes az alak-nélküliség világában is.e.istennő. pratipaksa Árjávarta (szanszkrit) . 6. meg van győződve erről az igazságról. és érvényes az alaknélküliség világában is. 4. Létó lánya.egészség. hatalom . 10.az összeszedettség szintje.a Munychiai Artemis Artemis Orthia (görög) . 14. napja Artemis Agrotera (görög) . meg van győződve erről az igazságról. illetve arról is.a vadászok pártfogója Artemis Elaphébolos (görög) . hogy ez érvényes az alakok világában is.nyárközépi ünnep (Aitólia. világi (alakok és alaknélküliség) és transzcendens arrhéphoros (görög) . bhávaná márga. elfogadja a duhkha megszűnésének igazságát. a begyakorlás 4 része: avaccshédaka. Achaia) Artemis Munychia (görög) . hogy ez érvényes az alakok világában. az állatok úrnője. 15. 8. 2.Diófa Artemis Artemis Kedreatis (görög) . 5. birtok.a Jólét Artemisa Artemis Kurotrophos (görög) .Fiúnevelő Artemis Artemis Laphria (görög) . 9.szenvedő Ártabhága (szanszkrit) .ragyogó. illetve arról is. Dzsanaka vitamestere Artemis (görög) .az árják országa. 11.Mirtuszfa Artemis artha (szanszkrit) .-1. neki van szentelve a hónap 6. visvászadhájaka.gazdagság. 7. és érvényes az alak-nélküliség világában is. meg van győződve erről az igazságról. hogy ez érvényes az alakok világában is. ők szövik a peplost arscsismati (szanszkrit) . avabódhaka.a szövetség ládája áron hákodes (héber) .Cédrusfa Artemis Artemis Korythalia (görög) .a zsinagóga frigyszekrénye arpana szamádhi (szanszkrit) . Phókis. 12. amely elvezet a duhkha megszűnéséhez.Egyenesen álló Artemis (Spárta) Artemis Sóteira (görög) . ájur véda áron ha berit (héber) . elfogadja a gyakorlat ösvényének igazságát. a pratjékabuddhák útjának negyedik része árta (szanszkrit) .

anyagi birtokszerzés. a 4 ájatanából a 2. jelentés. legtökéletesebben összpontosított elmélyülés révén születnek ide. alaknélküliség arúpá vacsara (szanszkrit) .tárgy.testetlen lét. az anyagi formát nélkülöző. néhai bűnök marad-ványa a körforgásban.ártha (szanszkrit) . gyarapodás.érdekében. Garuda bátyja arúpa bhava (szanszkrit) . a tanulás utáni út.hindu június-július asaiksa márga (szanszkrit. fokhoz tartozó világ arúpa lóka (szanszkrit) . nyereség.forma nélküli világ arúpa rága (szanszkrit) .megértésre való képtelenség. helyhez nem kötődő istenek négyes birodalma.többet-nemtanulás.létesülés elemek ásaja bala (szanszkrit) .forma nélküli lét utáni vágy. szamojadzsanáni árúpá szamápatti (szanszkrit) .7 szellemi támasz asakti (szanszkrit) .az elme 2. akik a legtisztább. céljából arthárthi (szanszkrit) .szamápatti artha pratiszamvid (szanszkrit) a jelentés megkülönböztető megértése artha váda (szanszkrit) .anyagi javak adományozása artha krijá (szanszkrit) . alaknélküliség arura (egyiptomi) . cél. képessége. nem-dologi lét. aki képes rá (a bölcsességre).terület ókori egyiptomi mértékegysége.jó szándékú viselkedés. 1 arura = 2735 négyzetméter árvit (héber) .mááriv ásádha (szanszkrit) .Szúrja kocsihajtója. a srávakák és a pratjéka buddhák útjának 5.aki célért küzd Aruna (szanszkrit) . alaktalan lét az Arúpalókában arúpa dhátu (szanszkrit.forma nélküli feloldódás. a hetedik béklyó. írott tibeti mi szlob lam) . lényeg. a tiszta eszmék. a hajnal istene. a vaisanját előidéző hamisság (szánkhja) . gondolatok világa. dolog. foka. a nem-begyakorlás ösvénye a tökéletes megvilágosodás elérésekor ásaja (szanszkrit) .forma nélküli világ. adomány. a csatur szamgraha vasztu egyik eleme artha mátra nirbhásze (szanszkrit) . írott tibeti gzugs med khams) . értelem.anyagtalan létsík.magyarázat artham (szanszkrit) . a gondolat megismétlésének képessége ásajásraja (szanszkrit) . az 5 őselemből képződött érzékelési tárgyak és azok minőségei artha dána (szanszkrit) . az.

„oldala” asraddhja (szanszkrit) . Apollón és Korónis fia.Magadha (ma Bihár) rádzsája (Maurja-dinasztia) (i. 273-236.nem-formált elem.étvágy asankhata dhátu (szanszkrit) . a nirvána asat (szanszkrit) . személyek.hindu szeptember-október ashviní mudrá (szanszkrit) . a buddhizmus híve aspektus (egyiptomi) . asszamo ásrava (szanszkrit) .nézőpont (átvitt értelemben is). a végbélzáró izmok összeszorítása (hatha jóga) askenázi kelet-európai zsidóság Németalföldről (Askenáz) Asklépios (görög) .szent csörgő (Lagenaria sp. melyet november 28-án tartottak.a tudat alapjának átalakítása ásrama (szanszkrit) .asanájá (szanszkrit) . iste-nek bizonyos tulajdonságaiból adódó szerepe. ezek az életszakaszok csak a kétszer születettekre (dvidzsa) vonatkoznak. a tudat alapja.ló-tartás. Csandragupta unokája.felmerülő szennyeződések ásravaksája (szanszkrit) . azonosították Imhoteppel askoliasmos (görög) .nem-létező asebeia (görög) . szent állata a kígyó.e.támogatás.a bizalom hiánya ásraja (szanszkrit) . 4 cél: kötelességteljesítés és erényes élet (dharma). Dahomeyben az ősök jelképe . 268-239 máshol i. az egyik dasabala assein (vodu) . végső megszabadulás (móksa). a loák hívására Asóka (szanszkrit) . érzéki örömök élvezete (káma).erdei remetelak. a szúksma saríra járműve ásraja parávritti (szanszkrit) . vagyis: tanuló (brahmácsárí). szubsztrátum. nevét talán az Askolien ünnepről kapta. családfő (grihaszthja).e.orvosisten. anyagi javak szerzése (artha).dasabala ásravaksája dnyána (szanszkrit) .).ló-áldozat áshvín (szanszkrit) .a saját magában és másokban fölmerülő szennyeződések (ásrava) ismerete. visszavonult (vánaprasztha) és lemondott (szannjászin). (ugrás remegő lábakkal) egy közkedvelt attikai társasági játék.istentagadás ashma véda (szanszkrit) .kovácsolt vas tartórúd kerek tányérkával rituális tárgyaknak. a védikus társadalmi rendszer (varnásrama dharma).komikus vetélkedő. 270-230). s ez volt a második napja a dionüszoszi ünnepségeknek asô (vodu) . alap.

Dzsanaka hótarja Ásvalájana (szanszkrit) .Dróna fia asvina (szanszkrit) .a 3 világos tudatosság.egy kígyókirály asvattha (szanszkrit) . pippal (Ficus religiosa) Asvattháman (szanszkrit) . 1.a legnagyobb dob assotor (vodu) . sz. az elme kiegyensúlyozottságára /kötődésmentességre/ törekszik azokkal a tanítványokkal .a Buddha azokkal szem-ben is kiegyensúlyozottságra törekszik. vándorénekes Kaniska udvarában.).a külső körülmények által meg nem határozott megvalósító (dristiprápta) aszambhinna szmritjupaszthána (szanszkrit) .indiai bhikkhu (i.Aitaréja asvamédha (szanszkrit) . foka Asutosa (szanszkrit) .gyökérok aszadrisa (szanszkrit) .a dob számára végzett áldozás astádasa dhátuprabhádádi (szanszkrit) .nem-üres asusrúsa mánésu szamacsittatá (szanszkrit) . de Madra királya is.kivételes.valótlan.sz. szükség szabta dharma.Kaikéjí apja.Nyolcezer versszak a bölcsesség tökéletességéről. nem mutatja nemtetszését. Szávitrí apja Asvaszéna (szanszkrit) . akit könnyű elégedetté ten-ni Asvaghósa (szanszkrit) . a kaikéják királya.június közepétől július közepéig tartó hónap.hindu június.assoto (vodu) .dasabala Astaszáhaszriká pradnyápáramitá (szanszkrit) . az Ikrek aszamajaji mukta (szanszkrit) . nem-igazi aszada (szanszkrit) .odafigyelés az utálatos dolgokra asúnja (szanszkrit) . kielégülés aszádhárana dharma (szanszkrit) .lóáldozat Asvapati (szanszkrit) .a hajnal isteni ikerpárja. hamisság asugha (szanszkrit) .nem-hasonló. különböző ászálhó (páli) .a nem-szép. akik nem hallgatják biza-lommal. az aszambhinna szmritju paszthá-na 1.Siva egyik mellékneve. műve az első Buddha életrajz (Buddhacsarita kávja) Asvala (szanszkrit) . mahájána astragolos (görög) . egyes esetekben egyes emberekre vonatkozik aszádhárana hétu (szanszkrit) .gyorsan asubha bhávaná (szanszkrit) . az istenek orvoai aszad bhúta (szanszkrit) .dobójáték ásu (szanszkrit) . a Buddha tanítás közben nem kever össze 3 dolgot: 1.hindu szeptember asvinok (szanszkrit) .vadfügefa.

Vaszubandhuval a jógacsárja iskola megalapítói (i.nem-keletkezett aszamvara (szanszkrit) .észlelés-nélküliség aszamdnya szattva (szanszkrit) ..nem-fegyelem ászana (szanszkrit) . a csak-tudat-tana elméletének megalapozója aszankhárika (szanszkrit) . nem mutatja jelét nemtetszésének (asusrúsamánésu szamacsittatá). a durvatest halála után aszamszkrita (szanszkrit) .Maitréja mitikus tanítványa. a jóga 8 foka (anga) közül a 3. amit mond. a megismerésen túli elmélyedés.nem összetett. kómában.nem akaratlagosan létrejövő felszín alatti tudatállapot aszanszkrita (szanszkrit) . akik tisztelettel és bizalommal telt szívvel hallgatják (susrúsamánésu szamacsittatá). mert továbbra is kiegyensúlyozott elmével szemléli őket (susrúsásusrúsa mánésu szamacsittatá). nem-valódi. amikor olyanokat tanít. neki nem kedvesebbek az előbbiek. több filozófiai mű szerzője. az elmeműködés tárgy nélküli. 2. sz. spontán megjelenése: ébrenlétben. írott tibeti thogsz med) . hatha jóga gyakorlata Aszanga (szanszkrit. akik nem figyelnek rá.fent újraszületett lények. ülőhely felajánlása a mozdítható múrtinak a hindu templomban. együtt-nemműködő dharma aszamtírana (szanszkrit) . értéktelen . akik közt egyaránt vannak. álommal kísért alvásban. 4. a nirvána aszampradnyáta szamádhi (szanszkrit) . nem-létező.sz. azokhoz is kiegyensúlyozott elmével fordul.). ülésmód.tárgy nélküli összeszedettség. és nem veti meg az utóbbiakat.nem-ítélet aszamuppanna (szanszkrit) . akik nem ész-lelnek aszat (szanszkrit) . nem feltételek hatására létrejött aszanydzsni szattva (szanszkrit) .-5.össze-nem-tett.nem keletkezett. féltestvérével. a buddhaguna 3. akik isszák szavait és olyanok is.tudat-nélküliség aszamdnyika szamápatti (szanszkrit) . nincs oka aszamszkrita dharma (szanszkrit) . álom nélküli mélyalvásban.feltételhez nem kötött.testtartás.rossz. akik nem figyelnek tisztelettel és bizalommal arra.szemben.a tudat nélküli létezés tudatszintje aszamdnyika (szanszkrit) . csoportja aszamdnyá szamápatti (szanszkrit) .tudat-nélküliség elérése aszamkhata (szanszkrit) . 3. nem jó. teljes eggyé válás. a mantra.

beképzeltség.a Buddha egyik első tanítványa.Astávakra-tartás (hatha jóga) asztádasa dhátu prabhédádinyána (szanszkrit) . önhittség aszmitá (szanszkrit) .érzet aszprisja (szanszkrit) .a karma síra beáramlása a dzsainizmusban ászavanája (szanszkrit) .Egyiptom hagyományos déli határvárosa az első katarakta alatt. az elefántve-zetés 5 követelményének egyike ászava (szanszkrit) . tökéletes.mitikus szent.Dévala risi Aszita Dévala (szanszkrit) . nilométerének nevezetessége.nem-létező aszintjá (szanszkrit) . démonkirály a Mahábháratá-ban. az arahat.A bölcsesség tökéletessége 8 ezer versszakban.a létesülés vágya aszmimána (szanszkrit) . belső szennyezett késztetés (aviddzsászava. életfokozat (brahmácsári.kaszton kívüli (párja. elhajlás. másik neve Dévala risi aszmicshanda (szanszkrit) . bhikkhu) assze (jiddis) . önközpontúság.ismételt gyakorlás aszékha (szanszkrit) . nem-fehér. szanszkrit ásrama) . kámászava.a szennyesedés kiengedésének meg-valósítása.tanulatlan világi ember aszta (szanszkrit) .a szennyezettség kiáramlás megértésének ereje asszáda (szanszkrit) . mahájána jógácsára szútra asztá vakrászana (szanszkrit) . Khnum isten egyik kultuszhelye volt. hogy az abban tükröződő napfény vezette rá Erathosztenészt a Föld kerületének kiszámítására asszutavá puthuddzsana (szanszkrit) . Fekete. egy magadhai panycsavaggíja asszamo (páli. hogy .képesség arra. nevét (Elephantine) a szigetet körülvevő kövek elefántalakjáról kapta. ditthászava) ászavája (szanszkrit) . kötelek. bhavászana.4 fekély. önzés aszmitá mátra (szanszkrit) . vanapattha.egészségére. parajan) aszravaksaja dnyána (szanszkrit) . már nem-törekvő. libriut Asszuán/Elephantine (egyiptomi) .8 Aszta száhaszriká pradnyá páramitá szútra (szanszkrit) . a bűnök felszámolása ászravaksaja dnyána bala (szanszkrit) .nem-tanuló.kielégülés Asszadzsí (szanszkrit) .szerzetesközösség.nem-gondolkodás Aszita (szanszkrit) .aszatthja (szanszkrit) .őszinteség az együttműködésben.az egyéniség érzése. gahattha. aki elérte a megszabadulást asziddha (szanszkrit) .

fogvacogtató. félistenek aszuri (szanszkrit) . hatalom világa. pratjáhára. kínai axiuluo) félistenek. ez alatt világosodott meg a Buddha atakká vacsara (szanszkrit) . áldást.becstelen Ászuri (szanszkrit) . akinek 8 testi hibája volt asztéja (szanszkrit) .a logikán/fejtegetéseken való túljutás atapáh (szanszkrit) . ájur véda aszthira (szanszkrit) .abszolút létezés aszubha (páli) . az egyik dasabala asztánga jóga (szanszkrit) .-kal Asztávakra (szanszkrit) .-8. mert azok nem bírtak vele. kapuk. nos'. a szútrák első szava.'ím.a forróság nélküli szint a formavilágban átárá (héber) .ingatag. Patandzsali felosz-tása asztánga sílá (szanszkrit) . a hatféle lény egyike aszurák (szanszkrit) . a rúpa rúpa bhúmi egyik csoportja.Mithilá Dzsanaka rádzsa guruja. szamádhi). az istenek ellenlábasai a vágybirodalomban. az 1-5 bizonyos alkalmakkor kiegé-szítve a 6.vágyódó. írott tibeti lha ma jin.zavartalanság. njája asztitva (szanszkrit) .undor. Vászuki kígyó volt a kötél. állandó helyváltoztatás aszti (szanszkrit) . védánta. és a Mantharahegy a köpülőrúd. tökéletes nyugalom atata (ejtett tibeti) . jóga.ortodox bölcseleti rendszer: szánkhja. vaisésika. pránajáma.nyárfalevelű fügefa. temetői elmélkedések) aszura (szanszkrit.igenlő.csontszövet. aki elfogadja a Védát ásztika darsana (szanszkrit) . démonok. dhárana.undor-gyakorlat (ld. hideg pokol atef (egyiptomi) .korona. Amon istené atha (szanszkrit) . elemek) bontsa a dharmákat. rajta 3 toll. tisztátalanság. ászana. mímánszá. ízlelő aszvata (szanszkrit) . dhjána. .a leghatalmasabb démonok ászurakája (szanszkrit) .8 parancs.nem-konkrét dolog aszthi (szanszkrit) .lényeg ásztika (szanszkrit) . nijama.a jóga fokozata.Kapila tanítványa (szánkhja) aszvádana (szanszkrit) . tagjai (jama. ők köpülték a tejóceánból a halhatatlanság nektárját (amrita) az istenek kérésére.koszorú ataraxia (görög) . temetői gyakorlat aszubha bhavana (páli) . a bódhi-fa.tartózkodás a lopástól aszthána (szanszkrit) .a gőg.18 elemére (halmazok. titá-nok.

ego. és a hatalom megoszlik.ragaszkodás az önmagunkban való hit-hez átmaklamathánujóga (szanszkrit) .az átman üressége (ld.sz. a buddhizmusban nincs. a benne való hit mentális tevékenység eredménye átmánam ananuvidja (szanszkrit) . aki jártas az Atharva védában Athéné Polias (görög) . a végét valaminek jelenti (Góvindánanda) athanatos (görög) . 1054) több helyen tanított Tibetben.önmaga által okozott átman (szanszkrit.a Városvédő Athéné. én-szellem nézet átma súnjata (szanszkrit) . írott tibeti bdag) .az önálló lélek tana.halhatatlan (az istenek) athara (görög) . amelyek a buddhizmus üldözése után fennmaradtak. belső én. 1042-től a nyugat-tibeti Toling kolostorban tanítványaival rendezte azokat a fordításokat. Tibetbe érkezett i. a hinduizmusban az áldozat által felépített halhatatlan teljes emberi lény. az individuális önvaló.kása Atharva véda (szanszkrit) . megho-nosította a Kálacsakra tantrát atíta avaszthána (szanszkrit) . nem független.sz.a múltbéli (tovatűnő) állapot (szánkhja) átma dristi (szanszkrit) . és jellemző a hivatalnokok hatalmának és . nem rendelkezhet kapcsola-tokkal. ha pedig nem különül el az 5 halmaztól.én. szobrának megtisztítási ünnepe Thargélia hónap 25-én (Athén) Atísa Dípankarasrídnyána (szanszkrit. én-képzet.sz. a Brahman egyéniesült része. tudat (a Rigvédában lélegzet). világlélek.következtetést.Varázsmondások védája. hogy a két országrésznek külön uralkodója van.halhatatlan én átmaváda (szanszkrit) . a nem-született Brahman. mert ha független.sz. kérdést.az a hindu pap. gyakori. haláláig (i. korábban a magadhai Vikrama síla kolostorban taní-tott. írott tibeti mar me mdzad) . pudgala nairátmja) átma vádopádana (szanszkrit) . 982-1054). i. 1039-ben. a 4 véda közül a legkésőbbi atharvan (szanszkrit) .gyötörni a testet. amikor a központi hatalom meginog.indiai buddhista tanító (i. hogy megtisztuljon átmakrita (szanszkrit) .én-látás. kezdést. önvaló. vagy teljesen meg is szűnik. sásvataváda átmeneti korok (egyiptomi) . műve Bódhi-patha pradípa (A megvilágosodáshoz vezető ösvény lámpása). életlényeg. önmaga.Egyiptom történetének azon időszakai.

hogy tartózkodom a nem nekem adott dolgok elvételétől/.én attaná'va attánam szanyjanámi (szanszkrit) . Mala gandha vilépana dharana mandana vibhuszanathana véramani szikkhapadam szamádijami /Fogadom. Muszavada véramani szikkhapadam szamadijami /Fogadom.az enyém. hogy tartózkodom a hazugságtól/.átfogó kommentár attan (szanszkrit) . Szura-méraja maddzsa pamadatthana véramani szikkhapadam szamadijami /Fogadom.az én által ismerem önma-gam. hogy nem veszek magamhoz szilárd ételt déltől a következő napfelkeltéig/. Ahet Aton atoutou (vodu) . Naccsa gíta vadita viszukadasszana véramani szikkhapadam szamádijami /Fogadom. hogy tartózkodom az alkoholtól és a kábítószerektől/) és még 3 parancs (Vikalabhodzsana véramani szikkhapadam szamádijami/ Fogadom. hogy . az énnek tulajdonított dolog atmíjatá (szanszkrit) . hogy tartózkodom az élőlények bántalmazásától/. a táncot és az éneket/. Kameszu micchacshara véramani szikkhapadam /Fogadom. hogy kerülöm a színházi előadásokat. személyes hajlandóság (szuttanikkhépa) attaká vacsara (szanszkrit) .önmaga attavádo upádána (szanszkrit) . temploma: Théba. ez a védikus (Bhagavad Gítá) felfogás attanija/mama (szanszkrit) .napkorong (jelkép). Visnu Dattátréja inkarnációjának apja. Adinnadana véramani szikkhapadam szamadijami /Fogadom.forró lisztgolyó Atri (szanszkrit) .az első 5: Panipata véramani szikkhapadam szamadi-jami /Fogadom. Szóma apja is atsara mandapa (szanszkrit) .azonosulás érzése a szeretet tárgyával Aton (egyiptomi) .mitikus bölcs.ragaszkodás az önigenléshez attha síla (páli) . ezzel együtt belharcaik fellángolása atmíja (szanszkrit) .egy szutta előadásának egyik módja. megváltoztathatatlan én attaddzshászaja (szanszkrit) . hogy tartózkodom a helytelen szexuális élettől/.a logikán (fogalmi gondolkodáson) kívül eső attakatha (szanszkrit) .fesztiválok megrendezésére alkalmas helyiség a hindu templomban attá (szanszkrit) szubsztanciával rendelkező.vagyonának látványos megnövekedése.

a Buddha tanítása. árja atthangika márga avacsara (szanszkrit) . MANI . emelkedett. lenyugvó nap. NI .a holdtölte és az újholdat követő 8. pokollakók. valaminek a világa (szféra). a kilencség apja. HÚM .fődolog. kezdő növen-dék. MA kék. vala-milyen sajátos esemény bekövetkezése (szuttanikkhepa) Attis (görög) . jelképe: napkorong. a Szamgha.kettős síp aurea mediocritas (latin) . PAD .arany középút. az alsó folyammal viasko-dó. begyakorlása (a théravádában a pradnyá). a megnyilvánuló és a meg-nem. mindenütt jelenvalóság. PADME . írott tibeti rags pa) . érzelmi túlcsordulás. egy . nap atthangiko maggo (páli) . mindenhatás.ős/alap-mantra.önmagunkról szóló tudás áv (héber) . HÚM .a világban megjelent tanítás auolos (görög) . a Tan.nyilvánuló hang egyszerre.durva auddhatja (szanszkrit) . félistenek.egy szutta előadásának egyik módja. ami a tanítás lényege atthami (szanszkrit) . rajzokban a téren és időn túli érzékfeletti állapot jele (pranava dhvani).éhező szellemek. a szótagok jelképei: AUM .átgondolás.a Buddha.kosfejű ember.fekete. egy égi lényre össz-pontosító tantra-módszer avabódhaka (szanszkrit) .gyógyszer eredményezte mágikus erő autológia (görög) . emberek.július-augusztus avabhásza paksa (szanszkrit) . A = dzságrata avaszthá. madhjamaka ausadhi krita (szanszkrit) . meddő virágok istene Atum (egyiptomi) . állatok. mindentudás.érzelmi kitörés. a nemes nyolcrétű ösvény 2. ME .az ártó démonok elűzése.sárga.otthon. vagy: AUM . aki egy alacsonyabb anga gyakorlója.tartózkodni fogok testemnek virággal való díszítésétől és az illatszerek használatától/ attha szanhita (szanszkrit) .zöld. vad.a hamar elvirágzó.fehér. pl. izgatottság AUM/ÓM (szanszkrit) . U = szvapna avaszthá. istenek. temploma: Héliopolisz audárika (szanszkrit. szétszórtság. M = szusupti avaszthá.létezés atthu pattika (szanszkrit) . félhold és pont = turíja avaszthá. kiejtése: óm (mélyen zengetett m-mel).árja atthangika márga atthitá (szanszkrit) .a ragyogás szárnya.

nagy tanítványok előző életeinek legendái. japán Kwannon. a legeltetők. koreai Kwan Seum Bosal) .Másik Jakfarok. írot tibeti spjan rasz gzigsz.a szívcsakrán átvezető főér ávaddzsana (szanszkrit) . begyakorlása (a théravádában a pradnyá).észlelés. Avalókitésvara bódhiszattva. páli avaszittham) . része avadhúti (szanszkrit.kizáró ellentét avare (japán) . meg nem közelíthető avara (szanszkrit) . akadály.a Godánija egyik alföldrésze. nem lépett be a nirvánába. torlasz ávarana pratigháta (szanszkrit) . Amitábha szellemi fia.az egyneműség szentsége avaivartika linga (szanszkrit) . a Dzsambudvípa egyik alföldrésze Avaragodáníja (szanszkrit. mellkas.valaminek a vége.a visszafordíthatatlanság jelei ávajat (szanszkrit) . hogy segítsen azoknak. dhjánibódhiszattva. percepció avaivarnika abhiseka (szanszkrit) . a nyugati világsziget. aki figyel a világ hangjára.maradékos fazék avalambhak (szanszkrit) . kínai Kuan si jin. aki az előző újraszületése. medence. árja atthangika márga avadána (szanszkrit) . ejtett tibeti Csenrezi. a haiku-írás szemlélete avasista (szanszkrit. marhapásztorok szigete ávarana (szanszkrit) . ezekben a Buddha csak megmutatja az ok-okozati összefüggést (dzsátaka).a történés nosztalgikus átérzése.jógavacsara avaccshédaka (szanszkrit) . a Könyörületes Szemű.az étel elfogója avajava avajavin (szanszkrit) .leválasztás. mert az elme az álombélit és a kézzelfoghatót egyesítő megtapasztalása.értelemmel. írott tibeti dbu ma) . a dvádasángasászana 11. akik a megváltásra törekednek.zavarodottság.rész és egész avakkárapátí (szanszkrit) .tanító történet a Buddha életéből.az úr. utolsó része Avaracsámara (szanszkrit) . megtestesülése (avatárája) a mindenkori dalai láma. a nemes nyolcrétű ösvény 1.az egyik kapha. aki letekint.a tettekből a káranában vissza-maradt gunák . ájur véda Avalókitésvara (szanszkrit. Tibet védőszent-je. szavakkal le nem írható. Mahá karunika (Igen Együtt Érző Társ) avánmanaszagócsaram (szanszkrit) . írott tibeti nub kji ba lang szpjod) .

. foka. az ávénika buddhaguna 6. nászti aprati szamkhjo péksá (egy buddha. a feledés hiánya.avasista avaszthána (szanszkrit) . foka. lakóhely.feledékenység ávdoleholc (jiddis) . foka. vadállatoktól). az ávénika buddhaguna 4. időpontokra és helyekre. erre épül a kínai huajan és a japán kegon iskola avatár (szanszkrit) . nászti vimuktihánih (egy buddha teljesen szabad).elmélyülés. összpontosítás. mivel a Buddha emlékszik az emberekre. egy isten megtestesülése. nászti szmritihánih (egy buddha ismeri mások gondolatait és a szükséges üdvös módszereket). az ávénika buddhaguna 5. nászti szamádhihánih (egy buddha elméje folyamatosan figyelemmel kíséri az ürességet). az ávénika buddhaguna 10. nem közömbös). foka. nászti vírjahánih (egy buddha jó szándéka korlátlan). létállapot. az ávénika buddhaguna 8. foka. az ávénika buddhaguna 3.a hávdálá tartója ávélim (héber) . nászti pradnyáhánih (egy buddha mindenféle szennyeződés elpusztítására képes).a kimonó és a naga dzsu bélése avaszittham (páli) . foka.illúzió. az ávénika buddhaguna 1. átalakulás Avatamszaka szútra (szanszkrit. ávésa avatár = isteni hatalommal részlegesen felru-házott megnyilvánulás (Nárada) avavádasszammósa (páli) . kínai Hua jen king) . nászti ravitam (egy buddha nem viselkedik gyerekesen).gyászolók ávénika buddhaguna (szanszkrit) . foka. nászti musitá szmrititá (egy buddha nem feledkezik meg teendőjéről).isteni megtestesülés avatára (szanszkrit) . lakókörnyezet avasze (japán) . nászti cshandadhánih (egy buddha barátsága és kegyessége folyamatos). ávénika buddhaguna: nászti tathágataszja szkhalitam (egy buddha nem tart rablóktól. foka.tudatállapot. púrna avatár = teljes megnyilvánulás (Krisna).aki alászáll. foka. amsa avatár = részleges megnyil-vánulás (Kapila). az ávénika buddhaguna 9. ha a tanításról van szó. az ávénika buddhaguna 7. foka. foka.ávásza (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 11.virágfüzér szútra.a Buddha 18 különleges erénye: nászti vírjahánih (egy buddha jó szándéka korlátlan). mindig a megfelelő időben és helyen van. az ávénika buddhaguna 2. két része a Dasambhúmika szútra és a Gandavjúha szútra. nászti nánátva szamdnyá (egy buddha nem tesz különbséget a szamszára és a nirvána között). a gunaviszonyok pillanatnyi helyzete (szánkhja) avaszthápaná (szanszkrit) . nászti aszamáhita csittam (egy buddha elméje mindig ismeri az ürességet).

ászava avihimszá (páli) . kegyesség (kuszala-múlá) avikára parináma váda (szanszkrit) .nem elkülönülő. teremtő tevékenységének a manifesztációja avirati (szanszkrit) . mint a vivartaváda. az oksági törvény első tétele. egymásba nőtt. tagja.meg nem szakított cselekvés. egy buddha különleges erénye aviccshina pravartak manaszkára (szanszkrit) . ezt azonban egyfajta pozitívabb élethez és természethez való viszo-nyulás jegyében még kiegészíti azzal.szüntelen kínú. végtelen). az egyik béklyó.meghatározhatatlan.az ávénika buddhaguna 12. nem-determinált avitarka (szanszkrit) .a gondolatmenet felidézésének hiánya (behatárolt.lényegében ugyanazt tanítja.nem-megkülönböztetett. metafizikai tudatlanság.érzékiség avisésa (szanszkrit) . a Kálacsakra első mezője. a tapasztalati jelenségek az Isten végső valóságát rejtik. a szankhárák nem-tudása.a nem-tudás áramlása avidjészrava (szanszkrit) . foka ávésa (szanszkrit) . az 1. összetevője aviddzsászava (szanszkrit) . kollektív tudat. a paticcsa szammupáda 1.tudati rongálás. énkép-zet. kínai api diyu) . az avjakta prakriti és az anyag közös tulajdonsága (szánkhja) .az átman nélküliség megismerése gondolatmegfo-ganás nélkül avivékin (szanszkrit) .himnuszgyűjtemény.az elme 3.isteni személy isteni hatalommal részlegesen felruházott megnyilvánulása. hogy ez a megjelenő világ nemcsak egyszerűen káprázat. egyéni lélek. anyagilag összetartozó. mentális tevékenysége.a nem tudás hajlandósága avidnyapti rúpa (szanszkrit) . a korábbi élet karmája. avatára Aveszta (perzsa) . tudatlan létfokozat avidjaigha (szanszkrit) . nidána. Zarathustra műve avicsára (szanszkrit) .tulajdonba vétel ávésa avatár (szanszkrit) . forró pokol avidjá (szanszkrit. páli aviddzsá. az elme kizökkenés nélkül hosszú ideig kötődik tárgyá-hoz avícsi (szanszkrit. szellemi vakság. kiterjedt. nemközlő elem. hanem az Isten csodálatos kreativitásának. a szamdnyá szkandha egyik összetevője aviccshina karma (szanszkrit) .a 8 meleg pokol közül a legalsó avícsika (szanszkrit) .nem-ártás. a rúpa szkandha 11. írott tibeti ma rig pa) alapvető nem-tudás.

szent jelvények B ba dzra kro dhí shvari ma (írott tibeti) . a lélek energia-természetét képviseli.Vadzsrahéruka ba glang szpjod (írott tibeti) . a prakriti eredeti. mint a ka-lélek. egyes korokban törekednek arra.aszura azan (vodu) . az ima avráh (szanszkrit) . a Buddha által megválaszolatlan 14 kérdés: Állandó-e a világ? Vagy nem? Vagy mindkettő? Vagy egyik sem? . testvér (csak megszólítás) axiu luo (kínai) . a halál után a csillagok közé száll.nem átfogó. nem-teremtett.szívvel végzett szolgálat.Ré kiáradása. kinyilatkoztatott szöveg ba/ba-lélek/lélekmadár (egyiptomi) . egységes állapota (szánkhja) avjápin (szanszkrit) . hogy a ba-lélek visszaszálljon a testhez. közös (számánja).Benáresz.Azonos-e egymással az élet és a test? avjakrita dharma (szanszkrit) .kibontakozatlan.meg nem határozott minőségek avjakta (szanszkrit) . nem átható. ami nincs mindenütt (szánkhja) ávodá sebálév (héber) .nem-haragvás. ezért sokféle módon próbálják megidézni.pálmalevél csíkok azê (vodu) . de halhatatlan.avjá páda (szanszkrit) . egymásba nőtt (avivékin). báál hátokéá (héber) .Izráel ben Eliézer (a Jó Név mestere).Létezik-e a Tökéletes a halál után? . amely a testtel egyidejűleg jön létre.Godanija Bá rá na szí (ejtett tibeti) .a szenvedélymentes szint a formavilágban ávuszó (páli) . és ott lakik. vibráló (viszama). terjengő (praszava dharmí).Időbe vetett-e a világ? . az ősa-nyaggal ellentétben a vjákta. a rosszakarat hiánya avjakrita (szanszkrit) .Vadzsrakrodhésvarí ba dzre heruka (írott tibeti) . kerekded testű madárként szokták ábrázolni. a teremtett és nem-teremtett közös tulajdonságai: háromgúnás (trigunam).a lélek egyik része.barát. emberfejű. a testtől kevésbé függ.erkölcsileg semleges hatás.hivatásos Tóra-olvasó Baál Sém Tov (héber) . Váránaszí ba ré (egyiptomi) . a haszid mozgalom alapítója . lélektelen (acsétana). egyes sírokon külön ajtót festettek számára.aki a sofárt fújja báál koré (héber) . nincs mindenütt.

a meghódított terület adója bakufu (japán) . szilárd baddha haszta shírsászana (szanszkrit) . ahol a loák oltára van bahiranga szádhaná (szanszkrit) .a láncokat húzó legszörnyűbb loa baku/t/ (egyiptomi) . Ming di idejében (i.lenyomott szög-tartás (hatha jóga) baddha padmászana (szanszkrit) .a hajlamok tere.Fehér Ló Kolostor Luo jangban.gyakori munkálkodás az önfejlesztésen Bai ma Si (kínai) .a buddha 10 ereje. nijama.külső karmikus beérés báhja kumbhaka (szanszkrit) . a 6 képesség: srutibala.fej-tartás leszorított karral (hatha jóga) baddha kónászana (szanszkrit) . ásajabala.gólya-tartás (hatha jóga) Bakoulou baka (vodu) . paricsájabala.kötött. szmritibala. virjabala.bagui bag chags (írott tibeti) . írott tibeti bag cshagsz) szokásszerű hajlam. Manipur királya babs me (írott tibeti) .a Brahmá szútra feltételezett szerzője baddha (szanszkrit) .a Kathmandu-völgy folyója. ásza-na) báhja (szanszkrit) .abhjásza bag chagsz dbjingsz (írott tibeti) .nepáliak. szampradzsanjabala.kilégzés utáni légzés-visszatartás (hatha jóga) báhulíkamma (páli) .sz.bábá (szanszkrit) . ahol a vágyak uralkodnak Bagmati (szanszkrit) .katonai kormányzó Bal (ejtett tibeti) .külső gyakorlás (jama. a szentély azon része. a tudat dualisztikus szintje baka (vodu) . ide hozták Indiából fehér lovon a buddhista szent könyveket lefordítani (a fehér a Nyugat színe).beszorított lótusz-tartás (hatha jóga) Badè (vodu) .Ardzsuna és Csitrángadá fia.pab me Bádarájana (szanszkrit) . a 37 bódhi-paksika dharma része . 58-75) ez volt a főváros bájit (héber) .ártó szellem. amikor Mandzsusrí kardjával átvágta a tavat övező hegyvonalat bagui/badji/sobadji (vodu) .titokzatos hatalmak háza.a szelek istene badji (vodu) .atya Babbruváhana (szanszkrit) .a mezuza tokja bak csag (ejtett tibeti. a boszorkányok szolgálója bakászana (szanszkrit) . ami akkor keletkezett. Je mon fia bala (szanszkrit) . leszorított.

szorítás.gyermek. bszam gtan.erőltetett rögzítés Balcshen gekö (ejtett tibeti.dvévácsika Bámidbár (héber) . tanítója Dósa zen mester bar do (ejtett tibeti.bön isten.Balaráma egyik neve Baladéva (szanszkrit) . elzárás (hatha jóga). szrid pa) bar micva (héber) . meditáció /szamten/. ájur véda balaváhana (szanszkrit) . Haladuja. Jadava királya Bálaka lónakára gáma (páli) . felesége Révatí. egyben Visnu egyik inkarnációja. a létrejött halál /csonyi/.kötöttség. a mantra jóga gyakorlata Bálí (szanszkrit) . szanszkrit devahán) .Balaráma egyik neve.a világot uraló démon balí (szanszkrit) . áldozat. de átkerült Rohiní méhébe. a kötöttségnek alávetett személy bandia (szanszkrit) . írott tibeti dbal cshen ge khod) . a halál után /szipai/). ünnepe dzsjestha hónapra (május) esik balaroga csikitsza (szanszkrit) .alamizsna.az első takilcsi balguti (szanszkrit) . kötés. Szugríva bátyja Balluka (páli) . fiai Nisatha és Ulmuka. hogy Kamsza ne pusztíthassa el. A népszámlálás könyve banda (vodu) . Vaszudéva fia. álom /milam/. Tóra.szerzetes miniszter bandha (szanszkrit) . 'chi kha.a parancsolat fia. antarábhava bar do drug (írott tibeti) .megkötendő. sz.és nőgyógyászat. kötelék bandhja (szanszkrit) .rinzai zen mester (i. Krisna testvére. először Dévaki volt az anyja.a hat köztes lét (szkye gnasz. adomány. halál folyamata /csikai/. kezében eke vagy buzogány van. írott tibeti.vánara király. Rjómon templom.tiszteletre méltó.Biblia. ájur véda Bali (szanszkrit) .kószalai falu. chosz nyid. nepáli szerzetes banjan (szanszkrit) . neve még: Baladéva. Bhagu remetesége Balaráma (szanszkrit) .erotikus guédé táncfajta bande (ejtett tibeti) . 13 éves fiú avatása Bardo Thödol (ejtett tibeti) . Balabhadra.gyermek-gyógyszerek. koponyatál bandhana (szanszkrit) .szent fa (Ficus bengalensis) Bankei (japán) .köztes lét.Krisna bátyja. Radzsvata rádzsa lánya. 1622-1693). Kálacsakra és Siva megfelelője Balcsincsojdzsoo (mongol) . rmi lam.a Köztes Lét Hallomásbeli Nagy . átmeneti állapot (élet /kje ne/. kötöttség.Balabhadra (szanszkrit) .

(Áldott légy.két házacska (1 + 4 üreg) a tfilinben. ájur véda Baszava (szanszkrit) .cen bcan dang rang gis 'go lha (írott tibeti) erőszakdémon.bhagavat bcong kha pa (írott tibeti) . a világ királya.bhagavan bcom ldan 'dasz thub pa drug (írott tibeti) . jelképe sírhant utánzaton álló cilinderbe és fekete ruhába öltöztetett fekete kereszt baruh dajan haemet (héber) . 709-788).sz. sorsosztó bcom ldan 'da (írott tibeti) . életévüket betöltött lányok felnőtté avatása bátim (héber) .áldott az igaz Bíró.nairátmja bde ba (írott tibeti) .gyógyanyaggal teli beöntés. lidérc.zen mester (i.a basileus felesége basti (szanszkrit) .) Baron Cimetière (vodu) .munkanélküli. a vírasivizmus alapítója Baszo Dóicu (japán. kínai Ma cu Tao jin) .Congkapa bdag (írott tibeti) . hamocí lehem min haárec.macskafejű nő. 1644-1694) japán költő Básztet (egyiptomi) .(i.dobfektetés bcan (írott tibeti) . jelképe: macska.a hat győzelemmel túljutott hatalmas bcom ldan wdasz (írott tibeti) .átman bdag med pa (írott tibeti) .szukha bde ba can (írott tibeti) .fonott ünnepi kalács. a 12.sz. a városállam politikai és vallási feje basilissa (görög) . Örökkévaló Istenünk.Megszabadítója barhesz (jiddis) . bőrtok bátlánim (héber.a Legfelső Gyönyör Köre .Szukhávatí bde bar gshegsz pa (írott tibeti) . 12.egy guédé Baron Samedi (vodu) . Macuo (japán) . Elohénu meleh haolám. halálesetet hallva basileus (görög) . századi reformer.a parancsolat leánya.i. fölszeletelésekor: Baruh atá Adonáj.szugata bde mchog 'khor lo (írott tibeti) .Athén első embere. a közösség által eltartott ember bay manger tambour (vodu) . jiddis batlenok) . mestere Nangaku Edzsó Baszo.egy guédé Baron le Croix (vodu) .harci dobolás marré paquette idején bat micva (héber) .sz. temploma: Bubasztisz bat gè (vodu) . aki előteremted a kenyeret a földből.anátman bdag meg (írott tibeti) .egy guédé.

dinasztia idején a naptemplomok obeliszkre hasonlító. amit az „Első Alkalom” idején. sötétzöld bécá (héber) . de több darabból épített központi kőoszlopait. és kifejezetten ennek jelképeként építették az V.csi bdzsi szva kar ma (írott tibeti) .elme Bekkaku kanpei taisa (japán) . ezt szimbolizálja a piramidion a piramisok és az obeliszk hegyén.áldásmondatok berit milá (héber) . különösen a muzsikusok iste-ne.dü csö bdzsi (írott tibeti) .a Bűvitalú Skorpiófejű.a testtől megvált értelem ben (héber) .város a Gangesz középső folyásánál.tojás (széder este) becon (ejtett tibeti) . eredetileg a hindu Szaraszvati benyuan (kínai) .a 3 gyászos hét Benáresz (Váránaszí.Visvakarma 'bdzsor ba drug (írott tibeti) .a test szerkezete bem rig bral nasz (írott tibeti) . dud bdud nji (írott tibeti) .a Fütykös Rókafejű.a művészetek.birkát hámázon Bendova (japán) .pranidhána berákhot (héber) . ejtett tibeti Bá rá na szí) .gadá becsittaszja szamádhi parináma (szanszkrit) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.dü nyi bdud rci (írott tibeti) . dzsorva drug be con ldzsang nagwa'i mgo (írott tibeti) . ára.Az út beszéd általi megértése. a világ teremtésekor először ért a napfény. Dógen műve benjue (kínai) .valakinek a fia bén hámcárim (héber) .eredendő megvilágosodás Benten/Benzaiten (japán) .Amritakundalin bdud szpjod (írott tibeti) . a Buddha első prédikációjának helyszíne benben/benbenet (egyiptomi) .körülmetélés (circumcisio) . vörös bdud rtsi 'khdzsil ba (írott tibeti) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.dü ci bdud rgjal (írott tibeti) .a benben az a mitikus kő.Ambapáli nyaralója bem (írott tibeti) .a tokiói Jaszukuni sinto templom Beluva (szanszkrit) .bdud (ejtett tibeti) .démon. a benbeneteket bencsolás (jiddis) .düg jal bdud rtsi dmar mo szdig pa'i mgo (írott tibeti) .

szent énekek éneklése bhádzsana lóka (szanszkrit) . sz.védelmező isten. 3102. hogy maga Krisna isten. akiről időközben kiderül.A Magasztos szózata a Mahá-bhárata című indiai eposz 6. kapilavaszthui szakja bhadra (szanszkrit) . a Buddha egyik jelzője Bhagavad Gítá upanisad (szanszkrit) . 4. zsinagóga bét moéd lehol haj (héber) .Bész (egyiptomi) ..a páli kánon teljes ismertetése i.az egyik pitta.az örök ház.vibandha bgo bo nyid kjisz grub pa (írott tibeti) . majd sorban egymás után 1004 bhadzsak (szanszkrit) . Kásjapa). tanház. könyvének 25-42.Javana királya bhagavá (szanszkrit) . a jesíva olvasóterme bét ha miklás (héber) .az imák háza.sz. a szülés védnöke beszámim (héber) .a Templom bét ha olam (héber) .áldott.a könyv háza.illatos fűszerek bét ha hájjim (héber) . temető bét széfer (héber) . műve Viszuddhimagga Bhadanté Gótama/Bhanté Gótama/Bhó Gótama (páli) . megundorodik a testvérharctól.hindu augusztus bhadra jána (szanszkrit) .a temető bét ha midrás (héber) . fejezete (700 vers-szak). A Mahá- .a vadzsrajána egyik neve Bhadrakáli (szanszkrit) . ahol az érző lények tartózkod-nak Bhagadatta (szanszkrit) . a bőrben létrejövő kémiai folya-matok.a panycsavaggíják közül az egyik. Kanakamuni. ájur véda bhadzsan (szanszkrit) . amelyben megjelennek a buddhák.Gótama úr. Tartalma szerint: két harcba induló sereg egyikének vezére megriad a rá váró feladattól. alsó fokú iskola bgegsz (írott tibeti) . Gótama előtt 3 (Krakucsanda. a temető bét hakneszet (héber) .az élet háza. és beszédbe elegyedik harci kocsijának hajtójával.minden élő gyülekezőhelye. A harc i. megszólítás Bhaddija (szanszkrit) .-5.az a világ.a tudomány háza. Krisna tanítása a mű. tkp. írott tibeti bszkal pa bzang po) jó korszak.Durga bhadrakalpa (szanszkrit.szvabhata sziddha Bhadanta csaríja Buddhaghósza (szanszkrit) . február 8-án kezdődött. a temető bét ha kevárot (héber) .a gyülekezés háza (Kneszet) bét hátfilot (héber) .e.

könyvének Anugítá (Második ének) szakasza megismétli a tanítását. a rádzsa jóga része . egy buddha.félelmetes. a legfelsőbb. 563 Vészákha hónap teliholdjakor a Mésza (Kos) jegyében.az Úr (a Buddha) fogantatása Bhagavató pánigahanam (páli) .a legmagasabb létezés Bhagu (páli.az Úr (a Buddha) kézfogója i.e.az Úr (a Buddha) névadása. mert becsmérelte Bhairava jógi (szanszkrit) . hogy a Gangesz a föld-re hullott bhagráva (szanszkrit) .szakja szerzetes Bálaka lónakára gáma falunál Bhairava (szanszkrit) . a mantra jóga gyakorlata. ejtett tibeti csomdende. Dévadaha városába menet a Lumbiní ligetben Bhagavató námakaranam (páli) .Krisna története.e. magasztos Bhágavata (szanszkrit) .istenszeretet.Srímad Bhágavatam Bhágavatam (szanszkrit) . írott tibeti bcom ldan 'da) győzelemmel túljutott. Bhagavató dzsáti (páli) . Siva egyik mellékneve.az egyik sziddha bhairavászana (szanszkrit) .bhárata 14. akit könnyen elégedetté lehet tenni. magasztos.a belégzést megelőző visszatartás bhájana loka (szanszkrit) .az Úr (a Buddha) elmélkedése Bhagíratha (szanszkrit) . osztályrész.hívő bhakti (szanszkrit) . szanszkrit Bhrigu) .Vaisnava purána Bhágavata purána (szanszkrit) . ő a felelős azért.a köznapi világ bhakta (szanszkrit) . aki eltávozott a forgatagból.diadalmas /magasztos. áhítat.sz.félelem bhája kumbhaka (szanszkrit) . Úr. bhagaván (szanszkrit. a Buddha jelzője.rádzsa. 547ben Bhagavató patthama dzshánam (páli) .félelmetes tartás (hatha jóga) bhája (szanszkrit) . győzelemmel túljutott. fejét. szent. rágátmika. mint a bőkezűség előfeltétele bhakti jóga (szanszkrit) . levágta Brahmá 5.az Úr (a Buddha) születése i.a segítő Isten iránti bizalom jógája. tiszteletreméltó. értelemmel meg nem fogható alkotóerő (vaidhi. pará bhakti). Sziddhattha Gótama Szakja Bhagavató ókamti (páli) . odaadás. 10. írott tibeti bcom ldan wdasz) . Krisna jelzője bhagavat/bhagaván (szanszkrit. i. sz.

az istenszeretet útja.létezés. önmagunk átadása Istennek a hinduknál Bhalluka (páli) . a Bhárata-nemzetség tagja. a véghetetlen létesülési folyamat. tanmagyarázó Bhandagáma (szanszkrit) . sz.India Anya Bhárata (szanszkrit) . páli bhasszappavádikó) . tippaní) bhásjapravádika (szanszkrit.zümmögő légzés (hatha jóga) bhánaka (szanszkrit) . műve: Brahmá szútra bhásja.dél-indiai klasszikus rituális tánc a tamil Nadu államban Bháratí (szanszkrit) . a nidána 10. 9.bhásjapravádika bhásztriká pránajáma (szanszkrit) . felolvasó. testi lét/dologi lét (rúpa bhava). szent iratok ismerője bhánavára/bhánaka (szanszkrit) .vitamester. keletkezés.). a személyes összetevőktől meghatározott lét.fújtató légzés (hatha jóga) bháva (szanszkrit.sz.Mandana Misra felesége Bhárhut (szanszkrit) . udvari filozófus Bhászkara (szanszkrit) . de Dasaratha és Kaikéjí fia is. szándék.hasis bhanga (szanszkrit) . . Ardzsuna egyik neve bhárata nátjam (szanszkrit) . páli) . vágylét/érzéki lét (káma bhava).Vásárvárás.bhakti márga (szanszkrit) .az egyik dvévácsika (a másik Tapussza).szövegmondó. természet. alapvető indíték.narkotikum a szamádhi mesterséges előidézésére.alkommentár (tiká. Dasaratha és Kajkéjí fia Bhárata (szanszkrit) .Dusjanta és Sakuntalá fia. foka.Bharadvádzsa-tartás (hatha jóga) Bhárat (szanszkrit) . Vardhamána szülőföldje Vészálí-tól északkeletre bhándaka/bhanda (szanszkrit) . ukkalai kereskedő bhamarí pránajáma (szanszkrit) . alaktalan lét (arúpa bhava). Ardzsuna egyik neve. nagy szent bharadvádzsászana (szanszkrit) . feloldódás (csittakkhana) bhante (thai) .bölcs.helység Madhja Prades északi felében bhásja (szanszkrit) .a bhédá bhéda védánta iskola alapítója (i.az egyik sziddha bharadvádzsa (szanszkrit) .szerzetes Bhánukí (szanszkrit) . dolog.koponyatál bháng (szanszkrit) . állapot.India Bhárat Mátá (szanszkrit) .szövegmondó. prédikátor. Brahmá szútra kommentár bhasszappavádika (páli) .a Bhárata-nemzetség tagja.

a képzelt létezéshez való ragaszkodás hajlama bhávanádzsá (szanszkrit) .életkerék. tudati kiművelés. 3. a dharma felhője (dharmamégha).a létrejött üressége bháva szamaszarvatragámini pratipad dnyána (szanszkrit) .a létesülők kibontakozása. okból létező entitás bháva csakra (szanszkrit) .uram. az újrakeletkezés folyamán létrejövő állapot. evolúció bháva tanhá (szanszkrit) .) bhávágra (szanszkrit) . 2. a megingathatatlan (visuddha bhúmi) bhávaná prahátavjánsaja (szanszkrit) . de a meditáció tárgya is bhávaná maja pradnyá (szanszkrit) . belülről fakadó ráébredés.sz. megszólítás bhávaná (szanszkrit) elképzelés. foka. a szánkhjában a linga. a jógában a csitta. kibontakoztatás.a hajlamoktól gyakorlat által történő megszabadulás útja bhávana rágánusaja (szanszkrit) . megingathatatlan (acsalá).-9. a srávakák és a pratjékabuddhák útjának 4. a paticcsa szammu-páda 10. tagja. mandala bháva dristi (szanszkrit) . örömteli (pramuditá). ami a nemes nyolcrétű ösvényt követi. meditáció bhávanámájá pradnyá (szanszkrit) . a 9. írott tibeti sgom lam) . a tudat átalakítása.szellemi önfejlesztés.a létezés. 7.gyakorlással létrehozott mágikus erő bhávanája (szanszkrit) . 4.fejlődés-bölcsesség bhávaná márga (szanszkrit. a 8. 5. nagy kiterjedésű (dúramgamá).a létezés/keletkezés csúcsa. 9. sz. az elmélyülés/ azonosulás /meditáció/ gyakorlás útja. a keletkezés szomjazása. medi-táció. az elmúlás szomjazása Bháva vivéka (szanszkrit) . 10.-10. fejlődés. 6. az egyik dasabala bháva szarga (szanszkrit) .a legala-csonyabb (apája bhúmi) és a lét csúcspontjának világáig (bhavágra) és a világon túli dolgok ismerete. 7. létszint bhavam (páli) . haszonnal járó (szádhumatí).buddhista szerző (i. azonosulás.a fejlődés ösvénye.fejlődés-bölcsesség bhávanámaji (szanszkrit) elmélkedésből eredő . mentális fejlődés. aki felé fordul (abhimukhí). fényhozó (prabhákarí). 8.természet. tiszta (vimalá). létesülés. kiszélesítés. ragyogó (arcsismati).sásvata váda bháva súnjatá (szanszkrit) . 10 szintje: 1. győzhetetlen (szudurdzsajá).

koldusnők bhiksuní síla (szanszkrit) .a látszólagos létezés hajlandósága Bhavisja (szanszkrit) . alapítója Bhászkara (i. az álom forrása. A szerzetesfivérek kötelezettségeinek elemzése Bhikkhuní szamgha (páli) .szerzetesközösség Bhikkhu vibhanga (páli) .az új tudattartalmak létesülésének rongálása.sz. ejtett tibeti gelongma) . az öröm tárgya bhógjam (szanszkrit) . a Buddha bhódzsa (szanszkrit) . egyben evő is . egy madárfaj Bhikkhu szamgha (páli) . áttörés bhékászana (szanszkrit) .Brahmá purána bhédá bhéda (szanszkrit) . élvezet.a kauravák és a pándavák rokona.kommentáríró (Jógaszútra) bhóga (szanszkrit) .női szerzetes. páli bhikkhu. a kauravák főve-zére a Mahábháratában. Sántanu és Gangá fia Bhismaka (szanszkrit) . koldus. külön-bözőség nélküli bhédana (szanszkrit) . A szerzetesnővérek kötelezettségeinek elemzése bhiksu (szanszkrit. ejtett tibeti ge long) .a létezés megszűnése bhavászana (szanszkrit) .Tipitaka.Tipitaka. a Buddha tanítványai.ennivaló.az egyik pándava a Mahábháratában. Rukminí apja. Prithá és Váju fia.szerzetes.bölcsesség bhávanéhaja (szanszkrit) .szerzetesnők közössége Bhikkhuní vibhanga (páli) .félelmetes.élet-áramlás. 9. ászava bhávászrava (szanszkrit) .életmentő orvos.keresztüljutás. a tudattalan (lélek) változó folyamata.előírások a felszentelt szerzetesnőkre (364 szabály) Bhíma (szanszkrit) .gyakorlás által megszüntetett bhavánga (szanszkrit) .védánta iskola.jádava törzs Bhódzsa (szanszkrit) .). áramló tudatfolyam. a lét szubjektív állandósága bhavaniródha (szanszkrit) .haszon.előírások a felszentelt szerzetesekre (253 szabály) bhiksuní (szanszkrit. Brahmá szútra kommentár. az intuíció.létesülés bhavánga szota (szanszkrit) .bhéka-tartás (hatha jóga) bherunda (szanszkrit) . ijesztő. sz.Rukminí bhiszakkószallakattó (páli) . Vidarbha rádzsája. műve: Brahmá szútra bhásja. Visnu Balaráma nevű inkarnációjában megtanította a buzogányharcra Bhísma (szanszkrit) . szerzetes bhiksu síla (szanszkrit) .

prathana dhjána. levegő. tudatos én bhútavidjá (szanszkrit) . egyben ennivaló is bhoktri (szanszkrit) .5 anyagi elem (föld. hogy ellenállt Mára kísértéseinek bhúr (szanszkrit) .Brahmá fia Bhrikutí (szanszkrit.bhóktar (szanszkrit) .vállszorító-tartás (hatha jóga) bhuma (szanszkrit.hibás. víz.növényi élet bhútagana (szanszkrit) .kar. svitíja dhjána. ákásánantjájatana.aki tapasztal.a lények tömege Bhútanátha (szanszkrit) .ájur véda bhuvah (szanszkrit) . fokozat. ájur véda bhúta/bhútáni (szanszkrit) .elmebetegségek.kaurava harcos bhúta jadzsna (szanszkrit) . űr).zümmögő légzés (hatha jóga) bhranti (szanszkrit) . ejtett tibeti) .teljesség bhúmi (szanszkrit) .föld.földet érintő kéztartás.föld adományozása Bhúdéví (szanszkrit) . 9 szint: káma. élvez bhóvádi (páli) .bódhiszattva szint. bráhmanok. női bódhiszattva bhu (szanszkrit) . csaturtha dhjána.föld bhúdána (szanszkrit) . a Buddha a Földet hívja tanúságtételre. anyagi világ.abhúta parikalpa bhránti darshana (szanszkrit) . dhátu. akik gyakran használták. létezők bhútadámara (szanszkrit) .evő. írott tibeti sa) . a 3 világ egyike .Visnu másik felesége. váll bhudzsangászana (szanszkrit) .szilárd alap.áldozat az emberinél alacsonyabb fokon álló életformákért bhúta vidjá (szanszkrit) . tűz.uramozók.félelmet keltő kéztartás bhútagáma (szanszkrit) . lépcsőfok. a 3 világ egyike Bhúrisravasz (szanszkrit) .Siva egyik mellékneve. naivaszamdnyá nászamdnyájatana bhúmikatva (szanszkrit) . ákánycsanjájatana. illúzió Bhrigu/Bhagu (szanszkrit) . vidnyánánantjájatana. a bioenergetikai erők birodalma.kígyó-tartás (hatha jóga) bhudzsapídászana (szanszkrit) .elemi lélek.levegő.föld bhúman (szanszkrit) . a bhadanté/bhanté/bhó megszólításból bhramarí (szanszkrit) .a sárga tárá. tritíja dhjána. jelképe zárt lótuszvirág bhudzsa (szanszkrit) . érvénytelen tudás. a mindennapi emberek ura bhútátman (szanszkrit) . talaj bhúmiszparsa mudra (szanszkrit) .

emelvény. i. Ezrá (Ezrá). a prákriti sakti . írott tibeti sza bon) .antahkárana Bian jing tian (kínai) . Échá (Jeremiás siralmai). Hámes M'gillót (Öt tekercs). N'viim Risónim V'áhárónim (A korai és későbbi próféták könyve). Tré-Ászár (A tizenkét kis próféta könyve). Mislé (Példabeszédek).mag.mantra-mag (pl. csíra.e. Sóftim (Bírák könyve). 4.mag-törvény. Ijóv (Jób). 2.csíraszótag bídzsani jáma (szanszkrit) .sátor Bilésaja (szanszkrit) . amelyen a széfer Tórát olvassák bimba pratimba (szanszkrit) . Esztér (Eszter) bídzsa (szanszkrit. 'Táv' (Tóra) = B'résit (A teremtés könyve). K'tuvim (Szent iratok).kép-tükörkép.Siva egyik megjelenési formája. M'láchim (Királyok első és második könyve).antagráha dristi bian jian (kínai) . a jó karmával rendelkező lé-nyek helye bi siki (japán) . J'hezkél (Ezékiel). az 5 természeti törvény egyike Biksátana (szanszkrit) .mangó (Aegle Marmelos).bhuvar loka (szanszkrit) . Rut (Ruth).a zsidóság szent könyvei.az egyik sziddha bilobilo (vodu) . a szél. Sir Hásirim (Énekek éneke). az egyik szerencsés tárgy bima (héber) .Rádzsagriha (Magadha) rádzsája. N'hemjá (Nehémiás). a fia.orr-tudat bian jian (kínai) . Div'ré-Hájámim (Krónikák). 3. J'hósuá (Józsua könyve). S'muél (Sámuel első és második könyve). titokzatos hangcsoport bídzsa mantra (szanszkrit) . J'sájáhu (Jezsajás). D'várim (A tóraismétlés könyve). 1. Bámidbár (A népszámlálás könyve).pontszemlélet.rituális kiáltás a petro rituáléban bilva (ejtett tibeti) .Subhakritszna biberhut (jiddis) . a gunákat jellemző kampanák bídzsáksara (szanszkrit) . aki egy ligetet (Kalandaka nivápa) ajándékozott a Buddhának. Isten és ember különbsége Madhva szerint Bimbiszára (páli) . megölte bindu dhjána (szanszkrit) . az aum). D'niél (Dániel).hódprémből készült kucsma Biblia (héber Táná'ch = Szentírás) .az atmoszféra. S'mót (A kivonulás könyve). Vájikrá (A papok könyve). 493-ban Adzsátaszattu. T'hillim (Zsoltárok). koponyaedény-nyel kolduló szerzetes bila (vodu) . Kohelet (Prédikátor könyve). amely megmarad a dzsapa után. Jirmijáhu (Jeremiás).

papi áldásosztás biva (japán) .minden dolog értékazonosságának bölcsessége 'bjung ba (írott tibeti) . a nullát jelképezi.az elemlétezők hegyre futása az avadgúti mentén 'bjung rcis (írott tibeti) .ka tam pa bka' 'gyur (írott tibeti) . a bölcsesség harmadik szemét.megnyilvánulása a laja jógában bindu/tilaka (szanszkrit. gömböcske. a dasa akusala prativirati síla 9.az egyik sziddha binkaki (japán) .tartózkodás a rosszakarattól.bűnöző boszorkány csoport bja ka lan da ka gnasz pa wod ma'i chal (írott tibeti) .akuszala múlá bjápáda virati (szanszkrit) .bódhicsitta bjang cshub szemsz dpa' (írott tibeti) .vjápáda bjer thob (írott tibeti) .élvezeti áldások birkat ha gómel (héber) . hagyományozott tudás) . hálaadó áldások birhot micvot (héber) .dzsarok bjamsz pa (írott tibeti) .dzsung ci bka' gdamsz pa (írott tibeti) . a lét szomjazásának szimbóluma birhot hodáá (héber) .thob pa bjodo so csi (japán) .bódhi bjang chub kji szemsz (írott tibeti) .vészt követő hálaadó áldás birkát hamazon (héber) .a Buddhának tulajdonított szövegek (parancsolat.puszpángfa fésű bírana (szanszkrit) . gyökere az uszíra. a vízszintes pedig Siváé Bindunátha (szanszkrit) . férfiaknál a függőleges vonal Visnu követői.pont.étkezés utáni áldás birkat kohanim (héber) .dzsung va 'bjung ba chen po (írott tibeti) .maitrí bjang chub (írott tibeti) . tagja bjápádo (páli) . dicsőítő. homlokjel. gyűjtemények. nők homlokjele.magasztaló. írott tibeti thig le) .parancsok teljesítésére mondott áldások birhot nehenin (héber) .fűféle (Andropogon muricatus).bódhiszattva bjápáda (szanszkrit) . a tett tárgya a másik ember.lantféle bizango/bossou/galipote (vodu) .Kandzsur bka' mdo rgjud (írott tibeti) .Gridhrakúta bja rog (írott tibeti) .mahábhúta 'bjung ba ri la szbnyegsz pa (írott tibeti) . csöpp. metafizikai értelemben a semmit. ejtett tibeti thikle.Kalandaka nivápa bja rgod kji phung po (írott tibeti) .

3. 1500 év).a megvilágosodás során elnyert tudás. kája dharma. mintha köpenybe burkolózna az alak.bka' rgjud pa (írott tibeti) . az ávénika buddha guna 13.a bölcsesség kora (az arhatok. láma blí ájin hará (héber) .bódhiszattva kocsi.helység.ta si bkraszisz lhun po (írott tibeti) .szoros formai követelmények szerint készült szobor. 4 szamjag prahána. írott tibeti bjang chub.-6.-18.a To bod (ejtett tibeti): Felső-Bod szóból származik.la dre bla gnasz (írott tibeti) . a test részletei nincsenek kidolgozva és csak a fej különül el a kockaszerű formától. aszvata (Ficus religiosa). 5 bala. Je mon fia bodaisin (japán) . a Középbirodalom idején vált népszerűvé bné háir (héber) . kínai dao. 8 márga) Bódhi rádzsa kumára szutta (páli) .a bódhiszattva önmegtartóztatás szabályai. ájur véda Bódhgajá (szanszkrit) .az egyik kapha. megvilágosult tudat bodhak (szanszkrit) . mely mindig kuporgó tartásban ábrázolja a megmintázott személyt.kuk bla (írott tibeti) .la ne bla 'gugsz (írott tibeti) . 6 különleges dharma: 1. ahol a Buddha megvilágosodott bódhi (szanszkrit. száj.nagyanya Bod (ejtett tibeti) . dnyána. a síla kála első szakasza bódhi paksika dharma (szanszkrit) . pippalfa. amely alatt a Buddha megvilágosodott. 7 bódhjanga. az út. felületét gyakran használták feliratok elhelyezésére.-5.örömhírt hallva blo grosz rin cshen (ejtett tibeti) .la guk bla ma (írott tibeti) .Lodö Rincsen blokkszobor/kockaszobor (egyiptomi) .a megvilágosodás 37 szárnya (4 szmritjupaszthána.a város fiai (1 évnél hosszabb ideig voltak a városban) bobe (jiddis) . tibetiek. japán kenso) . csak a mahájánában bódhi szattvajána (szanszkrit) . vák karma.Bódhi királyfi szútra (Tripitaka Szútrapitaka 85. anágámik és sróta ápannánik kora. a mahájána .felébredett. csitta karma. 2.) bódhi szattva csarjá (szanszkrit) .Tasilhunpo bkug (írott tibeti) . japán boszatszukai) . 4 riddhipáda.ka gyü pa bkra szisz (írott tibeti) .guru. 5 indríja.la bla bresz (írott tibeti) . ízlelés.a bódhiszattva életútja bódhi szattva szamvara síla (szanszkrit. 4. foka bódhi kála (szanszkrit) . bódhi-fa.

japán Daruma) . ejtett tibeti dzsang csup szem pá.sz. 538-ban bódhiszattva . a 37 bódhi paksika dharma része Boédromión (görög) .(i. ezért nem lép a nirvánába mindaddig.Bódhi rádzsafiú szútra (Tripi-taka Szútrapitaka) Bódhirucsi (szanszkrit) . a mahájána eszményi alakja. megváltás-tudat. anyagtalan égi bódhiszattvák Bódhiszattva bhúmi (szanszkrit) . hogy eljut a megvilágosodáshoz bódhicsittopáda (szanszkrit) . kínai Ta mo.(szanszkrit. aki elszánta magát a megvilágosodás elérésére. átlagos ember buddhatudattal. indiai. először Nankingban. 5.a megvilágosodott elme létrejötte Bódhidarma (szanszkrit. ő. majd Luo jangban telepedett le. században (a hagyomány szerint i. hanem azért.felséges fényesség. aki nem önös érdekből törekszik a megvilágosodásra. Shantidéva műve bódhicsitta (szanszkrit. végül a Sao lin kolostorban végzett zazent. a gyakorlott elme szimbóluma (fehér a homlokon /együttérzés/. mongol . írott tibeti bjang chub kji szemsz) .sz. az üdvösség gondolata. megvilágosító hozzáállás. 470-534) az első Indiából Kínába vándorolt pátriárka az i. kínai pátriárka (Hui neng) nem nevezett ki utódot bódhimanda (szanszkrit) . a buddhaságra való törekvés.megvilágosodott tudatosság. vörös a köldökön /bölcsesség/).megvilágosodás terasz Bódhipathapradípa (szanszkrit.a megvilágosodás 7 tényezője. hónap bogdo gegen (mongol) . mahájána-jógácsára szútra.kezdete Bódhicsarjavatára (szanszkrit) A bódhiszattva tevékenységek gyakor-lata. . az elme buddhaléte. hogy életét mások megsegítésének szentelje.A megvilágosodáshoz vezető ösvény lámpása.sz. amíg szenvedő lényeket talál. 520-ban). Atísa Dipankaradnya műve Bódhirádzsakumára szutta (szanszkrit) .Az ébredéshős lépcsőfokai.sz. ejtett tibeti Csangcsub Lamgji Dönma) . a megvilágosodás szándéka. bölcs lény. japán boszacu) megvilágosodás-lényegű.Vaszubandhu kommentárjának fordítója i. ébre-déshős. az első pátriárka. kínai jue fen) . amely elszánta magát arra. mint a 28.-6. potenciális buddha. írott tibeti bjang cshub szemsz dpa'. a Jógácsára bhúmi sásztra része bódhjanga (szanszkrit. 28 indiai és 5 kínai pátriárka volt.a 3. egyben az első kínai is. az 5.

jós Bokuszai (japán) .fás pünkösdi rózsa (Paeonia suffructiosa) bothros (görög) . megkülönböztetés /büszkeség/. mahádarsana dnyána. szamatá dnyána. 9.Afrikából érkezett néger.buddhista papok megszólítása (a bozu /japán/ szóból) Boorcsi (mongol) . pratjavéksaná dnyána.szombat esti szertartás az újoncavatási hét végén. a tudatot megzavaró tévképzetek. egykedvűség /féltékenység/.a 3 rada dob közül a legkisebb boulé zin (vodu) .dharmadhátu (a realitás)/vágy/.áldozati gödör Bottfai (japán) .1.sz.zen mester.fakard gyakorlatozáshoz boko (vodu) .varázsló. formára nevelt.illúzió.táncfajta bölcsesség (4) (kínai si zhi) .bön-pap bonszai (japán) . tyar . Ikkjú tanítványa bómos (görög) . a fekete mágiát gyakorló houngan bokono (vodu) . 4.szelídítetlen loa bossou (vodu) . 3 korszaka van: 1. még be nem avatott hounsi bossal loa (vodu) . kicsiben tartott növény bonszeki (japán) .bizango boszacu (japán) . ragaszkodás a természetesen fölmerülő vágyakhoz bonpo (ejtett tibeti) . írott tibeti bon) .törpe fa.miniatűr sziklakert bonze (japán) . dzsol bon 2. tükörszerű /harag/.mandala formájú templom együttes Jáván az i. jelképe szigony boula (vodu) .halotti rítus bohun (vodu) . századból bossal (vodu) .a templom előtti oltár a thysiának bonc (japán) .bódhiszattva boszacu do (japán) . az a loa.tibeti sámánisztikus ősvallás.az első takilcsi Borobudur .a női szépség szűz istennője.bódhiszattva ösvény boszacu siki (japán) .bódhi szattva szamvara síla botan (japán) . kritja anusthána dnyána bölcsesség (5) .gyászdal bokken (japán) . 3. aki először jelenik meg. mindent teljesítő /mohóság/. edényégetés temetés után boumba (vodu) .buddhista egyházfő bohoum (vodu) . 2.buddhista szerzetes bonnó (japán) . vagyis az 5 méreg megtisztított formája bön (ejett tibeti. a hiedelem szerint Senrab Mivo (ejtett tibeti) alapította a Buddha idejében.bódhiszattva tudat boszatszukai (japán) .

élete végén az Univerzum elpusztul.hiábavaló áldás Brahmá (szanszkrit.jó órában. Legfelsőbb. az asztánga jóga 4.Brahman állapot brahmá csárí (szanszkrit) . Mindenható.nemi önmegtartóztatás. nőtlenség. Úr. hordozóállata a hattyú.nőtlen tanítvány.Brahmá szolgálóinak szintje a formavilágban . a teremtő isten. köszönés jó hír hallatán. felébredése a teremtett világ pusztulása.bön pap. a benne való feloldódás. Önhatalmú. aki a tanítvány útját járja. ejtett tibeti Changpa. írott tibeti) átalakult bön bön po (ejtett tibeti.az Istennek felajánlott hindu áldozat brahmá kájikáh (szanszkrit) . de nem tulajdonít nekik különösebb jelentőséget. egy falu papja bösaá tová (héber) . társa Szaraszvatí.bölcsesség. gjur bön (ejtett. lépése (jama) brahmá csarin (szanszkrit) . Atya brahmá bandhu (szanszkrit) . Nemző. ide születnek azok. a buddhizmus nem tagadja a hinduizmus isteneinek létét. néha azonosítják az 1. elmélyülésében álmodja a teremtést. két világciklus között meditációban van.a tiszta Önvaló belső átélése brahmá jadzsna (szanszkrit) .energiaközpont a mellkasban brahmá dána (szanszkrit) . Megtartó. manuval és Pradzsapati brahmánista teremtésistennel. Brahmá birodalma a formavilág 4 ege közül a legalsóban van.első áldás a kidusokon bráhá levátálá (héber) .születés szerinti bráhman brahmá bháva (szanszkrit) . ébrenléte a nirvána. szent élet.ásrama brahmá csarija (szanszkrit) . álma az újraszületések körforgása (szamszára). írott tibeti tshangs pa) (brih = kitágul) a Trimúrti első tagja. Teremtés. egy adott istenben való hitet s az ennek megfelelő életmódot a buddhista felfogás egy természetes állomásnak tartja a megvilágosodás felé vezető úton. pusztulása után az új világkorszakkal új Brahmá születik a Visnu köldökéből kinyíló lótuszvirágból. tanuló az upanajana után brahmá csarjászana (szanszkrit) . írott tibeti bon po) . tudatában mindkettő ugyanannak a két állapota.pashcsimóttánászana (hatha jóga) brahmá csomó . fő törekvésük a vele való egyesülés. tudás adományozása brahmá dhjána (szanszkrit) .bon 3. Alkotás. és majd Visnu kilégzése kelti új életre. munka előtt bráhá (héber) . akik a világot Brahmá által teremtettnek hiszik.

Védánta szútra Brahmá szútra bhásja (szanszkrit) . sokrétűségét a Trimúrti szimbolizálja. rejtett. az elmélye-dés első szintje a formavilágban brahmá mimánsza (szanszkrit) . meg-nem-nyilvánuló. ide torkollik az avadhúti Brahmá Szahampati (szanszkrit) . ahol véget ér az avadhúti.Brahmá purána Brahmá vidhjá (szanszkrit) . Dígha nikája) Brahmághosa buddha (szanszkrit) . szahaszrára csakra. az Önvaló létezése.brahmá-lyuk.-ban Brahmádzsála szutta (szanszkrit) .Kászí uralkodója az i. csak negatív jelzői vannak. majd Sríkántha műve brahmá upászaná (szanszkrit) . advaita. mindenki más-más szemszögből látja.e.a Legfelső Lényre vonatkozó tudás.Bhászkara. a valóság 3 aspektusa. 5. buzgóság /muditá/. a kettősség nélküli. a tökéletes tudat kijárata. Világlélek. mint . vertex.Brahmá birodalma.tökéletes viselkedés. a Lét.Mindenható Úr Brahmá szampradája/Csaitanja (szanszkrit) . a 4 erény (szeretet /méttá/. alapítója Madhva Brahmá Szávarni manu (szanszkrit) . sz.a meg nem nyilvánuló Ősok tisztelete (nirguna upászaná) Brahmá vaivarta (szanszkrit) . manu Brahmá szútra (szanszkrit) . ejtett tibeti Jarlung Cangpo) . személytelen. a szusumna felső vége.brahmá kshétra (szanszkrit) .A nézetek mindent felölelő hálója (Tripitaka Szuttapitaka. Monro-nyílás (a harmadik agyüreg összeköttetése a két ventriculuszszal) a fejtető nyílása. állapot. Ősok.az égi világrészek buddhája Brahman (szanszkrit) .észak-indiai folyó brahmá randhra/amrita brahmá (szanszkrit. kiegyensúlyozott életmód /upékhá/) Brahmádatta (szanszkrit) .a Legfelső Lény.Brahmá színe előtt beszélők szintje a formavilágban Brahmá putra (szanszkrit. kínai fan tian) .a 10. írott tibeti tshangs pa'i dbu ga/tshangs dbug) .védánta Brahmá purána (szanszkrit) . (brih = növekszik). mivel tulajdonságok nélküli (nirguna).felekezet. az abszolút ismerete brahmá vihára (szanszkrit) . irgalmasság /karuná/. abszolútum.6 Mahápurána brahmá purohitáh (szanszkrit) . a szánkhja teisztikus változatában az Isten (Ísvara).tiszta tudat brahmá lóka (szanszkrit.

Tándja. a karuná.. a Védákhoz írt magyarázó szövegek az i. nevelők.Brahmá Társaság.nepáli tanító az i.a 4 örökletes varna egyike.őstojás bráhmaní (szanszkrit) .a világmindenség világai. az áldozati szertartások vezetése. Maddzshima nikája 1. erdei remeték.kozmikus légzés brahmánda váda (szanszkrit) . 395 brahmávihára (szanszkrit) . Satapatha. 2.394.folyó Észak-Indiában Brahmarsi (szanszkrit) . brahman (szanszkrit) . . önmagára. Ákása. században Brahmánda (szanszkrit) . századból (Aitaréja /Ásvalájana/.bráhmana nő Bráhmani mantanika szutta (páli) .Brahmá megkísértése szútra (Tripitaka Szútrapitaka 49.áldások.sz.Brahman. stílusa ld.-8. szimbóluma az ÓM. társadalmi átalakulást tervezett. elsődleges feladatuk a szent szövegek tanulmányozása és tanítása.a Brahmá ismerői Bráhmí (szanszkrit) . isteni út a maitrí. szat csit ánanda (lét-tudatboldogság). megjelenései: Djausz. értelemszerűen az árják az uralkodó varnák Brahmáputra (szanszkrit) . Taittiríja.a Védákat kiegészítő szakrális szövegek bráhmana varna (szanszkrit) . a Misna bevezető könyve.Durgá egyik anyai kiterjedése Brahmó Szamádzs . Sadvinsa. a papok Brahmánasankara ácsárja (szanszkrit) . a hagyomány szerint történészek.isteni hang.nagy szent brahmaszvára (szanszkrit) . Szúrja. évezredtől az Indiába betelepülő árják és az őslakosság összeolvadásának eredménye.e. írott tibeti bram ze) .isteni állapot. monoteista irányzat. Brahmá purána brahmánda prána (szanszkrit) . a Buddha beszédeinek 64 erénye.a társadalmi rendben az értelmiség. a muditá és az upéksá megvalósítása. egy világ élettartama: 22. Slókárdhéna. 17221833) bengáli bráhmana alapította. családos gazdák és varázserejű bölcsek. harcolt a nők jogaiért. papok.áldozat (neutrum) és aki bemutatja (masculinum) bráhman/bráhmin (szanszkrit.. a szatí ellen Brakhot (héber) . Váju. Gópatha) bráhmana (szanszkrit) . tiltja a képeket. 7.) bráhmanizmus . Ap. kétszer született.88018 földi év.i.e. Rám Móhan Roj (i. Prithiví. agnivihára brahmávit (szanszkrit) . a szellemi világra és az anyagi világra vonatkozó egység.sz. 9.

Tóra. hogy megvilágosítsa 'bri (írott tibeti) .vágy 'brog mi (írott tibeti) . Jádzsnyavalkja nézetei az Átman-Brahman azonosságról.a 4 gyümölcs (srótápanna. a sárkányok hangja bszam gtan (írott tibeti) .áldás brten pa (írott tibeti) .drok pa bróhe (jiddis) .dzsi 'bro (írott tibeti) .illegális menekítés Brihadáranjaka upanisad (szanszkrit) . véda himnusz brisz/brit (jiddis) . a félistenek papja. esők és a mennydörgés gazdái. a Szamje bszangsz (írott tibeti) . labda. hordozója lótusz vagy 8 ló által húzott szekér Brihat phala (szanszkrit.szála 'bras bu bzi (írott tibeti) .a Szatapatha bráhmana vége.bráhman bram ze'i rigsz szhing szála chen po (írott tibeti) .dri brihá (héber) .miatta vette föl Siva Ardhanárísvara formáját.körülmetélés brjid (írott tibeti) .Jutalmak Sokasága égi birodalom. szakridágámin. jelképe imafüzér. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike fehér Brhringi (szanszkrit) .mennydörgés.a csütörtök hindu istene.általában alkalmi áldásmondások bram ze (írott tibeti) .dro bro (írott tibeti) . a Jadzsur véda áranjakája Brihannala (szanszkrit) .kultuszszobor a szentélyben brgya szbyin dkar mo dom mgo ma (írott tibeti) . arhat) B'résit (héber) . dhjána. A teremtés könyve bretas (görög) . druk 'brug szgra (írott tibeti) . kínai Guangguotian) .tánc.vírja 'brug (írott tibeti) .drup .Drokmi 'brog pa (írott tibeti) .Sántaraksita kolostora.a Barnamedve-fejű. szintjének 3.a felhők.Ardzsuna eunuch-neve Viráta udvarában Brihaszpati (szanszkrit) . az elmélyedés 4.az elélyülés köztes léte. eskü.a szóma áldozat éneke. anágámin. birodalma a formavilágban Brihat száman (szanszkrit) .az istenek házi papja a Mahábháratában.Biblia.a megtámasztott 'brtson 'grusz (írott tibeti) . Nadír. Imaúr Brihaszpativár (szanszkrit) . buzogány.szang bszgrub (írott tibeti) . szamádhi bszam jasz (írott tibeti) . íz.

a hagyomány szerint a történelmi Buddha előtt már 6 buddha . mások szerint i. mert a japán buddhizmus inkább a halálra. japán bucu. 14.upavásza bszod nams lo gszar (írott tibeti) .ban Bucu (japán) . 623/622-543) Kapilavasztuban született.kjerim bszkjed rim (írott tibeti) . budh: felébredés. Felébredett.e. hotoke (japán).utpannakrama bszlu (írott tibeti) . írott tibeti sangs rgjas) .punyjá bszod namsz kzi tshogsz (írott tibeti) .a három kincs egyike (dharma szamgha) Buddha (szanszkrit.Bu tön Bu tön (ejtett tibeti. sorsosztó bsztan 'gdzsur (írott tibeti) .a Buddha útja. írott tibeti szangsz rgjasz. ezért őt tekintik a buddhizmus alapítójának. legtöbbször együtt van a sinto oltárral. a sinto pedig inkább a mindennapi életre irányul buddha (szanszkrit.egykedvűség. sz.tibeti vallási irányzat bu ma (ejtett tibeti) . a Köztes Lét könyvei közötti ráolvasás-gyűjtemény btang sznjomsz (írott tibeti) . a részrehajló ítélet hiánya bu luk pa (ejtett tibeti) . a buddhák sorában a Szakjamuni. a történelmi Buddha (Gótama Sziddhattha /páli/ i. írott tibeti bu szton) .Buddha Bucu do (japán) .Megtisztult. a Szakják Bölcse nevet viseli. kínai Fo) . tanítható rendszerbe foglalta azokat.szusumná bu mo (írott tibeti) .tun sing btagsz grol (írott tibeti) .szo nam lo szar bszod namsz (írott tibeti) .a Kandzsur és a Tandzsur szövegeinek rendszerezője az i.buddhista házi oltár.kalpa bszkal pa bzang po (írott tibeti) . azért. hogy megoszthassa tapasztalatait embertársaival. 566-486/563-483.kel me bszkal pa (írott tibeti) .megcsalás bsznjen gnasz (írott tibeti) .sz. Megvilágosodott. a buddhizmus bucudan (japán) .Kötéssel Szabadító.e.őr-isten.bszgrub bja (írott tibeti) drupcsa bszkal me (írott tibeti) .punjá szambhára bszrung ba'i lha (írott tibeti) .pu mo bu szton (írott tibeti) . a bucu írásjegy egyik olvasata.upékhá btang sznjomsz chen po (írott tibeti) .Tengyur bsztun szing (írott tibeti) .bhadrakalpa bszkdzsed rim (írott tibeti) .

műve a Viszuddhi Magga (A tisztulás útja). Visvabhu (Mindenkit Gyámolító).volt: Vipasjin (Mindent Látó). az akadályok kiküszöbölése (szamjag pratihára vászanatvá). tíz képesség (dasabala). színe sötétbíbor. az öt tudás egyike buddha ksétra (szanszkrit) .sz. a kanonizált szútrák és tantrák Buddha ghósa. 1.egy buddha erényei. írott tibeti sangs rgjas kji rigs) .Dharmaraksa (i. az igazsággal bíró test (dharmakája).buddha-földek. 1. 2. a tudat. 7. sz. Sikhin (Fejdíszes). Kasjapa (Fényőrző). 4. 4. 8. önmagában létező test (szvabhávakája).indiai tanító Tibetben az i.a buddha testei. világos tudatosság (aszambhinna szmritjupaszthána). századi mester. nagy együttérzés (mahá-karuná).a Fényhozó Vajrócsana haragvó alakja.) kínai fordítása Asvaghósa művéből Buddha csarita kávja (szanszkrit) . a feledés hiánya (nászti musitá). 8. fajtái: 1. 3. az élvezetek teste (szambhógakája). női társa a Felserkent Harag Hatalmas Asszonya. mitikus buddhák és bódhi-szattvák birodalmai Buddha locsána (szanszkrit) .i. máshol 24 elődről írnak.a Buddha tana. 5. 3 keze. 9.a Buddha saját szavai Buddhaguhja (szanszkrit) . sz.a cselekvést véghezvivő tudás. Krakuccshanda (Tévhitet Oszlató). 3. mindent átfogó tudás (szarvadnyá dnyána) buddha kája (szanszkrit) . 2.-ban buddha dharma (szanszkrit) .az első Buddha életrajz.buddhaeredet buddha guna (szanszkrit) . 4 bizonyosság (csaturvaisáradja). 6. 6 lába van. 4. Bhadanta csaríja (szanszkrit) . a testben az agyhoz kapcsolódik . a buddha különleges erényei (ávénika buddhaguna). Kanakamuni (Aranyhős).sz. 5. szingalézről pálira fordított buddha gotta (szanszkrit. században.a Buddha parancsolatai. írta Asva-ghósa az i. teremtett test (nirmánakája) buddha kritjánusthána dnyána (szanszkrit) . az egyik sziddha Buddha csarita (szanszkrit) . kendőzetlen dharma (agupta dharma).sz. a 108 bölcs egyike Buddhahéruka (szanszkrit) . etika buddha vácsana (szanszkrit) .a Magasztos szemének női perszonifikációja Buddha szászana (szanszkrit) .sz.

Kathmanduban buddhánu szmriti (szanszkrit) . nyelv. a Szukhávatí egyik gyakorlata Buddhapálita (szanszkrit) .ész. tapintás) Buddhista Misszió.a Buddha-ékszer.Buddhakródésvarí (szanszkrit) . 420ban Buddhavamsza (páli) .megvilágosodott-tartás (hatha jóga) Buddhavadra (szanszkrit) .Dhammam szaranam gaccshámi Szamgham szaranam gaccshámi (páli) . orr. Hetényi Ernő (1912-1999) buddhizmus (japán bukkjó) .Vaszubandhu kommentárjának fordítója i. pajzs. a benne lévő szattvagúnákkal hat a purusa a prakritire.1952-ben alakult. i.az Avatamszaka szútra fordítója i. belátás. az avjaktából követke-zik. de egyedül is. ízlelés. mai formájában a történelmi Buddha (Gautama Sziddhártha. néha hozzászámítják a manaszt (mint kárméndriját). 538-ban buddhasramana (szanszkrit) . kimondható a közösségen belül.a buddha felidézése.a szerda hindu istene.Buddha héruka női társa.a Buddhába vetem bizalmamat /folyamodom/.Buddha-jel (usnísa. 470540).sztúpa Nepálban. i.üdvözlő kéztartás buddhászana (szanszkrit) . hallás. a buddhizmusban érzet (látás. hozzátartozik az 5 parancs (panycsa síla) betartása Buddhanáth (szanszkrit) . az avjaktából következik buddhindríja (szanszkrit) . a felserkent harag hatalmas asszonya Buddham szaranam gaccshámi . tudat.5 érzékszerv (indríja: szem.sz. kanná.a megvilágosodás elérésének. 566-486) tanítása buddhvá csátmánam (szanszkrit) .Tipitaka. a 25 tattvából a második.e.sz. felfogás. műve: Múlamadhjamakavrittih: A középút alapverseinek magyarázata. következésképpen a testi vándorlás. ez a Merkúr. hordozója oroszlán Buddhávatamaszaka (szanszkrit) . a Közösségbe vetem bizalmamat. fül. tilakam) Buddhasántí (szanszkrit) . a szenvedés megszüntetésének vallása. apja Szóma. a következtető érvelésmódra épülő praszángika madhjamaka iskola alapítója Buddharandam (szanszkrit) . kard.sz. tartományfőnöke dr. buddhista irat buddhi (szanszkrit) . bőr). Nágárdzsuna követője. Buddhák krónikája Buddhavár (szanszkrit) .buddhista filozófus (kb. jelképe buzogány. a Tanba vetem bizalmamat. menedékkérés.felébreszti önmagát . Magyarországi Árja Maitréja Mandala Egyházközösség . szaglás. anyja Tara.

igazságosság. a küzdelem útja buke (japán) . hűség.a Dipolia ünnep áldozati szertartása bure (ejtett tibeti) .) cachette (egyiptomi) . becsületesség bűn (3) .verem rejtekhely. írott tibeti cham med) .harcművészet.a harcos útja. a 4 súlyos tilalom áthágása.buddhizmus bukolai (görög) . önuralom.épület Athénban.csaitja cacafa (vodu) . dinasztia uralma alatt caddik (héber) .mahámudra prána meditáció ca me (ejtett tibeti. igazmondás. a tanítások nem értése miatt a mahájána ócsárlása. írott tibeti rca rlung) . cami.spenóthoz hasonló növény calenda (vodu) .szentély Bahiában .éjszakai tánc canari (vodu) . mások fájdalma iránti könyörület. a bűnök olyan súlyosak.harcos bukkjó (japán) .misztériumpap Bukoleion (görög) . ahová Amon papjai rejtették el a királyi múmiákat a sírrablók és fosztogatók elől a XXI.kétrétű ösvény. kagyü caca (ejtett tibeti) .1871-ben bushido (japán) . ahol a basilissa hieros gamos szer-tartása volt bum pa (ejtett tibeti. hogy a delikvens rögtön a pokolba kerül. ra). amit a temetés végén eltörnek candomble (vodu) .budo (japán) . írott tibeti rca mi) .hosszú kürt burmai zsinat .1.kolostor C ca lung (ejtett tibeti. az 5 jóvátehetetlen bűn egyikének elkövetése ca mi (ejtett tibeti. írott tibeti) .igaz ember. a polgári és a katonai nevelés Buphonia (görög) . a szamurájok által követett sinto elvek: egyenesség. bátorság.nincs időköz (a halál után).a Vízöntő csillagkép. felsőbbrendű lény az ember és a Messiás között calalou (vodu) . őszinteség.a Kálacsakra egyik leszármazási ága (dro. 3. ajanamsza bun bo rjodo (koreai) . hászid rabbi. 2.edény.főzet (Capparis cynophallophora L. az 5 nagy bűn (panycsánantaríjáni) Bürdene Bulag (mongol) .

írott tibeti tshangs dbjangs rgja mtsho) .titokzatos hatalmak (szellemek. vagy gyűrűbe írták az uralkodó nevét.Mahésvara ce sag (ejtett tibeti. 1706ban Lhazang mongol kán és Kangxi kínai császár megfosztotta rangjától és száműzetésbe kényszerítette Cangpo (ejtett tibeti) .a kézművesek ünnepe Pyanepsión hónapban cham med (írott tibeti) . a szereh először Narmer palettáján jelenik meg cassave (vodu) .ca me .rontásfajta. dinasztia óta használatos. írott tibeti gcang) .jótékony felajánlás cen (ejtett tibeti. varázsszer caprelateur (vodu) .Brahmáputra Cao san Pen csi (kínai) .holdnap (a Hold 12 o-ra távolodik a Naptól) ce zsan (kínai) . egyes nevekről így lehet megállapítani.tibeti város. Ü Cang tartomány nyugati része.fogadalmi tábla Chalkeia (görög) .ce sag Cethang (ejtett tibeti) .élőlény cartouche (egyiptomi) . a III. 1682-1706?). dalai láma (i.sz.ház caye mystère (vodu) . írott tibeti) . fővárosa Sigace.sz.Szódzan Hondzsaku caprelata (vodu) .apácakolostor Lhászában ces zag (írott tibeti) . ősi tibeti uralkodói központ cha cha (ejtett tibeti.Cang (ejtett tibeti.névgyűrű. hogy királyról van-e szó. csak királyok használhatták. i.feljáró út caye (vodu) .varázsszert készítő varázsló cara (ejtett tibeti) . végén egyenes függőleges vonallal lezárt gyűrűbe írták. a fáraók neveiket ovális. írott tibeti ces zag) . mely mágikusan védeni volt hivatott a király nevét.a középföld emberei és a sziklákban lakó vörös istenek cen po (ejtett tibeti) . írott tibeti bcan) . a houmfò Ce cai tien (kínai) . loák) háza. előtte szerekh-be (palotát jelképező téglalap-ba). Lhászától nyugatra fekvő tartomány Cangjang Gyaco (ejtett tibeti.természetesség cedáká (héber) .a 6.maniókalepény causeway (egyiptomi) .király Cenko (ejtett tibeti) .tiszta.

ünnep Lhászában. dél.sz.Chan jan (kínai) .mennydörgés.a Köztes Lét könyveiből a ráolvasások 'chi ka'i bar do (írott tibeti) . északkelet.hajlandóság.a halál órájának köztes léte ch'ien (kínai .Afrikából érkezett néger 'chi bslu (írott tibeti) .a tátongó űr istene chapiteur (vodu) .az öngyilkos lány ünnepe (Delphoi) Charistéria (görög) . dalai láma emlékére chor ba'i phung po (írott tibeti) .egytörvényfonalú (egyfogadalmú) chosz dbjingsz (írott tibeti) .dharma csaksu chosz kji blo grosz (írott tibeti) . 711-782) chanda (szanszkrit) .t'ien t'ai pátriárka (i.a törvénylényeg köztes léte chosz njid kji bar do (írott tibeti) .Marpa chosz kji wkhor lo bszkor ba (írott tibeti) . Szangye Gyaco alapította az 5.dharma csakra pravartana chosz njid (írott tibeti) .dharmadhátudnyána chosz gragsz (írott tibeti) . hua jen pátriárka (i. az I csing egyik trigramja Chih i (kínai) .a 2. hua jen pátriárka (i.az Anthestéria második napja (Athén) Chokcsö (ejtett tibeti) .italáldozat 'cho-ba'i lha (írott tibeti) .a t'ien t'ai iskola alapítója (i. hajlandóság általi töké-letes elmélyedés Chang pa (ejtett tibeti írott tibeti changs pa) .fehér bádogból készült csörgő Chaos (görög) .pálmalevelek rituális felhasogatása Chloia (görög) .védaná szkandha chos mngon pa mdzod (írott tibeti) Abhidharma kósa chosz (írott tibeti) .sz.felütő.a harminc zsarnok elűzésének ünnepe Boédromión 12-én chen (kínai) . szamgha) chosz brgjud gcig pa'i bshesz gnjen (írott tibeti) . 602-668) chiré aïzan (vodu) .éltető-isten.Közös áldozat.a halál csalása 'chi bslu'i cho ga/'chi bslu 'dzsigs pa rang grol (írott tibeti) . 760-820?) cheveaux (vodu) . a jósló véletlenül kiválaszt egy szövegrészt egy könyvből Charila (görög) .a három kincs egyike (buddha.sz.a halál órájabeli köztes lét 'chi kha (írott tibeti) .sz. tenni vágyás. dharma.Brahmá chansi (vodu) . 538-597) Chih yen (kínai) .dharmadhátu chosz dbjingsz kji je shesz (írott tibeti) .Dharmakírti chosz kji (írott tibeti) .tavaszünnep Anthestérión hónap végén (Athén) choai (görög) .menny.a törvénylényegű löztes lét .a 4. sorsosztó Choes (görög) . az I csing egyik trigramja Ch'eng kuan (kínai) .

tibeti iskola clairin (vodu) . nézőrojtok.Gedálja bőjtje .zsidó nacionalizmus. dalai láma alapított az 5.a Kígyófejű Vízistennő. fürt. a vallási gyakorlatot hangsúlyozta cintámani (szanszkrit) . alapítója Herzl Tivadar cjag csen pa (ejtett tibeti) .dharmapála chosz szku (írott tibeti) . jegye a sárkány cin na (kínai) . asztrológia cicesz (jiddis) . helyes út Chytroi (görög) . írott tibeti rcis) . írott tibeti zin) .víz éke.talit katan cijun (héber) . tulajdonképpen a Szentföld cionizmus .fegyelem.gyászszertartás körmenete. írott tibeti rci rig) .fehér rum co (ejtett tibeti) . kék chu rgjan (írott tibeti) .dossou avant chréstérion (görög) . a szerzetessé válás egyik útja Kínában cing tu (kínai) . imarojt cidákli (jiddis) .ló (cheval).papi levél vásárlása.sírjel cimesz (jiddis) .gyümölcskompót cin (ejtett tibeti. szimbóluma zöld rügyező növény. amit a 6.cicit cicit (héber) . akit a loa megszáll choukèt (vodu) .földi chu bo wod bsrungs (írott tibeti) .tibeti antilop cog csö szer dang (ejtett tibeti) .bojtok.kívánságteljesítő kincs Cion (héber) .fa. szemlélőrojt.asztrológus ci rik (ejtett tibeti.a számítások tudománya.Nadíkasjapa chu lha sngon mo sbrul gji mgo (írott tibeti) .kínai buddhista iskola. írott tibeti rcis pa) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.dharmacsarja choual (vodu) . 1959-ig minden évben megtartották com Gedáljá (héber) .Cshödo Lu Gyelcen chosz szkjong (írott tibeti) . a fehér lótusz Chüan csang (kínai) .dharma kája chosz szpjod (írott tibeti) .az idő istene chthonios (görög) .bön asztrológiai számítások ci pa (ejtett tibeti. mauzóleumának elkészültekor. növekedés.dharmapála chosz szkjong ba'i srung ma (írott tibeti) .chosz szgron klu rgjal cen (írott tibeti) .Sion hegye Jeruzsálemben.az Anthestéria harmadik napja ci (ejtett tibeti.jósszentély Chronos (görög) .kínai utazó chül trim (ejtett tibeti) .

tanmagyarázó.tavi ökör.kereszttel megjelölt cu si (kínai) . és a 12.átlagos kacura cuglhakang (ejtett tibeti) .hagymavölgyből származott.pátriárka. írott tibeti mchur phu) .vízmedence a kertben Cultrim Gyaco (ejtett tibeti) . eredeti neve Loszang Drakpepal congók (vodu) . a katampa iskolában tanult.sz.(i. csan mester cuo (kínai. 1816-1837).nemzetgyűlés Congkapa. Agoué Cögyam Trungpa .sz. Dzse (ejtett tibeti. rzse) . hagyomány. 1409-ben alapította a gelukpa rendet (erényrend).dombkert Cukijomi (japán) .tibeti kolostor gyűlésterme Cuki (japán) . hónapban ünneplik cukubai (japán) . a Hold cukijama (japán) . egy bizonyos nézet előtérbe helyezése Cung mi (kínai) .Rangdzsung dordzse asztrológiai rendszere cuzu mi (japán) . 13571419/1356-1416).rontásfajta congdü (ejtett tibeti) .a sötétség.iskola. valamelyik nem csan iskola követője cur pu (ejtett tibeti.táncfajta croisignin (vodu) . 1940-1987) tibeti mester. Idzanagi és Idzanami fia. övé az éj birodalma.hua jen pátriárka (i. a régens állítása szerint urna-módszerrel választották (nem tisztázott) cumi (japán) . nagymester cubusi simada (japán) .combite (vodu) .bűn cung (kínai) .tengeri kagyló.kézidob CS .a sinto Hold-istene. Amateraszu ómikami és Szuszanoo no mikoto testvére Cukinami no macuri (japán) . i. 780-841). dalai láma (i. a tibeti buddhizmus reformátora (i. írott tibeti bcong kha pa. bozót congo) Coquille de mer (vodu) .csoportos paraszti munka compèdre (vodu) . japán zazen) . a nyingma iskola tulkuja Cölung (ejtett tibeti) .sz.a 10. mitológiai állat crabigné (vodu) .kert.sz. kicsinyített természet cukijama niva (japán) . ez a sárga szekta.ülve meditálás cuo csu (kínai) .a Hold ünnepe a sintóban.sz. a 6. az éjszaka istene.loa-csoportok (tengerparti congo.

kerék.önfeláldozás csags (írott tibeti) .egyeduralkodó Csakkjuma (ejtett tibeti) .buddhista templom modell csaitra (szanszkrit) .cshak csai (kínai) . de a test erőközpontjai a kundalíní jógában. a „Hare Krisna. a manipúra csakra a köldöktájon. a múládhára csakra a végbélnyílás és a nemi szerv között. a tu romlott írásképe alapján csa do (japán) .csa (japán) . akivel egyszerre azonos és ugyanakkor különböző is csaítja (ejtett tibeti ca ca) . a Gaudíja vaisnava iskola alapítója.szellemi-tudati tényező.sz.csakóra madár-tartás (hatha jóga) Csakpori (ejtett tibeti) . 1486-534) filozófus.” mantra segítségével közelíthet a személy a Legfelsőbb Úrhoz. az életenergia fölemelése. a szvádhisthána csakra a nemi szerv és a gyomor között. mindegyik saját holddal és nappal csakkavattí (páli) .női védisten.tudati tényező csaittaszika (szanszkrit) . a mandala nyugati ajtónállója csakkavála (páli) . Visnu korongjának neve Szudarsan.. ejtett tibeti.női védisten. diszkosz.feladás csága adhitthanam (szanszkrit) .idegközpontot megkötőtartás (hatha jóga) Csakraszamvara (szanszkrit) . a Méru-hegy körül 7 koncentrikus sziklagyűrűn túl van a 4 kontinens.orvosi kolostor Lhászában csakra (szanszkrit.. tudatállapot csaittadharma (szanszkrit) .böjti lakoma Csaitanja Maháprabhu (szanszkrit) .teaszertartás Csag Gja Csenpo (ejtett tibeti) .tudat-tényező Csaja (szanszkrit) .nyugati vörös tudáshordozó istenség. az anáhata csakra a szívnél. az ádnyá csakra a két szemöldök között és a szahaszrára csakra a koponyatetőn van csakrábandhászana (szanszkrit) .Szani vár anyja Csajtarat (szanszkrit) . a vi-suddha csakra a toroktájékon. a mandala keleti ajtónállója csakórászana (szanszkrit) . a testben a torokhoz kapcsolódik csága (szanszkrit) .hindu március csaitta (szanszkrit) .tea.(i.világegyetem.a fehér bindu (Bódhicsitta) férfi . ejtett tibeti) . ahol a nádík keresztezik az energiavezetékeket. írott tibeti khor lo) . csatakorong.Kuvéra kertje a Mandara-hegyen Csakdroma (szanszkrit.

mint meghatározó elem csaksu (szanszkrit) .világegyetem csakravartin (szanszkrit. Száriputta relikviáit vitte a . koreai szon. eredetileg hadvezér.a látás egymásra ható mezeje csaksur dhátu (szanszkrit) . a Buddhát a nekik kijáró szertartással temették el. magányos elmélyülés csamsz khang (ejtett tibeti) . de nem valamiről.zendo csan tö (kínai) . sziget arany).a test akaratlan mozgása Csanda (szanszkrit) . a csan híve Csana Dordzse (ejtett tibeti) . szolgálólány. 3. amit erre a célra építenek csan (kínai. miniszter.a 6. kinai buddhista iskola. japán zen) .sugsz csala acsala (szanszkrit) . elefánt.kerék-tartás (hatha jóga) csakrávála (szanszkrit) .a csan erénye.jövendőmondó csan tang (kínai) . kínai zhuan lun sheng wang) . írott tibeti 'khor lo sgjur ba'i rgjal po) egyeduralkodó csakravartin rádzsa (szanszkrit. utóbbi esetben elmélkedni. az erő kerekének forgatója csakséndríja (szanszkrit) .érzékelő tudatok Csaksusa manu (szanszkrit) .meditációs ház.egy brahmácsárí. szőrlegyező Csamdo (ejtett tibeti) . ló.szem csaksur ájatana (szanszkrit) .ladakhi (Tibet) rituális tánc Csámara (szanszkrit) . írott tibeti 'khor lo sgjur ba'i rgjal po.határ. a vallási gyakorlatot hangsúlyozta csan jen (kínai) . a 7 kincs (kínai qibao) birtoklója (aranykerék. mert névszó és ige is.kerékforgató rádzsa. a 4 világsziget (földrész) uralkodója (1.bódhiszattva. sziget bronz. a Dzsambudvípa egyik alföldrésze.látóképesség. korábban shou ji = őrizni az egyet. gyöngy. manu csaksusz (szanszkrit) . a buddhista szövegekben világuralkodó. 4.a szem szkandha. sziget vas.mozdítható-mozdíthatatlan múrti csam (ejtett tibeti) . szanszkrit dhjána. a látás érzéke.elmélkedés.látás csal (ejtett tibeti) . 2.a látás tudatossága csaksur vidnyána vidnyapti (szanszkrit) . az 5 érzéki képesség egyike csaksur vidnyána (szanszkrit) . elzárkózás. a szó jelentése lefordíthatatlan. tábornok).Jakfarok. sziget ezüst.Kelet-Tibet egyik területe csamsz (ejtett tibeti) . Amóghasziddhi kísérője csancsala (szanszkrit) .jidamja csakrászana (szanszkrit) .látható alkotóelem csaksur indríja (szanszkrit) .

Buddhához Csandaka (szanszkrit) . az együttérzés jelképe csapati (szanszkrit) .lepénykenyér Csáraka szanhitá (szanszkrit) .sz. 6.a 8 Haragvó Nő egyike. de Szóma másik neve is.a Buddha lovásza Kapilavaszthuban csandála (szanszkrit) . a tejóceán köpülésekor keletkezett.sz. írott tibeti spjod rgjud) ..az egyik sziddha Csarumati (szanszkrit) .e. a mandalában fehér mezőben futó nyúl Csandra szurja prádipa buddha (szanszkrit) . az i.(szanszkrit. Pi Jen Lu: Smaragd Szikla gyűjtemény. az anyagi energia istennőjének inkarnációja .Hold. a dzsainizmus híve Csandrakirtí (szanszkrit) . Tibetben a bölcsesség tükrének női szimbóluma.teaszertartás csan-történetek .) csanoju (japán) .a Maurja-dinasztia uralkodója (i. a '30-as évek végén buddhista kolostort akart alapítani csápa (páli) .prászangika filozófus i. 322től). A viselkedés kosara csarjá (szanszkrit) . Durgának.neotaoista filozófus.kert. bráhmana nő és súdra férfi gyermeke Csandálí (szanszkrit) .Bódhipatha pradípa csaniva (japán) . teaszertartáshoz Csankí szutta (páli) .erényes élet. Patandzsali (?) műve Csarijá pitaka (páli) .Dzsósú Dzsúsin Csao kung .Hold-nemzetség Csang an/Hszienfu (kínai) .a déli világrész buddhája Csandragupta (szanszkrit) .nincstelenek.Csankí szútra (Tripitaka Szútrapitaka 45. viselkedés Csarja tantra . kaszton kívüliek.Előadó tantra Csarpati (szanszkrit) .a Hold csandra (szanszkrit) .orvoslás. sz. felsőbbrendű valóság. Nágárdzsuna kommentátora Csandravamsa (szanszkrit) . rajzokban a félhold a szóban felfoghatatlan. érinthetet-lenek. 142-ben neki megjelent Lao ce hatására a taoizmus megtisztítója Csangcsub Lamgji Dönma (ejtett tibeti) . az Ég Mestere.Rukminí egyetlen lánya.(kínai) Csuan Teng Lu: Kézről kézre járó mécses.íj. a testben az agyhoz kapcsolódik Csandra (szanszkrit) .ezen a néven Trebitsch Ignác. páriák.Tipitaka. Vu Men Kuan: Átjáró kapu nélkül Csao csou Cung sen (kínai) .a Tang-dinasztia nyugati fővárosa Csang Tao ling (kínai) .

páli csatu szamgaha vatthu) . 4. szamgha) jelképe csattári arija szaccsáni (páli. a vágyvilágban az első.4 nagy király a Világhegy csúcsán az égtájaknak megfelelően csatur szamgraha vasztu (szanszkrit. elfogulatlanság (szamánárthatá) csaturanga dandászana (szanszkrit) . 2.ernyő. amely csak harmat-cseppeken él (más néven: kapindzsala) csatra (szanszkrit) .csárváka (szanszkrit) .gondolatolvasás csátaka (szanszkrit) . kegyes beszéd (prija vákja). kínai Si tian wang tian) . a 3 ékkő (Buddha.a 4 felekezet csatuh szútrí (szanszkrit) . dharma. jó szándékú viselkedés (arthakrijá).4 végtagos rúd-tartás (hatha jóga) csaturjoni (szanszkrit.az együttérzés 4 alap-eleme: 1. arahattamaggó.teakeverő csatahparjája (szanszkrit) . az em-ber a világegyetem változásainak alávetett tudattal rendelkező test. október-november csaturógha (szanszkrit. szanszkrit csatvári árjaszatjáni) . anágámí.4 csatur mahárádzsa kájika (szanszkrit. az ártódémonok (jaksa) és az illatevők (gandharva) csatur mahárádzsika déva (szanszkrit. azonos nevű alapítójának feltételezett műve a Bárhaszpati szútra csaszen (japán) .materialista filozófiai rendszer (darsana). a vágyakból keletkező szenvedésektől védő szimbólum.a Brahmá szútra első 4 fejezete és kommen-tárjai csatur (szanszkrit) . írott tibeti rgjal chen rigs bzi) . 3.a 4 nemes igazság csattaró magga (páli) . a 4 nagy királyi leszármazás (Dhritarástra. és akik járnak rajta: szótápanna. szakadágámí. szakadagámimaggó. adás (dána).hindu lelkigyakorlat az esős évszak alatt. anágámimaggó. a 4 égtáj mind-egyikét egyegy nagy rádzsa uralja. Virurhaka.csatur szamgraha vasztu csatuh szampradája (szanszkrit) . Virupáksa.a nirvánához vezető négyes út: szótápattimaggó. írott tibeti skje ba rnam pa bzhi/skye gnas bzhi) .legendás fogolyszerű madár. arahá csatu szangaha vatthu (páli) .4 áradat: érzékszervek miatt .Négy Égi Rádzsa ege. Vaisravana).a négy születés csaturmásza (szanszkrit) . alattvalóik a kígyódémonok (nága). kínai si liu) .

írott tibeti phags pa'i bden pa bzi) . kijelentettem.a 4 nemes igazság (a szenvedés. a Buddha nem fél: 1. 2. elveti.a 4. szenvedés (jelenlegi eredő). a buddhaguna 2. ahogy érvényes az alaknélküliség régiójában is. az ösvény). 4. a bódhiszatva szint ötödik foka csaturtha dhjána bhúmi (szanszkrit) . elfogadja a duhkha igazságát az érzékiség birodalmában.4 félelem-nélküliség. sem nem azonos és sem nem különböző csatvára anaszkárá (szanszkrit) . a teljes megvilágosodástól. 3.szellemi tevékenység csatvári árja phaláni (szanszkrit) . másképpen: 1. 4. hogy ellenségeink (antarájika dharma vjákarana pratidnyá vaisáradja).fel-ébredt vágyak. ez a Középút a 4 nemes igazság belátása révén járható végig. illetve arról is.a buddhák 4 bizonyossága: 1. 4. amely kivezeti az embert a duhkhából a nirvánába (nairjánikapratipadvjákara pratidnyávaisáradja). különböző. az ok és okozat nem lehet azonos. a megszüntetés. 2. elpusztítottam minden szennyet (szarvászra vaksája dnyána pratidnyá vaisáradja). egynek sok következménye van. 5. születés-öregedés-halál (jövőbeli eredő) csaturtha dhjána (szanszkrit) .bhúmi. hogy 1. az összes dharma tekintetében eljutottam a megvilágosodásig (szarva dharmábhi szambódhi pratidnyá vaisáradja). csoportja csatuskotjupádánupatti jukti (szanszkrit) . sok ok hoz létre sok következményt. 4. megmutatni a szenvedésből kivezető utat. azokról beszélni. azonos és különböző egyszerre. mentális szennyeződések. meg van győződve erről az igazságról. 3. kínai si wu wei . a Buddha szerint a megvilágosodás felé törekvőnek tartózkodnia kell a két szélsőségtől: a szenvedély vezette. amelyek akadályozzák a vallást. többnek van egyetlen következménye. 3.tetralemma. a keletkezés. 4. egy oknak egy következménye van. hedonista életmódtól és az önsanyargatástól. a szennyeződések megszűnésétől. elmélyülés szintje csaturvaisáradja (szanszkrit) . hogy a 4 nemes igazság tökéletes megértése a cselekedeteknek az az útja.a 4 nemes eredmény csatvári árjaszatjáni (szanszkrit. 2. 2. elfogadja . téves nézetek. tudatlanság csatursankhépa (szanszkrit) . aspektusai: 1. 3. hogy az az alakok régiójában is érvényes. kijelentettem a hit ellen ható dharmákról. 3. élvhajhász. 2. négysarkú logika a létrehozás nem létrehozottságáról.a függő keletkezés 4 részlete: élvezet (múltbeli aktív tényező). létesülés (jelen-legi aktív tényező).

a testben az agyhoz kapcsolódik csavan (japán) . ismeret. illetve arról is.igaz. téves nézet (mithjádristi) Cséllaná/Khémá (szanszkrit) Bimbiszára felesége. mint az alaknélküliségében. 12.tartózkodás az élet megsemmisítésétől (pránátipáta). mint az alaknélküliség régiójában Csaurangí (szanszkrit) . tibeti szellemi vezető cse (kínai. bön asztrológiai diagnózis cse hsüeh (kínai) .a duhkha keletkezésének az igazságát. házasságtörés (kámeszu mithácsára).bölcsesség.tudatlanság/bölcsesség (prad-nyá).pándava hős cséla (szanszkrit) . 9. lopás (adattádanam). tiszteletlenség a tanítás iránt/bizalom (sraddhá).a Nyolc Haragvó Nő egyike. mint az alaknélküliség régiójában.nagy tudós . és 6. hogy az az alakok régiójában ugyanúgy érvényes. 19. meg van győződve erről az igazságról. bár inkább episztemológia csen (kínai) . elfogadja a duhkha megszűnésének igazságát. Nigantha Nyátaputta unokahúga csema (ejtett tibeti) . ejtett tibeti. meg van győződve erről az igazságról. illetve arról. csak az i. 16. elfogadja a gyakorlat ösvényének igazságát.sz.a felhevített jósló csontok kérdezője. hűséges csen jen (kínai) . hogy az az alakok régiójában éppúgy érvényes.logika.teacsésze.sz. mentális szennyeződések elharapózása/a tisztátalanság eltüntetése (klésaksája) cselekedetek. Csétaka és Trisalá lánya. 7. 8. kárhozatos és ellenszerük . 15. végétől Cse jen (kínai) . amely elvezet a duhkha megszűnéséhez. sz. tudás. viszályból adódó gonosz beszéd (paisunjam).egy ország Csékitánu (szanszkrit) . igaz ember csen po (ejtett tibeti) . 10. 14. harag (vjápáda).hua jen pátriárka (i. csalás (mrisáváda). Vardhamána nővéré-nek lánya. meg van győződve erről az igazságról. 13. 11. 602-668) Csédi (szanszkrit) . hogy az alakok régiójában ugyanúgy érvényes. gondatlanság /törődés (appramáda). durva beszéd (párusjam). írott tibeti dpjad) . a szerzés vágya (abhidnyá). nem üdvös (10) . fecsegés (sampralápa).filozófia. valamint arról is.tanítvány cselekedetek.az egyik sziddha Csaurí (szanszkrit) .

mai taoista szekta Dél-Kínában cseng suozuo zhi (kínai) . 5. Csetanáham bhikkhave kammam vadámi. hívja elő a karmát.a szív megszabadulása cshad (írott tibeti) .karmikus cselekedet. a szó és a test karmája ered belőle. századi taoista kánon 7. lánya Cséllaná csétaná (páli) . csétaná karma (szanszkrit) . a szútrák versformáinak leírása a védán-gán belül cshando (szanszkrit) . a szellemi tulajdonságok 52 fajtá-ja csétóvimukti (páli) .i.cshe Cshag seng ji thek pa (ejtett tibeti.verstan. írott tibeti spjan ras gzigs) .hua jen pátriárka (i. bön jóslás és asztrológia cshak (ejtett tibeti. helyes. a beszédben és az elmében.a szándék cselekedete csétanárita (szanszkrit) .Csen ti (kínai) . tibeti vallási irányzat cshanda (szanszkrit) .mozdulat csétajitvákarma (szanszkrit) .liccshaví herceg. szertartásokhoz kapcsolódó 3 kérés.Paramártha cseng (kínai) . .nagy pecsét.tudattényezők. az 5 elem (dzsungva) egyike cshak csen pa (ejtett tibeti) . Amitábha kísérője cseresznyemirtusz (vodu) . szellem.a Cshándógja bráhmana része. megvalósításra való vágy. a nagy együttérzés bódhiszattvája. Avalókitésvara. írott tibeti phja gsen gji theg pa) . csetajitvá kammam karoti kájena vácsája manasá.nagy tudós Csenrézi (ejtett tibeti. része. írott tibeti csags) . Cseng li szektájának írásai. a szándék által jön létre a karma a testben.fém.A szán-dék.akarati ösztönzés.akarat Cshándógja upanisad (szanszkrit) .kritja anusthána dnyána csenpo (ejtett tibeti) .a taoista kánon mindhárom kötetének kiegészítése.erőfeszítés.sz. 738-839) Cseng li (kínai) .becsületes. szerzetesek. szándék. felesége Trisalá. a 3 egyéni karma lehetőség egyike (még: karmavászaná. jó Cseng i (kínai) . az Ég Mestere északi szekta Cs'eng kuan (kínai) . elszántság cshandasz (szanszkrit) .a világ megváltója.főzet (Eugenia fragans) cséstá (szanszkrit) . szellemi aktus. egyenes.A Jóslás Sen-jének Járműve. a .sz.a szándék terméke. szándékos cselekedet csétaszika (szanszkrit) . karmaphala) Csétaka (páli) .

a felfogás alkalmai.ducö 01-03. ilyenkor jön mozgásba a megértés.egyetemes tudat/felelősség Csi szung (kínai) . a legvégső.sz. köles.patkány. a dolgok kettőssége a formák világában: li .asztrológus láma csi szem (ejtett tibeti) .víz.passzív. írott tibeti phjed jol) . a negatív és pozitív között áramló energia. éter. gépezet. víz. sen). csi dinamikus.tamasii csi bi (ejtett tibeti) . délután.sz. alkalom. aki nem buddhista cshogsz (írott tibeti) . írott tibeti cshad) . az újralétesülés bizonyítója cshanku (ejtett tibeti) . az 1. északkelet cshi (ejtett tibeti. ajanamsza cshi bdag (írott tibeti) . századi buddhista szerzetes. írott tibeti chos sgron klu rgjal cen) tibeti tanító az i.amikor a holdnap napkelte után kezdődik.ajanamsza csi (ejtett tibeti. kínai qi. írott tibeti 'cshi bdag) .a halál folyamatának átmeneti állapota csi kung (kínai) . 8. az egyik életprincípium (még 2: csing.Száma véda kiegészítése Cshandragómin (szanszkrit) . írott tibeti) .aki kívül van. írott tibeti 'cshi sbjor) .i. áldozat.pocoknyúl csi kai (ejtett tibeti) . műve: Az eredeti út (Jüan tao) . írott tibeti bdzsi) . az 5 elem (dzsungva) egyike cshu szin (ejtett tibeti.farkas cshe (ejtett tibeti.cshi dak cshi dak (ejtett tibeti. a párának (qi ejtsd: csi) a két ellentétes természetű alapmódosulata. a jin és a jang a világot felépítő anyagi szubsztanciának.léleképítő gyakorlatok a Sao linban csi pa (ejtett tibeti) . állatövi jegy.dharmakája Cshödo Lu Gyelcen (ejtett tibeti. írott tibeti bdzsi. női jellegű (jin).a Bak csillagkép cshu zer ba (írott tibeti) . a keresztény Lélek. bárány. 11. tehén.huhuva Cshumiglung (ejtett tibeti) . a „szellemi” az összesűrűsödő földi qit jelöli. míg a „ragyogó” a táguló égi qit csí (kínai) . észak.fürdőhely Lhászától nyugatra cshuszin (ejtett tibeti) .a halál folyamatának köztes léte csi kai bar do (ejtett tibeti) . században cshu (ejtett tibeti.indiai költő. és napkelte előtt végződik cshe jöl (ejtett tibeti.halál cshirolpa (ejtett tibeti) .légzés. írott tibeti cshu srin) . japán tamasii) . az éjszaka vége.a halál ura cshi dzsor (ejtett tibeti.ganacsakra cshosz kji szku (írott tibeti) .

kínai szerzetes.sz. a vágyak tüzének jelképe.csan mester († i.mester. Szeigen Gjósi csintá (szanszkrit) .csiao sou (kínai) . tarkaság Csitragupta (szanszkrit) . i. tájék. határ.a gandharvák királa Csitraváhana (szanszkrit) .főkamarás csikitszá vidjá (szanszkrit) .megszabadul Csien Lung (kínai) . abszolút tudat.címer csik jab khen po (ejtett tibeti) .reflexió. akit szerzetesek gondjára bíztak. birtok. minden kívánságot teljesítő drágakő.kínai császár Csiencsen (kínai) .gyakorol.öntudat.gondolkodás csintámaja pradnyá (szanszkrit) . a Buddha rágalmazója.kreppselyem csit (szanszkrit) .hosszú idő után csirimen (japán) .a csit és a dzsada összekapcsolódásával létrejövő egyén csie (japán) . a tudás 5 ága közül az egyik Csin (kínai) .Csitraváhana lánya. 753-ban érkezett Japánba csigo (japán) . Csitrángadá apja . az egyik életprincípium (még 2: csi. sen).szellem őseredeti mivoltában csitra (szanszkrit) .bölcsesség csie to (kínai) .az orvoslás tanulmányozása.lángoló.laikus tittha nő.életesszencia. ő írja föl az emberek cselekedeteit Csitrakúta (szanszkrit) .szent hegy a Gangától dlre Csitrángadá (szanszkrit) .a gandharvák királya Csitraszéna (szanszkrit) .Gandzsin. de Sántanu és Szatjavatí fia is Csitraratha (szanszkrit) .vadzsra Csincsá (páli) . az egyik ratna csiöd pa (ejtett tibeti) .sokaság.Manipur királya. megért csira (szanszkrit) . tanár Csidambaram (szanszkrit) . apród csihna (szanszkrit) .Konfucius csin kang (kínai) . gondolkodó bölcsesség csintámani (szanszkrit. 740).Tilla csiddzsada granthi (szanszkrit) . ejtett tibeti norbu) .sz. tamarindfa csing (kínai) . a csanban a személyes egyén szembenállása a világgal Csing jüan (kínai) .Jamarádzsa jegyzője.nemesi származású fiú. összekapcsolódás csit szvarúpa bháva (szanszkrit) .

ebből 4. ásajabala ⇒ 2.az elme 5. ebből 3. virjabala ⇒ 7. a buddhizmusban értelem. ezért felis-merjük az összeszedettség előnyeit csitta dhátu (szanszkrit) . csittaikotikarana. csittaikotikarana ⇔ ebből 3. csittavjupasamana. csittapraváhaszamszthápa. csittaikotikarana ⇔ 3. csittapratiharana ⇔ 2. csittopaszthápana. s az attól elkülönülők). a szánkhjában a linga. sruti-bala ⇒ 1. szellem belső szerve. viccshinnapravartak. szmritibala ⇒ 4. ebből 4. csittasamana ⇔ 2. csittadamana. ebből 5. mindaz. emlékezet.a lélek fegyelmezése csitta damana (szanszkrit) . aviccshinnapravartak.egy buddha mindig barátságos és kegyes. ízlelhető. virjabala ⇒ 8. csittapraváhaszamszthápa ⇔ 1. fájdalmas. ebből 4. ájatanapravartak. értelem. szagolható. elme. 9 állapota: csittaszthápana. a jógában a szamszkárák hordozója. a tudatosság általi tökéletes elmélyedés. viccshinnapravartak. képzetalkotás. ebből 6. értelemmel felfogható.a tudat aktivitása csitta karma (szanszkrit) . akaratból fakadó cselekedetek (a tudatossághoz tartozók. írott tibeti kdzsi sems) tudatosság (elme. ebből 2. viccshinnapravartak. burok. szam-pradzsanjabala ⇒ 6. szamádhána ⇔ 4. csittadamana ⇔ 2. viccshinnapravartak. viccshinapravartak. hallható. az elme begyakorlása. szmritibala ⇒ 8. szamádhana. szampradzsanjabala ⇒ ebből 8. a manasz buddhi ahamkára egyben. ami természeténél fogva nem szennyezett. észleletek (vizuális. aviccshinnapravartak. csittopaszthápana ⇔ 2. tudatosság. állapota.az elme tényezője. az ember mentális és érzelmi aspektusai = kellemes. s aminek nem. aviccshinnapravartak. szándék. szmritibala ⇒ 3. tudat. szampradzsanjabala ⇒ 5. paricsájabala ⇒ 9. manonivésapravartak. csittavjupasamana ⇔ 2. énkép). csittasamana. egyik sem. csittaszthápana. az . gondolkodás. bháva csitta bhávana (szanszkrit) . a csitta fejlődésének menete: 1. ebből 3. csittaikotikarana ⇔ 3. ejtett tibeti kün zsi. a tudat passzív oldala. világosak a kudarcok és a kellemetlen következmények.csitta (szanszkrit. tathágata garbha csitta kammannyatá (szanszkrit) . csittapratihara-na. aminek tudatában vagyunk. képzeletbeli tárgyak). ebből 3. ebből 5.

angamedzsajatva.tudatpillanat (uppáda.gondolatokból fakadó téveszme csitta vipra vukta szanszkára dharmah (szanszkrit) .elterelődések. tudattan. dukha. avirati. anavaszthitattva. bhránti sarshana. alkalmassága csitta passzadhi (szanszkrit) . jógácsára (vidnyánaváda).nem szellemi hajtóerők csitta viszuddhi (szanszkrit) . thiti. szamshaja. shvá-sza prashvásza) csitta vipallásza (páli) . Viszuddhi Magga csitta vjupa samana (szanszkrit) . foka csitta mahá bhúmika (szanszkrit) . tudatállapot (pramána. alabdha bhúmi-katva.az elme 7.csak az elme iskola. álaszja. alkalmazkodó készsége. csak-tudat csitta mudutá (szanszkrit) . állapota. állapota.a tudat ügyessége. felol- . daurmanaszja. az elme háborítatla-nul halad egy határozott pont felé csittakkhana (szanszkrit) . az 5 természeti törvény egyike csitta pagunnyatá (szanszkrit) .minden szellemi állapotban jelenlévő tényezők csitta mannyatá (szanszkrit) . nidrá.az elme anyagában bekövetkező módosulások megszűnése csittagócsara (szanszkrit) .az újjászületéshez kapcsolódó gondolatok csitta viksépa (szanszkrit) . a tudat hajlékonysága csitta nijáma (szanszkrit) .a tudat működési területe csittaikágratá (szanszkrit) . az összpon-tosítással ellentétes tudatállapot csitta vritti niródha (szanszkrit) . gondolatfolyam.az elme 2. az elme megbékítése.a tudat egyhegyűsége csittaikoti karana (szanszkrit) .ávénika buddhaguna 15. s ezt újra és újra ismétli csitta samana (szanszkrit) . sztjána. ha az elme még mindig az érzékelés tárgyaira vágyakozna. akadályok (vjádhi. állapota.az elme 3. állapota. állapota. vikalpa.a tudat nyugalma csitta pratiharana (szanszkrit) . ekkor meg-nyugszik csitta szantati (szanszkrit) .a tudatban lezajló átalakulás.az elme 6. írott tibeti sems tsam) . bhanga). szmriti). a pradnyápáramita egyik irányzata.a tudat törvénye.az elme 8.a tudat beleérző képessége.tudati megtisztulás. pramáda. az elme egy időre rögzül a tárgyán. az elme leghalványabb szennyeződései is eltűnnek csitta vritti (szanszkrit) .a tudat használhatósága csitta mátra (szanszkrit. viparjaja. az elme visszairányítása az összpontosítás tárgyára valamilyen kizökkenés után csitta praváha szamszthápa (szanszkrit) .

ékágratá csitténanijatiloko (páli) .derékalj csódaná (szanszkrit) .sz.Diadalmas. a tudat egyenessége csjutjupapatti dnyána (szanszkrit) tisztánlátás.az érzékelés tárgyaival való kontaktusból következő tapasztalás csosz (ejtett tibeti) .ösztönzés. a Kilenc Hegy Zen Iskoláinak egyesülése Csogji Gjelpo (ejtett tibeti) . állapota.hajnali közös zen imádság Csokang (ejtett tibeti) .Lhásza központi temploma. sz.tibeti fordítómester csóka (japán) .dódás csittalahutá (szanszkrit) .az elme 1.a világi tudat által történő irányítás csittopaszthápana (páli) . és rögzül a meditá-ció tárgyán csitteka gatta (páli) . 1356-ban alapított buddhista szerzetesrend.a tudat megszabadulása (még nem a nir-vána) csittaszthápana (szanszkrit) . az egyik dasabala csjutjupapatti dnyána bala (szanszkrit) . aki i.a halál és az elkövetkező élet-be való átmenetel megértésének ereje cso csan (kínai) . 7. elmélyülés. negatív motiváció a dharma útján csogje (koreai) .i. építtette Szogcen Gampo az i.a tudat rugalmassága csittánupasszaná (szanszkrit) . 1097 körül elterjesztette a csant Koreában cso vang (kínai) . az alakok világának sajátossága.a poklok birodalmának buddhája Csogro Lügyalcen (ejtett tibeti) . az elme erősen rögzül a tárgyán csittudzsukatá (szanszkrit) . az abhidnyá 5. az elme függetlenné válik a külső tárgyaktól. összponto-sítás. ismerete. ismeri a karmájuknak megfelelő élethelyzetekbe születők halálának és újjászületésének pillanatát.sz.ülni és felejteni csódai (japán) . Bhagaván csonyi bardo (ejtett tibeti) . természetfeletti képesség.a tudatállapot éber tudatossága csittaszja ékagratá parináma (szanszkrit) .az elme 4.zazen Cso mo lung ma (ejtett tibeti) .a halál állapotának átmeneti állapota csor va (ejtett tibeti) .dharma .elme csittassza vimutti (szanszkrit) .-ban Csomdende (ejtett tibeti) . állapota.herceg.Himalája Cso Tae zsong (koreai) .sz.helyes cselekvés és helyes életmód.

1130-1200).tál felajánlásokhoz csö/gcsug (ejtett tibeti) . Ü Cang. kolostor Csökji Gyalcen (ejtett tibeti) .kő-fölajánlás. mozgás csószoku (japán) . a saját test felajánlásának misztikus szertartása.az első pancsen láma (i.kínai filozófus (i.vallási vezető.sz. kőtáblák.A kisebbik Duhkhakkhandha szutta (Tripitaka Szútrapitaka 14. 1313-ban felvették a kötelező állami vizsga tananyagába.ékszer a fejtetői hajcsimbókban csui (kínai) .kolostori felügyelő csú (japán) .e.A kisebbik elefántnyom szútra (Tripitaka Szútrapitaka 27.dharmakája.csosz can (ejtett tibeti) .) csúlá mani (páli) . tibeti folyó. lételemek. Do kham csör ten (ejtett tibeti. a világgal azonos végtelenség csö pa (ejtett tibeti) . amelyekbe általában a 6 szótag van vésve csöde (ejtett tibeti) .bűn Csúla duhkhana khandha szutta (páli) .előimádkozó pap az állami kultuszban. 1650) Csölkhaszum (ejtett tibeti) .ősi szokás csöd do (ejtett tibeti) . a nyolcas csörten-csoport egyike csö ku (ejtett tibeti) .levágás. szanszkrit sztúpa) .sz. 4.az i. írott tibeti mcshod rten.-3.a Buddha harca a gonosz hatalmak ellen. a taoizmus és a buddhizmus alapján az ember és a kozmosz kölcsönösségét tanítja Csuan Teng Lu (kínai) .a Kézről kézre járó mécses csantörténetek írója Csuang ce (kínai) . szövegmagyarázat Csu Hszi (kínai) .) Csúla hatthi padopama szutta (páli) .vastag tibeti köpeny csúdakarana szanszkára (szanszkrit) .a fejtetőn csomóba kötött haj ékszere a ksatrijáknál .ereklyét őrző szentély csösz tim pa (ejtett tibeti) .légzés zazenben csosztimpa (ejtett tibeti) .dharma.campából készült kis csúcsos tésztafigura csö pe mandala (ejtett tibeti.az első hajvágáskor végzett hindu szertartás csúdámani (szanszkrit) .Tibet 3 fő területe: Ngari Korszum. írott tibeti mcshod pa'i mandal) . kommentárjait i. században élt taoista filozófus csuba (ejtett tibeti) .sz. tanító szerzetes. az imádságok felügyelője Csothül csörten (ejtett tibeti) .megfellebbezhetetlen engedelmesség a császárnak csu (kínai) .

írott tibeti mtshur pu) .) Csullavajja (páli) . sz. ő vitte hírül a Buddhának Vardhamána halálhírét. íze a savanyú. a Konfuciusznak tulajdonított tulajdonított 4 klasszikus könyv (Szí Su) egyike csung nan san (kínai) .mahá száhaszra lóka dhátu . ősz.tőr.Gutei Csüan cheng (kínai) . színe a fehér.sz. halál Csü cse (kínai) . 19. szerve a tüdő.lojalitás a saját lelkiismerettel szemben csung csiao (kínai) .Tavasz és ősz krónika. nála ette a Buddha a halálát okozó vacsorát (zsíros disznóhús vagy mérges gomba). mai taoista szekta ÉszakKínában D da (ejtett tibeti.kínai buddhista filozófiai iskola. nyílvessző da a (írott tibeti) .nemes.) Csúlavagga (páli) . a nem-tudás fonala átvágásának jelképe Csurpu (ejtett tibeti.) Csúlavédalla szutta (páli) . A kis rész csun cu (kínai) . Vinajapitaka 4.vallás. előtérbe helyezte az elméletet csuri (szanszkrit) .elvágás. a Konfuciusznak tulajdonított 5 klasszikus egyike Csunda (szanszkrit) . nyugat.Csúla szaccsaka szutta (páli) .tábornok da qian shi jie (kínai) . végétől Csung Jung (kínai) . egy aranyműves Pávában. övé volt a bilvapark csung (kínai) . Vénusz.) Csúla szunnyatá szutta (páli) .aszkétanövendék. merevség. jegye a bárány. este.Teljes Igazság. jelképe Manydzsusrí kardjának hegye.A kisebbik szunynyatá szútra (Tripitaka Szútrapitaka 121. csak az i.karmapa kolostor csuti (szanszkrit) .mahánagna da pön (ejtett tibeti) . írott tibeti zla) .Tipitaka.A kisebbik Szacscsaka szútra (Tripitaka Szútrapitaka 35.a Közép Mozdulatlansága.fém. az örömteli. a Tan hangja.homokóra alakú dob.A magyarázatok kisebb szútrája (Tripitaka Szútrapitaka 44.csandra da ma ru (ejtett tibeti) . Tibetben két emberi kopo-nyafélből készül. akiben van jen Csun csiu (kínai) .A kis rész (Tripitaka. a táncoló Siva jobb hátsó kezében is van da nuo jian na (kínai) . vágás.

mennyei birodalom Dahaumja (szanszkrit) . ezzel is bizonyítva isteni hatalmát.osztó.a pándavák bráhminja dahí (szanszkrit) .a gazdagság sinto istene daimjó (japán) .mahá száhaszra lóka dhátu da yuan jing zhi (kínai) .upászaná daivik (szanszkrit) .da qian shi jie (kínai) . ma is tartják.Hatalmas Nap.tiszta mező. Kis Daidala ünnep minden 6.zen kolostor.az acutai sinto templom vezetője Daibai (japán) .a Buddhát ábrázoló nagy méretű szobor Daidala (szanszkrit) .a daiszeni zen-kolostor kertje Daitoku templom (japán) .adományozó Dajánanda Szaraszvati (szanszkrit) . Baszo tanítványa daibucu (japán) .az egetbírók tiszta helye dag pa'i zhing khams (írott tibeti) .démonok Daitó (japán) .szubsztancia dabbhafű (páli. egy törvényfonalú avatott társ dag pa mkha' spjod kji gnas (írott tibeti) . a Daitokudzsi hagyomány alapítója Daitoku dzsi (japán) .főnemes. valószínűleg kusafű dáf (héber) .fabábu. a császár jelképes egyesülési rítusa Amateraszuval.zen mester.nemes daizazen (japán) . de a császárra vonatkozó részek nélkül Daijú (japán) .tanító-bölcsesség dai gúdzsi (japán) . a végső buddha Daió (japán) . Nagy Daidala ünnep minden 60.mahá darsana dnyána dabba (szanszkrit) .táncfajta dai enkjo csi (japán) .a Tóra-szöveg hasábjai dag pa (írott tibeti lhan cig skjes pa'i je shes) .zen mester Daikoku (japán) . az Árja Szamádzs alapí-tója .zen mester daitják (szanszkrit) . évben.joghurt dahomey (vodu) .zen mester. tartományi herceg daimón (görög) . évben (Boiótia) Daidzsó szai (japán) .vodu tác dahomey z'épaules (vodu) .bráhmana. közvetítő az istenek és az emberek között Dainicsi (japán) .a nagy ízlelés ünnepe (Oho nihe macuri). szanszkrit darbha) védikus szertartásoknál használt fű.együttszületett tudás. évente a császár megkóstolja a rizst az isteni Őssel.nagy zen dájaka (szanszkrit) . itt élt Ikkjú daivi mimánsza (szanszkrit) .

állata fehér Damcik Drolma (ejtett tibeti. hit a tanításban és adakozás a hitért) dal dzsor (ejtett tibeti. tanítás megszerzése.nehezen megszerezhető lehetőség. írott tibeti dam chig szemsz dpa') . taní-tó. manu Dáksájaní (szanszkrit) . Daksa és Praszúti leánya daksina (szanszkrit) .erősen buzgólkodó dalit (szanszkrit) . ejtett tibeti.dahomeyi kígyóisten.szerető dajmjó (japán) . nem szenvedni hamis tanoktól.óceán. a gazdagság istene.a levegő természetének tiszta transzcendens eleme. leánya Daksajaní Daksa Szávarni manu (szanszkrit) . írott tibeti mkha' 'gro) . ép érzékszervekkel és ép testtel bírni) és a 10 előny (emberi születés.Párvatí egyik alakja. állati létbe. testi épség. fegyelmezés damani (szanszkrit) . a tanult állandósága.Krisna egyik neve . ágyasa Ezili fréda. a dalai láma Csenrézi (Avalókitésvara) inkarnációja dalha parakkama (szanszkrit) . meditáló bölcs. az ezüst ura. a jobb oldal Daksina múrti (szanszkrit) . írott tibeti dam tshig sgrol ma. a Buddha anyja.dal dzsor dal 'bjor phun sum tshogs (írott tibeti) . a fehér lótusz damana (szanszkrit) . égjárók dakhma (perzsa) .a papoknak juttatott díj.a párszik temetkezési helye dákiní (szanszkrit. írott tibeti mkha' 'gro ma) . dél felé fordulva tanít egész Indiának dal 'bdzsor (írott tibeti) . éhségszörnyek közé. Rohiní apja. mivel egy északi hegyen ül. hit a törvényben.egy istenség vizualizálása 'dam skyes (írott tibeti) . írott tibeti dal 'bdzsor) .fejét Siva levágta tiszteletlenségéért.a hindu elnyomottak rétege dam cik szem pa (szanszkrit szamajaszattva. égjárók Daksa (szanszkrit) . Amóghasziddhi társa.sárszülötte. szabadság a rossz tettektől. a test rendszerében a légzés.nagy hatalmú szamuráj dáka (szanszkrit.dajita (szanszkrit) .elmélyülés. ejtett tibeti gya co) . a pokolba.férfi természetfeletti erők. a Buddhától megszentelt Magadhában születni.női természetfeletti erők. félistenek közé. Esküs megszabadító Dámódaja (szanszkrit) .a 8 kedvező feltétel (nem születni istenek. az emberi létforma dalai (mongol. találkozás egy arhattal. színe fehér. szanszkrit szamaja tárá) .Siva egyik mellékneve.a 9.középső nádí Damballah wèdo (vodu) .

néha Kabandha szörnyként testesül meg dao (kínai) .taoista kánon.sz.megszemélyesített hatalom.sz.út. a 6 sarkalatos erény Dao hszin (kínai) . nojan kutuktu (i. 1803-1856) dang ki (kínai) . a Teremtő eszköze Dan ayida whèdo (vodu) .a dánavák őse. amink van.a vagyon ura.sz. nem a dharma szerint beszélni Dao liu (kínai) .csan mester (i. felhagyás (abhaja. és megosztani másokkal azt. adomány.rizstészta gombóc danna (japán) . Szuppabuddhának. az istenek büntető eszköze. bambuszszár a gerincoszlop mintájára danda (szanszkrit) .hindu október-november damszri (ejtett tibeti. jogar Dandaka (szanszkrit) .fogtisztító pálcika Danu (szanszkrit) . Kuvéra másik neve Dánasíla (szanszkrit) . 312-385) taoista mester. sz. artha). a szok ellensége Dan (vodu) .bot. a tiszta föld.az 5.(i.tudáshordozó istenség.erdőség a Vindhjá hegységtől a Dekkánig.(i. 9.szivárvány. jótékonyság.dámódara (szanszkrit) . a bódhiszattva fel-hagy minden tisztátalansággal Dánapati (szanszkrit) . alamizsnát adni.buzogány. 579-651) a 4.adakozás. a Dan látványa dána (szanszkrit. a testben a torokhoz kapcsolódik . a Buddha apósának. írott tibeti) . században danda (szanszkrit) . férfi médium dango (japán) . természettörvény.bot-tartás (hatha jóga) Dandzan Ravdzsaa (mongol) . ragadványneve a Buddha elleni merénylet után dandászana (szanszkrit) .jósló ifjúság. akik követik a Taót Dao zang (kínai) .felfordítani-egy-szól. dharma.sz. őt tekintik a csan alapítójának Dao de (kínai) . írott tibeti sbjin pa) . brahmá.indiai tanító Tibetben az i.egy geiko pártfogója dánta (szanszkrit) . lemondás. remeték és szörnyek lakhelye Dandapáni (szanszkrit) .démon. a csatur szamgraha vasztu egyik eleme dána páramitá (szanszkrit) .Botozó. rendező elv. az önmegváltás útja. csan pátriárka dao ji xuo (kínai) .megfékezés danthakástha (szanszkrit) . a Tan útja.az út elérése. 3 isteni barlang (tung) és 4 kiegészítés Dao zheng (kínai) . 360-434) Dapacacsod (ejtett tibeti) . bódhi Dao an (kínai) .az út folyamata.a lemondás tökéletessége.

4 beszédre vonatkozó: tartózkodás a rágalmazástól (paisunjavácsá virati).új. mozdulatlanság. lángszerű bölcsesség. rendszerek. a múrti megtekintése. 521-485 darbhafű (szanszkrit) .erdő.látó Dáruka (szanszkrit) . hogy elvegyük. ragyogás. 10. tartózkodás attól. távoli utazás. tartózkodás a helytelen nézetektől (mithjádristi virati) dasa bhúmi (szanszkrit) .a látomás/látás útja. tartózkodás a rosszakarattól (bjápáda virati).tükör darsa púrnamásza (szanszkrit) . ahová hintik. jelenlét. az agradharmák meg-tapasztalása.a thébai Apollón-szentély papi segédje Dárajavaus (perzsa) .szerencsét hozó Bódhidarma figura darvasa (szanszkrit) . látásmód. tisztaság. 5. vizsgálat. foka darsana prahátavjánusaja (szanszkrit) .10 szint a bódhiszattvává válás útján: 1. vaisésika. uralkodott i.heterodox (nász-tika darsana): buddhizmus. szemléletmód.az érzékelő tudat látó része darsana márga (szanszkrit) . egy istenség képének felidézése darsana bhága (szanszkrit) . öröm. 2. 6. csárváka lókajáta. tartózkodás. 4. njája .megfigyelés.a hajlamoktól látomások által történő megszabadulás útja darsi (szanszkrit) .10 előírás arról. szemlélődés. mímánszá.Dareiosz. 3 testre vonatkozó: tartózkodás az élet megsemmisítésétől (pránátipáta virati).e. nehezen legyőz-hetőség. dzsainizmus. a szemlélődés/belátás ösvénye. a srávakák és a pratjékabuddhák útjának 3. látóérzék. ortodox (ásztika darsana): szánkhja. 8. 9. bölcsei teremtettek Siva elleni féltékenység-ből egy tigrist. 7. egy szarvast és egy izzó vasat Daruma (japán) .ajtó dasa akusala prativirati síla (szanszkrit) . az a hely szent darpana (szanszkrit) .és teliholdkori hármas áldozat darsana (szanszkrit) . kiváló bölcsesség. tartózkodás a kemény szavaktól (phárusjavácsá virati). amit nem kaptunk meg (adattádána virati). 3. védánta. 3 elmére vonatkozó: tartózkodás a szerzés vágyától (abhidnyá virati). hogy helytelen tettre vezessen minket a szexuális vágy (kámamithjá-csára virati). tan-eső . jóga. hogy tartózkodjunk a bárdolatlan cselekedetektől. látás.kusafű (Poa cynosuroides). tartózkodás az üres fecsegéstől (szambhinnapralápá virati).daphnéphoros (görög) .

önelégültség. rosszakarat. nem-tudás dasabala (szanszkrit) . képesség arra. 4. hogy 18 elemé-re /halmazok. 3. 5. 9. 10. kétség (vicsikiccsha).a tíz égtáj Dasambhúmisvara szútra (szanszkrit) . mahájána dasanámí (szanszkrit) . 7. a legalacsonyabb /apája bhúmi/ és a lét csúcspontjának világáig /bhavágra/ és a világon túli dolgok ismerete (bhava szamaszarvatragámini pratipad). tudja. az alakok és alaknélküliség régióján túl a szabadság különböző fokainak ismerete (dhjána vimok-szádi). 3.10 bilincs: 1. elemek/ bontsa a dharmákat (astádasa dhátuprabhádádi). az okok ismerete. a személyiségbe vetett hit (szakkajaditthi).egy ország dasasíla (szanszkrit) . az Avatamszaka szútra része. amelyek egy keletkezett jelenséget /szthána/ idéznek elő. öntudat és büszkeség. csoportja dasadis (szanszkrit. az egyházi szertartások hatékonyságába vetett hit. a karma és eredménye megértésének ereje.Ajódhja rádzsája. természetfeletti képesség. 8.sz. 7. 8. Sankara alapította az i. 2. 10. a buddha-guna 1.a saiva szannjászík 10 rendje. 6. a mennyei újjászületés utáni vágy (arupa rága). 9. az élőlények egyedi hajlamainak /mohóság. 5 mindenkire . a práti-móksa előzménye dasa szamjodzsnani (szanszkrit) . az élőlények régebbi életeinek ismerete (purvanivászánuszmriti). miképpen hatnak azokra.században Dasaratha (szanszkrit) . 2. és amelyek nem hoznak létre konkrét dolgokat /aszthána/ (szthánászthá-na).tízparancsolat. 6. 5.Tíz isteni birodalom. ismeri a karmájuknak megfelelő élethelyzetekbe születők halálának és újjászületésének pillanatát (csjutjupapatti).a Buddha 10 képessége (dnyána): 1. tévhit/ ismerete (nánádimukti). a saját magában és másokban fölmerülő szennyeződések /ásrava/ ismerete (ásravaksája). milyen következményekkel jár elkövetésük. gyű-lölet. akik elkövetik őket (karmavipáka). a buddha felismeri a karma üdvös /kusala/ és kárhozatos /akusala/ és egyéb fajtáját. Ráma apja Dasarna (szanszkrit) . írott tibeti phjogs bcu) .dasa kusala karma patha (szanszkrit) . közepes. 4.10 erényes cselekedet. kapuk. tompa/ ismerete (indríja parápara). érzéki vágyak. az élőlények készségeinek /eszes. a földi élet szeretete (rúpa rága). 9.

10. 7. írott tibeti zla ba drug pa).a szellemi boldogtalanság képessége dava (ejtett tibeti. november/december (ejtett tibeti dava csupa. illatszereket. 6. 8. ne paráználkodj.imádkozás dayuan jongzhi (kínai) . a Trimúrti inkarnációja. július/augusztus (ejtett tibeti dava drukpa. 12. írott tibeti zla ba dgu pa). 11. 4. jelképe fehér félhold. írott tibeti zla ba bcsu pa).10 életszabály a bhikkhuknak és a bhikkhuníknak dászjú (szanszkrit) . 5. 10. 4. október /november (ejtett tibeti dava gupa. születés dásza szikkhápada (szanszkrit) .kötelező: 1. ne ölj.kerekes mozgatható szentély dásza (szanszkrit) . szeptember/október (ejtett tibeti dava gjepa.mahádarsana dnyána dbal cshen ge khod (írott tibeti . ékszere-ket ne hordj. anyja Ana-szúja.kétségbeesés. május/június (ejtett tibeti dava sipa.a 4. írott tibeti zla ba bzsi pa). írott tibeti zla ba bcsu gcsig pa). február/március (ejtett tibeti dava dangpo. víz. szerencsés nap. meg nem engedett időben ne egyél.szapta szamudrik tirtha daurmanaszja (szanszkrit) . 2. mint Ísvara.. és 5 a szerzeteseknek: 6. varna másik neve. aranyat.a Huszonnyolc Hatalmas .látás Dattátréja (szanszkrit) . augusztus/szeptember (ejtett tibeti dava dünpa. június/július (ejtett tibeti dava ngapa.démonok dasszana (szanszkrit) . a 4 Véda hordozója Dauli Gangá (szanszkrit) . a bölcsesség tudásába való) esküje dbang phjug ma nji shu rtsa brgjad mgo brnjan sna tshogs dang bcas (írott tibeti) . 9. írott tibeti zla ba lnga pa).a három avatás (megmosó. apja Atri. 8. magas és széles ágyon ne aludj. színjátéktól tartózkodj. ő teremtette a szóma nevű növényt. írott tibeti zla ba) . titkos. ne hazudj. írott tibeti zla ba gsuim pa). írott tibeti zla ba dang po). ne lopj. táncról ének-től. ne részegeskedj.Visnu mellék-inkarnációja. 2.hétfő. bánat daurmanaszja indríja (szanszkrit) . 7.Balcshen gekö dbang gsum dam tshig (írott tibeti) . január/február (ejtett tibeti dava csunyipa. december/január (ejtett tibeti dava csucsikpa. ezüstöt ne fogadj el dasi (japán) . 9. hónapok: 1. április/május (ejtett tibeti dava szumpa. írott tibeti zla ba bcsu gnjis pa) davenolás (jiddis) . koszorút. 3. 3. március/április (ejtett tibeti dava nyipa. írott tibeti zla ba brgjad pa). 5. zenétől. írott tibeti zla ba bdun pa). írott tibeti zla ba gnjis pa). Hold.

sz. 767-822). Hathor istennő egyik fő kultuszhelye Dengjó Daisi (japán) .vang thang dbangphjug chenpo (írott tibeti) . jelentése: népi. boldogság.lányok ünnepe Munychión hónap elején (Athén) delphys (görög) . amelyet Napóleon expedícióját kísérő tudósok készítettek.görög eredetű szó.-7.aki visszatért a túlvilágról Délosz (görög) . alapítása i. egyszerűsítései és rövidítései miatt rendkívül nehéz olvasni Dendera(h) (egyiptomi) .körzeti kormányzó de va .a gabona istennője.lélek deipnophoroi (görög) .Boszorkány a négy fő égtájon és a négy kapuőrző dbang po (írott tibeti) .tathágata de pa (ejtett tibeti) .avadhúti.ételvivő asszonyok deisthábhinivésa (szanszkrit) .jóshelyéről ismert sziget Delphinia (görög) . szusumná dbus gtsang (írott tibeti) .túrós vagy lekváros batyu delog (ejtett tibeti) . a tendai iskola alapítója (i. népies.Indra dbang po lnga (írott tibeti) .Mahésvara dbdzsigbses (írott tibeti) -Vaszumitra dbras spungs (írott tibeti) .az első összefoglaló monográfia Egyiptomról és műemlékeiről. szanszkrit Tripitaka) .kolostor derekh erec (héber) .sz.erényes de bzhin gshegs pa (írott tibeti) .Ü Cang dco (ejtett tibeti) . élvezet Déha (szanszkrit) . és felváltotta azt.jelölt út a temetőben a kohaniták sírjaihoz Description de l'Égypte (egyiptomi) .a Tripitaka egyik része densza (japán) .az öt érzék dbang thang (írott tibeti) .jó illem derekh kohánim (héber) .helytelen nézetek iránti erős vágy dogma-tikus hite dekas (görög) .város Felső-Egyiptomban Thébától délre. 9 . 8.(ejtett tibeti) öröm.a jak és a bivaly keveréke de (kínai) .eredeti neve Szai chó.a Púrvavidéha egyik alszigete déhi (szanszkrit) . 806-ban Denöszum (ejtett tibeti.Drépung dbu ma (írott tibeti) .anyaméh Démétér (görög) . a hieratikus írásból fejlődött ki az i.a vetést oltalmazó Démétér démotikus írás (egyiptomi) . Földanya Démétér Chloé (görög) . században.e.a hónap 10 illetve 9 napos egysége delkli (jiddis) .

a védikus időkben a természeti erők.Istenadta. Májá szülőhelye Dévadaha szutta (szanszkrit) .valamely isteni lény alakját felvéve a tantrán keresztül végzett gyakorlat déva kula (szanszkrit) .a protestantizmusban az isteni eleve elrendeltség. élvezet. égi lények. a szánkhjában a prakriti tulajdonsága. az egyik klasszikus indiai írás.a 13. északi út a máglya lángjából déva jóga (szanszkrit) . írott tibeti sde srid) . 1810-ben adták ki déssounin (vodu) . szemlélet désza (szanszkrit) . a Buddha unokatestvére.szöveges és 11 képes kötetből állt.a Nagy Üdv tiszta földje.az istenerő megszemélyesített formáinak fela-jánlott hindu áldozat déva jána (szanszkrit) . Amitábha nyugati paradicsoma Dévadaha (szanszkrit) .lecsengetés. manu Dévacsen (ejtett tibeti) .település a szakja rádzsaságban. boldogság. kormányzó.gyűlölet.istenszemély Déva Szávarni manu (szanszkrit) .az istenek szolgálólányai. a rúpa rúpa bhúmi egyik csoportja.tanítás deszi (ejtett tibeti. aki utódja akart lenni.világi vezető. aki bárkájával megmenekült a vízözönből deul (szanszkrit) . rizspuding determináltság . ma a hindihez déva pudgala (szanszkrit) .a hindu templom szentélyében az oltár déva (szanszkrit.elmélet. templomi rituális táncosnők Dévadatta (szanszkrit. írott tibeti lha sbjin) .isteni család déva lóka (szanszkrit) . istenek déva nágarí (szanszkrit) . ejtett tibeti lha) .(div = ragyog) fényes istenek.az istenek szenvedése déva jadzsna (szanszkrit) . ezért ellentétet szított a szerze-tesi . a halott elválasztása loájától désti (szanszkrit) . a bráhmanizmusban Isten és ember közötti létforma. Szukhávati.Isten tava szútra (Tripitaka Szútrapitaka) dévadászí (szanszkrit) .az érzéki világ felső birodalma. ellenszenv a kívánatos dolgok iránt dészaná (szanszkrit) . öröm. gyönyörűség déva duhkha (szanszkrit) . miszerint az egyensúly felborulása benne részleges Deukalión (görög) thessaliai. amin Brahmához jut a lélek. ezt használták a szanszkrithoz.az istenek útja.az istenek beszéde.

ge luk pa dge sbjong (írott tibeti) . és magas a tudati koncentráltságuk Dévakí (szanszkrit) Visnu Balaráma nevű inkarnációjában az első anyja Dévala risi (szanszkrit) .istennő.az Örömös Lófejű. írott tibeti lha'i dbang po) .Kártikéja egyik társa dévatá (szanszkrit) .istenek fölötti isten. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. Indra jelzője déví (szanszkrit) . innen lefelé nevezik a folyókat Gangesznek Dévarsi (szanszkrit) .muditá. Ardzsuna kürtje dévadatta váju (szanszkrit) .upászaka dge 'dun (írott tibeti) . másik neve előbb Kála Dévala (mint kálavidu). a megvilágosodott Dévéndra (szanszkrit. aki megnézte a gyermek Buddhát.lélegzet ásítással devahán (szanszkrit) .Istenek királya. vörös dga bcsom pa (ejtett tibeti.kaljánamitra dge bsnjen (írott tibeti) .az istenek rádzsája.gecul .ge va dge ba'i bshes gnjen (írott tibeti) .sramana dge slong (írott tibeti) . aki legyőzte az ellenséget dga' ldan (írott tibeti) .Tusita dga' ldan pgo dbrang phjogs las rnam rgjal (írott tibeti) . de megszólítás is Dévinda/dévánam unda (szanszkrit) .magasabb lények déváti déva (szanszkrit) .a Bhagírathi és az Alakánanda összefolyása. gava dga' ba dmar mo rta'i mgo (írott tibeti) .bar do Dévahúti (szanszkrit) . szamgha) dge lugs pa (írott tibeti) . dharma.Kardama felesége. aki monéjját épített emlékére Dévánam unda (szanszkrit) .isteni bölcs Dévaszéna (szanszkrit) .kaljánamitra dge bshes (írott tibeti) . Kapila anyja dévajána (szanszkrit) .közösségben. unokaöccse Nálaka.ge long dge tshul (írott tibeti) .Dévinda Dévaprajág (szanszkrit) .a három kincs egyike (buddha. több ízben próbált merényletet elkövetni a Buddha ellen. Indra dga 'ba (írott tibeti) . akiknek jó a karmájuk. írott tibeti dgra bcsom pa) arhat.Ganden Phodrag Csoglé Namgyal dge ba (írott tibeti) . a tudás alacsonyabb szintjét elérők.remete. majd Aszita (fekete).isteni út.

(Tripitaka Szuttapitaka.dharma Dhamma Csakkappavattana szutta (páli) .Tipitaka.e.dra dgra bcom pa (írott tibeti) .bhikksu az i.) Dhammadájáda szutta (páli) .mértékegység.az igazság keresése.a halál után a testben maradó lélegzet dhanu (szanszkrit) . Khuddaka nikája). az 5 természeti törvény egyike dhammánupasszaná (páli) .A Tan örökösei szútra (Tripitaka Szútra-pitaka 3.a lételemek sorozata dhamma tanhá (páli) . tényezője dhammaccshanda (páli) .maradéktalan nirvána dhamma (páli) . észak-indiai helység. sz.) dhanandzsaja váju (szanszkrit) . Az eszmék rendszere dhamma szantati (páli) .a tudattartalmak éber szemlélése Dhammapada (páli) . Az igazság szava (A Tan ösvénye. a gyógynövények és a gyógyászat istene. 423 időmértékes vers Dhammapála.sz. stb. műve az alkommentár a Maddzshima nikájához dhammárammana (páli) . dalai láma . 6.A tanítás emlékművei szútra (Tripitaka Szútrapitaka 89. a Nyilas csillagkép.a képzetek iránti szomj dhamma vicsaja (páli) .az erény gyakorlásának helye (a szikhek sze-rint maga a földi létezés). kb. 477-377 között írták le a Páliputrai zsinaton. valószínűleg i. Az erény útja).dra la dgra lha (írott tibeti) .íjászmesterség dhanurászana (szanszkrit) .íj-tartás (hatha jóga) dhanusz (szanszkrit) . ajanamsza Dhanvantari (szanszkrit) .arahat dgra bla (írott tibeti) .dgra (írott tibeti) . a szatta boddzshangá 2.ellenség-isten. itt él 1959 óta a 14.Tipitaka. 183 cm. kezében tartja az ambróziával telt edényt (amrita kalas) Dharamszala (szanszkrit) . sorsosztó dgrab com pa (írott tibeti) .-ban.) Dhammadinná (páli) . hallott.szellemi tárgyak (érzet.törekvés a megvalósításra Dhammacsettija szutta (páli) . ebben van leírva először a 4 nemes igazság Dhamma szamganí (páli) . Badaratitthai Bhadantácsarija (páli) .a tan törvénye.Visnu mellék-inkarnációja.egy bhikkhuní dhammanijáma (páli) .a Nyilas hónapjának holdtöltéje dhanur véda (szanszkrit) .Az igazság birodalmának megalapítása szútra.

a Tan. amelynek visszatartó ereje van. jelen-ség. a megvilágosodott tudás támasza (mahájána) dharatthá (páli) . rádzsa jóga gyakorlata dháraní (szanszkrit) . Dharma. esemény. a beszéd és a szellem minden erkölcsös tette. szilárdság. dhri: fenntartani. egyetemes erő.alapja: visszatartani. a létezők összessége. a minden folyamatot irányító kozmikus élet. varázsigék a szellemi erők megidézésére.terhes dolgok. tulajdonság. aki a Bai ma Si kolostorban fordítóként tevékenykedett dharma bhánaka (szanszkrit) . páli dhamma. halmaz. alap. törvény. aszádharana és ápad dharma. figyelem-összpontosítás egy tárgyon. minden olyan viselkedés és felfogás. az emberi életben megjelenhet.az alsó világrészek buddhája . minden dharma a végtelen térhez hasonlít.a szellemi tárgyak egymásra ható mezeje Dharma aranja (szanszkrit. tudattartam. tulajdonság (dharmin). sakti. életcél a négyből. visésa. a Három Kincs (Drágakő: Buddha. védelmet nyújt a szenvedések és azok okaival szemben. a mantra.dháraná (szanszkrit) . jó. a tényeknek nincsen megfogható lényegük. az igazságok és a tett-következmények.megtartó. a világegyetem törvénye. laja.tehertételek. természet. a szánkhjában a radzsasz hatása dharatthá mattá (páli) . a test. mint a függőségi kapcsolat eleme. az erényes ember. mindegyik anátman. ejtett tibeti csosz. elv. igazság. erény. Szamgha) egyike (triratna). ami. és azzá tesz. Brahman és Ísvara megismerhetetlen. mint szádharana. lételem. a 3. írott tibeti chos. kínai tao. létfaktor. lényeg. Dharma = maga a buddhista tanítás. kínai Zhou Fa lan) .koncentráció. mozgás.. állandóság. Nara és Nárájana apja. a jóga 8 foka közül a 6. a két bölcs. szabály. tan.tanmagyarázó Dharma buddha (szanszkrit) . egyensúly. de a dharmák megismerhetőek dharma ájatana (szanszkrit) . amelyek szennyeznek. kötelesség. a kozmikus rend. rögzítés. Abhidharma. a vallásos élet területe. a létforgatag valamennyi jelensége. ami mindent áthat. japán do) . vallás. ami van.az egyik indiai buddhista szerzetes. mint a magasabb rendű célok követése. megbomlik a gunaegyensúly dharma (szanszkrit. tan. amelyek a terhes dolgokból rakódnak le.

háborítatlan állapota. amelyben megszűnik a szubjektum és az objektum ellentéte. végtelen megnyilvánulás (mindenkit a saját képességei szerint kell tanítani).az abszolút ismerete. a legmagasabb megvilágosodás. kínai fa lun) . ötféle: mindenség igaz természete/abszolút (a tudat nem tudat). saját ügyének teste.a Tan kerekét mozgásba hozó kéztartás.dharma csakra (szanszkrit) . majd Benáreszbe ment a Remetehegyhez. dharma-természet (a tudat örök lényeg). írott tibeti chos sku) tantest. írott tibeti chos kji wkhor lo bskor ba.a tanítások és jelenségek iránti 4 türelem dharma mégha (szanszkrit) . az igazság birodalmának megalapítása szútra. bhávaná márga. érdem (az összes jelenség a tudatból származik). gátló tényezőtől. a Buddha Uruvilvá közelében elérte a megvilágosodást. a megvilágosodott személy szellemi síkja. a pratjékabuddhák útjának 10. halandó ember nem látja. amivel az ember fölismeri a függő keletkezést. mentes mindenféle szélsőséges nézettől. az eredendő tudás felhalmozása. a megvilágosodás forma nélküli.a jelenségek önvaló/önlét- . a tanítások és a jelenségek tudásának 4 formája dharma kája (szanszkrit.a Tan kereke. az igazság szeme dharma dhátu (szanszkrit) . végtelen űr (a tudat formátlan és felfoghatatlan).tanszem. páli Dhamma Csakkapavattana Szutta) . ejtett tibeti csö ku.a dharma felhője. formája. ami mindenkiben megvan. egy buddha abszolút megnyilvánulása. szentbeszéd dharma csakra pravartana (szanszkrit. az abszolútum.a Tan kerekének megforgatása. múdra dharma csakra mudra (szanszkrit. a végső valóság. az igazsággal bíró test.álambana pratjaja dharma dhátu dnyána (szanszkrit) . az összetevők felismerése. igazságtest. a buddhák tudá-sának egyike dharma dnyána (szanszkrit) .a jelenségek tudása. ami mindenben benne van dharma ksánti (szanszkrit) . a tudat tiszta. a vágyvilágban megjelenő 4 nemes igazság. a buddhák ebben a fényes ürességben azonossá válnak a Törvénnyel. az örömön túli bölcsesség. írott tibeti chos kji) . a buddha kája 2. törvénytest. a hétköznapi tudatra jellemző fogalmi gondolkodástól. abszolút szintje. része dharma nairátmja (szanszkrit) . kozmikus test. ottani első prédikációja az Isipatánában dharma csaksu (szanszkrit.

Dharma bölcsesség. a valós világ.törvénytest.a hagyományos hindu előírások vezérfo-nalai dharma vicsaja (szanszkrit) .jógácsára filozófus (i. a vélemények és értékek vizsgálata dharmacsarja (szanszkrit. sz.páli Dhammapada Dharmapála (szanszkrit. amikor nem válik külön az objektum és a szubjektum dharmánga (szanszkrit) . 530-561) Nálandában.). a dolgokat átható lényeg.törvényjáró szertartások Dharmadara buddha (szanszkrit) .nélkülisége. a tartamok eleme. manu dharma szútrák (szanszkrit) .sz.az alsó világrészek buddhája Dharmadhátu (szanszkrit. 7. írott tibeti chos grags) . dharma-kapcsolat nélküli önlét-nélküliség. a törvény tere dharmadhátudnyána (szanszkrit. egyik a három test közül Dharmakara (szanszkrit) . az Amitábhabuddhizmus alapja Dharmakírti (szanszkrit.Terjedelmes tanszöveg.a dharma részei dharmánuszárin (szanszkrit) . köznévként a Buddha-test bölcsessége.a tant magyarázó mester meghintése Dharma Szávarni manu (szanszkrit) . mahájána dharmapratiszamvid (szanszkrit) a dharma megkülönböztető megér-tése . ahol a jelenségek megjelennek.a tan követője. sem személy nincs a mentális események összetevőiben dharma szancsára abhiséka (szanszkrit) .megkülönböztetés. a Bardo egyik istensége. a 108 bölcs egyike dharmánám bhúta pratjavéksá (szanszkrit) . írott tibeti chos spjod) .a 14.királyból lett legendás szerzetes (India. az elme/gondolkodás tárgyai dharmakája (szanszkrit. i. a dharmák éntelensége.a dolgok olyan látása. írott tibeti chos skjong ba'i srung ma) .tudattartamok.sz. aki buddhává válva létrehozza a Tiszta Földet.az alsó világrészek buddhája dharmáh (szanszkrit) .indiai logika mester az i. írott tibeti chos dbjings kji je shes) a törvénytér tudása Dharmadhvadzsa buddha (szanszkrit) . írott tibeti cshusz kji szku) . században. a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike Dharmapada (szanszkrit) . a világgal azonos végtelenség. színe kék. 1. a mentális események átman-nélkülisége. Dignága tanítványa. írott tibeti chos dbjings) . ahogy vannak. a Törvényt Oltalmazó Őrizők Dharmaparjája (szanszkrit) . a szellemi tárgyak alkotóeleme.sz. sem én.

az igazságosság királya. tárgyi = alak. segítség.sz. tattva Dharmatásíla (szanszkrit) . 4 . szövetek. dharma.ghível töltött lámpások felajánlása a múrtinak a hindu templomban dhirata (szanszkrit) . 9. bindu. kínai csan. alkotóelemek.ereklyetartó szekrény Dhátu kathá (páli) . illat.szellemi egyensúly dhjámnántara (szanszkrit) . korábban shou-ji = őrizni az egyet. alsó = vágybirodalom. fül. hang. tulajdonképpen a meditációs ülő helyzet is.tibeti upadhjája az i. gyökér jelentésben a múla.a szövetekben működő agni. űr) 3 megjelenési formában (szattva.közbeeső dhjána dhjána (szanszkrit.Dharmarádzsa (szanszkrit) .: szthula. brahmá. ami fenntartja a létezést dharmin (szanszkrit) . tulajdonsághordozó dhátu (szanszkrit) . tudati = a szem. sz. a fül. elmélyedés. levegő. koncentráció. elemi részek.mozgás. valamilyen szempont szerinti csoportosítás. a szánkhjában az alaplétezők (föld.őselemek. a jóga 8 foka közül a 7. íz. a 6 alapelem. radzsasz. mentális esemény.szamárdémon. a Buddha egyik neve. erényes.indiai bhikkhu.a Tan rádzsája. víz. Judhisthira jelzője Dharmaraksa (szanszkrit) . japán zen) . a külvilághoz nem-kötődés megvalósítása. írott tibeti bsam gtan.sz. a tapasztalás 18 tartománya (domináns = szem. összetevők.jelenség-valóság. intelligencia. nyelv. meditáció. Visnu Balaráma formájú inkarnációjában megölte dhijálamba (szanszkrit) .az énség aspektusának feltételezése a dharmákban dharmikus (szanszkrit) . a nyelv. tamasz). i. Érzékelemek (Értekezés az elemekről) dhátu traja (szanszkrit) .Tipitaka. tűz.életkorhoz kötött teendők rendje dharmatá (szanszkrit) .a tökéletes összpontosítás a tiszta tudat állapotában. felső = formavilág. test. a test és az elme tudatossága).3 birodalom. orr.-ban dharmátma dristi (szanszkrit) . dzsjótir.az elmélyülés támasza dhípa (szanszkrit) . ájur véda dhátu garbha (szanszkrit) . felismerés. tartamiság. tapintás. segítő.igazságos. tárgytalan elmélyü-lés. 412-454 között fordító Kínában (Asvaghósa: Buddhacsarita kávja) dharmásrama varna (szanszkrit) . elme. forma nélküli világ dhatvagni (szanszkrit) . réteg. ájur véda Dhénukászura (szanszkrit) . az orr.

az 5 dhjánibuddha hozta létre elmélyüléssel. laksanapratiszamvédi manaszkára. 6. nemmegelégedettség. az elmélyülés különböző szintjei dhjána szamvara (szanszkrit) . 25 szellemi leszármazott. 8. mentális kényszer. 4. právivédzsa manaszkára. vicsára (gondolat-megvizsgálás). szukha (boldogság). ékágratá (egy pontra koncentrálás). ádhimoksíla manaszkára.belemerülés dhjánántara (szanszkrit) . az 1. vitarka (gondolat-megfoganás). az egyensúly nyújtotta érzés. elmélyülés megnyilvánuló tényezői: 1.dhjánikus fegyelem dhjána vimoksa szamádhi szamápatti dnyájabala (szanszkrit) . 3. 2. belső tisztaság (saucsa).megvalósított dhjánák. tudatos tisztaság. 2. 6 tökéletessége: bőkezűség. a 4. a mantra. mimámszaka manaszkára. a mély összpontosítás megértésének ereje dhjána vimoksádi dnyána (szanszkrit) . 4. kezek egymásra helyezve az ölében dhjánánga (szanszkrit) .közbülső meditáció dhjáni bódhiszattva (szanszkrit) . a 3.a dhjá-nák. ékágratá (egy pontra koncentrálás). elmélyülés megnyilvánuló tényezői: 1. cselekvően közreműködnek a világ történésében. tudatosság. 5. szukha (boldogság).fajtája van. 2. írott tibeti bsam gtan) szemlélődés. príti (öröm). 3. hatha. ékágratá (egy pontra koncentrálás). 3. szukha (boldogság). prajógadnyistha manaszkára. világos megértés. 5. rádzsa jóga gyakorlata. 2.elmélkedő bódhiszattva.az alakok és alaknélküliség régióján túl a szabadság különböző fokainak ismerete. kö- . 6. 3. 4. 3. egyensúly. az egyik dasa-bala dhjána/szamádhi (szanszkrit. 2. 5. a megszabadulás. ratiszamgráhaka manaszkára. eszmélkedés dhjána/szamádhi mudra (szanszkrit) . szukha (örömtől mentes boldogság). (megtisztított) elmélyülés megnyilvánuló tényezői: 1. belégzés és kilégzés dhjána páramitá (szanszkrit) . 4. az elmélyülés mentális tevékenységei: 1. vitarka (a gondolat megalkotása). 8 hiba az elmélyülésben: 1. 3. 2. az egyensúly tisztasága. a 2.az elmélkedés és elmélyülés egyidejűsé-gének tökéletessége dhjána szamápatti (szanszkrit) . elmélyülés megnyilvánuló tényezői: 1. prití (öröm). vicsára (a gondolat vizsgálata). laja.meditációs kéztartás. mentális fájdalom. 4. 4.

Kószala rádzsája a Buddha idején Dignága (szanszkrit) . a meditáció következtében aktívvá válnak.Csédi királa Dhritarásra (szanszkrit) . Vjásza és Ambiká fia Dhritirastra (szanszkrit.Drupada fia. de Indra is. elmélyedés.a Kuru vagy Kaurava család feje a Mahábháratában.anyagtalan égi buddhák. a keleti égtáj istene. aki ragaszkodik. Aksóbhja) dhjáni mudra (szanszkrit) . A hosszú gyűjtemény dígha szanszára (szanszkrit) . a gandharvák ura dhruvabéra (szanszkrit) . bölcsesség dhjáni buddha (szanszkrit) .kételkedő nigantha zarándok Dighávu (páli) . thaiföldi szerzetesi gyakorlat dhvadzsa (szanszkrit) .születési dhjánák dhóti (szanszkrit) . 7 értekezés a logikai kommentárokról . Draupadi fivére. füstölő. Amóghavadzs-ra. ejtett tibeti) . női bódhiszattva. században.illat. a pándavák sógora a Mahábháratában Dhristakétu (szanszkrit) .elmozdítható múrti dhúpá (szanszkrit. bátorság.rituális korbácsolás (Spárta) Diasia (görög) .vándorolni. 5. ördög diamastigósis (görög) .hosszú vándorlás Dighanakha/Aggivésszana/Szaccsaka (szanszkrit) .engesztelő áldozat Zeus Meilichiosnak Anthestérión hónap 23-án (Athén) dibbuk (héber) . ejtett tibeti Khor Szung) .elmélyedő kéztartás dhjánopapati (szanszkrit) .a test alsó felét takaró 4 és fél méter hosszú anyagból készült férfiruha Dhristadjumna (szanszkrit) . rossz szellem. Ratnaszam-bhava kísérője dhútanga (szanszkrit.indiai logika mester. jógácsára filozófus az i. égruhájú. képzelt buddha. thai thudong) . írott tibeti dhúpe ma/spos me ma) jóillat. és segítik a szemlélődő elmélyedést (Vajrócsana.Apollón jóshelye Milétosban digambara (szanszkrit) .rossz szellem.telességteljesítés. szelídség. Szamantabhadra társa Dhupéma (szanszkrit. egy halott lelke Didymeion (görög) .valaki.a kelet mahárádzsája. Ratnaszambhava. a Meru-hegy diab (vodu) . műve: A helyes észlelés foglalata (szanszkrit Pramána szamucscsaja).sz.Dighíti kószalai rádzsa fia Dighíti (szanszkrit) . Amitábha.levegőbe öltözött.zászló. a dzsainizmus aszketikus irányzata Dígha nikája (páli) .-6.Tipitaka.

hogy egymással rokon fáraókat különböző dinasztiába sorolunk.a jog és az igazságosság istennője (és Themis) dikpa (ejtett tibeti. elődje. előfordul. és az is.fénycsóva. az álaja szennyezett. déli és északi irányzata van. zöldesszürke mintázatú kő. hogy azonos dinasztiában találunk olyan fáraókat.a Nyershúsevő Dionysos diorit (egyiptomi) . Rámacsandra és Lakshmi ünnepe Dipolia (görög) .hindu áldozati szertartás. kínai fang lun si) .felfogás. de csak átmenetileg. előfordult olyan is. mint a rokoni kapcsolatok nyilvántartását.elvileg egymással rokoni kapcsolatban álló uralkodók csoportja.a Skorpió csillagkép.egy szakja risi Dípankara buddha (szanszkrit) .per a rabbinikus bíróság előtt dinacsarja (szanszkrit) .a Felszabadító Dionysos Dionysos Óméstés (görög) . áloká Dípankara (szanszkrit) .Lámpásgyújtó.égtájak Diti (szanszkrit) . pl.sziget. szép. a Kephrén-szobor anyaga dipá (szanszkrit) . Zeus felesége (Dódóna) (óind Djaus) Dionysos (görög) . írott tibeti sdig pa) . amely szerint a világ oka az irány disza (ejtett tibeti. a dinasztiákba sorolás Manethón mun-káján alapszik. ajanamsza diksá (szanszkrit) . a Buddha 24.avató lelki tanítómester dilun (kínai) . a hükszosz korban Dióné (görög) .vegetációisten Dionysos Eleutherios (görög) . ellentétes a shelun iskolával din (héber) . ám Egyiptomban a rokonság nem mindig áll fenn. beavatás diksá guru (szanszkrit) . ájur véda dinasztia (egyiptomi) . akik között nincs rokoni kapcsolat. hogy két dinasztia uralkodói párhuzamosan uralkodtak. és sokkal inkább a kezelhető tagolást szolgálja.városvédő ünnep Skirophorión 14-én (Athén) disvádin (szanszkrit. hindu fényfesztivál kártika (október-november) hónapban. tanítványa Szumédha Dipávali/Dívali (szanszkrit) .buddhista iskola Vaszubandhu Dasabhúmika szútrája után. írott tibeti dri za) .döntés din Tóra (héber) .a Daitja démonok anyja dittha dhamma nibbána (páli) .napirend. a nirvána.látható nirvána (aki már életében .rendkívül kemény.istennő.Diké (görög) .

clairvoyance divja sróta (szanszkrit) .nézetekből fakadó téveszme divá (szanszkrit) . sziddhi D'niél (héber) . a Hat Győzelemmel Túljutott Hatalmas egyike. az abhidnyá 1.isteni fül.. szamatá.jövendőmondó divja csaksu (szanszkrit) .dob Zaka loa táncánál (martinique dob) Djumatszéna (szanszkrit) .mandala dkon mcshog gszum (írott tibeti) . hiba ditthi mannyaná (szanszkrit) . tisztán hallás. alapja a 8 tudatosság.Biblia. az abhidnyá 2.nappal 0 órától 12 óráig divino (vodu) . foka.elérte) dittha dhamma védáníja kamma (páli) .ngön dup. pratjaveksaná. ismerete. képes korlátozás nélkül látni az alakokat.karma.a téves nézetek rongálása.mu dngos grub (írott tibeti) . az Átman Brahman djèvo (vodu) . 9. az alakok világának sajátossága Divré Avraham (héber) .helytelen nézetekből eredő képzet ditthi upádána (szanszkrit) .triratna dmjal ba (írott tibeti) . képes korlátozás nélkül hallani a han-gokat. .Ábrahám szavai (egy könyv) Div'ré-Hájámim (héber) . írott tibeti ye shes. 17. vélekedések. felismerés (mahá darsana.naraka dmjal ba'i thus pa chos kji rgjal po (írott tibeti) . ismerete. kritja anusthána). Krónikák Diwia (görög. a Halál Ura dmu (írott tibeti) . de a bölcsesség már nem tudatos (dharmadnyána.Biblia. héber) .helytelen nézetekből eredő hit ditthászava (szanszkrit) . anvajadnyána).elzárási helyiség a beavatandók számára djouba (vodu) . Zeus felesége (óind Djaus) Djarmatásíla (szanszkrit) .a Törvény Királya. században Djausz (szanszkrit) .istennő.tisztánlátás. az ávénika buddhaguna 16.vágy által motivált nézetek.tibeti tanító az i. az alakok világának sajátossága divja désa szévana (szanszkrit) .isteni szem.sz. amely ebben az életidőben hozza meg gyümölcsét ditthábhinivésza (szanszkrit) .Szatjaván apja. Szávitri apósa dkjil 'khor (ejtett tibeti) . kínai si zhi) .Ég. a mantra jóga gyakorlata divja dristi (szanszkrit) . a végső tudás. Dániel dnyána (szanszkrit. ászava ditthi (szanszkrit) .istentiszteleti eszközök használata. légzés.ragaszkodás a vakhithez ditthi vipallásza (szanszkrit) .eredendő tudás. bölcsesség. és 18.

(páramitájána). 9. a Radeng kolostor építője. a rádzsa jóga része dnyána madvajam (szanszkrit) .káma dhátu Dódóna (görög) .a dzsiva eszmélése a tudásban létfokozata.je se szem pa dnyánéndríja (szanszkrit) . tudás felhalmozás.sz. írott tibeti shes bja'i sgrib pa) . írott tibeti mdo stod) . pátriárkája doba (vodu) . a kadampa rend alapítója Dóan Kansi (japán) . a legmagasabb rendű igazság.út a megismerésen keresztül dnyána paridnyá (szanszkrit) .egy buddha ismeri minden idők dharmáit kötődés nélkül dnyána jadzsna (szanszkrit) . a szánkhja.a tudás akadálya. sz. dharma) .rága 'dod lha (írott tibeti) .nepáli szerzetes (i.út.érzékelő szerv (szem. a nyolcféle lény (sde brgjad) egyike 'dod pa dmar mo pu shud mgo (írott tibeti) .a tudás tökéletes megvalósítása dnyána szambhara (szanszkrit) . szanszkrit szútra. nyelv. a böl-csesség gyűjteménye dnyánadá (szanszkrit) . harcművészetek) gyakorlásának helye .sz. írott tibeti mdo khams) . közülük való volt Mahávíra dnyéjá varana (szanszkrit. nididhjászana) dnyána jóga (szanszkrit) .ksatriják Kunagráma településen. fül.tudás-rakomány.az út (zazen.jóshely Épeirosban dódzsó (japán) . a 6 tökéletességből a 6.a szótó 41.a metafizikai tudás jógája.tudás. manana. Sankara filozófiájának gyakorlati kerete. az én a dharmákban van do (japán.vodu tánc 'dod chags (írott tibeti) .fordító (i. zen Do kham (ejtett tibeti. vörös 'dod pa'i khams (írott tibeti) . bőr).kettősség nélküli tudás dnyána márga (szanszkrit) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.Tibet keleti és északkeleti része (Csölkhaszum). vagyis Dotö és Domed Do Tö (ejtett tibeti. a tanmátrák elvei dnyátri (szanszkrit) . megismerés által létrejövő áldozat (sravana. ejtett tibeti. orr. indríja) a szánkhjában: manasz. az elmélyült ismereteket gátló akadály. a Kívánságos Bankafejű.) dnyánaszattva (szanszkrit) . egy bódhiszattváé. csan. vidjá létfokozat Dnyánagarbha (szanszkrit) .a vágybirodalom istenei. tudásszerv (a 6. 1005-1064).

Vadzsraszattva Dorpeia (görög) .a körkörös út. 7. állandó gyakorlás dokimasia (görög) . írott tibeti rdo rdzse 'cshang) . írott tibeti rdo rdzse) .sz. i. 1245). a szent iratok és a zen tanítása egy dóha (szanszkrit) . alaptanítása: 1.az Apaturia első napja . írott tibeti szdom pa) . pátriárkája.a végső mevalósítás dharmakája szintje Dordzse Csang Tung ma (ejtett tibeti. az idő és a létezés egy.Sziddhattha Gótama Szakja dong mo (ejtett tibeti) . 4. a létezés és a nem-létezés egy. (i. 1255ben kapta a Tant Nyodzsó mestertől. ott élt i.bengáli misztikus ének a tudatos gondolatátvitelhez dóka (japán) .sz. írott tibet rdo rdzse cghang thung ma) .bánat. vaka formában írt vers dokan (japán) . Murakami császár 9.sz.zen-mester és a tanítvány négyszemközti beszélgetése dolog.gyémánt.alkalmassági vizsgálat papi teendőkhöz Dókuon (japán) .sz. a szerzetesek és a világiak egylényegűek.sz. 6. öröm dom pa (ejtett tibeti. az iskola neve (szótó) a Cao tung japán olvasata.a dalai láma oltalmazó istensége Dordzse Szempa (ejtett tibeti) . a kóan és a megvilágosodás egy. a zen gyakorlat és a megvilágosodás egy. 2. 11.zen mester dokuszan (japán) . az én és minden létező egy. i.paramártha bódhicsitta don grub (írott tibeti) . majd felépítette az Eihei dzsi templomot.bambuszból készült henger. lelki gyötrődés don dam bjang chub kji sems (írott tibeti) . ejtett tibeti.szeretet. a zen és az állam egy. a férfiak és a nők egylényegűek. 9.a szótó 51. leszármazottja. a fogadalmak és a zen tanítása egy. így Bódhidarmáig megy vissza.rövid ima Vadzsradharához Dordzse Drokden (ejtett tibeti) . 1244-től. tanítása a pátriárkákig. 1200-1253). felavatás domanassza (szanszkrit) . szánalom. az élet és a halál egy.elpusztíthatatlan Dordzse Csang (szanszkrit Vadzsradhara. művelendő (4) .összeköt. a két alapvető japán zen-iskola egyikének alapítója (i. a teakészítés kelléke dor dzse (ejtett tibeti.az ösvény dalai. 10.Dógen (japán) . 1223-1227 között Kínában a Tien tung kolostorban tanult. 5. kiegyensúlyozottság. 8. vadzsra dor dzse dradül (ejtett tibeti) . a szótó iskola alapítója. 3.

gyűlölet Doushuai (kínai) . írott tibeti dgra bla) .az ikrek előtt született gyermek dosza (szanszkrit) .szerzetesi kollégium dra la (ejtett tibeti. pavo dpag bsam ldzson shing (írott tibeti) . pitta.hibás következmény dosha (szanszkrit) .meghibásodás.a látás tárgya drastr (szanszkrit) . általában a Lhásza melletti 3 és Sigace és Trasilhünpo melletti 4 kolostorra vonatkozik . vágy dön (ejtett tibeti.démonfajta.Dapacacsod női társa dpjad (írott tibeti) .cse dra (ejtett tibeti.ellenség dra cang (ejtett tibeti) .zen mester. eltérés a rendtől. írott tibeti gra lha) .Kalpavriksa dpal dang ldan pa'i zhing khams (írott tibeti) Ratnszambhava birodalma.anuvjadnyana Dpema Karkyi Wangcsuk (ejtett tibeti) . gyermekbetegségek. beszennyeződés. írott tibeti mdos) .bátornak lenni. írott tibeti gdon) . 3 fajtája: váta.Kalpavriksa dpag bsam shing (írott tibeti) .Dósa (japán) .halott ébresztő szertartás a hulla mágikus erejű nyelvének megszerzéséért Drakpo Khorlo Csang (ejtett tibeti.további magyarázatra szoruló tanítás. írott tibeti dgra) . rejtett jelentésű drang srong lhags (írott tibeti) . testnedvek (testlevegők). epilepszia dpa' bo (ejtett tibeti) . a jobb vállon lakik Dra mi njen Ling (ejtett tibeti) .természetes bölcsesség dra lha (ejtett tibeti. a déli tiszta mező dpe bjad bzang po (írott tibeti) . században drang don (ejtett tibeti) .a látó alany drasza (ejtett tibeti) .Risipatana drastavja (szanszkrit) .Tusita dö (ejtett tibeti. kapha.az ikrek után született fiú dossou avant (vodu) .az ikrek után született lány dossou (vodu) .Uttarakuru drag po khor lo 'cshang (írott tibeti) .sz. ájur véda dossa (vodu) . írott tibeti drag po khor lo 'cshang) . 25. színes fonalakkal betekert fa jogar a ma mók ellen.bön szertartás az akadályok és az ellenséges erők eltávolítására.Drakpo Khorlo Csang dragpoi dubtob (ejtett tibeti) . harcosok a testtájaknak megfelelően. Bankei tanítója dósa praszanga (szanszkrit) .szerzetesi terület.a mitikus Szambhala királya az i.egy hely harcos istene (jüllha).

a mandala északi ajtónállója 'drin gju rlung (írott tibeti) . 3. írott tibeti) . írott tibeti 'bri) .bén hámcárim Drépung (ejtett tibeti. ahelyett.kedv szél a szellem működésében Dripanamszal (ejtett tibeti) . külső dolgok kötik le.6 szennyeződés (1. írott tibeti gri gum vagy gri gum bcan po) .Rizshalom.látásmód dristhi súnja (szanszkrit) .bódhiszattva. disza Drigum (ejtett tibeti. Amóghasziddhi kísérője drista (szanszkrit) .madhjamaka. őstényező.helytelen nézet.Drupada lánya.jak-tehén dri chab ma (írott tibeti) . 6. tibeti király drikungpa (ejtett tibeti) .démonfajta.női védisten. beleun a vallási eszközök állandó alkalmazásába dri za (ejtett tibeti. mentesség bármiféle nézettől dristi (szanszkrit) . az egyik béklyó dristihéja (szanszkrit) . írott tibeti gre) . vágy-világi élet drista dharma védaníja (szanszkrit) . egy gelugpa kolostor dri (ejtett tibeti.példa dristhi (szanszkrit) . gondolatait más. és tanítónak vallja magát. megszegi a szerzetesi szabályokat.Gandhá dri ma drug (ejtett tibeti) .állag.ghanta Drilbuma (ejtett tibeti) .kargyüpa iskola Tibetben dril bu (ejtett tibeti) . 4.helytelen nézet.a látható. a tanítvány magasabb rendűnek mondja magát tanítójánál. illatevő égi zenészek. a tapasztalás drista dharma parinirvájin (szanszkrit) . a pándavák felesége a Mahábháratában dravja (szanszkrit) . az ételből származó betegségek drejvohen (héber) . 5. szellemi elismerésre vágyakozik.draupadéják (szanszkrit) .a 8.látomás által megszüntetett dristiparámarsa (szanszkrit) .Draupadi öt fia Draupadí (szanszkrit) . a nyolcféle lény (szde brgjad) egyike.az ebben az életben megtapasztalt karma-hatás dristánta/udáharana (szanszkrit) . szubsztancia dre (ejtett tibeti. írott tibeti dbras spungs) . 2. hogy a vallási kötelezettségekkel foglalkozna.gandharva.a látható élet békessége. ami egy . az 5 érzékszerv működésére koncentrál.

ajanamsza drup (ejtett tibeti. cami. írott tibeti bsgrub) .hajfonat dsáti (szanszkrit) . a pándavák apósa dsa (szanszkrit) . délkelet. ha valaki végső célnak tartja az átmeneti világot dristiprápta (szanszkrit) .nomád jaktenyésztők Drokmi (ejtett tibeti. Panycsála királya.szent cselekmények Dróna (szanszkrit) .barátság drok pa (ejtett tibeti.tibeti mester (megh.a Három Drágakő és a Három Gyökér mandalája druk (ejtett tibeti.sz. írott tibeti 'brog mi) . Maitréja dsatá (szanszkrit) . a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike dristjogha (szanszkrit) .ragaszkodás a helytelen nézetekhez dro (ejtett tibeti.siker.ami beteljesített Drupada (szanszkrit) .Dséta ligete Szávatthí mellett. vihar. önmegvalósított lény drup csa (ejtett tibeti. férfi jellegű (pho.látomás által megvalósító.vad jak dróse (jiddis) . Anátha pindika kereskedő ajándéka du ba (ejtett tibeti) .szamszkára du bjed kji phung po (írott tibeti) .a nézetek áramlása dristjupádána (szanszkrit) .a Buddha.a 3 testnedv (rlung. 1064). a Mahábháratában a kaurava és a pándava fiúk fegyveroktatója drong (ejtett tibeti) . dzsonang iskola.hiba Dsam pa gon po (ejtett tibeti) . ra). mkhriszpa. állatövi jegy.Dhristadjumna apja a Mahábháratában. írott tibeti 'brug) . 993-1072).a Kálacsakra egyik leszármazási ága (dro.szamszkárana szkandha .tibeti fordítómester (i. egyesek szerint ő a szakja alapítója Drom Tönpa (ejtett tibeti) . az 5. írott tibeti bsgrub bja) . mennydörgés.a langyos nedvességből születés drok (ejtett tibeti. majd a kagyü drod gsher la skjes pa (írott tibeti) .sz. badkan) 'du bjed (írott tibeti) . a Buddha egyik vihárája.aki beszédet tart dru pe mandala (ejtett tibeti. Atísa tanítványa drómena (görög) . i. írott tibeti grogs) .pap.helytelen nézetet páratlannak tart. jang). írott tibeti 'bro) . írott tibeti 'brog pa) . írott tibeti szgrub pa'i mandal) .sárkány.születés Dsétavana (szanszkrit) . Khön Köncsog Gyalpo tanítója. föld.

emelvény lépcsővel a frigyszekrény előtt duhkha (szanszkrit. délnyugat 13-15 (ejtett tibeti cshejöl.du cö (ejtett tibeti. írott tibeti nji mjur). éjfél.isteni hódolónő.a kielégítetlenség . ha pont középen van. fájdalom. csoportjai: 1. észak 21-23 (ejtett tibeti szökhor. aki különleges képességek birtokában van dub tob (ejtett tibeti) . a holtak és az istenek lakhelye duat nutjer (egyiptomi) .szamdnyá duat (egyiptomi) . kelet 03-05 (ejtett tibeti thorang. állatok dug lnga drag po (írott tibeti) . kelet 05-07 (ejtett tibeti namlang. Dzsajadratha felesége Dubsászana (szanszkrit) . bánat. női főpap dub csen (ejtett tibeti) . gőg.hajlottan járók. pirkadat. északnyugat 19-21 (ejtett tibeti szaszö. írott tibeti tho rangs) du ses kji phung po (írott tibeti) . madár. nyugat 17-19 (ejtett tibeti. kutya. pokol duhán (héber) . a megvilágosodás 1.kettős óra (nappal 05-17. írott tibeti nji phjed). írott tibeti nam langs).Dhritarástra fia dud (ejtett tibeti. sz.szamdnyá szkandha 'du shes (írott tibeti) .meg-nemelégedettség. a pratitja szamutpáda 12. bánattal. gyűlölség. hajnal. fokozata. írott tibeti nji dros). 3.rossz út. írott tibeti nam phjed). a feltételekhez kötött létfolyamatok következménye. majom. bárány. északkelet 01-03 (ejtett tibeti cshejöl. tigris. Ozírisz birodalma.Dhritarástra lánya. észak 23-01 (ejtett tibeti namcshe.az egyiptomi alvilág. írott tibeti nji sar). írott tibeti srod 'khor).öt erős méreg (tudatlanság. írott tibeti dus 'chod) . napkelte. az elmúlás elszenvedése (vipari-náma duhkhatá). a jelenségek világa. a testi létben viszont asszimmetrikus duhkha dnyána (szanszkrit) .fekete. írott tibeti sa srod). dél 11-13 (ejtett tibeti nyicshe. nyugat 15-17 (ejtett tibeti nyinyur. kígyó. dél 09-11 (ejtett tibeti nyidrö. a kielégítetlenség elszenvedése (duhkha duhkhatá). írott tibeti phjed jol). írott tibeti nji nub). írott tibeti bdud. tehén. szenvedélyes vágy. írott tibeti sdug bsngal) . kha a kocsi tengelye. délkelet 07-09 (ejtett tibeti nyisar. patkány.a szenvedés tudása duhkha duhkhatá (szanszkrit) . emberevő gonosz szellemek 'dud 'gro (írott tibeti) . írott tibeti phjed dzsol). irigység) duggati (szanszkrit) . foka. szomorúsággal teli. nyúl. az éjszaka vége. a megalkuvások elszenvedése (szamszkára duhkhatá). alkonyat. a léte-zés 3 jellegzetességének egyike. szenvedés. sikeres. este. Mára) . reggel. sárkány. az éjszaka kezdete. ló. a forgás egyenletes. délután.csodatevő Dubsalá (szanszkrit) .hatalmas. naplemente. disznó. páli dukkha. 2. éjjel 17-05).

szolgálónők (Kréta) dulos (görög) .a továbbhaladás terjedelmes birodalma. írott tibeti gdugs) .kagylóból készült szertartási hangszer.a Nyolc Temetőhelyi Égjárók. nagy kiterjedésű. mondják anyának (mátá) és istennőnek (déví) is.kargyüpa iskola Tibetben 'dul ba (írott tibeti) . Szatí) 10 napos hindu ünnepe októberben Bengálban. betegség duk (ejtett tibeti. az anyagi energia istennője Durgá púdzsá (szanszkrit) .rossz sorsok. Kálí.a tények eltorzítása dúramgamá (szanszkrit) . azonosak a Nyolc Haragvó Boszorkánnyal dúra apakristam (szanszkrit) . az anyagi energia rendkívüli ereje. az állatok. sankha dung kar (ejtett tibeti) . a bódhiszattva bhúmi 7. írott tibeti) .rossz tudású dur khrod brgjad kji mkha' 'gro (írott tibeti) . a duhkha első jellegzetessége duhkha indríja (szanszkrit) .ernyő dukpa (ejtett tibeti) . a pratjékabuddhák útjának hatodik része.elszenvedése.áthatolhatatlan.elégtelenség.Durgá (vagyis Párvatí. a pokol és az éhező szellemek világa Durjódhana (szanszkrit) .füstölő felajánlása a múrtinak a hindu templomban duppannya (szanszkrit) . foka durbhiksa (szanszkrit) . hátas állata a tigris.Dhritarástra fia.lándzsa dúpa (szanszkrit) .nagy kiterjedésű. hogy legyőzze a dászjú démonokat. szanszkrit Vinaja) . írott tibeti 'dul ba. a szerzetesi élet szabályai dun (ejtett tibeti) .a fizikai fájdalom képessége duhkha niródha (szanszkrit) . csatvári árjasztjáni duhkha szamudája (szanszkrit) . Kalkuttában durgati (kínai edao) .a szenvedés igazsága duhkhatá (szanszkrit) .csigakürt 'dun pa rtse gcig tu (írott tibeti) . csat-vári árjaszatjáni duhkha szatja (szanszkrit) . aki .a szenvedés megszüntetése. a kauravák királya.egyhegyű dung (ejtett tibeti.éhínség Durgá (szanszkrit) .fegyelem. a Trimúrti teremtette.a szenvedés keletkezése/eredete. a bhávaná márga 7. foka dúrangamá bhúmi (szanszkit) . Kálí vagy Párvati (Szatí) istennő bengáli alakja.szolgák (Kréta) Dulva (ejtett tibeti.Dulva dulé (görög) .

démon.Dúrvásza-tartás (hatha jóga) dus 'chod (írott tibeti) .nektár dü csö (ejtett tibeti.mindkettőből (önmagából és másból is) való keletkezés dvádasánga (szanszkrit) .démon.sz.démon Düd (ejtett tibeti) . rosszindulatú.mindkettő (önmaga és más) által okozott dvábhjámut páda (szanszkrit) .a létesülés 12 tényezője dvádasánga sászana (szanszkrit) . írott tibeti dusz gszum mkhdzsen po) tibeti szerzetes (i. a nyolcas csörten-csoport egyike dvábhjám krita (szanszkrit) .nehezen elérhető.a Mara felett aratott győzelem.Mára.dü dzsuk dus kji khor lo (írott tibeti) . Milarépa tanítványa. a mandala északi ajtónállója dutthullam (páli) . írott tibeti bdud nji) .Dükji Khorlo dushéra/dusszéhra (szanszkrit) .bezárta Krisna fiát.a Tizenkét Tanítás: tömör útmutatás . máskor Balaráma tanította meg a buzogányharcra durlabham (szanszkrit) .Bharata apja.időköz dü nyi (ejtett tibeti. írott tibeti bdud rgjal) . hirtelen haragú szent dúrvászászana (szanszkrit) . a szok ellensége dü juk (ejtett tibeti.démonkirály dühenolás (jiddis) . az emberi létforma Durmati (szanszkrit) .3 fokozatú érvelési módszer logikai kérdések megvitatásához. összegyűjtött fogalmak. Rámacsandra győzelme Rávana felett Dushpradharsa buddha (szanszkrit) . és Visnu Balaráma nevű formájában szabadította ki.rossz erényű Dutszikjilva (ejtett tibeti) .nagy.Düszum Kjempa dusszíló (szanszkrit) . írott tibeti bdud rci) .ducö dus dzsug (írott tibeti) .ostoba. ördög düdra (ejtett tibeti) .Kálacsakra Düszum Kjempa (ejtett tibeti. írott tibeti dus kji khor lo) . a karma kagyüpa (karmapa) rend alapítója Dütül csörten (ejtett tibeti) . gunazavar dü ci (ejtett tibeti. Szuppabuddhának. írott tibeti dus dzsug) . a Buddha apósának jelzője Durvásza (szanszkrit) . birkát kohánim Dükji Khorlo (ejtett tibeti.10 napos hindu fesztivál áshvin (szeptember-október) első napjától. Szambát Hasztinápurban.férfi védisten. Sakuntalá férje dusz gszum mkhjen po (írott tibeti) . alapfogalmak düg jal (ejtett tibeti.az északi világrész buddhája Dusjánta (szanszkrit) . 1110-1193).áldásosztás a duhánról. erkölcstelen. írott tibeti bdud spjod) .rossz.

sz. A tóraismétlés könyve dvármásramavarna (szanszkrit) . az oksági törvény fokozatai (nidána). itt tartózkodott Krisna 16. elemzések (vaidalja). világkorszakunk.108 feleségével és Rukminíval.000 földi évig tart. Brahmá szútra kommentár dvaitádvaita váda (szanszkrit) .sz. alapítója Srípati (i.bronzkor.a 3. alapítója Nimbárka (i. 11.város.zászlórúd D'várim (héber) . versekkel dúsított szöveg (gejja). első számú feleségével 28 éves korától kezdve.védánta iskola. Visva-karmá építette dvárapana (szanszkrit) . Brahmá szútra kommentár dvaitádvaita (szanszkrit) . a kegyesség elmúlásával egyre több lesz a bűn. uralkodik a mohóság. a paripurna állapota dvápara (szanszkrit) .egy erdő. Madhávácsárja dvaití bháva (szanszkrit) .életkorhoz kötött teendők rendje . sz. 864.szigetszülette Vjásza Dvaita (szanszkrit) .kilépés az ellentétek torzításából.védánta iskola. védánta iskola.).az ékádasí hindu ünnep utáni reggel. verses mondások (gáthá).a két nemzőszerv találkozásának kultikus ábrázolása dvandva (szanszkrit) . tanító történet a Buddha életéből (avadána).ellentétpárok dvandvaatítha (szanszkrit) . 1238-1317). egy tanítás közlése hasonlat segítségével (udána).kettős természetű lényeg dvajatá (szanszkrit) .kettősség dvajendrijá szamápatti (szanszkrit) . a Buddha beszédeinek magyarázatai (vjákarana). műve: Védántaparidzsáta szaurabha. Brahmá szútra kommentár. juga Dvápara juga (szanszkrit) . a zavart tudatosság elhárítása (adbhutadharma). a mi 3.dualizmus. csökken a lemondás és a tisztaság. műve: Sríkárabhásja.Biblia. műve: Anuvakhjájana.sz. tanító történetek.(szútra). 1350-1410). az emberek ezer évig élnek Dváraka (szanszkrit) . alapítója Madhva (i. ilyenkor gabonafélét kell enni Dvaipánja (szanszkrit) . kettősség dvaita védánta (szanszkrit) . a „Mert megmondatott”-tal kezdődő mondások (itijukta). amelyben a Buddha is szereplő (dzsátaka). a dharmákkal kapcsolatos komoly utasítások (upadésa) dvádasin (szanszkrit) .ajtónálló szobrok a hindu templomokban dvárasambha (szanszkrit) .

elmélyülés szintje 'dzad (írotttibeti) . írott tibeti rdzogs rim) . a szerzetességhez még nem.mindkét lábas Kaundinja-tartás (hatha jóga) dvipáda shírsászana (szanszkrit) .lóka 'dzig rten gsum (írott tibeti) .kettős folyamodású laikus hívő. északon a Kellemetlen Hangúak dvipáda kaundinjászana (szanszkrit) . írott tibeti ze sdang) . ellenszenv. nyugaton a Kívánságteljeítő Teheneké. 3 szint (sza gszum) 'dzin rgya mcho (kínai) .32 testrész (ákára). gyűlölet. jóga nidrászana dvipáda viparíta dandászana (szanszkrit) . délen a Dzsambugyümölcsű. jelképe a zöld kígyó dvévácsika (páli) . kínai zhong qian shi jie) . két ukkalai kereskedő (Tapussza.kellemetlen dvésa/kródha (szanszkrit.a beteljesítés fokozata a Kálacsakra meditációban 'dzogs cshen (ejtett. keleten a Tisztatestű.harag. írott tibeti) .mindkét lábfej-tartás (hatha jóga). aki csak a Buddhához és a Tanhoz folyamodik.a 3 világ (sa bla.világszigetek. középen a Szuméru. konceptualitás nélküli meditációs módszer. sa 'og).dvattimszákára (páli) . sa steng.molekula dvidzsa (szanszkrit) .a 2.2 dvianuka (szanszkrit) . ásrama dvihaszta bhudzsászana (szanszkrit) .jak és szarvasmarha kereszteződése. meditációs gyakorlat Dvédhávitakka szutta (páli) . a négyből az első 3 kaszt. hím hibrid dzo grim (ejtett tibeti.Dzsambudvipa dzig rten (írott tibeti) . a 3 méreg és az 5 erős méreg egyike. tibeti iskola .Kétféle vitakka szútra (Tripitaka Szútra-pitaka) dvéha (szanszkrit) .kétkezes kar-tartás (hatha jóga) dvípa (szanszkrit. de sokszor csak a bráhminok. undor.kétlábas fordított bottartás (hatha jóga) dviszáhaszromadhja mólóka dhátu (szanszkrit. írott tibeti) . nemtetszés.Tendzin Gyaco dzo (ejtett tibeti. írott tibeti mdzo) . egymillió világból áll. a testre irányuló töprengés. ezer kis világegyetem alkotja dvitíja dhjána bhúmi (szanszkrit) .közepes világegyetem.kétszer született. Bhalluka) dvi (szanszkrit) .ze 'dzam bu gling (írott tibeti) .dzok cshen.

írott tibeti rgdzsal ba pa) . nem ismerik el a Védákat.a tökéletesség alsó fokán álló bódhiszattva (kínai vang ming). nyugat.háló-szorítás (hatha jóga). hisznek az újratestesülésben.az alsó világrészek buddhája dzsada (szanszkrit) .a jak és a szarvasmarha kereszteződése dzong (ejtett tibeti) .város a Pandzsábban. szatja (igazmondás).több faluból álló uradalom vezetője Dzongcsenpa (ejtett tibeti) .éber állapot. az AUM-ból az A dzsainizmus (szanszkrit.tengeri utatás.kolostor dzong pön (ejtett tibeti.abhidharma pitaka dzumo (ejtett tibeti) jak és szarvasmarha kereszteződése. i. a 10.győzelem. hármasban ábrázolják dzsagat (szanszkrit) . 24 tanítóból álló sor (tirthankara). Duhsalá férje dzsaku (japán) . írott tibeti) . 526ban halt meg. asztéja (sohasem lopni).öntudat-nélküliség. írott tibeti rdzong dpon) . Krisna másik neve. húga Szubhadra. utolsó személye (Vardhamána Mahávíra) kb.az emberi karma.a három idő dzsa (ejtett tibeti.Szindhu királya. nulla Dzsálandhara (szanszkrit) . 1.e.dzómicu (japán) .sz. 5 fogadalma: ahimszá az élet minden területén.nyugalom dzsala (szanszkrit) . ellenőrzés Dzsajadratha (szanszkrit) .kevert iskola dzomo (ejtett tibeti) . tiszteletére rendezik évenként a szekérfesztivált.lények. jang). az i.tibeti iskola dzö (ejtett.víz. bátyja Baladéva. nőstény hibrid dzs gsum (írott tibeti) . Adinát követői. írott tibeti bdzsa) . század végén a Kaniska vezette zsinat helye dzsálandhara bandha (szanszkrit) .a déli világrész buddhája Dzsacsas buddha (szanszkrit) . állzár (hatha jóga) dzsálini prabhá kumára bódhiszattva (szanszkrit) . fém. összekapcsolódás Dzsagannátha (szanszkrit) .vallás.madár. állatövi jegy. férfi jellegű (pho. az anyag folyékony állapota. brahmácsarja (nemi önmegtartóztatás) aparigraha (lemondás a tulajdonról). a megszabaduláshoz a tirthankarák útját kell követni dzsaiva karma (szanszkrit) . ritkán említett . az aprákrita karma követ-kezménye dzsaja (szanszkrit) .az Univerzum Ura. ajanamsza Dzsacsahprábha buddha (szanszkrit) . a szthula saríra része dzsaladharapatha (szanszkrit) . élővilág dzságrata avaszthá (szanszkrit) .

Szeretetteli.tibeti határvidéki nép.kisebb. Szítá nevelőapja Dzsanamédzsaja (szanszkrit) . ksatrija monarchiák vagy köztársaságok Dzsanaka (szanszkrit) . ha a termése a vízbe hullik. a termések egy részét megeszik a tó sárkányai. Tanisz dzsana (szanszkrit) . „dzsam” hangot hallat.e. régen többet. Amitábha kísérője Dzsamphel Gyaco (ejtett tibeti) . sz. az érzéki világ 6.az ismeret végtelensége Dzsang (ejtett tibeti) . majd buddha lesz.e. a formavilág 17 és a forma nélküli világ 4 mennyországa.újraszületés. a világkorszak végére tíz év lesz az átlagos életkor.zacskó őrölt fűvel töltve (talán narkotikumot okozókkal). a szellemlények rádzsájának birodalma. a látás ösvénye.a tudás útja.Vidéha királya i. kínai Yan fu ti) .dzsálini prabhákumára (szanszkrit) . 2 alföldrésze a Csámara és az Avacsámara Dzsampa (ejtett tibeti) . tulajdonképpen India. 1758-1804) Dzsan (egyiptomi) . az emberek itt a legalacsonyabbak. manapság száz év körüli időt élnek. rajta gyémánttrónuson (Vadzsrászana) ül az a bódhiszattva.a 8. nevét a Kailász-hegy melletti Mánaszarovar-tó partján növő fa gyümölcséről kapta. aki arhat.a medve-nép királya dzsambha ósadhi (szanszkrit) . többnyire hegyvidéki országok (i.bódhiszattva dzsanma (szanszkrit) . a világhegy (Meru) körüli háromszög alakú déli földrész. a többi arannyá változik.Zoán.bódhiszattva. a szamádhi elérésének eszköze Dzsambhala (szanszkrit) .ember dzsána márga (szanszkrit) .Abhimanju unokája dzsánaszja ánantjam (szanszkrit) . 8. alatta van a 8 jeges és a 8 tüzes pokol.sz. ejtett tibeti Dzambuling. Maitréja jelzője Dzsampejang (ejtett tibeti) . továbblétesülés . dalai láma (i.Visnu Parasuráma alakú inkarnációjának apja Dzsámbaván (szanszkrit) .vang ming Dzsaliniprabha buddha (szanszkrit) . erre a szigetre a legcsekélyebb érdemek alapján emberként születünk.a bőség istene Dzsambudvípa (szanszkrit. 1. írott tibeti 'dzam bu gling. a felismerés egzisztenciális megtapasztalása dzsána pada/mahá dzsana pada (szanszkrit) . Je mon fia dzsang csup szem pá (ejtett tibeti) .a Dzsambufa (rózsa-alma /Eugenia jambolana/) földje. évezred).az északi világrész buddhája Dzsamadagni (szanszkrit) . körül a Mahábháratában.

az alsó világrészek buddhája dzsata karman szanszkára (szanszkrit) . a tibeti 108 szemes dzsará (szanszkrit) .átmeneti kollégium.a hasat körbefordító-tartás (hatha jóga) dzsatharagni (szanszkrit) . tanító történetek. amelyben a Buddha is szereplő.térd-fej-tartás (hatha jóga) dzsányána mudrá (szanszkrit) .a születéskor végzett hindu szertartás a horoszkópkészítéssel együtt Dzsatáju (szanszkrit) . 64 rudráksa bogyóból készül.Krisna megjelenésének ünnepe. állatmesék). vagyis újraszületés a szamszárában. folyamatos ismétlése. 5 megrendülés a jógában a dzshána előtt. filozófia Dzsecün Milarépa (ejtett tibeti.Magadha királya dzsarok (ejtett tibeti. a mantra jóga gyakorlata dzsapa málá (páli) . napja dzsánu shírsászana (szanszkrit) . írott tibeti rje btsun mi la ras pa) . a 11. a varna rendszer alcsoportjai. olvasó. a dvádasángasászana 7. nidána. páli) . tudatosulás dzse (ejtett tibeti) . keletkezés. nidána dzsarájudzsa (szanszkrit) . 1052-1135). ájur véda dzsáti (szanszkrit. halál. a hindu varnán belüli szűkebb csoport.Dasaratha papja dzsavana (szanszkrit) .az emésztés tüze a gyomorban.sz. elmúlás. része dzsathara parivartan ászana (szanszkrit) . a 12. tagjai egymás között házasodnak (Indián kívüli szóval = kaszt. mestere Marpa .megismerő kéztartás dzsányánendríja (szanszkrit) .a mantra halk. írott tibeti bja rog) . hanyatlás.érzékelő képesség dzsapa (szanszkrit) . a páli kánonban 550 ilyen történet van (másutt 547).mormolófüzer. a Krisna-tudat tagjainak meditációs eszköze.holló Dzsashaprabava buddha (szanszkrit) . avidjá Dzsarászandha (szanszkrit) .dzsanmástamí (szanszkrit) .a kargyüpa irányzat alapítója (i.születés.öregedés.keletkezés-alkotás-létrehozás Dzsávalí (szanszkrit) . s közben halálosan megsebesült Dzsátaka (szanszkrit) . aki megpróbálta megakadályozni Szíta elrablását. felismerés.születésregék (a jövendő Buddha előéletei. augusztus-szeptember 2 sötét hetének 8. segítségül ima-füzért használnak (108+1 szemű). hibásnak megállapított ellenvetés dzsáti laksana (szanszkrit) .a dzsiva anyaméhből született létfokozata.öregség.madár. dzsará marana (szanszkrit) . portugál).gyorsaság.

Rádhá és Krisna ünnepe. július-augusztus hónap 2 fényes hetének 3.a tendai iskola alapítója i.ízlelhető alkotóelem dzsihvá indríja (szanszkrit) . szanszkrit lokapála) .fejadó. méltóság. rendkívül elterjedt jelkép.fáradozás. elmélyülés. intuitív tudatállapot dzshána mudra (szanszkrit) . egyik magyarázatát Hérodotosz írja le: e szerint Ozírisz hátgerince. hi = megvédeni a szenvedéstől) dzsihvá ájatana (szanszkrit) .pusztítás dzsig ten kjong (ejtett tibeti.dzsed-oszlop (egyiptomi) .sz.a Győzedelmes herceg ligete. amelyet egy gazdag kereskedő.sinto isten. nyelv.módszer.Nippon dzsihad (iszlám) . a királyt megfiatalító jubileumi ünnepség (heb szed) egyik fontos állomása volt a dzsed-oszlop felállítása Dzsekundag (ejtett tibeti) . írott tibeti 'dzsig rten skjong.együttérzés (dzsi = boldogságot ad. az 5 érzéki képesség egyike Dzsi-iskola (japán) .zen mester dzsig nyi (ejtett tibeti) .fordító Nankingban (dolgozott i. írott tibeti brjid) .az ízlelés egymásra ható mezeje dzsihvá dhátu (szanszkrit) .a tartósság szimbóluma. napján dzsi (ejtett tibeti.a 28 holdistennő Dzsih dzs'ien (kínai) . sz. medi-táció.Triszong Decen belügyminisztere dzsén jen (kínai) . vásárolt meg Dzséta hercegtől a buddhista közösség számára dzshána (szanszkrit) . monolit dzsico (japán) .mantrák Dzséta (szanszkrit) . melyet a különböző történelmi isz-lám államokban a zsidók és a keresztények fizettek az államnak . tőle vásárolta Szudatta Anátha pindika a Dzsétavana áramát Dzsétavana áráma (szanszkrit.ízlelő képesség. pihenőkert Srávaszti közelében.kószalai herceg.az elmélyült meditáció kéztartása dzshulanjátrá (szanszkrit) . harc Isten útján dzsihi (japán) . eredete már az egyiptomiaknak is a múlt titka volt. 223-253) Dzsih i (kínai) . írott tibeti rgjal bu rgjal bjed kji chal) . Däniken szerint elektromos szigetelő. Szudattanáthapindaka (Védtelenek Támasza). 580 körül a Ning po meletti T'ien t'ai hegyen Dzsih pen (kínai) .Amida bucu dzsijah (iszlám) .nagyszerűség. az elmélkedés módja. védelmi adó. a gyermekek védelmezője Dzsidzsó (japán) .

az istenek lakhelye dzsindzsa dzsingú (japán) . a singon ricu alapítója dzsiva (szanszkrit) . (ld. 9.irányított élőlény. szerkesztette Kitabatake Csikafusza (i.sz. a kard az Acuta-szentélyben és az ékszer a Császári Palotában van. a császárok (egyben Japán) isteni eredete a sinto szerint dzsiriki (japán) .e.dordzse.Dzsikaku (japán) . században dzsincsinszai (japán) . kb. isteni harcos.nagy múltú. adományok átadása és imádás. az Ísvara része egyéni személyiséggel. Vardhamána Mahávíra (i. szakasza Dzsinamitra (szanszkrit) . a halandó ember. az egyéni lélek. 599-527). az emberek cselekedeteik és vágyaik szerint . tariki) dzsitávada (szanszkrit) .a sinto szentély építése előtt az alap kiásásának szertartása.Amateraszu unokájának dédunokája. vadzsra Dzsina (szanszkrit) . 1293-1354). ettől élő a test.sz. Japán első mitikus császára (i. itt lett dzsina Vardhamána Dzsimmu tennó (japán Acuta) . a Buddha egyik neve is dzsina mátradhárana (szanszkrit) .Kataku Dzsinne (i.a síla kála 10. 668-770): Sen hui legendáinak gyűjteménye Dzsinnó sótóki (japán) .független geiko Dzsimbikagráma (szanszkrit) .singon mester.születési bizonylat Dzsiun (japán) . az anyagban megjelenő purusa.sz. méreteiben is hatalmas sinto szentély Dzsinne oso isu (japán) .szentélysintoizmus.hangszeres és énekes geiko dzsimae (japán) . és meghívják a jövendő szentély kamiját. amely közvetlenül a császárhoz kapcsolódik dzsindzsa sinto (japán) . i.sz. 1889-től nem vallás (Meidzsi-alkotmány). ilyenkor kiengesztelik a helyi kamit.Győztes.Az isteni császárok törvényes örökösödésének története.sinto szentély.Viráta udvari birkózóbajnoka dzsin kang (kínai) . 685660). hanem csak állami kultusz 1946ig dzsingú (japán) .saját erőből megszabadulni. égi uralkodó Dzsimúta (szanszkrit) . a dzsainizmus alapítója.e.tendai mester dzsikata (japán) . kérések és imádságok.olyan szentély. közös étkezés dzsindzsa (japán) . ő örökölte Amateraszu jelképeit: a nyolcszögletű sárgaréz tükör az Isze-szentélyben. a sinto szertartások kötött részei: megtisztulás.falu Vidéhában.indiai tanító Tibetben az i.

a szellemi élet dzsívita indríja (szanszkrit) .felszabadult állapot. felmentés a katonáskodás alól dzsjaista (szanszkrit) . burkai: ánandamaja. Amida-buddhizmus.Bimbiszára rádzsa házasságon kívül született fia. szvé-dadzsa. pszichikai energia dzsizjah (iszlám) . a független és örök valóság. szatpadá. kilépés a szamszárából dzsívátman (szanszkrit) .Középső Gyűjtemény 55. szerves összetevő. alapította Sin-ran (i.a Tisztaság Földjének Új Szektája. pránajáma.speciális adó a vallási kisebbségeknek. kiszabadult a körforgásból dzsívan mukti (szanszkrit) . Dzsívakát (szanszkrit) .összpontosítás. 1173-1263). Abhaja fia.sz. vidjá = dnyánadá.kapnak testet. manómaja. ánandapadá. dhjána dzsjótir dhjána (szanszkrit) .az elmélyülésben a belső világosság szem-lélése dzsjótir linga (szanszkrit) . uttama. élő test dzsiva jántrika pítha (szanszkrit) .egyéni lélek dzsívita (szanszkrit) .a Tisztaság Földje. jógadá.létrehozó karma. a súnjata után van még az abszolút létezés. szóma-áldozat dzsjótir (szanszkrit) .a szertartások megfelelő időpontjának meghatá-rozásához szükséges csillagászati leírások a védángán belül dzsnaka kamma (páli) . amely a halálkor túlsúlyban van dzsnamána (szanszkrit) .12 nem emberi kéz által készített (önmegnyilvánult) Siva jelkép dzsjótisa (szanszkrit) . annamaja dzsiva déha (szanszkrit) . lílonmukti.a gondolatokban.Szálavatí fia dzsívan mukta (szanszkrit) . adhama. érzelmekben létre-jövő erők Dzsívaka (szanszkrit) . madhjama. parátpará. andadzsa.életerő képesség. vidnyánamaja. szannjászadá. dzsarájudzsa. 14 létfokozat: avidjá = udviddzsa. az 5. Amida buddhizmus . Amida bucu Dzsódo Sinsu (japán) .élőlény.hindu május dzsjótihstóma (szanszkrit) .tibeti vallási irányzat.fény-dicsőítés.lekicsinylő büszkeség dzso nang pa (ejtett tibeti) . Bimbiszára unokája. orvos Dzsívaka szutta (páli) . dalai láma betiltotta Dzsódo (japán) .aki már ebben az életben elérte a móksát.

778-897) Dzsósú Szaszaki (japán) .Nanda Takszaka dzsok csen pa (ejtett tibeti) .a lhászai főtemplom. tibeti vallási irányzat Dzsokhang (ejtett tibeti) .23-01 . amire felcsavarják Échá (héber) . föld /sza/. írott tibeti szbjor nji) . az Amida-iskola. 3.cukornád nedve vízzel Ebiszu (japán) .e.az élet fája. a sinto egyik gyökere dzsor nyi (ejtett tibeti. Hórusz isten egyik fő kultuszhelye egér órája (kínai) . Amida Bucu 'dzsog po (ejtett tibeti) . századig élő ősi kultúra. eredeti neve Rasza Trulnang Cuglakhang: kecske-föld csodás temploma dzsol bon (ejtett tibeti) . Jeremiás siralmai edao (kínai) .tiszta tanítás.a naptáron alapuló elemek bön asztrológiája dzsung va (ejtett tibeti.Biblia. írott tibeti 'bjung ba) .falu Vidéhában Vészálí mellett. kínai Csao csou Cung sen) .tiszta iskola dzsung ci (ejtett tibeti.kollektív öngyilkosság Dzsurdzsin (japán) . évezredtől i.sz.a nagy tökéletesség. írott tibeti 'bdzsor ba drug) . itt lett dzsina Vardhamána dzsu thig (ejtett.egyesülés dzsorva drug (ejtett tibeti.az i. fém /chak/.ösztönző gondolati momentum E eau sirop (vodu) .Fukurikudzsu dzsvana csitta (szanszkrit) .bön szertartás a Balcsen geköt jelképező kötéldarabokkal dzsudo (japán) .zen mester (i.bön dzsómon kultúra (japán) . tűz /me/. víz /cshu/) dzsunsi (japán) . írott tibeti) .rinzai zen mester Dzsrimbikagáma (szanszkrit) . a Tóra-tekercs két rúdja.sinto papok fekete süvege éc ha hájim (héber) .durgati Edfu (egyiptomi) . írott tibeti 'bjung rcis) .5 elem (fa /sing/.e.dzsódomon (japán) . Szongcen Gampo építtette nepáli felesége tiszteletére.az anyagi gyarapodás. a halászat sinto istene ebosi (japán) . 4.város Felső-Egyiptomban. nagyjából félúton Luxor és Asszuán között.az erő legyőzése hajlékonysággal dzsummicu (japán) .egy Kálacsakra tanítás Dzsósú Dzsúsin (japán.

„jöjj. szerzetes”. akiket a Buddha hívott meg eidólon (görög) .sz.egy éka csitta kkhanika (szanszkrit) egy gondolatmomentumra kiterjedő időtől független okság éka haszta bhudzsászana (szanszkrit) . kínai pátriárka. amelyet Dógen alapított Eileithyia (görög) . a tagadandó tárgyak felismerése . 1145-1215). írott tibeti 'dun pa rtse gcig tu) .egyagyarú.és babérágakból álló köteg.egykezes kar-tartás (hatha jóga) éka jána (szanszkrit) .nőtlen ifjak ejsesz hájil (héber) .a 11. amelyek a világközökben (intermundia) leválnak az istenekről eidos (görög) . koszorú Eiszai Myoan Zendzsi (japán) . dhjána ékánéka vijuktatva (szanszkrit) az egységet hirdető/tagadó felfogások különválasztása. Bódhidarma tanítványa.(i. majd tanítvány a kínai Tien tai-hegyen.1 éhi bhikku (páli) .(i. Ganésa egyik neve ékádasí (szanszkrit) .derék asszony Eka (japán. a buddhaság az egyetlen végső cél éka kájaika szamdzsnyi (szanszkrit) .egy város Ékadanta (szanszkrit) .gyapjúba takart olaj. a Kennin templom apátja.képecskék. az elme összpontosítása.az elmeműködés egyhegyűsége. tartózkodás a gabona és a hüvelyesek fogyasztásától ékágra (szanszkrit. a két alapvető zen-iskola egyikének megalapítója. aki levágta karját. kínai Huj kó) .ehád (héber) .egy kocsi. a nihszvabháva: 1. figyelés egyetlen pontra.az azonos test és azonos felfogás tudatszintje ékabháva (szanszkrit) . az iskola neve (rinzai) Li csi nevének japán olvasata éitheoi (görög) .az istenek alakja Eihei dzsi (japán) . azok a tanítványok.sz. 487-593) a 2.sz. a Tendai-szekta tagja.egylétűség (egység) Ékacsakra (szanszkrit) . tanítása a pátriárkákig és így Bódhidarmáig megy vissza.a szülés istennője eiresioné (görög) . havonta kétszer: az újhold utáni és a telihold utáni 11. nap.zen templom. 1194). hogy bizonyítsa őszinteségét mestere előtt éka (szanszkrit) . napon. hindu böjt. Hakatában felépítette a Sófukudzsi kolostort (i.

a pont felismerése.egylábas fordított bottartás (hatha jóga) ékarúpatva (szanszkrit) . 4.egylábas gólya-tartás (hatha jóga) ékapáda dhírsászana (szanszkrit) .azonosság ékótíkarana (szanszkrit) .(nisédhja viniscsaja marma). amelynél elkülönül az átman és az 5 halmazról alkotott felfogás.lányok avatási ünnepe Krétán.egylábas Kaundinja-tartás (hatha jóga) ékapáda rádzsakapótászana (szanszkrit) . 2.az átman és az 5 halmaz egységéről alkotott felfogás elkülönülési pontja. írott tibeti gcig) .) a tavaszforduló idején elektrum (egyiptomi) .emléktár ékatva (szanszkrit. Létó templomában ekecheiria (görög) .arany és ezüst gyakran természetes ötvözete.halottkísérés Elaphébolion (görög) . az egyöntetűség felismerése (vjápti-viniscsaja marma). egység. amelynél elkülönül az átman és az 5 halmaz nem-egységéről alkotott felfogás (anékatva vijukta viniscsaja marma) ékapáda bakászana (szanszkrit) .felemelt egylábas íjtartás (hatha jóga) ékapáda uttána majúrászana (szanszkrit) .egylábas fej-tartás (hatha jóga) ékapáda szarvángászana (szanszkrit) .egylábas hídképzés teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) ékapáda úrdhva dhanurászana (szanszkrit) . a pont felismerése. egységes egész ékatva vijukta viniscsaja marma (szanszkrit) .azonosság.Artemis Elaphébolos hónapja (a 9.egylábas galambrádzsatartás (hatha jóga) ékapáda shírsászana (szanszkrit) . ékánéka vijuktatva ékatva vijukta viniscsaja marma (szanszkrit) .egylábas teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) ékapáda szétubandha szarvángászana (szanszkrit) . foka Ekdysia (görög) .egylábas nyújtózó pávatartás (hatha jóga) ékapáda viparíta dandászana (szanszkrit) . 3.egylábas fej-tartás (hatha jóga) ékapáda gálavászana (szanszkrit) .a pont felismerése.egylábas Gálava-tartás (hatha jóga) ékapáda kaundinjászana (szanszkrit) . amelynél elkülönül az átman és az 5 halmazról alkotott felfogás (ékatva vijukta viniscsaja marma).szent béke ékíbháva (szanszkrit) .egyhegyűvé válás ekphora (görög) . a nihszvabháva 3. .

Asszuán eleusisi Kis Misztériumok (görög) . ma csak táblácskát emakimono (japán) .Illés próféta Elijáhu Kremer (héber) .kézzel tekerhető vízszintes tekercskép en tu (kínai) .augusztus-szeptember ema (japán gokaku) . a teremtő családja. a nevét borostyán sárga színéről kapta (a borostyán görögül elektron . az elektrum értéke az ókorban nagyjából azonos volt.egyezség. akarat. izgatottságfásultság. Ízisz. erőfeszítés.isteni kilencség. . lókép. dekoratív fém Elephantine (egyiptomi) . ez a latinban elektrum. gyakorlottság elmélyülést akadályozó 5 hiba . Atum. éberség. a legfontosabb enneád az ún.Dionysos ünnepe Anthestérión hónapban Agraiban (Athén) eleusisi Nagy Misztériumok (görög) . ez a teremtés utáni első istenek csoportja. amelyeket az emberek a sinto szentélyekre vagy azok köré helyeznek el. szép fényű. Tagjai: Atum.Hekigan roku enknisma (görög) . éberség.amelyben az aranytartalom 50 % körüli.tanulás. sz. az ellenszerek túlzott alkalmazása elul (héber) . feledékenység. a haszidizmus ellensége ellenszer (8) az elmélyülést akadályozó hibák megszüntetésére . elektrumot gyakran használtak. az ellenszerek nem alkalmazása. mivel az ezüst ára csak jóval az időszámításunk kezdete után csökkent számottevően az arany ára alá. amely valakit egy ártó szellemhez köt Engisiki (japán) . 10.sz.innen származik az anyagi részecske neve is).haláleset utáni tisztító szertartás Argosban enneád (egyiptomi) .kerek ülőpárna engagement (vodu) .sinto liturgikus szövegeket tartalmazó könyv (talán i.lustaság. Geb. Ozírisz. ügyesség. Heliopoliszi Kilencség.Démétér ünnepe Boédromión hó-nap 13-án (Athén) Elijáhu (héber) . igyekezet.(i. 1720-1796) vilnai tanító (gáon).hit.siker a tanulásban. fogadalmi tábla. gondolkodás. figyelem. mivel könynyen megmunkálható.) Engo Kokugon (japán) . eredetileg lovat ajándékoztak. Tefnut.császári kegy.sz. Nut. megnyugtatás elmélyülés 6 eszköze . mint a tisztább aranyé. a szerzetessé válás egyik módja Kínában en za (japán) . Su. figyelem. alkalmazás. később lószobrot.

10.zen mester epainos (görög) . 4.a szerelem istene erő .tengeri hal (?Pagellus erythrinus) érzelem.a versengés és viszály istennője erisz (japán) .Nephtysz) Ennin (japán) . 838-840 között kínai utazásán kéziratokat gyűjtött. 3. miként lehet megszüntetni az illúziót (májá) éruszin (héber) . a lények milyen képességekkel rendelkeznek. a maikónak vörös. kínai Huj neng) zen mester (i.ami a Buddhának van. az elmélyedés (szamádhi) különböző szintjeit.sz. függőségmentesség. 793-864).a sötét alvilág istene erec Jiszráél (héber) . a 6. 8. egészséges állapot (11) .tanult szerzetes. az ő gyermekeik Geb és Nut. a többi 4 isten pedig egymásnak édestestvére.sz.az istenek nevei epopteia (görög) . dicsőítő ima ephébos (görög) .katonaköteles korú fiú (Athén) Epidauria (görög) . 7. 638-713). a geikónak fehér Erós (görög) . amikor a maikóból geiko lesz Erinnüszök (görög) .az a nap. péntek erikae (japán) . a lények milyen helyzetben vannak.hit.templom az Akropolison.szombat előnapja. mi az oka a jónak és a rossznak. Széth . 843-as taoista vallásüldözés legfontosabb forrása Eno (japán.Ozírisz.isteni megjelenés eponymia (görög) .panycsavimsatittva eranos (görög) .a kimonó nyakrésze.szent tárgyak er si wu ti (kínai) . lelkiismeret.hálaima.sz.Széth és Nephtisz.Asklépios ünnepe Boédromion 17-én epiphania (görög) . az i. mi a jó és mi a rossz. 9.eljegyzés erythinos (görög) . illetve házastársak is egyben (Ízisz .fúriák Eris (görög) . . i. itt őrizték Athéné Polias szobrát erev sabat (héber) . a teológia szerint Atum egymaga nemzette az első istenpárt. a lényeket milyen vágyak és erkölcsök vezetik.megszállottság Enzui (japán) .az ígéret földje Erechtheión (görög) . a szégyenérzet képessége. a lények karmáját.sz. 2.baráti lakoma Erebos (görög) . Saicso tanítványa (i. 5. mi a létezés vége és a nirvána. 6. kínai pátriárka enthusiasmos (görög) . a törvények mit szabályoznak. Sut és Tefnutot. tudja: 1.

étel és ital előtt (ha nincs kenyér): Baruh atá Adonáj. (Áldott légy. a világ királya. Elohánu meleh haolám. Örökkévaló Istenünk. löhahajot bahem nefes kol-háj. a tanhá igazolása Etiópia (egyiptomi) . Áldott vagy. kiegyensúlyozottság.középen lyukas oltár az italáldozatnak escorte (vodu) . Elohénu meleh haolám. Örökkévaló Istenünk. aki számos élőlényt teremtettél. életerő. boré míné mezonot. a tévedés hiánya.menet. aki előteremtetted a kenyeret a földből. Örökkévaló Istenünk. Örökkévaló Istenünk. a világ királya.). Elohénu meleh haolám.a kenyér áldása: Baruh atá Adonáj. a világ királya. Elohénu meleh haolám. mint a mai: kb. tésztaféle előtt: Baruh atá Adonáj. ha nincs kenyér. buzgóság.Biblia. aki törvényeiddel megszenteltél. a ditthi igazolása Esztér (héber) . (Áldott légy. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu al-nötilát jadájim.). a világ királya. és megparancsoltad nekünk a kéz leöblítését. (Áldott légy.ez vagyok én. hogy fenntartsd valamennyi létezőt. és szükségletüket is előteremted.az ókori Etiópia területe máshol helyezkedett el. fán termő gyümölcs előtt: Baruh atá .). ami egy fontos loát kísér esős évszak (görög) . aki életben tartottál és fenntartottál bennünket. Eszter Eszukári (szanszkrit) . Baruh hé haolamim. (Áldott légy. a mána igazolása eszomeattá (páli) .egy bráhman etam mama (páli) .). szőlő. boré nöfasot rabot vöheszronám al-kol-má sebarátá. akinek szavára jött létre minden. hamocí lehem min-haárec. déligyümölcs és tésztaféle: Baruh atá Adonáj.ez az én énem. (Áldott légy. és megéretted velünk ezt a mai napot. (Áldott légy. új gyümölcsnél és örömteli eseménynél: Baruh atá Adonáj. loák csoportja. a negyedik kataraktától délre húzódó rész neve volt. bor.ez az enyém. Elohánu meleh haolám. sehehejánu vökijmánu vöhigiánu lazmán hazé. Örökkévaló Istenünk. az ókori Etiópiát görögösen Aithiópiának is nevezik étkezési imák (héber) . elevenség. a világ királya. Örökkévaló Istenünk. lelkiismeretesség eschara (görög) . a világ királya. a kézleöntés áldása: Baruh atá Adonáj.novembertől márciusig essének (görög) . a világ Fenntartója.az ephesosi Artemis papjai eszohamaszmi (páli) .). aki különféle étkeket teremtett. Elohénu meleh haolám. sehakol níje bidvaró.).gyűlöletmentesség.

Uvtovó hagadol tamid ló-haszár lánu vöál-jehszár lánu mazom löolám vaed baavur smó hagadol. Elohénu meleh haolám. mert Ő táplál és tart fenn mindent. étkezés utáni ima: Baruh atá Adonáj. a világ királya. földi (vagy bokron termő) gyümölcs előtt: Baruh atá Adonáj. Áldott légy. boré prí hagáfen. aki megteremti a szőlőtő gyümölcsét. (Áldott légy.sűrű leves etrog (héber) . Elohénu meleh haolám. legjelentősebbek közülük I. melynek bejáratát a Memnón-szobrok díszítették . racionális mítoszmagyarázat eukhé (görög) . rámutató magyarázat eudaimón (görög) . aki táplálsz minden élőlényt. amelyek NyugatThéba határán húzódnak végig.Euhémeros (i. (Áldott légy.jó íz. az Erinnüszök eufemisztikus neve eusebeia (görög) . Örökkévaló Istenünk. amelyeket megalkotott. böheszed uvörahamim. Medinet Habu és III.). újbirodalmi halotti templomok.). élelmet szolgáltatva minden teremtménye számára. ima Eumeniszek (görög) . kí löolám hazdó. ismeri a Tórát és a szellemében él. 4. kí hú zán umöfarnész lakol uméhin mazon löhol-birjotáv aser bará. hazán et-haolám kuló bihvodó böhén. Amenhotep teljesen elpusztult temploma. (Áldott légy. a világ királya.).a thébai nekropoliszhoz kapcsolódó.theosebeia évmilliók templomai (egyiptomi) . boré prí haéc. Nagy jósága folytán soha nem hiányzott és ne is hiányozzék számunkra az élelem. jó illat. a világ királya. Széthi gurnai temploma. aki megteremti a fa gyümölcsét. a világ királya. Elohénu meleh haolám boré prí haadamá. Örökkévaló Istenünk.kérés. az Ő nagy neve kedvéért. aki jóságában ellátja az egész világot kegyelemmel. cédrus(citrus)alma (szukkotkor az ünnepi csokorban) ettávatá (szanszkrit) . Örökkévaló Istenünk.boldog ember euhémerizmus (görög) . sz. szeretettel és irgalommal. Elohénu meleh haolám. Ő ad kenyeret minden élőlénynek. Örökkévaló Istenünk. (Áldott légy. hú notén lehem löhol-baszár.) etnos (görög) . aki megteremti a föld gyümölcsét.Adonáj. szőlőből készült ital előtt: Baruh atá Adonáj. Örökkévaló. Baruh atá Adonáj. mert örökké tart a szeretete.e.-3.ekképpen.). hazán ethakol.nyájasak. a Ramesszeum. addig.

az Újbirodalom idején olvad össze jelentése a király személyével farizeus (héber) .egyiptomi uralkodó. 2. Amenemhat hawarai téglapiramisa. tan Fa cang (kínai) . dharma.amit egy bódhiszattva tesz: 1. 399-ben (65 éves korában) indiai útra indult. 10.dharma csakra mudra fa sziang (kínai) .Ezili fréda (vodu) . 5. érdemek. a ragaszkodástól és kötelékektől mentes megszabadulás.sz. 3. az összes buddháéval azonos. amely a József-csatornán keresztül a Nílussal van kapcsolatban.sz.tengeri szellem.brahmálóka fang lun si (kínai) . gömbölyű kúpban végződő koronája felajánlás (10) .kínai filozófiai buddhista iskola fah (kínai) . nagy kiterjedésű. 7. oázisnak is szokták nevezni. amelynek már az ókorban is nagy jelentősége volt.törvény. jelképe a szív Ezrá (héber) .disvádin fanmi (vodu) .Biblia.elkülönített fehér korona (egyiptomi) . i. Ezrá ezrát násim (héber) . Szobek krokodilisten kultuszának legnagyobb központja is Fajjúmban volt fan tian (kínai) . az erények kifogyhatatlan kincstára. a cím a per-aa azaz „nagy ház” kifejezésből alakult ki de a király címei között nem szerepelt. i.Vinaja pitaka Fajjúm (egyiptomi) . 643-712) Fa hszian (kínai) . értelme azonos a nanchonnal fáraó (egyiptomi) . számos ókori nevezetessége közül kiemelkedik Hui hamis piramisa és III. 9. az összes lénynek. az elpusztíthatatlan(hit).női rész a zsinagógában F fa (kínai) . a lények megmentéséért. 6. hogy szövegeket és kegytárgyakat gyűjtsön. eredetileg csak a királyi udvart jelölte.család. 8.sz.kínai buddhista zarándok.hua jen pátriárka (i. minden helyre eljutó. 60 kilométerre. színe kék. de vizét a Moitisz-tó biztosítja. 4.mélyedés a Nílus nyugati partján. 414-ben megírta utazása történetét fa lun (kínai) . a női báj megtestesítője.Felső-Egyiptom fehér (valószínűleg ezüstből készült). az ekkéntiség ismertetőjegyei. a világgal azonos (dharma dhátu) . Kairótól kb. különösen jól termő terület.

buddha-természet. jóm kippur és a köztük lévő tíz nap feljáróút (egyiptomi) . ezeknél az oldalfalak elmaradtak. díszített út.templomokhoz és piramisokhoz vezető. hogy mindet megszabadítjuk. keskeny. fennmaradásuk és díszítésük azt sugallja. amely rituális útvonalként szolgált. a mai Felső-Egyiptomot inkább Asziutig számítják. földjóslás Fo (kínai) . csak oldalfalakkal határolt feljáróutak is.sztúpa fogadalmi paletta (egyiptomi) . a falakat és mennyezetet domborművekkel. de a luxori templomok között még hosszabb is ismert Felső-Egyiptom (egyiptomi) . a Középbirodalom idején épültek fedetlen. az utat szobrok (jellemzően szfinxek). vagy templomokat egymással összekötő kövezett. legszebbek többek között az „Oroszlánvadászat” paletta és a Narmer-paletta fogadalom (4) .váju mandala feng shui (kínai) . az abu roasi piramisé 1700 méteres. esetleg ültetett ligetek.szél és víz.rós ha-sána.sztúpa fo xing (kínai) . onnantól északra Közép-Egyiptomnak nevezik fen bie (kínai) . Másik fajtájuk a nyitott feljáróút.félelmes napok (héber) . ahol mezőgazdasági termelésre csak a part egy szűk sávjában van lehetőség.Buddha fo jiao (kínai) . a feljáróutak nem ritkán igen hosszúak voltak. a piramisoknál rendszerint fedett feljáróút vezetett a völgytemplomtól a halotti templomig. tathágatagarbha fo zong miao (kínai) . a Nilusvölgy.buddhizmus fo si (kínai) .1. az érző lények számtalanok. fogadjuk meg. 2.festék vagy kenőcs kikeverésére szol-gáló.Egyiptom déli része. amely inkább az Újbirodalomtól jellemző. a taoizmuson alapuló módszer a kedvező energiák kiválasztására. kertek szegélyezték ilyen feljáróutakat Karnak és Luxor templomai között találunk. hogy fogadalmi áldozatként is használták őket. a sivatagi platóba bevágódott folyamvölgy.furiu feng lun (kínai) . a predinasztikus kortól ismeretesek. tálcaszerű kőlap. Memphisztől az első kataraktáig (tulajdonképpen Asszuánig). a szenvedélyek . a művelethez kialakított kerek mélyedés körül gyakran gazdag díszítéssel.parikalpita feng liu (kínai) . festéssel díszítették.

nem-gondolkodás. veszteség.sinto amulett. dicsőség.szélfúvás-vízfolyás. legtöbbször egy évig érvényes.japán visztéria (Wisteria floribunda) fue (japán) . Mozdulatlan Fényesség király (karddal és kötélhurokkal) fudzsi (japán) . s a templom papjai rituális körülmények között elégetik.Fujó Dókai Fu shi (kínai) . területekre. spártai fiúk próbatétel előtti ideje fuda (japán) . sicsifukudzsin fukuro sinai (japán) .fuvola Fujó Dókai (japán.a tan védelmezője. fogadjuk meg. dicstelenség.mozdulatlan fudo csi csin mjo roku (japán) .zen mester (i. tulajdonképpen a Tao.Állatszelídítő. a tanítások sokfélék.elmozdítható válaszfal G . nyomorúság fu (kínai) . hogy mindtől megszabadulunk. 10431118) Fukurikudzsu és Dzsurdzsin (japán) . kínai feng liu) . érdem.eredet. 3. hogy mindet megismerjük. a japánban választékos az értelme furora (japán) .tűzhely fusirjó (japán) . 4.egyéni karma-mag Fu jing Tao kaj (kínai) . csoportokra vonatkozik. ezért újévkor kicserélik a régi amuletteket. nem a sem-gondolkodás (sirjó).visszavonulás. a Buddha útja elérhetetlen. a kínaiban szokatlan. kínai Fu jing Tao kaj) . az esztétikai kategóriák összefoglaló neve. boldogság. a szándék nélküli nem-cselekvés révén érhető el fu gugo sudzsi (japán) . fogadjuk meg. hogy elérjük földi állapot (8) . általában egy bizonyos időszakra.szerzés. a Tai huang fuaxir (görög) . sem nem túl a gondolkodáson (hisirjó) (Dógen: Fukenzazengi) fusze (japán) . szégyen.bőrrel bevont bambuszkard gyakorlatozáshoz fúribháva pratipaksa (szanszkrit) .cél nélküli tudattal való adás.a gazdagság és a hosszú élet sinto istene.eltávolításból származó ellenszer furiu (japán.kötelékei sokfélék. omamuri fudo (japán) .a mozdulatlan bölcsesség titkos magyarázata Fudó Mjó ó (japán) . fogadjuk meg.sz. általános oltalmazó. ami a vu vei. a 6 Bölcsesség egyike fuszuma/sódzsi (japán) .

adománygyűjtő gabek (jiddis) .cápaféle (Scyllium stellare vagy Mustela levis) galipote (vodu) . véda-vers gájatrí mantra (szanszkrit) .táncfajta gad (vodu) .szétszóratás. a Mahábhárata egyik versformája.öregedés és halál gáálti (héber) . pálca. négyes jambus. többnyire 64 vagy 108 szemű imafüzérrel végzik gájatrí versmérték . Níla démon rejtett for-mája. grihapati Gaia/Gé (görög) .indiai versmérték.Földistennő Gajá (szanszkrit) .Az igaz gyakorlás fő szempontjai.sráddha Gajá Kasszapa (szanszkrit) . földbirtokos. írott tibeti mkha' spjod) . Ganésa másik neve Gadzsászuravadha (szanszkrit) . 4es jambus Gakudojodzsinsu (japán) .a 2. mahájána összeszedettségi gyakorlat gahapati/grihaszpati (páli) .elefántarcú. itt volt az a barlang.császári és vallási szertartásokon használt zene gagana (szanszkrit) . és viseli a bőrét Gadzséndra (szanszkrit) . Dógen műve gálavászana (szanszkrit) . diaszpóra .mennybolt. akit karmája az égi régióba juttat gaganagandzsa (szanszkrit) .ego ga szi (ejtett tibeti) . istenségszimbólum Gadzsanana (szanszkrit) .eget bíró.őr.ga (japán) .Gálava-tartás (hatha jóga) galeos (görög) .adóbeszedő. Siva elpusztította.elefántrádzsa. családalapítás.a hinduk napi imája. nulla gaganacsárin/vjomacsárin (szanszkrit. ejtett tibeti becon) . amelyben a Buddha meditált megvilágosodása előtt gájatrí (szanszkrit) . akit Visnu Varadarádzsa alakjá-ban mentett meg gagaku (japán) .a szegényügy intézője a hitközségben gábáj hodes (héber) .megváltalak gábáim (héber) .a Rig véda leggyakoribb időmértéke.bizango galut (héber) . Nadí Kasszapa) Gajaszísza (szanszkrit) . pénzbeszedő.buzogány.egy hónapig szolgálatos gabe gabe (héber) .elefántdémon.végtelen tárház.a 3 tűzpap egyike (Uruvelá Kasszapa.gábáim gabienne (vodu) . életszakasz a varnásramadharmában.elefántfej-csúcs. amulett gadá (szanszkrit.

Virágfüzér. Ganésa egyik formája. személyként Illatvíz asszonya.gandharva gana (szanszkrit) . gelukpa kolostor. a Gyémántoskezű Vadzs-rapáni társa.Vardhamána 9 dzsaina követője.szerzetesek kisebb csoportja. nyakát és térdeit övvel összetartva gan den tri pa (ejtett tibeti) . mint a törpedémonok vezetője.a második takilcsi gan ta po (kínai) . írott tibeti chogsz) . cselekvés. amit Congkapa alapí-tott 1409-ben Ganden Phodrag Csoglé Namgyal (ejtett tibeti. a sokrétűség ura gandabhérundászana (szanszkrit) . színe kék lótusz- . sokaság gana púdzsa (szanszkrit) . a Bras spungs és a dga' ldan kolostorok apátjai) Gandencsökor (ejtett tibeti) . mahájána Ganden (ejtett tibeti) . 17. mindig bráhmana Ganakamoggallána szutta (páli) . anyja Szatí.mélységesen üdvös okok. járás gambhírupája (szanszkrit) .gamana (szanszkrit) . ezekkel hamar elérhető a buddhaság. a könnyebb elmélyülés érdekében sziddhászanában vagy padmászanában ül a meditáló. szantálfapép felajánlása a múrtinak a hindu templomban. míg a pára-mitájána szerint az csak több életen át a bódhicsitta és a 6 tökéletesség által érhető el gamélia (görög) .Északnyugat-India egyik része. a legmagasabb képzettségű gelukpa szerzetes Gan Ocsir (mongol) .mozgás.lányok házasságkötési szertartása Gamélion (görög) .Örömteli. a számtantanár szútra (Tripitaka Szútrapitaka 107. amelyekkel elér-hető a rúpa kája.sz.a bölcsesség istene.a hetedik hónap (Athén). írott tibeti dga' ldan pgo dbrang phjogs las rnam rgjal) .félelmetes arc-tartás (hatha jóga) Gandára (szanszkrit) .csillagjós.ládaülés. tömeg. matematikus. január-február gamjamána (szanszkrit) .) Gánapati (szanszkrit) .áldozat a haragvó istenségeknek ganacsakra (szanszkrit.szag.lakomafelajánlás ganadhara (szanszkrit) . szatrapeia a Perzsa Birodalomban Gandavjúha szútra (szanszkrit) .az éppen járva lévő út gamti (ejtett tibeti) .a Ganden-kolostor felszentelt tagja. században a kiskorú dalai láma mellett (a Se ra.Móggallána. a 19. apja Siva.háromfős gelukpa bizottság az i. az Avatamszaka szútra része. akik halálra éheztették magukat ganaka (szanszkrit) .kolostor Cangban gandha (szanszkrit) .

az égi világrészek buddhája Gandhára (szanszkrit) . írott tibeti gandhe ma.szellem. illatevők. Vadzsrapáni társa gandha artha (szanszkrit) . a jelen képzeteinek úrnője. napján Gangá (szanszkrit) . az egyik tanmátra Gandhá (szanszkrit).bódhiszattva Gandhamádana (szanszkrit) .az illatok iránti szomj Gandhe ma (ejtett tibeti) .mozgó alany gantapo (kínai) . dri chab ma) . amikor a mennyből leszállt a Gangá. Gandhá Gandhottama buddha (szanszkrit) .a Gangesz torkolata ganna (iszlám) .Szuvala lánya.Csiencsen Ganésa (szanszkrit) . ejtett tibeti dri za ba. Dhritarástra felesége gandharva (szanszkrit.szag.a bölcsesség elefántfejű istene.Ganésa születésének hindu ünnepe. álambana pratjaja gandhábandhan (szanszkrit) . a Haszonnal véghezvivő Amó-ghasziddhi kísérője.houngan Gangászágara (szanszkrit) . augusztus-szeptember fényes két hetének 4. az 5 érzéki tárgy egyike gandha dhátu (szanszkrit) .az áldozati illatos víz. Siva egyik mellékneve.Ardzsuna fegyvere. Bhísma anyja. a mennyei bolygók zenészei és énekesei. a sokrétűség ura Ganésa csaturti (szanszkrit) . fejével tartotta meg gangan (vodu) . ő írta le Vjászadéva után a Védákat és a Mahábháratát. társai Sziddhi és Riddhi.a Gangesz folyó.az égi világrészek buddhája gándíva (szanszkrit) . a folyó istennője. a mester tanítvánnyá fogad valakit gandhabba (szanszkrit) .bal szem Gándhárí (szanszkrit) .szag.hegycsúcsa Himalájában Gandhaprabhasa buddha (szanszkrit) .a zene és a tánc tudománya gandhatanhá (szanszkrit) .a mai Afganisztán területe gándhárí (szanszkrit) . napig gandharva véda (szanszkrit) .gandharva . kínai gan ta po) félistenek. Siva és Párvatí idősebb fia. a karma-mag (kamma vega) Gandhahasztin (szanszkrit) . a légkörben élő természetszellemek. hordozóállata az egér. isteni íj Gandzsin (japán) .virágszín. rövid életű lény a tudat átmeneti szellemtesti hordozója a halált követő 49.Gangátartó.a szag alkotóeleme.cérna felkötözés.paradicsom gantá (szanszkrit) . Párvati testvére Gangádhára (szanszkrit) .

az áldozati tűz gártli (jiddis) .magas rang.egy bráhmaní a Brihadáranjaka upanisadban gárhapatja (szanszkrit) . mánatta.zen mester gasso (japán) .sz. vers.) gárava (páli) . akit Taj cung kínai császárhoz küldött.sz. félig ember-félig sas. megjárandó út.avnet garu dászana (szanszkrit) .a mozgó/járó alany gáon (héber) . írott tibeti khjung/mkha' lding) .mozgás. hogy megkérje feleségül Kondzso hercegnőt (i. a kígyók legfőbb ellensége Gasan (japán) . a mozgás tárgya Gantó (japán.bhikkhuník tisztelete a bhikkhuk iránt garbadhana szanszkára (szanszkrit) . vers.zen mester (i. anyja Vinatá. a babiloni Talmud-iskolák bölcseinek megszólítása gáonátus (héber) . feljegyzés. versszak. általában az ákhjánák versformája gati (szanszkrit.anyaméh-terem.embrió-tartás (hatha jóga) garbhagriha (szanszkrit) . mozdulatlan. írott tibeti gro ba drug) .mitikus óceán. része.megtermékenyítő.házi tűzhely. a madarak rádzsája. ejtett tibeti. írott tibeti mgar) . paváraná. az ujjak hegye a szájjal van egy magasságban. óvada. apja Kasjapa.a Godánija egyik alföldrésze.gantavja (szanszkrit) . 7.üdvözlés egymáshoz illesztett tenyerekkel.vallási és tudományos irányítás Gar (ejtett tibeti.Visnu egyik alakja. az énnel azonos (tathágatagarbha) garbha pindászana (szanszkrit) .a járt út Gáthá (szanszkrit) .Garuda-tartás (hatha jóga) garu dhamma (szanszkrit) . 827-887) gantr (szanszkrit) . a poklok. amely Brahmá alvása közben elárasztja a 3 világot. sz. a nem-védikus verselés.Visnu szárnyas hor-dozója. itt áll a templom istenének múrtija Garbhodakasájí Visnu (szanszkrit) . a szembenálláson túli egység szimbóluma gasze sajhet (jiddis) . és megteremti a lényeket Gárgí (szanszkrit) . a szel- . a dvádasángaszána 4.a 6 létforma. a hindu templom központi szentélye. kínai Jen tou) .Szongcen Gampo tibeti király minisztere.8 előírás a bhikkuníknak: gárava. fogantatási szertartás. változatlan. ávásza.szárnyasnál nagyobb állatokat is metsző sajhet gata (szanszkrit) . upaszampadá piszuná. verses mondások. vacsana patha Garuda (szanszkrit. aki behatol minden univerzumba. a hindu templom építése előtt a szentély helyén végzik Garbha (szanszkrit) .

arhat a Buddha közelében gcig (írott tibeti) . a 4 fő tibeti iskola közül az egyik ge nyen (ejtett tibeti) . mozgás.apáca.360 mennyei istenség a holdév napjainak megfelelően ge se (ejtett tibeti) . az állatlét.öröm Gavámpti (szanszkrit) . műve a Mándúkja káriká Gaudíja (szanszkrit) . szanszkrit bhiksu) .magas rangú tibeti szerzetes. írott tibeti dga ba) .upászaka ge nyen ma (ejtett tibeti.testhez kötött gdugs (írott tibeti) . novícia ge dan pa (ejtett tibeti) . szanszkrit upásziká) . az emberlét.szerzetesrend gé hiera (görög) . páli Sziddhatta Gotama) a Buddha neve megvilágosodása előtt gava (ejtett tibeti.a gelukpa másik neve ge dün (ejtett tibeti.duk ge cul (ejtett tibeti. írott tibeti dge slong. írott tibeti dge tshul. szanszkrit bhiksuní) . az árják feltételezett őse Gautama Sziddhárta (szanszkrit.Sikhin gcsug (ejtett tibeti) .apácanövendék ge long (ejtett tibeti.mitikus risi.a 48 haragvó istenség nyolcas csoportja. felszentelt pap. a félistenek (titánok) és az istenek világa. írott tibeti ge khod) . megszólítás.ékatva Gcug tor csan (ejtett tibeti) .második fogadalmát letett szerzetes.női világi hívő ge ö (ejtett tibeti.dön gdos bcas/gdos pa can (írott tibeti) . szanszkrit srámanériká) szerzetesnő növendék. állami föld az isteneknek ge khod (írott tibeti) . a testben az agyhoz kapcsolódnak Gautama (szanszkrit) . első fogadalmú novícius. az élőlények ezekben a létformákban bolyonganak újjászületéseik során.lemlények világa. vándorlény gati nimitta (szanszkrit) . a . szanszkrit szamgha) .csö gdon (írott tibeti) . a félisteneket és az isteneket néha nem különítik el. bhiksu ge long ma (ejtett tibeti. diakónus ge cul ma (ejtett tibeti.szent földek. szanszkrit siksamáná) . írott tibeti dge lugs pa) erényelvű.vaisnava iskola. szanszkrit srámanéra) szerzetesnövendék. alapítója Csaitanja Gaurima (ejtett tibeti) .Góvinda mestere. szerzetesnő ge luk pa/ge dan pa (ejtett tibeti. járás.az újjászületésre való utalás/jel Gaudapáda .ge kö ge lob ma (ejtett tibeti. a Congkapa által alapított sárgasüveges rend.

a szankhárák geiko (japán) .nemesek. kiegészítés.az 1..a halottak ünnepe Boédromión 5.a művészet asszonya.világi hívő. a haláchai és haggá-dai viták gyűjteménye. elrejtés. 1475-1542) Gedun Trupa (ejtett tibeti) .számelmélet gempuku (japán) . a Talmud második része gemátria (héber) . mint koan). ősi birtokos klánok leszármazottai geranos (görög) .prózai. napján (Athén) geng liu (kínai) .híd gephyrismos (görög) . a dvádasánga sásza-na 2.külső szentély Gemára (héber) .szélfúvás-vízfolyás geniza (héber) .rejtekhely. a hógen-iskola alapítója.rizsleves Gensa (japán.buddhista teológia és filozófia legmagasabb tudományos fokozattal rendelkező művelője ge va (ejtett tibeti.a 2. 1391-1474) gegs (ejtett tibeti) . Amóghasziddhi kísérője Gendzsokoan (japán) . teljes jogú gésanővér gejjá (szanszkrit) .zen mester.ház.a Képhisos hídnál tartott tréfás ünnepség gér (héber) .vibandha gehám (szanszkrit) . idős szerzetes.erény Gedrószia (görög) . i. írott tibeti dge ba) . a kolostorba belépő pártfogó . novícius Gendema (ejtett tibeti) . a rituális célra alkalmatlanná vált könyvek. művének része général Fouillé (vodu) . kegytárgyak gyűjtőhelye genmai (japán) .jövendölés homokszemekből gephyra (görög) .női bódhiszattva.sz. része geku (japán) . aki kiássa a sírokat. kínai Hszüan sa) . sz.Gödör tábornok. BaronSamedi és Madame Brigitte gyermeke Genesia (görög) . a Misna értelmezése.sz. Dógen Sobogenzo c.befejezés.az Indus alsó folyásától nyugatra eső terület Gedun Gyaco (ejtett tibeti) . szanszkrit upászaka) . Szeppó tanítványa geomancia . dalai láma (i. versekkel dúsított szöveg.sz.darutánc Déloson Apollónnak gergen (ejtett tibeti) . 5.a zsidó vallásra áttérő ger pa (ejtett tibeti.A mindennapi élet útja (a valóság.a fiú nagykorúsítási szertartása 15 éves korukban gen jen (ejtett tibeti. írott tibeti sger pa) .kezes. dalai láma (i.

házépítő.kin gin mokuszei (japán) . megdermedve a ghí sárga lesz. amikor már nem habzik. hogy a keletkezett üledék ne kerüljön át. a karaitáktól ered gimha (páli.elnyel giri (japán) . nem romlik. a Kószala rádzsaságban.Ghéranda-tartás (hatha jóga) ghí (szanszkrit) .szaglás ghakáraka (szanszkrit) .tisztított vaj.csengő.elkötelezettség az állam és a társadalom irányában.Bhíma és Hidimbá fia Ghéranda szanhitá (szanszkrit) . hószita ajándéka ghrána (szanszkrit) . finom szövésű anyagon leszűrjük.szagló képesség. régen geigi.Osmanthus fragrans. a vajat kis lángon több óráig olvasztjuk.szagolható alkotóelem ghrána indríja (szanszkrit) .erőfeszítés.szent vízhez vezető lépcső Ghatótkacsa (szanszkrit) .csípőinak a shitánál Giddzshakútó (szanszkrit) . a bölcsesség jelképe.a sajátosságokon fölüli lény gioret (héber) .az ízlés-tudatosság alkotóeleme gi rti ma (írott tibeti) . orr.lélekvándorlás a zsidó misztikában. mitikus hős geta (japán) .epekő.Gíti gi vang (ejtett tibeti) . szanszkrit grisma) .szaglás ghrána ájatana (szanszkrit) .szerzetestelep Kószambíban. április közepétől június közepéig gin (írott tibeti) . az egyik szerencsés tárgy gid hánáse (héber) .aki betért a zsidóságba gir (szanszkrit) . szobahőmérsékleten évekig eláll Ghódácsólí (szanszkrit) .fapapucs ghájana (szanszkrit) . az 5 érzéki képesség egyike ghrána vidnyána dhátu (szanszkrit) .nyár. az illúzió ghanta (ejtett tibeti dril bu) . szorgalmas gyakorlás gháta (szanszkrit) .női bódhiszattva. a forró évszak. a habját időnként leszedjük. a jelenségvilág szimbóluma ghatá (szanszkrit) .jóga-szöveg ghérandászana (szanszkrit) .legyőzhetetlen. ügyelve arra. király. illatos olíva ginátita (szanszkrit) .a szaglás egymásra ható mezeje ghrána dhátu (szanszkrit) . hegy Girtima (ejtett tibeti) .Gridhrakúta gilgul/gilgul nesámet (héber) .gésa (japán) . Amitábha .az egyik sziddha Ghószita áráma (szanszkrit) .magas kultúrájú szórakoztató nő. Kyotóban geiko Geszer (ejtett tibeti) . harang.

boldog új évet Gíti (szanszkrit. írott tibeti rgjal po lo gsar) . bölcsesség szem gnjána indríja (szanszkrit) . írott tibeti rgjal mchan) . Je mon fia Gjajin (ejtett tibeti) .az érzékszervek . írott tibeti rgju skar) . amikor Krisna elmondta a Bhagavad Gítát.a harmadik.Nam ri Szong cen gnamelle (vodu) .fogadalomszegő királyok és lámák szellemei gjal po lo szar (ejtett tibeti.szthavira gnas gcang ma (írott tibeti) .királyi újév az 1.ákászmika gmár hatimá tová (héber) .győzelmi lobogó gjal po (ejtett tibeti. Avalókitésvara tátsa Gja (ejtett tibeti) . ebben készítik a loák ételeinek fürdőjét gnas bcu'i mkha' 'gro (írott tibeti) .a 28 holdház az asztrológiában glang (írott tibeti) .kínaiak. napján gjó (japán) .annak a napnak hindu ünnepe.a kaihogjo zarándoklatban részt vevő szerzetes gju kar (ejtett tibeti.fehér föld.az istenek birodalmának buddhája Gjakar (ejtett tibeti. írott tibeti gí rti ma) .a Tíz Hely Égjárói gnas brtan (írott tibeti) . december-január hónap fényes 2 hetének 11.az igaz út gjosa (japán) .kísérője git jantev (jiddis) . hónap 1. írott tibeti rgja dkar) .közönséges.Nya tri Cen po gnjána csakshu (szanszkrit) .jó végső aláírást (Istentől).sabat salom gítádzsájanti (szanszkrit) .a három hely égjáróiű gnja' khri bcan po (írott tibeti) .haszti glatt (jiddis) . tiszta glo bur pa (írott tibeti) .Dal.lang glang dar ma (írott tibeti) .jó végzést (Istentől).Lang dar ma glang po (ejtett tibeti) .hag szaméah git sabesz (jiddis) . kerttípus gjodo (japán) . írott tibeti rgjal po) . India gjal cen (ejtett tibeti.teljes.fateknő. köszönés jom kippurkor és hosa-ná rabá előtt gnam ri srong bcan (írott tibeti) . napján gite jór (jiddis) . köszönés jom kippurkor gmár tov (héber) .suddha ávásza gnas gsum gji mkha' 'gro (írott tibeti) .

írott tibeti ba glang spjod) . napnyugati vörös világ. a Meru-hegytől nyugatra.működési terület Godánidzsa (szanszkrit. ajanamsza gó sa (japán) .az ekliptika az asztrológiában.pratipaksa gnod sbjin (írott tibeti) . ide menekítette apja a gyermek Krisnát gólem (héber) . gondolkodik.tibeti gazella go/szandzsu no to (japán) . nö dzsin go (ejtett tibeti) .pogány. az ember egyik lelke.elvonultság.remete gom pa (ejtett tibeti) .járások. föld) gócsara (szanszkrit) . elsősorban európaira mondják gojo macu (japán) .nagy jóangyal.vagy rongycsíkok.Pinus parviflora.jaksa.a Messiás megérkezésekor támadó sátáni sereg. sorsosztó go bô nâj (vodu) .a Kívánságteljesítő Tehenek Szigete Gódávarí (szanszkrit) . tibeti .hagyományos udvari zene gohei (japán) . Magóg királya Armilus (Ezékiel). víz.alaktalan.karma-mag go va (ejtett tibeti) . szanszkrit Pandaravaszini) . zombi (jiddis) gom csen (ejtett tibeti) . falvak sinto templomai go suki (japán) . újraélesztési pont a hüvelyk.papír.ragály-isten.siker a tanulásban + célba találó nyílvessző. életkoruk 500 év. Amitábha női társa go la (ejtett. japán fehér fenyő gokaku (japán) . alföldrészei a Gáthá és az Uttaramantrina Godanija (szanszkrit.a tudás ösvénye gnjen po (írott tibeti) . lakói marhapásztorok. tűz. meditál. nem-zsidó.gnjána márga (szanszkrit) . amelyek a simenaváról lógnak le. az ember szellemi és lelki élete. felirat ema-táblán. írott tibeti nub ba glang spjod gling) . az árnyék szélén van. ejtett tibeti Nubpa tangcsho ling. hogy felhívják a figyelmet a hely vagy tárgy kamijára gój (jiddis) .a tehenek telihold alakú földrésze. egy zombi-fajta lesz belőle Go Kar mo (ejtett tibeti. írott tibeti) . ha az álomútról nem tér haza. fásultságot okoz. szél.5/3 szintes pagoda (ég. mesterséges ember. aki a Sátán és egy pogány római lány kőszobrának nászából született gog pa (írott tibeti) .szakállas saskeselyű 'go ba'i lha (írott tibeti) .Dél-India egyik folyója Góg és Magóg (héber) .niródha gogaku (japán) .a testhő (tűz) transzcendens női buddhája.város.és a mutatóujj között Gokula (szanszkrit) .

hogy megvédje Vrindávana lakóit Indra haragjától .Pandarávasíní gósála (szanszkrit) . az egyik sziddha góraksászana (szanszkrit) . mások szerint Jasódhara másik neve.a legrégebbi tanítványok Gótamí/Padzsápati (szanszkrit) .a tittha ádzsávika vezetője.város a Delta keleti felében. törzs. Vészálíban a Buddhának ajándé-kozta a Kútágára szálát Gótama (páli) . determinisztikus epikureizmus Goshen (egyiptomi) . mag.a hindu templom föle magasodó torony Góraksa (szanszkrit) .mitikus kovács (Dahomey). a rámagamai Szuppabuddha lánya Gópatha (szanszkrit) .démon.Kaszó zen mestere Gongpa Rapszal (ejtett tibeti) .borravaló a geikónak vagy a maikónak Gószinga (szanszkrit) .liccshaví herceg.meditációs fa.az Atharva véda bráhmanája gópí (szanszkrit) . a sinto imádkozó pap (negi) segítője gong (ejtett.loák tiszteletére tartott szertartások gómukhászana (szanszkrit) .helyettes főpap Gópá(páli) .pásztorlányok.a Buddha felesége. Májá húga (gondviselő = padzsápati) gotra (szanszkrit) .tehénarc-tartás (hatha jóga) gon negi (japán) .segédkántor.az egyik kollégium a Drepungban gombo (vodu) . tárgy a figyelem rögzítésére Gomang (ejtett tibeti) . írott tibeti) . születés.tehénpásztor-tartás (hatha jóga) gorin no tö (japán) . a bibliai hagyomány szerint itt éltek azok a zsidó munkások. akik Per Ramszesz építkezésein dolgoztak gosugi (japán) . velük incselkedik Krisna gópuran (szanszkrit) .kőpagoda a kertben gos dkar mo (írott tibeti) .leszármazási csoport közös őssel (a bráhmanoknál 10). az első feleség (Jasódhara) előtt.a Buddha nagynénjenevelőanyja.tibeti fordítómester gongúdzsi (japán) . majd a lámaizmusba a tantrák.a kapilavasztui szakják neve Gótama szávaka (szanszkrit) . jelképe a földbe szúrt kard gou shi (kínai) .buddhista kolostor gom sing (ejtett tibeti) .amala vidnyána Góvardhana (szanszkrit) . általa kerültek a hinduizmusba. Krisna egyik csodájának tárgya: felemelte.hegy. a nyájak és a birtok ellensége Góngai (japán) .menedék idős állatoknak Gósála Maszkaríputra (szanszkrit) . a nátha szampradája egyik alapí-tója. kaszt Gou (vodu) .tehénvédelmező.

dralha gragement (vodu) .Drigum Gridhrakúta (szanszkrit. milliméteresnél kisebb golyók mintázatba forrasztásával dekorálják a felületet. birtokbavétel. visnu. megragadás. Krisna állandó jelzője Góvinda bhásja (szanszkrit) .táncfajta graha (szanszkrit.Brahmá szútra kommentátor. úgy. háztulajdonos.Baladéva műve gra lha (írott tibeti) .Góvardhana púdzsa (szanszkrit) . amely során apró. az indiai társadalom 4 rendje közül a 3 felső rend férfi tagjai. műve: Ratna prabhá Góvinda (szanszkrit) . a granulációt az etruszkok fejlesztették tökélyre. írott tibeti bja rgod kji phung po) Keselyű-csúcs.a szag egymásra ható mezeje granthi (szanszkrit) . háziúr.nemesfém-díszítési eljárás. családfő. írott tibeti khjim bdag) gazda-házigazda. írott tibeti grub par 'dzin pa) .az észlelő alany gráhjam (szanszkrit) . hogyan tudták ezt készíteni. nem csak az apró golyók előállítása látszott lehetetlennek. a golyókat szénporral való szennyezéssel öntötték.korsó Góvinánanda (szanszkrit) .dre gri gum (írott tibeti) . a bolygók szellemei (ejtett tibeti za) grahítá (szanszkrit) .a Góvardhana-hegy felemelésének hindu ünnepe. családapa.felfogás.pásztor. a szánkhjában tízféle (upagraha). hogy a porszemcse adta egy-egy golyó magját. egészen a múlt század ötvenes éveiig rejtély volt. egyiptomi előfordulása nem túl gyakori graszta (szanszkrit. de a beforrasztásuk is. vagyonos ember. észlelés.Maman Brigitte grandha ájatana (szanszkrit) . szikla Rádzsagriha közelében. amíg családfőként világi életet éltek és saját házukban laktak.csomó (brahmá. a szerzetesek patrónusai . rudra) granuláció (egyiptomi) . Buddha prédikációinak egyik helyszíne gridhramukha dkar ser bja rgod mgo can (írott tibeti) . október-november hónapban a Dipávalí utáni napon gôvi (vodu) .a Nyolc Boszorkány közül a délkeleti keselyűfejű grihapati/gahapati (szanszkrit.az észlelés tárgya Grande Brigitte (vodu) . ejtett tibeti) .rituális fejsze gre (írott tibeti) . különösen a harmadik rendre vonatkozik: polgár. ugyanis normál forrasztást megkísérelve a golyócskák egész egyszerűen elolvadnak.

titkos. rejtett gter chos (írott tibeti) .Jamántaka gsum (ejtett tibeti) . úr guan (kínai) . elsötétedés.Bátor Guédé.graha grub thob (írott tibeti) . balgaság.tor ma guáj (ejtett tibeti) . kétely) gto (írott tibeti) .Nagy jóangyal. negi.mester.sziddha gsang sngags (írott tibeti) .gter ma gter ma/gter chos (ejtett tibeti ter ma. a papság általában öröklődő foglalkozás Guédé brave (vodu) . a felismerés hiánya gti mug las gjur rtog pa bdun (írott tibeti) .a balgaságból támadt hét képzet (vágy. tapadás.ter tön gti mug (ejtett tibeti) .nyár. zavarodottság.5 szerencsétlen nap guédé. fonák látás.Senrab Mivo gshin rdzse chos kji rgjal po (írott tibeti) .Kaka guédé Guédé cinq jours malheureux (vodu) .kincsfellelő mester. a második hindu évszak. ostobaság.to gtogs 'dod sngon mo sre mong mgo ma (írott tibeti) Menyétfejű. tudatlanság. tolvaj Guédé caca (vodu) . gyűlölség. titkos tudást tartalmazó rejtett könyv gter ston (írott tibeti) . ájur véda gro ba drug (írott tibeti) .móha.kincskönyv.abhászvara Guangguotian (kínai) .a templom mestere.gati grogs (írott tibeti) . gőg. sinto főpap.grihasztha (szanszkrit) .trisula gszang (ejtett tibeti) .vipasjaná guang gyin tian (kínai) . írott tibeti) . az egyik lélek grub par 'dzin pa (írott tibeti) . förtelmesen zabáló szellem . gimha. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.Brihatphala gúdzsi (japán) .az otthon elvégzendő szertartások vezérfo-nalai grísma (szanszkrit) .mantra gsar ma (írott tibeti) .Jama Dharmakája gshin rdzse'i gshed po (írott tibeti) . sötétzöld gtor ma (írott tibeti) .hindu családfő grihja szútrák (szanszkrit) .szar ma gsen rab mi bo (írott tibeti) . drok Gros bon ange (vodu) . aki gter ma könyveket összeállítja gter ton (írott tibeti) . helyettesei: gongúdzsi.

érinthetőség. hang.a dahomeyi abomeyi őslakók.) guna (szanszkrit) . szenvedésjelleg. szín. aki macoutte-ban köldökzsinórt és mérgezett leveleket tart Guédé nibo (vodu) . forma. a mahájána egyik irányzata guhja upadésa (szanszkrit) .Guédé double (vodu) . guédégyermek Guédé z araigne (vodu) .sz. a beszéd és a tett 3 rejtélye guhja abhiseka (szanszkrit) . fantázajellegűség. egyediség (függetlenség).női szellem. feketék Guge-királyság . folyékonyság.a titkos mantra szekere.a titok szentsége guhja mantrajána (szanszkrit) . amelyben remete lakik guhja (szanszkrit) .a legjelentősebb loák eredő helye.kicsi asszony a viharban Guédé masaka (vodu) . sajátosság. aki egy barlangban élt (padara szamácsára) Gulisszáni szutta (páli) .a gondolkodás. bonyolultság.Pók Guédé. kiterjedés. ha a karanában az egyik elem túlsúlyra jut. fonál.akrobatikusan táncoló szellem Guédé loray (vodu) . meg nem nyilvánultság guna gunin (szanszkrit) . rész-szubsztancia. minőség.Mindközött guédé Guédé fatras (vodu) . triguna = a megnyilvánulatlan. radzsasz. a vaisésikában: szag. öröm. tamasz).minőség és minőséggel bíró . formáló elv. a po-lélekből lesz Guinea (vodu) .a sírok felügyelője Guédé souffrant (vodu) . dharatthámatá jön létre. erkölcsösség. transzcendens állapotból kiemelkedő 3 alapminőség (szattva. barlang. 846-1630 gugo sudzsi (japán) . a számjávasztha felbomlása. ok és okozat stb. undirítóság.Kettős Guédé.titkos tanítás gui (kínai) . mennyiség.). összekapcsolódás (rész és egész.szál. mára nem országnév Gulisszáni (szanszkrit) . kívánatosság. aktivitásra serkentés.csoport karma-mag Guha (szanszkrit) .a halál szellemei.árannyaka. utánkövetkezés. erkölcstelenség.A Gulisszáni szútra (Tripitaka Szútrapitaka 69.szellem. prioritás.Nyugat-Tibetben i. lovas guédék (vodu) . az embereknek kettős látást ad Guédé entre tous (vodu) . íz.Szenvedő Guédé Guédé vi (vodu) .Vidésa királya. nehézkesség.

óceán gya ling (ejtett tibeti) . írott tibeti gu ru rin po cshe) .sz.a guru otthona. mánatta.Sigacé gzhonnu dmar mo dred mgo ma (írott tibeti) . upaszampadá.a sajátosságokon túljutott gura daksina (szanszkrit) . írott tibeti bla ma) .ti dzsi gzúgs (írott tibeti) .zen mester. ru = eloszlató) súlyos. ha a karanában valamelyik túlsúlyra jut. felkészülés az óvádára. ávásza. lelki tanítómester.természetbeni juttatás a bráhmanoknak guru (szanszkrit. 9. piszuná.Sindzse GY gya co (ejtett tibeti) . a tibetiben: legfőbb anya guru dhamma (páli) .rúpa gzúgs kji khams (írott tibeti) .viszonylagos gzhi'i 'od gsal (írott tibeti) az alap fényvilágossága gzhis ka rce (írott tibeti) .a bhikkhuníkra vonatkozó 8 előírás: gárava. i.zi gzi brdzsid (írott tibeti) .drágakő mester.az Ifjú Medvefejű.guna vritti viródha (szanszkrit) .rúpa dhátu gzúgs kji phung po (írott tibeti) .rúpa kája gzung bskjed kji relung (írott tibeti) . állandó átalakulás gunaegyensúly .arúpa dhátu gzúgs sku (írott tibeti) . Padmaszambhava guru sishja parampará (szanszkrit) .fa-fúvóshangszer (oboa) gya lo (ejtett tibeti) . sz. gza' (írott tibeti) .za gzhan stong (írott tibeti) . vörös gzi (írotttibeti) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. a paváraná betartása.(gu = sötétség.a gunák funkciójában megnyilvánuló szakadatlan küzdelem.rúpa szkandha gzúgs med khams (írott tibeti) .a dongmo magasságánál hosszabb bot a tea .a szattva-radzsasz-tamasz egyenlő mértéke.vacsana patha guru rinpocse (szanszkrit.tárgyiasító szél a szellem működésében gzungs (írott tibeti) . akkor felbomlik gunátíta (szanszkrit) .fizetés természetben a tanítónak gurukúla (szanszkrit) .a mester-tanítvány kapcsolat gurudaksina (szanszkrit) .mantra gzsin rdzse (írotttibeti) . iskola Gutei (kínai Csü cse) . ejtett tibeti.

erénye azonos a Buddháéval. de úgy él. nemellenkezés.rendfőnök Gyalva Szonam Gyaco (ejtett tibeti) .a 3.nincs íz.jellegzetes oiran járásmód hada dzsuban (japán) . a nehezen elérhető.a királyi gyermekek feje általában kopaszra volt nyírva. dalai láma (i. régens gyal po (ejtett tibet) . segít.a felsőtestet borító alsónemű hadaka macuri (japán) .a sinto szentély év eleji meglátogatása Hacsiman (japán) . fáradhatatlanság.bön H ha ha va (ejtett tibeti) . 9. de nincs megkötve.ünnepi kóruséneklés Karneia ünnepén (Spárta) gyu (ejtett tibeti) . a butaság és a zavarodottság megszüntetése. mások segítése. 7. a szabályok betartásával megszabadul a ragaszkodástól. az erény gyakorlása. 1543-1588) gyermektincs/hercegi tincs (egyiptomi) . hideg pokol habutae (japán) .vastag szövet hacumijamairi (japán) . az igaz tudatosságban is képes világi formában tanítani. 4.a sinto hadistene. öröm. 8. 3. eredetileg a mitikus Odzsin császár kamija hacsimondzsi (japán) .az alvilág istene hadzs (iszlám) .rádzsa.Tulku Dzsampel Delek. adomány és adományozó azonos. végtelen emlékezettel tanítja a tíz testet. de az illat jó. király gyal va rin po cse (ejtett tibet) . csak ágyékkötőt viselő férfiak vetélkedője hádász (héber) .tibeti fordítómester gyakorlat (10) .téli férfiünnep a sintóban. nem tanult Tórát. nemragaszkodás. csak egyetlen tincset hagytak meg. 2.jajveszékelő. 5.sz.a bódhiszattvák gondolkodása (a gyakorlat fejlődési fok): 1.közvetlen ok gyur bon (ejtett tibeti) . minden korábbi cselekedetek káprázata. 10. ügyes megjelenések. birtokolja a teljes igazságot gyal cab (ejtett tibeti) .zarándoklat . az öröm és a szenvedés üres. 6. adakozás. az igazság.köpülésére Gyacön Szenge (ejtett tibeti) . gondosan befonva a fejük jobb oldalán Gymnopaideia (görög) .a csecsemőt először viszik a sinto szentélybe a kami segítségét kérni hacumóde (japán) . mir-tusz (szukkotkor az ünnepi csokorban) Hadés (görög) .

lehetőleg szójátékszerű rímmel ellátott (a + x + a) versforma.zen mester Hakuin (japán) .ünnepi kalács. lófejjel ábrázolják. hogy . Örökkévaló Istenünk. aki visszaszerezte az ellopott Védákat.a halott kipája hájim (héber) . 1689-1769).bölcs. betűértéke 68. a tudás istene. ez az eljárás a sono mama. fölmutat egy tényt.bölcs. nagy tudós haiden (japán) . egy olajbogyónyi tészta tűzbe vetése emlé-kezésül a kohanitáknak nyújtott hajdani adományra.a rengában a kezdő versszakot (hokku) követő további versszakok haiku (japán) .17 szótagból álló.körbejárások. a nyugat vörös kapuőre hájbli (jiddis) . nosztalgiával árnyalt elmúlásérzés (avare). rindzai iskola halá (héber) . visszafogott homály (jugen) haizen (japán) . aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhafris halá min haiszá.lábbeli hakkáfot (héber) . a bima körül Hakudzsun (japán) . az egyszerű dolgokban fölismerni a törvényszerűt (vabi). köznapi.a sátrak ünnepe hag szaméah (héber) . a Peszah előestéjén felolvasandó könyv. az asszonyok imája: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám.zen mester (i.pincérnő Hajagríva/Hajasirsa (szanszkrit) Visnu mellékmegtestesülése. elbeszélés.fehér szoknyanadrág. bibliai elbeszélések erkölcsi tanulságai hagnos (görög) .történet. egy. mint dharmapála a Lófejű tanvédő isten.tiszta háhámin (héber) . (Áldott légy. aki jártas a Tórában. személytelen. az elegáns. látványt. egyéb bibliai szövegek felolvasása a Tóraolvasás után Hág Hászukot (héber) .sz. és megparancsoltad nekünk. a világ királya. bármiféle magyarázat nélkül. ennyi szóból áll a kaddis hakama (japán) . a Misnában és a Gemárában hakimono (japán) .haftara (héber) . a sinto papok viselete a kimonó alatt hákhám (héber) .zárszó.sinto imaterem haikai (japán) .jó ünnepet Haggada/Aggada (héber) . általában 3 sorra tagolódó.élet. nincs története. aki törvényeiddel megszenteltél.

Brahmá hordozója hamszah (szanszkrit) . hogy ka-lelke felismerhesse.sz. hogy a halott ka-lelke visszataláljon a testbe. a csan költő hána hágija (szanszkrit) .virágköltség. konkrét alkalmazása Haladuja (szanszkrit) . és újra életre keltse a testet.rituális szempontból alkalmatlan halászana (szanszkrit) .kés a shitához Halévi.az uralkodó síremlékéhez tartozó templom. ami a tejóceánból keletkezett. 1821) Dandzan Ravdzsaa hamsza (szanszkrit) . ezért. 7.sz. Juda (héber) . általában újévkor szerzik be a hacumóde alkalmával. hogy megőrizze a halott vonásait. általában a halotti szobor előtt mutatták be az elhunyt kultuszának szánt áldozatokat halotti templom (egyiptomi) .én Ő vagyok (adzsapa mantra) hamszászana (szanszkrit) .méreg.rideg hegy (i.Biblia. bármennyire is idealizált az ábrázolás. amikor visszatér.szentelt nyílvessző.szőlőültetvény. Siva itta ki az emberek védelmében hálál (héber) . később különálló vagy önálló épület lett hámácdil (héber) . melynek szerepe az volt. a piramisok tövénél építették.kolostor.japán vízi írisz hanadai (japán) .).vallási törvények értelmezése. 1085-1140) költő halla (héber) .hanyatlás felé vezető suddhaka hana sobu (japán) . sz.kultikus sírmelléklet. nagyon pontosan mutatja az elhunyt arcvonásait halotti szobor (egyiptomi) .fonott kenyér. japán Kenzai) .) hálácha (héber) . Tibetben a hosszú élet és a jólét jelképe hámántáska/hámánfüle (héber) .sz. később a halotti kultusz helye is.a múmiára helyezett maszk. mármint az Úr a szombatot hamaja (japán) .elkülönítsünk a tésztából egy kalácsra valót. amelynek biztosítania kellett. Öt tekercs Hamrijn Hijd (mongol) .(i.hattyú-tartás (hatha jóga) Han san (kínai. a maiko és a geiko időbére .háromszögletű sütemény purimkor hámecosodás (héber) .eke-tartás (hatha jóga) hálef (héber) . barátja Sö tö (japán Dzsittoku) (lelenc).Balaráma egyik neve háláhala (szanszkrit) .aki elválasztja. bárhesz Haloa (görög) . szerencsét hozó szimbolikus tárgy a sintóban. a nők ünnepe Poseidon hónapjában halotti maszk (egyiptomi) . alapította (i.kovászodás Hámes M'gillót (héber) .hattyú.

Örökkévaló Istenünk. szfinx. akárcsak mostanában.megtisztító pálca a sintóban. a manipúra csakra hára (szanszkrit) .a megtisztulási folyamat a sintóban.öltözék a macuri alatt hanukat hábájit (héber) . nyaklánc harae (japán) . hari hari. 200 körül.búgócsiga hanukkija (héber) . gyertyagyújtás előtt: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. áldásosztó Harahti (egyiptomi) .Szív szútra (Mahápradzsnyá páramitá szútra).sz. Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. (Áldott légy. hari Ráma. az elkövetett rosszból származó foltoktól.a felszabadulás mahámantrája a Krisna-tudatú hívőknél (hari Krishna. Áldott légy. kekkafuza hannja (japán) . vánara.házavató szertartás Hanukka (héber) felszentelés. aki törvényeiddel megszenteltél.a reggeli Nap. aki csodákat tettél őseinkkel az idő tájt. házi formája.belek.karkötő. hari Ráma.lótuszülés zazenben. jelképe: sólyom.mindent felülmúló bölcsesség Hannja Singjó (japán) . a mennyből leszálló Gangá Siva hajszálain patakokká szakadva itt egyesültek. a Szentély újraavatásának napja (kiszlév 25 . Krishna Krishna. hari Krishna.város.agyagtárgyak rituális temetési szobrocskák a sintóban hankafuza/kekkafuza (japán) . Örökkévaló Istenünk. a zazen végén éneklik hanten (japán) . apja Váju. megtisztít a bűntől.i.vigalmi negyed Hanászi. a Misna összeállítója hangjoku (japán) .Hanumán-tartás (hatha jóga) hara (japán) . anyja Andzsana hanumánászana (szanszkrit) . Jehuda (héber) .harai haragusi (japán) .majomrádzsa. temploma: Héliopolisz. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhadlik nér selhanukká. seaszá niszim laavoténu bajamim hahém bazmán haze. a napfonat.hanamacsi (japán) . mindig része az imi és a miszogi Hari (szanszkrit) . és megparancsoltad nekünk a hanukkai gyertyagyújtást.) hanukka dreidl (héber) . 7 + 1 ágú gyertyatartó Hanumán (szanszkrit) . a világ királya.zenész lány haniva (japán) .tévész 2-3). a világ királya. hari hari) Haridvár (szanszkrit) .a menóra köznapi.Visnu mellékneve hari Krishna (szanszkrit) . valójában csak Ráma csandra szolgája. Ráma Ráma. és . Gíza harai/harae/o harai (japán) .

Szahmet. dió.Memphisz: Ptah. az ősi istenek megjelölése hászágát gvul (héber) . hű. az egyiptomi pantheonnak több ilyen „családja” is van.jámbor. de vannak kivételek (pl. újkori vallásos mozgalom a Keleti-Kárpátok vidékéről haszkala (héber) . Brahmá-Siva-Visnu.isteni oszlop. az istenség lakhelye három jel (héber) . bal oldalt Visnu hármasság (egyiptomi) . eltökélt erőfeszítés. tha = Hold. Mut. Hari (Visnu) és Hára (Siva) fia Harjardha (szanszkrit) . a szakják ősatyja Hasztinápur (szanszkrit) . pozitív-negatív. tefillin. általában egy isten. fahéj és bor keveréke széder estén hasira (japán) .a zsidó felvilágosodás az i.vőlegény hatha jóga (szanszkrit) .Isten gyermekei.a sztúpa négyszögletes alapja. a fekete a tompa tudat) Hasztinádzsaka (szanszkrit) . Hórusz Théba: Amon.határsértési tilalom. törekvés a test fegyelmezésével (ha = Nap.hátuná hászíd (héber) . duhkha. akinek házában Vardhamána meghalt hátán (héber) .lett belőlük a Gangesz haridzsan (szanszkrit) . Abüdosz: Ozirisz.triász. ejtett tibeti glangpo) .jóga a test fölött való uralom útján. Kuruksétra fővárosa.város.aniccsa.Siva és Visnu kettős formája. szerepük elválasztása nem határozott (mixta persona) harmika (szanszkrit) . jobb oldalt Siva Harihára Putra (szanszkrit) . Gandhi szava a nihszprisjákra Harihara (szanszkrit) . sz.megragadás haszta dzsihviká (szanszkrit) . ellentétpárok és azok . bal-jobb). egy istennő és egy gyermek isten alkotja a hármasságot. ahol Durjodhana bezárta Krisna fiát. Agni-Indra/Váju-Áditja. igaz. anatta harószet (héber) . Ízisz. két istennő és egy gyermek isten). végén haszta (szanszkrit) . Nofertum. 18. Szambát Hasztipála (szanszkrit) .sz.az Iksvákutól származott Viruddhaka fia.herceg Pávában.mezúza.Siva és Visnu kettős formája.elefántszimbólum (a fehér a megtisztult tudat.Szaszthá másik neve.alma. egy rábbánutban a saját rabbi dönt hászene (jiddis) . cicit három jel (szanszkrit) .jobb szem haszti (szanszkrit. Honszu .

és az Örökkévaló nevében szólok. gyakorlatai: sat karman. bén jom hasvií löséset jömé hamaasze. mert erőm és dalom az Örökkévaló.). dhjána. prátjaha) művelése. (Bizony.elválasztás. Elohénu meleh haolám. (Áldott légy. al-amhá virhatehá szelé. vahjí lí lísuá.egymásba olvadása. aki megteremtetted a szőlő gyümölcsét. nijáma. Így legyen számunkra is. Felemelem a segítség poharát. Baruh atá Adonáj.A hatha jóga lámpása. temploma: Dendara Hattusas (egyiptomi) . Usavtem májim böszaszon mimájné hajsuá. ászana. bén Jiszraél löamin. Örömmel merítsek vizet a segítség forrásából.S. szisztrum. a gyertya fölött: Baruh atá Adonáj.). pránajáma. a kettősségnélküliség állapota. a mai törökországi Bogazköy mellett hátuná (héber) .esküvő Hává (héber) . Baruh atá Adonáj. Iyengar: Jóga új megvilágításban. Fényesség lett a zsidók számára. feloldódása.anyaistennő. Kén tije lánu. hamavdil bén kódes löhol. Szvátmáráma műve Hathor (egyiptomi) . öröm.K. és nem félek. kí azí vözimrát já Adonáj. mudrá.Éva havana (szanszkrit) . Örökkévaló Istenünk. Benne bízom. szamádhi Hatha jóga pradípiká (szanszkrit) . Elohénu meleh haolám. a világ királya. Elohénu meleh haolám. jelképe: tehén. pratjáhára. gyertya és búcsúztatási ima a szombat kimenetelekor. aki különféle fűszereket teremtettél. Isten az én segítségem. aki szétválasztod . kosz jösupt eszá uvösém Adonáj ekrá. Áldott légy. ászana.tűzáldozat. ima: Hiné Él jösuatí evtáh völó efhád. boré prí hagáfen. a világ királya. a borra és a fűszerekre: Baruh atá Adonáj. Az Örökkévalónál a segítség. miszgáv lánu Elohé Jaakov szelé. aki segítségemre lett. Laadonáj hajsuá. Örökkévaló Istenünk. Lajhudim hajtá orá vöszimhá vöszaszon víkár. áldásod népedre száll. aki megteremtetted a tűz fényforrását. (Áldott légy. boré möoré haés. a gyakorlatok bemutatása: B. hamavdil bén kódes löhol. a jóga 8 elemének (jáma.. pránajáma. a világ királya.a hettita birodalom fővárosa. borá míné vöszamim. Elohénu meleh haolám. a világ királya. a mantra jóga gyakorlata havdala (héber) . Örökkévaló Istenünk. Adonáj cvaot imánu. vidámság és tisztesség. Örökkévaló Istenünk. bén or löhóseh. Áldott légy. Baruh atá Adonáj.

felül hurokba hajló.zen mester hégemonikon (görög) .száz szarvasmarhából álló áldozat hekdes (héber) . október 7. elöljáró az egyiptomi időkben házánut (héber) .jelentése: fejedelmi. kerülendő-kívánatos.Kronión hekatombé (görög) .ahol az öregek meghalnak Hekigan roku (japán) .eredetileg az egyik legjelentősebb vallási és szellemi központ Egyiptomban.a Szentély csarnoka hehser (héber) . énekes előimádkozó. 1063-1135): Emlékezések a Zöld Szikláról helev (héber) .az olimpiai játékok kultuszszemélyzete hely. semu második hónapjában Heb Szed (egyiptomi) . a gyakran „pásztorbot”-nak nevezik. az imák énekese házánu (héber) . a csan tanító reagálása a rossz kérdésre vagy a hibás válaszra.helytartó. mely gyakran látható a fáraó kezében az ábrázolásokon. alsó fokú iskola Hegedűs Róbert . a napkultusz központja. kék-arany jogar.Engo Kokugon (i.Nara héja (szanszkrit) . Áldott légy.Szed-ünnepség héber időszámítás . Örökkévaló.kezdete i.ahol egy bódhiszattva lehet (a hely . a fáraói jelvények egyike. 3761. héder (héber) . a Delta csücskénél.szoba.gyönyörű völgyünnep.megszüntetés héjaupádéja (szanszkrit) elhagyandó-felveendő. a 7. tartózkodási (10) .) hazan (héber) .e.napisten hellanodikések (görög) . napot a 6 munkanaptól. nem messze Memphisztől helyezkedett el.kántor.a szentet a hétköznapitól. Kairó egyik külvárosa települt rá Hélios (görög) .kósersági pecsét Heidzsokjo (japán) .vezérlő értelem héhál (héber) .indulatszó. a fényt a sötétségtől. uralkodói jogar (heqa = fejedelem). de inkább a jobb kézben Hekatombaión (görög) .sz. egy-két kőtömbtől eltekintve semmi sem maradt fenn belőle. Izrael a többi néptől. a heka-jogar a jobb és a bal kézben is lehet.faggyú a shitánál Heliopolisz/Iunu/Junu/On (egyiptomi) .kántorság he (kínai) . aki szétválasztod a szentet a hétköznapitól. néha kha-nak írják heb nofer en inet (egyiptomi) . elvetendő-választandó heka-jogar (egyiptomi) .

tél. 10. 3. Erebos és Nyx gyermeke hemet (egyiptomi) . 5. helyes tudatosság. gyakorlás. elmebetegnek születni. ott élni. 7.a hinduizmusban sok isten van. szertatást végző .kovácsisten. 4. segít elfogadni a nem-keletkezést. 7. ahol nincsenek vallási tanítások. növeli a tudat akadálytalanságát. 6. papnő hen (japán) . hosszú életű istennek születni hem (egyiptomi) . állati létben élni. 9.istennő. temploma: Héliopolisz Héphaistos (görög) . kedvezőtlen . megnöveli az együttérzést.a Nappal való egyesülés szertartás hener (egyiptomi) . 3. herceg. ezekkel a tudat nem lesz szennyezett. nemvisszaesés. az első 2 hónap a valóságos tél. 2. egy templom fő-papja hémanta (szanszkrit) . 4.szeh netjer hem nutjer (egyiptomi) . a megvilágosodás szándékának kialakítása.az isten szolgálója.kiközösítés heres (héber) .süketnéma heri hebet (egyiptomi) .az ünnepek kutatása Heper (egyiptomi) . 8.templomi szolgáló henuti (egyiptomi) . kiszélesíti a tudatot. jelképe: szkarabeusz. november közepétől március közepéig.az isten első szolgája. papi rang hem nutjer tepi (egyiptomi) . a tudat egyformaságát fejleszti ki. előkészület. pokolban lenni. kiszabadulás a dolgokból.a nappal istene. 8. 5. 2. a másik kettő a télutó (sziszira).1.hűvös évszak (az 5. vadembernek születni.istenszolga.fejlődési fok): 1. ott élni. megkoronázás.felolvasó pap.). gyermeki őszinteség. az éhező szellemek között élni. megvilágítja a bölcsességet. de kinek-kinek a sajátja a legjelentősebb henutet (egyiptomi) . jártasság az ügyes módszerekben. ájur véda Hémera (görög) .templomi szolga heortologia (görög) . ügyes módszerek. Zeus felesége herem (héber) . előkelő születés. ahol helytelen nézetek uralkodnak.feleség. kifejleszti a mindentudást helyzet. Pandóra alkotta agyagból Héra (görög) .jelenség henem aton (egyiptomi) .a felkelő Nap. 6. női papi rang hemet nutjer (egyiptomi) .zenekarvezető henoteista .

kereskedők.október-november hettiták (egyiptomi) . egyes magas rangú személyek megtisztelő címként viselték a felolvasó pap titulust Hermés (görög) . amiből egy jelenség közvetlenül származik. a vjakta tulajdonsága az avjak-tával szemben.haragvó buddha. Semelének feljövetele az alvilágból (Delphoi) héros (görög) . az Egyetemes Jó.félistenek.ünnep.Örök gyémánt jidam Hevra Kadisa (héber) .elsődleges/logikai ok.a Fazekas Hermés Hérois (görög) . humanitárius szervezet a halott megtisztítására hexagram (kínai kua) . tolvajok istene. akivel azután békét kötöttek. jelentős erőt képviselő birodalmat hoztak létre. írott tibeti khrag 'thung) .függő. mely i. szamprajukta hétu. ősi ösztönzés (szahabhú hétu. bár a heri hebet alacsony papi rang volt (a wab-papokkal nagyjából azonos szint). a testben az agyhoz kapcsolódik hesang (kínai) . ősi ösztönzés.e. függőségi viszony.mester. elsődleges/logikai gyökér ok.az érvelés tudománya. 1800 és 1200 között Anatólia vezető népessége volt. gyökér.a házi tűzhely istennője hesván (héber) . érv. Dionysos anyjának.közvetlen vagy materiális feltétel. aki a rítusok alkalmával szent szövegeket olvasott fel. még Egyiptomot is fenyegették.utazók.pap. szahotpanna hétu) hétu pratjaja (szanszkrit) .Szent Egylet. oksági feltételek hétu sásztra/hétu vidjá (szanszkrit) . az alvilágba készülő lélek kísérője és oltalmazója. okkal lévő. a tengeri népek inváziója vetett véget a birodalmuknak hétu (szanszkrit) . egykor a földön élt kiváló emberek Héruka (szanszkrit. szerzetes Hestia (görög) . a logika tanulmányozása. Ramszesszel vívták. tárgy. amiből egy jelenség közvetlenül származik. hanem koeg-zisztens alap Hévadzsra (szanszkrit) . azonosították Thottal Hermés Chthonios (görög) . műveltségük és feltételezett mágikus képességeik miatt képviselői nagy tiszteletnek örvendtek. legnagyobb csatájukat II. és komoly hódításokat vittek véghez Szíria területén.indoeurópai nép.64 ilyen jel értelmezése az I Csing . a tudás 5 ága közül az egyik hétumat (szanszkrit) . de a vjakta nem ok.

kolostor Heian mellett. melyet kb.havas. eredetileg Himaván (havas) Himapatana (szanszkrit) .tartomány Észak-Indiában. Gangó és Párvatí apja Himiko (japán) .a muszlim nő kendője hidzsra (iszlám) .Eno hiketérion (görög) . csak vallási és királyi szövegeket írtak vele.görög eredetű szó.olyan sinto szentély.a muszlimok kivándorlása Mekkából Medinába i.szent házasság.a Himálaja hegység istene.szent hírnök hieron (görög) . jelentése: szent. a könyörgők jele hiki ivai (japán) .Nehen hieratikus írás (egyiptomi) . a muszlim időszámítás kezdete Hiei hegy (japán) . i.a Nap gyermeke (Vej csi krónika). a hieratikus írást a mindennapi dolgok lejegyzésére használták Egyiptomban az Óbirodalomtól kezdődően hiereia (görög) . Szaicsó alapította. a Himalája megtestesítése Himavát (szanszkrit) . a Himalája hegy.egy geiko megszakítja kapcsolatát dannájával Himálaja (szanszkrit.megmentelek hidzsab (iszlám) .templom hierophantés (görög) . itt tanultak a korai zen mesterek hien-sou (kínai) . a szakja törzs lak-helye Himaván (szanszkrit) . 622-ben.békabőr kard. képszerű mássalhangzó-írás. szent hely.papok (Kréta) hieroglif írás (egyiptomi) . kínai megtisztelő cím Hierankópolisz (egyiptomi) .bölcsek feje.-3. ami mellé szakakit .istenekhez vagy uralkodókhoz írt dicsőítő költemény himorogi (japán) .sz. a fukuro sinai változata hima vo morau (japán) . JeanFrançois Champollion fejtette meg 1822-ben a Rosette-i kő segítségével hierokéryx (görög) .a hó hazája. itt Vo (japán) népe élt himnusz .az esdeklők fehér gyapjúval letakart botja.az Eumolpidák nemzetségéből származó főpap hieros gamos (görög) . Zeusé és Héráé Hij neng (kínai) . leginkább kőre.egy geiko visszavonulásának ünnepe hikihada sinai (japán) . papi. 3000-től használtak Egyiptomban. századi rádzsáníja. jelentése „szent vésetek”. ejtett tibeti Csomolungma) . 2. Yamato i.papnők (Kréta) hiereus (görög) .sz.hicálti (héber) .görög eredetű szó.e.

Visnu vadkan (Varáha) inkarnációjában megölte Hiranjapur (szanszkrit) .démon.hinduság hinin (japán) .japán mahónia (Mahonia japonica) Hiranjakasipu (szanszkrit) . ahol a tetőt alkotó kőlapokat oszlopsorok tartják.a társadalomból kitaszított hinoki (japán) . ők maguk nem használják. akinek már életében is nagy hatalma volt.ültetnek himszá (szanszkrit) . Hiranjáksa bátyja.gondolatokon túli tudatosság (gondolkodás) hitatare (japán) . 720-814). olyan szellem. Baszo tanítványa hjottoko (japán) . lelkiismeretesség. s akiről elhihetjük. ősz (szeptembertől novemberig). tél (novembertől januárig). esős évszak (júliustól szeptemberig). fia Prahláda Hiranjáksa (szanszkrit) .egyszerű szövet hiragi nanten (japán) . ennek fájából építik a sinto szentélyeket hiposztül csarnok (egyiptomi) . önvizsgálat.szégyenérzet.egy látószögű kert hira ori (japán) . kínai Paj csang Huaj haj) . srávakajána: a hallók kocsija.kis kocsi. a buddhizmus déli ága.sinto papok bő. csak a mahájána nevezi így hindu (perzsa) . írott tibeti theg cshung)) . a szanszkritból a népnév.olyan oszlopcsarnok.démon. hogy kamivá vált hituh (héber) . a görögből lett az országnév.sz.Pakisztán folyójának neve görögül Indosz. szerénység hisirjo (japán) . jó évszak (januártól márciusig) hindutva (szanszkrit) . Visnu ember-oroszlán (Naraszimha) inkarnációjában megölte.a sinto embertől származtatott istenei.százszor körüljárni. elnevezése a tartóoszlopot jelentő görög szóból származik hira niva (japán) . nyár (májustól júliusig).férfi maszk .repülő démonváros híri (szanszkrit) .japán ciprus.erőszak. sinto vezeklés Hjakudzsó Ekai (japán. első előfordulása az Avesztában van hindu naptár . fehér ruhája hitogami (japán) . az önmegvalósító szerzetesek vallása.az előbőr levágása hjakudo mairi (japán) .az év 354 napból és 6 évszakból áll. ölés hínajána (szanszkrit. théraváda: öregek tanítása. szanszkritul Szindhu. tavasz (márciustól májusig).zen mester (i.

jelképe: Hold.a renga kezdő versszaka Holika (szanszkrit) . amelyek az emberi szenvedélyeket jelentik. tisri (szeptemberoktóber). jelképe: kos. húsvét. temploma: Karnak honte (jiddis) . Amon és Mut fia.holdisten. tamuz (június-július).Hnum (egyiptomi) . ha az imádkozó nem önmagáért imádkozik. a megismerés tüzébe dobják az olajos fadarabkákat. svát (január-február).felső ruha hocéti (héber) . elul (augusztus-szeptember).a dzsódo zen-iskola alapítója honke (japán) .malomkő a delphoi tripuson. Je mon fia. a szökőév 13 hónap (383. kezdete az őszi napéjegyenlőséghez legközelebbi újhold.megszabadítalak hogaku (japán) . tévét (december-január). erre ült Pythia holokaustos (görög) . ijár (április-május).kör alakú kéztartás a zazenben hokku (japán) .indiai termékenységünnep. mert a sinto közösségi vallás hondo (japán) .komédiás. egy otoko gésa hokkai join (japán) .imacsarnok Hónen (japán) . phálguna hónap (februármárcius) teliholdjakor hokan (japán) . ezt mondják peszahkor a kenyér szó helyett hónapok (héber) .konszekrált vízzel permetezett lángba.az év 12 hónapból áll (353.oktatási engedély horoi (görög) .az imaterem.nagy monostor Honszu (egyiptomi) . 354 vagy 355 nap). a későbbi Mongólia horaá (héber) . Eszna hó (japán) .határkő . ádár (február-március). Prahlád megmene-külése a halotti máglyán. sziván (május-június).teremtő. ádár séni (szökőévenként egy + hónap) honden (japán) . kiszlév (november-december).teljes egészében elégetendő áldozat homa áldozat (ejtett tibeti) .Hiranjakáshipu el nem égő nővére holmos (görög) . 384 vagy 385 nap).prostituált Hor (ejtett tibeti) . temploma: Elephantiné. eredetileg védikus rítus homec (jiddis) .ujgurok. niszán (március-április). áv (július-augusztus). zárható cella a sinto szentélyben. a Nílus forrásának őrzője. hes-ván (október-november).kovászos.hagyományos zene hóhi (szanszkrit) .legyél Hói (szanszkrit) . erény. egy kisebb tartomány Tibettől északra.

Kójó Szeidzsó Hsziang jen (kínai) . hogy megszólnak hrisíkésa (szanszkrit) . akinek ereje van a szellemek fölött Hsziang jan (kínai) .van hotoke (japán) .beavatandó újonc hounguenikon (vodu) . tűzpap hotep (egyiptomi) .Tóra-pajzs hosia (görög) .tévtanító hszien (kínai) . kérlek! hósen (héber) . de vallási központ houngan (vodu) . buddhista szerzetes hósanna (héber) .Kjógen hsziang seng (kínai) .a Rig véda recitálását végző hindu pap.a Buddhista Misszió vezetője Hetényi Ernő után hósana rabba (héber) .gyermeki engedelmesség. az isten ura houngnò (vodu) . hetedik napja hosang (kínai) . a síla (erkölcsösség) megfelelője Hszicang (kínai) . kamrafelelős hounsi (vodu) . de lehet férfi is hounsi kanzo (vodu) .a 3 rada dob közül a középső hrajszesz (jiddis) .Csang an .itt tanított Bankei hosszen (japán) . Krisna állandó jelzője a Mahábhá-ratában hszi (kínai) .papnő.kórusvezető.királynevek Horváth József .sámán.harószet hrí (szanszkrit) .saját szentély.pap.áldozat (hieroglifa) hóti (szanszkrit) . Behdet Hórusz-név (egyiptomi) . szanszkrit) . hû = istenség. Ozirisz és Ízisz fia. az áldozópapok vezetője.halhatatlanság Hszien fu (kínai) . sólyomfejű égisten.segíts meg.nyilvános eszmeharc a zen mesterrel hótar/hótri (páli.kölcsönös eredeztetés. a sintóban egy szellemet vagy egy buddhát jelenthet houmfo (vodu) .sólyom.Hórusz (egyiptomi) .Tibet.beavatási rítuson átesett hounsi hountò (vodu) .jámborság Hósin templom (japán) .a bucu írásjegy egyik olvasata.érzékein-úr. temploma: Hierakónpolisz. nem templom. si = feleség (fon). rejtőző ország hszie si (kínai) .a szukkot utolsó.félelem attól.erkölcsi szégyenérzet hrí apartrapá (szanszkrit) . jelképe: sólyom.tisztelendő. a dolgok egymástól függenek. és mögöttük nincs semmi hsziao hszun (kínai) .

őszinte.nem zsidó szokás hun (kínai) . 637-713).Sárga szilva-hegy.virágfüzér.(i. Shunzhi kínai császár építtette az 5.a 6. az 5. Amóghavadzsra tanítványa Hui neng (kínai) .Bódhidarma tanítványa (i. amelynek során könyveket vitt Kínába. tett.sz.meditációs technika.Avatamszaka szútra hua le tian (kínai) .Nirmánarati hua tou (kínai) . utazása (i. 1652-ben Hui ko (kínai) .sz. a 6.jajongó.káprázat Huang jen (kínai) . 10.emberi természet. az Avatamszaka szútra fordítása Hua jen king (kínai) . elme.Gensa hszüe (kínai) .Rinzai Hsziu feng (kínai) . hogy fölfigyeljen rá mestere. 677-744) a 7.Nirmána rati huan (kínai) . gyakorlat.(i. ő ihlette az Utazás nyugatra (Hszi ju csi) című regényt. 665-713).Eno hukát hágoj (héber) . 629-644).hszin (kínai) . csan pátriárka Hualetian (kínai) . tulajdonság.Óbaku Kiun Huang si (kínai) .sz. pátriárka és Hui neng. itt élt Hung zsan. kínai filozófiai buddhista iskola. japán kegon) .tanul hu hu va (ejtett tibeti. sz.sz. a második pátriárka.Kónin Huang mei-hegy (kínai) . 75 mahájána szöveget fordított. megbízható. aki levágta bal kezét. műve: Cseng Tao Kö: A Tao beteljesítésének éneke Hszüan sa (kínai) . 596-644). tudat Hszing Ji hszüan (kínai) . szív.Sárga Palota. buddhista szövegek fordítója. jellem.sz.(i. megbízható. csan mester.őszinte. írott tibeti a cshu zer ba) . tanítása szerint a tan szellemtől szellemhez terjed. 486-593?). a tiszta tudat megtapasztalása Huai zsang (kínai) .csan mester. hogy minden csak tudomás) Hszüan csüeh (kínai) . 746-805). Hszüan csang (kínai) . tudat hszing (kínai) .sz. utána az egységes csan-iskola szétszakadt Huj kó (kínai) . tanításuk a Buddha közvetlen tanításán alapul.sz. i. a halálkor sen lesz. dalai láma lakhelyéül Pekingben i. veze-téknév.sz. műve: Cseng vej si lun (Bizonyság.Eka Huj neng (kínai) . buddhista térítő (i. pátriárka Huang po (kínai) .sz.felső lélek. elhagyja a . elme. hideg pokol hua jan (kínai. csan pátriárka (i. cselekedet. szív.

eredeti egyiptomi nevük hekau haszut. a Konfuciusznak tulajdonított 5 klasszikus egyike i sen den sin (kínai) .szent.a Moira által kiszabott mértékű baj Hysiai (görög) . aki nagy gonoszságot követett el icsigen szan (japán) .testet. s viszontagságos vándorúton az égbe emelkedik Hung cse Cseng csüe (kínai) . csan pátriárka (i. Kurban bayran id al Fitr (iszlám) . tulajdonképpen a templom hutuktu (mongol) .a hadzs befejezése alkalmából tartott ünnep.udvarház. akik a második átmeneti korban kormányozták Egyiptomot hüpe (jiddis) . i.(kínai) Változások könyve.egyhúros hangszer icso (japán) . 601-675). Kumáradzsíva) hücpe (héber) .sz.Apollón-szentély I I ching (japán) .buddhista térítő (i.pusztulás.a kongan meditáció tárgya Hyakinthia (görög) . baldachin hurbán (héber) . egy különleges újraszületés Hüan cang (kínai) . áv 9-én a második Szentély lerombolása hut (egyiptomi) . Subhakaraszimha tanít-ványa I csing .Vansi Sógaku Hung zsan (kínai) . Amóghavadzsra.törzsvendég a vigalmi negyedben (hanamacsi) icsigenki (japán) .az 5.óceán hupa (héber) . Ázsiából érkező megszállók.a 4 nagy fordító egyike (még: Paramártha.sz.Apollón 3 napos ünnepe május elején (Spárta) hyakinthos (görög) .gőg.jácint Hyakinthos spártai királyfi vércseppjeiből hybris (görög) .a Ramadan böjt befejezése alkalmából tartott .sz. a Huang meihegy kolostorában élt hûntò (vodu) .hupa hvadu (koreai) .olyan lény.dob huo fou (kínai) .elme-tudat iccshantika (szanszkrit) . vénuszhaj-fa id al Adha (iszlám) .esküvői szövetmennyezet. áv 9-én az első. nagyravágyás hypaithros (görög) . 683-727). azaz „puszták fejedelmei”. i. 70.szabadtéri hypermoron (görög) .az én lelkemtől a te lelkedig. szavak nélküli átadás i shiki (japán) . 586.szemtelen hükszoszok (egyiptomi) .e.Ginkgo biloba.

Manu fia a Mahábháratában. ejtett tibeti kjangma ca. emez meg.eufemizmus: elhunyt.ünnep.ez.a gondolat imaszmimszati. Gokomacu császár fia.papi ellenőr imibe (japán) .április-május Ijóv (héber) .áldozatbemutató sinto pap immo (japán) .sz. imasszuppádá. védi-kus rádzsa (törzs) Kelet-Indiában.olyan igazság. ami van.zárt helyiség. nidánája idam szatjábhinivésa (szanszkrit) .a buddha 18 sajátos tulajdonsága. a megszűnőben lévő megszűntéből.ilyen. ikkjú = megnyugvás az illúzió és a megvilágosodás között Iksváku (szanszkrit) . századból.bal oldali energiavezeték. megvalósíthatatlan jegy ikebana (japán) . idamnuruddzshati (szan-szkrit) . amely dogmatikus hiten alapul Idavidá (szanszkrit) . bal orrnyílás ida ppaccsajatá (szanszkrit) .mitikus király.varázserő.virágrendezés az i. imaszmim aszati. maa herw (egyiptomi) ignorantia divisiva (latin) . a létrejövő létrejövéséből jött létre. a valóság természete immo dzsi (japán) .zen mester (i. idamnahotiimasszanirodhá. leírója Szen no Rikju ikhud stibl (jiddis) . idzanami (japán) . 7. egyedülálló.Kuvéra anyja iddhi (páli) . a létezés minden jelensége idam duhkham (szanszkrit) .Biblia. a Buddha 1. Jób ikadharma (szanszkrit) .táblácska a halott nevével a házi oltáron ijár (héber) . Vivaszván fia iman (iszlám) . mi ez?. a pratítja szamutpáda meghatározása imi het hemi nutjer (egyiptomi) . természetfeletti képesség idzanagi (japán) . idamuppaddzshati.speciális kondicionáltság. „néhai”.Bokuszai tanítója Ikkjú Szódzsun (japán) .sz. idamhoti. Ramazan bayran ídá (szanszkrit. 1394-1481).dolgok immo nin (japán) .aki zazent gyakorol . írott tibeti rkjang ma rca) . ahová régen beküldték az ifjú párt az esküvő után Ikkjú (japán) . ami nincs. eredeti neve Súken.a férfiasság a sintóban.a nőiesség a sintóban igaz hangú (egyiptomi) .ez a szenvedés.elkülönítő. elkülönülten látó tudatlanság ihai (japán) . éppen ez.

ürítőszerv. bőr).női energia in a gite só (jiddis) . a bódhi paksika dharma 5 része a 37ből indríja átma (szanszkrit) . nyelőcső.az érzék maga (nem az érzékelő képesség) indríja bhéda (szanszkrit) . mint a Bardo Indra Szávarni (szanszkrit) .százat adó. orr.dasabala indríja parápara dnyána (szanszkrit) . dél.Rávana fia. a Pándavák székhelye a mai Delhi helyén Indravarman (szanszkrit) . Padmaszambhava apja.az éles és a tompa szellemi adottságok megértésének ereje indríja szanvara (szanszkrit) . orr.érzékek visszafogása azok ellenőrzésével indríja indríjáni (szanszkrit) . a betelepülő árják főistene Indrabhúti (szanszkrit) .lélektan. ráksasza indríja (szanszkrit) . fül. ejtett tibeti Vang po. az 5 karméndríja (kéz. műve: Dnyána sziddhi Indraprasztha (szanszkrit) . írott tibeti dbang po) .érzékszerv.in (japán) .érzék. az 5 buddhíndríja (szem.Indra helye. fül. képesség. láb. 5 karméndrija (cselekvésszerv): kéz. bőr). nyelv. erő a szánkhjában 5 buddhíndrija (érzékszerv): szem. az egyik dasabala indríja parápara dnyána bala (szanszkrit) . láb.az érzések szellemi reakciók szerinti aspektusa indríja dhátu (szanszkrit) . ürítőszerv) és a dzsyánéndríja (tudásszerv). védikus főisten. az istenek királya. képesség.tüzelő indó (japán) . tompa) ismerete. a megfelelő tudatosságok eredői.visszavonulás a közélettől . nyelőcső.uralkodás az érzékeken inka (japán) .a vezetés szavai. 1 dzsnyánéndrija (tudásszerv): manasz. a buddhizmusban 22 fajta indríja nirdésa (szanszkrit) .király.bösaá tová indhana (szanszkrit) .a megvilágosodás pecsétje inkjo (japán) . domináns elemek. nyelv.a domináns érzékelési elem 6 fajtája indríja dzsaja (szanszkrit) . nemi szerv. a 22 indríja vizsgálata indríja parápara (szanszkrit) .az élőlények készségeinek (eszes. közepes. nemi szerv.Málava királya Indrazsit (szanszkrit) .az egyik manu Indra/Sakra (szanszkrit.

a 4 égtáj. írnokok ezrei pedig ezeken tanulták az írás művészetét Ippen (japán) . női buddhák. féltékenység. 9.Ardzsuna és Ulupí fia írjápatha (szanszkrit) . írott tibeti phrag dog) . amit az istenség nagyobb dicsősége érdekében véghez vitt. egyes intelemszerzőket (Imhotep.1. az istenlevél nem titkolt célja. bódhiszattvák.amelyek nem férnek össze a buddhizmussal: Púrana Kassza-pa. Ptahhotep.Őzek ligete. Amenemope. Amida bucu irány (10) . 4.nem hivatalos alkalomkor viselt egyszerű kimonó irori (japán) .az ókori Egyiptomban nagyra becsült irodalmi műfaj. 6. Kagemni. dévák. a dévák társai. női bódhiszattvák. állás. 7.) nagy becsben tartottak.Pak Kjepo írsjá (szanszkrit.a kert szerkezete Isipatána (szanszkrit) . életbölcsességek.a Dzsi-iskola alapítója. általa imádott istenségnek mindarról. 3. a Jadzsur véda része ised-fa (egyiptomi) . arhatok.olyan felirat. melyben az uralkodó úgymond „jelentést tesz” az őt patronáló. 2. erkölcsi és társadalmi tanítások gyűjteménye.triász isteni kilencség (egyiptomi) . stb. és munkáikat nagy számban másolták. fekvés) iromudzsi (japán) . hogy az uralkodó általa elnyerje az . a lent és a fönt Irávat (szanszkrit) . női arhatok istenlevél (egyiptomi) . Adzsita Keszakambala.inspirációs mantika (görög) . Makkhali Gószála.a Jadzsur véda upanisadja. 5. az egyik béklyó Ísa (szanszkrit) .Az Úr titkos tanítása. Pakudha Kaccsájana. buddhák. Nigantha Nyátaputta istádévatá (szanszkrit) .irigység. vidhjarázsník.egy hindu választott istensége isteni hármasság (egyiptomi) .földbe süllyesztett négyszögletes tűzhely írorr (ejtett tibeti) .4 pozíció (gyaloglás.enneád isteni személyek . 10. ülés.erre jegyezték fel az istenek nevét és uralkodásuk idejét iseru (egyiptomi) . Szanydzsája Belatthiputta. vidjárádzsák. úr Ísá upanisad (szanszkrit) .Apollón jósdáiban alkalmazott eljárás intelmek (egyiptomi) . itt nyilatkoztatta ki először a Dhammát a Budhha az 5 vezeklőnek (panca vaggi) iskola (6) . a köztük levő 4 félégtáj.szent tó isigumi (japán) . 8.

temploma: Philae.sz.irigység isszarakuttato (páli) . a Brahman legmagasabban fejlett átmanja (murti).teizmus itihásza (szanszkrit) . Amenemhat alapította és a XII.(i. Az „így-mondottak” itthí szukha (páli) . később szisztrum. mint Legfőbb Lélek Ísvarakrisna (szanszkrit) . a dzsaináknál éhhalál Ity taui (egyiptomi) .a Rámájana és a Mahábhárata. Hórusz anyja.-5. az asztána jóga 5. lépése (nijáma).sinto szentély Ízisz (egyiptomi) . alávetés.) . El List közelében. Siva (pusztító-megújító) ísvara nirmánahétu (szanszkrit) .Heliopolisz ivaszaka (japán) . engedelmesség Istennek.nő-gyönyör. Isten akaratába való belenyugvás. Kjógen tanítója Iszipatana (páli. a Védákhoz itijukta (szanszkrit) .az istenség teremtő játéka isszaraváda (szanszkrit) . megbékélés iszlám időszámítás (iszlám) .istenség további támogatását. dinasztia székhelye volt. a nőre irányul itvara (szanszkrit) . 354 napos holdév isszá (szanszkrit) . törekvés a felsőbbrendű megértésére.a „Mert megmondatott”-tal kezdődő mondások.önmagunk Istennek szentelése. kegyét. I.anyaistennő.béke. jelképe: trónus. a városnév jelentése: „A Két Ország Meghódítója” Iunu (egyiptomi) . része.középbirodalmi főváros a Fajjúm-oázis bejára-tánál. Ozirisz felesége.indiai materialista elmélet Ísvara pranidhána (szanszkrit) . Behbet el Hagar . Az „ígymondottak” (Tripitaka) Itivuttaka . a dvádasángasászana 6.Tipitaka.zen mester. megnyilvánulása hármasságban a Trimurti: Brahmá (teremtő).sz. 622.Kapila tanításának (szánkhja) leírója (Szánkhja Kárika) Iszan (japán) .vallásos meggyőződésből vállalt szándékos halál. szanszkrit Risipatana) . a megnyilvánuló Egy. sz. 4.mítosz Itihásza purána (szanszkrit) .Látnok-csúcs a szárnáthi Antilop-ligetben iszlam (iszlám) . megadás. nem ritkán erre vonatkozó könyörgést is tartalmaz Ísvara (szanszkrit) .Isten.Isten. Visnu (fenntartó). legendák gyűjteménye. kezdetben csak a purusára irányult Ísvara Purusóttama (szanszkrit) .kezdete i.

Jadzsur véda jága (szanszkrit) . J ja dake (japán) .ima. életerő átadása.apa-anya szobor. upászaná. korábban a saktizmus.sárga liliom (Hemerocallis fulva) jacu hasi (japán) .a hászidizmus alapítója az i.néptörzs jadnya (szanszkrit) védikus áldozat. a mantra jóga gyakorlata Jagjú Sinkage rjú (japán) .szarvasmarhaféle kérődző emlős.kacujama jaksa/jaksiní (szanszkrit.hódolati áldozat. 2 részből áll: Fehér Jadzsur véda (Vádzsaszanéji szamhitá). udgátar. vadzsrapáni). királyuk Kuvéra. írott tibeti gnod sbjin) férfi és női erdei manók. tűzáldozat.félelmetes jab jum (ejtett tibeti) . kincsőrző szellemek.a szertartások védája. 4 szintjük van (karotapáni. adhvarju. 17.japán arális (Fatsia japonica) jád (héber) . Fekete Jadzsur véda (Taittiríja szamhitá) jadzsusz (szanszkrit) .sz. Krisna őse. tiszteletadás. ártódémonok.Izráel ben Elizer (Baál Sém Tov) (héber) .cikkcakkos fahíd jacude (japán) .Jadu és Puru apja jak (ejtett tibeti.kéz formájú Tóra-mutató jádava (szanszkrit) . védikus filozófus. egy istenszobor ölében az istennő szobra. végrehajtói: hótar. a Fehér Jadzsur véda szövegezője Jadu/Jádava (szanszkrit) .zen-iskola (az i. dnyána) Jádnyavalkja (szanszkrit) .kéregben áldozótól való (utalás Uddálakára).hindu tűz-áldozat jájáma (szanszkrit) .sz. jak bika (Poephagus grunniens) jakata (japán) .erőfeszítés Jajáti (szanszkrit) .-tól) jagnjá (szanszkrit) . 17. később a jantrajána ábrázolása jabu kanzo (japán) .egy maiko szolgálati lakása az okijában jakko simada (japán) . szadáma. ejtett tibeti nödzsin. Puru fivére. írott tibeti g jag) . Krisna egyik neve Jadzsur véda (szanszkrit) . az adhvarju kézi-könyve.nyílbambusz (Pseudosasa japonica) ja nga ba (írott tibeti) . nö dzsin . máládhárin.Jadu sarja. bráhman (karma. sz. a hagyomány szerint a Satapatha bráhmana írója. sz. óriások.

a Mérhetetlen fény (Öpamé) egyik vetülete.Tipitaka. szexuális önmegtartóztatás (brahmácsarja). vidhjá rádzsa Jan fu ti (kínai) .zen mester. táguló oldala (ld. 1836-1888). arhatok birodalma. őrváltási idő Jama Dharmakája (szanszkrit. Párosítások Jamantaka (ejtett tibeti) .a világot felépítő anyagi szubsztancia. tartózkodás a lopástól (asztéja).szamjag szmriti jang dag pa'i lasz kji mtha' (írott tibeti) .halálkirály. őrségváltás. jármű jang (kínai) .szamjag karmánta jang dag pa'i lhra ba (kínai) .jakudosi (japán) . férfi alapelv jang dag pa'i 'cho ba (kínai) . ragyogó.kocsi.szamjag ádzsíva jang dag pa'i dran pa (írott tibeti) . kínai Yemotian) . a két napszak négyes felosztása.: nemártás (ahinszá).szamjag szankalpa .japán rózsa (Kerria japonica) jamabusi (japán) . az első ember.zen mester (i.szerencsétlen évek Jakuszan (japán. a vágyvilágban alulról a harmadik jama zakura (japán) .a poklok világa Jama (szanszkrit) . a Rekesztő.a Holtak Ura Jáma ég (szanszkrit. írott tibeti tzeg pa) . egyetemes erkölcsi parancsolatok (nem szabad ölni. hordozóállata a bivaly jama (szanszkrit) . lopni.sz. a tévedő istenek.Dzsambudvipa jána (szanszkrit. igazsághoz való hűség (szatja). írott tibeti gshin rdzse cshos kji rgjal po) .fegyelmezés.a halál istene. erkölcstelen életet élni. a laja jóga gyakorlata. az élettartamuk 2 ezer év. jó szerencse (írott tibeti g jang). fékezés.a hadakozásmentes. mentesség a kapzsiságtól (apari-graha).Singisig Jamántaka (szanszkrit. Szekitó tanítványa jalva (ejtett tibeti) . a ritvidzs. a küzdelem nélküliek. vagyont gyűjteni). a jóga 8 angája közül az 1. hazudni. csi). kínai Jüe san) .szamjag vjájáma jang dag pa'i rtegs pa (kínai) . pára aktív. kendó mester Jamarádzsa/Jamántaka (szanszkrit) .szamjag vák jang dag pa'i rco la ba (kínai) . írott tibeti gshin rdzse'i gshed po) a Holtak Urával Végző Jamaoka Tessú (japán) .aszkéta Jamaka (páli) .japán hegyi cseresznye (Prunus serrulata) jamaboki (japán) . 4 órás napszak.szamjag dristi jang dag pa'i ngag (írott tibeti) . aki meghalt.

vörös szemű.a négy tudás az eszmei sík tudása nélkül je shes kji rlung (írott tibeti) . írott tibeti jar klungs) .rend javana (szanszkrit) . Gópá után Jasza (szanszkrit) benáreszi kereskedő.kanyargó vízfolyás a kertben jarmekl. sz. a mandala előképe jantrajána (ejtett tibeti) .e. Szog po. Koli lánya.fölső jar klungs (írott tibeti) .-tól i. mint a valóságban.meditációs ábra. 7.-ig Jar lung Cang po (ejtett tibeti) . könyve: Nirukta. ejtett tibeti.bölcsesség-tudatosság szél a szellem működésében . Mon/Khe le. Bod.a Buddha felesége. barbár javara (japán) .az első ember. kártékony.ión (görög).Jar lung Jar lung (ejtett tibeti. sz.vadzsrajána jao jorozi no kami (japán) . nyugati.hindu tanító i.bal fül Jasóda (szanszkrit) . Khamsz.olyan. írott tibeti je sesz szemsz dpa') .vársika jasaszviní (szanszkrit) . jármülke (jiddis) . emberevő szellem je se szem pa (szanszkrit dnyánaszattva.a fejfedők alatti kis kerek sapka (kipa) jarne (ejtett tibeti) . a panycsavaggíják után az első bhikkhu.szamjag szamádhi Jangcsub csörten (ejtett tibeti) . a régi-es szavak magyarázatának szójegyzéke Jaszukuni (japán) . 500 körül.tibeti királyi dinasztia kb.a Buddha megvilágosodása. 2. ahogy léteznek jathá bhútam (szanszkrit) .dnyána je shes bzhi (írott tibeti).Jáma ég Je mon (ejtett tibeti) .a dolgokat valóban úgy látni.lágy dzsúdó Je mo tian (kínai) . családjának 46 tagjából szerveződtek az első szávakák Jászka (szanszkrit) .e.bölcsességaspektus je shes (írott tibeti) .hanyatlás jarimizu (japán) .vársika jarálaksana (szanszkrit) . Dzsang. kilenc fia volt (Gja.Brahmá putra jar ne (írott tibeti) . Bal és a jetik) jé ruj loa (vodu) . a nyolcas csörten-csoport egyike jantra (szanszkrit) . Hor.sinto templom Tokióban jathá bhúta dnyána darsana (szanszkrit) .sz.jang dag pa'i ting nge 'dzin (írott tibeti) .Krisna nevelőanyja Jasódhara (szanszkrit) . ahogyan van jathárthatá (szanszkrit) . i.

a hat szó. gser nja. dung dkar gjas 'khjil. dpal be'cu. Ezékiel ji (kínai) .az Ember útja.Padmaszambhava egyik női kísérője.Purvavidéha ji ta (kínai) . 1042-ben Tibetbe hívta Atísát jesíva (héber) . konfucianizmus jen en zhui (kínai) .Tusita jid lus (írott tibeti) szellemtest jig drug (írott tibeti) . jóság. emberség Jen dao (kínai) . az AUM .zsidó jelkép (8 szerencsés) (írott tibeti) .felsőbb iskolában tanuló fiú jetik (ejtett tibeti) .Jáma Jesé Kadó (ejtett tibeti) . i. zsidó iskola. 975) Jen tou (kínai) .abszolút tudat jid dga (írott tibeti) . gyűlés.az ember saját buddha természete.csan mester († i.Biblia. a bölcsesség Jeseo (ejtett tibeti) .humanizmus.gdugs.Gantó jenabhujjassz szikkhá (szanszkrit) .préta ji dam (ejtett tibeti) . az emberi kapcsolatok helyes kialakítása.a többségtől való megfegyelmezés szavazással Jenlo (kínai) . rgjal mtshan. 'khor lo jen (kínai) .Cun csiang Jen huang (kínai) .emberszerű lények. pad ma.sz.erény. védőszellem ji dvagsz (írott tibeti) .parikalpita ji xin (kínai) .sz. az éhségszörnyek ura Ji jing (kínai) . szanszkrit preta) Égő Szájú.Guge királya. ejtett tibeti elme.ülés. csak a modern korban Jen hao (kínai) . igazságosság. Je mon teremtménye J'hezkél (héber) . jószívűség. gter chen po'i bum pa.újraszületés jeciat micráim (héber) . más néven Shen nung Jen shou (kínai) .dnyána szambhara je va (ejtett tibeti) . bőség (írott tibeti jid) ji dag (ejtett tibeti) .tantétel. védisten.prétajóni ji dvagsz kyi thub pa kha 'bar ma (írott tibeti.szövegmagyarázó Ji po ti (kínai) .préta ji dvagsz kji szkje gnasz (írott tibeti) .exodus. kivonulás Egyiptomból jehudim (héber) . vallási kollégium jesíva-bóher (héber) .Földi Fenség.buddhista zarándok ji kie (kínai) . ülőhely.je shes kji tshogs (írott tibeti) .

8 tag.buddhista szekta Japánban az i. bhakti.).4 krószasz távolság.az okság tana jin na luo (kínai) . a test rendszerében a testi jelleg.leigázás. 4. Patandzsali műve (i. 6. a 4. kínai you xun) .női buddha. egyesít. megköt.az egyén saját ereje Jirmijáhu (héber) . 5. női alapelv jin kuo (kínai) . az egyik tantra-módszer jóga vacsara (szanszkrit) . mozgás. az érzékszervek bevonása a csittába (prat-jáhára). 7.Mahákarunika jocume gaki (japán) . Jeremiás jo (kínai) . önfékezés (nijama). 3. több mint kezdő. rádzsa (karma.tükörkép jiriki (kínai) .a hatszavú törvény hangja jik csa (ejtett tibeti) . egy gondolati pontra irányuló összpontosítás (dhjána).a buddhista filozófia egyes kérdéseit tárgyaló mű jin (kínai) .a madhjamaka rendszer aliskolájának másik alis-kolája jógácsára/csittamátra (szanszkrit) a létezés tudati . sz.járom.sz. századtól jódzsana (szanszkrit. iungo = összeköt. dnyána) jóga anga (szanszkrit) .Biblia. sűrűsödő szellemi oldala (csi).szellem. írott tibeti gjo) jo be thugs rdzse chen po (írott tibeti) . az egyéni tudat kioltása (szamádhi) Jóga szútra (szanszkrit) .jig drug sgra (írott tibeti) . Vairocsana női társa jing hsziang (kínai) . egyesít.kinnara Jing csok ma (ejtett tibeti) . ligare egyesít). fokozat: 1. összpontosítás (judzs = összeköt. a külvilágra vonatkozó megfékezés (jama).újra. írott tibeti mal 'bjor so jod pa'i dbu ma rang rgjud pa) . mahájána jógácsára szútra jogácsára madhjamaka (szanszkrit) . 2. összeszedettség.korai madhjamaka iskola jógácsára szvátantrika (szanszkrit.sz. kb. egy fizikai pontra irányuló összpontosítás (dháraná). de még csak az alsó angákban gyakorlott Jógácsára bhúmisásztra (szanszkrit) A leigázás lépcsőfokairól szóló tanítás. könyv valószínűleg kiegészítés jóga tantra (szanszkrit) .ok és eredmény jin li lun si (kínai) . iga.a világot felépítő anyagi szubsztancia. 8. testtartás (ászana). (ejtett tibeti fortély.négyszemű kerítés a kertben Jódo Shinshu (japán) . (japán) férfi energia.meditációs gyakorlatok. 20 km jóga (szanszkrit) . 2. az űr természetének tiszta transzcendens eleme. fajtái: hatha. lélegzetszabályozás (pránajáma). latin = jugum . pára passzív. igába fog.jógatanítvány. általánosabban religio = re . 13.A jóga vezérfonala. mantra.

-3.az emlékezés napja (május 17) jom Jerusálájim (héber) . dalai láma (i. 270-350) Jógácsárabhúmi szútra. növendék joh hasoá (héber) . a niródha. szendergés.az engesztelés napja (tisri 10) jom tov (héber) . századtól (vidnyánaváda. alapművei Maitréjanáthától valók (kb. i. ő Góraksanáthának.a Jóga Ura.jógacsend a padhánában. Siva jelzője.Jeruzsálem 1967-es visszafoglalása (június 7) jom kippur (héber) .u. ő adta át a jógát Matszjéndra-náthának.a halálozás napja és évfordulója . csittamátra). alfaállapot jóganidrászana (szanszkrit) .nyugati zene jógakula putta (páli) . sötétség birodalma a sintóban. ő Szvátmárámának.a boldogtalanság. befogó zárótartás (hatha jóga) jóganidra (szanszkrit) .jógi botja-tartás (hatha jóga) jógakkhéma (szanszkrit) . 2. létszomj.a tudat ellenőrzésének útja jógamudrá (szanszkrit) .jógamester.a 4.természetére épülő mahájána filozófiai rendszer az i. Mahájána szutrálankara.jógatanítvány.sz. sötétség birodalma a sintóban jomi no kuni (japán) . írott tibeti jon tan rgja mtsho) .a dzsiva önlegyőzés.anyaöl-elme jórcájt (jiddis) . Aszanga és Vaszubandhu iskolája. ünnep jomi (japán) .üres tér (kertépítészet) jom haacmaut (héber) . téves nézetek. ők voltak alapítói a 84 sziddhának (tökéletessé vált jógi) jógin (szanszkrit) . benső uralomra jutás létfoko-zata. nem-tudás) való mentes-ség jogaku (japán) . 1589-1617) jóni samana szikára (szanszkrit) .a függetlenség napja (május 18) jom hazikarom (héber) . kötelé-kektől (érzéki vágy.a jóga pecsétje-tartás.sz.a holokauszt emléknapja egy héttel peszah után johaku (japán) .jó nap. egy kévalin jógadá (szanszkrit) .befogó-tartás (hatha jóga) jógamudrászana (szanszkrit) . 2 aliskolája van.a jóga gyakorlója. vidjá létfokozat jógadandászana (szanszkrit) .a boldogtalanság.szendergő-tartás (hatha jóga) jógávacsara (szanszkrit) . jógamester jógácsárja (szanszkrit) .álomhelyzet a jógában. halálország jon tan rgja mtsho (írott tibeti) .jógagyakorlatokat folytató fiatal jógamárga (szanszkrit) .Jonten Gyaco Jon ten Gya co (ejtett tibeti. már nem kezdő Jógésvara (szanszkrit) .

állatövi jegy.összeköt.jül lha jul nji shu rtsa bzhi'i mkha' 'gro rnams (írott tibeti) .bódhjanga jug jul (írott tibeti) . Prithá és Dharma fia judzs (szanszkrit) .a helyes törvény.jódzsana joun escandale (vodu) .iskola. tréta (1 millió 296 ezer földi év). fa. írott tibeti jos) .Biblia.egyetlen sinto jui sziki (japán) .hármasan összekapcsolt áramlás. a jógát műveli juktatriveni (szanszkrit) . a 4. kelet.udumbara jou xun (kínai) . káli (432 ezer földi év) juga naddha (szanszkrit.Aparagódáníja juan jue (kínai) . Jáma fia a Mahábháratában.nyúl. megkötött.13-15 jui icu sinto (japán) .egység jugen (japán) .homály. dvápara (864 ezer földi év).pratjéka buddha Judhámanju (szahszkrit) . ha egy loa több embert is megszáll jö (ejtett tibeti.préta Ju dan jue (kínai) . női jellegű (mongol jin).szpírea (Spiraea thunbergii).örökbefogadás Josida Kanetomo (japán) . okfejtés jul gji phra men brgjad (írott tibeti) .botrányjáték.jósi (japán) .a Nyolc Boszorkány jul 'khor srung (írott tibeti) . menyasszonykoszorú jukta (szanszkrit) . írott tibeti zung 'brel/zung 'dzsug) . Kuntí fia. igába hajt.Vrisni fejedelem Judhisthira (szanszkrit) .egyetlen sinto josvé háir (héber) .Dhritarástra és egy szolgáló fia jukata (japán) .vidnyánaváda. Jezsajás ju csia/ju csiao (kínai) .a Huszonnégy . a konfucianizmus ju dag (ejtett tibeti) .védikus világkorszak: krita (1 millió 728 ezer földi év).pravritti vishaja juga (szanszkrit) .a legidősebb pándava. a haiku-írás szemlélete juh órája (kínai) .Uttarakuru Ju ye ni (kínai) . módszer. alkalmaz jue fen (kínai) . ajanamsza J'sájáhu (héber) . Vaszubandhu iskolája Jujutszu (szanszkrit) . a tudósok tanai.városban lakók (1 évnél rövidebb ideig voltak a városban) Jószó (japán) .nyári kimonó juki janagi (japán) . a múládhára csakra jukti (szanszkrit) .Jül Khor Szung jul lha (írott tibeti) .Istennel összhangban lévő személy.zen mester a Daitoku templomban jou tan (kínai) .

4 főkamarás (kalon).feljegyzett beszélgetések.sz.helyi isten. században .sz.-ban. írott tibeti bka' gdams pa) . 6.trónörökös Juyeni (kínai) .Ákásadhátvísvarí jun drung (ejtett tibeti) .szvasztika junakti (szanszkrit) .hindu áldozati oszlop jutasziddha (szanszkrit) .a sóhajtó vagy hideg pokol ka shag (ejtett tibeti) . 8. épült az i. alapítója Mahápandita Dípankarasrídnyána Ka va Pel cang (ejtett tibeti.Csi szung Jüe san (kínai) .Aparagódáníja jü lu (kínai) . írott tibeti jul 'khor srung) . 130 körül jum mchog nam mkha'i dbjings phjug ma (írott tibeti) . On júpa (szanszkrit) .Nyat ri Cen po tibeti király várkastélya Cet hang mellett. írott tibeti bka' rgjud pa) hagyományőrző tibeti vallási irányzat.Ország Égjárói Jum bu La kang (ejtett tibeti) . a régens alatti minisztertanács ka tam pa (ejtett tibeti.forró vizes kő a kertben juttita (szanszkrit) .részleges kötöttség. fordító az i. koherens juto szeki (japán) . írott tibeti ka wa dpal btsang) . tibeti vallási irányzat ka gyü pa (ejtett tibeti. írott tibeti jul lha) . a drizák ura jül lha (ejtett tibeti.sz.a kelet istene.tibeti tanító.tibeti templom Pekingben junnani buddhizmus (kínai) .érthető következmény juvarádzsa (szanszkrit) . 630-644 Jüan tao (kínai) . a fejtetőn lakik Jün csü Tao jing (kínai) . az ország istensége. a tanítványok leírásai Jüan cang (kínai) . de a hagyomány szerint i. a jógát gyakorolja jung (kínai) .Ungo Dójó Jün men Ven jen (kínai) .e.megköt.Kína délnyugati részének páli buddhizmusa Junu (egyiptomi) .kinyilatkoztatást követő.Ummon Bunen K ka dam pa (ejtett tibeti) .tibeti iskola.Hélipolisz.aktivitás Jung kong hok (ejtett tibeti) . sz.Jakuszan Jül Khor Szung (ejtett tibeti.kínai utazó Indiában i. vörös sapkások ka ha va (ejtett tibeti) .

a kánon egyik része (108 kötet).a lélek egyik fele. a Buddha tanításai. tanbeszédek (szutra) 3. 1.étel Kaccsájána (páli) .egy bráhmana a vidéhai Dzsanaka udvarában tartott vitán kai (japán) .sz. Startégiailag kiemelkedően fontos hely volt. és II.fej és láb nélküli szörny kabbala (héber) . Ramszesz egyiptomi uralkodó vívott tisztázatlan eredménnyel.virágkötészet. arameus Istent dicsőítő ima. nyer. annál valamivel kisebb. és a halál után visszatérhet. i.paróka. Ciprus déli partjainak magasságában. rizsgombóc a szerzeteseknek Kabandha (szanszkit) . rendi szabályok (vinaja) 2. tanúsítvány.szerzetes felszentelési szabályzata kaihogjo (japán) . 17. metafizika (abhidarma) Kahóla (szanszkrit) .a betevő falat. csak a királyokét kabalimkáro áháro (páli) . azonos a geikoéval (simada. a maiko 5.a maiko harmadik frizurája. zen kiáltás a zavaró gondolatok megszüntetésére kacujama/jakko simada (japán) . sosem ábrázolták a még élő személy ka-ját. a szíriai Homsz mellett.Kátjájaná kaddis (arámi) .misztériumok Lémnos és Samothraké szigetén. újraélesztési módszer. ha megismeri a testet. századi viselet kacura (japán) . misztikus tan kabeirosok (görög) . fején a ka hieroglifával (ka-tartásban felemelt kezek) és a személy nevével. az első .táncszínház kacu (japán) . mindkét fél a maga győzelmének könyvelte el kado (japán) .ka/ka-lélek (egyiptomi) . gyakran ábrázolják a személy mögött állva. cubusi simada) Kacuroan (japán) . és az elég ép.szent.kiáltás (kiai). amit az elhunyt hozzátartozója mond Kádes/Quadesh (egyiptomi) .város és erőd volt az Orontész folyó partján. frizurája.zarándoklat.lefordított kinyilatkoztatások. kapott hagyomány. ikebana Kágyur (ejtett tibeti) .hagyományos színjáték férfi szereplőkkel kaburendzso (japán) .Ikkjú remetesége kaccsá (szanszkrit) . amely a születéskor a testtel együtt keletkezik. 7 év alatt 1000 napon át. a hozzá fűződő legnevezetesebb esemény a kádesi csata. mae vare. amelyet Muwattalis hettita. és a boiótiai Thébaiban kabuki (japán) . mezítelen alakként.csak szárnyasokat metsző sajhet. ma Tell Nedi mend.

és figyel az írjá-pathára.a pszichikai elemek beleérző képessége. a 7. a pszichikai elemek aktivitása kája karma (szanszkrit) .az uttara szamgát összefogó öv kája bhávana (szanszkrit) . a buddha 3 teste (nirmána. az első százon napi 84 kilométer. az eszme szintje. nyíltsága kája indríja (szanszkrit) .Kékaja utóda. a 6.a szellemi/pszichikai tulajdonságok nyugalma .fizikai tanúsítás által alkotott.Asvapati lánya.hegycsúcs a Himalájában. vjaktagyakorlat kájánupasszaná (szanszkrit) . foka kája dhátu (szanszkrit) .a test fegyelmezése kája csikitsza (szanszkrit) .a szellemi/pszichikai tulajdonságok rugalmas-sága kája mudutá (szanszkrit) . napi 60 kilométer. nemiség kája dzsukatá (szanszkrit) .érzékelhető alkotóelem. Dasaratha felesége.3 évben évente 100 nap.belgyógyászat. ájur véda kája dharma (szanszkrit) .ráksaszí. Siva lakhelye kaivalja (szanszkrit) tökéletes elszigetelődés. a 4. rádzsa. a jóga célja kája (szanszkrit) . évben 200-200 nap. az utolsó 100 napon napi 54 kilométer Kaikaszí (szanszkrit) . a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike kája vidnyána dhátu (szanszkrit) .a tapintás egymásra ható mezeje kája bandha (szanszkrit) .test.test-szemlélet.egy buddha ragyogást áraszt. és az 5.a tapintás-tudatosság alkotóeleme kájagata szati (páli) . Rávana és testvérei anyja Kaikéja (szanszkrit) . érintés. a fizikai bizonyosság. napi 30 kilométer. szanbhoga. Szukésa lánya. elhatárolódás. dharma) kája ájatana (szanszkrit) .a testre vonatkozó tudatos éberség kájapagunnyatá (szanszkrit) . a végső megszabadulás állapota.a pszichikai elemek egyenessége. alkal-mazkodó készsége. illetve azonosulás Ísvarával.tapintó képesség. test-felidézés. az ávénika buddhaguna 13. az 5 érzéki képesség egyike kája kammannyatá (páli) . Bharata anyja Kailásh/Kailásza (szanszkrit) . a szellemi tulajdonságok hajlékonysága kája szákszin (szanszkrit) . évben 200 nap.a szellemi tulajdonságok használhatósága.fizikai cselekedet kája lahutá (szanszkrit) . egy ország Kaikéjí (szanszkrit) .a szellemi tulajdonságok jártassága kájapasszaddhi (szanszkrit) . évben 100 nap.

a fiú elveszítette az ökröt. 5. keresni kezdi.az egyik sziddha kakemono (japán) . az üresség. a fiúnak óvatosnak kell lennie. nem tapasztalás). hogy minden üres). nagy. nem azonosul a világ futó benyomásaival). nem fordul meg (vége a küzdelemnek.kájika szukha (szanszkrit) . de sehol nem találja (keressük a buddha-természetet magunkban. 2. nem süppedünk vissza a személyességbe). egyedül ül. a fiú fölfedez néhány nyomot. a singin alapítója Kakudhá (szanszkrit) . de könnyen elveszíthetjük).sz. 7.boldogtalan ember kakoi (japán) . a szoba elkerített része teázáshoz Kakuan . 9. ott. a fiú meghallja az ökör bőgését. 10. a víz kék. de az nem hagyja magát vezetni. hogy mindenütt otthon vagyunk a tudat tisztaságában).patak Kuszinárá mellett .singon mester. belső szemünk látja. a fiú a kötőféket tartva vezeti az ökröt (a tudat tiszta. 3. az is megvilágosodik) Kakuban (japán) . a csan útja: 1.a test aszkézise Kajkéji (szanszkrit) .érzéki élvezet kájika tapasz (szanszkrit) . de csak saját zavaros tudatunkat találjuk). megértjük. ha utána szólnak. már nem gondol az ökörre (a segédeszközre már nincs szükség. a fiú először találkozik az ökörrel. és megpillantja (elcsitulnak az érzékek. 12. a fiú fuvoláját fújva megy haza az ökör hátán. a Hold előbukkan a felhők mögül. a vásártéren (látszik buddha-természetünk. üres kő eltűnt a fiú és eltűnt az ökör (a buddha-természet.kohanim kájudzsukatá (szanszkrit) .a szellemi tulajdonságok egyenessége Kákacsandísvara (szanszkrit) . ráteszi a kötőféket. a tudat nem alkot gondolatokat). akivel összekerülünk. 4. lábnyomokat vesz észre a talajon. a gondolatok nem ragadnak magukkal.festménytekercs kakodaimón (görög) . 8.Ardzsuna anyja kájn ájn hore (jiddis) . mert újra elveszíti (tudatunk felfedezi buddhatermészetünk. ahol az ökör elvonult (mindent fokozatosan értünk meg. században. a fiú hazaér. meglátjuk eredeti természetünk.blí ájin hará kajnok (jiddis) . ennek öröme hazavisz). 6. nem foglalkoztat a veszteség-nyereség.kínai festő az i. de ez csak ismeret. a hegyek zöldek (az alaptudat tiszta. műve a Képek az ökörhajcsárról.függelék.

ejtett tibeti Dükji Khorlo) .fejedelmi jelvények kálá (héber) .halálhírnök .Kála Bhairava-tartás (hatha jóga) Kálacsakra (szanszkrit. 2. a Bambuszligetben (Véluvana árama). vágy/létszomj (trisna. 9. a Buddha tartózkodási helye Rádzsagrihában. vak öregasszony bottal). és a következő élet: 10. 5. 6 érzékelési tartomány (sadájatana. ezek körül a létesülés 6 formája.az idő kereke. ivó férfi). írott tibeti bja ka lan da ka gnas pa wod ma'i chal) . fazekas). kígyó és disznó. végzet. kínai si szan wai tao) . a Föld mélyében rejtőző idő kálabhairavászana (szanszkrit) . a születés folyamata: 3. ezek körül törekvő és elbukó emberek. másik neve Áráda Kalandaka nivápa (páli) . 11. 12. legkívül a 12 nidána: jelenlegi helyzetünk okai: 1. a kör közepén Jáma.Dévala risi Kála nága (szanszkrit) . érintkezés (szparsa. az Anuttara Jóga Tantra főműve. az idő legkisebb egysége (amely alatt egy atom saját terén áthalad) kalá (szanszkrit. halál.felfogás.Mókusetető. holttestet máglyához cipelő férfi) kálacsakra jána (szanszkrit) .fekete vonal. ölelkező pár). gyümölcsöt fogó majom).felosztható idő. karmikus késztetések (szamszkárák karmák. üres ház 6 ablakkal). öntudat (vidnyána. 6.a Buddha szánkhja guruja Szávatthíban a Keselyű-csúcsnál. ragaszkodás/kötődés (upádána. amit Bibmbiszára ajándékozott a Buddhának Kalandaka nivápa/Véluvana áráma (szanszkrit. hajó 4 utassal és kormányossal). írott tibeti sgju rcal) .menyasszony kála (szanszkrit) .mandalák felszenteléséhez használt edény kálaszútra (szanszkrit) . 7. 4. létesülés (bhava.ügyes Kála Dévala (szanszkrit) . amely szerint minden az időből ered kálavidu (szanszkrit) . körülötte kakas. szülő nő). fekete.liget. a további karma létrehozása: 8. időskor és halál (dzsará marana. majom faágon). férfi szemébe fúródó nyílvessző). forró pokol kálavádin (szanszkrit.a vadzsrajána egyik neve Káláma (szanszkrit) .kakudhabhandam (szanszkrit) . név és alak (náma rúpa. érzet (védaná. Bimbiszára ajándékozta a Buddhának kalasa (szanszkrit) . terhes nő). nemtudás (avidjá.Időkígyó. születés/újjászületés (dzsáti.

fennállás. segítőtársak a tanításban Kaljání (szanszkrit) .Visnu egyik avatárája Kalligénia (görög) .11.Athéné Polias ünnepe kam cang pa (ejtett tibeti) .néptörzs kaljánakáraka (szanszkrit) . vivarta. hogy feltűnik a Buddha kaljánamitra (szanszkrit.világkorszak.vágylét.a romboló erők védikus istennője. 30 nap 1 Brahmá-hónap.dzsaina mű Mahávíra életéről kalpana/vikalpa (szanszkrit) .faház Kálidásza (szanszkrit) . dge bshes) jó barátok. Krisna halálakor (i. 3102.Thesmophoria utolsó napja (Athén) Kálódajin (szanszkrit) . 12 hónap 1 Brahmá-év.Kívánságteljesítő Csodafa. világkorszakunk. a legrosszabb kor.) kalinga (szansukrit) . 20 kalpaként üresség.költő (i. Siva felesége. akuszala múlá.érzéki vágy.a megcselekvésre szép dharmák.káléna dhammaszavanam (páli) . Durgá Káli juga (szanszkrit) . az .fogalmiság Kalpavriksa (szanszkrit. Nandának. 432.az érzékelhető lét szintje. írotttibeti dge ba'i bshes gnyen. szóbeli mestertanítvány átadás vonala. a mi 4.arhat a Buddha közelében kalon (ejtett tibeti) . írott tibeti bszkal pa) . érzéki lét a Kámalókában van káma bhúmi (szanszkrit) . szenvedély. sóvárgás.000. a vágy istene. bhúmi.) kezdődött kalias (görög) . a bódhiszatva szint első foka káma bhava (szanszkrit) .000 földi év).e.-5. a Buddha öccsének menyasszonya Kalki (szanszkrit) . a fogantatás előtti testetlen bhava.a dharma meghallása a maga idejében.főkamarás kalpa (szanszkrit. mahá). pusztulás Kalpa szútra (szanszkrit) . ezekkel foglalkozik a szattvarthapariccshédaka pradnyá Kaljánakírtisabda (szanszkrit) . Brahmá-nap = ezer juga (4. antara. ebben élünk most.Szépséges.kargyüpa iskola Tibetben káma (szanszkrit) . érzéki lét. sz.vaskor.02. 100 évenként megismétlődik a teremtés (szamvarta. sz.320.Jó Híradás.000 földi évig tart. eluralkodik az adharma. eon. óhaj. 4. dpag bsam shing/dpag bsam ljon shing) . a Szumétu csúcsán áll Kallyntéria (görög) . teremtés. nagy szerencse a továbbjutáshoz Kálí (szanszkrit) .

e. a 108 bölcs egyi-ke kámalóka (szanszkrit) . 740-795). hogy helytelen tettre vezessen minket a szexuális vágy.vizeskancsó kámarága (szanszkrit) .sz. démon.a nemi szervek tájéka kámászava (szanszkrit) . 17. halandó Kamiizumi Isze no Hidecuna (japán) . ászava kámászrava (szanszkrit) . a 4.tartózkodás attól. i.vágyvilág kámamithjácsára virati (szanszkrit) . a 4 ájatanából a 4.az érzéki vágy rongálása. fokhoz tartozó világ káma guna (szanszkrit) . tagja kamandalu (szanszkrit) .érzéki hajlandóság kámaszugathúmi (szanszkrit) .az érzéki világban való újralétesülés bol-dog helyei kamat (japán) .) kámésu káma szukhallikánu jóga (szanszkrit) .belefulladni az érzéki-ségbe kámeszu mithácsára (szanszkrit) . a tett tárgya egy másik nembeli személy. írott tibeti dod pa'i khams) .isteni fürdő.Isteni Atya. fizikai kami (japán) . sz.kéjvágy Kámadhénu (szanszkrit) .az érzéki vágyakhoz való ragaszkodás hajlama kámarágavjápáda (szanszkrit) .vágybirodalom. a dasa akusala prativirati síla 3.vágyott célok elérésére szolgáló cselekmény . sz.szamojadzsanáni kámarágánusaja (szanszkrit) .Szekisuszai mestere (i.sz.házasságtörés.teavízforraló kámatanha (szanszkrit) . hőforrás Kamimuszubi (japán) . Takamimuszubi kámja (szanszkrit) .) kamiju (japán) .őstehén kamae (japán) .szellemi-lelki öröm Kambudzsija .indiai tanító Tibetben (kb.érzéki vágy.rosszindulat kámarúpa (szanszkrit) . 6.elmélyülés első szintje előtti szint káma dhátu (szanszkrit.Ame no minakanusi Kamiroki (japán) .az 5 érzék tárgyainak szomjazása kámaupádána (szanszkrit) . nem üdvös cselekedet. béklyó.önkéntes áldozat kámja karma (szanszkrit) .testtartás Kamalasíla .Kürosz/Kambüzész (i.ragaszkodás a kéjhez kámávacsaraszomanassza (szanszkrit) .gyönyörfajták kámacs cshanda (szanszkrit) .minden vágyat teljesítő égi tehén Kámadhuk (szanszkrit) . szellem.mindenben benne lévő istenség.

5.Kámjaka (szanszkrit) .gömb.csodatevő kana (japán) . labda. amelyet japánul ejtenek ki kandzsó (japán) . buddhista szentély Srí Lankán az i. meghintés kandzsó ban (japán) .családi címer kámopádána (szanszkrit) .szent zászló Kandzsur (ejtett tibeti.fehér pöttyös vörös selyemzsinór a varesinobu frizurán kanéphoros (görög) .3 cselekvésmód (gondolkodással. írott tibeti gser thub) .áldozati szereket tartalmazó kosarakat vivő lányok (Athén Parthenón-fríz) . testtel) kamma véga (páli) .a kolostor vezetője kan tung (kínai) . 6.a Fog temploma.sz.víz.ragaszkodás az érzékiséghez kampana (szanszkrit) .karma kamma bháva (páli) . századból kanduka (szanszkrit) . agyagból gyúrt imaeszköz. majd a kana-szótagírás. 11.beavatás. az i.a Buddha 2.a tudat aktivitása kammatthána (páli) . a finomtestnek a köldök és a végbélnyílás közötti kb. Aranyhős kaname mocsi (japán) .sz. elődje.rezgés k'an (kínai) . 61 szótagjel és 1 szóvégi n) egyszerűsített kandzsi (46 alaphang jele) mellékneveknél és viszonyszavaknál. századtól.sz.a cselekedet eredménye kammannyatá (páli) . 10 cm átmérőjű része. szellem (gandhabba) kamma vipáka (páli) .köldökcsomó-tartás (hatha jóga) Kandi (páli) .japán photinia (Photinia glabra) kanda (szanszkrit) . az 5 természeti törvény egyike kamma patha (páli) .a tett törvénye.szótagírás (5 magánhangzó.-ig hiragana-szótagírás. 75 kötet.a karma aktív aspektusa kamma nijáma (páli) . nyugat.karma szthána kamon (japán) .légcső shitánál kaneko (japán) . az idegrostok burka kandászana (szanszkrit) . emlékeztető. i. az I csing egyik trigramja kan po (ejett tibeti) . a meditációt elősegítő agyaggolyó a jógában kandzsi (japán) . beszéddel.gumó. itt válik szét a 3 nádí. a Buddha saját szavai káne (héber) .sz.karma energia. 1958 óta 71 jel Kanakamuni (szanszkrit. írott tibeti bka' 'gjur) szöveggyűjtemény.írás az i. kínai írásjegy.egy erdő kamma (páli) . sz.

a szánkhja. bháti = fény) Kapálí/Kápálika (szanszkrit) . 1.engesztelés kapell/ kápele/kapedli (jiddis) . kínai Kuan jin) .fül. sz.koponyakupa kapálabháti pránajáma (szanszkrit) .a halott belső szerveit tartalmazó edé-nyek.az egyik sziddha kapará (héber) .miko kanmusi (japán) .koponyát beragyogó légzés (hatha jóga) .Kánérí (szanszkrit) . mert remény-telen a purusával egyesülni Kaniska (szanszkrit) .az egyik sziddha Kanthaka (szanszkrit) . a Buddha ábrázolások átlagnál nagyobb fülei.-i kusán uralkodó Észak-Indiában kanjá (szanszkrit) .(kapála = koponya.a Nyolc Boszorkány közül az északnyugati kányafejű kanko (japán) . sakál.trombita emberi csontból kanha dhamma (páli) . aki meghallja az emberek siralmát. 33 megjelenési formája van.újév és engesztelés közötti tyúk és kakas áldozat.kipá . írott tibeti thod pa) .feldíszített szekér Kannon (japán. sinsoku kanopusz-edények (egyiptomi) .sötét.átlyukasztott fülű vándorló saiva szannjászík Kanthadi (szanszkrit) .egyéni jel a nagykorú neve mellett kapajresz (jiddis) .káporet kapála (szanszkrit.az egyik sziddha kangling (ejtett tibeti) .japán bódhiszattva ábrázolás. azért. ajanamsza kankamukha dmar nag dur bja'i mgo can (írott tibeti) .sinto pap. egy rövid időszaktól (a líbiai uralom ideje) eltekintve mindig szerves része volt a sírmellékleteknek.i. de a leggyakoribb a női kannusi (japán) . majom és sólyom fejjel díszítették kánphata (szanszkrit) . komor tan.sz. mindig négyet használtak a 4 Hórusz-fiú szimbólumaként. a Buddha lovának neve kanzasi (japán) .beavatási szertartás kaó (japán) .sinsoku kanna (szanszkrit) .ellenség.a Szűz csillagkép. tiltott Kaparma (ejtett tibeti) .hajék kanzo (vodu) .a vaisésika alapítója kannathron (görög) . rendszerint emberi vagy a Hórusz-fiúkat jelképező ember. kóan-vizsgálat a zenben Kannáda (szanszkrit) .az éhező szellemek birodalmának buddhája kapárot (héber) .

bodhak.khakhara kar gyü pa (ejtett tibeti) .rákfaj karaiták (héber) . nem mozgatható része kapótászana (szanszkrit) . épülés.csátaka kapindzsalászana (szanszkrit) . tanítását Ászurinak mondta el és Ísvarakrisna írta le.a párohet felső.vörös. slésak). a prakritin a purusa közvetett. Kapilavatthuban született.Suttogó Üzenet.olvasók. szerszám. Maharsi.kiindulópont a vitában . tett.kapha (szanszkrit) .kapindzsala madár-tartás (hatha jóga). 8.-ban Babilonban káraka (szanszkrit) . előzmény. Észak-Indiában kapindzsala (szanszkrit) . században.a szakják ősatyja. tibeti iskola. mint ok. tett. tevékeny okság káranaszja asziddhi (szanszkrit) . a szánkhja megalapítója. írott tibeti kar ma bka' rgjud pa) . i.galamb-tartás (hatha jóga) kar gil (ejtett tibeti) . gyarapodás. hathatós eszköz.tibeti iskola Kar ma Tro di (ejtett tibeti) . jel. érzékszerv. gyer-mekkor.a szakja rádzsaság fővárosa az i.a cselekvő alany Kárakarna (szanszkrit) . sz. a gunák által létrejött felsőbbrendű okság (nimitta kárana). a teljes linga kárana dhjána (szanszkrit) .Karma Héruka női társa. Mahá Kapála. 6. ájur véda karabos (görög) . apja Kardama. közönséges ok (upádána kárana). az Iksvákutól származó Viruddhaka rádzsa fia kárana (szanszkrit) . a testben az agy-hoz kapcsolódik kara hicu (japán) .az étel elkészítésének folyamata. csátaka kapissza (szanszkrit) .oksági dhjánák kárana hétu (szanszkrit) . tavasz és reggel. Viruddhaka 4 száműzött fiának tanácsadója Kapilászana (szanszkrit) .majomfej alakú ajtókopogtató káporet (héber) . a szánkhja linga. föld és víz (tarpak.Kapila-tartás (hatha jóga) Kapilavasztu (páli Kapilavatthu) . a Szentírás emberei. kledak.karka kar ma ka gyü pa (ejtett tibeti.sz. Ádi Vidva. a 4 fő tibeti iskola közül az egyik kar ka ta (ejtett tibeti) . avalambhak.szent kötél karaan (szanszkrit) . ájur véda Kapila (szanszkrit) . alapítója Marpa és Dzsecün Milarépa. anyja Dévahúti.csinálás. nyugalmi energia. más nevei: Paramarsi.e. okbeliség.az egyik dosha.alapvető. gnosztikus dualizmus.

a testben az agyhoz kapcsolódik karma jadzsna (szanszkrit) . a mai Dzserablusz karluk (ejtett tibeti) . súlyosabb. (egyiptomi) szeh netjer káriká (szanszkrit) . kámja. száraz tájkép kari (szanszkrit) . upádána. írott tibeti skar cis) .erdménydhjána. adhjátma. a dhjána hatása karka (ejtett tibeti. upapaddzsa védaníja kamma. az Eufrátesz partján.Kapila apja kare szanszui (japán) .török eredetű nomád nép Tibettől északkeletre karma (szanszkrit. ha öncsalásból ered.Kárandavjúha (szanszkrit) . dittha dhamma védaníja kamma. a sors ok-okozat összefüggése. ajanamsza Karkemis (egyiptomi) . ható tett. akaratiszellemi cselekvés. a rádzsa jóga része . se fák. ejtett tibeti kar ka ta) . az egyiptomi hódítások legészakkeletibb pontja. se bokrok. 5 karmikus ok: aviddzsa. legsúlyosabb. aisa. a ható cselekvés törvénye.vritti. kamma bhava. szankhá-ra. tevékenység. szándékos cselekedet. indiai (ellentétben a nakcival) Kardama (szanszkrit) . ha függésből. írott tibeti lasz) .a prakritiben megnyilvánuló okozat. cselekvés a szánkhjában kárja karana abhéda (szanszkrit) . rítus (nitja. szahadzsa.a Rák csillagkép.küzdelem üres kézzel karci (ejtett tibeti. naimittika. hanem azokat lát-szólag külső okok által ránk kényszerített sorsként vagy rajtunk kívül álló életkörülményekként éljük át. adhidaiva. a tettek nem-látható okozati ereje.áldozat cselekvés útján. adhibhúta) karma jóga (szanszkrit) .Avalókitésvara tevékenységének ismerteté-se a Kágyur/Do-ban karate (japán) .az ok és az okozat ugyanannak a dolognak a megnyilvánulásai kárjadhjána (szanszkrit) .fekete. sziklakert 15 kővel. azáltal keletke-zik. enyhe akkor.város Szíria északi részén. ha rosszindulatból. tanhá.módszer az Önvalóval való egyesülésre a cse-lekvésen keresztül. aparáparija védeníja kamma.se víz. dzsaiva Karma Heruka (ejtett tibeti) .bön fehér asztrológia.(kri = csinál) a cselekvések következményes törvénye.Amóghasziddhi haragvó megjelenése. hogy nem vagyunk többé képesek fölismerni az élettapasztalá-saink gyökerét a saját tudati folytonosságunkban. verses formájú szútra kárja (szanszkrit) . a prákriti működése.

a karma fajtáinak ismerete.jógaeszköz a kar megtámasztására karmánta (szanszkrit) . páda.karmikus lehetőségek. páli kammatthána) . upasztha) Karna (szanszkrit) .cselekményrész. miképpen hatnak azokra.karma metafizika karma phala (szanszkrit) .a tevékenység útja. a mímánszá.karmatest. a védák áldozattal és szertartással kapcsolatos szövegei.karmikus zavarodottság karma vászaná/karma bidzsa/karma phala (szanszkrit) . a tettek köteléke karmadána (szanszkrit) .fülszorító-tartás (hatha jóga). a buddha felismeri a karma üdvös /kusala/ és kárhozatos /akusala/ és egyéb fajtáját. tudja.bölcseleti rendszer. egy mantra karmaszthána (szanszkrit) . írott tibeti karma pa mkhdzsen po) Karmapa ismer. akik elkövetik őket.karmikus tevékenység által létrehozott mágikus erő karmankó (páli) . az egyik dasabala karméndríja (szanszkrit) .a karma és eredménye megér-tésének ereje. Prithá és Szúrja fia karnapídászana (szanszkrit) . osztályok dharmáinak kapcsolata.a dhátukra irányuló szánkhja koncentrációs gyakorlat karmavipáka (szanszkrit) . a karma és a nemek. kezdetben áldozatbemu-tatás.az 5 cselekvésszerv (indríja) a szánkhjában (vács.a dhátukra irányuló szánkhja módszeres gyakorlatok (kaszina) karma varana (szanszkrit) .dasabala karmavipáka dnyána (szanszkrit) . páju.kolostori tisztviselő karmadzsá (szanszkrit) . alrendszere (alapítója Dzsaimini) a védikus szertartásokkal foglal-kozik karma nirdésa (szanszkrit) . a 3 egyéni karma-lehetőség egyike (még: csetajitvá karma. Sankara nézete karma márga (szanszkrit) . az istenek jóindulatának megnyerése áldozattal karma mimánszá darsana (szanszkrit) .karma kánda (szanszkrit) . tett-rész.kötöttség. az egyén karmkájának következménye karma szthána (szanszkrit. páni.a tett gyümölcse karma saríra (szanszkrit) . alapítója Bharadvádzsa. az egyik dasa-bala karmabandh (szanszkrit) . karma phala) karma vipáka dnyána bala (szanszkrit) . halászana .cselekedet Karmapa Csenno (ejtett tibeti. Vivaszván fia. a jövőben gyümölcsöt hozó karma. milyen következményekkel jár elkövetésük.Ardzsuna törvénytelen féltestvére a Mahábháratában.

elődje.e.mások iránti részvét karyatidák (görög) . fején pedig a ka hieroglifát tartja ka-szolga (egyiptomi) .Kasjapa-tartás (hatha jóga) Kásí (szanszkrit) . csészét kézben tartó jáksa Kartikéja (szanszkrit) . megengedett.Artemis Karyatis ünnepén a táncosnők kasaja (szanszkrit) .az elhunyt ka-lelkének bemutatandó áldozatokról gondoskodó pap Kasszapa (szanszkrit) . figyelemösszpontosításra használt meditációs tárgy (lemez). összegezés.rituális szempontból alkalmasság.a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike kasrut (héber) .napernyő kászáva (szanszkrit) . Fényőrző. csípősen fanyar.a jaksák egyik szintje. a Védákban ősbölcs. szánkhja földelem gyakorlat.a Buddha 1. írott tibeti snjing rje) .zen mester (i.3 agnihóta (Uruvélá.a háború istene.rituális szempontból alkalmas.bárd karuná (szanszkrit. kb. megbízhatóság kasza (japán) . a szerzetesek sáfrányszínű köpenye kaszina (szanszkrit) . pl. 1352-1428) a Daitoku templomban ka-szobor (egyiptomi) . apja Siva kartr (szanszkrit) . kés karttriká (szanszkrit) . együttérzés.augusztus-szeptember (Spárta). az áditják apja. a Buddha egyik tanítványa a Lótusz-szútrában. az élőlények ősapja.Karneia (görög) . kifogástalan kashjapászana (szanszkrit) . ájur véda káser (héber) . az i. a második erény karunnatá (szanszkrit) .a személy ka-lelkét ábrázoló szobor. Szvájamhuva Manu fia.hindu október. az istenek és emberek ősapja kasmarí (írott tibeti) .Apollón Karneios ünnepe Karneios hónap 7-étől kilenc napig Karneios (görög) . könyörületesség. megfelelősség.szenny. befejezés. írott tibeti 'od srung) .a cselekvő alany kárttika (szanszkrit) . egy elemet vagy egy színt jelöl Kaszó (japán) . a tudat tisztátalansága. Gajá). a Vádzsaszanéja iskola képviselője. Nadí. anyja Szatí.sz. évezred közepén tűzpap. egy mandala. részvét. akiknek a Buddha elmondta a tűzprédikációt . 1. a Metageitnión idején karotapáni (szanszkrit) .egy ország Kásjapa (szanszkrit.teljesség.irgalmasság.sárga ruha. az alak általában mezítelen.

Dhritarástra fiai a Mahábháratában kauravák (szanszkrit) .formagyakorlat a harcművészetekben katakali (szanszkrit) .az Uttarakuru egyik alföldrésze. hindu hónap kattrika (szanszkrit) . Ráma anyja kausaljá (szanszkrit) . érintetlen) . értekezés. tkp.kard katarakta (egyiptomi) . beszéd.vízesés.elbeszélés. értekezés.csípős. kifinomult katakana (japán) . Vitapontok Káthaka upanisad (szanszkrit) .jártasság . tüskés annónia (Cassia occidentalis L.nagy írás kaukritja (szanszkrit) .bambuszfajta.Tipitaka. titkos ülés Kathá vatthu (páli) .bűnbánat kaumara (szanszkrit) . a Nílus kataraktáit folyásiránynyal szemben számozzák. a Buddha beszédei.elbeszélő jellegű zene katha (szanszkrit) .október közepétől november közepéig tartó 12.Nepál fővárosa Kátjájaná (szanszkrit. amikor termést hoz. Krisna fegyvere Kaurava (szanszkrit) .a Fekete Jadzsur véda egyik iskolája kathá (szanszkrit) .a Buddha tanítványa a Lótusz-szútrában.vágy a cselekvésre katu (szanszkrit) . (Tripitaka).beszédtéma.áldozati kés a nem tudás fonalának átvágására kattumkajaká (szanszkrit) .Kuru nemzetsége Kausaljá (szanszkrit) .hivatalos dokumentumok fonetikus leírása kátán (héber) .Dasaratha felesége.főzet.) kaszt (portugál.csecsemőgondozás.kasszia (vodu) .Vitapontok (szerzője a hagyomány szerint Moggaliputta Tissza). az első katarakta van legközelebb a Deltá-hoz (Asszuánnál) katarinomo (japán) . ájur véda Kaumódakí (szanszkrit) . a Buddha tanításainak összegzése.kiskorú katana (japán) . a Jadzsur véda része kathápábhatam (szanszkrit) . Jádzsnyavalkja egyik felesége Katthá vatthu (szanszkrit) .fekete.tiszta kathávatthu (páli) . a Buddha tanításainak összegyűjtött anyaga a pátaliputtai zsinaton Kathmandu (szanszkrit) .A legenda titkos tanítása. zúgó. latin castus = tiszta.varna kata (japán) . ájur véda katva raba (arámi) .közlésre érdemes tanítás katharos (görög) . társalgás.buzogány. elpusztul kattika (szanszkrit) . páli Kaccsájána) . amit a pátaliputtai zsinat rögzített katthaka (szanszkrit) .

Tokió. magára eszmélés Kenzai (japán) .egy szöveg részekre szedése magyarázatokkal képesség (természetfölötti) .sz.. bódhi. súlyossá.az összevarrt táhor ken (kínai) .mitikus hős.Állandó-e a világ? Vagy nem? Vagy mindkettő? Vagy egyik sem? Időbe vetett-e a világ? (Vagy nem?. Kiotó.pratítjabandha abhiséka Kedup Dzse (ejtett tibeti) .hegy.) .oltár az áldozati állatok bal szarvából kérdés. könnyűvé-.. Oszaka és a kormányzóságok sinto templomai Kéna upanisad (szanszkrit) .bölcseleti elbeszélés kay mistè (vodu) .véres ujjlenyomat pecsétként keraton (görög) . északnyugat.hua jan kehilá (héber) . egység ken sa (japán) .zen mester kensó (japán) . tunyaság káváná (héber) ..illetve határtalanná válás. dalai láma (i.tisztelet kekkafuza/hankafuza (japán) . upanisadja kauszídja (szanszkrit) . 1358-1438). amelyeket nem lehet megválaszolni (14) . padmászana kel me (ejtett tibeti.sz.lustaság.Azonos-e egymással az élet és a test. Padmaszambhava inkarnációja keárát széder (héber) .gyülekezet.titokzatos hatalmak háza Ke szar (ejtett tibeti) .az 1. uralom az elemek fölött és a vágyak beteljesedése keppan (japán) . pancsen láma (i. írott tibeti bskal me) .Létezik-e a Tökéletes a halál után? (Vagy nem?.a Száma véda része kendo (japán) .áhítat (a hely szentsége + a gondolat és a szándék tiszta-sága + az ima alatti helyes magatartás) kavarikára áhára (szanszkrit) . vívás Kennin (japán) .a kard útja.a 7.szédertál kecsien kandzsó (japán) ..(jóga): atomnyivá-.lótusz-ülés. Congkapa tanítványa kegon (japán) .Han san kepan (kínai) . vagy sem? . hitközség kehilá kedosá (héber) .A Tépőmadár fiainak titkos tanítása.zsarátnok Kel szang Gya co (ejtett tibeti) .megvilágosodás. 1708-1757) keláf (héber) . ellenállhatatlan akarat elnyerése.szent közösség kei (japán) . az I csing egyik trigramja.rinzai templom Kínában Kenó (japán) .anyagi táplálék kávja (szanszkrit) .) . a Rig véda áranjakája.Kausítaki upanisad (szanszkrit) . uralom a test és az elme fölött.

temetés kevüre (jiddis) .a Tóra koronája ketiv (héber) .a Tóra helyes írása kettős korona (egyiptomi) . a szamgha jelképe khakhvamukha bag mo bja rog mgo can (írott tibeti) . holdfogyatkozás ketuba (héber) .kevura kfárim (héber) .Alsó.a Tóra helyes olvasása kernos (görög) .keri (héber) .tökéletesen elkülönült légzés visszatartás (hatha jóga) Kévalam (szanszkrit) .a tefilin szíjának csomója késza (japán) . ejtett tibeti kar gil) . arhat. a dalai lámának és egy élő bódhiszattvának fehér. nulla kha smras (írott tibeti) .az északnyugati varjúfejű .leszálló Hold-csomópont. a fáraói titulatúrában „Két Úrnő” (nebti) alakban használatos azonos jelentéssel keter Torá (héber) . a tévedések megismerés általi.hírnök keser (héber) .selyemkendő. Vardhamána mellékneve kévalí (páli) .falu.szőrtakaró Két Ország (egyiptomi) . a tanítás átadásának szimbóluma készakambala (szanszkrit) . ahol nincs 10 férfi kha (szanszkrit) .az ákása bídzsája.démon khaja (szanszkrit) .a Khadira erdő tárája. jelképes ajándék.magára maradt. egy kolostor vezetőjének kék khadga (szanszkrit) .csengettyűs bot. mely a két ország fölötti uralom egyik szimbóluma volt Kétu (szanszkrit) .és Felső-Egyiptom.siralmas szóbeszéd khadak (ejtett tibeti) .lángoló kard a tudatlanság fonalának elvágására. niródha gámí kevura (héber) .kézzel varrott ruha.Betetőzött.lerombolás khakhara (szanszkrit. diadalmas megsemmisítésének jelképe Khadiravaní tárá (szanszkrit) .házasságlevél Kétubha (szanszkrit) .teljességet elért. tökéletes.agyagedény a beavatandónak kéryx (görög) .a fehér és a vörös korona egymásba csúsztatásával kialakult korona. űr.kiejtéstan a Védákhoz kévala (szanszkrit) . a különböző formulákban gyakran szereplő megnevezése az egyesített országnak. Sjámatárá egyik formája khadoma (ejtett tibeti) . aki nem születik újra kévalakumbhaka pránajáma (szanszkrit) .

tél. elemek. csoport. koordináló szellemi tudatosság halmaza (vinnyánakkhandha). érzékelés (védaná). Rendtartás khandho (szanszkrit) . írott tibeti) . Kham (ejtett tibeti. jellemösszetevők.kb. a tantrikus .téves. alatta egymás alatt fehér. téves dolog. valamilyen szempont szerinti csoportosítás. a lételemek 5 csoportja (5 tapadási halmaz): alak. végén vadzsra.Tibet keleti tartománya kham (ejtett tibeti. érzetek halmaza (védanákkhandha).váll. Merkúr. visszásság. éjszaka. amely vizsgálata nem vezet felismerésre Khandhaka (páli) . tudat és gondolatok (vinnyána). olyan nidánák.khal (ejtett tibeti) .víz. sokaság. megtestesültség (rúpa). erkölcsi tulajdonságok. megtermékenyülés. Rávana féltestvére khattija (páli) . színe sötétkék és fekete.pusztaság. téves dolog.kham pa khamsz (írott tibeti) .testőr khams gsum (írott tibeti) . jelképe a hullámverés.pálca. a tapasztalás 18 tartománya. forma. halmaz.ráksasza. személyiségjegyek (szankhára).Kék Erőd. megragadás. észak. 10 l.ksatrija hercegnő khatvánga (szanszkrit) .türelem Khar Ngön po (ejtett tibeti) . akaratlagos formálóerők halmaza (szankhárakkhandha). írott tibeti khams pa) . fonákság. pihenés. szanszkrit szkandha) .szakasz. amelyek nem vezetnek felismerésre. fonákság. íze a sós.egy erdő Khándavaprasztha (szanszkrit) . hamis létalak khang/khang cen (ejtett tibeti) . a kifürkészhetetlen. írott tibeti khams) . érzetek. 13 kg. dhátu.tridhátu khams pa (írott tibeti) . egy tibeti nép. szerve a vese. képzetek. észlelés (szannyá).az egyik sziddha Khándava (szanszkrit). a létesülés összetevői. vagy kb. testi formák halmaza (rúpakkhandha). és nektárral töltött edény. Je mon fia khana (szanszkrit) .egy szerzetesi kollégiumon belüli oktatási egység khanti (szanszkrit) . vörös és kék koponya. jegye a disznó kham pa (ejtett tibeti. ahol a pándavák országa létesült khandha (páli.a 6 alapelem. észlelés halmaza (szannyákkhandha). fatörzs. Hold. a mongolok fővárosa Khara (szanszkrit) .a ksatrija harcos élete khattijání (páli) .Tipitaka. valaminek a felosztott egysége Khanda (szanszkrit) .

i.a téren át vándorlás (hatha jóga).vörös csőrű keselyű khon (írott tibeti) . évszakok közötti átmenet. termékenység.szamszára khor lo (írott tibeti) . a Balcshen geköt kísérő sas khjung (ejtett. Garuda. biztonság. írott tibeti mkhan po) . szerve a fej.Dhritirastra khö/khot (kínai. Szaturnusz. hogy urna-módszerrel választották Khe tup dzse (ejtett tibeti. Drokmi tanítványa.sz. a nirvána khen (ejtett tibeti. ajanamsza khjim bdag (írott tibeti) .tibeti tanító (szül.sz. íze az édes. írott tibeti 'khon dkon mcshog rgjal po/snjing po) . az első szakja kolostor alapítója (i.sz.Cséllaná.tiszta a varnában khjátividnyána (szanszkrit) .kutya.Föld. 18381856). jelképe sárga négyszög.Garuda khjungkar (ejtett tibeti) . a nyelv megnyújtása a nyelvet rögzítő hártya átvágásával Khémá (szanszkrit) . jin). Amóghasziddhi egyik alakja khra 'thung rin chen rigs (írott tibeti) . írott tibeti mkas grub rdzse) . Ratnaszambhava egyik alakja . írott tibeti) . közép égtájak. a befogadó.sz.Khon Kön csok Gyel po Khon Kön csok Gyel po/Nying po (ejtett tibeti. jegye a ló khen po (ejtett tibeti. dalai láma (i. 1073) khong dro (ejtett tibeti) .Vérivó Kincsnemzetség.harag 'khor ba (írott tibeti) . írott tibeti) . írott tibeti) . megszilárdulás. a 11. állatövi jegy. feltehető.csakra khor lo sgjur ba'i rgjal po (írott tibeti) . 1034). szerve a lép.észlelő tudat khji (ejtett tibeti.egy tibeti kolostor apátja khínászava (szanszkrit) . színe a sárga. a szakja iskola állítólagos alapítója.madárkirály. női jellegű (mo.a 11.grihapati Khjung (ejtett tibeti.khön khon dkon mcshog rgjal po/snjing po (írott tibeti) .a csan/zen buddhizmusban használt felkiáltás khön (ejtett tibeti.szeplőtelen szent khittó (szanszkrit) .tibeti gelukpa tanító (i.Vérivó Tettnemzetség. japán kacu) .csakravartin Khor Szung (ejtett tibeti) . jegye a tehén khra 'thung las kji rigs (írott tibeti) . férfi energia. 1358-1438) khécsarí mudra (szanszkrit) . délután.megvilágosodás jelképe Khe drup Gya co (ejtett tibeti) . írott tibeti) . írott tibeti khon) . északnyugat. föld.ég.

rovásfa a Holtak Ura kezében khri gcug lde bcan ral pa can (írott tibeti) . vajváreh Elohim et-jom hasvií vakadés otó.Tride Cukten khri srong lde bcan (írott tibeti) .az ünnep megszentelése.érzelem (semleges. a Huszonnyolc Hatalmas Boszorkány) Khuddaka nikája (páli) . a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány. Elohénu meleh haolám. mökadés hasabát.Héruka khrag 'thung khro bo'i lha tshogs 'bar ba lnga bcu rtsa brgjad (írott tibeti) .az energia eltűnése kiataszekra (páli) .Thiszong Decen khro bo lnga bcu rtsa brgjad (írott tibeti) . vajisbot bajom hasvií mikol-mölahtó aser aszá. Baruh atá Adonáj. teljes testtel.Elohénu meleh haolám. kinyújtott karral kiai (japán) . Rövid olvasmányok ki (kínai) .Tipitaka.leborulás. nap. A rövid gyűjtemény Khuddaka pátha (páli) . kí hú jom töhilá lömikraé kódes. egészséges. Baruh atá Adonáj. aser bará Elohim laaszot. zéher líciát micrájim. reggel lett. az óm mani padme hum mantrának vagy a százszótagú mantrának (ngöndro) kiag csag (ejtett tibeti) .elzárkózva százezer ismétlése. kí vó savát mikolmölahtó. Amitábha egyik alakja khrag 'thung rdo rdzse rigs (írott tibeti) . Nyolc Haragvó Boszorkány. aser kidsánu bömicvotáv vöracá vánu.zen mester kidus (héber) .az istenek győzedelmeskedtek. jom hasisí.a Vérivó Gyémántnemzetség khram shing (írott tibeti) .adományok a batlenoknak Kicsaka (szanszkrit) .Vérivó Tavirózsanemzetség. baruh atá Adonáj. boré preí hagéfen.Viráta fővezére Kido (japán) . a 6.aktivitás.kiáltás (kacu) kiai gai juku (japán) . zéher lömáászé vörésit. leborulással. 58 istenség khrag 'thung padma rigs (írott tibeti) . (Este lett. áldás szertartás után kiabdo (ejtett tibeti) . Teljessé lett az ég. Vaghulú hasamájim vöha-rec vöhol cvaám.a vérivók haragvó istencsapata. vösbabát kodsó böahavá uvracon hinhilánu.khrag 'thung (írott tibeti) . áldás: Vájhí erev vájhí vóker. a láthatatlan kozmikus energia ki ki szo szo lha gjal lo (ejtett tibeti) .Tipitaka. a föld és minden serege.az Ötvennyolc Haragvó (Öt Vérivó pár.Thicuk Decen Relpacsen khri lde gcug bcan (írotttibeti) . vösabát kodsöhá böahavá uvracon hinhaltánu.menedékbe vonulás kiabdo csamsz (ejtett tibeti) . . vajhál Elohim bajom hasvií mölahtó aser aszá. a borra mondott áldás utáni lako-ma. Nyolc Boszorkány. egészségtelen) kicvegeld (jiddis) .

) kidus levána (héber) . s megpihent a hetedik napon minden művétől. aki elkülönül (gir) az istenitől kile (jiddis) . a szfinx.enneád kilésza (szanszkrit) . mert akkor pihent meg minden művétől. Áldott légy. amelyet alkotott. általában szörny. aki megteremtetted a szőlő gyümölcsét. a világ királya.bevégezte Isten a hetedik napon művét.energia-óceán. emlékezve az egyiptomi kivonulásra. az ember énje is. amelyet alkotott.Anuruddha remetetársa. az alhas kilbisa (szanszkrit) .mágikus rajz Kimbila (szanszkrit) .kehilá kilencség (egyiptomi) . a világ királya.az okozatot segítő olyan ok. hogy szent szombatját szeretettel és jóakarattal nekünk juttatta.vatarai sinto kijor (héber) . Hiszen minket választottál. és egyesek szerint Széth is kimono (japán) .aki a nirvánához vezető út mind a 4 fokozatát elérte kilkhor (ejtett tibeti) . Örökkévaló Istenünk.klésa kilészaparinibbánam (szanszkrit) . más keleti népekhez hasonlóan. amelyet Isten teremtett.hegy. szívesen ábrázolták ilyen fantázia alkotta lényekként az isteneket. hogy megvalósítsa.rituális kézmosó kikai (japán) . Áldott légy. bennünket szenteltél meg az összes nép közül. az ókori egyiptomiak.több állat testrészeiből összegyúrt képzeletbeli lény. és megszentelte azt.09-11 kii (japán) . jellemző példák: Toérisz istennő. emlékül a teremtés történetére.köntös kin (ejtett tibeti. az áldozat. Örökkévaló. és szent szombatodat szeretettel és jóakarattal örökségül adtad nekünk. mert a szent gyüle-kezésnek kezdőnapja az. aki törvényeiddel megszentelt és megkedvelt minket. szakja bhikkhu kiméra (egyiptomi) . Áldott légy. démonokat vagy akár a mesealakokat is. Megáldotta Isten a hetedik napot. Örökkévaló Istenünk. szerve a kéz. jegye a kutya .az istenek eredendő bűne. aki megszenteli a szombatot. mozdulatlanság. Ammit a Lélekfaló. amely nem közvetlen ok kígyó órája (kínai) .az újhold megszentelése kien (ejtett tibeti) . írott tibeti gin) .

akadályoztatás kipa (héber) . a titulusok a korok folyamán apránként adódtak a névhez: a Hórusz-név először Narmernél jelenik meg. 3. ezek a titulusok voltak: Hórusz. 2. a szakkarai királylistát. írott tibeti sgo ma dril bu ma) . tanulás. a vallásos cionistáknál királyi fal (egyiptomi) .a Csengő Asszonya.a nyolcféle lény egyike kinnara (kínai jin na luo) . emlékezés. szégyen.herceg vagy hercegnő. Kheopsznál Két Arany Hórusz alakban szerepel.mennyei zenészek Kinner Kailás (szanszkrit) . mely a Sínai-félsziget és Kánaán felől érkező betolakodókkal szemben védte az országot királyi gyermek (egyiptomi) .). hit.égi énekes lányok kinnara (szanszkrit) . az Arany Hórusz közvetlen előzménye Dzsószer Arany Nap neve.járkálva meditáció a zenben két zazen között Kinkinidharí (szanszkrit. pontatlanságaik és hiányosságaik ellenére is értékes forrásul szolgálnak az egyes dinasztiák és uralkodók sorrendjét illetően. az utóbbi két nevet írták csak. kígyófejű kapuőrnője kinmarák .az egyiptomi 5 titulusuk volt és mind az öthöz egy-egy név járult. Amenemhat uralkodása idején épített erődrendszer. kifogyhatatlan (10) .boltozat. 7.és Alsó-Egyiptom Királya és Ré Fia.királyok nevének írásos jegyzéke.gyászdal Jeruzsálem pusztulásának évfordulóján kinycsana (szanszkrit) . melyeket legtöbbször a templomokban helyeztek el és az ősök kultuszának tisz-teletét szolgálták. Arany Hórusz. kis kerek bársony vagy selyem sapka kipa szrugá (jiddis) .hegy a Himalájában (6050 m.Kin Csieng (kínai) . valószínűleg a két . Két Úrnő. az abydoszi királylistát és a karnaki királylistát királynevek (egyiptomi) . a király gyermekei királylisták (egyiptomi) . kupola. 4. 6.ami a bódhiszattva-lét alapja: 1. a jelképoltár északi. érvelés King (kínai) . lelkiismeret.Szútra pitaka kinhin (japán) . Felső. 4 királylistát ismerünk: a torinói királypapiruszt. 5. 8. az adott titulushoz tartozó nevet a titulussal jellemezzük (pl. regulák. Meru kinot (héber) . Hórusz-név).Csong-con kínai császár nevelt lánya (vagy unokahúga). 9.horgolt kipa. bölcsesség.a Delta nyugati szélén (Egyiptom határán) I. Tride Cukten felesége kincstár. az istenek lakhelye. adakozás. a világok alapja. megtartás. 10.

a születési meva kje ne (ejtett tibeti) .halotti ruha kittiszado (páli. fejlesztő szint (a tanulásban). páli kittiszaddo) . az utolsó feltételezhetően a XIII.) kitli/kittel (jiddis) .örömhír kisaku (japán) .vadszamár kjang ma ca (ejtett tibeti) . a Ré fia címet követő nevet az V.és Alsó-Egyiptom királya (niszut biti) az I. amely a király feleségének (feleségeinek) vagy más hozzátartozójának készült.krija vasztu Kirmira (szanszkrit) .Illés széke. a születés ura kje me (ejtett tibeti.november-december kisszé sel Elijáhu (héber) .ráksasza kírtisabda (szanszkrit. meditáció a formákról szöveggel. többnyire egykamrás. a Nagy Piramis királynői piramisainál). ami a személyes jidamra vonatkozik . a Ré fia név először Dzsedefré nevében használatos. írott tibeti skje sme) . Teti piramisánál). az első királynői pira-misok a Nagy Piramis mellett. álta-lában azon belül elhelyezkedő szatellita.boszorkányloa.ellenfél: Hórusz és Széth megbékélését fejezi ki. üres szék körülmetéléskor Kita (vodu) . dinasztiától kezdve királynői piramis (egyiptomi) .Kitáhegy szútra (Tripitaka Szútrapitaka 70. írott tibeti skje bdag) . szélparipa Keszar lova kjang (ejtett tibeti.fehér harci paripa. a Felső. de előfordul összetettebb belső szerkezetű is (pl.sokaság. táncfajta Kítágiri szutta (páli) . idején az országegyesítésre utalóan jelenik meg. írott tibeti rkjang) . egyes esetekben a piramis-komplexumtól távolabb is állhatott (ld. írott tibeti rkjang gos dkar dkar) .a vánarák fővárosa kiszlév (héber) .örömhír.téli (90 napos) és nyári (21 napos) visszavonulás a koreai zenben Kjan gö Kar kar (ejtett tibeti.tétlen kirija vatthu (páli) . a fő királynevet a III. pl. kírtisabda kjaldzse (koreai) . létrehozás fokozata a Kálacsakra meditációban. dinasztia óta írták kartusba. dinasztiabeli Hendzser piramisa mellett épültek kiráta (szanszkrit) .ídá kje dak (ejtett tibeti.a piramis-komplexumhoz tartozó. szanszkrit kírtisabda) .az élet köztes léte kje ne bardo (ejtett tibeti) . írott tibeti bskjed rim) . jelképe a kuvik.vad hegylakó kirija (szanszkrit) .az élet átmeneti állapota kje rim (ejtett tibeti.a kifejlesztés.merítőkanál Kiskindhá (szanszkrit) .

7. 6 mentális gyötrelem = 1. 13. a beleket védő nyálka. ?-898). 18. szégyentelenség.lapos bot. 14. függés = 6. tizenkét születés.a tudat irányításának módja kjudo (japán) .szekta sintoizmus. 10. kínai Hsziang-jen) . tudatlanság és káprázat. 12. túlzott önbecsülés.tizenkét növekedő pillanat. lelki restség. akadály. neheztelés. jóshely kledak (szanszkrit) . irigység/féltékenység. ingerlés. vakhit. a forgandóság szenvedése.szenvedés. nem-tudás.a . hanyagság. gyűlölet). mada. önteltség. ködösítés. a jógában 5 = avidhjá. páli kilesza) . dvésa. ezzel ütik meg a nyak és a váll közötti pontot zazen közben kju sin rju (japán) . 2. saját bűnök palástolása. tudatlanság = 11. 5. 2. írott tibeti njon mongs. lustaság. Hjajudzsó. 19.csitta kjin kor (írott tibeti) . önteltség.zen mester (i.kji cse csu nyi (ejtett tibeti) . a buddhizmusban 10 = vágy. eretnekség. 4. írott tibeti njon mond pa'i sgrib pa) . rosszindulat. fajtái: 1. 6. a szamszára kji sems (írott tibeti) . bűn.sz. a befelé néző figyelem hiánya. tulajdonképpen maga a vallás kjószaku/keiszaku (japán) . pradása.6 szennyezett szenvedély (májá. megtévesztés. 3. majd Iszan tanítványa.nyíllövészet Klaros (görög) . 3. kegyetlenség. 20. 2. gyűlölet. másokkal való nem törődés. düh. 3. kétkedés.mandala kjó juzen (japán) . 9. szétszórtság klésa mahá bhúmika (szanszkrit) . a nó drámák komikus betétjei kjóha sinto (japán) .minden szellemileg szennyezett álla-potban jelenlévő tényező klésa mahá bhúmika dharma (szanszkrit) . 20 másodlagos mentális zavar = harag = 1. a szenvedés szenvedése. szenny. rága. függés vagy kínzó vágy. 5. abhinivésa.kézzel festett szövet Kjógen (japán. száthja. 8. harag (ellenségesség. gyötrő kétely. a 6 érzékszerv és tárgyaik.Apollón szentély.az egyik kapha. aszmitá. hiúság. vihimszá) klésa varana (szanszkrit. lelkiismeretlenség. tudatlanság + függés = 15. vágy. gyötrő szemléletek. szégyentelenség. 16. a mindent átható függőség szenvedése. ájur véda klésa (szanszkrit. kapzsiság. ridegszívűség. upanáha.6 tudatossággal összefüggő szennyezett szamszkára klésa mala (szanszkrit) . kevélység. 4. 17. vastagbél.

Régi dolgok feljegyzései.). pl.e. kung an = nyilvános feljegyzés. áldozatok. a nyolcféle lény (sde brgjad) egyike klu grub (írott tibeti) .i. 1880-1966) Kodzsiki (japán) . a zen alapján ez a politikai elnyomás elleni lázadás erkölcsi alapja kóan (japán. kínai kung an. szentek.zsidó népies zene klifá (héber) . általában egy szentély vagy kami tisztelői. a hagyomány szerint a japán szótagírás (kata-kana) megteremtője. sz.a Misna 5. része.mentális szenny burka.a zsidóság vallási és közösségi életének központja kó (japán) .lo klu (ejtett tibeti. kárhozatos cselekedetek és ellenszerük klezmer (jiddis) .a tisztátalanság eltüntetése klista (szanszkrit) . singon szekta kohanim (héber) .eredetileg közokirat. Áron és .a kinevezés megszüntetése. Hui kuo követője.vágyó-elme. bírósági vádirat Kóbó Daisi/Kukai (japán) . példázat. hűség a szülőkhöz és az ősökhöz ko i (japán) .e. a Dzsósu alapította rindzai zen meditációs témái (1700 paradox állítás). vágytudat.a császár útja a sintóban a kamik útjától való megkülönböztetésre.világ vagy az ember külső burka (Kabbala) klisaksája (szanszkrit) . magyarázatok: Motoori Norinaga (i.zen mester (i.vallási közösség a sintóban. a Szentély törvényei kódó (japán) . a singon zen szekta alapítója. ősi sinto mítoszok és legendák gyűjteménye (i.nága. később Nára mellett a Kója-hegyen tanított kocuzumi (japán) .sz.ősi elv. koreai kon gan) .a gondolatok önmegfelelése. az én a személyben van.sz.(i. érzéki akadály. 17301801) kogi (japán) . 4500 . fordításban egy más eszmerendszer fogalmait használni ko ming (kínai) . írott tibeti lu) .kohaniták.Nágárdzsuna kneszet (héber) .sz. szenvedéssel teli aka-dályok klésakája (szanszkrit) mentális szennyeződések elharapózása/ a tisztátalanság eltüntetése. a Tódzsi-kolostorban lakott.kis kézidob Kodasim (héber) . 774-835). 3. a szenvedély zavarodottsága. szennyezett tudat az én-ség illúziójával klo (írott tibeti) . pl.rabság klista manasz (szanszkrit) . a megszabadulás akadályai. illatszerek ismerete (útja) Kódó Szavaki Rosi (japán) .

minden fogadalom.bő sinto szerzetesi ruha komainu (japán) . írott tibeti kong dzso. a gyomorszáj alatt.sz.állami sinto. a Buddha első tanítványa. aki először értette meg a tanítást a buddhista időszá-mítás kezdete előtt 45 évvel.egy árja törzs. 7. jelképük két kéz összeérintett hüvelykujjakkal Kohelet (héber) . ami a Buddha halálának időpontja i.e.sz. 551-479).leszármazottjai. Prédikátor könyve kohén (héber) .e. shin koku hei sa (japán) .sz.Biblia. megszentelődött. 816-ban alapította Kóbó Daisi.olyan sinto templomok. művei (amelyeket neki tulajdo- . amelyeknek adományokat kell adni koku rei (japán) .király a nepáli határ közelében. Taj-cung császár lánya (i.az istenek és az emberek közötti kapcsolattartás Kója kolostor (japán) .erőkoncentrációs pont a bordák között. holdhónap teliholdjakor kondo (japán) .) kon gan (koreai) .rinzai zen mester Kókálika (páli) .sinto állami szertartások kol nidré (héber) .apró mintás kimono kómos (görög) vidám dalokat éneklő utcai dalnokcsoportok Kon dzso (ejtett tibeti. sz. a jóm kippur esti első fogadalom Koli (szanszkrit) . 1868 után) támogatási rendszer a császárság megerősítésének céljából.kóan Kondanna (szanszkrit) .a sinto szentély bejárata előtti két oroszlán vagy két kutya.pap.i. a japán nacionalizmus alapja kokora (japán) .imacsarnok Konfucius (latinosított kínai) . a Meidzsi-reformokat követő (i. Áron leszármazottjai koinónia (görög) . született a Santung (ma Csüsu) melletti Lu városban (kb. kínai Hsziang jan) . Jasódhara apja kólija (szanszkrit) . i. a szákják rokonai kolomo (japán) . kínai kung cshu) kínai hercegnő. ez lett a Singon-szekta központja Kójó Szeidzsó (japán. 543-42ben a 6.egy bhikkhu kokju (japán) . a Szentélyben szolgálatot teljesítő papok.kínai hegedű kokka sinto (japán) .a panycsavaggíják közül az egyik.Kung Fu ce (Kung mester). a buddhista szentélyek előtt démonrádzsák (nió) állnak komon kimono (japán) .

a könyveket a Csin-dinasztia idején történt könyvégetés (i. megfelelő.Gyémánt-szútra Kónin (japán.burok Kósala (szanszkrit) .a gyémánt-szekér Buddha-fia.Kon dzso kongó (japán) . keresztény egyiptomiak a római kortól (a görög aigüptosz = egyiptomi szóból).Dzsambudvípa.1. mai egyiptomi kisebbség.e. Menciusz tanításai (Meng Csí) kong dzso (írott tibeti) . Démétér és Zeus lánya (Persephoné) koromo (japán) . Enó mestere Konpira (japán) .az egyik sziddha Koré (görög) .kultikus lakoma kopt (egyiptomi) . Szertartások feljegyzései (Li csing). kínai Huang jen) . Nagy Tanítás. mára kihalt.sz. Dalok könyve (Si csing).tompaság zazen közben kontinensek .az 5. a zenéről írt könyve elveszett. 3. Írások könyve (Su csing). csan pátriárka (i.az évi gabonatermés megszemélyesítője.a természeti jelenségek kialakulása kosz Elijáhu (héber) . az egyiptomi nyelv fejlődésének utolsó állomásaként kialakult nyelv. jellemzően keresztények. 601-674).nítanak. 5 klasszikus /wu king/): Változások könyve (I csing). Asklepios anyja koros/kuros (görög) . Uttakuru (lakottak) kopis (görög) . csak liturgikus (egyhá-zi szertartási) nyelvként él tovább Korán (iszlám) .Illés pohara a széderestén . amelyik már (kibővített) görög ábécét használt. 2.thessaliai királylány.az ürességet jelképező fekete köntös a zenben Korónis (görög) . Purvavideha. a Közép Mozdulatlansága (Csung Jung). fogyasztható étel kosmogonia (görög) .a muszlimok szent könyve.a tenger sinto istene kontin (japán) . 213) után véglegesítettek.egy ország kóser (jiddis) .főzet (Annoma muricata) korythalistriai (görög) . neki tulajdonított 4 klasszikus könyv (Szí Su): párbeszédek (Lun Jü).dordzse kongó bussi (japán) . Tavasz és ősz krónika (Csun csiu). etika (Ta Hio). Aparagódáníja.lányok ünnepi kórusa (Spárta) kósa (szanszkrit) . az ókori egyiptomiak leszármazottai.káser.fiú korosszusdió (vodu) . Isten szava Kórantaka (szanszkrit) . Vadzsraszattva ava-táskor Kongó kjó (japán) .

1034-?).áráma a Gangától délre a Jamuná torkolatának északi partján Kószambíja szutta (páli) . neve még: Mahásziddhi Vairupa. Tévhitet Oszlató kraneia (görög) . Drokmi és Dharmapála tanítványa.játék krija (szanszkrit) . a jóga 6.zen mester koszode (japán) .tesz.a Buddha 3.falu Magadhában. cselekszik krídá (szanszkrit) .belső erő.rituális és világi ima. csinál.A kószambíi szútra (Tripitaka Szútrapitaka 48.állam Észak-Közép-Indiában az i. tevékenység. cselekvő karma . az egyik tantramódszer krija vasztu (szanszkrit. hatékonyság.a szakjapa iskola alapítója (i.Kószala rádzsaság (szanszkrit) . évezredben a Gangá és a Szarabhú között.Szeki (Szung dinasztia): Az antik bölcsek emlékezetes mondásai (buddhista szöveg) Kóti (páli) . írott tibeti log dad sel) .az '50es évektől 1991-ig Krabinay (vodu) .cselekvés. amellyel egy cshanda teljesül krijamána karma (szanszkrit) .rövid ujjú alsóruha koszon (japán) . angája krijá tantra (szanszkrit) .) Kószen (japán) . karmikusan nem ható tudatállapot. elődje. 1932-ben szamghát akart alakítani (tag még: Vágó László. Pátalival szemben koto (japán) .-8. gyakorlat.citera-szerű pengető hangszer Kou long (kínai) .ördögi loa Krakucsanda (szanszkrit. Boromissza Tor) Kön csog Gyel po (ejtett tibeti) .a Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Múzeum könyvtárosa.csörgő ko'urí brgjad kji khro mo (írott tibeti) .a Nyolc Haragvó Boszorkány.sárkány koua koua (vodu) . funkció.sz. 1.újraélesztési pont a lábfej közepén Koszonsuku goroku (japán) . azonoak a Nyolc Temetőhelyi Égjárókkal ko'urí ma (írott tibeti) .működő. Mahápandita Gajadhára Kőrösi Csoma Sándor Buddhológiai Intézet .gém-tartás (hatha jóga) kri (szanszkrit) . vezeklő-tartás (hatha jóga). hatás. páli kirija vatthu) . a Gangá mellett. fővárosa Srávaszti (páli Szávatthí) Kószambí (szanszkrit) . a temető démonnői.e.somfa krauncsászana (szanszkrit) .a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike Kovács György .-7.

az 1.a feladat teljesítésének bölcsessége. fia Pradjumna.) költő.krikara váju (szanszkrit) . a tehénpásztor-lányokkal (gópí) incselkedik.a 10 teljesség krita (szanszkrit) . teste sötétkék. az akrita az ok krita juga (szanszkrit) . aki napjában egyszer ébred fel. 11. kínai cheng suozuo zhi) .a 10 teljesség kritsznam (szanszkrit) .Vrisni fejedelem kritja (szanszkrit) . a negyedik bölcsesség kritsznájatana (szanszkrit) .mesterségesen előidézett dolog kritakritja (szanszkrit) . a következő Visnu új inkarnációjakor kezdődik (427 ezer év múlva) kritaka (szanszkrit) . sz.lélegzet tüsszentéssel (hatha jóga) krios (görög) .Gaia és Uranos gyermeke krószasz (szanszkrit) . apja Nanda. a fej fölé emelt összetett kezek Krisna (szanszkrit) .fekete-fehér karma krtisabda (szanszkrit) . ábrázolása: fuvolázik. ez a Bhagavad Gítá. sz.Kronos házi ünnepe Kronión 12-én (Athén) Kronión (görög) . a Cshándógja upanisad szerint az i.-ban élt egy ilyen nevű személy. Visnu 8. okozott krita akrita (szanszkrit) . Draupadí jelzője Krisnamisra (szanszkrit) .harag. és Ardzsuna kocsi-hajtója a Mahábháratában.kittiszabdo . anyja Jasódá. ez a mi időszámításunk szerint 4 milliárd 320 millió év.sz.teendő kritjánusthána dnyána (szanszkrit. a krita az okozat. fekete.kos kripándzsali (szanszkrit) . a gudzsaráti jádava (vagy vrisni) törzs főnöke. mint Rádhá. megtestesülése (avatárája). dvésa Kródharádzsa (szanszkrit) . juga. műve: A tudás holdjának felkelte kristnájatana (szanszkrit) . vele testesül meg Lakshmi.aranykor.a nyári napfordulót követő újholdtól az első hónap Kronos (görög) . a minden lényt üdvösséghez segítő cselekedetek tökéletes ismerete. a buddhák tudásának egyike.elvégzendők Kritavarman (szanszkrit) . 8. világkorszak. 4800 istenév = 1728 ezer emberi év. Krisna Brahmá formájában a teremtő félisten. vidhjárádzsa Kronia (görög) .kilenc angol mérföld krsunasukla (szanszkrit) .a harag királya. fekete vagy tisztátalan karma.kéztartás.sötét.az elvégzett és el nem végzett rituális cselekmény.e.(i.teljesség kródha (szanszkrit) .

Föld szíve.az élet vizet locsoló ksétra (szanszkrit) . terület ksétra parisuddhi prajóga (szanszkrit) . később ők lesznek a ksatriják ksipta (szanszkrit) elmeműködés háborgása.borotvasíkság mellékpokol kszanika (szanszkrit) .ktivá vahatimá tová ktárim (héber) . a finomtest kapcsolata külvilággal ksétrapa (szanszkrit) .a béketűrés tökéletessége ksatrija (szanszkrit. a felbomlás tudása ksana (szanszkrit) . nolcfüggős kolduló bot.elfogyás. a szenvedélyek lerombo-lásának tudása. az igazság megragadása a darsana márga során ksánto páramitá (páli) .mező. a világciklusok vége ksudra dévatá upászaná (szanszkrit) . sötét erők tisztelete ksuramárga (szanszkrit) . szétszórt-ság. tovatűnés ksaja dnyána (szanszkrit) .a kiáramlás tudása. elfogadás. a Mozdulatlan Aksóghja társ-bódhiszattvája.zavar. köszönés újévkor .démonok.egy bráhman ktivá vahatimá tová (héber) . ő a Felsőlélek Ksitigarbha (szanszkrit.elmélyülés ksanika (szanszkrit) . anvajaksánti).vagyonvédő Ktipa (szanszkrit). ezt köpülték a démonok Ksírodakasájí Vishnu (szanszkrit) . elenyészés. 8 türelem (dharmaksánti. harcosok és a műszaki tudományok képviselői tartoznak ksatrijání (szanszkrit) . amelybe a hagyomány szerint rádzsák.türelem. a mosoly ksóbha (szanszkrit) .a tiszta föld elérésének elszánt-sága ksétradnya (szanszkrit) .a 4 örökletes hindu társadalmi osztály (varna) egyike.mezőőr. megrendülés.ksaja (szanszkrit) .Visnu egyik alakja. jelképe a kívánságteljesítő kincs. nádszál. írott tibeti sa'i snjing po) .Tejóceán.mező/terület-megismerő.pillanatnyi kszíve vahaszíme tajve (jiddis) .jó beírást és aláírást (Isten könyvébe).Dasarna király ksépana (szanszkrit) .ksatrija nő Ksattradéva (szanszkrit) . a figyelem behatolásának segítője. társa Lásze. tompultság Ksíramúdra (szanszkrit) .ezüst Tóra-korona ktésios (görög) .pillanatnyi ksánti (szanszkrit) . páli khattija) . figyelmetlenség. aki mindenben benne van. helybenhagyás.

cipőtartó kő a kertben a ház előtt kuei (japán) .istent vagy az elhunytat.korsó.(i. amely előtt a neki szóló szertartásokat bemutatják Kum bum (ejtett tibeti. Siva és Párvatí fia Kumára szampradája (szanszkrit) . ajanamsza Kumbha méla (szanszkrit) .hindu női tanító Kumárila (szanszkrit) .nemi szervek kuk (ejtett tibeti.indiai mester. szúnja kua (kínai) .démon.égő hamu mellékpokol kula (szanszkrit) .a dalai láma kiválasztásának rendszere kucunugi isi (japán) .Mandzsusríkírti fia.aggódás. alapítója Nimbárka Kumáradzsíva (szanszkrit) . a 4 nagy fordító egyike (meg: Paramártha.hexagram az I Csinghez kuan (kínai) . írott tibeti bkug) . az alsó lélekből lesz kuhú (szanszkrit) . a világi hallgatóság megszó-lítása kulaputra (szanszkrit) . önkínzás kukkutászana (szanszkrit) .család. japán Kannon) . herceg.a nagy ünnepet 12 évenként.felekezet.Kóbó Daisi kukkuccsa (szanszkrit) . i. kaszt kuladuhitri (szanszkrit) . Amóghavadzsra. Csang anban.tibeti kolostor Kumár (szanszkrit) . birodalmi tanítómester.sz.(i. rádzsafiú. Kumára ácsárja nepáli tanító az i.a lélek visszahívása Kukai (japán) . a világi hallgatóság megszólítása Kulika Pundarika (szanszkrit) . Visnu. Hüan cang) kumárí (szanszkrit) . esetleg annak lelkét ábrázoló szobor. Kínában női alakká vált (az Irgalmasság Istennője).üresség.sz. a Vimalaprabhá (Tökéletesen Tiszta Fény) Kálacsakra kommentár írója kultuszszobor (egyiptomi) .Avalókitésvara bóddhiszattva. írott tibeti kun 'bum) . 413).sz. Szent iratok kú (japán) .sz. a kis ünnepet . kezében gyakran gyermekkel kubilgán (mongol) . a Vízöntő csillagkép. 690-750) a védikus szövegek magyarázatainak összefoglalása kumbha (szanszkrit) .Karttikéja egyik neve Kumára (szanszkrit) . 7. buddhista szövegek fordítója.nemes ifjú férfiak. 401-ben fordítóiskolát alapított Kína északi fővárosában.K'tuvim (héber) .nemes ifjú nők. pl. 344-kb. bódhiszattvák csoportjai. hadisten. században.számon tartott újraszületés kubligáni (ejtett tibeti) .kakas-tartás (hatha jóga) kukúla (ejtett tibeti) .Biblia.átjáró Kuan jin/Kuan si jin (kínai.

elzárja szusumnát. Ratnaszambhava kísérője. az ünnep 1 hónapig tart. akik valamelyik . Godan vezér kérésére a mongolok terítője.az ég kapujának hegye. Udzsain. mélyről fakadóan.a testet edző gyakorlatok a Sao linban Kung Fu ce (kínai) . észak.savanyú mártás k'un (kínai) . Haridhvárban áprilismájusban. alaposan.Konfucius kunga (ejtett tibeti. az I csing egyik trigramja kun 'bum (írott tibeti) . van egy 144 éves (12 x 12 év) periódus is kumbhaka (szanszkrit) . a Nap pedig a Nyilasban van. tudati diszpozíció Kun lun (kínai) . és a Nap átlép a Baktérítőn.föld.sz. találós kérdés a csanban (kóan) kung cshu (kínai) . amikor a Jupiter és a Nap is az Oroszlánban van. összetekeredett nősténykígyó kundzsara (szanszkrit) .kondérfülű.4 évenként rendezik meg 4 helyen: Prajág.bírósági ügy. idejét asztrológiailag határozzák meg: Prajágban január-február.szamvriti bódhicsitta kun tu bzang mo (írott tibeti) . amikor a Jupiter a Vízöntőben van. Udzsainban május-júniusban. az Ősbuddha kunapa (ejtett tibeti) .harci elefánt kung an (kínai) . műve: Buddha szándéka kuni cu kami (japán) .Kum bum Kun dga' bo (írott tibeti) . a Nap pedig a Nyilasban. 1182-1251). amikor a Jupiter a Bikában van. Haridhvár. potenciális prákriti erő.Kon dzso kung fu (kínai) .hullaiszap mellékpokol kund (szanszkrit) . bhája) (hatha jóga) Kumbhakarna (szanszkrit) .tibeti láma (i.egyes helyek szellemei. Násik.település Vadzsdzsí államban.tűzistenség kummásza (páli) . a múládhára csakrában nyugszik.a légzés visszatartása (antara.Szamantabhadrí Kun tu zang mo (ejtett tibeti) .Ánanda kun long (ejtett tibeti) .motiváció.a kozmikus szunnyadó energia. Násikban július-szeptemberben.üdvösség Kunga Gyalcen (Szakja Pandita) (ejtett tibeti) . Vardhamána szülőhelye kundalíni (szanszkrit) .a tökéletes jóság. mint a Szuméru kun rdzob bjang chub kji sems (írott tibeti) . Rávana fivére kumbhanda (szanszkrit) .vályú Kundagráma (szanszkrit) . bódhiszattva. írott tibeti kun dga') . amikor a Jupiter a Skorpióban.az Ősbuddha női társa Kun tu zang po (ejtett tibeti) .

teknős.fekete bambusz (Phyllostachys nigra) kuro macu (japán) .szerencse.cedáká persely kupka (héber) . fővárosa Hasztinápura. boldogság.lélegzet a szemhéjak mozgásával. a lélek titokzatos része a sintóban kusitaka (szanszkrit) . Visnu egyik megtestesülése kúrma váju (szanszkrit) . ez a Bhagavad Gítá Kurukullá (szanszkrit) . család a Mahábháratában.áldozati szertartásoknál használták (Poa cynosu-roides). a gazdagság istennője Kurus .a minden erkölcsös állapotban jelenlévő tényezők (nisjandaphala.az Apaturia harmadik napja Kúrma (szanszkrit) .ünnepi. egy csata helyszíne Delhitől északra a Mahábháratában.Vádavatí apja kusafű (szanszkrit) . ország Kuruksétra.Ráma és Szítá fia. ezzel van kitömve a meditációs ülőpárna kusi mitama (japán) . az Uttarakuru egyik alföldrésze.lélek. Lava ikertestvére Kusadhvadzsa (szanszkrit) . .Napata Kusa (szanszkrit) .Kürosz Kus/Kusita (egyiptomi) .úr. pislogás kurmászana (szanszkrit) .a birodalom legkiválóbb buddhista mestere.a Kuruk földje. tudós kuszala (páli) .üdvös cselekedet/szándék kuszala dharma (szanszkrit) . a kauravák őse.üdvös dharma kuszala mahábhúmika (szanszkrit) .Adzsátaszattu beceneve Kuntí (szanszkrit) .japán fekete fenyő (Pinus thunbergii) kuro moncuki (japán) .ragadozó madár kusog (ejtett tibeti) .Pándu özvegye a Mahábháratában. fekete címeres kimonó kurokami (japán) .selyemből készült női sapka Kureótis (görög) .az eget a földdel összekapcsoló nádszál a sintóban Kúnika (páli) . üdvösség.meghatározott földi helyen laknak.fekete haj tánc kuru (szanszkrit) . Bharata egyik utóda Kuruksétra (szanszkrit) . másik neve Prithá Kuntibhódzsa(szanszkrit) . kínai megtisztelő cím kupá (héber) .indiai nép.Jádava vezér kuo ji fa si (kínai) . dabbhafű.a Vörös tárá. ahol Krisna kinyilatkoztatta magát Ardzsunának. erkölcs kuszala csetaná (szanszkrit) .teknősbéka-tartás (hatha jóga) kuro csiku (japán) . a tevékenység teremtő-alkotó feladatkörének képviselői kuni no toko tacsi (japán) .

adhipatiphala) kuszala mahábhúmika dharma (szanszkrit) . anyja Idavidá. purusakáraphala. nem-ártás /avi-himszá/) kuszaléndríja (szanszkrit) . amely mindent körülölel. női alak Kwannon (japán) . a Buddha halálának helye Kútágára szálá (páli) .súnja kuu gan (japán) .Avalókitésvara. összeszedettség /szamádhi/. társa Jaksí. női alak Kyaneai (görög) . a gazdagság istene.a jó alapja. egy Puspaka nevű szekéren utazik. tudatosság /szmriti/.a jaksák királya.prahánaphala. a nyolcas csörten-csoport egyike kuten (ejtett tibeti) . az üdvösség gyökere.Avalókitésvara. az utánuk álló szám alapján különböztetik meg a rengeteg sírt egymástól Kwan Seum Bosal (mongol) . dalnok.a Buddha földi születése. ezzel a betűjellel jelölik a szakirodalmak a thébai nyugati parton. vándorszínész Kuszinárá (páli) . tenni akarás /vírja/.19-21 kuu (japán) . a Kincsek Ura.az 5 üdvös tehetség (bizalom /sraddhá/. bölcsesség /pradnyá/) kuszen (japán) .Démétér szent itala árpából. koma. apja Visravasza. nem-haragvás /abjápáda/.möil kutya órája (kínai) .10 üdvös szamszkára összekapcsolódva a tudatossággal kuszala múlá (páli) .kunyhó kuttonet (jiddis) . a Szálavana áráma egyik neve Kutam csörten (ejtett tibeti) . keresztapa KV-szám (egyiptomi) .Tornyos Csarnok Vészálíban.azaz a Királyok Völgye sírjai. erényes (lemondás /nekkhamanam/. mentából és vízből .énekes. amelybe a külső szellem beköltözik kuti (szanszkrit) . Visvakarmá a Kailász-hegyen épített palotát neki.Kings' Valley . a valóság.teljesen hamis. a gazdagság istene kün dzop (ejtett tibeti) .szóbeli tanítás két zazen között kuszílava (szanszkrit) .Apollón-szentély kykeón (görög) . a Királyok Völgyében található uralkodói és nemesi sírokat.csitta kvater (jiddis) . az érzékszerveinkkel tapasztalt világ kün zsi (ejtett tibeti) .testi alap (pl.szándék.a mallák fővárosa. a jósé).üresség szemlélet Kuvéra/Kubéra/Vaisravana (szanszkrit) .

i. írotttibeti skyes bu chen po'i mtshan) . kecses.szent képeket őrző szoba lakkhana (szanszkrit) .” (Nettippakarana) laksana (szanszkrit) . fásultság laja jóga (szanszkrit) .jóga a finomabb természeti erőkön való uralom útján. prat-jáhára.megkülönböztető jegy a testen. írott tibeti la dvags) . napja.az omer-számlálás 33. egy nagycsalád lakóhelye la dvags (írott tibeti) . írott tibeti bla bres) .baldachin Ladakhi-királyság (ejtett tibeti.kecses gyémántmennydörgés-tartás (hatha jóga) laghutá (szanszkrit. gyakorlatai: jama. nijama. dhjána. jegy (parikalpita.útvesztő.kicsi. páli lahutá) . a nőknél a bal oldalon szerencsés lakkhanoháro (páli) . jógagyakorlatok közvetlen megismeréssel. teliholdkor a fejtetőn van.nyugalom.kettős bárd labyrinthos (görög) . könnyű. szellem. szexuális gyakorlatok.boldog életre. dháraná.udvar.népemmé fogadlak lakang (ejtett tibeti) .tibeti kolostor labrys (görög) .a la visszahívási szertartása la ne (ejtett tibeti.nagy szépségjegy . a szertartásmester címe Labrang (ejtett tibeti) . parinispanna) laksana (szanszkrit. módszer az Önvalóval való egyesülésre az odaadó feloldódáson keresztül.hágó. írott tibeti bla 'gugs) . gyakorlottság laja (szanszkrit) . alkalmazkodóképesség. szuksma krijá. az életerőhöz kapcsolódó pszichikai elv.a hely.megkülönböztető tulajdonság. feloldódás. „Egy fogalmat jellemez-ve minden hasonló jegyű fogalmat is jellemeztünk. lélek. szamádhi laja krijá (szanszkrit) . újholdkor a talpban.a világerők felhasználása lákáhti (héber) . koccintáskor la (ejtett tibeti.sz. szthúla krijá. írott tibeti bla gnas) . zegzugos folyosó (Kréta) lad re (ejtett tibeti. valami feletti la cour (vodu) . lágyság. a férfiaknál a jobb.odaadás. 846-1842 lág baómer (héber) .Ladakh la guk (ejtett tibeti. laja krijá.életelv la place (vodu) . ájur véda laghu vadzsrászana (szanszkrit) .L l’hájim (héber) . ezen a napon lehet borotválkozni és esküvőt tartani laghu (szanszkrit) . írott tibeti bla) . jellegzetesség.jellegzetességek átvitele. paratantra.

a gazdagság szerencsét hozó istennője (másik neve: Srídeví.sz. föld. ájur véda lang po (ejtett tibeti. esőcsinálásra .Ráma öccse.ösvény Lamrin Csenmo (ejtett tibeti) .nagy tengeri csiga.lamdre láma (ejtett tibeti. női jellegű (mo. írott tibeti glang dar ma) . 836/838-842).laksanaparináma (szanszkrit) .a tulajdonítás alapja. írott tibeti glang) .a bőség.bal oldali főér. az első elmélyüléshez vezető felkészülés első szintje laksanapratiszamvédi manaszkára (szanszkrit) . jelképe: kinyílt lótuszvirág. pingalá lalátacsakra (szanszkrit) . út. a Jarlung-dinasztia utolsó tagja lang han (ejtett tibeti) .a tibeti buddhizmus téves elnevezése. jin).a jellemzők megta-pasztalása. 8. írott tibeti lam 'bras) . a buddhizmus a bönre épülve lamajin (ejtett tibeti) .ösvény. ajanamsza Lang dar ma (ejtett tibeti. Kamala).tanító. majom szolgája Hanumán laksja (szanszkrit) .az elmélyülés mentális tevékenységei közül az első Lakshman (szanszkrit) . írott tibeti glang po) . nem-tanulás) lam 'bras (írott tibeti) .tehén.Dasaratha fia. Visnu társa. kapcsolódás. a szenvedélyek és a tudatlanság eltávolításának útja (felhalmozás. Padmá.elefánt languichatte (vodu) macskanyelv (Eurpatorium odoratum). a jellegzetesség alanya Laksmana (szanszkit) . egy nagycsalád Lakulin (szanszkrit) . Satrugha ikertestvére Laksmí (szanszkrit) .erőközpont a homlok tetején (= homlok) Lalita Visztara (szanszkrit) . mester. írott tibeti bla ma) . a hínajána mahá szamghika Buddha-életrajza lam (ejtett tibeti) . amikor Padmászambhava Indiából Tibetbe ment.a szakjapa iskola átadása lamrin (ejtett tibeti) . Congkapa műve lang (ejtett tibeti.a 42. a tejóceán köpülésekor keletkezett laku (vodu) . guru lámaizmus . fúvós hangszer lamdre (ejtett tibeti.udvar. a 2.Csodák Tárháza. az indo-tibetiben a Bika csillagkép.Siva egyik avatárája lalaná (szanszkrit) . meditálás.koplalás.A tan összegzése.elmélyülés laksanapratiszamvédi manaszkára (szanszkrit) . állatövi jegy.félistenek lambi (vodu) . északkelet. belátás.sz. tibeti király (uralkodott i. századtól. tulajdonképpen a tibeti buddhizmus az i.

kísér. Szílan. 604-517). nála van a szellemvilág kulcsa.dallamos Tóra olvasás lélekmadár (egyiptomi) .Lanká/Srí Lanká (páli) . lelki restség lemehadrin min hamehadrin (héber) . színe fehér légol (jiddis) .feltesz lehitpálél (héber) .jó karma Legba (vodu) . 5.ankusa lcang lo can (írott tibeti) . lantsza (szanszkrit) .a Tettért Fizető Hóhér. ájur véda lcags kju (írott tibeti) . jelképe tükör. köszönés ros hasanakor Léthé (görög) . a formák jelenésének úrnője laukika (szanszkrit) . jelképe mankó. a ráksaszák országa Lankávatára szútra (szanszkrit) . sz.jó esztendőre legyetek beírva.sós.a sorompót felnyitó isten. írott tibeti las bzang) .tett-szél. a szellem működése Lásze (ejtett tibeti) . Kusa ikertestvére lavana (szanszkrit) .Dionysos ünnep Gamélion hónapban (Athén) Lénard Jenő .le szang las kji gshed ma (írott tibeti) . a Holtak Urának kísérője las kji me long (írott tibeti) .e.sz.a gyakorlás világi útja laukika szamvjavahára (szanszkrit) .karma las bzang (írott tibeti) . Szent Péter.kevurá léviták (héber) .e.Mosoly. az istenek tolmácsa. az angol Buddhista Társaság egyik alapítója (1907) lesaná tová tikatévu (héber) . Föld szíve kísérője. ahol Hanumán megtalálta Szítát.feledés levájá (héber) .köznapi/világi gyakorlat laukikégradgarma (szanszkrit) .Ceylon régi-új neve.indiai írásfajta különleges mantrák jelölésére Lao ce (kínai) .megragadás Lénaia (görög) . a Lévi törzs .a legbuzgóbbak számára len pa (ejtett tibeti) .Tettek Tükre a Holtak Uránál las kji rlung (írott tibeti) .Ráma és Szítá fia. kötődik.Öreg Mester. levéltáros (i.sz.világi laukika márga (szanszkrit) . csatlakozik.ba leló (ejtett tibeti) .Alakávatí le szang (ejtett tibeti.lustaság. 1911-12).a világi minőségek legfelső szintje Lava (szanszkrit) .A szigetre lépés szútrája. 240) las (írott tibeti) .imádkozni lejnolás (jiddis) .műve: Dhammo (i. i. mahájána jógácsára szútra. műve: Az út és erény könyve (Tao te king) (legkésőbb i.

bódhiszattva Lhámoj Lhaco (ejtett tibeti) .Dévadatta lha szang (ejtett tibeti.kőhalom.tagjai. írott tibeti lhag) . az ő idejében került Tibet kapcsolatba buddhizmussal (i.Lhásza védőistennője. alkalmatlan nap. sötétzöld lhá ma jin (ejtett tibeti) . írott tibeti) .egy hegy helyi istene (jüllha) lha sa (írott tibeti) .együttszületett tudás Lhásza (ejtett tibeti.a 28. a 8-as csörten-csoport egyike lhag mthong (írott tibeti) . a 8-féle lény (szde brgjad) egyike.Dévéndra lhak (ejtett tibeti.szahadzsánanda lhan cig skjes pa'i lha (írott tibeti) . kultuszhely lhun gjis grub oa'i rig 'dzin (írott tibeti) .boróka füstáldozat a helyi istennek (jüllha) Lhabab csörten (ejtett tibeti) . írott tibeti lha ri) .anabhoga . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.isteni bőség (ajándékkendő.imaterem lhakpa (ejtett tibeti.vipasjaná lha'i dbang po (írott tibeti) . félistenek. általában hágókon.amikor a holdnapban 2 napkelte van lhakang (ejtett tibeti) . isteni drágakő. a test 5 őre. magas hely lha bsang (írott tibeti) .sz. írott tibeti lha bsang) . aszura lha min (írott tibeti) . helyi istenség.Vémacsitra lha rdzas (írott tibeti) . eszközei) lha ri (ejtett. tibeti király. írott tibeti lha sa) .női bódhiszattva. víz. ékszerei. Merkur.szerda. déva.Párducfejű. közepére szólt rúdon imazászlókkal.Lhásza Lha sbjin (írott tibeti) . kéz.aszura lha na jin gji thub pa thags bzang ris (írott tibeti) . akik a Szentély szolgálatát végzik.együttszületett isten lhan cig skjes pa'i ye shes/dag pa (írott tibeti) .fényes. kivéve Áron és családja lha (ejtett tibeti. díszei.titánok.Tibet fővárosa Lhaszema (ejtett tibeti) . jelképe kék színű kéz Lhalhatori (ejtett tibeti) . írott tibeti) . az istenek selyemruhája.lha szang lha chen ljang nag gzig mgo ma (írott tibeti) . írott tibeti lhag pa) . 333) Lhámo (ejtett tibeti) .az Önmagát Teremtő ismeretőrző lhun grub (írott tibeti) .látomások tava Délnyugat-Tibetben lhan cig skjes pa'i dga1' ba (írott tibeti) .a Nagy Tanító látogatása az Istenek Vilá-gában. Dordzse Szempa kísérője lhato (ejtett.

jellegzetesség.gabonarosta lilá vigraha (szanszkrit) . manasz.Zsang zsung utolsó királya. belső test.különbség .alkalom.li (kínai) . metafizikai gondolkodásmód. a pusztítás. színe a vörös. függőlegesen állított strucctollat viseltek a hajukban.buddhista császár (uralkott i. lángolás. illendőség. és országát beolvasztotta Tibetbe liknon (görög) . az önmagában lévő dolgok világa. az ő idejében ment Bódhidarma Kínába libera (vodu) . a hinduizmusban a durvatest jelképe.sz. 502557). Siva jelkép.finomtest. Saiva purána.a Líbiai-sivatagban élő törzsek összefoglaló neve. jelképe a tűz lángja.a Virát Purusa játéka lilá vigraha upászaná (szanszkrit) . tanmátra). férfi nemi szerv.Rinzai.a kínai buddhizmus csungnansan ágának filozófusa (i. szukmasaríra linga mátra (szanszkrit) .szent kincsek. a neokonfucianizmus li si wu ai (kínai) . indríjáni. benső törvény.női démon. bháva linga déha (szanszkrit) . tűz. erkölcs.elv és jelenség akadálytalansága.jel. dalok a neotaoizmusban linga (szanszkrit) . szertartások. jegye a madár. Nap. vidjá létfokozat Lin csi (kínai) . 635-730) Liang Vu ti (kínai) . tradíció. a szánkhjában minden.halotti ima libúk (egyiptomi) . íze a keserű.elvek tana.sz. jegy. szatori ling pao (kínai) . ahamkára. dél. később ezek egyik legerősebbike. szerve a szív. Ádám első felesége lílonmukti (szanszkrit) . az I csing egyik trigramja Li csing (kínai) . jelleg. statikus. a Konfuciusznak tulajdonított 5 klasszikus egyike li hszüeh (kínai) . a jógában a csitta.az Önvaló tisztelete a dévák megtestesülésein keresztül Lilith (héber) . Li T'ung hüan filozófiája Li Tung hüan (kínai) . szociális magatartás (ellentétben a jennel. jelzés. ami nem durva létező (buddhi. akit Szongcen Gampo megöletett. nyár. amely személyes). az ábrázolásokon ez az egyik fő ismertetőjelük licscshaví .nép és állam Magadhától északra Ligmikja (ejtett tibeti) .a dzsiva az anyagvilág káprázatától való szabadulás létfokozata.Szertartások feljegyzései. a jelenségek mögötti transzcendens lényeg.

írott tibeti lo ca' ba) .fejloa.Lo jel. különböző. 19351989) Lo szang Drak pe pal (ejtett tibeti) .óriási tengeri szörny liziológia .a loa megragadta loa racine (vodu) . személyes védelmező lobdzsong (ejtett tibeti) . a kiindulási alap. írott tibeti lo gsar) . dalai láma oktatója Lo szang Csö ki Gyal cen (ejtett tibeti) .természetfeletti lény. vágy.tibeti fordítómester Lodö Rincsen (ejtett tibeti. Jü császár a Lo-folyóból kiemelkedő teknős hátán látta meg.lo szár ló órája (kínai) . megszüntető).tanulás lóbha (szanszkrit) . egyedi. démon loa kêbé li (vodu) .elme lo ca va (ejtett tibeti.linga saríra (szanszkrit) . rága Loco (vodu) .a növények istene.Krakuccshanda Logana (szanszkrit) . az Avatamszaka szútra tanítása livjatáb (héber) .mohóság. a fák megszemélyesítője. a szentély őre Locsána (szanszkrit) .Szangje Csenma .személy vagy közösség megszabadulásáról szóló tan.sz.gyermekloa.fordítómester lo su (kínai) . 3 szintje: 1.a forgatag köztes léte lo (ejtett tibeti. a Drepung-kolostorban Jönten Gyaco. azonos.gyökérloa. alkotó.a karmikus következményeket hordozó finomtest Linto (vodu) . szellem. hónap 29. 3. egy család ősszelleme loa tête (vodu) .újév a 12. infantilis viselkedésre kényszerít liu bo luo (kínai) . aki elsőként száll meg valakit. amely teljesen eltér a kezdettől. me va Lo szang Csö gyen (ejtett tibeti) .páramitá jána liu sziang (kínai) . istennő Locsung (ejtett tibeti) .fordító lo gsar (írott tibeti) . írott tibeti) . írott tibeti blo grosz rin cshen) . 2.pancsen láma (i. általában folyamat.Congkapa eredeti neve lo szár (ejtett tibeti. a végső szint. kapzsiság. az út (módszerek). a helyzet felmérése. de véges számú szintje van lkugs 'bjung srid pa'i bar do (írott tibeti) . guédé.6 jellemző (átfogó.a Buddha szeme. írott tibeti klo) . napján lo tho (ejtett tibeti.az első pancsen láma.évkönyv loa (vodu) . a 4.11-13 lo pan (ejtett tibeti) .egy guru Log dad szel (ejtett tibeti) .

mellette élt Bódhidarma lóka (szanszkrit.köznapi gyakorlat/fogalom. a 6 vándorlény (istenek /dévaloka/ színük a fehér.a világot őrző. más felosztásban: Dhritirastra (kelet).nagy szent lon ku (ejtett tibeti) . Szóma-Észak.a világhoz tartozó.a hínajána mahászánghika irányzatának szektája. az átlagemberek. éhező szellemek /petti viszaja/ színük a vörös. a Buddha jelzője lokapála (szanszkrit) . az élőlények világa és ez a világ. világi lókuttara (szanszkrit) .világfeletti lókuttara bhávana márga (szanszkrit) . írott tibeti stong gsum gji stong chen po'i wdzig rten híi khams) . írott tibeti dzig rten) .boldogságtest long (kínai) .a világ. pokollakók /niraja/ színük a fekete) lókanátha (szanszkrit) . a mennyei buddhák kultusza lólászana (szanszkrit) .hindu materialista bölcseleti rendszer lókák (szanszkrit) . konvencionálisan használt fogalmak. állatok /tiraccsána joni/ színük a kék. világi.égtáj-őrök: Agni (Nap)-Kelet (Zenit). Viru paksa (nyugat).hintázó-tartás (hatha jóga) Lómása (szanszkrit) . köznapi tapasztalati/konvencionális igazság/fogalom lókija (szanszkrit) . Indra (Jama)-Dél. emberek /manusszá/ színük a sárga. félistenek /aszura kája/ színük a zöld.transzcendens út lókuttara váda (szanszkrit) .az ős Értelem Lojang (kínai) . de más rendszer is volt.létformák.Logos (görög) .cselekvés és gondolkodás a közösség érdekében lókavjavahára (szanszkrit) . a 27 holdistennő.kolostor. kínai sun si lun si) .a gyakorlás transzcendens útja lókuttara csitta (szanszkrit) . a fizikai világ. Brihaszpati-Nadír. ahol az újrakeletkezések megvalósulhatnak lókájata (szanszkrit. lókaszamvritiszatja (szanszkrit) .köznapi. Visnu-Zenit. Vaisrávana (észak).3 világ-elem. Virudhaka (dél). a világvédő.világfeletti tudat lókuttara márga (szanszkrit) . felszíni igazság lókaszangraha (szanszkrit) . a létforgatag lóka dhátu (szanszkrit triszáhaszra mahászáhaszra.szambhogakája .nága longsz szku (írott tibeti) . Varuna-Nyugat.

ismeri a Tórát. szél lung gom (ejtett tibeti) . jang). 1806-1815) Lunk Drub pai Rig dzin (ejtett tibeti) . de nem úgy él Lumbiní-liget (szanszkrit) . a Konfuciusznak tulajdonított tulajdonított 4 klasszikus könyv (Szí Su) egyike lung (ejtett tibeti. nága).a zsidó naptár luan shi (kínai) . írott tibeti lug) . írott tibeti rlung) . sarkaiban tigris.a bön szerint a Nem teremtett Lény fehér fénysugarából keletkezett őstojásból kilépő ember. elme test) . föld.a Negyvenkét Gyönyörű isten. hátán kívánságteljesítő drágakő.szélparipa. kígyó-démon. állatövi jegy. a föld alatti kék és fekete istenek (ld.szambhóga kája lön sen (ejtett tibeti) . a testben a torokhoz kapcsolódik lus can gsum (írott tibeti) .luk luk (ejtett tibeti.lakhely Kapilavasztu mellett.sz. itt született a Buddha lun (kínai) Abhidarma pitaka Lun Jü (kínai) . a 8. írott tibeti klu) . imazászló-füzér.kormányösszekötő ltag pa'i bdzd sgo (írott tibeti) . férfi jellegű (pho. dalai láma (i.datolyapálma levél (szukkotkor az ünnepi csokorban).abhútaparikalpa/bhranti luddzsatitiloko (szanszkrit) .állandóan összetevőire eső dolog lug (írott tibeti) .a háromféle sorsúak (hús-vér.a látvány ismertetőjegye ltung (írott tibeti) . az öreglyuk ltastangs kji phjag rgja (írott tibeti) .északi zöld tudáshordozó istenség.trung ltung ltung (írott tibeti) .Vidéha luáh ha sána (héber) . hópárduc. káprázat. az Ötvennyolc Haragvó ellensúlya longsz szpjod rdzogsz pa'i szku (írott tibeti) . az indotibetiben a Kos csillagkép luláv (héber) . a zászló közepén ló.futó. Je mon. tavakban és folyókban laknak lu phak po (ejtett tibeti) .párbeszédek.szöveghagyomány. hírvivő szerzetes lungpi (ejtett tibeti) szarvasmarha bika Lungtok Gyaco (ejtett tibeti) . délnyugat. garuda és vízi sárkány lungompa (ejtett tibeti) .longsz szku'i lha tshogsz bzhi bcu rtsa gnjisz (írott tibeti) .a tarkó ördögkapuja. írott tibeti rlung rta) . jó íz illat nélkül.trung trung Lu (ejtett tibeti.bárány.légzési módokkal elért szellemi vagy fizikai képesség lung ta (ejtett tibeti.a 9.

Padampa Szamgye tanainak továbbfejlesztője mada (szanszkrit) . a taoizmus Madonnája Ma cu Tao jin (kínai) .Vidéha lusz (írott tibeti) . mátarí ma ni khor ló (ejtett tibeti) . méregkeverő.tanító asszony. 788). a test lü (kínai) .méreg. amulett.lü lü (ejtett tibeti.tarisznya macuri (japán) .avidjá ma skyes dgra (írott tibeti) .álló kőlap macoutte (vodu) .Baszo Dóicu ma dake (japán) . biztonság szimbóluma.lugas a kertben Macsig Labdrön (ejtett tibeti. a szerzetesi szabályok értelmezése. köszönetmondás a kaminak macsa (japán) .imamalom ma rig pa (írott tibeti) .Szambhala első Kulika királya. tisztelet a sintóban.rakta ma mo (ejtett. amit hátrahagyunk. szennyezett szenvedély.fűzfaág M ma (ejtett tibeti) .Macsig Labdrön ma las thob pa'i rakta (írot tibeti) .zöld tea maccsharija (szanszkrit) .fennhéjázás. igazság.démonnő.óriás bambusz (Phyllostachys bambusoides) ma gcsig lab szgron (írott tibeti) . írott tibeti ma gcsig lab szgron) . írott tibeti) . kínai buddhista iskola. önteltség. rontásfajta mácévá (héber) .Adzsátaszatru Maadzsusríkírti (szanszkrit) .toll.(† i. . dicsőítés. írott tibeti lusz) .esti ima.a világ rendje maat (egyiptomi) . a mikosi körbejárása. a világ rendje macandal (vodu) . ő írta a Lugha Kálacsakra kommentárt mááriv (héber) . varázsló (Macandal 1757-es lázadása után). 2.anya. ld. a kami fogadása. a 8. (egyiptomi) maswasa Ma cu (kínai) . a stabilitás.sz.a fegyelem iskolája. csan pátriárka.valami. bűnöző boszorkány csoport.sinto rizs-szertartás általában ősszel (1. 3. a lélek visszavásárlása lygos (görög) .önzés macsiai (japán) .lus 'phags po (írott tibeti) . a testi egészség energiája. a kami búcsúztatása). a nappal feláldozott állatok belső szerveinek esti égetése Jákob emlékére maat (egyiptomi) .

sz. középső út mádhjamika (szanszkrit) . 200 körül). ahol elő-ször nőt temettek madárepiphania (görög) . a kellős középen álló. a para 2. a dogmatikus szélsőségektől mentes felfogás. alapítója Nágárdzsuna. a megváltoztathatatlan.vaisnava szent (i. praszán-gika) Madhjamaka sásztra (szanszkrit) . a megváltoztathatatlan.egy isten megjelenése madár alakban Mademoiselle Brigitte (vodu) . mind az anyagi világtól madhja (szanszkrit) . a Védákról szóló tanítása tiszta dualizmus (dvaitá dvaita váda). közbülső. ejtett tibeti uma) .a dzsiva középső (emberi) létfokozata.egy guédé. fejlődési állapota. Maitréjanátha műve madhjama (szanszkrit) . jógácsára szvátantrika/. vagyis Isten. alapítója Nágárdzsuna (i. mindenféle nézettől való mentesség (dristi súnja).A véglet és közép kifejtése.alko-hol Madame Brigitte (vodu) .Maman Brigitte Mademoiselle Chalotte (vodu) . mahájána jógácsára szútra.kreolul törve beszélő titokzatos hatalom Madhávácsárja (szanszkrit) . bármiféle nézettől mentesség.középút. közepes (pl. középút. olyan temetők szelleme. 2 aliskolája van (szvátantrika/szautrántika szvátantrika. aki személy különbözik mind a személyektől. közbülső rész Madhja antavibhága (szanszkrit) . 1239-1319). mindenféle nézettől való mentesség (dristi súnja). önlétnélküliséget vallók (nihszvabhá vavádin). ellenvéleményt nem .A középút tana. Nágárdzsuna műve madhjamápratipat (szanszkrit) . a megkülön-böztető fogalmi gondolkodással létrehozott tételek hamisak. a dogmatikus szélsőségektől mentes felfogás. a kellős középen álló. más néven ürességet vallók (szúnjatávádin). ellenvéleményt nem tűrő szélsőségektől mentes gondolkodás.közép. innen már nincs visszaesés alacsonyabb létfokozatba. avidjá létfokozat madhjamaka (szanszkrit.u.aki a közbülső felfogást vallja. vairágja).protokolláris viselkedésű titokzatos hatalom Mademoiselle Dinclisin (vodu) . közbülső. mahájána jógácsára szútra. aurea mediocritas (arany középút). a pradzsnyápáramita egyik irányzata.középút.

Brahmá szútra kommentár.Mézesfalat szútra (Tripitaka Szútrapitaka) madhuparka (szanszkrit) .Tipitaka. a Buddha közvetlen tanítványainak feljegyzései. itt végezték el a buddhista iratok első rendezését i. ájur véda Madhuszúdana (szanszkrit) .középút. másik neve Ánandatírtha madja (szanszkrit) .kedvező dolgok felajánlása a múrtinak madhur (szanszkrit) .démon.sz. társával. ájur véda Madzsdzshima nikája (szanszkrit) .az első kő a vízmedencéhez vezető úton a kertben mae vare (japán) . Nakula és Szahadéva anyja maddzsa (szanszkrit) . a tavasz istene Madhu pindika szutta (páli) . fejlődési állapota.A közép(hosszú) gyűjtemény (Tripi-taka). műve: Anuvakhjájana. mestere Acsjutapréksa. teisztikus vaisnava. Magadha nyelve .advaita védánta iskola alapítója (i. Krisna egyik neve Madhva (szanszkrit) . Visnu Hajagríva alakjában megölte őket. A közép(hosszú) gyűjtemény mae isi (japán) . 152 szútra maddzshima patipadá/maddzsima páda (szanszkrit) . a para 2. 247-ben mágadhí (páli) .prákrit. bármiféle nézettől mentesség. a szélsőségek kerülése Maddzshima-nikája (páli) . a nemes nyolcas ösvény.e.tűrő szélsőségektől mentes gondolkodás.egy ország Mádrí (szanszkrit) .édes. 2 aliskolája van (szvátantrika /szautrántika szvátantrika. praszángika) Madhu (szanszkrit) . páli kánon. Pándu felesége.csontvelő és idegszövet. Kajtabhával ellopták a Brahmából kiáradó Védákat. a Buddha tanítása. a mai Bihár állam területén a Gangesztől délre. jógácsára szvátantrika/. 1238-1317).férfi szerepet játszó geikók kacurája Magadha rádzsaság (szanszkrit) Észak-India legjelentősebb ókori állama. a Buddha korában fővárosa Rádzsagriha volt (páli Rádzsagaha).Madhu démon lesújtója.bor Madra (szanszkrit) . a Buddha megvilágosodásának helye. megkülönböztető fogalmi gondolkodással létrehozott tételek hamisak.Madra királyának lánya.

a jelentős óind államok (i. kínai da yuan jing zhi) . Ormuzd és Ahrimán szimbóluma magga (szanszkrit) út. a tökéletes élet (Brahmá. a szamádhi a hatha jógában. de sokkal rosszabbul állták az idő romboló hatását mahá (szanszkrit) . templom Bodh Gajában. sokkal gyorsabban és olcsóbban.a középbirodalmi piramisok jellegzetes építési technikája: sugarasan felhúzott mészkő váz alkotta rekeszeket töltöttek fel homokkal.Dávid pajzs.nagy áldozat.vagy vándorprédikátor maggura (szanszkrit) . nri) mahá kála (szanszkrit) . átélés a laja jógában.a nagy tökéletes tükörszerű bölcsesség.nagy szellemi állapot.nagy.nagy idő. évezred) mahá jadzsna (szanszkrit) . a megvilágosodás 4 fokozata (szótápanna. bhúta. arahá). a Buddha bőrének színe a szamádhiban mágha (szanszkrit) . márga maggacsitta (szanszkrit) . hexagram.hindu január magházas technika (egyiptomi) .magat (szanszkrit) .nagy elemek.ösvénytudat. sziklákkal. anágámí. a 4 nagy létező (föld 'szilárdság'. impozáns látványt nyújtó nagy piramisok épültek így. az idő teljessége . a duhkha megszüntetéséhez vezető út.vendég. magasztos mahá bháva (szanszkrit) .nagy ország/nép.a legmagasabb ösvény maggid (héber) . 1. a tudat egyetlen formához sem kötődik maggámagga (szanszkrit) . nyerstéglával. levegő 'mozgás').e.nagy megvilágosodás. szamádhi mahá bhúmika dharma (szanszkrit) . anyag. a megvilágosodás helyén (régebbi neve Uruvéla) mahá brahmánah (szanszkrit) . szakadágámí. fizikai forma mahá bódhi (páli) . ösvény. mint az Óbirodalom idején. víz 'kohézió'.halfajta.hatalmas magén dávid (héber) .magának Brahmának a szintje a forma-világban mahá darsana dnyána (szanszkrit. majd a kialakult szerkezetet turai mészkővel borították.11 szamszkára a tudatosságban mahá bhúta (szanszkrit) . a buddhává válás. tűz 'hőmérséklet'. déva. pitri. monarchikus birodal-mak. a 4 bölcsesség egyike mahá dzsana pada (szanszkrit) .

nagy pecséttartás (hatha jóga). a megtapasztalható események (dharma) nélkülözik a lelket és az ént.nagy alapelv. írott tibeti 'phjag chen) .e. Patandzsali (?) műve . 4.a Jadzsur véda része Mahá Ráhulováda szutta (páli) . nagy-szellemű mahá szukha (szanszkrit) . ezer közepesből áll. szamádhi Maha mudra (szanszkrit.A nagyobbik vágykioltás szutta (Tripitaka Szútrapitaka 38. a kialvás (nirvána) a békesség mahá muni (szanszkrit) .-ban véglegesítették. 2.nagy feloldódás a laja jógában. a feltételtől függő dolgok nem állnak fenn tartósan. 4 pecsét: 1.e. sz. az uddjána és a dzsalamdhara bandha végzése egyszerre (hatha jóga) Mahábhárata (szanszkrit) . az indiaiak szerint az ütközet i. aki ki. eredendő öntudat Mahá vibhanga (szanszkrit) . a Buddha jelzője Mahá nárájana upanisad (szanszkrit) . kínai da qian shi jie) nagy világegyetem.tökéletes boldogság mahá szukha kája (szanszkrit) . nagy lény. legendás szerzője Vjásza.) mahá tápana (szanszkrit) .a hótar.A Ráhula oktatása szutta (Tripitaka Szútrapitaka 62. a saktizmusban a 3 test kiegészítéseként mahá szukha vadzsra szattva (szanszkrit) .a Nagy Bölcs.magasztos vágy test. egyik fejezete a Bhagavad Gítá Mahábhásja (szanszkrit) szanszkrit nyelvkönyv. udgátar és atharvan munkáját felügyelő hindu főpap mahá száhaszra lóka dhátu (szanszkrit. egy buddhavilág egymilliárd világ mahá szattva bódhiszattva (szanszkrit) . Rágarádzsa bídzsája Mahá tanhá szankhaja szutta (páli) . 3.Visnu egyik alakja.A nagy elemzés (Bhikkhu vibhanga. adhvarju. értelem.a fennkölt vágy gyémánt természete. 100 ezer versszak.a mula. 4. 3102. terjedelme 18 könyv.nagyon forró pokol mahá tattva (szanszkrit) . az ilyen dolgok nem kielégítőek (duhkha).és belégzésével teremti és pusztítja el az univerzumokat (másik névformája: Kárano-dakasájí Visnu) mahábandha (szanszkrit) .80 antara kalpa mahá laja (szanszkrit) . A szerzetesfivérek kötelezettségeinek elemzése) (Tripitaka) Mahá Visnu (szanszkrit) . az i.nagy megvilágosodás lényegű.mahá kalpa (szanszkrit) .a bháratákról szóló nagy. indiai eposz. február 8án kezdődött.) mahá ritvidzs (szanszkrit) .

a Fehér úr tanvédő isten. tibeti) . tűz. fehér.a bölcsesség bódhiszattvája. dvápara. kék. Aszanga műve mahájánavinaja (szanszkrit) . de nem vezethettek Mahájánaszangraha (szanszkrit) . csoportja Mahákarunika (szanszkrit. mahájána jógácsára szútra.szerzetesi szabályzat a mahájánában mahájuga (szanszkrit) . fennállás. Csenrézi egyik megjelenése Mahákála Mgon dkar dharmapála (szanszkrit. északi ága Mahájána szútra alamkára (szanszkrit) . a Sátrak védelmezője. a törvényt oltalmazó Mahákála dharmapála (szanszkrit) .magasztos mahaggatálambanáni (szanszkrit) . káli). 12. írott tibeti jo be thugs rdzse . Siva egyik mellékneve mahaggata (szanszkrit) . inkább a megérzésre és az átélésre épül.mahábhúta (szanszkrit. számos formája lehet. színe vörös. mintsem a tudásra és a tapasztalatra. a Nagy fekete tanvédő isten. a buddhaguna 7.nagy együttérzés.a tudat közvetett módon tapasztalható tárgyai. őselem.nyolcvan kalpa (üresség. pusztulás) Mahákaphina (szanszkrit) . szél) és a fény. a buddhizmus későbbi.000 földi év Mahákála (szanszkrit. írott tibeti 'bjung ba chen po) nagy létező. alapvető tényező a tér és a fény mahájána (szanszkrit. származtatottak mahájána (szanszkrit) . 4 elem (föld.000 istenév = 4.Fekete Úr.nagyisten. víz. írott tibeti theg pa cshen po) . a buddhizmus tibeti irányzata.A nagy út összefoglalása.nagy kocsi. egy buddha erre gondol: „kit szelídíthetnék meg.320. teremtés. az eszme Mahádéva (szanszkrit) . Mahákála egyik formája mahákalpa (szanszkrit) . Maitréjanátha műve mahájánánudzsájin (szanszkrit) .A nagy út szútráinak gyöngy-füzére. írott tibet mgon po nag po) . és indíthatnék el a tökéletes tudás helyes útján?”. vagyis a nők.nagy világkorszak (krita.mahájána-követő mahájánaszampaszthita (szanszkrit) .arhat a Buddha közelében mahákaruná (szanszkrit) . mahájána-jógácsára szútra. treta. ezt Asóka tovább osztotta. váhanája oroszlán.a mahájánában elindult. erede-te a sztúpakultusz: Buddha ereklyéit 8 sztúpában helyezték el. akik felszállhattak a kocsira.nagy jármű.

lótuszszerűen tágra széthasadó. kínai danuojianna) . Bhavisja. Váraha. Linga. Vászabha apja mahápadma (szanszkrit) .Igen Együtt Érző Társ. Agni.chen po) .arhat a Buddha közelében Mahákauszthila (szanszkrit) .a Rádzsagriha-i zsinat vezetője. az evolúció vége. Brahmánda.a Buddha anyja.Világvége. 6 Saiva: Matszja. sz. Szkanda.a Buddha nevelőanyja.nagy erejű isteni lény mahánájaka (szanszkrit) .e. a Brahman éjszakája Mahápurána (szanszkrit) . Garuda. mahápurusa (szanszkrit) . a Nagy Irgalmú Úr. Brahmá-vaivarta.nagy pecsét mahánagna (szanszkrit. női arhat Maháprádzsnyápáramitá (szanszkrit) a mahájána buddhizmus fő mű-ve Mahápralaja (szanszkrit) .3 x 6 purána (6 Vaisnava: Visnu. Avalókitésvara Mahákasjapa (szanszkrit) . hideg pokol Mahápadzsápati (szanszkrit) .a panycsavaggíják közül az egyik. írott tibeti phjag rgja cshen po) . Siva. 6 Brahmá: Brahmá. Náradíja.arhat a Buddha közelében Maháméru buddha (szanszkrit) .sz.kasmíri filozófus az i. Padma. Vámana) és 18 Upapurána.a Buddha nagynénje. az utolsó szakja rádzsa (†? i.nagy lény (pl.indiai tanító Tibetben az (érkezett i. 485).sz.arhat a Buddha közelében Mahámája (szanszkrit) . egy buddha) .a nyugati világrész buddhája Máhapradzsapáti (szanszkrit) . kolduló apáca.emberhús Mahámaudgaljajána (szanszkrit) . stb.az 5 nagy védelmező varázslóistennő mahápatra (szanszkrit) .halotti szertartásokat végző hindu pap Maháprábha buddha (szanszkrit) . 9.ban Mahápanycsaraksá (szanszkrit) . Márkandéja.a keleti világrész buddhája mahámudrá (szanszkrit. aki 7 nappal a Buddha születése után meghalt mahámámsza (szanszkrit) .Köncsog Gyelpo másik neve Mahápandita Szakjasrí (szanszkrit) . Kúrma. aki nevelte anyja halála után Mahápandita Dípankarasrídnyána (szanszkrit) . a katampa iskola alapítója Mahápandita Gajadhára (szanszkrit) . Bhágavata.egy kolostor vezetője Mahánáma (szanszkrit) . 1039). arhat a Buddha közelében Mahákátjájána (szanszkrit) .

Siva-ünnep február újholdjakor Mahásristhi (szanszkrit) . aham brahmászmi. forró pokol Mahásivarátri (szanszkrit) .az Ezret legyőző nagy varázs-lóistennő. a Tornyos Csarnok-áráma Vészálí mellett Mahávíra (szanszkrit) .mahápurusa laksana (szanszkrit) .Hatalmas Eredmény.e. Padmaszambhava fordí-tása (18 könyv) Mahászthámaprápta (szanszkrit) . írott tibeti dbang phjug chen po.A szárafáról vett hasonlat nagyobbik szútrája (Tripitaka Szútrapitaka 29.sz.Asóka fia (öccse?).A megüresedés nagyobbik szútrája (Tripitaka Szútrapitaka 122. 527-ban.a singon-szekta könyve.nagy sírás-rívás.nagy mondások (tat tvam aszi. az utolsó dzsainista thirtankara. aki a théravádin kánont Ceylonba vitte az i.Teremtés. kínai Ce cai . i. A nagy rész Mahávairocsana szútra (szanszkrit) .Nagy Hős. i.a dob fája (Ochroma pyramidalis Cav. ajam átma brahmá. a másik a Dzsina (győztes) Mahávjutpatti (szanszkrit) .) mahat (szanszkrit) . az 5 nagy védelmező egyike Mahászakuludáji szutta (páli) .a Nagy Titok Gyémántkereke. a Brahman nappala Mahászaccsaka szutta (páli) . 1.bódhiszattva Mahászunnyatá szutta (páli) . szánkhja. egy hindu csoport vezető papja mahaudème (vodu) . pradnyánam brahmá) Mahávana (szanszkrit) .a Vinaja egyik iskolája mahászanghika (szanszkrit) . században. az egyházszakadás után ide tartozott a legtöbb hínajána buddhista Mahászáropama szutta (páli) .) Mahásziddha Vairupa (szanszkrit) .alapelem.a nagy közösség tagjai.A nagyobbik Szakuludáji szútra (Tripi-taka Szútrapitaka 76.) Mahászahaszrapramardiní (szanszkrit) .Tipitaka.e. Padmaszambhava fordítása maháráurana (szanszkrit) . a Vinaja egyik iskolája. Nagy Indra Mahésvara (szanszkrit.szanszkrit-tibeti szakszótár mahávrata (szanszkrit) . meghalt kb. kibontakozatlan. értelem. Vardhamána első felvett neve.Köncsog Gyelpo másik neve Mahásziddhi (szanszkrit) .) Mahávagga (páli) .) mahászammata (szanszkrit) . 700 körül fordították le kínaira mahávákja (szanszkrit) .nagy király Mahárahaszja vadzsrajána csakra (szanszkrit) .nagy fogadalom.a buddha 32 nagy szépségjegye mahárádzsa (szanszkrit) .A nagyobbik Szaccsaka szútra (Tripitaka Szútrapitaka 36.Nagyerdő. a szílák betartása Mahéndra (szanszkrit) .

tien) . Durgá mahisí (szanszkrit) . Dordzse Szempa kísérője Maitréjanátha (szanszkrit) . káprázat. hónap Maît' bitation (vodu) . barátság.bivalytehén. csalás.a tánc asszonya. 250). szennyezett szenvedély. szerető kedvesség Maitrí upanisad (szanszkrit) . a Buddha anyja májáváda (szanszkrit) .közösülés. varázslat. a tudás ura. páli Arija Mettejja.visszatérés.szeretetre méltó.a Lakhely ura.fej-úr-loa. Siva egyik mellékneve. században Maitréjí (szanszkrit) . amíg azonosnak érezzük a prakritit és a purusát.Hatalmas úr. csalárd-ság.jóság.szexuális egyesülés Maiunáka (szanszkrit) . írott tibeti bjams pa. gésajelölt Maimakterión (görög) .elefántvezető mahzor (héber) . elterjesztette a buddhizmust Srí Lankán (i. fejedelmi asszony mahút (szanszkrit) .-5. filozófus . illúzió.jógácsára filozófus az i. az érzékelhető világ káprázata. 1135-1204) orvos.illuzionizmus. a bráhmanák szerint tőle ered a világ.az 5. érzékcsalódás. páli nyelven Mahisászura Mardiní (szanszkrit) . szóban.(i.családfő maî'tête loa (vodu) .a Keresztutak ura. 4.táncfajta Mahinda (szanszkrit) . ciklus. a Himalája fia Maja (szanszkrit) . valakinek a személyes védelmezője maithuna . ünnepi imakönyvek sorozata maiko (japán) . Nagyhatalmú úr.Asóka fia. Jádzsnyavalkja egyik felesége maitrí (szanszkrit.sz. kínai Mi lo) bódhi-szattva.a Jadzsur véda része maitunja (szanszkrit) . Sankara majl (jiddis) . a Buddha egyik előző meg-testesülésének tartják a buddhisták mahi (vodu) .nem-ez/az. tantrikus szexuális rítus Maître Carrefour (vodu) . Legba Maitréja.hegy. a Buddha anyja Májádéví (szanszkrit) . felebaráti szeretet az azonosság érzésével.sz. a jövendő (5. páli mettá) .mohél Majmuni Mózes (héber) .e.az aszurák építőmestere májá (szanszkrit) . Legba maît' caye (vodu) .Szépséges Istennő. együttérzés. a szeretettel teljes.) Buddha.Mahisa démon elpusztítója. Árja (szanszkrit.

amely nem fér össze a buddhizmussal Makrán (szanszkrit) . ajanamsza makarászana (szanszkrit) . büszkeség. füzér.upadésa mána (írott tibeti nga rgjal) . béklyó.15-17 majúra vídzsaní (szanszkrit) .élősködő kúszónövény mam pa (írott tibeti) . ájur véda mála (szanszkrit) .szellemi tevékenységből származó táplálék .túláradóan boldog (az istenek) makio (japán) .díszítmények. városuk Pává málu (szanszkrit) . a test rendszerében a testnedvek maman loa (vodu) . virágfüzért tartó málászana (szanszkrit) .krokodil-tartás (hatha jóga).füzér-tartás (hatha jóga) Málava (szanszkrit) . koszorú.a jaksák egyik szintje. Varuna hordozója. az öt erős méreg egyike manahszanycstanáhára (szanszkrit) .az Indus torkolatától nyugatra fekvő terület mal 'bjor sojod pa'i dbu ma rang rgjud pa (írott tibeti) .papnő mambo (vodu) .krokodilszörny.anyagcsere végtermékek. shalabhászana makaros (görög) .vikalpa mama/attanija (szanszkrit) . ejtett tibeti) .olvasó. női bódhiszattva.ráksasza.epilepszia mala (szanszkrit) .küzdő.önteltség.női buddha.születésház mamszadhatu (szanszkrit) .pávatoll legyező majúrászana (szanszkrit) . Szukésa fia Máljaván (szanszkrit) . ájur véda man ngag (írott tibeti) .papnő mammiszi (egyiptomi) . a víz természetének tiszta transzcendens eleme. Szukésa fia malla (szanszkrit) .az enyém képzete Mamakí (szanszkrit. az ízlelés ura máládhárin (szanszkrit) .a tittha ádzsívika iskola vezetője.izomszövet.jógácsára szvátantrika mal kadi (vodu) .önmaga mamakára (szanszkrit) . ksatrija törzs.ákára mam rtog (írott tibeti) .ráksasza.hallucináció zazen közben Makkhali Gószála (szanszkrit) .majom órája (kínai) .páva-tartás (hatha jóga) Makara (szanszkrit) . gőg. felvétel a szövetségbe Máli (szanszkrit( . csalás. Ratnaszambhava kísérője malenolás (jiddis) . énnel töltöttség. szamojadzsanáni. a 8.körülmetélés. a bak csillagkép.egy ország Maléma (ejtett tibeti) .

). vízkör (mindegyik 4 részes). a gondolati tényezők összekapcsolása manaszkára (szanszkrit) . a kör szélén az ok-okozati összefüggések (bhava csakra. ájur véda mánátimána (szanszkrit) . elkülönítése mandagni (szanszkrit) .a belső szellemi világ tudata manasz (szanszkrit) . az elme 4.mánamannyaná (szanszkrit) . aviccsinnapravartak manaszkára. nidána). fémkör. festmény épület. felesége Bháratí Mandarava .önteltségből eredő képzet manana (szanszkrit) .Dzsanaka lánya. a szellem belső szerve. kísértetek.a negyedik buddhista zsinat 1871-ben mandalászana (szanszkrit) .a bhikkuní időleges lefokozása. álambana pratjaja mánaszcsakra (szanszkrit) . gőg mánatta (páli) . az anyagvilág visszatükröző-dése. szélkör. burka a manomaja kósa. amely a buddhista tanítást magyarázza: középen a 3 méreg (galamb. eredetileg korong agyagos iszapból (elkészítése: Viszuddhi Magga). Bharata felesége . sz. misztikus diagram. állatok. disznó).mandala-tartás (hatha jóga) Mandana Misra (szanszkrit) .öntelt büszkeség.a szkandhák szimbólumai. amelyek a meditációt segítik (Vairocsana. elme. 4 kozmológikus kör: űrkör.a májá felismerése. ájatanapravartak manaszkára manaszroga csikitsza (szanszkrit) . 6 körszeletben a létformák (istenek. burok. Szurésvara néven Sankara tanítványa. Amitábha.egyéni tudat. 8. kígyó.folyó a Csitrakúta hegynél mandala (szanszkrit. a gondolatok leküzdése mánaszikára (szanszkrit) . Aksóbhja) Mandalaj (szanszkrit .mimánszaka mester (i. pokollakók). a tudat aktív oldala.sz. démonok. a szellemi fejlődés második foka manana dnyána (szanszkrit) .a félig emésztett étel végterméke.egy mantra elgondolása hang nélkül (még: vácsanika.tevékenység. upámsu) mánaszika tapasz (szanszkrit) az elme. Amóg-havadzsra. emberek. írott tibeti dkjil 'khor) .gondolkozás és megbeszélés útján elért tu-dás manasiki (japán) .Padmaszambhava egyik női kísérője Mandaví (szanszkrit) . Ratnaszambhava. gondol-kodás.elmegyógyászat.kör/négyzet alakú rajz. mentális tevékenysége: manonivésapravartak manaszkára.idegközpont a köldök és a szív között mánaszika (szanszkrit) . viccshinnapravartak manasz-kára. ájur véda Mandákiní (szanszkrit) . elmeműködés.figyelem. a kozmosz spirituális összefüggéseit fejezi ki mandalabuddha-elem (szanszkrit) .

mandir (szanszkrit) az ima háza, hindu templom Mandódari (szanszkrit) - ráksaszí, Máljaván lánya, Rávana felesége mandúkászana (szanszkrit) béka-tartás (hatha jóga) Mándúkja upanisad (szanszkrit) - A Beka fiainak titkos tanítása, az Atharva véda része Mandzsughósa buddha (szanszkrit) - a keleti világrész buddhája Mandzsughósa dhjánibódhiszattva (szanszkrit) - Széphangú elmélkedő dhjánibódhiszattva Mandzsusrí (szanszkrit) - az igazság ura, a bölcsesség és a transzcen-dentális tudás bódhiszattvája, az asztrológia védelmezője Manethón királylistája (egyiptomi) - Manethón az i.e. 3. században élt görög történetíró, aki I. Ptolemaiosz Szótér megbízására megírta a fáraókori Egyiptom történetét és kidolgozta királyainak sorrendjét, az általa felállított sorrend már több helyen megingott, de műve mindenképpen sok segítséget nyújtott a történészeknek, tőle származik az egyiptomi uralkodók felosztása 30 dinasztiára, ez a torinói lista mangala (szanszkrit) boldogságot hozó rítus gyermekeknél, szerencsejel Mangala vár (szanszkrit) - a kedd hindu istene, a Mars, jelképe a háromszög, hordozója kos vagy szekér mángalja laksana (szanszkrit) a buddha talpán lévő 108 szerencsejegy manger dyo (vodu) - felszentelési rítusok során felajánlott adomány manger guinin (vodu) - a rada loáknak felajánlott ételek manger loa (vodu) - loa-lakoma, a vodu szertartás manger manassa (vodu) - évente egyszeri áldozat az élő vagy halott ikrekért (háromkirályok napján vagy nagyszombaton vagy karácsonykor) manger morts (vodu) - halottak lakomája manger yam (vodu) - jamszgyökér-evés mánhágim (héber) - vezetők a hitközségben mani (ejtett tibeti) - kövekből rakott fal, mindegyik kőre ráírták/vésték az om mani padme húm szöveget Manimán (szanszkrit) - jaksa, Kuvéra szolgája Manipadmá (szanszkrit) - királynő, az om mani padme húm mantra ere-dete jelentésváltozással Manipur (szanszkrit) - egy ország manipúra csakra (szanszkrit) - erőközpont (pítha) a köldök magasságá-ban manizmus - ősök kultusza

manman (vodu) - adjountò mano (szanszkrit) - értelem manó szanycsétaná (páli) értelmi tevékenység, összekapcsolódás közvetítővel, a manasz tevékenysége az indríják összefűzésére, a 3 áhára; karma mano vidnyána vidnyapti (szanszkrit) - az elme-tudás tudomása manoájatana (szanszkrit) - a szellemi egymásra hatás mezeje Manódhara (szanszkrit) - a Buddha harmadik felesége manodhátu (szanszkrit) - szellemi alkotóelem manodnyarúpa (szanszkrit) - kellemes formák manodzsalpa (szanszkrit) - gondolat-beszéd manokarmabídzsa (szanszkrit) - a legmaradandóbb szellemi karma manómaja kósa (szanszkrit) - az érzelmek, az én szellemi alakja, az elme burka, a felfogott dolgok kapcsolatba hozása, a dzsiva egyik burka manonivésa pravartak manaszkára (szanszkrit) - az elme 1. mentális tevékenysége, az elme behatol a tárgyba manónmaní (szanszkrit) - tudatosság nélküli tudat manóváha/manóvahiní (szanszkrit) - az elme csatornája manovidnyána (szanszkrit) - az összefogó elme-tudatosság, a 8. tudatos-ság, ami összefoglalja az 5 érzéki tudatot mantabhání (páli) bölcs beszédű, varázslónő, szertartásvezető manteion (görög) - jósszentély mantelli (jiddis) - möil Manthána (szanszkrit) - az egyik sziddha Manthara (szanszkrit) - hegy, az ősóceán köpülőrúdja Manthará (szanszkrit) - Kaikéjí szolgálója mantiké (görög) - a jóslás tudománya mantra (szanszkrit, írott tibeti szngagsz) - a gondolat eszköze, varázsige, szent szavak, mondások, amelyek ismétlése bizonyos hatást fejt ki, az elme (manasz) megszabadítása, gnóma; kiejtése: vácsanika, upámsu, mánaszika mantra jána (szanszkrit) - mahájána irányzat a titkos tanítások oldala, vadzsrájána mantra jóga (szanszkrit) - jóga mágikus erejű szavak útján, gyakorlatai: bhakti, suddhi, ászana, panycsa szévana, ácsára, dháramá, divja désa szévana, prána krijá, mudrá, tarpana, havana, bali, jága, dzsapa, dhjá-na, szamádhi mantra kritá (szanszkrit) - a mantrák eredményezte mágikus erő

mantra naja (szanszkrit) - a tökéletesség elérése misztikus formulák segítségével mantra sásztra (szanszkrit) - okkult nyelvtudomány mantra/dháraní (szanszkrit, írott tibeti gsang sngags/gzungs) - titkos szavak Manu (szanszkrit) - a Manvantara korszakok szellemi urakodója manu (szanszkrit) - az első ember, egy régi törvényhozó, de általában egyes korszakok törvényhozói, egy manvantara időszakig el, egy kalpában 14 manu születik, ezek: Szvajambhuva, Szvarocsisa, Utta-ma, Tamasza, Radzsvata, Csaksusa, Vajvaszvata, Szávarni, Daksa Szávarni, Brahmá Szávarni, Dharma Szávarni, Rudra Szávarni, Déva Szávarni, Indra Szávarni manusa (írott tibeti mi) - ember, a rúpá rúpa bhúmi egyik csoportja, 12 fajta a 4 földrészen és 8 alföldrészen mánusi buddha (szanszkrit) - emberi buddha, a déli buddhizmusban manusja pudgala (szanszkrit) - az ember személye manusjakula (szanszkrit) - emberi család Manuszmriti (szanszkrit) - Manu törvénykönyve manusszá (szanszkrit) - az emberi világ manvantara (szanszkrit) - az az időszak egy kalpában, amíg egy manu él Manvantara (szanszkrit) - egy-egy manu uralkodási ideje Manzan (japán) - zen mester Manydzsusrí (szanszkrit, írott tibeti 'jam dpal) - a Szelíd Dicsőségű, a bölcsesség bódhiszattvája, a misztikus tudás, a legfőbb ismeretek megtestesítője, az asztrológia megalapítója, inkarnációja Padmaszambhava és Congkapa, székhelye a Vutajsan hegy, jelképe a lángoló kard mannyaná (szanszkrit) - a 3 képzet (tanyhá, mána, ditthi), felfogás, a tárgy téves megragadása mapou (vodu) - gyapjúfa mappo (japán) - a buddhista törvények megszűnésének, a világ végének korszaka mar me mdzad (írott tibeti) - Atísa Dípankarasrídnyána Mára (szanszkrit, ejtett tibeti düd, írott tibeti bdud) - Halál, a Gonosz, a Buddha megkísértője, a Sátán, aki erővel és fondorlattal több ízben megpróbálta a Hőst letéríteni a megvilágosodás útjáról, amikor elérte a megvilágosodást, a Gonosz megpróbálta megakadályozni a Tan kerekének megforgatását, hogy más élőlények is a megszabadulás ösvényére

léphessenek, az idős, beteg Buddhát igyekezett rávenni, hogy mielőbb lépjen a teljes nirvánába; lányai Tanhá (vágy), Rati (gyönyör), Arati (elégedetlenség) maranam (páli) - meghalás maranaszati (páli) - elmélkedés a halál fölött marassa (vodu) - élő és halott ikrek marassa bois (vodu) - erdei ikrek márga (szanszkrit) - ösvény (karma, bhakti, dnyána, jóga), út, 8 evilági ösvény, az evilágit meghaladó ösvény, a bódhi paksika dharma 8 része a 37-ből márga dnyána (szanszkrit) - az út tudása (út /márga/, alkalmasság /njája/, teljesítés /pratpad/, megszabadítás/) márga sírsa (szanszkrit) - téli, hindu hónap, november vége-december eleje márga szatja (szanszkrit) - a szenvedés megszüntetéséhez vezető út igaz-sága Mariammá (szanszkrit) - a himlő istennője Marícsi (szanszkrit) - démon, szélisten, Brahmá egyik fia, Kásjapa apja, aranyszínű őz formájában elcsalta Rámát, a marutok vezére marícsjászana (szanszkrit) - Marícsi-tartás (hatha jóga) Marinette nois chèche (vodu) - a rossznak elkötelezett női ördög, végrehajtja Kita terveit marjada (szanszkrit) - a hindu templom körüli legkülső, 5. fal Márkandéja (szanszkrit) - Brahmá purána, egy risi maror (héber) - keserűfű (széder este) Marpa (szanszkrit, ejtett tibeti, írott tibeti chos kji blo gros) - indiai fordító (i.sz. 1012-1096), az első tibeti buddhista mester, mesterei Náropa és Maitrípa, tanítványa Dzsecün Milarépa, iskolájuk a kar-gyüpa Marpo (ejtett tibeti) - indiai tantrikus tévtanító marranus/marrano (spanyol) - rejtvezsidó (marrano = disznó), tettetett kitérők (konvertiták) marré paquette (vodu) - telihold idején végzett szertartás talizmánok készítésére martjámartja (szanszkrit) - egyszerre halandó és halhatatlan teljesség maru obi (japán) - 4 m hosszú és 70 cm széles öv, amit a háton négyzetesen megkötve hordanak marutok (szanszkrit) - szélistenek mascort (vodu) - táncfajta másgiáh (héber) - a kóserság ellenőre Másiáh (héber) - Messiás, felkent

masisi (vodu) - homoszexuális maskónesz (jiddis) - zálog maswasa/ma (egyiptomi) - az egyik legerősebb líbiai törzs, akik I. Széthi idején jelentek meg a tjemehuk (egy másik, déli líbiai törzs) földjén, vízszintesen betűzött strucctollat viseltek a hajukban, erről ismerhetők fel az ábrázolásokon, további névalakjaik még: masuasu, meswes, stb. masza (szanszkrit) - hús, ájur véda mászoréta (héber) - hagyományozó masztaba (egyiptomi) - előkelő személy sírja, amely felépítménye alakja miatt kapta ezt a nevet (arab „pad”), az archaikus kortól az első átmeneti kor gyakran királyok is temetkeztek masztabába mátá (szanszkrit) - anya, Durgá Mataemon Munenori, Jagjú (japán) - Az életet adó kard (Heiho kaden-só) (1632) írója Mátali (szanszkrit) - Indra kocsihajtója, az isteni hírnök mátán beszéter (héber) - cedáká persely matápitu upatthanam (szanszkrit) - az apa és anya segítése mátarí (szanszkrit, ejtett tibeti ma mo) - démonnő mátha (szanszkrit) - kolostor Mathura (szanszkrit) - város Uttar Pradesh államban, itt testesült meg Visnu körülbelül 5 ezer évvel ezelőtt Krisna képében mati (szanszkrit) - pradnyá mátiká (páli) - szöveg, tartalom matil (szanszkrit) - értelem matr gháta (szanszkrit) - anantaríka karma, anyagyilkosság matrí (szanszkrit) - szeretet Matrika (ejtett tibeti) - a halottégető körül élő boszorkányok mátszarja (szanszkrit, írott tibeti ser sna) - fösvénység, az egyik béklyó matszija (szanszkrit) - aranyhalak, a beteljesedés jelképe Matszja (szanszkrit) - hal, Visnu egyik inkarnációja, de a tantrikus gya-korlatok egyik eszköze is, egy ország matszjászana (szanszkrit) - hal-tartás (hatha jóga) Matszjéndra (szanszkrit) - az egyik sziddha matur (ejtett tibeti) - a jakbőrben tárolt vaj darabolásához szükséges vágóeszköz Maudgaljájana (szanszkrit) - a Buddha tanítványa a Lótusz-szútrában maula (szanszkrit) - az első dhjána alapszintje

maula dhjána (szanszkrit) - valóságos dhjána maula szamápatti (szanszkrit) - 8 tényleges eltérés maula szamápatti dhjána (szanszkrit) a 4 dhjána megszerzésének gyöke-re maulika szánkhja (szanszkrit) - régi szánkhja, Kapila eredeti tanítása mauna (szanszkrit) - némaság mauna szádhana (szanszkrit) - hallgatási fogadalom Maurja-dinasztia (szanszkrit) - a Nagy Sándor halála (i.e. 323) utáni rádzsák ma-val kezdődő szavak - a saktisztikus tantrában, mada (alkohol), matszja (hal), mánsa (hús), mudrá (növényi drog), maithuna (közösülés) mavangu (vodu) - őrüveg mazal tov (héber) - jó szerencsét mazanga (vodu) - vérfarkas mazone (vodu) - táncfajta mazu (japán) - ha egy danna megszakítja kapcsolatát egy geikóval mched grogs dam tshig gcig pa (írott tibeti) - egyfogadalmú társ mched pa (írott tibeti) - kiterjedés, a szellem kiáradása (álokábhásza) mchog gi dngos grub (írott tibeti) - kiváló emberfeletti képességek birtokosa mcshod pa'i mandal (írott tibeti) - csö pe mandala mcshod rten (írott tibeti) - csörten mdi sde (írott tibeti) - Szútra pitaka mdo (írott tibeti) - Amdo, szútra mdo khams (írott tibeti) - Do kham mdo stod (írott tibeti) - Do Tö mdo szde dren pa njer bzsag (írott tibeti) - Az éber figyelem alapjairól szóló szútra, akarmáról mdo szde lasz brgja (írott tibeti) - A karma száz példájáról szóló szútra mdo szde mdzangsz blun (írott tibeti) - A bölcs és a balga szútrája, a karmáról mdos (írott tibeti) - dö mdzo (írott tibeti) - dzo me (ejtett, írott tibeti) - alsó kollégium, filozófia; tűz, az 5 elem (dzsungva) egyike me long lta bu'i je shes (írott tibeti) - ádarsadnyána mé melah (héber) - sós víz (széder este) me tog ma (írott tibeti) - Puspá me treng (ejtett tibeti, írott tibeti sme phreng) - 180 éves nagyciklus a bönben, az első ciklus Senrab Mivo születésével kezdődött

me va (ejtett tibeti, írott tibeti sme ba, kínai lo su) - fesztivál, vásár, gyűlés; 9-es számnégyzet (meva gu 492-357-816); kilenc színű mágikus négyzet a bön asztrológiában; asztrológiai elem Méá Seárim (héber) - Jeruzsálem ortodox negyede méda (szanszkrit) - zsírszövet, ájur véda médha (szanszkrit) - az áldozat sikerét biztosító szubsztancia Mefket (egyiptomi) - türkiz (úrnő), Hathor másik neve megaron (görög) - föld alatti üreg, építészeti együttes megila (héber) - tekercskönyv Meidum/Médum (egyiptomi) - a Fájjúm-mélyedésben található, itt áll Huni piramisa (a Hamis Piramis), és több, III. dinasztiabeli nemesi sír. Külön megemlítendő Rahotep és Nofermaat sírja, az utóbbiban különleges eljárással, üvegpasztaberakással készült domborműveket találtak, ami valószínűleg bonyolultsága miatt, egyedülálló, Nofermaat sírjában volt a híres „meidumi ludak” festmény meilichios (görög) - irgalmazó melamed (héber) - tanító (elemi iskolai) melamed dardeki (héber) - kiskorú fiúk és lányok tanítója melamed gemóre (héber) - nagyobb fiúk tanítója melanuros (görög) - fekete farkú hal (Oblata melanura) melissa (görög) - méh, papnők mellékpiramis (egyiptomi) - 1.) szatellita, 2.) A piramis-komplexumhoz tartozó, kis méretű szatellita, amit feltehetőleg kultikus céllal állítottak, más feltételezések szerint az elhunyt kanopuszait helyezték el benne, mérete valószínűleg sehol sem haladta meg a főpiramis egyötödét, illetve a 25 métert, és rendszerint (de nem kivétel nélkül) egykamrás, gyakran T-alakú kamrával, az első ilyen épület a Hamis Piramis mellékpiramisa, az utolsónak tekintett mellékpiramis I. Szeszósztrisz piramiskomplexumához tartozik, vannak azonban későbbi mellékpiramisok is, amelyek valószínűbb, hogy királynői piramisnak épültek - ezek közül a XIII. dinasztia-beli Hendzser építménye a legfiatalabb Memphisz (egyiptomi) - város a két ország határán, a mai Kairótól kb. 40 km-re délre, fennállása során többször is, és hosszú ideig királyi székhely, a várost Menész (Aha) alapította székhelyül, eredeti neve Ineb-Hedzs (Fehér Fal), később I. Pepi piamisának neve után lett Men Nofer Pepi, ebből Memphisz, ma szórványosan láthatók romjai, nagy részén település áll, és

nem feltárható, Egyiptom ókori történelmében mindig játszott kisebb-nagyobb szerepet különleges fekvése miatt memunim (héber) - megbízottak a hitközségben Men ci khang (ejtett tibeti, írott tibeti sman rcis khang) - Orvostudományi és Asztrológiai Intézet Lhászában, a 13. Dalai Láma alapította, i.sz. 1960-ig működött Mená (szanszkrit) - Himaván felesége meng (kínai) - álom Meng ce (kínai) - erény Meng Csí (kínai) - Menciusz tanításai, a Konfuciusznak tulajdonított tulajdonított 4 klasszikus könyv (Szí Su) egyike menóra (héber) - lámpatartó, hétkarú lámpás mennydörgéskor - áldás (héber) - Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám, sekohó ugvurató malé olán. (Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ királya, akinek erejével és hatalmával van tele a világ.) méreg (3) - a létkerék tengelyét képező kakas, kígyó és disznó = vágy (rága), harag (dvésa), ostobaság (móha) méreg (5) - vágy, harag, féltékenység, büszkeség, mohóság merhac (héber) - női fürdő merket (egyiptomi) - rovátkolt faeszköz az égtájak meghatározására méru danda (szanszkrit) - gerincoszlop Méru/Szuméru (szanszkrit, írott tibeti ri rab lhub po) - világhegy, a világ tengelye, az istenek lakhelye, a hegyek rádzsája, Aranyhegy, Lótuszhegy, tetején nő a kívánságteljesítő csodafa, félig az óceán alá nyúlik, koncentrikus körökben hegyláncok övezik, kifelé fele olyan magasak, mint az előző, közöttük tengerek vannak, a hetedik körüli-ben vannak a 4 világtájnak megfelelő kontinensek (Púrvavidéha, Dzsambudvípa, Aparagodánija, Uttarakuru), a körökön csak termé-szetfeletti képességekkel lehetséges átjárni, a külső fal vasból való hegylánc (80.000 jodzsána magas), ez fogja körbe a világot, a világnak arany alapja van, körülötte víz, fölötte levegő az üres térig, az istenek a Meru csúcsán és fölötte élnek, az emberek a szigeteken, az állatok a szigeteken és a tengerekben, a szellemlények a sivata-gokban, a pokollakók a déli sziget alatt Méruprabhása buddha (szanszkrit) - a keleti világrész buddhája Meruprádipa buddha (szanszkrit) - a déli világrész buddhája Mésa (szanszkrit, páli Mésza) - a Kos csillagkép, ajanamsza

szerető kedvesség (a mitra-ból ered.Maitréja mi mor dmar mo skjin gji mgo (írott tibeti) . őrült.a névtelen vallás. (Áldott légy.összejövetel Meszilat Jesarim (héber) . maitrí mezuza (héber) .lélekátalakulás méttá (páli.a Leány Vadkecske-fejű. pergamenlapra írt Tóra-i szöveg és az azt védő tok. zsidó erkölcstan Metageitnión (görög) . vörös mi pham chos kji rgjal po (írott tibeti) .asaiksa márga mi szer (ejtett tibeti. a lakosság többsége . írott tibeti mi ser) . aki törvényeiddel megszenteltél. hogy felerősítsük a mezuzát. egyetemes szeretet.testátalakulás metempsychosis .az óceánban elhelyezkedő négyszögletes alakú Föld Mi lo (kínai) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. áldás felszerelésekor: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám.mesüge (héber) .az egyenesek ösvénye.Győzhetetlen Törvénykirály mi ser (írott tibeti) .varázsmondás. szanszkrit) .ajtófélfa. törzsszövetség). írott tibeti mi ji seng ge) . emberek vallása. az első erény méttá bhávaná (páli) . a világ királya. mezőgazdasági munkások Tibetben.Gar mgon po nag po (írott tibeti) . a vallási gyakorlatot hangsúlyozta.maitrí. ősi tibeti vallás a bön előttről mi csou (kínai) .) mgar (írott tibeti) .a második hónap a Nagy Kutya (Canicula) feltű-nésekor metamorphosis . hülye meszibá (héber) .manusa mi (kínai. mantra Mi ji Szen ge (ejtett. és megparancsoltad nekünk.mi szer mi slob lam (írott tibeti) . amit az otthonok jobb oldali ajtófélfájára helyeznek befelé megdöntve.a mitikus Szambhala királya a 18. szeretet.bolond.kínai buddhista iskola. ciklusban Mi jul (ejtett tibeti) .kereskedők. szanszkrit tantra) . aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu likbóá mezuzá. írott tibeti mi chos) . emberek (tibeti) mi cshö (ejtett tibeti. Örökkévaló Istenünk.Mahákála mi (írott tibeti) .

főzet (a feláldozott állat vére. Mars.fenséges ház. a Pubbáráma migmar (ejtett tibeti) . magyarázat midzu gaki (japán) . Őz-park Benáresz-Szárnáth közelében migan (vodu) . szerecsendió). írott tibeti mi thun nji) .Mik Mi szang mig ser (írott tibeti) . írott tibeti mig dmar) . amelybe évenként bemártják a gadot Migára (szanszkrit) .parancs.friss növény.rabbinikus parancs. erkölcsi vétség micen (ejtett tibeti) .kedd. menyegzői tánc zsebkendővel micvot seházmán grámá (héber) .egy kolostor legkisebb oktatási csoportja.út. fahéj.tisztátalan miasma (görög) . rendelet midrás (héber) .hamis szempontok micsi (japán) . tanház. irigység Migadája (páli) .Antilop-liget.sz. jelképe vörös és fehér szem Mik Mi szang (ejtett tibeti.Szávatthí-i kereskedő. szerencsétlen nap mi'i thub pa shákja seng ge (írott tibeti) . tanítás. elmélet a sintóban. 1643-1645) Mik mar (ejtett tibeti.prathaveksaná dnyána miaros (görög) . dharma. legbelső kerítése midzuja (japán) . ő adta a Pubbáramát Migáramátupászádó (szanszkrit) .Tóra-i parancs. tao middha (szanszkrit) .Migára mama palotája. tunyaság midórájtá (héber) . jó cselekedet. kötelesség.titkok miai guan cha zhi (kínai) . csillagánizs.a nyugat istene.szenny.kábulat. a sintoista templom neve Mijamotó Muszasi (japán) .5 gyűrű könyve (Gorin no so) (i.mi thun nyi (ejtett. a lyuk ura .sárga szem. vörös szem. írott tibeti mig mi bzang) . törvény midrábbánán (héber) . tűz.kutatás. tompaság.Mars.diszharmónia mi tsung (kínai) . a sinto templom harmadik.időhöz kötött parancsok miccshá szamádhi (szanszkrit) .Sákjaszimha mija (japán) . cukor.rohadt fazék.Mik mar mig mi bzang (írott tibeti) .előszoba mig dmar (írott tibeti) . legtöbbször területi egységek micvá (héber) .kocentráció anyagi javak megszerzése érdekében. ellentéte a szammá szamádhi miccsháditthi (szanszkrit) .

Dzsaiminí műve az i. (Tripi-taka. aki törvényeiddel megszenteltél. alatta piros nadrágszoknya.fejtegetés.sinto papnő mikosi (japán) . sz. Milinda király (Menandrosz) és Nágaszéna beszélgetése. ajanamsza minarai dzsaja (japán) .isten lányai).brit milhig (jiddis) . legtöbbször a papok lányai vagy rokonai.Dzsecün milaszarvásztivádin (szanszkrit) . ez különleges alkalmakkor fehér. (Áldott légy Örökkévaló Istenünk. Ahmim.az álom bardója Milarépa (szanszkrit) . a Halak csillagkép.Menandrosz király kérdései. foka Min (egyiptomi) . 3.növendék maiko . a hinduizmus egyik bölcseleti rendszere Mimámszá szútra (szanszkrit) .mikádó (japán) .császár.e. akik a papoknak segédkeznek. jelképe: Min-fétis. században mimámszaka manaszkára (szanszkrit) . régebben médiumoknak gondolták őket a hívő és a kami között. vizsgálat általi tökéletes elmélyedés. théraváda irat i. és megparancsoltad nekünk az alámerülést.múmiaformájú termékenységisten. különösen a Daidzsó szai előtt használnak mikkjo (japán) .suzu (japán). ruházata fehér köntös. a sinto szerint a japán császárok közvetlen leszármazottai a kamiknak mikdás meát (héber) ..ezoterikus buddhizmus miko (japán) . rituális fürdő.összegyűjtés. Ráhulának.) milam bardo (ejtett tibeti) .Buddha fiának. az asszony alámerülés előtt: Baruh atá Adonáj. tárgyalás. az első elmélyü-léshez vezető felkészülés 5.kis szentély.a kami ideiglenes szentélye a sintóban.a vizsgálódó. 1. burmai kánon) mímámszá (szanszkrit) .minaraiszan képzést vállaló ocsaja minarai szan (japán) .tejes étel Milinda panyha (páli) . a fehér a tisztaság színe.az egyik sziddha. a világ királya. a kamit csoportosan körmeneten viszik új helyére mikve (jiddis) . Elohénu meleh holám. zsinagóga miki (japán) különleges rizsbor. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu al-hatvilá. ők adják elő a kagurát miko szan (japán) . amit sinto szertartásokon. pozitivista követői milenolás (jiddis) .e. temploma: Koptosz Mína (szanszkrit) . templomi szűz a sintóban (kanko .

az okság tagadása.A Tóra ismétlése. Dzsanaka székhelye. ma Tirhut mithjá dristi (szanszkrit) .sz. Majmuni műve miste (héber) .titokzatos hatalom miszogi (japán) . Tohorot) Misne Tóra (héber) . a helyes és helytelen tagadása. Nezikim. mindig része az imi mitama (japán) . 219) (bevezető: Brakhot és Zraim. Példabeszédek misna (héber) .imamunkások minuj (héber) . Nasim.tökféle (Sechium edule) Miroku (japán) . konfuciánus házi oltár mitarasi (japán) . köve-teket küldött nyugatra tudósokért minha (héber) .délutáni ima Izsák emlékére minhág áskenáz nuszáh (héber) .Vidéha fővárosa.Ming ti (kínai) . amely nem kapcsolódik vétekhez.osztrák szokás minhág polin (héber) . 63 kötet + bevezető. nem üdvös cselekedet/gondolat mithjá dristi virati (szanszkrit) . a szóbeli tanra támaszkodva földművelési.tartózkodás a helytelen nézetektől. büntető. hasonlít egy lelki mosakodáshoz vagy takarításhoz.megrontott téves nézet. egyéni megtisztulás.ismétlés.szent sátor. házasságjogi. 10 felnőtt férfi az imához minjenmónok (jiddis) .lengyel szokás minhágim (héber) . áldozati és tisztasági kérdéseket tárgyal.kinevezés minukku (szanszkrit) .az istenekben lévő szellem a sintóban. ünnepi. Kodasim.hagyományok. 58-75) aki álmot látott a Buddháról.a felséges lelkek oltára.szám/számolás.víztartó a megtisztulási rítushoz a sinto templomban Mithilá (szanszkrit) .sz.magyar szokás minhág böhment (héber) .rituális fürdő a sintóban. a katakali tánc egyik jelleme mirliton (vodu) . ez van a sintai-ban mitama szan no tana (japán) .császár (i.kifinomult. tárgyai az elme üdvös és üdvösségre nem .lakoma mistè (vodu) .Maitréja miskan (héber) . Moéd.Biblia.és magánjogi. vallási és erkölcsi tanításokat tartalmaz. az első Templom Mislé (héber) .morva szokás minhág ojsztrakin (héber) . szokás minján (héber) . Juda Hanászi fejezte be († i.

vjomacsárin mkhan chen zhi ba mtsho (írott tibeti) . ahol a frigyszekrény van (a Jeruzsálem felé néző fal) mizráhi (héber) .khen po M'láchim (héber) .anyaméhből születés mngon par dga' ba'i zhing khams (írott tibeti) .női elem. a hármasságok mizráh-fal (héber) .idegen Mnémosyné (görög) .az erikae alkalmával a geiko elveszti szüzességét mizudzsaja (japán) .csodálatos tapasztalatok bölcsessége mjogon sudzsi (japán) .szombat-királynő elkísérése.dákiní mkha' spjod (írott tibeti) . Varuna testvére mixin (kínai) .kevert személyiség.aki állandóan böjtöl mitnagedim (jiddis) . az asztrológiai ciklus páros évei. pl. 1184-1225). a nyolcas csörten-csoport egyike mjha' lding (írott tibeti) . ajanamsza mitjaupavászi (szanszkrit) .vendéglő mja ngan lasz 'dasz pa (írott tibeti) .a hagyományos zsidóság szellemében gondolkodó irányzat mitpáhá (héber) . szombatbúcsúztató mléccsha (szanszkrit) .dáka mkha' 'gro ma (írott tibeti) . a dasa aku-sala prativirati síla 10.babona mixta persona (latin) . írott tibeti) .gaganacsárin. Dógen mestere mkas grub rje (írott tibeti) .Biblia.sz. Eiszai tanítványa (i.a Tóra-tekercs védőkendője Mitra (szanszkrit) .Sántaraksita upadhjája mkhan po (írott tibeti) . Királyok első és második könyve mlavé dimalká (héber) .a Nap és a béke istene. bön jóslás .vezető dharmái.finom belátás.Khe tup dzse mkha' 'gro (írott tibeti) .szó-magok a 8.Srávasztí mo (ejtett tibeti. tagja mithjá mána (szanszkrit) . tudatban Mjósin templom (japán) .nirvána Mjang de csör ten (ejtett tibeti) .az Ikrek csillagkép.rinzai mester a Kennin templomban.a Nyílt Öröm mezeje.a zsinagóga keleti.a Buddha nirvánája.szamatádnyána mnjan jod (írott tibeti) .megrontott büszkeség Mithuna (szanszkrit) . abhidnyá mnjam pa njid kji je shes (írott tibeti) . Alshóbja területe mngon shes phra mo (írott tibeti) . észak-keleti fala.zen kolostor Mjózen (japán) .keleti zsidóság mizuage (japán) .garuda mjo kanzat csi (japán) .emlékezés mngal skyes (írott tibeti) .

része. kínai ven ta) .Spondias mombin L. zsidó ünnepek Móggallána (szanszkrit) .móksa móksa (szanszkrit. ostobaság. ostobaság.ártó loák.tudatlanság. szabadság. formája gyönyörű lány. megsza-badulás a születés és halál körforgásából. a brahmánizmusban beolvadás a Brahmanba móksana (szanszkrit) . a cselekvés akadálya mohél (héber) .nagy kiterjedésű tó a Fájjummélyedésben. mondó (japán.jós mo tong (ejtett tibeti) .e. a tó kiterjedése sokkal nagyobb volt. írott tibeti gti mug) . zsinat elnöke mohá (szanszkrit. kezében nektárral telt edény.kérdés-felelet technikájú tanítás a csan/zen buddhizmusban Mondongue moussai (vodu) .rizsgolyó Moéd (héber) .csendes illumináció zazenben molha (ejtett. a 3 méreg egyike. elvakultság.a Misna 2. Amenemhat zsilippel és gáttal szabályozta.körülmetélő Mohiní (szanszkrit) .szabadulás mokuroku (japán) .sorsistennő Moirisz-tó (egyiptomi) .halotti emlékmű monizmus minden létezőt egyetlen alapelvre visszavezető filozófia . ókori nevén Merur.női váltság áldozat modaka (szanszkrit) . vizét a Nílusból.Mandzsusrí. Szanydzsaja paribbádzsaka tanítványa Moggallíputta tissza (páli) . ma Birkhet el Kharun. páli mókkha) . 250-ben tartott 3. III. kutyát áldoznak nekik Mondzso boszacu (japán) . tévhit. balgaság. megszülte Sivának Szaszthát Moira (görög) .110 x 80 cm-es díszes plakát mokusó (japán) . a buddhizmusban azonos a nirvánával. jelképe a fekete sertés. kötődés. kiszabadulás.a bal hónaljban lakó női istenség mombinszilva-fa (vodu) . zavaro-dottság. káprázat.leány-isten. a József-csatornán (arabul Bar el Juszuf) át kapja. írott tibeti) . sorsosztó mo pa (ejtett. homály.az i. kötöttség.amikor a démonok az óceán köpülése közben ellopták a halhatatlanság nektárját. megszabadulás. tompaság. Visnu ebben a mellékinkarnációs alakban szerezte vissza.mo lha (írott tibeti) . írott tibeti) .bráhman matematikus. Gyönyörűséges sugárzás mónéjja (páli) . a végső cél.felszabadulás. mint ma mókkha (páli) .

ánantaraja mtsho skjes (írott tibeti) . enyhe (pl.Tévelygők útmutatója. tagja mritam (szanszkrit) .csalás. az őszi ünnepek idején fehér. tisá beávkor (áv 9) fekete.szvarga mthun nyi (írott tibeti) . Nagy fohász.osztályrész mósa dharma (szanszkrit) . nem-lét.szarvas. remetetanya Benáresz közelében. szóbeli mrisáváda virati (szanszkrit) .valótlan. ami a király fejétől az égbe vezet mú (japán) . a dasa akusala prativirati síla 4. az újév kezdete. .a Tóra-tekercs védőköpenye. a tett tár-gya egy másik személy.trejberol mraksa (szanszkrit) . vairágja) mriga (szanszkrit) .mélabús.holttest mritászana (szanszkrit) .képmutatás mridu (szanszkrit) .megtévesztő természet möcicá (héber) . megindító.thun nyi mtshams med pa (írott tibeti) . írott tibeti ri dvags chal) Antilopliget (Őz-park). írott tibeti dmu) . ahol a Buddha elmondta első prédikációját mrisá (szanszkrit) .halál mtho ris (írott tibeti) . nem üdvös cselekedet. ünnep Lhászában.Csurpu mu (ejtett tibeti.gyenge.meglovagolni. itt van a Remetehegy. Siva kezébe kapta. általában az imaszertartások mönáker (jiddis) .a vér eltávolítása malenoláskor möil (héber) .nagy imaünnep.mór. megszállottság. máskor bármilyen mön lam cshen mo (ejtett tibeti) .démon. a fehér lótusz mtsho sman (írott tibeti) . brokát vagy bársony.tószülötte. másokkal megosztott együttérzés monter (vodu) .tavi ártók mtshur pu (írott tibeti) . kötél. Majmuni műve morénu (héber) . selyem.igaz tanító Moré Nevuchim (héber) .hullapóz (hatha jóga) mritju (szanszkrit) . amikor egy loa a hívére száll more cedek (héber) . hamis mrisáváda (szanszkrit) .semmi.mono no avare (japán) . Dáruka erdejének bölcsei teremtették Mrigadáva (szanszkrit. tagadó előképző.tartózkodás a hamis beszédtől. kikeresztelkedett spanyol zsidó moros (görög) .tanítónk moriszko (spanyol) .

a szeretet öröme. udvarhölgy mugen rju (japán) .szabadkezes fejenállás (hatha jóga) mukti (szanszkrit.látás nélküliség a kendóban muharran (iszlám) . a mantra.tompultság.kígyóisten mudéjar (spanyol) . együtt érző öröm. írott tibeti phjag rgja) .édes muditá/priti (páli.a szentély előtti terem a hindu templo-mokban a híveknek mukha vasztriká (páli) .arckendő a dzsaináknál muki (japán) . szelídség. szanszkrit.felszabadult mukta haszta shírsászana (szanszkrit) . kötődés az érzék-szervi világhoz mudhuram (szanszkrit) . akuszala múlá.buzgóság.gyökér. viselője az eljövendő idők egyik lehetséges buddhája.beavatott .állandótlanság muga (japán) . felszabadulás (móksa) mukti phala (szanszkrit) . elhomályosodottság.a Mjosin templom apátja mukdámim (héber) .pecsét.alap szorítás (hatha jóga). örülni mások örömének.iszlám hiten maradt spanyol múdha (szanszkrit) . páli mutti) .megváltás.az első hónap neve az iszlám holdévben Muin (japán) . bélyegjel. forrás.végső szabadulás a körforgásból mukuta (szanszkrit) .semleges cselekedet mukta (szanszkrit) . eredet.tudat nélküliség a kendóban mu to rju (japán) .nem-én Mugadzsa (szanszkrit) . a 3. méltánylás. hatha jóga gyakorlata mudutá (szanszkrit) . együttörvendezés. a gát összehúzása múlá bandhászana (szanszkrit) alapot megkötő-tartás (hatha jóga) múlá guru (szanszkrit) . de a tantrikus gyakorlatok egyik eszköze is (növényi drog).elsők a hitközségben mukha mandapa (szanszkrit) .ellenség nélküliség a kendóban Mucsilinda . az 5 levél rajta az 5 tathágata és az 5 bölcsesség jelképe múla (szanszkrit) . kuszala múlá múlá bandha (szanszkrit) . erény múdrá (szanszkrit.a Buddha negyedik felesége. írott tibeti dga 'ba) .istenrádzsák fényből sodort kötele mu nen rju (japán) . gyönyörködés. bizonyos jelentésű szimbolikus kéztartás.korona.a tudat alkalmazkodó készsége mudzsó (japán) .

erőközpont (pítha) a gerinc alsó végén a medencénél múlaguru (szanszkrit. Buddhapálita (kb. Nágár-dzsuna műve múmia (egyiptomi) .sz. rindzai iskola Mundaka upanisad (szanszkrit) . Hérakleitosz). A létesülés gyökeré-ről szóló tanítóbeszéd (Tripitaka Szútrapitaka.zen mester (i.A középút alapverseinek magyarázata. a Buddha egyik neve.Múlá madhja maka vrittih (szanszkrit) .) múlá prákriti (szanszkrit) .nem-teremtett ősanyag (ld. műve: Kerítés rácsos kapu nélkül. és védőburkolattal (balzsamokkal átitatott vászoncsíkokkal.az öröklét biztosítására tartósított holttest.bölcs. a figyelem behatolásának segítője.A középút alapversei. és egyes részekre. viszonylag pontos leírást ad az eljárásról Hérodotosz. időnként bitumen bevonattal) ellátása képezte. Maddzshima nikája 1. valami-nek a csúcsa (nem valós tárgynak) . a múmiát oltalmazó és a túlvilágra bejutást segítő amulettekkel látták el.sz. írott tibeti rtsa ba'i bla ma) személyes szellemi vezető Múlámadhjamaka káriká (szanszkrit) . az Atharva véda része muni (szanszkrit) . a mumifikálás eljárása koronként más és más. buddhista szöveg. például az ujjakra külön mechanikus védőket tettek. már egészen korán megkezdődik a halottak mumifikálása. nátronizálás (nátronos fürdőben átitatás). némaságot fogadó szer-zetes. remete Munychión (görög) . amelyhez az elgondolást valószínűleg a sivatag száraz. például aranyból Mumon Ekai (japán. 470-540) műve múlá parijája (páli) a gyökérfeltárás gyakorlata Múlá parijája szutta (páli) . majd a holttest balzsamozása.csúcs. a lényeges elemeket a belső szervek eltávolítása. nátronizáló körülményei között jó állapotban maradt holttestek adták. április-május murahacsibu (japán) .Gyökérfeltárás szútra.a mahájána vinaja Tibetben múládhára csakra (szanszkrit) . 1183/41260). vezeklő.a tizedik hónap (Athén).A tarra nyírtak titkos tanítása. a prákriti gyökere múlá szarvásztiváda vinaja (szanszkrit) . i.a faluból száműzött murdha (szanszkrit) . kínai vu men Huj kaj) .

nacsa annyo (szanszkrit) . írott tibeti na' ro pa) .mítosz N na pannyájeja (szanszkrit) .nem megtalálható Ná ro pa (ejtett tibeti. szertartás Murugan (szanszkrit) .az érzett mutti (páli) . nulla Nabusa (szanszkrit) . temploma: Karnak muta (szanszkrit) .nem megragadható nabha (szanszkrit) .misztériumok mystés (görög) .tartózkodás a hazugságtól muszlim (iszlám) .múrdhana (szanszkrit) .egyszerre képmással bíró és képmás nélküli teljesség múrti (szanszkrit) .a figyelem hiánya musotoku (japán) .birtoklás.erkölcs muszávádá véramaní (szanszkrit) .Marpa indiai mestere (i.a feledékenység szennye musita szmrititá (szanszkrit) .aki a mítoszokat összegyűjti és leírja mythos (görög) .Kartikéja egyik neve musin (japán) . nem-tudat musita szmriti (szanszkrit) .és haszonvágy nélküliség muszáf (héber) . jelképe: keselyű.beavatott mythographos (görög) .ünnepnap délelőtti toldalék ima muszáh (héber) .nem lehetséges na upalabhéjja (szanszkrit) . anyagba öntött formája. sem egy másik.az istenség szobra.aki az iszlám vallás tagja muszo (japán) .a Káthaka upanisad hőse náda (szanszkrit) . az újjá-testesült karmikus egyed (Milinda Panyha) Nacsikétasz (szanszkrit) .keselyűfejű istennő.sem nem ő.öntudatlan testtartás Muszó Kokusi (japán) .sz.ünnepségsorozat a sintóban nyár közepén oltalomért a termésért. 1016-1100) na szambhavéjja (szanszkrit) .misztikus belső hang . a járványok ellen nacsa szo.aki még nem ébredt tudatra.mukti mystérion teleté (görög) . a nirvédha bhágijá második szakasza múrtá múrta (szanszkrit) . Amon felesége.Szószeki Mut (egyiptomi) .ég.egy szöveg dallama muszár (héber) .tetőpont az usmagatá közben.a bharaták egyik őse nacu macuri (japán) .

Tibetben a föld alatti kék és fekete istenek naga dzsuban (japán) .nádí (szanszkrit. neki és két fivérének mondta el a Buddha Tűzbeszédét. a hazugokat kötözi meg nága váju (szanszkrit) . átmeneti erő-kör (pítha) naimittika karma (szanszkrit) .Nágárdzsuna tanítványa Nagarakam (szanszkrit) .folyó. a 3 tűzpap egyike (Uruvélá Kasszapa. írott tibeti klu grub) .sz.táncfajta.reumás öregasszony szellem Nagy Gágogó (egyiptomi) .kígyódémon. században.alkalmanként végrehajtott áldozat.erotikus tánc. külső = nádí). írott tibeti rtsa) . magátlanság .belső szentély.indiai logika mester.részlet teremtés/ pusztulás Nairandzsana (szanszkrit) .Az egyik teremtésmítosz szerint az Ősmadár.alkalmi tevékenységek naimittika sristhi/pralaja (szanszkrit) . meleg tánc.nak ci nága (szanszkrit. írott tibeti bdag meg) . a kínaiaknál a sárkány. írott tibeti chu bo wod bsrungs) áldozópap.szakja település nágaraszankírtan (szanszkrit) . 2. a csatorna külső része Nádiká (szanszkrit) . a partján meditálta a Buddha megvilágosodása előtt nairátmja (szanszkrit. műve: A középút alapversei (Múlamadhjamaka káriká) nagauta (japán) . elsősorban tűzáldozatot bemutató. Gajá Kasszapa) nádíshódhana pránajáma (szanszkrit) .falu Kóti mellett Magadhában.hurok. a hindu mitológiában a földalatti vizeket jelképező. önvaló-nélküliség. amelyik a Világtojást rakta naikú (japán) . a nyolcféle lény egyike.lélegzet böfögéssel (hatha jóga) Nágabódhi (szanszkrit) . amivel Varuna a bűnösöket.nádíkat megtisztító légzés (ha-tha jóga) nag rcis (írott tibeti) . a jorubák fon nyelven nago grand coup (vodu) . kincsek őrzői. varázshatalommal bíró lények.és énekelőadás Nágárdzsuna (szanszkrit.Ogout üdvözlő tánc Nagy Ezili (vodu) .hagyományos balladastílus nago (vodu) .bokáig érő alsónemű nága pasa (szanszkrit) . a termékeny élet biztosítói.éntelen szellemiség. középső = damaní. a madhjamaka iskola alapítója az i. kínai long) .energiacsatorna a testben (3 rétegből áll: belső = szira. a Gangá bal partján Nadíkasjapa (szanszkrit. vatarai sinto naimittika (szanszkrit) .

Siva-hitű prédikátor nájntég (jiddis) . naisjandiká (szanszkrit) . se nem fehér karma Nakula (szanszkrit) . a Buddha 4 kijelentéséből a 4. egy buddha beleszülethet egy másik élőlény testébe nairjánika pratipadvjá karana pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) „kijelentettem.aszkéta.kószalai helység Nálaka (szanszkrit) . írott tibeti) . sem nem nem-fegyelem naivaszamdnyá nászamdnyá ájatana bhúmi (szanszkrit) . megszabadulás.pincérnő (mai. házasok. műve MshűVajrócsana szútra .krokodil-tartás (hatha jóga) naksatra (szanszkrit) .a teremtett test harmadik ismérve. amely kivezeti az embert a duhkhából a nirvánába.u. sz.se nem fekete.annak a szintje. hogy a 4 nemes igazság tökéletes megértése a cselekedeteknek az az útja. Dévala unokaöccse Nálanda (szanszkrit) . 7. írott tibeti nag rcis) .okához hasonló karma naiva szamdnyá nászamdnyájatana (szanszkrit) .nairjánika (szanszkrit) .a bódhiszatva szint kilencedik foka.a bén hámcárim utolsó kilenc napja nak ci (ejtett tibeti. fok naivédjá (szanszkrit.bön fekete asztrológia. a se felfogás. apátjai nők nakatomi (japán) .).a 27 holdház az asztrológiában Naksatrarádzsa buddha (szanszkrit) .bhikkhu. ahol nem észlelünk és nem is nem-észlelünk semmit.megszabadítás. ételfelajánlás a múrtinak a templomban nájanmár (szanszkrit) . se nem-felfogás tudatszintje naiva szamvaraná szamvara (szanszkrit) .sem nem fegyelem.tibeti fordítómester nakrászana (szanszkrit) . Mádri és az egyik Asvin fia nal dzsor pa (ejtett tibeti) . aki elnyerte a tökéletes békességet Nálagiri (szanszkrit) . hős a Mahábháratában.tibeti kolostor a Jamdok-tónál.tantrikus rituálék végzői. a szakma öröklés útján adódik tovább nakai (japán) .áldozati étel.imamondó és ördögűző pap a sintóban Nakco (ejtett tibeti) . a 4 ájatanából a 4.Szilajhangú. a tuda-toson és nem-tudatoson túl lévő. írott tibeti zhal zas na) . elődje a haizen) Nakarce (ejtett tibeti) . Szahadéva ikertestvére.az égi világrészek buddhája naksunasukla (szanszkrit) .a jógácsára összefoglalója (i. kínai eredetű nak pa (ejtett.”. a nirmánakája egyik jegye nairjánika nirmánakája (szanszkrit) . a keletkezés csúcsa (bhavága).

a hosszú élet jelképe. észak 2301 nam dag (ejtett tibeti) . az éntudattal az egyén érzékszerveivel belép a világba náma szkandha (szanszkrit) . írott tibeti gnam ri srong bcan) .Nam Khai Mik nam mkha'i snying po (írott tibeti) .23-01 Nam ri Szong cen (ejtett tibeti. a hatos szféra. az ember árnyéka nam kha (ejtett tibeti. azonos a buddhiból felépülő ahamkárával.község Magadhában Rádzsagahától északkeletre Pává mellett nam (szanszkrit) .üdvözöl. írott tibeti nam mkha'i mig) . mint a mukötél nam thag (írott tibeti) . csétana.az égben táncot járó nam mkha'i mig (írott tibeti) . közben összetett tenyerüket a homlokukhoz emelik. tűz. női védőistenség. a rúpa részei: mahá-bhúta (föld. és ezt mondják: namaszte!.az ég szeme. a náma részei: védaná.patkány. írott tibeti nam phjed) .a 32.szó. gyémánt alakú kereszt köré fonott színes fonalak Nam Khai Mik (ejtett tibeti. éjfél. a vizsgálat tárgya (védaná.a szavak.nam tak Nam Thö Sze (ejtett tibeti. testi és lelki folyamatok.a 4 mentális halmaz namaszkár (szanszkrit) . írott tibeti nam thag) . manaszikáró. phasszó.ducö 05-07 nam mkha (írott tibeti) .név/szó.Nálandá (szanszkrit) .szélparipa bön szertartás az elemi erők egyensúlyának megteremtésére. írott tibeti nam mkha') . a 4.tökéletesen tiszta Nam gyel csör ten (ejtett tibeti) . gasso . a Nap nam langs (írott tibeti) .hatos szféra.üdvözlési mód. szannyá. csetaná. a Kálacsakra negyedik mezője náma rúpa paccsajásza ájatanam (szanszkrit) . szannyá. manaszikára). mentális szféra náma kája (szanszkrit) .ákása nam mkha' la gar mdzad pa (írott tibeti) . phassza. nidána. a nödzsinek ura náma (szanszkrit) . írott tibeti rnam thos sras) . a nyolcas csörten-csoport egyike nâm kadav kò (vodu) . foka. mentális test náma padavjandzsanya kája (szanszkrit) . víz.név és alak. a nidána 3. tibeti király nam tak (ejtett tibeti.észak istene.Ákásagarbha nam phyed (írott tibeti) .hullaárnyék. kifejezések és szótagok megkülönböztető megértése náma rúpa (szanszkrit) . meghajol nam cshe (ejtett tibeti. levegő).mennyei létra.

írott tibeti 'dzsog po) . az ő gondozására bízta apja a gyermek Krisnát.Dhritarástra kocsihajtója. anyja Gótamí Padzsápati Nanda Takszaka (szanszkrit.pásztor rádzsa.háromszoros oltalomkérés a Buddhától: Namo Tassza Bhagavato Arahato Szamma Szambuddhassza .több gondolatmomentumra kiterjedő időbeli okság náná dhátu dnyánabala (szanszkrit) . különbözőség nána csitta kkhanika (szanszkrit) . az emberek és a vágyvilág istenei nanchon (vodu) .Nangaku Edzso náná bháva (szanszkrit) soklétűség. a Teljesen Megvilágosodottnak (3x) namu (szanszkrit) . sokféleség.démon Nan jüe (kínai) . különböző test tudatossága. Karna nevelőapja Nandaprajág (szanszkrit) ..a különböző törekvések megér-tésének ereje nána kájaika szamdnyi (szanszkrit) .afrikai nemzet Nanda (szanszkrit) .a nágák királya.tisztelet. aki rizst vitt a Buddhának Uruvé-lában Nandaka (szanszkrit) . ducö.namba (ejtett tibeti) .az azonos felfogás.a különböző hajlamok megérté-sének ereje náná dimukti dnyána (szanszkrit) .dicsértessék Amida buddha. az egyik dasabala náná dimukti dnyána bala (szanszkrit) . (páli) .ducö 23-01 namlang (ejtett tibeti.Tisztelet adassék a Magasztosnak.Bharata székhelye Ajódhjá melett .megjelenítés namcshe (ejtett tibeti) . kelet namo. ejtett tibeti Dzsog po. gyűlölet. sok hindu templom része. a théravádin szövegek nyitó szava namu Amida bucu (japán) .Visnu íja Nandana (szanszkrit) .a Nandakini és az Alakánanda összefolyása nandavana (szanszkrit) . élvezet. a Tökéletesnek.az élőlények egyedi hajlamainak (mohóság. a Buddha féltestvére.egy asszony.virágoskert. tévhit) ismerete.. Indra mitikus ligete Nandí (szanszkrit) . a föld alatti kincsek őrzője Nandabala (szanszkrit) . mantra namucsi (szanszkrit) .nyúl. írott tibeti nam langs) . Siva bika alakú hordozóállata Nandigráma (szanszkrit) . pirkadat 0507.öröm.

kínai Nan-jüe) . semu forróság naptemplom (egyiptomi) . ahol az isten szobrát tartották. isteni hírvivő Nárada Muni (szanszkrit) . Baszo Dóicu mestere nanm (vodu) .félisten a Mahábháratában.sokféleség Nanszen (japán) . a leghíresebb naptemplom a heliopoliszi volt. a szokásos Visnu jelképek mellett egyik karjában rózsafüzért tart. peret .pokol Nara (japán) .zen mester.áradás.zen mester (i.mitikus bölcs. aki buddhista Nangaku Edzsó (japán. ide belépni csak a kijelölt papoknak. illetve az ezt szimbolizáló kultikus tárgy: valódi hajó vagy makett naptár (egyiptomi) . 8.sz.Nandija (szanszkrit) . az i. amelyen az égen áthajózik.rituális lakoma a sinto szertartás végén naosz (görög) . dinasztia idején teret nyert nap-kultusz templomai.Mahávíra testvére.erő. szellemi erőforrás.sz.ókori állam a mai Szudán területén.Ré bárkája.két bölcs. a naosz a templom legvédettebb. szent nánnatta (szanszkrit) .aki belül van. egyes templomokban úgy van kialakítva. aki Brahmá .sarjadás. 677-744). Kusnak vagy kusita államnak is hívják.régi neve: Heidzsókjo. férfi Nara és Nárájana (szanszkrit) . Enó tanítványa. itt állíttatta fel Sómu császár i. Baszo tanítványa nanten (japán) . eredetileg 4 vagy 5 naptemplom volt de egyedül Neuszerré abu gorábi naptemploma maradt fenn nar (iszlám) .templom. a főpapnak és a fáraónak volt joga.vadlúd nang pa (ejtett tibeti) .Anuruddha remetetársa Nandivardana (szanszkrit) . Visnu mellék-inkarnációi.japántuja (Nandina domestica) naorai (japán) . egyben legsötétebb része. hogy az év egy bizonyos napjának egy bizonyos órájában besüssön a nap az isten szobrára Napata/Kus (egyiptomi) . ember. Vardhamána Mahávíra fivére. Napata tulajdonképpen a fővárosa.e. vagy egy feje és 4 karja vagy két feje és két karja van ábrázolásainak Nárada (szanszkrit) . (egyiptomi) a templom szentélye. Nigantha Nyátaputta bátyja nang bar (ejtett tibeti) .3 évszak: ahet . 749-ben a 15 m magas Vairocsana szobrot.az V. században alakult meg és uralkodói Egyiptom fölé is kiterjesztették hatalmukat egy időre napbárka (egyiptomi) . amiből mára semmi sem maradt.

foka nászti musitá (szanszkrit) . az emberiség menedéke naraka (szanszkrit. az ávénika buddhaguna 4.homlokából jelent meg. ájur véda nászi (héber) . nem közömbös. írott tibeti sems can gji dmjal ba) . időpontokra és helyekre.a pokol lényei. Visnu egyik inkarnációja eb-ben a formában ölte meg Hiranyakasipu démont.Durgá egyik anyai kiterjedése Narija (mongol) .az élőlények pokla.a pokol egyik démona.egy buddha elméje mindig ismeri az ürességet.a feledés hiánya. Krisna győzte le.egy buddha barátsága és kegyessége folyamatos.a Misna 3. en-nek ünnepe a Dívali Nárászimha (szanszkrit) .az egyik sziddha Nárájana (szanszkrit) .nincs.egy buddha nem tesz különbséget a szamszára és a nirvána között.egy buddha mindenféle .Visnu másik neve. aki mindenki célja. ő utasította Srí Vjászadévát. házasságjog nasja (szanszkrit) . foka nászti nánátva szamdnyá (szanszkrit) .kiközösítés Nasim (héber) .egy buddha nem feledkezik meg teendőjéről. hogy megmentse hívét.i. az ávénika-buddhaguna 6. mindig a megfelelő időben és helyen van. az ávénika buddhaguna 5. része. a nyomdai fadúcok gyűjtőhelye násajati (szanszkrit) . ha a tanításról van szó.folyó Közép-Indiában Narthang (ejtett tibeti) .egy buddha. foka nászti aszamáhita csittam (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 7. foka nászti pradnyáhánih (szanszkrit) .sz. csárvaka és násztika bölcselet nászti aprati szamkhjo péksá (szanszkrit) .a harmadik takilcsi Narithírta (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 3. 8 tüzes és 8 jeges pokol. összesen 136 naraka szattva (szanszkrit) . foka nászti cshandadhánih (szanszkrit) .fejedelem nászti (szanszkrit) . csoportja nászti musitá szmrititá (szanszkrit) .egy szent fürdőhely Narmadá (szanszkrit) . 1153-ban alapított tibeti kolostor. Prahládot Nárászimhí (szanszkrit) . hogy írja meg a Srímad Bhagá-vatamot Náradéva (szanszkrit) . mivel a Buddha emlékszik az emberekre.ember-oroszlán.orron keresztül beadott gyógyanyagok. a ávénika buddhaguna 5. szomszédos és átmeneti poklok. a rúpá rúpa bhúmi egyik csoportja Nárakaszúra (szanszkrit) .

nem-létezés nauli (szanszkrit) . csárváka lókajáta násztitva (szanszkrit) . foka nászti vimuktihánih (szanszkrit) . Siva egyik avatárája. hogy a gyakorló már elérte a szamádhit ne csung (ejtett tibeti) .egy buddha nem tart rab-lóktól. az a téves érzés. mint kutenen keresztül.egy buddha nem viselkedik gyerekesen.kígyódémon Nátarádzsa (szanszkrit) .tibeti állami jós.a Tánc Ura.a Tánc Ura-tartás (hatha jóga) náthapanthí (szanszkrit) . foka nászti vírjahánih (szanszkrit) .Dandzan Ravdzsa szerzetesi címe navákárá csittaszthiti (szanszkrit) . foka nászti ravitam (szanszkrit) . vadállatoktól.ifjak nefes (héber) .heterodox darsana: buddhizmus.az elhunyt lelkének emelt sírkő negi (japán) . foka násztika (szanszkrit) . az ávé-nika buddhaguna 8. foka nászti tathágataszja szkhalitam (szanszkrit) .egy buddha ismeri mások gondolatait és a szükséges üdvös módszereket.szennyeződés elpusztítására képes. az ávénika buddhaguna 11. benne Dordzse Drakden. az ávénika buddhaguna 10. Szaraszvatí kilencnapos hindu ünnepe szeptember-októberben navaszthi tattva (szanszkrit) . foka nászti szamádhihánih (szanszkrit) .hullámzó művelet (hatha jóga) nava lokuttara dhamma (szanszkrit) . dzsainizmus. az ávénika buddhaguna 1. foka nászti szmritihánih (szanszkrit) .Durga.az elért koncentrációs szint bizonytalansága. a dalai lámák védőistene. az antropomorf istenkép tagadása násztika darsana (szanszkrit) .abszolút nemlétezés Náta (szanszkrit) .tánc natthitá (szanszkrit) .egy buddha teljesen szabad.a szentség 9 feltétele Navaan agramba csordzs (mongol) .vándorló saiva szannjászík náthaszampradája (szanszkrit) .védelmező hagyomány nátjam (szanszkrit) .heterodox vallási irányzat. nyilatkozik meg neaniskoi (görög) .elmélyülés navarátrí (szanszkrit) . Lakshmi. tánca (tánda-va) a teremtés és pusztulás folyamatosságát jelképezi nátarádzsászana (szanszkrit) . az ávénika buddhaguna 2.egy buddha elméje folyamatosan figyelemmel kíséri az ürességet. az ávénika buddhaguna 9.egy buddha jó szándéka korlátlan.sinto imádkozó pap . az ávénika buddhaguna 12.

ilyen látható a Szfinxen. Hórusz kultuszának egyik székhelye volt. mely általában a fáraó bal kezében látható Nehen (egyiptomi) . . kékkel sávozott változata az uralkodói fejdíszek egyike. „Holtak városa”.dallamjelek a betűk mellett neheh (egyiptomi) .a predinasztikus és archaikus korban fontos szerepet játszó felső-egyiptomi település. egyiptomi naptól. befejező Néith (egyiptomi) . de kalászra is emlékeztető kékarany jogar. görög neve Hierakónpolisz neila (héber) .örökmécses Nerandzsará (szanszkrit) .egy sinto szentély rituális eseményeinek jegy-zéke nenki boko (japán) . amelyet elöl általában ureusz díszít. a kendő szárnyai két oldalt a mellkasra érnek.emlékmécses nér támid (héber) .hadistennő. mely a fejet védte a tűző. hátul orsóba összesodorva záródik. néha csak kiegészít más koronát nendzsú gjódzsi (japán) . a szaiszi Ré anyja.a geiko szolgálati ideje (általában 5-6 év beleértve a sikomi szan és a maiko idejét is) nér (héber) .temetkezési hely.Tiszta Ország nembucu odori (japán) . arany (sárga) színű. talán a legjellegzetesebb fáraói fejék. általában a településen kívül. jellegzetesen trapéz alakban hajtott vászonkendő. jelképe: íj és nyilak. félúton Eszna és Kom Ombo között. a gyakran „légycsapó”-ként vagy „korbács”ként emlegetett. rejtett jelen-tésű nekkhamanam (páli) .kincset hányó mongúz. a bölcsesség jelképe Nembucu (japán.gyertya nér mesáma (héber) . nem ritkán csíkos. temploma: Szaisz nej (ejtett tibeti) . kínai nien-fo) . vörös korona.korbács. bezáró.lemondás (kuszala múlá) nekkhammadhátu (szanszkrit) .az ünnep (Jom Kippur) kimenetelét jelző ima. ahol nagy számú sír talál-ható.negina (héber) . a sivatag és a termőterület szélén helyezkedett el nekula (szanszkrit) .árpa néjártha (szanszkrit) .elutasítás nekropolisz (egyiptomi) . a fáraó jelvények egyike.további magyarázatra szoruló tanítás. ma Niladzsan.általában fehér.színpad az Amida-hívők táncosainak nemesz-kendő (egyiptomi) . és Tutankhamon halotti maszkján is.folyó Magadhában. királyi „légycsapó”.

mána Nga vang Jese Gya co (ejtett tibeti. a szamádhi állapota netjer (egyiptomi) . értelmezéstan) neva szannyáná szannyájatana (szanszkrit) .Nga van Lob szang Gya co ngag dbang rgja mtsho (írott tibeti) .a Misna 4. ?-1725) szerzetes. Csölkhaszum ngo 'phrad (írott tibeti) . miközben nem ész-lelünk mindent. sem az. közelében áll a bodhi-fa nesómeliht (jiddis) .isten Nettippakarana (páli) Tipitaka.nér mesáma neszeh (héber) .beteljesülés .(i.amelynek partján van Uruvéla városa.folyó Uruvéla mellett. bíróság. azóta Lhásza a főváros.sz.tibeti fordítómester ngön dro (ejtett tibeti.titkos tanítások kollégiuma. írott tibeti dngos grub) .a phowa gyakorlatok előfeltétele.az 5. halálát 15 évig titkolta világi vezetője (deszi) Szamgye Gyaco Ngag (ejtett. 1617-1682).nepáli népcsoport nevilla (héber) .sz.sem ez. akit Lhazang mongol kán nevezett ki 6.szembesítés Ngö Lek pe Se rab (ejtett tibeti) . írott tibeti szngon 'gro) . dalai láma (i.bön varázsló ngan las' das pa (írott tibeti) .szembesülés ngo sprad (írott tibeti) . i. része. írott tibeti ngag dbang rgja mtsho) . tantra ngag dbang blo bzang rgja mtsho (írott tibeti) .Tibet nyugati tartománya.nirvána ngan song (írott tibeti) .sz.rossz ösvények (állatok. Az ismertető (Szövegértelmezők kézikönyve. ugyanakkor nem nélkülözzük a leheletnyi különb-ségek észlelésének képességét nevárok . Tibet teljes jogú világi és egyházi vezetője. 1642-től Gusri mongol kán jóvoltából.elhullott állat. pokollakók) Ngari Korszum (ejtett tibeti) . sem nem-tapasztalás. a gyakorlat utáni száz szótaú mantra 100 ezer ismétlése ngön dup (ejtett tibeti. éhségszörnyek. írott tibeti) . ahol a Buddha megvilágosodott Neranja (páli) . dalai lámának Nga vang Lob szang Gya co (ejtett tibeti. a lehetséges tapasztalás végső határa. a Cang i háború után. írott tibeti ngag dbang blo bzang rgja mtsho) .sem tapasztalás.Nga vang Jese Gya co ngagsz pa (ejtett tibeti) . polgári és büntetőjog nga rgjal (írott tibeti) . nem kóser Nezikim (héber) .házi istenek előtt kiöntött bor (libatio) neti neti (szanszkrit) .

karmikus erők: fazekas. manda-la.elmélyedés.sz. a 6 érzék: üres ház. teve) (szanszkára) 2.ngöndro (ejtett tibeti. virágot szedő ember (bha-va) 10. okozati lánc.alvás nidzsati (szanszkrit) . érzet és érzékelés: emberi szembe fúródó nyíl.nirvána nibbidá (szanszkrit) . ejtett tibeti jalva): 1. hatablakos ház (szparsa) 6. századtól. születés: szülő nő 12. tanhá. 13.a théravádin buddhizmus nigamana (szanszkrit) . holttest. öregség és halál: öregember.sz. elsődleges ok. a Lótusz-szútra alapján nidána (szanszkrit. beszédeket bevezető formulák. fazekaskorong (vidnyána) 3. érintés: csókolózó szerelmespár. 1222-1282) buddhista szekta-alapító Japánban az i.Tipitaka.a Tökéletes Öröm keleti birodalma N'hemjá (héber) . gyakorlat ngönpa (írott tibeti) Abhidarma pitaka Ngönpargawa (ejtett tibeti) . Nehémiás ni siki (japán) . ábrázolása (bhava csakra.kijózanodás niccsa (szanszkrit) . ejtett tibeti ten drel.tartós. amit nemesfémeken használnak. a dváda-sángasászana 10. állandó Nicsiren (japán) .díszítési eljárás. ezüstből és ónból készült ötvözetet öntenek. keletkezés: terhes nő (dsáti) 11.fül-tudat nibbána (páli) . létszomj: ivó ember (upádána) 9.végzet niello/tausírozás (egyiptomi) .konklúzió a vitában . szalájatanam.Biblia. vinnyána. és a csillogó felszínen kirajzolódik az eltérő színű mintázat Nien fo (kínai) . majd a felületet gondosan felpolírozzák. dzsáti. tudatosság: fára mászó majom (náma rúpa) 4. A mutató nididhjászana dnyána (szanszkrit) . aviddzsá). námarúpa. belső szemlélet útján elért tudás nidrá (szanszkrit) .indíték. bhava. melegítéssel rögzítik.(i. név és forma: a tengeren áthajózó férfi. írott tibeti szngon 'gro) . az itt léthez való tapadás: egy gyümölcsfa leszüretelése. írott tibeti rten 'brel bcsu gnyisz) . nemtudás: vak ember (nő. védaná. ember csónakban (sadájatana) 5.Nembucu nientösz (ejtett tibeti) .valami előtt járó. szerelmespár (trisná) 8. phassza. emberi szembe fúródó nyíl (védaná) 7. finoman kivésett mintába aranyból. része Niddésza (páli) . az oksági törvény fokozatai (duhkha. megelőző. szankhára. upádána.

önállótlanság.nem független..füge Nigródha áráma (szanszkrit) . 8. megtagadás.lélek.gyászolók vigasztalása niiname macuri (japán) . a varnán kívüliek. a keletkező mérget megitta az emberek védelmében . békés és jóságos szellem a sintóban nigódha (szanszkrit) . sz.az új rizs megízlelésének ünnepe. dalit nihszvabháva (szanszkrit) .önlét-nélküliséget vallók nihum ávélim (héber) .Fügefaliget-áráma Kapilavatthu mellett Nihongi (japán) . a dzsaina alapja Nigantha Nyátaputta (szanszkrit) . Siva egyik mellékneve.érinthetetlen.sz.apró élőlények. határozott feltűnés nihszprisja (szanszkrit) . istenszolgálat). november 23-ának éjjelén felajánlják az első rizst nijama (szanszkrit) . előírás (aszkézis.üdvösség nihszarana (szanszkrit) . éntelen-természet nihszvabhávatá/anátmatá (szanszkrit) .).kötelékektől mentes. az önlét/öntermészet/magánvaló lét hiánya. erények gyűjtése.végleges kialakulás.Jegyzetek gyűjteménye a Védákhoz nigi mitama (japán) . megtisztulás az önfegyelem segítségével (sucsi.menekülés az otthonból az otthontalanságba Níla (szanszkrit) . vallási rendszer. metafizika. az önazonosság hiánya. akit elefánt formájában ölt meg Siva Nilakantha (szanszkrit) . végzet nijati váda (szanszkrit) .osztályozó általánosítás nikkhamana (szanszkrit) .határozott karma nijati (szanszkrit) . amely nem fér össze a buddhizmussal. a jóga 8 foka közül a 2. digambara dzsaina. Cséllaná nagybátyja Nighandu (szanszkrit) .vesztesnek nyilvánított vitázó nigródha (szanszkrit) . önlényegnélküliség nihszvabhávavádin (szanszkrit) . szantutthi.iskola.fatalista nikája szabhága (szanszkrit) .démon. ísvara pradhána). tapasz.kéktorkú. szvádhája. a laja jóga gyakorlata nijata (szanszkrit) .történeti-mitikus feljegyzések (i. nem-valóságos.éntelen természet. Vardhamána Mahávíra egyik neve. az önmeghatározó természet hiánya. haridzsan.önfékezés.nigantha (szanszkrit) . amikor a démonok köpültek az óceánt.a tárgyak okozati kategóriája. ellenük viseltek svétambarák a munkhavasztikát nigrahaszthána (szanszkrit) . kapcsolatból kiszakított léte nincs. buddhista szöveg nihsréjasza (szanszkrit) .

páli) . hanem a szenvedés okait is leküzdötte Ninigi (japán) .végtelen türelem nindzso (japán) . egy buddha különleges erénye niraja (szanszkrit.támaszték nélküliség nirálamba szarvángászana (szanszkrit) . műve: Védántaparidzsáta szaurabha. Dzsimmu.Japán nirábhóga (szanszkrit) .fontolóra nem vett cselekvés.a purusa felsőbbrendű oksága a prakritin.Dzsanaka őse a Nap-nemzetségből nimitta (szanszkrit) . az istenek kora (japán kami no jo) után kezdődött (i. jegyképzők nimitta kószalla (szanszkrit) . jógácsára . saktista felekezet.sz.vagy kutyaszobrok (komainu) Nippó (japán) . pokol.az emberi uralkodók kora. amelyet csukott szemmel látni. jegyek.sz. Japán első mitikus uralkodója. Brahmá szútra kommentár Nimi (szanszkrit) .tárgy-támasztéktalanság tan.nílapata darsana (szanszkrit) .kitámasztás nélküli teljes test megtámasztás (hatha jóga) nirálambanaváda (szanszkrit) . kínai Dzsih pen) .hideg időben második bélés az avaszéhoz Nimbárka (szanszkrit) . 600) nió (japán) . sz.nagy együttérzés.anabhoga nirábhóga karma (szanszkrit) . amelyek a buddhista szentély előtt állnak. a császári család őse.az érzékelő tudat látszat-része nimitta kárana (szanszkrit) . Srí Lanka nimai gasane (japán) . belső látással felidézett tárgy.). az igazságosság örök törvényének érvényre jutása.Amateraszu unokája. uggaha nimitta. ő örökölte Amateraszu 3 jelképét ninnó dai (japán) . az adhikaranák legyőzése nin niku (japán) . aki nemcsak a szenvedést. ok.személyes érzés ning dzse cshen mo (ejtett tibeti) . a meditáció első vizuális eredménye (parikamma nimitta.démonrádzsák szobrai.a Daitokudzsi apátja Nippon (japán. a sintóban oroszlán. 11. pokollakók nirálamba (szanszkrit) . volt Japán első császára. amelyeket a világi dolgokban észlelünk nimitta bhága (szanszkrit) . a testi meditáció tárgya.a dvaitádvaita védánta iskola alapítója (i.nimitta-tudás. dédunokája.sötétkékbe-öltözöttek. pathága nimitta).a szenvedés maga.jel. látszat.

a nirvána niródha dhátu (szanszkrit) . kialvás.a 4 ájatanából a 3.Átváltozásnak Örvendő ég. kínai hua le tian) . aki már túl volt niródhaszatja (szanszkrit) . varázstest.a fogalmiság megszűnését eredmé-nyező meditáció. a kettősségen túli öröm bölcsessége. az örvendező kiáramlás. önmagát is megduplázhatja. fokhoz tartozó világ niródha dnyána (szanszkrit) . ahogy a bódhiszattvák látják a buddhát.elme átalakulása niródha szamápatti (szanszkrit) . kínai szu co lun si) . a megvilágosodás 3. 3 jegy: uttama. fokozata. átváltozás-test. abszolút nirávarana (szanszkrit) .a megszűnés igazságának . brahmá upászaná). a vágyvilágban alulról az 5. formája.szubsztrátum nélküli niratisaja (szanszkrit) . a duhkha megszűnése. a 3 test egyike.bilincsektől megszabadult.látszattest. írott tibeti 'gog pa) .az elme összekapcsolódásaszétszó-ródása nirmána kája (szanszkrit. káprázattest. megbékélés /sánta/. érintetlen nirmagnatá auddhatja (szanszkrit) . az életkor 8 ezer év niródha (szanszkrit.feltétlen tudás nirgrantha (szanszkrit. kiválóság /pranita/.a megszűnés tudatossága (megszűnés /niródha/.tulajdonságok/sajátságok nélküli (nirguna upásza-ná.nem evilági Nirandzsana (szanszkrit) . a dzsainizmust megelőző szekta. egy buddha inkarnálódása. a megvilágosodott tetszése szerint fölveheti bármelyik test formáját.jártas a lecsillapításban.meghaladhatatlan.az egyik sziddha. a vágyak objektívvé válásának birodalma. sailpika. szennyezetlenség nirarbuda (szanszkrit) . a duhkha megszüntetése.iskola nirámisza (szanszkrit) . nairjánika. a mentális tevékenység megszűnése niródhagámí (szanszkrit) .. hideg pokol nirástaja (szanszkrit) . írott tibeti szprul pa'i szku) . feltűnés /nihsza-rana/) niródha parináma (szanszkrit) . tisztaság.kifakadó vízhólyagos. a szambhóga kájával együtt a rúpakája Nirmánarati (szanszkrit. a bódhiszattvának már nincs rögzített dharmája. egyszerre tulajdonságokkal bíró és tulajdon-ságok nélküli teljesség nirlipta (szanszkrit) . a lények saját tetteik következtében szenvednek vagy boldogok nirguna (szanszkrit) .nem-keveredő. a buddha-kája 4.lecsillapítás.

páli nibbána. a halál és minden szenvedés kialvása.nritjá Nirtima (ejtett tibeti) . kínai vu vej) . pradnyá. 2. a mohóság. mentális állapot. kibontakoztató ok nirvédha bhágíja (szanszkrit) . erényei (kínai sande niepan): 1. 3. a szenvedés megszűnésének igazsága nírti ma (írott tibeti) . de a szenvedélyek többé nem korlátozzák. agradharma). a hinduizmusban a tiszta lélek a Legfelsőbb Úr szolgálatát végzi. nem-cselekvés. a betegség. ellobbanás.a régi.maradéktalan nirvána a test halála után nirúpana vikalpa (szanszkrit) .vizsgálati fogalmak. murdha. maradéktalan nirvána = a megvilágosodott fizikailag is kilép a körforgásból. az anyagi lét megszűnése. a behatolás 4 segítője (usmagata. tökéletes nyugalom. a szellemi tökéletesedés eredménye. amelyben eltűnik a manasz. a buddhi és az ahamkára nirukta (szanszkrit) . felülemelkedés a nyomorúságon. a megértés eszközei . átha-ladás felé vezető suddhaka. minden testi és tudati működés teljes megszűnése. kínai wuyu) . minden kialszik a nem-tudás és a vágy hiánya miatt. Amóghasziddhi kísérője niruddha (szanszkrit) . megszabadulás nirvartako hétu (szanszkrit) .kialvás.megvalósítása. következtetés nirvána (szanszkrit. 3. elfújt. a léthez kötődés szomjának kioltása.létrehozó. a létezés megsemmisülése. tan-test. kioltott. feltételhez nem kötött (aszamszkrita). a születés. a bánaton túljutott. van: 1. meghatározó megkülönböztetés. a gyűlölet és a téveszmék kialvása.az elmeműködés háborgásának leküzdött állapota. az elme leküzdése. írott tibeti mja ngan lasz' dasz pa. túl a szenvedésen. az öregség. fordításra szoruló szavak etimológiájának leírása a védángán belül niruktá nirukta (szanszkrit) .női bódhiszattva. 2. a buddhizmusban a lét és az egyéniség teljes megsemmisülése. ejtett tibeti nyang de. teljes vagy tökéletes nirvána = a megvilágosodott túllép a nirvána nyugalmán is.egyszerre kimondott és kimondatlan teljes-ség nirukti pratiszamvid (szanszkrit) a nyelvtan megkülönböztető megér-tése nirupadhi sésa (szanszkrit.a behatolás segítője a figyelemben. maradékos nirvána = a testi lét fennmarad. a vágyak. ez az arhaté (írott tibeti dgrab com pa). ksanti.

tárgy nélküli ismeret nirvitarka (szanszkrit) . nem-fogalmi bölcsesség nirvikalpa dnyána (szanszkrit) . ékánéka vijuktatva Nishida Kitaró (japán) .30 szabály a bhiksuknak a théravádában nisszaranapahána (szanszkrit) . folyamatos.ok nélküli nispatti (szanszkrit) .rendszeresen ismétlődő hindu áldozat.folyamatos rögzítés az elmélyülésben nisédhja viniscsaja marma (szanszkrit) .beszüntetés. testvére Ulmuka niscshidraváhana (szanszkrit) . megkülönböztetésektől mentes.március-április nisszaggija pácsittija (szanszkrit) .a tagadandó tárgyak felismerése.helytelen nézet. a nihszvabháva 1.menekülés által történő elhagyás (vina-ja) niszuin (héber) . a végső valóságra vonatkozó kanonikus szövegek. 1870-1945).tükröződésen túli tudás nirvikalpa (szanszkrit) az elmélyülés minden megkülönböztetéstől mentes állapota.sz. egyöntetűen folyamatos erkölcsi hatás niskámakarma (szanszkrit) .fogalmi kereteken túli.a tudatfolyamatok és képzetek leállításának útja niszán (héber) . aki a buddhizmust igyekezett összhangba hozni az európai filozófiákkal nisjandaphala (szanszkrit) . foka. szünetelés Nisáda (szanszkrit) . a prakriti örök változása nitja brahmácsári (szanszkrit) . szavakba nem önthető tudás nirvritti (szanszkrit) . bekövetkezés nisprapanycsa (szanszkrit) .végleges jelentésű. bizonyosnak tekinthető tanítás nitiarcsanamandapa (szanszkrit) . ahol a múrti hordozható mását tartják nitja (szanszkrit) . állandó földi erőkör (pítha) (pl. sraddhá nisthá márga (szanszkrit) .nirvicsára (szanszkrit) .Balaráma és Révatí fia.egy ország Nisatha (szanszkrit) .aki a folyamatos szexuális önmegtartóz-tatás állapotában van . fogalmiságtól.előítéletektől mentes tudás nirvisaja dnyána (szanszkrit) .az okára hasonlító erőfeszítés.leállítás. személyiség.vágy nélküli cselekedet niskárana (szanszkrit) .nem sokrétű nisthá (szanszkrit) .házasság nítártha (szanszkrit) .a hindu templomokban az a terem. egy templom helye).japán buddhista filozófus (i.

században fejlesztette ki Szeami. Gótama (i.belülről bántó.naphívta. stílusát dominálja a jugen (ld. napkelte 07-09.örök szerelmi játék. írott tibeti sgrib pa) .upavásza Njoirin Kannon (japán) .klésa varana njon mongs (írott tibeti) .filozófiai rendszer.az érzékvilághoz kötött akadályok nivartí (szanszkrit) . haiku) és a nem- . 14. sárkány.bódhiszattva niva (japán) .általában egyórás.klésa njön mong (ejtett tibeti) . sz.ducö 11-13 nji sar (ejtett.érvelés. a fehér lótusz nji myur (írott tibeti) . esz-mélés njája vaisésika (szanszkrit) .ducö 09-11 nji drö (ejtett tibeti) .visszaforduló (a világi életbe) Nivátakavacsa (szanszkrit) . kígyó.Nyak Dzsjánakumára njája (szanszkrit) . a sinto államvallás szüze njon mond pa'i sgrib pa (írott tibeti) . nézete az észlelés tévessége njan (írott tibeti) . kétszemélyes színházi műfaj.srávaka jána nji dros (írott tibeti) . aggodalmaskodás és bánat. délkelet njin zag gcig pa'i khrims brgjad (írott tibeti) .nyen njan thos (írott tibeti) . rosszakarat. zavaró érzelem nó (japán) .kert.mindennapos cselekmények nitjá líla (szanszkrit) . ezek akadályozzák a dhjána elérését nívaranáni (szanszkrit) . mint a tartós boldogság elérése a móksa helyett Vallabha szerint Nitjanátha (szanszkrit) .állandóságban való hit Nitjodjukta (szanszkrit) . a kamik tiszteletének helye nivarana (szanszkrit. rövid ima az isten nevéről nivritta (szanszkrit) .5 akadály (érzéki vágy. 1.ducö 09-11. alkal-masság njája darsana (szanszkrit) .a végveszélybe került utolsó fohásza. bevezeti és lezárja egy kórus. írott tibeti).az egyik sziddha nitjaváda (szanszkrit) . a dialektika és a logika szabályai.ducö 15-17 nji phjed (írott tibeti) . tunyaság és lustaság.a dnyánadára épülő bölcseleti rendszer. ucö. reggel nji ma bshad (írott tibeti) .a kami hercegnői közül a macuri vezetője.) alapította. kész.teljes. bevégzett. szkep-ticizmus). változatlan njag dnyánakumára (írott tibeti) . mozdulatlan. két színész és 3 zenész előadása. i.sz.démonnemzetség nivid (szanszkrit) . a hinduizmus egyik bölcseleti rendszere.srávaka njan thos theg pa (írott tibeti) .sz.nitja karma (szanszkrit) .

Viruddhaka rádzsa fia nuszáh (héber) . Egyiptom az ókorban 42 kerületre volt felosztva. A korai és későbbi próféták könyvei NY .a jólét istensége.Biblia.a kamihoz intézett rituális szövegek.az ima stílusa Nut (egyiptomi) . 927-ből való (Engi Siki) nosi bukuro (japán) . vörös-zöld Norbulingka (ejtett tibeti) .nemes szent nom vaillant (vodu) .kerület. i. dalai láma a Potalától nyugatra norito (japán) . egy houngan vagy egy mambo kapja a beavatás végén nomarkhosz (egyiptomi) . nőknél a jobb hónalj alatt lakik nor srung dmar ljang sha ba'i mgo (írott tibeti) .névjegy nö dzsin (ejtett tibeti.sz.Godánidzsa nub kyi Ba lang spyod (írott tibeti) .boríték a gosuginak nosigami (japán) .festménytekercs nószacu (japán) .ismeretelmélet nojan kutuktu (mongol) .az újhold napja Núpura (szanszkrit) . 1783-ban építtette a 8. csintámani nor lha (ejtett. ezt nevezzük nomosz-rendszernek. járványokat okozó démon.drágakő. férfiaknál a bal. archaikus imák. jelképe: agyagedény. temploma: Héliopolisz N'viim Risónim V'áhárónim (héber) . és IV. az egyik drágaság. hivatali arisztokrata nomosz-rendszer (egyiptomi) . jaksa nrí jadzsna . melynek kialakulását a III.Ékkő-park.Avaragodáníja numénia (görög) . írott tibeti) . az első i. dinasztia fordulójára tehetjük nor bu (ejtett tibeti) . írott tibeti gnod sbjin.cselekvés.táncelőadásokra szolgáló helyiségek a hindu templomokban nrtye (írott tibeti) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.betegséget.nomosz-kormányzó. szanszkrit jaksa) .hősi név. ilyenformán kapcsolódik a zenhez noetika . Amóghasziddhi kisérője nritjamandapa (szanszkrit) .embertársainkért felajánlott hindu áldozat nritjá (szanszkrit.égistennő. írott tibeti nírti ma/nrtye) . nyári palota.sz.a Kincsőrző Szarvasfejű.a Tánc.nritjá nub ba glang spjod gling (írott tibeti) .

vörös sapkások. a 4 fő tibeti iskola közül az egyik Nying po (ejtett tibeti) .zen mester a Tendó-hegyen. 2. 127.a megismerhető nyen (ejtett tibeti. megmaradtak Padmászambhava tanításainál. írott tibeti rnjing ma pa) .a fákban élő sárga istenek (de a mezőkön is).i. hegynyereg.felkészülés a meditációra nyams len (írott tibeti) . a tibeti iskolák egyik csoportja a másik a szarma). ló. kör. ejtett tibeti.nya (ejtett.bölcsesség nyang de (ejtett tibeti) . írott tibeti) . tantrikus tibeti vallási irányzat. egy kolostor gazdasági vezetője Nyetang (ejtett tibeti) .sz. rosszindulatú lények. jelképe vörös korong nyi nub (ejtett.tibeti tanító az i.az űr. században Nyam Kji Nyingpo (ejtett tibeti) . nyugat nying dzse cshen mo (ejtett tibeti) . elmébe fogadás nyána (szanszkrit) ..tapasztalás nyams su len pa ( írott tibeti) . nagylelkűség. írott tibeti) .e.indiai fügefa (Ficus indica) Nyája szútra (szanszkrit) .e.intéző.a Halak csillagkép.sz.. Ratnaszambhava kísérője nyampar dzsagpa (ejtett tibeti) . tűz. ajanamsza Nya tri Cen po (ejtett tibeti.nagy együttérzés. írott tibeti njag dnyánakumára) . írott tibeti nyan) . uralkodásának kezdete i.a tudott tökéletes megértése nyejja (szanszkrit) .régit követő.nirvána nyáta parinnyá (szanszkrit) . naplemente. sz. írott tibeti) .vasárnap.Khon Kön csok Gyel po Nyódzsó (japán) .e. Gótama (Aksapáda?) műve az i.egy mantra recitációja nyer pa (ejtett tibeti) . dél nyi ma (ejtett. empátia nying ma pa (ejtett tibeti.logika. ducö. akik nem követtek Atísa reformjait. Nap. nyugat nyi nyur (ejtett tibeti. bódhiszattva. szerencsétlen nap.-5.majom. 1440-től itt volt apát egy ideig Ikkjú . egyben a tibeti naptár első éve nyagrodha (szanszkrit) . írott tibeti nji myur) .ducö 17-19.Atísa kolostora Lhásza mellett nyi cshe (ejtett tibeti) . i. az öregek szektája.gyakorlat. írott tibeti gnja' khri bcan po) Drigum király fia. démon nyen drub (ejtett tibeti) . este 15-17. 8. századból Nyak Dzsjánakumára (szanszkrit. madár. Dógen mestere Nyoian templom (japán) .ducö 11-13. 6.

vékony selyemcsík.Kásjapa .fény 'od gsal (írott tibeti) . kínai Huang Po) .teaház ocsobo gucsi (japán) . ?-850?) a 10. eredete az egyiptomi napkultuszra vezethető vissza óbhásza (szanszkrit) .a phowa gyakorlatok előfeltétele. ahol kis számú sír található.a Királyok Völgye nyugati mellékága. tűre emlékeztető oszlop. júliusban és december végén tartott sinto megtisztulási rítus. ami segíti a helyén tartani az obit obi dome (japán) . az Ay fáraó sírjának díszítésén látható babuinok után nyúl órája (kínai) .dordzse ocuka (japán) .zen mester (i.szent kövekből álló kisebb domb a sintóban ocsa (japán) .sz.tea ocsaja (japán) . harai Ó ja sima no kumi (japán) . csan pátriárka obeliszk (egyiptomi) .áldozati halom ocir (mongol) .Japán 8 legnagyobb szigete.Uddijána Óbai (japán) .zen mester Óbaku Kiun (japán. amiben Amitábha megjelenik od srung (írott tibeti) .az éjszaka istennője O ó harai (japán) .függőleges.övcsat (pocsiri) obi dzsime (japán) .a fény alátükröződése mandala nézés közben obi (japán) .fényvilágosság 'od mi 'gyur ba (írott tibeti) . Csenrézi kétnapos böjtje Nyx (görög) . a tetején piramidionnal. a maikók csak az alsó ajkukat festik ki 'od (írott tibeti) .Nyugati völgy (egyiptomi) . írott tibeti szmjung gnasz) .apró ajak. amelyeket az Idzanami-Idzanagi istenpár teremtett o rgjan (írott tibeti) . egyenletesen szűkülő négyzet keresztmetszetű.05-07 nyung ne (ejtett tibeti.nem változó fény.széles öv a kimonón obi age (japán) .selyemfonat az obi közepén. ilyen van a buddhista templomok oltárain obo (mongol) . egyetlen kőtömbből faragott.évente kétszer. nevezik Majmok Völgyének is.

Gaia és Uranosz gyermeke okija (japán) . Athéné.a vihar és villámok tábornoka.az őstenger megszemélyesítője. 3. háznép. sz.női maszk okasi (japán) . Aphrodité.fogantatás okobo (japán) . színházi epi-zód okame (japán) . Hestia. században élt mitikus császár ofuda (japán) . Hermés. család oiran (japán) .áramlás Ogou balindjo (vodu) . Apollón. árja atthangika márga okkanti (szanszkrit) . tibeti mantra (aum). drágakő a lótuszban”.főtt rizs savanyú mártással Odorico . (a fordítás rossz. Artemis.a tökéletesség útja. uszályos kimono Oho nihe macuri (japán) . a nemes nyolcrétű ösvény. tulajdonképpen néhány gesztussal megerősített reggeli tisztálkodás ogan (vodu) .fémharang ogdoad (egyiptomi) .egy oiran kíséretével megy valahová. Arés.városalapító oikos/oikia (görög) . jelképe kard.nyolcasság. színe piros ohikizuri (japán) .Zeus. a jóslatkérők helye Delphoiban. bizony”). Héphaistos Óm mani padme húm (ejtett tibeti) .fejét vízzel locsoló. Démétér.a legmagasabb rangú gésa oiran docsu (japán) .tartály (pl.ódana (szanszkrit) .a reggeli felébredés szertartása a sintóban. rikácsoló szellem. talán: „AUM. színe piros Ogou-badagri (vodu) .aprósütemény teához okásza (szanszkrit) .a maiko második frizurája.pordenonei. az i. i. sz.felhívott (a Tóra olvasáshoz) olymposi rang (görög) .hosszú ujjú.Akanistha ogamu (japán) . Poseidón.magas talpú (kb. drágakő a lótuszban.fogadó okkanta nijámattá (szanszkrit) .főtt rizs ódana kummásza (szanszkrit) . Héra. Daidzsó szai oikistés (görög) .a nagy ízlelés ünnepe. a kezdet istenei ogha (szanszkrit) . az ene) Ókeanos (görög) . gyakran .a 6 szótag: „Óh. csak hátul van kanoko 'og min (írott tibeti) .ház. 10 cm) fapapucs ólárika (szanszkrit) .a háború és győzelem kamija.az én anyagi alakja olé (héber) . 1328-ban Lhászába vezetett missziót Odzsin (Hacsiman) (japán) .kis tábla a kami nevével a sintóban ofuku (japán) .

11-13.aki a közös imádság során a szertartásos válaszokat mondja ómer (héber) . tyúk órája .Amida Boszacu omiki (japán) . nap sávuót ünnepe Omi to fo (kínai) . vaddisznó órája .07-09.betegséget okozó démon oniiszan (japán) .a maiko bemutatkozása a szan szan kudo után Omitofo (japán.amud omenzogger (jiddis) .isten szakéja. kutya órája . Ma: Fényhozó Vajrócsana.19-21. ló órája . Me: Mérhetetlen fény Amitábha. tehén . juh órája . Húm: haszonnal véghezvivő Amóghasziddhi. Pad: Kincsforrású Ratnaszambhava.Amida Boszacu omkára (szanszkrit) .faragják kőlapokra. balgaság /közönyösség/. Ni: Mozdulatlan Aksóbhja.21-23. irigység/féltékenység/. eredeti értelme talán „igen” Óm. Junu Ongoj (mongol) . gyűlölet).13-15. amit felköszöntésre isznak omikudzsi (japán) . egy hanamacsi legidősebb vagy vezető geikója Opet (egyiptomi) .17-19. Tat.pranava dhvani.krokodilistennő opisthodomos (görög) . amelyeket az utak szélén helyeznek el . kék.bátyám.Óm: Avalókitésvara. majom órája . így szólítja meg a geiko a vendéget óokava (japán) . kígyó órája .23-01. sötétkék.nagy kézidob óokii okaszan (japán) .Héliopolisz. egér órája .a sámánizmusban az ősök szellemét vagy a sámán védőszellemét jelképező tárgy oni (japán) . takilcsi ongon (mongol) . napján kezdődő számlálás. fehér. szent szavak omphalos (görög) . sárga. szenvedély /kéjvágy/.sinto amulett. mohóság /kapzsiság/.a templom hátsó cellája óra (írott tibetib thun bzhi) .a nap beosztása a kínai hagyomány szerint: sárkány órája .fő-anya.pészah 2. egyben jelképezi a 6 létformát és a 6 akadályt (gőg.09-11.jóscédula omisze dasi (japán) . kínai) .a 4. az árpaaratás kezdete (49 nap).köldökkő On (héber) . zöld.a maiko és a geiko fejtámasza alváskor frizurája védelmében omamori/fuda (japán) . Szat (szanszkrit) .a Bhagávad Gíta szerint Brahmá alkotó tevé-kenységének szavai omaku (japán) . személyhez kapcsolódó oltalmazó omed (jiddis) .15-17. az 50. vörös.

phótthabbá) egyike ovér mimákom lemákom (héber) . sok feljegyzés osztrakonokon maradt fenn.apám. egyesült azzal. a (név) részen az elhunyt neve áll ozné Hámán (jiddis) . hogy írjanak rá.az alvilág múmiaformájú istene.Ozirisz. belátás ouangas (vodu) .buddhista templom otijot (héber) . pásztorbot. étkező-helyiség a teaházban (ocsaja) ozasiki kago (japán) . szaddá. Hórusz apja.körültekintés. jelképe: cséphadaró. férfi. általában a geiko törvénytelennek tekintett fia otoszan (japán) .a kifejezés azt jelzi. Buszirisu Ozirisz Hekadzset (egyiptomi) .selyemmel bevont fonott kézitáska Ozirisz (egyiptomi) . kereskedőt a geiko ottappa (szanszkrit) . nyúl órája .nem nemesi származásúak. így szólítja a férfi tulajdonost. Ízisz férje. raszá.kimonófeladó. amit arra használtak.csontház osztrakon (egyiptomi) . tapintat.03-05.cserépdarab vagy lapos kődarab.rontásfajta ou-ho (kínai) .az alsó folyammal viaskodó.vacsora.a jóslat forrása óram bhágija (szanszkrit) . kezdő növendék orgeónes (görög) . hogy a szóban forgó személy meghalt. temploma: Abüdosz. az írnok-növendékek is előszeretettel használták a drága papirusz helyett oteira (japán) .előbőr Ormuzd (perzsa) .órája .05-07 orákulum (görög.a Tóra egy betűje (összesen 304 805 betűből áll a Tóra) otoko-gésa (japán) .átutazók (30 napnál rövidebb ideig voltak a városban) ozasiki (japán) . az ötféle élvezet (rúpá. vendégkísérő otokoszu (japán) .a világosság ura Orpheus (görög) . Dionysosnak és Athéné Skirasnak szentelve (Athén) ossarium (görög) .buzdítás. az alsó részhez tartozó. egyiptomi) . és Ozirisszé vált.élvezet orlá (héber) .üdvös eszközök óváda (szanszkrit) . avacsara. tigris órája .férfi gésa. akik részt vehetnek egy nemzetség magánkultuszaiban oríti (szanszkrit) .mitikus dalnok Oschophoria (görög) .a szőlőágak hordozásának ünnepe. az örökkévalóság ura Ozirisz-név (egyiptomi) .homentás .01-03.

ozouni (japán) . láb.magányos megvilágosult.víz felajánlása a múrti lábához a hindu . az 5 kárméndríja (vák/vács. 3 hetes jógagyakorlatok szímában padhána vibbhantó (páli) .ítélet Padampa Szamgye (ejtett tibeti. aposztata padja (szanszkrit) . írott tibeti babs me) . upasztha) egyike páda hasztászana (szanszkrit) . aki nem tanít pácsittija (páli) . ájur véda paccsaja (szanszkrit) . 92 szabály a bhiksuknak a théravádában pad ma 'byzng gnas (írott tibeti) . erőkifejtés.csendes hely (nirvána) padészaszabba (páli) . a szó jelentése. a katakali táncban nemes hős vagy isten színe pacsan (szanszkrit) .Paszang pab me (ejtett tibeti.érvelés pa sangs (írott tibeti) . a njája filozófia alapelemei padaszanta (szanszkrit) . létkategória. ami el lehet érni padara szamácsára (páli) . buddhista szerzetes pacsa (szanszkrit) .nagylábujj-emelő íjtartás (hat-ha jóga) pádángusthászana (szanszkrit) . páda.emésztés serkentés. belépés a noviciátusba életünk során legalább egy rövid időre pabbadzsita (páli) .fejezet.levezekelhető bűn.láb-kéz-tartás (hatha jóga) páda játrá (szanszkrit) .barlanglakó.rizstészta leves Öpamé (ejtett tibeti) .törekvés. engesztelés. Gulisszáni padártha (szanszkrit) .tárgyi alap.gyalogos zarándoklat padakája (szanszkrit) . aki szakít valamilyen tannal. szerzetes vagy apáca.Padmaszambhava páda (szanszkrit) .indiai tanító pádángustha dhanurászana (szanszkrit) . páju.az életkornak megfelelő meva pabbaddzsá (páli) .körülhatárolt vonatkozású minden padhána (páli) .a világot feladó.a legmagasabb fok.a világ feladása.Amitábha P pa (ejtett tibeti) .gyakorlatból kihullt.feltétel paccséka buddha/paccséka muni (páli) .lábnagyujj-tartás (hatha jóga) padaparama (szanszkrit) . tárgyi kategória. hitehagyott. járás. írott tibeti pha dam pa szamgsz rgjasz) . aszkéta életre térés.zöld. páni.

az elhagyás fegyelme pahitatta (szanszkrit) . i.elhagyás. a tisztaság szimbóluma.sarucska.itt áll az Ánanda templom (kb.az élőlények jelenlegi nemzedéke Padzsápati (páli) .Padmahéruka társa Padmánábha (szanszkrit) . Buddha nevelőanyjának (Gótami) megnevezése. neve meg: Drágakő-mester (ejtett tibeti Guru rinpocse). hideg pokol.a tudat ügyessége Pagwa (mongol) . 1150) pags skjes po (írott tibeti) . Szuddhódana felesége. Gondviselő.lótuszülés (hatha jóga) Padmavadzsra (szanszkrit) . században.Pema Tötreng.a Vérivó Tavirózsanemzetség feje.Phag pa pahána (páli) .Teremtés Ura. japán kekkafuza) .bíbor lótusz-virág (Nelumbo nucifera). Vaisnava purána padma 'bjung gnas (írott tibeti) .az otthagyás tökéletes megértése pahána vinaja (szanszkrit) . ejtett tibeti Urgjen Cokje Dordzse. Anangavadzsra tanítója. lótuszban született.bíbor lótusz-illat padzsája (szanszkrit) . amivel Visnu megáldja híveit. Indrabhúti fia.sz.tantrikus mester. Avalókitésvara egyik formája Padmapáta (szanszkrit) .a Lótuszt tartó elmélkedő bódhiszattva.szilárd lelkületű .Pema Töt reng Padmahéruka (szanszkrit) .Sankara tanítványa Padmaszambhava (szanszkrit. lábnyom paduma (páli) .Padmaszambhava padma gar gdzsi dbang phjug (írott tibeti) . megszabadulás pahána parinnyá (szanszkrit) . műve: Guhja sziddhi páduká (páli) . Mára Pagan (szanszkrit) . Amitábha egyik megjelenése Padmakrodhesvarí (szanszkrit) . Szántaraksita javaslatára Triszong Decen hívta be i. 810ben.templomban padmá (szanszkrit. 9. páli paduma) . a meditációs gyakorlatokkal foglalkozó Mahásziddhi fordítója (18 könyv) padmászana (szanszkrit.a Tavirózsatánc Hatalmasa padmá majúrászana (szanszkrit) . a Szamje vihárában élt. az egyik szerencsés jelkép.Pak Kjepo págunnyatá (szanszkrit) .sz. lótusz szerűen széthasadó. megfutamodás. írott tibeti pad ma 'bjzng gnas) .páva-tartás lótuszban (hatha jóga) padma thod phreng (írott tibeti) .Visnu egyik mellékinkarnációja Padmápáni .sz. a buddhizmus tibeti elterjesztője az i.padmá paduma gandhára (szanszkrit) .

tartózkodás a rágalmazástól. alacsonyabb varnájútól is el lehet fogadni paksa (szanszkrit) . négyévente nagy ünnep panatipata véramani szikkhapadam szamadijami (szanszkrit) fogadom. páni.üdvös eszközök.a Tasilhunpo kolostor főapátja az 5. aki az eget és a földet szétválasztotta. alkalmazkodik a köznapi igazsághoz pájtán (héber) .szemétdombról szedett rongyokból öltözik a szerzetes pamszakúlacsívara (szanszkrit) . dalai láma óta .a mitikus első ember.Athéné Polias ünnepe (Athén). a kumbhandák ura pakásza (páli) .szemétdomb Pan Ku (kínai) .álláspont.gát pallanka (páli) . aki már birtokolja az abszolút igazságot. nézet. a tett tárgy legalább két személy.viszályból adódó gonosz beszéd. írott tibeti pao chen bla ma) .zsiradékban sült hindu ételek.hirdetmény pakati (szanszkrit) .költő páju (szanszkrit) . gyógyító ember pamszakula csivaram (szanszkrit) .iskola. ügyes módszer.női médium. páda. halála után testéből lett a világ és az élőlények Panathénaia (görög) .természetes erény.prákrit (szanszkrit alapú közép-indiai) tájszólás.ürítés.természet pakati szíla (szanszkrit) . tagja paj csang huah haj (kínai) .ülés keresztbe tett lábakkal. amely nem fér össze a buddhizmussal pálél (héber) . az 5 kárméndríja (vák/vács. páju.Vátszjájana Pakudha Kaccsájana (páli) . Viszuddhi Magga pakinnaka (szanszkrit) . upasztha) egyike Pak Kjepo (ejtett tibeti írott tibeti 'pags skjes po) . nem üdvös cselekedet paisunjavácsá virati (szanszkrit) .kiskorú fiúgyermek paisunjam (szanszkrit) . a dasa akusala prativirati síla 5.fohászkodás.paides (görög) .Hjakudzsó Ekai pája (szanszkrit) . hogy tartózkodom az élőlények bántalmazásától.sajátságok pakká (szanszkrit) .a dél istene. parjanka pamo (ejtett tibeti) . a menedék-vételt követő fogadalom pancsen láma (ejtett tibeti. ezen a nyelven íródtak a hínajána buddhista művek a mágadhí kihalása után palibodha (szanszkrit) . évente kis ünnep. tézis Paksilaszvámin (szanszkrit) . ítélkezés páli .

hogy tartózkodom az élőlények bántalmazásától. bódhiszattva. női bódhiszattva pándavák (szanszkrit) .Fogadom. pythói. színe vörös. 4. Buddha Amitábha inkarnációja pancsupádánakkhandhá (szanszkrit) . vignjánamaja. szannakkhanda. ruhája fehér. manómaja. ahol a hindu esküvőt tartják Pándarávaszíní (szanszkrit. 3.az első nő.Dhritarástra király öccse a Mahábháratában. Go Karmo. sziklacsúcs Rádzsagaha mellett Pandia (görög) .Pándu 5 fia a Mahábháratában.Fogadom. vedánakhanda.sánta pánhellén (görög) . pancsen Pandóra (görög) . vinnyánakhanda) panycsa kósa (szanszkrit) . Muszavada Véramani Szikkhapadam Szamadijami . ember és isten panycsa khanda (szanszkrit) . páju. Kameszu Miccshacshara Véramani Szikkhapadam Szamadijami .(pandit + tibeti csen po: nagy tudós).Foga- . páda. az upószathák ideje panycsa jána (szanszkrit. lehet templom vagy más nagy terem vagy a menyasszony háza. Vjásza és Ambáliká fia. pránamaja.5 csoport (rupakhanda. hogy tartózkodom a nem nekem adott dolgok elvételétől. Panatipata Véramani Szikkha-padam Szamadijami .5 kocsi: buddha. 2. fiai a pándavák pangu (szanszkrit) .Zeus-áldozat a Városi (Nagy) Dionysia tragédia-előadásai után pandit (szanszkrit) . a szép rossz Pándu (szanszkrit) .tanult tudós vagy pap. írott tibeti gos dkar mo) .sátor. a dalai lámával kölcsönösen hitelesítik egymás újraszületéseit. nemeai. önmegvilágosodott. az 5 kárméndríja (vák/vács.a szanszkrit nyelv leírója panycsa daszí (szanszkrit) . 5 halmaza (khandá) pandál (szanszkrit) .5 fogadalom: 1. a Mérhetetlen fényű Ami-tábha női társa. jelképe lótusz és csengő. ánandamaja) panycsa szila (szanszkrit) . szankhárakhanda. páni.kéz. isthmosi) páni (szanszkrit) .összgörög. hallgató. ünnepek 8 napévenként (olympiai.Fehér Ruhájú. Adinnadana Véramani Szikkhapadam Szamadijami Fogadom.a tapadás 5 alkotóeleme.az újhold vagy a holdtölte napja. kínai wu sheng) . hogy tartózkodom a helytelen szexuális élettől. eleme tűz.5 burok (annamaja. upasztha) egyike Pánini (szanszkrit) .

védaná. a halmazok létezésének oka a nem-tudás: anyagi forma. egy-egy kasztcsoport irányító testü-lete a hindu társadalomban panycsakula (szanszkrit. Naccsa Gita Vadita Viszukadasszana Véramani Szikkhapadam Szamadijami . hogy tartózkodom az alkoholtól és a kábítószerektől. az elmé-lyülést segítő tevékenységek: odaillő szöveg olvasása. Isten neveinek elmondása. hogy kerülöm a színházi előadásokat. hogy tartózkodni fogok testemnek virággal való díszítéséről és az illatszerek használatától. írott tibeti rigs lnga) . melyek a nirvánába vezetnek. Szilena Bhoga Szampada Szilena Nibbutim Janti Taszma Szilam Viszodhaje . szellemi felkészülés.Ez az erkölcsi gyakorlat 8 szabálya. szansz-kára. panycsa szkandha (szanszkrit. ezért meg kell tisztítanod az elmédet. Mala Gabdha Vilépana Dharan Mandana Vibhuszanathana Véramani Szikkhapadam Szamadijami .dom.Krisna kürtje a Mahábháratában panycsaját (szanszkrit) .Fogadom. melyek a jóléthez vezetnek. a fogadalmak után elhangzik a Buddha áldás: Imani Attha Sikkhapadani Szilena Szugatim Janti.Fogadom. a szerzetesekre még 3 fogadalom tartozik: 6. Vika labhodzsana Véramani Szikkhapadam Szamadijami Fogadom. érzékelés. írott tibeti pung po lnga) . rend (párja. észlelés. ájur véda panycsána/panycsaja szévana (szanszkrit) ötszörös szolgálat. a személyiséget felépítő 5 testi elem (rúpa.az 5 elemben megjelenő agni. ez a személyiség téves képzete. a szenvedés oka. folytonos átala-kulásuk folyamatos testi-tudati lét illúzióját kelti. himnuszok éneklése. tudatosságészlelés Panycsadzsanja (szanszkrit) . hogy tartózkodom a hazugságtól. Szura Meraja Maddzsa Pamadatthana Véramani . a Kincsforrású Ratnaszambhava.egy ország panycsáma (szanszkrit) . 8. a táncot és az éneket. tudattartalmak. szadnyá.az Öt Nemzetség (a Fényhozó-Jelenést Láttató Vajrócsana. a Mérhetetlen Fényű Amitábha.ötös tanács. hogy nem veszek magamhoz szilárd étket déltől a következő napfelkeltéig. aszprisja) panycsama bhutagni (szanszkrit) .Fogadom.az 5. a saját feleke-zete himnuszának éneklése . 7. melyek a boldogsághoz vezetnek.az 5 halmaz. parajan. vidnyána) és pszichikai tulajdonság (manasz). a Haszonnal Véghezvivő Amóghasziddhi) Panycsála (szanszkrit) . 5.

Asszadzsí. idea. kevés helyen termesztik.pancsen láma Pápá (páli) .amikor a gyermek először eszik gabonát papanycsa (szanszkrit) . egy megvilágosodott meggyilkolása. Mahánáma) Panycsávatí (szanszkrit) . ahol meghalt Vardhamána papa-loa (vodu) .város Magadhában. szerzetesek vallási gyakorlatának akadályozása. mahájána: templomok és iratok pusztítása.Fondorkodó.egy démon a Mahábháratában. Vappa. Bhaddija. őskép pannyatti szíla (szanszkrit) . mára gyakorlatilag kihalt. intuitív módon tapasztalható tárgyai pannyatti (szanszkrit) . megismerés. hínajána: anyagyilkosság.zenész a Buddha korában panycsaszúdaní (szanszkrit) a Maddzshima nikája kommentárja.25 igazság. kauzális /dhammanijáma/) pao chen bla ma (írott tibeti) .1.fogalomburjánzás Pápijasz (szanszkrit) . színről-színre látás. és bármelyik a hínajána 5 bűne közül Panycsaszikha (szanszkrit) . bölcsesség. amelyek létrehozzák a világot Panycsdzsana (szanszkrit) .a bölcsesség tisztasága. melynek eredetét egyiptomi szóra . megértő belátás.pap papannaprasanaszanszkára (szanszkrit) . a szellem és a valóság közötti össz-hang.panycsánantaríjáni (szanszkrit. a Buddha apósá-nak egyik jelzője papirusz (egyiptomi) . az elefántvezetés 5 követelményének egyike pannyá viszuddhi (szanszkrit) . Buddha megsebesítése. a Nílus mocsaraiban őshonos növény.erdő a Gódavarí mellett panycsavimsatittva (szanszkrit. Cyperus Papyrus.fogalom. Bha-dantácsarija Buddhaghosa műve panycsavaggíja (páli) .5 pártütő.előírt erény pannyindríja (szanszkrit) . neve a görög papirosz szóból ered. kínai er si wu ti) . Viszuddhi Magga pannyattálambanáni (szanszkrit) . értelem. biológiai /bidzsanijáma/. Szuppabuddhának. tőle nyerte kürtjét Krisna pannyá (páli) .5 nagy bűn.a tudat közvetlenül. a Buddha első tanítványai (Kondannya.5 természeti törvény (fizikai /utu-nijáma/. a szerzetesi közösség bomlasztása.tudás. pradnyá. kínai wu ni zui) . a 3 kocsi rágalmazása. pszichológiai /csittanijáma/. apagyilkosság.értelem panysánijámadhammá (szanszkrit) . erkölcsi /kammanijáma/. de vadon már nem terem.

jól bírja a hajtogatást és az összetekerést.érvénytelenítés (4 vétek). mivel viszonylag drága volt. a mai papír szavunk is innen ered (és nem csak a magyar nyelvben. az a más-természetnek feltétele pará bháva súnjatá (szanszkrit) . vereség páragata (szanszkrit) . a nirvána.legmagasabb fok (pl.elragadtatott. amivel elérhető a móksa pará/annya (szanszkrit) .csomag. egybeolvadó szeretet Isten iránt. letörölve róla a már feleslegesnek ítélt régebbi írást paquette (vodu) . transzcendens állapot para artha anjaszva arthaszamjama (szanszkrit) .túlpart. más természetű létező. papirusznövényből készült lap. előfordult.magas tudás.vezetik vissza (a fáraóé.a más által létrehozott üressége pará csitta dnyána (szanszkrit) . a növénynek szinte minden részét felhasználták valamilyen gyakorlati célra. hanem számos idegen nyelven is. bhakti (még: vaidhi. gyakran díszes tokban.fadúcról nyomtatott könyv para (szanszkrit) . vagyis a természet (prakriti) purusa-jellegének a purusára önmagára való alkalmazása.különböző létező. igen ellenálló. vairágja).az idegen tudat tudása. korsókban tárolták.). rágátmika). ami az öntermészetnek oka. a szerzetest végle-gesen megfosztják köpenyétől. hogy az átman azonos a brahmannal.a túlpartra jutott. fölismerése annak. nirvána .egy szutta előadásának egyik módja.zarándoknő parabhásvara csitta (szanszkrit) . telepátia pará vidjá (szanszkrit) .a másik valóságára és a másik önmagáért valóságára alkalmazva az elme igába fogását. fontosabb iratok hordozóanyaga. hogy a papiruszt többször is felhasználták. de még épületeket is emeltek belőle. hétköznapi használati tárgyak egész sorához szolgált alapanyagul. ez a nem-tudás gyakorlata pará bhakti (szanszkrit) . más. végső. mégis az írás alapanyagaként vált a legelterjedtebbé és legismertebbé. rendszerint mindkét felére írtak. a fáraó tulajdona). egy szentély talizmánjai par gji gleg bam (írott tibeti) . a fontosabb papirusztekercseket rúdra vagy saját végére feltekerve.a lényegét tekintve tiszta tudat paráddzshászaja (szanszkrit) . meg nem fogható alkotóerő pará bháva (szanszkrit) . különböző parábbádzsika (páli) . személyes megtapasztalás. nagy cukortartalmú belét fogyasztották is. 2. édes. öntermészet nélküli. má-sok ösztönzése (szuttanikkhépa) párádzsika (szanszkrit) .

türelem /ksánti/. írott tibeti don dam bjang chub kji sems) . Énfölötti-Én. a végső lépés parámarsa (szanszkrit) . Világ-lélek. legfelső. kínai csen ti) . meditáció (áldozati ételek) /szamádhi/ 6. erkölcsiség. mahájána.a 4 nagy fordító egyike (még: Amóghavadzsra. Hüan cang). a sö lun iskola alapítója. transzcendens szemléletű tudás parámásza (szanszkrit) . legjobb.a végső megvilágosodott elme paramartha pariccshédaka pradnyá (szanszkrit) . a középső kettő mindkettő magatartása páramita jána (szanszkrit. a niródhából kilépő kévalín párakruti (szanszkrit) . foka paramártha szatja (szanszkrit) nem-relatív. végső. a tökéletesség szekere. legmagasabb paramadhamma (páli) .indokolatlan ragaszkodás. . a 6 tökéletesség részletesebben: 1. fegyelem (kellemes illatok) /síla/ 3. magasabb igazság. odaadás /vírja/. élményszerű felismerése negatív úton. az utolsó kettő a mahájána. az egyik béklyó Paramártha (szanszkrit.aki a túlpartra jutott. a 6 erény (jótékonyság /dána/.páragú (páli) . különleges képességű aszkéták mellékneve paramanu (szanszkrit) . energia (tömjénfüst) /vírja/ 5. mély értelmű jelentés paramártha bódhicsitta (szanszkrit. meditáció /dhjána/. az adhipradnyásiksá 1.a legmagasabban fejlett átman.az atomon túli tartomány paramapáda (szanszkrit) . a móksa illetve a nirvána parama (szanszkrit) kiváló.az utolsó érzés páramita (szanszkrit) . bölcsesség /pradnyá/). a valóság közvetlen.a legfőbb állapot.tökéletesség.túlpart. a Brahman paramattha vazsena (szanszkrit) .magasabb tanítás paramahansza (szanszkrit) . adakozás (víz) /dána/ 2. kínai liu bo luo) . a köznapi igazságokon keresztül. az első kettő a hínajána.a világfelettit. végső jelentés/értelem. az abszolútomot elemző bölcsesség. Ísvara. kitartás. Kumáradzsíva.félreértés Paramátman (szanszkrit) .a legfőbb hattyú. abszolút igazság. erkölcsösség /síla/. türelem (virágok) /ksánti/ 4. Legfelsőbb Önvaló. meghatározásoktól mentes. a valóság végső szintje paramárthika (szanszkrit) végső.túlpartra juttató.a világmindenség ősanyaga páram (páli) . bölcsesség.

kínai ta hua zi zai tian) Mások Átváltozását Irányító ég.kölcsönös függés. aki huszonegyszer győzte le a ksatrijákat. türelem (khanti). tenni akarás (virija).fejsze. szampradája paramszthánam (szanszkrit) . ákása pária (szanszkrit) . barátságosság (mettá). kiegyensúlyozottság (upékkhá) páramita naja (szanszkrit) . fia Vjásza. előbb Kartavírja rádzsát ölte meg.uttarapaksa parávaikhari (szanszkrit) . Visnu egyik mellékinkarnációja párását hásávuá (héber) . üdvösség parángmukhí (szanszkrit) .befelé forduló lezáró-tartás (hatha jóga) Paranirmitavasavartin (szanszkrit.befelé forduló. erény (síla). különbözőség paravádin (szanszkrit) . jelképei: kétkarú. Visnu inkarnációja bráhmana formában (Dzsamadagni és Renuká fia). igazmondás (saccsa).a tökéletesség elérése a filozófiai megismerés útján paramopászaka (szanszkrit) .a másik valóságára és a másik önmagáért valóságára alkalmazva az elme igába fogását.legfelső hely.csatabárdos Ráma (parasu = bárd).megismerés (mécses) /pradnyá/. megtagadás (nekkhamma). ez a nem-tudás gyakorlata Parasára (szanszkrit) . bölcsesség (pannyá). benne harci bárd és íj paraszparavilaksana (szanszkrit) . sanmukhí mudrá parángmukhí mudrá . aki ellopta Dzsamadagni kívánságteljesítő tehenet.hallható teremtő hang.a guruk tanítványi láncolata.szidrá parasu (szanszkrit) . elszántság (adhitthána).férfi világi hívő parampara (szanszkrit) . elvágja az újraszületések láncát Parasuráma (szanszkrit) .függő jelleg paratautpatti/paratautpáda (szanszkrit) . az anyag és a szellem közti viszony a szánkhjában paraszparaviruddha (szanszkrit) .a dzsiva az atman és a Brahman egységének megkülönböztetés nélküli megismerésének létfokozata.egymást kizáró ellentét paratantra (szanszkrit) .másból való keletkezés parátpará (szanszkrit) .a kasztjából kitaszított ember . a vágyvilág legfelsője a Szuméru felett parárthánjaszvárthaszamjama (szanszkrit) .másság.mitikus bölcs. vagyis a természet (prakriti) purusa-jellegének a purusára önmagára való alkalmazása. vidjá létfoko-zat paratva (szanszkrit) . a páli hagyományban 10: adás (dána).női világi hívő paramopászika (szanszkrit) .parikalpita paratantralaksana (szanszkrit) .

prahánaparidnyá). átlátás.az elme 6.vágyakozás és téves nézetek által létrehozott tévképzet Pariksit (szanszkrit) .a megvalósulás 2 lehetősége (dzsnyánaparidzsnyá. Dzsanamédzsaja apja Páriléjjaka (páli) . zavart tudatosság. képessége. erdőbe vonult öregek (szerteszét bolyongó pari + vrádzsaka) paricsája (szanszkrit) .képzelt önlét/mibenlét parikamma nimitta (páli) .értékítélet által megnevezett képzelt jelleg. megváltott halott Parinirmitavasavartin (szanszkrit) .) átalakulástól mentes menny. a tárgy látással történő felfogása. a legfelső (6.paribbádzsaka (páli) . kínai fen bie) .település Kószalában parimárgana (szanszkrit) .keresés parimukti (szanszkrit. evolúció parinibbuti (páli) .a tudat módosulása/átalakulása.a másik kiáramlását ellenőrző biro-dalom. megsemmisülés.aki még hanyatlásra képes.egy virág. a képzelt és a függő kapcsolata.ellenérv.Abhimanju fia. a szánkhjában változás parináma tápa (szanszkrit) .a hindu templomi papok segítői paridzsáta (szanszkrit) .előkészítő nimitta.panasz paridnyá/paridnyána (szanszkrit) . konceptualizált átmanfelfogás.keresztrúd-tartás (hatha jóga) parigraha (szanszkrit) . bala paridéva (szanszkrit) .a teljes megismerés hatalma. az élettartam 16 ezer év parinirvána (szanszkrit) .átalakulás-tan. a szraddha dhimukták egyike parihára (szanszkrit) . a 6 erő (sadbala) egyike paricsájabala (szanszkrit) .a felismert változások hevessége parináma váda (szanszkrit) .felhalmozás parihanadharman (szanszkrit) .utalások. első fok. az elme alapos megismerése. a szerze-tes legmagasabb állapota parináma (szanszkrit) .kialvás.felszabadulás. páli parimutti) . különféle filozófiai rendszerek szerint parikalpita szvabháva (szanszkrit) .szentírás parikalpita laksana/paratantra (szanszkrit. a nirvánát elért .zarándok. felbukkanó jel parikappitákáramatta (szanszkrit) . a tejóceán köpülésekor keletkezett parighászana (szanszkrit) . visszavágás paríjádjadésaná (szanszkrit) .teljes nirvána. kioldódás. teljes megismerés paridzsarcsaka (szanszkrit) . metaforák parijatti (szanszkrit) . a figyelem összpontosítása természetes.

fent újraszületett lények.a megtisztultság kijelentése a Pátimókkha felolvasása után paritta (szanszkrit) . egész paripúrna macjendrászana (szanszkrit) . a korlátozott tisztaság szintje a formavilágban parittábha (szanszkrit) körülhatárolt sugárzású (ábhasszara.egyén halála. fent újraszületett lények.az az arhat. a test belső melege parisszávanam (páli) . amit egy buddha segítségével ért el.az érzelmileg korlátozott hatóterületű szellemi állapotban megjelenő tényezők paritta subhá (szanszkrit) körülhatárolt dicsőségű/sugárzású (szubha-kinhá. aki még egyszer újraszületik parivrittadzsánushírsászana (szanszkrit) .átforduló oldalsó szög- . a buddha paripurna (szanszkrit) .Tipitaka.egyik lábbal átforduló fejen-állás (hatha jóga) parivrittapárshvakónászana (szanszkrit) .tökéletes megértése van. végső kilobbanás parinispannalaksana (szanszkrit) . akiknek erőtlen az első dhjánájuk parittábháh (szanszkrit) . akiknek erőtlen a második dhjánájuk. az arahat parinnyátantam (szanszkrit) .belső teljesség.szűrő páriszuddhi (páli) .veszély. fájdalom. Függelék parivéna (szanszkrit) .már tökéletes megértése van.cella a kolostorban parivrádzsaka (szanszkrit) .a korlátozott sugárzás szintje a formavilágban Parivára (páli) . gond.zarándok parivrádzsika (szanszkrit) .szvabháva parinisthita (szanszkrit) . appamá-nábhá).kifordított térdfej-tartás (ha-tha jóga) parivrittaikapádashírsászana (szanszkrit) .kész. elhárító szöve-gek recitálása paritta klésa bhúmiká dharmáh (szanszkrit) .teljes Macjendra-tartás (hatha jóga) paripúrna návászana (szanszkrit) .zarándoknő parivrittadzsanmántaraárjam (szanszkrit) .védelemszerző théraváda szertartás.teljes csónak-tartás (hatha jóga) parisad (szanszkrit) . teljesen befejezett parinnyátam (szanszkrit) .nyilvános vita parisszaja (szanszkrit) . appamánaszubhá). amit önmagától ért el.

250 évvel (?) Vardhamána előtt (i.a 23.oldalsó kakas-tartás (hatha jóga) párshva pindászana szarvángászana (szanszkrit) .oldalsó fölemelt lótuszülés (hatha jóga) párshva úrdhva padmászana szarvángászana (szanszkrit) oldalsó-felső lótusz teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) párshvóttánászana (szanszkrit) .a nyugvó szenvedélyek kibontakozása (árkhja.csavart teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) párshva úrdhva padmászana shírsászana (szanszkrit) . mraksa) parjésaná (szanszkrit) . kaukritja. minddha. a Révész. ágy.egylábas oldalsó fejenállás (hatha jóga) párshva ikapáda szarvángászana (szanszkrit) . ülésmód parjankászana (szanszkrit) . sztjána.) Pártha (szanszkrit) .tartás (hatha jóga) parivrittapashcsimóttánászana (szanszkrit) .gondviselők a hitközségben párohet (héber) .bizonyított negatívum.oldalsó egylábas gyertya-állás (hatha jóga) párshva kukkutászana (szanszkrit) . írott tibeti spar kha) .nyújtott oldal-tartás (hatha jóga) Pársva/Pársvanátha (szanszkrit) .e.átforduló hátnyújtótartás (hatha jóga) parivrittatrikónászana (szanszkrit) . tirthankara. írsjá.vizsgálódás parjudászapratisédha (szanszkrit) .oldalsó embrió teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) párshva shírsászana (szanszkrit) .oldal íj-tartás (hatha jóga) párshva halászana (szanszkrit) .ágy-tartás (hatha jóga). az I Csing pa kua trigramja párnászim (héber) .oldalsó fejenállás (hatha jóga) párshva szarvángászana (szanszkrit) . szupta vírászana parjavaszthána (szanszkrit) .oldalsó eke-tartás (hatha jóga) párshva ikapáda shírsászana (szanszkrit) .a frigyszekrény függönye párshva bakászana (szanszkrit) .oldalsó gólya-tartás (hatha jóga) párshva dhanurászana (szanszkrit) .Prithá fia. zarándok-helyek létesülnek.földi erőkörök.hajadonok párthiva pítha (szanszkrit) . ahol templomok.mágikus trigram a bön asztrológiában. lehet: nitja. mátszarja. 8. auddhatja. sz. a tagadás tárgyának helyén van valami valóságosabb a köznapi igazságoknál parkha (ejtett tibeti. krodha. anapatrápja.átforduló háromszög-tartás (hatha jóga) parjanka (szanszkrit) .trón. Ardzsuna jelzője parthenoi (görög) . naimittika .

fia Vidúdabha passzadhi (szanszkrit) .a para első fejlődési állapota passer poule (vodu) . nem üdvös cselekedet. azokat az a szavakat nevezzük partikuláknak. a test hátsó része pashcsimóttánászana (szanszkrit) .szárnyasok simogatása. hogy hol állnak a mondatban. alvilág. a szammá boddzshangá 5.hurok-tartás (hatha jóga) pashcsima (szanszkrit) . föld pásászana (szanszkrit) . amit Siva ajándékozott Ardzsunának Pasupati (szanszkrit) . Siva egyik avatárája Paszang (ejtett tibeti. béklyó Pásadharí (szanszkrit. amelyek nem simulnak egyetlen más szóhoz sem) állhatnak a mondat elején párusjam (szanszkrit) .Föld alatti régió.hátnyújtó-tartás (hatha jóga). írott tibeti sgo ma zhags pa ma) . Durgá párve (héber) .Vénusz. aki pulkasza volt. az alsó .a Pányva Asszonya pasang (ejtett tibeti) . jelképe fehér nyílhegy Paszénadi (páli) .fegyver. tényezője pászuk (héber) .az elme lecsendesedése.a Tóra egy verse (összesen 5845) pata (szanszkrit) . a Mahábhárata énekei parvatászana (szanszkrit) .a Hegy leánya. nevének jelentése „részecske” (latin). másik neve Umá. letisztult nyuga-lom.rész. a magyarban „töltelékszó”. az egyiptomi nyelv egyik sajátossága. az anyagi energia félistennője.jószág.hurok. írott tibeti pa sangs) .nyelvtani fogalom. tulajdonképpen jelentéktelenek. szóbeli parvan (szanszkrit) . harisnyakötő. betegekhez érintése pasu (szanszkrit) . felesége Vászabha. húsos) pása (szanszkrit) .durva beszéd.nyugat. csak a nem-enklitikus partikulák (vagyis azok. melyeknek különösebb mondatbeli szerepük nincsen.négyszögletű gyapjúkendő a buddhista panteon egy-egy alakjával és kíséretével díszítve Pátála (szanszkrit) . Siva társa. megkülönböztetünk enklitikus (simuló) illetve nem-enklitikus partikulákat.kószalai rádzsa.az állatok ura.kettős edény felszerelés (tejes.partikula (egyiptomi) . mégis színezetet. brahmácsarjászana pashjanti (szanszkrit) . Vénusz.hegy-tartás (hatha jóga) Párvatí (szanszkrit) . árnyalatot adnak a mondatnak.péntek. az angolban „filler”. attól függően. ugrászana. a megkötött személy pasupata (szanszkrit) .lándzsa Pásupata asztra (szanszkrit) . derű.

a kötődéstől (upádána) függ a létesülési folyamat (bhava). a 6 érzéki tevékenységtől (szalájatana) függ az érzékek érintkezése (phassza). ma Patná. prithiví pathavíkaszina (szanszkrit) . 3. látási utókép. 11. 4. 1. a vágytól/szomjtól (tanhá) függ a kötődés (upádána). itt volt a harmadik zsinat i. a nem-tudástól függők (aviddzsá paccsaja) a karmikus képzőerők (szankhárá). 3.község Magadhában közel a Gangához Pátaliputra (szanszkrit) . 7.élvezi a földet. 4. a létesülési folyamattól (bhava) függ az újrakeletkezés (dzsáti). 2. pannyatti pathaví (szanszkrit) .bolygórendszerek. sz. az érintkezéstől (phassza) függ az érzés (védaná). a legfelső fok. Asóka szervezte Patandzsali (szanszkrit) . a tudattól (vinnyána) függő a szellemiség-testiség (náma rúpa).az okozati/feltétel láncolat.sz. Ananta Shesha Pátali (páli) .-i grammatikus. 6. nyolcrétű ösvény (anga): 1. 12. 2. függő keletkezés. helyes testtartások (ászanák). a szenvedésből származó bölcsesség pátí (páli) . 10. a szellemiségtestiségtől (náma rúpa) függ az érzéki tevékenység 6 tartománya (szalájatana). 2. az újrakeletkezéstől (dzsáti) függ.e. a tárgyszem-lélet során a kép rögzült. fazék pati (szanszkrit) . a finom életáramok szabályozása (pránajáma).város Magadhában. egymástól függő kapcsolódás. 8. irányítója Garuda.úr patibhága nimitta (páli) . a gond és panasz (szoka .i. a vallási előírások betartása (nijama).hasonló/egyező nimitta paticcsa (szanszkrit) . 244 körül.egyező nimitta. erkölcsi viselkedés (jama). 9. az érzéstől (védaná) függ a vágy/szomj (tanhá). a Jóga szútra összeállítója. az érzékek visszavonása a külvilág ingerei elől (pratjáhára) patháganimitta (szanszkrit) . a világi megismerés pathei mathos (görög) . a karmikus képzőerőktől függő (szankhára paccsaja) az újraszületési tudat (vinnyána).edény.a földre irányuló összpontosító elmélkedés pathavimabhinandati (szanszkrit) .a bűntudó kín. 5. 5. az öregség és halál (dzsará marana). feltételező paticscsa szamuppáda (páli) .föld.egymástól függő.

egy templom alapjának kijelölése pefimá (héber) .Tipitaka.egy nép neve a Mahábháratában pausa (szanszkrit) . az 5.Tipitaka. eleme a sárga Pává (páli) . a szomj) paundra .melldísz.Korall-síremlék Vészálíban.a zsinór kihúzása. erény általi önuralom patinibbuti (páli) .jelenések. írott tibeti dpa' bo) . tisztulási szertartás a szánkhjában és a buddhizmusban teliholdkor és minden holdnegyedkor.edény pektorál (egyiptomi) . a nemes nyolcrétű ösvény patipasszadhipahána (szanszkrit) .oltár pedzs sesz (egyiptomi) .újraegyesülés patiszaranam (szanszkrit) .élelemgyűjtő.visszamenő. a necsungi jós védőszelleme pékkhá (páli) . Okviszonyok Paulomí (szanszkrit) . hős pé (vodu) . haladás.férfi médium.ami újjászületéshez vezet (pl. általában vallási szimbólumokkal .hindu december paustika (szanszkrit) . tisztulási ünnep az esős évszak végén.4 szabály a bhiksuknak a théravádában patighá (szanszkrit) .Indrání egyik neve paunarbhavika (szanszkrit) .lépés. ez a Gangesz vize pátra (szanszkrit) . béklyó patilóma (szanszkrit) . kattika hónap teliholdjakor pavo (ejtett tibeti.menedék. pratítja szamutpáda pátidészaníja (szanszkrit) .nyilvános gyónás. A szétismerés útja patiszandhi (szanszkrit) .egy ország Patthána (páli) .a démonfejedelem a bön vallásban. megsemmisülés patipadá (páli) .paridéva).csillapodás által történő elhagyás (vinaja) Pati-szambhidá magga (páli) . ellenszenv a kívánatos dolgok irányában. segítség. szerencsét növelő rítus.kialvás. tál.malla földi falu Paválam cséttijam (páli) . a fájdalom és a bánat (duhkha domanassza) és a kétségbeesés (upájásza).boldogságot. valamire hagyatkozás patitapávani (szanszkrit) .a bűnösök felszabadítója.csorbulás a hálefen Pehar (ejtett tibeti) . a pratítja szamutpáda egyik nézőpontja pátimókkha (páli) . alamizsnás edény Pattana (szanszkrit) . Vardhamána sztúpája paváraná (páli) .taszító.

a végtelenség csomója Pema Héruka (ejtett tibeti) . a testben az agyhoz kapcsolódik Pema Töt reng (ejtett tibeti. föld.II. batyu. amelynek központi csoportja rendszerint az uralkodót oltalmazó istenekből. homogénebb pektorálok is. sajtból és lisztből pentetéris (görög) . igen gyakori a naoszt formázó pektorál. démonokból. a pap szerepét betöltő civil. évben pánhellén megtartott ünnep peplos (görög) . a hajdani hükszosz főváros. léteznek egyszerűbb. írott tibeti padma thod phreng) . a testben az agyhoz kapcsolódik pemu (ejtett tibeti) . drága.sz.Athéné Polias ruhája.és féldrágakövekkel ékesítettek.gazdagon díszített ékszer. aki i. alkalmatlan nap. gyakran félszáznál is több oltalmazó szimbólum is megjelenik egy-egy példányon. erre jó példa Undebaudet tábornok pektorálja.a Buddha Dharma és a 3 ösvény/jármű. Szaturnusz. ha a voduban keresztény liturgikus elemekre . egy ülőszobor térdére fektették Pepung csörten (ejtett tibeti) . és bizonyos fokú rangot jelentett pelanos (görög) . írott tibeti dpal be'u) .az élet háza Per Ramszesz (egyiptomi) .szarvasmarha tehén pen pa (ejtett tibeti.Pena Héruka női társa.tibeti szerzetes. Avarisz helyén épült pères savane (vodu) .bozótpáterek. a nyolcas csörten-csoport egyike per anh (egyiptomi) .galamb peleiades (görög).Padmaszambhava Pema Tro di (ejtett tibeti) . írott tibeti spen pa) . a szív fölé függesztve viselték. ezek közül az egyik legszebb Tutankhamon szárnyas szkarabeuszt formázó szív-pektorálja. és többnyire rendkívül összetett. szimbólumokból tevődik öszsze.dódónai papnők Pelgye Dordzse (ejtett tibeti) .ital olajból. motívumkincse igen gazdag. a pektorált önálló ékszerként. amelyet többnyire rekeszberakással. Ramszesz által épített birodalmi főváros a Deltában.Amitábha haragvó megjelenése. mézből. 846-ban meggyilkolta Langdarma királyt pelpeu (ejtett tibeti.kalács peleia (görög) . amelyen a középső csoport a fáraó nevét adja ki. borból. ennek keretét pedig a szkarabeusz keselyűszárnyai adják.miden 5. jelképe sárga faköteg pentaploa (görög) .szombat.

a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. majd kínai császár (a Jüen-dinasztia alapítója) térítője.csatvári árjasztjáni phak (ejtett tibeti. Kubiláj mongol kán.Tipitaka. erőfeszítés phalacsitta (szanszkrit) .oszlopsorokkal kerített nyitott udvar Persephoné (görög) . aki körüljár perisztül udvar (egyiptomi) . írott tibeti phag) . A kosarak feltárása Petit Pierre (vodu) . zsémbes szellem petro (vodu) .láma.pradnyá páramitá pharanápíti (szanszkrit) . állatuk a fekete sertés. aki elvesztette a hangját Pesávar . hatás. észak.a dahomeyi istenségek egyik csoportja (Don Pèdre nevéből). Kunga Gyalcen unokaöccse és tanítványa (i.fal a szent terület körül perirrhantérion (görög) .bűnbak phárusjavácsá virati (szanszkrit) .disznó. disznóképű phag mo nga mo phag gi mgo (írott tibeti) . a tett tárgya egy másik személy. ajanamsza phala (szanszkrit) .víztartó peristiarchos (görög) .van szükség peret (egyiptomi) .hindu február phar csin (ejtett. mongol Pagwa) .sarjadás.érintkezés. táncfajta petti viszaja (szanszkrit) .elhunytak. a maggacsitta eredménye phalguna (szanszkrit) . okozat.Tipitaka. fekete Phag pa (ejtett tibeti. préta Péta vatthu (páli) .az Emsefejű. Koré. éhező szörnyek pha dam pa szamgsz rgjasz (írott tibeti) . női jellegű. a tibeti alapján kifejlesztette a mongol írást (az i. a 12. a paticcsa .sz. a népgyűlést és a polist.vágyvilág. Az éhező szellemek történetei Pétakopadésza (páli) . századtól már nem használták) phags pa'i bden pa bzi (írott tibeti) . a karma eredmény. 14.tartózkodás a kemény szavaktól.önkívület pharmakos (görög) . víz.a pányvahordozó. 1234-1280). a második évszak peribolos (görög) . írott tibeti) .sz. gyümölcs.torkos.következmény. Démétér lánya. a dasa akusala prativirati síla 6.Hadész felesége.gyümölcstudat. érzéki benyomás.az egyiptomi kivonulás ünnepe (niszán 15-22) péta (páli) . kapcsolat.ókori neve Purusapura peszah (héber) . a Négy Kapuőrnő egyike délen.aki rituálisan megtisztítja az állami tűzhelyet.Padampa Szamgye phag (írott tibeti) . tagja phassza (páli) . állatövi jegy.phak phag gdong ma ser ma ser mo zhangs pa 'dzin pa (írott tibeti) .

raszá.őrző. jelképe zöld tőr phuszana (szanszkrit) .Vadzsrapáni phjag rgja chen po'i rig 'dzin (írott tibeti) .teaivásra használt.a Nagy Bélyegjel Ismeretőrzője phjag rgja cshen po (írott tibeti) . Jupiter.anágámi phalam phjogs kji lha (írott tibeti) . nidána phasszakája (páli) .tapintás phyaxir (görög) .érintkezés-testek.avatás előtti ifjak ideiglenes lakhelye (Spárta) phylax (görög) . megszabadulás meditáció nélkül phótthabbá (szanszkrit) .férfi elem pho ba (írott tibeti) .ducö 13-15 phjir mi wong ba (írott tibeti) .az istenek irigysége phung po (írott tibeti) . Héziodosz szerint harmincezer physikillos (görög) .mahámudrá phjag rgya (írott tibeti) .falnézés.Mahá mudra phjag na rdo rje (írott tibeti) . írott tibeti) . a csan meditáció egyik formája. sorsosztó pho rpa (ejtett tibeti) .panycsa szkandha phur bu (ejtett. szamkránti pho lha (ejtett.bőrbaj (frambőzia) .múdrá phjed jol (írott tibeti) . Bódhidarmától eredeztetik pian (vodu) .szammupáda 6. levegő.a Smaragd Szikla gyűjtemény csantörténetek írója pi kuan (kínai) . vadzsrakila. a 7.érzéklet.pho va. 4-5 cm mély. szaddá.irsjá phthoneros (görög) .szkandha phung po lnga (írott tibeti) .tudatáthelyezés. csütörtök.növekedés phja gsen gji theg pa (írott tibeti) . írott tibeti) .spártai kenyérféle Pi Jen Lu (kínai) . érintés phrag dog (írott tibeti) .Cshag seng ji thek pa phjag chen (írott tibeti) .a testen keresztül felfogott tapintatok. írott tibeti 'pho ba) .varázstőr démonűzéshez. írott tibeti 'phel) . írott tibeti) .a jobb hónaljban lakó férfi istenség. szerencsés nap. phótthabbá) egyike phótthabba tanhá (páli) .az égtájak istenségei pho (ejtett. fületlen csésze gyönyörűen díszített arany vagy ezüst fedővel pho va (ejtett tibeti.az érintés iránti szomj phótthabbam (páli) . tagja. szparsa phel (ejtett tibeti. az ötféle élvezet (rúpá. 12-13 cm átmérőjű.

melyen az elhunyt fáraó feljut az istenek közé piramis komplexum (egyiptomi) .az elsőszülött fiú kiváltása pijut (héber) . ejtett tibeti roma ca. írott tibeti ro ma rca) . és ennek aljában áll a völgytemplom. embrió.a jobb orrlyukból eredő nádí. ünnepi udvarokból stb. a „Fényhegy” szimbóluma.szerzetes koldulókörúton Pinda pátapáriszuddhi szutta (páli) .épületegyüttes. négyszög alapú gúla alakú rész piramis (egyiptomi) . alamizs-nagyűjtés pinda csárika (páli) .szamatádnyána pingalá (szanszkrit.fájdalom pidjon (héber) .vallásos szövegek.embrió teljes test megtámasz-tás-tartás (hatha jóga) Pindola Bhadadvádzsa (szanszkrit) . egyéni létesülés.liturgikus költemény pin (kínai) .a mikrokozmosz.egyéni lélegzet pindászana shírsászana (szanszkrit) .arhat a Buddha közelében ping deng ying zhi (kínai) .) pindaprána (szanszkrit) .embrió lótusz fej-tartás (hatha jóga) pindászana szarvángászana (szanszkrit) .a fáraó halotti kultuszához tartozó. számos változata ismert piramis szövegek (egyiptomi) .Atyák fejezetei .íj píncsha majúrászana (szanszkrit) . a megvilágosodás fája (bódhi vriksa) piramidion (egyiptomi) . kiegészítő épületekből. és azt a mitikus létrát jelképezi. amely a meghívott istent vagy őst jelenti pinága (szanszkrit) .a piramis vagy az obeliszk tetején lévő. ókori kínai jósló csontokon az uralkodó mellékjele. általában négyzet alapú gúla alakú építmény.pávakakas-farok-tartás (hatha jóga) pinda (szanszkrit) . angolul causeway) vezet. jobb orrnyílás pippala (szanszkrit) . rendszerint a piramis köré épített templomokból. az Óbirodalomra jellemző szerkezetnél a központban a piramis áll.pídá (szanszkrit) .fügefa (Ficus religiosa). amelyeket először Unisz fáraó (V. amelyhez a feljáróút (felvezető út.A koldulókörút utáni megtisztulás szútra (Tripitaka Szútrapitaka 151. dinasztia) íratott fel a piramisába Pirké ávot (héber) . időnként nemesfémmel burkolt.vendég. ennek tövénél van a halotti templom. legtöbbször a király temetkezési helye is.

kisebb dob pititt caye (vodu) . ténye-zője. erőközpont (csakra).sz. tűz és víz (aharapacsak. a szamádhiról a VI.egy rituális tárgy felszentelési szertartása pléróma (latin) . Porphüriosz pluta (szanszkrit) . szellemlény piszuna (páli) . Zeus és Elektryóné fia Plyntéria (görög) . a halálkor kuei lesz.öröm abban. egy adott életben váltogatja a dhánákat. az ember előképei pitri jadzsna (szanszkrit) . vagy a túlvilági birodalmak egyikébe emelkedik Po csang (kínai) .ősatyák.sz.kosár Pitamaha (szanszkrit) . a kilencedik csan pátriárka . anantaríka karma pitri (szanszkrit) .az ősöknek felajánlott áldozat pitta (szanszkrit) . 253-tól Rómában működő jógamester. alocsak).(† i. a halott mellett marad. mint az univerzum teremtője pítha (szanszkrit) . örömteli érdeklődés pititt (vodu) . inspirációs impulzus. szthúla jántrika Pithoigia (görög) . Kiv.nagyapa. felnőttkor.alsó lélek. fejlődés.az egyik dosha.ülőhely.) . a hindu templomban a múrti oltára. dzsiva jántrika.piszácsa (szanszkrit) .hím szuffixum.apagyilkosság.az Anthestéria első napja (Athén) pithos (görög) . 788). ősz és tél. szadhak. a brahmákájikák között születik újjá Plutos (görög) . ájur véda placer nanm (vodu) . testlélek. érés.egy közösség tagja Pitóm (héber. fiatalok játéka halott siratáskor Plótinosz . bhadzsak. műve: Enneadesz. délután.i. lehet: upászaná. könyvében ír. levegő.ugró. kedv.örömök.egyiptomi per Atum (Atum háza Tell el Maskutában) pitr gháta (szanszkrit) . hogy a végső igazságot keresem. Brahmá egyik neve.levélkék.teljesség plézi (vodu) .a gazdagság istene. lelke-sedés.démon.a bhikkhuk ócsárlásának tilalma pitaka (szanszkrit) .Athéné Polias ünnepe pneuma (görög) . nyugvóhely. a szamma boddzshangá 4.fuvallat. Plótinoszról ld. párthiva. amíg qui nem lesz.kis ház. törzslátogatók pititt feuilles (vodu) . akik kezelés alatt állnak pititt fèy (vodu) . az asztrológiai ciklus páratlan évei po (kínai) . lélek po (ejtett tibeti) . randzsak.hombár píti (szanszkrit) . 9.

1 mag = 0.döntést hozók poszul (jiddis) . írott tibeti) .pont. hónap.pocsiri (japán) .Tibet első önálló .középső oszlop potong (ejtett tibeti) . minden következő fokozat ennek hússzorosa Polonnaruva (szanszkrit) . szanszkrit pusztaka) . amely a piramisok járatainak elzárására szolgált (nem azonos a boltíveknél alkalmazott zárókővel). számos piramisban a portkulliszok azért nem teljesíthették eredeti feladatukat. természetfeletti hatalom. 13 kg.a maiko díszes övcsatja point (vodu) . más piramisoknál a járaton leeresztett kődugót használtak portkulliszként. építése i. századból pompé (görög) .az itt töltött idő = 80 khal szezámmagból százévente kiveszünk 1 magot (1 khal kb.férfi váltság áldozat pótthaka (páli. míg egy negyediket a Nagy Galéria előtt csapóajtó-szerűen ereszthettek le a feltételezések szerint. erőátvitel pokol . amiben a lelkük van.monolit szoborcsoport Buddha parinirvánájáról Srí Lankán az i.a halott tálitjának egyik cicitjét elszakítja pot de tête (vodu) .sz. írott tibeti bod jul) . varázserő. több helyen pedig saját súlyuktól beforduló tömböket alkalmaztak.pálmalevél írólap Pöjül (ejtett tibeti. a Föld férje Poseidón hónap (görög) .ünnepi felvonulás porana (szanszkrit) . dalai láma halála után tizenhárom évvel poteau mitan (vodu) . ősi tanítók portkullisz (egyiptomi) .a szerzetesek kéthetenkénti gyónása Poseidón (görög) . 12.fejedény.49 mg).a dalai lámák palotája Lhászában. nagy méretű.sz. mert a sírrablók egyszerűen a puhább kőzetben alagutat vájva megkerülték a sokkal keményebb akadályt pósadha (szanszkrit) .a tenger istene. ez az Arbudában töltött idő. a beavatott szőrszálai és körmei vannak benne Potala (ejtett.a 6.rituális célra alkalmatlanná vált pószullá teszi (jiddis) .zárókő. egyes piramisoknál eltérő megoldással eresztették a helyére. kemény kőzetből faragott kőtömb. a Nagy Piramis sírkamrájának 3 zárókövét felülről eresztették a helyére.régiek. 1695-ben fejeződött be az 5. gyakran igen nagy mérnöki leleményességet tanúsítva. minden nyolcéves perióduson belül 3 különböző évben megkettőzve poszkim (héber) .

a 3. szakasza . az abhidnyá 3.bölcsesség szem.felismerő tudás pradnyá kála (szanszkrit) . 8. vizsgálódó belátás a világtörvény fölismerése. komolyság pöriá (héber) . Kámadéva inkarná-ciója.állama a Jarlung területen (ejtett tibeti. Krisna pradnyá (szanszkrit. században. színről-színre látás.szomszédos. sz. közvetlen tudás. a tudatlanság megszűnése.e. belátás. csintámaji.kisarasz. az 1.sz.az egyik sziddha pracsittadnyána (szanszkrit) . bhávanámaji). tudatlanság/bölcsesség. kárhozatos cselekedetek és ellenszerük.i. szem az 5 szem közül pradnyá dnyána (szanszkrit) .rosszakarat. kárhozatos cselekedetek és ellenszerük pradnyá csaksu (szanszkrit. írott tibeti shes rab.a ragyogás birodalma.Rukminí legidősebb fia. a Buddha saját szavai. bölcsesség. páli pannyá) alapvető bölcsesség (szrutamaji.a bőr a makk hátsó pereme alá tolása malenoláskor Prabandham (szanszkrit) . az Avatamszaka szútra fordítója az i. a bhávaná márga 3. fokozata. a mandala vagy a templom körül az óramutató járásával megegyező körséta pradása (szanszkrit) . írott tibeti jar klungs/jar lung) i. kifinomultság. szennyezett szenvedély prádésa (szanszkrit) . megkülönböztető tudatosság. alkotás Prabhudéva (szanszkrit) . hideg pokol pradhána (szanszkrit) . a Kágyur egyik része. ismerete pradaksiná (szanszkrit) .mímánsza filozófus prabhákarí (szanszkrit) . tudatlanság/bölcsesség. foka prabhava (szanszkrit) .-i tamil vallásos költők him-nuszgyűjteménye Prabha (szanszkrit) .-9.az egymást követő létrehozók ereje.hajlékonyság.háromgunás ősállomány. 6. a nemes nyolcrétű ösvény első (szamjag dristi) és második (szamjag szamkalpa) foka. végtelenség prádésika (szanszkrit) .sz. prákriti Pradjumna (szanszkrit) . intelligencia. a pratjékabuddhák útjának 3.mások elméjének ismerete.Kuvéra városa Prabhákara (szanszkrit) .fényhozó.a síla kála 4.a múrti. évezred közepén pörasrabdhi (szanszkrit) . írott tibeti ses rab kji mig) . a bódhiszattva bhúmi 3. része prabhákárí bhúmi (szanszkrit) .

a valóság és a valóság tudása egybeesik.Visnu híve.megnevezés. amely nem valóságos. akit Visnu Naraszimha alakjában védett meg prajág (szanszkrit) . incesztust követett el lányával.lemondásból származó ellenszer prahara (szanszkrit) . tökéletes. Usasszal.a túlsó partra jutott bölcsesség. Visnu prajág. Nanda. aki később apáca lett Pradzsna (szanszkrit) .a 27.konvencionálisan névleges én. írott tibeti phar csin) . csak a megkülönböztetés tudatos-ságát valósította meg.elhagyás. indiai pátriárka. a világi szférán túli bölcsesség. Hiranyakasipu demonrádzsa fia. Rudra. Bódhidarma guruja pradnyáindríja (szanszkrit) a megkülönböztető tudatosság képessége pradnyapti (szanszkrit) . egy női bódhiszattva Pradnyádhara (szanszkrit) .a lemondás tökéletes megvalósítás prahána phala (szanszkrit) . a buddhizmusban Gótamí.a bölcsesség megszabadulása. Karna. ősnemző. ezek kedvező helyek.összefolyás. szentély a Gangá és a Jamuná összefolyásánál prájas csitta (szanszkrit) . a Gangesz 5 találkozása más folyókkal.árja pudgala Pragdzsjótisa (szanszkrit) .pradnyá páramitá (szanszkrit.a Teremtmények Ura.egy város prahána (szanszkrit) .önmagunk értelmi része pradnyávimukta (szanszkrit) .erőfeszítés . felsőbbrendű megismerés. elnevezés pradnyaptiszat (szanszkrit) . a lány menekülésének állandóan változó alakjaiból teremtődtek a lények.testi és szellemi tökéletesség elérése az elmé-lyülésben Pradzsápati (szanszkrit.az Ádi Buddha saktija pradzsnyávimukta (szanszkrit) . cél prajóga (szanszkrit) . vagyis: Déva. csak annak tulajdonított. a bölcsesség tökéletessége.haszon. a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike. az apokjadharman egyike pradszrabdhi (szanszkrit) .párohet prajódzsana (szanszkrit) . megszüntetés prahána paridnyá (szanszkrit) .kapcsolat nélküli erkölcsi hatás prahána pratipaksa (szanszkrit) . írott tibeti skje dgu'i bdag mo) . értelem.a hindu templomot körülvevő fal Prahlád (szanszkrit) .vezeklésforma (pl. hermafrodita. a böjt) prajhesz (jiddis) . a Buddha nagynénje. a mahájána egyik irányzata. ez valósítja meg a létforgatag megszüntetését pradnyátmá (szanszkrit) .

az út összekapcsolása. a srávakák és a pratjéka buddhák útjának 2. szubsztancia. az empíria tárgya és az evolúció tere.az alkalmazás/felkészülés útja. az első elmélyüléshez vezető felkészülés 6. elmélyülés. a természet. mérték. foka prajógadnyistha manaszkára (szanszkrit) .a megismerés tárgya pramo (írott tibeti) . eredendő természet. aktív. a pratjékabuddhák útjának első része pramuditá bhúmi (szabszkrit) . hasonlítás.megismerő. írott tibeti sbjor lam) . nem-teremtett. hiteles beszéd). a felismerés pillanata.özönvíz.a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike pramuditá (szanszkrit) . mahájána jógácsára szútra. a megismerés 4 érvényes eszköze (érzékelés. a bódhiszattva bhúmi 1. henye pramatta szaccsa (szanszkrit) . kozmikus anyag. ágama). tudatos-ságtalanság pramána (szanszkrit) . működése a karma. figyelmetlenség.tökéletes igazság praméja (szanszkrit) . naimittika sristhi pramáda (szanszkrit) .A mérvadó megismerés összefogla-lása. következtetés.az öröm birodalma. az anyagi világ forrása. ősállomány. szintje prákrita karma (szanszkrit) . a prakriti megzavartságának helyreállítása. Dignága műve pramatta (szanszkrit) . érzéketlenség. felolvadás. a részleges pusztu-lás is. örök. transzcendens objektum.eredeti. aki mértékadó Pramánaszamuccsaja (szanszkrit) . fokozata.prajóga márga (szanszkrit. tudatlan anyagi valóság. foka . amikor Brahmá felébredésekor a durva elemek megmaradnak. érvényes megismerési eszköz pramána bhúta (szanszkrit) . eszmény (pratjaksha. anumána.örömteli.negatív női jellegű természeti erő prakriti/pradhána (szanszkrit) .ősanyag. az előkészület/ erőfeszítés ösvénye.közöny. csak a finom elemek (az élet) hullanak vissza Visnuba. érvényes isme-retszerzés. a változatlan kiáradó lendület prákriti sakti (szanszkrit) . a bhávaná márga 1. negatív női jellegű természeti erő pralaja (szanszkrit) .tespedt. természetes karma.a magukért beszélő tettek. feloldódás.aki a megismerés eszközévé vált.

a dzsiva egyik burka pránatipáta (szanszkrit) tartózkodás az élet megsemmisítésétől. ájur véda prána krijá (szanszkrit) . szúksma krijá.prána (szanszkrit.az éltető levegő burka. sokaság prápti (szanszkrit) . energia. az átmannal azonos lélek. a bódhi-szattva a lényeket segíti. a tett tárgya a másik élőlényt tárgynak tekinteni (vasztu). az életerő beáram-lása.lélegzet. tökéletesedés prapanycsa (szanszkrit) . ájur véda pránajáma (szanszkrit) . tagja pránava (szanszkrit) . a halál a gyil-kos halála előtt következik be (nispatti).a légzés szabályozása a szívtájékon pranidhána (szanszkrit. az Atharva . testünk feltöltése életérővel lélegzetszabályozással. szél. a mantra jóga gyakor-lata prána vata (szanszkrit) .törekvő tudás pranita (szanszkrit) . alvó. amely irányítja a szellem figyelmét. misztikus testnedv.kötött.imák felajánlása a múrtinak a hindu templomban pránamája (szanszkrit) . undor (dvésa) vagy más mentális szenny (klésa). érvényesülő.legfőbb ima.kiválóság. a hatha jóga gyakorlata pranáma (szanszkrit) .elérés prárabdha karma (szanszkrit) . erőfeszítés megtenni azt (prajóga).az aum őshang első kampanája pránaváju (szanszkrit) . a 3 tudatállapot (éber. írott tibeti szmon lamkínai benyuan) . szusumna. üdvös cselekedet pránatipáta véramaní/virati (szanszkrit) . tüdő.alapvető fogadalom.kilégzés (hatha jóga) Prasna upanisad (szanszkrit) . az Isten (Ísvara) iránti odaadás pránidhi dnyána (szanszkrit) . írott tibeti rlung) .. a purusartha okozata prarthana (szanszkrit) . a dasa akusala prativirati síla 1.tartózkodás az élet megsem-misítésétől. AUM.a fogalom verbális kifejezése. az egyik vata.a légzésritmus szabályozása.a létfokozatok egyik burka pránamája kósa (szanszkrit) .a lélegzet szabályozása. alapvetően 3 fő vezetékben (ídá. rászánás az élet kioltására (szamdnyá). sors-szerű karma.a mellkasra vonatkozó eltérések (lélegzés). mélyalvó) neve pránava dhvani/omkára (szanszkrit) .ima prashvásza (szanszkrit) .A kérdések titkos tanítása. a jóga 8 foka közül a 4. megkezdett. pingala) áramlik a csakrákon keresztül.

ez az üresség prászanga (szanszkrit) szükségszerű logikai következmény.ajándék. írott tibeti rgjal po gsal rgjal) fényes győzelmű király. az egyik béklyó pratihárja (szanszkrit) .Daksa felesége. brahmászútrák) Praszúti (szanszkrit) . az avjakta és a vjakta közös képessége a fogamzásra/nemzésre Praszénadzsit (szanszkrit. Bhagavad Gítá.a középút következtetéseinek iskolája.nem-bizonyított negatívum. bebizonyí-tandó tétel pratigha (szanszkrit) . ádesanáprátihárja. a tagadás tárgyának helyén nincs semmi valóságos.hegy Kiskindhá mellett praszád (szanszkrit) . illetve minden étel. anusászaníprátihárja) .szétterpesztett láb-tartás (hatha jóga) praszava dharmí (szanszkrit) .megszabadulni valamitől pratidnyá/paksa (szanszkrit) .véda része prasrabdhi (szanszkrit) .a 3 mértékadó (fő upanisadok.ellenszenv. Párvatí Dáksájání inkarnációjának anyja prathama dhjána bhúmi (szanszkrit) .bhúmi. a bódhiszatva szint második foka prathána pratiszamvid (szanszkrit) a bizalom megkülönböztető megér-tése práti (szanszkrit) . a tanítványok magyarázatai prathána dhjána (szanszkrit) . a madhjamaka rendszer egyik aliskolája prászangika madhjamaka (szanszkrit) .csoda (riddhiprátihárja. amit egy állítás szükségképpen maga után von prászangika (szanszkrit.az ügyesség általi megvilágo-sodás főága praszthána trají (szanszkrit) .az első elmélyülés szintje prathána (szanszkrit) .ihletett beszéd.bizonyítás praszrabdhi szambodjanga (szanszkrit) . Buddhapálita praszárita pádóttánászana (szanszkrit) . amelynek egy részét már fölajánlották áldozatként praszadzsja pratisédha (szanszkrit) . nyugalom Prasravan (szanszkit) . ellentmondásig vivő. következtető érvelésmódra épülő iskola.negatív propozíció a vitában. megszentelt étel. Kósala rádzsája a Buddha idejében prasziddhi (szanszkrit) .terjengők. ejtett tibeti thal gyur pa) következtetés iskola.szellemi élénkség.

apácanövendék 6. Sántanu apja pratipad (szanszkrit) .kaurava király. a lételemek egymásra következése.megvalósítás pratipaksa (szanszkrit. változatlan „én” nem létezik. ez a születést. a tizenkét tagú oksági láncolat.a tagadás pratisédhjam (szanszkrit) . az önlét.ösvény. ez a halált.egyéni megszabadulás. nidána. szoszor tharpa prátimóksa szamvara (szanszkrit) . páli paticcsa szamuppáda) a feltételektől kölcsönösen függő keletkezés törvénye. írott tibeti rten cing wbrel bar wbjung ba bcu gnjis. egymásra következés.4 ellenszer (vidúsanú pratipaksa. a mentalitás a materialitással együtt létrehozza a 6 bejáratot.az egyéni felszabadulás fegyelme Pratípa (szanszkrit) .elemző megszűnés pratisédhá (szanszkrit) . a Vinaja pitaka fogadalom-felsorolása (szerzetes 253.. amelyik az . egymástól függő keletkezés. ez a szerzést. a tudatlanság a feltétele a karma-alakzatoknak. antitézis. amely-nek ellentéte az üresség pratiszamkhjá niródha (szanszkrit) . amelyek létrehozzák a tudatot. út pratisamkhjá niródha (szanszkrit) . (1) a nem-tudás (aviddzsa) függvényében keletkeznek a (2) tudati képzőerők (szankhara). írott tibeti gnjen po) .a tagadás tárgya. ádhára pratipaksa. ez a vágyakozást. ez az érzést. ez a kapcsolatot. a nemes nyolcrétű ösvény 6. ez hozza létre a mentalitást a materialitással együtt. novícius 10. az önvaló. a jelenségek függő keletkezését leíró törvény. fúribháva prati-paksa). ezeknek a lelki történéseknek függvényében keletkezik a halál után egy (3) tudat (vidnyána). a létezés üres. prahána pratipaksa. szembehelyezkedés.pratilóma pránajáma (szanszkrit) . apáca 364. 7.a megszűnés bölcsessége pratiszamvid (szanszkrit) .fordított (haj irányába) légzés (hatha jóga) prátimóksa (szanszkrit.a tagadó alany pratisédhah (szanszkrit) .a 4 megkülönböztető megértés pratítja szamutpáda (szanszkrit. begyakorlása (a théravádában a szamádhi). írott tibeti sosor tharpa) . az emberi személyiség meghatározottsága. világi hívő 5 és világi női hívő 5 fogadalma). amely szerint a létezés okozati elvű. és 8. árja atthangika márga pratipat (szanszkrit) . relatív lét. ez a keletkezést.

egyéni lélek. angája. közvetlen bizonyíték . laja jóga gyakorlata pratjaja (szanszkrit) . a mentalitás a materialitással együtt hozza létre a 6 bejáratot. japán kecsien kandzsó) beavatási meghintés prativadhanan dharman (szanszkrit) . (11) születéshez (dzsati). majd (5) a hatszoros tartomány. más szavakkal: a tudatlanság feltétele a karma-alakzatoknak. a karma-alakzatok hozzák létre a tudatot.valaminek a tudati tükröződése.új létezés hordozója.észlelés. pratítja szamutpannatva jukti (szanszkrit. a létrejövés hozza létre a születést. az érzékek visszavonása.minden tudati felmerülés kioltódása pratjaksa (szanszkrit) .visszahúzás. a tudat hozza létre a mentalitást a materialitással együtt.felismerés.a feltételektől-kölcsönösenfüggő-keletkezés módszere.akinek képessége van a megvaló-sításra. a szerzés hozza létre a keletkezést. így jön létre a meg-nem-elégedettség újra meg újra. a szraddhadhimukták egyike pratjábhidnya (szanszkrit) . a kapcsolat hozza létre az érzést. a születés hozza létre az idős kort. amely a jelenség létrejöttéhez elengedhetetlenül szükséges pratjaja ékatánata (szanszkrit) . vagyis a szellemiség és a testiség. ebből kifolyólag az (7) érzéki benyomások. az öntudat elfordítása a külvilágtól. az asztánga jóga 5. ezek (8) mohóságot eredményeznek és szomjúságot a dolgok és a létezés után (tanha). a bánkódást. az érzések (védana). ezután következik az érzékszerveknek a tárgyukkal való (6) érintkezése (phassza). belső magunk pratjáhára (szanszkrit) . a kínt és a kétségbeesést. a bánatot. az érzés hozza létre a vágyakozást. feltétel.egységbe olvadnak az elmélyülés során fölmerülő tudati képek pratjaja niródha (szanszkrit) . (10) létrejövéshez (bhavo). a kasmiri sivizmus rendszere pratjagátma (szanszkrit) . a halált. a hatha. és ezáltal ismét (12) megöregedéshez és halálhoz vezet (duhkha). minden dharma októl függ. a 6 bejárat hozza létre a kapcsolatot. ettől való függésben fejlődik (4) a név és forma (náma rúpa). érzékelés. a fájdalmat. a vágyakozás hozza létre a szerzést. az 5 érzékszerv és a gondolkozás (szalajatanam). ami a halál után egy új anyaöl (9) megragadásához (upadana). a tudat kivonása és felszabadítása az érzékek és külső tárgyak uralma alól. írott tibeti rten cing 'brel par 'bjung pa) . szubsztanciátlan és nincs bennük átman pratítjabandha abhiséka (szanszkrit.

a maga számára megvilágosult buddha. ejtett tibeti ji dag. aki remete lett pravritti vidnyána (szanszkrit) . önbuddha. a 3.leszármazás. kaszt praváraná (szanszkrit) . szellemvédő. a ritvidzs prétí (szanszkrit) . az éhségtől és szomjúságtól gyötrődő lények szellemvilága. bolyongó lélek. kínai yuan jue) . de tapasztalatait nem osztja meg másokkal (még: arhat. magányos megvilágosodott.szeretet a velünk egyenrangúak iránt préta (szanszkrit. a buddhák tudásának egyike.éhező szellem. hogy bármelyiket is fölcserélné vagy összetévesztené. a 6 létforma egyike prétanátha/prétarádzsa (szanszkrit) .egy nap az esős időszak végén. minden részletet fölismer anélkül.a csodás szemlélődés bölcsessége. írott tibeti ji dvags kji skje gnas) szellemlény.pratjavéksaná dnyána (szanszkrit. kínai miao guan cha zhi) . elemző képesség a balgaság ártalmatlanítására.a tanítás képességével nem rendel-kező csendes buddhák ösvénye/járműve. magamutogatás.a jóga színészkedő bemutatása. kísértet.az ismeretek áramlása az álajavidnyánából az érzékelő tudatba pravritti vishaja (szanszkrit. Jama. a bhiksuk útmu-tatást adnak egymásnak pravardsjá (szanszkrit) .kegyes beszéd. a külön-külön értő tudás. az együttérzés négy eleme közül az első . írott tibeti 'jug jul) . az első elmélyüléshez vezető felkészülés harmadik szintje pravradzsita (szanszkrit) . bölcsesség pratjéka buddha (szanszkrit. elvárás préma (szanszkrit) . írott tibeti ji dvagsz) . akik előző életükben harácsolók.előkészítő felavatás.elindult. páli péta. kapzsi természetűek voltak.a holtak ura. buddha saját maga számára pratpad (szanszkrit) . várakozás. kilépés právivédzsa manaszkára (szanszkrit) közel az elhatárolódáshoz. aki egyedül jut el a megismerés céljához. írott tibeti rang szamgsz rgjasz.éhező szellem (női) prija vákja (szanszkrit) .teljesítés pravara (szanszkrit) . a rúpa rúpa bhúmi egyik csoportja prétajóni (szanszkrit.a gyakorlat célja préksa (szanszkrit) . vágy. szamjag szambuddha) pratjéka buddha jána (szanszkrit) . fukarok.

Démétér és Koré ünnepe Pyanepsión hónapban (Athén) projavákja (szanszkrit) . a szentély előtti helyiség Pronoia (görög) .a templom előtere.lélegzeni Ptah (egyiptomi) . közön-séges emberek prithak (szanszkrit) egyes. különálló létezés. a szamjag dristi 2.egyéni út.fogékonyság pronaosz (görög) .isteni Gondviselés prophétés (görög) . Pándu felesége. az első anyagi táplálék prithu (szanszkrit) . írott tibeti soso skje bo) . az okok és feltételek együttesétől különböző dolog prithaktva (szanszkrit) . külön.az élvezet általi megvilágosodás főága priyé Guinê (vodu) . Kuntí királynénak.az Isten elsőszülötte (Philón) psyche (görög) . egyik fajtája a feljáróút Procharistéria (görög) .annak az útja. Szahmet férje.guineai ima processziós út (egyiptomi) .halottsiratás prótogonos (görög) . külön-állóság prithiví/pathaví (szanszkrit) .sok.a föld leve. számos priti (szanszkrit) . az elmélyülése megnyilvánuló tényezője.különálló létező prithag dnyána (szanszkrit.ünnepi menetekhez kiépített díszes út. a szilárd halmazállapotú anyag.lélek psychomai (görög) . Pándu özvegyének másik neve a Mahábháratában. amikor a 4 nemes igazságot az ember visszavetíti a hétköznapok gyakorlatára. különállóan.föld. az egyik mahábhúta. különböző.lényegi különbözőség. .kegyes beszéd prolépsis (görög) . a Brahman egyik megnyilvánulása. Krisna nagynénje.öröm. az öt Pándava anyja prithag bháva (szanszkrit) . muditá pritiszambodhjanga (szanszkrit) .a teremtés és a kézművesek múmiaformájú istene. dhjána. a szthula saríra része prithivírasza (szanszkrit) . Nofertum apja.Szura jádava király lánya.Athéné feljövetelének ünnepe (Athén) Proérosia (görög) . foka Prithá (szanszkrit) .pristha labdha márga (szanszkrit) .jóspap prophétis (görög) .jóspapnő prothesis (görög) . rituális célokra.

felkelni. egyén. Nagy Sándor utódaihoz kapcsolódó.panycsa szkandha punjá praszaváh (szanszkrit) .e. akkor jön létre. 37 között) pu hua (kínai) .Keleti áráma.Tipitaka. kér-dés felvetése (szuttanikkhépa) pudgala (szanszkrit) .taoista kiszabadító szertartás (a pokolból) Pubbáráma (páli) . Ápisz-bika.a Szűz csillagkép pu tu (kínai) .víz felajánlása a múrti szájához punár dzsanma (szanszkrit) .ismételt beavatás. uralkodóknál punár ácsman (szanszkrit) .a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike puklha (ejtett tibeti.bráhmaní és ksatrija érinthetetlen utóda pulóma (szanszkrit) . szerzetes-telep Szávatthítól keletre puccshávaszika (szanszkrit) .újrakeletkezés. temploma: Memphisz Ptóion (görög) .Ptolemaiosz-kori.démon-nemzetség pumo (ejtett tibeti) . sem én pudgalátma dristi (szanszkrit) .újjászületés. 331-i.én-személy. a szamszára pundaríka (páli) . Személyfogalmak (Jellemtan) pukkasí (írott tibeti) .különféle meghalások punár utpatti (szanszkrit) .üdvtan pudgala nairátmja (szanszkrit) . személyiség pudgala márga nirdésa (szanszkrit) . írott tibeti bu mo) .jelképe: dzsed uasz-jogar.sz.a szerencsés születés szintje a formavilágban . és együtt van velük az élet magja (karma) punár mritju (szanszkrit) .az én aspektusa a személyben púdzsá (szanszkrit) . áldozat púdzsárí (szanszkrit) .a személy átman-nélkülisége. Visravasz apja pulkasza (szanszkrit.fiúszülést biztosító szertartás a fogamzás után 3 hónappal punábbhava (páli) . újraszületés punár abhiseka (szanszkrit) .az istenek tisztelete.a molha mint házi isten Pulasztja (szanszkrit) . az anya fogamzóképes.ajanamsza pumszavana (szanszkrit) . és újra felkelni.fehér lótusz pung po lnga (írott tibeti) . írott tibeti phugs lha) . páli pukkusza) .templomi tiszteletet vezető pap Púdzsjapáda (szanszkrit) .szertartás bemutató pap pudzsárika (szanszkrit) .az egyik sziddha Puggala pannyatti (páli) . Viszákhá adománya.risi. ha együtt van az apa és az anya. vagy azokkal egykorú (i.egy szutta előadásának egyik módja.Apollón jóshelye a boiótiai Akraphia mellettű ptolemaida (egyiptomi) . a személyben nincs sem szellem.általános megértés pu mo (ejtett tibeti.

az expedíció sikerét halotti templomának Punt-csarnokán is megörökítette punyjá (szanszkrit. Dordzse Szenpa kísérője pur bu (írott tibeti) . kigyógyít az irigységből. a 6 tökéletességből az első 5 (páramitájána. a dharma tanítása kigyógyít a tudás önzéséből. szamádhi) punjámodana (szanszkrit) . erény. amelyek eltérítenek a dharmától.punjá szambhára (szanszkrit. hogy csak önmagunk üdvözülésével foglalkozzunk. hogy új expedíciót indított oda. az adás és a nagylelkűség megtisztít a fösvénységtől.feltehetően Szomália földjén elhelyezkedett ország. mellyel Egyiptomnak kereskedelmi kapcsolata volt már a Középbirodalom idején is. 3.belégzés Púrana Kasszapa (páli) eretnek iskola puránák (szanszkrit) . az elme fejlődésének következménye az elme gazdagodása. síla. érdem felhalmozás. régi történetek. az. egy bódhiszattváé.vadzsrakila púraka (szanszkrit) . együttérzésre tanít. érdem. és megismertet azokkal. a segítőkészség megtisztít a nemtörődömség közönyétől.jó cselekedet. írott tibeti bsod nams kzi tshogs) . hogy figyelmünk elkalandozzon. 8.női bódhiszattva. a Trimúrtinak megfelelően 3 x 6-os beosz- . érdemeink felajánlása mások hasznára. amelyek a nirvánához vezetnek (ez a théraváda hagyomány) Pupuma (ejtett tibeti) . az erkölcsi tartás a nyíltan gonosz cselekedetektől. a dharmára figyelve kigyógyulunk abból. az erények terhe: dána. 10. 18 purána van. a szeretet örömére tanít 7.az élőlények jövőbeni megvilágosodása miatt érzett öröm kifejezése Punt (egyiptomi) . nézeteink tisztázása kiűzi a gonosz gondolatokat. később ez feledésbe merült. 6.érdem-rakomány. a gonosz vágyak csökkenése 4.ősi. írott tibeti bsod nams) . az ind mitológiai és történeti hagyomány gyűjteménye. 5. Hatsepszut egyik nagy tette volt. kigyógyít abból. ami megtisztít és kigyógyít. barátságosságra szoktat. 2. összpontosításra nevel. ksánti. alázatosságra tanít. a tisztelet kigyógyít a nagyzolásból. 9. örülni a mások sikerének. vírja. megszerzésének 10 módja: 1.

móksa. miniszterelnök Puru (szanszkrit) .ember alkotta erkölcsi hatás. nulla púrna avatár (szanszkrit) . független személyiség.jóga. Megilá 7b) purim spiel (jiddis) . Rábá szerint: Minden ember köteles annyit inni. észlelő tudat.teljesség púrnatá (szanszkrit) . érzékfeletti szub-jektum. megkülön-böztető képesség. Urvasí férje purusa (szanszkrit) . értelem. burka a vinjána maja kósa. szellemi valóság.a Legfelsőbb Lélek. férfi jellegű teremtő erő Purusapura (szanszkrit) . tudat. a 6 erő (sadbala) egyike. az Iksvákunak purim (héber) .purimjáték púrna (szanszkrit) . Prithá rokona Purúravasz (szanszkrit) .rádzsa-családok vagy bizonyos közösségek házi papja.a kusán főváros Észak-Indiában. tökéletesség puróhita (szanszkrit) . éberség (ejtett tibeti blo) az elmélyülésben. Ganésa társa. dharma.teljes. a szellemi ember abszolút eszményképe. vágy.jádava hős. a Brahmannak az anyagi világban megnyilatkozó isteni . ma Pesávar purusartha (szanszkrit) . értelem.eredetmítosz a Rigvédában Purusóttama (szanszkrit) .tásban purátana (szanszkrit) .az élet 4 hindu célja: artha.férfi képesség purusa káraphala (szanszkrit) . erőfeszítés purusa médha (szanszkrit) . tudatos.sorsvetés. hogy ne tudjon különbséget tenni az átkozott Hámán és az áldott Mordeháj között! (Talmud. Krisna tanította Vivaszvatnak. a tudat döntéshozó állapota. káma. sem a szthula sarírával purusa indríja (szanszkrit) .emberáldozat purusa sakti (szanszkrit) .a Bháraták egyik őse. a prarabdha oka Purusaszúkta (szanszkrit) . passzív. a gondolkodás szerve. a perzsiai zsidóság megmenekülése (ádár 14). a szánkhjában az emberi értelem. a természet (prakriti) egyik eleme.pozitív. nem keveredik (nirlipta) sem a szuksma. az Manunak. szabad akaratra épülő karma. áldozatvezető főpap. a 25 tattva között a benne lévő szattvákkal a purusa hat a prakritire.ember.az isteni teljes megnyilvánulása púrnam (szanszkrit) .teljesség. egyéni lélek.a Bharaták őse Purudzsit (szanszkrit) .

ma Adzsmer Puspá (szanszkrit. Aksóbhja kísérője. meg nem tért ember.régi helyzetek felidézése. a magas termetűek szigete.közönséges.Virághegy.a legfelsőbb lény. hívő és nem-hívő tömegek. hogy elpusztítsa puthuddzsana (páli) .purvapaksa Púrvavidéha (szanszkrit. emléke-zés a korábbi születésekre. a világhegy (Méru) körüli félhold alakú keleti sziget.démonnő.tehénvizelet használat gyógyszer- . akit Kamsza küldött Krisna után. virágok felajánlása a múrtinak a hindu templomban Puspagiri (szanszkrit) . alacsonyabb fokú védánta púrva nivászánuszmriti dnyána (szanszkrit) . a test elülső része.pálmalevélből összefűzött könyv put (szanszkrit) .kelet.az élőlények régebbi életeinek ismerete. ismerete.pokol Pútana (szanszkrit) . akik nem léptek a nirvánához vezető útra putimutabhészadzsam (szanszkrit) .Virág. Vallabha iskolája pusztaka (szanszkrit) .indiai város.megelőző-rákövetkezőegyidejű sorrend púrvavádin (szanszkrit) . az abhidnyá 4. világiak. dasabala púrvapaksa/púrvavádin (szanszkrit) . amely a védikus rítusok értelmezésével foglalkozik púrva mimámszá (szanszkrit) . az egyik dasabala púrva nivászánuszmriti dnyána bala (szanszkrit) .lényege Purusóttama (szanszkrit) .az opponens ellenvetései a vitában púrváparaszahakrama (szanszkrit) .az elmúlt életekre való visszaemlékezés ereje púrvakarma (szanszkrit) . ájur véda púrvanivászánuszmriti (szanszkrit) . a Varuna birodalom másik neve Puspaka (szanszkrit) .Nagy Test.előzetes gyógyító eljárások. két alföldrésze Déha és Vidéha púrvóttánászana (szanszkrit) .jobb fül Puskara (szanszkrit) .Kuvéra szekere puspe ma (írott tibeti) . a mimámszá bölcselet korábbi irányzata.Puspá pustimárga (szanszkrit) a gyarapodás útja. írott tibeti sar gji lus 'phags po. kínai yi po ti) . élettartamuk 250 év.test eleje nyújtás-tartás (hatha jóga) púsá (szanszkrit) . az alakok világának sajátossága.korábbi tudás. írott tibeti puspe ma/me tog ma) . Visnu egyik neve púrva (szanszkrit) .

melyet a kapu alacsonyabb (és keskenyebb) tömbje köt össze. ra).csontváz. hónap pylon/pülön (egyiptomi) . templomok. fontosabb középületek bejáratát közrefogó két.olyan fiúgyermek. mint szervezet .sárkánykígyó. palotapártázat zárja le. írott tibeti rva) .7 kincs qubilγan (mongol) .tul ku QV-szám (egyiptomi) . már az Óbirodalom idején (prototípusa Niuszerré halotti templománál) megjelenik.hüvelyesekből készült étel Pyanepsia (görög) . szakja. ezzel a betűjellel jelölik a szakirodalmak a thébai nyugati parton. és a görög-római korban is alkalmazták Pythia (görög) .rabbiság. cami. felfelé szűkülő torony alkotja.delphoi papnő Pythón (görög) .a világi újjászületés helyei pyana (görög) . téglalap alaprajzú.a 4. vagyis elvégzi a sráddha szertartást putrikjá (szanszkrit) . tetem. un.azaz a Királynők Völgye sírjai.Apollón Pyanepsios ünnepe Pyanepsión 7-én (Athén) Pyanepsión (görög) . Királynők Völgyében található királyi és nemesi sírokat.Bódhidarma putra (szanszkrit) .Szongcen Ganpo qokimai yasun (mongol) .Queens' Valley . jelentése: kettős kapu.befogadó eszköz qibao (kínai) .a Kálacsakra egyik leszármazási ága (dro.kolostor Lhászában rábbánut (héber) . dpa 'bo qubao (kínai) . a Földistennő jósdáját őrzi Delphoiban. kagyü Ra mo cse (ejtett tibeti) . az utánuk álló szám alapján különböztetik meg a rengeteg sírt egymástól R ra (ejtett tibeti. geluk. felül kifelé hajló. Apollón megölte (Steptérion) Q qi (kínai csi) . a pylon sarkait rendszerint hengertag díszíti.fiú-leány. fiú utód nélküli örökös putthuddzsannagati (szanszkrit) .csakravartin rádzsa Qizong longzan (kínai) .görög eredetű szó. aki képes kiszabadítani apját a pokolból.ként Putitamo (kínai) .

a Rhône-tól vándoroltak keletre Rádhárání (szanszkrit) . dr. kiterjedés. dhjána. szenvedély. módszer az Önvalóval való egyesülésre a tudat teljes meghódításával (dhárana.nagy király áldozat Radzsvata (szanszkrit) .buddhista teológus (1923-1983). utódaik a rádzsputok rádzsa szúja (szanszkrit) . írott tibeti dod changs) . tanítóm. szamádhi).akik beléptek a szerzetesi rendbe Rács Géza.rádzsa. (ld. néptörzs. .mesterem. Brahman állapot. írott tibeti 'dod chags) . de Magadha fővárosa i.Rádhárání hindu ünnepe. tamasz) rádzsaszúja (szanszkrit) .a tárgyak . az Önvaló megismerése és átélése szellemi összpontosítással. e.uralkodó. az 5. közvetlen meg-ismerése útján.kereskedők. tevékenység.a dahomeyi istenek egyik csoportja (Arada város nevéből) radaniták (héber) . az öt erős méreg egyike rága/lóbha (szanszkrit. fájdalom.rabbi (héber) . mozgé-konyság.galambok rádzsa-tartás (hatha jóga) rádzsarsajah (szanszkrit) .szenvedélyes vágy. Rádhiká) Rádhásztamí (szanszkrit) . Révatí apja. a zsinagóga szellemi vezetője.Ratnahéruka társnője rádzsa (szanszkrit) .pimasz.az egyik guna. manu is rag dong (ejtett tibeti) .hercegek. érzelmi labilitás. 480 körül rádzsaka pótászana (szanszkrit) . trónörökös rádzsa putra (szanszkrit) .királyi jóga. ködös. Hetényi helyettese rada (vodu) .koronázási rítusok Rádzsagriha (szanszkrit. dr.Krisna társa megtestesülésében (neve még: Rádhá.királyi bölcsek Rádzsarsi (szanszkrit) . dhjána. gyakorlatai: vicsáraná. szamádhi rádzsa kumára (szanszkrit) . itt volt a Buddha bambusz-ligete (Véluvana) és az első zsinat i. az Önvaló átélése.a táncoló Sivát körülvevő lánggyűrű rabtu dzsungva (ejtett tibeti) . szattva. tiszteletlen Radnakródhésvarí (szanszkrit) . a vallási élet irányítója rabhá mandala (szanszkrit) .sz. uram.hosszú fém trombita rága (szanszkrit. 15 nappal Krisna megjelenése után radi (vodu) . őselem. király rádzsa jóga (szanszkrit) . augusztus-szeptember hónap fényes két hetének 8. napján. írott tibeti rgjal po'i khab) Asvapati székvárosa.herceg. dháraná. királyfi. 320ig.királyi bölcs radzsasz (szanszkrit) .

napfogyatkozás.munka közben viselt kis méretű kesza Rám Móhan Roj .a nők védelmének ünnepe sravana (július-augusztus) hónapban.a Raghuk ura.szenvedélyek által történő változás.démon.arhat a Buddha közelében. miközben 7 anyai kiterjedést hozott létre. ejtett tibeti szrinpo) .Dasaratha nagyapja Raghunátha (szanszkrit) . jelképe a vörös kakas rágacsáriá (szanszkrit) .kurkumával sárgára festett fonott gyapjú csuklópánt. meg nem fogható alkotóerő Rágavidhjárádzsa (szanszkrit) . a 3 méreg egyike. ájur véda raku (japán) .örvendetes érkezés. akivel Durgá küzdött. amit a lányok bátyjuk kezére kötnek a raksa bandhan ünnepen raksá bandhan (szanszkrit) .audárika rahaszja (szanszkrit) . Ráma jelzője Raghu (szanszkrit) .Raghu utódja.érzelmi minősége. elragadtatás.a mennydörgés istene a sintóban raigo (japán) . írott tibeti ma las thob pa'i rakta) . felszálló Hold-csomópont.vér. szenvedély. a Buddha fia Rai den sama (japán) . vágybíró. jelképe a kurkumával festett fonott gyapjú csuklópánt. tantrikus rágátmika (szanszkrit) . bhakti (még: vaidhi. jelképe kék és szürke madárfej Ráhula (szanszkrit) .bikafejű őrdémon ráksasza (szanszkrit.buddhista pap. Ráma másik neve rags pa (írott tibeti) .démon. ő irányítja a meteorokat.démon ráksaszí (szanszkrit) .gid hánáse rakan (japán) .mindenre kiáradó szeretet.egy hegység rájnigolás (jiddis) .Brahmó Szamádzs . szaptamátriká raktamoksana (szanszkrit) . ragaszkodás. egy buddha alászállása Raivataka (szanszkrit) .kerámiafajta a teaszertartáshoz rakuszu (japán) . amely a Napés Holdfogyatkozásokat okozza.a szenvedélyekről szóló tudás királya rághava (szanszkrit) . pará bhakti).vérlecsapolás. egy olyan bolygó (tulajdonképpen Ráhu levá-gott feje). 8 fekete ló által húzott szekéren utazik.titok Ráhu (szanszkrit) . a vágy. vággyal telt személy. kötődés.démonnő rakta (szanszkrit. egy zen mester raki (szanszkrit) . ma már díszes karkötők is lehetnek raksa glang mgo can (írott tibeti) . tulajdonképpen a petesejt. ájur véda Raktabídzsa (szanszkrit) .

bengáli bráhmana Rámanaumi (szanszkrit) . vele testesül meg Lakshmi is.Ramszeszek-korabeli. rasza dhátu lesz belőle.az egyik pitta.Keresztgyűjtő.Rangdzsung Rigpe Dordzse rang bzhin gjis grub par snag ba (írott tibeti) .Rámacsandra megjelenésének ünnepe márci-us-április hónapban Rámánudzsa (1017/1056-1137) a szampradája (vishishtádvaita váda) vaisnava irányzat tanítómesteri sorának elkezdője. s ott raktává alakul.sz. a megvilágosodás igazi útja a bhakti jóga.az anyaméh köztes léte rang dbang (írott tibeti) .Rangdzsung dordzse rang bdzsung rig pa'i rdo rdzse (írott tibeti) .lyuk. 1135-?) orvos. a táplálék az emésztés folyamán átulakul.böjthónap Rámagáma (páli) . dinasztiához tartozó. ahol Rávana őrizte Szítát ramesszida (egyiptomi) .óind eposz (Rámá ajanam = Ráma útja). így kerül a májba. Gótama tanítómestere Rádzsagahában Rámacsandra (szanszkrit) . amely szerint egy vaisnava társadalmon felüli személy. XIX.Ráma a Hold ura.város Srí Lankán. jógamester a rádzsagahai iskolában (Uddaka Rámaputta) Ráma jógácsárja (szanszkrit) . minősített monizmus.Ráma (szanszkrit) .önerő. Szvámi Nárájana Ramasseur de Croix (vodu) . mint Szíta (Rámájana-eposz). üreg. terjedelme 48 ezer sor Rámakrisna (szanszkrit) . legen-dás szerzője Válmíki. Baron Samedi és Madame Brigitte gyermeke Rámbám (Rábbi Mose ben Májmun) (héber) . velük egykorú. Visnu egyik inkarnációja ramadan (iszlám) .szvabhava sziddha grabha rang bzhin skje gnas kji bar do (írott tibeti) . elsősorban II. a Talmud törvényeinek összefoglalója Rámésvaram (szanszkrit) . ájur véda randzsaníja (szanszkrit) . nulla. jel a két szemöldök között randzsak (szanszkrit) . Ramszesz idejére alkalmazzák randhra (szanszkrit) .(i.település a szakja rádzsaságban Rámájana (szanszkrit) . Ajódhjában testesült meg Dasaratha rádzsa fiaként.Visnu egyik megtestesülése (avatárája). szabadság .Uddaka Rámaputta.a vágy tárgya rang bdzsung rdo rdzse (írott tibeti) .

fekvő helyzetben ábrá-zolják a Shésha nevű kígyóval Rangdzsung dordzse (ejtett tibeti.álambana pratjaja.az öntermészet üressége rapadus (vodu) . az íz egymásra ható mezeje rasza dhátu (szanszkrit) .Visnu egyik mellék-inkarnációja. ájur véda rásza líla (szanszkrit) .nyerscukor rapsódos (görög) .önszabadító rang sangs rgjas (írott tibeti) . 1333-ban Togon Temür kínai császár koronázását. 12841338/39).megfiatalítás.az ötödik buddhista zsinat 1954-56-ban rangtong (ejtett tibeti) .a hosszú élettartam. írott tibeti rang bdzsung rig pa'i rdo rdzse) .az ízek iránti szomj Rasza Trulnang Cuglakhang (ejtett tibeti) .sz.Dzsokhang raszaná (szanszkrit) .nyilvános helyiségek a templomokban.a 16. idá rátha játra (szanszkrit) . a dhruvabéra vagy a csala acsala múrti alkalmi körmenete. mozgat. elsődleges szövet.nedű. de a szánkhjában íz.ízlelés. az Orisszabeli . ájur véda.elrendezni. Dél-Indiában szokásos Rangoon (szanszkrot) .íz. az 5 érzéki tárgy egyike.pratjéka buddha ranga mandapa (szanszkrit) . de az ondó és a higany is rasza ájatana (szanszkrit) . gandha. amelyet rendszerint nők rajzolnak otthonuk előtt a földre. mozog.ros hákáhál rasza (szanszkrit) . többnyire oszlopcsarnokok Ranganátha (szanszkrit) .ábra. Krisna tánca a tehénpásztorlányokkal. sabda.jobb oldali főér rasekol (jiddis) . az ízlelés érzéke.énekmondó rasajana (szanszkrit) . karmapa ranger (vodu) . szparsa). a legalapvetőbb dhátu.sz. rasza. Ráma öccsének. írott tibeti rang bdzsung rdo rdzse) a harmadik fekete süveges karmapa láma (i.az íz egymásra ható mezeje rasza artha (szanszkrit) . a curpu asztrológiai rendszer megalkotója Rangdzsung Rigpe Dordzse (ejtett tibeti.szekérutazás. íz. az ötféle tanmátra (rúpa. ő irányította i. minta. az íz alkotóeleme rasza jana csikitsza (szanszkrit) . ízlelés. Ráma-csandra adta Vibhisannak. testnedv.pásztorlányok (gópik) tánca Krisnának rasza tanhá (szanszkrit) .rang dbang can (írott tibeti) . ájur véda rasána (szanszkrit) . egy tárgy elvarázsolása rangóli (szanszkrit) . gerontológia.szvatantra rang grol (írott tibeti) .

az égi világrészek buddhája Ratnakúta (szanszkrit) . Ratnaszambhava egyik megjelenése Ratnakusumasampushpitagatra buddha (szanszkrit) . a 3. században Ratnaszambhava (szanszkrit. mahájána jógácsára szútra Ratnotpalashri buddha (szanszkrit) .Drágakőhalom. hátas állata szárnyas ló. szintje ratiszamgráhaka manaszkára (szanszkrit) . Mára egyik lánya. társa Mámakí. 538-ban Ratnaraksita (szanszkrit) . jobb keze várada mudrában.Ratnaszambhava haragvó megjelenése.sz. a dél buddhája Ratnaszambhava (szanszkrit.a Vikramasíla kolostor szthavíra szerzetese Atísa idején Ratnagótravibhága (szanszkrit) . jelképe drágakő. drágakőben született elmélkedő buddha. a testben a szívhez kapcsolódik. Kámadeva felesége. Száramati műve Ratnahéruka (szanszkrit) .Puríban június-július hónap újholdjának első napján (sznánajáthra) Rati (szanszkrit) . ábrázolása: dhjánászanában.gyönyör. gőgöt megsemmisítő tudás.a Vérivó Kincsnemzetség feje.Vaszubandhu kommentárjának fordítója i. írott tibeti rin chen 'bjung ldan/rin 'bjung) .Kincsforrású ratnatraja (szanszkrit) . világkorszak buddhája.Az ékkőmag kifejtése. a testben az agyhoz kapcsolódik Ratna Tro di (ejtett tibeti) . kéjnő rati szamgráhaka manaszkára (szanszkrit) . ejtett tibeti Rincsen Dzsungne) Kincsfor-rású dhjánibuddha. az egykedvű bölcsesség.Ratna Héruka női társa. az egyenlő lényegű. színe sárga. tája dél.Drágakőfüzér.a nyugati világrész buddhája Ratnamati (szanszkrit) . az azo-nosság bölcsessége.sz. Nágárdzsuna műve. mahájána-jógácsára szútra. az érzés szkandhájának jelképe.tibeti upadhjája az i.az egyetemes világuralkodó 7 kincse Ratna Héruka (ejtett tibeti) . bal keze dhjána mudrában. a testben az agyhoz kapcsolódik Ratnágara (szanszkrit) . eleme a föld.drágakő-hármasság Ratnavali (szanszkrit) . 9. mahájána jógácsára szútra Rátnala buddha (szanszkrit) .az öröm növelője.az égi világrészek buddhája . az első elmélyüléshez vezető felkészülés 4.az elmélyülés mentális tevékenységei közül a negyedik ratna (szanszkrit) .

vörös rdo rdzse dmar mo seng mgo ma (írott tibeti) . a hímvessző rdzogs rim (írott tibeti) . ez a Nap. ji dam. sárga rdo rdzse ser mo ra mgo ma (írott tibeti) .vadzsrajána rdo rdzse'i nor bu (írott tibeti) .a kígyófejű.sírás-rívás.gyémántvessző.nem-testi születés . jelképe lótuszvirág.három gyökér (guru. a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány egyike délen rdo rdzse theg pa (írott tibeti) .az oroszlánfejű.ca mi rca rlung (írott tibeti) . kagylókürt.a kakukkfejű. Siva kegyelméből nyerte erejét Ravi vár (szanszkrit) .éj (12 órától 24 óráig) ráurana (szanszkrit) .a kecskefejű. a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány egyike nyugaton rdo rdzse 'jigs byed (írott tibeti) .ca lung rde'u dkar po (írott tibet) .Vadzsradhara rdo rdzse 'chang thung ma (írott tibeti) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.a Gyémánt Varjúfejű.dzong pön rdzus skjes (írott tibeti) .Dordzse Csang Tung ma rdo rdzse dkar mo khu bjug gi mgo can (írott tibeti) . aki elrabolta Szítát. a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány egyike keleten rdo rdzse dmar mo khá ta'i mgo (írott tibeti) .a vasárnap istene.a Gyémánt Emsefejű.a gemara összeállítói rca (írott tibeti) . Ravi Szúrja egyik neve. a Négy Kapuőrző Gyémántboszorkány egyike északon rdo rdzse ser mo pha mgo ma (írott tibeti) .dzogrim rdzong dpon (írott tibeti) .gyémántpokol rdo rdzse (írott tibeti) . arám) úr.tízfejű démon. forró pokol ráv (héber. harci korong.az életerő csatornái rca gszum (írott tibeti) . miközben Ráma Marícsi démont üldözte. 7 ló által húzott egykerekű szekéren utazik Ravina és Ráv Ási (héber) .vadzsra rdo rdzse 'chang (írott tibeti) . Visravasz és Kaikaszí fia.Vadzsrabhairava rdo rdzse ldzsang nag sbrul mgo ma (írott tibeti) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.fekete kövek rdi rdzse'i dmjal ba (írott tibeti) . dharmapala) rca mi (írott tibeti) .ratti (szanszkrit) .fehér kövek rde'u nag po (írott tibeti) . nagy ember + genitivus = rabbi (héber) (arám = rábbán) Rávana (szanszkrit) .

fajtái: magas dombormű. hogy a hódító a saját intézményrendszerét arra alapozva.Ré (egyiptomi) . Maat apja. harmadlagos receptív zóna az. Egyiptomban csak az utóbbi kettőt használták. alacsony dombormű és vájt dombormű. harmadlagos receptív zóna a nomád törzsek területe. mivel nincs állandó központ recuá (héber) . kisebb átszervezésekkel létre tudja hozni.szellemi barátok társasága. laikus szekta relief (egyiptomi) .emberség renga (japán) . ahol a téli szálláshelyen már megvannak az intézményrendszer kezdeményei. de jelentős szervezési munkát igényel a kialakítása. és így tovább. a vájt reliefet pedig külső falfelületeken Relpacsen (szanszkrit) .Visnu Parasuráma alakú inkarnációjának anyja . ahol a köznép tartózkodhatott rei jú kai (japán) . ahol a szükséges intézményrendszer nincs meg.a templom falába faragott figura ott.úr rebbe (jiddis) . jelképe: napkorong. elsődleges receptív zónának nevezik azt. másodlagos receptív zónában az intézményrendszer kezdeményei megvannak.versfüzér.dombormű. Egyiptom vonatkozásában elsődleges receptív zóna a hasonló kultúrával. ahol a szükséges intézményrendszer olyan szinten áll.rabbi rebecin (jiddis) . ebből fejlődött ki a haiku renge cucuji (japán) . más folytatja (haikai). új vallási csoportosulás a buddhizmus alapján.kilégzés reg pa (ejtett tibeti) . temploma: Héliopolisz reb (héber) . hasonló intézményrendszerrel rendelkező szíria-palesztinai városállamok területe.az érzékek kapcsolata az érzékelések tárgyaival rehit-madár (egyiptomi) . másod-lagos receptív zóna a félnomád törzsek területe. ahol az intézményrendszer teljesen hiányzik. az alacsonyat belső terek díszítéséhez.a hódítás célterületeinek megkülönböztetése az ott élők kulturális szintjéből következő.a tefilint rögzítő bőrszíj récsaka (szanszkrit) .sólyomfejű napisten. központi hatalmat kiszolgáló intézményrendszer alapján. sólyom. valaki megírja az első versszakot (hokku).Rhododendron mollis.rabbiné receptív zóna (egyiptomi) .Thicuk Decen ren (kínai) . azálea Renuká (szanszkrit) .

Gjakar rgja gram (írott tibeti) . aki ismeri a tumót Reting (ejtett tibeti) .a pszichikai erő 4 útja (chanda.egy loa lakhelye. erő. kis kolostor rics (szanszkrit) . Virúpáksa.visvavadzsra rgjak po lo gsar (írott tibeti) . a 37 bódhipaksikadharma része riddhi prátihárja (szanszkrit) .szamtána Rhea (görög) . Virúdhaka.a nemi ösztön ellenőrzése Révata (szanszkrit) .szamtána. virja. tantra rgun (írott tibeti) .Méru ri töd (ejtett tibeti) .mágikus fény. mágikus.a fizikai erő csodája riddhipáda (szanszkrit) .gjal po rgjal po chen po bzhi (írott tibeti) .vidjádhara .gjal po lo szar rgjal bu rgjal bjed kji chal (írott tibeti) . egy déli hegység ri dvags chal (írott tibeti) . kis kolostor rig (ejtett tibeti) .dzsainizmus rgdzsja (írott tibeti) .gjal cen rgjal po (írott tibeti) .reposoir (vodu) .Mrigadáva ri rab lhub po (írott tibeti) . szamaja rgja dkar (írott tibeti) .Visnu inkarnációjának. Rig véda Riddhi (szanszkrit) .Kronos felesége ri (ejtett tibeti) .olyan naldzsorpa. Balarámának. tudás rig 'dzin (írott tibeti) .remetelak.hegy ri bo tala/tála'i phreng ba (írott tibeti) . magasabb szellemi hata-lom.szerzeteslak. különböző pszichikai képességek riddhi páda (szanszkrit) . pecsét szerződésen.a négy mahárádzsa (Dhritarásra.Praszénadzsit rgjal po'i khab (írott tibeti) . Vaisravana) rgjal po gsal rgjal (írott tibeti) .a 13. himnusz.bélyeg. mímánszá).a bódhi paksika dharma 4 része a 37-ből ridro (ejtett tibeti) .Dzsétavana áráma rgjal chen rigs bzi (írott tibeti) .értelem. csitta.csatur magárádzsika déva rgjal mchan (írott tibeti) .Pálmahegyű. Ganésa egyik társa.arhat a Buddha közelében Révatí (szanszkrit) . fa rés galuta (héber) .a diaszpóra feje resz kiang pa/resz pa (ejtett tibeti) . fiai Nisatha és Ulmuka rgdzsal ba pa (írott tibeti) .Rádzsagriha rgjud (írott tibeti) . dalai láma halála után a régens rétó dháraná (szanszkrit) . felesége.siker.

drágakő. szatori.tudás. eredeti.a gatféle menzetség (isteni.Szuméru rimonim (héber) .Ratnaszambhava Rinzai (japán.sz. Rév Szomszédja (családi neve: Hszing Ji hszüan). az ő korától kezdve a tantra-fordítások az újak (az első modern fordítás i. a testben a torokhoz tartozik rig pa (ejtett. zöld smaragd.sz. jellegzetessége a kóan-gyakorlat. 867. i. mára . igazgyöngy.rig dzin lhas (írott tibeti) . ezüst és a hegyikristály is) rin po cse (ejtett tibeti. csan pátriárka.sz.a Négy Nemzetség Égjárói rigs drug (írott tibeti) .jó családbeli. de nem csak származás szerint. 5. pokolbeli) rigs kji bu (írott tibeti) . smaragd. 958-1055). 1000-től változatlan. írott tibeti) .nemesi sarj. 16831706) rigpa (ejtett tibeti) . istenekhez szóló himnuszok.sz. de nem anyagi rang rigs lnga (írott tibeti) . ewmberi. 854től kolostori elöljáró Csen ting (vagy Csen csou mellett) mellett a Huo to folyó átkelőhelyénél.a tudat valódi természete.a 6.gránátalma formájú díszek a Tóra felső éc hájimján rin 'bjung (írott tibeti) . tisz-teletteli megszólítás csak lámákhoz Rincsen Dzsungne (ejtett tibeti) . 978) rin po che sna bdun (írott tibeti) . a remete is rigs bzhi'i mkha' 'gro (írott tibeti) . meghalt i. írott tibeti rin chen bzang po) .tudást hordozó istenség. kínai Lin csi) .a legrégibb és leghosszabb véda.panycsakula ri'i rgjal po ri rab (írott tibeti) . dinamikus éber jelenlét Rig véda (szanszkrit) . egy gyémántfajta. félisteni. ismeret.zen mester. hirtelen.a hétféle drágakő (rubin. dalai láma (i. kezdeti tudatosság rigs bzang (írott tibeti) . i.e. különböző módszereket használó zen iskola (kínai enó). jó családbeli. a 14.Rincsen Szangpo Rin csen Szang po (ejtett tibeti. írott tibeti rin po che) .tibeti fordítómester (i. lazúrkő.Ratnasza.nagy értékű. 1028 himnusz száz részben Rigdzin Cangjang Gyaco (ejtett tibeti) .bhava rin chen bzang po (írott tibeti) .sz. szörnylényi. de ide tartozik az arany. állati. február 18-án elmélyülés közben. korál. az egyik fő zen iskola.Ratnaszambhava rin chen 'bjung ldan (írott tibeti) .

867 után): Lin csi emlékezései.felsőbb szellemek. szent látó. az ősrisik: Dévarsí. itt találta meg a Buddha korábbi 5 aszkétatársát. rita (szanszkrit) .a bal oldali életerő csatorna rkjang ma rca (írott tibeti) . írott tibeti drang srong lhags) Remetehegy. és nekik mondta el első prédikációját.a kozmosz és a természet rendje. ?-1831). vassza.a nembucu zen-iskola alapítója rju (japán) . bölcs. hónapok.a 42. a Benáresz melletti Antilopligetben. buddhista szöveg risi (szanszkrit) .Dzsecün Milarépa rjóbu sinto (japán) .kjang rkjang gos dkar dkar (írott tibeti) . páli Iszpatana.sz. a szótó Cao san és Tung san tanításából (nevük összevonva = Cao tung/ szotó). (i. risik tisztelete Risipatana (szanszkrit.látnok.Szél-anya/Anya-szél menekülése.iskolánkénti sajátos megközelítés rkan gling (ejtett tibeti) . védikus áldozópap rje btsun mi la ras pa (írott tibeti) .havonta elvégzendő gyakorlatok.sz.szótó zen mester.lung. dévák. szabály.az áldozati szertartásokat bemutató pap. 774-835) Rjódzan Enkan (japán) . váju rlung jum shor ba (írott tibeti) . itt is tanított Bankei Rjónin (japán) . a rinzai-iskola Lin csi/Rinzai. sziszira) vagy 3 x 4 hónap (hemanta. ájur véda ritvidzs (szanszkrit) . Dógen nagybátyja Rjómon templom (japán) . szótó pátriárka Rjókan Hógen (japán) . Maharsi. vasszána) ritucsarja (szanszkrit) . egy védikus szertartás tanítása ritsu (japán) . haláljel . vasszána. gimha. alapítója Kóbó daisi (Kukai) (i.Rinzai Gigen (i.üres ritu (szanszkrit) .zen kolostor. gimha. az egyik japán zen-iskola. Rádzsasri risi dévatá pitri upászaná (szanszkrit) .sz. hemanta. pána.csak a rinzai és a szótó maradt fenn.Kjan gö Kar kar rkjang ma (írott tibeti.szerzetesi fegyelem ritta (szanszkrit) . 6 x 2 hónap (vaszanta. szanszkrit pingalá/lalaná) . alapítója Eiszai Rinzai roku (japán) . szarada.emberi lábszár-csont kürt rkjang (írott tibeti) .a singon buddhista szektához közeli sinto.évszak.ídá rlung (írott tibeti) .

a Szélistennő Farkasfejű.kerekded fekete kő.a Fényhozó (a Gyémántjogar) hét törvénye rnam thos sras (írott tibei) . amelyet démon keltett életre ro ma (írott tibeti. a közösség feje ros hákneszet (héber) . Napóleon egyik tisztje talált Rosette település mellett.a jobb oldali életerő csatorna ro ma rca (írott tibeti) .az álom köztes léte rmi lam kji bar do (írott tibeti) .az álombeli köztes lét rnam grol (írott tibeti) .gazda és föld nélküli személy rós ha sána (héber) .rlung lha sngon mo spjang ki'i mgo (írott tibeti) .holttest.különbségtevő szél a szellem működésében rnam ses kij phung po (írott tibeti) .kerti ösvény rodzsi niva (japán) .vimuktí rnam par grol ba'i je shes mthong ba (írott tibeti) . a Huszonnégy Hatalmas Némber egyike.vidnyána rnam snang chos bdun (írott tibeti) . bűnelvetés. 638-713): A 6. akinek méhébe került Dévakí méhéből.pingalá rodzsi (japán) .járvány Rohiní (szanszkrit) .változó látószögű kert roga (szanszkrit) .nying ma pa ro (japán) .ro lang ro lang/ro dzsung (ejtett tibeti) . újhold Rosette-i kő (egyiptomi) .a hónap feje.sz.a hitközség világi vezetője.Daikan Enó (i. a kövön háromféle felirattal szerepel ugyanaz a .Vaisrávana. Nam Thö Sze rnjing ma pa (írott tibeti) . szanszkrit idá/raszaná) .pingalá ronin (japán) .cintányér roma ca (ejtett tibeti) .nagyon laza selyem szitaszövet nyári kimonóhoz ro dzsung (írott tibeti) .elvetés. kék rlung rta (írott tibeti) .a gyülekezet feje ros hódes (héber) . de Szóma felesége is Rokuszo dangjó (japán) . újév (tisri 1-2) ros hakahal (héber) . vízre vetés.vidnyána szkandha rnam shes (írott tibeti) .lung ta rmi lam (írott tibeti) .Visnu Balaráma inkárnációjában a második anyja.vimuktidnyánadrista rnam par rtog pa'i rlung (írott tibeti) . amit 1799ben Bou-chard. pátriárka alapvető szútrája rol mo (ejtett tibeti) .

nádí rtsa ba'i bla ma (írott tibeti) . rindzai zen mester roumblé (vodu) .gyökérszók egy-egy istenséghez rtug pa (írott tibeti) .pratítja szamutpannatva jukti rten mkhar (írott tibeti) .nidána rten cing 'brel bar 'bjung ba bcu gnjis (írott tibeti) .Krisna első számú felesége.viharistenek rudráksa (szanszkrit) . de van fehér.támasz rten 'brel bcsu gnyisz (írott tibeti) .gyöngyök. az elmélkedés mestere. visszaút. .visszakozás.heves csörgő-rázás rta (írott tibeti) . a világkorszak végén Ananta Shésha szemöldökei közül lép elő Siva és háromágú szigonyával (trisula) 11 Rudra képében pusztítja el az Univerzumot Rudra prajág (szanszkrit) .képzet.ájatana ru lai zang (kínai) .ten khar rtog pa (írott tibeti) . fekete és aranyszínű is rukkha múlikam/rukkhamula-szénaszanam (szanszkrit) . egy himalájai fa magjai. a legszerencsésebb az a gyöngy. véletlenszerű vonalak vannak a magokon. színe legtöbbször vörös. szembefordulás Rucsikászana (szanszkrit) . vikalpa rtsa (írott tibeti) . kétely ru (kínai) .öreg mester. a zen meditáció vezetője.képzet.energiaközpont a két szemöldök között rudrák (szanszkrit) .felekezet.ptolemaiosz-kori szöveg: hieroglif.lakás a fák alján Rukminí (szanszkrit) .a Mandakini és az Alakánanda összefolyása Rudra szampradája. Srí (szanszkrit) . fogalom. hieratikus írással. lóképű rten (írott tibeti) . Siva egyik mellékneve.a 12. ebből készül az 54 vagy 108 szemes imafüzér.viharisten.Rucsika-tartás (hatha jóga) Rudra (szanszkrit) .ta rta gdong dkar mo lcags kju ma (írott tibeti) .a horog asszonya. amelyen egy vonal és egy természetes eredetű nyílás is van.tathágata garbha ru log (írott tibeti) . és görögül rósi (japán) . a Négy Kapuőrnő egyike keleten.pratítja szamutpáda rten cing 'brel par 'bjung pa (írott tibeti) . üvöltő. alapítója Visnuszvámí és Vallabha Rudra Szávarni manu (szanszkrit) .múlaguru rtsa tshig (írott tibeti) . manu rudra-csomó (szanszkrit) .

nem-észlelhető alak rúpa tanhá (szanszkrit) . alak (28 tulajdonság). csukló. szél). préta.a színek iránti szomj rúpa vacsara (szanszkrit) .teknős. dologi lét a Rúpalókában. nyelv. mások üdvének teste.finom-anyagi létsík. tathágata Rulakje (ejtett tibeti) . Ruth rü pel (ejtett tibeti. béklyó. szem. naraka szattva) rúpa szkandha (szanszkrit. főnökük Brahmá rúpaván (szanszkrit) . a szemeken keresztül felfogott színek (rúpa artha). tűz. írott tibeti gzugs sku) .forma. a legidősebb Pradjumna.embrió-buddha. az 5 halmaz része (panycsa szkandha). testi formák (alakok) halmaza = 1. kar. 11. a 4 elem (föld. fül. ízlelhető. az ötféle tanmátra (rúpa. amelyeket az elmélyülés szintjeinek megfelelően 4 csoportba sorolnak.az újjászületés 6 osztálya (déva. manusja. írott tibeti rus sbal) . írott tibeti gzugs kji phung po) . és 17 istencsoport lakik benne. 10. formalét utáni vágy rúpa rúpa bhúmi (szanszkrit) .az első ismert tibeti miniszterelnök rúpa (szanszkrit. a 3 test egyike. az 5 érzéki tárgy egyike rúpa bhava (páli) .a hat csontékszer (fej. aszura.a testiség csoportja. tíz fia született. írott tibeti gzugs) . a 4 ájatanából az 1. 9. Vidarbha rádzsájának lánya. tirjagjóni. Bhisma fia rulaizang (kínai) . nyak.a látható formák egymásra ható mezeje rúpa artha (szanszkrit) .alakokba-elmélyülés rúpa kája (szanszkrit. alakiság.Lakshmi inkarná-ciója.látható formák. szagolható. hallható. érinthető. az érdem felhalmozása rúpa lóka (szanszkrit) . anyag. alaklét. 4.rü pel Rut (héber) .alak rus pa'i rgjan drug (írott tibeti) . fizikai elemek. 2. 5. 3 birodalom. 3. orr. testiség. a tiszta formák világa. sabda. megtestesülés. tridáthu. alakzat. szparsa) egyike. boka) rus sbal (írott tibeti) . gandha. Bhismaka. 7. az éntől szabad formák. 8. álambana pratjaja rúpa dhjána (szanszkrit) .testi lét. az öt halmaz egyike rúpa ájatana (szanszkrit) . írott tibeti gzugs kji khams) formavilág.finom anyagi világ rúpa rága (szanszkrit) . a tiszta forma istenei. egyetlen lánya Csarumati. születéssel elnyert létforma rúpa dhátu (szanszkrit. a világ . fül. rasza. látható. fokhoz tartozó világ. víz. szamojadzsanáni. test.a 6. alaktest.Biblia. 6. a vágybirodalom felett helyezkedik el.formatest.

tavasz.pap sácmác (jiddis) . upanisad) sabda ájatana (szanszkrit) . tettrekészség. aki egyben sliáh cibur. jobb oldala kelet. péntek délutáni köszönés sabda (szanszkrit) .szombat. pihenés és a föld (dzsungva) rva (írott tibeti) . nyugalom és a víz. a nyugalom napja sabát salom (héber) .az ÓM. álambana pratjaja sabda sabda (szanszkrit) . az 5 érzéki tárgy egyike sabda brahman (szanszkrit) . este és a fém.békés szombatot.bhuma sa (japán) . sza szö Sábara (szanszkrit) . ősz. brahmána. szombati munkára alkalmazott nem-zsidó sác (héber) .a hang alkotóeleme. 4 végtagja a közbenső irányok. az ötféle tanmátra (rúpa. szparsa) egyike.ra S sa (írott tibeti) .sza dak sa bon (írott tibeti) .sliáh cibur sacerdos (görög) . passzivitás. farka észak. nyár és a tűz. a teremtő hang. báál koré és .az egyik sziddha sabat (héber) . bal oldala nyugat.szombati fedő.az a samesz. helyi istenség sa la gnas pa'i rig 'dzin (írott tibeti) .bídzsa sa dbag (írott tibeti) . hallott kinyilatkoztatás (szúkta. rasza.sábát sábeszdekli (jiddis) . öröm. a brahman szóbeli megnyilvánulása sabda dhátu (szanszkrit) . kora délután.a nyelv tanulmányozása.ducö 19-21. hanyatlás.Földön Lakozó.alapja hanyatt fekvő teknős.szakjapa sa srod (írott tibeti) .a hang egymásra ható mezeje sabda artha (szanszkrit) . felébredés. sabda.Sáriputra sa skja pa (írott tibeti) .sza ma drok sá ri'i bu (írott tibeti) . a tudás 5 ága közül az egyik sábesz (jiddis) .sabat-napi pogány.hang. tél.a Hely Ura. kipá sabosz goj (jiddis) . mantra.közepesen laza selyem szitaszövet nyári kimonóhoz sa bdag (írott tibeti) . reggel és a fa. szenvedély. feje dél. gandha. a kelet és az elme ismerője sa ma 'brog (írott tibeti) .hang.egyszerre hangzó és hangtalan teljesség sabda vidjá (szanszkrit) .

gyönyör teljességében létező sacsoszan/sasszan (japán) . írott tibeti zsag) . az elmélyülés sikerének eléréséhez: sruta. foka. szampradanja.Sivát tisztelő sajhet (jiddis) .vasárnap (ejtett tibeti sak nyima. öntudat. a felhalmozás ösvé-nyétől a gyémánthoz hasonlatos összeszedettségig tart sailpika nirmánakája (szanszkrit) .6 Mahápurána saivasziddhánta (szanszkrit) .különös gonddal készült és formált alak.Mindenható sadájatana (szanszkrit. így szóltja meg a geiko a több főből álló vendégcsoport vezetőjét Sadáj (héber) . a 6 érzéktartomány. a 6 szótag az Óm mani padme húm sadanga/védaanga (szanszkrit) .6 tag (siksá.ortodox női paróka sak (ejtett tibeti. dzsjótisa) sadbala (szanszkrit) . paricsaja saddarsana (szanszkrit) .melamed is saccsa (szanszkrit) . a nirmánakája egyik jegye Saiva purána (szanszkrit) .igazmondás Saccshidánandamaja Paramatman (szanszkrit) .a 6 erő.együttszületett öröm. a nidána 5. csintá. nirukta. a jó viselkedés szabályai saiksa márga (szanszkrit) . még tanuló. mímánszá. a Szentélyben a reggeli áldozat Ábrahám emlékére sa'i snjing po (írott tibeti) . njája. páli szalájatana) .reggeli ima. kalpa. szmriti. vaisésika) sadhen (jiddis) .vágó.nap .Siva végső igazsága. bölcseleti iskola saivja (szanszkrit) .a begyakorlás ösvénye. cshandasz.beavatott. védánta.a Száma véda bráhmanája sahádzsánanda (szanszkrit) .aki metsző és vizsgáló is sájtli/sátli/sejtli (jiddis) . metsző sajhet ubajdek (jiddis) .elnök.a valóság. írott tibeti zsak nji ma). vírja.ortodox rendszerek (szánkhja.házasságközvetítő Sadvinsa (szanszkrit) . a Kálacsakra ötödik mezője Sadaksarí dhjánibódhiszattva (szanszkrit) . a valóság és az elme azonosulásának boldogsága sahrit (héber) . vjákarana. jóga.a 6 szótag elmélkedő bódhiszattvája.Ksitigarbha saiksa (szanszkrit) . hétfő (ejtett tibeti sak dava.a 6 terület. írott tibeti zsak zla ba). kedd (ejtett tibeti sak .

a rajtuk látható véletlenszerű minták alapján lehet megállapítani. hogy Visnu melyik inkarnációjának felelnek meg salah (iszlám) .sz.egy magas fa sálagrám síla/sálagrama (szanszkrit) .kezdete i. kerek vagy ovális kövek.szombat sak phurbu (ejtett tibeti) .sinto papok lapos. fekete. írott tibeti zsak pa sangs). írott tibeti zsak spen pa) sak dava (ejtett tibeti) . metsző saktí (szanszkrit) .szerda sak mikmar (ejtett tibeti) .54 Déví-szentély sakter (héber) .kedd sak nyima (ejtett tibeti) . Dhritarástra sógora sakya thub pa (írott tibeti) . női lényege. péntek (ejtett tibeti sak paszang. csütörtök (ejtett tibeti sak phurbu.Kálí vagy Durgá követői Sáktapítha (szanszkrit) .élve elfogott.Indra Sakrodévanam Indra (szanszkrit) .női energia. általában az istenek társa.vágó.egy a Hat Győzelemmel Túljutott közül sakkei (japán) .A Sákják Oroszlánja) . Nepálban található a Gandhaki folyóban. melyet napi 5 alkalommal végeznek saláká (szanszkrit) .péntek sak penpa (ejtett tibeti) .Szakja muni sála (szanszkrit) . írott tibeti mi'i thub pa shákja seng ge) . szombat (ejtett tibeti sak penpa. hályogműtéteknél használt eszköz.vasárnap sak paszang (ejtett tibeti) . 78 Sákjaszimha (szanszkrit.Gándhári fivére. saktizmus (tantra) saku (japán) . a mandala déli ajtónállója Sakra (szanszkrit) .női védisten. írott tibeti zsak mig dmar). ájur .ájur véda sálákja csikitsza (szanszkrit) . fekete fapálcája Sakuni (szanszkrit) . a Saktí-kultuszok Siva társa.csütörtök saka időszámítás .falemez. írott tibeti zsak phur bu).természetes eredetű. szerda (ejtett tibeti sak lhakpa.hétfő sak lhakpa (ejtett tibeti) . szavazólap.mikmar.az iszlám ima arab neve. írott tibeti zsak lhag pa).isten sákta (szanszkrit) . a kert mögötti tájkép Sakpama (ejtett tibeti) . a beavatottnak az üdv valóságára megnyíló látásmódjára utal sálákja (szanszkrit) .a fejen lévő betegségek. Párvatí tisztelői (sákták).

Rizspalánta szútra. nyugalmi állapot. nem elemző meditáció samba (vodu) .sz.édes és jó esztendőt.Három Fenség (Tai huang Fu shi.püspök samiszen (japán) . plusz ága. 3 napos gyaloglás Salva (szanszkrit) . Út és Hatalom Mennyei. a brit előtti péntek este salos regalim (héber) . háromhúros hangszer sammas (jiddis) . „hegy-kapu” san ming (kínai) .fecsegés.zsinagógai szolga.sebészet.szeudá slisit Sálisztamba szútra (szanszkrit) .a hanukija 8.csan mester († i.teljes nirvána San huang (kínai) .egy ország samana (szanszkrit) . ez a samesz gyertya samatha (szanszkrit.őrizd sampralápa (szanszkrit) . fokozata sámás (héber) .az égi világrészek buddhája sálesüdesz (jiddis) .samesz sámor (héber) . kínai zhi) . a csi 3 princípiuma: Első Mennyei.ájur véda Salja (szanszkrit) .indiai tantrikus tévtanító San csing (kínai) . ebből az episzkoposz . következő életek előre látása. század salja (szanszkrit) . Drága Mennyei. új évi .népi énekmondó samesz/sammas (jiddis) . ájur véda salom (héber) . a nesztoriánus kereszténység hatására valószínűleg a Szentháromság átértelmezése. köszönés salom záhár (héber) . Jen huang Shen nung) san men (kínai) .zarándokünnep. nem üdvös cselekedet. hitközségi altiszt. mindenes.lecsendesedés.az ízlés 3 húrja. megszüntetés.) san de nie pan (kínai) . a Tai i elnevezése a Han-korszaktól. tudati rögzítés.Madra királya sálja bhiksuni (szanszkrit) . a jelen szennyeződéseinek ismerete San shi san tian (kínai) .3 világosság: előző életek ismerete. bár az Isten-hármasság régebbi (Tao te king 42.véda Salendraradzsa buddha (szanszkrit) .adományozó szerzetesnő salja csikitsza (szanszkrit) . 1.Trájasztrimsa San szin (kínai) . 706) saná tová umtuká (héber) . Tien huang Sui jen. szóbeli Samtab Ngönpo (ejtett tibeti) .Három Tiszta. gondnok. írott tibeti zsi gnasz. az elmélyülés 6. egyházfi.sz.elnyugtatás. köszöntése.a fiú békéje.kolostor.béke. i.

a keresztény értelemben vett Isten sangho (páli) .6. csak sejthető.szentély Dél-Amerikában sánti/krodha (szanszkrit) . 788-820) monista tanító.Trájasztrimsa sánta (szanszkrit) .zhi khro Sántidéva (szanszkrit) . a legfelsőbb Isten. kérdések és vita Sang ti (kínai) .Sándilja tudása.sz. de lehet a tao is.kagylókürt. hogy személyesnek tekinti. aki szerint a lények azonosak az Abszolút Igazsággal.tibeti fordítómester sang tang (kínai) . Csitrángada és Vicsitravírja apja Sántaraksita (szanszkrit. jobbra tekeredik. Sang Jesede (ejtett tibeti) . lecsendesült.szabha Sangye Csenma (ejtett tibeti) . Konfucius egyszer használja a menny (t'ien) értelmében (Beszélgetések).megbékélés.a csan kolostorok reggeli beszélgetése. cselekvés. a tökéletesség felé vezető út jelképe.sz. a tejóceán köpülésekor keletkezett. 750-802). nyugodalmas Sántanu (szanszkrit) .köszönés Sándiljavidjá (szanszkrit) . Triszong Decen király hívta Tibetbe. amivel Visnu megáldja híveit. iskolát hozott létre a Migyur lhungi dubpai Cuglagkhang (Szamje) kolostorban buddhista szövegek fordítására santeria (vodu) . Siva és Visnu közös formája.a föld (hús) transzcendens elemének női buddhája Sankara (szanszkrit) . a nalandai egyetem oktatója. írott tibeti mkhan chen zhi ba mtsho) . elnyugodott. írott tibeti mkhan chen zhi ba mtsho) Padmaszambhava tanítványa Sántaraksita upadhjája (szanszkrit.kaurava király. a Satapatha bráhmana része 10. ejtett tibeti dun) .tanácskérés egy zen mestertől Sanshisantian (kínai) . Bhísma.(i. filozófiai rendszere az advaita védánta Sankaranárájana (szanszkrit) .jótevő. érzelem.Viráta király fia sankha (szanszkrit. a Legfelsőbb Lény és a többi személy csupán illúzió.Mennyek Ura. a t'ien értelme akarat.műve: A bódhiszattva tevékenységek . szertartási hangszer sankhiní (szanszkrit) . vagyis nem tudható.az első indiai tanító (i. jobb oldalt Siva Sankha (szanszkrit) .végbélnyílás sanshi mompó (japán) .9.

egy nagy szent Sári (szanszkrit) .mindent tudás Sarvanivarana viskambhin (szanszkrit.07-09 saruhordozó (egyiptomi) . hindu évszak. Amóghasziddhi kísérője. már Narmer király palettáján is megjelenik. gyakorlatilag a fáraó közvetlen tanácsadója (sarujának hordozója = aki mindig mellette van).sz.nyíl sarad (szanszkrit) .Sáriputra (Upatissza) anyja Sáriputra (szanszkrit.a fizikai test.indiai tanító Tibetben az i.a test legyőzése. ábrázolásának jellegzetes elemei a saruk és egy vizeskancsó sarvadnyatá (szanszkrit) . Upa-tissza. Honan tartományban sapálanigródha (szanszkrit) .test-áldozat.eretnek tan .a Buddha tanítványa.az égi világrészek buddhája sástana váda (szanszkrit) . a 4.a kecskepásztor fügefája sar (szanszkrit) .testereklye saríra púdzsa (szanszkrit) . írott tibeti sgrib pa rnam par sel ba) . jele a fehér sántikar (szanszkrit) . a királyi udvar egyik első embere. személye és tisztsége fontosságáról képet ad maga a tény.csan kolostor Lojangban.magas rangú egyiptomi tisztviselő. a tisztség eredete a predinasztikus korba nyúlik vissza.éter.tisztítás. ájur véda Sarat Chandra Das (szanszkrit) . 1881 és 1883 között Tibetben elkészítette az ország földrajzi leírását Sarbhanga (szanszkrit) .a testtel bíró lélek sáririka tapasz (szanszkrit) .ősz.akadályt rendben eltakarító. 8. bár a király alakja mellett eltörpül.megnyugtató.Purvavidéha sara (szanszkrit) . az ellentétes külső hatások közötti egyensúly létrehozása sárkány órája (kínai) . Szanydzsaja paribbádzsaka tanítványa saríra (szanszkrit) . lecsendesítő rítus.gyakorlata (bódhicsarjavatára) Sántigarbha (szanszkrit) . égelem Sao lin (kínai) . egy szerzetes halála utáni teme-tési szertartás sáriraka (szanszkrit) . hogy a király személyét dicsőítő győzelmi. században sántika (szanszkrit) . és. fogadalmi kegytárgyon ábrázolják.sz. akire a filozófiai fejtegetések megőrzését bízta. az alaptudat ura Sarvarthadarsa buddha (szanszkrit) . írott tibeti sá ri'i bu) . ébresztés sar gji lus 'phags po (írott tibeti) . eszme bódhiszattva. i.indiai természettudós. a cselekvések és érzetek színhelye saríra dhátu (szanszkrit) .

a hatha jóga gyakorlata Satapatha bráhmana (szanszkrit) .Panycsasikha műve (vagy Vársaganja vagy Mádhava).tartományi kormányzó a perzsa birodalomban Satrughna (szanszkrit) .indiai szellemi irányzat az i. Laksmana ikertestvére. tantra (rítus).filozófiai értekezés.Sasti tantra (páli) . a Buddha sat (szanszkrit) .állandó.az öröklétbe vetett hit sásvata gráha (szanszkrit) . a Tripitaka a szútrák és a sásztrák gyűjteménye. a Jadzsur véda függeléke Satarúpá (szanszkrit) . szánkhja szöveg sásvata (szanszkrit) . 1-i. a létezés.különböző anyagokból készült szövet. lényege az állandó.százalakú. dhjána.e. örök létezésben való hit.csakra vizualizáció sáthja (szanszkrit) .az örökkévalóság felfogása sásvata váda (szanszkrit) . amelyeket buddhista is végezhet sasszan (japán) . Brahman Egy-állapota sat karman (szanszkrit) . sruti (közvetlenül hallott). Szvájambhuva Manu felesége Sataszahaszrika pradnyápáramitá szútra (szanszkrit) . ejtett tibeti ten csö) .az igazság megkülönböztetése satkotiko váda (szanszkrit) . amely hisz a lélekben vagy más örök létezőben sászana (szanszkrit) .van.tanítómester. 5.becsapás sati (szanszkrit) .e.sacsoszan sásztra (szanszkrit. tankönyv. örök sásvata dristi (szanszkrit) .belső tisztaság.Százösvényű bráhmana. világi jellegű szertartások más kultuszok-ban. fegyver. 2. Bharata öccse sauanaszja (szanszkrit) .hatos gyakorlat (tisztasági szabályok betartása).sz. életcél sásztrí (szanszkrit) . az elmélyülése megnyilvánuló tényezője. purána (ősi allegória). Ratna-raksita és Dharmatásíla műve (16 kötet) satcsakra bhédana (szanszkrit) . kommentárok a szút-rákhoz. írója Jádnyavalkja (?). 100 fejezetből áll. században.a tökéletes bölcseletről szóló százezer soros beszéd (a Hatalmas Anya).figyelmesség satjákára (szanszkrit) . magyarázat. szmriti (emlékezetben őrzött). i. 14 könyv.jóindulatúság érzése saucsa (szanszkrit) . tiltott satrapa (perzsa) . a jóga 8 angája . vallási magyarázat.Dasaratha fia. útmutatás. abszolút örökkévalóság. sz. szélsőséges nézet. között.6 pontból álló vita satnesz (héber) .tanítás.

egyháza (1920) scholion (görög) . a világ királya. préták.dikpa sdom pa (írott tibeti. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhaníáh töfilin. hogy elviseljük másvalaki szenvedésének látványát sebomai (görög) . a Tóra adásának ünnepnapja (sziván 6-7) sazammá szambódhi (szanszkrit) .jó hetet.a csengettyűs.Szamgye Korvadzsik.hountò sehita/sóhét (héber) .élettelen holttest.Tripitaka sde srid (írott tibeti) .megvilágosodás sazngsz rgjasz 'khor ba 'dzsig (írott tibeti) . felerősítésekor: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. ájur véda ségond (vodu) . a Buddha egyik elődje sbjin pa (írott tibeti) .a Nyolc Seregbeli halálszörnyek.trül sbrul gdong ma ljang gu dril bu 'dzin pa (írott tibeti) . bhútanák. nágák.holttest-tartás (hatha jóga) savi (ejtett tibeti) .műve: Buddha élete.közül az 1. majd: Vöatem hadvékim Baadonáj.sarkon ülés sel jád (héber) .lapszéli jegyzet sde brgjad shi 'dre (írott tibeti) .prajóga márga sbjor nji (írott tibeti) . jaksák.szerzetesnövendék savúa tov (héber) .a képesség hiánya. a Négy Kapuőrnő egyike északon. aki törvényeiddel megszenteltél.dána sbjor lam (írott tibeti) . a peszah utáni 7x7 nap. kígyóképű Schmidt József . Siva neve i nélkül savászana (szanszkrit) . és megparancsoltad nekünk.méztartó. sava (szanszkrit) .kézre való tfilin. húsfalók. (Áldott légy.deszi sdig pa (írott tibeti) .szamvara sdug bsngal (írott tibeti) . . a rituális vágás hentese seiza (japán) .hetek.vágás. Örökkévaló Istenünk. pünkösd. hájim kulhem hajom. tana. 1 rekeszben 1 idézet. hogy felvegyük a tfilint. ráksaszák) sde snod gsum (írott tibeti) . kígyószellemek.duhkha seb dug ngal va la mi szö pa (ejtett tibeti) .hideg. a fehér lótusz sbrul (írott tibeti) .).isteneket imádni seet (szanszkrit) . többféle van (például illatevők.dzsor nyi sbrang rtsi 'dzin (írott tibeti) . ejtett tibeti dom pa) . szombat esti köszöntés savuot (héber) .

Senrab Mivocsan mester sen phen kji szem (ejtett tibeti) . írott tibeti gsen rab mi bo. a Négy Kapuőrnő egyike nyugaton. keletkezik. felvételekor: Baruh atá Adonáj.) sel ros (héber) .szen ge seng ge'i 'dug stangs (írott tibeti) .mátszarja . élve maradtatok mind a mai napig. vöérasztih-lí beemuná vöjadáát et-Adonáj.szattva sems can gyi dmjal ba (írott tibeti) . Elohénu meleh haolám.a fekvő oroszlán helyzete seng lun (kínai) .szellem.(Ti pedig.fejre való tfilin. aki törvényeiddel megszenteltél. 8. sz.bölcsesség. csing).a 7 napos gyászt követő 30 napos könnyebb gyász semajet (egyiptomi) .naraka sems tsam (szanszkrit) .csitta mátra semszu her (egyiptomi) .vihára seng (kínai) . kínai Sen hui) .e. az i. az ujjakra erősítéskor: Vöérasztih-lí löolám. eljegyezlek magamnak igazsággal.a vasbéklyós. (Áldott légy. (Áldott legyen az Ő dicső uralmának neve mindörökké. és megparancsoltad nekünk a tfilin törvényét. 4 rekeszben 4 idézet. majd: Baruh sém kvod malhutó löolám vaed. a világ királya. vöérasztih-lí böcedek uvömispát uvoheszed uvörahamin.gondolni mások segítésére sen qie lan (kínai) . hogy megismerd az Örökkévalót.sz.az istenek gyülekezőhelyei semu (egyiptomi) .forróság.). lények seng fang (kínai) . Örökkévaló Istenünk. bön pap (sen ejtett tibeti.a bön alapítója.). (Eljegyezlek magamnak örökre. szeretettel és irgalommal.) .vihára seng gdong dmar mo lcags sgrog 'dzin pa (írott tibeti) . 1. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu ál-micvát töfilin. joggal. a halálkor a felső lélekből lesz. születik. az egyik életprincípium (még 2: csi. alkalom.) Seléné (görög) .(i. gsen írott tibeti) Sen hui (kínai) . a harmadik évszak sen (kínai) . akik ragaszkodtatok Örökkévaló Istenekhez.holdistennő selosim (héber) . évezred elején ser sna (írott tibeti) . oroszlánképű seng ge (írott tibeti) . Eljegyezlek magamnak hűséggel.vaisésika Senrab Mivo (ejtett tibeti.templomi énekesnő sems can (írott tibeti) . határ. tanuló.

nyugodt kötődés.ses rab kji mig (írott tibeti) .iszlám törvénykezés.7 áldás esküvőn sger pa (írott tibeti) . a hatszájú.bölcs.Uttarakuru sgrib pa ( írott tibeti) . szemlélődő nyugalom Shang ti (kínai) .Égi Földműves.Vadzsrasinkhalá sgo ma zhags pa ma (írott tibeti) . az álaja működése szennyezett.Pásadharí sgom lam (írott tibeti) .rész-egész létezés.a Négy Kapuőrnő sgo ma dril bu ma (írott tibeti) . Szubramanja egyik tárgya shalabhászana (szanszkrit) . Jen huang sheng (kínai) .ger pa sgju rcal (írott tibeti) .a Visnut hordozó kígyó.ezerfejű kígyódémon.kalá sgo ba bzhi (írott tibeti) .nirvána shajanászana (szanszkrit) .srávaka shes bja'i sgrib pa (írott tibeti) .nyugvó-tartás (hatha jóga) shaktí (szanszkrit) . Kartikéja egyik neve shanmukhí mudrá (szanszkrit) .pradnyá Shéshanága (szanszkrit) .dnyéja varana shes rab (írott tibeti) .gyűlölet she lun (kínai) .6-száj-lezárás-pecsét (hatha jóga) sharia (iszlám) . csak szalaggal megjelölik sevá brahot (héber) .állatáldozat. a visis-tádvaita panteisztikus felfogása seter (mongol) .Mennyei Úr Shanmukha (szanszkrit) .Kinkinidharí sgo ma lcags grog ma (írott tibeti) . rajta nyugszik a 7 pokol és a 7 felső régió sésa sésí bháva/ansa ansí bháva (szanszkrit) . így nevezték a muszlim hódítók a buddhistákat shamatha (szanszkrit) . Három Fenség sheng wen (kínai) .pradnyá csaksu Sésa (szanszkrit) . testének gyűrűi az idő ciklusai.föld she dang (ejtett tibeti) . ellentétes a dilun iskolával Shen nung (kínai) .tojásból születés sgra mi snjan gling (írott tibeti) .szerzetes. iszlám jog she (kínai) . a kozmosz óceánján fekszik karikába hajolva. a Három Fenség egyike.bhávaná márga sgong skjes (írott tibeti) . Visnu ágya .sáska-tartás (hatha jóga) shamana (szanszkrit) . nem ölik le. erényes mitikus uralkodó.buddhista iskola.dárda.a Négy Kapuőr sgo ma bzhi (írott tibeti) .Szubramanja egyik formája.

általában a templomok mellett .csan.kínai buddhista szerzetesek nevének első jele a Szakjamuni átírása után.nyugtató meditáció Shingon (japán) . zhong. si sen ma: hát ez mi?.szív. 9.csaturógha si mu (kínai) .emberbarát. összeszedettség shou yong shen (kínai) .szambhóga kája shraddhá (szanszkrit) .isteni tó.boszorkány. aki kapcsolatba lép a jóssal vagy az áldozatot bemutatóval.elhullatva testet-lelket a zazenben shin/kokoro (japán) . sziget a kerti tóban shinai (ejtett tibeti) . Konfuciusz egyik vezérelve. Konfucius műve (5 klasszikus).Igaz Szó.tanítvány shitá (héber) . lélek.védikus kinyilatkoztatás shu (kínai) .csupán ül a zazenben shikhá (szanszkrit) . a halottak képviselője. lehangoltság shou ji (kínai) .sz.Dalok könyve.emberi elme. Szekiszo si netjer (egyiptomi) . 5 érzékelő tudat + 1 elmetudat shin jin dacuraku (japán) .fej-lábfej-tartás (hatha jóga) shirsászana (szanszkrit) .tibeti iskola Shi yia mu ni (kínai) .lehűtő légzés (hatha jóga) shódhana (szanszkrit) . a csan kolostorok esti beszélgetése. bizalom shrúti (szanszkrit) .üres és mégsem üres (a tudat kettősségektől mentes állapota) shvásza (szanszkrit) .sidzse csö Si csing (kínai) .shi cse pa (ejtett tibeti.10 titokzatosság.az aszkézis útja.megtapasztalt megvilágosodás shikan taza (japán) . írott tibeti zhi bjed pa) . szellem.bánat.egy ős szelleme.erős hit. századtól Japánban shírsa pádászana (szanszkrit) . a csan-szövegek jellegzetes szófordulatai si bjed gcsod (írott tibeti) .fejenállás (hatha jóga) shisja (szanszkrit) . ez. tantrikus buddhista szekta az i.megtisztítás shóka (szanszkrit) .belégzés shvászaprashvásza (szanszkrit) . ilyenkor legtöbbször a tanító beszél si hüan (kínai) .hajfonat a borotvált fejen a brahmárandra fölött shiki (japán) . az Avatamszaka szútra tanítása si liu (kínai) . gyógyító ember shúnjá shúnjá (szanszkrit) . dinamikus shijue (kínai) .Sakjamuni shih (kínai) .egyenetlen légzés si (kínai) . tudat. dhjána.a rituális levágás shítalí pránajáma (szanszkrit) . csápa shugendo (japán) . a külső forma. a jelenség.

a csanoju esztétikája sicsépa (ejtett tibeti) . meditáció sikan meditáció (japán) . napon a fiúkat. Benten .szépírással írt költemény egy festményen Sigacé (ejtett tibeti.egy körülhatárolt pont szelleme sidasi (japán) . életkori ünnep még a 40. születésnap sidak (ejtett tibeti) . boldogság. 77. dél-indiai jógi tanai sicsifukudzsin (japán) .bölcsesség.az érzékelhető valóság.a jószerencse 7 sinto istensége: Daikoku .Si suang (kínai) .Cang sih (kínai) .. Bishamon harc.Padampa Szamgye tanítása side kobusi (japán) .Ali kalifa követő.az egymást keresztező dolgok világa siho (japán) .hagyomány. írott tibeti gcug tor csan) . Fukurikudzsu és Dzsurodzsin .visszafogott. és 88.béke si wu wei (kínai) .Drupada lánya sikhara (szanszkrit) . Ali pártja sibori (japán) .Szekiszó si szan wai tao (kínai) . formák. írott tibeti si bjed gcsod) .halászat.az ocsaják részére dolgozó konyhák sidcse csö (ejtett tibeti. ez a felnőtté avatás. a bölcsesség felébresztése sikantadza (japán) .csillagmagnólia (Magnolia stellata) sidzsiku (japán) . 61. csatur vaisáradja si xi tan (kínai) . a fiúk haját kilencéves korukban. a 33.átadás sikan (japán) . amikor a hároméves fiúk és a 7 éves lányok a kami segítségét kérik.kálavádin si szei (japán) .Szekitó Kiszen si va (ejtett tibeti. elődje siki (japán) .csak ülés. Ebiszu . a Buddha 2. írott tibeti gzhis ka rce) ..gazdagság.csatur mahárádzsa kájika Si tou (kínai) .4 félelem-nélküliség. Phadampa Szamgye. a születés utáni hetedik napon a fiúkat és a lányokat.Fejdíszes. a lányokét 16 éves korukban vágják le. írott tibeti zsi ba) .november 15-ei ünnep a sintóban.szövetlabdával festett szövet sibui (japán) . 70.a testtartás ereje Si tian wang tian (kínai) .. a 32. a . koncentráció a zazenre Sikhandin (szanszkrit) . dnyána sia síita (iszlám) . napon a lányokat viszik a kamihoz.gazdagság és hosszú élet.zene és bölcsesség sicsigoszan (japán) .sziddhánta si zhi (kínai) . jelenségek.a tudat lecsendesítése.a sinto énekek előadója. Hotei .elégedettség.a templom szentélye fölötti építmények Sikhin (szanszkrit.

a nemes nyolcrétű ösvény 3.a sintoista templom időszakos lebontása és újjáépítése sikomi szan (japán) . ne paráználkodj. 10 síla: testi (gyilkosság. a nagy síla kála 6. ne lopj. ejtett tibeti ge lob ma) . szülőtisztelet és engedelmesség. erkölcstelenség).keresztény lány sil (héber) . kínai xiao shun) . rossz szándék. erény. síla). a Buddha saját szavai. minden szakasz 500 évig tart: I. 8.utasítást adó lelki tanítómester siksamáná (szanszkrit. most fog megjelenni a 4. bódhi kála (1. buddha. szádhana kála (4. szamádhi. a harmadik béklyó. században silánga (szanszkrit) . anágámi. rágalom.az erkölcsiség főága sílapáramitá (szanszkrit) . 5. írott tibeti tshul khrims. 699ben siksze (jiddis) . a helyes kiejtés leírása a védángán belül siksaguru (szanszkrit) .nepáli tanító az i. az 5 síla az alapvető feltétel: ne ölj. 6. 10.hangtan. oknak tartani. (szamjag karmanta) és 5. lopás. 9. a teremtést. III.ragaszkodás a szertartásokhoz Sílamandzsu ácsárja (szanszkrit. etika. meggyőződésünk és cselekedeteink közötti összhang. ejtett tibeti) . (szamjag ádzsiva) foka. II. vinaja). amelyben ma élünk. a nagy síla kála a Buddha 5 ezer éves működési ideje.szolgáló az okijában.) egyik része. belőle lesz a maiko siksá (szanszkrit) .sz. (szamjag vák). szóbeli (hazugság. a Kágyur (et.az erkölcs tökéletessége sílavrata paramarsa (szanszkrit) . ne hazudj.helytelen nézet.erkölcsi elv. gúnyolódás. ágama kála (7.látható valóság sikinen dzukuri (japán) . amely a helytelen erkölcsöt páratlannak tartja. . lelki (sóvárgás. ami nem ok. 3. szakasza. 2. fecsegés).női szerzetes növendék siksamáná síla (szanszkrit) .előírások a próbaidős nőkre (12 szabály) Siksánanda (szanszkrit) . adhidarma. sróta ápannáni).az erény kora. IV. tévhitek) síla kála (szanszkrit) .az Avatamszaka szútra fordítója i. pradnyá.imaház síla (szanszkrit. az az időszak. 4. 7.sz.a szabályokhoz és szertartásokhoz való ragaszkodás. ne igyál alkoholos italt (vagy tartózkodj a helytelen gondolatoktól). dzsina mátradhárana kála sílabbata parámása (szanszkrit) . arhat. szamojadzsanáni silabbatamupádána (szanszkrit) . szútra.

az erkölcsi és vallási fogadalmakhoz való ragaszkodás sílavratopádána (szanszkrit) . a sintoista templomban az oltár helye.sinsúkjó sinmei (japán) . az 5 elem (dzsungva) egyike sing pa/szö nam pa (ejtett tibeti. szív. új. igazi.tudat. kövek köré szalából font kötél. században siliu (kínai) .isten csarnoka. intuíció. kerttípus sin ku i no szangou (japán) . írott tibeti zing pa. hogy fölhívják a figyelmet a hely kamijára.az istenek táplálásának helye. állatuk fehér sime nava (japán) .a kamik és a buddhák együttes tisztelete. írott tibeti) .fa.a szertartásokat. fák.az alsó világrészek buddhája sin (japán) .szent kötél a sintóban. írott tibeti gzsin rdzse) .cserélhető tábla a Tórán a heti szakasz vagy ünnep jelölésével simada (japán) . ezzel kötik át a kara hicut Simha buddha (szanszkrit) .a szótó 47.ragaszkodás a helytelen erkölcsi nézetek-hez Sílénabódhi (szanszkrit) . 9. mert egyesíti az élet és a halál aspektusait sinden (japán) .új vallások (újonnan keletkezett vallások) sinszen dzsó (japán) .isteni ragyogás. manapság igen elterjedt ideológia. igaz szó.sz. ide teszik a sinto .a művészetek és a mesterségek tanulmányozása.új elv. 1895-ben sinkósúkjó (japán) . alapította Dzsiun i. lélek. szellem. a tudás 5 ága közül az egyik silt (héber) . so nam pa) gazdálkodók Singecu Szeirjó (japán) .testi-szóbeli-gondolati cselekedetek sin siki (japán) . zen-buddhista szekta.indiai tanító az i.Szo szan (i.a források és mocsarak őrei. singon szekta. 606): Értekezés az értelembe vetett hitről sing (ejtett.sinto pap sinsúkjó/sinkósúkjó (japán) . sinto főszentély stílusa sinsoku/kannusi (japán) . amelyről papír.mantrák. alapítója Kukai (Kóbó Daisi) singon ricu (japán) .sz.ünnepi kacura Simbik (vodu) .sz.csatur ógha silpa vidjá (szanszkrit) . 1130 után Singisig/Jamantaka (ejtett tibeti) . alapította Kakuban i.sz. pátriárkája singin (japán) .szigorú singon.test-tudat sinbucu (japán) .férfi védisten.halálisten Sindzsinmei (japán) . a mandala déli ajtónállója singon (japán) .vagy rongycsíkok lógnak le. amelyben a sintait őrzik Sindzse (ejtett tibeti.

de a kaminak még külön jelentése is van). ami a kami jelenlétére utal. ábrázolása: tűzkörben táncol. élvezet) nevű bika.virrasztás Siva (szanszkrit) . a honden mögött.szarvas-riasztó.földadomány. vízfolyó a kertben sisira (szanszkrit) .táncos prostituált. i. másik a Holdhoz.megismerő-tudat.sz. mítosz a sintóban. a kard (igazságosság) és az ékszer (szeretet) sinto (japán) . a mítoszban 1008 neve van. dalaik kínai eredetű buddhista balladák síralapítvány (egyiptomi) . de nincs semmilyen kötöttsége. a 3 sintai a tükör (őszinteség). politeisztikus természetkultusz Sinto Gobuso (japán) . 720-ból való a Nihongi (Nihon soki) krónikából. egyik lába fölemelve. a sin kami tó micsi írásjegyek rövidítése = sin-istenség. csak a buddhizmus megjelenésétől kezdve. többnyire tükör. hindu évszak Sisupála (szanszkrit) .a sinto szentélyben. ezért barátja és ellensége sincs.templomba vitt adományokat sintai (japán) . egyik szeme a Naphoz. megjelenésének ünnepe február-március hónapban.Biblia. másik egy démonon (Apaszmara.Csédi királya sit (szanszkrit) .a Trimúrti harmadik tagja. kifejezetten japán.sz. a szent tárgy.A sinto 5 könyve (összeáll.tanítvány sisi odosi (japán) .Csatur mahárádzsa kájika sittam (japán) . tó-út (mindkét formában olvasható. Brahman tudati teljessége site (jiddis) . a beteljesítő és pusztító isten. a sinto első filozófiai rendszerezése sinva (japán) . Énekek éneke sirabjosi (japán) . nem szobor. hordozóállata a Nandí (öröm. a kami tetteiről szól Sir Hásirim (héber) .hűvös évszak. az . első nyoma i. harmadik a tűzhöz hasonlít. a 6.shita Sitianwangtian (kínai) . megkülönböztetésül nevezhető vallásnak.a maikók és a geikók fehér arcfestéke sishja (szanszkrit) . társa Párvati. 1170-1390). ő az anyagi világ ura.gondolkodás sironuri (japán) . vallás és kulturális jelenség.a kami meséje.sziddham sivá (héber) .az istenek útja. amelyet a sír fenntartásának és a halotti kultusznak költségeire adományozott a fáraó sirjó (japán) .

dzsjótirlinga. az Állatok Ura Siva purána (szanszkrit) .Siva. az ókorban nagy hírű Amontemplom volt ott. Amóghasziddhi női lé-nyege.Abhinavagupta műve Siva shaktí (szanszkrit) .sziddhánta sizhi (kínai) . sajátos kultúrája és szokásai mellett fekvéséből adódó különleges jellege is egyedülállóvá teszi. műve: Brahmá szútra bhásja.egy nép siviszi-tábla (jiddis) . sz. ábrázolása szerint lalitászanában ül sjgrub pa'i mandal (írott tibeti) . ez a Siva lingam: ellipszoid kőgömb Siva szanhitá (szanszkrit) . Brahmá szútra kommentár sivatva (szanszkrit) . Siva egyik avatárája. másik bal keze fölemelt lábára mutat (a tánc a májá bűvölete).a megnyilvánulatlan megnyilvánult.a Zöld megmentő tárá.fallosz alakú kő. másik jobb keze megnyugtató kéztartásban van.).emberi tulajdonság) áll. a Nagy Jógi Siva Natarádzsa (szanszkrit) . bal felső kezében lángnyelv (a pusztulás).nagyon nehezen megközelíthető oázis a Líbiai-sivatag közepén.Krisna másik neve Sjámatárá (szanszkrit) .Siva.mizráh Siwa oázis (egyiptomi) . tánca (tándava) a teremtés és pusztulás folyamatosságát jelképezi Siva Nílakantha (szanszkrit) .a kéktorkú Siva Siva Pasupati (szanszkrit) .Siva félig nő . az ellipszis.félig férfi alakja sivá ászár betamuz (héber) . jobb felső kezében dob (a teremtés őshangja). sátor .böjtnap (tamuz 17) a 3 gyászhétben Siva jelkép .sz. a teremtő erő szthula formájú szimbóluma Siva Mahájógí (szanszkrit) . alapítója Sríkántha (i.4 bölcsesség. 12 nem emberi kéz által készített (önmegnyilvánult) Siva jelkép siva lingam (szanszkrit) .karci skéné (görög) . dnyána Sjáma (szanszkrit) . 13.védánta iskola. melyet Nagy Sándor is felkeresett ekkor nyilvánították Amon fiának.jóga-szöveg sivádvaita (szanszkrit) . a nirvána Siva ardhanárí (szanszkrit) . és így nyert legitimitást Egyiptom trónjára sixitan (kínai) .sivaság. boldogságot ígérő. az emberben meglévő isteni sivi (szanszkrit) . Ádíshvara.Siva. a Tánc Ura.pavilon.dru pe mandala skar cis (írott tibeti) .

Adonáj elohénu.a napernyő hordozása. zsinagógában előtte: Ádonáj Elohéhem emet (az Örökkévaló a ti Istenetek).skia (görög) .laksana skjes pa (írott tibeti) .kje dak skje dgu'i bdag mo (írott tibeti) .oltalom-isten.szerencsétlen slóka (szanszkrit) . egyedül előtte: Él Meleh neemán (Isten megbízható király).a tizenkettedik hónap skjabs su gro ba (írott tibeti) . lélek skiron (görög) .ősi indiai versmérték. 2 sor. élhetetlen slészak (szanszkrit) .a Test. uvhol-nafsöhá uvhol-möodehá. a világ csak látszat. amit a könyvek milliói mondanak: Brahman a valóság.a születés köztes léte skje sme (írott tibeti) .négy test és a lényegtest sku dge 'dun (írott tibeti) . Vöahavtá ét-Adonáj Elohehá böhollövavhá. semmi más.csaturjoni skje bdag (írott tibeti) . egy sor 16 szótag sormet-szettel.élőlény. dzsagan mithjá.árnyék. a lélek maga Brahman.Tetemégető Tanítás sku gsum (írott tibeti) .trikája slemil (héber) . Rámbám műve slosim (héber) . ájur véda sliáh cibur (héber) . az ízületek nedve.Pradzsápati skje gnas (írott tibeti) . a félsorok utolsó 4 szótagja kötött slókárdhéna pravaksjámi jad uktam granthakóthih: Brahmá szatjam. házán slimazl (jiddis) . ember skjob pa1'i lha (írott tibeti) .Smá Jiszraél. dzsívó Brahmáiva. Adonáj ehád. Baruh sém kvod malhutó löolám vaed.kje rim skjes bu chen po'i mtshan (írott tibeti) .harminc napos gyászperiódus Smá Jiszraél (héber) .napernyő Skirophoria (görög) .az egyik kapha.Halljad. az Erényesek Közössége sku gdung 'bar ba' i rgjud (írott tibeti) . . a legfőbb ima. védánta S'losá ászár ikkárim (héber) . bösivtöhá bövétehá uvlechtöhá vadereh. uksartám löot al-jadehá vöhajú lötotafot . Vösinantám lövanehá vödibartá bám. Izrael!.kje me skjed rim (írott tibeti) .szarana gamana skje ba rnam pa bzhi/skje gnas bzhi (írott tibeti) .előimádkozó. Athéné Skiras ünnepe Skirophorión hónap 12-én (Athén) Skirophorión (görög) . Vöhajú hadvarim haéle. sorsosztó sku bzhi (írott tibeti) . Uvsohböhá uvkumehá. náparah (szanszkrit) egyetlen sorban megmondom.Tizenhárom hitágazat. aser anohí möcavhá hajom al-lövavehá.ügyefogyott.

a védaná. ájur véda sngon 'gro (írott tibeti) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. ha otthon ülsz.fény snang ba (írott tibeti) .felajánló snórrer (jiddis) . melyeket ma megparancsolok neked.karuná snehan (szanszkrit) . jelenés sndzsing rje (írott tibeti) .Biblia. a szíveden. A kivonulás könyve smriti indríja (szanszkrit) . Sámuel első és második könyve sna chen ljang nag glang chen mo (írott tibeti) . ha úton jársz. pranidhána smone eszré (héber) .Men ci khang smasána (szanszkrit) .ngöndro snóder (jiddis) . borogatás.koldus só (japán) . (Halljad.a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike sminí aceret (héber) . Istenedet egész szíveddel.sing pa sobadji (vodu) . a szukkot utolsó napja (tisri 22) smitá (héber) .a figyelem 4 állomása (nirvedhabhágíja). a csitta.bén-énehá.az emlékezés képessége smritjupasthána (szanszkrit) . és beszélj róluk.me treng sme shanj (írott tibeti) . Vésd azokat jól gyermekeidbe. sötétzöld sna tshogs rdo rje (írott tibeti) .nyungne smon lam (írott tibeti) .a jótékony célra felajánlott összeg snóderoló (jiddis) . Kösd azokat jelül karodra. az Örökkévaló egyetlen negy! Áldott legyen az Ő dicső uralmának neve mindörökké! Szeresd az Örökkévalót. a dharma fölött S'muél (héber) . halottégető hely sme ba (írott tibeti) .lényeg so nam pa (írott tibeti) . Tóra.visvavadzsra snang (írott tibeti) . az Örökkévaló a mi Istenünk.temető.18 áldás a spontán ima megkönnyítésére S'mót (héber) . ha lefekszel. és legyenek homlokdíszül szemeid között.naplopó sman rcis khang (írott tibeti) .) smagege (jiddis) . 4 meditáció a kája. Uhtavtám al-mözuzot bétehá uvisarehá. Izrael.mön lam.Biblia.világosság.bagui .a szombatév neve smjung gnas (írott tibeti) . egész lelkeddel és minden erőfeszítéseddel! Legyenek ezek a szavak. és ha fölkelsz.belső olajozás.záróünnep.a Nagyorrú Elefántfejű.me va sme phreng (írott tibeti) . Írd fel őket házad és kapuid ajtófélfáira.

laikus buddhista szekta somér dlátot jiszráél (héber) .sz.prithagdnyana sosor tharpa (írott tibeti) . házfőnök a csan szerzetesi csarnokban sö lun (kínai) .boldogító üzenet sou zuo (kínai) .Sóbó Gendzó (japán) .az egyiptomi asszonyok téglákon szültek.kosszarvból készült kürt Sóftim (héber) .császár az i.parkha spen pa (írott tibeti) . 1173-1262).főhelyen ülő. mint az elhunyt sorsának jelképei sósa (japán) .kis sinto templom sosin (japán) . Bírák könyve Sogbo (vodu) .Sonin Sinran mestere Sonin Sinran (japán) .(i. általánosan el nem fogadott felfogás szerint Thot felírta az újszülött sorsát.éppen ilyen. a Dzsódo Sin Su alapítója sono mama (japán) . 790) sövárim (héber) törések. szaggatott hangja spar kha (írott tibeti) . a Háromszarvú Púpos testvére sóka gakkai (japán) . a sófár 3.sz.-ban Sonin Hónen (japán) .pen pa .Izrael ajtainak őrzője.örök kezdők szelleme Sósipolis (görög) . a haiku-írás szemlélete sopana (szanszkrit) .a Szúdzan hegyen.buddhista kántálás Sómu (japán) .kínai jógácsára buddhista iskola Sö tou (kínai) .megtisztítás. ájur véda sodo (japán) . a sorstéglák megjelennek időnként a Halottak Könyve ábrázolásain is. (az egyiptomi vallás rendszerint tagadta az eleve elrendeltetettséget). a szív mérlegelésénél. szülőtéglákra egyes.Joka Genkaku (i.kalligráfia Sodoka (japán) .sz.a villám istene.sz.csan mester († i.prátimóksa soszuku (japán) . 8.lépcsősor a templomban a belső fal és a szentély között Sórindzsi barlang (japán) .magán (szerzetesi) földtulajdon sófár (héber. 665-713): Az élet megvalósításának éneke sódzsi (japán) . és ezekre az un. rövid. a mezuza somjo (japán) . sz. 1200-1253): Az Igazi Dharma látásának nagysága sodhan (szanszkrit) .fuszuma soen (japán) .Dógen Dzendzsi (i.sz. ahol Daruma (Bódhidarma) meditált sorstéglák (egyiptomi) .Biblia.mitikus kultuszszemély Eileithyia templomában soso skje bo (írott tibeti) . arámi = szép) .

a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike sramana (szanszkrit.csipkéből készült kendő spos me ma (írott tibeti) . aki figyelmesen hallgatja a tanítást.nagy.a hallók. függetlenül attól. nyilvános áldozatokról szóló szövegek srávaka (szanszkrit. menedék-kérés.a mostani világkorszak szellemi uralkodója sraddhádhi mukta (szanszkrit) . kínai sheng wen) hallgató.spicli (jiddis) . tanítvány. szeretet a nálunk magasabban állók iránt. akik tanúságot tesznek a célhoz érés útjáról srávaka jána (szanszkrit.tiszteletlenség a tanítás iránt/bizalom. a Hőssel szemben csupán saját megszabadulásukon fáradoznak. ejtett tibeti gecul) . nő-e vagy férfi. szaka-szai: 1. nem üdvös cselekedet srang ba (írott tibeti) .a hit követője.dhúpá spre (írott tibet) .előírások a novíciákra (36 szabály) srampralápa (szanszkrit) .a hit által törekvő.fecsegés. ez a helyes kifejezés a hínajána helyett.tre sráddha (szanszkrit) . a hit képessége Sráddhadéva Manu (szanszkrit) .a bizalom.vezeklő. az elhunyt ősök tiszteletére bemutatott hindu szertartás. a hínajána iskola követői. a 7 nemes személy (árja-pudgalasz) egyike sraddhádhimukta (szanszkrit) . elvonult követő.szang va srauta szútra (szanszkrit) . nisthá. hitvallás. hogy valaki próbaidős novícius vagy felszentelt szerzetes. a tanítványok kocsija.állhatatosság. a világtól elvonult szerzetesek általános megnevezése. hit.előírások a novíciusokra (36 szabály) srámanériká (szanszkrit.novícia srámanériká síla (szanszkrit) . a legidősebb fiú végzi el a házi tűzoltárnál sraddhá (szanszkrit) . bizalom. ejtett tibeti geculma) . 2.novícius srámanéra síla (szanszkrit) . akik a mahájána eszményével. az erőfeszítés ösvénye (pra- . írott tibeti njan thos theg pa) . írott tibeti dge sbjong) . kárhozatos cselekedetek és ellenszerük sraddhá indríja (szanszkrit) . írott tibeti njan thosz pa. a felhalmozás ösvénye (szambhára márga). nem-hindu srámanéra (szanszkrit.árja pudgala sraddhnuszárin (szanszkrit) .

317-322) srin mo dmar mi khji'i mgo (írott tibeti) . sötétsárga srin mo smug nag g jag mgo ma (írott tibeti) . amely Visnu megtestesüléseit meséli el. fordító Nankingban (dolgozott i. 3.Srípati műve Sríla Vjászadéva (szanszkrit) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.a lét köztes léte srid pa'i 'khor lo (írott tibeti) . Brahmá szútra kommentár Srírangam (szanszkrit) . utasítására Srímitra (szanszkrit) .kutsai (Közép-Ázsia) születésű herceg.sz. az egyetlen női tanvédő isten. sötétbíbor srípáda (szanszkrit) .Hallgatás-hely város. Nárada muni.jóga márga). alapítója Rámánudzsa srívatsza (szanszkrit) . műve: Sríkárabhásja.sz.a jel Visnu bal mellén Laksmí jelenlétére utal.szent lábnyom Srípati (szanszkrit) . Brahmá szútra kommentár Sríkárabhásja (szanszkrit) .a dvaitádvaita védánta iskola alapítója (i.a szerencse és a szépség istennője Sríbhásja (szanszkrit) .a sivádvaita védánta iskola alapítója (i.a Srímad Bhágavatam írója Srímad Bhagávatam/Bhágavatapurána (szanszkrit) . Kósala rádzsaság fővárosa. írott tibeti mnjan jod) . műve: Brahmá szútra bhásja. betegséget hozhat srigálamukha nag mo wa mgo can (írott tibeti) .Rámánudzsa műve srid pa (írott tibeti) .hindu július sravana dnyána (szanszkrit) .a Boszorkány Tigrisfejű.).hallás útján elért tudás Srávasztí (szanszkrit. 13.szi Srí (szanszkrit) .egy 12 énekből álló költői mű. vörös srin mo ser nag stag gi mgo (írott tibeti) . közelében volt a Dzsétavana áráma sri (írott tibeti) .Győzedelmes istennő tanvédő isten.sz. . sz.a Nyolc Boszorkány közül a nyugati rókafejű Sríkántha (szanszkrit) .felekezet. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.Jakfejű.a Boszorkány Kutyafejű. a belátás ösvénye (darsana márga) sravana (szanszkrit) .a Visnu kultusz központja Dél-Indiában Srívaisnavaszampradája (szanszkrit) .szi pe khor lo Srídévídharmapála (szanszkrit) . 1350-1410). Sríla Vjásza-déva írta guruja.

Szongcen Gampo sróta (szanszkrit) . szok lha srong bcan sgam po (írott tibeti) . írott tibeti rgjun du zugs pa) . a test energiacsatornáinak jelképe srod 'khor (írott tibeti) .vezeték.tag lung pa staphylodromoi (görög) .női képesség strótánugata (szanszkrit) .cobolyprémes lapos kucsma stri indríja (szanszkrit) .Dzsanaka lánya. strájmli (jiddis) . kneszet stong pa njid (írott tibeti) . hang sroténdríja (szanszkrit) .a hallás-tudatosság alkotóeleme srótavja (szanszkrit) . német Städtchen) stibl (jiddis) . hallomás útján megszerzett tudás.szőlővel futó. Satrughna felesége sruti (szanszkrit) . az már nem zuhan vissza a rosszlétekbe sróta ápannáni kála (szanszkrit) . ünnepi verseny Karneia ünnepén (Spárta) Sténia (görög) . szö khor srog (írott tibeti) . egy tanító vagy egy könyv követése az elme összpontosításáról.az áramlatba lépés szentségfoka.különleges összeszedettség.imaszoba. kinyilatkoztatott hagyomány. a hallás szkandha srótr (szanszkrit) . hogy a bódhi-szattva eljusson a különböző buddha-földekre stug po bkod pa'i zhing khams (írott tibeti) . lengyel miastecko. aki a tan híve lett. ájur véda sróta ájatana (szanszkrit) .Apollón-ünnep Delphoiban a Tempé-völgyben 8 évenként sterntuh (jiddis) . bala srvana (szanszkrit) .hallható alkotóelem srota vidnyána dhátu (szanszkrit) . a 4 gyümölcs első foka.végtelen csomó.flitterrel.szok srog lha (írott tibeti) .a fülön alapuló érzékelés.a hallás tárgya.Akanistha . képessége.Thesmophoria első napja (Athén) Steptérion (görög) . az áramlat a nirvánához vezető nemes ösvényt jelenti. ékkövekkel díszített női fejfedő stetl (jiddis) .az elme 1.ducö 21-23. a 6 erő (sadbala) egyike srutibala (szanszkrit) .a síla kála 3. szakasza sróta dhátu (szanszkrit) .a hallás egymásra ható mezeje sróta ápanna (szanszkrit. de a szánkhjában a hallás érzéke stag (tak) .kinyilatkoztatás.a halló alany Srutakirtí (szanszkrit) . sorsosztó.személyes ülőhely a zsinagógában strámli.tak stag lung pa (írott tibeti) .súnjatá stót (jiddis) .zsidó kisváros (héber ajarah. csatorna. oltalomért folya-modott.július-augusztus.élet-isten.

amelybe a hagyomány szerint a munkások.su (kínai) .petesejt.a sinto szekták vallási kultuszai ellentétben a kokureivel Sui jen (kínai) . Tien huang súkaramárdava (szanszkrit) .a Boldogság mezeje. írott tibeti gnas gcang ma) .(i. mentális lenyomat sugata (szanszkrit) . a Buddha utolsó étele Sukhávati (szanszkrit) .szánkhja Subhakaraszimha (szanszkrit) . műve: Anubhásja. szolgák tartoznak sudzsi (japán) . írott tibeti zas gtsang ma) . rendje.a 4 örökletes varna 4. színe vörös sukla (szanszkrit) . 8 szintjéből a felső 5.Tisztaélelmű.. kínai Bian jing tian) . az itt újraszületett lények üres alakok suddhádvaita (szanszkrit) . a formavilág 4 ege közül a 4.kölcsönösség.védánta iskola. fordító subhakinhá (szanszkrit) .vadkan-csemege.a nyugati világrész buddhája suddhi (szanszkrit) . az elmélyedés 3. szintje.mag. a Buddha apja súdra (szanszkrit) . szövegmagyarázat (csu) Su csing (kínai) . területe észak Subhakritszna (szanszkrit.Tűzcsiholó. spermium.Tiszta Birodalom.az Egyetemes Tisztaság birodalma. alapítója Vallabha (i.szépségészlelés suddha ávásza (szanszkrit. Amitábha nyugati birodalma. amely létrejön bármely cselekvésnél súha sinto (japán) .tisztaság az elmélyülésben. a mantra jóga gyakorlata Suddhódana (páli. ide az istenek az elmélyülés magasabb. kucsmagomba-féle. vagyis lojalitás másokkal szemben.aki jól távozott el sugsz/csal (ejtett tibeti) . 1473-1531). a Konfuciusznak tulajdonított 5 klasszikus egyike su lun (kínai) . szanszkrit Szuddhódana.Írások könyve.fehér vagy tiszta karma sukra (szanszkrit) . színe zöld. ájur véda .sz. 637-735) tantrikus tanító. akiknek erős a második dhjánájuk subhaszannyá (szanszkrit) . figyelmesség.sz. Brahmá szútra kommentár Suddharasmiprábha buddha (szanszkrit) . tiszta formáinak gyakorlásával kerülnek.a ragyogó dicsőség istenei Subhakratsná (szanszkrit) a Haszonnal véghezvivő Amóghasziddhi birodalma. a formavilágban fent újraszületett lények.energia.

” (Imaszim szati. abhava. ha van valami. a valódi realitás. Szamjuta nikája 2. üresség csak akkor van. imassza niródhá.üresség. imaszuppádá. ok és támaszték nélküli. ami nincs. („'Minden létezik' .” . p. vagy valaminek a tagadását. idam uppadzshati. melyet a jelenségek és a lét valódi megismerésének neveznek. hordozója 8 ló által húzott szekér súl/sül (jiddis) ..ez az első ellentét. a dolgok nem határozhatóak meg önmagukban. a nulla út. ami azt jelenti. amire azt lehet mondani..az oltár építésének vezérfonalai sum cu rca gsum gji lha (írott tibeti) . Ez .fakalapács sulva szútrák (szanszkrit) .tanház. ez az abszolút valóság. tehát nincs önálló. amely megkülönböztető tudással nem érhető el. áldásosztó mudra és a négyzet. hogy az összes egymás közti viszonyt meghatározatlannak ítéli. nincs . 4 aspektusa: bhava.a péntek istene.szél. a mádhjamika iskolába tartozókat súnjatávádinoknak (ürességet vallók) és nihszvabháva vádinoknak (önvaló-nélküliséget vallók) is nevezték súnjatá (szanszkrit.lókájata súnja (szanszkrit. idam hoti. . írott tibeti sztong pa nyid) . ami van. a démonok tanítója. hogy üres. az I csing egyik trigramja sun si lun si (kínai) .ez a második ellentét. a személyiség és a jelenségek önvaló-nélkülisége. tehát az üresség is üres. zsinagóga sulhan (héber) .asztal a frigyszekrény előtt Sulhan Aruh (héber) . csak másokhoz való viszony-latukban. 'minden nem létezik' . imaszmim aszati. a megszűnőben lévő megszűntéből. páli szunnyato animitto. „Van . szvabhava. 17). nulla.. parabhava.közötti ellentét eltörlését.a Buddha. idam na hoti.ez az első ellentét.ez a második ellentét. az kimondhatatlan. az nem kutatható. hanem az állító és tagadó döntések. meg nem nyilvánuló. imafüzér és védelmező. ez nem jelenti valaminek a hiányát. ami e két ellentét között található. abszolút lényegük. japán kuu) üresség. független énjük. Mellőzve e két ellentétet a Tathágata a nulla utat hirdeti”.Trájasztrimsa Sumérukalpa buddha (szanszkrit) . idam .törvénykönyv sulklopfer (jiddis) . Ez.Sukra vár (szanszkrit) .az égi világrészek buddhája sun (kínai) . elérhetetlen és nincs kiterjedése. délnyugat. csak intuícióval.. a létrejövő létrejövéséből jött létre. jelképei buzogány. ez a Vénusz. a + és a . Az. „Ez. minden jelenség alapvető jellegzetessége.

a dolgok alapvető természete az önvaló nélküliség.az üresség szárnya.sorfal a temetőben. kiváló helyzetmegítélő képessége és bölcsessége vallási türelemmel és politikai mértéktartással párosult. ha egyszerre bizalommal lévők és közöm- . C. e.kosár körmű.a Buddha tanítása közben az elme kötődésmentességére törekszik azokkal szemben.W. megteremtve ezzel a Hettita Birodalom nagyhatalmi pozicióját. 1905-1971).megüresedett életmód súnjaváda (szanszkrit) .szótó zen mester (i.a legnagyobbként elismert hettita uralkodó.).ürességet vallók súnjata vihára (szanszkrit) . a csak-üresség élményének tantra-módszere súnjata szamádhi (szanszkrit) . 4. (A Mindenható vigasztaljon meg téged Sion és Jeruzsálem minden gyászolójával együtt. az igazságról alkotott tudás megerősítésének módszerei: 1. sem a minden nem létezik (Szamjutta nikája) Sunrjú Szuzuki (japán) . zérológia.az üresség feletti mély összpontosítás súnjata vádin (szanszkrit) . 3.sz.a sinto tengeristen birodalma súsokukan (japán) .kiegyenlítődése. foka susrúsá susrúsá mánésu szamacsittatá (szanszkrit) . 2. valójában a + és . vagyis eltörlése: nem igaz sem a minden létezik. csatus kotjupádánupatti jukti. Ceram a Hettiták regénye című könyvében „Elő-Ázsia Nagy Károlya”-ként tiszteli.niruddzshati.) Súrpanakhá (szanszkrit) . az aszambhinna szmritjupaszthána 1. Rávana húga susán purim (héber) .a Buddha mindazokkal szemben kiegyensúlyozottságra törekszik. vadzsra kana jukti. a mindentől (a létalaktól és a nirvánától is) mentes állapot súnjatá paksa (szanszkrit) . 1375-1335) surá (héber) . szad aszad abupapatti jukti.idealista monizmus. pratítja szamutpannatva jukti. aki jelentős mértékben kiterjesztette Hatti uralmát. akik bizalommal hallgatják.örömünnep a purim 2 napján (ádár 15) susano o no mikoto (japán) . egyiptomi források szerint 4 évvel Tutankhamon után halt meg (Ceram szerint uralmának időszaka i.légzésszabályozás zazenben susrúsa mánésu szamacsittatá (szanszkrit) . Dógen szellemi örököse Suppiluliumas (egyiptomi) . kettősségek nélküli végső valóság vagy (Nágárdzsuna szerint) annak hiánya. ezt mondják a gyászolónak: Hamakom jönahém othá bisöár avélé Cijon Vijrusalájim.

január-február Svédagon .szinkretizmus. északnyugat.földi világ (emberek).a törvény tanítója.fehér ruhások. föld feletti világ (istenek).a Nyolc Boszorkány közül az északi farkasfejű svar (szanszkrit) .-15. nem kedvesebb az előzőkkel és nem veti meg az utóbbiakat.a miko rituális öltözetének kis harangjai sűl (jiddis) . a 3 világ (wdzsig rten gszum) vagy 3 szint (sza gszum) közül az egyik Szaádhi rádzsa (szanszkrit) . írója Taittiríja (?) svitíja dhjána (szanszkrit) . írott tibeti sa bdag) . semlegesek sza gszum (ejtett tibeti) .a test felmelegítése.a 3 világ (dzsig rten gszum) sza ma drok (ejtett tibeti. az aszambhinna szmritjupaszthána 3.kneszet sülde (mongol) .mindent magában foglaló minden szabbacsitta szádháraná (páli) .részben letelepedett gazdálkodók és jaktenyésztők sza szkja (ejtett.minden lény sajátos rendeltetése svánamukha mthing nag spjang mgo can (írott tibeti) . a Jadzsur véda kiegészítése.kutya.Viráta fia Svétakétu (szanszkrit) . sinto szertartásmester suzu (japán) . dzsaina szerzetesek Svétásvatara upanisad (szanszkrit) . a 3 világ (dzsig rten gszum) vagy 3 szint (sza gszum) közül az egyik sza dak (ejtett tibeti. írott tibeti) .szakja sza szö (ejtett tibeti. századból svedan (szanszkrit) . foka suten (japán) . a bódhiszatva szint harmadik foka synkrétismos (görög) . vallási keveredés Synoikia (görög) . írott tibeti sa ma 'brog) .menny. ájur véda Svéta (szanszkrit) .pagoda Rangunban az i. a 3 világ egyike svát (héber) . írott tibeti) .sz. mahájána szabba szabba (páli) .A Fehér Öszvér titkos tanítása.a birodalom védőszelleme süve (héber) .föld. alkonyat.az égi. az 5 elem (dzsungva) egyike sza bla (ejtett tibeti) . 19-21 sza szteng (ejtett tibeti) .egy terület birtokos szelleme.gyászhét svadharma (szanszkrit) .elsődleges tényezők . 14. írott tibeti sa srod) .Királyi meditáció.a Cshándógja upanisad szereplője svétámbara (szanszkrit) .bhúmi.Théseus emlékünnepe 4 nappal a Kronia után (Athén) SZ sza (ejtett tibeti.bösek hallgatják.

igazán létező. ékaggatá.a valóság. páli Szantusz szita Dévarádzsa. szarvadnya dnyána szabbe szankhárá aniccsá (páli) .minden dolog szabdag (ejtett tibeti) .) szaccshidra váhana (szanszkrit) . a dolgok elszigeteltsége. oknélküliség áll fenn szad bhúta (szanszkrit) . védaná. közös tulajdonságok szabbannyutanyána (páli) .szalájatanam szad aszad abupapatti jukti (szanszkrit) . alapja a szubsztanciák inherens tulajdonságai. dzsivitindrija. mind a mellékes okokból keletkezik. gyönyör mivoltában lévő Legfelsőbb Önvaló szad ájatama (szanszkrit) . Brahman szaccsidánanda maja paramatman (szanszkrit) .Az igazság feltárása szútra (Tripi-taka Szútrapitaka) Szaccsaka/Dighanakha/Aggivésszana (páli) . öntudat. az ok és az okozat természete egybemosódik.(phassza. helyi istenség szabhága hétu (szanszkrit) .homogén okság szabháva (szanszkrit) . manaszikára).nigantha vitamester Vészálí mellett Szaccsánam Csaturó Pádá (szanszkrit) . mind az eredendő.a 4 nemes igazság Szaccsa vibhanga szutta (szanszkrit) . 2.erőfeszítéssel elért teljes nirvána szabi (japán) . szannyá.lét-tudat-boldogság (szat csit ánanda). csétaná.specifikus természettel rendelkező dolgok szabháva váda (szanszkrit) .Az igazság feltárása szútra (Tripitaka Szútrapitaka 141. 4.ilyenség. nem egy felsőbb lény irányítása szábhi szanszkára parinirvájin (szanszkrit) . 3. az önmagában létező másikból keletkezik.az állandó változás folyamata szabbedhammá (páli) . valós . elvetése annak.az igazság és a nemigazság módszere.a mindentudás ismerete. a haiku-írás szemlélete szacuki (japán) . a théravádában) .a hely szelleme. hogy 1.a Buddha neve a Tusitában Szacscsavibhánga szutta (páli) .a világegyetemben a szubsztanciák termé-szetes és szükségszerű tevékenysége.az Igazság Négy Pillére Szaccsavétakétu (szanszkrit.rhododendron (Rhododendron indicum) szaccsa (szanszkrit) .nem-folyamatos rögzítés az elmélyülésben szaccsidánanda (szanszkrit) .

a hangok iránti szomj szaddhá (páli) .szad dharma (szanszkrit) .örökké kegyes.az egyik pitta. a bódhiszattva bhúmi 9.mélyreható bölcsesség. azonos száfár (héber) . szamádhi.szó.a Jó Törvény Fehér lótuszának Vezérfonala.hasonló. síla). 9. Siva egyik neve Szadaszmandapa (szanszkrit) .általános dharma (dána.igazi és nem-igazi létező. haszonnal járó. jadnya) szádhjaszama (szanszkrit) . tapasz. teaszertartás szadrisa (szanszkrit) . hajlandóság.tibeti május vége-június szágara mudrá szamádhi (szanszkrit) .törekvő. írott tibeti szgrub thabsz) . a Tóra betűit. helyes. az elefántvezetés 5 követelményének egyike Szaddharma pundaríka szútra (szanszkrit) .sz. tiszteletre méltó szádhumatí (szanszkrit) .a szádhu női megfelelője szado (japán) . agyhártya. jó.kelet-indiai tanító az i. madhjama. egyenes. önzetlenül céltudatos magatartás szádhana kála (szanszkrit) .bizonyítandó tétel a vitában szádhjénaszama (szanszkrit) . szaddá. ájur véda szádhaka (szanszkrit) . ebből ered a szofér szagadava (szanszkrit) .bizalom a kijelentett igazságok helyessége iránt. maga is bizo-nyításra szorul szádhu (páli) . adhi-mátra. foka Szádhupála (szanszkrit) .a folyton ittas jáksa Szadásiva (szanszkrit) . buzgó.az erőfeszítés kora (pradnyá. hit. kereső. raszá. az ötféle élvezet (rúpá. sz. a meditációban megjelenő istenség híve szádhana (szanszkrit. önbizalom. a síla kála második szakasza szadhárana dharma (szanszkrit) . fokozata szádhumatí bhúmi (szanszkrit) .az igaz/a jó Törvény szada szad bhúta (szanszkrit) . hívő (mridu.a cél elérését segítő gyakorlati módszerek (pl. a jógában). szentéletű ember.a jámborság birodalma.a szent tűz áldozati temploma szaddá (szanszkrit) . a bhávaná márga 9. phótthabbá) egyike szaddátanhá (szanszkrit) . adhimátratama). kitűnő.a bizonyítandóhoz hasonló. az érzékszervi ingerek tudatosítása. a megvalósítás módszere. valós-és-valót-lan szadáma (szanszkrit) . makájána szadhak (szanszkrit) .a bal kéz gyakorlatai (szimbolikusan).megszámol. a füleken keresztül felfogott hangok.szent tanító.tengermély elmélyedés .-ban szádhví (szanszkrit) .

pándava.egyidejűleg előidézett ok Szai Ningpo (ejtett tibeti) . Letopolisz szahotpanna hétu (szanszkrit) .gyökérokoktól függő szahita kumbhaka (szanszkrit) .társ a dharmában.démon Szahaszráksa (szanszkrit) . a vihar és a dögvész oroszlánfejű istennője. Ptah felesége. Mádri és az egyik asvin fia szahadzsa (szanszkrit) . kínai xiao qian shi jie) . az érzések és/vagy a fizikai látszat alapján.egyidejűleg létező. jelképe: nőstényoroszlán.erőközpont (pítha) az agyüregben. ezer világból áll szahétuka (szanszkrit) . Ékköves.velünk született átman-felfogás. a homloküreg felső részében a fejtető alatt (ezerlevelű lótuszú) szahaszras csúdikó lókadhátu (szanszkrit.bódhiszattva. egyidejűség szaha dharmí (szanszkrit) .természetes állapot szahadzsánanda (szanszkrit.ezerszemű. Nofertum anyja. egyszerre tulajdonságokkal bíró és tulajdonságok nélküli teljesség szagúna upászaná (szanszkrit) . Ísvara. az „én vagyok” képzete. hős a Mahábháratában.szándékos légzés (hatha jóga) Szahmet (egyiptomi) .a vadzsrajána egyik neve szahadzsa karma (szanszkrit) . ezt erősíti az emlékezet és a túltekintés az érzékszerveken szahadzsa jána (szanszkrit) .szagúna (szanszkrit) .a mindenben benne rejlő isteni ható aka-rat szahadzsa klésa (szanszkrit) velünk született szennyeződések szahadzsá vaszthá (szanszkrit) . együtt-létezés.a sivatag.az Önvaló tisztelete a tulajdonságokon/sajátságokon (gúna) keresztül szaha bháva (szanszkrit) .démon szahabhú hétu (szanszkrit) .együtt-járás.együttes lélegzet-benntartás.kis világegyetem. Indra egyik neve szahaszrára csakra (szanszkrit) . Nakula iker-testvére. írott tibeti lhan cig skjes pa'i dga1' ba) együttszületett öröm. Dordzse Szenpa . erőfeszí-téssel végrehajtott lélegzet-benntartás szahita pránajáma (szanszkrit) . temploma: Memphisz. mint a Brahman megnyilvánulása.tulajdonságokkal/sajátságokkal (gúna) rendelkező. kölcsönös okság Szahadéva (szanszkrit) . férjes asszony szaha múla (szanszkrit) . az elme azonosulásának boldogsága szahamúla (szanszkrit) .

kínai Shi yia mu ni) . avidjá. a prákrit mágadhí rokona szakja bhiksu (szanszkrit) .szent fa a sintóban.az imacsarnok előtti láda a sintó szentélyben. 767-822).kísérője szai su (japán) .a kultusz ura. ágait a megtisztulási szertartásokon használják. írsjá. az élet szimbóluma. Néith istennő fő kultuszhelyeként tisztelték (a város egyiptomi neve: Per Neith . a történelmi Buddha rokonsága. az Akhaimenida birodalom 20.zen mester (i. páli Kapilavatthu) vezetője.szakja nyelv. dristi. írott tibet sza szkja) .9 béklyó (anunaja.Neith Háza). ejtett.sz. tartománya szakadágámí (páli) .nemzettség. ejtett tibeti Szamgje. későbbi neve Dengjó Daisi szaísvara szánkhja (szanszkrit) .egyszerre megosztott és osztatlan teljesség szake (japán) . amelybe a látogató elhelyezheti adományát szájana (szanszkrit) .ízlelés szajódzsana (szanszkrit) . Viruddhaka leszármazottja.a szánkhja istenhívő változata Szaisz (egyiptomi) . legtöbbször oda ültetik. pratigha. a sinto Isze-templom vezetője Szaicsó (japán) . tehetséges.adományozó szerzetes szakja bhiksuni (szanszkrit) . égi) szakadágami maggo (szanszkrit) .szkíta törzs. részét megjárt ember.a nirvánához vezető út második foka szakadágámin (páli) . mátszarja) szaka .a Szakják bölcse. emellett a XXVI.város a Delta nyugati felében. a nirvána előtt már csak két újraszületése van (földi. a Tien tai-hegynél tanult. parámarsa. vicsikitszá.adományozó szerzetesnő Szakja muni (szanszkrit.a tama boldog része a sintóban szakja (páli. a történelmi Buddha egyik .rizsbor szaki mitama (japán) . aki Iksváku leszármazottja szakja bhászá (páli) . talpraesett. írott tibeti sakja thub pa. ahol egy kami tartózkodási helye vélhető szakalákalá (szanszkrit) . dinasztia fáraóinak fővárosa volt szaiszen bako (japán) . a nepáli határ közelében. a Hiei-hegy kolostorának alapítója. mána. a magga 2.arahat szakaki (japán) .egyszer visszatérő. a Róhiní és a Raptí folyók között egy kis fejedelemség (fővárosa: Kapilavasztu. hazatérve a Tendai-szekta alapítója.

foka száksátkára (szanszkrit) .egyszer visszatérés.szálafa.önlétezésre vonatkozó nézet. a testben a torokhoz kapcsolódik szálafa .az az állapot. írott tibeti lang gcig phkir wong ba) . 6 képesség. nevét az i.a Szakják oroszlánja. szanszkrit szad ájatama) .Kunga Gyalcen Szakja rádzsaság (szanszkrit) . fővárosa Kapilavatthu (páli) Szakja Szenga (szanszkrit. a námarúpa érzékszervei szaláká (páli) . a 4 gyümölcs második foka. a Buddha mellékneve szakjapa (szanszkrit.szavazólap szalaksana (szanszkrit) . aki idáig jutott a tökéletesedésben.sz. írott tibeti sa skja pa) . a kert elhelyezése a természetben szakko (japán) . tapintás. 992-1072) tanítása alapján. a 7.egy pandit szakkája (szanszkrit) . 1073ban Khon Köncsog Gyalpo (i.a Gangá. szaglás. 1034-1102) által alapított Szakjakolostorról kapta Drokmi jógi (i. az egyik árnyékában született. jellegzetességgel bíró szálamba shírsászana (szanszkrit) .szürke (sárga) föld. szvakíja dristi. ízlelés. a feltornyozott haj tetejét levágják szakridágámin (szanszkrit.hatos szféra (látás. hallás.a személyiség összessége szakkei (japán) . ejtett tibeti) . a paticcsa szammupáda 5. a tibeti buddhizmus 4 irányzata közül az egyik.sz.jellegzetes. az már csak egyszer fog emberként újjászületni.sz. gondolkodás) és a hozzá tartozó érzetek. egyéni létezés. írott tibeti bram ze'i rigs shing sála chen po) . Róhiní és Raptí folyók által határolt terület a Himálajától délre. nidána. személyiség. amelyben a hívő meglátja Istent száksátkarana (szanszkrit) .neve. önlétezés szakkája ditthi (szanszkrit) . tagja.megvalósítás szála (szanszkrit. az egyik béklyó szakkája szabba (szanszkrit) . a másikéban halt meg a Buddha Szala Nepai Rigdzin (ejtett tibeti) .támasztott fejen állás (hatha jóga) . azután csak felsőbb világokban születhet újra. vörös sapkás.kölcsönvett kép.egyéniség. a 4 fő tibeti iskola közül az egyik Szakjasrí (szanszkrit) .Shorea robusta szalájatana paccsajá phassza (szanszkrit) . az arhat 2.a maiko negyedik frizurája.érintkezés a külvilággal szalájatanam (páli.az emberek világának buddhája Szakja szíha (páli) . buddha Szakja Pandita (szanszkrit.keleti fehér tudáshordozó istenség. az 5 tapa-dási halmaz. ejtett tibeti) . a 8.

szellemi iskolázottság. fia Dzsívakát Száléjjaka szutta (szanszkrit) .az összpontosítás képessége szamadristi (szanszkrit) . egyensúly. az elme erőfeszítés nélkül egy dologra összpontosít szamádhi (páli.(hétfő) a hétfő istene. a nemes nyolcrétű ösvény 6.szálamba szarvángászana (szanszkrit) . hordozója háromkerekű.a síla kála 5. a szammá boddzshangá 6. feloldódás az Önvalóban. a jóga 8 foka közül a 8. a jóga végcélja. sem kinyitva nincs (hatha jóga) szamádhána (szanszkrit) .egyforma. dhjána szamádhi kála (szanszkrit) .az elmeműködés teljes összeszedettsége.tökéletes összeszedettség szamádhi upacsára acsala prasrabdhi (szanszkrit) .teljes test megtámasztástartás (hatha jóga) Szálávana áráma (páli) . (szamjag vjájáma).pártatlanság számagáma (szanszkrit) menedékhely a szakja . azonosság szamá vartana (szanszkrit) .a pránajáma szakaszainak egyformasága (hatha jóga) szama vritti ránájáma (szanszkrit) . japán zanmai) . érzéseink-tudásunkakaratunk közötti összhang.dhjána mudrá szamádhi páramitá (szanszkrit) . himnuszok. mély összpontosítás. mahábódha. tudati elmélyülés.az otthonukba visszatértek a védikus tanul-mányok után Száma véda (szanszkrit) . szellemi egyensúly. 7. (szamjagbszmriti) és 8.Bimbiszára udvarhölgye. állapota. szakasza szamádhi mudrá (szanszkrit) . révület.az összeszedettségre összpontosításból származó kikezdhetetlen nyugalom szamádhindríja (szanszkrit) .teljes műveletsorú légzés (hatha jóga) szamabhaví mudrá (szanszkrit) . mahábháva. egyenletes. mahálaja. (szamjag szamádhi) foka. rádzsa jóga gyakorlata (mahábháva).az elme 9. laja. tényezője.A Szálá papjai szútra (Tripitaka Szútra-pitaka 41. a Hold (Szóma) hatása alatt áll.. 3 ló által húzott szekér szama (szanszkrit) . jelképe a buzogány. azonosulás. írott tibeti ting nge 'dzin. nyugalom. a mantra.Dallamok védája.) Szam vár (szanszkrit) . az udgátar recitálja szama vritti (szanszkrit) . hatha.a szem sem becsukva. mély meditációval létrehozott magasabb tudatállapot.a Vészálí melletti Kutágára szálá egyik neve Szálavatí (páli) . benső béke.

a Szakja-fi vezeklői.annak az útja.hasonló.a teljes bélrendszerre vonatkozó eltérések.rádzsaságban. az egyik vata. szamagni (szanszkrit) .nem-családban leélt élet szamána vata (szanszkrit) .Középső gyűjtemény 104. amikor az ember szembe-kerül a 4 nemes igazsággal. rgja Szamaja tárá (szanszkrit. a tudati tárgyak fő jellemzői. jelképe csengő.a tápanyaggá változott agni. egyetemes tulajdonság. teljesülés.dam cif szem pa szamakónászana (szanszkrit) . színe berillzöld. szintje szamaja (szanszkrit) . részei: anantarí-ja márga. amely mindent jellemez.okok és feltételek együttese szamáhita (szanszkrit) . ájur véda számagrí (szanszkrit) . ájur véda szamanánanycsa dasszanam (szanszkrit) . a buddhisták szamanéra (szanszkrit) . a szamjag dristi 1. Ánanda itt töltötte az esős évszakokat Számagáma szutta (páli) . eleme föld szamaja vimukta (szanszkrit) . Száma véda szamana (páli) aszkéta. dallam. az a tulajdonság. közös. kettős gyémántjogar.találkozás a szamanákkal (bhiksukkal). ájur véda. szerzetes.Jádzsnyavalkja szolgája.meditatív egyensúly.közvetlen megelőző feltétel szamánárthatá (szanszkrit) . Haszonnal Véghezvivő Amógasziddhi társa (Bardo). a Buddha mellékneve szamána váju (szanszkrit) a légzés szabályozása az emésztőrendszerben szamána vászó (páli) .általános szenvedélyek (kételkedés. mint az állandóság hiánya a .a körülmények által meghatározott megvalósító (sraddhádhi mukta) szamajaszattva (szanszkrit) . általános számánja klésa (szanszkrit) . az együttérzés négy eleme közül az első szamanászakja puttijá (szanszkrit) . általános jegy. mindent jellemző általános jegy.novícius számánja (szanszkrit) .elfogulatlanság.jelvény. a csatur szamgraha vasztu. írott tibeti dam tshig sgrol ma) . dal. fogadalomtétel. helytelen nézet) számánja laksana (szanszkrit) közös.Esküs Megszabadító. bélrendszer. vimukti márga szamáhita márga (szanszkrit) . nagy szerencse a továbbjutáshoz szamanantara pratjaja (szanszkrit) .egyenes szög-tartás (hatha jóga) Száman (szanszkrit) .

Egyetemes Jóság Anya számantaka (szanszkrit) .a megvalósítás összpontosítása szamápatti nirdésa (szanszkrit) . a meditatív beleolvadás megvalósítása. a fogalmak nélküli tiszta értelem.a gondolat. minden megvilágosodott szellemőse.képesség az álajavidnyánában lévő csírák létre-jöttére szamaszthiti (szanszkrit) . elvonatkoztatáson túli egybeesés (artha mátra nirbhásze.egybeesés. a 8 megvalósítás.mentes a meditatív megvalósulás min-den akadályától szamápatti/artha mátra nirbhásze (szanszkrit) .az egyforma természet bölcsessége. sz. társa Dhúpá. nirvitarka szamápatti). írott tibeti kun tu bzang mo) . a vallási gyakorlat Szamantabhadrí (szanszkrit.a tudatosság megváltozott állapotai. szemlélődésen túli egybeesés (nirvicsára szamápatti). alapítója Vidnyánabhiksu (i. fogal-mi keretbe ágyazott egybeesés (vitarka szamápatti). a szó és a tett alapvető azonosság szamatá dnyána (szanszkrit.sz.közvetlenül megelőző feltétel szamápatti dhjána (szanszkrit) . másrészt az Egyetemes Jó. társa az Egyetemes Női Jóság (Szamanta bhadrí). Brahmá szútra kommentár Szamantabhadra (szanszkrit. a második bölcsesség. az öt tudás egyike. írott tibeti kun tu bzang po) Egyetemes Jóság. mint ősbuddha a Gyémántjogaras Vadzsradhara egyik formája.közös gyönyör számartha (szanszkrit) . meditatív állapotok szamápatti varana (szanszkrit) .egyenes-tartás (hatha jóga) szamatá (szanszkrit) . semlegesíti a gőgöt. jelképistenség. műve: Vidnyánámrita. közvetlen visszatükröződésen alapuló egybeesés (szavicsára szamápatti). meditatív eszközök.feltételektől függő dolgok esetében számánja váda (szanszkrit) . transzcendentális látomások szamarasza (szanszkrit) . az egyenlő lényegű tudás. írott tibeti mnjam pa njid kji je shes. 16. a vallási gyakorlat bódhiszattvája.védánta iskola.). kínai ping deng xing zhi) .bevezető dhjánikus meditáció számantara pratjaja (szanszkrit) . a fundamentális egységben lévő . tudatossá válik birtokában a szamszára és a nirvána azonos lényege. az orr-tudat. jelképe a kalász.

40 tárgy a meditációhoz. szenvtelenség. 2. ahogy az átlagos lények látják buddhát. őt követi i. 4.tartózkodás az üres fecsegéstől. 2. kínai shou yong shen) . sraddhá ⇔ kámacs cshanda. a dasaakusala prativirati síla 7. átható. a bódhiszattvának még megvan 5 dharmája . akadályai: 1. Drakpo Khorlo Csang idején (i. 4. „akiknek elméje tiszta ép és karmikus szennyeződésektől mentes. vírja ⇔ vjápáda. 3. a Buddha szellemi fia szamaváji (szanszkrit) . a szükségszerű kapcsolatok szamaváji kárana (szanszkrit) .sz. Kulika király uralkodik. a buddha kája 3. egy buddha eszmei formája (buddha kája). most a 21. fizikainak látszik. azután 1800 évig béke lesz. 2425-ben) háború lesz Szambhala és a Föld negatív erői között. figyelem.a felhalmozás ösvénye szambhinna pralápá virati (szanszkrit) . a Buddha tanítása i.boldogságtest. mély. tagja szambhóga kája (szanszkrit. 3. kauszídja. az igaz sugallatok forrása.a koncentráció nyugodt belátása Szamatkumára (szanszkrit) . állandó legfelső öröm. ejtett tibeti szok cöl). 5014 évvel a parinirvána után indul hanyatlásnak szambhára márga (szanszkrit.mitikus királyság. megjutalmazás test. 5 képesség az akadályok elhárítására: 1. dicsőségtest. a buddhák tudásának egyike szamatha (szanszkrit) .” (Tenzin Gyaco). nusitaszmrititá.sz.lények lényegi azonosságának tudata.nyugalom. leírása Khenpo Kalu rinpocsétől ismert. 5. üdvözült test.elhagyhatatlan ok. 2027-ben Miji Szenge.Krisna fia szambandha (szanszkrit) . az élvezetek teste. nirmagnatá auddhatja. szamszkár ászévaná. rendíthetetlenség. szati ⇔ sztjána middha. formája.összehasonlítás Szambhala (szanszkrit) . az anyagi ok Szamba (szanszkrit) . a gondolatbeszéd-tett fundamentális egysége. koncentráltság. írott tibeti tshogs lam) . írott tibeti longsz szpjod rdzogsz pa'i szku. összeszedettség. a tett tárgya egy másik személy. életerők (kommunikáció. szamádhi ⇔ addhaccsa kukuccsa.örökifjú. amit csak azok látnak meg. jutalomtest.együtt járó. a tudat elmerül a megvilágosodás gyönyörűségében. pannya ⇔ vicsikiccshá szamatha vipasszaná bhávaná (szanszkrit) .sz.

írott tibeti longs spjod rdzogs pa'i sku) gyönyörtest. megragadás. sílavrata-paramarsa) szamgháta (szanszkrit) .a közösségben egyetértéssel hozott határozatok szamghádiszésza (szanszkrit) . vicsikitsza. hogy neki magának kell létrehoznia a Három Kincset.tökéletes buddha szamcsita karma (szanszkrit) . buddhista szerzetesi közösség. anantaríka karma szamgha kamman (páli) .a fogalmiság és az utolsó érzékelések megszűnése Szamdzsíva (szanszkrit) . ha meggyőződése. konkrét tapasztalat. összegyűjtött tettkövetkez-mények szamdhja (szanszkrit) .felelevenedő forró pokol szamgha (páli. ebben a szellem a megilágosultság gyönyörét élvezi szambuddha (szanszkrit) .(hely. khandha szamdnyá szkandha (szanszkrit.Újjáélesztő. aki már elpusztította a 3 szennyeződést (szatkája dristi. a nirmánakájával együtt rúpakája szambhógakája (szanszkrit.felhalmozott. írott tibeti dge 'dun. észlelés. egység. képzet. szanszkrit Logana) .ágyékkötő szamgíti (páli) .a szerzetesi gyülekezet ékköve.13 szabály a bhiksuknak a théravádában szamgháráma (szanszkrit) .kolostor szamgharatna (szanszkrit) . szellemi közösség. hogy a gyakorló szerzetes-e vagy sem. forró pokol szamdzsívanáraka (szanszkrit) . páli sangho) gyülekezet.összezúzó. ismeretek. dharma. észrevétel.szakadást létrehozni a szerzetesi közösségben. fogalmi működés. belátás. közösség. nagy zsinatok Szamgje (ejtett tibeti) . szándék. ejtett tibeti gedün.Aksobja női társa . napkelte-napnyugta szamdnyá (szanszkrit. avicsára).Szakja muni Szamgje Csenma (ejtett tibeti. zen mester és tanítványainak közössége szamgha bhéda (páli) . a három test egyike. rászánás valamire.gyülekezés. a panycsa szkandha egyik csoportja szamdnyá védajita niródha (szanszkrit) . idő). a 3.érzet. írott tibeti du ses kji phung po) kognitív halmaz (szvavicsára. írott tibeti 'du shes) . forró pokol szamghátí (páli) . ebben a formájában közömbös.egyben tartás. a szamgha követője akkor jut el a célhoz. test. a Három Kincs (drágakő) egyike.

megtisztult. írott tibeti jang dag pa'i lasz kji mtha') .tökéletes/helyes igyekezet/törekvés. páli szammá ádzsíva. tökéletes belső eggyé válás.szammá szamjag ádzsíva (szanszkrit. helyettese Szamgye Korvadzsik (szangsz rgjasz 'khor ba 'dzsig) . nem-differenciált szamja vjájáma (szanszkrit. Megvilágosodott. ragaszkodás a hibás nézetekhez szamjag karmánta (szanszkrit.tökéletes/helyes cselekvés. prisztha labdha márga. írott tibeti samgs rgjas) . a korábbi nem-üdvös dolgok megállítása és távoltartása magunktól. páli szammá szambuddha) - .a lemondás.egy buddha elméjében kiküszöbölődnek az akadályokból következő késztetések. a helyénvaló erőfeszítés 4 fokozata. szavak: hazugság.tökéletes nézet/felismerés.helyes tudás szamjag dristi (szanszkrit. páli szammá ditthi. nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga) szamjag (szanszkrit) . foka szamjag dnyána (szanszkrit) . írott tibeti jang dag pa'i 'cho ba) . a buddha-guna 6. a Buddha jelzője. viszálykeltés. szolgálatkészség.az 5. írott tibeti yang dag pa'i lhra ba) . a 37 bódhipaksikadharma része szamjag pratiháta vászanatvá (szanszkrit) . a nemes nyolcrétű ösvény 5. tudati: mohóság. szívélyes beszéd. lopás. felébredt. durva és haszontalan beszéd. következetesség Szamgye (ejtett tibeti.Dordzse Szempa női társa Szamgye Gyaco (ejtett tibeti) . nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga) szamjag szambuddha (szanszkrit. az eltávolítás /szamg/ (az akadályozó tényezők) kifejezése /gye/ Szamgye Csenma (ejtett tibeti) .gunaegyensúly. dalai láma minisztere.4 tanítványgyűjtő: bőkezűség.világias számjá vasztha (szanszkrit) . írott tibeti jang dag pa'i ting nge 'dzin) . írott tibeti jang dag pa'i rco la ba) . csoportja szamjag szamádhi (szanszkrit.helyes életmód.a Buddha egyik elődje számisza (szanszkrit) . nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga) szamjag prahána (szanszkrit) .tökéletes/helyes elmélyedés. 2 szint: szamáhita márga. páli szammá vájama. erkölcstelen életmód.szamgraha vasztu (szanszkrit) . meditáció az erényes cselekedetek elkövetése és növekedése fölött. kiteljesedett. páli szammá szamádhi.Felébredtkiteljesedett. testi: ölés. nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga). tökélyre vitt élet. páli szammá kammanta. rosszindulat.

tökéletesen/helyes megvilágosodott buddha, teljesen felébredt (még: arhat, pratjékabuddha) szamjag szambuddhatva (szanszkrit) - a buddhaság eléréséhez vezető út szamjag szamkalpa (szanszkrit, páli szammá szankappa, írott tibeti jang dag pa'i rtegs pa) - tökéletes/helyes elhatározás, nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga); önfeláldozó lemondás, jóindulat, mások ártalmának kerülése szamjag szati (szanszkrit, páli szammá szati) - tökéletes/helyes vizsgálódás/ elmélkedés, nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga); a test (kája), az érzések (védaná), a szellem (csitta) és a tudattárgyak (dhammá) jelenléti tudatossága szamjag szmriti (szanszkrit, írott tibeti jang dag pa'i dran pa) - tökéletes tudatosság, helyes figyelem, a nemes nyolcrétű ösvény 7. foka szamjag vák/vács (szanszkrit, páli szammá vácsá, írott tibeti jang dag pa'i ngag) - tökéletes/helyes beszéd, nemes nyolcrétű ösvény (arija atthangika magga) szamjag vjájáma (szanszkrit) - a nemes nyolcas ödvény hatodik része, helyes erőfesztés szamjama (szanszkrit) - az elme igába fogása Szamje (ejtett tibeti, írott tibeti bsam yas) - kolostor a Jarlung Campo mellett, Padmaszambhava alapította i.sz. 779-ben szamjodzsana (szanszkrit) - az 5 alsóbb béklyó: 1. a személyiségben való hit, 2. szkeptikus kétely, 3. szabályokhoz és szertartásokhoz való kötő-dés, 4. érzéki vágy, 5. rosszakarat szamjóga (szanszkrit) - a purusa és a prakriti kölcsönhatása, kapcsolat, együttállás, egyesítés Szamjutta nikája (páli) - Tipitaka, A társított gyűjtemény szamkalpa (szanszkrit) - különbségtevés, fogalom szamkránti (szanszkrit, írott tibeti 'pho ba) - átváltás, az életerő átkelése valamely tiszta mezőre (bardo), amikor az 5 tudás birtokában az életerő szele átviszi a magot a Brahmá-lyukon, felfelé vivő nagy áthatolás, meredek ösvény szamkrista (szanszkrit) - keresztmetszet, összevont, a szemlélet tárgya szammá (páli, szanszkrit szamjag) - helyes, tökéletes, valaminek a teljes-sége szammá ádzsíva (páli) - szamjag ádzsíva szammá ditthi (páli) - szamjag dristi szammá kammanta (páli) - szamjag karmánta Szammá szam Buddha (páli) - teljesen felébredett, a Buddha

mellékneve szammá szamádhi (páli) - szamjag szamádhi, a miccsha szamádhi ellentéte szammá szambuddha (páli) - szamjag szambuddha szammá szankappa (páli) - szamjag szankalpa szammá szati (páli) - szamjag szati szammá vácsá (páli) - szamjag vák szammá vájama (páli) - szamjag vjájáma Szammáditthi szutta (pálit) - A helyes hit szútra, (Tripitaka Szútrapitaka 9.) számmitíja (szanszkrit) - egy hínajána iskola szammuti déva (szanszkrit) - közmegegyezéses istenek szammuti théra (páli) - idősebb bhikkhuk tisztelete szamnjászin (páli) - aszkétaság életszakasza szamojadzsanáni (szanszkrit) - tíz béklyó, a lényeket a létesüléshez és egyik létesülést a másikhoz kötözik: 1. maradandó személyiségben való hit (szakkájaditthi), 2. kétség (vicsikiccshá), 3. ragaszkodás a szabályokhoz és a szertartásokhoz (sílabbataparámása), 4. érzéki vágy (kámarága), 5. ellenszenv (patighá), 6. formalét utáni vágy (rúpa rága), 7. forma nélküli lét utáni vágy (arúpa rága), 8. önhittség (mána), 9. nyugtalanság (uddhaccsa), 10. vakság (aviddzsá) szampai (japán) - leborulás, a homlok a földet érinti, a két kéz, tenyérrel fölfelé, a fej mellett, mintha a Buddha lábát fognák szampajukta hétu (szanszkrit) - összekapcsolt ok szampannakrama (szanszkrit, írott tibeti rdzogs rim) - fokozat szampannyáta szamádhi (páli) - a tudatfeletti emelkedő szamádhi, tudatos összeszedettség, az elmeműködésben még jelen van az elme, mint tárgy szampannyauppáda (páli) - az öntudat visszanyerése szampaticcshana (páli) - befogadás szamphusszitatta (páli) - megérintettség, a purusa hatása szampra jukta (szanszkrit) - együttesen ható okok, tudatállapothoz kötött szampra jukta csitta dharma (szanszkrit) - a tudatossághoz kapcsolódó mentális tényezők, a panycsa szkandha szamszkára szkandhájának egyike szampra juktaka hétu (szanszkrit) - társult okság szampra vritti (szanszkrit) - megkezdés szampradája (szanszkrit) - felekezet, szekta (csatuh szampradája: Srívaisnava, Brahmá, Kumára, Rudra), a guruk tanítványi láncolata, vallási közösség szampradanja (szanszkrit) - önmegfigyelés az elmélyülésben, a 6 erő (sadbala) egyike

szampradnyáta szamádhi - tudatos összeszedettség, a felszín mögötti valóság megismerése, az elmeműködésben még jelen van az elme, mint tárgy szampradzsanja (szanszkrit) - megértés szampradzsanja bala (szanszkrit) - az elme 4. képessége, világos megér-tése a mentális szenny kártékony hatásának szamshaja (szanszkrit) - kétség, határozatlanság szamszára (szanszkrit, írott tibeti 'khor ba) - az újraszületések forgataga, létforgatag, körforgás, a szennyezett szellem folyamatos változása létről-létre, raboskodás a létesülés világában, a 6 létformában, karmikus felhalmozások vagy cselekedetek, készségek, a folyamat az ember ellenőrzésén kívül áll, és szenvedélyek, tisztátalanságok irányítják, fenntartja és ismételten kiváltja a szenvedést szamszára csakra (szanszkrit) - a létkörforgás kereke szamszarga (szanszkrit) - együttműködés, kapcsolatra lépés szamszartr (szanszkrit) - a létforgatagban vándorló személy szamszkára csintaná (szanszkrit) - utánajárás szamszkára duhkair (szanszkrit) - az ősbűnökből eredő kín szamszkára duhkhatá (szanszkrit) - a megalkuvások elszenvedése, a duhkha harmadik jellegzetessége szamszkára niródha (szanszkrit) - a létesülés elemek kioltódása szamszkára szévaná (szanszkrit) - szétválás, a nirmagnatá auddhatja létrejötte szamszkára/szankhára (szanszkrit, páli szankhárá, írott tibeti du bjed kji phung po) - egyesítés, tökéletesítés, létrehozó, megformáló, egy létforma cselekedeteinek lenyomata, a múltbéli tapasztalások elhomályosult lenyomatai, amelyek a Függő Keletkezés képlete szerint az avidjá vagy szellemi vakság következtében alakulnak ki, pszichésszellemi-morális vonatkozású karmikus tendenciák és energiák, a reinkarnációs folyamat hajtóereje, szakrális rítusok, karma, lehet: prákrita és aprákrita, 5 khanda, a 2. nidána, 52 formája van (panycsaszkandha), tudati emlékek a múltból, indíttatások, késztetések, szándékok, ötletek, tisztító szertartások, akarati tevékenység, karmacsíra, a paticcsa szammupáda 2. tagja, késztetés, tudati képződmény (4. halmaz), feltételek hatására alakult képződmények, feltételes képződmények (az 5 halmaz); a tudatossággal összekapcsolódó: 11 minden tudatosságban (mahábhúmika dharma), 10 üdvös (kusala mahábhúmika dharma), 6 szenynyezett (klésa mahábhúmika dharma), 2

kárhozatos (akusala mahábhúmika dharma), 10 korlátozott (upaklésa parittabhúmika dharma), 8 meg nem határozott (anijata bhúmika dharma), a tudatossággal nem összekapcsolódó: 14 nem anyagi jellegű, a szellemi akarati tevékenység csoportja, a tudatossághoz kapcsolódó (szamprajukta csitta dharma) és ahhoz nem kapcsolódó (vipra jukta csitta dharma) mentális tényezők szamszkáráh karmáh (szanszkrit) - karmikus késztetések szamszkárák (szanszkrit) - a Kálacsakra második mezője szamszkrita (szanszkrit) - feltételekhez kötött, feltételek hatására létrejött, összeállt, feltételes, összetett szamszkrita dharma (szanszkrit) - összetett, együttműködő dharmák, a lételemek kombinációja az oksági törvény alapján, halmaz, feltéte-lektől képződött elemek, jelenségek szamsztána (szanszkrit, írott tibeti dbjibs) - alak szamszthápaná (szanszkrit) - folyamatos összpontosítás, az elmélyülés 2. fokozata szamszvédadzsa (szanszkrit) - nedvességből születés, férgek, rovarok szamtána (szanszkrit, írott tibeti rgun/rgjud) - a szellem folyamatos létállapota szamten bardo (ejtett tibeti) - a meditáció átmeneti állapota szamtírana (szanszkrit) - érdeklődés, ítélet, keresés szamu (japán) - ház körüli munka zen szerzeteseknek, nagy koncentrációval végzett fizikai munka szamuccshédapahána (szanszkrit) - kiirtás által történő elhagyás (vinaja) szamudaja (szanszkrit) - eredet, keletkezés szamudaja dhamma (szanszkrit) - keletkezési tényező szamudaja dnyána (szanszkrit) - a keletkezés tudása (ok /hétu/, keletkezés /szamudája/, alkotás /prabhava/, feltétel /pratjaja/) szamudaja szatja (szanszkrit) - a keletkezés megvalósítása, a szenvedés eredetének igazsága, a szenvedés keletkezésének igazsága, a duhkha eredete, a megvilágosodás 2. fokozata szamudda (szanszkrit) - óceán szamuráj (japán) - főnemesek (daimjók) szolgálatában álló harcosok szamuttiszaccsa (szanszkrit) - köznapi igazság Szamvara (szanszkrit, írott tibeti sdom pa) - Siva tantrikus formája a buddhistáknál, fogadalom (lehet: közönséges, általános, nem közönséges); önuralom, fegyelem, önmérséklet

Szamvara jidam (szanszkrit, ejtett tibeti) - a Legnagyobb boldogság ji damja szamvara síla (szanszkrit) - önmegtartóztatásra vonatkozó előírások (upavaszatha, upászaka, upásziká, srámanéra, srámanériká, siksamáná, bhiksu, bhiksuní) szamvara vinaja (szanszkrit) - az önuralom fegyelme szamvarta kalpa (szanszkrit) - a romlás időszaka szamvat időszámítás (szanszkrit) - kezdete i.e. 57 szamvriti (szanszkrit) - a felszín/külszín igazsága, elfedő igazság, köz-napi tapasztalat, a mindennapi élet igazsága szamvriti bódhicsitta (szanszkrit, írott tibeti kun rdzob bjang chub kji sems) - a hagyományosan megvilágosodott elme szamvriti dnyána (szanszkrit) - hagyományos tudás, nem a végső szamvriti szatja (szanszkrit) - az érzékelhető/empirikus, felszíni igazság, a külszín igazsága, köznapi tapasztalati igazság, mindennapi nyelv-használattal járó, tapasztalati igazság, viszonylagos igazság, olyan látás, amely képes megragadni a dharmák valódi természetét szamvritódhi csitta (szanszkrit) - a hagyományosan megvilágosodott elme szamvritta pariccshédaka pradnyá (szanszkrit) - a viszonylagosat elemző bölcsesség, az adhipradnyásiksá 2. foka, felismerhetővé teszi a tudás 5 ágát (sabda, hétu, adhjátmika,csikitszá, silpa) Szan cang (kínai) - Tripitaka szan go (japán) - emberi cselekedet szan kie (kínai) - 3 korszak kínai buddhista iskola, a vallási gyakorlat hangsúlyozása szan szan kudo (japán) - háromszor három, szake ivás, vagyis házasságkötés, egy maiko képzésének záró szertartása Szan zó (japán) - Tripitaka szanáthana dharmaszravana (szanszkrit) - a szellemi fejlődés első foka, örök törvény, tulajdonképpen a hinduizmus, tao Szanatkumára (szanszkrit) - Örökifjú, Brahmá fia, aszkéták jelzője, Szkanda háború-tanító isten Száncsi (szanszkrit) - sztúpa az i.sz. 1. századból a mai Madja Prades álamban szándák/szandek (héber) - aki ölében tartja a körülmetélendő gyermeket, koma Szandaka szutta (páli) - Középső gyűjtemény 76.

Szandhinirmócsana szútra (szanszkrit) - A rejtett összefüggés megvilá-gítása, mahájána jógácsára szútra szandhjá (szanszkrit) - szürkület, a hajnal és az alkony, az ima ideje szandhjájaszambhásá (szanszkrit) - barátságos vita azonos nézetet val-lók körében szanditthikó (páli) - immanens, a dharma szandnyá (szanszkrit) - észlelés, tudatosítás szandnyá szkandha (szanszkrit, írott tibeti du ses kji phung po) észlelés, az 5 halmaz egyike (panycsa szkandha) (a védaná osztályainak megfelelő fogalmak) szandó (japán) - ösvény a sinto szentélyben, amely a főkaputól a hondenig (imaterem) vezet szandzen (japán) - a mesterrel közösen végzett zen-meditáció Szandzsaja (szanszkrit) - Dhritarástra kocsihajtója a Mahábháratában; az elbeszélő szang (ejtett tibeti, írott tibeti bsangs) - füstáldozat borókaágak égetésével Szang cang (kínai) - Tripitaka Szang gye (ejtett tibeti) - Buddha szang va (ejtett tibeti, írott tibeti srang ba) - a Mérleg csillagkép szanga (szanszkrit) - rátapadás, ragaszkodás a dolgokhoz szangsz rgjasz (írott tibeti) - Buddha, Szangye szangsz rgjasz kji rigsz (írott tibeti) - buddha gotta szangsz rgjasz rnam par gzigsz (írott tibeti) - Vipasjin szangszara (szanszkrit) - az anyagi világ zavaros állapota szangva (ejtett tibeti) - ajanamsza szanhama (szanszkrit) - erőfeszítés, az astánga jóga 6.-8. lépcsője (dhára-ná, dhjána, szamádhi) Szanhedrin (héber) - tanács, 120 tagból álló bíróság szanhita (szanszkrit) –lll\ gyűjtemény a vaisnaváknál, a 4 véda Szani vár (szanszkrit) - a szombat istene, ez a Szaturnusz, jelképe három-ágú szigony, íj, nyíl, imafüzér, hordozója sakál vagy vasszekér, apja Szúrja, anyja Csaja szanidána (szanszkrit) - szilárd alap szanjászi (szanszkrit) - lemondott Szankarsan (szanszkrit) - Ananta Shésha másik neve szankéta (szanszkrit) - konvenció szankha (szanszkrit) - kagyló, csiga, ebből készült kürt szankhára/szamszkára (szanszkrit) - az akaratlagos cselekvés karmikus képzőerői, készségek, a pratitja szamutpáda második foka szankhárak khandha (szanszkrit) - akaratlagos formáló erők halmaza

szankhata (szanszkrit) - feltételes szánkhja (páli, kínai su lun) - számláló, felsoroló; a védákra épülő dualista filozófia rendszer, a 6 ortodox darsana egyike, a világ ontológiai elemzése, alapítója Kapila, szerkezete: alapelvek (iskolánként különböző számú, amennyiben van, amit külön résznek tekintenek, van, amit nem) Brahman (Isten), purusa (lélek), prakriti (természet), mahat (elválasztó értelem), ahamkara (a világ létrehozója), manasz (gondolkodó elme) = a létezés részei: tanmátra (érzetminőség), sabda (hang), szparsa (érintés) rúpa (forma), rasza (íz), gandha (szag); dnyánéndríja (érzékelő képesség) = csaksusz (látás), sravana (hallás), ghrána (szaglás) rasza (ízlelés), szparsa (érintés); karmendríja (a tevékenység képessége) = haszta (megragadás), pada (járás), vács (beszéd), páju (ürítés), upastha (nemzés); mahábhúta (nagy elem) = ákásha (éter), váju (levegő), tedzsasz (tűz), dzsala (víz), prithiví (föld) szánkhja ácsárja (páli) - szánkhja mester Szánkhja káriká (páli) - a szánkhja alapműve, 72 versszak, írta ÍsvaraKrisna (?), kommentátora Gaudapáda (i.sz 7. sz.) szánkhja pátri mókkha (szanszkrit) - a teljes megtisztulásért tartott szánkhja szertartás Szánkhja szútra (páli) - Kapilának tulajdonított mű (de i.sz. 14-15. századi) szankhjáta dhamma (páli) - rendszerezett tan, igazság mértékű szankusza (szanszkrit) - kákó, tímárszerszám szánmhja darsana (szanszkrit) - a lílonmuktira épülő bölcseleti rendszer szanna (szanszkrit) - észrevétel szannak khandha (szanszkrit) - az észlelés csoportja, az egyik panycsak-khandha szannjásza (szanszkrit) - lemondás szannjászadá (szanszkrit) - a dzsiva elfordulása a lényegtelen dolgoktól vidjá létfokozata szannjászi (szanszkrit) - félredob, a világról lemondó aszkéta (ásrama), de a védikus életkor-rend végső szakasza is szannjászin (szanszkrit) - ásrama szannjásziní (szanszkrit) - aki lemondott, aszkétanő szannó sinto (japán) - a tendai buddhista szektához közeli sinto, alapítója (?) Dengjó daisi (i.sz. 766-822)

szanran (japán) - izgatottság szansi mompó (japán) - tanácskérés egy zen mestertől szanso (japán) - egy pont az 5. hátcsigolyától balra szansu dzsingi (japán) - a 3 isteni kincs a sintóban: a tükör, a kard és az ékszerek szanszkrit - teljes, elegáns, pontos szánta (szanszkrit) - megnyugvás szántádjuárádjákára (szanszkrit) - a viszonylagos nyugodtság és durva-ság összehasonlításának útja szantána (szanszkrit) - a végső összetevők szakadatlan egymásra követ-kező folyamata, a lételemek folyamata a szarvásztivádin iskolában, folytonossági lánc Szántaraksita (szanszkrit) - indiai tudás, akit Triszong Decen Tibetbe hí-vott (i.sz. 8. sz.) szanthágára (páli) - gyűlésterem tűzoltárral a a szakja rádzsaságban szanthánam (páli) - szótlan állás szanti (páli) - béke, nyugalom, a nirvána szanti vara pada (páli) - a megbékélés nemes útja, az érzelemmentes állapot szantírana (szanszkrit) - vizsgálat, megítélés szantósa (szanszkrit) - elégedettség Szantósí Mátá (szanszkrit) - az Elégedettség Anyja, hindu istennő, aki-nek áldozatul böjtöt tartanak Szantusz szita Dévarádzsa (páli) - Szaccsavétakétu szantutthi (páli) - igénytelenség, megelégedettség, a jóga 8 angája közül a 2. szanzen (japán) - négyszemközti eszmecsere a zen-mesterrel, a rinzaiban a mester Szanydzsája Bélatthiputta (páli) - tittha gondolkodó, egy paribbádzsaka, Upatissza társa, iskola, amely nem fér össze a buddhizmussal szanydzsáti (szanszkrit) - testi létesülés szanykhata (szanszkrit) - feltételekhez kötött szannyá (páli) - érzékelés, észlelés, tapasztalás szannyá maja (páli) - az én tudati alakja szannyá védajita niródha (páli) - a tudat és érzés megszűnése, a tökéletes tapasztalás feletti tudatállapot szannyák khandha (páli) - észlelés halmaza szannyásza (páli) - ásrama, remetelak szannyávi pallásza (páli) - érzésekből fakadó téveszme;

Vaisnaví. rakta. Dauli Gangá. Nágárdzsuna mestere szarájatana (szanszkrit) . kibocsátás.általában kőből vagy fából és nemesfémből készült koporsó.tökéletes emberek.újak. a zene és a művészetek istennője. nem lelket léleknek érzékelni szappurisza (szanszkrit) .menedékkérés (Buddham. evolucionizmus (törvényszerű fejlődés) Szári (páli) . a Göncöl-szekér szaptasza mudrik tirtha (szanszkrit) .. eredeti neve Upatissza.a lényeg. Mahésvarí. Nandakini. Brahmá felesége. ájur véda száradáru (szanszkrit) .Durgá 7 anyai kiterjedése a Raktabídzsa nevű démonnal folytatott harcban ezek: Bráhmí.júliustól októberig szarga (szanszkrit) . meggyilkolták szaríra dhátu (páli) . írott tibeti gsar ma) .folyó Észak-Indiában.Upatissza. aszthi. ma Gógra szarana (szanszkrit) . Kaumárí.) Szaraszvatí (szanszkrit) .legfeljebb 7 újjászületés állapota szaptar sajah (szanszkrit) . az egyiptomi temetkezés és . akikben világfeletti minő-ségek vannak szapta dhátu (szanszkrit) .a tudás. Váráhí. masza.érzékszervek Szaraju (szanszkrit) . a nirvána szarana gamana/traja (szanszkrit. szent hamvak. egy keményfa Szaraha (szanszkrit) . írott tibeti skjabs su gro ba) . három menedék).hindu ünnep január-februárban száraz évszak (görög) .menedék (ld. a Buddha maradványait 8 sztúpába helyeztek szarkofág (egyiptomi) .7 szövet (rasza. Siva hajtincseiből folynak alá szar ma (ejtett tibeti. sukra) szapta mátriká (szanszkrit) . maddzsa. Náraszimhí.khadira (?) (Acacia catechu). Aindrí szaptakrit parama (szanszkrit) .állandótlant állandónak. Mandzsusrí társa. rosszat jónak. a létforgatagból kilépett személyek testi maradványai.brahmin.a Buddha tanítványa. szára Szaraszvatí púdzsa (szanszkrit) . vagyis: Alakánanda. méda. Bhagírathi. egy folyó ÉszakIndiában. ő hozta létre a szanszkrit nyelvet és írást.a test hamvasztása után megmaradt ereklyék.7 bölcs.elsődleges teremtés. a jól megemésztett táplálék. Najar. Mandakini. Száriputra anyja Száriputta (páli) . a tibeti iskolák egyik csoportja (a másik a nyingmapa) szara (szanszkrit) . legendás látnokok a Mahábháratában. Japánban a sinto Benten.. Pinder Gangá. tisztátalant tisztának.a Himálajában eredő 7 szent folyó.

aki a dhjána mind a 17 területét bejárja. ami egy buddhának van. megjelenésük pillanatnyi. könyv lótuszon.minden létezik (szarvam aszti).mindent átfogó tudás. társnője a Tánc vagy az Adomány szarvásra vaksája dnyána pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) „elpusz-títottam minden szennyet”.saját tökéletes-ségére és finom megvalósítására vonatkozó félelemnélküliség szarvacsjuta (szanszkrit) . kívánság-teljesítő kincs. tovább már nem osztható lételeme. . folyamatosan egymásra következő. nektáros csésze. a harmadik kivételével (Brahmá szintje).gyertyaállás (hatha jóga) Szarvani varana viskambhin dhjánibódhiszattva (szanszkrit) . itt forgatja meg először a Tan kerekét szarva dharmábhi szambódhi pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) „az összes dharma tekintetében eljutottam a megvilágosodásig”. itt mondja el a Buddha 5 aszkétának a 4 nemes igazság és a középút tanát. jele: koponyacsésze. hínajána szellemi irányzat az i. páli szabbannyutányána) .a dharmák boldogságként való megélése szarvadnya dnyána/szarvadnyatá (szanszkrit.e. hang. a Buddha 4 kijelentéséből az 2. 5. csoportja szarvam (szanszkrit) . szag. a külvilág meghatározott számú. csaturvaisáradja szarva dharmábhi szambódhi vaisáradja (szanszkrit) . ha védisten. amelyek időbeli és térbeli kiterjedés nélküliek.. az akanistha mennybe jut szarvadharma szukhamgama (szanszkrit) . szarvásra vaksaja vaisáradja (szanszkrit) . íz. az alap-tudat ura. tapintható tárgy és 64 nem érzékekkel kapcsolatos tárgyi feltétel.a mindenség szarvángászana (szanszkrit) . 32 vagy 80 jegy ezen a formán.újat követő.Őz-park Benáresz mellett. ilyen: forma. jele: telihold. tudásának 3 rétege van (tisszo viddzsá). században. a Buddha 4 kijelentéséből az 1. bár a Buddha ezt sosem állította magáról. görbe élű bárd. akadályt rendben eltakarító (bardo).saját tökéletességre és finom lemondásra vonatkozó félelemnélküliség szarvászra vaksája dnyána pratidnyá vaisáradja (szanszkrit) csaturvaisáradja szarvászti vádin (szanszkrit) .a Foltok eltávolítója elmélkedő bódhiszattva. a buddhaguna 9. tibeti vallási irányzat Szárnáth (szanszkrit) .halotti kultusz egyik elengedhetetlen eleme szarmapa (ejtett tibeti) .

a gyengék támogatója. szennyezett. igazi. végtére. vicsikitszá.ducö 19-21 szászrava (szanszkrit) .Siva harmadik fia. eretnek tanítás szaszik (ejtett tibeti) . a múlt beemelése a jelenbe. valódi. tényezője .létező és tudatosság. a szatta boddzsangá 1. éberség. Durgá. igazság.Sátán szatcsit (szanszkrit) . sílavrata parámarsa.tisztátalan. szennyezett szenvedély Szatí (szanszkrit) .mester száthja (szanszkrit) .a Vinaja egyik iskolája. az eddig feltárt tudás.vagyis minden mindig létezik szarvásztiváda/vaibhászika (szanszkrit) .örökkévalósági elképzelés szaszatta váda (páli) . avidjá) szarvatraga hétu (szanszkrit) .uralkodó. dinasztia végén megjelenik egyik fajtájuk. Siva szatcsit ánanda (szanszkrit) . a királynői piramisok csak később. mithjá dristi. Tat. valóság. Kheopsz piramisánál bukkannak fel először szathar (szanszkrit) . jelenlét. szatí lesz egy özvegy. tudatosság. bűnnel terhelt. de Párvatí egyik alakja is. már a III. lényeg. jó.a piramis-komplexumhoz tartozó kisebb piramis. amely a piramis körül.hópárduc szaszö (ejtett tibeti) . dristi parámarsa. tiszta tudatosság. nyomo-rúságos tett Szaszthá (szanszkrit) . a Brahman jellegzetessége szatellita (egyiptomi) . Abhappan szat (szanszkrit) .tiszta nő.az örökkévalóság feltételezése.akaratlagosan létrejövő felszín alatti tudat-állapot szászana (szanszkrit) .szennyeződésekkel teli halmaz szászan khárika (szanszkrit) . ha elégeti magát férje máglyáján. az Óm.tanítás szaszatta ditthi (szanszkrit) . anyja Mohíni.becstelenség. mindent átható okság szarvatragámini pritratipa dnyána bala (szanszkrit) . ábhidharmika iskola szarvatraga (szanszkrit) . a hagyomány tisztelete. a mellékpiramis a meidumi Hamis Piramisnál. antagráha dristi. Szat teremtő szavak egyike Szátán (héber) . a minden létezés.ami van-öntudat-egyensúly.létező.7 mindent átható hajlam (szatkája dristi. emlékezet. rendszerint a piramis-komplexum körfalain belül áll.a lét minden típusához vezető út megértésének ereje szásraja szkandha (szanszkrit) .

a bölcseket és a gyógynövényeket. . s vele együtt pl. ráébredés. nem racionális. és kimentett a kezével merített vízből egy halat. a tudat-tartalmak szemlélése) szatí szampannya (páli) . az élet során ilyen alkalom számtalan van. dhammavicsaja. igazmondás. tulajdonképpen ez az ember normális állapota szatpadá (szanszkrit) . hanem a belső természet pillanatnyi belátása. Sántanu felesége Szatjavrata (szanszkrit) . ha valaki az 5 szakandhát én-nek tartja. az érzések szemlélése.emlékháló szatja (szanszkrit) .728.a múlandóság téves nézete. píti. a dzsainizmus egyik fogadalma Szatja juga (szanszkrit) aranykor. szatkája dristi (szanszkrit) .van-ság.a megvilágosodás 7 tényezője (szati.valóság szatjaszat (szanszkrit) . az elefántvezetés 5 követelményének egyike szatimat (szanszkrit) .figyelemösszpontosítás a harcban. stb. a rádzsa a Kritamála folyónál meditált..a jók társasága. és mind a 4 alapelem megvolt bennük Szátjaki (szanszkrit) . de az üresség belátása a cél. életre szóló hatású. a mi első világkorszakunk. Visnu hal formájában (Matszja) a szar-vához kötve mentette ki az özönvízből. prédikációk közös meghallgatása a hinduknál szatta (szanszkrit) . lin csi) . virija.szatí patthána (szanszkrit) az éberség gyakorlata (szemlélődés a test állapota felett. ez volt Matszja.tartomány a perzsa birodalomban szatszang (szanszkrit) . igazságszeretet. Szávitrí férje Szatjavatí (szanszkrit) .létező szatta boddzshangá (szanszkrit) . összeszedettséget elért. szent szövegek közös olvasása.000 földi évig tart. az egyedi személyiség létezésének nézete szatori (japán.egy hallá változott apszarasz lánya. a tudat szemlélése. ami szavakkal kifejezhetetlen.rádzsa. igaz-ság. hirtelen meg-világosodás.Djumatszéna fia. az ezután átadta neki a Védákat. az emberek 100 ezer évig éltek. Vjász.felébredés.jádava herceg szatjam (szanszkrit) . Csitrángada és Vicsitravírja anyja.nem-lényegileg létező Szatjaván (szanszkrit) . 1. hűség az igazsághoz.a dzsiva a valóság megismerése Ísvara és a világ kapcsolatában létfokozata. aki egy bárkán kimentette az özönvízből. vidjá létfokozat szatrapeia (görög) . kínai tun vu.

magánavatás. foka szaumanaszja indríja (szanszkrit) . az adhipradnyáksiksá 3. írott tibeti sems can) . össz-hang. manu Szávatthí (páli) . Szúrja egyik jelzője szavitarka (szanszkrit) . szamádhi.a létezők előnyeit vizsgáló bölcsesség.laikus hívő. 2 aliskolája van.személyes kötelesség szávaka (páli) .az átman nélküliség megismerése gondolatmeg-foganással Szávitrí (szanszkrit) .várost vagy templomkörzetet kerítő fal . figyelem szattipathána (páli) .7 lábnyom.Asvapati lánya. hallgató.a múlthoz való ragaszkodás elhagyás szautrántika (szanszkrit) .éltető. világos.szmritjupa szthána szattva (szanszkrit. nyugalom.a Kószala rádzsaság fővárosa szavikalpa szamádhi (szanszkrit) . tényleges valóság.egy nép szavadharma (szanszkrit) . összekapcsoló-dás szattvalóka (szanszkrit) . eszmélőlény szattva vidjá csit (szanszkrit) . upékkhá) Szatta páduka (páli) . szentély a Lumbiní ligetben szatthá (páli) . jó lény.passzaddhi. radzsasz. a legteljesebb felismerés.éberség.az elmélyülés megkülönböztetéssel kapcsolatos állapota.a 8. világosság. tamasz).kolostor sze tu (kínai) . (ld.a szellemi boldogság képessége szaupádiszessza (szanszkrit) . ragyogás. igaz. hínajána filozófiai rendszer. sz. csak a Buddha saját szövegeit ismeri el hitelesnek szautrántika madhjamaka (szanszkrit) .az egyik guna. könnyűség. tisztaság.korai madhjamaka iskola szautrántika szvátantrika (szanszkrit) . ábhidharmika iskola.a madhjamaka rendszer alisko-lájának egyik aliskolája szauvíra (szanszkrit) . egyensúly. de azonosulás még nem következik be Szavitar (szanszkrit) .szútra iskola. tanuló szávana (szanszkrit) . 2. őselem. az i.hallás Szávarni manu (szanszkrit) . a szerzetessé válás egyik módja Kínában szebti (egyiptomi) . öntudatosság. utalva a Buddha születése utáni lépéseire.-ban vált ki a szarvásztivádinból.öntudat.sásztrí szatti szampadnya (szanszkrit) . világos őselem.érző lények világa szattvartha pariccshédaka pradnyá (szanszkrit) . értelem. Szatjaván felesége sze (kínai) .sz.

3. bölcsesség-szem. írott tibeti szemsz) .tél elűző sinto ünnep februárban Szecúgen (japán) .a szuká teteje szehedzs hami nutjer (egyiptomi) .sz. kínai Si-tou) . a bódhiszattváké.a 49. Jagjú (japán) . hogy kovásztalan kenyeret együnk.szecubun (japán) . 17. buzgó törekvő.zen mester székha (páli) . gyakorló szekhijavatta (szanszkrit) . Örökkévaló Istenünk. 700-790) szem (5) (kínai wu yan) .a Tóra könyve.papi felügyelő szei (japán) . összes szeme csak a buddháknak van. buddha-szem. . tan-szem.) szed-ünnep/heb szed (egyiptomi) .a templom szentélye szeháh (héber) .zen mester Szekitó Kiszen (japán.1. a kenyér-áldás után mondják: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. amellyel a dolgok üresség jellegét lehet látni. szótó pátriárka széder (héber) . dzsed-oszlop állítása.sz. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu ál-ahilát macá. küzdő bhikkhu. Spanyolország = Szefárád. testi szem.zen mester Szecso Csikan (japán) .) Szekiszó (japán.spanyolországi zsidóság. 4.Mataemon Munenori apja (i. és megparancsoltad nekünk. jelzés a kertben Szekisuszai Munejosi.zen mester (i. mindenki más fokozatonként homályosabban lát szem (ejtett tibeti. kínai Si suang) .mindennapi tudat. amellyel a lények jövője (születése.határjelző kő.rend. Mózes 5 könyve szefirat ha-ómer (héber) . de magasabb fokon álló tanítvány is.még tanuló. rendszerint a harmincadik uralkodási évben tartották az elsőt. aki törvényeiddel megszenteltél. (Áldott légy.jubileumi ünnepség. 5. 2.ómer (kéve) számlálás szeh netjer/kari/hem (egyiptomi) . majd két-három évente megismételték. a világ királya.tisztaság Szeigen Gjósi (kínai Csing jüan) . a szed-ünnepség rítusai között szerepelt a fáraó futása. sz. rituális étkezés Pészah első estéjén. nyelvük a ladino széfer Tóra (héber) . amelyek a fáraó erejének kinyilvánítását illetve biztosítását szolgálták szefárd/szfárádi (héber) . és ezáltal az ország megerősítését célozza. halála) látható. isteni szem. egy jógaiskolába felvételét kérő tanítvány.a begyakorlás 75 szabálya a bhiksuknak a théravádában szekimori isi (japán) . amely a fáraó megfiatalítását.

a Felső-Egyiptomot jelképező papiruszt és az Alsó-Egyiptomot jelképező lótuszt általában két isten (többnyire Hapi) csomózza össze. egy tibeti kolostor . kivéve egyes temetkezési szertartásokban (szájmegnyitás) szen ge (ejtett tibeti. (Áldott légy. műve Hszin hszin ming: Szívbeli hit világossága. taoista színezetű csan elmélyülési tankönyv Szeng csao (kínai) .zen mester.jelentése ismeretlen.a teaszertartás megalapítója az i.Vadrózsakert. a kettősség tudatossága. sekahá ló böolamó. amely valószínűleg nem járt rendszeres papi funkciókkal.hadsereg Széná pati (szanszkrit) .a harmadik csan pátriárka (i.sz. maga a szimbólum nagyon régi eredetű.az országegyesítés szimbóluma. mint az érzékelő szema taui (egyiptomi) . Gensa tanítója szeppuku (japán) . 606 körül). amely más.Baruh atá adonáj Elohénu meleh haolám.buddhista szerzetes. írott tibeti seng ge) . a fáraói hatalom jelképe is.az Oroszlán csillagkép Szen no Rikjú (japán) . 384-414) Kumáradzsíva tanítványa szenge (ejtett tibeti) . dinasztia: Sznofru felesége.a szamurájok rituális öngyilkossága. a világ királya.ajanamsza Szenge Rabten (ejtett tibeti) . akinek ilyen világa van.(i. Örökkévaló Istenünk. megtalálható Tutankhamon trónusán éppúgy. oroszlán Szeng can (kínai) .táborhely. sz. egy egyszerűbb változata rendszeresen előforduló bútordíszítés is volt.az állatok birodalmának buddhája szenszei (japán) .megkülönböztető tudatosság. az ikebana első leírója széná (szanszkrit) . táj) látásakor (héber) . a Középbirodalom idején már a szimbólum fölött a fáraó kartusa jelzi. szellemi vezető szép (fa. állat.sz. lábával megtámasztva a kévét. hogy kinek nagyságát hirdeti a jelkép. ha megsértették a busidó elveit Szera (ejtett tibeti) . 16. Kheopsz anyja) hatalmas karosszékén szem-pap (egyiptomi) . ami társul valamihez.tudós. az Óbirodalomig visszakövethető.) Szeppó (japán) .sz.ban.füstölőpálca szeng (kínai) . mint Hotepheresz (III. katonai felvonulási terület szendzsa fuda (japán) .-IV.Karttikéja egyik neve szénánigáma (páli) . magas udvari cím.

szertartás. csütörtök . Tanisz szetu bandha szarvángászana (szanszkrit) hídépítő gyertyaállásban (hatha jóga) szetu bandhászana (szanszkrit) . Ozirisz fivére.hídépítő-tartás (hatha jóga) szeudá (héber) .vagy emberfejű szobor. a gyászoló első étkezése a temetés után szeudát micván (héber) . péntek.hétfő. Hórusz ellenfele. a .lakoma szeudá slisit (héber) . Peribszen esetén azonban a Széth-állatot.a harmadik étkezés sábeszkor szeudát hávráán (héber) . egyetlen ablak vagy csak egy kis kémlelőnyílás biztosította. augusztus. legszerencsétlenebb a december szerencsés napok (vodu) .hibrid isten (Ozirisz-Zeusz-Ápisz) szerdáb (egyiptomi) . temploma: Ombosz.Szerapisz (egyiptomi) .a káosz ember vagy állat alakú (földikutya) istene.a többi szerencsétlen.palota homlokzatát ábrázoló téglalap. május. tetején egy vagy két Hórusz-sólyom is lehet. meditációs kurzus a zenben (szesu = vendéglátás. először Narmer palettáján jelenik meg. de sok van.intenzív elvonulás.sinto istenségeknek emelt kis épületek a templom kerítésén belül szessin (japán) . október . Haszekhemui esetében pedig Hórusz és Széth alakját találjuk szerencsés hónapok (vodu) . szív) Széth (egyiptomi) . Hajá /fél nyeremény/.az óbirodalmi sírok elfalazott fülkéje. gyakran szfinx-sorok között vezetett az út a nagyobb templomok bejáratához. Gadol /egész/.oroszlán testű és kos. Sám /egyet a bankba/ = nagy csoda történt ott). szombat hímnemű szessa (japán) . a szó maga arab eredetű és „pince” a jelentése szereh (egyiptomi) . és a neki bemutatott áldozatokat megkaphassa. jelképe: egy mitikus hibrid. játék hanukkakor szfinx (egyiptomi) .vallási parancs teljesítésekor tartott lakoma szévá (szanszkrit) . kedd. ahol az elhunyt halotti szobra volt elhelyezve. március.elválasztó étkezés. szolgálat szevivon (héber) .szerda. sin = elme. egy ilyen kosfejes szfinx-sor látható ma Karnak és Luxor előtt is. a kartus őse. hogy az elhunyt lelke kapcsolatot tarthasson a külvilággal. július.január.nőnemű szerencsétlen napok (vodu) . amelynek felső részébe írták az uralkodó nevét. a dolgok elrendezése.a hossztengelye körüli 4 oldalán egy-egy betűt tar-talmazó pörgettyű (Nész /semmi/. leg-híresebb és legnagyobb a gízai.

kínai si xi tan) . Jógásvara). írott tibeti don grub.démonok.a Buddha teljes neve. ramesszida és thutmoszida szfinxek. jógácsára. Ganésa egyik társa. uralom az elemek fölött és a vágyak beteljesedése. amit például a jógi elér. személy. ellenszerek. gautama (törzsi név) = egy régi tűzdinasztia.létkerék szid pa (ejtett tibeti) . fehér mustárvirág. hatalom. könnyűvé. a démonok fölötti hatalmat biztosító kard.ngön dro szgrub thabsz (írott tibeti) .szádhana szi (ejtett tibeti.Sziddhattha Sziddhártha Gautama Szakja (szanszkrit) . bizonyság.tökéletes. aki különleges erőkkel rendelkezik. akik elvihetik a la-lelket. szanszkrit Sziddhártha Gautama Szakja) . madhja-maka) Sziddhártha (szanszkrit) . cél. szautrántika. súlyossá valamint határtalanná válás. a fő-sziddhik tárgyai: 1. igaznak/létezőnek bizonyult. melynek segítségével .eredmény. 4. a bűvös szemkenőcs. bizonyított.a létesülés kereke sziddha (szanszkrit.a megragadásból következő új keletkezés Szid pa khor ló (ejtett tibeti) . bizonyítás. uralom a test és az elme fölött.Sziddhattha Gótama Szakja sziddhászana (szanszkrit) . igazolódott. igazolás. gyermekevők szi pe khor lo (ejtett tibeti.legszebbek az óbirodalmi. rendkívüli erő. végső igazság. sziddhártha (egyéni név) = sikerhez érkezett. írott tibeti grub thob) . később a nyelvtan és az írásstílusok is sziddhánta (szanszkrit. a lények képességeinek megfelelő. 2. 3. megvalósulás. filozófiai nézet (vaibhásika. ellenállhatatlan akarat elnyerése.tökéletes vagy elmélkedő tartás (hatha jóga) sziddhaszjaszádhana (szanszkrit) az eleve biztosnak vett bizonyítása Sziddhattha Gótama Szakja (páli. írott tibeti srid pa'i 'khor lo) . szakja (nemzetségnév) = Iksváku leszármazottjának. természetfeletti erővel bíró személy (84 személy. a legcsúnyábbak a középbirodalmiak szgon 'gro (írott tibeti) . létezés. világi dolgok. írott tibeti sri) . siker. ld. 2. tehetséges sziddhi (szanszkrit. biztos létező sziddham (szanszkrit) . köztük 4 nő.a tanítás 4 szakasza: 1. írott tibeti dngos grub) . Viruddhaka rádzsának 4 fia. köznévként természetfeletti erő: atomnyivá. létesülés.a szanszkrit betűk.

7.kétnyelvű imakönyv. mindig két fő: egy világi és egy szerzetes szímá (páli) . a hétköznapi és szombati imákat tartalmazó könyv szie jin (kínai) . ne légy sohasem hazug 5. az ágyad széles ne legyen 10. a közönséges fémet arannyá változtató tinktúra. a betegségektől és a haláltól megóvó elixír.oroszlánüvöltés. amikor a Buddha kinyilatkoztatja magát közvetlenül születése után szijum (jiddis) . virág-füzéreket ne hordj. időn túl sose egyél 7.Oroszlán üvöltésű elmélkedő bódhiszattva. labdacsok.tanulmányok. kenőcs vízen járáshoz. az ágyad ne legyen magas. kerüld a színjátékokat 8. Avalókitésvara egyik formája Szimha vaktrá . gondolkodás. aranyat és ezüstöt ne gyűjts szíla viszuddhi (szanszkrit) . ajanamsza Szimha náda dhjánibódhiszattva (szanszkrit) .a szerzetesekre vonatkozó 10 szabály (1. kerülj kenőcsöt és cifraságot 9.az erkölcsi szabályoknak megfelelő életmód sziksa máná (szanszkrit) .miniszterelnök. határ. 3.tanuló sziksá pada (szanszkrit) . illatszerektől óvakodj. elhatárolódottság.elrejtett kincseket lehet megtalálni. pátála. a gyors és akadálytalan közlekedést lehetővé tevő csizma. 6. tudás) sziksá (szanszkrit) ..tanulás (magasabb erkölcsiség.erkölcsi megtisztulás. melyekkel tetszőleges alak ölthető fel. az egyik sziddha Sziddhipáda (szanszkrit) . ne táncolj.a magzat védelmét szolgáló szertartás szimha (szanszkrit) . a tolvajlást kerüld 3. ne oltsd ki az életet 2. 8. zsidó szekta szikkhá (páli) .Oroszlánarcú dákiní .az egyik sziddha szide (jiddis) . láthatatlanná tevő antardhána stb. 9. segítségével el lehet tűnni a föld alá.a Tóra felolvasásának heti szakasza szidur (jiddis) . a congdü vezetője.téves okfejtés szíhanáda (páli) . a paráznaságot kerüld 4. théraváda szilön (ejtett tibeti) .szeudát micván szidra (jiddis) .egy talmudi fejezet befejezése utáni összejövetel szik (ejtett tibeti) . rágalmazó szót ki ne ejts 6. ne mondj éneket.hiúz szikárius (jiddis) . 4. keret szimantonnaja naszanszkára (szanszkrit) .az Oroszlán csillagkép.teljes elvonultság. gyakorlatok a szánkhjában sziksá dzsíva szamápattó (szanszkrit) . 5.tőrös.

valamilyen szempont szerinti csoportosítás. a tél (hémanta) utolsó 2 hónapja.belső nádí sziszira (páli) .bocsánatkérő ima az őszi nagy ünnepek előtti hajnalokon szmárta (szanszkrit) . a tapasztalás elemeinek halmaza.Visnu. fizikai halmazok. ezekből alakul ki az Én-képzet szlihesz (jiddis) . szellemi-fizikai összetevők: 1. az Indus folyó. Ráma felesége. a rádzsagahai temető sziván (héber) .vízhúzó ünnepek szimhát Tóra (héber) .a Tóra örömünnepe (tisri 23) Szindhu (szanszkrit) . tudomásszerzés az érzékelés tárgyairól és a jellemösszetevőkről (vidnyána). a folyó deltája szing ki (kínai) .a Nyolc Boszorkány közül a keleti oroszlánfejű szimhászana (szanszkrit) .fehér elefánt. Dzsanaka nevelt lánya. Ganésa és Szúrja . sokaság. észlelés (szamdnyá) 4.csengős zeneszerszám. ebből a perzsában hindu. megtestesülés (rúpa) 2. a latinban Indus.hajnali imádság szlihot (héber) .a hűvös télutó. január közepe-március közepe szisztrum (egyiptomi) .folyó.barázda. Li T'ung hüan filozófiája szipai bardo (ejtett tibeti) . a himlő terjesztője Szítávana (szanszkrit) .május-június szkan dhászana (szanszkrit) . gyűjtemény.szimhamukha smug nag seng mgo can (írott tibeti) . érzés (védaná) 3.szkandha-tartás (hatha jóga) szkandha (szanszkrit. tudat. óceán.a gyermekek védelmezője. személyiségelemek (szanszkára) 5. ábrázolása szerint dhjánaszánában ül Szitala (szanszkrit) . Sakti. összetevő. váll. így nevezték az Indus-folyó túlpartján élőket. alkotórész. Indra hordozója Szita tárá (szanszkrit) . fatörzs.oroszlán-tartás (hatha jóga) szimhat bét ha suva (héber) .természet-keletkezés. jellemösszetevők. ma Pakisztán Szindh tartománya. Siva.a Fehér megmentő tárá. sokadalom. Lakshmi inkarnációja szita nága (szanszkrit) .a halál után az újraszületés átmeneti állapota szira (szanszkrit) . kezdetben Hathor. páli khandha. írott tibeti phung po) halmaz. később Ízisz jelképe Szítá (szanszkrit) . csoport.Szítá liget. megragadás. forma. aki a Távatimsza égből szállt le Májába. a görögben Indosz. érzékelés.

páli szati) . kínai Cao san Pen csi) . írott tibeti szrog rcol) .életerő. 840-901).felavatás szmriti (szanszkrit. tisztulási fürdő a hindu tanulmányok befejezése után sznána játra (szanszkrit) . a csogtu mongolok utódai a Dzamar-síkságon Szog po (ejtett tibeti) .az elme 3. tfilin.az életerő istene a szívben . napján Szobek/Szukhosz (egyiptomi) . egy kizökkenés alkalmával az elme képes visszatérni a meditáció tárgyához szmriti gati (szanszkrit) . kerttípus szo nam lo szar (ejtett tibeti. elmélkedés. a 6 erő (sadbala) egyike. az ő munkájáig készült tantra-fordítások a régiek szmritjupa szthána (szanszkrit. írott tibeti srog lha) .sz. mezuza) szófrim (héber) . figyelem az elmélyülés közben.követői szmihá (héber) .szeretet a nálunk alacsonyabban állók iránt. tudatosság.írástudók szog de (ejtett tibeti) .a múrti megfürdetése a hindu templomban. az összpontosítás tartóssága. Tódzan Rjókai tanítványa.zen mester (i.ő vagyok én. a bódhi paksika dharma 4 része a 37-ből sznána (szanszkrit) . kommunikáció szok lha (ejtett tibeti. barátság szó (japán) . képessége.életerőfeszítés. temploma: Kom Obo szobhana (szanszkrit) . felidézést jelent. a szótó másik alapítója szofér sztám (héber) . a tudatosság 4 alkalmazása. páli szatipatthána) .hagyomány Szmritidnyána (szanszkrit) .rituális szövegíró (széfer Torá.ácsárja. hónap 1. kötődés. tapadás. írott tibeti srog) . írott tibeti bsod nams lo gsar) .Krisna ünnep Puríban évente (ráthajátra) sznátaka (szanszkrit) . szati szmriti bala (szanszkrit) . ősi törvénykönyvek.a gazdálkodók újéve a 12.mongolok. törekvés.lesz a brahmácsárí a sznána után sznéha (páli) . éberség. fordító.zárt szemlélődés.vázlatos. vitalitás szok cöl (ejtett tibeti. a légzés közben életen át tartó imádság szok (ejtett tibeti. emlékezet révén fenntartott hagyomány. rituális fürdés. eredetileg emlékezetet.mongol közösség. adzsapa mantra. Je mon fia szó'ham (szanszkrit) .emlékezés.erkölcsösségek Szódzan Hondzsaku (japán.a víz és a termékenység krokodilistene. megőrzést.

sz.növényből (az Amanita muscaria gomba főzete vagy az Asclepias acida futónövény szárának nedve) készült bódító ital. fokára jutott. falvak sinto templomai Szongcen Gampo (ejtett tibeti.a folyamhoz érkezés gyümölcse szótó (japán) . a világ királya.kisvárosok. a kóanok a mester válasza a tanítványok kérdéseire. védikus áldozati szertartásoknál használták. Dógen alapította.zen mester (i. észak. a buddhizmuson alapuló új vallás szoláris (egyiptomi) .sz. 840-901) és Tung san Liang csie (i. érzelmek árja szotápanna (szanszkrit) . majd erjesztették. Qizong longzan).fokozatos. hogy meggyújtsuk a szombati lángokat. Indra itala. apja Atri Risi. egy zen iskola. aki törvényeiddel megszenteltél.áldás (héber) .a megszabadulás folyamába lépett. az apósa megátkozta leprával.vízköpő. de a Holdisten is.csan.sz.a Nappal kapcsolatos.folyam. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhadlik nér sel sabát. más források szerint a csikófark (Ephedra) kipréselt levét keverték tejjel és liszttel. a jógában a novícius szótápatti maggó (páli) . 1276-1351) szoszor tharpa (ejtett tibeti. a csikófark nagy mennyiségben tartalmazza az efedrin alkaloidát. a nepáli Bhrikuti Devi. de elvette annak 27 testvérét is. szarvasriasztó . cél és tárgy nélküli. i. írott tibeti srong bcan sgam po) . vitte az első Buddha-szobrot Tibetbe szópadhisésza nirvána (szanszkrit) .kialvás Szószeki/Muszó Kokusi (japán) . királya (uralk. amely izzasztó hatású. 807-869) japán nevének (Szózan és Tózan) összevonása szozu (japán) .) szon (koreai) .a nirvánához vezető út első foka szótápatti phalam (páli) . ezért fogy és bővül szóma píti (szanszkrit) .szóma-italáldozat szombati gyertyagyújtáskor . zen szon sa (japán) .Tibet 33. aki a magga 1. felesége Rohiní. (Áldott légy. anyja Anaszúja. a név eredete: két kínai mester. és megparancsoltad nekünk. ezért Daksa.Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. Cao san Pen csi (i. a Nap által produkált csillagászati jelenségeken alapuló szóma (szanszkrit) .egyenkénti megszabadulás szóta (páli) .szoka gakkai (japán) . 617-649) (k. Örökkévaló Istenünk. fal felé fordulva végzett zazen.értékteremtő közösség. szerda. szanszkrit prátimóksa) . felesége. és gyógyítja a vérkeringési zavarokat és az asztmát.sz.

a 3. bölcsesség. az ötféle tanmátra (rúpa.hallásból eredő bölcsesség sztéja (szanszkrit) .az arhat 1. gandha. sabda. isteni.a hit által törekvők.lopás sztélé (egyiptomi) . az arhatok egyik csoportja szrámanéra (szanszkrit) .gonosz lélek. elszántság Szönam Gyaco (ejtett tibeti) . az éjszaka kezdete.türelem. az 5 érzéki képesség egyike szrutamaji (szanszkrit) .érzéki kapcsolat szprul pa'i szku (írott tibeti) .áldozati kellékek szrog rcol (írott tibeti) . éjszakai szristi (szanszkrit) . tan. disznó.Avalókitésvara.érzéki érintésből származó táplálék szparsana (szanszkrit) .szö khor (ejtett tibeti.sz.négyszögletes. páli phassza) . és az 5 érzéki tárgy egyike szparsáhára (szanszkrit) . írott tibeti srod 'khor) . feliratos kőlap.az érintés tárgyának alkotóeleme szprastavja (szanszkrit) .teremtés. dalai láma (i. előbb a Drepung apátja szöudát havraá (héber) .a tapintás érzéke.felépülési lakoma a közvetlen gyászolónak a temetés után szparsa (szanszkrit. nidána.szerzetesnövendék szrin po (ejtett tibeti. fül.5 szem (testi/hús. érintkezés.álambana pratjaja szprsa (szanszkrit) . vérszívó. szanszkrit ráksasza) .ducö.nirmána kája. tapintás szpjan lnga (ejtett tibeti) . rasza. a Kálacsakra hatodik mezője szparsa artha (szanszkrit) . tul ku szraddhadhi mukta (szanszkrit) .sing pa szö pa (ejtett tibeti) . a 6.tapinthatóság.az érintés egymásra ható mezeje szprastaszvja dhátu (szanszkrit) . 21-23 szö nam pa (ejtett tibeti) .szok cöl szróta ápanna (szanszkrit) .magasított prémes plüsskalap szprastaszvja ájatana (szanszkrit) . ere-dendő bölcsesség) szpjan rasz gzigsz (írott tibeti) . a világ keletkezése szritiparisuddhi (szanszkrit) .a tapintás tárgya szprastavja dhátu (szanszkrit) . Csenrézi szpjod rgyud (írott tibeti) . a szó .a figyelmesség tisztasága szriva (szanszkrit) . szparsa) egyike. felül lekerekített. kibocsátás. esetleg határjelzőként szolgált. mely fogadalmi táblaként vagy győzelmi emlékműként.érzékelés. tűrőképesség.halló képesség. 1543-1588). észak.Csarja tantra szpodak (jiddis) . faragott. foka szrotra indríja (szanszkrit) .

durva létezők szthúla bhúta (szanszkrit) . meditáció a Brahman felszíni megnyilvánulásain. szel-lemidézés) szthúla krijá (szanszkrit) . a laja jóga gyakorlata szthúla saríra (szanszkrit) . a kettősségek nem hatnak rá szthitakampja (szanszkrit) . például jóslás. thína middha sztobsz chen dkar mo khjung gi mgo (írott tibeti) . az egyik dasabala szthápatja véda (szanszkrit) .görög eredetű szthála purána (szanszkrit) .tunyaság-lustaság. ákása).-7. múdra. idős szerzetes. a szánkhjában az alapelemek (föld.egy hely isteni eredetének története szthána (szanszkrit) .szilárd. egy helyben állás Szthiramati (szanszkrit) . 6. egy keletkezett jelenség szthána szthána dzsnyána bala (szanszkrit) .a nyugton maradó.megállapodottság felé vezető suddhaka szthiti (szanszkrit) . szilárd helyű. levegő. de lehet a hínajánán belül a szthaviravádin iskolához tartozó is. tűz.az okok ismerete. bágyadtság.a Nagyerejű . 16 legendás arhat. a szraddhadhimukták egyike szthithágija (szanszkrit) . tulajdonképpen az anyagi világ (prithivi. amelyek egy keletkezett jelenséget (szthána) idéznek elő.alaplétezők. fennmaradást biztosító erő szthúla (szanszkrit) .konkrét dolog.szilárdság szthiti laksana (szanszkrit) elhalasztás-eltartás. közönyösség.ászana.rangidős szerzetes. víz. tédzsasz. században Valabhíban szthita pradnyá (szanszkrit) . és amelyek nem hoznak létre konkrét dolgokat (aszthána).az elmélyedés durva szemlélete. űr) szthúla dhjána (szanszkrit) .sz. levertség.személy.az építészet és a szobrászat tudománya szthavira (szanszkrit. akik a Buddha tanítványaiként a Dzsambuszigeten kívül terjesztik a Tant szthavira vádin (szanszkrit) . dzsala. a békés.a lehetséges és a lehetetlen megvalósításának ereje szthánászthána dnyána (szanszkrit) .jógácsára filozófus az i. sötét erők köre (szellemi tények megismerése a durva közegen keresztül. váju. a mantra jóga szthúla jántrika pítha (szanszkrit) .durva létezők. burka az annamaja kósa sztjána middha/thína middha (szanszkrit) . akinek szilárdan megalapozott bölcsessége van.hínajána iskola szthira (szanszkrit) . tompaság. írott tibeti gnas brtan) .durvább.durvatest.

ejtett tibeti csör ten.tisztaság. ereklye-tartó. Ardzsuna felesége Szubhúti (szanszkrit) . aki Kaniskát a buddhizmus hívéve tette szudarsanáh (szanszkrit) . a sztúpa négyszögletes alapja az istenség lakhelye.guna egyensúly szubha (szanszkrit) . egy bráhman szubha kritsznáh (szanszkrit) . amivel megbünteti a gono-szokat.arhat a Buddha közelében .sz. páli thúpa. Kartikéja egyik neve Szucsandra (szanszkrit) .ereklyetartó épület buddhista emlékmű.Krisna húga. 1893).triszáhaszramahászáhaszra. Vadzsrapáni inkarnációja. csakra Szudarsana (szanszkrit) .tiszta tartózkodási helyek. fo zong miao.nirgrantha szuámjávasztha (szanszkrit) . harmika. lóka dhátu sztong pa (ejtett tibeti) .Védtelenek Támasza. egy bhiksu.tisztaság.Szambhala királya.rituális építész sztúpa (szanszkrit. műve: Buddhista Káté (i. fordítója Hollósy József (Rács Géza szerint) Szubhadrá (szanszkrit) .Madárkirály-fej. neki tanította a Buddha a Kálacsakra szútrát. varrótű Szudarí (szanszkrit) .a 6 tévtanokat hirdető Brahmá-pap sztrapati (szanszkrit) . itt van az anágámi szuddhávásza bhúmi (szanszkrit) .a tökéletes forma szintje a formavilágban Szudatta Anáthapindada/pindika (páli) .tisztaság. csörten. kunhalom szu co lun si (kínai) . meggyilkolt apácajelölt Szudarsan (szanszkrit) . kínai zongmiao.az egyetemes tisztaság szintje a formavilágban Szubhádra (szanszkrit) . ő írta az első kommentárt szucsi (páli) .súnjatá sztong pa drug (ejtett tibeti) . fosi) . aki a Dzsétavana árámát vásárolta Srávaszti közelében szuddhaka (szanszkrit) .Dzsagannátha húga. kurgán. kereskedő.Siva második fia.vagy téglaépület. világi értelemben az ízlelésé szuddhávásza (szanszkrit) .Visnu csatakorongja. fehér sztong gszum gdzsi sztong chen po'i dzig rten gji khamsz (írott tibeti) .szép.a tiszta tájak lényei szuddhi (szanszkrit) . torony formájú kő. a nirvána Szuddhipanthaka (szanszkrit) . a turija tudatállapot megje-lenítője.a Buddha tanítványa a Lótusz-szútrában Szubramanja (szanszkrit) .egy szerzetes.csodaszép.

írott tibeti bde ba) . a Buddha apja szudriszáh (szanszkrit) . belső elége-dettség. bhávaná márga. aki zabkását adott a Buddhának szúkaramaddava (szanszkrit) . Örökkévaló Istenünk. boldog állapot.az első ráksasza király szukha (szanszkrit. emelkedettség. uralkodója Amitábha. Varuna rádzsasága.a boldogság helye/földje.lány Uruvilva-Szenániból. bal prefrontális dominancia. ideiglenes szállás szukkha (szanszkrit) . ejtett tibeti Dévacsen) . a nirvánán túli létezés helye. nehezen meghódítható. örömteli. foka Szúdzan hegy (japán) . kunyhó. 4 és fél tatami méretű szukká (héber) . dhjána szukhaszannyá (szanszkrit) .teaház.jó út. aki segí-tett Rámának Szíta felkutatásában Szuhávati vjuha (szanszkrit) . legyőzhetetlen. majomrádzsa. jókedv.örömészlelés Szukhávatí pariszuddha ksétra (szanszkrit.vánara király. aki törvényeiddel megszenteltél.lehetőség szuki ja (japán) .a tökéletes látomás szintje a formavilágban szudurdzsajá (szanszkrit) .finom létező szuki (japán) .kockajáték Szugríva (szanszkrit) . a fizikai gyönyör képessége.Szuddhódana (páli) . boldogság.vaddisznóhús vagy szarvasgomba. amikor belépnek a sátorba: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. a Nyugati Paradicsom.sátrak. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu lésév baszuká.sátor. a buddhák jelzője szuggati (szanszkrit) . ami halálát okozta Szukésa (szanszkrit) .a nehezen meghódítható birodalom. írott tibeti bde ba can.a Sórindzsi barlangban meditált Daruma (Bódhi-darma) szufgánijá (héber) . tulajdonképpen a menny szugoroku (japán) .üdvösség. (Áldott légy. és megparan- . erényesség.fánk szugata (szanszkrit. része. Tiszta Ország. ez volt a Buddha utolsó étele. a világ királya. itt léteznek a buddhák szukhuma bhúta (páli) .a tiszta ország rendszere. a bhávaná márga 5. a bódhiszattva bhúmi 5.szakja ksatrija uralkodó. 7 napos ünnep (tisri 15-21). buddhista irat Szujata (szanszkrit) .boldogság szukkot (héber) .győzhetetlen. Bálí öccse. írott tibeti bde bar gshegs pa) Üdvvel Érkezett. a pratjéka-buddhák útjának 5. gyönyör. jó hely. fokozata szudurdzsajá bhúmi (szanszkrit) .

ok és támaszték nélküli üresség. (Áldott légy.a legnagyobb muszlim csoport. a prákriti anyagi része a lélek és a test között.zen mester (1927-).jóindulat Szumédha (szanszkrit) .ráksasza. Örökkévaló Istenünk. a Buddha apósa (Pápijasz) szupta bhékászana (szanszkrit) . burka a pránamaja kósa. és megparancsoltad nekünk a pálmaág fölemelését.himnusz Szumáli (szanszkrit) . mondásainak példá-ja.csoltad nekünk. linga-déha szúkta (szanszkrit) . a siíták kisebbségben vannak szunnyatá (páli) .éber őrszem (szu + prabuddha). Laksmana és Satrughna anyja Szundarí (szanszkrit) .brahmin.Vasszakára hadsegédje szunna (iszlám) . csodafa. Dípankara buddha tanítványa.finomtest. a szánkhjában a feloldódás (pralaja) elérése szunnyató animittó (páli) . ahamkára. súnja szupanna (szanszkrit) . írott tibeti ri'i rgjal po ri rab) . manasz. 10 indrija) szúksma krijá (szanszkrit) .transzcendens életerő szúksma saríra (szanszkrit) .hátradőlő béka-tartás (hatha jóga) szupta kónászana (szanszkrit) . bídzsája a sam Szumitrá (szanszkrit) . óriáshegy. az ünnepi csokor meglengetésekor: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. Szukésa fia szumanaszja (szanszkrit) .finom szúksma bhúta (szanszkrit) .Mohamed próféta cselekedeteinek.aki megfelelően gyakorol Szuppabuddha (szanszkrit) . előörs.üresség. a világ királya.nagy madár szupatti pannyo (páli) .finomtestek.az istenek hegye. aki törvényeiddel megszenteltél. a laja jóga gyakorlata szúksma prána (szanszkrit) . hogy a sátorban tartózkodjunk. a durvatest nem érzékeli. a világ közepén áll.).fekvő szög-tartás (hatha jóga) szupta kúrmászana (szanszkrit) . ami kiegészíti a Koránt szunniták (iszlám) . a finomtest tudatosítása.fekvő teknősbéka-tartás (hatha jóga) . halott nő a Dzséta-vana áramában Szung Szán (koreai) .Dasaratha felesége. női szerzetesjelölt.Csodaszép. a Kvanum Zen Iskola alapítója Szunidha (páli) . a tudatfolyamat hordozói a szánkhjában (buddhi. aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu al-nötilát luláv.) szúksma (szanszkrit) .pránajáma. a Buddha egyik előélete Szuméru/Méru (páli.

páli szutta. az 5.a kábító italok és ételek fogyasztásának tilalma.a köldök és a szív közötti idegfonat Szúrjavamsa (szanszkrit) . öve a tenger.az egyik sziddha szúrangama (szanszkrit) . ejtett tibeti buma. a hallott szutemi (japán) .hanyatt fekvő Trivikramatartás (hatha jóga) szupta vadzsrászana (szanszkrit) . mahájána össze-szedettségi gyakorlat Szurendrabódhi (szanszkrit) . a mandalában vörös korongon háromlábú holló szúrja bhédana pránajáma (szanszkrit) .energiavezeték a gerincoszlop belsejében. ahová összegyűjtik a marad-ványokat Szuszanoo no mikoto (japán) . kocsihajtója. AUM szuszána (páli) . Karna apja. Garuda bátyja. Aruna. Ravi.az indulatos. fia Vajvaszvatá.sz. ejtett tibeti do.Napot átvivő légzés (hatha jóga) szúrja csakra (szanszkrit) .a dévák nemzetsége szurámatta (szanszkrit) . században Szurésvara (szanszkrit) . írott tibeti dbu ma) . udvari zenész. Vuivaszvati. Amateraszu és Cukijomi testvére.japánfű (Miscanthus sinensis) szúta (szanszkrit) . a Brahman egyik megnyilvánulása. a menedékvétel utáni fogadalom Szuránanda (szanszkrit) .fekvő hős-tartás (hatha jóga) szúra (iszlám) .hatásosan pusztítja a gonoszt. panycsa síla szuráméraja maddzsapa mádattháná véramaní (szanszkrit) fogadom.fekvő gyémántmennykőtartás (hatha jóga) szupta vírászana (szanszkrit) .a holtak pihenőhelye.Mandana Misra későbbi neve Szúrja (szanszkrit) .a test elhagyása Szutíksna (szanszkrit) .kocsihajtó.indiai tanító az i. szmárta.a mély alvás állapota (álom nélkül).Korán fejezet (a Korán 114 fejezetből áll) szurabhi (szanszkrit) . 9.szupta pádángusthászana (szanszkrit) . Idzanagi és Idzanami fia.egy nagy szent szútra (szanszkrit. lobbanékony. a szél sinto istene. Hold-isten szuszuki (japán) . a pingalával és az ídával együtt 72 ezer elágazása van szusupti avaszthá (szanszkrit) . hogy tartózkodom az alkoholtól és a kábítószerektől. Szani vár.a Nap-nemzetség szusumná (szanszkrit. írott tibeti . Vivaszvatan lakik.fekvő láb-nagyujj emelő-tartás (hatha jóga) szupta trivikramászana (szanszkrit) . unokája Iksvák.a Nap félistene.a tejóceán köpülésekor keletkezett tehén szurák (szanszkrit) .

a történelmi Buddha tanítá-sa.önmagában létező test. burmai kánon) Szutta vibhanga (szanszkrit) .életerő. írott tibeti mdi sde. önlét.Tipitaka. a buddha kája 1. A vezérfonalak kosara Szutta szamgaha (szanszkrit) .önvaló. mahájána Szuzuki. Gándhári és Sakuni apja Szuvarna prabhásza (szanszkrit) .a magától létrejövő üressége szvabháva sziddha grabha (szanszkrit. a tudattól függetlenül létezik. írott tibeti rang bzhin) . hogy valami lényegileg az.tanító írások.az önmagától való létezés megjelenése szvabháva sziddhi (szanszkrit) . a Buddha prózában előadott tanítása szútra jána (szanszkrit) . ami szvabháva vikalpa (szanszkrit) .a szútrák kocsija.Arany ragyogás.Gandhára királya. a szvabhávakája egyik aspektusa .Tipitaka.a szutták előadásának módja (attaddzs-hászaja.a síla kála 8. írott tibeti rang bzhin gjis grub par snag ba) . (Tripitaka) szútránta (szanszkrit) . 2 aspektusa: ágantuká visuddha-dharmakája. a Buddha szavai szútra kála (szanszkrit) . amelyben a személyesen Buddhának tulajdonított szövegek vannak.A vezérfonalak összefoglalása (Tripitaka. a Buddha saját szavai szutta (páli) . páli) .Tipitaka. személyes hajlandóság Szuttanipáta (páli) .vezér-fonal.mdo) . a dvádasángasászana első része.a zen nagy hatású nyugati terjesztője (1870-1966) szva (szanszkrit) . a Kágyur egyik része. atthupattika).Tripitaka. saját. szvabháva visuddha dharmakája szvabháva súnjatá (szanszkrit) . a Kágyur része. Daisetz Teitaro (japán) . A vezérfonalak összefoglalása Szuvala (szanszkrit) . a Tripitaka egyik része. puccshávaszika. halandó ember nem látja. A vezérfonalak kötete Szuttaszamgaha (páli) . hínajána szemlélet szvabháva kája (szanszkrit) . beszéd. példázat gyűjtemény. valódi önmagunk szvabháva (szanszkrit.szútra Szutta pitaka (páli) . példázat. miközben a téves tudatú ember azt hiszi. paraddzshászaja. szakasza Szútra pitaka (szanszkrit.öntermészet. kínai King) .természetes fogalmak szvabháva visuddha dharmakája (szanszkrit) . tömör útmutatás. formája.A vezér-fonalak kosara (5 gyűjtemény).tisztán önmagában léte-ző dharma-test. ami hiányzik a dolgokból. A vezérfonalak elemzése szuttani khépa (szanszkrit.

a jelen-ségek önvalója.a múrti üdvözlése a hindu templomban szvah (szanszkrit) . szent szövegek tanulmányozása.önmagában létező. szvadharma (szanszkrit) . önmagában létező. manu Szvajamprabhá (szanszkrit) . a létezés tértől és időtől független feltételei. ellenszenv) . személyes dharma szvádhjája (szanszkrit) . a megismerés birodalma Szváhá (szanszkrit) . csak rá jellemző tulajdonságai szvalakszana klésa (szanszkrit) . mibenlét. védaná. lépése szvádisthána csakra (szanszkrit) . odaadás. a tökéletes termé-szet.egyedi szenvedélyek (ragaszkodás.önátadás. önmaga által okozott szvajam vara (szanszkrit) .Önmagában Létező.önokozott. önmagára jellemző természet.hindu férjválasztó szertartás az ősidőkben.szvabháva/szvabhávatá/parinispanna laksana (szanszkrit) magában való. önmeghatározó természet. egy dolog természetes.recitálás. tanulás. írott tibeti bgo bo njid kjis grub pa) a saját lénye által megalkotott szvábhávikakája (szanszkrit) . nirmánakája) aspektusainak egysége szvádhája (szanszkrit) . az astánga jóga 2 (nijama)/4.erőközpont (pítha) a nemi szervek és a gyomor között szvagata (szanszkrit) .ég. buddha kája szvabhavata sziddha (szanszkrit.Agni társa szvajam krita . öntermészet. vinnyánam) szvalakszana (szanszkrit) .az 1. kötődés az éntermészethez.önmagában létező test. a tárgy és tudat együttes nem-létezése szvabhávakája (szanszkrit) . szankhára.a három test (dharmakája. szannyá. önálló létező.remetenő szvakíja dristi (szanszkrit) . szubsztancia. szambhógakája. a hamis (khandikus) eszmerendszer teljessége (rúpa. leginkább a rádzsáknál Szvajambhu (szanszkrit) . Nepál (Kath-mandu) központi temploma Szvájambhuva (szanszkrit) .az önlétezésbe (a személyiségbe) vetett hit. a jóga 8 angája közül a 4. önazonosság. a dolgok önmagukban való saját magukat meghatározó természete. önjelleg.a karmától okozatilag függő saját. a Teremtő Szvajambhúnáth sztúpa (szanszkrit) . önlét. egy konkrét dolog sajátos jellemzője.Szvajambhu fia Szvajambhuva manu (szanszkrit) .egyéni sajátosság.

ellenzi a dualizmust szvapná vaszthá (szanszkrit) .a gondolatmenet felidézése (behatárolt. a négyágú. írott tibeti rang dbang can) . a Buddha szívének pecsétje.szektaalapító a 19. kiter-jedt. saját személyünk szvarga (szanszkrit. a 3 világ: 1.beteljesedés szvasztika (szanszkrit. Indra otthona szvarnahasta (szanszkrit) . a jobbra néző kereszt Visnu és Ganésa szimbóluma is szvatantra (szanszkrit.önmegnyilvánulás szvapudgala (szanszkrit) .a dzsiva izzadmányból született (a növények és magasabb rendű állatok közötti) avidjá létfokozat T .a 2.az álom tudatállapota. tézissel és érvvel összefüggő következtetésmód szvátantrika (szanszkrit) . a szatí tiltása Szvámi Vivekánanda (szanszkrit) .szvalingavat (szanszkrit) . a nők újra-házasodási joga. öntörvényű.saját fonalú érvelésmód. manu szvaszamvitti (szanszkrit) . ég. égi.saját jelleggel bíró szvámi (szanszkrit) .önszemély. boldogság. a napkultusz szim-bóluma. aki ura érzékeinek Szvámi Nárájana (szanszkrit) . tört karú kereszt az élő rendszerek belső dinamizmusának jelképe. század végén.független szvatantra anumána (szanszkrit) . Rámánudzsa bölcseleti rendszerre épül. menny.aranykezű.Szahadzsánanda alapította a 19. 2. Rámakrisna bengáli bráhmana tanítása után. szerencse. ha ágai jobbra (tibeti) és rossz. föld feletti. írott tibeti mtho ris) .öntudat szvasziddhi (szanszkrit) . jó. végtelen).magas birodalmak. a madhjamaka rendszer egyik aliskolája szvátman (szanszkrit) . föld alatti. a szamdnyá szkandha egyik összetevője szvédadzsa (szanszkrit) . a Hatha jóga pradípiká feltételezett író-ja szvavicsára (szanszkrit) .a lemondott személy.önállóság iskola. földi.szvaszti = jólét. 3.saját maga. Lakshmi jelzője Szvarocsisa manu (szanszkrit) . ha ágai balra néznek (bön).jógi. az AUM-ból az U szvaprakásatvam (szanszkrit) . az emberek és az istenek világa a 3 világ körül. ejtett tibeti jun drung) . önmaga Szvátmáráma (szanszkrit) . jótékonyság. század-an. kulturális tevékenység.

fűszerezett olvasztott vaj. tűz. ajanamsza ta hiera (görög) . istenekkel kapcsolatos elképzelések taanit Esztér (héber) .háromágú korona Tagzang (ejtett tibeti) .az isthmosi ünnepségek Ta mo (kínai) .ló. dél.vágás.a test elhagyása a kendóban tai csi (kínai) . szamaszthiti (hatha jóga) tadka (szanszkrit) . férfi jellegű (pho. emlékezetbe vésés tádászana (szanszkrit) .négyévenként (2.Paranirmita vasavartin tai csai rju (japán) . küzdelem fegyver nélkül Tai csing (kínai) . a jin jang szimbolikus .kargyüpa iskola Tibetben tágin (héber) .a taoista kánon 3. rögzítés.a jószerencse szertartása ta theia (görög) . vallási cselekmények (latin cultus) Ta Hio (kínai) .annak az Egynek tadanga pahána (szanszkrit) .Eszter böjtje tabezone (japán) .hegy-tartás.a nemeai ünnepségek ta Olympieia (görög) .ta (ejtett tibeti.zoknicipő tacsi (japán) .Paranirmitavasavaretin ta Isthmia (görög) . írott tibeti bkra sis) . vagy 3.Bódhidarma ta Nemeia (görög) . kecske) bőre.Legmagasabb Fenség.a taoista kánon 1. hónapban) megtartott játékok Olympiában ta Pythia (görög) .behelyettesítés által történő elhagyás (vinaja) tadárammana (szanszkrit) . kötetének kiegészítése Tai hszüan (kínai) . a Konfuciusznak tulajdonított klasszikus könyvek (Szí Su) egyike ta hua zi zai tian (kínai) . őstudat.Nagy Tanítás. kötetének kiegészítése Tai huang (kínai) . 120 napos gyermek első szilárd táplálékának ünnepe tabi (japán) . ájur véda tádzsa szúja (szanszkrit) .isteni dolgok. majd 4évenként ta si (ejtett tibeti. hosszú kard tacsikata (japán) . írott tibeti stag lung pa) .a kb. írott tibeti rta) .Nagy Egy.az irigy istenek buddhája táhor (héber) . állatövi jegy. jang).a pythói ünnepi játékok Delphoiban 8-.a kuruk rádzsa avatási szertartása tag lung pa (ejtett tibeti.tiszta állat (juh. etika. más néven Fu shi Tai ki (kínai) . amire a Tórát írják Tahua zizai tian (kínai) .táncos geiko tad ekam (szanszkrit) . a világ és az ember kölcsönhatása.Nagy Végső.szent dolgok.azonosítás. a 7.

kötetének kiegészítése Taigú (japán) .a harminchármak a Méru-hegy csúcsán. 1632) takuhacu (japán) . a Jadzsur véda bráhmanája. Ameno minakanusi alatti személye a sinto isteni hármasságnak tákánot (héber) .lényeg.dobhordozó.tigris. 11 rudra. 2 asvin.dobos nő taiko mocsi (japán) .a taoista kánon 2. 12 áditja taju (japán) . 7.álkérdés.Isteni Atya). 8 vászava. írott tibeti stag) . állatövi jegy. nem gése tak (ejtett tibeti. az égi mezők. valamilyen okból kiemelkedően fon-tos taiszai (japán) . amire a mester maga adja meg a feleletet Tajasztrimsa (szanszkrit) .kincses csónak Takéma (ejtett tibeti) .kis méretű feliratos kőtömb . a Jadzsur véda upanisadja. ajanamsza Takama no hara (japán) .nagy eredőpont taiko (japán) . kelet. a 3. férfi jellegű (pho. Tokojo no kuni) Takamimuszubi (japán) . a sinto szerint itt laknak a kamik (ld.ri bo tala talalát (egyiptomi) . jang).nagy sinto templom.kínai császár (i.zen mester taiji (kínai) . a hagyomány szerint a Svétásvatara upanisad szerzője Taj cung (kínai) . a testben az agyhoz kapcsolódnak takhlesz (jiddis) .napernyő tála'i phreng ba (írott tibeti) .a Jadzsur véda áranjakája.áprilisi ünnepségsorozat a sintóban a mezőgazdasági munkák előtt Taittiríja upanisad (szanszkrit) .dob taiko dzsoro (japán) .vitatkozó (de hamisan érvelő) Taksaka (szanszkrit) .ábra Tai ping (kínai) .sz. még Jomo no kuni.őrző takkin (szanszkrit) .a mérges kígyók királya Takuán Szóhó (japán) .sz.a 48 haragvó istenség nyolcas csoportja.). egy otoka gésa taisa (japán) . fa.zen szerzetesek kolduló útja tála (szanszkrit) .Magasztos Fenségű Nemző (Kamiroki .a művészetekben jártas nő.a 3 másik világ egyike. megélhetés takilcsi (mongol) . A Fogoly fiainak titkos tanítása.vallási intézkedés takarabuna (japán) . sz.Mozdulatlan bölcsesség titkos feljegyzése (Fudocsi sinmjóroku) (i. lányát vette el Szongcen Gampo taj jü (kínai) .

van finom és durva formája.ékszerkerítés.tisztátalan állatok Támralipta (szanszkrit) . sötét őselem Tamaszá (szanszkrit) . (Áldott légy. krétai napisten.Talavakára upanisad (szanszkrit) . és megparancsoltad nekünk.az emberben lévő szellem a sintóban tamasz (szanszkrit) . nehézség. manu tamaszá vidhjá dzsada (szanszkrit) . maga-tehetetlenség.a tanulás háza. bő felsőruha gyapjúból vagy lenvászonból. radzsasz) tamasz avidjá dzsada (szanszkrit) .összekapcsolódás táme (héber) . tanítás. (ld. Siva irányítja tamagusi (japán) . ara mitama.a 4.fehér papírcsíkok az esküvői szakaki ágon a sintóban tamála (szanszkrit) .június-július tan (japán) . 4 szögletén cicittel talmid hákhám (héber) . bronzember tálu (szanszkrit) . 500 körül) Talmud jerusálmi (héber) . helyzeti tehetetlenség.a tudatlanság kötőereje. sötétség. titokzatos ékszer. a sinto templom második belső kerítése tama guna (szanszkrit) . felvételekor: Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám. kusi mitama). aser kidsánu bömicvotáv vöcivánu löhitatéf bacicit. szaki mitama.a tálit zacskója tálisz (jiddis) . lelki és értelmi sötétség. összehúzódás. kínai csí) .titokzatos lehelet. homály.nép. Örökkévaló Istenünk.egy ország tamuz (héber) . a világ királya.öntudat nélküliség. 37 cm széles és 12 m hosszú .sz.tanuló bölcs talmud (héber) . öntudatlanság.az egyik guna.kis talit. a misna és a gemara (bef. a lélek fogalma a sin-tóban (nigi mitama. őselem.folyó Észak-Indiában Tamaszá manu . felsőfokú iskola Talmud bávli (héber) .a jeruzsálemi Talmud.babilóniai Talmud (bef.sz.imakendő talit (héber) . szattva. aki törvényeiddel megszenteltél. merevség. 360 körül) Talós (görög) . imakendő.a szájpadlás hátsó része tama (japán) .) talit katan (héber) .köpeny.ruha mértékegység. a születés előtt 4 hónappal lép be a testbe tama gaki (japán) .egy fa neve tamasii (japán. i.A tapsolók titkos tanítása táleszbájtli (jiddis) . i. hogy a rojtokkal beburkolózzunk. de lehet boldog és titokzatos része is.

a gyermek első születésnapja Tandzsur (ejtett tibeti. érvénytelen tantra (szanszkrit.város a Delta keleti felében.ragaszkodásból eredő képzet tanhábhini vésza (szanszkrit) . kifinomult tudat. szomjel-pusztítás.csarnoki elöljáró. dinasztiáig. bor (madja). Mára egyik lánya. indiai mesterek magyarázatai tang tou (kínai) . vibhava tanhá = az elmúlás szomjazása tanhá kája (páli) . a nirvána Tanisz (egyiptomi) . szúksma bhúta tanna (szanszkrit) . tagja. szexuális egyesülés. helyzete körülbelül megegyezik a korábbi Avarisz és Per Ramszesz helyével. káma tanhá = a gyönyör szomjazása. királyi székhely volt a XX. a mahá-jána buddhizmus fejlődésének utolsó szakasza.pusztán az. íz.a Száma véda bráhmanája tandzsóbi (japán) .szomjtest. dhammatanhá. a jelenségvilág a rend és a káosz bonyolult összjátéka.szomj.a Kőrösi Csoma Sándor Buddhológiai Intézet utódja 1991-től tana . bhávatanha.nem igaz. hal (matszja). de gyakorlat a transzcendentális extázis elérésére. az 5. misztikus gesztusok (múdra). nidána. vágy (kámatanha. bizonyos rendszer által szabályozott ábrázolások. a nirvána Táná'ch (héber) .Tanka Sidzsun Tan Kapuja Buddhista Főiskola . mint Natarádzsa. Zoán. a csan novíciusok oktatója tanhá (páli) . tiszta anyagi elem. a paticcsa szammupáda 8.Siva tánca. a tantrikus gyakorlatok lényegüket tekintve térnek el a .a szomj megszüntetése. gandhatanhá. 131 kötet. sóvárgás. raszatanhá. phótthabbatanhá.szövet. szexuális egyesülés (maitunja).-tól a XXII. szaddatanhá. életszomj. Ószövetség tándava (szanszkrit) . ragaszkodásból eredő hit tanhákkhaja (szanszkrit) . írott tibeti bstan 'gyur) szöveggyűjtemény. érintes). alkalom. az 5 érzékszervhez tartozó érzetek tanhá mannyaná (szanszkrit) .a szótó 46. szövedék.Biblia. Dzsan Tanka Sidzsun (japán.a test iránti erős vágy dogmatikus hite. ?-1119) tanmátra (szanszkrit) . a szertartásokhoz 5 mágikus dolog kell: hús (vamsza). hang. a teremtés és pusztu-lás folyamatosságát jelképezi Tándja (szanszkrit) .védelem. fonal. Szári-putta szerint: rúpatanhá.sz. bháva tanhá = a keletkezés szomjazása. vágykioltás. háló. szag. írott tibeti rgjud) . vibhavatanha). 5 elvonatkoztatott érzetminőség (alak.Tan Hszia (kínai) . kínai Tan hszia) . pátriárkája (i.

önfegyelem Tapussza (páli) . az isteneknek és az ősöknek ajánlja.hósen tat (szanszkrit) .követői az élet egészével kívánnak azono-sulni. 3. mi tantrajána (szanszkrit) . jóga. a vadzsrajána másik neve tantrikus jóga (szanszkrit) . égés. egy folyóban állva két kézzel vizet merít. Ava-lókitésvara rokonai. mánaszika). anuttarajóga. a jóga 8 angája közül a 3. 14 ezer Anuttara jóga tantra.ez az. Bu szton szerint: 4 ezer Kríja tantra. női megmentők (fehér vagy zöld). kríja.az összefonódás. 12 ezer Jóga tantra.Védáktól.szertartás.a vitatkozás művészete tarpa (ejtett tibeti) . morzsaszórás vízbe tász (jiddis) . agyvíz. ájur véda tarpana (szanszkrit) . Szat teremtő szavak egyike . (dzsiriki) tárjág micvot (héber) .Damcik Drolma (ejtett tibeti).ros hasaná délutánján mondandó ima. ubhajacsarjá.forró. 8 ezer Ácsára tantra. 1447-ben taslih (héber) . megsokszo-rozás útja.a 613 Tóra-i parancs tarkavidjá (szanszkrit) . yungs 'bru tariki (japán) . Gendün Drub alapította i. a két ukkalai kereskedő egyike Tárá (szanszkrit) . kegyetlen önsanyargatás. tapaszja (szanszkrit) . vezeklés.külső erő a megszabaduláshoz.az istenek az emberek boldogságát megzavarók Táranátha (szanszkrit) . női bódhiszattvák tarachódés (görög) . 4. givang. li khri. szerda. bilva. forró pokol tapasz (szanszkrit) . összeszövődés. az élőlények iránti egyetemes szeretet megszemélyesítői.az egyik kapha. de a hagyományos buddhizmustól is. a saktik egyik csoportja.kolostor Sigace mellett. 4 fokozat: 1.aszkézis (sáririka. írott tibeti bkkrasis lhun po) . a mantra jóga gyakorlata tasi láma (szanszkrit) . forr. felmelegít. a Buddha anyja.a pancsen láma Tasilhunpo (ejtett tibeti. dúrvá. 2. az Óm.dharma tápana (szanszkrit) . az ős-természet.végső felszabadulás tarpak (szanszkrit) .dvevácsika. és a többi indiai vallásgyakorlattól. 6 ezer tantra az előző 3 témakörben.tibeti történész tárgy. Tat. 4 ezer Kalpa tantra. vácsanika.sz. 8 szerencsés .me long. és rövid uton elérni a móksát tao (kínai) . dung dkar.

buddha-magzat. éncsináló. manasz.egy buddha rosszakaratú megsebzése tathágatí (szanszkrit) .ez vagy te (az vagy te. majd más. valóság.tat tvam aszi (szanszkrit) .pozitív. ekként (így) távozott (tathá gata). tédzsasz. sabda. a Buddha egyik állandó jelzője. kínai zhen ru) .aki látja a valóságot Tathag (ejtett tibeti) . Önvaló. mahájána Tathágata sarire dusta csittaruhirot pádana (szanszkrit) .fémtárgyakon használt díszítési eljárás. az-ság. szavak nélküli felismerés. értelme lehet: a többi buddhához hasonlóan érkezett erre a világra. de tath' tvam aszi (ilyesféle vagy te) tatami (japán) . rendszerint .Hárommagvú Bika.aMester titkos tanítása. vács. ősanyag. a dolgok valódi természete. a tárgyba mintát vésnek. valóság. a dharmakája egyedi megjelenései. rasza. szparsa. a tudat egyensúlya tatra tatrábhinandiní (szanszkrit) .az abszolút valóság. prithivi. vagy céljához érkezett tathágata garbha (szanszkrit. írott tibeti de bzhin gshegs pa) . csitta dhátu Tathágata guhjaka (szanszkrit). rettenetes loa. váju. ahamkára. szem. bőr. páni. illetve távozott el innen. páju. kínai ru lai zang) .az ephesosi Poseidont kiszolgáló fiúk tausírozás (egyiptomi) . ákása) Taureau trois graines (vodu) . tulajdonképpen a védikus átman. a jógacsárja iskola fogalma. szthúla sarira. nyelv. harmónia. gandha. vagy a többi emberhez hasonlóan érkezett (anyaméhből született). upasztha. elsődleges lényegiség. hatalommal telített szellemi egyensúly. illetve ugyanúgy két lábon jár.ilyenség. a tudat természete. fül. tattva tatra maddzshattatá (szanszkrit) .ismeretlen korú szánkhja szöveg tattva/tathatá/dharmatá (szanszkrit) . lehetőség a megvilágosodásra. egy marék fűvel lehet lecsillapítani tauroi (görög) . megvilágosodás. mahátattva.az ekként érkezettség csírája. ami minden élőlényben benne van. orr. abszolútum.90 x 1.az igazság szólója tathadasszitája (szanszkrit) . való-ság (elemei: múlá prákriti. olyanság. vagyis te vagy isten).női buddha tathatá (szanszkrit.a 14. rúpa.itt is-ott is élvező. dzsala. mint ők. dalai láma nevelője tathágata (szanszkrit.ekként (így) érkezett (tathá ágata). ami te vagy. páda. a sóvárgó vágya-kozás Tattva szamásza (páli) .80 m méretű rizsszalmával töltött matrac tatha váditája (szanszkrit) .

ami szent. innen szállt le Májába a fehér elefánt (szita-nága) tavnet (héber) .olajmécses telestérion (görög) .nemesfémből készült huzalt kalapálnak a vésetbe. S'mót (A kivonulás könyve). Bámidbár (A népszámlálás könyve.az istenek művészete tédzsasz (szanszkrit) . S'mót (A kivonulás könyve). az áldozatok helyett teflin sel jád (héber) . Tóra = B'résit (A teremtés könyve). mely az épülethez tartozó megszentelt terület határát jelöli. 10 cm tefillin sel ros (héber) . a gé hiera részei. amely így elütő színével díszíti a tárgyat. niello.a legalacsonyabb isteni régió. szimbolikusan a rendet (az ahhoz tartozó területet) választja el a külső világot jellemző káosztól. közös elmélkedés tela pradípa (szanszkrit) . ld.(Tóra) = B'résit (A teremtés könyve). hétköznap háromszor.imák.tenyérnyi.az összetekert Tóra öve tchatcha (vodu) . D'várim (A tóraismétlés könyve) tava (ejtett tibeti) .megnéz.ima. hogy a ta uszir egyiptomi kifejezésből eredjen a neve Táv (héber) .). megvizsgál tavang (ejtett tibeti) . (kicsit hasonlít a niellóhoz. hő. a .01-03 teien (japán) . a szthula saríra része teekshagni (szanszkrit) . ragyogás. Vájikrá (A papok könyve). paloták körül.tűz.a zen szóbeli átadása előadás formájában.csörgő a tökfa (Crescentia cuyete) terméséből techné (görög) . (egyiptomi) körfal templomi épületegyüttesek.templomi tulajdonban lévő földek.campa és thukpa fogyasztásához való agyagedény Távatimsza (szanszkrit) . ünnepnapon négyszer. D'várim (A tóraismétlés könyve) 'Táv' (héber) . mindent. világosság. Vájikrá (A papok könyve).az étel elégése túlzott agni miatt.külső nézőtér a megaron fölött témáni (héber) . vagy az intarziához.jemeni zsidóság temenosz (görög) . teljesen valószínűtlen. szíjjal ellátott bőrdobozkák tefilot (héber) . jom kippurkor ötször. kb.fej tefillin tefillin/tfilin (héber) . égés. fényes-ség. Indra ege.kéz tefillin tehén órája (kínai) . a 33 isten ege. Bámidbár (A népszámlálás könyve.kert teisó (japán) . az egyik mahábhúta. ájur véda tefáh (héber) .Biblia. a test melege.

a maiko és a geiko üdvözlő ajándéka . 225 könyv.szótó zen mester (i.zen-szekta. 580 körül. a Földközi tenger medencéjében élő indoeurópai népek gyűjtőneve. jellemzően nyerstéglából építették. akik i. Szekitó tanítványa. 806-ban.sz. írott tibeti rten mkhar) négyszögletes kőhalom. 9.kéztörlő. passzív megváltás tengeri népek (egyiptomi) . kínai Tien tung Zsu csing) . kultuszhely tencsö (ejtett tibeti) .egy kolostor. a ma ismert népcsoportokkal való beazonosításuk nem teljesen biztos Tengyeling (ejtett tibeti) . írott tibeti bsan 'dzin rgja mcho) . a kínai iskola alapítása i. dalai láma (1935-) tendzsiki tokucsi (japán) . kínai Tien tai) .sz. felületét időnként díszítették temizuja (japán) . írott tibeti bsztan 'gdzsur) . hogy a látogató belépés előtt megtisztulhasson. esetleg tarszosziak).sásztra ten del (ejtett tibeti. században élt tudós.sinto szentély bejárata melletti víztartó.a 48. Tulku Dzsampel Delek Tengyur (ejtett tibeti. sekelesek (szicíliaiak).nidána ten khar (ejtett tibeti. kínai neve a Ning po melletti Tien tai hegy után. kínai Tien huang Tao vu) . ?-807). csan kolostor Tendó Njodzsó (japán. macs-kaiskola. a tibeti kánon egyik része Tennó (japán. turusák (etruszkok. 1200 körül kelet felé irányuló mozgásukkal átrendezték a Közel-Kelet képét és erőviszonyait. alapja a Lótusz szútra.a 14. a legszerencsésebb esetben forrás ten csö (ejtett tibeti) . központjuk Káncsípuram. Szugavara no Micsizane kamija tengalai (szanszkrit) . alapítója Szaicsó (Dengjó Daisi) a kínai Dzsih i mester után i.e. hegy.déli srívaisnavák.pravritti-vidnyána Tendzsin (japán) . írott tibeti rten brel) .profántól. a Kágyur kommentárjai.függő keletkezés ten drel (ejtett tibeti) .sz. 1163-1228) Tendó Szókagu (japán) . szótó pátriárka Tendzin Gyaco (ejtett tibeti. lukák (lükiaiak) és sardanák (szárdok) alkották őket. oktatás sinto istene. III.lefordított tanítások.sásztra Tendai (japán.a tanulás. Rjútan mestere tenogui (japán) .sz. Ramszesz sikerrel szállt szembe velük Egyiptom védel-mében. mennyei oltár.vegyes etnikumú. az akhaiwasák (achájok).zen mester (i. valójában az i.sz.

a világot segítő.zen mester.a megvilágosodotté: 1.tavi ebihal. mely igen gyakran jellemzi az egyiptomi ábrázolásmódot természetfeletti tudás (10) . 5. tiltott étel. a jövő előrelátása.és akadálynélküli.tépett. lényeknek segítő.Padmaszambhava tanítványainak inkarnációi. részrehajlás nélkül mindenhol megjelenő.december-január tevila (héber) . a tíz irányt átható. 10. mások gondolatának ismerete. aki fölvette a hármas menedéket tévét (héber) . 9. Gutei mestere tenzo (japán) .a bódhiszattváknak: 1. 3.módszer thadi (szanszkrit) . filozófiai mű. 4. különböző formákban való megjelenés. Padmaszambhava művei ter tön (ejtett tibeti.kézilámpás kő a kertben test (10) .főszakács a zen kolostorban teológia (görög) . X és nem-X különbözők vagy kölcsönösen függetlenek.állati vagy fél-állati alak. a képességeknek megfelelően egyforma.vörös szakáll.zsidó mészárosok könyve thabs (írott tibeti) .alámerülés Tevuos Shor (héber) . kívánságokat teljesítő Tétard l'étang (vodu) . akik megtalálhatják a termákat terakoja (japán) . 7. a lények nyelveinek megértése. nem káser teriomorf (egyiptomi) . írott tibeti gter ma) . írott tibeti gter ton) . de megtalálásra szánt irodalmi. rejtve segítő. 5.Istenről szóló tudás ter ma (ejtett tibeti.Tenrjú (japán. szellemi utazás a buddhaföldekre. kínai Tien lung) . 3. a lények előtt folyton megjelenő. csatuskotjapádánupattijukti (X és nem-X azonosak vagy kölcsönösen függőek.elrejtett. minden hang értése. Agoué tetralemma négyszeres tagadás. következő születések tudása.upája thabsz (ejtett tibeti) . 2. előző életek ismerete. 6. a katakali tánc egyik jelleme thal gyur pa (írott tibeti) . X és nem-X azonosak is és különbözőek is. 10. 6. a szamádhiba lépés tudása tesoku isi (japán) . 8. X és nem-X nem azonosak és nem különbözőek) tevácsikászávaka (szanszkrit) .prászangika . 4. számtalan jövőben megjelenő. a dolgok igaz természetének tudása. 7.hármas folyamodású laikus hívő.kis falusi templomi iskola teréfa/táréf (héber) . 9. 2. 8. ragaszkodás.

de ajtóra festett jelkép is.rendfőnök Théseia (görög) .Visvabhu thang ka (ejtett.a második isten.sárral tapasztott.istentan (Platón) theologos (görög) . mintsem a megér-zésre és az átélésre. vallásos tekercskép. Az idősebbek dalai (zsoltárai) théraváda (szanszkrit) .thallophoros (görög) .zászló alakú festmény.Tipitaka. imazászló. Az idősebb nővérek dalai thériolátria (görög) . műemlékekben rendkívül gazdag.az istenek megjelenése állat alakban théro (szanszkrit) .démonfajta Théba (egyiptomi) . eredetileg a konyhát jelentette Thapussza (szanszkrit) .aki elmélyül a mítoszok problémáiban theos deuteros (görög) .ukkalai kereskedő Thargélia (görög) .az egyik. theg cshung (írott tibeti) .Tipitaka. stb.istenek iránti tisztelet théra (páli) . ma (Karnak és) Luxor áll a helyén. hosszú ideig uralkodói székhely. inkább a tudásra és tapasztalatra épül.jána Themis (görög) . majdnem félúton a legfőbb vetélytárs Memphisz és az első katarakta között. eredeti nevén Uaszet vagy Waszet. prótogonos (Philón) theosebeia (görög) . írott tibeti thang ka) .a hínajána Srí Lankán fennmaradt irányzata. alapvető tényező az idő és a mozgás Thérí gáthá (páli) .hínajána theg pa (írott tibeti) . a Királyok és a Királynék völgye.Apollón ünnepe Thargélion hónap 7-én (Athén) Thargélion (görög) . külső támasz thap (ejtett tibeti) .olajágat tartó idős polgár (Athén Parthenón-fríz) thams csad skyob (írott tibeti) . téglából készült tűzhely.edény a gabonák zsengéiből készült főzetnek.a tizenegyedik hónap. fénykora az Újbirodalom idejére esik. ha nem legjelentősebb város Felső-Egyiptomban. Deir el Bahari. hozzá tartozik ugyanis a „thébai nyugati part”. a Pleiasok feltűnése idején thargélos (görög) . Medinet Habu.Théseus emléknapja Pyanepsión 8-án (Athén) Thesmophoria (görög) .öreg Théra gáthá (páli) . a vének tana.állatok imádása thériomorphismus (görög) . az első kenyér az új búzából the (ejtett tibeti) . Deir el Medina.nők ünnepe Pyanepsión 9-étől 13- .az igazságosság istennője (és Diké) theologia (görög) .

tigris.e. királya (i. Gaia és Uranos gyermeke thiasos (görög) . a kor nevezetes uralkodói I. írott tibeti khri gcug lde bcan ral pa can) .Biblia.szakmai jellegű egyesülés. testi jelleg /űr/) egymásba oldódik thína (szanszkrit) .dhútanga thun bzhi (írott tibeti) .közeli.beteljesülés thob ba/njer thob (írott tibeti) . temploma: Hermopolisz thudong (thai) . írott tibeti) .holdisten.letett dolgok a megaronokban Thesze (ejtett. hangsúlyos . az írnokok védnöke.tho va tho rang (ejtett. Thotmesz. írott tibeti khri srong lde bcan) .tengeristennő. i. hajnal.sz.4 x 3 kettős óra (ld.kapála Thogs Med (írott tibeti) .tunyaság thína middha (páli. azokkal egykorú (kb.a szadak szellemek királya Thetis (görög) . írott tibeti mthun nyi) . a halál folyamatában a test 5 eleme (hús /föld/.a 13.pöröly thob (ejtett. és Hatsepszut.relatív időtartam (csittakkhana) tho ba (írott tibeti) . dalai láma (i.harmónia thúpa (páli) .sztúpa Thupten Gyaco (ejtett tibeti) .közönséges fogadalom thun mong pa (írott tibeti) . 1493-1425). írott tibeti tho rangs) . jelképe: íbisz. írott tibeti) .(i. orgeones Thicuk Decen Relpacsen (ejtett tibeti. írott tibeti thig le) . órák) thun mong gi dngos grub (írott tibeti) .Aszanga thom tra (ejtett tibeti) . 815/817-836/838) thig le (írott tibeti) . szanszkrit sztjána middha) .óriás panda Thonmi Szambhota (ejtett tibeti. pávián. lélegzet /levegő/. Thotmesszel és leszármazottaival kapcsolatos. szobraikra jellemző a kerekded arc. kelet 03-05 tho va (ejtett tibeti. és III.sz. végső elérés thod pa (írott tibeti) .feloldódás.ducö. testnedvek /víz/. testhő /tűz/. a tibeti írás megalkotója Thot (egyiptomi) .áig (Athén) thesmos (görög) . írott tibeti tho ba) . Zsoltárok thimrim (ejtett tibeti) . 742/755-804) thiti (szanszkrit) .közönséges emberfeletti képességek birtokosa thun mong ma jin pa (írott tibeti) .bindu T'hillim (héber) . 1875-1933) Thutmoszida (egyiptomi) .tunyaság-fáradtság Thiszong Decen (ejtett tibeti.általános fogadalom thun nji (ejtett tibeti.sz.I. írott tibeti thon mi sam bho ta) Szongcen Gampo tanácsnoka.Tibet 41.bindu thik le (ejtett tibeti.

az . az ember egyik lelke.közepes congo dob tinavat tháraka (páli) .félelem a dicstelen élettől. lényeg ti bô nâj/ti bon ange (vodu) . ájur véda tikun (héber) .a Dionysos-hívők fenyőtobozban végződő és repkény-nyel bevont botja thysia (görög) .03-05 tíká (szanszkrit) . az istenek tisztelete timebal (vodu) .a császár barátja.erdő (ma Csidambaram). konfucianizmus Tien tung Zsu csing (kínai) .a Menny útja. amit „a thutmoszidák hatalmi harca” néven ismerünk thymos (görög) . a halottak lelki üdvéért adott vendégség tilaka/tikká. a kort trónviszály árnyékolta be.szamádhi ting nge 'dzin bsam gtan gji bar do (írott tibeti) .Sang ti.a 3 congo-dob közül a legkisebb Ti Jean Zador (vodu) . hogy megegye őket ti lun (kínai) .égő áldozat Ti (kínai) .3 földrajzi régió: Ü Cang. Do Me T'ien (kínai) .kínai buddhista (jógácsára) iskola ti szin (kínai) . erőteljes.Tendó Njodzsó tien tzu (kínai) . hajlott orral.pofacsontokkal. ősi király tigris órája (kínai) . az árnyék szélén van. a két szemöldök közötti buddha-jel (Buddha randham) Tilla (szanszkrit) .Tennó Tien lung (kínai) . aki a pálmafákról ugrik az emberekre. menny Tien huang Tao vu (kínai) .fűvel való behintés.Tenrjú T'ien t'ai (kínai) .a két szemöldök közé festett azonosító jel. megbocsátás viták után ting nge 'dzin (írott tibeti) . Do Tö. megtisztelő cím Tibet .Zandor hercege.kis jóangyal. bindu (szanszkrit) . lélek thyrsos (görög) .a menny fia.életerő. kis piros ruhás ember. ahol Kálí táncversenyre hívta ki Sivát timé (görög) . Tendai Tien tao (kínai) .alkommentár tikapatthána (szanszkrit) .javítás. Ég. az ember közérzete ti congo (vodu) .a tudati folyamatok által előhívott testi jelenségek tikta (szanszkrit) .keserű. alapítója Chih i.a Lótusz szútrára épülő iskola.Úr. eljegyzési szertartás.

Péta vatthu .e. a kánont az i. Kathá vatthu .A társított gyűjtemény IV.Az ismertető (Szövegértelmezők kézikönyve.A vezérfonalak összefoglalása 18. Dhátu kathá . Parivára . Pétakopadésza A kosarak feltárása 19. értelmezéstan) (C) Abhidhamma pitaka A kiemelt eszmék kosara (7 könyv) I.elmélyülés. Itivuttaka . Szutta vibhanga . Csullavagga . Maddzshima-nikája .A vezérfonalak kötete 6. Mahávagga .A fegyelmezés kosara (5 könyv) I. Csarijá pitaka .Vitapontok (szerzője a hagyomány szerint Moggali-putta . A szerzetesfivérek kötelezettségeinek elemzése) 2 Bhikkhuní vibhanga . Niddésza . Anguttara nikája . Dzsátaka .Buddhák krónikája 15.A mutató (szerzője Száriputta) 12.Függelék (szerzője egy Dípa nevű szingaléz szerzetes) (B) Szutta pitaka .Az eszmék rendszere II. Dhamma szanganí .A nagy elemzés (Bhikkhu vibhanga. Szamjutta nikája .A szerzetesnővérek kötelezettségeinek elemzése II.Tripitaka. A hármas kosár. Puggala pannyatti Személyfogalmak (Jellemtan) V. Szuttaszamgaha .Rendtartás 1. Dhammapada .A szétismerés útja 13.A sorjázott gyűjtemény V.A nagy rész 2. században jegyezték le Srí Lankán. (A) Vinaja pitaka .Születésregék (a jövendő Buddha előéletei.A vezérfonalak elemzése 1. Udána .Az idősebb nővérek dalai 10.A közép(hosszú) gyűjtemény III. a szemlélődés köztes léte Tintini (szanszkrit) . állatmesék) 11. tkp. Mahá vibhanga .Az égi paloták történetei 7. Khuddaka nikája .Az idősebbek dalai (zsoltárai) 9. Dígha nikája .Az éhező szellemek történetei 8.Szózatok 4.A hosszú gyűjtemény II. Thérí gáthá . Théra gáthá . Pati-szambhidá magga . Vimána vatthu .Az „így-mondottak” 5.A vezérfonalak kosara (5 gyűjtemény) I. Buddhavamsza .A viselkedés kosara.A rövid gyűjtemény 1. 1. Apadána Hőstettek (Szerzetesek legendái) 14. Nettippakarana . Khandhaka . Szuttanipáta . Milinda panyhá Menandrosz király kérdései 17.Rövid olvasmányok 2. Khuddaka pátha .Az igazság szava (A Tan ösvénye) 3.az egyik sziddha Tipitaka (páli) .Érzékelemek (Értekezés az elemekről) IV. A burmai kánonban még további 4 szöveg: 16.A kis rész III. Vibhanga Elemzés (Részletezés) III.

a szemügyre vételezés tökéletes megértése tirjagjóni (szanszkrit) .egy dél-líbiai törzs. az egyik legfőbb méltóság a fáraó után. ösvénycsináló.révész. képviselője Adzsita Lászakambalí az i.alkommentár (tiká. az állatvilág tíranaparinnyá (szanszkrit) . rév.nyújtott fordított arc-tartás (hatha jóga) tirjarics (ejtett tibeti.megbocsátás tittha natthikavádin (páli) .révkutató. böjtnap tisri (héber) .dajka Tithénidies (görög) .vezír. szellemi erőpont.hármas folyamodás. már az Óbirodalom idejétől ismertek.laikus buddhista szekta tiszaranam (páli) . a nem-buddhista vallások hívei tisa beav (héber) . írott tibeti dud'gro) . a dzsainizmus őse.állatok. volt Mahávíra Dzsina tírthika/tírthja (szanszkrit) .gázló.az út megtalálói.szentjánosbogár-tartás (hatha jóga) titthija (páli) . században titthakarana (páli) .Artemis Korythalia ünnepe (Spárta) titikkhá (szanszkrit) .Okviszonyok (Terebess Gábor után) tippaní (szanszkrit) . tittha tanító tjága (szanszkrit) .a Buddha 3 tudása tithénai (görög) . dvevácsika tisszo viddzsá (páli) .Párosítások VII. az Újbirodalom derekán a maswasák szorították ki őket területeikről tnáim (héber) .e. hanem közigazgatási jellegű cím tjemehu (egyiptomi) .ösvénygázló.tartózkodás tjar bon (ejtett tibeti) .bön tjati (egyiptomi) . rév. egy tittha gyülekezet vezetője titthászana (páli) . hindu nihilista filozófiai irányzat. zarándoklat tirthankara (szanszkrit) .szeptember-október tissó kó szeikai (japán) . a rúpa rúpa bhúmi egyik csoportja tirjangmukhóttánászana (szanszkrit) .az első és a második Templom pusztulásának emléknapja (áv 9). Jamaka . naitja pítha Tirthá Rádzsa (szanszkrit) . szélsőséges.Tissza) VI.esküvőn a nászok közötti írásos . gázlókészítő.gázló. nem katonai.átkelőhely utazás.állati anyaöl.állat tírtha (szanszkrit) . bhásja) tiraccshánajóni (szanszkrit) . ösvénykészítő. a 24.minden szent hely ura tírthajátrá (szanszkrit) . 6. Patthána . ösvény. a 24 dzsaina tanító.

egyezmény to (ejtett tibeti.papírlámpás tosi goi no macuri (japán) .február 17-ei köszönő ünnep az érett gabonáért a sintóban toszenkjo (japán) .a singi singon iskola mestere.bön-szertartás a balszerencse elkerülésére tó (japán) .Toszocu toxosu (vodu) . kínai Tung san Liang csie) . kínai Tou suai) . itt élt Kóbó Daisi Tohorot (héber) .csan mester († i. rituális tisztaság.sz. papiorvosi előírások Tokojo no kuni (japán) . elégette a szútrákat.sinto szentélykapuzat. ahol valamelyik kaminak nagy a tisztelete. az ummon és a hógen iskola elődje. része.legyezőtánc Toszocu (japán.sz.sz. Jomi no kuni) tokonoma (japán) .zen mester (i. kínai Tung san) . 781?867). Ummon tanítványa tö (kínai) . az alvilág .szóbeli tan Torá sebihtáv (héber) .mérleg-tartás (hatha jóga) Tomita Kódzsun (japán) . 972) Tö san (kínai) .sz. ahová ikebanát vagy festményt tesznek Tokuszan (japán. akár egy tó vizében is toro (japán) . nem csak templomok előtt áll. 910-990).többnyire rizslisztből (campa) készült rituális sütemény Torá (héber) .erény Tö csao (kínai) .tanítás.a sinto 3 világa közül az egyik.kolostor Nára mellett.sz.Tokuszan .zen mester (i.zen mester (i. Tan Torá sebeál pe (héber) . Gantó és Szeppó mestere tólászana (szanszkrit) . 1044-1091) Tou suai (kínai) . írott tibeti gto) .képfülke. figyelmet felkeltő építmény.Bod Tódzan Rjókai (japán. 807-869). Rjútan tanítványa. Háromszarvú Púpos (Boussou trois cornes) Tózan (japán. a szótó iskola alapítója. 1913) tor ma (ejtett tibeti.a királyi család szent szörnye. írott tibeti gtor ma) . fő eleme a csak ülés (sikantadza) Tódzsi (japán) .sz.a halott lelkek lakhelye (Takamagahara.a Misna 6.út To bod (ejtett tibeti) .rinzai zen mester (i. kínai Tö san) . hanem olyan helyen is.írásbeli Tan torii (japán) . műve: A titkok száz fejezete (i.

sz.nepáli hercegnő. elvész a lemondás.296. a Szumérun van.harsogás.Biblia.szevivon tréta (szanszkrit) . ekkor jelenik meg a bűn. a mi második világkorszakunk.Harminchármak ege. jin). rúpa dhátu (formavilág). jövő) trája (szanszkrit) . erkölcs. írott tibeti khri lde gcug bcan) . a 9.sz.egy bráhman Tridzsatá (szanszkrit) .szerzetes-tanuló tre (ejtett tibeti.szarana gamana Trájasztrimsa (szanszkrit. fém. arúpa dhátu (forma nélküli világ) Tridzsata (szanszkrit) . az élőlények 3 létesülési helye: káma dhátu (vágybirodalom). bölcsesség tökiá (héber) . állatövi jegy. erőfeszítés.tökéletesség (6) .tibeti király tridhátu (szanszkrit. koncentráció. nyugat. türelem.a sófár megfújása. az emberek 10 ezer évig élnek triangá mukhaika páda pashcsimóttánászana (szanszkrit) háromtagú arc-lábfej hát-tartás (hatha jóga) triász (egyiptomi) . írott tibeti spre) . írott tibeti khams gsum) .jó szándékú ráksaszí . növekszik az érzéki élvezetek iránti vágy. 1. mo.nem kóser trejberolás (jiddis) . jang.Dél-Tibet Tracé Jean Simon (vodu) . jelen. i.adakozás.tibeti király (uralkodott i.000 földi évig tart. a tibeti írás megalkotója töruá (héber) . akiket Szongcen Gampo Indiába küldött szanszkrit tanulmányokat folytatni. itt van Indra trapa (ejtett tibeti) .ld.ezüstkor.a 7 bölcs egyike.a 3 idő (múlt. trendelli (jiddis) . meghúzza a sírok körvonalát.Vonalazó. ajanamsza Tré-Ászár (héber) . A tizenkét kis próféta könyve tréfli (jiddis) . férfi-női jellegű (pha. a vágyvilágban a második. riadó. 815-838) Tricun Bhrikuti Dévi (ejtett tibeti) .a második juga Tréta juga (szanszkrit) .majom. Baron Samedi és Madame Brigitte gyermeke traikálja pratihétu (szanszkrit) .megváltó Tra Drug (ejtett tibeti) .a 3 birodalom.gid hánáse trenderli. kínai San shi san tian) . hosszú hang Tönmi Szambota (ejtett tibeti) . 635-ben lett Szongcen Gampo felesége Tride Cukten (ejtett tibeti. hármasság Tricug Decen Ralpacsen (ejtett tibeti) . a sófár 9 vagy 7 staccato hangja tra (ejtett tibeti) . írott tibeti sum cu rca gsum gji lha.

Siva egyik mellékneve Trimsiká (szanszkrit) . akinek 5 városát Siva elpusztította tripus (görög) . Vaszubandhu műve Trimúrti (szanszkrit) .sz.háromlábú bronzüstöt tartó állvány triratna (szanszkrit. a szattva.széldémon. 1856-1875) Tripitaka (szanszkrit. ajanamsza trikája (szanszkrit.Trigárta (szanszkrit) . férje Csétaka Veszálíból. anattá) trilaksana (szanszkrit) .Siva egyik mellékneve. a teremtő. írott tibeti dge 'dun). írott tibeti dkon mchog gsum) . a 3 drágakő trirátra (szanszkrit) . kínai Szan cang. tamasz egyensúlya. 3 kincs. Tripurászura démon elpusztítója Tripurászura (szanszkrit) . tanítása (szanszkrit dharma. páli Tipitaka.3 menedék. dukkha.a Buddha (írott tibeti sangs rgjas).Hármas kosár (Vinaja. hiszen a pusztítás újrateremtés egyben Trinávarta (szanszkrit) .3 jellemző vonás (anitja.háromszemű. . buddhista kánongyűjtemény: Tripurantaka (szanszkrit) .három napos vezeklés Trisalá (szanszkrit) . a fenntartó és Siva (Mahes) a pusztítva beteljesítő.egy ország triglé (görög) . mahájána jógácsára szútra. írott tibeti chos) . írott tibeti sde snod gsum.pratjéka buddha jána. írott tibeti 'khrig) .három út (srávakajána.háromgunás.két alapjával szembefordított háromszög. ejtett tibeti Denöszum. akit Krisna megölt Trinle Gyaco (ejtett tibeti) . lányuk Csellaná.az Ikrek csillagkép. 3 drágakő (ld. duhkha. így fordul vissza önmagába a létezés.a 12. áldott/jutalom test (szambhógakája).bajszos vörös márna (Mullus barbatus) trigunam (szanszkrit) . bódhiszattva jána) trik (ejtett tibeti. anátman) Trilocsan (szanszkrit) . Bimbiszára felesége trisarana (szanszkrit) .hindu istenhármasság. a kettős-ség megszüntetésének jelképe trilakkhaná (szanszkrit) . átváltozás test (nirmánakája) trikona (szanszkrit) . Szutta. Abhidhamma pitaka).Harminc versszak.Nigahtha Nyátaputta (Vardhamána) nővére. a Buddha lehet a nirvánában lényegi test (dharmakája). a közösség (szanszkrit szamgha. Visnu. radzsasz. japán Szan zó) .a jelenségek három összetevője (aniccs. az avjakta prakriti és a vjaka közös tulajdonsága trijána (szanszkit) .a 3 test. dalai láma (i. írott tibeti sku gsum) . az egyetlen Isten 3 aspektusa: Brahmá.démon.

a 3 gyakorlat (adhisíla. mahájána jógácsára szútra.3 győzelem. kos) trivéní (szanszkrit) . évben megtartott pánhellén ünnep tritíja dhjána (szanszkrit) . vagy folytonosan sokszorozódó. vagy 5. kecske. Siva egyik jele. írott tibeti gsum) . a kála alapegysége trül (ejtett tibeti. az az elképzelés.Háromcsákány (Baron Samedi) trong jug (ejtett tibeti) . a 4. mint az ida. a 3 méreg jelképe triszáhaszramahászáhaszra (szanszkrit. a 8. jang). lehet egy véges világ számtalan egyforma világegyetemből.0012 sec. szótag végén cezúra trisula (szanszkrit.az egész világ összes birodalma. tibeti király (i.féltékenység trisná (szanszkrit.Háromkapa (Baron Samedi) trois pelles (vodu) . a 6.indiai időmértékes vers. a Kálacsakra nyolcadik mezője tristubh (szanszkrit) . Vaszubandhu műve trita (görög) ..hármas áldozat (malac.) trisiksá (szanszkrit) .bukás trung trung (ejtett tibeti.0. tűz.héros. pingala és szusumna Trivikrama (szanszkrit) . dél.kígyó.tudatáthelyezés Trophónios (görög) . anyja Kin Csing Triszvabhávanirdésa (szanszkrit) . írott tibeti sbrul) .sz.látszattest trung (ejtett tibeti. tizenegy szótag. Szaraszvati). jósbarlangja a boiótiai Lebadeiában van trul ku (ejtett tibeti) .háromágú szigony. 756-804).a harmadik elmélyülés szintje trittys (görög) .feketenyakú daru truti (szanszkrit) .Háromlapát (Baron Samedi) Trois piquois (vodu) . (Meru).Héruka női társa Trois houes (vodu) ..Buddham. a bódhiszatva szint negyedik foka tritíja dhjána bhúmi (szanszkrit) . állatövi jegy. vagy végtelen számú világegyetem a végtelen térben. páli tanhá) . hanem „háromezer-nagyezer". ajanamsza . táguló világegyetem Triszong Decen (ejtett tibeti. 4 sor egy versszak. írot tibeti ltung) . adhiszamádhi. adhipradnyá) trisjá (szanszkrit) . hogy nem egyetlen világ létezik.a 37.hármas összefolyás (Gangesz. apja Tride Cukten. írott tibeti khri srong lde bcan) .minden 3. férfi jellegű (pho. írott tibeti stong gsum gji stong chen po'i dzig rten gji khams) .halotti szertartások tritéris (görög) . írott tibeti ltung ltung) . nidána.bhúmi.sóvárgó vágyakozás.a 3 mibenlét tana. Visnu egyik avatárája Tro di So rima (ejtett tibeti) . Jamuná.

az 1. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. pratjavéksana dnyána. Kiegyensúlyozottá tesszük. nem-keletkezett. egyforma és én-nélküli.Kígyófejű.az 5.sz. 5.tsandalí (írott tibeti) . az I csing egyik trigramja tuj ji suo (kínai) .Theban Tombs .a Buddháé: 1. nem a dharma szerint beszélni (felfordítani-egy-szól) tul ku (ejtett tibeti. 6. ajanamsza tulajdonság (10) . írott tibeti sprul sku. kettősség-nélküli.hamis.egy láma inkarnációja tulá (szanszkrit) .Életkort Uraló. Megfegyelmezzük. műve: Meditálás a dharmadháturól tuccsha (szanszkrit) . 557-640).” (Pradnyápáramitá szútra) tui (kínai) . 10. mint az űr.életemúlt tshe la dbang pa'i rig 'dzin (írott tibeti) . ellentéte a tao ji suo. 9. mongol qubilγan) .sz. alapvető fogadalma miatt jelenik meg . felfoghatatlan. 2. Egy pontba szűkítjük. az abszolút igazságot kimondani szemtől szemben. 7. a buddháké .szambhára márga tshor ba (írott tibeti) .a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike Tshangs dbjangs rgja mtsho (írott tibeti) . szamatá dnyána. hua jen pátriárka (i. 4. Újra ráirányítjuk.„A tudatot a meditáció tárgyára irányítjuk.védaná tshul khrims (írott tibeti) . 3.a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike Tsung mi (kínai) .folyó. Szorosan ráirányítjuk. Megnyugtatjuk. változatlan. Teljesen megnyugtatjuk.Cangjang Gyaco Tshangs pa (írott tibeti) . vörössárga tshangs pa'i dbu ga/tshangs dbug (írott tibeti) . délkelet.síla tso'urí (írott tibeti) . 780-841) TT-szám (egyiptomi) . 8. az egyik ismeretőrző tshogs lam (írott tibeti) .szemben-egy szól. ádarsa dnyána. kritjánusthána dnyána tudat összpontosításának 9 fokozata . Folyamatosan ráirányítjuk. olyan.azaz thébai sírok. hatalmas.dharmadhátu dnyána. az utánuk álló szám alapján különböztetik meg a rengeteg sírt egymástól tu bi sevát (héber) .Brahmá tshangs pa dmar ser sbrul mgo ma (írott tibeti) . hua jen pátriárka (i. felmérhetetlen. ezzel a betű-jellel jelölik a szakirodalmak a thébai nyugati parton található nemesi sírokat.a Mérleg csillagkép. áthatja a 3 időt. hiábavaló tudás. üres.a fák újéve (svát 15) Tu sun (kínai) .brahmá randhra/amrita brahmá tshe 'das (írott tibeti) .

a Kegyes Szeretet. (a dolgok olyanok.AUM turíjávaszthá (szanszkrit) .az 5. kötete.az első isteni barlang. az árnyék. teljes-felismerés).a második isteni barlang. a vágybirodalom 4. századtól i. 9. i.a belső hő fejlesztésének módszere. 6. 4. szintje. dga' ldan. kiegészítése a Tai ping Tung san (kínai) . a taoista kánon 2.sz. az elégedett istenek ege. az álom.buddhista barlangtemplom-rendszer Kínában. önkívület. a vidám.fa. 5. 8.Tózan Tung san Liang csie (kínai) . a visszhang.Tulku Dzsampel Delek (ejtett tibeti) .a bódhiszattváknak: 1. alkalmazkodás.a tfilin kivétele tartójából . az életkor 4 ezer év Tüdev (mongol) . a varázslat.a Tóra-szöveg sorai Tusita (írott tibeti jid dga. teljes-felismerés tudatállapota (mélyalvás. 4. szatori tung (kínai) .gyermek-novícius Tung hszüan (kínai) . 3. a dolgok nem-keletkezése. dalai láma idején tulszí (szanszkrit) .a 3. kiegészítése a Tai csing Tunhuang (kínai) .a lélek 4. hallás.a 4. ő volt az első régens (gyalcab) 1762-től a 8. az űr tvaccs (szanszkrit) . káprázat.az apszaraszok táncmestere tumo (ejtett tibeti) . alvás. mint) a láng. állapota turim (héber) . a csonyi bardo turíja avaszthá (szanszkrit) .bőr tvilembájtli (jiddis) . kb. a mélyalvás Brahmannal egyesülő állapota. kötete. a taoista kánon egy-egy kötete Tung csen (kínai) . isteni barlang. 7. az itt lakók 4 ezer évig élnek. innen jött Gautama Buddha és itt várakozik az eljövendő Buddha. Maitréja lakhelye.e. írott tibeti bstun sing) . ébrenlét.Tódzan Rjókai Tung sen (kínai) . a test hőmérsékletének tudatos emelése tun sing (ejtett tibeti.isteni barlang. 759-ig turíjá (szanszkrit) . 10.Örömteli Ég.sokkszerű megvilágosodás. a taoista kánon 3. kötete. Visnu avatárája Tumburu (szanszkrit) . a taoista kánon 1. 2. saját testük állandó világosságot áraszt. Maitréja. kiegé-szítése a Tai hszüan tung hing (kínai) .a lhászai Tengyelingkolostor vezetője. takilcsi (1938-) tűrés (10) .bunkósbot tun vu (kínai) . virágok és madarak veszik körül őket. kínai Doushuai) .

amely minden állandótlanságát vallja.ge nyen ma uasz-jogar (egyiptomi) .kerek legyező udaja (szanszkrit) .17-19 U u (japán) .tiszta.Tyché (görög) .hatalmi jelkép. annihilacionizmus uccshéda váda (szanszkrit) .megsemmisülési elképzelés.női papi rang Uadzset (egyiptomi) . a balszerencse istennője tyúk órája (kínai) . papi rang a legalacsonyabb papi méltóság. a pratjékabuddha és a buddha ubhajacsarjá tantra (szanszkrit) . amely Széth-re emlékeztet.tibeti „fejes” írás.extázis ubhaja kritatva (szanszkrit) .megsemmisülés uccshéda darsana (szanszkrit) .mindkét nagylábujj-tartás (ha-tha jóga) ubhaja robhága vimukta (szanszkrit) . tagjai tényleges templomi szolgálatot adtak uabet (egyiptomi) . alul villás végződésű hosszú pálca. amely csak az elmúló anyagban hisz. a tejóceán köpülésekor keletkezett uccshéda (szanszkrit) .keletkezés .Uddijána uab (egyiptomi) . más néven: anátma váda (madhjamaka).szárnyas ló. amely fent állati fejet visel. szélsőséges nézet. Alsó-Egyiptom védelmezője uásziká (szanszkrit) . aki megvalósította mély összpontosítást. az indiai lancsa írás után ucsiva (japán) .mindkettő (önmaga és más) által okozott ubhaja pádángusthászana (szanszkrit) .filozófiai iskola.lét u rgjan (írott tibeti) .végzetistennő. az apokjadharman egyike.a két minőség figyelembevétele általi megszabadulás. az egyik tantra-módszer ubhajarobhágavimukta (szanszkrit) .rituálé és belső elmét nemesítő gyakorlat.árja pudgala Uccsajhsravasz (szanszkrit) . rendszerint istenek kezében találkozhatunk vele ubbégapíti (szanszkrit) .kobraistennő. a megsemmisülés feltételezése.a megsemmisülés nézete uccshéda ditthi (szanszkrit) . a 7 nemes személy (árja pudgalasz) egyike. a megsemmisülésbe vetett hit ucsen (ejtett tibeti) .

ájur véda udanjá (szanszkrit) . írott tibeti u rgjan. szórakozottság.a légzés szabályozása a mellüregben. az elmélyülést akadályozó hiba udó (japán) . .e.Tipitaka.lelkes kijelentés. az egyik vata.a jobb kéz gyakorlatai (szimbolikusan) Udraka Rámaputra (szanszkrit) . hindu bölcselő.Udáji (páli) .magasztos udbhava múrti (szanszkrit) .a kilencedik béklyó. Svéta-kétu apja.Szuddhódana puróhitája i. a holttestet ravatalra Uddijána (szanszkrit.nyugtalanság-gyötrődés. táplálék-bevitel udána vata (szanszkrit) . az ő tanítványa volt az első 5 aszkéta a Buddha mellett udumbara (kínai you tan) . nem emberi kéz készítette tárgy.(Ficus Glomerata) hosszú idő alatt (3 ezer évenként) csak egyszer (vagy egyszer sem) virágzó növény udviddzsa (szanszkrit) . magból született létfokozata.a gyomorra és a felső bélszakaszra vonatkozó eltérések. (Tripitaka). sem a nem-tudáshoz vezető útról.izgatottság-fásultság. része. 526-ban Udána (páli) . a holttest uddhitattá (páli) . a dváda sánga-sászana 5. szobor Uddaka (páli) . ájur véda udána váju (szanszkrit) .a fiatal Buddha egyik tanítója Uddaka Rámaputta (páli) . a felső folyammal viaskodó uddhitat (páli) .önmegnyilvánult.a felső részhez tartozó.a Cshándógja upanisad szereplője.a dzsiva csírából.felhelyezés. fejlett tanítvány.északnyugat-indiau ország uddijána bandha (szanszkrit) . aggodalmas-kodás-bánkódás. szózatok.felhelyezett. tanítása meditáció a sem a tudáshoz. a Vaisvánara Átman eszme megalkotója uddhaccsa (szanszkrit) . Szózatok udána (szanszkrit) . o-rgjan) . vékonybél. szamojadzsanáni uddhaccsa kukuccsa (szanszkrit) .lustálkodó udbhászin (szanszkrit) . Buddha egyik első tanítója megvilágosodása előtt.megszomjazás udászín (szanszkrit) . ihletett megnyilatkozás.guru.Ráma jógamester a rádzsagahai iskolában Uddálaka Aruni (szanszkrit) .a Száma véda verseit éneklő hindu pap udhaccsa (szanszkrit) .felszálló prána szorítás (hatha jóga). egy tanítás közlése hason-lat segítségével. az egyik béklyó uddham bhágija (páli) . a rekeszizom felhúzása udgátar (szanszkrit) .

nága-tündérlány. Ménától kapta vezeklése idején. betegségből való gyógyulásban. aki felöltözteti a mezíteleneket. Tózan és Harjó mestere Ungo Dójó (japán. kavicsos terület a forró vizes medence körül a kert-ben Ummon Bunen (japán.Észak-szíriai város volt a Földközi-tenger mellékén. mindenszentek ünnepe Ulmuka (szanszkrit) . madhjamaka umdze (ejtett tibeti) . ?902?) .zen mester (i. malbis arumim. Örökkévaló Istenünk. a látható tárgy nélküli tárgy-látás.a sinto szentély környékének lakóhelyei.Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám.Siva társa.himnusz.csan Ugarit (egyiptomi) .) ukijoe (japán) . az első óbhásza ugra (szanszkrit) .Viruddhaka fia. Irávat anyja Umá (szanszkrit) . fametszet ukkutikappádam (páli) .tibeti „fej nélküli” írás.áldás (héber) .jelzés-elérés.guggoló ülés ukpa (ejtett tibeti) .szörnyűséges. egyházközség uen (japán) .sz. melyet Hórusz a Széth-tel vívott küzdelme során elveszített. dicsőítő ének Ulkámukha (szanszkrit) . kínai Jün men Ven jen) . hónap idusa. Szeppó tanítványa.énekvezető ume (ejtett tibeti) .szótó zen mester (i. erőteljes amulettként segített a bajokból való kilábalásban. egy isteni lény riasztó megnyilvánulása új ruha felvételekor .tenger. de lehetnek egy kisebb közösség által tisztelt szellemek is udzsiko (japán) . az egyiptomi érdekszféra egyik kiemelt jelentőségű helye uggaha nimitta (páli) .a lebegő világ képei. (Áldott légy.a 7.az északkeleti bagolyfejű Ulupí (szanszkrit) . a prakriti jelképe. 864949). a világ királya. aki a nevet anyjától. magát a bajt nem előzte meg uddzsáji pránajáma (szanszkrit) .a sinto családi istenei. az indiai urdu után umi (japán) .avidjá létfokozat udzsat-szem (egyiptomi) . testvére Nisatha úlumukha mthing nag 'ug pa'i mgo can (írott tibeti) .Balaráma és Révati fia.teljesen kiterjedt légzés (hatha jóga) udzsigami (japán) . Iksváku leszármazottja Ullambana (szanszkrit) .fülesbagoly uktha (szanszkrit) . Párvatí. Kjórin. ám Thot visszaadta neki. a nimitta felbukkanó fényjele.sz. kínai Jün csü Tao jing) .Hórusz szeme.

öltöztetés. a Kálacsakra kilencedik mezője upádána kárana (szanszkrit) . az 5 érzékszerv és tárgyaik upádájapradnyapti (szanszkrit) .önfelfújódás (önhittség) unszui (japán) . kötődés a kielégülés tárgyához. szertartásokhoz.függő testiség. önléthez. páli) . víz szájöblítéshez.a megragadó. test.tapasztalás upacsára (szanszkrit) . szertartásokhoz /silabbatam/. áldozati ételek átadása. az én vonatkoztatási alapja.másodlagos szövet.függő elnevezés upádána (szanszkrit. fürösztés. körüljárása. ajándékosztás. önigenléshez /attavádo/). tapadás a léthez (kéjhez /káma/. tömjénfüstölés. ájur véda upadhi (szanszkrit) . megközelítési koncentráció upacsáraddzsána (szanszkrit) . következménye a bhava.az 5 ragaszkodás a léthez upádátr (szanszkrit) . tüzelőanyag.kerék. kilésza.az összeszedettségre összpontosítás állapota. a sajátmagának tulajdonító alany upadésa (szanszkrit.általános koegzisztenciális kapcsolat. közvetlen ok upádána szkandha (szanszkrit) . a 9. a paticcsa szammupáda 9. a dharmákkal kapcsolatos komoly utasítások (pl. kapaszkodás. általános vallási útmutatás.koncentráció az egység megközelítéséhez upacsáramatta (szanszkrit) . vakhithez. a létmegragadás tárgyait képező tapasztalási elemek. ami a sajátunk upádánapaccsajábhava (szanszkrit) . víz lábmosáshoz.tudatosság nélküli (manónmaní) unnati (szanszkrit) . eltávozik a testből. közelítés upacsára szamádhi (szanszkrit) . ragaszkodás a kéjhez. káma. víz arc. virág átadás. mécses gyújtás.a megragadás/tulajdonítás alapja/tárgyai. a létmegragadás halmazai. tapadás. kamma) .és kézmosáshoz. létalap (khanda.csimbók. vakhithez /ditthi/. bekenés illatos kenő-csökkel. megragadás.16 cselekvés az istenség tiszteletére: hellyel kínálás. a családját elhagyó szerzetes upabhóga (szanszkrit) . fejék. a tantrák).felhő-víz. tagja. nidána. a dvádasángasászana 12.unhísza (páli) . felövezés szent zsinórral.metaforikus eszköz upadája rúpa (szanszkrit) . része upadhátu (szanszkrit) . diadém unmaní (szanszkrit) . írott tibeti man ngag) .vallási alapelvek. közönséges.a tulajdonítás alapját képező 5 halmaz.

a Buddha egyik vita-partnere Nálandában upama (szanszkrit) .másodrendű szenvedélyek. felfogás.upadhjája (szanszkrit) . mint a rendi előírások oktatója upadiszésza nirvána (szanszkrit) . egy idősebb szerzetes (thera) upaghátaka kamma (szanszkrit) .egy laikus nigantha hívő.10 korlátozottan kárhozatos tudatossággal összefüggő szamszkára upalabdha (szanszkrit) . ürítés. upa = mellé.applikáció a vitában upanájana (szanszkrit) . tapintás. mellékvágy upaklésa parittabhúmika dharma (szanszkrit) .nem valóságos a meditációs tapasztalat. a szánkhjá-ban: látás. ni = le). hallás. vírja.közel hoz. szamádhi) upájásza (szanszkrit) .e. fogás.) upaklésa (szanszkrit) .közvetlen tanítás (szad = ül. sudráknak tilos. szakja férfi. szaglás. az üdvözülés módszertana upája kausalja (szanszkrit) . semlegesíti a gyenge karmát upagrahana (szanszkrit) . bírálat Upáli (páli) .egyszerű nirvána. ügyes módszer.megfelelő eszköz.egy mantra mormolása (még: vácsanika. sz. beavatás upanájana szanszkára (szanszkrit) .a szentelt zsinór átadása. nemzés upája (szanszkrit. ízlelés.Beszennyezettség szutta (Tripitaka Szútrapitaka 128. beszéd. megszerzés.tanító.belső ízzás (írott tibeti thop pa. a brahmácsári felnőtté avatása. mánaszika) upanáha (szanszkrit) . njer thob) upálambha (szanszkrit) .összehasonlítás upámsu (szanszkrit) . járás. a ház-nál. 8. i.üdvös módszerek (dána. szennyezett szenvedély. ksánti. írott tibeti thabs) .romboló karma.gyűlölet.ádzsívika vándoraszkéta Upakkilészaszutta (páli) .acsarja.fejősajtár.-i prózai szövegek . bevezetés. síla. ezt csak a bráhmanák végzik upanisad (szanszkrit) . neheztelés upanája (szanszkrit) . az arahat állapota upaddzshája (szanszkrit) .kétségbeesés Upaka (szanszkrit) . helyes módszer.

mellék puránák uparati (szanszkrit) . hódolat útján upászaná/daivi mimánsza (szanszkrit) .a születés után elért teljes nirvána upapáduka (szanszkrit) . elérés upászaná jadnya (szanszkrit) .spontán születés.teljes felavatás. lecsendesülés upászamá darsana (szanszkrit) .a kisebb. a lopástól. ejtett tibeti ge nyen. a Brahman és Sakti azonossága.közömbösítő karma Upaplavja (szanszkrit) .a születés összpontosítása upapattilábhika (szanszkrit) .upanisszaja (szanszkrit) .az elme világtól visszavonult állapota uparuddha (szanszkrit) .nemzés upászaka (páli. meditáció. világi hívek. az istenek és a poklok világá-ban upapaddzsa védaníja kamma (szanszkrit) .a férfi világi hívők egyháza upaszamá (szanszkrit) . tisztelet. szakrális hely vagy tárgy upászika (páli.az újjászületés után megta-pasztalt karma-hatás upapatti déva (szanszkrit) . felszentelés (a buddhistáknál 20 éves kor után). páda. Isten a teljességben megjelenő ánanda. alapítója Angirasz.újjászületéssel létrejött istenek upapatti dhjána (szanszkrit) .gyapot tömítő a test nyílásainak elzárására upastha (szanszkrit) .áldozat hitvallás. a hazugságtól és a részegítő italoktól upászaka síla (szanszkrit) .nyugalom upászampadá (páli) . ötfogadalmú hívő. világi követő. a nemi eltévelyedéstől.előírások a férfi szerzetesekre (5 szabály) upászaka szamgha (páli) .döntő segítség upánsujádzsa (szanszkrit) .előírások a szerzetesnőkre (5 szabály) upásziká szamgha (páli) . ejtett tibeti ge nyen ma) .hódolat. páni.tisztelők. írott tibeti dge bsnjen) .világi női hívő upászika síla (szanszkrit) .a női világi hívők egyháza upasztha (szanszkrit) . a hódolat erőköre.Viráta székvárosa upapurána (szanszkrit) .szemlélet upászamádhitthanam (szanszkrit) .teliholdkori második áldozat upapadja parinirvájin (szanszkrit) .nemzőszervek.elnyugvás.születéstől birtokolt mágikus erő upapílaka kamma (szanszkrit) . elnyerés.elmélyülés . upasztha) egyike upaszthápaná (szanszkrit) . aki tartózkodik az öléstől. ortodox darsana. páju. az 5 kárméndríja (vács.

írott tibeti njin zag gcig pa'i khrims brgjad/bsnjen gnas) .az egykedvűség tisztasága upékha szamboddjanga (szanszkrit) .upathambhaka kamma (szanszkrit) . a Buddha csandála tanítványa upatti bhava (szanszkrit) .ülő szög-tartás (hatha jóga) upavita (szanszkrit) .zsinór. a hazugságtól.melléktudomány a védákhoz upavisthakónászana (szanszkrit) . születés (csittakkhana) uppala (páli) .fölfele irányuló rúd-tartás (hatha jóga) . egy kolostor vezetője uppatthava (szanszkrit) . a holdhónapban a 14.előírások a holdfázis-változások napjára (8 szabály) upavasztha (szanszkrit) . a születés előtti karma folyamat (kamma bhava) megtestesülése upavásza (szanszkrit. megbékéltség.1 napra vonatkozó 8 törvény.kiegyensúlyozottság. a negyedik erény upószatha (páli) .segítő karma az élet folyamán Upatissza (páli) . újhold és hozzájuk képest a 8.böjti nap. Gaia szülte önmagából úrdhva dandászana (szanszkrit) .havi 4 ünnepnap böjttel (holdtölte.jóspapok (látnokok) a sintóban urabon e (japán) .a jelenlegi életfolyamat.kéklótusz Uppalavanná (páli) . a nemi eltévelyedéstől.a semleges érzés képessége upékhá parisuddhi (szanszkrit) .megjelenés. napon holdtöltekor és az 1.idős bhikkhuní. a zenés-táncos mulatozástól és a délutáni étke-zéstől upavaszatha síla (szanszkrit) . a szammá boddzshangá 7. a kétszer születettek jelképe a jadzsnyópavita szertartás alatt az upanajamán upéja (szanszkrit) . felülemelkedés. írott tibeti btang snjoms) kiegyensúlyozott életmód. páli upekkhá. lelki egyensúly.az egykedvűség általi megvilágo-sodás upékkha (szanszkrit) . nyugalom. 1 napig tartó önmegtartóztatás: tartózkodás az élet kioltásától. ideiglenes fegyelem upavéda (szanszkrit) . részegítő italok fogyasztásától.cél upékhá (szanszkrit. tényezője upékha indríja (szanszkrit) .háromnapos ünnep a halottak tiszteletére uranios (görög) .Száriputta. napon újholdkor.égi Uranos (görög) . a lopástól. a magas és szeles fekvő-helyen való alvástól.az újrakeletkezés folyamata urabe (japán) . napon) uppáda (páli) .az ég istene. egykedvűség.

hajnal. a királyság védelmezője.felső lótusz fejtartás (hatha jóga) úrdhva padmászana szarvángászana (szanszkrit) . Kaksmana felesége úrná (szanszkrit) .apszarasz.város a Gangesztől délre. a Bháraták ősanyja Usanasz (szanszkrit) .az aszurák papja Usasz (szanszkrit) .egy bráhmin a Dzsanaka udvarában rendezett vita résztvevője usébti (egyiptomi) . Ré Harakhti és Haroérisz ábrázolásain a napkorong védelmezője. első prédikációja után. a mai Buddh gaja közelében.aki magasabbra tör Ureusz (egyiptomi) .a királyi fejékek homlokrészét díszítő kobra.a sperma visszatartása (hatha jóga) urdhvaszrotá (szanszkrit) . hőség.fehér szőrpihe a Buddha szemöldökei között Uruvélá Kasszapa (páli) . ma Szujata Urvasí (szanszkrit) .meleg. „aki válaszol” .kis méretű szobor. a Buddha itt érte el a megvilágosodást. Pradzsápati lánya Usaszta (szanszkrit) . ha a túlvilágon dolgozni hívják usmá (szanszkrit) .sírmellékletként állított.felfele tartott arc hát-tartás (hatha jóga) úrdhva mukhashván ászana (szanszkrit) .felső kakas-tartás (hatha jóga) úrdhva mukha pashcsimóttán ászana (szanszkrit) .felső lótusz teljes test megtámasztás-tartás (hatha jóga) úrdhva praszárita ékapád ászana (szanszkrit) . Gajá Kasszapa). testmeleg . Purúravasz felesége. település Magadhában Uruvilvá-Szenáni (szanszkrit. tulajdonosának vonásait őrző szobrocska. egy-egy ember modellje.Padmaszambhava Urmilá (szanszkrit) .magasra nyújtott lábtartás (hatha jóga) úrdhvarétussza (szanszkrit) . páli Uruvélá) . akár többedmagával is Urgjen Cokje Dordzse (ejtett tibeti) .feltartott szájú kutya-tartás (hatha jóga) úrdhva padmászana shírsászana (szanszkrit) .fölemelt íj-tartás (hatha jóga) úrdhva kukkutászana (szanszkrit) .a 3 tűzpap egyike (Nadí Kasszapa. aki az elhunytat helyettesíti.Dzsanaka lánya.függőlegesen kinyújtott egyik láb-tartás (hatha jóga) úrdhva praszáritapád ászana (szanszkrit) . ide visszatérve mondta el Tűzbeszédét.úrdhva dhanurászana (szanszkrit) .

a nirvédha-bhágija első szakasza.kék lótusz utpannakrama (szanszkrit.keletkezés utpádakatvát (szanszkrit) .a dzsiva legmagasabb (emberin túli) létfokozata.meleg. hőség út a megvilágosodáshoz .a kék lótusz-szerű hasadás hideg pokla utpalam (szanszkrit) . virija. Mózes. avidjá létfokozat Uttama manu (szanszkrit) .a legfőbb teremtett test közvetlen kapcsolata az élvezetek testével.a dolog teremtő mivolta utpádjatvát (szanszkrit) .erőteljesen kinyújtott-tartás (hatha jóga) .az istenség tudatállapota Uttamaudzsa (szanszkrit) .testmeleg usna (szanszkrit) . hideg pokol uttama (szanszkrit) .a 3.a dolog teremtmény mivolta utpala (szanszkrit) . a figyelem behatolásának segítője.nó énekmód utaimono (japán) .rövid. szamádhi. a nirmánakája egyik jegye uttama purusa (szanszkrit) . az a tetőpont (múrdhana) usman (szanszkrit) .teve-tartás (hatha jóga) Uszermaatre (egyiptomi) . píti. passzaddhi.vendégtábla a szukotban (Ábrahám. Jákob. Dávid) ustrászana (szanszkrit) .megidéző fokozat utszada (szanszkrit) .a Buddha koronája. hajcsimbók usnísa vidzsajá (szanszkrit) .annihilacionizmus utkatászana (szanszkrit) .minden kérdésben van egy újabb kérdés utcshéda dristi (szanszkrit) .a bírana gyökere uszmá (páli) .vrisni herceg uttána pádászana (szanszkrit) . korona. József.Ré igazsága hatalmas. ájur véda usnísa (szanszkrit) . hevítés. upékha utai (japán) . Ramszesz uralkodói neve uszíra (szanszkrit) . dhamma vicsaja.erőteljes-tartás (hatha jóga) utpáda (szanszkrit) .usmagatá (szanszkrit) . kidudorodás a fejtetőn.szati. manu uttama nirmánakája (szanszkrit) . amikor eléri teljességét. Áron. II.koponyadudor uspizin (héber) .recitatív zene utata fukasi (japán) . Izsák.nyújtott lótusz páva-tartás (hatha jóga) uttánászana (szanszkrit) .forró. fejék. írott tibeti bskjed rim) .nyújtott láb-tartás (hatha jóga) uttána padmá majúrászana (szanszkrit) . diadém.hevítés.

minden emberi ismeretet megha-ladó utthána (szanszkrit) . gimha. kínai Yu dan yue) .a vitában a válaszadó. alsó részén gyöngy vagy nemesfém függőkkel. gyöngyökből összeállított.Viráta lánya. hátsó részén ellensúllyal. fáradhatatlanul működő utthita haszta pádángusthászana (szanszkrit) . feltehetőleg .uttara (szanszkrit) .kinyújtott háromszög-tartás (hatha jóga) utu (páli) . amely végső valóság természetével foglalkozik Uttará (szanszkrit) . a gyöngysorokat félköríves.évszak. vassza) utunijáma (szanszkrit) . ez tudatja velük közeledő halálukat.a mimánszá bölcselet későbbi irányzata. sziszira) vagy 3x4 hónap (hémanta.buzgó.emberen túli. lakói ezer évig élnek.a Mérut körülvevő 4 kontinens közül négyzet alakú északi. nyers. 6x2 hónap (vaszanta. ejtett tibeti Dra mi nyen Ling. tkp.széles. mint a Dzsambu-szigeten élők. aki megvédi álláspontját uttara szamga (szanszkrit) . a hatha jóga uttara manusja dharma (szanszkrit) . hémanta.Viráta legkisebb fia uttara jóga (szanszkrit) .újabb jóga. az 5 természeti törvény egyike uzeht-gallér (egyiptomi) . vasszána. nem ismerik az idő előtti halált. vagy gyakran sólyomfejet formázó széles arany dísz fogja össze. a niródha gyakorlatok uttarimanussza dhamma (szanszkrit) .nyújtó oldalsó szög-tartás (ha-tha jóga) utthita trikónászana (szanszkrit) . írott tibeti sgra mi snjan gling. gimha.szerzetesek felső ruhája uttara szánkhja (szanszkrit) . nyolcszor magasabbak.későbbi tudás. a csúf hangúak szigete. alföldrészei a Kuru és a Kaurava uttarimanussza (páli) . szarada.kiemelés a szamádhiból utthánavat (szanszkrit) . hónapok.nyújtott kéznagylábujj-tartás (hatha jóga) utthita párshvakónászana (szanszkrit) . magasabb fokú védánta uttara paksa/paravádin (szanszkrit) . más nézet szerint haláluk előtt 7 nappal durva hangot hallatnak. durva beszédűek.évszak-törvény.újabb szánkhja Ísvarakrisna után Uttarakuru (szanszkrit. Abhimanju felesége Uttara (szanszkrit) .emberfeletti tettet állít magáról valaki uttara mímánsza (szanszkrit) . több soros ékszer.

nem ítélet.) műve: Bhámati.sz.egy bráhman vácskarma (szanszkrit) . aktív megváltás vádamárga (szanszkrit) . páni. időszakos folyók rendszerint kiszáradt medre vadzavai (japán) . páda. boldogtalanság a sintóban Vádzsasravasza (szanszkrit) . szerencsétlenség. de a közemberek ábrázolásain is igen elterjedt. majomiskola. mána-szika) vácsanika tapasz/vácsika tapasz (szanszkrit) .az összejövetel éjjele. egyes királyok az épületekről kivakarták elődeik nevét.a vita menete vaddisznó órája (kínai) . upasztha) egyike vacsana (szanszkrit) .ávénikabuddhagúna váda vidjá (szanszkrit) .hatalmi jelvény is volt. írott tibeti dbus gtsang) . beszéd.21-23 vádi (egyiptomi) . hogy saját művükként tüntethessék fel az utókor számára Ü Cang (ejtett tibeti.északi srívaisnavák.a Káthaka upanisad szereplője Vaddzsí (szanszkrit) .eltulajdonítás.beszéd. váhnáht vabi (japán) . a szó leküzdése Vácsaszpati Misra (szanszkrit) . 10.állam a Gangá északi partján.védánta mester (i.észak-indiai állam a Gangá mellett.a köznapiban felismerni a törvényszerűt. és a sajátjukkal helyettesítették. Közép-Tibet egyik tartománya V va (ejtett. a világ múzeumaiban számos szép állapotú példány található.a beszéd. írott tibeti) .a bhikkhuk bírálatának tilalma vácsanika (szanszkrit) . központjuk Srírangam.csapás. fővárosa Vészálí . Cang. (uzeht = széles) uzurpálás (egyiptomi) .egy mantra hangos kiejtése (még: upámsu.kijelentés.sivatagi völgy. páju.a vita művészete vadagalai (szanszkrit) . az 5 kárméndríja (vács. a haiku-írás szem-lélete vács/vák (szanszkrit) .fehérajkú szarvas vaadnáht (jiddis) . Sankara Brahmá szútra kommentárjának kommentárja Vaccsha (páli) . sz. csak megnyilatkozás vacsana patha (páli) . fővárosa Vészálí Vaddzsí rádzsaság (szanszkrit) .Csölkhaszum.

sz. megszakítani a kapcsolatot a guruval. a fehér és vörös bindu erejének gyengítése. nemzés. drágakő. naiv realizmus és minden tagadása. ejtett tibeti pur bu) . Nágabódhi tanítványa (i. a Buddha tanításainak elutasítása vagy cáfolata. különleges mesterek nevének jelzője vadzsra dnyána (szanszkrit) . 6. kínai dzsin kang. az egyetlen élet alatt is megtehető út. 5. a szellemi és fizikai összetevők tökéletes egysége eredeti tisztaságában vadzsra kana jukti (szanszkrit) . a tantrikus iskola (mantrajána). mindegyikből vagy ok nélkül keletkezett vadzsra kila (szanszkrit. 2. 3. szexualitás. a súnjatá jelképe. 14.aprólékos gyémánt módszer. hogy önmagából. 13. írott tibeti rdo rdzse 'jigs bjed) Mandzsusrí Jamántaka Vadzsrabódhi (szanszkrit) Nágárdzsuna iskolájának követője. dualizmus érzete a tantrikus gyakorlatok közben. japán kongó.gyémánttest. kételkedés a gyakorlatok hatékonyságában.erősítők.gyémánt-tudás. illetéktelenek előtt felfedni a titkos tanításokat. gyémánt. a bódhiszattva-fogadalom megszegése.sz. imajogar. írott tibeti rdo rdzse. hogy minden dharmáról elmondható: nem igaz. 10. annak vizsgálata.Vadzsra Héruka női társa.ájur véda vadzsikaranacsikitsza (szanszkrit) . testünket alantasnak tekinteni. ájur véda Vadzsira (szanszkrit) .Dordzse Szempa haragvó megjelenése. az őszinte érdeklődés elutasítása. Aksobhja másik neve Vadzsra Héruka (ejtett tibeti) . 11.varázstőr a szellemek elleni harchoz Vadzsra Tro di (ejtett tibeti) . bármely spirituális rendszer elítélése. 670-741) .a thai buddhizmus egyik legnagyobb egyházatyja (i. írott tibeti rdo rdzse theg pa) gyémántkocsi. tévedések a gyakorlatban: 1. 4. 12. 7.vádzsikarana (szanszkrit) . a testben az agyhoz kapcsolódik vadzsra jána (szanszkrit. 8. más okból. 1859–1921) vadzsra (ejtett tibeti dor dzse. elmulasztani a káros egyének elpusztítását. a harmonikus kapcsolat megszakítása vadzsra-testvéreinkkel.szerzetesnő Vadzsiranyánavarórasza (szanszkrit) . mongol ocir) . a testben az agyhoz kapcsolódik Vadzsrabhajrava (szanszkrit.Indra villáma. 9. a nők lebecsülése vadzsra kája (szanszkrit) .

fekete. amiben megszűnik az alany-tárgy szemlélet Vagakusa (japán) . a buddhák szellemőse.a Vérivó Gyémántnemzetség feje vadzsrajána (szanszkrit.szertartási eszközök tárolására szolgáló helyiségek a templomban váhapphalá (szanszkrit) . írott tibeti rdo rdzse 'chang) Gyémántjogart Tartó. írott tibeti ba dzra kro dhí shvari ma) . Amóghasziddhi társa.Krisna diszkosza Vadzsránanga (szanszkrit) . i. írott tibeti phjag na rdo rdzse) Gyémán-toskezű. mert megitta Ráhu mérgező vizeletét.a Vasbéklyó Asszonya.a vörös bindu (Bódhicsitta) női jidamja Vadzsrakrodhésvarí (szanszkrit. a Tökéletes Öröm keleti birodalmából.a gyémánthoz hasonlatos össze-szedettség a bhávanámárga végén. Dordzse Csang Vadzsradhátvísvarí (szanszkrit) . írott tibeti rdo rdzse theg pa) gyémánt jármű Vadzsrajógini (szanszkrit) .a 4 égtájat őrző jaksák Vadzsrasinkhalá (szanszkrit.nagy kifejtés iskola. jelképei virágból készült íj.sz. hínajána filozófiai rendszer.Mandzsusrí egyik alakja. ejtett tibeti Dor dzse Szem pa) . írott tibeti sgo ma lcags grog ma) .gyémánttrón a Dzsambudvípán Vadzsraszattva/Aksóbja (szanszkrit.Vadzsrahéruka társa vadzsranábba (szanszkrit) .sinto mozgalom a japán ősiség megerősítésének céljából a Kangaku ellen váhana (szanszkrit) . a nyugati kapu őre Vadzsrászana (szanszkrit) .az őrzés éjszakája a brit előtt vaibhászika/szarvásztiváda (szanszkrit) .gyémántlényegű. a mennykőkezű dhjáni-bódhiszattva. írott tibeti ba dzre heruka) .a Buddha saktija Vadzsrahéruka (szanszkrit. társa Szamgye Csenma.gyémánt mester Vadzsraccshédika (szanszkrit) .Gyémánt szútra. kard és tükör Vádzsrapáni (szanszkrit.a bőséges gyümölcs istenei váhnáht (jiddis) . 300-500 Vadzsradhara (szanszkrit.hordozó állat váhana mandapa (szanszkrit) .vadzsrácsária (szanszkrit) . a forma szkandhájának jelképe vadzsrópana szamádhi (szanszkrit) . 18 aliskolája van . a gyarló elme. a megvilágosodott energia bódhiszattvája. a jaksák egyik szintje vadzsrapánijaksa (szanszkrit) . a tükörszerű bölcsesség.

vagy i. szenvtelenség. alkotóelemei: 1.makulátlan vaipulja (szanszkrit) .közömbösség. tibeti április második és május első fele vaisamikatvam (szanszkrit) .) alapította.hindu.hindu dharma vaikhariva (szanszkrit) .a 4 örökletes varna egyike. benső összefüggés (néhol: 7. tulajdonképpen a mahájána Vaipulja szútra (szanszkrit) . mahájána szöveg vairágja (szanszkrit) .sz. 3. a bhakti része (még: rágátmika. szemlélődő elmélyedés.(visésa = megkülönböztetés) a világ öröktől fogva létező szubsztanciáiból állnak az atomok. Kanáda (i. sajátság.e. madhjama.Visnu követői.Durgá egyik anyai kiterjedése . tevékenység.elemzések.a gunaegyensúly megingása. a kézművesek. Isten ezek irányítója.6 Mahápurána Vaisnaví (szanszkrit) . a njája rendszertől ellentétesen nem logikai.a menny egyik része. egyenetlenség Vaisampájana (szanszkrit) . utálat. egy buddha 4 bizonyossága (csaturvaisáradja) vaisésika (szanszkrit. 5.a szent bizonyosság birtokosa. amelybe a hagyomány szerint a földművelők. 2. meg nem fogható alkotóerő vaidika dharma (szanszkrit) .vaidalja (szanszkrit) . kartámasz a jógában (karmankó) vaisáka (szanszkrit) .az északi világrész buddhá-ja vaisja (páli véssza) . része vaidhi (szanszkrit) .széles. adhimátra. mentesség a vágyaktól.merészség. 6.a hallható para Vaikuntha (szanszkrit) . a hinduizmus egyik bölcseleti rendszere. imádat. kínai seng lun) . bizonyosság vaisáradja prápta (szanszkrit) . a kereskedők és a pénzemberek tartoznak. hanem ismeretelméleti Vaishvanaranirghósa buddha (szanszkrit) . para). minden az ő testének transzformációja Vaisnava purána (szanszkrit) .Vjásza tanítványa vaisáradja (szanszkrit) . 4. 1. az élők egy őslétező testéből szár-maznak. kínűző. pará bhakti). a dvádasángasászana 9. sz. különbözőség. nem-létezés). közönyösség (mridu.Kilenc dharma. elsápadás. sz. vágytalanság.hódolat. a számjávasztha felbomlása.következetlenség vaisamja (szanszkrit) . közember vaisnava (szanszkrit) . 5. egybe tartozás. Visnu lakóhelye vaimalja (szanszkrit) . lényeg.

különlegesen forró mellékpokol Vaivaszvata manu (szanszkrit) .szél könyv. kha-űr).szél.minden ember Átmanja.beszéd vaka (japán) . szóbeli cselekedet. ha-levegő. de a szánkhjában a levegő. írott tibeti rlung) . a szthula saríra része vák karma (szanszkrit) . a tudatosság szkandhájának jelképe. tibeti fordító az i. foka vak/vács (szanszkrit) . valószínűleg a legrégebbi purána váju/vájo (szanszkrit) . szél. szkandha-szimbólum: fehér. a dharmakáját megszemélyesítő transzcendens buddha. az ávénika-buddhaguna 14. a középpont buddhája. A papok könyve Vajrócsana (szanszkrit) . a jaksák ura. Tóra.felbomlási tényezők vája dháraná (szanszkrit) .arhat a Buddha közelében válakhilja (szanszkrit) . a Brahman egyik megnyilvánulása.a jelenlegi korszak törvenyhozója.versforma. Visnu figyelmeztetésére bárkát épített családjának. a testben a szívhez kapcsolódik.szél-kör. 8. ra-tűz. a singonban bídzsája avarahakha (aföld. manu.egy buddha a hallgatók késztetései szerint beszél.Biblia. a singon és tendai szektában az Ádibuddha. tibeti fordító-mester. érzékcsalódás.a Teremtő testéből keletkezett 6 ezer ujjnyi szellem .sz. forma. kínai feng lun) . az űrkör fölött. az életlehelet ellenőr-zése Vájikrá (héber) . Egyetemes Lélek vaitarani (szanszkrit) .levegő. a női társa Jingcsokma.védikus tanítómester Vaisvánara Átman (szanszkrit) .egy ráksasza Vakkula (szanszkrit) . az északnyugati irány ura.lélegzetszabályozás. írott tibeti rnam thos sras) .az észak istene. Hanumán apja a Rámájanában. a vízkör és a fémkör alatt Váju purána (szanszkrit) . a 7 bölcsnek (risi) és minden állatból kettőnek. va-víz. a lélegzet hindu istene. Szúrja fia vaja dhamma (szanszkrit) . az anyag gáz állapota.Vaisrávana (szanszkrit. az egyik mahábhúta. ekkor volt az özönvíz. Bhíma apja a Mahábhá-ratában. században Váju (szanszkrit. a levegő mandalája a világ támasza. a 7. 5+7+5+7+7 szótagú sorok Vaka (szanszkrit) .a buddhaság bódhiszattvája. Bhíma apja váju mandala (szanszkrit. Kuvéra Vaisvámitra (szanszkrit) . bídzsája az a vagy a vam.

válakhiljászana (szanszkrit) - válakhilják-tartás (hatha jóga) Vallí (szanszkrit) - Kártikéja egyik társa Valmiki (szanszkrit) - rablóból lett szent, ő írta a Rámájanát, feltalálta a vínát, ő tanította a gandharvákat a zenére Vámadéva (szanszkrit) - egy bölcs vámadévászana (szanszkrit) - Vámadéva-tartás (hatha jóga) Vámalamitra (szanszkrit) - indiai tanító Tibetben az i.sz. 8. században Vámana (szanszkrit) - Visnu 5. emberi alakú avatárája, törpe bráhmana, aki visszaszerezte a Földet Bali démonrádzsától, jelképe: vizes edény és esernyő (másik neve Trivikrama = 3 győzelem) vamsza (szanszkrit) - hús, a tantrikus gyakorlatok egyik eszköze vána pattha (páli) - az asramában (3. életszakasz) élő ember, visszavonult, erdei remete, vágyakat elhagyó vána prasztha (szanszkrit) - ásrama, a lemondás életszakasza vánara (szanszkrit) - erdőlakó, mitikus nép Dél-Indiában vanatha (páli) - vágy, buja bozót vang (kínai) - király vang ming (kínai, szanszkrit dzsálini prabhákumára) - a tökéletesség alsó fokán álló bódhiszattva Vang po (ejtett tibeti) - Indra vang thang (ejtett tibeti, írott tibeti dbang thang) - személyes életerő vanna (páli) - varna Vansi Sógaku (japán, kínai Hung cse Cseng csüe) - zen mester (i.sz. 1091-1157) vanydzsho (szanszkrit) - terméketlen Vappa (szanszkrit) - a panycsavaggíják közül az egyik vára (szanszkrit) - fordulat varada mudra (szanszkrit) - megnyugvó, kívánságteljesítő kéztartás, a táncoló Siva bal első keze Váradarádzsa (szanszkrit) - Visnu egyik mellék-inkarnációja varadzsi (japán) - szalmapapucs Varáha (szanszkrit) - vadkan, Visnu egyik inkarnációja Váráhí (szanszkrit) - Durgá egyik anyai kiterjedése varana (szanszkrit) - a klésák akadályai Váránaszí (szanszkrit, ejtett tibeti Bá rá na szí) - Benáresz, város a Gangesz mellett a mai Uttar Pradés államban, a Buddha első prédikációjának helyszíne, ma Benáresz Váranaváta (szanszkrit) - egy város Vardhamána Mahávíra (szanszkrit) - Dzsina, Mahávíra eredeti neve, a 21. dzsaina tírthankara (i.e. 599-527) varesinobu (japán) - a maiko első frizurája, a fejtetőre

fésült, elől és hátul kanokával varna (szanszkrit, páli vanna) - szín, a születési kasztok, társadalmi osz-tály: bráhmana, ksatrija, vaisja, súdra, párja/parajan/aszprisja varnásrama dharma (szanszkrit) - varnák és életkorok kötelességei, a védikus társadalmi rendszer, remetelak Városi (Nagy) Dionysia (görög) - ünnepsorozat Elaphébolión 8-ától (Athén), 9-én Dionysos szertartások, 10-én komédiák, 11-13-án tragédiák előadása varsá (szanszkrit) - esős évszak, monszun, a harmadik hindu évszak, ájur véda varsávásza (szanszkrit) - az esős időszak 3 hónapja, az intenzív hitgya-korlat ideje vársika (szanszkrit, ejtett tibeti jar ne) - a szerzetesek nyári elvonulása Vársnéja (szanszkrit) - a Vrisni-nép ura; Krisna egyik neve vartamána avaszthána (szanszkrit) - folyamatban lévő állapot jelen pillanata Varuna (szanszkrit) - az óceánok istene, hordozója Makara, a krokodilszörny, kezében hurok (nága pasa), rádzsasága Szukha vagy Puspagiri, a nyugati irány uralkodója Varuní (szanszkrit) - az ivás istennője, a tejóceán köpülésekor keletkezett vasanta mandapa (szanszkrit) - víztároló helyiség a templomokban vasi (japán) - papírfal vási (szanszkrit) - borotva vasí karana (szanszkrit) - bizonyos dolgok fölötti hatalmat biztosító rítus, jele a fekete vastra (szanszkrit) - tiszta ruha felajánlása a múrtinak a templomban vasza (japán) - technika Vászabha (szanszkrit) - Paszénadi felesége vászaná (szanszkrit) - vágy, vonzalom, késztetés, örvény a tudatküszöb alatt, hajlamok, beidegződések, benyomások, létesülés-indíték, létcsí-ra a tudattalanban, melyből a tudatfolyamatok keletkeznek. vaszant (szanszkrit) - tavasz, ájur véda Vaszanta (szanszkrit) - tavasz, az első évszak, Kámadéva társa Vaszantapancsámi (szanszkrit) - ünnep mágha hónapban (januárfebru-ár) Szaraszvatí tiszteletére Vászava (páli) - a vászuk apja, Indra vászéttha (páli) - Vaszistha leszármazottjai, a mallák Vaszistha (szanszkrit) - risi a Nap-nemzetségből vaszisthászana (szanszkrit) - Vaszistha-tartás (hatha jóga) vassza (páli) - esős évszak

Vasszakára (páli) - Adzsátaszattu hadvezére Vásszámitta (szanszkrit) - a Buddha tanítója a Védákban vasszikí (páli) - fehér jázmin vasztu (szanszkrit) - a vizsgálat tárgya, dolog, tárgy vasztumátra (szanszkrit) - a dolog magában vasztuprativi kalpa (szanszkrit) - tárgy-tapasztaló vaszu (szanszkrit) - félistenek a védikus mitológiában Vaszubandhu (szanszkrit) - jógácsára filozófus (i.sz. 4.-5. sz.), féltest-vére Aszamgha, kommentárja a Dasabhúmuka szútrához a ti lun iskola alapja, előbb szarvásztivádin, majd vidnyánaváda Vászudéva (szanszkrit) Krisna Balaráma nevű inkarnációjában az apja, felesége Dévaki és Rohiní, Krisna jelzője, Szura jádava király fia, Prithá fivére Vaszudhárá (szanszkrit) - földistennő, Kincsőrző vaszuk (szanszkrit) - 8 istentestvér, Indra kísérői, félistenek Agni és Indra közösségében Vászuki (szanszkrit) - a legnagyobb kígyó, a kígyók királya, ő volt a kötél a tejóceán köpülésekor Vaszumitra (szanszkrit, írott tibeti dbjig bses) - a Maitréja után eljövendő Buddha, a vaibhásika irányzat egyik bölcse vat (japán) - harmónia, a 4 fő alapelem (vat, kei, szei, dzsaku) egyike vata (szanszkrit) - az egyik dosha, levegő és űr, lebomlás, szétesés, halál, öregkor, este, nyár, ájur véda vata dosha (szanszkrit) - mozgásba hozó eltérés (prána, vjána, udána, szamána, apána), ájur véda vatabosi (japán) - férfiakat szórakoztató nő, néha prostituált vátájanászana (szanszkrit) - ló-tartás (hatha jóga) vatarai sinto (japán) - az Isze Dzsingú sinto szentély a Kii-félszigeten, papjai a Vatarai-család tagjai a Tokugava-korszakban (i.sz. 16001868), a buddhizmus és a császári ház kamija ellensúlyozásául a személy megtisztulását és erényességét helyezték előtérbe, ezért központi szentélynek nyilvánították az Isze Külső Szentélyt (Gekú) és a Belső Szentélyt (Naikú), azonban ez sohasem vált általánossá Vátszjájana/Paksilaszvámin (szanszkrit) - a Njája szútra kommentátora Vattagamani (páli) - király Srí Lankán (i.e. 88-76), az ő idejében rögzítették írásban a Tipitakát páliról

szingalézre vattakathá (szanszkrit) - a létesülés köre vatthu (páli) - alap, a megismerés 24 tárgya (4 elsődleges elem, létsíkok, érzékekkel megismert tárgyak, sokféleség, egység, érzék-szervi észlelés, meditatív elmélyedés, nibbána) és tapasztalati adatai, érzékszervek Vatthúpama szutta (szanszkrit) - A ruha szútra (Tripitaka Szútrapitaka 7.) véda (szanszkrit) - tudás, belátás, a hindu szent szövegek egy csoportjának összefoglaló neve (vid = tudni), Rig véda, Száma véda, Jadzsur véda, Atharva véda véda anga (szanszkrit) - sad anga véda vádin (szanszkrit, kínai wei-t'o lun si) - felfogás, amely szerint Visnuból keletkezett a 4 varna, Brahmanból a dolgok védagú (páli) - teológus, aki elvégezte a védikus tanulmányokat védaka (szanszkrit) - érző/érzékelő alany védaná (szanszkrit, páli, írott tibeti tshor ba) - érzékelés, az öt halmaz egyike, érzet, érzés, érzelmi minősítés, szomjúhozás, a 7. nidána, a paticcsa szammupáda 7. tagja, az egyik csaitta, a Kálacsakra hetedik mezője védaná szkandha (szanszkrit, írott tibeti chor ba'i phung po) érzékelés, érzet, az 5 halmaz egyike (6 osztály és 3-3 alosztály kellemes, kellemetlen, közömbös), az érzelmek csoportja, az egyik panycsa szkandha, érzetek halmaza védanákája (páli) - érzéstest védanánupasszaná (szanszkrit) - az érzetek éber tudatossága védánga (szanszkrit) - védikus tudományok (szertartástan, grammatika, hangtan, etimológia, verstan, csillagászat, jog) védánta darsana (szanszkrit) - szemlélet Védánta szútra/Brahmá szútra/Brahmá mimánsza (szanszkrit) a véda vége, Bádarájana vagy Vjásza műve, eredetileg a Cshándógja upanisad kommentárja, i.e. 5. sz., a szöveg elveszett, kommentárok: Bódhjájana, Upavarsa, Sankara, Rámánudzsa stb. Védántin (szanszkrit) - i.sz. 700 körül keletkezett filozófiai iskola, amely a rítusok mögötti igazság keresésével foglalkozik Védasrutí (szanszkrit) - folyó Dél-Indiában Védavatí (szanszkrit) - Kusadhvadzsa remete lánya veh na (kínai) - a mezei munkák felügyelője, rangban a 3. csan kolostori tisztségviselő véhapphalá (szanszkrit) - fent újraszületett lények, akiknek 4. dhjánájuk van

vej (kínai) - ülőhely, rang vejbersűl (jiddis) - ezrát násim Vélékété (vodu) - rút istennő Velkha (görög) - etruszk isten Véluvana (páli) - Bambuszliget Rádzsagrihában, a Buddha egyik vihárája, Bimbiszára rádzsa ajándéka Véluvana áráma (páli) - Kalandaka nivápa, Mókustető a Bambusz-ligetben Vémacsitra (szanszkrit, írott tibeti lha na jin gji thub pa thags bzang ris) - Szépmintás Kelméjű, a Hat Győzelemmel Túljutott egyike ven (kínai) - kérdés, kérdez Ven Seng (kínai) - Taj cung kínai császár nevelt leánya, i.sz. 641-ben lett Szongcen Gampo másik felesége ven ta (kínai) - kérdés-felelet technikájú tanítás a csan buddhizmusban, mondó Venkatésa/Venkatésvara (szanszkrit) - Visnu egyik mellékinkarnációja (más nevei: Srínivásza, Báládzsi) ventaillage (vodu) szárnyaltatás, széles karmozdulatokkal maguk előtt keresztezve ráznak egy szárnyast Vénuvana áráma (szanszkrit) - Kalandaka nivápa véset (héber) - nyelőcső shitánál Veszákha púdzsá (szanszkrit) - a vészákha teliholdjakor tartott ünnep a bódhi elérésére a Buddha bódhijának emlékére, az április közepétől május közepéig tartó holdhónap Vészálí (páli) - a Vaddzsí rádzsaság fővárosa, királya Asóka, Magadha rádzsája, itt volt a második zsinat i.e. 380 körül veszatthák (szanszkrit) - Vaszistha ősbölcs leszármazottjai, a mallák Vésszamitta (páli) - védikus tanítómester vetálí (írott tibeti) - a Nyolc Haragvó Boszorkány egyike vèvè (vodu) - szimbolikus rajz a loa attribútumairól vezír (egyiptomi) - tjati vibandha (szanszkrit, írott tibeti bgegs, ejtett tibeti gegs) - akadály Vibhanga (páli) - Tipitaka, Elemzés (Részletezés) vibhasjavádin (szanszkrit) - théravádin felekezet, a Buddha közvetlen tanítványainak utódai vibhava (szanszkrit) - uccshédaváda vibhava tanha (szanszkrit) - a nemlét szomjazása Vibhisan (szanszkrit) - Ráma egyik öccse, akit Lanka rádzsájává koroná-zott Vibhísana (szanszkrit) - ráksasza, Visravasz és Kaikaszí fia, Rávana

öccse vibhúti (szanszkrit) - erő Vibuddhasziddha (szanszkrit) - indiai tanító Tibetben az i.sz. 8. század-ban, a 108 bölcs egyike vicsára (szanszkrit) - a gondolat vizsgálata, az elmélyülése megnyilvánuló tényezője, dhjána, vizsgálódás, gondolatok, megfontolás, fenntartott alkalmazás, az elme hivatkozó vagy vonatkozó beszéde vicsáraná (szanszkrit) - gondolkozás, megfontolás, a rádzsa jóga gyakor-lata (7 módszer) vicsáranjaka (szanszkrit) - szankhárák a szúksma-bhútákban vicsárja (szanszkrit) - kutatás, megfontolás, vizsgálat a szúksma bhúták-ban létező szankhárák után viccshinna pravartak manaszkára (szanszkrit) - az elme 2. mentális tevékenysége, az elme visszairányítása kizökkenés után a tárgyra vicsikiccshá (szanszkrit) - a második béklyó, szamojadzsanáni vicsikitsza (szanszkrit) - kételkedés, kétség, az egyik béklyó, szkepticiz-mus Vicsitravírja (szanszkrit) - Sántanu és Szatjavatí fia Vidagha Sákalja (szanszkrit) - vitamester Dzsanaka udvarában Vidarbha (szanszkrit) - város, itt uralkodott Bhismaka Vidéha (szanszkrit) - ország Észak-Indiában, fővárosa Mithilá, Dzsanaka székhelye Vidéha/Púrvavidéha (szanszkrit, ejtett tibeti lu phak po, írott tibeti lus 'phags po) - a Púrvavidéha egyik alszigete keleten, ókori indiai dzsanapa, egyik uralkodója Dzsanapa, Tisztatestű, a keleti világsziget lakói vidhi (szanszkrit) - szertartás vidhjá (szanszkrit) - alacsony tudás, a paravidhja átmeneti hiánya, részle-ges ismeret átfogó tudás helyett, igaztudás vidhjá abhiseka (szanszkrit) - tudás általi felszentelés vidhjá rádzsa (szanszkrit) - a tudás királyai, istenségek vidhjá rádzsní (szanszkrit) - a tudás királynői, varázsigék megszemélye-sítői vidjá (szanszkrit) - tudás, megvilágosodás, helyes szellemi felismerés, tudatos létfokozat vidjádhara (szanszkrit, írott tibeti rig 'dzin) - az Öt Ismeretőrző (a Tavirózsatánc Hatalmasa, a Földön Lakozó, az Életkort Uraló, a Nagy Bélyegjel ismerője, az Önmagát Teremtő) vidjádhara abhiséka (szanszkrit) - a mágikus tudás hordozójának meghintése

vidnyána (szanszkrit, páli vinnyána, írott tibeti rnam shes) tudatosság, tudat, tudomás, tapasztalás, öntudat, a tudatosság a tér végtelenjéhez hasonlít, a szubjektumba az érzékszerveken, az érzékelési folyamatokon és az észrevétel mozzanatán keresztül beérkezett benyomások az értelem által tudatosan felfogott és átélt élményekké válnak, a 3. nidána, a Kálacsakra harmadik mezője vidnyána ánantja ájatana (szanszkrit) - a tudat végtelensége, a 4 ájatanából a 2. fok vidnyána dhátu (szanszkrit) - a 6 domináns elemtől függő tudati elem vidnyána maja (szanszkrit) - a létfokozatok egyik burka vidnyána maja kósa (szanszkrit) - a tudás burka, a dzsiva egyik burka vidnyána szkandha (szanszkrit, írott tibeti rnam ses kij phung po) - tudat, tudomásszerzés az érzékelés tárgyairól és a jellemösszetevőkről (6 fajta), tudatosság, észlelés, a panycsa szkandha egyike, a nidána 2. foka (89 alosztály), ájatana vidnyána váda (szanszkrit) - a tudat tana, buddhista irányzat az i.sz. 1.2. században, tulajdonképpen a jógácsára (csittamátra) Vidnyánabhiksu (szanszkrit) - a számánjaváda védánta iskola alapítója (16. sz.), műve: Vidnyánámrita, Brahmá szútra kommentár vidnyánáhára (szanszkrit) - tudatosságból származó táplálék Vidnyánámrita (szanszkrit) - Vidnyánabhiksu műve vidnyánánantjáhatana bhúmi (szanszkrit) - a végtelen tudatosság szint-je, az elmélyülés 7. szintje vidnyánánantjájatana (szanszkrit) - bhúmi, a bódhiszatva szint hetedik foka vidnyapti (szanszkrit) - tudat, tudomás vidnyapti mátra (szanszkrit) - csak-tudomás vidnyapti visésa vikrijá (szanszkrit) - a tudatmódosulások egymásra hatása Vidnyaptimátratásziddhi (szanszkrit) - Bizonyság, hogy minden csak tudomás, mahájána jógácsára szútra, Vaszubandhu műve Vidúdabha (páli) - kószalai uralkodó, Paszénadi fia Vidura (szanszkrit) - Vjásza és egy szolgáló fia, Pándu és Dhritarástra féltestvére vidúsanú pratipaksa (szanszkrit) - az ellenszenv ellenszere Vidzsaja (szanszkrit, írott tibeti sgo ba khro ba rnam par rgjal ba) - a Haragvó Biztos Győző, a keleti kapuban áll az élet és a halál között Vighnéshvara (szanszkrit) - az akadályok elhárítója, Ganésa másik

neve Vigrahavjávartaníkáriká (szanszkrit) - Az ellenvetések megsemmisí-tése, Nágárdzsuna műve; ellenséges oppozíció szellemében folytatott vita Vigrahavjávartanívritti (szanszkrit) Nágárdzsuna önkommentárja Az ellentétek megsemmisítése című művéhez vigrihjaszambhásá (szanszkrit) - ellenséges oppozíció szellemében foly-tatott vita vihára (szanszkrit, kínai seng fang, sen qielan) - kolostor, zárt csarnok, kert szerzetesi együttlétre, egy sztúpa köré emelt épületek vihimszá (páli, szanszkrit) - rosszindulat, szennyezett szenvedély, ártalom, akuszala múlá vijóga (szanszkrit) - elkülönítés, szérválasztás vikála (szanszkrit) - délután, este, étkezésre alkalmatlan idő, rossz időpont vikalpa/kalpana (szanszkrit, írott tibeti mam rtog/rtog pa) fogalmiság, elemző gondolat, fantázia, képzelődés, amelynek alapja valóságos alap nélküli szóbeli megfogalmazás, megkülönböztető fogalmi gondolkodás, képzelet különbség, különbözés, megkülönböztető fogalmi gondolkodás, megkülönböztető fogalom, megkülönböztetés, különbségtevés, vágyakozás vikára (páli) - a prakriti megjelenési formáinak módosulata (érzékelési, cselekvési képesség) vikkhambhanapahána (szanszkrit) - elnyomás által történő elhagyás (vinaja) Vikramasíla vihára (szanszkrit) - indiai kolostor, itt élt Atísa viksépa (szanszkrit) - zavar, elterelődés viksipta (szanszkrit) - az elmeműködés megszakításokkal kevert hábor-gása világ (3) - bhur (föld), bhuvah (légtér), svar (menny) villámláskor - áldás (héber) - Baruh atá Adonáj Elohénu meleh haolám, oszé maaszé vörésit. (Áldott légy, Örökkévaló Istenünk, a világ királya, aki a teremtés művét gyakorolja.) Ville aux Camps (vodu) - mitikus város Guineában, ahonnan a loák jönnek vilóma pránajáma (szanszkrit) - ellentétes légzés (hatha jóga) vimalá (szanszkrit) - tiszta, a bhávaná márga 2. foka, a pratjékabuddhák útjának második része vimala bhúmi (szanszkrit) - a tisztaság birodalma, a bódhiszattva

az érzőtől független vinnyánanycsájatana (szanszkrit) .Kasjapa felesége viniccsaja (szanszkrit) . a karma beérése. a végső megszaba-dulás útja. mahájánajógácsára szútra.a 8 megszabadító.akit más már nem vezet.mentális szennyeződés.megtorló okság. Ganésa másik neve Vinatá (szanszkrit) . tagja. képzelet) vinnyánakkhandha (szanszkrit) . a szamáhita egyik része. szellem.a 6 vinnyánatest (látás.a megszabadulás kapuja Vimsatiká (szanszkrit) . írott tibeti rnam grol) .a szabadulás tudása vimuktí márga (szanszkrit) . Pácsittijam. heterogén . szép a nem-szép.eredő. kínai fah) .a síla kála 9. a Kágyur része Vinájaka (szanszkrit) . Vaszubandhu műve vimuktí (szanszkrit. Válmiki találta fel vinaja kála (szanszkrit) . visszaha-tás.érzet.a poklokban létezők vinnyána (páli) . 89-féle van vína (szanszkrit) . a gondolatok 89 csoportja. hallás.Húsz versszak. foka Vimalamitra (szanszkrit) . a szánkhjában a nivritti.tudott vipadjásza (szanszkrit) . Az égi paloták történetei vimóksa (szanszkrit) . a dolgok ellentétesen mutatkoznak meg (pl. az egyik panycsa kkhandha vinnyánam (szanszkrit) . ejtett tibeti Dul va.megváltás.a szabadság ösvénye az arhattá váláshoz vadzsropa-szamádhi által. szakasza Vinaja pitaka (szanszkrit.Tipitaka. Csúlavagga. a szerzetesi közösségek szabályzata.tudat.koordináló szellemi tudatosság halmaza. felszabadulás. Parivára). a Tripitaka egyik része. tudatcsoport (elme. a jógában a szamádhi vimukti dnyána drista (szanszkrit. a 8 megszabadulás vimóksa mukha (szanszkrit) .ítéletalkotás vinipátika (szanszkrit) . gyógyszerek anyagcsere terméke.bhúmi 2. szaglás. Mahávagga. a karma eredményezett aspektusa. állandó az állandótlan stb. termés. ájur véda vipáka hétu (szanszkrit) .) vipáka (szanszkrit) .a tudat végtelensége vinnyáta (szanszkrit) . újraszületési tudat. írott tibeti rnam par grol ba'i je shes mthong ba) . ízlelés.a fegyelmezés kosara (5 könyv: Párádzsikam. tudat). a paticcsa szammupáda 3. tapintás.a templomban a múrti oltára föle magasodó torony. intelligencia vinnyána kája (páli) .indiai mester vimána (szanszkrit) . égi palota Vimána vatthu (páli) .húros hangszer.

okság vipáka phala (szanszkrit) - a beérés erőfeszítése, karmikus beérés, a tett gyümölcse vipáka varana (szanszkrit) - a beérés zavarodottsága, az újraszületéskor a gati (az újraszületés helyei) vipallásza (szanszkrit) - a megismerés romlottsága, téveszme (a szenny szépnek tartása, a kellemetlen kellemesnek tartása, az állandóság nélküli állandónak tartása, az én-nélküli énnek tartása) viparináma duhkhatá (szanszkrit) - az elmúlás elszenvedése, a duhkha második jellegzetessége viparíta csakrászana úrdhva dhanurászana (szanszkrit) - fordított kerek-tartás fölemelt íj-tartással (hatha jóga) viparíta khjáti (szanszkrit) - ellentétesnek mondás, valamit ellentétes tulajdonságúnak vélünk, mint ami valójában viparíta shalabhászana (szanszkrit) - fordított sáska-tartás (hatha jóga) viparíta szannyá (szanszkrit) - megrontott észlelés viparjaja (szanszkrit) - megátalkodottság, hibás nézet vipasjaná (szanszkrit, páli vipasszaná, írott tibeti lhag mthong, kínai guan) - mély belátás, szemlélet, igazi belátás, kiterjesztett látás, elemző meditáció, a belátó megértés gyakorlása, fejlődés-bölcsesség, a valóság intuitív megragadása vipasjaná dnyána (szanszkrit) - a belátás/ismeret tapasztalata Vipasjin (szanszkrit, írott tibeti sangs rgjas rnam par gzigs) Mindent látó, a Buddha 1. elődje vipasszaná (páli) - vipasjaná vipasszaná bhávaná (szanszkrit) - belátás meditáció vipluta (szanszkrit) - elvirágzott, olyan tan, amely feledésbe merül az új tan mögött vipphandita (szanszkrit) - görcsös vonaglás, vagyis a filozófiai vita vipra jukta (szanszkrit) - külön-külön ható okok vipra jukta csitta dharma (szanszkrit) - a tudatossághoz nem kapcso-lódó mentális tényezők, a panycsa szkandha szamszkára szkandha egyike vírabhadrászana (szanszkrit) - virabhadra-tartás (hatha jóga) Virádha (szanszkrit) - a Dandaka erdőben élő óriás virága (páli) - a vágytalanság állapota, szenvedélymentesség, a nirvána virágzás és érés időszaka (görög) - márciustól júniusig viráma (szanszkrit) - a dévanágari írásban a szótagokat összekapcsoló vonal virancsjászana (szanszkrit) - Virancsa-tartás (hatha jóga) vírasivizmus (szanszkrit) - hősies Siva-hit

vírászana (szanszkrit) - hős-tartás (hatha jóga) virat purusa (szanszkrit) - sugárzó lélek, az isteni működés Viráta (szanszkrit) - Matszja királya viratijo (szanszkrit) - tartózkodás a szenvedélyektől virecsan (szanszkrit) - hashajtás, ájur véda vírja (szanszkrit, írott tibeti 'brtson 'grus) - állhatatosság az igazság kere-sésében, erőfeszítés, szorgalom, törekvés, erély, tetterő, energia, böl-csesség, állhatatosság általi tökéletes elmélyedés, fenntartott erőfeszítés, a szatta boddzshangá 3. tényezője vírja bala (szanszkrit) - az elme 5. képessége, az elme érintetlen marad a mentális szennyeződéstől vírja indríja (szanszkrit) - a szorgalom képessége vírja páramitá (szanszkrit) - az állhatatosság tökéletessége viródha (szanszkrit) - ellenségeskedés, viaskodás Virudhaka (szanszkrit) - Iksváku leszármazottja, a szakják ősatyja, szék-helye a Szindhu torkolatánál volt, 4 száműzött fia Kapila mellett: Ulkhámukha, Kárakarna, Hasztinádzsa, Núpura; a dél istene, a kumbhandák ura, de Jama is Virúpa (szanszkrit, ejtett tibeti) - a szakja-iskola alapítója (Drokmi) Virúpáksa (szanszkrit) - a nyugat mahárádzsája, de Varuna is, a nágák ura Virurhaka (szanszkrit) - a déli királyi vonal, égi rádzsa visaja (szanszkrit) - az érzékek tárgya, tárgy, terület, érzékelhető anyag; pl. az 5 indríja visaja dhátu (szanszkrit) - a 6 fajta tudatosság tárgyi elemei visaja dnyána (szanszkrit) - tárgyi ismeret visaja pratigháta (szanszkrit) - tárgyi ellentét visaja visajin (szanszkrit) - a megismerés tárgya közti viszony Visákhá (szanszkrit) - a Buddha híve, a Pubbáráma adományozója Szá-vatthíban visama (szanszkrit) - változó, egyenetlen feszengő, az avkajta prakriti és a vjakta közös tulajdonsága visama vritti pránajáma (szanszkrit) - aránytalan műveletsorú légzés (hatha jóga) visamjóga (szanszkrit) - kétféle elkülönülés (laukika, lókottara) visésa (szanszkrit) - sajátosság, különbség, nem-általános, determinált visésa bhágija (szanszkrit) - megkülönböztetés felé vezető suddhaka visésa dharma (szanszkrit) - különleges dharma, egyes embercsoportokra (kaszt) vonatkozik visésa hétu (szanszkrit) - különbség a dolgok között

vishamagni (szanszkrit) - változó erejű agni, ájur véda Vishnupada (szanszkrit) - Vishnu lába, nulla Vishnuprajág (szanszkrit) - a Dauli Gangá és az Alakánanda összefolyása vishvámitrászana (szanszkrit) - Vishvámitra-tartás (hatha jóga) visistádvaita (szanszkrit) - megkülönböztetett nem-kettősség visistádvaita védánta (szanszkrit) - fenntartással kettősség nélküli, pontosított/módosított advaita védánta iskola, alapítója Rámánudzsa (i.sz. 1017-1137), műve: Sríbhásja, Brahmá szútra kommentár Visnu (szanszkrit) - aki mindent áthat, mindenbe belehatol, a hindu Trimúrti második alakja, a világ fenntartója, társa Lakshmi, ketten együtt Lakshmi Nárájana páros, hordozóállata a félig ember-félig madár Garuda, lábujjai közül ered a Gangá (Gangesz), lakhelye a Vaikuntha menny, a karikába hajolt Shéshanága (Ananta Shésha) kígyón fekszik két világkorszak között, a mítoszban 22 megtestesülése van, a hármasságban ő a másik kettő irányítója, mint a Legfelsőbb Úr megnyilvánulása, ezért megvan benne a 6 fenség: gazdagság, hatalom, szépség, hírnév, erő, lemondás, a jóság minőségéért felelős, két univerzum megteremtése között (bardo) a következőről álmodik, amit a köldökéből kinövő lótuszon ülő Brahmá hajt végre, 3 alakja van (megnyilvánulásai szerint: Mahá Visnu, Garbho dakasájí Visnu, Ksírodakasájí Visnu), 4 karjának jelképes tárgyai: kagylókürt, harci korog, buzogány, lótuszvirág, tíz fő inkarnációja van: Matszja, Kúrma, Varáha, Nara szimha, Vámana, Parasuráma, Rámacsandra, Balaráma, Buddha, Kalki; a zenit visnu csomó - energiaközpont a torokban Visnu purána (szanszkrit) - Visnu könyv, a világ teremtése és pusztulása, i.sz. 5. sz. Visravasz (szanszkrit) - risi, Pulasztja fia, Kuvéra és Rávana apja visuddha bhúmi (szanszkrit) - a megingathatatlan, tiszta szintek, a bhávaná márga 8.-9.-10. foka, a pratjékabuddhák útjának nyolcadik, kilencedik és tizedik része, az elmében nincs én-képzet visuddha csakra (szanszkrit) - erőközpont (pítha) a gégetájékon (= tiszta) Visvabhu (szanszkrit, írott tibeti thams csad skjob) - Mindenkit gyámolító, a Buddha 3. elődje Visvakarma (szanszkrit, írott tibeti bdzsi sva kar ma) - mindenek alkotója, a félistenek építésze, a Szatapatja véda írója,

Indra mennykövének készítője, Világteremtő Visvakarman (szanszkrit) - mennyei építőmester visvam (szanszkrit) - világegyetem Visvámitra (szanszkrit) - risi, Ráma nevelője visvászadhájaka (szanszkrit) - a bizalom felkeltése, a nemes nyolcrétű ösvény 3., 4. és 5. begyakorlása (a théravádában a síla) visvavadzsra (szanszkrit, írott tibeti sna tshogs rdo rdzse/rgja gram) gyémántjogar-kereszt,az ég elem Viszákhá (páli) - Migára menye, a Pubbáráma adományozója viszam jóga phala (szanszkrit) - az elkülönítés erőfeszítése viszama (szanszkrit) - vibráló viszannyutta (szanszkrit) - kiszabadult, elkülönült viszuddhi déva (szanszkrit) - megtisztulással létrejött istenek Viszuddhi magga (páli) - A tisztulás útja, Bhadantacsarija Buddha-ghósza műve (i.sz. 4. sz.), théraváda iskola viszúka (szanszkrit) - színjáték, vagyis a filozófiai vita vitaranjaka/vitakka (szanszkrit) - szankhárák a szthúla bhútákban, kétely, reflexió, gondolat vitarka (szanszkrit) - gondolat, visszatükrözés, reflexió, a szankhárák a thúla bhútában jelennek meg, mérlegelés, vizsgálódás, képzetek, belső monológ, a gondolat megalkotása, az elmélyülése megnyilvánuló tényezője, dhjána vitarka szamápatti (szanszkrit) - szamápatti viuprajukta csittadharma (szanszkrit) - a tudatossághoz nem kapcsoló-dó mentális tényezők vivarta kalpa (szanszkrit) - az alkotás időszaka vivarta váda (szanszkrit) - illúzió-tan, az egész tapasztalati világot végső soron káprázatnak tartja, amely a valóság igazi természetét, az Istent vagy a Brahmant elfedi előlünk Vivaszván (szanszkrit) - Napisten, Manu apja vivéha szanszkára (szanszkrit) - házassági szertartás vivéka (szanszkrit) - megkülönböztető megismerés vizsgálat, hármas - mint az aranyat: égetéssel, vágással, dörzsöléssel vjádhi (szanszkrit) - betegség vjághrímukha dmar mo stag gi mgo can (írott tibeti) - a Nyolc Boszorkány közül a vörös tigrisfejű vjágra (szanszkrit) - nyugtalanság vjaja (szanszkrit) - elmúlás, enyészet vjákarana (szanszkrit) - a Buddha beszédeinek magyarázatai, a szanszkrit nyelvtan alapfogalmainak leírása a védángán belül, a

dvádasánga-sászana 3. része vjákata (szanszkrit) - a kinyilatkoztatott (tanítás) vjákhjána (szanszkrit) - magyarázat vjakta (szanszkrit) - az evolúció útján kibontott anyag, teremtett vjaktaupa désa (szanszkrit) - nyilvános tanítás vjaktávjakta (szanszkrit) - egyszerre megmutatkozott és meg nem mutat-kozott teljesség vjána (szanszkrit) - az egyik vata, szív, ájur véda vjána váju (szanszkrit) - a légzés szabályozása a bevitt táplálék elosztá-sával vjána vata (szanszkrit) - a mellkasra vonatkozó eltérések (szívműködés), ájur véda vjandzsaja kája (szanszkrit) - hang, mint fonéma vjandzsana (szanszkrit) - szó szerinti jelentés vjant (szanszkrit) - ég, nulla vjápáda (szanszkrit, páli bjápádo) - harag, gonoszság, rosszakarat, akuszala múlá vjápti viniscsaja marma (szanszkrit) - az egyöntetűség felismerése, az énség nem létezhet sem az 5 halmazon belül, sem azon kívül, a nihszvabháva 2. foka, ékánéka vijuktatva Vjásza (szanszkrit) - elrendező, mitikus szent, Parasára és Szatjavati fia, a Bhárata-nemzetség ősapja a Mahábháratában, Visnu egyik mellék-inkarnációja, ő gyűjtötte össze és szerkesztette 4 részben a Védákat, írta a Mahábháratát vjatiréka (szanszkrit) - elkülönülés, amelyek nem ekvivalensek vjavahára (szanszkrit) - gyakorlat, konvenció vjávartana (szanszkrit) - kizárás, nemlegesség vjomacsárin/gaganacsárin (szanszkrit, írott tibeti mkha' spjod) - eget bíró, akit karmája az égi régióba juttat vjoman (szanszkrit) - ég, űr, nulla vjúha (szanszkrit) - bemutatás, elrendezés, csodás megjelenés vjupasamana (szanszkrit) - elmélyülés vjutszarga (szanszkrit) - elvetés vlanbindingue (vodu) - bűnöző boszorkány csoport vo (kínai) - japán vocero (vodu) - halottsiratás vodu - (vaudou) afrikai eredetű hiedelmek és rítusok együttese, mely katolikus szokásokkal összefonódva Haiti parasztságának és városi munkásságának vallása; vodû = isten (fon nyelvcsalád Dahomeyben és Togóban) vodû si (vodu) - a vodu felesége, egy istenség szolgálója votthappana (szanszkrit) - meghatározás

völgytemplom (egyiptomi) - a piramisokhoz tartozó templomegyüttes alsó épülete, a halotti kultusz egyik helye vörös korona (egyiptomi) - Alsó-Egyiptom alacsony, kerek, vörös (valószínűleg vörös anyaggal bevont) koronája vrata (szanszkrit) - fogadalom vrátja (szanszkrit) - hanyag vrihatphaláh (szanszkrit) - a nagy eredmények szintje a formavilágban Vrikódara (szanszkrit) - farkas gyomrú, Bhíma jelzője vriksászana (szanszkrit) - fa-tartás (hatha jóga) Vrindávana (szanszkrit) - város, megtestesülése alatt többnyire itt tartóz-kodott Krisna, amikor Nanda Gokulából ide menekítette vrisa (szanszkrit) - a Bika csillagkép, ajanamsza vriscsika (szanszkrit) - a Skorpió csillagkép, ajanamsza vriscsikászana (szanszkrit) - skorpió-tartás (hatha jóga) Vrisni (szanszkrit) - a jádavák egyik törzse, fejedelmük Krisna vrisnik (szanszkrit) - mitikus északnyugati-indiai nép Vritra (szanszkrit) - sárkány, Indra legyőzte vritti/káriká (szanszkrit) - hullámzás, áramlás, tudatforma; oldott, többnyire verses kommentár egy műhöz vu (kínai, japán szatori) - nem, semmi, nincs, üresség; sámánnő, aki jól táncol, aki megidézi a szellemeket, isteni kiválasztott, szellemi megvilágosodás vu csu (kínai) - sámán, aki kapcsolatban van az istenivel Vu men Huj kaj (kínai) - Mumon Ekai Vu Men Kuan (kínai) - az Átjáró kapu nélkül csan-történetek írója Vu ti (kínai) - az 5 istencsászár vu vej (kínai) - nem-cselekvés, nirúpana vikalpa, nirvána, tartózkodás a természet ellenében történő cselekvéstől Vuivaszvati (szanszkrit) - város, Szúrja lakhelye vulukpa (ejtett tibeti) - tibeti iskola Vutajsan (kínai) - gyönyörűséges sugárzás, a kínai buddhisták ötcsúcsú szent hegye, patrónusa Manydzsusrí bódhiszattva, kínai buddhista filozófiai iskola, előtérbe helyezte a tan közvetítését az egyszerű emberek felé W wanax (görög) - az állam atyja és vezetője (Kréta) Wang csuk ma (ejtett tibeti) - a 48 haragvó istenség 28-as csoportja, a testben az agyhoz kapcsolódnak wanga (vodu) - természetfeletti méreg, varázslat

Wat Phra Tadt Suted - templom Thaiföldön, i.sz. 1383 wei t'o lun si (kínai) - véda vádin weresi (egyiptomi) - figyelő, női papi rang Wu ching - (i.sz. 674) kínai utazó Indiában wu hszing (kínai) - egymásba átalakuló 5 őselem (fa /Jupiter, Kelet, zöld/, tűz /Mars, Dél, vörös/, föld /Szaturnusz, középpont, sárga/, érc /Vénusz, Nyugat, fehér/, víz /Merkúr, Észak, fekete/) wu jin lun si (kínai) - az ok-nélküliség tana, a dolgok spontán jönnek létre wu ni zui (kínai) - panycsánantaríjáni wu sheng (kínai) - panycsa jána wu wei (kínai) - nem-cselekvés, be-nem-avatkozás, nirvána wu wei zhen ren (kínai) - ügy-nélküli igaz ember, (wu = nem, de, ne, nincs, semmi, wei = ülőhely, trónus, pozíció, tisztség, rang, zhen = igaz, hűséges, valóságos, ren = ember), az előítéleteitől megszabadult, kiüresedett ember, akiben már nincs sem jóra, sem rosszra való személyes hasznot hozó törekvés, taoista kifejezés, a csanban vu si wu xiang ru ru (kínai) - alaksana tathatá wu xing (kínai) - az 5 elem wu yan (kínai) - szem wu yu (kínai) - nirupadhisésa wu zhu nie pan (kínai) - apratísthita nirvána wujin (kínai) - eredőpont nélküliség, minden létező alapja a wuji, a taiji és a wuxing, a wuxing a li és a qi hatására jön létre jinből és jangból (Konfuciánus felfogás) WV-szám (egyiptomi) - Western Valley - azaz a Nyugati Völgy sírjai, ezzel a betűjellel jelölik a szakirodalmak a thébai nyugati parton, a Királyok Völgyének nyugati ágán található uralkodói és nemesi sírokat, az utánuk álló szám alapján különböztetik meg egymástól X xiang lu (kínai) - füstölőedény xiangji/xiangru (kínai) - kölcsönös azonosság, átjárás, a világok azonossága, huayan iskola xiao (kínai) - szülőtisztelő xiao qian shi jie (kínai) - szahaszras csúdikó lókadhátu xiao shun (kínai) - síla

xin (kínai) - szavahihető xin sheng mie (kínai) - a jelenségvilágban megjelenő tudat xin zhen ru (kínai) - abszolút tudat xing (kínai) - emberi természet xing qi (kínai) - természet-keletkezés xiu zao (kínai) - vallási gyakorlat xoanon (görög) - kultuszszobor a szentélyben Xuan zang (kínai) - kínai buddhista zarándok az i.sz. 7. században, aki Indiából Kínába viszi a buddhista szent könyveket, mint ilyen, a tanítást hozó szimbóluma, műve: A Nagy Tang birodalom nyugati vidékéről Y yanvalou (vodu) - vodu tánc Z za (ejtett tibeti, írott tibeti gza', sz. graha) - rosszindulatú bolygószellemek za ba ljang nag bja rgod mgo (írott tibeti) - az Evő Keselyűfejű, a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike, sötétzöld zafu (japán) - ülőpárna a zazen gyakorlásához, kapokkal megtöltött kb. 10 cm magas kemény párna záhár (héber) - fiú, zóher borsó = sós vízben főtt borsozott sárgaborsó a brit milá alkalmával zahita kumbhaka (szanszkrit) - szándékos légzésfelfüggesztés (hatha jóga) záhor (héber) - emlékezz zájin ádár (héber) - Mózes születésének és halálának évfordulója (ádár 7) Zaka (vodu) - a mezők és a mezőgazdasági munkák istene, az emberek unokatestvére zakat (iszlám) - alamizsna, szegényadó, melyet a megtakarított, félretett vagyon után kell a muszlimnak fizetnie évente (2,5 %). zang thal chen po (írott tibeti) - felfelé vivő átalakulás, meredek ösvény zanmai (japán) - összeszedettség, szamádhi zansin (japán) - ragaszkodástól mentes tudat Zanszkár (ejtett tibeti, írott tibeti zangs dkar) - tibeti város zar (vodu) - szekták Észak-Afrikában és a Közel-Keleten gyógyító feladattal

nyelv-tudat zed pa (ejtett tibeti) . zsidó szekta zen (japán. kolostori vallás.Kronos és Rheia gyermeke.Zarathustra (perzsa) .ekkéntiség.ötödfél nap ( nem világos. csupán egyes módszerei és a tanítás lényege populáris.e. nem létrehozott zhi (kínai) . arkadiai esőcsináló Zeus Meilichios (görög) .a Lykaion-hegy Zeusa.a mindenség szelleme a sintóban Zeus (görög) .szamatha zhi ba dmar mo chu srin mgo (írott tibeti) .kimerülés zê (vodu) . cuo ze (ejtett tibeti.szent edény ze sdang (írott tibeti) . 522-486) Zasgtsangma (írott tibeti) . fénylő Zeus Herkeios (görög) . kínai csan. dhjána zen ga (japán) . vörös zhi bjed pa (írott tibeti) . a teljes gyakorlat nem.buzgó.az elmélkedés csarnoka.adhipati pratjaja zentai mitama (japán) . egyben a hálóterem a zen kolostorokban zendzsi (japán) . a bölcs állapota zhen ru (kínai.Kerítésvédő Zeus Zeus Ktésios (görög) .nyugvók és . koreai szon) . kínai csan tang) .nagyapa zelóta (jiddis) .Suddhódana zazen (japán. egész életet betöltő módon.zen mester (1946-1990) zejde (jiddis) .a Nyugodalmas Víziszörny-fejű. ülve elmélkedés.vallásalapító (i. szanszkrit sánti/krodha) .az igazi létezés. írott tibeti 'dzad) .az Olymposi Zeus ünnepe Munychión hónapban Artemis Munychia ünnepe után.shi cse pa zhi khro (írott tibeti.zen festmény zen roku siki (japán) .dvésa zhen jou (kínai) .az első 6 tudat (álajavidnyána) zendo (japán.Irgalmazó Zeus Zeus Olympos (görög) . kínai cso csan) . a lovasjátékok kezdete (Athén) Zeus Velkhanos (görög) . hogy öt és fél vagy négy és fél) zhal zas na (írott tibeti) .krétai isten zhag phjed dang rtsa lnga (írott tibeti) .elmélkedés. aszketikusan lehet gyakorolni.Vagyonvédő Zeus Zeus Lykaios (görög) .létszomj Zeisler István (japán Mokusó) . a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike. a zazen helye.dvésa ze siki (japán) .a zen módja.zen mester zeng shang yuan (kínai) . szanszkrit tathatá) .naivédjá zhe sdang (írott tibeti) .

az imák időpontjait jelzi Zoán (héber) .kötelességtudó.bűnöző boszorkány csoport. felajánlás (3 meghajlás.da va zla ba dkar mo khra'i mgo (írott tibeti) . fehér zmán (jiddis) .sz.sz. 5 leborulás). vonzók-taszítók. 5.kendermagos tyúk zla (írott tibeti) . 2. a Kabbala foglalata zombi (vodu) . élő halott. füstölő. Tanisz zobop (vodu) . fogadalmak (meghajlás Vairocsána előtt) . szelídek-haragosak. 3. kitisztul elméje. megszemélyesített ellentétek (békésekháborgók. 3 meghajlás). aki gyengeelméjűen egy bokónál dolgozik. i. tündöklés zi dzsi (ejtett tibeti. majd a zazen zong miao (kínai) .haragvók. az elme jelenései zhong (kínai) . 828 körül) olvasható a csan lelkigyakorlatot megelőző szertartás: 1. 4.ragyogás. és keresni kezdi a sírját zómucu (japán) . örvendezés mások megvilágosodásán (meghajlás a 3 kincs előtt).tábla a zsinagóga előterében.önbizalom zijun (jiddis) . 7. megnyugtatók-félelemkeltők).a Hold Kányafejű. írott tibeti gzi brdzsid) . felajánlás (füstölő. a Huszonnégy Hatalmas Boszorkány egyike.egyiptomi Dzsan. írot tibeti gzi) .csakravartin rádzsa zi (ejtett tibeti. könyörgés a Buddhához (recitálás. shu zhong qian shi jie (kínai) .zön zin nago (vodu) . Konfuciusz egyik vezérelve.kevert iskola Zong mi (kínai) . 6. 8.ragyogás. leborulások).dviszáhaszromadhja mólóka dhátu Zhou Fa lan (kínai) .Dharma aranja zhuan lun sheng wang (kínai) . meghajlás koncentrálás a 3 kincsre. vérfarkas zohár (héber) . ha sót eszik.sing pa zinga (vodu) .vasfazék zing pa (írott tibeti) . virágok elhelyezése). bűnbánat (mind a 6 érzékre.da zla ba (írott tibeti) . hódolat (megszólítások.egyágú korona zin (írott tibeti) .ezt az említett szútra recitálása követi.sztúpa . bűnbánattal szerzett érdemek felajánlása az érző lényekért). 780-841) művében (A Tökéletes Megvilágosodás Szútrával a visszavonulás művelésére kézikönyve. virágok elhelyezése fél térden).(i. magasztalás (ének a szútrákból.halott.

kelet.sz. írott tibeti gzsu) .a Nyilas csillagkép.saru zot hanukka (héber) .ember zsen tong (ejtett tibeti) .tároló tudat Zsonnupel (ejtett tibeti) . jelképe fa világoszöld levelekkel. páros odaadás zsag (írott tibeti) .csütörtök zsak spen pa (írott tibeti) . Many-dzsusri kardjának nyele. hajnal.szombat zsak zla ba (írott tibeti) .zóri (japán) .a Misna 1.mondják az áldás után. Jupiter. a puhaság.fa.péntek zsak phur bu (írott tibeti) .szerda zsak mig dmar (írott tibeti) . 1478) zsu (ejtett tibeti.hétfő Zsang zsung (kínai) . tavasz. színe a zöld.hogyan? . része. íze a savas.bön források szerint Tibet ősi királysága zse szdang (ejtett tibeti) . ajanamsza zsu he (kínai) . műve A Kék Évkönyv (i.juga naddha.fiatalság zsi ba (írott tibeti) .juga naddha zung 'jug (írott tibeti) . jegye a bárány Zraim (héber) . mozgékonyság.sak zsak lhag pa (írott tibeti) . amikor mind a 8 gyertya ég már zön (ejtett tibeti.kneszet zso siki (japán) . vitalitás. a Tóra mezőgazdasági törvényei zróá (héber) .tibeti tudós.vasárnap zsak pa sangs (írott tibeti) .si va zsi gnasz (írott tibeti) . írott tibeti zin) . szerve a máj. írott tibeti gzson) .másfajta üresség zshön (ejtett tibeti.sűlt húsdarab (széder este) zung 'brel (írott tibeti) .dvésa zsen (kínai) .ez az újjáavatás ünnepe .kedd zsak nji ma (írott tibeti) .samatha zsinagóga (héber) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful