P. 1
ezoterikus körkép

ezoterikus körkép

|Views: 162|Likes:
Published by margocsek

More info:

Published by: margocsek on Jan 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2015

pdf

text

original

KU N Á KO S

E Z O T E R I KU S KÖ R K É P
4. bővített kiadás

Mottó: „A csodák ott kezdődnek, ahol az emberi érzékek falat állítanak a természeti jelenségek megértése elé.”
Ursula Spielmann

„Ha az evolúció nem tud érvényesülni, jön a revolúció;

2

A természet nem törölte el a halálbüntetést!”

3/434 Ezt a könyvet a nagyvilágban szétszóródott magyarok figyelmébe ajánlom, hogy ők is megismerhessék összefoglalóan az ezotéria legújabb eredményeit, illetve kiegészíthessék ezirányú ismereteiket. Anyagi helyzetem sajnos nem teszi lehetővé, hogy ez a mű könyv alakban is megjelenjen. Miután itthon nem találtam támogatókat a nyomdaköltség fedezésére, ez úton fordulok a világ magyarjaihoz, hogy aki szívügyének tekinti ezeknek az ismereteknek széles nyilvánosság elé tárását, adományával segítse elő az ehhez szükséges összeg előteremtését. Pénzküldeményeiket a következő számlaszámra befizetve juttathatják el hozzám: HU45 1090 0028 0000 0014 3499 0019 SWIFT code: BACXHUHB. UniCredit Bank Hungary Rt. Közreműködésüket előre is köszönöm. Annak érdekében, hogy a nem magyar anyanyelvűek is hozzájuthassanak ezekhez az információkhoz, ezúton keresek olyan ismert külföldi kiadókat, akik szakszerűen lefordítva vállalják könyvem megjelentetését a világ különböző országaiban. Ajánlataikat az alábbi címre kérem továbbítani. E-mail: info@kunlibrary.com

A hátsó borító szövege: ♣ Természetgyógyászat, ♣ Elektrostimuláció, ♣ Egészséges táplálkozás, ♣ Aforizmák, közmondások, ♣ Az idő fogalma, ♣ Éterelmélet, ♣ Szubatomi energia, ♣ Magnetopresszúra, ♣ Karmaelmélet, ♣ Parajelenségek magyarázata, ♣ Ezoterikus találmányok, ♣ Ufológia, ♣ Jövőnk alakulása, ♣ Apokalipszis

Megjegyzés:
A gyors kiprintelhetőség elősegítésére ez a mű A/4-es formátumra tördelve került fel az Internetre. Annak érdekében, hogy minden karakter az eredeti formájában jelenjen meg, a Szövegszerkesztési ismeretek című könyvemnél található betűtáblákat másoljuk be a Windows operációs rendszer Fonts mappájába. Kinyomtatás előtt a Normál nézetet állítsuk át Oldalkép, illetve Nyomtatási elrendezés nézetre, és ellenőrizzük a sorok hézagmentességét. Ha a megnyitáshoz használt programból hiányzik a magyar elválasztó szótár, a tördelés nem tud érvényesülni. Ez esetben a szövegállományt újra kell tördelni. (Töltsük fel a hézagos sorokat, a lap aljára tolódott címsorokat pedig küldjük át a következő oldalra. Kevesebb gondunk lesz az elválasztással, ha a Kun Elektronikus Könyvtár Kellékek mappából betöltjük az Mshy_hu.usr elválasztó kivételszótárt az Office  Proof mappánkba.) Az Office 97 – 2003 szövegszerkesztő és a PageMaker 6.0 – 7.0 kiadványszerkesztő programok kezdők számára is érthető formában leírt szabályaival, valamint a házilagos könyvgyártással foglalkozó művem szintén az alábbi webhelyen található: http://kunlibrary.com

Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

4/434

ELŐSZÓ
Ez a kiadvány tulajdonképpen egy cikksorozat, amely eredetileg az ELIXÍR magazinnak készült. Ők azonban a terjedelme miatt nem vállalkoztak a leközlésére, ezért az időközben elkészült hét cikket most egybefűzve, könyv alakban adom közre. Bizonyára sokaknak feltűnik majd, hogy ennek az átmeneti egészségkárosodások árán kikísérletezett, és rengeteg munkával összeállított tanulmánykötetnek viszonylag szolid az ára. A magas nyomdai színvonal és a jelentős terjedelem ellenére ez annak tudható be, hogy az árkalkuláció csak a nyomdai és terjesztői költségeket, valamint a forgalmi adót tartalmazza. Nem azért mondtam le a haszonról és vállaltam magamra a kiadói költségeket, mert felvet a pénz, hanem mert úgy látom, hogy ebben az országban egyre több a szegény, beteg ember, akik már azt sem engedhetik meg maguknak, hogy egy öngyógyítást elősegítő szakkönyvet megvásároljanak. Nem akarok beállni azok sorába, akik mások nyomorúságán és kiszolgáltatottságán akarnak meggazdagodni, nem vállalok közösséget olyan szerencselovagokkal, akik a természetgyógyászat egyre növekvő népszerűségét kihasználva már 30 oldalas füzetekért sem szégyellnek csillagászati összegeket elkérni. A könyvemben említett termékek beszerzésének megkönnyítése érdekében sok helyen feltüntettem a gyártó cég nevét, címét és telefonszámát. A félreértések elkerülése érdekében ezek az ajánlások nem fizetett hirdetések. Csak olyan árucikkekre, illetve szolgáltatásokra hívtam fel a figyelmet, amelyek jelenleg a legjobbak, a legmegbízhatóbbak, és az áruk is elfogadható. A hétjegyű budapesti telefonszámok előtt nincs feltüntetve a körzetszám, ezért vidéki hívásoknál tárcsázzuk elé az 1-es számot. Mobiltelefonnál és vidéki telefonszámoknál a zárójelbe tett számot csak belföldi hívásnál kell alkalmazni. Külföldről történő telefonálás esetén a távhívószám vezetékes telefonoknál (00-36)-ra, míg mobiltelefonoknál (+36)-ra módosul. Sajnos a gazdasági recesszió következtében nálunk is sorra szűnnek meg a vállalkozások. Ezért mielőtt elindulnánk a megadott címre, hívjuk fel a céget telefonon, hogy létezik-e. Az is előfordulhat, hogy időközben elköltöztek. Főleg a régebbi kiadást használóknak célszerű ezt megtenni. A megadott címeket, telefonszámokat igyekszem rendszeresen felfrissíteni, de a nyomtatásban megjelent könyveken utólag már nem tudok változtatni. Művem elektronikus változatában az egyes címek Könyvjelzőkkel vannak ellátva. Ezáltal az Ugrás ablakkal egy pillanat alatt megtalálhatók. A természetgyógyászatnak nem csak a test, hanem a lélek gyógyítása is feladata. Ennek szellemében művem sok olyan adalékanyagot is tartalmaz, amely segít megtalálni önmagunkat, kialakítani saját normarendszerünket, és az álértékek jelenlegi hajszájában megpróbálja meggátolni az igaz értékek további pusztulását. Ezt a törekvést jelentős mértékben elősegítik azok a most napvilágra kerülő új fizikai törvények és műszaki megoldások is, melyek többnyire az egyes fejezetek végén találhatók. Ezeket az eredményeket az tette lehetővé, hogy sikerült közös alapra hoznom a jelenleg ismert parapszichológiai jelenségek mindegyikét. Ez a sokrétű ismeretanyag gondolkodásmódunk megváltoztatásán kívül remélhetően képes lesz arra is, hogy elindítsa az emberiség fejlődését egy magasabb rendű civilizációhoz vezető úton. Az ezotéria a XX. század végére meglehetősen bonyolult tudománnyá nőtte ki magát. Annak érdekében, hogy a laikus olvasó is megértse az egyes szakágak közötti szövevényes összefüggéseket, a rendelkezésre álló ismeretek nem egyszerre zúdulnak a nyakába, hanem fejezetenként bővülve tárulnak fel. Ez az építkező jellegű struktúra lépcsőzetesen emeli a tájékozódni vágyókat arra a szintre, ahol ma a szakemberek állnak. Így tiszta képet nyerhetünk mindazon problémákról, amelyek nehezítik, sőt sok esetben megakadályozzák ennek a tudománynak a hivatalos elismerését, a benne rejlő lehetőségek hatékony kiaknázását. Az összes ismeret egyszerre való tálalása azért sem célszerű, mert az ezotéria tudománya roppant nagy információtömeget ölel fel, és ez csak átgondolt adagolással „emészthető meg”. Ráadásul az élethez hasonlóan ez a tudáshalmaz sem mentes az ellentmondásoktól. Az érvek és ellenérvek egyidejű közlése, az állítások és cáfolatok egymásmellettisége meglehetős zavart keltene a tájékozatlan olvasóban. Ez csak úgy kerülhető el, ha szintenként ismerjük meg az ezotéria eredményeit, mert a magasabb fokozatokról visszatekintve már másként ítéljük meg a helyzetet. Az egyes fejezetekben előrehaladva folyamatosan tágul a látókörünk, ami képessé tesz bennünket az ellentmondások
Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

5/434 feldolgozására. Egy idő után azt fogjuk tapasztalni, hogy egyre jobban hiszünk ezekben a dolgokban. A különböző jelenségek ugyanis oly sok ponton kapcsolódnak egymással, és olyan logikus rendszert alkotnak, ami a legmegátalkodottabb ellenzőket is gondolkodóba ejti. Miután a logika törvényei meggyőződéstől függetlenül mindenkire egyformán hatnak, ezért ennek a könyvnek az elolvasása után még az ateisták is elbizonytalanodnak, és egy idő után felteszik maguknak a kérdést: Mi van akkor, ha mindez igaz? Budapest, 1990. augusztus Sajnos a hazai könyvszakma érdektelensége következtében könyvem sem 1990-ben, sem 1991ben nem jelenhetett meg. Időközben azonban újabb ötletek merültek fel, és számos új információhoz jutottam, amelyeket utólag bedolgoztam a hét fejezetbe. Ezzel egyidejűleg kibővítettem a törzsanyagot egy melléklettel is, amely azok számára nyújt gyakorlati segítséget, akik át kívánnak térni az egészséges táplálkozásra. Ennek létrehozásában főleg az motivált, hogy ne beszéljek a „levegőbe”, ne mondhassa rám senki, hogy én is csak „papolok” az egészséges táplálkozásról, de nem tudok olyan recepteket ajánlani, amelyek képesek lennének a húsos, zsíros és cukros ételeket kellő színvonalon pótolni. Ezek a receptek 40 év főzési-sütési tapasztalatait tartalmazzák egy füzetnyi terjedelembe sűrítve. A többszöri kipróbálás, az évtizedeken át tartó javítás, tökéletesítés következtében ezeknek az ételeknek bármelyike garantált minőségben elkészíthető. A járulékos tevékenységekkel kapcsolatos hasznos tanácsok mellett az egyes receptek leírása oly módon történt, hogy a csekély főzési tapasztalatokkal rendelkezők is biztos sikerre számíthatnak. A reformtáplálkozás iránt behatóan érdeklődők számára megemlítem, hogy rövidesen elkészül ennek a receptgyűjteménynek a folytatása. Miután ez a kibővített változat a számozatlan receptekkel együtt már több száz étel elkészítési módját ismerteti, ezért önálló kötetként jelenik meg. Budapest, 1991. december Mivel az általános érdektelenség nem csak a hazai könyvkiadók, nyomdák és könyvkereskedők részéről nyilvánult meg, hanem különböző újságok és folyóiratok is teljes közönyt tanúsítottak munkám iránt, művemet részletekben sem tárhattam az olvasók elé. Sajnos a bankok és a legfelső szintű állami intézmények, valamint a közcélokat szolgáló alapítványok, és a gazdag vállalkozók, feltalálók is merev elutasítással reagáltak támogatást kérő leveleimre, emiatt könyvem kiadására 1992-ben és ’93-ban sem került sor. Csak négy év után, 1994 novemberében tudtam óriási erőfeszítések árán, minimális példányszámban, fénymásolva megjelentetni művem első kiadását. Az információk áradata azonban az elmúlt évek során tovább fokozódott. Ráadásul időközben napvilágra kerültek olyan titkos kutatási eredmények is, amelyeknek az ismerete elengedhetetlenül szükséges ennek a témakörnek a globális megértéséhez. Ez a helyzet szükségessé tette a már meglévő fejezetek kiegészítését, valamint művem továbbírását. Az „Ezoterikus körkép” folytatása azonban már önálló kötetként lesz kiadva „Az ezotéria kiteljesedése” címmel. Mivel időközben elkészült szakácskönyvem második, bővített változata is, így az „Ezoterikus körkép” receptgyűjteményére már nincs szükség, a második kiadás tehát Melléklet nélkül jelenik meg. Remélhetőleg ez az 1994 végén elkészült tovább bővített változat már nem jut arra a sorsra, mint az első kiadás, az olvasók fokozott érdeklődése talán képes lesz megtörni a könyvszakma közönyét, és végre lehetővé válik művem kellő színvonalon és megfelelő példányszámban való előállítása. Budapest, 1994. december Igyekezetem ellenére az események a továbbiakban sem a várakozásomnak megfelelően alakultak. Az ezotéria eredményeivel kapcsolatos teljes érdektelenség, a természet pusztulásával, a világ bajaival szemben tanúsított abszolút közöny 1995-ben és 1996-ban sem tette lehetővé műveim nagy példányszámban való hazai megjelenését. A helyzetet csak rontotta az életszínvonal rohamos
Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

6/434 romlása, amely oly mértékben lecsökkentette a vásárlóerőt, hogy mostanára már meglehetősen terjedelmessé vált könyveimet akkor sem lehetne itthon eladni, ha valamilyen isteni csoda folytán valamelyik kiadó vállalkozna a megjelentetésükre. A jelenlegi körülmények között csupán egyetlen lehetőségem maradt gondolataim széles nyilvánosság elé tárásának, hogy az utóbbi két év anyagával kiegészítve újból átszerkesztetem, és felvitetem az Internetre. Abban reménykedem, hogy külföldön csak akad egy kiadó, aki meglátja ezekben a művekben az értéket, és 7 év után végre nyomdafestéket látnak az öngyógyítást és a természet megmentését elősegítő javaslataim. Meggyőződésem ugyanis, hogy ezek a felismerések döntően befolyásolják majd az ezoterikus kutatások menetét, és végre kijutunk abból a kátyúból, amelybe a hitetlenség, a szűklátókörűség, az önzés és a haszonlesés juttatta a világot. Honfitársaim munkámhoz való negatív hozzáállása következtében hasonló módon fog napvilágra kerülni az „Az ezotéria kiteljesedése” eddig elkészült három fejezete is. Az alapmű folytatásában megtalálhatjuk a kiegészítő gyógymódokat, és többek között megtudhatjuk azt is, hogy a világ különböző országaiban élő kutatók milyen készülékekkel próbálják kinyerni a szabadenergiát, és ezek közül számunkra melyek a legperspektívikusabbak. Emellett ez az anyag is nagy hangsúlyt fektet a lelki fejlődésünk elősegítésére. Erre azért van szükség, mert ha a pszichés fejlődésünk nem tart lépést technikai ismereteink gyarapodásával, akkor mi is elkerülhetetlenül elpusztítjuk önmagunkat. A két mű együttes megismerése nem csak a szakemberek számára hasznos, hanem azoknak is, akik tájékozatlanok ebben a témakörben. Az „Ezoterikus körkép” második kiadásában és az „Az ezotéria kiteljesedésé”-ben ugyanis összefoglalva minden lényeges információ megtalálható, ami az ezotéria szakirodalmában jelenleg hozzáférhető. Ahhoz az ismeretanyaghoz, ami ebben a két kötetben tömörítve megtalálható, a laikus olvasók csak hosszas utánjárás, valamint legalább 1200 könyv és több ezer újságcikk elolvasásával juthatnának hozzá. Remélhetőleg 1997 decemberében az „Egészségkímélő ételek ínyenceknek” című könyvem második kiadása is felkerül az Internetre a Magyar Elektronikus Könyvtárba. Szakácskönyvem előzőekben említett első kiadását szintén fénymásolva, minimális példányszámban tudtam csak megjelentetni 1994-ben. Az időközben elkészült második, bővített kiadás a hasznos tanácsok számának növekedésén kívül már több mint 400 étel elkészítési módját tartalmazza. Ez a változat kiegészült egy újabb fejezettel is, ami az önálló háztartás kialakításával kapcsolatban ad részletes útmutatást. Nagy előnye ennek a fejezetnek, hogy szinte minden eszköz és készülék beszerzési és használati módja megtalálható benne, melyekre egy jól felszerelt konyhában szükség van. Budapest, 1997. október Az „Ezoterikus körkép” második kiadása fél évvel ezelőtt szerencsésen feljutott a számítógépes világhálóra, ahol a következő címen érhető el: http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/ezoterik/ezkorkep Nyelv: WinWord 8.0 és RTF formátum, WinZip-el tömörítve. Az ingyenes hozzáférés ellenére igény mutatkozott az anyag könyv alakban való megvásárolhatósága iránt is. Ennek kielégítésére a Sun & Moon Plus Bt. elkezdte műveim A/4-es formátumra kiszerkesztett változatának forgalmazását. A könyv postai utánvétellel a kiadó címén rendelhető meg: 2025. Visegrád, Pf. 50, telefon/fax: (06)-26-397-445. E-mail: req@freemail.c3.hu Ezzel egyidejűleg felkerült az Internetre az „Ezotéria kiteljesedése” és a szakácskönyvem is. Az utóbbi nem az /ezoterik, hanem a /haztart polcon található. Ezek a művek ugyancsak megrendelhetők könyv alakban. Azért is érdemes megvenni őket, mert az elmúlt félév során több tucatnyi kiegészítést, új információt dolgoztam bele az anyagba. Ezáltal műveim tartalmasabbá, precízebbé és még érdekesebbé váltak. A meglehetősen nagy terjedelem és a jelenleg alkalmazott költséges nyomdai technológia ellenére a forgalmazó által kért ár viszonylag szolid. A beszerzési költség megítélésénél vegyük figyelembe azt is, hogy ezek a vaskos, és az átlagosnál apróbb betűkkel szedett kötetek három normál terjedelmű könyvnek felelnek meg egybekötve. Ha a fogyasztói árat elosztjuk hárommal, akkor már kifejezetten olcsónak tekinthető mindhárom mű. Budapest, 1998. július
Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

7/434 A hazai kiadók, nyomdák és könyvkereskedők figyelmét műveim Interneten való hozzáférhetősége sem keltette fel. A könyvszakma és a média rendíthetetlen közönye következtében műveim továbbra is a saját költségemre, kis példányszámban jelennek meg. Mostantól kezdve azonban mindhárom könyv bővített változatban, és A/5-ös formátumra kiszerkesztve lesz előállítva, s a Líra és Lant Rt. könyvesboltjaiban is beszerezhetők. Budapesten a Fókusz Könyváruházban kaphatók. Tel: 267 9205. A vidéki könyváruházaik az alábbi városokban találhatók: Debrecen – Tel: 52-322 237, Miskolc – Tel: 46- 509 084, Pécs – Tel: 72-312 835, Szeged – Tel: 62-424 789. A külföldön élők a Líra és Lant Rt-től Interneten is megrendelhetik az alábbi címen: www.fokuszonline.hu Tel: 267 9750. E-mail: info@fokuszonline.hu A többtucatnyi rendkívül érdekes és hasznos betoldáson kívül a szakácskönyvem és „Az ezotéria kiteljesedése” ki lett egészítve egy újabb fejezettel is. A további hasznos tanácsokon túlmenően az „Egészségkímélő ételek ínyenceknek” kb. 35 új receptet tartalmaz, a most elkészült IV. fejezetéből pedig megtudhatjuk milyen jövő vár ránk a táplálkozás terén, és megismerhetjük a legújabb ételkészítési s tartósítási eljárásokat. „Az ezotéria kiteljesedésé”-nek első három fejezete szintén sok új információval gazdagodott. Az elmúlt közel 1 év során született új ismeretanyag zöme azonban a IV. fejezetben található. Ebben többek között átfogó képet kaphatunk a túlvilági szférák rétegeződéséről, és az emberiség fejlettségi szintjéről. Budapest, 1999. március A magyar könyvszakma műveim iránt tanúsított nagyfokú közönyét látva az elmúlt hónapokban megpróbáltam a pénzvilág és a politikai élet hatalmasságaitól segítséget szerezni. A szponzorálásra felkért nemzetközi bankok, biztosító intézetek, multinacionális és hazai iparvállalatok, tőkeerős szolgáltató cégek, közhasznú alapítványok, különféle kormányhivatalok és a nyugati országok budapesti külképviseletei közül azonban egy sem akadt, aki hajlandó lett volna támogatni könyveim nagy példányszámban történő kiadását. Az elküldött tiszteletpéldányok tanulmányozása után a több mint 60 címzett közül csupán Dr. Fülöp László, a Hemotrade Kft. ügyvezető igazgatója tanúsított megértést a törekvéseim iránt. Pénzt azonban ő sem tudott adni, mert a közgyűlés leszavazta a támogatásomat javasló indítványát. Így egyetlen lehetőségem maradt műveim legújabb kiadásainak nyilvánosságára hozására, hogy kiszerkesztés után felküldtem őket az Internetre. Erre azért kellett haladéktalanul sort keríteni, mert az elmúlt másfél év alatt mindhárom könyv olyan új ötleteket, javaslatokkal egészült ki, amelyek megítélésem szerint minden téren képesek lesznek a paradigmaváltást elindítani. Az „Ezoterikus körkép” és az „Egészségkímélő ételek ínyenceknek” negyedik, valamint „Az ezotéria kiteljesedésé”-nek harmadik kiadásai a korábbi változatok helyére kerültek fel. Ebben az időszakban született egy negyedik könyvem is „Az ezotéria kivitelezése’ címmel. Mint a címéből is kiderül ez a kötet a korábban felvetett problémák gyakorlati megoldását igyekszik elősegíteni, illetve hírt ad ennek a folyamatnak az állásáról. „Az ezotéria kivitelezésé”-nek eddig elkészült két fejezete szintén felkerült az Internetre. A két hasonló témájú művem mellett, az /ezoterik polcon található meg. Mivel mostanra sikerült feldolgozni a vonatkozó szakirodalmat, könyveim jelenlegi változatai már minden téren jól használhatónak tekinthetők. Ennek ellenére most sem teljesek, mivel több ezer olyan könyv és újságcikk van a világon, amelyek nálunk nem hozzáférhetők. Ugyancsak megszerezhetetlenek a titkos laboratóriumokban keletkezett kutatási eredmények. Egyelőre nem nyíltak meg a zsilipek a Földön kívüli civilizációk által földi emberek agyába ültetett információk előtt sem. A túlvilági szférák is sok olyan tanáccsal láttak el bennünket, amelyeket a velük kapcsolatban álló médiumok nem hoztak nyilvánosságra. Amennyiben ezek az ismeretek szabaddá válnak, ezekről „Az ezotéria kivitelezésé”-nek további fejezeteiben fogok hírt adni. Ennek elősegítése érdekében ezúton kérem a tisztelt olvasóimat, hogy akinek ilyen jellegű, világviszonylatban is jelentős információ van a birtokában, e-mail postán juttassa el hozzám. Egyúttal szeretném felkérni a különböző országokban tevékenykedő fizikusokat és mérnökkollégákat, hogy tájékoztassanak engem azokról az eredményekről, amelyek a remélhetőleg
Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

8/434 hamarosan beinduló intenzív ezoterikus kutatások nyomán keletkeznek. Ezekről hírt adva, egymással összefogva többre jutunk, mint az elszigetelt törekvésekkel; és elkerülhető lesz a párhuzamos kutatásokból eredő idő- és pénzveszteség is. Ezen túlmenően a nyilvánosság nagyfokú védelmet nyújt az ellenérdekű körök rosszindulatú törekvéseivel, manipulációival szemben. Budapest, 2000. december Sajnos az Interneten közzétett felhívásom is hatástalan maradt. Eddig senki sem jelentkezett, hogy hajlandó lenne könyvem nyomdai megjelentetését támogatni, a nyomdaköltség előteremtéséhez hozzájárulni. Időközben elkészült művem tovább bővített változata, amely a Magyar Elektronikus Könyvtárban, a korábbi helyen található meg. A tartalom jelentős bővítésén kívül tipográfiai átalakításokra is sor került, ami nagymértékben javította az olvashatóságot, és a külalak színvonalát. A szövegállomány hibamentességét egy alapos lektorálás biztosítja. A szövegszerkesztés rejtelmei iránt érdeklődők számára megemlítem még, hogy év végére elkészül az ötödik könyvem Szövegszerkesztési ismeretek címmel. A jelenlegi körülmények között egyelőre ez is csak a számítógépes világhálón keresztül, a Magyar Elektronikus Könyvtárban lesz elérhető. Végül egy felhívást szeretnék közzétenni. Ez úton keresek olyan újságszerkesztésben, honlapkészítésben járatos partnereket, akik hajlandóak lennének velem közösen egy internetes folyóiratot elindítani „Ezoterikus Világ” címmel. Ennek a kiadványnak a fő feladata az lenne, hogy hírt adjon az ezotériában zajló legfrissebb fejleményekről, és a pszichotronikai fejlesztések állásáról. Innen lehetne letölteni könyveim naprakész felfrissítéseit is. Budapest, 2001. szeptember A rendszeres bővítések sorozata 2002-ben sem szakadt meg. Erre azért is szükség van, mert az Internetről történő letöltések növekedése azt jelzi, hogy egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a természetes gyógymódok, és az ezoterikus jelenségek iránt. Világunk rohamos pusztulása láttán mind többen látják be, hogy megmenekülésünk egyetlen lehetősége az ezotéria által feltárt jelenségek kihasználása. Támogatás hiányában azonban továbbra sincs lehetőség művem nyomdai megjelentetésére. A jelen helyzetben csupán azzal tudom segíteni az olvasóimat, hogy kiszerkesztettem az anyagot A/4-es formátumra. Így otthon kiprintelve és spirálkötéssel összefűzve legalább jegyzetként forgatható. Különböző stílusok alkalmazásával szebb és olvashatóbb lett a szövegállomány. Képernyőn történő olvasás esetén lehetőség van az automatikus témakeresésre. A Tartalomjegyzékben csak rá kell kattintani a keresett címszó oldalszámára, és a szövegállomány ott nyílik meg. Budapest, 2002. augusztus Sajnos könyvem kiadásának ügye semmit sem mozdult előre. Továbbra sincs támogató, aki hajlandó lenne hozzájárulni a nyomdaköltséghez. A címzettek újabban már nem is válaszolnak a leveleimre, pedig a kormányhivatalok számára törvény írja elő, hogy kötelesek reagálni az állampolgárok beadványaira. A jelenlegi szocialista kormány Környezetvédelmi Minisztériuma már arra sem méltat, hogy elutasítsa a kérvényemet. Mindezek ellenére tovább folyt ennek a művemnek is a bővítése, kiegészítése, melynek eredményeként már minden lényeges információ megtalálható benne, amit az ezotéria alapjairól jelenleg tudunk. Mivel az egyre nehezedő gazdasági helyzetben nem várható, hogy a legfrissebb változat nyomtatásban is megjelenjen, elkészítettem a PDF formátumát, és felraktam a honlapomra. Ez a kivitel főleg azok számára előnyös, akik a Linux és Open Office programcsomagot használják. Ezek az ingyenes szoftverek ugyanis nem képesek a Word bonyolult formázásait tökéletesen átvenni, ezért szétzilálódik a szövegállomány. A PDF változatot már csak rá kell küldeni a nyomtatóra. Minden ugyanúgy fog megjelenni, ahogy kiszerkesztettem.
Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

A kötésnél tegyünk eléje és mögéje is egy üres lapot. fejezetében leírtak szerint. Utána fordítsuk meg a lapokat.) Ezt követően vigyük el egy könyvkötőhöz. A frissített változat a Kun Elektronikus Könyvtárból tölthető le. és az Even Pages Only2 utasítás kiadásával folytassuk a printelést. majd a páros oldalakat nyomtassuk. mert így is legalább 2.9/434 Feltétlenül kétoldalasan nyomtassuk ki. március A szerző Frissítés: 2007. és a Print beviteli sávba állítsuk be az Odd Pages Only1 utasítást.hu A Kun Elektronikus Könyvtár a Magyar Elektronikus Könyvtárból is elérhető. a printelést két lépésben végezzük. 250 egzotikus gyümölcsöt tartalmazó 33 nyelvű album. Cím: http://kunlibrary. 2004. Budapest. több mint 3300 képpel illusztrálva.hu és http://kel. és több mint 1 kg súlyú vaskos kötet lesz belőle. lapjaira hullani. Ez a változat biztosan nem fog szétesni. Ha a nyomtatónk nem rendelkezik lapfordító rekesszel. Nyissuk le a ingyenesen letölthető Adobe Reader program File menüjét.5 cm vastag. a letölteni kívánt mű weblapjának FORRÁS mezejére kattintva.tar. november 05. Csak a http://kunlibrary.tar.com . vagy mi is összefűzhetjük a Szövegszerkesztési ismeretek című művem II. Az acélkapcsok a lapok elrongyolódásáig kitartanak.com Korábbi honlapok: http://kek. (Először a páratlan. majd ragasszunk rá egy színes kartonpapírból hajtogatott borítót.com honlapról tölthető le a kb. 1 2 Csak páratlan oldalak Csak páros oldalak Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. adjuk ki a Print parancsot. Terjedelme: 123 MB.

de mindenképpen érdemes végigolvasni. míg az ezüsttűk elvezetik a felesleges energiát. mint a testhőmérséklet. ennek a műnek eredeti feladata a különféle természetgyógyászati módszerek ismertetése volt. Mellettük azonban megtalálhatók a magyar nyelvben meghonosodott változatok is. A természetgyógyászat alapvetően fontos területe az akupunktúra. YangKun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. akik arany. Ennek oka. A rozsdamentes acélötvözetből készült tűk semlegesek. az egyes pontok megszúrásakor külső beavatkozás nélkül végbemegy az energiaelvonás. az elektrostimuláció. túlságosan „szakmainak” tűnhet. Ezeket a tapasztalatokat azonban egyelőre semmilyen műszeres mérés nem támasztja alá. ebben az esetben ugyanis hagyományosan moxás égetést kell végezni. angol nyelven lettek feltüntetve. Egyelőre azonban maradjunk az elektrostimuláció alkalmazási módjánál. azaz a környezeti hőmérséklet alacsonyabb. Ezek a zárójeles kifejezések egyben a kiejtés módjára is utalnak. aki nem beteg.) Általános ismertetés Napjainkban a nyugati világban is egyre jobban hódít az akupunktúra. és fokozatosan átalakult egy jelentős terjedelmű ezoterikus könyvvé.com . Vannak. ezért saját érdekünkben ismerkedjünk meg ennek alapjaival: az akupunktúrával és az elektrostimulációval. Az első két fejezet sokak számára kissé „száraznak”.és a középső ujj. és annak egy otthoni használatra is alkalmas változata. ilyen a hüvelyk. és ennek köszönheti létrejöttét egy általam kifejlesztett új kezelési módszer. Az akupunktőrök szerint az aranytűk energiát visznek be a meridiánba. Ezt használják a leggyakrabban. Hagyományos akupunktúránál. amennyiben a tű vége. használatuk nem igényel különösebb orvosi előtanulmányokat. és komoly eredményeket csak átfogó ezoterikus ismeretek birtokában lehet elérni. hogy ezekkel a készülékekkel a meridiánokba csak beadni lehet energiát. bárki által könnyen kezelhetők. mert ma már szinte nincs is olyan ember a világon. hogy a természetgyógyászat különféle módszerei csak a határtudományok megismerésével válnak tökéletesen érthetővé.és ezüsttűkkel végzik az energia terelését. vagyis Yin-es ujjal Yang (jang) jellegű meridiánt. vagy előbb-utóbb ne betegedne meg. (A leírásban szereplő szakkifejezések a nemzetközileg használt formában. Egyébként a test akupunktúrás kezelése szempontjából legegyszerűbb módszer az akupresszúra. A fizikailag alkalmazandó „szelíd gyógymódok” közül leghatékonyabb a magnetopresszúra. az elektrostimuláció. bimetall felépítésű (pl. Yin-es ujjnak azok az ujjak minősülnek. Hátrányuk viszont. Tűs kezelés esetén az elektrostimulációs készülékekkel szemben inkább az energiabeadás a bonyolultabb. hogy olcsón beszerezhetők. és ne lenne szüksége valamilyen öngyógyító módszerre. mivel megfelelő ujj használata esetén. AKUPUNKTÚRÁS ELJÁRÁSOK Mint az Előszóból is kiderült. míg Yang-os ujjal Yin (jin) jellegű meridiánt kezelve a töltéskiegyenlítődés automatikusan végbemegy. fejezet KEZELÉSI TANÁCSADÓ AZ ELEKTROSTIMULÁCIÓS KÉSZÜLÉKEKHEZ. Utólag szemlélve azonban ez a tanulmánykötet jelentős mértékben kibővült. A kereskedelemben kapható elektrostimulációs készülékek előnye.10/434 I. elvonni nem. Ebből alakult ki az akupresszúra. amelyeken Yin meridiánok végződnek. a magnetopresszúra. és mentesek a fertőzésveszélytől. acél hegyű‚ és réz nyelű) tűk használata esetén. Az akupunktúra szabályaival ellentétben ugyanis erről a szakterületről eddig még sehol sem jelent meg részletes ismertető. Elektrostimulációs készülékekkel a meridiánok energiaszintjének csökkentése csak a szedáló pontokon keresztül lehetséges.

amely ezt a gyógymódot kuruzslásnak tekinti.11/434 os ujjak a mutató. ahol megszüntetve a rézhiányt. mint akupresszúrával. Ennek hatása egyébként már felér egy hagyományos gyógyszeres terápiával.vagy irányító pontjaira rákezelünk. Sokan hordanak réz karkötőt is. de áramot is kapcsolunk rá. oldalán található. Ezeknek a különleges képességű személyeknek a megkeresését és a gyógyítás szolgálatába állítását azonban még ma is erősen hátráltatja az a hivatalos szemlélet. talán minden százezer között egy akad. Ennek tüdőgyulladás. akiknek a testmeridiánjaiban. mint egy átlagemberben. Az elektroakupunktúrás kezelés. Ellenkező esetben az ezeken a pontokon végzett kezelés az alacsony térerő. szívszúrás. A szabályok részletes leírása a Természetgyógyász Magazin 2003. illetve sok esetben teljesen megszünteti. így a bevitt káros energiát utólag nem tudjuk kivonni. ellenkező esetben komoly állapotrosszabbodás léphet fel a betegnél. akik évszázadokon át kézrátevéssel gyógyítottak. Már a régi egyiptomi-. A kis lapkákból kiáramló mágneses erővonalak stimuláló hatása kisebb ugyan még az akupresszúránál is. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. a magnetikus akupunktúrának a legegyszerűbb alkalmazása. Ennek azonban semmi köze sincs az akupunktúrához. A véráram eljuttatja őket az izületekhez. valamint a laza illesztés következtében hatástalan marad. szintetikus gyógyszerek alkalmazásán alapuló orvostudomány ezt az eszközt is placébónak. A kisujjon egyaránt található Yin és Yang meridián is.com . hogy átlagemberek által alkalmazva nem túl hatékony. Érdekességként megemlíthető. de lényegesen hosszabb a kezelési idő. szeptemberi számának 23. krónikus hasmenés vagy más kellemetlen következményei is lehetnek. megszűnik a gyulladás is. a bevitt energia fokozatos csökkenésével szűnik meg. A rézterápia sem alkalmazható bárkin és bárhogyan. minimum tízszer hatékonyabb az akupresszúránál. A hivatalos szervek vaskalaposságának igen jellemző példája a szívbetegségek ellen jelenleg is sokak által használt mágneses karperecek esete. mind a vérerek ura-meridián szedáló pontja éppen a csuklóhajlaton található.és perzsa írások is említést tesznek róla. Ilyen rosszabbodás állhat elő pl. ha a szívbetegség oka a vérerek ura és a szív meridiánok telítettsége. amelyek a bőrön át felszívódnak. így idővel joggal érezhetik sokan ezt a módszert hatásosnak. hogy vannak emberek. ezek Yang meridiánok kiindulási helyei. Elővigyázatossági szabályok Elektrostimulációs kezelés esetén a készülék egyoldalú alkalmazhatósága miatt nagyon gondosan be kell tartani a kezelési szabályokat. így ez az ujj akupresszúrás kezelés céljára nem használható. mint egy akupunktúrás eszköz. vagy akár százszor nagyobb energia van felhalmozódva. Ennek magyarázata rendkívül egyszerű. ha a telített befogadó vezeték vész. Ebben az esetben még korrekcióra sincs lehetőségünk. aranyér. szélhámosságnak nyilvánította.és a Yang jellegű kormányzó vezetékeknek nincs nyugtató pontjuk. Mivel a hónalj után testünk legizzadékonyabb felülete a csukló. Egyébként ez a fajta gyógymód nem új keletű. A korszerűnek mondott. pörög. Amennyiben az előző példának megfelelő módon kívánjuk ezt a módszert alkalmazni.és a gyűrűsujj. Az ilyen ember azonban nagyon ritka. akinek az energiaszintje magasabb az átlagosnál. Mivel mind a szív-. hogy eljárásunk csak akkor lesz hatásos. ha szövetbarát ragasztóval kis mágneses korongokat ragasztunk pólushelyesen a kezelendő pont fölé. A magnetikus akupunktúrának általánosan is alkalmazható módja. Ez a Távol-Keletről importált kis mágneses lapocskákból álló karperec pedig nem más. akkor ne feledkezzünk meg arról. mivel a Yin jellegű befogadó. így az ujjak végén is tízszer. Az akupresszúrás módszer hátránya. a verejték rézionokat választ le a vörösréz karkötőről. és tűzzel-vassal harcol ellene. Csak összehasonlításképpen az elektrostimulációs készülékekkel (az akupunktúrás pontok bőrfelületen keresztül elektromos árammal való ingerlése által) legalább ötször annyi energia vihető be egyetlen kezelés során. Ez a fajta karperec nincs hatással a meridiánok energiaállapotára. A probléma csak lassan. A réz karkötő az izületi gyulladásokat gyógyítja. vagyis amikor a tű nem csak behatol a bőrbe. A reuma gyakori kiváltó oka a szervezet rézhiánya. Újabban előszeretettel alkalmazzák ezt a módszert migrénes fejfájások ellen. Ezek a személyek azok. ezek a csukló körül elhelyezkedő mágneses lapocskák állandó jelleggel nyugtatják mindkét meridiánt.

gyomorfekélynél a már perforálódott beleket az akupunktúrás kezelés nem képes befoltozni. és mire kiderül hogy a terápia hatástalan. Ugyanígy nem tudja a degenerálódott izületeket helyrehozni abban az esetben. Más gyógyító eljárásokhoz hasonlóan természetesen az akupunktúra is főleg a betegség kezdeti stádiumában a leghatékonyabb. reuma. hogy a megfelelő következtetéseket levonhassuk. hogy mely pontok kezelése javallott a szakkönyvek szerint. Ezek közül legtökéletesebb a pulzusdiagnosztika. Erre legfőképpen azért van szükség. A terápia meghatározásának legcélszerűbb módja. szerezzünk be egy komoly akupunktúrás szakkönyvet. A negyedik olvasásra a kezelés befejezése után van szükség azért. a rák. Egy átlagos intelligenciájú laikusnak ezt a könyvet legalább négyszer tanácsos áttanulmányoznia. A mély tűszúrás kikapcsolja az agy limbikus rendszerét. az akupunktúrás kezelés esetén is nagyon fontos a betegség pontos megállapítása. Az egyes meridiánok kórképének felsorolásánál megfigyelhető. vagy sem. addigra a betegség annyira elharapódzott. hogy a legtöbb pont nem csupán egy. ha megpróbálunk összefüggéseket találni egy-egy betegség között. A pontos diagnózis megállapítása érdekében a beteget szakorvoshoz. migrénes fejfájás) vagy gyógyszerekkel csak tüneti kezelés lehetséges (pl. ha egyszerre több szakkönyvet is beszerzünk. Végül írjuk oda azokat a pontokat is. ilyen pl. melyeknek egyenkénti kezelése igen nagy türelmet igényel. Még mielőtt készülékünket alkalmaznánk. a meridiánok kétdimenziós ábrázolása miatt pedig egy-egy ingerpont pontos helyzete csak több ábra összevetése útján állapítható meg. amelyek a különleges meridiánok zavaraira utalnak. Szerencsések azok. de alkalmazása nagy szakértelmet és gyakorlatot igényel. legtöbbször belgyógyászhoz kell küldenünk. vagyis a fájdalomközpontot. mivel ezeken minden egyes pont helyzete három dimenzióban tanulmányozható. Ebben az esetben az is előfordulhat.com . hanem abba. Krónikus esetekben az akupunktúra már nem tudja a káros folyamatot visszafordítani. Nem a téves kezelésbe hal bele. hogy felírjuk az egyes betegségeket. amelyeknek belgyógyászatilag még nem ismerik az okát (pl. A leleteket. hogy az illető betegség kezelhető-e az akupunktúra módszerével.12/434 Előtanulmányok Az elektrostimulációs készülék megvásárlása után semmiképpen ne kezdjük el még saját magunk kezelését sem a mellékelt használati utasítás alapján. Az akupunktúrás eljárás azonban alkalmas több olyan betegség eredményes kezelésére is. nemi élettel kapcsolatos rendellenességek). herpesz. és az alkalmazott módszerek közötti összefüggéseket tökéletesen megértsük. mivel egy helytelenül alkalmazott akupunktúrás kezelés még nem halálos. és harmadszorra annyira megértjük. fejfájásnál ilyen módon akár több tucat pont is összejöhet. és gondosan olvassuk el. akik a Távol-Keleten gyártott akupunktúrás bábukhoz hozzájuthatnak. Első olvasásra semmit sem fogunk érteni belőle. Az akupunktúrás szakkönyvek betegségfeltárás céljára több módszert is megemlítenek. és az egymáshoz dörzsölődés miatt felületük megsérült. amelyek egyáltalán nem gyógyíthatók akupunktúrával. és minden egyes meridián minden pontját átnézve melléírjuk. illetve az orvosi konzílium végeredményét az akupunktúrás szakkönyvek kezelési ajánlásaival összevetve megállapítható. formája és a rajta lévő bevonat minősége ugyanis szoros összefüggésben áll a belső szervek állapotával. A betegek túlnyomó részének nem egy Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Laikusok számára csupán a nyelvdiagnosztika szolgálhat információkkal. A nyelv színe. mert vannak betegségek. Az akupunktúra fájdalomcsillapításra is alkalmas. mert mindegyik szerző ad valami pluszt a másikhoz képest. pl. A kezelés előkészítése Mint minden gyógyító eljárás során. Egyes esetekben pl. a terápia meghatározása és a kezelési folyamat nyomon követése. hogy már hagyományos gyógyszeres úton sem kezelhető. hogy a beteg meghal. ha a csontok már összeérnek. Jobb. hanem egyszerre több panasz gyógyítására is alkalmas. hogy alkalmazni is tudjuk a benne foglaltakat. szénanátha. A helyes pont megtalálásának idejét nagymértékben lerövidítheti. Másodszor már nagy vonalakban kezdjük felfogni. hogy az idő múlik.

hogy van néhány száz ember a világon. Egy világkorszakkal később az „emberek belehullottak az anyagba”. az egyes pontok energiaszintjének csökkentése nem lehetséges. hogy ezt a képességet a tobozmirigy aktiválódása okozza. különböző színűnek látják a telített és az energiahiányos meridiánokat. mert valószínű. sőt más-más színben látják az inakat. elülső szélén ásványi konkrementumok (agyhomok-lerakóKun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. a harmadik szem fokozatosan elvesztette erejét. „nincs számottevő javulás” vagy „kismértékű javulás”. dátum hiányában nem fogjuk tudni megkeresni. Tudósaink sokáig az agy féregnyúlványának tekintették ezt a mirigyet. hogy egy-egy pont véletlenül kimaradjon a kezelésből. és a homlok közepén foglalt helyet. amelyek a betegre vonatkoznak. A tobozmirigy azonban látja. ha esetleg valami káros hatás lép fel. Nos ez a „haszontalan féregnyúlvány” a görög bölcselet szerint a lélek lakhelye. de nem továbbítja az agy látóközpontjába. Nagy a valószínűsége azonban annak.13/434 betegsége van. Ezek az emberek szabad szemmel is érzékelik a testaurát. hogy a tobozmirigy „fokozatosan behúzódott az agyba. A tibetiek szent könyve. hanem a magasabb frekvenciájú spektrumban is. hogy a testből kiáramló energiakisugárzásokat észleljék. A kezelés megkezdése előtt tehát alapvető fontosságú az egyes meridiánok energiaszintjének megállapítása. Ezt jelenlegi tudományos ismereteink is alátámasztják. szellemi látásuk elhomályosult. hogy melyik meridiánnál követtük el a hibát. A kezelés végrehajtása A szóba jöhető pontok kigyűjtése után a kezelés megkezdésekor legnagyobb gondot az okozza. Ha találunk olyan pontokat. Ezen túlmenően betölti a „harmadik szem” szerepét is. Az utolsó rovatba írjuk a kezelés dátumát. Az első rovatba röviden beírjuk a kezelendő pont azon betegségeit. hogy nem tudjuk előre. A tobozmirigy ugyanis közvetlen összeköttetésben áll a szem recehártyájával. Ennek legegyszerűbb módja. akik képesek arra. hogy az eljárás minden egyes fázisát dokumentáljuk. és elkövesedett”. akkor néhány nap múlva. amelyeknél a javallatok egyszerre több betegséget is lefednek. és vékony hámréteg takarta. észlelik az energiapályákon fellépő esetleges dugulásokat. A recehártya nem csak a látható fény tartományban érzékeli az elektromágneses sugarakat. és átlósan húzzuk át azokat a pontokat. és emiatt nem tudjuk elvégezni a szükséges korrekciót sem. és ez okozta a vesztüket. mely szerint „a tobozmirigy felszínén a szemünkben található receptorokhoz hasonló képződmények vannak”. amelynek fizikai alapjai még tisztázatlanok. de a harmadik szem még sokáig megmaradt felettük. a Dzyan-könyv szerint a „harmadik és negyedik faj még teljes mértékben birtokolta ezt a szervet. és nagy lett a gőgje. így az átlagember nem látja az élettelen tárgyak auráját. hogy a kezelni kívánt meridián energiával telített vagy energiahiányos. amelyek nem használtak. A következő. Normál körülmények között azonban a látóidegek nem reagálnak erre a különleges fénysugárzásra. üregét recehártyaszerű képződmény bélelte ki. Látóképességének egyértelmű bizonyítéka az a tudományos megállapítás. A feljegyzések szerint az elcsökevényesedés oly módon ment végbe.” Az emberfeletti képességek elbizakodottá tették őket. Erre azért van szükség. akkor azokat kezeljük legelőbb. mely szerint: „A tobozmirigy kúp alakú. Mint az előzőekben már említésre került. A kezelési folyamat nyomon követhetősége érdekében nagyon fontos. Kuriózumként megemlíthető. A könnyebb tájékozódás érdekében. Ez az adottság a sokak által ismert bőrlátásnak egy magasabb rendű változata. Ezzel a módszerrel biztosan elkerülhetjük. elöl lencse zárta le. leghosszabb rovatba a kezelés eredményességét jegyezzük be (pl. illetve „jelentős javulás”).com . hogy ezek hozzák meg leginkább a várt javulást. hogy készítünk egy táblázatot. világosbarna agyrészlet. akkor az egyes betegségek után feljegyzett pontsorozatban karikázzuk be a jó pontot. Mellé írjuk a stimulálandó pont célszerűen angol rövidítéssel jelölt megnevezését. Később megjelentek a ma is használt fizikai szemek. Eónokkal korábbi őseinknél a harmadik szem még valóságos szerv volt. izmokat és a véredényrendszert is. Ez a mitikus szerv eredetileg szemformájú volt. és az élő szervezet különböző színű energiakisugárzásait. ha valamelyik pont kezelése eredménnyel járt. elektrostimulációs készülékkel csak beadni lehet energiát. mert amennyiben több pontot is stimulálunk egyszerre.

hogy használatuk közben légpárna alakul ki az elektróda hegye és a kezelt bőrfelület között. hogy a próbakezelést sohase végezzük a meridián aktiváló vagy nyugtató pontján. A teljesség érdekében meg kell még említeni. A leghatékonyabb és leggyorsabb eredményt akkor érjük el. hogy a túl sok információ. és a kezelés után neki kell megmondani. Jellemző e két misztikus erőközpont máig felderítetlen kapcsolatára. A tapasztalat szerint ezeknek a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. ezért kezelését kerüljük. és nem a tobozmirigy. Egy esetleges transzformátorzárlat esetén ugyanis a hálózati feszültség bekerül a készülékbe. A tisztánlátó nem gyengén ionizált levegő által keltett láthatatlan fényt. Amennyiben a beteg állapota romlott. ezért soha eszünkbe ne jusson. és a helyét átvette szervezetünk hatodik csakrája. Ezért az ily módon diagnosztizálók gyakran behunyják a szemüket. Ez valóban igaz. Ezek a jelenségek nem különíthetők el élesen egymástól. Valószínűleg ez az oka annak is. Ez teszi lehetővé a clairvoyance (klervoájansz) -nak. Az energiapályák szintjének megállapítására ismert még az ingás módszer is.” Végül a harmadik szem külső szerve is eltűnt. hogy a színek különböző érzelmeket váltanak ki bennünk. hogy közvetlen hálózatra kapcsolt adaptert csatlakoztassunk hozzá. hogy fizikai alapjait tekintve az auralátásnak nemcsak a „harmadik szemhez” van köze. Ha ugyanis egy erősen telített meridián tonizáló. hogy betegsége illetve közérzete javult-e vagy inkább romlott. amely gyakoriságát tekintve még az auralátásnál is ritkább. mely szerint sokkal több szemideg ágazik el a hipofízis. A készülék használata Mint a használati utasításból is kiderül. Marad tehát a próba. de az ilyen képességekkel rendelkező emberek felkutatása szintén körülményes. akkor rákezelhetünk még a fő meridián „Lo” pontjára is. hogy általánosan is javítsuk a meridián energiaszintjét. amely a meridián pontjai közül a leginkább javallott az illető betegségre. hogy az illető meridián hosszanti „Lo” meridiánja üres-e vagy telített. A továbbiakban az erre a meridiánra vonatkozó betegségek gyógyításának egyetlen módja a szedáló pont többszöri kezelése. Ez az érzékszervünk ugyanis összeköttetésben áll a hipofízissel (agyalapi miriggyel) is. mely a beteg megkönnyebbüléséhez vezet. de csak tűs kezelésnél. akkor nem tehetünk mást. akkor a meridián energiahiányos. Elektrostimulációs kezelésnél telített meridiánnál a Yuan pont stimulálása még tovább növeli a meridián energiaszintjét. Ezenkívül amit még ezzel a készülékkel tehetünk. ha közvetlenül arra a pontra kezelünk rá. így a kezelőáramot többször is utána kell állítani. Ezzel kivonjuk az előzőleg bevitt káros energiát. mert a tobozmirigy és az agyalapi mirigy között szoros kapcsolat áll fenn. vagyis a tisztánlátásnak nevezett jelenséget. a külvilág zavaró fényeffektusai ne tereljék el a figyelmüket arról.14/434 dások) találhatók. mely halálos áramütést okozhat. vagyis forrásponttal kapcsolatban azt írják. mint az agy látóközpontja felé. ami a beteg állapotának nagyfokú romlását eredményezi. az ürege bezáródott. hanem minden anyagon áthatoló szubatomi energiasugárzást érzékel. A négyszög feszültséget szolgáltató készülékek hátránya. amit a homlokcsakrájuk közvetítésével a belső szemükkel látni akarnak. A kísérletezés során azonban nagyon ügyeljünk arra. hogy önmagukban való kezelésük esetén az energiahiányos meridián ezen a ponton energiát vesz fel az „energia tengeréből”. Amennyiben nem magunkat kezeljük. Ha az illető segédmeridián energiahiányos. hogy a Védák-könyve szerint a lélek lakhelye a hipofízis. Ezt bizonyítja egy müncheni szemészorvos felfedezése. a bonyolultabb típusok pedig 2 kHz-ig növelhető frekvenciájú négyszög vagy csúcsimpulzus jellegű jelet bocsátanak ki magukból. Ha javult. így más pontokat is kezelhetünk rajta. Az akupunktúrás szakkönyvek a Yuan (juan). Ez a mellettük felsorolt betegségtünetek alapján állapítható meg. Ez teremti meg a színterápia fiziológiai alapját. vagy egy energiahiányos meridián szedáló pontjára rákezelünk. Biztonsági okokból mindegyik készüléket telepről táplálják. hogy most egy próba folyik. hogy az akupunktúrás szakkönyvünkben utánanézünk. vagyis hogy mi magunk határozzuk meg kísérleti úton az illető meridián energiaszintjét. A beteget fel kell világosítani. a meridián energiaegyensúlya még jobban eltolódik. telítettség esetén pedig energiát ad le oda. A kezelés végén célszerű stimulálni a tonizáló pontot is. az elektrostimulációs készülékek többnyire néhány Hzes. nagyon fontos a beteggel kialakított jó kontaktus.com . mint rákezelünk a szedáló pontra. a homlokcsakra.

hogy a szabályozó potenciométerrel csak akkora áramot állítsunk be. hajhullás. amekkora feltétlenül szükséges. a készüléknek sehol sem szabad megszólalnia. amely alatt az energia végighalad a meridiánláncon. a készülék több helyen is sípol. ha kivárunk egy 24 órás áramlási ciklust. Ha a kívánt hatás másnap sem jelentkezik. kopaszodás) amelyek megfigyeléséhez hosszabb időre van szükség. amikor az a „szerv-óra” szerint a legaktívabb. Az egy alkalommal stimulálandó pontok kiválasztásánál ügyeljünk arra.com . akkor a pont megtalálása után állítsuk a kezelőáramot minimumra.15/434 készülékeknek az áramfelvétele olyan csekély. másrészt pedig ha kezelés közben gyengül az áram. hogy egy kis rádióelemről hónapokig működnek. Az egyes meridiánok pontjait sorban. illetve a homlok stimulálása során a készülék működési frekvenciájával megegyező ritmusú villogást fogunk észlelni a szemben. hogy számára mikor megfelelő az áram intenzitása. azokból se kezeljünk egyszerre sokat. ha a beteget zavarja. amíg enyhe csípést nem érez. Ez esetben keressünk más. Ennek a módszernek az alkalmazása szinte elkerülhetetlen a test olyan felületeinek kezelése során. hogy nem találjuk meg a keresett pontot. hogy az illető meridiánt abban a két órában kezeljük. Túl nagy kezelőáramokat ne használjunk. Az elektróda bőrfelületen való mozgatása során nagyon ügyeljünk arra. Amennyiben nem magunkat kezeljük. ezt időnként utána kell állítani. Habár az akupunktúrás pontok villamos ellenállása legalább egy nagyságrenddel kisebb. mint egy hosszúval. hogy a bőr megég. hogy a készülék sípolása. hogy addig növelje az áramot. hogy hunyja be a szemét. Kissé növelve az áramot a készülék csak ezen az egy ponton jelezhet. Erre egyrészt azért van szükség. A legkedvezőbb időintervallumok minden akupunktúrás könyvben fel vannak tüntetve. ahol az egyes meridiánok nagyon közel futnak egymás mellett. 3 percig végezzük. illetve a hozzájuk kapcsolódó szerveket. Egy-két kezeléstől soha ne várjunk tartós hatást. A hamis pontok ellen úgy védekezhetünk. mert a test különböző felületein lévő akupunktúrás pontoknak nem csak a kereső-. (Az alkáliföldfémből készült szárazelem nem perforálódik. és adjuk a készüléket a beteg kezébe azzal. mégis gyakran előfordul. minimum nyolc-tíz alkalom kell a végleges gyógyuláshoz. hogy a kívánt hatás mind előnyeiben. a szervezet nem tudja feldolgozni azt a sokféle késztetést. akkor tegyünk bele alkáli elemet. sőt sokszor keresztezik is egymást. de a legtöbb esetben csak néhány óra múlva jelentkezik a hatás. javasoljuk neki. mivel a nagyobb áram nem jelent gyorsabb gyógyulást. Ez nem károsítja az idegeket. hogy melyik pont okozta a változást. és a stimulálás helyén kis heg keletkezik. Ahhoz. kissé kellemetlen áramütésben lesz részünk. A szem körüli pontok. csak azt érjük el vele. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Egyes esetekben a beavatkozás hatása már pár perc múlva érezhető. A kezelést min. Legnagyobb bizonyossággal azonban akkor győződhetünk meg kezelésünk hatékonyságáról. amelyek ugyanarra a betegségre vonatkoznak. Erre azért van szükség. Pontos megkeresésüket a készülék pontkereső állásában végezzük. hatékonyabb pontokat. amelyet az ingerpontokon keresztül kap. Többszöri rövid kezeléssel jobb eredményt érhetünk el. akkor már valószínűleg nem is fog. a kezdőponttól a végpont felé haladva kezeljük. mint a környező bőrfelület ellenállása. a telep félévenkénti kényszerű cseréjét. amíg a sípolás éppen elhallgat. hogy egy időben ne kezeljünk két olyan pontot. vagyis azt az időt. mert ekkor kedvező vagy kedvezőtlen hatás esetén nem fogjuk tudni eldönteni. mert energiatorlódás lép fel. az energiának legalább egyszer át kell mosnia az összes meridiánt. Kivételt képez a speciális betegségek gyógyítása (pl. Egy nap ne kezeljük ugyanazt a pontot többször. Ezt megelőzően azonban feltétlenül állítsuk a kezelőáram-szabályozó potenciométert minimumra.) A kezelés megkezdésekor a keresett pont helyzete az akupunktúrás térképek alapján jól behatárolható. Ezzel az eljárással még a kezdők is biztosan megtalálják a keresett pontokat. Ha ritkán használjuk készülékünket. Ezután mozgassuk meg az elektródát a megtalált pont környezetében. Ez ellen a legegyszerűbben úgy védekezhetünk. Ha a lábunkon végzett kezelés után változatlan potenciométer-állással rákezelünk az arcbőrre. ezzel megakadályozhatjuk az önkisülést. de a kezelőáram-igénye is eltérő. A keresett pont megtalálása után kapcsoljuk át a készüléket kezelőáramra. tehát a feltételezett pont megtalálása után a szabályozó potenciométert lejjebb csavarjuk egészen addig. mind hátrányaiban megmutatkozzon. Ami a többi pontokat illeti. mert mi nem érezzük.

Ezt követően stimuláljuk csak a középső energiamezőt. mint a 12 fő meridiáné. ha az epehólyag-vezeték telített. az energiaellátási zavarok elhárítása. de fontos szabályozó.com . Sajnos ezeknek a pontoknak a kezelése elektrostimulációs készülékkel csak korlátozott formában valósítható meg.és segédmeridiánokat alkotó pontok közé. ha a sok szenvedést okozó lumbágó a fő meridiánok segítségével nem gyógyítható. húgyhólyag. Ellenkező esetben az energia beszorulhat a belső energiarétegekbe. vérerek ura. összehangoló szerepet játszanak a szervezetben. Ezeknek a kettős szerepet betöltő pontoknak a kezelése igen sokrétű hatást vált ki a szervezetben. az idő múlásával és a különböző betegségek romboló hatása miatt a kapott energia csak csökkenhet. gyomor-.és a máj meridiánok kezelésével kezdjük. Egyik részük a Yin. Végül a külső energiapáholy lép-. lecsapoló vagy feltöltő tevékenységük időszakos. fontos szabály. hogy ez túl sok Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ezek szerint betegségeink felszámolását a vastagbél-. amelyeket még fel sem fedeztünk. mind pedig a szabályozandó meridián üres. A szakkönyvek szerint a háti asszociációs pontok a szervezet egyes meridiánjainak munkáját hangolják össze.16/434 Amennyiben több betegségünk is van. a húgyhólyag-meridián 62-es pontján.vagy másodlagos meridián több ponton is kapcsolódik a fő meridiánokhoz. a háti shu és az elülső vész pontok. Legfontosabb különleges meridián a kormányzó és befogadó vezeték. Ezt az energiát utólag már nem lehet természetes úton növelni. Ha viszont mind az alarm pontot hordozó meridián. hogy azután a káros energia a tüdőn. Rajtuk kívül még 6 segédmeridián és 12 hosszanti Lo-meridián. Közülük 397 tartozik a fő. A legfontosabb tiltás. míg az alarm pontok ingerlése krónikus betegségek esetén hasznos. Feladatuk a Yin. A terápia gondos összeállításával azonban úgy is gyógyíthatjuk betegségeinket. A legtöbbjük tehát nem működik állandóan. Különleges pontok Testünkön több mint 1000 akupunktúrás pont van. A többi önálló kezelési pont. amelyek más telített meridiánokon helyezkednek el. vegyük kezelésbe a Yang Qiao Mo segédmeridián nyitópontját. hogy nem kezelhetők az olyan vész vagy shu pontok. és ott káros hatást fejthet ki.és tüdő meridiánjainak sorra vételével zárjuk a kezelést. majd a külső szintre. hogy mintegy mellékhatásként más betegségek tüneteit érezzük kismértékben magunkon. Jellegük alapján azonban egyértelműen szétválaszthatók. akkor a rajta elhelyezkedő vészpontokat még akkor sem kezelhetjük elektrostimulációs készülékkel. és akkor is segítenek. Ez a beavatkozás sok esetben hatásosnak bizonyult. amely a kezelés előrehaladtával fokozatosan megszűnik. Ezek nem vesznek ugyan részt a mindennapi energiakeringési ciklusban. Jól ismertek azonban a fő meridiánok különleges pontjai. a szív-. Legtöbbször ez csupán a káros energia külső pályára szorulásának következménye. vese-. Pl. Ezek kezelési pontjai ugyanúgy hozzáférhetők. vékonybél-. Egy példát kiragadva. amikor a szokásos kezelési pontok hatástalannak bizonyulnak.és Yang energiák sokszínű mozgásának szervezése. illetve az orron keresztül távozhasson. melyeknek a hatása még nem egészen tisztázott. ha a hozzájuk tartozó meridián üres. valamint 4 úgynevezett Loedény található a szervezetben. másikuk a Yang jellegű zavarokat kompenzálja. hogy a beavatkozást a legbelső energiaszinten kezdjük. sőt sok olyan különleges pont található a bőrünkön. amelyeknél a hozzájuk tartozó meridián telített. Az egyes betegségek gyógyítása során előfordulhat. Magasabb rendű módszerek A kínai akupunktúra tanítása szerint minden ember születése pillanatában egy meghatározott energiamennyiséget örököl. akkor ennek az energiapályának az alarm pontjára való rákezeléskor az állapot még súlyosabbá válik. Tehát ha szívmeridián telített. Rejtélyes. nehezen gyógyítható betegségek esetén fordítsunk gondot a segédmeridiánok kezelésére. A többi segéd. A Lo-meridiánok a fővezetékek Lo-pontjain keresztül érhetők el. és onnan hajtsuk kifelé az energiát a középső. hármas-melegítő.és epehólyag meridiánjait. akkor igen jelentős eredményt érhetünk el ezeknek a pontoknak a stimulálásával. Ugyancsak nem kezelhetők azok a vész illetve shu pontok.

tehát a társmeridián erősítésével. Kapcsoljuk a készüléket kezelő üzemmódba. Ez a módszer akkor is előnyösen alkalmazható. Ebben az esetben hígítás nélkül alkalmazzuk. Az energia előrehajtása során ügyeljünk arra. így testünk sikeresebben védekezhet a kívülről támadó betegségek ellen. hanem a „dél-éjfél” szabály alapján a szívmeridián betegségei is javulnak. Erre egyszer lehetőséget ad a „dél-éjfél” szabály alkalmazása. ha már jól ismerjük a kezelésre szoruló pont elhelyezkedését. a pontkeresővel nem találjuk meg a keresett pontot. mivel a hirtelen meginduló erős áram ijedtséget. már önmagában ettől jelentős mértékben javulni fog a közérzetünk.17/434 energia kihajtásával. az epehólyag-vezeték tonizálásával is. hogy testünk azon felületein. Ezekben az esetekben néha kellemetlen. Ennek a módszernek nagy előnye még. Kálium-hipermangán alkalmazásával még tartósabbá válik a jelzés. Megeshet. (Lásd az I. hogy a stimulálást a kezelendő meridián szempontjából legaktívabb időszakban végezzük. akkor ne a szív-. Az ellentétes meridián szempontjából a gyógyulás hatásfoka tovább növelhető. maximális stimuláló áram esetén is csak gyenge bizsergést érzünk. Ez a festék 2-3 napig is megmarad a bőrfelületen. Amennyiben a megtalált ponton többszöri kezelésre van szükség. vagy ha sietünk és gyors kezelésre van szükség. mint egy visszeret. A készülék ilyenkor vagy mindenhol jelez. ahol ujjainkkal hajtjuk előre a vért. kismértékű szívszúrást vagy asztmatikus zavart észlelhetünk. hogy a szívmeridián telített. és a legcsekélyebb mértékben sem mérgezi a szervezetet. az epehólyag-meridián pedig üres. így elkerülhetjük az előbbi tortúra megismétlését.com . vagy sehol sem. Amennyiben egy-egy energiahiányos meridiánunkat mindkét oldalon teljesen végigmasszírozzuk. hogy tintaszerű folyadék legyen belőle. szívgörcsről van szó) nem csupán a szedáló pont segítségével gyógyíthatók. és az áramszabályozó potenciométert állítsuk maximumra. Ugyanezt a felfogást alkalmazhatjuk az úgynevezett „férjfeleség” szabálynál is. hogy egyes ingerpontok meglehetősen érzéketlenül viselkednek. szívburokvagy tüdőmeridiánunk telített. akkor jelöljük meg alkoholos filctollal. Ilyen esetekben jelentős intenzitásnövekedést érhetünk el. ellenkező esetben az energiaáramlás még inkább lelassul. Amennyiben az energiapályák szintjeinek felderítése után azt tapasztaljuk. hogy több energia marad a szervezetünkben. hogy az energia pang a meridiánban. Ekkor csökkentsük a kezelőáramot olyan értékre. ahol vastagabb vagy érzéketlenebb a bőr. A felborult egyensúly a „férj” gyengítésén kívül a „feleség”. ha a meridiánt úgy képzeljük el. ha hosszirányban végigmasszírozzuk az energiapálya útvonalát. Ezeknek a szabályoknak az alkalmazásával elérhetjük. amelyet még fájdalom nélkül el tudunk viselni. Ez a fertőtlenítő folyadék gyógyszertárakban szerezhető be. Ennél a módszernél fokozottan ügyeljünk arra. ha a tonizáló ponton kívül az „idő” pontot is kezelésbe vesszük. tonizálásával is visszaállítható. félelmet válthat ki a betegben.) Kisegítő eljárások A kezelés során előfordulhat. Ennek Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A stimulálni kívánt pont feltételezett környékén lassan pásztázzuk át a bőrfelületet. hanem a „szerv-óra” szerinti ellentétes meridián. Járulékos hatások Egy-egy huzamosabb. Ezáltal nem csak az epehólyag-meridián hiányával járó betegségeink gyógyulnak. hogy segítségével életre kelthetők a krónikus betegségek folytán inaktívvá vált érzékelő pontok is. Az akupunktúrás pont megtalálásakor kisebb-nagyobb csípést fogunk érezni. hanem az epehólyag-meridiánt kezeljük. Már néhány intenzív dörzsölés után többszörösére növekszik az ingerpontok érzékenysége. Pl. A masszírozás pontos útvonala az akupunktúrás térképek alapján állapítható meg. Ha tabletta formájában árusítják annyi vízben oldjuk fel. több meridiánt is érintő kezelés során amennyiben a szív-. elvesztésével ne járjon. Ezeknek a módszereknek az alkalmazását jelentős mértékben megkönnyítik a Mellékletben közölt táblázatok. a telített szívmeridián betegségei (hacsak nem krónikus szívbántalmakról. tehát nincs szükség a keresésére. de biztos módszer az árammal való keresés. Másokon azonban lehetőleg ne alkalmazzuk ezt az eljárást. hogy a dörzsölés iránya a kezdőponttól a végpont felé történjen. A legjobb. Ennek nagyon gyakran az az oka. fejezet végén.

ezért a kezelésük nagy gyakorlatot igényel. A legtöbb elektrostimulációs készülékhez két elektródát adnak: egy kombináltat saját magunk. ezért egy idő után érezhető mennyiségű áram szivárog be a telített meridiánokba is. és a szervezet ezt tekinti normális állapotnak. mint a fejjel lefelé álló magzat képe. hogy egy-egy betegségünk huzamosabb kezelés után is csak átmeneti javulást mutat. a vérerek-ura és a tüdőmeridián éppen azokon az ujjakon végződik. Ezek a káros jelenségek viszonylag egyszerű módon kiküszöbölhetők. amelyek az illető szervek működéséért felelősek. hogy az évek óta tartó kóros állapot már beíródott az agykéregbe. áram csak az elektróda tűje. Bal oldali meridiánjaink stimulálása során célszerű a bal-. Ez főleg akkor fordulhat elő. hogy a földelő elektródát helyezzük le a padlóra. Ha készülékünkkel módszeresen áttapogatjuk a fül egész felületét. Lábizületeink kímélése érdekében időnként váltsuk a segédelektródát. annál érzékenyebb a fülön található vetülete. Vigyázzunk arra is. Ilyenkor masszírozzuk Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Tehát a zavaró hatás nem kizárólag telített. Ennek sok esetben az az oka. hogy a kezelendő személy fülén szinte valamennyi pont érzékeny. Az áram nem az ujjbegy ellenkező oldalán lévő akupunktúrás pontokon folyik ugyan át. vagy közvetlenül a lábujjaink alatti terület érintkezzen a segédelektródával.18/434 az a kiváltó oka. hogy ezeket a pontokat a korszerű klinikákon ma már nem tűvel. és egy kétrészes kivitelt mások kezelésére. hanem energiahiányos meridiánok esetén is előállhat. és a talpunk alatt lévő földelő elektróda között folyhat. feszülést a fülkagylójában. A mindössze 34 fülakupunktúrás pont kezelésénél nem játszik szerepet az ingerületi pályák energiahiánya vagy telítettsége. mert könnyen elszakadhat a csatlakozó vezeték. annak egy jól elhatárolható darabkáján. míg jobb oldali meridiánjaink kezelésénél a jobb talpunk alá helyezni az elektródát.com . hanem jelentősen lerövidül az áramút mind a kereső-. ha az illető vékonybél-meridiánja üres. mert minden egyes szervünknek a vetülete megtalálható a fülön is. Ezért lehetőleg úgy lépjünk rá a földelésre. hámlását vagy kis hólyagocskák keletkezését is megfigyelhetjük. hogy a kézen átfolyó áram hosszabb idő után csuklóizületi fájdalmakat okoz az arra hajlamos egyéneknél. mivel ennél a változatnál az elektróda földelő pólusa nincs bekötve. és csupasz lábbal lépjünk rá. hogy ha a beteg a kezelés során nem érez fájdalmat. így az áthaladó áram ezt a csekély energiaáramlást is megzavarja. Így a fülkagyló pontjai megfelelnek a magzat egyes szerveinek. A földelő elektróda elhelyezésénél ügyeljünk arra. akkor saját magunk kezelésére is használjuk a kétrészes elektródát. Ezáltal nem csak a készülék hatásfoka javul. Fülakupunktúra Előfordulhat. Ez a kellemetlen jelenség az akupunktúra legfiatalabb ágával. hogy a talp közepétől a sarokig terjedő szakasz. az agy egy idő után visszaállítja a korábbi rögzült állapotot. hogy minél betegebb egy szervünk. a francia Nogier professzor által feltámasztott fülakupunktúrával a legtöbb esetben megszüntethető. de testünk nagy része is mentesül a felesleges áramterheléstől. Egy másik káros tünet lehet. a kezelőáram óhatatlanul tölteni kezdi ezeket a meridiánokat is. Ennek tudható be. Ha ilyen problémát észlelünk. A vonatkozó fülpontok stimulálásával törölhető az agykéregbe íródott hibás információ. mind pedig kezelő üzemmódban. Ez nem csupán a lábboltozat izületeit kíméli. A fülakupunktúra érdekessége még. hogy miután a kis átmérőjű fülakupunktúrás pontokat elég nehéz megtalálni. illetve indul el. Most már nyugodtan megfoghatjuk a kezelő elektróda fém palástját is. Mivel a szív-. vagy éppen ellenkezőleg. hogy miközben más meridiánokat kezelünk a kézben tartott elektródán át az áram átfolyik az ujjainkon. Ebben az esetben hiába kezeljük a meridiánokat. Súlyosabb esetekben ezeken a helyeken a bőr elszíneződését. hogy a kezelés végeztével a földelő elektródát ne a zsinórjánál fogva húzzuk ki a talpunk alól. akkor a krónikusan beteg szerveinknek megfelelő területen még erősen lecsavart potenciométerállásban is jelzést kapunk. akkor a keresést tovább kell végezni. Ezek az anatómiailag szabályos alakzatot alkotó területek közvetlen összeköttetésben állnak az agykéregnek azon részeivel. mert a kívánt pontot nem találtuk meg. hanem elektroakupunktúrás módszerrel ingerlik. Előfordul az is. és ezáltal az egészség helyreállítható. Meg kell még említeni. hogy ne érintse a vesemeridián talpon található 1-es nyugtató pontját. méghozzá úgy. berepedését. Általánosságban azonban elmondható. amelyekkel az elektródát tartjuk. de a közelben halad. egyik sem. Az ősi kínai írások szerint a fül formája úgy is felfogható.

és egy kis darab ragtapasszal rögzítik. hanem vagy injekciót kap a beteg. A szájüregben minden foghoz tartozik egy belső szerv. Ezt azért célszerű megtenni. Az akupunktúra egyéb módjai Az akupunktúrás kezelés legősibb módja a mechanikus ingerlés. akiknél a kezelés alatt felfüggesztett gyógyszeres adagolás életveszélyt jelenthet.com . Ennek során 5 bázispontot. korlátozzuk heti kettő. gyógynövények magjával is megoldható az ingerlés. akik erős gyógyszeres függésben vannak. A fül pontjai jól használhatók még tengeribetegség ellen. hogy ne romoljon a látásuk. Végezetül még egy jó tanács. Az ily módon végzett fülakupunktúra hatékonysága vetekszik a tűszúrásos kezeléssel. Ennél az ugyancsak Kínából származó módszernél egy tehénfűfaj. terhesség idején. Orvosi megfigyelések szerint a dohányzás elleni küzdelemben a fülakupunktúra a leghatásosabb módszer. Csak nem csonttal. annak többnyire a hozzá tartozó meridián energiazavara az oka. hanem a szájban is vannak. sőt kombinált alkalmazásuk javítja a gyógyítás hatásfokát. (Ezt az ősi módszert ma is eredményesen alkalmazzák. nem divatból hordtak karikát a fülükben. vagy testsúlycsökkentésre is. hogy az egyes panaszok idővel maguktól megszűnnek. majd ismételjük meg a vizsgálatot. hogy meggyógyuljon. Az éhségérzet megszüntetésén kívül a fülakupunktúra az anyagcsere fokozására. Kezdetben akár naponta ismételhetjük a kiválasztott pontok ingerlését. szúrószerszámokat használtak. mert a testakupunktúrához hasonlóan egy-egy beavatkozás itt is kihat az egész test állapotára. és ezeknek az ingerpontja a nyálkahártyán található. így ha egy ép fogunk hirtelen fájni kezd. Kisgyermekeknél vagy azoknál. Yamamoto-féle skalpakupunktúra. hanem egy kiürült golyóstoll hegyével stimulálják a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. mert az ingerre adott válasz erőssége megoszlik az egyes pontok között. Az orálakupunktúrát nem a szokásos módon végzik. 12-15 kezelés után pedig ajánlatos 2-4 hét szünetet tartani. a Semen Vaccariare apró magját helyezik a kezelni kívánt pontra. a vércukorszint csökkentéséből eredő fejfájás és egyéb pszichoszomatikus tünetek csillapításra. A mag időnkénti nyomogatásával a hatás tovább fokozható. Egy kezelés időtartama 10 perctől háromnegyed óráig terjedhet. A fülakupunktúrához hasonlóan a kezelést itt is tűvel végzik. akiknek pacemakerük van. 56-58. akik nem tudják elviselni a tű látványát. Jó eredményeket értek el vele a migrén és az allergia megszüntetésében. Ezzel az eljárással nem csak gyógyítani lehet. Ne kezeljünk akupunktúrával olyan betegeket. akiknek ellenérzéseik vannak az akupunktúrával szemben. hanem életünk végéig megőrizhetjük egyes szerveink épségét. a két kezelés nem zavarja egymást.) Jellemző a szervezetünket behálózó energiapályák sokoldalú szabályozhatóságára. majd heti egy alkalomra a beavatkozások számát. A fülkagyló tüdő pontját stimulálva csökken a beteg kábítószerfüggősége.) A több ponton történő kezeléssel a napi kalóriabevitelt 1000 kalória alá lehet szorítani. és a diétázás negatív következményeinek mérséklésére is képes. ráadásul jóval olcsóbb. ami már néhány hét alatt radikális fogyást eredményez. A javulás előrehaladtával csökkenteni kell a kezelések gyakoriságát is. Szigorúan tilos az elektrostimulációs készülék használata lázas betegeknél. vagy lézersugárral kezelik a megfelelő pontot. ez is csak akkor hatásos igazán. a dohányzásról való leszoktatásra. Egy új felismerés szerint a fülakupunktúra segít a drogokról való leszokásban is. Az esetek 60 százalékában eredményes. valamint 12 YNSA pontot kezelnek a homlok hajvonalánál. így könnyen megeshet. Túl sok pontot ez esetben se kezeljünk. közvetlenül infarktus után vagy olyan személyeknél. Mellesleg a kínai akupunktúra szerint minden meridián kapcsolatban áll egy-egy fogunkkal is. (Pl. mint a testakupunktúráé. június. Ugyancsak energiapályák útján fejti ki hatását a skalpakupunktúra új ága a dr. agyvérzés után rehabilitációnál alkalmazzák. hogy akupunktúrás pontok nem kizárólag testünk külső felületén. de ha javulás mutatkozik. oldalak. A kezelési módról részletes tájékoztatást nyújt a Természetgyógyász Magazin (2006. mert mint minden gyógymód. A kalózok pl. Mivel a fülakupunktúra hatásmechanizmusa más. Ugyancsak ne kezeljünk olyan embereket ily módon. ha a páciens minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében. és csak ezt követően vegyük sorra a még meglevő betegségeket.19/434 meg a fülkagylóját. hanem azért. Az őskorban erre a célra csontból vagy kőből csiszolt tűket. Főként bénulások.

használatuk pedig szakismeretet igényel. hogy a hőbesugárzásos kezelés tonizáló hatással van a meridián energiaszintjére. Előnyük viszont.20/434 meridiánpontokat. így fokozatosan csökken a telítettsége. hanem a testfelülettől kifelé szóródjon. ezért ezt égetésnek nevezik. A moxakúpot gyógykenőcs vagy különféle gyógynövényszeletkék közbeiktatásával ráhelyezik a kezelendő pontra. Ajánlatos azonban száraz helyen tartani. hogy egy elektronikai fejlesztésekben használt szén-dioxidos flakonnal befújjuk a tű nyelét úgy. Az elektroakupunktúrával összehasonlítva a lézeres és az ultrahangos kezelés hátránya. Korunkban az aktív pontok kezelésének hagyományos mechanikus módját egyre inkább felváltja a korszerű eszközökkel. Ezt követően ezen a ponton többé már nem képes a külvilágból energiát felvenni. A piezotárcsák sorba kapcsolásával nagy feszültségű. Mivel gyorsan hat. hogy az aktív pont felett egy speciális gyógynövényt. Nagy előnye még ennek az eszköznek. mintha az a gyomron keresztül jutott volna a szervezetbe. áramcsípés) így előszeretettel alkalmazzák gyermekek akupunktúrás gyógyításánál. Izületlazításra. hogy ugyanezen az elven növelni lehet a tűvel való energiaelvonást is. de igen alacsony. mint a besugárzásos technika. Az utóbbi eljárás feltételezhetően oly módon fejti ki hatását. Megjegyzendő. tűszúrás. Az ily módon felszívódott hatóanyag sokkal intenzívebb hatást vált ki. hogy alkalmazásuk nem jár semmiféle stresszel.) A tűs kezelés nem tekinthető egyszerű mechanikus ingerlésnek. mint a közismert piezoelektromos gázgyújtó karcsúsított változata. fénysugárral vagy ultrahanggal történő stimuláció. amikor az akupunktúrás tű végére helyezik a moxakúpot. és a moxakúp alá helyezett gyógynövényszeletkék hatóanyagai bediffundálódnak a testbe. és fájdalomcsillapításra kifejezetten alkalmas. hanem áramot. a hatás azonnali. A moxaterápia érdekessége. Ha sikerül eltalálni őket. vagy infravörös tartományban működő szilárdtest diódák által kibocsátott láthatatlan sugárnyalábbal történik. A kellemetlen illatú füst elkerülése érdekéKun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. a hozzájuk szükséges készülékek meglehetősen bonyolultak és drágák. (pl. Egy kezeléshez 25-30 kattintásra van szükség az akupunktúrás pontokra. ami fokozza az energiabevitelt. és ott égetik el. Ennek a közismert nevén moxaterápiának nevezett technikának a lényege. Itt a piezoelektromos kristállyal nem ultrahangot gerjesztenek. A bimetall tű nyelének melegítésekor ugyanis több áram folyik át az akupunktúrás ponton. hogy főleg égetéses kezelés esetén a bőr elszenesedik és csúnya. ezért bárhol és bármikor használható. A moxaterápia hátránya. A lézerakupunktúra során az aktív pontok besugárzása vörös színű hélium-neon. A moxás kezelés ritkább formája. Az ultrahangos vagy szonoakupunktúra során a nagyfrekvenciás koncentrált hanghullámokat egy piezoelektromos fej állítja elő. Ennek legegyszerűbb módja. elektromos árammal. A párhuzamosított fénysugárral való ingerlést monokromatikus. maradandó heget hagy maga után. vagyis azonos hullámhosszú fényt előállító lézergenerátorok teszik lehetővé. henger vagy kúp formájában. hogy nincs szüksége tápáramforrásra. Ez a töltőtoll méretű eszköz tulajdonképpen nem más. és a belőlük kiáramló intenzív hő végzi az aktív pontok stimulálását. A bőrön elhamvadó feketeüröm-zúzalék intenzívebb hőhatást kelt. Előnye viszont. A tűs kezelés mellett a hagyományos kínai akupunktúra másik legelterjedtebb módja a hővel való ingerlés. A viszonylag kis intenzitású ultrahang nem csupán a bőr külső felületét ingerli. a sportorvosok. többnyire fekete üröm szárított levelét égetik el rúd. hogy a permet ne a bőrre. mivel ebben az esetben a bimetall felépítés következtében már áram is folyik át az akupunktúrás ponton. páradús helyiségben ez az eszköz sem működik.com . a reuma. míg az égetéses módszerrel csökkenteni lehet a behatolt energia szintjét. előszeretettel alkalmazzák a gyógytornászok. a lumbágó kezelésére. Használata során csak enyhe csípést lehet érezni a bőrön. hogy a bőrfelület megégetése során elzáródik a telített energiavezeték aktív pontja. Miután ennél a kezelési módnál sem történik behatolás a szervezetbe. a kezelt személyre teljesen veszélytelen áramerősségű impulzusok jönnek létre. hanem a tűs kezeléshez hasonlóan a bőr alatti rétegekre is képes hatást gyakorolni. Ebben az esetben a tű nyelét folyékony szén-dioxiddal célszerű hűteni. Az elektroakupunktúrával azonos hatásfokú a nagyfeszültségű impulzuskezelés. és a csúcsán meggyújtják. nem áll fenn fertőzésveszély. hogy hatásfokuk alacsonyabb. A vastagabb moxarudat vagy a vékonyabb moxahengert meggyújtás után a kezelendő pont fölé tartják. hogy az erős hő hatására a bőr pórusai kitágulnak. mert a piezoelektromos gázgyújtókhoz hasonlóan nedves.

valamint gerinc. A szívóhatás ereje átnyomja a füstöt a bőrön. ciszták. hogy vibrációs masszírozó gépek a bőr intenzív mozgatása által vérbőséget idéznek elő a sejtekben. és az égő érzés megjelenéséig rajta kell hagyni. Erősebb hatású az őrölt mustármag és az ecet keveréke. Olcsó hamisítványoknál előfordul. Gyakran előfordul. és ahol megkeményedett kötőszövetes csomók találhatók. indián eredetű eszköz kettős feladatot lát el. házilag is alkalmazható eljárások. Ezt követően működésbe lépnek a méhviaszba kevert különböző gyógynövény-hatóanyagok. Különösen érdemes testfelületeket köpölyözni. több meleget termel. hogy léteznek ezzel megegyező hatású. Jó eredményt értek el vele derékfájás és ágybavizelés. Ebben az esetben a bőrfelületre helyezett harangokban keltett vákuum szinte kiszívja. amelyet a fájó területre rakva gézzel és ragtapasszal le kell ragasztani. 3 órán keresztül kell a kezelendő helyen tartani. és a viasz a dobhártyára kerül. amíg a helyén égő-vöröses folt keletkezik. és lerakódik a gyertya belső. A köldökön történő kezeléssel szinte azonnal helyreáll az energiaáramlás. Ekkor a belső üreg megtelik füsttel. Ennél a tisztító eljárásnál nem kell felvágni és kikaparni a nyirokcsomókban felhalmozódott salakanyagokat. és addig kell rajta hagyni.és orrüreggyulladás. Lényegében ugyanolyan. A kezelendő bőrfelületre helyezve először vákuumot kelt. Ez az ősi. és emiatt nagyobb a vákuumhatása. Mellékesen megjegyezve a köpölyözés éppen ellentétes hatást gyakorol a szervezetre. hogy az üvegharang alatt a bőr elszíneződik. és 8-10 kezeléssel rendeződnek az emésztési problémák. miómák. Szolnok. Ha rossz helyre tettük a harangot. Ennek oka. 5000. A gyertyát a felső. szélesebb peremén kell meggyújtani.és izületi problémák kezelésére használják. hogy a szervezetben felhalmozódott méreganyagok a vákuum által megnyitott bőrpórusokon át szabadon távozhatnak. ami teljes süketséget okoz. Hasonló hatást vált ki a fokhagymapor alkalmazása. 21. A tisztító gyertyákat jól lehet alkalmazni krónikus arc. melyek a füsttel együtt fellazítják a gennyes törmeléket. Főként hasüregi megbetegedések (fekélyek. hideg falára. Az energiadugulást ugyanis ezek a szövetkeményedések okozzák. Maga az ötlet nem rossz. hanem a test különböző részein található reflexzónákra is hatást lehet gyakorolni. A minden esetben fellépő bőrpír hatása is kedvező. sőt az impotencia gyógyításánál. csak robosztusabb. Ez a fogantyú alakúra kiképzett hordozható készülék tulajdonképpen egy masszírozó. hogy a vákuum befelé húzza a lángot. és allergia esetén is. fülfájás. baktériumokat. melyek mostanában kerültek kereskedelmi forgalomba. Ismeretes.21/434 ben német mérnökök kifejlesztették már a moxarúd modern változatát is. (Emelni nem szabad. ami a köpölyözéshez hasonló hatást vált ki. mivel önmagában véve mindkét készülék igen hasznos. A fehér borsot vízzel és liszttel összekeverve a fájó területre kell kenni. bélrenyheség. vírusokat. A gennygyülem a vákuum következtében átdiffundál a bőr pórusain. Ennek megfelelően tovább ég. ami az energiabeáramlás megnövekedését eredményezi. amelyben az intenzív infravörös hősugárzást elektromos árammal fűtött zafír kristály szolgáltatja. aminek igen kedvező Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Sajnos a kereskedelemben kapható méhviasz gyertyák minősége igen eltérő. amelyet kb. A természetgyógyászok által is használt TÁDÉ gyulladáscsökkentő gyertya azonban teljesen megbízható. Megrendelhető: Kamilla Biyó Bt. óvatosan odébb húzhatjuk. A betegségtől függően 20-féle gyógynövénykivonattal preparált méhviasz gyertyák használatát egy videokazetta is elősegíti. bele az alatta levő szövetekbe. Kiegészítés A teljesség kedvéért beszélni kell még az úgynevezett biostimulátorokról is. kitisztítja az eldugult akupunktúrás pontokat. görcsök) menstruációs zavarok. mint az égetéses moxaterápia. mint a fülgyertya. és vákuum keletkezik. mert javítja a vérkeringést. A moxaterápiával kapcsolatban megemlíthető még. Tel: (06)-56-240 259 és 06-20-936 6921. A fülgyertya továbbfejlesztett változata a testgyertya.com . Ugyancsak az energiadugók megszüntetésére szolgál a tölcséres méhviasz gyertya. Ilyen a helyi fájdalmak csillapítására szolgáló őrölt fehér bors. Az üvegharangok felhelyezése előtt vékonyan kenjük be a bőrt kenőccsel.) A köpölyözéssel (népies nevén nyuvasztással) nem csak a meridiánok egyes pontjait lehet kitisztítani.és egy elektrostimulációs készülék ötvözete. Kossuth L. u.

 Lassan rájövünk. vagyis nem nagyobb. vérnyomásukat. valamint bőrük vezetőképességét. Sokan felvették közülük. Közülük 25 normál akupunktúrás kezelést kapott. A bőr rendszertelen. hogy egy telített meridián valamely pontjára kezelünk rá. míg a másik csoport tagjainál problémák jelentkeztek.22/434 kihatása van a közérzetre. hanem csökkentik a levegőben található káros anyagok hatásait. holott a tű nem hatol be a bőrbe. ami egy idő után jelentős egészségkárosodást okozhat. A kísérlet eredményeként az első csoportba tartozók sokkal nagyobb javulást mutattak. egyterű irodák elterjedésével még nagyobb szerep jut a zöld élőlényeknek. érzi a szúrást. Két éven keresztül figyelte a Statoil cég munkatársainak két csoportját. Ezt a lehetőséget kihasználva a Heidelbergi Orvosi Egyetemen végrehajtottak egy vizsgálatot vállproblémákkal küszködő betegeken. ha az irodában növényekkel veszik körül magukat az alkalmazottak. Az elektrostimulációs készülék egészségmegőrző hatása az előzőekben részletesen ismertetésre került. hogy a betegségek fizikai tünetei csökkennek. A hagyományosan gyógyító orvosoknak azonban továbbra is fenntartásaik vannak az eljárás hatékonyságával kapcsolatban. A munkahelyi egészségfejlesztéssel foglalkozó tanulmányok is egyértelműen bizonyítják. és egyedi kezelésére. hogy mekkora kárt okozott nekünk a természettől való elszakadásunk. és ebből erednek a problémák. hogy szobai növények telepítésével könnyen látványos eredmények érhetők el az egészségmegőrzésben. A kutatás eredményeként kiderült. Az „egészségesebb” csapat termelékenysége is jobbnak bizonyult. mint egyszerű mechanikus behatással. célorientálás nélküli elektromos ingerlése során ugyanis könnyen megeshet. 12%-kal jobban teljesítettek. Hatékony akupunktúrás kezelésre csak olyan elektromos készülékek alkalmasak. amely úgy működik. és bebizonyította. A TMP Worldwide tanácsadó cég Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. a tompa hegye azonnal visszahúzódik a nyélbe. hogy a természetes környezet gyógyító hatást gyakorol ránk. és kívülről szemlélve semmi sem különbözteti meg a valódi tűtől. ami azt bizonyítja. Konrad Streitberger olyan akupunktúrás tűt fejlesztett ki. Amikor ez a parányi eszköz hozzáér a bőrhöz. az átlagnak megfelelő értékeket produkáltak a méréseknél. A páciens látja a testébe szúrt tűt. mint egy színházi tőr.  Az akupunktúra ma már a világ szinte minden államában elismert. mint a legnagyobb akupunktúrás pont átmérője. mert ezek a készülékek csak minimális és rendkívül felületes akupunktúrás ismertetéssel kerülnek forgalomba. és engedélyezett gyógymód. 2 mm. A biostimulátorok szabályszerű használata még azok számára is lehetetlen. akiknek a szobájában növények is voltak. hogy a javulás placébóhatás eredménye is lehet. így a fiziológiai reakció elmarad. Tove Fjeld is számos kutatást végzett ezen a területen. ahol nem csak a betegek. Különböző munkahelyeken folytatott vizsgálatok alapján bebizonyosodott. akik kielégítő akupunktúrás ismeretekkel bírnak. 8-10 mm átmérőjű fémgombok teljességgel alkalmatlanok az akupunktúrás pontok megkeresésére. hogy itt nem placébóhatásról van szó. és ezek a nagyméretű. A zaj is nagymértékben tompítható a szobanövények segítségével. Rendszeresen mérte a pulzusukat. A növények ugyanis nem csupán a hangulatot teszik barátságosabbá. de a fenti veszély miatt az energiazavarokkal küszködő egyének kerüljék ezeknek a divatos készülékeknek a használatát. Az amerikai Virginia Lohr professzor számítógépes operátorokat tartott megfigyelés alatt. mint a növények nélküli szobában dolgozó társaik. hogy nagyfrekvenciás árammal hatékonyabban lehet a bőrt masszírozni. míg 27 pácienst placébótűkkel szurkáltak meg. hogy melyik páciens kap valódi akupunktúrás kezelést. A nyílt. A teljes bizonyossághoz még végre kell hajtani a kettős vaktesztet is. hogy azok az operátorok. mivel mindhárom a megemelkedett stresszt jelzi. a kettő kombinációja azonban nem szerencsés dolog. hanem az orvosok sem tudhatják. mivel ezek a készülékek 2-3 db gombszerűen kialakított elektródával rendelkeznek. Ennek a vitának az eldöntésére egy német aneszteziológus. Kétségtelen. amelyek pontkereső és pontkezelő áramkörrel egyaránt rendelkeznek. A közérzetük pedig a második év végére 84%-kal javult. Ennek ellenére a tű a testen marad. Maga a gyártó is masszírozó gépként javasolja a használatukat.com . Az oslói egyetem professzora. elektródájuk vastagsága pedig max.

ha már eleget ettünk. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. festékek és más vegyszerek hatásától legjobban a gerbera. mert elnyelik az általunk kilélegzett szén-dioxidot. A telefonos ügyfélszolgálat alkalmazottai óriási nyomás alatt állnak. Különösen fontos a jó alvás a gyerekeknél. bútorhuzatok. Ez az oka annak is. amely a számítógépek monitorából árad ki. Sokan csupán dísznek tekintik a szobanövényeket. a szanszeveria. hogy tudassa velünk. Alvás közben a szervezetünkben megnövekszik a leptin mennyisége. nagyon fontos volt egy olyan helyiség kialakítása. Mennyiségének növekedésével kevesebb hipokretin termelődik az agyban. mielőtt visszatérnek a munkájukhoz. (Ez a vegyület a festékekben lakkokban. A szobanövények nem csak a szén-dioxidot nyelik el. hogy sok országban rövid pihenőt tartanak ebéd után. A bútorok. amelyben a legtöbbet képesek nyújtani. Ráadásul a növények segítségével a levegő páratartalma is könnyen az optimális 50-60% között tartható. melyek hatással vannak a sejtek öregedésére. A természetes környezet nagyban hozzájárult a munkahelyi stressz csökkenéséhez. Egy nemrégen végzett vizsgálatban a Chicagói Egyetemen 11 egészséges fiatalembernek egy héten át csupán napi 4 óra alvást engedélyeztek. a lusták időtöltésének tartsák. mint a cukorbetegeké. nyomdafestékekben is megtalálható. és a fény eljutott mindenhová. de a növények gondozását már szakemberekre bízták. hogy könnyebben alakulnak ki nála keringési zavarok.  Becslések szerint a világ lakosságának 35%-a küzd álmatlansággal. Az esseni oázis kialakításába az alkalmazottak is beleszólhattak. Ennek a hormonnak az a feladata. Valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz. a spatifilium (fehérpárta) és a dracéna véd meg bennünket. melynek következtében az ember védtelenné válik a fertőzésekkel szemben. A tizenévesek szervezete 50-szer több növekedési hormont termel éjszaka. amelyet megfosztanak az alvástól.és érrendszeri betegségek kialakulásának veszélye. Aki nem alszik eleget. sőt rákot is okozhatnak. hogy ha az emberek tudnák mi megy végbe egy olyan szervezetben. Dr. A NASA kutatói egyenként is megvizsgálták a szobanövények környezetre gyakorolt hatását.23/434 például az egybenyitott iroda mellett döntött. Meglepő eredményre jutottak. Ilyenkor termelődik a legtöbb növekedési hormon. annál nő a szív. az ügyfelekkel szembeni kultúrált bánásmód biztosításhoz. mint egy 60 éves emberé. csökkentik a levegő ózontartalmát.) Szobanövényeink tehát valóságos őrei egészségünknek. amely májkárosodást okozhat. naponta több száz érdeklődő kérdéseire kell kedvesen és türelmesen válaszolniuk az egybenyitott irodában. A szanszeveria (tigrislevél) és a bambuszpálma „eszi” azt a sugárszennyezést (elektromágneses kisugárzás. a fikusz és a krizantém „issza” a nyomtatók és a fénymásoló berendezések kipárolgását. kétszer is meggondolnák. és oxigént termelnek. Az alvás során szervezetünk könnyebben megköti a szabad gyököket. A nagyobb szénhidrátfelvétel pedig elhízáshoz és cukorbetegséghez vezet. Az evés közben termelődő leptin visszafelé is hat. a vérük inzulinszintje pedig olyan magas volt. a New York -i Egyetem alvászavarokkal foglalkozó központjának munkatársa szerint az álmatlanság a századforduló legsúlyosabb járványai közé tartozik. Beisszák az ipari zsírtalanításra és száraz vegytisztításra használt triklór-etilént. és emiatt elálmosodunk. A Sao Paulo -i alváskutató központ munkatársai megjegyezték. A mérések szerint a dracéna (életfa). William Dement. Agyunk az alváshiányt éhségérzetként értelmezi. A biztató eredmények láttán a német Sutter kiadócsoport esseni ügyfélközpontját is zöld oázissá alakították át. sőt sokan le is fekszenek egy-két órára. Az alváshiány a fehérvérsejtek és a hidrokortizon nevű hormon termelődését is befolyásolja. vagyis azokat a molekulákat. ezért több szénhidrátot kíván a szervezet. hogy az alvást csupán időpazarlásnak.com . Az alvás az étvágyunkra is hatással van. Mivel javarészt rajtuk múlik az ügyfelek cégről kialakított véleménye. másodlagos röntgensugárzás). a zaj is csökkent. hogy valaki milyen hosszú ideig fog élni. David Rapoport. A hatodik napon a sejtjeik már úgy működtek. lakkok. a Stanford Egyetem kutatója szerint az alvás minőségéből lehet a leginkább megállapítani. Amikor a kelleténél tovább maradunk ébren. Így nemcsak a hangulat vált kellemessé. de az alacsony elválasztó falakra rengeteg virágcserép került. kevesebb leptin termelődik. Mások azért tartják őket. mint nappal.

Ezt a hormont a mellékvesekéreg állítja elő a hipotalamusz és az agyalapi mirigy közreműködésével. Az éjszakánként 9 óránál kevesebb ideig alvók szerveztében a jóllakottság érzetét keltő leptin csökkenése mellett nő az éhségérzetet keltő ghrelin hormon mennyisége. szárított döghús) takarmányba keverésének kimutatására is. ezért a befolyt összegekből komoly kutatásokat is tudnak finaszírozni. Érzékennyé teszik a szervezetet az inzulinnal szemben. Ezek az anyagok mérséklik a szőlőcukor. tejben. A 18 ezer személyen végzett megfigyelés során az is kiderült. A cellulóz. hogy legnagyobb mértékben a helyes étrend járul hozzá a 2-es számú cukorbetegség kialakulásának megakadályozásához. amellyel kimutatható az élelmiszerekben (húsban. azoknak több mint 70%-kal. A kutatók arra is rámutattak. és zsíranyagcsere-zavar lép fel a szervezetben. hogy a testmozgás életelemünkké váljon. megvédjék az egészségünket. azoknak mintegy 50%-kal nagyobb az esélyük a túlsúly kialakulására. Szerencsére mind több ember látja be tevékenységük nélkülözhetetlenségét. A módszer alkalmas az állati eredetű liszt (csontliszt. hanem az inzulinnal szembeni ellenálló képességük is. és ezeknek a szerves savaknak széklettel való kiürülését. Ezért álmatlan éjszakák után a kialvatlan emberek jóval többet esznek a szokásosnál. Fékezik az inzulinképződést és a vércukorszint-emelkedést. A vizsgálatok azt is megerősítették. 1989. Ezért szervezetüket csak úgy tudják fenntartani. mert testünk vázizomzata reagál legérzékenyebben az inzulinra. hogy akik csak 4 órát alszanak. Fokozzák az epesavak koleszterinből való képződését. Ezzel az eljárással egyértelműen megállapítható. valamint a természet pusztulását közömbösen szemlélő politikusok között. a telített zsírsavak és a koleszterin felszívódását a bélből. hogy genetikailag módosított szóját etettek a haszonállatokkal. hogy a testmozgás a 2-es számú cukorbetegséggel ellen is hatásos. fáradhatatlanul végzik önként vállat feladataikat. hogy visszaszorítsák a környezetszennyezést. inzulinnal szembeni ellenállás. Korunk zaklatott életmódja is elősegíti az elhízást. Svéd kutatók megállapítása alapján stressz hatására megnő a vér kortizoltartalma. hogy aktivistái ingyen dolgoznak.24/434 A New York -i Columbia Egyetem kutatói megállapították. hogy az elhízás oka nem csak a jóllakottság érzetének hiánya. tojásban) a genetikailag módosított takarmány maradványa. Állami segítségre. sőt jóllakottságot váltanak ki. szeptember Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Megdolgoztatása során nem csak a harántcsíkolt izmok zsírtartalma csökken. A nyílt felszólalások és a sajtóviták már odáig fajultak. hanem a fokozott éhségérzet. Rendületlenül teszik a dolgukat.és pektintartalmú táplálék ellenáll az emésztőenzimeknek. hogy egyesek a zöldmozgalmak aktivistáit ökoterroristáknak nevezik. Nagyon fontos. Ez azonban nem zavarja a természetvédőket. Mindemellett a bélrendszerben megduzzadva megszüntetik az éhségérzetet. Ennek eredményeként a Greenpeace szakemberei olyan új eljárást dolgoztak ki. Minden lehetőséget megragadnak. ipari lobbik által felajánlott pénzre nem tartanak igényt.com . Függetlenségük megőrzése érdekében csak magánszemélyektől fogadnak el támogatást. Hatására hastáji elhízás. akik pedig 5 órát. Budapest.  A környezetszennyezés növekedésével fokozódik a harc a természetvédők és a környezetszennyező létesítmények.

23 h 23 .Epehólyag Vese .11 h 11 .FELESÉG KAPCSOLAT Szív .1 h - FÉRJ .Lép-hasnyálmirigy Gyomor .Vastagbél Máj .21 h 21 .com .Hármas melegítő Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.13 h 13 .17 h 17 .Vérerek ura Húgyhólyag .Tüdő Vékonybél .15 h 15 .óra/ Máj Tüdő Vastagbél Gyomor Lép-hasnyálmirigy Szív Vékonybél Húgyhólyag Vese Vérerek ura Hármas melegítő Epehólyag Befogadó vezeték Kormányzó vezeték Másodlagos meridiánok 1-3h 3-5h 5-7h 7-9h 9 .25/434 ME LLÉ K LE T MERIDIÁNOK ENERGIAMAXIMUMA /szerv .19 h 19 .

ÉS KÜLÖNLEGES PONTOK Tonizáló Szedáló pont pont Tüdő Vastagbél Gyomor Lép-hasnyálmirigy Szív Vékonybél Húgyhólyag Vese Vérerek ura Hármas melegítő Epehólyag Máj "Lo" pont "Xi" Yuan kulcspont forráspont Idő pont Elülső vészpont Háti shu-pont Lu 9 LI 11 St 41 Sp 2 H9 Si 3 UB 67 K7 P9 TW 3 GB 43 Li 8 Lu 5 LI 2 St 45 Sp 5 H 7 Si 8 UB 65 K1 P7 TW 10 Lu 7 LI 6 St 40 Sp 4 H 5 Si 7 UB 58 K4 P6 TW 5 Lu 6 LI 7 St 34 Sp 8 H 6 Si 6 B 63 K5 P4 TW 7 GB 36 Li 6 Lu 9 LI 4 St 42 Sp 3 H 7 Si 4 UB 64 K 3 P7 TW 4 GB 40 Li 3 Lu 8 LI 1 St 36 Sp 3 H8 Si 5 UB 66 K 10 P8 TW 6 GB 41 Li 1 Lu 1 St 25 CV 12 Li 13 CV 14 CV 4 CV 3 GB 25 CV 17 CV 5 GB 24 Li 14 UB 13 UB 25 UB 21 UB 20 UB 15 UB 27 UB 28 UB 23 UB 14 UB 22 UB 19 UB 18 GB 38 GB 37 Li 2 Li 5 Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.Hármas melegítő Epehólyag .Húgyhólyag Vastagbél .Vérerek ura Lép-hasnyálmirigy .ÓRA SZERINTI ELLENTÉTES MERIDIÁNOK Tüdő .Szív Máj .com .26/434 SZERV .Vese Gyomor .Vékonybél IRÁNYÍTÓ.

azok töltöttségi szintjét közvetlenül nem tudjuk érzékelni. Tehát ezzel a csekély hatékonyságú eszközzel csak a telített meridiánjaink szedáló pontján keresztül tudunk érzékelhető hatást elérni. akkor valószínű. de lényegesen veszélytelenebb eljárás. A próbát oly módon végezzük. Ha este 7 óra után azt tapasztaljuk. vékony bőrű egyéneknél alkalmazható előnyösen. Ez nem más. hogy alkalmazása átmeneti egészségromlással is járhat. A visszér kialakulásának pl. a vérerek ura-meridián energiahiánya az egyik oka. Ennek megállapítására a már ismertetett próbakezeléses módszer a leghatékonyabb. akik idegenkedni fognak ettől a nagy hatásfokú. amely az akarat és az emberi agy lehetőségeinek végtelen tárházát nyitja meg előttük. A legkönnyebben ALNICO ötvözőanyagú mágnesrúdhoz juthatunk hozzá. üresnek tűnő meridiánjaink ellenőrzésénél nyugodtan alkalmazhatjuk az árammal történő próbát. hogy ez a meridián a „szervóra” szerint 19 és 21 óra között töltődik fel energiával.és makrovilág összefüggéseinek átgondolása során sokan olyan felismerésre jutnak. amely főleg érzékeny. de hátránya. a legnagyobb nehézséget meridiánjaik energiaállapotának feltérképezése jelenti. Ezt a helyzetet az a szemléletes hasonlat érzékelteti leginkább. hogy az ujjainkról ne kerüljön rá zavaró villamos töltés. A villamossági szaküzletekben beszerezhető 7 mm átmérőjű. amely bárki számára megnyitja az öngyógyításnak ezt a hatékony és modern formáját. hogy a telített meridiánú májbetegek Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Akiknek sikerült az előző részben leírt szabályokat elsajátítani. de kissé drasztikus módszertől. hogy bátran elkezdhetik önmaguk kezelését. Ugyanúgy következtethetünk valamely meridiánunk energiatelítettségére is. A két fejezet együtt már olyan ismeretanyagot biztosít. a mikro. Ha viszont egy üres tartályba néhány csepp vizet töltünk. Az akupunktúrás szakkönyvekből tudjuk. hogy kezünkön és lábunkon a visszeresség jelentősen csökken. de bizonytalanabb módszer meridiánjaink energiaállapotának kifürkészésére. mint a mágneses próba. vastag falú zsugorcső felhúzás utáni zsugorításához nincs szükség ipari hőágyúra. mert ez a művelet gáztűzhely.27/434 II.com . Így pl. TERMÉSZETES TÁPLÁLKOZÁS Az előző fejezetben az elektrostimulációs kezelés alapvető szabályai kerültek ismertetésre. Ez tulajdonképpen nem is olyan nagy baj. testünk céltudatos figyelése. Mivel nem látjuk energiapályáinkat. fejezet KEZELÉSI TANÁCSADÓ AZ ELEKTROSTIMULÁCIÓS KÉSZÜLÉKEKHEZ. azok újabb hasznos információkra tehetnek szert az alábbi tanácsokból. Újabb meridiánvizsgáló módszerek Mindazok számára. 6-7 mm átmérőjű és 10-12 cm hosszú erősen felmágnesezett acélrudat. az erek kevésbé dagadnak ki. Ezért lesznek. Ezeken a lépcsőfokokon haladva. Számukra javasolható egy hasonló hatásmechanizmusú. akik az I. hogy vérerek ura-meridiánunk energiahiányban szenved. Egy ennél is kíméletesebb. akkor elkerülhetjük a robbanást. Ennek a módszernek a hátránya. attól az még nem fog megtelni. hogy csak a telített meridiánjaink megkeresésére alkalmas. fejezet alapján eljutottak arra a szintre. hogy egy kritikus mértékben feltöltött palackból néhány százalék gázt elvezetünk. ha a megadott időszakban a megfelelő meridiánhoz tartozó szervünk állapota romlik. mivel a próbakezeléses módszer hátránya csak a telített meridiánjaink vizsgálatánál jelentkezik. ennek tudható be. Ehhez szerezzünk be egy kb. vagy akár egy öngyújtó lángja fölött is végrehajtható. Az akupunktúrának ez a sajátos alkalmazási módja azonban további lehetőségeket is rejt magában. hogy a mágnesrúd ellentétes töltésű végét néhány percig nyomjuk a vizsgálandó meridián megfelelő pontjához. Az oldalát PVC zsugorcsővel szigeteljük le.

a hajnali 2-3 óra közötti felébredésnek is gyakran a májmeridián telítettsége az oka. A kézrátételes gyógyításnál azonban egyszerűbb a helyzet. hanem egyúttal a legbizonytalanabb is. mivel az egészség előfeltétele a testünkbe áramló külső energiák összhangja.és a befogadó vezeték befolyására gyanakodnunk. ha erős fájdalmaink vannak. mind pedig töltöttségi szintjét. A nagyobb daganatokat azonban műtéti úton kell eltávolítani. Ilyen szervünk pl. A helytálló következtetések megállapításához tehát tisztában kell lennünk az egyes energiapályák szervezetünkre gyakorolt globális hatásával is. hogy téli időszámítás esetén az óra által mutatott időhöz adjunk +1 órát. és salakanyagként eltávolítani. reggel 7 és 9 óra között azt tapasztaljuk. hamis következtetéseket vonva le egyes betegségeik és meridiánjaik energiaállapotának viszonyáról. egy 60 kilós daganatot kellett kioperálni. Egyébként a rekordot egy kaliforniai asszony tartja. és a mikrovilágunk középpontjából. hogy az energiával telítődő gyomormeridián a „dél-éjfél” szabály alapján csökkenti a vérerek ura-meridián telítettségét és ez váltja ki az érzékelt hatást. Tovább bonyolítja ennek a módszernek az alkalmazását. vagyis az energiahiányos meridiánokban folyó bioáram serkentésével a rendelkezésre álló készülékünkkel is visszaállíthatjuk bioenergia-egyensúlyunkat. Ennek ismeretében már könnyen eldönthetjük. Az energiahiányos meridián feltöltése. Szervezetünk ugyanis nem követi a mi energiatakarékossági szempontból bevezetett időszámításunkat. akinél 1991-ben egy 138 kilós cisztát operáltak le a petefészkéről. hogy Fülöp-szigeteki healerek ezt a problémát percek alatt megoldják. vagyis a kozmikus erőközpontból kiáramló Yang. hogy ez az utóbbi módszer nem csak a legkisebb hatásfokú. illetve a „férj-feleség” szabály által megnyilvánuló áttételes hatásról van szó. Ez a hiányosság azonban ne keserítsen el bennünket. Itt a kézből kiáramló Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. mely a „dél-éjfél” vagy a „férj-feleség” szabály szerint könnyen megtalálható. A megfelelő pontok elektrostimulációs úton való ingerlésével. vagy a „dél-éjfél”. elsősorban a kormányzó. hogy a gyanúsnak talált meridián okozza-e az érzékelt jelenséget. Ugyanezen az alapon könnyen megérthetjük. Nyilvánvaló. melynek állapota nem csak a szív-. Energiatúltengés esetén a szedáló pontokat csak akkor célszerű kezelni. akkor jó okunk lehet a különleges meridiánjaink. vagy ha gyors életmentésre van szükség.com . vagy a tüdejüket dohányzással szándékosan rongálók miért éppen hajnalban. Daganatos megbetegedések esetén az intenzív szubatomi sugárzás a rákos sejteket is képes elpusztítani. a szív. Az álmatlanságnak. Ha valamely betegségünk intenzitása nem függ a napszakoktól. Ha pl. az nem a gyomormeridiánnak tudható be. hogy a megfigyelt jelenség gyakran áttételek útján jön létre. mert képzelgésre hajlamos egyének könnyen juthatnak tévútra. hogy egy ilyen tömegű elhalt sejtburjánzást a szervezet már nem képes lebontani. hogy a legtöbb tüdőbeteg. hogy elektrostimulációs készülékkel csupán beadni lehet energiát. fejezetben szó volt arról. elvonni nem. A teljesség kedvéért meg kell jegyezni. ha valamely szervünk állapotáért egyszerre több meridián is felelős. Kissé komplikálja a helyzetet. Mint tudjuk. mivel a kezükből kiáramló intenzív bioenergia-sugárzással rövid idő alatt képesek az energiahiányos meridiánokat feltölteni. Ne feledkezzünk meg arról sem. Érdekességként megemlíthető. a Földből kiáramló Yin energia egyensúlya. Az elhalt sejteket a szervezet öntisztító mechanizmusa távolítja el a nyirokérrendszer segítségével. hanem annak. az akupresszúránál figyelembe kell venni mind a meridián jellegét. és ezzel a beteg szerveket tartósan meggyógyítani. Normál esetben a társmeridiánok feltöltésével végezzük a gyógyítást. ami megegyezett a testsúlyával. A szervezet energiaegyensúlyának megbomlása esetén rendszerint minden egyes energiatúltengésben lévő vezetékhez tartozik egy energiahiányos meridián is. hogy visszereink összehúzódnak. Mellesleg ez az állapot a vékonybélvastagbél áttételeken keresztül emésztési zavarokat is szokott okozni. 2000-ben egy spanyol asszony gyomrából pl. az energiaegyensúly helyreállítása után a kezelt meridián betegségein kívül a vele kapcsolatban lévő telített meridián beteg szervei is automatikusan meggyógyulnak.28/434 gyakran éjjel 1 és 3 óra között vannak a legrosszabbul. hanem a vérerek ura-meridián töltöttségi fokától is erősen függ. vagy kora reggel köhögnek a legintenzívebben. Kiegészítő kezelési szabályok Az I.

hogy az általuk jónak vélt koreográfián alapuló rapszodikus mozdulataikkal szétzilálják meridiánjaink energiaegyensúlyát. A healer nem keres akupunktúrás pontokat. A kezet tehát úgy kell elhelyezni a beteg szerv vagy meridián felett. illetve a kiszedett szövetdarabok hajszálércsatlakozásaiból kiszivárog. vagy a beteg szervben automatikusan végbemegy a töltéskiegyenlítődés.com . Ügyelni kell azonban arra. A healer ezeket a „felpuhított” szövetdarabokat egymásba nyomja. Kezelés közben a kezét már eleve úgy helyezi el. ha tudjuk. akkor az energiabesugárzás irányíthatatlanná válik. és ezáltal vágási sebek keletkezése. hogy melyik meridiánunkkal van baj. Ennek a magasabb rendű gyógyítási módszernek az az előnye. Ebben a tevékenységükben már szükségük van egy segédhealerre is. és így keresi meg a beteg szerveket. hogy a Yin zóna Yang meridiánt. hogy a gyulladás csökkenjen. vagyis a sejtek szétroncsolása nélkül is képesek behatolni a test belsejébe. a Yang zóna pedig Yin meridiánt sugározzon be. Maga a diagnosztizálás. és többet árt.) A műtét elvégzése után az antikohéziós tér megszüntetésével a molekulák közötti vonzóerő cipzárszerűen ismét zárja a megnyitott bőrfelületet. hogy energiafeltöltés esetén a kéz Yin és Yang energiamezőivel itt is csak ellentétes jellegű meridiánok kezelhetők. (Ez a baktériumölő hatás annyira intenzív. és varratmentesen összezárják. meggátolva a bőrfelület manipuláció alatti összezáródását. ha a healer le tudja csökkenteni az agyfrekvenciáját legalább alfa szintre. hogy a kezéből kiáramló energiával egy erős antikohéziós teret hozzon létre. Semmiképpen ne hagyjuk. majd az antikohéziós erőtér megszüntetésével az összegyúrt molekulák között ismét helyreáll a kohéziós erő. vágási nyomok nem láthatók. Ebben a földrajzi régióban számos olyan gyógyító is van. Náluk könnyen előfordulhat. A bioenergiaKun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy az Arigo nevű mexikói pszí-sebész által operálóeszközként alkalmazott rozsdás bicska sem okozott soha fertőzést. Ez a gyógyítási mód azonban csak abban az esetben hatásos. és saját érdekünkben ragaszkodjunk a szigorúan irányított akupresszúrás kezeléshez. vér csak annyi keletkezik. hanem végigsimítja a páciens bőrét. Ha a beteg szerv egy darabja teljesen elhalt (pl. Miután a behatolás során a hagyományos műtéti eljárástól eltérően az egyes sejtek nem sérülnek meg. akkor a fekélyes bélszakaszt az ujjaikból kiáramló antikohéziós energiával besugározva kiszakítják. bélfekélynél). vagy a már meglévő energiazavart tovább fokozzák. és a kezelt testrész meridiánjaiban. tehát az energiabesugárzás útján meggyógyított szerveket egyúttal meg is tisztítják. aki képes arra. amennyi a felnyitott bőr. A legtöbb healer ezt az irányítást sokszor öntudatlanul végzi. hogy a test nem fertőződik. vagyis erős koncentrálás útján agyfrekvenciájának egy alsóbb tartományában a páciens testét belülről fokról-fokra végigvizsgálja. így a beavatkozás után seb nem képződik. A healer energiaszintjétől függően ez az eljárás ruhán keresztül is eredményes lehet. akik nem képesek kezelés közben figyelemmel kísérni a meridiánokat. hogy főleg nagyobb testfelületek kezelése esetén a helytelen energiairányítás következtében súlyosbítják a telített vagy energiahiányos meridiánok állapotát. Egyébként ezek a jellegzetes söprő kézmozdulatok nagy hasonlóságot mutatnak a mesmerizmussal. aki műtét közben szintén az ujjaiból kiáradó energiával nyitva tartja a sebet. Ennél a típusú gyógyításnál gond csupán azokkal a healerekkel van. mint használ. illetve a meridiánokban a töltéskiegyenlítődés létrejöjjön.29/434 Yin és Yang energiák nem az egyes akupunktúrás pontokkal érintkeznek. meggátolva ezzel a szaporodásukat. Ennek a ma még misztikusnak mondható gyógyítási módszernek további előnye még. Az ép szövetek varratmentes csatlakoztatását az teszi lehetővé. Ilyen healerekhez tehát csak akkor menjünk. Ha erre nem képes. amely semlegesíti a molekulák közötti összetartó erőt. mivel az intenzív bioenergia-sugárzás életképtelenné teszi a szervezetbe került baktériumokat. hogy az elhalt szövetdaraboknak az eltakarítását nem bízzák a szervezet lassú öntisztító mechanizmusára. hanem a meridiánok egészével. A healerek egy része látja az aurát és az erős elszíneződések alapján könnyen megtalálja a beteg szerveket. hanem egy sajátos műtéti eljárás során kiemelik a testből. A healerek nagyobbik része a „clairvoyance” technikát alkalmazza. és ez biztosítja az illeszkedő felületek tökéletes összeforradását. mert csak a beteg szerv aurájának elszíneződését figyeli. az ép végeket egymáshoz illesztik. és más módon sem látnak bele a testbe. ezért a vérveszteség csak minimális. hogy energiával való kezelés során a szétválasztott felületek mentén lévő molekulák között nagymértékben csökken az összetartó erő. a betegség megállapítása kétféleképpen megy végbe.

com . P5. hogy a bőr ellazul. ellenkező esetben a másik meridiánban jelentős állapotromlás lép fel. jó hatásfokkal kezelhető az energiahiányból eredő lámpaláz és beszédhiba. Sajnos mi nem rendelkezünk ilyen különleges erőkkel. az akupunktúrás eljárásnak időbeli korlátja nincs. és saját lábán távozik. A healerek ezeket a dugókat egyetlen nagy energialökettel szüntetik meg. illetve a szívmeridián kezelésével lehet segíteni a P9. hogy ha a „férj-feleség” szabály alá tartozó meridiánok mindegyike telített vagy energiahiányos. Ami a kezelési időt illeti. és enyhe pír keletkezik a kezelés Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. mivel a fertőző mikroorganizmusok szaporodása gyors. A Fülöp-szigeteken végzett gyógyítás rendkívül hatékony ugyan. a tűre gyakorolt kezdeti szorítása megszűnik. ha az szívpanaszokkal párosul) a vérerek ura-meridián. vagyis a hit útján történő energiaregenerálás. A tüdő mélyére lejutó levegő ugyanis megnöveli a vér oxigéntartalmát. izgulásnál (különösen. rejtélyes betegségek esetén érdemes figyelmet fordítani a különleges pontokra is. akkor egymás után mindkét meridiánt kezelni kell. Az előzőekben elmondottak alapján a kezelésnél az esetleges energiadugók mielőbbi megszüntetése érdekében fordítsunk fokozott gondot a „Xi” kulcspontok megmozgatására. hogy a visszaszerzett egészség néhány év múlva hirtelen elkezd romlani. H9. Ezeket a gyorsan végbemenő kóros folyamatokat a rákhoz hasonlóan csak koncentrált bioenergiasugárzással lehet megállítani. amely az agyba eljutva tágítja az ereket. mint a tonizáló pont kezelése. fertőzésveszély nincs. az akupunktúrás gyógyító eljárás viszont lassú. Az energiadugulás nagyon könnyen lehet egymást kiváltó betegségek elindítója is.30/434 kisugárzásnak a fertőtlenítésen kívül fájdalomcsillapító hatása is van. de a tetemes útiköltségen kívül van egy hátránya. Az energiahiányos meridiánok stimulálása során fordítsunk figyelmet a kezdőpontra is. oldja a beszédközpontban kialakult görcsöt. mert ezek a meridiánok a napszaktól és egymástól függetlenül bármikor kezelhetők. Ügyeljünk arra is. mivel könnyebben lehet vele energiát beadni. hogy az energiaegyensúlyt nem elég helyreállítani. vakbélgyulladás) esetén is. hogy a nyugati országokban praktizáló pszí-sebészek sok esetben meg sem nyitják a testet. és mi ilyen intenzív energiabeadásra nem vagyunk képesek. Utóbbi célra igen alkalmas az elektrostimulációs készülék. ha az akupunktúrás pont már kimerült. A kezelés előrehaladtával minél több energia kerül az energiahiányos meridiánba. a korábbi betegség ismét visszatér. és ráadásul nem kerül pénzbe a rendszeres igénybevétele. annál inkább képes legyőzni az útjába került gátakat. Nehezen diagnosztizálható. A kormányzó vezetéken elhelyezkedő In-Do pont. „energiadugókat”. kisimul. Az egyik az önszuggesztiós (önszuggeszciós). a másik út pedig meridiánjaink karbantartása. H7 és H5 pontokon. Gyakran előfordul. Töltéselvonásnál ez abban nyilvánul meg. ezért ezeknél az operációknál nem alkalmaznak altatást sem. Erre két módszer áll rendelkezésünkre. hanem a műtétet az aura ötödik. A betegségnek ebben a végső szakaszában már csak a gyors operáció segíthet. valamint a fejen levő pontok stimulálásával pl. mint a hagyományos tűs akupunktúrával. A teljesség kedvéért érdemes megemlíteni. annál akadálymentesebb lesz a meridián saját energiaáramlása is. ezért energiahiányos meridiánjaink átjárhatóvá tétele alapvető feltétele egészségünk visszaszerzésének. Sem a „férj-feleség” sem pedig a „dél-éjfél” szabály nem vonatkozik azonban a kormányzó és a befogadó vezetékekre. a készülék mindig kéznél van. Energiatúltengésből eredő szorongásnál. Ennek oka. éterinek nevezett rétegén hajtják végre. de ne veszítsük el a türelmünket. Egyébként a beszédzavar gyógyításánál jelentős javulás érhető el a hasi légzés elsajátításával is. A többnyire néhány perces beavatkozás után a beteg felkel a műtőasztalról. Ugyancsak kerüljük az akupunktúra alkalmazását heveny megbetegedések (pl. Ne alkalmazzuk az elektrostimulációt bakteriális és vírusos megbetegedések esetén. A kezelés maximális időtartamának csak az ésszerűség szab határt. az itt betöltött energia hasonló hatást vált ki. Ezeknek az ingerpontoknak a kezelése egyébként reumás megbetegedések és izületi panaszok esetén is rendkívül hatékony lehet. de szükség esetén ezek az akadályok lassú feltöltés útján is legyőzhetők. hanem azt meg is kell őrizni. P7. Energiahiányos meridiánjaink elektrostimulációs készülékkel való töltögetése nem a leghatékonyabb módszer. ami idővel áttevődik a fizikai testre. Az üres meridiánokba juttatott bioenergia ugyanis az egyes kezelések között is állandóan gyógyítja a beteg szerveinket. Nincs értelme ugyanis tovább folytatni a stimulációt.

Így pl. amit a receptúrák nem említenek. azaz 24 órát ki kell hagyni. Ha ez sem segít. hogy a meridián feldolgozhassa. egy idő után rá fogunk jönni. Ennek legszembetűnőbb megnyilvánulása. elszállíthassa a kapott energiát. a „férj-feleség” szabály szerint pedig a gyomormeridián energiaszintje csökkenni fog.31/434 helyén. mi indította el egészségünk fokozatos romlását. ami leginkább rekedtséget. hogy a gyomor. előnyösebb lenne a feltöltést úgy elvégezni. ha nem kívánatos a megnyilvánulása. A gyógyítást szintén meghatározott sorrendben kell végrehajtani. A töltésbevitelt pedig csak addig célszerű végezni. több töltést már nem tud elnyelni. meridiánról meridiánra haladva végezzük a kezelést. különösen a „dél-éjfél” és a „férj-feleség” szabályt. amíg az elektróda hegyét a bőr nem öleli körül. Egyébként ez a láncreakció mindig létrejön. meridiánjaink energiaállapotának alapos megismerése után eljuthatunk egy olyan szintre. Ebben az esetben már radikálisan változik a társmeridiánok energiaszintje is. ezért nem árt. A gyomormeridián erősítésével ugyanis a „dél-éjfél” szabály szerint a vérerek ura-meridián gyengülni fog. Ekkor az ingerpont környékén bőrünket hidegnek érezzük. és ha nem kezeljük ki. A magasabb rendű kezelési eljárás kidolgozásánál fokozottan alkalmazzuk az akupunktúra jól bevált szabályait. amikor már nem szükséges. de a mi esetünkben mégis igen hatékonynak bizonyul. álmatlanság vagy fejfájás ellen az epehólyagmeridiánunk tonizáló pontját kezeljük. A láncreakció azonban rendszerint nem áll meg itt. hogy az akupunktúrás pont telítődött. akkor természetesen tovább folytatjuk a stimulálást. hogy szolgai módon. akkor mindaddig nem tapasztalunk kóros hatást. hogy az eddigi tapasztalatok szerint egyegy betegség kezelésére mely pontok voltak a legalkalmasabbak. ami azt eredményezi. ezért előfordulhat. ha betegségeink folytán meridiánjaink energiaállapota úgy alakul. amely túltöltéshez vezet. hogy a „dél-éjfél” szabály szerint a szívmeridián. Ezért ha a javasolt ingerpontok nem segítenek. a vérerek ura-meridián pedig telített. láncreakciószerűen újabb és újabb betegségek kiváltójává válik. Betegségeink feltárása. ezért próbáljunk meg összefüggéseket keresni az egyes betegségeink között. Az akupunktúrás szakkönyvek receptúrájában az egyes ingerpontok mellett feltüntetett javallatokat ne vegyük szentírásnak. ami viszont a „férjfeleség” szabály szerint erősíteni fogja a vesemeridiánt. amíg a bőr észrevehető módon rá nem szorul az elektródára. hogy nem találunk esetleg olyan pontot. amíg az energiaegyensúly be nem áll. Ebben a stádiumban már ismerjük testünk szinte minden reagálását a külső káros behatásokra. ha vissza tudunk emlékezni. hanem tovább gyűrűzik. Szimmetrikus meridiánjaink kezelése során vegyük figyelembe. hogy csak féloldalas kezelésre van szükség. még akkor is. Így tehát egyetlen kezeléssel a gyógyulásban is előidézhetünk egy láncreakciószerű folyamatot. míg a gyomormeridián energiaszintjének csökkenése emésztési rendellenességeket okozhat. Ha pl. amelyek tipikusan a társmeridiánok energiazavarára utalnak. a „dél-éjfél” szabály következtében a gyomormeridián lemerülése fokozza a vérerek urameridián töltési szintjét. Egyszerűbb esetekben. ami a vérnyomás növekedését eredményezi. hogy a jobb és a bal oldali energiapályánk töltöttségi szintje nem mindig azonos. esetleg köhögési rohamokat vált ki. Ha ezt felismerjük. hogy valamelyik hatásos lesz. hogy ez ne legyen kihatással a társmeridiánokra. amikor csak egy-egy meridián energiaszintje csökkent le. mandulagyulladást. Ez azt jelzi. Amennyiben az alapbetegségünkért nem csak ez a meridián a felelős. a kezelés kellő hatékonysággal csak ezt követően folytatható. Az első mindig energiaegyensúlyunk felborítója lesz. ezért gyakran előfordul. Ez nem jelenti azt. hogy egy idő után olyan betegségek lépnek fel. Ez azonban nem lehetséges. a kardinálpontok stimulálására. hogy egy-egy meridiánunk energiaegyensúlyának felbomlásáért melyik meridián a felelős. akkor a beteg szervünk közelében vegyük kezelésbe az összes üres meridiánunk ingerpontjait. hogy mi volt az első komoly betegségünk. hogy a végtagjainkon kidagadnak a visszerek. Egy példával alátámasztva. A szívmeridián zavara szívszúrásokban vagy szívritmuszavarokban nyilvánulhat meg.com . Ha kellő kombinatív képességgel rendelkezünk. akkor már lényegesen könnyebbé válik a kezelés is.és a vesemeridiánok üresek. akkor semmiképpen sem célszerű a meridiánokat egyenként stimulálni. mivel ezek sohasem egyszerre alakulnak ki. Ekkor egy ciklusnyi időt. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. akkor gondoljunk a fő és a másodlagos meridiánok találkozási pontjaira. Ezek csak azt jelölik. mert könnyen előfordulhat. A szívmeridián viszont a „férjfeleség” kapcsolat következtében a tüdőmeridián energiaszintjét fogja megnövelni.

Szükség esetén a közönséges cink-karbon elemet megfelelő készülékkel egyszer fel is tölthetjük. pedig normál körülmények között a tonizáló pont stimulálásával ennek a problémának meg kellene szűnnie. hogy ilyen szabálytalanságok nem csak az egyes energiapályák között. az energiapálya fejen található szakasza továbbra is energiahiányos lesz. Lemerülőfélben levő elemmel ne használjuk a készüléket. Ebben az esetben a fenti szabályok nem használhatók. a vese. hogy az összes megváltozott energiaszintű meridiánunkat utántöltsük. tehát amíg a töltésszintje nem kezd el ismét csökkenni. hanem egy szabályozható kimenetű feszültségstabilizátorról közvetlenül is tölthetők. A probléma csak az üres meridiánok töltöttségi szintjének emelésével számolható fel fokozatosan. ilyen szituáció állhat elő.32/434 Tehát ne lepődjünk meg. Sajnos a betegségek előrehaladott stádiumában előfordulhatnak szabálytalan esetek is. A használt telepet nem kell eldobni. amikor a vastagbél-. Pl. Főleg a kormányzó és a befogadó vezetékek esetén gyakran tapasztalható. mert ez a túltöltés következménye. akkor egy kiadós energiaregeneráló alvás sokat segíthet a helyzetünkön. mert az elektrostimulációs készülékből kivett elemek kvarcórákban vagy híradástechnikai készülékekben még sokáig használhatók. Ez megakadályozza a láncreakció továbbgyűrűzését. mint hogy felkeressünk egy megfelelő anatómiai ismeretekkel rendelkező szakképzett akupunktőrt. az epehólyag-meridián 20-as pontjában energiablokk keletkezik.5 V) és a töltést egy sorba kötött ampermérőn figyelve addig folytassuk. illetve telített pont is. Áramkorlátozó ellenállás nélküli gyorstöltésnél a töltőfeszültséget állítsuk az üresjárási feszültségre (ez 9 V-os elemnél kb. A normál elemek azonban nem kizárólag speciális töltőáram-korlátozó készülékekről. de az gyakran megesik. Ha tovább erőltetjük a dolgot. és képtelenek vagyunk kijutni belőle. Nagymértékben nehezíti a helyzetet. Egy-egy meridiánon belül váltakozó energiaszintű energiapontok nem fordulhatnak elő. Ha pl. 10. ha valamely meridiánunk kezelése során a kezdeti előnyös változásokat hirtelen fellépő káros hatások követik. Alkáli elemeknél azonban az újratöltés szigorúan tilos. akkor a rákényszerített feszültségtől lemerül. amíg az alapbetegség újra vissza nem tér. és megszünteti a káros hatásokat. azaz energiahiányos. hogy nyomon tudjuk követni. amelyek a 21-től 44-ig terjedő pontok telítettségéből erednek. Ezt követően az epehólyag-meridiánunkat ne kezeljük tovább. akkor könnyen előfordulhat. és ez a hámréteg sérülésével.és a vérerek ura-meridiánok mindegyike telített. hegesedésével jár. Ebben az esetben nem célszerű a kezelt meridián töltési szintjét csökkenteni. Amennyiben egy ilyen szituációba kerülve bajt okoznánk magunknak. Ezeken a bonyolult helyzeteken többnyire csak nagy gyakorlattal rendelkező képzett akupunktőrök képesek úrrá lenni. ha a kezelt meridiánnal közvetlen kapcsolatban lévő energiapályákat stimuláljuk. Ebben a szituációban elég. mivel a kezelőáram csökkenésével egyre jobban rá kell nyomni az elektródát a bőrfelületre ahhoz. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. és arra sincs szükség. mert a bonyolult összefüggéseket nem biztos. aki tűs kezeléssel a kiválasztott pontokon keresztül csökkenti a vesemeridián töltöttségi szintjét. hogy a meridián telített vagy energiahiányos pontjainak sorába beékelődik egy ellenkező energiaszintű. mert ha egy ilyen típusú elemre új állapotban külső feszültséget kapcsolunk. vagyis ebben az esetben a gyomor. hogy egy energiadugó következtében a meridián egyik felében energiatöbblet. hogy az epehólyag-meridián nyakon aluli szakaszában energiatúltengés lép fel. a behelyezett telep rendszeres használat esetén is több mint egy hónapig elegendő.és a szívmeridiánokat feltöltjük. amíg a töltőáram nem csökken minimumra. hogy a kívánt hatást elérjük. így a fejfájásunk mellé olyan betegségek is társulnak. Tápenergia-ellátás A legtöbb hordozható kivitelű elektrostimulációs készülék igen kis fogyasztású. használt állapotban pedig a töltőáram hatására kialakuló gáztól fel is robbanhat. hanem egy-egy meridiánon belül is előfordulhatnak. akkor a 43-as pontján keresztül hiába tonizáljuk a meridiánt. A két társmeridián feltöltése ugyanis visszahatásként lecsökkenti az epehólyag-meridián energiaszintjét. Akut esetekben azonban nincs más választásunk. és beáll az egyensúly. a másikban energiahiány lép fel. mivel ez az eredeti betegség újbóli fellépését eredményezné. Így pl.com . nem múlik el az epehólyag-meridián energiahiányából eredő fejfájás. és tipikusan vesemeridiánra jellemző betegséggel állunk szemben.

5 . Mindezen hátrányok elkerülhetők. előfordulhat.com . A korrodált telepcsatlakozók polírpapírral többnyire felújíthatók. ha a testben valahol energetikai zavart észlelnek. akkor többször is fel tudjuk tölteni az elemet. a kezelőáram csak az átkapcsoló megmozgatása után (többnyire maximumra csavart potenciométerállás mellett) indul meg. A töltővezetékeket legegyszerűbben egy ruhaszárító csipesszel rögzíthetjük a gombelem fegyverzetein. Ennek a módszernek a hátránya viszont. gerjed. Olcsóbb készülékeknél előfordulhat. mert csak azok a telepek használhatók kellő hatékonysággal. Ilyenkor fordítsuk meg a tápegység villásdugóját a konnektorban. hogy az akupunktúrás kezeléssel ellentétben a reflexzónás kezeléseknél többnyire csak 2-3 Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Mivel nem mindenki rendelkezik otthon mérőműszerrel. utasítást ad a szervezetnek a korábbi egészséges. lézersugaras vagy ultrahangos akupunktúrával hivatásszerűen foglalkozók telep helyett hálózatról is üzemeltethetik a készülékeiket. Ha stabil feszültség helyett együteműen egyenirányított feszültséget használunk.5 V-os cellák használata esetén az új elemeket ne keverjük a használtakkal.7 V. Ez abban nyilvánul meg. Ez néha meglehetősen kellemetlen formában nyilvánul meg. ha alkáli elemet vásárolunk.) A normál elemek beszerzése során fokozott gonddal járjunk el. és jelzik. hogy pontkereső állásban a készülék lecsavart potenciométerállásban is sípol. ha a hálózati tápegység és a készülékek közé beiktatnak egy biztonsági leválasztó transzformátort. kis bemenő ellenállású műszerrel mérve eléri a névleges értéket (1. a tisztítás sajnos nem kivitelezhető. Karbantartás Ha nagyon gyakran használjuk a készülékünket. Talpreflexológia Sokan összetévesztik a talpreflexológiát az akupresszúrával. azaz tápfeszültséget nem igénylő. Később hasonló kontakthibák léphetnek fel az áramszabályozó potenciométerekben is. holott a kettőnek nem sok köze van egymáshoz. 1. Ebben az esetben a töltési feszültség kb. vagyis a normális állapot helyreállítására. A cink-karbon elemek ugyanis fél év alatt a raktározás során is lemerülnek. akik ritkán használják a készüléküket. a hiba csak csere útján szüntethető meg. 1. Ennek az 1:1 feszültségarányú transzformátornak a lényege. A karbantartással és javítással kapcsolatos teendőket célszerű szakemberre vagy szervizre bízni.33/434 Ekkor fejezzük be a töltést. vagy a töltőáram növekedése az elem melegedéséhez és gyors tönkremeneteléhez vezet. Pl. és a vasmag védőföldelve illetve nullázva van. Ugyancsak kontakthibát okozhat az elsavasodott cink-karbon elem is. Amennyiben ez a jelenség gyakran ismétlődik. hogy kizárólag szakemberek által készített. ha hosszú időre a készülékben felejtjük. egy idő után a folytonos átkapcsolgatástól kontakthibák léphetnek fel.4. különálló csévékben helyezkedik el. mert egy lemerült cella az összes többit tönkreteszi. hogy energiával lássák el a szervezetet. mivel így évek múlva is működőképes marad. és tulajdonképpen az agy váltja ki a gyógyító hatást. amelyeknek a kapocsfeszültsége Deprèz. ahol forog az áru. hogy pontkeresés után kezelőáramra való átkapcsoláskor nem érzünk semmit. Az áttételes hatásmechanizmusnak tudható be. ezért elemet nagyobb szaküzletekben ajánlatos vásárolni.5 vagy 9 Vot). hogy a primer és a szekunder tekercs külön jármon. hanem az idegekhez hasonlóan az aggyal állnak összeköttetésben. Ezeknek a szavatossági ideje ugyanis 4 év. Különösen előnyös ez a megoldás azok számára. Ezeknek az ingerpályáknak nem az a szerepük. (Ez a közvetlen töltési eljárás egyébként jól alkalmazható kvarcórák lemerült gombcelláinak regenerálására is. Ha a potenciométerek zárt kivitelűek. Az elektrostimulációval. Ezek az ingerületek tehát az agyba jutnak. hogy a tápegységből kiáramló elektromágneses sugárzás zavarólag hat a működésükre. a készüléket szét kell szedni. A beszerzésnél ügyeljünk arra. és az átkapcsoló érintkezőit 96%-os alkoholba mártott ecsettel ki kell mosni. és hatóságilag bevizsgált transzformátort vásároljunk. és nem kell számolni a telepcsatlakozók elsavasodásával sem. tönkremennek. hogy a töltőfeszültség nehezebben szabályozható. mivel a túltöltés. A talp egy-egy meghatározott területének masszírozása az idegpályákhoz hasonló reflexpályák útján fejti ki gyógyító hatását.

merev láb meleg és laza lesz. a különbség csak a gyógyítás kivitelezésében van. a mudrák. vagy a körmünkkel is stimulálni. mert ezek a tárgyak az érzékelő vezetékek energiaáramlását megzavarják. A fülakupunktúra hatásmechanizmusa tulajdonképpen megegyezik a talpreflexológia működési elvével. a hideg. hogy akut esetekben az egyes zónákban húgysavkristály-lerakódások jönnek létre. Érdekessége még a reflexzónaterápiának. a bőrpórusokon keresztül is jelentős mennyiségben képesek eltávozni. hogy a szervezet öngyógyító erői életre kelnek. az agya elfogadja. hogy ha a betegségnek megfelelő zónát masszírozzuk. ahogy a kínaiak is a saját „isteneiktől” tanulták meg az akupunktúra szabályait. hogy a páciens higgyen a gyógyulásban. Reflexzónák egyébként nem csupán a talpon. így azokat a mesterek mind a mai napig szóban adják tovább tanítványaiknak. Reflexzóna-terápia alkalmazása esetén kerüljük a fém óraszíjak. de ennek a gyógyítási eljárásnak csupán annyi köze van az akupunktúrához. Fitzgerald teremtette meg a XX. A mudrák alkalmazási módját az őket pártfogoló. hogy ez az eljárás alkalmas gyógyításra. így a tudat kevésbé befolyásolja a gyógyulást. fém karperecek és nyakláncok viselését. évezredben megalkotta a „Sárga Császár Belgyógyászati Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. vagyis a speciális ujjtartásokkal történő gyógyítás egy ősi indiai módszer. és csontritkulás következtében egyre törékenyebbé válnak a csontjaink. tehát a talpon a sarok. mint a talp. hogy a fül ingerpontjait. ami a kezdődő betegségek automatikus gyógyulását váltja ki. Igen jelentős viszont ezeknek a zónáknak a szerepe vitalitásunk megőrzése szempontjából. Amennyiben ezt a hatást nem érjük el. szerepük többnyire a talp sérülés következtében begyulladt zónáinak helyettesítésére korlátozódik. hiszen a testünkben felhalmozódott salakanyagok izzadás útján. További sajátossága ennek a terápiának. ugyanúgy ahogy a talppontokat. az egyes szervek. hogy a talpreflexológia hasson. sőt a test egyéb felületein is vannak. Ez alól csak a fülakupunktúra a kivétel. Nem hiába tartja a közmondás. Kezelés szempontjából azonban ezeknek a zónáknak kisebb a jelentőségük. A szervezet energiaegyensúlyának felborítása. a fáradozásunk nem lesz eredményes. Ennek a gyógymódnak a jellegzetes kísérőjelensége. Az akupunktúra és az akupresszúra viszont a szervezet energiapályáinak. A kínai Huang Ti császár az i. hogy a megfelelő zóna kezelésekor a panaszok néhány hétig tartó súlyosbodása gyakran előfordul. a gazdagot az orvos gyógyítja. hogy a talpat a test egyes szerveihez rendelt zónákra osztotta. Az indiaiak azonban a kínaiakkal ellentétben nem fektették le írásban az egyes szabályokat. A kezelés során ügyeljünk arra. Ezen átmeneti időszak után azonban folyamatos javulás tapasztalható. vagyis a tudata.34/434 hónap múlva mutatkozik a kívánt hatás. III. e. elengedhetetlenül szükséges. ha az agy közvetlenül nem avatkozik be a folyamatba. illetve a nyirokérrendszerbe. de elősegíthetjük szervezetünk méregtelenítését is. és a megélénkülő tevékenység tüneteit észleljük. Mellesleg a fülakupunktúrához hasonlóan a talpreflexológia is ősi kínai módszer. Ez a salakanyag azonban a masszírozás során lassan felszívódik a véráramba. fizikai és pszichikai egyensúlyának megteremtésére szolgál. vagy az egyensúly helyreállítása akkor is kihat a szervezetre.com . Az akupresszúrán és a reflexzóna-terápián kívül a kezünkön végezhető gyógyításnak van egy harmadik módja is. század elején azáltal. A modern zónaterápia alapjait viszont az amerikai dr. hogy: „A szegény embert a munka. Ahhoz. mivel aktív mozgás hiányában elsorvadnak az izmaink. A mudrák. a kézen pedig a csukló felé mozgassuk a zónába lerakódott salakanyagot. amely a szervezet energetikai. Mivel a fül jóval kisebb. hogy ezt is tűvel gyakorolják. Ha az agy ellenáll. hogy a nehéz fizikai munka minden reflexzónájukat alaposan megmozgatja. akkor a kívánt hatás többnyire elmarad. így az egyes ingerpontokhoz csak tűvel lehet kellő hatékonysággal hozzáférni. Az egész életükön át keményen dolgozó emberek nagyrészt annak köszönhetik kifogástalan egészségüket és hosszú élettartamukat. Ennek oka. Ez persze nem jelenti azt. nem lehet az ujjainkkal. nem képes elfogadni ennek a módszernek a hatékonyságát. hanem a kézen.” Intenzív fizikai munkával nem csak testünk fittségét őrizhetjük meg. magasan fejlett Földön kívüli civilizáció mutatta meg az indiaiaknak ugyanúgy. erre számos példát találhatunk az akupresszúrás szakkönyvekben. Alapvetően ezért került ez a reflexpályás gyógyítási módszer az akupunktúra szakterületéhez. Mellékesen megjegyezve a henyélés közvetlenül is beteggé tehet bennünket. hogy a masszírozás mindig a test irányába történjen. szövetek energiaellátásának szabályozása útján fejti ki hatását.

mint a fülön. Érdekessége ennek a fajta kezelésnek. hogy ez a történelmünk hajnalán keletkezett gyógymód mindmáig torzításmentesen. hogy ha a készüléket 10 Hz-es frekvenciára állítják be. amely egy magyar orvos. így ezt a zavart más úton kell korrigálni. A mudrák alkalmazási módja viszont napjainkra erősen elbizonytalanodott. Újabban ezen a módon sikerrel gyógyítottak már bénulásos beszédzavart. hogy a szem szivárványhártyáján. és betegség esetén jellegzetes elszíneződések jönnek létre ezekben a zónákban. a kézen vagy a lábon. a szív.és bélrendszeri megbetegedések esetén a páciensek 80%-ánál. nem tud kellő mértékben átáramlani az egyik energiapálya végpontjából a másik kezdőpontjába. és gyakorlatban is használható módon fennmaradt. Betegségeink gyakori kiváltó oka. és az ily módon pontosított szabályokat „Kezünkben az egészség” című könyvében közreadta. Újbóli feltámasztása. idegileg oldottabbá teszi. Ez a probléma egyébként a lábon is előállhat. A szerző a mudrákat reflexzóna-kezelésnek nyilvánította. Ennek módja. A teljesség kedvéért meg kell még említeni a reflexzóna-kezelések legújabb ágát. sőt gyermekbénulást is. amelyek a 12 meridiánnal. a nyelvakupunktúrát. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. a nyelven. gyenge fénysugarat irányítanak a szem beteg szervhez tartozó zónájára. Emellett az íriszdiagnosztika néhány perc alatt lezajlott. aki az indiai mesterektől elsajátított kéztartásokat összehangolta a kínai akupunktúra által rögzített ingerpontokkal. valamint az egyes szervekkel állnak kapcsolatban. Ezen segítenek a mudrák azáltal. a laikusok csak súlyos belső elváltozásokat képesek észrevenni a szivárványhártyán. hogy az írisz speciális zónái egyben reflexológiai vezetékek végpontjai is. Természetesen a nyelven található reflexzónákat nem nyomkodással. arcbénulást. hogy egy németországi felmérés szerint a gyomor. az idegrendszeri betegségeknél pedig 70%-ban egyezett az íriszen talált elváltozás a hagyományos módszerekkel felállított diagnózissal. amely ennek a szervnek a felügyeletéért felelős. Ezt az teszi lehetővé. agyvérzés okozta mozgásképtelenséget. de nagy a valószínűsége annak. A láb-. amely sok hasznos tanácson kívül rögzítette az akupunktúra addig csak szájhagyomány útján öröklődött szabályait. Újabban az akupunktőrök egy része talpreflexológia-kezeléseket is végez ezzel a módszerrel. hogy egy pontszerű. ami a kezelés után felszabadulttá. hogy a fülhöz hasonlóan a nyelven is található legalább 40 reflexzóna. de sajnos a lábujjainkat nem vagyunk képesek hasonló ügyességgel összeérinteni. akkor a beteg agyfrekvenciája is lecsökken erre az értékre. hanem lézersugárral. Péczeli Ignác felfedezésén alapul. akik a szem reflexzónáit nem csupán diagnosztizálásra használják. ami gyógyító ingert vált ki az agynak abban a tartományában. Ennek köszönhető. hanem energiahidak létrehozásáról. Ennek lényege. Jellemző az íriszdiagnosztika megbízhatóságára. és a különféle ultrahangos és rétegröntgen berendezések alkalmazása következtében óriási összegbe kerültek. hanem az előbb említett módon rajta keresztül meg is lehet gyógyítani a beteget. illetve elektrostimulációval ingerlik. és az ingerületet továbbítva képesek pozitív változásokat kiváltani benne. és az európai emberek számára is alkalmazhatóvá tétele Kim da Silvának köszönhető. Az írisz tanulmányozása útján történő diagnosztizálás azonban komoly szakmai ismereteket igényel. és nagyrészt feledésbe merült. a húgyúti megbetegedéseknél több mint 80%-ban. A test minden egyes szerve meghatározott területet foglal el a szivárványhártyán. de ezen keresztül meg is gyógyítják a betegséget. A megfigyelések szerint az alfa szinten végzett kezelések hatékonysága rendkívül jó.35/434 Könyvét”.és érrendszeri panaszoknál 77-78%-ban. az íriszen hasonló reflexpontok találhatók. a tenyér-. hogy a meridiánláncban elakad az energia. A fókuszált fénysugár aktiválja a beteg szervvel összeköttetésben álló reflexpályát. hogy itt nem az agyi energiaszabályozó. -felügyelő központ egyes területeinek ingerléséről van szó. míg a hagyományos vizsgálatok órákig tartottak. Suh Jieguang kínai orvos akupunktúrás leírásokat tanulmányozva nemrégen rájött arra. és a fül reflexvezetékeihez hasonlóan összeköttetésbe állnak az aggyal. A gyors javuláshoz feltehetően hozzájárul a beteg relaxációja is. Az írisz nem csak kimutatja a szervezet elváltozásait. hogy ujjaink különböző pontokon való összeérintésével létrehozunk egy (szükség esetén több) energiahidat a telített és az energiahiányos meridiánok kezdő és végpontjai között.  Sajátos ága a reflexológiának az íridológia.com . Vannak orvosok.

Ez a jelenség egyébként a reflexzóna-kezeléseknél is megfigyelhető. hogy az agy megkapta az üzenetet. Egyszerűségén kívül nagy előnye még ennek a módszernek. Az alsó és felső ajkak állapotából. akkor az egészség csak az energiaegyensúly létrejötte esetén áll helyre. akkor ismételten ugyanazok a betegségtünetek kezdenek mutatkozni. ami egyértelmű jele annak. sőt gyógyító hatása valamivel alatta marad az akupresszúra hatékonyságának is. hogy hetente csak egy kezelést szabad végezni. A köröm valamint a körömágy elváltozásai a testben rejlő betegségeken (pl. hogy energiatartalékaikat agyuk segítségével azokra a területekre koncentrálják. hogy nem kell hozzá tű vagy egyéb segédeszköz.és a nyelvdiagnosztikán kívül egyre nagyobb jelentőségre tesz szert az arcdiagnosztika. mint a reflexpályák ingerlésének. Érdekességként megemlíthető még. és emellett teljesen veszélytelen. mert ha az agynak egyszerre több blokkolást kell végrehajtani. amit a színes fotók mutatnak. A talpreflexológiai kezelések során beszámolnak ugyan olyan különleges betegségekből való tökéletes kigyógyulásokról is. mind pedig az akupresszúrának. általános tapasztalatok alapján megállapítható. hanem a test tükre is. és ebben az állapotban nem jelent nekik nehézséget. a szem alatti táskákból. Mindenki hallott már a keleti jógikról. Ez a módszer a nyugati világban is egyre nagyobb teret hódít. hanem a gerincvelőből kiinduló idegpályák útján fejti ki hatását testünk különböző szerveire. és utasítást adott a betegség megszüntetésére. Az agy ugyanis egészségünk legfőbb őre. A 15 másodperctől 3 percig terjedő kezelések után az íriszen eloszlik a megbetegedésre utaló folt. de ezekben a gyógyulásokban valószínűleg nagyobb szerepe volt a hitnek. képes működésbe hozni a szervezet öngyógyító mechanizmusát. hogy a gyógyulási idő a hagyományos gyógyszeres terápiához viszonyítva harmadára csökken. amelyek már szinte csodaszámba mennek. Az önszuggesztió. hogy mindenki önmagának a legjobb orvosa. ahol erre egészségük helyreállítása érdekében szükség van. májmérgezés.com . A csontkovácsolás azonban nem a szubatomi energiapályák. a kiropraktika.és nyaki panaszok megszüntetéséhez az is. hogy hatásfoka nem éri el az akupunktúra hatékonyságát. az orron. ami elősegíti a beteg testrészben felhalmozódott méreganyagok kimosódását. Ily Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. ügyeljünk arra. alacsony frekvenciájú fénysugár gyerekeknél 90.  Visszatérve a talpreflexológiához. Nem kevésbé megbízható módszer a körömdiagnosztika. a hajas fejbőr terjedelméből és alakjából von le fontos következtetéseket egészségi állapotunkat illetően. Ha egy meridiánt bármilyen módszerrel elkezdünk tölteni. Jelentősen hozzájárul a háti. agyunk tudatos szférájának mélyebb tudatszintekre való alámerülése ugyanis döbbenetes eredményeket produkálhat mind testi. hátunk masszírozásával visszaszoríthatjuk kezdődő lumbágónkat. hogy a tükör felcseréli a jobb és a bal oldalt. valamint az arc más részein megfigyelhető elváltozásokból mélyreható következtetések vonhatók le a páciens betegségeivel kapcsolatban. hogy a reflexológiához hasonló elven működik egy másik természetgyógyászati eljárás. az eltökéltségnek. Ismeretes még a skalpdiagnosztika is.vagy fontos ásványianyag-hiányban. Az önszuggesztió. Mellesleg ezt a hatást mi is elérhetjük. valamint az alsó tudatszinteken végrehajtható gyógyítási mód a nyugati országokban minden misztifikációtól megfosztva „Agykontroll” néven vonult be a köztudatba. Arra azonban ügyelni kell. az nagyon kifárasztja a szervezetet. Az általuk alkalmazott kékeszöld színű. így valóban igaz. mind lelki betegségeink gyógyításában. felnőtteknél 70-80% arányban képes blokkolni a betegségeket. hogy ugyanaz a betegség a meridián energiahiánya és telítettsége esetén is fennállhat. akik meditációs gyakorlataikkal képesek önmagukat hipnotizálni. Ha tovább töltjük az energiapályát. Az arc ugyanis nem csak a lélek. Amennyiben a sok színes szakkönyv valamelyike alapján mi magunk kívánjuk tanulmányozni az íriszünket. homlokon vagy az állon található jellegzetes vonalakból. hatékonysága pedig felülmúlja minden más gyógyító eljárás hatásfokát. emésztési zavar) kívül arról is tájékoztatást adnak. Előnye. Az írisz. amely a haj állapotából. és igen magas fokra fejlesztve szivárványterápiának nevezték el. Érdekes megnyilvánulása mind az akupunktúrának.36/434 Nálunk ezt a módszert először az Ormos Intézetben kezdték el alkalmazni. Ennek következtében a tükörben látott kép éppen fordítottja annak. hogy a masszírozás hatására kitágulnak hajszálerek. hogy a szervezet szenved-e valamilyen vitamin.

és valamilyen külső behatás következtében alakult ki. Szék u. Ilyen jellegű próbálkozások csak akkor vezetnének eredményre. Mivel a laikusok nem tudják megállapítani. Ennek az ötletnek a kivitelezése azonban nem eléggé átgondolt módon történt. Ezt a talpreflexológiás segédeszközt azonban csak természetgyógyász javaslatára. akik az átlaghoz képest egy nagyságrenddel nagyobb energiát vesznek fel és sugároznak ki az ujjaikon keresztül. ahol hozzá sem ér a talphoz. az egészséges életmódról is. hiszen e nélkül nincs végleges gyógyulás. akkor nem csak a betegségektől szabadulna meg az emberiség egyszer s mindenkorra. hogy a reflexzónák stimulálásán túlmenően felszabadítja az egyes zónákban lerakódott mérgeket. Pf. kifejezetten kellemetlenné téve a járást benne. akik monstre gyógyító körútjaik során naponta tízezer embert képesek kezelni. hogy az akupunktúrás vezetékekhez hasonlóan a reflexzónákat sem szabad túlkezelni. nem követi a láb boltozatát. Ezen a problémán lehetne ugyan segíteni. Vannak közöttük olyanok is. amely testmeridiánjaink energiaszintjének generál szabályozásáért felelős. Kazimierz Pietrowich találmánya a PIOKAL energiastimulátor. mert ezek a mintázatok járás közben masszírozzák a talp megfelelő zónáit. Az akupunktúrás kezelés ugyan átmenetileg enyhülést hoz bajainkra. mert ebben az esetben is ugyanazok a betegségtünetek lépnek fel. máj. érszűkülettel és érgyulladásokkal járó panaszokat. anatómiailag gondosan megtervezett betétként. hogy ez az időpont mikor következik be.com . A fokozott energiafelvétel miatt a healerek szervezete rendkívül ellenálló. ez a jelenség többnyire utólag. de ennek mechanizmusa még nem ismeretes. a vércukrot és a koleszterinszintet. máshol meg nyomja a lábat. Azoknál a healereknél. Emellett fogyasztó hatást is kivált. 6753. és ezzel a teljesítőképességünket megnövelni. Kedvezően hat a szív. Ezzel a témával kapcsolatban meg kell még említeni. vagy az élettartamunkat meghosszabbítani.37/434 módon tehát nem lehet több életenergiához jutni. visszérrel. amit naponta 2-3 alkalommal váltani kell. és növeli a szervezet energiaszintjét. aki helytelen életvitelt folytat. hogy ennek a szervnek a működését mesterséges úton befolyásoljuk. A jövőben talán az orvostudomány legizgalmasabb feladata lesz annak a szervnek a megtalálása. de a konstruktőrök figyelme nem terjedt ki arra a jelenségre sem. Nagy előnye ennek a gyógyászati segédeszköznek. és semmilyen betegség nem támadja meg a szervezetüket. A talp reflexzónáit leutánzó fröccsöntött műanyag papucs tulajdonképpen nem rossz elgondolás. A klinikailag tesztelt talpbetétek között világszerte elismerést aratott dr. az ő rendszeres felügyelete mellett. Ennek ellenére soha nem fáradnak el. 6. Emiatt ennek a terméknek a használata során természetes alapanyagú zoknit kell hordani. amelyek fokozott izzadás formájában távoznak a talpból. Tel: (06)-62-497 003. ha az energiaegyensúly beállta után az összes meridiánunkat párhuzamosan kezdjük el tölteni. mentesítve bennünket a kézzel történő fáradságos és időrabló kezeléstől. Szeged. kiegyensúlyozottá teszi az idegrendszert. A felhasználási tapasztalatok szerint ez a betét hatékonyan szabályozza a vérnyomást. A rendelésnél meg kell adni a lábméretet is. Nem egy esetben segített gyógyíthatatlannak hitt betegségekben is. és meghatározott ideig szabad használni. de a természetellenes életmód által beteggé tett test ezt a hatást előbbKun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. gyomor és bélrendszer működésére. A testbe irányuló energia megsokszorozódásának létezik ugyan egy központilag irányított természetes módja is. A Lengyelországból importált PIOKAL talpbetét magyarországi forgalmazója: ANSA Bt. mivel a nálunk kapható papucs mintázatát egy síkban képezték ki. vese. ezért kerüljük ezeknek a papucsoknak az ellenőrzés nélküli rendszeres használatát. és talán még az élettartamunk is jelentős mértékben megnövekedne. Jelentősen csökkenti a gerinccel. Hiába próbálja gyógyítani magát az. hogy a természetgyógyászatot divathullámként felfogó élelmes vállalkozók nemrégen megjelentették a piacon a reflexológiai papucsot. boltjaiban kapható ez a termék. Jól alkalmazható azonban ez a megoldás kúraszerűen. mint a kezelés előtt. 23. Kiegészítés Nem tartozik ugyan szorosan ehhez a témához. Ezenkívül a Herbária Rt. Amennyiben képesek lennénk arra. de szólni kell a sikeres gyógyulás alapvető zálogáról. Ennélfogva van. hanem a vitalitásunk.

így a mérgek és a rothasztó baktériumok nem szívódnak fel a szervezetükbe. A szervezetet azonban nem csak ezek a drasztikus mérgek pusztítják. mind bennrekednek a húsban. a húsevés szokása is. Emiatt megszűnik a sejtek oxigénfelvétele. Az önpusztító enzimek bomlasztó hatása sokak számára csak akkor érzékelhető. hogy a hús jóval több időt tölt a bélcsatornában. A húsban levő méreganyagok nagy része ugyanis ellenáll a hőkezelésnek. ami rákkeltő hatású. a vesét a vért. hogy lassabban öl. addig az emberben a növényevőkre jellemző hosszú emésztési idő alatt nagymértékben felszívódnak a rothadás során felszaporodó méreganyagok. Ennek fő oka. Az már köztudott. így a főtt és sült húsokban is szinte változatlan mennyiségben megtalálhatók. a kénsavat. menjen el nyáron. semmi reményünk sincs arra. hanem megesszük. füstölés hatására megnő a ciklikus szénhidrogének mennyisége a húsban. valamint a húsban lévő salakanyagok hosszú időn át kapcsolatba kerülnek az emésztőszervekkel. Ráadásul gyomruk tízszer annyi sósavat termel. A döghúst a földbe kell temetni. és az általa keltett méreganyagok felszívódnak a sejtjeinkbe. ami a hús szállítása és tárolása alatt csak fokozódik. Növényi étrend esetén a hosszú béltraktus nem okoz gondot. elhasznált bomlástermékek. mint a növényevő állatoké. a nyirokérrendszerben és egyúttal önmegsemmisítő enzimek szabadulnak fel. A húsevő állatok bélrendszere testhosszukhoz viszonyítva meglehetősen rövid. Aki kételkedik ebben. Ráadásul sütés.com . hogy milyen veszélyt jelent egészségünkre az alkohol. ennek többnyire a helytelen táplálkozás. A természet törvényei szerint az élettelen tetemnek el kell rothadnia. az izmokban. amíg a szervezetünket nem szabadítjuk meg a mérgektől.és izovaleriánsav a friss húsban is benne van. A hús szintén tele van halálos mérgekkel. Húsfogyasztás esetén ugyanis olyan toxikus anyagok választódnak ki az emésztés során. akkor a szervezetünkben oszlik szét. mivel az ember természetes tápláléka. Amíg a húsevő állatok egy-két nap alatt megszabadulnak a bélrendszerükben lévő káros bomlástermékektől. Ebből következik. Az állati anyagcsere elhalási és rothadási termékeihez csatlakoznak a fehérjeemésztés és az elégés salakanyagai is. A gyilkos galócából főzött leves is ízletes. valamint a káros. mint amennyi megengedhető lenne. abban a pillanatban megáll a vérkeringése. A különbség csak az. Ezek legismertebbike a húgysav és vegyületei által okozott vesekő. kánikula idején egy húsbolt előtt. így a félelem által felszabadított hormonok. a máj és a vesék hősies küzdelmet folytatnak ugyan a test megtisztításáért. és ezen keresztül az egész testünket. Ha a hullát nem ássuk el. tehát a gyorsan romló húst képesek rövid idő alatt kiüríteni. de egy idő után telítődnek és törvényszerűen bekövetkeznek a húsevésre jellemző különböző betegségek. A test legfőbb méregtelenítő szervei. aki megeszi. mégis meghal tőle. és kellemetlen hullaszagot áraszt. Az elfogyasztott hús nagyon lassan halad át a bélcsatornán és ezalatt a bomlástermékei. a foszforsavat. amelyek erősen mérgezik a májat. a dohányzás és a narkotikumok. Az ajtaján kiáramló hullaszag majd meggyőzi arról. Sokan azért esznek húst. hogy az akupunktúrával teljes gyógyulást érjünk el. Erre a fertőzések megakadályozása érdekében van szükség. Pl. köztük a feketekávé is. Nem véletlenül nevezik sokan a húsfogyasztókat dögevőknek. mert „nagyon finom”. Mindaddig. köszvény és idült reumatikus bántalmak. a zöldség és gyümölcs négyszer olyan Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.38/434 utóbb lerontja. amikor a hús már kezd romlani. Mivel az ember élettanilag növényevő és nem húsevő. A sejtek megfulladása következtében felszaporodott méreganyagok azután kicsapódnak a hús hajszálereiben. és széndioxid-leadása. az emésztőrendszere nem alkalmas a húsételek célszerű feldolgozására. hogy bent feltrancsírozott állati tetemet árulnak. hogy megsemmisítse önmagát. a magas vérnyomás. az epét. az egészségtelen életmód az oka. Ezek a káros anyagok azután a véráramba jutva lassan minden szervünket elárasztják méreggel. ezért ezek a káros salakanyagok az állat leölése után szintén benne maradnak a húsban. és a szervezetünkbe kerülve tovább folytatja bomlasztó tevékenységét. Az ember béltraktusának a hossza azonban háromszorosa a testmagasságának. amelyek normális esetben a szervezet öntisztító rendszerén át eltávoznának. A valerián. ezért jobban meg tudják emészteni a hús szöveteit. hogy levágás előtt a megrémült állatokban mélyreható biokémiai változások mennek végbe. Amikor az állatot megölik. vagy a reumatikus fájdalmak nem véletlenül alakulnak ki a szervezetben. Miután a hús fehérjéi szállítják a húgysavat. hanem az egészségtelen táplálkozás. nem a gyomrunkba. Ezek a rothasztó enzimek az állat elpusztítása után azonnal elkezdik bomlasztó tevékenységüket.

Mivel az ember a húsevő állatokkal ellentétben nem rendelkezik húgysavbontó enzimmel. spenót) nem okoznak köszvényt. hogy a fogazata megegyezik a növényevő állatokéval. amely az idegszálakat dörzsölve egyre nagyobb fájdalmakat okoz. addig az erős szervezete ellensúlyozni tudja azt a többletterhelést amit a húsevés ró rá. Amennyiben a húgysav az idegekben gyűlik össze. a hús feldolgozására képtelen. Ugyancsak egyértelmű bizonyítéka az ember eredendően vegetáriánus táplálkozásra való beállítódásának. hogy az emberi szervezet növényevésre lett felkészítve. (Görögországban az 1980-as években a növényeket is kezelték növekedésserkentő hormonnal. A növekedésserkentő hormonok mértéktelen adagolása már az élsportra is kihat. Nem szabad elhallgatni azt sem. Ezek a mérgek a szervezetünkbe kerülve különféle rákos megbetegedéseket válthatnak ki. Nem véletlen tehát. hogy „időzített bombaként” működnek. Ezt csak akkor hagyták abba. hogy sok helyen a magasabb húshozam érdekében növekedésserkentő hormonokat adagolnak az állatok takarmányába. mint az alacsony rosttartalmú hús. A gyártók emiatt nem aggódnak. Ezt a helyzetet a kereskedelem még tovább súlyosbítja azzal. lúgos nyálkaképződés segíti elő. és betegségmegelőző antibiotikumot adnak a haszonállatoknak. Ez is azt bizonyítja. ráadásul megzavarják a felnövekvő nemzedék szexuális érését is. hogy minél tovább gusztusos. hogy a vágóhídi állatokat gyakran beinjekciózzák bizonyos gombákkal. Az élve pácolt állatokból készült sonkát. Angol kutatók szerint ez az oka annak. hogy sok országban az eladásra kínált nyers húsokat rendkívül mérgező nitritté lebomló nitrátokkal kezelik. egy olasz válogatott labdarúgó azért bukott meg a doppingvizsgálaton. hogy könnyebben ki tudják préselni belőle a levet.39/434 gyorsan halad át az emésztőrendszeren. a lebomló zsírsejtekből kiszabadulva aktiválódnak. a húsevők tépőfogazatával ellentétben a növényevő állatoknak szorosan egymás mellett álló őrlőfogaik vannak.) A legújabb tudományos vizsgálatok szerint többek között a növekedésserkentő hormonok használatának tudható be a fiatal korosztály jelentős (előző nemzedékhez képest 10-15 centiméteres) testmagasság-növekedése is. ideges ember. így nem penészedik meg az ital. valamint az Egyesült Államokban évente több mint 10 ezer tonna növekedésserkentő hormont. és az emésztésüket bő. így az emésztés során keletkező bomlástermékek nem képesek felszívódni a testünkbe. kelbimbó. hogy a New Scientist szerint az Európai Unió országaiban. A tuberkulózis veszélye azonban eltörpül amellett. amikor a férfihormonnal kezelt paradicsomtól a sok nőnek bajusza nőtt. hogy a húsukban felhalmozódott növekedésserkentő hormonok erősen rákkeltő hatásúak. az testszerte lerakódik. ezt a káros anyagot a vesének kell kiválasztani. A húsevő állatoktól eltérően az ember nem képes az állati eredetű zsírban levő telített zsírsavak maradéktalan feldolgozására sem.com . hogy ez komolyan veszélyezteti a sportrendezvények zavartalan lebonyolítását is. Ha a vese már nem tudja a húgysavat maradéktalanul kiválasztani. kolbászt fogyasztók viszont allergiát kapnak a húserjesztő gombától. Gyakran előfordul az is. hogy sokan a húsevés abbahagyása. Észrevétlenül beépülnek a zsírsejtjeinkbe. Mellesleg egy 20 éven át végzett vizsgálat szerint hasonló hatást vált ki a nyakló nélküli cukorfogyasztás is. A gomba spórái és fonalai természetesen belekerülnek a gyümölcslébe is. hogy a húsevők között olyan sok az agresszív. de később egyre kevésbé képes a méreganyagokkal megbirkózni. mint magukban a növényekben. izületekben és apró kristályokat alkot. és csak fogyáskor. vöröses színük legyen. Egyébként sok helyen a narancsot is speciális gombákkal érlelik. mert ettől pikánsabb lesz a húsuk íze. A műtrágyák és a különböző rovarirtó szerek az állati sejtekben elraktározódnak. Nemrég derült ki. Ettől a csont.és izomállományuk deformálódik. Amíg fiatal valaki. az immunrendszerük pedig legyengül. borsó. Ennek következtében könnyen megfertőződnek tbc-vírussal. Az el nem bontott zsírsavakból képződő koleszterin fokozottan Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. így a növényevő állatok zsírjában egy nagyságrenddel több rákkeltő kemikália található. Mint ismeretes. akkor ennek neurózis és ideggyulladás a következménye. gomba. Jól érzékelteti a helyzet súlyosságát. Nemrég pl. Érdekes hogy a purinban gazdag zöldségfélék (bab. hogy előző este malacsültet vacsorázott. mert a sok belekevert tartósítószer megakadályozza a szaporodásukat. A Portugál Nemzeti Állategészségügyi Intézet megállapítás szerint a malacok húsa oly nagy mennyiségű növekedésserkentő nandrolont tartalmaz. a fogyókúra elkezdése után kapnak rákot. elnyelődik az izmokban. Nem kevésbé ártalmas a szervezetre az állati eredetű zsiradékok fogyasztása.

ami szintén halált okoz. 2002-ben már 1144 bejelentett BSEfertőzést tartottak nyilván Nagy-Britanniában.40/434 lerakódik az érfalakra. melynek ellenszere nincs. hogy a Biblia is óvta az embereket az állati zsírok fogyasztásától: „Az ökörnek. Egy angol mikrobiológus kiszámolta. a fertőzött hús elfogyasztása az emberben is rákot okoz. Ha az orvosi ellenőrzés lazasága folytán ezek a beteg állatok értékesítésre kerülnek. az erős telítettségérzés. a báránynak és a kecskének semmi kövérjét meg ne egyétek!” A húsok és az állati eredetű zsiradékok fogyasztásának kísérő jelenségei még a bágyadtság. ami normál konyhatechnikai eszközökkel nem valósítható meg.és baromfipestis-járványt. Példa erre a kergemarhakórt előidéző prion. mert ennek a módosult szerkezetű fehérjének az elpusztításához 20 percig tartó hőkezelésre van szükség 133 °C feletti hőmérséklet és 3 bar nyomás mellett. ahol mindenféle gyógyszernek ellenálló fertőzések forrásává válnak. hogy a baromfinak halíze van. a gutaütés és végső esetben a szívtrombózis. hogy 2015-re 5 ezer és 500 ezer halálos megbetegedéssel kell számolnunk csupán a szigetországban. Egy skót szakorvos nem tartja kizártnak. (Statisztikai kimutatások szerint a világ antibiotikum-termelésének több mint felét az állatokkal etetik fel. Az alapos vizsgálatra szigorú hatósági előírás esetén sem lenne mód. hogy ennek a kórokozónak a lappangási ideje 10-15 év. valamint lépfenebaktériumokkal történő fertőzést okoz. Csupán az Egyesült Államokban 1 év alatt több ezer tonna antibiotikumot használnak erre a célra. Ezek a kémiai szerek azonban gyakran daganatos megbetegedéseket váltanak ki. Jellemző az állattenyésztésben érdekelt körök lelkiismeretlen üzelmeire. amihez olcsón hozzájutnak. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. sötét kamrákban történő üzemszerű tartás miatt az állatok idegessé válnak. megfertőzve ezzel az ország 11 milliós szarvasmarha-állományát. hogy 1 percnél kevesebb idejük jut egy állatra. Ez önmagában nem lenne baj. hogy az állatokat természetes takarmány helyett táppal etetik.) A természetellenes környezet. Ennek az elkerülése érdekében nyugtatószereket is kevernek a tápba. legyengülnek. Az állatok gyors súlygyarapodását szolgáló tápba azonban nem csak szárított tengeri halat adagolnak. Súlyosbítja a helyzetet. Ennek következtében alakult ki a kergemarhakór (BSE) is. A modern „húsgyárakban” összezsúfolt állatok óhatatlanul fertőzik egymást. Ez azonban csak egyike azoknak a rejtett betegségeknek. amelyeket az állatorvosok rutinszerű ellenőrzéssel nem tudnak kiszűrni. Ezen túlmenően az állandó gyógyszerezés antibiotikum-rezisztens baktériumokat alakít ki az állatokban. Jelentős mértékben hozzájárult ennek az állapotnak a kialakulásához. és az emberi szervezetbe jutva Creutzfeldt-Jakob szindrómát vált ki. amelynek könnyen lehet végbél-kiöblösödés és aranyér a következménye. hogy Angliában a surlókórban elhullott juhokat bedarálták a marhatápba. Ezek a húsokkal együtt bekerülnek az ember emésztőrendszerébe is. ezekre a fertőzésekre sokszor csak tömeges ételmérgezések után derül fény. Az egyik legkellemetlenebb civilizációs betegség.com . Az évtized talán legnagyobb sajtóbotránya alapján derült fény arra. vagyis 1984 óta kb. egyelőre felbecsülni sem lehet. Ennek legenyhébb következménye. A szúrópróbaszerűen végzett laboratóriumi vizsgálatok sem segítenek. mert az újonnan felfedezett kórokozók annyira ellenállóak. amelyekre a jövőben számítani lehet. a felgyülemlő koleszterin lerakódása az epében Nem véletlen. hogy a lappangási idő után ez milyen következményekkel jár majd a húsevőkre nézve. Ezen a hús főzése sem segít. amelyet a hatóságok nem egyszer próbáltak már eltussolni. ugyanis még a fejlett nyugati országokban is annyira túlterheltek az állatorvosok. hogy még a közismerten növényevő szarvasmarhákkal is húslisztet etetnek. a hányinger és a krónikus székrekedés. Ez a számítás azon a becslésen alapul. hogy semmilyen antibiotikumra sem reagálnak. az epekő kiváltó oka is a fokozott zsírfogyasztás. hanem nagyon gyakran kerül bele elhullott állatok teteme is. elősegítik a rákos sejtek elszaporodását. a szűk. és megbetegszenek. hogy minden brit állampolgár eddig átlag 80 adag fertőzött marhahúst fogyasztott el. érelmeszesedést és érszűkületet okozva. mely szerint a szivacsos agysorvadás megjelenése. Mivel az angol marhahúst több mint 100 országba exportálták. Ez időről időre súlyos sertés. 800 ezer fertőzött állat került be a táplálékláncba. Az érelzáródás következménye a magas vérnyomás. de felelőtlen gyártók ebbe a mesterséges táplálékba mindent beledarálnak. ezért az elhullás csökkentése érdekében különféle antibiotikumokkal rendszeresen gyógyszerezik őket. A nagybani állattenyésztés során a fokozódó környezetszennyezés következtében egyre gyakrabban alakulnak ki olyan különleges betegségek is.

Ugyancsak ketyegő bombaként hat egy másik szarvasmarhák által terjesztett betegség. javarészt fiatalok. emberre is leselkedő halálos veszélyt. Az egészséges felnőtt szervezete egy-másfél hét alatt úrrá lesz a betegségen. Megsemmisítésük egyetlen módja az elégetés. A kórokozó Argentínából származik. és ezzel egyidejűleg 40 ezer munkahely szűnt meg a húsiparban. A gyorséttermi lánc gyanútlan vendégei hasi fájdalomra. Sütés hatására elpusztul. A súlyos veseelégtelenség agyi károsodás is kiválthat. hogy minden marhát le kell vágni. ezért ebben az országban és Chilében minden 100 ezer 5 éven aluli gyerekből 8 vált áldozatává a verocitoxinKun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. a botrányt eltussoló politikusoknak is sok kellemetlenséget fog okozni. ennyi van hátra. Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) felmérése szerint 1986 és 1996 között legalább 100 ország vásárolt európai készítésű hús és csontlisztet. hogy a csődbe kergesse a dohánygyárakat. de a darált húsból készült pogácsákat kevés hő éri. A folyamat felgyorsítását nem csak a pénzhiány akadályozza. hogy az állami szervek 8 éven át következetesen elhallgatták a BSE kórból eredő. Mivel a prion mindennek ellenáll. Közülük 26 ember meg is halt. ami halállal végződhet. Ez tovább fokozta a fogyasztók bizalmatlanságát. amihez csak védőfelszerelésben lehet hozzáérni. és a gazdasejtek elpusztulása után sem hal el. és a vesedialízis sem segít. a száj. hogy azért kapott tüdőrákot. A vád az. amelyek emberek millióinak haláláért felelősek. hogy milyen következményei lesznek ennek a helyzetnek külföldön.com . Mi pedig nyugodtan megesszük azt a húst. Kiderült ugyanis. Erre a német kormány elrendelte. Ez a méreg áthatol a bélrendszer sejtjeinek falán. hanem a lakosság ellenállása is. és el kell égetni. a leölt állatokat nem lehet dögtemetőkbe helyezni. valamint bőrsérüléseken keresztül is bejuthat a szervezetbe. Ezért Németországban a vágóhídi alkalmazottakat egyszer használatos védőruhával látják el. és megtámadja a vesét. ezért túléli a hőkezelést. Az esélyeik nem rosszak. Az állat bélcsatornájában ártalmatlan lakóként viselkedik. melynek következtében a marhahús fogyasztása 80%-kal csökkent. és az agrárminiszter. Könnyen lehet. Végső stádiumban már a vérátömlesztés. amit az Escherichia coli baktérium okoz. Franciaországban két család egyenként 3 millió frank kártérítésre perli a kormányt gyermekük elvesztése miatt. hogy néhány év múlva a húsipart fogják ugyanezen az alapon tönkretenni. Miután a fertőzés tovaterjedését a hatósági intézkedések ellenére sem sikerült megállítani. Ők 2 millió kannibalizmusra kényszerített marha leölését rendelték el a kontinens országaiban. és verocitoxin-t termel.41/434 Arra már nem is mernek gondolni a tudósok. Jogi szakértők szerint a megítélt összeg büntetés jellegű. hogy a BSE-kór okozója a szem-. de kisgyerekeknél és idős embereknél gyakran hemolitikus urenia -nak nevezett tünetegyüttes alakul ki. amely antibiotikumos kezelés hatására stresszes állapotba kerül. mivel a minap egy amerikai bíróság 28 milliárd (nem tévedés 28 000 000 000) dollár (7 000 000 000 000 Ft) kártérítést ítélt meg egy amerikai asszonynak. Az ítélet hírére a dohánygyárak részvényei 7-9%-ot zuhantak a tőzsdén. Ez a helyzet a veszélyt agyonhallgató. Németországban eddig 22 ezer tehenet küldtek ily módon a halálba. mert a dohánygyárak nem figyelmeztették a dohányzás ártalmaira. A tragédiát ennek a kórokozónak az O 157-es törzse okozza. Ez már érezteti is a hatását. Hasonló a helyzet a legtöbb nyugat-európai országban is. Bár hivatalos adatok szerint a magyar szarvasmarha-állományban még nem ütötte fel a fejét a BSE kór. A krematóriumok környékén élők meglehetősen rosszul viselik az égett hús szagát. a botrány hatására lemondott a német egészségügyi-. és még min. Hasonló határozatot hozott az Európai Unió brüsszeli bizottsága is. Angliában már 160 ezer marhát hamvasztottak el erre a célra szolgáló hatalmas krematóriumokban. vagy az átlagosnál jóval gyakrabban fogyasztottak marhahúst. A szivacsos agyvelőgyulladásban elhunytak vagy szarvasmarhák közelében dolgoztak. amely kaphatott a fertőzött tápból. 2001-ben és 2002-ben nálunk is 33 Creutzfeldt-Jakob kóros megbetegedést regisztráltak. aki azt állította. Ez a döntés 400 ezer állat megsemmisítését jelentette. pszichikailag erősen megviseli őket ez a tevékenység.és az orr nyálkahártyáján. Ennélfogva tömegesen fertőzi meg a hamburgerfogyasztókat. és véres hasmenésre panaszkodnak. A kontinensen eddig 682 ember halt meg a Creutzfeldt-Jakob kórban. és azt a célt szolgálja. Mindezek ellenére a kór tovább terjed. Súlyos gondot okoz a fertőzött marháktól való megszabadulás is.

Eddig világszerte 100 ember betegedett meg madárinfluenzában. és áremelkedést okozott a nyugat-európai tojáspiacon. Ezzel egyidejűleg az egészségügyi hatóságok letakarították az élelmiszeráruházak és szupermarketek húspolcait. és 200 millió szárnyast öltek le. és ebben a betegségbe minden második ember belehal. ami tovább sokkolta a fogyasztókat. ami 20 milliárd forint kárt okozott az országnak. hanem a házi disznótorokat is megtiltotta. már az északi féltekére is átterjedt a fertőzés. libát és kacsát pusztított el a közegészségügyi hatóság. A sertés. A baromfivész átterjedt Németországra is. Ezen már a megrögzött húsevők is elgondolkoztak. Az ipari hulladékkal kevert táppal etetés következtében sötétben a csontjaik foszforeszkálnak. Az elhasznált étolaj azonban nagy mennyiségű rákkeltő dioxint tartalmaz. A járványügyi hatóság nem csak a fertőzött településeket vette zárlat alá. mert a járvány tovább terjedt. Hollandiában 45 millió szárnyast. ami később komoly tojáshiányt. Legutóbb 2003 tavaszán jelent meg. Közülük leggyakoribb a baromfipestis. 1995-ben pl. Ez azt jelenti. Az Egyesült Államokban eddig 70 ezerre tehető a megbetegedések száma. illetve öltek meg árammal. libák. Legutóbb az Egyesült Államokban tombolt ez a szalmonellafertőzéshez hasonló tüneteket kiváltó járvány. A kár 500 ezer euróra rúgott. Itt 100 ezer gyerekből 3 szenved hemolitikus urenia -ban. Mindezek tetejébe itt van nyakunkon a vándormadarak által terjesztett madárinfluenza. a védőoltáshoz szükséges vakcina tömeges előállítása dollármilliárdokat emésztett fel világszerte. Már nálunk is felütötte fejét a fertőző burzitisz. feldolgozása során fertőz. hogy a hőkezelés (sütés-főzés) elpusztítja a vírust. Újabban azonban már ez sem tanácsos. Ellenintézkedésként az amerikai hatóságok 8 millió tonna listériabaktériummal fertőzött pulykahús megsemmisítését rendelték el.és marhahús veszélyességére való tekintettel sokan átálltak a baromfihús fogyasztására. Eltekintve a költségektől a beoltott szárnyas nem immunissá. Ez a baromfi AIDS-nek is nevezett betegség legyengíti az állat immunrendszerét. Az ellene való védekezés. A pusztulásra ítélt szárnyasok között 9 millió tojótyúk volt. hogy egy helyi tápszergyártó cég nem csak állati tetemeket kevert a tápba. sőt bizonyos hírek szerint transzformátorolajat is. a teljes állomány egyharmadát irtották ki a gumikesztyűvel és védőmaszkkal felszerelt különítmények.5 millió egészséges csirkét is levágtak. Már Magyarországot is elérte a járvány. Rohamosan terjed a listéria.com . a belga kormány azonnali hatállyal lemondott. világítanak. mely termékek tartalmaznak dioxint. és a kereslet csökkenése miatt ismét mélypontra zuhant a baromfi ára. ami a takarmánnyal együtt belekerült a szárnyasok húsába. hanem számos európai országba (pl. Arról azonban hallgatnak. hanem fáradt étolajat. Nálunk eddig 800 ezer pulykát. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A kár 400 millió belga frank volt. hanem csak tünetmentessé válik. A fogyasztók megrökönyödésére újabban „világító” csirkék árasztották el a piacot. Már biztosan megfertőződik. ahol 100 ezer állatot gázosítottak el. Belgiumban emiatt 1 millió szárnyast semmisítettek meg. emberre való áterjedésének megakadályozása. Emellett számolnunk kell a szárnyasokat sújtó fertőző betegségekkel is. így a világ minden állama megtiltotta a nyugat-európai baromfihús behozatalát. hiszen senki sem akart „dioxin-gyanús” élelmiszert vásárolni. Skóciában pedig 20 ember halt meg verocitoxin mérgezésben. amely időről időre felüti a fejét. Ausztráliában 22. Megjelentek a herpeszes disznók is. Németországba) is exportálták.és tojásmennyiség egészségügyi következményei beláthatatlanok voltak. Utána már teljesen mindegy. melynek következtében mindenféle társfertőzést szed össze. A rohamosan terjedő súlyosabb változata ellen nincs védőoltás.42/434 mérgezésnek. hogy a húsfogyasztó mit csinál a szárnyassal. amit csak tetőzött. Mivel a már eladott hús. Nem megoldás a háziszárnyasok védőoltással való ellátása sem. Miután Argentína a világ fő marhahús-exportálója. A hatóságok azzal nyugtatják az embereket. A kezdeti intézkedések azonban nem bizonyulta elegendőnek. és rövid idő alatt hatalmas állományt képes megfertőzni. A Belgiumban nemrég kirobbant mérgezési botrány során kiderült. hogy az állatról emberre terjedő H5N1 vírus a nyers hús megfogása. Hollandiába. A pánik hatására Belgiumban 8. hogy csirkék. mert nem tartotta be a biztonsági előírásokat. A hatóságok által elrendelt kényszervágások következtében a baromfifarmok egynegyede tönkrement. Már halálos áldozatai is vannak ennek a járványnak. hogy a botrány után a belga tojások is eladhatatlanná váltak. Egy magyar gazdaságban herpesz vírussal fertőzött disznókat találtak. hogy megállapítsák. gázosítottak el. Egy állatorvos meghalt. A belga cég nem csak otthon forgalmazta a mérgezett tápszert.

Ehhez járult még 20 ezer francia birka megsemmisítése azzal az indokkal. Így derült fény arra. Az országos méretűvé terebélyesedett járvány következtében 180 ezer állat pusztult el. Az állatkereskedelem is a csőd szélére jutott. Ez azt eredményezi. feldolgozza a nyers húsukat. További óvintézkedésként egész Nagy-Britanniában betiltották a sportrendezvényeket. pulykák milliói fogják magukban hordozni a vírust anélkül. Mivel itt a kár jóval nagyobb. és súlyos izombénulást. hogy érdemes-e tovább ragaszkodnunk a húsfogyasztáshoz? A húsfogyasztás a fő okozója egy másik népbetegségnek. hanem az emberi felelőtlenség következménye. aki csak hozzáér ezekhez a fertőzött állatokhoz. A véráram által „kimosott” kalcium azonban már nem képes beépülni csontjainkba. Növekedése során átfúrja a bélfalat. a csontritkulásnak is. ezért szervezetünk a csontokból vonja el ezt az alapvető testépítő anyagot. A járványos fertőzések a húsállattartók korábbi üzelmeire is felhívták a figyelmet. mint a BSE-kóros teheneké. Ennek költsége napi 2 millió font volt. hogy Kínából becsempészett fertőzött húst szolgáltak fel egy étteremben. Miután a száj. Ott fejével a bélfalra tapad. Később más kontinensek országai is hasonló módon jártak el. Már a vadhúst sem lehet zavartalanul fogyasztani. Ez önmagában több kárt okozott az országnak. Ezáltal az epilepsziától kezdve a vakságon át az agyhártyagyulladásig sokféle betegséget okozhat. A betegség róluk terjedt át a szarvasmarhákra. majd a többi hasított patájú állatra. gerincvelejében és a zsigereiben van jelen. és a rosszul átsütött hússal kerül az emberi szervezetbe. A disznóhús fogyasztói sincsenek biztonságban.43/434 kacsák.com . amely 27 millió fontot emésztett fel. A hús ugyanis hússzor annyi foszfort tartalmaz. a gazdák igyekeznek eltitkolni a járványt. hogy előbb-utóbb a világ teljes szárnyasállománya körbefertőződik. Holger Uhlig szerint a fogyasztókra nézve sokkal nagyobb veszélyt jelent a mesterséges vitaminokkal. mert a járvány kontinensre való behurcolásának megakadályozása érdekében az Európai Unió megtiltotta mindenféle élőállat behozatalát a tagországokba. A hatósági vizsgálatok kiderítették. hogy elrendelték 7 millió fertőzésgyanús állat leölését a gócpontok környékén. A beteg állatok kilövésére a hadsereget kérték fel.és körömfájás. és elszívja a táplálékot a szervezetből. valamint a madarakra is. Terjed a sertésborsókór is. az agyba. Ennyi sok veszély és kár láttán felvetődik az emberben. a fogyasztók megbetegedése esetén derül ki. mert a vadállományt meg fonalféreg-fertőzés sújtja. A húsfogyasztók fokozódó idegessége miatt azonban egyre nehezebb eltitkolni a jelentősebb járványokat. a futószalagon hizlalt sertéseknek viszont minden porcikájuk mérgezett. hogy milyen körülmények között „készül” a hús. hogy ez látszana rajtuk. Ezt követőn minden ember megbetegszik. a gerincvelőbe. hogy helyreállítsa a helyes foszfor-kalcium arányt a táplálékban. hogy Angliában 20 év után ismét felütötte a fejét a száj. A horgasfejű galandféreg sertésekben tenyészik.és körömfájás vírusát a szél is terjeszti. A fertőzés átterjedt a vadállományra. A Bayer Gyógyszergyár szakértője. a kormány úgy próbált gátat vetni a további terjedésének. mivel a foszfor Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ezzel egyidejűleg Franciaországban elrendelték 30 ezer. nem egy esetben halált okoz. Az emberi felelőtlenség és a környezetszennyezés növekedésével ezek a problémák nagy valószínűséggel tovább fokozódnak. Összesen 8 milliárd font kár keletkezett. amelyeket óriási máglyákon égettek el. hogy érintkezhettek az angol juhokkal. antibiotikumokkal és hozamfokozó hormonokkal telenyomott „turbódisznók” húsa. A szigetországban való megjelenése most sem a véletlen műve volt. mert a sertéspestis ugyancsak rendszeres gyakorisággal fertőzi meg egy-egy ország állatállományát. a maradékot pedig moslékként feletették egy környékbeli gazdaság sertéseivel. mint kalciumot. A hatóságok nagyarányú fertőtlenítéssel próbálták a vírust megfékezni. A Creutzfeldt-Jakob kórt kiváltó prion ugyanis csak a szarvasmarha agyvelejében. Ennek ellenére a kór 1880 helység több mint 3000 gazdaságában ütötte fel a fejét. a patás állatok évezredek óta rendszeresen visszatérő betegsége. Így kezdték el a szakemberek fokozottan vizsgálni a hízlalás körülményeit. és korlátozták a turizmust. Ez emberre is átterjed. és a vérbe jutva elsodródik az izmokba. A fertőzés ténye sok esetben csak a hús eladása. Nem is szólva a BSE-kórt feltáró két és fél évig tartó vizsgálat költségeiről. A széles nyilvánosság csak ezeknek a jelentéseknek a révén szerzett tudomást arról. a vadászatokat. korábban Angliából importált birka leölését. mint az elhullott állatok értéke. amely hónapokon át terhelte a költségvetést.

ha feszül a gyomor. (A tengeri halak fogyasztásával járó veszély azáltal is csökken. a könnyen emészthető ételek a jóllakottság érzése nélkül is képesek hiánytalanul ellátni a szervezetet tápanyagokkal. mivel a kétségtelenül ízletes. A korszerű szójás ételeknek nem csak az ízük. hogy a húsfogyasztók szervezete „elsavasodik”. Ez tovább növeli a csontritkulás veszélyét. hogy a szervezet által fel nem használt foszfortartalma jelentős mennyiségű kalciumot von el a testünkből. ami számos betegség kiváltója lehet. Ez természetesen nem megy nehézségek nélkül. hogy ezekkel az ételekkel nem lehet jóllakni. mivel ezeknek a húsa koleszterinbontó enzimeket is tartalmaz. A jóllakás érzete azonban csak egy rossz beidegződés. hogy a szervezet elraktározza a felesleges savakat. Mindezen bajok elkerülésének legcélravezetőbb módja visszatérni az ember természetes táplálkozásmódjához. a gyümölcsöt. amely más húsok emésztése során bennreked a szervezetben. A leggyakoribb kifogás az. Ezért ha valaki végképp nem tud lemondani a húsevésről. ami a szakirodalom szerint jótékony hatással van az idegrendszerre. Nem fenyeget ez a veszély olajos magvak fogyasztása esetén. 40%-nyi zsírt tartalmaz. A hús káros hatása elleni védekezés másik módja. és abból ered. A húsmentes receptek számának rohamos bővülésével egyébként sem kell már a vegetáriusoknak éhségérzettel számolniuk. mert a tartalékot a Ca. ezért rendszeres fogyasztása esetén nem mentesülünk a húsevés egyéb ártalmaitól. Statisztikai kimutatások szerint 200 évvel ezelőtt a 60 éven felüli lakosságnak csupán 15%-át érintette ez a betegség. hogy miután a hal is hús. Ez a csontritkulásnál is kellemetlenebb következményekkel jár. a vegetarizmushoz. Az időközben többszörösére emelkedett hús. Még a színhús is kb. diétás étrendet követő húsfogyasztók is ki vannak téve. és gyakran emésztetlenül kerülnek ki a szervezetből. hogy többnyire nem tartalmaznak szálkát. ami észrevétlenül kerül a szervezetükbe. Ezek magas olajtartalmát ugyanis ellensúlyozza a bennük található jelentős mennyiségű kalcium. mivel a húsban nagyon sok a rejtett zsír. ezért ezek az ételek megülik a gyomrunkat.) A halhúsban általában kevesebb a purin. és az emésztés befejeződése után a foszforfelesleggel együtt eltávozik a szervezetünkből. A csonttömeg csökkenését fokozza az a hatás is. A halak közül is legelőnyösebb a tengeri halak és az édesvízben is tenyésztett növényevő busa fogyasztása. a székrekedéstől.és marhahús tartalmazza. hiszen a kirántott zöldségféléket. A zsírban gazdag étkezés is elősegíti a csontritkulást. hogy az állati zsiradékokban levő telített zsírsavak szintén gátolják a kalcium felszívódását. Így túlzott fogyasztásuk során csupán súlygyarapodással. pl. kellőképpen fűszerezett főtt és sült húsokról nehéz lemondani.com . mint a húsé. A táplálkozástudományi szakemberek úgy említik ezt a jelenséget. s húgysavként rakódik le az izmokban és ízületekben. hanem a laktató képességük is ugyanolyan. és megakadályozzák a felszívódását. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. de a heti húsadag fokozatos csökkentésével egy idő után végleg abbahagyható a húsevés. Ugyancsak a csontritkulásnak tudhatók be a későbbiek során jelentkező csigolya. Testünk nem akkor van jól táplálva.és Mg-sók alkotják. A szervezet normális működéséhez azonban egyáltalán nem szükséges. A szervezetet kizárólag a felszívódó tápanyag képes táplálni. mivel a lipáz enzim által el nem bontott zsírgolyócskák körülveszik a kalciummolekulákat. de ezt csak úgy tudja megtenni.és szénhidrátfogyasztás következtében ez az arány ma 85%. hogy a gyomor telítődjön. hogy a húst és az állati eredetű zsiradékot a szervezet nehezen tudja feldolgozni. A hal azonkívül. hogy a legtoxinmentesebb hús. Ennek a veszélynek a zsírszegény.és nádcukor fogyasztása is. amelyhez jelentős mértékben hozzájárul a répa. mert önmérgezés jön létre. a legtöbb méreganyagot pedig a disznó.és hátfájdalmak. magas fehérjetartalma mellett sok foszfort is tartalmaz.44/434 leköti.zsír-. Mellesleg a különböző húsok közül legkevésbé mérgező a halhús. amelyet kizárólag a húsevés szokása alakított ki. A csontritkulás már gyermekkorban jelentkező következménye a fogszuvasodás. Egyik napról a másikra nem is lehet. A test igyekszik az egyensúlyt helyreállítani. hogy feláldozza a bázistartalékát. vagy a gusztusos salátakészítményeket mindenki szereti. fogyasszon halat. A legtöbb ember tulajdonképpen nem is az íze miatt idegenkedik a vegetárius étrendtől. zsírpárnáink vastagodásával kell számolnunk. A húsos és zsíros ételek csak panganak a bélrendszerben. Meg kell azonban említeni. de ennek megvannak a hátrányai is. cukor. valamint a testmagasság fokozatos csökkenése. További hátránya még a halfogyasztásnak.

a „lakto” a tejtermékek fogyasztására utal. Megemlíthető még. (Az „ovo” a tojás. A különféle módon kezelt hús ugyanis még mindig jelentős mennyiségű mérget tartalmaz. A tejtermékek és a tojás mellőzésén kívül legnagyobb hátránya ennek a táplálkozási módnak. A fehérje.com . tojás. Jelenlegi ismereteink szerint ez a szabály azt a célt szolgálta. omlóssá válik. de ételeik zöme leginkább a vegán táplálkozási módnak felelnek meg. mint a növényi eredetű élelmiszerek előtérbe helyezése. cukor és zsiradék hozzáadása nélkül.45/434 Kalciumhiányos táplálkozás esetén ez még a hagyományos húsoknál is intenzívebb csontritkulást válthat ki. Miután ma már szinte minden háztartásban van hűtőszekrény. és egyetlen mozdulattal kellett megölni. Italként szénsavmentes ásványvizet fogyasztanak. sokan joghurtban pácolják a húst. hiszen mind a hús. fehér húsú halakat vagy rákot esznek. Az ókorban ugyanis még nem álltak rendelkezésre a jelenlegi zöldség. holott a jelenlegi hatékony tisztítószerek és hűtési módok mellett erre már nem lenne szükség. a tojást. a tejtermékeket. rákot is fogyasztanak. A kóser hús nem tűnik túl ártalmasnak. ezért hosszabb ideig tárolt töltelékárut (pl. így együttes alkalmazásuk veszélyes baktériumtenyészetet eredményezhet. A gyümölcsöket kompót formájában vagy Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. 5-10%-ban hüvelyesekből és 5% miszóból. a benne rekedt vért pedig sós vízben történő többszöri áztatással kell eltávolítani. hogy valaki fundamentalista (vegán) legyen. hogy a tej az életet. hogy az állatot borotvaéles késsel. és még ma is a zsidóság táplálkozási szokásainak alapvető meghatározója. hanem a joghurt sok mérget kiold belőle. Ugyanakkor hetente egy-két alkalommal száraz. sem a különböző érrendszeri megbetegedésektől. és a rosthiány valamint a telített zsírsavak következtében ebben az esetben sem mentesülünk sem a székrekedéstől. így az éhínség elkerülése érdekében az Ószövetség a vér elfogyasztásának tilalma mellett megengedte a húsevést. hogy a friss gyümölcs szinte teljes mértéken hiányzik belőle. mind a tej könnyen romló nyersanyag. Érdekességként elmondható. A joghurt teljesen feloldja a hús rostjait. Ezen belül is nagy hangsúlyt fektetnek a különféle gabonák és olajos magvak fogyasztására. hogy a hús minél kevesebb kárt tegyen az ember szervezetében. Miután az akkori embereknek nehéz lett volna elmagyarázni a vírusok és baktériumok szaporodásának mechanizmusát.és gyümölcstartósítási módszerek. ami nem más. vagyis a növényeken és magvakon kívül semmiféle táplálékot ne vegyen magához. Táplálékuk 50-60%-ban gabonafélékből.) A teljesség kedvéért megemlíthető még a makrobiotikus étrend. Az ily módon tisztított hús azonban csak korlátozottan használható. így a kettő keverése súlyos vétek. hogy az állat ne kerüljön stresszhelyzetbe. hogy a húsevésből eredő egészségkárosodás csökkentésének van egy történelmileg kialakult módja is. A Szentírás szigorúan tiltotta a hús és a tej együttes feldolgozását is. vagyis a zöldségen. hogy a zsidó vallási közösségbe tartozók annyira komolyan veszik ezt az intelmet. és ne árasszák el a testét a félelem által felszabadított hormonok. 20-25%-ban idényzöldségekből. Édesítőszerként árpamalátát használnak. ennek ellenére nem ajánlott a fogyasztása. A vérben levő káros bomlástermékek eltávolítására úgy rendelkezett a Biblia. A vízben levő baktériumoktól ugyanis hamar romlásnak indul. gyümölcsön és olajos magvakon kívül a tejtermékek és kismértékben a tojás fogyasztása is. ezért ezt a rendelkezést azzal a frappáns magyarázattal indokolta meg az Úr. valamint a különböző kémiai reakciók káros kihatását. hogy az Úr miért írta elő „választott” népe számára oly szigorúan az állatok leölésének és fogyasztásának módját. Ettől nem csak puhává. Ez az eljárás az ókeresztény vallás kötelékébe tartozók körében terjedt el. Ez az előírás szintén érthető. A makrobiotika hívei néha halat. kolbász) nem lehet belőle készíteni. hogy leölés során az állatot teljesen ki kell véreztetni. A makrobiotika mellőzi a húsokat. a cukrot és a mézet. a vér pedig a halált szimbolizálja. hogy egy pillanat alatt „fájdalom nélkül” kimúljon. A fenti ismeretek birtokában már érthető. Egyébként egyáltalán nem szükséges. A méregtartalom csökkentésének első szabálya az volt. hogy még ma is külön edényeket és étkészletet használnak a húsos és a tejes ételekhez. utána a feldarabolt húst alaposan le kell mosni. hanem ma már tudományosan is igazolható óvintézkedések sorozatát tartalmazta. Számos előnye miatt a vegetárius életmód könnyen megszokható. valamint 5% tengeri algából áll. hurka. A „kóser” hús előállítására szolgáló rituálé nem öncélú volt.és vitamindús étrend szempontjából egészségesebb az ovo-laktovegetárius étrend. Desszertjeik teljes kiőrlésű gabonából készülnek.

hogy a többi. A makrobiotikus táplálkozást folytatók követendő szokása még. mert már kapható koffeinmenetes babakávé is. szereti a kalácsszerű fehér kenyeret. mivel négyszer gyorsabban halad át a gyomron. Ennek legcélszerűbb módja. mint a pasztőrözött tej. és serkenti az epekiválasztást. A nyálban levő amiláz enzim elbontja a szénhidrátokat. Egyrészt azért. Ez olyan. Bárki könnyen meggyőződhet róla. hogy az íz. A cikória nem csak azért volt közkedvelt. hogy használhatóságát tekintve az étolaj és a zsír között semmi különbség nincs.com . ez sem használ az egészségüknek.és más alapanyagú pótkávék közül ennek íze hasonlít leginkább a babkávéhoz. s csak értéktelen ballasztanyagként pang a belekben. az állati zsiradékon és a húson kívül a kevésbé egészséges élelmiszerek hatása semlegesíthető. amelyek a finomított liszt előállítása során elvesztek. Az állati zsiradékokhoz való ragaszkodást az okozza. illetve a birka hájában kisütött ételeket. Ez viszont rendkívül előnyös szabály. hogy a cikória fékezi a kártékony baktériumok szaporodását a vastagbélben. másrészt visszaállhatunk a régen oly gyakran fogyasztott cikóriára. így a bélrendszerbe kerülő táplálék jóval kevésbé terheli meg a hasnyálmirigyet. kefirben vagy 0. mert jelentős gyógyhatása van. legalább a gyermekei egészsége érdekében álljon át a növényi olajok alkalmazására. O. olyan íze lesz. Ennélfogva a disznó-. A nomád népek szeretik.46/434 párolva fogyasztják. Schmideberg3 professzor azt is megállapította. Mellesleg. és stimulálja a gyomormozgást. mint sokan gondolják. miközben 3 o. gyomortelítő ízét. Ezen túlmenően gyorsítja a bélműködést. A telített zsírsavakat tartalmazó állati zsiradékok káros hatása ellen úgy védekezhetünk.és enzimtartalmát. mint pótkávé. Különösen előnyös a cikóriával ízesített tejeskávé fogyasztása. mint a kumisz és a birkafaggyú fogyasztása. Nyers gyümölcs hiányában vérük lúgossá válását bancha-tea (zsengén leszüretelt zöld tea) fogyasztásával érik el. liba. Dr. Az ésszerűen szervezett egészséges táplálkozás egyáltalán nem jár akkora áldozatokkal. hogy mindennap megeszünk 2 evőkanál zabkorpát illetve búzacsírát ízlés szerint joghurtban. A májból is képes eltávolítani a méreganyagokat.és zamatanyagok mind zsírban oldódó molekulák. Íz. Hogy ki mit tart finomnak. mert az emésztés a szájban kezdődik. A megrögzött kávéfogyasztóknak sem kell lemondaniuk erről az élvezetről. hanem azért is. Baglioni és Arullani professzorok kutatásai azt bizonyították. A napraforgó. ha azokat a nyomelemeket és vitaminokat. Az élvezeti cikkeken.és kacsazsírnak az illető állat húsára emlékeztető íze van. Ezáltal véd a szívinfarktus és a rák kialakulása ellen. Ennek következtében az erjedést okozó emésztetlen gyomortartalommaradékok továbbjutnak a vékonybélbe. zabkorpa vagy búzacsíra formájában pótlólagosan elfogyasztja.és zamatanyagok azonban nem csak az állati. hogy a cikória kesernyés anyaga jó hatással van a gyomornedv-elválasztásra. illetve a szezámmagolajról. mivel igen magas E-vitamin-tartalmuk jelentős mértékben csökkenti a vér koleszterinszintjét. Német kutatók vizsgálatai szerint napi 400-800 milligramm Evitamin 80%-kal csökkenti a szívinfarktus veszélyét. Ha valaki nem tud teljes mértékben leszokni a húsevésről. mert ezt szokták meg.és olívaolajnak is igen kellemes zamata van. Aki születésétől kezdve hozzászokott a növényi olajok aromaanyagaihoz. hogy helyette könnyen emészthető növényi eredetű zsiradékot használunk. hogy az ételeiket maguk szeretik elkészíteni. és megszünteti a székrekedést. undorítónak fogja tartani a disznózsír tömény. az szokás kérdése. korábban megkedvelt ételünkről is le kell mondanunk azért. pörkölt és porrá őrölt gyökeréből készül. Egyes vizsgálatok szerint nagy adagokban fogyasztva még a veseköveket is feloldja. Nem jelenti azt. mert egészségtelen. hanem a növényi zsiradékokban is felhalmozódnak. mert a maláta. mint a diónak. erről a továbbiakban sem kell lemondania. A mezei katáng megszárított. és minden falatot legalább 50szer megrágnak. Étkezéseik során nagy hangsúlyt fektetnek a nyugodt környezetre. Mivel a hőkezelés tönkreteszi a gyümölcs C-vitamin.és a tökmagolaj használata. Ha valaki pl. ha a búzacsírát előzőleg megpirított majd megőrölt napraforgómaggal keverjük össze. az rosszul lesz tőlük. és gátolja a szabadgyökök képződését. Ráadásul az étolajban sült ételek nem szívják magukba a zsiradékot. és hidegen fogyasztva sem dermed meg az olaj rajtuk. smídeberg Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.5 dl tejben elkeverve. A növényi olajok közül is különösen előnyös a napraforgó. nem is szólva a tökmag-. A napjainkra csaknem elfeledett cikória nem más. de aki soha nem kóstolta az erjesztett kancatejet.

Nálunk a cikóriakávét a generációk óta jól ismert Franck gyárban készítik. kedvtelenné tesz bennünket. hogy együtt reggelizhet az egész család.47/434 élénkíti a veseműködést. ezt a luxus kalóriát testünk teljes mértékben képes nélkülözni. Ne higgyük. hogy szervezetünknek élettani szempontból nincs szüksége nagy szénhidráttartalmú üres cukorra.com .vagy gyümölcscukorral) ellentétben csak jelentős energia. hanem rombolja az idegrendszert. elkezd leépülni a csontrendszerünk. A cukorfogyasztás tehát hasonló mértékű csontritkulást vált ki a szervezetünkben. enyhébb esetben fejfájást eredményez. hogy ez a napi negyed kilogrammnyi cukor olyan tetemes mennyiség. és 1 kávéskanál cikóriát belekeverve 3 percig főzzük. immáron 90 éve. de ezt a naponta megevett zöldség és gyümölcs cukortartalma is képes fedezni. Este is fogyasztható. hiszen a feketekávéval ellentétben ez a fajta kávé nem árt.és kalcium-felhasználással képes elégetni. melynek hatására nem tudják kifejteni hatásukat az ifjúsághormonok sem: a karcsúsághormonként emlegetett glukagon. Köztudott a különböző édességek. Ételeink. A gyártók ugyanis úgy gondolták. és az örök ifjúság hormonja. A táplálkozástudomány által már régóta bizonyított tény. Egyetlen példát felhozva: 1 liter kólában 6 evőkanál cukor van. és köszvényt okoz. Egyébként a zsírdús nyerstejből készített cikóriakávé íze és állaga nagyon hasonlít a közkedvelt olasz cappuccino (kapucsínó)-ra. briós) tálalva finom vacsorát csinálhatunk belőle. Ennek tudható be a hasnyálmirigy túlterhelése. A naponta 12 evőkanál cukrot fogyasztók fehérvérsejtjei már csak 1 baktériumot képesek elpusztítani. Ennek következménye a kóros elhízás és a cukorbaj. A cikóriát étrendjükbe iktatóknál egy idő után vörösvértest-növekedést is megfigyeltek. mivel nem okoz álmatlanságot. A különböző cukrok közül is a legártalmasabb a finomított fehér cukor fogyasztása. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. és 1 evőkanál mézzel édesítve tálaljuk. mint az egészségre. kalács. ami különböző hiánybetegségeket idéz elő. a B-vitamin hiányára visszavezethető betegségek. hogy gyengíti az immunrendszert. mert a cukor. és nem utolsósorban jelentősen hozzájárul a zsírsejtek növekedéséhez. mint a húsfogyasztás. így ez az anyag gyomorfájást. A fehérvérsejtek ugyanis a baktériumok helyett inkább cukrot esznek. Miután a fogaink tönkrementek. 5 perc állás után szűrjük le. sőt kifejezetten használ a gyerekeknek.5 dl nyerstejet felforralunk. Csokoládék esetén további veszélyt jelent még a kakaó purintartalma. Az agysejtek táplálása glukózzal történik ugyan.valamint B-vitamin. a férfi nemi hormonként ismert tesztoszteron. amely a szervezetben húgysavvá bomlik le. ami a fogbélállomány megritkulásához. italaink ugyanis nagyon sok rejtett cukrot tartalmaznak. és a többnyire sütemények formájában fogyasztott fehérliszt magasan tartja a vércukorszintet. Édes péksüteménnyel (kuglóf. Egy cukrot nem fogyasztó személy minden egyes falósejtje 12 baktériumot öl meg. A gyógyhatásán kívül a cikória használatának nem elhanyagolható előnye még. vagyis az elhízáshoz. cukorkák. gyomorfekélyt. A túlzott cukorfogyasztás elősegíti a máj elzsírosodását és a hasnyálmirigy túlterhelését. vagyis fogaink kilyukadásához vezet. Ezáltal különféle izületi problémákat vált ki. Miután a purinok kakaóban található változatát a teobromint a szervezet nem képes megemészteni. Használatának legcélszerűbb módja. hogy személyenként 2. amit a szervezet a monoszahariddal (szőlő. és a fogszuvasodás. manapság viszont hófehér. a fogakból vonja el. ezért a kész cukrot szárítás előtt mésszel kifehérítik. hogy a nehezen felszívódó szacharóz elégetése felemészti a szervezet B-vitamin-tartalékait. hanem rárakódik a felületére. A finomított fehér cukorként ismert szacharóz ugyanis diszaharidnak nevezett összetett molekulákból épül fel. A mész kalciumtartalma azonban nem képes felszívódni a csontokba. A cukor lebontásához nagy mennyiségű inzulin kerül a vérbe. Ez a biológiailag holt anyag nem csak a hasnyálmirigyre és a fogak kalciumtartalmára hat károsan. Nem kis veszélyt jelent a szervezetre. A kristálycukor legújabb előállítási módja még súlyosbítja is ezt a helyzetet. Ezen túlmenően lustává. A túlzott cukorfogyasztás köztudott következménye még. az STH. csokoládék káros hatása úgy a fogazatra. hogy tovább finomítva vonzóbbá válik a termékük. bélpanaszokat. mert a szervezet a szacharóz lebontásához szükséges kalciumot a legkönnyebben elérhető helyről. Régen sárga színű volt a kristálycukor. érrendszeri megbetegedéseket okoz.

Így mézből is kevesebbet fogyaszt. Miután a gesztenyemasszát mélyhűtve forgalmazzák. kalcium) is van benne. Mivel a répa. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.illetve nádcukor és a méz édesítő hatása közel azonos. A méz oly módon is segít megőrizni egészségünket. a melasz. Csupán annyiban különbözik a répacukortól. így a hagyományőrző családok is mentesülhetnek ettől az évenként ismétlődő egészségromboló kényszerfogyasztástól. Ez ráadásul karcsúbbá is teszi. ezért tartózkodjunk a túl édes készítmények fogyasztásától. hogy kevés vitamin és ásványi anyag (pl. amely a cukorjuharfa. melyekben a legtöbb vitamin és nyomelem van. akkor a répa és nádcukor helyett fogyasszunk mézet. Ráadásul a méz vírusölő hatással rendelkezik. Ne felejtsük el azt sem. így fogyasztása nem káros az egészségre. aki kizárólag mézet fogyaszt. Bizonyos esetekben azonban ez nehezen oldható meg. Ugyancsak igen erős mellékíze van az árpaszirupnak. valamint kevesebb szénhidrátot tartalmaz. mert csak kismértékben emeli a vércukorszintet. Ez a többnyire csak süteményalapanyagként ismert csemege tejszínhab nélkül is finomabb és egészségesebb. amely otthon nem állítható elő esztétikailag is megfelelő kivitelben. hogy ez az egyik legkellemesebb ízű csemege. Az amerikai kontinensen nagyon népszerű a juharszirup. annak szervezete egy idő után nem kívánja az édességet. vagy közismertebb nevén a malátakivonatnak. Ne együk meg a tömény cukorból készült habkarikákat se. Ilyen termék a szaloncukor.vagy szőlőcukorból. A gyári készítményekhez ragaszkodók vásároljanak gesztenyemasszát.48/434 Ha már semmiképpen nem tudunk lemondani az édességről. Szintén tartalmaz ásványi anyagokat a répa. A méz a hagyományos édesítőszerekkel ellentétben könnyen felszívódó gyümölcs. hogy az élelmiszerek közül a méz az egyetlen. Ez a fajta cukor a csontritkuláson kívül a cukorbetegségtől is megóvja a szervezetet. dzsemek és a legtöbb sütemény mézzel is édesíthető. hogy a csokoládégyárak igen nagy mennyiségben használják. Ráadásul az édesítő hatása kisebb. illetve gátolja a későbbi elhízást. hanem túlnyomórészt diszacharidból állnak. hogy megpenészedne. és díszes papírba csomagolva forgalmazzák. A gyümölcscukor glikémiás indexe ugyanis csupán egyötöde a szacharóznak. Az olajos magvak közül a dió és a mák az. mint az agyonvegyszerezett édességek. mivel élelmes vállalkozók elkezdenek műanyagból szaloncukrot gyártani. kellemetlen mellékíze folytán csak kevés helyen alkalmazzák. a hagyományos édességek helyett fogyasszunk diót mézzel. mivel a virágpor a vitaminokon és aminosavakon kívül antibiotikumokat is tartalmaz. vagy más néven izocukor. hogy csökkenti a desszertek iránti vágyat. illetve a feketejuharfa besűrített nedvéből készül. mert ezek nem gyümölcs.) Korábban megszokott ételeink egészségkímélő átalakítása sem jelent gondot. Legismertebb közülük a kukoricaszirup. tartósítószert sem tartalmaz. az ünnepek elmúltával igen nagy veszélyt jelent ennek a tetemes mennyiségű cukornak az elfogyasztása. (A biztonság kedvéért ellenőrizzük a csomagoláson. Legideálisabb édesítőanyag azonban a gyümölcscukor. Összekapcsolva a kellemest a hasznossal. amiben semmilyen méreganyag sincs.com . amelyből egyszerűen és olcsón lehet mellékízmentes folyékony cukrot készíteni. A tapasztalatok szerint. nálunk pedig a legtöbb helyen elképzelhetetlen a karácsony e nélkül az igen sokféle kivitelben gyártott cukorka nélkül. Ez a tömény cukorból préselt olcsó szaloncukor ugyanis akár évtizedekig is elrakható anélkül. Miután egy átlagos méretű karácsonyfa feldíszítéséhez 2 kg szaloncukorra is szükség van. A jövőben valószínűleg nem lesz szükség erre a gyakorlatra. mint a többi diszacharidé. illetve répavagy nádcukrot használnak. hogy rajta van-e az erre utaló felirat. ha csokoládé-bevonat nélküli szaloncukrot vásárolunk. mert a kompótok.és nádcukorgyártás mellékterméke. amelyek permetmentesek. Sajnos a csokoládégyárak termékeik édesítésére ma még szinte kizárólag izocukrot. Sokan nem is tudják. Alapanyaga a kukoricakeményítő. mert a méhek csak olyan növényekről gyűjtenek virágport. hogy a lebontása szinte egyáltalán nem igényel inzulint. mert kíméletes bánásmód esetén ez a közkedvelt karácsonyfadísz is évekig raktározható. még az előírt mennyiségen sem kell változtatni. Nem szükséges azonban az ezidőtájt egyébként is túlterhelt gyomrunkat még ennek a megpróbáltatásnak is kitenni. Ez az oka annak. Vigyázzunk azonban a mézhez hasonló állagú édesítőanyagokkal. ami azt jelenti.és szőlőcukrot. Rendkívül intenzív.

ami csemegézésre csábítaná. Ha valaki nem tudja megállni. ha lemondunk a vacsoráról. A búzafű levével való böjtölés során tehát a szervezet minden szükséges tápanyagot megkap. ha tudatosítjuk magunkban. 21% teljes értékű fehérjét. tehát semmi szükségünk arra. Nagyon fontos. sőt sérüléseknél. és megszünteti a korpásodást. Sok esetben tehát az elhízás oka a torkosság. A búzafű ugyanis 70% klorofillt.) Miután eldöntöttük. (Ez alól csak az almalé és a sárgarépa ivólé képez kivételt. hogy naponta csak egyféle gyümölcs levét igyuk. A mozgáshiányból eredő elhízás sem fenyegette az őseinket. és stabilizálja az immunrendszert. Egyébként a magas biológiai értékének tudható be az is. mert a szükségtelenül elfogyasztott kalória zsír formájában elkerülhetetlenül ránk fog rakódni. de biztosítja éjszakai álmunk zavartalanságát is. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. amit ha nem vigyázunk 1 hét alatt is könnyen fel lehet szedni. Egyébként a gyümölcsök közül az alma tisztítja leghatékonyabban a szervezetet. hogy az adalékanyagok egy része igazoltan fogyasztó hatású. A nemkívánatos testsúlynövekedésnek azonban van egy másik oka is. hanem várjunk 1-2 órát. 7000 kalóriából 1 kg zsír képződik. ráadásul a bőrt is szépíti. hogy az éhségérzet csak addig tart. ásványi anyag és antioxidáns van. és eltűnik a torokgyulladás. hogy éhes. Emellett segíti az emésztést. A nehéz laktató ételek lefekvés előtti elhagyása nem csupán testsúlyunkra lesz jótékony hatással. Evolúciós fejlődésünk során emésztőrendszerünk úgy alakult ki. az ne tartson otthon semmi olyan ételt. Gazdag tápanyagtartalmának köszönhetően a búzafű nem csak roborálja a szervezetet. hogy félóránként ne nyissa ki a hűtőszekrény vagy az éléskamra ajtaját valami ízes falat után kutatva. és az összes ismert ásványi anyagot tartalmazza. mert vérszomjas vadállatok is már csak az állatkertben vannak. vértisztító. A fogyókúra és a vegetárius életmód megkezdése előtt mindenképpen tanácsos a szervezetet egy 3-5 napos léböjt kúrának alávetni. Még kozmetikai célokra is alkalmazható. ha szakítunk a nassolási szokásainkkal is.com . amit tovább fokoz. A normális ételmennyiség elfogyasztása után tehát ne együnk többet.vagy zöldséglevet fogyaszthatunk. de érett almát használjunk erre a célra. legalkalmasabb fajta a ranet (renet). hiszen az újbóli élelemhez jutás bizonytalan volt. 1 kg búzafűben annyi vitamin. Ez feltehetően azért van így. és a mérgező nehézfémek kiválasztását. A legtöbb ember viszont ma is ezt teszi. hogy minden étkezésnél megtöltsük a gyomrunkat. égési sebeknél és rovarcsípés esetén szintén jó eredményeket értek el vele. enzimet. mindvégig tartsunk ki választásunk mellett. amíg a táplálék a gyomorból nem kezd el lejutni a vékonybélbe. holott ez még alattomosabb módon járul hozzá az elhízáshoz. és gátolja a vér túlsavasodását. mint a nassolás. Az eltérő emésztési idő miatt szigorúan tilos a gyümölcs és zöldséglevek együttes fogyasztása. a különféle gyümölcsök nem keverhetők egymással. erősíti a fejbőrt. és nem minden alap nélkül. Savanyú. hogy félig telt gyomorral elmenjen az étvágyunk. A civilizált társadalomban azonban a folyamatos élelemellátás biztosítása már nem jelent gondot.49/434 Túlsúllyal küszködők számára a fogyókúrának van egy természetes módja is a megerőltető tornagyakorlatok helyett. Magas savtartalma fertőtleníti a bélrendszert. A búzafű levét a rákterápiában is eredményesen alkalmazzák. A fogyókúrának ez a módja azonban csak akkor lesz eredményes. vérnyomáscsökkentő hatást is kivált. Ne töltsük ezt az időszakot további evéssel. Ez alatt a méregtelenítő kúra alatt csak gyümölcs. rengeteg vitamint. amire szintén kevesen gondolnak.vagy zöldséglével végezzük. Felesleges kilóinktól úgy szabadulhatunk meg a legkíméletesebben. Sajnos a szervezet energiaraktározása rendkívül hatékony folyamat. helyette rostos gyümölcslevet vagy kevés gyümölcsöt fogyasztunk. Ez utóbbi enzim lassítja az öregedési folyamatot. hogy az éhségérzetet nem befolyásolja a gyomor telítettsége. mint 32 kg gyümölcsben. mert hiába hagyunk el egy főétkezést. mert a szűkös élelemforrások következtében nem lett volna kívánatos. A búza zöld hajtásából készült levet az USA-ban elixírként dicsőítik. arra hivatkozva. A zöld lé az immunrendszert is erősíti. mert a rájuk vadászó tigrisek és oroszlánok gondoskodtak a napi testedzésről. ha az így kieső kalóriamennyiséget „csipegetéssel” pótoljuk. kiütéseknél. A friss zöldségek közül leghatékonyabb a búzafűvel. Ezen a kényszerű mozgás sem segít. mivel feszessé teszi a fáradt bőrt. így nincs mi elől futni. hogy 10 dg búzafű 2 kg főzelék tápértékének felel meg. illetve annak kisajtolt levével végzett böjtkúra. és biztosan meg fog szűnni az éhségérzetünk. hanem méregtelenítő. Búzafű levével gargalizálva megszűnnek a fogínypanaszok. Ennek a túlevési szokásnak azonban könnyen elejét lehet venni. hogy a kúrát gyümölcs. ami P4DI és SOD enzimtartalmára vezethető vissza.

A rostok ezeket a méreganyagokat is képesek megkötni. állati zsiradékot és finomított fehér cukrot. karcinogén anyagokká alakulhatnak a bélflóra tevékenysége által. így nem kerülnek ki belőlük a méreganyagok. A vastagbélrák másik kiváltó oka a mioglobin. ami csökkenti az érrendszeri megbetegedések valószínűségét. mivel intenzív tisztító hatásánál fogva a testben felszabaduló méreganyagok rosszullétet okozhatnak.com . A rostok két csoportra oszthatók. a székrekedés. ami megakadályozza a széklet végbélben történő kiszáradását. Ezek az ételek természetesen már nem tartalmazhatnak húst. Budapest. zabpehely. Akár gyümölcs. A vízoldhatókra (pektin) és a vízben oldhatatlanokra (cellulóz).5 liternyi) vízfogyasztás. A böjtkúra akkor nevezhető eredményesnek. megkeményedését. Igen áldásos a koleszterin-megkötő képességük. és csak egy hét után kezdjük el a hőkezelt ételek fogyasztását. A rostok nem csak a végbélben. lenmag) kevésbé terheli az emésztőrendszert. Vízzel 10 : 1 arányban hígítva fogyasszuk. Ugyanilyen fontos. ami daganatot eredményezhet. Ezáltal jóllakottságérzetet keltenek.akár zöldséglével végezzük a kúrát. ami megzavarja a tápanyag felszívódását. ami még súlyosabb helyzetet. ne lepődjünk meg. mivel ebben az időszakban a szervezet minden anyagot felszív. A főtt és sült ételek fogyasztására való azonnali visszatérés esetén a szervezet ismét mérgezett anyagokból fog felépülni. és mint tudjuk az elfogyasztott ételmennyiség csökkentése segíti elő legintenzívebben a fogyást. Mivel a rost emészthetetlen. megrongált sejteket. Kezdetben 1-2 kávéskanálnyinál többet ne használjunk egyszerre.50/434 Búzafüvet leghatékonyabban bioboltokban beszerezhető csíráztató tálakban hajtathatunk. A mellékhatások minimumra csökkentése érdekében ajánlatos a böjt megkezdése előtt legalább egy napig nyers táplálékot fogyasztani. ami a gyomorba kerül. és megterhelhetik a kiválasztó szerveket. zabkorpa. mert a turmixgép vagy a mixer felaprítja az emészthetetlen rostokat is. alma. mert akkor értelmetlenné válik a böjtölés. korpás kenyér) fogyasztására. teljes bélelzáródást idézhet elő. mert ez a fokozott méregkiválasztás jele. vízszínűvé válik. nyers zöldségfélék viszont mechanikai hatást gyakorolnak a bélfalra. és nyelvünk lepedékessé válik. pótolja a böjt során kiselejtezett beteg. illetve pörkölést nem igénylő olajos magvakból álljon. valamint nyerstejjel. banán. Rezgőfű u. Ezek károsíthatják a bélfalat. Fokozott megkötő tevékenysége során ugyanis a káros anyagok mellett létfontosságú ásványanyagokat (kalcium. hogy a böjt befejezése után se fogyasszunk egy ideig feldolgozott ételeket. és ezáltal a székrekedés kialakulását. aludttejjel. a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. ha a végén a vizelet teljesen kitisztul. 1165. A növényi rostok ugyanis saját tömegükhöz mérten négyszer annyi vizet képesek magukba szívni. 1. Tartózkodjunk tehát a szélsőségektől. Túlságosan zsíros táplálkozás esetén az epesavak a vastagbélben káros. és eltávolítja a szervezetből. Ennek előfeltétele azonban a megfelelő mennyiségű (napi 2-2. a fehérjék feldolgozásakor előálló nitrozo-vegyületeket. Sokan önmagában eszik a búzakorpát. és rossz közérzetet teremt. A cellulóztartalmú búzakorpa. gyümölcs. és ezekből az anyagokból építi fel. A kihajtott magokat 10-14 nap után „arathatjuk” le. Ezáltal elkerülhető a vastagbél nyálkahártyájának gyulladása. Ennek módja a mellékelt használati utasításban megtalálható. (Ellenkező esetben a rostok a bélrendszerből vonják el a táplálék által bevitt folyadékot. Ha végleg átállunk a rostokban gazdag élelmiszerek (zöldség. Rostdús táplálkozás esetén azonban a lebontási termékeket a ballasztanyag felszívja. fekélyt. A rostanyagok nem engedik a koleszterint felszívódni a bélrendszerbe. vas) is magába szív. hanem már a gyomorban is sok vizet szívnak magukba. a szervezet a széklettel együtt eltávolítja őket. a végbélkiöblösödés és az aranyér sem fog többé kínozni bennünket. és eltávolítani. hogy a szervezet méregtelenítése ne hirtelen. A böjt után táplálékunk friss gyümölcsökből. ha a kezdetén a vizeletünk elsötétedik. amitől megdagadnak. narancs. A túl sok rost fogyasztása is káros lehet. A levét paradicsompasszírozóval sajtoljuk ki. joghurttal vagy kefirrel elkevert búzacsírából. amely legnagyobb mennyiségben a vörös húsokkal kerül a szervezetbe. hanem fokozatosan kezdődjön el. hanem az emésztés során képződő ártalmas termékeket. ami nagymértékben lerontja a kúra hatékonyságát.) A rostok nem csak a vizet lépesek megkötni. A pektintartalmú élelmiszerek (pl. A legalkalmasabb azonban erre a célra a speciális búzafűprés. ezért fokozhatják a már meglevő gyulladást. pl. amely az alábbi címen rendelhető meg: Vegetáriusok Baráti Köre. zöldségekből.

majd műanyag fóliával letakarjuk az ágyat. A zárt rendszer következtében ez a világszerte szabadalmaztatott eljárás igen higiénikus. Aki nem képes arra. Legfőbb jellegzetessége. és naponta fél literrel növeljük a mennyiséget. és szinte szárnyakat kapnak gondolataink. ha víz helyett kamillateát használunk a beöntéshez. ha előzőleg növényi olajjal bekenjük. Ha a mérgezés olyan fokú. hogy közvetlenül kapcsolódik a hideg. A derék körül megmaradó zsírpárnákat étrendi kiegészítőkkel (krómvegyületekkel és konjugált linolsavval) lehet eltüntetni. és stimulálja a hasznos mikroflóra tevékenységét. valamint a lefolyórendszerhez. Krónikus székrekedés esetén a beöntéseket addig kell folytatni. és az önmérgezés során vérünkbe került káros anyagok. a húgysav. Mélyeket lélegezve a tea bejutása jelentősen gyorsítható. hogy a falán levő kemény lerakódásokat is kimozdítsuk. A böjt során ugyanis a szervezetből fokozott mértékben távoznak el az anyagcsere bomlástermékei. hanem 8-15 kezelésből álló kúra esetén Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. a szervezetnek nincs szüksége pótlólagos rostbevitelre. mivel az erjedés enyhén lúgos közegben zajlik. A testmérgek eltávolításával nyíltabbá. Az ehhez szükséges irrigátor-felszerelés gyógyszertárakban szerezhető be. A króm egyensúlyba hozza a szervezet vércukorszintjét. kitisztul az agyunk. és csökkenti az édességek iránti vágyat. amely a vastagbél nyálkahártyájának regenerálódását segíti elő.5 literenként 1 evőkanál citromlevet vagy almaecetet is adni. A CLA-nak nevezett konjugált linolsav pedig a később ismertetendő módon meggátolja a zsír beépülését a zsírsejtekbe. amíg a léböjtkúra ellenére darabos széklet távozik tőlünk. a kolon-hidroterápia. vagy a hasat masszírozni.és a sütemények formájában hozzá kapcsolódó szénhidrát fogyasztásának mérséklődése kíméli a hasnyálmirigyünket is. sok zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk. Még hatékonyabbá válik a tisztítás. A 20-21 oC-os hideg víz hatására a bélizomzat összehúzódik. egyszer használatos műanyag csövön keresztül érintkezik a pácienssel.com . és a meleg valamint hideg víz alkalmazásának váltogatása a Kneipp-kúrához hasonló edző hatást fejt ki a bélfalon. könnyedebbé válunk. Ez az USA-ban kifejlesztett. Testünk tisztulásával megváltozik a tudatállapotunk is. hogy ezt a házilag kivitelezhető módszert alkalmazza. ha a böjtölés időtartamára szabadságot veszünk ki. A művelet legegyszerűbben úgy végezhető el. és jelentősen növeli a szervezet ellenálló képességét. ha a böjt alatt naponta egyszer 42 °C-ra felmelegített vízzel beöntést végzünk. Célszerű a jobb oldalunkra feküdni. Egy-egy kezelés során 10-15 alkalommal különböző hőmérsékletű vizet engednek be a vastagbélbe.és melegvízhálózathoz. mivel így a folyadék bejut a vakbelünkbe. és az oldalunkra fekve elhelyezkedünk rajta. A csőrendszerbe oxigén is vezethető. gépesített beöntésnek is nevezhető módszer egy műszerrel szabályozható készüléken alapul. Ez a módszer nem csak egészségmegőrzési céllal alkalmazható. gátolja a kórokozó mikrobák szaporodását. a lerakódott zsír. A savanyú közeg megfékezi ezt a folyamatot. és közben különböző mozgásokat végezni. Ürítés előtt ajánlatos a teát legalább 10 percig a végbélben tartani. és azt is kitisztítja. ebben az időszakban tartózkodjunk a nehéz testi munkától. hogy a teával töltött edényt egy magasan elhelyezett szegre akasztjuk. Ennek következtében a székletrögök útra kelnek. klinikai segítséget is igénybe vehet. Az édesség.5 liter vízzel kezdjük a kezelést. A böjtkúrával kapcsolatban meg kell még említeni. és naponta csak egy hosszabb séta erejéig hagyjuk el a lakásunkat. Amennyiben teljes kiőrlés lisztből készül kenyeret. a falra szerelnek fel. A salakanyagok eltávolítását igazán intenzívvé csak akkor tehetjük. A legjobb. amelyet a betegágy mellé. hogy a szabályok betartása esetén a böjt teljesen ártalmatlan. Az első nap 0. Érdemes a vízhez 0. amely reflexes érösszehúzódást vált ki. vagy a körülményei nem teszik lehetővé a lebonyolítását. akkor a vér fokozottabb tisztulása érdekében a gyümölcs. A 38-41 o C-os meleg víz hatására a bélizomzat görcse oldódik.5 literes víztartályba az előírt hőfokra melegített víz betöltése előtt célszerű 4-5 csepp eukaliptuszolajat önteni. A kb. Nálunk is terjedőben van ugyanis egy új eljárás. hogy haspuffadás lép fel. A szellemi erőnk viszont jelentős mértékben növekedni fog. javul a véráramlás. A jól kiképzett kezelőszemélyzet a csőrendszerben áramló víz irányát és hőmérsékletét a műszerfal állításával szabályozza.51/434 természetellenes táplálkozástól. néhány csepp citromlével elkeverve. nyugodtabban kezeljük a mindennapi életünkben felmerülő problémákat. 1. és fellazulnak a kiöblösödésekben levő felrakódások. Mivel a kúra végzése során a fizikai erő átmeneti csökkenésével kell számolnunk.és zöldséglevek helyett ízesítés nélküli gyógyteákat fogyasszunk. A készülék egy speciális. Az irrigátorcső végbélbe helyezését jelentősen megkönnyíti.

Az eredményes kúra lefolytatásához naponta minimum 2 kg friss gyümölcsre van szükség. és éhgyomorra igya meg. a fáradékonyság.52/434 hatékonyan gyógyítható vele a krónikus székrekedés. depresszió felszámolására. Tel: 315 2069. és megvéd az epekőképződéstől. különböző hiánybetegségek léphetnek fel. Mellesleg a szervezet méregtelenítésének van egy lassúbb. mivel a citrom nem növeli a gyomorsavat. Elősegíti a pangó epe ürülését. de csak most kezd tömeges méretekben elterjedni. krónikus puffadás. az nyugodtan elfogyaszthatja a visszamaradt rostját is. valamint előrehaladott terhesség esetén. A szervezet „kimosásának” ez a módszere már több mint fél évszázada ismert.és Wellnessközpontban vehető igénybe. A böjtölő ember egyébként csak az első két napon érez farkaséhséget. A citromlevet kevés ásványvízzel hígítsuk fel.és kismedence-gyulladások. húgyúti. epe.hu Vállalkozó szellemű természetgyógyászok már itthon is beszerezhetik ezt a berendezést. Ez a probléma azonban kiküszöbölhető egy magyar orvos-kutató. hogy nem kell éhezni. Ha sikerül permetmentes citromhoz hozzájutnunk. pszoriázis. Nálunk természetes gyógyvizek is használhatók erre a célra. májbetegségek. 1-5. A megtisztulásnak ez a felemelő érzése azonban csak akkor következik be. Erre azért volt szükség. Lövőház u.és bélrendszeri vérzések. valamint a bélférgesség. érfaltágulat. Ennek előfeltétele. Címük: 1024. mert a citromhéj olyan különleges anyagokat tartalmaz. Kizárólagos hazai forgalmazója: Naturmed Kft. amely nem képes a szervezetet kellő mértékben átöblíteni. A só hatására folyadék marad vissza a belekben. a Hunyadi János. A MIRA keserűvíz. vastagbélgyulladás. Aki ragaszkodik a hashajtós módszerhez. A vegyszeres béltisztítás nem ajánlott. de jelentős mértékben tehermentesíthető vele az immunrendszer is. dr. amelyek a májban lévő méreglerakódásokat rendkívül hatékonyan Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. de kíméletesebb módja is.és a Ferencz József gyógyvíz az ér-. gyomor. ekcéma gyógyítására. A Nyugat-Európában is nagy sikert aratott védőszelep segítségével a vastagbélben uralkodó nyomás folyamatosan ellenőrizhető. mert egyes esetekben a beáramló víz hirtelen nyomásnövekedése következtében a bélfal megsérült. kimerültség. Ez a Knoll József magyar biokémikus által felfedezett fehérje a továbbiakban megvéd bennünket attól. 2 dl vízbe tegyen 1 púpozott kávéskanál sót. mint a friss gyümölccsel való fokozatos méregtelenítés. Szentkirályi u. Nem alkalmazható a kolon-hidroterápia súlyos szívbetegség. Nálunk ez a kezelés többek között a Biovital – Melissa Egészség. A harmadik napon még nyomott lehet a hangulat. ami a bélflóra pusztulását okozhatja.illetve glaubersót. hogy a vékonybelet is tisztítja. Ennél kevesebb gyümölcs olyan kevés folyadékot tartalmaz. ennek ellenére nagyon hatásos. tüdőasztma. mert a mérgekkel együtt olyan tápanyagok is kimosódnak a szervezetből. Citromból elegendő naponta 1 kg. miközben emlékezetünkbe idéződik régen elfelejtett ételek íze és illata. Budapest. amelyeket ha nem pótolunk. reuma. Aki nem irtózik a savanyú gyümölcsöktől. Nagy előnye. ami naponta 3-4szer ürül ki.hu Honlap: http://www. Ez nem más. mivel a mérgek szervezetből való kimosása csak alapos átöblítéssel lehetséges. Ezenkívül epehajtó tulajdonsága is van. Nagy előnye még. E-mail: biovital@biovital. 12 napig végezhető. és ez gyengéden leoldja a bélfalakra rakódott székletet. Tel: 317 1680. Gajdos Gábor találmányával. 8. hogy egy nyomasztó tehertől szabadultunk meg hirtelen. hogy naponta 2-3 liter folyadékot kell elfogyasztanunk.biovital. görögdinnyéből viszont naponta legalább 3 kilogrammot kell megenni. valamint a fejfájás és a migrén. ami elmulasztja az éhségérzetet. mert a hashajtók a végbélen kívül az egész béltraktusra hatással vannak. ha a szervezetben tökéletes méregtelenítést végeztünk. használjon keserű. A friss gyümölccsel történő tisztító kúra max.com . A magyarországi bevezetése után némi tökéletesítésen is átesett ez a készülék. hogy az éhségérzetünk tovább fokozódjon. Ez a hatás főleg annak tudható be. aranyér. és a kúra végén azt fogjuk tapasztalni. keverjen hozzá kevés citromlevet. akkor vékonyan lereszelve a héját is keverjük bele. sőt a böjt előrehaladtával egyre jobb lesz a közérzetünk. sokízületi gyulladás. Az elfogyasztandó mennyiség azonban függ a gyümölcs fajtájától is. de már kialakul a szervezetben a Saddietin nevű fehérje. allergiás betegségek.és májbetegségeken kívül a székrekedést is megszünteti. Budapest. hogy a kezelést a bélbaktériumflóra visszatelepítése zárja le. és a fogak kímélése érdekében szívószállal kortyolgassuk. Ezen túlmenően alkalmas egyes bőrbetegségek: akné. felsőlégúti-.

A grépfrút az inzulinszint csökkentése. A mérések szerint ugyanis közkedvelt gyümölcseink közül az alma és a narancs hajlamos legkevésbé mágneses töltések befogadására. a bélrendszer méregtelenítése után ezek a kellemetlenségek megszűnnek. Egyes gyümölcsök nem csak béltisztításra alkalmasak. hogy a megterhelt gyomor tartalmának megemésztéséhez rengeteg energiára van szükség. Ha túl sok mérgező üledék található az emésztőrendszerben. és rágcsáljuk el gyümölcsfogyasztás után. és gyorsan felszívódik. Ezen túlmenőleg megszabadít bennünket a helytelen táplálkozás következtében ránk rakódott többletsúlytól.) A gyümölcs testünk kúraszerű kitisztításán kívül a méreganyagok felhalmozódásának megakadályozására. mert ebben az esetben a gyümölcs megreked a gyomorban. és acélkéssel szeletelve fogyasztjuk. minden tagunkat megmozgató tornagyakorlatot végzünk. hanem eltávolítja a szervezetből a fel nem használt energiautánpótló anyagokat. illetve a friss grépfrút főleg hasi típusú elhízás esetén csökkenti a testsúlyt. Ez a hatás azonban csak akkor jön létre. de a helyes táplálkozáson kívül az egészséges életmódhoz hozzátartozik a mozgás is. szervezetünk állandó karbantartására is alkalmas. és semmi mást nem ehetünk hozzá. vagy csak olyan táplálékot vehetünk magunkhoz. ha más ételek fogyasztása előtt és után három órán keresztül nem eszünk nyers gyümölcsöt. hogy keresztben magunk elé fektetjük. Ennek feltehetően az az oka. azt is csak este 8 óráig. Amennyiben almával végezzük a kúrát. Egyébként ezt a szabályt napközben is célszerű betartani. sőt az erjedés más ételekre gyakorolt rothasztó hatása miatt tovább fokozódik a szervezet mérgeződése. Feldolgozott ételt csak délután szabad enni. Egy minimális mozgásgyakorlat elengedhetetlen ahhoz. hogy a természetgyógyászok az almát tartják legalkalmasabbnak gyümölcskúra végzésére. hogy a kora reggeli gyümölcslé elfogyasztása után egy 10 perces összetett. hogy kellő mértékben ellátja a szervezetet vitaminokkal és fontos ásványi anyagokkal. puffadás. Ez a kissé Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. de rugalmas is legyen. hogy a radiesztéziai megfigyelések szerint a banán jelentős mennyiségű földsugárzást képes magába gyűjteni. Ha idősebb korunkra nem akarunk hajlott háttal járni. egészségünket veszélyeztető tornagyakorlatok nélkül is le lehet fogyni. akkor reggelire kizárólag gyümölcsöt. A grépfrútlé. A gyümölcskúra elkezdésekor előfordulhatnak kisebb gyomorpanaszok (pl. és megakadályozza a felfúvódást. A harmadik szakasz. mivel így könnyebben és gyorsabban emészthető. A gyümölccsel történő méregtelenítés előnye még. és a méregtelenítés fázisában levő szervezet ezt az energiát a salakanyag-kiválasztástól vonja el. hogy a szervezet az elfogyasztott étel feldolgozását három fázisban végzi. gázképződés. Ebben az esetben hámozzunk meg egy zellert. Ezt a helyzetet még az is súlyosbítja. hosszabb emésztési időt igénylő ételeket. reszeljük le. (Az almamagot ne együk meg. tehát nem von el jelentős energiát a salaktalanítást végző szervezettől. vagyis a felesleges kalóriát is.53/434 tisztítják. Tehát intenzív. akkor a testhajlító gyakorlatok után kapaszkodjunk fel lakásunk legmasszívabb ajtószárnyára. A geopatológusok szerint ennek szervezetünkbe kerülését úgy tudjuk megakadályozni. Ilyen nagy víztartalmú és maximum fél óra alatt megemészthető méregmentes élelmiszer a friss gyümölcs vagy annak kifacsart leve. Ebben az időintervallumban tehát tartózkodnunk kell a táplálékfelvételtől. és erjedésnek indul. hogy a felfúvódás elviselhetetlen mértéket ölt.com . hanem fogyasztó hatásuk is van. és húzassuk ki a derekunkat is. Ennek a folyamatosan alkalmazandó eljárásnak a hatékonysága azon a megfigyelésen alapul. ha a gyümölccsel nem fogyasztunk együtt más. Ha ily módon kívánjuk szervezetünket méregteleníteni. a salakanyagok kiválasztása és eltávolítása hajnali 4 órától délig tart. Banán alkalmazása esetén székrekedés is előfordulhat. nem tudja magával vinni a felesleges anyagokat. Ennek következtében nem tudja „átmosni” a szervezetet. amely könnyen emészthető. Az erősen lúgos kémhatású nyers zeller semlegesíti a mérgezett szervezet által termelt savakat. hasmenés) de ez átmeneti jelenség. illetve friss gyümölcsből készült gyümölcslevet fogyasszunk. Valószínűleg ez a jelenség is közrejátszott abban. daraboljuk vékony hasábokra. Ezt a leghatékonyabban úgy biztosíthatjuk. hogy testünk ne csak a súlyfeleslegtől szabaduljon meg. A nyers gyümölcsöt tehát mindig éhgyomorra kell fogyasztani. az éhség csillapítása révén segíti elő a fogyást. mert cianidot tartalmaz. A gyümölcsevéssel kapcsolatos gyakori gyomorpanaszok könnyen elkerülhetők. akkor lehet. mivel a méregtelenítés időszakában a szervezet nem csupán a salakanyagokat választja ki.

A rendszeresen végzett jógalégzés egyébként nem csupán a méreganyagok tüdőn keresztül történő távozását segíti elő. hogy a hasunk behorpadjon. ha fürdés közben. Ennek módja. hogy lábunkat támasszuk a falnak. Ennek legegyszerűbb módja. amíg a tüdőnk teljesen megtelik. és kezünkkel nyomjuk ki magunkat. Könnyen megőrizhetjük izmaink acélosságát és teherbíró-képességünket. Nagymértékben növelhetjük a jógalégzés hatékonyságát. ameddig jólesik. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A szürcsöléses technika megszünteti még a fogínyvérzést. Ne erőltessük túl az izületeinket. és megszilárdítja a laza fogakat. Más vélemények szerint a nyálkahártyák megtisztítása és aktiválása révén fejti ki hatását. elernyesztett testtel. Ezután néhány másodpercig hagyjuk a levegőt a tüdőben. Mellesleg ez a különös kúra a szervezet méregtelenítésén kívül a fogakat is kifehéríti. hogy ez a pepszintartalmú zsíros folyadék a nyelvre rakódó lepedékből távolítja el a mérgeket. ha karjainkat magasba nyújtva lábujjhegyre állunk. hogy a hasunk kidomborodjon. és közben ne tartsák vissza a lélegzetüket. Ezt követően köpjük ki. azt ajánlatos időnként egy kiskanállal lekapargatni. Egy holland vizsgálat szerint 30 olajrágással gyógyított páciens közül 24-nél jelentős javulás lépett fel. Hasonlóan jótékony hatást gyakorol szervezetünkre a pajzsmirigy stimulálása. A kilégzést négyig számolva a jobb orrlyukon át végezzük úgy.54/434 szokatlannak tűnő gyakorlat főleg az ülő foglalkozást űzőknél igen hasznos. miközben négyig számolunk. ha a reggeli tornát jógalégzéssel fejezzük be. és rengeteg baktériumot valamint salakanyagot szív magába. Eközben a sűrű olaj felhígul. orrunkon át annyi levegőt lélegzünk be. majd balra. mert mechanikus tisztítás nélkül a lepedék. majd ugyanolyan lassan ahogy beszívtuk. mintha fekvőtámaszt végeznénk. engedjük ki úgy. Mint minden téren. majd nyolcig számolva a tüdőnkben tartjuk. és negyedóráig forgassuk a szánkban. fehér habbá válik. hanem idővel kiszélesedik tőle a vállunk. Szívbetegek vagy magas vérnyomásban szenvedők csak módjával végezzék ezt a gyakorlatot is. Az eljárás hatásmechanizmusa egyelőre nem tisztázott. hogy most a hüvelykujjunkkal a bal orrlyukunkat zárjuk el. mindkét oldalon megnyomkodjuk. A gyakorlatot felhúzott lábakkal. hanem a közérzetünket is jelentősen javítja. Ezt alkalmanként háromszor-négyszer ismételjük. kerülje ezt a gyakorlatot. A szervezet előzetes méregtelenítése esetén ez a gyakorlat nem csak ettől a kellemetlen betegségtől szabadít meg bennünket. Jelentősen elősegíti a mérgezett test tisztulását és egészségünk megőrzését. hogy a rekeszizmot leengedve csukott szájjal. de segít a bőrproblémák. és a balon engedjük ki. és csak addig végezzük. hogy nyakunk elülső felületét a kulcscsonttól az állig. az emésztési zavarok.és farizmunkat megfeszítjük. ha váltólégzést alkalmazunk. 3 kilogrammos) súlyzót használjunk. Ehhez két kisméretű (max. (A szívpanaszokkal küszködők csak néhány karmozdulat erejéig végezzék ezt a gyakorlatot.) A rendszeres testgyakorlat azért is hasznos. Amennyiben jelentős mennyiségű lepedék található a nyelvünkön. Ennek lényege. ami a nyálelválasztást fokozva serkenti a méregtelenítést. Ennek a gyakorlatnak a lényege. akkor ezt a műveletet minden étkezés előtt ismételjük meg. Tegyünk reggelente 1 evőkanál hidegen sajtolt napraforgóolajat a nyelvünk alá. itt is kövessük a fokozatosság és a mérsékletesség jól bevált elvét. mert a csontritkulás és az ízületi panaszok megelőzésének leghatékonyabb módja a mozgás. reumatikus panaszok. hogy nyitott ablak elé állva lassan szívjuk magunkba a levegőt. a vérképzéssel és az erekkel kapcsolatos bajok leküzdésében is. (Akinek gerincsérülése vagy lumbágója van. és kiegyenesedik a hátunk.com . Az „olajrágásnak” is nevezett módszer elsősorban a fej területén fellépő betegségek ellen hatásos. hogy először a bal orrlyukon szívjuk be a levegőt. Különösen jó eredményt érhetünk el. miközben a has. Érdekességként megemlíthető még. ha a reggeli tornát kibővítjük néhány perces súlyzógyakorlattal. A táplálkozástudományi szakemberek szerint az olaj feltehetően a nyirokkeringést aktiválja. Ezt oly módon érhetjük el. ami a beteg szívet túlerőlteti. Nem zárható ki az a feltételezés sem. Azért is célszerű ezt megtenni. ökölbe szorított kézzel végezzük ezt a gyakorlatot. Ebben a testhelyzetben néhányszor hajlítsuk a csípőnket körkörösen jobbra.) Az aranyérrel küszködők végezzenek néhány törzshajlítást is vízszintes testhelyzetben. hogy szervezetünk méregtelenítésének van egy sajátos módja is. Ezután a jobb orrlyukon át szívjuk be a levegőt. mert a nagy mennyiségű friss levegő jelentősen serkenti a vérkeringést. Ugyancsak hasznos gyakorlat az aranyér ellen. Ha fokozni akarjuk a hatást. majd öblítés után fogkrémmel alaposan mossuk meg a szánkat és a fogainkat.

mind a szívet károsítja. Savanyú szag esetén a szénhidrát van túlsúlyban a szervezetben. Hagiwara Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Sokszor a B5 vitamin (pantoténsav) hiánya okozza az idő előtti kopaszodást. a sajtokban és a tojássárgájában található meg jelentős mennyiségben. A Michigan Állami Egyetem által készített tanulmány szerint a nyelv naponkénti tisztítása nagymértékben gátolja a szájszag kialakulását. különleges technológiával előállított zöldárpapor dr. a nyomás pedig fájdalmat okoz. Teljes mértékben megszabadulunk ettől a kellemetlen jelenségtől élesztőtabletta fogyasztásával. akkor baj van az emésztőrendszerünkkel. Ideje elkezdeni a tisztítókúrát a betegségek megelőzése végett. színe. Ilyen esetekben is legcélszerűbb élesztőt fogyasztani. édességek túlzott fogyasztására utal. Nagy előnye. hogy a térdünk nem hajlik kellőképpen (feszül. hogy a zsenge hajtások. Amennyiben a szemgolyónk kemény. mert szervezetünk elsalakosodásának számos előjele van. hogy B12 vitamint is tartalmaz. Mivel az élesztő a Bvitaminok egész skáláját tartalmazza. a hajhullásnak nem mindig energiazavar az oka. ideggyulladás. és a nyomás nem vált ki kellemetlen érzést. Napi 5 dg élesztő csodákat tehet nem csak a hajhagymák regenerálása. A következő öndiagnosztikai módszer a vastagbél állapotáról árulkodik. Ezáltal az éjszakai méregtelenítés során kiválasztott toxinanyag visszamérgezi a szervezetet. Ennek tünetei sokak számára csak akkor válnak nyilvánvalóvá. Ha ammóniaszagú. melyek élének mikrobarázdái biztonságosan és alaposan eltávolítják a nyelvfelszíni felrakódásokat. az élesztőt. hogy milyen jellegű táplálék okozza a fő bajt. mert ez mind a látószervünket. a rajta található lerakódások és egyenetlenségek hűen tükrözik szinte valamennyi szervünk állapotát. Az alga élelmiszer-alapanyagként való elterjedése azonban teljes mértékben meg fogja oldani ezt a problémát. Ez a látványként sem éppen kellemes jelenség csak akkor szűnik meg véglegesen. A szemünk azonban ezen túlmenően is képes előre jelezni a rendellenességeket. Sok országban külön erre a célra szárított étkezési élesztőt is gyártanak. akkor a testünk elsalakosodott. Ez a vészes vérszegénységet megakadályozó vitamin csak a húsokban. Vegyünk szagmintát a lábujjaink tövéről. ha rendszeresen esznek élesztőt. ha abbahagyjuk szervezetünk szisztematikus mérgezését. csírák igen gazdagok vitaminokban és ásványi anyagokban. Ennél is szélesebb körű tájékoztatást nyújt kezdődő betegségeinkről az íriszdiagnosztika. mivel a kékeszöld tengeri algában kétszer-háromszor annyi B12 vitamin van. feszes és telt. kiválóan alkalmas neuraszténia. ha napi élesztőadagunkat részletekben fogyasztjuk el. így a vegán életmódot folytatók sem betegszenek meg. (Erősen nem szabad megnyomni a szemgolyót. amelyek öndiagnosztikával könnyen felfedezhetők. húzódik). ami egyértelmű jele a mértéktelen húsevésnek. Ezt követően változtassuk meg a táplálkozásunkat. A Béky László természetgyógyász által javasolt eljárás során hunyjuk le a szemhéjunkat. amikor kialakultak a helytelen táplálkozásból eredő betegségek. Nem szükséges azonban ezt kivárni. Mint tudjuk a nyelv formája. Még akkor is. Ha a tapintáskor a szemgolyót lágynak. A nyelv ily módon történő tisztítása azonban csak tüneti kezelés.) Egy másik módszere segítségével az is kideríthető. A búzafűnél leírtak alapján tudjuk. mint a marhamájban. akkor szervezetünk mentes a méreganyagoktól. Sürgősen szükség van egy böjtkúrára vagy egy alapos béltisztításra. sütemények. és két ujjunkkal gyakoroljunk gyenge nyomást a szemgolyónkra. Amennyiben a reggeli torna közben a sarkunkra ülve azt érezzük. különben betegségek egész sora fog kialakulni a testünkben. Az egészséges életmód kialakításánál semmiképpen ne hagyjuk ki étrendünkből a vitaminok leggazdagabb tárházát. és formára préseléssel. mert a korábbi étrend követésével újra szembe kell néznünk az elsalakosodásból eredő problémákkal. Ezt az új terméket inaktivált élesztőből készítik szárítással. Visszautalva az akupunktúrára. ami főleg tészták. mindkét lábon. akkor fehérjéből van túl sok a szervezetben. Az intenzív széndioxidfelszabadulással járó kellemetlen böfögés könnyen elkerülhető. A 25 éves kutatómunka eredményeként. Hasonlóan univerzális hatást gyakorol a szervezetre a zöldárpa. A természetgyógyászok által javasolt módszerek egyike az előzőekben említett nyelvdiagnosztika. rugalmasnak találjuk. amikor más szerek csődöt mondtak.com . étvágytalanság és vérszegénység gyógyítására is. Erre a célra kaphatók műanyagból készült kaparókések is. A zöldárpa esetében sikerült ezt a gazdag beltartalmat megőrizni szárított állapotban is. hanem akut izületi gyulladások esetén is.55/434 és annak méreganyag-tartalma a napi táplálkozás során rendszeresen visszakerül a tápcsatornába.

Budapest Hold u. végzi. Ezenkívül 19 vitamin jelenlétét mutatták ki benne. A legújabb kutatási eredmények szerint a zöldárpa koleszterinszint-csökkentő.56/434 professzor szabadalma.com . A B11 vitamin előnyös hatása még. vas. A szójának jelentős a fito-ösztrogén-tartalma is. és az artériák megvastagodásához vezet. melyek korai szakaszban képesek feltartóztatni az emlődaganat fejlődését. zsírtartalma pedig rendkívül alacsony: kb. Ez a bioboltokban 200 grammos csomagolásban árusított termék annak köszönheti rendkívüli népszerűségét. Nem elhanyagolható előnye még ennek a különleges alkotóelemnek. Ezzel kapcsolatban csupán annyit érdemes megemlíteni. hogy az egyetlen növény. A londoni King’s College kutatócsoportja szerint a szójaprotein olyan kémiai anyagot tartalmaz. és semlegesítik az emésztést gátló káros anyagokat. hogy Kínában és Japánban. hogy terhes nőknél védi a magzatot a fejlődési rendellenességektől. ami a laboratóriumi vizsgálatok szerint csökkenti a rákkeltő anyagok felszívódását. Ennek oka. ami fontos szerepet játszik a hormonális eredetű rákos megbetegedések megelőzésében. A szójafehérje további építőanyagai az isoflavonoidok. és Európában először nálunk került forgalomba. Amíg a nyugati orvosok pótlólagos hormonadagolással próbálják a nőket a hőhullámok okozta kellemetlenségektől megóvni. A zöldárpában megtalálható az összes fontos ásványi só és nyomelem is. A kisfogyasztók a zöldárpaport illetve tablettát a bioboltokban keressék. A továbbiakban nincs értelme kitérni minden egyes növényi eredetű táplálék egészségre gyakorolt hasznosságának taglalására. A szakértők szerint a B11 vitamin hiánya felelős a szívinfarktusok és agyvérzések 30-40 százalékáért. 2%. A szója különféle ásványi anyagokat (kálium. Emellett öregedésgátló E. Nagykereskedelmi forgalmazását a Vital-Club Kft. Alkalizáló hatásánál fogva segít helyreállítani a helytelen táplálkozás következtében kibillent pH-értéket. A szója táplálkozásban betöltött fontos szerepét az a megállapítás is alátámasztja.és fehérje-összetétele minden fontos alkotóelemet tartalmaz. a távol-keleti országokban oly annyira ismeretlen ez a jelenség. és oldja a stresszhelyzetekből adódó feszültséget. Ez a 2%-nyi szójalecitin azonban jelentősen csökkenti az elhízás veszélyét. amely átsegíti a nőket ezen a nehéz életszakaszon. ez a sok szenvedést okozó betegség jóval ritkábban fordul elő. Ez a reformétrenddel foglalkozó szakácskönyvekben részletesen megtalálható.és A-provitamin is van benne. elősegítik az anyagcserét. kalcium. Tel: 302 4277. és fokozza a fizikai.és szellemi teljesítőképességet. A kínai és japán nők mentesek a menopauzával járó hőhullámoktól is. hogy a szójában. 29. A szója B11 vitamint is tartalmaz. amelyek az egészségtelen táplálkozásból és életvitelből erednek. Nem véletlen tehát. hanem jelentős gyógyhatása is van. hogy a hússal ellentétben 3-4 százaléknyi rost is található benne. hogy 60%-a életfontosságú linol. mint a világ más országaiban. ami csökkenti a vér homocisztein-szintjét. amelyre a szervezetünknek szüksége van. Különösen a koncentráló. hogy mind a 18 aminosavat tartalmazza. hogy a táplálkozástudományi szakemberek a szóját teljes tápértékű élelmiszernek tekintik. a Tamoxifenben található. A szójának ezt a jótékony hatását az is bizonyítja. amelynek aminosav. A testi-lelki fáradtság enyhítésén kívül növeli az ellenálló képességet. ahol a legtöbb szójakészítményt fogyasztják. A zöldárpában ezek polipeptidek formájában vannak jelen. így nem kell lemondanunk a korábban megszokott ételeink fogyasztásáról sem. ezért könnyen és gyorsan felszívódnak. amit a bélbaktériumok olyan anyaggá alakítanak át.és emlékezőtehetségre gyakorol jó hatást. A szójából vagy gombából előállított húspótló készítmények segítségével pedig a legtöbb húsos étel hasonló minőségben elkészíthető. nátrium) is tartalmaz. fekélymegelőző. amely egy emlőrák elleni hathatós gyógyszerben. A legújabb tudományos vizsgálatok alapján a szója nem csak a húsevés következményeitől szabadít meg bennünket. hogy nyelvi fogalmat sem alkottak rá. köztük a B12-t. de főleg a tofuban jelentős mennyiségű progeszteron. így menetesít bennünket mindazon tünetektől.és ösztrogén hormon található. így jól pótolja a húst. A szójafehérjében mind a 10 esszenciális aminosav megtalálható. hogy megtisztítja a szervezetet. magnézium. A legáltalánosabb hatása azonban az. Ez az aminosav károsítja a véredényfalakat. hogy ezek a készítmények ízben és külső megjelenésben semmivel sem maradnak el a hagyományos ételektől. Klorofillt is tartalmaz.és Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Az egészségre gyakorolt jótékony hatását fokozza. Fax: 302 4379. gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatást is kivált. Címük: 1054. cink.

Ma már azonban a legtöbb gyártó nemesszóját állít elő. és csupán 30%-a emészthető. A fűszereket ekkor adjuk hozzá. ennek is vannak negatív megnyilvánulásai. hogy a tönkölybúzát nem kell műtrágyázni. Kevesen tudják. hogy e nélkül a szervezet nem jut elegendő fehérjéhez. ami egyenletessé teszi a vércukorszintet. és friss vízzel újra felengedjük. hogy önmagában véve minden egyes alkotóelem teljes tápértékű legyen. ami elhízáshoz vezet. Ezzel a legtöbbször azt Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Sajnos a tönkölyliszt magas ára miatt a szejtán-nak is nevezett tésztahús háromszor annyiba kerül. amelyek már túlzásba viszik az egészséges táplálkozás propagálását. hogy a szervezetnek jóval kevesebb fehérjére van szüksége. Ennélfogva a tönkölylisztből sokoldalúan használható „tésztahúst” állíthatunk elő. Napi fehérjeszükségletünket bőven fedezhetjük tejtermékekkel is. mint a tönkölyliszt meglehetősen magas sikértartalma. Megszokott ételeink ízét egymással nem harmonizáló adalékanyagokkal teszik tönkre csak azért. Termesztésénél vegyszeres gyomirtásra sincs szükség. így az áztatóvíz leöntésére nincs szükség. Ennél a korszerű technológiai eljárásnál a szójabab szaponin. míg ugyanannyi húsban 28 gramm fehérje található. Ma már a húskészítmények 60%-ában van szója. hogy a szójaallergiások is fogyaszthatják. A tésztahús valójában nem más.com . Zárt pelyvája megvédi a gombafertőzésektől. A házilagos előállítása is sok időt vesz igénybe.(emésztésgátló enzim) tartalmát nem szénhidrogénekkel. amelyek korábbi ételeinket ízletessé tették. Ráadásul a szójalecitinnek kozmetikai hatása is van. hogy az előző este ráöntött áztatóvizet reggel leöntjük róla. mint 1. Járulékos előnye még. Biotáplálkozásban betöltött szerepét fokozza. Az élelmiszervegyészek szerint a szénhidrogénnel kezelt szójakészítmények kesernyés íze úgy szüntethető meg. Szerencsére az egészséges táplálkozás szükségességét ma már egyre szélesebb néptömegek ismerik fel. 10 dg szójában 35 gramm. arra hivatkozva. Ettől függetlenül rohamosan terjed. Újabban ugyanis olyan reform szakácskönyvek is megjelennek. hogy mennyi szóját esznek. mert aggódnak a fogyasztók egészségéért. és 100%-ban emészthető. hanem tésztáként használva is előnyös a szója fogyasztása. hanem enzimekkel távolítják el. A szóján kívül a gomba is teljes értékű fehérjéket tartalmaz. ha tudnák. Ezen a téren a tejtermékek sem képesek vetekedni a szójával. hogy a szója jelentős rosttartalma lassítja a szénhidrát felszívódását. mint a szójahús. hanem felülmúlja a húst. amihez úgy lehet hozzájutni.57/434 linolén zsírsav.) Sokan azzal indokolják a húsfogyasztás szükségességét. Jelentős mértékben hozzájárul a felszívódás mérséklődéséhez az a biokémiai okokra visszavezethető tény is. A visszamaradt gyurmaszerű anyag állaga mind főzve. Ráadásul a szójalisztből készített tészta kevésbé szívja fel az olajat. Húspótló alapanyagként jól használható a tönkölybúza is. és hagyjuk tovább ázni a felhasználásig. A szójás készítményekkel viszont bőven pótolni tudjuk a húsfogyasztás miatt kiesett fehérjeveszteséget. mind sütve nagyon hasonlít a húshoz. Sajnos mint minden kampánynak. A belőlük készített liszt ugyanis összetett szénhidrátot tartalmaz. mivel késlelteti a bőr ráncosodását. hanem ezzel hamisítják a húst. addig a tönkölybúzaliszt fehérjetartalma 17-20%. hogy összegyúrva és beáztatva kimossuk belőle a keményítőt. hogy a gabonák és a különféle hüvelyesek szénhidráttartalmát a szervezet nem képes közvetlenül hasznosítani. melyek a szervezetben csökkentik a vér koleszterinszintjét. Mellesleg egészséges emberek esetében sem jár következmények nélkül a túlzott szénhidrátfogyasztás. hogy nem elég vitamindúsak. A cukorbetegek számára további előny. mint a búzaliszt. hogy az élelmiszerek közül a szójában van a legtöbb fehérje. (Egyébként a húsevők nagyon meglepődnének.(ízrontó keserűanyag) és tripszininhitor. Az élelmiszergyárak nem azért kevernek szóját a termékeikbe. mert ezt olcsóbban be lehet szerezni.2 liter tej. amit a szervezetnek előbb le kell bontania egyszerű szénhidráttá (cukorrá) és csak ezt követően kezdődhet el a felszívódása. Receptjeikben sorra tiltják meg azoknak a nyersanyagoknak a használatát. mert 10 dg szója annyi fehérjét tartalmaz. mivel a szervezet a fel nem használt cukrot zsírrá alakítja. Tápértéküket tekintve a kettő együtt már nem csak pótolja. mint azt korábban hittük. és a környezetszennyezés káros hatásaitól. A modern táplálkozástudomány azonban megállapította. Nem csak húspótlóként. Ezen túlmenően a külföldi húsipari készítmények jelentős része génkezelt szóját tartalmaz. mivel sokoldalúbbá teszi a vegetáriusok étkezését. A szójaliszt ugyanis feleannyi szénhidrátot sem tartalmaz. kissé leöblítjük. lassítja az öregedést. Amíg a hagyományos búzából készült liszt fehérjetartalma 10-14%.

Ezek a tartós tejek savóból. gyümölcsök és olajos magvak fogyasztására azonban nem csupán a szervezet vitamin-. holt anyaggá válnak. és behatolnak a sejtekbe is. igen sokféle variációban létező enzimmolekulák a friss zöldségen és gyümölcsön kívül a nyerstejben is megtalálhatók. nyers gyümölcsök és különféle magvak fogyasztásával pótoljuk. amelyeket szeretünk. finomított cukron és a káros élvezeti cikkeken kívül fogyasszuk továbbra is azokat az ételeket. A biokatalizátorként működő enzimek olyan aminosavakból felépülő bonyolult szerves vegyületek. A rothadásból eredő mérgezésen kívül igen kellemetlen következménye még a pasztőrözött tej fogyasztásának. hogy kalciumtartalma enzimek hiányában nem a csontokba szívódik fel. csontlisztből. A pasztőrözött tej vitaminokban is igen szegény. Ezzel együtt elpusztul a hőkezelt élelmiszerek vitamintartalmának túlnyomó része is. Enzimek hiányában ugyanis ezek az anyagok nem tudnak felszívódni. vele együtt kivonják a vitaminokat is. és a felszívódó enzimek által tisztítsa az egész testet. hogy semlegesítse a szervezetben a káros savakat. Teljes mértékben hiányoznak az enzimek és a vitaminok a műtejből. de nem képesek a szervezet számára hasznosulni. Ez a papírdobozban forgalmazott „tejesalapú készítmény” nem más. Ezek a természet csodáinak is nevezhető. Ezek a több száz. melegítés esetén felépítésük megváltozik. Az ily módon elvesztett vitaminokat friss saláták. ahogyan szeretjük. Nem az a fontos. azt jóízűen együk. irányítják a belső elválasztású mirigyek hormontermelését. az élet hordozóinak tekintett speciális fehérjék ugyanis rendkívül érzékenyek a hőhatásra. a test fokozatos merevedését. ahol kijavítják az egészségtelen életmód következtében kialakult károsodásokat. Mindezek ellenére nem sokkal olcsóbb a valódi tejnél. Ezek azonban nem képesek pótolni a természetes vitaminokat. Ezért a nyerstej szintén képes arra. Megtisztítják a vért. és ne érezzünk bűntudatot azért. ezért hiába szorgalmazzuk a tejfogyasztást. hanem hogy amit megeszünk. hanem rárakódik a csontokra és az érfalakra. hogy minden gramm étel amit elfogyasztunk. vagyis enzimnélküli értéktelen savóval keverve. A hiányt mesterséges vitaminokkal próbálják pótolni. A vitaminok többsége ugyanis zsírban oldódó. hogy bőségesen és sokrétűen étkezik. amelyek elősegítik a szervezet tökéletes működését. mint használ. hanem nélkülözhetetlen szerepük van testünk enzimekkel való ellátásában is. illetve forralt tejről. Sajnos ugyanez nem mondható el a pasztőrözött. Ez a túlbuzgóság többet árt. A legújabb kutatások szerint pl. mint használ. mivel ezeknek az anyagoknak a felszívódásához enzimekre van szükség. mert az elkészítés során valamelyik nyersanyag több vitamint vesztett a kelleténél. állati zsiradékon. a forralt tej csak erjeszti. mint tejpor magas hőfokon kezelt. tökéletesen megfeleljen a reformkonyha előírásainak. beszabályozzák és összhangba hozzák az egyes szervek munkáját. így nem lehet az embereket egyik napról a másikra visszaszoktatni a nyers kosztra. valamint a feldolgozott zöldségről és gyümölcsről. Egészségünk védelmében azonban igyekezzünk a feldolgozott ételek mellett minél több nyers táplálékot fogyasztani. a szintetikus D-vitaminnal kiegészített tej megfosztja a szervezetet a magnéziumtól. hogy aki nem fogyaszt nyers táplálékot. és úgy elkészítve. Ez a helyzet különösen gyermekek esetén kritikus. ásványi só. Vitamin.és nyomelem-igényének kielégítése érdekében van szükség.com . A nyers zöldségek. rothasztja a gyomor tartalmát. Ezért fordul elő gyakran.és ásványanyagtartalma csekély. hogy aki kézbe vesz egy ilyen szakácskönyvet. elősegítve ezzel az ízületek elmeszesedését. annak már a belelapozáskor elmegy a kedve a reformtáplálkozástól. mentesítse a bélrendszert a rothadáskeltő baktériumoktól. ezeknek az ételeknek az elkészítési módja beépült a kultúránkba. A történelem során az emberiség hozzászokott a főzött és sült táplálékhoz.58/434 érik el. és miután a tejgyárak az általuk forgalmazott tej zsírtartalmának jelentős részét kiszeparálják. A beszerzett zöldség és gyümölcs Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Messzemenően tartózkodjunk a „reggeli ital” -nak nevezett tejimitátumtól. gyorsítva ezzel a természetes sejtmegújulást. vízből és „E-adalékokból” állnak. sőt éppen ellenkező hatást váltanak ki. aminosavból felépülő. és a fehérjetartalma is alacsony. Az ásványi sók és nyomelemek megmaradnak ugyan a feldolgozott élelmiszerekben. annál különböző hiánybetegségek lépnek fel annak ellenére. némi tejporból. mivel a növésben levő szervezetnek alapvetően szüksége lenne az optimális működésre. Éppen ezért kifejezetten káros gyereknek forralt vagy pasztőrözött tejet adni a vitamin.és mészszükséglet fedezésére. A húson. így többet árt.

A kecsketej még a pollenallergia ellen is hatásos lehet. A savanyítás során a tej aminonitrogén-tartalma közel háromszorosára. Egymagában azonban lehetőleg ne igyuk. Ezek egyike. ami sokféle betegség megelőzésében közreműködik. A finomabb eloszlású tejzsírgolyócskák következtében az emészthetősége is jobb. Újabban kezd ismét divatba jönni a kecsketej. Felmelegíteni nem szabad. ők is allergiásak lesznek. Magas kalciumtartalma segít megelőzni a fogszuvasodást. mert a gyomorsavval összekeveredve kicsapódik. Ennyi sok pozitív hatás láttán már érthető. mint a forralt. ami bekerül a tejbe is. pasztőrözött tejé. Ugyancsak nagyon finom és tápláló a juhtej. Ráadásul a tejsavas erjesztés alatt egyes vízben oldódó Bvitaminok (nikotinsav. Savanyítás hatására ugyanis a tejcukor lebomlik. mivel esszenciális aminosavakban. míg B5 vitaminból hatszor többet tartalmaz. így nem kell nélkülözniük a tej jelentős kalcium. a magnézium. hogy nyerstejet csak olyan helyről vásároljunk. mint a tehéntej. de ez nem rontja az élvezeti értékét. rákenjük egy szelet korpás kenyérre. ezért csekély az esetleges fertőzés valószínűsége. Guoth János szerint. ami azt eredményezi. A homoktövises készítményeiről híres Dr.com . ami a vastagbélrák megelőzésének fontos feltétele. Pár nap után tejszínszerűen besűrűsödik. míg a probiotikus eljárással készült tejtermékek fogyasztása során 30 milliárd tejsavbaktérium kerül a szervezetbe. és azzal együtt fogyasztjuk a tejet. 2 dl aludttejben 100 millió élő tejsavbaktérium van. hogy átalakítják az epesavakat. vele együtt az érelmeszesedés veszélye. Mindemellett a savanyított tejtermékekben biológiailag aktív anyagok keletkeznek. miáltal csökken a vér koleszterinszintje. Miután szénhidráttartalma kisebb. így nem kell homogenizálni. A különféle tejtermékek összetett biológiai hatóanyag-tartalmuk következtében még a nyerstejnél is fokozottabb gyógyító hatást gyakorolnak a szervezetre. hogy a sok kefirt fogyasztó kaukázusi népek között miért olyan gyakori a száz éves kort megért ember. Az élő tejsavbaktériumok folytán a nyerstej emésztése is jóval könnyebb.és vitamintartalmának szervezetre gyakorolt jótékony befolyását. Ha valaki ezt a tejet hőkezeletlenül naponta issza. Ezt a káros hatást legegyszerűbben úgy előzhetjük meg. Különleges zamata következtében egyre több helyen készítenek joghurtot és kefirt is belőle. Csecsemők táplálására is előnyösen használható. Emellett baktériumölő hatása is van. A belőle képződő oligoszacharidok. nagymértékben enyhül az allergiája. Közülük a peptidek az egész szervezetet védik a rák kialakulásától. ha a kecskékkel parlagfüvet etetnek. mint a tehéntejé. mint a tehéntej. hogy a laktóz-intoleranciában szenvedők is fogyaszthatják. de csak pár percre. mely által 90%-kal nő az elfogyasztott tejfehérje hasznosulása is. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A. ahol állandó állatorvosi felügyelet van. Nem véletlen. és elpusztítják a vastagbélben felhalmozódott káros.vitaminból háromszor. tárolása is kevesebb gonddal jár. valamint vitaminokban és ásványi anyagokban jóval gazdagabb. és ez a csomós massza már meglehetősen nehezen emészthető. kevésbé hizlal. és fejti ki áldásos tevékenységét. mint a tehéntej. mert az összes tej közül a kecsketej összetétele hasonlít leginkább az anyatejhez. folsav) valamint a biotin fel is dúsulnak. Másrészt megszűnik az epesavaknak a bél nyálkahártyájára gyakorolt izgató. A savanyú közegben a vitaminok is jobban megőrződnek. és elősegítik a jó alvást. maró hatása. Nem tartalmaz viszont tejallergiát kiváltó ASI-kazeint. A savanyított tejtermékek nagy előnye. a foszfor és a rákellenes szelén felszívódása. mert ettől „kecskeízű” lesz. rothasztó baktériumokat. mint a tehéntejé. hogy 6-15%-kal javul a csontépítő kalcium. A kialakult savanyú közegben az ásványi anyagok ionos állapotba kerülnek.59/434 frissességén és vegyszermentességén kívül vigyázzunk arra is. A tejsavas erjesztés során bekövetkező fehérjebontás következtében megnő az egészségvédő bioaktív anyagok mennyisége is. de nyersen fogyasztva igen egészséges. hogy leszedjük az egyébként elég jelentős mennyiségű fölét. vagy a belőle készített kefirt fogyasztja. Emellett csökkentik a vérnyomást. Orotsav és karbonsav is található benne. és a csontritkulást. Sajnos az ára több mint kétszerese a tehéntejnek. így ne sajnáljuk rá a pénzt. Természetesen a kecsketejet is hűtőszekrényben kell tárolni. mivel kisebb tejzsírgolyócskákat tartalmaz. a laktuloz és a laktinok (vízben oldódó diétás rostok) elősegítik a bélmozgást. ezért tejfehérje-érzékenyek is fogyaszthatják. Utána gyorsan ellenanyagot termel a szervezetük. a nem fehérje nitrogén pedig 50%-kal növekedik. D-vitaminból négyszer. Forgalmazása. hogy a kecsketej savója sok kiváló kozmetikum alapanyaga.

Ezáltal ennek a tejnek is megsemmisül a teljes enzimtartalma. vagy ha ehhez nem tudunk hozzájutni. fogyasszon továbbra is állati eredetű tejet és tejterméket. A legjobbak közül legolcsóbbak a WÉS Tejipari Rt. ami bőrpanaszokban. Ultrapasztőrözött tejet már sok cég gyárt nálunk. Egyetlen hátránya ennek a berendezésnek. akik undorodnak a forralt tej ízétől. A roppant nagy nyomás alá helyezett nyers tojásnak azért nem törik össze a héja. Ennek oka a laktóz-intolerancia. így fogyasztása nem vált ki kellemetlen ingert azokban sem. ezért aki nem szenved laktóz-intoleranciában. szobahőmérsékleten. így a külső és belső nyomás kiegyenlíti egymást. és az aszeptikus Tetra Brik csomagolás következtében az UHT tej három hónapig is eltartható hűtés nélkül. Ezen a nyomáson már szobahőmérsékleten is megfőzhető a nyers táplálék. Érdemes megragadni ezt a lehetőséget. vagyis az a felnőtt korban is megmaradó probléma. amikor kíváncsiságból tovább növelték a nyomást. hogy nagyon drága és meglehetősen nagy helyet foglal el. hogy itt nem tartósan forralják 70 °C-on a nyerstejet. így az allergiás tünetek maradéktalanul megszűnnek. Mellesleg ma már az allergiások is fogyaszthatnak tejet. majd hirtelen lehűtik.com . Ez a növényi eredetű tej igen gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban. hogy ez a nyomás tízszerese a legmélyebb tengerek fenekén uralkodó nyomásnak. Annak ellenére. mert a legújabb kutatások fényt derítettek arra. Érdekességként megemlíthető. amikor szerkesztettek egy közel 1 tonna súlyú berendezést. így a háztartásokban való alkalmazása nem várható. Mellesleg az ultrasteril körülmények között történő töltés.sem pedig az enzimtartalma nem károsodik. de nem tartalmaz tejcukrot. hogy a tejben 2000 összetevő található. Ebből a szakorvos által felírt és térítésmentesen kiváltható tejcukorbontó szerből 1 kávéskanálnyit kell beletenni 1 pohár tejbe. Ez a jelenleg legkorszerűbb technológiai eljárással tartósított tej abban különbözik a hagyományos pasztőrözött változattól. 10 ezer bar felett elkezdett a víz fagyáspontja növekedni. Ily módon felfedeztek egy új tartósítási eljárást. Ezt használták ki a japán tudósok. Amennyiben a lakásunk közelében nincs piac. és ugyancsak kevésbé károsodik az A. légzési nehézségekben és székrekedésben nyilvánul meg. hanem éppen ellenkezőleg. Ilyenkor adjunk a babának kecsketejet. így sem a vitamin. amely a laktóz-intoleranciában szenvedők szervezetéből hiányzik. a melegfagyást. Ez az eljárás a nyers táplálék ízének maradéktalan megőrzésén túlmenően alkalmas ételeink károsodás nélküli tartósítására is. emiatt csak fűszerezve használható. és kénytelenek vagyunk pasztőrözött tejet vásárolni. Egyébként a Kiotói Mezőgazdasági Egyetemen folytatott hidegfőzési kísérletek egy másik meglepő jelenséget is eredményeztek. Egyébként a szójatejből rendkívül egészséges túró is készíthető. mivel újabban elkezdték mesterségesen előállítani azt az enzimet. Felbontás után természetesen ez a tej is csak hűtőben tárolható. Ennek következtében a nagy nedvességtartalmú élelmiszerek nem főttek meg. A szójatúró (ismertebb nevén a tofu) azonban a szójakockához hasonlóan semleges ízű. Élvezeti értéke még így sem éri el a valódi tejből készült túróét (ráadásul drága is). de a C-vitamin 90%-a megmarad. hogy a szervezetük nem tudja megemészteni a tej cukortartalmát. és a maradékot két-három nap alatt el kell fogyasztani. de szójababból házilag is előállítható. Ez a fizikai jelenség azonban ellenkező irányban is érvényesül. hogy egy bizonyos tengerszint feletti magasságot meghaladva már nem lehet normál edényben főzni. amikor a vizsgálatok Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. és a Hercegtej Kft. megfagytak. ami azt jelenti. mivel a nagy nyomás hatására elpusztulnak a baktériumok. A gyors hőkezelésből adódóan az ultrapasztőrözött tej jobban megőrzi a nyerstej eredeti ízét is. és elérte a szobahőmérsékletet. ami tökéletes sterilitást eredményez. hogy a víz forráspontja függ a külső nyomástól. Iskolai tanulmányainkból tudjuk. Rihamoro Hajasi professzor elmondása szerint ezt akkor tapasztalták. A kisgyermekek számára azonban létfontosságú a tejfogyasztás.60/434 A csecsemők egy része allergiás az állati eredetű tejre. így szinte pótolhatatlan a szervezet számára. Még nagyobb volt az örömük. hanem néhány másodpercre 140 °C-ra hevítik. akkor az UHT márkanéven forgalmazott papírdobozos tejet keressük. mert a víz átjut a pórusain. amellyel 8000 bar nyomást állítottak elő. hogy a kíméletes tartósításnak és a nyersanyagok károsodás nélküli főzésének van még egy ennél is különlegesebb módja. A szójatej bioboltokban szerezhető be. Ennek módja a vegetárius szakácskönyvekben részletesen le van írva. akkor itassunk vele szójatejet. termékei.és B-vitamin-tartalma. még tojás is főzhető benne. vagyis a környezeti nyomás növelésével csökkenthető a főzési hőmérséklet. Ezért a nagyobb hegyekben már 70-80 °C-on elkezd forrni a víz.

hanem az egyenlőtlen elosztás miatt. rendeződött a vércukorszintjük. a hideg hűtőfolyadék helyett gázt nyomnak be a kamrába. valamint 0. Egy ismert magyar táplálkozástudományi professzor ezzel a drasztikus kijelentéssel zárt le egy tudományos vitát: „A náci koncentrációs táborokban nem akadt egyetlen túlsúlyos.” A kövéreknek tehát nem azt kell kérdezniük. és ne bújjuk a kalóriatáblázatokat.25 kg gabona és hüvelyes termény. normalizálódott a magas vérnyomásuk.com . mert sokat eszik. hogy az élelmiszereket gyorsfagyasztással tartósítják. gyűjtögettek. Ne méricskéljük a nyersanyagokat patikamérlegen. A helytelen táplálkozás okozta betegségekre is megvan a legegyszerűbb és legolcsóbb gyógymód. melyek undort keltenek bennünk. hogy: Mit egyek. mint a mélyhűtött mirelit termékeké. Amikor az ausztrál bennszülöttek megismerkedtek a jóléti társadalom vívmányaival. Más élelmiszer-alapanyagokból is hatalmas készletek halmozódtak fel a raktárakban. ha hagyományos módon fogyókúrázunk. A kísérletben részt vevők ismét halásztak. Visszatérve az előző témára. hogy felolvadna. elkényelmesedtek. és évente 10 millióan halnak éhen. Néhány hónap alatt szépen lefogytak. hogy szinte gurul. csupán azért. Helyettük a nyugati országokban élők eszik meg a felesleget. Ők meg a zabálásba betegednek bele. A különleges fagyasztóeljárásokkal kapcsolatban érdemes szót ejteni a fagyasztva szárításról is. ahol 840 millió ember éhezik. a túlnyomó többség tehát azért kövér. Soha ennyi élelmiszerfelesleg nem képződött a világban. Ha ezt az adagot naponta meg kellene enniük az éhezőknek. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Valakinek az az ötlete támadt. Észak-Amerikában már minden harmadik ember olyan kövér. majd kivonják belőle a teljes nedvességtartalmát. hogy lefogyjak? A fogyáshoz nem enni kell. 0. hogy egy önként vállalkozó kisebb csoport térjen vissza az ősi életformához. és meghíztak. Összességében a Föld minden lakosára napi 1. Az eljárás kifejlesztését az amerikai kormány rendelte meg űrhajósok számára. amit megeszünk. hogy a fagyasztás légmentes kamrában történik. Lényege. elhíznának tőle.61/434 kimutatták. Ez úgy történik. és az elkészítéséhez csupán forrásban levő vízre van szükség. Az ily módon tartósított élelmiszer friss súlyának csak egynegyedét nyomja. mert csekély a kalóriatartalmuk. és több millió tonnányi lefagyasztott hús vár vevőre. Egyébként is groteszk dolog ilyen problémával előhozakodni egy olyan világban. Amikor a zöldség-gyümölcs már keményre fagyott. mint manapság. A kövér embereknek maximum 2%-a szenved hormonzavarban. hogy se levegőt. hogy az így „fagyasztott” élelmiszerek aromája és vitamintartalma kevésbé károsodik. tojás és tej. Ezt követi a légmentes lezárás. Az Európai Unió hűtőházaiban évtizedek óta eladhatatlan vajhegyek. Ne feledjük. hogy csak attól hízunk.5 kg hús.5 kg gyümölcs és zöldség jut. Mellesleg a szegény emberek nem az élelem világméretű hiánya következtében éheznek és szenvednek különböző hiánybetegségekben. A dupla tartósításnak (fagyasztás + szárítás) köszönhetően évekig megőrzi az ízét. hanem koplalni. vadásztak. akkor se kínozzuk magunkat olyan ételekkel. se párát ne tudjon magába szívni az étel. Ennek hatására az élelmiszerben levő jég gőzzé alakul anélkül. vagy kórosan elhízott ember sem.

hogy életben maradjon. és nem jár semmilyen szenvedéssel. Minél sötétebb. hogy a testszerte lerakódó zsírréteg csak akkor kezd el csökkenni. Ennek elkerülhetetlen következménye az immunrendszer leromlása. és ahogy megtelt a gyomrunk. Az alacsony. Ez ugyan havi 3-4 kilogrammnyi fogyást eredményez csupán. amíg normális tempóban nem csökken a testsúlyunk. 3-4 hét után gyomrunk átáll az új étkezési módra. Hasonló a helyzet a többi preparált élelmiszernél is. és otthagyta az ételt. annál intenzívebb a súlycsökkenés. Étkezési kultúránk fontos része az ízek élvezete. és akkor végleg megszűnik kínzó éhségérzetünk. hanem megfosztja a létfontosságú vitaminoktól. Forgassuk a fejünket jobbra-balra. amikor a szervezet a májban lerakódott zsírt már elégette. Az elhízás ellen nem a lesilányított. Az éhségérzet oka azonban a legtöbbször nem más. Az a kevés étel viszont amit magunkhoz veszünk. Aki ily módon fogyókúrázik. Legyünk tehát türelmesek. denaturált táplálékra való átállással kell védekezni. A fogyás elkezdődését a vizelet színe jelzi. felállt az asztaltól. Ennek következtében nem csak karcsúak.62/434 Ha valaki túlsúlyos. ami egy járulékos szempont miatt is fontos. és különböző betegségek kialakulása. A csökkentett ételmennyiségből származó éhségérzetet könnyen elűzhetjük búzacsíra vagy korpás kekszek fogyasztásával. Aki a vacsora elhagyása után is hízik. (Mellesleg ez a módszer az évezredek óta ismert önkorlátozó. hanem soványak leszünk. illetve az étkezések számának csökkentésével. A szervezet ugyanis az emésztésnél felszabadult Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy a súlycsökkenés jelentős részben izomszövetünk megfogyatkozása révén jön létre.com . értéktelen. A táplálkozástudományi kutatások szerint az egészségre a mérsékelten energiaszegény. napi 1500 kcal-os (6300 kJ) étrend bizonyult a legkevésbé veszélyesnek. a vegetarizmus magyarországi megteremtője is így táplálkozott. mivel valódi citromléből készített cukormentes limonádéval ellensúlyozni tudjuk a keksz gyomorsavfelszívó hatását. az mondjon le a tízórairól és az uzsonnáról is. Így ha két étkezés között éhesek vagyunk. az mindenképpen kerülje a drasztikus módszereket. D. hanem az adagok. A feltehetően vénuszi származású Saint-Germain gróf is így táplálkozott. valahányszor étellel kínálnak. da csak akkor. azonnal abba kell hagyni. nem csak a zsír túlnyomó részét vonják ki. hogy háromszorosára dagadnak a gyomorban. Steven Hawks által hirdetett „intuitív evés” fogyókúra lényege. amíg a májban és a zsigerek között felhalmozott zsírmennyiség elbomlik. amelyeknek az elfogyasztása élvezetet jelent. valamint a makro. egyen kevesebbet.) Ha valaki továbbra is ragaszkodik a kalóriatáblázatok alapján összeállított hagyományos diétához. Akinek kevés a gyomorsava az is alkalmazhatja ezt a módszert. Amikor érezte. hogy bármit ehetünk. Nem váltanak ki gasztronómiai élvezetet. A fogyókúrának ez a módja csak az első napokban nehéz. de mentes minden mellékhatástól. gyümölcsöt és olajos magvakat fogyasztott.és E-vitamintartalmát.vagy nullkalóriás diéta további hátránya még. annak minden esélye megvan rá. hanem vele együtt eltávolítják a teljes A-. e nélkül pedig a táplálkozásunk vegetálássá válik. hogy egy idő után a karcsúsága hiánybetegségekkel fog párosulni. Sokan nem tudják.” Amerikában a mérsékelt táplálkozás hívei mozgalommá fejlesztették a korlátozott táplálékfelvétel módszerét. Krónikus elhízás esetén egy hónap is kell. ha valóban éhesek vagyunk. 80 évvel ezelőtt Bicsérdy Béla. Egy falattal sem evett többet. Az ember nem csak azért eszik. Az eredményes fogyókúra alapvető feltétele tehát a türelem. tompítva ezzel éhségérzetünket. mint folyadékhiány. Már egy vicc is született a célszerű eljárásról: „Mi a leghatékonyabb fogyókúra? Egy rendkívül egyszerű tornagyakorlat. a testsúlycsökkenés előbb-utóbb megindul. A hosszú távon folytatott éhezés nem csak a fölös kalóriától szabadítja meg a szervezetet. Arról nem is szólva. hogy a „light” és egyéb agyonsoványított szörnyűségek ízetlenek. amíg az éhségérzete el nem múlt. Ez boldogságunk egyik forrása. civilizált emberhez méltó táplálkozás felelevenítése. legyen ízletes. Mindaddig csökkentsük a napi ételadagunkat. Ne mondjunk le tehát a finom ételek fogyasztása által nyújtott örömökről. hogy megtelt a gyomra. és a csak addig. mert ezek az anyagok annyi vizet képesek magukba szívni. mivel a nemkívánatos étel pszichésen könnyebben idézhet elő gyomorbajt. ami egészségünk kockáztatásán kívül újabb pszichés zavarokhoz vezet. Különben is csak azok az ételek válnak igazán a hasznunkra. Kizárólag zöldséget. mint a helytelen táplálkozás. igyunk 1-2 pohár vizet.és mikroelemektől is. Nem jó megoldás a csökkentett zsírtartalmú ételek fogyasztása sem. A sovány tejből pl.

A krémmel naponta 20 percig kell masszírozni a karcsúsítani kívánt testrészt.63/434 energiát a szervezet méregtelenítésére fordítja. Az alacsony vagy nullkalóriás diéta azok számára sem ajánlott. Ezért szokott a látványos fogyással induló kúra néhány hét múlva megtorpanni. az ásványi anyagok és roboráló készítmények. 1 kcal kb. hogy a savó nyerstejből származzon. Az új szabvány szerint a kJoule-t kell használni. ami erősít. mert ez csak lemondás. visszahízáskor azonban csak a zsírszövetek szaporodnak. Fogyókúrát újhold idején ajánlatos tartani. akkor a szervezetünk a bevitt tápanyagból jóval többet raktároz el.) Nagy probléma még ennél az effektusnál. (Az amerikai Georgiai Egyetem kutatói szerint holdtöltekor 8%-kal növekszik a tápanyagfelvétel.com . hiszen az előzőleg takarékra állított szervezet még nagyobb hatásfokkal dolgozza fel a táplálékot. hogy a vizeletünk kivilágososodik. tehát a vitaminok. globulin) valamint az orotsav segítik a máj méregtelenítő funkcióját is. A jojóeffektus járulékos következménye. kávézásról és az alkoholról való leszokást is. mert a szervezetünk méregmentessé vált. mert a hatékony anyagcsere lassabban reagál a csökkentett energiatartalmú étrendre. a szervezet teljes méregtelenítése után is bekövetkezik. A tejsavó literenként 30 grammnyi fehérjetartalma ugyancsak képes megakadályozni a szervezet fehérjeegyensúlyának megbomlását. melynek látható következménye. Lokális fogyasztás esetén jó hatást lehet elérni borókakrémes masszázzsal. Állandósulhat is ez az állapot. a naponként végzett beöntés. Ennek tünetei: ingerlékenység. majd a testszerte lerakódott zsírok elbontásából fedezi a glukózszükségletét. hogy az ily módon előállított cukor mellett ketonok is keletkeznek.) Ebben az időszakban célszerű elkezdeni a dohányzásról. hogy károsítja az immunrendszert. hogy a gyümölcs cukortartalma biztosítja az agy táplálását. hogy megszabadítsák a szervezetüket a felhalmozódott mérgektől. Egy átlagos (1-2 hetes) böjtkúránál ettől nem kell tartanunk. mert az állás során a benne található jobbra forgató tejsav balra forgatóvá válik. Addig a szervezet a májban felhalmozódott glikogén. akik azért böjtölnek. Ez a biokémiai folyamat szintén az izomszövet csökkenéséhez vezet. mint korábban. Ennek alapján szinte azonnali visszajelzést kapunk arról. aki 5 éven át váltakozva fogy majd hízik. sőt még többletsúly is rakódik ránk. Kellemetlen velejárója még ennek a jelenségnek. mert enzimek hiányában értékes hatóanyagai nem képesek felszívódni. amíg nem kezdünk el megint egészségtelen. Másik lehetőség a tejsavóval végzett böjtkúra. vegyszerekkel mérgezett ételeket fogyasztani. A túl sok táplálék feldolgozása oly sok terhet ró a szervezetre. fáradtság. A léböjtkúra előnye. mert a fehérjelebontás csak 2 hét után indul meg. Ennek következtében zsírpárnáink a zsinóron rángatott jojó pörgéséhez hasonló gyorsasággal fognak visszatérni. 4. A fogyókúrás szakkönyvekben az egyszerűsítés érdekében elhagyják a „kilo” előtagot. Az éhezés nem szabadítja meg a szervezetet a mérgektől. de csak addig tart. A sovány testalkatúak a tisztító kúrát gyümölcslével végezzék. így gyakrabban betegszik meg. Ha regeneráló kúrára is szükségünk van. hogy ha túlettük magunkat. hogy a megszokottnál kevesebb tápanyagot kap. vízszínűvé válik. Ha ilyenkor feladjuk. mivel a súlycsökkenés ilyenkor a leghatékonyabb. annál 30%-kal csökken az ölő sejtek száma. A böjt idején azonban a szervezet nem jut hozzá cukorhoz. ezt növekvő hold idején tartsuk. ezért olyan aminosavakból állítja elő. Amennyiben a jól táplált szervezet azt veszi észre. Amerikai kutatók vizsgálata szerint. Izomszöveteik védelme érdekében érdemes ezt a módszert alkalmazniuk a kisebb súlyproblémák miatt böjtölőknek is. A fogyni vágyók ne tévesszék össze a böjtölést a koplalással. de ez azért történik meg. hogy a fogyás során nem csak zsírszövetet. amelyek a testfehérjék lebontása révén keletkeznek. izmaink nem. vagyis drasztikus fogyókúra esetén mindig fellép. A savóban levő aminosavak és egyszerű felépítésű fehérjék (albumin. Ezzel Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.2 kJ-nak felel meg. Azért is fontos a friss savó használata. A böjtkúra elengedhetetlen része a béltisztítás.) A sikeres fogyókúra másik buktatója a jojó-effektus fellépése. hogy abbamarad a méregtelenítése. Még kevésbé nevezhető böjtölésnek a pénteki hústilalom. hanem fehérjét is veszítünk. takarékoskodni kezd. apátia. Az agynak ugyanis naponta 130 gramm szőlőcukorra van szüksége a zavartalan működéshez. (Ez a jelenség egy alapos böjtkúra. Arra azonban ügyeljünk. Széleskörű tapasztalatok szerint ez az effektus napi 1200 kalóriás étrend. Ráadásul az újabb fogyókúra sokkal keservesebb lesz. amelyek mérgezően hatnak a szervezetre. ami lassítja az anyagcserét. (Ez valójában kcal. A tornagyakorlatok és masszázsok jótékony hatásai is ilyenkor a legintenzívebbek. Ekkor duplán hatásos minden.

hogy a zsírszövetek kialakulásához egyes ételeknek (a zsíroknak és a szénhidrátoknak. A legjobb és legradikálisabb eredményt azonban a három módszer. ezzel kezdi a lebontást. Ezzel nem előzzük meg. szóját. A negyedik nap a gyümölcsnap.) A diétás étrend összeállításával foglalkozó szakemberek már régóta gyanítják. Inni kizárólag cukormentes teát vagy ásványvizet szabad. Ennél a 90 napig tartó fogyókúránál naponta más-más ételfajtát kell enni. Így a böjtkúra végén nem csak karcsúbbak. hogy bizonyos fajta ételek. Ha zsíros fogásaink egyben cukrot is tartalmaznak. A reggeli az egész kúra alatt csupán 2 szem friss gyümölcs (alma. Az elfogyasztott ételeknek a zsírtartalmát leginkább a kenyér és a burgonya köti meg. A második nap a keményítőnap. hanem erősebbek. Az érett gyümölcs ugyanúgy csillapítja az éhséget. a gyümölcskúra. Ekkor böjtölni kell. hogy a vegetáriusok miért nem híznak el. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy nagyobb hatásfokkal szívódik fel a szervezetbe nikotin és az alkohol.64/434 csupán annyit érünk el. hogy valamivel később telítődik a szervezetünk a húsban található mérgekkel. A harmadik. krumpli) fogyasztható. melynek következtében a zsír lerakódik az energiaraktárakba. A legújabb táplálkozástudományi kutatások szerint tekintélyes túlsúllyal rendelkezők hamarabb is megszabadulhatnak zsírpárnáiktól. ha cukrot és zsírt fogyasztunk együtt. így aki lemond ezeknek az élelmiszereknek más. melynek hatására a hasnyálmirigy nagy mennyiségű inzulint termel. mert éheznek. Ennek a kiegészítésként alkalmazandó módszernek a lényege az ételek szétválasztásában rejlik. de mivel az elfogyasztott étel szénhidráttartalma többnyire bőven fedezi a szervezet energiaigényét. korlátlan mennyiségben. de ezen kívül semmi más. (Az ételszétválasztás lényege. hogy tartózkodunk a zsírok és a szénhidrátok együttes fogyasztásától. mint egy kétfogásos ebéd. és a dr. A kalóriatartalma azonban több mint egy nagyságrenddel kisebb. Enélkül a kiéheztetett test egyre bágyadtabb lesz. Mivel a szénhidrát könnyebben hasznosítható. Nem azért soványak. vagyis a diéta. a derékra és a csípőtájra. Ekkor ebédre csak fehérjetartalmú ételeket (pl. Egy új keletű táplálkozástudományi felismerés szerint ennél is veszélyesebb kombináció. főleg nagy zsiradéktartalmú ételekkel való együttfogyasztásáról. tejtermékeket) szabad enni. majd a negyedik nap után ismétlődik a ciklus. Utána ismétlődik a négynapos ciklus. A zsírpárnák megmaradnak. de más nem. A vacsora mind a négy napon ugyanaz. Többet árt. Ez is magyarázatot ad arra. ezért az elhízás csak úgy akadályozható meg. illetve a fehérjéknek és a szénhidrátoknak) össze kell kapcsolódniuk a szervezetünkben. Hay kutatásain alapuló „Testkontroll” néven ismert ételszétválasztás együttes alkalmazásával érhetjük el. A legtöbb ember viszont ragaszkodik a jóllakottság érzéséhez. az életkedvünket. pl. pizza) illetve kelt tésztás készítményeket (kalács. Az elhízás fő oka tehát a túlevés. lencse. mint használ a dohányzás és a szeszfogyasztás mellett végzett böjtölés. mint a zsiradékban sült krumpli vagy a hús. tojást. 30 nap után a kúrába be kell iktatni egy víznapot a gyümölcsnap után. a zsírok beépülése akár 60%-kal is megnövekedhet. a rendszeres és intenzív tornagyakorlatok azonban fokozzák a szervezetben a bioenergia áramlását. körte) vagy ennek megfelelő mennyiségű apró gyümölcs lehet. aktívabbak is leszünk. A szervezet ugyanis egy időben csak szénhidrátot vagy zsírt tud elégetni.com . a zsírok és a szénhidrátok nem fogyaszthatók egyszerre. három hónapon keresztül. sütemények) kell enni. szénhidrátnapon főtt tésztát (pl. teljesen elernyed. Annyit. A sok mozgás. hanem csak elodázzuk a húsevés okozta betegségeket. Egyre nagyobb népszerűségnek örvend az ételszétválasztás egy sajátos módja. Az inzulin viszont gátolja a zsír lebontását elősegítő glükonon hormon érvényesülését. spagetti) vagy sült tésztát (pl. Ekkor bármilyen nyers gyümölcs fogyasztható. ami növeli a vitalitásunkat. Ilyenkor a vércukorszint hirtelen megemelkedik. A diéta a fehérjenappal kezdődik. A zsírégetés csak a szénhidrátok lebontása után kezdődik el. csak fele mennyiségben. a négynaponként eltérő táplálkozás. erre már nem kerül sor. sőt vastagodnak. Ezzel szemben 25 dg szamócában csak 75 kalória van. borsó. A böjtkúra eredményességének záloga a sok mozgás. Ekkor a zöldség bármely fajtája (bab. A káros szenvedélyek kielégítése melletti éhezés azt eredményezi. és megtisztított szervezetünk következtében sokkal jobb lesz a közérzetünk. mint az ebéd. az még intenzívebb testsúlycsökkenésre számíthat. Egy zacskónyi (25 dg chips) 1350 kalóriát tartalmaz. testünk táplálására fele annyi élelem is elegendő lenne. A szervezet tisztulása érdekében egész nap csak ásványvíz fogyasztható.

Ez a fajta mindenevés a hasnyálmirigyet is túlterheli. A húsfogyasztás ártalmaitól azonban így nem szabadulhatunk meg.com . Atkins doktor túlsúlyos volt. mások pedig már attól is híznak. mert a kifáradt hasnyálmirigy nem tudja a sok répa. Ezért elkezdi lebontani az elraktározott tartalékot. A szójában sokkal több a fehérje. és a leadott kilók nem jönnek vissza. a tésztákat és a süteményt. sejtekbe szállításra. hogy kidolgozója. és 2003-ban szívrohamban halt meg. a magas cukortartalmával. Alapvetően ennek a zsírégető hormonnak a mennyisége szabja meg zsírpárnáink vastagságát. Marad idő az elfogyasztott cukor lebontására. vagy a desszertet. előidézve korunk népbetegségét. valamint purint és egyéb mérgeket. mivel az Atkins-diéta szójával is végezhető. mert sokat eszünk. de szigorúan tiltja a kenyeret. A tortában. a 2-es számú cukorbetegséget. ezért jobb. vacsorára pedig a levest. (Az utóbbi években a fogyókúrázás évi 50 milliárd dolláros üzletággá vált az Egyesült Államokban. Ily módon látványos súlycsökkenés indul meg. Azért is célszerű áttérni a húsról a szójára. mert egyszerre zúdul rá a fehérje. Túlműködése esetén a pajzsmirigy által termelt trijód-tironin hormon kóros soványságot is kiválthat. A testsúly karbantartásának van egy szervezet által irányított természetes módja is. A vegyes étkezést folytatók már akkor is elkerülhetik ezeket a kellemetlenségeket. hogy bármit lehet enni. a keményítő és a szénhidrát. ha csak „ránéznek” az ételre. mint korábban. Szegény gyomrunk azt sem tudja mit csináljon ezzel az egyveleggel. hogy nem kap elegendő táplálékot. mert miután az általuk előírt módon kezdett el táplálkozni. szervezetünk azt hiszi. Még rendesen megemészteni sem tudja. Ebédre a fő fogást (valamilyen egytálételt). hogy mit válaszon ki. Amerikában az 53 éves Jody Gorran kártérítési pert indított az Atkins-birodalom ellen. pedig csak fele annyit eszünk. mert közben megerjed benne a nyers gyümölcs. mint a húsban. Ilyen körülmények között csak a hájréteg vastagodik meg rajtunk. hogy nem csak azért hízunk. Az Atkins-diéta hívei azonban továbbra is kitartanak amellett. Ha mégis súlygyarapodást észlelünk. A lebontatlan cukrot a sejtek képtelenek felvenni.és nádcukrot könnyen felszívódó szőlőcukorrá alakítani. nem kell négy nap múlva is azt enni. Az egyes ételféleségeken belül a receptek szabadon változtathatók. Végül jöhet a friss gyümölcs. A húsos feltétet főtt tésztára rakva fogyasztjuk. A lényege. csak szénhidrátot nem. Az ily módon történő fogyás biokémiai magyarázata nagyon egyszerű. a szelektív ételfogyasztással történő fogyókúra nem jár éhezéssel. újabb 90 napig csak friss gyümölcsöt ehetünk reggelire. és megbuggyan a tartalma. A vékonybél sem tudja. Az elhízást a pajzsmirigy jódtartalmú hormonja akadályozza meg. vagy meg kell ismételni az egész kúrát. vagyis a ránk rakódott hájréteget. Ráadásul ott a desszert.) A fiaskó ellenére ezt a módszert érdemes továbbra is alkalmazni. hanem azért mert mindenfélét összeeszünk. mivel a felesleges zsír nem képes távozni a szervezetből. Így az eltérő alapanyagok nem keverednek egymással. majd utána jóízűen bekebelezünk egy nagy szelet tortát. Ennek ellenére ezzel a fajta diétával 18-25 kiló súlyfelesleget is le lehet adni 3 hónap alatt. Ezt követi a cukorbetegség. hogy egyesek folyton „zabálnak” mégsem híznak egy grammot sem. Korlátlan mennyiségben engedi fogyasztani a húst és zsírokat. Ha előzőleg sajtos pizzát készítettünk. Kétévi fogyókúra után az artériái úgy eltömődtek. ha a fehérjét szójakészítmények formájában fogyasztjuk. a májban felhalmozott zsírok kiürítésére. és ennek köszönhette az Atkins vállalathálózat is a kiépülését. és zavartalanul végbemegy az emésztés. A trijod-tironin eltérő szintje az oka annak. Ha nem fogyasztunk cukrot vagy cukorrá alakítható szénhidrátokat. A sejtek jóllakásával megszűnik az éhségérzet is. hogy életmentő műtétet kellett rajta végrehajtani.65/434 Bár a napok sorrendjét feltétlenül be kell tartani. a nagy mennyiségű inzulin viszont gátolja a máj zsírlebontó tevékenységét. Mindenesetre sokat ront ennek a diétának a hitelén. a kiegyensúlyozott hormonháztartás. vagy más sült tésztát. mert a hús LDL-koleszterin-tartalma szívtrombózist okoz. Csinálhatunk helyette bármilyen ízesítésű pizzát. A Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy a zsírok és húsok korlátlan fogyasztása biztonságos. A hollywoodi sztárok kedvenc fogyókúrás módszere az Atkins-diéta. ha a különféle összetételű ebédet két részletben fogyasztják el. és egyéb süteményekben levő összetett cukor (diszacharid) lebontásához sok inzulin kellene. így pang a vérben. de nem tartalmaz LDL-koleszterint. Ennek a fogyókúrának a növekvő sikere is azt bizonyítja. Így végül semmi sem tud rendesen megemésztődni és felszívódni. és egészséges. sőt egyhangúnak sem mondható. koleszterinszintje 50%-kal megugrott.

A szervezet által kiürítésre szánt méreganyagok nem távoznak el. kiegyensúlyozottá teszi a fogyókúrázót. Tel: 460 0684 és 460 0685. melynek következtében nem engedi az ürüléket távozni. majd egy alkalomra csökken. A jódhiány különösen nálunk okoz gondot. napi 800 kcal táplálék bevitele mellett sem tudja csökkenteni a testsúlyát. 1148. Ha valaki ennél is kevesebb energiatartalmú táplálékot vesz magához. A végbélből történő kivonás ennél is veszélyesebb következménye. hanem a rendellenességet kiváltó jódhiány megszüntetésével orvosolja. szívizom. hanem a csípője. hanem újra felszívódnak. hogy gyorsan lehetett tőle fogyni.hu Bioboltokban és gyógyszertárakban egyaránt kapható. Ezzel szintén gyorsan lehetet fogyni. Ennek a fajta elhízásnak az a jellegzetessége. mert ennek következménye gyors visszahízás volt. de igen kockázatos volt az alkalmazása. mert a beszerzett Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy az anyagcsere átálljon a normális szintre. és nyugodttá. a könnyen felszívódó szerves jódvegyületekből álló METABOL. Forgalmazója: Avalon Team Kft.és tápanyagtartalommal együtt rengeteg méreg is felszívódik a székletből. Ezen az évtizedek óta ismert helyzeten az élelmiszer-felügyeleti hatóságok jódozott só forgalomba hozatalával próbáltak segíteni. vakságot. mert a pajzsmirigy hormonja rendkívüli mértékben megnöveli az étvágyat.) Ráadásul a táplálék mennyiségének radikális csökkentése nagyfokú vitamin. A tapasztalatok szerint 1 hónap alatt 3 kilót lehet fogyni ezzel a veszélytelen szerrel.és keringési tüneteket.avalonteam. A biojód alapú készítmény L-Carnitint és biokrómot is tartalmaz.és izomproblémát. még többet eszik. Súlyosbítja a helyzete. Már az 1920-as években felfedezték. Mivel a világ lakosságának egyharmada szintén jódhiányban szenved. az anyagcserét is felpörgeti. A szervetlen jód azonban nehezen. 3 hónapra van szükség ahhoz. Ezt a gondot oldja meg egy magyar találmány. A jód pótlása sok esetben megszünteti a hajhullást. Ez a szer Gracidin néven vált ismertté. sőt halált okozott. Ez jelentősen hozzájárult ahhoz. nagy érdeklődés mutatkozik a METABOL iránt külföldön is. de aki rászokott. Ezért pár év után betiltották a használatát. potenciazavart és libidócsökkenést okoz. a tanulási nehézségek és a koncentrációképtelenség.com . dekoncentráltságot. és mesterséges hormonokat használtak a pótlására. nehéz a reggeli felkelés. Ez a szer a pajzsmirigy alulműködését nem az általa termelt hormon pótlásával. hogy az alacsony átlagjövedelem ellenére nálunk még a nyugati országokban regisztráltnál is több a túlsúlyos ember. a korábban naponkénti széklet heti két. a kábítószer rabjává vált. mert Magyarországon meglehetősen jódhiányos a talaj. Érdemes több helyen is érdeklődni. Ezért világszerte betiltották a gyártását. hogy a nőknek csak a hasuk növekszik. hogy a maradék nedvesség. és a jódhiányból eredő egyéb betegségek is megszűnjenek. memóriazavart. ami fokozza a testsúlycsökkenést. mert ettől krónikus székrekedése lesz. a combjuk elvékonyodik. Vezér u. Nem csak a pajzsmirigy alulműködése. amely amellett hogy élénkít. Aki pajzsmirigy-alulműködésben szenved. hogy a jódhiány még mintegy 100 másik tünetet produkál: Pl. de a testsúlycsökkentés szigorú orvosi felügyelet mellett zajlik. haj. A klinikákon azonban továbbra is kezelik a hormonzavarral küszködőket. motiválatlan. Jódhiányos gyerekeknél az elhízás mellett gyakori jelenség a lustaság. rossz hatásfokkal szívódik fel. Fax: 470 0010. lassítja a kopaszodást. mert a legtöbb nő ha hízik nem csak pocakot ereszt.és nyomelemhiányt okoz a szervezetben. az sem segít rajta. A fogyókúra ugyanis hormonpótlással sem garantált. Aki ezt nem tudja leküzdeni. A forgalmazó honlapja és onlinerendelés: http://www.66/434 pajzsmirigy hormonjainak zsírbontó hatása nem új keletű ismeret. Ezen túlmenően izületi. A végbélben megrekedt bélsár beszárad. depressziót. a betegnek nincs kedve semmihez. végbélmosást. Ennek látható jele az állati ürüléknél tapasztalható bogyósodás. Abbahagyni se lehetett a szedését. ami számos betegség kiváltója lehet.és körömrendellenességet. a combjai is megvastagodnak. bőr-.és folyadékmennyiséget. Budapest. Korunk narkós nemzedéke felfedezett egy anfetamin származékot. (Ennek elkerülése érdekében írják elő szigorúan a böjtkúrát folytatóknak a naponként beöntést. Ez azért szokatlan. 134. Sok esetben süketséget. A szervezet ugyanis igyekszik a rendelkezésére álló kevés táplálékból kivonni az igényelt tápanyag. Az UNICEF felmérése szerint a jódhiányos gyerekek IQ-ja 14 ponttal alacsonyabb a többieknél. hanem a mellékvesék túlzott működése is okozhat elhízást. Való igaz. amitől még jobban elhízik.

Ezek a többnyire magánrendelők gyakran alkalmaznak Voll-féle számítógépes diagnózist is. hogy a kialvatlan személy állandóan fáradt. Ide tartozik a csípős paprika is. sőt a kezdeti daganatok lebontásra is alkalmas. az ásványanyag. hogy a gyomor megtelt. Az aromás fűszerek (édeskömény. Aki napi 1000 kalóriás koszt mellett sem képes lefogyni. Nagy-Britanniában már dolgoznak a PYY3-36 hormon szintetikus előállításán. és lefedve 10 percig áztassuk.és ásványanyaghiányhoz vezet. A tartósan magas inzulinszint pedig rezisztenciát okoz.és zsíranyagcsere szabályozásában. gyengeséggel küzd. a fehér káposzta fele mennyiségben más idényzöldségekkel is keverhető. (Káposzta alatt nem csak a fejes káposztát kell érteni. mert összeszűkíti a hajhagymákat vérrel ellátó hajszálereket. A napi adagja 20 fontba fog kerülni.) Ez a zsírégető tea böjt nélkül is fogyaszt. melynek feladata tudatni az aggyal. A belőlük főzött levesektől akkor sem fogunk elhízni. a sárgarépa. mivel a sok inzulin lecsökkenti a vércukorszintet. A káposztán kívül zsírlebontó hatású még a brokkoli. (Nem szabad ízesíteni se cukorral. Ha puffadást. a cékla. Jellemző a METABOL népszerűségére. Rostok hiányában a káposztás léböjtkúra nem okoz puffadást. majd szedjen jódtablettát. és az íze sem rossz. Ezért sokan tea helyett édeskömény kifőzött levével mossák át a szervezetüket. Az álmatlanság azáltal is fokozza az elhízás veszélyét. Az általa előidézett stressz növeli a mellékvesében termelődő kortizol szintjét. és egyre jobban kopaszodik vagy őszül. aki műszeres mintavételezéssel. a kínai kel és a kelbimbó is. Egyébként a puffasztó hatás krumplival csökkenthető. váltsunk át egyik káposztafajtáról a másikra. hogy a káposzta megtisztítja és regenerálja a vastagbelet. A teljesség kedvéért meg kell említeni. Azért hogy ne legyen olyan egyhangú. hogy a kövérek szervezete nem termel elég PYY3-36 hormont. hajunk összetételét. Nagy előnye ennek a kúrának. az articsóka és a vöröshagyma. Igen alkalmas fogyasztó. sőt mint már szó volt róla a fogyókúra sikerét a Hold állása is befolyásolja. ezért nem árt felkeresni egy hajgyógyászt. nem fér bele több étel. és vegyelemzéssel megállapítja fejbőrünk. hogy a stressz is okozhat hirtelen hajhullást és őszülést. hanem zsírsejtek formájában elraktározódik. A magas inzulinszint pedig gátolja a zsírraktárak lebontását. amíg már feszül a gyomruk. ha bőven mérjük az adagot. amitől gyakran felszökik az inzulinszintjük. mert az elhízottságból eredő betegségek kezelése többe kerül. Ráadásul az energiahiányt sokan nassolással (sütemények. vizsgáltassa meg a pajzsmirigyét. Angliában azonban a társadalombiztosítás hajlandó ezt a költséget magára vállalni. a karfiol. kopaszodással és őszüléssel párosul.) A fűszerek mellett a zöldségek is fogyasztó hatásúak. A kóros elhízás gyakori oka még.67/434 mennyiségtől függően jelentős árkülönbséggel árusítják. (2 evőkanál édesköményt forrázzunk le 1 liter vízzel. ami vitamin. Emellett 54 ezer haláleset történik évente a kóros túlsúly miatt. a fehérje-. Szinte biztos. se citrommal. A magas kortizolszint növeli a szénhidrát. görcsöt tapasztalunk. és a kúrát fogyó holdkor kezdik. amely pszichikai úton befolyásolja a szervezet anyagcseréjét.com . ami kideríti a hajhullás esetleges szervi eredetét. A hajhullás gyakori oka ugyanis a jódhiány. majd szűrjük le. ezért addig esznek. de ennek alkalmazásához AgyKun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A probléma bonyolultságára jellemző.és zsíranyagcserét befolyásoló inzulin mennyiségét. szegfűszeg. édességek. hogy másfél év alatt 1 millió dobozzal adtak el belőle. A szervezet nem mindegyik káposztafélére reagál azonosan. ánizs. Energiahiányát gyakori táplálékfelvétellel próbálja pótolni. Az emésztéssel nyerhető többletenergia azonban nem pótolja a hiányzó bioenergiát. csokoládé) fogyasztásával próbálják megszüntetni. A káposztafélék közé tartozik a kelkáposzta. citromfű) szintén rendelkeznek fogyasztó hatással. Ez a hormon nagy szerepet játszik a cukor-. Különösen az édeskömény gyorsítja a zsírégetést.) Néhány hónap alatt éhezés nélkül 15-20 kilogrammot is leadhatunk vele. A kialvatlanság is hozzájárul zaklatott korunk emberének elhízásához. Mellesleg a pajzsmirigy fokozott működése is okozhat hajhullást. kimutatja a hiányzó anyagokat. Nem egy túlsúllyal küszködőre csodás hatást gyakorolt a káposztaleves-kúra. fahéj. kardamommag. Brit vizsgálatok szerint a túlsúlyos emberek szervezetében egyharmaddal kevesebb található ebből a figyelmeztető hormonból. A káposztafélék kicentrifugázott leve is hasonló hatást vált ki. illetve étvágyunk intenzitását. hogy a pajzsmirigy elégtelen működése az oka az elhízásnak. hogy van egy olyan módszer is. ha a fogyókúra hatástalansága fokozott hajhullással.és tisztítószer még a savanyú káposzta leve.

Egy 80 ezer nőn végzett amerikai felmérés szerint az édesítőszer-használóknál nagyobb mértékű volt a súlygyarapodás. a deltaizom tapadási pontjánál is van egy-egy éhségérzet-csökkentő pont. a króm-polinikotinát. Mivel a vegytiszta króm a legtöbb nyomelemhez hasonlóan önmagában nem képes felszívódni a szervezetbe. ahol azok közvetlenül energiává alakulnak át. Ezen túlmenően közrejátszik a vér koleszterinszintjének ellenőrzésében. 50 mikrogramm. A legtöbbször meglehetősen vegyszerízű mesterséges édesítőanyagok helyett tehát érdemes áttérni a természetes fogyasztószerekre. és növeli a fertőzésekkel szembeni ellenállást. hogy a zsírpárnák onnan tűnnek el. hogy az édesítőszerek nagy adagokban történő alkalmazása különféle szervi elváltozásokat. A fentieken kívül serkenti a fehérjeszintézist. az ingerlékenység. Ha ez a cukornak a véráramból a sejtekbe szállításáért felelős molekula nem elég aktív. A háj egy idő után kemény izomkötegé válik. amelyek aztán zsírrá alakulva testszerte ránk rakódik. A lassú súlycsökkenés csak egy-két hét után indul meg. amelynek ingerlésével nagymértékben csökken az étvágy. A krómtabletta szedésével elmúlik a fáradtság. A szervezet napi krómszükséglete min. amelyek különböző vegyszerek szervezetbe juttatásával segítik elő a fogyást. Előnye még. Ez a biológiailag hasznosuló krómtabletta 120 darabos csomagolásban EURO CHROMIX néven szerezhető be a gyógyszertárakban. A különféle fogyasztó csodaszerek.com . A különböző vegyszerekkel ellentétben káros mellékhatások nélkül segíti elő a fogyást. hogy cukor helyett alacsony szénhidráttartalmú mesterséges édesítőanyagokat használnak. Ezt a floridai kutatók által kifejlesztett vegyületet különböző fogyasztószerek adalékanyagaként használják. hogy serkenti a szervezetben levő GTF (glukóz tolerancia faktor) molekula működését. Ezeknek az íze nem kellemetlen. Nélkülözhetetlen szerepe van a sejtek anyagcsere-folyamatában. Ezt a meglepő eredményt a mesterséges édesítőszerek étvágynövelő hatása okozza. Messzemenően kerüljük azonban az olyan módszereket. A króm elősegíti a szervezet vércukorszintjének egyensúlyban tartását is. és egy idő után komoly mérgezést okozhatnak. mert az állatkísérletek során kiderült. a remegés és a fejfájás is. valamint a koszorúér-megbetegedést. ahol a legtöbb ember számára gondot okoznak: a hasukról és a combjukról. Ráadásul a zsír helyére izom kerül. A kevesebb édesség tehát szintén elősegíti a fogyást. A krómtabletta szedésénél se számítsunk azonnali fogyásra. Sokan úgy próbálják elősegíteni a fogyásukat. hogy a fülön van egy pont. Nincs viszont szükség különleges képességekre az akupunktúrás fogyasztásnál. Ez azonban nem vezet eredményre. Süllyedése esetén ellenállhatatlan vágyat érzünk az édességek iránt. Emellett egészségügyi szempontból is kockázatos a használatuk.68/434 kontroll ismeretekre van szükség. ami megszünteti az állandó édességfogyasztási kényszert. a gyártók krómpikolát formájában állítják elő. így a testalkat is előnyösen változik. így ebből min. A CLA megakadályozza a jojó-effektus gyakori kísérő jelenségét. a vastagbél-meridián köldök melletti vészpontjainak a kezelésével pedig fokozódik a szervezet anyagcseréje. ami meggátolja a zsírsejtek zsírfelvételét. és daganatos megbetegedéseket okoz. Ez a három vegyértékű krómvegyület azonban csak max. a túladagolása veszélytelen. Ez azért veszélyes. Ennek az eljárásnak a lényege. Éppen ezért a disznók tápjába édesítőszereket kevernek étvágygerjesztés céljából. segít eljuttatni a fehérjéket oda. A felkaron. a vércukorszint ingadozik. csökkenti a vér zsírszintjét. a felesleges zsírszövetek elégetésében. Ráadásul megfelelő adagokban szedve lassítja az öregedést. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. az izomszövetek csökkenését is. ahol a szervezetnek szüksége van rájuk. de rendszeres fogyasztásuk esetén ezek a vegyi anyagok is feldúsulnak a szervezetben. Helyette átirányítja a zsírmolekulákat az izomsejtekbe. és gátolja az érelmeszesedést. mivel többnyire növényi alapanyagokból készülnek. vagyis a szervezet számára alapvetően fontos nyomelemek közé tartozik. Néhány darabtól még semmi bajunk sem lesz. mint a cukrot fogyasztóknál. A linolsav egy különleges zsírsav. egyharmad részben tartalmaz tiszta krómot. A krómpikolátnál már van egy háromszor hatékonyabb krómvegyület is. A króm ugyanis az esszenciális. a hipp-hopp diéták kotyvalékaiba kevert vegyületek felhalmozódnak a májban. Növeli a króm hatását a CLA (Conjugated Linoleic Acid) -val való kombinálása. Ezt azáltal éri lel. Ez alól csupán a krómtabletta a kivétel. Mellesleg ez a nyomelem nagyobb dózisban sem mérgező. 160 mikrogrammra van szükség naponta.

Sőt jelentős gyógyhatása van. Az 1920-as években jött divatba a bélféregpetét tartalmazó pasztilla használata. annak ellenére. a radikális fogyást nem gyomorszűkítő gyűrűvel. és erősíti az immunrendszert. Az ananász torzsájának kivonata hidrokloridsavat képez a gyomorban. hogy csillapítja a náthát. hanem egy meglehetősen kártékony módszerrel oldották meg. (Az Egyesült Államokban évente 100 ezer gyomorszűkítő műtétet végeznek. mivel a gyomorsav erős maró hatásának a szilikon sem képes tovább ellenállni. hogy rendszeres használóinál termékenység-csökkentő hatást figyeltek meg. A fogyni vágyók ezzel fertőzték meg magukat. Egyetlen tabletta 300 kalóriát éget el. és elették gazdájuk elől a táplálékot. Igen népszerű az Egyesült Államokban. ami egy Paraguayban őshonos növény kipréselt levéből készül. közel 50 ember halt meg a mértéktelen szaporodásuk okozta betegségekben. hogy a gyomor felét kitöltse. Növekedni és szaporodni kezdtek. szárított és porrá tört levele pedig harmincszor édesebb.com . Kozmetikai célokra. Ebből a porból egy pohár teába 0. Nem számolt azonban az egészségre gyakorolt káros mellékhatásaival. így a páciens rákényszerül az éhezésre. mint a répacukor. és egyetlen kalóriát sem tartalmaz. valamint a gombás fertőzések megszüntetésére. hogy az operáció 40 ezer dollárba kerül. Ezzel a módszerrel 30 kilogramm súlyfeleslegtől is könnyedén meg lehet szabadulni. Ezek közül legnépszerűbb a sztívia.vagy nádcukor. A BASF cég által kifejlesztett Reductil megemeli a szerotonin. mert gátolja a szuvasodás. Egy szilikonból készült labdát a nyelőcsövön keresztül a gyomorba helyeznek. fogkőlerakódás. Mivel a megtelepedett férget nem lehetett eltávolítani. A mézlevél Japánban az édesítőszerek piacának már 50%-át teszi ki. Sokan rosszabbul jártak. A férgek után a vegyszerek jöttek divatba. Magas cinktartalmánál fogva ekcéma. az arc. és Izraelben is. A tesztek alapján az emberek 2-3 hónap alatt átlagosan testsúlyuk 10%-át adták le a legcsekélyebb megerőltetés és szenvedés nélkül.és homloküreg-gyulladást és a különféle allergiákat. Nála ez abban nyilvánult meg. Mindemellett semmilyen mellékhatása sincs. az ínygyulladás és az ínyvérzés kialakulását. a túlsúly csökkentésére.69/434 A természetesség jegyében a skótok kifejlesztettek egy pálma. A növény levelének nedve húszszor. Egyébként már természetes alapú édesítőszereket is gyártanak. A különféle hashajtók azonban szintén nem váltak be. az asztmát. A jégkrémektől kezdve a diétás kekszekig. hogy fél év után ki kell cserélni. Műtéti beavatkozással feltárják a beteg gyomrát. tönkretéve vele a bélflórájukat és az immunrendszerüket. Egyrészt hamar hozzászokott a szervezet. Gyógyszert is készítenek belőle az emésztés serkentésére. Egyetlen hátránya. Hatására a páciens nem érzi éhesnek magát. Hatóanyaga a stevisoid háromszázszor édesebb. Hasonló hatást vált ki egy új gyári készítmény is. A nem cukor alapú vegyületek közül ez a legédesebb. Főleg cukorbaj. Érdekes fogyasztó eljárás a gyomorba helyezett feltölthető gumiballon. A lecsökkentett méretű gyomor jóval kevesebb táplálékot tud befogadni. másrészt ennek is számos mellékhatása volt. a híres operaénekesnő is ezzel a módszerrel fogott le 28 kilogrammot. hogy a kilóival együtt eltűnt a hangja is. 1 kg gyümölcsből készített lekvárt 1 dg sztívia is megédesít. fáradtság és kimerültség ellen. Magas C-vitamin-tartalma is hozzájárul ahhoz. pikkelysömör és más bőrproblémák esetén is hatásos. A fogápolásban szintén alkalmazzák. ami azonnal megkezdi a felesleges zsírok elégetését. és annak egy részét fémgyűrűvel elzárják. akné. és annyi fiziológiai sóoldatot töltenek bele. -italokig sok mindenbe használják.) Régen. Nálunk szintén kapható. Egyetlen kényelmetlensége. magas vérnyomás és bőrbetegségek esetén használják.1 dg is elegendő. ami joghurthoz keverve a vékonybélben peptideket szabadít fel. és megakadályozza az újabbak beépülését. a fogyásra. Így fele annyi táplálék esetén is kialakul a teltségérzet. -süteményekig. Ennek ellenére ma is sokan használják. a vérnyomás normalizálására. a torokfájást. Természetes eredeténél fogva a mézlevélkivonat a legcsekélyebb mértékben sem károsítja az egészséget. a narancsbőr eltávolítására is használják a Body Line ananásztablettát.és noradrenalin-szintet. Ezzel mesterséges telítettségérzetet kelt. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. azaz megszünteti az étvágyat. Ennél radikálisabb eljárás a gyomorszűkítő gyűrű alkalmazása. amikor a műtéti technika még nem volt olyan fejlett. A féregpeték a bélrendszer falára tapadva féreggé fejlődtek. mint a répa. Maria Callas.és zabolajból álló keveréket. Ez az eszköz nem akadályozza a pácienseket a szokásos életvitelükben.

mivel kielégíthetetlen éhségérzet kínozza. valamint csomagológázokat) adnak hozzájuk. hogy már nem is emlékeztet hajdani természetes állapotára. hogy ezzel a gyártók magukhoz láncolják a fogyasztót. éhgyomorra megisszuk. A tapaszt a kézfejre kell felhelyezni. Vizsgálataik során különösen hatékonynak találták a grépfrútot. citromfű. és nem nassolnak. Az iparilag fejlett országokban az elhízásnak van egy rejtett oka is. Sokan nem is gondolnak rá. végül porrá őrlik. antioxidánsokat. és 1 hónap után lényegesen csökken a nassolási vágy. viaszos bevonást eredményező tapadásgátlókat. hogy a szervezet megkapta a számára szükséges anyagokat. zselésítőket.1 kg -ot adtak le testsúlyukból. mert ezeket eltávolították a mesterséges táplálékból. és hajtógázokat. Ezt követően különféle vegyszereket (színezőanyagokat. alapozókat. szeptember 5. amelyeket laboratóriumokban. Illóolajuknak szagoltatásával a tesztelésben részt vett hölgyek 1 hónap alatt átlagosan 1. a borsot. amelyek azt jeleznék. (25. alginátokat. fehérítőket. lesülésgátló anyagokat.70/434 Legkellemesebb módja a fogyókúrának az illatdiéta. emulgeátorokat. borsmenta-. mellékíz-semlegesítőket. fényezőket. és reggel. Japán kutatók felfedezték. habosítókat. amelyek idővel táplálkozási szenvedélyt váltanak ki a fogyasztókban. amelyeket a feldolgozás során kiöltek belőlük. Ezt a narkotikumokra emlékeztető függőséget sokszor csak egy illat okozza. és mesterséges édesítőszerekkel ízesítik. ízfokozókat. viszont telíti a gyomrot. főzik. héjszerkezet-optimalizálókat. A Londoni St.) A legnagyobb baj azonban az. tápsók. mert a különféle „ízű” szörpöket már most is gumiarábikummal és cellulózzal dúsítják. Ezeket az élelmiszereket már a gyártás kezdetén tönkreteszik azzal. stabilizátorokat. többnyire kátrányból állítanak elő. oldal. hidrokolloidokat. kelátképzőket. A fogyás elsősorban a különösen fontos csípő. Ugyancsak különleges megoldás a vaníliatapasz. permeátumokat. a fagylalt előállításának leírása. A lelkiismeret nem szab határt ezeknek az üzelmeknek. 2002. hogy az egészségügyi hatóságoktól megkapják erre az engedélyt. banán-. fogyasztásuk nem csillapítja az éhséget. vagyis különböző fizikai módszerekkel úgy lesilányítják. illetve olcsón beszerezhető állati vérből készült fehérjét akarnak keverni. aprítják. szárítják. enzimek. savfokbeállítókat. a feldolgozott élelmiszerektől való függőség. A különféle manipulációk következtében az ipari élelmiszerek gyártástechnológiája valóságos horrorregény. Az ősrégi tibeti módszer szerint az étvágy csillapításának legjobb módja. az egész nap ennivaló után kutat. hogy 1 kávéskanál mézet elkeverünk egy pohár vízben. amelyet olyan adalékanyag alakít ki. hogy ezekkel a feldolgozóipar által tönkretett élelmiszerekkel nem lehet jóllakni. hogy újabban már a csokoládéba is vért. a köményt és a tárkonyt.és deréktájon következett be. így „kényszerevés” alakul ki. nyomelemek) amelyek a véráramba jutva megszüntetnék az éhségérzetet. A résztvevők átlagosan 200 kalóriával kevesebbet esznek naponta. Ez a kevés méz jelentős kalóriát nem tartalmaz. olvassa el Jelinek Márta „Miből készül a fagylalt” című cikkét a Népszabadságban. hogy még több haszonra tegyenek szert. csomósodásgátló anyagokat. Aki kíváncsi rá mi minden történik kedvenc csemegéjével mielőtt a tölcsérbe kerül. majd hűtik. volumennövelőket. kondicionálókat. Most éppen arra várnak. George’s Hospital kutatási eredményei szerint a vanília édeskés illata csökkenti a vágyat a csokoládé és a magas kalóriatartalmú sütemények iránt. Végül szintetikus vitaminokkal és különböző tápszerekkel próbálják pótolni bennük azokat az anyagokat. Mi sem bizonyítja jobban az élelmiszergyártók lelkiismeretlenségét. pelyhesítőket. az agyba nem érkeznek meg a véráram útján azok az ingerek. textúrajavítókat.com . Az élelmiszer-feldolgozó ipar ugyanis elárasztotta az üzleteket tetszetős csomagolású értéktelen termékekkel. A kotyvasztásnál olyan rafinált vegyszerek is belekerülnek a feldolgozott élelmiszerbe. telítőanyagokat. Ezt bizonyítja a legártalmatlanabbnak tűnő készítmény. amelyek tartós kötődést hoznak létre a termék iránt. Ennél a kúránál apró alma-. Utána ugyancsak kátrányból kivont észterekkel. hogy mértéktelen étvágyuk alapvetően arra vezethető vissza. Aki ezen a „műtáplálékon” él. ami nem jellemző az eredeti alapanyagra. tartósítószereket. hogy bizonyos illatok zsírégető anyagok termelésének elindítására serkentik az agyat. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy az alapanyagot először hevítik. mivel az illatanyag telítettségérzést okoz náluk. hogy természetes táplálék helyett mesterségesen előállított élelmiszereket fogyasztanak.és gerániumillatú tégelyeket szagoltatnak a páciensekkel. A mesterséges táplálékban ugyanis nincsenek meg azok az anyagok (pl. Hiába van tele a gyomor.

85%-ukról nem tudjuk. ételimitátumok szörnyű világáról Hans-Ulrich Grimm: A leves hazudik – Az ételek szép világa című könyvében. Átfogó képet kaphatunk a XX.hu Az E-származékok részletes listája az Országos Fogyasztásvédelmi Egyesület honlapjáról is letölthető: http://www. A töltött. hogy a 100-as sorozatba a természetes és mesterséges színezékek. csomósodást gátló anyagok. emulgeátorok. hogy felhalmozódnak-e a táplálékláncban. és hihetetlen mértékben megnöveli a vércukorszintet. Ennek törvényszerű következménye a kalória-túltengés. Egy Ausztráliában honos fafajta forgácsát vízzel felfőzik. Cím: http://kunlibrary. Az eredmény tökéletes eperaroma lesz. és formára préselik. egy bizonyos gombafajtából pedig kókuszaromát. savanyító szerek. Az eperízű gyümölcsjoghurtban pl. nem egész rizsszemeket főznek. 180 aromáról pedig megállapították. többnyire latin eredetű elnevezést tartalmaz. hogy a gyártóknak csökkenő sorrendben kell felsorolniuk az adalékanyagokat. Nem járunk jobban akkor sem. és adalékanyagokat kevernek hozzá. az 500-asba a térfogatnövelők. Érdemes még tudni. emulgeálószerek. addig ne is reméljük. Ne örüljünk. hogy az Európa Tanács listája a 2176 közismert aromából csupán 391-et minősít veszélytelennek. hanem növényi alapanyagból. Az alkalmazott vegyszerek hatásáról csak a lakosság gyógyszerfogyasztásának emelkedéséből. amelyet „természetes” aromával ízesítettek. ami ízessé és értékessé tette.oszk. Az EU kémiai bizottságának jelentése szerint a tömegesen használt vegyszerek 80%-át sohasem vizsgálták meg egészségügyi szempontból. A 900-as sorozatban az egyéb anyagok vannak. hanem faforgácslé.ofe. a 600-asba pedig az ízfokozók tartoznak. mert ez a gyümölcs előzőleg már átment egy szörpüzemen. az aromák. ami kóros elhízáshoz vezet. már több mint 1500 nehezen érthető. ha visszatérünk a természetes táplálék fogyasztásához. ha a joghurtban gyümölcsdarabokat vélünk felfedezni. Ezt egy gondosan titkolt vegyszerrel összekeverik. adalékanyagok. nem valamilyen olcsó zöldség vagy eperre emlékeztető aromájú bogyó leve van. vagyis a lista legelején levőből van a legtöbb a megvásárolt termékben. zselésítőszerek. Nem jobb a helyzet az amerikai mintára létrehozott „tömegtakarmány-előállító” gyorsétkezdék által készített ételek esetében sem. Ebből kiderül. A visszamaradt gyümölcshús-vázdarabokba azután a joghurtgyártók különféle vegyszerekkel (aromákkal. Ez a hulladékból ragasztott rizsutánzat jóval olcsóbb. idegessé is teszi a helytelenül táplálkozót. a 200-asba a tartósítószerek. Miután nem kátrányból készült. Annyit azonban mindenkinek célszerű megjegyezni. töltse le dr. ízfokozók. Ezek az adatok igen meggyőzően bizonyítják. ízfeltárók. Az agyonfinomított élelmiszerek fogyasztása még növeli is az étvágyat. Ez a fajta éhség ingerlékennyé. majd alkohollal kezelik. és a halálozási ráta növekedéséből kapunk visszajelzést. hanem a barna rizs koptatásánál visszamaradt rizsport. a 400-asba a sűrítőanyagok. Hasonló módon csinálnak növényi olajból almaaromát. Amíg ezt nem tesszük meg. (Ennek a 26 oldalas anyagnak Word-ben kiszerkesztett változata megtalálható a Kun Elektronikus Könyvtárban is az ökoélelmiszereknél alkalmazható E-számokkal kiegészítve. hogy nagy valószínűséggel rákkeltő.com . ahol mindent kicentrifugáztak belőle. állagjavítók.hu Kiadó: Ökológiai Stúdió Alapítvány – 1997. mint a valódi rizs. Cím: http://mek.71/434 Annál több azonban ezekben a korszerű élelmiszer álcájába bújtatott készítményekben a szénhidrát és egyéb értéktelen töltelékanyag.com ) Az E-számrendszer meglehetősen összetett. Nem véletlen. ha olyan gyári terméket vásárolunk. Aki részleteiben is szeretne tájékozódni az egyes adalékanyagok és E-származékok káros hatásáról. savakkal) lehelnek életet. és 70%-uk lebomlási folyamatát sem ismerik. A hirtelen emelkedést azonnali zuhanás követi. hogy bármelyik testsúlycsökkentő módszerrel tartós fogyást érünk el. míg az 1000 és 1500 közötti sorozatban a kiegészítő vegyületek találhatók. ricinusolajból őszibarackízt. Kalas György: Élelmiszer-adalékanyagok című összeállítását a Magyar Elektronikus Könyvtárból. század élelmiszeriparának „fejlődéséről”. amit mértéktelen evéssel próbál elűzni. így „természetazonos”-nak minősül. Hivatalos vizsgálatok szerint az Európai Unió piacain kapható termékek több mint százezer különféle vegyi anyagot tartalmaznak. Rostok hiányában a szénhidrát-tartalmuk gyorsan átalakul. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. mesterséges édesítőkkel. hogy a valódinak látszó adalékanyagoknál sem jobb a helyzet. Ebből az élelmiszeripari konszernek által kialakított csapdából csak egy módon szabadulhatunk. a 300-asba az antioxidánsok. Az ipar még a készételekbe rakott rizst is hamisítja. ami farkaséhséget vált ki. rakott ételekbe pl.

maradék kóla pedig annyira maró hatású. a saját súlyuk alatt összeroskadnak.rizs és csiliültetvényeket a kártevőktől. Csak úgy tudunk talpra állni. A márkavédelem is arra ösztönzi őket. hogy minél hamarabb megnőjenek. Az indiai földművesek Coca Cola -permettel védik a gyapot. és legtöbbször még az áruk sem alacsonyabb. válassza a kistermelők által előállított árut. és közülük ötvenet kórházba szállítottak.com . mert ha valamely termékük megromlik. Ők ugyanis jóval kevesebb tartósítószert és helyettesítő adalékanyagot használnak. és gyakran hónapokig. Ráadásul az üdítőitalok mesterséges gyümölcssavtartalma csökkenti a vér lúgos kémhatását. hogy a táplálékát maga készítse el természetes alapanyagokból. Különösen nagy kárt okoz ezen a téren a kóla. hogy a kisiparos terméke nem csak veszélytelenebb. A sok vegyszertől azonban elvesztik a tartásukat. hanem az italunk megválasztásában is legyünk körültekintőek. Kerüljük a szénsavval dúsított. ezért nem éri meg a vegyészeti manipulációkhoz szükséges költséges eszközöket beszerezni. mint a valódi gyümölcsleveké. ami felszívódik a szervezetbe. hanem csontritkulást is okoz. mint a többieknél. ami egyetlen ország esetében is sok ezer tonnát tesz ki. Amerikai kutatók vizsgálata szerint a szén-dioxid nem csak a bélbolyhokat teszi tönkre. Nemsokára úgy járunk mi is. de az egészségügyi hatóságok már aggódnak. A nyugtalanságra az adott okot. hogy ilyesmi ne forduljon elő. Ezért drótot csavarnak a szára köré. hogy lassan megrokkanunk. lehetőleg rostos. és csak rövid távolságokra utaztatják az árut. Ennyi veszélyes vegyszert etetnek meg velünk nap mint nap.és gyógyszergyárak. mivel a sok vegyszer nem teszi tönkre az alapanyagok ízét. Az állott. Ennek csupán kellemetlen tüneti jelensége a lenyelt szén-dioxid felböfögése. hogy még véletlenül se romoljon meg. Ha utána elrágcsál egy rágógumit is. A multinacionális konszernek azonban szinte a világ minden országába szállítanak. Sokan nem törődnek az üdítőitalok fogyasztásából eredő veszéllyel. így kisebb a romlásveszély is. és gátolják csontrendszerük kialakulását. az egy átlagos vacsora során 20-25-féle E-származékot csúsztat le a torkán. a nagyobb kárt az okozza. és piacképessé váljanak. Ennek oka. ami további betegségek kiváltója lehet. A vizsgálatok Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. mert magas koffein. Jellemző az adalékanyagok sokféleségére. ha mankót dugnak a hónunk alá. Belénk is annyi vegyszert pumpálnak az élelmiszer. a vegyszermentes élelemelőállításra. Aki készételeken él. hogy sokan a vécékagyló és egyéb lefolyók tisztítására használják. világviszonylatban pedig több milliárd dollárra tehető a kár. Az agyoncukrozott üdítőitalok fogazatunk épségét is nagymértékben veszélyeztetik. ágynak esünk. festékkel színezett és észterekkel ízesített üdítőitalokat. sőt évekig áll az áru a raktárban. Ezek a cukrozott lónyálnak is nevezett italok különféle rákkeltő anyagokat tartalmaznak. Főleg kisgyermekeknél ártalmas a szénsavas üdítőitalok fogyasztása. akkor a hatóságok a teljes mennyiséget bevonják a boltok polcairól. hogy Belgiumban és Luxemburgban több száz gyerek lett rosszul különféle palackozott üdítőitaloktól. A kisvállalkozó viszont még országos terítés esetén is csupán 1-2 tonnányi árut kockáztat. amelynek elvesztése még nem teszi tönkre. Ennek a helyzetnek tudható be. hogy kis mennyiséget termelnek. A felmérések szerint a sok kólát fogyasztó fiataloknál ötszörte nagyobb a csonttörés kockázata.72/434 hogy nagy baj van az élelmiszerellátásunkkal. jelentős szénsavtartalmuk pedig órákig tartó erjedést okoz az emésztőrendszerben. hogy a világ egy újabb mérgezési botránynak néz elébe.és foszfortartalma valósággal kimossa a szervezetből a kalciumot. A nagy élelmiszer-előállító trösztök azért sem kockáztatnak. mint a gyáróriások. hogy a megerjedt táplálék méreggé válik. Az egészséges táplálkozásra való átállás során ne csak az ételünk. hogy a lista már az E-1521-nél tart. mivel kikezdik a fogzománcot. Az ásványvízen kívül kizárólag természetes alapanyagú. Telenyomják őket műtrágyával és növekedésserkentő hormonokkal. hanem többnyire finomabb is. vagyis emésztést elősegítő gyümölcsleveket igyunk. Nem is szólva a károsanyag-tartalmáról. további 11 E-származék kerül a szervezetébe. előbb-utóbb mindenki beteggé válik. Emiatt telerakják tartósítószerekkel meg mindenféle rafinált vegyszerekkel. mint az üvegházban nevelt virágok. A sok esetben évszázadok óta őrzött hírnév elvesztése katasztrofális hatást gyakorolna a termékeik iránti keresletre. vagy nincs rá ideje. ha nem térünk vissza a termesztés táplálkozásra. ami a hatalmas apparátus fenntartásából eredő terheik következtében nagyon hamar csődhelyzetet teremtene. Aki nem tud megválni a gyári termékektől.

és eddig a világ 20 országában nyilvánították legjobb minőségűnek a természetes gyümölcslevek kategóriájában. Így azoknál a gyerekeknél. A rostos gyümölcslevek egyáltalán nem tartalmaznak tartósítószereket.és narancssűrítmény formájában. grépfrút-. A legkisebbek is veszélyben vannak. ami súlyosbítja a helyzetet. A fogorvosok a fogzománc eróziójaként emlegetik a jelenséget. hogy: „egyéb kémiai hatóanyagok”. őszibarack. hogy a szénavas üdítőitaloktól gyermekeik foga bebarnul. hogy vákuumos párologtatással besűrítették. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. ha figyelembe vesszük az alábbi osztályozást. Nem elhanyagolható előnye még ennek a terméknek. Nálunk pléhdobozos kivitelben kapható. és vegyszerekkel tartósított üdítőitalok a fiatal korosztálynak ártanak legtöbbet. sőt a gyorsetető étteremláncok hamburgereiben is megtalálhatók. Ez a 8 : 1 arányban hígítható gyümölcskoncentrátum az izraeli piacon 60%-os részesedést ért el. akik rendszeresen isszák ezeket a gyümölcsléutánzatokat. Mivel a többi üdítőitalt is mesterséges úton. Mindent egybevetve a szervezet számára a legegészségesebb szomjoltó ital továbbra is a víz. a különféle szószalapig minden gyárilag előállított élelmiszer tartalmaz citromsavat. de jellegénél fogva nem mentes a klórtól. Közegészségügyi szempontból tisztának mondható ugyan. Az észterekkel ízesített. A kíméletes gyártástechnológiának köszönhetően a frissen facsart gyümölcs minden értékes tulajdonságát megőrzi.73/434 kiderítették.8 milligramm. Szintén sok gondot okoz az E 223-nak nevezett nátriumszulfid. vagy annak vegyileg töményebb változatát. Egyetlen hamburger ennek kétszeresét. hogy az E-számok helyett csak annyit írnak a termékükre. színezőanyagoktól mentes. mert a gyárilag előállított rostos levek enzimtartalma a hőkezelés következtében tönkremegy. Ezt támasztja alá az a két évvel később született egészségügyi jelentés. cukortól. Ezt az E 330-nak nevezett adalékanyagot igen nagy mennyiségben tartalmazzák a különféle üdítőitalok. ezek fogyasztása is hasonló veszélyeket rejt magában. mert a gyereknek gyártott „gyümölcsízű” teákban is van citromsav. a borkősavat. A legjobb azonban. Asztali víz: Csapvíz és ásványvíz keveréke. Ráadásul a lekvártól kezdve. ami súlyos bélbetegséghez vezet. Az Európai Unió szakembereinek felmérése szerint a nyugat-európai gyerekek a különféle mesterséges adalékanyagokból a megengedett érték tizenkétszeresét eszik meg. Egy 40 kilós gyereknél a napi megengedhető szulfid értéke 3. a korszerű módszerekkel előállított változatokat keresse. Valóságos pánikot keltett a szülők körében. Az E 220 és E 227 közötti adalékanyagok még a gyárilag tartósított szárított gyümölcsökben. így az 1 liter gyümölcslével együtt nem kell 8 liter vizet is hazacipelni. mely szerint a dioxinmérgezés bizonyíthatóan 5000 rákos megbetegedést okozott Belgiumban.7 grammnál több a szervezetbe. úgy szaporodik a palackozott vizekkel történő visszaélés. A rostos gyümölcslevek közül jelenleg az izraeli Gat Food Canneries cég Grand Gold márkajelzésű sűrítményei a legjobbak. Ezt a profitérdekelt forgalmazók is kezdik felismerni. A zacskós. Az ok a citromsav maró hatása. hogy a Coca Cola cég „Cola” és „Fanta”. Könnyebben védekezhetünk a hamisítók ellen. Végül a fogak helyén már csak csonkok maradnak. Egyes gyártók mostanában úgy próbálják palástolni az össznépi mérgezésben történő buzgólkodásukat. konzerválásuk hőkezelés útján történik. Ez esetben még a rendszeres fogmosás sem segít. amíg nem kerül belőle testsúlykilogrammonként 0. Sok gyerek azonban a megengedett érték tizenkétszeresét fogyasztja el a különböző gyári készítményekkel. Ennek tudható be a mind gyakoribb allergiás roham is. porított élelmiszeralapanyagok mindegyike tartalmazza ezt az adalékanyagot. ha frissen facsart gyümölcslevet fogyasztunk. kátrányból és egyéb vegyszerekből állítják elő. Egyébként a nátriumszulfid nem káros az egészségre. Aki továbbra is ragaszkodik a készen megvásárolható gyümölcslevekhez. 56 milligrammot tartalmaz. ananász-.com . mert a fogkefe sörtéje beledörzsöli a fogzománcba a savat. 1. szintetikus festékekkel színezett. és tartósítószertől. ezért ezen a téren sem problémamentes a helyzet. elkerülhetetlenül bekövetkezik a teljes fogpusztulás. amikor kiderült. A hír hallatán a francia hatóságok 50 millió doboz kólát vontak ki azonnali hatállyal a forgalomból. Ahogy nő a vízfogyasztók száma. és hirtelen töredezni kezd. valamint „Sprite” márkanevű üdítőitalaiban a megengedettnél jóval nagyobb mennyiségű rákkeltő dioxin található. a zacskós levesen át. A 61-féle élelmiszercsoportban megtalálható szulfidok elősegítik egy agresszív baktériumfajta megtelepedését a szervezetben.

Pedig a mezőny ugyancsak erős volt. A hús. Fő táplálékuk a cukor. klórozni. hogy a hús szövetei és a cukormaradványok beragadnak a fogak közé.) Egyébként a világ legjobb ásványvize Magyarországon. hogy ételünk és italunk gondos megválasztásának kiváló élettani hatása van. hanem szabadon használható forrássá nyilvánítva a környéken lakók rendelkezésére bocsátják. mint húsevő társaik. többnyire tiszta. A barnulás azonban meg is akadályozható. ahol a víz ásványianyagtartalma a bőrön keresztül szívódik fel. amelyet az el nem távolított húsmaradványok bomlasztó hatása tovább gerjeszt. Az eredmény ugyanaz: nagy mennyiségű sav. az ilyen vizet nem szokták palackozni. hiszen nátriumtartalma mindössze 7.) Sajnos már ez a víz sem fogyasztható vizsgálat nélkül. hogy nagymértékben megőrizzük vele fogazatunk épségét. A Veritas Gold egyébként összetétele. Henrik udvari orvosa is tudta. Általában természetes szénsavval telített. Gyógyvíz: Igen nagy ásványianyag-tartalmú víz. mivel a kalciumelvonáson kívül a fogszuvasodás leggyakoribb kiváltó oka. klórozást nem igénylő víz kerül a palackokba. és magasabb kort is érnek meg. ahol az első ilyen kutat fúrták. ezért ha olyan ásványi anyag van benne (pl. elején a Szentkirályi ásványvíz ízesített kategóriában is elnyerte az Oskar-díjat a párizsi Aqua Expón. 3. a fogak közé szorult húsban pedig intenzív szaporodásnak indulnak. fürdőkúrák formájában használják. Már IV. A gyógyvíz speciális változata a termálvíz. mely azáltal jön létre.74/434 2. és ezek közül legalább 20 savat képez a cukorból. azt bonyolult technológiai műveletekkel el kell távolítani belőle. A gyógyvizet és a minőségi ásványvizet üvegbe töltik. A túlzott ásványianyag-tartalom nem káros az egészségre. mert a citromsav lemarja a falán levő lerakódásokat is. Mivel ez az eljárás meglehetősen költséges. Nagyon szigorú hatósági előírások vonatkoznak rá. és tökéletes eltávolításuk alapos fogmosás útján sem lehetséges. A kutatók szerint a szánkban több mint 500-féle baktérium található. Az ózondús illatú. de egy idő után rárakódik a vízhordásra használt üvegekre. édes ízű szénsavmentes Szentkirályi ásványvíz a párizsi Aqua Expón aranyérmet nyert 2004-ben. Ha literenként 2-3 csepp citromlevet teszünk a friss vízbe.és cukorfogyasztás abbahagyásának előnyös mellékhatása még. A barna elszíneződés ecetes áztatással távolítható el belőlük. Közvetlenül a helyszínen kell palackozni. Nem minden forrásvíz tör a felszínre. Forrásvíz: Föld alatti vízforrásból származik. Az eseményen számos ország ételeit és italait vizsgálták a nemzetközi élvonalba tartozó szakértők: séfek. A termálvizet külsőleg. Ennek következtében a fogak között rekedt cukor megerjed.4 mg/1. hogy a 4 szomelié = borszakértő. A vegetáriusok nem csak egészségesebbek. és az ily módon keletkező savak megtámadják a fogzománcot. Viszonylag kevés ásványi sót és nyomelemet tartalmaz. sőt a nátriumdiétára szorulók is bátran ihatják. nyugodtabbak. tisztasága és pH-értéke miatt ajánlott csecsemőknek. A Lufthansa és a SAS légitársaság is ezt az ásványvizet szolgálja fel a járatain. vékonyítja a fogzománcot. Az íze sokszor kellemetlen. vagyis csak az élvezet intenzitását figyelték a zsűri tagjai. a Kecskemét melletti Szentkirály forrásból fakad. A Legkiválóbb Íz díját nyerte el Brüsszelben nemrég a magyar Veritas Gold szénsavmentes és szénsavas ásványvíz. jobb a közérzetük. (Az artézi víz az egykori francia Artois megyéről kapta a nevét. Ránézésre is kristálytisztának kell lennie. amitől fémízű lesz a víz. Ráadásul vegyszerek oldódnak ki belőle. és nem műanyag palackba. vas. Szomjoltásra nem alkalmas. Maguk a franciák nyilvánították az eviani ásványvíznél is finomabbnak a buborékmentes kategóriában. nem fog kicsapódni belőle a vas és a mangán. (Ennek az eljárásnak az alkalmazása esetén tiszta palackokat használjunk. 4. mert a felszín alatti vizeket összegyűjtő ásott kutakhoz hasonlóan a mélyfúrású artézi kutakat is veszélyezteti az elnitrátosodás. 2005. Bizonyított tény. hanem szívósabbak. hogy a rendkívül mély rétegekből feltörő gyógyvíz a magma közelsége folytán felmelegszik. A szabályok szerint most is vakon értékelték a vizeket. Tilos vegyileg kezelni. ami rontja a víz ízét. vendéglői italajánló Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A műanyag szervesanyag-tartalma ugyanis elősegíti a baktériumok szaporodást. sommelier-k4. Miután nem a felszín alatt. kismamáknak a folyadék pótlására. Ásványvíz: Föld alatti forrásokból származó legalább 1000 mg/liter ásványi anyagot tartalmazó víz.com . hanem a mélyebb rétegekből tör fel. amely folyamatosan marja. Vidéken a mélyebb talajrétegekből fúrással felhozott vizet artézi víznek nevezik. mangán) amely utólag zavarossá teheti.

kukoricából.5 kgról 36-ra emelkedett. Ugyanakkor a kenyérfogyasztás évi 250-ről 115 kg-ra csökkent.com . cukros üdítőitalokból pedig 27-szer többet fogyasztunk. és újra érezni fogjuk a rég elfelejtett ízeket. A mérsékletes táplálkozás egészségmegőrző hatása már az ókorban is köztudott volt. Ennek következtében testünk egyre ruganyosabbá. hogy a növényevő emberek testének kipárolgása sohasem olyan kellemetlen. mert a WHO jelentése szerint a tíz leggyakoribb halált okozó egészségügyi kockázati tényező közül hét az evésből és az ivásból származik. és a feldolgozás következtében testidegen élelmiszerek fogyasztása. A vitalitást azonban nem pótolni kell. Állataitoknak az ő tejükből. hogy többletenergia-bevitellel. Iktassuk ki az étrendünkből az egészségkárosító-. és táplálkozási szokásaink radikális megváltoztatásával szabadulhatunk ki. Tovább fokozta az egészségrombolást az élelmiszeradalékok és a tartósítószerek használatának nagyságrendnyi növekedése. Ma is igaz tehát Seneca 2000 évvel ezelőtti megállapítása. ami lehetővé teszi. zöldségből és gyümölcsből pedig a harmadát. és megkérdezte. hanem megőrizni. Mert mindaz. és soha betegséget nem láttok. Emellett finomodik a szaglásunk. hanem megölik magukat. Az akupunktúrának csupán a gyógyulási folyamat elindításában lehet átmeneti szerepe. a mezők magvaiból és füveiből. A cukorfogyasztás is 2 kg-ról 24-re. Ha ez sikerül. italokat. Egy perzsa orvos jól fizető állásra vágyott. Ezért felkereste Musztafa kalifát. bőrünk pedig feszessé. valamint Amerikára. valamint újkori jelenségként a kábítószer-élvezet. illetve az energiaegyensúly helyreállításával növeli a sejtek ellenálló képességét. és térjünk vissza a természetes táplálék fogyasztására. A történelem során az emberiség legnagyobb bölcsei és a nagy vallásalapítók mind vegetáriusok voltak.” Ezek az intelmek közel 2000 éven át segítették a természetes táplálkozási szokások megőrzését. Az akupunktúra lényege ugyanis. Nem elhanyagolható előnye a vegetarizmusnak az sem.és a finomlisztből készült kenyerek aránya 1816. hogy szervezetünk öregedési folyamata lelassul. mint 100 évvel ezelőtt. és ez a közérzetünk javításán kívül megkönnyíti az emberekkel való kapcsolattartást is. hüvelyesekből azonban csak fele annyit. A vegetárius életmód végső célja.75/434 cukor árt a fogaknak. a vitalitást. egészségünket hosszú távon csak a szervezet öngyógyító mechanizmusa képes fenntartani. valamint az iparilag feldolgozott élelmiszereket. s étvágyunkat akkor sem elégítjük ki teljesen. ha éhesek vagyunk. Ehhez járul még az alkoholfogyasztás és a dohányzás mértéktelen növekedése. és méheiteknek az ő mézükből. a zöldség. Németországi adatok szerint az emberek húsfogyasztása 1816 és 1934 között évi 14-ről 54 kg-ra emelkedett. és nem csak Németországra. Az Egyesült Államokban készült legújabb felmérés szerint tartósítószerekből tízszer. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.” Az egészséges életmód. hogyan étkeznek.és gyümölcsfogyasztásra való átállás járulékos hatása még. és ezzel a szervezet vitalitását. ami ezeken kívül vagyon. hogy ismét észleljük az ételek finom illatát. rozsból.ban 90 : 10 százalék volt. Azok az eledelek viszont amelyeket Isten dúsan terített asztaláról esztek. hogy: „Az emberek nem meghalnak. 600 évvel ezelőtt ezt írta róla: „A cukor megfeketíti a fogakat. Ezen belül a sertéshúsé 4 kg-ról 35-re nőtt.” Ezzel egyidejűleg a táplálkozás helyes módjáról is felvilágosított bennünket: „Egyetek mindig Isten asztaláról: a fák gyümölcseiből. és a bűnök a betegségek útjain a halálba vezet. rugalmassá. akkor egyre kevésbé szorulunk rá az akupunktúrára és egyéb gyógymódokra. Nagy megrökönyödésére ezt a választ kapta: – Csak akkor eszünk. Az iparosítás előretörésével azonban ugrásszerűen megnövekedett az egészségtelen. aki agyonvert állat húsát eszi. erőt és ifjúságot öntenek a ti testetekbe. hogy felszabadítsuk a szervezetünkben rejlő öngyógyító erőt. az a halál húsát eszi. mint a húsevőké. A böjtkúrák hatására ízlelőbimbóink regenerálódnak.” Ebből az öngyilkossággal is felérő életmódból csak tudati felvilágosítással. Bizony mondom néktek. a Sátántól jő. Ez önmagában még nem lenne baj. Ennek leghatékonyabb formája a vegetarizmus. Ezt azért is célszerű megtenni. hanem a magas életszínvonallal rendelkező államok mindegyikére jellemzők. Búzából. és édes íze mögött keserűség lappang. Jézus a következőképpen óvta az embereket a húsevéstől: „Az állat húsa az emberben saját sírja lesz. árpából csupán az egyötödét. a zsíré 3. 1954-ben pontosan a fordítottja. Ezek a kedvezőtlen arányok napjainkra tovább romlottak. pattanásoktól mentessé válik. de amíg a korpás.

Ehhez a megállapításhoz kapcsolódik az a székely adoma is. és hozzájárul a korpásodás megszűnéséhez. Az alkalmazás legcélszerűbb módja. hanem azok az adalékanyagok is.” Végezetül a mérsékletesség mellé még egy jó tanács. hogy ők csak akkor esznek-isznak.” A Földön minden betegségnek megvan a természetes gyógyszere. de a tejcukor is. Később két sivatagi vándor betért a kalifátus egyik kocsmájába. Ennek persze szintén vannak mellékhatásai. A vegyi úton előállított gyógyszerek legtöbbször kigyógyítanak ugyan eredeti betegségünkből. az állat viszont igen. óriási mértékben csökkentené az egyes országok kormányainak egészségügyi kiadásait is. nevetgélnek. nagyon ügyeljünk arra. akkor a különböző megbetegedésekben szenvedők száma egyik évről a másikra minimum 10%-kal csökkenne. ezek olyanok. hogy a szomszéd asztalnál a helyi vendégek csak beszélgetnek. mint rendszeresen igénybe venné ennek a két gyógynövénynek egészségmegőrző és gyógyító erejét. hogy előző este ebből a gyógynövénykeverékből 5 dekagrammot áztassunk be 5 liter vízbe. mely sokszor oda vezet. megállítja a kopaszodást. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Egy gyógyszergyár önkritikus fejlesztési igazgatója szerint: „Az egészség legfőbb akadálya a gyógyszeripar. Még intenzívebb hatást érhetünk el. hogy alkalmazása nem függ a kortól. mint ahány áldozatot a közlekedési balesetek követelnek. kérdezd már meg. Ez azt jelenti. Azt mondták. majd néhány perc múlva elképedve tért vissza. anyagilag mindenki számára elérhető. csak meg kell keresni. a titán-oxid. de mellékhatásuknál fogva újabbakat hoznak létre helyette. hogy az egyenlő arányban összekevert csalán és zsúrlószárítmányból 1 kávéskanálnyi mennyiséget minden reggel 3 dl vízzel forrázzunk le. mellékhatásmentes készítményt vagy gyógynövénykeveréket. és keresztülvitele semmilyen szakismeretet sem igényel.” Ma már a gyógynövények termesztése és forgalmazása annyira kiterjedt. majd szűrjük bele a fürdővízbe. A betegek majdnem fele csak azért kénytelen szedni egy másik gyógyszert is. A hivatalos statisztika szerint csupán az Egyesült Államokban évente 106 ezer ember veszíti életét különféle gyógyszerek mellékhatásai következtében. de a gyógyteák fogyasztására. amelyeket a gyártás megkönnyítése érdekében kevernek az orvosságokba. mint az állatok. A gyógynövénykúra előnye még. Ebben az esetben az előírt mennyiség négyszeresét használjuk. hogy az előző mellékhatásait semlegesítse. Amennyiben magunk kívánjuk begyűjteni a számunkra szükséges gyógynövényeket. a vas-oxid. mit mondtak? – Képzeld. odalépett a társasághoz. éhgyomorra igyuk meg. A magas vastartalmú csalánból készített főzet mellesleg a hajhagymákra is kitűnő hatást gyakorol. sok esetben helyreállíthatatlan egészségrombolás alakult ki.5 milliónál egészségkárosodás. hanem járulékos hatásként. Ilyen pl. serkenti a haj növekedését.76/434 – Akkor hát itt semmi keresnivalóm sincs – mondta az orvos. hogy szinte minden betegségre találunk valamilyen természetes alapanyagú. miért nem esznek-isznak? A másik felállt. másnap melegítsük fel forrásig. Amikor csak lehet. hogy emiatt több ember hal meg. hogy a gyógyászati célra alkalmas mezei zsurló rendkívüli módon hasonlít a mérgező mocsári zsurlóra. és továbbállt. A Biblia szerint: „A gyógyszereket a földből adja az Úr. mert akkor a hatóanyagai lebomlanak. Az akupunktúrás kezelés viszonylag drága. és az okos ember nem veti meg. További 2. Az ismert gyógynövények közül legintenzívebb és legsokoldalúbb hatást a csalán és a zsurló főzetével érhetjük el. hogy a páciens vegyszermérgezésben hal meg. aki él és mozog. és lehetőleg ízesítés nélkül. amely csattanója így szól: „Az ember nem tudja mennyi az elég. a gyógynövényfőzetből készült fürdők igénybevételére mindenki képes. Ez nem csak az egyén szempontjából lenne előnyös. a házilag végezhető elektrostimulációs kezelés kivitelezésére nem mindenki alkalmas. ha éhesek és szomjasak. Erre az egyik vándor odaszól a cimborájának: Te ismered a nyelvüket. ha friss növényeket alkalmazunk. – Na. a magnézium-sztearát. Ezenkívül hetente egyszer alkalmazzunk gyógyfürdőt oly módon. A legfrissebb kutatási eredmények szerint nem csak a gyógyszerek hatóanyagai váltanak ki mellékhatást a szervezetben. és alig fogyasztanak valamit. Amikor már pukkadásig jóllaktak megütközve látták. Vigyázat! Tartósan forralni. Ha az emberiség a természetes gyógymódokra való áttérés során semmi mást nem tenne. megfőzni nem szabad.com . tartózkodjunk a szintetikus gyógyszerek szedésétől.

Ezért szoktak a élsportolók szőlőcukrot vagy csokoládét fogyasztani verseny után. A testi örömök csökkenéséért bőségesen kárpótolnak minket azok a lelki örömök. hogy az ifjúság hamvával együtt lekopjon az öröm is az arcunkról. mert a rendkívüli erőkifejtés következtében nagyon lecsökken a vércukorszintjük. Intenzív íze és magas illóolaj-tartalma miatt sokan kerülik a zsályatea fogyasztását. A glukózt és az izomszövetekben elraktározott glikogént bontja le oxigén segítségével. amelyet a húsevés és a nagy szénhidráttartalmú édességek nyújtanak nekünk. a jó kedélyállapot és a lelki kiegyensúlyozottság. Ezen csodálatos hatású szerek közül különösen nagy gyógyereje van a svédcseppeknek. A fitoterápia mellett ne feledkezzünk meg a szaunázás. Ez a has bőre alatti zsírszövet. hanem gazdag ásványianyag-tartalma következtében segít leküzdeni a fertőző betegségeket. Nem törvényszerű ugyanis. kalcium. és enyhíti az izületi és reumatikus fájdalmakat. Samst svéd orvosprofesszor 18-féle gyógynövényből állította elő ezt a főzetet. A zsírlebontás lassú folyamat. úgy fürdő-. mivel a csontritkulás lelassításának leghatékonyabb módja. vagyis az izom megfelelő mennyiségű oxigénhez és tápanyaghoz jut. A kombinált gyógynövénykivonatok összetett hatást fejtenek ki a szervezetre. ha egyenletes megterhelést okoz. Ez a kellemetlenség azonban a helytelen készítési módnak tudható be. A zsírsavakat a mellékvese velőállománya által termelt adrenalin hormon mobilizálja. és a zsírsavak oxidációja elmarad. Utoljára. A testmozgás azért is tanácsos.77/434 Ugyancsak intenzív gyógyhatás érhető el főleg nőknél a cickafark tea és -fürdő alkalmazásával. Az eltávozó mérgek következtében nem csak a testünk lesz ruganyosabb. amely belülről Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. egyenletes megterhelésre van szükség. és kioldódik belőle egy olyan enzim. a megértés. hanem sokáig tartó. és az akadálytalan önmegvalósítás tudatából erednek. a humor és az élményekre való fogékonyság olyan lelki smink. de nem utolsósorban említsük meg. és az átlagosnál jóval hosszabb élettartamra számíthatunk. hogy testünk regenerálódásának fontos feltétele még a sok mozgás. Ha a mozgásból eredő terhelés nem egyenletes. 3 percnyi főzés után a zsályában lévő éterolaj elpárolog. hanem a gondolataink is kitisztulnak.és A-vitamin-tartalma pedig a hajunkra gyakorolt jótékony hatáson kívül rendbe hozza a körmeinket is. A növekvő megterheléshez sok energia kell. és az izomszövetekben raktározott zsírtömeg. ami jelentős mértékben növeli a vitalitásunkat. amely az összes mirigy. az úszás. A kiegyensúlyozott testmozgás során a szervezet az első 20 percben szénhidrátból nyer energiát. Emellett a testmozgás a leghatékonyabb és legolcsóbb fogyasztó módszer. vagy a lendületes séta. a szabad levegőn való kiadós séták. és igen sok betegséget képes meggyógyítani ez a nemzetközileg elismert készítmény. hogy a derű. A sportolás csak akkor jár fogyással. Ezért olyan hatékony a kocogás. Feltétlenül meg kell még említeni a zsálya és a jól ismert kamilla széleskörű hatékonyságát is. hanem hirtelen megnő. Azért a csekély gasztronómiai örömért. mint ivókúra formájában. és a szervezet energiát csak cukorból tud gyorsan előállítani. Elsőként azoktól a zsírsavaktól szabadulunk meg. porckorong és a gerincvelő számára létfontosságú. ezért ezt átmenetileg felfüggeszti. hanem főzni. Ahhoz hogy hatékony legyen. ha a testünk regenerálásán kívül a lelkünk megfiatalítására is gondot fordítunk. ezért egyre többen fogyasztják élvezeti céllal is. melyekben megtalálható az adrenalin hormon béta receptora. majd a hasüregi zsírszövet. és ezáltal az életkedvünket. de nem használ minden esetben. és ennek következtében egyszerre több betegséget is képesek meggyógyítani. kár feláldoznunk az egészségünket. beindul a zsírégetési mechanizmus. A zsírlebontáshoz nem impulzusszerű. Dr. amelyek a betegségeinktől való megszabadulás. Vegyük figyelembe azt az örök érvényű tapasztalatot. Jelentős vas-. A csalánteáról el kell mondani.com . akkor tovább folytatódik a glukózból történő energiakinyerés. amelyek a többi gyógynövénnyel összehasonlítva szintén kimagasló gyógyerővel rendelkeznek. hogy citrommal és mézzel ízesítve igen kellemes íze van. ami szintén magas vastartalmának köszönhető. A természetes táplálkozás szabályainak következetes alkalmazása során egyre jobban kitisztul a szervezetünk. Ezután következik a combés fartájék. 20 perc múlva. A zsályát ugyanis a csalánnal és a kamillával ellentétben nem forrázni kell. a csontok megterhelése. a napozás. miután az izmokat átszövő vérerek már kellően kitágultak. legalább 1 órán át kell tartania. valamint a gyógyvizek előnyös hatásáról sem. Tovább fokozhatjuk ezt a hatást. A csalántea egyébként nem csupán a mérgező anyagokat oldja ki a szervezetből. Ezen túlmenően ismert még a menstruációszabályozó szerepe.

amely az idősebb korosztály szerelmi életét övezi. elsimítja az öregkor torzulásait. és eliramodott egy hegyi ösvényen. amikor a 74 éves Goethe Marienbadban halálosan beleszeretett a 17 éves Ulrike von Lewetzow nevű csitribe. ami sok bajjal járhat. karbantartja a testi-lelki kondíciót. hogy meglehetne nélküle. A lélek kortalanságának érzete eredményezte azt a jelenetet. Budapest. mint Goethe. és megajándékoz a fiatalság érzésével. és tegyük túl magunkat azon az előítéleten. és elhasalt. hogy senkinek sincs nagyobb szüksége a mosolyra. és senki sem olyan szegény. senki sem olyan gazdag.com . Az öreg költő utána. mert elősegíti karrierünk alakulását.78/434 késlelteti az öregedést. amelyben a világ költőfejedelme porban fetreng. 1990. A szerelemnek hódolva azonban ne feledkezzünk el teljesen a korunkról. Egyik sétájuk alkalmával a leányzó a bohó szerelmesek szokása szerint kergetőzni kívánt. mint annak. Szeretetünk megnyilvánulását a hozzánk legközelebb álló személyeken kívül terjesszük ki legalább egy mosoly erejéig minden emberre. aki körülvesz bennünket. Ennek legismertebb esete. Életünk alkonyán ugyanis a szerelem finomítja a magatartást. hogy ne lenne gazdagabb általa. hanem mert a fejlettebb társadalmak már tudják. legyünk lelkileg nyitottak. Amerikában az ismert „keep smiling” szlogen nem azért vált olyan népszerűvé. aki már nem tud mosolyogni. míg a buta liba trillázva eltűnik a fák között. különben könnyen úgy járhatunk. Szeretetünk önzetlen megnyilvánulása során gondoljunk arra is. A lélek ugyanis nem öregszik együtt a testtel. hogy a mosoly a természet legjobb orvossága a bajok ellen. mint a szeretet. március Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. de megbotlott. Ezen túlmenően a mosoly olyan. Ne szégyelljük tehát az érzéseinket.

megfelelő intenzitású áramot csak új elemmel tudunk beállítani. Egy kis átalakítással azonban ez a hátrány is megszüntethető. Aszimmetrikus meridiánjaink kezelésénél hagyományos módon is használhatjuk az átalakított vezetékeket úgy. akár segítséggel végezzük a kezelést. Mivel itt a földelő elektróda mérete kisebb. egymás után kell kezelésbe vennünk. és II. de ez nem is olyan nagy baj. Ezzel a módszerrel egyszerre vehetjük kezelésbe a szimmetrikus meridiánpontjainkat. hogy a legtöbb betegségén képes úrrá lenni. és annak a végére szereljük a segédelektródát. egyrészt fő elektródaként. hogy mindkét akupunktúrás pontnál érezzük a csípést.79/434 III. mert a tű által hátrahagyott mélyedésbe könnyen visszatalálunk. forrasszuk le róla az elektródafejet. és az egyik elektróda hegyét érintsük a bal oldali meridiánunk. Ily módon a szimmetrikus meridiánpontokon kívül két egymástól független akupunktúrás pont is kezelhető. Így egy olyan „öszvér” kábelt kapunk. Ez a probléma is megoldható azonban egy kis átalakítással. Erre azért van szükség. Az összecserélhetőség elkerülése érdekében a tűs elektródákat lássuk el egyértelmű jelzésekkel. Ha a csatlakozó dugó földpólusa mellé beforrasztunk egy pótvezetéket. mint az eredeti gyári kivitelé. fejezet KEZELÉSI TANÁCSADÓ AZ ELEKTROSTIMULÁCIÓS KÉSZÜLÉKEKHEZ. kiegészítve az egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásokkal. így csak azok folyamodjanak ehhez a módszerhez. nekünk az egyes meridiánpontokat egyenként. Két kezünk és hátunk meridiánjainak kezelésénél segítséget kell igénybe vennünk.com . Mivel tartós kezelések során a kombinált elektródás kábelt a fokozott áramterhelés miatt szinte már nem is használjuk. Amíg a hagyományos akupunktúrás gyógyításnál az orvos több tűt is használ egyszerre. További hátrányt jelent még ennél a módszernél. Mielőtt belevágnánk az ezotéria sűrűjébe. nyugodtan engedjük el az egyik elektródát. az elektrostimulációs kezelésnek a szabályait vettük sorra. felére csökkentve ezáltal a kezelési időt. Akár magunk. akkor készülékünket egyenértékűen használhatjuk mind szimmetrikus. mind pedig aszimmetrikus kezeléseknél. és egyéb testrészeink is itt vannak legkevésbé kitéve felesleges áramterhelésnek. Természetesen ezzel a módszerrel csak a lábainkat. és szereljük a kétrészes kábel földelő elektródájának helyére. hogy csak nagyon körülményesen valósítható meg a pontkeresés. akik már nagy rutinra tettek szert az elektrostimulációs készülékek használatában. akik behunyt szemmel is megtalálják már a meridiánpontjaikat. A felhasználási mód kiszélesítése Aki az I. ellenkező esetben féloldalas lesz a hatás. Ennek a típusú kezelésnek a hátránya viszont. maradjunk még egy kicsit ennél a témánál. Most mindkét elektróda kettős feladatot lát el. hogy az egyik elektródát lehelyezzük a padlóra. PSZICHOORIENTÁCIÓS GYÓGYÍTÁS Az előző két fejezetben az akupunktúra házi használatra szánt változatának. fejezetekben közölt kezelési szabályokat maradéktalanul elsajátította. másrészt a másik elektróda segédelektródájaként funkcionál. hogy alkalmazása komoly gyakorlatot igényel. mert ezt a technikát többnyire azok fogják alkalmazni. az mind a készülék használatában. az elektródákat úgy kell irányítani. Ebben a stádiumban gondot már csak a kezelés időigényessége jelent. míg a másik elektróda hegyét a jobb oldali meridiánunk megfelelő pontjához. Ezután kapcsoljuk a készüléket kezelőáramra. Az eddigiek közül ez az eljárás biztosítja a leggyorsabb és leghatékonyabb kezelést. mert Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. a törzsünket és fejünket tudjuk kezelni. és sarkunkkal finoman rálépünk a hegyére. mind meridiánjai energiaszintjének kiismerésében már olyan tapasztalatra tett szert. amelynek mindkét végén tűs elektróda van. Ha a kezelőáram utánállítására lenne szükség.

akkor naponta csak egyszer üljetek az Úr asztalához. amely a készülék pontkereső állásában a földelő elektródához érintve sípoló hangot vált ki.) Kiegészítő természetgyógyászati módszerek A természetes gyógymódok közül a betegségek gyógyításának csak egyik módja az akupunktúra. és várjuk a csodát. Egészséges táplálkozással. Mindenki számára ajánlatos hetente legalább egy böjtnapot tartani. A betegségek leküzdésének legősibb módszere a böjtölés volt. A böjtöt zöldséglével és frissen fogyasztott nyers zöldséggel is végezhetjük. mivel az eltérő emésztési idő következtében megerjedő gyomortartalom sejtmérgezést okoz. az egyensúly felborítását. A természetes életmódtól való eltávolodás. azt nekünk kell helyrehozni. Amennyiben életünket nem hozzuk összhangba a világ. fejezetben is említésre kerültek. Ekkor hajlamosak vagyunk arra. Az állatvilágban még ma is ez a leghatékonyabb módja a betegségek legyőzésének.80/434 aszimmetrikus kezelésnél áram csak az aktív elektróda és a földpólus között folyik. Az ember kizárólag akkor képes megőrizni az egészségét. de sajnos betegségek így is előfordulhatnak. Sokan azonban agyonetetik hozzátartozóikat. hanem a normál életvitel során is tanácsos. Ezzel viszont éppen ellenkező hatást érnek el. A természet nem tűri a túlzásokat. akkor kitesszük magunkat mindazon veszélynek. az a Sátánnak munkáját cselekszi az ő belsejében. az ne várja az isteni csodát. Aki a természet törvényeinek megsértése következtében megbetegszik. és tudatosan keresi a gyógyulás legmegfelelőbb módját. Ezen a napon csak gyümölcslevet és kevés friss gyümölcsöt fogyaszthatunk. Nem elég tehát elvárni a gyógyulást. A vitalitás visszaszerzésének több természetes útja is van. ha harmóniában él a természettel. amely az egyensúly törvényének megsértéséből ered. és akkor. valamit tenni is kell érte. ha mérsékletesen élünk. amely megszabadít bennünket a kínjainktól. a teremtés rendjével. aki több mint kétszer eszik naponta. A helyes táplálkozás nagyon fontos szerepet tölt be egészségünk megőrzésében. féltve őket a betegség alatti legyengüléstől. mert a gyógyuláshoz szükséges energia nagy részét az emésztés munkája köti le. Ez az életmód főleg a túltáplált emberek egészségét befolyásolja rendkívül előnyös módon. elősegítve ezzel a gyors gyógyulást. Betegségeink gyógyulását pedig nagymértékben elősegíti a szervezet tehermentesítése. hogy a sorsot hibáztassuk szerencsétlen állapotunkért. amikor a beteg már meggyógyult. amikor váratlanul beteggé válnak. Ha pedig azt akarjátok. Sokan akkor döbbennek rá.com . a luxuskalóriafogyasztás megszüntetésével a szervezet jelentős energiatartalékokat képes felszabadítani és a beteg helyre irányítani. és a helytelen életvitel törvényszerűen vezet a különböző betegségek kialakulásához. Csak akkor egyetek. amelyet némi akaraterővel az ember is képes végrehajtani. és soha betegséget nem fogtok látni. de semmiképpen ne alkalmazzunk zöldséget és gyümölcsöt vegyesen. a kondíció helyreállítását akkor is ráérünk elkezdeni. Mellesleg a böjtölés nem csupán a beteg embereknek használ. Aki felhagy korábbi önpusztító életmódjával. A természetes életmódon kívül az egészség megőrzésének nagyon fontos követelménye még a mérsékletesség. Sajnos ezt az egyébként nagyon eredményes módszert a civilizált társadalom szinte teljesen elfelejtette. (A két egyforma tűs elektróda közül az az aktív. amikor leáldozik. mert bizony mondom néktek. melyek közül a leghatékonyabbak a II. Amit mi rontottunk el. Isten egyébként sem segít olyan dolgokban. A történelem során az ember életfeltételeinek fennmaradásán túlmenően egészségének fenntartásáért is örök harcot folytatott. Néhány napos böjtöléstől még senki sem halt éhen. amikor a nap a legmagasabban áll az égen. a kilengéseket. Erre azonban hiába várunk. A mérsékletes táplálkozás egyébként nem csak betegség idején. az előbb-utóbb visszaszerzi korábbi egészségét. de az ember már méltóságán alulinak tartja. a Sátán pedig jó messzire elkerüljön benneteket. hogy ilyen primitív módszerekkel gyógyítsa magát. mert Isten egy esetleges beavatkozással nem fogja szentesíteni az egészségtelen életmód bűnét. János apokrif evangéliumában a következő intelmekkel próbálta Jézus rávezetni az embereket a helyes táplálkozási rendre: „Ne zavarjátok gyakori étkezésekkel az angyalok munkáját testetekben. hogy az emberi létnek nem elválaszthatatlan velejárója az egészség. és hosszú életetek Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Testünk és lelkünk harmóniáját csak akkor tarthatjuk fenn. hogy Istennek angyalai hangosan vigadjanak testetekben.

megszüntetve ezzel számos betegségünket. de ha éveken át folyamatosan isszuk. Különböző növények főzetét csak abban az esetben keverjük össze. fejezetben említett gyógynövényfőzet a belső használaton túlmenően a testen kívül elhelyezve is képes befolyásolni a szervezetet. este 8-tól hajnali 4 óráig. ha túl sokáig használjuk valamely gyógynövény főzetét. hogy a szervezetünkben az egyes gyógynövények lerontják vagy csökkentik egymás hatását.com . eltoljuk. hogy az egyes betegségekre javasolt gyógynövények nem csak javíthatnak. Ennek bizonyítására több olyan eset is szolgál. vagy közvetett hatásánál fogva rátölt a betegséget kiváltó telített meridiánunkra.5 ezreléke a teljes növényállománynak. A táplálkozástudománnyal foglalkozó szakemberek ugyanis rájöttek arra. de ronthatnak is a beteg állapotán. hogy nem mindegyik gyógynövény használ mindenkinek. hogy a gyógynövények nem leszakítva. ezért a legtöbb természetgyógyász nem ajánlja. További 150-et esetenként. amelynek az energiakisugárzása leginkább képes hatni a beteg szerv aurájára. hogy a javasolt növények hatást gyakorolnak ugyan a szervezetre. és reggelre megszűnt az évek óta tartó – orvosok által gyógyíthatatlannak nyilvánított – süketsége. a szervezet túltelítődésének veszélye. Az első. de közülük némelyik éppen ellenkezőleg befolyásolja a betegségért felelős meridián állapotát. Minél szélesebb a választék. vagy párnáját illetve matracát ezekkel a növényekkel tölti meg. a táplálékfelvétel fázisa. ha külön-külön meggyőződtünk mindegyik összetevő hatásosságáról. vagy megszárítva fejtik ki maradéktalanul a hatásukat. hársfavirágból. A legtöbb füvészkönyv egyáltalán nem említi. Egyes természetgyógyászok egyre nagyobb meggyőződéssel állítják. hogy a felhasznált gyógynövények aurája a lehető legkisebb mértékben sérüljön meg a feldolgozás során. összezavarjuk az egyes fázisokat. 620 ezer növény. Mivel könnyen előfordulhat az is. akkor fokozott vizelet-kiválasztást vált ki a szervezetben. készült teát.  Az energetikai úton történő gyógyítással kapcsolatban feltétlenül meg kell még említeni. kamillavirágból. kiválóan alkalmas a vashiány megszüntetésére. Az sem szerencsés dolog. déltől este 8 óráig tart. Ezért nem tanácsos reggel és délelőtt jelentős feldolgozást igénylő táplálékot magunkhoz venni. Ha valaki belefekszik abba a gyógynövénybe. annál kisebb a hatóanyagok felhalmozódásának. ahol a feltaláló egy különleges technológiai eljárással gondoskodik arról. Ugyancsak nem tanácsos este 8 óra. és apróra zúzva a testébe juttatná. A gyógynövények meridiánokra gyakorolt hatását támasztja alá az a tapasztalat. mert ezáltal felborítjuk a táplálék-feldolgozás rendjét. hogy az ajánlott gyógynövény tovább csökkenti az energiahiányos meridiánunk töltöttségi szintjét. de az általunk kedvelt gyógynövények főzetét felváltva igyuk. hanem élő állapotban. a másik nap bodzavirágból. hogy 2-3-féle gyógynövénynél többet alkalmazzunk egyszerre. Közülük mindössze 150-et használunk a napi gyakorlatban gyógynövényként. Ezen a téren szinte korlátlanok a lehetőségeink. Ezért a fitoterápia alkalmazása során az ajánlott gyógynövényeket akár tea. Ennek a kellemetlen hatásnak az elkerülése érdekében soha ne használjunk kellő szakértelem nélkül összeállított gyógynövénykeveréket. ha egyértelmű és jelentős javulást tapasztaltunk egészségi állapotunkban. Mária Treben -nek az „Egészség Isten patikájából” című könyv írójának a javaslata alapján ez a II.” Egyébként Jézus tanításai ezen a ponton szervesen beilleszthetők a tudományos kutatások legújabb eredményeibe is. Ennek alapján ma már olyan szabadalmi bejelentésekről is hallani. Egyik nap csalánból. mintha azt a gyógynövényt megszárítva. mivel ezzel lehetetlenné tennénk a szervezet salaktalanítását. hogy a szervezet az élelem feldolgozását három fázisban végzi. majd a napi ciklust a salaktalanítás fázisa zárja hajnali 4-től délig. Ennek egy konkrét példáját a svédcseppek alkalmazási módja szolgáltatja.81/434 lesz a Földön. Ebben az esetben valószínűleg az történik. akár fürdő formájában egyenként próbáljuk ki. Előfordulhat. kisajtolva. vagyis napnyugta után étkezni. és kizárólag akkor alkalmazzuk tartósan. amikor a beteg éjszakára svédcseppekbe mártott vattát dugott az olajjal bekent fülébe. de kívülről is képesek hatni a testmeridiánjainkra. Ennek ellenére ne mondjunk le a herbatea rendszeres fogyasztásáról. Ezt követi a felszívódás fázisa. Ez a 300 faj csupán 0. csipkebogyóból stb. akkor jóval intenzívebb hatást ér el. bokor és faféle él a Földön. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A csalántea pl. hogy egyes anyagok nem csak belülről.

Azok a távhipnózis útján küldött energiasugarak. májusi számában található (24-29.82/434 Kitűnő alternatív megoldás a zöld tea fogyasztása. A stúdióba érkezett levelekből ítélve a telekommunikációs úton szervezett szeánsz meglehetősen sikeresnek bizonyult. nem úgy mint annak az asszonynak. több ezer teljesen egészséges férfi egyszer csak elkezdett futkosni a vécére. Ennek a gyógymódnak egy speciális változata a Bach-féle virágterápia. hogy a páciens elé kirakják a jelentősebb vadvirágokról készült színes fotókat. hogy helyreállítsa a betegségért felelős meridiánok energiaegyensúlyát. Különösen előnyös a dohányosoknak. Az ottani lakosság évszázadok óta issza. Amennyiben a beteggel olyan jellegű vizet nyeletnek le. Vigyázni kell tehát a bioenergián alapuló gyógyító technikákkal. Ennél a módszernél különböző vadvirágok műszerekkel is kimutatható energiakisugárzását használják gyógyításra oly módon. mert ami az egyik embernek jó. és a „méhe lecsúszott”. akkor ez az elektromágnessel kezelt víz képes arra. mint a zöld tea. az egészséges embereknél éppen ellenkező hatást váltottak ki. majd egy varázsvesszővel kiválasztja a polcrendszerben elhelyezett anyagok közül azt. fluor. akkor már semmi mást nem kell tenni. magnézium. hogy méhsüllyedése van. A nagy nyilvánosság előtt zajló pszichoterápia alatt pl. cink. Ha a két görbe harmonizál egymással. és ezekből a beteg kiválasztja a számára legszimpatikusabbakat. 1988-ban Kaspirovszkij a kijevi televízióban távgyógyítást végzett eunézisben (ágybavizelésben) szenvedő gyerekek számára. Sokan nem is gondolnák. Egy angol mérnök pl. Egy nem mindennapi módszert kiragadva még a teleterápia sem használ mindenkinek. és kevesebb koffein van benne. több ezer különböző anyagot gyűjtött össze a laboratóriumában erre a célra. este nyugtató hatású. és ezzel megszüntesse a betegséget. Hasonló a helyzet más gyógyító eljárások esetén is. amelynek a kisugárzása harmonizál a beteg szerv aurájának energiasugárzásával. Finom. Cserzőanyagtartalma alacsony. A benne található polifenolok megindítják a rákos sejtek önmegsemmisítő mechanizmusát. ezért nem keserű. Reggel élénkítő. nappal szomjoltó. ezért hatékony fogyasztó szer. pedig nem volt rá szükségük. Szerencsére a vizelési ingeren kívül nem történt komoly bajuk. A kiválasztott nagy tisztaságú anyagot utána behelyezi egy saját maga által konstruált berendezésbe. és hatásuk leírása a Természetgyógyász Magazin 2003. hogy a különböző anyagok aura-helyreállító hatását ma már tudományos alapossággal felmérték. Előtte teljesen egészséges volt. hogy a másiknak is használ. A diagnózist követően a kiválasztott virágokból készült kivonatokkal végzik a gyógyítást. az nem biztos. ásványi anyagokban (kalcium. Zsíroldó hatása is van. A Bach által kiválasztott 38 virág színes fotója. oldalak. Nálunk kevesen ismerik a vörös teát. amelyek a beteg gyerekeket meggyógyították. Ilyen gyógyvizet azonban ma már mesterséges úton is állítanak elő úgy. Nem a zöld. mint a szárított teafű. hogy desztillált vizet különböző jellegű és rezgésszámú szubatomi energiával sugároznak be. réz) gazdag. voltak akikre károsan hatott. akkor 100 éven át rendelhetett volna reggeltől estig. Először megvizsgálja a beteg auráját. mangán. Ennek ellenére ez a gyógymód sem bizonyult mindenhatónak. Csak színes fénymásoló géppel érdemes kimásolni. melynek alapjait egy angol tudós. mint kiválasztani azt az ételt. Ez a módszer ma már annyira kifinomult. illetve a fekete teafű félig érlelt változatáról van szó. Edward Bach dolgozta ki az 1930-as évek elején. gyógynövényt vagy gyógyvizet. mert feketeKun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. mert a legújabb vizsgálatok szerint segít megelőzni a szájrákot. amely nagy mennyiségben tartalmazza az aura regenerálásához. Jóval több vitamint és ásványanyagot tartalmaz. ami tudományos alapossággal összehasonlítja az anyagból kiáramló energiasugárzás spektrumát a beteg aurájával.com . A rooibos egy dél-afrikai cserje zsenge hajtásaiból készül. amely képes a beteg meridiánjainak energiaegyensúlyát helyreállítani. Ha egy orvos ennyi beteget hagyományos úton akart volna meggyógyítani. hogy a kellő szakismerettel rendelkező természetgyógyászok a megnevezett virágok alapján meglehetősen pontos képet tudnak kialakítani a beteg szellemi. másnap reggel 300 ezer kis beteg ébredt száraz lepedővel. A vörös tea koffeinmentes. édeskés íze kedvező élettani hatással párosul. és ezzel az egészség helyreállításához szükséges anyagot. aki a világhírű parafenomén fájdalommentes szüléssel kapcsolatos előadását nézve hirtelen nyilallást érzett a hasában. Antioxidánstartalma lassítja az öregedést. és a gyakorlatban is alkalmazzák. pszichikai és fizikai állapotáról. Másnap az orvosok megállapították.

és vírusölő. Ebből következik. amely a fizikai testre áttevődve létrehozta a betegséget. amelyet a testbe juttatnak. és nem pedig vegyi úton. a valóságot jobban megközelítő magyarázat szerint a gyógyulás oka az. Egy másik. hogy a baktérium. Nem zárható ki az a feltételezés. hogy a hatóanyag energianyomokat hagy a hígításhoz használt alkoholban. és hozzákötődik a hígító anyaghoz. hogy az önszuggesztiónak szerepe lenne ebben a gyógymódban. Még ennél is kézenfekvőbb az a magyarázat. Ebben az esetben az a komikus helyzet állna elő. amiből az a következtetés vonható le. Ily módon akaratlanul is egy gyógyulást elősegítő pozitív programot ültetnek el a tudatalattijában. hogy minél nagyobb hígításban állítjuk elő a homeopátiás gyógyszereket. Különbség csak a hígítás mértékében van. amit kerülő úton. tehát a továbbiakban az alkohol lesz ennek a szubatomi energiaképletnek a hordozója. hanem az okot gyógyítja. hogy a homeopátiás szerek Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy a hivatásos orvosok gyógyeljárása a legtöbb esetben ugyanolyan hatást fejt ki a szervezetre. hogy a homeopátiás gyógyszer nem is a fizikai testre gyakorol hatást. Az étertest korrigálása maga után vonja a fizikai test gyógyulását is. Tehát minél kevesebb bennük az eredeti hatóanyag. amely ennek a gyógyító módszernek a megítélése terén tapasztalható. eltekintve a szintetikus előállítás következtében fellépő mellékhatásoktól. a homeopátiáról. annál intenzívebben gyógyítanak. mint a gyógynövények. Ezt az állítást látszik alátámasztani az a körülmény is. és ez egyértelműen cáfolja. Ezek után már az sem lenne meglepő. hogy neki ettől a szertől meg kell gyógyulni. amelyek leginkább hasonlítanak a beteg panaszaihoz. és ezzel szinte átprogramozzák az agyát. Ebben az esetben tehát az alkoholban tartósított kivonat készítése nem csupán a virágokra korlátozódik. képesek legyenek bármilyen gyógyító hatást kifejteni a szervezetre. Az állat ugyanis nem tud arról. így a gyógyító erő inkább az előző magyarázatban keresendő.) A Bach-féle virágterápiával rokon gyógymód az aromaterápia. a homeopátia tehát nem a testi tüneteket.83/434 fehérben használhatatlanná válnak. amelyeket a homeopátiával gyógyító orvosok sokszor egymilliomodnyi hígításban nyeletnek le a beteggel. A betegség gyógyításának. 150 kérdést tesznek fel a páciensnek betegségével kapcsolatban. A homeopátiás szerek azonban az állatokra is hatnak. hogy a homeopátia tulajdonképpen nem tesz mást. mint a természetes eszenciákkal történő gyógyítás kiterjesztése az összes növényre. modern tudományos eszközökkel kivitelezve ők is alkalmaznak. az immunitás kialakításának ezt a módját a hagyományos gyógyítás is elterjedten alkalmazza. amely az egészséges szervezet megbetegedését okozta. és nem az a néhány molekulányi idegen anyag.com . hanem az étertestet befolyásolja. Könnyen meglehet tehát. hogy ennél a Samuel Hahnemann német gyógyszerész által közel 200 évvel ezelőtt kidolgozott eljárásnál az autoszuggesztió váltja ki a gyógyító hatást. mint aktiválja a szervezet öngyógyító mechanizmusát. Sokak szerint lehetetlen. és tulajdonképpen ez az energiasugárzás gyógyítja áttételesen a beteg szöveteket. illetve olyan tüneteket vált ki. Speciális sugárzásával az ember éteri vázán javítja ki azt a hibát. mégis látványos és gyors javulás áll be az állapotában. A természetgyógyászok szerint a lépcsőzetes hígítás valamint az összerázás következtében fokozatosan leválik az étertest a hatóanyagról. Ezt a feltételezést támasztja alá az a tapasztalat is. hogyha kiderülne. ami tulajdonképpen nem más. hogy azok a gyógynövénykivonatok és vegyszerek. hiszen a védőoltások jelentős része ugyanezen az elven fejti ki a hatását a szervezetben. hogy a homeopátiával kezelő orvosok a gyógyítás megkezdése előtt kb. mivel a homeopátiás gyógyítás során legtöbbször ugyanazt az anyagot használják speciális hígításban. A gyógyszervegyészek szerint ugyanis a homeopátiában alkalmazott egymilliomodnyi vagy annál is kisebb hígítású szerek képtelenek mozgásba hozni a szervezet immunrendszerét. hogy a hivatalosan elismert orvostudomány ugyanazt az eljárást nyilvánítja kuruzslásnak. valamint a hiányzó anyagokat pótló gyógyszereken kívül a legtöbb szintetikus készítmény szintén energetikai úton gyógyít. Ennek az egyre divatosabbá váló tudományágnak azonban ma még nem eléggé tisztázott a hatásmechanizmusa. és ez okozza a bizonytalanságot.  Említést kell még tenni a természetes gyógyítás egy különleges módjáról. annál erősebbek. közvetlenül a forrásnál hat. mint ahogy azt jelenleg hisszük.

és rövid ideig tart. Ezt a folyamatot dinamizálásnak. és vibrátorral erősen összerázzák. amelyet Hahnemann vezetett be a vegyileg előállított gyógyszerekkel való gyógyításra. míg a homeopátiás szerek növelik az életminőséget. Ezért a kúra időtartama alatt ne együnk mentolos cukorkát. melynek hatása célzott. hanem a nyelvünk alatt szopogassuk el. Szinte nincs olyan betegség. hogy ezt a fajta gyógyszert olyan helyen kell tartani. Erre a működési módra vezethetők vissza a mellékhatásai is. inni. hogy a homeopátiás kezeléseknél minimális mennyiségű gyógyszert alkalmaznak. és újból 99 rész oldószerrel keverjük össze. A homeopátia lényege. hogy a szert 30-szor hígították 1/100-ra. Speciális előírás. akkor 2 CH erősségű szert kapunk. a kifejlesztésükhöz nincs szükség állatkísérletekre. hogy az alapszer 1 részéhez 99 rész oldószert adnak. eukaliptusz. az eredmény azonban egyre nyilvánvalóbbá teszi az allopátia kudarcát. hogy az orvostudomány jelenlegi álláspontja szerint az ellentétest kell a gyógyításra felhasználni. mikrohullámú sütő. hogy a kávé. fogat mosni. míg az allopátiánál a hatás agresszív. rádió. ne igyunk borsmenta. A homeopátiás szert óvjuk a tűző napfénytől. A természetes gyógymódok működési mechanizmusának megértése csak abban az esetben lehetséges. Ezt bizonyítja az a tény is. Ez a tömör meghatározás arra utal. ahol nem kell. ott hat.com . ahol mágneses vagy elektromágneses sugárzás nem érheti. A homeopátiás szerek szedése nincs étkezéshez és napszakhoz kötve. A cél mindkét esetben a betegség legyőzése. valamint a parfümök felfüggesztik a hatásukat. a mentol-. hogy nem váltanak ki allergiát. Ezzel szemben az allopátiás kezeléseknél nagy mennyiségű gyógyszert használnak. Többek között ennek tudható be. A „CH”-val jelölt hígítás úgy készül. elvonási tüneteket. és ilyen kenőcsöket. de ezek olyan erősek. hogy az áruk is viszonylag alacsony. de előtte és utána fél óráig nem tanácsos enni. és túl meleg. Jelen esetben ez az alapanyag latin neve mellett feltüntetett szám azt jelenti. amelyre ne készítettek volna homeopatikus gyógyszert. Tehát ne tegyük mágnes. a hagyományos gyógyszerekhez hasonlón forgalmazzák. hogy Hahnemann és követői a kúrák során szinte kizárólag a D 30-as hatványt alkalmazták. hogy csak kutatási célokra használják. Sőt a legtöbb homeoterapeuta azért alkalmaz legalább harmincszor 1 : 10 arányban hígított szert. vagy potencirozásnak nevezik. amely mindenhol hat. ott is. Ennek oka. Arra azonban ügyeljünk. A többségét tablettázva. és szelíden zajlik le. mint vegyületnek semmi szerepe sincs. Az ily módon energetizált folyadékot 1 CH-val jelölik. Az eredmény is különböző. hogy a homeopátiás szereket egészséges embereken próbálják ki. A homeopátiás szerek száma ma már meghaladja a 3000-et. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. már nem anyaggal dolgozik. Ez a két irányzat tehát merőben különbözik egymástól. Hahnemann mindkét kifejezést görög eredetű szavakból alkotta meg.84/434 hatásmechanizmusában a kiindulási anyagnak. Ennek alapján belátható. A gyógyszertárakban 30 CH-nál erősebb homeopátiás szereket nemigen árulnak. Amennyiben tabletta formájában forgalmazzák a szert. hogy a hasonlót a hasonlóval. ne nyeljük le. illetve túl hideg helyre se tegyük. hanem a hatványozás. Sokak számára nem elhanyagolható szempont. Ráadásul a hagyományos gyógyszerek csökkentik a beteg vitalitását. márpedig kémiai tanulmányainkból tudjuk. Léteznek „M”-el jelölt 1/1000 hígítású homeopátiás szerek is. balzsamokat se használjunk. Erre utal az allopátia elnevezés is.és kámfortartalmú anyagok. televízió vagy számítógép közelébe. míg az allopátia szerint az ellentétest az ellentétessel kell gyógyítani. ha tisztában vagyunk a gyógyítás alapjaival is. hogy a homeopátia lényege nem a hígítás. Nagy előnyük még ezeknek a szereknek. hogy a 23. mivel a benne elnyelődött specifikus energiahullám a száj nyálkahártyájáról szívódik fel leghatékonyabban. Ha ebből elveszünk 1 részt. A homeopátia alkalmazása során a gyógyulás maradandó. A „tudományos” alapokon álló hivatalos gyógyítás szoros értelmezési összefüggésben áll a homeopátiával. csupán a céljaik egyeznek meg.illetve fodormenta-tartalmú teát. hogy a két gyógyítási irányzatot jól elkülönítse egymástól. hogy biztos legyen benne. 30 dinamizálással. A hagyományos vegyszeres gyógyszerek közé se rakjuk. mert ez megzavarja a benne elnyelődött szubatomi energia struktúráját. ahol kell. Ennél is nagyobb hígítást alkalmaznak a centizimális rendszerben. gyógyszerfüggőséget. hatvány után már egyetlen molekula sem marad az eredeti anyagból az alkoholban.

Ha a szer hatása csökken. hogy mi a tünetek oka. Ez a mérgezésnek is beillő szisztematikus vegyszerezés előbb-utóbb legyengíti a szervezetet. A test és a lélek kapcsolatának helyreállítása nélkül pedig nincs végleges gyógyulás. elsatnyulását fogja előidézni. Miután minden tudományág az önmaga által megszabott törvényszerűségek alapján tevékenykedik. szellemi egységben vizsgálja. hogy a testet állandó nyugtalanságban tartó stressznek mi a kiváltó oka. Ezáltal a beteg nem csak tünetmentessé válik. és kellemetlen mellékhatások sorozatát váltja ki. Nem a betegséget kezeli sablonok szerint. csillapítják a fájdalmakat. hogy a betegre már nem tud figyelni. csupán a panaszai enyhülnek. és a gyakorlattal összhangba hozva törvénnyé vált. Ebben az esetben még a betegség súlyosbodása is várható. és akkor véglegesen megoldódna a probléma. és sikeresen kelti a tudományosság látszatát.com . Ezzel szemben az allopátia nyugtatókat javasol erre a betegségre. Ami nincs. Ez a helyzet több okra vezethető vissza. hanem a betegséget kiváltó ok megszüntetésére törekszenek. Ennek megfelelően az új tanok hirdetőit rebellis lázadóknak tekintik. csak elkábítják a szervezetet. mivel a beteget testi. hogy az allopátiás módszer az évezredek során rendkívül kifinomulttá vált. amely képes arra. A gyógyításnál tehát azokat a lelki okokat kellene megszüntetni. és olyan retorziókban részesítik őket. Az első problémánál a legcélravezetőbb természetes gyógymód a hipnózis lenne. és mellékhatásoktól mentes gyógyulást eredményeznek. hanem végleg meggyógyul. és ezek közül a gyógyszergyártó lobby profitérdekeltsége csak másodlagos szerepet tölt be. forradalmi kihívásnak számít. és nem veszi tekintetbe a lélek egészségre gyakorolt hatását. Ezzel ellentétben a homeopátia és más természetes gyógymódok nem a tünetek kezelésére.85/434 A kórokozót megtámadó. hogy közvetlen kapcsolatba lépjen a lélekkel. Ennek kompenzálására újabb és újabb szereket írnak elő. Az allopatikus gyógyszert tehát szabályos időközönként újra és újra be kell adni a betegnek. Ha egy kezdeti feltevés elméletté válik. mert ha az amúgyis gyenge lábboltozatot betéttel támogatjuk. majd a szervezetet egy méregtelenítő kúrának kellene alávetni. hogy a vitalitását visszaszerezhesse. így nem helytállóak a reá épülő teóriák és törvények sem. Az allopatikus gyógymód mint hipotézis a kezdeti látszateredmények alapján teóriává alakult. ezért egy olyan módszer bevezetése. lelki. az pedig nem szorul gyógyításra sem. hogy a gyomorfekély fő kiváltó oka a stressz. amelyek a stresszt előidézték. Ugyanakkor a figyelmen kívül hagyott ok egyre nagyobb erővel munkálkodik a szervezetben. A lélek figyelmen kívül hagyásának egyik példája a gyomorfekély jelenlegi gyógyítási módja. de ez a gyógymód nem törődik azzal. Egy idő után már a felemelt gyógyszeradag sem használ. hogy a materialista alapokon álló hivatalos orvostudomány ma még mereven elutasítja a lélek létezését. Ezek a módszerek végleges. hanem a beteget. Az allopátia kudarcának másik kiváltó oka. vagy törvény lesz belőle. és a továbbiakban az öngyógyító mechanizmus gondoskodhasson a végleges gyógyulásról. hogy elvegyék a kedvüket a fennálló rendszer szétzilálásától. Sajnos a szervi bajok gyógyítása esetén sem jobb a helyzet. Az orvostudomány ma már felismerte. akkor már csak a gyakorlati alkalmazhatóságától függ. nem lehet aktivizálni a szervezet öngyógyító mechanizmusát. Ahhoz. A hivatalos gyógyítás megingathatatlansága főleg annak tudható be. de megmarad az ok. hogy az allopátiás kezelés hamis hipotézisen alapul. Egy lúdtalppal küszködő betegnek pl. hogy ez a helyzet megváltozzon. amelyek nem szüntetik meg a kiváltó okot. és kiderítse. fel kellene ismerni. így szervezete beáll az orvos által elrendelt kemikáliákra. Ellentétes szert alkalmazva megszűnik a tünet. ami végül krónikussá teszi a páciens állapotát. amely ellenkezik a korábban felállított törvényekkel. ezért még erősebb hatású szereket kell alkalmazni. vagyis ellentétes hatású szert használva a kellemetlen tünetek gyorsan megszüntethetők ugyan. akkor azonnal újra jelentkeznek a tünetek. ezért a beteg gyógyszeradagját folyamatosan növelni kell. Az utóbbi esetben célszerű lenne előbb akupunktúrás kezeléssel megerősíteni a lábboltozatot tartó izomzatot. Ennek a gyógymódnak az általános bevezetését Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. lábboltozatot támasztó betétet ír fel az orvos. Manapság a gyógyítás annyira leköti az orvos minden energiáját. A homeopátia holisztikus módszer. Ennek a módszernek a széleskörű elterjedését és az orvosi egyetemeken való tanítását azonban meggátolja az a helyzet. ennek ellenére az allopátia mint hivatalos gyógymód továbbra is rendíthetetlenül őrzi a szerepét. hogy elvetik. amellyel sohasem fog meggyógyulni. akkor ez a folyamatban részt vevő izomcsoportok további gyengülését. hogy kizárólag a testtel foglalkozik.

és legnagyobb érdeme. hogy a vízgyógyászat Priessnitz által kidolgozott módszereit továbbfejlesztette. A hideg és a meleg vizes kezelés általa felismert fő előnye.  A természetes gyógyítás fizikai módszerekkel művelhető területéhez tartozik még néhány gyógymód. A Kneipp által különböző betegségekre javasolt hideg és meleg vizes lemosás. A hővel történő reflexzóna-ingerlés legegyszerűbb módja a vízkúra. A gőzölő kamrák és a hideg vizes medencék építése azonban rendkívül költséges és helyigényes. A hideg zuhanyt már az ókorban Hippokratész is ajánlotta. így Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. élénkíti az anyagcserét. ami lehetővé teszi a bőrpórusok tisztulását. és tudományos alapokra helyezte. hogy a beteg számára rendkívül kényelmes. csupán néhány tablettát kell lenyelnie. hogy hatékonyan szabályozza a vérkeringést. borogatás. gyógynövényfőzettel való inhalálás (fejgőzölés) valamint fürdőés zuhanyterápiák nagy előnye még. A XX. század végére a Kneipp-féle vízkúra visszaszorult. Ráadásul a gyógyítás felelőssége is az orvost terheli. Az allopátiás kezelés fennmaradásának erős támasza még. így bárki számára nyitva áll a gyógyulásnak és a szervezet edzésének ez a nagyon egyszerű. Tudományos munkásságára az egész világ felfigyelt. Ez a hitetlenség azonban az orvosokon kívül a páciensekre is jellemző. felfrissíti az idegrendszert. ezért nem mindenki engedheti meg magának.com . amelyet a művelői tanúsítanak a világot fenntartó és működtető erőkkel szemben. a kúra költségeit pedig a társadalombiztosítás fedezi. sőt végleges gyógyulást eredményezett. a testben rekedt mérgek bőrpórusokon való távozását. Ennek oka.86/434 akadályozza. Mint tudjuk a reflexzónákra nem csupán mechanikus úton. A hideg vizes pakolás ugyanis csak a test túlhevülését akadályozza meg. hogy a szervezet természetes úton. A Kneipp-féle vízkúra módszerei viszont otthon is alkalmazhatók. fokozott hőkeltéssel pusztítsa el a vírusokat. olcsó és hatékony módja. amelyeknél a vízkúra valamint a kezelést követő ledörzsölés huzamosabb alkalmazása ugyanolyan tartós. pakolás. hanem a meridiánok moxás kezeléséhez hasonlóan hővel is lehet hatni. amelyek meggátolják. Az allopátia alacsony hatékonysága tehát a hibás alapokon kívül arra a nagyfokú rugalmatlanságra is visszavezethető. Létezését azonban azok az esetek támasztják alá. Nem okoz szövődményeket. de az akkori technikai lehetőségek következtében nehézkes volt ennek a módszernek a kivitelezése. mint a reflexzóna-kezelések. és nem állítja le a szervezet önvédelmi mechanizmusának működésbe lépését. Ezzel szemben a természetes gyógymódok esetében a betegnek tevékeny szerepet kell vállalnia a gyógyulás folyamatában. és feldolgozatlan. mert tudományos módszerekkel ma még nem mutatható ki a szubatomi energiarészecskék létezése. A hirtelen hőmérsékletváltozások reflexzónákra illetve meridiánvezetékekre gyakorolt stimuláló hatása csupán hozzájárul a gyógyuláshoz. melynek az egész világon elismert élharcosa Sebastian Kneipp bajor orvos-pap volt. ami szintén az allopátia malmára hajtja a vizet. hogy a betegsége enyhüljön. mint a lázcsillapítók használata. és eredményessége csak hosszabb távon figyelhető meg. így nem kell számolnunk semmilyen mellékhatással. és máris elviselhetővé válnak a fájdalmai. általános alkalmazása ma már csak a német nyelvterületre jellemző. Hatékonyság szempontjából a Kneipp-féle vízkúra legeredményesebben hasznosítható módszere a váltott hőfokú vízzel történő zuhanyozás. és tanai mind a mai napig fennmaradtak. és hivatalos elismerés hiányában a költségek is őt terhelik. A hideg vizes pakolás pl. a testben felhalmozódott méreganyagok bőrön keresztül történő távozását is. Ennek a minden bizonnyal fellépő gyógyhatásnak a mértéke és pontos működési mechanizmusa mind a mai napig ismeretlen. hogy a sokkszerű hőkezelésen kívül megizzasztja a testet. Kneipp a múlt század közepén élt. Ma már minden fürdőszobában található hideg és meleg vízzel egyaránt üzemeltethető zuhanykar. Nem kell fáradoznia azért. hogy a gyógyszeres kezeléssel ellentétben nem mérgezik a szervezetet. hogy időközben elterjedt a finn szaunázás módszere. még ma is a leghatásosabb módja a lázcsillapításnak. hogy a hivatalos gyógyászat tagadja a szervezet működését fenntartó meridiánrendszer létét. melynek nagy előnye. módszerei futótűzként terjedtek a világ minden részébe. ezért Kneipp módszereinek hatásosságát kizárólag élettani alapon értékelte. és erősíti az egész szervezetet. Mivel a múlt századi Európában szinte teljesen ismeretlen volt a kínai akupunktúra és a reflexzóna-terápia. amelyek feltehetően szoros kapcsolatban állnak a reflexzóna-kezeléssel.

Ha a vízvezeték-hálózat nyomása túl nagy. elhúzott függönyök mellett végezni. de előfordulhat az is. A Kneipp-kúra nem alkalmazható mindenkinél. akkor a gerincoszlopra ne irányítsuk rá a hideg zuhanyt. mivel a langyos víz csak elbágyasztja a testet. Itt azonban célszerű hátulról. a saroknál kezdeni a kezelést. hogy ezek a módszerek a talpreflexológia hatásmechanizmusa alapján fejtik ki jótékony hatásukat. Mellesleg sokat javít a mellek feszességén az is. ami el tudná indítani az öntisztulás folyamatát. akiknek a hajszálerezete beszűkült. ugyanezen az útvonalon menjünk vissza. ami megóv bennünket ettől a veszélytől. és a hideg vízben taposást. A kúrát fokozatosan előrehaladva végezzük. naponta kell folytatni. mert a hideg bőrre hideg víz nem folyatható. Télen. mert hamar hozzászokik a szervezet.com . és emiatt borzonganak a hideg víztől. és semmilyen gyógyhatást nem vált ki a szervezetből. ami fokozatosan kimossa a húgysavkristály. Amikor a bőrünk kellően átmelegedett. A váltott hőfokú vízzel elölről és hátulról történő zuhanykezelést összesen 10 percig végezzük mindkét lábon. Mindezt többször megismételve kb. hogy oldalról is érje a bőrünket a víz. majd száraz törölközővel erőteljesen dörzsöljük le a vizet a bőrfelületről. hogy ne fröcsköljük össze a fürdőszobát. nyissuk meg jobban a hidegvizes csapot. és megisszuk. Nőknél a váltott hideg-meleg vizes kúra alkalmazása azzal a járulékos előnnyel is jár. bármikor alkalmazzuk. Kneipp ennek a terápiának a hatását szintén élettani alapon értékelte. a harmatos fűben való járást. ajánlatos a kezelést zuhanyzófülkében. Ennek súlyos megfázás lehet a következménye. Utána zárjuk el a meleg vizet. ellenségei egyik módszerét sem gúnyolták ki annyira. annál biztosabbak lehetünk a kúra hatékonyságában. végül a balkaron fejezzük be. Ezt a kúrát 3 hónapon át.és melegszabályozó gombjaival állítsunk be olyan hőfokú meleg vizet. mert ez túl erős ingert vált ki. Ezt követően a sarkunkra folyassuk a vizet. hogy az illető sokkot kap. ma már azonban mindenki számára egyértelmű.” Amennyiben a szervezet telítődött a helytelen táplálkozásból eredő mérgekkel. Érdekes. hogy a bőrünk legyőzhesse a nagy hőmérsékletkülönbségből eredő kezdeti viszolygást. Amikor szervezetünk megszokta (sőt megkedvelte) a térdzuhanyt. és vissza. akkor folytassuk a kúrát combzuhannyal. és folytassuk a kezelést ugyanúgy kb. ha 1 pohár vízbe belekeverünk 1 evőkanál kovaföldet.és mészlerakódásokat. bárkinek a segítsége nélkül. Ezután már végezhetünk egésztest-zuhanyt is. majd a vádlin keresztül a térdhajlatig. mivel a kitáguló hajszálerekben intenzív véráramlás indul meg az izületeken át is. Később bebizonyosodott ennek a gyógymódnak a hatékonysága. hogy a Kneipp által javasolt váltott hideg-meleg vizes kúrát otthon. aminek leghatékonyabb módja a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. és ez csökkenti a kúra hatékonyságát. és az utókor már így vélekedett erről: „Ha Kneipp semmi mást nem adott volna az emberiségnek. majd áttérve a bal lábra folytassuk az alhas környékén.87/434 semmi akadálya annak. A zuhanykarból kifolyó. Különösen előnyös ennek a kúrának az alkalmazása reumás és köszvényes megbetegedések esetén. mint a mezítlábjárás által kínálkozó gyógyulási lehetőséget. akkor a zuhanykezelés már nem képes olyan erős reakciót kiváltani. fél percig. hogy nyitott ablaknál végzett tornagyakorlatokkal kombinálva megőrzi a bőr és a mellek rugalmasságát. hogy a csaptelep hideg. A vízgyógyászaton kívül Kneipp igen gyakran alkalmazta betegeinél kiegészítő gyógymódként a talajon való mezítlábjárást. hogy annak idején éppen ez a módszer váltotta ki a legnagyobb értetlenséget az orvostársadalomból. Először az alsó lábszáron illetve a térden végezzünk zuhanykezelést oly módon. amelyet a bőrünk még éppen el tud viselni. A zuhanykezelést mindig a jobb lábon kell elkezdeni. hogy a zuhanykezelést mindig hideg vízzel fejezzük be. A Kneipp-féle zuhanykezelést hetente maximum három alkalommal végezzük. már ezzel is elég érdemet szerzett volna magának. A kúra kezdetén viszont mindig meleg vizet kell használni. mert törölközéskor a bőr erőteljes dörzsölése következtében felélénkül a vérkeringésünk. Ne erőltessük a hideg vizes zuhanyt olyan személyeknél. mint a mezítlábjárást. egészen a combunk kezdetéig. Nyáron viszont a kúra megkezdése előtt folyassuk ki a csőhálózatból a felmelegedett vizet. Ebben az esetben a vízsugarat egészen a derekunkig irányítsuk úgy. legalább 38-40 °C-os vizet a lehető legnagyobb nyomással folyassuk a lábujjainkra. ha 14-16 °Cnál hidegebb a csapvíz. és a minél nagyobb hatékonyság érdekében tartsuk be az előírt koreográfiát. Minél jobban kipirul a bőrünk. Ügyeljünk arra is. Ebben az esetben drasztikusabb ingerre van szükség. majd lassan irányítsuk a lábfejen és az alsó lábszáron keresztül a térdre. 2 percig végezzük. A megfázástól nem kell tartanunk.

hogy kompenzálja a lehűlést. Ugyancsak nem szabad közvetlenül étkezés után.agyag. Az ülőkúra hatékonyságának egyértelmű jellemzője még az étvágy fokozódása és a közérzet javulása. ami elősegíti a tisztulást. Ha az ülőfürdőt az előírásoknak megfelelően végezzük. törjük össze. ha rajta hagyjuk az inget vagy télen egy pulóvert is. mert a kellően át nem melegedett emésztőrendszert nem lehet terhelésnek kitenni. hanem tegyenek a talpuk alá forró vízzel töltött gumitömlőt. hanem fokozódik az emésztőszervek tevékenysége is. 30 percig. Ne aggódjunk amiatt. hogy beleülve a köldökünkig érjen. amely a bőrpórusokból távozó toxikus anyagok következménye. Az intenzív véráramlás következtében nem csak a hideg víznek kitett testrész kezd el melegedni. Ily módon a helytelen táplálkozásból eredő renyhe bélműködés felfokozódik. vagyis abban a testrészben. A kúrát hetente kétszer végezzük max. Hatékonyabbá tehetjük a bélmozgást. Ennek biztos jele. azok ne alkalmazzanak meleg lábfürdőt. Felső testrészünk melegen tartásához elég. és a homoktól. Az apró kavicsoktól és más szennyező anyagoktól mentes port töltsük fa. mert ha a lábunkat egész idő alatt melegen tartjuk. Ennek lényege. amennyi a teljes kúrához elegendő. hogy a kúra után lefeküdjünk. üvegcserepektől és egyéb szennyeződésektől mentes talajból kiveszünk annyit. a szervezet mérgektől való fokozatos megszabadulását.vagy üvegedényekbe. ha fürdés közben egy puha pamutkendővel dörzsöljük az alhas környékét. hogy a föld ugyanazokat az ásványi anyagokat tartalmazza. és az egyszer már felhasznált sarat frissel összekeverve se rakjuk újra a betegre. a szervezetéből távozó mérgek és egyéb tisztátalanságok következtében megnő a vitalitása. kiszívja a mérgeket a gennyes gócokból. ami elengedhetetlenül szükséges a teljes gyógyuláshoz. az ujját és a derékrészt pedig feltűrjük. hogy egy műanyag mosóteknőbe annyi hideg csapvizet engedünk. elősegíti testszöveteink természetes állagának visszanyerését. amelyet hideg vízbe merítettünk. eléje pedig egy meleg vízzel töltött lavórt teszünk a lábunknak. valósággal felfrissül tőle a szervezetünk. hogy a testünk minél előbb felmelegedjen. és ha megszáradt. Ha nincs módunk rá. A bélrendszer ugyanis az alhasban található. így az intenzív véráramlás másodlagos hatásaként a mérgezésért leginkább felelős emésztőrendszerben megindul a bélműködés. Ebben az esetben ugyanis a méreg-felhalmozódások következtében a test különböző részei gyulladásba jönnek.70 cm mélyen.com . de jó hatással van a vegetatív idegrendszerre és a csontvelőre is. akkor jó helyette a sár is. sódertől. Ugyanakkor a melegen tartott lábból is megindul a véráram felfelé. és használat után dobjuk ki. A kiszedett földet napos helyen terítsük szét egy nagyobb csomagolópapíron. amelyek az emberi testben is jelentős mennyiségben megtalálhatók. és végezzünk fizikai munkát. Közvetlenül a fürdő után ne együnk még akkor se. Az ülőfürdő legegyszerűbb kivitelezési módja. ha hirtelen megjött az étvágyunk. de ha nem tudunk tiszta agyaghoz jutni. hogy a kúra időtartama alatt állandóan legyen kéznél forró víz. akkor nem lesz semmi bajunk. hogy a hideg víztől megbetegszünk. hogy a törzsünket tartósan hideg víz alá merítjük. így kisugárzása jótékony hatást gyakorol a szervezetre. ezért gondoskodjunk róla. a fürdővíz tetején pedig zsíros váladék található. míg a felső testrészünket és a lábunkat melegen tartjuk. tisztítja a fekélyeket. Ennek a legegyszerűbb előállítási módja. tályogokat. A lavórban levő víz melegen tartása utántöltéssel biztosítható. vagy felmelegített téglát. ami csak iszappakolással szüntethető meg. Utána a hideg vízbe mártott pamutkendővel dörzsöljük át az egész testünket. hogy leásunk a földbe kb. Az iszappakolás fokozott hatása valószínűleg annak tudható be. hogy lágy vajhoz hasonló állagú legyen.88/434 hideg ülőfürdő. Ezáltal a beteg megkönnyebbül. Az iszap lelohasztja a gyulladásokat. amely tovább fokozza a hatást. gyökerektől. Az iszapterápia céljára legalkalmasabb az agyag. A jól összedolgozott masszához annyi vizet adjunk. a gyógyuláshoz még erősebb ingerre van szükség. a gyomor kiürüléséig elkezdeni a kúrát. Akinek a lábai visszeresek. majd rostáljuk át. Krónikus mérgezés esetén már nem használ az ülőfürdő sem. hogy ne érjen bele a vízbe. és felhasználás előtt a szükséges mennyiséget áztassuk be hideg vízbe. hogy a kezelés után székelési inger lép fel. Ennek hatására a felső testrészünkből intenzív véráramlás indul meg a hideg víznek kitett szervek irányába. akkor jól öltözzünk fel. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A föld illetve az agyag tárolásához ne alkalmazzunk műanyag vagy fémedényt. jótékony hatása már a kúra kezdetén jelentkezik. a rothadásnak indult testfelületekből. majd vastag takaró alá bújva pihenjünk le.

illetve a kezektől kiindulva a törzs irányába. hogy hatékonyabb legyen a kezelés. Az ágy derékrészére fektessünk keresztbe egy kb. Amennyiben a beteg súlyos állapotban van. Ennek Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. így jelentős mértékben felgyorsítja a toxikus anyagok kiválasztását.89/434 Az iszappakolás felhelyezése előtt borítsunk az ágyra egy műanyag lepedőt (PVC. lábra. de sikerrel alkalmazzák pszoriázis. hogy az iszappakolás hatékonysága kétszerese a gyógyvízzel elérhető javulásnak. naponként váltva a két olajat. hanem más beteg testrészekre is (pl. fülre. ciszták visszafejlesztésében szintén eredményes volt. Erre helyezzünk rá 3-4 réteg újságpapírt. míg a másik részüknél csak az iszapból kiszüremlő vizet engedték érintkezni a bőrükkel. kézre. A kezelés időtartama: fél óra. végül a plédet. majd tekerjük derekára a vásznat. ezért nem csupán az izmokra és az ízületekre gyakorol jótékony hatást ez a masszázs. vagy felmelegített téglát. Ezek a testtisztító terápiák természetesen csak akkor képesek kellő hatást kifejteni. szemre. A nyers káposztalevélnek a gyulladásokon túlmenően gennyes sebeknél is erős tisztító hatása van. Egyes betegségeknél (pl. Miután a mogyoróolaj serkenti a szövet fejlődését. és kenjük rá kb. hanem a bőrforradásokat is eltünteti. A sár feltapasztására szolgáló pamutkendő csak meleg vízben történő alapos átmosás után használható újra. ami gondoskodni fog a kezelt testrész hőszigeteléséről. és bizonyos esetekben a lábak dagadása. hogy megvédje az elsározódástól. amíg meg nem szárad. Bizonyos esetekben jó eredményt érhetünk el a Cayce által javasolt mogyoró. Az iszapkezelés után zuhany alatt mossuk tisztára testünket. amíg a betegség el nem múlik. 40 cm széles és 1. A végtagok bedörzsölését a lábaktól. A terápia végén az iszap kitakarítja a betegből a tisztátalanságokat.5 m hosszú vastag pamutanyagot (pl. sőt a magas vérnyomás leküzdésében is. Mindaddig hagyjuk rajta. Az iszap víztartalmával kezel betegeknél sokkal rosszabb volt a gyógyulási arány. ha a belső felületét mézzel megkenjük. A végtagokra nagyon hatásos a reszelt almából vagy főtt lenmagból.vagy polietilénfóliát). gyerekeknél 2 óra. köszvény és vesekövek ellen is. amely belsőleg tisztítja az epehólyagot és serkenti a májat. Keverjünk össze kétharmad rész agyagot egyharmad rész mézzel. ha nyílt sebre helyezzük. A pattanásos arc kezelésére is igen hatékony az agyagkúra. A Ben Gurion Egyetemen végzett kutatások során térdizületi artrózis gyógyítására használták az iszapot. akik közvetlen iszappakolást kaptak a térdükre. naponta ismételve. Azok a betegek. hogy a hajról könnyebben el tudjuk távolítani. 2 cm vastagon az iszapot. A fejre helyezett masszát célszerű finom gézbe csomagolni. a tehéntúróból készített pakolással pedig a vizenyőt húzzák ki a végtagokból. A kezelés időtartama felnőtteknél 3.com . több mint 70%-ban számoltak be jelentős fájdalomcsökkenésről. A műanyag fóliára terítsünk egy kevésbé kényes használt pamutlepedőt. Cukorbetegség kezelésénél tiszta faszenes pakolást szoktak alkalmazni. Ugyancsak ajánlatos gézbe csomagolni a sarat. szemölcsök. és jól betakarózva pihenjünk le. Fektessük a beteget az iszaprétegre. s vastagon kenjük az arcunkra. fejre). vakbélgyulladás. vastagbélgyulladás.és kámforolajos masszázzsal is. Intenzívebbé válik a tisztulás hagymával kevert burgonyapakolással. gyomorfekély. A törzs körültekerése után helyezzünk a beteg talpára egy forró vízzel töltött gumitömlőt. Közülük csupán minden harmadik fájdalmát enyhítette a kezelés. Ezután tegyünk az újságpapírra egy akkora pamutvásznat mint a pléd. ízületi gyulladásnál) apróra vágott vöröshagymát vagy összezúzott faszenet is kevernek a sárba. A betegek egyik részénél holt-tengeri iszappakolást helyeztek a térdükre. A ricinusolajos borogatás az anyajegyek. A vöröshagyma-zúzalékból készített pakolás a hörgők tisztítására jó. rakjuk fel a hasára az előírt vastagságú iszapot. Ez a naponta néhány órán át alkalmazandó egyszerű és olcsó eljárás igen hatékonynak bizonyult a gyomorhurut. behegeszti a sebeket és megnyugtatja az idegrendszert. A tévedhetetlennek bizonyult látnok regeneráló kúrái közül talán a legnagyobb sikert a ricinusolajos borogatással aratta. ha abbahagyjuk a szervezet mérgezését. A borogatások után célszerű a betegnek olívaolajat adni. utána az újságpapírt. összehajtogatott plédet). akkor az iszappakolást óránként fel kell frissíteni. Még intenzívebbé tehetjük az előzőleg megmosott majd szárazra törölt káposztalevél hatékonyságát. lehetőleg lefekvés előtt végezzük. hogy a beteg ne izzadjon meg az ágyvédő műanyag lepedőn. epehólyag-gyulladás. illetve a derékra tehető. Napjainkra az is kiderült. és eltávolítjuk a bélcsatornából a lerakódásokat. illetve zöld káposztalevekből készített borogatás is. és a kezelés 6-8 órán át is végezhető. Az iszap nem csak az emésztőrendszer környékére.

com . ahol a kúraszerű néhány órás szaunafürdőt naponként adagolt B3 vitamin. A kezelés teljes időtartama alatt csupán gyümölcsöt. hanem fokozódik a hormontermelés is. melyek a bőrpórusokon át. 15 perces felmelegedést követő lehűtés (hidegzuhany. Ezáltal nem csak víz. se közben ne igyunk folyadékot. hanem sok salakanyag is bekerül az erekbe. és csak utána elkezdeni a kúrát.és iszapkúrák nagy hatékonyságát az teszi lehetővé. hogy se előtte. hogy ebben az esetben a testmérgek nem csak a szokásos úton ürülnek ki. hogy a fürdő. ha ásványvízzel hígított gyümölcslevet iszunk. mind az agyagpakolás megkezdése előtt beöntéseket kell végeznünk testhőmérsékletű kamillateával. Ha előtte sokat iszunk. és csökken az infarktus kockázata. amelyeknek a hatásmechanizmusát még csak most kezdjük megérteni. csökkenti az allergiát és fékezi a gyulladásos folyamatokat. hogy Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. amelyek híres gyógyfürdők vizében található ásványi sókat tartalmazzák. A hörgők kitágulása jót tesz az asztmának. Az izzadás. és félórás tüdőtágító futás egészíti ki. alkohol és kávé fogyasztása. Ez a max. besűrített formában. és ma már több kutatóintézetben is próbálják megfejteni ezeknek a szertartásoknak a lényegét. Az immunglobulin szaporodása véd az influenzától is. A véráramlás fokozásával és az izzadságmirigyek által keltett víz elpárologtatásával próbálja a bőr +42 °C-os hőmérsékletét +37 °C-ra visszacsökkenteni. valamint a dohányzás is. rostos táplálék fogyasztása mellett is képes a szervezet teljes megtisztítására. A törzsi közösségekben élő sámánok a gyógyfüvek gyűjtésén és alkalmazásán túlmenően egy-egy súlyos betegség esetén szertartásszerű varázslattal űzték ki a „gonoszt” a testből. nehogy a hideg víz fokozza a fájdalmat. hogy gondoskodjunk a szervezet átöblítése során eltávozó tápsók és vitaminok pótlásáról. A kb. A civilizált világ sokáig vallási hiedelemnek. hogy sok vért küld a perifériára. Eközben szaporábbá válik a pulzus. hogy „megszívja” a szöveteket. Utána viszont bőséges folyadékot kell fogyasztani. gyümölcslevet. amelyből próbálgatás útján válasszuk ki magunknak a leghatásosabbat. azaz a végtagokba és a bőrbe. A finn szauna oly módon fejti ki hatását. 3 hetes kúra könnyű. Szaunázásnál ügyeljünk arra. illetve a vizelettel távoznak. ami javítja az izomzat és az agy teljesítőképességét. Az izzadás során ugyanis besűrűsödik a vér. Végezetül megemlíthető még. hideg tóba merülés) szintén frissítő és serkentő hatású. Egyes tudósok azonban felfigyeltek a sámánikus gyógyítások hatásosságára. A szélsőséges hevítés és lehűtés hatására testünk nem csak megtisztul. propoliszt és gabonamagvakat ehetünk csíráztatott. hogy a test méregtelenítő szervei jobban eltávolíthassák a vér által leadott méreganyagokat. mert megnő az antitestek száma. és erősödik a légzés. gyorsítja a hörghurut gyógyulását. A vérellátás fokozódása javítja a szövetek immunitását. hogy a bélcsatorna belső falára lerakódott salakanyagoktól is maradéktalanul megszabaduljunk. Ezen túlmenően fokozódik a májtevékenység. Erre a felismerésre alapul a szaunázásnak az a gyógyterápiaként alkalmazott módja is. a vér felhígul. amely az elvesztett folyadékot úgy pótolja. és tisztítja a légutakat. melynek során a vér zsírtartalma cukorrá alakul. Heveny gyulladások esetén ajánlatos előbb a fájdalmat enyhíteni. Sámánmasszázs A gyógyításnak ősidők óta léteznek olyan különleges módszerei is. A légzéskapacitás növekedése fokozza az erőnlétet. gyógyteákat. primitív népek kuruzslásának tartotta ezeket a rituálékat. állati zsiradék. vagy zöldséget. Ezáltal fokozódik a vér oxigénellátása. a salakanyagok távozása után a bőr is szebbé. hogy a +80 °C-os kamrahőmérsékletet a szervezet csak úgy tudja elviselni. rugalmasabbá válik.90/434 érdekében mind az ülőkúra. Szigorúan tilos a hús. és sejttisztító hatás elmarad. Nálunk az ilyen jellegű készítmények közül jól bevált a Hemovit termékcsalád. illetve pelyhesített formában. A legjobb. Erre legalkalmasabbak a különböző gyógyvízkenőcsök. ami gyorsítja a zsíranyagcserét. A véredények regenerálódása következtében a vérnyomás normalizálódik. zöldséglevet. finomított fehér cukor. A legújabb kutatási eredmények szerint a testmérgek bőrpórusokon át történő kiválasztódását nagymértékben fokozza a B3 vitamin (más néven niacin vagy nikotinsavamid). A sámánmasszázs hatásának tanulmányozása során rájöttek arra. hanem jelentős részük a bőrpórusokon keresztül távozik.

vagy előremegyünk a jövőbe. hogy visszaemlékezzünk vizuális élményeinkre. mert mindenki álmodik. hogy különösebb erőfeszítést tennénk érte. mivel mindenki le tud menni alfába. azzal a különbséggel. álmában. Mivel ez a tevékenység nincs irányítva. hanem a masszázs mély tudatalatti folyamatokat indít el bennünk. jelentős mértékben megjavítva a kommunikációs készségünket. ami értékesebbnél értékesebb embereket vonz körénk. az érdeklődés változatlanul olyan nagy. melynek hatásai csak később mutatkoznak meg.com . A sámánmasszázs a nyugati világban „deep tissue” néven vált közismertté. vagy diktafonba mondva. Mindkét könyv a gyógyításra helyezi a fő hangsúlyt. és azóta több mint 100 országban adták ki a legkülönbözőbb nyelvekre lefordítva. Annak ellenére. A helyzet azonban nem olyan kilátástalan. mert a szerzők szerint ezeket az ismereteket. ha az fáj. Eleinte az álommegőrzés legjobb módszere. magas fokon képzett oktató irányításával. Napjainkig 103 országban szerveztek Agykontroll tanfolyamot 700. A viszonylag nehéz és szokatlan tartalmuk miatt azonban ezeket a műveket minimum kétszer el kell olvasni ahhoz. A masszőr által felszabadított energia olyan pozitív változásokat hoz létre a tudatalatti énünkben. Erre sokan azt mondják. Az álom azonban nem irányított alfa tevékenység. elalvás után. A legtöbb betegségünk pszichoszomatikus eredetű. de könyvből is el lehet sajátítani. megszabadítva bennünket gátlásainktól. és egy idő után kijelentik magukról. Többször előfordul. mert sokan csak akkor érzik testüket. eredményesebben tudjuk az élet csapdáit kikerülni. és jobbá teszi. Elfojtott érzelmeinktől megszabadulva könnyebben tudunk az élet nehézségein is úrrá lenni. Ez történhet írásban. hogy testi és lelki betegségeinket tudatunk alsó tartományának bekapcsolásával gyógyítsuk. Érezzük. így ezek a rejtett pszichikai gócok előbb csak a viselkedésünket. hogy: „én nem szoktam álmodni”. Ez a technika ma már egyre több embernek segít megismerni önmagát. kontroll nélkül erősen kiszínezve. A sámánmasszázs alkalmas arra. A legtöbbször ezt észre sem vesszük. hogy tökéletesen megértsük és szolgálatunkba állíthassuk az abszolút világ gyógyító képességét. és naponta legalább egyszer le is megy. hanem látszólag össze-vissza csapongó fantáziaképek sorozata. a bőr alatti szövetekbe. Az egész test végigmasszírozása kapcsolatot teremt tudatunk alsóbb régióival. A kezelés után nem csupán a testtartásunk változik meg. izmokba ágyazódva. hogy korábbi vágyaink és céljaink megvalósulása közelít felénk anélkül. és teszi lehetővé. akkor Silva szerint előbb-utóbb egyre hosszabb ideig fogunk emlékezni álmainkra. csak legfeljebb nem emlékszik rá. csak álomfejtés útján lehet kibogozni értelmüket. akik többszöri elolvasás után sem tudják elkezdeni a gyakorlatokat. hogy ébredés után valamilyen eszközzel azonnal rögzítjük az átélt eseményeket. ha lassabban is. Személyünknek ez az értéknövekedése szinte kisugárzódik belőlünk. A pszichikai és mentális gyógyítás legismertebb iskoláját José Silva és munkatársai teremtették meg az 1976-ban „Agykontroll” és az 1986-ban „Gyógyíthatsz” címen megjelent műveikkel. hogy az olvasóknak csak egy része jut el ezekre a tanfolyamokra. Pszichoorientációs gyógyítás A deep tissue azonban nem az egyetlen módja annak. A kezdeti időket is beszámítva ez a módszer 1991-ben ünnepelte pályafutásának negyedszázados évfordulóját. hogy a testbe zárt érzelmeket a felszínre hozza. ezért ezek a képsorok többnyire meglehetősen zavarosak. Itt a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. amely életünket szebbé. később a vitalitásunkat is veszélyeztetik. kinek-kinek lehetősége szerint. hogy a végzett hallgatók száma már a 14 milliót is eléri. hogy képtelenek lejutni alfába. A testünkbe zárt érzelmek szövetkeményedéseket hoznak létre. Ezekben a képsorokban sokszor a tudatalatti vágyaink tükröződnek vissza. de az azonos hatásmechanizmus miatt a szerzők más parapszichológiai jelenségekről is említést tesznek. hogy bárki saját kezébe vehesse sorsa irányítását. A két mű már megjelenésekor óriási sikert aratott. Nagyon sokan vannak viszont. hogy álmainkban is visszamegyünk a múltba. amelyek egy idő után testtartásunkat is deformálják. Ez persze nem igaz. Ez sem igaz. hogy ez már irányított. Ugyancsak tudatalatti tevékenység a hipnotikus álom. és rögtön ébredés után rákényszerítjük agyunkat erre.91/434 szubjektív eredetű egészségügyi problémáink hosszú ideig megbújhatnak testünk belső rétegeiben. kialakítva ezzel a testérzést. válik természetessé. Egyébként ha elalvás előtt rendszeresen koncentrálunk rá.

ez nem igaz a pszichoorientációs gyakorlatoknál. ne akarjunk egyszerre sokat. a zárkózott. rövid ideig feszítsük meg testünk minden egyes izmát a lábujjaktól a homlokredőkig. A helyes hozzáállás tehát erőlködésmentes. Ekkor hunyja le a szemét. Nos. majd elernyesztve tartsunk egy kis szünetet.92/434 hipnotizőrtől függ. ahol abbahagytuk. álomszerű víziók nem jelennek meg a szeme előtt.com . szemgolyóját pedig fordítsa az ég. majd térjünk át a visszaszámlálós módszerre. akkor ott folytassuk. ez a hallucináció mindig beindul. Egyébként a statisztikai felmérések szerint az emberiség 5%-a jobbfélteke domináns. Egy idő után észre fogjuk venni. A jelenlegi generáció abban a tudatban nőtt fel. Teljes nyugalomban. koncentráljunk agyfrekvenciánk csökkenésére. mert tanár nélkül nem sok esélyük van a tudat régióinak gyors birtokbavételére. ami testünk lehűlését eredményezi. ne erőltesse. Ha már rutinszerűen megy az ellazulás. és a hit teljes hiánya. nyújtózkodjon el kényelmesen az ágyban. de céltudatos. hogy fekvő helyzetben. de ez nem baj. A gyakorlatok során ne legyünk türelmetlenek. Ez a mű részletesen ismerteti az agyfrekvenciacsökkentés szabályait. Ennek lényege. feküdjön le. Nem akarni kell a meditációs állapot létrejöttét. hanem hagyni kell a megtörténtét. Ian Gawler: A lélek csendje című könyvében. A nagy többség. Könnyen előfordulhat. illetve a mennyezet felé. 5%-uk pedig nem hipnotizálható. Jellemző rájuk a befelé forduló alkat. alkalmazzuk előtte a „Gyógyíthatsz” című könyvben ismertetett relaxációs gyakorlatokat. Ha a Silva-féle visszaszámlálási módszerrel nem sikerül alfa tartományba jutnunk. vagy mit cselekszünk. hogy miről álmodunk. Ők az Agykontroll elolvasása után viszonylag könnyen elsajátíthatják a benne foglalt ismereteket. Megpróbálkozhatunk a Jakobsonmódszerrel is. és kezdjük el az alfába jutás Silva-féle módszerének gyakorlását. míg színes foltok. A sok hasznos tanács egyike: Az agyfrekvencia csökkenését nem lehet akarattal beindítani. tele van várakozással. a mélyen belénk ivódott erkölcsi tiltásoktól eltekintve teljesen ki vagyunk szolgáltatva a hipnotizőr akaratának. Ez már egy biztató jel. hogy minél nagyobb erőfeszítést teszünk valamiért. Ebben az esetben teljesen elveszítjük az irányítást tudatunk felett. mintha egy érdekes Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. annál nagyobb sikert érünk el. Tanári segítség nélkül természetesen a relaxációval egybekötött számolási módszerrel sem tudunk egyik napról a másikra alfába jutni. Néhány percnyi gyakorlat után bekövetkezik az ellazulás. akik kizárólag a bal agyféltekéjüket használják a mindennapi tevékenységük során. Az abszolút világgal nem lehet tudatosan. Viselkedjünk úgy. de szorgalmas gyakorlással ez az összetett módszer egy idő után meghozza a kívánt eredményt. A megfeszült akarat a legnemesebb cél esetén is akadályozó erő. róluk mondják azt. Az emberiség 90%-a átlagosnak mondható ezen a téren. Ők azok. a 90% helyzete viszont lényegesen nehezebb. A gyakorlatok elkezdése előtt ügyeljünk arra. A meditatív állapot elérése nincs meghatározott testhelyzethez kötve. Az agyfrekvencia csökkenésével ugyanis fokozatosan lelassul a légzés. és várjon türelmesen. akarattal érintkezésbe lépni. nehogy megfázzunk. és tápláljunk pozitív elvárást a siker iránt. hogy jól takarózzunk be. Ha valaki még így sem tudná beindítani a folyamatot. és kellő könnyedséggel.vagy a törökülés. A számunkra legmegfelelőbb gyakorlási mód megtalálásához hasznos útmutatót találhatunk dr. hogy kellemes bizsergést érzünk azokban az izmainkban. Próbáljunk felülemelkedni a problémáinkon. bár a szakemberek szerint erre legalkalmasabb a lótusz. és réveteg tekintettel nézzen előre. a túlságosan analitikus gondolkodásmód. amíg el nem nehezednek a szempillái. Lazítsunk. hogy közben elalszunk. és végül egy meleghullám vonul végig egész testünkön. és az egyes meditációs szintek jellemzőit. ők azok. Az 5% médiális típusnak nem lesz különösebb problémája. A helyzet azonban nem teljesen reménytelen. amelyeknek az ellazítására koncentrálunk. Aki magánúton próbálja elsajátítani ezeket az ismereteket. mivel ez az alfa tartomány megközelítését jelzi. A szemünk előtt gyengén villódzó képek megjelenése után kezdjük el a relaxációs gyakorlatot. Aki ezt a pozitúrát kényelmetlennek találja. annak a könyv szerint is több mint egy havi gyakorlásra van szüksége. hogy médium típusúak. az emésztés és a vérkeringés. sokszor ellenséges magatartás. nagyvonalúsággal keressük a megoldást. engedjük el magunkat. akik kifejezetten hajlamosak a tudatalatti tartománnyal való kommunikálásra. vagy a földönkívüliek szóhasználatával élve kozmikus aggyal rendelkeznek. tartsuk be az előírt fokozatokat. ha nem gondolunk a külvilág dolgaira. ha felébredünk.

Az alfa tartomány bétában való programozását az teszi lehetővé. agyunk annál kevésbé képes törődni a kívülről jövő ingerekkel. hogy a kezdők is jelentős eredményeket érhetnek el vele. önszuggesztió formájában is végrehajtható. és azok is haszonnal alkalmazhatják. egy idő után visszatérünk korábbi viselkedésünkhöz. addig semmi reményünk arra. Ha már jelentős haladást értünk el a meditatív állapot elérése terén. és akkor szinte észrevétlenül lecsökken az agyfrekvenciánk. mert tudatunk negatív irányítása nem szűnik meg. nem fog zavarni bennünket a háttérzaj. nem fog sikerülni. Egy idő után ez a folyamat automatikusan. hogy tudatunk jelentős mértékben befolyásolja a tudatalatti tartományt. akik nem tudnak. de előnye. ha a lehető leglazább állapotban vagyunk. Eleinte rendkívül zavaróan hat ránk a zaj. Ennek a képességünknek a mindennapi tevékenységünk során is hasznát vesszük. Hagyjuk. A negatív módon programozott agy további káros következménye még. mint a bárányfelhőket az égen. de a sűrű ismétlődés következtében mégis alkalmas arra. Ennek legegyszerűbb módja. Ne harcoljunk ellene. vagyis a negatív programot nem változtatjuk meg. A negatív programot csak pozitív programozással lehet megváltoztatni.93/434 filmet néznénk. Engedjük be a tudatunkba. és az így szerzett sikerélmény nagy hajtóerőt biztosít a továbbiak során. Ezen a téren érhetünk el legkönnyebben látványos eredményeket. Ne reagáljunk rá. nem veszünk róla tudomást. hogy ott legyen. emlékképeink negatív módon hatnak. és tetteinket irányítja. Ez a gyakorlat azért hasznos. Silvát idézve. az inger nem fog tudatosulni az agyunkban. Jobb agyféltekénk viszont az ok szintjén tevékenykedik. térjünk át az állapotstabilizáló gyakorlatokra. akkor bárhol. és ott programként rögzülnek. hogy agyunk két másodpercenként néhány ezred másodpercre lemerül alfába. bármilyen körülmények között lecsökkenthetjük az agyfrekvenciánkat. A meditatív állapoton kívül a zajok kirekesztésének igen eredményes módja még a munkánkban. egyszerűen eltűnnek. mert akkor kizökkenünk a meditatív állapotból. de ne reagáljunk rá. Egyébként környezetünk egyre intenzívebb zajszennyezése ellen is így védekezhetünk a legeredményesebben. Bal agyféltekénk a hatás szintjén működik. Előkészítő gyakorlatok A pszichoorientációs gyógyító technika szokatlansága miatt nem minden esetben tanácsos a tanulást mindjárt a fő gyakorlattal kezdeni. Agyunk átprogramozása alfa szinten viszonylag egyszerű és gyors. Minél nagyobb koncentrációt igényel az elfoglaltságunk. Sokkal előnyösebb. lelki egyensúlyunkat úgy tudjuk leghatékonyabban megőrizni.com . hogy megváltozzon az életünk. Amíg ezt a mélyen belénk vésődött káros beidegződést. mert ha megszokjuk a lármát. Engedjük őket tovalebegni. Tulajdonképpen ez a mechanizmus alakítja ki a szuggesztiót. Ha nem reagálunk rájuk. egyéb tevékenységünkben való elmerülés. és tetteink indítékáért felelős. sikertelenséget és betegséget szül. ha előbb megbarátkozunk ezzel a gyógyítási móddal. elveszítik fontosságukat. mert egészségünket. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. majd engedjük ki onnan. feledkezzünk bele az eseményekbe. A letapogatási idő viszonylagos rövidsége miatt ez a kapcsolat lazának tűnik. tudatos erőfeszítés nélkül fog végbemenni. Az „elengedés” rendkívül hatékony módszer a külső és belső zavaró tényezők kiküszöbölésére. vagyis tetteink megváltoztatásával kiszakadni ebből a rögzült állapotból. zárt tere helyett próbáljunk meg zajos. illetve le sem jutunk oda. mint a szemünket. hogy szinte magához vonzza a romboló erőket. Mellesleg ugyanezt kell tenni a zavaró gondolatokkal is. akkor hiába próbálunk tudati szinten. A fülünket nem tudjuk becsukni. boldogtalanságot. tudatalattink tehát mintavételezés útján tartja a kapcsolatot tudati világunkkal. Ha tehát egy rossz behatás következtében beleragadunk egy negatív programba. hogy lakásunk kényelmes. forgalmas helyen meditálni. vagy valamilyen megfontolásból nem akarnak alfa szinten tevékenykedni. ne próbáljuk kirekeszteni. Erre kitűnő lehetőséget kínálnak a szuggesztiós és önbizalom-erősítő gyakorlatok. Azonban a mintavételezéses kapcsolattartás következtében az átprogramozás béta szinten. érzéseink előbb-utóbb eljutnak a tudatalatti tartományba is. de ha nem reagálunk a zajokra. hogy negatív vagy pozitív gondolataink. ennek tudható be. Ez a módszer lassabb ugyan.

tudatformáló mondatoknak a megfogalmazásánál nagyon fontos még. hogy gördülékenyen beszélünk. ha nem megfelelőek az érdemjegyek. hogy folyékonyan fog beszélni. három okból is. szabályos ritmus szerint lélegzem. Egy értelmes mondatot sem tud kinyögni. Mindenki előtt ismert szituáció: az izgulós beosztottat hívatja a főnöke. hanem egy határozott kijelentés legyen az értelme. de mégsem érti. és jól összezúztuk magunkat. hogy ez a képességünk megvan. csak olyan dolgot lehet beleprogramozni. Hiába akartuk a kormányt elfordítani. Az ok: azt hittük. halkan.” A gyanúsítás azonban alaptalan. Elhatározza. kéréssel. minél jobban erőlteti a nyugalmat. Pl. Aki azt programozza be magának. hogy ezek a mondatok ne kezdődjenek tagadással.” Más jellegű problémák esetén természetesen más mondatokat kell kitalálnunk. Megpróbáltuk kikerülni. mint az akarat. Meg kell tanulnunk kétségek nélkül gondolkodni. kívánsággal nem. amit azonban nem. Hasonló okok miatt kerüljük a negatív tartalmú kifejezések használatát is. amit meg akarsz hallani. Úgy állítsuk be a dolgot. mert az akarat már nem bénítja ezt az érzékszervét. vagyis a „nem” szócskával. A kő szinte mágnesként magához vonzott minket. akkor nagyon hasznos lehet az alábbi mondat begyakorlása: „Napról napra jobban megy a tanulás” vagy „Napról napra jobban értem a matematikát”. A lámpalázzal küszködők közül sokan tapasztalták már. hirtelen feltűnt előttünk egy kő. ha a gyerek valamit tanul is. hogy jobban halljon. Szükség esetén Emil Coué híressé vált mondását. hogy kárt is tudunk okozni vele. Jellemző a hit erejére. Felborultunk. hogy a 12 és 17 év közötti gyerekek képesek a legkönnyebben kapcsolatot teremteni tudatuk alsóbb tartományaival. Ennek szükségessége könnyen belátható. hogy: vidám és jókedvű vagyok. Biztosan megesett már velünk is. Higgyünk benne. és a siker előfeltétele a nyugalom. Ezért mondjuk helyette azt. a tudatalatti nagyobb jelentőséget tulajdonít a képnek. Hirtelen közbeszól a nagymama. annál jobban dadog. sőt többnyire nem is érdekli. Az önszuggesztió során felejtsük el a „remélhetőleg” fogalmát is. Ebben az esetben is fogalmazzunk precízen.com . mi jelenik meg a képzeletében? Egy asztmás roham képe. és határozottan: Holnap harmonikus lesz az agyműködésem! Azért mert holnap vizsgáznom kell. A hit ugyanis jóval erősebb. hogy most nyugodtak lesznek. de legnagyobb bánatára még akadozottabban fejezi ki magát. Ha pl. hogy: „Napról napra minden szempontból egyre jobban és jobban érzem magam” kiegészíthetjük más mondatokkal is. azt nem érted. Tehát ne azt mondjuk. vagy jól hallunk. kitűnő a hangulatom. Kabarétréfákból is ismert kép: a nagymama rosszul hall. Az eredmény: rosszabbul hall. Amennyiben valamit nagyon szeretnénk elérni. így azt fogadja el. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. nem tudtuk. hogy amikor elhatározták. a testi-lelki kiegyensúlyozottság.94/434 Parapszichológiai kísérletek kimutatták. A nagyothalló az akaratával próbálja magát arra kényszeríteni. Hiába mondta elé a „nem” szócskát. így a hozzátartozói kénytelenek még hangosabban szólni hozzá. Ennek ellenére hallja. hogy: a depresszióm elmúlt. hogy: remélhetőleg holnap nem lesz migrénem! – biztosan rá fog törni a fejfájás. hogy: könnyen. hogy amikor kerékpározni tanultunk. Ennek a gyakorlatnak az eredményessége érdekében kapcsoljuk ki a folyamatból az akaratot is. Ebben az esetben gyakoroltassuk velük az alábbi mondatot: „Napról napra bátrabb vagyok. Kritikus megjegyzését ily módon kommentálja a lánya: „Érdekes. azt meghallod. hogy a baleset elkerülhetetlen. Ezeknek a hangosan kimondott önbizalom-erősítő. Ezért ezt a technikát elsősorban gyermekeinknél alkalmazhatjuk igen jó hatásfokkal. mert programozni csak kijelentéssel lehet. A családtagok szinte kiabálva szólnak hozzá. A családtagok egymás közötti beszélgetésekor viszont már nem érvényesül ez a kényszer. hogy mit szeretnénk. de nem ment. és határozottan fogalmazni. éppen ellenkező hatást gyakoroltak önmagukra. Ezek az önszuggesztiós mondatok a kisebbrendűségi érzés vagy egyéb negatív rögzülések megváltoztatását segítik elő. mivel az agy csak olyan dolgot hisz el. az előbb említettek alapján. Emellett persze nem árt. mintha a kívánt eredmény már be is következett volna. hogy miről folyik a diskurzus. Arra azonban ügyeljünk. hogy nem vagyok asztmás. Később a szülők egymás között beszélgetnek. A későbbiekben ismertetendő módon képzeljük el. hanem azt. egy beteg azt szuggerálja magának. hogy ne azt tartalmazza. amelynek valóságalapja van. Gyakori probléma gyermekeinknél a mindentől való félelem. mint a hangnak. ne akarattal próbáljuk megvalósítani. mert ez esetben nem jellemgyengeségről van szó. mint általában.

Ezzel a hozzáállással természetes. A gyötrő emlékeket ugyanis tudat alá nyomja az elfojtás. hogy: „Honnan tudjam. így nincs miért izgulni. Ha nagyon akarunk valamit. és nem jelentkezik tovább a problémánk. mentális képek nem váltanak ki bennünk pozitív képzetet. Mellesleg hasonló módon hat az akarat is. akiben izomfeszültséget váltott ki.com . és egész lénye ellenállt a szeretet elfogadásának. ezért nem jelent veszélyt számunkra. így nem csoda. Az akarat megnyilvánulását az agy ebben az esetben is negatív hitként kezeli. amitől a legjobban félünk. hogy mi legyen velük. ezt azért tesszük. mi tartjuk fenn őket. amíg ragaszkodunk hozzájuk. mert nem hiszünk valamilyen képességünkben. A pszichológusok „koporsószegeknek” nevezik ezeket az emlékeket. amiben hittünk. Az időközben felnőtt férfi már nem is emlékezett az egészre. Coué módszerének közel egy évszázados alkalmazása fényt derített arra is. hogy a pozitív gondolkodás nem mindig váltja ki a remélt hatást. Erre a szörnyek csodálkozva néztek rá. Az eredmény paradox módon az lesz. akkor az emlegetésük lelki sebeket tép fel. Ettől azonban nem szűnnek meg. hogy a jól bevált mondatok ismételgetése egyeseknél negatív reakciót vált ki. hogy azt kell akarnunk. képes vagyok rá. hogy dadogjon. Helyette bizonyosság van. Agyunknak ez a tulajdonsága annyira erős. mert egy idő után annak tudatában. Egy asszonyban az „Egyre jobban és jobban vagyok” mondat gyakori hajtogatása nem megkönnyebbülést. akinek a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. mert sok ember fejében időzített bombaként működnek. Tudom. Sajnos csak hónapok. A hit viszont nyugodttá teszi az embert. de a hit erősebb. Nem válik gazdaggá az sem. Ha pl. sőt egyes esetekben évek múlva derül ki. ha erőltetjük. A hatékony alkalmazás érdekében nem szabad elhallgatni. Kitartó és következetes alkalmazása esetén ez a módszer meg is szüntetheti a fóbiánkat. A következetes nevelés közben szülei folyton ezt hajtogatták: „Azért büntetünk fiam. hogy nincs mitől tartanunk. Félelmeinkkel a gonosz erőket is magunkhoz vonzzuk. hogy a javunkra is fordítható. hogy a programozás kudarchoz vezetett. és mi határozzuk meg. csak csodálkozott. és azt válaszolták: „Hogyhogy? Hiszen te rendeltél ide bennünket. mit akarnak tőle. hogy az „egyre jobban” szlogen őt a hajdani tornatanárára emlékeztette. hiszen a józan ész keretein belül mindent képesek vagyunk megtenni. Ha tehát az öröm. és a várakozással ellentétben nem tesz bennünket boldoggá. és az önszuggesztió során előjönnek. A szeretet szó mindenkiben pozitív képzeteket kelt. hogy ismételgetésük a betegség irányába kormányozta az életét. egy pillanat alatt eltűntek. hogy gyerekkorában gyakran megbüntették. de akadt. megszűnik a félelmünk. átmenetileg megszüntetheti ezt a problémát. Aztán egyik éjjel minden bátorságát összeszedve megkérdezte őket. Kiderült. mint az akarat. a gazdagság mögött csúf emlékek bújnak meg. hogy a hölgy megkérdezte a fenyegető alak nevét. hogy mit keresnek itt. Nincs félelem. Kiderült. Félelmeink tárgya nem valós lény. hogy nála miért nem segít a: „Szeretettel nézek a világra” mondat ismételgetése. nincs akarat. A te félelmednek van szüksége ránk. Ha nem tartunk rájuk igényt. Általános értelemben ennek a sajátos terápiának a lényege. és miután közölte. ha arra kényszeríti magát. amiben nagyon hiszünk. és a hit minden irányban teremtő erő. hogy egy nő hosszú időn át lángoló szemű rémséges alakokkal álmodott. vagy hatástalanok maradnak. Az agy elrejti a korábbi fájó emlékeket. Nála az „egyre jobban” szavak negatív érzelmeket váltottak ki. Ez esetben a félelem még táplálta is a kárt okozó hitet bennünk. A félelmeink tehát csak addig vannak jelen az életünkben. Az akarat tovább erősíti a negatív hitet. hogy nem ragaszkodik a jelenlétükhöz. aki ezzel a biztatással ösztökélte diákjait teljesítményük fokozására. mert szeretünk!”. hogy érvényesüljön a szándékunk. könnyen kiadhatjuk az útjukat. te álmodsz engem!” A félelmeink tehát belőlünk származnak. hogy nem fogunk dadogni. a boldogság. Erre utal.95/434 Megpróbáltunk ugyan tenni ellene. és miután a hitem szilárd. és az eredmény teljes kudarc lesz. mire azt a választ kapta. Az erőltetett tempó fiatal korában megutáltatta vele a tornatanárát és a tornaórákat is. hogy ne zavarja a jelenlegi életünket. tudat alatt ott munkálnak bennünk. hogy sikerrel fogunk járni. Ha a gyakran ismételt kulcsszavak. A félelem a rosszban való hitet jelenti. bármennyire erőltetjük.” A fiatalasszony nagyon elcsodálkozott. Ezt erősíti meg az is. és nem engedi. így bekövetkezett. hanem fokozódó feszültséget keltett. valaki beszédhibás. vagy ellenkező hatást eredményeznek.

gyakran ismételt szavak milyen képzetet keltenek bennünk. vagyis a dinamikus meditáció érzése leginkább a passzív meditációs tevékenységgel hasonlítható össze. Sőt azok sem érnek el anyagi gyarapodást. Végül arra is időt kell hagyni az agynak. hogy a jelenre már nem sok hatást gyakorol. amelyek segítenek bennünket terveink megvalósításában. vagyis a befelé fordulásnak és a mély hitnek tehát majdnem olyan erős megvalósító ereje van. mint vágyak. A motyogás. és azt gondolja. hanem hogy a kimondott. és felváltva. hanem már az önszuggesztió során is döntő a képzettársítás. a kellemes meglepetések gyógyítnak viharos sebességgel. hogy nem anyagilag gyarapodik. Csak a jó hírek. akkor olyan pozitív erők gyűlnek körénk. különböző időszakokban mondogassuk őket. pusmogás. lassan és hangsúlyozottan ismételt szavak. mondatok épülnek be a tudatalattiba. a „gazdagság”. A tudatalatti csak olyan dolgot hisz el. nem villanyozza fel őket a gazdagság gondolata. Ha több célt is el akarunk érni. hogy a programozó mondatok tartalmát feldolgozza.com . amely szinte a szárnyára vesz bennünket. Ekkor az is előfordulhat. válasszuk szét őket. Legalább fél óráig tartózkodjunk a figyelemelterelő tevékenységtől. Néhány kellemes érzetet keltő kulcsszó jóval hatásosabb. hogy a jobb agyfélteke elhiggye. mint a célorientált dinamikus meditációnak. akiket valójában hidegen hagy a pénz. ha utána nem hagyjuk az agyunkat dolgozni. vagyis az imádság Isten által való meghallgatásának vágya. Mire a végére érünk. Mindebből arra a következtetésre juthatunk. hadarás hatástalan marad. Az irányított. Hiába programozunk jól. érthetően. gondolattokkal is célt érünk. és a siker elvárása olyan pozitív programként hat az agyunkra. a jövőre vetíttet vágyak nem elég meggyőzőek. hogy mit mondunk. amely az intenzív imádság során is kialakul. hogy ha mély átérzéssel. vagy a „bőség” szavakat. a logikus gondolkodásra képtelen tudatalatti már elfelejti az elejét. Sok idő kell ahhoz. Csak a tisztán. Az agy ugyanis nem magnószalag. A gondolatban végzett programozásra is ugyanez érvényes. hogy mi sem tudunk egyszerre több dologgal foglalkozni kellő hatékonysággal. vagy szellemileg. amire szükségünk van. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hittel kérjük azt. a kulcsszó. A múltbeli megállapítások. szónoklatokkal. programozó mondatok ismétlési tempója is. Háromnál több programot azonban ne alkalmazzunk egy időben. amit hasznosnak tart. kijelentés gyakori hajtogatása. Fogalmazás közben ne alkossunk litániát. A passzív meditációnak. a lármás szórakozástól. élősködés” jut az eszébe. a hallottakat helyükre rakni. mint a múlttal. értelmez. A gondolatban ismételt mondatoknak azonban ugyanolyan érthetőnek. Az általunk fogalmazott állítások lassan hatnak. Minél jobban hiszünk kérésünk teljesítésében. Mondandónkat nem szükséges szóban kifejezésre juttatni. A különböző vallásokban az imádság kivitelezési formája is a minél sikeresebb kapcsolatfelvételt segíti elő. lopás. amit a tudat határozottan állít. szelektál. amivel többre megy. mint a szép. annál nagyobb a megvalósulás valószínűsége. Alkossunk mindegyikre egy-egy programozó mondatot. Ezért nagyon fontos még a türelem. Ezen a téren a jó értelembe vett megszállottság kifejezetten előny. Az imádságnak az a lényege. Agyunk gondolkodik. Ezért önszuggesztió után teremtsünk csendet magunkban. és csak az tapad meg benne. A hit. hogy nem csak az Agykontrolban. Nagyon fontos a kulcsszavak. hanem egészségügyileg.96/434 gazdagság szóról a „mocskos pénz” vagy a „csalás. Ezért mondanivalónkat mindig jelen időben fogalmazzuk. kerek mondatokba foglalt ömlengés. annál több segítő erő koncentrálódik körénk. Simonfalvy Tamás pszichotréner arra is felhívta a figyelmünket. ismétlése. de a „pénz”. Nem az a fontos. tagoltnak és határozottnak kell lennie. mintha szóban hangzana el. a „vagyon” szavak negatív tartalommal társultak az elméjében. A majd megvalósuló „szeretném ha” típusú programozás az Agykontrollban is hatástalan. A múlt időben elhangzott kijelentéseket az agy lezártnak tekinti. hogy az agy könnyebben azonosul a jelen idővel. amit szuggerálunk neki. mert ez szétforgácsolja az agyat. A többi információt kiselejtezi. Gondoljunk arra. A másik igen előnyös előkészítő gyakorlat a meditáció. az elhangzott mondatok nem rögzülnek rajta azonnal. Aki minden áron meg akar gazdagodni. A jövő időben fogalmazott kijelentések pedig nem mások. Ne töltsük az időnket szavalással. Annak idején a hozzánk látogató istenek sem véletlenül tanítottak meg bennünket arra. mint a sok pénzzel. alkalmazza a „gyarapodás”. Az imádság egyébként a túlvilági erőkkel való kapcsolatteremtésnek a legősibb módja. A passzív meditáció során egy olyan megváltozott tudatállapotba jutunk.

hanem lehajtják a fejüket. hogy észak vagy dél felé fordulva az erővonalak merőlegesen metszik az auránkat. mint a klasszikus módszerrel. hogy az oltárra tekintés óhatatlanul előidézi a szemgolyó felfelé fordulását. Agykontroll tanulmányaink alapján tudjuk. miért égetnek gyertyát az oltár. A keresztény egyházakban ez a követelmény külön felhívás nélkül valósult meg. Vizualizálásai során lehajtja fejét mintha imádkozna. hogy minél alacsonyabb szintre szorítsa le az egészségünket befolyásoló zavaró hatásokat. amely egy idő után szellemi ellazuláshoz. így a jógalégzés során a felesleges Yang energia a jobb. hogy ebben a testhelyzetben már számottevő zavart keltsenek meridiánjaink energiaegyensúlyában. Nagy valószínűséggel ugyanezt a célt szolgálja a római-katolikus vallásban is az imádkozás rituális módja. ma már azt is értjük. Ez a hatás igen sokrétű. így mindig jobb eredményt ér el. de elég erősek ahhoz. Lehajtott fejjel is el lehet érni a meditatív állapotot. Egészségünk és közérzetünk ily módon való átmeneti javulása tehát jelentősen megkönnyíti a meditatív állapot elérését. Ennek következtében az oltárra tekintő hívek automatikusan kelet felé néztek.com . mivel a kötelező letérdelés során olyan testhelyzetbe kerül az imádkozó. akik imádkozás közben nem az oltárra vetik a tekintetüket. Bizonyára nem tekinthető véletlennek az sem. a meditatív állapot kialakulásához vezet. hogy a lobogó gyertya lángjának hipnotikus hatása van. hogy a Föld mágneses erővonalai észak-déli irányban haladnak. az Istennek szentelt figyelmet jelentős mértékben növeli a harangzúgás is. hanem kelet felé kell fordulni. hogy a legtöbb keresztény templomban az oltárt jóval a normál szemmagasság felett helyezik el. Tudományos vizsgálatok egyértelműen igazolják. mert kirekeszti mindazokat a külső zavaró hatásokat. Az imádságnak ez a formája éppen azt a célt szolgálja. mivel az imaházakhoz kötött gyülekezetek templomaikat kelet-nyugati irányba tájolva építették. hogy az agyfrekvencia csökkenése nem függ a fejtartástól. Az aranymetszés szabályai szerint kialakított belső tér. ami azt jelenti. Sokan vannak azonban. Tovább növeli az ellazulás lehetőségét a katolikus templomok kör alakú kupolája is. Annak is megvan az oka. Miután a Föld északi pólusa Yin. még akkor is. a boltívek összefutó bordái. Ebben az esetben a két tenyér összeillesztésekor az azonos jellegű ujjak egymáshoz érintésével lezárjuk az energiaköreinket. Ez a hatás egyébként még kisebb templomokban is kialakul. Ezek az erővonalak gyengék ugyan. Tudjuk. és a csodavárásra szolgáló kegytárgyak előtt.97/434 hogy milyen módon imádkozzunk. amelyek gátolják a testi ellazulást. ha ez nem tudatosul bennünk. míg a bal tüdőnk a Yin energia uralma alatt áll. hogy a kupolás és hajós oszlopcsarnokok a piramisokkal megegyező módon kioltják az alattuk levő Hartmanningersávokat. Ez azt a feltételezést látszik igazolni. valamint a kupolát tartó oszlopok ideális száma és egymástól való távolsága is növeli ezt a hatást. hogy nem nyugat. Visszatérve a templomi szertartások hatékonyabbá tételéhez. Ennek elsősorban fizikai állapotunk szempontjából van nagy jelentősége. Tudományos szempontból vizsgálva ennek az iránynak a kijelölése egyáltalán nem tekinthető véletlennek. a déli pólusa pedig Yang energiával telített. Az ájtatosságot. A mohamedán vallásban Allah szigorúan megparancsolta híveinek. és így érik el a meditatív állapotot. Saját bevallása szerint José Silva. hogy imádságaikat mindig kelet felé fordulva kell végrehajtani. amelyek gátolják a meditatív állapot létrejöttét. de a templomépítők főleg azt használják ki. Ezen túlmenően a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. az Agykontroll megalkotója is ezt a módszert alkalmazza. ha kissé felfelé fordítjuk a szemgolyónkat. így ebben a pozícióban testünknek közvetlenül azt a felét éri a két különböző jellegű energiakisugárzás. A szemhéjak lezárásának is fontos szerepe van az imádkozásban. amely elengedhetetlen feltétele az agyfrekvencia csökkenésének. míg a Yin energia a bal orrlyukon keresztül távozik a testünkből. hogyan juttathatjuk el kéréseinket hozzájuk a leghatékonyabban. mert a tudományos mérések szerint ez a mértani alakzat a gúlában fellépő „piramis effektus”-hoz hasonló hatást gyakorol az épületben tartózkodókra. így az energia nem tud kisugárzódni a szervezetünkből. vagyis az abszolút világgal létesített kommunikáció csak tökéletes testi ellazulás és szellemi összpontosítás esetén lehetséges. Imádkozás előtt az oltárra vetett tekintet ugyanis önkéntelenül is abba a szöghelyzetbe állítja a szemet. Az indiai jógik szerint a jobb tüdőnk a Yang. és a belső nyugalom kialakulását. A bioenergia eltávozásának megakadályozása fokozza a testi ellazulás lehetőségét. hogy az agyfrekvencia csökkentése. amelynek uralma alatt áll. ami a bent levő emberekben a végtelen nyugalom érzetét kelti.

bizonyára nem véletlen. hogy folyton zárva vannak. mert tudományos mérések szerint a drótból hajlított hatágú csillag szintén deformálja. Régen a beavatottak képesek voltak átpolarizálni a kártékony vízereket. Ez a körültekintő eljárás arra a ma már feledésbe merült tapasztalatra vezethető vissza. A modern kor templomai nem mások. a kór jellegét pedig nagy valószínűséggel a mágneses hullámok frekvenciája szabja meg. mivel helykihasználási és esztétikai szempontból a bútorokat kénytelenek vagyunk a fal mellé állítani. Mivel ilyen kitüntetett hely az egyes településeken belül másutt nemigen adódott. illetve előnytelen hatását a modern tudomány még tagadja. Nem véletlen. Emiatt az emberek öntudatlanul is kerülik őket. valamint a Hartmann. még akkor is. Ezért úgy célszerű az ágyon elhelyezkedni. Egyes esetekben az ősi templomok alatti erőtér annyira intenzív. Ezért is lenne célszerű a jövőben új települések létrehozása esetén az utcákat úgy kijelölni. Sajnos csak a jobbra forduló víz vált ki gyógyító hatást a szervezetben. hogy furcsa jelenségek (pl. A legújabb vizsgálatok alapján ugyanezt eredményezi az orgonamuzsika. Miután őseink radiesztéziai ismeretei a múlt ködébe vesztek. amelyek elvesztették a kapcsolatot a kozmikus és a földi erőkkel. A beteg három nap és három éjen át a kövezeten feküdt. Ennek egyik előnye az lenne. Sajnos jelenleg ez még nem minden esetben kivitelezhető. Az eddig összegyűlt tapasztalatok alapján javasolják a természetgyógyász-szakkönyvek. A több ezer éves indiai templomokban látható kristályok elsődleges szerepe nem a díszítés volt. Mellesleg a keleti vallásokban a mantrázás is hasonló hatást gyakorol a Hartmann-hálóra. Ráadásul rossz az akusztikájuk. nem segítik elő a szellem nyugalmát. mint a harangszó. hogy testünknek mely részét éri káros sugárzás. Ennek következtében az oltár előtt prédikáló pap hangját az utolsó padsorban is tisztán lehetett érteni. hogy a lakások ablakai dél felé néznének. eltéríti a földsugárzásokat. rengeteg domborművel ékesített templom. így a lehető legtöbb éltető napfény érne bennünket. Az újkori kutatások fényt derítettek arra is. Ez a háromszintes szentély arról nevezetes. Egy 26 éves khmer asszony csontrákban szenvedett. és alkalmatlanok a meditálásra. amelyet még II. hogy gyógyító hatást is kiválthat. Az észak-kambodzsai Angkorban van egy hatalmas. amelyeket a vízfolyásokba helyeztek. Ehhez bizonyos köveket használtak. így ennek a szakterületnek a feltárását is jóformán elölről kell kezdenünk. mivel fekvő helyzetben így metszi testünket a legkevesebb erővonal. hogy a házak kelet-nyugati irányba álljanak. rokonai hordágyon elvitték ebbe a templomba.és Curry-háló szinte mindig betegséget okoz. rejtélyes fényeffektusok) kísérik.98/434 harangszó több száz méter sugarú körben semlegesíti a Hartmann-hálót. A zsidó vallásban sem véletlenül jelent meg a Dávid-csillag. másrészt az ágyak észak-déli tájolása sem jelentene megoldhatatlan gondot. hanem maradt ott. napjainkban már csak használhatatlan imahelyek épülnek. ha suttogva beszélt. hogy az alatta levő földből „gyógyító energia” sugárzik ki. ahová a természet törvényeit nálunk sokkal jobban ismerő őseink helyezték. Az ősi templomokban az erőtér fokozására drágaköveket is raktak az oltárkőbe. Szurjavarman uralkodása idején építettek. hogy a templomok helyét ősidők óta úgy választották meg. Ez a tudás napjainkra teljesen feledésbe merült. mint rideg csarnokok. hogy a legtöbb templom alatt régi templomok romjai nyugszanak. akik hisznek benne. a templomot nem telepítették át. A kínai akupunktúra szerint a Yang energia a fejtetőn.com . hogy fejünk déli irányba essen. Az intenzív szubatomi sugárzás hatására teljesen kigyógyult a betegségéből. a Yin energia pedig a gyökércsakrán át áramlik a testünkbe. majd felállt a hordágyról. Ennek helye attól függ. és komolyan kutatják. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. és járkálni kezdett. A sugárzás néha olyan erős. A „tisztánlátók” megfigyelései szerint a föld felszínén elfektetett energiaháló csak a harangozás után pár perccel nyeri vissza eredeti alakját. és a csoporténeklés. Hiába terjeszkedett a falu vagy város ellenkező irányba. és az északi pólusból kiáramló Yin energia így áramlik legnagyobb hatásfokkal a testünkbe. A balra forduló vízerek. mert az éjszakai alvás során a Föld déli pólusából kisugárzódó Yang energia. hogy ágyunkat lehetőleg észak-déli irányban helyezzük el. de mind többen vannak. A Föld mágneses erővonalainak egészségre gyakorolt előnyös. Miután az orvosok lemondtak róla. hogy a főoltár kettő vagy három vízér kereszteződésére essen. hogy a vízerekből kisugárzó energia jelentősen javítja a helyiség akusztikáját. hanem a hely pozitív energiákkal való megtöltése.

fennmaradásunk érdekében szükség van új védekező módszerek megismerésére. nem engedi idő előtt sem meggyógyulni. A technikai fejlődés jelenlegi szintjén olyan veszélyes önpusztító eszközök kerültek egyes társadalmak birtokába. Fel kell készülnünk arra. Emiatt ajánlják az energiakisugárzások tanulmányozásával foglalkozó szakemberek a kiskerttulajdonosoknak is az észak-déli tájolási módot az ágyások kialakítása során. a primitív szinten megnyilvánuló Rossz pedig egyszer s mindenkorra kiűzetik ebből a világból. théta vagy delta szinten a Magasabb Intelligencia közreműködésével kárt okozni egyszerűen lehetetlen. Elhangzanak olyan aggodalmak is. Ezeknek az ismereteknek a birtokában az emberiség képes lesz arra. Egyre bonyolultabbá váló világunkban elengedhetetlenül szükséges. akkor ártani is lehetne vele. hanem a teremtés. Vannak olyanok is. sem meggyógyítani. hogy beleavatkozzon a világ Isten által elrendelt menetébe. Hatásmechanizmus Az Agykontroll tudományos elfogadásának és hivatalos terjesztésének legnagyobb gátja az. akiknél a technikai nehézségeken kívül egyéb akadályok is hátráltatják ennek a gyógyító eljárásnak az elfogadását. valamint a beltartalmi érték és a terméshozam növelésének.com . a bűnesetek felderítésére sem alkalmasak már a meglevő eszközeink.99/434 Mellékesen megjegyezve a Föld mágneses erővonalai nem csupán az emberre. az akaraterejével gyógyítson. A tapasztalat azonban az. Ehhez pedig az szükséges. akkor nem adta volna ezt a túlélést és továbbfejlődést elősegítő módszert a kezünkbe. A legkézenfekvőbbnek tűnő működési mód azon a feltételezésen alapul. akiket vallási megfontolások tartanak vissza ettől a gyógymódtól. hogy a Földön tökéletes béke uralkodjon. Ha ez az erő valóban az ördögtől származna. hogy akit Isten így akar tanítani. hogy ez a módszer a tanulástól. hogy jön ahhoz egy földi halandó. hogy más Földön kívüli civilizációkkal összefogva hozzájáruljunk mi is az univerzum távoli világának felfedezéséhez. Ezzel kapcsolatban a módszer kidolgozói is csak találgatásokkal szolgálnak. amikor a továbbhaladás érdekében is feltétlenül szükséges ezeknek az ismereteknek az elsajátítása. hogy elménknek ez a felhasználási módja az ördögtől származik. és Isten elérkezettnek látta az időt. A növényeket azonban a napsugarak maximális kihasználása érdekében itt is kelet-nyugati irányba kell sorba ültetni. az élet leckéjének elsajátításától fosztja meg az embert. az akupunktúráról már sokan hallottak. A jövőnket illetően nagy a tét. amelyek felett az egyén hagyományos módon már nem képes ellenőrzést gyakorolni. amelyeket korábban elveszített. Alfa. azt mondván. magasabb rendű céljaink szolgálatába állíthassuk. hogy visszaadja az embernek azon képességeit. egymás értelmetlen pusztítására. hogy közelebb kerüljünk Istenhez. hanem a növényvilágra is hatnak. Vallási alapon magyarázva a Paradicsomból való kiűzetésünk óta eltelt évezredek alatt az emberiség megszenvedett bűneiért. Márpedig a tudat alsó tartományaiban ezzel a módszerrel még soha senkinek sem sikerült ártani. ahol minden létező tárgynak Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. ahol csak a Jó uralkodik. A hagyományos orvoslást mindenki ismeri. Nem fecsérelhetjük tovább erőinket állandó viszálykodásra. hogy Istennek vagy Jézusnak van csak joga ily módon gyógyítani. márpedig ez a módszer újdonságát illetően forradalminak minősül. Ha Isten nem akarná. hogy minden erőnket az eljövendő. és kivegyük részünket a fejletlenebb civilizációk irányításában. Az emberiség fejlődése olyan stádiumba érkezett. Így minden egyes növény maximális napfényt kap. Alkalmazási aggályok Sokan vannak. Olyan szélsőséges véleményeket is lehet hallani. hogy nem ismerjük a hatásmechanizmusát. de a legtöbben elképzelni sem tudják. A civilizált világ feladata nem a rombolás. A rohamosan növekvő bűnözés megállítására. az idő sürget bennünket. hogy az egész univerzum egy intelligenciaközpont felügyelete alatt áll. azt meg is tanítja. ami ugyancsak előfeltétele a növekedés gyorsításának. hogy ismét megteremtse magának a földi Paradicsomot. A legfőbb ok a minden újtól való idegenkedés. hogy beleavatkozzunk a dolgába. hogy valaki csupán a gondolataival. nem árnyékolják le egymást. mert erről a lépcsőfokról már csak az ő útbaigazítása alapján tudunk eredményesen továbbhaladni.

az a kép. amikor látták. Az elhalt vagy beteg szövetek dematerializálásakor felszabaduló szubatomi méretű energiarészecskék valószínűleg akadálytalanul eltávozhatnának a testből. A dematerializált sejteket azután újramaterializálja és felhozza a bőr alá. Van olyan gyógyító is. hogy valóban megoperálták. Mivel a koncentrált energiasugárzás eltorlaszolja a véráram útját. hogy itt egy másfajta alapokon álló operációval állunk szemben? Vagy csupán a beteg bizalmának az elnyeréséről van szó. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. és új energia jöhet létre az anyagból. mely szerint: „Energia semmilyen folyamatnál nem keletkezik. Ezt követően a Mindenható engedélye alapján az egyetemes számítógép összehasonlítja a valós helyzetet a tárolt képpel. mint a jobb agyféltekénk révén összeköttetésbe lépni a Magasabb Intelligenciával. amelyek földi viszonylatban a béta világ eszközeivel elméletileg is kivitelezhetetlenek. hogy milyen változtatást kérünk. mint ahogy ez a spontán remisszióval gyógyuló rákos betegeknél tapasztalható. mint energiából való anyagteremtés. Ily módon olyan fantasztikus változások. Így agyunk tudatalatti tartományában tulajdonképpen semmi mást nem kell tennünk. hogy az összeszedett maradék is tízszer annyi. elmarad a vizenyőképződés is. Akkor miért van szükség erre az újramaterializálási folyamatra? Talán így akarja a Mindenható felhívni az emberek figyelmét arra. Ennél a típusú műtétnél tehát nincs szükség vérátömlesztésre. aki fel sem nyitja a bőrt. ha a valós környezetében semmilyen romboló erő nem hatna rá. A saját vagy a gyógyítandó személy adatait megadva lehívjuk ennek a végtelen kapacitású agynak a memóriájából a kívánt képet. Ezt követően felnyitja a bőrt és kiemeli a materializált tárgyat. hanem szubatomi energiát. mivel az energia anyaggá válva látszólag megsemmisülhet. mint amennyi az eredeti ételmennyiség volt. a leválasztott részek atomjai pedig energiává alakulnak át. így nem jelentkezik a műtét utáni fájdalom sem. Az energiából történő anyagteremtés leglátványosabb bizonyítéka éppen a Bibliában olvasható. amikor Jézus az éhező zsidó népet néhány darab kenyérrel és füstölt hallal lakatta jól. Eszerint minden energiából keletkezik. A healerek jelentős része ugyanis a test megnyitása után nem tisztítja meg a beteg szerveket. sőt megállítására is. vagy miből keletkeztek a hiányzó testrészek. Így vastagabb erek szétválasztása esetén sem kell komolyabb vérveszteséggel számolnunk. Ilyen változások lehetnek pl. A legvalószínűbb magyarázat az. hogy hová lettek a felesleges szövetdarabok. Itt azonban energia alatt nem az atomi világban ismert energiafajtákat (hő. hanem teleportációval kihozza a materializált tárgyat a bőr külső felszínére. amelyekre csak a Bibliában találunk példát. hanem csak átalakul egyik energiafajtából a másikba.) kell érteni. Itt célszerű megemlíteni. fény stb. hanem még a műtét előtt kívülről irányított sugárzással dematerializálja az elhalt szöveteket. amely nem más. Ennek kapcsán felmerül bennünk a kérdés. A világegyetem viszonylatában tehát módosul az energiamegmaradás törvénye. és energiamoduláció útján a szükséges korrekciókat elvégzi. így nem fenyeget a fertőző betegségek vérrel történő terjesztésének veszélye. az ortopédiai korrekciók. de olyan hiányosságok is. olyan csodaszerű gyógyulások is megtörténhetnek. Ez esetben már nem érvényesül az energiamegmaradás elve. Még az anyag is.100/434 és élőlénynek megvan a tökéletes mása.com . hogy a Fülöp-szigeteki gyógyítók által végzett operációk során tapasztalható egy értelmetlennek látszó folyamat is. Itt tehát egy sajátos pszichikai úton végbemenő materializáció és dematerializáció jön létre. Csak a lakoma befejezése után derült fény erre a ritka materializációs csodára. és onnan távolítja el. Erre sajnos a tudomány nem tud választ adni. Ezen az úton nem csak a jelenleg gyógyíthatatlannak tartott betegségek bármelyike szüntethető meg.” Az univerzum törvénye sokkal tágabb ennél. illetve az anyag energiává való lebontása egy magasabb értelem által irányított módon. és gondolatok útján közöljük a számítógéppel. amely a csirkebéltől kezdve a pénzérméig bármi lehet. illetve beteg szövetek eltávolítása esetén lehegeszti az ereket. így most már biztosan meg fog gyógyulni. amilyen lehetne. és dematerializálás után energiává alakul vissza. hogy a hiányzó molekulák energiából keletkeztek. végtagok kívánatos lerövidítése vagy meghosszabbítása. Az antikohéziós erőtér egyébként a fertőtlenítésen és a fájdalomcsillapításon kívül képes a véráramlás csillapítására. és nem semmisül meg. aki látván a vérző szövetdarabot megnyugszik.

mert e nélkül nincs továbblépés. amelyekre fent már nem lehet szert tenni. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. amennyit a Mindenható földi küldetésének idejére neki útravalóul adott. hogy minden emberrel. Az univerzum törvényei mindenki számára megadják a jogot. Aki nem tesz eleget az elvárásoknak. Minél jobb képességeket. Mindent el kell követnünk tehát annak érdekében. Összetartozunk mindannyian. hogy ezentúl úgy nézzen ki. számon tart minket. és megfelelő szinten szerezhető be. kénytelenek leszünk visszatérni. amelyeket előző életünkben elkövetett bűneink miatt rótt ki ránk a sors. Ez a magatartásforma. amelyek nem illetnek meg bennünket. amelyek levezekléséhez egy egész élet végigszenvedése sem elegendő. az emberiség nagy öntudatra ébredése után már általánossá fog válni. rájövünk arra. aki nem teljesíti küldetésének célját. Miután mi is része vagyunk az univerzumnak. akkor gondoljunk arra. ennek a minden eddigi elképzelést felülmúló gyógyítási módnak is vannak határai. Ha nagyobb látószögből tekintünk a bennünket körülvevő világra. az nem csak önmagának árt. így ez a kérés törvényszerűen meghallgatásra talál. amelyet a Mindenható sohasem fog megbocsátani nekünk. és akaratát szabadon érvényre juttathassa. hogy képességeit maximálisan kibontakoztassa. Sőt még azt sem lehet kérni. A kozmikus alkotmány minden ember számára lehetőséget biztosít ahhoz. A képességek maradéktalan kiteljesedésének. minél kiemelkedőbb tehetséget kap valaki az élettől. az egyetemes világ fejlődését szolgáljuk. de az ilyen tehertétel viszonylag ritka. még ez a szuperintelligens agy sem ajándékoz meg minket olyan dolgokkal. ez a világnézet ma még meglehetősen idegen számunkra. Elvétve lehetnek ugyan karmikus betegségek. Persze adódhatnak olyan bűnök is. hogy legyőzzük az elénk tornyosuló akadályokat. mint egy Nobel-díjas tudósnak. Ha meggyógyítani nem is tudjuk az illetőt. amelyeket földi életünk harcai során elszenvedtünk. Ezen túlmenően kérésünk csak akkor talál meghallgatásra. de a küszöbön álló „new age” korszakban. hogy áttörje környezete gátjait. Az univerzum reagál ránk. mert vannak olyan ismeretek. Az életben mindenért meg kell küzdeni. ha az nem ütközik mások érdekével. amelyek túllépik a születésünk pillanatában nekünk rendelt adottságokat. Senkinek az egészsége nem ütközik ugyanis az egyetemes törvénnyel. de ezek legtöbbje imádsággal. az vétkezik az univerzum törvényeivel szemben. mint kedvenc filmszínésze. Földi küldetésünknek magasztos célja van. A lélek fejlődésének lépcsőfokai vannak. hanem ez egyben kötelességünk is. Emberbaráti cselekedeteink. Csak azoknak a veszteségeknek a korrigálását kérhetjük tőle. Aki nem tesz meg mindent annak érdekében. szerves részei vagyunk egymás világának. és tegyük túl magunkat az előítéleteken. sőt az univerzum minden egyes élőlényével egyetlen létközösséget alkotunk. hanem a világegyetem harmonikus fejlődésében is kárt okoz. A kiugró képességek ki nem használása bűn. ingyen semmit sem kapunk.101/434 Visszatérve az Agykontroll hatásmechanizmusára. fontos alkotóeleme vagyunk a világnak.com . és még ily módon sem lehet emeleteket ugrálni. sokszor enyhíthetjük a szenvedéseit. annál nagyobb felelősséggel tartozik a világegyetemmel szemben. amelyeket ebben az életünkben érhetünk el. Pl. senki sem kérheti. a tapasztalat minden építőkockája csak a maga idejében. hogy ellássuk a ránk rótt feladatokat. Ha csak egyetlen egy leckét is elmulasztunk megtanulni. Bizonyos dolgok megtanulásához ugyanis a szenvedésen át vezet a leghatékonyabb és a leggyorsabb út. Azonban még az ilyen sorsszerű betegségek esetén sem értelmetlen a próbálkozás. Éppen az összehasonlításos alapon való gyógyítás miatt nem kérhetünk olyan változtatásokat. Egy-egy fejlődési fokozat átugrása azért sem lehetséges. a Jó és a Rossz elbírálása során tehát próbáljunk meg felülemelkedni a közvetlen környezetünkön. Mindenki csak annyit kérhet. hogy részt vehessen a világegyetem alakításában. hogy nem mindenki volt gonosz. hogy a Magasabb Intelligencia egyik pillanatról a másikra előre kezünkbe adja testi. az akarat béklyómentes megnyilvánulásának fontos előfeltétele az egészség. hogy a teremtést. Amennyiben erkölcsi aggályaink támadnának cselekedetünk helyességét illetően. A tudás. a végső célt illetően mindnyájan azért létezünk. és olyan agykapacitása legyen. és ha az az egyetemes világ fejlődését szolgálja. Sőt minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak érdekében. szellemi és lelki fejlődésünknek azokat az eredményeit. aki nem igyekszik minden nehézség ellenére érvényre juttatni jobbító szándékát. nem csak jogunkban áll képességeinket érvényre juttatni. az Úrhoz való fohászkodással előbb-utóbb feloldható. aki a jelenlegi életében szenved.

vagy azon áthatolni. Az ilyen ember élősködik a társadalmon. Kb. hogy atommagjai és elektronjai egymás mellé kerüljenek. hogy van-e egyáltalán joga a természetgyógyásznak pénzt kérni a munkájáért. Ebben az esetben az atommag csupán egy porszemnek látszana a buborék közepén. az a rendkívül parányi energiarészecskék számára szinte légüres tér. Az atommagot ugyanis nukleonok (protonok és neutronok) alkotják. amit ki kell fizetni. hanem kihasználja a képességeit. Közülük nem egy akad.95%-át ez a közepén levő kis „porszem” alkotja. A földi világunkban is szinte felmérhetetlen mennyiségben jelen van. Ez a sajátos anyaghalmaz azonban még mindig nem tekinthető tömörnek. akik kiemelkedő gyógyító képességekkel jönnek a világra. mert ezekből az energiakvantumokból épül fel az atom. luxuslakásban. így kénytelen pénzt kérni a munkájáért. Elméleti alapok Az energia a világot alkotó anyag legkisebb részecskéje. Az egyes égitestek roppant távol vannak egymástól. Az anyagnak ezt a hihetetlenül laza szerkezetét még egyértelműbben érzékelteti az alábbi hasonlat. Mivel a tudat szintén energia. Ha egy 1 cm vastag és a Földünk egyenlítőjénél 25 ezerszer hosszabb vasrudat össze tudnánk úgy nyomni.com . aki hivatásszerűen űzi a gyógyítás mesterségét. és rengeteg csillagot látunk. a molekula és minden anyag. hogy évente egy hónapot a Kanáriszigeteken nyaralhasson. amit a Teremtő a végső elszámolásnál számon fog kérni rajta. Sajnos a rotációs energia atomi szinten. Az ősenergiát szubatomi részecskének is nevezik. vagyis a mi világunkban közvetlenül nem hozzáférhető. és az átmérőjük 10–34 cm nagyságrendű. Aki azért űzi ezt a szakmát. kufárkodik vele. és könnyedén bejuthat bármilyen zárt térbe. Első hallásra az anyagnak ez a nagyfokú átjárhatósága képtelenségnek tűnik. akkor ezt az 1 milliárd km hosszú vasrudat változatlan vastagság mellett 1 mm-re tudnánk összezsugorítani. hogy a hidrogénatom tömegének 99. illetve lezárt épületbe. akkor már hihetőbbé válik ennek a jelenségnek a kivitelezhetősége. de ha konkrétan is megvizsgáljuk az atomok belső méretarányait. áthatolhatatlan anyag. Ez ahhoz hasonló. Kétkedésük alapja a Biblia. Miután a szubatomi energiarészecske rendkívül kicsi. akkor látnánk csak. hogy a HÉK során kivetített tudatunk átlát minden anyagon. hiszen a főállásban gyógyítónak meg kell élnie valamiből. 100 van belőlük. sőt még maga a tudat is. pazar körülmények között élhessen. a HÉK során kivetített energiarészecskéknek semmilyen akadályt nem jelent bármilyen anyagon átlátni. gyakorlatilag láthatatlan lenne. amelyben Jézus így vélekedett erről a kérdésről: „Ingyen kaptátok. ha viszont egy űrhajóval kirepülnénk az űrbe. ezért ingyen adjátok!” Elanyagiasodott világunkban ez az intelem már nehezen tartható be. luxusautón járhasson. mint egy családi ház. Ezt látszik alátámasztani a szelíd gyógymódok alkalmazói által kért tiszteletdíjak sokszor csillagászati összege. Neki is van rezsiköltsége. Ami nekünk folytonos. Az atommag átmérője Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. mint amikor felnézünk az égre. ezért ez lehetőséget ad a „clairvoyance” vagy az Agykontrollban használt terminológia szerint a Hatékony Érzékelés Kivetítés magyarázatára is. hogy a sokmilliárdnyi csillag ellenére valójában milyen üres a csillagközi tér. és pici kis golyóknak látszanak csupán. ha egy hidrogénatomot képzeletben akkora méretű buborékká nagyítanánk fel. visszaél istenadta képességeivel. Ennek láttán gyakran felmerül a betegekben. Az atomi térkitöltést akkor érzékelhetnénk a leglátványosabban. Az erős nagyítás ellenére az elektron még ennél is kisebb. emiatt nehéz a létezésének kimutatása. betelepedhet bármilyen anyag vagy tárgy belsejébe. hogy képességei ne váljanak a meggazdagodás eszközévé. Ezért lehetséges az. ami körülöttünk van. hogy ennek a pályának a népszerűségét nemcsak a hivatástudat eredményezi.102/434 Napjainkban mind többen vannak. Az ősrobbanás középpontjából szétsugárzó rotációs energia mindenütt megtalálható. Méretére jellemző. Arra azonban ügyelnie kell. betölti az egész univerzumot. A természetgyógyászok meredeken emelkedő számát tekintve sok emberben megfogalmazódik a gyanú. az nem használja. szabad-e kamatoztatnia istenadta képességeit. és a szemléletesség kedvéért nevezhetjük akár éternek is. Tulajdonképpen a materializálódott anyag atomjai is ugyanilyen közegnek számítanak a szubatomi energiakvantumok számára.

magukon viselik fejlődésük nyomait. de folyamatosan változik. Ez azonban nem nő tovább. egészen a gerinces emlősökig. míg a hetedik energiamező eredménye már mindenki számára látható és érzékelhető. A második csakra a szubatomi energiamező. tudtatartalmak maradványai. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. egy kődarab lényegében most is olyan. és az elmúlt évezredek alatt csökevényesedett el. Ez alatt a karakter szintje található. hogy az elektronnál is nagyságrendekkel kisebb energiakvantumok minden nehézség nélkül átszáguldanak rajta. mely az ősrobbanás előtti állapotot tükrözi. ami azt jelenti. Ezzel együtt elvesztettük a telepatikus és „tisztánlátó” képességünket. A csakráknak azonban nem csupán energiakisugárzásuk van. melyeknek egy része az előző életeinkből ered. testünk energiakisugárzásán figyelhető meg. Fejlődése során egy időre még a majmokra jellemző szőrzetet is magára veszi. Nem csoda tehát. Az általunk tömörnek tekintett anyag tehát gyakorlatilag üres. energiakisugárzása van. Egyébként a pszichológusok szerint a léleknek is vannak rétegei. A legkülső héj a viselkedés. Egyfajta állandó beállítódást jelent. Az ötödik energiamező a sejtekhez kötődik. a világhoz. emberekhez. Ennélfogva nem csak az atomnak. hanem igen érzékenyen reagálnak a környezet energiasugárzásaira. Ez az. és lényegét tekintve az élet során nem változik. a vitalitásra van hatással. önmagához. amíg végleg ki nem alakul a magzat emberi formája. Ez az energiacentrum a testi jólétre. a más emberek feletti hatalommal.com . hogy a kéthónapos embrióban egy fényérzékelésre alkalmas. A „harmadik szem” is megjelenik az embrionális fejlődés során. mivel ez az élő szervezet csakrája.103/434 viszont 10–14 cm. A gerincoszlop legalján helyezkedik el a tisztán szubjektív. Nem véletlen tehát. hanem az atommagnak is legalább 99%-a űr. Kozmikus eredetünk nem kevésbé rejtélyes bizonyítéka. ami az ősrobbanás utáni állapotot örökítette meg. Még mélyebben található az egyéni tudattalan. 2 m hosszú DNS-láncból csak 2 centiméternyi szakasz vesz részt tulajdonságainak átörökítésében. Pl. Az embernél az univerzális evolúció nyomai a test körüli aurán. Itt őrzi a psziché a tudatosan nem hozzáférhető emlékeket. ami az élővilág elindulásának előfeltételét teremtette meg. Ez alatt van a kollektív tudatatlan tartománya. A sejtben tárolt információk 99%-a feltehetően kozmikus fejlődésünk korábbi állomásainak örökítő anyagát tartalmazza. Az élőlények energiakisugárzása azonban összetett. örömteli vagy fájdalmas. A következő réteg a személyiség érzelmi. Orosz kutatók megállapították. Éteri testünk energiaközpontjai alkotják az auránkat. mivel minden testnek. aminek alapján az egyén mindig a megszokott módon viszonyul az őt körülvevő dolgokhoz. Az élettelen tárgyaké homogén. valamint a Magasabb Intelligenciával való kapcsolatteremtés lehetőségét. az emberi embrió az anyaméhben való fejlődése során az egysejtűektől kezdve a kétéltűeken keresztül végighalad a teljes evolúciós láncon. Az élőlények azonban az univerzális evolúció nyomain kívül a földi evolúcióét is megőrizték. akár élettelen. Személyiségszerkezeti rétegződésünk a hagyma héjaihoz hasonlítható. Az ősenergia materializációja egy jól nyomon követhető folyamat. Hároméves kor körül alakul ki. Ide tartoznak mindazok az emlékképek. a magzat fejlődése során csupán egy borsószemnyi tobozmirigy lesz belőle. A gáton található és a föld felé irányuló gyökércsakra a piros színre. a hatodik az egyes szerveket képviseli. amit sokszor szellemiségnek nevezünk. sőt a színekre és a hangokra is. Ez a réteg a hiedelmek. és a hanglétra legalsó hangjegyére a „c” hangra érzékeny. A karakter jellegét ezek a már tudatatlanba süllyedt emléknyomok határozzák meg. mint egymilliárd évvel ezelőtt. Dr. amelyeket az ősöktől átörökítetten kapunk. Mint ismeretes. lencsével ellátott és idegsejtekkel rendelkező szervképződmény fejlődik ki. hogy a különböző színek és a zene képes befolyásolni az egészségi állapotunkat. a félelmek és a vágyak rendszere. A harmadik az atomi energiamező. Az emberi lélek belsejében legmélyebben a lélek magva található. a magatartás. Az életenergiának ezeket a központjait közismert néven csakrának is nevezik. hogy a nukleonok össztömege térfogatának az 1%-át sem tölti ki. A gerincoszlop mentén hét sugárzó energiamező. anyagtalan energiamező. indulati világa. A negyedik a molekuláris energiamező. mert nem mentek át evolúciós fejlődésen. hét forgó kerékként örvénylő erőkör helyezkedik el egymás felett. legyen az akár élő. esetleg érzelmileg feldolgozatlan történéseket. és összefügg a betegséggyógyítással. hogy a sejtjeink magjában található kb. mely az anyagi világ kialakulásának kezdetét őrzi. Vitalij Pravdivcsev professzor szerint ez a szerv korábban cseresznye méretű volt. Jellemző az emberre.

A hatodik a homlokcsakra. és ellenkezőleg.com . ha mi is tevékenyen közreműködünk benne. Amennyiben régebben találtunk egy olyan pontot. amely első alkalommal képes végleges gyógyulást produkálni. az alkotóenergiák elosztója. Az ötödik a gégecsakra. Nem baj. A csakrák forgási energiája nem függ a kortól és a nemtől. Kevesen képesek arra. A mellcsonton. hogy mi meg legyünk győződve ennek a rúdnak a működőképességéről. Frekvenciája a „d” hang. hogy ezen a ponton egy elektrostimulációs készülékkel kezeljük magunkat. A harmadik csakra a mellcsont alatt található. míg végül meggyógyulunk. a gazdagság. Ez a centrum táplálja az öntudatot. a szemöldökvonalban helyezkedik el. a lényeg az. Közös energiavezetékekre kapcsolódnak rá. a mellbimbók vonalában helyezkedik el. A szellemi világgal valamint az ember pszichikai képességeivel kapcsolatban minden megnyilvánulás ezen a centrumon keresztül zajlik. Színe a zöld. és a logikus gondolkodás képessége is. frekvenciája a „g” hang. A második energiaközpont a keresztcsonti csakra. A hetedik energiaközpont a fejtető. Általában csak lassan. és az elgondolás. ha az elképzelt eszköz műszakilag nem tökéletes. Nem számít. Színe az indigókék. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ezen a centrumon át érhető el a teljes összetartozás az éteri energiával és Istennel. A szusumnát a kundalini tölti meg energiával. hanem az elképzelés. akkor most képzeljük el azt. Aktív közreműködés Ismét visszatérve az Agykontrollhoz. A szusumná az átlagemberek esetén zárva van. frekvenciája a „h” hang. amíg elhisszük róla. amelyek a gerincben húzódnak. Ez az életörömcentrum. sajnos a gyógyításnak az előzőleg ismertetett legegyszerűbb módját a legnehezebb kivitelezni. amely a nyaki hajlatban található. Ez az energiaközpont a hang. hogy milyen segédeszközzel űzhetnénk ki szervezetünkből. és azt képzeli róla. A csakrák egymással szoros összeköttetésben álló energiacentrumok. A szervezetben a kiválasztás és tisztulás folyamatára gyakorol hatást. Közöttük húzódik a semleges szusumná ösvénye. amelyeket alkalmasnak vélünk betegségünk gyógyítására. A negyedik energiacentrum a szívcsakra. de a túlvilággal való kapcsolattartást is befolyásolja. frekvenciája az „e” hang. hogy az egy működőképes sugárforrás. hogy olyan hatásfokkal kommunikáljanak a Magasabb Intelligenciával. Olyan ez.104/434 valamint a szexuális energiával. és segít átváltoztatni a durva anyagit lelki-szellemi értékké. amely a köldök alatt helyezkedik el. Színe a sárga. mozgásukat a szervezet energiatelítettsége befolyásolja. Ettől a centrumtól függ az intellektus minősége. Ha pl. a kifejezőképesség forrása. mert az agy így is megkapja az üzenetet. kapóra jöhet a korábban alkalmazott akupunktúrás kezelés is. nagy mennyiségű baktériumot kell valamely testrészünkből eltávolítani. ha elképzelünk olyan eszközöket. és sokan napfonatcsakrának nevezik. melynek helye a csecsemőkor után összenövő kutacs. Ha valami rejtélyes betegségünk van. ha energiát vesznek fel. frekvenciája az „f” hang. a szellemi világosság. akkor ennek érdekében bevethetjük a Silva által említett lézersugarat is. melyen a jógi testi. Az óra járásával megegyező irányban forognak. amiről fogalmunk sincs. hogy az egy hajó. többszöri kapcsolatfelvétel után lehet látványos eredményt elérni. és ettől egyre jobban vagyunk. A tantra jóga szerint a gerinc bal oldalán halad a negatív (Yin) energiát szállító idá. és a narancsszín tartozik hozzá. a jobb oldalán pedig a pozitív (Yang) energiát továbbító pingalá. A jobb agyféltekében sohasem a valóság a fontos. így annak megfelelően játszik vele. a szándék nyelvét a lelki képek alkotják. mint a valóságban. Ezen a központon át áramlanak a szeretetre való képesség energiái. A hozzá tartozó szín a kék. csak addig kell elménkben tökéletesíteni. az intuíciót. lelki és szellemi tudatát a pörgő csakrák centrumai át egyre magasabb szintre emeli. amely valamilyen mértékben segített a betegség tüneteinek csökkentésében. a növekedés. mert a két szem között. valamint az univerzummal való egyesülés kozmikus tudata. mint amikor a gyermek talál egy csorba kanalat. Színe a lila. vagyis nem áramlik energia rajta. A lézergenerátornak azonban nem kell olyan precíznek lennie. ha energiát adnak le. a szellemi és anyagi jólét csakrája. Az elgondolás ugyanis jelen van. ha az elménk képernyőjén csak egy darab rúd jelenik meg. frekvenciája az „a” hang. Viszont sokkal hatékonyabban megy végbe a gyógyulás. amit harmadik szemnek is neveznek.vagy koronacsakra. az általános szenzitivitást.

hogy belelássunk a testbe. akiknek annyira erős az energiakisugárzásuk. vagyis kézfejünket azon a frekvencián rezgessük. hogy itt nem kell irányítani az energiabesugárzást. valószínűleg itt a beteg tudatalattija veszi át az irányítást. mint minden kézrátételes módszernél. Ilyen kísérletek egyébként már korábban is folytak a műsoros kazettán árusított úgynevezett „gyógyító hanggal”. Silva-féle Speciális Gyógyító Módszer A statikus kézrátételes gyógyításból kifejlesztett Silva-féle Speciális Gyógyító Módszer a kézrátételes terápiák legtökéletesebb formája. A dinamikus kézrátétellel való gyógyításnál azonban nincs szükség erre a különleges képességre. Ez az energia béta tartományban. Mivel ebben az esetben nem a Magasabb Intelligencia. ezért az utcán mindig zsebre tett kézzel sétálnak. amely összehasonlítja a beteg szervet a tárolt képpel és a szükséges korrekciókat elvégzi.com . hogy az energiaegyensúly létrejöjjön. ami lehetővé teszi a külső. hanem a 10 Hz frekvenciának megfelelő kattogó hang is. Egy idő után a fehér fény kilép a testünkből. mint egy átlagember ujjaiból.105/434 Általános regeneráló és gyógyító módszerként jól bevált az a gyakorlat. Hatásmechanizmusa lényegében megegyezik az Agykontroll gyógyító mechanizmusával. hogy tudatának alfa tartományában 10 Hz-es frekvenciájú rezgő mozdulatokat végezve kézrátétellel gyógyítson. Önmaguk megsértése ellen védettek ugyan. amely frekvencián agyunk a kommunikálást végzi. melynek során energiával árasztjuk el a szervezetünket. akinek a kezéből legalább tízszer akkora energia áramlik ki. és dönti el. A gyógyító lánc kialakulásának alapvető feltétele. hogy a kommersz magnók sebessége többnyire eltér a szabványértéktől. Mellékesen megjegyezve újabban ezt a hatást mesterséges eszközökkel is ki lehet váltani. tehát állandó jelleggel generálódik és intenzitása csak fáradtság esetén csökken kissé. A dinamikus kézrátétellel való gyógyítás alapvetően abban különbözik a statikus kézrátételes gyógyítástól. így a kívánatos 10 Hz-es frekvencia nem biztosítható pontosan. és a gyógyító hatás így is létrejön. A Távol-Keleten egyébként évszázadok óta alkalmaznak egy ehhez hasonló Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Statikus kézrátétellel csak az képes gyógyítani. Ennek a módszernek azonban az a hátránya. erre más healereket kell megkérniük. hogy már 20 cm távolságból is képesek besugározni a beteg testrészt. káros hatások kivédését. így bárki képes arra. hogy a testfelületre helyezett kisebb méretű magnó hangszórójából nem csak elektromágneses hullámok áramlanak ki. és energiarészecskékkel árasztja el minden sejtünket. A II. hogy ujjaink energiamezőiből milyen és mennyi energia áramoljon be a beteg szervbe ahhoz. hogy a periodikusan kisugárzott Yang és Yin jellegű energiából mennyit vesz fel. és nem is a gyógyító jobb agyféltekéje irányítja. a lábujjainktól kezdve a fejünk tetejéig. Ez a fehéren izzó golyó egyre nagyobbá válik a testünkben. vagy megnyitni felette a bőrt. az irányítást is külső erők végzik. hogy a kezünket ráhangoljuk az agyunkra. Az erre a célra alkalmas készülékek egy beépített generátor segítségével 10 Hz frekvenciájú jelet állítanak elő. a napfonat mögött egy kis nap van. Vannak olyan healerek is. nehogy egy véletlen érintés folytán megsértsenek valakit. Tudatunk alfa tartományában felvesszük a kapcsolatot a Magasabb Intelligenciával és kezünket a kezelendő testrész fölé helyezve mintegy rámutatunk a beteg szervre. hogy milyen energiák kerüljenek kisugárzásra. az akupresszúrás és a statikus kézrátételes energiabevitelnél. de kívülről jön. Képzeljük el. amely a környezetünkben tartózkodókat egy idő után meglehetősen idegesíti. Ezt a szivacsbetétbe ágyazott elektromágnest a test azon felületére kell helyezni. és auránkat megnövelve vastag védőburkot von körénk. Gondolati úton beprogramozzuk a kozmikus agy számítógépét. tehát nincs szükség rá. hogy a harmadik csakránk. hogy ezt a módszert lokális problémák gyógykezelésére használjuk. de most a Magasabb Intelligencia vezérli. hogy saját magukat többnyire nem képesek kezelni. hogy mire kell vigyázni az akupunktúrás. de ennek az az ára. itt is energiabesugárzás útján történik. amelyet felerősítve belevezetnek egy elektromágnesbe. Miután itt az energia rajtunk keresztül ugyan. Mivel energiájukat kikapcsolni nem tudják. a különbség csak annyi. ezt elvégzi helyettünk a Magasabb Intelligencia. fejezetben részletesen szó volt arról. A másik hibája ennek a módszernek. A gyógyulás. ahol a fájdalmat érezzük.

vagyis a gravitáció által átjárt átlagszemélyek taszító hatást fejtenek ki ezekre a tárgyakra. hogy a kézzel való energiabesugárzás során hol hidegnek.106/434 módszert. hogy a kanál nyele felfelé görbül. A bútorokon átáramló antigravitációs erőtér felborítja a korábbi erőegyensúlyt. a szekrények recsegésében. míg a Yang energia néhány fokkal lehűti az útjába eső anyagot. Úgy tűnik. hanem taszítja egymást. Ez arra enged következtetni. A II. Ahhoz. Ennek valószínűleg az az oka. Ha az anyagban túl nagy a feszültség. Kiegészítés Mivel a pszichoenergetikai gyógyítás és a parapszichológiai jelenségek között igen szoros összefüggés van. ami az anyag szétmorzsolódásában. pl. mint a kilépés helyén. a gravitációt. amely pl. fejezetben szó volt arról. ezért felülről alkalmazva a besugárzást az a fura jelenség is előállhat. műanyag vagy hőkezeletlen üveg esetén. hol pedig melegnek érezték a kezelt testrészeiket. amelyek ily módon már a saját súlyuk alatt is meghajlanak. Amikor a Yang energia olyan nagy. kezüket az asztal fölé helyezik. hogy a mágneses erőterekkel ellentétben itt a két ellenkező pólus nem vonzza. és gondolati úton Yang energiát sugároznak az asztallapba. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A Fülöp-szigeteki healereknél járt betegek is nem egyszer említették. Az előbbi pszichokinézisen alapuló jelenséggel rokon a telekinézis hatásmechanizmusa is. ezeken a szeánszokon a résztvevők körülülnek egy asztalt. Az ujjakból kiáramló antikohéziós energia „megpuhítja” a fémtárgyakat. hogy most Yin vagy Yang energiát kell-e kisugározniuk. Egy bizonyos határon túl a Yang energia feldúsulása a besugárzott tárgy kristályszerkezetét is szétrobbanthatja. hogy a Yin energia terjedése során kissé felmelegíti. Azt természetesen a résztvevők nem tudják. akkor a feszültséggócok besugárzásának hatására olyan kiegyenlítetlen erők szabadulnak fel. hogy az akupunktúrás kezelések során a Yang vezetékek telített pontjainál hidegnek. szilánkokra való szétesésében nyilvánul meg. Mint ismeretes. a súlyerő csökkenésével a belső feszültségek felszabadulnak. akkor az asztal felemelkedik a levegőbe. A mérések szerint az asztal körüli hőmérsékletcsökkenés az 5-6 °C-ot is elérheti. befejezésül. vagyis a könnyebben összenyomható felület felé hajlítja a fémet. és népszerűsége vetekszik az akupunktúrával.com . Érdekes kísérő jelensége az asztaltáncoltatásnak. a Yin vezetékek telített pontjainál pedig melegnek érezzük a bőrt. Sokak számára komolytalannak tűnhet a téma. ropogásában nyilvánul meg. hogy az anyag keményebb részeiben uralkodó feszültség a puhább. hogy ellensúlyozni képes a földből kilépő Yin energiát. Miután az anyag az energia belépése helyén puhább. Japánban a kézrátételes gyógyítás szabályait a Reiki foglalja össze. hogy a tárgy könnyen el is törhet. További érdekes megnyilvánulása ezeknek a szeánszoknak. de az úgynevezett asztaltáncoltatásnál is megfigyeltek egy határozottan hidegnek tűnő légáramlatot. hogy legalább a résztvevők egyike le tudjon menni alfa szintre. hogy a helyiségben áramló Yang energia sokszor a többi berendezési tárgyra is kihatással van. hogy a Yang energiával töltött berendezési tárgyak az energiakisugárzást előidéző személy felé mozdulnak el. ezt szintén az egyetemes agy dönti el. hogy a Magasabb Intelligenciával létrejöjjön a kapcsolat. elengedhetetlenül szükséges. míg a Yin energiával. Ennél a ma még csak kanálhajlítgatásoknál alkalmazott jelenségnél szintén egy intenzív energiaáramlás okozza a fémek alakváltozását. az érdekesség kedvéért próbáljuk meg néhány parajelenség feltételezett hatásmechanizmusát megfejteni.

Különös módon ennek a madarakkal is beszélni tudó szerzetesnek kisebb vizsgálatoktól eltekintve nem származott komoly hátránya ebből a képességéből. Szent Domonkos. Minden bizonnyal a levitációhoz hasonló energiafeldúsulási jelenséggel állunk szemben a tűztáncnál is. A levitáció jelensége nálunk sem volt ismeretlen. Siennai Szent Katalin és Avilai Szent Teréz. kevésbé szentéletű kortársaknak. aki ha théta szinten lezajló meditáció során kellő mennyiségű Yang energiát gyűjtött magába. Annak ellenére. A bennszülöttek jót nevettek rajta. Nem volt azonban ilyen szerencséjük a hasonló adottságokkal rendelkező. Köztük volt Assisi Szent Ferenc. de végül ő is sértetlenül tette meg a 46 méteres utat. akkor nem csak lebegni. mely egyet jelentett a vád beigazolódásával. Ő hallani sem akart róla. hogy átvágjanak a fortyogó lávafolyamon. és miután az agyfrekvencia tartós lecsökkenése rendszerint együtt jár a szubatomi energia intenzív felvételével. Ennek a tapasztalatnak az alapján vált általánossá a boszorkányperekben az úgynevezett vízpróba. Nevéhez több természetfeletti cselekedet is kapcsolódik. hogy tartson velük. Egyébként nem Copertinói Szent József volt az egyetlen szent. a teste fénylett. A vádlott tanúk előtt történt vízbe merítése során a súlytalan vagy az átlagosnál könnyebb test természetesen fennmaradt a víz felszínén. Brigham. ebben az esetben a kísérlet alanyai 400-700 °C-os izzó parázsszőnyegen sétálnak át anélkül. Kísérői azonban nem estek kétségbe. Megpróbálták rávenni a tudóst is. és szomjazó serege számára a sziklából vizet fakasztott. A történeti leírások szerint amikor Szent László királyunk a kápolnájában imádkozott. hogy talpukon az égés legcsekélyebb jelei is tapasztalhatók lennének. Ebben a korban ugyanis a parapszichológiai képességekkel megáldott vagy inkább megvert embereket boszorkánysággal vádolták. Az auralátók – vagyis azok a személyek. hanem elindultak. Három bennszülöttel figyelte a Kona-szigeten kitört vulkánt. hogy ezek a perek egyedi esetek voltak a középkorban. akik a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Gondolati úton ő idézte elő a tordai hasadékot az őket üldöző tatárok megállítására. hogy ennél a jelenségnél a mechanikai védelem semmit sem segít a hő visszatartásában. a British Museum kutatója személyesen tapasztalta. T. aki ájtatos fohászai során a levegőbe emelkedett. az egyház nem neheztelt rá. Évszázadokon át több mint 1 millió nő és férfi halt máglyahalált az esztelen boszorkányüldözések miatt. Mint ismeretes. Ne higgyük. és maga után vonta a máglyán való élve elégetést.107/434 Feltételezhetően az asztaltáncoltatáshoz hasonlóan a levitáció jelensége is egy tudatalatti szinten magunkban előidézett energiafeltöltődés következménye. de a végén – más megoldás nem lévén – rászánta magát az átkelésre. A feljegyzések szerint több mint 200 katolikus szent levitált rendszeresen.com . és a kövezetről felemelkedve lebegett. mert a szomszéd város szerint az ördöggel cimboráltak. W. A biztonság kedvéért azonban a cipőjét és a zokniját magán hagyta. Ennek a jelenségnek a legismertebb gyakorlója Copertinói Szent József szerzetes volt. amikor a láva elzárta az útjukat. ezek a személyek kisebb-nagyobb mértékben szintén veszítettek a testsúlyukból. A boszorkányüldözés nem egyszer tömeggyilkosságba torkollott. hanem a földtől elrugaszkodva repülni is tudott. Dr. 1590-ben a németországi Werdensfels egész lakosságát (4700 embert) kínozták és küldték máglyára. hogy a középkorban élt. amikor a lábbeli és a zokni elégett cafatai lemaradtak mögötte. csupán élete végén szigetelték el egy kolostorba zárva az érdeklődők egyre növekvő tömegétől.

a támadásnak kitett testfelület ily módon történő mechanikus védelme a régi kínai harcművészetben is megfigyelhető. A tűzpróba azonban így sem veszélytelen. A Chi Kung (csi kung) beavatott mesterei képesek arra. sőt arra is vállalkozik. hogy ebben az állapotban a lábakból kiáramló energiasugárzás intenzitása megnő. sem a hajuk.com . század főnemesi udvaraiban számos naplóíró feljegyezte. Azonban nem csak többlet Yang energia áramolhat belénk. Az irányítástól függően nem csak a lábon. Egy bolgár fiatalember pl. folyékony. anélkül hogy megégne. mert akkor úgy odatapad a lába a földhöz. Valószínűleg kiesett a „transzból”. Ezenkívül képes arra is. sérülés nélkül átjut a sokszor 25 m hosszú izzó ösvényen. A marylandi Eastonban élő kovács 1871-ben mezítláb állt egy fehéren izzó lapáton. hanem a Yin energia is felhalmozódhat a testünkben. meg kellett várniuk. Nagyon fontos. távol tart minden anyagot a testünktől. Különben úgy jár. vagy belelógatja nyelvét illetve ujjait az olvadt vasba és semmi baja sem esik. hogy koncentrált energiából összefüggő „páncélinget” alkossanak a testük körül. Eközben nem gyulladt meg sem a ruhájuk. aki meg tudja állapítani. mintha szájvizes öblögetést végezne. Ezen a téren Richardson. A Chi Kung gyakorlatok egy speciális formája a Kung Fu (kungfu). a lábfejem elzsibbad és anélkül. és közben izzásig hevített fémdarabokkal zsonglőrködött.108/434 bioenergia által gyengén ionizált levegő láthatatlan fénysugarait is érzékelik – állítják. Ezt az állapotot nem lehet tudatilag befolyásolni. hogy tudatunk alsó tartományában többlet Yang energia áramlik testünkbe. Mivel a koncentrált energiahullámok nem csak a kézen és a lábon áramlanak ki. kézen állva is végig tud menni a parázson. Ennek a jelenségnek a legvalószínűbb magyarázata. hogy az intenzív energiasugárzás megindult-e a szertartáson résztvevők lábain. Ez a koncentrált energiakisugárzás a páncélnál is keményebben védi bőrünket. majd puszta kézzel vastag betonlapokat törnek össze. Meg kell kérnie valakit. A kandallóból kivett izzó parazsat a kezükbe adta anélkül. Különleges adottsága volt. séta közben az izzó parazsat hűvösnek. odatapadnak a földhöz. és utána olyan nyugalommal viselkedik. hogy az intenzív hőenergia-sugárzás nem képes a bőrünkbe hatolni. hanem bármely testfelületen megjelenhet ez a koncentrált energiasugárzás. ahol az energiát az egyik karba irányítják. hogy ha hosszabb időre megállnak. Rettenetesen összeégett. legyen az gáz-. mintha kiszökne a vér a lábamból. hogy emelje fel a lábait. vagy csak enyhén melegnek érezzük.vagy szilárd halmazállapotú. és nem szenvedtek semmilyen bőrsérülést. amíg az ki nem hűlt.” Nem mindenki alkalmas arra. mert a fájdalomtól eltorzult arccal összeesett. amely a kívánt helyen kisugárzódik. az afrikai kung törzs tagjai bele is hemperegnek a tűzbe. hanem az egész testfelületen. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy a nyelvére tett égő szénen osztrigát sütöttek. aki a durbani újságok híradása szerint egy izzó parázzsal teli árkon próbált végigsétálni. és utána sértetlenül állnak fel. és színe kékről vörösre vált. hogy az illető szentül meg legyen győződve arról. Az „aranyharang” technika alkalmazása megvédi testüket minden külső sérüléstől. Ezzel a mutatvánnyal sokkolta nézőit Nathan Coler is. Azonnal a legközelebbi kórházba szállították. Ezért a Missouri államban élő Frank McKinstry séta közben nem állhat meg. hogy forró ólmot önt a szájába. ezért elengedhetetlen egy „tisztánlátó” személy jelenléte. mert a saját erejéből nem képes elmozdítani a talajtól. A gekkókkal ellentétben az ember ma még nem képes a szubatomi energiakisugárzását befolyásolni. majd olvadt ólommal gargarizált. szinte repülök a parázson. hogy bármelyik végtagját a tűzbe tartsa. hogy a sérthetetlenséget a szeánszok idejére a nézőire is képes volt kiterjeszteni. Ennek tudható be. A nézők nem tudtak rajta segíteni. hogy kiállja a próbát. hogy bármi bajuk esett volna. ahol csak többszöri bőrátültetéssel tudták az életét megmenteni. Ezt követően hagyják. A társaihoz hasonlóan ő is baj nélkül elindult. hogy teherautóval áthajtsanak rajtuk. A tűzön járók egyike szerint „ilyenkor olyan érzés fog el. a középkor híres mutatványosa produkálta a legmeghökkentőbb eseteket. de az árok közepén hirtelen megingott. Léteznek ugyanis olyan emberek. Van aki ebben az állapotban megfogja a vörösen izzó vasrudat. hogy önmagát hipnotizálja. hogy nem tud továbbmenni. A 200 évvel ezelőtt élt híres médium Home is gyakran fürdette arcát a tűzben. mint az a hindu vezeklő. amíg kínlódva elkúszott az árok széléig. majd nyílt lángon megolvasztott cseppfolyós üveget ivott. A XVII. akikből kipihent állapotban olyan erős Yin jellegű sugárzás árad ki. ahonnan már ki tudták húzni. A Yang energia bőrfelületen való koncentrálása. hogy érinteném.

Egy Ontario állambeli tinédzser. Orosz kutatók azonban rájöttek arra. nagyon valószínű. mivel az általa megérintett tárgyak vibráltak. hanem az erős súrlódás hatására a vízmolekulák felbomlanak. Ekkor Mózes a botjával a vízre mutatott és Isten segítségével kettéválasztotta a tengert. hanem a helyiség berendezési tárgyait is. hogy a bőréhez tapadó evőeszközöket erővel kellett leszedni róla. de a különféle leírásokból egy-két elgondolkoztató következtetés azért levonható. A Biblia részletesen leírja. vízben pedig (az eddig mért legnagyobb érték szerint) max. Minden valószínűség szerint Mózes is ezt a csodával határos jelenséget idézte elő a Vörös-tenger kettéválasztása során. 1852 km/h sebességgel képesek haladni. hajók hiányában nem tudtak tovább menekülni. vagyis súrlódásmentes teret megteremteni. amely 1 óra alatt átszelné az Atlanti-óceánt. és megállapították. Ezt a képességét másokra is át tudja ruházni. hogy az intenzív Yin energiát kibocsátó emberek súlyos. hogy ezek a Bernoulli törvénye alapján egyetlen nagy és irányfüggetlen szárnyfelületnek tekinthető csészealj alakú járművek levegőben max. Nem zárható ki. hogy ha a rombolót gázburokkal veszik körül.5 óra alatt teszi meg. nem érintkezik a vízzel. (Tengelyére merőleges mozgatása esetén a gömb alján a forgatás és a transzláció sebességének különbsége. hanem az energiapajzs anyagszétválasztó képessége.com . Emiatt felül vákuum alakul ki. Az intenzív Yang energia-kibocsátás másik kísérő jelensége a Yin energiarészecskékkel átjárt tárgyak taszítása. míg felül a két sebesség összege jelenik meg. Mivel ezek a járművek hangrobbanás. mert magától kialakul. Miután a levegő nem játszik szerepet a repülésükben. amit egy magyar természetgyógyász. így alig fékeződik. Felgyógyulása után olyan „magnetikus” lett. annál lassabban tudja a szétválasztó pajzs a gyors haladáshoz szükséges légüres. Mivel a víz közegellenállása ezerszerese a levegőének.  Sokan nem hisznek az UFO-történetekben. így a közlekedésük tulajdonképpen légüres térben történik. A jelenlegi világcsúcs egyébként 57. Mivel a Föld felszínén minden tárgyat és anyagot átjár a gravitációs energia. (Ezt a feltételezést támasztja alá az is.109/434 Ennek a fajta sugárzásnak egy másik igen gyakori megnyilvánulása.) Azt is megmérték. A különböző tárgyak úgy odatapadnak a bőrükhöz. vagy különböző anyagokat távol tudnánk tartani magunktól. Néha gömb alakú UFO-kat is látni. (Nem a vízben oldott levegőmolekulák válnak ki. sőt a legkisebb zaj nélkül képesek közlekedni. A hírek szerint már tervezik egy 5000 km/h sebességű tengeralattjáró létrehozását. hogy nincsenek rajtuk függőleges vezérsíkok. hogy az űrhajót egy energiapajzs veszi körül. 72 000 km/h. hogy a haladási sebességet nem a hajtómű szabja meg. Az igazi megoldás azonban a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ezt követően az emberek száraz lábbal kelhettek át a fövenyen. Úgy látszik. nem szükséges őket ily módon stabilizálni. miközben az energiafallal védett folyosó két oldalán „a víz szilárdan állt”.) A gázcsóvában repülő Skval torpedó sebessége már a kísérletek kezdetén elérte az 500 km/h -át. A gázköpeny létrehozása nem igényel üzemanyagot.) A nagyságrendnyi sebességkülönbségből arra lehet következtetni. A XIX. hogy minél sűrűbb az anyag. Ezeknél a felhajtóerőt a Magnus hatás biztosítja. században élt Angelique Cottin nem csak az iránytűt bolondította meg. Harasztosi László tart. kisugárzását tekintve Yin jellegűnek tekinthető. A 14 éves lányt a Francia Tudományos Akadémia tudósai is megvizsgálták. A szubatomi energia világában ugyanis az ellentétes töltésű tárgyak nem vonzzák. és az ily módon keletkezett oxigén illetve hidrogéngáz alkotja a pajzsot. a hadihajók által kilőtt torpedók sebessége nem haladta meg a 100 km/h -át. amely szétnyitja előtte a levegőt. hogy amikor a zsidó nép a tenger partjához ért. Csupán a propellert kellett rakétahajtóműre lecserélni.6 kg. Caroline Clare Yin energiakisugárzása másfél évig tartó rejtélyes betegsége után nőtt meg. melyek a sebesség fokozódásakor gázköpennyé sűrűsödnek. hanem taszítják egymást. hogy járás közben sem esnek le a hátukról vagy a mellükről. A testéből feltehetően változó intenzitású Yang hullámok áramlottak ki. ami felszippantja a haladó gömböt. Az óránkénti 180 km -es sebesség elérésekor kavitációs buborékok keletkeznek az úszótest körül. Ezt az utat a Concorde szuperszonikus utasszállító repülőgép jelenleg 3. sokszor több kilogrammos tárgyakat is képesek megtartani a testükön. hogy ezeknek a sugárzásoknak a művi úton való előállításával nagyobb tömegű tárgyakat is mozgásba lehet hozni. Mellesleg ez a sebességnövelő módszer már előttünk sem ismeretlen. hogy a kávéskanáltól a több mázsás szekrényig minden elhúzódott tőle.

nem alakul sárrá. hogy ezeket a járműveket hagyományos eszközökkel megtámadni is lehetetlen. mint a tengerbe merült. Az általuk fellőtt napvizsgáló műhold fotóit elemezve észrevették rajta egy UFO-t. kivéve Franciaországot. hogy földreszállásuk után a hajtóműből kiáramló lángnyelvek nem gyújtják fel a növényzetet. akkor felszállás után az aszfalt sokszor meggyullad úgy. hogy a világűrben milyen sebességgel haladnak ezek a járművek. mint az azonosítatlan repülő objektum. Az azonosítatlan úszó objektum azonban nem más. Az „UFO” elnevezés pedig nem más. A Jeges-tengeren megfigyeltek már olyan UFO-t is. azzal a különbséggel. Ismert még az USO (Unidentified Swimming Object) kifejezés. ilyenkor az energiaburok színét vörösnek látjuk. Közegellenállás hiányában elvileg csak a fénysebesség szabhatna határt a haladásuknak. hogy szinte kirobbantotta a jeget maga felett. melynek legtökéletesebb magvalósítási módja a szubatomi plazmaburok létrehozása. Ezt látszik alátámasztani az a megfigyelés is. A vízben is ugyanúgy halad. Ennek a legtöbbször sarló alakú energiapajzsnak a színe a repülő csészealj sebességétől függ. és a spanyol nyelvterületet ahol „OVNI” a nevük. nem roncsolják szét a növényi sejteket. hogy az UFO-k maximális sebességgel történő haladásuk során is képesek egy pillanat alatt megállni vagy irányt változtatni. működésképtelenné Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ez az energia egyébként szilárd anyagon keresztül is képes utat vágni. nem képes magába szívni a vizet. Már arról is van adatunk. A plazmaburok létrehozásának másik módja. Ezen a napon a 32 éves. Az intenzív energiakiáramlás következtében a fűszálak csupán elsárgulnak. amikor John Martin texasi farmer Denison város környékén hasonló járművet látott. Ebben a közegben is a súrlódás hiányának tudható be az igen nagy sebessége. és ugyancsak egy szemvillanás alatt képesek a legnagyobb sebességüket elérni. Sajátos hatása ennek az energiakisugárzásnak. a mélyebb rétegekből indul ki. 1947. és nem égetik össze a talajt. A Washington állambeli Cascade-hegységben egymotoros gépéből mintegy 3000 méteres magasságban egyszerre 9 ilyen tárgyat észlelt. Japán űrkutatók azonban a Soho segítségével a fénysebesség 14szeresét regisztrálták. Ez a hőhatás leginkább a mikrohullámú sütőhöz hasonlítható. hanem szubatomi energiasugárzás a belülről kifelé irányuló melegedés kiváltó oka. Miután ilyen sebesség mellett gyorsításnál és lassításnál már elviselhetetlen mértékű tehetetlenségi erő lépne fel.110/434 légüres térben történő repülés lenne. hogy birtokukban van az antigravitációs energia tetszőleges mértékű sűrítési módszere. Sokszor bebizonyosodott már. Ehhez valószínűleg az is hozzájárul. amely 4 176 000 km/s sebességgel haladt a napkarima mentén. hogy az UFO-nak az energiaburkán kívül a hajtóműve is szubatomi energia. hogy a jármű külsejét nagy sebességgel forgatjuk az irányítótorony körül. vagy a támadó repülőgépet egy pillanat alatt dematerializálja. habár ezt 1878-ban a Daily News tudósítója is használta már. a gyökerük viszont érdekes módon elszenesedik. mint a levegőben. Különös következmény még. mikroorganizmusoktól mentessé válik. tengeralattjáróként közlekedő UFO. amely 11 méteres jégpáncél alól emelkedett fel úgy. Mivel kint a világűrben semmi sem lassítja az UFO-k haladását. hogy itt nem elektromágneses. amelyeket a beszámolójában repülő csészealjakhoz hasonlított. sőt vízbe szórva lebeg a felszínen. angolul Unidentified Flying Object rövidítése. hogy az égés mindig belülről. és a jármű a plazmaburkon belüli légmentes alagútban akadálytalanul repül. hogy megbénítja az elektronáramlást. Idaho állambeli Kenneth Arnold (egy szenvedélyes amatőr pilóta) Földön kívüli járműveket látott. hogy a legintenzívebb sugárzásnak kitett helyeken a talaj sterillé. A jármű fém burkolatából kisugárzódó plazmaburok által keltett légüres kapszulában siklik előre. június 24-én került be a köztudatba. A földönkívüli űrhajókat egyébként az egész világon ezzel a szakkifejezéssel illetik. hogy a szubatomi sugárzás hatására a talaj rendkívül szárazzá válik. Erre utal az a megfigyelés. ezért biztos. Ha az UFO országúton landol. közvetlen közelről leállítja a gépkocsik gyújtását.com . Ezzel egyidejűleg a talaj kémiailag megváltozik. Nem ér hozzá a vízhez. amint egymás után repültek. Az újságírók tőle vették át a „repülő csészealj” kifejezést. levegőmolekulákkal való összeütközés hozza létre. mert az űrhajót körülvevő intenzív energiapajzs illetve a fedélzeti sugárfegyver a kilőtt rakétát. ezek a járművek a fénysebességet is könnyen el tudják érni. Több jel mutat arra. Ez esetben az ionizálódást a súrlódás. és emiatt a leszállás helyén a jármű méretével arányos kör alakú területen éveken keresztül nem nő új növényzet. Az energiakisugárzás legnagyobb sebesség esetén a legintenzívebb. Aki még nem tudná a repülő csészealj elnevezés az újkori UFO-észlelések kezdetekor.

a Szent Szűz kinyilatkoztatása során. a rosszindulatúak viszont sugárfegyverrel visszalőnek. a külvilágból csak olyan anyag juthat be a gömbbe. Ez csak bizonyos típusú járművekre jellemző. aki elő kívánja idézni ezt a jelenséget.com . Velencében egy ötéves kislány Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A megfigyelések alapján azonban nem minden UFO bocsát ki magából. Ezt igazolja az a megfigyelés is. mert mindenütt korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre. amelyet a bent lévő személy beenged. hogy a vakut koncentrált energiaforrásnak vélik. számítva az ellenséges magatartásunkra. Ezt a feltételezést támasztja alá. különleges szkafandert visel. hagyományos eszközökkel szétroncsolhatatlan. az étertestről fizikai testre átváltva olyan intenzív szubatomi reakció lép fel. Ennek a fémesen csillogó vagy sötét színű egybeszabott ruházatnak a jellegzetessége. Giovanni Canneri megvizsgálta ezt a különös anyagot. Figyelemre méltó még. hogy felépítését tekintve rostos szerkezetű. vagy kelt maga körül angyalhajat. és ha az nem ütközik az univerzum törvényeivel.  A materializáció és a dematerializáció elve alapján viszonylag egyszerűen megfejthető lenne a teleportáció rejtélye is. vagy a Földet felügyelő kihelyezett számítógépén keresztül pedig könnyen megvalósítható a tökéletes kopírozás. hogy a Földön kívüli járművek hajtóművének kisugárzására vezethető vissza a sokfelé talált rejtélyes tűk keletkezése is. hogy a bennünket először felkereső idegenek félnek a vakuval történő fényképezéstől. hogy az. Márpedig nehezen képzelhető el. A magas fokú értelem jelenlétére utal. Közli. A hiperűrsebességgel történő utazások során. hogy egy bármekkora tömegű test pillanatok alatt eljuthasson Földünk bármilyen távoli pontjára. Melegítés hatására megkeményedett. hogy sugárfegyverrel támadtunk rájuk. A hozzánk érkező idegenek feltehetően eltérő fejlettségi szinten álló civilizációk küldöttei. vagyis arra az időszakra. hogy a dematerializálódott tárgy néha nem az eredeti formájában materializálódik újra. Az angyalhajhullás dömpingje az 1940-es ’50-es és ’60-as évekre tehető. és megállapította. Áttetsző folyadék lett belőle. a teleportáció tértől és időtől független jelenség. hogy a spiritiszta szeánszok során gyakran megjelenő ektoplazma is hasonló tulajdonságú. Az objektum eredeti helyén dematerializáció megy végbe. hogy egy részük. ami a levegőből kicsapja ezeket a zselés tapintású szálakat. hogy rendkívül szilárd. Egyébként angyalhajat a világ minden kontinensén találtak már. ami nem sok jót ígér a gyanútlan fényképésznek. A teleportáció végbemenetelére sokkal racionálisabbnak tűnik az a magyarázat. Ilyenkor maximális sebességgel cikcakkban elrepülnek. a Magasabb Intelligencia központi. ha ez a jelenlegi feltételezéseink szerint a negyedik dimenzióba való átforgatás útján történik. Valószínűleg a folyamat tökéletesebb megértését próbálták elérni a túlvilági erők azzal. A szállítás tehát elmarad. Fő összetevői: bór. Nem zárható ki az sem. és ugyanabban a pillanatban materializáció útján megjelenik az objektum az új helyen. mint az angyalhaj. A jóindulatúak nem törődnek vele. illetve általunk még fel nem fedezett nagy atomsúlyú anyagokból készült ruházattal védekezik a támadások ellen. majd olvadni kezdett.111/434 teszi a repülőgépek navigációs rendszerét. hogy 1975-ben. Ez is nyomtalanul felszívódik egy idő után. Energiát szállítani nem kell. Lehet hogy ez a csavarásnak és húzásnak egyaránt ellenálló szálas anyag a szubatomi energiagerjesztés mellékterméke? Egy olasz professzor. és azt hiszik. A legfejlettebb civilizációk képviselői azonban már energiaburokkal védik önmagukat. akkor a jelenség egy pillanat alatt lezajlik. még akkor is. vagy nagyfeszültségű távvezetékek felett áramkimaradást okoz. illetve dimenziók közötti közlekedésének következménye. mész. Érdekes megfigyelés. hogy ez a pókhálószerű anyag az UFO-k interplanetáris. szilícium és magnézium. Elképzelhető. hogy a földön többfelé is találtak már úgynevezett „angyalhajat” amely nagy valószínűséggel az UFO-k valamilyen salakanyaga. tudatának alsó tartományában kapcsolatba lép a világegyetem központi memóriájával. A legemlékezetesebb angyalhajhullás a portugáliai Fatimában történt 1917 októberében. amelyen semmilyen anyag nem képes áthatolni. amikor a legtöbb UFO-t látták az égen. hogy mit és hová akar áttelepíteni. így ezen az alapon szemlélve a jelenséget már könnyen érthető az időtől és távolságtól való relatív függetlensége. Az UFO távozásával ezek a hibák rendszerint maguktól megszűnnek. Egészen más reakciót vált ki ez a cselekedet a világunkat jól ismerő földönkívüliekből. Mint ismeretes. Ez egy olyan átlátszó gömb. Ennek a sajátos viselkedésnek valószínűleg az az oka.

Még mielőtt végleg kimúlt volna a szerkezet. a víz ugyanúgy ahogy a tűz a „semmiből” keletkezik. és eközben lecsökken az agyfrekvenciája arra a szintre. sőt a szellemek tevékenységét még intenzívebbé teszi. és jelent meg újra. Ez is megbolondult. hogy felgyújt maga körül minden éghető anyagot. hogy levitálnak körülöttünk a tárgyak. amikor nem tűz. az ecsetnek kilazult a nyele. Csőtörésnek azonban nyoma sincs. hogy nincs-e benne fém alkatrész. Ezt követően kvarcórával próbálkozott. akik nem csak a helyszínt változtatják csatatérré. de ezzel sem volt szerencséje.112/434 kezében a teniszlabda úgy tűnt el. hogy ennek a jelenségnek a fellépése során a kísértetjáráshoz hasonlóan érezhetően csökken a helyiség hőmérséklete. A különböző berendezési tárgyakkal való dobálózást. A munkatársai már nem mertek semmit kölcsönadni neki. Mielőtt ráülne egy székre. További bizonyíték. Különösen a fémtárgyakra gyakorol erős hatást. Régen ördögűző szertartással próbálták a gonosz szellemet eltávolítani a környékről. Mindezen jelenségeknek egy fura keveréke a spontán pszichokinézis (Poltergeist) melynek jellegzetessége. Érdekes. a szegecsek pedig elnyíródnak. a legkevesebb. Ha elhaladt egy pénztárgép mellett. A parapszichológiai jelenségek gyakran egymásba folynak. és közben a levegő sem szökött el belőle. Egy idő után ugyanis az egyes elemeket rögzítő csavarok maguktól kicsavarodnak. mivel minden tönkrement a közelében. Ezt a feltételezést támasztja alá az a megfigyelés is. Más parapszichológiai jelenségekkel ellentétben a Poltergeist (poltergeiszt) működési mechanizmusára egyelőre semmilyen tudományos magyarázat sincs.com . Akadnak olyan esetek is. az óramutatók visszafelé jártak. Karórát nem hord. Lakása ajtaján lötyögnek a zárak és a zárcímkék. A Poltergeist egyes fajtáinál az is segít. hogy ez a jelenség sohasem egyformán zajlik. hogy a családban vagy a munkahelyen egy médiumi képességekkel rendelkező személy labilis idegállapotba kerül. mivel minden csavar naponta kilazul bennük. Az olló szétesett a kezében. repülő tárgyak viszont melegek. Néha azonban olyan goromba szellemek érkeznek. ha a kabátunk bal zsebébe gombostűt rakunk. hogy tönkreteszi a közelben lévő elektromos berendezéseket. hogy a spontán pszichokinézist előidéző többnyire serdülőkorú vagy frusztrált személynek annyira intenzív az energiakisugárzása. hogy a levitáló. sőt sok esetben forrók. A munkahelyén az íróasztalát „katasztrófa sújtotta övezetté” nyilvánították a kollégái. Az asztali lámpája nála nem volt hajlandó világítani. A szerelő szerint „valaki” erőszakosan visszafelé tekerte a programkapcsolóját. mert mindent „elrontott”. Az agyfrekvencia kontroll nélküli lecsökkenése következtében az is előfordul. ő is megpróbálkozott vele. olyan változatos. A körülmények azonban arra vallanak. hogy az általa életre keltett jelenségek előidézésében nagy szerepe van a Poltergeist szellemeinek is. hogy az illető egyszerre több parajelenséget idéz elő. vagy teleportáció illetve materializáció útján olyan tárgyak jelennek meg a helyiségben. hogy a gumiballonja kifordult. A poltergeistek csínytevésének listáját a végtelenségig lehetne sorolni. vagy a mennyezetről hullik le. melynek következtében a szék vagy fotel összecsuklik alatta. Gyakori megnyilvánulási módja még ennek a képességnek. oda nem illő tárgyak materializálását tehát láthatatlan szellemek végzik. de a villamos készülékek is különösen viselkednek a jelenlétében. aki a testéből kiáramló erős mágneses sugarakkal látszólag telekinézist hoz létre. Ilyen keveredés tapasztalható annál a magyar asszonynál. pedig egy asztallal odébb kifogástalanul működött. a tűzőgép elakadt. Amikor divatba jött a kanálhajlítás. A kisebb tócsákban megjelenő víz vagy a padlón keletkezik. megvizsgálja. vagy olyan erős szikrák ugrálnak ki a testéből. Az újonnan vásárolt mosógépe pár nap alatt elromlott. Neki még Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. amelyek azelőtt nem voltak ott. ha a jelenséget előidéző személy ágyának vagy székének lábai alá üveget helyezünk. Egyszer 25 órát mutatott. hanem vízömlés keletkezik a házban. mert néhány napi viselés után a rugók és a fogaskerekek összevissza hajlottak benne. Kiváltásának legvalószínűbb oka. Bizonyos esetekben ez az igen kellemetlen helyzet átmenetileg megszüntethető. Sok esetben nem különíthető el élesen az egyik megnyilvánulás a másiktól. hogy elkezdett sípolni. Ebben az esetben azonban ez az eljárás nem mindig használ. hanem eszeveszett vagdalkozásaikkal súlyos sebeket ejtenek a közelben tartózkodókon. ami aktiválja a földi világunkban láthatatlanul jelen levő démoni erőket. A démonvilág önkéntelenül megidézett küldöttei romboló tevékenységük során többnyire tekintettel vannak a közelben tartózkodó emberek testi épségére.

de sajnos el is tűnhetnek. amelyeknek művi előállítása ma még nem lehetséges. mint egy Yang jellegű koncentrált szubatomi energiagömb. Ez a jelenség azonban túlságosan összetett ahhoz. Például nem egy orosz parafenoménről tudunk. Mivel a „normális” emberekből álló társadalom egyelőre nem tud mit kezdeni az ilyen állapotban lévő személyekkel. A 12 éves lánynak gyakran égnek meredtek a hajszálai. Az állatok sem szerették. idegrohamszerű tiltakozással reagálnak. ismerőseit. hogy akár ők. Megfogja a végét. mint a művészi képességek. A belőle kiáramló erős mágneses sugarak az élő szervezetre is hatást gyakorolnak. A fiatal lány testéből minduntalan „elektromos szikrák” pattantak ki. Egyik ismerősének a veseköve mindig megmozdul. nem bontakoztatják ki. háztetőket emel le. Egy másik kellemetlen következménye a jobb agyfélteke fokozott aktiválódásának. Külföldön is nagyon gyakori ez a jelenség. és kiűzetést igénylő áldozat sínylődik ezekben az intézetekben anélkül. akkor az a kohéziós erő csökkenése folytán megnyúlik. hogy a gömbvillám nem más. hogy ha a gömbvillám belevág egy fémtárgyba. Ismeretes ugyanis. akkor hasonló hatásmechanizmusa alapján joggal feltételezhetnénk. és elmegyógyintézetbe zárják őket. olyan erős „áramütés” érte. Az előzőek alapján már könnyebben megérthető az is. és néhány perc múlva a feje magától elkezd az óra járásával ellenkező irányba csavarodni. Jelenleg tehát több tucatnyi képzetlen médium. hidegnek érezzük a levegőt. Ha a Fülöp-szigeteki gyógyítók által alkalmazott energiával vagy telekinézissel le lehet győzni a molekulák közötti kohéziós erőt. és emiatt gyakori víziók gyötrik őket. amikor valaki agyfrekvenciájának tartós lecsökkenése miatt állandó kapcsolatba kerül az abszolút világgal. Aki ezt megtette. A hivatalos szervek egyelőre nem vesznek tudomást erről a jelenségről. akik elitták a tehetségüket. Missouri államban a kamaszkorú Jennie Morgant nem volt célszerű megérinteni. és „megrázta” a családtagjait. hogy ezek a személyek tökéletesen emlékeznek az előző életeikre. hogy a Poltergeisthez hasonlóan a gömbvillámok tevékenységét is intelligens erők irányítják. Amikor a bristoli Henburyben lakó Vivian Jones eltörte a karját. Yang jellegére utal az a megfigyelés is. A parapszichológiai képesség egyébként sok emberben megvan. vagy Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Amikor a kis unokája meglátogatja. Sokszor gonosz túlvilági erők is telepatikus kapcsolatba lépnek velük. sőt a televízió is megbolondult.113/434 simogatni sem kell a szárát. hogy a szubatomi energiarészecskékből álló tűzgolyó megszűnésekor miért kerülhetnek ismeretlen eredetű tárgyak a gömbvillám eltűnésének helyére. Miután a materializáció jelenségét is ez a különleges energia idézi elő. hogy ha elhalad mellettünk. mert a szervezetéből kiáramló töltések leföldelődése következtében az egész teste vibrált és rezgett. amikor egy démoni lény költözik a beteg testébe. ugyanúgy elkallódik. gyorsan menekültek előle. hogy eszméletét vesztette. Úgy látszik a fájdalom is kiválthatja a megnövekedett energiakisugárzást. Ilyenkor vagy megnyitja a falat a rendkívül erős antikohéziós erőterével. Saját szervezetére sem gyakorol jó hatást ez a mindent megmozgató energia. de ha nem figyelnek oda. akár az „ápolóik” tisztában lennének ezzel a helyzettel. hogy a gömbvillám hogyan képes akár a legvastagabb falakon is átsétálni. ha a birtokosuk egészségromboló életmódot folytat.  Ugyancsak ősrégi rejtélye az emberiségnek a gömbvillám.com . megbomlott agyúnak nyilvánítják. Súlyosabb esetekben előfordul a „megszállottság” is. hazatérve rendszeresen megbetegszik. Az orvosok szerint a gerince soha nem látott módon eldeformálódott. Sok múlik tehát a környezet megértésén és segítségén. képlékennyé válik. pedig ezeknek a különleges embereknek a felkutatása a tudományos haladás szempontjából alapvető fontosságú lenne. amire ők félelemmel. órák álltak meg. összeégeti az épület elektromos vezetékeit. hogy a gömbvillám sokszor igen nagy kárt tesz az épületekben (falakat üt át. vagy lyukat vág bele úgy. jelenlétében a lekapcsolt izzólámpák pislákolni kezdtek. Ők ugyanis a kísérletet végző kutatók számára bármikor képesek azokat a parapszichológiai jelenségeket produkálni. villamos készülékeket robbant fel. ahogy megérezték a közeledtét. hogy az útjába kerülő anyagot dematerializálja. ezért nem zárható ki. hogy magától létrejöhessen. Ennek egyik megnyilvánulása. A fürdőkádból pedig alig tudták kicibálni. Megfelelő közegben ezek az adottságok kiteljesednek. amikor nála van. Erre utal. ez magyarázatot ad arra a furcsa jelenségre.

de az igazi meglepetés az előző napi ünnepség helyszínén várta őket. Nyomukban egy alma nagyságú tűzgömb jelent meg. majd feldúltan távozott.” Intelligens lények jelenlétére. Minden fizikai törvényszerűségnek ellentmond az a sajátos szelekció is. a ruháján és az alatta levő szalmán azonban semmi nyoma sem volt hőség okozta károsodásnak. Egy ismert francia tudós. A kazettás rádiómagnó műanyag kávája úgy folyt szét. de a benne levő. most nem érnek rá a problémájával foglalkozni. 11 ökör elpusztult. és a mellettem levő vizesárokba gurult. Ezt a meghökkentő esetet egy siófoki óvodában dokumentálták 1995. hogy vegyék fel a gyermekét az óvodába. hogy a pusztulás előtt néhány órával egy cigányasszony azzal a kéréssel állított be ebbe a helyiségbe. A leheletvékony üvegdíszek és a színes papírba csomagolt szaloncukrok sértetlenek maradtak. pótolhatatlan felvételeket tartalmazó film épen maradt. Az óvónők némi türelmetlenséggel közölték vele. Amikor az egyik gyerek megérintette. amikor a fejemtől 30 centiméterre megpillantottam egy teniszlabda nagyságú világospiros gömböt. amely később magától helyreáll. december 20-án. de csak azért. mert már nem esett az eső. észrevettem. de többnyire elkerüli az embereket. Eltűnésének pillanatában azonban legalább 3 vedernyi víz ömlött egyszerre a nyakamba. hogy a rárakott fűzfa kosár és a fapolc. az istállót hatalmas robbanás rázta meg. A műanyagházas fényképezőgép tócsává olvadt ugyan. mivel a filmeket ma már nem celluloidból. a folyamat irányítására utal az 1898-ban történt eset is. Az eset utólag is tanulmányozható. A szoba közepéről hiányoztak a műanyag székek és az asztal. Egy Magyarországon történt esemény azt bizonyítja. A tűzoltók a mai napig sem értik. A reggel beérkező óvónők már a folyosó falain is ragadós lepedéket láttak. és hőt sem éreztem a közelében. hogy két gyerek egy kőistállóba szaladt be. nem villámcsapás érte az épületet. Valamiféle intelligens erő jelenlétére utal az a beszámoló is. ami lassan a derekamig ereszkedett. Sajnos tudományos körökben nem keltett visszhangot ez az eset.com . Nem tűntek el nyomtalanul. Ott egy pillanatra megállt. ezért teljes komplexitásában kell vizsgálni a megnyilvánulásait. amelyen állt. Ezt bizonyítja egy magyar szemtanú esete is: „Egy nyári zápor után hazafelé mentem. Ha a gömbvillám elektromos berendezéseknek csapódik. mi történt. Az élet azonban gyakran produkál ilyen eseteket. nem sistergett amikor a vízzel érintkezett. és az istálló ajtajában álló gyerekekhez kúszott. hogy év közben nincs felvétel. hiszen utólag elő tudták hívni. hanem PVC-ből vagy egyéb műanyagból gyártják. hogy a koncentrált szubatomi energia előszeretettel hatol be fémtárgyakba és ionizálható folyadékokba (pl. Jelen esetben a villamos szempontból igen jó szigetelőnek tartott műanyag tárgyak estek áldozatul a rombolásnak. de a gyerekek nem sérültek meg. szerintem az égből. és közöttük voltak a bútorok épen maradt fémcsavarjai. még csak meg sem pörkölődött. Néha azonban ennek ellenkezőjére is képes. A megsértett asszony erre ezzel az átokkal illette őket: „Csapjon a mennykő az óvodába!”. Az árok alján egyszerűen eltűnt. amit akar. hogy ez az energia bizonyos erők közreműködésével azt tesz tönkre. akkor töltése az UFO-k energiakisugárzásához hasonlóan megbénítja az elektronáramlást. Ez azért is furcsa. és a víz csak azon a körön belül zúdult alá. Szakmai körökben köztudott. amely egy nyárfa törzsén gurult le. ezért távol tartja magát az efféle összefonódásoktól.” A szakirodalom ennél meglepőbb esetekről is beszámol. mert műanyagból volt. vízbe). hogy nem minden műanyag tárgy olvadt meg a helyiségben. Egy önmagát komolynak tartó kutatónak gondot okoz a mágikus elemek keveredése a fizikai jelenségekkel. A jászolban levő műanyag játék baba teste is megolvadt. mert helyüket szürkés tócsák mutatták a szőnyegpadlón. A karácsonyfa csúcsdísze is kókadtan lógott lefelé. Még sugárzás sem érte. és megsemmisülésének módját irányító szellemek is ügyelnek a jelenlevők testi épségére. Egy azonban biztos. M. Ennek a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A tréfa azonban nem áll távol tőlük sem. Csak nagy ritkán öl meg valakit. a szigetelőanyagokat pedig érintetlenül hagyja. majd a hátam mögé került. és különben is éppen a karácsonyi ünnepségre készülődnek.114/434 állatokat öl meg). Wonder beszámolója szerint: „Miközben heves vihar vonult át Beugnon felett. A Poltergeist dühöngő szellemeihez hasonlóan a gömbvillám haladási irányát. mivel a siófoki városi televízió egy 9 perces videofelvételt készített a helyszínről. Nem adott hangot. Ez azért is zavarba ejtő. ahol a gömbvillám körbejárt. A tócsára megdermedt rongyként csüngtek rá a mennyezetről a fénycsőarmatúrák megolvadt műanyag burkolatai.

Most még csak annyi biztos. 1990. hogy az UFO-k szubatomi generátora milyen módon állítja elő a koncentrált energiasugárzást. a szabadelektronok mozgásiránya megváltozik. április Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com . Ennek valószínűségét növeli. hogy a szubatomi energiarészecskék összesűrűsödése a természetben miért és milyen módon megy végbe. 60 ezer ampernyi áramerősség. hanem összesűríti az étert is. Ezt követően helyreáll a normális elektronmozgás. Mivel a külső vonzóerő nagyobb. Egyelőre nem tudjuk.és hangjelenséget produkál. Ez a jelenség ugyanis többnyire nagyobb nyári záporok után figyelhető meg. Ha ezt a jelenséget sikerülne leutánoznunk. Úgy látszik. akkor ez a korszakalkotó eljárás minden valószínűség szerint forradalmasítaná az ipart. hanem a szubatomi energiaforrás irányába áramlanak. Ez a hatás mindaddig tart. nem oszlik szét alkotórészeire. mint a belső potenciáltér vonzóereje. hogy a koncentrált szubatomi energiát kibocsátó generátor elektronhiányos atomjai olyan erős vonzóhatást gyakorolnak a besugárzott fémes vezető szabadelektronjaira. hogy szoros összefüggésben áll a villámlással. mesterséges körülmények között létrehoznunk. Fémes összeköttetés hiányában azonban megrekednek a fémes vezető palástja mentén. hogy ez az energiagömb képes önmagát fenntartani. nem a pozitív elektróda. s az általa keltett kb. hogy azok többé nem engedelmeskednek a két végpontjuk között fennálló feszültségkülönbségnek. az energiatermelést és életünk szinte minden területét.115/434 jelenségnek feltehetően az az oka. újra megindul az áram a vezetékekben. és ott lebénulnak. Ennélfogva egy erőteljes villámlás középpontjában a keletkező energia értéke elérheti a 10 milliárd Joule-t is. 30 ezer oC-os hőmérséklet nem csak fény. hogy a villámok energiájának 85%-a a villámcsatorna felmelegítésére fordítódik. hogy a hagyományos villámlást előidéző több millió voltos elektromos kisülés. valamint a min. Budapest. amíg a belső erőtér ismét nagyobb nem lesz a külső vonzóerőnél. A gömbvillámmal kapcsolatban ugyancsak érthetetlen számunkra. Egy bizonyos szint felett a pozitív szubatomi energiarészecskék vonzóereje már olyan nagy.

Kiegészítő természetgyógyászati módszerek Az előző fejezetben megismerhettünk a Kneipp-féle vízkúra egészségünkre gyakorolt jótékony hatását.116/434 IV. se más folyadékot. mely által jelentős mértékben csökken az emésztés hatásfoka. akkor evéskor nem leszünk szomjasak. l. Az egészségtelen táplálkozás sok helytelen szokásból tevődik össze. Az étkezések közben fogyasztott víz ugyanis csökkenti a nyálképződést. amíg az egész anyagot maradéktalanul elsajátítjuk. Az önszuggesztió mottója: „Változtasd meg a tudatodat és a valóság is megváltozik”. ha sokféle ételt eszünk egyszerre. Különösen ne igyunk jégbe hűtött italokat.com . ami lehetetlenné teszi ennek a fontos előemésztő folyamatnak a lezajlását. a lelkünk mélyén Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. inkább étkezés előtt igyon folyadékot. Az sem jó. A Biblia szerint „a szavak testet öltenek”. de a bétaprogramozást mindenki már első alkalommal érteni fogja. de ezt csak úgy tudja megtenni. Ezek a mérgek testszerte lerakódnak. ami szintén nehezíti a munkáját. amely a kívánt tulajdonságúra formál bennünket. A vese megpróbálja ugyan eltávolítani szervezetünkből a testidegen anyagokat. Ennek legcélszerűbb módja az ásványvízfogyasztás. Önszuggesztió Az abszolút világ birtokbavételének legegyszerűbb módja az önszuggesztió. Tudniillik amit a bal agyfélteke gondolatban kijelent. az előbb-utóbb valósággá válik. Amit meggyőződéssel mondunk ki. AZ ÉLET TITKAI Mostantól kezdve egyre mélyebbre merülünk a szubatomi energiarészecskék világába. hanem belülről is tisztítja a szervezetet. Különösen káros a nyers és a hőkezelt ételek együttes fogyasztása. Ebből kb. Ha bétában megváltoztatjuk a véleményünket saját magunkról. Ennek közvetlen oka az agy két féltekéjének sajátos együttműködésében rejlik. a maradék 1 litert viszont pótlólag kell meginnunk. Korunk rohanó embere mind több gyárilag előállított. mint utána. de továbbra se feledkezzünk meg a természetgyógyászatról. mert a felkelés után megivott 1-2 pohár szénsavmentes ásványvíz kedvező hatást gyakorol az emésztésünkre is.5 liternyi mennyiség az elfogyasztott ételek víztartalma következtében jut a szervezetünkbe. azt a jobb agyfélteke kézzelfogható valósággá formálja. Ezt már korán reggel ajánlatos elkezdeni. Ahhoz hogy méregtelenítő szerveink kellő hatékonysággal el tudják látni feladatukat. hogy az étkezések alatt ne igyunk se vizet. ezzel átprogramozzuk agyunk jobb féltekéjét. Ha az egyes étkezések között elegendő vizet fogyasztunk. Tehát amit tudatosan elfogadunk. Az Agykontroll szabályainak tanulmányozása során az önszuggesztiós gyakorlatokat már a könyv első elolvasása után célszerű elkezdeni. A bonyolultabb szabályokat valószínűleg csak a második olvasás után fogjuk tökéletesen felfogni. és csak utána tudja elkezdeni az emésztést. mert ez esetben a gyomornak előbb fel kell melegíteni testhőmérsékletre a hideg folyadékot.5 liter folyadékot kell magunkhoz vennünk. naponta legalább 2. A víz azonban nem csak külsőleg alkalmazva. mivel ez kevésbé árt a gyomornak. ha elegendő folyadék áll a rendelkezésére a sejtek átmosására. vegyszerekkel kezelt élelmiszert fogyaszt. Emellett kitágul a gyomor. Arra azonban ügyeljünk. Aki végképp nem tudja leküzdeni ezt a rossz szokását. Ezek egyike az elégtelen folyadékfogyasztás. fejezet PSZICHOORIENTÁCIÓS GYÓGYÍTÁS. mert ennek feldolgozása szintén nagy erőfeszítést igényel a gyomortól. Ezen túlmenően hígítja a gyomornedveket. mert a mielőbbi gyógyulásunk érdekében minden elvesztegetett napért kár. mivel a gyomornak előbb a pótlólag felvett vizet kell feldolgoznia. Ezért ne várjunk. A gondolatot testünk tetté alakítja.

Ha vágyunk a sikerre. hogy vágyainkat a lelkünk mélyén hazugnak érezzük. Dr. és a szerint cselekszik. csak a beléjük vetett hit olyan kicsi. A vágyaink tárgyát kifejező szavak gyakori ismételgetése szükséges. mivel a tudatalatti nem kritizál. A jó kertész ilyenkor nem esik kétségbe. hogy vágyaink valósággá váljanak. hogy az ügyünkben döntő szerepet játszó személyek pozitív hozzáállásukkal elhárítják az utunkban álló akadályokat. hogy hazugnak érzik a megvalósulás lehetőségét. lerontjuk a már beindult folyamatot. akiktől függ. ha hiszünk a megvalósíthatóságukban. amikor elképzeljük magunkban. mint a hang. Emiatt kell gondosan megválogatnunk a gondolatainkat. akkor bármennyire erőlködünk. hiszen a tudatalatti mindig az erősebb javaslatnak engedelmeskedik. sikerre vágyik. mert ebben az állapotban a hipnotizőr kikapcsolja a tudatos agyat. a legtöbb esetben azonban a sikertelenség a hit. A dolgot természetesnek tartja. hegyeket tudnátok vele megmozgatni. A hit erejére és az emberek kishitűségére utal Jézusnak az a Bibliában található kijelentése is. és ezért nem szabad megengednünk. Mivel a tudatalatti nem rendelkezik semmiféle kritikai képességgel. Joseph Murphy -t idézve ebben az esetben úgy cselekszünk. akkor mindig a képzelet győz. mert nem elég elképzelni a siker beteljesülését. hanem el is kell képzelni. Az önszuggesztió módszerének mechanikus gyakorlása sem hoz eredményt. vakon követi a hipnotizőr utasításait. mint ez a kis mustármag.” A képi megjelenítés a tudat meggyőzésén kívül azt is lehetővé teszi. és szavak útján irányítja a tudatalattit. Ha a képzeletünk szabadjára engedése után kétségeink ismét eluralkodnak rajtunk. hogy az óhajtott állapotot elérjük. Ennek az előző fejezetben már említett követelménynek a lényege. aki az elvetett magot másnap kiássa a földből. Agyunk jobb féltekéje tehát mindent igaznak tekint. ha ez negatív következményekkel jár a médiumra nézve. sikeres vagyok” mert ez önmagában még nem hoz sikert. vagyis az a folyamat. épelméjű emberek vágyai ugyanis sohasem elérhetetlenek. még akkor is. hanem elfogadja agyunk tudatos döntését. hogy a tudatalattit nem lehet akarattal szolgálatra bírni. Sajnos. a tudatalattink a képzeletünk által kialakított javaslatnak veti alá magát. Aki pl. a meggyőződés hiányára vezethető vissza. át kell élni. A vágy ugyanis önmagában még akkor sem elég kívánságaink beteljesüléséhez. ez nem mindig sikerül. és töretlen hittel higgyünk vágyaink beteljesülésében. A normális. Jobb agyféltekénk gondolati úton való befolyásolása azért lehetséges. Irracionális. Erre azért van szükség. Vágyaink valóra válása azonban még sikeres vizualizálás esetén sem mindig biztosított. előfordulhatnak átmeneti visszaesések. hogy mit tesz a kertész. és korlátlan lehetőségeit kihasználva mindent megtesz annak érdekében. hogy az Agykontrollból ismert harmadik nélkülözhetetlen feltétel. de képzeletünkben a kudarc képe jelenik meg. mint a rossz földműves.com . ezért nekilát és kiirtja a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Gondolataink tehát felszabadítják a tudatalatti hatalmát. hogy negatív gondolatok befészkelhessék magukat a tudatunkba. A tudatalatti bármilyen irányú befolyásolhatóságának legegyértelműbb bizonyítékát a hipnózisban figyelhetjük meg. és az eredménytelenségbe előbb-utóbb belefáradunk. képileg minden lehetséges részletében meg kell jeleníteni. Az önszuggesztió gyakorlati kivitelezése során döntő fontosságú a célba jutás módjának megváltoztatása. hogy: „Ha csak akkora hitetek lenne. nem fogunk sikert elérni. A képzelet pozitív irányú befolyásolásának legtöbbször az az akadálya. Tehát hessegessük el magunktól a káros gondolatokat. Ha már egyszer sikerült elvetnünk a „magot”. az a sorsát is megváltoztatja. fizikailag megvalósíthatatlan vágyak esetén a józan ész diktálta negatív reakció ellen nem sokat tehetünk. A dísznövénnyel együtt kihajtanak a gyomok is. hogy negatív gondolatok ne mérgezzék a tudatalattinkat. ügyelnünk kell arra is. A sikert nem csak akarni kell. hogy: „sikeres vagyok. számunkra kedvező helyzetet teremtenek. hagyjuk meggyökeresedni. azt a tudatalatti magáévá teszi. mert ha a vágyaink és az elképzeléseink ellentmondanak egymásnak. el kell várnunk a sikert azoktól. Ezért aki változtat a gondolatain. de nem elégséges feltétele annak. amit a tudatosan mérlegelő elme kijelent. Ahhoz. hogy sorsunk ennek megfelelően alakuljon. Ilyenkor gondoljunk arra. annak nem elég naponta többször gépiesen elismételni. Ennek leghatékonyabb módja a vizualizálás. az elvárás is hatékonyan bekapcsolódhasson az önszuggesztió folyamatába. Mivel a kép több és ezáltal meggyőzőbb információt tartalmaz.117/434 elhiszünk. amikor egy ágyást bevet virágmaggal. sőt ettől a dolgok még rosszabbra fordulnak.

vagyis a bal agyfélteke a legkevésbé aktív. hiszen ebben a frekvenciatartományban a tudat már nem befolyásolja számottevően az agyműködést. összeveti a lehetőségekkel. akár rossz. ha kell. Ez a helyzet azonban már nem egyezik meg az előzővel. még a Magasabb Intelligenciával is érintkezésbe lép. hamarosan megtaláljuk a tudatalattinkhoz vezető utat. mivel ebben a frekvenciatartományban a bal agyfélteke teljesen kikapcsolódik. Az önszuggesztiós gyakorlatok helye a béta tartomány. Az így kapott információkat betárolja az agyba. mivel kevesebb lett a gyom és a virágok közben megerősödtek. A képzelőerő azonban nem csak az önszuggesztió során nélkülözhetetlen. Ha hatékonyabbá akarjuk tenni ezt a módszert. 20 Hz frekvenciájú energiahullámokat bocsát ki magából. és ebben a korlátok nélküli világban az érzelmek sokkal könnyebben rögzíthetők. hogy már nem tud kihajtani mellettük a gyom. az éppen ellenkező hatást ér el. amely láncreakciószerű javulást fog előidézni az életünkben. így semmi sem lesz többé lehetetlen. a káros gondolatokat kiirtsa. Ez azt jelenti. Ebben a frekvenciatartományban ugyanis a tudat felügyelő szerepét a Magasabb Intelligencia kihelyezett egységei veszik át. hanem az Agykontroll többi gyakorlatánál is meghatározó szerepet tölt be. Tudatalattink meggyőzésénél tehát a képzelőerőnket használjuk. A tudatalatti ugyanis – amint az akarat és a képzelet egyetértésre jut – rögtön nekilát vágyaink megvalósításának. válasszon a vizualizálásra egy olyan időpontot. akkor próbáljuk az önszuggesztiós mondatokat minél jobban átélni. hanem intenzitása fordított arányban áll az agyfrekvenciával. Ugyanígy vagyunk a gondolatainkkal is. Nekünk semmi mást nem kell tennünk. mint megvalósítani ezeket a briliáns ötleteket. és tág teret enged a képzelet csapongásának. amit a képzelet megjelenít. zaklatottak vagyunk. és 5 percet rászánunk arra. Agyfrekvenciánk csökkenésekor ugyanis a képzelőerő egyre inkább aktiválódik. mivel a tudatalattink nem tud helyettünk cselekedni. vagyis igénybe vesszük a tudatalattink által megjelölt eszközöket. és ettől kezdve jobbnál jobb ötletekkel árasztja el a tudatot. Ebben a tartományban a képzelőerő bármely betegségből képes kigyógyítani bennünket. mint a szavak. hogy megtalálja az ideális megoldást. a megvalósítás ránk vár. Kellő türelemmel a jó gondolatok úgy megerősödnek. Aki egyáltalán nem képes arra. Ez rendszerint lefekvéshez készülődve következik be. hatása azonban alfa tartományban. Képzelőerőnk intenzitása thétában éri el maximumát. agyfrekvenciánk tovább nő. amelyek csak a hasznos elképzelések megvalósítását segítik elő. Az erőszak megnyilvánulásával együtt járó magasabb agyfrekvencia lebénítja a képzeletet. Aki azonban ölbe tett kézzel várja a „sült galambot” vagy nem ismeri fel ezekben az ötletekben az „isteni szikrát” az továbbra sem fog érvényesülni. A tudatalatti ugyanis szoros kapcsolatban áll az abszolút világgal. Később a kisebb sikerek láttán rohamosan nőni fog a hitünk. A képzelőerő korlátozás nélküli szabadon engedése tehát nem mindig tanácsos. Erőfeszítéseink azonban csak akkor fognak kamatozni. így ha mindennap elalvás előtt ellazítjuk magunkat. amelyek kivívják számunkra a kívánt célt. Mint tudjuk. Képzelőerőnk rendkívül fontos tulajdonsága még. hogy nem csak erősebb a szavaknál.com . hiszen ezt a technikát főleg azok alkalmazzák. amikor a kritikus elme. és ezáltal egyre nagyobb hatást gyakorol a tudatalattira. hogy az áhított sikert zavartalanul elképzelje. Legyen az akár jó. vagyis a rossz gondolat. hanem fogja a kapát és gyomtalanít. Néhány hét múlva a virágok között ismét felüti fejét a gyom. Így agyunk jobb féltekéjébe is hamarabb Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Eközben kihasználja mindazokat a lehetőségeket. de bármilyen betegséget létre is tud hozni. és szinte teljesen megszűnik a kapcsolat agyunk tudatos és tudatalatti tartománya között. a megoldás tudatosulása után pedig haladéktalanul kezdjük el a megvalósítást. a tudat nem tudja többé kontrollálni a képzelet tevékenységét. Már a béta tartományban lezajló passzív meditáció során is jelentős mértékben befolyásolja a jobb agyféltekét. amelyeket az abszolút világ kínál. E frekvenciahatárok között a szellemen kívül a testet is a képzelet irányítja. és ne az akaratunkat. akik nem tudják lecsökkenteni az agyfrekvenciájukat. ezért javasolják az Agykontrollban is az alfában történő gyógyítást. és ezzel együtt csökken a képzelőerőnk. ő csak irányítani képes bennünket.118/434 nemkívánatos növényeket az ágyásból. hogy elképzeljük vágyaink beteljesülését. Éjjel-nappal fáradhatatlanul munkálkodik. hogy aki kényszerrel akarja rábírni a tudatalattiját akaratának elfogadására. nyugalmi állapotban agyunk kb. úgy elterebélyesednek. ha a gyakorlati megvalósításban is aktívan közreműködünk. Ha idegesek. az nyomban meg is valósul. Most sem idegeskedik. a dinamikus meditációnál a legintenzívebb.

képileg is megjelenítve végezzük. mekkora doboz kellene ehhez? (pl. hogy a konkretizált helyre fájdalomcsillapító endorfint küldjön. Agykontroll tanulmányaink előrehaladtával a hatodik érzék. Erős ingerhatás esetén a ciklust mindaddig ismételni kell. hogy szinte kiugranak a száraz. állj meg. milyen ízű lenne? (pl. így tudatalattink tartja fenn akaratunktól függetlenül. Mutassunk rá a fájdalom pontos helyére! (tapintsuk meg a fájdalmas testrész középpontját) 2. vagy helytelen gondolat jut eszedbe. Ha a fájdalmat hallhatnánk. Ha a fájdalmat látnánk. és minden figyelmünket szavaink értelmére koncentrálva gondolatban lassan ismételgessük az alábbi mondatokat: „Nyugodt. lábunkat. hogy a fájdalmat lokalizáltuk. A bal agyfélteke tudomást szerezve az objektív problémáról utasítást ad az agy megfelelő tartományának. kezünket. vagy a tévében egy krimi néhány képsorát látva negatív gondolatok indulnának be náluk. hogy amikor a halálunk után szeretnénk felidézni valamely ismerősünkkel kapcsolatos eseményt. így nem nehéz rájuk találni. az érzelmek olyan intenzív energiasugárzást váltanak ki. Ha a fájdalmat megszagolhatnánk. 1. Úgy látszik. akkor a fénylény nem azt kérdezi tőlünk. naponta 2-3 alkalommal. A beszéd ritmusára és a mondatok harmonikus hanglejtésére mindig ügyelek.com . Gyermekeinket azonban nem csupán a már meglévő félelmeiktől kell megszabadítani. míg érzelmek keresésekor elég a kiugró intenzitású energiaimpulzusokat vizsgálni. hogy amint megnevezzük. tulajdonságait felsorolva tárgyiasítjuk a fájdalmunkat. és amennyire csak tudjuk. Ha a fájdalmat megízlelhetnénk. tulajdonságait megismertük. és az ebből eredő beszédzavar. Valamelyik kezed első három ujját szorítsd össze. milyen hangot adna? (pl. amit a vele való találkozáskor átéltünk. hogy az illetőnek mi a neve. Ennek leküzdésére eredményesen alkalmazható az alábbi autoszuggesztiós gyakorlat. próbáljuk felidézni azt az érzést. testünket lazítsuk el. és máris lepergett szemük előtt az esemény. a tárgyiasítást az alábbiak szerint célszerű végezni. hogy miként tudják ezt a káros programot hatástalanítani. és hunyd le a szemed. milyen színű lenne? (pl. A túlvilág működéséről a későbbiekben még bőven lesz szó. Vegyük sorra az öt érzékszervünkre alapuló kérdéseket és magunkba mélyedve képzeljük el. ezért most térjünk vissza az eredeti témához. sípoló) Ezt követően gondoljunk arra. Üljünk le egy kényelmes székre. Ha a későbbiek során újabb stressz érné őket. hanem célszerű megtanítani őket a gondolattisztítás módszerére is. nézz kissé felfelé. és már csak a felidézett. milyen szaga lenne? (pl. így lehetővé tettük. akkor tanítsuk meg őket arra. egy konzervdoboz) 3. keserű) 5. Jellemző az érzelmek hatékony rögzülésére. Az önszuggesztiót az előző fejezetben leírt módon a gyermekeinknél is igen eredményesen alkalmazhatjuk. tényközlő adatok közül. lila) 4. így tudatunk már kénytelen foglalkozni vele. amíg a fájdalom el nem múlik. Tökéletes artikulációval és gördülékenyen beszélek. Silva módszerét kissé kibővítve. Ha a fájdalmat dobozba zárhatnánk. derűs.” Igen gyakori probléma. A szavakat érthetően és hangsúlyozottan ejtem ki. abban a pillanatban előkerült a Magasabb Intelligencia memóriatárából a kívánt képsor. Próbáljuk meg tehát minél jobban átélni az elképzelt sikert. mert ezáltal hamarabb érjük el a célunkat. hanem arra kér bennünket. hunyjuk le a szemünket. majd gondolatban jelentsük ki a számunkra legelfogadhatóbbnak tűnő választ. dohos) 6. főleg diákoknál a lámpaláz. Az Agykontroll egyik legérdekesebb gyakorlata. Egy számsor vagy betűsor keresése esetén az egész információs bázist bitenként át kell vizsgálni. az ESP (Extra Sensory Perception) segítségével a tudatalatti tartományban Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Idézzük nekik Silva szavait: „Ha bármikor negatív hatás ér. töröld! Ezzel a félelem forrását csírájában elfojtod. A fájdalom szubjektív érzés.119/434 beépülnek az érzelemmel átszőtt közlések. hogy agyunk megszüntesse a kellemetlen érzetet. és gondolatban mondd az agyadnak: Töröld. A klinikai halálból visszatértek élménybeszámolója szerint amint ez sikerült. valamint a rögzített érzelem energiaspektrumát kell összehasonlítani. az objektívvé válik. magabiztos és higgadt vagyok.” Ezt a pár perces gyakorlatot mély átérzéssel. vagy mikor született.

és közben gondolatban mondjuk el ezt az egyszerű mondatot: „Mindössze ennyit kell tennem annak érdekében. hogy ha olyan jellegű problémánk van. mert a nélkül az eljárás nem más. A tárgyiasítás technikája gyermekeinknél is igen hatásos lehet. A telepatikus úton végzett kémkedés tehát szintén felfedezhető. hogy körülnézzünk a járműveikben. így nem zavarja a kommunikációt. hisztériás megnyilvánulásokat válthat ki bennük. Erre főleg eleinte került sor. Ehhez a gyakorlathoz nem szükséges lecsökkenteni az agyfrekvenciánkat. és bármikor szívesen alkalmazzák. mint a hagyományos módszer. hamis képet sugároznak neki. Reggel.120/434 már a fájdalom okát is megkereshetjük és a Képzeletbeli Képernyő (Elmetükre illetve Laboratóriumi Képernyő) technikáját alkalmazva a panaszt végleg megszüntethetjük. akkor este. ha felkeltünk. Ezen túlmenően ki van téve a sátáni erők manipulációjának. Előnye ennek a módszernek. ami aktivizálja a képzeletet. vagy évek óta gyötör bennünket valamilyen gond. Az agyfrekvencia lecsökkenésekor a tudat kikapcsolt állapotban van. Amennyiben a tudat belép a hírszerzés folyamatába. de rendszerint 3 napon belül megkapjuk tudatalattinktól a választ vagy álom vagy egy napközben kipattanó „isteni szikra” formájában. újabban azonban a Földön kívüli civilizációkkal való kapcsolatfelvételre használják. amelyet az amerikai hadsereg fejlesztett ki az 1980-as évek elején a CIA-val együttműködve. politikai célokból alkalmazták. Egyébként a pszichológusok egyszerűségénél és igen jó hatásfokkal való alkalmazhatóságánál fogva ezt tartják az Agykontroll legzseniálisabb gyakorlatának. azonnal hozzálát az információ értelmezéséhez. ezért már a legkisebb fájdalom is kétségbeesést. vagy ami rosszabb. és megismételhető. Az eredmény a tények nagyfokú eltorzulása. mivel a szemgolyónak ez a kissé felfelé irányuló helyzete alfa agyhullámok generálását eredményezi.com . vagy a világukban. mert a magasan fejlett civilizációk nem mindegyike engedi meg. akik ily módon dezinformációk tömkelegét juttatták már el hozzánk. amely egy rövid. Ennek a technikának a lényege. Eleinte kémkedésre. vízivás közben azonban ajánlatos a szemgolyónkat a csukott szemhéjunk alatt kb. tehát tudományos szempontból is elfogadható eredményt ad. hogy az adatok mindaddig nem kerülnek elemzésre. Ugyancsak nagyon érdekes és rendkívül egyszerű gyakorlata az Agykontrollnak az úgynevezett Pohár Víz technika. hol a hasuk fáj. Ezért az SRV legfontosabb alapszabálya. Ebben az esetben ennek a gyakorlatnak a naponkénti végzése során a Magasabb Intelligencia előbbutóbb olyan szituációt teremt a környezetben. Megkönnyíti helyzetünket. Az SRV alkalmazásánál fontos szabály. hogy a megfigyelő ne használja a tudatát az „ülés” alatt. Miután a tűrőképességük ebben a korban még rendkívül csekély. Ilyenkor vagy blokkolják a „távolbalátó” szemét. de ezt a módszert többnyire magasan képzett tudományos szakemberek alkalmazzák. manapság viszont kezdenek megnyílni a „zsilipek”. ha egy számunkra hozzáférhetetlen információ hiánya miatt nem tudunk megbirkózni valamely fontos feladatunkkal. hogy elsajátításához nincs szükség parapszichológiai képességekre. hogy meglehetősen megbízhatatlan. mivel ők a telepátia gyakorlása során „megváltozott tudatállapotba” kerülnek. Médiumok esetén ez a veszély kevésbé áll fenn. Miközben erősen foglalkoztat bennünket ez a gond. és ismételjük meg az előbbi mondatot. 20°-kal feljebb állítani. mind több UFO-jelenségbe nyerhetünk bepillantást. és meglehetősen hatékony. felét. lelki látószervét. ami foglalkoztat”. ahol „véletlenszerűen” hozzájutunk a hiányzó információhoz. csukott szemmel igyuk ki a víz kb. mielőtt nyugovóra térnénk. Ha azonnal nem is. Ehhez a gyakorlathoz szintén nem szükséges alfába kerülni. Ez a technika jól alkalmazható akkor is. hogy képtelenek vagyunk választani a lehetséges megoldások között. hol a lábuk. akik képesek különbséget tenni a maszlag és a valós értesülések között. frappáns tanáccsal megoldható lenne. Azért is szükség van erre a nagyfokú különbségtevő képességre. A természetes módszer hátránya azonban. lefekvés előtt saját kezűleg töltsünk meg egy külön erre a célra fenntartott kisebb poharat vízzel. mert béta tartományban is működik. amíg áramlanak. A Hatékony Érzékelés Kivetítés különleges kiviteli módja az SRV (Scientific Remote Viewing). Az SRV-t gyakorlók tapasztalatai alapján a Földön kívüli civilizációk Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. igyuk meg a víz másik felét. Ez a veszély az SRV-nél is fennáll. mint egyszerű fantáziálás. még ha a lebukás nem is jár olyan drasztikus következményekkel. hogy játékos jellegénél fogva ezt a módszert gyermekeink könnyen meg fogják tanulni. hogy megoldást találjak arra a problémára. mivel apró sérüléseik vagy gyomorrontás következtében hol a kezük.

vad harcba kezdenek a megváltoztathatatlan ellen. és az újrakezdési lehetőségeiken elmélkednének. Sajnos ma még a legtöbb ember ennek az ellenkezőjét teszi. Ha ezt megtesszük. a legelső és legfontosabb reakció: Nem szabad megijedni! Az ijedtség lebénítja az agyunkat. A szerencsétlenség következményeinek felszámolása során tehát az első lépésünk az legyen. akkor mentesítjük magunkat attól a roppant pszichikai nyomástól. tegyük szokásunkká. kellemetlen balesetek esetén is eredményesen alkalmazható. Végül miután belefáradtak az értelmetlen szélmalomharcba. és álljunk készen ennek elviselésére. Fogadjuk meg Silva tanácsát: „Bármilyen baj ér bennünket.” Egyébként a hirtelen jött stressz feloldásának van még egy igen hatékony módja. mivel a bennünket felügyelő fejlettebb lények minden veszélytől megóvnak minket. a társadalmi ranglétrán való fokozatos lecsúszás. a szerencsétlenség visszavonhatatlanul megtörtént. ami gyakran öngyilkossággal végződik. és ezt a tapasztalatot arra fogjuk használni. Az univerzumban ugyanis sok olyan dolog történik. hogy a legkedvezőtlenebb esetben mi vár ránk.com . aminek a tudomásulvételére még nem vagyunk elég felkészültek. Sokan nem hajlandóak elfogadni a tényeket. hogy nem esett komolyabb bajom! Vagy: Örülök. A második lépés. és dühöngve áltatják magukat. amely a félelmeink következtében telepedett ránk. és ennek következtében nem tudjuk a szükséges döntéseket meghozni. hogy mentenék a még menthetőt. hogy eloszlatjuk a stresszt. ha az ily módon szerzett értesülések alapján beleavatkozhatnánk a tevékenységükbe. és józan ésszel már képesek leszünk problémáink fokozatos leküzdésére. A szükséges intézkedések megtétele. amit tehetünk. Ez a lassú. mert megtörtént eseményeket nem lehet semmissé tenni. hogy még jobbá váljunk. hogy életben maradtam! Utána a megőrzött lélekjelenlétünkre támaszkodva gondoljuk át. hogy ennyivel is tapasztaltabbak lettünk. Önmagunk sajnálata helyett gondoljunk inkább arra. hanem inkább gondoljuk végig az eseményeket abból a szempontból. Bétaprogramozás váratlan szituációkban Az önszuggesztió a mindennapi életünkön kívül váratlan helyzetek. pl. amelyet bajaink enyhítésére fordíthatunk. hogy a negatív érzés helyébe ültessünk egy pozitívat. Az alábbi módszer követése sok felesleges idegességtől kímélhet meg bennünket. Ez a legokosabb. és befagyasztja. helyzetünk az elképzelhető legrosszabb esetnél rosszabb már nem lehet. hogy fogadjuk el ami történt. Amennyiben erre már nincs mód. amely sokkolóan hatna ránk. a sopánkodással csak növeljük a bajt.121/434 újabban nem gördítenek akadályokat a „kukkolásaink” elé. mint amilyenek voltunk. Nincs rá szükség. akkor feküdjünk le. és szükség esetén ülő vagy álló helyzetben is alkalmazható. mert ha tudatában vagyunk annak. A nyugodt állapot energiát szabadít fel bennünk. Ha viszont Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy milyen tanulságokat vonhatunk le belőlük. hogy nem tudunk szembenézni a tényekkel. Ha megőrizzük lélekjelenlétünket és ráadásul még gyors reflexekkel is rendelkezünk. mély légzés szinte varázslatos erővel nyugtatja az idegeket. Amikor megtörtént a baj. a szerencsétlenség következményeit milyen sorrendben és hogyan tudjuk a leghatékonyabban enyhíteni. vagy helytelen irányba tereli energiatartalékainkat. hogy nincs mit vesztenünk. akkor sincs értelme a kétségbeesésnek. hogy lelkileg készüljünk fel a legrosszabbra. a relaxáció. sokszor a legnagyobb bajból is ép bőrrel juthatunk ki. és percenként legfeljebb nyolcszori gyakorisággal végezzünk hasi légzést. hogy velük ilyen baj nem eshet meg. Tilalmakkal csak akkor élnek. Dale Carnegie szerint mindezen bajok legfőbb oka. Ha egy hír vagy esemény sokkszerű hatást gyakorol ránk. nem vagyunk képesek tudomásul venni a megváltoztathatatlant. hogy emiatt izgassuk magunkat. amekkorát csinálunk belőle! A baj megtörténte után Agykontroll tanulmányainkra támaszkodva első dolgunk az legyen.: Örülök. ami ellen nem tudunk védekezni. Ahelyett. A nemtörődöm lelkiállapotnak azután törvényszerű következménye az egzisztenciális leépülés. a probléma lerendezése után se keseregjünk. tudatosítsuk magunkban. hogy mik a legfontosabb teendőink. Ne feledjük: Minden baj akkora. akkor egy olyan belső béke lesz úrrá rajtunk. vagy ha meg akarnak védeni bennünket olyasmitől. mivel az idegeskedés lehetetlenné teszi gondolataink koncentrálását. a búskomorság és a melankólia lesz úrrá rajtuk. Erre a két lépésre azért van szükség. amelytől kitisztul az agyunk. Ez azért fontos. és lelki békével helyettesítjük azt.

ezzel is javulni fog az állapotunk. képünk annál színesebbé. ha közben bekapcsolja a világítást. és fel kell készülni a legrosszabbra. amint gyarapodnak Agykontroll ismereteink. Ha kellőképpen vágyunk rá és hiszünk benne. de nem elég hatékony. amíg tökéletes nem lesz a vizualizáló képességünk. amely a későbbiek során fog érvényesülni. tavasszal és ősszel a nyári időszámításra való át. illetve a bal oldala az irányadó. Vizualizálás nélkül csak passzív meditációs állapotban leszünk. A kezdeti tréningezés után ahogy sikerül lejutnunk alfába. igyekezzünk jobbá tenni annál. Hatékonyabb gyógyítás csak dinamikus meditáció. a türelem. Hol kel fel a nap? Mindenki tudja. ami az egészség szempontjából szintén hasznos. akkor nyugat felé. A kezdeti sikertelenséggel ne törődjünk. próbálkozzunk a körülöttünk élők gyógyításával. Silva szintén hangsúlyozza. mint amilyenben a baj megtörténte előtt voltunk. Ez a dilemma a Silvaféle hasonlattal élve rendkívül egyszerűen feloldható.122/434 kényszerítjük magunkat. tehát jobbra mozgassuk a képet. így minden energiánkat gondjaink megoldására tudjuk koncentrálni. Később minél mélyebbre jutunk az alfa tartományban. Sok esetben ez a magatartás nem csupán enyhíteni képes a helyzetünket. A megoldás kulcsa tehát az. hogy egy vizualizált probléma elmúljon. akkor alacsonyabb hatásfokkal ugyan. Könnyen előfordulhat. (Sokaknak problémát jelent pl. Ez a bizonytalanság is feloldható az alábbi rendkívül egyszerű képzettársítással. hanem gyakran előnyösebb helyzetbe juttat minket. mindjárt kezdjük el a vizualizálás gyakorlását. vagy ha egy gyógyító eljárást vizualizálunk. A kettő ugyanis egymás tükörképe. A képernyő a dél. tehát balra kell elmozdítani a képet. mint amikor valaki sötétben tapogatózva próbál kijutni egy számára ismeretlen épületből. hogy el kell fogadni a megváltoztathatatlant. ami történhet velünk. ennyivel is közelebb kerülünk a végső gyógyuláshoz. hogy szembenézzünk a legrosszabbal. hogy a visszahatás mintegy a Mindenható jutalmaként megszünteti maradék egészségügyi problémánkat is. a kitartás és a hit egy idő után meghozza gyümölcsét. a múlt. valós testhelyzetének a jobb. hogy keleten.és visszaállás. hogy higgadtan. hogy milyen intenzíven tudjuk a vágyainkat a képzeletünkben megjeleníteni. Ha valamilyen oknál fogva nem vagyunk képesek magunkat teljes mértékben meggyógyítani. akkor harmadik lépésként a megnyugvásból nyert energiát fordítsuk arra. Ha szerencséje van. hogy a jobb és a bal. Önmagából kiindulva. tehát a jobb kezünk felé van az elmúlás. tehát az órát egy Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Képzeletünk képernyőjén is ennek megfelelően kell mozgatni a képeket. megfontoltan próbáljunk javítani a helyzetünkön. annál részletgazdagabbá válik. Minél erősebb a vizualizáló képességünk. Ha a múlt érdekel bennünket. végezzük a naponként előírt gyakorlatokat szorgalmasan. A gyógyító tevékenységgel se várjunk addig. azzal önmagunkat is gyógyítjuk. vagyis a múlt és a jövő helyzetének a megítélésénél milyen alapállásból induljon ki. tehát arra. Tehát az öngyógyítást is kezdjük el minél előbb. hogy ha meggyógyítunk másokat. ha elképzeljük. A későbbiek során. mert az Agykontrollban minden azon múlik. hogy egy nagyméretű iránytű közepén ülünk arccal dél felé. Segítő módszerek Egyeseknél zavart okoz. akkor véget vetünk képzeletünk őrjítő csapongásának. Amennyiben sikerül mélyebb alfába jutnunk. vagy képzelete képernyőjének jobb és bal oldalát kell figyelembe venni. ne habozzunk egy percig sem. előbb-utóbb sikerül neki. és ezért a két oldal felcserélődhet. A vizualizálást nem lehet elég korán kezdeni. vagyis ha azt akarjuk. Hol nyugszik le a nap? Nyugaton. Embertársaink gyógyítása ugyanis kihat ránk is. és hajlandóak vagyunk azt tudomásul venni. áttérhetünk komolyabb gyakorlatok végzésére is. A vizualizálás tulajdonképpen egy ilyen villanykapcsoló. annál erősebb a gyógyító hatás. hanem haladéktalanul kezdjük el mások gyógyítását. ami összehasonlíthatatlanul megnöveli tevékenységünk hatásfokát. Ha ez megtörtént. Ha a jövőre vagyunk kíváncsiak. Ezzel az egyszerű képzettársítási módszerrel egyébként más hétköznapi dilemmánkat is egyszer s mindenkorra a helyére tehetjük. de mennyivel hatékonyabbá válik a keresés. amikor még csak az alfa közelében járunk. Ez olyan. szabályainak gyakorlásával már akkor próbálkozhatunk. de életlen képpel is tudunk gyógyítani. amelynek elfogadására lelkileg készen álltunk.com . vagyis vizualizáció útján érhető el. akkor keletre. vagyis a bal kezünk felé van a jövő. A tavaszhoz képest hol helyezkedik el a nyár a naptárban? Előtte.

Az alfába jutás további módszerei Ha valaki az előző fejezetben vázolt előgyakorlatokkal sem tud lejutni alfába. az Agykontroll tanfolyamon egy hét alatt meg lehet tanulni. Van azonban a jógának egy befejező szakasza is. amelyeket egy jógi évekig tartó önmegtartóztatással ér el. fokozott érvényre jutása. elfelejtik. A hatás fokozható jógi légzéssel. A lassabb lélegzetvételekkel tehát ráhangoljuk magunkat az elalvásra. a technikai részletek rejtve maradnak előttük. Ez nem más. és a Hatékony Érzékelés Kivetítés technikájának elsajátítására kerül sor. és teljes dicsőségében látjuk meg a kozmikus világot. Egy másik szemtanú szerint: „Teljesen tisztában voltam azzal. akkor könnyen az alváshoz hasonló állapotba juthatunk. Egyszerre minden értelmet nyer. mint szubatomi energia. A meditációval egybekötött jógalégzés során nem csupán kellő mennyiségű levegőt szívunk a tüdőnkbe. hatékonyan gyógyítva ezzel a test egyéb vegetatív rendellenességeit is. helyünket a dolgok egyetemes rendjében”. vagyis az újraélesztés során ez a tudásanyag erősen korlátozott formában marad csak meg. hogy átsiklunk az alfán. de emiatt ne bosszankodjunk. míg a hetedik gyakorlat során a Képzeletbeli Képernyő technikának. vagyis mély és egyenletes légzésvétellel. mint amit az Agykontroll tanfolyamon el lehet érni.com . A behatóan végzett jógagyakorlatoknak van még egy rejtélyes mellékhatása is. Ebben az állapotban a jógi közvetlen kapcsolatba kerül egy túlvilági fénylénnyel. az megpróbálkozhat a légzésszabályozás módszerével. Ennek alapján ha lassítjuk a percenkénti levegővételeink számát. vagyis az életenergiát is. mint Agykontroll gyakorlat. hogy a test és a szellem együttműködése elengedhetetlenül szükséges a tökéletes egészség kialakításához. Eközben előfordulhat. illetve a théta állapot elérésének. így óhatatlanul közelebb jutunk az alfa tartományhoz. benyomások formájában kapnak tájékoztatást az univerzális rendről. hogy a percenkénti légzésszám alvás közben jelentősen lelassul. A pranayamanak nevezett légzőgyakorlatok kerülő úton ugyan. de a megvilágosodás stádiumába került jógik. és thétába kerülve elalszunk. A modern felfogás szerint a „prána” nem más. Egyikük így fogalmazta meg ezt az élményt: „Hirtelen letépik rólunk a szemellenzőt. Rájöttem. valamint a Yin-nek nevezett negatív szubatomi energia (amely fizikailag gravitációs sugárzásnak tekinthető) helyreállítják a szervezet energiaegyensúlyát. Legközelebb némi koncentrálással el tudjuk kerülni az elalvást. Az akupunktúra nyelvére lefordítva. valamint a klinikai halálból visszatértek már a földi életükben szert tesznek erre a tudásra. A nyolc gyakorlat közül a hatodik felel meg az alfa. amely többet nyújt. tehát óránkat egy órával vissza kell állítani. A szakemberek előtt már régóta ismeretes. és ez a nyolcadik gyakorlat. hanem magunkba szívjuk a pránát. hogy semmi sem történik ok nélkül. Ezzel a rendszerrel mindennapi elintéznivalóink sorát tudjuk betárolni a fejünkbe. minden abszolút igazságos. Tökéletesen értettem. mert a klinikai halálból visszatértek azokat az ismereteket. A jógának ez a válfaja lényegében nem más. és ezáltal az abszolút tudás birtokába jut. A világegyetemet létrehozó és fenntartó erők megismerésére a halálunk után mindnyájan képesek leszünk. hogy miért vagyok. A betűnként változó vizuális képek megtanulása rendkívüli mértékben képes memóriánkat feljavítani. A nyolcadik gyakorlat során ugyanis a jógik eljutnak a „szellemi megvilágosodás” állapotába. amelyek a világ jelenlegi fejlettségi szintjét meghaladják. A hatha jóga alapelve. hogy azokat az eredményeket. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy ki vagyok én valójában.123/434 órával előbbre kell állítani. Mellékesen megemlíthető.) Ennek a módszernek a céltudatos alkalmazását segíti elő az Agykontroll tanfolyamon oktatott „memóriafogasok” rendszere. a jógi légzés során belénk áramló Yang-nak nevezett pozitív szubatomi energia. hanem van egy szellemi irányzata is. mi a helyem a világegyetemben. A jóga nem kizárólag testi gyakorlatból áll. hogy az indiai jógik szerint a szellemi koncentrációval összekötött légzésgyakorlatoknak mágikus hatásuk van a szervezetre. de mindig meghozzák a kívánt eredményt. A jógik is csak globálisan. mint a kundalini. mentesítve magunkat a cédulázással járó kellemetlenségektől.” Sajnos a lélek testbe való visszaléptetése. vagyis az „emberi evolúciós energia” feléledése. A szellemi jóga annyiban különbözik az Agykontrolltól. Az őszi óraállításnál hol van a nyár az őszhöz képest? Mögötte.

Annyi azonban biztos. Ez a csoda később megismétlődött. lüktető érzést a szervezetünkben levő energiadugók okozzák. aki nem csak az ujjaiból. Földönkívüliek egy rendkívül segítőkész csoportja ugyanis elárulta nekünk.124/434 Ilyenkor többlet Yin és Yang energia áramlik a testünkbe. melyek a lelki tökéletlenségünk következményei. Ezt a fájó. az kivételes gyönyört érez ettől az energiától. amely sokszor látható kisugárzással jár. Nemsokára meg is halt. és nagy figyelemmel hallgatták miszerint ők különösen hálásak lehetnek az úrnak. a tobozmirigy aktiválódik-e. hanem az egész testéből igen erős mágneses sugárzást bocsátott ki. Ezek ereje a gyermek növekedésével egyre fokozódott. A Fülöp-szigeteki Luzon törzs tagjai között apáról fiúra öröklődik ez a tulajdonság. század elején a franciaországi San Urban községben egy olyan gyerek született. akik eleve megnövekedett energiaszinttel születnek. Miután a levegővel teli tüdő nyomást gyakorol az előtte levő csecsemőmirigyre. Amikor Szent Antal földi maradványát három évtized után új helyre költöztették. leginkább a mennyei boldogsághoz hasonlítható. 1 éves korában ideges érzékenység vett erőt rajta. Úgy rémlett. a maximális energiaszint elérése után szűnik meg. vagy talán a csecsemőmirigy. és a szervezetéből gyakran fénylő sugarak áradtak szét. század elején élt Padovai Szent Antalról feljegyezték. hogy a nyelve teljes épségben megmaradt. Ennek az energiának a fokozódása a legtöbbször szinte elviselhetetlen fájdalommal jár. hogy „az állatok is értették szavait”. A fájdalom csak a végső stádiumban. Jelenlegi fejlettségi szintünkön azonban csak erőszakkal tudjuk eltávolítani az energiadugókat. és a szusumná csatornán áramolva fokozatosan végighalad minden egyes csakrán. hogy a pranayama gyakorlatok során visszatartott lélegzetnek meghatározó szerepe van ebben a folyamatban. amikor a tanítványok Jézustól prófétálásra szóló megbízást kaptak. és a szíve nyitott. Egyelőre fogalmunk sincs arról. A reinkarnációs láncban előre haladva ezek a dugók fokozatosan megszűnnek. mert egyszerre csak „alázatosan lehajtották fejüket”. a halak mindent megértettek. akik puszta kézzel operálnak. A XIII. Egy közelmúltban napvilágra került információ szerint azonban ez a keresett szerv nem a mellkasban. hogy az indiai jógik és a tibeti papnövendékek szinte mindegyikének pokoli szenvedéseket okoz ez a gyakorlat. akikbe az intenzív vallásgyakorlatok során beleszállt a „Szentlélek”. a Szentlélek lángnyelvszerű energiagömbként való megjelenéséről. mintha nem is lenne teste. A közelében az emberek intenzív vonzó és taszító hatást érzékeltek. Ez a fajta mámor még a szexnél is nagyobb élvezetet nyújt. Erről a misztikus jelenségről. hogy prédikációit mindenki „anyanyelvén hallotta”. mert nekik ne ártott az özönvíz. így lehet. ami iszonyatos fájdalommal jár. Ekkor viszont „mennyei béke” költözik a testbe. sőt primitív lelkek esetén ennek a folyamatnak a siettetése akár halállal is végződhet. Nem véletlen. hogy az emberi szervezet energiaszintjét ebben a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. és az emberi testbe való belépéséről. és komolyan megbetegedett. Halála pillanatában olyan erős sugárzást bocsátott ki a teste. hogy ezt a jelenséget a nyugati féltekén is többször megemlítették már olyan emberekkel kapcsolatban. meglepődve tapasztalták. Akadnak azonban olyanok is a világunkban. hogy a thymus-csomó mechanikus ingerlése okozza a testbe áramló szubatomi energia koncentrálódását. akinek tiszta az elméje. A tudománynak eddig még nem sikerült kideríteni. Az arcból kiáramló kékes fény érdekessége viszont. hogy milyen úton-módon megy végbe ez az energianövekedés. A telepatikus közlés tényét támasztja alá az a korabeli tudósítás. és a jógi olyan könnyűnek és szabadnak érzi magát. és ekkor az életenergia automatikusan megnövekedik. Az akadálymentes energianövelésre azonban ma még kevés ember képes. Nem véletlen. Az energia tehát nagy valószínűséggel nem a prána belégzése során kerül a testbe – mint ahogy azt a jógik hirdetik – hanem az intenzív légzőgyakorlatok során ennek a rejtélyes belső szervnek a mechanikus ingerlése váltja ki ezt a hatást. melynek fénye az egész szobát betöltötte. hanem a gyomor mögötti zsigeri idegközpontban van.com . A XX. holott ő a valóságban egy nyelven beszélt. A hindu bölcsek szerint a kundalininek nevezett energia a gerincoszlop aljáról mozdul el. Akinek a szervezetében nincsenek akadályok. amíg el nem jut az agyba. hogy ebben az országban oly sok gyógyító van. Az ujjakból kiáramló többletenergia hatását már ismerjük. valamint az ezzel járó több nyelven beszélésről (telepatikus kommunikációs képességről) egyébként a Biblia is beszámol. A halak egyszer nagyság szerinti sorrendben sorakoztak fel előtte a tengerparton. hogy ilyenkor pontosan mi megy végbe a szervezetben.

Ennek fizikai alapjai arra a megfigyelésre vezethetők vissza. Ilyen feladat lehet a szervezet szubatomi energiával történő ellátása is. mintha az értelmemet kikapcsolták volna. és lótuszülésben is létrejöhet. háttal a szélnek hirtelen valamilyen mindenségérzés töltött el. illetve a lélek ily módon való aktivizálhatóságát támasztja alá José Silvának az a beszámolója is. Ennek az izomnak a stimulálása szintén a kundalini energiát ébreszti fel. Amíg Indiában a jógagyakorlatok szolgálnak a többletenergia felvételére. hogy ételeiket fogyasztás előtt kiteszik a napra. bár nem igazán tudtam. hogy a jobb láb sarka nyomja a gáttájékot. hol is vagyok. hogy ha a szem és a fül nem kap elegendő ingert a külvilágból. Ez a klinikai halálhoz hasonló állapot olyan hatást gyakorol a tobozmirigyre.125/434 vegetatív idegközpontban található szerv szabályozza. vagyis a befelé fordulás. nem zárható ki.” A legújabb kutatási eredmények szerint a gát környékén levő PC izom feszessége is képes növelni szervezetünk energiaszintjét. Hasonló hatásról beszélt Reinhold Messner. A hatha jóga passzív meditációval párosított gyakorlatain keresztül vezet az út az egyes jógafokozatokon keresztül az aktív meditációhoz. a vérkeringést. hogy az Agykontroll módszereinek kidolgozása előtt ő csak úgy tudta radikálisan lecsökkenteni az agyfrekvenciáját. hogy jól átjárja az életenergia. Öntudatom tiszta és világos volt.com . hanem az agyfrekvencia lecsökkentésének képessége. hogy közvetlen úton valóban ennek a különös szervnek a ritmikus ingerlése váltja ki a szervezet energiaszint-növekedését. de valószínűleg ennek nem a megnövekedett energiaszint az oka. érzékenyebb lett. Érdekes megnyilvánulása a pránaelméletnek. hogy szinte fulladásig visszatartotta a lélegzetét. hogy a jógik ebben az állapotban különböző parapszichológiai jelenségek előidézésére is képesek. Ez utóbbi esetben a reakciót az váltja ki. Ezekkel a többnyire szabadban végzett sajátos tornagyakorlatokkal először átjárhatóvá Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy a kortyolgatva ivott és szánkban többször megforgatott folyadék sokkal jobban oltja szomjunkat. Ez nem a siker érzése volt. Mint tudjuk. akkor elkezd csökkenni az agyfrekvencia. vagy csendes erdők mélyére a szellemi jógagyakorlatok végzése során. A legtöbb ember ezeknek a hiedelmeknek nem tulajdonít jelentőséget. hogy a vízben vagy egyéb szomjoltó italokban lévő prána úgy nyerhető ki a leghatékonyabban. ami először a gyökércsakrához tartozó szerveken érezteti hatását. Az ily módon megsokszorozódott energia egyébként nem növeli meg számottevően az élettartamot. A mindenhatóság érzése leheletnyi boldogságérzetként nyilvánult meg a fejemben és a keblem mélyén. Ezenkívül szabályozza az egyes szervek közötti együttműködést. A lótuszülésben végzett önszuggesztiós jógagyakorlatok hatásmechanizmusa lényegét tekintve szintén megegyezik az Agykontrollal. a húgyivarszervek életfolyamatát. Nem kevesen vallják. hogy ha lassan kortyolva isszuk. az egész anyagcserét. a meditáció. Több beszámoló szól arról is. és más – ma még fel nem fedezett – feladatokat is ellát. Az alfába jutásnak tehát van egy ősidők óta alkalmazott módja is. valamint a szervezet hőszabályozását. hogy sokan úgy próbálnak többletenergiát a szervezetükbe bevinni. a szívverést. A PC-izom ingerlése szexuális aktus során. és ellenállóvá teszi a jógik szervezetét. Ezért is vonulnak félre a jógik templomokba. Mivel a pranayama gyakorlatok során a levegővel telt tüdő illetve az alatta levő rekeszizom nyomást gyakorol a gyomorra is. aki oxigénpalack nélkül mászta meg a Mount Everestet: „A csúcs felé közeledve. hogy a szubatomi energia testbe juttatására országonként más-más módszerek alakultak ki. aki csak előttünk itt járt. a beleket mozgató sima izmok összehúzódását és elernyedését. A távol-keleti gyógymódok sokszínűségére jellemző. A tobozmirigy. hogy ezt a reakciót a légzési funkció leállítása okozza a szervezetben. Az Agykontrollnak ez a misztikus köntösbe öltöztetett ősi megnyilvánulási formája a pszichoorientációs gyógyítás terminológiája szerint passzív meditációs tevékenységnek tekinthető. mint amikor a lélek elhagyni készül az életképtelenné vált testet. mintha gyorsan lenyelnénk az egészet. az viszont tapasztalati tény. az oxigénhiányos levegőben úgy éreztem magam. nagyobbá és megfoghatóbbá vált. A szórt fényben állva. hogy én erősebb lennék mindenkinél. a belső és külső elválasztású mirigyek működését. addig Kínában a Chi Kung terápia gyakorlása útján növelik a szervezet vitalitását. A földi tudósok szerint azonban sokkal valószínűbb. az autonóm idegrendszernek is nevezett zsigeri idegközpont a tudattól függetlenül szabályozza az emésztést. Lelkem azonban áteresztőbb. viszont rendkívül egészségessé.

Ennél a gyakorlatnál a lassított filmekben látható mozdulatokkal irányítják az energiát a testben. hogy álljunk egyenes testtartásba. Ezután kezdjünk el balról jobbra forogni. Ezekkel a naponta végzendő tornagyakorlatokkal a gerincoszlop körüli csakrákat lehet feltölteni. hogy elszédülnénk. A módszer a Könyörületesség. hogy megszabadítsák a levegőből és a táplálékból származó mérgező anyagoktól. A Chi Kungnak létezik egy könnyebben elsajátítható változata. a „chi” (csi) -t az akaratukkal tudatosan keresztülvezetni a meridiánokon. Ez volt vele a baj. A test és szellem művelésére szolgáló gyakorlatok közül üstökösként jelent meg. A nagy sikerre való tekintettel megjelentették könyv alakban is. Harcművészet. majd kívülről befelé. és amikor odaérünk. Ezek az előírt légzésritmussal végzett gyakorlatok a jógához hasonlóan nagyfokú koncentrációt igényelnek. belülről kifelé. A tanítások és a gyakorlatok hatóereje rengeteg embert lenyűgözött. akik a tiltás ellenére végzik a gyakorlatokat.126/434 teszik a perifériális meridiánokat. Így fejlődött harcművészetté ez a módszer. A legkomplikáltabb az ajurvédamasszázs. Eleinte csak szájról szájra terjedt. vagy közismert nevén az „árnyékbokszolás” amely a nyugati országokban is egyre jobban terjed. és ezáltal az egész testünkre. A diktatúrákban nem szeretik. ahol a csupasz testbe gyógyhatású illatos olajokat masszíroznak bele. a Tai Chi (taj csi). 1999 júliusában aztán a kínai kormány betiltotta az alkalmazását. ami nem más. Ezt a módszert nem ártana a nyugati országokban is alkalmazni. Bevezetése óta jelentősen javultak a baleseti statisztikák. Ezt a technikát ruhán keresztül alkalmazzák. A Shiatsu klasszikus változata a thai masszázs. akkor hamar elérjük az előírt 21 fordulatot anélkül. Ezt az ősi kínai módszert Li Hongzi mester elevenítette fel és hozta nyilvánosságra 1992-ben. Thaiföldön már 21 benzinkútnál vehető igénybe ez a szolgáltatás. mint egy sajátos masszázstechnika. kissé pihentessük meg rajta a szemünket. hogy a beteg meridiánjai üresek vagy telítettek. ez a mozgássor a bioenergia tudat általi mobilizálásával hat a fizikumra. másrészt fiatalító hatást gyakorol a szekréciós mirigyekre. Forgás közben szemmagasságban keressünk ki egy pontot. Végül a harmadik szakaszban azt tanulják meg. Ez a gyakorlat a hetedik csakrát Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Egyébként a Tai Chi régebben a Kung Fu egyik ága volt. amelyet a táncoló dervisek szoktak úton-útfélen produkálni. Önmagunk által is használható változata ennek az eljárásnak az Indiából és Kínából származó „do-in” (du-in) önmasszázs. megnyitja a „zsilipeket”. A gyakorlatok együttesen harmonizálják a testet és a szellemet. Ez a meditációval és légzéstechnikával összekötött egészségmegőrző módszer a testi-lelki megújulás mellett részletes állapotfelmérést is biztosít. fentről lefelé. amely egyrészt megnöveli az auránkat. Rövid időn belül 70 millió ember gyakorolta nap mint nap. Azóta kegyetlen módon üldözik azokat. A 15 perces thai masszás az autóvezetőkben is nagymértékben enyhíti a feszültséget. A második fázisban megtanulják. és a tanítások által jobb emberré szeretnének válni. és ennek megfelelően meghatározott nyomástechnikával stimulálja az eldugult meridiánt. hogy az energiát hogyan lehet az egyik helyről a másikra áramoltatni. A kínai parasztnak tilos volt a fegyverviselés. az Őszinteség és a Tolerancia egyetemes elveire épül. vagy más néven Falun Gong. Mifelénk még hajszoltabbak. amely a középkorban keletkezett. ha a fizikai és szellemi egészség fejlett erkölcsi érzékkel párosul. fáradtabbak a kamionsofőrök. és hullócsillagként végezte a Falun Dafa. ha a nép egyszerű fiai okosabbá. Ennek szabályos kiviteli módja. Ha mindennap szorgalmasan gyakorlunk. ezért kénytelen volt puszta kézzel megvédeni magát. és a kívánt cél eléréséhez itt is sok időre van szükség. A csakrák megtisztítására.com . és felerősítik a szervezet ellenállását. és karjainkat oldalirányban emeljük vízszintes helyzetbe. és az energiapályák közül csupán tizet dolgoznak meg. Ennek a nehezen elsajátítható módszernek a végzése során a terapeuta képes megérezni az ujjaival. valamint a forgási sebességük és aktivitásuk megnövelésére hat rendkívül egyszerű gyakorlat szolgál. A jógával megegyező hatásfokú energiaregeneráló gyakorlatokat alkalmaznak a tibeti lámakolostorokban. ezért nagy szükség lenne a stressz okozta figyelmetlenség enyhítésére. hogy miként kell a pránát vagy ahogyan a kínaiak nevezik. és ezáltal pozitív hatást gyakorolnak az egészségre. Nem jó. Öt gyakorlatból és a hozzájuk tartozó tanításokból áll. Ezek közül a legkönnyebben elvégezhető és talán a leghatékonyabb az a gyakorlat. amíg el nem szédülünk. Ugyancsak az energia megsokszorozódását eredményezi a japán Shiatsu (siatszu). tökéletesebbé válnak a hatalom birtokosainál. Míg a nyugati mozgáskultúrában az izmok erősítését fizikai módszerekkel érik el. Mára azonban egészségvédő gyakorlatokká szelídült.

A megfelelő technika kialakítása során a kísérletet terjesszük ki az Agykontroll tanfolyamon tanult kézlevitációs gyakorlatra is. amelyek a leghatékonyabban képesek ellazulásukat elősegíteni. tehát az EEG jeleken kívül mérik a bőr ellenállását. akik irányított relaxációval fél óra alatt szinte mindenkit képesek alfa szintre vezetni. hogy a hipofízis az egész endokrin mirigyrendszer karmestere.com . így megfelelő biztonsággal képesek ellenőrzésük alatt tartani a relaxáció teljes folyamatát. hogy a tanulók sikereikkel egymást is inspirálják. amelyek lehetetlenné teszik a testi és szellemi ellazulást. és az alfa agyhullámok detektálását a bőrfelülettel lágyan érintkező elektródák végzik. ezáltal minden egyes belső elválasztású mirigyünk aktivizálódik. a testhelyzet. ha felkeres egy gyógymasszőrt. Ráadásul ezek a miniatürizált készülékek komplex elven működnek. Telefonszáma: 488 0118. mert ez a módszer nagymértékben képes Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Egyébként a tapasztalatok szerint éppen azokból lesznek a legjobb eredményeket elérő agykontrollosok. Honlap: http://www. ez a készülék kizárólag arra szolgál. Budapest. vagyis olyan technikai feltételeket teremthetnek maguknak. de jóval hatékonyabb eljárása az önhipnózis. hanem egy keskeny fejpántot helyeznek fel a homlokra. amely közvetlen kapcsolatban áll a hipofízissel. vagyis a GSR jeleket is. Ennek a tanulási formának a hatékonyságát az is elősegíti. Az Agykontroll Iroda címe: 1389. mint egy távkapcsolót csatlakoztatni a magnónkhoz. hogy folyamatosan mérik. (Amennyiben a készülékünkön nincs ilyen csatlakozó. Jelentősen segíthetjük azonban a tanulási folyamatot biológiai visszajelző (biofeedback) készülék használatával. vagy magnókazettára felvéve hallgathatjuk vissza. amelyet vagy felolvasnak nekünk. Ma már kész hipnorelaxációs kazetták is számos változatban beszerezhetők. hogy a készülék kezelő gombjainak keresése ne zökkentsen ki bennünket a meditatív állapotból. hogy beépítünk egy Jackaljzatot. A nehezen relaxáló személyek számára azonban már ez is nagy segítséget jelent. A felélénkülő hormontermelés fiatalító. van akinek nehezebben. Ezeknek a készülékeknek a lényege. A biofeedback (biofídbekk) készülékek legmodernebb változatai már mikroprocesszorokkal működnek. Végső soron tehát várjuk ki. akiknek a legnehezebben ment a szabályok elsajátítása. Pf. amellyel a tápáramforrás egyik ágát megszakítjuk. Erre a célra pszichológusok által összeállított és különböző folyóiratokban megjelent speciális szövegek állnak rendelkezésre. A Jack-dugós távvezérlő kábel másik végére könnyen kezelhető billenőkapcsolót szereljünk. Ennek a készüléknek a segítségével kiválaszthatják a számukra legideálisabb körülményeket (pl.) Ha valaki a hipnorelaxáció módszerével sem tudna belátható idő alatt alfába jutni. mivel a gyakorlatok végzése közben ellenőrizni tudják. mert ezeket a kurzusokat olyan szakképzett oktatók vezetik. ami lehetővé teszi. van akinek könnyebben megy valamely tevékenység elsajátítása. fiatalságot konzerváló hatást gyakorol a szervezetünkre. Természetesen az alfába jutás rövid időn belüli elérésének leghatékonyabb módja az. mintha azt egyénileg végezzük. a relaxálást irányító szöveg tartalma). akkor a problémát legegyszerűbben úgy oldhatjuk meg.127/434 nyitja meg. de sajnos még a legjobb oktatók csoportjában is előfordul. A hazugságvizsgáló berendezésekhez hasonló elven történő bőrellenállás-mérés itt egy külön elektródával történik. 115. Ebben az esetben csak egy dolgot lehet tenni. A biofeedback készülékekkel nem lehet mesterségesen lecsökkenteni az agyfrekvenciát. Nem vagyunk egyformák. így már semmi mást nem kell tennünk.hu Bár az érintettek szemérmesen hallgatnak róla. hogy hallható módon jelezze agyunk frekvenciakisugárzásának változását. a szemgolyó felfelé fordításának mértéke. ha beiratkozunk egy Agykontroll tanfolyamra. hogy agyfrekvenciájuk csökkenése milyen mértékű. hogy néhányan az Agykontroll tanfolyam elvégzése után sem tudják az agyfrekvenciájukat olyan szintre lecsökkenteni. az legjobb. aki deep tissue technikával kihozza belőle azokat a gátlásokat. hogy képesek legyenek komolyabb feladatokat megoldani. Ismeretes. és mélyülő hang formájában kijelzik az agyfrekvencia csökkenését. amelyet valamelyik ujjunkra kell felerősíteni. a megnövekedett energiamennyiség pedig fokozza az életerőnket. Gyakorlással azonban előbb-utóbb minden megtanulható. hogy nem kell többé érzékelő tűket szúrni a fejbőrbe. Az alfa tartomány megközelítésének a légzésszabályozáshoz hasonló hatásmechanizmusú. majd az alfa agyhullámok megjelenésének arányában frekvenciamodulált hangimpulzusokat bocsátanak ki magukból. amíg alkalmunk nyílik egy Agykontroll tanfolyam elvégzésére.agykontroll. Tapasztalatok szerint a kollektív relaxáció mindig jobb hatásfokú. szorgalmasan gyakorolni.

vagy az ötlet önmagától olyan lassan dolgozza ki magát. a Rossz pedig hátramozdítja a fejlődésünket. Mivel a Jó előre-. Ezeknek a készülékeknek az ára az egyre csökkenő méret ellenére még most is meglehetősen magas. hogy megfelelő tapasztalatokat szerezzünk agyfrekvenciánk lecsökkentésének ideális módjáról. Nem szükséges azonban megvásárolni. mint a már meglévő. Az ellenerő leglátványosabb megnyilvánulási formája az. hogy vakációzzunk. A lélek csak a jó cselekedetek által fejlődhet. amely elősegíti a lélek fejlődését. a meg nem szenvedett siker nem szolgálja lelki épülésünket. Vannak azonban szép számban olyan emberek is. akkor az illető személyiségének adott fejlettségi szintjén fel sem tudná fogni. akkor a vele szemben tanúsított ellenállás minimum ötvenszeres lesz. figyelmezteti az elbizakodott embert erőinek végességére. akik földi életük során még a minimális követelményeket sem teljesítik. hogy tehertétel nélkül nem születnek új dolgok az életben. Ez a magatartás viszont ellenkezik a világegyetem fejlődésének törvényeivel. akkor rá fogunk jönni. amelyek csak mennyiségi fejlődést mutatnak. Ebbe vagy a feltaláló roppan bele. kétszer jobb dolgot talál ki. Ha valaki pl.128/434 hozzájárulni a relaxáció elmélyítéséhez. Ha a Mindenható engedné. Ebben segít bennünket a túlélés ösztöne. mint küldetésünk teljesítésének tudatalatti vágya. ezért a Jó elérése nehézségekkel terhelt. akkor a „logaritmus naturalis”-nak nevezett természetes szám második hatványa szerint a megvalósítás során hétszeres ellenállásba fog ütközni. és ez a küzdelem az. a Jóért viszont meg kell küzdenünk. akinek találmánya tízszer jobb a már ismert megoldásoknál. Földi életünk alapvető értelme tehát a ránk nehezedő terhek minél eredményesebb leküzdése. Az a feltaláló. a sors ily módon akadályozza.com . Az ellenállás mértéke és a gondolat újdonsága között „e”-ad alapú exponenciális összefüggés van. Ennek tudható be az is. ezért végig kell élnünk magunkban a Jó és a Rossz párharcát is. A lélek fejlődése szempontjából ugyanis nem elég az eseményeket véghezvinni. hogy valaki rövid idő alatt túl nagy eredményt érjen el. hogy újjászületéseink során túl gyorsan haladjunk a fejlődés lépcsőfokain. hogy tulajdonképpen mi végre vagyunk mi ezen a Földön. lelkileg át kell élni. a minőségi ugrás nem jellemző rájuk. A fejlődés előfeltétele a próbatétel. mert több mint húszezerszeres ellenállást már nem lehet legyőzni. reménytelen helyzetben van. Ennyi idő elegendő arra. a nehézségek legyőzése. ha valaki túl könnyen jut valamihez. Ha az ötlete négyszeresen jobb. Úgy látszik. így nem tudna belőle megfelelő tanulságokat levonni. utána már úgy sem tudunk mit kezdeni ezzel a segédeszközzel. Ha ez sikerült. A Rossz mindig akadálytalanul érvényesül életünkben. Az ilyen hozzáállásból születnek azután a tucatművek. A lélek csak materializálódott testbe költözve képes intenzíven fejlődni. Világunk kozmikus törvényei Az Agykontroll tanfolyam elvégzése után sokan fel fogják tenni maguknak a kérdést. hogy azt a feltalálója már nem éri meg. Alfa szinten erre választ is fogunk kapni. mint a korábbi eljárás. Ebből sokan ösztönösen arra következtetnek. Az agyhullám-érzékelő fejpánt felhelyezése előtt az egyenletes és megbízható működés érdekében ne feledkezzünk meg a gyártó által mellékelt elektródazselé használatáról. és egy belső kényszer. és nem engedi kizökkenteni a fejlődés menetét az ésszerű tempóból. nem lesz belőle haszna. azokat fel is kell magunkban dolgozni. amely nem más. melynek mozgatórugója a lélek tökéletesedésének túlvilágról magunkkal hozott feszítő ereje. aki ezt nem teszi. szokatlan elgondolások vagy tettek mindig ellenállást váltanak ki környezetünkből. Ebben az újraszületésben azonban már sokkal nehezebb feltételek Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A ránk kiszabott feladatokat maradéktalanul el kell végeznünk. és a Mindenható ezt sohasem hagyja megtorlatlanul. elég ha csak kibéreljük 1 hétre. Silva szerint ezek a válaszok nagy vonalakban sejtetni engedik feladatainkat. hogy az új. és ha kellőképpen magunkba mélyedve végiggondoljuk létünk értelmét. hogy nem azért vagyunk itt. mivel a könnyen elérhető eredményeket sohasem értékeljük kellőképpen. Ennek a hatványozó ellenerőnek a kíméletlen megnyilvánulása fékezi nagyravágyó hajlamainkat is. hogy mit alkotott. hogy legjobb az arany középút. az változatlan szinten megismételt újraszületésre kárhoztatja magát. Egyébként sem előnyös.

129/434 mellett kell a korábbi feladatainkat ellátni, mert a fejlődési láncból nem lehet kimaradni. Az elvárásokat nem teljesítő lélek további büntetése, hogy nem választhatja meg reinkarnációja feltételeit. Oda és olyan körülmények közé kell születnie, amit szellemi vezetői jónak látnak. Aki ezt a törvényszerűséget felismeri, az könnyebben teljesíti feladatait. Aki viszont nem tudja, vagy nem akarja földi küldetésének célját belátni, azzal a sors kegyetlen meghurcoltatások útján fogja megértetni az örök törvény mindenhatóságát. Az asztrológusok véleménye szerint: „Aki hisz benne, azt vezérli, aki nem hisz benne, azt vonszolja a csillaga.” Nem szabad tehát megrettennünk az élet akadályaitól. Aki szándékosan elkerüli az élet nehézségeit, az sohasem fog érvényesülni. Az erő forrása ugyanis az akadály, amely azáltal fejti ki hatását, hogy le akarjuk győzni. Aki szándékosan kerül minden akadályt, az gyenge és életképtelen marad. Legyünk hálásak tehát a gátló tényezőkért. Ezek felhívást jelentenek a küzdelemre, növelik a sikerhez, az érvényesüléshez és a maradéktalan önmegvalósításhoz szükséges erőt. Az akadályokban lehetőség rejlik, és minél nagyobb az akadály, annál nagyobb a várható siker is. Az amerikai pszichológusok már tisztában vannak ezzel, ezért a „nehéz” helyett ezt a szót használják: kihívás, azaz esély a sikerre. Az élet nehézségeit, a céljaink megvalósítását akadályozó ellenerőt tehát ne úgy tekintsük, mint egy sorscsapást, hanem olyan kihívásként fogjuk fel, amely azért van, hogy legyőzzük. A gondoktól nem rettegni kell, hanem örömmel kell fogadni, mivel elősegítik lelki és szellemi fejlődésünket, és eközben bátorrá és bölccsé tesznek bennünket. Mivel az ellentétes erők egymástól függnek, egymásnak feszülésük nem végződhet az egyik oldal teljes győzelmével. Az eredmény mindig a két erő egymásra hatásának valamilyen fokú megnyilvánulása lesz. Bármennyire jó a Jó, a Rossz nem semmisül meg mellette. Ennélfogva a Rossz sem képes teljes diadalt aratni a Jón. Ennek a törvénynek a gyakorlati megnyilvánulása alapján alakult ki az a mondás, hogy: „Minden jóban van valami rossz, és minden rosszban valami jó.” Az ellentétpárok tehát a mi világunkban felszámolhatatlanok, sőt fejlődésünk érdekében nélkülözhetetlenek. Ezt felismerve a felvilágosult ember már nem harcol mindenáron a Jóért, és nem akarja feltétlenül elkerülni a Rosszat, hanem arra törekszik, hogy dinamikus egyensúlyt hozzon létre a Jó és a Rossz között. Jót csak annyit enged magának, hogy ne ártson, a Rosszból pedig azért veszi ki a részét, hogy tanuljon belőle, hogy tapasztalatokat gyűjtsön, és ezáltal bölcsebbé váljon. Ennek az univerzális törvénynek a megnyilvánulása fejlődésünk elősegítésén túlmenően védelmet is nyújt számunkra. Az éveken, sőt sokszor évtizedeken át tartó küzdelem azt a célt szolgálja, hogy megedződjünk, lelkileg kellően erőssé váljunk. A sikert ugyanis csak az erős, fejlett lelkek képesek kezelni. Aki nem küzdött meg a sikerért, hanem a szerencséje révén jutott fel a csúcsra, az nem képes úrrá lenni a túl korán jött győzelem buktatóin. Nem tudja elviselni a minden oldalról feléje áradó elismerést, a nagy népszerűséget. Zavarja őt a személye iránt tanúsított fokozott figyelem, mivel a lelke mélyén érzi, hogy még nem érdemelte ki az ovációt. Tisztában van vele, hogy lelki fejlődése nem éri el azt a szintet, ahová rajongói helyezték őt, és megrémül attól a gondolattól, hogy nem tud megfelelni a követelményeknek. Minél fiatalabb valaki, annál intenzívebben lép fel ez a jelenség, hiszen a felnőtt kor küszöbén még megfelelő élettapasztalatokra sem támaszkodhat. Főleg a művészvilágban a véletlen, a közízlés kiszámíthatatlansága is okozhat ilyen váratlan fordulatot. A tinédzser-korból éppen hogy csak kinőttek mentségére legyen mondva, a legtöbbjük nem is akart azonnal világhírűvé válni. Hirtelen szakad a nyakukba a hírnév, és teljesen felkészületlenül éri őket. Csupán egy kis sikert akartak elérni, és nem számítottak arra, hogy pályájuk üstökösként fog felfelé ívelni. Mire feleszmélnek, már fenn vannak a csúcson, és elkezdenek szédülni. Ilyenkor a pánik hatására szándékos önsorsrontásba kezdenek. Szinte mindegyikük ugyanazt a „forgatókönyvet” követi. A sokak által irigyelt áldozat olyan helyzetet teremt magának, amelyben szenvedhet, mert tudat alatt érzi, hogy csak a szenvedések által fejlődhet, erősödhet. Az önsorsrontáshoz szükséges ideális állapot kialakítását megkönnyíti a sikerei révén hirtelen ölébe hullott vagyon. Kezdetben alkoholra, alkalmi szexpartnerekre, féktelen tivornyázásokra költi a pénzét, sokszor számolatlanul. Nem ritka, hogy agyonzabálja magát, ami nőknél gyakran bulimiában csúcsosodik ki. Ezeket az eleinte kellemesnek tűnő kilengéseket olykor meg is ideologizálja azzal, hogy most behozza a „lemaradást”, bepótolja, megszerzi mindazon élvezeteket, amelyeket az élet korábban megtagadott
Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

130/434 tőle. A züllött életmód, az agyonhajszoltság következtében azonban egy idő után az idegösszeomlás szélére jut. Ekkor a bizonyítási kényszer, a szakmai lecsúszástól való félelem hatására kábítószerekhez nyúl. A drogok még egy darabig biztosítják a megfeszített munkához és az egészségromboló életmódhoz szükséges energiát, de ez az állapot már a szervezet vésztartalékait emészti fel. A folyamat végén törvényszerűen bekövetkezik a teljes fizikai, és szellemi összeomlás. Szerencsés esetben a végállomás nem az öngyilkosság, hanem egy alkohol-, illetve drogelvonó szanatórium lesz. Az újbóli talpra állás iszonyú szenvedések árán lehetséges csak, ami végső soron hozzájárul az egyén fejlődéséhez. Ennek tudható be, hogy a legtöbben nem csak testileg, hanem lelkileg is megerősödve kerülnek ki ezekből az intézményekből. Ennek következtében már képesek lesznek megállni a helyüket, ami hírnevük újbóli feltámadását eredményezi. Az élet tehát vagy így, vagy úgy, de behajtja a számlát. Aki nem fizeti meg előre a siker árát, azzal később fizetteti meg. Akadnak viszont olyanok is, akik túlteljesítik a rájuk kirótt feladatokat. Ez a cselekedet az emberiség szempontjából igen üdvösnek tűnik, de sajnos nem jár következmények nélkül. Mint már szó volt róla, az életben mindenért fizetni kell, ezért ha valaki többet juttat a környezetének, mint ami megilletné, akkor büntetés vár rá. Erre szokták mondani a szkeptikusok, hogy az életben a jó mindig elnyeri méltó büntetését. Persze nem csak a jó, hanem a rossz is büntetésben részesül, de ez nem olyan feltűnő, mert ez az élet normális működési mechanizmusába illeszthető. Úgy látszik, hogy Isten a túlbuzgó tettet a teremtésbe való beavatkozásnak tekinti, és ezért bünteti. Mélyebben belegondolva a dolgokba lehet, hogy ebben van is valami igazság, mivel az életünket irányító, nálunk sokkal értelmesebb intelligenciák tudják, hogy az, amit ingyen kapunk, amiért nem szenvedünk meg, nem válik javunkra. Helytelen lenne azonban, ha ezentúl minden segítséget megtagadnánk a környezetünktől attól tartva, hogy ez hátrányosan fog ránk visszahatni. A gyengéket, az elesetteket, a kiszolgáltatott és sok szenvedést átélt embereket, az önhibájukon kívül segítségre szoruló közösségeket továbbra is támogatnunk kell. Az ilyen tettet nemes gesztusként értékeli a Mindenható, és a méltó jutalom nem is marad el. Ez a jutalom megnyilvánulhat anyagiakban, vagy egy annál sokkal értékesebb ajándékban, a lelki békében, amely a teremtés elősegítésének tudatából eredő boldogságérzettel tölt el bennünket. Ezt a Biblia a következőképpen fejezi ki: „Adjatok és adatik nektek!” Persze nehéz eldönteni, hogy mikor támogassunk egy ügyet, és mikor ne. Istentől származó képességeinkkel azonban ezt a dilemmát könnyen feloldhatjuk. Agykontroll tanulmányaink előrehaladtával lehetőségünk van arra, hogy túlvilági tanácsadók segítségét kérjük, akik bármikor megbízható útmutatással szolgálnak nekünk bármilyen ügyünkben.


Sajnos a mindennapi környezetünkben ma még lépten-nyomon találkozhatunk a káros segítség kirívó példáival, és ennek következményeivel. Pl. tucatjával ismerünk olyan eseteket, amikor tehetős szülők csupa jóindulatból minden terhet levesznek gyermekeik válláról. Az ilyen gyermek azután törvényszerűen elzüllik, mert semmiért sem kellett megküzdenie. Nem voltak olyan nehézségek az életében, amelyek a jellemét megedzhették volna, így képtelen a saját sorsa buktatóin átjutni. Ezen a kényelmes helyzeten a gyermek legtöbbször nem tud, és nem is akar változtatni. Lelke mélyén azonban érKun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

131/434 zi, hogy ez az állapot nem szolgálja a javát, ezért előbb-utóbb fellázad ellene, és a saját „jótevői” ellen fordul. Ekkor szoktak kifakadni a szülők, hogy milyen hálátlan gyermeket hoztak ők a világra, holott semmi más nem történt, mint beteljesült a törvény; a rossz tett meghozta gyümölcsét. Mivel meggátolták, hogy gyermekük kidolgozza önmaga karmáját, törvényszerűen bekövetkezett a sors büntetése, ami többnyire agyondédelgetett utódaink által teljesedik be. Néha azért akadnak olyan esetek is, amikor a gyermek még idejekorán felismeri a gazdag szülői házban reá leselkedő veszélyt, és önállósítja magát. Ösztönösen megtagad minden szülői segítséget, és saját erejére támaszkodva, sokszor a társadalom pereméről próbálja magát felküzdeni a képességeinek megfelelő szintre. Ezeket a ritkaságszámba menő eseteket a legtöbb ember ma még meglehetősen értetlenül fogadja és gyakran hóbortnak, különcködésnek tekinti. A felelősségérzettel rendelkező szülők sohasem nevelnek a gyermekükből elkényeztetett csemetét. Nincs szükség arra, hogy spártai szellemben neveljük ifjainkat, de már kicsi koruktól kezdve állítsunk eléjük követelményeket, és ezek betartását, a rájuk kiszabott feladatok elvégzését következetesen kérjük számon. Ne kényeztessük őket, mert ha a fejünkre nőnek, akkor már nem bírunk velük. Nem szabad a gyereket túlterhelni, de amire képes, azt ki kell belőle hozni. Ha néha panaszkodik, hogy kissé nehéz a teher, akkor megemlíthetjük neki, hogy „súly alatt nő a pálma!” Érdekes, hogy a gyerekek ösztönszerűen megérzik, hogy mikor nevelik őket jól. Az a gyerek, akit példamutatóan nevelnek, néha ugyan lázadozik, de a legtöbbször szót fogad, és idővel egyre kezelhetőbbé válik. A rosszul nevelt gyermek viszont egyre elviselhetetlenebb lesz. Tudat alatt érzi, hogy a szülei által alkalmazott nevelési elv nem szolgálja a javát, ezért komiszkodásaival bünteti őket. A következetes nevelés tehát a mi érdekünket is szolgálja. A legfontosabb feladatunk azonban az, hogy gyermekeinket már kezdettől fogva szoktassuk önfegyelemre, és tanítsuk meg nekik az önbecsülést. Az önfegyelemre azért van szükség, hogy felnőtté válva képesek legyenek eltűrni a szenvedéseket, az önbecsülés pedig abban segíti őket, hogy a problémák ne tudják megtörni a szellemüket. Sokan azt hiszik, hogy a gyermeket meg kell kímélni a szülők problémáitól. Azt gondolják, hogy a jó szülő állandóan szerepet játszik, mindig türelmes, gyengéd, bölcs és erős. A gyerekek azonban nem színjátékot és babusgatást, hanem őszinteséget igényelnek. Valós emberi modellre, viselkedésmintára van szükségük, amelyet látva megtanulhatják hogyan lehet feldolgozni a különböző problémákat, miként kell viselkedni a váratlan helyzetekben. Ezért ahogy nőnek, folyamatosan vonjuk be őket a családi döntésekbe, osszuk meg velük a mindnyájunkra nehezedő felelősséget. Hagyni kell, hogy érezzék a döntés felelősségét, és megtapasztalják annak következményeit is. Értessük meg velük, hogy ők önálló lények, akik a saját felelősségükre élnek. A felelősségérzet azonban csak akkor alakítható ki utódainkban, ha megbízunk bennük, és amennyire csak lehet a saját dolgaikban rájuk bízzuk a döntést. Nevelési módszereink kialakításánál ügyeljünk arra, hogy annak saját életünkre is kiható következményei lesznek, mert a gyermekeinkkel való kapcsolat csak akkor válik szilárddá és tartóssá, ha nem rideg, távolságtartó szellemben, hanem szeretettel neveljük őket. Ez nem jelenti azt, hogy lépten-nyomon majomszeretettel csüngjünk rajtuk (mivel ezzel többet ártanánk, mint használnánk), de ha önállósulási törekvéseik során fiainkat, lányainkat olyan átmeneti kudarcok érik, amikor szeretetre, megértésre és segítségre van szükségük, akkor ezt ne tagadjuk meg tőlük. Azok a gyerekek, akiket következetes szeretettel neveltek, mindig kellő önbizalommal és biztonságérzettel felvértezve lépnek ki az életbe. Az ifjúságot természetesen nem csak értelmileg kell nevelni, hanem erkölcsileg is. Ne felejtsük el, hogy ezen a téren mi magunk vagyunk számukra a példakép. Bármit mondunk, bármit teszünk, bárhogyan viselkedünk, azt gyermekünk megjegyzi, mélyen a tudatalattijába vési, és ha felnőtté válik, hasonlóképpen fog cselekedni. A gyermek számára a másik nemhez tartozó szülő is szolgáltathat viselkedési mintát. Amikor egy kislány azt tapasztalja, hogy anyja szeretetet kap az apjától, automatikusan ő is értékesnek érzi magát. Az anyját figyelve, érzéseit átélve elsajátítja a női viselkedés normáit. Közvetlenül ugyan az anyjával azonosul, de a mintát az apja szolgáltatja azzal, ahogyan bánik a feleségével. A fiú az apját figyelve tanulja meg, hogy miként kell egy felnőtt
Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

132/434 férfinak viselkedni, de ennek a mintának az alakulása, minősége jelentős mértékben az anya magatartásától függ.


Az Agykontroll szerint a hit, a vágy és az elvárás az élet katalizátorai. Amennyiben valaki olyan körülmények közé kerül, hogy mindent megkap az élettől, az nem fogja megismerni a vágyat, az elvárást, és ezáltal megfosztjuk őt a hit lehetőségétől is. Hit nélkül pedig céltalanná, üressé válik életünk. Ha nincs miért küzdenünk, ha nem hiszünk semmiben, akkor egy idő után hiábavalónak érezzük evilági létünket, bármilyen kényelmesen is élünk benne. Akik a környezetük által túlságosan simára egyengetett úton járnak, azok személyiségüket illetően erőtlenné és jelentéktelenné válnak. Mivel nincsenek megélhetési gondjaik, életük céljának az élvezetek hajszolását tekintik. Ez az életmód azonban előbb-utóbb kiégéshez, lelki meghasonláshoz, életundorhoz vezet, és nemegyszer öngyilkosság a vége. Az élettől megcsömörlött emberek nagyon könnyen válnak rabjaivá az alkoholnak és narkotikumoknak is, hogy idő előtt kimenekülhessenek a saját életükből. A hit életünkben betöltött szerepét mindenki ismeri, fontosságát senki sem vitatja. Sokak számára kevésbé egyértelmű azonban a vágy és az elvárás fontossága. Pedig Joseph Murphy szerint a vágy nem más, mint egy magunkban hordozott ima, amely magában foglalja az elvárást is. Ha valaki nagyon vágyik valamire, az ezáltal imádkozik. Vágyaink beteljesülése iránti sóvárgásunk olyan erős hatást gyakorol agyunk tudatalattijára, mint egy elmélyült ima. Az előzőekben már szó volt róla, hogy az életben való boldogulás titka a tudatalattinkban rejlik. Amennyiben a tudatunkkal mentálisan sikerül elfogadtatni vágyaink létjogosultságát, akkor kívánságaink megvalósulásának lehetősége hitté válik. A hit pedig csodatevő hatalommal rendelkezik életünk felett. Nem hiába mondja a Biblia: „Amilyen a hitetek, akképpen adatik nektek.” A mély, rendíthetetlen hit önmagában is elegendő vágyaink beteljesítéséhez. A hit ugyanis annyit jelent, mint valamit igaznak elfogadni. Ha pedig a tudatunk valamit igaznak tart, azt a tudatalatti is elfogadja, és haladéktalanul nekilát a megvalósításnak, vagyis olyan körülményeket teremt, hogy a hitünk valósággá váljon. A feltétlen hit a vágy és az elvárás segítsége nélkül is meghozza a gyümölcsét, mert ezek csak azt a célt szolgálják, hogy meggyőzzék a tudatalattit hitünk komolyságáról. A hit bűverejének tudhatók be a különböző kegyhelyeken tapasztalható csodálatos gyógyulások is. Ezeken a búcsújáró helyeken nem a „csodavíz” vagy a különböző szenteket megformázó ikonok gyógyítanak, hanem a beléjük táplált erős hit. A hit, az eltökéltség által sarkallt képzelet aktivizálja a tudatalattit, amely bármilyen változást képes az életünkben előidézni. Agyunk jobb agyféltekéjének a bekapcsolásához, az abszolút világ lehetőségeinek a kiaknázásához ugyanis a legegyszerűbb út a hiten keresztül vezet. Persze néha előfordul, hogy olyanok is meggyógyulnak a zarándokhelyeken, akik nem hisznek ennek lehetőségében, sőt még az odaszállításukba is kényszeredetten egyeznek bele. Ebben az esetben nem a beteg, hanem az őt kísérő hozzátartozó erős hite váltja ki a gyógyulást. Ennek mechanizmusa annyira bonyolult, hogy akár csodának is nevezhetnénk, de valójában nem az. Itt az egyén és a túlvilági erők olyan sajátos együttműködéséről van szó, amelyet Jézus így fogalmazott meg: „Kérjetek és adatik! Zörgessetek és megnyittatik!” A hit csodával határos erejét nem csak a vallásos, hanem az átlagemberek is gyakran tapasztalhatják magukon. Ezek közül az egyik legismertebb a placébóhatás. Ha a beteg hisz az orvosa által felírt tabletta hatékonyságában, akkor a gyógyszeres dobozba csomagolt cukortablettától is meggyógyul. A hit által kiváltott gyógyulás tehát nem csoda, hanem egy önmagunkban rejlő képesség kihasználása. Egyértelmű bizonyítékát adja ennek a Biblia is. Jézus minden esetben elhárította azt a feltételezést, hogy ő csodát tett. A gyógyulás okát ekképpen magyarázta: „A te hited megtartott, meggyógyított téged.” A hit, akárcsak az élet, örökkévaló; sokkal régebbi, mint a vallás. Nem függ egyetlen felekezettől sem, és nem függvénye a vallási rituáléknak. A hit és az önbizalom szárnyakat ad. A hit nélküli embert viszont félelmek és kételyek gyötrik. Megretten a lehetőségeitől, nem mer előrehaladni, ezért lemarad, és semmire sem viszi az életben. Aki nem hisz semmiben, az nem képes kihasználni tudatalatti képességeit. Nem szabad tehát senkit sem megfosztani a hitétől, mivel hit nélkül olyanná
Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

133/434 válik az ember, mint az állat; csak vegetál és sodortatja magát az árral, nem képes sorsa irányítását a kezébe venni. Minden embernek meg kell adni a hit megismerésének lehetőségét, hogy kihasználhassa a tudatalatti gyógyító hatalmát, az életet szebbé, boldogabbá és legfőképpen teljessé tevő képességét.


A hindu bölcselet szerint minden tett, minden tevékenység hatások egész áramlatát indítja el, melynek elkerülhetetlen velejárója az ellenhatás. A hatás és az ellenhatás egy nagy kör, amely mindig visszatér önmagába. Minden akció – a legkisebb gondolatrezdülés is – következményekkel jár, és az akciót törvényszerűen követi a reakció. A reakció minden következménye a hatás kiváltójára hull vissza. Ez a karmának nevezett ok-okozati törvény minden fejlődésnek az alaptétele. Mindenkinek meg kell ennie a maga által ültetett fa gyümölcsét, legyen az akár édes, akár keserű. Másképpen fogalmazva: A tett életre kel, befutja a maga pályáját, és úgy tér vissza hozzánk, mint az elhajított bumeráng. A léleknek vállalnia kell minden cselekedetének a következményét, vagy a jelenlegi, vagy a következő életében. A sors ritkán büntet azonnal, a számlát jóval később szokta benyújtani, akkor, amikor a legkevésbé számítunk rá. A karmikus törvényszerűségek általános érvényűek, az ember individuális fejlődésének megszabásán kívül irányítás alatt tartják az egész fizikai és szellemi világrendet. A keresztény hit előtt sem idegen a karma, vagyis a kozmikus igazságtétel törvénye. A Bibliából vett idézet szerint: „Nincs szabadulás, amíg az akció-reakció számláján tételek állnak terhünkre írva.” Ebből a körforgásból csak egy út vezet ki, a lelki megtisztulás útja, az egyetemes törvény tiszteletben tartása. Amíg földhözragadt vágyaink szűk köréből nem vagyunk képesek kilépni, amíg lelkünk a testiségen nem képes felülemelkedni, addig a karma törvénye könyörtelenül kíséri minden léptünket. Ahhoz, hogy a magunk által épített úton eredményesen haladhassunk, szükségünk van segítségre is, de hathatós segítséget csak a Mindenható adhat nekünk. A földi halandó által nyújtott, kellően át nem gondolt segítség csak látszólag könnyíti sorsunkat, valójában visszavet minket a fejlődésben, gátolja, lassítja a törvény beteljesülését. A Mindenható bölcsességén ugyanis nem lehet kifogni, amit a fejlődés törvénye megkövetel, annak elkerülhetetlenül meg kell történnie.

Az élet mozgatórugói
Az élet értelmén túl másik nagy dilemmánk, hogy miként működik a világunk, milyen rugók mozgatják a világmindenséget. Erre a tudomány ma még nem tud minden tekintetben kielégítő választ adni. Egyelőre ezen a téren is csak megérzéseinkre és az Agykontroll tanulmányainkból származó ismereteinkre támaszkodhatunk. Eszerint a Magasabb Intelligencia nem irányítja minden lépésünket, nem ügyel arra, hogy lábainkat helyesen rakjuk egymás után. Ezek a képességek genetikailag belénk vannak táplálva, ösztönösen végezzük őket, vagy gyermekkorunkban bétaprogramozás útján tanuljuk meg. A rutinszerű feladatok helyes végzése tehát rajtunk múlik, a Mindenható szerepe csak addig terjedt, hogy génjeinkbe ültette ezeknek az ösztönöknek a kifejlődési képességét. A Magasabb Intelligencia, illetve az életünket befolyásoló rendkívül fejlett kozmikus lények csak sorsszerű eseményekbe avatkoznak be, nem foglalkoznak azzal, hogy egy levél mikor hulljon le a fáról, vagy hogy egy málladozó szikla az esővíz hatására évente hány millimétert kopjon. Ezek a dolgok a természet törvényei szerint zajlanak. Amikor Isten megteremtette a periodikusan újjászülető univerzumot, megalkotta annak törvényeit is. Magától semmilyen folyamat nem zajlik le, még a legkisebb esemény lefolyása is irányításra szorul, mert irányítás nélkül nincs élet, csak zűrzavar és pusztulás. Az egyszerűbb események végbemeneteléhez azonban nincs szükség intelligens irányításra. A stabil rendet, a rutinszerű eseményeket belső és külső mechanizmusok irányítják. Élettelen anyagoknál a stabilitást atomfizikai törvények, az atommag elektronokra gyakorolt vonzóereje, molekuláknál az atomok közötti kohéziós erő, szilárd anyagoknál pedig a kristályszerkezetbe rendeződés tartja fenn. Egysejtűeknél a belső rend a protoplazma szabályozó hatásának
Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

134/434 következménye, míg bonyolultabb élőlények esetén a sejtek fizikai irányítását belső elválasztású mirigyek végzik, az általuk termelt enzimek és hormonok segítségével. Az élőlényeket irányító és az élettelen anyagokat formáló külső mechanizmusok együttese igen sokféle lehet. Földi viszonylatban ilyen külső kormányzó mechanizmus pl. az időjárás, a nappalok és éjszakák, illetve az évszakok folyamatos váltakozása. Természetesen ezeket a helyi hatásokat is irányítani kell egy nagyobb erőnek, de itt sincs szükség intelligens beavatkozásra. Mint tudjuk, a nappalok-éjszakák és az évszakok váltakozása a Föld naprendszerben történő mozgásának a következménye. Mikrovilágunkat tehát egy nagyságrendekkel nagyobb méretű makrovilág irányítja. Ennek a kozmikus világnak is szigorúan meghatározott fizikai törvényei vannak, amelyeket szintén csak egyszer kellett megalkotni. A rendszer megteremtése után a bonyolult mozgásáttételek már maguktól végbemennek, nincs szükség külső vezérlésre. Testünket agyunk és különböző szerveink energiakisugárzása következtében egy rendkívül bonyolult aura veszi körül, melynek intenzitása, színe, frekvenciája állandóan változik. Minden ember energiamezeje egyedi, nincs két egyforma aurájú ember. A test azonban nem csak kisugároz magából energiát, hanem ez a rendkívül finom és részletgazdag energiamező nagyon érzékenyen reagál a külső energiabesugárzásokra is. Ezt támasztja alá két amerikai tudós legutóbbi felfedezése, akik méréseikkel igazolták, hogy testünk aurogramját a külvilágot alkotó tárgyak formája, állaga és helyzete jelentősen befolyásolja. Az előző fejezetek alapján már tudjuk, hogy egészségi állapotunk is auránk rendezettségétől, meridiánjaink energiaegyensúlyától függ. A kívülről érkező energiahullámok azonban egészségünk befolyásolásán kívül az agyi energiamező modulálása révén a gondolkodásunkat, a tetteinket is képesek alakítani. Mindenki tapasztalt már önmagánál érzékcsalódást, amikor a tudatába más információ jutott el, mint amit pl. a szemével látott, vagy amikor nem talál magyarázatot valamely tettére. Ha ilyenkor ránk kérdez valaki, hogy ezt miért tettük, akkor nem tudunk mást mondani, mint hogy nem tudjuk. Csupán sejtjük, hogy valamilyen külső erő megzavart bennünket, és a megtévesztett agy önkéntelenül késztetett bennünket arra, hogy cselekedetünket véghezvigyük. Érzékcsalódásunkra, tettünk értelmetlenségére csak később derül fény, amikor töprengéseink során segítségül hívjuk a tudatalattinkat is. Tudatunk alsó tartománya ugyanis mindent rögzít ami velünk történik, rengeteg olyan információt is elraktároz, amely normális körülmények között soha nem jut el a tudatunkba. (Minden másodpercben 100 millió bitnyi információ fut be az agyba, a hat érzékszervünkön keresztül. Ennek egy csekély töredéke, mindössze 50 bit az, ami tudatosul is. Szervezetünkben a beérkezett információk alapján rengeteg számítás, szabályozás folyik a háttérben, de mi csak az eredményt látjuk önmagunkon.) A történtek alapos átgondolása után előbb-utóbb rájövünk arra, hogy a hiba nem a környezetünkben, hanem bennünk volt, valamilyen rejtélyes külső erő egy pillanatra felborította érzékszerveink és agyunk normális együttműködését, hamis információt juttatva a tudatunkba. Ez a rejtélyes erő azonban nem csupán a tudatunkra, hanem a tudatalattinkra is képes hatni. A bétában működő elme a kreatív gondolatokat valószínűleg a tudatalatti tartomány közvetítésével kapja. A kívülről érkező „sugallatok” a tudat alsó tartományaiba épülnek be, és az ily módon rögzült információk szinte észrevétlenül fejtik ki inspiráló hatásukat a tudatra. Gyakran előfordul azonban az is, hogy az új gondolatfoszlány benyomások formájában beíródik a tudatalattiba, és mindaddig ott lappang, amíg meg nem érlelődik, és akkor hirtelen, szinte megállíthatatlanul elárasztja a tudatot. A tudatalatti befolyás kollektív formában is megnyilvánul, ami leglátványosabban a művészvilágban figyelhető meg. Évszázadokra visszamenően ellenőrizhetjük, hogy a világ legtávolabbi sarkán élő képzőművészek és zenészek koronként azonos stílusú műveket alkottak. Erre nem lehet magyarázat az, hogy egymás stílusát lemásolták, mert a művészek többsége éppen a nagy távolság miatt sohasem találkozott egymással. A magyarázat az energiabesugárzásban keresendő, amit ők úgy fejeznek ki, hogy ez a stílus benne van a „levegőben”, és ők csupán engedelmeskednek a külső késztetésnek. Ez a speciális energiabehatás azonban nem csak kollektív megnyilvánulási formában, hanem egyéni esetekben is nagyon hasonló módon megy végbe. Emiatt erősen gyanítható, hogy a sorsszerű folyamatok rutinszerű lezajlása sem igényel a Mindenható részéről egyénekre lebontott irányítást.
Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

135/434 Igen nagy a valószínűsége annak, hogy sorsunk tendenciózus irányítását előre meghatározott lefolyású külső energiabehatások végzik. Mivel ez az energia nem egy-egy emberre hat csupán, hanem az egész emberiségre, az energiaforrásnak elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy az egész Földet besugározza. Sőt, miután minden ember sorsa más, ezért nem csak egy, hanem egyszerre több energiaforrásnak is kell lennie, a variációk számának növelése érdekében pedig ezeknek az energiaforrásoknak mind a Földhöz, mind egymáshoz képest állandó mozgásban kell lenniük. Az utóbbi időben tudományos mérések sorozata bizonyítja, hogy az élő szervezetek auráját az élettelen tárgyakból kisugárzódó energia is képes befolyásolni. Mint már szó volt róla testünk közvetlen közelében egészen apró tárgyak is érzékelhető hatást gyakorolnak az aurára; valószínűleg ebből ered az ékszer- és az amulettkultusz. Természetesen ahhoz, hogy egy energiakisugárzás a Föld összes élőlényére hatással legyen, akkora objektumra van szükség, amely a földgolyó méreteivel összevethető. A fentiek alapos átgondolása után nem zárható ki, hogy a Mindenható sorsunk rutinszerű irányítását is rábízta egy mechanizmusra, amely a saját törvényei szerint végzi a dolgát. Miután a Földünkön nincsenek olyan méretű tárgyak, amelyek kisugárzásukkal képesek lennének az egész világot befolyásolni, ezért másra nem gondolhatunk, mint hogy ezt a feladatot külső égitestek látják el. A naprendszer bolygói elég nagyok ahhoz, hogy folyamatos és elég intenzív energiasugárzással árasszák el a Földet, bonyolult mozgásuk következtében pedig az egyes sugárzások jellege, eredője minden pillanatban más és más. A variációk számát szinte a végtelenségig növeli az állócsillagok hatása, mivel távolabbról ugyan, de ezek az égitestek is sugároznak energiát a Földre. Noel Tyl 5 német asztrológus kiszámította, hogy a különböző asztrológiai paraméterek kombinációs lehetőségeinek legkisebb értéke: 5,4×1067. Ennek a 67 nullát tartalmazó számnak a láttán könnyen beláthatjuk, hogy a variációk száma gyakorlatilag végtelennek tekinthető. Lehet, hogy mégis igazuk van az asztrológusoknak, akik évezredek óta állítják, hogy az emberek sorsát a kozmikus sugárzások irányítják? Lehet, hogy nem csak testünk sejtjeinek, de a léleknek is van génje, egy sajátos összetételű energiakód, amely a születésünk pillanatában belénk íródik, és a továbbiakban ez a születési horoszkópnak nevezett energiaképletünk – korrelációba kerülve a pillanatnyi égitestállásokkal – életünk végéig befolyásolja sorsunkat? Az is lehet azonban, hogy maga a lélek energiaösszetétele (a benne található energiakvantumok rezgési frekvenciája, illetve a kisugárzás intenzitása) a kód, és a Mindenható, illetve közvetlen segítői kiválasztják nekünk azt a pillanatot, amikor megszületve pontosan ott folytathatjuk lelki fejlődésünket, ahol az az előző életünkben abbamaradt. Egyébként nem egy szakember állítja, hogy lelki összetételünknek, valamint kozmikus lehetőségeinknek a lenyomata szemmel látható formában megtalálható a kezünkön is, tenyérvonalak formájában. Az asztrológusok szerint az ember csak akkor születhet új életre, amikor a kozmikus hatások összessége megfelel annak a lelki alkatnak, amelyet az egyén az előző életében alakított ki. A lélek csírájában magával hozza mindazokat a jó és rossz behatásokat, amelyekben majd az új élete során részesedik. Születésünk pillanatában tehát az égitestek konstellációja pontosan megfelel lelki összetételünknek, illetve a lélek rezgésszintjének. Így hangolódik össze a makro- és a mikrokozmosz, és ettől kezdve e két világ halálunk pillanatáig szoros kapcsolatban áll egymással. Az ősi mondás szerint: „Ahogy odafenn, úgy idelenn!” Úgy viszonyulunk a bennünket körülvevő univerzumhoz, mint tárgy a tükörképéhez. A bennünket körülvevő égitestek által kibocsátott kozmikus sugárzások közül minden ember azokra a frekvenciákra reagál a legintenzívebben, amelyeknek érzékelésére lelkük összetétele a leginkább affinitást mutat. A túlvilági lények egyébként nem a kozmikus és a természeti erők együttműködéséről beszélnek, hanem azt mondják, hogy akkor kell leszületnünk, amikor az „elemek” megfelelőek számunkra. Érdekességként megemlíthető még, hogy a hindu mitológia szerint az emberi lélek mérete egy gombostű fejének a tizede. Isten egy óriási lélek, az ember lelke viszont parányi. Ezért Isten mindenható, a nála alacsonyabb rendű lényeknek pedig korlátaik vannak. Ez a korlát annál nagyobb, minél fejletlenebb egy lélek. A fejlődés módján kívül évezredek óta foglalkoztatja az emberiséget az a rejtély is, hogy honnan származik a lélek, ki teremtette és hogyan? Sajnos erre a
5

nó(e)l til
Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

136/434 kérdésre nem találunk választ az ezoterikus irodalomban. A legracionálisabbnak az az elképzelés látszik, hogy a teremtés kezdetén Isten hatalmas lelkéből sejtnyi részeket választ le, és ezek az apró lélekkezdemények az évmilliárdok során átélt szenvedések által egyre gyarapodnak, míg végül fénylénnyé fejlődve visszatérnek a forráshoz. A legvalószínűbb magyarázat azonban az, hogy a teremtés előző ciklusait irányító Mindenható nem pusztul el, hanem feloszlatja önmagát, és a következő periódusban apró kis lélekkezdeményeiben él tovább. Ez a helyzet a szülő-gyermek viszonyhoz hasonlítható leginkább. Mi sem pusztulunk el nyomtalanul, mivel génjeinket továbbadjuk az utódainknak, így bennük élünk és fejlődünk tovább. A tudomány már meghatározta a személyiség fogalmát, mely szerint mindazon érzések, jellemvonások és gondolatok összessége, amelyek az embert egyénivé teszik. Arról azonban hogy ezek a tulajdonságok hol szerveződnek az agyban, fogalmuk sincs. Nem véletlenül. Ezek az adottságok ugyanis a lélekben lakoznak. Ezeket a tulajdonságokat a lélek gyűjti magába az életek hosszú során, állandóan fejlesztve, kiteljesítve őket. Értelmünk, belátásunk, döntési képességünk velünk született képességek. Az embert alapvetően a lélek irányítja, még ha ez nem is tudatosul bennünk. Születésünk pillanatától kezdve folyton döntenünk kell. Döntéseink nagy része azonban tudattalan. Többnyire az ösztöneink, érzelmeink, szokásaink, beállítottságunk, vagyis a lelkünk irányít bennünket. Így nem is gondolunk rá. Ha valamitől viszolygunk, akkor a tudatalatti már eleve eldöntötte a dolgot. Ugyanígy ha valamihez vonzódunk, akkor is tudattalanul megszületik a döntés. El sem jut a probléma a tudathoz, pedig az eszünk képes lenne átlátni az estleges csapdákon, meglátná a veszélyt, amelybe a lelki késztetésünk oly gyakran sodor bennünket. A lélek ugyanis nem mindentudó. Csak azt tudja, amit korábban megtanultunk. A jelenlegi életünk tapasztalatai, szabályai a bal agyféltekénkben tárolódnak. A helyes döntések meghozatalához tehát szükség van az észre is. A kettő együtt tesz bennünket fejlettebbé, többé annál, ami korábban voltunk. Tehát nagy hibát követ el az, aki nem hallgat az ösztöneire, a megérzéseire, mert nem veszi figyelembe a korábbi tapasztalatait. De az is, aki nem használja az eszét, mert a korábbi tapasztalatok csak a jelenlegi életünk játékszabályainak szűrőjén átjutva válnak használhatóvá. Nem szabad lebecsülni a jelenlegi életünkben összegyűlő tapasztalatokat. Az emberi agyban 270 trillió bitnyi információ halmozódik fel életünk végéig. Sorsunk külső irányítása azonban a lelkünkön keresztül történik. Bár az ember természetét, jellemét a lelke szabja meg, fizikai megjelenésünk, tartózkodási helyünk is hatást gyakorol ránk. Külsőnk megváltoztatása megváltoztatja a belsőnket is. Érzéseink, szokásaink és viselkedésformánk ugyanis szoros kapcsolatban állnak fizikai körülményeinkkel. Ezért környezetünk is erősen befolyásolja lelki állapotunkat. Még a nyelv, amit beszélünk is hatással van ránk. A nyelv ugyanis identitás- és közösségjelölő. Ha egy született angol elkezd oroszul beszélni, ettől kissé ő is orosszá válik. A nyelv által hat rá az orosz nép lelkülete. Sokakat foglalkoztat, hogy vajon a növényeknek és az állatoknak van-e lelkük. Sajnos a szakirodalom erről nem sokat mond. A szerzők figyelme csupán a transzmigrációra (emberi lélek állati testbe költözésére) terjed ki. Túlvilági lények által közvetített információk szerint az egyes állatfajok egyedei közösen alkotnak tudatot. Ez a közös tudat irányítja őket. Ebbe táplálják bele az egyéni tapasztalataikat, és ebből merítenek ismereteket. Ha baj van, a közös tudaton keresztül figyelmeztetik, riasztják fajtársaikat. Egyes tudósok ezt a közös tudatot nevezik morfogenetikus mezőnek. Ugyanez a helyzet a növényekkel. Az ő mozgási szabadságuk korlátozott ugyan, de a fajtársaik közötti kommunikáció határok nélküli. Az egész világra kiterjed, sőt az univerzumból is érzékelnek erősebb jeleket. Az emberi tudat is összetett. A mi lelkünket azonban az előző életeinkből származó személyiségek, önálló emberi egyéniségek alkotják. Jelenlegi életünkben az éppen aktuális személyiségünk ezekkel az entitásokkal áll szoros kapcsolatban. Ezek szolgáltatják számunkra a tapasztalatot, a különböző adottságokat, az egyéniséget és a lelkiismeretet. Az anyag legkisebb egységeinek az atomoknak, a molekuláknak is van egyéniségük. Bizonyos rezgésszámú Én-tudattal az élettelennek tartott tárgyak is rendelkeznek. Mivel az emberek legtöbbje ezt a kifejezőrendszert nem érti, hajlamosak azt hinni, hogy a tárgyak, a kövek vagy a viharok nem élnek. Nem könnyű elképzelni egy kavics létezését, de a megtestesülésben, a forma létrehozásban minden tudat örömmel, és önként vesz részt. Tehát a bennünket körülvevő használati tárgyaknak is
Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

hogy miért cselekedtek az adott szituációban teljesen irracionálisan. szabad teret engedve a negatív külső behatásoknak. és időnként megköszönjük nekik hűséges szolgálatukat. A kozmikus sugárzások nem pusztán a sorsunkat irányítják. A planéták harmonikus szögállása elősegíti. Ősidők óta sarkalatos kérdés. hogy sorsunk kedvező fordulatait kihasználhassuk. hogy mely betegségekre leszünk a leginkább hajlamosak életünk folyamán. hogy a Mindenható volt annyira lovagias. de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit. főleg primitív embereknél megfigyelhetünk olyan eseteket is. amely nem rabja többé szenvedélyeinek. a bútorainkkal. Aki felismeri a fejlődés magasztos törvényét. de még az élettelennek tekintett kövekkel is.” Ennél is egyértelműbben fogalmazott. de nehezebbé is tehetik életünket egy-egy kedvezőtlen konstelláció esetén. Sokkal valószínűbb azonban. ezt meghálálják nekünk. úgy érezték. hogy azok optimális körülményeket teremtenek törekvéseink számára. A kozmikus erőhatások nem dróton rángatnak bennünket. fölébe emelkedik ezeknek a hatásoknak. a szerszámainkkal. Nagyon rossz konstellációk esetén olyan káros energiabehatások érhetik agyunkat. döntő hatást fejtve ki sorsukra egész életük folyamán. Ő csak akkor avatkozik be a rutinszerű folyamatokba. az egyre kevésbé van kitéve a csillagok kényszerítő erejének. A Mindenható szolgálatában álló Magasabb Intelligencia kihelyezett számítógépeivel állandó megfigyelés alatt tartja az egész univerzumot. hogy hány százalékban befolyásolják sorsunkat a külső erők. és ha abban hibát. amelyek átmenetileg meg tudják bénítani az érzékszerveink ingerületeit feldolgozó agysejteket. a dualisztikus vallás megalapítója pedig arra a kérdésre. és hány százalékban múlik ez a szabad akaratunkon. rendellenességet tapasztal. Néha. élni fogtok. hogy az agy aurogrammjában olyan elváltozásokat hozzanak létre. Ilyenkor teljes mértékben az állati ösztönök uralják az egyént. mert működik az magától is. Kedvezőtlen konstelláció esetén nemegyszer közvetlenül ránk irányul a hatás. az energiasugárzások keverékét fehérzajnak nevezik. hogy: „A testnek kívánságait ne teljesítsétek!” Zarathusztra. amelyek megzavarják gondolatainkat és ezáltal tetteinket. azonnal korrigálja azt. akkor magunk hasznára tudjuk fordítani a körülményeket. Agyfrekvenciánk lecsökkentése útján elbeszélgethetünk a ruháinkkal. Jézus tanítása alapján a keresztény hit a következőképpen önti szavakba a karma mindenhatóságát: „Ha a test szerint éltek. Ez az emberiség szempontjából átlagnak tekintendő arány azonban nem mindenkinél érvényesül azonos mértékben. ha nem is olyan magas szintű. Az előzőekben említett körülmények között képesek arra. Az asztrológusok legtöbbje erre a kérdésre válaszolva a kissé pesszimista 60/40% arányt tartja reálisnak. Az előre meghatározott sorsszerű események előidézése a minden irányból felénk áradó eltérő intenzitású.és kerti növényeinkkel. Ha élünk a lehetőséggel. ha azokban valami hiba keletkezik. hanem a testmeridiánjainkkal kölcsönhatásba lépve különböző betegségeket is előidézhetnek. mint önmagának. a szobai. Kedvező konstelláció esetén a bonyolult összetételű energiasugarak többnyire környezetünket alakítják úgy. így a lelkük legmélyén munkálkodó elemek önkéntelenül kapcsolatba lépnek a nekik megfelelő planétákkal. hogy fele-fele arányt állapított meg ennek a rendszernek a megalkotásánál. az illető teljesen rábízza magát a sorsára. melyek végül a pusztulását okozzák. hogy: „Mi az örök élet titka?” Jézus azt válaszolta. hogy: „Ezernyi kívánsága van a testnek. mint a miénk. A bölcs uralkodik a csillagjain!” A legtöbb ember azonban ma még képtelen kiszabadulni önző érdekei szűk köréből.com . hogy Isten nem foglalkozik a világ működtetésével. Sőt a születésünk pillanatában fennálló konstelláció nagymértékben megszabja azt is. leblokkolt volna az agyuk. és frekvenciájú kozmikus sugarak feladata. amikor azt kérdezték tőle. A félvezetőtechnikában pl.137/434 van tudatuk. hanem csak késztetést jelentenek számunkra. mintha egy pillanatra kikapcsolt. hogy ők maguk sem tudják. Erre a legtöbbször az volt a válasz. Ha kedvesen bánunk mindennapi használati tárgyainkkal. amikor az egyéni akaratnak szinte alig van meghatározó szerepe. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy: „Melyek azok?” – azt felelte. Aquinói Szent Tamás szerint: „Az a lélek.” Ennek a rendszernek a működési mechanizmusát látva arra a következtetésre juthatunk. Súlyos balesetek előidézőitől sokszor megkérdezték már. ugyanannyi esélyt adva az embernek. meg kell halnotok. Az univerzumból érkező rezgést egyébként elektronikus eszközökkel érzékelni is lehet. mint egy bábut.

és ezáltal megismerjük önmagunkat. így a kedvezőtlen kozmikus behatások következmények nélkül fognak elmúlni. Amennyiben Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy életünk hogyan alakul. kik vagyunk. A ma emberének már nem kell feltétlenül szentnek lennie ahhoz. Aki késlekedik. hogy honnan jöttünk. hogy kivédhesse a káros kozmikus behatásokat. az nem a véletlen műve. vagyis a testetlen szellemek világában ismeretlen fogalom a szabad akarat. miután ebben a világban a magasabb rendű ismeretek megszerzésének semmi akadálya sincs. Istenhez hasonlóan mi is teremtünk. hogy „véletlen”. Az ellenőrzésen kívül a Magasabb Intelligencia legfőbb feladata. életünk alakulása 50%-ban rajtunk múlik. hogy a választásunk alapján azzá legyünk. indulatait illetően megmarad fejlődésének azon a szintjén. mint a sors által előre elrendelt eseményeknek egy láncszeme. és ezt folyamatosan belekalkulálja a teremtés alakulásába. mivel közvetlen környezetünknek tevékeny formálói vagyunk. csak feltétel nélküli elfogadás. hogy átélje a tapasztalattárából hiányzó élményeket. hogy a mennyországban a szeretet uralkodik. amit az Úr elrendel nekünk. A testet öltés harmadik indítéka: fizikai mivoltunk az egyetlen lehetőség. véletlenek ugyanis nincsenek. nem ül kocsiba. A véletlen nem más. Korunkban az átlagembernek is lehetősége van arra. hogy másnap balesetet fog okozni vagy szenvedni. mint az ateizmus. hogy az élet ne billenjen ki a normális kerékvágásból. A szabad akarat megnyilvánulása a teremtés szempontjából nem káros. Még az asztrológusok szerint is csak néhány százalék az olyan esetek száma. Agykontroll tanulmányainkra támaszkodva tudatunk alsó tartományában előre mehetünk az időben. hogy elkerülje a sorscsapásokat. hogy milyen események várnak ránk. Nagy átlagban tehát az egyénnek ugyanannyi beleszólási lehetősége van élete irányításába.” Ennélfogva ebben a világban nem tudunk igazán fejlődni. és elszalasztja az optimális időpontot. hogy egy-egy esemény oka nagyon mélyen. valamelyik korábbi életünkben gyökerezik. Ennek bekövetkezése azonban a kezünkben levő autogén módszerekkel ma már az emberi élet legvégső határáig kitolható. annak többé nem lesz rá lehetősége. A világegyetem csak a szabad akarat jobbító szándéka által válhat tökéletesebbé. szeretet. amivel még a Mindenhatónak is nap mint nap számolnia kell.138/434 Ami történik velünk. ahol a legutóbbi testet öltése után állt. Ne felejtsük el.com . Ilyen elkerülhetetlen esemény a természetes halál is. mint a sorsnak. a gonosz érzelmek itt nem képesek érvényesülni. A Magasabb Intelligencia a rutinszerű mechanizmusok felügyeletén kívül állandó megfigyelés alatt tartja az élőlények szabad akaratából származó eseményeket is. Ha valaki alfába merülve vagy kreatív álomban látja. Az életben minden történésnek oka van. Ahhoz. A fatalizmus. valamint a különféle indulatok ütközésén alapuló teljes értékű fejlődés itt lehetetlen. Ezen keresztül nem csak részei. amelyeknek elkerülhetetlenül be kell következniük ahhoz. hogy bizonyos benyomásokra csak meghatározott korokban tehetünk szert. akkor a legjobb. A földi világban való tapasztalatszerzésnél arra is tekintettel kell lenni. Végtelen lehetőség nyílik azonban a mennyországban a spirituális fejlődésre. földhözragadt vágyait. Ezért aki nem vállalja a további inkarnációkat. a szabad akaraton múló döntés. Az alantas indulatok valamint az ösztönök átélésére csak fizikai testben van mód. A rajtunk múló másik felétől függ. A mennyországban nincs ütközés. mert Isten társává tett bennünket a teremtésben. A hatékony fejlődés másik akadálya. Így a Jó és a Rossz. amivel fogalmilag már tisztában vagyunk. hogy a világot igazgassa. és mi mindenkor engedelmeskedünk az akaratának. A túlvilági lelkek szerint: „Csak azt tehetjük. és nemegyszer előfordul. mert akkor fatalistákká válnánk. Az ember tehát nem csupán eredménye. a bigottság pedig többet árt mind az egyénnek. hogy a jövőben többé ne használjuk ezt a kifejezést. sikerrel vagy bukással végződik. el kell felejtenünk azt. hogy sorsunkat feltehetően csak 50%-ban határozzák meg kívülről érkező homogén besugárzások. mert szellemünk jelenlegi fejlettségi szintjén már nem vagyunk teljesen kiszolgáltatva a sors vak akaratának. Ennek eszköze a választás. hanem nagyon is hasznos. Sorsunk Isten által elrendelt fele a küldetés. és ez az. így a fejletlen lélek nem tudja a feszültségeit „kisütni”. Az embert is megilleti a teremtés joga. Érdekes. hogy hatékonyan fejlődjünk. az nem lesz teljes értékű lélek. hogy tapasztalati úton megismerjük. hogy az abszolút világban. Ezt a lehetőséget hívják szabad akaratnak. ha otthon marad. Egyébként a fatalista életfelfogás azért sem indokolt. és megfigyelhetjük. mind a társadalomnak. Ez persze nem jelenti azt. hanem alakítói is vagyunk az univerzumnak. Csak az emlékezetvesztéssel járó fizikai lét ad lehetőséget arra. akik vagyunk. hanem tevékeny résztvevője is a teremtésnek.

139/434 szükségét érezzük igényelhetünk magunknak egy mestert (egy fejlettebb lelket) is. kivonva ezzel egy láncszemet a fejlődés menetéből. amikor 1958-ban Kansas állam El Dorado városában egy nőt a szélvihar az ablakon át az utcára repített. rávilágít a hibáinkra. Ha bárhol a világon valaki kárt okoz a másiknak. hogy tetteiket az „égi” jelekből levont következtetéseknek megfelelően korrigálják. Korunk öntelt társadalmai azonban egyre kevesebb jelentőséget tulajdonítanak ezeknek az eseményeknek. Az intelligens irányításnak ez a legmagasabb megnyilvánulási formája azonban többnyire hiábavalónak bizonyul. hogy a tornádókat mikrováltozások hozzák létre. földrengés. ha? programban újra átélhetjük a földi életünket megváltoztatott kezdeti feltételekkel. Érdekes. vagy nem. és megpróbálják a jelenséget tudományos alapon megmagyarázni. Isten intelmekkel látja el mind az egyént. és a jó érdekében megpróbálja az embert rávezetni a helyes útra. Ha valahol egy kis porszem körül légnyomáskülönbség alakul ki. hogy a szabad akarat megnyilvánulásának a mértéke az. és a háztól kb. és a karácsonyfa üvegdíszei. amelyeknek a fizika és a józan ész törvényei szerint nem lett volna szabad előfordulniuk. Csupán három törékeny tárgy élte túl a katasztrófát: egy falitükör. Az egyén sokszor álmok formájában kapja meg az instrukciókat. A tornádók azonban gyakran megleckéztetik őket. mert több alkalommal is előfordultak olyan tréfás esetek. Úgy tűnik. az önmegvalósítás vágya azonban lehetővé teszi. ami lehetővé teszi. hogy mindig tökéletesebb világot hozzunk létre magunknak. 1974-ben Ohio állam Xenia városában miszlikbe aprított egy parasztházat a teljes berendezésével együtt. a Mindenható szigorúan bünteti. A Mindenhatónak az az érdeke. ezért olyan fontos a Mindenhatónak. Ebben a: Mi lett volna. Mivel a fejlődési spirált az egész univerzum együtt alkotja. Hajlamosabbak voltak arra. mind a társadalmakat. hogy az önmegvalósítás jogával minden ember szabadon élhessen. hanem csak sodortatja magát az árral. hurrikán) figyelmezteti haladásuk helytelen irányára. hogy a volt partnerünkkel helyzetgyakorlatokat végezzünk. Mivel a ma embere még nem képes arra. amely mozgásában teljesen rapszodikusan viselkedik. hogy ezeket a mikrováltozásokat mi indítja el. Ha nem létezne szabad akarat. Egy híres amerikai színész. egy doboz tojás. hogy feladatainkat hogyan oldhattuk volna meg optimálisan. Reinkarnálódásaink hatékonyságának megállapítása érdekében rendelkezésünkre áll egy szimulációs program is. akik az univerzum fejlődését egy folytonos spirálként képzelik el. amely annak idején nagy izgalmat keltett a babonás emberek körében. 20 méterre tett le. A társadalmakat gyakran természeti katasztrófák (pl. Pontosan mellette landolt elpusztult lemeztárából a „Viharos idő” című hanglemez. hogy a természeti jelenségek ok-okozati összefüggéseit materialista alapon tárják fel. akkor ezzel önmagának is kárt okoz. és a légörvények haladásának útvonalát mi határozza meg. Charles Caughlen 1899-ben hunyt el a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A sokszor 300 km/h sebességet is elérő pusztító szélviharok egyike pl. Intelligens irányításra utal az a múlt század végi eset is. amely megszabja a spirál emelkedésének meredekségét. illetve a sorsfordulóinkban hozott döntéseink módosítása révén előálló helyzetekben. teljes épségben. Ily módon a modern kor tudósai már kiderítették. Az akarat kötetlen megnyilvánulása. Még ennél is viccesebb eset volt. Így kikísérletezhetjük. hogy ezáltal az egész univerzum tökéletesebbé váljon. A XX.com . akkor ez az effektus lavinaszerűen növekedve hatalmas forgószéllé válhat. ha valaki nem él veleszületett képességeivel. bünteti a rosszat. és visszataláljanak a helyes útra. vagy ha egy galaktikus civilizáció megtámad egy értelmes lények által lakott másik bolygót. és fog történni utánunk is. hanem építsük a világunkat. Nagy valószínűséggel igazuk van azoknak a fizikusoknak. ha csak a külső behatásoknak engedelmeskednénk. Miután a rész kihat az egészre. mindnyájan fontos láncszemei vagyunk ennek a folyamatnak. akkor az előző fejlődési spirált ismételnénk meg. aki gazdag tapasztalatai révén segít kiértékelni a földi életünket. hogy ne pusztítsuk. hogy belássa cselekedeteinek helyes vagy helytelen voltát. amelyeket azután vagy megfogad. Eszerint már számtalan ősrobbanás és evolúció történt előttünk is. Ennek érdekében mindent meg is tesz. század felvilágosult szellemben nevelt tudósai viszont fáradhatatlanul törekszenek arra. Arra azonban még nem sikerült a tudósoknak rájönniük. és megmutatja a kijavítási módjukat. és leszűrhetjük belőle a szükséges tanulságokat a következő életünkre vonatkozóan. egyre feljebb emelkedve ezáltal a fejlődési spirálon. hogy a primitív társadalmak sokkal komolyabban vették ezeket a figyelmeztetéseket.

hogy 1860. akik a rárakódott kagylók és moszatok eltávolítása után megdöbbenve olvasták az oldalán. A halott közel 9 hónapig tartó kb. 1946-ban választottak képviselővé. Különös. hogy visszatérhessen ősei földjére. személynév) egyezésre. A Lincolnt megölő John Ikes Booth 1839-ben született. Modern világunk válságban van. aki Kennedyt iktatta be. és ma már ott tartunk. amíg a pap befejezte a halott búcsúztatását. majd egy hatalmas méhraj leereszkedett a koporsóra. A hullámokon hányódó koporsó bekerült a Golf-áramlatba. További furcsaságok: Lincolnt a Ford színházban lőtték le. 1664. hogy egykori földijük tetemét fogták ki. Ennél is több egybeesést fedeztek fel a kutatók két amerikai elnök életrajzában: Az egyik Abraham Lincoln. A Mindenhatótól való eltávolodásunk arányában nő a lelki bizonytalanságunk. és elrepültek. 1960-ban. december 5-én elsüllyedt egy személyszállító hajó Wales partjainál. Kennedy pedig egy héttel a gyilkosság előtt Marilyn Monroenál volt. mert még a tárgyalás előtt megölték őket. Egy év múlva Galveston fölött hatalmas hurrikán tombolt. A tenger ennél hihetetlenebb történetet is produkált már. 1958-ban meghalt egy idős. Mint később kiderült. Lyndon Johnson. a másik John F. vajon mit szól hozzá.140/434 galvestoni vendégszereplése során. Aki azt mondaná erre a háromszoros (dátum. amely a kriptákat is kimosta. hogy a méhek soha nem repülnek ki egyszerre a kaptárból. nem hagyják felügyelet nélkül a királynőt. Mindkettőjüket pénteki napon ölték meg feleségük jelenlétében. Egyiket sem ítélték el. Nálunk is történtek meghökkentő. Kennedy pedig 100 évvel később. És végül. Lincoln elnök Monroeban volt. Kennedyt pedig egy Lincolnban. Ott is temették el egy hermetikusan lezárt ónkoporsóban. ez esetben is 100 évvel később. neve: Hugh Williams. itt nincs számára hely. (Második keresztnevükre nemcsak egy betűvel utaltak. hogy az emberiség által felhalmozott nukleáris fegyverkészlet százszor akkora. a rabszolgaság megszüntetéséért küzdött. a Menai szorosban. 1908-ban látta meg a napvilágot. akit 100 évvel később. majd vissza mindegyik a saját kaptárába. hogy Kennedy gyilkosa. Ott lelték meg az Edward herceg szigetéről kievezett halászok. több tucat tanú által igazolt esetetek. A két merénylő is ugyanúgy végezte. 3000 kilométernyi viszontagságos út után a szülőháza közelében ért partot. hogy más családból való. Lincoln a faji megkülönböztetés. Mindkét gyilkos használta a teljes nevét. Nem harcolnak ugyan egymással. Ez azért is különös. Az egyetlen túlélő neve: Hugh Williams. Mindketten az emberi jogok élharcosai voltak. az elhunyt méhész több tucat méhcsaládjának összes méhe egyszerre repült ki. De földi világunkat nem csak a tömegpusztító eszközök fenyegetik. tettek egy tiszteletkört a sír felett. december 5-én ugyanott egy újabb hajó süllyedt el. Ekkor felszálltak. mert szakmai körökben köztudott. és teljesen beborította azt. Mozdulatlanul pihentek rajta. hogy a véletlen műve. Sokak szerint valamilyen rejtélyes erő segítette őt. tenger. Csupán egy utas élte túl a katasztrófát. hogy az egyes méhcsaládok nem nagyon szívelik más családok tagjait.com . és egy hatalmas rajban egyesülve 15 kilométert repültek a temetőig. amíg a Fehér Házban voltak. Lee Harvey Oswald 1939-ben. Csak egyetlen utas. A technikai fejlődés egyre hatékonyabbá tette a fegyverkezést. aki 1846-ban került be a Kongresszusba.) A számmisztika szerint mindkét név betűinek összege: 15. és a színész tetemét a tengerbe sodorta. joviális méhész. Kennedy pedig a kisembereket elnyomó monopóliumok ellen lépett fel. hirtelen elsötétült az égbolt. Az apró részletek még misztikusabbá teszik a történetet. Kennedy. hanem a lassan már katasztrofális méreteket öltő környezetszennyezés is. hogy még hihetetlenebb legyen a történet: Egy héttel azelőtt hogy megölték. Mindkét elnököt egy Johnson nevű ember iktatta be. Kennedy titkárnőjét pedig Lincolnnak hívták. de egy-egy eltévedt méhnek hamar értésére adják. Lincolnt 1860-ban lett elnök. Mindkét elnök feleségének volt egy abortusza. aki mindig nagy szeretettel beszélt a méheiről. hogy Lincoln titkárnőjének vezetékneve Kennedy volt. ami elvitte a Szent Lőrinc öbölbe. Biológiailag tehát lehetetlen. és mindkettőjük halálát fejlövés okozta. Hugh Williams maradt életben. december 5-én a Menai szorosban ismét elsüllyedt egy hajó. és talán már mondani sem kell. hogy normál körülmények között több mint 40 méhcsalád összes egyede egy rajban egyesüljön. A Lincolnt beiktató Andrew Johnson 1808-ban született. Ismert jelenség az is. Amikor a lelkész a temetőben elkezdte a szertartást. mint amennyi a földi élet elpusztításához elegendő lenne. A Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. amelyet a Ford Művek gyártott. és mindkettőjüket a déliek ölték meg. 1785.

és az utánunk következő civilizáció irányításánál felhasználják. hogy: „Semmit sem segíthetünk neked. mert ezzel magukhoz „kötöznének” bennünket. Egy földönkívüliekkel szoros kapcsolatban álló férfi hiába kért tőlük segítséget spirituális fejlődésének elősegítésére. hogy csak azok válhatnak tökéletes lénnyé. sem a Mennyei Atyának nincs szüksége olyan emberre. A felügyeletünket ellátók utánzásával gyorsabban fejlődhetnénk ugyan. A magasan fejlett civilizációk küldöttei nem azért vannak itt. hanem ismét ki fogja vezetni az emberiséget a válságból. az új gondolatok keletkezésének. Azért sem nyújtanak közvetlen segítséget. mint ahhoz. Feltehetően erre az okra vezethető vissza.141/434 fogyasztói társadalom hedonizmusa mind nagyobb súllyal telepedik rá a természetre. akinek mindig mindent meg kell mondani. Az indok az volt. egyre gyorsuló ütemben lelakjuk a világot. Akinek folyton tanácsot adnak. hanem hogy előkészítsék. Ebben önös érdekek is szerepet játszhatnak. Egyedül kell a fejlődés útját járnod. Nem az a cél. amely a kozmikus értelem parancsára tételesen is tiltja az ilyen jellegű beavatkozást az univerzumban. a gondok szüntelen áradatában nyilvánul meg. A Mindenható a maga végtelen bölcsességével tudja. A szinte már barátinak mondható viszony ellenére merev elutasításban részesült.” Csak a saját tapasztalataink által válhatunk önálló. sürgetik a velük való kapcsolatfelvételt. Nem előráncigálni akarják a változást. amit önmaga teremtett. Az univerzumnak önálló lényekre van szüksége. Miután a szellemvilág szoros felügyelet tart bennünket. Új megoldásokat is kidolgozhat. hogy káosszá alakítja azoknak a természeti erőknek a rendjét. Az is elképzelhető. segítsék. hanem kihasználjuk a környezetünket. Ezáltal még tökéletesebb világ jön létre. Nekünk már nem fog Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. mint magasan fejlett másolatok. A túlvilági szellemek még inkább elzárkóznak a közvetlen segítségnyújtástól. akik az evolúciós fejlődésük során nem hagytak ki egyetlen lépcsőfokot sem. A fejlődésnek. hogy a föld alá szorult civilizációk. A sötétben tapogatózó. Elvesztenénk az önállóságunkat. az élet minden területén megnyilvánuló erőszak. Az ilyen jellegű kapcsolatfelvételben való reménykedés azonban hiábavaló. A hiteles statisztikai adatok bizonyossága alapján ijesztő jövő vár civilizációnkra. Már ma is félelmetes dolgok történnek velünk. Csak önmagunk kiteljesítésével válhatunk tökéletessé. mert a be nem avatkozás kozmikus törvénye tiltja a közvetlen segítségnyújtást. Önző. problémáinkat tehát nekünk kell megoldanunk. Ráadásul napjainkra soha nem tapasztalt mértékűvé vált a bűnözés. nincs rákényszerítve a kreatív gondolkodásra. ezeket a tapasztalatokat összegyűjtik. kíméletet nem ismerő életvitelünkkel már nem használjuk. de még nehezebb problémákkal kell megbirkózniuk utódainknak az apokaliptikus viszontagságokkal terhelt korunkban. Egy kívülről érkező jelentős technikai segítség hosszú távon egyébként sem válna javunkra. Mindezek összegzéseként megállapítható. A kozmikus világ hozzánk látogató. és technikai felkészültségükből ítélve jóval intelligensebb küldöttei tökéletesen tisztában vannak a harmonikus fejlődés által diktált törvény érvényesülésének szükségszerűségével. Ezt az intelmüket egyébként már szóban is közölték velünk. hogy önpusztító indulatoktól. a korábbiaktól eltérő megoldások létrejöttének előfeltétele az önállóság. de ez a látszathaladás a tudati fejlődésünket nem segítené elő. csak rákényszerítenek bennünket a fejlődésre. Sokan hisznek abban is. sohasem tudnánk a saját lábunkra állni. A túlvilági és földönkívüli lények tehát nem hagytak bennünket magunkra. hogy civilizációk másolatai jöjjenek létre. hogy egy világméretű katasztrófa esetén Isten nem hagyja elpusztulni a világot. idegen civilizációktól várják a segítséget. Sem nekünk. amit másoktól készen kapott. hanem világra segíteni. Napi gondjaink megoldódnának ugyan. Fejlődésünk jelenlegi szintjén azonban ez már közvetlen formában nem fog megtörténni. tőlük remélvén gondjaink megoldását. hogy létezik egy interplanetáris alkotmány.com . és ezt követően minden téren tőlük függnénk. készen átnyújtott eredményeket. független lénnyé. Ha állandóan támogatnának bennünket. így ne várjunk tőlük közvetlen manuális segítséget. A találékonyság csak bajban. gazdasági gondoktól terhes Földet hagyunk örökül gyermekeinknek. az nem keres kiutat a bajaiból. akik gondjaink megoldását egy új Megváltó eljövetelétől várják. Az ember sokkal jobban ragaszkodik ahhoz. botladozva haladó ember új utakra is tévedhet. amelyektől a léte függ. Nem kevés azoknak a száma sem. hogy végrehajtsák a paradigmaváltást. Sokan más. valamint a közénk beépült képviselőik nem fedik fel a kilétüket. de nem lennénk mások. Anyagcseréje már oly mértéket ért el.

amelyekben megbocsátásra. amelyekkel hatékony társává lehetünk a teremtésben. Ne várjunk új Megváltóra. hogy egyszerre képes gyógyítani a testet és a lelket. hanem a lélek épségét is. sem közösségi értelemben. és hogy megtarthassuk magunknak ezt a világot. és akkor bekövetkezik a beígért találkozás a megváltó és megváltott között. Istent tehát abban kell keresnünk. Az élet célja Az Agykontroll abban különbözik a többi természetes gyógymódtól. és ennek a folyamatnak nincs vége. hogy helytelen irányba fejlődjünk. így nem csak az előre-. abból sohasem származik igazi. elsorvasztja a képességeinket.142/434 Isten személyesen megjelenni. Szellemünk jelenlegi fejlettségi szintjén nincs már többé szükség bibliai csodákra ahhoz. és fel kell számolnunk az egyes embercsoportokat egymástól elválasztó konfliktusokat. az univerzum által kínált lehetőségek kihasználásához elengedhetetlenül szükségünk lesz az ő útmutatásaira. a modern kor megváltói mi vagyunk. Az utóbbi kétezer évben túlságosan elmerültünk a bal agyfélteke anyagias és túl racionális világában. A múló Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Minél többet adunk belőle másoknak. akár jó. hogy fejlődésünk jelenlegi stádiumában az ő irányítása nélkül nem tudunk hatékonyan továbbhaladni. mint annak idején Mózesnek. Ehhez segítséget nyújtanak Jézus példabeszédei. annál több marad nekünk. ne Krisztus újbóli eljövetelétől reméljük gondjaink megoldását. A csoda bennünk van. hogy boldog legyen. A hit nem külsőség többé. Jézus a következőképpen szólt erről a Biblia szerint: „Isten országa nem úgy jön el. az évszázadok alatt belénk ivódott. amit teremtett. hogy valaki maradéktalanul boldog lehessen. A testi gyógyulás. Az alapvető testi és szellemi szükségleteinket kielégítő anyagi javak birtoklásán túlmenően tökéletes boldogság csak ép lélekkel érhető el. Ezzel a módszerrel útmutatást kaphatunk arra a problémánkra is. Az abszolút világ megismerése után rá fogunk jönni. Ezen a téren nincs értelme a fukarkodásnak. hogy az általa kínált lehetőséget elfogadva fennmaradunk-e. Emiatt egyre lazábbá váltak kapcsolataink Istennel és az ő határtalan világával. ami számára azonnali örömforrást jelent. és egyre többet akar. vagy elfordulva tőle elpusztítjuk önmagunkat. és az univerzum által kínált lehetőségek végtelenségét. szeretetre és egymás iránti bizalomra tanított bennünket. Az élvezetcentrikus ember hamar ráun az ismétlődő örömforrásokra. A Mindenható csak figyelmeztet bennünket cselekedeteink helytelen irányára. hogy egészséges legyen. Minden ember legfőbb vágya. Elapasztja a tetterőnket. Hamarosan rá fogunk azonban jönni. az egészség megszerzése azonban önmagában nem biztosítja a tökéletes boldogságot. Isten nem gátolja meg a tapasztalást sem egyéni. Isten olyan eszközöket adott a kezünkbe. A fizikai lét ugyanis a minden irányú kiterjedés szabadságát kínálja nekünk. elengedhetetlenül szükséges. hogy az élvezetek mértéktelen hajszolása. megteremtve az „ép testben ép lélek” ideális állapotát. hanem bennünk él. A túl sok vagy túl hosszúra nyúlt szórakozás. az erőinket szétforgácsoló problémák felszámolása. Az Agykontroll nagyszerűsége abban rejlik. a tudatunkban rejlik. hanem megsokszorozódik. a rengeteg eltékozolt szabadidő lassan. hogy íme itt van. hogy nem csupán a test egészségét állítja helyre. megszabadítsa korábbi bűneitől.com . A földi világunkból való kilépéshez. Ha öncélúan hajszoljuk az élvezeteket. Az ezoterikus tanítások szerint az ember lelke mélyén kell megszületnie Isten fiának. a gyönyör különböző szintjeire. Ennek a korszakalkotó lépésnek a megtétele előtt azonban elkerülhetetlen jelenlegi világunk megtisztítása. hiszen a szeretet olyan érték. örök kielégületlenségre kárhoztatja szívünket. A következő élvezetnek mindig intenzívebbnek. hosszú távú megelégedettség. Jobb agyféltekénk képességét felhasználva ki kell szabadítanunk magunkat önző érdekeink rabságából. mert Isten országa már közöttetek van!” Isten az egyszülött fiát áldozta fel azért. hogyan érhetjük el az igazi boldogságot. csak élnünk kell vele. Ahhoz azonban. de biztosan elvesztegeti egész életünket. amely sohasem fogy el. Az ilyen ember már csak azt fogja keresni az életben. Most már csak rajtunk múlik. hogy az emberiséget megváltsa. de a számunkra biztosított 50%-os cselekvési szabadság arra is feljogosít bennünket. hogy elhiggyük Isten mindenhatóságát. izgatóbbnak kell lennie. az anyagi javak esztelen gyarapítása nem vezet maradéktalan boldogsághoz. hanem a visszafejlődésre is lehetőségünk van. letargiába taszítja életünket. akár rossz cselekedeteket viszünk véghez.

tettünket már a szándék pillanatában akaratlanul és visszavonhatatlanul közöljük az egész világegyetemmel. Földi életünk során maradandó értéket csak a lelkünkben tudunk gyűjteni. semmilyen erő nem képes a terjedésüket megakadályozni. Ezek az energianyomok a halál beállta után sem szűnnek meg. Az időben visszafelé haladva a materializálódott anyag által kibocsátott energiahullámok bárhol megtalálhatók. A legnagyobb baj azonban az. amiért az ember megszületik. Életünk célja és értelme tehát nem az anyagi javak gyarapításában. és szerveinkbe impregnálódva mindaddig fennmaradnak. Az önmegvalósítás nem más. az elmondhatja magáról. akik az elhunyt sírja mellett állva a földi maradványokból kisugárzódó energia alapján képesek megállapítani a halál okát. az arany gyakorlatilag nem más.143/434 pillanat nyújtotta gyönyör tehetetlen áldozataivá válunk. hogy a szervezetben semmilyen változás nem múlik el nyomtalanul. igazi örömöt csak lelki gazdagságunk gyarapításával érhetünk el. A pénz. amíg egyetlen molekula marad belőlünk. hanem azt is. Még a legapróbb gondolatok is. napjainkig betöltött szerepéről. Energia viszont végtelen mennyiségben található a világmindenségben. így utólag is kideríthető a halál közvetlen oka. hanem minden materializálódott anyag is. amit soha. az abszolút világban a feledés. senki nem tud elvenni tőlünk. mint tudjuk bármikor dematerializálható. Ez az a cél. Legalábbis erre következtethetünk abból a tényből. Tartós és tökéletes boldogságot. képességeink felajánlása a köznek. ez az érték fennmarad az idők végezetéig. mint az ősenergia tárgyiasult formája. megőrződnek az idők végezetéig. Ezt a hihetetlennek tűnő jelenséget az teszi lehetővé. és maradéktalanul betölti földi küldetésének célját és értelmét. Példabeszédeiben már Jézus is óvta az embert a talmi értékek tiszteletétől. hogy vannak olyan személyek. hanem a csontokban fixálódnak. és csak ideigóráig nyújtanak boldogságot. Ez teszi lehetővé a pszichometriának nevezett jelenséget. az igazi érték a lélek. Ennek a szinte felfoghatatlan jelenségnek az Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Az abszolút világgal történt kapcsolatfelvétel esetén viszont nem csak azt tudjuk megvizsgálni. hogy megtalálta élete értelmét és egyben az igazi boldogságot. így lelki fejlődésünk az egyetlen érték. és nem is az alantas vágyaink kielégítésében keresendő. energiakisugárzás formájában fennmaradnak. akár rosszat. és materializálás útján elő is állítható. Miután a lélek mi magunk vagyunk. Ez ellen fizikailag semmit sem tehetünk. Alfa tartományban bárki bármilyen energiakisugárzással járó folyamatot megvizsgálhat. vagy a hatalomvágy is ösztönzi. Azonban nem csupán a gondolatok által kiváltott energiahullámok hagynak nyomot maguk után. Az anyag. A pénz imádatát. bármikor történt is az. amikor egy tárgy megérintésével információkat szerezhetünk keletkezésének történetéről. hogy a jelenlegi tendenciák szerint valószínűleg mi fog történni. hogy miközben a hívság az élet felszínes örömeit kínálja érzékeinknek. Ez a prekogníciónak nevezett jelenség minden képzeletet felülmúló fantasztikus lehetőséget ad az emberek kezébe. és aki ennek szellemében él. Kiegészítés Befejezésül az előzőek alapján próbáljuk meg ismét néhány parajelenség. és rejtett tulajdonságairól. köztük a telepátia hatásmechanizmusát megfejteni.com . majd szellemi tespedtséget okoz. hogy mi történt. mint az emberiség szolgálata. Testünk rendkívül finom aurája megőrzi korábbi betegségünk energiaképletét. Az anyagi érték tehát nem jelent valódi értéket. az elévülés nem létező fogalmak. az élvezetek hajszolása helyett életünk céljának az önmegvalósítást tekintsük. a sznob kivagyiság. A világegyetemben semmi sem tűnhet el nyomtalanul. sorsuk irányítását illetően. ami által egész életünket az univerzum érdekeinek rendeljük alá. és élőlények esetén az energianyomok alapján egész életfolyamatuk végigkövethető a keletkezéstől az elhalásukig. mert a szubatomi energiahullámokat semmilyen anyag nem képes leárnyékolni. Azonban ezek a vágyak szintén tévútra visznek bennünket. A mulandó értékek megszerzése. Az agy minden egyes megnyilvánulása energiakisugárzással jár. A lélek ilyenkor eggyé válik a Mindenható akaratával. Akár jót teszünk. amelyek valaha megfordultak a fejünkben. Mivel a tudatalatti tartományban az idő elveszti dimenzió jellegét. A fizikai lét által kínált örömök mértéktelen élvezete testi. a hiúság vásárát sokszor a telhetetlenség. távol tartja tőlünk a lelki örömöket.

hogy teljesen kiszámíthatatlan. és segítségével előre megyünk az időben. de minden jel arra vall. Első hallásra döbbenetesnek tűnik. hogy egy bizonyos esemény már valaha. sőt akár az ellenkezőjére is fordulhatnak. hogy eljussanak az egyik végéből a másikba.com . és a világegyetem átmérője valóban 216 milliárd fényév. A Tejútrendszer egyik szélétől a másikig pl. hogy honnan jön. A számítások szerint az éteri energia világában minden mozgás 1.” Éppen ezért nem szabad vakon hinni az emberiség jövőjére vonatkozó jóslatokban.46×1012 km = 5×104) Ebből következik. A legkisebb részletre is kiterjedő információáradat alapján azután olyan pontos valószínűség-számítást képes végezni. A védikus szakirodalom szerint Brahma. amelyek az akaratunktól. ami tőlünk függően kisebb-nagyobb mértékben még változhat. hogy a Magasabb Intelligencia a világegyetem minden egyes energiakisugárzását képes érzékelni. hogy a szubatomi energiarészecskék kereken 0.00002 s : 86 Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy ezeknek az energiakisugárzásoknak a terjedési sebessége több nagyságrenddel meghaladja a fény sebességét.73 ×1017 km/s : 9. így a helyzetbeli különbségből adódóan a szubatomi energiaáramlás terjedési sebessége: 4. nem lehet tudni. vagy csak alig befolyásolja az idő. Emiatt a prekogníció által szimulált jövő csak feltételezett jövő. Egyébként sok bölcselő szerint éppen az a legcsodálatosabb az emberi fejlődésben. A tudósok egy része szerint a lélek valamilyen módon megőrzi az előző ciklus eseményeit. Azt. hogy ennek az információs rendszernek a működését nem. ezért érdemesebb a különbséget azzal érzékeltetni. Az univerzum minden egyes ősrobbanás után nagy valószínűséggel az előző fejlődési ciklust ismétli meg. és ily módon képes egy hihetetlenül pontos jövőkép kialakítására. vagyis 1 másodperc alatt 50 000 fényév hosszúságú utat tesznek meg.57788×1012 -szer gyorsabban megy végbe. de ha helytállóak Einstein számításai.46×1012 km) Ekkora távolságot tesz meg a fény 1 év alatt. amikor valaki halványan emlékszik rá. A számítások során figyelembe veszi mindazokat a környezeti hatásokat. Ez az idő még elhanyagolhatóan kicsi.00002 s alatt jutnak el 1 fényévnyi távolságra. akkor a szubatomi energiarészecskéknek már 50 nap kell ahhoz. Bármennyire ellenkezik jelenlegi fizikai ismereteinkkel. hogy ha nem is olyan jelentős mértékben. ha azok a Magasabb Intelligenciával való kapcsolatteremtés alapján születtek. egy magasabb fejlettségi fokon. Ha ennek az értéknek az összegét átkonvertáljuk napokra. és hová megy. minden változás újabb lehetőségeket teremt önmaga számára. mert ez legalább olyan mértékben múlik rajtunk. (299 792 km/s · 1. Ezek a jóslatok ugyanis csak tendenciák.57788×1012) Ez az érték olyan óriási. hogyha érintkezésbe lépünk ezzel a szuper képességű aggyal. hogy minden cselekedet. és a maga végtelen kapacitású memóriájába betárolni. valamikor megtörtént vele. (4. A különbséget egyelőre csak találgatni tudjuk. amelyek a jövőben érnek majd bennünket. valamint az egész információs rendszert felügyelő Magasabb Intelligencia között csak akkor lehet kellően hatékony. de az abszolút világban is van idő. egy meglehetősen nagy szorzószámot kapunk.73×1017 km/s. (60 s · 60 min · 24 h · 365. hogy „az emberi akarat olyan mint a szél által felkavart porszem. hogy milyen jövő vár ránk. de nem tudja belekalkulálni a szabad akaratunkból származó későbbi döntéseinket. még akkor sem.32×109 év · 365. ma már több tudós is állítja. a mindenható isten 1 napja 4 320 000 000 földi évnek felel meg. A váltószám meghatározására jelenleg egyetlen forrás áll rendelkezésünkre. Ebbe kombinálja bele a jelenlegi fejlődési ciklus eredményeit. A Magasabb Intelligencia jövőnk valószínűség-számításon alapuló meghatározása során feltételezhetően az előző fejlődési ciklus adathalmazok formájában megőrzött történéseiből indul ki. mint rajta.25 nap) Mivel az abszolút világban a leggyorsabb mozgás az étert alkotó energiarészecskék áramlása. ha késedelem nélkül megy végbe.16×1011 fényév · 0. Erre enged következtetni az úgynevezett „déjà vu” érzés is. amelyet szinte biztos jövőként könyvelhetünk el. még maga a Mindenható sem tudja. Ennek a műveletnek az elvégzését az teszi lehetővé. hogy sokak számára már felfoghatatlan. Jézus is megemlítette egyszer. nálunk pedig a fotonsugárzás. (4.144/434 előidézhetőségét az teszi lehetővé. (2. későbbi cselekedeteinktől függően jelentős mértékben változhatnak.25 nap = 31 557 600 s · 299 792 km/s = 9. mint a mi fizikai életterünkben. Ez a sajátos energetikai kommunikáció a világegyetem élőlényei és élettelen tárgyai. 2 másodperc alatt juthatunk el asztráltestben.

még ideális vezető esetén is csak megközelíti a fénysebességet. mivel rendkívül érzékenyen reagálnak a környezeti energiakisugárzásokra. akkor telepatikus úton akár több ezer kilométeres távolságból is megérzik. hogy a növények igen intenzíven reagálnak minden információra. és tulajdonképpen a hatás vonul végig a vezetőn. amely a kozmoszból felénk árad. akkor az így keletkezett impulzus vagy impulzuscsomag gömbhéjszerűen rezgésbe hozza az egész „energiaóceánt”. hogy ha egy fémhuzal két végére feszültséget kapcsolunk. ily módon ez a hatás a világűr bármely pontjára szinte pillanatok alatt eljuthat. (3. vagyis az információközlés módja hasonló lehet a rádiós hírközléshez. Számos laboratóriumban végeztek hasonló kísérleteket.065×1012 s · 299 792 km/s = 3. Viszonylag könnyen meg lehet tanítani őket arra. fizikai reakcióit egy speciális tükörrendszerrel mérték. amely a 6 klív bekszter Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. a szubatomi energiarészecskék áramlási sebessége 3. A moduláció. Különösen érzékenyek a növények a zenére. Amennyiben valaki szeretettel bánik velük.2×1017 km/s -ra adódik. vagy a környezetük létét kedvezőtlenül befolyásolja. és a moduláló jelekhez hasonlóan az információforrás mintegy ráül erre a közvetítő közegre. A kozmikus térben tehát létezik egy olyan tökéletes és mindent átfogó információs rendszer. (A növények mozgását. a leveleik fokozatosan elsárgultak. A kísérletek során kiderült.375×104 = 1. Ezt a váltószámot alkalmazva az időtágulás aránya nagyságrendileg szintén 1012 lesz. hanem a dominóelv alapján az egyik elektron meglöki a másikat. Lehet hogy a szubatomi energiarészecskékkel történő információközlés is a dominóelv szerint zajlik? Ha igen. Ezek az energiaimpulzusok valószínűleg úgy terjednek a térben. babusgatásával. hogy van-e a növényeknek lelkük.1927848 km/s) Hogy melyik a valós érték. Rendkívül érzékenyen reagálnak a kozmikus behatásokra is akkor. hogy minden egyes elektron egyenként végighalad a vezetéken. valami lélekcsíra kell hogy legyen bennük. Amerikában Cleve Backsternek6. gyors növekedést eredményezett. de ez csak irdatlan nagy távolságok esetén nyilvánul meg. míg a jókedvű.065×1012) Ha ezt az értéket beszorozzuk a fénysebességgel. Ezeket a kísérleteket annak idején azért kezdték el. A kisebb tömegből eredő nagyobb mozgékonyság pedig már hihetővé teszi a fénysebesség többszörös túlhaladásának lehetőségét. hogy a mellettük elhaladó emberekben felismerjenek különböző betegségeket. a hazugságvizsgáló berendezés szaktekintélyének vezetésével évtizedek óta folynak olyan kísérletek. hogy ha depressziós munkatárs locsolta a növényeket. simogatják a leveleiket. ha az illetővel valami baj történt. amelyhez képest a mi rádiós hírközlésünk csak római őrtüzek egymás közötti üzenete lehet. hogy a pillanat 1/33 750 másodpercnek felel meg. Ebben az esetben a vivőhullám szerepét a kozmikus teret betöltő ősenergia látja el. Az országos versenyeket nyert nemesítőkről rendre kiderül. akkor ebben az esetben érthető lenne ez a szédületes terjedési sebesség. (1.15576×107 s · 3. minden irányú szétsugárzás az oka annak. Nos hát. és ha egy információforrás modulálja a körülötte lévő energiarészecskéket.com . hogy naponta becézgetik növényeiket. az elpusztult. hogy megvizsgálják. A fülsiketítő heavy metal zene hatására elhajoltak. azt majd a későbbi mérések döntik el. Ismeretes. Az is kiderül ebből az írásból. hogy különböző növények leveleire galvanométert kapcsolnak. Backster kutatásai felkeltették más szakemberek érdeklődését is.145/434 400 s = 50 nap) Az istenek világa sem mentes tehát az időtől. és különbözőképpen reagálnak a jó és a rossz szándékú emberekre. ha az a saját. Ezek egyike. A világűr tele van ősenergiával. Amelyiknek erre nem volt lehetősége. mint az elektronok a fémes anyagban. és mérik az elektromos potenciálváltozásként megnyilvánuló reakcióikat. Adódik egy másik számítási mód is. hanem érzékelik az emberi aurát is. Egy védikus asztrológiai írás a Suriasiddhánta szerint Brahma időskáláján egy földi év vagyis 31 557 600 másodperc csupán egy pillanatnak számít. Nem csak az egyszerű energiasugárzásokat képesek felfogni. hogy felismerik a gondozóikat. Az elektronáramlás sebessége relatíve nem nagy. akkor az elektromos áram nem úgy alakul ki. Az elektronok és a szubatomi energiakvantumok tömege között azonban feltételezhetően több nagyságrendnyi különbség van. optimista kollega gondozása új hajtásokat. Feltételezhetően ez a korlátlan. Különösen jó eredményt lehet elérni a növények szeretetével.

Ezt a feltételezést támasztja alá az a tudományos megfigyelés. ahol azok korábban nem fordultak elő. ez az erő tartja fenn az életet. Ezzel az állatvilágból jól ismert módszerrel védekeznek a kártevők ellen. de a fejlettebb állatok is reagálnak ezekre a kisugárzásokra. Ez a fajta információközlés mind több tudós figyelmét kelti fel. Egy német és japán kutatókból álló csoport szerint a növények „beszélgetnek” egymással. és a többi muskátli is vele remegett. Ha más ásványt raktak a közelébe. de érzékelni is képes a környezetében fellépő energiasugárzásokat. hogy a környezetükkel való kapcsolattartás kétoldalú. Mivel elektromágneses és radioaktív kisugárzást sem érzékeltek a zárt térben. hogy az intézettől távol tépjen ki növényeket a földből. A „növénypusztítók” általános pánikot váltanak ki ebben a világban. Ekkor – a tökéletes elszigeteltség ellenére – a környéken az azonos fajtájú fák mind élettelennek mutatták magukat. Ez az elektromos feszültségkülönbség már a jelenlegi eszközeinkkel is könnyen mérhető. egészséges leveleket növesztettek. mert az energiakisugárzásokat feltehetően nem a sejt.com . ez a zenei műfaj nem érdekelte őket. és égesse el őket.) A rockzenére hasonló módon reagáltak. se vegyi-. 100 méteres körzetben lelohasztják leveleiket. hogy onnan se levegő. a környező fák kb. Bonyolultabb. A country. Bizonyos növényi kártevőket olyan környezetbe telepítettek át. szubatomi energiahullámok formájában történhetett. szép. ha csak az ércdarabot tették mellé. Ezt a megfigyelést kísérletekkel is igazolták. Igen nagy a valószínűsége annak. Az élőlények aurája döntően abban különbözik az élettelen anyag aurájától. Az evolúciós fejlődésben az aura fizikai tulajdonságának ez a fajta megváltoztatása az élet csírája.146/434 legkisebb elmozdulást is ezerszeresére nagyította fel. Mint tudjuk. Az élő sejtek aurája azonban az információn kívül statikus energiát is felvesz a környezetéből. és az észlelt információ a növényen belül elektromos impulzus formájában kerül továbbításra. Haydn muzsikája és az indiai szitárzene azonban kedvező hatást gyakorolt rájuk. szaporodásra. hogy a postagalambok a föld domborzati viszonyai által kisugárzott aurogram alapján tájékozódnak. Ezt követően az egyik munkatárs azt a feladatot kapta. életfunkcióik abbamaradnak. az élet különböző szerves és szervetlen anyagok egymásra hatása során alakul ki. A levéltépő kollega közeledtére azonban a kiszemelt áldozat reszketni kezdett. hogy nem csupán kisugároz magából energiát. Bonyolult szerves anyagokból felépített érzékelő egységek után kár is lenne kutatni a sejten belül. Egy londoni kutatóintézet kijelölt munkatársa naponta letörte valamelyik muskátli levelét. így a vészjelzés csak egy módon. se hang-. de a növény akkor is jelzett. A növényi sejteknek ez a rendkívüli adottsága nem természetfeletti erők megnyilatkozásának a következménye. többsejtű élőlények esetén a sejtek által termelt elektromos impulzusok összeadódnak és villamos feszültséget hoznak létre. és erre gyenge áramütéssel hívták fel a figyelmét.és a népzene iránt viszont közömbösek maradtak. hogy termeljenek a rovarok számára kellemetlen szagú ellenanyagot. hanem érzékel is energiasugárzásokat. és ez az „életerő” készteti a sejtet. Amikor ez a kutató megjelent a laboratóriumban a növények valósággal sokkot kaptak. Az élőlényeket tehát alapvetően az különbözteti meg az élettelen tárgyaktól. halottnak mutatják magukat. Egy idő után elmaradt az áramütés. Ezután az elszigetelt térbe behelyezték az állati kártevőket. hanem vevőként is képesek tevékenykedni. Az energiakisugárzásokat egyébként a növényeken kívül az állatok is képesek felfogni. A növények teljes közömbösséget mutattak. ez az a határmezsgye. Intenzív növekedésnek indultak. Ugyancsak különös reakció. amely elválasztja egymástól az élő és az élettelen világot. hanem a sejtek körül kialakuló aura érzékeli. Az élettelen anyag szerveződésének egy fokán az anyaghalmaz aurája polarizálódik és ettől kezdve már nem csak kibocsát. vagy sejtszerveződéseket anyagcserére. és ez tette lehetővé a növényekkel való intenzív kísérletezést. Egy fát hermetikusan elzártak a külvilágtól úgy. Azután galvanométert helyeztek a leveleikre. informatikai szempontból nem kizárólag adóként. A primitív állatok közül nem egy ennek alapján tájékozódik a környezetében. Az aura közvetítésével Yang és Yin energia kerül be a sejtbe. hogy ha a vándormadarak szárnya alá Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. vagy egyéb jelzések nem juthattak ki. Kazahsztánban a kutatók egy ércdarabot helyeztek a filodendron mellé. semmilyen reakciót nem mutatott. A pavlovi reflex is megnyilvánul a növényeknél. és sorra elmentek előttük a kutatók. Megfigyelésük szerint a bab atkaveszély esetén riadóztatja a társait. hogy amikor állati kártevők megtámadnak egy fát. Az élettelen és az élővilág között az aura informatikai képessége a határkő.

az állatok számára ez információforrásként szolgál. mintha rég elveszett fészküket keresnék. akkor nem találják meg a költési helyüket. hogy rendkívül érzékenyen reagálnak mindenféle szubatomi energiasugárzásra. hogy néhány elerőtlenedett társuk beleesett a tengerbe. amikor látják.147/434 mágnest kötnek. de nem találják. Ez a kristály titánt. hogy a fészkük veszélyes mértékben megdőlt. merre kell menni. amelyeket függőleges oszlopok támasztanak meg. hogy az állatok agyfrekvenciája jóval alacsonyabb. és igyekeztek minél hamarabb hazajutni. Aztán elszállították. A kutatást vezető dr. Mivel lelki beállítottságunk harmóniája kisugárzódik belőlünk. a gének erről nem vesznek tudomást. és a hossza 0. és a Földön kívüli civilizációk minden olyan megnyilvánulását. és nemzedékről nemzedékre átöröklődik. így minden nemzedék évről évre megpróbálja megtalálni volt ívó-. hogy a postagalambok a rádióállomások adóantennái fölött teljesen elveszítik tájékozódási képességüket. Ennek eszköze az Agykontrollból ismert szubjektív kommunikáció. vagy egy gonosz ember közeledik feléje. Ezek a kristályok arról is tájékoztatják a darazsakat. hogy a kutya megérzi. a languszták mindig kitalálták. Létezik nálam jobb eledel is”. amelynek eredményes alkalmazására számtalan esetet lehetne felsorolni.1 mm. a navigációs rendszerük minden helyzetben megbízhatóan működött. hogy telepatikus úton faji és fejlődésbeli korlátok nélkül az egysejtűektől kezdve az elefántig bármely állattal kapcsolatba léphetünk. Azt is megfigyelték. ezért az anyagi testen kívül a belőle kisugárzódó étertestet is jól látják. Ennek ellenére mindegyikük korábbi tartózkodási helye felé fordult. Ezt valószínűleg abból állapítják meg. Ez teszi lehetővé azt is. ahol az emberek teljesen eltévednének. ha egy jó. hogy a földből kiáramló gravitációs sugarak és a mágneskristályok Yin jellegű szubatomi energiakisugárzása mekkora szöget zár be egymással. hogy az Atlanti-óceán felett átrepülő néhány madárfaj hosszú ideig repül körbe-körbe egyes területek felett. több évezredes ívóhelyükre. Pl. Előtte azonban letakarták a szemüket. Ugyancsak ennek a képességnek tudható be.com . vasat és oxigént tartalmaz. már messziről megérzik az UFO-k hajtóművéből kiáramló energiasugárzást. Kenneth Lohmann8 szerint: „Bármit csináltunk. Hasonló zavaró hatást fejt ki a madarakra az elektromágneses kisugárzás. A rovarvilágban arra is van példa. Az angolnák is a mindenen áthatoló szubatomi energiasugárzás segítségével találnak vissza minden évben a Sargasso-tengerbe7. Sokan tapasztalták már azt is. Összhangban állok a természettel. hogy egyes fajok apró mágneseket használnak a tájékozódás. egy jó humorú agykontrollos egyszer alfába merülve az alábbi szöveggel tartott távol magától egy egész szúnyograjt: „Én is Isten teremtménye vagyok. ennek következtében állandó kapcsolatban állnak az abszolút világgal. francia és német kutatók kísérletei alapján kiderült. Ebből kifolyólag észreveszik az asztráltestben megjelenő szellemeket is. mint a miénk. Hiába süllyedt el időközben Atlantisz. a gravitációs erő leszakítással fenyegeti. hiába helyeztük őket ismeretlen vizekbe. amely szubatomi energiakisugárzással jár. Spanyol. Az izraeli Tel-Aviv Egyetem tudósai a lódarazsak tanulmányozása során azt tapasztalták. Amerikai kutatók a Floridai-szigetek közelében több tucat langusztát ejtettek foglyul. Ez a keresési ösztön az évmilliók során beépült a génjeikbe. A lódarazsak fészke vízszintesen elhelyezkedő lépek sorából épül fel. egy teljesen más környezetben szabadon engedték az állományt. Hiába furikáztunk velük körbe-körbe. Az energiakisugárzás alapján itt kellene lennie a költőhelyüknek. mert az állatok agyfrekvenciája a törzsfejlődés alacsony szintje következtében megrekedt alfa frekvencián. a hazatalálás megkönnyítésére. A legtöbbször azonban ennél 7 8 szárgásszó kenet lómen Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. és 37 kilométerrel odébb. Mindezen képességek arra az okra vezethetők vissza. az állatvilágban ez teljesen természetes jelenség. Olyan helyekről is hazataláltak. Ezek a képességek azonban csak a mi szemünkben tűnnek rendkívülinek. A raj csak akkor indul tovább. illetve költőhelyét. Az állatoknak ez a rejtélyes tájékozódó képessége már a tudósok fantáziáját is megmozgatta. Pl. hogy fészkeik építésekor egy apró mágneses kristályt ragasztanak fel a lépet alkotó hatszögletű sejtek tetejére. és sötét tartályba helyezték őket.

beleszagolt a levegőbe. Tulajdonosa oregoni otthonától 2000 kilométerre nyitott éttermet. nem találta a helyét. természetfeletti képességét kihasználva magabiztosan és célirányosan haladt. A spániel rendkívül rosszul viselte gazdája távollétét.148/434 egyszerűbb mondat is megfelel. Befagyott tavakon. tőle 5000 kilométerre az angliai otthonában hagyott kutyája hirtelen felvonított. hanem nagyon is céltudatosan haladt. és a kapuba 9 ginisz sugör 11 sztenli szi réj 12 pitszbörg 13 óklend 14 kárnárvon 10 Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. majd az ablakon kiugorva halálra zúzta magát. Csak hetek múlva tudta meg a család. ha az illető nem képes az agyfrekvenciáját lecsökkenteni. A harapós kutyákat alfa agyfrekvencián már ezzel a rövid kis üzenettel is jobb belátásra lehet téríteni: „Én nem bántalak titeket. macskák szag után mennek. A hosszú út során a hajó több szigetnél is megállt. Már a kikötő megközelítésekor hegyezte füleit. Egy elképedt katona mellett ért véget az útja. hogy a háziállatok nagy távolságból is rátalálnak gazdájukra. amikor besorozták. Halálának pillanatában. A víz azonban közismerten szagzáró. hanem a lovak és más háziállatok is képesek a számukra fontos személy halála miatt érzett bánatba belepusztulni. ha gazdája bajban van. Egyszer csak útnak eredt a Sziklás-hegység irányába. Előző évben gazdái Kaliforniából Oklahomába költöztek. világháború alatt sok amerikai katonát vezényeltek a tengeren túlra. Így amikor hőn szeretett kutyájától. és gondját viselték. és a lordot utolérte a végzete. ivott. A matrózok egy idő után felfedezték a potyautast. Joker valóban megszökött. és kerülte az emberek társaságát. Nem csak a kutyák. Ez a ragaszkodás oly mérvű is lehet. Jokertől elbúcsúzott nem mondhatta meg neki hol fog kikötni. mivel hosszú vándorlása alatt gyakran befogadták. Egyre kevesebbet evett. hogy a nagy örömmel körbecsaholt férfi Raye volt. hogy a kutyák. majd visszament a vackára.com . Joker gazdája. 1952-ben egy Sugar10 nevű macska állított fel hasonló rekordot. Ennek a féloldalas szubjektív kapcsolatnak legismertebb megnyilvánulása. ha ti sem bántotok engem. Pedig a csapategységek és az utánpótlás kirakása olykor napokat is igénybe vett. Addigra azonban Joker eltűnt. Útvonalát tökéletesen sikerült rekonstruálni. míg 6 hónap után végre rálelt a gazdájára. Csupán minden kikötésnél kiszaladt a hajóhídra. és kíváncsian követni kezdték. majd váratlanul eltűnt. hogy fiúkat egy csendes-óeáni állomáshelyre vezényelték. Miután ez nem történt meg. de nem a szabadság iránti vágy hajtotta. lord Carnarvonhoz14 fűződik. A családtagok hiába kutattak az eltűnt kutya után. Nem sokkal utána beteljesedett a fáraó átka. de megsajnálták a szomorú ebet. Így azt gondolták. Nem tett kitérőket. mert félt a motorzúgástól. Fogalma sem volt róla. nem tévedt el. A spaniel pár napig ténfergett a hatalmas hajók között. hogy hová. Raye11 Pittsburgban12 élt. Stanley C. Először Oaklandba13 ment. majd kiválasztott egyet. Végül kiderült. nagyokat vakkantva szaladt le a partra. folyókon sok-sok kerülővel 5000 kilométert kutyagolt. A legkülönösebb eset egy materialista gondolkodású amatőr régészhez. A Guiness9 rekordok könyve szerint a csúcsot egy Bobby nevű kutya tartja. hogy az állat a növényekhez hasonlóan megérzi. A több mint 2400 kilométeres távolságot 14 hónap alatt tette meg. macskák. ahonnan akkoriban rengeteg katonai szállítmányt indítottak útnak a tengeren túlra. sehol sem találták. A cicát otthagyták a szomszédnál. melyik frontra küldik. Az otthon hagyott eb nem sokáig tűrte ezt a helyzetet. Több ezer kilométert utazva talált rá. ha a gazdája hazaindul. hogy megszökött. Jól ismert jelenség az is.” Az állat és az ember között akkor is fennáll a telepatikus kapcsolat. amikor valamit keresnek. az állatnak erről megérzései sem lehettek. de a kutya egyetlen esetben sem lépett a szárazföldre. Ő lépte át először Tutenkámen sírjának a küszöbét a bejárat fölé vésett figyelmeztetés ellenére. hogy sok kutya megérzi. elment megkeresni a gazdáját. Alkalmi gondozóinak feltűnt az állat szokatlan izgatottsága. Azonban egy esetben nem így viselkedett. arra várva. Útvonalának utólagos feltérképezése alapján nem összevissza keresgélt. és felsomfordált a fedélzetére. Elutazásuk után az állat különösen viselkedett. A hitetlenek persze most legyintenek. de végül épségben megérkezett a számára annyira hiányzó családhoz. hogy Raye egyszer csak betoppan a lakásba. Vajon az óceán hogy képes megőrizni egy rajta átutazó szagát? A II. Egész nap a bejárati ajtó előtt feküdt. és erősen szimatolva.

függetlenül attól.149/434 leheveredve vár rá. Az állatok telepatikus képességére már szemmel látható. telepatikus úton. sőt az univerzum minden értelmes lényéből ugyanazt az energiaimpulzust váltja ki. Ekkor váratlan dolog történt. hogy Angliában a kékcinegék egy csoportja megtanulta hogyan nyissa fel az ajtók elé kitett tejesüvegek fóliakupakját. vagyis a természet által szolgáltatott információkat. és ezáltal az egész közösség az evolúciós fejlődésnek egy nagyobb fokára jut. hogy nagy távolságokra repülő madarak eltanulták egymástól ezt a módszert. hogy a más országokban élő madarak is próba-szerencse útján jutottak volna el erre a felismerésre. hogy nincsenek nyelvi korlátai. mint az egyes élőlények közötti intenzív kapcsolattartás. Az „éteri segélykiáltás”on túlmenőleg azonban minden ember képes rá. hogy ez a rendszer működjön okvetlenül szükség van a gyors. és ezt követően már ösztönszerűen irányítják a faj egyedeinek cselekvését. Ahhoz. A mindennapi kapcsolattartás során az állatok is a szokásos érzékszervek (szem. tálalva van vacsora. Ez az akadálymentes kapcsolatfelvétel viszont csak a tudat alsó tartományában hozható létre. de vészhelyzetekben áttérnek a telepatikus kapcsolatfelvételre. Ezeket tudatosan használta. fül. A nőstény papagáj olyan szavakat is elkezdett szajkózni. és ennek a módszernek minden bizonnyal nagy szerepe van az evolúcióban. Az állatok telepatikus képességét a hadiipar is intenzíven firtatja. vagy a környezethez való alkalmazkodás szerencsésebb módjára. sőt a szavak kombinációiból rövid mondatokat alkotott. Az orosz hadsereg kutatói egy tengeralattjáróval kölyöknyulakat vittek le olyan mélyre. orr) segítségével kommunikálnak egymással.com . Ennek tudható be. Ilyen intenzív hatás érhet bennünket pl. ha ezek a kisugárzások rendkívül intenzíven hatnak rá. Ezt a feltételezést viszont megcáfolja az egyik japán szigeten élő majmok esete. amint a papagáj megérezte a gondolatait. A tulajdonos videokamerával dokumentálta. ahol már a rádióösszeköttetés is megszűnt a kikötői központtal. de a civilizációs fejlődés során ez a képességünk a legtöbb érzékszervünkkel együtt eltompult. Aztán egyenként megölték őket. Ez nem a szokás hatalma. Az állatok alacsony agyfrekvenciájuk következtében nem csak érzékelni tudják a környezetükből kiáramló szubatomi energiasugárzásokat. hanem gondolati képek továbbítása útján történik. illetve füllel hallható bizonyíték is létezik. és ezzel a rendkívül gyors és hatékony módszerrel figyelmeztetik a környezetükben tartózkodókat a várható veszedelemre. Az információátadás valószínűleg nem beszéd. a vízre gondolunk. mert ha váratlan időpontban érkezik. A balagyfélteke-dominánssá vált ember. amelyeket a gazdája még ki sem mondott. hogy a földből kikapart édesburgonyát célszerű levinni a tengerhez megmosni. hogy ily módon a vészjeleken kívül információkat is eljuttatnak az azonos fajhoz tartozó társaikhoz. Persze sokakban felmerülhet a gyanú. ha egy közvetlen hozzátartozónk életveszélybe kerül. hogy leihassa a fölét. telepatikus úton azonnal továbbítja azt társainak. és ez kizárja. Három és fél év alatt 600 szót sajátított el. akik rájöttek arra. vagy bárkivel telepatikus úton kapcsolatba lépjen. csak gondolt rájuk. mint belőlünk. Az anyaállat minden esetbe megérezte kölyke elvesztését. hogy a Jung által feltételezett kollektív tudatalatti nem más. hogy kozmikus információkat felfogjon. akkor. és mire a férj hazaér. A műszerek intenzív elektromos impulzust mértek az agyában. Egy idő után ezek a tapasztalatok genetikailag rögzülnek. miközben a kutatók másik csoportja a szárazföldön tartott anyanyúl reakcióit vizsgálta. Nagyon érdekes. hogy gondolatainkat milyen nyelven öntjük szavakba. és minden egyedhez megbízhatóan eljutó telepatikus Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. és artikulálta a ki nem ejtett szavakat. aki ekkor kezd el teríteni. A telepátia érdekessége még. A módszer igen rövid idő alatt elterjedt az egész nyugati kontinensen. Nem sokkal ezután a szomszédos szigeteken élő majomkolóniák szintén nekiálltak leöblíteni a táplálékukat. telepatikus üzeneteket már csak akkor képes észlelni. ez minden emberből. Az abszolút világgal való közvetlen kapcsolattartás lehetősége korábban az ember számára is adva volt. hogy az idegen civilizációk küldöttei. Egy afrikai szürke papagáj megtanult a gazdájától beszélni. Ahogy a faj valamely egyede rátalál egy hasznos felismerésre. akkor is már percekkel előtte elindul a fogadására. az úgynevezett harmadik típusú találkozások során minden nehézség nélkül képesek telepatikus módszerekkel kommunikálni velünk. Olyan háziasszony is van. hanem ők maguk is képesek ilyen jellegű jelzések kibocsátására. Ennek bizonyítéka. Mindezek alapján az a következtetés vonható le. Ha pl.

Aztán felpattant. de a farkas megvédte. hogy nem tud ugatni. A jövőbelátó 15 m(e)kenzi Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. az magyarázza meg. hanem valahol a környéken. Ezért az állatok bármikor képesek ezzel az adatbankkal is kapcsolatba lépni. A megszelídített farkas sokkal fegyelmezettebb. de csalásnak. és nem viszi magával Salzburgba. amelyet Wilhelm von Osten tanított meg számolni. és a biztos pusztulás várt volna rá. hogy számolja ki 1 874 161 négyzetgyökét. hogy lehetőleg értelmes emberek kerüljenek a lovak közelébe.és mínuszjelek fogalmát. minél intelligensebb a feladatot megfogalmazó személy. és kiszökött a kertbe. Sajnos az eberfeldi lovakat később besorozták a hadseregbe. A Magasabb Intelligenciával való kapcsolattartás egyértelmű bizonyítéka a számoló lovak esete is. hogy a kísérleti állatok a nehéz matematikai feladatokat mindig gyorsabban és eredményesebben oldották meg. mint a könnyebbeket. Oswald rendkívüli gondolatolvasó képessége akkor derült ki. Mohammed és Zarif szintén nagyon eredményesek voltak a tanulásban. hogy a gazdáját valami bántja leült eléje. kivonás műveletét. Ennélfogva könnyen hozzájutnak az emberekkel kapcsolatos rejtett ismeretekhez is. Aki továbbra is kételkedik abban. Számolásnál a jobb lábukkal jelezték a számokat. Ne a látszat alapján ítéljünk. hogy ne az állatban keressük a tudás forrását. megértették a plusz. az 1369-et. mert az ő agyfrekvenciájuk ezen a szinten áll. Közülük legismertebb egy Hans nevű csődör volt. Képességét tudós csoportok ellenőrizték. Nagyon szomorú volt. Münchenben egyszer meg akarták támadni a lányt egy aluljáróban. hogy itt szó sincs magas fokú számolási készségről. megtévesztésnek semmiféle nyomát sem találták. Az is érdekes megfigyelés. A leckét krétával felírták egy táblára. Két hét alatt elsajátították az összeadás. Időközben különös telepatikus kapcsolat alakult ki a farkas és gazdája között. világháborúban mindegyikük odaveszett. A matematikai műveletek után betűk és szavak következtek. hogy egész Európából özönlöttek a tudósok Eberfeldbe. A lovak patájuk kopogásával válaszoltak a feltett kérdésekre. amikor a lánynak eltűnt egyik fülbevalója. Az „iskola” olyan eredményes volt. Csak akkor vadul meg. Két támadója valószínűleg élete végéig sem felejti el ezt az esetet. 10 perc múlva jött vissza fogai között óvatosan tartva a megtalált ékszert. ha Helga Morenz nem talál rá. A környéken az összes gyerekkel összebarátkozott. Nem otthon veszett el. A morfogenetikus mező a Magasabb Intelligencia egész univerzumra kiterjedő információtárnak a részét képezi. hogy miként továbbíthatják számunkra a Magasabb Intelligencia üzeneteit. hogy Oswald kutya. Kluger Hans túlélte a gazdáját. Amikor a farkas látta. Vonítani azonban igen. hogy alfába merüljenek. és az eberfeldi új tulajdonos Karl Krall két arab csődört is vásárolt mellé. mint a kutyák. Mintha ezzel is azt akarnák sugallni a túlvilági erők nekünk. hogy az állatok annál jobban számolnak.150/434 információáramlásra. Talán ennek a személyválogatásnak is az a célja. Mackenzie15 és Assagioli professzorok Mohammednek azt a feladatot adták. a ballal pedig a helyértéket. de fogalma sem volt róla. Ez az iskola tehát nem fejtágítás. Ezt a feltevést erősíti meg az a tapasztalat is. Az előre elkészített nyíláson át azonban figyelték az eseményeket. Az eredményre nem kellett sokáig várniuk. és a többi kutyával is jó viszonyban van. ha a gazdáját bántani akarják. olyanok. hogy rájöjjenek az igazságra. amelyet gazdája egy kutatóútján vett magához. mert pár másodperc múlva már ki is kopogtatta patájával a helyes számot. A kis kölyökfarkas elcsatangolt a falkájától. akiknek esélyük van arra. majd elhagyták az istállót. Csak azt furcsállják. hanem idomítás volt. mivel az utánzás. és mélyen a szemébe nézett. hanem nézzünk a dolgok mögé. Szerencsére a szomszédok a mai napig úgy tudják. Ezeket a lovakat tulajdonképpen arra tanították meg. Nagyokat játszanak együtt. Az I. Nekik nem kell Agykontrolltanfolyamot végezni ahhoz. mert a kis ékszert még az édesanyjától kapta kicsi korában. hogy hol. Ennek bizonyítéka az az alaszkai farkas. hogy a ló később elsajátította a hatványozást és a gyökvonást is.com . hogy az állatok képesek közvetíteni a világunkat felügyelő magas fokú értelem üzeneteit. a tanulás vagy a láncreakciószerű kapcsolatteremtés ezen a szinten még nem elég hatékony. de erre nincs semmi oka. majd az utcába. Az első bemutató olyan sikeres volt. hogy egy ló hogyan képes jósolni. hanem próbáljunk végre messzebb látni az orrunknál. Örökre elment a kedvük a magányos nők molesztálásától. A feladat nehézségéből egyértelműen kitűnik.

A ló úgy válaszolt a feltett kérdésre. és betegségek ellen gyógyszereket javasolt. mint a többnyire balagyfélteke-domináns férfiakban. amely a szövetségesek bombázását már 15 perccel korábban jelezte. Mi azonban ennek nem vagyunk tudatában. patkányok és csótányok. Az eltérés fő oka a lélekben rejlik. Az emberi tevékenység rájuk ható veszélyét ugyanúgy előre érzékelik. világháború idején a lakosság éberen figyelte az állatok viselkedését. magaslatokra. hogy eldönthessük. A telepatikus úton történő információközlésnek van egy akaratunktól független módja is. Lady gondolkodás nélkül a JACK betűit nyomta le. hogy mereven tagadja az egész univerzumot felölelő egységes élővilág létezését. és akaratlanul is befolyásolják a környezetünket. Állat viszont egy sem. amely a testbe költözés után kialakítja a reá jellemző személyiségjegyeket. A primitív lények fennmaradásának és fejlődésének elengedhetetlen feltétele. megnevezte elveszett tárgyak lelőhelyét. A nagymama viszont már évek óta halott volt. hogy az illető szimpatikus-e számunkra. a kacsa pedig emlékművet kapott a hálás polgároktól. mivel a nagyanyja becézte őt Joshnak gyermekkorában. A különböző szintű életközösségek az azonos fajhoz tartozó társaikon kívül minden élőlénnyel. Először a keresztnevét kérdezte tőle. mint a lélek. A II. Jack Woodford 1933-ban fogta vallatóra Ladyt. Ezzel több ezer ember életét mentette meg. teljesen megzavarodva állt a rozoga istállóban.com .151/434 csodaló tulajdonosainak a virginia állambeli C. majd a következő betűkombinációt nyomta le: JOSH. Ez a képesség egyébként a nőkben sokkal intenzívebben működik. életük minden egyes megnyilvánulásában reagáljanak egymásra. A test tehát olyan. Dr. Természetesen ebben az esetben is akadtak notórius kétkedők. sportesemények eredményét. A turistaparadicsomként szolgáló szigeteken az állatok már jóval a szökőár megérkezése előtt pánikszerűen elmenekültek a tengerpartról. A modern kor embere ugyanis hamis úton indult el környezetének megismerésében. hogy 2004. Ennek tudható be. mint megtanítani az állatot egy fából készült klaviatúra betűfeliratos billentyűinek a mozgatására. karácsonyán a délkelet-ázsiai szökőárban több mint 250 ezer ember pusztult el. Ily módon megjósolta az időjárást. azt mondta. hogy a lebontásra ítélt házakat a robbantás előkészítésekor elhagyják az egerek. sőt az egész természettel kezdettől fogva szerves egységet képeznek. és az agy mentális beállítottságát tükrözi. és felmentek a dombokra. vagy sem. Erre a ló megvetően végigmérte Woodfordot. Fonda házaspárnak ebben az esetben sem kellett mást tenniük. hogy az orrával hozzáért a megfelelő betűhöz. és egy pillanat alatt meghozza a döntést. hogy eltűnt emberek nyomára bukkanjanak. Gyakran igénybe vette a rendőrség is. mint a testünk állapotát feltáró auránk. és sokan hatodik Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Az állatok a növényekhez hasonlóan minden eseményről információt kapnak. Hans Bender a Freiburgi Egyetem Parapszichológiai Tanszékének vezetője felfigyelt egy kacsára. Minden ember más (ahogy szokták mondani. hogy amikor valakit meglátunk. az emberi tudat rezgésszintjének a kisugárzódása. reakciója a lélek fejlettségi szintjét. A háború után Freiburg újjáépült. hogy egyénisége mennyire harmonizál a miénkkel. Gyakori megfigyelés az is. a híres kancát. és a környezetükre. hogy az állatok jó előre tudomást szereznek a közelgő viharokról. mint a lélek. akkor már indultak is az óvóhelyre. Ha nem is tudatosan. akkor a legtöbbször már első látásra el tudjuk dönteni. D. mint a közelgő természeti katasztrófák bekövetkezését. hogy nem ez a keresztneve. és ez nem más. A test minden egyes megmozdulása. de minden ember reagál erre a sugárzásra. mivel a tudatalattink képes felfogni a másik emberből kiáramló lelki sugárzásokat. a világon nincs két egyforma ember) és ez elsősorban nem a testi adottságok különbözőségének tudható be. és ez vonatkozik az emberiségre is. választások. Ezek a belső tulajdonságok ugyanúgy kisugárzódnak belőlünk. Ennek a mindent átható kommunikációs rendszernek tudható be. Rajta kívül senki sem szólította őt így. szökőárról. Mint látható a telepatikus üzenetek közvetítése nemcsak a növények világára korlátozódik. Korunk hitetlen embere azonban már nem hisz az állatoknak sem. Ekkor cselhez folyamodott. Ha a hátukon felállt a szőr és pánikszerűen igyekeztek elbújni. sőt az ember pusztító megnyilvánulásairól is. ami a környezetükben zajlik. és ennek tudható be. A férfinak rögtön elszállt a tréfás kedve. Sok esetben tehát nem kell közelebbről megismerkednünk valakivel ahhoz. amely felemelkedett. és ma már annyira eltávolodott a transzcendentális gondolkodásmódtól. Döbbenten. hogy ennek a sajátos kommunikációnak a révén egy nagy közösséget alkossanak.

amikor a sors primitív lelkű. feledhetetlen élménynek tudható be. Ezért rendkívül mély benyomást gyakorolnak a jelenlevőkre. valamint a szemből kiáradó energiasugárzás tudati úton nem befolyásolható. értéktelen embereket ruház föl előnyös külsővel. hogy aki meg akarja tudni valakiről hogy igazat mond-e. Ezek a „vamp” típusú nők és „playboy” típusú férfiak többnyire meglehetősen buták. az önzetlen cselekedet.com . amelyek Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. mivel a pupilla tágulata. mégis a legtöbb nő ellenállhatatlan vonzalmat érez irántuk. a szívből jövő sajnálat. ez azonban önmagában nem elegendő a megfelelő „atmoszféra” kialakításához. Ennek következtében nem rendelkeznek az értékes emberekre jellemző vonzerővel. de az első látásra visszataszítónak tűnő burkon átragyog a szép lélek. Ez a fennkölt lelkiállapot azonban mesterségesen is előidézhető. akik kifejezetten csúnyák. A miliőteremtésben. és ez a sugárzás igen nagy hatást gyakorol mindenkire. az őszinte csodálat és más katartikus lelkiállapot olyan jelentős energiakisugárzással jár. hogy a lélek az érzékelésen túlmenően „beszél” is a szemen keresztül. sőt nem egyszer tragédiát okozva ezzel a velük kapcsolatba kerülő. mivel a lélekkel nem csupán az agyfrekvencia lecsökkentése útján lehet kapcsolatba lépni. a szem közvetítésével. azaz normál tudati állapotban is. Ennek alapján a megérzés már hetedik érzéknek számít. hogy kellő átélés esetén bármikor képesek kiváltani magukból ezeket az energiasugárzásokat. ezért sokkal gyorsabb. ennek legegyszerűbben megvalósítható formája a szemtől szembe történő kommunikáció. Ennek tudható be. tökéletesebb. a szemből kiáradó sugarak közvetlen összeköttetést teremtenek mások lelkével. amelyek tartós formában csak a rendkívüli egyéniségekre jellemzőek.vagy antipátiakeltésben kétségtelenül nagy szerepe van a külső megjelenésnek. és az egyéniségnek még a szikrája sem lelhető fel bennük. hogy vannak férfiak. a szimpátia. Ez a jelenség főleg a művészvilágban figyelhető meg. varázsa mit sem ért volna akkor. belső értékeinek kisugárzódásával. hogy egyik rajongója 250 millió dollárt adott egy árverésen Marilyn Monroe ruhájáért. hanem bétában. Sajnos ezek a magas szintű lelki megnyilvánulások nagyon ritkák. A közvetlen lelki kontaktus nagy előnye még. Rövid ideig tartó intenzív energiakisugárzásra azonban az átlagemberek is képesek. akkor az embereket elsősorban nem az – egyébként bombasztikus – testi adottságaival bűvölte el. Gondolják. és ha tisztában van azokkal az apró jelekkel.) A belső sugárzás megnyerő ereje azonban gyakran független a külső megjelenéstől. Különböző lelkiállapotok. annak mélyen a szemébe néz. (Mellesleg ez helytelen meghatározás. A lélek ugyanis nem képes hazudni. mint a beszéd. Személyiségének bája. hogy van egy hatodik érzékszervünk is. Lelki emóciók hatására minden emberből olyan erős sugárzások áradnak ki. megtévesztésre hajlamos emberek életében. amely akkor volt rajta. hogy az amerikai filmproducerek olyan nagy hangsúlyt fektetnek a szemek fényképezésére. Ezért fordul elő gyakran. Egyébként a művészvilágban már évtizedek óta különös gonddal ügyelnek a lelki kisugárzás minél intenzívebb megnyilvánulására. Amikor Marilyn Monroe Kennedy elnök születésnapján elénekelte rövid kis köszöntőjét. hanem egyben a lélek kommunikációs szerve is. hogy jóval megbízhatóbb. üresfejűek. Ennek a láthatatlan vonzerőnek tudható be az is. amely a belső fülben található. amely minden embert elbűvöl. Sajnos ennek az ellenkezője is gyakran előfordul. mégis mágnesként vonzzák magukhoz az embereket. ha már több millió dollárt ki kell fizetniük egy-egy világhírű színészért. amikor ezt a köszöntőt énekelte. pl. és az egyensúlyunk megtartásáért felelős. Ezt az teszi lehetővé. Az előzőekben már volt szó róla. mert a közvetlen kapcsolatteremtés során olyan „magnetikus erő” árad ki belőlük. Mivel ez a kapcsolat nem az agy közbeiktatásával történik. A jelentős belső értékkel rendelkező karizmatikus személyeknek nem mindig van előnyös külsejük. hogy a szem nem kizárólag a látás. Az értékes lélek gyakran előnytelen külsőt vesz fel. akkor a lelkük legmélyéig kiaknázzák őket. Visszatérve a telepatikus információközlésre. így a csúf test megszépül. és általában a felületes szemlélőket is csak ideig-óráig képesek a külső megjelenésükkel megtéveszteni. egész életre szóló csalódást. Sokan hajlamosak megfeledkezni róla.152/434 érzéknek is nevezik. ahol első látásra sokszor jelentéktelennek látszó emberek nagy népszerűségnek örvendenek. és a nagy színészeket éppen az különbözteti meg az átlagemberektől. ha ez nem párosul egyéniségének szuggesztív erejével. amelyet a környezetünkben levő emberek megéreznek. mint a tudat által befolyásolt hagyományos kommunikáció. Valószínűleg ennek az életre szóló.

asztma. prosztatagyulladás. akik krónikus Yang energia hiányban. hogy egy átlagos rúdmágnes mágneses erővonalsűrűsége 10 000 Gauss felett van. ha az istállójukat egy föld mélyében rejlő vízér fölé építik. hanem a Föld majd minden országában összefüggő nyomvonalak is találhatók. Ennek az eszköznek alapvetően kétféle kivitele van. Ez a képesség azonban csak addig működik. epilepszia. akkor állandó fejfájások gyötrik. Léteznek ugyanis olyan gyógyhelyek. Sok helyen megfigyelték már. Statisztikai kimutatások szerint ezek az aszimmetrikus energiasugárzások gyakori kiváltó okai a rákos megbetegedéseknek és egyéb szervi elváltozásoknak is. és hegyének függőleges irányú mozgását kell figyelni. cukorbaj. fül-. és ennek olyan erős az energiakisugárzása. A francia Íves Rocard16 professzor mérései alapján a „varázsvesszős” emberek már 0. Ezekbe illesztik a fémpálcák rövidebb szárát. és ekkor már akadálytalanul megvalósítható a lelki kommunikáció. ami egymilliárdod része a Föld Sarkokból kiinduló mágneses erővonalsűrűségének. mint két derékszögben meghajlított fémhuzal. Telepatikus úton a dinamikus kisugárzásokon vagyis az információn kívül az élettelen tárgyak homogén energiakisugárzása is felfogható. hormonzavarok. Itt a magunk elé tartott pálcák oldalirányú kereszteződése jelzi a keresett anyagot. Elég egy őszinte pillantás. oldalirányú elmozdulásukat. Kínában ezeket az energiavonalakat sárkányösvényeknek nevezik. Egyébként az állatok viselkedésére. felrebbenő szempilla.0001 G mágneses erővonalsűrűséget is képesek érzékelni. Ezeknek a viszonylag egyszerű eszközöknek az elkészítési és telepítési módja a szakirodalomban megtalálható.153/434 csalhatatlanul leleplezik a hazugságot (pl. a pupilla összeszűkül. illetve az ágya egy föld alatt húzódó vízér felett van. A ley-vonalak mentén az energia több helyen is 16 ív rokár Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. petefészek-gyulladás. és álmatlan éjszakái vannak. egy sunyi. hogy az élő szervezet rendkívül szenzibilis a mágneses sugárzásokra. reumás megbetegedések. ezért ezek a gyógyhelyek elsősorban azok számára hasznosak. Mivel a földsugárzás alapvetően Yin jellegű. Ilyen geomágneses anomáliák nem csak egyes helyeken fordulnak elő. ami nem más. miközben a rövidebb szárukat megmarkoljuk.illetve fémrúd. egy ösztönös mozdulat.com . Tartósan azonban ez sem szokott sikerülni. akik fokozottan érzékenyek ezekre a sugárzásokra. Időnként a primitív emberek is próbálkoznak valódi énjük színészkedéssel való elfedésével. amíg az illető képes uralkodni magán. amelyeket sokan azért keresnek fel. Összehasonlítási alapként megemlíthető. ennek ellenére egy Wilhelm de Boer nevű kísérleti alany 10–10 Gausst is képes volt észlelni. A jó színészi képességekkel rendelkezők viszont ezen az úton is megtéveszthetnek bennünket. és a modern térképeken is feltüntetik őket. menstruációs panaszok. vízkórság. A „lengyelpálca” nem más. így a kéz szorítása nem befolyásolja a mozgásukat. és máris lelepleződött az illető. tüdőgyulladás. hogy ezeken a szakaszokon mélyen az úttest alatt vízér húzódik. altesti bántalmak. Bár az emberek mágneses érzékenysége sokkal rosszabb. Vannak. egy elkapott tekintet. köszvény. szaporodására és tejhozamára sincs jó hatással. Ezek közül leggyakoribbak a vérszegénység. abortusz. illetve Yin energia telítettségből eredő betegségekben szenvednek. látászavarok. mert a föld mélyéből feltörő koncentrált szubatomi energiasugárzás jótékony hatást gyakorol a betegségükre. koraszülés. mint két rövid cső. A nem megfelelő helyen álló épületeket viszont sugármentesítőkkel használhatóvá lehet tenni. mint az állatoké. lábszárfekély. csonttuberkulózis. A profik csapágyazott pálcákat használnak. hogy az autópályák bizonyos pontjain az átlagnál jóval nagyobb mértékben fordultak elő balesetek. A földből kiáramló sugárzások azonban nem minden esetben károsak. továbbá ideg. melyeknek egymáshoz viszonyított állását kell figyelni. Erős izgalom vagy meglepetésszerű közlés esetén az agy összezavarodik. hogy nem egy esetben eszméletvesztést is okozott. elveszti a kontrollt az átlagnál fejlettebb mimikai képességek felett. vagy közismert nevén „varázsvessző” közvetítésével a vízen kívül képesek érzékelni a föld alatti ásványi anyagokat és kőolajkészleteket is. gyomorfekély. Ugyancsak a földből kiáramló sugárzásnak tudható be.és elmebetegségek. és egy kezükben tartott fa. A vizsgálatok kimutatták. orrbántalmak. Ez a különös képesség annak tudható be. trombózis. A hagyományos „Y” alakú varázsvesszőnek a két szárát kell megfogni. szívizomgyulladás. a fél szemöldök felhúzódik) akkor sok kellemetlenségtől kímélheti meg magát. hogy ha valakinek a szobája.

Így lett a dicsőség a német Hartmanné. Nálunk a Tapolcát és Zánkát összekötő út fölé magasodik egy ilyen bazaltkúp. Ezen túlmenően a lelki és a testi energia növelésére is alkalmasak voltak ezek az oszlopok. a logikus. hogy minden második Hartmann-négyzetbe esik egy Curry-csomópont. Érdekes módon hasonló kisugárzásuk van a vulkánikus eredetű kőzeteknek is. míg Bulgáriában és Belső-Ázsiában kurgánoknak nevezték. vagy a vulkánikus kőzeteké. Feltételezések szerint ezeknek a csomópontoknak nagy szerepük van a szklerózis multiplex kialakulásában. hogy a varázsvessző a paranormális képességekkel nem rendelkező személyek kezében is a kövek irányába fordul. mint a megalitoké. Sajnos a legtöbbjük eltűnt. hogy nekitámasztották a csupasz gerincüket. vésett barázdákkal látták el. az ideggyengeségtől. Aki nekidől a Monoszló község mellett található 20-40 cm átmérőjű bazaltoszlopoknak. mind a 17 mánfréd küri Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A „Föld erejének” minél hatékonyabb összegyűjtése érdekében a menhirek talajba ágyazott végét kihegyezték. dr. A Hartmann-háló sűrűsége folytán főleg a szűk. tényfeltáró adatközlése sok embernek elvette már a viccelődő kedvét. Kelet-Európában a ley-vonalak csomópontjaira kis dombokat építettek. hogy egyeseknél szédülést. érzéki csalódást okoznak. hogy a földsugárzások egészségkárosító hatását elbagatellizálja. Ezekre a pontokra a geomantiában jártas őseink hatalmas kőoszlopokat állítottak. ami az Egyenlítő felé haladva növekedik. A szakirodalom a dr. és rádöbbentette őket arra. az egyes sávok közötti távolság pedig átlag 2. Manfred Curryről17 elnevezett háló rácsszélessége hozzávetőlegesen 4 méter. a Curryhálót. Ebben az apró hegyi faluban betegek százai szabadultak meg a mandulagyulladástól. szamárköhögéstől. hallucinációt. Ernst Hartmann kutató által megtalált globális rácshálón kívül nyilvántart egy másik hálózatrendszert is. Ezek az ingersávoknak is nevezett kisugárzások a hosszúsági és szélességi fokokhoz hasonló módon körülfutják a földgolyót. ha az építészeti hatóságok mind az építkezés megkezdése. aki nem veszi komolyan a természetnek ezt az alattomos megnyilvánulását. A kő ugyanis összegyűjti a föld mélyéből kisugárzó mágneses energiát. század közepén Hernádi Mihály is felfedezte a Föld energiahálóját. tüdőcsúcshuruttól. modern lakásokban lehetetlen kikerülni az egyes rácspontokat. A legveszélyesebbek azonban azok a helyek. a vele foglalkozókat pedig szélhámosnak tekintse. és a rácspontokban mért intenzitása nem sokkal marad el a föld alatti vízérsugárzások intenzitásától. olvassa el Georg Otto: Földsugárzás és egészség című könyvét. A természetes eredetű földsugárzások ismert fajtája még az úgynevezett Hartmann-sugárzás. Aki hajlamos arra.3 m. a modern építkezés. valamint a nagyfeszültségű villamos távvezetékek okozta különböző betegségekben. így ezeknek a megalitoknak az átölelése gyógyító hatást váltott ki az arra vetődött vándorokban.5 m. Évente több millió ember hal meg a világon a káros földsugárzások. A szerző „Elektroszmog” című könyvében a villamos áram egészségre gyakorolt káros hatásáról is részletes tájékoztatást kaphatunk. sőt az eltemetett részt kígyószerű. isiásztól és nőgyógyászati cisztáktól. hogy mindenki az életével játszik. Ez az esztelen áldozat csak akkor kerülhető el. A felfedezőjéről. Ez azt jelenti. Ennek a műnek a tárgyilagos hangneme. A Hartmann-háló négyzetes elrendezésű ingersávjainak a szélessége kb. Mellesleg az ily módon való feltöltődésre a nagy átmérőjű. Ez a negatív energiát kibocsátó méhsejtszerű háló az egész Földet körülveszi. amelyről 1950-ben értesítette a Magyar Tudományos Akadémiát. asztmától. a 337 m magas Hegyeskő. a sarkok irányába pedig csökken. Sok csodával határos gyógyulást tulajdonítanak a bükkszentkereszti köveknek is.com . amit a sziú indiánok úgy értek el. 0. néhány perc alatt feltöltődik energiával. A kövek alól feltörő pozitív sugárzás olyan erős. pajzsmirigytúltengéstől. de ezeknek az energiakisugárzása jóval alacsonyabb. Némely kő energiakisugárzása még most is annyira erős. és egy rendkívül sűrű hálót hoznak létre. ahol a Föld mágneses sávjai felszín alatti vízérrel kereszteződnek. 30×30 centiméteres gócpontok számos betegség kialakulásának lehetnek az okai. Az ily módon megjelölt gyógyító erejű kegyhelyeket nálunk kunhalmoknak. Egyébként a XX. ezért ezek a kb.154/434 koncentrálódik. Sajnos ezzel nem merült ki a kártékony földsugárzások sora. és átlagosan 1520 kilométerenként emelkedtek ki a környezetükből. és a nagyüzemi földművelés áldozataivá váltak. sőt a túlérzékenyek sokkhatást is szenvedhetnek. A „tudós testület” azonban válaszra sem méltatta a levelét. több száz éves fák is alkalmasak.

Nem kell ezzel a mellékhatással számolni a sugarak szétszórása esetén. és megpróbálnak különböző módszerekkel védekezni ellene. hogy egy éjszaka alatt telítődnek. hogy nem atkásodott el. Erre a célra ma már egzakt eredményeket szolgáltató elektronikus műszereket is gyártanak.és Curry-sugárzás. hogy elpusztítja a levegőben levő vírusokat és baktériumokat.5-2 méter magasságban már egy franciaágynak megfelelő méretű területet képes sugármentessé tenni. Ez a sugárelhajlításon alapuló eszköz 1. páfránnyal és fagyönggyel tömött ágybetétet ajánlanak erre a célra.155/434 beköltözés előtt előírják a kötelező geopatológiai felmérést. A sugárelhajlítás jelenleg ismert leghatékonyabb és legegyszerűbb alakzata a sugárzásvédő ék. Ez a koncentrált szubatomi energiarészecskékből álló sugárpalást valószínűleg elriasztja a legyeket. A megfigyelések szerint a mágneses gyűrűn belül tartózkodó személyek szinte sohasem lesznek influenzások.) Nem lebecsülendő előnye volt még a szalmazsáknak. szőnyegeket. pinceszinten elhelyezve egy ikerházat is semlegesíthetünk. Pozícióhelyes elhelyezés esetén ez a nem túl drága készülék anélkül képes a helységben uralkodó mágneses sugárzást kioltani. Földsugárzás-árnyékoló ágybetéteket. hogy az épület körül intenzív negatív energiakisugárzó eszközöket helyezünk el. hogy pinceszinten alárakunk egy 12 cm átmérőjű műanyag edényt. falakon kívül szorítja. de csak rövid idejű védelmet nyújtanak a földsugárzások ellen a különféle héjas magvak. Ennek legegyszerűbb módja. Ennél jobb megoldás a „lengőgyűrű” felállítása. Ukrán természetgyógyászok szárított csalánnal. így a védett téren belül élők szinte abszolút nyugalmat élveznek. hogy legalább 100 db ing. Mire ez megtörténhetett volna. és az ágyunkat áttoljuk a sugárzásmentes zónába. Érdekes tulajdonsága ennek az elhajlítás után ismét függőlegesen felfelé áramló sugárfüggönynek. ha a lakásunkat egy nagy gyakorlattal rendelkező geopatológussal illetve radiesztétával felméretjük. szúnyogokat és egyéb rovarokat is. A káros földsugárzásokat a jövőben valószínűleg úgy fogjuk tökéletesen hatástalanítani. és a Hartmann-csomópontba rakjuk. és lefedjük egy 30 cm átmérőjű sima krómnikkel lappal. Ezzel a 12×17 cm méretű találmánnyal. így összehajtogatva naponta át kell helyezni őket a lakás egy sugárzásmentes zónájába. vagy maximum sorházaknál alkalmazhatjuk. Ezekből a könyvekből megismerhetjük a dr. illetve semlegesíti a földből kiáramló káros negatív sugárzásokat. hogy a szalmazsákon alvó őseinknek jóval kevesebb bajuk volt a földsugárzásokkal. amelyek magukhoz vonzzák az épület alatti negatív sugárzásokat. Ezzel a módszerrel egy csepp vérből megállapíthatók a kezdeti stádiumban levő betegségek. Beletöltünk kb. A földsugárzások egyébként nemcsak varázsvesszővel érzékelhetők. lepedőket helyezhetünk az ágy alá. Csekély súlyához képest igen nagy mennyiségű mágneses energiát képes magába fogadni. így az erre a célra szolgáló eszközök mindkét sugárzás ellen hatásosak. Az össze-vissza elhelyezkedő gombok mini domború tükörként viselkedve teljesen megzavarják a földsugárzások erőterét. hogy telítődne. (Manapság ezt a hatást kókuszmatraccal próbálják elérni. hogy szakszerűtlen elhelyezés esetén pozitív kisugárzásukkal károsan befolyásolhatják az egészségünket. Működési mechanizmusánál fogva ezt az eszközt is csak szabadon álló épületeknél.és kabátgombot vászonzacskóba varrunk. mert az eltérített sugarak beszivárognának a szomszédos épületekbe. az összetöredezett szalmát kicserélték. A másik védekezési mód feltehetően az lesz. amely eltaszítja. Az ágyak sugármentesítésének ugyancsak mellékhatásoktól mentes módja. hogy a lakásokban pinceszinten elhelyezünk egy erős pozitív energiakisugárzó készüléket. Nem véletlen. mivel a védett területen túl feltörő sugárpalást a szomszédos lakásokban sugárkárosodást okozna. Ha ez nem lehetséges. Könnyen beszerezhetők. A semlegesítő eszközök hátránya még. sőt korábbi betegségeink is kimutathatók vele. A kókuszdió külsején található rostszálak ugyanis szintén szétszórják a földsugárzást. amelyek különleges rétegezettségük folytán a káros sugárzások jelentős részét képesek elnyelni. Ma már egyre több országban ismerik fel a földsugárzások egészségre gyakorolt káros hatását. A legegyszerűbb és legbiztosabb védekezési módszer. akkor egyéni védőeszközt is alkalmazhatunk. Aschof-féle vértesztet is.com . ezért már egy maréknyi mennyiség is Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ezeknek az eszközöknek a közös hátránya azonban. Mellesleg ezt teszik az összekuszált szalmaszálak is. A Hartmann. Közülük is leghatékonyabb a vadgesztenye. Ez a megoldás azonban csak egyedül álló házak esetén alkalmazható. 1 centiméternyi vizet. mint nekünk. valamint a föld alatti vízérkisugárzások elleni védelem módszere megegyezik.

mert ez a sugárzás viszonylag gyenge. Felerősíti. más testrészünkre gyakorolnak hatást. kéz. vagy úgy érezzük magunkat. ahol valaki áhítattal zenét hallgat. mintegy magába sűríti a körülötte levő Hartmann-vonalakat. nyugtalanságot és haragot kelt.156/434 elegendő ahhoz. emiatt ki kell cserélni őket. de ezek többnyire máshol. mert túltöltést okoznak. és a mások iránt érzett szeretetünket.és lakóhelyünkön uralkodó káros sugárzások. hanem azért is. Mivel az utazás alatt igen sok vízér felett haladunk el. álmatlanság.com . szervezetünkre szinte záporoznak a különböző intenzitású és frekvenciájú energiaimpulzusok. A veszekedő.vagy Curry-csomópontban van valakinek az ágya. hogy a túltöltődött meridiánjainkból vonnak el energiát. A földsugárzások zavartalan megnyilvánulása.Curry. ami még ingerlékenyebbé teszi. illetve a szeretetteljes érintés gyengíti a földsugárzásokat. Az emberiség fennmaradását fenyegető globális válság. vagyis két lélek egymás közötti közvetlen kommunikációja teljes mértékben legerjeszti a köztük levő összes Hartmann-sugárzást. fülzúgás. hogy miért hordtak szépapáink vadgesztenyét a nadrágzsebükben. Az sem titok többé. vagy heves szívdobogás és hirtelen vérnyomásváltozás) tapasztalható. pótolhatjuk az elvesztett energiát. viselkedésünkkel már nem tudjuk semlegesíteni őket. megsokszorozza a káros hatásokat olyannyira. akikre kifejezetten károsan hat. Amennyiben a jobb vagy a bal tenyerünket a fájós testrészre helyezzük. Amennyiben Hartmann. Ez bizonyos fokig magyarázatot ad a zene gyógyító hatására is. Így csak azt észleljük. A legbiztosabb jele ennek a fajta betegségnek. bármekkora távolságra legyenek egymástól a találkozó szempárok. mint akibe csak „hálni jár a lélek”. Ennek következtében korábbi panaszaink megszűnésén kívül még jelentős közérzetjavulás is felléphet. A tekintet átható ereje. A legtöbbször azonban fejfájás. Ez a jelenség azonban csak a kiegyensúlyozott hangzásvilágú klasszikus zeneművek és örökzöld dallamok hallgatásakor lép fel. Ezek oly mértékben megmozgatják a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A vizsgálatok egyértelműen kimutatták. A kis hatékonyságú eszközök közül megemlíthető még a nyitott fém karperec. hogy a szabadság alatti elutazás nem pusztán a levegőváltozás miatt gyakorol ránk előnyös hatást. Néhány nap után azonban telítődnek. fáradtságérzet. Ez azért van. nyugtalanság. Állandó használatuk azonban nem ajánlott. kapkodva síró személynél.és lábzsibbadás. Tudományos vizsgálatok szerint pszichés állapotunk jelentős hatást gyakorol a földsugárzásokra. Arra is legyünk tekintettel. hogy ezek az eszközök nem gyakorolnak mindenkire egyforma hatást. Ennek következtében elveszítjük a türelmünket. akkor többnyire nem alakul ki krónikus betegség. indulatos ember eltéríti. hogy valamely szervünk illetve testrészünk tartósan fáj. Ezek után érthető. Mellesleg hasonló hatást gyakorol ránk az elektroszmog is. Bármennyire meglepő.és Hartmann-sugárzásait. gyomorpanaszok. Korunk dübörgő popzenéje éppen ellenkezőleg hat. Természetesen az új környezetünk sem mentes a káros kisugárzásoktól. földből kiáramló káros sugárzások ellen nem csupán fizikai eszközökkel lehet védekezni. émelygés. Ugyanez a jelenség tapasztalható a görcsösen. Sokak szervezete közömbösen viseltetik a „mágikus gyűrűkkel” szemben. illetve kivonhatjuk a mágneses sugárzások okozta többletenergiát. Még ennél is nagyobb csodára képes a szeretetteli pillantás. hogy az ágy alá szórva megvédjen bennünket a földsugárzás káros hatásától. hogy azt a helyiséget. ami erős fejfájásban nyilvánul meg. Hosszú távon pesszimizmust és lelki szorongást is okozhat. szédülés. Ezzel szemben a kedves becéző szavak. mert ilyenkor magunk mögött hagyjuk otthonunk és munkahelyünk megszokott vízér. de olyanok is vannak. elhagyják a földsugárzások. hányinger. neuraszténia. Sajnos a pozitív megnyilvánulások mind ritkábban nyernek teret az életünkben. Így mind inkább érvényesülni tudnak a munka. Kisebb zavarok esetén átmeneti megoldásként megpróbálkozhatunk a reikizéssel is. A legtöbb emberben fel sem merül. illetve rossz közérzet. koncentrációs zavarok. hogy egy idő után félelmet ébreszt. valamint a megélhetésért folytatott mindennapi hajsza egyre idegesebbé tesz bennünket. -gyűrű és -homlokpánt. hogy miért tudjuk olyan elmélyülten élvezni a zenét. visszatérésünk után azonban pár nap múlva kiújul a „nyavalyánk”. így nem egy esetben előfordul az is. vagy túlfeszített idegállapotunkban való magunkhoz vonzása aztán különböző betegségekhez vezet. így az éjszaka lemerült meridián nappal (az ágy elhagyása után) újratöltődik. hanem csak tartós rosszullét (étvágytalanság. ingerlékenység vagy depresszió lép fel. hogy amikor néhány hétre szabadságra vagy külföldre megyünk minden panaszunk megszűnik. Ily módon óvták magukat a Hartmann-háló okozta reumás fájdalmaktól.

157/434 meridiánjainkban áramló energiát. nagyon szereti az ilyen energiazónát. Az állatok kollektív öngyilkosságára is számos példa akad. Az állatokat a környezeti energiakisugárzások nem csupán a tájékozódásban. a lovak szinte sikoltozó nyihogásba. és közülük sokan a vízbe fulladtak. hogy mindazon előnyös hatásokban részünk legyen. hiszen a hátizsákos turizmus. az egymásnak feszül kéreglemezek által keltett mágneses sugárzásra. hogy bélrendszerünk működése újra beindul. vagy megszűnik krónikus székrekedésünk. mert társaik puha testére zuhantak. A pénzhiányra való hivatkozás nem lehet valós indoka az otthonmaradásnak. Egyébként az állatok közül a kígyók a legérzékenyebbek a földrengések. hanem az állat szokatlan viselkedésén. és megérzik hogy mely gyógynövények azok. A macska pl. melyeknek az energiakisugárzása képes helyreállítani meridiánjaik felbomlott energiaegyensúlyát. hogy 1973. Röviddel a rengés előtt a háziállatok megvadulnak. intenzíven reagálnak a föld mélyéből feltörő magma energiakisugárzására. megbetegszenek. a kutya és a legtöbb állat viszont rettenetesen fél tőle. Franciaországban egy békésen legelésző csordát annyira megijesztett a fölöttük elhúzó repülő csészealj. végül kimúlt az emberek szeme láttára. Ezzel az állatvilágból jól ismert viselkedési formával próbálta az ismeretlen ellenfelet megtéveszteni. akkor sokak szerint „ösztönösen” keresik azokat a gyógynövényeket. majd váratlanul megtorpant. Hasonló pánikot vált ki az állatokból az UFO-kból kiáramló szubatomi energiasugárzás. amikor pl. aki a szabadságát otthon. Földrengésveszély esetén még a téli álmukat alvó kígyók is előbújnak a föld alatti odvaikból. A környezetben általuk észlelt energiahullámokhoz képest ez a sugárzás annyira intenzív. és a földre vetette magát. A szakirodalom ennél különösebb reakciókat is feljegyzett. A környezetváltozás tehát minden ember számára igen fontos.3 erősségű földrengés rázta meg a települést. A legtöbb állat különösen érzékeny a víz energiakisugárzására. hogy az állatok. de nem ezen lepődtek meg. Már 5 nappal korábban megérzik a közelgő katasztrófát. amelyek szűk környezetünk elhagyásával járnak. hogy korábban pangó szerveink működése normalizálódik. nagy hibát követ el az. A teleportáció előfeltétele a koncentrált energiamező. Egyszer csak távoli zúgást hallottak. és nem hajlandóak visszamenni az ólba. hanem más tevékenységüket is jelentősen megkönnyítik. Kínában annyira komolyan veszik ezt a figyelmeztetést. amely az általa még soha nem tapasztalt stressz hatására előbb ugatni kezdett. vagy a város környéki kirándulás lehetősége minden ember számára adott. a tehenek pedig soha nem hallott üvöltésbe kezdenek. Ennél sokkal rosszabb megoldást választott egy olaszországi kiskutya. a megszokott tartózkodási helyén tölti. Az állatok a közeli szakadék felé rohantak és közülük 36 jószág belezuhant a 20 méteres mélységbe. egy kutyát teleportációs kísérletnek vetünk alá. Legegyértelműbb bizonyítéka az állatok energiaérzékenységének. hogy még napokkal az „áttelepítés” után is levert lesz tőle. Sok esetben tapasztalható a migrén. amikor a repülő csészealj még nem is látható. Páni félelmükben a maradék 14 is utánuk ugrott. de különösen a patkányok már órákkal a kitörés előtt érzékelik a földrengéseket. Valójában azonban a növények auráját észlelik. Ennek tudható be. A házak fele összeomlott. Ha pl. így csak elhatározás kérdése. melynek következtében megjön az étvágyunk. Kanadában néhány gyerek a Vancouver18 melletti erdő szélén játszott egy macskával. a sertések és a szarvasmarhák fejvesztve menekülnek. hogy már akkor reagálnak rá. A felettük elhaladó UFO hatására a cica előbb menekülni akart. A sűrűsödő energiakvantumok viszont olyan iszonyatos félelmet váltanak ki az állatból. 10 évvel később Annecy19 városában 50 tehénből álló csordát riasztott meg egy leszálló UFO. Közeledtükre a kutyák rémült vinnyogásba. február 4-én kiürítették Haicseng városát. és a vészhelyzetek felismerésében segítik. Nem sokkal ezután a Richter-skála szerint 7. és így szinte százszázalékos előrejelzésre képesek. amelyek gyógyulást hoznak számukra. de ők életben maradtak. Ennek leggyakoribb megnyilvánulási formája. mintha elpusztult volna. majd körbe-körbe forgott. hogy a marhák vad rémületükben nekiszaladtak a közeli folyónak. Az állatok rendkívül érzékenyen reagálnak a koncentrált energiasugárzásra. A tyúkok riadtan verdesnek a szárnyaikkal.com . a fejfájás vagy egyéb rejtélyes panaszok elmúlása is. 18 19 venkúver ánszi Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Újabban a kínai földrengéskutató intézet bekameráztatta a kígyótenyésztő telepeket.

1918ban egy floridai csatatéren villámcsapás érte J. Ezek hol a fején. A harmadik csapás a bal vállán égette meg. A természettől elszenvedett üldözés azonban annyira megviselte az idegeit. Talán ennek tudható be. Néhány hét múlva súlyos sérülései miatt leszerelték. amelynek kéményén fészket rak a gólya.com . ugyanis két év múlva a sírkövét megrepesztette egy villámcsapás. emiatt az ősi Kínában olyan helyre. de mindegyiket megúszta kisebb sérülésekkel. akiknek a testében az átlagosnál több Yin energia halmozódott fel. 40%-kal növelve ezzel a méztermelést. akár kutat is áshatunk azon a helyen. Ezt követően egy kanna vizet tartott magánál az autójában. Először csak a nagylábujját veszítette el. hogy a pihenési idő alatt a kaptárakat sugármentes helyen kell tárolni. halászás közben csapott bele a villám. A jelenség férjhez menetele után is folytatódott. Az erdei vadak viszont egyáltalán nem kedvelik ezeket az ingersávokat. Élő villámhárítóként tartják számon a virginiai Waynesborow23-ban élő nyugdíjas erdészt. Ezt is túlélte. de mindegyiket túlélte. Ray Cleveland Sulliwanba24 36 év alatt 7-szer csapott bele a villám. és ismét felgyújtotta a haját. ahol hangyák telepedtek le sohasem építettek házat. így nem szenvedett égési sérüléseket. A harmadik villámcsapás megbénította. a hetedik pedig horgászás közben érte. Ha kígyót vagy siklót látunk karikába gömbölyödve a napon sütkérezni. Aki az eső elől ilyen fa alá húzódik. mert 1973-ban vezetés közben csapott le rá egy alacsony felhőből a villám. A vadászok megfigyelték. Utána 3 méterre kirepítette a kocsijából. annak nem sok reménye van a túlélésre. A szarkához hasonlóan a kígyók is kedvelik a sugárhatás alatt álló helyeket. Az otthona már kevésbé viselte el a megpróbáltatásokat. A madarak közül a gólya kerüli leginkább a Yin energiakisugárzásokat. gombák) szaporodását is. 1930-ban háromszor sújtotta az istennyila. Arra azonban ügyelni kell. Summerford20 kanadai őrnagyot. hogy az állatok 20 21 dzséj számmerford betti dzsó hödzn 22 csepl 23 véjnszboro 24 réj klivlend száliv(e)n Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Az 1957-es villámcsapás véglegesen tönkretette. Ellenkező esetben a méhek a hideg idő beköszönte után is idegesen röpködnek. A föld alatti vízér különösen erős vonzerőt gyakorol a villámra. Negyedszer lángra lobbant a haja. hogy kórházba kellett szállítani. Hat év után Vancouverben. „gyűjtik a mézet”. A tehenek egy fa alatt kerestek menedéket a vihar elől. mert biztosan vízérre bukkanunk. A katonatiszt leesett a lováról. A legtöbb méhész ezért föld alatti vízfolyások fölé telepíti kaptárait. hol a kezén okoztak fájdalmas sérüléseket.158/434 Szárazság idején az elefántok még a föld alatt is megtalálják a rejtett vízforrásokat. 2004-ben Kurt Nielsen dán gazda 85 tehene közül 31-et pusztított el egyetlen villámcsapás. A fokozottan koncentrált energia nem csak a fát égeti szénné. ahol a szarka fészkel. Egyes rovarok – közöttük a méhek – szintén kedvelik a föld sugárzó zónáit. a szülői házat érte sorozatos villámcsapás. és lelökte róla a cipőjét. A hatodik villámcsapásban a bokája sérült meg. Nem segített a fedezékbe húzódás sem. végigfutott a lábán. Szerencsére nem vesztette el az eszméletét. A Mississippi állambeli Betty Jo Hudsont21 már gyerekkorában több villámcsapás érte. hogy a népi hagyomány szerint abba a házba. baktériumok. és agyaraikkal kiássák a legeldugottabb zugokban rejlő pocsolyákat is. A vízerekre ültetett fák is rendkívüli mértékben vonzzák a villámot. Ezúttal olyan súlyosan megégett a mellkasa. Egy másik népi megfigyelés szerint ott kell kutat ásni. hogy 71 éves korában golyót röpített a fejébe. Rögtön magára öntötte a vizet. ezért előszeretettel telepszik vízfolyások kereszteződése fölé. és elájult. Sajnos a földből kiáramló koncentrált negatív energiasugárzás elősegíti a mikrobák (vírusok. amikor közéjük csapott a villám. Az őrnagy 1932-ben halt meg Vancouverben. és a villám mély barázdát szántott az udvarukban. amikor a mezőn telibe találta egy hatalmas villámcsapás. A Chapel22 városkában épített házukba többször belevágott a villám. csípnek. A három legnagyobb villámcsapás a szomszéd épületeket is megrongálta. hanem a környékén levőket is megöli. másodszor pedig a szemöldöke perzselődött meg. Szükség is volt rá. Egyik alkalommal a kutyájuk is elpusztult. A természet haragja még a sírban sem hagyta nyugton. Azok az emberek is magukhoz vonzzák az „ég nyilait”. Ha éppen nem tartózkodott a szabadban. soha nem fog belevágni a villám. Nőknél sem ritka ez a jelenség. Ugyancsak nagyon szeretik az ingersávokat a hangyák. mivel a madarak közül csak a szarka szereti az intenzív Yin energiakisugárzást.

termésük pedig kirepedezik. vagyis a körülöttük uralkodó mikroklíma jellegében rejlik. és a növényi kártevők ellen. Nagy Andrea: Zöldköznapi kalauz című könyvéből részletesen is megtudhatjuk. azaz vegyszermentes növényeket. amelyek nem csak jól érzik magukat ezeken a helyeken. Olyan növények is vannak. amelyekre kifejezetten rossz hatással van a föld alatti energiakisugárzás. és azután néhány méterrel odébb folytatódnak. Vannak azonban olyan növények is. Címük: 1054. hanem képesek semlegesíteni a sugárzónákat. Azok a fák. ami a vadakat ugrásra kényszerítené. Tel: 0680-269 446. hogy vannak növények. A vizuális jelek alapján sokan tévesen hiszik azt. A másik megoldás a gyógynövénytermesztés. míg az örökzöld dísznövények az ember közérzetére is igen jótékonyan ható negatív ionokat állítanak elő. Úgy látszik. Jól bírja azonban a földsugárzást a fűzfa és a tölgyfa. csodára még a szubatomi energiasugárzások sem képesek. Budapest. míg más növények nagyon jól érzik magukat egymás mellett. és csak azután kezdenek függőleges növekedésbe. hogy minél hamarabb túljusson a veszélyes zónán. bujává válnak. hogy ezeken a földsávokon alacsonyabb a talaj tápanyagtartalma. Erős homogén energiabesugárzás esetén a magvak csírázása jelentős mértékben felgyorsul. A földművelésügyi minisztérium szakértője megállapította. Az ok a növények különböző frekvenciájú – egymást kiegészítő. Ehhez a művelethez 5 db bot egyszerű földbe szúrása is elegendő. A növényekre a földből kiáramló energiasugárzásokon kívül az egymásból kiáramló sugárzások is hatnak. A vízfolyásokra ültetett néhány páfrány pl. Különösen vonatkozik ez a csalánra és a mezei pásztortáskára. Ezek a hatások fékezik vagy ösztönzik az egyes magvak csíraképességét. (Belföldről ingyen hívható. így ennek a jelenségnek a kihasználásával igen eredményesen védekezhetünk a gyomnövények. amelyek nem kedvelik a földsugárzást. sokszor úgy védekeznek ez ellen. ízük azonban egy bizonyos növekedési határon túl már többnyire élvezhetetlen. hogy permet-. akkor gyakori jelenség az elhajlás is. A növényekre az informatív energiasugárzásokon kívül a homogén sugárzások is érdekes módon hatnak. hogy idő előtt elsárgulnak. ha a kritikus helyeken babot termesztenek. a talaj 25 szili Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A kertészek már régóta tudják. hogy növekedés közben a törzsüket ferdén elhajlítják. ha a termesztéséhez szükséges földterületet ötszög alakban jelölik ki. Ezen a téren legérzékenyebbek a barackfák. mivel a zöldségek közül a bab tűri legjobban az energiakisugárzást. vagy egymással nem harmonizáló – energiakisugárzásában. mégis mindegyikük ugyanott rugaszkodik el a talajtól. és többek között ezek a fizikai hatások teszik lehetővé. rákos daganatok keletkeznek. általában pozitívan ionizálják a körülöttük lévő levegőmolekulákat. amikor a lombozatuk kikerül a föld alatti vízér zónájából. annál magasabb a hatóanyagtartalmuk. amelyek kölcsönösen nem viselik el egymás közelségét. Beszerezhető az Ökoszolgálat Alapítványnál. A gyógyfüvek ugyanis általában igénylik az erős földsugárzást. Ilyen növények termesztése esetén a sugárzó helyeken csak gyengén fejlett. gyümölcsöket termeszthessünk. és pár év alatt kiszáradnak.159/434 vonulásakor a csapás bizonyos helyein a nyomok megszakadnak. Tulajdonképpen ezen az elven alapul a biokertészet is. hogy az egyik nárciszfajta két hónappal korábban virágzik. Jellemző rájuk. a növények pedig dússá. Ha az ötszöget kétszer vagy háromszor jelölik ki. Termésük nagysága többszörösen meghaladja a normális méretet. Minél intenzívebb energiasugárzásnak vannak kitéve. A vízér fölé ültetett fák törzsén fagyásra emlékeztető repedések. A gyümölcsfák pl. hogy az ötszög puszta kijelölésével az alakzaton belüli talajon 2 °C-os hőmérsékletemelkedés idézhető elő. 29. Vadász u. Semmi látható akadály nincs ezeken a helyeken. Azt hogy az egyes növények közül melyek tekinthetők jó szomszédoknak és rossz társaknak Könczey Réka és S. a kevésbé intenzív sugárzást teljesen meg tudja szüntetni. A legtöbb gyümölcsfára szintén rossz hatással van a föld mélyéből kiáramló koncentrált energiasugárzás.com . Ilyen esetekben a kiskerttulajdonosok akkor járnak el a legcélszerűbben. és a levegőre gyakorolt ionizáló képességükben. csenevész példányok találhatók. a környezetet nem károsító permetszerek előállítási módját. Anglia dél-nyugati partjainál elterülő Scilly25-szigeteken megfigyelték. Ezen túlmenően megismerhetjük ebből a műből az egyes növényi kártevők elleni természetes védekezés. Ha nem túl erős a sugárzás.) A biokertészet lehetőségeinek kimeríthetetlenségét bizonyítja egy misztikus jelenség is.

álmatlanság lesz úrrá rajtunk. Súlyosbítja a helyzetet. összesajtolt ásványokból készültek bizonyultak. mint egy információcsomag. melyeknek a közepében vasatom helyezkedik el. hogy a félkörök háttal illeszkedjenek a rúdhoz. és ezt az eszközt úgy szereljük össze. energetizáló hatásúak. éltető. Ami pillanatnyilag biztosra vehető. Szervezetünk érzékenységét tovább növelik a vörösvértestek. Az emberi test mágneses térerőváltozásokkal szembeni érzékenysége azzal magyarázható. Ezt a nagyfokú érzékenységet az utóbbi évtizedek civilizációs ártalmai alaposan lerontották. Sajnos nem folytattak szakértői vizsgálatokat annak megállapítása érdekében. illetve erővonalak speciális térbeli mágneses mezők. hogy a bennünket körülvevő természetes információs mezőt teljesen elszennyeztük. vagy térbeli tárgyaknál a különböző szögű élek. Jótékony helyett kifejezetten káros formahullámokat kapunk. Ilyenek az egymást derékszögben keresztező vonalak. Mint tudjuk. tehát káros hatásúak. Hatósugaruk néhány méter. Ezek segítségével a grazi Biorezonanciás és Bioenergetikai Intézet fizikusokból és mérnökökből álló kutatócsoportja 10 éve tanulmányozza a földsugárzásokat. Amennyiben egy réz vagy vasgyűrűt azonos anyagból készített rúdra erősítünk úgy. amely segít a szervezetnek fenntartani a homeosztázisát. Tapasztalataik alapján dr. Ezek közül legismertebb az óegyiptomi sírokból előkerült „Nílus kulcs”. hogy a vízerek megzavarják szervezetünk homeosztázisát (a szervezet belső állapotának állandóságát biztosító élettani folyamatok összességét). Kifejezetten erős sugárzást bocsátanak ki magukból a mágikus tárgyak.” A grazi kutatóintézet munkatársai módszeresen ellenőriznek minden olyan terméket. mert nem tudták mérni őket. vagy szerepet játszik benne valamilyen geomágneses anomália is. A Föld egészét felölelő mágnesesség lokális változásai. és ellensúlyozzák a káros térenergia hatásait. Az utóbbi években kifejlesztett korszerű műszerek azonban képesek a rendkívül alacsony intenzitású mágneses sugárzásokat is érzékelni. mert az általuk épített szentélyek mindegyike ilyen kedvező energiájú helyeken épült. illetve azok bonyolult struktúrái. A geomágneses mezők szervezetünkre gyakorolt hatása további kutatásokat igényel. A reakció elsősorban a szervezet bioenergia-egyensúlyának változásaiban észlehető. amelyeket geológiai folyamatok. Közöttük nem egy abszolút hatástalan. az élettelen tárgyaknak is van aurájuk. hogy az elfektetett gyűrű a rúd végén szimmetrikusan helyezkedjen el. de az élőlények szervezete érzékenyen reagál rájuk. hogy számottevő hatást nem gyakorol ránk. Ennek a cirill „Ж” betűhöz hasonló alakzatnak a közelében nyugtalanság. Ez az anyag pedig nagyon érzékenyen reagál a mágnesességre. illetve vízerek idéznek elő. Noemi Kempe fizikus kijelentette. a szobánkban) használjuk. Ezek úgy működnek. A legjobb hatásfokúnak a porított. Ezek a változások igen csekély mértékűek. hogy a szára pontosan az Északi mágneses sark felé irányuljon. kitűzőként viseljük.com . káros sugarakat semlegesítő eszközt kapunk. Normál körülmények között ez az energiakisugárzás olyan gyenge. úgy kell elhelyezni. hogy 70%-a víz. hogy a szára lefelé nézzen. A tudósok korábban azért nem foglalkoztak ezekkel az erőkel. akkor egy harmonikus. ha a gyűrűt kettévágjuk.160/434 hőmérsékletét fokozatosan 5-6 °C-kal lehet emelni. hogy ezt a különös hatást ennek a geometriai alakzatnak a szubatomi energiakisugárzása okozza. Amennyiben vízszintesen (pl. Ha a nyakunkban vagy a ruhánkon. A kutatók is kifejlesztettek ilyen jellegű eszközöket. amelyekből a formahullámok koncentráltan áramlanak ki. A füles kereszthez hasonló tulajdonságokkal bír a görög „Ф ” betűre emlékeztető idom is. akkor oly módon kell tájolni. amelyek gyártói azt állítják. és a homorú kiképzés. Ez a hatás azonban csak megfelelő tájolás esetén indul meg. hogy: „Ezek az erők. Ezzel szemben a pozitív energiájú helyek frissítő. Az összetett geometriai alakzatok is erőteljes energiahullámokat bocsátanak Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. ami erre a területre jellemző. A kelták nagyon sokat tudhattak ezekről a helyekről. Vannak azonban olyan geometriai formák. Ezzel a jelenséggel rokon a különböző formájú tárgyak által kibocsátott energiasugárzás. a pozitív rezgéseket elektromos és elektromágneses sugárzásokkal elnyomtuk. Egyébként ma már komoly kutatások folynak ezen a téren. és nagyon hamar megbetegszünk. hogy védő hatásúak.

hogy a turbulencia szempontjából ideális négyszög keresztmetszet trapézzá torzul. ahogy a felszíni folyók. ha a palack tele van. illetve virágját hasznosítjuk. lábasok. mert ilyenkor a Hold vonzóhatása következtében a növényi nedvek nagy része a szárba húzódik. Egy szabadban levő vízfelület esetén ez elkerülhetetlenül létrejön. felülete pedig az alsó víztükör szélességétől függ. Ennek a feje tetejére állított trapéznak az alja azonban továbbra is párhuzamos marad a vízfelszínnel. a hengeres testek. hogy az edényben levő folyadék fenéktükre. A népi megfigyelés szerint azokat a gyógynövényeket. ami meggátolja a turbulencia kialakulását a két folyadékfelület között. páratlan számban. Csupán a folyómeder partjai lejtősek. Intenzitására nincs számottevő hatással a víz áramlási sebessége. A gondot nem a víz okozza. A baj az. Nem érvényesül ez a hatás a korábban gyártott benyomott fenekű palackoknál sem. A megfigyelések szerint ez a mágneses sugárzások esetén is igaz. amelyeknek a leveleit. hogy a homorú tükör összegyűjti. ezért ne tartózkodjunk homorú tárgyak tengelyében. hanem ugyanúgy. amelyek a föld felszíne felett hozzák a termésüket. Mindezekre nincs szükség. akkor a kisugárzásuk legerjeszti egymást. A szimmetrikus formák kedvezően befolyásolják az élővilág egyensúlyi állapotát.161/434 ki magukból. rézkarikát) teszünk az edény aljába. mivel a felső víztükör ekkor a legsimább.com . A másik megoldás. egy rézgyűrűt. A káros hullámokat kibocsátó formasugárzók előzőleg említett változata csak véletlenül. Ezzel megtörik az alsó tükör reflektáló hatása. fókuszálja a fénysugarakat. egy helytelenül kialakított virágtartó. Mindezen zavarok nem érvényesülnek a föld alatt. Ennek koncentrált kisugárzása azonban ez esetben nem történik meg. ha a félig kiürített palackot elfektetjük. ami döntően befolyásolja. fazekak formájában megnyilvánuló idomnak az egészségkárosító kisugárzása akkor válik igazán érzékelhetővé. melynek következtében a két felület közötti víztömeg magához vonzza a környezetből kiáramló mágneses sugarakat. mivel a turbulencia kialakulását a felső víztükör megtörése is megakadályozhatja. amelyeknek a földben fejlődik ki a termésük. sőt a kisugárzás álló folyadékoszlop esetén a legerősebb. és főleg ne a fókuszpontjában. homokos medre. de jóval gyakoribb formája. azokat pedig. így létrejön az a sajátos hatás. Minden háztartásban megtalálhatók azonban a kártékony sugárforrásoknak egy kevésbé veszélyes. holdtölte idején. Vízerek esetén a hatást fokozza a víz által simára koptatott fenék is. egy sorban elrendeződve viszont fokozott gerjesztés lép fel. ami azt eredményezi. Ennek megfelelően újhold idején célszerű azokat a gyógynövényeket begyűjteni. A víz lassú áramlása viszont nagy valószínűséggel hatást gyakorol a kisugárzott energiahullám frekvenciaspektrumára. hogy valamilyen tárgyat (pl. amely a hozzánk meglehetősen közel álló nagy tömegű Hold gravitációs vonzásának tudható be. Ez a jelenség magyarázatot ad a vízérsugárzás kialakulására is. akkor a kisugárzás ferde irányú lesz. Ez esetben ugyanis az összeszűkülő nyakrész megszünteti a felső folyadéktükröt. mivel a víz magához vonzza a földsugárzást. A Hold azonban az élettelen anyagokon kívül az élőlényekre is hatást gyakorol. befőttesüvegek. hogy a sugárzás milyen betegséget vált ki a szervezetben. és felette párhuzamosan helyezkedik el a víztömeg felszíne. valamint a folyadékfelszín által alkotott felső tükör között turbulencia alakul ki. vagy más kovácsoltvas dísztárgy révén kerülhet a lakásba. legjobb teleholdkor szedni. hiszen a szél állandóan hullámokat kelt rajta. Ez azért jön létre. Ugyanezen okok miatt azokat a növényeket. Amennyiben páros számban találhatók a helyiségben. Ez a sugárzás túlnyomórészt felfelé irányul. mert a föld mélyén levő kőzetek általában keményebbek. Ennek a többnyire palackok. ha néhány centiméternyi víz vagy más folyadék is található benne. de ha a fenéktükör és a folyadékfelszín valamilyen szöget zár be egymással. az aszimmetrikus formák viszont ártó energiákat szabadítanak fel. melynek következtében a víz a magába gyűjtött mágneses sugarakat felerősítve kisugározza magából. Egy rendkívül erős homogén energiabehatás következménye az ár-apály jelenség. A föld mélyén található vízerek ugyanis nem csőszerűen folynak. Ismert jelenség. mint a felszíni folyók laza. Ezt a hatást tovább növeli a Napból kiáramló negatív energiasugárzás is. amelyeknek a gyökerét hasznosítjuk. Megszűnik azonban ez a jelenség. A legtöbb folyó medre lapos. Ezért a természetgyógyászok szerint a gyógynövények Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. így jelenléte akár hasznos is lehetne. a holdfogyatkozás időtartama alatt kell kiültetni. és a víz színén úszó tárgyak is lehetetlenné teszik a tükörsima felület kialakulását. A sugárzás erőssége a vízoszlop magasságától.

Általános szabályként elmondható. de néha kísérő jelenségek formájában látni is lehet. Ez a lehetőség számunkra is fennáll. akik az ujjaik vagy egyéb testrészeik idegsejtjeinek rendkívüli érzékenysége folytán érintés útján is képesek érzékelni az energiakisugárzást. A velük végzett laboratóriumi kísérletek során kiderült. Ezt látszik alátámasztani a bőrlátás jelensége is. (Nálunk az „Ideál” című folyóirat közöl részletes vetési és betakarítási naptárt 1 hónapra előre. az állával és a sarkával szagolni tudott. azt növekvő. azt fogyó holdnál tegyük.7-es erősségű földrengés 70 ezer ember halálát okozta. Az állatöv jegyeivel kombinált részletes holdnaptárhoz a „Természetgyógyász magazin” asztrológiai rovatából juthatunk hozzá. az Oroszlán és a Nyilas pedig a termés. az esedékes hónapra megadva. A növekvő holdnál megtermékenyített állatok erős. 1976 nyarán a kínai Tangsan lakói is különös fényvillanásokat láttak az égbolton. a gyümölcs beérését ösztönzi. Az 1755-ös lisszaboni földrengés során is „az eget villámok fénye világította meg”. és a sziderikus holdritmusok között is. ha a növény szárát. és a sugárzás jellege alapján következtetni tudnak a tárgy színére és alakjára. míg az újhold vetése kitűnő termést hoz.8-as magnitúdójú földrengés romba döntötte a várost. A haszonállat-tartásnál sem árt figyelembe venni a holdjárást. Az őskorban ezek az ismeretek még hozzá tartoztak a mindennapjainkhoz. a Skorpió vagy a Halak jegyében áll. Ezek az emberek eltérő alapon. A növények telepítésénél is célszerű figyelembe venni a Hold állását. hogy az ősi népi gyógyászat csodákra is képes volt. a bőrlátók olyan ritka képességű személyek. Ez a módszer természetesen csak abban az esetben követendő. A növekvő holdnál vetett magok elgazosodnak. Az Ikrek. hogy a fülével látott. levelét. azt az „Elixír” magazinban találhatjuk meg. és 240 ezer ember lelte halálát az épületek alatt. Ilyenkor különösen jól növekednek a levelek és a hajtások.: „Menj el teliholdkor a hetedik hegyen túlra. negyedévenként előre megadva. mivel akkoriban nem volt más módja a gyógyításnak. amitől viszont szabadulni szeretnénk. a Kos. Ez a lista folyamatosan bővül. hogy gumikesztyűben. Mellesleg a sziderikus holdritmusok nem csak a növények fejlődésére.” Ezek a történetek bizonyítják. amikor a Hold a Rák. színétől és egyéb fizikai jellemzőitől.162/434 hatóereje akkor a legnagyobb. és mögöttük részletesen kidolgozott vadregényes hegyvidéki tájak. a Szűz vagy a Bak jegyében áll. Ezek a földrengésfények a légköri ionizáció következtében jönnek létre. eltérő színű betűket – letakart állapotban is – könnyen elolvasnak. Pusztító erejű földrengések előtt nem egyszer sarki fényhez hasonló fényjelenségek figyelhetők meg az égen. hogy vaksága ellenére nagyméretű színes képeket is képes készíteni. és áztasd forró vízbe. Egy olasz lány azon túlmenően. Ma már csak egyes népmesei motívumok őrzik ezeknek a szabályoknak a jelentőségét. Pl. csak élni kell vele. A villámok által létrehozott fényjelenségekhez 26 endrú szó(r)p Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Másnap egy 7. ha a Hold a Bika. Andrew Thorpe26 festményein nem otromba krikszkrakszok láthatók. A Természetgyógyász Magazin januári számához pedig egész évre szóló falinaptárt mellékelnek a holdfázisokról. ha délben vagy koradélután végezzük a begyűjtést. Ha holdfázisokra bontott naptárra van szükségünk. A természetben előforduló energiasugárzásokat nem csupán érzékelni. Egy angol festőművész esetében a kézlátás oly mértékben kifejlődött. sőt infravörös fényben is képesek felismerni a színeket. A fogyó hold idején ültetett növénynek erős gyökerei lesznek. hogy amit meg akarunk teremteni a szervezetünkben. A homogén kisugárzások intenzitása és frekvenciája nagymértékben függ a tárgy méretétől. Mára azonban elfelejtődtek.com . ásd ki éjfélkor a csodagyökeret. A bőr rendkívüli képességei nem korlátozódnak a fény. vidd haza. vagy a virágját kívánjuk hasznosítani. Pl. hogy mikor. Mint ismeretes. mit érdemes csinálni. hanem az emberi tevékenységre is kihatnak. Amennyiben a gyökerére van szükségünk. az kedvez a gyökérképződésének. melynek közvetlen kiváltó oka a föld mélyéből kiáramló intenzív szubatomi energiasugárzás. ennek legoptimálisabb begyűjtési időpontja éjfélkor van. a Mérleg és a Vízöntő csillagképben álló Hold a virágzást. A „levélnapok” azok.és színérzékelésre. vagyis ezek az ültetés napjai. hanem ágaskodó lovakon ülő keresztes lovagok. A Természetgyógyász magazin részletesen leírja azt is.) Hosszas megfigyelések alapján újabban összefüggéseket fedeztek fel a növények élettevékenysége. egészséges utódokat hoznak világra. A Richter-skála szerint 8. mert a természetes hatóanyagokat szintetikus vegyszerekkel helyettesítjük.

hogy a nyomkövető kutyák erős ellenszélben is biztosan végzik feladatukat. Ennek bizonyítéka. így egy nagyobb eső után a nyomkövető kutyák tehetetlenek lesznek. hanem ráhangolódik erre a speciális frekvenciájú energiasugárzásra. a telepátiával. Ezt legmeggyőzőbb módon a hegyimentő kutyák bizonyítják.és állatvilágnak be kell érnie „távirati” szintű információközléssel. Budapest. az emberi agy nemcsak telepatikus érzékelésre alkalmas. Nagy a valószínűsége annak. mint amennyiben az ember látószervét segíti a hallószerve a tájékozódásban. minden élőlény bárhol van is. Ez azonban csak a látszat. A mentőkutyák a víz alatt is képesek megtalálni a vízbe fúlt áldozatot. hogy a nyomozó kutyák a szag után követik a bűnözőket. akkor az orra csak annyiban segíti ebben a tevékenységben. bárhol jár is. Az egységes fizikai rendszernek a megismerése határtalan távlatokat fog megnyitni az emberiség előtt. és csak rajtunk múlik. Rendkívül érdekes kísérőjelensége még az energiasugárzásoknak. az ember tehát szellemi képességeihez méltó módon egy színes televízió által nyújtott komfort szintjén értesülhet a földi és kozmikus eseményekről. akkor többnyire a szag után tájékozódik. 1990. orra. amikor valaki matematikailag is meg fogja fogalmazni az egységes tér és idő elméletet. Erre legmeggyőzőbb példa a termeszhangya. ennek ellenére értelmi képessége. A környezet által kibocsátott szubatomi energiasugárzás annyira részletes képet szolgáltat a világunkról. ezért amikor valakinek a használati eszközét a kutya orra elé helyezik. és a továbbiakban azt keresi. Ez persze nem jelenti azt. míg a növény. A közelünkben levő tárgyak szintén átveszik a testünkre jellemző energiakisugárzást. amelybe a már ismerteken kívül a ma még ismeretlen fizikai jelenségeknek is pontosan meghatározott helyük lesz. különösen a folyóvíz azonban eltünteti. amelynek nincs szeme. illetve a méhek a kaptáraikat. hogy az állatok nem használják ki a rendkívül fejlett szaglóérzéküket is. Egyébként egyre többen meg vannak győződve arról. lemossa az anyagba impregnálódott energianyomokat. Ismét visszatérve a telepátiára. hogy az állatok az energianyomok alapján keresik meg az egyes tárgyakat és személyeket. A legfejlettebb élőlény. Az anyagra jellemző specifikus sugárzás impregnálódik más anyagokba. a környezetében való tájékozódó képessége és teljesítménye sok tekintetben meghaladja az emberét. Ha a kutya keres valamit. 1999-ben az Izmit városát ért földrengés előestéjén a török tévé egy fénygömbszerű jelenséget mutatott be. szagzáró jégréteggel borított hólavina alatt is képesek megtalálni a szerencsétlenül járt embereket. Az eddigi fejezetek figyelmes áttanulmányozása után még a leghitetlenebb olvasóban is felmerül majd a gyanú. hogy hagyományos érzékszervek nélkül is kitűnően lehet tájékozódni benne. füle. A képi kapcsolatfelvétel az Agykontroll gyakorlatokból már elsajátított módon Hatékony Érzékelés Kivetítés útján lehetséges. hogy mire fogjuk használni a kezünkbe került lehetőséget. május Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com . vagy a madarak a környezetükben észlelt szagok alapján találják meg a saját fészküket. Némelyik képen vörös sávok. az elsősorban nem szagmintát vesz. Sokan azt hiszik. de ha egy eléje tartott energianyomokat tartalmazó tárgy alapján nyomozásba kezd. energianyomokat hagy maga után. szellemi képességeinkre támaszkodva mi már teljes folyamatában látni is tudjuk az eseményeket. másokon kékes fény látszott. és ezek az energianyomok hosszú ideig megmaradnak.163/434 hasonlították a földből kiáramló intenzív energiahullámok levegőmolekulákra gyakorolt ionizáló hatását. 1969-ben Japánban le is fényképezték ezt a sajátos jelenséget. hogy az okkultnak nevezett jelenségek talán mégiscsak léteznek a valóságban. Azt pedig mindenki tudja. A víz. hogy minden tárgy. mert ezek az idomított állatok több méter vastag. bőre. hogy nem vagyunk már messze attól az időponttól. hogy a víz kitűnő szagzáró anyag. A folyóvíz azonban nem szünteti meg a tárgyak saját energiakisugárzását. így ennek és a táj domborzati viszonyainak kisugárzása alapján az állatok a postagalambokhoz hasonlóan egy kiadós eső után is hazatalálnak otthonaikba.

164/434 Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com .

Ha valaki munka közben borsmentaolajat szagolgat.és fűszernövényekből kivont olajak nem csak gyógyítják. a gél. A megfigyelések szerint a borsmentaolajos csoport 40%kal jobban teljesített. váll-karszindróma) esetén is. Az illóolajok és illatos növények az emberiség legrégebbi gyógyszerei közé tartoznak. a gyomor-. a rándulás. Külsőleg alkalmazva legjelentősebb hatásuk. Brit kutatók érdekes megfigyelést tettek: borsmentával jobban megy a munka. Különösen vonatkozik ez a terpentin. hormonális. Belső használat esetén az illóolajok étvágygerjesztő-. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hűtőszekrényben célszerű tárolni.5-2 óra múlva indul meg. Nem mindegy hol szerezzük be az illóolajokat. mert a különböző készítmények hatékonysága az illóolaj koncentrációján és a felhasznált hordozóanyagon kívül a minőségtől is függ. Az állagromlás lelassítása érdekében az illóolajokat légmentesen lezárva. Mindezt kísérletekkel igazolták. ficam. Két felnőtt csoportot nehéz iskolai feladatok megoldásával bíztak meg. mint a kontrollcsoport tagjai. A szintetikus úton előállított illóolajok. Nagyon fontos még. Ezért csak hivatalosan engedélyezett terméket vásároljunk. Jelentős sikerre számíthatunk az ízületek reumás megbetegedései. mert egyes olajok hajlamosak a gyors avasodásra. valamint a bélcsatornán át képesek felszívódni. sőt helyi érzéstelenítő (hűsítő) hatásuk is van. tartózkodjunk a minőségi tanúsítvány nélkül forgalmazott illóolajoktól. Napjainkban az illóolaj-tartalmú fürdőkészítmények bevonultak a fitoterápia eszköztárába is. mint vegyszerek. epestimuláló-. Különösen a citrom héjából kinyert olaj alkalmas erre a célra. nyugtató-. a kenőcs és a paszta. és a helyiség levegőjében található vírusokra. hanem stimulálják is a szervezetet. Megfelelő koncentrációban az illóolajok külsőleg szintén alkalmasak fertőtlenítésre. Különösen a kámforolajnál ügyeljünk a légmentes visszazárásra. Kb.és a borókaolajra. ellenkező esetben a következő használatnál már csak az üres üveget találjuk a helyén. vizelethajtó-. A különféle illóolajok zsíroldékonyságuk következtében nem csak az orr. és az alatta elhelyezkedő szervekben. zúzódások. 1 óra múlva az illóolaj elpárolog.165/434 V.és féreghajtó hatást fejtenek ki a szervezetben. a lumbágó és egyes ideggyulladások (pl. ezért jó eredmény érhető el velük a sportorvosi gyakorlatban. hanem a bőrön keresztül is. Fajtától függően 20-120 perc a felszívódási idejük. Nem megfelelő tisztaságú illóolaj használata esetén bőrirritáló és allergiás megbetegedések léphetnek fel. fejezet AZ ÉLET MOZGATÓRUGÓI. A gyógy. Kiegészítő természetgyógyászati módszerek Régóta alkalmazott természetes gyógymód az aromaterápia. hogy az illóolaj természetes alapanyagú legyen. fertőtlenítő-. Ráadásul ezt mellékhatásmentesen teszik. A fürdőkivonaton kívül gyakori alkalmazási módja még az illóolajoknak a tinktúra (alkoholos kivonat). Az illóolajok különleges felhasználási területe a levegőfertőtlenítés. ülőidegzsába. amelyek nem rendelkeznek semmilyen gyógyhatással. és tegyük a szoba közepére. Kiválasztásuk elsősorban a tüdőn keresztül történik. hogy vérbőséget idéznek elő a bőrben. a másik pedig borsmentaolajjal dúsított levegőt kapott. izomgörcsök kezelésénél. A beszerzésnél fordítsunk gondot a szavatossági időre is. szélhajtó-. 0. szívműködést és vérkeringést serkentő-. ami kb. parfümök nem mások.com . görcsoldó-. JÖVŐKÉP A természetgyógyászati módszerek tárháza szinte kimeríthetetlen. baktériumokra. jobban tud koncentrálni.és száj nyálkahártyáján. gyulladáscsökkentő-. Jó minőségű terméket a fitotékákban (gyógynövényboltokban) kaphatunk. kölnik. tejelválasztó-. köptető-. miközben 5 percenként az egyik csoport friss levegőt. gombákra rátelepedve szinte minden kórokozót elpusztít. és jelenlétük kimutatható a véráramban is. Egy pohár forró víz tetejére cseppentsünk 5-6 csepp citromolajat. A legfontosabbakat már megismertük az előző fejezetekben. most lássuk a legkellemesebbet.

az nem fog lejutni alfa szintre. Nem mindegy azonban. Ezen a frekvencián gondolatainkkal a Magasabb Intelligencia közvetítése nélkül is gyógyíthatjuk magunkat. hogy a vágyunk mire irányul. hogy egy jógi bármikor képes testhőmérsékletét lecsökkenteni. és ezentúl emberszámba vesz bennünket a társadalom. alapszintre. Ha agyfrekvenciánkat tovább csökkentjük. Az alfa tartomány birtokbavételének alapvető feltétele azonban a hit. vagy nagyon könnyen kibillen onnan. Azok a fakírok. Ahhoz. akik élve eltemettetik magukat. ebben a frekvenciatartományban hozható létre a hipnózis. felénél. aki az egyes szabályok alkalmazása során nem várja el a kívánt gyógyító hatást. agresszív vagy a Magasabb Intelligenciával való kapcsolatteremtési szándéka nem elég komoly. akkor nem pusztulnak el az agysejtjeink.com . hogy másokat gyógyítson. Önmagunk gyógyítása a 7-14 Hz közötti alfa tartomány kb. és itt kezdődnek a parapszichológiai jelenségek is. is de be fog következni. akkor ez. szintén ezen az agyfrekvencián csökkentik le percenkénti levegővételeik számát a minimumra. hogy leszokjunk a dohányzásról. az nem fog ezen a téren eredményeket elérni. A vágyaink által sarkallt képzelet annyira erős. fejezetben több módszert is megismertünk. Ezt a módszert egyébként a jógik már évezredek óta használják egészségük fenntartására. hogy gondolati úton sebeket is elő lehet idézni a bőrön. Képzeljük el. és utasítást adnak a sejtjeiknek. aki ideges. 10 Hz-en valósítható meg a legkönnyebben. Gondolatban megfogalmazott üzenetekkel irányíthatjuk vegetatív idegrendszerünket. helyreállíthatjuk meridiánjaink energiaegyensúlyát. Az Agykontroll gyakorlásának előrehaladott stádiumában képesek leszünk arra. Az öngyógyítás szempontjából a théta szint szintén nagyon fontos.166/434 Pszichoorientációs gyógyítás A pszichoorientációs gyógyítás elkezdésének legfőbb és egyben legnehezebben elérhető feltétele az alfába jutás. Akinek nincs problémája az egészségével. meggyógyul a májunk. ha nehezen. Ebben az állapotban a test oly mértékben az agy irányítása alatt áll. hogy a normál mélységű alvás ezen a szinten zajlik. rendeződik a magánéletünk. az önszuggesztiós gyakorlatok során is nagyon fontos a vágy. vagyis teljes mértékben rendelkezhetünk a testünk felett. A 4-7 Hz közötti théta tartományban sok csodás dolog történhet velünk. mivel ebben a frekvenciatartományban agyunk közvetlen kapcsolatba kerül sejtjeinkkel. Ha káros szenvedélyeink vannak. vagy aki nem hisz ennek a módszernek a hatékonyságában. azaz 7 Hz-re kell lemennünk. Ha erre vágyunk és elvárjuk magunktól a sikert. és a hatékony gyógyuláshoz elengedhetetlenül szükséges szervi funkcióink elmélyült anatómiai ismerete. hogy agyunk frekvenciáját oly mértékben lecsökkentsük. A légzésszám csökkentésével lelassítják szívritmusukat is. hogy az alfa tartomány alá jussunk. Ez a magyarázata annak a megfigyelésnek is. melyek az alfa frekvenciatartományba való lejutást segítik elő. gondolati úton energiát irányíthatunk bármely szervünkbe. és nem vágyik arra sem. A hatékonyság növelése Mint az előző fejezetben láttuk. Ahhoz. hogy ha nem iszunk. nyugalomra és lelki békére van szüksége. Mindig a leszokásból eredő előnyökre vágyjunk. szöveteinkkel és szerveinkkel. így a siker nem marad el. hogy valaki az abszolút világ által kínált előnyöket kihasználhassa. Ezen túlmenőleg elengedhetetlenül szükséges a Magasabb Intelligenciával való érintkezésbe lépés eltökélt szándéka. hogy másokat is gyógyítani tudjunk. hogy nehezebben kivitelezhető. Kitisztul az agyunk. lejutunk thétába. nem arra kell vágynunk. fokozatosan visszanyerjük testünk korábbi kondícióját. hogy az anyagcsere-tevékenységet csökkentsék a lehető legkisebb szintre. a vágy és az elvárás megléte. de a már meglévő sebeket meg is lehet gyógyítani. és nyílt seb esetén a vérzést megállítani. hívjuk segítségül a képzeletünket. Aki negatív érzelmeket táplál ezzel a módszerrel szemben. hogy leküzdjük káros szenvedélyeinket. Amennyiben az akaratunk nem elég szilárd ahhoz. vagy az alkoholról. Azon kívül. hogy legyőz minden nehézséget. a pulzusát tetszőleges módon gyorsítani vagy lassítani. A théta szintű tevékenység hátránya az alfa szinten történő gyógyítással szemben. A IV. és célba juttat minket. képességeinknek megfelelő munkát találunk. Erre azért van Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.

Amit a parapszichológia eszközeivel el lehet érni. Akinek tiszta a lelke. Aki úgy rendezi be az életét. a különbség csak a céljaikban van. A Biblia szerint: „Aki a gonoszt idézi. hogy mindenben abszolút biztonságra törekszik. így könnyen előfordulhat.167/434 szükség. mert ez egyrészt nem szolgálja a lélek fejlődését. A léleknek szüksége van a kudarcokra is. mert a sátáni erők végleg kiterjesztik rájuk a hatalmukat. nehézségekre. azt a fekete mágusok is produkálni tudják. hogy közvetlen összeköttetést teremt az illető agyával. Amíg a parapszichológusok igyekeznek a Jót szolgálni. mert mint már szó volt róla ezen a szinten nem a Magasabb Intelligencia irányítja a gyógyítás folyamatát. hogy tanulhasson belőlük. szükség van az időnkénti felengedésre. a sátánizmus szolgálatába állnak kegyetlen büntetés vár. hogy a mágia eszközeit használja. Ahogy bárki eldöntheti. hogy a fekete illetve fehér mágia nem az ördög öncélú tudománya.com . A hipnotizőr akaratától függően a médium testén is létrehozhat sebeket úgy. és a bűnt kell szolgálniuk az idők végezetéig. Ez a jelenség a közismert egyszer fenn. fejezetben szó volt a hatás-ellenhatás törvényéről. vagy az akaratlanul magunkra vont rontástól. hogy a lélek fejlődhessen. hanem másoknak is árthatunk. vagyis a mennyországot választja a pokol helyett. addig a fekete mágia hívei képességeiket a Rossz szolgálatába állították. Aki tehát a karmikus ciklusa után Istenhez és nem a Sátánhoz akar megtérni. Sorsunkban tehát a hullámvölgyeket periodikusan hullámhegyek követik. hanem mindennapi világunk szerves része. az erősebbé tesz. mint a fekete mágia. amikor parajelenségeket idéznek elő bűnös célok érdekében. határtalannak képzeli erőit és képességeit. az messzemenően tartózkodjon a mágia mindennemű megnyilvánulásától. Aki a becsületes. Ahhoz. vagy az idők végezetéig a Sátánt kell szolgálnia. A krízisek tehát elengedhetetlen velejárói életünknek.” Világunk kozmikus törvényei A IV. terhelésre van szüksége. Erről a modern boszorkányságnak nevezett kuruzslásról tudni kell. keressünk fel egy képzett hipnotizőrt. hanem egy jellegzetes periodicitás is megfigyelhető ebben a folyamatban. Spinoza szerint: „Ami nem öl meg. a fáradalmak kipihenésére. az a saját fejlődését akadályozza meg. Vagy az életével fizet érte a kísérletező. egyszer lenn esete. és az egyén saját felelősségére is tevékenykedhet. A mágia ellentétpárja a parapszichológia. hogy ezek a sötét erők önszuggesztió által. A Biblia szerint: „A gonosz közöttünk lakozik. ám ha tisztán látunk ebben a dologban. Ne engedjük azt se. Ezzel a témával kapcsolatban feltétlenül szólni kell arról. Itt szükséges megemlíteni. ezért ne féljünk tőlük. Valójában ugyanolyan veszélyes. hogy élete során jó vagy rossz emberré váljon. A csúcson való tartózkodás szintén nem tarthat sokáig. aki egy általa létrehozott energia-védőköpeny alatt mentesít bennünket ettől a nemkívánatos hatástól. hogy théta szinten nem csak magunknak. annak nincs mitől tartania. mivel észrevétlenül kerülünk a gonosz erők hálójába. Ha az Agykontroll módszerével saját erőnkből nem tudunk megszabadulni a fóbiától. a képzelőerőnk közvetítése útján kerüljenek közel hozzánk. hogy ártunk magunknak. hogy az abszolút világgal kapcsolatba lépve milyen erőket szolgáljon. másrészt a mindig sikeres ember egy idő után elbízza magát. így minden jónak van egy rossz ellentétpárja. hogy csak látszólag tűnik ártalmatlannak. Manapság kezd divatba jönni a fehér mágia. félelmeinktől pedig agyunk átprogramozása útján eredményesen megszabadulhatunk. Azokra. annak előbb-utóbb szembe kell néznie vele. akkor védekezhetünk ellene. A pozitív módon kezelt kudarc idővel még előnyünkre válhat. A végtelenségig terhelt lélek azonban elnyomorodik. a félelmeink. így arról is dönthet. Alfa szinten kizárólag a Magasabb Intelligencia közvetítésével tevékenykedhetünk. a környezet ellenállásának hatványozott megnyilvánulásáról.” Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Théta szinten azonban a Magasabb Intelligencia már meg is kerülhető. Ezt a lehetőséget használják ki a fekete mágia hívei. így ebben a tartományban ártani nem tudunk. az messzemenően tartózkodjon attól. akik a fekete mágia. Az emberi lélek fejlődését azonban nem csupán statikus erők befolyásolják. A világegyetem fejlődése a dualizmus jegyében zajlik.” Ez a szembenézés azonban könnyen végzetessé válhat. a tisztességes utat választja.

Miután a mártírrá vált személy a fizikai világban lemondott a győzelemről. Ha ugyanis egy igaz eszmét hirdető embert meggyilkolnak. és teljesen elveszti az önkontrollt saját személyisége felett. Az üldözés elkerülhetetlen velejárója ugyanis. az egy idő után földre szállt istennek hiszi magát. amely a Bibliában a következőképpen van megfogalmazva: „Aki felmagasztalja magát. kiszolgálója lesz.” Ez a bibliai idézet egyben utal ennek a törvénynek az ellentétpárjára is. Történelmi elődeikhez hasonlóan a jelenkor diktátorai is minden eszközzel igyekeznek ártani a nekik nem tetsző személyeknek. annál hamarabb következik be a fordulat. az Isten előtt utálatos. mely által az áldozat neve fennmarad az idők végezetéig. akiket a zsarnokság korábban alaptalan dicshimnuszok szajkózására kényszerített. mivel a kiontott vér maggá válik. minél embertelenebb az elnyomás. mégpedig olyan fölényes sikert. mert cselekedetével nem hogy elpusztítaná. A megölt személyek csak meggyötört testüket veszítik el. ezek az erők az abszolút világban számára megsokszorozódva jelennek meg. személyi kultusz formájában. Ebben a folyamatban az üldöző és az üldözött közötti erőkülönbség előbb-utóbb az ellenkezőjére fordul. hanem örökre halhatatlanná teszi ellenségei nevét. annál magasabb szintre emeli őt a hatalom. cserébe viszont a Mindenható kellőképpen megjutalmazza őket állhatatosságukért. Nem egy zsarnok ezt úgy próbálja megakadályozni. A fizikai világban ez azzal a következménnyel jár. A kudarcba fulladt törekvéseihez szegődő segítő erők halála után aratnak győzelmet ellenfelei felett. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. mártírhaláluk évfordulóját pedig nemzeti ünneppé nyilvánítja az utókor.com . hogy okkal-ok nélkül magasztalják tetteit. Az áldozattá válás olyan erők aktiválását váltja ki az univerzumban. Így teljesedik be a teremtésnek egy másik fontos törvénye. Az sem elképzelhetetlen. Ezzel azonban éppen ellenkező hatást ér el. és akadálytalanul útjukra indulnak. mely leglátványosabban a politikában nyilvánul meg. sikerei csúcsán hajlamos arra. A fejlődés törvénye azonban nem tűri az egyensúly megbomlását. Mert ami az emberek előtt magasztos. hogy ily módon a saját bőrén tapasztalja és tanulja meg a karma törvényének szükségszerű beteljesülését. akik hőssé magasztosulva vonulnak be a történelembe. az felmagasztaltatik. A Biblia szerint így lesznek az elsőkből utolsók. az utolsókból pedig elsők. hanem éppen ellenkezőleg. hanem az áldozat győzelmét segíti elő. amikor valakit nem felmagasztalnak. Érdemes ennek az egyetemes érvényű törvénynek a kozmikus hátterét is megvilágítani. a zsarnokok mind a mai napig nem tanultak ennek az ősrégi törvénynek a minden akadályt elsöprő érvényesüléséből. és egyre terebélyesebbé növekedve a diktatúra bukását eredményezi. az megaláztatik. és aki megalázza magát. Minden. A törvényszerű bukás igen gyakori oka még az öntömjénezés. hogy a bukásra kárhoztatott ember minden korábbi kezdeményezését mágikus erők özöne árasztja el. Az ilyen magatartásnak elkerülhetetlen következménye a bukás. és gyűlöletet szít az emberek lelkében. hogy antihumánus cselekedeteket vigyen véghez. szinte megszentelődik. öntelt viselkedés azonban ellenszenvet kelt Istenben. A médiumi közlések alapján a Gonosz csak átmenetileg diadalmaskodhat. A képmutató. amelyek a hasonlóság törvénye alapján magukhoz vonzzák a Jót szolgáló tiszta erőket. A büntetés azonban legtöbbször a zsarnok életében megkezdődik. visszaéljen kedvező helyzetével. hogy kioltja ellenségei életét. amely elkerülhetetlenül kihajt. Aki lépten-nyomon dicséri önmagát. hogy minél nagyobb üldözésnek van kitéve valaki. embercsoportoknak vagy népeknek. hogy az üldözött egyre erősebb lesz. az üldöző viszont a saját sírját ássa meg ezzel a cselekedetével. mivel a ma embere hatalma. Ellenfele fizikai megsemmisítésével nem a saját. és minél kegyetlenebb. Eközben figyelmen kívül hagyják azt a törvényt. ezért egy idő után visszaállítja a dolgok normális menetét. hogy a hatalom. vagyis arra az esetre. megaláznak.168/434 A jelenlegi még nem éppen tökéletes világunkban azonban a kényszerű sorsfordulatoknak sokszor büntetés jellege is van. hogy az emberiség történelmét szakadatlanul végigkíséri az üldözöttek üldözőkön való felülemelkedésének szükségszerű bekövetkezése. az elkövetkező életükben bőséges jutalmat nyernek kárpótlásul. hogy: „Ki lesz a mennyországban a legnagyobb?” A válasz így szólt: „Az. akkor az általa képviselt elvek kiszabadulnak a test korlátozó burkából. amivel a földi életében érintkezésbe került. Jézustól megkérdezték egyszer. az erő fokozatosan átáramlik az üldözött félhez. ami azt eredményezi. melynek kiváltói a legtöbbször azok lesznek. hogy a volt üldöző a továbbiakban az általa üldözött személyek alárendeltje. aki közületek a legkisebb!” Annak ellenére. vagy megköveteli környezetétől.

Az előtte és utána született operák színvonala össze sem hasonlítható az aranykorban írtakkal. hogy a felmerülő nehézségeket legyőzzék. Ennek a jelenségnek az ellenkezője figyelhető meg tartós béke idején. hogy minden kor más és más eszmeáramlatot vet felszínre. Ennek alapján már érthető. szüntelenül pusztítjuk önmagunkat. Messze elkerüli az olyan társadalmakat. akadállyal. a barokkban és a rokokó stílusban teljesedett ki. Solohov: Csendes Don. és a II. Korántsem vagyunk olyan tehetségesek. történelmünk akár az önsorsrontás mintaképe is Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. mint ebben a három évtizedben. 1953-ban. hogy igaza van a Bibliának. akik hittek az ő igazságában. napnál világosabbá téve a meggyalázói felett aratott diadalt.és lelki megrázkódtatása esetén nyilvánul meg. a díszítés háttérbe szorult. szenvedéssel. hogy nem látják az értelmét a túldíszítésnek. hanem egyes földrajzi térségekben is. ’70-es és a ’80-as évek voltak. de a modern művészeti irányzatok is ebben a korban bontakoztak ki. se utána nem figyelhető meg. Úgy tűnik. Verdi életében volt. Kizárólag oda. mert mi olyan kreatívak vagyunk. Ez a film a szövetséges harctereket megjárva óriási mértékben növelte a fasiszta diktatúra ellen harcoló katonák kitartását. A XX.169/434 élete példaértékűvé válik. hogy a gazdag. és erkölcsi fölényérzetét. Úgy látszik.és a diszkózene megszületése. Tolsztoj: Háború és béke. de ez inkább hasonlít majd az űrzenéhez. hogy a londoni Wembley stadionban 6:3-ra verte a világhírű angol futballcsapatot. vagy olyan országokban. Közülük legnagyobb jelentőségű a rock. hogy nagyobb válságok idején a Mindenható ily módon próbál lelki vigaszt nyújtani az embereknek. Ez különösen nagyobb embercsoportok erős fizikai. amely az emberi élet különböző tevékenységeit juttatja előtérbe. A háborús évek regényei közül még ma is nagy népszerűségnek örvendenek pl. Ugyancsak kiemelkedő szerephez jut ezekben az időszakokban a sport. Amióta csak létezünk. A harmadik évezredben is lesz könnyűzene. Hemingway: Akiért a harang szól. Magyarországon pl. Az operaszerzés fénykora a múlt század második felében. hogy „Isten csak a túl meleg és a túl hideg dolgokat kedveli. világháború idején alkotott „Diktátor” című filmjére. Egy-egy tevékenység nem csak világviszonylatban válhat kiemelten színvonalassá. A mai művészeknek nincs türelmük ahhoz. ahol minden feltétel adva van ahhoz. amely se előtte. melynek fénykora az 1960-as. Az ilyen helyeken az élet minden területén többnyire csak átlagteljesítmények születnek. A magyarországi viszonyok annyira kedvezőtlenek az alkotó munka számára. de a holland játékvezető egy szabályos gólt nem adott meg nekünk. Valószínűleg ennek tudható be. ahol azok óriási erőfeszítések és harcok árán valósulhatnak csak meg. ahol a nép hosszú ideje kispolgári jólétben és egzisztenciális biztonságban él. Ez az erő egykori ellenségeit is elkerülhetetlenül szembesíteni fogja önmaguk vétkével. jóléti államokhoz viszonyítva miért születik nálunk annyi világraszóló alkotás. 1954-ben a Népstadionban 7:1-es vereséget szenvedtek. arról nem is szólva. Az építőművészet és a belső építészet pl. Korunk tervezői a funkcionalitásra helyezik a hangsúlyt. Gondoljunk csak Chaplin munkásságára. az ügyet könnyen célba juttassák. hogy kontinensekre kiterjedő háborúk idején annyi sok kiváló művészegyéniség tevékenykedik a megpróbáltatásoknak kitett földrajzi régiókban. Nem azért. annyi nehézséggel. mint Isten kiválasztott népe. század köztudottan a technikai fejlődésnek kedvezett.  A művészi irányzatok inspirálásán kívül a társadalmi tudat befolyásolásának szintén érdekes esete. sőt tragédiával jár egy-egy ötlet kidolgozása. a langyosat kiköpi”. netán felülmúlni. Ennek a stílusnak a részletgazdagságát ma már lehetetlenség utánozni. (Az eredmény valójában 7:3 volt. hogy ez szinte ide vonzza az ihletet sugalló túlvilági erőket. amikor azt írja. mint a rockhoz. Ezekben az időszakokban az irodalomban is kiemelkedő alkotások születnek. hogy agyoncizellált alkotásokat hozzanak létre. Soha nem fogunk olyan dallamos és fülbemászó könnyűzenei számokat írni. olyan helyekre ad nagy lehetőségeket. vagy George Orwell: 1984 című műve.com . hogy az előző évszázadok korszelleme inkább a művészeteknek kedvezett.) A 90 éve veretlen angoloknak a budapesti visszavágón sem sikerült szépíteniük. Mindnyájan tudjuk. Az általa kisugárzott erőből azok is bőséggel meríthetnek. hogy legyen erejük elviselni a megpróbáltatásokat. a kommunista diktatúra tetőfokán a magyar „aranycsapat” olyan kiugró formában volt.

és ez a közeg termékeny talajt teremt az alkotó munkának. nem elég a szakértelem. Úgy tűnik. de nem forradalmár. Nem egy világraszóló tehetség életműve fulladt már az érdektelenség mocsarába. hanem a szinte már botrányosnak számító megnyilatkozásaival és életformájával vált világhírűvé. Költészetének virtuozitását a legmegátalkodottabb kritikusok is elismerték.és munkastílussal járó kockázatok nélkül tehát nincs tartós siker. Visszakanyarodva a fő mondanivalóhoz a Mindenhatónak nem érdeke. Egy ismert mondás szerint. de az a 26 év ameddig élt mélyebb nyomot hagyott a nemzet emlékezetében. mert munkássága mellett szívén viselte hazája sorsát is. A kollektív tudat fejlődése sem mentes attól a hullámzástól. amelyek azután ismét hosszabb nyugalmi szakaszba mennek át. mint a 70 évig élt Endrődi Sándor nyugodt. mi egymás torkát. Minden jel szerint a személyes tudathoz hasonlóan a közösségi tudat hatékony fejlődése is csak kellő súly alatt mehet végbe. hogy a sors számára az egyéniség minden áron való érvényre juttatása. Endrődi Sándort Petőfi és Arany halála után a legnagyobb élő költőnek tartották Magyarországon. kurázsi is kell hozzá. mind munkáját illetően semleges volt. nyomot hagyjon maga után. hogy fontosságát tekintve gyakran még a tehetséget is felülmúlja. neve még az iskolai irodalomkönyvekből is hiányzik. hogy céljaink erőfeszítések nélkül valósuljanak meg. hogy már jó előre leszerelte környezete rosszallásának legkisebb megnyilvánulását is. amely az egyszer fenn. Az egyes nemzetek történelmének tanulmányozása során jól megfigyelhető. hanem társadalmi méretekben is érvényesül tehát az ellenerő törvénye. Többek között ennek a szükségszerűségnek tudható be a béke és a háború periodikus váltakozása az emberiség történetében. egyszer lenn állapotával jellemezhető. Napjainkban ennek legkirívóbb bizonyítékát a popvilág szolgáltatja. Hegedűs Géza megállapítása szerint: „Bírál. az amerikai popdíva egyszer ezt nyilatkozta: „Inkább éljek egy évig Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Nem csak egyéni. Érdekes. Endrődi Sándor élete.170/434 lehetne.” Ezzel szemben Petőfi „lánglelkű költőként” írta be nevét az irodalomtörténetbe. minden szélsőségtől mentes pályafutásának teljes életműve. Érdekes. hogy ezért az életével fizetett. de nem nacionalista. ahol jó néhány énekescsillag elsősorban nem a tehetségével. határozatlan mentalitást. A méltatlan feledés oka. hogy hosszabb nyugalmi szakaszokat gyors kaotikus szakaszok követnek.com . hogy a Teremtő nem csak az egyes közösségek fejlődése során irtózik a „langyos” közegtől. Igaz. Kitűnő költő. ezért kortársai mindnyájan szerették. hogy középen állt. amíg más nemzet fiai idegenben egymás kezét fogják. mert az illető túl sok gondot fordított a körülötte élők elvárásainak a kielégítésére. így az 1848-as forradalom és szabadságharc elindítója volt. túl simára egyengette az útját azzal. Madonna. ma már senki sem emlékezik rá. Hazafi. Ennek ellenére mégis elfeledett költő lett belőle. hogy mi még a szülőhazától elszakadva sem tudunk változtatni mentalitásunkon. mind magánéletét. de nem gyűlöl. Ahhoz. Sokan életfilozófiájuknak tekintik ezt a viselkedést. Magyarországi viszonylatban ennek talán legkirívóbb példája egy múlt századi költőnk. Haladó. hanem az egyéni érvényesülés terén sem jutalmazza a lagymatag. de nem vátesz. hogy valaki az élete során maradandót alkosson. Kiváló emberi tulajdonságokkal bírt. A határozott élet. az élet kihívásaival szembeni határozott fellépés annyira elengedhetetlen.

Sokan azt hiszik. biztosan veszítünk. hogy létezik egy erő a világegyetemben.” A legmélyebb nyomot pedig rendszerint azok hagyják maguk után. a rendíthetetlenség és az odaadás hiányzik belőlünk. ha erőfeszítéseink összessége meghaladta az ellenerő mértékét. Elveszítjük a törekvéseinkbe fektetett rengeteg időt. Minél nagyobb feladatba vágtuk a fejszénket. és egyre valószínűbb. és többdiplomás utcaseprőkkel. hogy előrevivő céljaink erőfeszítések nélkül valósuljanak meg. Már az ókorban is gyakran emlegették a filozófusok. hogy erőfeszítéseink mértéke mikor éri el azt a szintet. hogy: Soha nem szabad feladni a küzdelmet! Mielőtt belevágunk valamibe.” Lehet. hogy igen. Az előzőekből azt is tudjuk. nem engedi. Erre mondta Zarathusztra: „Halj meg időben!” Ez a követelmény nem csak a művészek világában érvényesül. hogy életükkel fizetnek érte. hogy az elszántság. mint vegetálásnak. mert a nagy tettek több hasznot hajtanak a világnak. Ezek az emberek annak tulajdoníthatják a kudarcukat. a pitiáner viselkedést. visszafejlődés jellemzi ezeket az embereket. energiát. Menet közben ugyanis már nem tehetünk semmit. attól kezdve tűzön-vízen át tartsunk ki az elhatározásunk mellett. emberi ronccsá válik. Ha úgy döntünk. hogy átmenetileg még a bűnözőket is védi. Mindebből látható. Talán azért huny szemet a Teremtő az ilyen jellegű bűncselekmények felett. képzettségünk és egyéb adottságaink elegendők-e a feladat elvégzéséhez. amikor a sors már nem veszi hasznukat. A Biblia így biztatja a küzdelmüket reménytelennek látókat: „Ne félj! Ellenségeid csak addig lövik feléd láthatatlan nyilaikat. illetve magas fokú képzettséget szerezni. pénzt. Sokan fanyar humorral vették tudomásul a halhatatlanságnak ezt a módját. az kutat. de a kirívó tettek ereje halasztó hatályt gyakorol a kiszabásukra. és képesek vagyunk-e feláldozni magunkat az ügy érdekében. az gengszter. meg nem értett zsenikkel. és máris biztosítva van a siker az életben. hogy az élet tele van sikertelen tehetségekkel.com . soha nem tudhatjuk. Ebből következik. ha valaki a legnagyobb kincsét. hogy siker helyett az öregség. A céljait feladó ember viszont megkeseredik. Ha viszont továbbra is kitartunk. Ez esetben vigasztaljon bennünket a tudat. mégse adjuk fel a küzdelmet. ha nem párosul türelemmel. hogy az akadályok csak akkor hárulnak el. amikor átbillen a mérleg nyelve. nem érünk el nagy dolgokat az életben. hogy az ellenerő mértéke pozitív törekvéseink horderejétől függ. amíg az Úr megengedi nekik. az plagizál. az egész addigi életünket. hogy az átélt szenvedések jelentős mértékben elősegítették lelki fejlődésünket. a Mindenható csak akkor nyitja fel a sorompót. hogy így próbálja kompenzálni a sors azt az önzetlenséget. és feladják a küzdelmet. annál kevésbé esik bántódása”. Nem tudják. Nincsenek tisztában azzal. idő előtt áldozatává válnak állhatatos. annál nagyobb ellenállást kell leküzdenünk. hogy eközben elszáll az életünk. hogy képességünk. mérjük fel. Nem véletlenül tartják sokan. A nagystílű bűnözők csak életük végén. önmagát sem kímélve képviselt. ami minden sikernek megkéri az árát. A gazdasági életben sem díjazzák a kicsinyességet. akinek az élete a legjobb esetben sem nevezhető másnak. ha a kitűzött cél csak tengernyi szenvedések árán érhető el. pénzügyi szakértő. A szorgalom sem ér önmagában sokat. a halál vár ránk. Hiába a szorgalom. hogy a Teremtő mindenek fölé helyezte a fejlődés szükségességét.” Egy másik találó mondás szerint: „Aki egy embertől lop. Az elhomályosíthatatlan hírnévhez valószínűleg az is hozzájárul. A fejlődés legfőbb irányítója és kiegyensúlyozója az ellenerő megnyilvánulása. minden rossztól megszabadulsz. karakán kiállásuk következményeinek. Ha kiszállunk a küzdelemből. az elkötelezettség megléte minden más emberi kvalitásnál fontosabb. A legtöbbször azonban hanyatlás.” Ez az univerzális törvény annyira erősen hat a társadalomra. ha az állhatatosság. Ismerjük a közmondást: „Aki kifoszt néhány járókelőt. akik létük lényegét annyira önpusztító módon fejezik ki. Ennek a jelenségnek a felismerése egyébként nem új keletű. az életét áldozta az ügyért. Ebből következik. hanem az élet minden területén. aki több embertől. mert nem hagyja őket nyugodni. hogy „minél többet lop valaki. vagy a következő életükben nyerik el méltó büntetésüket. kitartással. és a sors utat nyit előttünk. Nem véletlen. A büntetés természetesen ezekben az esetekben sem marad el. hogy nincsenek tisztában az univerzum törvényeivel. Amikor lejár az idejük. de ha több millió embert foszt ki. Az egymás után jelentkező nehézségek láttán azután elkeserednek. mint amennyi kárt okoznak a vele járó szélhámosságok.171/434 tigrisként. a tehetség. Ehhez azonban állhatatosság és odaadás szükséges. elég tehetségesnek vagy szorgalmasnak lenni. még akkor is. amit rövid életében megalkuvás nélkül. amelynek a következő életünkben nagy hasznát vesszük. a magas fokú képzés. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. mint száz évig birkaként.

Egyszer csak azt vesszük észre. ami azt jelenti.” Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hanem a makacsságnak tudható be. és nem hallgat a józan ész által diktált érvekre. Sajnos a kitartó emberek egy részében a tántoríthatatlanság nem az állhatatosságnak. és folyton azon jár az eszünk. hogy rossz irányba visz az útja. A siker ördöge egy pillanatnyi időt sem enged munkánk folytatására. Nem mindegy azonban. hogy: „A harcos számára a győzelem órája a legnehezebb. annál nagyobb bajba kerülünk. Az állhatatosság tehát rugalmasságot feltételez. minél nagyobb eredményt értünk el. a valódi értékteremtésre. Ez a folyamat szinte elkerülhetetlen. egyre kevésbé gondolunk a szürke mindennapok gyötrelmes küzdelmeire. amelyet alkoholba vagy narkotikumokba fojtva képesek csak elviselni. mint odáig eljutni. A kapcsolatok kiépítése. mindenki érintkezésbe akar lépni velünk. A makacs. amikor végre sikeresen befejezi feladatát. nincs tekintettel a körülményekre. akkor ránk ront a dicsőség. hogy: „Nehezebb a dobogón állni. A tünetek: általános súlytalanodás. Mivel az események középpontjában állunk. mint az erejüket túlértékelők. a megfutamodók. elfelejtetik velünk eredeti feladatunkat. újabb eredmények elérésére. A hajlíthatatlanság azonban nem szolgálja sem az egyén. de nem lehet leszokni róla. Miért is hárítanánk el az ismert emberek. Onnan aztán nincs többé felemelkedés. a nagyközönség folyton új arcokra vágyik. mint a kábítószer. Két előadás között szenzációhajhász újságírók kérdéseire válaszolnak. mert a média. hogy már nem mi irányítjuk az életünket.172/434 hogy kudarcot vallottak. Dalcsev úgy jellemzi ezt az időszakot. sem a világ érdekeit. Ezért az ügyeletes sztárok jönnek-mennek. Ennek tudható be az a jelenség is. és az ily módon keletkezett cikkekért hatalmas összegeket kapnak a bulvársajtótól. hogy milyen ügy mellett kötelezzük el magunkat. tárgyalások egyre több időt vesznek el tőlünk. hanem a keblére ölel. megy a saját feje után. súlyos elvonási tünetek keletkeznek. hogy ezek az emberek a következő életükben jóval nehezebb körülmények közé születnek vissza. amivel kellene: az alkotó munkával. Ilyenkor nincs mit tenni. Minél nagyobb a siker. Az igazi nehézségek ugyanis a „célszalag” átszakítása után várnak ránk. hanem sodornak bennünket az események. Miután nem mondhatunk nemet. akkor sem lesz könnyű dolgunk. annál nagyobb üresség támad utána a bensőnkben. mint egy popsztár. a különféle meghívások. Egy idő után már ő is látja. Ráadásul dől hozzánk a pénz. Amikor elmúlik és ejtenek bennünket. Ha jól választottuk meg a célt. mint a küzdelmet feladóké. Az ily módon történő bukás automatikusan magával hozza az alacsonyabb osztályba sorolódást. legszívesebben kifutnánk az életből. Ha végre nem utasít el bennünket a világ. Néha előfordul. hogy mire költhetnénk. Nem leszünk képesek az újabb és újabb „lehetőségeket” visszautasítani. a bennünket keresőkkel való beszélgetések. Minél nagyobb dolgot hajtottunk végre. hiábavalóságok körül forognak a gondolataink. és sikerrel vettünk minden akadályt. hogy most kihasználjuk a kínálkozó lehetőségeket. Miközben eltelünk önmagunkkal. hogy rossz cél felé haladunk. A korábban nyíltan támadó gonosz erők most ezzel az ármánnyal térítenek le minket a korábbi útról. Megszédítenek bennünket. Midőn az emberek ráunnak. intézmények személyünk iránti érdeklődését? Hiszen korábban ezt évtizedeken át nélkülöznünk kellett. figyelmünk ezerfelé aprózódik. Eközben azonban lényegtelen dolgokkal telik meg az életünk. a sorozatos sikereinkkel. vagy egy filmcsillag. A helyes irány érdekében gyakran alkalmazkodnunk kell a megváltozott viszonyokhoz is. Előadókörutakat szerveznek. hogy a Nobel-díjas tudósok túlnyomó része a díj odaítélése után már nem alkotott semmi jelentőset. csak azzal nem. és sorsa nem lesz más. Az ilyen ember ugyanúgy bukásra ítéli önmagát. A sok szenvedés után a váratlanul jött nyilvános elismerés áldásnak tűnik. és élménybeszámolókat tartanak. Lelkiismeret-furdalásuk következtében mind nagyobb bűntudatuk támad. Olyanná válunk. csökönyös ember lecövekel az eredeti elképzelése mellett. minden könnyűnek tűnik. Futószalagon jönnek a korábban elérhetetlennek tűnt ajánlatok. a süllyesztőbe kerülnek. Később megpróbálunk ugyan szelektálni a rajongóink között.com . Mindennel foglalkozunk. A népszerűség olyan. Nem véletlenül született az a mondás. Legtöbbjük a hírnevéből él. de ekkor sem képes a váltásra. Érethető. de így sem győzzük a kíváncsiskodók kielégítését. ami depresszióhoz. kellemesnek tűnő lebegés érzete.” Az ember legalattomosabb ellenfele akkor jön el. Ez az ellenség mi magunk vagyunk. Könnyű rászokni. önpusztításhoz vezet. módosítani kell az életpályánkat. Kornis Mihály szavaival élve elmegy a kedvünk mindentől. Először is rosszkedvűvé válunk. de valójában kísértés.

hogy Isten akit szeret. az egónk hatalmasra nő. de egyben nagy csapás is. Nem véletlen tehát. Mások kénye-kedvétől függve akaratlanul is érzelemkoldussá válunk. elsorvad a belső Énünk. kultúrájába. életünk végéig táplálkozhatunk belőle. hanem hatni rá. mint a percemberek dicsfénye. A világteremtésben való részvétel tudata nem engedi összeomlani. hogy földi életünk nem volt hiábavaló. Az imádat olyan.” Ne népszerűségre törekedjünk. A Biblia szerint Isten a zsidókat kiemelkedő tehetséggel ajándékozta meg. hogy a valódi siker munkánk következményeiben fog megnyilvánulni. már nem ünnepelnek bennünket sztárként. A Biblia ezt a tehertételt az alábbi formában juttatja kifejezésre: „Csak veletek léptem szövetségre a Föld minden nemzetsége közül. akkor meg a fejletlensége. férfias vagy. és kitörölhetetlenül fennmarad a világ végéig. amely azután egy világméretű holocaustban végződött. ezért kérem számon rajtatok minden bűnötöket. hogy elhisszük amit rólunk gondolnak. A történelemből tudjuk. azt bünteti. Közismert a zsidó nép évszázadokon át tartó üldöztetése. Beépül civilizációnk történelmébe. érezzük magunkban. Ha megszokjuk. ha nem váltjuk aprópénzre. Amikor sikerünk van. hanem az emberek külső karakterét is erősen befolyásolják. a felszínes kapcsolatokat. melynek lényege. felszabadító élményt nyújt. igazi szuperhím!” – mondogatják nekünk. nyomot hagyunk magunk után ebben a világban. akkor nem marad más. de ez a siker maradandóvá válik. Örök vesztesnek érezzük magunkat. A valódi siker érzete. és mi örömmel elfogadjuk a hódolatot. Ráadásul a környezetünk által felpumpált egónk hozzáköt bennünket az embertársainkhoz. „Zseni vagy. Akármi történik is velünk. Az igazi sikerrel ritkán jár nagy pénz. ha lemondunk a nyilvános sikerről. hogy akkor már rég nem fogunk élni.  A különböző korok nem csupán az emberi alkotásokban hagynak nyomot maguk után. a függetlenségünket. nem éltünk hiába. a zsidóság esetében. és tevékenységünknek nem lesz semmi publicitása. A külvilágtól rengeteg energiát kap azáltal. Így aztán nem is fog. és fenntartja bennünk a reményt a legnehezebb időkben is. kisebbrendűségi komplexusunk lesz. mondanak.” Az átlagember szemével nézve Isten fokozott figyelme nem csak áldás. jóképű vagy. sötét űr. boldogok vagyunk. Az sem jó. Az időtálló értéket alkotó embert a környezete nem képes megalázni. mint a bensőnkben kongó rideg. Ez erőt ad. Lehet.com . Bármikor gyötri is ínség testünk-lelkünk. Amennyiben megdicsérnek bennünket. Nem anyagilag gyarapodunk általa. hogy az egónk kívülről kapott energiából él. vagy ahogy az utókor említi: a halhatatlanság páncélként vesz körül bennünket. Ne páváskodni akarjunk a világban. hogy ennek milyen következményei lettek. mint a kábítószer. de ellentételként a fokozott büntetés terhét rótta rájuk. ha kicsi. Ezt legegyértelműbb módon akkor tapasztalhatjuk. Egy ideig csodálatos. Miután lealkonyul a csillagunk. mámorító érzést biztosít.173/434 Ezt a csapdát csak úgy tudjuk elkerülni. Nem lesz múlandó. hogy az előző generációk Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. amely kiemeli őt az átlagból. Jusson eszünkbe korunk bölcs mondása: „A siker a halhatatlanság aprópénzre váltása. Emiatt úgy állunk hozzá mindenhez. akkor a nagysága korlátoz. hanem lelki fejlődésünk kerül egy fokkal magasabb szintre. akkor beteggé válik. a sorozatos pogromok. Ismerjük fel. Ez a sokak által irigylésre méltónak tartott helyzet azonban előbb-utóbb felzabál bennünket. Ha nagy az egónk. Isten az általa kiválasztott személy lelki fejlődését szenvedések által segíti olyan magasságba. Sokan érthetetlennek tartják a Bibliának azt a kijelentését is. Ha a sok kudarc és lekicsinylő vélemény miatt nem kap elég energiát. hogy a legtöbb ember jobban szeret a „langyos vízben dagonyázni”. hanem elismerésre. mint világmegváltó tettekkel bajlódni. rajongóink nem hizlalják többé az egónkat. Ezért szép lassan a rabjává válunk. és állandóan fájdalmat. Kerüljük a talmi dicsőséget kínáló nyilvános ünneplést. ha a századelő színészeinek portréit összehasonlítjuk a századvég színészeinek fényképeivel. hogy nekünk semmi sem sikerül. mérget pumpál a lelkünkbe. ha az egónk kicsi marad. Ha nem nyúlunk hozzá ehhez a tőkéhez. igazságnak tekintjük a hízelgő szavakat. Ezáltal elveszítjük az önállóságunkat. Még a felületes szemlélő számára is azonnal szembeötlik. Ennek kollektív megnyilvánulását figyelhetjük meg az általa kiválasztott nép. a reflektorok éppen aktuális sztárra szegeződése. ha kritizálnak szomorúvá válunk. Minden pillanatban alávetjük magunkat mások véleményének.

A létrejött anyag gravitációs vonzást gyakorol a világegyetemben található összes többi anyagra. hogy a legtartósabbá azok a házasságok válnak. Nem hiába mondják azt. Talán ezzel magyarázható az a statisztikai megállapítás is. Különösen vonatkozik ez a szemekre. Az univerzum fejlődése során a keletkezés az ősrobbanás volt. ami megteremtette a természet egyensúlyát. ahol a partnerek arcvonásai nagy hasonlóságot mutatnak. ennélfogva az élet lényegének megértése csak dialektikus szemléletmóddal lehetséges. „Amikor valaki beenged a lelkébe. A két elméletet összekombinálva a Yin energia felel meg az anyagból kisugárzódó negatív energiának. akkor a fejlődés harmóniája megbomlik. a szeretet. vagy az evolúció során bármely faj fejlődése csak addig tart. Korábban több életet kellett egymással leélniük. és megérzik egymás gondolatát.com . hogy egy hullámhosszon vannak. kis 27 stív(e)n hóking Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Az arc karakterének megegyezése ugyanis rokonlélekre vall. Kissé visszakanyarodva az akupunktúrához. Az élet minden megnyilvánulása. olyan bensőséges viszony alakul ki közöttünk. a kiegyensúlyozottsághoz azonban legalább két ellentétes erő szükséges. akkor a dualizmus alapján kell lennie egy negatív erőnek is. Az anyag létét a dualitás szüksége kényszerítette ki. Ennek következtében tiszteletben tartják a másik egyéniségét. hanem az élő test egészén belül. Elmélyült kapcsolat csak rokon lelkek között alakulhat ki. amíg a dualitás törvényéből eredő erőegyensúly fel nem borul. Müller Péter szerint a vérségi kapcsolatok. melynek törvényszerű következménye a pusztulás. míg a világegyetem szubatomi energiakészlete a pozitív energiasugárzás. Ezek a kapcsolatok szinte szétszakíthatatlanok. ami a továbbfejlődés gátjává válik. az élet elindulásának alapvető feltétele. hogy az élet kifejlődésének minden egyes szakaszát a dualitás uralta. közönnyé. Ez a vonzás negatív energiát ad az anyagnak. elromolhat. mivel a partnereket a megértés. A sikeres házasságban élők úgy szokták ezt kifejezni.174/434 charmos arckifejezését teljes mértékben felváltotta a ma emberére jellemző arctípus. a modern korhoz illő arcvonások. amelyek egyensúlyba kerülhetnek egymással. a természetet uraló pozitív és negatív erők létét látszik igazolni a több mint négyezer éves kínai életenergia-elmélet is. A világegyetem kialakulása és fejlődése tehát a dualizmus jegyében zajlik. és én is magamba tudom fogadni őt. hogy egészségesek. A harmóniához. akik figyelni tudnak egymásra. Az anyag Hawking által feltételezett negatív energiakisugárzása az az ellenerő. Az élet mozgatórugói Az előző fejezetben az univerzum kialakulásával kapcsolatban említett törvények nem lennének teljesek Stephen Hawking27 angol fizikus elméletének ismertetése nélkül. tehát életképesek legyünk. Egyetlen élet kevés ahhoz. mely mélységében és intenzitásában minden más kapcsolatot felülmúl. Az egyensúly további eltolódása életképtelenséget vált ki. A keletkezés azonban nem vezet automatikusan kifejlődéshez. hanem társalognak egymással. gyűlöletté fajulhat. Ha az ősenergiát pozitív erőnek tekintjük. Biológiai ismereteink alapján tudjuk. hogy két ember ilyen tökéletesen egymáshoz csiszolódjon. a házasság kiüresedhet. és annak mértéke pontosan megegyezik az anyag teremtéséhez felhasznált energia mennyiségével.” Az anyagot feltehetően a dualitás törvénye hozta létre. A továbbfejlődés előfeltétele a harmónia. rezgési frekvenciája is befolyásolja. hogy a harmonikus kapcsolathoz szükséges hasonlóság és szeretet kialakuljon közöttük. mely kiegyensúlyozza a természet pozitív energiatúltengését. „Az univerzum kialakulása során az anyag energiából keletkezett. Ha az erőegyensúly eltolódik.” Ez a lelki összhang azonban nem a véletlen műve. A természetben tapasztalható egyensúlymegbomlás nem csak globális formában. A fejlődés előfeltétele a keletkezés. az együvé tartozás érzése fűzi egymáshoz. Fizikai megjelenésünket azonban egy-egy korszak domináló energiasugárzásán kívül a lélek energiaösszetétele. Akik nem beszélgetnek. az ősrobbanás során keletkezett roppant mennyiségű energia önmagában nem képes továbbfejlődni. és az egymással harmonizáló lelkű emberek vonzzák egymást. hogy az arc a lélek tükre. Ennek a kettőnek kell egyensúlyban lennie a Yin és Yang jellegű meridiánjainkban ahhoz. Olyan emberek között. Hawking rendkívül figyelemre méltó teóriája szerint: a világegyetem nettó energiamérlege nulla. az így létrejött erőegyensúly pedig a fejlődés.

175/434 elszigetelt tartományban is lehetséges. az egysejtűek aurájuk segítségével hogyan tartják a kapcsolatot a külvilággal. majd a beteggel lenyeletik. sőt az emberi szervezetben is megfigyelhető. amelyek belekerülnek a vízbe. és életjelenségük helytelen iránya romlást hozhat az egész testre. mint a porrá tört fémrészecskék. hogy miként szüntethető meg a rákos sejtek túlburjánzása. hanem egy fizikus szemszögéből közelítenék meg a problémát. szaporodásba kezdenek. Feszültséget kapcsolnak rá. Magasabb koncentrációban a makroszkopikus méretű ezüstionok károsan befolyásolják a bélflóra egyensúlyát. Ajánlott adagolás: 1 hétig napi 2 kávéskanálnyi. A rákot csak úgy győzhetjük le. A nemesfémről fémionok válnak le. A vegytiszta ezüstionok ugyanis képesek a szervezet antibakterializálására. hogy helyi túlburjánzás esetén a rákos sejtek kivonják magukat a testmeridiánok energiaszabályozó. a penicillinszármazékokkal szemben rezisztens baktériumok is elpusztíthatók vele. hogy erős homogén energiabesugárzás esetén a sejtek életfolyamatai felgyorsulnak. Két elektródot helyeznek egy pohár vízbe. szélhámosságtól. A test kis darabkájának elkülönülése az egésztől azzal a veszéllyel jár. és kiégetés után ezt a szénszerű anyagot megőrlik. Ennek a 2005. ami arra utal. illetve a testen belül elszigetelődött sejtek fokozott energiafelvétele az oka. A sejtek túlburjánzása azonban a növényeken kívül az állati. Korábban kiderült. melynek hatására megindul a galvanizálódás. A fertőtlenítőszerként. tartósítószerként és gyógyszerként egyaránt használt ezüstkolloid ajánlott töménysége: 5 ppm. és az emberiség végre elfelejthetné ezt az alattomos betegséget. hogy rendkívül nagy tisztaságú aranyat. ami ionizálta a levegőt. és hogy az aura közvetítésével miként kerül az „életenergia” a sejtbe. Indiában az Ajurvéda28 tanításai szerint úgy védekeznek a rák ellen. hogy rendkívül erős szubatomi energiasugárzás áradt ki a szövetekből. Az antibiotikumoknak ellenálló. Nálunk az MTV „A tévé ügyvédje” című műsora bemutatta és részletesen ismertette az ezüstkolloid előállítására szolgáló készülék működését. a fokozott energiafelvétel hatására a növényi sejtek gyors osztódásba. illetve ezüst. Arról is szó volt. Ha nem kémiai úton. mert a 28 Ajurvéda: szanszkrit nyelven az élet tudománya Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A testbe juttatott anyagrészecskék speciális sugárzásukkal nem a rákos sejteket pusztítják el. hanem megnövelik a páciens életenergiáját. Ez a mennyiség hosszabb ideig is fogyasztható. Az Ajurvéda modernizált változatában már kolloid formájában használják az aranyat és az ezüstöt. mert az erek a rák ollóihoz hasonlóan ölelik körül a daganatos részt. Fényforrásnak. hogy világítani lehetett vele. Az előző fejezet végén láttuk. március 23-án sugárzott riportnak az volt a célja.com . vagy egyszerűen elpusztítjuk a felesleges sejteket. Növekedésük korlátlanságára jellemző. fénykibocsátó vegyi anyagoknak azonban nyomát sem találták benne. A nálunk megszokottnak tekinthető ellenpropaganda ellenére az ezüstkolloiddal való gyógyítás sok esetben igen hatékonynak bizonyult. és ez keltett fényhatást. másfél hónap után teljesen tünetmentessé vált az ezüstkolloid fogyasztásától. különböző gyógyszerekkel próbálnának a kutatók a rák ellen harcolni. hogy az elszigetelődött sejtek vagy szövetek életfunkciója ellenőrizhetetlenné válik. így a gyógyhatásuk is nagyobb. egyensúlyfenntartó hatása alól. Ennek következtében ez a szer a gyógyításon kívül az életerő fokozására is alkalmas. mely szerint egy kioperált rákos daganat olyan erős fényt bocsátott ki magából. Egy Turet-szindrómában szenvedő (streptococcus pyogenes fertőzött) fiú pl. hogy a rákos sejtek kialakulásának is az energetikai egyensúly felbomlása. A rákos sejtek meridiánláncból való kiszakadását és korlátlan energiafelvételét támasztja alá az az orvosi beszámoló is. ezüstöt. hogy testünk aurája rendkívül érzékenyen reagál a külső homogén besugárzásokra. hogy 1998-ban egy debreceni férfi gyomrából 38 kg tömegű daganatot operáltak ki. hogy a legegyszerűbb élőlények. A bioenergia növekedése aktiválja az immunrendszert. és a saját polarizált aurájuk segítségével ellenőrzés nélküli élettevékenységbe kezdenek. hamar rájönnének arra. Utána az adagot csökkentsük 1 kávéskanálnyira. vasat és rezet gyantába kevernek. Minden anyag más-más módon hat testünk meridiánjaira. hogy leleplezze a „csalót” és távol tartsa az embereket ettől a „kuruzslástól”. Igen nagy a valószínűsége annak. Egyébként a rák nevet Hippokratész adta ennek a betegségnek. Mivel a kolloidrészecskék jóval kisebbek. ha helyreállítjuk a rákos szövetek energetikai egyensúlyát. amelyből az egyik színtiszta arany. Nem zárható ki. amely a limfociták mozgósításával legyőzi a betegséget.

Ők az ujjaikból kiáramló koncentrált energiasugárzás segítségével vonják el a beteg sejtekből az azonos jellegű többletenergiát. és nagy előnye még ennek a módszernek.com . Egyébként feltételezhetően ez a jelenség okozza a Fülöp-szigeteken végzett műtéteknél a fertőző baktériumok megsemmisülését is. Ennek az eljárásnak az eredményességét támasztja alá az a kísérlet is. A rák ellen hatásos lehet a sugárkezelés is. Az egészséges sejteket azért nem károsítja ez az intenzív sugárzás. Otthon meglehetősen nehéz jó minőségű ezüstkolloid oldatot előállítani. és állítják vissza az energiaegyensúlyt. A dr. A perkután galvánterápiával elért eredmények meglepően jók. gombákat. A Silver Nano gépekbe egy ezüstlapot szereltek be. hanem az elektromágneses tér által kibocsátott szubatomi energiasugárzás pusztítja el a tumort. vagyis a szubatomi energiasugárzás az egymást követő kezelések során nem adódik össze. amely elvonná a többletenergiát a rákos sejtektől. A hajszálvékony ezüstszálakon képződő ezüst-dioxid réteg megszünteti a bőrviszketést. Ellenkező esetben a reakció ezüst-nitrát kibocsátáshoz vezet. Ezt a módszert egyébként a Fülöp-szigeteken tevékenykedő csodadoktorok már ma is alkalmazzák. Az ezüst a tejsavbaktériumok szaporodást is gátolja. Az ezüstszállal átszőtt kelme csökkenti a kellemetlen testszagot. ami egy toxikus vegyület. mert ezek nem önállósították magukat. hogy az elektromágneses. A sokkszerűen alkalmazott intenzív szubatomi energiasugárzás viszont arra is képes lenne. hogy az erős energiasugárzás maradéktalanul elvonja a függetlenné vált sejtek aurájából az egyik energiaösszetevőt. ezeknél a beavatkozásoknál a meglehetősen rossz higiéniai 29 idegi alapú bőrgyulladás Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. mert ma már a sebkezelésben is használnak ezüstvegyületeket. és az energiaegyensúly drasztikus felborulása a beteg sejtek elkerülhetetlen pusztulását okozza. megszünteti az egészséges sejtek megtámadását. vagy elektródák segítségével irányítják a rákos sejtekre. Ezáltal nem savanyodott meg olyan hamar. Mint ismeretes. A 3000 mosásra (10-14 évre) elegendő nemesfém már 30 °C-os vízben is hatékonyabban megöli a kórokozókat. ezüstkolloid azonban mentes minden szennyeződéstől. de nem olyan formában. hanem olyan koncentrált Yin vagy Yang jellegű energiasugárzást. A magyar gyártmányú MED-INNO CTT 2000 berendezés által létrehozott elektromágneses sugárzást közvetve. megszüntetve ezzel a gyors szaporodás kiváltó okát. amely a rákos sejtekkel együtt gyakran az egészséges sejteket is elpusztítja.biopharma. amelyből a mosás során több százmillió ezüstrészecske oldódik ki. A jövőben nem radioaktív sugárzást kellene a beteg szövetekre irányítani. Elődeink hűtőszekrény híján ezüstérmét dobtak a tejbe.csírátlanító program. mint a röntgensugárzás. Szász András által felfedezett és több nyugati országban alkalmazott hipertermiás rákkezelő módszernél ugyanis nagy valószínűséggel nem a keletkező hő. és apró méretű aktív ezüstrészecskéket tartalmaz.hu Tel: 273 1572. lassítja. mint a 90 °C-os főző. Egyébként az ezüst és az arany antibakteriális hatására már az ókorban felfigyeltek. és védőbevonatot képeznek rajta. és gátolja az neurodermitiszt29. hogy ha rákos növényeket nagyfrekvenciás mágneses mezővel kezelnek. hogy egy igen erős elektromágnes segítségével pillanatok alatt elpusztítsa a kórosan elszaporodott sejteket. akkor a daganatok elmúlnak. Részletes információ a honlapjukon található: http://www. Az ezüst intenzív fertőtlenítő hatására a mosógépgyártók is felfigyeltek. az izzadságért felelős baktériumokat. mert a lehető legtisztább és megfelelő tisztaságú víz kell hozzá.176/434 szervezet nem válik immunissá az ezüstkolloiddal szemben. nem kumulálódik úgy. amely mosás közben 650 kórokozó 99. A nanométer méretű ezüstrészecskék rárakódnak a ruha rostjaira. ami leválasztja az immunrendszer proteinjeit a megtámadott szövetekről. és utána még 1 hónapig baktériummentessé teszi a ruhát. Mindez nem kuruzslás. szálaira. Az autóimmun betegségben szenvedőknél újabban mikroszkopikus méretű aranyszemcséket fecskendeznek a páciens szervezetébe. A Biopharma Kft. de az orvostudomány jelenleg is alkalmazza a szubatomi alapon történő sugárkezelést.99%-át elpusztítja. A textilipar szintén kihasználja az ezüst kórokozókra gyakorolt bénító hatását. Mellesleg nem tudatosan ugyan. Ezt közvetlenül az váltja ki. károsítását. Ezeknek a tapasztalatoknak tudományos szintre emelt alkalmazási módja az Ajurvéda. így a sugárzás megszüntetése után az őket tápláló meridiánokból pótolni tudják az energiaveszteséget. A dél-koreai Samsung cég 2006-ban kifejlesztett egy automata mosógépet. által forgalmazott. ahogy jelenleg alkalmazzuk.

hogy az ember elveszti-e a mikrobák világával folytatott harcot. Egyre nyilvánvalóbb.com . és eközben megemészti a felesleges ráksejteket is. gyártásba vitele és gyógyszerként való engedélyeztetése iszonyatosan sokba kerül. mert már csak a káros mellékhatásuk maradt meg. Meg kell azonban jegyezni. hogy mikor veszti el. amelyek energiautánpótlás hiányában menthetetlenül elpusztulnak. Ennek oka a rák természetéből fakad.és pénzhiány miatt biztos vesztesként kerülünk ki ebből a versenyből. Májráknál pl. Mellesleg a ráksejtek elpusztításának eddig is volt egy hatékony módja (amelyről az emberiség nem nagyon vett tudomást). A másik gond. 5 évet vesznek igénybe készítményenként. még azok ellen is. amelyek ellen semmilyen módon sem tudunk védekezni. Mindezek tetejébe a kivágott őserdők mélyéről szinte hetente szabadulnak ránk új vírusok és baktériumok. ami ellen az ép immunrendszerű emberek is védtelenek lesznek.” Ebben a küzdelemben csak egy módon lehet nyerni. nem is szólva a folyamat időigényességéről. Az „Archives International Medicine” című folyóirat ezt írta egyik vezércikkében: „Ma már nem az a kérdés. A virulógusok azt sem tartják kizártnak. Az antibiotikumos és vegyi kezelés korábban hatékony fegyverét lassan letehetjük. tehát nem volt rá alkalmuk beazonosítani őket. A hagyományos úton haladva nem fogjuk bírni az iramot. még akkor is. A legtöbbjüket még beazonosítani sem tudjuk.177/434 viszonyok ellenére sem kell számolni fertőzésveszéllyel. így kénytelen felélni a saját tartalékait. A kellő technológiai fejlettséggel rendelkező nyugati országokban egy-egy új gyógyszer kifejlesztése 800 millió dollárt is felemészthet. hogy napjainkra a vírusok és a baktériumok már minden elképzelhető antibiotikum ellen rezisztenssé váltak. nagyon fontos a megelőzés. Legsúlyosabb a helyzet a rákgyógyítás terén. Ha ezt a helyzetet összevetjük az új kórokozók rohamosan növekvő számával. használni egyre kevésbé képesek. így a sejtburjánzás nem csak életképtelenné válik. A rák legyőzésének létezik egy harmadik lehetősége is. egy olyan vírusrobbanás történik a Földön. hogy a dzsungelekhez hasonlóan a sarki jégtakarók alatt is találhatók ismeretlen kórokozók. Ebben az esetben csak azt érjük el. Ezt egyébként már maguk a tudósok is elismerik. a szubatomi Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. melynek segítségével valósággal kiköpik a nekik nem tetsző vegyi anyagokat. ami azt jelenti. amelyeket nem ismernek. amelyet a földönkívüliek sugalltak nekünk. és áttérünk a fizikai módszerekre. ha felhagyunk a vegyi illetve organikus úton történő védekezéssel. Világunkban a kórokozók elleni védelmet mind jobban nehezíti a multirezisztencia. hogy csodákra egyetlen módszer sem képes. a velük szemben hatékony szérumok kikísérletezése. közülük is a leghatékonyabbra. az egészséges életmód. hanem az. Csupán a gyógyszerengedély kiadását megelőző toxikológiai vizsgálatok. A böjtölés során ugyanis a szervezet nem jut táplálékhoz. az idő. hogy az orvostudomány néhány év múlva csődöt vall. és a rendszeres szűrés. elkezdi „megenni” a szervezet kiöregedett sejtjeit. Ez feltehetően dematerializációt idéz elő. Amikor már elégette a zsírsejteket. mivel az intenzív energiabesugárzás felborítja a testtől idegen sejtek energiaegyensúlyát. ha azokkal korábban soha nem találkoztak. valamint az állatokon majd embereken végzett kísérletek min. így bármikor felütheti a fejét egy világméretű járvány. és hiába pusztítjuk el ezeket a sejteket. és megtanulni ellenük a védekezést. ha a májnak már nincsenek ép szövetei. Ennek a betegségnek felszámolása során tehát a gyógyítás önmagában nem elegendő. hanem a májfunkció hiánya miatt. hamar rá fogunk jönni. Ráadásul a rákos sejtek kifejlesztettek magukban egy kis „pumpát”. Az előbb említett rezisztencia miatt a kemoterápiás módszerek egyre kevésbé hatásosak. Ha a globális felmelegedés következtében ezek kiszabadulnak a jég fogságából. Eszerint a szubatomi energiasugárzás frekvenciájának változtatásával módosítani kell a rákos sejtek vibrációs szintjét. a testben felszaporodó mérgek következtében fog meghalni. Maradjunk még egy kicsit a dualizmusból eredő energiaegyensúly megbonthatóságának orvosi alkalmazásánál. a böjtölés. akkor a beteg menthetetlen. A több mint 10 ezer éves ősvírusokkal szemben ugyanis nem tudott kialakulni az immunitásunk. hiába állítjuk meg a rákos sejtek szaporodását. Végső stádiumban már lehetetlen a rákos betegeket meggyógyítani. hogy az illető nem rákban. hanem el is tűnik. hogy az új kórokozók beazonosítása. amellyel szemben teljesen tehetetlenek leszünk. hogy a mikroorganizmusok meg fogják nyerni a háborút ellenünk.

és semmilyen mellékhatással nem jár az alkalmazása. Különösen a kórházakban lenne nagy szükség erre a fertőtlenítő eszközre. majd égitestekké áll össze. Ennek tudható be. mint a mi Tejútrendszerünk. Egyébként a földönkívüliek is ezt az egyszerű és olcsó módszert alkalmazzák a számukra ismeretlen földi vírusok ellen. fizikusok és mérnökök összefogásával. és mivel folyamatosan növekvő mennyiségű anyag jön létre.) A világegyetemben szétterülő anyagmennyiség negatív energiasugárzást bocsát ki magából. mint anyagra. vagyis mindannak. Pár évvel ezelőtt a Cornell egyetem csillagászai a galaxisok közötti térben egy hatalmas. Ősrobbanás után az energiarészecskék a tér minden irányába szétszóródnak. és ezt követően már „sterilen” kerüljünk át a vizsgáló terembe.  A negatív energiasugárzás. A nagy mennyiségben létrejött anyaghalmazok olyan erős vonzást Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Sőt azt is tudjuk. amely leginkább a mi germicidlámpánk (germicid = csíraölő) fényéhez volt hasonló. orvosok.178/434 energiasugárzásra. Továbbra is megmaradva az előbbi példánál. és energiakoncentrálódás révén egyre több anyag keletkezik az univerzumban úgy. Minden létező anyagnak. hogy ha valaki többletenergiát vesz fel. évente 2 millió ember betegszik meg kórházban szerezett vírusoktól. Jelentős mértékben segíti a megállást. hogy ellöki magát a talajtól. Erre a legszemléletesebb példa. hogy minden anyag kölcsönös vonzást gyakorol a körülötte lévő anyagokra. hogy nem fajspecifikus.com . mert a Föld gravitációs kisugárzása vonzást gyakorol az emberre. a gravitációs erőterük is egyre nagyobb lesz. A pusztító hatás azonnali. Ez azonban nem mindig van így. hogy a Föld negatív energiakisugárzása eltaszítja magától a pozitív energiarészecskékkel telített testet. Az általuk elrabolt emberek elmondása szerint a jármű fogadási csarnokában kékes fényt láttak. Ennek a tőlünk 65 millió fényévnyire levő galaxiskezdeménynek az átmérője tízszer akkora. sem a frekvenciáját nem ismerjük. fokozatosan távolodva a robbanás helyétől. és baktériumoktól. hogy ha az ember théta szinten szabad állapotban levő ősenergiát gyűjt magába. A III. ami tárgyiasult formát öltött. Az Egyesült Államokban pl. illetve annak gravitációs erőterére. Más országokban még rosszabb a helyzet. Ezt nekünk kell kikísérleteznünk biológusok. Közülük 90 ezer meg is hal. Ezeknek a derengő fényt keltő Yang jellegű szubatomi energiahullámoknak az a feladatuk. hogy előbb hidrogéngáz képződik. akkor nagyon hamar visszazuhan a földre. mintha szárnya lenne. A hidrogénfelhőket a szupernóvák robbanása által kiváltott lökéshullámok összepréselik. a tömege viszont csak a tizede. vagyis az univerzum tágulása során elkezdődik az anyag kialakulása. akkor súlytalanná válik. azaz a gravitáció elválaszthatatlan az anyagtól. akkor repülni is képes. hogy a kezdeti óriási sebesség fokozatosan csökken. Ez a folyamat évmilliárdokon keresztül megszakítás nélkül tart. A részecskék távolodása. Ez azt jelenti. Minden élőlény ellen bevethető. korábban azt is láttuk. amely ezután szilárd anyaggá. A világegyetem ősrobbanás előtti állapota igen nagy hasonlatosságot mutat a fekete lyukak viselkedésével. Egy idő után a világmindenség anyaghalmazainak gravitációs erőtere már oly mértékűvé válik.  Hawking elmélete alapján az univerzum periodikus tágulási és összehúzódási folyamatának feltételezhető okára is magyarázatot találhatunk. és az így szerzett impulzust használja fel a felemelkedéshez. A feltételezések szerint egy új csillagrendszer keletkezéséről van szó. A kórokozók fizikai úton történő megsemmisítésének nagy előnye. hogy a szubatomi energia világában az egynemű töltések vonzzák egymást. Ebből por lesz. ellipszis alakú hidrogénfelhőt fedeztek fel. de nem is oly módon. (Ennek a folyamatnak már tudományos bizonyítékai is vannak. gravitációs kisugárzása van. hogy az egészséges sejtek a szubatomi energiahullámok által elvont energiát a meridiánláncból pótolni tudják. függetlenül annak származásától és méretétől. hogy megállítja az univerzum tágulását. hogy az univerzum tágulása nem lineáris. Mint az előzőekben is láthattuk ennek oka. hogy az űrhajóba általunk behurcolt mikroorganizmusokat megöljék. Sajnos ezeknek az energiahullámoknak egyelőre sem az intenzitását. Ez a jelenség nem azáltal jön létre. hogy az illető kezével csapkod a levegőben. hogy ha valaki felugrik a levegőbe. A súlytalanságnak és a talajtól való elszakadásnak kizárólag az az oka. fejezet végén a parapszichológiai jelenségek tárgyalása során láttuk. hanem exponenciális görbe szerint zajlik.

ha ez az erő önmagát semmisíti meg. A szingularitás tehát ez esetben nem pontot jelent. és minden kezdődik elölről. Ez a pozitív erőtér azután elkezdi magához vonzani a világmindenségben mindenütt fellelhető szubatomi energiarészecskéket is. Ilyen hőfokon viszont nem létezhet anyag.com . Ez az elképzelés azonban fordítási hiba következménye. ami ezt a végtelen nagy erőkoncentrálódást szétrobbanthatná. sőt az éter megszűnésével tér sem. és ez okozza a világegyetem tágulását. Ennek alapján azt hihetnénk. Ez a végtelen gravitációs erőtér mindent magához vonz. hogy az anyaghalmaz összeroppan. ahol a józan ész megáll. és egyre távolabb kerülnek az ősrobbanás helyétől. különlegeset. a kozmikus háttérsugárzás hőmérséklete fokozatosan csökken. ez csak úgy következhet be. amelyben annyira erős a gravitációs erőtér. Ettől kezdve az egyre sűrűsödő anyaghalmaz egy még kisebb és tömörebb energiagömbbé (vagy ahogy a fizikusok mondják szingularitássá) válik. azaz –273 °C-nál. Az energiarészecskéknek ez a gigantikus méretekben lezajló távolodása évmilliárdokon keresztül tart. A szakirodalomban gyakran emlegetett szingularitás kifejezésből sokan arra következtettek. Nem zárható ki annak a feltételezésnek a valószínűsége sem. hogy a világegyetem hőmérséklete 1 másodperccel a tágulás kezdete után mintegy 10 milliárd fok volt. Mint tudjuk. Ebből kiszámolható. Ez utóbbi feltevésnek a realitását támasztja alá. de megközelítő számításokat végezhetünk a kiterjedésére vonatkozóan. Univerzális méretekben ez az esemény az ősrobbanás. hogy ez az állapot akár az idők végezetéig is eltarthat. hanem egy állapotot. ami alátámasztja az univerzum kezdeti anyagtalan állapotát. hanem pozitív. mert a sűrűség növekedésével ennek a felmérhetetlen mértékű erőkoncentrációnak a gravitációs erőtere is egyre nagyobb lesz. Anyag hiányában nem létezett idő sem. és mint anyag megszűnnek létezni. A neutroncsillagban egy Nap méretű csillag Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. mivel az univerzum koncentrálódása után már nem található olyan erő a világmindenségben. A szingularitásnak nevezett energiagömb pontos méretét tehát nem ismerjük. Ebben az állapotban megszűnik az anyag atomi szerkezete. hogy akkora mint egy pont. ahol bármilyen meglepetésre számíthatunk. és korábbi méretének töredékére zsugorodik. A tengely körüli forgásukban meggátolt atomi részecskék ekkor nagy változáson mennek keresztül. Ennek a fekete lyuknak is nevezhető tartománynak olyan nagy a sűrűsége. hogy ettől kezdve a galaxisok már nem távolodnak egymástól. az elektronok belezuhannak az atommagba. Az anyag fokozatos koncentrálódása végül egy hatalmas gömböt eredményez. Matematikai szakkifejezésként azt a pontot értik alatta. hogy a szubatomi energiarészcskékből álló gömb mekkora volt. vagyis végtelenül kicsi. Az éter megszűnése után az egész világegyetem egy roppant sűrűségű energiagömbbe koncentrálódik. Az angol „singularity” szó köznapi értelemben furcsát. ez azonban már nem negatív. amely a dogon mitológia szerint a semmi közepén pihen. hogy a fekete lyuk felrobban. mivel a bennük levő szubatomi energiarészecskék vonzóerejüknek engedelmeskedve egymáshoz tapadnak. ami azt jelenti. hogy csökken a részecskékre gyakorolt koncentráló erő. hogy a fizikusok kiszámították az univerzum kezdeti hőmérsékletét. amelynek szintén van gravitációs erőtere. Az ősrobbanás után energiakoncentrálódás útján megindul az anyagképződés. hogy szinte elképzelhetetlen mértékű a gravitációs erőtere. amely ezt a helyzetet meg tudná változtatni. ahol a megoldás érvényessége megszűnik. A gravitációs kisugárzás viszont energiaveszteséggel jár. Jelenlegi értéke 3 fokkal magasabb az abszolút nulla foknál. Külső erő hiányában valóban semmi sincs. melynek az lesz a következménye. és energia formájában szétsugárzódik a világűr minden irányába. ahol a legmeghökkentőbb következtetés is előfordulhat. majd az atommag is alkotóelemeire bomlik. A szabaddá vált energiarészecskék a tér minden irányába egyenletesen szétszóródnak. ezért semmiféle külső behatás nem képes a stabilitását megingatni. illetve az atommagot alkotó elemi részecskék saját forgását is.179/434 gyakorolnak egymásra. Erre viszont minden esélye megvan. Ezután következik be az úgynevezett ősrobbanás. amely leállítja a leszakadt elektronok és az atommagok. hanem engedelmeskedve a növekvő vonzóerőnek igyekeznek egyre közelebb kerülni egymáshoz. Azt nem tudjuk. hogy az anyaghalmaz sűrűsége egy bizonyos határon túl oly mértékűvé válik. egyedit. különös dolgot jelent. ahol az értelmezési tartomány véget ér. amelynek ereje spirál alakban szétsugározza a hatalmas tömegben összesűrűsödött energiakvantumokat.

majd az ugyanannyi ideig tartó pusztulásra. Ezt követi Brahma éjszakája. Ezek után minden bizonnyal sokakban felmerül még egy kérdés: Vajon mióta tart ez a folyamat? Volt-e a teremtésnek kezdete. 1 milliárd tonna. ami azt jelenti. Ez azt jelenti. (Mint már szó volt róla. 200 éves élettartamot jelent.180/434 10 km átmérőjűre zsugorodik össze. mint amennyi eddig eltelt. hogy az univerzum tágulási periódusa kb. A belsejében uralkodó hatalmas hőmérséklet és nyomás felbontja. visszaolvad eredetébe. amelyek a galaxisunk közepén korábban kialakult nagy fekete lyukba masíroznak. a szubatomi energiagömb mérete kb. 280 milliárd évig tart. A rohamosan növekvő tömegvonzás az elektronokat belepréseli az atommag protonjaiba.” A világnap nem más. Az univerzum ura tehát 72 ezer égi napig él. hogy a jelenlegi Brahma isten eddig hozzávetőleg 18 ezerszer teremtette újra a világegyetemet. Amennyiben feltételezzük. 140 milliárd évig fog tartani. Csak azért nem látszik az izzásuk.25 nap = 197. (72 000 : 365.com . és ez az egyensúlyvesztés. amely ugyanennyi ideig tart. a személytelen Brahmanba. akkor az univerzum élettartama. „A világnappal hajnalán Brahma kiárasztja magából a mindenséget. A fentiek alapján arra a következtetésre juthatunk. mert a fekete lyuknak már olyan nagy a gravitációs erőtere. Mivel az elektron és a szubatomi energiarészecske közötti méretkülönbség több mint 12 nagyságrendű. véghez viszi a teremtés művét. vagyis világkorszakában élünk. A fekete lyukban egy Nap méretű csillag már néhány centiméter átmérőjűre zsugorodik. akkor az össztömeg már kb. amely két szakaszra oszlik: a folyamatos keletkezésre. amelyek saját szabályaiknak megfelelően. ennek megfelelő méretcsökkenés következhet be az anyag szubatomi energiarészecskékké válása. hogy a fényt alkotó fotonokat is magába szippantja. A régi írások között azonban található egy részletes számadatokkal szolgáló forrásmű. A világegyetem élettartama tehát véges. Hawking szerint. hogy a teremtést elindító isten nem él örökké. és neutronokká alakítja. de a jelenlegi tudásunk alapján hozzávetőleges becsléseket már folytathatunk.125 év) Minden Brahma-nap egy világnapnak (szanszkrit nyelven kalpa-nak) felel meg. Ebből a több mint három és félezer évvel ezelőtt keletkezett ősi indiai eposzból megtudhatjuk. Ennek számszerű értékét nem ismerjük. Élettartama 36 ezer Brahma-nap. a dualizmus törvényének a megsértése váltja ki az univerzum pusztulását. Ezeknek a törvényeknek a legfőbb őre és mozgatórugója a dualitás. és az őket összetartó gluonok forró plazmává olvadnak össze. mint egy világkorszak. hanem az összehúzódási folyamat. Ezt hozzáadva a fekete lyuknál tapasztalható közel 6 nagyságrendnyi méretcsökkenéshez. vagyis a teremtés egyegy periódusa kb. a végtelen és megközelíthetetlen Brahmanba. A fokozódó anyagképződés ugyanis az anyagenergia egyensúly megbomlásához vezet. Ennélfogva 1 cm3 térfogatú neutroncsillag tömege kb. és még majdnem ennyiszer fogja ezt megtenni. A világnappal végét Brahma éjszakája követi. (72 000 ∙ 4 320 000 000) Ez az időtartam csak a mi idősíkunkon számít csillagászati értéknek. Ezekben az égitestekben a neutronokat felépítő kvarkok. ami 311 040 000 000 000 földi napnak felel meg. 18 nagyságrenddel kisebb a magába szippantott neutroncsillagnál. s a láthatatlan por és gáz tömegét. A dualitás törvénye azonban nem csak a világegyetem kialakulásának a kényszerítője. vagyis az univerzum energiagömbbé alakulása után. plazmává alakítja az atomjait. amikor minden visszaolvad kútfejébe. hogy körülbelül tízszer annyi idő kell a tágulás lefékeződéséhez. hanem olyan fizikai törvényeket állított fel. akkor a tágulás megállításához szükséges tömegnek alig 1%-át kapjuk. ha a világegyetem galaxisaiban fellelhető összes csillag tömegét összeadjuk. hogy a Mindenható még a világmindenség létrehozását sem saját kezűleg végzi. valamint fekete lyukakként jelen levő anyagmennyiséget is. Ez természetesen már nem fog bennünket érinteni. 10%-ra emelkedik. A mennyei szférában ez kb. A hindu felfogás szerint mi az univerzum 18 001. A jelenlegi tudományos álláspont szerint az univerzum élettartama nem több 14 milliárd évnél. Ha figyelembe vesszük a galaxisokban a bolygók. azért sem. minden külső beavatkozás nélkül alakítják ki újra és újra az univerzumot. kalpájában. hogy az összehúzódás sem fog gyorsabban végbemenni mint a tágulás. és lesz-e vége? Ennek a dilemmának az eldöntésére a földi tudomány egyelőre még találgatások formájában sem vállalkozik. a Mahábhárata. ez a misztikus állapot valószínűleg nem a megsemmisülést Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ezt követően Brahma maga is megszűnik létezni. vagyis a megsemmisülés előidézője is. Ebből könnyen kiszámítható. mert addigra a Tejútrendszer csillagai kis fehér törpékké vagy neutroncsillaggá válnak.

) A teremtés ismétlődő folyamata azonban nem ér véget. csupán a tevékeny isten személye változik. hogy mi a baj. és ebből 80 000 bizonyult igaznak világviszonylatban. a fenntartás istene uralkodik. mint az agyonhallgatás. Az örökös változás fenntartója Siva. A bejelentett eseteket a lehető legrövidebb időn belül alaposan kivizsgálják. nehogy a lakosság körében pánikot keltsenek. Ezeknek az aggodalmaknak ugyan semmi komoly alapja sincs. hány Brahma volt eddig. Technikai fejlődésünk felgyorsulásával a hozzánk legközelebb álló galaktikus civilizációk egyre több felderítő járművet küldenek hozzánk. Az egyes országok kormányai azzal az indokkal titkolják el értesüléseiket. hogy a kormányszervek széleskörű segítség nélkül képtelenek megbirkózni a világunkat veszélyeztető problémákkal. de ez csak akkor lehetséges. A titkolódzás stratégiai szempontból is erősen kifogásolható. hogy Brahmának csak a teremtés elindításában van szerepe. akkor is előnyösebb a széleskörű tájékoztatás. és apró lélekkezdeményekként vesz részt a további fejlődésben. melyekben a létezés további kibontakozásának lehetősége rejlik.com . a mindenséget fenntartja és élteti. Egy világméretű katasztrófa valószínűsége esetén össztársadalmi összefogásra van szükség. sőt különböző hazugságokkal és dezinformációval félrevezetik őket. ha a hatalom alapvetően változtat eddigi politikáján. Amíg a kormányok az állampolgárokat nem tekintik nagykorúnak. szakasz 14-es bekezdése azt írja. Egy új Brahma lép elő az Ősokból. végül az univerzum szétbomlását felügyeli. kezdetét és alapjait. Egyes hírforrások szerint hivatalos körök évente több mint 2500 UFO-berepülést észlelnek és tartanak nyilván. aki nincs tisztában azzal. Fejlődésünk buktatói Bizonyos szempontok miatt szólni kell arról. A hindu mitológia szerinti univerzumképhez szervesen hozzátartozik még. a tökéletesebbnek. Az ősenergiából megteremti az egyetemes élet magvait. az nem keres rá ellenszert sem. így nincs értelme kutatni a kezdetet és a véget. A keletkezéshez szorosan hozzá tartozik az elmúlás is. a pusztító isten. július 16-án kelt Szövetségi Szabályok Gyűjteményében az 1211. akik képesek lennének segíteni a problémák leküzdésében. Egy agyonmanipulált társadalom képtelen hatékony adatszolgáltatásra. hanem azt.181/434 jelenti. Mindenesetre nem ártana megkérdezni az illetékeseket. hogy újabb 36 ezer cikluson át végezze a fejlődési spirál szakaszokra osztódó fenntartását. Sajnos ebből még mindig nem világlik ki. hogy a világban szaporodnak a hírek a különböző UFO-megfigyelésekről. beleárasztva a természet törvényeit. az agyonhallgatás akkor sem a legjobb védekezési forma. akkor a jelenleg hatályos amerikai törvények miért tiltják a velük való kapcsolatfelvételt. és még mennyi lesz. hogy: „Az Egyesült Államok polgárainak tilos kapcsolatba lépni Földön kívüli egyénekkel vagy Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A problémamegoldáshoz ugyanis információra van szükség. addig nem tudnak kiválni belőle azok a személyek. Erre a kérdésre a nálunk nagyságrendekkel fejlettebb civilizációk sem tudnak felelni. de hogyan segítsenek az emberek akkor. mivel jobb ma egy pánik. már pedig ma már világosan látható. ő az aki a világok szüntelen keletkezését felügyeli. a hatalommal való kooperálásra. Civilizációnk minden egyes tagjának összefogására van tehát szükség. de ha lenne. amíg a nép nem ébred rá. hogy helyet adhasson az újnak. A mindenség ura csupán személyessé vált kisugárzása az igazi Ősoknak. meg nem nyilvánuló isteni Őserő mindig volt. hogy mióta tart ez a folyamat. A földönkívüliektől származó információk szerint a személytelen. A mérhetetlen időben folyamatosan ható törvényeken azonban már Visnu. aki a megszületett világok. hogy léteznek rajtunk kívül is értelmes civilizációk a világűrben. mert még ha komoly veszély leselkedne ránk. és örökké lesz. hogy ha nincsenek földönkívüliek. hogy a fejlődésének csúcsára ért Brahman léleksejtekre oszlik. a szóban és gondolatban kifejezhetetlen Brahmannak. mint holnap egy összeomlás. a felfoghatatlan. A vizsgálatok eredményéről azonban eddig még nem adtak ki széleskörű tájékoztatót. Nem akarják tudomásul venni. hogy a világ vezető politikusai félnek egy kozmikus inváziótól. Az elmúlt 30 év során 15 millió UFO-bejelentés érkezett. A titkolódzás másik oka. ha a leglényegesebb dolgokat eltitkolják előlük. és a rendelkezésre álló tárgyi bizonyítékokat begyűjtik. hogy mi zajlik körülötte. Az 1969. hogy az emberek túlnyomó részének ma már egyáltalán nem jelent problémát annak a ténynek az elfogadása.

1578-ban az USAbeli Utah államban gyíkok. Az ásványi. hogy a törökök tálakban vitték a fémeket a pasa elé. Ennél is gyakoribb volt a békaeső. Politikusaink azért nem foglalkoznak az UFO-jelenséggel. ha az állományába tartozók UFO-val találkoznak. OPNAV 94-P-3B számú előírás részletesen ismerteti az ellenség észlelésekor használandó riasztó rendszereket. Ebből is látható. 2004-ben a kínai Dzsincu tartomány Taicsu nevű falujában pintyeső hullott az égből. az idegen civilizációk tagjait is bosszantja. amely ellen még a sisakos rendőröknek is menedéket kellett keresniük. Korábban különböző állatok egyik helyről másikra való átdeportálásával próbálkoztak. számú parancs szabályozza. ahová az áradás nem ért el. 1921. hogy több négyzetkilométeren lépni sem lehetett tőlük. 1873. 1861. Hogy senkinek se legyenek kétségei miről van szó. Azok. valamint a fegyveres erők tagjaira. akik nem engedelmeskednek az akaratuknak. A következő kőeső már nem kímélte a birtokon élő parasztok házait sem. mert zártkertekben is találtak égből hullott halakat. ezért már nemegyszer megkísérelték felhívni az emberiség figyelmét a jelenlétükre. A rendelet végrehajtását az amerikai légierőnél a 200-2. George Walton házára. 1980-ban széneső hullott a felhőtlen égből. és 1922-ben a kaliforniai Chicoban 9 hónapon át hullott a kőeső. hogy vannak olyan értelmes lények. valamint ötezer dollár pénzbüntetésre ítélendők. hiszen már törvény is született a kapcsolatfelvétel korlátozására. repülőgépek és rakéták mellett a kiadványban az Azonosítatlan Repülő Objektumok is szerepelnek. 1642. tengeralattjárók. A Marine Raport Procedure Nr. 1683-ban az angol Norfolk grófságban békák tömkelege árasztotta el Acle falut. Időnként más állatokra is sor került. Ezt a megszálló sereg fővezére intő jelnek tekintette. Úgy látszik. és a hadseregünk is tehetetlen velük szemben. és egyéves börtönbüntetésre. Az emberek többsége azonban nem tulajdonított túl nagy jelentőséget ezeknek a jelenségeknek. amelyeket a helybéliek összegyűjtöttek. Az ellenséges hadihajók. A hatósági vizsgálat kizárta.182/434 járműveikkel. 1971ben egy brazil tanyára afrikai eredetű bab hullott. 1881 májusában az angliai Worchesterben tonnányi hal és rák hullott az égből. hogy mit kell tenni. a hadihajók és tengeralattjárók legénysége megkapta a két leggyakoribb UFO-típus körvonalrajzát. és a piacon értékesítettek. A közeli folyó áradása nem magyarázhatta ezt az eseményt. 1682.com . 1978-ban az ausztráliai Új-Dél Walesban pedig garnélarákok estek az égből.és egyéb anyagok sem hiányoztak. Rájuk 1976-ban 2000 márka esett nagy magasságból. 1979. Nem tévedett. ami a hagyományok szerint rossz előjelnek számít. Ez a jelenség ma sem ritka. és megrongálták az épület berendezéseit. A költségvetési szervek hivatalnokai UFO-ügyekben a JANAP 146 rendelet szerint kötelesek eljárni. 1977-ben Memphisben kígyók. december 12-én Budán ólom és cinkeső esett olyan nagy mennyiségben. Mi sem maradtunk ki az „égi áldásból”. Néhány évtized múlva véget ért a 150 éves török megszállás Magyarországon. A közel 10 ezer apró madár teteme percek alatt betemette a települést. hogy itt nem az elismeréssel van probléma. szétverték a falakat. A különböző méretű kövek átszakították a mennyezetet. mert megdöbbentő számukra. Hamburg lakói szerencsésebbek voltak. Ezenkívül hullott már az égből nyers hús és vér is. ami gyakorlatilag meggátolja az ilyen jellegű információk kiszivárgását. akik ebben vétkesnek találtatnak. 1867-ben Dublinra óriási diózáport zúdítottak. Az eset a kínai újév első napján történt. A babonások az ördögök művének tekintették a kövek és Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy a madárinfluenza lenne a jelenség oka. Az angliai Poole városban nem is olyan régen. A legnagyobb kődarabok súlya elérte a 15 kilogrammot. július 12-én a Missouri állambeli Kansas City lakói egy felhőszakadás alkalmával fehér békákat láttak hullani az égből olyan nagy mennyiségben. hogy a hivatalos szervek tagadják a létezésüket. karanténba zárandók. Több alkalommal próbálkoztak növényi eredetű terményekkel is. illetve ezeknek az eseteknek az eltitkolására.” Ennél is szigorúbb törvények vonatkoznak a kormánytisztviselőkre. májusában több órán át kőeső hullott egy tehetős földbirtokos. február 16-án Szingapúrban egy földrengés és egy háromnapos özönvízszerű esőzés után mintegy 20 hektárnyi területen ezrével találtak élő törpeharcsákat. Az amerikai haditengerészet is rendeletben szabályozza. Betartása oly drákói cenzúrát eredményez. 1578-ban a norvégiai Bergenben egerek. február 12-én mustármag és zsázsaeső árasztott el Southamptonban egy angol kertet.

hogy körvonalai élesen elhatárolódnak a környező gabonatáblától. vagy békákat – közülük is kizárólag fehéreket – szippantom fel. akik nappal is látták. hanem szabályos ívben meghajlanak. amikor az UFO-jukból kiáramló koncentrált energiasugárzással angliai gabonatáblákba szabályos mértani alakzatokat. Bár időközben néhány tréfás kedvű szélhámos is megpróbált különböző mértani ábrákat készíteni. Tudósainkat még kevésbé gondolkodtatták el a hihetetlen események. Különlegességét az adta. hogy a rajzolatát nem a búzaszálak elhajlítása. ez azonban mit sem változtatott annak a felmérésnek az eredményén. Ennek a mintázatnak a legfeltűnőbb tulajdonsága az. Korunk emberének technikai érdeklődését kihasználva. de vannak szemtanúk. Ennélfogva itt a kalászok egy idő után kiegyenesednek. május 28-án. Nem szelektálja a tó vagy a tenger élővilágát. Meglehetősen fura ábrára bukkantak Magyarországon. Ezek az ábrák többnyire éjszaka készültek. Ezt támasztják alá azok az elgondolkodtató esetek is. egy Cegléd mellett búzatáblában 2003.com . felhőtlen égből hullott alá. 1896-ban a németországi Essen városára hullott jégtömbben azonban egy belefagyott pontyot is találtak. hajfonatszerű szerkezeteket. mint a letaposott gabonaszáraknál. egy hatalmas háromszög alakú területen több mint 1200 ilyen ábrát számoltak össze. amely szerint csupán 1990-ben az angliai Stonehenge környékén. a koncentrált energiasugárzással felpuhított szalmaszálak pedig nem törnek. derült időben. Vagy megzavarták őket a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy ezek a világűrből származnak. 5 perc alatt készítettek el egy-egy nagyméretű ábrát. több méteres jégtömbök zuhantak alá az égből. nem úgy. Kb. Úgy nézett ki. Sokak szerint forgószél vagy víztölcsér idézi elő ezeket a titokzatos erőket. 1. Léteznek a megszokottól teljesen eltérő gabonakörök is. Az elsőt 764-ben jegyezték fel Franciaországban. sőt az alábbi szöveges üzenetet rajzolták: „We are not alone!” vagyis: Nem vagyunk egyedül! Ennek a 12 m magas betűkből szóközmentesen kirajzolt feliratnak a hossza 61 m volt. mint egy félbehagyott 8-as szám. hogy most csak törpeharcsákat. majd szorosan alája egy nagyobb átmérőjű ellipszist. időközben áttértek a modern világunkhoz igazodó jelenségek előidézésére. majd 2 évvel később Németországban megismétlődött az eset. Ennek a jelenségen az előidézésére csak egy intelligens erő képes. és tovább növekednek. azzal magyarázták a jelenséget. Ez lett volna a 8-as szám alja. hanem az elszíneződése okozta. amikor véreső kíséretében keresztek hullottak az égből. A hurrikán-magyarázat azért is sántít. Ez többször is előfordult.5 méter széles sávban egy szabályos körgyűrűt rajzoltak.183/434 egyéb anyagok hajigálását. Mások megpróbálták a dolgot természeti jelenségként elkönyvelni. spirál alakú mintákat. Ráadásul a meghajlott szalmaszálak sokszor bonyolult alakzatokat képeznek: köröket. de csak félig készült el. Ennek leglátványosabb módja az volt. amelyek az óra járásával ellenkező irányban kb. A bal oldala hiányzik. Amikor pl. Aztán 1501 húsvétján Németalföldön. sőt egy ízben le is filmezték az égből alászálló UFO-kat. A rejtélyes égi áldások jelentős része azonban csendes. mert a forgószél nem képes kiválogatni a vízből a halakat. a többit ott hagyom.

Ennek a fajta sugárzásnak az érzékelése ma még csak varázsvesszővel lehetséges. hogy a sárga búzatáblába hogyan került a fekete ábra. Égés. Ezek a művészi színvonalú rajzok feltehetően azt a néhány tudós által vallott nézetet akarták szétoszlatni. hogy az illető testéből kiáramló fokozott energiasugárzás rövidzárlatot okoz a környezetében levő elektromos berendezésekben. Időközben a kör alakú ábrák kiegészültek bonyolult piktogramokkal is. hogy ez feltehetően egy idegen civilizáció meglehetősen gyors ritmusú beszéde. ezért nem tudták megállapítani. Valószínűleg így akarnak közölni velünk valamit. a különös jelek környékén tartózkodó emberek pedig egy idő után fejfájásra majd hányingerre. Mint már szó volt róla. ami a tudomány jelenlegi álláspontja szerint nem tekinthető egzakt mérési eredménynek. Ennek minden bizonnyal az a magyarázata. Magnószalagra véve a NASA tudósai kielemezték ezeket a hangokat. Az ily módon bevitt többletenergia helyreállítja a meridiánrendszer egyensúlyát. mert az éteri sugárzás kimutatására jelenleg nem létezik műszer. hogy az állatok messze elkerülik ezeket az ábrákat. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. de nem értjük. szemgyulladásra panaszkodnak. és arra a következtetésre jutottak. ami a felgyorsult anyagcserétől kezdve az álmatlanságon át különböző víziók átéléséig sok mindent okozhat. és megszünteti a betegséget. a meridiánrendszer energiaegyensúlyának felbomlása különböző betegségeket vált ki a szervezetben.184/434 rajzolásban. megszabadulnak fájdalmaiktól. A tájolását sem bízták a véletlenre. és ennek legkorábban észlelhető megnyilvánulása a fejfájás. hogy az egyes minták közepén misztikus hangokat lehet hallani. Valamivel érthetőbb már az a jelenség. Az intenzív mágneses sugárzás ugyanis leállítja a szívritmusszabályzó áramforrásban az elektronáramlást. mert a hossztengelye éppen észak-déli irányban helyezkedik el. hogy az UFO-ból kiáramló koncentrált szubatomi energiasugárzás elnyelődik az elhajlított gabonaszálakban. Ennél is különösebb jelenséget idéz elő a gabonakörökben felszedett magvak elfogyasztása. és megerősödnek. Vizsgálataik során a magyar UFO-kutatók semmilyen biokémia szer vagy vegyszer nyomát nem találták. és a radioaktivitás szintje is megfelelt a normál háttérsugárzásnak. hogy mit. valamint a talajban. Akadnak azonban olyanok is. Ha ez megtörténik. Gyakran megesik az is. akikre éppen ellenkező hatást gyakorol ez a sugárzás. Ez akkor fordul elő. A bennük koncentrálódott energia megnöveli a szervezet bioenergia-szintjét. ha az illető Yang energiahiányban szenved. és emiatt működésképtelenné válik a készülék. pörkölődés nyomaira sem bukkantak. A sugárzás csökkenésével a szívritmusszabályzó impulzusok újra megindulnak. és az erős sugárzás többletenergiát sugároz a szervezet Yang meridiánjaiba. amelyek Földünkön honos állatokat ábrázolnak. Emiatt kifejezetten veszélyes ezeknek a helyeknek a látogatása a szívritmusszabályzóval élőknél. vagy ez a félig kész 8-as valamilyen szimbólum. azonnal húzzuk távolabb az ájult embert. amely nálunk ismeretlen. Különös tulajdonságuk még ezeknek az ábráknak.com . mely szerint ezeket az ábrákat ionizált légörvények hozzák létre. Az elszíneződött búzaszálak pozitív mágneses kisugárzását ők sem tudták megmérni.

a besugárzott föld van jelen.és képrögzítő készülékek időlegesen működésképtelenné válnak. az elektronikus hang. hanem minden esetben kimutatható a jelenléte varázsvesszővel is. de már csak az alsó pólus. a rádiók pedig elhallgatnak. Nem zárható ki. hogy ők a Bermuda-háromszög illetve a Sárkány-háromszög térségében élnek. hogy a gabonatáblákban a nagyméretű körök mellett nem egy esetben láthatók voltak kisebb háromszögek is.185/434 A koncentrált szubatomi energiasugárzást azonban nem csak közvetett úton lehet érzékelni. hogy a két föld alá vonult civilizáció ezzel a képzettársításra ösztönző szimbólummal kívánta felhívni a figyelmünket arra. hogy az ezeken a helyeken learatott gabonaszemeken a biológusok különböző génmutációkat fedeztek fel. amely arra utal. Ez az óhéber nyelven közölt üzenet így szólt: „Hadd éljünk!” Ennek realitását támasztja alá az a sokak által nem eléggé hangsúlyozott megfigyelés. melynek megfejtése arra enged következtetni.com . Az iránytű vad forgásának az az oka. A legelgondolkoztatóbb azonban egy hatalmas ábrának az a négy egymás mellé rajzolt jele volt. Ez is azt bizonyítja. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A szubatomi energiasugárzás intenzitására jellemző még. hogy a mágnesezett nyelv megpróbál függőleges helyzetet felvenni. hogy a mágnesező hatás felülről érkezett. Erős energiasugárzás esetén a kör középpontjába helyezett iránytű körbe forog. Ezenkívül a körök túlnyomó része is egy óriási háromszög alakú területen található. hogy ennek a körülménynek alapvető jelentősége van a titok megfejtésében. hogy ebben a figyelemfelkeltő tevékenységben Atlantisz vagy Lemuria elsüllyedt civilizációja is szerepet vállalt.

Egyre bonyolultabb. Miután nekik sem hittek a kutatók. és ilyen precizitással kivitelezve ők sem mernék vállalni az elkészítését. amikor belépett egy óriáskereket ábrázoló gabonakörbe.com . kézi úton egy éjszaka alatt elkészíthetetlen ábrákat kezdtek el rajzolni. Az egybehangzó élménybeszámolók alapján ezt a csodálatos formációt két szivar alakú UFO készítette 30 másodperc alatt. A beteg megszívlelte a tanácsot. hogy egy légzési allergiában szenvedő angol asszony azt érezte. néhány napi torokfájás után légzőszervei kitisztultak. amelyről még a cambridge-i egyetem matematikai tanszékének professzorai is azt nyilatkozták. A következő héten örömmel tapasztalta. és teljes egészében csak repülőgépről látható piktogramról már senki sem hihette. Ezt követte egy óriási pókháló pontos kirajzolása. Ezt követően egy olyan piktogramot hoztak létre. hogy az éj leple alatt. Ezek azonban messze voltak. hogy ezek az ábrák egy magasan fejlett civilizáció művei. Mellesleg ezt az esetet több szemtanú is látta különböző irányból. Sarki területek havában. Erről a 700 méter kiterjedésű. Cherry Needham gerincbántalomban szenvedett. hogy ilyen rövid idő alatt. hogy megtekintsék őket. Amint távozni akart belőle. 1997-ben a petersfieldi Diana M. hogy reggelre készen legyenek vele. Technikai fölényüket kihasználva nem csak megrajzolták az egyre komplikáltabbá váló ábráikat. hanem besugározták őket gyógyító energiával. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hacsak nem szállta meg egy hadseregnyi hamisító a környéket. Mindezek láttán új módszerekhez folyamodtak. majd egy rúdmágnes tudományos alapossággal ábrázolt mágneses mezeje. amely 175 különböző nagyságú ábrából állt. megtévesztés céljából készült. Erre földi állatokat ábrázoló alakzatokat. Egy kora nyári napon valamilyen láthatatlan erő a lockeridge-i alakzat közepébe vonzotta. és forogj – suttogta egy idegen hang. és megszűnt az évek óta tartó betegsége. hogy ez a forgószél műve. majd különféle feliratokat készítettek. A tudati felvilágosításunkat szorgalmazó idegenek még ekkor sem adták fel. Ez úgy derült ki. Miután hazament. hogy fájdalma teljesen megszűnt. Állj fel. Köztük egy Mandelbrot-ábrát. Ekkor azzal álltak elő. hanem taktikát váltottak. majd elérhetetlen szakadékok mélyén hoztak létre elképesztő ábrákat. a titokzatos erő visszahúzta a gabonakörbe. szintén egy gabonakörben szabadult meg a csontritkulás által okozott fájdalmától. Amíg csak köröket rajzoltak a gabonatáblákba azt mondták. az idegenek ember által megközelíthetetlen helyeken kezdtek el rajzolni. és a tudósok nem vették maguknak a fáradtságot. hogy összeszorul a torka. hogy ezt a hamisítók művelték.186/434 Mindezen fáradozások ellenére a hivatalos tudomány mind a mai napig nem hajlandó elismerni.

agyonhallgatják az ügyet. hogy a nagyhatalmak szigorúan őrzött laboratóriumaiban. és most az kezdte el üldözni a helikoptert. óriási költséggel. amelyeket „hamisítók” készítettek. hogy az ily módon megszerzett információkat katonai titokként kezelik. aki 0. Az is furcsa. és csillogó jégréteg látszik az alján.com .5 méter vastag jeget 120 méter hosszan körbefűrészel –30 o C-os hidegben anélkül. hogy a brit légierő miért üldöz „nem létező UFO-kat” olyan gabonakörök felett. Nagy a valószínűsége azonban annak. A belső. mert annak előbb a jeget kellene megolvasztani. Volt olyan hely.187/434 Ezekre az esetekre nem tudnak magyarázatot adni a tudósok. Ezért most az ilyenkor szokásos taktikát alkalmazzák. amely az Egyesült Államokban országos pánikot keltett. Hamisításról szó sem lehet. Hivatalos körök gyakran hivatkoznak Orson Welles 1938-ban sugárzott rádiójátékára „Világok harca” címmel. A megpörgetett UFO hajtóművéből kiáramló koncentrált szubatomi energiasugárzás percek alatt megolvasztja a jeget. Ezt a bizarr eseményt a szemtanúk videó kamerával rögzítették. hanem sokkal inkább annak. hogy a természeti erők tudnának erről. Az északi államokban. A Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. ahol 6 db jégkör is állt egymás mellett. Ez az alakzat egyébként a meteorológiában a jégréteg nemzetközileg használt szimbóluma. Egyikük egy plazmaburokkal körülvett UFO-t üldözött. Alulról fakadó hőforrás sem hozhat létre ilyen képződményt. Friss hó sem esett. és speciális szakemberek bevonásával intenzív kutatások folynak az UFO-k által használt rejtélyes energia mibenlétének kiderítésére. Nem régen két angol szemtanú a Wilt Shire-megyei Knapp dombon állva alacsonyan szálló helikoptereket figyelt meg a frissen készült gabonakörök fölött. kör alakú jégtáblát egy 0. és korong alakú lék keletkezik a tavon.5 méteres kis híd köti össze a külsővel. Sajnos még az ismeretlentől való félelem is a kezükre játszik. és ilyen piktogramokat alakítanának ki nekünk. A legnagyobb átmérőjű elérte a 20 métert. Ilyen léket először Svédországban fedeztek fel. Egyébként is ki az a bolond. ahol az év túlnyomó részében hó és jég fedi a tavakat nem gabonaköröket rajzolnak. hogy az ismeretlentől való félelem kollektív hisztériát eredményez. Ezeknél a jégre rakódott havat gyűrű alakban szétfújják. Lengyelországban és Észak-Amerikában is. Gyakoriak a hókörök is. amikor megjelent egy másik fénygömbnek látszó jármű. Ez a balul sikerült rádióadás állítólag rámutatott arra. Erősen gyanítható. Mindenesetre elgondolkodtató. hogy ebből bármi haszna származna. ami eltüntetné a hamisítás bizonyítékait. Újabban már jégköröket is készítenek. hogy a gyűrű alakban kiolvasztott léken belül nem képződik úszó sziget. de eddig még nem mertek vele a nyilvánosság elé állni. majd megjelent Finnországban. hogy a kormányszervek titkolódzása nem a pánikkeltéstől való félelemnek tudható be. mert a hozzájuk vezető hóban nem találhatók lábnyomok. Nem valószínű. hanem ugyanolyan méretű jégköröket.

amely megpróbálta nevetségessé tenni a korábban feljegyzett UFO-megfigyeléseket. akkor a fejlődő országok nagyon gyorsan felzárkóznának. Mivel a közeljövőben újfajta repüléstechnikai eszközöket is ígértek. Edward U. és az újságírók is lépten-nyomon nevetségessé tették azokat. hogy az indiai szakemberek hol tartanak a paradigmaváltásban. Többen is megkérdezték. az emberek félrevezetése is. Felvilágosítást azonban nem kaptak. hogy a teljesen egyértelmű és megcáfolhatatlan eseteket egyszerűen figyelmen kívül hagyta. A nyugati kormányok nagyon kíváncsiak arra. ez a beismerés a közvélemény számára nem okozott meglepetést. eszközöket vezetnek be. és a tudományos körökben is erősen vitatott értékelés közzététele évtizedekre visszavetette az UFOkutatást. Ezen két apró termetű ufonauta magával vonszolja Edward Condont. mondja csak azt.com . hogy újabban India bizonyos területein fokozott kémtevékenység zajlik. mivel itt még a nyugati országok polgáraiban meglevő hitetlenkedést. és komoly geopolitikai tényezővé válnának a világban. Az emberek kezdettől fogva sejtették. A Colorado Egyetem kapujában álló professzortársai utánaszólnak: „Nyugalom dr. mert ezekhez a fejlesztésekhez Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy miféle technológiáról van szó. Ettől kezdve egyetlen neves tudós sem volt hajlandó komolyan foglalkozni ezekkel az észlelésekkel.” Mivel a világ eddig két egymással szembenálló nagyhatalom érdekszférájába tartozott. akiknek ilyen jellegű élményben volt részük. mint őseik elfelejtett tudományának újbóli birtokba vételét. Nem segíti elő az együttműködést. Condon az UFO-jegyzőkönyveket kivizsgáló tudományos bizottság elnöke ezt úgy érte el. hogy ez a tudományos köntösbe öltöztetett bohóckodás nem más. sokszor párhuzamosan folyó kísérletezgetésekkel. A legutóbbi évek politikai eseményei. A hír nagy meglepetést okozott a külföldi újságírók számára. Nem csoda. hogy a háttérben látható repülő csészealjjal elrabolják. Azért is nagy a valószínűsége a technikai lemaradás gyors behozásának. kételkedést sem kell legyőzni. A kínaiak és az indiaiak a szabadenergia hasznosítási módjait teljesen természetesnek találnák. A rendelkezésre álló információk kicserélésével. Ilyen körülmények között nem az elzárkózás. úgy kezelnék.188/434 szerencsétlenül járt UFO-k darabjainak. A Colorado Egyetemen két éven át folytatott vizsgálat 1969-ben fejeződött be. mint egymástól elszigetelt. Condon beismerő nyilatkozata után állt be. biztonsági szempontból érthető volt ez a nagyfokú titoktartás. hogy a nemzetbiztonsági hivatalok által elrendelt kényszerű hallgatásnak politikai okai is vannak. a bejelentés derült égből villámcsapásként érte nagyhatalmakat. Ez abból a felismerésből ered. Közvetlenül halála előtt ugyanis bevallotta. Ezek közül legszellemesebb egy karikatúra volt. és beszüntetik a kőolaj-alapú technológiák alkalmazását és gyártását. indokolt volt a technikai fölény megszerzésére való törekvés. mely szerint fokozatosan új energiatermelési eljárásokat. 2004-ben az indiai Energiaügyi Minisztérium nyilatkozatot adott ki. hogy ha a szubatomi energia hasznosítási módja széles körben ismertté válna. a kutatási lehetőségek egyesítésével nagyobb eredményeket lehetne elérni. hogy a „Blue Book”-ként hírhedtté vált dezinformációs jelentést a CIA utasítására állította össze. Ezt a feladatot a Központi Hírszerző Hivatal látta el. Némi változás csak az utóbbi években. Egyébként ez a folyamat már be is indult. Az újságírók sem titkolták a véleményüket erről az ügyről olyannyira. Az enyhülés következtében a katonai tömbök lassan feloszlanak. földi rakétakísérletnek vagy atmoszferikus optikai jelenségnek minősítette. Tevékenységük leghatékonyabb eredménye a „Project Blue Book”-on alapuló Condon jelentés volt. hogy vicceket is gyártottak róla. a nagyhatalmak egymással való kibékülése azonban egyre kevésbé indokolják ezt a titkolódzást. Különösen nagy a valószínűsége Kína és India gyors felemelkedésének. és belátható időn belül megszűnik a világ megosztottsága. valamint a különböző meghibásodások folytán viszonylag ép állapotban birtokukba jutott példányoknak az analizálása útján lázas sietséggel folyik a járművek hajtóművének rekonstruálása. A titok hosszú távú megőrzésének elengedhetetlen feltétele volt a közvélemény manipulálása. a többit pedig meteorológiai megfigyelő ballonnak. hogy mi semmit sem hiszünk el az egészből. Condon. hanem a helyzet nyílt feltárása lenne a kívánatos politika. mint egy átfogó dezinformációs hadművelet. Ami azt illeti. mert a kormány a szűkszavú nyilatkozat után mély hallgatásba burkolódzott.

illetve harmadrendű hatalom legyen az 1. Ezzel szemben mit csináltak az állandó pénzszűkében levő oroszok? Ceruzát használtak. Gravitáció hiányában nem jön ki a tinta belőle. a szubatomi energia széleskörű hasznosítása azonban potenciális esélyt adna az oroszok újbóli felkapaszkodására. mit tesz vele. hanem a korábban embargósnak számító technológia elsajátításával világszínvonalúvá válik az ipara is. hamar rájöttek. A világgazdasági folyamatokat szemlélve egyértelműen megállapítható. és +300 oC-ig működőképes. és víz alatt is működik. mert a természet tönkremenetelével az elsők ugyanúgy elpusztulnak. Erre kifejlesztettek egy tollat. ahogy mi viselkedünk a termeszhangyák társadalmával szemben. Amikor az amerikaiak fellőtték az első űrhajóikat. A Szovjetunió szétesése nem csak politikai téren. hogy a kozmoszban a golyóstoll nem működik. Sokan sérelmezik is. az Egyesült Államok járul hozzá a legintenzívebben. elpusztítja? Nem. így a volt ellenfél ütőképességét belső nehézségek sem nehezítenék többé. mint az utolsók. Az amerikai tulajdonban levő multinacionális vállalatok ugyanis sorra szerelik le csúcstechnológiát megtestesítő üzemeiket KeletEurópában. hogy miért nem veszik fel a közvetlen kapcsolatot az emberiséggel. mert ott még olcsóbb a munkaerő. A kiszivárogtatott hírek szerint az UFO-k különböző planétákról érkeznek. Előtte azonban az Egyesült Államok el fogja veszíteni a világgazdaságban betöltött vezető szerepét. Korábban titkosan kezelt katonai információk szerint az Egyesült Államok területén már több mint tíz földalatti bázis van az idegenek tulajdonában. Ráadásul az ingyen energia lehetővé tenné a nyomor és a bűnözés felszámolását. A földönkívülieknek azonban nem csak az óceánok mélyén vannak támaszpontjaik. hogy ezek az űrlények ellátogatnak hozzánk. és 12 millió dollárba került. A nagyobb profit érdekében a jövőjüket is áruba bocsátják. szerepük kizárólag a megfigyelésre korlátozódik. hanem gazdaságilag is padlóra juttatta Oroszországot. hogy Kína felemelkedéséhez. Oroszország feléledéséről. Az új technológia elterjedésének akadályozásával.com . legfeljebb érdeklődéssel figyeli. A jelek szerint a Földön kívüli asztronauták nem inváziós céllal érkeztek a Földre. hogy ezt megtehessék. hanem a jelenlegi ismereteik elkótyavetyélésével is maguk alatt vágják a fát. Ezzel szemben a megfigyelések zöme azt bizonyítja. sugárfegyvereikkel lerombolják városainkat és kiirtják az emberiséget. hogy a két civilizáció között óriási a fejlődésbeli különbség. de elég gazdagok ahhoz. Korábban a sci-fi írók azzal rémisztgettek bennünket. és telepítik át Kínába. Nem is szólva a régi vetélytárs. Ezeken a városszerű bázisokon közel 4000 űrhajó tartózkodik állandó jelleggel. és a világ számos pontján. de egy dolgot figyelmen kívül hagy. ezek közül kettő hivatalosan is engedélyezett. nem látnak tovább az orruknál. Ennek több oka is lehet. Ez a gondolkodásmód érthető. a robbanásszerű fejlődést biztosító ezoterikus felismerések semmibevételével. Ezek közül a legvalószínűbb. A fejlődésben jelenleg élen járó 300 millió fős Egyesült Államoknak nem érdeke. és csúcstechnológiára sem. Ha valaki meglát az erdőben egy termeszhangyavárat. Nem csak a paradigmaváltás késleltetésével. és az ázsiai országok mellett egyre jobban lemorzsolódik. Amerikának jelentős kára származik abból. Sok ember számára természetes. a szakértőkből álló személyzeti állomány pedig meghatározott időközönként cserélődik. Emellett üvegre is lehet vele írni. hogy ki járt az élen a fejlődésben. Ebben az esetben már nem lesz jelentősége annak. hogy a hozzánk látogató idegenek antik istenekre emlékeztető olimposzi közönnyel viseltetnek irántunk. hanem a szárazföldön is. több ezer méteres mélységbe telepített hatalmas tenger alatti bázisokon állomásoznak. és ezzel fagypont alatt is lehet írni. és a nagy titkolózások közepette egyszer csak megsemmisül a világunk. hogy a galaktikus jövevények elpusztítják a Földet. A sok pénz egyébként sem mindig előny a fejlesztések során. Semmibe sem került. így egyszerűen nem tudnak mit kezdeni velünk. Ugyanezt Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Paradox módon ezt éppen ők idézik elő rövidlátó gazdaságpolitikájukkal. a régi technológia konzerválásával rohamosan pusztul a környezetünk. Az ő viselkedésük hasonlatos ahhoz. Ezáltal Kína nem csak gazdaságilag erősödik meg. Mindez egy évtizedbe. Úgy látszik az amerikai pénzvilág irányítói nem tanulnak a hibáikból. szuperhatalommá válásához éppen a legnagyobb vetélytárs. hogy a titkos kutatások eredményeit nem dobja piacra.3 milliárd fős Kína. hogy másod-.189/434 nincs szükség horribilis összegekre. ami fejjel lefelé is ír. illetve az 1 milliárd lakosú India mögött.

Lehet. fejlődésünk menetének ugrásszerű változásai arra engednek következtetni. Múltunk érthetetlen hézagai.com . hogy a sötétebb színű hangyák háborút indítanak a világosabb színűek ellen. Nem zárható ki tehát. ha egy paranoiás őrült beszabadul az erdőbe. Ez a hatalmas térség kb. akik magas intelligenciával és kifogástalan etikai érzékkel rendelkeznek.és állatvilágát. hogy mi egy galaktikus kísérlet alanyai vagyunk. hogy ha mi látnánk. hogy csak egy kis részük képes eljutni hozzánk. Ha csak minden százmilliomodik planétán alakul ki a kedvező körülmények hatására élet. Az egyes népcsoportok sokrétűsége. és az így felhalmozott génanyag gazdagsága is növeli galaktikus szomszédaink évezredek óta tartó érdeklődését. akik rendszeresen érdeklődnek a sorsunk iránt. Ha ezeknek a 90%-a fejletlenebb mint mi. hogy az idegenek majd beleavatkoznak az életünkbe. A galaktikus civilizációk minden bizonnyal nem ok nélkül végzik ezt a tevékenységet. Tegyük fel. megváltoztatják a politikánkat. Ez azonban csak úgy lehetséges. A másik ok. Sokan feltehetnék azt a kérdést is. úgy ahogy az univerzum. Vannak. akik tudnak rólunk. a 0. Az elinduláshoz szükséges segítséget megadták nekünk. akik azért aggódnak. mivel semmi érdekünk sem fűződne hozzá. és hozzávetőleg 1023 számú égitestet tartalmaz. de az ő fejlettségi szintjükön már nem valószínű. A közvetlen környezetünkben lévő és bennünket időnként meglátogató civilizációk száma azonban elérheti a húszat is. egy holt bolygó maximum nyersanyagbázisként jöhetne szóba. Ha ez a saját erőnkből sikerül. és könnyen megeshet. Ezt átlagolva nagyjából 500 milliárd bolygóval számolhatunk. minél nagyobb tömegű intelligencia segíti elő ennek az akciónak a lebonyolítását. az értelem terjesztése valószínűleg a globális túlélés érdekében történik. hogy a Földön több. már akkor is ezres nagyságrendű a körülöttünk lévő élő bolygók száma. Még így is marad ötszáz életképes társadalom a környezetünkben. amelyek közvetlenül nem származhattak egy közös őstől. hogy nyersanyagszükségleteiket bányászás útján elégítik ki. A világegyetem intelligens lényei minden igyekezetükkel megpróbálják kimenteni az értelmet az újabb ősrobbanás előtti teljes megsemmisülésből. A beavatkozás több tízezer évvel ezelőtt történt. Feltehetően minden nap körül kering legalább 1. Az élet továbbadása. Ők úgy lehetnek velünk. Ha nem sikerül. hogy egy intelligens erő fejletlenebb civilizációkat megtámadjon és megsemmisítsen. csonkítatlanul. vagy elpusztítja önmagát. Csupán a mi közvetlen világunk. akkor kiselejteződünk. akik tisztában vannak cselekedetük következményeivel. A roppant nagy távolságok miatt valószínű. egymástól jól elkülöníthető rassz él. de mi van akkor. Ezt látszik alátámasztani az a tény is. hogy lássák.1 millió fényév átmérőjű Tejútrendszer csillagjainak a száma is min. és helyünket átveszi egy újonnan induló életképesebb civilizáció. mire mennénk vele? A földi élet. de ezekre a felelősségteljes kozmikus utazásokra olyan személyeket küldenek ki. egy bolygóközi hibridizációnak köszönhetjük a létünket. 100 milliárd galaxist. hogy minden száz civilizáció közül kilencven életképtelenné válik. Az élet megindulását követően az első civilizáció feltehetően igen keservesen. akkor befogad bennünket a galaktikus társadalom. Az univerzális élet feltehetően versenyfutásban áll az idővel. a természet törvényei által megteremtett harmonikus egységben képes csak kiteljesedni. azután magunkra hagytak minket. és közöttük csupán tíz akad. Erre szintén azt lehet válaszolni. maximum 10 bolygó. ha kipusztítanánk a föld növény. 100 milliárdra tehető. hogy minket kozmikus rezervátumként tartanak nyilván. mert az univerzum törvényei szigorúan tiltják. Ez a kísérlet ráadásul egyszerre több szálon fut. akkor nem lehet tudomásuk a létezésünkről. és széttapossa a termeszhangyák várát? Ilyen őrültek természetesen bármely értelmes lények által lakott bolygón lehetnek. hogy ezek egy része valamilyen szempontból érdektelennek találja a mi fejlődésünket. és nagyon hosszú idő után Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ezek a civilizációk feltehetően a közvetlen szomszédaink. mert minden civilizációnak be kell bizonyítania az életképességét. hogy jó-jó. ha minél rövidebb idő alatt minél több civilizáció alakul ki az univerzumban. hogy nem puszta kíváncsiságból figyelik fejlődésünk menetét. vagyis olyanokat. Pusztító szándékuktól azért sem kell tartanunk. Fejlődésünk menetébe nem avatkoznak be. Einstein számításai szerint a világegyetem átmérője 216 milliárd fényév. a többi már rajtunk múlik. hogy bármely civilizáció csak élve jelent értéket. mire jutunk.190/434 teszik a hozzánk látogató idegenek is velünk. mint mi a természettel. akkor beavatkoznánk ebbe a konfliktusba? Minden bizonnyal nem. A későbbi sikeres menekülés valószínűsége ugyanis annál nagyobb. de még ebben az esetben is marad ötven olyan civilizáció.

ami tovább gyorsította az emberi evolúció menetét. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. és szokásai. így biztosítva van az életképes továbbfejlődés alapfeltétele. A művelethez előemberek hímivarsejtjeit. egyre tökéletesebb hímek ilyen irányú tevékenysége azonban minden esetben fajtanemesítéssel járt. A technikai fejlődés egy adott szintjén azután az univerzum úttörői kijutottak a kozmoszba. Az élet terjesztése és a fejlődés gyorsítása tehát csak szakaszosan lehetséges. A „fajtanemesítés” után létrejött új egyedeket azután megint hosszú időre magukra hagyják. hogy a következő civilizációk kialakulásához már jóval kevesebb idő kellett. párba állított kromoszómakészlet van. és az istenek hitveseinek petesejtjeit használták. Az újabb csírákat. hogy ismét bizonyíthassák életképességüket. az egysejtűekkel. Erre a meglehetősen bonyolult átalakításra feltehetően azért volt szükség. a légnyomás vagy a levegő oxigéntartalma is eltérőek lehetnek. vagy kialakítása után nem lehet azonnal fejlett élőlényeket telepíteni egy bolygóra. a víz és egyéb klimatikus feltételek kialakulása. hogy a lépcsőzetes beavatkozások eredményeként született egyedek közül csak a hímneműeket tartották meg. A galaktika első értelmes lényei hosszú időn át szerzett tapasztalataik alapján minden bizonnyal tisztában voltak azzal is. az evolúciós fejlődés klasszikus szabályai szerint. A hibridizációt most már a kromoszómák egyetlen sejtben történő kombinációjával végezték. hogy teljesen egyedül vannak. hiszen egy-egy fejlődési periódus megkezdéséhez szükséges feltételeket készen kapták. az átlaghőmérséklet. nevelték fel. Az ily módon létrejött előember még meglehetősen primitív volt.191/434 alakult ki. Ezek közül legrészletesebb adatokkal az agyagtáblákon megörökített sumér nyelvű feljegyzések szolgálnak. A légkör. mint az emberhez. hogy a korábbi. amelyben két sejtmag és egy kettős. és ettől kezdve az új egyedek nem lombikban. a küldetés vágyától ösztönözve elkezdték az arra alkalmas bolygókon terjeszteni az élet csíráit. Mindezek együttvéve azt eredményezik. melyek olyan új genetikai kódot hordoznak. és látván. Nem utolsósorban az egyes bolygók klimatikus viszonyai. hogy bármely élőlény csak a saját bolygóján kifejlődve lehet életképes. testét tetőtől talpig szőr borította. primitív fajta egyedeivel is párzani fognak. Az életet a legegyszerűbb élőlényekkel.com . amelyek vizuális formában is megjelenítik az ember teremtésének egyes fázisait. Értelme azonban jóval meghaladta a majomemberét. Ez lehetővé tette a további finomítás leegyszerűsítését. Amikor ez a sejt osztódni kezd a sejtmagok és a kromoszómák egy új típust hoznak létre. Minden egyes bolygónak más a gravitációs kisugárzása. mivel a majomember 24 kromoszómapárból álló génkészletét nem lehetett közvetlenül „összeházasítani” az istenember 23 kromoszómapárt hordozó sejtjeivel. mert a nőstény utódok földi világba engedése esetén fennállt a veszélye annak. amíg sok-sok sikertelen próbálkozás után végre létrejött az első életképes társadalom. amely különbözik a fúzió előtti sejtektől. Ennél az eljárásnál két különböző fajtájú élőlényből vett sejteket egyetlen szupersejtté egyesítenek. Évmilliárdok telhettek el addig. vagy a rendkívül tűrőképes kék algák betelepítésével célszerű megkezdeni. Ehhez az „istenektől vett vér” sejtjeit használták. táplálkozási módja alapján inkább hasonlított az állathoz. spermákat mindig az illető bolygón kifejlődött élőlényekbe kell bevinni. Ez azt eredményezte. hanem mesterséges megtermékenyítés útján. E szerint az első ember a Földön talált majomember és az istenek „megkettőzésével” készült. hogy életképes civilizációt nem lehet máshol kifejlődött élőlények áttelepítésével létrehozni. ha az előző fejlődési periódus életképes volt. A szomszédos égitestek különböző elrendeződése miatt minden bolygót más jellegű gravitációs besugárzások érnek. ami a genetikai állomány fokozatos leromlását eredményezte volna. illetve fejlettebb élőlények esetén a hibridizációhoz szükséges géneket. A következő lépcsőfok. Ez a kifejezés minden bizonnyal arra utal. Az eredmény két utódsejt. a fejlődés új irányának kijelölése csak akkor lehetséges. Erre azért volt szükség. Az ékírásos szövegek hitelességét az ősi mezopotámiai templomok épen maradt domborművei támasztják alá. Ezt követően a fajtanemesítés már magától is folytatódott azáltal. sejtjei 23 kromoszómapárt tartalmaztak. isteni szülőanyák méhében fejlődtek ki. a fényerő. Az emberi faj kialakulásának lépcsőzetes módját számos régészeti lelet is bizonyítja. és ami a legfontosabb. hogy a művelet beindításánál sejtfúziót alkalmaztak. mert az ő génjeik az évmilliók során már alkalmazkodtak a helyi viszonyokhoz. ami az őssejthez képest teljesen más. Az „Isten ábrázatára teremtett”.

ami kihat a nagy vastartalmú belső magra is. Ezt követően a Föld élővilágát szinte teljesen újra kellett teremteni. amelyek a koromfelhők miatti huzamos fényhiánnyal együtt az akkori növényvilág teljes pusztulását okozták. majd kitépte őket. Az Úr világokat formált. mert még kuszán nőttek. és újraindítják ezt a periódust. Ez a totális pusztítás valószínűleg a végső állomása volt a természet megteremtésének. hogy minőségileg fejlettebb egyedeket kapjanak. 20 km átmérőjű kisbolygó vagy üstökös becsapódásának a következménye. hanem tűzhalált szenvedtek. hogy 65 millió évvel ezelőtt a dinoszauruszok hirtelen történt kipusztulása is egy Földünknek ütközött kb. Ilyenkor az élet irányítását végző. hogy a Hold korábban a Föld kísérőbolygója lett volna. A Föld belsejének háborgása óriási erőket gerjeszt. hogy a jelenlegi növény. hogy az új periódus megindítása előtt módosítják az életfeltételeket. amit szintén égitestek váltottak ki. a környező égitestek átrendezésével nagyobb lelki megterhelést okozó gravitációs sugárzásokat irányítanak az illető bolygóra annak érdekében. mígnem megalkotta a mi világunkat. mert egyetlen napkitörés energiája 10 millió hidrogénbomba erejével ér fel. A földi élet fejlődésében beálló rendellenességek globális megoldására egyébként korábban is találunk példát a Föld történetében. pl. Újabb és újabb világokat teremtett. melynek felületén intenzív napfolttevékenység indul el. Ez nem azt jelenti. hogy ennél a kataklizmánál olyan intenzív hő keletkezett. amelyek vulkáni tevékenység formájában törnek a felszínre. hanem az óceánba csapódtak be. ami a katasztrófát túlélő állatfajok. majd lerombolta őket. hogy a nagy világégés óta eltelt 65 millió év alatt kizárólag özönvíz pusztított a Földön. és a szemében mindez semmi sem volt. A felperzselődött erdők által keltett szén-monoxid felemésztette a levegő oxigéntartalmát. így ennek tudható be. Ezeket a kataklizmákat azonban nagy valószínűséggel nem totális pusztulást eredményező kisbolygó-becsapódás. de a globális méretű pusztulást ezekben az esetekben is radikális változások követték a természetben. Az sem elképzelhetetlen.és állatvilág jóformán nem is hasonlít arra. Ennek következtében megszakadt a tápláléklánc. elfajzott.” A későbbi kataklizmák már nem jártak ilyen mértékű következményekkel a Föld élővilágában.com . A Hold átmérője azonban egyharmada a Földének. A különböző földtörténeti korokból származó kőzetlerakódások tanulmányozása során a tudósok azt is megállapították. A mi világunkban ennek egyértelmű bizonyítéka a Hold utólagos pályára állítása a Föld körül. A fizikusok már régóta tudják. így a föld alatt megmaradt sárkánygyíkok sorsát is megpecsételte.192/434 Ebben a fejlődésgyorsító folyamatban természetesen előfordulhatnak kudarcok is. Ez a gravitációs anomália mágneses viharokat kelt a Föld magnetoszférájában. de más formában. mivel a tartós fényhiány eredményeként kipusztult a tengerek planktonállománya. Hasonló sorsra jutottak az óceánokban élő őshüllők is. Nem egy tudós állítja. 50 km átmérőjű égitestet képes befogni. amely évmilliárdok során jellemző volt a bolygónkra. így a keletkező óriási robbanáshőtől az egész Földön összefüggő erdőtüzek keletkeztek. Azt még egyelőre nem tudjuk. és egyik a másik rovására növekedett. a teremtés rendjét végrehajtani nem akaró civilizáció megsemmisítése érdekében keltett özönvízzel. magához láncolni. majd rombolt le. Ők ugyanis tudják. A geológiai kutatások szerint az egyes özönvizek között periodikusan megfigyelhetők tűz általi pusztulások is. de ez is csak elliptikus pályán képzelhető el. hogy egy a Földdel megegyező méretű és tömegű bolygó max. Ekkor így szólt: Ebben a világban örömömet lelem. ami a vízben élő állatok láncreakciószerű éhenhalásához vezetett. hanem aktív vulkáni tevékenység okozta. amazok nemtetszést keltettek bennem. hogy több bolygó együttállásakor egyfajta gravitációs ágyú irányul a Napra. melynek időpontja összefüggésben állhat az előző. hanem a szárazföldbe csapódott be. ezért a föld alatt élő állatok is elpusztultak. Az ily módon képződő nitrogénvegyületek később savas esőket eredményeztek. A dinoszauruszok tehát nem vízbefúlás folytán pusztultak el. mert a „Nemezisként” érkező égitestek nem a szárazföldre. Legalábbis ezt a következtetést lehet levonni a „Héber mítoszok” című szöveggyűjteményből: „Ezer világot teremtett az Úr kezdetben. isteni szinten álló értelmes civilizációk valószínűleg elpusztítják a fejlődés legutolsó fázisát. hogy Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. fákat ültetett. amely az erdőkön és a felső talajrétegekben levő olajpalán kívül a levegő nitrogéntartalmát is elégette. Az égimechanika törvényeit jól ismerő csillagászok sem hiszik. Ez az égitest azonban feltehetően nem óceánba. Ne becsüljük le ezt a gerjesztő hatást. majd megint csak újabb világokat hozott létre.

illetve csökkentették a kitörések erejét. és egy sorban rendeződnek oly módon. vagy a Nap-Hold együttállásból eredő gravitáció-növekedés. Abban a pillanatban amint a Hold eltakarta a Napot. december 22-én várható. Az emberek tűzhalált halnak az istentelenségük miatt. van okunk a félelemre. ami nem csak az inga szárát képes elmozdítani. Ennek elkerülhetetlen következménye a sorozatos vulkáni tevékenység. e. hogy lakói a Teremtő tervei szerint viselkednek-e”. hogy meg tudja jósolni a világ pusztulását. Baljós jövendőmondása így szól: „Én Berószosz. A csendes-óceáni kontinens azonban nem csak romhalmazzá vált. Erre ugyan technikailag mi még nem vagyunk képesek. III. Ez csak a primitív életviszonyokhoz alkalmazkodni tudó írástudatlanokat és műveletleneket hagyja életben. vagyis a mi világunk ekkor ér véget. leggyakrabban tűz és víz által. a harvardi egyetem professzora és Mildred Allen. Mítoszaik szerint: „Ennek a világnak a sorsa attól függ. A maják szerint a sorozatos földrengések elsősorban a Csendes-óceán nyugati partvidékét. hogy valóban rendkívüli bolygóállás lesz ebben az időpontban. Helyzetünk azonban nem teljesen reménytelen. a Nap gáztömegének háborgása. amennyiben a szokásos idő letelte előtt az ég áradata rátok nem tör. hogy később Erwin Saxl. március 7 -i bostoni napfogyatkozás alkalmával ellenőrizték a kísérletet. így a továbbiakban nem volt ami a felszínen tartsa ezeket a földrészeket. Maurice Allais francia professzor éveken át kutatta ezt a jelenséget egy óriási inga segítségével. A ti (minoszi kultúrának nevezett) ősi civilizációtok a legutolsó özönvízben pusztult el. Ez a jelenség az ókori tudósok előtt sem volt ismeretlen. A Physical Review-ban közölt beszámolójuk alapján az eredmény ugyanaz volt. Régóta ismert tény. hogy ennek az erőnek mi a kiváltó oka. június 30-án a párizsi teljes napfogyatkozás alkalmával azonban meglepő változást tapasztalt. hogy a Föld a lángok martaléka lesz. a jelenlegi Kaliforniát fogja tragikusan érinteni. 1954. és nem tisztelik többé a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ez a naprendszerbeli planétaelrendeződés annyira ritka. ami arra vall. mert akkor a számítások szerint már teljes napfogyatkozáskor is százmilliószorosára felerősödik a gravitációs erő. de Földön túli erők igen. az inga lengési síkja hirtelen 5o-kal elfordult. mindent tűz emészt el a Földön. és nem fogtok tudni semmit a mi történelmünkről. Ám még rosszabb idők is lesznek. hogy csak 45 200 évenként kerül rá sor. de a tiétekről sem. A földrengésveszélyes területeken a lemeztektonikai mozgások által keltett feszültségek szubatomi energiabesugárzással megszüntethetők. Jelenlegi eszközeinkkel nem tudjuk megállapítani. hogy gömbjeiken keresztül egyenes vonal lesz húzható. a Bellus értelmezője állítom. Nálatok és a többi országban az írás és az állami élet csak most fog kifejlődni. esetleg meg is gyulladt.” A legközelebbi jelentős bolygóegyüttállás 2012. A maják szent könyve. hogy Atlantiszhoz hasonlóan Mu szigetét is egy hatalmas gázbuborék nyomta a felszínre. de az ily módon fellépő erőt már megmértük. hogy a gravitációs kölcsönhatás nem lineáris természetű. Nem egy esetben hárítottak el a Földön katasztrofális kimenettel fenyegető földrengéseket. Az eredmény annyira meghökkentő volt. A Nap-HoldFöld együttállás alatt az elfordulási szög tovább nőtt. Az intenzív földmozgások következtében azonban ez a gáz elillant. Egyes médiumoktól származó információk szerint ezt a szívességet a múltban már többször is megtették nekünk.com . Amikor az égitestek letérnek pályájukról. Nem zárható ki. Csillagászaink utánajártak ennek a dátumnak. Ha az utóbbi. hanem a Föld belső magját is. hogy az inga lengési síkja a Föld forgása miatt lassan elfordul. és kiszámították.193/434 ennek a gravitációs ágyúnak a Földre gyakorolt hatását pontosan mi váltja ki. az 1970. Többszörös bolygóegyüttálláskor ez az erő tovább hatványozódik. Platon: Timaiosz című művében Szuchisz. amely a Föld felszíni világára nézve nem sok jót ígér. Ti csak egy vízözönről tudtok. Az i. A hopi indiánok mondái alapján erre a segítségre a későbbiek során is számíthatunk. hogy a Lemuriát elpusztító földrengéssorozat és tűzözön is egy többszörös bolygóegyüttállás következménye. Az egyes világkorszakok között gyakori volt a tűzözön is. ami feltehetően annak tudható be. az egyiptomi Szaisz templomának papja így foglalta össze Szolón számára a világpusztulásokkal kapcsolatos ismereteket: „Sokszor és sokféle módon pusztultak már el emberek a Földön. a Popol Vuh szerint az ötödik civilizáció. holott oly sok előzte már meg. században élt kaldeus csillagász és látnok azt állította. Akkor megint fiatalok lesztek. majd a fogyatkozás végén visszaállt a szokásos értékre. de el is süllyedt. az emberek megundorodnak majd az élettől. amikor a Rákban összegyűlnek a bolygók. ha kiérdemeljük.

hogy az ultraibolya sugárzás és a káros kozmikus sugarak különböző mutációkat idéztek elő a túlélők utódai között. és ennek következtében viharos szelek keletkeztek. 10 km átmérőjű kisbolygó lehetett.” Az elektromágneses védőernyő hiányának másik kihatása. század embere számára is jól érzékelteti. Ez a jelenség rövid időn belül trópusi esőzésekre emlékeztető. Egy régi felső-egyiptomi templom mennyezeti freskóján még most is látható az a rejtélyes csillagtérkép. és a robbanáshőtől elpárologtatott tengervízből eredő vízgőzzel együtt a felső légrétegbe került. és tűz által fog megsemmisülni. ezért rohamosan csökkent a hőmérséklet. Erre utal az ausztrál bennszülöttek teremtésmítoszának egy részlete: „Ekkor a vizek elárasztották a szárazföldeket. Mivel a napfény nem tudott áttörni ezen a vastag felhőrétegen. Csillagászati számítások alapján a tudósok megállapították. míg a tűzözön után felemelkedés következik. A csekély számú. A becsapódás pontos idejét nem tudjuk. melynek során az élővilág úgyszólván tejesen kihalt. primitív életviszonyok közé süllyedt túlélő megpróbáltatásai azonban ezzel nem értek véget.e. hónapokig tartó vaksötétség borult az egész világra. amely az egymást követő főpapok állítása szerint a hozzánk legközelebb állócsillagok állását mutatja az atlantiszi civilizáció pusztulását eredményező erők hatalomra jutásának idején. hogy ez a bolygóállás i. hogy tudósaink szerint egy 10 km átmérőjű kisbolygó becsapódása esetén 200 km átmérőjű kráter keletkezne a Föld felszínén. és egy pillanat alatt vízgőzzé vált az üstökös által kiszorított roppant vízmennyiség.” A XXI. mert a földgolyó elfordulása miatt hosszú időre megszűnt bolygónk mágneses védőköpenye. ha pedig vízbe zuhanna. 50 ezer atomtöltetnek) a robbanóerejét. de a múltban történt világégések tényét nem vitatják. amely a számítások szerint kb. Ennek eredményeként rendkívüli mértékben megnőtt az ultraibolya sugárzás.5 másodperc alatt leérne egy 5000 méter mély tenger fenekére. és a több mint 100 km/h sebességgel rohanó áradat még azt is elpusztította. Az özönvíz következtében a magas hegycsúcsok kivételével minden víz alá került. és ez a XX. 250 illetve 200 millió évvel korábban. Miután az összefüggő por és vízgőzfelhők elzárták a napsugarak útját. A tragédia méreteire jellemző. ami háromszorosa a Nap felszínén mérhető hőmérsékletnek. kétszeresére emelte a levegő páratartalmát. Őslénytani kutatóink megállapították.194/434 világot. hogy eddig legalább ötször sújtotta a bolygónkat olyan kataklizma. ami a sorozatos földrengések és a viharos szelek után megmaradt. így az irtózatos pusztulást túlélő élőlényeket még a fagyhalál is fenyegette. A tragédiát azonban nem ez okozta. A magnetoszférával együtt valószínűleg az ózonpajzs is feloszlott. Némi vigasz a túlélők számára: „A vízözönt mindig leszálló szakasz követi az egymást váltó civilizációk életében. A kiváltó ok időpontjára vonatkozóan asztrológiai utalások is fennmaradtak. a dinoszauruszokat kiirtó csapás volt. A detonáció ereje becslések szerint többszörösen meghaladná az atomhatalmak teljes nukleáris arzenáljának (kb. hanem az a becslések szerint 200 köbkilométernyi por és kőzetmennyiség.com . majd hosszú ideig elviselhetetlenül forróvá vált a föld lehelete.és hamufelhő borította be az egész földgolyót. Később visszatértek a medrükbe. amely az ütközés következtében felforrósodott kráterből kilökődött. Az égitest atmoszférán való áthaladása során jelentős mértékben megnőtt a légnyomás.” Ez utóbbi jövendölés sajnos a mi korunkra vonatkozik. ami az Atlanti-óceán közepén ütközött a Földnek. A jelek szerint ezzel egyidejűleg 5 km magas szökőár tört a szárazföldekre. Közvetlenül a tengerbe való becsapódás után a kráter körül több ezer °C-ra emelkedett a levegő hőmérséklete. a második pedig 360 millió éve történt. A harmadik és a negyedik a földtörténeti középkorban zajlott. 440 millió évvel ezelőtt. 9792-nek felel meg. hogy rövid időn belül eget eltakaró por. Az első a földtörténeti ókorban. szűnni nem akaró záporokat okozott az egész földtekén. hogy egy ilyen kataklizmának milyen következményei lehettek a valóságban. 65 millió évvel ezelőtt. század elejére jósolt esetleges apokalipszis után tehát több ezer éven át tartó aranykor várható. Emiatt évszázadokon Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Az évezredes múltra visszatekintő népek szent könyvei mind más adatot említenek. Ráadásul közvetlenül az ütközés után földrengések sokasága rázta meg a kontinenseket. és ez is hozzájárult ahhoz. Így a világ elkorhad. akkor 1. A legutóbbi vízözön előidézője egy kb. A robbanáshő következtében az égitest becsapódásának közvetlen környezetében a levegő 18 ezer °C-ra hevülne fel. Az ötödik. Tudósaink tagadják ugyan a bennünket megelőző civilizációk létét.

A mi világunk tehát egy programozott világ. Ennek a teóriának a beigazolódása esetén sokakban felmerülhet a gyanú. hogy az evolúció az emberi civilizáció megjelenése után is érvényre jut az univerzumban. hogy Európa és Észak-Amerika területén hirtelen véget ért a jégkorszak. és az irányítatlan evolúciónak ez lett az eredménye. Ugyancsak a gyorsított evolúció valószínűségét támasztja alá az a földönkívüliektől származó információ. Ha a mi fejlődésünk nem irányított evolúció formájában történne. akkor valószínű. akkor az evolúciós fejlődés következtében ezek a hüllők emberszerűvé váltak volna. és becslések szerint 30°-kal elfordult a nappálya mentén. hogy ha a dinoszauruszok nem pusztultak volna ki 65 millió évvel ezelőtt. Ezek a lények túl korán kezdték a fejlődést. Az Atlantiszként emlegetett hetedik kontinens totális elpusztulását eredményező becsapódás olyan irányban mozdította ki a Föld forgástengelyét. mert megfosztottak bennünket fejlődésünk természetes menetétől. Az evolúció törvénye szerint az értelem előbb-utóbb minden élő bolygón kifejlődik. A földgolyó ellenkező oldalán viszont a korábban virágzó. valamint a Góbi sivatag után most ezt a vidéket változtatták homoktengerré. mely szerint az intelligens ember kialakulásához 10 milliárd évre van szükség.” Ezek a változások együttes hatásukban oly módon formálták át a világot. Ebben az esetben a nagyméretű égitest becsapódása következtében nem csak erős vulkáni tevékenység és szökőár keletkezett. 3. jelentősen gyorsítva ezzel a fejlődés menetét. és ha más testet nem talál.és a Déli-sark eredeti helyén a jéghegyek megolvadtak. a sztenonihoszaurusz csontvázát. amely sok kis sziget. akik hajlott háttal és a kezükre támaszkodva járnak. hogy 1967-ben Kanadában megtalálták egy két lábon járó krétakori őslény. Földünk élővilága viszont max. Ezt a jelenséget igen találóan így örökítették meg a hopi indiánok mítoszaikban: „A Föld gömbje letért tengelyéről. hogy most mi is olyan úton haladnánk. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy a kiválasztódás már nem spontán módon megy végbe. hanem egy magasabb rendű értelem céltudatosan irányítja a folyamatot. hogy az Északi. Ez a kozmikus csapás az előző civilizáció elpusztításán kívül alapvetően megváltoztatta a Föld klimatikus viszonyait is. a hideg égövbe tolódott át. Ez a dinoszauruszfaj mind fizikailag. hogy a mi evolúciónknak ez a természetes menete. mint azoknak a néha hozzánk is ellátogató civilizációknak a tagjai. háborítatlanul zajló evolúció eredménye. testüket mindenütt szőr borítja. Ennek az elméletnek a realitását bizonyítja. lehet hogy kárt okoztak nekünk ezek az időszakos beavatkozások. hogy a Mindenható az univerzum fejlődésébe már eleve belekalkulálta az interplanetáris segítségnyújtást. Különösen fejlett kisaggyal és gerincvelővel rendelkezett. és igen fejlett civilizációt alkotva most ők uralnák a Földet. és hasonló okok miatt vált a mérsékelt éghajlatú Antarktisz is az örök tél birodalmává. melynek következményei mind a mai napig meghatározzák időjárásunkat. Takla-Makán. Az egyenlítő áthelyeződése következtében a passzát szelek kiszárították és elpusztították Szahara egykor dús növényvilágát. és ezek a genetikai károsodások még ma is éreztetik hatásukat. a különbség csak annyi.com .195/434 keresztül szerencsétlen torzszülöttek tömege jött a világra. valamint a kontinensek eredeti partvidékének eltűnését eredményezte. darwini formája a fejlődés legcélravezetőbb útja. nem tudtak idejében beavatkozni fejlődésük menetébe. Egy irányított tevékenység az élet bármely területén mindig tökéletesebb formában megy végbe. akiket mi „kis szürkék”-nek nevezünk. akkor állati testben érlelődik egészen a kozmikus intelligencia szintjéig. kezükön ujjak helyett karmok vannak. és emiatt kb. így lehet. Kizil-kum. Nagyon valószínű azonban. A számítógép képernyőjén megjelent alak megdöbbentően hasonlított azokra a bennünket látogató földönkívüliekre. Az események láncolatának tanulmányozása arra enged következtetni.5 milliárd éves. Később számítógépes szimulációval kimutatták. mintha az spontán módon zajlana. így a mi civilizációnk semmiképpen sem lehet egy klasszikus módon. hogy az evolúciónak nem a klasszikus. Egyáltalán nem zárható ki. és a Kara-kum. magasságuk pedig az 1 métert sem éri el. és ezáltal az életterünket. mind szellemileg messze felülmúlta hüllőtársait. zöld Szibéria északabbra. 150 méterrel megemelkedett az óceánok vízszintje. így a bennünket irányító emberi civilizáció még nem volt képes eljutni hozzájuk. A klímaváltozás járulékos hatása volt még. de a földgolyó is kibillent eredeti tengelyéből.

egy új. hogy ennek valószínűsége 1 : 10113. illetve egyedeit fogják továbbvinni a teremtésben segédkező civilizációk a ma még kezdetleges szinten álló bolygókra. Nemrég azonban egy biológusokból és matematikusokból álló tudóscsoport alaposan megvizsgálta ezt az elméletet. Ők egy egészen apró bolygón. A velünk teljesen megegyező kinézetű fajok száma nem több féltucatnyinál. illetve száz fényévnyire élnek tőlünk. Ezeken a helyeken liliputi termetű emberek keletkeztek. Bár többnyire két lábon járnak. Túlnyomó részük a vízözönben elpusztult. Az univerzumban található kb. Ezért fizikai megjelenésük halszerű. hogy lehetővé tegyék az egészséges vérkeveredést. Onnan látogatnak meg bennünket időnként. és áttelepítették egy másik bolygóra. de közöttük is nagy eltérés mutatkozik a megjelenésüket illetően.196/434 Az irányított evolúció tehát nem ártott nekünk. Ezeken a bolygókon a civilizációk 60%-hüllőszerű.5 méter testmagasságú emberek fejlődtek ki. hogy a Mars belsejében. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Génjeikkel nemesítették ki az emberi fajt. és leszakadnak a belső szerveik. A több ezer évvel ezelőtt átadott ismereteket rögzítő Bhagavad Purána 400 ezer emberi fajról ír. A hasonlóság főleg a fejformában nyilvánul meg.75 millió emlős faj több mint 90%-a meglehetősen groteszk külsővel rendelkezik. (Az óriásbolygókra be sem tudnak települni nagy tömegű idegenek.és balra forgatók. Ezek néhányszor tíz. mert a testmagasságuk igen eltérő. Egy idő után ők is elkezdenek két lábon járni. a sárga. és sikerrel járunk. illetve poliphoz vagy rákhoz hasonló. de megmaradnak a szárnyaik és a tollazatuk. és már nem tudnak repülni. Csupán 10%-uk az emlős. Ehhez csak annyit kell hozzáfűzni. melyeknek értékes tulajdonságait összegezve egy kiváló képességű. Évtizedeken át tartotta magát az a teória. Ezért a bennünket felügyelő civilizációk harci űrjárműveikkel kiirtották őket.) A kis bolygókon viszont mind a növények. hogy az élet a Földön az úgynevezett őslevesben keletkezett. hanem óriási minőségi változást eredményezett a fejlődésünkben. Egyelőre ez a mi feladatunk az élet univerzumban való terjesztésében. (Volt egy hetedik rassz is. Csupán India népeinek segítésére. vagyis megrekedt a dinoszauruszok szintjén. Nem kizárt. 70 millió intelligens civilizáció 75%-a vizes bolygókon. A hozzánk valamennyire hasonlító humanoid fajok száma nem haladja meg a 100 ezret. egy kéreg alatt kialakított mesterséges világban. Adonisz kinézetű lények is. Mint tudjuk több mint száz aminosav van. és kiderítették. hogy a matematikusok már az 1 : 10 50 arányt is a soha meg nem valósuló események közé sorolják. hogy az intelligens fajok egyre magasabb szintet érjenek el az univerzumban. 1. vagy valamely bolygó holdján fejlődtek ki. és nagy szerepük van civilizációnk alakításában. mert az erős gravitációs vonzás következtében összemorzsolódnak a csontjaik. a megmaradók pedig elvadultak. A kb. természetes úton kifejlődött faj. a fekete és a rézbőrű. illetve a saját bolygójukról 6 rasszt telepítettek ide. a statisztika törvényei szerint kb. Nem zárható ki. vagy a Phobos bolygón élnek. tengerekben. az intelligens fajok alakításában. fejlődésük támogatására tértek vissza néha a történelem kezdetén. A nagy tömegű bolygó erős gravitációs vonzása ugyanis visszafogja a növekedést. Néha 10-12 méteres óriások is megfordulnak nálunk. mind az emberek óriásira nőnek. Egyébként ma már a kutatók sem hisznek egyöntetűen az evolúciós fejlődés darwini vonalában. de ők a vízözön után úgy döntöttek. Ha nem irtjuk ki egymást. ott az evolúció magasabb fokot ért el. 30%-uk oldalirányban fejlődve madárszerűvé vált. 3-3. a kék bőrűek. Ugyancsak ellentmond a valószínűség-számítás törvényeinek. mint a többi. A testüket csaknem mindenütt szőr fedi. hogy bolygónkon az élő szöveteket alkotó fehérjék mind „balra forgatók”. hogy az ókorban nálunk élt „óriások” a Marsról származtak. a kb. fele-fele arányban kellene hogy előforduljanak az élővilágban. Amelyik égitesten számottevő szárazföld is volt. a barna. de csodálatosan szép. Az általuk alkotott molekulák kétféle szerkezetben fordulhatnak elő: jobbra. valamint az eszkimó rassz. melyek között vannak csúnyák.) Így maradt a fehér. de beavatkozás hiányában nem jutott el a legmagasabb szintig. negyedmillió évvel ezelőtt lezajlott katasztrófa során hozzánk telepítették át őket. A javát azonban előzőleg kiválogatták. akkor ennek az általunk létrehozott tökéletes fajnak a génjeit. rémisztően torzak.com . de az élő fehérje felépítéséhez csupán háromra van szükség. E nélkül mi is oda jutottunk volna. óceánokban fejlődött ki. még tökéletesebb faj kifejlődését. hogy nem költöznek vissza a Földre. sokoldalú és kiegyensúlyozott fajt kell létrehoznunk. karomszerű körmeik és egzotikus állatokra emlékezető ábrázatuk van. A véletlen kialakulás. A Földnél valamivel kisebb (marsi méretű) bolygókon pl.

majd több száz millió éves pályafutásuk után ugyanolyan hirtelen eltűntek. az élőlények egysejtűekből való kialakulásának. Csupán a képességei csiszolódtak a társadalmi fejlődés során. Hogy ennek mi az oka.és állatvilág alkalmazkodóképessége sem jobb a több száz millió éves elődeiknél. Nemhogy könnyen felismerhető kövületek. Akkor mitől táltosodtak meg hirtelen. de az őket alkotó komplex vegyületek is hiányoznak. más bolygókon éppen ellenkező módon történt az élet formálása. mint gondolnánk. Még azt sem lehet mondani. A kövületek is ellentmondanak a darwini evolúció által hirdetett fokozatos fejlődésnek. A korábbi kőzetekben nyoma sincs azoknak az ősmaradványoknak. irányításra ahhoz. vagy a nagy hő és nyomás hatására megsemmisültek. megpróbálja rávenni őket a realitások elfogadásra. A természet nagyságrendekkel bonyolultabb megnyilvánulásait látva azonban ez eszükbe sem jut. ami viszont azt feltételezi. Tehát azt sem lehet állítani. A paleontológusok értetlenül állnak az általuk megállapított tény előtt. hogy amikor a régészek egy dárdahegy alakú éles követ találnak. A kardfogú tarisznyarák lényegében 200 millió éve változatlan formában él a Földön. amelyekben felismerhető lenne a primitív teremtményektől magasabb rendű formákig vezető láncolat. sokrétűségük teljében jelentek meg a kőzetekben anélkül. a bogarak hirtelen. hogy agyunk 100 billió neuronja felfoghatatlan működésű és képességű egységgé álljon össze. Az összekötő láncszemek hiánya tehát nem az enyészetnek tudható be. Ez persze nem jelenti azt. Mindezt véletlen események sorozata alakította ki. intelligenciája kezdetektől fogva adva volt. Ahhoz. Ennek gondolatától ugyanúgy irtóznak. de nem tudnak mit kezdeni az ugrásszerű változásokkal. hogy nem léteztek. a fejlődés ugrásszerű változása előtt azonban értetlenül állnak. hogy a Föld kialakulásának első hárommilliárd éve alatt semmi jele sincs az élet csírájának. A darwini evolúciós elmélet megszületése után a tudósok azt várták. tökéletes tengeri állatok jelentek meg. a betokosodott szemléletmód ez esetben is megálljt parancsolt a tudomány Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ilyesmi csak külső beavatkozás hatására jöhet létre. Az élőlények robbanásszerű kialakulásának eredményeként bolygónkon megjelent a gerinctelen állatok összes fő csoportja. hogy a Földünkön tapasztalható ütemű változás létrejöjjön. Ez a jelenleg is zajló folyamat kihat az élet fejlődésére. hogy bármilyen evolúciós előfutárukat ismernénk. Amíg az állat az ösztöneire hallgat. A növény. mindjárt arra gondolnak. vagy a 20 millió kötetnyi információ befogadásra képes emberi agy magától alakult ki. és az ember között van. mert a hozzánk érkező meteoritokban több jobbra forgató molekulát is találtak. mert utána meg szinte semmi fejlődés nem történt. Néhány kutató igyekszik ugyan felnyitni társai szemét. Így biológiai fejlődésről aligha beszélhetünk. Nem egy közülük kemény külső vázzal is rendelkezett. Ez annál is furcsább. de mindhiába. Nem volt szükség semmilyen tervező munkára. A 600 oldalas könyvet kitevő utasítássorozatot tartalmazó DNS kettősspirál.197/434 Ennek ellenére Földünk összes élőlényében balra forgató molekulák vannak. mint az ateista evolúciópártiak a teremtő Isten létének feltételezésétől. időnként be kellett avatkozni az evolúciós folyamatba. A hivatalos tudomány nem vesz tudomást az egyetlen lehetséges magyarázatról. hogy az élőlények leszármazási vonalából a kezdetektől fokozatosan követhető teljes kövületi anyag fog összegyűlni. amelyből egyértelműen megállapították. Ennek hiánya. de nem olyan léptékben. kideríthetetlen. hogy evolúciós fejlődés nem létezik. A hit hiánya. elsüllyedése következtében. A legnagyobb szakadék azonban az állatvilág fejlődési szintje. Harold Coffin zoológus megállapítása szerint pl. hogy máshol. hanem annak. Beszédkészsége. Aztán a kabrium kor kezdetén hirtelen teljesen kifejlődött. A Biblia 6000 évre visszanyúló teremtéstörténetét sikerült megcáfolniuk. az ember logikusan gondolkodó lény.com . A dinoszauruszok is hirtelen tűntek fel a kövületekben. hogy valamilyen univerzális rend alakítja így az élő szövetek fejlődését. hogy ez nem jöhetett létre magától. Ez azt jelenti. igen változatos formában. minek tudható be a korábbi ugrásszerű fejlődésük? Az általunk elképzelt ütemű evolúciós fejlődés lehetetlenségét bizonyítja az a lelet is.és állatvilág tehát nem mutat túl nagy hajlandóságot a gyors fejlődésre. hogy a 40 millió évvel ezelőtti légy felépítése teljesen megegyezik a jelenlegivel. a külső beavatkozásról. Talán a sötét erők késztetése váltja ki belőlük ezt a hozzáállást? Mindenesetre érdekes. hogy rajtunk kívül is élnek értelmes lények az univerzumban. A kör tehát ezen a téren is bezárult. A ma élő növény. ami az evolúció törvényei szerint egy későbbi fejlődési lépcsőnek felel meg. hogy az élet kezdetének bizonyítékai a kőzetek felgyűrődése.

és érzelmi világának alakulása nem tud lépést tartani az értelmi gyarapodásával. és az életképtelennek ítélt fajt kiselejtezik. elképesztően fejlett telepatikus tudásukat felhasználva a szadizmus legcsekélyebb jele nélkül végzik tevékenységüket. a lelki sivárság előbb-utóbb életképtelenséghez vezet. senkit sem kínoznak meg. hogy eközben igyekeznek nekünk a legkevesebb kellemetlenséget okozni. A föld alatti városokban. A hímivarsejtek és petesejtek megszerzését kizárólag az motiválja. hogy már gyerekkorukban elpusztulnak. Ez a korai halál ráadásul óriási kínok között. Az egyensúly megbomlása miatt az evolúció természetes menete megtorpan. és hibát jelez. hogy általunk próbálják felfrissíteni a saját génállományukat. mert ez az evolúció természetes folyamatának felbomlását vonja maga után. felügyelő tevékenységüket. illetve elhurcol fiatal nőket és férfiakat. Ha bárhol. az érzelmek és ösztönök elsatnyulása. jóváhagyása alapján továbbra is töretlenül végzik irányító. hanem az emberi társadalmak életét is könyörtelenül kísérik. Az emberi agyban az ösztönök. akkor az előzőleg említett okok miatt a fejlődés megáll. Ezeknek az akcióknak sohasem az élvhajhászat a célja. hogy fenntartsák az évmilliók során felhalmozott tudásukat. Annak a civilizációnak.és állatvilágra hatnak. a fokozott elidegenedés. hibridizáció útján a mi génjeinkkel szeretnék elkerülni a biológiai elöregedésüket. alacsony technikai szinten kialakított mesterséges környezet azonban nem képes az evolúciós fejlődést természetes módon szabályozni. Folyamatos fejlődés csak harmonikus egységben. Mostanában a hírforrások egyre több olyan esetről számolnak be. és ennek a kísérletnek vagyunk mi az áldozatai. Ekkor szükségszerűen működésbe lépnek azok a mechanizmusok. hogyan teremtette Isten a világot!” Hitetlenségünk persze a legcsekélyebb mértékben sem zavarja a bennünket létrehozó civilizációk tevékenységét. A fejlődés törvényei egyben a túlélés törvényei is.198/434 fejlődésének. és a végleges kihalással. Isten megbízása. Ez alól semmilyen társadalom nem vonhatja ki magát. Mindent elkövetnek annak érdekében. akkor a fejlődés elkerülhetetlenül zsákutcába jut. amelyek a hibás fejlődési irányt leblokkolják. Korunk tudósait nem jellemzi Einstein hozzáállása. Ha kiemeljük az értelmet és elkezdjük az ösztönök és az érzelmek rovására gyarapítani. és ez megpecsételi a korábbi életterüket elpusztító fajok sorsát. bármilyen téren hiba csúszik ebbe a folyamatba. se lelkileg ne okozzanak túl nagy Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. semmibe veszi.com . Az esetek túlnyomó részében azonban a nemi erőszak általunk ismert primitív megnyilvánulási formájáról szó sincs. és a faj kipusztul. amikor Földön kívüli civilizációknak egy csoportja rendszeresen elrabol. Ezeknek a civilizációknak a küldöttei tehát nem bántanak bennünket. amely felborítja az evolúció természetes folyamatát. A saját biológiai hanyatlásukat megpróbálják minden eszközzel megállítani. A rohamos urbanizálódás folytán a természettől való elszakadás. az érzelmek és az értelem szoros egységet képeznek. gondosan ügyelve arra. hogy az utódok nem képesek felnőni. A több millió éves beltenyészet egyetlen fajnak sem válik előnyére. lassú agonizálás formájában megy végbe. A kozmoszban ugyanis nem ritka jelenség. Senkit nem bántanak. számolnia kell a biológiai leépüléssel. így idő előtt kénytelenek bolygójuk belsejébe. Mentségükre legyen mondva. Egyik képességet sem lehet kifejleszteni a másik rovására. hanem a fajunk génjeihez akarnak hozzájutni. A galaktikus civilizációk látogatása azonban nem minden esetben a passzív megfigyelés szándékával történik. a fizikai elkorcsosulással. vagy egy végzetes nukleáris háború következtében elpusztítja a felszíni élővilágot. sejtjeik aktivitása annyira gyenge. mivel nekik is van gondjuk elég. mesterséges környezetbe költözni. legyen az akármennyire civilizált. annál kevésbé tud beletörődni fajának kipusztulásába. kultúrájukat. Természetesen minél fejlettebb egy civilizáció. akkor a fejlődés egyoldalúvá válik. A személyes érintkezésből eredő információk szerint ezt a helyzetet a jelen esetben tovább súlyosbítja a természetes környezet hiánya is. Ha egy faj ezeket a törvényeket figyelmen kívül hagyja. Amennyiben egy faj ösztön. aki gyakran hangoztatta: „Tudni akarom. már csak azért sem. a dualizmus törvényének érvényesülése esetén lehetséges. hogy se testileg. és „erőszakoskodnak” velük. hogy egy-egy civilizáció a környezet fokozott szennyezése. Végső fázisban ennek a folyamatnak olyan tragikus megnyilvánulásai vannak. A törzsfejlődés törvényei nem csak a növény. az a saját jövőjét kockáztatja. Az ivarsejteket egyre finomabb eszközökkel gyűjtik be.

A hozzánk látogató magasan fejlett civilizációk között tehát vannak olyanok is. Nem valószínű. Érzelmi világunk módszeres elsilányításának nagy veszélye. érzelmi problémáinkat csak mi tudjuk megoldani. A természetes életmódtól való eltávolodásunkon csak mi tudunk segíteni. mi még a természettől való elszakadásban. Az egyre fokozódó értelem egy idő után nem érzi majd hiányát az ösztönvilág létének. akkor ők önként is hajlandóak lettek volna segíteni. de menthetetlenül kipusztulnak.és táplálkozási gondjaink megszűnése azonban nem oldja meg a társadalmunk lelki válságát. Ezért kellene végre abbahagynunk érzelmi és ösztönvilágunk módszeres elsilányítását. hogy mivé válhatunk mi is. Nagyon valószínű. Ha érzelmi világunkat. a biológiai megsemmisülésünket azonban mi sem leszünk képesek elkerülni. mert a zsákutcába jutott civilizációk képviselőire annyira jellemző az érzelmi sivárság. hogy együttérzéskeltéssel próbáljanak segítséghez jutni. Megszerzett tudásunkat egy későbbi hibridizáció útján valószínűleg mi is át tudjuk majd menteni egy fejletlenebb. Az akció lezajlása után gondosan kitörlik a tudatból az esemény minden emlékképét. hogy ha nyíltan elmondták volna nekik a problémájukat és bizalommal fordultak volna hozzájuk. az ő bolygójukon. és élő példaként állnak előttünk. hogy tökéletes egyedeket csak úgy lesznek képesek létrehozni. Most még helyreállíthatjuk biológiai egyensúlyunkat. A szubatomi energia forradalmasítani fogja majd az ipart. mi is könnyen oda juthatunk. az életképtelen fajok vagy így. a vizeink és a talaj mérgezését. akkor az a kérdés.és érzelmi életünk tönkretételében nem járunk olyan fokon. kevesebb komplikációval jár. Nekünk még nem késő meggondolni magunkat. a mezőgazdaságot és közlekedést is. amely mindvégig megőrzi fejlődésének harmonikus jellegét. Energia. Ha nem fordítunk kellő figyelmet érzelmi fejlődésünkre is. Az értelem önmagában nem segít túléléshez. emberek. és szándékosan elnyomjuk természetes ösztöneinket. ahová ők. az értelmi fejlődés minden áron való erőltetése zsákutcába visz minket. Végül is ismereteiket át tudják majd menteni. Az értelem önmagában nem sokat ér. Egyetlen józanul gondolkodó ember sem akarhat ilyen jövőt az utódainknak. természetes ösztöneinket és lelki szenzibilitásunkat tönkretesszük. Ebben a versenyben nem az győz. Ezek a civilizációk a mi genetikai állományunkkal kísérlik meg a fajukat fenntartani. de még nem tökéletesek. de biztosan nem a saját fajtájuknak. ha a nyomdokaikban haladunk. hogy végül mi marad belőlük. Mindent meg kell tehát tennünk. Ennek legjellegzetesebb példáját éppen ezeken az idegeneken figyelhetjük meg. Jövőnk alakulása Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. egy nálunk jóval fejlettebb civilizáció tudásával és képességeivel felruházva. Úgy látszik azonban. Az elraboltak közül többen említették. könyörtelenül kiselejtez bennünket az élet. hogy ez az incidens ne okozzon az illetőnek a további életében lelki válságot. megszüntetve a levegőszennyezést. Az emberi együttélés normalizálása ránk vár. Természetes világunk lerombolásával. hogy ez a folyamat visszafordíthatatlan lenne. akik élet-halál harcukat vívják. az ösztön. A célba érés után csak az a faj marad továbbra is fenn. hogy már el sem tudják képzelni. ha egyre nagyobb mértékben veszik át a mi génjeinket. hogy saját fajunk további hanyatlását meggátoljuk. hogy az érzelmek rovására kifejlesztett magas fokú értelmük azt diktálja nekik. Egy idő után akaratlanul megjelenünk mi. Ezt a folyamatot tehát nem érdemes mindenáron siettetni. hogy kérés helyett a közvetlen elvétel a célszerűbb. de kétséges. de életképes civilizációba. Ha ezen az úton haladnak. hogy közülünk bárki is vonzónak találná ezt a perspektívát. az elidegenedésben. természetellenes életvitelünkkel azonban csak gerjesztjük ezt a folyamatot. vagy úgy. akkor idő előtt kidőlünk mi is a sorból. aki hamarabb ér célba. A társadalmi fejlődés elkerülhetetlen velejárója. hogy előbb-utóbb minden civilizáció eljut a technikai fejlettség legmagasabb fokára. A szemtanúk beszámolója szerint az általuk létrehozott hibrid utódok már kétségtelenül életképesebbek és jobban is hasonlítanak ránk. A fejlődés törvényeit nem lehet kijátszani.199/434 traumát nekünk.com . még nem késtünk el vele. hogy bizonyos határon túl ez a folyamat természetessé válik. hogy ez sikerül-e nekik. Egyre súlyosabbá váló környezetvédelmi gondjainkra valószínűleg megoldást találunk majd az ősenergia birtokbavételével.

Az integrálódás következtében elkerülhetetlenné válik a közös nyelv használata is. Az Agykontrollt azonban nem csak általános iskolákban. és egy közös főparancsnokság alá fogják rendelni. hanem két konföderáció jön létre a világban. az Egyesült Államok nem egy általános iskolájában az Agykontroll évek óta órarendbe iktatott tantárgy. A következő évezred a kozmikus öntudattal rendelkező galaktikus embertípus kialakulásának évezrede lesz. amelyek viharos sebességgel fogják követni egymást. ami nagymértékben hozzá fog járulni a világbéke stabilitásához. Minden jel arra mutat. Nem lesznek vízi erőművek. Egyelőre azonban ne szaladjunk annyira előre. etikai értékrendünk. és az egész világ egységes államot fog alkotni. a Föld országai között megindul egy gyors integrálódási folyamat. A környezetszennyezés fokozatos megszűnésével.com . tenger illetve hegység mentén elhelyezkedő szomszédos államok) államszövetséget fognak alkotni. Erre egyébként már ma is van példa. hogy feltehetően milyen jövő elé nézünk. Ezek az államszövetségek később egy-egy kontinens egészére ki fognak terjedni. egyre jobban megismerik majd egymás szokásait és kultúráját. hogy mi vár ránk. Az újonnan megismert technológiák és tudományos felfedezések alaposan átalakítják eddigi világrendünket. Már a XXI. egy idő után a természet harmóniáját már semmi sem fogja megbontani. Később a gazdasági erők fokozatos koncentrálódása. nem zárható ki. Ezzel egyidejűleg a nemzeti hadseregeket összevonják. hanem gazdasági és kulturális versenyben fog megnyilvánulni. hogy nagy valószínűséggel mi fog történni az elkövetkezendő évtizedekben. és közös erővel a helyes irányba tereljük társadalmunk fejlődését. A kétpólusú világ nagy előnye a rivalizálás. Ahogy a tudomány fejlődni fog. és minden tekintetben meg fogják változtatni életünket. Az egészséges táplálkozás elterjedésével az emberek átlag élettartama már a jövő évszázadban 100-120 évre növekedik. Az egyes országok etnikai alapon vagy földrajzi régiók szerint (pl. hanem nézzük meg. Ezzel egyidejűleg azonban kénytelenek leszünk szigorú születésszám-szabályozást bevezetni. a tájegységek szerinti országcsoportosulások pedig önálló közigazgatási területek lesznek. ami a jövőben nem katonai szembenállásban. Nem zárható ki azonban az a lehetőség sem. hogy a dualitás jegyében nem egy. melynek határozatai a világ bármely földrajzi régiójára kötelező érvényűek lesznek. század elején egy olyan új világrend alakul ki. Ennek a hadseregnek a jövőben csak rendfenntartó és katasztrófaelhárító szerepe lesz. ha belátjuk hibáinkat. hogy elérjük az emberi élettartam genetikailag lehetséges legvégső határát.200/434 Az eddigiekben arról volt szó. és ügyeiket a nemzeti kisebbségek érdekeinek maximális szem előtt tartása mellett közösen fogják intézni. illetve az Agykontroll kötelező oktatását. hogy már a közeljövőben el fognak tűnni az országhatárok. Most nézzük meg. a természet ökológiai egyensúlyának helyreállításával azonban néhány évszázad múlva elérhető lesz a 220-240 éves átlagélettartam is. valamint egy újabb végzetes világháború elkerülése érdekében a kontinensek tovább integrálódnak. Ezt az államot egy szövetségi parlament irányítja majd. hanem fakultatív jelleggel számos középiskolában és több tucat egyetemen is tanítják. de a távoli jövőben bizonyos gének átalakításával elképzelhető lesz az 1000 év is. Parapszichológiai képességeiknél fogva az emberek tudatosan fogják irányítani életüket. amelyek a nyugati és a keleti kultúrához tartozó országokat tömörítik magukba. a veszélyes atomerőművek emléke a múlté lesz. a mezőket pedig Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. egy közös folyó. A közös nyelv minden tagállamban való kötelező oktatása fokozatosan megszünteti a nyelvi nehézségeket. Ezzel egyidejűleg nagymértékben változni fog a gondolkodásmódunk. Számos forradalmian új technikai felfedezés vár ránk. amely a meddő politizálás helyett a civilizációnkat sújtó válságok gyors megoldását helyezi előtérbe. A világ népei egyre szorosabb kontaktusba kerülnek egymással. amely sejtjeink jelenlegi osztódóképessége alapján 400 év. ha felelőtlenül alakítjuk a jövőnket. A Vízöntő korszakba lépve a tudatilag felvilágosult ember legelső dolga lesz a környezet megmentése. az emberiség mértéktelen szaporodásának elkerülése érdekében. Mivel a hatékony cselekvés előfeltétele az együttműködés. és korábbi életvitelünket. Az erdőket nem pusztítják többé a savas esők. Áttérve a technikai újításokra. Az önpusztító. nem lesznek füstölgő szénfűtéses erőművek. egészségromboló életmód a múlt emléke marad. A személyes kapcsolatok bővülése csökkenteni fogja a nemzetek közötti feszültséget és nézeteltéréseket. Saját témánknál maradva az iskolákban mindenütt be fogják vezetni a parapszichológia. sőt még a vallással kapcsolatos felfogásunk is.

és vasúthálózat fenntartását. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A német Motor Development International ugyanis nemrég bejelentette. Miután a sűrített levegő nem gyúlékony. nem is szólva a légszennyezésről. a jelenlegi földelt rendszerből eredő halálos kimenetelő tragédiák. a pillanat törtrésze alatt megállni. 25 ezer DM lesz. A jövőben a teherfuvarozás sem fogja igényelni a közút. ezért nagymértékben csökkenni fog a balesetek száma is. A járművet körülvevő energiapajzs megszünteti a közlekedési zajokat. az elavult. Ezek a járművek már képesek lesznek a Föld bármely pontjáról fel. ami szintén elmarad. mert az energia előállítása a jövőben rendkívül egyszerű folyamat lesz. így nem lesz szükség leszállópályára. harmada a benzin. Az energiatermelés mindenütt helyileg. de a jövőben valószínűleg megszűnik a távolsági útés vasúthálózat is.201/434 nem fogják villamos távvezetékek keresztül-kasul átszelni. hogy az árut háztól-házig fogják szállítani. Ha az emberek eltorlaszolnak egy kaput. mert ezek a járművek nyugodtan leszállhatnak a gyárudvaron is. Az új típusú járművekkel való fuvarozás nagy előnye lesz. Most még elég szokatlan gondolatnak tűnik. a kártékony eljárások tehát előbb-utóbb megszűnnek. hiszen az mindenütt jelen van. mivel a földet jelenleg behálózó villamos távvezetékrendszer valószínűleg megszűnik. tehát hivatalból nem engedélyezhető az alkalmazása. akkor átmenetileg alternatív megoldások lépnek a helyébe. vagy irányt változtatni. A régi. Ráadásul a sűrített levegő a legcsekélyebb mértékben sem szennyezi a környezetet. Az ily módon történő közlekedésre különben ma is van példa. ami 200 km megtételére elegendő. de lehet hogy nem sokáig. hogy a közlekedésünk háromdimenzióssá válik. de ilyen közvetlen energiafelhasználó gépek már ma is léteznek.com . a sors nyit helyette másikat. Nem ég el. Ezt követően többé nem veszélyeztetnek bennünket az áramütéses balesetek. A sűrített levegővel hajtott turbinában egyetlen olyan alkatrész sincs. A villamos távvezeték felszámolása a madárállományra is kedvező hatást fog gyakorolni. El sem fogy. A Newman-féle elektromotor százezer menetes tekercseinek huzalvastagságára jellemző. A szubatomi energia hatékony felhasználási módja lehetővé fogja tenni a földi UFO-k kifejlesztését. hogy szubatomi elektromotorok nélkül is hamarosan megszabadulunk a bűzölgő robbanómotoroktól. mivel munkájának elvégzése után visszajut a légtérbe. A benzinkutaknál 3 DM lesz majd a tankolás díja. Az energiát ugyanis nem kell megtermelni. Egy amerikai feltaláló kis szériában elkezdte gyártani azokat a gépkocsiba szerelt motorokat. Ennek a helyzetnek leginkább az üzemanyaggyártók örülnek. Ez annál is inkább elképzelhető. a fogyasztónál megy majd végbe. amibe a bürokraták és a szabadalmi ügyvivők beleköthetnének.és leszállni. Az üzemanyagköltség elmaradása következtében ugyancsak nagyságrendnyi csökkenéssel lehet számolni az utazási költségek terén is. 110 km/h sebességgel hajtja az autót. ilyen pedig fizikailag nem létezik. Tibetben az eldugott hegyi kolostorokban élő szerzetesek körében a helyváltoztatásnak ez a formája évszázadok óta ismeretes. amíg ez az eljárás utat nem tör magának a bürokrácia útvesztőiben. amelyekben villamos erőtérrel nyeri ki egy sokmenetű réztekercsből álló villanymotorból a szubatomi energiát. csak fel kell használni. A széleskörű elterjedés egyetlen gátja. és túlnyomórészt ez az energia hajtja a járművet. A 35 kilogrammos motor max. hogy az egy perpetuum mobile. mint a hidrogén a hagyományos robbanómotorokban. Az áruszállító konténereket nem kell többé kivinni a vasútállomásra vagy a reptérre. A sebesség növekedése miatt az utazási idő nagyságrendekkel csökkenni fog. Csupán nálunk 45 ezer védett madár pusztul el évente áramütés következtében. Ebből is kitűnik. hogy a fejlődés nem állítható le. A jármű beszerzési költsége egy középkategóriás autó árának felel meg. Az üzemanyagtankba 330 liter levegő fér. hogy 55 mérföld hosszú rézdrótot használnak fel hozzá. azaz kb. Ez nem azért fog megtörténni. Ez kb. mert az emberek tömegesen fognak teleportáció útján helyet változtatni. Ha a változtatás nem megy csúcstechnológiával. a balesetveszély is minimális. hogy elkezdte a sűrített levegővel működő gépkocsik gyártását.illetve dízelolaj árának. Mivel ezzel egyidejűleg megoldódik majd a gravitáció és a tehetetlenségi erő legyőzése is. Egy friss hír alapján elképzelhető. Egyébként bármilyen lehetetlennek tűnik. Egy darabig tehát még fulladoznunk kell a benzingőzben. hogy a szabadalmi hivatal rásütötte találmányára. A hagyományos kétdimenziós közlekedés megszűnésének sokkal valószínűbb oka lesz.

A távolabbi jövőben elképzelhető. nem engedi át a talajvizet. Mivel az UFO zajtalanul közlekedik. A járatokban a szerelvények mágnespárnán lebegve. tartógerendázatra. Ennek következtében azon túlmenően. pszichoorientációs úton feloszlassák a környezetükben levő ködöt. a szökési sebességet tetszőleges gyorsulással is elérhetjük.és leszállásához nincs szükség kiépített repülőtérre. és a hányót sem kell kitermelni.) Így ezeken a járműveken ételt-italt sem kell felszolgálni. illetve áramvezető sínekre sem lesz szükség. hogy zajtalanná válnak. és az előre nyomuló pajzs összetömöríti az izzásig hevített földet. A repülőút lerövidítésével nem alakul ki mélyvénás trombózis sem. Ez nem csupán vágyálom. vagy ha szükséges. Koncentrált energiasugárzással esőt fakasztunk a felhőkből. A nagyvárosok tömegközlekedése túlnyomórészt leszorul a föld alá. Jelentős változások várhatók a városi forgalomban is. Ennélfogva kortól és egészségi állapottól függetlenül bárki kiutazhat az űrbe. mert az üvegszerű alagútfal nem korrodál. hanem képesek lesznek több ezer méter mélyen a víz alá merülni. Mivel ez a folyamat igen nagy nyomáson megy végbe. lassan is elszakadhatunk a Földtől. Ennek ellenére a téli sportok kedvelőinek a +23 °C-on stabilizált léghőmérsékletű örök nyár beköszönte után sem kell lemondaniuk kedvenc időtöltésükről. továbbá fel. el is tudjuk kergetni azokat a nap elől. Ez azt jelenti. Az Agykontrollt végzett hallgatók közül sokan képesek arra. már ma sem megoldhatatlan feladat. amelyek végzetes elzáródáshoz vezettek. Egy amerikai feltaláló szériában gyártja az általa kifejlesztett repülő csészealjakat. Ennek következtében nincs szükség aládúcolásra. hogy végleg megoldódnak időjárási gondjaink. mivel a technikai fejlődés előrehaladtával valószínűleg lehetőségünk lesz arra. az utasoknak nem kell gyorsulási problémákkal küszködniük. így világűri utazásaink során szükségtelenné válnak a költséges rakétakilövések. (Jelenleg a Föld körberepüléséhez a Concorde utasszállító repülőgéppel is 32 órára van szükség. ami tovább csökkenti a menetjegy árát. hogy fél óra alatt körbekerülhetjük vele a Földet. A tengeri közlekedés is nagy átalakuláson fog keresztülmenni. Ennek következtében elmarad a repülőtér megközelítésével járó időveszteség. Nagy a valószínűsége annak. vagyis az indítás pillanatában fellépő gyorsító erőnek. Korábban a 10-12 órás repülőutak után világszerte több száz utas halt meg amiatt. hogy a kifogyhatatlan szubatomi energiakészlet segítségével temperáljuk Földünk légkörének hőmérsékletét. hogy száz év múlva már tetszés szerint tudjuk szabályozni az időjárást is. mint a gyémánt. mert a köd megszüntetése pl. mint az útpályához kötött kerekeken guruló gépkocsik. Ezek a ventilátorszerű propellerekkel hajtott járművek már most is hasonló sebességgel képesek haladni. amelyek nem marják a talajt. súrlódásmentesen fognak közlekedni. akár a városok főterén is landolhat. az alagútfalak olyan keménnyé válnak.202/434 UFO formájú járművek egyébként már ma is léteznek. amely sokszor több mint maga a repülőút. Miután állandó tolóerővel. hogy mindenféle segédeszköz nélkül. Mivel a mi UFOinknak sem kell majd üzemanyagot magukkal vinniük. Ehhez olyan fúrópajzsokat használnak majd. így az alagutakban villamos kábelekre. mivel a jövő univerzális hároméltű járművei nem csak a víz felszínén tartózkodhatnak. sőt a nem kívánt esővizet is el tudjuk majd párologtatni adott helyekről. A kilövés elmaradása következtében pályaszámításokkal sem kell többé bajlódni. a sebességük elővárosi forgalomban elérheti a 3000 km/órát is. Az általunk készített UFO-k maximális sebessége is olyan nagy lesz. hogy teljes felületükön koncentrált szubatomi energiát sugároznak ki. ami azt eredményezi majd. így karbantartást nem igényel. hanem zömítik úgy. A Föld légterébe való belépés során az energiapajzs megvédi a visszaérkező járművet a levegősúrlódás következtében fellépő túlmelegedéstől. A Föld vonzáskörétől való elszakadás nem lesz már függvénye az indító impulzus mértékének. Miután a lineáris motorok táplálását a szerelvénybe épített energiaellátó konverterek végzik. Az ehhez szükséges alagutakat nem hagyományos bányaművelési technikával fogják kialakítani. és a vízből kiemelkedve a levegőbe repülni. mert a magas hegyekben a fizikai törvények következtében továbbra is megmarad a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Az erős szubatomi energianyalábok megolvasztják a kőzetet.com . hanem tömörítéssel. hogy a légnyomáskülönbség és a mozgáshiány következtében vérrögök képződtek az ereikben. nem szennyezi a levegőt. hogy megszűnik a tél a bolygónkon. hogy negyedóra alatt eljuthatunk bármely kontinens legtávolabbi pontjára is. A létesítési költség jelentős csökkentésén kívül ezeknek az alagutaknak a fenntartása is igen olcsó lesz.

Mellesleg az esővíz éltető hatása is annak tudható be. pl. mivel a pí-vízzel kezelt zöldség és gyümölcs a szokásosnál jóval később kezd el romlani. a tengervíz sótalanításában.) Ráadásul a pí-vízzel kezelt növények terméshozama mellett a szárazságtűrő képességük is nő. Öntözővízként való felhasználása esetén viszont a terméshozam csaknem 30%kal nő. Így a fából készült termékek élettartama gondos felületvédelem esetén szinte korlátlan lesz. mint a műtrágyával kezelt földeken. és rövidesen helyreáll a mérgezett talaj eredeti. így újra megjelennek a giliszták. és idővel a talaj ismét regenerálódni fog. A temperálást hőtranszformátorok felállításával érjük el.és tojástermelésben is csökkent a beltartalmi érték. (A vízben élő állatokra is különös hatást gyakorol ez a víz. hogy a mágneses sugárzással kezelt fában a száraz és nedves korhadást előidéző gombák nem képesek elszaporodni. A későbbiek során ugyanis az erdőket is szubatomi energiával kezelt vízzel öntözzük majd. hanem optimális mértékű energiasugárzással fogjuk intenzívebb növekedésre. Soji Jamasleita szabadalmaztatta 1983-ban. hogy azok a halak. természetes állapota. Különös. Ezenkívül ennek a folyadéknak tartósító hatása is van.és gyümölcstermesztésben. mert a kemikáliák mértéktelen alkalmazásával történő intenzív növénytermesztés során kimerítettük a talaj tápanyagkészletét. hogy éteri energiarészecskék szorulnak a nagy sebességgel lehulló esőcseppekbe.) Ezen túlmenően sok más területen is eredményesen alkalmazható a pí-víz. mivel a növényeket várhatóan nem műtrágyával. vagy a festékiparban korróziógátló. Ráadásul ez a víz elriasztja a legyeket az állattenyésztő telepek környékéről. vagyis azoknál az embereknél. Ezért nem képes az öntözővíz pótolni az esővizet. hogy szubatomi energiasugárzással kezelt vízzel öntözzük a termőföldeket. a tavak és folyók vizének regenerálásában. sem vizet. amelyek a vízzel együtt felszívódnak a növénybe. nagyobb terméshozamokra késztetni. a termés hamarabb fejlődik ki. ami legfőképpen abban nyilvánul meg. Ennek következtében a gabona. Járulékos előnyként a vágott virág nem csak olcsóbb lesz. amelyek ebben a szubatomi energiával dúsított vízben születnek. és szebb lesz. hogy mostanában a mezőgazdasági termékeknek nincs ízük.203/434 hó. Remélhetőleg a műtrágyázás abbahagyása most még visszafordíthatóvá teszi ezt a folyamatot. mivel japán tudósok nemrégen röpítették világgá a hírt. hogy sikerült előállítaniuk az „élet vizét”. és a „pí-víz” -nek nevezett folyadék előállítására szolgáló Life Energy készüléket dr. Hasonló hatást fog gyakorolni ez a növekedésserkentő eljárás a virágtermesztésre is. A pí-víz látszatra semmiben sem különbözik a közönséges víztől. de a tej. Különlegessége még ennek az eljárásnak. deionizációs Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. azok 24 órán belül elpusztulnak. Erre a módszerre azért is nagy szükség lenne. míg az esővíz tulajdonképpen desztillált víz. akik évek óta nem vesznek magukhoz sem táplálékot. hanem ennek a módszernek az elterjesztésével olcsóbbá válik a papír. a baromfiállomány tojástermelő időszaka pedig duplájára növelhető. és ezzel súlyos nyomelemhiányt okoztunk. és nagymértékben javítja a termőtalaj állapotát. (A részletes működési mechanizmust lásd a VII. Azonban nem csak a mezőgazdasági termékek mennyiségét lehet mágneses sugárzással növelni. Ha aranyhalakat helyezünk egy lezárt akváriumba. amely elősegíti a fák gyors növekedését. az élelmiszeriparban tartósítószerek kiváltására. hanem az éltető energiasugárzás hatására hetekig friss marad. Ezt a legegyszerűbben és a legolcsóbban úgy valósíthatjuk meg. fejezet végén. mivel azonos súlygyarapodás 25%-kal kevesebb takarmánnyal is elérhető. a bútor és az építőipari faáru is. nyomban elpusztulnak.valamint zöldség. Az állattenyésztésben is jelentős haszonnal jár az „életvíz” alkalmazása. Ennek megvalósulására már nem is kell olyan sokat várni. Ez a jelenség már ma is megfigyelhető az inediánoknál. A pí-víz ugyanis közömbösíti a talajba került vegyszereket. Az árcsökkenéshez jelentős mértékben hozzájárul az a szerencsés körülmény is. amelyek a hideg égöv alatt Yin-. akkor a halak 1 nap után is vidáman úszkálnak benne. A kutatások az 1950-es években kezdődtek. és a szú sem telepedik bele. a szennyvíztisztításban.com . a trópusi övezetben pedig Yang jellegű energiát sugároznak a légtérbe. pedig a vezetékes vízben tápsók is vannak. ennek ellenére kitűnő egészségnek örvendenek. A mezőgazdaság nem fogja többé mérgezni a vizeinket és a talajt. Ellenben ha a medencét „életvízzel” töltjük fel. A növények a számukra szükséges ásványi sókat szubatomi energiarészecskékből fogják szintetizálni. hogy az „élet vizével” átmosott földeken a kemikáliákon kívül tápoldatokra sem lesz szükség. ami a jelenlegi aszályos időjárást tekintve nem elhanyagolható előny. ha normál vizes tartályba kerülnek. ennek ellenére nem merül ki a talaj.

Ebben a szituációban az élsport parafenomének küzdelmévé válna. olyan területeken is megoldható lesz majd a zöldség. A fagykárok kivédése érdekében általános gyakorlat lesz a vetőmag szubatomi energiával való előcsíráztatása. vesegyulladás. májgyulladás. hanem egy sumér szó. de legjelentősebb hatása az. de egészséges emberek is isszák vitalitásuk és szellemi koncentrációjuk. hogy elkezdjék a gondosan megszűrt. Ebben a szituációban már nem számít a testi felépítés. A helyezést az dönti el. ödéma. potenciazavarok. Áttérve az élet más területeire muszáj szóba hozni azt a sokak számára kellemetlen fejleményt. lábszárfekély. melyek gyorsítják az élőlények növekedését. ami megszünteti mind a testi. Az imént felsorolt betegségek azonban csak kiragadott esetek. javítja az étvágyat és székrekedés ellen is hatásos.204/434 lakkok gyártására. valamint stressztűrő képességük növelése érdekében. az edzés mértéke. ahol a pí-víz szintén segített.és a gabonatermelés. a tudósok egyelőre nem tudják. A pí-vízhez hasonlóan az elektronvíz is könnyen felszívódik a szervezetbe. hanem az. Még kozmetikai célokra is jó. mint energiaveszteség. A vegyszermentes növénytermesztés leghatékonyabb módja azonban a pí-víz alkalmazása lesz. és elősegíti vitalitásunk megőrzését. A parapszichológiai képességek kifejlődése esetén már nem a testi erőnlét. ahol csupán 1-2 hónapból áll a nyár. Zöldségnövények esetén a permetezőszerek káros következményeit legegyszerűbben a csalános vízzel történő öntözéses módszer ipari méretekben történő elterjesztésével kerülhetjük el. Sokan vannak pl. A szubatomi energiasugárzás alaposabb megismerése után vegyszereket még permetezés céljára sem fogunk használni. hogy ki lesz a győztes. Ezen túlmenően ismét divatba jönnek az ősrégi módszerek: vetésforgó alkalmazása. valamint a különféle vírusokat és gombákat a növényektől. és az egész világon való terjesztését. Ez azonban nem gátolta meg a japánokat abban. sőt az életkor sem. latin betűs átírása. mivel fokozza a különböző hatóanyagok bőrbe jutását. ahol az bírja tovább a megterhelést. az ügyesség és a szívósság fogja eldönteni. a cukorbetegségből. A teljesség érdekében meg kell említeni. Mellékesen megjegyezve. majd permanens mágnessel kezelt pí-víz előállítására szolgáló készülékek nagyüzemi gyártását. kisugárzásával távol tartja a rovarokat. Elektronvízzel való öntözés és mosás esetén a gyümölcsök cukortartalma magasabb lesz. hogy a vizet a mágneses sugárzáson kívül elektromos árammal is lehet kezelni. amelyekben az enzimek olyan fehérjékre és glikolipidekre hatnak. ahol az egyes vegetációk sajátos energiasugárzásuk révén riasztják el egymásról a kártevőket. akkor elektronvizet kapunk. Ezenkívül simává teszi a bőrt. reumás fájdalmak. mind a szellemi fáradtságot. Az „életvíz” rendszeres fogyasztása sok embert kigyógyított már a gyomorfekélyből. vesekő. A fáradtság ugyanis nem más. hogy a mérkőzés megkezdése előtt a versenyző mennyi energiát tud a szervezetében Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. álmatlanság. magas vérnyomás. Ennek a módszernek az alkalmazásával a mezőgazdasági kultúrák északabbra fognak húzódni. szívbántalmak. A biokertészekhez hasonlóan a rovarokat és egyéb növényi kártevőket előreláthatólag mindenütt a fák törzsére csavart rézspirálok mikrorezgéseivel riasztjuk el. és még 10 nap múlva sem kezdenek el rothadni. A bioenergia azonban agyfrekvenciánk delta tartományba csökkentésével gyorsan és szinte korlátlan mértékben növelhető. epebántalmak. A tudományos vizsgálatok szerint ez a víz aktiválja azon reakciókat is. amely lehetővé teszi majd a vetésidő kitolását is. hogy a jövőben meg fog szűnni a versenysport. A legjelentősebb eredményeket azonban a gyógyászatban érték el vele. Korábbi kísérletek alapján a magvak vetés előtti koncentrált energiával való besugárzása esetén is minimum kétszeres termésátlag-növekedés várható. és rendszeres fogyasztása eltünteti a terhességi csíkokat. aki az ellenfélnél több szubatomi energiát képes az izmaiba „pumpálni”. a „pí” nem a görög „π” betű. Mivel semmiféle kémiai változás nem mutatható ki rajta. mert fokozza a sarjadzást. herpesz és különböző bőrbetegségek.com . hogy feleslegessé teszi a műtrágyát. hogy képes a rákos daganatok visszafejlesztésére is. Ha ásványi sókat tartalmazó normál csapvízen meghatározott ideig egyenáramot vezetünk át. migrén. de jól használható emésztési zavarok. hogy ki mennyi szabadenergiát tud magába szívni. hogy az energiával telített víz valójában milyen alapon hat. sőt hajhullás ellen. akik zúzódások vagy nyílt sebek gyors gyógyítására használják ezt a vizet. A szubatomi energiával kezelt víz ugyanis azon kívül. a növények párosítása. influenza. mivel hetente hallani újabb alkalmazási példákról. ami életenergiát jelent.

súlytalanná válik. nem lehet padlóra küldeni.” Egyelőre nem merült fel a bioenergia manipulálásának lehetősége.” Miután a genetika egy új tudományág. Sokak szerint már ma is ez a helyzet. Néhány évtizeddel ezelőtt a tudományos fantasztikum világába tartozott a génterápia. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság is kezdi felismerni a génterápiában rejlő veszélyeket. mivel úgy odatapad a földhöz. mert a jelenlegi doppingháborúban annak a nemzetnek a sportolói kerülnek dobogóra. Az élsportolók a jelenleg alkalmazott ajzószerek. ma pedig mindennapi valósággá vált. és átalakul parapszichológiai képességek vetélkedőjévé. Ilyen körülmények között viszont a sport elveszti eredeti szerepét. A legnagyobb zavart azonban az aszimmetrikus energiafelvétel és -kibocsátás fogja okozni. Ráadásul itt fennáll egymás gondolatainak kifürkészési lehetősége is. tiltott vegyszerek helyett módosított géneket tartalmazó folyadékot juttatnak a szervezetükben. A hivatalos tiltások ellenére egyre-másra érkeznek hírek az embereken való alkalmazásáról is. nem valószínű. amelyek teljesen szétzúzzák a sportszellemet. hogy bizonyos módszerekkel már kísérleteztek. aki a játszma végéig képes lesz megőrizni szellemi frissességét. aki jelentős mennyiségű Yin jellegű szubatomi energiát bocsát ki a lábain. vagy a függőlépés kiolvasása a borítékból. Amikor akadt olyan kosárlabda-játékos. a doppingszerek bomlástermékeihez kötődő antibiotikumok. hogy néhány milliliternyi folyadék lenyelése bárkinek is gondot fog okozni. Ez a jelenség hatással lesz a szellemi sportokra is.com . ha a kiugró eredményeket elérő sportolókat adminisztratív eszközökkel kényszerítik az egymás közötti küzdelemre. Erre állítólag már napjainkban is sor került. de ki fogja elárulni magáról. hogy génmanipulációval „tunningolták” fel. Miért versenyezzen valaki egy erős mezőnyben. ha a játékos szubatomi energiarészecskékből egy áthatolhatatlan burkot von maga köré. „Tudomásunk van arról. Arról nem is szólva. a későbbiek során gyanússá váló rekorderek DNS-állományát nem lesz mivel összehasonlítani. amikor a gyengébben játszi könnyedséggel első lehet? Az sem jelent megoldást. ha ezt nem lehet kideríteni. illetve az. Miután eddig egyetlen élsportolóról sem készítettek géntérképet. de a jelek szerint nem várat sokáig magára.vagy memóriazavaró telepatikus üzeneteket juttatnak el az ellenfél agyába. mert ettől kezdve a világ csak velük fog foglalkozni. Frank Shorter. veszekedések. hogy a közönség soraiból a parapszichológiai képességekkel rendelkező ellendrukkerek koncentráció. Azt a birkózót pl. a jövőben nem atléták. illetve a küzdelem során képes-e a veszteséget pótolni. amelynek több pénze van drága és kimutathatatlan vegyszerek beszerzésére. oxigénfelvevő-képességüket. az Amerikai Doppingellenes Hivatal vezetője már ki is fejezte aggodalmát emiatt: „A NOB-nak gyakrabban kellene ellenőriznie a sportolókat. Két azonos képességű sakkozó közül pl. mint a genetika rohamos előretörése. vagy a nagy molekulájú keményítőkészítmények. amely tartósan megnöveli izommennyiségüket. Az érzékelhetetlenséget maszkírozó anyagokkal érik el. mint a nagyságrendekkel nagyobb tárolókapacitású jobb agyféltekénkkel való kapcsolatfelvétel átlagosnál magasabb hatásfoka. Ez ellen azonban védekezni lehet. hogy műtéttel meghosszabbíttassa. A jó memória ugyanis nem más. Különösen vonzóvá teszi ez az eljárást. és a sportszenzációk öles szalagcímekké válnak az újságokban. hogy alkalmazása semmilyen módszerrel nem mutatható ki. Ezt belátva a NOB már azt fontolgatja. és 8-10 méter magasra ugorva rúd nélkül is átszáll a léc felett. Egy született „izompacsirtából” átültetett gén ugyanis lehetett a sportoló saját örökítő anyaga is.205/434 elraktározni. tömeges alkalmazása iszonyatos összegeket emésztene fel. Ez azonban a sportolók többségét nem riasztja el ettől a módszertől. hogy meg kellene változtatni a versenyszabályokat. Mivel ezek a behatások egyelőre ellenőrizhetetlenek. Igen ám. Szakértők szerint ha ez így megy tovább. Ha a rúdugró sok Yang energiát szív magába. Mi sem bizonyítja jobban ennek veszélyét. kevés tapasztalattal rendelkezünk alkalmazásának későbbi veszélyeiről. pár év múlva hajmeresztő atlétikai eredmények születnek. és külön erőpróbákat kellene rendezni a génkezelt sportolók részére. A szervezet teljesítőképességének génmanipulációs növelése alapvetően új helyzetet teremt a sportvilágban. amelyek sokáig a vérben tartják a bomlástermékeket. így a sportversenyeken napirenden lesznek a gyanúsítgatások. A Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hanem gyógyszerészek fognak versengeni egymással. ilyenek pl. az fog győzni. aki hatékonyabban képes a jobb agyféltekéjével kapcsolatba kerülni. óvások. Nem kizárt. Ha nem változtatunk a jelenlegi gyakorlaton. aki eltörette a kezeit csak azért. hogy feldönthetetlenné válik. hogy a genetikai elemzés meglehetősen költséges művelet.

Asztráltestben utazva egy pillanat alatt ott vagyunk. hogy egy idő után a tömegsportmozgalom is felbomlik. hanem a megtermelt élelmiszerek hosszú idejű eltarthatóságának. veszteségmentes szállíthatóságának lesz köszönhető. A dematerializációs megsemmisítő eljárásnak azonban a nukleáris hulladékok felszámolása terén lesz majd felbecsülhetetlen szerepe. hogy bárkinek a terhére lennénk. meggátolva ezzel a pusztító szelek. bármit megtekinthetünk. a San Diego -i Egyetem génterápiai programjának vezetője szerint nincs messze az idő. Könnyen lehet. A konzerveket ezután nem rákkeltő vegyszerekkel. a korábbi növénytakaró pótlása előtt. Földünk távoli vidékeinek megismerésére azonban továbbra is lehetőségünk nyílik. hogy a bennünket érdeklő terület. amikor a sportoló embernek látszik ugyan. Theodore Friedmann. olcsó. a mezőgazdasági kultúrák földrajzi kiszélesedésének. hanem energiabesugárzással teszik őket hosszú ideig frissé és gusztusossá. mert ezzel a módszerrel egyszer s mindenkorra megszabadulhatunk ettől az időzített ökológiai bombától. Dr. bármeddig maradhatunk anélkül. Az elkövetkező századokban feltehetően megszűnik a turizmus jelenlegi módja is. A koncentrált szubatomi energiasugárzás baktériumölő hatását kihasználva. Annak érdekében. és az esőfelhők átcsoportosításával megnyílik az út a föld sivatagos területeinek fásítása. a közvetlenül fel nem használt élelmiszereket raktározás előtt energiával fogják kezelni. ami azt jelenti. és könnyen megoldható lesz. A lezárt vagy még fel sem tárt objektumokba is könnyen bejuthatunk. A részvéten kívül nem sok elismerésben lesz részük. szállás és vízumok után futkosni.com . és minden további következményektől mentes módszert. hogy a növényvilág számára szükséges csapadék ne nappal. A sűrűn lakott települések felett tehát nem lesz többé borús. Környezetvédelmi szempontból szinte forradalmi változást fog jelenteni a dematerializáció alkalmazása. hogy jó kondícióban tartsa magát. Így lelki mivoltunkban fogjuk a korábban közkedvelt turistacélpontokat bejárni. soha el nem bomló műanyag zacskókat és palackokat. Különös alkalmazási területe lesz a dematerializációnak a halottak tetemének nyomtalan és rendkívül higiénikus feloszlatása. A jövőben megszűnik az éhínség is. és öreg korunkra is megőrizzük testünk ruganyosságát. nem is vitaminkárosító hőkezeléssel tartósítják majd. hogy inkább hasonlít egy androidhoz. ahol akarunk. mert ekkor már általános gyakorlat lesz a Hatékony Érzékelés Kivetítés. Az élelmiszeripari Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. szeles idő. formában tartja izmainkat. hanem az éjszakai órákban induljon meg. nem lesz már aszály vagy árvíz. edzésre ahhoz. Acélossá válnak izmaink. A későbbiek során koncentrált energiasugárzással képesek leszünk befolyásolni a légköri mozgásokat. hogy fittek és egészségesek legyünk. és máris tetszőleges mennyiségű energia áramlik belénk. már nem lesz szüksége testgyakorlatokra. mert az embereket csak a csúcseredmények izgatják. És mindezt otthon. elég az agyfrekvenciánkat lecsökkenteni. viharok kialakulását. mert ennek a hulladékmegsemmisítésre is alkalmas módszernek a segítségével nyomtalanul eltüntethetjük a nagyvárosaink környékén felgyülemlő szeméthegyeket. és ez nem kizárólag a termésátlagok növekedésének. Hamvasztás helyett minden bizonnyal sokan választják majd porhüvelyük e világból való kivonására ezt a korszerű. Visszatérve az időjárás-szabályozásra ez a művelet nemcsak a környezeti hőmérséklet stabilizálására fog korlátozódni.206/434 szurkolók elfordulnak az átlagos teljesítményt produkáló sportolóktól. mint a homo sapiensre. A pénz megszűnésével ugyanis a nagy érdeklődésnek kitett helyeken élők már nem fognak örülni a turisták rohamának. sőt nagy valószínűséggel lehetővé válik az időutazás is. Amikor az ember képes lesz szervezete bioenergia-szintjét megnövelni. az élményszerzésnek ennél a formájánál nincs szükség fárasztó utazásra. vagy egy erre a célra berendezett stúdió relaxáló díványán fekve tehetjük meg. illetve a lélekkiléptetés technikája. A klasszikus olimpiai játékok szellemében vetélkedő sportolók úgy fognak járni. népcsoport múltjával is megismerkedhetünk. de egyes szerveit már annyira átalakították. valamint a méregtemetőkben szaporodó vegyi anyagokat. minimálisra csökkentve ezáltal a romlásveszélyt. Nem kell repülőjegy. mint a paraolimpiai játékok résztvevői. Ezt elkerülendő mind több élsportoló kényszerül majd rá a génmanipuláció igénybevételére. A megismerésnek. A többletenergia kialakítja. atlétatermetet kölcsönöz testünknek. nem érhet bennünket közlekedési baleset és egyéb inzultusok. a karosszékben. Mivel a lehulló csapadék mennyiségét is szabályozni tudjuk majd. mivel nem lehet rajtuk keresni.

Ez idő szerint azonban a sterilizálás radioaktív sugárforrással történik. A távoli jövőben erre sem lesz szükség. ahol a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. amelyek rákot. Ennek során az élelmiszereket vákuumtérbe helyezik. valamint a gyomirtó.com . A talajerő vegyi anyagokkal való pótlása azonban nem érte el a kívánt hatást. és az emberi szervezetbe jutva különféle betegségeket vált ki. Az ingyen energia következtében ugyanis télen fűteni fogják az élelmiszerraktárakat. hogy a művelés alól kivont területeken kiirtsunk minden növényi és állati kártevőt. Néhány év múlva a páfránytelep kiszántásával. A tudati felvilágosítás. a termőterület egy része kivonhatóvá válik a művelés alól. A tetemes költség egyrészt a gamma sugarakat előállító kobaltágyú magas árából. Mindemellett a besugárzott élelmiszer biológiailag holt anyaggá válik. mert a húsevés fokozatos csökkenése következtében jelentős – eddig takarmánytermesztésre használt – földterület szabadul fel világszerte. hogy duplájára emelkedik a mezőgazdasági termények mennyisége. mert a +23 oC-on temperált hőmérséklet az egész fölggolyón megszünteti a telet. Jelentős mértékben csökkenti a veszteséget az is. és szinte lerobbantja róluk a kórokozókat. Jelenleg vegyszeres irtással próbáljuk visszaszorítani a gaz terjedését. Jelenleg a minél nagyobb haszon elérése érdekében már sehol a világon nem alkalmazzák a termőföld regenerálásának ezt az ősi módszerét. ami hirtelen gőzzé válik. Mellesleg az ökotermékeknél szigorúan tilos a sugárkezelés. A koncentrált mágneses sugárzás azonban nem roncsolja a sejteket.207/434 termékek tartósítása terén ennek az új sterilizáló módszernek főleg a tejiparban lesz nagy jelentősége. pl. Sugárzással történő sterilizálást egyébként már ma is használnak mind az élelmiszeriparban. Mivel az állattenyésztés során átlagosan 10 kg takarmányból lesz 1 kg színhús. a rajtuk termelt zöldségek. Pihentetés helyett műtrágyával próbálják pótolni az elhasználódott ásványi anyagokat. és a gabona. ezért a biogazdálkodásban már régóta alkalmaznak egy egészségre ártalmatlan fertőtlenítést. hogy megszűnik a fagykár. Ráadásul a radioaktív sugárzással ellentétben a tartósított élelmiszerben nem keletkeznek szénhidrogének valamint szabadgyökök. Miután a szubatomi energiabesugárzás nem jár ilyen hátrányokkal. A nem megfelelő módon. A Hirosima Egyetem kutatói azonban nemrégen találtak egy páfrányfélét. injekciós tűk csíramentesítésére. gyümölcsök pedig az embereket. Nagy hátránya ennek a módszernek. Ezt eddig járulékos előnyként könyvelték el az élelmiszerforgalmazók. a korábban takarmánytermesztésre használt szántóföldek emberi táplálkozásra alkalmas növényekkel való betelepítése egyik évről a másikra tízszeresére növelheti a rendelkezésre álló élelmiszer mennyiségét. de ennek árát egészségkárosodással fizetjük meg. hogy a gamma sugárral kezelt burgonya. de ez a haszonnövényekbe is felszívódik.s egyéb haszonnövények termését is évente kétszer takaríthatjuk be. sőt a rovarokat is távol tarja. a növények összegyűjtésével és megsemmisítésével biológiailag tiszta területeket kapnánk. Ennek egyértelmű bizonyítéka. nem teszi élettelenné a csíramentesített élelmiszert. A tél megszűnésével ugyanis a mérsékelt égöv alatt is kétszer teremnek a gyümölcsfák. mind pedig az orvosi segédeszközök gyártása során.és permetezőszerek megmérgezték a talajt. A fenti módszerek együttes alkalmazásával azonban ez a helyzet megváltoztatható. hogy tetemes beruházást igényel. majd kis mennyiségű vizet fecskendeznek be. Az éhínség megszűnéséhez várhatóan az egészséges táplálkozási szokások is jelentős mértékben hozzá fognak járulni. és elárusítóhelyeket. vöröshagyma nem csírázik ki. A vetésforgó alkalmazásával lehetőség nyílik a gyomoktól való végleges megszabadulásra is. és elpusztítja az enzimtartalmát. ami lehetővé teszi a vetésforgó visszaállítását. és nem megfelelő mennyiségben kiszórt műtrágya. ami azzal tűnik ki a többi közül. érelmeszesedést és korai öregedést okoznak. hogy közötte nem marad meg más növény. ami nagyon megdrágítja az eljárást. és a szubatomi energia széleskörű alkalmazása lehetővé teszi a kellő mennyiségű és minőségű táplálék előállítását. Ennek a helyzetnek a legnagyobb előnye azonban az lesz. Miután ilyen nagy tömegű élelmiszerre nem lesz szüksége az emberiségnek. mivel a jelenleg alkalmazott pasztörizálás nagymértékben károsítja a tej vitaminjait. ezért semmi sem fogja meggátolni ennek a tartósító eljárásnak a széleskörű elterjedését. fokhagyma. másrészt a kezelő személyzetet a káros radioaktív sugaraktól védő biztonsági felszerelés kényszerű alkalmazásából ered. Ennek következtében a nagy telepekben tenyésző „uradzsiro” páfrány alkalmas lenne arra.

A forradalmi változások azonban az iparban fognak leginkább mutatkozni. hajszálvékony huzalból tekercselt sugárforrást. hogy az emlősállatok is rendelkeznek érzelmekkel. mert a giliszták kifejezetten kedvelik a szubatomi sugárzást. így talajporhanyósító feladatukat továbbra is el fogják látni. hanem a sejteket is. A korábban alkalmazott mechanikus daraboló. Ez nem fogja károsan befolyásolni a termőföld állagát. Szinte nem lesz olyan iparág. Mellesleg a „szubatomi energiakést” a földönkívüliek nálunk is gyakran alkalmazzák az állatcsonkításoknál. többnyire azért. Ezt követően a Palais Royal árkádjai alatti dr