P. 1
ezoterikus körkép

ezoterikus körkép

|Views: 162|Likes:
Published by margocsek

More info:

Published by: margocsek on Jan 25, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/03/2015

pdf

text

original

KU N Á KO S

E Z O T E R I KU S KÖ R K É P
4. bővített kiadás

Mottó: „A csodák ott kezdődnek, ahol az emberi érzékek falat állítanak a természeti jelenségek megértése elé.”
Ursula Spielmann

„Ha az evolúció nem tud érvényesülni, jön a revolúció;

2

A természet nem törölte el a halálbüntetést!”

3/434 Ezt a könyvet a nagyvilágban szétszóródott magyarok figyelmébe ajánlom, hogy ők is megismerhessék összefoglalóan az ezotéria legújabb eredményeit, illetve kiegészíthessék ezirányú ismereteiket. Anyagi helyzetem sajnos nem teszi lehetővé, hogy ez a mű könyv alakban is megjelenjen. Miután itthon nem találtam támogatókat a nyomdaköltség fedezésére, ez úton fordulok a világ magyarjaihoz, hogy aki szívügyének tekinti ezeknek az ismereteknek széles nyilvánosság elé tárását, adományával segítse elő az ehhez szükséges összeg előteremtését. Pénzküldeményeiket a következő számlaszámra befizetve juttathatják el hozzám: HU45 1090 0028 0000 0014 3499 0019 SWIFT code: BACXHUHB. UniCredit Bank Hungary Rt. Közreműködésüket előre is köszönöm. Annak érdekében, hogy a nem magyar anyanyelvűek is hozzájuthassanak ezekhez az információkhoz, ezúton keresek olyan ismert külföldi kiadókat, akik szakszerűen lefordítva vállalják könyvem megjelentetését a világ különböző országaiban. Ajánlataikat az alábbi címre kérem továbbítani. E-mail: info@kunlibrary.com

A hátsó borító szövege: ♣ Természetgyógyászat, ♣ Elektrostimuláció, ♣ Egészséges táplálkozás, ♣ Aforizmák, közmondások, ♣ Az idő fogalma, ♣ Éterelmélet, ♣ Szubatomi energia, ♣ Magnetopresszúra, ♣ Karmaelmélet, ♣ Parajelenségek magyarázata, ♣ Ezoterikus találmányok, ♣ Ufológia, ♣ Jövőnk alakulása, ♣ Apokalipszis

Megjegyzés:
A gyors kiprintelhetőség elősegítésére ez a mű A/4-es formátumra tördelve került fel az Internetre. Annak érdekében, hogy minden karakter az eredeti formájában jelenjen meg, a Szövegszerkesztési ismeretek című könyvemnél található betűtáblákat másoljuk be a Windows operációs rendszer Fonts mappájába. Kinyomtatás előtt a Normál nézetet állítsuk át Oldalkép, illetve Nyomtatási elrendezés nézetre, és ellenőrizzük a sorok hézagmentességét. Ha a megnyitáshoz használt programból hiányzik a magyar elválasztó szótár, a tördelés nem tud érvényesülni. Ez esetben a szövegállományt újra kell tördelni. (Töltsük fel a hézagos sorokat, a lap aljára tolódott címsorokat pedig küldjük át a következő oldalra. Kevesebb gondunk lesz az elválasztással, ha a Kun Elektronikus Könyvtár Kellékek mappából betöltjük az Mshy_hu.usr elválasztó kivételszótárt az Office  Proof mappánkba.) Az Office 97 – 2003 szövegszerkesztő és a PageMaker 6.0 – 7.0 kiadványszerkesztő programok kezdők számára is érthető formában leírt szabályaival, valamint a házilagos könyvgyártással foglalkozó művem szintén az alábbi webhelyen található: http://kunlibrary.com

Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

4/434

ELŐSZÓ
Ez a kiadvány tulajdonképpen egy cikksorozat, amely eredetileg az ELIXÍR magazinnak készült. Ők azonban a terjedelme miatt nem vállalkoztak a leközlésére, ezért az időközben elkészült hét cikket most egybefűzve, könyv alakban adom közre. Bizonyára sokaknak feltűnik majd, hogy ennek az átmeneti egészségkárosodások árán kikísérletezett, és rengeteg munkával összeállított tanulmánykötetnek viszonylag szolid az ára. A magas nyomdai színvonal és a jelentős terjedelem ellenére ez annak tudható be, hogy az árkalkuláció csak a nyomdai és terjesztői költségeket, valamint a forgalmi adót tartalmazza. Nem azért mondtam le a haszonról és vállaltam magamra a kiadói költségeket, mert felvet a pénz, hanem mert úgy látom, hogy ebben az országban egyre több a szegény, beteg ember, akik már azt sem engedhetik meg maguknak, hogy egy öngyógyítást elősegítő szakkönyvet megvásároljanak. Nem akarok beállni azok sorába, akik mások nyomorúságán és kiszolgáltatottságán akarnak meggazdagodni, nem vállalok közösséget olyan szerencselovagokkal, akik a természetgyógyászat egyre növekvő népszerűségét kihasználva már 30 oldalas füzetekért sem szégyellnek csillagászati összegeket elkérni. A könyvemben említett termékek beszerzésének megkönnyítése érdekében sok helyen feltüntettem a gyártó cég nevét, címét és telefonszámát. A félreértések elkerülése érdekében ezek az ajánlások nem fizetett hirdetések. Csak olyan árucikkekre, illetve szolgáltatásokra hívtam fel a figyelmet, amelyek jelenleg a legjobbak, a legmegbízhatóbbak, és az áruk is elfogadható. A hétjegyű budapesti telefonszámok előtt nincs feltüntetve a körzetszám, ezért vidéki hívásoknál tárcsázzuk elé az 1-es számot. Mobiltelefonnál és vidéki telefonszámoknál a zárójelbe tett számot csak belföldi hívásnál kell alkalmazni. Külföldről történő telefonálás esetén a távhívószám vezetékes telefonoknál (00-36)-ra, míg mobiltelefonoknál (+36)-ra módosul. Sajnos a gazdasági recesszió következtében nálunk is sorra szűnnek meg a vállalkozások. Ezért mielőtt elindulnánk a megadott címre, hívjuk fel a céget telefonon, hogy létezik-e. Az is előfordulhat, hogy időközben elköltöztek. Főleg a régebbi kiadást használóknak célszerű ezt megtenni. A megadott címeket, telefonszámokat igyekszem rendszeresen felfrissíteni, de a nyomtatásban megjelent könyveken utólag már nem tudok változtatni. Művem elektronikus változatában az egyes címek Könyvjelzőkkel vannak ellátva. Ezáltal az Ugrás ablakkal egy pillanat alatt megtalálhatók. A természetgyógyászatnak nem csak a test, hanem a lélek gyógyítása is feladata. Ennek szellemében művem sok olyan adalékanyagot is tartalmaz, amely segít megtalálni önmagunkat, kialakítani saját normarendszerünket, és az álértékek jelenlegi hajszájában megpróbálja meggátolni az igaz értékek további pusztulását. Ezt a törekvést jelentős mértékben elősegítik azok a most napvilágra kerülő új fizikai törvények és műszaki megoldások is, melyek többnyire az egyes fejezetek végén találhatók. Ezeket az eredményeket az tette lehetővé, hogy sikerült közös alapra hoznom a jelenleg ismert parapszichológiai jelenségek mindegyikét. Ez a sokrétű ismeretanyag gondolkodásmódunk megváltoztatásán kívül remélhetően képes lesz arra is, hogy elindítsa az emberiség fejlődését egy magasabb rendű civilizációhoz vezető úton. Az ezotéria a XX. század végére meglehetősen bonyolult tudománnyá nőtte ki magát. Annak érdekében, hogy a laikus olvasó is megértse az egyes szakágak közötti szövevényes összefüggéseket, a rendelkezésre álló ismeretek nem egyszerre zúdulnak a nyakába, hanem fejezetenként bővülve tárulnak fel. Ez az építkező jellegű struktúra lépcsőzetesen emeli a tájékozódni vágyókat arra a szintre, ahol ma a szakemberek állnak. Így tiszta képet nyerhetünk mindazon problémákról, amelyek nehezítik, sőt sok esetben megakadályozzák ennek a tudománynak a hivatalos elismerését, a benne rejlő lehetőségek hatékony kiaknázását. Az összes ismeret egyszerre való tálalása azért sem célszerű, mert az ezotéria tudománya roppant nagy információtömeget ölel fel, és ez csak átgondolt adagolással „emészthető meg”. Ráadásul az élethez hasonlóan ez a tudáshalmaz sem mentes az ellentmondásoktól. Az érvek és ellenérvek egyidejű közlése, az állítások és cáfolatok egymásmellettisége meglehetős zavart keltene a tájékozatlan olvasóban. Ez csak úgy kerülhető el, ha szintenként ismerjük meg az ezotéria eredményeit, mert a magasabb fokozatokról visszatekintve már másként ítéljük meg a helyzetet. Az egyes fejezetekben előrehaladva folyamatosan tágul a látókörünk, ami képessé tesz bennünket az ellentmondások
Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

5/434 feldolgozására. Egy idő után azt fogjuk tapasztalni, hogy egyre jobban hiszünk ezekben a dolgokban. A különböző jelenségek ugyanis oly sok ponton kapcsolódnak egymással, és olyan logikus rendszert alkotnak, ami a legmegátalkodottabb ellenzőket is gondolkodóba ejti. Miután a logika törvényei meggyőződéstől függetlenül mindenkire egyformán hatnak, ezért ennek a könyvnek az elolvasása után még az ateisták is elbizonytalanodnak, és egy idő után felteszik maguknak a kérdést: Mi van akkor, ha mindez igaz? Budapest, 1990. augusztus Sajnos a hazai könyvszakma érdektelensége következtében könyvem sem 1990-ben, sem 1991ben nem jelenhetett meg. Időközben azonban újabb ötletek merültek fel, és számos új információhoz jutottam, amelyeket utólag bedolgoztam a hét fejezetbe. Ezzel egyidejűleg kibővítettem a törzsanyagot egy melléklettel is, amely azok számára nyújt gyakorlati segítséget, akik át kívánnak térni az egészséges táplálkozásra. Ennek létrehozásában főleg az motivált, hogy ne beszéljek a „levegőbe”, ne mondhassa rám senki, hogy én is csak „papolok” az egészséges táplálkozásról, de nem tudok olyan recepteket ajánlani, amelyek képesek lennének a húsos, zsíros és cukros ételeket kellő színvonalon pótolni. Ezek a receptek 40 év főzési-sütési tapasztalatait tartalmazzák egy füzetnyi terjedelembe sűrítve. A többszöri kipróbálás, az évtizedeken át tartó javítás, tökéletesítés következtében ezeknek az ételeknek bármelyike garantált minőségben elkészíthető. A járulékos tevékenységekkel kapcsolatos hasznos tanácsok mellett az egyes receptek leírása oly módon történt, hogy a csekély főzési tapasztalatokkal rendelkezők is biztos sikerre számíthatnak. A reformtáplálkozás iránt behatóan érdeklődők számára megemlítem, hogy rövidesen elkészül ennek a receptgyűjteménynek a folytatása. Miután ez a kibővített változat a számozatlan receptekkel együtt már több száz étel elkészítési módját ismerteti, ezért önálló kötetként jelenik meg. Budapest, 1991. december Mivel az általános érdektelenség nem csak a hazai könyvkiadók, nyomdák és könyvkereskedők részéről nyilvánult meg, hanem különböző újságok és folyóiratok is teljes közönyt tanúsítottak munkám iránt, művemet részletekben sem tárhattam az olvasók elé. Sajnos a bankok és a legfelső szintű állami intézmények, valamint a közcélokat szolgáló alapítványok, és a gazdag vállalkozók, feltalálók is merev elutasítással reagáltak támogatást kérő leveleimre, emiatt könyvem kiadására 1992-ben és ’93-ban sem került sor. Csak négy év után, 1994 novemberében tudtam óriási erőfeszítések árán, minimális példányszámban, fénymásolva megjelentetni művem első kiadását. Az információk áradata azonban az elmúlt évek során tovább fokozódott. Ráadásul időközben napvilágra kerültek olyan titkos kutatási eredmények is, amelyeknek az ismerete elengedhetetlenül szükséges ennek a témakörnek a globális megértéséhez. Ez a helyzet szükségessé tette a már meglévő fejezetek kiegészítését, valamint művem továbbírását. Az „Ezoterikus körkép” folytatása azonban már önálló kötetként lesz kiadva „Az ezotéria kiteljesedése” címmel. Mivel időközben elkészült szakácskönyvem második, bővített változata is, így az „Ezoterikus körkép” receptgyűjteményére már nincs szükség, a második kiadás tehát Melléklet nélkül jelenik meg. Remélhetőleg ez az 1994 végén elkészült tovább bővített változat már nem jut arra a sorsra, mint az első kiadás, az olvasók fokozott érdeklődése talán képes lesz megtörni a könyvszakma közönyét, és végre lehetővé válik művem kellő színvonalon és megfelelő példányszámban való előállítása. Budapest, 1994. december Igyekezetem ellenére az események a továbbiakban sem a várakozásomnak megfelelően alakultak. Az ezotéria eredményeivel kapcsolatos teljes érdektelenség, a természet pusztulásával, a világ bajaival szemben tanúsított abszolút közöny 1995-ben és 1996-ban sem tette lehetővé műveim nagy példányszámban való hazai megjelenését. A helyzetet csak rontotta az életszínvonal rohamos
Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

6/434 romlása, amely oly mértékben lecsökkentette a vásárlóerőt, hogy mostanára már meglehetősen terjedelmessé vált könyveimet akkor sem lehetne itthon eladni, ha valamilyen isteni csoda folytán valamelyik kiadó vállalkozna a megjelentetésükre. A jelenlegi körülmények között csupán egyetlen lehetőségem maradt gondolataim széles nyilvánosság elé tárásának, hogy az utóbbi két év anyagával kiegészítve újból átszerkesztetem, és felvitetem az Internetre. Abban reménykedem, hogy külföldön csak akad egy kiadó, aki meglátja ezekben a művekben az értéket, és 7 év után végre nyomdafestéket látnak az öngyógyítást és a természet megmentését elősegítő javaslataim. Meggyőződésem ugyanis, hogy ezek a felismerések döntően befolyásolják majd az ezoterikus kutatások menetét, és végre kijutunk abból a kátyúból, amelybe a hitetlenség, a szűklátókörűség, az önzés és a haszonlesés juttatta a világot. Honfitársaim munkámhoz való negatív hozzáállása következtében hasonló módon fog napvilágra kerülni az „Az ezotéria kiteljesedése” eddig elkészült három fejezete is. Az alapmű folytatásában megtalálhatjuk a kiegészítő gyógymódokat, és többek között megtudhatjuk azt is, hogy a világ különböző országaiban élő kutatók milyen készülékekkel próbálják kinyerni a szabadenergiát, és ezek közül számunkra melyek a legperspektívikusabbak. Emellett ez az anyag is nagy hangsúlyt fektet a lelki fejlődésünk elősegítésére. Erre azért van szükség, mert ha a pszichés fejlődésünk nem tart lépést technikai ismereteink gyarapodásával, akkor mi is elkerülhetetlenül elpusztítjuk önmagunkat. A két mű együttes megismerése nem csak a szakemberek számára hasznos, hanem azoknak is, akik tájékozatlanok ebben a témakörben. Az „Ezoterikus körkép” második kiadásában és az „Az ezotéria kiteljesedésé”-ben ugyanis összefoglalva minden lényeges információ megtalálható, ami az ezotéria szakirodalmában jelenleg hozzáférhető. Ahhoz az ismeretanyaghoz, ami ebben a két kötetben tömörítve megtalálható, a laikus olvasók csak hosszas utánjárás, valamint legalább 1200 könyv és több ezer újságcikk elolvasásával juthatnának hozzá. Remélhetőleg 1997 decemberében az „Egészségkímélő ételek ínyenceknek” című könyvem második kiadása is felkerül az Internetre a Magyar Elektronikus Könyvtárba. Szakácskönyvem előzőekben említett első kiadását szintén fénymásolva, minimális példányszámban tudtam csak megjelentetni 1994-ben. Az időközben elkészült második, bővített kiadás a hasznos tanácsok számának növekedésén kívül már több mint 400 étel elkészítési módját tartalmazza. Ez a változat kiegészült egy újabb fejezettel is, ami az önálló háztartás kialakításával kapcsolatban ad részletes útmutatást. Nagy előnye ennek a fejezetnek, hogy szinte minden eszköz és készülék beszerzési és használati módja megtalálható benne, melyekre egy jól felszerelt konyhában szükség van. Budapest, 1997. október Az „Ezoterikus körkép” második kiadása fél évvel ezelőtt szerencsésen feljutott a számítógépes világhálóra, ahol a következő címen érhető el: http://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/ezoterik/ezkorkep Nyelv: WinWord 8.0 és RTF formátum, WinZip-el tömörítve. Az ingyenes hozzáférés ellenére igény mutatkozott az anyag könyv alakban való megvásárolhatósága iránt is. Ennek kielégítésére a Sun & Moon Plus Bt. elkezdte műveim A/4-es formátumra kiszerkesztett változatának forgalmazását. A könyv postai utánvétellel a kiadó címén rendelhető meg: 2025. Visegrád, Pf. 50, telefon/fax: (06)-26-397-445. E-mail: req@freemail.c3.hu Ezzel egyidejűleg felkerült az Internetre az „Ezotéria kiteljesedése” és a szakácskönyvem is. Az utóbbi nem az /ezoterik, hanem a /haztart polcon található. Ezek a művek ugyancsak megrendelhetők könyv alakban. Azért is érdemes megvenni őket, mert az elmúlt félév során több tucatnyi kiegészítést, új információt dolgoztam bele az anyagba. Ezáltal műveim tartalmasabbá, precízebbé és még érdekesebbé váltak. A meglehetősen nagy terjedelem és a jelenleg alkalmazott költséges nyomdai technológia ellenére a forgalmazó által kért ár viszonylag szolid. A beszerzési költség megítélésénél vegyük figyelembe azt is, hogy ezek a vaskos, és az átlagosnál apróbb betűkkel szedett kötetek három normál terjedelmű könyvnek felelnek meg egybekötve. Ha a fogyasztói árat elosztjuk hárommal, akkor már kifejezetten olcsónak tekinthető mindhárom mű. Budapest, 1998. július
Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

7/434 A hazai kiadók, nyomdák és könyvkereskedők figyelmét műveim Interneten való hozzáférhetősége sem keltette fel. A könyvszakma és a média rendíthetetlen közönye következtében műveim továbbra is a saját költségemre, kis példányszámban jelennek meg. Mostantól kezdve azonban mindhárom könyv bővített változatban, és A/5-ös formátumra kiszerkesztve lesz előállítva, s a Líra és Lant Rt. könyvesboltjaiban is beszerezhetők. Budapesten a Fókusz Könyváruházban kaphatók. Tel: 267 9205. A vidéki könyváruházaik az alábbi városokban találhatók: Debrecen – Tel: 52-322 237, Miskolc – Tel: 46- 509 084, Pécs – Tel: 72-312 835, Szeged – Tel: 62-424 789. A külföldön élők a Líra és Lant Rt-től Interneten is megrendelhetik az alábbi címen: www.fokuszonline.hu Tel: 267 9750. E-mail: info@fokuszonline.hu A többtucatnyi rendkívül érdekes és hasznos betoldáson kívül a szakácskönyvem és „Az ezotéria kiteljesedése” ki lett egészítve egy újabb fejezettel is. A további hasznos tanácsokon túlmenően az „Egészségkímélő ételek ínyenceknek” kb. 35 új receptet tartalmaz, a most elkészült IV. fejezetéből pedig megtudhatjuk milyen jövő vár ránk a táplálkozás terén, és megismerhetjük a legújabb ételkészítési s tartósítási eljárásokat. „Az ezotéria kiteljesedésé”-nek első három fejezete szintén sok új információval gazdagodott. Az elmúlt közel 1 év során született új ismeretanyag zöme azonban a IV. fejezetben található. Ebben többek között átfogó képet kaphatunk a túlvilági szférák rétegeződéséről, és az emberiség fejlettségi szintjéről. Budapest, 1999. március A magyar könyvszakma műveim iránt tanúsított nagyfokú közönyét látva az elmúlt hónapokban megpróbáltam a pénzvilág és a politikai élet hatalmasságaitól segítséget szerezni. A szponzorálásra felkért nemzetközi bankok, biztosító intézetek, multinacionális és hazai iparvállalatok, tőkeerős szolgáltató cégek, közhasznú alapítványok, különféle kormányhivatalok és a nyugati országok budapesti külképviseletei közül azonban egy sem akadt, aki hajlandó lett volna támogatni könyveim nagy példányszámban történő kiadását. Az elküldött tiszteletpéldányok tanulmányozása után a több mint 60 címzett közül csupán Dr. Fülöp László, a Hemotrade Kft. ügyvezető igazgatója tanúsított megértést a törekvéseim iránt. Pénzt azonban ő sem tudott adni, mert a közgyűlés leszavazta a támogatásomat javasló indítványát. Így egyetlen lehetőségem maradt műveim legújabb kiadásainak nyilvánosságára hozására, hogy kiszerkesztés után felküldtem őket az Internetre. Erre azért kellett haladéktalanul sort keríteni, mert az elmúlt másfél év alatt mindhárom könyv olyan új ötleteket, javaslatokkal egészült ki, amelyek megítélésem szerint minden téren képesek lesznek a paradigmaváltást elindítani. Az „Ezoterikus körkép” és az „Egészségkímélő ételek ínyenceknek” negyedik, valamint „Az ezotéria kiteljesedésé”-nek harmadik kiadásai a korábbi változatok helyére kerültek fel. Ebben az időszakban született egy negyedik könyvem is „Az ezotéria kivitelezése’ címmel. Mint a címéből is kiderül ez a kötet a korábban felvetett problémák gyakorlati megoldását igyekszik elősegíteni, illetve hírt ad ennek a folyamatnak az állásáról. „Az ezotéria kivitelezésé”-nek eddig elkészült két fejezete szintén felkerült az Internetre. A két hasonló témájú művem mellett, az /ezoterik polcon található meg. Mivel mostanra sikerült feldolgozni a vonatkozó szakirodalmat, könyveim jelenlegi változatai már minden téren jól használhatónak tekinthetők. Ennek ellenére most sem teljesek, mivel több ezer olyan könyv és újságcikk van a világon, amelyek nálunk nem hozzáférhetők. Ugyancsak megszerezhetetlenek a titkos laboratóriumokban keletkezett kutatási eredmények. Egyelőre nem nyíltak meg a zsilipek a Földön kívüli civilizációk által földi emberek agyába ültetett információk előtt sem. A túlvilági szférák is sok olyan tanáccsal láttak el bennünket, amelyeket a velük kapcsolatban álló médiumok nem hoztak nyilvánosságra. Amennyiben ezek az ismeretek szabaddá válnak, ezekről „Az ezotéria kivitelezésé”-nek további fejezeteiben fogok hírt adni. Ennek elősegítése érdekében ezúton kérem a tisztelt olvasóimat, hogy akinek ilyen jellegű, világviszonylatban is jelentős információ van a birtokában, e-mail postán juttassa el hozzám. Egyúttal szeretném felkérni a különböző országokban tevékenykedő fizikusokat és mérnökkollégákat, hogy tájékoztassanak engem azokról az eredményekről, amelyek a remélhetőleg
Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

8/434 hamarosan beinduló intenzív ezoterikus kutatások nyomán keletkeznek. Ezekről hírt adva, egymással összefogva többre jutunk, mint az elszigetelt törekvésekkel; és elkerülhető lesz a párhuzamos kutatásokból eredő idő- és pénzveszteség is. Ezen túlmenően a nyilvánosság nagyfokú védelmet nyújt az ellenérdekű körök rosszindulatú törekvéseivel, manipulációival szemben. Budapest, 2000. december Sajnos az Interneten közzétett felhívásom is hatástalan maradt. Eddig senki sem jelentkezett, hogy hajlandó lenne könyvem nyomdai megjelentetését támogatni, a nyomdaköltség előteremtéséhez hozzájárulni. Időközben elkészült művem tovább bővített változata, amely a Magyar Elektronikus Könyvtárban, a korábbi helyen található meg. A tartalom jelentős bővítésén kívül tipográfiai átalakításokra is sor került, ami nagymértékben javította az olvashatóságot, és a külalak színvonalát. A szövegállomány hibamentességét egy alapos lektorálás biztosítja. A szövegszerkesztés rejtelmei iránt érdeklődők számára megemlítem még, hogy év végére elkészül az ötödik könyvem Szövegszerkesztési ismeretek címmel. A jelenlegi körülmények között egyelőre ez is csak a számítógépes világhálón keresztül, a Magyar Elektronikus Könyvtárban lesz elérhető. Végül egy felhívást szeretnék közzétenni. Ez úton keresek olyan újságszerkesztésben, honlapkészítésben járatos partnereket, akik hajlandóak lennének velem közösen egy internetes folyóiratot elindítani „Ezoterikus Világ” címmel. Ennek a kiadványnak a fő feladata az lenne, hogy hírt adjon az ezotériában zajló legfrissebb fejleményekről, és a pszichotronikai fejlesztések állásáról. Innen lehetne letölteni könyveim naprakész felfrissítéseit is. Budapest, 2001. szeptember A rendszeres bővítések sorozata 2002-ben sem szakadt meg. Erre azért is szükség van, mert az Internetről történő letöltések növekedése azt jelzi, hogy egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a természetes gyógymódok, és az ezoterikus jelenségek iránt. Világunk rohamos pusztulása láttán mind többen látják be, hogy megmenekülésünk egyetlen lehetősége az ezotéria által feltárt jelenségek kihasználása. Támogatás hiányában azonban továbbra sincs lehetőség művem nyomdai megjelentetésére. A jelen helyzetben csupán azzal tudom segíteni az olvasóimat, hogy kiszerkesztettem az anyagot A/4-es formátumra. Így otthon kiprintelve és spirálkötéssel összefűzve legalább jegyzetként forgatható. Különböző stílusok alkalmazásával szebb és olvashatóbb lett a szövegállomány. Képernyőn történő olvasás esetén lehetőség van az automatikus témakeresésre. A Tartalomjegyzékben csak rá kell kattintani a keresett címszó oldalszámára, és a szövegállomány ott nyílik meg. Budapest, 2002. augusztus Sajnos könyvem kiadásának ügye semmit sem mozdult előre. Továbbra sincs támogató, aki hajlandó lenne hozzájárulni a nyomdaköltséghez. A címzettek újabban már nem is válaszolnak a leveleimre, pedig a kormányhivatalok számára törvény írja elő, hogy kötelesek reagálni az állampolgárok beadványaira. A jelenlegi szocialista kormány Környezetvédelmi Minisztériuma már arra sem méltat, hogy elutasítsa a kérvényemet. Mindezek ellenére tovább folyt ennek a művemnek is a bővítése, kiegészítése, melynek eredményeként már minden lényeges információ megtalálható benne, amit az ezotéria alapjairól jelenleg tudunk. Mivel az egyre nehezedő gazdasági helyzetben nem várható, hogy a legfrissebb változat nyomtatásban is megjelenjen, elkészítettem a PDF formátumát, és felraktam a honlapomra. Ez a kivitel főleg azok számára előnyös, akik a Linux és Open Office programcsomagot használják. Ezek az ingyenes szoftverek ugyanis nem képesek a Word bonyolult formázásait tökéletesen átvenni, ezért szétzilálódik a szövegállomány. A PDF változatot már csak rá kell küldeni a nyomtatóra. Minden ugyanúgy fog megjelenni, ahogy kiszerkesztettem.
Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

Terjedelme: 123 MB.) Ezt követően vigyük el egy könyvkötőhöz. a printelést két lépésben végezzük. Budapest. 250 egzotikus gyümölcsöt tartalmazó 33 nyelvű album. mert így is legalább 2. A frissített változat a Kun Elektronikus Könyvtárból tölthető le. több mint 3300 képpel illusztrálva.com . lapjaira hullani. Utána fordítsuk meg a lapokat. Csak a http://kunlibrary. adjuk ki a Print parancsot. a letölteni kívánt mű weblapjának FORRÁS mezejére kattintva. majd ragasszunk rá egy színes kartonpapírból hajtogatott borítót.com Korábbi honlapok: http://kek.tar. és a Print beviteli sávba állítsuk be az Odd Pages Only1 utasítást. Ez a változat biztosan nem fog szétesni. majd a páros oldalakat nyomtassuk.9/434 Feltétlenül kétoldalasan nyomtassuk ki. és az Even Pages Only2 utasítás kiadásával folytassuk a printelést.com honlapról tölthető le a kb. vagy mi is összefűzhetjük a Szövegszerkesztési ismeretek című művem II. és több mint 1 kg súlyú vaskos kötet lesz belőle. (Először a páratlan. Az acélkapcsok a lapok elrongyolódásáig kitartanak. Ha a nyomtatónk nem rendelkezik lapfordító rekesszel. fejezetében leírtak szerint.hu A Kun Elektronikus Könyvtár a Magyar Elektronikus Könyvtárból is elérhető. Nyissuk le a ingyenesen letölthető Adobe Reader program File menüjét. Cím: http://kunlibrary. A kötésnél tegyünk eléje és mögéje is egy üres lapot.5 cm vastag. március A szerző Frissítés: 2007. 1 2 Csak páratlan oldalak Csak páros oldalak Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.hu és http://kel. november 05.tar. 2004.

ilyen a hüvelyk. Ennek oka. túlságosan „szakmainak” tűnhet. A természetgyógyászat alapvetően fontos területe az akupunktúra. és ennek köszönheti létrejöttét egy általam kifejlesztett új kezelési módszer. Ebből alakult ki az akupresszúra. és annak egy otthoni használatra is alkalmas változata. Tűs kezelés esetén az elektrostimulációs készülékekkel szemben inkább az energiabeadás a bonyolultabb. YangKun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. AKUPUNKTÚRÁS ELJÁRÁSOK Mint az Előszóból is kiderült. Elektrostimulációs készülékekkel a meridiánok energiaszintjének csökkentése csak a szedáló pontokon keresztül lehetséges. elvonni nem. akik arany. ebben az esetben ugyanis hagyományosan moxás égetést kell végezni. vagy előbb-utóbb ne betegedne meg. Az első két fejezet sokak számára kissé „száraznak”. ezért saját érdekünkben ismerkedjünk meg ennek alapjaival: az akupunktúrával és az elektrostimulációval. az elektrostimuláció. használatuk nem igényel különösebb orvosi előtanulmányokat. (A leírásban szereplő szakkifejezések a nemzetközileg használt formában. bárki által könnyen kezelhetők. Mellettük azonban megtalálhatók a magyar nyelvben meghonosodott változatok is.és a középső ujj. míg Yang-os ujjal Yin (jin) jellegű meridiánt kezelve a töltéskiegyenlítődés automatikusan végbemegy. azaz a környezeti hőmérséklet alacsonyabb. és fokozatosan átalakult egy jelentős terjedelmű ezoterikus könyvvé. Hátrányuk viszont. mivel megfelelő ujj használata esetén. és komoly eredményeket csak átfogó ezoterikus ismeretek birtokában lehet elérni. A fizikailag alkalmazandó „szelíd gyógymódok” közül leghatékonyabb a magnetopresszúra. hogy olcsón beszerezhetők. Ezeket a tapasztalatokat azonban egyelőre semmilyen műszeres mérés nem támasztja alá. hogy ezekkel a készülékekkel a meridiánokba csak beadni lehet energiát. Utólag szemlélve azonban ez a tanulmánykötet jelentős mértékben kibővült. míg az ezüsttűk elvezetik a felesleges energiát. Egyelőre azonban maradjunk az elektrostimuláció alkalmazási módjánál. Yin-es ujjnak azok az ujjak minősülnek.10/434 I. ennek a műnek eredeti feladata a különféle természetgyógyászati módszerek ismertetése volt. de mindenképpen érdemes végigolvasni. mint a testhőmérséklet. angol nyelven lettek feltüntetve. Hagyományos akupunktúránál. acél hegyű‚ és réz nyelű) tűk használata esetén. A kereskedelemben kapható elektrostimulációs készülékek előnye. mert ma már szinte nincs is olyan ember a világon. bimetall felépítésű (pl. és ne lenne szüksége valamilyen öngyógyító módszerre. a magnetopresszúra. aki nem beteg. Vannak. A rozsdamentes acélötvözetből készült tűk semlegesek. Az akupunktúra szabályaival ellentétben ugyanis erről a szakterületről eddig még sehol sem jelent meg részletes ismertető. vagyis Yin-es ujjal Yang (jang) jellegű meridiánt. és mentesek a fertőzésveszélytől.és ezüsttűkkel végzik az energia terelését. amennyiben a tű vége. hogy a természetgyógyászat különféle módszerei csak a határtudományok megismerésével válnak tökéletesen érthetővé. az elektrostimuláció. fejezet KEZELÉSI TANÁCSADÓ AZ ELEKTROSTIMULÁCIÓS KÉSZÜLÉKEKHEZ.com . az egyes pontok megszúrásakor külső beavatkozás nélkül végbemegy az energiaelvonás. Ezek a zárójeles kifejezések egyben a kiejtés módjára is utalnak. Az akupunktőrök szerint az aranytűk energiát visznek be a meridiánba. amelyeken Yin meridiánok végződnek.) Általános ismertetés Napjainkban a nyugati világban is egyre jobban hódít az akupunktúra. Egyébként a test akupunktúrás kezelése szempontjából legegyszerűbb módszer az akupresszúra. Ezt használják a leggyakrabban.

A reuma gyakori kiváltó oka a szervezet rézhiánya. Ennek tüdőgyulladás. talán minden százezer között egy akad. A hivatalos szervek vaskalaposságának igen jellemző példája a szívbetegségek ellen jelenleg is sokak által használt mágneses karperecek esete. A probléma csak lassan. szeptemberi számának 23. szintetikus gyógyszerek alkalmazásán alapuló orvostudomány ezt az eszközt is placébónak. ezek a csukló körül elhelyezkedő mágneses lapocskák állandó jelleggel nyugtatják mindkét meridiánt. mint akupresszúrával. a bevitt energia fokozatos csökkenésével szűnik meg. Ez a Távol-Keletről importált kis mágneses lapocskákból álló karperec pedig nem más. Ennek hatása egyébként már felér egy hagyományos gyógyszeres terápiával. mivel a Yin jellegű befogadó. Ennek azonban semmi köze sincs az akupunktúrához. A szabályok részletes leírása a Természetgyógyász Magazin 2003. szívszúrás. Már a régi egyiptomi-. szélhámosságnak nyilvánította. Mivel a hónalj után testünk legizzadékonyabb felülete a csukló. Csak összehasonlításképpen az elektrostimulációs készülékekkel (az akupunktúrás pontok bőrfelületen keresztül elektromos árammal való ingerlése által) legalább ötször annyi energia vihető be egyetlen kezelés során.vagy irányító pontjaira rákezelünk. krónikus hasmenés vagy más kellemetlen következményei is lehetnek. Ezek a személyek azok. akkor ne feledkezzünk meg arról. oldalán található. A korszerűnek mondott. Az ilyen ember azonban nagyon ritka. így idővel joggal érezhetik sokan ezt a módszert hatásosnak. A réz karkötő az izületi gyulladásokat gyógyítja. Ebben az esetben még korrekcióra sincs lehetőségünk. Mivel mind a szív-. mint egy átlagemberben. Az akupresszúrás módszer hátránya. A magnetikus akupunktúrának általánosan is alkalmazható módja. Ez a fajta karperec nincs hatással a meridiánok energiaállapotára. Amennyiben az előző példának megfelelő módon kívánjuk ezt a módszert alkalmazni. ellenkező esetben komoly állapotrosszabbodás léphet fel a betegnél. Egyébként ez a fajta gyógymód nem új keletű. és tűzzel-vassal harcol ellene. de áramot is kapcsolunk rá. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. de lényegesen hosszabb a kezelési idő. Sokan hordanak réz karkötőt is. a magnetikus akupunktúrának a legegyszerűbb alkalmazása. vagyis amikor a tű nem csak behatol a bőrbe. vagy akár százszor nagyobb energia van felhalmozódva. megszűnik a gyulladás is. mint egy akupunktúrás eszköz. hogy vannak emberek. így a bevitt káros energiát utólag nem tudjuk kivonni. aranyér. Ilyen rosszabbodás állhat elő pl. ahol megszüntetve a rézhiányt.com . ha a telített befogadó vezeték vész. ha a szívbetegség oka a vérerek ura és a szív meridiánok telítettsége. A véráram eljuttatja őket az izületekhez. amelyek a bőrön át felszívódnak. ha szövetbarát ragasztóval kis mágneses korongokat ragasztunk pólushelyesen a kezelendő pont fölé. Ellenkező esetben az ezeken a pontokon végzett kezelés az alacsony térerő.és a gyűrűsujj. ezek Yang meridiánok kiindulási helyei. Ennek magyarázata rendkívül egyszerű. amely ezt a gyógymódot kuruzslásnak tekinti. minimum tízszer hatékonyabb az akupresszúránál. Ezeknek a különleges képességű személyeknek a megkeresését és a gyógyítás szolgálatába állítását azonban még ma is erősen hátráltatja az a hivatalos szemlélet. akik évszázadokon át kézrátevéssel gyógyítottak. hogy átlagemberek által alkalmazva nem túl hatékony. illetve sok esetben teljesen megszünteti. valamint a laza illesztés következtében hatástalan marad.11/434 os ujjak a mutató. a verejték rézionokat választ le a vörösréz karkötőről. akiknek a testmeridiánjaiban. A kisujjon egyaránt található Yin és Yang meridián is. hogy eljárásunk csak akkor lesz hatásos. Érdekességként megemlíthető. pörög. Elővigyázatossági szabályok Elektrostimulációs kezelés esetén a készülék egyoldalú alkalmazhatósága miatt nagyon gondosan be kell tartani a kezelési szabályokat. mind a vérerek ura-meridián szedáló pontja éppen a csuklóhajlaton található.és perzsa írások is említést tesznek róla. Újabban előszeretettel alkalmazzák ezt a módszert migrénes fejfájások ellen. A kis lapkákból kiáramló mágneses erővonalak stimuláló hatása kisebb ugyan még az akupresszúránál is. Az elektroakupunktúrás kezelés. így ez az ujj akupresszúrás kezelés céljára nem használható.és a Yang jellegű kormányzó vezetékeknek nincs nyugtató pontjuk. akinek az energiaszintje magasabb az átlagosnál. így az ujjak végén is tízszer. A rézterápia sem alkalmazható bárkin és bárhogyan.

de alkalmazása nagy szakértelmet és gyakorlatot igényel. Végül írjuk oda azokat a pontokat is. hogy mely pontok kezelése javallott a szakkönyvek szerint. A terápia meghatározásának legcélszerűbb módja. és az egymáshoz dörzsölődés miatt felületük megsérült. nemi élettel kapcsolatos rendellenességek). ha a csontok már összeérnek. Erre legfőképpen azért van szükség. A betegek túlnyomó részének nem egy Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Másodszor már nagy vonalakban kezdjük felfogni. Ebben az esetben az is előfordulhat. mivel egy helytelenül alkalmazott akupunktúrás kezelés még nem halálos. Egyes esetekben pl. Az egyes meridiánok kórképének felsorolásánál megfigyelhető. és gondosan olvassuk el. Szerencsések azok. a terápia meghatározása és a kezelési folyamat nyomon követése.12/434 Előtanulmányok Az elektrostimulációs készülék megvásárlása után semmiképpen ne kezdjük el még saját magunk kezelését sem a mellékelt használati utasítás alapján. gyomorfekélynél a már perforálódott beleket az akupunktúrás kezelés nem képes befoltozni. hogy a megfelelő következtetéseket levonhassuk. A kezelés előkészítése Mint minden gyógyító eljárás során. vagy sem. fejfájásnál ilyen módon akár több tucat pont is összejöhet. a meridiánok kétdimenziós ábrázolása miatt pedig egy-egy ingerpont pontos helyzete csak több ábra összevetése útján állapítható meg. hogy felírjuk az egyes betegségeket. amelyek a különleges meridiánok zavaraira utalnak. Az akupunktúra fájdalomcsillapításra is alkalmas. Krónikus esetekben az akupunktúra már nem tudja a káros folyamatot visszafordítani. reuma. Nem a téves kezelésbe hal bele. A leleteket. ilyen pl. A pontos diagnózis megállapítása érdekében a beteget szakorvoshoz. mert mindegyik szerző ad valami pluszt a másikhoz képest. Ugyanígy nem tudja a degenerálódott izületeket helyrehozni abban az esetben.com . Jobb. és mire kiderül hogy a terápia hatástalan. Laikusok számára csupán a nyelvdiagnosztika szolgálhat információkkal. ha egyszerre több szakkönyvet is beszerzünk. Egy átlagos intelligenciájú laikusnak ezt a könyvet legalább négyszer tanácsos áttanulmányoznia. hogy az idő múlik. herpesz. akik a Távol-Keleten gyártott akupunktúrás bábukhoz hozzájuthatnak. és harmadszorra annyira megértjük. melyeknek egyenkénti kezelése igen nagy türelmet igényel. Első olvasásra semmit sem fogunk érteni belőle. hanem abba. hogy az illető betegség kezelhető-e az akupunktúra módszerével. A mély tűszúrás kikapcsolja az agy limbikus rendszerét. hogy már hagyományos gyógyszeres úton sem kezelhető. illetve az orvosi konzílium végeredményét az akupunktúrás szakkönyvek kezelési ajánlásaival összevetve megállapítható. és minden egyes meridián minden pontját átnézve melléírjuk. mert vannak betegségek. migrénes fejfájás) vagy gyógyszerekkel csak tüneti kezelés lehetséges (pl. amelyeknek belgyógyászatilag még nem ismerik az okát (pl. hogy a beteg meghal. Ezek közül legtökéletesebb a pulzusdiagnosztika. pl. Még mielőtt készülékünket alkalmaznánk. szerezzünk be egy komoly akupunktúrás szakkönyvet. A negyedik olvasásra a kezelés befejezése után van szükség azért. Más gyógyító eljárásokhoz hasonlóan természetesen az akupunktúra is főleg a betegség kezdeti stádiumában a leghatékonyabb. A nyelv színe. szénanátha. hogy alkalmazni is tudjuk a benne foglaltakat. és az alkalmazott módszerek közötti összefüggéseket tökéletesen megértsük. formája és a rajta lévő bevonat minősége ugyanis szoros összefüggésben áll a belső szervek állapotával. legtöbbször belgyógyászhoz kell küldenünk. vagyis a fájdalomközpontot. Az akupunktúrás eljárás azonban alkalmas több olyan betegség eredményes kezelésére is. Az akupunktúrás szakkönyvek betegségfeltárás céljára több módszert is megemlítenek. a rák. ha megpróbálunk összefüggéseket találni egy-egy betegség között. az akupunktúrás kezelés esetén is nagyon fontos a betegség pontos megállapítása. A helyes pont megtalálásának idejét nagymértékben lerövidítheti. amelyek egyáltalán nem gyógyíthatók akupunktúrával. hogy a legtöbb pont nem csupán egy. hanem egyszerre több panasz gyógyítására is alkalmas. mivel ezeken minden egyes pont helyzete három dimenzióban tanulmányozható. addigra a betegség annyira elharapódzott.

a Dzyan-könyv szerint a „harmadik és negyedik faj még teljes mértékben birtokolta ezt a szervet.” Az emberfeletti képességek elbizakodottá tették őket. elöl lencse zárta le. Később megjelentek a ma is használt fizikai szemek. Nos ez a „haszontalan féregnyúlvány” a görög bölcselet szerint a lélek lakhelye.13/434 betegsége van. hogy a testből kiáramló energiakisugárzásokat észleljék. A kezelés megkezdése előtt tehát alapvető fontosságú az egyes meridiánok energiaszintjének megállapítása. akik képesek arra. de nem továbbítja az agy látóközpontjába. a harmadik szem fokozatosan elvesztette erejét. Ez a mitikus szerv eredetileg szemformájú volt. világosbarna agyrészlet. Mint az előzőekben már említésre került. hogy az eljárás minden egyes fázisát dokumentáljuk. elülső szélén ásványi konkrementumok (agyhomok-lerakóKun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy készítünk egy táblázatot. A feljegyzések szerint az elcsökevényesedés oly módon ment végbe. A következő. ha esetleg valami káros hatás lép fel. Ezen túlmenően betölti a „harmadik szem” szerepét is. A tobozmirigy azonban látja. észlelik az energiapályákon fellépő esetleges dugulásokat. A könnyebb tájékozódás érdekében. és nagy lett a gőgje. Ennek legegyszerűbb módja. elektrostimulációs készülékkel csak beadni lehet energiát.com . Eónokkal korábbi őseinknél a harmadik szem még valóságos szerv volt. mely szerint: „A tobozmirigy kúp alakú. Nagy a valószínűsége azonban annak. „nincs számottevő javulás” vagy „kismértékű javulás”. Normál körülmények között azonban a látóidegek nem reagálnak erre a különleges fénysugárzásra. hogy egy-egy pont véletlenül kimaradjon a kezelésből. A recehártya nem csak a látható fény tartományban érzékeli az elektromágneses sugarakat. és a homlok közepén foglalt helyet. Ez az adottság a sokak által ismert bőrlátásnak egy magasabb rendű változata. amelynek fizikai alapjai még tisztázatlanok. és ez okozta a vesztüket. ha valamelyik pont kezelése eredménnyel járt. dátum hiányában nem fogjuk tudni megkeresni. hogy ezek hozzák meg leginkább a várt javulást. és vékony hámréteg takarta. A tobozmirigy ugyanis közvetlen összeköttetésben áll a szem recehártyájával. Kuriózumként megemlíthető. és elkövesedett”. hogy a tobozmirigy „fokozatosan behúzódott az agyba. amelyek a betegre vonatkoznak. Látóképességének egyértelmű bizonyítéka az a tudományos megállapítás. Egy világkorszakkal később az „emberek belehullottak az anyagba”. mert valószínű. hogy ezt a képességet a tobozmirigy aktiválódása okozza. Az utolsó rovatba írjuk a kezelés dátumát. szellemi látásuk elhomályosult. Ezt jelenlegi tudományos ismereteink is alátámasztják. akkor az egyes betegségek után feljegyzett pontsorozatban karikázzuk be a jó pontot. és átlósan húzzuk át azokat a pontokat. így az átlagember nem látja az élettelen tárgyak auráját. Ha találunk olyan pontokat. hogy nem tudjuk előre. mely szerint „a tobozmirigy felszínén a szemünkben található receptorokhoz hasonló képződmények vannak”. hogy a kezelni kívánt meridián energiával telített vagy energiahiányos. Mellé írjuk a stimulálandó pont célszerűen angol rövidítéssel jelölt megnevezését. hanem a magasabb frekvenciájú spektrumban is. akkor azokat kezeljük legelőbb. illetve „jelentős javulás”). és az élő szervezet különböző színű energiakisugárzásait. A tibetiek szent könyve. Ezzel a módszerrel biztosan elkerülhetjük. az egyes pontok energiaszintjének csökkentése nem lehetséges. üregét recehártyaszerű képződmény bélelte ki. hogy melyik meridiánnál követtük el a hibát. amelyek nem használtak. Tudósaink sokáig az agy féregnyúlványának tekintették ezt a mirigyet. sőt más-más színben látják az inakat. A kezelés végrehajtása A szóba jöhető pontok kigyűjtése után a kezelés megkezdésekor legnagyobb gondot az okozza. leghosszabb rovatba a kezelés eredményességét jegyezzük be (pl. hogy van néhány száz ember a világon. mert amennyiben több pontot is stimulálunk egyszerre. Ezek az emberek szabad szemmel is érzékelik a testaurát. akkor néhány nap múlva. Az első rovatba röviden beírjuk a kezelendő pont azon betegségeit. amelyeknél a javallatok egyszerre több betegséget is lefednek. A kezelési folyamat nyomon követhetősége érdekében nagyon fontos. izmokat és a véredényrendszert is. különböző színűnek látják a telített és az energiahiányos meridiánokat. Erre azért van szükség. de a harmadik szem még sokáig megmaradt felettük. és emiatt nem tudjuk elvégezni a szükséges korrekciót sem.

így a kezelőáramot többször is utána kell állítani. ezért soha eszünkbe ne jusson. hogy közvetlen hálózatra kapcsolt adaptert csatlakoztassunk hozzá. Az energiapályák szintjének megállapítására ismert még az ingás módszer is. Ha az illető segédmeridián energiahiányos. mint az agy látóközpontja felé. A készülék használata Mint a használati utasításból is kiderül. Ez az érzékszervünk ugyanis összeköttetésben áll a hipofízissel (agyalapi miriggyel) is. a bonyolultabb típusok pedig 2 kHz-ig növelhető frekvenciájú négyszög vagy csúcsimpulzus jellegű jelet bocsátanak ki magukból. Ha javult. A teljesség érdekében meg kell még említeni. hogy most egy próba folyik. Elektrostimulációs kezelésnél telített meridiánnál a Yuan pont stimulálása még tovább növeli a meridián energiaszintjét. hogy az illető meridián hosszanti „Lo” meridiánja üres-e vagy telített. Ezek a jelenségek nem különíthetők el élesen egymástól. de az ilyen képességekkel rendelkező emberek felkutatása szintén körülményes. vagyis hogy mi magunk határozzuk meg kísérleti úton az illető meridián energiaszintjét. Ha ugyanis egy erősen telített meridián tonizáló. Valószínűleg ez az oka annak is. az elektrostimulációs készülékek többnyire néhány Hzes. akkor rákezelhetünk még a fő meridián „Lo” pontjára is. hogy a túl sok információ. A leghatékonyabb és leggyorsabb eredményt akkor érjük el. A négyszög feszültséget szolgáltató készülékek hátránya. Ezenkívül amit még ezzel a készülékkel tehetünk. A kezelés végén célszerű stimulálni a tonizáló pontot is. Biztonsági okokból mindegyik készüléket telepről táplálják. ezért kezelését kerüljük. akkor a meridián energiahiányos. mint rákezelünk a szedáló pontra. hogy a színek különböző érzelmeket váltanak ki bennünk. A beteget fel kell világosítani. A tisztánlátó nem gyengén ionizált levegő által keltett láthatatlan fényt. hogy betegsége illetve közérzete javult-e vagy inkább romlott. hanem minden anyagon áthatoló szubatomi energiasugárzást érzékel. és a helyét átvette szervezetünk hatodik csakrája. vagy egy energiahiányos meridián szedáló pontjára rákezelünk. a homlokcsakra. Ez teremti meg a színterápia fiziológiai alapját. Ezért az ily módon diagnosztizálók gyakran behunyják a szemüket. mely szerint sokkal több szemideg ágazik el a hipofízis. hogy az akupunktúrás szakkönyvünkben utánanézünk. nagyon fontos a beteggel kialakított jó kontaktus. a meridián energiaegyensúlya még jobban eltolódik. Ez valóban igaz. Marad tehát a próba. amely gyakoriságát tekintve még az auralátásnál is ritkább. hogy fizikai alapjait tekintve az auralátásnak nemcsak a „harmadik szemhez” van köze. A tapasztalat szerint ezeknek a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. ami a beteg állapotának nagyfokú romlását eredményezi. vagyis a tisztánlátásnak nevezett jelenséget. Ezzel kivonjuk az előzőleg bevitt káros energiát. ha közvetlenül arra a pontra kezelünk rá. hogy a próbakezelést sohase végezzük a meridián aktiváló vagy nyugtató pontján. Amennyiben a beteg állapota romlott. Jellemző e két misztikus erőközpont máig felderítetlen kapcsolatára. hogy önmagukban való kezelésük esetén az energiahiányos meridián ezen a ponton energiát vesz fel az „energia tengeréből”. az ürege bezáródott. Ez a mellettük felsorolt betegségtünetek alapján állapítható meg. amit a homlokcsakrájuk közvetítésével a belső szemükkel látni akarnak. hogy használatuk közben légpárna alakul ki az elektróda hegye és a kezelt bőrfelület között. hogy a Védák-könyve szerint a lélek lakhelye a hipofízis. A kísérletezés során azonban nagyon ügyeljünk arra. hogy általánosan is javítsuk a meridián energiaszintjét. mely a beteg megkönnyebbüléséhez vezet. A továbbiakban az erre a meridiánra vonatkozó betegségek gyógyításának egyetlen módja a szedáló pont többszöri kezelése. és nem a tobozmirigy.14/434 dások) találhatók. Az akupunktúrás szakkönyvek a Yuan (juan). de csak tűs kezelésnél. mely halálos áramütést okozhat. vagyis forrásponttal kapcsolatban azt írják. Egy esetleges transzformátorzárlat esetén ugyanis a hálózati feszültség bekerül a készülékbe. Ez teszi lehetővé a clairvoyance (klervoájansz) -nak. Ezt bizonyítja egy müncheni szemészorvos felfedezése. akkor nem tehetünk mást. Amennyiben nem magunkat kezeljük. és a kezelés után neki kell megmondani.com . így más pontokat is kezelhetünk rajta.” Végül a harmadik szem külső szerve is eltűnt. a külvilág zavaró fényeffektusai ne tereljék el a figyelmüket arról. mert a tobozmirigy és az agyalapi mirigy között szoros kapcsolat áll fenn. telítettség esetén pedig energiát ad le oda. amely a meridián pontjai közül a leginkább javallott az illető betegségre.

Túl nagy kezelőáramokat ne használjunk. a szervezet nem tudja feldolgozni azt a sokféle késztetést. hogy egy kis rádióelemről hónapokig működnek. és adjuk a készüléket a beteg kezébe azzal. Egy-két kezeléstől soha ne várjunk tartós hatást. javasoljuk neki. másrészt pedig ha kezelés közben gyengül az áram. Egyes esetekben a beavatkozás hatása már pár perc múlva érezhető. mint egy hosszúval. Az egyes meridiánok pontjait sorban. Ez esetben keressünk más. Ha ritkán használjuk készülékünket. tehát a feltételezett pont megtalálása után a szabályozó potenciométert lejjebb csavarjuk egészen addig. illetve a homlok stimulálása során a készülék működési frekvenciájával megegyező ritmusú villogást fogunk észlelni a szemben. A legkedvezőbb időintervallumok minden akupunktúrás könyvben fel vannak tüntetve. akkor a pont megtalálása után állítsuk a kezelőáramot minimumra. A keresett pont megtalálása után kapcsoljuk át a készüléket kezelőáramra. amely alatt az energia végighalad a meridiánláncon. Ennek a módszernek az alkalmazása szinte elkerülhetetlen a test olyan felületeinek kezelése során. mivel a nagyobb áram nem jelent gyorsabb gyógyulást. hatékonyabb pontokat. hogy hunyja be a szemét. csak azt érjük el vele. hogy egy időben ne kezeljünk két olyan pontot.15/434 készülékeknek az áramfelvétele olyan csekély. Ahhoz. hogy az illető meridiánt abban a két órában kezeljük. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ezután mozgassuk meg az elektródát a megtalált pont környezetében. hogy a készülék sípolása. mert mi nem érezzük. hogy a bőr megég. ezt időnként utána kell állítani. azokból se kezeljünk egyszerre sokat. és a stimulálás helyén kis heg keletkezik. a készüléknek sehol sem szabad megszólalnia. a telep félévenkénti kényszerű cseréjét. Erre azért van szükség. Ezt megelőzően azonban feltétlenül állítsuk a kezelőáram-szabályozó potenciométert minimumra. de a kezelőáram-igénye is eltérő. amíg enyhe csípést nem érez. ahol az egyes meridiánok nagyon közel futnak egymás mellett. Ha a kívánt hatás másnap sem jelentkezik. mégis gyakran előfordul.) A kezelés megkezdésekor a keresett pont helyzete az akupunktúrás térképek alapján jól behatárolható. Ami a többi pontokat illeti. Ha a lábunkon végzett kezelés után változatlan potenciométer-állással rákezelünk az arcbőrre. Habár az akupunktúrás pontok villamos ellenállása legalább egy nagyságrenddel kisebb. mind hátrányaiban megmutatkozzon. mint a környező bőrfelület ellenállása. hogy a kívánt hatás mind előnyeiben. (Az alkáliföldfémből készült szárazelem nem perforálódik. a készülék több helyen is sípol. akkor már valószínűleg nem is fog. de a legtöbb esetben csak néhány óra múlva jelentkezik a hatás. Többszöri rövid kezeléssel jobb eredményt érhetünk el. Az egy alkalommal stimulálandó pontok kiválasztásánál ügyeljünk arra. Amennyiben nem magunkat kezeljük. hogy nem találjuk meg a keresett pontot. az energiának legalább egyszer át kell mosnia az összes meridiánt. Ezzel az eljárással még a kezdők is biztosan megtalálják a keresett pontokat. sőt sokszor keresztezik is egymást. Az elektróda bőrfelületen való mozgatása során nagyon ügyeljünk arra. akkor tegyünk bele alkáli elemet. amikor az a „szerv-óra” szerint a legaktívabb. minimum nyolc-tíz alkalom kell a végleges gyógyuláshoz. hogy számára mikor megfelelő az áram intenzitása. mert ekkor kedvező vagy kedvezőtlen hatás esetén nem fogjuk tudni eldönteni. amekkora feltétlenül szükséges. Legnagyobb bizonyossággal azonban akkor győződhetünk meg kezelésünk hatékonyságáról. 3 percig végezzük. vagyis azt az időt. Ez ellen a legegyszerűbben úgy védekezhetünk. ha kivárunk egy 24 órás áramlási ciklust. a kezdőponttól a végpont felé haladva kezeljük. ezzel megakadályozhatjuk az önkisülést. mert energiatorlódás lép fel. A hamis pontok ellen úgy védekezhetünk. kissé kellemetlen áramütésben lesz részünk. Erre egyrészt azért van szükség. hogy addig növelje az áramot. Egy nap ne kezeljük ugyanazt a pontot többször. illetve a hozzájuk kapcsolódó szerveket. hogy a szabályozó potenciométerrel csak akkora áramot állítsunk be.com . amíg a sípolás éppen elhallgat. amelyet az ingerpontokon keresztül kap. mert a test különböző felületein lévő akupunktúrás pontoknak nem csak a kereső-. Kissé növelve az áramot a készülék csak ezen az egy ponton jelezhet. A kezelést min. kopaszodás) amelyek megfigyeléséhez hosszabb időre van szükség. ha a beteget zavarja. Pontos megkeresésüket a készülék pontkereső állásában végezzük. hogy melyik pont okozta a változást. Ez nem károsítja az idegeket. Kivételt képez a speciális betegségek gyógyítása (pl. A szem körüli pontok. hajhullás. amelyek ugyanarra a betegségre vonatkoznak.

a húgyhólyag-meridián 62-es pontján. amikor a szokásos kezelési pontok hatástalannak bizonyulnak. Sajnos ezeknek a pontoknak a kezelése elektrostimulációs készülékkel csak korlátozott formában valósítható meg. melyeknek a hatása még nem egészen tisztázott. amely a kezelés előrehaladtával fokozatosan megszűnik. és onnan hajtsuk kifelé az energiát a középső. Egy példát kiragadva. Különleges pontok Testünkön több mint 1000 akupunktúrás pont van.és epehólyag meridiánjait. és ott káros hatást fejthet ki. a szív-. fontos szabály. Rajtuk kívül még 6 segédmeridián és 12 hosszanti Lo-meridián. az idő múlásával és a különböző betegségek romboló hatása miatt a kapott energia csak csökkenhet. Az egyes betegségek gyógyítása során előfordulhat. hogy azután a káros energia a tüdőn. mint a 12 fő meridiáné. akkor igen jelentős eredményt érhetünk el ezeknek a pontoknak a stimulálásával. másikuk a Yang jellegű zavarokat kompenzálja.és Yang energiák sokszínű mozgásának szervezése. hogy mintegy mellékhatásként más betegségek tüneteit érezzük kismértékben magunkon. Tehát ha szívmeridián telített. nehezen gyógyítható betegségek esetén fordítsunk gondot a segédmeridiánok kezelésére. Ez a beavatkozás sok esetben hatásosnak bizonyult. Jellegük alapján azonban egyértelműen szétválaszthatók. Pl. A többi önálló kezelési pont. összehangoló szerepet játszanak a szervezetben. Rejtélyes. Magasabb rendű módszerek A kínai akupunktúra tanítása szerint minden ember születése pillanatában egy meghatározott energiamennyiséget örököl. A Lo-meridiánok a fővezetékek Lo-pontjain keresztül érhetők el. valamint 4 úgynevezett Loedény található a szervezetben. Ezeknek a kettős szerepet betöltő pontoknak a kezelése igen sokrétű hatást vált ki a szervezetben. A terápia gondos összeállításával azonban úgy is gyógyíthatjuk betegségeinket. sőt sok olyan különleges pont található a bőrünkön. Ezek nem vesznek ugyan részt a mindennapi energiakeringési ciklusban.vagy másodlagos meridián több ponton is kapcsolódik a fő meridiánokhoz. vese-.és segédmeridiánokat alkotó pontok közé. A többi segéd. lecsapoló vagy feltöltő tevékenységük időszakos. Ezek szerint betegségeink felszámolását a vastagbél-. ha a hozzájuk tartozó meridián üres. Jól ismertek azonban a fő meridiánok különleges pontjai. vérerek ura.és a máj meridiánok kezelésével kezdjük. Ellenkező esetben az energia beszorulhat a belső energiarétegekbe. illetve az orron keresztül távozhasson. Legfontosabb különleges meridián a kormányzó és befogadó vezeték. akkor a rajta elhelyezkedő vészpontokat még akkor sem kezelhetjük elektrostimulációs készülékkel. amelyek más telített meridiánokon helyezkednek el.és tüdő meridiánjainak sorra vételével zárjuk a kezelést. A szakkönyvek szerint a háti asszociációs pontok a szervezet egyes meridiánjainak munkáját hangolják össze. Ha viszont mind az alarm pontot hordozó meridián. gyomor-. ha az epehólyag-vezeték telített. Közülük 397 tartozik a fő. hogy ez túl sok Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. és akkor is segítenek. míg az alarm pontok ingerlése krónikus betegségek esetén hasznos. Egyik részük a Yin. de fontos szabályozó.16/434 Amennyiben több betegségünk is van. vegyük kezelésbe a Yang Qiao Mo segédmeridián nyitópontját. az energiaellátási zavarok elhárítása. hogy nem kezelhetők az olyan vész vagy shu pontok. a háti shu és az elülső vész pontok. Feladatuk a Yin. majd a külső szintre. mind pedig a szabályozandó meridián üres. Ugyancsak nem kezelhetők azok a vész illetve shu pontok. hármas-melegítő. Végül a külső energiapáholy lép-.com . Ezek kezelési pontjai ugyanúgy hozzáférhetők. amelyeknél a hozzájuk tartozó meridián telített. amelyeket még fel sem fedeztünk. A legtöbbjük tehát nem működik állandóan. Ezt követően stimuláljuk csak a középső energiamezőt. húgyhólyag. hogy a beavatkozást a legbelső energiaszinten kezdjük. Legtöbbször ez csupán a káros energia külső pályára szorulásának következménye. ha a sok szenvedést okozó lumbágó a fő meridiánok segítségével nem gyógyítható. A legfontosabb tiltás. vékonybél-. akkor ennek az energiapályának az alarm pontjára való rákezeléskor az állapot még súlyosabbá válik. Ezt az energiát utólag már nem lehet természetes úton növelni.

Ez a festék 2-3 napig is megmarad a bőrfelületen. Az ellentétes meridián szempontjából a gyógyulás hatásfoka tovább növelhető. félelmet válthat ki a betegben. hogy a szívmeridián telített. Amennyiben a megtalált ponton többszöri kezelésre van szükség. Ha tabletta formájában árusítják annyi vízben oldjuk fel. hanem a „dél-éjfél” szabály alapján a szívmeridián betegségei is javulnak. ahol vastagabb vagy érzéketlenebb a bőr. hogy több energia marad a szervezetünkben. így testünk sikeresebben védekezhet a kívülről támadó betegségek ellen. tonizálásával is visszaállítható. Kapcsoljuk a készüléket kezelő üzemmódba. Már néhány intenzív dörzsölés után többszörösére növekszik az ingerpontok érzékenysége. Ekkor csökkentsük a kezelőáramot olyan értékre. vagy ha sietünk és gyors kezelésre van szükség. Amennyiben az energiapályák szintjeinek felderítése után azt tapasztaljuk. és a legcsekélyebb mértékben sem mérgezi a szervezetet. Ezekben az esetekben néha kellemetlen. hanem a „szerv-óra” szerinti ellentétes meridián. ha a tonizáló ponton kívül az „idő” pontot is kezelésbe vesszük. Amennyiben egy-egy energiahiányos meridiánunkat mindkét oldalon teljesen végigmasszírozzuk. akkor jelöljük meg alkoholos filctollal. a pontkeresővel nem találjuk meg a keresett pontot. elvesztésével ne járjon. vagy sehol sem. A felborult egyensúly a „férj” gyengítésén kívül a „feleség”. hogy a dörzsölés iránya a kezdőponttól a végpont felé történjen. tehát a társmeridián erősítésével. A stimulálni kívánt pont feltételezett környékén lassan pásztázzuk át a bőrfelületet. akkor ne a szív-. Ezeknek a szabályoknak az alkalmazásával elérhetjük. hogy a stimulálást a kezelendő meridián szempontjából legaktívabb időszakban végezzük. mivel a hirtelen meginduló erős áram ijedtséget. Megeshet. A készülék ilyenkor vagy mindenhol jelez. mint egy visszeret. Ennek a módszernek nagy előnye még.) Kisegítő eljárások A kezelés során előfordulhat. több meridiánt is érintő kezelés során amennyiben a szív-. hogy tintaszerű folyadék legyen belőle. ha hosszirányban végigmasszírozzuk az energiapálya útvonalát. ahol ujjainkkal hajtjuk előre a vért. hogy segítségével életre kelthetők a krónikus betegségek folytán inaktívvá vált érzékelő pontok is. ellenkező esetben az energiaáramlás még inkább lelassul. kismértékű szívszúrást vagy asztmatikus zavart észlelhetünk. A legjobb. Ez a módszer akkor is előnyösen alkalmazható. Ennek nagyon gyakran az az oka. A masszírozás pontos útvonala az akupunktúrás térképek alapján állapítható meg. Az akupunktúrás pont megtalálásakor kisebb-nagyobb csípést fogunk érezni. így elkerülhetjük az előbbi tortúra megismétlését. Erre egyszer lehetőséget ad a „dél-éjfél” szabály alkalmazása. hogy testünk azon felületein. amelyet még fájdalom nélkül el tudunk viselni. Ebben az esetben hígítás nélkül alkalmazzuk. Ilyen esetekben jelentős intenzitásnövekedést érhetünk el. az epehólyag-vezeték tonizálásával is. Ezeknek a módszereknek az alkalmazását jelentős mértékben megkönnyítik a Mellékletben közölt táblázatok. (Lásd az I. Ugyanezt a felfogást alkalmazhatjuk az úgynevezett „férjfeleség” szabálynál is. hogy egyes ingerpontok meglehetősen érzéketlenül viselkednek.17/434 energia kihajtásával. de biztos módszer az árammal való keresés. Másokon azonban lehetőleg ne alkalmazzuk ezt az eljárást. Járulékos hatások Egy-egy huzamosabb. szívburokvagy tüdőmeridiánunk telített. maximális stimuláló áram esetén is csak gyenge bizsergést érzünk. hanem az epehólyag-meridiánt kezeljük. hogy az energia pang a meridiánban. Ezáltal nem csak az epehólyag-meridián hiányával járó betegségeink gyógyulnak. ha már jól ismerjük a kezelésre szoruló pont elhelyezkedését. a telített szívmeridián betegségei (hacsak nem krónikus szívbántalmakról. szívgörcsről van szó) nem csupán a szedáló pont segítségével gyógyíthatók. Kálium-hipermangán alkalmazásával még tartósabbá válik a jelzés. ha a meridiánt úgy képzeljük el. Ennek Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. fejezet végén. Az energia előrehajtása során ügyeljünk arra.com . Ez a fertőtlenítő folyadék gyógyszertárakban szerezhető be. tehát nincs szükség a keresésére. Ennél a módszernél fokozottan ügyeljünk arra. az epehólyag-meridián pedig üres. és az áramszabályozó potenciométert állítsuk maximumra. Pl. már önmagában ettől jelentős mértékben javulni fog a közérzetünk.

és csupasz lábbal lépjünk rá. és egy kétrészes kivitelt mások kezelésére. hogy a kézen átfolyó áram hosszabb idő után csuklóizületi fájdalmakat okoz az arra hajlamos egyéneknél. A fülakupunktúra érdekessége még. a kezelőáram óhatatlanul tölteni kezdi ezeket a meridiánokat is. hogy a földelő elektródát helyezzük le a padlóra.com . A mindössze 34 fülakupunktúrás pont kezelésénél nem játszik szerepet az ingerületi pályák energiahiánya vagy telítettsége. Ezek az anatómiailag szabályos alakzatot alkotó területek közvetlen összeköttetésben állnak az agykéregnek azon részeivel. és a szervezet ezt tekinti normális állapotnak. ha az illető vékonybél-meridiánja üres. Súlyosabb esetekben ezeken a helyeken a bőr elszíneződését. berepedését. Ha készülékünkkel módszeresen áttapogatjuk a fül egész felületét. a francia Nogier professzor által feltámasztott fülakupunktúrával a legtöbb esetben megszüntethető. Így a fülkagyló pontjai megfelelnek a magzat egyes szerveinek. hogy ezeket a pontokat a korszerű klinikákon ma már nem tűvel. de testünk nagy része is mentesül a felesleges áramterheléstől. mert könnyen elszakadhat a csatlakozó vezeték. egyik sem. annak egy jól elhatárolható darabkáján. Ez a kellemetlen jelenség az akupunktúra legfiatalabb ágával.18/434 az a kiváltó oka. hogy miközben más meridiánokat kezelünk a kézben tartott elektródán át az áram átfolyik az ujjainkon. Mivel a szív-. akkor a keresést tovább kell végezni. Tehát a zavaró hatás nem kizárólag telített. vagy közvetlenül a lábujjaink alatti terület érintkezzen a segédelektródával. vagy éppen ellenkezőleg. A földelő elektróda elhelyezésénél ügyeljünk arra. amelyekkel az elektródát tartjuk. hogy a kezelendő személy fülén szinte valamennyi pont érzékeny. mivel ennél a változatnál az elektróda földelő pólusa nincs bekötve. így az áthaladó áram ezt a csekély energiaáramlást is megzavarja. akkor saját magunk kezelésére is használjuk a kétrészes elektródát. ezért egy idő után érezhető mennyiségű áram szivárog be a telített meridiánokba is. Lábizületeink kímélése érdekében időnként váltsuk a segédelektródát. amelyek az illető szervek működéséért felelősek. mert minden egyes szervünknek a vetülete megtalálható a fülön is. hogy az évek óta tartó kóros állapot már beíródott az agykéregbe. Általánosságban azonban elmondható. Az ősi kínai írások szerint a fül formája úgy is felfogható. míg jobb oldali meridiánjaink kezelésénél a jobb talpunk alá helyezni az elektródát. hogy a talp közepétől a sarokig terjedő szakasz. Ennek sok esetben az az oka. Ilyenkor masszírozzuk Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. mind pedig kezelő üzemmódban. hogy egy-egy betegségünk huzamosabb kezelés után is csak átmeneti javulást mutat. Ha ilyen problémát észlelünk. hogy minél betegebb egy szervünk. Bal oldali meridiánjaink stimulálása során célszerű a bal-. Ezáltal nem csak a készülék hatásfoka javul. hanem elektroakupunktúrás módszerrel ingerlik. Előfordul az is. illetve indul el. hogy ne érintse a vesemeridián talpon található 1-es nyugtató pontját. annál érzékenyebb a fülön található vetülete. áram csak az elektróda tűje. feszülést a fülkagylójában. Az áram nem az ujjbegy ellenkező oldalán lévő akupunktúrás pontokon folyik ugyan át. a vérerek-ura és a tüdőmeridián éppen azokon az ujjakon végződik. A legtöbb elektrostimulációs készülékhez két elektródát adnak: egy kombináltat saját magunk. hogy a kezelés végeztével a földelő elektródát ne a zsinórjánál fogva húzzuk ki a talpunk alól. Vigyázzunk arra is. mint a fejjel lefelé álló magzat képe. Ezért lehetőleg úgy lépjünk rá a földelésre. az agy egy idő után visszaállítja a korábbi rögzült állapotot. hogy ha a beteg a kezelés során nem érez fájdalmat. hanem jelentősen lerövidül az áramút mind a kereső-. Ez főleg akkor fordulhat elő. ezért a kezelésük nagy gyakorlatot igényel. Fülakupunktúra Előfordulhat. Ezek a káros jelenségek viszonylag egyszerű módon kiküszöbölhetők. de a közelben halad. Most már nyugodtan megfoghatjuk a kezelő elektróda fém palástját is. A vonatkozó fülpontok stimulálásával törölhető az agykéregbe íródott hibás információ. Egy másik káros tünet lehet. Meg kell még említeni. Ez nem csupán a lábboltozat izületeit kíméli. és a talpunk alatt lévő földelő elektróda között folyhat. mert a kívánt pontot nem találtuk meg. hanem energiahiányos meridiánok esetén is előállhat. Ennek tudható be. hogy miután a kis átmérőjű fülakupunktúrás pontokat elég nehéz megtalálni. Ebben az esetben hiába kezeljük a meridiánokat. és ezáltal az egészség helyreállítható. méghozzá úgy. hámlását vagy kis hólyagocskák keletkezését is megfigyelhetjük. akkor a krónikusan beteg szerveinknek megfelelő területen még erősen lecsavart potenciométerállásban is jelzést kapunk.

A fülakupunktúrához hasonlóan a kezelést itt is tűvel végzik. mert mint minden gyógymód. ráadásul jóval olcsóbb. Csak nem csonttal. hanem vagy injekciót kap a beteg. Ennek során 5 bázispontot. oldalak. A fülkagyló tüdő pontját stimulálva csökken a beteg kábítószerfüggősége. Kisgyermekeknél vagy azoknál.) Jellemző a szervezetünket behálózó energiapályák sokoldalú szabályozhatóságára. A fül pontjai jól használhatók még tengeribetegség ellen. (Pl. annak többnyire a hozzá tartozó meridián energiazavara az oka. hanem életünk végéig megőrizhetjük egyes szerveink épségét. és csak ezt követően vegyük sorra a még meglevő betegségeket. hanem egy kiürült golyóstoll hegyével stimulálják a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ne kezeljünk akupunktúrával olyan betegeket. Ugyancsak energiapályák útján fejti ki hatását a skalpakupunktúra új ága a dr. Az ily módon végzett fülakupunktúra hatékonysága vetekszik a tűszúrásos kezeléssel. vagy lézersugárral kezelik a megfelelő pontot. hogy akupunktúrás pontok nem kizárólag testünk külső felületén. Egy kezelés időtartama 10 perctől háromnegyed óráig terjedhet. mert a testakupunktúrához hasonlóan egy-egy beavatkozás itt is kihat az egész test állapotára. szúrószerszámokat használtak. akik nem tudják elviselni a tű látványát. de ha javulás mutatkozik. A szájüregben minden foghoz tartozik egy belső szerv. Jó eredményeket értek el vele a migrén és az allergia megszüntetésében. Főként bénulások. ami már néhány hét alatt radikális fogyást eredményez. hogy ne romoljon a látásuk. 56-58. Mellesleg a kínai akupunktúra szerint minden meridián kapcsolatban áll egy-egy fogunkkal is. A kalózok pl. Egy új felismerés szerint a fülakupunktúra segít a drogokról való leszokásban is. a két kezelés nem zavarja egymást. Yamamoto-féle skalpakupunktúra. A javulás előrehaladtával csökkenteni kell a kezelések gyakoriságát is. A mag időnkénti nyomogatásával a hatás tovább fokozható. a dohányzásról való leszoktatásra. Mivel a fülakupunktúra hatásmechanizmusa más. hanem azért. ez is csak akkor hatásos igazán. Orvosi megfigyelések szerint a dohányzás elleni küzdelemben a fülakupunktúra a leghatásosabb módszer. a vércukorszint csökkentéséből eredő fejfájás és egyéb pszichoszomatikus tünetek csillapításra. majd ismételjük meg a vizsgálatot. Ennél az ugyancsak Kínából származó módszernél egy tehénfűfaj. akiknek ellenérzéseik vannak az akupunktúrával szemben.com . és ezeknek az ingerpontja a nyálkahártyán található. terhesség idején. Végezetül még egy jó tanács. 12-15 kezelés után pedig ajánlatos 2-4 hét szünetet tartani. Az éhségérzet megszüntetésén kívül a fülakupunktúra az anyagcsere fokozására. és egy kis darab ragtapasszal rögzítik. közvetlenül infarktus után vagy olyan személyeknél. Az őskorban erre a célra csontból vagy kőből csiszolt tűket. A kezelési módról részletes tájékoztatást nyújt a Természetgyógyász Magazin (2006. agyvérzés után rehabilitációnál alkalmazzák. és a diétázás negatív következményeinek mérséklésére is képes. a Semen Vaccariare apró magját helyezik a kezelni kívánt pontra. hogy az egyes panaszok idővel maguktól megszűnnek. így könnyen megeshet. (Ezt az ősi módszert ma is eredményesen alkalmazzák.) A több ponton történő kezeléssel a napi kalóriabevitelt 1000 kalória alá lehet szorítani. Ezzel az eljárással nem csak gyógyítani lehet. Túl sok pontot ez esetben se kezeljünk. mert az ingerre adott válasz erőssége megoszlik az egyes pontok között. majd heti egy alkalomra a beavatkozások számát. Ezt azért célszerű megtenni. így ha egy ép fogunk hirtelen fájni kezd. június. Az akupunktúra egyéb módjai Az akupunktúrás kezelés legősibb módja a mechanikus ingerlés. Az esetek 60 százalékában eredményes. Kezdetben akár naponta ismételhetjük a kiválasztott pontok ingerlését. gyógynövények magjával is megoldható az ingerlés. nem divatból hordtak karikát a fülükben. ha a páciens minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében. Az orálakupunktúrát nem a szokásos módon végzik. Szigorúan tilos az elektrostimulációs készülék használata lázas betegeknél. Ugyancsak ne kezeljünk olyan embereket ily módon. hogy meggyógyuljon.19/434 meg a fülkagylóját. sőt kombinált alkalmazásuk javítja a gyógyítás hatásfokát. valamint 12 YNSA pontot kezelnek a homlok hajvonalánál. vagy testsúlycsökkentésre is. korlátozzuk heti kettő. akiknek pacemakerük van. akik erős gyógyszeres függésben vannak. mint a testakupunktúráé. akiknél a kezelés alatt felfüggesztett gyógyszeres adagolás életveszélyt jelenthet. hanem a szájban is vannak.

előszeretettel alkalmazzák a gyógytornászok. fénysugárral vagy ultrahanggal történő stimuláció. Megjegyzendő. A vastagabb moxarudat vagy a vékonyabb moxahengert meggyújtás után a kezelendő pont fölé tartják. míg az égetéses módszerrel csökkenteni lehet a behatolt energia szintjét. vagyis azonos hullámhosszú fényt előállító lézergenerátorok teszik lehetővé. Nagy előnye még ennek az eszköznek. használatuk pedig szakismeretet igényel.com . Miután ennél a kezelési módnál sem történik behatolás a szervezetbe. Az elektroakupunktúrával összehasonlítva a lézeres és az ultrahangos kezelés hátránya. Az ultrahangos vagy szonoakupunktúra során a nagyfrekvenciás koncentrált hanghullámokat egy piezoelektromos fej állítja elő. a reuma. (pl. és ott égetik el. A moxaterápia hátránya.) A tűs kezelés nem tekinthető egyszerű mechanikus ingerlésnek. A moxaterápia érdekessége. hogy nincs szüksége tápáramforrásra. A bőrön elhamvadó feketeüröm-zúzalék intenzívebb hőhatást kelt. A piezotárcsák sorba kapcsolásával nagy feszültségű. hogy a permet ne a bőrre. Ajánlatos azonban száraz helyen tartani. Korunkban az aktív pontok kezelésének hagyományos mechanikus módját egyre inkább felváltja a korszerű eszközökkel. páradús helyiségben ez az eszköz sem működik. hogy alkalmazásuk nem jár semmiféle stresszel. Ezt követően ezen a ponton többé már nem képes a külvilágból energiát felvenni. és a belőlük kiáramló intenzív hő végzi az aktív pontok stimulálását. Ez a töltőtoll méretű eszköz tulajdonképpen nem más. Az ily módon felszívódott hatóanyag sokkal intenzívebb hatást vált ki. hogy hatásfokuk alacsonyabb. A moxakúpot gyógykenőcs vagy különféle gyógynövényszeletkék közbeiktatásával ráhelyezik a kezelendő pontra. a hatás azonnali. nem áll fenn fertőzésveszély. hogy a bőrfelület megégetése során elzáródik a telített energiavezeték aktív pontja. és fájdalomcsillapításra kifejezetten alkalmas. A tűs kezelés mellett a hagyományos kínai akupunktúra másik legelterjedtebb módja a hővel való ingerlés. a hozzájuk szükséges készülékek meglehetősen bonyolultak és drágák. áramcsípés) így előszeretettel alkalmazzák gyermekek akupunktúrás gyógyításánál. Használata során csak enyhe csípést lehet érezni a bőrön. mintha az a gyomron keresztül jutott volna a szervezetbe. Ennek a közismert nevén moxaterápiának nevezett technikának a lényege. vagy infravörös tartományban működő szilárdtest diódák által kibocsátott láthatatlan sugárnyalábbal történik. és a csúcsán meggyújtják. többnyire fekete üröm szárított levelét égetik el rúd. mivel ebben az esetben a bimetall felépítés következtében már áram is folyik át az akupunktúrás ponton. hogy a hőbesugárzásos kezelés tonizáló hatással van a meridián energiaszintjére. hogy az aktív pont felett egy speciális gyógynövényt. Itt a piezoelektromos kristállyal nem ultrahangot gerjesztenek. henger vagy kúp formájában. de igen alacsony. hanem a testfelülettől kifelé szóródjon. Izületlazításra. A viszonylag kis intenzitású ultrahang nem csupán a bőr külső felületét ingerli. hogy főleg égetéses kezelés esetén a bőr elszenesedik és csúnya.20/434 meridiánpontokat. mert a piezoelektromos gázgyújtókhoz hasonlóan nedves. maradandó heget hagy maga után. Mivel gyorsan hat. a lumbágó kezelésére. A bimetall tű nyelének melegítésekor ugyanis több áram folyik át az akupunktúrás ponton. A kellemetlen illatú füst elkerülése érdekéKun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. ezért ezt égetésnek nevezik. Ebben az esetben a tű nyelét folyékony szén-dioxiddal célszerű hűteni. elektromos árammal. A moxás kezelés ritkább formája. Egy kezeléshez 25-30 kattintásra van szükség az akupunktúrás pontokra. hanem a tűs kezeléshez hasonlóan a bőr alatti rétegekre is képes hatást gyakorolni. a kezelt személyre teljesen veszélytelen áramerősségű impulzusok jönnek létre. ami fokozza az energiabevitelt. Előnye viszont. hanem áramot. hogy egy elektronikai fejlesztésekben használt szén-dioxidos flakonnal befújjuk a tű nyelét úgy. Az elektroakupunktúrával azonos hatásfokú a nagyfeszültségű impulzuskezelés. mint a besugárzásos technika. A párhuzamosított fénysugárral való ingerlést monokromatikus. a sportorvosok. Az utóbbi eljárás feltételezhetően oly módon fejti ki hatását. Előnyük viszont. ezért bárhol és bármikor használható. hogy az erős hő hatására a bőr pórusai kitágulnak. így fokozatosan csökken a telítettsége. Ha sikerül eltalálni őket. amikor az akupunktúrás tű végére helyezik a moxakúpot. és a moxakúp alá helyezett gyógynövényszeletkék hatóanyagai bediffundálódnak a testbe. mint a közismert piezoelektromos gázgyújtó karcsúsított változata. Ennek legegyszerűbb módja. tűszúrás. A lézerakupunktúra során az aktív pontok besugárzása vörös színű hélium-neon. hogy ugyanezen az elven növelni lehet a tűvel való energiaelvonást is.

Ennek megfelelően tovább ég. Hasonló hatást vált ki a fokhagymapor alkalmazása.) A köpölyözéssel (népies nevén nyuvasztással) nem csak a meridiánok egyes pontjait lehet kitisztítani. és allergia esetén is. hogy vibrációs masszírozó gépek a bőr intenzív mozgatása által vérbőséget idéznek elő a sejtekben. mint a fülgyertya. és addig kell rajta hagyni. szélesebb peremén kell meggyújtani. hogy a szervezetben felhalmozódott méreganyagok a vákuum által megnyitott bőrpórusokon át szabadon távozhatnak. Gyakran előfordul. Ennél a tisztító eljárásnál nem kell felvágni és kikaparni a nyirokcsomókban felhalmozódott salakanyagokat. Erősebb hatású az őrölt mustármag és az ecet keveréke. több meleget termel. Az üvegharangok felhelyezése előtt vékonyan kenjük be a bőrt kenőccsel.com .és egy elektrostimulációs készülék ötvözete. óvatosan odébb húzhatjuk. Az energiadugulást ugyanis ezek a szövetkeményedések okozzák. fülfájás. és lerakódik a gyertya belső.és orrüreggyulladás. Ismeretes. görcsök) menstruációs zavarok.21/434 ben német mérnökök kifejlesztették már a moxarúd modern változatát is. Ha rossz helyre tettük a harangot. amelyet kb. 21. Maga az ötlet nem rossz. amelyet a fájó területre rakva gézzel és ragtapasszal le kell ragasztani. ami teljes süketséget okoz. bélrenyheség. melyek a füsttel együtt fellazítják a gennyes törmeléket. Kossuth L. A gyertyát a felső. Szolnok. hogy léteznek ezzel megegyező hatású. 3 órán keresztül kell a kezelendő helyen tartani. (Emelni nem szabad.és izületi problémák kezelésére használják. Ilyen a helyi fájdalmak csillapítására szolgáló őrölt fehér bors. A betegségtől függően 20-féle gyógynövénykivonattal preparált méhviasz gyertyák használatát egy videokazetta is elősegíti. A fülgyertya továbbfejlesztett változata a testgyertya. hanem a test különböző részein található reflexzónákra is hatást lehet gyakorolni. Különösen érdemes testfelületeket köpölyözni. Ez a fogantyú alakúra kiképzett hordozható készülék tulajdonképpen egy masszírozó. A tisztító gyertyákat jól lehet alkalmazni krónikus arc. amelyben az intenzív infravörös hősugárzást elektromos árammal fűtött zafír kristály szolgáltatja. Ebben az esetben a bőrfelületre helyezett harangokban keltett vákuum szinte kiszívja. u. mert javítja a vérkeringést. valamint gerinc. Jó eredményt értek el vele derékfájás és ágybavizelés. A természetgyógyászok által is használt TÁDÉ gyulladáscsökkentő gyertya azonban teljesen megbízható. ami az energiabeáramlás megnövekedését eredményezi. A kezelendő bőrfelületre helyezve először vákuumot kelt. Megrendelhető: Kamilla Biyó Bt. ami a köpölyözéshez hasonló hatást vált ki. A moxaterápiával kapcsolatban megemlíthető még. A gennygyülem a vákuum következtében átdiffundál a bőr pórusain. ciszták. baktériumokat. és az égő érzés megjelenéséig rajta kell hagyni. és emiatt nagyobb a vákuumhatása. Lényegében ugyanolyan. hogy az üvegharang alatt a bőr elszíneződik. és a viasz a dobhártyára kerül. bele az alatta levő szövetekbe. Ennek oka. sőt az impotencia gyógyításánál. 5000. Főként hasüregi megbetegedések (fekélyek. A köldökön történő kezeléssel szinte azonnal helyreáll az energiaáramlás. aminek igen kedvező Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. csak robosztusabb. Tel: (06)-56-240 259 és 06-20-936 6921. miómák. mivel önmagában véve mindkét készülék igen hasznos. A minden esetben fellépő bőrpír hatása is kedvező. hogy a vákuum befelé húzza a lángot. A fehér borsot vízzel és liszttel összekeverve a fájó területre kell kenni. Mellékesen megjegyezve a köpölyözés éppen ellentétes hatást gyakorol a szervezetre. melyek mostanában kerültek kereskedelmi forgalomba. Sajnos a kereskedelemben kapható méhviasz gyertyák minősége igen eltérő. és vákuum keletkezik. amíg a helyén égő-vöröses folt keletkezik. Ezt követően működésbe lépnek a méhviaszba kevert különböző gyógynövény-hatóanyagok. indián eredetű eszköz kettős feladatot lát el. vírusokat. és 8-10 kezeléssel rendeződnek az emésztési problémák. és ahol megkeményedett kötőszövetes csomók találhatók. Kiegészítés A teljesség kedvéért beszélni kell még az úgynevezett biostimulátorokról is. kitisztítja az eldugult akupunktúrás pontokat. mint az égetéses moxaterápia. házilag is alkalmazható eljárások. Ugyancsak az energiadugók megszüntetésére szolgál a tölcséres méhviasz gyertya. hideg falára. Olcsó hamisítványoknál előfordul. A szívóhatás ereje átnyomja a füstöt a bőrön. Ekkor a belső üreg megtelik füsttel. Ez az ősi.

amelyek pontkereső és pontkezelő áramkörrel egyaránt rendelkeznek. és engedélyezett gyógymód. mint a legnagyobb akupunktúrás pont átmérője. Tove Fjeld is számos kutatást végzett ezen a területen. az átlagnak megfelelő értékeket produkáltak a méréseknél. 12%-kal jobban teljesítettek. míg a másik csoport tagjainál problémák jelentkeztek. vagyis nem nagyobb. A növények ugyanis nem csupán a hangulatot teszik barátságosabbá. hogy melyik páciens kap valódi akupunktúrás kezelést. Kétségtelen. mint a növények nélküli szobában dolgozó társaik. hogy itt nem placébóhatásról van szó. hogy mekkora kárt okozott nekünk a természettől való elszakadásunk. Az oslói egyetem professzora. hogy szobai növények telepítésével könnyen látványos eredmények érhetők el az egészségmegőrzésben. A kutatás eredményeként kiderült. A biostimulátorok szabályszerű használata még azok számára is lehetetlen. Az elektrostimulációs készülék egészségmegőrző hatása az előzőekben részletesen ismertetésre került. Közülük 25 normál akupunktúrás kezelést kapott. ami egy idő után jelentős egészségkárosodást okozhat.22/434 kihatása van a közérzetre. egyterű irodák elterjedésével még nagyobb szerep jut a zöld élőlényeknek. és ebből erednek a problémák. Amikor ez a parányi eszköz hozzáér a bőrhöz. hogy a javulás placébóhatás eredménye is lehet. A teljes bizonyossághoz még végre kell hajtani a kettős vaktesztet is. és ezek a nagyméretű. Ennek ellenére a tű a testen marad. Hatékony akupunktúrás kezelésre csak olyan elektromos készülékek alkalmasak. és kívülről szemlélve semmi sem különbözteti meg a valódi tűtől. A zaj is nagymértékben tompítható a szobanövények segítségével. elektródájuk vastagsága pedig max. A nyílt. hanem csökkentik a levegőben található káros anyagok hatásait. A bőr rendszertelen. A közérzetük pedig a második év végére 84%-kal javult. Ennek a vitának az eldöntésére egy német aneszteziológus. Az amerikai Virginia Lohr professzor számítógépes operátorokat tartott megfigyelés alatt. hanem az orvosok sem tudhatják. hogy a betegségek fizikai tünetei csökkennek. Sokan felvették közülük. a kettő kombinációja azonban nem szerencsés dolog. de a fenti veszély miatt az energiazavarokkal küszködő egyének kerüljék ezeknek a divatos készülékeknek a használatát. mert ezek a készülékek csak minimális és rendkívül felületes akupunktúrás ismertetéssel kerülnek forgalomba. akik kielégítő akupunktúrás ismeretekkel bírnak. Rendszeresen mérte a pulzusukat. 8-10 mm átmérőjű fémgombok teljességgel alkalmatlanok az akupunktúrás pontok megkeresésére. Két éven keresztül figyelte a Statoil cég munkatársainak két csoportját. hogy azok az operátorok. vérnyomásukat. míg 27 pácienst placébótűkkel szurkáltak meg. valamint bőrük vezetőképességét. Konrad Streitberger olyan akupunktúrás tűt fejlesztett ki. ami azt bizonyítja. hogy egy telített meridián valamely pontjára kezelünk rá. és bebizonyította. a tompa hegye azonnal visszahúzódik a nyélbe. Az „egészségesebb” csapat termelékenysége is jobbnak bizonyult. A páciens látja a testébe szúrt tűt.  Az akupunktúra ma már a világ szinte minden államában elismert. Maga a gyártó is masszírozó gépként javasolja a használatukat. Ezt a lehetőséget kihasználva a Heidelbergi Orvosi Egyetemen végrehajtottak egy vizsgálatot vállproblémákkal küszködő betegeken. A munkahelyi egészségfejlesztéssel foglalkozó tanulmányok is egyértelműen bizonyítják. hogy nagyfrekvenciás árammal hatékonyabban lehet a bőrt masszírozni. célorientálás nélküli elektromos ingerlése során ugyanis könnyen megeshet. mint egy színházi tőr. A kísérlet eredményeként az első csoportba tartozók sokkal nagyobb javulást mutattak. Különböző munkahelyeken folytatott vizsgálatok alapján bebizonyosodott. így a fiziológiai reakció elmarad. hogy a természetes környezet gyógyító hatást gyakorol ránk. érzi a szúrást. mint egyszerű mechanikus behatással. holott a tű nem hatol be a bőrbe. 2 mm. ha az irodában növényekkel veszik körül magukat az alkalmazottak. ahol nem csak a betegek. amely úgy működik. mivel mindhárom a megemelkedett stresszt jelzi. A TMP Worldwide tanácsadó cég Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A hagyományosan gyógyító orvosoknak azonban továbbra is fenntartásaik vannak az eljárás hatékonyságával kapcsolatban. és egyedi kezelésére.com . mivel ezek a készülékek 2-3 db gombszerűen kialakított elektródával rendelkeznek.  Lassan rájövünk. akiknek a szobájában növények is voltak.

mint egy 60 éves emberé. hogy valaki milyen hosszú ideig fog élni. melyek hatással vannak a sejtek öregedésére. a zaj is csökkent. Mivel javarészt rajtuk múlik az ügyfelek cégről kialakított véleménye. másodlagos röntgensugárzás). amelyet megfosztanak az alvástól. amely májkárosodást okozhat. ha már eleget ettünk. amelyben a legtöbbet képesek nyújtani. és oxigént termelnek. az ügyfelekkel szembeni kultúrált bánásmód biztosításhoz. bútorhuzatok. és a fény eljutott mindenhová. Az esseni oázis kialakításába az alkalmazottak is beleszólhattak. Ilyenkor termelődik a legtöbb növekedési hormon. Az evés közben termelődő leptin visszafelé is hat. de az alacsony elválasztó falakra rengeteg virágcserép került. William Dement. de a növények gondozását már szakemberekre bízták. annál nő a szív. A természetes környezet nagyban hozzájárult a munkahelyi stressz csökkenéséhez. Agyunk az alváshiányt éhségérzetként értelmezi. mielőtt visszatérnek a munkájukhoz. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A biztató eredmények láttán a német Sutter kiadócsoport esseni ügyfélközpontját is zöld oázissá alakították át. a New York -i Egyetem alvászavarokkal foglalkozó központjának munkatársa szerint az álmatlanság a századforduló legsúlyosabb járványai közé tartozik. kevesebb leptin termelődik. ezért több szénhidrátot kíván a szervezet. lakkok. mert elnyelik az általunk kilélegzett szén-dioxidot. A szobanövények nem csak a szén-dioxidot nyelik el. Valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz. Az alváshiány a fehérvérsejtek és a hidrokortizon nevű hormon termelődését is befolyásolja.és érrendszeri betegségek kialakulásának veszélye. melynek következtében az ember védtelenné válik a fertőzésekkel szemben. hogy ha az emberek tudnák mi megy végbe egy olyan szervezetben.com . a Stanford Egyetem kutatója szerint az alvás minőségéből lehet a leginkább megállapítani. A bútorok. festékek és más vegyszerek hatásától legjobban a gerbera. Az alvás az étvágyunkra is hatással van. A tizenévesek szervezete 50-szer több növekedési hormont termel éjszaka. Ráadásul a növények segítségével a levegő páratartalma is könnyen az optimális 50-60% között tartható. Beisszák az ipari zsírtalanításra és száraz vegytisztításra használt triklór-etilént. Ez az oka annak is. a vérük inzulinszintje pedig olyan magas volt. Aki nem alszik eleget. Meglepő eredményre jutottak. Alvás közben a szervezetünkben megnövekszik a leptin mennyisége. kétszer is meggondolnák. hogy könnyebben alakulnak ki nála keringési zavarok. Mások azért tartják őket. mint nappal. Egy nemrégen végzett vizsgálatban a Chicagói Egyetemen 11 egészséges fiatalembernek egy héten át csupán napi 4 óra alvást engedélyeztek. A NASA kutatói egyenként is megvizsgálták a szobanövények környezetre gyakorolt hatását. David Rapoport. Amikor a kelleténél tovább maradunk ébren. hogy az alvást csupán időpazarlásnak. nagyon fontos volt egy olyan helyiség kialakítása. Dr. csökkentik a levegő ózontartalmát.23/434 például az egybenyitott iroda mellett döntött. Így nemcsak a hangulat vált kellemessé. naponta több száz érdeklődő kérdéseire kell kedvesen és türelmesen válaszolniuk az egybenyitott irodában. vagyis azokat a molekulákat. (Ez a vegyület a festékekben lakkokban.  Becslések szerint a világ lakosságának 35%-a küzd álmatlansággal. A Sao Paulo -i alváskutató központ munkatársai megjegyezték. A nagyobb szénhidrátfelvétel pedig elhízáshoz és cukorbetegséghez vezet. Sokan csupán dísznek tekintik a szobanövényeket. nyomdafestékekben is megtalálható. Az alvás során szervezetünk könnyebben megköti a szabad gyököket. a szanszeveria.) Szobanövényeink tehát valóságos őrei egészségünknek. a fikusz és a krizantém „issza” a nyomtatók és a fénymásoló berendezések kipárolgását. A hatodik napon a sejtjeik már úgy működtek. Különösen fontos a jó alvás a gyerekeknél. A telefonos ügyfélszolgálat alkalmazottai óriási nyomás alatt állnak. A szanszeveria (tigrislevél) és a bambuszpálma „eszi” azt a sugárszennyezést (elektromágneses kisugárzás. sőt sokan le is fekszenek egy-két órára. hogy tudassa velünk. mint a cukorbetegeké. Ennek a hormonnak az a feladata. sőt rákot is okozhatnak. a lusták időtöltésének tartsák. hogy sok országban rövid pihenőt tartanak ebéd után. Mennyiségének növekedésével kevesebb hipokretin termelődik az agyban. amely a számítógépek monitorából árad ki. A mérések szerint a dracéna (életfa). és emiatt elálmosodunk. a spatifilium (fehérpárta) és a dracéna véd meg bennünket.

hanem az inzulinnal szembeni ellenálló képességük is.24/434 A New York -i Columbia Egyetem kutatói megállapították. A kutatók arra is rámutattak. Ezért szervezetüket csak úgy tudják fenntartani. Állami segítségre. Hatására hastáji elhízás. sőt jóllakottságot váltanak ki. A vizsgálatok azt is megerősítették. tejben. Nagyon fontos.és pektintartalmú táplálék ellenáll az emésztőenzimeknek. azoknak több mint 70%-kal. ipari lobbik által felajánlott pénzre nem tartanak igényt. Svéd kutatók megállapítása alapján stressz hatására megnő a vér kortizoltartalma. Megdolgoztatása során nem csak a harántcsíkolt izmok zsírtartalma csökken. hogy az elhízás oka nem csak a jóllakottság érzetének hiánya. Budapest. hogy aktivistái ingyen dolgoznak.com . Ez azonban nem zavarja a természetvédőket. Érzékennyé teszik a szervezetet az inzulinnal szemben. Ezek az anyagok mérséklik a szőlőcukor. és ezeknek a szerves savaknak széklettel való kiürülését.  A környezetszennyezés növekedésével fokozódik a harc a természetvédők és a környezetszennyező létesítmények. hogy genetikailag módosított szóját etettek a haszonállatokkal. Fokozzák az epesavak koleszterinből való képződését. 1989. Ezzel az eljárással egyértelműen megállapítható. Szerencsére mind több ember látja be tevékenységük nélkülözhetetlenségét. Ezért álmatlan éjszakák után a kialvatlan emberek jóval többet esznek a szokásosnál. azoknak mintegy 50%-kal nagyobb az esélyük a túlsúly kialakulására. hanem a fokozott éhségérzet. Fékezik az inzulinképződést és a vércukorszint-emelkedést. hogy a testmozgás életelemünkké váljon. valamint a természet pusztulását közömbösen szemlélő politikusok között. szárított döghús) takarmányba keverésének kimutatására is. A nyílt felszólalások és a sajtóviták már odáig fajultak. Rendületlenül teszik a dolgukat. inzulinnal szembeni ellenállás. hogy visszaszorítsák a környezetszennyezést. akik pedig 5 órát. hogy a testmozgás a 2-es számú cukorbetegséggel ellen is hatásos. Ezt a hormont a mellékvesekéreg állítja elő a hipotalamusz és az agyalapi mirigy közreműködésével. hogy akik csak 4 órát alszanak. Minden lehetőséget megragadnak. mert testünk vázizomzata reagál legérzékenyebben az inzulinra. Ennek eredményeként a Greenpeace szakemberei olyan új eljárást dolgoztak ki. Mindemellett a bélrendszerben megduzzadva megszüntetik az éhségérzetet. Az éjszakánként 9 óránál kevesebb ideig alvók szerveztében a jóllakottság érzetét keltő leptin csökkenése mellett nő az éhségérzetet keltő ghrelin hormon mennyisége. ezért a befolyt összegekből komoly kutatásokat is tudnak finaszírozni. megvédjék az egészségünket. hogy legnagyobb mértékben a helyes étrend járul hozzá a 2-es számú cukorbetegség kialakulásának megakadályozásához. és zsíranyagcsere-zavar lép fel a szervezetben. Függetlenségük megőrzése érdekében csak magánszemélyektől fogadnak el támogatást. szeptember Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. amellyel kimutatható az élelmiszerekben (húsban. A cellulóz. A módszer alkalmas az állati eredetű liszt (csontliszt. a telített zsírsavak és a koleszterin felszívódását a bélből. hogy egyesek a zöldmozgalmak aktivistáit ökoterroristáknak nevezik. Korunk zaklatott életmódja is elősegíti az elhízást. fáradhatatlanul végzik önként vállat feladataikat. tojásban) a genetikailag módosított takarmány maradványa. A 18 ezer személyen végzett megfigyelés során az is kiderült.

óra/ Máj Tüdő Vastagbél Gyomor Lép-hasnyálmirigy Szív Vékonybél Húgyhólyag Vese Vérerek ura Hármas melegítő Epehólyag Befogadó vezeték Kormányzó vezeték Másodlagos meridiánok 1-3h 3-5h 5-7h 7-9h 9 .Tüdő Vékonybél .Vérerek ura Húgyhólyag .11 h 11 .19 h 19 .13 h 13 .FELESÉG KAPCSOLAT Szív .15 h 15 .17 h 17 .Lép-hasnyálmirigy Gyomor .25/434 ME LLÉ K LE T MERIDIÁNOK ENERGIAMAXIMUMA /szerv .1 h - FÉRJ .Hármas melegítő Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.23 h 23 .com .21 h 21 .Vastagbél Máj .Epehólyag Vese .

com .Hármas melegítő Epehólyag .Húgyhólyag Vastagbél .Vese Gyomor .26/434 SZERV .ÓRA SZERINTI ELLENTÉTES MERIDIÁNOK Tüdő .Szív Máj .Vérerek ura Lép-hasnyálmirigy .ÉS KÜLÖNLEGES PONTOK Tonizáló Szedáló pont pont Tüdő Vastagbél Gyomor Lép-hasnyálmirigy Szív Vékonybél Húgyhólyag Vese Vérerek ura Hármas melegítő Epehólyag Máj "Lo" pont "Xi" Yuan kulcspont forráspont Idő pont Elülső vészpont Háti shu-pont Lu 9 LI 11 St 41 Sp 2 H9 Si 3 UB 67 K7 P9 TW 3 GB 43 Li 8 Lu 5 LI 2 St 45 Sp 5 H 7 Si 8 UB 65 K1 P7 TW 10 Lu 7 LI 6 St 40 Sp 4 H 5 Si 7 UB 58 K4 P6 TW 5 Lu 6 LI 7 St 34 Sp 8 H 6 Si 6 B 63 K5 P4 TW 7 GB 36 Li 6 Lu 9 LI 4 St 42 Sp 3 H 7 Si 4 UB 64 K 3 P7 TW 4 GB 40 Li 3 Lu 8 LI 1 St 36 Sp 3 H8 Si 5 UB 66 K 10 P8 TW 6 GB 41 Li 1 Lu 1 St 25 CV 12 Li 13 CV 14 CV 4 CV 3 GB 25 CV 17 CV 5 GB 24 Li 14 UB 13 UB 25 UB 21 UB 20 UB 15 UB 27 UB 28 UB 23 UB 14 UB 22 UB 19 UB 18 GB 38 GB 37 Li 2 Li 5 Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.Vékonybél IRÁNYÍTÓ.

mivel a próbakezeléses módszer hátránya csak a telített meridiánjaink vizsgálatánál jelentkezik. testünk céltudatos figyelése. a mikro. hogy a mágnesrúd ellentétes töltésű végét néhány percig nyomjuk a vizsgálandó meridián megfelelő pontjához. de hátránya. azok töltöttségi szintjét közvetlenül nem tudjuk érzékelni. a legnagyobb nehézséget meridiánjaik energiaállapotának feltérképezése jelenti. akik az I. amely főleg érzékeny. amely az akarat és az emberi agy lehetőségeinek végtelen tárházát nyitja meg előttük. ennek tudható be. Az akupunktúrás szakkönyvekből tudjuk. attól az még nem fog megtelni. amely bárki számára megnyitja az öngyógyításnak ezt a hatékony és modern formáját. Ezt a helyzetet az a szemléletes hasonlat érzékelteti leginkább. vagy akár egy öngyújtó lángja fölött is végrehajtható. Mivel nem látjuk energiapályáinkat. Ez nem más. hogy az ujjainkról ne kerüljön rá zavaró villamos töltés. hogy a telített meridiánú májbetegek Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. fejezet KEZELÉSI TANÁCSADÓ AZ ELEKTROSTIMULÁCIÓS KÉSZÜLÉKEKHEZ. A próbát oly módon végezzük. hogy kezünkön és lábunkon a visszeresség jelentősen csökken. mint a mágneses próba. vastag falú zsugorcső felhúzás utáni zsugorításához nincs szükség ipari hőágyúra. hogy ez a meridián a „szervóra” szerint 19 és 21 óra között töltődik fel energiával. Újabb meridiánvizsgáló módszerek Mindazok számára. A legkönnyebben ALNICO ötvözőanyagú mágnesrúdhoz juthatunk hozzá. Ha viszont egy üres tartályba néhány csepp vizet töltünk. Ennek megállapítására a már ismertetett próbakezeléses módszer a leghatékonyabb. hogy vérerek ura-meridiánunk energiahiányban szenved. A visszér kialakulásának pl. Egy ennél is kíméletesebb. de bizonytalanabb módszer meridiánjaink energiaállapotának kifürkészésére. vékony bőrű egyéneknél alkalmazható előnyösen. hogy alkalmazása átmeneti egészségromlással is járhat.27/434 II. Tehát ezzel a csekély hatékonyságú eszközzel csak a telített meridiánjaink szedáló pontján keresztül tudunk érzékelhető hatást elérni. hogy csak a telített meridiánjaink megkeresésére alkalmas. Az akupunktúrának ez a sajátos alkalmazási módja azonban további lehetőségeket is rejt magában. mert ez a művelet gáztűzhely. hogy egy kritikus mértékben feltöltött palackból néhány százalék gázt elvezetünk.com . Akiknek sikerült az előző részben leírt szabályokat elsajátítani. Ez tulajdonképpen nem is olyan nagy baj. de kissé drasztikus módszertől. a vérerek ura-meridián energiahiánya az egyik oka. A két fejezet együtt már olyan ismeretanyagot biztosít. Ennek a módszernek a hátránya. Ezért lesznek. 6-7 mm átmérőjű és 10-12 cm hosszú erősen felmágnesezett acélrudat. azok újabb hasznos információkra tehetnek szert az alábbi tanácsokból. ha a megadott időszakban a megfelelő meridiánhoz tartozó szervünk állapota romlik. Így pl. üresnek tűnő meridiánjaink ellenőrzésénél nyugodtan alkalmazhatjuk az árammal történő próbát. Ezeken a lépcsőfokokon haladva. de lényegesen veszélytelenebb eljárás. A villamossági szaküzletekben beszerezhető 7 mm átmérőjű. akik idegenkedni fognak ettől a nagy hatásfokú. Ehhez szerezzünk be egy kb. fejezet alapján eljutottak arra a szintre. hogy bátran elkezdhetik önmaguk kezelését. az erek kevésbé dagadnak ki. Ugyanúgy következtethetünk valamely meridiánunk energiatelítettségére is. Számukra javasolható egy hasonló hatásmechanizmusú. akkor elkerülhetjük a robbanást. akkor valószínű. TERMÉSZETES TÁPLÁLKOZÁS Az előző fejezetben az elektrostimulációs kezelés alapvető szabályai kerültek ismertetésre. Ha este 7 óra után azt tapasztaljuk.és makrovilág összefüggéseinek átgondolása során sokan olyan felismerésre jutnak. Az oldalát PVC zsugorcsővel szigeteljük le.

hogy egy ilyen tömegű elhalt sejtburjánzást a szervezet már nem képes lebontani. Nyilvánvaló. mivel az egészség előfeltétele a testünkbe áramló külső energiák összhangja. hogy ez az utóbbi módszer nem csak a legkisebb hatásfokú. hanem annak. reggel 7 és 9 óra között azt tapasztaljuk. hogy téli időszámítás esetén az óra által mutatott időhöz adjunk +1 órát. vagy ha gyors életmentésre van szükség. egy 60 kilós daganatot kellett kioperálni. az nem a gyomormeridiánnak tudható be. Daganatos megbetegedések esetén az intenzív szubatomi sugárzás a rákos sejteket is képes elpusztítani. hanem a vérerek ura-meridián töltöttségi fokától is erősen függ. ha valamely szervünk állapotáért egyszerre több meridián is felelős. Ha valamely betegségünk intenzitása nem függ a napszakoktól. Kiegészítő kezelési szabályok Az I. ha erős fájdalmaink vannak. A kézrátételes gyógyításnál azonban egyszerűbb a helyzet. Ne feledkezzünk meg arról sem. a Földből kiáramló Yin energia egyensúlya. hogy visszereink összehúzódnak. az energiaegyensúly helyreállítása után a kezelt meridián betegségein kívül a vele kapcsolatban lévő telített meridián beteg szervei is automatikusan meggyógyulnak. Az álmatlanságnak. hogy a legtöbb tüdőbeteg. hogy Fülöp-szigeteki healerek ezt a problémát percek alatt megoldják. Tovább bonyolítja ennek a módszernek az alkalmazását. akinél 1991-ben egy 138 kilós cisztát operáltak le a petefészkéről. akkor jó okunk lehet a különleges meridiánjaink.28/434 gyakran éjjel 1 és 3 óra között vannak a legrosszabbul. Kissé komplikálja a helyzetet. elvonni nem. Ennek ismeretében már könnyen eldönthetjük. Itt a kézből kiáramló Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy elektrostimulációs készülékkel csupán beadni lehet energiát. 2000-ben egy spanyol asszony gyomrából pl. Egyébként a rekordot egy kaliforniai asszony tartja. Ilyen szervünk pl. A teljesség kedvéért meg kell jegyezni. hamis következtetéseket vonva le egyes betegségeik és meridiánjaik energiaállapotának viszonyáról. A megfelelő pontok elektrostimulációs úton való ingerlésével. az akupresszúránál figyelembe kell venni mind a meridián jellegét. mely a „dél-éjfél” vagy a „férj-feleség” szabály szerint könnyen megtalálható.és a befogadó vezeték befolyására gyanakodnunk. illetve a „férj-feleség” szabály által megnyilvánuló áttételes hatásról van szó. A szervezet energiaegyensúlyának megbomlása esetén rendszerint minden egyes energiatúltengésben lévő vezetékhez tartozik egy energiahiányos meridián is. fejezetben szó volt arról. Az elhalt sejteket a szervezet öntisztító mechanizmusa távolítja el a nyirokérrendszer segítségével. hogy a megfigyelt jelenség gyakran áttételek útján jön létre. a hajnali 2-3 óra közötti felébredésnek is gyakran a májmeridián telítettsége az oka. mivel a kezükből kiáramló intenzív bioenergia-sugárzással rövid idő alatt képesek az energiahiányos meridiánokat feltölteni. hogy az energiával telítődő gyomormeridián a „dél-éjfél” szabály alapján csökkenti a vérerek ura-meridián telítettségét és ez váltja ki az érzékelt hatást. Ugyanezen az alapon könnyen megérthetjük. a szív. Mellesleg ez az állapot a vékonybélvastagbél áttételeken keresztül emésztési zavarokat is szokott okozni. vagy a tüdejüket dohányzással szándékosan rongálók miért éppen hajnalban. Ha pl. hanem egyúttal a legbizonytalanabb is.com . Mint tudjuk. és a mikrovilágunk középpontjából. Ez a hiányosság azonban ne keserítsen el bennünket. mind pedig töltöttségi szintjét. ami megegyezett a testsúlyával. Normál esetben a társmeridiánok feltöltésével végezzük a gyógyítást. Energiatúltengés esetén a szedáló pontokat csak akkor célszerű kezelni. vagy kora reggel köhögnek a legintenzívebben. A helytálló következtetések megállapításához tehát tisztában kell lennünk az egyes energiapályák szervezetünkre gyakorolt globális hatásával is. és ezzel a beteg szerveket tartósan meggyógyítani. A nagyobb daganatokat azonban műtéti úton kell eltávolítani. mert képzelgésre hajlamos egyének könnyen juthatnak tévútra. melynek állapota nem csak a szív-. Érdekességként megemlíthető. elsősorban a kormányzó. Szervezetünk ugyanis nem követi a mi energiatakarékossági szempontból bevezetett időszámításunkat. Az energiahiányos meridián feltöltése. vagy a „dél-éjfél”. vagyis az energiahiányos meridiánokban folyó bioáram serkentésével a rendelkezésre álló készülékünkkel is visszaállíthatjuk bioenergia-egyensúlyunkat. hogy a gyanúsnak talált meridián okozza-e az érzékelt jelenséget. és salakanyagként eltávolítani. vagyis a kozmikus erőközpontból kiáramló Yang.

és a kezelt testrész meridiánjaiban. hanem egy sajátos műtéti eljárás során kiemelik a testből. Miután a behatolás során a hagyományos műtéti eljárástól eltérően az egyes sejtek nem sérülnek meg. a betegség megállapítása kétféleképpen megy végbe. hogy az elhalt szövetdaraboknak az eltakarítását nem bízzák a szervezet lassú öntisztító mechanizmusára. amely semlegesíti a molekulák közötti összetartó erőt. bélfekélynél). vagy a beteg szervben automatikusan végbemegy a töltéskiegyenlítődés. vagyis a sejtek szétroncsolása nélkül is képesek behatolni a test belsejébe. vagy a már meglévő energiazavart tovább fokozzák. aki műtét közben szintén az ujjaiból kiáradó energiával nyitva tartja a sebet. A legtöbb healer ezt az irányítást sokszor öntudatlanul végzi. mint használ. Ügyelni kell azonban arra. az ép végeket egymáshoz illesztik. amennyi a felnyitott bőr. és ezáltal vágási sebek keletkezése. Ebben a tevékenységükben már szükségük van egy segédhealerre is. hogy a test nem fertőződik. Egyébként ezek a jellegzetes söprő kézmozdulatok nagy hasonlóságot mutatnak a mesmerizmussal. hogy energiafeltöltés esetén a kéz Yin és Yang energiamezőivel itt is csak ellentétes jellegű meridiánok kezelhetők. hogy melyik meridiánunkkal van baj. A healer nem keres akupunktúrás pontokat. így a beavatkozás után seb nem képződik. A healerek egy része látja az aurát és az erős elszíneződések alapján könnyen megtalálja a beteg szerveket. ezért a vérveszteség csak minimális. Az ép szövetek varratmentes csatlakoztatását az teszi lehetővé. illetve a meridiánokban a töltéskiegyenlítődés létrejöjjön. illetve a kiszedett szövetdarabok hajszálércsatlakozásaiból kiszivárog. Ilyen healerekhez tehát csak akkor menjünk. hogy az Arigo nevű mexikói pszí-sebész által operálóeszközként alkalmazott rozsdás bicska sem okozott soha fertőzést. hogy energiával való kezelés során a szétválasztott felületek mentén lévő molekulák között nagymértékben csökken az összetartó erő. hanem végigsimítja a páciens bőrét. és más módon sem látnak bele a testbe.com . Ha erre nem képes. A healer energiaszintjétől függően ez az eljárás ruhán keresztül is eredményes lehet. tehát az energiabesugárzás útján meggyógyított szerveket egyúttal meg is tisztítják. aki képes arra. mert csak a beteg szerv aurájának elszíneződését figyeli. vágási nyomok nem láthatók. Ez a gyógyítási mód azonban csak abban az esetben hatásos. majd az antikohéziós erőtér megszüntetésével az összegyúrt molekulák között ismét helyreáll a kohéziós erő. akkor az energiabesugárzás irányíthatatlanná válik.) A műtét elvégzése után az antikohéziós tér megszüntetésével a molekulák közötti vonzóerő cipzárszerűen ismét zárja a megnyitott bőrfelületet. Ennek a magasabb rendű gyógyítási módszernek az az előnye. és ez biztosítja az illeszkedő felületek tökéletes összeforradását. a Yang zóna pedig Yin meridiánt sugározzon be. hogy a kezéből kiáramló energiával egy erős antikohéziós teret hozzon létre. ha a healer le tudja csökkenteni az agyfrekvenciáját legalább alfa szintre. és saját érdekünkben ragaszkodjunk a szigorúan irányított akupresszúrás kezeléshez. Semmiképpen ne hagyjuk. vagyis erős koncentrálás útján agyfrekvenciájának egy alsóbb tartományában a páciens testét belülről fokról-fokra végigvizsgálja. és így keresi meg a beteg szerveket. akik nem képesek kezelés közben figyelemmel kísérni a meridiánokat. Kezelés közben a kezét már eleve úgy helyezi el. hogy a Yin zóna Yang meridiánt. A kezet tehát úgy kell elhelyezni a beteg szerv vagy meridián felett. meggátolva a bőrfelület manipuláció alatti összezáródását. meggátolva ezzel a szaporodásukat. Náluk könnyen előfordulhat. Ennek a ma még misztikusnak mondható gyógyítási módszernek további előnye még. mivel az intenzív bioenergia-sugárzás életképtelenné teszi a szervezetbe került baktériumokat. hogy a gyulladás csökkenjen.29/434 Yin és Yang energiák nem az egyes akupunktúrás pontokkal érintkeznek. Ennél a típusú gyógyításnál gond csupán azokkal a healerekkel van. hanem a meridiánok egészével. hogy az általuk jónak vélt koreográfián alapuló rapszodikus mozdulataikkal szétzilálják meridiánjaink energiaegyensúlyát. és varratmentesen összezárják. A healer ezeket a „felpuhított” szövetdarabokat egymásba nyomja. ha tudjuk. akkor a fekélyes bélszakaszt az ujjaikból kiáramló antikohéziós energiával besugározva kiszakítják. Ebben a földrajzi régióban számos olyan gyógyító is van. vér csak annyi keletkezik. A healerek nagyobbik része a „clairvoyance” technikát alkalmazza. hogy főleg nagyobb testfelületek kezelése esetén a helytelen energiairányítás következtében súlyosbítják a telített vagy energiahiányos meridiánok állapotát. (Ez a baktériumölő hatás annyira intenzív. Maga a diagnosztizálás. és többet árt. Ha a beteg szerv egy darabja teljesen elhalt (pl. A bioenergiaKun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.

ha az szívpanaszokkal párosul) a vérerek ura-meridián. és enyhe pír keletkezik a kezelés Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Gyakran előfordul. Töltéselvonásnál ez abban nyilvánul meg. és ráadásul nem kerül pénzbe a rendszeres igénybevétele. hanem a műtétet az aura ötödik. oldja a beszédközpontban kialakult görcsöt. ami idővel áttevődik a fizikai testre. Ügyeljünk arra is. rejtélyes betegségek esetén érdemes figyelmet fordítani a különleges pontokra is. Ami a kezelési időt illeti. A kezelés maximális időtartamának csak az ésszerűség szab határt. az akupunktúrás gyógyító eljárás viszont lassú. Ugyancsak kerüljük az akupunktúra alkalmazását heveny megbetegedések (pl. a korábbi betegség ismét visszatér. ezért ezeknél az operációknál nem alkalmaznak altatást sem. mivel könnyebben lehet vele energiát beadni. a készülék mindig kéznél van.30/434 kisugárzásnak a fertőtlenítésen kívül fájdalomcsillapító hatása is van. és saját lábán távozik. hanem azt meg is kell őrizni. mint a hagyományos tűs akupunktúrával. hogy az energiaegyensúlyt nem elég helyreállítani. A tüdő mélyére lejutó levegő ugyanis megnöveli a vér oxigéntartalmát. Ezeknek az ingerpontoknak a kezelése egyébként reumás megbetegedések és izületi panaszok esetén is rendkívül hatékony lehet. Ezeket a gyorsan végbemenő kóros folyamatokat a rákhoz hasonlóan csak koncentrált bioenergiasugárzással lehet megállítani. „energiadugókat”. akkor egymás után mindkét meridiánt kezelni kell. Erre két módszer áll rendelkezésünkre. Az üres meridiánokba juttatott bioenergia ugyanis az egyes kezelések között is állandóan gyógyítja a beteg szerveinket. P7. annál akadálymentesebb lesz a meridián saját energiaáramlása is. a tűre gyakorolt kezdeti szorítása megszűnik. Nincs értelme ugyanis tovább folytatni a stimulációt. ha az akupunktúrás pont már kimerült. A kormányzó vezetéken elhelyezkedő In-Do pont. izgulásnál (különösen. de a tetemes útiköltségen kívül van egy hátránya. jó hatásfokkal kezelhető az energiahiányból eredő lámpaláz és beszédhiba. A healerek ezeket a dugókat egyetlen nagy energialökettel szüntetik meg. amely az agyba eljutva tágítja az ereket. fertőzésveszély nincs. Energiahiányos meridiánjaink elektrostimulációs készülékkel való töltögetése nem a leghatékonyabb módszer. vakbélgyulladás) esetén is. mivel a fertőző mikroorganizmusok szaporodása gyors. hogy ha a „férj-feleség” szabály alá tartozó meridiánok mindegyike telített vagy energiahiányos. A kezelés előrehaladtával minél több energia kerül az energiahiányos meridiánba. ezért energiahiányos meridiánjaink átjárhatóvá tétele alapvető feltétele egészségünk visszaszerzésének. vagyis a hit útján történő energiaregenerálás. Sem a „férj-feleség” sem pedig a „dél-éjfél” szabály nem vonatkozik azonban a kormányzó és a befogadó vezetékekre.com . hogy a bőr ellazul. az akupunktúrás eljárásnak időbeli korlátja nincs. Az előzőekben elmondottak alapján a kezelésnél az esetleges energiadugók mielőbbi megszüntetése érdekében fordítsunk fokozott gondot a „Xi” kulcspontok megmozgatására. Az energiadugulás nagyon könnyen lehet egymást kiváltó betegségek elindítója is. Sajnos mi nem rendelkezünk ilyen különleges erőkkel. kisimul. Utóbbi célra igen alkalmas az elektrostimulációs készülék. mint a tonizáló pont kezelése. Energiatúltengésből eredő szorongásnál. mert ezek a meridiánok a napszaktól és egymástól függetlenül bármikor kezelhetők. a másik út pedig meridiánjaink karbantartása. de szükség esetén ezek az akadályok lassú feltöltés útján is legyőzhetők. hogy a visszaszerzett egészség néhány év múlva hirtelen elkezd romlani. és mi ilyen intenzív energiabeadásra nem vagyunk képesek. az itt betöltött energia hasonló hatást vált ki. A teljesség kedvéért érdemes megemlíteni. éterinek nevezett rétegén hajtják végre. H7 és H5 pontokon. illetve a szívmeridián kezelésével lehet segíteni a P9. H9. de ne veszítsük el a türelmünket. Egyébként a beszédzavar gyógyításánál jelentős javulás érhető el a hasi légzés elsajátításával is. hogy a nyugati országokban praktizáló pszí-sebészek sok esetben meg sem nyitják a testet. Az energiahiányos meridiánok stimulálása során fordítsunk figyelmet a kezdőpontra is. ellenkező esetben a másik meridiánban jelentős állapotromlás lép fel. valamint a fejen levő pontok stimulálásával pl. P5. A Fülöp-szigeteken végzett gyógyítás rendkívül hatékony ugyan. A többnyire néhány perces beavatkozás után a beteg felkel a műtőasztalról. Ennek oka. annál inkább képes legyőzni az útjába került gátakat. Az egyik az önszuggesztiós (önszuggeszciós). Ne alkalmazzuk az elektrostimulációt bakteriális és vírusos megbetegedések esetén. A betegségnek ebben a végső szakaszában már csak a gyors operáció segíthet. Nehezen diagnosztizálható.

esetleg köhögési rohamokat vált ki. álmatlanság vagy fejfájás ellen az epehólyagmeridiánunk tonizáló pontját kezeljük. mivel ezek sohasem egyszerre alakulnak ki. Ha kellő kombinatív képességgel rendelkezünk. hogy egy-egy meridiánunk energiaegyensúlyának felbomlásáért melyik meridián a felelős. hogy ez ne legyen kihatással a társmeridiánokra. láncreakciószerűen újabb és újabb betegségek kiváltójává válik. mi indította el egészségünk fokozatos romlását. ami azt eredményezi. Ha ezt felismerjük. Ebben az esetben már radikálisan változik a társmeridiánok energiaszintje is. több töltést már nem tud elnyelni. hogy valamelyik hatásos lesz. A szívmeridián zavara szívszúrásokban vagy szívritmuszavarokban nyilvánulhat meg. a „dél-éjfél” szabály következtében a gyomormeridián lemerülése fokozza a vérerek urameridián töltési szintjét. A gyógyítást szintén meghatározott sorrendben kell végrehajtani.com . mert könnyen előfordulhat. meridiánjaink energiaállapotának alapos megismerése után eljuthatunk egy olyan szintre. Egyszerűbb esetekben. a kardinálpontok stimulálására. de a mi esetünkben mégis igen hatékonynak bizonyul. akkor természetesen tovább folytatjuk a stimulálást. amikor már nem szükséges. amíg az elektróda hegyét a bőr nem öleli körül. Ez azt jelzi. Ezek csak azt jelölik. hanem tovább gyűrűzik. hogy az akupunktúrás pont telítődött. egy idő után rá fogunk jönni. akkor gondoljunk a fő és a másodlagos meridiánok találkozási pontjaira. még akkor is. A gyomormeridián erősítésével ugyanis a „dél-éjfél” szabály szerint a vérerek ura-meridián gyengülni fog. különösen a „dél-éjfél” és a „férj-feleség” szabályt. hogy a „dél-éjfél” szabály szerint a szívmeridián. Betegségeink feltárása. előnyösebb lenne a feltöltést úgy elvégezni. hogy nem találunk esetleg olyan pontot. hogy mi volt az első komoly betegségünk. Ennek legszembetűnőbb megnyilvánulása. akkor mindaddig nem tapasztalunk kóros hatást. Így pl. Az akupunktúrás szakkönyvek receptúrájában az egyes ingerpontok mellett feltüntetett javallatokat ne vegyük szentírásnak. azaz 24 órát ki kell hagyni. Így tehát egyetlen kezeléssel a gyógyulásban is előidézhetünk egy láncreakciószerű folyamatot. amikor csak egy-egy meridián energiaszintje csökkent le. ha betegségeink folytán meridiánjaink energiaállapota úgy alakul. akkor már lényegesen könnyebbé válik a kezelés is. A szívmeridián viszont a „férjfeleség” kapcsolat következtében a tüdőmeridián energiaszintjét fogja megnövelni. amíg a bőr észrevehető módon rá nem szorul az elektródára. a vérerek ura-meridián pedig telített. ezért előfordulhat. Amennyiben az alapbetegségünkért nem csak ez a meridián a felelős. ha vissza tudunk emlékezni.31/434 helyén. ezért próbáljunk meg összefüggéseket keresni az egyes betegségeink között. A töltésbevitelt pedig csak addig célszerű végezni.és a vesemeridiánok üresek. Ez azonban nem lehetséges. elszállíthassa a kapott energiát. hogy csak féloldalas kezelésre van szükség. Ezért ha a javasolt ingerpontok nem segítenek. ezért nem árt. míg a gyomormeridián energiaszintjének csökkenése emésztési rendellenességeket okozhat. Egy példával alátámasztva. a kezelés kellő hatékonysággal csak ezt követően folytatható. A láncreakció azonban rendszerint nem áll meg itt. Ha ez sem segít. Ekkor egy ciklusnyi időt. hogy a gyomor. hogy a meridián feldolgozhassa. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. ami leginkább rekedtséget. mandulagyulladást. meridiánról meridiánra haladva végezzük a kezelést. ezért gyakran előfordul. Ekkor az ingerpont környékén bőrünket hidegnek érezzük. Ha pl. Ez nem jelenti azt. akkor a beteg szervünk közelében vegyük kezelésbe az összes üres meridiánunk ingerpontjait. a „férj-feleség” szabály szerint pedig a gyomormeridián energiaszintje csökkenni fog. Ebben a stádiumban már ismerjük testünk szinte minden reagálását a külső káros behatásokra. hogy a végtagjainkon kidagadnak a visszerek. Egyébként ez a láncreakció mindig létrejön. A magasabb rendű kezelési eljárás kidolgozásánál fokozottan alkalmazzuk az akupunktúra jól bevált szabályait. ha nem kívánatos a megnyilvánulása. Szimmetrikus meridiánjaink kezelése során vegyük figyelembe. ami a vérnyomás növekedését eredményezi. amely túltöltéshez vezet. ami viszont a „férjfeleség” szabály szerint erősíteni fogja a vesemeridiánt. és ha nem kezeljük ki. amíg az energiaegyensúly be nem áll. hogy szolgai módon. hogy az eddigi tapasztalatok szerint egyegy betegség kezelésére mely pontok voltak a legalkalmasabbak. hogy a jobb és a bal oldali energiapályánk töltöttségi szintje nem mindig azonos. hogy egy idő után olyan betegségek lépnek fel. akkor semmiképpen sem célszerű a meridiánokat egyenként stimulálni. amelyek tipikusan a társmeridiánok energiazavarára utalnak. amit a receptúrák nem említenek. Az első mindig energiaegyensúlyunk felborítója lesz.

de az gyakran megesik. Így pl. nem múlik el az epehólyag-meridián energiahiányából eredő fejfájás. ha a kezelt meridiánnal közvetlen kapcsolatban lévő energiapályákat stimuláljuk. a vese. tehát amíg a töltésszintje nem kezd el ismét csökkenni. hogy az epehólyag-meridián nyakon aluli szakaszában energiatúltengés lép fel. illetve telített pont is. Ebben a szituációban elég. mert az elektrostimulációs készülékből kivett elemek kvarcórákban vagy híradástechnikai készülékekben még sokáig használhatók. Áramkorlátozó ellenállás nélküli gyorstöltésnél a töltőfeszültséget állítsuk az üresjárási feszültségre (ez 9 V-os elemnél kb. és megszünteti a káros hatásokat. Lemerülőfélben levő elemmel ne használjuk a készüléket. Ez megakadályozza a láncreakció továbbgyűrűzését. ha valamely meridiánunk kezelése során a kezdeti előnyös változásokat hirtelen fellépő káros hatások követik. az energiapálya fejen található szakasza továbbra is energiahiányos lesz. hegesedésével jár. akkor könnyen előfordulhat. akkor a 43-as pontján keresztül hiába tonizáljuk a meridiánt. hogy nyomon tudjuk követni. Akut esetekben azonban nincs más választásunk. amíg az alapbetegség újra vissza nem tér. A két társmeridián feltöltése ugyanis visszahatásként lecsökkenti az epehólyag-meridián energiaszintjét. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. aki tűs kezeléssel a kiválasztott pontokon keresztül csökkenti a vesemeridián töltöttségi szintjét. Ezt követően az epehólyag-meridiánunkat ne kezeljük tovább. Amennyiben egy ilyen szituációba kerülve bajt okoznánk magunknak. ilyen szituáció állhat elő. pedig normál körülmények között a tonizáló pont stimulálásával ennek a problémának meg kellene szűnnie. a behelyezett telep rendszeres használat esetén is több mint egy hónapig elegendő. Tápenergia-ellátás A legtöbb hordozható kivitelű elektrostimulációs készülék igen kis fogyasztású. azaz energiahiányos. Alkáli elemeknél azonban az újratöltés szigorúan tilos. és beáll az egyensúly. hanem egy-egy meridiánon belül is előfordulhatnak. és tipikusan vesemeridiánra jellemző betegséggel állunk szemben. Ezeken a bonyolult helyzeteken többnyire csak nagy gyakorlattal rendelkező képzett akupunktőrök képesek úrrá lenni. használt állapotban pedig a töltőáram hatására kialakuló gáztól fel is robbanhat. Főleg a kormányzó és a befogadó vezetékek esetén gyakran tapasztalható. mivel ez az eredeti betegség újbóli fellépését eredményezné. A normál elemek azonban nem kizárólag speciális töltőáram-korlátozó készülékekről. az epehólyag-meridián 20-as pontjában energiablokk keletkezik. Sajnos a betegségek előrehaladott stádiumában előfordulhatnak szabálytalan esetek is. Ebben az esetben a fenti szabályok nem használhatók. hogy a meridián telített vagy energiahiányos pontjainak sorába beékelődik egy ellenkező energiaszintű.com . és képtelenek vagyunk kijutni belőle. hogy a kívánt hatást elérjük. hanem egy szabályozható kimenetű feszültségstabilizátorról közvetlenül is tölthetők. Szükség esetén a közönséges cink-karbon elemet megfelelő készülékkel egyszer fel is tölthetjük.32/434 Tehát ne lepődjünk meg. amíg a töltőáram nem csökken minimumra.és a szívmeridiánokat feltöltjük. akkor egy kiadós energiaregeneráló alvás sokat segíthet a helyzetünkön. mert ha egy ilyen típusú elemre új állapotban külső feszültséget kapcsolunk. vagyis ebben az esetben a gyomor. hogy az összes megváltozott energiaszintű meridiánunkat utántöltsük. amelyek a 21-től 44-ig terjedő pontok telítettségéből erednek. 10. mert a bonyolult összefüggéseket nem biztos. mint hogy felkeressünk egy megfelelő anatómiai ismeretekkel rendelkező szakképzett akupunktőrt. mert ez a túltöltés következménye. mivel a kezelőáram csökkenésével egyre jobban rá kell nyomni az elektródát a bőrfelületre ahhoz. Ebben az esetben nem célszerű a kezelt meridián töltési szintjét csökkenteni. A probléma csak az üres meridiánok töltöttségi szintjének emelésével számolható fel fokozatosan. így a fejfájásunk mellé olyan betegségek is társulnak. és arra sincs szükség. Nagymértékben nehezíti a helyzetet. hogy egy energiadugó következtében a meridián egyik felében energiatöbblet. Pl. és ez a hámréteg sérülésével. Ha tovább erőltetjük a dolgot.5 V) és a töltést egy sorba kötött ampermérőn figyelve addig folytassuk. A használt telepet nem kell eldobni. hogy ilyen szabálytalanságok nem csak az egyes energiapályák között.és a vérerek ura-meridiánok mindegyike telített. amikor a vastagbél-. akkor a rákényszerített feszültségtől lemerül. Egy-egy meridiánon belül váltakozó energiaszintű energiapontok nem fordulhatnak elő. Ha pl. a másikban energiahiány lép fel.

Az áttételes hatásmechanizmusnak tudható be. (Ez a közvetlen töltési eljárás egyébként jól alkalmazható kvarcórák lemerült gombcelláinak regenerálására is. amelyeknek a kapocsfeszültsége Deprèz. a készüléket szét kell szedni. Ha a potenciométerek zárt kivitelűek. és jelzik. Talpreflexológia Sokan összetévesztik a talpreflexológiát az akupresszúrával. ha a hálózati tápegység és a készülékek közé beiktatnak egy biztonsági leválasztó transzformátort. Ha stabil feszültség helyett együteműen egyenirányított feszültséget használunk. mert egy lemerült cella az összes többit tönkreteszi. a hiba csak csere útján szüntethető meg. hogy az akupunktúrás kezeléssel ellentétben a reflexzónás kezeléseknél többnyire csak 2-3 Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Az elektrostimulációval. A töltővezetékeket legegyszerűbben egy ruhaszárító csipesszel rögzíthetjük a gombelem fegyverzetein. Ezeknek a szavatossági ideje ugyanis 4 év. vagy a töltőáram növekedése az elem melegedéséhez és gyors tönkremeneteléhez vezet. Ugyancsak kontakthibát okozhat az elsavasodott cink-karbon elem is. mivel így évek múlva is működőképes marad. A karbantartással és javítással kapcsolatos teendőket célszerű szakemberre vagy szervizre bízni. hogy energiával lássák el a szervezetet.4. Amennyiben ez a jelenség gyakran ismétlődik. egy idő után a folytonos átkapcsolgatástól kontakthibák léphetnek fel. a tisztítás sajnos nem kivitelezhető.7 V.) A normál elemek beszerzése során fokozott gonddal járjunk el.33/434 Ekkor fejezzük be a töltést. előfordulhat. különálló csévékben helyezkedik el. Pl. azaz tápfeszültséget nem igénylő. utasítást ad a szervezetnek a korábbi egészséges. tönkremennek. Ennek a módszernek a hátránya viszont. holott a kettőnek nem sok köze van egymáshoz. Ebben az esetben a töltési feszültség kb. és tulajdonképpen az agy váltja ki a gyógyító hatást. hanem az idegekhez hasonlóan az aggyal állnak összeköttetésben. ha a testben valahol energetikai zavart észlelnek. Karbantartás Ha nagyon gyakran használjuk a készülékünket. Később hasonló kontakthibák léphetnek fel az áramszabályozó potenciométerekben is.5 vagy 9 Vot). A korrodált telepcsatlakozók polírpapírral többnyire felújíthatók. hogy kizárólag szakemberek által készített. és az átkapcsoló érintkezőit 96%-os alkoholba mártott ecsettel ki kell mosni. ha alkáli elemet vásárolunk. hogy a tápegységből kiáramló elektromágneses sugárzás zavarólag hat a működésükre. mivel a túltöltés. A beszerzésnél ügyeljünk arra. hogy a primer és a szekunder tekercs külön jármon.5 V-os cellák használata esetén az új elemeket ne keverjük a használtakkal. vagyis a normális állapot helyreállítására. kis bemenő ellenállású műszerrel mérve eléri a névleges értéket (1. akik ritkán használják a készüléküket. ha hosszú időre a készülékben felejtjük. és nem kell számolni a telepcsatlakozók elsavasodásával sem. 1.5 . hogy pontkereső állásban a készülék lecsavart potenciométerállásban is sípol. Mindezen hátrányok elkerülhetők. Mivel nem mindenki rendelkezik otthon mérőműszerrel. Ennek az 1:1 feszültségarányú transzformátornak a lényege. és hatóságilag bevizsgált transzformátort vásároljunk. mert csak azok a telepek használhatók kellő hatékonysággal. Különösen előnyös ez a megoldás azok számára.com . lézersugaras vagy ultrahangos akupunktúrával hivatásszerűen foglalkozók telep helyett hálózatról is üzemeltethetik a készülékeiket. Ezek az ingerületek tehát az agyba jutnak. ezért elemet nagyobb szaküzletekben ajánlatos vásárolni. Ezeknek az ingerpályáknak nem az a szerepük. Olcsóbb készülékeknél előfordulhat. gerjed. Ilyenkor fordítsuk meg a tápegység villásdugóját a konnektorban. akkor többször is fel tudjuk tölteni az elemet. a kezelőáram csak az átkapcsoló megmozgatása után (többnyire maximumra csavart potenciométerállás mellett) indul meg. és a vasmag védőföldelve illetve nullázva van. ahol forog az áru. hogy pontkeresés után kezelőáramra való átkapcsoláskor nem érzünk semmit. A talp egy-egy meghatározott területének masszírozása az idegpályákhoz hasonló reflexpályák útján fejti ki gyógyító hatását. 1. Ez néha meglehetősen kellemetlen formában nyilvánul meg. hogy a töltőfeszültség nehezebben szabályozható. A cink-karbon elemek ugyanis fél év alatt a raktározás során is lemerülnek. Ez abban nyilvánul meg.

hogy ha a betegségnek megfelelő zónát masszírozzuk. magasan fejlett Földön kívüli civilizáció mutatta meg az indiaiaknak ugyanúgy. mivel aktív mozgás hiányában elsorvadnak az izmaink. hanem a kézen. hogy ezt is tűvel gyakorolják. de ennek a gyógyítási eljárásnak csupán annyi köze van az akupunktúrához. hogy a talpreflexológia hasson. erre számos példát találhatunk az akupresszúrás szakkönyvekben. hogy a szervezet öngyógyító erői életre kelnek. hogy a talpat a test egyes szerveihez rendelt zónákra osztotta. hogy a páciens higgyen a gyógyulásban. Ha az agy ellenáll. Igen jelentős viszont ezeknek a zónáknak a szerepe vitalitásunk megőrzése szempontjából. a gazdagot az orvos gyógyítja. vagyis a tudata. vagy a körmünkkel is stimulálni. mint a talp. A modern zónaterápia alapjait viszont az amerikai dr. ami a kezdődő betegségek automatikus gyógyulását váltja ki. Érdekessége még a reflexzónaterápiának. A kínai Huang Ti császár az i. fizikai és pszichikai egyensúlyának megteremtésére szolgál. Ezen átmeneti időszak után azonban folyamatos javulás tapasztalható.com . illetve a nyirokérrendszerbe. így azokat a mesterek mind a mai napig szóban adják tovább tanítványaiknak. Mivel a fül jóval kisebb. Fitzgerald teremtette meg a XX. mert ezek a tárgyak az érzékelő vezetékek energiaáramlását megzavarják. Az akupunktúra és az akupresszúra viszont a szervezet energiapályáinak. A mudrák. Ennek a gyógymódnak a jellegzetes kísérőjelensége. Nem hiába tartja a közmondás. a különbség csak a gyógyítás kivitelezésében van. a kézen pedig a csukló felé mozgassuk a zónába lerakódott salakanyagot. Mellesleg a fülakupunktúrához hasonlóan a talpreflexológia is ősi kínai módszer. a hideg. További sajátossága ennek a terápiának. hogy a masszírozás mindig a test irányába történjen. fém karperecek és nyakláncok viselését. elengedhetetlenül szükséges. az egyes szervek. század elején azáltal. nem lehet az ujjainkkal. évezredben megalkotta a „Sárga Császár Belgyógyászati Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.” Intenzív fizikai munkával nem csak testünk fittségét őrizhetjük meg. Reflexzónák egyébként nem csupán a talpon. Az indiaiak azonban a kínaiakkal ellentétben nem fektették le írásban az egyes szabályokat. vagyis a speciális ujjtartásokkal történő gyógyítás egy ősi indiai módszer. a bőrpórusokon keresztül is jelentős mennyiségben képesek eltávozni. Reflexzóna-terápia alkalmazása esetén kerüljük a fém óraszíjak. Ahhoz. és a megélénkülő tevékenység tüneteit észleljük. de elősegíthetjük szervezetünk méregtelenítését is. III. sőt a test egyéb felületein is vannak. ha az agy közvetlenül nem avatkozik be a folyamatba. ahogy a kínaiak is a saját „isteneiktől” tanulták meg az akupunktúra szabályait. az agya elfogadja. így az egyes ingerpontokhoz csak tűvel lehet kellő hatékonysággal hozzáférni. nem képes elfogadni ennek a módszernek a hatékonyságát. hiszen a testünkben felhalmozódott salakanyagok izzadás útján. Alapvetően ezért került ez a reflexpályás gyógyítási módszer az akupunktúra szakterületéhez. Ez a salakanyag azonban a masszírozás során lassan felszívódik a véráramba. Ennek oka. amely a szervezet energetikai. akkor a kívánt hatás többnyire elmarad. ugyanúgy ahogy a talppontokat. és csontritkulás következtében egyre törékenyebbé válnak a csontjaink. tehát a talpon a sarok. Az akupresszúrán és a reflexzóna-terápián kívül a kezünkön végezhető gyógyításnak van egy harmadik módja is. Kezelés szempontjából azonban ezeknek a zónáknak kisebb a jelentőségük. Az egész életükön át keményen dolgozó emberek nagyrészt annak köszönhetik kifogástalan egészségüket és hosszú élettartamukat.34/434 hónap múlva mutatkozik a kívánt hatás. szerepük többnyire a talp sérülés következtében begyulladt zónáinak helyettesítésére korlátozódik. hogy akut esetekben az egyes zónákban húgysavkristály-lerakódások jönnek létre. A szervezet energiaegyensúlyának felborítása. merev láb meleg és laza lesz. szövetek energiaellátásának szabályozása útján fejti ki hatását. A mudrák alkalmazási módját az őket pártfogoló. hogy a fül ingerpontjait. Mellékesen megjegyezve a henyélés közvetlenül is beteggé tehet bennünket. hogy: „A szegény embert a munka. hogy a nehéz fizikai munka minden reflexzónájukat alaposan megmozgatja. vagy az egyensúly helyreállítása akkor is kihat a szervezetre. Ez alól csak a fülakupunktúra a kivétel. a fáradozásunk nem lesz eredményes. Ez persze nem jelenti azt. hogy ez az eljárás alkalmas gyógyításra. hogy a megfelelő zóna kezelésekor a panaszok néhány hétig tartó súlyosbodása gyakran előfordul. a mudrák. A fülakupunktúra hatásmechanizmusa tulajdonképpen megegyezik a talpreflexológia működési elvével. A kezelés során ügyeljünk arra. e. így a tudat kevésbé befolyásolja a gyógyulást. Amennyiben ezt a hatást nem érjük el.

hogy egy pontszerű. Természetesen a nyelven található reflexzónákat nem nyomkodással. a szív. hogy a fülhöz hasonlóan a nyelven is található legalább 40 reflexzóna. és az ingerületet továbbítva képesek pozitív változásokat kiváltani benne. Emellett az íriszdiagnosztika néhány perc alatt lezajlott. amely egy magyar orvos. az íriszen hasonló reflexpontok találhatók.és bélrendszeri megbetegedések esetén a páciensek 80%-ánál. A láb-. valamint az egyes szervekkel állnak kapcsolatban. a nyelvakupunktúrát. és az európai emberek számára is alkalmazhatóvá tétele Kim da Silvának köszönhető. akkor a beteg agyfrekvenciája is lecsökken erre az értékre. Az írisz nem csak kimutatja a szervezet elváltozásait. Ezt az teszi lehetővé. illetve elektrostimulációval ingerlik.  Sajátos ága a reflexológiának az íridológia. agyvérzés okozta mozgásképtelenséget. gyenge fénysugarat irányítanak a szem beteg szervhez tartozó zónájára. a nyelven. Ezen segítenek a mudrák azáltal. hogy az írisz speciális zónái egyben reflexológiai vezetékek végpontjai is. Suh Jieguang kínai orvos akupunktúrás leírásokat tanulmányozva nemrégen rájött arra. arcbénulást. A megfigyelések szerint az alfa szinten végzett kezelések hatékonysága rendkívül jó. A fókuszált fénysugár aktiválja a beteg szervvel összeköttetésben álló reflexpályát. mint a fülön. Ennek lényege. hogy ha a készüléket 10 Hz-es frekvenciára állítják be. hogy a meridiánláncban elakad az energia.35/434 Könyvét”. a laikusok csak súlyos belső elváltozásokat képesek észrevenni a szivárványhártyán. és nagyrészt feledésbe merült. Péczeli Ignác felfedezésén alapul. Vannak orvosok. ami a kezelés után felszabadulttá. A test minden egyes szerve meghatározott területet foglal el a szivárványhártyán. A szerző a mudrákat reflexzóna-kezelésnek nyilvánította. A mudrák alkalmazási módja viszont napjainkra erősen elbizonytalanodott. A teljesség kedvéért meg kell még említeni a reflexzóna-kezelések legújabb ágát. Érdekessége ennek a fajta kezelésnek. hogy a szem szivárványhártyáján. nem tud kellő mértékben átáramlani az egyik energiapálya végpontjából a másik kezdőpontjába. és a fül reflexvezetékeihez hasonlóan összeköttetésbe állnak az aggyal. Újabban ezen a módon sikerrel gyógyítottak már bénulásos beszédzavart. -felügyelő központ egyes területeinek ingerléséről van szó. idegileg oldottabbá teszi. és gyakorlatban is használható módon fennmaradt. hogy ujjaink különböző pontokon való összeérintésével létrehozunk egy (szükség esetén több) energiahidat a telített és az energiahiányos meridiánok kezdő és végpontjai között. akik a szem reflexzónáit nem csupán diagnosztizálásra használják. Jellemző az íriszdiagnosztika megbízhatóságára. Betegségeink gyakori kiváltó oka.com . hanem lézersugárral. Ennek köszönhető. a húgyúti megbetegedéseknél több mint 80%-ban. sőt gyermekbénulást is. amely sok hasznos tanácson kívül rögzítette az akupunktúra addig csak szájhagyomány útján öröklődött szabályait. Az írisz tanulmányozása útján történő diagnosztizálás azonban komoly szakmai ismereteket igényel. Ennek módja. hogy itt nem az agyi energiaszabályozó. Ez a probléma egyébként a lábon is előállhat. és betegség esetén jellegzetes elszíneződések jönnek létre ezekben a zónákban. Újabban az akupunktőrök egy része talpreflexológia-kezeléseket is végez ezzel a módszerrel. A gyors javuláshoz feltehetően hozzájárul a beteg relaxációja is. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. aki az indiai mesterektől elsajátított kéztartásokat összehangolta a kínai akupunktúra által rögzített ingerpontokkal. de nagy a valószínűsége annak. hogy egy németországi felmérés szerint a gyomor. a kézen vagy a lábon. de sajnos a lábujjainkat nem vagyunk képesek hasonló ügyességgel összeérinteni. az idegrendszeri betegségeknél pedig 70%-ban egyezett az íriszen talált elváltozás a hagyományos módszerekkel felállított diagnózissal. így ezt a zavart más úton kell korrigálni. de ezen keresztül meg is gyógyítják a betegséget. és az ily módon pontosított szabályokat „Kezünkben az egészség” című könyvében közreadta.és érrendszeri panaszoknál 77-78%-ban. míg a hagyományos vizsgálatok órákig tartottak. amelyek a 12 meridiánnal. Újbóli feltámasztása. amely ennek a szervnek a felügyeletéért felelős. hanem az előbb említett módon rajta keresztül meg is lehet gyógyítani a beteget. a tenyér-. hanem energiahidak létrehozásáról. hogy ez a történelmünk hajnalán keletkezett gyógymód mindmáig torzításmentesen. és a különféle ultrahangos és rétegröntgen berendezések alkalmazása következtében óriási összegbe kerültek. ami gyógyító ingert vált ki az agynak abban a tartományában.

vagy fontos ásványianyag-hiányban. Érdekes megnyilvánulása mind az akupunktúrának. hogy a reflexológiához hasonló elven működik egy másik természetgyógyászati eljárás. hogy a masszírozás hatására kitágulnak hajszálerek. ahol erre egészségük helyreállítása érdekében szükség van. A 15 másodperctől 3 percig terjedő kezelések után az íriszen eloszlik a megbetegedésre utaló folt. Ez a módszer a nyugati világban is egyre nagyobb teret hódít. hanem a test tükre is. Amennyiben a sok színes szakkönyv valamelyike alapján mi magunk kívánjuk tanulmányozni az íriszünket. és utasítást adott a betegség megszüntetésére. hogy a tükör felcseréli a jobb és a bal oldalt. ami elősegíti a beteg testrészben felhalmozódott méreganyagok kimosódását. és emellett teljesen veszélytelen. az nagyon kifárasztja a szervezetet. Az agy ugyanis egészségünk legfőbb őre. a szem alatti táskákból. Az arc ugyanis nem csak a lélek. és ebben az állapotban nem jelent nekik nehézséget. alacsony frekvenciájú fénysugár gyerekeknél 90.és nyaki panaszok megszüntetéséhez az is. hogy mindenki önmagának a legjobb orvosa. emésztési zavar) kívül arról is tájékoztatást adnak. amely a haj állapotából. A talpreflexológiai kezelések során beszámolnak ugyan olyan különleges betegségekből való tökéletes kigyógyulásokról is. Az önszuggesztió. Az írisz. Mindenki hallott már a keleti jógikról. Ha egy meridiánt bármilyen módszerrel elkezdünk tölteni. homlokon vagy az állon található jellegzetes vonalakból. hogy energiatartalékaikat agyuk segítségével azokra a területekre koncentrálják. Jelentősen hozzájárul a háti. így valóban igaz. hogy ugyanaz a betegség a meridián energiahiánya és telítettsége esetén is fennállhat. képes működésbe hozni a szervezet öngyógyító mechanizmusát. amit a színes fotók mutatnak. A köröm valamint a körömágy elváltozásai a testben rejlő betegségeken (pl. a hajas fejbőr terjedelméből és alakjából von le fontos következtetéseket egészségi állapotunkat illetően. ami egyértelmű jele annak. Ha tovább töltjük az energiapályát.36/434 Nálunk ezt a módszert először az Ormos Intézetben kezdték el alkalmazni. az orron.  Visszatérve a talpreflexológiához. hogy nem kell hozzá tű vagy egyéb segédeszköz. Egyszerűségén kívül nagy előnye még ennek a módszernek. Mellesleg ezt a hatást mi is elérhetjük. hanem a gerincvelőből kiinduló idegpályák útján fejti ki hatását testünk különböző szerveire. valamint az alsó tudatszinteken végrehajtható gyógyítási mód a nyugati országokban minden misztifikációtól megfosztva „Agykontroll” néven vonult be a köztudatba.és a nyelvdiagnosztikán kívül egyre nagyobb jelentőségre tesz szert az arcdiagnosztika. akkor az egészség csak az energiaegyensúly létrejötte esetén áll helyre. felnőtteknél 70-80% arányban képes blokkolni a betegségeket. májmérgezés. Az alsó és felső ajkak állapotából. amelyek már szinte csodaszámba mennek.com . Ennek következtében a tükörben látott kép éppen fordítottja annak. Előnye. mind pedig az akupresszúrának. de ezekben a gyógyulásokban valószínűleg nagyobb szerepe volt a hitnek. akkor ismételten ugyanazok a betegségtünetek kezdenek mutatkozni. Ily Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. agyunk tudatos szférájának mélyebb tudatszintekre való alámerülése ugyanis döbbenetes eredményeket produkálhat mind testi. hogy az agy megkapta az üzenetet. Az általuk alkalmazott kékeszöld színű. Ismeretes még a skalpdiagnosztika is. mert ha az agynak egyszerre több blokkolást kell végrehajtani. A csontkovácsolás azonban nem a szubatomi energiapályák. valamint az arc más részein megfigyelhető elváltozásokból mélyreható következtetések vonhatók le a páciens betegségeivel kapcsolatban. és igen magas fokra fejlesztve szivárványterápiának nevezték el. Arra azonban ügyelni kell. hogy hetente csak egy kezelést szabad végezni. akik meditációs gyakorlataikkal képesek önmagukat hipnotizálni. Nem kevésbé megbízható módszer a körömdiagnosztika. hatékonysága pedig felülmúlja minden más gyógyító eljárás hatásfokát. az eltökéltségnek. hogy a gyógyulási idő a hagyományos gyógyszeres terápiához viszonyítva harmadára csökken. Az önszuggesztió. sőt gyógyító hatása valamivel alatta marad az akupresszúra hatékonyságának is. Érdekességként megemlíthető még. hátunk masszírozásával visszaszoríthatjuk kezdődő lumbágónkat. a kiropraktika. mint a reflexpályák ingerlésének. hogy a szervezet szenved-e valamilyen vitamin. általános tapasztalatok alapján megállapítható. mind lelki betegségeink gyógyításában. Ez a jelenség egyébként a reflexzóna-kezeléseknél is megfigyelhető. ügyeljünk arra. hogy hatásfoka nem éri el az akupunktúra hatékonyságát.

és ezzel a teljesítőképességünket megnövelni. mert ezek a mintázatok járás közben masszírozzák a talp megfelelő zónáit.com . ha az energiaegyensúly beállta után az összes meridiánunkat párhuzamosan kezdjük el tölteni. 6. Kedvezően hat a szív. Kazimierz Pietrowich találmánya a PIOKAL energiastimulátor. Mivel a laikusok nem tudják megállapítani. boltjaiban kapható ez a termék. hogy a természetgyógyászatot divathullámként felfogó élelmes vállalkozók nemrégen megjelentették a piacon a reflexológiai papucsot. ezért kerüljük ezeknek a papucsoknak az ellenőrzés nélküli rendszeres használatát. hogy ez az időpont mikor következik be. mivel a nálunk kapható papucs mintázatát egy síkban képezték ki. Vannak közöttük olyanok is. de ennek mechanizmusa még nem ismeretes. Hiába próbálja gyógyítani magát az. kifejezetten kellemetlenné téve a járást benne. amelyek fokozott izzadás formájában távoznak a talpból. Ezen a problémán lehetne ugyan segíteni. és meghatározott ideig szabad használni. Szék u. de a természetellenes életmód által beteggé tett test ezt a hatást előbbKun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ennek ellenére soha nem fáradnak el. mert ebben az esetben is ugyanazok a betegségtünetek lépnek fel. Amennyiben képesek lennénk arra. A klinikailag tesztelt talpbetétek között világszerte elismerést aratott dr. A fokozott energiafelvétel miatt a healerek szervezete rendkívül ellenálló. Ennélfogva van. az ő rendszeres felügyelete mellett. A talp reflexzónáit leutánzó fröccsöntött műanyag papucs tulajdonképpen nem rossz elgondolás. az egészséges életmódról is. anatómiailag gondosan megtervezett betétként. kiegyensúlyozottá teszi az idegrendszert. A Lengyelországból importált PIOKAL talpbetét magyarországi forgalmazója: ANSA Bt. amit naponta 2-3 alkalommal váltani kell. aki helytelen életvitelt folytat. 23. Ilyen jellegű próbálkozások csak akkor vezetnének eredményre. ez a jelenség többnyire utólag. vagy az élettartamunkat meghosszabbítani. máshol meg nyomja a lábat. mentesítve bennünket a kézzel történő fáradságos és időrabló kezeléstől. Emellett fogyasztó hatást is kivált. máj. és semmilyen betegség nem támadja meg a szervezetüket. visszérrel. vese. mint a kezelés előtt. A rendelésnél meg kell adni a lábméretet is. hogy ennek a szervnek a működését mesterséges úton befolyásoljuk. de a konstruktőrök figyelme nem terjedt ki arra a jelenségre sem. Tel: (06)-62-497 003. a vércukrot és a koleszterinszintet. Az akupunktúrás kezelés ugyan átmenetileg enyhülést hoz bajainkra. A testbe irányuló energia megsokszorozódásának létezik ugyan egy központilag irányított természetes módja is. és növeli a szervezet energiaszintjét. Ennek az ötletnek a kivitelezése azonban nem eléggé átgondolt módon történt. nem követi a láb boltozatát. ahol hozzá sem ér a talphoz. Azoknál a healereknél. hogy a reflexzónák stimulálásán túlmenően felszabadítja az egyes zónákban lerakódott mérgeket. Ezzel a témával kapcsolatban meg kell még említeni. Jelentősen csökkenti a gerinccel. akik monstre gyógyító körútjaik során naponta tízezer embert képesek kezelni. és valamilyen külső behatás következtében alakult ki. és talán még az élettartamunk is jelentős mértékben megnövekedne. Pf. amely testmeridiánjaink energiaszintjének generál szabályozásáért felelős. de szólni kell a sikeres gyógyulás alapvető zálogáról. hanem a vitalitásunk. Nagy előnye ennek a gyógyászati segédeszköznek. akkor nem csak a betegségektől szabadulna meg az emberiség egyszer s mindenkorra. akik az átlaghoz képest egy nagyságrenddel nagyobb energiát vesznek fel és sugároznak ki az ujjaikon keresztül. Szeged. Emiatt ennek a terméknek a használata során természetes alapanyagú zoknit kell hordani. hogy az akupunktúrás vezetékekhez hasonlóan a reflexzónákat sem szabad túlkezelni. hiszen e nélkül nincs végleges gyógyulás. Kiegészítés Nem tartozik ugyan szorosan ehhez a témához. Nem egy esetben segített gyógyíthatatlannak hitt betegségekben is. Ezenkívül a Herbária Rt. érszűkülettel és érgyulladásokkal járó panaszokat. 6753. Jól alkalmazható azonban ez a megoldás kúraszerűen. A felhasználási tapasztalatok szerint ez a betét hatékonyan szabályozza a vérnyomást.37/434 módon tehát nem lehet több életenergiához jutni. Ezt a talpreflexológiás segédeszközt azonban csak természetgyógyász javaslatára. gyomor és bélrendszer működésére. A jövőben talán az orvostudomány legizgalmasabb feladata lesz annak a szervnek a megtalálása.

amíg a szervezetünket nem szabadítjuk meg a mérgektől. hogy milyen veszélyt jelent egészségünkre az alkohol. Mindaddig. Ebből következik. Növényi étrend esetén a hosszú béltraktus nem okoz gondot. köztük a feketekávé is. Húsfogyasztás esetén ugyanis olyan toxikus anyagok választódnak ki az emésztés során. A természet törvényei szerint az élettelen tetemnek el kell rothadnia. Az állati anyagcsere elhalási és rothadási termékeihez csatlakoznak a fehérjeemésztés és az elégés salakanyagai is. a foszforsavat. addig az emberben a növényevőkre jellemző hosszú emésztési idő alatt nagymértékben felszívódnak a rothadás során felszaporodó méreganyagok. de egy idő után telítődnek és törvényszerűen bekövetkeznek a húsevésre jellemző különböző betegségek. A valerián. A gyilkos galócából főzött leves is ízletes. a magas vérnyomás. Ezek legismertebbike a húgysav és vegyületei által okozott vesekő. hanem megesszük. A húsban levő méreganyagok nagy része ugyanis ellenáll a hőkezelésnek. ezért ezek a káros salakanyagok az állat leölése után szintén benne maradnak a húsban. Pl. ennek többnyire a helytelen táplálkozás. amelyek erősen mérgezik a májat.és izovaleriánsav a friss húsban is benne van. Emiatt megszűnik a sejtek oxigénfelvétele. így a félelem által felszabadított hormonok. a vesét a vért. a nyirokérrendszerben és egyúttal önmegsemmisítő enzimek szabadulnak fel. az epét. hogy levágás előtt a megrémült állatokban mélyreható biokémiai változások mennek végbe. semmi reményünk sincs arra. tehát a gyorsan romló húst képesek rövid idő alatt kiüríteni. és kellemetlen hullaszagot áraszt. Nem véletlenül nevezik sokan a húsfogyasztókat dögevőknek. A sejtek megfulladása következtében felszaporodott méreganyagok azután kicsapódnak a hús hajszálereiben. Ennek fő oka. hogy a hús jóval több időt tölt a bélcsatornában. Amíg a húsevő állatok egy-két nap alatt megszabadulnak a bélrendszerükben lévő káros bomlástermékektől. és ezen keresztül az egész testünket. Ha a hullát nem ássuk el. köszvény és idült reumatikus bántalmak. Amikor az állatot megölik. füstölés hatására megnő a ciklikus szénhidrogének mennyisége a húsban. a máj és a vesék hősies küzdelmet folytatnak ugyan a test megtisztításáért. Az elfogyasztott hús nagyon lassan halad át a bélcsatornán és ezalatt a bomlástermékei. menjen el nyáron. a kénsavat. így a főtt és sült húsokban is szinte változatlan mennyiségben megtalálhatók. és a szervezetünkbe kerülve tovább folytatja bomlasztó tevékenységét. az izmokban. amelyek normális esetben a szervezet öntisztító rendszerén át eltávoznának. Sokan azért esznek húst. hanem az egészségtelen táplálkozás. nem a gyomrunkba. Az már köztudott. mivel az ember természetes tápláléka. Ráadásul sütés. mert „nagyon finom”. Ezek a káros anyagok azután a véráramba jutva lassan minden szervünket elárasztják méreggel. mégis meghal tőle. ami rákkeltő hatású. Az ember béltraktusának a hossza azonban háromszorosa a testmagasságának. aki megeszi. Miután a hús fehérjéi szállítják a húgysavat. Ezek a rothasztó enzimek az állat elpusztítása után azonnal elkezdik bomlasztó tevékenységüket. A hús szintén tele van halálos mérgekkel. ezért jobban meg tudják emészteni a hús szöveteit. mint a növényevő állatoké. mind bennrekednek a húsban. és az általa keltett méreganyagok felszívódnak a sejtjeinkbe. A szervezetet azonban nem csak ezek a drasztikus mérgek pusztítják. hogy megsemmisítse önmagát. amikor a hús már kezd romlani. vagy a reumatikus fájdalmak nem véletlenül alakulnak ki a szervezetben. elhasznált bomlástermékek. Erre a fertőzések megakadályozása érdekében van szükség. az egészségtelen életmód az oka. A test legfőbb méregtelenítő szervei. kánikula idején egy húsbolt előtt. mint amennyi megengedhető lenne. hogy bent feltrancsírozott állati tetemet árulnak. a zöldség és gyümölcs négyszer olyan Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Mivel az ember élettanilag növényevő és nem húsevő. A különbség csak az. valamint a káros. hogy az akupunktúrával teljes gyógyulást érjünk el. Ráadásul gyomruk tízszer annyi sósavat termel. ami a hús szállítása és tárolása alatt csak fokozódik. abban a pillanatban megáll a vérkeringése. és széndioxid-leadása. akkor a szervezetünkben oszlik szét. így a mérgek és a rothasztó baktériumok nem szívódnak fel a szervezetükbe. a húsevés szokása is. a dohányzás és a narkotikumok.38/434 utóbb lerontja. A döghúst a földbe kell temetni. valamint a húsban lévő salakanyagok hosszú időn át kapcsolatba kerülnek az emésztőszervekkel. az emésztőrendszere nem alkalmas a húsételek célszerű feldolgozására. Az önpusztító enzimek bomlasztó hatása sokak számára csak akkor érzékelhető. hogy lassabban öl. A húsevő állatok bélrendszere testhosszukhoz viszonyítva meglehetősen rövid. Aki kételkedik ebben. Az ajtaján kiáramló hullaszag majd meggyőzi arról.com .

Érdekes hogy a purinban gazdag zöldségfélék (bab. (Görögországban az 1980-as években a növényeket is kezelték növekedésserkentő hormonnal. hogy a New Scientist szerint az Európai Unió országaiban. gomba. egy olasz válogatott labdarúgó azért bukott meg a doppingvizsgálaton. hogy sok országban az eladásra kínált nyers húsokat rendkívül mérgező nitritté lebomló nitrátokkal kezelik. Nemrég derült ki. és csak fogyáskor. és az emésztésüket bő. hogy a fogazata megegyezik a növényevő állatokéval. hogy előző este malacsültet vacsorázott.39/434 gyorsan halad át az emésztőrendszeren. Mivel az ember a húsevő állatokkal ellentétben nem rendelkezik húgysavbontó enzimmel. Ezek a mérgek a szervezetünkbe kerülve különféle rákos megbetegedéseket válthatnak ki. borsó. hogy a húsukban felhalmozódott növekedésserkentő hormonok erősen rákkeltő hatásúak. Ettől a csont. ezt a káros anyagot a vesének kell kiválasztani. hogy a vágóhídi állatokat gyakran beinjekciózzák bizonyos gombákkal. valamint az Egyesült Államokban évente több mint 10 ezer tonna növekedésserkentő hormont. Ha a vese már nem tudja a húgysavat maradéktalanul kiválasztani. Az élve pácolt állatokból készült sonkát. hogy minél tovább gusztusos. így a növényevő állatok zsírjában egy nagyságrenddel több rákkeltő kemikália található. Mellesleg egy 20 éven át végzett vizsgálat szerint hasonló hatást vált ki a nyakló nélküli cukorfogyasztás is. ideges ember. akkor ennek neurózis és ideggyulladás a következménye. Angol kutatók szerint ez az oka annak. hogy ez komolyan veszélyezteti a sportrendezvények zavartalan lebonyolítását is. A Portugál Nemzeti Állategészségügyi Intézet megállapítás szerint a malacok húsa oly nagy mennyiségű növekedésserkentő nandrolont tartalmaz. így nem penészedik meg az ital. A tuberkulózis veszélye azonban eltörpül amellett. hogy a húsevők között olyan sok az agresszív. A műtrágyák és a különböző rovarirtó szerek az állati sejtekben elraktározódnak. Amíg fiatal valaki. az testszerte lerakódik. mert a sok belekevert tartósítószer megakadályozza a szaporodásukat. Ezt csak akkor hagyták abba. a hús feldolgozására képtelen. hogy könnyebben ki tudják préselni belőle a levet. hogy az emberi szervezet növényevésre lett felkészítve. A gomba spórái és fonalai természetesen belekerülnek a gyümölcslébe is. A gyártók emiatt nem aggódnak. izületekben és apró kristályokat alkot. Nemrég pl. de később egyre kevésbé képes a méreganyagokkal megbirkózni.és izomállományuk deformálódik. Ez is azt bizonyítja. Amennyiben a húgysav az idegekben gyűlik össze. hogy „időzített bombaként” működnek. Nem véletlen tehát. így az emésztés során keletkező bomlástermékek nem képesek felszívódni a testünkbe. az immunrendszerük pedig legyengül. mint az alacsony rosttartalmú hús. hogy sokan a húsevés abbahagyása.) A legújabb tudományos vizsgálatok szerint többek között a növekedésserkentő hormonok használatának tudható be a fiatal korosztály jelentős (előző nemzedékhez képest 10-15 centiméteres) testmagasság-növekedése is. vöröses színük legyen. elnyelődik az izmokban. addig az erős szervezete ellensúlyozni tudja azt a többletterhelést amit a húsevés ró rá. hogy sok helyen a magasabb húshozam érdekében növekedésserkentő hormonokat adagolnak az állatok takarmányába. a lebomló zsírsejtekből kiszabadulva aktiválódnak. Nem kevésbé ártalmas a szervezetre az állati eredetű zsiradékok fogyasztása. Mint ismeretes. Ugyancsak egyértelmű bizonyítéka az ember eredendően vegetáriánus táplálkozásra való beállítódásának. Egyébként sok helyen a narancsot is speciális gombákkal érlelik. ráadásul megzavarják a felnövekvő nemzedék szexuális érését is. Jól érzékelteti a helyzet súlyosságát. Ennek következtében könnyen megfertőződnek tbc-vírussal. és betegségmegelőző antibiotikumot adnak a haszonállatoknak. mint magukban a növényekben. Nem szabad elhallgatni azt sem. amikor a férfihormonnal kezelt paradicsomtól a sok nőnek bajusza nőtt. a húsevők tépőfogazatával ellentétben a növényevő állatoknak szorosan egymás mellett álló őrlőfogaik vannak. Észrevétlenül beépülnek a zsírsejtjeinkbe. lúgos nyálkaképződés segíti elő.com . A húsevő állatoktól eltérően az ember nem képes az állati eredetű zsírban levő telített zsírsavak maradéktalan feldolgozására sem. Gyakran előfordul az is. Az el nem bontott zsírsavakból képződő koleszterin fokozottan Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. amely az idegszálakat dörzsölve egyre nagyobb fájdalmakat okoz. Ezt a helyzetet a kereskedelem még tovább súlyosbítja azzal. spenót) nem okoznak köszvényt. mert ettől pikánsabb lesz a húsuk íze. kelbimbó. A növekedésserkentő hormonok mértéktelen adagolása már az élsportra is kihat. a fogyókúra elkezdése után kapnak rákot. kolbászt fogyasztók viszont allergiát kapnak a húserjesztő gombától.

amelyet a hatóságok nem egyszer próbáltak már eltussolni. hogy Angliában a surlókórban elhullott juhokat bedarálták a marhatápba. hogy a baromfinak halíze van.40/434 lerakódik az érfalakra. Jelentős mértékben hozzájárult ennek az állapotnak a kialakulásához. 800 ezer fertőzött állat került be a táplálékláncba. Ha az orvosi ellenőrzés lazasága folytán ezek a beteg állatok értékesítésre kerülnek. valamint lépfenebaktériumokkal történő fertőzést okoz. Jellemző az állattenyésztésben érdekelt körök lelkiismeretlen üzelmeire. ahol mindenféle gyógyszernek ellenálló fertőzések forrásává válnak. Ezek a húsokkal együtt bekerülnek az ember emésztőrendszerébe is. Ezen túlmenően az állandó gyógyszerezés antibiotikum-rezisztens baktériumokat alakít ki az állatokban. Súlyosbítja a helyzetet. a szűk. hogy ennek a kórokozónak a lappangási ideje 10-15 év. A nagybani állattenyésztés során a fokozódó környezetszennyezés következtében egyre gyakrabban alakulnak ki olyan különleges betegségek is. a felgyülemlő koleszterin lerakódása az epében Nem véletlen. a fertőzött hús elfogyasztása az emberben is rákot okoz. ugyanis még a fejlett nyugati országokban is annyira túlterheltek az állatorvosok.és baromfipestis-járványt. hanem nagyon gyakran kerül bele elhullott állatok teteme is. hogy minden brit állampolgár eddig átlag 80 adag fertőzött marhahúst fogyasztott el. és megbetegszenek. hogy 1 percnél kevesebb idejük jut egy állatra.com . és az emberi szervezetbe jutva Creutzfeldt-Jakob szindrómát vált ki. Az évtized talán legnagyobb sajtóbotránya alapján derült fény arra. hogy 2015-re 5 ezer és 500 ezer halálos megbetegedéssel kell számolnunk csupán a szigetországban. amelynek könnyen lehet végbél-kiöblösödés és aranyér a következménye. elősegítik a rákos sejtek elszaporodását. (Statisztikai kimutatások szerint a világ antibiotikum-termelésének több mint felét az állatokkal etetik fel. hogy semmilyen antibiotikumra sem reagálnak. Egy skót szakorvos nem tartja kizártnak. ezekre a fertőzésekre sokszor csak tömeges ételmérgezések után derül fény. Az egyik legkellemetlenebb civilizációs betegség. megfertőzve ezzel az ország 11 milliós szarvasmarha-állományát. egyelőre felbecsülni sem lehet. A modern „húsgyárakban” összezsúfolt állatok óhatatlanul fertőzik egymást. sötét kamrákban történő üzemszerű tartás miatt az állatok idegessé válnak. ezért az elhullás csökkentése érdekében különféle antibiotikumokkal rendszeresen gyógyszerezik őket. a gutaütés és végső esetben a szívtrombózis. vagyis 1984 óta kb. amelyeket az állatorvosok rutinszerű ellenőrzéssel nem tudnak kiszűrni. Ezek a kémiai szerek azonban gyakran daganatos megbetegedéseket váltanak ki. Ennek az elkerülése érdekében nyugtatószereket is kevernek a tápba. 2002-ben már 1144 bejelentett BSEfertőzést tartottak nyilván Nagy-Britanniában. Ezen a hús főzése sem segít. Csupán az Egyesült Államokban 1 év alatt több ezer tonna antibiotikumot használnak erre a célra. de felelőtlen gyártók ebbe a mesterséges táplálékba mindent beledarálnak. hogy még a közismerten növényevő szarvasmarhákkal is húslisztet etetnek. Példa erre a kergemarhakórt előidéző prion. Mivel az angol marhahúst több mint 100 országba exportálták. mert ennek a módosult szerkezetű fehérjének az elpusztításához 20 percig tartó hőkezelésre van szükség 133 °C feletti hőmérséklet és 3 bar nyomás mellett. hogy a Biblia is óvta az embereket az állati zsírok fogyasztásától: „Az ökörnek. A szúrópróbaszerűen végzett laboratóriumi vizsgálatok sem segítenek. hogy a lappangási idő után ez milyen következményekkel jár majd a húsevőkre nézve. mely szerint a szivacsos agysorvadás megjelenése. Ez a számítás azon a becslésen alapul. ami szintén halált okoz. az epekő kiváltó oka is a fokozott zsírfogyasztás. legyengülnek. hogy az állatokat természetes takarmány helyett táppal etetik. ami normál konyhatechnikai eszközökkel nem valósítható meg. a báránynak és a kecskének semmi kövérjét meg ne egyétek!” A húsok és az állati eredetű zsiradékok fogyasztásának kísérő jelenségei még a bágyadtság. Az érelzáródás következménye a magas vérnyomás. Ennek legenyhébb következménye. melynek ellenszere nincs. érelmeszesedést és érszűkületet okozva. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Az állatok gyors súlygyarapodását szolgáló tápba azonban nem csak szárított tengeri halat adagolnak.) A természetellenes környezet. az erős telítettségérzés. Az alapos vizsgálatra szigorú hatósági előírás esetén sem lenne mód. mert az újonnan felfedezett kórokozók annyira ellenállóak. amelyekre a jövőben számítani lehet. a hányinger és a krónikus székrekedés. Egy angol mikrobiológus kiszámolta. Ennek következtében alakult ki a kergemarhakór (BSE) is. Ez időről időre súlyos sertés. Ez azonban csak egyike azoknak a rejtett betegségeknek. Ez önmagában nem lenne baj. amihez olcsón hozzájutnak.

amely antibiotikumos kezelés hatására stresszes állapotba kerül. és ezzel egyidejűleg 40 ezer munkahely szűnt meg a húsiparban. ezért ebben az országban és Chilében minden 100 ezer 5 éven aluli gyerekből 8 vált áldozatává a verocitoxinKun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Végső stádiumban már a vérátömlesztés. Hasonló a helyzet a legtöbb nyugat-európai országban is. Ugyancsak ketyegő bombaként hat egy másik szarvasmarhák által terjesztett betegség. a száj. a botrányt eltussoló politikusoknak is sok kellemetlenséget fog okozni. Franciaországban két család egyenként 3 millió frank kártérítésre perli a kormányt gyermekük elvesztése miatt. Ezért Németországban a vágóhídi alkalmazottakat egyszer használatos védőruhával látják el. és a gazdasejtek elpusztulása után sem hal el. Az ítélet hírére a dohánygyárak részvényei 7-9%-ot zuhantak a tőzsdén. és verocitoxin-t termel. Az esélyeik nem rosszak. Ez a helyzet a veszélyt agyonhallgató. hogy az állami szervek 8 éven át következetesen elhallgatták a BSE kórból eredő. vagy az átlagosnál jóval gyakrabban fogyasztottak marhahúst. hogy a csődbe kergesse a dohánygyárakat. Mindezek ellenére a kór tovább terjed. Jogi szakértők szerint a megítélt összeg büntetés jellegű. de a darált húsból készült pogácsákat kevés hő éri. Közülük 26 ember meg is halt. amihez csak védőfelszerelésben lehet hozzáérni. Ez már érezteti is a hatását. emberre is leselkedő halálos veszélyt. amit az Escherichia coli baktérium okoz. hogy néhány év múlva a húsipart fogják ugyanezen az alapon tönkretenni. Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) felmérése szerint 1986 és 1996 között legalább 100 ország vásárolt európai készítésű hús és csontlisztet. Ez a döntés 400 ezer állat megsemmisítését jelentette. 2001-ben és 2002-ben nálunk is 33 Creutzfeldt-Jakob kóros megbetegedést regisztráltak.és az orr nyálkahártyáján. hogy azért kapott tüdőrákot. és még min. amely kaphatott a fertőzött tápból.41/434 Arra már nem is mernek gondolni a tudósok. a botrány hatására lemondott a német egészségügyi-. Megsemmisítésük egyetlen módja az elégetés. A kórokozó Argentínából származik. melynek következtében a marhahús fogyasztása 80%-kal csökkent. hogy milyen következményei lesznek ennek a helyzetnek külföldön. hogy a BSE-kór okozója a szem-. A súlyos veseelégtelenség agyi károsodás is kiválthat. Kiderült ugyanis.com . hanem a lakosság ellenállása is. hogy minden marhát le kell vágni. Mivel a prion mindennek ellenáll. mivel a minap egy amerikai bíróság 28 milliárd (nem tévedés 28 000 000 000) dollár (7 000 000 000 000 Ft) kártérítést ítélt meg egy amerikai asszonynak. Könnyen lehet. aki azt állította. Erre a német kormány elrendelte. javarészt fiatalok. és el kell égetni. pszichikailag erősen megviseli őket ez a tevékenység. Ez tovább fokozta a fogyasztók bizalmatlanságát. mert a dohánygyárak nem figyelmeztették a dohányzás ártalmaira. Bár hivatalos adatok szerint a magyar szarvasmarha-állományban még nem ütötte fel a fejét a BSE kór. A krematóriumok környékén élők meglehetősen rosszul viselik az égett hús szagát. Mi pedig nyugodtan megesszük azt a húst. Az állat bélcsatornájában ártalmatlan lakóként viselkedik. és azt a célt szolgálja. A vád az. Ők 2 millió kannibalizmusra kényszerített marha leölését rendelték el a kontinens országaiban. Az egészséges felnőtt szervezete egy-másfél hét alatt úrrá lesz a betegségen. A kontinensen eddig 682 ember halt meg a Creutzfeldt-Jakob kórban. ami halállal végződhet. de kisgyerekeknél és idős embereknél gyakran hemolitikus urenia -nak nevezett tünetegyüttes alakul ki. Ez a méreg áthatol a bélrendszer sejtjeinek falán. ennyi van hátra. Miután a fertőzés tovaterjedését a hatósági intézkedések ellenére sem sikerült megállítani. A gyorséttermi lánc gyanútlan vendégei hasi fájdalomra. valamint bőrsérüléseken keresztül is bejuthat a szervezetbe. A folyamat felgyorsítását nem csak a pénzhiány akadályozza. és a vesedialízis sem segít. Hasonló határozatot hozott az Európai Unió brüsszeli bizottsága is. A tragédiát ennek a kórokozónak az O 157-es törzse okozza. a leölt állatokat nem lehet dögtemetőkbe helyezni. amelyek emberek millióinak haláláért felelősek. Sütés hatására elpusztul. és az agrárminiszter. A szivacsos agyvelőgyulladásban elhunytak vagy szarvasmarhák közelében dolgoztak. Angliában már 160 ezer marhát hamvasztottak el erre a célra szolgáló hatalmas krematóriumokban. Súlyos gondot okoz a fertőzött marháktól való megszabadulás is. Ennélfogva tömegesen fertőzi meg a hamburgerfogyasztókat. és megtámadja a vesét. Németországban eddig 22 ezer tehenet küldtek ily módon a halálba. ezért túléli a hőkezelést. és véres hasmenésre panaszkodnak.

Egy magyar gazdaságban herpesz vírussal fertőzött disznókat találtak. így a világ minden állama megtiltotta a nyugat-európai baromfihús behozatalát. Nem megoldás a háziszárnyasok védőoltással való ellátása sem. illetve öltek meg árammal. Már Magyarországot is elérte a járvány. hogy a húsfogyasztó mit csinál a szárnyassal. Az ellene való védekezés. Arról azonban hallgatnak. A rohamosan terjedő súlyosabb változata ellen nincs védőoltás. Legutóbb az Egyesült Államokban tombolt ez a szalmonellafertőzéshez hasonló tüneteket kiváltó járvány. Újabban azonban már ez sem tanácsos.com . Mivel a már eladott hús. Megjelentek a herpeszes disznók is. sőt bizonyos hírek szerint transzformátorolajat is. A pánik hatására Belgiumban 8. Egy állatorvos meghalt. A fogyasztók megrökönyödésére újabban „világító” csirkék árasztották el a piacot. hanem csak tünetmentessé válik. Németországba) is exportálták. mert a járvány tovább terjedt.42/434 mérgezésnek. amit csak tetőzött. A hatóságok által elrendelt kényszervágások következtében a baromfifarmok egynegyede tönkrement. és rövid idő alatt hatalmas állományt képes megfertőzni. hogy a botrány után a belga tojások is eladhatatlanná váltak. Az ipari hulladékkal kevert táppal etetés következtében sötétben a csontjaik foszforeszkálnak. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. a védőoltáshoz szükséges vakcina tömeges előállítása dollármilliárdokat emésztett fel világszerte. Itt 100 ezer gyerekből 3 szenved hemolitikus urenia -ban. A kár 400 millió belga frank volt. a teljes állomány egyharmadát irtották ki a gumikesztyűvel és védőmaszkkal felszerelt különítmények. Ez a baromfi AIDS-nek is nevezett betegség legyengíti az állat immunrendszerét. gázosítottak el. amely időről időre felüti a fejét. világítanak. Hollandiába.és tojásmennyiség egészségügyi következményei beláthatatlanok voltak. mert nem tartotta be a biztonsági előírásokat. és a kereslet csökkenése miatt ismét mélypontra zuhant a baromfi ára. Eddig világszerte 100 ember betegedett meg madárinfluenzában. A kár 500 ezer euróra rúgott. Rohamosan terjed a listéria. Ezen már a megrögzött húsevők is elgondolkoztak. hogy egy helyi tápszergyártó cég nem csak állati tetemeket kevert a tápba. hanem fáradt étolajat. Ellenintézkedésként az amerikai hatóságok 8 millió tonna listériabaktériummal fertőzött pulykahús megsemmisítését rendelték el. hanem a házi disznótorokat is megtiltotta. A baromfivész átterjedt Németországra is. ami később komoly tojáshiányt. A hatóságok azzal nyugtatják az embereket. Ezzel egyidejűleg az egészségügyi hatóságok letakarították az élelmiszeráruházak és szupermarketek húspolcait. Az Egyesült Államokban eddig 70 ezerre tehető a megbetegedések száma. libát és kacsát pusztított el a közegészségügyi hatóság. és áremelkedést okozott a nyugat-európai tojáspiacon. emberre való áterjedésének megakadályozása. már az északi féltekére is átterjedt a fertőzés. A pusztulásra ítélt szárnyasok között 9 millió tojótyúk volt. Ez azt jelenti. Miután Argentína a világ fő marhahús-exportálója. Utána már teljesen mindegy.és marhahús veszélyességére való tekintettel sokan átálltak a baromfihús fogyasztására. melynek következtében mindenféle társfertőzést szed össze. Skóciában pedig 20 ember halt meg verocitoxin mérgezésben. hogy csirkék. ami tovább sokkolta a fogyasztókat. Belgiumban emiatt 1 millió szárnyast semmisítettek meg. mely termékek tartalmaznak dioxint. A kezdeti intézkedések azonban nem bizonyulta elegendőnek. hogy az állatról emberre terjedő H5N1 vírus a nyers hús megfogása. Mindezek tetejébe itt van nyakunkon a vándormadarak által terjesztett madárinfluenza. A belga cég nem csak otthon forgalmazta a mérgezett tápszert. Eltekintve a költségektől a beoltott szárnyas nem immunissá. A Belgiumban nemrég kirobbant mérgezési botrány során kiderült. Már nálunk is felütötte fejét a fertőző burzitisz. hiszen senki sem akart „dioxin-gyanús” élelmiszert vásárolni. Ausztráliában 22. Az elhasznált étolaj azonban nagy mennyiségű rákkeltő dioxint tartalmaz. ami 20 milliárd forint kárt okozott az országnak. Emellett számolnunk kell a szárnyasokat sújtó fertőző betegségekkel is. A sertés. ahol 100 ezer állatot gázosítottak el. A járványügyi hatóság nem csak a fertőzött településeket vette zárlat alá. Nálunk eddig 800 ezer pulykát. 1995-ben pl. hanem számos európai országba (pl. Közülük leggyakoribb a baromfipestis. libák. Hollandiában 45 millió szárnyast. Már halálos áldozatai is vannak ennek a járványnak. Már biztosan megfertőződik. a belga kormány azonnali hatállyal lemondott. és 200 millió szárnyast öltek le. ami a takarmánnyal együtt belekerült a szárnyasok húsába. feldolgozása során fertőz. hogy megállapítsák. Legutóbb 2003 tavaszán jelent meg. hogy a hőkezelés (sütés-főzés) elpusztítja a vírust. és ebben a betegségbe minden második ember belehal.5 millió egészséges csirkét is levágtak.

ezért szervezetünk a csontokból vonja el ezt az alapvető testépítő anyagot. hogy érdemes-e tovább ragaszkodnunk a húsfogyasztáshoz? A húsfogyasztás a fő okozója egy másik népbetegségnek. hogy előbb-utóbb a világ teljes szárnyasállománya körbefertőződik. A járványos fertőzések a húsállattartók korábbi üzelmeire is felhívták a figyelmet. nem egy esetben halált okoz. az agyba. valamint a madarakra is. Ezt követőn minden ember megbetegszik. a gerincvelőbe. Ennek ellenére a kór 1880 helység több mint 3000 gazdaságában ütötte fel a fejét. hogy Kínából becsempészett fertőzött húst szolgáltak fel egy étteremben. a vadászatokat. a futószalagon hizlalt sertéseknek viszont minden porcikájuk mérgezett. Ez emberre is átterjed. Az állatkereskedelem is a csőd szélére jutott. Ennyi sok veszély és kár láttán felvetődik az emberben. a kormány úgy próbált gátat vetni a további terjedésének. mint kalciumot. A hatóságok nagyarányú fertőtlenítéssel próbálták a vírust megfékezni. Holger Uhlig szerint a fogyasztókra nézve sokkal nagyobb veszélyt jelent a mesterséges vitaminokkal. Így kezdték el a szakemberek fokozottan vizsgálni a hízlalás körülményeit. A disznóhús fogyasztói sincsenek biztonságban. amely hónapokon át terhelte a költségvetést. mert a járvány kontinensre való behurcolásának megakadályozása érdekében az Európai Unió megtiltotta mindenféle élőállat behozatalát a tagországokba. mint a BSE-kóros teheneké. gerincvelejében és a zsigereiben van jelen. mert a vadállományt meg fonalféreg-fertőzés sújtja. Ezzel egyidejűleg Franciaországban elrendelték 30 ezer.43/434 kacsák. korábban Angliából importált birka leölését. A betegség róluk terjedt át a szarvasmarhákra. A húsfogyasztók fokozódó idegessége miatt azonban egyre nehezebb eltitkolni a jelentősebb járványokat. hanem az emberi felelőtlenség következménye. Ez önmagában több kárt okozott az országnak. A fertőzés átterjedt a vadállományra. A Bayer Gyógyszergyár szakértője. a patás állatok évezredek óta rendszeresen visszatérő betegsége.és körömfájás. a fogyasztók megbetegedése esetén derül ki. hogy elrendelték 7 millió fertőzésgyanús állat leölését a gócpontok környékén. Ez azt eredményezi. Terjed a sertésborsókór is. és súlyos izombénulást. Ehhez járult még 20 ezer francia birka megsemmisítése azzal az indokkal. a maradékot pedig moslékként feletették egy környékbeli gazdaság sertéseivel. amelyeket óriási máglyákon égettek el. A Creutzfeldt-Jakob kórt kiváltó prion ugyanis csak a szarvasmarha agyvelejében. Így derült fény arra. Növekedése során átfúrja a bélfalat. feldolgozza a nyers húsukat. Összesen 8 milliárd font kár keletkezett. Mivel itt a kár jóval nagyobb. A horgasfejű galandféreg sertésekben tenyészik. A beteg állatok kilövésére a hadsereget kérték fel. Nem is szólva a BSE-kórt feltáró két és fél évig tartó vizsgálat költségeiről. hogy érintkezhettek az angol juhokkal. A fertőzés ténye sok esetben csak a hús eladása. majd a többi hasított patájú állatra. hogy ez látszana rajtuk. További óvintézkedésként egész Nagy-Britanniában betiltották a sportrendezvényeket. amely 27 millió fontot emésztett fel. aki csak hozzáér ezekhez a fertőzött állatokhoz. Miután a száj. antibiotikumokkal és hozamfokozó hormonokkal telenyomott „turbódisznók” húsa. a gazdák igyekeznek eltitkolni a járványt. A hatósági vizsgálatok kiderítették. a csontritkulásnak is. és a vérbe jutva elsodródik az izmokba. mint az elhullott állatok értéke. mivel a foszfor Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ezáltal az epilepsziától kezdve a vakságon át az agyhártyagyulladásig sokféle betegséget okozhat. és korlátozták a turizmust. hogy Angliában 20 év után ismét felütötte a fejét a száj. mert a sertéspestis ugyancsak rendszeres gyakorisággal fertőzi meg egy-egy ország állatállományát. A szigetországban való megjelenése most sem a véletlen műve volt. Az emberi felelőtlenség és a környezetszennyezés növekedésével ezek a problémák nagy valószínűséggel tovább fokozódnak. hogy milyen körülmények között „készül” a hús.és körömfájás vírusát a szél is terjeszti.com . hogy helyreállítsa a helyes foszfor-kalcium arányt a táplálékban. A széles nyilvánosság csak ezeknek a jelentéseknek a révén szerzett tudomást arról. Már a vadhúst sem lehet zavartalanul fogyasztani. Ott fejével a bélfalra tapad. és a rosszul átsütött hússal kerül az emberi szervezetbe. és elszívja a táplálékot a szervezetből. Ennek költsége napi 2 millió font volt. Később más kontinensek országai is hasonló módon jártak el. Az országos méretűvé terebélyesedett járvány következtében 180 ezer állat pusztult el. pulykák milliói fogják magukban hordozni a vírust anélkül. A véráram által „kimosott” kalcium azonban már nem képes beépülni csontjainkba. A hús ugyanis hússzor annyi foszfort tartalmaz.

amelyet kizárólag a húsevés szokása alakított ki. mivel a húsban nagyon sok a rejtett zsír. hogy a szervezet elraktározza a felesleges savakat. a vegetarizmushoz. hogy többnyire nem tartalmaznak szálkát. s húgysavként rakódik le az izmokban és ízületekben. Még a színhús is kb. A halak közül is legelőnyösebb a tengeri halak és az édesvízben is tenyésztett növényevő busa fogyasztása. hogy miután a hal is hús. Testünk nem akkor van jól táplálva. mert a tartalékot a Ca. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. és gyakran emésztetlenül kerülnek ki a szervezetből. pl. Mellesleg a különböző húsok közül legkevésbé mérgező a halhús. cukor.és nádcukor fogyasztása is. és abból ered. a székrekedéstől. Ugyancsak a csontritkulásnak tudhatók be a későbbiek során jelentkező csigolya. Ennek a veszélynek a zsírszegény.és Mg-sók alkotják. fogyasszon halat. További hátránya még a halfogyasztásnak. A jóllakás érzete azonban csak egy rossz beidegződés. mivel a kétségtelenül ízletes. hiszen a kirántott zöldségféléket. mert önmérgezés jön létre. amely más húsok emésztése során bennreked a szervezetben. és az emésztés befejeződése után a foszforfelesleggel együtt eltávozik a szervezetünkből. a könnyen emészthető ételek a jóllakottság érzése nélkül is képesek hiánytalanul ellátni a szervezetet tápanyagokkal. vagy a gusztusos salátakészítményeket mindenki szereti. (A tengeri halak fogyasztásával járó veszély azáltal is csökken. A hal azonkívül. Ez természetesen nem megy nehézségek nélkül. Statisztikai kimutatások szerint 200 évvel ezelőtt a 60 éven felüli lakosságnak csupán 15%-át érintette ez a betegség. hanem a laktató képességük is ugyanolyan. hogy feláldozza a bázistartalékát. A húsmentes receptek számának rohamos bővülésével egyébként sem kell már a vegetáriusoknak éhségérzettel számolniuk. ha feszül a gyomor. valamint a testmagasság fokozatos csökkenése. hogy a húsfogyasztók szervezete „elsavasodik”. magas fehérjetartalma mellett sok foszfort is tartalmaz. A zsírban gazdag étkezés is elősegíti a csontritkulást. a gyümölcsöt. és megakadályozzák a felszívódását. A táplálkozástudományi szakemberek úgy említik ezt a jelenséget. ezért ezek az ételek megülik a gyomrunkat. hogy a szervezet által fel nem használt foszfortartalma jelentős mennyiségű kalciumot von el a testünkből.és marhahús tartalmazza.) A halhúsban általában kevesebb a purin.zsír-. 40%-nyi zsírt tartalmaz. hogy a legtoxinmentesebb hús. de a heti húsadag fokozatos csökkentésével egy idő után végleg abbahagyható a húsevés. A csonttömeg csökkenését fokozza az a hatás is.és szénhidrátfogyasztás következtében ez az arány ma 85%. Az időközben többszörösére emelkedett hús. amelyhez jelentős mértékben hozzájárul a répa. A korszerű szójás ételeknek nem csak az ízük. A leggyakoribb kifogás az.com . Nem fenyeget ez a veszély olajos magvak fogyasztása esetén. hogy a gyomor telítődjön. ami észrevétlenül kerül a szervezetükbe. mivel a lipáz enzim által el nem bontott zsírgolyócskák körülveszik a kalciummolekulákat. A hús káros hatása elleni védekezés másik módja. Meg kell azonban említeni. Ez a csontritkulásnál is kellemetlenebb következményekkel jár.44/434 leköti. kellőképpen fűszerezett főtt és sült húsokról nehéz lemondani. A szervezetet kizárólag a felszívódó tápanyag képes táplálni. A legtöbb ember tulajdonképpen nem is az íze miatt idegenkedik a vegetárius étrendtől.és hátfájdalmak. Így túlzott fogyasztásuk során csupán súlygyarapodással. A test igyekszik az egyensúlyt helyreállítani. Mindezen bajok elkerülésének legcélravezetőbb módja visszatérni az ember természetes táplálkozásmódjához. A szervezet normális működéséhez azonban egyáltalán nem szükséges. hogy ezekkel az ételekkel nem lehet jóllakni. A húsos és zsíros ételek csak panganak a bélrendszerben. zsírpárnáink vastagodásával kell számolnunk. a legtöbb méreganyagot pedig a disznó. Ez tovább növeli a csontritkulás veszélyét. diétás étrendet követő húsfogyasztók is ki vannak téve. A csontritkulás már gyermekkorban jelentkező következménye a fogszuvasodás. ezért rendszeres fogyasztása esetén nem mentesülünk a húsevés egyéb ártalmaitól. hogy a húst és az állati eredetű zsiradékot a szervezet nehezen tudja feldolgozni. ami számos betegség kiváltója lehet. mivel ezeknek a húsa koleszterinbontó enzimeket is tartalmaz. Ezek magas olajtartalmát ugyanis ellensúlyozza a bennük található jelentős mennyiségű kalcium. hogy az állati zsiradékokban levő telített zsírsavak szintén gátolják a kalcium felszívódását. Ezért ha valaki végképp nem tud lemondani a húsevésről. de ezt csak úgy tudja megtenni. de ennek megvannak a hátrányai is. Egyik napról a másikra nem is lehet. ami a szakirodalom szerint jótékony hatással van az idegrendszerre. mint a húsé.

Ugyanakkor hetente egy-két alkalommal száraz. gyümölcsön és olajos magvakon kívül a tejtermékek és kismértékben a tojás fogyasztása is. hogy még ma is külön edényeket és étkészletet használnak a húsos és a tejes ételekhez. Ez az eljárás az ókeresztény vallás kötelékébe tartozók körében terjedt el. Az ókorban ugyanis még nem álltak rendelkezésre a jelenlegi zöldség. a „lakto” a tejtermékek fogyasztására utal. A Szentírás szigorúan tiltotta a hús és a tej együttes feldolgozását is. valamint a különböző kémiai reakciók káros kihatását. A vérben levő káros bomlástermékek eltávolítására úgy rendelkezett a Biblia. Táplálékuk 50-60%-ban gabonafélékből. Ez az előírás szintén érthető. Egyébként egyáltalán nem szükséges. Miután ma már szinte minden háztartásban van hűtőszekrény. Ezen belül is nagy hangsúlyt fektetnek a különféle gabonák és olajos magvak fogyasztására. hogy a húsevésből eredő egészségkárosodás csökkentésének van egy történelmileg kialakult módja is. Italként szénsavmentes ásványvizet fogyasztanak. A tejtermékek és a tojás mellőzésén kívül legnagyobb hátránya ennek a táplálkozási módnak. ami nem más. mind a tej könnyen romló nyersanyag. A „kóser” hús előállítására szolgáló rituálé nem öncélú volt. Édesítőszerként árpamalátát használnak. Számos előnye miatt a vegetárius életmód könnyen megszokható. hogy a zsidó vallási közösségbe tartozók annyira komolyan veszik ezt az intelmet. de ételeik zöme leginkább a vegán táplálkozási módnak felelnek meg. A joghurt teljesen feloldja a hús rostjait. vagyis a zöldségen. A gyümölcsöket kompót formájában vagy Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. mint a növényi eredetű élelmiszerek előtérbe helyezése. Érdekességként elmondható. hogy leölés során az állatot teljesen ki kell véreztetni. A kóser hús nem tűnik túl ártalmasnak. ezért ezt a rendelkezést azzal a frappáns magyarázattal indokolta meg az Úr. és a rosthiány valamint a telített zsírsavak következtében ebben az esetben sem mentesülünk sem a székrekedéstől. A vízben levő baktériumoktól ugyanis hamar romlásnak indul. így az éhínség elkerülése érdekében az Ószövetség a vér elfogyasztásának tilalma mellett megengedte a húsevést.és vitamindús étrend szempontjából egészségesebb az ovo-laktovegetárius étrend. kolbász) nem lehet belőle készíteni. Megemlíthető még. és még ma is a zsidóság táplálkozási szokásainak alapvető meghatározója. A méregtartalom csökkentésének első szabálya az volt. hogy az Úr miért írta elő „választott” népe számára oly szigorúan az állatok leölésének és fogyasztásának módját. omlóssá válik. hiszen mind a hús.com . hogy valaki fundamentalista (vegán) legyen. A fehérje. 20-25%-ban idényzöldségekből. és egyetlen mozdulattal kellett megölni. így a kettő keverése súlyos vétek. a vér pedig a halált szimbolizálja.és gyümölcstartósítási módszerek. rákot is fogyasztanak. a tojást. fehér húsú halakat vagy rákot esznek. (Az „ovo” a tojás. ezért hosszabb ideig tárolt töltelékárut (pl. cukor és zsiradék hozzáadása nélkül. Jelenlegi ismereteink szerint ez a szabály azt a célt szolgálta. Desszertjeik teljes kiőrlésű gabonából készülnek. hogy a tej az életet. sokan joghurtban pácolják a húst. hanem ma már tudományosan is igazolható óvintézkedések sorozatát tartalmazta. hogy a hús minél kevesebb kárt tegyen az ember szervezetében. így együttes alkalmazásuk veszélyes baktériumtenyészetet eredményezhet. hogy a friss gyümölcs szinte teljes mértéken hiányzik belőle. A makrobiotika hívei néha halat. a cukrot és a mézet. hanem a joghurt sok mérget kiold belőle. hurka. hogy az állat ne kerüljön stresszhelyzetbe. Ettől nem csak puhává. utána a feldarabolt húst alaposan le kell mosni. hogy egy pillanat alatt „fájdalom nélkül” kimúljon. A fenti ismeretek birtokában már érthető. tojás. és ne árasszák el a testét a félelem által felszabadított hormonok. Miután az akkori embereknek nehéz lett volna elmagyarázni a vírusok és baktériumok szaporodásának mechanizmusát.45/434 Kalciumhiányos táplálkozás esetén ez még a hagyományos húsoknál is intenzívebb csontritkulást válthat ki. hogy az állatot borotvaéles késsel. a benne rekedt vért pedig sós vízben történő többszöri áztatással kell eltávolítani.) A teljesség kedvéért megemlíthető még a makrobiotikus étrend. A különféle módon kezelt hús ugyanis még mindig jelentős mennyiségű mérget tartalmaz. holott a jelenlegi hatékony tisztítószerek és hűtési módok mellett erre már nem lenne szükség. Az ily módon tisztított hús azonban csak korlátozottan használható. sem a különböző érrendszeri megbetegedésektől. ennek ellenére nem ajánlott a fogyasztása. vagyis a növényeken és magvakon kívül semmiféle táplálékot ne vegyen magához. a tejtermékeket. A makrobiotika mellőzi a húsokat. valamint 5% tengeri algából áll. 5-10%-ban hüvelyesekből és 5% miszóból.

liba. Az állati zsiradékokhoz való ragaszkodást az okozza. Az ésszerűen szervezett egészséges táplálkozás egyáltalán nem jár akkora áldozatokkal. A növényi olajok közül is különösen előnyös a napraforgó.46/434 párolva fogyasztják. mint a kumisz és a birkafaggyú fogyasztása. Ha valaki nem tud teljes mértékben leszokni a húsevésről. illetve a szezámmagolajról. undorítónak fogja tartani a disznózsír tömény. Ez viszont rendkívül előnyös szabály. Ezáltal véd a szívinfarktus és a rák kialakulása ellen.és más alapanyagú pótkávék közül ennek íze hasonlít leginkább a babkávéhoz. A napjainkra csaknem elfeledett cikória nem más. ha azokat a nyomelemeket és vitaminokat. A megrögzött kávéfogyasztóknak sem kell lemondaniuk erről az élvezetről. pörkölt és porrá őrölt gyökeréből készül. ez sem használ az egészségüknek. Az élvezeti cikkeken. Ha valaki pl. hogy helyette könnyen emészthető növényi eredetű zsiradékot használunk.és kacsazsírnak az illető állat húsára emlékeztető íze van. A cikória nem csak azért volt közkedvelt. hogy használhatóságát tekintve az étolaj és a zsír között semmi különbség nincs. és stimulálja a gyomormozgást. Német kutatók vizsgálatai szerint napi 400-800 milligramm Evitamin 80%-kal csökkenti a szívinfarktus veszélyét. kefirben vagy 0. mint a diónak. Étkezéseik során nagy hangsúlyt fektetnek a nyugodt környezetre. A telített zsírsavakat tartalmazó állati zsiradékok káros hatása ellen úgy védekezhetünk. hogy az íz. smídeberg Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Egyes vizsgálatok szerint nagy adagokban fogyasztva még a veseköveket is feloldja. hogy a cikória kesernyés anyaga jó hatással van a gyomornedv-elválasztásra.com . nem is szólva a tökmag-. gyomortelítő ízét. Ennek következtében az erjedést okozó emésztetlen gyomortartalommaradékok továbbjutnak a vékonybélbe. s csak értéktelen ballasztanyagként pang a belekben. A makrobiotikus táplálkozást folytatók követendő szokása még. Dr. A nyálban levő amiláz enzim elbontja a szénhidrátokat. így a bélrendszerbe kerülő táplálék jóval kevésbé terheli meg a hasnyálmirigyet. zabkorpa vagy búzacsíra formájában pótlólagosan elfogyasztja. mint pótkávé. Nem jelenti azt.és enzimtartalmát. és hidegen fogyasztva sem dermed meg az olaj rajtuk. Hogy ki mit tart finomnak. és minden falatot legalább 50szer megrágnak. Különösen előnyös a cikóriával ízesített tejeskávé fogyasztása. és megszünteti a székrekedést. A napraforgó. mert az emésztés a szájban kezdődik. hanem a növényi zsiradékokban is felhalmozódnak. mert a maláta. és gátolja a szabadgyökök képződését. Ráadásul az étolajban sült ételek nem szívják magukba a zsiradékot. korábban megkedvelt ételünkről is le kell mondanunk azért. az szokás kérdése. Bárki könnyen meggyőződhet róla. Schmideberg3 professzor azt is megállapította. Nyers gyümölcs hiányában vérük lúgossá válását bancha-tea (zsengén leszüretelt zöld tea) fogyasztásával érik el. hogy az ételeiket maguk szeretik elkészíteni. Baglioni és Arullani professzorok kutatásai azt bizonyították. erről a továbbiakban sem kell lemondania. legalább a gyermekei egészsége érdekében álljon át a növényi olajok alkalmazására. amelyek a finomított liszt előállítása során elvesztek. hanem azért is. Aki születésétől kezdve hozzászokott a növényi olajok aromaanyagaihoz. az rosszul lesz tőlük. A nomád népek szeretik. mint a pasztőrözött tej. mert egészségtelen.és a tökmagolaj használata. Mivel a hőkezelés tönkreteszi a gyümölcs C-vitamin. Mellesleg. de aki soha nem kóstolta az erjesztett kancatejet.és zamatanyagok mind zsírban oldódó molekulák. olyan íze lesz. mert már kapható koffeinmenetes babakávé is. Íz. Ennélfogva a disznó-. és serkenti az epekiválasztást. A májból is képes eltávolítani a méreganyagokat. Ezen túlmenően gyorsítja a bélműködést. szereti a kalácsszerű fehér kenyeret. ha a búzacsírát előzőleg megpirított majd megőrölt napraforgómaggal keverjük össze. hogy mindennap megeszünk 2 evőkanál zabkorpát illetve búzacsírát ízlés szerint joghurtban. az állati zsiradékon és a húson kívül a kevésbé egészséges élelmiszerek hatása semlegesíthető. Ez olyan. A mezei katáng megszárított. miközben 3 o. mivel igen magas E-vitamin-tartalmuk jelentős mértékben csökkenti a vér koleszterinszintjét. Egyrészt azért.és zamatanyagok azonban nem csak az állati.és olívaolajnak is igen kellemes zamata van.5 dl tejben elkeverve. másrészt visszaállhatunk a régen oly gyakran fogyasztott cikóriára. mivel négyszer gyorsabban halad át a gyomron. Ennek legcélszerűbb módja. O. mert ezt szokták meg. hogy a többi. mint sokan gondolják. hogy a cikória fékezi a kártékony baktériumok szaporodását a vastagbélben. illetve a birka hájában kisütött ételeket. mert jelentős gyógyhatása van.

ezért a kész cukrot szárítás előtt mésszel kifehérítik. A cukor lebontásához nagy mennyiségű inzulin kerül a vérbe. A finomított fehér cukorként ismert szacharóz ugyanis diszaharidnak nevezett összetett molekulákból épül fel. érrendszeri megbetegedéseket okoz. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A túlzott cukorfogyasztás elősegíti a máj elzsírosodását és a hasnyálmirigy túlterhelését. immáron 90 éve. vagyis az elhízáshoz.47/434 élénkíti a veseműködést. mint az egészségre. mint a húsfogyasztás. de ezt a naponta megevett zöldség és gyümölcs cukortartalma is képes fedezni. Nálunk a cikóriakávét a generációk óta jól ismert Franck gyárban készítik. Csokoládék esetén további veszélyt jelent még a kakaó purintartalma. Ezen túlmenően lustává. hogy szervezetünknek élettani szempontból nincs szüksége nagy szénhidráttartalmú üres cukorra. A gyógyhatásán kívül a cikória használatának nem elhanyagolható előnye még. vagyis fogaink kilyukadásához vezet. Köztudott a különböző édességek. briós) tálalva finom vacsorát csinálhatunk belőle. A táplálkozástudomány által már régóta bizonyított tény. gyomorfekélyt.valamint B-vitamin. A túlzott cukorfogyasztás köztudott következménye még. hogy gyengíti az immunrendszert. A naponta 12 evőkanál cukrot fogyasztók fehérvérsejtjei már csak 1 baktériumot képesek elpusztítani. Ennek tudható be a hasnyálmirigy túlterhelése. Régen sárga színű volt a kristálycukor. A cikóriát étrendjükbe iktatóknál egy idő után vörösvértest-növekedést is megfigyeltek. sőt kifejezetten használ a gyerekeknek. Ne higgyük. ami különböző hiánybetegségeket idéz elő. Használatának legcélszerűbb módja. ezt a luxus kalóriát testünk teljes mértékben képes nélkülözni. Este is fogyasztható. A fehérvérsejtek ugyanis a baktériumok helyett inkább cukrot esznek. Miután a fogaink tönkrementek. a B-vitamin hiányára visszavezethető betegségek. enyhébb esetben fejfájást eredményez. Egy cukrot nem fogyasztó személy minden egyes falósejtje 12 baktériumot öl meg. mert a cukor. és 1 kávéskanál cikóriát belekeverve 3 percig főzzük. hanem rombolja az idegrendszert. az STH. Ezáltal különféle izületi problémákat vált ki. Édes péksüteménnyel (kuglóf. Ez a biológiailag holt anyag nem csak a hasnyálmirigyre és a fogak kalciumtartalmára hat károsan. hogy tovább finomítva vonzóbbá válik a termékük. ami a fogbélállomány megritkulásához. és köszvényt okoz.és kalcium-felhasználással képes elégetni. Ennek következménye a kóros elhízás és a cukorbaj. hogy a nehezen felszívódó szacharóz elégetése felemészti a szervezet B-vitamin-tartalékait. amely a szervezetben húgysavvá bomlik le. kalács. és 1 evőkanál mézzel édesítve tálaljuk. Miután a purinok kakaóban található változatát a teobromint a szervezet nem képes megemészteni. így ez az anyag gyomorfájást. hiszen a feketekávéval ellentétben ez a fajta kávé nem árt.5 dl nyerstejet felforralunk. Az agysejtek táplálása glukózzal történik ugyan. és nem utolsósorban jelentősen hozzájárul a zsírsejtek növekedéséhez. csokoládék káros hatása úgy a fogazatra. kedvtelenné tesz bennünket. a férfi nemi hormonként ismert tesztoszteron. hogy személyenként 2. Nem kis veszélyt jelent a szervezetre.vagy gyümölcscukorral) ellentétben csak jelentős energia. 5 perc állás után szűrjük le. A gyártók ugyanis úgy gondolták. Egyetlen példát felhozva: 1 liter kólában 6 evőkanál cukor van. hogy ez a napi negyed kilogrammnyi cukor olyan tetemes mennyiség. elkezd leépülni a csontrendszerünk. hogy együtt reggelizhet az egész család. cukorkák. A különböző cukrok közül is a legártalmasabb a finomított fehér cukor fogyasztása. hanem rárakódik a felületére. és a többnyire sütemények formájában fogyasztott fehérliszt magasan tartja a vércukorszintet. bélpanaszokat.com . manapság viszont hófehér. A mész kalciumtartalma azonban nem képes felszívódni a csontokba. A kristálycukor legújabb előállítási módja még súlyosbítja is ezt a helyzetet. amit a szervezet a monoszahariddal (szőlő. és az örök ifjúság hormonja. a fogakból vonja el. mivel nem okoz álmatlanságot. Ételeink. italaink ugyanis nagyon sok rejtett cukrot tartalmaznak. és a fogszuvasodás. Egyébként a zsírdús nyerstejből készített cikóriakávé íze és állaga nagyon hasonlít a közkedvelt olasz cappuccino (kapucsínó)-ra. mert a szervezet a szacharóz lebontásához szükséges kalciumot a legkönnyebben elérhető helyről. A cukorfogyasztás tehát hasonló mértékű csontritkulást vált ki a szervezetünkben. melynek hatására nem tudják kifejteni hatásukat az ifjúsághormonok sem: a karcsúsághormonként emlegetett glukagon.

kalcium) is van benne. hogy megpenészedne. illetve répavagy nádcukrot használnak. Ráadásul az édesítő hatása kisebb. hogy a lebontása szinte egyáltalán nem igényel inzulint.és nádcukorgyártás mellékterméke. A tapasztalatok szerint. vagy más néven izocukor. hogy kevés vitamin és ásványi anyag (pl. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. dzsemek és a legtöbb sütemény mézzel is édesíthető. Ráadásul a méz vírusölő hatással rendelkezik. tartósítószert sem tartalmaz. amely otthon nem állítható elő esztétikailag is megfelelő kivitelben. nálunk pedig a legtöbb helyen elképzelhetetlen a karácsony e nélkül az igen sokféle kivitelben gyártott cukorka nélkül. hogy ez az egyik legkellemesebb ízű csemege. mert ezek nem gyümölcs. Legismertebb közülük a kukoricaszirup. hogy a csokoládégyárak igen nagy mennyiségben használják. Alapanyaga a kukoricakeményítő. amely a cukorjuharfa. Az amerikai kontinensen nagyon népszerű a juharszirup. ami azt jelenti. annak szervezete egy idő után nem kívánja az édességet. hogy rajta van-e az erre utaló felirat.com . mert a kompótok. így a hagyományőrző családok is mentesülhetnek ettől az évenként ismétlődő egészségromboló kényszerfogyasztástól. Így mézből is kevesebbet fogyaszt. hogy az élelmiszerek közül a méz az egyetlen. a hagyományos édességek helyett fogyasszunk diót mézzel. hanem túlnyomórészt diszacharidból állnak. mert csak kismértékben emeli a vércukorszintet. Legideálisabb édesítőanyag azonban a gyümölcscukor.vagy szőlőcukorból. amelyek permetmentesek. A méz oly módon is segít megőrizni egészségünket.és szőlőcukrot. melyekben a legtöbb vitamin és nyomelem van. (A biztonság kedvéért ellenőrizzük a csomagoláson. ha csokoládé-bevonat nélküli szaloncukrot vásárolunk. Az olajos magvak közül a dió és a mák az. Szintén tartalmaz ásványi anyagokat a répa. Ne felejtsük el azt sem. A gyári készítményekhez ragaszkodók vásároljanak gesztenyemasszát. Vigyázzunk azonban a mézhez hasonló állagú édesítőanyagokkal. mert a méhek csak olyan növényekről gyűjtenek virágport. valamint kevesebb szénhidrátot tartalmaz. illetve gátolja a későbbi elhízást.) Korábban megszokott ételeink egészségkímélő átalakítása sem jelent gondot. az ünnepek elmúltával igen nagy veszélyt jelent ennek a tetemes mennyiségű cukornak az elfogyasztása. Ez az oka annak. Ne együk meg a tömény cukorból készült habkarikákat se. Mivel a répa. mivel élelmes vállalkozók elkezdenek műanyagból szaloncukrot gyártani. akkor a répa és nádcukor helyett fogyasszunk mézet. Sajnos a csokoládégyárak termékeik édesítésére ma még szinte kizárólag izocukrot. mint az agyonvegyszerezett édességek. mivel a virágpor a vitaminokon és aminosavakon kívül antibiotikumokat is tartalmaz. Miután a gesztenyemasszát mélyhűtve forgalmazzák. mert kíméletes bánásmód esetén ez a közkedvelt karácsonyfadísz is évekig raktározható. Csupán annyiban különbözik a répacukortól. ezért tartózkodjunk a túl édes készítmények fogyasztásától. Ez a tömény cukorból préselt olcsó szaloncukor ugyanis akár évtizedekig is elrakható anélkül. amiben semmilyen méreganyag sincs. Rendkívül intenzív. Nem szükséges azonban az ezidőtájt egyébként is túlterhelt gyomrunkat még ennek a megpróbáltatásnak is kitenni.illetve nádcukor és a méz édesítő hatása közel azonos. mint a többi diszacharidé. Sokan nem is tudják. Ez ráadásul karcsúbbá is teszi. a melasz. Ez a fajta cukor a csontritkuláson kívül a cukorbetegségtől is megóvja a szervezetet. Miután egy átlagos méretű karácsonyfa feldíszítéséhez 2 kg szaloncukorra is szükség van. A jövőben valószínűleg nem lesz szükség erre a gyakorlatra. vagy közismertebb nevén a malátakivonatnak. Ilyen termék a szaloncukor. így fogyasztása nem káros az egészségre. hogy csökkenti a desszertek iránti vágyat. aki kizárólag mézet fogyaszt. illetve a feketejuharfa besűrített nedvéből készül. A méz a hagyományos édesítőszerekkel ellentétben könnyen felszívódó gyümölcs. A gyümölcscukor glikémiás indexe ugyanis csupán egyötöde a szacharóznak. még az előírt mennyiségen sem kell változtatni. Ez a többnyire csak süteményalapanyagként ismert csemege tejszínhab nélkül is finomabb és egészségesebb. Ugyancsak igen erős mellékíze van az árpaszirupnak. kellemetlen mellékíze folytán csak kevés helyen alkalmazzák. és díszes papírba csomagolva forgalmazzák. Bizonyos esetekben azonban ez nehezen oldható meg.48/434 Ha már semmiképpen nem tudunk lemondani az édességről. Összekapcsolva a kellemest a hasznossal. amelyből egyszerűen és olcsón lehet mellékízmentes folyékony cukrot készíteni.

hogy minden étkezésnél megtöltsük a gyomrunkat. 21% teljes értékű fehérjét. mindvégig tartsunk ki választásunk mellett. így nincs mi elől futni. és eltűnik a torokgyulladás. Ez feltehetően azért van így. tehát semmi szükségünk arra. A búzafű levét a rákterápiában is eredményesen alkalmazzák. Evolúciós fejlődésünk során emésztőrendszerünk úgy alakult ki. ha szakítunk a nassolási szokásainkkal is. enzimet. mert a szűkös élelemforrások következtében nem lett volna kívánatos. A mozgáshiányból eredő elhízás sem fenyegette az őseinket. sőt sérüléseknél. A fogyókúra és a vegetárius életmód megkezdése előtt mindenképpen tanácsos a szervezetet egy 3-5 napos léböjt kúrának alávetni. A legtöbb ember viszont ma is ezt teszi.) Miután eldöntöttük. vértisztító.vagy zöldséglevet fogyaszthatunk. hogy az éhségérzetet nem befolyásolja a gyomor telítettsége. A nehéz laktató ételek lefekvés előtti elhagyása nem csupán testsúlyunkra lesz jótékony hatással. amire szintén kevesen gondolnak. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. mert hiába hagyunk el egy főétkezést. ami csemegézésre csábítaná. Még kozmetikai célokra is alkalmazható. amit ha nem vigyázunk 1 hét alatt is könnyen fel lehet szedni. Sajnos a szervezet energiaraktározása rendkívül hatékony folyamat.49/434 Túlsúllyal küszködők számára a fogyókúrának van egy természetes módja is a megerőltető tornagyakorlatok helyett. mint 32 kg gyümölcsben. mert a szükségtelenül elfogyasztott kalória zsír formájában elkerülhetetlenül ránk fog rakódni. mint a nassolás. A civilizált társadalomban azonban a folyamatos élelemellátás biztosítása már nem jelent gondot. amíg a táplálék a gyomorból nem kezd el lejutni a vékonybélbe.com . mert a rájuk vadászó tigrisek és oroszlánok gondoskodtak a napi testedzésről. Egyébként a gyümölcsök közül az alma tisztítja leghatékonyabban a szervezetet. Emellett segíti az emésztést. hogy naponta csak egyféle gyümölcs levét igyuk. 1 kg búzafűben annyi vitamin. amit tovább fokoz. legalkalmasabb fajta a ranet (renet). A friss zöldségek közül leghatékonyabb a búzafűvel. A nemkívánatos testsúlynövekedésnek azonban van egy másik oka is. arra hivatkozva. Ha valaki nem tudja megállni. Gazdag tápanyagtartalmának köszönhetően a búzafű nem csak roborálja a szervezetet. hanem méregtelenítő. és biztosan meg fog szűnni az éhségérzetünk. és stabilizálja az immunrendszert. (Ez alól csak az almalé és a sárgarépa ivólé képez kivételt. hogy éhes. Egyébként a magas biológiai értékének tudható be az is. hogy a kúrát gyümölcs. illetve annak kisajtolt levével végzett böjtkúra. Ennek a túlevési szokásnak azonban könnyen elejét lehet venni. Nagyon fontos. és megszünteti a korpásodást. ha az így kieső kalóriamennyiséget „csipegetéssel” pótoljuk. A zöld lé az immunrendszert is erősíti. és az összes ismert ásványi anyagot tartalmazza. hogy 10 dg búzafű 2 kg főzelék tápértékének felel meg. vérnyomáscsökkentő hatást is kivált.vagy zöldséglével végezzük. ami P4DI és SOD enzimtartalmára vezethető vissza. Ez utóbbi enzim lassítja az öregedési folyamatot. kiütéseknél. és nem minden alap nélkül. 7000 kalóriából 1 kg zsír képződik. ásványi anyag és antioxidáns van. hogy az adalékanyagok egy része igazoltan fogyasztó hatású. Magas savtartalma fertőtleníti a bélrendszert. Savanyú. égési sebeknél és rovarcsípés esetén szintén jó eredményeket értek el vele. de biztosítja éjszakai álmunk zavartalanságát is. Ez alatt a méregtelenítő kúra alatt csak gyümölcs. mert vérszomjas vadállatok is már csak az állatkertben vannak. a különféle gyümölcsök nem keverhetők egymással. és a mérgező nehézfémek kiválasztását. helyette rostos gyümölcslevet vagy kevés gyümölcsöt fogyasztunk. Az eltérő emésztési idő miatt szigorúan tilos a gyümölcs és zöldséglevek együttes fogyasztása. Felesleges kilóinktól úgy szabadulhatunk meg a legkíméletesebben. A búza zöld hajtásából készült levet az USA-ban elixírként dicsőítik. A búzafű ugyanis 70% klorofillt. erősíti a fejbőrt. ha lemondunk a vacsoráról. mivel feszessé teszi a fáradt bőrt. de érett almát használjunk erre a célra. hogy az éhségérzet csak addig tart. rengeteg vitamint. Sok esetben tehát az elhízás oka a torkosság. Ezen a kényszerű mozgás sem segít. az ne tartson otthon semmi olyan ételt. és gátolja a vér túlsavasodását. hiszen az újbóli élelemhez jutás bizonytalan volt. A búzafű levével való böjtölés során tehát a szervezet minden szükséges tápanyagot megkap. hogy félóránként ne nyissa ki a hűtőszekrény vagy az éléskamra ajtaját valami ízes falat után kutatva. ráadásul a bőrt is szépíti. ha tudatosítjuk magunkban. A normális ételmennyiség elfogyasztása után tehát ne együnk többet. Búzafű levével gargalizálva megszűnnek a fogínypanaszok. Ne töltsük ezt az időszakot további evéssel. A fogyókúrának ez a módja azonban csak akkor lesz eredményes. holott ez még alattomosabb módon járul hozzá az elhízáshoz. hanem várjunk 1-2 órát. hogy félig telt gyomorral elmenjen az étvágyunk.

50/434 Búzafüvet leghatékonyabban bioboltokban beszerezhető csíráztató tálakban hajtathatunk. és csak egy hét után kezdjük el a hőkezelt ételek fogyasztását. teljes bélelzáródást idézhet elő. banán. A böjtkúra akkor nevezhető eredményesnek. és ezekből az anyagokból építi fel. nyers zöldségfélék viszont mechanikai hatást gyakorolnak a bélfalra. zabpehely. narancs. karcinogén anyagokká alakulhatnak a bélflóra tevékenysége által. (Ellenkező esetben a rostok a bélrendszerből vonják el a táplálék által bevitt folyadékot. A rostok két csoportra oszthatók. ami csökkenti az érrendszeri megbetegedések valószínűségét. ha a kezdetén a vizeletünk elsötétedik. Budapest. illetve pörkölést nem igénylő olajos magvakból álljon. a fehérjék feldolgozásakor előálló nitrozo-vegyületeket. és megterhelhetik a kiválasztó szerveket. Ennek előfeltétele azonban a megfelelő mennyiségű (napi 2-2. Fokozott megkötő tevékenysége során ugyanis a káros anyagok mellett létfontosságú ásványanyagokat (kalcium. A pektintartalmú élelmiszerek (pl. Akár gyümölcs. és rossz közérzetet teremt.) A rostok nem csak a vizet lépesek megkötni. Túlságosan zsíros táplálkozás esetén az epesavak a vastagbélben káros.com . A cellulóztartalmú búzakorpa. ami megzavarja a tápanyag felszívódását. Ezek az ételek természetesen már nem tartalmazhatnak húst. A rostok nem csak a végbélben. ami nagymértékben lerontja a kúra hatékonyságát. Ezek károsíthatják a bélfalat. Ha végleg átállunk a rostokban gazdag élelmiszerek (zöldség. Ennek módja a mellékelt használati utasításban megtalálható. vas) is magába szív. ami megakadályozza a széklet végbélben történő kiszáradását. A legalkalmasabb azonban erre a célra a speciális búzafűprés. zabkorpa. a székrekedés. A mellékhatások minimumra csökkentése érdekében ajánlatos a böjt megkezdése előtt legalább egy napig nyers táplálékot fogyasztani. és eltávolítani. mert akkor értelmetlenné válik a böjtölés. A túl sok rost fogyasztása is káros lehet. és nyelvünk lepedékessé válik. Rostdús táplálkozás esetén azonban a lebontási termékeket a ballasztanyag felszívja. A vastagbélrák másik kiváltó oka a mioglobin. fekélyt. A böjt után táplálékunk friss gyümölcsökből. A rostanyagok nem engedik a koleszterint felszívódni a bélrendszerbe. ha a végén a vizelet teljesen kitisztul. korpás kenyér) fogyasztására. Kezdetben 1-2 kávéskanálnyinál többet ne használjunk egyszerre. Rezgőfű u. és ezáltal a székrekedés kialakulását. amitől megdagadnak. hanem már a gyomorban is sok vizet szívnak magukba. mivel intenzív tisztító hatásánál fogva a testben felszabaduló méreganyagok rosszullétet okozhatnak. joghurttal vagy kefirrel elkevert búzacsírából. Sokan önmagában eszik a búzakorpát. Ugyanilyen fontos. vízszínűvé válik. Igen áldásos a koleszterin-megkötő képességük.5 liternyi) vízfogyasztás. A levét paradicsompasszírozóval sajtoljuk ki. A növényi rostok ugyanis saját tömegükhöz mérten négyszer annyi vizet képesek magukba szívni. és mint tudjuk az elfogyasztott ételmennyiség csökkentése segíti elő legintenzívebben a fogyást. ami a gyomorba kerül. aludttejjel. Tartózkodjunk tehát a szélsőségektől.akár zöldséglével végezzük a kúrát. megkeményedését. hogy a böjt befejezése után se fogyasszunk egy ideig feldolgozott ételeket. lenmag) kevésbé terheli az emésztőrendszert. Mivel a rost emészthetetlen. és eltávolítja a szervezetből. valamint nyerstejjel. zöldségekből. amely az alábbi címen rendelhető meg: Vegetáriusok Baráti Köre. mert ez a fokozott méregkiválasztás jele. ami még súlyosabb helyzetet. megrongált sejteket. A kihajtott magokat 10-14 nap után „arathatjuk” le. így nem kerülnek ki belőlük a méreganyagok. a végbélkiöblösödés és az aranyér sem fog többé kínozni bennünket. 1. hanem fokozatosan kezdődjön el. A vízoldhatókra (pektin) és a vízben oldhatatlanokra (cellulóz). ne lepődjünk meg. állati zsiradékot és finomított fehér cukrot. hogy a szervezet méregtelenítése ne hirtelen. 1165. Vízzel 10 : 1 arányban hígítva fogyasszuk. gyümölcs. a szervezet a széklettel együtt eltávolítja őket. Ezáltal elkerülhető a vastagbél nyálkahártyájának gyulladása. mert a turmixgép vagy a mixer felaprítja az emészthetetlen rostokat is. pl. A rostok ezeket a méreganyagokat is képesek megkötni. pótolja a böjt során kiselejtezett beteg. A főtt és sült ételek fogyasztására való azonnali visszatérés esetén a szervezet ismét mérgezett anyagokból fog felépülni. hanem az emésztés során képződő ártalmas termékeket. Ezáltal jóllakottságérzetet keltenek. ami daganatot eredményezhet. a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. amely legnagyobb mennyiségben a vörös húsokkal kerül a szervezetbe. alma. ezért fokozhatják a már meglevő gyulladást. mivel ebben az időszakban a szervezet minden anyagot felszív.

hogy a teával töltött edényt egy magasan elhelyezett szegre akasztjuk. amely a vastagbél nyálkahártyájának regenerálódását segíti elő. Az első nap 0. A salakanyagok eltávolítását igazán intenzívvé csak akkor tehetjük. 1. A jól kiképzett kezelőszemélyzet a csőrendszerben áramló víz irányát és hőmérsékletét a műszerfal állításával szabályozza. hogy ezt a házilag kivitelezhető módszert alkalmazza. amely reflexes érösszehúzódást vált ki.5 literenként 1 evőkanál citromlevet vagy almaecetet is adni. Az ehhez szükséges irrigátor-felszerelés gyógyszertárakban szerezhető be. A testmérgek eltávolításával nyíltabbá. és naponta csak egy hosszabb séta erejéig hagyjuk el a lakásunkat. Az édesség.com . kitisztul az agyunk. és szinte szárnyakat kapnak gondolataink. A művelet legegyszerűbben úgy végezhető el. amíg a léböjtkúra ellenére darabos széklet távozik tőlünk. a szervezetnek nincs szüksége pótlólagos rostbevitelre. A CLA-nak nevezett konjugált linolsav pedig a később ismertetendő módon meggátolja a zsír beépülését a zsírsejtekbe.5 liter vízzel kezdjük a kezelést. Még hatékonyabbá válik a tisztítás. Krónikus székrekedés esetén a beöntéseket addig kell folytatni. és fellazulnak a kiöblösödésekben levő felrakódások. Ennek következtében a székletrögök útra kelnek. a lerakódott zsír. Ha a mérgezés olyan fokú.és a sütemények formájában hozzá kapcsolódó szénhidrát fogyasztásának mérséklődése kíméli a hasnyálmirigyünket is. valamint a lefolyórendszerhez. A 38-41 o C-os meleg víz hatására a bélizomzat görcse oldódik. Legfőbb jellegzetessége. hogy haspuffadás lép fel. és az oldalunkra fekve elhelyezkedünk rajta. Ürítés előtt ajánlatos a teát legalább 10 percig a végbélben tartani. egyszer használatos műanyag csövön keresztül érintkezik a pácienssel. sok zöldséget és gyümölcsöt fogyasztunk. Nálunk is terjedőben van ugyanis egy új eljárás. és a meleg valamint hideg víz alkalmazásának váltogatása a Kneipp-kúrához hasonló edző hatást fejt ki a bélfalon. klinikai segítséget is igénybe vehet. gátolja a kórokozó mikrobák szaporodását. Ez az USA-ban kifejlesztett.és zöldséglevek helyett ízesítés nélküli gyógyteákat fogyasszunk. a kolon-hidroterápia. Az irrigátorcső végbélbe helyezését jelentősen megkönnyíti. hogy a falán levő kemény lerakódásokat is kimozdítsuk. a falra szerelnek fel. A derék körül megmaradó zsírpárnákat étrendi kiegészítőkkel (krómvegyületekkel és konjugált linolsavval) lehet eltüntetni. A legjobb. gépesített beöntésnek is nevezhető módszer egy műszerrel szabályozható készüléken alapul. vagy a hasat masszírozni. A zárt rendszer következtében ez a világszerte szabadalmaztatott eljárás igen higiénikus. A savanyú közeg megfékezi ezt a folyamatot. könnyedebbé válunk. Mélyeket lélegezve a tea bejutása jelentősen gyorsítható. hanem 8-15 kezelésből álló kúra esetén Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Testünk tisztulásával megváltozik a tudatállapotunk is. A böjtkúrával kapcsolatban meg kell még említeni. néhány csepp citromlével elkeverve. javul a véráramlás.és melegvízhálózathoz. A készülék egy speciális. Egy-egy kezelés során 10-15 alkalommal különböző hőmérsékletű vizet engednek be a vastagbélbe. amelyet a betegágy mellé. és azt is kitisztítja. és jelentősen növeli a szervezet ellenálló képességét. ebben az időszakban tartózkodjunk a nehéz testi munkától. A böjt során ugyanis a szervezetből fokozott mértékben távoznak el az anyagcsere bomlástermékei. mivel így a folyadék bejut a vakbelünkbe. akkor a vér fokozottabb tisztulása érdekében a gyümölcs. hogy a szabályok betartása esetén a böjt teljesen ártalmatlan. és stimulálja a hasznos mikroflóra tevékenységét. nyugodtabban kezeljük a mindennapi életünkben felmerülő problémákat. és közben különböző mozgásokat végezni. A csőrendszerbe oxigén is vezethető. és naponta fél literrel növeljük a mennyiséget. ha előzőleg növényi olajjal bekenjük. A szellemi erőnk viszont jelentős mértékben növekedni fog. A króm egyensúlyba hozza a szervezet vércukorszintjét. ha a böjtölés időtartamára szabadságot veszünk ki. Aki nem képes arra.5 literes víztartályba az előírt hőfokra melegített víz betöltése előtt célszerű 4-5 csepp eukaliptuszolajat önteni. ha a böjt alatt naponta egyszer 42 °C-ra felmelegített vízzel beöntést végzünk. mivel az erjedés enyhén lúgos közegben zajlik. A kb. majd műanyag fóliával letakarjuk az ágyat. ha víz helyett kamillateát használunk a beöntéshez. hogy közvetlenül kapcsolódik a hideg. A 20-21 oC-os hideg víz hatására a bélizomzat összehúzódik. és az önmérgezés során vérünkbe került káros anyagok. és csökkenti az édességek iránti vágyat. vagy a körülményei nem teszik lehetővé a lebonyolítását. Amennyiben teljes kiőrlés lisztből készül kenyeret. a húgysav. Érdemes a vízhez 0. Ez a módszer nem csak egészségmegőrzési céllal alkalmazható. Célszerű a jobb oldalunkra feküdni.51/434 természetellenes táplálkozástól. Mivel a kúra végzése során a fizikai erő átmeneti csökkenésével kell számolnunk.

mert egyes esetekben a beáramló víz hirtelen nyomásnövekedése következtében a bélfal megsérült. ha a szervezetben tökéletes méregtelenítést végeztünk. Nálunk természetes gyógyvizek is használhatók erre a célra. 8. Nálunk ez a kezelés többek között a Biovital – Melissa Egészség. A magyarországi bevezetése után némi tökéletesítésen is átesett ez a készülék. miközben emlékezetünkbe idéződik régen elfelejtett ételek íze és illata. ami elmulasztja az éhségérzetet. krónikus puffadás. Erre azért volt szükség. és éhgyomorra igya meg. Mellesleg a szervezet méregtelenítésének van egy lassúbb. Nagy előnye. Tel: 317 1680.és Wellnessközpontban vehető igénybe. mert a hashajtók a végbélen kívül az egész béltraktusra hatással vannak. 12 napig végezhető.és a Ferencz József gyógyvíz az ér-. görögdinnyéből viszont naponta legalább 3 kilogrammot kell megenni.illetve glaubersót.com . hogy naponta 2-3 liter folyadékot kell elfogyasztanunk. Ennél kevesebb gyümölcs olyan kevés folyadékot tartalmaz. Címük: 1024. A harmadik napon még nyomott lehet a hangulat. érfaltágulat.52/434 hatékonyan gyógyítható vele a krónikus székrekedés. Ha sikerül permetmentes citromhoz hozzájutnunk. 1-5.hu Honlap: http://www. Budapest. és megvéd az epekőképződéstől. E-mail: biovital@biovital. A szervezet „kimosásának” ez a módszere már több mint fél évszázada ismert. A só hatására folyadék marad vissza a belekben. Ez a hatás főleg annak tudható be. májbetegségek. kimerültség. különböző hiánybetegségek léphetnek fel. Nagy előnye még. ekcéma gyógyítására. Az eredményes kúra lefolytatásához naponta minimum 2 kg friss gyümölcsre van szükség. Ez a probléma azonban kiküszöbölhető egy magyar orvos-kutató. hogy nem kell éhezni.biovital. amelyeket ha nem pótolunk. Gajdos Gábor találmányával. mert a citromhéj olyan különleges anyagokat tartalmaz. felsőlégúti-. epe. aranyér. A megtisztulásnak ez a felemelő érzése azonban csak akkor következik be. Ezen túlmenően alkalmas egyes bőrbetegségek: akné. húgyúti. depresszió felszámolására. vastagbélgyulladás. valamint a bélférgesség. tüdőasztma.és kismedence-gyulladások. valamint előrehaladott terhesség esetén. amely nem képes a szervezetet kellő mértékben átöblíteni. allergiás betegségek. hogy a kezelést a bélbaktériumflóra visszatelepítése zárja le. mivel a mérgek szervezetből való kimosása csak alapos átöblítéssel lehetséges. mint a friss gyümölccsel való fokozatos méregtelenítés. és a fogak kímélése érdekében szívószállal kortyolgassuk. A friss gyümölccsel történő tisztító kúra max.és májbetegségeken kívül a székrekedést is megszünteti. hogy a vékonybelet is tisztítja. keverjen hozzá kevés citromlevet. Szentkirályi u. mert a mérgekkel együtt olyan tápanyagok is kimosódnak a szervezetből. de már kialakul a szervezetben a Saddietin nevű fehérje. sokízületi gyulladás. reuma. gyomor. és ez gyengéden leoldja a bélfalakra rakódott székletet. valamint a fejfájás és a migrén. Elősegíti a pangó epe ürülését. ami naponta 3-4szer ürül ki. Kizárólagos hazai forgalmazója: Naturmed Kft. Budapest. Az elfogyasztandó mennyiség azonban függ a gyümölcs fajtájától is. és a kúra végén azt fogjuk tapasztalni. ennek ellenére nagyon hatásos. ami a bélflóra pusztulását okozhatja. használjon keserű. amelyek a májban lévő méreglerakódásokat rendkívül hatékonyan Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.és bélrendszeri vérzések. a fáradékonyság. Ez a Knoll József magyar biokémikus által felfedezett fehérje a továbbiakban megvéd bennünket attól. A MIRA keserűvíz. de jelentős mértékben tehermentesíthető vele az immunrendszer is. Ez nem más. Citromból elegendő naponta 1 kg. A citromlevet kevés ásványvízzel hígítsuk fel. Lövőház u. Aki nem irtózik a savanyú gyümölcsöktől. pszoriázis.hu Vállalkozó szellemű természetgyógyászok már itthon is beszerezhetik ezt a berendezést. A Nyugat-Európában is nagy sikert aratott védőszelep segítségével a vastagbélben uralkodó nyomás folyamatosan ellenőrizhető. a Hunyadi János. az nyugodtan elfogyaszthatja a visszamaradt rostját is. A böjtölő ember egyébként csak az első két napon érez farkaséhséget. Ennek előfeltétele. Ezenkívül epehajtó tulajdonsága is van. 2 dl vízbe tegyen 1 púpozott kávéskanál sót. akkor vékonyan lereszelve a héját is keverjük bele. Tel: 315 2069. hogy az éhségérzetünk tovább fokozódjon. A vegyszeres béltisztítás nem ajánlott. sőt a böjt előrehaladtával egyre jobb lesz a közérzetünk. mivel a citrom nem növeli a gyomorsavat. Aki ragaszkodik a hashajtós módszerhez. de kíméletesebb módja is. dr. de csak most kezd tömeges méretekben elterjedni. hogy egy nyomasztó tehertől szabadultunk meg hirtelen. Nem alkalmazható a kolon-hidroterápia súlyos szívbetegség.

Ennek a folyamatosan alkalmazandó eljárásnak a hatékonysága azon a megfigyelésen alapul. nem tudja magával vinni a felesleges anyagokat. hogy a szervezet az elfogyasztott étel feldolgozását három fázisban végzi. (Az almamagot ne együk meg. Ennek feltehetően az az oka. de a helyes táplálkozáson kívül az egészséges életmódhoz hozzátartozik a mozgás is. vagy csak olyan táplálékot vehetünk magunkhoz. Ez a hatás azonban csak akkor jön létre. hogy a természetgyógyászok az almát tartják legalkalmasabbnak gyümölcskúra végzésére. sőt az erjedés más ételekre gyakorolt rothasztó hatása miatt tovább fokozódik a szervezet mérgeződése. hanem fogyasztó hatásuk is van. Ennek következtében nem tudja „átmosni” a szervezetet. és megakadályozza a felfúvódást. daraboljuk vékony hasábokra. A mérések szerint ugyanis közkedvelt gyümölcseink közül az alma és a narancs hajlamos legkevésbé mágneses töltések befogadására. gázképződés. A grépfrútlé. A nyers gyümölcsöt tehát mindig éhgyomorra kell fogyasztani. Ezt a leghatékonyabban úgy biztosíthatjuk. Ebben az esetben hámozzunk meg egy zellert. hogy a radiesztéziai megfigyelések szerint a banán jelentős mennyiségű földsugárzást képes magába gyűjteni. Ezt a helyzetet még az is súlyosbítja. tehát nem von el jelentős energiát a salaktalanítást végző szervezettől.53/434 tisztítják. ha más ételek fogyasztása előtt és után három órán keresztül nem eszünk nyers gyümölcsöt. A geopatológusok szerint ennek szervezetünkbe kerülését úgy tudjuk megakadályozni. hosszabb emésztési időt igénylő ételeket. A grépfrút az inzulinszint csökkentése. mivel a méregtelenítés időszakában a szervezet nem csupán a salakanyagokat választja ki. hogy a megterhelt gyomor tartalmának megemésztéséhez rengeteg energiára van szükség. Ha ily módon kívánjuk szervezetünket méregteleníteni. de rugalmas is legyen. mert ebben az esetben a gyümölcs megreked a gyomorban. hanem eltávolítja a szervezetből a fel nem használt energiautánpótló anyagokat. Ha idősebb korunkra nem akarunk hajlott háttal járni. hogy a felfúvódás elviselhetetlen mértéket ölt. Ez a kissé Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. reszeljük le. Ha túl sok mérgező üledék található az emésztőrendszerben. Amennyiben almával végezzük a kúrát. azt is csak este 8 óráig. és gyorsan felszívódik. amely könnyen emészthető. Egyes gyümölcsök nem csak béltisztításra alkalmasak. mert cianidot tartalmaz. ha a gyümölccsel nem fogyasztunk együtt más.com . Tehát intenzív. illetve a friss grépfrút főleg hasi típusú elhízás esetén csökkenti a testsúlyt. Feldolgozott ételt csak délután szabad enni. A gyümölcskúra elkezdésekor előfordulhatnak kisebb gyomorpanaszok (pl. és rágcsáljuk el gyümölcsfogyasztás után. Ebben az időintervallumban tehát tartózkodnunk kell a táplálékfelvételtől. akkor a testhajlító gyakorlatok után kapaszkodjunk fel lakásunk legmasszívabb ajtószárnyára. puffadás. és erjedésnek indul. Egyébként ezt a szabályt napközben is célszerű betartani. hasmenés) de ez átmeneti jelenség. illetve friss gyümölcsből készült gyümölcslevet fogyasszunk. és a méregtelenítés fázisában levő szervezet ezt az energiát a salakanyag-kiválasztástól vonja el. és húzassuk ki a derekunkat is. Ezen túlmenőleg megszabadít bennünket a helytelen táplálkozás következtében ránk rakódott többletsúlytól. hogy testünk ne csak a súlyfeleslegtől szabaduljon meg. Az erősen lúgos kémhatású nyers zeller semlegesíti a mérgezett szervezet által termelt savakat. hogy kellő mértékben ellátja a szervezetet vitaminokkal és fontos ásványi anyagokkal. A gyümölccsel történő méregtelenítés előnye még. A gyümölcsevéssel kapcsolatos gyakori gyomorpanaszok könnyen elkerülhetők. vagyis a felesleges kalóriát is. az éhség csillapítása révén segíti elő a fogyást. Ilyen nagy víztartalmú és maximum fél óra alatt megemészthető méregmentes élelmiszer a friss gyümölcs vagy annak kifacsart leve. szervezetünk állandó karbantartására is alkalmas. akkor reggelire kizárólag gyümölcsöt. és acélkéssel szeletelve fogyasztjuk. akkor lehet. minden tagunkat megmozgató tornagyakorlatot végzünk. mivel így könnyebben és gyorsabban emészthető. a bélrendszer méregtelenítése után ezek a kellemetlenségek megszűnnek. a salakanyagok kiválasztása és eltávolítása hajnali 4 órától délig tart. és semmi mást nem ehetünk hozzá. hogy a kora reggeli gyümölcslé elfogyasztása után egy 10 perces összetett. egészségünket veszélyeztető tornagyakorlatok nélkül is le lehet fogyni. Banán alkalmazása esetén székrekedés is előfordulhat. A harmadik szakasz. Valószínűleg ez a jelenség is közrejátszott abban.) A gyümölcs testünk kúraszerű kitisztításán kívül a méreganyagok felhalmozódásának megakadályozására. Egy minimális mozgásgyakorlat elengedhetetlen ahhoz. hogy keresztben magunk elé fektetjük.

Ezután a jobb orrlyukon át szívjuk be a levegőt. Ezt alkalmanként háromszor-négyszer ismételjük. és a balon engedjük ki.54/434 szokatlannak tűnő gyakorlat főleg az ülő foglalkozást űzőknél igen hasznos. mintha fekvőtámaszt végeznénk. A szürcsöléses technika megszünteti még a fogínyvérzést. hogy nyakunk elülső felületét a kulcscsonttól az állig. majd nyolcig számolva a tüdőnkben tartjuk. ameddig jólesik. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ehhez két kisméretű (max. Ezután néhány másodpercig hagyjuk a levegőt a tüdőben. Mellesleg ez a különös kúra a szervezet méregtelenítésén kívül a fogakat is kifehéríti. Jelentősen elősegíti a mérgezett test tisztulását és egészségünk megőrzését. Különösen jó eredményt érhetünk el. Ha fokozni akarjuk a hatást. Ennek legegyszerűbb módja. azt ajánlatos időnként egy kiskanállal lekapargatni. elernyesztett testtel. Ennek a gyakorlatnak a lényege. akkor ezt a műveletet minden étkezés előtt ismételjük meg. és megszilárdítja a laza fogakat. ami a beteg szívet túlerőlteti. ökölbe szorított kézzel végezzük ezt a gyakorlatot. hogy a rekeszizmot leengedve csukott szájjal. mert a nagy mennyiségű friss levegő jelentősen serkenti a vérkeringést. hogy lábunkat támasszuk a falnak. itt is kövessük a fokozatosság és a mérsékletesség jól bevált elvét. amíg a tüdőnk teljesen megtelik.com . mindkét oldalon megnyomkodjuk. reumatikus panaszok. Ezt követően köpjük ki. ha váltólégzést alkalmazunk. Ennek lényege. A táplálkozástudományi szakemberek szerint az olaj feltehetően a nyirokkeringést aktiválja. hogy először a bal orrlyukon szívjuk be a levegőt. és közben ne tartsák vissza a lélegzetüket. fehér habbá válik. és kiegyenesedik a hátunk. Könnyen megőrizhetjük izmaink acélosságát és teherbíró-képességünket. Más vélemények szerint a nyálkahártyák megtisztítása és aktiválása révén fejti ki hatását. Eközben a sűrű olaj felhígul. Azért is célszerű ezt megtenni.) A rendszeres testgyakorlat azért is hasznos. hogy a hasunk kidomborodjon. és csak addig végezzük. majd ugyanolyan lassan ahogy beszívtuk. (Akinek gerincsérülése vagy lumbágója van. Érdekességként megemlíthető még. Ennek módja. de segít a bőrproblémák. Ebben a testhelyzetben néhányszor hajlítsuk a csípőnket körkörösen jobbra. A szervezet előzetes méregtelenítése esetén ez a gyakorlat nem csak ettől a kellemetlen betegségtől szabadít meg bennünket. hogy nyitott ablak elé állva lassan szívjuk magunkba a levegőt. Hasonlóan jótékony hatást gyakorol szervezetünkre a pajzsmirigy stimulálása. hanem a közérzetünket is jelentősen javítja.) Az aranyérrel küszködők végezzenek néhány törzshajlítást is vízszintes testhelyzetben. Ugyancsak hasznos gyakorlat az aranyér ellen. majd öblítés után fogkrémmel alaposan mossuk meg a szánkat és a fogainkat. orrunkon át annyi levegőt lélegzünk be. A gyakorlatot felhúzott lábakkal. ha a reggeli tornát jógalégzéssel fejezzük be. 3 kilogrammos) súlyzót használjunk. ami a nyálelválasztást fokozva serkenti a méregtelenítést. miközben a has. ha a reggeli tornát kibővítjük néhány perces súlyzógyakorlattal. (A szívpanaszokkal küszködők csak néhány karmozdulat erejéig végezzék ezt a gyakorlatot. Az „olajrágásnak” is nevezett módszer elsősorban a fej területén fellépő betegségek ellen hatásos. az emésztési zavarok. Nagymértékben növelhetjük a jógalégzés hatékonyságát. a vérképzéssel és az erekkel kapcsolatos bajok leküzdésében is. miközben négyig számolunk. kerülje ezt a gyakorlatot. és negyedóráig forgassuk a szánkban. Ne erőltessük túl az izületeinket. A kilégzést négyig számolva a jobb orrlyukon át végezzük úgy. hogy a hasunk behorpadjon. hanem idővel kiszélesedik tőle a vállunk. hogy szervezetünk méregtelenítésének van egy sajátos módja is. Szívbetegek vagy magas vérnyomásban szenvedők csak módjával végezzék ezt a gyakorlatot is. mert mechanikus tisztítás nélkül a lepedék. és rengeteg baktériumot valamint salakanyagot szív magába. és kezünkkel nyomjuk ki magunkat. hogy ez a pepszintartalmú zsíros folyadék a nyelvre rakódó lepedékből távolítja el a mérgeket. Az eljárás hatásmechanizmusa egyelőre nem tisztázott. Egy holland vizsgálat szerint 30 olajrágással gyógyított páciens közül 24-nél jelentős javulás lépett fel. majd balra. ha fürdés közben. Ezt oly módon érhetjük el. Nem zárható ki az a feltételezés sem.és farizmunkat megfeszítjük. mert a csontritkulás és az ízületi panaszok megelőzésének leghatékonyabb módja a mozgás. Mint minden téren. Amennyiben jelentős mennyiségű lepedék található a nyelvünkön. A rendszeresen végzett jógalégzés egyébként nem csupán a méreganyagok tüdőn keresztül történő távozását segíti elő. hogy most a hüvelykujjunkkal a bal orrlyukunkat zárjuk el. ha karjainkat magasba nyújtva lábujjhegyre állunk. engedjük ki úgy. Tegyünk reggelente 1 evőkanál hidegen sajtolt napraforgóolajat a nyelvünk alá.

rugalmasnak találjuk. A szemünk azonban ezen túlmenően is képes előre jelezni a rendellenességeket. csírák igen gazdagok vitaminokban és ásványi anyagokban. A Michigan Állami Egyetem által készített tanulmány szerint a nyelv naponkénti tisztítása nagymértékben gátolja a szájszag kialakulását. Napi 5 dg élesztő csodákat tehet nem csak a hajhagymák regenerálása. Sürgősen szükség van egy böjtkúrára vagy egy alapos béltisztításra. Amennyiben a szemgolyónk kemény. húzódik). amikor kialakultak a helytelen táplálkozásból eredő betegségek. és két ujjunkkal gyakoroljunk gyenge nyomást a szemgolyónkra. Mint tudjuk a nyelv formája. Az egészséges életmód kialakításánál semmiképpen ne hagyjuk ki étrendünkből a vitaminok leggazdagabb tárházát. akkor fehérjéből van túl sok a szervezetben. Hagiwara Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Nem szükséges azonban ezt kivárni. Sok országban külön erre a célra szárított étkezési élesztőt is gyártanak. ha abbahagyjuk szervezetünk szisztematikus mérgezését. amelyek öndiagnosztikával könnyen felfedezhetők. hanem akut izületi gyulladások esetén is. Ideje elkezdeni a tisztítókúrát a betegségek megelőzése végett. hogy B12 vitamint is tartalmaz. Erre a célra kaphatók műanyagból készült kaparókések is. hogy a térdünk nem hajlik kellőképpen (feszül. a nyomás pedig fájdalmat okoz. különben betegségek egész sora fog kialakulni a testünkben. ami főleg tészták. Savanyú szag esetén a szénhidrát van túlsúlyban a szervezetben. mert ez mind a látószervünket. Még akkor is. különleges technológiával előállított zöldárpapor dr.) Egy másik módszere segítségével az is kideríthető. A természetgyógyászok által javasolt módszerek egyike az előzőekben említett nyelvdiagnosztika. Ezáltal az éjszakai méregtelenítés során kiválasztott toxinanyag visszamérgezi a szervezetet. akkor a testünk elsalakosodott. a hajhullásnak nem mindig energiazavar az oka. Ez a látványként sem éppen kellemes jelenség csak akkor szűnik meg véglegesen. Az alga élelmiszer-alapanyagként való elterjedése azonban teljes mértékben meg fogja oldani ezt a problémát. hogy a zsenge hajtások. amikor más szerek csődöt mondtak. Mivel az élesztő a Bvitaminok egész skáláját tartalmazza. ideggyulladás. mert a korábbi étrend követésével újra szembe kell néznünk az elsalakosodásból eredő problémákkal. A nyelv ily módon történő tisztítása azonban csak tüneti kezelés. Ennél is szélesebb körű tájékoztatást nyújt kezdődő betegségeinkről az íriszdiagnosztika. a rajta található lerakódások és egyenetlenségek hűen tükrözik szinte valamennyi szervünk állapotát. A következő öndiagnosztikai módszer a vastagbél állapotáról árulkodik. feszes és telt. és formára préseléssel. melyek élének mikrobarázdái biztonságosan és alaposan eltávolítják a nyelvfelszíni felrakódásokat. A 25 éves kutatómunka eredményeként. (Erősen nem szabad megnyomni a szemgolyót. Ha ammóniaszagú. Amennyiben a reggeli torna közben a sarkunkra ülve azt érezzük. mint a marhamájban. mindkét lábon. mind a szívet károsítja. az élesztőt. Ha a tapintáskor a szemgolyót lágynak. A Béky László természetgyógyász által javasolt eljárás során hunyjuk le a szemhéjunkat. Ennek tünetei sokak számára csak akkor válnak nyilvánvalóvá. színe. ha napi élesztőadagunkat részletekben fogyasztjuk el. Ezt az új terméket inaktivált élesztőből készítik szárítással. akkor szervezetünk mentes a méreganyagoktól. Visszautalva az akupunktúrára. akkor baj van az emésztőrendszerünkkel. sütemények. Teljes mértékben megszabadulunk ettől a kellemetlen jelenségtől élesztőtabletta fogyasztásával. Vegyünk szagmintát a lábujjaink tövéről. Az intenzív széndioxidfelszabadulással járó kellemetlen böfögés könnyen elkerülhető. mert szervezetünk elsalakosodásának számos előjele van. Nagy előnye. ha rendszeresen esznek élesztőt. ami egyértelmű jele a mértéktelen húsevésnek. kiválóan alkalmas neuraszténia. Sokszor a B5 vitamin (pantoténsav) hiánya okozza az idő előtti kopaszodást. a sajtokban és a tojássárgájában található meg jelentős mennyiségben. mivel a kékeszöld tengeri algában kétszer-háromszor annyi B12 vitamin van. így a vegán életmódot folytatók sem betegszenek meg. Ilyen esetekben is legcélszerűbb élesztőt fogyasztani. Ezt követően változtassuk meg a táplálkozásunkat. Ez a vészes vérszegénységet megakadályozó vitamin csak a húsokban.55/434 és annak méreganyag-tartalma a napi táplálkozás során rendszeresen visszakerül a tápcsatornába. hogy milyen jellegű táplálék okozza a fő bajt. A zöldárpa esetében sikerült ezt a gazdag beltartalmat megőrizni szárított állapotban is. édességek túlzott fogyasztására utal. és a nyomás nem vált ki kellemetlen érzést.com . A búzafűnél leírtak alapján tudjuk. Hasonlóan univerzális hatást gyakorol a szervezetre a zöldárpa. étvágytalanság és vérszegénység gyógyítására is.

fekélymegelőző. hogy a táplálkozástudományi szakemberek a szóját teljes tápértékű élelmiszernek tekintik. Tel: 302 4277. de főleg a tofuban jelentős mennyiségű progeszteron. amelyre a szervezetünknek szüksége van. A szójának jelentős a fito-ösztrogén-tartalma is. Fax: 302 4379. gyulladáscsökkentő és antioxidáns hatást is kivált. hogy mind a 18 aminosavat tartalmazza. melyek korai szakaszban képesek feltartóztatni az emlődaganat fejlődését.com . Klorofillt is tartalmaz. A legújabb kutatási eredmények szerint a zöldárpa koleszterinszint-csökkentő. és az artériák megvastagodásához vezet. A kisfogyasztók a zöldárpaport illetve tablettát a bioboltokban keressék. Budapest Hold u. Nem véletlen tehát. Címük: 1054. hogy terhes nőknél védi a magzatot a fejlődési rendellenességektől. A továbbiakban nincs értelme kitérni minden egyes növényi eredetű táplálék egészségre gyakorolt hasznosságának taglalására. A testi-lelki fáradtság enyhítésén kívül növeli az ellenálló képességet. mint a világ más országaiban.és szellemi teljesítőképességet. A szójafehérje további építőanyagai az isoflavonoidok. ami a laboratóriumi vizsgálatok szerint csökkenti a rákkeltő anyagok felszívódását. A szója táplálkozásban betöltött fontos szerepét az a megállapítás is alátámasztja. hogy Kínában és Japánban. így menetesít bennünket mindazon tünetektől. hogy megtisztítja a szervezetet.és Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. 29. nátrium) is tartalmaz. A szakértők szerint a B11 vitamin hiánya felelős a szívinfarktusok és agyvérzések 30-40 százalékáért. Nagykereskedelmi forgalmazását a Vital-Club Kft. A szójának ezt a jótékony hatását az is bizonyítja. ez a sok szenvedést okozó betegség jóval ritkábban fordul elő. hogy ezek a készítmények ízben és külső megjelenésben semmivel sem maradnak el a hagyományos ételektől. ami fontos szerepet játszik a hormonális eredetű rákos megbetegedések megelőzésében. A zöldárpában megtalálható az összes fontos ásványi só és nyomelem is. amely átsegíti a nőket ezen a nehéz életszakaszon. hogy nyelvi fogalmat sem alkottak rá. Ez az aminosav károsítja a véredényfalakat. a távol-keleti országokban oly annyira ismeretlen ez a jelenség. A szójafehérjében mind a 10 esszenciális aminosav megtalálható. cink. A legáltalánosabb hatása azonban az. végzi. ahol a legtöbb szójakészítményt fogyasztják. A legújabb tudományos vizsgálatok alapján a szója nem csak a húsevés következményeitől szabadít meg bennünket. Az egészségre gyakorolt jótékony hatását fokozza. és semlegesítik az emésztést gátló káros anyagokat. köztük a B12-t. zsírtartalma pedig rendkívül alacsony: kb. A szójából vagy gombából előállított húspótló készítmények segítségével pedig a legtöbb húsos étel hasonló minőségben elkészíthető. hogy a hússal ellentétben 3-4 százaléknyi rost is található benne.és A-provitamin is van benne. hogy a szójában. magnézium. elősegítik az anyagcserét. amelyek az egészségtelen táplálkozásból és életvitelből erednek.56/434 professzor szabadalma. és oldja a stresszhelyzetekből adódó feszültséget. amit a bélbaktériumok olyan anyaggá alakítanak át. hogy az egyetlen növény. ezért könnyen és gyorsan felszívódnak. Alkalizáló hatásánál fogva segít helyreállítani a helytelen táplálkozás következtében kibillent pH-értéket. 2%. A zöldárpában ezek polipeptidek formájában vannak jelen. hanem jelentős gyógyhatása is van.és fehérje-összetétele minden fontos alkotóelemet tartalmaz. és Európában először nálunk került forgalomba. A szója különféle ásványi anyagokat (kálium. amelynek aminosav. A szója B11 vitamint is tartalmaz. Ezenkívül 19 vitamin jelenlétét mutatták ki benne. Különösen a koncentráló. a Tamoxifenben található. ami csökkenti a vér homocisztein-szintjét. Ez a bioboltokban 200 grammos csomagolásban árusított termék annak köszönheti rendkívüli népszerűségét. Ez a reformétrenddel foglalkozó szakácskönyvekben részletesen megtalálható. így nem kell lemondanunk a korábban megszokott ételeink fogyasztásáról sem. Ez a 2%-nyi szójalecitin azonban jelentősen csökkenti az elhízás veszélyét.és ösztrogén hormon található. A B11 vitamin előnyös hatása még. és fokozza a fizikai. Amíg a nyugati orvosok pótlólagos hormonadagolással próbálják a nőket a hőhullámok okozta kellemetlenségektől megóvni. amely egy emlőrák elleni hathatós gyógyszerben. A kínai és japán nők mentesek a menopauzával járó hőhullámoktól is. vas. így jól pótolja a húst. kalcium. hogy 60%-a életfontosságú linol. A londoni King’s College kutatócsoportja szerint a szójaprotein olyan kémiai anyagot tartalmaz. Nem elhanyagolható előnye még ennek a különleges alkotóelemnek. Emellett öregedésgátló E.és emlékezőtehetségre gyakorol jó hatást. Ennek oka. Ezzel kapcsolatban csupán annyit érdemes megemlíteni.

Ennél a korszerű technológiai eljárásnál a szójabab szaponin. hanem felülmúlja a húst.(emésztésgátló enzim) tartalmát nem szénhidrogénekkel. Ettől függetlenül rohamosan terjed. Ráadásul a szójalecitinnek kozmetikai hatása is van. mivel késlelteti a bőr ráncosodását. A szóján kívül a gomba is teljes értékű fehérjéket tartalmaz. mint a szójahús. Ráadásul a szójalisztből készített tészta kevésbé szívja fel az olajat.(ízrontó keserűanyag) és tripszininhitor. hanem tésztáként használva is előnyös a szója fogyasztása. Ma már a húskészítmények 60%-ában van szója. Kevesen tudják. és csupán 30%-a emészthető.57/434 linolén zsírsav. hanem ezzel hamisítják a húst. mint a búzaliszt. Jelentős mértékben hozzájárul a felszívódás mérséklődéséhez az a biokémiai okokra visszavezethető tény is. amihez úgy lehet hozzájutni. mint a tönkölyliszt meglehetősen magas sikértartalma. A modern táplálkozástudomány azonban megállapította. ennek is vannak negatív megnyilvánulásai. és a környezetszennyezés káros hatásaitól. mert aggódnak a fogyasztók egészségéért. hogy e nélkül a szervezet nem jut elegendő fehérjéhez. Ezen túlmenően a külföldi húsipari készítmények jelentős része génkezelt szóját tartalmaz. Ezzel a legtöbbször azt Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Amíg a hagyományos búzából készült liszt fehérjetartalma 10-14%. mint 1. mivel sokoldalúbbá teszi a vegetáriusok étkezését. Ennélfogva a tönkölylisztből sokoldalúan használható „tésztahúst” állíthatunk elő.) Sokan azzal indokolják a húsfogyasztás szükségességét. lassítja az öregedést. Az élelmiszergyárak nem azért kevernek szóját a termékeikbe. (Egyébként a húsevők nagyon meglepődnének. hogy mennyi szóját esznek. mivel a szervezet a fel nem használt cukrot zsírrá alakítja. Tápértéküket tekintve a kettő együtt már nem csak pótolja. Termesztésénél vegyszeres gyomirtásra sincs szükség. hogy önmagában véve minden egyes alkotóelem teljes tápértékű legyen. Járulékos előnye még. A visszamaradt gyurmaszerű anyag állaga mind főzve. Sajnos a tönkölyliszt magas ára miatt a szejtán-nak is nevezett tésztahús háromszor annyiba kerül. ha tudnák. Az élelmiszervegyészek szerint a szénhidrogénnel kezelt szójakészítmények kesernyés íze úgy szüntethető meg. Húspótló alapanyagként jól használható a tönkölybúza is. A szójás készítményekkel viszont bőven pótolni tudjuk a húsfogyasztás miatt kiesett fehérjeveszteséget. Napi fehérjeszükségletünket bőven fedezhetjük tejtermékekkel is. amit a szervezetnek előbb le kell bontania egyszerű szénhidráttá (cukorrá) és csak ezt követően kezdődhet el a felszívódása. kissé leöblítjük. arra hivatkozva. hogy az élelmiszerek közül a szójában van a legtöbb fehérje. addig a tönkölybúzaliszt fehérjetartalma 17-20%. A cukorbetegek számára további előny. Ezen a téren a tejtermékek sem képesek vetekedni a szójával. mert ezt olcsóbban be lehet szerezni.com . amelyek már túlzásba viszik az egészséges táplálkozás propagálását. melyek a szervezetben csökkentik a vér koleszterinszintjét. A házilagos előállítása is sok időt vesz igénybe. hanem enzimekkel távolítják el. Mellesleg egészséges emberek esetében sem jár következmények nélkül a túlzott szénhidrátfogyasztás.2 liter tej. A tésztahús valójában nem más. amelyek korábbi ételeinket ízletessé tették. és 100%-ban emészthető. hogy a gabonák és a különféle hüvelyesek szénhidráttartalmát a szervezet nem képes közvetlenül hasznosítani. hogy a szervezetnek jóval kevesebb fehérjére van szüksége. Megszokott ételeink ízét egymással nem harmonizáló adalékanyagokkal teszik tönkre csak azért. hogy a tönkölybúzát nem kell műtrágyázni. Újabban ugyanis olyan reform szakácskönyvek is megjelennek. A belőlük készített liszt ugyanis összetett szénhidrátot tartalmaz. A fűszereket ekkor adjuk hozzá. A szójaliszt ugyanis feleannyi szénhidrátot sem tartalmaz. ami elhízáshoz vezet. Receptjeikben sorra tiltják meg azoknak a nyersanyagoknak a használatát. hogy nem elég vitamindúsak. és hagyjuk tovább ázni a felhasználásig. és friss vízzel újra felengedjük. 10 dg szójában 35 gramm. ami egyenletessé teszi a vércukorszintet. hogy az előző este ráöntött áztatóvizet reggel leöntjük róla. Sajnos mint minden kampánynak. mert 10 dg szója annyi fehérjét tartalmaz. Nem csak húspótlóként. mind sütve nagyon hasonlít a húshoz. Szerencsére az egészséges táplálkozás szükségességét ma már egyre szélesebb néptömegek ismerik fel. Biotáplálkozásban betöltött szerepét fokozza. így az áztatóvíz leöntésére nincs szükség. Zárt pelyvája megvédi a gombafertőzésektől. míg ugyanannyi húsban 28 gramm fehérje található. hogy összegyúrva és beáztatva kimossuk belőle a keményítőt. hogy a szójaallergiások is fogyaszthatják. Ma már azonban a legtöbb gyártó nemesszóját állít elő. mint azt korábban hittük. hogy a szója jelentős rosttartalma lassítja a szénhidrát felszívódását.

Ez a helyzet különösen gyermekek esetén kritikus. Ez a túlbuzgóság többet árt. A rothadásból eredő mérgezésen kívül igen kellemetlen következménye még a pasztőrözött tej fogyasztásának. így nem lehet az embereket egyik napról a másikra visszaszoktatni a nyers kosztra. gyorsítva ezzel a természetes sejtmegújulást. Az ily módon elvesztett vitaminokat friss saláták. elősegítve ezzel az ízületek elmeszesedését. Vitamin. és a fehérjetartalma is alacsony. holt anyaggá válnak. Ezzel együtt elpusztul a hőkezelt élelmiszerek vitamintartalmának túlnyomó része is. amelyeket szeretünk. mint használ. hanem hogy amit megeszünk. A pasztőrözött tej vitaminokban is igen szegény. és ne érezzünk bűntudatot azért. és miután a tejgyárak az általuk forgalmazott tej zsírtartalmának jelentős részét kiszeparálják. igen sokféle variációban létező enzimmolekulák a friss zöldségen és gyümölcsön kívül a nyerstejben is megtalálhatók. hogy aki kézbe vesz egy ilyen szakácskönyvet.és nyomelem-igényének kielégítése érdekében van szükség. Ez a papírdobozban forgalmazott „tejesalapú készítmény” nem más. mivel a növésben levő szervezetnek alapvetően szüksége lenne az optimális működésre. de nem képesek a szervezet számára hasznosulni. mint tejpor magas hőfokon kezelt. Messzemenően tartózkodjunk a „reggeli ital” -nak nevezett tejimitátumtól. vagyis enzimnélküli értéktelen savóval keverve. ezeknek az ételeknek az elkészítési módja beépült a kultúránkba. hogy semlegesítse a szervezetben a káros savakat. hogy minden gramm étel amit elfogyasztunk. melegítés esetén felépítésük megváltozik. annak már a belelapozáskor elmegy a kedve a reformtáplálkozástól. hanem rárakódik a csontokra és az érfalakra. Az ásványi sók és nyomelemek megmaradnak ugyan a feldolgozott élelmiszerekben. a szintetikus D-vitaminnal kiegészített tej megfosztja a szervezetet a magnéziumtól. Sajnos ugyanez nem mondható el a pasztőrözött. ásványi só. A hiányt mesterséges vitaminokkal próbálják pótolni. Ezek a tartós tejek savóból. Éppen ezért kifejezetten káros gyereknek forralt vagy pasztőrözött tejet adni a vitamin. sőt éppen ellenkező hatást váltanak ki. állati zsiradékon. Enzimek hiányában ugyanis ezek az anyagok nem tudnak felszívódni. Nem az a fontos. Mindezek ellenére nem sokkal olcsóbb a valódi tejnél. irányítják a belső elválasztású mirigyek hormontermelését. mentesítse a bélrendszert a rothadáskeltő baktériumoktól. Ezért a nyerstej szintén képes arra. vízből és „E-adalékokból” állnak. a forralt tej csak erjeszti. mint használ. amelyek elősegítik a szervezet tökéletes működését. és a felszívódó enzimek által tisztítsa az egész testet. némi tejporból. ahol kijavítják az egészségtelen életmód következtében kialakult károsodásokat.és ásványanyagtartalma csekély. azt jóízűen együk. A nyers zöldségek. beszabályozzák és összhangba hozzák az egyes szervek munkáját. gyümölcsök és olajos magvak fogyasztására azonban nem csupán a szervezet vitamin-. hanem nélkülözhetetlen szerepük van testünk enzimekkel való ellátásában is. mivel ezeknek az anyagoknak a felszívódásához enzimekre van szükség.com .58/434 érik el. Ezek a természet csodáinak is nevezhető. hogy aki nem fogyaszt nyers táplálékot. nyers gyümölcsök és különféle magvak fogyasztásával pótoljuk. és behatolnak a sejtekbe is. Ezek a több száz. A történelem során az emberiség hozzászokott a főzött és sült táplálékhoz. hogy kalciumtartalma enzimek hiányában nem a csontokba szívódik fel. ezért hiába szorgalmazzuk a tejfogyasztást. az élet hordozóinak tekintett speciális fehérjék ugyanis rendkívül érzékenyek a hőhatásra. a test fokozatos merevedését. ahogyan szeretjük. A biokatalizátorként működő enzimek olyan aminosavakból felépülő bonyolult szerves vegyületek. aminosavból felépülő. hogy bőségesen és sokrétűen étkezik. csontlisztből. A vitaminok többsége ugyanis zsírban oldódó. Ezek azonban nem képesek pótolni a természetes vitaminokat. Teljes mértékben hiányoznak az enzimek és a vitaminok a műtejből. Egészségünk védelmében azonban igyekezzünk a feldolgozott ételek mellett minél több nyers táplálékot fogyasztani. A húson. és úgy elkészítve. valamint a feldolgozott zöldségről és gyümölcsről. annál különböző hiánybetegségek lépnek fel annak ellenére. vele együtt kivonják a vitaminokat is. rothasztja a gyomor tartalmát. A beszerzett zöldség és gyümölcs Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. így többet árt. Megtisztítják a vért. mert az elkészítés során valamelyik nyersanyag több vitamint vesztett a kelleténél. finomított cukron és a káros élvezeti cikkeken kívül fogyasszuk továbbra is azokat az ételeket.és mészszükséglet fedezésére. A legújabb kutatások szerint pl. Ezért fordul elő gyakran. tökéletesen megfeleljen a reformkonyha előírásainak. illetve forralt tejről.

A homoktövises készítményeiről híres Dr. de ez nem rontja az élvezeti értékét. Ezek egyike. mely által 90%-kal nő az elfogyasztott tejfehérje hasznosulása is. ezért csekély az esetleges fertőzés valószínűsége. pasztőrözött tejé. Magas kalciumtartalma segít megelőzni a fogszuvasodást. Közülük a peptidek az egész szervezetet védik a rák kialakulásától. Egymagában azonban lehetőleg ne igyuk. mivel esszenciális aminosavakban. a foszfor és a rákellenes szelén felszívódása. Természetesen a kecsketejet is hűtőszekrényben kell tárolni. Nem véletlen. vele együtt az érelmeszesedés veszélye. Savanyítás hatására ugyanis a tejcukor lebomlik. Nem tartalmaz viszont tejallergiát kiváltó ASI-kazeint. ami azt eredményezi. és elpusztítják a vastagbélben felhalmozódott káros. a nem fehérje nitrogén pedig 50%-kal növekedik. Ezt a káros hatást legegyszerűbben úgy előzhetjük meg. A savanyú közegben a vitaminok is jobban megőrződnek. Mindemellett a savanyított tejtermékekben biológiailag aktív anyagok keletkeznek. Orotsav és karbonsav is található benne. de nyersen fogyasztva igen egészséges. Emellett csökkentik a vérnyomást. 2 dl aludttejben 100 millió élő tejsavbaktérium van. Pár nap után tejszínszerűen besűrűsödik. mert ettől „kecskeízű” lesz. a magnézium. Forgalmazása. A finomabb eloszlású tejzsírgolyócskák következtében az emészthetősége is jobb. Csecsemők táplálására is előnyösen használható. valamint vitaminokban és ásványi anyagokban jóval gazdagabb. Ráadásul a tejsavas erjesztés alatt egyes vízben oldódó Bvitaminok (nikotinsav. ami sokféle betegség megelőzésében közreműködik. A savanyítás során a tej aminonitrogén-tartalma közel háromszorosára. hogy leszedjük az egyébként elég jelentős mennyiségű fölét. mint a tehéntej. de csak pár percre. miáltal csökken a vér koleszterinszintje. Ha valaki ezt a tejet hőkezeletlenül naponta issza. mint a tehéntej. Sajnos az ára több mint kétszerese a tehéntejnek. Ennyi sok pozitív hatás láttán már érthető. ami bekerül a tejbe is. Újabban kezd ismét divatba jönni a kecsketej. és fejti ki áldásos tevékenységét. mint a tehéntejé. ők is allergiásak lesznek. ami a vastagbélrák megelőzésének fontos feltétele. hogy 6-15%-kal javul a csontépítő kalcium. mint a tehéntejé.59/434 frissességén és vegyszermentességén kívül vigyázzunk arra is. Felmelegíteni nem szabad. mivel kisebb tejzsírgolyócskákat tartalmaz. és azzal együtt fogyasztjuk a tejet. Másrészt megszűnik az epesavaknak a bél nyálkahártyájára gyakorolt izgató. Az élő tejsavbaktériumok folytán a nyerstej emésztése is jóval könnyebb. hogy a laktóz-intoleranciában szenvedők is fogyaszthatják.com . mint a tehéntej. nagymértékben enyhül az allergiája. folsav) valamint a biotin fel is dúsulnak. Utána gyorsan ellenanyagot termel a szervezetük. D-vitaminból négyszer. hogy a kecsketej savója sok kiváló kozmetikum alapanyaga. Emellett baktériumölő hatása is van. Guoth János szerint. mint a forralt. és a csontritkulást. ha a kecskékkel parlagfüvet etetnek. mert az összes tej közül a kecsketej összetétele hasonlít leginkább az anyatejhez. A kialakult savanyú közegben az ásványi anyagok ionos állapotba kerülnek. Miután szénhidráttartalma kisebb. tárolása is kevesebb gonddal jár. így nem kell homogenizálni. és ez a csomós massza már meglehetősen nehezen emészthető. míg a probiotikus eljárással készült tejtermékek fogyasztása során 30 milliárd tejsavbaktérium kerül a szervezetbe. rothasztó baktériumokat. ahol állandó állatorvosi felügyelet van. hogy a sok kefirt fogyasztó kaukázusi népek között miért olyan gyakori a száz éves kort megért ember. mert a gyomorsavval összekeveredve kicsapódik. vagy a belőle készített kefirt fogyasztja. A különféle tejtermékek összetett biológiai hatóanyag-tartalmuk következtében még a nyerstejnél is fokozottabb gyógyító hatást gyakorolnak a szervezetre. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A kecsketej még a pollenallergia ellen is hatásos lehet.és vitamintartalmának szervezetre gyakorolt jótékony befolyását.vitaminból háromszor. A belőle képződő oligoszacharidok. Különleges zamata következtében egyre több helyen készítenek joghurtot és kefirt is belőle. hogy átalakítják az epesavakat. A. rákenjük egy szelet korpás kenyérre. és elősegítik a jó alvást. a laktuloz és a laktinok (vízben oldódó diétás rostok) elősegítik a bélmozgást. A tejsavas erjesztés során bekövetkező fehérjebontás következtében megnő az egészségvédő bioaktív anyagok mennyisége is. Ugyancsak nagyon finom és tápláló a juhtej. kevésbé hizlal. A savanyított tejtermékek nagy előnye. így nem kell nélkülözniük a tej jelentős kalcium. maró hatása. ezért tejfehérje-érzékenyek is fogyaszthatják. míg B5 vitaminból hatszor többet tartalmaz. hogy nyerstejet csak olyan helyről vásároljunk. így ne sajnáljuk rá a pénzt.

60/434 A csecsemők egy része allergiás az állati eredetű tejre. így fogyasztása nem vált ki kellemetlen ingert azokban sem. amely a laktóz-intoleranciában szenvedők szervezetéből hiányzik. Élvezeti értéke még így sem éri el a valódi tejből készült túróét (ráadásul drága is). hogy ez a nyomás tízszerese a legmélyebb tengerek fenekén uralkodó nyomásnak. Felbontás után természetesen ez a tej is csak hűtőben tárolható. így a háztartásokban való alkalmazása nem várható. Ilyenkor adjunk a babának kecsketejet.com . még tojás is főzhető benne. 10 ezer bar felett elkezdett a víz fagyáspontja növekedni. Érdemes megragadni ezt a lehetőséget. Ez az eljárás a nyers táplálék ízének maradéktalan megőrzésén túlmenően alkalmas ételeink károsodás nélküli tartósítására is. és ugyancsak kevésbé károsodik az A. A roppant nagy nyomás alá helyezett nyers tojásnak azért nem törik össze a héja. akkor itassunk vele szójatejet. mert a víz átjut a pórusain. és az aszeptikus Tetra Brik csomagolás következtében az UHT tej három hónapig is eltartható hűtés nélkül. akik undorodnak a forralt tej ízétől. ami tökéletes sterilitást eredményez. de nem tartalmaz tejcukrot. Ennek oka a laktóz-intolerancia. Ezáltal ennek a tejnek is megsemmisül a teljes enzimtartalma. hogy a szervezetük nem tudja megemészteni a tej cukortartalmát. fogyasszon továbbra is állati eredetű tejet és tejterméket. és a maradékot két-három nap alatt el kell fogyasztani. mivel újabban elkezdték mesterségesen előállítani azt az enzimet. és elérte a szobahőmérsékletet. Mellesleg ma már az allergiások is fogyaszthatnak tejet. Egyébként a Kiotói Mezőgazdasági Egyetemen folytatott hidegfőzési kísérletek egy másik meglepő jelenséget is eredményeztek. A kisgyermekek számára azonban létfontosságú a tejfogyasztás. ami azt jelenti. szobahőmérsékleten. Egyébként a szójatejből rendkívül egészséges túró is készíthető. Még nagyobb volt az örömük. Amennyiben a lakásunk közelében nincs piac. így sem a vitamin. megfagytak. de szójababból házilag is előállítható. Rihamoro Hajasi professzor elmondása szerint ezt akkor tapasztalták. mert a legújabb kutatások fényt derítettek arra. hogy a kíméletes tartósításnak és a nyersanyagok károsodás nélküli főzésének van még egy ennél is különlegesebb módja. hogy egy bizonyos tengerszint feletti magasságot meghaladva már nem lehet normál edényben főzni. amikor kíváncsiságból tovább növelték a nyomást. Ennek módja a vegetárius szakácskönyvekben részletesen le van írva. Ezen a nyomáson már szobahőmérsékleten is megfőzhető a nyers táplálék. Ily módon felfedeztek egy új tartósítási eljárást. de a C-vitamin 90%-a megmarad. Ebből a szakorvos által felírt és térítésmentesen kiváltható tejcukorbontó szerből 1 kávéskanálnyit kell beletenni 1 pohár tejbe. vagyis az a felnőtt korban is megmaradó probléma. A gyors hőkezelésből adódóan az ultrapasztőrözött tej jobban megőrzi a nyerstej eredeti ízét is. így a külső és belső nyomás kiegyenlíti egymást. A legjobbak közül legolcsóbbak a WÉS Tejipari Rt.és B-vitamin-tartalma. amikor szerkesztettek egy közel 1 tonna súlyú berendezést. és a Hercegtej Kft. ami bőrpanaszokban. így szinte pótolhatatlan a szervezet számára. ezért aki nem szenved laktóz-intoleranciában. A szójatúró (ismertebb nevén a tofu) azonban a szójakockához hasonlóan semleges ízű. Iskolai tanulmányainkból tudjuk. termékei. hogy a tejben 2000 összetevő található. hanem éppen ellenkezőleg. majd hirtelen lehűtik. Mellesleg az ultrasteril körülmények között történő töltés. Érdekességként megemlíthető. Ultrapasztőrözött tejet már sok cég gyárt nálunk. akkor az UHT márkanéven forgalmazott papírdobozos tejet keressük. légzési nehézségekben és székrekedésben nyilvánul meg. A szójatej bioboltokban szerezhető be. Ez a fizikai jelenség azonban ellenkező irányban is érvényesül. Ennek következtében a nagy nedvességtartalmú élelmiszerek nem főttek meg. hogy itt nem tartósan forralják 70 °C-on a nyerstejet. vagyis a környezeti nyomás növelésével csökkenthető a főzési hőmérséklet. hanem néhány másodpercre 140 °C-ra hevítik. így az allergiás tünetek maradéktalanul megszűnnek. emiatt csak fűszerezve használható. amellyel 8000 bar nyomást állítottak elő. a melegfagyást. Ez a jelenleg legkorszerűbb technológiai eljárással tartósított tej abban különbözik a hagyományos pasztőrözött változattól. Ez a növényi eredetű tej igen gazdag vitaminokban és ásványi anyagokban. vagy ha ehhez nem tudunk hozzájutni.sem pedig az enzimtartalma nem károsodik. és kénytelenek vagyunk pasztőrözött tejet vásárolni. hogy nagyon drága és meglehetősen nagy helyet foglal el. Annak ellenére. Ezt használták ki a japán tudósok. Egyetlen hátránya ennek a berendezésnek. hogy a víz forráspontja függ a külső nyomástól. Ezért a nagyobb hegyekben már 70-80 °C-on elkezd forrni a víz. mivel a nagy nyomás hatására elpusztulnak a baktériumok. amikor a vizsgálatok Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.

majd kivonják belőle a teljes nedvességtartalmát. hogy az élelmiszereket gyorsfagyasztással tartósítják. hogy az így „fagyasztott” élelmiszerek aromája és vitamintartalma kevésbé károsodik. a túlnyomó többség tehát azért kövér. A helytelen táplálkozás okozta betegségekre is megvan a legegyszerűbb és legolcsóbb gyógymód. hogy felolvadna. ahol 840 millió ember éhezik. elhíznának tőle. mert csekély a kalóriatartalmuk. hanem az egyenlőtlen elosztás miatt. hogy a fagyasztás légmentes kamrában történik. elkényelmesedtek. amit megeszünk. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A kövér embereknek maximum 2%-a szenved hormonzavarban. Néhány hónap alatt szépen lefogytak. tojás és tej. Ők meg a zabálásba betegednek bele. Más élelmiszer-alapanyagokból is hatalmas készletek halmozódtak fel a raktárakban.25 kg gabona és hüvelyes termény. és meghíztak.” A kövéreknek tehát nem azt kell kérdezniük. Mellesleg a szegény emberek nem az élelem világméretű hiánya következtében éheznek és szenvednek különböző hiánybetegségekben. és ne bújjuk a kalóriatáblázatokat. Összességében a Föld minden lakosára napi 1. rendeződött a vércukorszintjük. Az Európai Unió hűtőházaiban évtizedek óta eladhatatlan vajhegyek. hogy se levegőt. Egy ismert magyar táplálkozástudományi professzor ezzel a drasztikus kijelentéssel zárt le egy tudományos vitát: „A náci koncentrációs táborokban nem akadt egyetlen túlsúlyos. és évente 10 millióan halnak éhen.61/434 kimutatták. Az ily módon tartósított élelmiszer friss súlyának csak egynegyedét nyomja. hanem koplalni. 0. A dupla tartósításnak (fagyasztás + szárítás) köszönhetően évekig megőrzi az ízét. melyek undort keltenek bennünk. A kísérletben részt vevők ismét halásztak. gyűjtögettek. hogy csak attól hízunk.5 kg hús. és több millió tonnányi lefagyasztott hús vár vevőre. mint manapság. Ezt követi a légmentes lezárás. mert sokat eszik. Egyébként is groteszk dolog ilyen problémával előhozakodni egy olyan világban. Ha ezt az adagot naponta meg kellene enniük az éhezőknek. Ne méricskéljük a nyersanyagokat patikamérlegen. hogy lefogyjak? A fogyáshoz nem enni kell. Lényege. csupán azért. normalizálódott a magas vérnyomásuk. Az eljárás kifejlesztését az amerikai kormány rendelte meg űrhajósok számára. akkor se kínozzuk magunkat olyan ételekkel. hogy: Mit egyek. se párát ne tudjon magába szívni az étel. Ennek hatására az élelmiszerben levő jég gőzzé alakul anélkül.5 kg gyümölcs és zöldség jut. Észak-Amerikában már minden harmadik ember olyan kövér.com . Amikor az ausztrál bennszülöttek megismerkedtek a jóléti társadalom vívmányaival. Amikor a zöldség-gyümölcs már keményre fagyott. mint a mélyhűtött mirelit termékeké. Soha ennyi élelmiszerfelesleg nem képződött a világban. A különleges fagyasztóeljárásokkal kapcsolatban érdemes szót ejteni a fagyasztva szárításról is. hogy szinte gurul. valamint 0. és az elkészítéséhez csupán forrásban levő vízre van szükség. a hideg hűtőfolyadék helyett gázt nyomnak be a kamrába. Ez úgy történik. vagy kórosan elhízott ember sem. Valakinek az az ötlete támadt. ha hagyományos módon fogyókúrázunk. Helyettük a nyugati országokban élők eszik meg a felesleget. Ne feledjük. hogy egy önként vállalkozó kisebb csoport térjen vissza az ősi életformához. Visszatérve az előző témára. vadásztak.

hogy megtelt a gyomra. ha valóban éhesek vagyunk. Arról nem is szólva. hanem soványak leszünk.és mikroelemektől is. amelyeknek az elfogyasztása élvezetet jelent. A táplálkozástudományi kutatások szerint az egészségre a mérsékelten energiaszegény. annak minden esélye megvan rá. Legyünk tehát türelmesek. valamint a makro. hogy a súlycsökkenés jelentős részben izomszövetünk megfogyatkozása révén jön létre.” Amerikában a mérsékelt táplálkozás hívei mozgalommá fejlesztették a korlátozott táplálékfelvétel módszerét. hogy a „light” és egyéb agyonsoványított szörnyűségek ízetlenek. amikor a szervezet a májban lerakódott zsírt már elégette. igyunk 1-2 pohár vizet. napi 1500 kcal-os (6300 kJ) étrend bizonyult a legkevésbé veszélyesnek. a testsúlycsökkenés előbb-utóbb megindul. hogy bármit ehetünk. (Mellesleg ez a módszer az évezredek óta ismert önkorlátozó. és nem jár semmilyen szenvedéssel. hogy a testszerte lerakódó zsírréteg csak akkor kezd el csökkenni. ami egészségünk kockáztatásán kívül újabb pszichés zavarokhoz vezet. hogy háromszorosára dagadnak a gyomorban. és különböző betegségek kialakulása. mivel valódi citromléből készített cukormentes limonádéval ellensúlyozni tudjuk a keksz gyomorsavfelszívó hatását.com . hanem megfosztja a létfontosságú vitaminoktól.vagy nullkalóriás diéta további hátránya még. hogy egy idő után a karcsúsága hiánybetegségekkel fog párosulni. denaturált táplálékra való átállással kell védekezni. annál intenzívebb a súlycsökkenés. Forgassuk a fejünket jobbra-balra. mint folyadékhiány. Az ember nem csak azért eszik. A szervezet ugyanis az emésztésnél felszabadult Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A csökkentett ételmennyiségből származó éhségérzetet könnyen elűzhetjük búzacsíra vagy korpás kekszek fogyasztásával. az mondjon le a tízórairól és az uzsonnáról is. Az eredményes fogyókúra alapvető feltétele tehát a türelem. illetve az étkezések számának csökkentésével. A sovány tejből pl. Az alacsony. Amikor érezte. és ahogy megtelt a gyomrunk. amíg a májban és a zsigerek között felhalmozott zsírmennyiség elbomlik. 3-4 hét után gyomrunk átáll az új étkezési módra. de mentes minden mellékhatástól. mert ezek az anyagok annyi vizet képesek magukba szívni. tompítva ezzel éhségérzetünket. és otthagyta az ételt. mint a helytelen táplálkozás. Különben is csak azok az ételek válnak igazán a hasznunkra. ami egy járulékos szempont miatt is fontos. értéktelen. hanem vele együtt eltávolítják a teljes A-. Nem váltanak ki gasztronómiai élvezetet. valahányszor étellel kínálnak. Mindaddig csökkentsük a napi ételadagunkat. felállt az asztaltól. A fogyókúrának ez a módja csak az első napokban nehéz. Ennek következtében nem csak karcsúak. hogy életben maradjon. egyen kevesebbet. da csak akkor. Ne mondjunk le tehát a finom ételek fogyasztása által nyújtott örömökről. Aki a vacsora elhagyása után is hízik. Ez ugyan havi 3-4 kilogrammnyi fogyást eredményez csupán. Nem jó megoldás a csökkentett zsírtartalmú ételek fogyasztása sem. Ennek elkerülhetetlen következménye az immunrendszer leromlása. amíg normális tempóban nem csökken a testsúlyunk. azonnal abba kell hagyni. Akinek kevés a gyomorsava az is alkalmazhatja ezt a módszert. Hasonló a helyzet a többi preparált élelmiszernél is. Így ha két étkezés között éhesek vagyunk. A hosszú távon folytatott éhezés nem csak a fölös kalóriától szabadítja meg a szervezetet. e nélkül pedig a táplálkozásunk vegetálássá válik. Étkezési kultúránk fontos része az ízek élvezete. Sokan nem tudják.) Ha valaki továbbra is ragaszkodik a kalóriatáblázatok alapján összeállított hagyományos diétához. és akkor végleg megszűnik kínzó éhségérzetünk.62/434 Ha valaki túlsúlyos. Steven Hawks által hirdetett „intuitív evés” fogyókúra lényege. az mindenképpen kerülje a drasztikus módszereket. D. nem csak a zsír túlnyomó részét vonják ki. hanem az adagok.és E-vitamintartalmát. mivel a nemkívánatos étel pszichésen könnyebben idézhet elő gyomorbajt. Az a kevés étel viszont amit magunkhoz veszünk. Kizárólag zöldséget. a vegetarizmus magyarországi megteremtője is így táplálkozott. A fogyás elkezdődését a vizelet színe jelzi. gyümölcsöt és olajos magvakat fogyasztott. és a csak addig. Krónikus elhízás esetén egy hónap is kell. Minél sötétebb. 80 évvel ezelőtt Bicsérdy Béla. A feltehetően vénuszi származású Saint-Germain gróf is így táplálkozott. Ez boldogságunk egyik forrása. amíg az éhségérzete el nem múlt. Az éhségérzet oka azonban a legtöbbször nem más. legyen ízletes. civilizált emberhez méltó táplálkozás felelevenítése. Aki ily módon fogyókúrázik. Az elhízás ellen nem a lesilányított. Egy falattal sem evett többet. Már egy vicc is született a célszerű eljárásról: „Mi a leghatékonyabb fogyókúra? Egy rendkívül egyszerű tornagyakorlat.

mert a szervezetünk méregmentessé vált. A savóban levő aminosavak és egyszerű felépítésű fehérjék (albumin. Ez a biokémiai folyamat szintén az izomszövet csökkenéséhez vezet. de csak addig tart. A léböjtkúra előnye. mert enzimek hiányában értékes hatóanyagai nem képesek felszívódni.com . A jojóeffektus járulékos következménye. A fogyni vágyók ne tévesszék össze a böjtölést a koplalással. ami lassítja az anyagcserét. Ennek tünetei: ingerlékenység. Ennek alapján szinte azonnali visszajelzést kapunk arról. hogy abbamarad a méregtelenítése. 1 kcal kb. A krémmel naponta 20 percig kell masszírozni a karcsúsítani kívánt testrészt. vízszínűvé válik. Egy átlagos (1-2 hetes) böjtkúránál ettől nem kell tartanunk. Állandósulhat is ez az állapot. ezt növekvő hold idején tartsuk. vegyszerekkel mérgezett ételeket fogyasztani. sőt még többletsúly is rakódik ránk. a naponként végzett beöntés. visszahízáskor azonban csak a zsírszövetek szaporodnak. Ennek következtében zsírpárnáink a zsinóron rángatott jojó pörgéséhez hasonló gyorsasággal fognak visszatérni.63/434 energiát a szervezet méregtelenítésére fordítja. Ezért szokott a látványos fogyással induló kúra néhány hét múlva megtorpanni.) A sikeres fogyókúra másik buktatója a jojó-effektus fellépése.) Nagy probléma még ennél az effektusnál. Ezzel Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. amelyek mérgezően hatnak a szervezetre. A tornagyakorlatok és masszázsok jótékony hatásai is ilyenkor a legintenzívebbek. takarékoskodni kezd. így gyakrabban betegszik meg. aki 5 éven át váltakozva fogy majd hízik. mert a hatékony anyagcsere lassabban reagál a csökkentett energiatartalmú étrendre. mivel a súlycsökkenés ilyenkor a leghatékonyabb. hogy a vizeletünk kivilágososodik. hogy a fogyás során nem csak zsírszövetet. A böjt idején azonban a szervezet nem jut hozzá cukorhoz. A sovány testalkatúak a tisztító kúrát gyümölcslével végezzék. hogy megszabadítsák a szervezetüket a felhalmozódott mérgektől.2 kJ-nak felel meg. (Ez a jelenség egy alapos böjtkúra. ami erősít. vagyis drasztikus fogyókúra esetén mindig fellép. hiszen az előzőleg takarékra állított szervezet még nagyobb hatásfokkal dolgozza fel a táplálékot. izmaink nem. hogy ha túlettük magunkat. Arra azonban ügyeljünk. Kellemetlen velejárója még ennek a jelenségnek. Másik lehetőség a tejsavóval végzett böjtkúra. Még kevésbé nevezhető böjtölésnek a pénteki hústilalom. tehát a vitaminok.) Ebben az időszakban célszerű elkezdeni a dohányzásról. Az agynak ugyanis naponta 130 gramm szőlőcukorra van szüksége a zavartalan működéshez. akkor a szervezetünk a bevitt tápanyagból jóval többet raktároz el. ezért olyan aminosavakból állítja elő. Amennyiben a jól táplált szervezet azt veszi észre. majd a testszerte lerakódott zsírok elbontásából fedezi a glukózszükségletét. Ha ilyenkor feladjuk. Az új szabvány szerint a kJoule-t kell használni. hogy a savó nyerstejből származzon. hogy a gyümölcs cukortartalma biztosítja az agy táplálását. A túl sok táplálék feldolgozása oly sok terhet ró a szervezetre. Azért is fontos a friss savó használata. amíg nem kezdünk el megint egészségtelen. apátia. Lokális fogyasztás esetén jó hatást lehet elérni borókakrémes masszázzsal. Az éhezés nem szabadítja meg a szervezetet a mérgektől. melynek látható következménye. a szervezet teljes méregtelenítése után is bekövetkezik. mert a fehérjelebontás csak 2 hét után indul meg. mint korábban. Amerikai kutatók vizsgálata szerint. fáradtság. hanem fehérjét is veszítünk. Addig a szervezet a májban felhalmozódott glikogén. mert az állás során a benne található jobbra forgató tejsav balra forgatóvá válik. kávézásról és az alkoholról való leszokást is. Izomszöveteik védelme érdekében érdemes ezt a módszert alkalmazniuk a kisebb súlyproblémák miatt böjtölőknek is. A fogyókúrás szakkönyvekben az egyszerűsítés érdekében elhagyják a „kilo” előtagot. Széleskörű tapasztalatok szerint ez az effektus napi 1200 kalóriás étrend. amelyek a testfehérjék lebontása révén keletkeznek. Ekkor duplán hatásos minden. Az alacsony vagy nullkalóriás diéta azok számára sem ajánlott. akik azért böjtölnek. hogy károsítja az immunrendszert. (Ez valójában kcal. az ásványi anyagok és roboráló készítmények. 4. Ha regeneráló kúrára is szükségünk van. de ez azért történik meg. hogy a megszokottnál kevesebb tápanyagot kap. Fogyókúrát újhold idején ajánlatos tartani. annál 30%-kal csökken az ölő sejtek száma. hogy az ily módon előállított cukor mellett ketonok is keletkeznek. A böjtkúra elengedhetetlen része a béltisztítás. (Az amerikai Georgiai Egyetem kutatói szerint holdtöltekor 8%-kal növekszik a tápanyagfelvétel. A tejsavó literenként 30 grammnyi fehérjetartalma ugyancsak képes megakadályozni a szervezet fehérjeegyensúlyának megbomlását. globulin) valamint az orotsav segítik a máj méregtelenítő funkcióját is. mert ez csak lemondás. Ráadásul az újabb fogyókúra sokkal keservesebb lesz.

Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. illetve a fehérjéknek és a szénhidrátoknak) össze kell kapcsolódniuk a szervezetünkben. A negyedik nap a gyümölcsnap. és megtisztított szervezetünk következtében sokkal jobb lesz a közérzetünk. spagetti) vagy sült tésztát (pl. a négynaponként eltérő táplálkozás. Az elfogyasztott ételeknek a zsírtartalmát leginkább a kenyér és a burgonya köti meg. ezért az elhízás csak úgy akadályozható meg. A harmadik. Ezzel nem előzzük meg. hogy nagyobb hatásfokkal szívódik fel a szervezetbe nikotin és az alkohol. Az inzulin viszont gátolja a zsír lebontását elősegítő glükonon hormon érvényesülését. sőt vastagodnak. A káros szenvedélyek kielégítése melletti éhezés azt eredményezi. a gyümölcskúra. Inni kizárólag cukormentes teát vagy ásványvizet szabad. körte) vagy ennek megfelelő mennyiségű apró gyümölcs lehet. az még intenzívebb testsúlycsökkenésre számíthat. testünk táplálására fele annyi élelem is elegendő lenne. borsó. A kalóriatartalma azonban több mint egy nagyságrenddel kisebb. hogy bizonyos fajta ételek. A legtöbb ember viszont ragaszkodik a jóllakottság érzéséhez.64/434 csupán annyit érünk el. 30 nap után a kúrába be kell iktatni egy víznapot a gyümölcsnap után.) A diétás étrend összeállításával foglalkozó szakemberek már régóta gyanítják. a zsírok és a szénhidrátok nem fogyaszthatók egyszerre. hanem csak elodázzuk a húsevés okozta betegségeket. (Az ételszétválasztás lényege. Így a böjtkúra végén nem csak karcsúbbak. Ez is magyarázatot ad arra. melynek következtében a zsír lerakódik az energiaraktárakba. A reggeli az egész kúra alatt csupán 2 szem friss gyümölcs (alma. így aki lemond ezeknek az élelmiszereknek más. A szervezet tisztulása érdekében egész nap csak ásványvíz fogyasztható. ezzel kezdi a lebontást. Hay kutatásain alapuló „Testkontroll” néven ismert ételszétválasztás együttes alkalmazásával érhetjük el. A zsírégetés csak a szénhidrátok lebontása után kezdődik el. Többet árt. három hónapon keresztül. A diéta a fehérjenappal kezdődik. Egy zacskónyi (25 dg chips) 1350 kalóriát tartalmaz. főleg nagy zsiradéktartalmú ételekkel való együttfogyasztásáról. korlátlan mennyiségben. sütemények) kell enni. ha cukrot és zsírt fogyasztunk együtt. tejtermékeket) szabad enni. Annyit. Mivel a szénhidrát könnyebben hasznosítható. de mivel az elfogyasztott étel szénhidráttartalma többnyire bőven fedezi a szervezet energiaigényét. mint a zsiradékban sült krumpli vagy a hús. Ekkor ebédre csak fehérjetartalmú ételeket (pl. és a dr. a rendszeres és intenzív tornagyakorlatok azonban fokozzák a szervezetben a bioenergia áramlását. az életkedvünket. hogy valamivel később telítődik a szervezetünk a húsban található mérgekkel. pizza) illetve kelt tésztás készítményeket (kalács. Az érett gyümölcs ugyanúgy csillapítja az éhséget. A vacsora mind a négy napon ugyanaz. A böjtkúra eredményességének záloga a sok mozgás. erre már nem kerül sor. Az elhízás fő oka tehát a túlevés. szénhidrátnapon főtt tésztát (pl. Ilyenkor a vércukorszint hirtelen megemelkedik. a derékra és a csípőtájra. aktívabbak is leszünk. A zsírpárnák megmaradnak. A sok mozgás. Enélkül a kiéheztetett test egyre bágyadtabb lesz. hanem erősebbek.com . Ekkor a zöldség bármely fajtája (bab. A második nap a keményítőnap. melynek hatására a hasnyálmirigy nagy mennyiségű inzulint termel. szóját. lencse. mert éheznek. Nem azért soványak. Egyre nagyobb népszerűségnek örvend az ételszétválasztás egy sajátos módja. Ezzel szemben 25 dg szamócában csak 75 kalória van. de más nem. teljesen elernyed. pl. tojást. ami növeli a vitalitásunkat. krumpli) fogyasztható. hogy a vegetáriusok miért nem híznak el. vagyis a diéta. Ennél a 90 napig tartó fogyókúránál naponta más-más ételfajtát kell enni. A szervezet ugyanis egy időben csak szénhidrátot vagy zsírt tud elégetni. Ekkor böjtölni kell. Ha zsíros fogásaink egyben cukrot is tartalmaznak. de ezen kívül semmi más. hogy a zsírszövetek kialakulásához egyes ételeknek (a zsíroknak és a szénhidrátoknak. A legújabb táplálkozástudományi kutatások szerint tekintélyes túlsúllyal rendelkezők hamarabb is megszabadulhatnak zsírpárnáiktól. Ekkor bármilyen nyers gyümölcs fogyasztható. Ennek a kiegészítésként alkalmazandó módszernek a lényege az ételek szétválasztásában rejlik. mint egy kétfogásos ebéd. mint az ebéd. A legjobb és legradikálisabb eredményt azonban a három módszer. majd a negyedik nap után ismétlődik a ciklus. hogy tartózkodunk a zsírok és a szénhidrátok együttes fogyasztásától. Egy új keletű táplálkozástudományi felismerés szerint ennél is veszélyesebb kombináció. mint használ a dohányzás és a szeszfogyasztás mellett végzett böjtölés. Utána ismétlődik a négynapos ciklus. a zsírok beépülése akár 60%-kal is megnövekedhet. csak fele mennyiségben.

Ezért elkezdi lebontani az elraktározott tartalékot. hogy nem kap elegendő táplálékot. Ha előzőleg sajtos pizzát készítettünk. A tortában. vagy más sült tésztát. Azért is célszerű áttérni a húsról a szójára. mivel a felesleges zsír nem képes távozni a szervezetből. de nem tartalmaz LDL-koleszterint. Ha mégis súlygyarapodást észlelünk. mert miután az általuk előírt módon kezdett el táplálkozni. Így végül semmi sem tud rendesen megemésztődni és felszívódni. mert közben megerjed benne a nyers gyümölcs. pedig csak fele annyit eszünk. és zavartalanul végbemegy az emésztés. és megbuggyan a tartalma. Ez a fajta mindenevés a hasnyálmirigyet is túlterheli. Amerikában az 53 éves Jody Gorran kártérítési pert indított az Atkins-birodalom ellen. hogy nem csak azért hízunk. hogy bármit lehet enni. mert a kifáradt hasnyálmirigy nem tudja a sok répa. de szigorúan tiltja a kenyeret. a kiegyensúlyozott hormonháztartás. (Az utóbbi években a fogyókúrázás évi 50 milliárd dolláros üzletággá vált az Egyesült Államokban. mert a hús LDL-koleszterin-tartalma szívtrombózist okoz. A sejtek jóllakásával megszűnik az éhségérzet is. Szegény gyomrunk azt sem tudja mit csináljon ezzel az egyveleggel. hogy kidolgozója. ha a fehérjét szójakészítmények formájában fogyasztjuk. Marad idő az elfogyasztott cukor lebontására. Kétévi fogyókúra után az artériái úgy eltömődtek. mert sokat eszünk. mert egyszerre zúdul rá a fehérje. nem kell négy nap múlva is azt enni. mások pedig már attól is híznak. A szójában sokkal több a fehérje. hogy a zsírok és húsok korlátlan fogyasztása biztonságos. mivel az Atkins-diéta szójával is végezhető. Ráadásul ott a desszert. valamint purint és egyéb mérgeket. koleszterinszintje 50%-kal megugrott. a magas cukortartalmával. A trijod-tironin eltérő szintje az oka annak. ha csak „ránéznek” az ételre. Így az eltérő alapanyagok nem keverednek egymással. Az ily módon történő fogyás biokémiai magyarázata nagyon egyszerű. mint korábban. hanem azért mert mindenfélét összeeszünk. A testsúly karbantartásának van egy szervezet által irányított természetes módja is. ezért jobb.) A fiaskó ellenére ezt a módszert érdemes továbbra is alkalmazni. Csinálhatunk helyette bármilyen ízesítésű pizzát. sejtekbe szállításra. Még rendesen megemészteni sem tudja. vacsorára pedig a levest. és ennek köszönhette az Atkins vállalathálózat is a kiépülését. A hollywoodi sztárok kedvenc fogyókúrás módszere az Atkins-diéta. ha a különféle összetételű ebédet két részletben fogyasztják el. a keményítő és a szénhidrát. majd utána jóízűen bekebelezünk egy nagy szelet tortát. hogy életmentő műtétet kellett rajta végrehajtani. sőt egyhangúnak sem mondható. A Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.65/434 Bár a napok sorrendjét feltétlenül be kell tartani. előidézve korunk népbetegségét. csak szénhidrátot nem. a májban felhalmozott zsírok kiürítésére. Ennek ellenére ezzel a fajta diétával 18-25 kiló súlyfelesleget is le lehet adni 3 hónap alatt. és a leadott kilók nem jönnek vissza. vagy a desszertet. hogy mit válaszon ki.com . Ebédre a fő fogást (valamilyen egytálételt). Az Atkins-diéta hívei azonban továbbra is kitartanak amellett. A vékonybél sem tudja. és 2003-ban szívrohamban halt meg. A húsos feltétet főtt tésztára rakva fogyasztjuk. és egészséges. Korlátlan mennyiségben engedi fogyasztani a húst és zsírokat. Ha nem fogyasztunk cukrot vagy cukorrá alakítható szénhidrátokat. Ezt követi a cukorbetegség. A vegyes étkezést folytatók már akkor is elkerülhetik ezeket a kellemetlenségeket. így pang a vérben. mint a húsban. és egyéb süteményekben levő összetett cukor (diszacharid) lebontásához sok inzulin kellene. a tésztákat és a süteményt.és nádcukrot könnyen felszívódó szőlőcukorrá alakítani. szervezetünk azt hiszi. vagy meg kell ismételni az egész kúrát. a nagy mennyiségű inzulin viszont gátolja a máj zsírlebontó tevékenységét. Az elhízást a pajzsmirigy jódtartalmú hormonja akadályozza meg. A húsfogyasztás ártalmaitól azonban így nem szabadulhatunk meg. újabb 90 napig csak friss gyümölcsöt ehetünk reggelire. A lebontatlan cukrot a sejtek képtelenek felvenni. Alapvetően ennek a zsírégető hormonnak a mennyisége szabja meg zsírpárnáink vastagságát. Mindenesetre sokat ront ennek a diétának a hitelén. Túlműködése esetén a pajzsmirigy által termelt trijód-tironin hormon kóros soványságot is kiválthat. hogy egyesek folyton „zabálnak” mégsem híznak egy grammot sem. Ilyen körülmények között csak a hájréteg vastagodik meg rajtunk. Az egyes ételféleségeken belül a receptek szabadon változtathatók. Atkins doktor túlsúlyos volt. a 2-es számú cukorbetegséget. Ily módon látványos súlycsökkenés indul meg. a szelektív ételfogyasztással történő fogyókúra nem jár éhezéssel. A lényege. vagyis a ránk rakódott hájréteget. Végül jöhet a friss gyümölcs. Ennek a fogyókúrának a növekvő sikere is azt bizonyítja.

Ennek a fajta elhízásnak az a jellegzetessége. Ezen az évtizedek óta ismert helyzeten az élelmiszer-felügyeleti hatóságok jódozott só forgalomba hozatalával próbáltak segíteni. mert ennek következménye gyors visszahízás volt. és mesterséges hormonokat használtak a pótlására. Jódhiányos gyerekeknél az elhízás mellett gyakori jelenség a lustaság. Ha valaki ennél is kevesebb energiatartalmú táplálékot vesz magához.66/434 pajzsmirigy hormonjainak zsírbontó hatása nem új keletű ismeret. Korunk narkós nemzedéke felfedezett egy anfetamin származékot. 1148. Ez azért szokatlan. az anyagcserét is felpörgeti. sőt halált okozott. Forgalmazója: Avalon Team Kft. Való igaz. Érdemes több helyen is érdeklődni. Vezér u. A végbélben megrekedt bélsár beszárad. Már az 1920-as években felfedezték. Fax: 470 0010. ami fokozza a testsúlycsökkenést. nagy érdeklődés mutatkozik a METABOL iránt külföldön is. hanem a csípője. de a testsúlycsökkentés szigorú orvosi felügyelet mellett zajlik. hogy az alacsony átlagjövedelem ellenére nálunk még a nyugati országokban regisztráltnál is több a túlsúlyos ember. motiválatlan. a tanulási nehézségek és a koncentrációképtelenség. A szervezet által kiürítésre szánt méreganyagok nem távoznak el. Nem csak a pajzsmirigy alulműködése. mert a pajzsmirigy hormonja rendkívüli mértékben megnöveli az étvágyat. A forgalmazó honlapja és onlinerendelés: http://www. a kábítószer rabjává vált. Az UNICEF felmérése szerint a jódhiányos gyerekek IQ-ja 14 ponttal alacsonyabb a többieknél. (Ennek elkerülése érdekében írják elő szigorúan a böjtkúrát folytatóknak a naponként beöntést. napi 800 kcal táplálék bevitele mellett sem tudja csökkenteni a testsúlyát. szívizom. a betegnek nincs kedve semmihez. A végbélből történő kivonás ennél is veszélyesebb következménye. potenciazavart és libidócsökkenést okoz. nehéz a reggeli felkelés. Aki ezt nem tudja leküzdeni. melynek következtében nem engedi az ürüléket távozni.és izomproblémát. A fogyókúra ugyanis hormonpótlással sem garantált. haj. Sok esetben süketséget. ami számos betegség kiváltója lehet. a könnyen felszívódó szerves jódvegyületekből álló METABOL. vakságot. A klinikákon azonban továbbra is kezelik a hormonzavarral küszködőket. Tel: 460 0684 és 460 0685. A jódhiány különösen nálunk okoz gondot. mert a legtöbb nő ha hízik nem csak pocakot ereszt. amitől még jobban elhízik. hanem a rendellenességet kiváltó jódhiány megszüntetésével orvosolja. dekoncentráltságot.avalonteam. hogy a maradék nedvesség. mert Magyarországon meglehetősen jódhiányos a talaj. 134. hogy gyorsan lehetett tőle fogyni. lassítja a kopaszodást. Súlyosbítja a helyzete.és folyadékmennyiséget. hogy a nőknek csak a hasuk növekszik. a korábban naponkénti széklet heti két. még többet eszik. Ezzel szintén gyorsan lehetet fogyni. és a jódhiányból eredő egyéb betegségek is megszűnjenek. Abbahagyni se lehetett a szedését. mert ettől krónikus székrekedése lesz. az sem segít rajta. memóriazavart. Ezen túlmenően izületi. Ezt a gondot oldja meg egy magyar találmány. a combjuk elvékonyodik.com . hanem a mellékvesék túlzott működése is okozhat elhízást. hogy a jódhiány még mintegy 100 másik tünetet produkál: Pl. Ennek látható jele az állati ürüléknél tapasztalható bogyósodás. Ez a szer a pajzsmirigy alulműködését nem az általa termelt hormon pótlásával.és keringési tüneteket.és tápanyagtartalommal együtt rengeteg méreg is felszívódik a székletből. majd egy alkalomra csökken. Ez jelentősen hozzájárult ahhoz. amely amellett hogy élénkít. 3 hónapra van szükség ahhoz. de igen kockázatos volt az alkalmazása. rossz hatásfokkal szívódik fel. hanem újra felszívódnak. A jód pótlása sok esetben megszünteti a hajhullást. Ezért világszerte betiltották a gyártását. hogy az anyagcsere átálljon a normális szintre.) Ráadásul a táplálék mennyiségének radikális csökkentése nagyfokú vitamin. Budapest. A szervetlen jód azonban nehezen.hu Bioboltokban és gyógyszertárakban egyaránt kapható. Aki pajzsmirigy-alulműködésben szenved. mert a beszerzett Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. végbélmosást. kiegyensúlyozottá teszi a fogyókúrázót. A biojód alapú készítmény L-Carnitint és biokrómot is tartalmaz. Ezért pár év után betiltották a használatát. a combjai is megvastagodnak. A szervezet ugyanis igyekszik a rendelkezésére álló kevés táplálékból kivonni az igényelt tápanyag.és nyomelemhiányt okoz a szervezetben. Mivel a világ lakosságának egyharmada szintén jódhiányban szenved. bőr-. A tapasztalatok szerint 1 hónap alatt 3 kilót lehet fogyni ezzel a veszélytelen szerrel. Ez a szer Gracidin néven vált ismertté. depressziót.és körömrendellenességet. és nyugodttá. de aki rászokott.

illetve étvágyunk intenzitását. Nagy-Britanniában már dolgoznak a PYY3-36 hormon szintetikus előállításán. Ráadásul az energiahiányt sokan nassolással (sütemények. mert összeszűkíti a hajhagymákat vérrel ellátó hajszálereket. (2 evőkanál édesköményt forrázzunk le 1 liter vízzel. se citrommal. hogy másfél év alatt 1 millió dobozzal adtak el belőle. Különösen az édeskömény gyorsítja a zsírégetést. és vegyelemzéssel megállapítja fejbőrünk. kardamommag. A teljesség kedvéért meg kell említeni. hogy a pajzsmirigy elégtelen működése az oka az elhízásnak. Az aromás fűszerek (édeskömény. Angliában azonban a társadalombiztosítás hajlandó ezt a költséget magára vállalni. Ide tartozik a csípős paprika is. ami kideríti a hajhullás esetleges szervi eredetét. Brit vizsgálatok szerint a túlsúlyos emberek szervezetében egyharmaddal kevesebb található ebből a figyelmeztető hormonból. aki műszeres mintavételezéssel. amíg már feszül a gyomruk. mivel a sok inzulin lecsökkenti a vércukorszintet. Energiahiányát gyakori táplálékfelvétellel próbálja pótolni. majd szűrjük le. Emellett 54 ezer haláleset történik évente a kóros túlsúly miatt. A magas kortizolszint növeli a szénhidrát. Azért hogy ne legyen olyan egyhangú. ha bőven mérjük az adagot. az articsóka és a vöröshagyma. A tartósan magas inzulinszint pedig rezisztenciát okoz. A belőlük főzött levesektől akkor sem fogunk elhízni. hogy a kialvatlan személy állandóan fáradt. Nem egy túlsúllyal küszködőre csodás hatást gyakorolt a káposztaleves-kúra. hogy van egy olyan módszer is. Igen alkalmas fogyasztó. és egyre jobban kopaszodik vagy őszül. sőt a kezdeti daganatok lebontásra is alkalmas.és tisztítószer még a savanyú káposzta leve. A hajhullás gyakori oka ugyanis a jódhiány. A káposztafélék közé tartozik a kelkáposzta. hanem zsírsejtek formájában elraktározódik.és ásványanyaghiányhoz vezet. A probléma bonyolultságára jellemző. de ennek alkalmazásához AgyKun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. ezért addig esznek. Az emésztéssel nyerhető többletenergia azonban nem pótolja a hiányzó bioenergiát. a karfiol.) A fűszerek mellett a zöldségek is fogyasztó hatásúak. fahéj. hogy a gyomor megtelt. hogy a kövérek szervezete nem termel elég PYY3-36 hormont. Szinte biztos. Rostok hiányában a káposztás léböjtkúra nem okoz puffadást. (Káposzta alatt nem csak a fejes káposztát kell érteni. A napi adagja 20 fontba fog kerülni. citromfű) szintén rendelkeznek fogyasztó hatással. mert az elhízottságból eredő betegségek kezelése többe kerül. hogy a stressz is okozhat hirtelen hajhullást és őszülést. a kínai kel és a kelbimbó is. A kóros elhízás gyakori oka még. Ezért sokan tea helyett édeskömény kifőzött levével mossák át a szervezetüket. és az íze sem rossz. kimutatja a hiányzó anyagokat. a fehérje-. A kialvatlanság is hozzájárul zaklatott korunk emberének elhízásához. ami vitamin. szegfűszeg. vizsgáltassa meg a pajzsmirigyét. A káposztafélék kicentrifugázott leve is hasonló hatást vált ki. és lefedve 10 percig áztassuk. sőt mint már szó volt róla a fogyókúra sikerét a Hold állása is befolyásolja.com . Nagy előnye ennek a kúrának. Ha puffadást. a cékla.és zsíranyagcsere szabályozásában. Az általa előidézett stressz növeli a mellékvesében termelődő kortizol szintjét. a sárgarépa. váltsunk át egyik káposztafajtáról a másikra.) Néhány hónap alatt éhezés nélkül 15-20 kilogrammot is leadhatunk vele. ezért nem árt felkeresni egy hajgyógyászt. Jellemző a METABOL népszerűségére. kopaszodással és őszüléssel párosul. majd szedjen jódtablettát. A szervezet nem mindegyik káposztafélére reagál azonosan. ha a fogyókúra hatástalansága fokozott hajhullással. hogy a káposzta megtisztítja és regenerálja a vastagbelet. Ezek a többnyire magánrendelők gyakran alkalmaznak Voll-féle számítógépes diagnózist is. és a kúrát fogyó holdkor kezdik. Egyébként a puffasztó hatás krumplival csökkenthető. (Nem szabad ízesíteni se cukorral. amely pszichikai úton befolyásolja a szervezet anyagcseréjét. A káposztán kívül zsírlebontó hatású még a brokkoli. édességek. csokoládé) fogyasztásával próbálják megszüntetni. görcsöt tapasztalunk. Mellesleg a pajzsmirigy fokozott működése is okozhat hajhullást. ánizs. amitől gyakran felszökik az inzulinszintjük. nem fér bele több étel.) Ez a zsírégető tea böjt nélkül is fogyaszt. az ásványanyag. melynek feladata tudatni az aggyal. A magas inzulinszint pedig gátolja a zsírraktárak lebontását. hajunk összetételét. Az álmatlanság azáltal is fokozza az elhízás veszélyét. Ez a hormon nagy szerepet játszik a cukor-. gyengeséggel küzd.és zsíranyagcserét befolyásoló inzulin mennyiségét. a fehér káposzta fele mennyiségben más idényzöldségekkel is keverhető.67/434 mennyiségtől függően jelentős árkülönbséggel árusítják. Aki napi 1000 kalóriás koszt mellett sem képes lefogyni.

A háj egy idő után kemény izomkötegé válik. A különféle fogyasztó csodaszerek. A felkaron. Ez a biológiailag hasznosuló krómtabletta 120 darabos csomagolásban EURO CHROMIX néven szerezhető be a gyógyszertárakban. Messzemenően kerüljük azonban az olyan módszereket. a remegés és a fejfájás is. ahol azok közvetlenül energiává alakulnak át. ahol a szervezetnek szüksége van rájuk.com . Sokan úgy próbálják elősegíteni a fogyásukat. Ezt a floridai kutatók által kifejlesztett vegyületet különböző fogyasztószerek adalékanyagaként használják. és növeli a fertőzésekkel szembeni ellenállást. A kevesebb édesség tehát szintén elősegíti a fogyást. egyharmad részben tartalmaz tiszta krómot. A fentieken kívül serkenti a fehérjeszintézist. Előnye még. ami meggátolja a zsírsejtek zsírfelvételét. Ráadásul a zsír helyére izom kerül. és daganatos megbetegedéseket okoz. amelyek különböző vegyszerek szervezetbe juttatásával segítik elő a fogyást. mint a cukrot fogyasztóknál. Mellesleg ez a nyomelem nagyobb dózisban sem mérgező. Éppen ezért a disznók tápjába édesítőszereket kevernek étvágygerjesztés céljából. A CLA megakadályozza a jojó-effektus gyakori kísérő jelenségét. így a testalkat is előnyösen változik. Ez a három vegyértékű krómvegyület azonban csak max. 50 mikrogramm. ami megszünteti az állandó édességfogyasztási kényszert. ahol a legtöbb ember számára gondot okoznak: a hasukról és a combjukról. a gyártók krómpikolát formájában állítják elő. Növeli a króm hatását a CLA (Conjugated Linoleic Acid) -val való kombinálása. Ez alól csupán a krómtabletta a kivétel. hogy serkenti a szervezetben levő GTF (glukóz tolerancia faktor) molekula működését. a hipp-hopp diéták kotyvalékaiba kevert vegyületek felhalmozódnak a májban. Ezt a meglepő eredményt a mesterséges édesítőszerek étvágynövelő hatása okozza. az izomszövetek csökkenését is. Helyette átirányítja a zsírmolekulákat az izomsejtekbe. A szervezet napi krómszükséglete min. A krómtabletta szedésénél se számítsunk azonnali fogyásra. hogy a fülön van egy pont. A króm elősegíti a szervezet vércukorszintjének egyensúlyban tartását is. Ez azonban nem vezet eredményre. Nélkülözhetetlen szerepe van a sejtek anyagcsere-folyamatában. hogy a zsírpárnák onnan tűnnek el. A linolsav egy különleges zsírsav. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A krómtabletta szedésével elmúlik a fáradtság. a túladagolása veszélytelen. hogy az édesítőszerek nagy adagokban történő alkalmazása különféle szervi elváltozásokat. 160 mikrogrammra van szükség naponta. mivel többnyire növényi alapanyagokból készülnek. a vastagbél-meridián köldök melletti vészpontjainak a kezelésével pedig fokozódik a szervezet anyagcseréje. a felesleges zsírszövetek elégetésében. a króm-polinikotinát. segít eljuttatni a fehérjéket oda. Ez azért veszélyes. A különböző vegyszerekkel ellentétben káros mellékhatások nélkül segíti elő a fogyást. hogy cukor helyett alacsony szénhidráttartalmú mesterséges édesítőanyagokat használnak. és gátolja az érelmeszesedést. Mivel a vegytiszta króm a legtöbb nyomelemhez hasonlóan önmagában nem képes felszívódni a szervezetbe. Emellett egészségügyi szempontból is kockázatos a használatuk. vagyis a szervezet számára alapvetően fontos nyomelemek közé tartozik. a vércukorszint ingadozik. valamint a koszorúér-megbetegedést. Egy 80 ezer nőn végzett amerikai felmérés szerint az édesítőszer-használóknál nagyobb mértékű volt a súlygyarapodás. Ráadásul megfelelő adagokban szedve lassítja az öregedést. így ebből min. Ezt azáltal éri lel. A lassú súlycsökkenés csak egy-két hét után indul meg. Süllyedése esetén ellenállhatatlan vágyat érzünk az édességek iránt. A krómpikolátnál már van egy háromszor hatékonyabb krómvegyület is. Ha ez a cukornak a véráramból a sejtekbe szállításáért felelős molekula nem elég aktív. és egy idő után komoly mérgezést okozhatnak. mert az állatkísérletek során kiderült. Ezen túlmenően közrejátszik a vér koleszterinszintjének ellenőrzésében. amelyek aztán zsírrá alakulva testszerte ránk rakódik. a deltaizom tapadási pontjánál is van egy-egy éhségérzet-csökkentő pont. A legtöbbször meglehetősen vegyszerízű mesterséges édesítőanyagok helyett tehát érdemes áttérni a természetes fogyasztószerekre. csökkenti a vér zsírszintjét. Néhány darabtól még semmi bajunk sem lesz. Ennek az eljárásnak a lényege. de rendszeres fogyasztásuk esetén ezek a vegyi anyagok is feldúsulnak a szervezetben. az ingerlékenység. amelynek ingerlésével nagymértékben csökken az étvágy.68/434 kontroll ismeretekre van szükség. Nincs viszont szükség különleges képességekre az akupunktúrás fogyasztásnál. A króm ugyanis az esszenciális. Ezeknek az íze nem kellemetlen.

(Az Egyesült Államokban évente 100 ezer gyomorszűkítő műtétet végeznek. a fogyásra. hanem egy meglehetősen kártékony módszerrel oldották meg. a narancsbőr eltávolítására is használják a Body Line ananásztablettát. Egyetlen kényelmetlensége. a túlsúly csökkentésére. Egyetlen tabletta 300 kalóriát éget el. hogy csillapítja a náthát. a vérnyomás normalizálására. fáradtság és kimerültség ellen. a radikális fogyást nem gyomorszűkítő gyűrűvel. Maria Callas. Műtéti beavatkozással feltárják a beteg gyomrát. A férgek után a vegyszerek jöttek divatba. a híres operaénekesnő is ezzel a módszerrel fogott le 28 kilogrammot. hogy fél év után ki kell cserélni. A jégkrémektől kezdve a diétás kekszekig. hogy az operáció 40 ezer dollárba kerül. Az ananász torzsájának kivonata hidrokloridsavat képez a gyomorban. Hatására a páciens nem érzi éhesnek magát. fogkőlerakódás.és noradrenalin-szintet. Ezzel a módszerrel 30 kilogramm súlyfeleslegtől is könnyedén meg lehet szabadulni.) Régen. mivel a gyomorsav erős maró hatásának a szilikon sem képes tovább ellenállni. Magas C-vitamin-tartalma is hozzájárul ahhoz. Nála ez abban nyilvánult meg. Magas cinktartalmánál fogva ekcéma. akné. ami egy Paraguayban őshonos növény kipréselt levéből készül. A lecsökkentett méretű gyomor jóval kevesebb táplálékot tud befogadni. Az 1920-as években jött divatba a bélféregpetét tartalmazó pasztilla használata. Ezek közül legnépszerűbb a sztívia. és megakadályozza az újabbak beépülését. A növény levelének nedve húszszor. ami joghurthoz keverve a vékonybélben peptideket szabadít fel. hogy a kilóival együtt eltűnt a hangja is.1 dg is elegendő. és elették gazdájuk elől a táplálékot. és Izraelben is. Mivel a megtelepedett férget nem lehetett eltávolítani. mint a répacukor. amikor a műtéti technika még nem volt olyan fejlett. másrészt ennek is számos mellékhatása volt.69/434 A természetesség jegyében a skótok kifejlesztettek egy pálma. közel 50 ember halt meg a mértéktelen szaporodásuk okozta betegségekben. Növekedni és szaporodni kezdtek. Érdekes fogyasztó eljárás a gyomorba helyezett feltölthető gumiballon. -süteményekig. hogy a gyomor felét kitöltse. Nálunk szintén kapható. A fogápolásban szintén alkalmazzák. Ebből a porból egy pohár teába 0. annak ellenére. és annak egy részét fémgyűrűvel elzárják. Hasonló hatást vált ki egy új gyári készítmény is. az ínygyulladás és az ínyvérzés kialakulását. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy rendszeres használóinál termékenység-csökkentő hatást figyeltek meg. ami azonnal megkezdi a felesleges zsírok elégetését. Sokan rosszabbul jártak. Hatóanyaga a stevisoid háromszázszor édesebb. és annyi fiziológiai sóoldatot töltenek bele. szárított és porrá tört levele pedig harmincszor édesebb. 1 kg gyümölcsből készített lekvárt 1 dg sztívia is megédesít. Gyógyszert is készítenek belőle az emésztés serkentésére. Egyrészt hamar hozzászokott a szervezet. A különféle hashajtók azonban szintén nem váltak be. azaz megszünteti az étvágyat. tönkretéve vele a bélflórájukat és az immunrendszerüket. Sőt jelentős gyógyhatása van. Egy szilikonból készült labdát a nyelőcsövön keresztül a gyomorba helyeznek. Természetes eredeténél fogva a mézlevélkivonat a legcsekélyebb mértékben sem károsítja az egészséget. A tesztek alapján az emberek 2-3 hónap alatt átlagosan testsúlyuk 10%-át adták le a legcsekélyebb megerőltetés és szenvedés nélkül.com . Igen népszerű az Egyesült Államokban. A fogyni vágyók ezzel fertőzték meg magukat. a torokfájást. valamint a gombás fertőzések megszüntetésére. mint a répa. Ennek ellenére ma is sokan használják. -italokig sok mindenbe használják. Nem számolt azonban az egészségre gyakorolt káros mellékhatásaival. A féregpeték a bélrendszer falára tapadva féreggé fejlődtek. az arc. Ezzel mesterséges telítettségérzetet kelt. Főleg cukorbaj.és homloküreg-gyulladást és a különféle allergiákat. és erősíti az immunrendszert. Ez az eszköz nem akadályozza a pácienseket a szokásos életvitelükben. pikkelysömör és más bőrproblémák esetén is hatásos. Így fele annyi táplálék esetén is kialakul a teltségérzet.vagy nádcukor. így a páciens rákényszerül az éhezésre. A BASF cég által kifejlesztett Reductil megemeli a szerotonin. mert gátolja a szuvasodás. Egyébként már természetes alapú édesítőszereket is gyártanak. az asztmát. Kozmetikai célokra. A mézlevél Japánban az édesítőszerek piacának már 50%-át teszi ki. és egyetlen kalóriát sem tartalmaz. Egyetlen hátránya.és zabolajból álló keveréket. magas vérnyomás és bőrbetegségek esetén használják. Ennél radikálisabb eljárás a gyomorszűkítő gyűrű alkalmazása. A nem cukor alapú vegyületek közül ez a legédesebb. Mindemellett semmilyen mellékhatása sincs.

permeátumokat. lesülésgátló anyagokat. banán-. Aki kíváncsi rá mi minden történik kedvenc csemegéjével mielőtt a tölcsérbe kerül. amelyeket a feldolgozás során kiöltek belőlük. tartósítószereket. A különféle manipulációk következtében az ipari élelmiszerek gyártástechnológiája valóságos horrorregény. hogy ezzel a gyártók magukhoz láncolják a fogyasztót. és 1 hónap után lényegesen csökken a nassolási vágy. A fogyás elsősorban a különösen fontos csípő. Ezt a narkotikumokra emlékeztető függőséget sokszor csak egy illat okozza. hogy mértéktelen étvágyuk alapvetően arra vezethető vissza. mivel kielégíthetetlen éhségérzet kínozza. mert a különféle „ízű” szörpöket már most is gumiarábikummal és cellulózzal dúsítják. Ennél a kúránál apró alma-. az egész nap ennivaló után kutat. Japán kutatók felfedezték. Az iparilag fejlett országokban az elhízásnak van egy rejtett oka is. viszont telíti a gyomrot. Hiába van tele a gyomor. a feldolgozott élelmiszerektől való függőség.és gerániumillatú tégelyeket szagoltatnak a páciensekkel. Utána ugyancsak kátrányból kivont észterekkel. antioxidánsokat. majd hűtik. Aki ezen a „műtáplálékon” él. a fagylalt előállításának leírása. Végül szintetikus vitaminokkal és különböző tápszerekkel próbálják pótolni bennük azokat az anyagokat. zselésítőket. vagyis különböző fizikai módszerekkel úgy lesilányítják. olvassa el Jelinek Márta „Miből készül a fagylalt” című cikkét a Népszabadságban. hogy már nem is emlékeztet hajdani természetes állapotára. amelyek tartós kötődést hoznak létre a termék iránt.és deréktájon következett be. Ez a kevés méz jelentős kalóriát nem tartalmaz. citromfű. Mi sem bizonyítja jobban az élelmiszergyártók lelkiismeretlenségét. oldal. Ezt követően különféle vegyszereket (színezőanyagokat. a borsot.com . fogyasztásuk nem csillapítja az éhséget. ami nem jellemző az eredeti alapanyagra. az agyba nem érkeznek meg a véráram útján azok az ingerek. Ezeket az élelmiszereket már a gyártás kezdetén tönkreteszik azzal. a köményt és a tárkonyt. borsmenta-. A kotyvasztásnál olyan rafinált vegyszerek is belekerülnek a feldolgozott élelmiszerbe. A résztvevők átlagosan 200 kalóriával kevesebbet esznek naponta. Ugyancsak különleges megoldás a vaníliatapasz. A tapaszt a kézfejre kell felhelyezni. tápsók. Az ősrégi tibeti módszer szerint az étvágy csillapításának legjobb módja. főzik. ízfokozókat. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. éhgyomorra megisszuk. Most éppen arra várnak. (25. Illóolajuknak szagoltatásával a tesztelésben részt vett hölgyek 1 hónap alatt átlagosan 1. mivel az illatanyag telítettségérzést okoz náluk. így „kényszerevés” alakul ki. habosítókat. szeptember 5. illetve olcsón beszerezhető állati vérből készült fehérjét akarnak keverni. emulgeátorokat. kondicionálókat. hogy még több haszonra tegyenek szert. alapozókat. A lelkiismeret nem szab határt ezeknek az üzelmeknek. savfokbeállítókat. mert ezeket eltávolították a mesterséges táplálékból. telítőanyagokat. volumennövelőket. stabilizátorokat. hogy ezekkel a feldolgozóipar által tönkretett élelmiszerekkel nem lehet jóllakni. nyomelemek) amelyek a véráramba jutva megszüntetnék az éhségérzetet. valamint csomagológázokat) adnak hozzájuk. enzimek. textúrajavítókat. fényezőket. amelyet olyan adalékanyag alakít ki. Ezt bizonyítja a legártalmatlanabbnak tűnő készítmény. hogy újabban már a csokoládéba is vért. és mesterséges édesítőszerekkel ízesítik. alginátokat. végül porrá őrlik.) A legnagyobb baj azonban az. hogy az alapanyagot először hevítik. és hajtógázokat. amelyeket laboratóriumokban. aprítják. viaszos bevonást eredményező tapadásgátlókat. és reggel. hogy természetes táplálék helyett mesterségesen előállított élelmiszereket fogyasztanak. George’s Hospital kutatási eredményei szerint a vanília édeskés illata csökkenti a vágyat a csokoládé és a magas kalóriatartalmú sütemények iránt. Sokan nem is gondolnak rá. és nem nassolnak. Az élelmiszer-feldolgozó ipar ugyanis elárasztotta az üzleteket tetszetős csomagolású értéktelen termékekkel. pelyhesítőket. hogy bizonyos illatok zsírégető anyagok termelésének elindítására serkentik az agyat. amelyek idővel táplálkozási szenvedélyt váltanak ki a fogyasztókban. kelátképzőket. héjszerkezet-optimalizálókat. többnyire kátrányból állítanak elő. amelyek azt jeleznék. hogy a szervezet megkapta a számára szükséges anyagokat. fehérítőket. A mesterséges táplálékban ugyanis nincsenek meg azok az anyagok (pl. hogy az egészségügyi hatóságoktól megkapják erre az engedélyt.1 kg -ot adtak le testsúlyukból. csomósodásgátló anyagokat. hidrokolloidokat. 2002. Vizsgálataik során különösen hatékonynak találták a grépfrútot. mellékíz-semlegesítőket.70/434 Legkellemesebb módja a fogyókúrának az illatdiéta. hogy 1 kávéskanál mézet elkeverünk egy pohár vízben. A Londoni St. szárítják.

71/434 Annál több azonban ezekben a korszerű élelmiszer álcájába bújtatott készítményekben a szénhidrát és egyéb értéktelen töltelékanyag. hanem növényi alapanyagból. savanyító szerek. A visszamaradt gyümölcshús-vázdarabokba azután a joghurtgyártók különféle vegyszerekkel (aromákkal.com .hu Az E-származékok részletes listája az Országos Fogyasztásvédelmi Egyesület honlapjáról is letölthető: http://www. Annyit azonban mindenkinek célszerű megjegyezni. idegessé is teszi a helytelenül táplálkozót. mint a valódi rizs. egy bizonyos gombafajtából pedig kókuszaromát.hu Kiadó: Ökológiai Stúdió Alapítvány – 1997. Rostok hiányában a szénhidrát-tartalmuk gyorsan átalakul. a 300-asba az antioxidánsok. emulgeálószerek. míg az 1000 és 1500 közötti sorozatban a kiegészítő vegyületek találhatók. állagjavítók.oszk. Ez a hulladékból ragasztott rizsutánzat jóval olcsóbb. Ebből az élelmiszeripari konszernek által kialakított csapdából csak egy módon szabadulhatunk. ami ízessé és értékessé tette. Az eperízű gyümölcsjoghurtban pl. Egy Ausztráliában honos fafajta forgácsát vízzel felfőzik. zselésítőszerek. és hihetetlen mértékben megnöveli a vércukorszintet. Amíg ezt nem tesszük meg. Az eredmény tökéletes eperaroma lesz. már több mint 1500 nehezen érthető. rakott ételekbe pl. hogy bármelyik testsúlycsökkentő módszerrel tartós fogyást érünk el. töltse le dr. majd alkohollal kezelik. Hivatalos vizsgálatok szerint az Európai Unió piacain kapható termékek több mint százezer különféle vegyi anyagot tartalmaznak. Érdemes még tudni. hanem a barna rizs koptatásánál visszamaradt rizsport. vagyis a lista legelején levőből van a legtöbb a megvásárolt termékben. 180 aromáról pedig megállapították. az aromák. amelyet „természetes” aromával ízesítettek. így „természetazonos”-nak minősül. (Ennek a 26 oldalas anyagnak Word-ben kiszerkesztett változata megtalálható a Kun Elektronikus Könyvtárban is az ökoélelmiszereknél alkalmazható E-számokkal kiegészítve. hogy az Európa Tanács listája a 2176 közismert aromából csupán 391-et minősít veszélytelennek. és 70%-uk lebomlási folyamatát sem ismerik. ahol mindent kicentrifugáztak belőle. Hasonló módon csinálnak növényi olajból almaaromát. és formára préselik. 85%-ukról nem tudjuk. Ebből kiderül. Az alkalmazott vegyszerek hatásáról csak a lakosság gyógyszerfogyasztásának emelkedéséből. hogy a gyártóknak csökkenő sorrendben kell felsorolniuk az adalékanyagokat. Nem véletlen. mesterséges édesítőkkel. ricinusolajból őszibarackízt. ízfokozók. nem egész rizsszemeket főznek. Ezt egy gondosan titkolt vegyszerrel összekeverik. A 900-as sorozatban az egyéb anyagok vannak. adalékanyagok. A hirtelen emelkedést azonnali zuhanás követi. amit mértéktelen evéssel próbál elűzni. ízfeltárók. Ez a fajta éhség ingerlékennyé. Ne örüljünk. hogy nagy valószínűséggel rákkeltő.ofe. Nem jobb a helyzet az amerikai mintára létrehozott „tömegtakarmány-előállító” gyorsétkezdék által készített ételek esetében sem. Az agyonfinomított élelmiszerek fogyasztása még növeli is az étvágyat. hogy felhalmozódnak-e a táplálékláncban. csomósodást gátló anyagok. hogy a valódinak látszó adalékanyagoknál sem jobb a helyzet. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. a 200-asba a tartósítószerek. és a halálozási ráta növekedéséből kapunk visszajelzést. Nem járunk jobban akkor sem. Ennek törvényszerű következménye a kalória-túltengés. Miután nem kátrányból készült. addig ne is reméljük. többnyire latin eredetű elnevezést tartalmaz. Az ipar még a készételekbe rakott rizst is hamisítja. és adalékanyagokat kevernek hozzá.com ) Az E-számrendszer meglehetősen összetett. Kalas György: Élelmiszer-adalékanyagok című összeállítását a Magyar Elektronikus Könyvtárból. hogy a 100-as sorozatba a természetes és mesterséges színezékek. a 400-asba a sűrítőanyagok. század élelmiszeriparának „fejlődéséről”. hanem faforgácslé. Cím: http://kunlibrary. ami farkaséhséget vált ki. Ezek az adatok igen meggyőzően bizonyítják. ha a joghurtban gyümölcsdarabokat vélünk felfedezni. Átfogó képet kaphatunk a XX. nem valamilyen olcsó zöldség vagy eperre emlékeztető aromájú bogyó leve van. ami kóros elhízáshoz vezet. emulgeátorok. savakkal) lehelnek életet. ételimitátumok szörnyű világáról Hans-Ulrich Grimm: A leves hazudik – Az ételek szép világa című könyvében. mert ez a gyümölcs előzőleg már átment egy szörpüzemen. ha visszatérünk a természetes táplálék fogyasztásához. ha olyan gyári terméket vásárolunk. az 500-asba a térfogatnövelők. Az EU kémiai bizottságának jelentése szerint a tömegesen használt vegyszerek 80%-át sohasem vizsgálták meg egészségügyi szempontból. Aki részleteiben is szeretne tájékozódni az egyes adalékanyagok és E-származékok káros hatásáról. A töltött. Cím: http://mek. a 600-asba pedig az ízfokozók tartoznak.

akkor a hatóságok a teljes mennyiséget bevonják a boltok polcairól. hogy minél hamarabb megnőjenek. hogy kis mennyiséget termelnek. A felmérések szerint a sok kólát fogyasztó fiataloknál ötszörte nagyobb a csonttörés kockázata. hogy még véletlenül se romoljon meg.rizs és csiliültetvényeket a kártevőktől. és piacképessé váljanak. és gyakran hónapokig. A sok vegyszertől azonban elvesztik a tartásukat. mint az üvegházban nevelt virágok. A nagy élelmiszer-előállító trösztök azért sem kockáztatnak. lehetőleg rostos. Belénk is annyi vegyszert pumpálnak az élelmiszer. a saját súlyuk alatt összeroskadnak. ami egyetlen ország esetében is sok ezer tonnát tesz ki. hogy Belgiumban és Luxemburgban több száz gyerek lett rosszul különféle palackozott üdítőitaloktól. amelynek elvesztése még nem teszi tönkre.72/434 hogy nagy baj van az élelmiszerellátásunkkal. hogy sokan a vécékagyló és egyéb lefolyók tisztítására használják. Sokan nem törődnek az üdítőitalok fogyasztásából eredő veszéllyel. előbb-utóbb mindenki beteggé válik. Aki készételeken él. Ennek csupán kellemetlen tüneti jelensége a lenyelt szén-dioxid felböfögése. ami a hatalmas apparátus fenntartásából eredő terheik következtében nagyon hamar csődhelyzetet teremtene. Jellemző az adalékanyagok sokféleségére. Ennek a helyzetnek tudható be. hogy a megerjedt táplálék méreggé válik. így kisebb a romlásveszély is. Amerikai kutatók vizsgálata szerint a szén-dioxid nem csak a bélbolyhokat teszi tönkre. mivel a sok vegyszer nem teszi tönkre az alapanyagok ízét. mivel kikezdik a fogzománcot. mint a többieknél.és foszfortartalma valósággal kimossa a szervezetből a kalciumot. Az ásványvízen kívül kizárólag természetes alapanyagú. mert magas koffein. Aki nem tud megválni a gyári termékektől. hogy ilyesmi ne forduljon elő. hanem az italunk megválasztásában is legyünk körültekintőek. Csak úgy tudunk talpra állni. hanem többnyire finomabb is. vagy nincs rá ideje. a vegyszermentes élelemelőállításra. festékkel színezett és észterekkel ízesített üdítőitalokat. és közülük ötvenet kórházba szállítottak. a nagyobb kárt az okozza. A márkavédelem is arra ösztönzi őket. A vizsgálatok Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy a táplálékát maga készítse el természetes alapanyagokból. Nem is szólva a károsanyag-tartalmáról. hanem csontritkulást is okoz. jelentős szénsavtartalmuk pedig órákig tartó erjedést okoz az emésztőrendszerben. hogy a lista már az E-1521-nél tart. ezért nem éri meg a vegyészeti manipulációkhoz szükséges költséges eszközöket beszerezni. ha mankót dugnak a hónunk alá. ágynak esünk.és gyógyszergyárak. ami további betegségek kiváltója lehet. az egy átlagos vacsora során 20-25-féle E-származékot csúsztat le a torkán. világviszonylatban pedig több milliárd dollárra tehető a kár. Az egészséges táplálkozásra való átállás során ne csak az ételünk. Ennek oka. hogy a kisiparos terméke nem csak veszélytelenebb. és csak rövid távolságokra utaztatják az árut. A nyugtalanságra az adott okot. de az egészségügyi hatóságok már aggódnak. Nemsokára úgy járunk mi is. Ha utána elrágcsál egy rágógumit is. Ők ugyanis jóval kevesebb tartósítószert és helyettesítő adalékanyagot használnak. Az agyoncukrozott üdítőitalok fogazatunk épségét is nagymértékben veszélyeztetik. és gátolják csontrendszerük kialakulását. Főleg kisgyermekeknél ártalmas a szénsavas üdítőitalok fogyasztása. Ennyi veszélyes vegyszert etetnek meg velünk nap mint nap. mert ha valamely termékük megromlik. Ezért drótot csavarnak a szára köré. maradék kóla pedig annyira maró hatású. Különösen nagy kárt okoz ezen a téren a kóla. vagyis emésztést elősegítő gyümölcsleveket igyunk. mint a valódi gyümölcsleveké. ha nem térünk vissza a termesztés táplálkozásra. A sok esetben évszázadok óta őrzött hírnév elvesztése katasztrofális hatást gyakorolna a termékeik iránti keresletre. Az indiai földművesek Coca Cola -permettel védik a gyapot. Ezek a cukrozott lónyálnak is nevezett italok különféle rákkeltő anyagokat tartalmaznak. Kerüljük a szénsavval dúsított. további 11 E-származék kerül a szervezetébe. hogy lassan megrokkanunk. mint a gyáróriások. hogy a világ egy újabb mérgezési botránynak néz elébe. Telenyomják őket műtrágyával és növekedésserkentő hormonokkal.com . Ráadásul az üdítőitalok mesterséges gyümölcssavtartalma csökkenti a vér lúgos kémhatását. és legtöbbször még az áruk sem alacsonyabb. válassza a kistermelők által előállított árut. A kisvállalkozó viszont még országos terítés esetén is csupán 1-2 tonnányi árut kockáztat. sőt évekig áll az áru a raktárban. Emiatt telerakják tartósítószerekkel meg mindenféle rafinált vegyszerekkel. ami felszívódik a szervezetbe. Az állott. A multinacionális konszernek azonban szinte a világ minden országába szállítanak.

A fogorvosok a fogzománc eróziójaként emlegetik a jelenséget. Nálunk pléhdobozos kivitelben kapható. Egyetlen hamburger ennek kétszeresét. Könnyebben védekezhetünk a hamisítók ellen. hogy a Coca Cola cég „Cola” és „Fanta”. Sok gyerek azonban a megengedett érték tizenkétszeresét fogyasztja el a különböző gyári készítményekkel. és vegyszerekkel tartósított üdítőitalok a fiatal korosztálynak ártanak legtöbbet. Aki továbbra is ragaszkodik a készen megvásárolható gyümölcslevekhez. 1. Ez esetben még a rendszeres fogmosás sem segít. Az ok a citromsav maró hatása. Ez a 8 : 1 arányban hígítható gyümölcskoncentrátum az izraeli piacon 60%-os részesedést ért el. Egy 40 kilós gyereknél a napi megengedhető szulfid értéke 3. őszibarack. ezek fogyasztása is hasonló veszélyeket rejt magában. Egyébként a nátriumszulfid nem káros az egészségre. hogy az E-számok helyett csak annyit írnak a termékükre. kátrányból és egyéb vegyszerekből állítják elő. mely szerint a dioxinmérgezés bizonyíthatóan 5000 rákos megbetegedést okozott Belgiumban. konzerválásuk hőkezelés útján történik. Végül a fogak helyén már csak csonkok maradnak. úgy szaporodik a palackozott vizekkel történő visszaélés. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A 61-féle élelmiszercsoportban megtalálható szulfidok elősegítik egy agresszív baktériumfajta megtelepedését a szervezetben. Ezt támasztja alá az a két évvel később született egészségügyi jelentés. porított élelmiszeralapanyagok mindegyike tartalmazza ezt az adalékanyagot. hogy a szénavas üdítőitaloktól gyermekeik foga bebarnul. hogy vákuumos párologtatással besűrítették. Ráadásul a lekvártól kezdve.com . cukortól. Az észterekkel ízesített. amikor kiderült. és tartósítószertől. hogy: „egyéb kémiai hatóanyagok”. Az Európai Unió szakembereinek felmérése szerint a nyugat-európai gyerekek a különféle mesterséges adalékanyagokból a megengedett érték tizenkétszeresét eszik meg. és eddig a világ 20 országában nyilvánították legjobb minőségűnek a természetes gyümölcslevek kategóriájában. Így azoknál a gyerekeknél. sőt a gyorsetető étteremláncok hamburgereiben is megtalálhatók. Szintén sok gondot okoz az E 223-nak nevezett nátriumszulfid. színezőanyagoktól mentes. 56 milligrammot tartalmaz.73/434 kiderítették. elkerülhetetlenül bekövetkezik a teljes fogpusztulás. a borkősavat. ananász-. szintetikus festékekkel színezett. ami súlyosbítja a helyzetet. A legkisebbek is veszélyben vannak. vagy annak vegyileg töményebb változatát.7 grammnál több a szervezetbe. A rostos gyümölcslevek közül jelenleg az izraeli Gat Food Canneries cég Grand Gold márkajelzésű sűrítményei a legjobbak.8 milligramm. ami súlyos bélbetegséghez vezet. a zacskós levesen át. Ezt az E 330-nak nevezett adalékanyagot igen nagy mennyiségben tartalmazzák a különféle üdítőitalok. mert a fogkefe sörtéje beledörzsöli a fogzománcba a savat. A kíméletes gyártástechnológiának köszönhetően a frissen facsart gyümölcs minden értékes tulajdonságát megőrzi. Nem elhanyagolható előnye még ennek a terméknek. Ennek tudható be a mind gyakoribb allergiás roham is. A zacskós. Közegészségügyi szempontból tisztának mondható ugyan.és narancssűrítmény formájában. ha frissen facsart gyümölcslevet fogyasztunk. így az 1 liter gyümölcslével együtt nem kell 8 liter vizet is hazacipelni. A hír hallatán a francia hatóságok 50 millió doboz kólát vontak ki azonnali hatállyal a forgalomból. valamint „Sprite” márkanevű üdítőitalaiban a megengedettnél jóval nagyobb mennyiségű rákkeltő dioxin található. akik rendszeresen isszák ezeket a gyümölcsléutánzatokat. a különféle szószalapig minden gyárilag előállított élelmiszer tartalmaz citromsavat. mert a gyárilag előállított rostos levek enzimtartalma a hőkezelés következtében tönkremegy. Asztali víz: Csapvíz és ásványvíz keveréke. Az E 220 és E 227 közötti adalékanyagok még a gyárilag tartósított szárított gyümölcsökben. amíg nem kerül belőle testsúlykilogrammonként 0. grépfrút-. Mivel a többi üdítőitalt is mesterséges úton. a korszerű módszerekkel előállított változatokat keresse. A legjobb azonban. Ahogy nő a vízfogyasztók száma. és hirtelen töredezni kezd. Egyes gyártók mostanában úgy próbálják palástolni az össznépi mérgezésben történő buzgólkodásukat. Valóságos pánikot keltett a szülők körében. mert a gyereknek gyártott „gyümölcsízű” teákban is van citromsav. ha figyelembe vesszük az alábbi osztályozást. de jellegénél fogva nem mentes a klórtól. ezért ezen a téren sem problémamentes a helyzet. A rostos gyümölcslevek egyáltalán nem tartalmaznak tartósítószereket. Mindent egybevetve a szervezet számára a legegészségesebb szomjoltó ital továbbra is a víz. Ezt a profitérdekelt forgalmazók is kezdik felismerni.

A barna elszíneződés ecetes áztatással távolítható el belőlük. Az eseményen számos ország ételeit és italait vizsgálták a nemzetközi élvonalba tartozó szakértők: séfek. jobb a közérzetük. ahol az első ilyen kutat fúrták. tisztasága és pH-értéke miatt ajánlott csecsemőknek. hogy nagymértékben megőrizzük vele fogazatunk épségét. hiszen nátriumtartalma mindössze 7. édes ízű szénsavmentes Szentkirályi ásványvíz a párizsi Aqua Expón aranyérmet nyert 2004-ben. 2005. Mivel ez az eljárás meglehetősen költséges. Az ózondús illatú. Ásványvíz: Föld alatti forrásokból származó legalább 1000 mg/liter ásványi anyagot tartalmazó víz. Általában természetes szénsavval telített. Már IV. A gyógyvíz speciális változata a termálvíz. sommelier-k4. Ránézésre is kristálytisztának kell lennie. vékonyítja a fogzománcot. Szomjoltásra nem alkalmas. mert a felszín alatti vizeket összegyűjtő ásott kutakhoz hasonlóan a mélyfúrású artézi kutakat is veszélyezteti az elnitrátosodás. hogy ételünk és italunk gondos megválasztásának kiváló élettani hatása van. A barnulás azonban meg is akadályozható. A túlzott ásványianyag-tartalom nem káros az egészségre. kismamáknak a folyadék pótlására. többnyire tiszta. A gyógyvizet és a minőségi ásványvizet üvegbe töltik.com . A Legkiválóbb Íz díját nyerte el Brüsszelben nemrég a magyar Veritas Gold szénsavmentes és szénsavas ásványvíz. amelyet az el nem távolított húsmaradványok bomlasztó hatása tovább gerjeszt. A Lufthansa és a SAS légitársaság is ezt az ásványvizet szolgálja fel a járatain. Maguk a franciák nyilvánították az eviani ásványvíznél is finomabbnak a buborékmentes kategóriában. fürdőkúrák formájában használják. Nagyon szigorú hatósági előírások vonatkoznak rá. Ráadásul vegyszerek oldódnak ki belőle. hanem a mélyebb rétegekből tör fel.) Sajnos már ez a víz sem fogyasztható vizsgálat nélkül. elején a Szentkirályi ásványvíz ízesített kategóriában is elnyerte az Oskar-díjat a párizsi Aqua Expón. 4. Ha literenként 2-3 csepp citromlevet teszünk a friss vízbe. Nem minden forrásvíz tör a felszínre.74/434 2. Henrik udvari orvosa is tudta. vendéglői italajánló Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Vidéken a mélyebb talajrétegekből fúrással felhozott vizet artézi víznek nevezik. az ilyen vizet nem szokták palackozni. nyugodtabbak. mint húsevő társaik. Miután nem a felszín alatt. A vegetáriusok nem csak egészségesebbek. mangán) amely utólag zavarossá teheti. Fő táplálékuk a cukor. A kutatók szerint a szánkban több mint 500-féle baktérium található. és az ily módon keletkező savak megtámadják a fogzománcot. de egy idő után rárakódik a vízhordásra használt üvegekre. (Az artézi víz az egykori francia Artois megyéről kapta a nevét. A hús. Az íze sokszor kellemetlen. sőt a nátriumdiétára szorulók is bátran ihatják.és cukorfogyasztás abbahagyásának előnyös mellékhatása még. 3. hogy a rendkívül mély rétegekből feltörő gyógyvíz a magma közelsége folytán felmelegszik. mely azáltal jön létre. Az eredmény ugyanaz: nagy mennyiségű sav. klórozást nem igénylő víz kerül a palackokba.4 mg/1. Forrásvíz: Föld alatti vízforrásból származik. ami rontja a víz ízét. Pedig a mezőny ugyancsak erős volt. klórozni. Ennek következtében a fogak között rekedt cukor megerjed. A Veritas Gold egyébként összetétele. a fogak közé szorult húsban pedig intenzív szaporodásnak indulnak. hogy a hús szövetei és a cukormaradványok beragadnak a fogak közé. hanem szívósabbak. hanem szabadon használható forrássá nyilvánítva a környéken lakók rendelkezésére bocsátják. ezért ha olyan ásványi anyag van benne (pl. A műanyag szervesanyag-tartalma ugyanis elősegíti a baktériumok szaporodást. Viszonylag kevés ásványi sót és nyomelemet tartalmaz. Gyógyvíz: Igen nagy ásványianyag-tartalmú víz. és nem műanyag palackba. amitől fémízű lesz a víz. mivel a kalciumelvonáson kívül a fogszuvasodás leggyakoribb kiváltó oka. nem fog kicsapódni belőle a vas és a mangán. Tilos vegyileg kezelni. vagyis csak az élvezet intenzitását figyelték a zsűri tagjai. (Ennek az eljárásnak az alkalmazása esetén tiszta palackokat használjunk.) Egyébként a világ legjobb ásványvize Magyarországon. a Kecskemét melletti Szentkirály forrásból fakad. hogy a 4 szomelié = borszakértő. vas. A termálvizet külsőleg. és magasabb kort is érnek meg. és tökéletes eltávolításuk alapos fogmosás útján sem lehetséges. azt bonyolult technológiai műveletekkel el kell távolítani belőle. és ezek közül legalább 20 savat képez a cukorból. mert a citromsav lemarja a falán levő lerakódásokat is. Közvetlenül a helyszínen kell palackozni. ahol a víz ásványianyagtartalma a bőrön keresztül szívódik fel. Bizonyított tény. A szabályok szerint most is vakon értékelték a vizeket. amely folyamatosan marja.

1954-ben pontosan a fordítottja. ami ezeken kívül vagyon. erőt és ifjúságot öntenek a ti testetekbe.és a finomlisztből készült kenyerek aránya 1816. mint a húsevőké. ha éhesek vagyunk. és a bűnök a betegségek útjain a halálba vezet. A cukorfogyasztás is 2 kg-ról 24-re. hogy többletenergia-bevitellel. Az akupunktúra lényege ugyanis. aki agyonvert állat húsát eszi. Ezen belül a sertéshúsé 4 kg-ról 35-re nőtt. hogy a növényevő emberek testének kipárolgása sohasem olyan kellemetlen. a zöldség. Az iparosítás előretörésével azonban ugrásszerűen megnövekedett az egészségtelen.és gyümölcsfogyasztásra való átállás járulékos hatása még. Nem elhanyagolható előnye a vegetarizmusnak az sem. egészségünket hosszú távon csak a szervezet öngyógyító mechanizmusa képes fenntartani. rugalmassá. és újra érezni fogjuk a rég elfelejtett ízeket. Mert mindaz. Ezek a kedvezőtlen arányok napjainkra tovább romlottak.ban 90 : 10 százalék volt. hanem megőrizni.75/434 cukor árt a fogaknak. rozsból. a mezők magvaiból és füveiből. A böjtkúrák hatására ízlelőbimbóink regenerálódnak.” Ebből az öngyilkossággal is felérő életmódból csak tudati felvilágosítással. Azok az eledelek viszont amelyeket Isten dúsan terített asztaláról esztek. árpából csupán az egyötödét. Ez önmagában még nem lenne baj.com . Ehhez járul még az alkoholfogyasztás és a dohányzás mértéktelen növekedése. pattanásoktól mentessé válik. Ennek leghatékonyabb formája a vegetarizmus. Ha ez sikerül. valamint Amerikára. hanem megölik magukat. kukoricából.” Ezek az intelmek közel 2000 éven át segítették a természetes táplálkozási szokások megőrzését. bőrünk pedig feszessé. a Sátántól jő. italokat. Németországi adatok szerint az emberek húsfogyasztása 1816 és 1934 között évi 14-ről 54 kg-ra emelkedett. Az akupunktúrának csupán a gyógyulási folyamat elindításában lehet átmeneti szerepe. és soha betegséget nem láttok. és ez a közérzetünk javításán kívül megkönnyíti az emberekkel való kapcsolattartást is. Jézus a következőképpen óvta az embereket a húsevéstől: „Az állat húsa az emberben saját sírja lesz. cukros üdítőitalokból pedig 27-szer többet fogyasztunk. hogy szervezetünk öregedési folyamata lelassul. mert a WHO jelentése szerint a tíz leggyakoribb halált okozó egészségügyi kockázati tényező közül hét az evésből és az ivásból származik. illetve az energiaegyensúly helyreállításával növeli a sejtek ellenálló képességét. Ennek következtében testünk egyre ruganyosabbá. és megkérdezte. és nem csak Németországra. és táplálkozási szokásaink radikális megváltoztatásával szabadulhatunk ki. hüvelyesekből azonban csak fele annyit. és térjünk vissza a természetes táplálék fogyasztására. A történelem során az emberiség legnagyobb bölcsei és a nagy vallásalapítók mind vegetáriusok voltak. zöldségből és gyümölcsből pedig a harmadát. a vitalitást. hogy: „Az emberek nem meghalnak. s étvágyunkat akkor sem elégítjük ki teljesen. Búzából. Emellett finomodik a szaglásunk. Az Egyesült Államokban készült legújabb felmérés szerint tartósítószerekből tízszer. Ezt azért is célszerű megtenni. az a halál húsát eszi. Bizony mondom néktek. valamint az iparilag feldolgozott élelmiszereket. valamint újkori jelenségként a kábítószer-élvezet. akkor egyre kevésbé szorulunk rá az akupunktúrára és egyéb gyógymódokra. 600 évvel ezelőtt ezt írta róla: „A cukor megfeketíti a fogakat. de amíg a korpás. Nagy megrökönyödésére ezt a választ kapta: – Csak akkor eszünk. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. és ezzel a szervezet vitalitását. hogyan étkeznek. és a feldolgozás következtében testidegen élelmiszerek fogyasztása. ami lehetővé teszi. mint 100 évvel ezelőtt. Egy perzsa orvos jól fizető állásra vágyott. Ezért felkereste Musztafa kalifát. Iktassuk ki az étrendünkből az egészségkárosító-. A vegetárius életmód végső célja. Ma is igaz tehát Seneca 2000 évvel ezelőtti megállapítása.5 kgról 36-ra emelkedett. és édes íze mögött keserűség lappang. hanem a magas életszínvonallal rendelkező államok mindegyikére jellemzők. hogy ismét észleljük az ételek finom illatát.” Ezzel egyidejűleg a táplálkozás helyes módjáról is felvilágosított bennünket: „Egyetek mindig Isten asztaláról: a fák gyümölcseiből.” Az egészséges életmód. A vitalitást azonban nem pótolni kell. Tovább fokozta az egészségrombolást az élelmiszeradalékok és a tartósítószerek használatának nagyságrendnyi növekedése. Állataitoknak az ő tejükből. és méheiteknek az ő mézükből. hogy felszabadítsuk a szervezetünkben rejlő öngyógyító erőt. Ugyanakkor a kenyérfogyasztás évi 250-ről 115 kg-ra csökkent. A mérsékletes táplálkozás egészségmegőrző hatása már az ókorban is köztudott volt. a zsíré 3.

com . odalépett a társasághoz. Egy gyógyszergyár önkritikus fejlesztési igazgatója szerint: „Az egészség legfőbb akadálya a gyógyszeripar. hanem azok az adalékanyagok is. ha éhesek és szomjasak. az állat viszont igen. mely sokszor oda vezet. Ehhez a megállapításhoz kapcsolódik az a székely adoma is. nevetgélnek. serkenti a haj növekedését. A gyógynövénykúra előnye még. mert akkor a hatóanyagai lebomlanak. ha friss növényeket alkalmazunk. Még intenzívebb hatást érhetünk el. mint rendszeresen igénybe venné ennek a két gyógynövénynek egészségmegőrző és gyógyító erejét. nagyon ügyeljünk arra. miért nem esznek-isznak? A másik felállt. hogy szinte minden betegségre találunk valamilyen természetes alapanyagú. hogy alkalmazása nem függ a kortól. Az ismert gyógynövények közül legintenzívebb és legsokoldalúbb hatást a csalán és a zsurló főzetével érhetjük el. majd néhány perc múlva elképedve tért vissza. További 2.5 milliónál egészségkárosodás. – Na. és továbbállt. hogy emiatt több ember hal meg. hanem járulékos hatásként. Ennek persze szintén vannak mellékhatásai. hogy a gyógyászati célra alkalmas mezei zsurló rendkívüli módon hasonlít a mérgező mocsári zsurlóra. akkor a különböző megbetegedésekben szenvedők száma egyik évről a másikra minimum 10%-kal csökkenne. hogy az előző mellékhatásait semlegesítse. a magnézium-sztearát. Amikor csak lehet. Az akupunktúrás kezelés viszonylag drága. és hozzájárul a korpásodás megszűnéséhez. csak meg kell keresni. Ez nem csak az egyén szempontjából lenne előnyös. a házilag végezhető elektrostimulációs kezelés kivitelezésére nem mindenki alkalmas. Amennyiben magunk kívánjuk begyűjteni a számunkra szükséges gyógynövényeket. mellékhatásmentes készítményt vagy gyógynövénykeveréket. amelyeket a gyártás megkönnyítése érdekében kevernek az orvosságokba. éhgyomorra igyuk meg.” A Földön minden betegségnek megvan a természetes gyógyszere. másnap melegítsük fel forrásig. A Biblia szerint: „A gyógyszereket a földből adja az Úr. megállítja a kopaszodást. anyagilag mindenki számára elérhető. A vegyi úton előállított gyógyszerek legtöbbször kigyógyítanak ugyan eredeti betegségünkből. mint ahány áldozatot a közlekedési balesetek követelnek. A legfrissebb kutatási eredmények szerint nem csak a gyógyszerek hatóanyagai váltanak ki mellékhatást a szervezetben. Ebben az esetben az előírt mennyiség négyszeresét használjuk. és alig fogyasztanak valamit. hogy a páciens vegyszermérgezésben hal meg. sok esetben helyreállíthatatlan egészségrombolás alakult ki. a vas-oxid. Ez azt jelenti. A magas vastartalmú csalánból készített főzet mellesleg a hajhagymákra is kitűnő hatást gyakorol. de a tejcukor is. Az alkalmazás legcélszerűbb módja. Azt mondták. de mellékhatásuknál fogva újabbakat hoznak létre helyette. és keresztülvitele semmilyen szakismeretet sem igényel. hogy ők csak akkor esznek-isznak. hogy az egyenlő arányban összekevert csalán és zsúrlószárítmányból 1 kávéskanálnyi mennyiséget minden reggel 3 dl vízzel forrázzunk le. Ilyen pl. majd szűrjük bele a fürdővízbe. de a gyógyteák fogyasztására. Vigyázat! Tartósan forralni.” Ma már a gyógynövények termesztése és forgalmazása annyira kiterjedt. mint az állatok. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. és az okos ember nem veti meg.” Végezetül a mérsékletesség mellé még egy jó tanács. megfőzni nem szabad.76/434 – Akkor hát itt semmi keresnivalóm sincs – mondta az orvos. A betegek majdnem fele csak azért kénytelen szedni egy másik gyógyszert is. Később két sivatagi vándor betért a kalifátus egyik kocsmájába. óriási mértékben csökkentené az egyes országok kormányainak egészségügyi kiadásait is. hogy előző este ebből a gyógynövénykeverékből 5 dekagrammot áztassunk be 5 liter vízbe. a gyógynövényfőzetből készült fürdők igénybevételére mindenki képes. A hivatalos statisztika szerint csupán az Egyesült Államokban évente 106 ezer ember veszíti életét különféle gyógyszerek mellékhatásai következtében. Erre az egyik vándor odaszól a cimborájának: Te ismered a nyelvüket. Ha az emberiség a természetes gyógymódokra való áttérés során semmi mást nem tenne. amely csattanója így szól: „Az ember nem tudja mennyi az elég. hogy a szomszéd asztalnál a helyi vendégek csak beszélgetnek. mit mondtak? – Képzeld. és lehetőleg ízesítés nélkül. aki él és mozog. kérdezd már meg. ezek olyanok. Amikor már pukkadásig jóllaktak megütközve látták. Ezenkívül hetente egyszer alkalmazzunk gyógyfürdőt oly módon. tartózkodjunk a szintetikus gyógyszerek szedésétől. a titán-oxid.

A növekvő megterheléshez sok energia kell. Nem törvényszerű ugyanis. amely belülről Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy testünk regenerálódásának fontos feltétele még a sok mozgás. és igen sok betegséget képes meggyógyítani ez a nemzetközileg elismert készítmény. hanem főzni. és a zsírsavak oxidációja elmarad. ezért egyre többen fogyasztják élvezeti céllal is. Emellett a testmozgás a leghatékonyabb és legolcsóbb fogyasztó módszer. Ezért szoktak a élsportolók szőlőcukrot vagy csokoládét fogyasztani verseny után. Dr. hanem gazdag ásványianyag-tartalma következtében segít leküzdeni a fertőző betegségeket. ha egyenletes megterhelést okoz. hogy citrommal és mézzel ízesítve igen kellemes íze van. Ha a mozgásból eredő terhelés nem egyenletes. A sportolás csak akkor jár fogyással. és az izomszövetekben raktározott zsírtömeg. a napozás. amely az összes mirigy. Ezután következik a combés fartájék. ezért ezt átmenetileg felfüggeszti. ami jelentős mértékben növeli a vitalitásunkat. de nem használ minden esetben. ami szintén magas vastartalmának köszönhető. Feltétlenül meg kell még említeni a zsálya és a jól ismert kamilla széleskörű hatékonyságát is. A zsírsavakat a mellékvese velőállománya által termelt adrenalin hormon mobilizálja. Ezen túlmenően ismert még a menstruációszabályozó szerepe. és a szervezet energiát csak cukorból tud gyorsan előállítani. a megértés. majd a hasüregi zsírszövet. melyekben megtalálható az adrenalin hormon béta receptora. Elsőként azoktól a zsírsavaktól szabadulunk meg. A zsályát ugyanis a csalánnal és a kamillával ellentétben nem forrázni kell. és az átlagosnál jóval hosszabb élettartamra számíthatunk. hanem hirtelen megnő. kár feláldoznunk az egészségünket. a csontok megterhelése. legalább 1 órán át kell tartania. A zsírlebontás lassú folyamat. mivel a csontritkulás lelassításának leghatékonyabb módja. Azért a csekély gasztronómiai örömért. ha a testünk regenerálásán kívül a lelkünk megfiatalítására is gondot fordítunk. valamint a gyógyvizek előnyös hatásáról sem. az úszás. vagyis az izom megfelelő mennyiségű oxigénhez és tápanyaghoz jut. 20 perc múlva. Ez a kellemetlenség azonban a helytelen készítési módnak tudható be.és A-vitamin-tartalma pedig a hajunkra gyakorolt jótékony hatáson kívül rendbe hozza a körmeinket is. Vegyük figyelembe azt az örök érvényű tapasztalatot. Samst svéd orvosprofesszor 18-féle gyógynövényből állította elő ezt a főzetet. akkor tovább folytatódik a glukózból történő energiakinyerés. a jó kedélyállapot és a lelki kiegyensúlyozottság. kalcium. A testi örömök csökkenéséért bőségesen kárpótolnak minket azok a lelki örömök. Jelentős vas-. A természetes táplálkozás szabályainak következetes alkalmazása során egyre jobban kitisztul a szervezetünk. Ezen csodálatos hatású szerek közül különösen nagy gyógyereje van a svédcseppeknek. és kioldódik belőle egy olyan enzim. és ezáltal az életkedvünket. A glukózt és az izomszövetekben elraktározott glikogént bontja le oxigén segítségével. miután az izmokat átszövő vérerek már kellően kitágultak. amelyet a húsevés és a nagy szénhidráttartalmú édességek nyújtanak nekünk. hanem a gondolataink is kitisztulnak. amelyek a betegségeinktől való megszabadulás.77/434 Ugyancsak intenzív gyógyhatás érhető el főleg nőknél a cickafark tea és -fürdő alkalmazásával. porckorong és a gerincvelő számára létfontosságú. de nem utolsósorban említsük meg. A kiegyensúlyozott testmozgás során a szervezet az első 20 percben szénhidrátból nyer energiát. hogy a derű. egyenletes megterhelésre van szükség. Ez a has bőre alatti zsírszövet.com . Tovább fokozhatjuk ezt a hatást. hanem sokáig tartó. A zsírlebontáshoz nem impulzusszerű. Utoljára. vagy a lendületes séta. A fitoterápia mellett ne feledkezzünk meg a szaunázás. amelyek a többi gyógynövénnyel összehasonlítva szintén kimagasló gyógyerővel rendelkeznek. mert a rendkívüli erőkifejtés következtében nagyon lecsökken a vércukorszintjük. A testmozgás azért is tanácsos. hogy az ifjúság hamvával együtt lekopjon az öröm is az arcunkról. A csalántea egyébként nem csupán a mérgező anyagokat oldja ki a szervezetből. Intenzív íze és magas illóolaj-tartalma miatt sokan kerülik a zsályatea fogyasztását. A kombinált gyógynövénykivonatok összetett hatást fejtenek ki a szervezetre. a szabad levegőn való kiadós séták. és az akadálytalan önmegvalósítás tudatából erednek. mint ivókúra formájában. beindul a zsírégetési mechanizmus. úgy fürdő-. a humor és az élményekre való fogékonyság olyan lelki smink. és enyhíti az izületi és reumatikus fájdalmakat. Ezért olyan hatékony a kocogás. Ahhoz hogy hatékony legyen. A csalánteáról el kell mondani. 3 percnyi főzés után a zsályában lévő éterolaj elpárolog. Az eltávozó mérgek következtében nem csak a testünk lesz ruganyosabb. és ennek következtében egyszerre több betegséget is képesek meggyógyítani.

hogy ne lenne gazdagabb általa. amikor a 74 éves Goethe Marienbadban halálosan beleszeretett a 17 éves Ulrike von Lewetzow nevű csitribe. Szeretetünk önzetlen megnyilvánulása során gondoljunk arra is. legyünk lelkileg nyitottak. mert elősegíti karrierünk alakulását. míg a buta liba trillázva eltűnik a fák között. és megajándékoz a fiatalság érzésével. amely az idősebb korosztály szerelmi életét övezi. mint Goethe. Szeretetünk megnyilvánulását a hozzánk legközelebb álló személyeken kívül terjesszük ki legalább egy mosoly erejéig minden emberre. amelyben a világ költőfejedelme porban fetreng. és eliramodott egy hegyi ösvényen. Ezen túlmenően a mosoly olyan. karbantartja a testi-lelki kondíciót. ami sok bajjal járhat. senki sem olyan gazdag. elsimítja az öregkor torzulásait.78/434 késlelteti az öregedést. Egyik sétájuk alkalmával a leányzó a bohó szerelmesek szokása szerint kergetőzni kívánt. de megbotlott. március Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. és senki sem olyan szegény. Az öreg költő utána. hogy meglehetne nélküle. Budapest. aki már nem tud mosolyogni. és elhasalt. A szerelemnek hódolva azonban ne feledkezzünk el teljesen a korunkról. Amerikában az ismert „keep smiling” szlogen nem azért vált olyan népszerűvé. Ennek legismertebb esete. különben könnyen úgy járhatunk. 1990. Életünk alkonyán ugyanis a szerelem finomítja a magatartást.com . hogy a mosoly a természet legjobb orvossága a bajok ellen. aki körülvesz bennünket. A lélek kortalanságának érzete eredményezte azt a jelenetet. hanem mert a fejlettebb társadalmak már tudják. hogy senkinek sincs nagyobb szüksége a mosolyra. mint a szeretet. és tegyük túl magunkat azon az előítéleten. mint annak. Ne szégyelljük tehát az érzéseinket. A lélek ugyanis nem öregszik együtt a testtel.

és sarkunkkal finoman rálépünk a hegyére. forrasszuk le róla az elektródafejet. PSZICHOORIENTÁCIÓS GYÓGYÍTÁS Az előző két fejezetben az akupunktúra házi használatra szánt változatának. az elektrostimulációs kezelésnek a szabályait vettük sorra. nyugodtan engedjük el az egyik elektródát. Ezután kapcsoljuk a készüléket kezelőáramra. Ennek a típusú kezelésnek a hátránya viszont. akkor készülékünket egyenértékűen használhatjuk mind szimmetrikus. az elektródákat úgy kell irányítani. és annak a végére szereljük a segédelektródát. így csak azok folyamodjanak ehhez a módszerhez. Egy kis átalakítással azonban ez a hátrány is megszüntethető. és egyéb testrészeink is itt vannak legkevésbé kitéve felesleges áramterhelésnek. Az összecserélhetőség elkerülése érdekében a tűs elektródákat lássuk el egyértelmű jelzésekkel.79/434 III. kiegészítve az egészséges táplálkozásra vonatkozó ajánlásokkal. Aszimmetrikus meridiánjaink kezelésénél hagyományos módon is használhatjuk az átalakított vezetékeket úgy. A felhasználási mód kiszélesítése Aki az I. Erre azért van szükség. Ily módon a szimmetrikus meridiánpontokon kívül két egymástól független akupunktúrás pont is kezelhető. és szereljük a kétrészes kábel földelő elektródájának helyére. hogy az egyik elektródát lehelyezzük a padlóra. mert ezt a technikát többnyire azok fogják alkalmazni. hogy alkalmazása komoly gyakorlatot igényel. maradjunk még egy kicsit ennél a témánál. ellenkező esetben féloldalas lesz a hatás. fejezet KEZELÉSI TANÁCSADÓ AZ ELEKTROSTIMULÁCIÓS KÉSZÜLÉKEKHEZ. az mind a készülék használatában. Két kezünk és hátunk meridiánjainak kezelésénél segítséget kell igénybe vennünk. felére csökkentve ezáltal a kezelési időt.com . Most mindkét elektróda kettős feladatot lát el. amelynek mindkét végén tűs elektróda van. Természetesen ezzel a módszerrel csak a lábainkat. Mivel tartós kezelések során a kombinált elektródás kábelt a fokozott áramterhelés miatt szinte már nem is használjuk. További hátrányt jelent még ennél a módszernél. Ez a probléma is megoldható azonban egy kis átalakítással. míg a másik elektróda hegyét a jobb oldali meridiánunk megfelelő pontjához. mert Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. mint az eredeti gyári kivitelé. mert a tű által hátrahagyott mélyedésbe könnyen visszatalálunk. akár segítséggel végezzük a kezelést. fejezetekben közölt kezelési szabályokat maradéktalanul elsajátította. Akár magunk. másrészt a másik elektróda segédelektródájaként funkcionál. egymás után kell kezelésbe vennünk. Az eddigiek közül ez az eljárás biztosítja a leggyorsabb és leghatékonyabb kezelést. akik már nagy rutinra tettek szert az elektrostimulációs készülékek használatában. a törzsünket és fejünket tudjuk kezelni. Mielőtt belevágnánk az ezotéria sűrűjébe. Amíg a hagyományos akupunktúrás gyógyításnál az orvos több tűt is használ egyszerre. és az egyik elektróda hegyét érintsük a bal oldali meridiánunk. Így egy olyan „öszvér” kábelt kapunk. de ez nem is olyan nagy baj. akik behunyt szemmel is megtalálják már a meridiánpontjaikat. mind meridiánjai energiaszintjének kiismerésében már olyan tapasztalatra tett szert. hogy a legtöbb betegségén képes úrrá lenni. mind pedig aszimmetrikus kezeléseknél. és II. Mivel itt a földelő elektróda mérete kisebb. egyrészt fő elektródaként. nekünk az egyes meridiánpontokat egyenként. megfelelő intenzitású áramot csak új elemmel tudunk beállítani. Ha a kezelőáram utánállítására lenne szükség. hogy mindkét akupunktúrás pontnál érezzük a csípést. Ezzel a módszerrel egyszerre vehetjük kezelésbe a szimmetrikus meridiánpontjainkat. Ebben a stádiumban gondot már csak a kezelés időigényessége jelent. Ha a csatlakozó dugó földpólusa mellé beforrasztunk egy pótvezetéket. hogy csak nagyon körülményesen valósítható meg a pontkeresés.

Aki a természet törvényeinek megsértése következtében megbetegszik. mivel az eltérő emésztési idő következtében megerjedő gyomortartalom sejtmérgezést okoz. Ez az életmód főleg a túltáplált emberek egészségét befolyásolja rendkívül előnyös módon. amikor leáldozik. mert a gyógyuláshoz szükséges energia nagy részét az emésztés munkája köti le. A természetes életmódtól való eltávolodás. Mellesleg a böjtölés nem csupán a beteg embereknek használ. amelyet némi akaraterővel az ember is képes végrehajtani. amely megszabadít bennünket a kínjainktól. Csak akkor egyetek. amikor a beteg már meggyógyult. János apokrif evangéliumában a következő intelmekkel próbálta Jézus rávezetni az embereket a helyes táplálkozási rendre: „Ne zavarjátok gyakori étkezésekkel az angyalok munkáját testetekben. Isten egyébként sem segít olyan dolgokban. akkor naponta csak egyszer üljetek az Úr asztalához. A természetes életmódon kívül az egészség megőrzésének nagyon fontos követelménye még a mérsékletesség.com .80/434 aszimmetrikus kezelésnél áram csak az aktív elektróda és a földpólus között folyik. a teremtés rendjével. a kilengéseket.) Kiegészítő természetgyógyászati módszerek A természetes gyógymódok közül a betegségek gyógyításának csak egyik módja az akupunktúra. akkor kitesszük magunkat mindazon veszélynek. a kondíció helyreállítását akkor is ráérünk elkezdeni. Erre azonban hiába várunk. A történelem során az ember életfeltételeinek fennmaradásán túlmenően egészségének fenntartásáért is örök harcot folytatott. A mérsékletes táplálkozás egyébként nem csak betegség idején. ha mérsékletesen élünk. ha harmóniában él a természettel. a luxuskalóriafogyasztás megszüntetésével a szervezet jelentős energiatartalékokat képes felszabadítani és a beteg helyre irányítani. Ezen a napon csak gyümölcslevet és kevés friss gyümölcsöt fogyaszthatunk. de semmiképpen ne alkalmazzunk zöldséget és gyümölcsöt vegyesen. Amennyiben életünket nem hozzuk összhangba a világ. hogy ilyen primitív módszerekkel gyógyítsa magát. az ne várja az isteni csodát. A vitalitás visszaszerzésének több természetes útja is van. és akkor. Sokan azonban agyonetetik hozzátartozóikat. Mindenki számára ajánlatos hetente legalább egy böjtnapot tartani. A böjtöt zöldséglével és frissen fogyasztott nyers zöldséggel is végezhetjük. és hosszú életetek Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. és soha betegséget nem fogtok látni. Nem elég tehát elvárni a gyógyulást. Az ember kizárólag akkor képes megőrizni az egészségét. az a Sátánnak munkáját cselekszi az ő belsejében. hanem a normál életvitel során is tanácsos. mert bizony mondom néktek. Ekkor hajlamosak vagyunk arra. és várjuk a csodát. mert Isten egy esetleges beavatkozással nem fogja szentesíteni az egészségtelen életmód bűnét. Betegségeink gyógyulását pedig nagymértékben elősegíti a szervezet tehermentesítése. amely az egyensúly törvényének megsértéséből ered. hogy a sorsot hibáztassuk szerencsétlen állapotunkért. A helyes táplálkozás nagyon fontos szerepet tölt be egészségünk megőrzésében. amely a készülék pontkereső állásában a földelő elektródához érintve sípoló hangot vált ki. Sokan akkor döbbennek rá. A betegségek leküzdésének legősibb módszere a böjtölés volt. (A két egyforma tűs elektróda közül az az aktív. valamit tenni is kell érte. amikor a nap a legmagasabban áll az égen. Aki felhagy korábbi önpusztító életmódjával. Ha pedig azt akarjátok. fejezetben is említésre kerültek. az egyensúly felborítását. és tudatosan keresi a gyógyulás legmegfelelőbb módját. a Sátán pedig jó messzire elkerüljön benneteket. de az ember már méltóságán alulinak tartja. Egészséges táplálkozással. melyek közül a leghatékonyabbak a II. az előbb-utóbb visszaszerzi korábbi egészségét. A természet nem tűri a túlzásokat. elősegítve ezzel a gyors gyógyulást. de sajnos betegségek így is előfordulhatnak. Testünk és lelkünk harmóniáját csak akkor tarthatjuk fenn. Amit mi rontottunk el. azt nekünk kell helyrehozni. Ezzel viszont éppen ellenkező hatást érnek el. féltve őket a betegség alatti legyengüléstől. Sajnos ezt az egyébként nagyon eredményes módszert a civilizált társadalom szinte teljesen elfelejtette. aki több mint kétszer eszik naponta. és a helytelen életvitel törvényszerűen vezet a különböző betegségek kialakulásához. hogy Istennek angyalai hangosan vigadjanak testetekben. Az állatvilágban még ma is ez a leghatékonyabb módja a betegségek legyőzésének. hogy az emberi létnek nem elválaszthatatlan velejárója az egészség. Néhány napos böjtöléstől még senki sem halt éhen. amikor váratlanul beteggé válnak.

ha egyértelmű és jelentős javulást tapasztaltunk egészségi állapotunkban. Ez a 300 faj csupán 0. de az általunk kedvelt gyógynövények főzetét felváltva igyuk. hogy 2-3-féle gyógynövénynél többet alkalmazzunk egyszerre. A táplálkozástudománnyal foglalkozó szakemberek ugyanis rájöttek arra. vagy közvetett hatásánál fogva rátölt a betegséget kiváltó telített meridiánunkra. kamillavirágból.81/434 lesz a Földön. hogy a szervezet az élelem feldolgozását három fázisban végzi. hanem élő állapotban. és apróra zúzva a testébe juttatná. 620 ezer növény. Közülük mindössze 150-et használunk a napi gyakorlatban gyógynövényként. Ennek ellenére ne mondjunk le a herbatea rendszeres fogyasztásáról.5 ezreléke a teljes növényállománynak. a táplálékfelvétel fázisa. Ennek egy konkrét példáját a svédcseppek alkalmazási módja szolgáltatja. Előfordulhat. Mária Treben -nek az „Egészség Isten patikájából” című könyv írójának a javaslata alapján ez a II. Ennek a kellemetlen hatásnak az elkerülése érdekében soha ne használjunk kellő szakértelem nélkül összeállított gyógynövénykeveréket. a szervezet túltelítődésének veszélye. fejezetben említett gyógynövényfőzet a belső használaton túlmenően a testen kívül elhelyezve is képes befolyásolni a szervezetet. mivel ezzel lehetetlenné tennénk a szervezet salaktalanítását. amikor a beteg éjszakára svédcseppekbe mártott vattát dugott az olajjal bekent fülébe. hogy a szervezetünkben az egyes gyógynövények lerontják vagy csökkentik egymás hatását. megszüntetve ezzel számos betegségünket. eltoljuk. hogy a felhasznált gyógynövények aurája a lehető legkisebb mértékben sérüljön meg a feldolgozás során. Egyik nap csalánból. mert ezáltal felborítjuk a táplálék-feldolgozás rendjét. összezavarjuk az egyes fázisokat. akkor fokozott vizelet-kiválasztást vált ki a szervezetben. Az sem szerencsés dolog. hársfavirágból. és kizárólag akkor alkalmazzuk tartósan. mintha azt a gyógynövényt megszárítva. Az első. ha túl sokáig használjuk valamely gyógynövény főzetét. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. de ronthatnak is a beteg állapotán. hogy nem mindegyik gyógynövény használ mindenkinek. akkor jóval intenzívebb hatást ér el.com . A legtöbb füvészkönyv egyáltalán nem említi. akár fürdő formájában egyenként próbáljuk ki. Mivel könnyen előfordulhat az is. Minél szélesebb a választék. de ha éveken át folyamatosan isszuk. vagyis napnyugta után étkezni. Különböző növények főzetét csak abban az esetben keverjük össze. Ezért nem tanácsos reggel és délelőtt jelentős feldolgozást igénylő táplálékot magunkhoz venni. déltől este 8 óráig tart. További 150-et esetenként. majd a napi ciklust a salaktalanítás fázisa zárja hajnali 4-től délig. ahol a feltaláló egy különleges technológiai eljárással gondoskodik arról. de kívülről is képesek hatni a testmeridiánjainkra. vagy párnáját illetve matracát ezekkel a növényekkel tölti meg. hogy egyes anyagok nem csak belülről. de közülük némelyik éppen ellenkezőleg befolyásolja a betegségért felelős meridián állapotát. kisajtolva. kiválóan alkalmas a vashiány megszüntetésére. hogy a javasolt növények hatást gyakorolnak ugyan a szervezetre. ha külön-külön meggyőződtünk mindegyik összetevő hatásosságáról.  Az energetikai úton történő gyógyítással kapcsolatban feltétlenül meg kell még említeni. Egyes természetgyógyászok egyre nagyobb meggyőződéssel állítják. és reggelre megszűnt az évek óta tartó – orvosok által gyógyíthatatlannak nyilvánított – süketsége. Ezt követi a felszívódás fázisa. A gyógynövények meridiánokra gyakorolt hatását támasztja alá az a tapasztalat. annál kisebb a hatóanyagok felhalmozódásának. Ha valaki belefekszik abba a gyógynövénybe. hogy az ajánlott gyógynövény tovább csökkenti az energiahiányos meridiánunk töltöttségi szintjét. Ebben az esetben valószínűleg az történik. bokor és faféle él a Földön. ezért a legtöbb természetgyógyász nem ajánlja. vagy megszárítva fejtik ki maradéktalanul a hatásukat. este 8-tól hajnali 4 óráig. Ennek alapján ma már olyan szabadalmi bejelentésekről is hallani. A csalántea pl. amelynek az energiakisugárzása leginkább képes hatni a beteg szerv aurájára. Ezért a fitoterápia alkalmazása során az ajánlott gyógynövényeket akár tea. hogy az egyes betegségekre javasolt gyógynövények nem csak javíthatnak. Ezen a téren szinte korlátlanok a lehetőségeink.” Egyébként Jézus tanításai ezen a ponton szervesen beilleszthetők a tudományos kutatások legújabb eredményeibe is. csipkebogyóból stb. Ennek bizonyítására több olyan eset is szolgál. Ugyancsak nem tanácsos este 8 óra. a másik nap bodzavirágból. hogy a gyógynövények nem leszakítva. készült teát.

nappal szomjoltó. Cserzőanyagtartalma alacsony. hogy a páciens elé kirakják a jelentősebb vadvirágokról készült színes fotókat. másnap reggel 300 ezer kis beteg ébredt száraz lepedővel. 1988-ban Kaspirovszkij a kijevi televízióban távgyógyítást végzett eunézisben (ágybavizelésben) szenvedő gyerekek számára. Ilyen gyógyvizet azonban ma már mesterséges úton is állítanak elő úgy. Finom. Azok a távhipnózis útján küldött energiasugarak. ezért hatékony fogyasztó szer. Ez a módszer ma már annyira kifinomult. Különösen előnyös a dohányosoknak. és kevesebb koffein van benne. mert ami az egyik embernek jó. hogy a kellő szakismerettel rendelkező természetgyógyászok a megnevezett virágok alapján meglehetősen pontos képet tudnak kialakítani a beteg szellemi. A nagy nyilvánosság előtt zajló pszichoterápia alatt pl. amely képes a beteg meridiánjainak energiaegyensúlyát helyreállítani. Vigyázni kell tehát a bioenergián alapuló gyógyító technikákkal. Sokan nem is gondolnák. Ennél a módszernél különböző vadvirágok műszerekkel is kimutatható energiakisugárzását használják gyógyításra oly módon. hogy helyreállítsa a betegségért felelős meridiánok energiaegyensúlyát. este nyugtató hatású. Amennyiben a beteggel olyan jellegű vizet nyeletnek le. Ennek a gyógymódnak egy speciális változata a Bach-féle virágterápia. Egy angol mérnök pl. pszichikai és fizikai állapotáról. Zsíroldó hatása is van. Ha a két görbe harmonizál egymással. ásványi anyagokban (kalcium. Hasonló a helyzet más gyógyító eljárások esetén is. A diagnózist követően a kiválasztott virágokból készült kivonatokkal végzik a gyógyítást. amelynek a kisugárzása harmonizál a beteg szerv aurájának energiasugárzásával. fluor. mert a legújabb vizsgálatok szerint segít megelőzni a szájrákot. az egészséges embereknél éppen ellenkező hatást váltottak ki. Szerencsére a vizelési ingeren kívül nem történt komoly bajuk. mert feketeKun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. voltak akikre károsan hatott. Az ottani lakosság évszázadok óta issza. Csak színes fénymásoló géppel érdemes kimásolni. és ezzel megszüntesse a betegséget. Reggel élénkítő. amelyek a beteg gyerekeket meggyógyították. Egy nem mindennapi módszert kiragadva még a teleterápia sem használ mindenkinek. májusi számában található (24-29.82/434 Kitűnő alternatív megoldás a zöld tea fogyasztása. Nem a zöld. illetve a fekete teafű félig érlelt változatáról van szó. mangán. amely nagy mennyiségben tartalmazza az aura regenerálásához. Másnap az orvosok megállapították. több ezer teljesen egészséges férfi egyszer csak elkezdett futkosni a vécére. Jóval több vitamint és ásványanyagot tartalmaz. és a „méhe lecsúszott”. nem úgy mint annak az asszonynak. és ezekből a beteg kiválasztja a számára legszimpatikusabbakat. akkor már semmi mást nem kell tenni. magnézium. mint a szárított teafű. A kiválasztott nagy tisztaságú anyagot utána behelyezi egy saját maga által konstruált berendezésbe. akkor 100 éven át rendelhetett volna reggeltől estig. és hatásuk leírása a Természetgyógyász Magazin 2003. hogy a másiknak is használ. ami tudományos alapossággal összehasonlítja az anyagból kiáramló energiasugárzás spektrumát a beteg aurájával. cink. akkor ez az elektromágnessel kezelt víz képes arra. A benne található polifenolok megindítják a rákos sejtek önmegsemmisítő mechanizmusát. és a gyakorlatban is alkalmazzák. Edward Bach dolgozta ki az 1930-as évek elején. az nem biztos. A rooibos egy dél-afrikai cserje zsenge hajtásaiból készül. Először megvizsgálja a beteg auráját. ezért nem keserű. hogy desztillált vizet különböző jellegű és rezgésszámú szubatomi energiával sugároznak be. A Bach által kiválasztott 38 virág színes fotója.com . majd egy varázsvesszővel kiválasztja a polcrendszerben elhelyezett anyagok közül azt. réz) gazdag. mint kiválasztani azt az ételt. gyógynövényt vagy gyógyvizet. melynek alapjait egy angol tudós. pedig nem volt rá szükségük. Előtte teljesen egészséges volt. A stúdióba érkezett levelekből ítélve a telekommunikációs úton szervezett szeánsz meglehetősen sikeresnek bizonyult. oldalak. A vörös tea koffeinmentes. Ha egy orvos ennyi beteget hagyományos úton akart volna meggyógyítani. Ennek ellenére ez a gyógymód sem bizonyult mindenhatónak. több ezer különböző anyagot gyűjtött össze a laboratóriumában erre a célra. aki a világhírű parafenomén fájdalommentes szüléssel kapcsolatos előadását nézve hirtelen nyilallást érzett a hasában. Antioxidánstartalma lassítja az öregedést. mint a zöld tea. Nálunk kevesen ismerik a vörös teát. hogy méhsüllyedése van. édeskés íze kedvező élettani hatással párosul. és ezzel az egészség helyreállításához szükséges anyagot. hogy a különböző anyagok aura-helyreállító hatását ma már tudományos alapossággal felmérték.

A betegség gyógyításának.com . hanem az okot gyógyítja. eltekintve a szintetikus előállítás következtében fellépő mellékhatásoktól. annál intenzívebben gyógyítanak. mint ahogy azt jelenleg hisszük. így a gyógyító erő inkább az előző magyarázatban keresendő. Nem zárható ki az a feltételezés. hogy ennél a Samuel Hahnemann német gyógyszerész által közel 200 évvel ezelőtt kidolgozott eljárásnál az autoszuggesztió váltja ki a gyógyító hatást. valamint a hiányzó anyagokat pótló gyógyszereken kívül a legtöbb szintetikus készítmény szintén energetikai úton gyógyít. mint aktiválja a szervezet öngyógyító mechanizmusát. hogy a baktérium. tehát a továbbiakban az alkohol lesz ennek a szubatomi energiaképletnek a hordozója. Ebben az esetben az a komikus helyzet állna elő.83/434 fehérben használhatatlanná válnak. hogy a hivatalosan elismert orvostudomány ugyanazt az eljárást nyilvánítja kuruzslásnak. Különbség csak a hígítás mértékében van. Ezt az állítást látszik alátámasztani az a körülmény is. a homeopátiáról. mivel a homeopátiás gyógyítás során legtöbbször ugyanazt az anyagot használják speciális hígításban. amelyet a testbe juttatnak. 150 kérdést tesznek fel a páciensnek betegségével kapcsolatban. a valóságot jobban megközelítő magyarázat szerint a gyógyulás oka az. és tulajdonképpen ez az energiasugárzás gyógyítja áttételesen a beteg szöveteket. annál erősebbek. modern tudományos eszközökkel kivitelezve ők is alkalmaznak. az immunitás kialakításának ezt a módját a hagyományos gyógyítás is elterjedten alkalmazza. mint a természetes eszenciákkal történő gyógyítás kiterjesztése az összes növényre. hogy a hatóanyag energianyomokat hagy a hígításhoz használt alkoholban. képesek legyenek bármilyen gyógyító hatást kifejteni a szervezetre. Az étertest korrigálása maga után vonja a fizikai test gyógyulását is. Tehát minél kevesebb bennük az eredeti hatóanyag. Könnyen meglehet tehát. hogy az önszuggesztiónak szerepe lenne ebben a gyógymódban. hogy azok a gyógynövénykivonatok és vegyszerek. hogy a homeopátia tulajdonképpen nem tesz mást.és vírusölő. hogy a homeopátiás gyógyszer nem is a fizikai testre gyakorol hatást. hogy a homeopátiával kezelő orvosok a gyógyítás megkezdése előtt kb. amelyek leginkább hasonlítanak a beteg panaszaihoz. és ez okozza a bizonytalanságot. hogyha kiderülne. Speciális sugárzásával az ember éteri vázán javítja ki azt a hibát. A természetgyógyászok szerint a lépcsőzetes hígítás valamint az összerázás következtében fokozatosan leválik az étertest a hatóanyagról. Ennek az egyre divatosabbá váló tudományágnak azonban ma még nem eléggé tisztázott a hatásmechanizmusa. Ezt a feltételezést támasztja alá az a tapasztalat is. és nem az a néhány molekulányi idegen anyag. illetve olyan tüneteket vált ki. amelyeket a homeopátiával gyógyító orvosok sokszor egymilliomodnyi hígításban nyeletnek le a beteggel. Az állat ugyanis nem tud arról. hanem az étertestet befolyásolja. amely a fizikai testre áttevődve létrehozta a betegséget. hogy a homeopátiás szerek Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ebből következik. Egy másik. Ebben az esetben tehát az alkoholban tartósított kivonat készítése nem csupán a virágokra korlátozódik. hogy neki ettől a szertől meg kell gyógyulni. ami tulajdonképpen nem más.) A Bach-féle virágterápiával rokon gyógymód az aromaterápia. amely ennek a gyógyító módszernek a megítélése terén tapasztalható. amiből az a következtetés vonható le. hogy a hivatásos orvosok gyógyeljárása a legtöbb esetben ugyanolyan hatást fejt ki a szervezetre. amely az egészséges szervezet megbetegedését okozta. A gyógyszervegyészek szerint ugyanis a homeopátiában alkalmazott egymilliomodnyi vagy annál is kisebb hígítású szerek képtelenek mozgásba hozni a szervezet immunrendszerét. Ily módon akaratlanul is egy gyógyulást elősegítő pozitív programot ültetnek el a tudatalattijában. amit kerülő úton. A homeopátiás szerek azonban az állatokra is hatnak. Sokak szerint lehetetlen.  Említést kell még tenni a természetes gyógyítás egy különleges módjáról. mégis látványos és gyors javulás áll be az állapotában. és ezzel szinte átprogramozzák az agyát. és ez egyértelműen cáfolja. hogy minél nagyobb hígításban állítjuk elő a homeopátiás gyógyszereket. Ezek után már az sem lenne meglepő. közvetlenül a forrásnál hat. és hozzákötődik a hígító anyaghoz. és nem pedig vegyi úton. a homeopátia tehát nem a testi tüneteket. mint a gyógynövények. hiszen a védőoltások jelentős része ugyanezen az elven fejti ki a hatását a szervezetben. Még ennél is kézenfekvőbb az a magyarázat.

A többségét tablettázva. hatvány után már egyetlen molekula sem marad az eredeti anyagból az alkoholban. Ez a két irányzat tehát merőben különbözik egymástól. balzsamokat se használjunk. Többek között ennek tudható be. és újból 99 rész oldószerrel keverjük össze. Sőt a legtöbb homeoterapeuta azért alkalmaz legalább harmincszor 1 : 10 arányban hígított szert. eukaliptusz. a hagyományos gyógyszerekhez hasonlón forgalmazzák. már nem anyaggal dolgozik. valamint a parfümök felfüggesztik a hatásukat. A „CH”-val jelölt hígítás úgy készül. hogy a homeopátiás szereket egészséges embereken próbálják ki. mivel a benne elnyelődött specifikus energiahullám a száj nyálkahártyájáról szívódik fel leghatékonyabban. A homeopátia lényege. mikrohullámú sütő. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. ne nyeljük le.és kámfortartalmú anyagok. Nagy előnyük még ezeknek a szereknek. hogy az alapszer 1 részéhez 99 rész oldószert adnak. Erre utal az allopátia elnevezés is. míg az allopátia szerint az ellentétest az ellentétessel kell gyógyítani. hogy a kávé. hogy Hahnemann és követői a kúrák során szinte kizárólag a D 30-as hatványt alkalmazták. hogy biztos legyen benne. amelyre ne készítettek volna homeopatikus gyógyszert. hogy az áruk is viszonylag alacsony. amelyet Hahnemann vezetett be a vegyileg előállított gyógyszerekkel való gyógyításra. Ha ebből elveszünk 1 részt. inni. Ennek oka. míg az allopátiánál a hatás agresszív. hanem a hatványozás. A cél mindkét esetben a betegség legyőzése. Tehát ne tegyük mágnes. Ezzel szemben az allopátiás kezeléseknél nagy mennyiségű gyógyszert használnak. hogy a két gyógyítási irányzatot jól elkülönítse egymástól. melynek hatása célzott. Erre a működési módra vezethetők vissza a mellékhatásai is. A hagyományos vegyszeres gyógyszerek közé se rakjuk. Ennek alapján belátható. akkor 2 CH erősségű szert kapunk. és túl meleg. A homeopátia alkalmazása során a gyógyulás maradandó. csupán a céljaik egyeznek meg. Az eredmény is különböző. és vibrátorral erősen összerázzák. a mentol-. Szinte nincs olyan betegség. míg a homeopátiás szerek növelik az életminőséget. ahol nem kell. Az ily módon energetizált folyadékot 1 CH-val jelölik. hogy a szert 30-szor hígították 1/100-ra. hogy az orvostudomány jelenlegi álláspontja szerint az ellentétest kell a gyógyításra felhasználni. Amennyiben tabletta formájában forgalmazzák a szert. Ez a tömör meghatározás arra utal.illetve fodormenta-tartalmú teát.com . hogy nem váltanak ki allergiát. az eredmény azonban egyre nyilvánvalóbbá teszi az allopátia kudarcát. a kifejlesztésükhöz nincs szükség állatkísérletekre. Ezt bizonyítja az a tény is. Arra azonban ügyeljünk. gyógyszerfüggőséget. Ennél is nagyobb hígítást alkalmaznak a centizimális rendszerben. hogy a homeopátia lényege nem a hígítás. Hahnemann mindkét kifejezést görög eredetű szavakból alkotta meg. hogy csak kutatási célokra használják. ha tisztában vagyunk a gyógyítás alapjaival is. elvonási tüneteket. Jelen esetben ez az alapanyag latin neve mellett feltüntetett szám azt jelenti. ott is. A homeopátiás szerek szedése nincs étkezéshez és napszakhoz kötve. A homeopátiás szert óvjuk a tűző napfénytől. Sokak számára nem elhanyagolható szempont.84/434 hatásmechanizmusában a kiindulási anyagnak. illetve túl hideg helyre se tegyük. A gyógyszertárakban 30 CH-nál erősebb homeopátiás szereket nemigen árulnak. de ezek olyan erősek. Ezért a kúra időtartama alatt ne együnk mentolos cukorkát. és ilyen kenőcsöket. A „tudományos” alapokon álló hivatalos gyógyítás szoros értelmezési összefüggésben áll a homeopátiával. de előtte és utána fél óráig nem tanácsos enni. fogat mosni. amely mindenhol hat. és szelíden zajlik le. hogy ezt a fajta gyógyszert olyan helyen kell tartani. mint vegyületnek semmi szerepe sincs. televízió vagy számítógép közelébe. ne igyunk borsmenta. rádió. ott hat. hogy a 23. ahol mágneses vagy elektromágneses sugárzás nem érheti. és rövid ideig tart. A természetes gyógymódok működési mechanizmusának megértése csak abban az esetben lehetséges. Ráadásul a hagyományos gyógyszerek csökkentik a beteg vitalitását. Speciális előírás. hogy a hasonlót a hasonlóval. 30 dinamizálással. hogy a homeopátiás kezeléseknél minimális mennyiségű gyógyszert alkalmaznak. vagy potencirozásnak nevezik. Ezt a folyamatot dinamizálásnak. hanem a nyelvünk alatt szopogassuk el. ahol kell. Léteznek „M”-el jelölt 1/1000 hígítású homeopátiás szerek is. mert ez megzavarja a benne elnyelődött szubatomi energia struktúráját. márpedig kémiai tanulmányainkból tudjuk. A homeopátiás szerek száma ma már meghaladja a 3000-et.

ezért még erősebb hatású szereket kell alkalmazni. Ami nincs. ezért a beteg gyógyszeradagját folyamatosan növelni kell. és a gyakorlattal összhangba hozva törvénnyé vált. akkor már csak a gyakorlati alkalmazhatóságától függ. Az utóbbi esetben célszerű lenne előbb akupunktúrás kezeléssel megerősíteni a lábboltozatot tartó izomzatot. de megmarad az ok. forradalmi kihívásnak számít. hogy az allopátiás kezelés hamis hipotézisen alapul. majd a szervezetet egy méregtelenítő kúrának kellene alávetni. ami végül krónikussá teszi a páciens állapotát. és olyan retorziókban részesítik őket. elsatnyulását fogja előidézni. és kiderítse. ezért egy olyan módszer bevezetése. Az allopátia kudarcának másik kiváltó oka. amely ellenkezik a korábban felállított törvényekkel. hogy a betegre már nem tud figyelni. A lélek figyelmen kívül hagyásának egyik példája a gyomorfekély jelenlegi gyógyítási módja. hogy mi a tünetek oka. amely képes arra. és ezek közül a gyógyszergyártó lobby profitérdekeltsége csak másodlagos szerepet tölt be. hogy az allopátiás módszer az évezredek során rendkívül kifinomulttá vált. lelki. Manapság a gyógyítás annyira leköti az orvos minden energiáját. vagy törvény lesz belőle. hanem a beteget. hogy a materialista alapokon álló hivatalos orvostudomány ma még mereven elutasítja a lélek létezését. és mellékhatásoktól mentes gyógyulást eredményeznek. hogy elvetik. hogy a gyomorfekély fő kiváltó oka a stressz. és nem veszi tekintetbe a lélek egészségre gyakorolt hatását. Ezzel szemben az allopátia nyugtatókat javasol erre a betegségre. Ez a helyzet több okra vezethető vissza. csupán a panaszai enyhülnek. akkor azonnal újra jelentkeznek a tünetek. hanem a betegséget kiváltó ok megszüntetésére törekszenek. Miután minden tudományág az önmaga által megszabott törvényszerűségek alapján tevékenykedik. de ez a gyógymód nem törődik azzal. csak elkábítják a szervezetet. ennek ellenére az allopátia mint hivatalos gyógymód továbbra is rendíthetetlenül őrzi a szerepét. A homeopátia holisztikus módszer. és a továbbiakban az öngyógyító mechanizmus gondoskodhasson a végleges gyógyulásról. Ennek kompenzálására újabb és újabb szereket írnak elő. hogy a testet állandó nyugtalanságban tartó stressznek mi a kiváltó oka. lábboltozatot támasztó betétet ír fel az orvos. A hivatalos gyógyítás megingathatatlansága főleg annak tudható be. Ennek a módszernek a széleskörű elterjedését és az orvosi egyetemeken való tanítását azonban meggátolja az a helyzet. hogy közvetlen kapcsolatba lépjen a lélekkel. Ugyanakkor a figyelmen kívül hagyott ok egyre nagyobb erővel munkálkodik a szervezetben. fel kellene ismerni. az pedig nem szorul gyógyításra sem. Ha egy kezdeti feltevés elméletté válik. amellyel sohasem fog meggyógyulni. Ennek a gyógymódnak az általános bevezetését Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A gyógyításnál tehát azokat a lelki okokat kellene megszüntetni. Ez a mérgezésnek is beillő szisztematikus vegyszerezés előbb-utóbb legyengíti a szervezetet. Egy idő után már a felemelt gyógyszeradag sem használ. Ezáltal a beteg nem csak tünetmentessé válik. Az orvostudomány ma már felismerte. Ha a szer hatása csökken. hanem végleg meggyógyul. hogy elvegyék a kedvüket a fennálló rendszer szétzilálásától. Ellentétes szert alkalmazva megszűnik a tünet. szellemi egységben vizsgálja. és akkor véglegesen megoldódna a probléma. Ebben az esetben még a betegség súlyosbodása is várható. Sajnos a szervi bajok gyógyítása esetén sem jobb a helyzet. hogy a vitalitását visszaszerezhesse. A test és a lélek kapcsolatának helyreállítása nélkül pedig nincs végleges gyógyulás. mert ha az amúgyis gyenge lábboltozatot betéttel támogatjuk. hogy kizárólag a testtel foglalkozik. Az allopatikus gyógyszert tehát szabályos időközönként újra és újra be kell adni a betegnek. Az allopatikus gyógymód mint hipotézis a kezdeti látszateredmények alapján teóriává alakult.com . Ennek megfelelően az új tanok hirdetőit rebellis lázadóknak tekintik. Egy lúdtalppal küszködő betegnek pl. Ezek a módszerek végleges.85/434 A kórokozót megtámadó. Ahhoz. akkor ez a folyamatban részt vevő izomcsoportok további gyengülését. Az első problémánál a legcélravezetőbb természetes gyógymód a hipnózis lenne. hogy ez a helyzet megváltozzon. csillapítják a fájdalmakat. mivel a beteget testi. amelyek nem szüntetik meg a kiváltó okot. és sikeresen kelti a tudományosság látszatát. amelyek a stresszt előidézték. így nem helytállóak a reá épülő teóriák és törvények sem. Nem a betegséget kezeli sablonok szerint. így szervezete beáll az orvos által elrendelt kemikáliákra. vagyis ellentétes hatású szert használva a kellemetlen tünetek gyorsan megszüntethetők ugyan. Ezzel ellentétben a homeopátia és más természetes gyógymódok nem a tünetek kezelésére. nem lehet aktivizálni a szervezet öngyógyító mechanizmusát. és kellemetlen mellékhatások sorozatát váltja ki.

század végére a Kneipp-féle vízkúra visszaszorult. amelyek feltehetően szoros kapcsolatban állnak a reflexzóna-kezeléssel. fokozott hőkeltéssel pusztítsa el a vírusokat. és máris elviselhetővé válnak a fájdalmai. hogy a betegsége enyhüljön. hogy a beteg számára rendkívül kényelmes. de az akkori technikai lehetőségek következtében nehézkes volt ennek a módszernek a kivitelezése. és hivatalos elismerés hiányában a költségek is őt terhelik. Ezzel szemben a természetes gyógymódok esetében a betegnek tevékeny szerepet kell vállalnia a gyógyulás folyamatában. és erősíti az egész szervezetet. A hővel történő reflexzóna-ingerlés legegyszerűbb módja a vízkúra.86/434 akadályozza. Mint tudjuk a reflexzónákra nem csupán mechanikus úton. hogy hatékonyan szabályozza a vérkeringést. pakolás. Mivel a múlt századi Európában szinte teljesen ismeretlen volt a kínai akupunktúra és a reflexzóna-terápia. és tanai mind a mai napig fennmaradtak. hogy a vízgyógyászat Priessnitz által kidolgozott módszereit továbbfejlesztette. melynek nagy előnye. Ennek a minden bizonnyal fellépő gyógyhatásnak a mértéke és pontos működési mechanizmusa mind a mai napig ismeretlen. mint a lázcsillapítók használata. felfrissíti az idegrendszert. gyógynövényfőzettel való inhalálás (fejgőzölés) valamint fürdőés zuhanyterápiák nagy előnye még. A Kneipp által különböző betegségekre javasolt hideg és meleg vizes lemosás. ami lehetővé teszi a bőrpórusok tisztulását. és legnagyobb érdeme. és nem állítja le a szervezet önvédelmi mechanizmusának működésbe lépését. általános alkalmazása ma már csak a német nyelvterületre jellemző. A gőzölő kamrák és a hideg vizes medencék építése azonban rendkívül költséges és helyigényes. Létezését azonban azok az esetek támasztják alá. A hideg zuhanyt már az ókorban Hippokratész is ajánlotta. Tudományos munkásságára az egész világ felfigyelt.  A természetes gyógyítás fizikai módszerekkel művelhető területéhez tartozik még néhány gyógymód. így Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. borogatás. Ráadásul a gyógyítás felelőssége is az orvost terheli.com . A XX. így bárki számára nyitva áll a gyógyulásnak és a szervezet edzésének ez a nagyon egyszerű. és tudományos alapokra helyezte. Nem kell fáradoznia azért. Az allopátia alacsony hatékonysága tehát a hibás alapokon kívül arra a nagyfokú rugalmatlanságra is visszavezethető. Hatékonyság szempontjából a Kneipp-féle vízkúra legeredményesebben hasznosítható módszere a váltott hőfokú vízzel történő zuhanyozás. mert tudományos módszerekkel ma még nem mutatható ki a szubatomi energiarészecskék létezése. A hirtelen hőmérsékletváltozások reflexzónákra illetve meridiánvezetékekre gyakorolt stimuláló hatása csupán hozzájárul a gyógyuláshoz. Az allopátiás kezelés fennmaradásának erős támasza még. Nem okoz szövődményeket. melynek az egész világon elismert élharcosa Sebastian Kneipp bajor orvos-pap volt. hogy a sokkszerű hőkezelésen kívül megizzasztja a testet. Ma már minden fürdőszobában található hideg és meleg vízzel egyaránt üzemeltethető zuhanykar. A Kneipp-féle vízkúra módszerei viszont otthon is alkalmazhatók. A hideg vizes pakolás pl. hogy a szervezet természetes úton. a kúra költségeit pedig a társadalombiztosítás fedezi. amelyet a művelői tanúsítanak a világot fenntartó és működtető erőkkel szemben. hanem a meridiánok moxás kezeléséhez hasonlóan hővel is lehet hatni. élénkíti az anyagcserét. még ma is a leghatásosabb módja a lázcsillapításnak. A hideg és a meleg vizes kezelés általa felismert fő előnye. a testben rekedt mérgek bőrpórusokon való távozását. amelyek meggátolják. így nem kell számolnunk semmilyen mellékhatással. és feldolgozatlan. hogy a hivatalos gyógyászat tagadja a szervezet működését fenntartó meridiánrendszer létét. amelyeknél a vízkúra valamint a kezelést követő ledörzsölés huzamosabb alkalmazása ugyanolyan tartós. módszerei futótűzként terjedtek a világ minden részébe. ami szintén az allopátia malmára hajtja a vizet. A hideg vizes pakolás ugyanis csak a test túlhevülését akadályozza meg. hogy időközben elterjedt a finn szaunázás módszere. Ennek oka. Kneipp a múlt század közepén élt. Ez a hitetlenség azonban az orvosokon kívül a páciensekre is jellemző. olcsó és hatékony módja. és eredményessége csak hosszabb távon figyelhető meg. a testben felhalmozódott méreganyagok bőrön keresztül történő távozását is. ezért Kneipp módszereinek hatásosságát kizárólag élettani alapon értékelte. ezért nem mindenki engedheti meg magának. hogy a gyógyszeres kezeléssel ellentétben nem mérgezik a szervezetet. sőt végleges gyógyulást eredményezett. csupán néhány tablettát kell lenyelnie. mint a reflexzóna-kezelések.

a saroknál kezdeni a kezelést. Amikor a bőrünk kellően átmelegedett. A zuhanykezelést mindig a jobb lábon kell elkezdeni. és emiatt borzonganak a hideg víztől. Érdekes. egészen a combunk kezdetéig. naponta kell folytatni. mint a mezítlábjárást. legalább 38-40 °C-os vizet a lehető legnagyobb nyomással folyassuk a lábujjainkra. mert törölközéskor a bőr erőteljes dörzsölése következtében felélénkül a vérkeringésünk. és vissza. 2 percig végezzük. ugyanezen az útvonalon menjünk vissza. és az utókor már így vélekedett erről: „Ha Kneipp semmi mást nem adott volna az emberiségnek. hogy az illető sokkot kap. végül a balkaron fejezzük be. Ezt a kúrát 3 hónapon át. nyissuk meg jobban a hidegvizes csapot. akkor folytassuk a kúrát combzuhannyal. majd a vádlin keresztül a térdhajlatig.és melegszabályozó gombjaival állítsunk be olyan hőfokú meleg vizet. akiknek a hajszálerezete beszűkült. Amikor szervezetünk megszokta (sőt megkedvelte) a térdzuhanyt. Kneipp ennek a terápiának a hatását szintén élettani alapon értékelte. Minél jobban kipirul a bőrünk. ami fokozatosan kimossa a húgysavkristály. bárkinek a segítsége nélkül. és a hideg vízben taposást. Ezután már végezhetünk egésztest-zuhanyt is. a harmatos fűben való járást. hogy a bőrünk legyőzhesse a nagy hőmérsékletkülönbségből eredő kezdeti viszolygást. ellenségei egyik módszerét sem gúnyolták ki annyira. A vízgyógyászaton kívül Kneipp igen gyakran alkalmazta betegeinél kiegészítő gyógymódként a talajon való mezítlábjárást. Nyáron viszont a kúra megkezdése előtt folyassuk ki a csőhálózatból a felmelegedett vizet. majd áttérve a bal lábra folytassuk az alhas környékén. hogy ne fröcsköljük össze a fürdőszobát. és semmilyen gyógyhatást nem vált ki a szervezetből. hogy nyitott ablaknál végzett tornagyakorlatokkal kombinálva megőrzi a bőr és a mellek rugalmasságát. annál biztosabbak lehetünk a kúra hatékonyságában. Először az alsó lábszáron illetve a térden végezzünk zuhanykezelést oly módon. elhúzott függönyök mellett végezni. majd lassan irányítsuk a lábfejen és az alsó lábszáron keresztül a térdre.és mészlerakódásokat.87/434 semmi akadálya annak. Ezt követően a sarkunkra folyassuk a vizet. hogy a csaptelep hideg. A Kneipp-kúra nem alkalmazható mindenkinél. már ezzel is elég érdemet szerzett volna magának. fél percig. és folytassuk a kezelést ugyanúgy kb. hogy ezek a módszerek a talpreflexológia hatásmechanizmusa alapján fejtik ki jótékony hatásukat. Ne erőltessük a hideg vizes zuhanyt olyan személyeknél. akkor a zuhanykezelés már nem képes olyan erős reakciót kiváltani. Mellesleg sokat javít a mellek feszességén az is. A megfázástól nem kell tartanunk. aminek leghatékonyabb módja a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. ami megóv bennünket ettől a veszélytől.com . hogy annak idején éppen ez a módszer váltotta ki a legnagyobb értetlenséget az orvostársadalomból. A kúrát fokozatosan előrehaladva végezzük. és ez csökkenti a kúra hatékonyságát. Ennek súlyos megfázás lehet a következménye. ha 1 pohár vízbe belekeverünk 1 evőkanál kovaföldet. Utána zárjuk el a meleg vizet. ma már azonban mindenki számára egyértelmű. ha 14-16 °Cnál hidegebb a csapvíz. Ebben az esetben drasztikusabb ingerre van szükség. hogy a Kneipp által javasolt váltott hideg-meleg vizes kúrát otthon. Nőknél a váltott hideg-meleg vizes kúra alkalmazása azzal a járulékos előnnyel is jár. Itt azonban célszerű hátulról. és a minél nagyobb hatékonyság érdekében tartsuk be az előírt koreográfiát. hogy a zuhanykezelést mindig hideg vízzel fejezzük be. bármikor alkalmazzuk. Mindezt többször megismételve kb. mivel a langyos víz csak elbágyasztja a testet. majd száraz törölközővel erőteljesen dörzsöljük le a vizet a bőrfelületről. ajánlatos a kezelést zuhanyzófülkében. amelyet a bőrünk még éppen el tud viselni. mert a hideg bőrre hideg víz nem folyatható. akkor a gerincoszlopra ne irányítsuk rá a hideg zuhanyt. A kúra kezdetén viszont mindig meleg vizet kell használni. Ügyeljünk arra is. mert hamar hozzászokik a szervezet. Ebben az esetben a vízsugarat egészen a derekunkig irányítsuk úgy. Később bebizonyosodott ennek a gyógymódnak a hatékonysága. Télen. A zuhanykarból kifolyó. hogy oldalról is érje a bőrünket a víz. mivel a kitáguló hajszálerekben intenzív véráramlás indul meg az izületeken át is. A váltott hőfokú vízzel elölről és hátulról történő zuhanykezelést összesen 10 percig végezzük mindkét lábon. mert ez túl erős ingert vált ki. és megisszuk. Különösen előnyös ennek a kúrának az alkalmazása reumás és köszvényes megbetegedések esetén. Ha a vízvezeték-hálózat nyomása túl nagy. ami el tudná indítani az öntisztulás folyamatát. de előfordulhat az is.” Amennyiben a szervezet telítődött a helytelen táplálkozásból eredő mérgekkel. A Kneipp-féle zuhanykezelést hetente maximum három alkalommal végezzük. mint a mezítlábjárás által kínálkozó gyógyulási lehetőséget.

amely a bőrpórusokból távozó toxikus anyagok következménye. majd vastag takaró alá bújva pihenjünk le. Ha nincs módunk rá. hogy lágy vajhoz hasonló állagú legyen. Ennek biztos jele. hogy a törzsünket tartósan hideg víz alá merítjük. Utána a hideg vízbe mártott pamutkendővel dörzsöljük át az egész testünket. így az intenzív véráramlás másodlagos hatásaként a mérgezésért leginkább felelős emésztőrendszerben megindul a bélműködés. amennyi a teljes kúrához elegendő. Közvetlenül a fürdő után ne együnk még akkor se. sódertől. hogy kompenzálja a lehűlést. mert ha a lábunkat egész idő alatt melegen tartjuk. Felső testrészünk melegen tartásához elég. Az ülőkúra hatékonyságának egyértelmű jellemzője még az étvágy fokozódása és a közérzet javulása. tályogokat. amely tovább fokozza a hatást. és végezzünk fizikai munkát. Ezáltal a beteg megkönnyebbül. hogy a föld ugyanazokat az ásványi anyagokat tartalmazza. hogy leásunk a földbe kb. a szervezet mérgektől való fokozatos megszabadulását. és felhasználás előtt a szükséges mennyiséget áztassuk be hideg vízbe. amelyet hideg vízbe merítettünk. A bélrendszer ugyanis az alhasban található. Hatékonyabbá tehetjük a bélmozgást. hogy a hideg víztől megbetegszünk. a gyógyuláshoz még erősebb ingerre van szükség. hogy egy műanyag mosóteknőbe annyi hideg csapvizet engedünk. így kisugárzása jótékony hatást gyakorol a szervezetre. Ugyanakkor a melegen tartott lábból is megindul a véráram felfelé. Az iszapterápia céljára legalkalmasabb az agyag. A lavórban levő víz melegen tartása utántöltéssel biztosítható. ami elengedhetetlenül szükséges a teljes gyógyuláshoz. akkor jól öltözzünk fel. akkor nem lesz semmi bajunk. de jó hatással van a vegetatív idegrendszerre és a csontvelőre is. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Az iszappakolás fokozott hatása valószínűleg annak tudható be. vagy felmelegített téglát. hogy ne érjen bele a vízbe.vagy üvegedényekbe. ha rajta hagyjuk az inget vagy télen egy pulóvert is. hogy a kezelés után székelési inger lép fel. és a homoktól. az ujját és a derékrészt pedig feltűrjük. hogy a kúra időtartama alatt állandóan legyen kéznél forró víz. gyökerektől. Ugyancsak nem szabad közvetlenül étkezés után. akkor jó helyette a sár is. ami elősegíti a tisztulást. mert a kellően át nem melegedett emésztőrendszert nem lehet terhelésnek kitenni. törjük össze. Az ülőfürdő legegyszerűbb kivitelezési módja. Ennek a legegyszerűbb előállítási módja. Krónikus mérgezés esetén már nem használ az ülőfürdő sem. ami csak iszappakolással szüntethető meg. Ennek lényege. ha hirtelen megjött az étvágyunk. eléje pedig egy meleg vízzel töltött lavórt teszünk a lábunknak. hanem fokozódik az emésztőszervek tevékenysége is. a szervezetéből távozó mérgek és egyéb tisztátalanságok következtében megnő a vitalitása. és használat után dobjuk ki. ezért gondoskodjunk róla. és ha megszáradt. amelyek az emberi testben is jelentős mennyiségben megtalálhatók. A jól összedolgozott masszához annyi vizet adjunk. A kúrát hetente kétszer végezzük max. Az iszap lelohasztja a gyulladásokat. kiszívja a mérgeket a gennyes gócokból. valósággal felfrissül tőle a szervezetünk.70 cm mélyen. jótékony hatása már a kúra kezdetén jelentkezik. a rothadásnak indult testfelületekből. Ne aggódjunk amiatt. hogy beleülve a köldökünkig érjen. Ily módon a helytelen táplálkozásból eredő renyhe bélműködés felfokozódik. Ha az ülőfürdőt az előírásoknak megfelelően végezzük. a gyomor kiürüléséig elkezdeni a kúrát. A föld illetve az agyag tárolásához ne alkalmazzunk műanyag vagy fémedényt.com . hogy a kúra után lefeküdjünk. hogy a testünk minél előbb felmelegedjen. Akinek a lábai visszeresek.88/434 hideg ülőfürdő. Az intenzív véráramlás következtében nem csak a hideg víznek kitett testrész kezd el melegedni. A kiszedett földet napos helyen terítsük szét egy nagyobb csomagolópapíron. hanem tegyenek a talpuk alá forró vízzel töltött gumitömlőt. vagyis abban a testrészben. míg a felső testrészünket és a lábunkat melegen tartjuk. Ennek hatására a felső testrészünkből intenzív véráramlás indul meg a hideg víznek kitett szervek irányába. ha fürdés közben egy puha pamutkendővel dörzsöljük az alhas környékét. de ha nem tudunk tiszta agyaghoz jutni. tisztítja a fekélyeket. majd rostáljuk át. és az egyszer már felhasznált sarat frissel összekeverve se rakjuk újra a betegre. Ebben az esetben ugyanis a méreg-felhalmozódások következtében a test különböző részei gyulladásba jönnek. azok ne alkalmazzanak meleg lábfürdőt.agyag. a fürdővíz tetején pedig zsíros váladék található. Az apró kavicsoktól és más szennyező anyagoktól mentes port töltsük fa. elősegíti testszöveteink természetes állagának visszanyerését. üvegcserepektől és egyéb szennyeződésektől mentes talajból kiveszünk annyit. 30 percig.

amely belsőleg tisztítja az epehólyagot és serkenti a májat. Intenzívebbé válik a tisztulás hagymával kevert burgonyapakolással. ami gondoskodni fog a kezelt testrész hőszigeteléséről. végül a plédet. A műanyag fóliára terítsünk egy kevésbé kényes használt pamutlepedőt. A végtagok bedörzsölését a lábaktól. naponként váltva a két olajat. illetve a derékra tehető. hogy a beteg ne izzadjon meg az ágyvédő műanyag lepedőn. vastagbélgyulladás. és eltávolítjuk a bélcsatornából a lerakódásokat. A fejre helyezett masszát célszerű finom gézbe csomagolni. Miután a mogyoróolaj serkenti a szövet fejlődését. lehetőleg lefekvés előtt végezzük. amíg a betegség el nem múlik. akik közvetlen iszappakolást kaptak a térdükre. hogy megvédje az elsározódástól. és jól betakarózva pihenjünk le. vagy felmelegített téglát. Ez a naponta néhány órán át alkalmazandó egyszerű és olcsó eljárás igen hatékonynak bizonyult a gyomorhurut. így jelentős mértékben felgyorsítja a toxikus anyagok kiválasztását. Bizonyos esetekben jó eredményt érhetünk el a Cayce által javasolt mogyoró.vagy polietilénfóliát). epehólyag-gyulladás. hogy hatékonyabb legyen a kezelés.com . majd tekerjük derekára a vásznat. Fektessük a beteget az iszaprétegre. kézre.89/434 Az iszappakolás felhelyezése előtt borítsunk az ágyra egy műanyag lepedőt (PVC. 40 cm széles és 1. A Ben Gurion Egyetemen végzett kutatások során térdizületi artrózis gyógyítására használták az iszapot. Ezután tegyünk az újságpapírra egy akkora pamutvásznat mint a pléd. utána az újságpapírt. Erre helyezzünk rá 3-4 réteg újságpapírt.5 m hosszú vastag pamutanyagot (pl. gyomorfekély. hogy a hajról könnyebben el tudjuk távolítani. Azok a betegek. ha a belső felületét mézzel megkenjük. de sikerrel alkalmazzák pszoriázis. A ricinusolajos borogatás az anyajegyek. míg a másik részüknél csak az iszapból kiszüremlő vizet engedték érintkezni a bőrükkel. Az iszap víztartalmával kezel betegeknél sokkal rosszabb volt a gyógyulási arány. A végtagokra nagyon hatásos a reszelt almából vagy főtt lenmagból. fülre. Az ágy derékrészére fektessünk keresztbe egy kb. köszvény és vesekövek ellen is. vakbélgyulladás. Keverjünk össze kétharmad rész agyagot egyharmad rész mézzel. A kezelés időtartama felnőtteknél 3. naponta ismételve. A betegek egyik részénél holt-tengeri iszappakolást helyeztek a térdükre. ezért nem csupán az izmokra és az ízületekre gyakorol jótékony hatást ez a masszázs. A terápia végén az iszap kitakarítja a betegből a tisztátalanságokat. ha nyílt sebre helyezzük. és kenjük rá kb. A törzs körültekerése után helyezzünk a beteg talpára egy forró vízzel töltött gumitömlőt. Napjainkra az is kiderült. hanem a bőrforradásokat is eltünteti. és a kezelés 6-8 órán át is végezhető. s vastagon kenjük az arcunkra. és bizonyos esetekben a lábak dagadása.és kámforolajos masszázzsal is. Még intenzívebbé tehetjük az előzőleg megmosott majd szárazra törölt káposztalevél hatékonyságát. behegeszti a sebeket és megnyugtatja az idegrendszert. Ezek a testtisztító terápiák természetesen csak akkor képesek kellő hatást kifejteni. több mint 70%-ban számoltak be jelentős fájdalomcsökkenésről. szemre. Az iszap nem csak az emésztőrendszer környékére. hogy az iszappakolás hatékonysága kétszerese a gyógyvízzel elérhető javulásnak. A borogatások után célszerű a betegnek olívaolajat adni. hanem más beteg testrészekre is (pl. akkor az iszappakolást óránként fel kell frissíteni. 2 cm vastagon az iszapot. A nyers káposztalevélnek a gyulladásokon túlmenően gennyes sebeknél is erős tisztító hatása van. ciszták visszafejlesztésében szintén eredményes volt. szemölcsök. ha abbahagyjuk a szervezet mérgezését. amíg meg nem szárad. Amennyiben a beteg súlyos állapotban van. illetve zöld káposztalevekből készített borogatás is. A kezelés időtartama: fél óra. összehajtogatott plédet). illetve a kezektől kiindulva a törzs irányába. Az iszapkezelés után zuhany alatt mossuk tisztára testünket. fejre). Ugyancsak ajánlatos gézbe csomagolni a sarat. sőt a magas vérnyomás leküzdésében is. Ennek Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. gyerekeknél 2 óra. A pattanásos arc kezelésére is igen hatékony az agyagkúra. Mindaddig hagyjuk rajta. ízületi gyulladásnál) apróra vágott vöröshagymát vagy összezúzott faszenet is kevernek a sárba. Közülük csupán minden harmadik fájdalmát enyhítette a kezelés. A tévedhetetlennek bizonyult látnok regeneráló kúrái közül talán a legnagyobb sikert a ricinusolajos borogatással aratta. lábra. A vöröshagyma-zúzalékból készített pakolás a hörgők tisztítására jó. A sár feltapasztására szolgáló pamutkendő csak meleg vízben történő alapos átmosás után használható újra. Egyes betegségeknél (pl. a tehéntúróból készített pakolással pedig a vizenyőt húzzák ki a végtagokból. Cukorbetegség kezelésénél tiszta faszenes pakolást szoktak alkalmazni. rakjuk fel a hasára az előírt vastagságú iszapot.

a vér felhígul. Sámánmasszázs A gyógyításnak ősidők óta léteznek olyan különleges módszerei is. A kezelés teljes időtartama alatt csupán gyümölcsöt. azaz a végtagokba és a bőrbe. A sámánmasszázs hatásának tanulmányozása során rájöttek arra. és sejttisztító hatás elmarad. Ezáltal nem csak víz. primitív népek kuruzslásának tartotta ezeket a rituálékat. A hörgők kitágulása jót tesz az asztmának. A legújabb kutatási eredmények szerint a testmérgek bőrpórusokon át történő kiválasztódását nagymértékben fokozza a B3 vitamin (más néven niacin vagy nikotinsavamid). nehogy a hideg víz fokozza a fájdalmat. Egyes tudósok azonban felfigyeltek a sámánikus gyógyítások hatásosságára. hogy a +80 °C-os kamrahőmérsékletet a szervezet csak úgy tudja elviselni. 3 hetes kúra könnyű. hogy Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com . illetve a vizelettel távoznak. 15 perces felmelegedést követő lehűtés (hidegzuhany. propoliszt és gabonamagvakat ehetünk csíráztatott. ahol a kúraszerű néhány órás szaunafürdőt naponként adagolt B3 vitamin. hogy a bélcsatorna belső falára lerakódott salakanyagoktól is maradéktalanul megszabaduljunk. alkohol és kávé fogyasztása. melynek során a vér zsírtartalma cukorrá alakul. hogy a fürdő. A törzsi közösségekben élő sámánok a gyógyfüvek gyűjtésén és alkalmazásán túlmenően egy-egy súlyos betegség esetén szertartásszerű varázslattal űzték ki a „gonoszt” a testből. Heveny gyulladások esetén ajánlatos előbb a fájdalmat enyhíteni. hideg tóba merülés) szintén frissítő és serkentő hatású. hogy a test méregtelenítő szervei jobban eltávolíthassák a vér által leadott méreganyagokat. Az izzadás. hogy sok vért küld a perifériára.90/434 érdekében mind az ülőkúra. A civilizált világ sokáig vallási hiedelemnek. finomított fehér cukor. Erre legalkalmasabbak a különböző gyógyvízkenőcsök. gyümölcslevet. A véredények regenerálódása következtében a vérnyomás normalizálódik. A szélsőséges hevítés és lehűtés hatására testünk nem csak megtisztul. hogy gondoskodjunk a szervezet átöblítése során eltávozó tápsók és vitaminok pótlásáról. állati zsiradék. hanem fokozódik a hormontermelés is. A kb. hogy ebben az esetben a testmérgek nem csak a szokásos úton ürülnek ki. és csak utána elkezdeni a kúrát. amely az elvesztett folyadékot úgy pótolja. Szaunázásnál ügyeljünk arra. Ezen túlmenően fokozódik a májtevékenység. mert megnő az antitestek száma. Ha előtte sokat iszunk. a salakanyagok távozása után a bőr is szebbé. ha ásványvízzel hígított gyümölcslevet iszunk. és tisztítja a légutakat. amelyből próbálgatás útján válasszuk ki magunknak a leghatásosabbat. amelyeknek a hatásmechanizmusát még csak most kezdjük megérteni. és félórás tüdőtágító futás egészíti ki. Nálunk az ilyen jellegű készítmények közül jól bevált a Hemovit termékcsalád. A légzéskapacitás növekedése fokozza az erőnlétet. A vérellátás fokozódása javítja a szövetek immunitását. és erősödik a légzés. se közben ne igyunk folyadékot. rugalmasabbá válik. valamint a dohányzás is. A legjobb. hanem sok salakanyag is bekerül az erekbe. Eközben szaporábbá válik a pulzus. besűrített formában. hogy „megszívja” a szöveteket. ami javítja az izomzat és az agy teljesítőképességét. és csökken az infarktus kockázata. vagy zöldséget. A véráramlás fokozásával és az izzadságmirigyek által keltett víz elpárologtatásával próbálja a bőr +42 °C-os hőmérsékletét +37 °C-ra visszacsökkenteni. Végezetül megemlíthető még. mind az agyagpakolás megkezdése előtt beöntéseket kell végeznünk testhőmérsékletű kamillateával. amelyek híres gyógyfürdők vizében található ásványi sókat tartalmazzák. Az izzadás során ugyanis besűrűsödik a vér. hanem jelentős részük a bőrpórusokon keresztül távozik. Utána viszont bőséges folyadékot kell fogyasztani. Erre a felismerésre alapul a szaunázásnak az a gyógyterápiaként alkalmazott módja is. Szigorúan tilos a hús. Az immunglobulin szaporodása véd az influenzától is. ami gyorsítja a zsíranyagcserét. csökkenti az allergiát és fékezi a gyulladásos folyamatokat. zöldséglevet. gyógyteákat. Ezáltal fokozódik a vér oxigénellátása. illetve pelyhesített formában. hogy se előtte.és iszapkúrák nagy hatékonyságát az teszi lehetővé. A finn szauna oly módon fejti ki hatását. Ez a max. melyek a bőrpórusokon át. gyorsítja a hörghurut gyógyulását. és ma már több kutatóintézetben is próbálják megfejteni ezeknek a szertartásoknak a lényegét. rostos táplálék fogyasztása mellett is képes a szervezet teljes megtisztítására.

hogy: „én nem szoktam álmodni”. A kezelés után nem csupán a testtartásunk változik meg. Ezekben a képsorokban sokszor a tudatalatti vágyaink tükröződnek vissza. Ez persze nem igaz. válik természetessé. vagy diktafonba mondva. csak legfeljebb nem emlékszik rá. Napjainkig 103 országban szerveztek Agykontroll tanfolyamot 700. megszabadítva bennünket gátlásainktól. jelentős mértékben megjavítva a kommunikációs készségünket. ami értékesebbnél értékesebb embereket vonz körénk. kialakítva ezzel a testérzést. akik többszöri elolvasás után sem tudják elkezdeni a gyakorlatokat. A legtöbbször ezt észre sem vesszük. A kezdeti időket is beszámítva ez a módszer 1991-ben ünnepelte pályafutásának negyedszázados évfordulóját. így ezek a rejtett pszichikai gócok előbb csak a viselkedésünket. de könyvből is el lehet sajátítani. ha lassabban is. ha az fáj. később a vitalitásunkat is veszélyeztetik.91/434 szubjektív eredetű egészségügyi problémáink hosszú ideig megbújhatnak testünk belső rétegeiben. elalvás után. eredményesebben tudjuk az élet csapdáit kikerülni. kontroll nélkül erősen kiszínezve. Itt a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. amelyek egy idő után testtartásunkat is deformálják. és azóta több mint 100 országban adták ki a legkülönbözőbb nyelvekre lefordítva. és teszi lehetővé. hogy korábbi vágyaink és céljaink megvalósulása közelít felénk anélkül. és naponta legalább egyszer le is megy. Elfojtott érzelmeinktől megszabadulva könnyebben tudunk az élet nehézségein is úrrá lenni. Személyünknek ez az értéknövekedése szinte kisugárzódik belőlünk. Többször előfordul. mert mindenki álmodik. azzal a különbséggel. magas fokon képzett oktató irányításával. A viszonylag nehéz és szokatlan tartalmuk miatt azonban ezeket a műveket minimum kétszer el kell olvasni ahhoz. és egy idő után kijelentik magukról. vagy előremegyünk a jövőbe.com . hogy különösebb erőfeszítést tennénk érte. Az álom azonban nem irányított alfa tevékenység. és rögtön ébredés után rákényszerítjük agyunkat erre. A két mű már megjelenésekor óriási sikert aratott. de az azonos hatásmechanizmus miatt a szerzők más parapszichológiai jelenségekről is említést tesznek. akkor Silva szerint előbb-utóbb egyre hosszabb ideig fogunk emlékezni álmainkra. hogy képtelenek lejutni alfába. a bőr alatti szövetekbe. Az egész test végigmasszírozása kapcsolatot teremt tudatunk alsóbb régióival. Ez történhet írásban. az érdeklődés változatlanul olyan nagy. Mivel ez a tevékenység nincs irányítva. hogy a testbe zárt érzelmeket a felszínre hozza. amely életünket szebbé. álmában. Ez sem igaz. hogy a végzett hallgatók száma már a 14 milliót is eléri. csak álomfejtés útján lehet kibogozni értelmüket. melynek hatásai csak később mutatkoznak meg. Nagyon sokan vannak viszont. Annak ellenére. A sámánmasszázs a nyugati világban „deep tissue” néven vált közismertté. hogy testi és lelki betegségeinket tudatunk alsó tartományának bekapcsolásával gyógyítsuk. mivel mindenki le tud menni alfába. hogy bárki saját kezébe vehesse sorsa irányítását. hogy tökéletesen megértsük és szolgálatunkba állíthassuk az abszolút világ gyógyító képességét. hogy ez már irányított. Ugyancsak tudatalatti tevékenység a hipnotikus álom. Ez a technika ma már egyre több embernek segít megismerni önmagát. kinek-kinek lehetősége szerint. A testünkbe zárt érzelmek szövetkeményedéseket hoznak létre. hogy ébredés után valamilyen eszközzel azonnal rögzítjük az átélt eseményeket. A legtöbb betegségünk pszichoszomatikus eredetű. A sámánmasszázs alkalmas arra. Eleinte az álommegőrzés legjobb módszere. hogy visszaemlékezzünk vizuális élményeinkre. hogy álmainkban is visszamegyünk a múltba. Pszichoorientációs gyógyítás A deep tissue azonban nem az egyetlen módja annak. Erre sokan azt mondják. izmokba ágyazódva. mert a szerzők szerint ezeket az ismereteket. hanem látszólag össze-vissza csapongó fantáziaképek sorozata. hanem a masszázs mély tudatalatti folyamatokat indít el bennünk. A helyzet azonban nem olyan kilátástalan. Egyébként ha elalvás előtt rendszeresen koncentrálunk rá. és jobbá teszi. ezért ezek a képsorok többnyire meglehetősen zavarosak. Érezzük. hogy az olvasóknak csak egy része jut el ezekre a tanfolyamokra. A masszőr által felszabadított energia olyan pozitív változásokat hoz létre a tudatalatti énünkben. mert sokan csak akkor érzik testüket. A pszichikai és mentális gyógyítás legismertebb iskoláját José Silva és munkatársai teremtették meg az 1976-ban „Agykontroll” és az 1986-ban „Gyógyíthatsz” címen megjelent műveikkel. Mindkét könyv a gyógyításra helyezi a fő hangsúlyt.

hogy közben elalszunk. Ennek lényege. A szemünk előtt gyengén villódzó képek megjelenése után kezdjük el a relaxációs gyakorlatot. A helyzet azonban nem teljesen reménytelen. A nagy többség. és a hit teljes hiánya. Néhány percnyi gyakorlat után bekövetkezik az ellazulás. míg színes foltok. annak a könyv szerint is több mint egy havi gyakorlásra van szüksége. Az agyfrekvencia csökkenésével ugyanis fokozatosan lelassul a légzés. A meditatív állapot elérése nincs meghatározott testhelyzethez kötve. akik kifejezetten hajlamosak a tudatalatti tartománnyal való kommunikálásra.92/434 hipnotizőrtől függ.com . Aki magánúton próbálja elsajátítani ezeket az ismereteket. sokszor ellenséges magatartás. ahol abbahagytuk. ami testünk lehűlését eredményezi. vagy a földönkívüliek szóhasználatával élve kozmikus aggyal rendelkeznek. a mélyen belénk ivódott erkölcsi tiltásoktól eltekintve teljesen ki vagyunk szolgáltatva a hipnotizőr akaratának. Ha már rutinszerűen megy az ellazulás. Ők az Agykontroll elolvasása után viszonylag könnyen elsajátíthatják a benne foglalt ismereteket. a zárkózott. nyújtózkodjon el kényelmesen az ágyban. hanem hagyni kell a megtörténtét. hogy miről álmodunk. ők azok. mintha egy érdekes Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ian Gawler: A lélek csendje című könyvében. de ez nem baj. bár a szakemberek szerint erre legalkalmasabb a lótusz. vagy mit cselekszünk. Jellemző rájuk a befelé forduló alkat. akik kizárólag a bal agyféltekéjüket használják a mindennapi tevékenységük során. szemgolyóját pedig fordítsa az ég. Ők azok. és tápláljunk pozitív elvárást a siker iránt. illetve a mennyezet felé. hogy kellemes bizsergést érzünk azokban az izmainkban. ne akarjunk egyszerre sokat. rövid ideig feszítsük meg testünk minden egyes izmát a lábujjaktól a homlokredőkig. A helyes hozzáállás tehát erőlködésmentes. annál nagyobb sikert érünk el. Ekkor hunyja le a szemét. hogy jól takarózzunk be. ha nem gondolunk a külvilág dolgaira. Lazítsunk. amelyeknek az ellazítására koncentrálunk. tartsuk be az előírt fokozatokat. a 90% helyzete viszont lényegesen nehezebb. de szorgalmas gyakorlással ez az összetett módszer egy idő után meghozza a kívánt eredményt. alkalmazzuk előtte a „Gyógyíthatsz” című könyvben ismertetett relaxációs gyakorlatokat. A gyakorlatok elkezdése előtt ügyeljünk arra. feküdjön le. Tanári segítség nélkül természetesen a relaxációval egybekötött számolási módszerrel sem tudunk egyik napról a másikra alfába jutni. Megpróbálkozhatunk a Jakobsonmódszerrel is. az emésztés és a vérkeringés. hogy minél nagyobb erőfeszítést teszünk valamiért. Ez már egy biztató jel. Viselkedjünk úgy. Teljes nyugalomban. A megfeszült akarat a legnemesebb cél esetén is akadályozó erő. nehogy megfázzunk. és várjon türelmesen. Egy idő után észre fogjuk venni. akkor ott folytassuk. és kellő könnyedséggel. álomszerű víziók nem jelennek meg a szeme előtt. ez a hallucináció mindig beindul. hogy fekvő helyzetben. ez nem igaz a pszichoorientációs gyakorlatoknál. Próbáljunk felülemelkedni a problémáinkon. és kezdjük el az alfába jutás Silva-féle módszerének gyakorlását. hogy médium típusúak. és réveteg tekintettel nézzen előre. nagyvonalúsággal keressük a megoldást. A számunkra legmegfelelőbb gyakorlási mód megtalálásához hasznos útmutatót találhatunk dr. akarattal érintkezésbe lépni. mivel ez az alfa tartomány megközelítését jelzi. Az 5% médiális típusnak nem lesz különösebb problémája. de céltudatos. amíg el nem nehezednek a szempillái. tele van várakozással. majd elernyesztve tartsunk egy kis szünetet. ha felébredünk. A sok hasznos tanács egyike: Az agyfrekvencia csökkenését nem lehet akarattal beindítani. ne erőltesse. Az emberiség 90%-a átlagosnak mondható ezen a téren. Nem akarni kell a meditációs állapot létrejöttét. engedjük el magunkat. mert tanár nélkül nem sok esélyük van a tudat régióinak gyors birtokbavételére. Az abszolút világgal nem lehet tudatosan. 5%-uk pedig nem hipnotizálható. és az egyes meditációs szintek jellemzőit. A gyakorlatok során ne legyünk türelmetlenek. A jelenlegi generáció abban a tudatban nőtt fel. Ebben az esetben teljesen elveszítjük az irányítást tudatunk felett. és végül egy meleghullám vonul végig egész testünkön. koncentráljunk agyfrekvenciánk csökkenésére. Ha a Silva-féle visszaszámlálási módszerrel nem sikerül alfa tartományba jutnunk. Ha valaki még így sem tudná beindítani a folyamatot. Egyébként a statisztikai felmérések szerint az emberiség 5%-a jobbfélteke domináns. Aki ezt a pozitúrát kényelmetlennek találja.vagy a törökülés. Ez a mű részletesen ismerteti az agyfrekvenciacsökkentés szabályait. a túlságosan analitikus gondolkodásmód. majd térjünk át a visszaszámlálós módszerre. Könnyen előfordulhat. Nos. róluk mondják azt.

mint a bárányfelhőket az égen. Amíg ezt a mélyen belénk vésődött káros beidegződést. és akkor szinte észrevétlenül lecsökken az agyfrekvenciánk. Azonban a mintavételezéses kapcsolattartás következtében az átprogramozás béta szinten. és azok is haszonnal alkalmazhatják. hogy negatív vagy pozitív gondolataink. bármilyen körülmények között lecsökkenthetjük az agyfrekvenciánkat. térjünk át az állapotstabilizáló gyakorlatokra. ne próbáljuk kirekeszteni. mert egészségünket. A letapogatási idő viszonylagos rövidsége miatt ez a kapcsolat lazának tűnik. boldogtalanságot. lelki egyensúlyunkat úgy tudjuk leghatékonyabban megőrizni. A negatív programot csak pozitív programozással lehet megváltoztatni. Az alfa tartomány bétában való programozását az teszi lehetővé. Agyunk átprogramozása alfa szinten viszonylag egyszerű és gyors. az inger nem fog tudatosulni az agyunkban. ha a lehető leglazább állapotban vagyunk. hogy ott legyen. egyszerűen eltűnnek. Ha tehát egy rossz behatás következtében beleragadunk egy negatív programba. akkor bárhol. ha előbb megbarátkozunk ezzel a gyógyítási móddal. agyunk annál kevésbé képes törődni a kívülről jövő ingerekkel. akkor hiába próbálunk tudati szinten. Silvát idézve. Sokkal előnyösebb. Egyébként környezetünk egyre intenzívebb zajszennyezése ellen is így védekezhetünk a legeredményesebben. Eleinte rendkívül zavaróan hat ránk a zaj. Ne reagáljunk rá. tudatalattink tehát mintavételezés útján tartja a kapcsolatot tudati világunkkal. érzéseink előbb-utóbb eljutnak a tudatalatti tartományba is. egyéb tevékenységünkben való elmerülés. Ne harcoljunk ellene. majd engedjük ki onnan. mert ha megszokjuk a lármát. vagyis a negatív programot nem változtatjuk meg. mert tudatunk negatív irányítása nem szűnik meg. és ott programként rögzülnek. Ez a módszer lassabb ugyan. feledkezzünk bele az eseményekbe. hogy tudatunk jelentős mértékben befolyásolja a tudatalatti tartományt.93/434 filmet néznénk. Egy idő után ez a folyamat automatikusan. Mellesleg ugyanezt kell tenni a zavaró gondolatokkal is. mint a szemünket.com . nem veszünk róla tudomást. hogy a kezdők is jelentős eredményeket érhetnek el vele. A meditatív állapoton kívül a zajok kirekesztésének igen eredményes módja még a munkánkban. emlékképeink negatív módon hatnak. hogy megváltozzon az életünk. A fülünket nem tudjuk becsukni. egy idő után visszatérünk korábbi viselkedésünkhöz. hogy agyunk két másodpercenként néhány ezred másodpercre lemerül alfába. és tetteink indítékáért felelős. de a sűrű ismétlődés következtében mégis alkalmas arra. Tulajdonképpen ez a mechanizmus alakítja ki a szuggesztiót. de ne reagáljunk rá. vagyis tetteink megváltoztatásával kiszakadni ebből a rögzült állapotból. Engedjük be a tudatunkba. Bal agyféltekénk a hatás szintjén működik. sikertelenséget és betegséget szül. de előnye. illetve le sem jutunk oda. addig semmi reményünk arra. Ennek legegyszerűbb módja. Erre kitűnő lehetőséget kínálnak a szuggesztiós és önbizalom-erősítő gyakorlatok. önszuggesztió formájában is végrehajtható. Minél nagyobb koncentrációt igényel az elfoglaltságunk. nem fog zavarni bennünket a háttérzaj. Engedjük őket tovalebegni. elveszítik fontosságukat. akik nem tudnak. Jobb agyféltekénk viszont az ok szintjén tevékenykedik. Ez a gyakorlat azért hasznos. hogy lakásunk kényelmes. és tetteinket irányítja. forgalmas helyen meditálni. Hagyjuk. zárt tere helyett próbáljunk meg zajos. Ezen a téren érhetünk el legkönnyebben látványos eredményeket. vagy valamilyen megfontolásból nem akarnak alfa szinten tevékenykedni. hogy szinte magához vonzza a romboló erőket. de ha nem reagálunk a zajokra. Ennek a képességünknek a mindennapi tevékenységünk során is hasznát vesszük. tudatos erőfeszítés nélkül fog végbemenni. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Előkészítő gyakorlatok A pszichoorientációs gyógyító technika szokatlansága miatt nem minden esetben tanácsos a tanulást mindjárt a fő gyakorlattal kezdeni. ennek tudható be. mert akkor kizökkenünk a meditatív állapotból. Ha már jelentős haladást értünk el a meditatív állapot elérése terén. Az „elengedés” rendkívül hatékony módszer a külső és belső zavaró tényezők kiküszöbölésére. és az így szerzett sikerélmény nagy hajtóerőt biztosít a továbbiak során. Ha nem reagálunk rájuk. nem fog sikerülni. A negatív módon programozott agy további káros következménye még.

Úgy állítsuk be a dolgot. Arra azonban ügyeljünk. egy beteg azt szuggerálja magának. Higgyünk benne. Ezért ezt a technikát elsősorban gyermekeinknél alkalmazhatjuk igen jó hatásfokkal. Később a szülők egymás között beszélgetnek. de legnagyobb bánatára még akadozottabban fejezi ki magát. mintha a kívánt eredmény már be is következett volna. hogy mit szeretnénk. Hiába mondta elé a „nem” szócskát. Szükség esetén Emil Coué híressé vált mondását. éppen ellenkező hatást gyakoroltak önmagukra. Kabarétréfákból is ismert kép: a nagymama rosszul hall. Aki azt programozza be magának. A családtagok szinte kiabálva szólnak hozzá. Ennek ellenére hallja. akkor nagyon hasznos lehet az alábbi mondat begyakorlása: „Napról napra jobban megy a tanulás” vagy „Napról napra jobban értem a matematikát”. hogy nem vagyok asztmás. azt meghallod. Emellett persze nem árt. Megpróbáltuk kikerülni. Az önszuggesztió során felejtsük el a „remélhetőleg” fogalmát is. Felborultunk. kívánsággal nem. Ezeknek a hangosan kimondott önbizalom-erősítő. mint általában.94/434 Parapszichológiai kísérletek kimutatták. hogy amikor elhatározták. Gyakori probléma gyermekeinknél a mindentől való félelem. Elhatározza. Meg kell tanulnunk kétségek nélkül gondolkodni. mint az akarat. szabályos ritmus szerint lélegzem. hogy jobban halljon. sőt többnyire nem is érdekli. A hit ugyanis jóval erősebb. hogy: „Napról napra minden szempontból egyre jobban és jobban érzem magam” kiegészíthetjük más mondatokkal is. hogy miről folyik a diskurzus. nem tudtuk. mert programozni csak kijelentéssel lehet. annál jobban dadog.com . hogy ne azt tartalmazza. Az ok: azt hittük. hanem egy határozott kijelentés legyen az értelme. A későbbiekben ismertetendő módon képzeljük el. az előbb említettek alapján.” Más jellegű problémák esetén természetesen más mondatokat kell kitalálnunk. és határozottan fogalmazni. vagyis a „nem” szócskával. hogy: a depresszióm elmúlt. hogy a 12 és 17 év közötti gyerekek képesek a legkönnyebben kapcsolatot teremteni tudatuk alsóbb tartományaival. Ebben az esetben gyakoroltassuk velük az alábbi mondatot: „Napról napra bátrabb vagyok. Amennyiben valamit nagyon szeretnénk elérni. Hirtelen közbeszól a nagymama. de mégsem érti. hogy ezek a mondatok ne kezdődjenek tagadással. és a siker előfeltétele a nyugalom. Ha pl. és határozottan: Holnap harmonikus lesz az agyműködésem! Azért mert holnap vizsgáznom kell. azt nem érted. vagy jól hallunk. Hasonló okok miatt kerüljük a negatív tartalmú kifejezések használatát is. de nem ment. A kő szinte mágnesként magához vonzott minket. kéréssel. kitűnő a hangulatom. hogy: remélhetőleg holnap nem lesz migrénem! – biztosan rá fog törni a fejfájás. Tehát ne azt mondjuk. Ezek az önszuggesztiós mondatok a kisebbrendűségi érzés vagy egyéb negatív rögzülések megváltoztatását segítik elő. halkan. hogy folyékonyan fog beszélni. hirtelen feltűnt előttünk egy kő. a testi-lelki kiegyensúlyozottság. hogy: vidám és jókedvű vagyok. ha a gyerek valamit tanul is. Az eredmény: rosszabbul hall. hogy most nyugodtak lesznek. mi jelenik meg a képzeletében? Egy asztmás roham képe. A lámpalázzal küszködők közül sokan tapasztalták már. hogy a baleset elkerülhetetlen. és jól összezúztuk magunkat. hanem azt. hogy: könnyen. Ebben az esetben is fogalmazzunk precízen. így a hozzátartozói kénytelenek még hangosabban szólni hozzá. Jellemző a hit erejére. így azt fogadja el. ne akarattal próbáljuk megvalósítani. A nagyothalló az akaratával próbálja magát arra kényszeríteni. amit meg akarsz hallani. hogy gördülékenyen beszélünk. Ennek a gyakorlatnak az eredményessége érdekében kapcsoljuk ki a folyamatból az akaratot is. mivel az agy csak olyan dolgot hisz el. A családtagok egymás közötti beszélgetésekor viszont már nem érvényesül ez a kényszer. csak olyan dolgot lehet beleprogramozni. hogy amikor kerékpározni tanultunk. amelynek valóságalapja van. Ennek szükségessége könnyen belátható. hogy ez a képességünk megvan. a tudatalatti nagyobb jelentőséget tulajdonít a képnek. mert az akarat már nem bénítja ezt az érzékszervét. három okból is. mert ez esetben nem jellemgyengeségről van szó. mint a hangnak. tudatformáló mondatoknak a megfogalmazásánál nagyon fontos még. Mindenki előtt ismert szituáció: az izgulós beosztottat hívatja a főnöke. Kritikus megjegyzését ily módon kommentálja a lánya: „Érdekes. Egy értelmes mondatot sem tud kinyögni.” A gyanúsítás azonban alaptalan. amit azonban nem. ha nem megfelelőek az érdemjegyek. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. minél jobban erőlteti a nyugalmat. Pl. Hiába akartuk a kormányt elfordítani. hogy kárt is tudunk okozni vele. Ezért mondjuk helyette azt. Biztosan megesett már velünk is.

de a hit erősebb. hogy: „Honnan tudjam. Ha nem tartunk rájuk igényt. valaki beszédhibás. Félelmeinkkel a gonosz erőket is magunkhoz vonzzuk. A gyötrő emlékeket ugyanis tudat alá nyomja az elfojtás. Nem válik gazdaggá az sem. hogy a javunkra is fordítható. Ha a gyakran ismételt kulcsszavak. A félelmeink tehát csak addig vannak jelen az életünkben. és miután közölte. Az időközben felnőtt férfi már nem is emlékezett az egészre. Agyunknak ez a tulajdonsága annyira erős. könnyen kiadhatjuk az útjukat. ha erőltetjük. A te félelmednek van szüksége ránk. ezért nem jelent veszélyt számunkra. hogy nála miért nem segít a: „Szeretettel nézek a világra” mondat ismételgetése. ezt azért tesszük. Általános értelemben ennek a sajátos terápiának a lényege. A szeretet szó mindenkiben pozitív képzeteket kelt. hogy mi legyen velük. hogy a pozitív gondolkodás nem mindig váltja ki a remélt hatást. hanem fokozódó feszültséget keltett. tudat alatt ott munkálnak bennünk. hogy dadogjon. és azt válaszolták: „Hogyhogy? Hiszen te rendeltél ide bennünket. mi tartjuk fenn őket. amitől a legjobban félünk. Félelmeink tárgya nem valós lény. hogy az „egyre jobban” szlogen őt a hajdani tornatanárára emlékeztette. Egy asszonyban az „Egyre jobban és jobban vagyok” mondat gyakori hajtogatása nem megkönnyebbülést. Az eredmény paradox módon az lesz. hogy nem fogunk dadogni. mire azt a választ kapta. Ezt erősíti meg az is. és a hit minden irányban teremtő erő. Kiderült. Az erőltetett tempó fiatal korában megutáltatta vele a tornatanárát és a tornaórákat is. a gazdagság mögött csúf emlékek bújnak meg. Helyette bizonyosság van. amiben nagyon hiszünk. mint az akarat. hogy mit keresnek itt. A pszichológusok „koporsószegeknek” nevezik ezeket az emlékeket. és egész lénye ellenállt a szeretet elfogadásának. Coué módszerének közel egy évszázados alkalmazása fényt derített arra is. aki ezzel a biztatással ösztökélte diákjait teljesítményük fokozására. Kitartó és következetes alkalmazása esetén ez a módszer meg is szüntetheti a fóbiánkat. hiszen a józan ész keretein belül mindent képesek vagyunk megtenni. ha arra kényszeríti magát. akiben izomfeszültséget váltott ki. akkor az emlegetésük lelki sebeket tép fel. hogy nem ragaszkodik a jelenlétükhöz. hogy egy nő hosszú időn át lángoló szemű rémséges alakokkal álmodott. és az eredmény teljes kudarc lesz. mit akarnak tőle. Ha tehát az öröm. te álmodsz engem!” A félelmeink tehát belőlünk származnak. Kiderült. és nem engedi. amiben hittünk. A hatékony alkalmazás érdekében nem szabad elhallgatni. mert egy idő után annak tudatában. Mellesleg hasonló módon hat az akarat is. Ettől azonban nem szűnnek meg. hogy a hölgy megkérdezte a fenyegető alak nevét. hogy a jól bevált mondatok ismételgetése egyeseknél negatív reakciót vált ki. hogy érvényesüljön a szándékunk. de akadt. hogy a programozás kudarchoz vezetett. Sajnos csak hónapok. csak csodálkozott. és miután a hitem szilárd. Az akarat tovább erősíti a negatív hitet. mert szeretünk!”. A következetes nevelés közben szülei folyton ezt hajtogatták: „Azért büntetünk fiam. A félelem a rosszban való hitet jelenti. Nincs félelem. megszűnik a félelmünk. Ha pl. vagy ellenkező hatást eredményeznek. mentális képek nem váltanak ki bennünk pozitív képzetet. Ha nagyon akarunk valamit. Az akarat megnyilvánulását az agy ebben az esetben is negatív hitként kezeli. mert sok ember fejében időzített bombaként működnek. és a várakozással ellentétben nem tesz bennünket boldoggá. Nála az „egyre jobban” szavak negatív érzelmeket váltottak ki. Erre a szörnyek csodálkozva néztek rá. hogy sikerrel fogunk járni. A hit viszont nyugodttá teszi az embert. hogy azt kell akarnunk.95/434 Megpróbáltunk ugyan tenni ellene. Az agy elrejti a korábbi fájó emlékeket. akinek a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Erre utal.” A fiatalasszony nagyon elcsodálkozott. átmenetileg megszüntetheti ezt a problémát. Ez esetben a félelem még táplálta is a kárt okozó hitet bennünk. Ezzel a hozzáállással természetes. egy pillanat alatt eltűntek. bármennyire erőltetjük. sőt egyes esetekben évek múlva derül ki. Tudom. nincs akarat. Aztán egyik éjjel minden bátorságát összeszedve megkérdezte őket. hogy ne zavarja a jelenlegi életünket. hogy gyerekkorában gyakran megbüntették. a boldogság. és az önszuggesztió során előjönnek. hogy ismételgetésük a betegség irányába kormányozta az életét. így nincs miért izgulni.com . vagy hatástalanok maradnak. hogy nincs mitől tartanunk. így nem csoda. mert nem hiszünk valamilyen képességünkben. így bekövetkezett. és mi határozzuk meg. amíg ragaszkodunk hozzájuk. képes vagyok rá. és nem jelentkezik tovább a problémánk.

Az általunk fogalmazott állítások lassan hatnak. hittel kérjük azt. kerek mondatokba foglalt ömlengés. nem villanyozza fel őket a gazdagság gondolata. a „gazdagság”. Ekkor az is előfordulhat. mint a célorientált dinamikus meditációnak. amire szükségünk van. A gondolatban végzett programozásra is ugyanez érvényes. hogy nem anyagilag gyarapodik.96/434 gazdagság szóról a „mocskos pénz” vagy a „csalás. Gondoljunk arra. Mondandónkat nem szükséges szóban kifejezésre juttatni. Aki minden áron meg akar gazdagodni. vagy szellemileg. lassan és hangsúlyozottan ismételt szavak. hogy a jobb agyfélteke elhiggye. vagy a „bőség” szavakat. amit a tudat határozottan állít. Nem az a fontos. Hiába programozunk jól. Csak a tisztán. különböző időszakokban mondogassuk őket. a kellemes meglepetések gyógyítnak viharos sebességgel. szelektál. a logikus gondolkodásra képtelen tudatalatti már elfelejti az elejét. A különböző vallásokban az imádság kivitelezési formája is a minél sikeresebb kapcsolatfelvételt segíti elő. Ne töltsük az időnket szavalással. A múltbeli megállapítások. mert ez szétforgácsolja az agyat. amit szuggerálunk neki. de a „pénz”. Háromnál több programot azonban ne alkalmazzunk egy időben. az elhangzott mondatok nem rögzülnek rajta azonnal. érthetően. akiket valójában hidegen hagy a pénz. mint vágyak. vagyis a dinamikus meditáció érzése leginkább a passzív meditációs tevékenységgel hasonlítható össze. hogy mi sem tudunk egyszerre több dologgal foglalkozni kellő hatékonysággal. A jövő időben fogalmazott kijelentések pedig nem mások. amivel többre megy. Minél jobban hiszünk kérésünk teljesítésében. mondatok épülnek be a tudatalattiba. A passzív meditáció során egy olyan megváltozott tudatállapotba jutunk. Ezért nagyon fontos még a türelem. annál több segítő erő koncentrálódik körénk. a hallottakat helyükre rakni. A passzív meditációnak.com . Sőt azok sem érnek el anyagi gyarapodást. A többi információt kiselejtezi. Fogalmazás közben ne alkossunk litániát. gyakran ismételt szavak milyen képzetet keltenek bennünk. hogy mit mondunk. hogy nem csak az Agykontrolban. hogy a jelenre már nem sok hatást gyakorol. Ezen a téren a jó értelembe vett megszállottság kifejezetten előny. a lármás szórakozástól. hogy ha mély átérzéssel. hogy a programozó mondatok tartalmát feldolgozza. Az irányított. kijelentés gyakori hajtogatása. amelyek segítenek bennünket terveink megvalósításában. A motyogás. Csak a jó hírek. értelmez. élősködés” jut az eszébe. Ezért önszuggesztió után teremtsünk csendet magunkban. a kulcsszó. Legalább fél óráig tartózkodjunk a figyelemelterelő tevékenységtől. Annak idején a hozzánk látogató istenek sem véletlenül tanítottak meg bennünket arra. mint a sok pénzzel. Mindebből arra a következtetésre juthatunk. A múlt időben elhangzott kijelentéseket az agy lezártnak tekinti. Ezért mondanivalónkat mindig jelen időben fogalmazzuk. a „vagyon” szavak negatív tartalommal társultak az elméjében. programozó mondatok ismétlési tempója is. Sok idő kell ahhoz. annál nagyobb a megvalósulás valószínűsége. amit hasznosnak tart. vagyis a befelé fordulásnak és a mély hitnek tehát majdnem olyan erős megvalósító ereje van. Alkossunk mindegyikre egy-egy programozó mondatot. Nagyon fontos a kulcsszavak. Az agy ugyanis nem magnószalag. Az imádság egyébként a túlvilági erőkkel való kapcsolatteremtésnek a legősibb módja. akkor olyan pozitív erők gyűlnek körénk. A másik igen előnyös előkészítő gyakorlat a meditáció. hogy az agy könnyebben azonosul a jelen idővel. A majd megvalósuló „szeretném ha” típusú programozás az Agykontrollban is hatástalan. Ha több célt is el akarunk érni. lopás. ha utána nem hagyjuk az agyunkat dolgozni. hanem már az önszuggesztió során is döntő a képzettársítás. A hit. és felváltva. alkalmazza a „gyarapodás”. Néhány kellemes érzetet keltő kulcsszó jóval hatásosabb. mintha szóban hangzana el. és csak az tapad meg benne. ismétlése. tagoltnak és határozottnak kell lennie. Végül arra is időt kell hagyni az agynak. A tudatalatti csak olyan dolgot hisz el. és a siker elvárása olyan pozitív programként hat az agyunkra. vagyis az imádság Isten által való meghallgatásának vágya. pusmogás. Az imádságnak az a lényege. hanem egészségügyileg. válasszuk szét őket. A gondolatban ismételt mondatoknak azonban ugyanolyan érthetőnek. és azt gondolja. hanem hogy a kimondott. mint a szép. amely szinte a szárnyára vesz bennünket. gondolattokkal is célt érünk. a jövőre vetíttet vágyak nem elég meggyőzőek. amely az intenzív imádság során is kialakul. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hadarás hatástalan marad. Mire a végére érünk. szónoklatokkal. mint a múlttal. Simonfalvy Tamás pszichotréner arra is felhívta a figyelmünket. Agyunk gondolkodik.

Tovább növeli az ellazulás lehetőségét a katolikus templomok kör alakú kupolája is. mivel a kötelező letérdelés során olyan testhelyzetbe kerül az imádkozó. és így érik el a meditatív állapotot. Tudjuk. Ennek következtében az oltárra tekintő hívek automatikusan kelet felé néztek. hogyan juttathatjuk el kéréseinket hozzájuk a leghatékonyabban. vagyis az abszolút világgal létesített kommunikáció csak tökéletes testi ellazulás és szellemi összpontosítás esetén lehetséges. A szemhéjak lezárásának is fontos szerepe van az imádkozásban. Annak is megvan az oka. hogy a kupolás és hajós oszlopcsarnokok a piramisokkal megegyező módon kioltják az alattuk levő Hartmanningersávokat. az Agykontroll megalkotója is ezt a módszert alkalmazza. ami azt jelenti. hogy a lobogó gyertya lángjának hipnotikus hatása van. míg a Yin energia a bal orrlyukon keresztül távozik a testünkből. Sokan vannak azonban. Ezen túlmenően a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. így az energia nem tud kisugárzódni a szervezetünkből. Bizonyára nem tekinthető véletlennek az sem.com . hogy ebben a testhelyzetben már számottevő zavart keltsenek meridiánjaink energiaegyensúlyában. amely egy idő után szellemi ellazuláshoz. A mohamedán vallásban Allah szigorúan megparancsolta híveinek. hanem lehajtják a fejüket. Egészségünk és közérzetünk ily módon való átmeneti javulása tehát jelentősen megkönnyíti a meditatív állapot elérését. amelynek uralma alatt áll. Ebben az esetben a két tenyér összeillesztésekor az azonos jellegű ujjak egymáshoz érintésével lezárjuk az energiaköreinket. de elég erősek ahhoz. Miután a Föld északi pólusa Yin. ha kissé felfelé fordítjuk a szemgolyónkat. hogy minél alacsonyabb szintre szorítsa le az egészségünket befolyásoló zavaró hatásokat. hogy a Föld mágneses erővonalai észak-déli irányban haladnak. A keresztény egyházakban ez a követelmény külön felhívás nélkül valósult meg. Vizualizálásai során lehajtja fejét mintha imádkozna. hogy az oltárra tekintés óhatatlanul előidézi a szemgolyó felfelé fordulását. Tudományos szempontból vizsgálva ennek az iránynak a kijelölése egyáltalán nem tekinthető véletlennek. és a csodavárásra szolgáló kegytárgyak előtt. Imádkozás előtt az oltárra vetett tekintet ugyanis önkéntelenül is abba a szöghelyzetbe állítja a szemet. mivel az imaházakhoz kötött gyülekezetek templomaikat kelet-nyugati irányba tájolva építették. még akkor is. A bioenergia eltávozásának megakadályozása fokozza a testi ellazulás lehetőségét. Ennek elsősorban fizikai állapotunk szempontjából van nagy jelentősége. amelyek gátolják a meditatív állapot létrejöttét. Az aranymetszés szabályai szerint kialakított belső tér.97/434 hogy milyen módon imádkozzunk. Az imádságnak ez a formája éppen azt a célt szolgálja. Az ájtatosságot. hogy az agyfrekvencia csökkentése. a déli pólusa pedig Yang energiával telített. hogy az agyfrekvencia csökkenése nem függ a fejtartástól. hogy imádságaikat mindig kelet felé fordulva kell végrehajtani. mint a klasszikus módszerrel. Ez a hatás igen sokrétű. Ez azt a feltételezést látszik igazolni. amely elengedhetetlen feltétele az agyfrekvencia csökkenésének. mert a tudományos mérések szerint ez a mértani alakzat a gúlában fellépő „piramis effektus”-hoz hasonló hatást gyakorol az épületben tartózkodókra. Lehajtott fejjel is el lehet érni a meditatív állapotot. hogy a legtöbb keresztény templomban az oltárt jóval a normál szemmagasság felett helyezik el. miért égetnek gyertyát az oltár. hanem kelet felé kell fordulni. ha ez nem tudatosul bennünk. Saját bevallása szerint José Silva. amelyek gátolják a testi ellazulást. valamint a kupolát tartó oszlopok ideális száma és egymástól való távolsága is növeli ezt a hatást. az Istennek szentelt figyelmet jelentős mértékben növeli a harangzúgás is. míg a bal tüdőnk a Yin energia uralma alatt áll. akik imádkozás közben nem az oltárra vetik a tekintetüket. így ebben a pozícióban testünknek közvetlenül azt a felét éri a két különböző jellegű energiakisugárzás. Ez a hatás egyébként még kisebb templomokban is kialakul. és a belső nyugalom kialakulását. hogy észak vagy dél felé fordulva az erővonalak merőlegesen metszik az auránkat. Az indiai jógik szerint a jobb tüdőnk a Yang. de a templomépítők főleg azt használják ki. Ezek az erővonalak gyengék ugyan. ma már azt is értjük. Nagy valószínűséggel ugyanezt a célt szolgálja a római-katolikus vallásban is az imádkozás rituális módja. hogy nem nyugat. Tudományos vizsgálatok egyértelműen igazolják. Visszatérve a templomi szertartások hatékonyabbá tételéhez. Agykontroll tanulmányaink alapján tudjuk. így mindig jobb eredményt ér el. mert kirekeszti mindazokat a külső zavaró hatásokat. így a jógalégzés során a felesleges Yang energia a jobb. a boltívek összefutó bordái. ami a bent levő emberekben a végtelen nyugalom érzetét kelti. a meditatív állapot kialakulásához vezet.

akik hisznek benne. Az eddig összegyűlt tapasztalatok alapján javasolják a természetgyógyász-szakkönyvek. rokonai hordágyon elvitték ebbe a templomba. Az észak-kambodzsai Angkorban van egy hatalmas. és alkalmatlanok a meditálásra. Régen a beavatottak képesek voltak átpolarizálni a kártékony vízereket. hogy folyton zárva vannak. de mind többen vannak. ha suttogva beszélt. így a lehető legtöbb éltető napfény érne bennünket. mert az éjszakai alvás során a Föld déli pólusából kisugárzódó Yang energia.és Curry-háló szinte mindig betegséget okoz. ahová a természet törvényeit nálunk sokkal jobban ismerő őseink helyezték. Miután az orvosok lemondtak róla. majd felállt a hordágyról. A balra forduló vízerek. valamint a Hartmann. mivel fekvő helyzetben így metszi testünket a legkevesebb erővonal. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. amelyek elvesztették a kapcsolatot a kozmikus és a földi erőkkel. Emiatt az emberek öntudatlanul is kerülik őket. A „tisztánlátók” megfigyelései szerint a föld felszínén elfektetett energiaháló csak a harangozás után pár perccel nyeri vissza eredeti alakját. bizonyára nem véletlen. Az ősi templomokban az erőtér fokozására drágaköveket is raktak az oltárkőbe. hogy ágyunkat lehetőleg észak-déli irányban helyezzük el. hogy testünknek mely részét éri káros sugárzás. Ez a körültekintő eljárás arra a ma már feledésbe merült tapasztalatra vezethető vissza. amelyeket a vízfolyásokba helyeztek. A több ezer éves indiai templomokban látható kristályok elsődleges szerepe nem a díszítés volt. Szurjavarman uralkodása idején építettek. Ennek egyik előnye az lenne. Ennek helye attól függ. hogy furcsa jelenségek (pl. A sugárzás néha olyan erős. és a csoporténeklés. Ezért is lenne célszerű a jövőben új települések létrehozása esetén az utcákat úgy kijelölni. és komolyan kutatják. Sajnos csak a jobbra forduló víz vált ki gyógyító hatást a szervezetben. hogy a vízerekből kisugárzó energia jelentősen javítja a helyiség akusztikáját. mivel helykihasználási és esztétikai szempontból a bútorokat kénytelenek vagyunk a fal mellé állítani. A beteg három nap és három éjen át a kövezeten feküdt. A kínai akupunktúra szerint a Yang energia a fejtetőn. hogy a templomok helyét ősidők óta úgy választották meg. illetve előnytelen hatását a modern tudomány még tagadja. Mivel ilyen kitüntetett hely az egyes településeken belül másutt nemigen adódott. Hiába terjeszkedett a falu vagy város ellenkező irányba.98/434 harangszó több száz méter sugarú körben semlegesíti a Hartmann-hálót. hogy a főoltár kettő vagy három vízér kereszteződésére essen. Sajnos jelenleg ez még nem minden esetben kivitelezhető. mert tudományos mérések szerint a drótból hajlított hatágú csillag szintén deformálja. hogy gyógyító hatást is kiválthat. Ehhez bizonyos köveket használtak. amelyet még II. hogy az alatta levő földből „gyógyító energia” sugárzik ki. nem segítik elő a szellem nyugalmát. így ennek a szakterületnek a feltárását is jóformán elölről kell kezdenünk. A zsidó vallásban sem véletlenül jelent meg a Dávid-csillag.com . rengeteg domborművel ékesített templom. napjainkban már csak használhatatlan imahelyek épülnek. Miután őseink radiesztéziai ismeretei a múlt ködébe vesztek. A legújabb vizsgálatok alapján ugyanezt eredményezi az orgonamuzsika. Ennek következtében az oltár előtt prédikáló pap hangját az utolsó padsorban is tisztán lehetett érteni. Mellesleg a keleti vallásokban a mantrázás is hasonló hatást gyakorol a Hartmann-hálóra. Egyes esetekben az ősi templomok alatti erőtér annyira intenzív. hogy a házak kelet-nyugati irányba álljanak. A Föld mágneses erővonalainak egészségre gyakorolt előnyös. Ez a háromszintes szentély arról nevezetes. Egy 26 éves khmer asszony csontrákban szenvedett. mint rideg csarnokok. Az intenzív szubatomi sugárzás hatására teljesen kigyógyult a betegségéből. és az északi pólusból kiáramló Yin energia így áramlik legnagyobb hatásfokkal a testünkbe. Ez a tudás napjainkra teljesen feledésbe merült. hogy a legtöbb templom alatt régi templomok romjai nyugszanak. Ráadásul rossz az akusztikájuk. a kór jellegét pedig nagy valószínűséggel a mágneses hullámok frekvenciája szabja meg. másrészt az ágyak észak-déli tájolása sem jelentene megoldhatatlan gondot. Nem véletlen. hogy fejünk déli irányba essen. eltéríti a földsugárzásokat. a templomot nem telepítették át. A modern kor templomai nem mások. hanem maradt ott. hanem a hely pozitív energiákkal való megtöltése. a Yin energia pedig a gyökércsakrán át áramlik a testünkbe. Ezért úgy célszerű az ágyon elhelyezkedni. még akkor is. hogy a lakások ablakai dél felé néznének. Az újkori kutatások fényt derítettek arra is. és járkálni kezdett. rejtélyes fényeffektusok) kísérik. mint a harangszó.

Emiatt ajánlják az energiakisugárzások tanulmányozásával foglalkozó szakemberek a kiskerttulajdonosoknak is az észak-déli tájolási módot az ágyások kialakítása során. Ha Isten nem akarná. magasabb rendű céljaink szolgálatába állíthassuk. hogy a Földön tökéletes béke uralkodjon. A növényeket azonban a napsugarak maximális kihasználása érdekében itt is kelet-nyugati irányba kell sorba ültetni. amelyek felett az egyén hagyományos módon már nem képes ellenőrzést gyakorolni. ahol minden létező tárgynak Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Vannak olyanok is. amelyeket korábban elveszített. hogy akit Isten így akar tanítani. akkor nem adta volna ezt a túlélést és továbbfejlődést elősegítő módszert a kezünkbe. Ehhez pedig az szükséges. hanem a növényvilágra is hatnak. hogy ez a módszer a tanulástól. Ha ez az erő valóban az ördögtől származna. hogy nem ismerjük a hatásmechanizmusát. A legfőbb ok a minden újtól való idegenkedés. Ezzel kapcsolatban a módszer kidolgozói is csak találgatásokkal szolgálnak. akkor ártani is lehetne vele. Nem fecsérelhetjük tovább erőinket állandó viszálykodásra. hogy beleavatkozzunk a dolgába. A jövőnket illetően nagy a tét. hogy Istennek vagy Jézusnak van csak joga ily módon gyógyítani. hogy az egész univerzum egy intelligenciaközpont felügyelete alatt áll. hanem a teremtés. hogy elménknek ez a felhasználási módja az ördögtől származik. nem árnyékolják le egymást. az akupunktúráról már sokan hallottak. Ezeknek az ismereteknek a birtokában az emberiség képes lesz arra. amikor a továbbhaladás érdekében is feltétlenül szükséges ezeknek az ismereteknek az elsajátítása. Fel kell készülnünk arra. hogy beleavatkozzon a világ Isten által elrendelt menetébe. Alfa. fennmaradásunk érdekében szükség van új védekező módszerek megismerésére. hogy minden erőnket az eljövendő. Elhangzanak olyan aggodalmak is. A tapasztalat azonban az. márpedig ez a módszer újdonságát illetően forradalminak minősül. akiknél a technikai nehézségeken kívül egyéb akadályok is hátráltatják ennek a gyógyító eljárásnak az elfogadását. hogy más Földön kívüli civilizációkkal összefogva hozzájáruljunk mi is az univerzum távoli világának felfedezéséhez. és kivegyük részünket a fejletlenebb civilizációk irányításában. akiket vallási megfontolások tartanak vissza ettől a gyógymódtól. egymás értelmetlen pusztítására. Vallási alapon magyarázva a Paradicsomból való kiűzetésünk óta eltelt évezredek alatt az emberiség megszenvedett bűneiért. de a legtöbben elképzelni sem tudják. A legkézenfekvőbbnek tűnő működési mód azon a feltételezésen alapul. azt meg is tanítja. hogy közelebb kerüljünk Istenhez. Egyre bonyolultabbá váló világunkban elengedhetetlenül szükséges. sem meggyógyítani. Márpedig a tudat alsó tartományaiban ezzel a módszerrel még soha senkinek sem sikerült ártani. a bűnesetek felderítésére sem alkalmasak már a meglevő eszközeink. ahol csak a Jó uralkodik. és Isten elérkezettnek látta az időt. hogy visszaadja az embernek azon képességeit. Így minden egyes növény maximális napfényt kap. az idő sürget bennünket.99/434 Mellékesen megjegyezve a Föld mágneses erővonalai nem csupán az emberre. az akaraterejével gyógyítson. a primitív szinten megnyilvánuló Rossz pedig egyszer s mindenkorra kiűzetik ebből a világból. théta vagy delta szinten a Magasabb Intelligencia közreműködésével kárt okozni egyszerűen lehetetlen.com . Olyan szélsőséges véleményeket is lehet hallani. Alkalmazási aggályok Sokan vannak. hogy valaki csupán a gondolataival. A rohamosan növekvő bűnözés megállítására. A civilizált világ feladata nem a rombolás. ami ugyancsak előfeltétele a növekedés gyorsításának. A technikai fejlődés jelenlegi szintjén olyan veszélyes önpusztító eszközök kerültek egyes társadalmak birtokába. mert erről a lépcsőfokról már csak az ő útbaigazítása alapján tudunk eredményesen továbbhaladni. az élet leckéjének elsajátításától fosztja meg az embert. nem engedi idő előtt sem meggyógyulni. hogy jön ahhoz egy földi halandó. Az emberiség fejlődése olyan stádiumba érkezett. A hagyományos orvoslást mindenki ismeri. azt mondván. hogy ismét megteremtse magának a földi Paradicsomot. Hatásmechanizmus Az Agykontroll tudományos elfogadásának és hivatalos terjesztésének legnagyobb gátja az. valamint a beltartalmi érték és a terméshozam növelésének.

Ily módon olyan fantasztikus változások. Erre sajnos a tudomány nem tud választ adni. Mivel a koncentrált energiasugárzás eltorlaszolja a véráram útját. aki fel sem nyitja a bőrt. fény stb. illetve az anyag energiává való lebontása egy magasabb értelem által irányított módon. Így agyunk tudatalatti tartományában tulajdonképpen semmi mást nem kell tennünk. Ilyen változások lehetnek pl. és dematerializálás után energiává alakul vissza. Ezen az úton nem csak a jelenleg gyógyíthatatlannak tartott betegségek bármelyike szüntethető meg. amikor látták. ha a valós környezetében semmilyen romboló erő nem hatna rá.” Az univerzum törvénye sokkal tágabb ennél. A világegyetem viszonylatában tehát módosul az energiamegmaradás törvénye. de olyan hiányosságok is. Itt tehát egy sajátos pszichikai úton végbemenő materializáció és dematerializáció jön létre. Ezt követően felnyitja a bőrt és kiemeli a materializált tárgyat. elmarad a vizenyőképződés is. A saját vagy a gyógyítandó személy adatait megadva lehívjuk ennek a végtelen kapacitású agynak a memóriájából a kívánt képet. A dematerializált sejteket azután újramaterializálja és felhozza a bőr alá. így nem jelentkezik a műtét utáni fájdalom sem. és gondolatok útján közöljük a számítógéppel. hogy hová lettek a felesleges szövetdarabok. A healerek jelentős része ugyanis a test megnyitása után nem tisztítja meg a beteg szerveket. hogy itt egy másfajta alapokon álló operációval állunk szemben? Vagy csupán a beteg bizalmának az elnyeréséről van szó. az ortopédiai korrekciók. Csak a lakoma befejezése után derült fény erre a ritka materializációs csodára. amely a csirkebéltől kezdve a pénzérméig bármi lehet. Ennél a típusú műtétnél tehát nincs szükség vérátömlesztésre. A legvalószínűbb magyarázat az. aki látván a vérző szövetdarabot megnyugszik.) kell érteni. az a kép. amikor Jézus az éhező zsidó népet néhány darab kenyérrel és füstölt hallal lakatta jól. Az energiából történő anyagteremtés leglátványosabb bizonyítéka éppen a Bibliában olvasható. és nem semmisül meg. mint a jobb agyféltekénk révén összeköttetésbe lépni a Magasabb Intelligenciával. Így vastagabb erek szétválasztása esetén sem kell komolyabb vérveszteséggel számolnunk. hogy valóban megoperálták. a leválasztott részek atomjai pedig energiává alakulnak át. hogy a hiányzó molekulák energiából keletkeztek. amely nem más. amelyek földi viszonylatban a béta világ eszközeivel elméletileg is kivitelezhetetlenek. vagy miből keletkeztek a hiányzó testrészek. Az antikohéziós erőtér egyébként a fertőtlenítésen és a fájdalomcsillapításon kívül képes a véráramlás csillapítására. hogy milyen változtatást kérünk. hanem még a műtét előtt kívülről irányított sugárzással dematerializálja az elhalt szöveteket. Itt célszerű megemlíteni. mint amennyi az eredeti ételmennyiség volt. Eszerint minden energiából keletkezik. Van olyan gyógyító is. sőt megállítására is. hogy a Fülöp-szigeteki gyógyítók által végzett operációk során tapasztalható egy értelmetlennek látszó folyamat is. amelyekre csak a Bibliában találunk példát. mint ahogy ez a spontán remisszióval gyógyuló rákos betegeknél tapasztalható. amilyen lehetne. végtagok kívánatos lerövidítése vagy meghosszabbítása. illetve beteg szövetek eltávolítása esetén lehegeszti az ereket. így most már biztosan meg fog gyógyulni. és energiamoduláció útján a szükséges korrekciókat elvégzi. és onnan távolítja el. hanem szubatomi energiát. Ez esetben már nem érvényesül az energiamegmaradás elve. így nem fenyeget a fertőző betegségek vérrel történő terjesztésének veszélye. hogy az összeszedett maradék is tízszer annyi. olyan csodaszerű gyógyulások is megtörténhetnek. hanem csak átalakul egyik energiafajtából a másikba. hanem teleportációval kihozza a materializált tárgyat a bőr külső felszínére. mivel az energia anyaggá válva látszólag megsemmisülhet. mint energiából való anyagteremtés.com . Itt azonban energia alatt nem az atomi világban ismert energiafajtákat (hő. Ennek kapcsán felmerül bennünk a kérdés. Még az anyag is. mely szerint: „Energia semmilyen folyamatnál nem keletkezik. Az elhalt vagy beteg szövetek dematerializálásakor felszabaduló szubatomi méretű energiarészecskék valószínűleg akadálytalanul eltávozhatnának a testből. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Akkor miért van szükség erre az újramaterializálási folyamatra? Talán így akarja a Mindenható felhívni az emberek figyelmét arra. Ezt követően a Mindenható engedélye alapján az egyetemes számítógép összehasonlítja a valós helyzetet a tárolt képpel.100/434 és élőlénynek megvan a tökéletes mása. és új energia jöhet létre az anyagból.

és akaratát szabadon érvényre juttathassa. aki nem teljesíti küldetésének célját. Az életben mindenért meg kell küzdeni. amennyit a Mindenható földi küldetésének idejére neki útravalóul adott. de az ilyen tehertétel viszonylag ritka. a végső célt illetően mindnyájan azért létezünk. kénytelenek leszünk visszatérni. mint egy Nobel-díjas tudósnak. még ez a szuperintelligens agy sem ajándékoz meg minket olyan dolgokkal. A kozmikus alkotmány minden ember számára lehetőséget biztosít ahhoz. Emberbaráti cselekedeteink. és olyan agykapacitása legyen. hogy legyőzzük az elénk tornyosuló akadályokat. az nem csak önmagának árt. A tudás. nem csak jogunkban áll képességeinket érvényre juttatni. Elvétve lehetnek ugyan karmikus betegségek. sőt az univerzum minden egyes élőlényével egyetlen létközösséget alkotunk. Földi küldetésünknek magasztos célja van. A képességek maradéktalan kiteljesedésének. de ezek legtöbbje imádsággal. amelyekre fent már nem lehet szert tenni. Ezen túlmenően kérésünk csak akkor talál meghallgatásra. ha az nem ütközik mások érdekével. az Úrhoz való fohászkodással előbb-utóbb feloldható. Éppen az összehasonlításos alapon való gyógyítás miatt nem kérhetünk olyan változtatásokat. Senkinek az egészsége nem ütközik ugyanis az egyetemes törvénnyel. ingyen semmit sem kapunk. mert e nélkül nincs továbblépés. rájövünk arra. mert vannak olyan ismeretek. Mindent el kell követnünk tehát annak érdekében. Bizonyos dolgok megtanulásához ugyanis a szenvedésen át vezet a leghatékonyabb és a leggyorsabb út.com . A lélek fejlődésének lépcsőfokai vannak. sokszor enyhíthetjük a szenvedéseit. hogy a Magasabb Intelligencia egyik pillanatról a másikra előre kezünkbe adja testi. A kiugró képességek ki nem használása bűn. és tegyük túl magunkat az előítéleteken. a Jó és a Rossz elbírálása során tehát próbáljunk meg felülemelkedni a közvetlen környezetünkön. hogy minden emberrel. Egy-egy fejlődési fokozat átugrása azért sem lehetséges. minél kiemelkedőbb tehetséget kap valaki az élettől. szellemi és lelki fejlődésünknek azokat az eredményeit. hanem a világegyetem harmonikus fejlődésében is kárt okoz. Ha meggyógyítani nem is tudjuk az illetőt. Mindenki csak annyit kérhet. Az univerzum reagál ránk. aki a jelenlegi életében szenved. ennek a minden eddigi elképzelést felülmúló gyógyítási módnak is vannak határai. az emberiség nagy öntudatra ébredése után már általánossá fog válni. amelyeket földi életünk harcai során elszenvedtünk. Ez a magatartásforma. és ha az az egyetemes világ fejlődését szolgálja. hogy nem mindenki volt gonosz. hogy ezentúl úgy nézzen ki. hanem ez egyben kötelességünk is. az akarat béklyómentes megnyilvánulásának fontos előfeltétele az egészség. hogy képességeit maximálisan kibontakoztassa. Minél jobb képességeket.101/434 Visszatérve az Agykontroll hatásmechanizmusára. Ha nagyobb látószögből tekintünk a bennünket körülvevő világra. aki nem igyekszik minden nehézség ellenére érvényre juttatni jobbító szándékát. ez a világnézet ma még meglehetősen idegen számunkra. Sőt minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak érdekében. és megfelelő szinten szerezhető be. Csak azoknak a veszteségeknek a korrigálását kérhetjük tőle. az vétkezik az univerzum törvényeivel szemben. Összetartozunk mindannyian. Azonban még az ilyen sorsszerű betegségek esetén sem értelmetlen a próbálkozás. amelyeket ebben az életünkben érhetünk el. de a küszöbön álló „new age” korszakban. a tapasztalat minden építőkockája csak a maga idejében. amelyet a Mindenható sohasem fog megbocsátani nekünk. hogy ellássuk a ránk rótt feladatokat. Pl. hogy a teremtést. Sőt még azt sem lehet kérni. Persze adódhatnak olyan bűnök is. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Amennyiben erkölcsi aggályaink támadnának cselekedetünk helyességét illetően. fontos alkotóeleme vagyunk a világnak. Aki nem tesz meg mindent annak érdekében. mint kedvenc filmszínésze. az egyetemes világ fejlődését szolgáljuk. így ez a kérés törvényszerűen meghallgatásra talál. amelyeket előző életünkben elkövetett bűneink miatt rótt ki ránk a sors. Aki nem tesz eleget az elvárásoknak. hogy áttörje környezete gátjait. szerves részei vagyunk egymás világának. hogy részt vehessen a világegyetem alakításában. amelyek túllépik a születésünk pillanatában nekünk rendelt adottságokat. és még ily módon sem lehet emeleteket ugrálni. Miután mi is része vagyunk az univerzumnak. akkor gondoljunk arra. amelyek levezekléséhez egy egész élet végigszenvedése sem elegendő. Ha csak egyetlen egy leckét is elmulasztunk megtanulni. számon tart minket. Az univerzum törvényei mindenki számára megadják a jogot. senki sem kérheti. annál nagyobb felelősséggel tartozik a világegyetemmel szemben. amelyek nem illetnek meg bennünket.

Kb. emiatt nehéz a létezésének kimutatása. kufárkodik vele. Az ilyen ember élősködik a társadalmon. Ez a sajátos anyaghalmaz azonban még mindig nem tekinthető tömörnek. Mivel a tudat szintén energia. Méretére jellemző. Aki azért űzi ezt a szakmát. hogy képességei ne váljanak a meggazdagodás eszközévé. és rengeteg csillagot látunk. hogy a hidrogénatom tömegének 99. Ezt látszik alátámasztani a szelíd gyógymódok alkalmazói által kért tiszteletdíjak sokszor csillagászati összege. akkor már hihetőbbé válik ennek a jelenségnek a kivitelezhetősége. és a szemléletesség kedvéért nevezhetjük akár éternek is. betölti az egész univerzumot.95%-át ez a közepén levő kis „porszem” alkotja. a molekula és minden anyag. luxuslakásban. hogy évente egy hónapot a Kanáriszigeteken nyaralhasson. szabad-e kamatoztatnia istenadta képességeit. így kénytelen pénzt kérni a munkájáért. amit ki kell fizetni. Elméleti alapok Az energia a világot alkotó anyag legkisebb részecskéje. sőt még maga a tudat is. aki hivatásszerűen űzi a gyógyítás mesterségét. hogy atommagjai és elektronjai egymás mellé kerüljenek. luxusautón járhasson. A természetgyógyászok meredeken emelkedő számát tekintve sok emberben megfogalmazódik a gyanú. és pici kis golyóknak látszanak csupán. Az atommagot ugyanis nukleonok (protonok és neutronok) alkotják. amelyben Jézus így vélekedett erről a kérdésről: „Ingyen kaptátok. a HÉK során kivetített energiarészecskéknek semmilyen akadályt nem jelent bármilyen anyagon átlátni. A földi világunkban is szinte felmérhetetlen mennyiségben jelen van. és az átmérőjük 10–34 cm nagyságrendű. Ez ahhoz hasonló. Ezért lehetséges az. Az egyes égitestek roppant távol vannak egymástól. az a rendkívül parányi energiarészecskék számára szinte légüres tér. mert ezekből az energiakvantumokból épül fel az atom.com . és könnyedén bejuthat bármilyen zárt térbe. vagyis a mi világunkban közvetlenül nem hozzáférhető. akik kiemelkedő gyógyító képességekkel jönnek a világra. Közülük nem egy akad. Sajnos a rotációs energia atomi szinten. gyakorlatilag láthatatlan lenne. mint amikor felnézünk az égre. hogy ennek a pályának a népszerűségét nemcsak a hivatástudat eredményezi. Az erős nagyítás ellenére az elektron még ennél is kisebb. hiszen a főállásban gyógyítónak meg kell élnie valamiből. hogy a sokmilliárdnyi csillag ellenére valójában milyen üres a csillagközi tér. Az ősenergiát szubatomi részecskének is nevezik. ha egy hidrogénatomot képzeletben akkora méretű buborékká nagyítanánk fel. ezért ingyen adjátok!” Elanyagiasodott világunkban ez az intelem már nehezen tartható be. akkor ezt az 1 milliárd km hosszú vasrudat változatlan vastagság mellett 1 mm-re tudnánk összezsugorítani. betelepedhet bármilyen anyag vagy tárgy belsejébe. Ami nekünk folytonos. vagy azon áthatolni. 100 van belőlük. Arra azonban ügyelnie kell. hogy a HÉK során kivetített tudatunk átlát minden anyagon.102/434 Napjainkban mind többen vannak. Az atommag átmérője Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. ami körülöttünk van. Neki is van rezsiköltsége. de ha konkrétan is megvizsgáljuk az atomok belső méretarányait. pazar körülmények között élhessen. Első hallásra az anyagnak ez a nagyfokú átjárhatósága képtelenségnek tűnik. visszaél istenadta képességeivel. Tulajdonképpen a materializálódott anyag atomjai is ugyanilyen közegnek számítanak a szubatomi energiakvantumok számára. Ennek láttán gyakran felmerül a betegekben. Az ősrobbanás középpontjából szétsugárzó rotációs energia mindenütt megtalálható. az nem használja. amit a Teremtő a végső elszámolásnál számon fog kérni rajta. hanem kihasználja a képességeit. ha viszont egy űrhajóval kirepülnénk az űrbe. mint egy családi ház. Miután a szubatomi energiarészecske rendkívül kicsi. Az atomi térkitöltést akkor érzékelhetnénk a leglátványosabban. áthatolhatatlan anyag. hogy van-e egyáltalán joga a természetgyógyásznak pénzt kérni a munkájáért. Ebben az esetben az atommag csupán egy porszemnek látszana a buborék közepén. akkor látnánk csak. Az anyagnak ezt a hihetetlenül laza szerkezetét még egyértelműbben érzékelteti az alábbi hasonlat. Kétkedésük alapja a Biblia. illetve lezárt épületbe. ezért ez lehetőséget ad a „clairvoyance” vagy az Agykontrollban használt terminológia szerint a Hatékony Érzékelés Kivetítés magyarázatára is. Ha egy 1 cm vastag és a Földünk egyenlítőjénél 25 ezerszer hosszabb vasrudat össze tudnánk úgy nyomni.

A legkülső héj a viselkedés. és a hanglétra legalsó hangjegyére a „c” hangra érzékeny. A negyedik a molekuláris energiamező. indulati világa. Az élettelen tárgyaké homogén. Az embernél az univerzális evolúció nyomai a test körüli aurán. Pl. magukon viselik fejlődésük nyomait. Hároméves kor körül alakul ki. Ennélfogva nem csak az atomnak. Ez a réteg a hiedelmek. amit sokszor szellemiségnek nevezünk. hanem az atommagnak is legalább 99%-a űr. Az általunk tömörnek tekintett anyag tehát gyakorlatilag üres. Ez az. hanem igen érzékenyen reagálnak a környezet energiasugárzásaira. Nem csoda tehát. Fejlődése során egy időre még a majmokra jellemző szőrzetet is magára veszi. Ezzel együtt elvesztettük a telepatikus és „tisztánlátó” képességünket. testünk energiakisugárzásán figyelhető meg. A csakráknak azonban nem csupán energiakisugárzásuk van. a más emberek feletti hatalommal. amíg végleg ki nem alakul a magzat emberi formája. mert nem mentek át evolúciós fejlődésen. A gáton található és a föld felé irányuló gyökércsakra a piros színre. A harmadik az atomi energiamező. hogy a kéthónapos embrióban egy fényérzékelésre alkalmas. Ez alatt a karakter szintje található. a vitalitásra van hatással. Az ősenergia materializációja egy jól nyomon követhető folyamat. Személyiségszerkezeti rétegződésünk a hagyma héjaihoz hasonlítható. aminek alapján az egyén mindig a megszokott módon viszonyul az őt körülvevő dolgokhoz. és lényegét tekintve az élet során nem változik. Ide tartoznak mindazok az emlékképek. Az életenergiának ezeket a központjait közismert néven csakrának is nevezik. Még mélyebben található az egyéni tudattalan. míg a hetedik energiamező eredménye már mindenki számára látható és érzékelhető. akár élettelen. A következő réteg a személyiség érzelmi. Itt őrzi a psziché a tudatosan nem hozzáférhető emlékeket. mely az anyagi világ kialakulásának kezdetét őrzi. Ez alatt van a kollektív tudatatlan tartománya. Vitalij Pravdivcsev professzor szerint ez a szerv korábban cseresznye méretű volt. Egyébként a pszichológusok szerint a léleknek is vannak rétegei. tudtatartalmak maradványai. emberekhez. esetleg érzelmileg feldolgozatlan történéseket. Az élőlények azonban az univerzális evolúció nyomain kívül a földi evolúcióét is megőrizték. és összefügg a betegséggyógyítással. hogy az elektronnál is nagyságrendekkel kisebb energiakvantumok minden nehézség nélkül átszáguldanak rajta. energiakisugárzása van. a félelmek és a vágyak rendszere. A „harmadik szem” is megjelenik az embrionális fejlődés során. Az ötödik energiamező a sejtekhez kötődik. A második csakra a szubatomi energiamező. mely az ősrobbanás előtti állapotot tükrözi. Nem véletlen tehát. önmagához. ami az élővilág elindulásának előfeltételét teremtette meg. legyen az akár élő. Egyfajta állandó beállítódást jelent. örömteli vagy fájdalmas. hogy a nukleonok össztömege térfogatának az 1%-át sem tölti ki. hét forgó kerékként örvénylő erőkör helyezkedik el egymás felett. A sejtben tárolt információk 99%-a feltehetően kozmikus fejlődésünk korábbi állomásainak örökítő anyagát tartalmazza. az emberi embrió az anyaméhben való fejlődése során az egysejtűektől kezdve a kétéltűeken keresztül végighalad a teljes evolúciós láncon. valamint a Magasabb Intelligenciával való kapcsolatteremtés lehetőségét.com . mint egymilliárd évvel ezelőtt. lencsével ellátott és idegsejtekkel rendelkező szervképződmény fejlődik ki. A karakter jellegét ezek a már tudatatlanba süllyedt emléknyomok határozzák meg. Jellemző az emberre. ami az ősrobbanás utáni állapotot örökítette meg. Mint ismeretes. a magzat fejlődése során csupán egy borsószemnyi tobozmirigy lesz belőle. A gerincoszlop mentén hét sugárzó energiamező. amelyeket az ősöktől átörökítetten kapunk. de folyamatosan változik. Éteri testünk energiaközpontjai alkotják az auránkat. sőt a színekre és a hangokra is. és az elmúlt évezredek alatt csökevényesedett el. hogy a sejtjeink magjában található kb. mivel ez az élő szervezet csakrája. anyagtalan energiamező. a világhoz. Dr. ami azt jelenti. melyeknek egy része az előző életeinkből ered. Orosz kutatók megállapították. Ez az energiacentrum a testi jólétre. 2 m hosszú DNS-láncból csak 2 centiméternyi szakasz vesz részt tulajdonságainak átörökítésében. Az emberi lélek belsejében legmélyebben a lélek magva található. hogy a különböző színek és a zene képes befolyásolni az egészségi állapotunkat. egészen a gerinces emlősökig. Kozmikus eredetünk nem kevésbé rejtélyes bizonyítéka.103/434 viszont 10–14 cm. egy kődarab lényegében most is olyan. Ez azonban nem nő tovább. Az élőlények energiakisugárzása azonban összetett. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. a hatodik az egyes szerveket képviseli. mivel minden testnek. a magatartás. A gerincoszlop legalján helyezkedik el a tisztán szubjektív.

frekvenciája a „h” hang. ha mi is tevékenyen közreműködünk benne. amely a köldök alatt helyezkedik el. Színe a sárga. A jobb agyféltekében sohasem a valóság a fontos. Közös energiavezetékekre kapcsolódnak rá. míg végül meggyógyulunk. Kevesen képesek arra. Amennyiben régebben találtunk egy olyan pontot. Színe a zöld. frekvenciája az „a” hang. amíg elhisszük róla. az alkotóenergiák elosztója. és sokan napfonatcsakrának nevezik. A második energiaközpont a keresztcsonti csakra. a lényeg az. a szellemi világosság. Ettől a centrumtól függ az intellektus minősége. Viszont sokkal hatékonyabban megy végbe a gyógyulás. mert az agy így is megkapja az üzenetet. Színe az indigókék. akkor ennek érdekében bevethetjük a Silva által említett lézersugarat is. Ezen a központon át áramlanak a szeretetre való képesség energiái. hanem az elképzelés. lelki és szellemi tudatát a pörgő csakrák centrumai át egyre magasabb szintre emeli. a szemöldökvonalban helyezkedik el. vagyis nem áramlik energia rajta. többszöri kapcsolatfelvétel után lehet látványos eredményt elérni. hogy az egy működőképes sugárforrás. valamint az univerzummal való egyesülés kozmikus tudata. A harmadik csakra a mellcsont alatt található. ha az elképzelt eszköz műszakilag nem tökéletes. az intuíciót. A mellcsonton. nagy mennyiségű baktériumot kell valamely testrészünkből eltávolítani. hogy mi meg legyünk győződve ennek a rúdnak a működőképességéről. melynek helye a csecsemőkor után összenövő kutacs. Általában csak lassan. a gazdagság. A hetedik energiaközpont a fejtető. Ez az életörömcentrum. hogy olyan hatásfokkal kommunikáljanak a Magasabb Intelligenciával. hogy milyen segédeszközzel űzhetnénk ki szervezetünkből. hogy ezen a ponton egy elektrostimulációs készülékkel kezeljük magunkat. Nem számít. az általános szenzitivitást. kapóra jöhet a korábban alkalmazott akupunktúrás kezelés is. A szellemi világgal valamint az ember pszichikai képességeivel kapcsolatban minden megnyilvánulás ezen a centrumon keresztül zajlik. A lézergenerátornak azonban nem kell olyan precíznek lennie. mint a valóságban. így annak megfelelően játszik vele. a szellemi és anyagi jólét csakrája. amit harmadik szemnek is neveznek. de a túlvilággal való kapcsolattartást is befolyásolja. ha energiát vesznek fel. A szusumnát a kundalini tölti meg energiával.104/434 valamint a szexuális energiával. Ez az energiaközpont a hang. Olyan ez. Színe a lila. A tantra jóga szerint a gerinc bal oldalán halad a negatív (Yin) energiát szállító idá. A negyedik energiacentrum a szívcsakra. Ez a centrum táplálja az öntudatot. akkor most képzeljük el azt. amely a nyaki hajlatban található. a szándék nyelvét a lelki képek alkotják. mint amikor a gyermek talál egy csorba kanalat. A hatodik a homlokcsakra. amelyek a gerincben húzódnak. a növekedés. a jobb oldalán pedig a pozitív (Yang) energiát továbbító pingalá. és segít átváltoztatni a durva anyagit lelki-szellemi értékké. Nem baj. frekvenciája az „e” hang. frekvenciája a „g” hang. hogy az egy hajó. amely valamilyen mértékben segített a betegség tüneteinek csökkentésében. ha energiát adnak le. amely első alkalommal képes végleges gyógyulást produkálni. amelyeket alkalmasnak vélünk betegségünk gyógyítására. a kifejezőképesség forrása. Ha valami rejtélyes betegségünk van. amiről fogalmunk sincs. a mellbimbók vonalában helyezkedik el. Az ötödik a gégecsakra. Ha pl. és az elgondolás. mozgásukat a szervezet energiatelítettsége befolyásolja. Közöttük húzódik a semleges szusumná ösvénye. ha az elménk képernyőjén csak egy darab rúd jelenik meg. A hozzá tartozó szín a kék. Frekvenciája a „d” hang. A szusumná az átlagemberek esetén zárva van. csak addig kell elménkben tökéletesíteni. sajnos a gyógyításnak az előzőleg ismertetett legegyszerűbb módját a legnehezebb kivitelezni.com .vagy koronacsakra. és a logikus gondolkodás képessége is. Aktív közreműködés Ismét visszatérve az Agykontrollhoz. Az elgondolás ugyanis jelen van. Az óra járásával megegyező irányban forognak. és ettől egyre jobban vagyunk. ha elképzelünk olyan eszközöket. és ellenkezőleg. melyen a jógi testi. A csakrák forgási energiája nem függ a kortól és a nemtől. mert a két szem között. frekvenciája az „f” hang. Ezen a centrumon át érhető el a teljes összetartozás az éteri energiával és Istennel. és azt képzeli róla. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. és a narancsszín tartozik hozzá. A csakrák egymással szoros összeköttetésben álló energiacentrumok. A szervezetben a kiválasztás és tisztulás folyamatára gyakorol hatást.

és energiarészecskékkel árasztja el minden sejtünket. ezért az utcán mindig zsebre tett kézzel sétálnak. amely frekvencián agyunk a kommunikálást végzi. az irányítást is külső erők végzik. hogy az energiaegyensúly létrejöjjön. így bárki képes arra. Hatásmechanizmusa lényegében megegyezik az Agykontroll gyógyító mechanizmusával. a napfonat mögött egy kis nap van. A dinamikus kézrátétellel való gyógyítás alapvetően abban különbözik a statikus kézrátételes gyógyítástól. hogy a kommersz magnók sebessége többnyire eltér a szabványértéktől. hogy a testfelületre helyezett kisebb méretű magnó hangszórójából nem csak elektromágneses hullámok áramlanak ki. nehogy egy véletlen érintés folytán megsértsenek valakit. Az erre a célra alkalmas készülékek egy beépített generátor segítségével 10 Hz frekvenciájú jelet állítanak elő. hogy a kezünket ráhangoljuk az agyunkra. és a gyógyító hatás így is létrejön. Tudatunk alfa tartományában felvesszük a kapcsolatot a Magasabb Intelligenciával és kezünket a kezelendő testrész fölé helyezve mintegy rámutatunk a beteg szervre. amelyet felerősítve belevezetnek egy elektromágnesbe. hogy saját magukat többnyire nem képesek kezelni. Mellékesen megjegyezve újabban ezt a hatást mesterséges eszközökkel is ki lehet váltani. káros hatások kivédését. a különbség csak annyi. és auránkat megnövelve vastag védőburkot von körénk. hanem a 10 Hz frekvenciának megfelelő kattogó hang is. Ennek a módszernek azonban az a hátránya. vagy megnyitni felette a bőrt. a lábujjainktól kezdve a fejünk tetejéig. mint egy átlagember ujjaiból. Mivel energiájukat kikapcsolni nem tudják. Statikus kézrátétellel csak az képes gyógyítani.105/434 Általános regeneráló és gyógyító módszerként jól bevált az a gyakorlat. hogy belelássunk a testbe. hogy a harmadik csakránk. A másik hibája ennek a módszernek. ami lehetővé teszi a külső. és nem is a gyógyító jobb agyféltekéje irányítja. akinek a kezéből legalább tízszer akkora energia áramlik ki. amely összehasonlítja a beteg szervet a tárolt képpel és a szükséges korrekciókat elvégzi. Miután itt az energia rajtunk keresztül ugyan. Silva-féle Speciális Gyógyító Módszer A statikus kézrátételes gyógyításból kifejlesztett Silva-féle Speciális Gyógyító Módszer a kézrátételes terápiák legtökéletesebb formája. ahol a fájdalmat érezzük. erre más healereket kell megkérniük. tehát állandó jelleggel generálódik és intenzitása csak fáradtság esetén csökken kissé. A gyógyító lánc kialakulásának alapvető feltétele. és dönti el. vagyis kézfejünket azon a frekvencián rezgessük. hogy ezt a módszert lokális problémák gyógykezelésére használjuk.com . Mivel ebben az esetben nem a Magasabb Intelligencia. hogy tudatának alfa tartományában 10 Hz-es frekvenciájú rezgő mozdulatokat végezve kézrátétellel gyógyítson. Egy idő után a fehér fény kilép a testünkből. Ezt a szivacsbetétbe ágyazott elektromágnest a test azon felületére kell helyezni. hogy ujjaink energiamezőiből milyen és mennyi energia áramoljon be a beteg szervbe ahhoz. Ez a fehéren izzó golyó egyre nagyobbá válik a testünkben. itt is energiabesugárzás útján történik. A Távol-Keleten egyébként évszázadok óta alkalmaznak egy ehhez hasonló Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. az akupresszúrás és a statikus kézrátételes energiabevitelnél. hogy milyen energiák kerüljenek kisugárzásra. hogy a periodikusan kisugárzott Yang és Yin jellegű energiából mennyit vesz fel. de kívülről jön. Vannak olyan healerek is. de ennek az az ára. Képzeljük el. akiknek annyira erős az energiakisugárzásuk. Ez az energia béta tartományban. hogy mire kell vigyázni az akupunktúrás. ezt elvégzi helyettünk a Magasabb Intelligencia. hogy itt nem kell irányítani az energiabesugárzást. hogy már 20 cm távolságból is képesek besugározni a beteg testrészt. Ilyen kísérletek egyébként már korábban is folytak a műsoros kazettán árusított úgynevezett „gyógyító hanggal”. de most a Magasabb Intelligencia vezérli. valószínűleg itt a beteg tudatalattija veszi át az irányítást. amely a környezetünkben tartózkodókat egy idő után meglehetősen idegesíti. A II. melynek során energiával árasztjuk el a szervezetünket. A gyógyulás. így a kívánatos 10 Hz-es frekvencia nem biztosítható pontosan. Önmaguk megsértése ellen védettek ugyan. Gondolati úton beprogramozzuk a kozmikus agy számítógépét. mint minden kézrátételes módszernél. A dinamikus kézrátétellel való gyógyításnál azonban nincs szükség erre a különleges képességre. fejezetben részletesen szó volt arról. tehát nincs szükség rá.

Az előbbi pszichokinézisen alapuló jelenséggel rokon a telekinézis hatásmechanizmusa is. míg a Yin energiával. hogy a tárgy könnyen el is törhet. a Yin vezetékek telített pontjainál pedig melegnek érezzük a bőrt. hogy legalább a résztvevők egyike le tudjon menni alfa szintre. hogy az akupunktúrás kezelések során a Yang vezetékek telített pontjainál hidegnek. de az úgynevezett asztaltáncoltatásnál is megfigyeltek egy határozottan hidegnek tűnő légáramlatot. hanem taszítja egymást. Egy bizonyos határon túl a Yang energia feldúsulása a besugárzott tárgy kristályszerkezetét is szétrobbanthatja. fejezetben szó volt arról. a szekrények recsegésében. mint a kilépés helyén. akkor az asztal felemelkedik a levegőbe. a gravitációt. Ennél a ma még csak kanálhajlítgatásoknál alkalmazott jelenségnél szintén egy intenzív energiaáramlás okozza a fémek alakváltozását. pl.106/434 módszert. hogy a kanál nyele felfelé görbül. Kiegészítés Mivel a pszichoenergetikai gyógyítás és a parapszichológiai jelenségek között igen szoros összefüggés van. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. vagyis a gravitáció által átjárt átlagszemélyek taszító hatást fejtenek ki ezekre a tárgyakra. ropogásában nyilvánul meg. a súlyerő csökkenésével a belső feszültségek felszabadulnak. és gondolati úton Yang energiát sugároznak az asztallapba. Miután az anyag az energia belépése helyén puhább. amely pl. elengedhetetlenül szükséges. Amikor a Yang energia olyan nagy. Érdekes kísérő jelensége az asztaltáncoltatásnak. Ennek valószínűleg az az oka. hogy a Magasabb Intelligenciával létrejöjjön a kapcsolat. hogy a helyiségben áramló Yang energia sokszor a többi berendezési tárgyra is kihatással van. és népszerűsége vetekszik az akupunktúrával. Ahhoz. Sokak számára komolytalannak tűnhet a téma. A Fülöp-szigeteki healereknél járt betegek is nem egyszer említették. Azt természetesen a résztvevők nem tudják. hogy a Yin energia terjedése során kissé felmelegíti. ezért felülről alkalmazva a besugárzást az a fura jelenség is előállhat. Ez arra enged következtetni. szilánkokra való szétesésében nyilvánul meg. az érdekesség kedvéért próbáljuk meg néhány parajelenség feltételezett hatásmechanizmusát megfejteni. műanyag vagy hőkezeletlen üveg esetén.com . hol pedig melegnek érezték a kezelt testrészeiket. Mint ismeretes. Japánban a kézrátételes gyógyítás szabályait a Reiki foglalja össze. hogy a kézzel való energiabesugárzás során hol hidegnek. hogy az anyag keményebb részeiben uralkodó feszültség a puhább. hogy a mágneses erőterekkel ellentétben itt a két ellenkező pólus nem vonzza. A bútorokon átáramló antigravitációs erőtér felborítja a korábbi erőegyensúlyt. amelyek ily módon már a saját súlyuk alatt is meghajlanak. míg a Yang energia néhány fokkal lehűti az útjába eső anyagot. Az ujjakból kiáramló antikohéziós energia „megpuhítja” a fémtárgyakat. vagyis a könnyebben összenyomható felület felé hajlítja a fémet. A mérések szerint az asztal körüli hőmérsékletcsökkenés az 5-6 °C-ot is elérheti. hogy a Yang energiával töltött berendezési tárgyak az energiakisugárzást előidéző személy felé mozdulnak el. kezüket az asztal fölé helyezik. befejezésül. ami az anyag szétmorzsolódásában. akkor a feszültséggócok besugárzásának hatására olyan kiegyenlítetlen erők szabadulnak fel. További érdekes megnyilvánulása ezeknek a szeánszoknak. hogy most Yin vagy Yang energiát kell-e kisugározniuk. Úgy tűnik. Ha az anyagban túl nagy a feszültség. A II. hogy ellensúlyozni képes a földből kilépő Yin energiát. ezeken a szeánszokon a résztvevők körülülnek egy asztalt. ezt szintén az egyetemes agy dönti el.

A feljegyzések szerint több mint 200 katolikus szent levitált rendszeresen. A bennszülöttek jót nevettek rajta. A biztonság kedvéért azonban a cipőjét és a zokniját magán hagyta. hogy a középkorban élt. aki ájtatos fohászai során a levegőbe emelkedett. A levitáció jelensége nálunk sem volt ismeretlen. hogy ennél a jelenségnél a mechanikai védelem semmit sem segít a hő visszatartásában. amikor a láva elzárta az útjukat. a British Museum kutatója személyesen tapasztalta. Megpróbálták rávenni a tudóst is. Minden bizonnyal a levitációhoz hasonló energiafeldúsulási jelenséggel állunk szemben a tűztáncnál is. a teste fénylett. hogy talpukon az égés legcsekélyebb jelei is tapasztalhatók lennének. ezek a személyek kisebb-nagyobb mértékben szintén veszítettek a testsúlyukból. T. akkor nem csak lebegni. Egyébként nem Copertinói Szent József volt az egyetlen szent. Az auralátók – vagyis azok a személyek. Mint ismeretes. és szomjazó serege számára a sziklából vizet fakasztott. Siennai Szent Katalin és Avilai Szent Teréz. hogy tartson velük. az egyház nem neheztelt rá. Ebben a korban ugyanis a parapszichológiai képességekkel megáldott vagy inkább megvert embereket boszorkánysággal vádolták. 1590-ben a németországi Werdensfels egész lakosságát (4700 embert) kínozták és küldték máglyára.107/434 Feltételezhetően az asztaltáncoltatáshoz hasonlóan a levitáció jelensége is egy tudatalatti szinten magunkban előidézett energiafeltöltődés következménye. Ennek a tapasztalatnak az alapján vált általánossá a boszorkányperekben az úgynevezett vízpróba. Brigham. Évszázadokon át több mint 1 millió nő és férfi halt máglyahalált az esztelen boszorkányüldözések miatt. A történeti leírások szerint amikor Szent László királyunk a kápolnájában imádkozott. Köztük volt Assisi Szent Ferenc. aki ha théta szinten lezajló meditáció során kellő mennyiségű Yang energiát gyűjtött magába. de a végén – más megoldás nem lévén – rászánta magát az átkelésre. kevésbé szentéletű kortársaknak. A boszorkányüldözés nem egyszer tömeggyilkosságba torkollott. Ne higgyük. akik a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hanem a földtől elrugaszkodva repülni is tudott.com . hanem elindultak. hogy ezek a perek egyedi esetek voltak a középkorban. Ő hallani sem akart róla. A vádlott tanúk előtt történt vízbe merítése során a súlytalan vagy az átlagosnál könnyebb test természetesen fennmaradt a víz felszínén. csupán élete végén szigetelték el egy kolostorba zárva az érdeklődők egyre növekvő tömegétől. Nevéhez több természetfeletti cselekedet is kapcsolódik. Három bennszülöttel figyelte a Kona-szigeten kitört vulkánt. mert a szomszéd város szerint az ördöggel cimboráltak. Nem volt azonban ilyen szerencséjük a hasonló adottságokkal rendelkező. Ennek a jelenségnek a legismertebb gyakorlója Copertinói Szent József szerzetes volt. Gondolati úton ő idézte elő a tordai hasadékot az őket üldöző tatárok megállítására. Dr. ebben az esetben a kísérlet alanyai 400-700 °C-os izzó parázsszőnyegen sétálnak át anélkül. és miután az agyfrekvencia tartós lecsökkenése rendszerint együtt jár a szubatomi energia intenzív felvételével. de végül ő is sértetlenül tette meg a 46 méteres utat. Kísérői azonban nem estek kétségbe. W. Szent Domonkos. Annak ellenére. és a kövezetről felemelkedve lebegett. Különös módon ennek a madarakkal is beszélni tudó szerzetesnek kisebb vizsgálatoktól eltekintve nem származott komoly hátránya ebből a képességéből. mely egyet jelentett a vád beigazolódásával. és maga után vonta a máglyán való élve elégetést. hogy átvágjanak a fortyogó lávafolyamon. amikor a lábbeli és a zokni elégett cafatai lemaradtak mögötte.

Különben úgy jár. Mivel a koncentrált energiahullámok nem csak a kézen és a lábon áramlanak ki. A Chi Kung gyakorlatok egy speciális formája a Kung Fu (kungfu). Léteznek ugyanis olyan emberek. amíg kínlódva elkúszott az árok széléig. mert a fájdalomtól eltorzult arccal összeesett. hogy az illető szentül meg legyen győződve arról. A Yang energia bőrfelületen való koncentrálása. Rettenetesen összeégett. szinte repülök a parázson. akikből kipihent állapotban olyan erős Yin jellegű sugárzás árad ki. a lábfejem elzsibbad és anélkül. hogy nem tud továbbmenni. aki meg tudja állapítani. hogy ha hosszabb időre megállnak. hogy az intenzív hőenergia-sugárzás nem képes a bőrünkbe hatolni. a középkor híres mutatványosa produkálta a legmeghökkentőbb eseteket. Ezért a Missouri államban élő Frank McKinstry séta közben nem állhat meg.vagy szilárd halmazállapotú. ahol csak többszöri bőrátültetéssel tudták az életét megmenteni. majd puszta kézzel vastag betonlapokat törnek össze. hogy emelje fel a lábait. hogy kiállja a próbát. Ezt az állapotot nem lehet tudatilag befolyásolni.com . A kandallóból kivett izzó parazsat a kezükbe adta anélkül. sem a hajuk. Eközben nem gyulladt meg sem a ruhájuk. Valószínűleg kiesett a „transzból”. Különleges adottsága volt. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. távol tart minden anyagot a testünktől. A gekkókkal ellentétben az ember ma még nem képes a szubatomi energiakisugárzását befolyásolni. A nézők nem tudtak rajta segíteni. hogy önmagát hipnotizálja. hanem a Yin energia is felhalmozódhat a testünkben. hanem bármely testfelületen megjelenhet ez a koncentrált energiasugárzás. ahonnan már ki tudták húzni. hogy forró ólmot önt a szájába. hogy bármelyik végtagját a tűzbe tartsa. Ezenkívül képes arra is. Azonnal a legközelebbi kórházba szállították. Ennek a jelenségnek a legvalószínűbb magyarázata. mert a saját erejéből nem képes elmozdítani a talajtól.” Nem mindenki alkalmas arra. Egy bolgár fiatalember pl. hogy bármi bajuk esett volna. Ezen a téren Richardson. aki a durbani újságok híradása szerint egy izzó parázzsal teli árkon próbált végigsétálni. A Chi Kung (csi kung) beavatott mesterei képesek arra. hogy ebben az állapotban a lábakból kiáramló energiasugárzás intenzitása megnő. hogy érinteném. Nagyon fontos. Ezzel a mutatvánnyal sokkolta nézőit Nathan Coler is. majd olvadt ólommal gargarizált. ahol az energiát az egyik karba irányítják. és utána olyan nyugalommal viselkedik. ezért elengedhetetlen egy „tisztánlátó” személy jelenléte. amíg az ki nem hűlt. vagy belelógatja nyelvét illetve ujjait az olvadt vasba és semmi baja sem esik. folyékony. mintha szájvizes öblögetést végezne. és nem szenvedtek semmilyen bőrsérülést. Ezt követően hagyják. a támadásnak kitett testfelület ily módon történő mechanikus védelme a régi kínai harcművészetben is megfigyelhető.108/434 bioenergia által gyengén ionizált levegő láthatatlan fénysugarait is érzékelik – állítják. hogy az intenzív energiasugárzás megindult-e a szertartáson résztvevők lábain. hogy a nyelvére tett égő szénen osztrigát sütöttek. és utána sértetlenül állnak fel. mint az a hindu vezeklő. séta közben az izzó parazsat hűvösnek. A társaihoz hasonlóan ő is baj nélkül elindult. Van aki ebben az állapotban megfogja a vörösen izzó vasrudat. Ennek tudható be. sőt arra is vállalkozik. század főnemesi udvaraiban számos naplóíró feljegyezte. vagy csak enyhén melegnek érezzük. majd nyílt lángon megolvasztott cseppfolyós üveget ivott. hogy koncentrált energiából összefüggő „páncélinget” alkossanak a testük körül. mintha kiszökne a vér a lábamból. A XVII. hogy a sérthetetlenséget a szeánszok idejére a nézőire is képes volt kiterjeszteni. Meg kell kérnie valakit. és színe kékről vörösre vált. Ez a koncentrált energiakisugárzás a páncélnál is keményebben védi bőrünket. hogy teherautóval áthajtsanak rajtuk. A marylandi Eastonban élő kovács 1871-ben mezítláb állt egy fehéren izzó lapáton. A 200 évvel ezelőtt élt híres médium Home is gyakran fürdette arcát a tűzben. sérülés nélkül átjut a sokszor 25 m hosszú izzó ösvényen. amely a kívánt helyen kisugárzódik. és közben izzásig hevített fémdarabokkal zsonglőrködött. hogy tudatunk alsó tartományában többlet Yang energia áramlik testünkbe. mert akkor úgy odatapad a lába a földhöz. Az irányítástól függően nem csak a lábon. az afrikai kung törzs tagjai bele is hemperegnek a tűzbe. legyen az gáz-. Azonban nem csak többlet Yang energia áramolhat belénk. A tűzön járók egyike szerint „ilyenkor olyan érzés fog el. hanem az egész testfelületen. de az árok közepén hirtelen megingott. Az „aranyharang” technika alkalmazása megvédi testüket minden külső sérüléstől. A tűzpróba azonban így sem veszélytelen. kézen állva is végig tud menni a parázson. odatapadnak a földhöz. anélkül hogy megégne. meg kellett várniuk.

Caroline Clare Yin energiakisugárzása másfél évig tartó rejtélyes betegsége után nőtt meg. hogy amikor a zsidó nép a tenger partjához ért. hogy járás közben sem esnek le a hátukról vagy a mellükről. vagyis súrlódásmentes teret megteremteni. Mivel a Föld felszínén minden tárgyat és anyagot átjár a gravitációs energia. Néha gömb alakú UFO-kat is látni. hogy minél sűrűbb az anyag. Nem zárható ki. A hírek szerint már tervezik egy 5000 km/h sebességű tengeralattjáró létrehozását. és az ily módon keletkezett oxigén illetve hidrogéngáz alkotja a pajzsot.) A gázcsóvában repülő Skval torpedó sebessége már a kísérletek kezdetén elérte az 500 km/h -át. Ezt az utat a Concorde szuperszonikus utasszállító repülőgép jelenleg 3. A 14 éves lányt a Francia Tudományos Akadémia tudósai is megvizsgálták. hogy ha a rombolót gázburokkal veszik körül. Az óránkénti 180 km -es sebesség elérésekor kavitációs buborékok keletkeznek az úszótest körül. A testéből feltehetően változó intenzitású Yang hullámok áramlottak ki. hogy az intenzív Yin energiát kibocsátó emberek súlyos. mert magától kialakul. században élt Angelique Cottin nem csak az iránytűt bolondította meg. hanem az energiapajzs anyagszétválasztó képessége. A jelenlegi világcsúcs egyébként 57. kisugárzását tekintve Yin jellegűnek tekinthető. (Ezt a feltételezést támasztja alá az is. nem érintkezik a vízzel. a hadihajók által kilőtt torpedók sebessége nem haladta meg a 100 km/h -át. amely szétnyitja előtte a levegőt. hogy a kávéskanáltól a több mázsás szekrényig minden elhúzódott tőle. 72 000 km/h. annál lassabban tudja a szétválasztó pajzs a gyors haladáshoz szükséges légüres. ami felszippantja a haladó gömböt. Csupán a propellert kellett rakétahajtóműre lecserélni. de a különféle leírásokból egy-két elgondolkoztató következtetés azért levonható. hogy a haladási sebességet nem a hajtómű szabja meg. melyek a sebesség fokozódásakor gázköpennyé sűrűsödnek. hanem a helyiség berendezési tárgyait is. így a közlekedésük tulajdonképpen légüres térben történik. (Tengelyére merőleges mozgatása esetén a gömb alján a forgatás és a transzláció sebességének különbsége. Miután a levegő nem játszik szerepet a repülésükben. (Nem a vízben oldott levegőmolekulák válnak ki. Ekkor Mózes a botjával a vízre mutatott és Isten segítségével kettéválasztotta a tengert. Egy Ontario állambeli tinédzser. A szubatomi energia világában ugyanis az ellentétes töltésű tárgyak nem vonzzák. hogy nincsenek rajtuk függőleges vezérsíkok. vagy különböző anyagokat távol tudnánk tartani magunktól. Ezt követően az emberek száraz lábbal kelhettek át a fövenyen. hogy a bőréhez tapadó evőeszközöket erővel kellett leszedni róla. Az igazi megoldás azonban a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. miközben az energiafallal védett folyosó két oldalán „a víz szilárdan állt”. Az intenzív Yang energia-kibocsátás másik kísérő jelensége a Yin energiarészecskékkel átjárt tárgyak taszítása. Mivel ezek a járművek hangrobbanás.6 kg. Úgy látszik. míg felül a két sebesség összege jelenik meg. A gázköpeny létrehozása nem igényel üzemanyagot.  Sokan nem hisznek az UFO-történetekben. A Biblia részletesen leírja. 1852 km/h sebességgel képesek haladni. sőt a legkisebb zaj nélkül képesek közlekedni. nem szükséges őket ily módon stabilizálni.109/434 Ennek a fajta sugárzásnak egy másik igen gyakori megnyilvánulása.com .) Azt is megmérték. Emiatt felül vákuum alakul ki.5 óra alatt teszi meg. Mivel a víz közegellenállása ezerszerese a levegőének. amit egy magyar természetgyógyász. Orosz kutatók azonban rájöttek arra. Harasztosi László tart. hanem taszítják egymást. hogy ezek a Bernoulli törvénye alapján egyetlen nagy és irányfüggetlen szárnyfelületnek tekinthető csészealj alakú járművek levegőben max. Minden valószínűség szerint Mózes is ezt a csodával határos jelenséget idézte elő a Vörös-tenger kettéválasztása során. hogy az űrhajót egy energiapajzs veszi körül. A XIX. Ezt a képességét másokra is át tudja ruházni. Ezeknél a felhajtóerőt a Magnus hatás biztosítja. hajók hiányában nem tudtak tovább menekülni. vízben pedig (az eddig mért legnagyobb érték szerint) max.) A nagyságrendnyi sebességkülönbségből arra lehet következtetni. hanem az erős súrlódás hatására a vízmolekulák felbomlanak. Felgyógyulása után olyan „magnetikus” lett. A különböző tárgyak úgy odatapadnak a bőrükhöz. amely 1 óra alatt átszelné az Atlanti-óceánt. Mellesleg ez a sebességnövelő módszer már előttünk sem ismeretlen. így alig fékeződik. nagyon valószínű. hogy ezeknek a sugárzásoknak a művi úton való előállításával nagyobb tömegű tárgyakat is mozgásba lehet hozni. és megállapították. sokszor több kilogrammos tárgyakat is képesek megtartani a testükön. mivel az általa megérintett tárgyak vibráltak.

nem alakul sárrá. Az azonosítatlan úszó objektum azonban nem más. és nem égetik össze a talajt. működésképtelenné Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy a szubatomi sugárzás hatására a talaj rendkívül szárazzá válik. Ezzel egyidejűleg a talaj kémiailag megváltozik. amely 4 176 000 km/s sebességgel haladt a napkarima mentén. amikor John Martin texasi farmer Denison város környékén hasonló járművet látott. hogy birtokukban van az antigravitációs energia tetszőleges mértékű sűrítési módszere. ezért biztos. hogy ezeket a járműveket hagyományos eszközökkel megtámadni is lehetetlen. Nem ér hozzá a vízhez. sőt vízbe szórva lebeg a felszínen. melynek legtökéletesebb magvalósítási módja a szubatomi plazmaburok létrehozása. hogy földreszállásuk után a hajtóműből kiáramló lángnyelvek nem gyújtják fel a növényzetet. és ugyancsak egy szemvillanás alatt képesek a legnagyobb sebességüket elérni. hogy a legintenzívebb sugárzásnak kitett helyeken a talaj sterillé. Sokszor bebizonyosodott már. Az „UFO” elnevezés pedig nem más. ilyenkor az energiaburok színét vörösnek látjuk. hogy az égés mindig belülről. és a jármű a plazmaburkon belüli légmentes alagútban akadálytalanul repül.110/434 légüres térben történő repülés lenne. Miután ilyen sebesség mellett gyorsításnál és lassításnál már elviselhetetlen mértékű tehetetlenségi erő lépne fel. A jármű fém burkolatából kisugárzódó plazmaburok által keltett légüres kapszulában siklik előre. 1947. A Jeges-tengeren megfigyeltek már olyan UFO-t is. Már arról is van adatunk. azzal a különbséggel. Az energiakisugárzás legnagyobb sebesség esetén a legintenzívebb. közvetlen közelről leállítja a gépkocsik gyújtását. Idaho állambeli Kenneth Arnold (egy szenvedélyes amatőr pilóta) Földön kívüli járműveket látott. Közegellenállás hiányában elvileg csak a fénysebesség szabhatna határt a haladásuknak. Ezen a napon a 32 éves. levegőmolekulákkal való összeütközés hozza létre. hogy az UFO-k maximális sebességgel történő haladásuk során is képesek egy pillanat alatt megállni vagy irányt változtatni. ezek a járművek a fénysebességet is könnyen el tudják érni. vagy a támadó repülőgépet egy pillanat alatt dematerializálja. hogy a jármű külsejét nagy sebességgel forgatjuk az irányítótorony körül. Különös következmény még. Ebben a közegben is a súrlódás hiányának tudható be az igen nagy sebessége. A vízben is ugyanúgy halad. és a spanyol nyelvterületet ahol „OVNI” a nevük. Az újságírók tőle vették át a „repülő csészealj” kifejezést. Ez esetben az ionizálódást a súrlódás. Az intenzív energiakiáramlás következtében a fűszálak csupán elsárgulnak. amelyeket a beszámolójában repülő csészealjakhoz hasonlított. június 24-én került be a köztudatba. Japán űrkutatók azonban a Soho segítségével a fénysebesség 14szeresét regisztrálták. Az általuk fellőtt napvizsgáló műhold fotóit elemezve észrevették rajta egy UFO-t. mikroorganizmusoktól mentessé válik. Sajátos hatása ennek az energiakisugárzásnak. hogy szinte kirobbantotta a jeget maga felett. és emiatt a leszállás helyén a jármű méretével arányos kör alakú területen éveken keresztül nem nő új növényzet. a mélyebb rétegekből indul ki. kivéve Franciaországot. Erre utal az a megfigyelés. Aki még nem tudná a repülő csészealj elnevezés az újkori UFO-észlelések kezdetekor. Több jel mutat arra. hogy a világűrben milyen sebességgel haladnak ezek a járművek. Ez az energia egyébként szilárd anyagon keresztül is képes utat vágni. hogy megbénítja az elektronáramlást. nem roncsolják szét a növényi sejteket. mert az űrhajót körülvevő intenzív energiapajzs illetve a fedélzeti sugárfegyver a kilőtt rakétát. amint egymás után repültek. Mivel kint a világűrben semmi sem lassítja az UFO-k haladását. A Washington állambeli Cascade-hegységben egymotoros gépéből mintegy 3000 méteres magasságban egyszerre 9 ilyen tárgyat észlelt. hanem szubatomi energiasugárzás a belülről kifelé irányuló melegedés kiváltó oka. A földönkívüli űrhajókat egyébként az egész világon ezzel a szakkifejezéssel illetik. nem képes magába szívni a vizet. habár ezt 1878-ban a Daily News tudósítója is használta már. a gyökerük viszont érdekes módon elszenesedik. A plazmaburok létrehozásának másik módja. tengeralattjáróként közlekedő UFO. akkor felszállás után az aszfalt sokszor meggyullad úgy. mint az azonosítatlan repülő objektum. hogy itt nem elektromágneses. Ha az UFO országúton landol. mint a tengerbe merült. mint a levegőben. Ezt látszik alátámasztani az a megfigyelés is. Ennek a legtöbbször sarló alakú energiapajzsnak a színe a repülő csészealj sebességétől függ. Ez a hőhatás leginkább a mikrohullámú sütőhöz hasonlítható. hogy az UFO-nak az energiaburkán kívül a hajtóműve is szubatomi energia. amely 11 méteres jégpáncél alól emelkedett fel úgy. angolul Unidentified Flying Object rövidítése.com . Ismert még az USO (Unidentified Swimming Object) kifejezés. Ehhez valószínűleg az is hozzájárul.

Ennek a fémesen csillogó vagy sötét színű egybeszabott ruházatnak a jellegzetessége. Lehet hogy ez a csavarásnak és húzásnak egyaránt ellenálló szálas anyag a szubatomi energiagerjesztés mellékterméke? Egy olasz professzor. amelyen semmilyen anyag nem képes áthatolni. hogy felépítését tekintve rostos szerkezetű. ha ez a jelenlegi feltételezéseink szerint a negyedik dimenzióba való átforgatás útján történik. akkor a jelenség egy pillanat alatt lezajlik. Az angyalhajhullás dömpingje az 1940-es ’50-es és ’60-as évekre tehető. vagy kelt maga körül angyalhajat. A legfejlettebb civilizációk képviselői azonban már energiaburokkal védik önmagukat. Figyelemre méltó még. Ez egy olyan átlátszó gömb. Velencében egy ötéves kislány Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. és ugyanabban a pillanatban materializáció útján megjelenik az objektum az új helyen. Az objektum eredeti helyén dematerializáció megy végbe. szilícium és magnézium. hogy sugárfegyverrel támadtunk rájuk. a rosszindulatúak viszont sugárfegyverrel visszalőnek.111/434 teszi a repülőgépek navigációs rendszerét. Energiát szállítani nem kell. illetve dimenziók közötti közlekedésének következménye. a Szent Szűz kinyilatkoztatása során. Valószínűleg a folyamat tökéletesebb megértését próbálták elérni a túlvilági erők azzal. ami a levegőből kicsapja ezeket a zselés tapintású szálakat. Giovanni Canneri megvizsgálta ezt a különös anyagot. hogy a dematerializálódott tárgy néha nem az eredeti formájában materializálódik újra. Ilyenkor maximális sebességgel cikcakkban elrepülnek. Egyébként angyalhajat a világ minden kontinensén találtak már. Ez csak bizonyos típusú járművekre jellemző. mert mindenütt korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre. Érdekes megfigyelés. Áttetsző folyadék lett belőle. Elképzelhető. hogy ez a pókhálószerű anyag az UFO-k interplanetáris. tudatának alsó tartományában kapcsolatba lép a világegyetem központi memóriájával. aki elő kívánja idézni ezt a jelenséget. a Magasabb Intelligencia központi. hogy egy részük. és megállapította. A szállítás tehát elmarad. és ha az nem ütközik az univerzum törvényeivel. hogy 1975-ben. a külvilágból csak olyan anyag juthat be a gömbbe. A legemlékezetesebb angyalhajhullás a portugáliai Fatimában történt 1917 októberében. vagy nagyfeszültségű távvezetékek felett áramkimaradást okoz. Ezt igazolja az a megfigyelés is. Közli. Egészen más reakciót vált ki ez a cselekedet a világunkat jól ismerő földönkívüliekből. amelyet a bent lévő személy beenged. Az UFO távozásával ezek a hibák rendszerint maguktól megszűnnek. hogy a földön többfelé is találtak már úgynevezett „angyalhajat” amely nagy valószínűséggel az UFO-k valamilyen salakanyaga. Fő összetevői: bór. Nem zárható ki az sem. Márpedig nehezen képzelhető el.com . hogy egy bármekkora tömegű test pillanatok alatt eljuthasson Földünk bármilyen távoli pontjára. illetve általunk még fel nem fedezett nagy atomsúlyú anyagokból készült ruházattal védekezik a támadások ellen. Melegítés hatására megkeményedett. amikor a legtöbb UFO-t látták az égen. A jóindulatúak nem törődnek vele. Ezt a feltételezést támasztja alá. hogy rendkívül szilárd. így ezen az alapon szemlélve a jelenséget már könnyen érthető az időtől és távolságtól való relatív függetlensége. hogy a Földön kívüli járművek hajtóművének kisugárzására vezethető vissza a sokfelé talált rejtélyes tűk keletkezése is. különleges szkafandert visel. a teleportáció tértől és időtől független jelenség. A hiperűrsebességgel történő utazások során. az étertestről fizikai testre átváltva olyan intenzív szubatomi reakció lép fel. mész. majd olvadni kezdett. hogy a vakut koncentrált energiaforrásnak vélik. és azt hiszik. A teleportáció végbemenetelére sokkal racionálisabbnak tűnik az a magyarázat. vagyis arra az időszakra. A megfigyelések alapján azonban nem minden UFO bocsát ki magából. hagyományos eszközökkel szétroncsolhatatlan. hogy a spiritiszta szeánszok során gyakran megjelenő ektoplazma is hasonló tulajdonságú. vagy a Földet felügyelő kihelyezett számítógépén keresztül pedig könnyen megvalósítható a tökéletes kopírozás. mint az angyalhaj. Ennek a sajátos viselkedésnek valószínűleg az az oka. még akkor is. számítva az ellenséges magatartásunkra. A magas fokú értelem jelenlétére utal. Mint ismeretes. hogy mit és hová akar áttelepíteni. Ez is nyomtalanul felszívódik egy idő után. A hozzánk érkező idegenek feltehetően eltérő fejlettségi szinten álló civilizációk küldöttei. hogy az. hogy a bennünket először felkereső idegenek félnek a vakuval történő fényképezéstől. ami nem sok jót ígér a gyanútlan fényképésznek.  A materializáció és a dematerializáció elve alapján viszonylag egyszerűen megfejthető lenne a teleportáció rejtélye is.

A poltergeistek csínytevésének listáját a végtelenségig lehetne sorolni. mivel minden csavar naponta kilazul bennük. Ezt a feltételezést támasztja alá az a megfigyelés is. mert néhány napi viselés után a rugók és a fogaskerekek összevissza hajlottak benne. Az asztali lámpája nála nem volt hajlandó világítani. hogy a családban vagy a munkahelyen egy médiumi képességekkel rendelkező személy labilis idegállapotba kerül. Sok esetben nem különíthető el élesen az egyik megnyilvánulás a másiktól. Az agyfrekvencia kontroll nélküli lecsökkenése következtében az is előfordul. Az újonnan vásárolt mosógépe pár nap alatt elromlott. de a villamos készülékek is különösen viselkednek a jelenlétében. Ebben az esetben azonban ez az eljárás nem mindig használ. Egy idő után ugyanis az egyes elemeket rögzítő csavarok maguktól kicsavarodnak. olyan változatos. hanem vízömlés keletkezik a házban. Lakása ajtaján lötyögnek a zárak és a zárcímkék. hogy nincs-e benne fém alkatrész. de ezzel sem volt szerencséje. Mindezen jelenségeknek egy fura keveréke a spontán pszichokinézis (Poltergeist) melynek jellegzetessége. Akadnak olyan esetek is. Karórát nem hord.com . a legkevesebb. és eközben lecsökken az agyfrekvenciája arra a szintre. sőt a szellemek tevékenységét még intenzívebbé teszi. A kisebb tócsákban megjelenő víz vagy a padlón keletkezik. Ezt követően kvarcórával próbálkozott. hogy levitálnak körülöttünk a tárgyak. hogy az általa életre keltett jelenségek előidézésében nagy szerepe van a Poltergeist szellemeinek is. A munkahelyén az íróasztalát „katasztrófa sújtotta övezetté” nyilvánították a kollégái. Ha elhaladt egy pénztárgép mellett. hogy ez a jelenség sohasem egyformán zajlik. és jelent meg újra. pedig egy asztallal odébb kifogástalanul működött. mert mindent „elrontott”. és közben a levegő sem szökött el belőle. Amikor divatba jött a kanálhajlítás. az óramutatók visszafelé jártak. hogy ennek a jelenségnek a fellépése során a kísértetjáráshoz hasonlóan érezhetően csökken a helyiség hőmérséklete. ha a kabátunk bal zsebébe gombostűt rakunk. a víz ugyanúgy ahogy a tűz a „semmiből” keletkezik. hogy tönkreteszi a közelben lévő elektromos berendezéseket. Még mielőtt végleg kimúlt volna a szerkezet. Mielőtt ráülne egy székre. Néha azonban olyan goromba szellemek érkeznek. Különösen a fémtárgyakra gyakorol erős hatást. Más parapszichológiai jelenségekkel ellentétben a Poltergeist (poltergeiszt) működési mechanizmusára egyelőre semmilyen tudományos magyarázat sincs. ha a jelenséget előidéző személy ágyának vagy székének lábai alá üveget helyezünk. Ilyen keveredés tapasztalható annál a magyar asszonynál. További bizonyíték.112/434 kezében a teniszlabda úgy tűnt el. A parapszichológiai jelenségek gyakran egymásba folynak. aki a testéből kiáramló erős mágneses sugarakkal látszólag telekinézist hoz létre. A munkatársai már nem mertek semmit kölcsönadni neki. vagy a mennyezetről hullik le. Kiváltásának legvalószínűbb oka. hogy az illető egyszerre több parajelenséget idéz elő. sőt sok esetben forrók. Régen ördögűző szertartással próbálták a gonosz szellemet eltávolítani a környékről. a tűzőgép elakadt. vagy teleportáció illetve materializáció útján olyan tárgyak jelennek meg a helyiségben. melynek következtében a szék vagy fotel összecsuklik alatta. mivel minden tönkrement a közelében. hogy a levitáló. Érdekes. A démonvilág önkéntelenül megidézett küldöttei romboló tevékenységük során többnyire tekintettel vannak a közelben tartózkodó emberek testi épségére. hogy a gumiballonja kifordult. Bizonyos esetekben ez az igen kellemetlen helyzet átmenetileg megszüntethető. hanem eszeveszett vagdalkozásaikkal súlyos sebeket ejtenek a közelben tartózkodókon. hogy elkezdett sípolni. ami aktiválja a földi világunkban láthatatlanul jelen levő démoni erőket. Neki még Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. a szegecsek pedig elnyíródnak. hogy a spontán pszichokinézist előidéző többnyire serdülőkorú vagy frusztrált személynek annyira intenzív az energiakisugárzása. Egyszer 25 órát mutatott. A szerelő szerint „valaki” erőszakosan visszafelé tekerte a programkapcsolóját. megvizsgálja. Ez is megbolondult. oda nem illő tárgyak materializálását tehát láthatatlan szellemek végzik. vagy olyan erős szikrák ugrálnak ki a testéből. az ecsetnek kilazult a nyele. Csőtörésnek azonban nyoma sincs. A különböző berendezési tárgyakkal való dobálózást. amikor nem tűz. Gyakori megnyilvánulási módja még ennek a képességnek. Az olló szétesett a kezében. repülő tárgyak viszont melegek. A körülmények azonban arra vallanak. ő is megpróbálkozott vele. amelyek azelőtt nem voltak ott. hogy felgyújt maga körül minden éghető anyagot. A Poltergeist egyes fajtáinál az is segít. akik nem csak a helyszínt változtatják csatatérré.

olyan erős „áramütés” érte. hogy a szubatomi energiarészecskékből álló tűzgolyó megszűnésekor miért kerülhetnek ismeretlen eredetű tárgyak a gömbvillám eltűnésének helyére. és néhány perc múlva a feje magától elkezd az óra járásával ellenkező irányba csavarodni. amikor nála van. ugyanúgy elkallódik. Ez a jelenség azonban túlságosan összetett ahhoz. gyorsan menekültek előle. Jelenleg tehát több tucatnyi képzetlen médium. de sajnos el is tűnhetnek. akkor az a kohéziós erő csökkenése folytán megnyúlik. mint egy Yang jellegű koncentrált szubatomi energiagömb. Sok múlik tehát a környezet megértésén és segítségén. mint a művészi képességek. nem bontakoztatják ki. A belőle kiáramló erős mágneses sugarak az élő szervezetre is hatást gyakorolnak. Súlyosabb esetekben előfordul a „megszállottság” is. vagy lyukat vág bele úgy. A fiatal lány testéből minduntalan „elektromos szikrák” pattantak ki. hogy a gömbvillám sokszor igen nagy kárt tesz az épületekben (falakat üt át. sőt a televízió is megbolondult. összeégeti az épület elektromos vezetékeit. Az állatok sem szerették. ez magyarázatot ad arra a furcsa jelenségre. Egy másik kellemetlen következménye a jobb agyfélteke fokozott aktiválódásának. Ilyenkor vagy megnyitja a falat a rendkívül erős antikohéziós erőterével. megbomlott agyúnak nyilvánítják. órák álltak meg. Saját szervezetére sem gyakorol jó hatást ez a mindent megmozgató energia. amire ők félelemmel. hogy az útjába kerülő anyagot dematerializálja. ezért nem zárható ki. Úgy látszik a fájdalom is kiválthatja a megnövekedett energiakisugárzást. akik elitták a tehetségüket. amikor egy démoni lény költözik a beteg testébe. Miután a materializáció jelenségét is ez a különleges energia idézi elő. A hivatalos szervek egyelőre nem vesznek tudomást erről a jelenségről. Yang jellegére utal az a megfigyelés is. hogy a Poltergeisthez hasonlóan a gömbvillámok tevékenységét is intelligens erők irányítják. és „megrázta” a családtagjait. Ők ugyanis a kísérletet végző kutatók számára bármikor képesek azokat a parapszichológiai jelenségeket produkálni. Aki ezt megtette. villamos készülékeket robbant fel. Megfelelő közegben ezek az adottságok kiteljesednek. Az előzőek alapján már könnyebben megérthető az is. de ha nem figyelnek oda. és kiűzetést igénylő áldozat sínylődik ezekben az intézetekben anélkül. Missouri államban a kamaszkorú Jennie Morgant nem volt célszerű megérinteni. ha a birtokosuk egészségromboló életmódot folytat. Egyik ismerősének a veseköve mindig megmozdul. Külföldön is nagyon gyakori ez a jelenség. Amikor a kis unokája meglátogatja. A fürdőkádból pedig alig tudták kicibálni. hogy ha a gömbvillám belevág egy fémtárgyba. Az orvosok szerint a gerince soha nem látott módon eldeformálódott. Ismeretes ugyanis.com . hogy a gömbvillám nem más. Sokszor gonosz túlvilági erők is telepatikus kapcsolatba lépnek velük. amelyeknek művi előállítása ma még nem lehetséges. hogy akár ők. hogy magától létrejöhessen. Ha a Fülöp-szigeteki gyógyítók által alkalmazott energiával vagy telekinézissel le lehet győzni a molekulák közötti kohéziós erőt. hogy ezek a személyek tökéletesen emlékeznek az előző életeikre. A parapszichológiai képesség egyébként sok emberben megvan. idegrohamszerű tiltakozással reagálnak. Mivel a „normális” emberekből álló társadalom egyelőre nem tud mit kezdeni az ilyen állapotban lévő személyekkel. vagy Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.113/434 simogatni sem kell a szárát. ismerőseit. Erre utal. Amikor a bristoli Henburyben lakó Vivian Jones eltörte a karját. akár az „ápolóik” tisztában lennének ezzel a helyzettel. Ennek egyik megnyilvánulása. A 12 éves lánynak gyakran égnek meredtek a hajszálai. háztetőket emel le. hogy ha elhalad mellettünk. pedig ezeknek a különleges embereknek a felkutatása a tudományos haladás szempontjából alapvető fontosságú lenne. amikor valaki agyfrekvenciájának tartós lecsökkenése miatt állandó kapcsolatba kerül az abszolút világgal. Például nem egy orosz parafenoménről tudunk. mert a szervezetéből kiáramló töltések leföldelődése következtében az egész teste vibrált és rezgett. ahogy megérezték a közeledtét. hazatérve rendszeresen megbetegszik. képlékennyé válik. és emiatt gyakori víziók gyötrik őket. hogy eszméletét vesztette. és elmegyógyintézetbe zárják őket. akkor hasonló hatásmechanizmusa alapján joggal feltételezhetnénk. hogy a gömbvillám hogyan képes akár a legvastagabb falakon is átsétálni. jelenlétében a lekapcsolt izzólámpák pislákolni kezdtek.  Ugyancsak ősrégi rejtélye az emberiségnek a gömbvillám. Megfogja a végét. hidegnek érezzük a levegőt.

a folyamat irányítására utal az 1898-ban történt eset is. A jászolban levő műanyag játék baba teste is megolvadt. amely később magától helyreáll.” A szakirodalom ennél meglepőbb esetekről is beszámol. Ennek a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy a koncentrált szubatomi energia előszeretettel hatol be fémtárgyakba és ionizálható folyadékokba (pl. hogy a pusztulás előtt néhány órával egy cigányasszony azzal a kéréssel állított be ebbe a helyiségbe. A műanyagházas fényképezőgép tócsává olvadt ugyan. 11 ökör elpusztult. szerintem az égből. Ott egy pillanatra megállt. az istállót hatalmas robbanás rázta meg. ezért teljes komplexitásában kell vizsgálni a megnyilvánulásait. és a mellettem levő vizesárokba gurult. A leheletvékony üvegdíszek és a színes papírba csomagolt szaloncukrok sértetlenek maradtak. Jelen esetben a villamos szempontból igen jó szigetelőnek tartott műanyag tárgyak estek áldozatul a rombolásnak. Csak nagy ritkán öl meg valakit. amelyen állt. és megsemmisülésének módját irányító szellemek is ügyelnek a jelenlevők testi épségére. de többnyire elkerüli az embereket. hogy a rárakott fűzfa kosár és a fapolc. Egy ismert francia tudós. de az igazi meglepetés az előző napi ünnepség helyszínén várta őket. de a benne levő. és közöttük voltak a bútorok épen maradt fémcsavarjai. Az árok alján egyszerűen eltűnt. Ez azért is zavarba ejtő. amikor a fejemtől 30 centiméterre megpillantottam egy teniszlabda nagyságú világospiros gömböt. majd a hátam mögé került. A reggel beérkező óvónők már a folyosó falain is ragadós lepedéket láttak. hogy két gyerek egy kőistállóba szaladt be.114/434 állatokat öl meg). A tócsára megdermedt rongyként csüngtek rá a mennyezetről a fénycsőarmatúrák megolvadt műanyag burkolatai. A tűzoltók a mai napig sem értik. Ha a gömbvillám elektromos berendezéseknek csapódik. A tréfa azonban nem áll távol tőlük sem. mi történt. Amikor az egyik gyerek megérintette. és az istálló ajtajában álló gyerekekhez kúszott. de a gyerekek nem sérültek meg. és hőt sem éreztem a közelében. majd feldúltan távozott. amely egy nyárfa törzsén gurult le. mert már nem esett az eső. A karácsonyfa csúcsdísze is kókadtan lógott lefelé. Szakmai körökben köztudott. hanem PVC-ből vagy egyéb műanyagból gyártják. észrevettem. amit akar. M. Valamiféle intelligens erő jelenlétére utal az a beszámoló is. A kazettás rádiómagnó műanyag kávája úgy folyt szét. Egy önmagát komolynak tartó kutatónak gondot okoz a mágikus elemek keveredése a fizikai jelenségekkel.” Intelligens lények jelenlétére. mivel a filmeket ma már nem celluloidból. ezért távol tartja magát az efféle összefonódásoktól. ami lassan a derekamig ereszkedett. Az élet azonban gyakran produkál ilyen eseteket. Egy Magyarországon történt esemény azt bizonyítja. Az eset utólag is tanulmányozható.com . nem villámcsapás érte az épületet. Ezt a meghökkentő esetet egy siófoki óvodában dokumentálták 1995. hogy nem minden műanyag tárgy olvadt meg a helyiségben. Az óvónők némi türelmetlenséggel közölték vele. mert műanyagból volt. A szoba közepéről hiányoztak a műanyag székek és az asztal. a ruháján és az alatta levő szalmán azonban semmi nyoma sem volt hőség okozta károsodásnak. Minden fizikai törvényszerűségnek ellentmond az a sajátos szelekció is. Nem adott hangot. a szigetelőanyagokat pedig érintetlenül hagyja. hiszen utólag elő tudták hívni. Eltűnésének pillanatában azonban legalább 3 vedernyi víz ömlött egyszerre a nyakamba. mivel a siófoki városi televízió egy 9 perces videofelvételt készített a helyszínről. hogy ez az energia bizonyos erők közreműködésével azt tesz tönkre. Sajnos tudományos körökben nem keltett visszhangot ez az eset. ahol a gömbvillám körbejárt. hogy év közben nincs felvétel. még csak meg sem pörkölődött. pótolhatatlan felvételeket tartalmazó film épen maradt. Wonder beszámolója szerint: „Miközben heves vihar vonult át Beugnon felett. Egy azonban biztos. Ezt bizonyítja egy magyar szemtanú esete is: „Egy nyári zápor után hazafelé mentem. Nem tűntek el nyomtalanul. vízbe). Ez azért is furcsa. Nyomukban egy alma nagyságú tűzgömb jelent meg. és a víz csak azon a körön belül zúdult alá. most nem érnek rá a problémájával foglalkozni. A megsértett asszony erre ezzel az átokkal illette őket: „Csapjon a mennykő az óvodába!”. Még sugárzás sem érte. Néha azonban ennek ellenkezőjére is képes. nem sistergett amikor a vízzel érintkezett. december 20-án. de csak azért. akkor töltése az UFO-k energiakisugárzásához hasonlóan megbénítja az elektronáramlást. és különben is éppen a karácsonyi ünnepségre készülődnek. hogy vegyék fel a gyermekét az óvodába. A Poltergeist dühöngő szellemeihez hasonlóan a gömbvillám haladási irányát. mert helyüket szürkés tócsák mutatták a szőnyegpadlón.

Budapest. Ezt követően helyreáll a normális elektronmozgás. hogy ez az energiagömb képes önmagát fenntartani. a szabadelektronok mozgásiránya megváltozik. és ott lebénulnak. hogy szoros összefüggésben áll a villámlással. Fémes összeköttetés hiányában azonban megrekednek a fémes vezető palástja mentén. újra megindul az áram a vezetékekben. Ennek valószínűségét növeli. hogy a koncentrált szubatomi energiát kibocsátó generátor elektronhiányos atomjai olyan erős vonzóhatást gyakorolnak a besugárzott fémes vezető szabadelektronjaira. akkor ez a korszakalkotó eljárás minden valószínűség szerint forradalmasítaná az ipart. A gömbvillámmal kapcsolatban ugyancsak érthetetlen számunkra. Ha ezt a jelenséget sikerülne leutánoznunk. Mivel a külső vonzóerő nagyobb. Ennélfogva egy erőteljes villámlás középpontjában a keletkező energia értéke elérheti a 10 milliárd Joule-t is. hanem a szubatomi energiaforrás irányába áramlanak. hogy a hagyományos villámlást előidéző több millió voltos elektromos kisülés. hanem összesűríti az étert is. Egyelőre nem tudjuk. hogy a villámok energiájának 85%-a a villámcsatorna felmelegítésére fordítódik. Egy bizonyos szint felett a pozitív szubatomi energiarészecskék vonzóereje már olyan nagy. 1990. amíg a belső erőtér ismét nagyobb nem lesz a külső vonzóerőnél. mesterséges körülmények között létrehoznunk. Úgy látszik. hogy az UFO-k szubatomi generátora milyen módon állítja elő a koncentrált energiasugárzást. nem a pozitív elektróda. 30 ezer oC-os hőmérséklet nem csak fény. s az általa keltett kb. 60 ezer ampernyi áramerősség. hogy a szubatomi energiarészecskék összesűrűsödése a természetben miért és milyen módon megy végbe. valamint a min.com . Ez a jelenség ugyanis többnyire nagyobb nyári záporok után figyelhető meg. Ez a hatás mindaddig tart.115/434 jelenségnek feltehetően az az oka. nem oszlik szét alkotórészeire. április Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. az energiatermelést és életünk szinte minden területét. Most még csak annyi biztos. mint a belső potenciáltér vonzóereje. hogy azok többé nem engedelmeskednek a két végpontjuk között fennálló feszültségkülönbségnek.és hangjelenséget produkál.

Önszuggesztió Az abszolút világ birtokbavételének legegyszerűbb módja az önszuggesztió. Különösen ne igyunk jégbe hűtött italokat. Kiegészítő természetgyógyászati módszerek Az előző fejezetben megismerhettünk a Kneipp-féle vízkúra egészségünkre gyakorolt jótékony hatását. hanem belülről is tisztítja a szervezetet. A vese megpróbálja ugyan eltávolítani szervezetünkből a testidegen anyagokat. naponta legalább 2. Az étkezések közben fogyasztott víz ugyanis csökkenti a nyálképződést. mint utána.5 liter folyadékot kell magunkhoz vennünk. Különösen káros a nyers és a hőkezelt ételek együttes fogyasztása. amely a kívánt tulajdonságúra formál bennünket. mely által jelentős mértékben csökken az emésztés hatásfoka. mert ez esetben a gyomornak előbb fel kell melegíteni testhőmérsékletre a hideg folyadékot. Korunk rohanó embere mind több gyárilag előállított. Arra azonban ügyeljünk. Tudniillik amit a bal agyfélteke gondolatban kijelent. ami szintén nehezíti a munkáját. AZ ÉLET TITKAI Mostantól kezdve egyre mélyebbre merülünk a szubatomi energiarészecskék világába. A bonyolultabb szabályokat valószínűleg csak a második olvasás után fogjuk tökéletesen felfogni. Ha bétában megváltoztatjuk a véleményünket saját magunkról. Az önszuggesztió mottója: „Változtasd meg a tudatodat és a valóság is megváltozik”. mivel ez kevésbé árt a gyomornak. és csak utána tudja elkezdeni az emésztést.116/434 IV. Tehát amit tudatosan elfogadunk. Amit meggyőződéssel mondunk ki. az előbb-utóbb valósággá válik. ami lehetetlenné teszi ennek a fontos előemésztő folyamatnak a lezajlását. azt a jobb agyfélteke kézzelfogható valósággá formálja.5 liternyi mennyiség az elfogyasztott ételek víztartalma következtében jut a szervezetünkbe. Az Agykontroll szabályainak tanulmányozása során az önszuggesztiós gyakorlatokat már a könyv első elolvasása után célszerű elkezdeni. akkor evéskor nem leszünk szomjasak. Ahhoz hogy méregtelenítő szerveink kellő hatékonysággal el tudják látni feladatukat. Az sem jó. Ezen túlmenően hígítja a gyomornedveket. de a bétaprogramozást mindenki már első alkalommal érteni fogja. ha elegendő folyadék áll a rendelkezésére a sejtek átmosására. mert a mielőbbi gyógyulásunk érdekében minden elvesztegetett napért kár. A Biblia szerint „a szavak testet öltenek”. A víz azonban nem csak külsőleg alkalmazva. l. Aki végképp nem tudja leküzdeni ezt a rossz szokását. a maradék 1 litert viszont pótlólag kell meginnunk. Ennek legcélszerűbb módja az ásványvízfogyasztás. Ha az egyes étkezések között elegendő vizet fogyasztunk. fejezet PSZICHOORIENTÁCIÓS GYÓGYÍTÁS. Ezt már korán reggel ajánlatos elkezdeni. ha sokféle ételt eszünk egyszerre. vegyszerekkel kezelt élelmiszert fogyaszt. de továbbra se feledkezzünk meg a természetgyógyászatról. Ezek egyike az elégtelen folyadékfogyasztás. mivel a gyomornak előbb a pótlólag felvett vizet kell feldolgoznia. Az egészségtelen táplálkozás sok helytelen szokásból tevődik össze. Ezek a mérgek testszerte lerakódnak. Ennek közvetlen oka az agy két féltekéjének sajátos együttműködésében rejlik. inkább étkezés előtt igyon folyadékot. a lelkünk mélyén Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. de ezt csak úgy tudja megtenni. amíg az egész anyagot maradéktalanul elsajátítjuk. hogy az étkezések alatt ne igyunk se vizet. se más folyadékot. Ebből kb. Emellett kitágul a gyomor. A gondolatot testünk tetté alakítja. mert ennek feldolgozása szintén nagy erőfeszítést igényel a gyomortól.com . Ezért ne várjunk. mert a felkelés után megivott 1-2 pohár szénsavmentes ásványvíz kedvező hatást gyakorol az emésztésünkre is. ezzel átprogramozzuk agyunk jobb féltekéjét.

hogy az Agykontrollból ismert harmadik nélkülözhetetlen feltétel. el kell várnunk a sikert azoktól. Sajnos. sőt ettől a dolgok még rosszabbra fordulnak. Ezért aki változtat a gondolatain. hanem el is kell képzelni. hogy negatív gondolatok ne mérgezzék a tudatalattinkat. hogy a tudatalattit nem lehet akarattal szolgálatra bírni. a meggyőződés hiányára vezethető vissza. az elvárás is hatékonyan bekapcsolódhasson az önszuggesztió folyamatába. az a sorsát is megváltoztatja. a legtöbb esetben azonban a sikertelenség a hit. A hit erejére és az emberek kishitűségére utal Jézusnak az a Bibliában található kijelentése is. mint a hang. hagyjuk meggyökeresedni. Ennek az előző fejezetben már említett követelménynek a lényege. vagyis az a folyamat. még akkor is. A vágyaink tárgyát kifejező szavak gyakori ismételgetése szükséges. A jó kertész ilyenkor nem esik kétségbe.com . csak a beléjük vetett hit olyan kicsi. lerontjuk a már beindult folyamatot. akkor mindig a képzelet győz. Aki pl. A dolgot természetesnek tartja. hogy: „Ha csak akkora hitetek lenne.117/434 elhiszünk. Mivel a tudatalatti nem rendelkezik semmiféle kritikai képességgel. és töretlen hittel higgyünk vágyaink beteljesülésében. Ennek leghatékonyabb módja a vizualizálás. Emiatt kell gondosan megválogatnunk a gondolatainkat. A vágy ugyanis önmagában még akkor sem elég kívánságaink beteljesüléséhez. ez nem mindig sikerül. vakon követi a hipnotizőr utasításait. ügyelnünk kell arra is. A normális. át kell élni. hogy: „sikeres vagyok. de nem elégséges feltétele annak. hogy hazugnak érzik a megvalósulás lehetőségét. ezért nekilát és kiirtja a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. épelméjű emberek vágyai ugyanis sohasem elérhetetlenek. mint a rossz földműves. Vágyaink valóra válása azonban még sikeres vizualizálás esetén sem mindig biztosított. akkor bármennyire erőlködünk. hogy vágyainkat a lelkünk mélyén hazugnak érezzük. aki az elvetett magot másnap kiássa a földből. hogy sorsunk ennek megfelelően alakuljon. Ilyenkor gondoljunk arra. Erre azért van szükség. mert nem elég elképzelni a siker beteljesülését. és az eredménytelenségbe előbb-utóbb belefáradunk. hogy az ügyünkben döntő szerepet játszó személyek pozitív hozzáállásukkal elhárítják az utunkban álló akadályokat. és ezért nem szabad megengednünk. A sikert nem csak akarni kell. Mivel a kép több és ezáltal meggyőzőbb információt tartalmaz. A dísznövénnyel együtt kihajtanak a gyomok is. előfordulhatnak átmeneti visszaesések. képileg minden lehetséges részletében meg kell jeleníteni. amikor egy ágyást bevet virágmaggal. A képzelet pozitív irányú befolyásolásának legtöbbször az az akadálya. Az önszuggesztió gyakorlati kivitelezése során döntő fontosságú a célba jutás módjának megváltoztatása. sikeres vagyok” mert ez önmagában még nem hoz sikert. nem fogunk sikert elérni. mert ebben az állapotban a hipnotizőr kikapcsolja a tudatos agyat. hiszen a tudatalatti mindig az erősebb javaslatnak engedelmeskedik. hanem elfogadja agyunk tudatos döntését. ha hiszünk a megvalósíthatóságukban. mivel a tudatalatti nem kritizál. a tudatalattink a képzeletünk által kialakított javaslatnak veti alá magát. Agyunk jobb féltekéje tehát mindent igaznak tekint. A tudatalatti bármilyen irányú befolyásolhatóságának legegyértelműbb bizonyítékát a hipnózisban figyelhetjük meg. annak nem elég naponta többször gépiesen elismételni. Ha már egyszer sikerült elvetnünk a „magot”. Ahhoz. számunkra kedvező helyzetet teremtenek. hogy negatív gondolatok befészkelhessék magukat a tudatunkba. akiktől függ. ha ez negatív következményekkel jár a médiumra nézve. Ha vágyunk a sikerre. Ha a képzeletünk szabadjára engedése után kétségeink ismét eluralkodnak rajtunk. Joseph Murphy -t idézve ebben az esetben úgy cselekszünk. és a szerint cselekszik. hegyeket tudnátok vele megmozgatni. Tehát hessegessük el magunktól a káros gondolatokat. amit a tudatosan mérlegelő elme kijelent. hogy mit tesz a kertész. Gondolataink tehát felszabadítják a tudatalatti hatalmát. mert ha a vágyaink és az elképzeléseink ellentmondanak egymásnak. mint ez a kis mustármag. és korlátlan lehetőségeit kihasználva mindent megtesz annak érdekében. de képzeletünkben a kudarc képe jelenik meg. Az önszuggesztió módszerének mechanikus gyakorlása sem hoz eredményt. Dr. Jobb agyféltekénk gondolati úton való befolyásolása azért lehetséges. hogy az óhajtott állapotot elérjük. fizikailag megvalósíthatatlan vágyak esetén a józan ész diktálta negatív reakció ellen nem sokat tehetünk. azt a tudatalatti magáévá teszi. és szavak útján irányítja a tudatalattit. sikerre vágyik.” A képi megjelenítés a tudat meggyőzésén kívül azt is lehetővé teszi. amikor elképzeljük magunkban. hogy vágyaink valósággá váljanak. Irracionális.

Képzelőerőnk intenzitása thétában éri el maximumát. Így agyunk jobb féltekéjébe is hamarabb Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. vagyis igénybe vesszük a tudatalattink által megjelölt eszközöket. Éjjel-nappal fáradhatatlanul munkálkodik. mivel a tudatalattink nem tud helyettünk cselekedni. Ha idegesek. hiszen ebben a frekvenciatartományban a tudat már nem befolyásolja számottevően az agyműködést. Ebben a frekvenciatartományban ugyanis a tudat felügyelő szerepét a Magasabb Intelligencia kihelyezett egységei veszik át. és szinte teljesen megszűnik a kapcsolat agyunk tudatos és tudatalatti tartománya között. az nyomban meg is valósul. és tág teret enged a képzelet csapongásának. a tudat nem tudja többé kontrollálni a képzelet tevékenységét. válasszon a vizualizálásra egy olyan időpontot. Az önszuggesztiós gyakorlatok helye a béta tartomány. ő csak irányítani képes bennünket. Ebben a tartományban a képzelőerő bármely betegségből képes kigyógyítani bennünket. mint megvalósítani ezeket a briliáns ötleteket. az éppen ellenkező hatást ér el. 20 Hz frekvenciájú energiahullámokat bocsát ki magából. A képzelőerő korlátozás nélküli szabadon engedése tehát nem mindig tanácsos. nyugalmi állapotban agyunk kb. és ettől kezdve jobbnál jobb ötletekkel árasztja el a tudatot. így semmi sem lesz többé lehetetlen. Az erőszak megnyilvánulásával együtt járó magasabb agyfrekvencia lebénítja a képzeletet. mivel ebben a frekvenciatartományban a bal agyfélteke teljesen kikapcsolódik. amit a képzelet megjelenít. Képzelőerőnk rendkívül fontos tulajdonsága még. és ezzel együtt csökken a képzelőerőnk. vagyis a bal agyfélteke a legkevésbé aktív. így ha mindennap elalvás előtt ellazítjuk magunkat. még a Magasabb Intelligenciával is érintkezésbe lép. Néhány hét múlva a virágok között ismét felüti fejét a gyom. hogy nem csak erősebb a szavaknál. A képzelőerő azonban nem csak az önszuggesztió során nélkülözhetetlen. és 5 percet rászánunk arra. hogy megtalálja az ideális megoldást. amikor a kritikus elme. Az így kapott információkat betárolja az agyba. A tudatalatti ugyanis – amint az akarat és a képzelet egyetértésre jut – rögtön nekilát vágyaink megvalósításának. a dinamikus meditációnál a legintenzívebb. vagyis a rossz gondolat. amely láncreakciószerű javulást fog előidézni az életünkben. Mint tudjuk. Ez azt jelenti. Ha hatékonyabbá akarjuk tenni ezt a módszert. Aki egyáltalán nem képes arra. ha kell. Ugyanígy vagyunk a gondolatainkkal is. hatása azonban alfa tartományban. a megoldás tudatosulása után pedig haladéktalanul kezdjük el a megvalósítást. és ezáltal egyre nagyobb hatást gyakorol a tudatalattira. úgy elterebélyesednek. Tudatalattink meggyőzésénél tehát a képzelőerőnket használjuk. agyfrekvenciánk tovább nő. mint a szavak. hanem az Agykontroll többi gyakorlatánál is meghatározó szerepet tölt be.118/434 nemkívánatos növényeket az ágyásból. Már a béta tartományban lezajló passzív meditáció során is jelentős mértékben befolyásolja a jobb agyféltekét. Most sem idegeskedik. de bármilyen betegséget létre is tud hozni. amelyek kivívják számunkra a kívánt célt. Agyfrekvenciánk csökkenésekor ugyanis a képzelőerő egyre inkább aktiválódik. Ez rendszerint lefekvéshez készülődve következik be. akár rossz. Eközben kihasználja mindazokat a lehetőségeket. Erőfeszítéseink azonban csak akkor fognak kamatozni. hogy aki kényszerrel akarja rábírni a tudatalattiját akaratának elfogadására. hogy már nem tud kihajtani mellettük a gyom. mivel kevesebb lett a gyom és a virágok közben megerősödtek. összeveti a lehetőségekkel. Legyen az akár jó. és ebben a korlátok nélküli világban az érzelmek sokkal könnyebben rögzíthetők. ha a gyakorlati megvalósításban is aktívan közreműködünk. és ne az akaratunkat. Később a kisebb sikerek láttán rohamosan nőni fog a hitünk. akkor próbáljuk az önszuggesztiós mondatokat minél jobban átélni. Kellő türelemmel a jó gondolatok úgy megerősödnek. amelyeket az abszolút világ kínál. E frekvenciahatárok között a szellemen kívül a testet is a képzelet irányítja. zaklatottak vagyunk. ezért javasolják az Agykontrollban is az alfában történő gyógyítást. akik nem tudják lecsökkenteni az agyfrekvenciájukat.com . hanem fogja a kapát és gyomtalanít. Ez a helyzet azonban már nem egyezik meg az előzővel. amelyek csak a hasznos elképzelések megvalósítását segítik elő. a káros gondolatokat kiirtsa. A tudatalatti ugyanis szoros kapcsolatban áll az abszolút világgal. hamarosan megtaláljuk a tudatalattinkhoz vezető utat. Nekünk semmi mást nem kell tennünk. hanem intenzitása fordított arányban áll az agyfrekvenciával. hogy elképzeljük vágyaink beteljesülését. a megvalósítás ránk vár. hogy az áhított sikert zavartalanul elképzelje. Aki azonban ölbe tett kézzel várja a „sült galambot” vagy nem ismeri fel ezekben az ötletekben az „isteni szikrát” az továbbra sem fog érvényesülni. hiszen ezt a technikát főleg azok alkalmazzák.

A fájdalom szubjektív érzés. hogy az illetőnek mi a neve. milyen színű lenne? (pl. hogy amint megnevezzük. akkor a fénylény nem azt kérdezi tőlünk. dohos) 6. Silva módszerét kissé kibővítve. Ha a fájdalmat hallhatnánk. A szavakat érthetően és hangsúlyozottan ejtem ki. milyen szaga lenne? (pl. főleg diákoknál a lámpaláz. Az önszuggesztiót az előző fejezetben leírt módon a gyermekeinknél is igen eredményesen alkalmazhatjuk. A klinikai halálból visszatértek élménybeszámolója szerint amint ez sikerült. 1. Tökéletes artikulációval és gördülékenyen beszélek. naponta 2-3 alkalommal. valamint a rögzített érzelem energiaspektrumát kell összehasonlítani. vagy a tévében egy krimi néhány képsorát látva negatív gondolatok indulnának be náluk. abban a pillanatban előkerült a Magasabb Intelligencia memóriatárából a kívánt képsor. kezünket. sípoló) Ezt követően gondoljunk arra. és minden figyelmünket szavaink értelmére koncentrálva gondolatban lassan ismételgessük az alábbi mondatokat: „Nyugodt. hunyjuk le a szemünket. így lehetővé tettük. Jellemző az érzelmek hatékony rögzülésére. hogy a konkretizált helyre fájdalomcsillapító endorfint küldjön. Ha a fájdalmat megízlelhetnénk. így nem nehéz rájuk találni. lábunkat. Agykontroll tanulmányaink előrehaladtával a hatodik érzék.” Ezt a pár perces gyakorlatot mély átérzéssel. Valamelyik kezed első három ujját szorítsd össze. A beszéd ritmusára és a mondatok harmonikus hanglejtésére mindig ügyelek. az ESP (Extra Sensory Perception) segítségével a tudatalatti tartományban Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. akkor tanítsuk meg őket arra. hanem célszerű megtanítani őket a gondolattisztítás módszerére is.” Igen gyakori probléma. milyen hangot adna? (pl. állj meg. hogy agyunk megszüntesse a kellemetlen érzetet. hogy miként tudják ezt a káros programot hatástalanítani. az érzelmek olyan intenzív energiasugárzást váltanak ki. és hunyd le a szemed. és gondolatban mondd az agyadnak: Töröld. mekkora doboz kellene ehhez? (pl. majd gondolatban jelentsük ki a számunkra legelfogadhatóbbnak tűnő választ.119/434 beépülnek az érzelemmel átszőtt közlések. hanem arra kér bennünket. és az ebből eredő beszédzavar. Ennek leküzdésére eredményesen alkalmazható az alábbi autoszuggesztiós gyakorlat. egy konzervdoboz) 3. képileg is megjelenítve végezzük. Úgy látszik. Ha a fájdalmat dobozba zárhatnánk. tulajdonságait megismertük. a tárgyiasítást az alábbiak szerint célszerű végezni. hogy amikor a halálunk után szeretnénk felidézni valamely ismerősünkkel kapcsolatos eseményt. lila) 4. így tudatalattink tartja fenn akaratunktól függetlenül. Próbáljuk meg tehát minél jobban átélni az elképzelt sikert. Idézzük nekik Silva szavait: „Ha bármikor negatív hatás ér. az objektívvé válik. míg érzelmek keresésekor elég a kiugró intenzitású energiaimpulzusokat vizsgálni. hogy a fájdalmat lokalizáltuk. és máris lepergett szemük előtt az esemény. A túlvilág működéséről a későbbiekben még bőven lesz szó. és amennyire csak tudjuk. Üljünk le egy kényelmes székre.com . ezért most térjünk vissza az eredeti témához. Ha a fájdalmat megszagolhatnánk. vagy helytelen gondolat jut eszedbe. próbáljuk felidézni azt az érzést. Egy számsor vagy betűsor keresése esetén az egész információs bázist bitenként át kell vizsgálni. nézz kissé felfelé. amíg a fájdalom el nem múlik. így tudatunk már kénytelen foglalkozni vele. tulajdonságait felsorolva tárgyiasítjuk a fájdalmunkat. magabiztos és higgadt vagyok. testünket lazítsuk el. A bal agyfélteke tudomást szerezve az objektív problémáról utasítást ad az agy megfelelő tartományának. Vegyük sorra az öt érzékszervünkre alapuló kérdéseket és magunkba mélyedve képzeljük el. milyen ízű lenne? (pl. Erős ingerhatás esetén a ciklust mindaddig ismételni kell. Ha a fájdalmat látnánk. Gyermekeinket azonban nem csupán a már meglévő félelmeiktől kell megszabadítani. Mutassunk rá a fájdalom pontos helyére! (tapintsuk meg a fájdalmas testrész középpontját) 2. tényközlő adatok közül. mert ezáltal hamarabb érjük el a célunkat. vagy mikor született. amit a vele való találkozáskor átéltünk. Az Agykontroll egyik legérdekesebb gyakorlata. töröld! Ezzel a félelem forrását csírájában elfojtod. és már csak a felidézett. derűs. hogy szinte kiugranak a száraz. keserű) 5. Ha a későbbiek során újabb stressz érné őket.

Ennek a technikának a lényege. ha felkeltünk. ha egy számunkra hozzáférhetetlen információ hiánya miatt nem tudunk megbirkózni valamely fontos feladatunkkal. Azért is szükség van erre a nagyfokú különbségtevő képességre. A Hatékony Érzékelés Kivetítés különleges kiviteli módja az SRV (Scientific Remote Viewing). vízivás közben azonban ajánlatos a szemgolyónkat a csukott szemhéjunk alatt kb. csukott szemmel igyuk ki a víz kb. Az eredmény a tények nagyfokú eltorzulása. Ugyancsak nagyon érdekes és rendkívül egyszerű gyakorlata az Agykontrollnak az úgynevezett Pohár Víz technika. hogy körülnézzünk a járműveikben. amelyet az amerikai hadsereg fejlesztett ki az 1980-as évek elején a CIA-val együttműködve. hogy az adatok mindaddig nem kerülnek elemzésre.com . frappáns tanáccsal megoldható lenne. tehát tudományos szempontból is elfogadható eredményt ad. Az SRV-t gyakorlók tapasztalatai alapján a Földön kívüli civilizációk Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. ezért már a legkisebb fájdalom is kétségbeesést. manapság viszont kezdenek megnyílni a „zsilipek”. még ha a lebukás nem is jár olyan drasztikus következményekkel. mert a magasan fejlett civilizációk nem mindegyike engedi meg. Médiumok esetén ez a veszély kevésbé áll fenn. akkor este. és megismételhető. hogy meglehetősen megbízhatatlan. ami aktivizálja a képzeletet. vagy évek óta gyötör bennünket valamilyen gond. mind több UFO-jelenségbe nyerhetünk bepillantást. hol a hasuk fáj. így nem zavarja a kommunikációt. azonnal hozzálát az információ értelmezéséhez. 20°-kal feljebb állítani. igyuk meg a víz másik felét. akik ily módon dezinformációk tömkelegét juttatták már el hozzánk. Ez a technika jól alkalmazható akkor is. amely egy rövid. Ez a veszély az SRV-nél is fennáll. Miután a tűrőképességük ebben a korban még rendkívül csekély. A telepatikus úton végzett kémkedés tehát szintén felfedezhető. Erre főleg eleinte került sor. Ebben az esetben ennek a gyakorlatnak a naponkénti végzése során a Magasabb Intelligencia előbbutóbb olyan szituációt teremt a környezetben. Ha azonnal nem is. Reggel. Ilyenkor vagy blokkolják a „távolbalátó” szemét. Az agyfrekvencia lecsökkenésekor a tudat kikapcsolt állapotban van. felét. vagy a világukban. amíg áramlanak. Ezen túlmenően ki van téve a sátáni erők manipulációjának. mert béta tartományban is működik. Ezért az SRV legfontosabb alapszabálya. és közben gondolatban mondjuk el ezt az egyszerű mondatot: „Mindössze ennyit kell tennem annak érdekében. hogy elsajátításához nincs szükség parapszichológiai képességekre. és ismételjük meg az előbbi mondatot. ahol „véletlenszerűen” hozzájutunk a hiányzó információhoz. lefekvés előtt saját kezűleg töltsünk meg egy külön erre a célra fenntartott kisebb poharat vízzel. hol a lábuk. hogy a megfigyelő ne használja a tudatát az „ülés” alatt. mint a hagyományos módszer. újabban azonban a Földön kívüli civilizációkkal való kapcsolatfelvételre használják. A természetes módszer hátránya azonban. mert a nélkül az eljárás nem más. de ezt a módszert többnyire magasan képzett tudományos szakemberek alkalmazzák. hogy játékos jellegénél fogva ezt a módszert gyermekeink könnyen meg fogják tanulni. mivel apró sérüléseik vagy gyomorrontás következtében hol a kezük. mint egyszerű fantáziálás. Előnye ennek a módszernek. politikai célokból alkalmazták. és bármikor szívesen alkalmazzák. de rendszerint 3 napon belül megkapjuk tudatalattinktól a választ vagy álom vagy egy napközben kipattanó „isteni szikra” formájában. hamis képet sugároznak neki. Egyébként a pszichológusok egyszerűségénél és igen jó hatásfokkal való alkalmazhatóságánál fogva ezt tartják az Agykontroll legzseniálisabb gyakorlatának. és meglehetősen hatékony. lelki látószervét. akik képesek különbséget tenni a maszlag és a valós értesülések között. mivel ők a telepátia gyakorlása során „megváltozott tudatállapotba” kerülnek. Ehhez a gyakorlathoz nem szükséges lecsökkenteni az agyfrekvenciánkat. hogy képtelenek vagyunk választani a lehetséges megoldások között. mivel a szemgolyónak ez a kissé felfelé irányuló helyzete alfa agyhullámok generálását eredményezi. hogy ha olyan jellegű problémánk van. hogy megoldást találjak arra a problémára. ami foglalkoztat”. A tárgyiasítás technikája gyermekeinknél is igen hatásos lehet. Megkönnyíti helyzetünket. Ehhez a gyakorlathoz szintén nem szükséges alfába kerülni. Eleinte kémkedésre. Amennyiben a tudat belép a hírszerzés folyamatába. Az SRV alkalmazásánál fontos szabály. hisztériás megnyilvánulásokat válthat ki bennük. vagy ami rosszabb. Miközben erősen foglalkoztat bennünket ez a gond.120/434 már a fájdalom okát is megkereshetjük és a Képzeletbeli Képernyő (Elmetükre illetve Laboratóriumi Képernyő) technikáját alkalmazva a panaszt végleg megszüntethetjük. mielőtt nyugovóra térnénk.

ami ellen nem tudunk védekezni. tudatosítsuk magunkban. amely a félelmeink következtében telepedett ránk. hogy velük ilyen baj nem eshet meg. amelytől kitisztul az agyunk. Dale Carnegie szerint mindezen bajok legfőbb oka. vagy helytelen irányba tereli energiatartalékainkat. hogy nem tudunk szembenézni a tényekkel. és józan ésszel már képesek leszünk problémáink fokozatos leküzdésére. vagy ha meg akarnak védeni bennünket olyasmitől. a legelső és legfontosabb reakció: Nem szabad megijedni! Az ijedtség lebénítja az agyunkat. Ez azért fontos. mert ha tudatában vagyunk annak. ami gyakran öngyilkossággal végződik. pl. Ez a lassú. A szükséges intézkedések megtétele. hogy nincs mit vesztenünk. akkor mentesítjük magunkat attól a roppant pszichikai nyomástól. Sokan nem hajlandóak elfogadni a tényeket. akkor egy olyan belső béke lesz úrrá rajtunk. ha az ily módon szerzett értesülések alapján beleavatkozhatnánk a tevékenységükbe. Amikor megtörtént a baj. Amennyiben erre már nincs mód. A nyugodt állapot energiát szabadít fel bennünk. kellemetlen balesetek esetén is eredményesen alkalmazható. hogy még jobbá váljunk. és az újrakezdési lehetőségeiken elmélkednének. Erre a két lépésre azért van szükség. Önmagunk sajnálata helyett gondoljunk inkább arra. akkor feküdjünk le. amekkorát csinálunk belőle! A baj megtörténte után Agykontroll tanulmányainkra támaszkodva első dolgunk az legyen. amelyet bajaink enyhítésére fordíthatunk. A nemtörődöm lelkiállapotnak azután törvényszerű következménye az egzisztenciális leépülés. a búskomorság és a melankólia lesz úrrá rajtuk. mert megtörtént eseményeket nem lehet semmissé tenni. amely sokkolóan hatna ránk. hogy a negatív érzés helyébe ültessünk egy pozitívat. a szerencsétlenség következményeit milyen sorrendben és hogyan tudjuk a leghatékonyabban enyhíteni. nem vagyunk képesek tudomásul venni a megváltoztathatatlant. helyzetünk az elképzelhető legrosszabb esetnél rosszabb már nem lehet. mély légzés szinte varázslatos erővel nyugtatja az idegeket.com . hogy a legkedvezőtlenebb esetben mi vár ránk. Az univerzumban ugyanis sok olyan dolog történik. hogy mik a legfontosabb teendőink. hogy milyen tanulságokat vonhatunk le belőlük. Nincs rá szükség. mivel az idegeskedés lehetetlenné teszi gondolataink koncentrálását. hogy fogadjuk el ami történt. és álljunk készen ennek elviselésére. vad harcba kezdenek a megváltoztathatatlan ellen. hogy nem esett komolyabb bajom! Vagy: Örülök. Ez a legokosabb. hanem inkább gondoljuk végig az eseményeket abból a szempontból.: Örülök. és dühöngve áltatják magukat. a relaxáció. és percenként legfeljebb nyolcszori gyakorisággal végezzünk hasi légzést. aminek a tudomásulvételére még nem vagyunk elég felkészültek. hogy eloszlatjuk a stresszt. akkor sincs értelme a kétségbeesésnek. hogy mentenék a még menthetőt. Tilalmakkal csak akkor élnek. tegyük szokásunkká. Az alábbi módszer követése sok felesleges idegességtől kímélhet meg bennünket. hogy életben maradtam! Utána a megőrzött lélekjelenlétünkre támaszkodva gondoljuk át. és szükség esetén ülő vagy álló helyzetben is alkalmazható. a probléma lerendezése után se keseregjünk. Fogadjuk meg Silva tanácsát: „Bármilyen baj ér bennünket. és ezt a tapasztalatot arra fogjuk használni. a társadalmi ranglétrán való fokozatos lecsúszás. és ennek következtében nem tudjuk a szükséges döntéseket meghozni. Ne feledjük: Minden baj akkora. hogy lelkileg készüljünk fel a legrosszabbra. Ha viszont Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A szerencsétlenség következményeinek felszámolása során tehát az első lépésünk az legyen. Sajnos ma még a legtöbb ember ennek az ellenkezőjét teszi. hogy ennyivel is tapasztaltabbak lettünk. Ha megőrizzük lélekjelenlétünket és ráadásul még gyors reflexekkel is rendelkezünk.121/434 újabban nem gördítenek akadályokat a „kukkolásaink” elé. a szerencsétlenség visszavonhatatlanul megtörtént. mivel a bennünket felügyelő fejlettebb lények minden veszélytől megóvnak minket.” Egyébként a hirtelen jött stressz feloldásának van még egy igen hatékony módja. Ha ezt megtesszük. és lelki békével helyettesítjük azt. és befagyasztja. amit tehetünk. a sopánkodással csak növeljük a bajt. hogy emiatt izgassuk magunkat. Ahelyett. Végül miután belefáradtak az értelmetlen szélmalomharcba. mint amilyenek voltunk. A második lépés. Bétaprogramozás váratlan szituációkban Az önszuggesztió a mindennapi életünkön kívül váratlan helyzetek. Ha egy hír vagy esemény sokkszerű hatást gyakorol ránk. sokszor a legnagyobb bajból is ép bőrrel juthatunk ki.

Vizualizálás nélkül csak passzív meditációs állapotban leszünk. (Sokaknak problémát jelent pl. hogy milyen intenzíven tudjuk a vágyainkat a képzeletünkben megjeleníteni. hogy keleten. ami az egészség szempontjából szintén hasznos. hogy higgadtan. A gyógyító tevékenységgel se várjunk addig. és fel kell készülni a legrosszabbra. a kitartás és a hit egy idő után meghozza gyümölcsét. végezzük a naponként előírt gyakorlatokat szorgalmasan. mint amikor valaki sötétben tapogatózva próbál kijutni egy számára ismeretlen épületből. annál részletgazdagabbá válik. ezzel is javulni fog az állapotunk. Később minél mélyebbre jutunk az alfa tartományban. akkor nyugat felé. A képernyő a dél. mert az Agykontrollban minden azon múlik. és hajlandóak vagyunk azt tudomásul venni. vagy ha egy gyógyító eljárást vizualizálunk. Képzeletünk képernyőjén is ennek megfelelően kell mozgatni a képeket. vagyis a bal kezünk felé van a jövő. szabályainak gyakorlásával már akkor próbálkozhatunk. A kezdeti tréningezés után ahogy sikerül lejutnunk alfába. Tehát az öngyógyítást is kezdjük el minél előbb. akkor véget vetünk képzeletünk őrjítő csapongásának. Ezzel az egyszerű képzettársítási módszerrel egyébként más hétköznapi dilemmánkat is egyszer s mindenkorra a helyére tehetjük. Segítő módszerek Egyeseknél zavart okoz. ne habozzunk egy percig sem. igyekezzünk jobbá tenni annál. akkor keletre. és ezért a két oldal felcserélődhet. de mennyivel hatékonyabbá válik a keresés. áttérhetünk komolyabb gyakorlatok végzésére is. A tavaszhoz képest hol helyezkedik el a nyár a naptárban? Előtte. tavasszal és ősszel a nyári időszámításra való át. A megoldás kulcsa tehát az. ha közben bekapcsolja a világítást.122/434 kényszerítjük magunkat. tehát arra. Ha a múlt érdekel bennünket. A kezdeti sikertelenséggel ne törődjünk. előbb-utóbb sikerül neki. hogy egy nagyméretű iránytű közepén ülünk arccal dél felé. vagyis vizualizáció útján érhető el. hogy a jobb és a bal. A későbbiek során. próbálkozzunk a körülöttünk élők gyógyításával. amikor még csak az alfa közelében járunk. hogy a visszahatás mintegy a Mindenható jutalmaként megszünteti maradék egészségügyi problémánkat is. de életlen képpel is tudunk gyógyítani. amíg tökéletes nem lesz a vizualizáló képességünk. Ha ez megtörtént. akkor alacsonyabb hatásfokkal ugyan. hogy egy vizualizált probléma elmúljon. Ha kellőképpen vágyunk rá és hiszünk benne. amelynek elfogadására lelkileg készen álltunk. a türelem. hanem haladéktalanul kezdjük el mások gyógyítását. megfontoltan próbáljunk javítani a helyzetünkön. ennyivel is közelebb kerülünk a végső gyógyuláshoz. akkor harmadik lépésként a megnyugvásból nyert energiát fordítsuk arra. tehát a jobb kezünk felé van az elmúlás. Ha szerencséje van.com . Önmagából kiindulva. mint amilyenben a baj megtörténte előtt voltunk. illetve a bal oldala az irányadó. Silva szintén hangsúlyozza. A vizualizálás tulajdonképpen egy ilyen villanykapcsoló. ami történhet velünk. ami összehasonlíthatatlanul megnöveli tevékenységünk hatásfokát. Amennyiben sikerül mélyebb alfába jutnunk. A vizualizálást nem lehet elég korán kezdeni. hogy el kell fogadni a megváltoztathatatlant. tehát az órát egy Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Hatékonyabb gyógyítás csak dinamikus meditáció. hanem gyakran előnyösebb helyzetbe juttat minket. hogy ha meggyógyítunk másokat. annál erősebb a gyógyító hatás. Minél erősebb a vizualizáló képességünk. vagy képzelete képernyőjének jobb és bal oldalát kell figyelembe venni. vagyis ha azt akarjuk. a múlt. Hol nyugszik le a nap? Nyugaton. vagyis a múlt és a jövő helyzetének a megítélésénél milyen alapállásból induljon ki. valós testhelyzetének a jobb. Ez olyan. Ha valamilyen oknál fogva nem vagyunk képesek magunkat teljes mértékben meggyógyítani. tehát jobbra mozgassuk a képet. így minden energiánkat gondjaink megoldására tudjuk koncentrálni. de nem elég hatékony. Ez a dilemma a Silvaféle hasonlattal élve rendkívül egyszerűen feloldható. ha elképzeljük. hogy szembenézzünk a legrosszabbal. Ez a bizonytalanság is feloldható az alábbi rendkívül egyszerű képzettársítással. képünk annál színesebbé. A kettő ugyanis egymás tükörképe. Sok esetben ez a magatartás nem csupán enyhíteni képes a helyzetünket. Ha a jövőre vagyunk kíváncsiak. Embertársaink gyógyítása ugyanis kihat ránk is. amint gyarapodnak Agykontroll ismereteink. tehát balra kell elmozdítani a képet. mindjárt kezdjük el a vizualizálás gyakorlását. azzal önmagunkat is gyógyítjuk. Hol kel fel a nap? Mindenki tudja. Könnyen előfordulhat. amely a későbbiek során fog érvényesülni.és visszaállás.

A hatás fokozható jógi légzéssel. A szakemberek előtt már régóta ismeretes.” Sajnos a lélek testbe való visszaléptetése. A jóga nem kizárólag testi gyakorlatból áll. Egyikük így fogalmazta meg ezt az élményt: „Hirtelen letépik rólunk a szemellenzőt. mint Agykontroll gyakorlat. A pranayamanak nevezett légzőgyakorlatok kerülő úton ugyan. és ez a nyolcadik gyakorlat. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. mentesítve magunkat a cédulázással járó kellemetlenségektől.) Ennek a módszernek a céltudatos alkalmazását segíti elő az Agykontroll tanfolyamon oktatott „memóriafogasok” rendszere. akkor könnyen az alváshoz hasonló állapotba juthatunk. hogy semmi sem történik ok nélkül. az megpróbálkozhat a légzésszabályozás módszerével. így óhatatlanul közelebb jutunk az alfa tartományhoz. az Agykontroll tanfolyamon egy hét alatt meg lehet tanulni. tehát óránkat egy órával vissza kell állítani. míg a hetedik gyakorlat során a Képzeletbeli Képernyő technikának. A meditációval egybekötött jógalégzés során nem csupán kellő mennyiségű levegőt szívunk a tüdőnkbe. A betűnként változó vizuális képek megtanulása rendkívüli mértékben képes memóriánkat feljavítani. hogy az indiai jógik szerint a szellemi koncentrációval összekötött légzésgyakorlatoknak mágikus hatásuk van a szervezetre. elfelejtik. A jógának ez a válfaja lényegében nem más. Eközben előfordulhat. hogy azokat az eredményeket. mert a klinikai halálból visszatértek azokat az ismereteket. A hatha jóga alapelve. hatékonyan gyógyítva ezzel a test egyéb vegetatív rendellenességeit is. illetve a théta állapot elérésének. de a megvilágosodás stádiumába került jógik. A szellemi jóga annyiban különbözik az Agykontrolltól. hanem magunkba szívjuk a pránát. mi a helyem a világegyetemben. hogy a test és a szellem együttműködése elengedhetetlenül szükséges a tökéletes egészség kialakításához. Az alfába jutás további módszerei Ha valaki az előző fejezetben vázolt előgyakorlatokkal sem tud lejutni alfába. Mellékesen megemlíthető. A nyolc gyakorlat közül a hatodik felel meg az alfa. és teljes dicsőségében látjuk meg a kozmikus világot. Egyszerre minden értelmet nyer. minden abszolút igazságos.123/434 órával előbbre kell állítani. valamint a klinikai halálból visszatértek már a földi életükben szert tesznek erre a tudásra. Egy másik szemtanú szerint: „Teljesen tisztában voltam azzal. és ezáltal az abszolút tudás birtokába jut. amely többet nyújt. de mindig meghozzák a kívánt eredményt. mint szubatomi energia. A nyolcadik gyakorlat során ugyanis a jógik eljutnak a „szellemi megvilágosodás” állapotába. Tökéletesen értettem. a jógi légzés során belénk áramló Yang-nak nevezett pozitív szubatomi energia. hogy ki vagyok én valójában. de emiatt ne bosszankodjunk. hogy a percenkénti légzésszám alvás közben jelentősen lelassul.com . A világegyetemet létrehozó és fenntartó erők megismerésére a halálunk után mindnyájan képesek leszünk. hanem van egy szellemi irányzata is. Rájöttem. mint a kundalini. a technikai részletek rejtve maradnak előttük. A jógik is csak globálisan. hogy miért vagyok. vagyis az életenergiát is. Ezzel a rendszerrel mindennapi elintéznivalóink sorát tudjuk betárolni a fejünkbe. hogy átsiklunk az alfán. benyomások formájában kapnak tájékoztatást az univerzális rendről. amelyeket egy jógi évekig tartó önmegtartóztatással ér el. Az akupunktúra nyelvére lefordítva. és thétába kerülve elalszunk. A behatóan végzett jógagyakorlatoknak van még egy rejtélyes mellékhatása is. A lassabb lélegzetvételekkel tehát ráhangoljuk magunkat az elalvásra. fokozott érvényre jutása. amelyek a világ jelenlegi fejlettségi szintjét meghaladják. A modern felfogás szerint a „prána” nem más. vagyis az újraélesztés során ez a tudásanyag erősen korlátozott formában marad csak meg. valamint a Yin-nek nevezett negatív szubatomi energia (amely fizikailag gravitációs sugárzásnak tekinthető) helyreállítják a szervezet energiaegyensúlyát. helyünket a dolgok egyetemes rendjében”. Van azonban a jógának egy befejező szakasza is. vagyis mély és egyenletes légzésvétellel. Az őszi óraállításnál hol van a nyár az őszhöz képest? Mögötte. mint amit az Agykontroll tanfolyamon el lehet érni. és a Hatékony Érzékelés Kivetítés technikájának elsajátítására kerül sor. vagyis az „emberi evolúciós energia” feléledése. Ez nem más. Ennek alapján ha lassítjuk a percenkénti levegővételeink számát. Ebben az állapotban a jógi közvetlen kapcsolatba kerül egy túlvilági fénylénnyel. Legközelebb némi koncentrálással el tudjuk kerülni az elalvást.

és nagy figyelemmel hallgatták miszerint ők különösen hálásak lehetnek az úrnak. Akinek a szervezetében nincsenek akadályok. meglepődve tapasztalták. hogy ebben az országban oly sok gyógyító van. Földönkívüliek egy rendkívül segítőkész csoportja ugyanis elárulta nekünk. valamint az ezzel járó több nyelven beszélésről (telepatikus kommunikációs képességről) egyébként a Biblia is beszámol. hanem az egész testéből igen erős mágneses sugárzást bocsátott ki. és az emberi testbe való belépéséről. amely sokszor látható kisugárzással jár. lüktető érzést a szervezetünkben levő energiadugók okozzák. A XX. akikbe az intenzív vallásgyakorlatok során beleszállt a „Szentlélek”. Nem véletlen. A XIII. a Szentlélek lángnyelvszerű energiagömbként való megjelenéséről. A halak egyszer nagyság szerinti sorrendben sorakoztak fel előtte a tengerparton. Amikor Szent Antal földi maradványát három évtized után új helyre költöztették. A fájdalom csak a végső stádiumban. a maximális energiaszint elérése után szűnik meg. Ez a fajta mámor még a szexnél is nagyobb élvezetet nyújt. Egy közelmúltban napvilágra került információ szerint azonban ez a keresett szerv nem a mellkasban. A Fülöp-szigeteki Luzon törzs tagjai között apáról fiúra öröklődik ez a tulajdonság. A telepatikus közlés tényét támasztja alá az a korabeli tudósítás. Annyi azonban biztos. holott ő a valóságban egy nyelven beszélt. hogy a nyelve teljes épségben megmaradt. aki nem csak az ujjaiból. A hindu bölcsek szerint a kundalininek nevezett energia a gerincoszlop aljáról mozdul el. melynek fénye az egész szobát betöltötte. Ez a csoda később megismétlődött. hogy prédikációit mindenki „anyanyelvén hallotta”. Erről a misztikus jelenségről. 1 éves korában ideges érzékenység vett erőt rajta. és ekkor az életenergia automatikusan megnövekedik. hogy az indiai jógik és a tibeti papnövendékek szinte mindegyikének pokoli szenvedéseket okoz ez a gyakorlat. A tudománynak eddig még nem sikerült kideríteni.124/434 Ilyenkor többlet Yin és Yang energia áramlik a testünkbe. és a szíve nyitott. leginkább a mennyei boldogsághoz hasonlítható. A közelében az emberek intenzív vonzó és taszító hatást érzékeltek. akinek tiszta az elméje. ami iszonyatos fájdalommal jár. hogy az emberi szervezet energiaszintjét ebben a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. század elején a franciaországi San Urban községben egy olyan gyerek született. mert nekik ne ártott az özönvíz. Az arcból kiáramló kékes fény érdekessége viszont.com . melyek a lelki tökéletlenségünk következményei. Ekkor viszont „mennyei béke” költözik a testbe. Akadnak azonban olyanok is a világunkban. mintha nem is lenne teste. az kivételes gyönyört érez ettől az energiától. a tobozmirigy aktiválódik-e. vagy talán a csecsemőmirigy. amíg el nem jut az agyba. és a szervezetéből gyakran fénylő sugarak áradtak szét. Halála pillanatában olyan erős sugárzást bocsátott ki a teste. hogy ezt a jelenséget a nyugati féltekén is többször megemlítették már olyan emberekkel kapcsolatban. Az ujjakból kiáramló többletenergia hatását már ismerjük. Ezt a fájó. Ezek ereje a gyermek növekedésével egyre fokozódott. Egyelőre fogalmunk sincs arról. Miután a levegővel teli tüdő nyomást gyakorol az előtte levő csecsemőmirigyre. sőt primitív lelkek esetén ennek a folyamatnak a siettetése akár halállal is végződhet. Nem véletlen. Az energia tehát nagy valószínűséggel nem a prána belégzése során kerül a testbe – mint ahogy azt a jógik hirdetik – hanem az intenzív légzőgyakorlatok során ennek a rejtélyes belső szervnek a mechanikus ingerlése váltja ki ezt a hatást. hogy ilyenkor pontosan mi megy végbe a szervezetben. hogy milyen úton-módon megy végbe ez az energianövekedés. Ennek az energiának a fokozódása a legtöbbször szinte elviselhetetlen fájdalommal jár. hanem a gyomor mögötti zsigeri idegközpontban van. akik puszta kézzel operálnak. így lehet. hogy „az állatok is értették szavait”. akik eleve megnövekedett energiaszinttel születnek. Úgy rémlett. és a szusumná csatornán áramolva fokozatosan végighalad minden egyes csakrán. hogy a pranayama gyakorlatok során visszatartott lélegzetnek meghatározó szerepe van ebben a folyamatban. hogy a thymus-csomó mechanikus ingerlése okozza a testbe áramló szubatomi energia koncentrálódását. század elején élt Padovai Szent Antalról feljegyezték. Jelenlegi fejlettségi szintünkön azonban csak erőszakkal tudjuk eltávolítani az energiadugókat. a halak mindent megértettek. és komolyan megbetegedett. mert egyszerre csak „alázatosan lehajtották fejüket”. Nemsokára meg is halt. A reinkarnációs láncban előre haladva ezek a dugók fokozatosan megszűnnek. és a jógi olyan könnyűnek és szabadnak érzi magát. amikor a tanítványok Jézustól prófétálásra szóló megbízást kaptak. Az akadálymentes energianövelésre azonban ma még kevés ember képes.

ami először a gyökércsakrához tartozó szerveken érezteti hatását. hogy ezt a reakciót a légzési funkció leállítása okozza a szervezetben. A mindenhatóság érzése leheletnyi boldogságérzetként nyilvánult meg a fejemben és a keblem mélyén. addig Kínában a Chi Kung terápia gyakorlása útján növelik a szervezet vitalitását.” A legújabb kutatási eredmények szerint a gát környékén levő PC izom feszessége is képes növelni szervezetünk energiaszintjét. valamint a szervezet hőszabályozását.com . A tobozmirigy. hogy ha lassan kortyolva isszuk. a beleket mozgató sima izmok összehúzódását és elernyedését. Ez nem a siker érzése volt. A földi tudósok szerint azonban sokkal valószínűbb. Az alfába jutásnak tehát van egy ősidők óta alkalmazott módja is. hogy a szubatomi energia testbe juttatására országonként más-más módszerek alakultak ki. A lótuszülésben végzett önszuggesztiós jógagyakorlatok hatásmechanizmusa lényegét tekintve szintén megegyezik az Agykontrollal. A távol-keleti gyógymódok sokszínűségére jellemző. mintha gyorsan lenyelnénk az egészet. mint amikor a lélek elhagyni készül az életképtelenné vált testet. Nem kevesen vallják. aki oxigénpalack nélkül mászta meg a Mount Everestet: „A csúcs felé közeledve. hogy jól átjárja az életenergia. de valószínűleg ennek nem a megnövekedett energiaszint az oka. Ez a klinikai halálhoz hasonló állapot olyan hatást gyakorol a tobozmirigyre. Ezekkel a többnyire szabadban végzett sajátos tornagyakorlatokkal először átjárhatóvá Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Több beszámoló szól arról is. érzékenyebb lett. a vérkeringést. Ezért is vonulnak félre a jógik templomokba. Mivel a pranayama gyakorlatok során a levegővel telt tüdő illetve az alatta levő rekeszizom nyomást gyakorol a gyomorra is. akkor elkezd csökkenni az agyfrekvencia. hol is vagyok. hogy ha a szem és a fül nem kap elegendő ingert a külvilágból. a szívverést. hogy a jógik ebben az állapotban különböző parapszichológiai jelenségek előidézésére is képesek. A PC-izom ingerlése szexuális aktus során. Ez utóbbi esetben a reakciót az váltja ki. és lótuszülésben is létrejöhet. hogy sokan úgy próbálnak többletenergiát a szervezetükbe bevinni. a meditáció. A szórt fényben állva. hogy a kortyolgatva ivott és szánkban többször megforgatott folyadék sokkal jobban oltja szomjunkat. vagyis a befelé fordulás. és ellenállóvá teszi a jógik szervezetét. hogy én erősebb lennék mindenkinél. hogy a jobb láb sarka nyomja a gáttájékot. az viszont tapasztalati tény. Mint tudjuk. Ennek az izomnak a stimulálása szintén a kundalini energiát ébreszti fel. Az Agykontrollnak ez a misztikus köntösbe öltöztetett ősi megnyilvánulási formája a pszichoorientációs gyógyítás terminológiája szerint passzív meditációs tevékenységnek tekinthető.125/434 vegetatív idegközpontban található szerv szabályozza. és más – ma még fel nem fedezett – feladatokat is ellát. hogy szinte fulladásig visszatartotta a lélegzetét. háttal a szélnek hirtelen valamilyen mindenségérzés töltött el. nagyobbá és megfoghatóbbá vált. Lelkem azonban áteresztőbb. Ennek fizikai alapjai arra a megfigyelésre vezethetők vissza. hogy ételeiket fogyasztás előtt kiteszik a napra. hogy a vízben vagy egyéb szomjoltó italokban lévő prána úgy nyerhető ki a leghatékonyabban. Öntudatom tiszta és világos volt. aki csak előttünk itt járt. Ezenkívül szabályozza az egyes szervek közötti együttműködést. a húgyivarszervek életfolyamatát. az autonóm idegrendszernek is nevezett zsigeri idegközpont a tudattól függetlenül szabályozza az emésztést. viszont rendkívül egészségessé. mintha az értelmemet kikapcsolták volna. Az ily módon megsokszorozódott energia egyébként nem növeli meg számottevően az élettartamot. A legtöbb ember ezeknek a hiedelmeknek nem tulajdonít jelentőséget. Érdekes megnyilvánulása a pránaelméletnek. bár nem igazán tudtam. az oxigénhiányos levegőben úgy éreztem magam. Ilyen feladat lehet a szervezet szubatomi energiával történő ellátása is. illetve a lélek ily módon való aktivizálhatóságát támasztja alá José Silvának az a beszámolója is. A hatha jóga passzív meditációval párosított gyakorlatain keresztül vezet az út az egyes jógafokozatokon keresztül az aktív meditációhoz. hogy közvetlen úton valóban ennek a különös szervnek a ritmikus ingerlése váltja ki a szervezet energiaszint-növekedését. nem zárható ki. Hasonló hatásról beszélt Reinhold Messner. az egész anyagcserét. a belső és külső elválasztású mirigyek működését. vagy csendes erdők mélyére a szellemi jógagyakorlatok végzése során. Amíg Indiában a jógagyakorlatok szolgálnak a többletenergia felvételére. hogy az Agykontroll módszereinek kidolgozása előtt ő csak úgy tudta radikálisan lecsökkenteni az agyfrekvenciáját. hanem az agyfrekvencia lecsökkentésének képessége.

Harcművészet. Ezt a technikát ruhán keresztül alkalmazzák. Ha mindennap szorgalmasan gyakorlunk.com . belülről kifelé. A módszer a Könyörületesség. hogy a beteg meridiánjai üresek vagy telítettek. A 15 perces thai masszás az autóvezetőkben is nagymértékben enyhíti a feszültséget. A jógával megegyező hatásfokú energiaregeneráló gyakorlatokat alkalmaznak a tibeti lámakolostorokban. A legkomplikáltabb az ajurvédamasszázs. Ennek szabályos kiviteli módja. akik a tiltás ellenére végzik a gyakorlatokat. A nagy sikerre való tekintettel megjelentették könyv alakban is. ez a mozgássor a bioenergia tudat általi mobilizálásával hat a fizikumra. és a kívánt cél eléréséhez itt is sok időre van szükség.126/434 teszik a perifériális meridiánokat. Ez a gyakorlat a hetedik csakrát Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. és ezáltal pozitív hatást gyakorolnak az egészségre. Mifelénk még hajszoltabbak. vagy közismert nevén az „árnyékbokszolás” amely a nyugati országokban is egyre jobban terjed. hogy miként kell a pránát vagy ahogyan a kínaiak nevezik. A második fázisban megtanulják. Ez a meditációval és légzéstechnikával összekötött egészségmegőrző módszer a testi-lelki megújulás mellett részletes állapotfelmérést is biztosít. Rövid időn belül 70 millió ember gyakorolta nap mint nap. és hullócsillagként végezte a Falun Dafa. akkor hamar elérjük az előírt 21 fordulatot anélkül. ahol a csupasz testbe gyógyhatású illatos olajokat masszíroznak bele. Ennek a nehezen elsajátítható módszernek a végzése során a terapeuta képes megérezni az ujjaival. Így fejlődött harcművészetté ez a módszer. és ezáltal az egész testünkre. vagy más néven Falun Gong. amíg el nem szédülünk. Bevezetése óta jelentősen javultak a baleseti statisztikák. és felerősítik a szervezet ellenállását. az Őszinteség és a Tolerancia egyetemes elveire épül. és a tanítások által jobb emberré szeretnének válni. 1999 júliusában aztán a kínai kormány betiltotta az alkalmazását. Önmagunk által is használható változata ennek az eljárásnak az Indiából és Kínából származó „do-in” (du-in) önmasszázs. és amikor odaérünk. és az energiapályák közül csupán tizet dolgoznak meg. ha a nép egyszerű fiai okosabbá. Mára azonban egészségvédő gyakorlatokká szelídült. megnyitja a „zsilipeket”. Eleinte csak szájról szájra terjedt. mint egy sajátos masszázstechnika. és ennek megfelelően meghatározott nyomástechnikával stimulálja az eldugult meridiánt. fentről lefelé. hogy álljunk egyenes testtartásba. a Tai Chi (taj csi). Nem jó. Forgás közben szemmagasságban keressünk ki egy pontot. Ezek közül a legkönnyebben elvégezhető és talán a leghatékonyabb az a gyakorlat. ha a fizikai és szellemi egészség fejlett erkölcsi érzékkel párosul. ami nem más. amelyet a táncoló dervisek szoktak úton-útfélen produkálni. kissé pihentessük meg rajta a szemünket. és karjainkat oldalirányban emeljük vízszintes helyzetbe. A diktatúrákban nem szeretik. ezért nagy szükség lenne a stressz okozta figyelmetlenség enyhítésére. Ez volt vele a baj. A gyakorlatok együttesen harmonizálják a testet és a szellemet. Egyébként a Tai Chi régebben a Kung Fu egyik ága volt. másrészt fiatalító hatást gyakorol a szekréciós mirigyekre. tökéletesebbé válnak a hatalom birtokosainál. A kínai parasztnak tilos volt a fegyverviselés. hogy az energiát hogyan lehet az egyik helyről a másikra áramoltatni. Ezután kezdjünk el balról jobbra forogni. amely egyrészt megnöveli az auránkat. Ezt a módszert nem ártana a nyugati országokban is alkalmazni. valamint a forgási sebességük és aktivitásuk megnövelésére hat rendkívül egyszerű gyakorlat szolgál. fáradtabbak a kamionsofőrök. Azóta kegyetlen módon üldözik azokat. hogy elszédülnénk. Míg a nyugati mozgáskultúrában az izmok erősítését fizikai módszerekkel érik el. Ennél a gyakorlatnál a lassított filmekben látható mozdulatokkal irányítják az energiát a testben. Öt gyakorlatból és a hozzájuk tartozó tanításokból áll. Ezek az előírt légzésritmussal végzett gyakorlatok a jógához hasonlóan nagyfokú koncentrációt igényelnek. amely a középkorban keletkezett. A Chi Kungnak létezik egy könnyebben elsajátítható változata. Végül a harmadik szakaszban azt tanulják meg. majd kívülről befelé. Ezt az ősi kínai módszert Li Hongzi mester elevenítette fel és hozta nyilvánosságra 1992-ben. A test és szellem művelésére szolgáló gyakorlatok közül üstökösként jelent meg. Thaiföldön már 21 benzinkútnál vehető igénybe ez a szolgáltatás. Ugyancsak az energia megsokszorozódását eredményezi a japán Shiatsu (siatszu). a „chi” (csi) -t az akaratukkal tudatosan keresztülvezetni a meridiánokon. A Shiatsu klasszikus változata a thai masszázs. ezért kénytelen volt puszta kézzel megvédeni magát. A csakrák megtisztítására. A tanítások és a gyakorlatok hatóereje rengeteg embert lenyűgözött. Ezekkel a naponta végzendő tornagyakorlatokkal a gerincoszlop körüli csakrákat lehet feltölteni. hogy megszabadítsák a levegőből és a táplálékból származó mérgező anyagoktól.

van akinek nehezebben. Ennek a tanulási formának a hatékonyságát az is elősegíti. akiknek a legnehezebben ment a szabályok elsajátítása. és az alfa agyhullámok detektálását a bőrfelülettel lágyan érintkező elektródák végzik. így megfelelő biztonsággal képesek ellenőrzésük alatt tartani a relaxáció teljes folyamatát. A hazugságvizsgáló berendezésekhez hasonló elven történő bőrellenállás-mérés itt egy külön elektródával történik. akik irányított relaxációval fél óra alatt szinte mindenkit képesek alfa szintre vezetni. A megfelelő technika kialakítása során a kísérletet terjesszük ki az Agykontroll tanfolyamon tanult kézlevitációs gyakorlatra is. Gyakorlással azonban előbb-utóbb minden megtanulható. mert ezeket a kurzusokat olyan szakképzett oktatók vezetik. Ismeretes. a testhelyzet. de sajnos még a legjobb oktatók csoportjában is előfordul. Ebben az esetben csak egy dolgot lehet tenni. mintha azt egyénileg végezzük.com . vagyis olyan technikai feltételeket teremthetnek maguknak. Ráadásul ezek a miniatürizált készülékek komplex elven működnek. Jelentősen segíthetjük azonban a tanulási folyamatot biológiai visszajelző (biofeedback) készülék használatával. ezáltal minden egyes belső elválasztású mirigyünk aktivizálódik. a relaxálást irányító szöveg tartalma). Egyébként a tapasztalatok szerint éppen azokból lesznek a legjobb eredményeket elérő agykontrollosok. a szemgolyó felfelé fordításának mértéke. amíg alkalmunk nyílik egy Agykontroll tanfolyam elvégzésére. akkor a problémát legegyszerűbben úgy oldhatjuk meg. Ennek a készüléknek a segítségével kiválaszthatják a számukra legideálisabb körülményeket (pl. Nem vagyunk egyformák. Telefonszáma: 488 0118. Az Agykontroll Iroda címe: 1389.127/434 nyitja meg. amelyek a leghatékonyabban képesek ellazulásukat elősegíteni. (Amennyiben a készülékünkön nincs ilyen csatlakozó. hogy a készülék kezelő gombjainak keresése ne zökkentsen ki bennünket a meditatív állapotból.hu Bár az érintettek szemérmesen hallgatnak róla. hogy a tanulók sikereikkel egymást is inspirálják.) Ha valaki a hipnorelaxáció módszerével sem tudna belátható idő alatt alfába jutni. mint egy távkapcsolót csatlakoztatni a magnónkhoz. Tapasztalatok szerint a kollektív relaxáció mindig jobb hatásfokú. A biofeedback készülékekkel nem lehet mesterségesen lecsökkenteni az agyfrekvenciát. így már semmi mást nem kell tennünk. Ma már kész hipnorelaxációs kazetták is számos változatban beszerezhetők. vagyis a GSR jeleket is. amellyel a tápáramforrás egyik ágát megszakítjuk. majd az alfa agyhullámok megjelenésének arányában frekvenciamodulált hangimpulzusokat bocsátanak ki magukból. A biofeedback (biofídbekk) készülékek legmodernebb változatai már mikroprocesszorokkal működnek. amelyet valamelyik ujjunkra kell felerősíteni. Természetesen az alfába jutás rövid időn belüli elérésének leghatékonyabb módja az. amely közvetlen kapcsolatban áll a hipofízissel. hogy a hipofízis az egész endokrin mirigyrendszer karmestere. A felélénkülő hormontermelés fiatalító. hogy néhányan az Agykontroll tanfolyam elvégzése után sem tudják az agyfrekvenciájukat olyan szintre lecsökkenteni. szorgalmasan gyakorolni. Pf. Honlap: http://www. vagy magnókazettára felvéve hallgathatjuk vissza. amelyet vagy felolvasnak nekünk. 115. hogy folyamatosan mérik. A nehezen relaxáló személyek számára azonban már ez is nagy segítséget jelent. ha felkeres egy gyógymasszőrt. ez a készülék kizárólag arra szolgál. de jóval hatékonyabb eljárása az önhipnózis. Az alfa tartomány megközelítésének a légzésszabályozáshoz hasonló hatásmechanizmusú. és mélyülő hang formájában kijelzik az agyfrekvencia csökkenését. Budapest. amelyek lehetetlenné teszik a testi és szellemi ellazulást. hogy agyfrekvenciájuk csökkenése milyen mértékű. Erre a célra pszichológusok által összeállított és különböző folyóiratokban megjelent speciális szövegek állnak rendelkezésre. van akinek könnyebben megy valamely tevékenység elsajátítása. hogy hallható módon jelezze agyunk frekvenciakisugárzásának változását. a megnövekedett energiamennyiség pedig fokozza az életerőnket. tehát az EEG jeleken kívül mérik a bőr ellenállását. ha beiratkozunk egy Agykontroll tanfolyamra. az legjobb. hogy beépítünk egy Jackaljzatot. Végső soron tehát várjuk ki. aki deep tissue technikával kihozza belőle azokat a gátlásokat. A Jack-dugós távvezérlő kábel másik végére könnyen kezelhető billenőkapcsolót szereljünk. mivel a gyakorlatok végzése közben ellenőrizni tudják. hanem egy keskeny fejpántot helyeznek fel a homlokra. hogy képesek legyenek komolyabb feladatokat megoldani.agykontroll. fiatalságot konzerváló hatást gyakorol a szervezetünkre. hogy nem kell többé érzékelő tűket szúrni a fejbőrbe. ami lehetővé teszi. mert ez a módszer nagymértékben képes Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ezeknek a készülékeknek a lényege.

A ránk kiszabott feladatokat maradéktalanul el kell végeznünk. hogy tehertétel nélkül nem születnek új dolgok az életben. Ennyi idő elegendő arra. Ha ez sikerült. Úgy látszik. mint a korábbi eljárás. akkor rá fogunk jönni.128/434 hozzájárulni a relaxáció elmélyítéséhez. hogy megfelelő tapasztalatokat szerezzünk agyfrekvenciánk lecsökkentésének ideális módjáról. mert több mint húszezerszeres ellenállást már nem lehet legyőzni. Egyébként sem előnyös. amely elősegíti a lélek fejlődését. Az ilyen hozzáállásból születnek azután a tucatművek. és a Mindenható ezt sohasem hagyja megtorlatlanul. Világunk kozmikus törvényei Az Agykontroll tanfolyam elvégzése után sokan fel fogják tenni maguknak a kérdést. Vannak azonban szép számban olyan emberek is. Az agyhullám-érzékelő fejpánt felhelyezése előtt az egyenletes és megbízható működés érdekében ne feledkezzünk meg a gyártó által mellékelt elektródazselé használatáról. hogy újjászületéseink során túl gyorsan haladjunk a fejlődés lépcsőfokain. a Jóért viszont meg kell küzdenünk. A Rossz mindig akadálytalanul érvényesül életünkben. Ebben az újraszületésben azonban már sokkal nehezebb feltételek Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. akinek találmánya tízszer jobb a már ismert megoldásoknál. hogy valaki rövid idő alatt túl nagy eredményt érjen el. Ha az ötlete négyszeresen jobb. szokatlan elgondolások vagy tettek mindig ellenállást váltanak ki környezetünkből. azokat fel is kell magunkban dolgozni. és egy belső kényszer. Ebben segít bennünket a túlélés ösztöne. melynek mozgatórugója a lélek tökéletesedésének túlvilágról magunkkal hozott feszítő ereje. ezért végig kell élnünk magunkban a Jó és a Rossz párharcát is. ezért a Jó elérése nehézségekkel terhelt. a Rossz pedig hátramozdítja a fejlődésünket. elég ha csak kibéreljük 1 hétre. hogy mit alkotott. Az ellenállás mértéke és a gondolat újdonsága között „e”-ad alapú exponenciális összefüggés van. Földi életünk alapvető értelme tehát a ránk nehezedő terhek minél eredményesebb leküzdése. ha valaki túl könnyen jut valamihez. a meg nem szenvedett siker nem szolgálja lelki épülésünket. hogy az új. mint a már meglévő. A lélek csak materializálódott testbe költözve képes intenzíven fejlődni. vagy az ötlet önmagától olyan lassan dolgozza ki magát. és ha kellőképpen magunkba mélyedve végiggondoljuk létünk értelmét. utána már úgy sem tudunk mit kezdeni ezzel a segédeszközzel. akkor a „logaritmus naturalis”-nak nevezett természetes szám második hatványa szerint a megvalósítás során hétszeres ellenállásba fog ütközni. a minőségi ugrás nem jellemző rájuk. így nem tudna belőle megfelelő tanulságokat levonni. akkor az illető személyiségének adott fejlettségi szintjén fel sem tudná fogni. hogy tulajdonképpen mi végre vagyunk mi ezen a Földön. és nem engedi kizökkenteni a fejlődés menetét az ésszerű tempóból. hogy vakációzzunk. nem lesz belőle haszna. aki ezt nem teszi. Ezeknek a készülékeknek az ára az egyre csökkenő méret ellenére még most is meglehetősen magas. hogy legjobb az arany középút. A lélek csak a jó cselekedetek által fejlődhet. a sors ily módon akadályozza. Az ellenerő leglátványosabb megnyilvánulási formája az. figyelmezteti az elbizakodott embert erőinek végességére. kétszer jobb dolgot talál ki. Ez a magatartás viszont ellenkezik a világegyetem fejlődésének törvényeivel. hogy nem azért vagyunk itt. Alfa szinten erre választ is fogunk kapni. Ennek a hatványozó ellenerőnek a kíméletlen megnyilvánulása fékezi nagyravágyó hajlamainkat is. az változatlan szinten megismételt újraszületésre kárhoztatja magát. Ennek tudható be az is. Mivel a Jó előre-. Silva szerint ezek a válaszok nagy vonalakban sejtetni engedik feladatainkat. Ha a Mindenható engedné. Ha valaki pl. lelkileg át kell élni. amely nem más.com . Nem szükséges azonban megvásárolni. A fejlődés előfeltétele a próbatétel. akik földi életük során még a minimális követelményeket sem teljesítik. Ebbe vagy a feltaláló roppan bele. Az a feltaláló. és ez a küzdelem az. amelyek csak mennyiségi fejlődést mutatnak. a nehézségek legyőzése. hogy azt a feltalálója már nem éri meg. mivel a könnyen elérhető eredményeket sohasem értékeljük kellőképpen. reménytelen helyzetben van. A lélek fejlődése szempontjából ugyanis nem elég az eseményeket véghezvinni. akkor a vele szemben tanúsított ellenállás minimum ötvenszeres lesz. mint küldetésünk teljesítésének tudatalatti vágya. Ebből sokan ösztönösen arra következtetnek.

129/434 mellett kell a korábbi feladatainkat ellátni, mert a fejlődési láncból nem lehet kimaradni. Az elvárásokat nem teljesítő lélek további büntetése, hogy nem választhatja meg reinkarnációja feltételeit. Oda és olyan körülmények közé kell születnie, amit szellemi vezetői jónak látnak. Aki ezt a törvényszerűséget felismeri, az könnyebben teljesíti feladatait. Aki viszont nem tudja, vagy nem akarja földi küldetésének célját belátni, azzal a sors kegyetlen meghurcoltatások útján fogja megértetni az örök törvény mindenhatóságát. Az asztrológusok véleménye szerint: „Aki hisz benne, azt vezérli, aki nem hisz benne, azt vonszolja a csillaga.” Nem szabad tehát megrettennünk az élet akadályaitól. Aki szándékosan elkerüli az élet nehézségeit, az sohasem fog érvényesülni. Az erő forrása ugyanis az akadály, amely azáltal fejti ki hatását, hogy le akarjuk győzni. Aki szándékosan kerül minden akadályt, az gyenge és életképtelen marad. Legyünk hálásak tehát a gátló tényezőkért. Ezek felhívást jelentenek a küzdelemre, növelik a sikerhez, az érvényesüléshez és a maradéktalan önmegvalósításhoz szükséges erőt. Az akadályokban lehetőség rejlik, és minél nagyobb az akadály, annál nagyobb a várható siker is. Az amerikai pszichológusok már tisztában vannak ezzel, ezért a „nehéz” helyett ezt a szót használják: kihívás, azaz esély a sikerre. Az élet nehézségeit, a céljaink megvalósítását akadályozó ellenerőt tehát ne úgy tekintsük, mint egy sorscsapást, hanem olyan kihívásként fogjuk fel, amely azért van, hogy legyőzzük. A gondoktól nem rettegni kell, hanem örömmel kell fogadni, mivel elősegítik lelki és szellemi fejlődésünket, és eközben bátorrá és bölccsé tesznek bennünket. Mivel az ellentétes erők egymástól függnek, egymásnak feszülésük nem végződhet az egyik oldal teljes győzelmével. Az eredmény mindig a két erő egymásra hatásának valamilyen fokú megnyilvánulása lesz. Bármennyire jó a Jó, a Rossz nem semmisül meg mellette. Ennélfogva a Rossz sem képes teljes diadalt aratni a Jón. Ennek a törvénynek a gyakorlati megnyilvánulása alapján alakult ki az a mondás, hogy: „Minden jóban van valami rossz, és minden rosszban valami jó.” Az ellentétpárok tehát a mi világunkban felszámolhatatlanok, sőt fejlődésünk érdekében nélkülözhetetlenek. Ezt felismerve a felvilágosult ember már nem harcol mindenáron a Jóért, és nem akarja feltétlenül elkerülni a Rosszat, hanem arra törekszik, hogy dinamikus egyensúlyt hozzon létre a Jó és a Rossz között. Jót csak annyit enged magának, hogy ne ártson, a Rosszból pedig azért veszi ki a részét, hogy tanuljon belőle, hogy tapasztalatokat gyűjtsön, és ezáltal bölcsebbé váljon. Ennek az univerzális törvénynek a megnyilvánulása fejlődésünk elősegítésén túlmenően védelmet is nyújt számunkra. Az éveken, sőt sokszor évtizedeken át tartó küzdelem azt a célt szolgálja, hogy megedződjünk, lelkileg kellően erőssé váljunk. A sikert ugyanis csak az erős, fejlett lelkek képesek kezelni. Aki nem küzdött meg a sikerért, hanem a szerencséje révén jutott fel a csúcsra, az nem képes úrrá lenni a túl korán jött győzelem buktatóin. Nem tudja elviselni a minden oldalról feléje áradó elismerést, a nagy népszerűséget. Zavarja őt a személye iránt tanúsított fokozott figyelem, mivel a lelke mélyén érzi, hogy még nem érdemelte ki az ovációt. Tisztában van vele, hogy lelki fejlődése nem éri el azt a szintet, ahová rajongói helyezték őt, és megrémül attól a gondolattól, hogy nem tud megfelelni a követelményeknek. Minél fiatalabb valaki, annál intenzívebben lép fel ez a jelenség, hiszen a felnőtt kor küszöbén még megfelelő élettapasztalatokra sem támaszkodhat. Főleg a művészvilágban a véletlen, a közízlés kiszámíthatatlansága is okozhat ilyen váratlan fordulatot. A tinédzser-korból éppen hogy csak kinőttek mentségére legyen mondva, a legtöbbjük nem is akart azonnal világhírűvé válni. Hirtelen szakad a nyakukba a hírnév, és teljesen felkészületlenül éri őket. Csupán egy kis sikert akartak elérni, és nem számítottak arra, hogy pályájuk üstökösként fog felfelé ívelni. Mire feleszmélnek, már fenn vannak a csúcson, és elkezdenek szédülni. Ilyenkor a pánik hatására szándékos önsorsrontásba kezdenek. Szinte mindegyikük ugyanazt a „forgatókönyvet” követi. A sokak által irigyelt áldozat olyan helyzetet teremt magának, amelyben szenvedhet, mert tudat alatt érzi, hogy csak a szenvedések által fejlődhet, erősödhet. Az önsorsrontáshoz szükséges ideális állapot kialakítását megkönnyíti a sikerei révén hirtelen ölébe hullott vagyon. Kezdetben alkoholra, alkalmi szexpartnerekre, féktelen tivornyázásokra költi a pénzét, sokszor számolatlanul. Nem ritka, hogy agyonzabálja magát, ami nőknél gyakran bulimiában csúcsosodik ki. Ezeket az eleinte kellemesnek tűnő kilengéseket olykor meg is ideologizálja azzal, hogy most behozza a „lemaradást”, bepótolja, megszerzi mindazon élvezeteket, amelyeket az élet korábban megtagadott
Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

130/434 tőle. A züllött életmód, az agyonhajszoltság következtében azonban egy idő után az idegösszeomlás szélére jut. Ekkor a bizonyítási kényszer, a szakmai lecsúszástól való félelem hatására kábítószerekhez nyúl. A drogok még egy darabig biztosítják a megfeszített munkához és az egészségromboló életmódhoz szükséges energiát, de ez az állapot már a szervezet vésztartalékait emészti fel. A folyamat végén törvényszerűen bekövetkezik a teljes fizikai, és szellemi összeomlás. Szerencsés esetben a végállomás nem az öngyilkosság, hanem egy alkohol-, illetve drogelvonó szanatórium lesz. Az újbóli talpra állás iszonyú szenvedések árán lehetséges csak, ami végső soron hozzájárul az egyén fejlődéséhez. Ennek tudható be, hogy a legtöbben nem csak testileg, hanem lelkileg is megerősödve kerülnek ki ezekből az intézményekből. Ennek következtében már képesek lesznek megállni a helyüket, ami hírnevük újbóli feltámadását eredményezi. Az élet tehát vagy így, vagy úgy, de behajtja a számlát. Aki nem fizeti meg előre a siker árát, azzal később fizetteti meg. Akadnak viszont olyanok is, akik túlteljesítik a rájuk kirótt feladatokat. Ez a cselekedet az emberiség szempontjából igen üdvösnek tűnik, de sajnos nem jár következmények nélkül. Mint már szó volt róla, az életben mindenért fizetni kell, ezért ha valaki többet juttat a környezetének, mint ami megilletné, akkor büntetés vár rá. Erre szokták mondani a szkeptikusok, hogy az életben a jó mindig elnyeri méltó büntetését. Persze nem csak a jó, hanem a rossz is büntetésben részesül, de ez nem olyan feltűnő, mert ez az élet normális működési mechanizmusába illeszthető. Úgy látszik, hogy Isten a túlbuzgó tettet a teremtésbe való beavatkozásnak tekinti, és ezért bünteti. Mélyebben belegondolva a dolgokba lehet, hogy ebben van is valami igazság, mivel az életünket irányító, nálunk sokkal értelmesebb intelligenciák tudják, hogy az, amit ingyen kapunk, amiért nem szenvedünk meg, nem válik javunkra. Helytelen lenne azonban, ha ezentúl minden segítséget megtagadnánk a környezetünktől attól tartva, hogy ez hátrányosan fog ránk visszahatni. A gyengéket, az elesetteket, a kiszolgáltatott és sok szenvedést átélt embereket, az önhibájukon kívül segítségre szoruló közösségeket továbbra is támogatnunk kell. Az ilyen tettet nemes gesztusként értékeli a Mindenható, és a méltó jutalom nem is marad el. Ez a jutalom megnyilvánulhat anyagiakban, vagy egy annál sokkal értékesebb ajándékban, a lelki békében, amely a teremtés elősegítésének tudatából eredő boldogságérzettel tölt el bennünket. Ezt a Biblia a következőképpen fejezi ki: „Adjatok és adatik nektek!” Persze nehéz eldönteni, hogy mikor támogassunk egy ügyet, és mikor ne. Istentől származó képességeinkkel azonban ezt a dilemmát könnyen feloldhatjuk. Agykontroll tanulmányaink előrehaladtával lehetőségünk van arra, hogy túlvilági tanácsadók segítségét kérjük, akik bármikor megbízható útmutatással szolgálnak nekünk bármilyen ügyünkben.


Sajnos a mindennapi környezetünkben ma még lépten-nyomon találkozhatunk a káros segítség kirívó példáival, és ennek következményeivel. Pl. tucatjával ismerünk olyan eseteket, amikor tehetős szülők csupa jóindulatból minden terhet levesznek gyermekeik válláról. Az ilyen gyermek azután törvényszerűen elzüllik, mert semmiért sem kellett megküzdenie. Nem voltak olyan nehézségek az életében, amelyek a jellemét megedzhették volna, így képtelen a saját sorsa buktatóin átjutni. Ezen a kényelmes helyzeten a gyermek legtöbbször nem tud, és nem is akar változtatni. Lelke mélyén azonban érKun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

131/434 zi, hogy ez az állapot nem szolgálja a javát, ezért előbb-utóbb fellázad ellene, és a saját „jótevői” ellen fordul. Ekkor szoktak kifakadni a szülők, hogy milyen hálátlan gyermeket hoztak ők a világra, holott semmi más nem történt, mint beteljesült a törvény; a rossz tett meghozta gyümölcsét. Mivel meggátolták, hogy gyermekük kidolgozza önmaga karmáját, törvényszerűen bekövetkezett a sors büntetése, ami többnyire agyondédelgetett utódaink által teljesedik be. Néha azért akadnak olyan esetek is, amikor a gyermek még idejekorán felismeri a gazdag szülői házban reá leselkedő veszélyt, és önállósítja magát. Ösztönösen megtagad minden szülői segítséget, és saját erejére támaszkodva, sokszor a társadalom pereméről próbálja magát felküzdeni a képességeinek megfelelő szintre. Ezeket a ritkaságszámba menő eseteket a legtöbb ember ma még meglehetősen értetlenül fogadja és gyakran hóbortnak, különcködésnek tekinti. A felelősségérzettel rendelkező szülők sohasem nevelnek a gyermekükből elkényeztetett csemetét. Nincs szükség arra, hogy spártai szellemben neveljük ifjainkat, de már kicsi koruktól kezdve állítsunk eléjük követelményeket, és ezek betartását, a rájuk kiszabott feladatok elvégzését következetesen kérjük számon. Ne kényeztessük őket, mert ha a fejünkre nőnek, akkor már nem bírunk velük. Nem szabad a gyereket túlterhelni, de amire képes, azt ki kell belőle hozni. Ha néha panaszkodik, hogy kissé nehéz a teher, akkor megemlíthetjük neki, hogy „súly alatt nő a pálma!” Érdekes, hogy a gyerekek ösztönszerűen megérzik, hogy mikor nevelik őket jól. Az a gyerek, akit példamutatóan nevelnek, néha ugyan lázadozik, de a legtöbbször szót fogad, és idővel egyre kezelhetőbbé válik. A rosszul nevelt gyermek viszont egyre elviselhetetlenebb lesz. Tudat alatt érzi, hogy a szülei által alkalmazott nevelési elv nem szolgálja a javát, ezért komiszkodásaival bünteti őket. A következetes nevelés tehát a mi érdekünket is szolgálja. A legfontosabb feladatunk azonban az, hogy gyermekeinket már kezdettől fogva szoktassuk önfegyelemre, és tanítsuk meg nekik az önbecsülést. Az önfegyelemre azért van szükség, hogy felnőtté válva képesek legyenek eltűrni a szenvedéseket, az önbecsülés pedig abban segíti őket, hogy a problémák ne tudják megtörni a szellemüket. Sokan azt hiszik, hogy a gyermeket meg kell kímélni a szülők problémáitól. Azt gondolják, hogy a jó szülő állandóan szerepet játszik, mindig türelmes, gyengéd, bölcs és erős. A gyerekek azonban nem színjátékot és babusgatást, hanem őszinteséget igényelnek. Valós emberi modellre, viselkedésmintára van szükségük, amelyet látva megtanulhatják hogyan lehet feldolgozni a különböző problémákat, miként kell viselkedni a váratlan helyzetekben. Ezért ahogy nőnek, folyamatosan vonjuk be őket a családi döntésekbe, osszuk meg velük a mindnyájunkra nehezedő felelősséget. Hagyni kell, hogy érezzék a döntés felelősségét, és megtapasztalják annak következményeit is. Értessük meg velük, hogy ők önálló lények, akik a saját felelősségükre élnek. A felelősségérzet azonban csak akkor alakítható ki utódainkban, ha megbízunk bennük, és amennyire csak lehet a saját dolgaikban rájuk bízzuk a döntést. Nevelési módszereink kialakításánál ügyeljünk arra, hogy annak saját életünkre is kiható következményei lesznek, mert a gyermekeinkkel való kapcsolat csak akkor válik szilárddá és tartóssá, ha nem rideg, távolságtartó szellemben, hanem szeretettel neveljük őket. Ez nem jelenti azt, hogy lépten-nyomon majomszeretettel csüngjünk rajtuk (mivel ezzel többet ártanánk, mint használnánk), de ha önállósulási törekvéseik során fiainkat, lányainkat olyan átmeneti kudarcok érik, amikor szeretetre, megértésre és segítségre van szükségük, akkor ezt ne tagadjuk meg tőlük. Azok a gyerekek, akiket következetes szeretettel neveltek, mindig kellő önbizalommal és biztonságérzettel felvértezve lépnek ki az életbe. Az ifjúságot természetesen nem csak értelmileg kell nevelni, hanem erkölcsileg is. Ne felejtsük el, hogy ezen a téren mi magunk vagyunk számukra a példakép. Bármit mondunk, bármit teszünk, bárhogyan viselkedünk, azt gyermekünk megjegyzi, mélyen a tudatalattijába vési, és ha felnőtté válik, hasonlóképpen fog cselekedni. A gyermek számára a másik nemhez tartozó szülő is szolgáltathat viselkedési mintát. Amikor egy kislány azt tapasztalja, hogy anyja szeretetet kap az apjától, automatikusan ő is értékesnek érzi magát. Az anyját figyelve, érzéseit átélve elsajátítja a női viselkedés normáit. Közvetlenül ugyan az anyjával azonosul, de a mintát az apja szolgáltatja azzal, ahogyan bánik a feleségével. A fiú az apját figyelve tanulja meg, hogy miként kell egy felnőtt
Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

132/434 férfinak viselkedni, de ennek a mintának az alakulása, minősége jelentős mértékben az anya magatartásától függ.


Az Agykontroll szerint a hit, a vágy és az elvárás az élet katalizátorai. Amennyiben valaki olyan körülmények közé kerül, hogy mindent megkap az élettől, az nem fogja megismerni a vágyat, az elvárást, és ezáltal megfosztjuk őt a hit lehetőségétől is. Hit nélkül pedig céltalanná, üressé válik életünk. Ha nincs miért küzdenünk, ha nem hiszünk semmiben, akkor egy idő után hiábavalónak érezzük evilági létünket, bármilyen kényelmesen is élünk benne. Akik a környezetük által túlságosan simára egyengetett úton járnak, azok személyiségüket illetően erőtlenné és jelentéktelenné válnak. Mivel nincsenek megélhetési gondjaik, életük céljának az élvezetek hajszolását tekintik. Ez az életmód azonban előbb-utóbb kiégéshez, lelki meghasonláshoz, életundorhoz vezet, és nemegyszer öngyilkosság a vége. Az élettől megcsömörlött emberek nagyon könnyen válnak rabjaivá az alkoholnak és narkotikumoknak is, hogy idő előtt kimenekülhessenek a saját életükből. A hit életünkben betöltött szerepét mindenki ismeri, fontosságát senki sem vitatja. Sokak számára kevésbé egyértelmű azonban a vágy és az elvárás fontossága. Pedig Joseph Murphy szerint a vágy nem más, mint egy magunkban hordozott ima, amely magában foglalja az elvárást is. Ha valaki nagyon vágyik valamire, az ezáltal imádkozik. Vágyaink beteljesülése iránti sóvárgásunk olyan erős hatást gyakorol agyunk tudatalattijára, mint egy elmélyült ima. Az előzőekben már szó volt róla, hogy az életben való boldogulás titka a tudatalattinkban rejlik. Amennyiben a tudatunkkal mentálisan sikerül elfogadtatni vágyaink létjogosultságát, akkor kívánságaink megvalósulásának lehetősége hitté válik. A hit pedig csodatevő hatalommal rendelkezik életünk felett. Nem hiába mondja a Biblia: „Amilyen a hitetek, akképpen adatik nektek.” A mély, rendíthetetlen hit önmagában is elegendő vágyaink beteljesítéséhez. A hit ugyanis annyit jelent, mint valamit igaznak elfogadni. Ha pedig a tudatunk valamit igaznak tart, azt a tudatalatti is elfogadja, és haladéktalanul nekilát a megvalósításnak, vagyis olyan körülményeket teremt, hogy a hitünk valósággá váljon. A feltétlen hit a vágy és az elvárás segítsége nélkül is meghozza a gyümölcsét, mert ezek csak azt a célt szolgálják, hogy meggyőzzék a tudatalattit hitünk komolyságáról. A hit bűverejének tudhatók be a különböző kegyhelyeken tapasztalható csodálatos gyógyulások is. Ezeken a búcsújáró helyeken nem a „csodavíz” vagy a különböző szenteket megformázó ikonok gyógyítanak, hanem a beléjük táplált erős hit. A hit, az eltökéltség által sarkallt képzelet aktivizálja a tudatalattit, amely bármilyen változást képes az életünkben előidézni. Agyunk jobb agyféltekéjének a bekapcsolásához, az abszolút világ lehetőségeinek a kiaknázásához ugyanis a legegyszerűbb út a hiten keresztül vezet. Persze néha előfordul, hogy olyanok is meggyógyulnak a zarándokhelyeken, akik nem hisznek ennek lehetőségében, sőt még az odaszállításukba is kényszeredetten egyeznek bele. Ebben az esetben nem a beteg, hanem az őt kísérő hozzátartozó erős hite váltja ki a gyógyulást. Ennek mechanizmusa annyira bonyolult, hogy akár csodának is nevezhetnénk, de valójában nem az. Itt az egyén és a túlvilági erők olyan sajátos együttműködéséről van szó, amelyet Jézus így fogalmazott meg: „Kérjetek és adatik! Zörgessetek és megnyittatik!” A hit csodával határos erejét nem csak a vallásos, hanem az átlagemberek is gyakran tapasztalhatják magukon. Ezek közül az egyik legismertebb a placébóhatás. Ha a beteg hisz az orvosa által felírt tabletta hatékonyságában, akkor a gyógyszeres dobozba csomagolt cukortablettától is meggyógyul. A hit által kiváltott gyógyulás tehát nem csoda, hanem egy önmagunkban rejlő képesség kihasználása. Egyértelmű bizonyítékát adja ennek a Biblia is. Jézus minden esetben elhárította azt a feltételezést, hogy ő csodát tett. A gyógyulás okát ekképpen magyarázta: „A te hited megtartott, meggyógyított téged.” A hit, akárcsak az élet, örökkévaló; sokkal régebbi, mint a vallás. Nem függ egyetlen felekezettől sem, és nem függvénye a vallási rituáléknak. A hit és az önbizalom szárnyakat ad. A hit nélküli embert viszont félelmek és kételyek gyötrik. Megretten a lehetőségeitől, nem mer előrehaladni, ezért lemarad, és semmire sem viszi az életben. Aki nem hisz semmiben, az nem képes kihasználni tudatalatti képességeit. Nem szabad tehát senkit sem megfosztani a hitétől, mivel hit nélkül olyanná
Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

133/434 válik az ember, mint az állat; csak vegetál és sodortatja magát az árral, nem képes sorsa irányítását a kezébe venni. Minden embernek meg kell adni a hit megismerésének lehetőségét, hogy kihasználhassa a tudatalatti gyógyító hatalmát, az életet szebbé, boldogabbá és legfőképpen teljessé tevő képességét.


A hindu bölcselet szerint minden tett, minden tevékenység hatások egész áramlatát indítja el, melynek elkerülhetetlen velejárója az ellenhatás. A hatás és az ellenhatás egy nagy kör, amely mindig visszatér önmagába. Minden akció – a legkisebb gondolatrezdülés is – következményekkel jár, és az akciót törvényszerűen követi a reakció. A reakció minden következménye a hatás kiváltójára hull vissza. Ez a karmának nevezett ok-okozati törvény minden fejlődésnek az alaptétele. Mindenkinek meg kell ennie a maga által ültetett fa gyümölcsét, legyen az akár édes, akár keserű. Másképpen fogalmazva: A tett életre kel, befutja a maga pályáját, és úgy tér vissza hozzánk, mint az elhajított bumeráng. A léleknek vállalnia kell minden cselekedetének a következményét, vagy a jelenlegi, vagy a következő életében. A sors ritkán büntet azonnal, a számlát jóval később szokta benyújtani, akkor, amikor a legkevésbé számítunk rá. A karmikus törvényszerűségek általános érvényűek, az ember individuális fejlődésének megszabásán kívül irányítás alatt tartják az egész fizikai és szellemi világrendet. A keresztény hit előtt sem idegen a karma, vagyis a kozmikus igazságtétel törvénye. A Bibliából vett idézet szerint: „Nincs szabadulás, amíg az akció-reakció számláján tételek állnak terhünkre írva.” Ebből a körforgásból csak egy út vezet ki, a lelki megtisztulás útja, az egyetemes törvény tiszteletben tartása. Amíg földhözragadt vágyaink szűk köréből nem vagyunk képesek kilépni, amíg lelkünk a testiségen nem képes felülemelkedni, addig a karma törvénye könyörtelenül kíséri minden léptünket. Ahhoz, hogy a magunk által épített úton eredményesen haladhassunk, szükségünk van segítségre is, de hathatós segítséget csak a Mindenható adhat nekünk. A földi halandó által nyújtott, kellően át nem gondolt segítség csak látszólag könnyíti sorsunkat, valójában visszavet minket a fejlődésben, gátolja, lassítja a törvény beteljesülését. A Mindenható bölcsességén ugyanis nem lehet kifogni, amit a fejlődés törvénye megkövetel, annak elkerülhetetlenül meg kell történnie.

Az élet mozgatórugói
Az élet értelmén túl másik nagy dilemmánk, hogy miként működik a világunk, milyen rugók mozgatják a világmindenséget. Erre a tudomány ma még nem tud minden tekintetben kielégítő választ adni. Egyelőre ezen a téren is csak megérzéseinkre és az Agykontroll tanulmányainkból származó ismereteinkre támaszkodhatunk. Eszerint a Magasabb Intelligencia nem irányítja minden lépésünket, nem ügyel arra, hogy lábainkat helyesen rakjuk egymás után. Ezek a képességek genetikailag belénk vannak táplálva, ösztönösen végezzük őket, vagy gyermekkorunkban bétaprogramozás útján tanuljuk meg. A rutinszerű feladatok helyes végzése tehát rajtunk múlik, a Mindenható szerepe csak addig terjedt, hogy génjeinkbe ültette ezeknek az ösztönöknek a kifejlődési képességét. A Magasabb Intelligencia, illetve az életünket befolyásoló rendkívül fejlett kozmikus lények csak sorsszerű eseményekbe avatkoznak be, nem foglalkoznak azzal, hogy egy levél mikor hulljon le a fáról, vagy hogy egy málladozó szikla az esővíz hatására évente hány millimétert kopjon. Ezek a dolgok a természet törvényei szerint zajlanak. Amikor Isten megteremtette a periodikusan újjászülető univerzumot, megalkotta annak törvényeit is. Magától semmilyen folyamat nem zajlik le, még a legkisebb esemény lefolyása is irányításra szorul, mert irányítás nélkül nincs élet, csak zűrzavar és pusztulás. Az egyszerűbb események végbemeneteléhez azonban nincs szükség intelligens irányításra. A stabil rendet, a rutinszerű eseményeket belső és külső mechanizmusok irányítják. Élettelen anyagoknál a stabilitást atomfizikai törvények, az atommag elektronokra gyakorolt vonzóereje, molekuláknál az atomok közötti kohéziós erő, szilárd anyagoknál pedig a kristályszerkezetbe rendeződés tartja fenn. Egysejtűeknél a belső rend a protoplazma szabályozó hatásának
Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

134/434 következménye, míg bonyolultabb élőlények esetén a sejtek fizikai irányítását belső elválasztású mirigyek végzik, az általuk termelt enzimek és hormonok segítségével. Az élőlényeket irányító és az élettelen anyagokat formáló külső mechanizmusok együttese igen sokféle lehet. Földi viszonylatban ilyen külső kormányzó mechanizmus pl. az időjárás, a nappalok és éjszakák, illetve az évszakok folyamatos váltakozása. Természetesen ezeket a helyi hatásokat is irányítani kell egy nagyobb erőnek, de itt sincs szükség intelligens beavatkozásra. Mint tudjuk, a nappalok-éjszakák és az évszakok váltakozása a Föld naprendszerben történő mozgásának a következménye. Mikrovilágunkat tehát egy nagyságrendekkel nagyobb méretű makrovilág irányítja. Ennek a kozmikus világnak is szigorúan meghatározott fizikai törvényei vannak, amelyeket szintén csak egyszer kellett megalkotni. A rendszer megteremtése után a bonyolult mozgásáttételek már maguktól végbemennek, nincs szükség külső vezérlésre. Testünket agyunk és különböző szerveink energiakisugárzása következtében egy rendkívül bonyolult aura veszi körül, melynek intenzitása, színe, frekvenciája állandóan változik. Minden ember energiamezeje egyedi, nincs két egyforma aurájú ember. A test azonban nem csak kisugároz magából energiát, hanem ez a rendkívül finom és részletgazdag energiamező nagyon érzékenyen reagál a külső energiabesugárzásokra is. Ezt támasztja alá két amerikai tudós legutóbbi felfedezése, akik méréseikkel igazolták, hogy testünk aurogramját a külvilágot alkotó tárgyak formája, állaga és helyzete jelentősen befolyásolja. Az előző fejezetek alapján már tudjuk, hogy egészségi állapotunk is auránk rendezettségétől, meridiánjaink energiaegyensúlyától függ. A kívülről érkező energiahullámok azonban egészségünk befolyásolásán kívül az agyi energiamező modulálása révén a gondolkodásunkat, a tetteinket is képesek alakítani. Mindenki tapasztalt már önmagánál érzékcsalódást, amikor a tudatába más információ jutott el, mint amit pl. a szemével látott, vagy amikor nem talál magyarázatot valamely tettére. Ha ilyenkor ránk kérdez valaki, hogy ezt miért tettük, akkor nem tudunk mást mondani, mint hogy nem tudjuk. Csupán sejtjük, hogy valamilyen külső erő megzavart bennünket, és a megtévesztett agy önkéntelenül késztetett bennünket arra, hogy cselekedetünket véghezvigyük. Érzékcsalódásunkra, tettünk értelmetlenségére csak később derül fény, amikor töprengéseink során segítségül hívjuk a tudatalattinkat is. Tudatunk alsó tartománya ugyanis mindent rögzít ami velünk történik, rengeteg olyan információt is elraktároz, amely normális körülmények között soha nem jut el a tudatunkba. (Minden másodpercben 100 millió bitnyi információ fut be az agyba, a hat érzékszervünkön keresztül. Ennek egy csekély töredéke, mindössze 50 bit az, ami tudatosul is. Szervezetünkben a beérkezett információk alapján rengeteg számítás, szabályozás folyik a háttérben, de mi csak az eredményt látjuk önmagunkon.) A történtek alapos átgondolása után előbb-utóbb rájövünk arra, hogy a hiba nem a környezetünkben, hanem bennünk volt, valamilyen rejtélyes külső erő egy pillanatra felborította érzékszerveink és agyunk normális együttműködését, hamis információt juttatva a tudatunkba. Ez a rejtélyes erő azonban nem csupán a tudatunkra, hanem a tudatalattinkra is képes hatni. A bétában működő elme a kreatív gondolatokat valószínűleg a tudatalatti tartomány közvetítésével kapja. A kívülről érkező „sugallatok” a tudat alsó tartományaiba épülnek be, és az ily módon rögzült információk szinte észrevétlenül fejtik ki inspiráló hatásukat a tudatra. Gyakran előfordul azonban az is, hogy az új gondolatfoszlány benyomások formájában beíródik a tudatalattiba, és mindaddig ott lappang, amíg meg nem érlelődik, és akkor hirtelen, szinte megállíthatatlanul elárasztja a tudatot. A tudatalatti befolyás kollektív formában is megnyilvánul, ami leglátványosabban a művészvilágban figyelhető meg. Évszázadokra visszamenően ellenőrizhetjük, hogy a világ legtávolabbi sarkán élő képzőművészek és zenészek koronként azonos stílusú műveket alkottak. Erre nem lehet magyarázat az, hogy egymás stílusát lemásolták, mert a művészek többsége éppen a nagy távolság miatt sohasem találkozott egymással. A magyarázat az energiabesugárzásban keresendő, amit ők úgy fejeznek ki, hogy ez a stílus benne van a „levegőben”, és ők csupán engedelmeskednek a külső késztetésnek. Ez a speciális energiabehatás azonban nem csak kollektív megnyilvánulási formában, hanem egyéni esetekben is nagyon hasonló módon megy végbe. Emiatt erősen gyanítható, hogy a sorsszerű folyamatok rutinszerű lezajlása sem igényel a Mindenható részéről egyénekre lebontott irányítást.
Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

135/434 Igen nagy a valószínűsége annak, hogy sorsunk tendenciózus irányítását előre meghatározott lefolyású külső energiabehatások végzik. Mivel ez az energia nem egy-egy emberre hat csupán, hanem az egész emberiségre, az energiaforrásnak elég nagynak kell lennie ahhoz, hogy az egész Földet besugározza. Sőt, miután minden ember sorsa más, ezért nem csak egy, hanem egyszerre több energiaforrásnak is kell lennie, a variációk számának növelése érdekében pedig ezeknek az energiaforrásoknak mind a Földhöz, mind egymáshoz képest állandó mozgásban kell lenniük. Az utóbbi időben tudományos mérések sorozata bizonyítja, hogy az élő szervezetek auráját az élettelen tárgyakból kisugárzódó energia is képes befolyásolni. Mint már szó volt róla testünk közvetlen közelében egészen apró tárgyak is érzékelhető hatást gyakorolnak az aurára; valószínűleg ebből ered az ékszer- és az amulettkultusz. Természetesen ahhoz, hogy egy energiakisugárzás a Föld összes élőlényére hatással legyen, akkora objektumra van szükség, amely a földgolyó méreteivel összevethető. A fentiek alapos átgondolása után nem zárható ki, hogy a Mindenható sorsunk rutinszerű irányítását is rábízta egy mechanizmusra, amely a saját törvényei szerint végzi a dolgát. Miután a Földünkön nincsenek olyan méretű tárgyak, amelyek kisugárzásukkal képesek lennének az egész világot befolyásolni, ezért másra nem gondolhatunk, mint hogy ezt a feladatot külső égitestek látják el. A naprendszer bolygói elég nagyok ahhoz, hogy folyamatos és elég intenzív energiasugárzással árasszák el a Földet, bonyolult mozgásuk következtében pedig az egyes sugárzások jellege, eredője minden pillanatban más és más. A variációk számát szinte a végtelenségig növeli az állócsillagok hatása, mivel távolabbról ugyan, de ezek az égitestek is sugároznak energiát a Földre. Noel Tyl 5 német asztrológus kiszámította, hogy a különböző asztrológiai paraméterek kombinációs lehetőségeinek legkisebb értéke: 5,4×1067. Ennek a 67 nullát tartalmazó számnak a láttán könnyen beláthatjuk, hogy a variációk száma gyakorlatilag végtelennek tekinthető. Lehet, hogy mégis igazuk van az asztrológusoknak, akik évezredek óta állítják, hogy az emberek sorsát a kozmikus sugárzások irányítják? Lehet, hogy nem csak testünk sejtjeinek, de a léleknek is van génje, egy sajátos összetételű energiakód, amely a születésünk pillanatában belénk íródik, és a továbbiakban ez a születési horoszkópnak nevezett energiaképletünk – korrelációba kerülve a pillanatnyi égitestállásokkal – életünk végéig befolyásolja sorsunkat? Az is lehet azonban, hogy maga a lélek energiaösszetétele (a benne található energiakvantumok rezgési frekvenciája, illetve a kisugárzás intenzitása) a kód, és a Mindenható, illetve közvetlen segítői kiválasztják nekünk azt a pillanatot, amikor megszületve pontosan ott folytathatjuk lelki fejlődésünket, ahol az az előző életünkben abbamaradt. Egyébként nem egy szakember állítja, hogy lelki összetételünknek, valamint kozmikus lehetőségeinknek a lenyomata szemmel látható formában megtalálható a kezünkön is, tenyérvonalak formájában. Az asztrológusok szerint az ember csak akkor születhet új életre, amikor a kozmikus hatások összessége megfelel annak a lelki alkatnak, amelyet az egyén az előző életében alakított ki. A lélek csírájában magával hozza mindazokat a jó és rossz behatásokat, amelyekben majd az új élete során részesedik. Születésünk pillanatában tehát az égitestek konstellációja pontosan megfelel lelki összetételünknek, illetve a lélek rezgésszintjének. Így hangolódik össze a makro- és a mikrokozmosz, és ettől kezdve e két világ halálunk pillanatáig szoros kapcsolatban áll egymással. Az ősi mondás szerint: „Ahogy odafenn, úgy idelenn!” Úgy viszonyulunk a bennünket körülvevő univerzumhoz, mint tárgy a tükörképéhez. A bennünket körülvevő égitestek által kibocsátott kozmikus sugárzások közül minden ember azokra a frekvenciákra reagál a legintenzívebben, amelyeknek érzékelésére lelkük összetétele a leginkább affinitást mutat. A túlvilági lények egyébként nem a kozmikus és a természeti erők együttműködéséről beszélnek, hanem azt mondják, hogy akkor kell leszületnünk, amikor az „elemek” megfelelőek számunkra. Érdekességként megemlíthető még, hogy a hindu mitológia szerint az emberi lélek mérete egy gombostű fejének a tizede. Isten egy óriási lélek, az ember lelke viszont parányi. Ezért Isten mindenható, a nála alacsonyabb rendű lényeknek pedig korlátaik vannak. Ez a korlát annál nagyobb, minél fejletlenebb egy lélek. A fejlődés módján kívül évezredek óta foglalkoztatja az emberiséget az a rejtély is, hogy honnan származik a lélek, ki teremtette és hogyan? Sajnos erre a
5

nó(e)l til
Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

136/434 kérdésre nem találunk választ az ezoterikus irodalomban. A legracionálisabbnak az az elképzelés látszik, hogy a teremtés kezdetén Isten hatalmas lelkéből sejtnyi részeket választ le, és ezek az apró lélekkezdemények az évmilliárdok során átélt szenvedések által egyre gyarapodnak, míg végül fénylénnyé fejlődve visszatérnek a forráshoz. A legvalószínűbb magyarázat azonban az, hogy a teremtés előző ciklusait irányító Mindenható nem pusztul el, hanem feloszlatja önmagát, és a következő periódusban apró kis lélekkezdeményeiben él tovább. Ez a helyzet a szülő-gyermek viszonyhoz hasonlítható leginkább. Mi sem pusztulunk el nyomtalanul, mivel génjeinket továbbadjuk az utódainknak, így bennük élünk és fejlődünk tovább. A tudomány már meghatározta a személyiség fogalmát, mely szerint mindazon érzések, jellemvonások és gondolatok összessége, amelyek az embert egyénivé teszik. Arról azonban hogy ezek a tulajdonságok hol szerveződnek az agyban, fogalmuk sincs. Nem véletlenül. Ezek az adottságok ugyanis a lélekben lakoznak. Ezeket a tulajdonságokat a lélek gyűjti magába az életek hosszú során, állandóan fejlesztve, kiteljesítve őket. Értelmünk, belátásunk, döntési képességünk velünk született képességek. Az embert alapvetően a lélek irányítja, még ha ez nem is tudatosul bennünk. Születésünk pillanatától kezdve folyton döntenünk kell. Döntéseink nagy része azonban tudattalan. Többnyire az ösztöneink, érzelmeink, szokásaink, beállítottságunk, vagyis a lelkünk irányít bennünket. Így nem is gondolunk rá. Ha valamitől viszolygunk, akkor a tudatalatti már eleve eldöntötte a dolgot. Ugyanígy ha valamihez vonzódunk, akkor is tudattalanul megszületik a döntés. El sem jut a probléma a tudathoz, pedig az eszünk képes lenne átlátni az estleges csapdákon, meglátná a veszélyt, amelybe a lelki késztetésünk oly gyakran sodor bennünket. A lélek ugyanis nem mindentudó. Csak azt tudja, amit korábban megtanultunk. A jelenlegi életünk tapasztalatai, szabályai a bal agyféltekénkben tárolódnak. A helyes döntések meghozatalához tehát szükség van az észre is. A kettő együtt tesz bennünket fejlettebbé, többé annál, ami korábban voltunk. Tehát nagy hibát követ el az, aki nem hallgat az ösztöneire, a megérzéseire, mert nem veszi figyelembe a korábbi tapasztalatait. De az is, aki nem használja az eszét, mert a korábbi tapasztalatok csak a jelenlegi életünk játékszabályainak szűrőjén átjutva válnak használhatóvá. Nem szabad lebecsülni a jelenlegi életünkben összegyűlő tapasztalatokat. Az emberi agyban 270 trillió bitnyi információ halmozódik fel életünk végéig. Sorsunk külső irányítása azonban a lelkünkön keresztül történik. Bár az ember természetét, jellemét a lelke szabja meg, fizikai megjelenésünk, tartózkodási helyünk is hatást gyakorol ránk. Külsőnk megváltoztatása megváltoztatja a belsőnket is. Érzéseink, szokásaink és viselkedésformánk ugyanis szoros kapcsolatban állnak fizikai körülményeinkkel. Ezért környezetünk is erősen befolyásolja lelki állapotunkat. Még a nyelv, amit beszélünk is hatással van ránk. A nyelv ugyanis identitás- és közösségjelölő. Ha egy született angol elkezd oroszul beszélni, ettől kissé ő is orosszá válik. A nyelv által hat rá az orosz nép lelkülete. Sokakat foglalkoztat, hogy vajon a növényeknek és az állatoknak van-e lelkük. Sajnos a szakirodalom erről nem sokat mond. A szerzők figyelme csupán a transzmigrációra (emberi lélek állati testbe költözésére) terjed ki. Túlvilági lények által közvetített információk szerint az egyes állatfajok egyedei közösen alkotnak tudatot. Ez a közös tudat irányítja őket. Ebbe táplálják bele az egyéni tapasztalataikat, és ebből merítenek ismereteket. Ha baj van, a közös tudaton keresztül figyelmeztetik, riasztják fajtársaikat. Egyes tudósok ezt a közös tudatot nevezik morfogenetikus mezőnek. Ugyanez a helyzet a növényekkel. Az ő mozgási szabadságuk korlátozott ugyan, de a fajtársaik közötti kommunikáció határok nélküli. Az egész világra kiterjed, sőt az univerzumból is érzékelnek erősebb jeleket. Az emberi tudat is összetett. A mi lelkünket azonban az előző életeinkből származó személyiségek, önálló emberi egyéniségek alkotják. Jelenlegi életünkben az éppen aktuális személyiségünk ezekkel az entitásokkal áll szoros kapcsolatban. Ezek szolgáltatják számunkra a tapasztalatot, a különböző adottságokat, az egyéniséget és a lelkiismeretet. Az anyag legkisebb egységeinek az atomoknak, a molekuláknak is van egyéniségük. Bizonyos rezgésszámú Én-tudattal az élettelennek tartott tárgyak is rendelkeznek. Mivel az emberek legtöbbje ezt a kifejezőrendszert nem érti, hajlamosak azt hinni, hogy a tárgyak, a kövek vagy a viharok nem élnek. Nem könnyű elképzelni egy kavics létezését, de a megtestesülésben, a forma létrehozásban minden tudat örömmel, és önként vesz részt. Tehát a bennünket körülvevő használati tárgyaknak is
Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com

Az asztrológusok legtöbbje erre a kérdésre válaszolva a kissé pesszimista 60/40% arányt tartja reálisnak. hogy hány százalékban befolyásolják sorsunkat a külső erők. Az előzőekben említett körülmények között képesek arra. akkor magunk hasznára tudjuk fordítani a körülményeket. Az univerzumból érkező rezgést egyébként elektronikus eszközökkel érzékelni is lehet. Sőt a születésünk pillanatában fennálló konstelláció nagymértékben megszabja azt is. A kozmikus erőhatások nem dróton rángatnak bennünket. hogy azok optimális körülményeket teremtenek törekvéseink számára. melyek végül a pusztulását okozzák. A kozmikus sugárzások nem pusztán a sorsunkat irányítják. ha azokban valami hiba keletkezik. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ilyenkor teljes mértékben az állati ösztönök uralják az egyént. amikor azt kérdezték tőle. főleg primitív embereknél megfigyelhetünk olyan eseteket is. Az előre meghatározott sorsszerű események előidézése a minden irányból felénk áradó eltérő intenzitású. amelyek megzavarják gondolatainkat és ezáltal tetteinket. amikor az egyéni akaratnak szinte alig van meghatározó szerepe. Kedvezőtlen konstelláció esetén nemegyszer közvetlenül ránk irányul a hatás. mint önmagának. hogy: „Ezernyi kívánsága van a testnek.” Ennél is egyértelműbben fogalmazott. Ha élünk a lehetőséggel. így a lelkük legmélyén munkálkodó elemek önkéntelenül kapcsolatba lépnek a nekik megfelelő planétákkal. Agyfrekvenciánk lecsökkentése útján elbeszélgethetünk a ruháinkkal. hanem a testmeridiánjainkkal kölcsönhatásba lépve különböző betegségeket is előidézhetnek. ezt meghálálják nekünk. ugyanannyi esélyt adva az embernek. azonnal korrigálja azt. leblokkolt volna az agyuk. a szerszámainkkal. hogy a Mindenható volt annyira lovagias. a dualisztikus vallás megalapítója pedig arra a kérdésre. Ez az emberiség szempontjából átlagnak tekintendő arány azonban nem mindenkinél érvényesül azonos mértékben. fölébe emelkedik ezeknek a hatásoknak.com . a szobai. mintha egy pillanatra kikapcsolt.137/434 van tudatuk. rendellenességet tapasztal. Kedvező konstelláció esetén a bonyolult összetételű energiasugarak többnyire környezetünket alakítják úgy. A Mindenható szolgálatában álló Magasabb Intelligencia kihelyezett számítógépeivel állandó megfigyelés alatt tartja az egész univerzumot. Nagyon rossz konstellációk esetén olyan káros energiabehatások érhetik agyunkat. és hány százalékban múlik ez a szabad akaratunkon. de nehezebbé is tehetik életünket egy-egy kedvezőtlen konstelláció esetén. szabad teret engedve a negatív külső behatásoknak.” Ennek a rendszernek a működési mechanizmusát látva arra a következtetésre juthatunk. Ő csak akkor avatkozik be a rutinszerű folyamatokba. de ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit. hogy miért cselekedtek az adott szituációban teljesen irracionálisan. amely nem rabja többé szenvedélyeinek. hogy: „Mi az örök élet titka?” Jézus azt válaszolta. mert működik az magától is. hogy: „Melyek azok?” – azt felelte. az energiasugárzások keverékét fehérzajnak nevezik. hogy az agy aurogrammjában olyan elváltozásokat hozzanak létre. mint egy bábut. Jézus tanítása alapján a keresztény hit a következőképpen önti szavakba a karma mindenhatóságát: „Ha a test szerint éltek. az illető teljesen rábízza magát a sorsára. Ősidők óta sarkalatos kérdés. Néha. hanem csak késztetést jelentenek számunkra. ha nem is olyan magas szintű. hogy sorsunk kedvező fordulatait kihasználhassuk. mint a miénk. A planéták harmonikus szögállása elősegíti. és időnként megköszönjük nekik hűséges szolgálatukat. Aki felismeri a fejlődés magasztos törvényét. döntő hatást fejtve ki sorsukra egész életük folyamán.és kerti növényeinkkel. és frekvenciájú kozmikus sugarak feladata. Sokkal valószínűbb azonban. és ha abban hibát. A bölcs uralkodik a csillagjain!” A legtöbb ember azonban ma még képtelen kiszabadulni önző érdekei szűk köréből. az egyre kevésbé van kitéve a csillagok kényszerítő erejének. Erre a legtöbbször az volt a válasz. hogy: „A testnek kívánságait ne teljesítsétek!” Zarathusztra. úgy érezték. Ha kedvesen bánunk mindennapi használati tárgyainkkal. Aquinói Szent Tamás szerint: „Az a lélek. Súlyos balesetek előidézőitől sokszor megkérdezték már. hogy fele-fele arányt állapított meg ennek a rendszernek a megalkotásánál. de még az élettelennek tekintett kövekkel is. a bútorainkkal. élni fogtok. hogy Isten nem foglalkozik a világ működtetésével. hogy ők maguk sem tudják. amelyek átmenetileg meg tudják bénítani az érzékszerveink ingerületeit feldolgozó agysejteket. meg kell halnotok. A félvezetőtechnikában pl. hogy mely betegségekre leszünk a leginkább hajlamosak életünk folyamán.

Sorsunk Isten által elrendelt fele a küldetés. nem ül kocsiba. és ezáltal megismerjük önmagunkat. Az ellenőrzésen kívül a Magasabb Intelligencia legfőbb feladata. ha otthon marad. amit az Úr elrendel nekünk. hogy a mennyországban a szeretet uralkodik. A fatalizmus. szeretet. hanem alakítói is vagyunk az univerzumnak. és megfigyelhetjük. hogy bizonyos benyomásokra csak meghatározott korokban tehetünk szert. amivel fogalmilag már tisztában vagyunk. hogy a választásunk alapján azzá legyünk. véletlenek ugyanis nincsenek. és elszalasztja az optimális időpontot. hogy az élet ne billenjen ki a normális kerékvágásból. hogy tapasztalati úton megismerjük. Ezért aki nem vállalja a további inkarnációkat. mert akkor fatalistákká válnánk. Ne felejtsük el. az nem lesz teljes értékű lélek. így a kedvezőtlen kozmikus behatások következmények nélkül fognak elmúlni. Az ember tehát nem csupán eredménye. Ez persze nem jelenti azt. Amennyiben Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. akkor a legjobb. A földi világban való tapasztalatszerzésnél arra is tekintettel kell lenni. mert szellemünk jelenlegi fejlettségi szintjén már nem vagyunk teljesen kiszolgáltatva a sors vak akaratának. Az alantas indulatok valamint az ösztönök átélésére csak fizikai testben van mód. Még az asztrológusok szerint is csak néhány százalék az olyan esetek száma. Ahhoz. A Magasabb Intelligencia a rutinszerű mechanizmusok felügyeletén kívül állandó megfigyelés alatt tartja az élőlények szabad akaratából származó eseményeket is.138/434 Ami történik velünk. annak többé nem lesz rá lehetősége. A véletlen nem más. és nemegyszer előfordul. Csak az emlékezetvesztéssel járó fizikai lét ad lehetőséget arra. Nagy átlagban tehát az egyénnek ugyanannyi beleszólási lehetősége van élete irányításába. Ezt a lehetőséget hívják szabad akaratnak. Agykontroll tanulmányainkra támaszkodva tudatunk alsó tartományában előre mehetünk az időben. Az embert is megilleti a teremtés joga. amivel még a Mindenhatónak is nap mint nap számolnia kell. Korunkban az átlagembernek is lehetősége van arra. hogy kivédhesse a káros kozmikus behatásokat. hogy másnap balesetet fog okozni vagy szenvedni. Istenhez hasonlóan mi is teremtünk. el kell felejtenünk azt. Ezen keresztül nem csak részei. mint az ateizmus. mert Isten társává tett bennünket a teremtésben. így a fejletlen lélek nem tudja a feszültségeit „kisütni”. hogy életünk hogyan alakul. indulatait illetően megmarad fejlődésének azon a szintjén. hogy elkerülje a sorscsapásokat. mint a sors által előre elrendelt eseményeknek egy láncszeme. hogy az abszolút világban. A túlvilági lelkek szerint: „Csak azt tehetjük. és ezt folyamatosan belekalkulálja a teremtés alakulásába. A testet öltés harmadik indítéka: fizikai mivoltunk az egyetlen lehetőség. hogy a világot igazgassa. és ez az. Ha valaki alfába merülve vagy kreatív álomban látja. A hatékony fejlődés másik akadálya. A világegyetem csak a szabad akarat jobbító szándéka által válhat tökéletesebbé. ahol a legutóbbi testet öltése után állt. a gonosz érzelmek itt nem képesek érvényesülni. Ennek bekövetkezése azonban a kezünkben levő autogén módszerekkel ma már az emberi élet legvégső határáig kitolható. földhözragadt vágyait. a bigottság pedig többet árt mind az egyénnek. A rajtunk múló másik felétől függ. hogy „véletlen”. csak feltétel nélküli elfogadás. Ennek eszköze a választás. kik vagyunk. A ma emberének már nem kell feltétlenül szentnek lennie ahhoz. az nem a véletlen műve. hogy sorsunkat feltehetően csak 50%-ban határozzák meg kívülről érkező homogén besugárzások. hogy honnan jöttünk. valamint a különféle indulatok ütközésén alapuló teljes értékű fejlődés itt lehetetlen. valamelyik korábbi életünkben gyökerezik. mivel közvetlen környezetünknek tevékeny formálói vagyunk. akik vagyunk. amelyeknek elkerülhetetlenül be kell következniük ahhoz. A szabad akarat megnyilvánulása a teremtés szempontjából nem káros. Végtelen lehetőség nyílik azonban a mennyországban a spirituális fejlődésre. A mennyországban nincs ütközés. a szabad akaraton múló döntés. hogy a jövőben többé ne használjuk ezt a kifejezést. miután ebben a világban a magasabb rendű ismeretek megszerzésének semmi akadálya sincs. vagyis a testetlen szellemek világában ismeretlen fogalom a szabad akarat. mind a társadalomnak. Az életben minden történésnek oka van. és mi mindenkor engedelmeskedünk az akaratának. életünk alakulása 50%-ban rajtunk múlik. hogy átélje a tapasztalattárából hiányzó élményeket. Egyébként a fatalista életfelfogás azért sem indokolt. Érdekes.com . Ilyen elkerülhetetlen esemény a természetes halál is. hogy hatékonyan fejlődjünk.” Ennélfogva ebben a világban nem tudunk igazán fejlődni. hanem tevékeny résztvevője is a teremtésnek. hanem nagyon is hasznos. hogy egy-egy esemény oka nagyon mélyen. mint a sorsnak. hogy milyen események várnak ránk. Aki késlekedik. Így a Jó és a Rossz. sikerrel vagy bukással végződik.

A tornádók azonban gyakran megleckéztetik őket. Isten intelmekkel látja el mind az egyént. Ha bárhol a világon valaki kárt okoz a másiknak. ha valaki nem él veleszületett képességeivel. és megmutatja a kijavítási módjukat. hogy ezáltal az egész univerzum tökéletesebbé váljon. Érdekes. Így kikísérletezhetjük. mert több alkalommal is előfordultak olyan tréfás esetek. a Mindenható szigorúan bünteti. Intelligens irányításra utal az a múlt század végi eset is. mindnyájan fontos láncszemei vagyunk ennek a folyamatnak. hanem csak sodortatja magát az árral. ezért olyan fontos a Mindenhatónak. és leszűrhetjük belőle a szükséges tanulságokat a következő életünkre vonatkozóan. hogy feladatainkat hogyan oldhattuk volna meg optimálisan. és fog történni utánunk is. 1974-ben Ohio állam Xenia városában miszlikbe aprított egy parasztházat a teljes berendezésével együtt. Korunk öntelt társadalmai azonban egyre kevesebb jelentőséget tulajdonítanak ezeknek az eseményeknek. Charles Caughlen 1899-ben hunyt el a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Reinkarnálódásaink hatékonyságának megállapítása érdekében rendelkezésünkre áll egy szimulációs program is. egy doboz tojás. Úgy tűnik. ha? programban újra átélhetjük a földi életünket megváltoztatott kezdeti feltételekkel. Ha valahol egy kis porszem körül légnyomáskülönbség alakul ki. hogy a primitív társadalmak sokkal komolyabban vették ezeket a figyelmeztetéseket. illetve a sorsfordulóinkban hozott döntéseink módosítása révén előálló helyzetekben. hogy a tornádókat mikrováltozások hozzák létre. hogy a szabad akarat megnyilvánulásának a mértéke az. amelyeket azután vagy megfogad. teljes épségben.com . földrengés. hogy a természeti jelenségek ok-okozati összefüggéseit materialista alapon tárják fel. akik az univerzum fejlődését egy folytonos spirálként képzelik el. Ha nem létezne szabad akarat. aki gazdag tapasztalatai révén segít kiértékelni a földi életünket. hogy mindig tökéletesebb világot hozzunk létre magunknak. Ily módon a modern kor tudósai már kiderítették.139/434 szükségét érezzük igényelhetünk magunknak egy mestert (egy fejlettebb lelket) is. A XX. amely annak idején nagy izgalmat keltett a babonás emberek körében. A társadalmakat gyakran természeti katasztrófák (pl. Még ennél is viccesebb eset volt. és a jó érdekében megpróbálja az embert rávezetni a helyes útra. Mivel a fejlődési spirált az egész univerzum együtt alkotja. Eszerint már számtalan ősrobbanás és evolúció történt előttünk is. kivonva ezzel egy láncszemet a fejlődés menetéből. Mivel a ma embere még nem képes arra. Pontosan mellette landolt elpusztult lemeztárából a „Viharos idő” című hanglemez. amelyeknek a fizika és a józan ész törvényei szerint nem lett volna szabad előfordulniuk. az önmegvalósítás vágya azonban lehetővé teszi. hogy az önmegvalósítás jogával minden ember szabadon élhessen. hogy ne pusztítsuk. hurrikán) figyelmezteti haladásuk helytelen irányára. Nagy valószínűséggel igazuk van azoknak a fizikusoknak. Az egyén sokszor álmok formájában kapja meg az instrukciókat. rávilágít a hibáinkra. és a karácsonyfa üvegdíszei. A Mindenhatónak az az érdeke. ami lehetővé teszi. egyre feljebb emelkedve ezáltal a fejlődési spirálon. Az intelligens irányításnak ez a legmagasabb megnyilvánulási formája azonban többnyire hiábavalónak bizonyul. amely megszabja a spirál emelkedésének meredekségét. A sokszor 300 km/h sebességet is elérő pusztító szélviharok egyike pl. amely mozgásában teljesen rapszodikusan viselkedik. 20 méterre tett le. mind a társadalmakat. Arra azonban még nem sikerült a tudósoknak rájönniük. vagy ha egy galaktikus civilizáció megtámad egy értelmes lények által lakott másik bolygót. Miután a rész kihat az egészre. akkor az előző fejlődési spirált ismételnénk meg. akkor ez az effektus lavinaszerűen növekedve hatalmas forgószéllé válhat. Ennek érdekében mindent meg is tesz. Hajlamosabbak voltak arra. század felvilágosult szellemben nevelt tudósai viszont fáradhatatlanul törekszenek arra. hanem építsük a világunkat. bünteti a rosszat. hogy tetteiket az „égi” jelekből levont következtetéseknek megfelelően korrigálják. és a légörvények haladásának útvonalát mi határozza meg. és megpróbálják a jelenséget tudományos alapon megmagyarázni. Az akarat kötetlen megnyilvánulása. Ebben a: Mi lett volna. hogy ezeket a mikrováltozásokat mi indítja el. és a háztól kb. ha csak a külső behatásoknak engedelmeskednénk. amikor 1958-ban Kansas állam El Dorado városában egy nőt a szélvihar az ablakon át az utcára repített. és visszataláljanak a helyes útra. hogy belássa cselekedeteinek helyes vagy helytelen voltát. hogy a volt partnerünkkel helyzetgyakorlatokat végezzünk. Csupán három törékeny tárgy élte túl a katasztrófát: egy falitükör. vagy nem. akkor ezzel önmagának is kárt okoz. Egy híres amerikai színész.

Mindketten az emberi jogok élharcosai voltak. amely a kriptákat is kimosta. Mindkettőjüket pénteki napon ölték meg feleségük jelenlétében. és ma már ott tartunk. Ennél is több egybeesést fedeztek fel a kutatók két amerikai elnök életrajzában: Az egyik Abraham Lincoln. személynév) egyezésre. hogy normál körülmények között több mint 40 méhcsalád összes egyede egy rajban egyesüljön. akik a rárakódott kagylók és moszatok eltávolítása után megdöbbenve olvasták az oldalán. Modern világunk válságban van. Mindkét elnököt egy Johnson nevű ember iktatta be. hogy az egyes méhcsaládok nem nagyon szívelik más családok tagjait. de egy-egy eltévedt méhnek hamar értésére adják. Ismert jelenség az is. hogy egykori földijük tetemét fogták ki. Lincoln a faji megkülönböztetés. Kennedy titkárnőjét pedig Lincolnnak hívták. amíg a pap befejezte a halott búcsúztatását. a másik John F. nem hagyják felügyelet nélkül a királynőt. És végül. az elhunyt méhész több tucat méhcsaládjának összes méhe egyszerre repült ki. 1908-ban látta meg a napvilágot. Lee Harvey Oswald 1939-ben. aki Kennedyt iktatta be. december 5-én elsüllyedt egy személyszállító hajó Wales partjainál. A tenger ennél hihetetlenebb történetet is produkált már. joviális méhész. a rabszolgaság megszüntetéséért küzdött. Lincoln elnök Monroeban volt. hogy még hihetetlenebb legyen a történet: Egy héttel azelőtt hogy megölték.) A számmisztika szerint mindkét név betűinek összege: 15.140/434 galvestoni vendégszereplése során. Amikor a lelkész a temetőben elkezdte a szertartást. Aki azt mondaná erre a háromszoros (dátum. Kennedy pedig egy héttel a gyilkosság előtt Marilyn Monroenál volt. A technikai fejlődés egyre hatékonyabbá tette a fegyverkezést. 1960-ban. Ekkor felszálltak. több tucat tanú által igazolt esetetek. Mindkét gyilkos használta a teljes nevét. Csak egyetlen utas. és mindkettőjüket a déliek ölték meg. Ez azért is különös. akit 100 évvel később. hogy visszatérhessen ősei földjére. 1946-ban választottak képviselővé. mert szakmai körökben köztudott. hogy Lincoln titkárnőjének vezetékneve Kennedy volt. és mindkettőjük halálát fejlövés okozta. Mindkét elnök feleségének volt egy abortusza. További furcsaságok: Lincolnt a Ford színházban lőtték le. Az apró részletek még misztikusabbá teszik a történetet. Kennedy pedig 100 évvel később. A Lincolnt beiktató Andrew Johnson 1808-ban született. majd egy hatalmas méhraj leereszkedett a koporsóra. Lyndon Johnson. tettek egy tiszteletkört a sír felett. Mozdulatlanul pihentek rajta. mint amennyi a földi élet elpusztításához elegendő lenne. A Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Különös. mert még a tárgyalás előtt megölték őket. Lincolnt 1860-ban lett elnök. és talán már mondani sem kell. 1664. Hugh Williams maradt életben. hogy Kennedy gyilkosa. és teljesen beborította azt. hogy a véletlen műve. hogy az emberiség által felhalmozott nukleáris fegyverkészlet százszor akkora. hanem a lassan már katasztrofális méreteket öltő környezetszennyezés is. itt nincs számára hely. és elrepültek. hogy 1860. De földi világunkat nem csak a tömegpusztító eszközök fenyegetik. december 5-én ugyanott egy újabb hajó süllyedt el. neve: Hugh Williams. 1958-ban meghalt egy idős. Csupán egy utas élte túl a katasztrófát. Egy év múlva Galveston fölött hatalmas hurrikán tombolt. Ott lelték meg az Edward herceg szigetéről kievezett halászok. december 5-én a Menai szorosban ismét elsüllyedt egy hajó. majd vissza mindegyik a saját kaptárába. Nem harcolnak ugyan egymással. Mint később kiderült. és egy hatalmas rajban egyesülve 15 kilométert repültek a temetőig. vajon mit szól hozzá. Egyiket sem ítélték el. ez esetben is 100 évvel később. aki mindig nagy szeretettel beszélt a méheiről. Sokak szerint valamilyen rejtélyes erő segítette őt. aki 1846-ban került be a Kongresszusba. amíg a Fehér Házban voltak. A hullámokon hányódó koporsó bekerült a Golf-áramlatba. hirtelen elsötétült az égbolt. a Menai szorosban. Kennedyt pedig egy Lincolnban. 1785. A halott közel 9 hónapig tartó kb. és a színész tetemét a tengerbe sodorta.com . Nálunk is történtek meghökkentő. amelyet a Ford Művek gyártott. (Második keresztnevükre nemcsak egy betűvel utaltak. hogy más családból való. A Lincolnt megölő John Ikes Booth 1839-ben született. Ott is temették el egy hermetikusan lezárt ónkoporsóban. hogy a méhek soha nem repülnek ki egyszerre a kaptárból. Kennedy. 3000 kilométernyi viszontagságos út után a szülőháza közelében ért partot. tenger. Kennedy pedig a kisembereket elnyomó monopóliumok ellen lépett fel. A két merénylő is ugyanúgy végezte. A Mindenhatótól való eltávolodásunk arányában nő a lelki bizonytalanságunk. Az egyetlen túlélő neve: Hugh Williams. ami elvitte a Szent Lőrinc öbölbe. Biológiailag tehát lehetetlen.

Nem az a cél. A találékonyság csak bajban. problémáinkat tehát nekünk kell megoldanunk. A szinte már barátinak mondható viszony ellenére merev elutasításban részesült. segítsék. Már ma is félelmetes dolgok történnek velünk. Az univerzumnak önálló lényekre van szüksége. A túlvilági szellemek még inkább elzárkóznak a közvetlen segítségnyújtástól. amelyektől a léte függ. Ezáltal még tökéletesebb világ jön létre. nincs rákényszerítve a kreatív gondolkodásra. Nem kevés azoknak a száma sem. Ezt az intelmüket egyébként már szóban is közölték velünk. kíméletet nem ismerő életvitelünkkel már nem használjuk. Napi gondjaink megoldódnának ugyan. Mindezek összegzéseként megállapítható. akik gondjaink megoldását egy új Megváltó eljövetelétől várják. hanem kihasználjuk a környezetünket. de még nehezebb problémákkal kell megbirkózniuk utódainknak az apokaliptikus viszontagságokkal terhelt korunkban. A magasan fejlett civilizációk küldöttei nem azért vannak itt. gazdasági gondoktól terhes Földet hagyunk örökül gyermekeinknek. az élet minden területén megnyilvánuló erőszak. amit másoktól készen kapott. sem a Mennyei Atyának nincs szüksége olyan emberre. Anyagcseréje már oly mértéket ért el. egyre gyorsuló ütemben lelakjuk a világot. sürgetik a velük való kapcsolatfelvételt. A túlvilági és földönkívüli lények tehát nem hagytak bennünket magunkra. mint ahhoz. A sötétben tapogatózó. valamint a közénk beépült képviselőik nem fedik fel a kilétüket. tőlük remélvén gondjaink megoldását. Az ilyen jellegű kapcsolatfelvételben való reménykedés azonban hiábavaló. hanem hogy előkészítsék. Az ember sokkal jobban ragaszkodik ahhoz.141/434 fogyasztói társadalom hedonizmusa mind nagyobb súllyal telepedik rá a természetre. Egy kívülről érkező jelentős technikai segítség hosszú távon egyébként sem válna javunkra. hanem ismét ki fogja vezetni az emberiséget a válságból. A fejlődésnek. Önző. Egyedül kell a fejlődés útját járnod. hogy egy világméretű katasztrófa esetén Isten nem hagyja elpusztulni a világot. idegen civilizációktól várják a segítséget. Csak önmagunk kiteljesítésével válhatunk tökéletessé. A Mindenható a maga végtelen bölcsességével tudja. hogy létezik egy interplanetáris alkotmány. de ez a látszathaladás a tudati fejlődésünket nem segítené elő. és az utánunk következő civilizáció irányításánál felhasználják. hogy civilizációk másolatai jöjjenek létre. hogy önpusztító indulatoktól. Ebben önös érdekek is szerepet játszhatnak.com . Sokan más. Sokan hisznek abban is. Sem nekünk. de nem lennénk mások. botladozva haladó ember új utakra is tévedhet. mert a be nem avatkozás kozmikus törvénye tiltja a közvetlen segítségnyújtást. Nekünk már nem fog Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. készen átnyújtott eredményeket. A kozmikus világ hozzánk látogató. az új gondolatok keletkezésének. Azért sem nyújtanak közvetlen segítséget. Akinek folyton tanácsot adnak. sohasem tudnánk a saját lábunkra állni. akinek mindig mindent meg kell mondani. hogy a föld alá szorult civilizációk.” Csak a saját tapasztalataink által válhatunk önálló. az nem keres kiutat a bajaiból. Egy földönkívüliekkel szoros kapcsolatban álló férfi hiába kért tőlük segítséget spirituális fejlődésének elősegítésére. Feltehetően erre az okra vezethető vissza. amely a kozmikus értelem parancsára tételesen is tiltja az ilyen jellegű beavatkozást az univerzumban. hogy csak azok válhatnak tökéletes lénnyé. A hiteles statisztikai adatok bizonyossága alapján ijesztő jövő vár civilizációnkra. független lénnyé. a korábbiaktól eltérő megoldások létrejöttének előfeltétele az önállóság. Az indok az volt. akik az evolúciós fejlődésük során nem hagytak ki egyetlen lépcsőfokot sem. mint magasan fejlett másolatok. Az is elképzelhető. így ne várjunk tőlük közvetlen manuális segítséget. Miután a szellemvilág szoros felügyelet tart bennünket. hogy káosszá alakítja azoknak a természeti erőknek a rendjét. Ráadásul napjainkra soha nem tapasztalt mértékűvé vált a bűnözés. Új megoldásokat is kidolgozhat. Ha állandóan támogatnának bennünket. A felügyeletünket ellátók utánzásával gyorsabban fejlődhetnénk ugyan. amit önmaga teremtett. a gondok szüntelen áradatában nyilvánul meg. Nem előráncigálni akarják a változást. mert ezzel magukhoz „kötöznének” bennünket. csak rákényszerítenek bennünket a fejlődésre. és ezt követően minden téren tőlük függnénk. hogy végrehajtsák a paradigmaváltást. hogy: „Semmit sem segíthetünk neked. Elvesztenénk az önállóságunkat. Fejlődésünk jelenlegi szintjén azonban ez már közvetlen formában nem fog megtörténni. és technikai felkészültségükből ítélve jóval intelligensebb küldöttei tökéletesen tisztában vannak a harmonikus fejlődés által diktált törvény érvényesülésének szükségszerűségével. ezeket a tapasztalatokat összegyűjtik. hanem világra segíteni.

hogy az általa kínált lehetőséget elfogadva fennmaradunk-e. ami számára azonnali örömforrást jelent. Az élvezetcentrikus ember hamar ráun az ismétlődő örömforrásokra. Minél többet adunk belőle másoknak. Ennek a korszakalkotó lépésnek a megtétele előtt azonban elkerülhetetlen jelenlegi világunk megtisztítása. annál több marad nekünk. mert Isten országa már közöttetek van!” Isten az egyszülött fiát áldozta fel azért. a tudatunkban rejlik. sem közösségi értelemben. szeretetre és egymás iránti bizalomra tanított bennünket. Most már csak rajtunk múlik. hogy fejlődésünk jelenlegi stádiumában az ő irányítása nélkül nem tudunk hatékonyan továbbhaladni. hanem bennünk él. vagy elfordulva tőle elpusztítjuk önmagunkat. Ehhez segítséget nyújtanak Jézus példabeszédei. Istent tehát abban kell keresnünk. A csoda bennünk van. csak élnünk kell vele. akár rossz cselekedeteket viszünk véghez. és ennek a folyamatnak nincs vége. amely sohasem fogy el. Az élet célja Az Agykontroll abban különbözik a többi természetes gyógymódtól. Az ezoterikus tanítások szerint az ember lelke mélyén kell megszületnie Isten fiának. örök kielégületlenségre kárhoztatja szívünket. amelyekben megbocsátásra. és akkor bekövetkezik a beígért találkozás a megváltó és megváltott között. hogy az emberiséget megváltsa. elengedhetetlenül szükséges. hogy egészséges legyen. amelyekkel hatékony társává lehetünk a teremtésben. Ezzel a módszerrel útmutatást kaphatunk arra a problémánkra is. Ezen a téren nincs értelme a fukarkodásnak. A túl sok vagy túl hosszúra nyúlt szórakozás. A testi gyógyulás. Elapasztja a tetterőnket. hogy egyszerre képes gyógyítani a testet és a lelket. és fel kell számolnunk az egyes embercsoportokat egymástól elválasztó konfliktusokat. hogy valaki maradéktalanul boldog lehessen. hogy nem csupán a test egészségét állítja helyre. de a számunkra biztosított 50%-os cselekvési szabadság arra is feljogosít bennünket. és egyre többet akar. hogyan érhetjük el az igazi boldogságot. Isten nem gátolja meg a tapasztalást sem egyéni. a modern kor megváltói mi vagyunk. hogy az élvezetek mértéktelen hajszolása. hanem a lélek épségét is. hanem megsokszorozódik. a rengeteg eltékozolt szabadidő lassan. Ahhoz azonban. hogy helytelen irányba fejlődjünk. Jobb agyféltekénk képességét felhasználva ki kell szabadítanunk magunkat önző érdekeink rabságából. Minden ember legfőbb vágya. mint annak idején Mózesnek. Ne várjunk új Megváltóra. így nem csak az előre-. hogy elhiggyük Isten mindenhatóságát. Emiatt egyre lazábbá váltak kapcsolataink Istennel és az ő határtalan világával.142/434 Isten személyesen megjelenni. Az abszolút világ megismerése után rá fogunk jönni. A múló Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy boldog legyen. az erőinket szétforgácsoló problémák felszámolása. Az utóbbi kétezer évben túlságosan elmerültünk a bal agyfélteke anyagias és túl racionális világában. Jézus a következőképpen szólt erről a Biblia szerint: „Isten országa nem úgy jön el. akár jó. megszabadítsa korábbi bűneitől. hanem a visszafejlődésre is lehetőségünk van. amit teremtett. hogy íme itt van. a gyönyör különböző szintjeire. az univerzum által kínált lehetőségek kihasználásához elengedhetetlenül szükségünk lesz az ő útmutatásaira. A földi világunkból való kilépéshez. és hogy megtarthassuk magunknak ezt a világot. megteremtve az „ép testben ép lélek” ideális állapotát. és az univerzum által kínált lehetőségek végtelenségét. Szellemünk jelenlegi fejlettségi szintjén nincs már többé szükség bibliai csodákra ahhoz. az évszázadok alatt belénk ivódott. Isten olyan eszközöket adott a kezünkbe. ne Krisztus újbóli eljövetelétől reméljük gondjaink megoldását. A hit nem külsőség többé.com . Az ilyen ember már csak azt fogja keresni az életben. A következő élvezetnek mindig intenzívebbnek. izgatóbbnak kell lennie. Hamarosan rá fogunk azonban jönni. abból sohasem származik igazi. Az Agykontroll nagyszerűsége abban rejlik. A fizikai lét ugyanis a minden irányú kiterjedés szabadságát kínálja nekünk. hiszen a szeretet olyan érték. az egészség megszerzése azonban önmagában nem biztosítja a tökéletes boldogságot. A Mindenható csak figyelmeztet bennünket cselekedeteink helytelen irányára. Ha öncélúan hajszoljuk az élvezeteket. Az alapvető testi és szellemi szükségleteinket kielégítő anyagi javak birtoklásán túlmenően tökéletes boldogság csak ép lélekkel érhető el. az anyagi javak esztelen gyarapítása nem vezet maradéktalan boldogsághoz. elsorvasztja a képességeinket. hosszú távú megelégedettség. letargiába taszítja életünket. de biztosan elvesztegeti egész életünket.

akár rosszat. hogy vannak olyan személyek. Energia viszont végtelen mennyiségben található a világmindenségben. ez az érték fennmarad az idők végezetéig. hanem azt is. A legnagyobb baj azonban az. Az anyag. Ez a prekogníciónak nevezett jelenség minden képzeletet felülmúló fantasztikus lehetőséget ad az emberek kezébe. A lélek ilyenkor eggyé válik a Mindenható akaratával. és maradéktalanul betölti földi küldetésének célját és értelmét. hogy a jelenlegi tendenciák szerint valószínűleg mi fog történni. amiért az ember megszületik. akik az elhunyt sírja mellett állva a földi maradványokból kisugárzódó energia alapján képesek megállapítani a halál okát. Az agy minden egyes megnyilvánulása energiakisugárzással jár. Azonban ezek a vágyak szintén tévútra visznek bennünket. Földi életünk során maradandó értéket csak a lelkünkben tudunk gyűjteni. vagy a hatalomvágy is ösztönzi. napjainkig betöltött szerepéről. az elévülés nem létező fogalmak.com . a hiúság vásárát sokszor a telhetetlenség. Az önmegvalósítás nem más. hogy mi történt. A pénz. Ez az a cél. Ennek a szinte felfoghatatlan jelenségnek az Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Mivel a tudatalatti tartományban az idő elveszti dimenzió jellegét. Ezt a hihetetlennek tűnő jelenséget az teszi lehetővé. Legalábbis erre következtethetünk abból a tényből. Kiegészítés Befejezésül az előzőek alapján próbáljuk meg ismét néhány parajelenség. és aki ennek szellemében él. majd szellemi tespedtséget okoz. Ezek az energianyomok a halál beállta után sem szűnnek meg. senki nem tud elvenni tőlünk. Testünk rendkívül finom aurája megőrzi korábbi betegségünk energiaképletét. Életünk célja és értelme tehát nem az anyagi javak gyarapításában. ami által egész életünket az univerzum érdekeinek rendeljük alá.143/434 pillanat nyújtotta gyönyör tehetetlen áldozataivá válunk. Tartós és tökéletes boldogságot. Az abszolút világgal történt kapcsolatfelvétel esetén viszont nem csak azt tudjuk megvizsgálni. és élőlények esetén az energianyomok alapján egész életfolyamatuk végigkövethető a keletkezéstől az elhalásukig. igazi örömöt csak lelki gazdagságunk gyarapításával érhetünk el. Az anyagi érték tehát nem jelent valódi értéket. hogy miközben a hívság az élet felszínes örömeit kínálja érzékeinknek. és csak ideigóráig nyújtanak boldogságot. és szerveinkbe impregnálódva mindaddig fennmaradnak. és nem is az alantas vágyaink kielégítésében keresendő. A pénz imádatát. mint az ősenergia tárgyiasult formája. mert a szubatomi energiahullámokat semmilyen anyag nem képes leárnyékolni. a sznob kivagyiság. képességeink felajánlása a köznek. energiakisugárzás formájában fennmaradnak. távol tartja tőlünk a lelki örömöket. amikor egy tárgy megérintésével információkat szerezhetünk keletkezésének történetéről. hanem a csontokban fixálódnak. Alfa tartományban bárki bármilyen energiakisugárzással járó folyamatot megvizsgálhat. amíg egyetlen molekula marad belőlünk. így utólag is kideríthető a halál közvetlen oka. az elmondhatja magáról. így lelki fejlődésünk az egyetlen érték. A mulandó értékek megszerzése. az arany gyakorlatilag nem más. sorsuk irányítását illetően. hogy megtalálta élete értelmét és egyben az igazi boldogságot. A fizikai lét által kínált örömök mértéktelen élvezete testi. mint az emberiség szolgálata. és materializálás útján elő is állítható. A világegyetemben semmi sem tűnhet el nyomtalanul. az abszolút világban a feledés. és rejtett tulajdonságairól. Példabeszédeiben már Jézus is óvta az embert a talmi értékek tiszteletétől. az igazi érték a lélek. Ez ellen fizikailag semmit sem tehetünk. bármikor történt is az. megőrződnek az idők végezetéig. tettünket már a szándék pillanatában akaratlanul és visszavonhatatlanul közöljük az egész világegyetemmel. amelyek valaha megfordultak a fejünkben. mint tudjuk bármikor dematerializálható. hogy a szervezetben semmilyen változás nem múlik el nyomtalanul. Akár jót teszünk. Azonban nem csupán a gondolatok által kiváltott energiahullámok hagynak nyomot maguk után. Az időben visszafelé haladva a materializálódott anyag által kibocsátott energiahullámok bárhol megtalálhatók. az élvezetek hajszolása helyett életünk céljának az önmegvalósítást tekintsük. Ez teszi lehetővé a pszichometriának nevezett jelenséget. Még a legapróbb gondolatok is. semmilyen erő nem képes a terjedésüket megakadályozni. Miután a lélek mi magunk vagyunk. köztük a telepátia hatásmechanizmusát megfejteni. hanem minden materializálódott anyag is. amit soha.

még akkor sem. ha késedelem nélkül megy végbe.57788×1012 -szer gyorsabban megy végbe. vagy csak alig befolyásolja az idő. és a világegyetem átmérője valóban 216 milliárd fényév.46×1012 km = 5×104) Ebből következik. Ez a sajátos energetikai kommunikáció a világegyetem élőlényei és élettelen tárgyai. Ez az idő még elhanyagolhatóan kicsi. Bármennyire ellenkezik jelenlegi fizikai ismereteinkkel.25 nap) Mivel az abszolút világban a leggyorsabb mozgás az étert alkotó energiarészecskék áramlása. de ha helytállóak Einstein számításai. hogy sokak számára már felfoghatatlan. A váltószám meghatározására jelenleg egyetlen forrás áll rendelkezésünkre. Az univerzum minden egyes ősrobbanás után nagy valószínűséggel az előző fejlődési ciklust ismétli meg. de minden jel arra vall.25 nap = 31 557 600 s · 299 792 km/s = 9.” Éppen ezért nem szabad vakon hinni az emberiség jövőjére vonatkozó jóslatokban. későbbi cselekedeteinktől függően jelentős mértékben változhatnak. hogy ha nem is olyan jelentős mértékben. mert ez legalább olyan mértékben múlik rajtunk. és segítségével előre megyünk az időben. Jézus is megemlítette egyszer. és ily módon képes egy hihetetlenül pontos jövőkép kialakítására. A védikus szakirodalom szerint Brahma. (60 s · 60 min · 24 h · 365. akkor a szubatomi energiarészecskéknek már 50 nap kell ahhoz.57788×1012) Ez az érték olyan óriási. A Magasabb Intelligencia jövőnk valószínűség-számításon alapuló meghatározása során feltételezhetően az előző fejlődési ciklus adathalmazok formájában megőrzött történéseiből indul ki. de az abszolút világban is van idő. (2. és a maga végtelen kapacitású memóriájába betárolni.73×1017 km/s. de nem tudja belekalkulálni a szabad akaratunkból származó későbbi döntéseinket. valamikor megtörtént vele.144/434 előidézhetőségét az teszi lehetővé. A legkisebb részletre is kiterjedő információáradat alapján azután olyan pontos valószínűség-számítást képes végezni. hogy minden cselekedet. ma már több tudós is állítja. vagyis 1 másodperc alatt 50 000 fényév hosszúságú utat tesznek meg.32×109 év · 365. nem lehet tudni. Első hallásra döbbenetesnek tűnik. Ezek a jóslatok ugyanis csak tendenciák. amelyek az akaratunktól. hogy ezeknek az energiakisugárzásoknak a terjedési sebessége több nagyságrenddel meghaladja a fény sebességét. A számítások szerint az éteri energia világában minden mozgás 1. hogy a szubatomi energiarészecskék kereken 0. Emiatt a prekogníció által szimulált jövő csak feltételezett jövő. ha azok a Magasabb Intelligenciával való kapcsolatteremtés alapján születtek. hogy milyen jövő vár ránk. hogyha érintkezésbe lépünk ezzel a szuper képességű aggyal. amikor valaki halványan emlékszik rá. Erre enged következtetni az úgynevezett „déjà vu” érzés is.46×1012 km) Ekkora távolságot tesz meg a fény 1 év alatt. nálunk pedig a fotonsugárzás. hogy egy bizonyos esemény már valaha. minden változás újabb lehetőségeket teremt önmaga számára. mint rajta. ezért érdemesebb a különbséget azzal érzékeltetni. A Tejútrendszer egyik szélétől a másikig pl. A különbséget egyelőre csak találgatni tudjuk. A tudósok egy része szerint a lélek valamilyen módon megőrzi az előző ciklus eseményeit. még maga a Mindenható sem tudja.com .00002 s alatt jutnak el 1 fényévnyi távolságra. Ennek a műveletnek az elvégzését az teszi lehetővé. egy magasabb fejlettségi fokon. amelyet szinte biztos jövőként könyvelhetünk el. valamint az egész információs rendszert felügyelő Magasabb Intelligencia között csak akkor lehet kellően hatékony.16×1011 fényév · 0. hogy teljesen kiszámíthatatlan. (299 792 km/s · 1. a mindenható isten 1 napja 4 320 000 000 földi évnek felel meg. mint a mi fizikai életterünkben. (4. Ebbe kombinálja bele a jelenlegi fejlődési ciklus eredményeit. amelyek a jövőben érnek majd bennünket. 2 másodperc alatt juthatunk el asztráltestben. A számítások során figyelembe veszi mindazokat a környezeti hatásokat. (4. egy meglehetősen nagy szorzószámot kapunk. és hová megy. hogy eljussanak az egyik végéből a másikba. hogy honnan jön.73 ×1017 km/s : 9.00002 s : 86 Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ha ennek az értéknek az összegét átkonvertáljuk napokra. így a helyzetbeli különbségből adódóan a szubatomi energiaáramlás terjedési sebessége: 4. ami tőlünk függően kisebb-nagyobb mértékben még változhat. hogy a Magasabb Intelligencia a világegyetem minden egyes energiakisugárzását képes érzékelni. hogy „az emberi akarat olyan mint a szél által felkavart porszem. Egyébként sok bölcselő szerint éppen az a legcsodálatosabb az emberi fejlődésben. sőt akár az ellenkezőjére is fordulhatnak. Azt. hogy ennek az információs rendszernek a működését nem.

hanem a dominóelv alapján az egyik elektron meglöki a másikat. és a moduláló jelekhez hasonlóan az információforrás mintegy ráül erre a közvetítő közegre. A világűr tele van ősenergiával. valami lélekcsíra kell hogy legyen bennük. minden irányú szétsugárzás az oka annak. A kisebb tömegből eredő nagyobb mozgékonyság pedig már hihetővé teszi a fénysebesség többszörös túlhaladásának lehetőségét. hogy megvizsgálják. Nem csak az egyszerű energiasugárzásokat képesek felfogni. akkor telepatikus úton akár több ezer kilométeres távolságból is megérzik. Ezt a váltószámot alkalmazva az időtágulás aránya nagyságrendileg szintén 1012 lesz. Viszonylag könnyen meg lehet tanítani őket arra. Ezek egyike. babusgatásával. mint az elektronok a fémes anyagban. A kísérletek során kiderült. Az elektronok és a szubatomi energiakvantumok tömege között azonban feltételezhetően több nagyságrendnyi különbség van. az elpusztult. (3. hogy ha egy fémhuzal két végére feszültséget kapcsolunk. Amennyiben valaki szeretettel bánik velük. Backster kutatásai felkeltették más szakemberek érdeklődését is.com . Az elektronáramlás sebessége relatíve nem nagy. de ez csak irdatlan nagy távolságok esetén nyilvánul meg. amelyhez képest a mi rádiós hírközlésünk csak római őrtüzek egymás közötti üzenete lehet. A kozmikus térben tehát létezik egy olyan tökéletes és mindent átfogó információs rendszer. hanem érzékelik az emberi aurát is. amely a kozmoszból felénk árad. Ebben az esetben a vivőhullám szerepét a kozmikus teret betöltő ősenergia látja el. hogy felismerik a gondozóikat. mivel rendkívül érzékenyen reagálnak a környezeti energiakisugárzásokra.375×104 = 1. (1. vagy a környezetük létét kedvezőtlenül befolyásolja. (A növények mozgását. akkor ebben az esetben érthető lenne ez a szédületes terjedési sebesség. Különösen érzékenyek a növények a zenére. fizikai reakcióit egy speciális tükörrendszerrel mérték. akkor az így keletkezett impulzus vagy impulzuscsomag gömbhéjszerűen rezgésbe hozza az egész „energiaóceánt”. a szubatomi energiarészecskék áramlási sebessége 3.15576×107 s · 3. ha az a saját. Az is kiderül ebből az írásból. és tulajdonképpen a hatás vonul végig a vezetőn. azt majd a későbbi mérések döntik el. gyors növekedést eredményezett. és különbözőképpen reagálnak a jó és a rossz szándékú emberekre. hogy különböző növények leveleire galvanométert kapcsolnak. hogy a növények igen intenzíven reagálnak minden információra. ily módon ez a hatás a világűr bármely pontjára szinte pillanatok alatt eljuthat. simogatják a leveleiket. hogy van-e a növényeknek lelkük.145/434 400 s = 50 nap) Az istenek világa sem mentes tehát az időtől. Adódik egy másik számítási mód is. és mérik az elektromos potenciálváltozásként megnyilvánuló reakcióikat. hogy a pillanat 1/33 750 másodpercnek felel meg.1927848 km/s) Hogy melyik a valós érték. Rendkívül érzékenyen reagálnak a kozmikus behatásokra is akkor. hogy naponta becézgetik növényeiket. Amelyiknek erre nem volt lehetősége. a hazugságvizsgáló berendezés szaktekintélyének vezetésével évtizedek óta folynak olyan kísérletek. ha az illetővel valami baj történt. Egy védikus asztrológiai írás a Suriasiddhánta szerint Brahma időskáláján egy földi év vagyis 31 557 600 másodperc csupán egy pillanatnak számít. míg a jókedvű. Különösen jó eredményt lehet elérni a növények szeretetével. a leveleik fokozatosan elsárgultak. optimista kollega gondozása új hajtásokat. akkor az elektromos áram nem úgy alakul ki. Feltételezhetően ez a korlátlan. Amerikában Cleve Backsternek6.065×1012 s · 299 792 km/s = 3.2×1017 km/s -ra adódik. Lehet hogy a szubatomi energiarészecskékkel történő információközlés is a dominóelv szerint zajlik? Ha igen. Az országos versenyeket nyert nemesítőkről rendre kiderül. még ideális vezető esetén is csak megközelíti a fénysebességet. hogy a mellettük elhaladó emberekben felismerjenek különböző betegségeket. Nos hát. amely a 6 klív bekszter Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A moduláció. hogy minden egyes elektron egyenként végighalad a vezetéken. A fülsiketítő heavy metal zene hatására elhajoltak. Ezeket a kísérleteket annak idején azért kezdték el. Ismeretes. hogy ha depressziós munkatárs locsolta a növényeket. Számos laboratóriumban végeztek hasonló kísérleteket. és ha egy információforrás modulálja a körülötte lévő energiarészecskéket. vagyis az információközlés módja hasonló lehet a rádiós hírközléshez. Ezek az energiaimpulzusok valószínűleg úgy terjednek a térben.065×1012) Ha ezt az értéket beszorozzuk a fénysebességgel.

de a növény akkor is jelzett. szaporodásra. Az evolúciós fejlődésben az aura fizikai tulajdonságának ez a fajta megváltoztatása az élet csírája. szép. többsejtű élőlények esetén a sejtek által termelt elektromos impulzusok összeadódnak és villamos feszültséget hoznak létre. A pavlovi reflex is megnyilvánul a növényeknél. se hang-. Az élőlényeket tehát alapvetően az különbözteti meg az élettelen tárgyaktól. ez az erő tartja fenn az életet. mert az energiakisugárzásokat feltehetően nem a sejt. A country. és ez tette lehetővé a növényekkel való intenzív kísérletezést. hogy termeljenek a rovarok számára kellemetlen szagú ellenanyagot. és az észlelt információ a növényen belül elektromos impulzus formájában kerül továbbításra. és égesse el őket. de a fejlettebb állatok is reagálnak ezekre a kisugárzásokra. halottnak mutatják magukat. amely elválasztja egymástól az élő és az élettelen világot. Bizonyos növényi kártevőket olyan környezetbe telepítettek át. hogy ha a vándormadarak szárnya alá Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Intenzív növekedésnek indultak. hanem a sejtek körül kialakuló aura érzékeli. Egy német és japán kutatókból álló csoport szerint a növények „beszélgetnek” egymással. és erre gyenge áramütéssel hívták fel a figyelmét. Igen nagy a valószínűsége annak. és ez az „életerő” készteti a sejtet. a környező fák kb. semmilyen reakciót nem mutatott. A levéltépő kollega közeledtére azonban a kiszemelt áldozat reszketni kezdett. így a vészjelzés csak egy módon. Mivel elektromágneses és radioaktív kisugárzást sem érzékeltek a zárt térben. A növényi sejteknek ez a rendkívüli adottsága nem természetfeletti erők megnyilatkozásának a következménye. Egy idő után elmaradt az áramütés. ez az a határmezsgye. Bonyolultabb. A növények teljes közömbösséget mutattak. Ezután az elszigetelt térbe behelyezték az állati kártevőket. hanem vevőként is képesek tevékenykedni. Ez az elektromos feszültségkülönbség már a jelenlegi eszközeinkkel is könnyen mérhető. ahol azok korábban nem fordultak elő. életfunkcióik abbamaradnak. ha csak az ércdarabot tették mellé. se vegyi-. hogy amikor állati kártevők megtámadnak egy fát. Az aura közvetítésével Yang és Yin energia kerül be a sejtbe. hanem érzékel is energiasugárzásokat. Az energiakisugárzásokat egyébként a növényeken kívül az állatok is képesek felfogni. hogy a környezetükkel való kapcsolattartás kétoldalú. Ezt a megfigyelést kísérletekkel is igazolták. és sorra elmentek előttük a kutatók. hogy nem csupán kisugároz magából energiát. Ezt követően az egyik munkatárs azt a feladatot kapta. Ez a fajta információközlés mind több tudós figyelmét kelti fel. Az élettelen és az élővilág között az aura informatikai képessége a határkő.és a népzene iránt viszont közömbösek maradtak. vagy sejtszerveződéseket anyagcserére. Az élettelen anyag szerveződésének egy fokán az anyaghalmaz aurája polarizálódik és ettől kezdve már nem csak kibocsát. Kazahsztánban a kutatók egy ércdarabot helyeztek a filodendron mellé. vagy egyéb jelzések nem juthattak ki. hogy onnan se levegő. Megfigyelésük szerint a bab atkaveszély esetén riadóztatja a társait. az élet különböző szerves és szervetlen anyagok egymásra hatása során alakul ki. hogy a postagalambok a föld domborzati viszonyai által kisugárzott aurogram alapján tájékozódnak.146/434 legkisebb elmozdulást is ezerszeresére nagyította fel. informatikai szempontból nem kizárólag adóként. Az élő sejtek aurája azonban az információn kívül statikus energiát is felvesz a környezetéből. egészséges leveleket növesztettek. Ha más ásványt raktak a közelébe. Haydn muzsikája és az indiai szitárzene azonban kedvező hatást gyakorolt rájuk. de érzékelni is képes a környezetében fellépő energiasugárzásokat. szubatomi energiahullámok formájában történhetett. hogy az intézettől távol tépjen ki növényeket a földből. Az élőlények aurája döntően abban különbözik az élettelen anyag aurájától. 100 méteres körzetben lelohasztják leveleiket. A „növénypusztítók” általános pánikot váltanak ki ebben a világban. A primitív állatok közül nem egy ennek alapján tájékozódik a környezetében. Egy fát hermetikusan elzártak a külvilágtól úgy. Bonyolult szerves anyagokból felépített érzékelő egységek után kár is lenne kutatni a sejten belül. és a többi muskátli is vele remegett. ez a zenei műfaj nem érdekelte őket. Egy londoni kutatóintézet kijelölt munkatársa naponta letörte valamelyik muskátli levelét.com . Ezzel az állatvilágból jól ismert módszerrel védekeznek a kártevők ellen. Ezt a feltételezést támasztja alá az a tudományos megfigyelés. Amikor ez a kutató megjelent a laboratóriumban a növények valósággal sokkot kaptak. Ekkor – a tökéletes elszigeteltség ellenére – a környéken az azonos fajtájú fák mind élettelennek mutatták magukat. Azután galvanométert helyeztek a leveleikre. Ugyancsak különös reakció.) A rockzenére hasonló módon reagáltak. Mint tudjuk.

a gravitációs erő leszakítással fenyegeti. Az állatoknak ez a rejtélyes tájékozódó képessége már a tudósok fantáziáját is megmozgatta.com . hiába helyeztük őket ismeretlen vizekbe. több évezredes ívóhelyükre. Olyan helyekről is hazataláltak. amelyeket függőleges oszlopok támasztanak meg. amely szubatomi energiakisugárzással jár. Pl. hogy egyes fajok apró mágneseket használnak a tájékozódás. A raj csak akkor indul tovább. egy teljesen más környezetben szabadon engedték az állományt. Kenneth Lohmann8 szerint: „Bármit csináltunk.147/434 mágnest kötnek. merre kell menni. ennek következtében állandó kapcsolatban állnak az abszolút világgal. Ez a keresési ösztön az évmilliók során beépült a génjeikbe. Pl. és nemzedékről nemzedékre átöröklődik. hogy az állatok agyfrekvenciája jóval alacsonyabb. hogy a földből kiáramló gravitációs sugarak és a mágneskristályok Yin jellegű szubatomi energiakisugárzása mekkora szöget zár be egymással. Összhangban állok a természettel. hogy rendkívül érzékenyen reagálnak mindenféle szubatomi energiasugárzásra. Ugyancsak ennek a képességnek tudható be. mintha rég elveszett fészküket keresnék. mert az állatok agyfrekvenciája a törzsfejlődés alacsony szintje következtében megrekedt alfa frekvencián. de nem találják. Ebből kifolyólag észreveszik az asztráltestben megjelenő szellemeket is. hogy a postagalambok a rádióállomások adóantennái fölött teljesen elveszítik tájékozódási képességüket. illetve költőhelyét. Előtte azonban letakarták a szemüket. Létezik nálam jobb eledel is”. Az energiakisugárzás alapján itt kellene lennie a költőhelyüknek. és sötét tartályba helyezték őket. egy jó humorú agykontrollos egyszer alfába merülve az alábbi szöveggel tartott távol magától egy egész szúnyograjt: „Én is Isten teremtménye vagyok. Hiába süllyedt el időközben Atlantisz. így minden nemzedék évről évre megpróbálja megtalálni volt ívó-. Ennek ellenére mindegyikük korábbi tartózkodási helye felé fordult. Spanyol. A kutatást vezető dr. Ez teszi lehetővé azt is. és a hossza 0. Ezek a kristályok arról is tájékoztatják a darazsakat. Az angolnák is a mindenen áthatoló szubatomi energiasugárzás segítségével találnak vissza minden évben a Sargasso-tengerbe7. Ez a kristály titánt. A rovarvilágban arra is van példa. A lódarazsak fészke vízszintesen elhelyezkedő lépek sorából épül fel. Amerikai kutatók a Floridai-szigetek közelében több tucat langusztát ejtettek foglyul. és 37 kilométerrel odébb. Hiába furikáztunk velük körbe-körbe. francia és német kutatók kísérletei alapján kiderült. ahol az emberek teljesen eltévednének. hogy fészkeik építésekor egy apró mágneses kristályt ragasztanak fel a lépet alkotó hatszögletű sejtek tetejére. mint a miénk. Mindezen képességek arra az okra vezethetők vissza. a navigációs rendszerük minden helyzetben megbízhatóan működött.1 mm. Ezt valószínűleg abból állapítják meg. az állatok számára ez információforrásként szolgál. amikor látják. vasat és oxigént tartalmaz. ha egy jó. Aztán elszállították. Az izraeli Tel-Aviv Egyetem tudósai a lódarazsak tanulmányozása során azt tapasztalták. ezért az anyagi testen kívül a belőle kisugárzódó étertestet is jól látják. a gének erről nem vesznek tudomást. Mivel lelki beállítottságunk harmóniája kisugárzódik belőlünk. Hasonló zavaró hatást fejt ki a madarakra az elektromágneses kisugárzás. a languszták mindig kitalálták. hogy a fészkük veszélyes mértékben megdőlt. a hazatalálás megkönnyítésére. az állatvilágban ez teljesen természetes jelenség. hogy az Atlanti-óceán felett átrepülő néhány madárfaj hosszú ideig repül körbe-körbe egyes területek felett. hogy néhány elerőtlenedett társuk beleesett a tengerbe. Ennek eszköze az Agykontrollból ismert szubjektív kommunikáció. vagy egy gonosz ember közeledik feléje. és a Földön kívüli civilizációk minden olyan megnyilvánulását. Azt is megfigyelték. már messziről megérzik az UFO-k hajtóművéből kiáramló energiasugárzást. hogy telepatikus úton faji és fejlődésbeli korlátok nélkül az egysejtűektől kezdve az elefántig bármely állattal kapcsolatba léphetünk. amelynek eredményes alkalmazására számtalan esetet lehetne felsorolni. Ezek a képességek azonban csak a mi szemünkben tűnnek rendkívülinek. Sokan tapasztalták már azt is. A legtöbbször azonban ennél 7 8 szárgásszó kenet lómen Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. akkor nem találják meg a költési helyüket. hogy a kutya megérzi. és igyekeztek minél hamarabb hazajutni.

Nem sokkal utána beteljesedett a fáraó átka. Csupán minden kikötésnél kiszaladt a hajóhídra. Először Oaklandba13 ment. Halálának pillanatában. melyik frontra küldik. nem tévedt el. míg 6 hónap után végre rálelt a gazdájára. Addigra azonban Joker eltűnt. A hitetlenek persze most legyintenek. hogy fiúkat egy csendes-óeáni állomáshelyre vezényelték. lord Carnarvonhoz14 fűződik. természetfeletti képességét kihasználva magabiztosan és célirányosan haladt. Már a kikötő megközelítésekor hegyezte füleit. Végül kiderült. ahonnan akkoriban rengeteg katonai szállítmányt indítottak útnak a tengeren túlra. Nem tett kitérőket. ha az illető nem képes az agyfrekvenciáját lecsökkenteni. Ennek a féloldalas szubjektív kapcsolatnak legismertebb megnyilvánulása. Több ezer kilométert utazva talált rá. és kíváncsian követni kezdték. macskák. Így amikor hőn szeretett kutyájától. A harapós kutyákat alfa agyfrekvencián már ezzel a rövid kis üzenettel is jobb belátásra lehet téríteni: „Én nem bántalak titeket. A spániel rendkívül rosszul viselte gazdája távollétét. amikor valamit keresnek. nem találta a helyét. A legkülönösebb eset egy materialista gondolkodású amatőr régészhez. ha gazdája bajban van. majd kiválasztott egyet. Egész nap a bejárati ajtó előtt feküdt. amikor besorozták. Az otthon hagyott eb nem sokáig tűrte ezt a helyzetet. folyókon sok-sok kerülővel 5000 kilométert kutyagolt. 1952-ben egy Sugar10 nevű macska állított fel hasonló rekordot. hogy hová. arra várva. A családtagok hiába kutattak az eltűnt kutya után. A hosszú út során a hajó több szigetnél is megállt. macskák szag után mennek. hogy az állat a növényekhez hasonlóan megérzi.” Az állat és az ember között akkor is fennáll a telepatikus kapcsolat. A Guiness9 rekordok könyve szerint a csúcsot egy Bobby nevű kutya tartja. A matrózok egy idő után felfedezték a potyautast. A több mint 2400 kilométeres távolságot 14 hónap alatt tette meg. Befagyott tavakon. hogy a kutyák. sehol sem találták. de nem a szabadság iránti vágy hajtotta. Egyre kevesebbet evett. világháború alatt sok amerikai katonát vezényeltek a tengeren túlra. Azonban egy esetben nem így viselkedett. Jokertől elbúcsúzott nem mondhatta meg neki hol fog kikötni. hanem nagyon is céltudatosan haladt. Stanley C. elment megkeresni a gazdáját. hogy sok kutya megérzi. Így azt gondolták. de a kutya egyetlen esetben sem lépett a szárazföldre. és erősen szimatolva. A spaniel pár napig ténfergett a hatalmas hajók között. és a kapuba 9 ginisz sugör 11 sztenli szi réj 12 pitszbörg 13 óklend 14 kárnárvon 10 Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Előző évben gazdái Kaliforniából Oklahomába költöztek. A cicát otthagyták a szomszédnál. Pedig a csapategységek és az utánpótlás kirakása olykor napokat is igénybe vett. mivel hosszú vándorlása alatt gyakran befogadták. ha a gazdája hazaindul. beleszagolt a levegőbe.com . Tulajdonosa oregoni otthonától 2000 kilométerre nyitott éttermet. hogy Raye egyszer csak betoppan a lakásba. Joker gazdája. Raye11 Pittsburgban12 élt. Útvonalát tökéletesen sikerült rekonstruálni. Nem csak a kutyák. Jól ismert jelenség az is. majd visszament a vackára. hogy a háziállatok nagy távolságból is rátalálnak gazdájukra. Joker valóban megszökött. hanem a lovak és más háziállatok is képesek a számukra fontos személy halála miatt érzett bánatba belepusztulni. de megsajnálták a szomorú ebet.148/434 egyszerűbb mondat is megfelel. ha ti sem bántotok engem. mert félt a motorzúgástól. Csak hetek múlva tudta meg a család. Fogalma sem volt róla. és kerülte az emberek társaságát. A víz azonban közismerten szagzáró. Vajon az óceán hogy képes megőrizni egy rajta átutazó szagát? A II. és felsomfordált a fedélzetére. Egyszer csak útnak eredt a Sziklás-hegység irányába. hogy a nagy örömmel körbecsaholt férfi Raye volt. tőle 5000 kilométerre az angliai otthonában hagyott kutyája hirtelen felvonított. Ez a ragaszkodás oly mérvű is lehet. ivott. majd az ablakon kiugorva halálra zúzta magát. az állatnak erről megérzései sem lehettek. hogy megszökött. Elutazásuk után az állat különösen viselkedett. de végül épségben megérkezett a számára annyira hiányzó családhoz. és gondját viselték. Miután ez nem történt meg. majd váratlanul eltűnt. Egy elképedt katona mellett ért véget az útja. Ő lépte át először Tutenkámen sírjának a küszöbét a bejárat fölé vésett figyelmeztetés ellenére. Útvonalának utólagos feltérképezése alapján nem összevissza keresgélt. és a lordot utolérte a végzete. Alkalmi gondozóinak feltűnt az állat szokatlan izgatottsága. nagyokat vakkantva szaladt le a partra.

Az orosz hadsereg kutatói egy tengeralattjáróval kölyöknyulakat vittek le olyan mélyre. ha egy közvetlen hozzátartozónk életveszélybe kerül. Aztán egyenként megölték őket. a vízre gondolunk. és artikulálta a ki nem ejtett szavakat. illetve füllel hallható bizonyíték is létezik. miközben a kutatók másik csoportja a szárazföldön tartott anyanyúl reakcióit vizsgálta. és ezt követően már ösztönszerűen irányítják a faj egyedeinek cselekvését. Nagyon érdekes. mert ha váratlan időpontban érkezik. telepatikus úton azonnal továbbítja azt társainak. Mindezek alapján az a következtetés vonható le. vagy bárkivel telepatikus úton kapcsolatba lépjen. A telepátia érdekessége még. Egy afrikai szürke papagáj megtanult a gazdájától beszélni. Persze sokakban felmerülhet a gyanú. akkor is már percekkel előtte elindul a fogadására. és minden egyedhez megbízhatóan eljutó telepatikus Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hanem gondolati képek továbbítása útján történik. az úgynevezett harmadik típusú találkozások során minden nehézség nélkül képesek telepatikus módszerekkel kommunikálni velünk. és mire a férj hazaér. ha ezek a kisugárzások rendkívül intenzíven hatnak rá. Ez nem a szokás hatalma. A módszer igen rövid idő alatt elterjedt az egész nyugati kontinensen. ahol már a rádióösszeköttetés is megszűnt a kikötői központtal. mint az egyes élőlények közötti intenzív kapcsolattartás. hogy leihassa a fölét. mint belőlünk. hogy nagy távolságokra repülő madarak eltanulták egymástól ezt a módszert. és ezzel a rendkívül gyors és hatékony módszerrel figyelmeztetik a környezetükben tartózkodókat a várható veszedelemre. Az állatok alacsony agyfrekvenciájuk következtében nem csak érzékelni tudják a környezetükből kiáramló szubatomi energiasugárzásokat. akkor. Ahogy a faj valamely egyede rátalál egy hasznos felismerésre. Ennek bizonyítéka. hogy ily módon a vészjeleken kívül információkat is eljuttatnak az azonos fajhoz tartozó társaikhoz. Az anyaállat minden esetbe megérezte kölyke elvesztését. A műszerek intenzív elektromos impulzust mértek az agyában. sőt az univerzum minden értelmes lényéből ugyanazt az energiaimpulzust váltja ki. A tulajdonos videokamerával dokumentálta. Ha pl. hogy ez a rendszer működjön okvetlenül szükség van a gyors. és ennek a módszernek minden bizonnyal nagy szerepe van az evolúcióban. amint a papagáj megérezte a gondolatait. hogy a földből kikapart édesburgonyát célszerű levinni a tengerhez megmosni. telepatikus üzeneteket már csak akkor képes észlelni. Ekkor váratlan dolog történt. amelyeket a gazdája még ki sem mondott. Ezeket tudatosan használta. Ilyen intenzív hatás érhet bennünket pl. ez minden emberből. Az „éteri segélykiáltás”on túlmenőleg azonban minden ember képes rá. aki ekkor kezd el teríteni. hogy kozmikus információkat felfogjon. Olyan háziasszony is van. A balagyfélteke-dominánssá vált ember. akik rájöttek arra. Nem sokkal ezután a szomszédos szigeteken élő majomkolóniák szintén nekiálltak leöblíteni a táplálékukat. Ahhoz. hogy nincsenek nyelvi korlátai. tálalva van vacsora. Az állatok telepatikus képességére már szemmel látható. Három és fél év alatt 600 szót sajátított el. Ez az akadálymentes kapcsolatfelvétel viszont csak a tudat alsó tartományában hozható létre. hogy az idegen civilizációk küldöttei. Egy idő után ezek a tapasztalatok genetikailag rögzülnek. sőt a szavak kombinációiból rövid mondatokat alkotott. Az állatok telepatikus képességét a hadiipar is intenzíven firtatja.149/434 leheveredve vár rá. Az abszolút világgal való közvetlen kapcsolattartás lehetősége korábban az ember számára is adva volt. hanem ők maguk is képesek ilyen jellegű jelzések kibocsátására. Az információátadás valószínűleg nem beszéd. és ezáltal az egész közösség az evolúciós fejlődésnek egy nagyobb fokára jut.com . csak gondolt rájuk. telepatikus úton. Ennek tudható be. és ez kizárja. Ezt a feltételezést viszont megcáfolja az egyik japán szigeten élő majmok esete. A mindennapi kapcsolattartás során az állatok is a szokásos érzékszervek (szem. orr) segítségével kommunikálnak egymással. fül. A nőstény papagáj olyan szavakat is elkezdett szajkózni. hogy Angliában a kékcinegék egy csoportja megtanulta hogyan nyissa fel az ajtók elé kitett tejesüvegek fóliakupakját. vagy a környezethez való alkalmazkodás szerencsésebb módjára. hogy gondolatainkat milyen nyelven öntjük szavakba. de a civilizációs fejlődés során ez a képességünk a legtöbb érzékszervünkkel együtt eltompult. de vészhelyzetekben áttérnek a telepatikus kapcsolatfelvételre. hogy a más országokban élő madarak is próba-szerencse útján jutottak volna el erre a felismerésre. függetlenül attól. hogy a Jung által feltételezett kollektív tudatalatti nem más. vagyis a természet által szolgáltatott információkat.

Az első bemutató olyan sikeres volt. A morfogenetikus mező a Magasabb Intelligencia egész univerzumra kiterjedő információtárnak a részét képezi.com . Ezt a feltevést erősíti meg az a tapasztalat is. Számolásnál a jobb lábukkal jelezték a számokat. de csalásnak. Az eredményre nem kellett sokáig várniuk. Ne a látszat alapján ítéljünk. Ez az iskola tehát nem fejtágítás. Mackenzie15 és Assagioli professzorok Mohammednek azt a feladatot adták. hogy lehetőleg értelmes emberek kerüljenek a lovak közelébe. mert a kis ékszert még az édesanyjától kapta kicsi korában. Az is érdekes megfigyelés. hogy itt szó sincs magas fokú számolási készségről. minél intelligensebb a feladatot megfogalmazó személy. Nagyokat játszanak együtt.és mínuszjelek fogalmát. A lovak patájuk kopogásával válaszoltak a feltett kérdésekre. hogy a ló később elsajátította a hatványozást és a gyökvonást is. Aki továbbra is kételkedik abban. ha a gazdáját bántani akarják. hogy a gazdáját valami bántja leült eléje. hogy az állatok képesek közvetíteni a világunkat felügyelő magas fokú értelem üzeneteit. Közülük legismertebb egy Hans nevű csődör volt. Szerencsére a szomszédok a mai napig úgy tudják. hanem nézzünk a dolgok mögé. A környéken az összes gyerekkel összebarátkozott. Az előre elkészített nyíláson át azonban figyelték az eseményeket. Talán ennek a személyválogatásnak is az a célja. Münchenben egyszer meg akarták támadni a lányt egy aluljáróban. A leckét krétával felírták egy táblára. Időközben különös telepatikus kapcsolat alakult ki a farkas és gazdája között. amikor a lánynak eltűnt egyik fülbevalója. hogy nem tud ugatni. hogy az állatok annál jobban számolnak. majd az utcába. kivonás műveletét. Oswald rendkívüli gondolatolvasó képessége akkor derült ki. Csak azt furcsállják. hogy egy ló hogyan képes jósolni. A kis kölyökfarkas elcsatangolt a falkájától. hanem próbáljunk végre messzebb látni az orrunknál. hogy hol. hogy egész Európából özönlöttek a tudósok Eberfeldbe. A Magasabb Intelligenciával való kapcsolattartás egyértelmű bizonyítéka a számoló lovak esete is. Sajnos az eberfeldi lovakat később besorozták a hadseregbe. és mélyen a szemébe nézett. Ezeket a lovakat tulajdonképpen arra tanították meg. ha Helga Morenz nem talál rá. hogy miként továbbíthatják számunkra a Magasabb Intelligencia üzeneteit. és kiszökött a kertbe. és nem viszi magával Salzburgba. Ennélfogva könnyen hozzájutnak az emberekkel kapcsolatos rejtett ismeretekhez is. de erre nincs semmi oka. A feladat nehézségéből egyértelműen kitűnik. megértették a plusz. Csak akkor vadul meg. mert az ő agyfrekvenciájuk ezen a szinten áll.150/434 információáramlásra. Aztán felpattant. és a biztos pusztulás várt volna rá. és az eberfeldi új tulajdonos Karl Krall két arab csődört is vásárolt mellé. mert pár másodperc múlva már ki is kopogtatta patájával a helyes számot. Ezért az állatok bármikor képesek ezzel az adatbankkal is kapcsolatba lépni. hogy ne az állatban keressük a tudás forrását. hogy Oswald kutya. hanem valahol a környéken. amelyet gazdája egy kutatóútján vett magához. Az I. hogy alfába merüljenek. a tanulás vagy a láncreakciószerű kapcsolatteremtés ezen a szinten még nem elég hatékony. majd elhagyták az istállót. mint a könnyebbeket. hogy rájöjjenek az igazságra. Mohammed és Zarif szintén nagyon eredményesek voltak a tanulásban. Nekik nem kell Agykontrolltanfolyamot végezni ahhoz. Mintha ezzel is azt akarnák sugallni a túlvilági erők nekünk. Az „iskola” olyan eredményes volt. az magyarázza meg. a ballal pedig a helyértéket. Ennek bizonyítéka az az alaszkai farkas. és a többi kutyával is jó viszonyban van. Képességét tudós csoportok ellenőrizték. akiknek esélyük van arra. hanem idomítás volt. 10 perc múlva jött vissza fogai között óvatosan tartva a megtalált ékszert. olyanok. A megszelídített farkas sokkal fegyelmezettebb. az 1369-et. Kluger Hans túlélte a gazdáját. Amikor a farkas látta. Nem otthon veszett el. hogy a kísérleti állatok a nehéz matematikai feladatokat mindig gyorsabban és eredményesebben oldották meg. de fogalma sem volt róla. mint a kutyák. de a farkas megvédte. mivel az utánzás. Örökre elment a kedvük a magányos nők molesztálásától. hogy számolja ki 1 874 161 négyzetgyökét. világháborúban mindegyikük odaveszett. Két támadója valószínűleg élete végéig sem felejti el ezt az esetet. megtévesztésnek semmiféle nyomát sem találták. Két hét alatt elsajátították az összeadás. A jövőbelátó 15 m(e)kenzi Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Vonítani azonban igen. Nagyon szomorú volt. A matematikai műveletek után betűk és szavak következtek. amelyet Wilhelm von Osten tanított meg számolni.

és ma már annyira eltávolodott a transzcendentális gondolkodásmódtól. A modern kor embere ugyanis hamis úton indult el környezetének megismerésében. amely felemelkedett. akkor már indultak is az óvóhelyre. és egy pillanat alatt meghozza a döntést. Ily módon megjósolta az időjárást. Sok esetben tehát nem kell közelebbről megismerkednünk valakivel ahhoz. sportesemények eredményét. Az állatok a növényekhez hasonlóan minden eseményről információt kapnak. hogy mereven tagadja az egész univerzumot felölelő egységes élővilág létezését. A telepatikus úton történő információközlésnek van egy akaratunktól független módja is. és betegségek ellen gyógyszereket javasolt. A férfinak rögtön elszállt a tréfás kedve. azt mondta. és az agy mentális beállítottságát tükrözi. Ha nem is tudatosan. mint a lélek. Ennek tudható be. karácsonyán a délkelet-ázsiai szökőárban több mint 250 ezer ember pusztult el. Lady gondolkodás nélkül a JACK betűit nyomta le. A különböző szintű életközösségek az azonos fajhoz tartozó társaikon kívül minden élőlénnyel. A test tehát olyan. Ekkor cselhez folyamodott. Ez a képesség egyébként a nőkben sokkal intenzívebben működik. hogy egyénisége mennyire harmonizál a miénkkel. A test minden egyes megmozdulása. ami a környezetükben zajlik. szökőárról. hogy amikor valakit meglátunk. A II. hogy az illető szimpatikus-e számunkra. Az emberi tevékenység rájuk ható veszélyét ugyanúgy előre érzékelik. a kacsa pedig emlékművet kapott a hálás polgároktól. hogy nem ez a keresztneve. a világon nincs két egyforma ember) és ez elsősorban nem a testi adottságok különbözőségének tudható be. reakciója a lélek fejlettségi szintjét. hogy az orrával hozzáért a megfelelő betűhöz. és akaratlanul is befolyásolják a környezetünket. hogy 2004.151/434 csodaló tulajdonosainak a virginia állambeli C. A primitív lények fennmaradásának és fejlődésének elengedhetetlen feltétele. mint megtanítani az állatot egy fából készült klaviatúra betűfeliratos billentyűinek a mozgatására. Minden ember más (ahogy szokták mondani. hogy eldönthessük. hogy eltűnt emberek nyomára bukkanjanak. Az eltérés fő oka a lélekben rejlik. A nagymama viszont már évek óta halott volt. hogy a lebontásra ítélt házakat a robbantás előkészítésekor elhagyják az egerek. és a környezetükre. és sokan hatodik Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Rajta kívül senki sem szólította őt így. Gyakori megfigyelés az is. sőt az egész természettel kezdettől fogva szerves egységet képeznek. Mint látható a telepatikus üzenetek közvetítése nemcsak a növények világára korlátozódik. és ez nem más. teljesen megzavarodva állt a rozoga istállóban. Döbbenten. életük minden egyes megnyilvánulásában reagáljanak egymásra. majd a következő betűkombinációt nyomta le: JOSH.com . Természetesen ebben az esetben is akadtak notórius kétkedők. amely a testbe költözés után kialakítja a reá jellemző személyiségjegyeket. Ha a hátukon felállt a szőr és pánikszerűen igyekeztek elbújni. A turistaparadicsomként szolgáló szigeteken az állatok már jóval a szökőár megérkezése előtt pánikszerűen elmenekültek a tengerpartról. akkor a legtöbbször már első látásra el tudjuk dönteni. Gyakran igénybe vette a rendőrség is. Dr. és ez vonatkozik az emberiségre is. megnevezte elveszett tárgyak lelőhelyét. sőt az ember pusztító megnyilvánulásairól is. és ennek tudható be. mint a lélek. magaslatokra. vagy sem. világháború idején a lakosság éberen figyelte az állatok viselkedését. D. választások. Állat viszont egy sem. mint a testünk állapotát feltáró auránk. Korunk hitetlen embere azonban már nem hisz az állatoknak sem. Ezzel több ezer ember életét mentette meg. de minden ember reagál erre a sugárzásra. A háború után Freiburg újjáépült. hogy az állatok jó előre tudomást szereznek a közelgő viharokról. Fonda házaspárnak ebben az esetben sem kellett mást tenniük. mint a közelgő természeti katasztrófák bekövetkezését. az emberi tudat rezgésszintjének a kisugárzódása. hogy ennek a sajátos kommunikációnak a révén egy nagy közösséget alkossanak. Ezek a belső tulajdonságok ugyanúgy kisugárzódnak belőlünk. és felmentek a dombokra. amely a szövetségesek bombázását már 15 perccel korábban jelezte. mivel a tudatalattink képes felfogni a másik emberből kiáramló lelki sugárzásokat. patkányok és csótányok. Ennek a mindent átható kommunikációs rendszernek tudható be. a híres kancát. Először a keresztnevét kérdezte tőle. Mi azonban ennek nem vagyunk tudatában. mint a többnyire balagyfélteke-domináns férfiakban. Erre a ló megvetően végigmérte Woodfordot. Jack Woodford 1933-ban fogta vallatóra Ladyt. A ló úgy válaszolt a feltett kérdésre. mivel a nagyanyja becézte őt Joshnak gyermekkorában. Hans Bender a Freiburgi Egyetem Parapszichológiai Tanszékének vezetője felfigyelt egy kacsára.

ahol első látásra sokszor jelentéktelennek látszó emberek nagy népszerűségnek örvendenek. a szemből kiáradó sugarak közvetlen összeköttetést teremtenek mások lelkével. Sajnos ezek a magas szintű lelki megnyilvánulások nagyon ritkák. Ennek következtében nem rendelkeznek az értékes emberekre jellemző vonzerővel. mint a tudat által befolyásolt hagyományos kommunikáció. hogy aki meg akarja tudni valakiről hogy igazat mond-e. amelyet a környezetünkben levő emberek megéreznek. Egyébként a művészvilágban már évtizedek óta különös gonddal ügyelnek a lelki kisugárzás minél intenzívebb megnyilvánulására. amelyek Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. amely akkor volt rajta. annak mélyen a szemébe néz. hanem egyben a lélek kommunikációs szerve is. A miliőteremtésben. mégis a legtöbb nő ellenállhatatlan vonzalmat érez irántuk. sőt nem egyszer tragédiát okozva ezzel a velük kapcsolatba kerülő. Sokan hajlamosak megfeledkezni róla. de az első látásra visszataszítónak tűnő burkon átragyog a szép lélek. Ezek a „vamp” típusú nők és „playboy” típusú férfiak többnyire meglehetősen buták. az őszinte csodálat és más katartikus lelkiállapot olyan jelentős energiakisugárzással jár.com . hogy vannak férfiak. és az egyensúlyunk megtartásáért felelős. Ezt az teszi lehetővé.152/434 érzéknek is nevezik. Ennek alapján a megérzés már hetedik érzéknek számít. pl. amikor ezt a köszöntőt énekelte. amely minden embert elbűvöl. hogy jóval megbízhatóbb. akkor az embereket elsősorban nem az – egyébként bombasztikus – testi adottságaival bűvölte el. amelyek tartós formában csak a rendkívüli egyéniségekre jellemzőek. hogy az amerikai filmproducerek olyan nagy hangsúlyt fektetnek a szemek fényképezésére. és ez a sugárzás igen nagy hatást gyakorol mindenkire. Ez a jelenség főleg a művészvilágban figyelhető meg. ezért sokkal gyorsabb. üresfejűek. így a csúf test megszépül. Gondolják. A lélek ugyanis nem képes hazudni. Ez a fennkölt lelkiállapot azonban mesterségesen is előidézhető. és a nagy színészeket éppen az különbözteti meg az átlagemberektől. Az előzőekben már volt szó róla. értéktelen embereket ruház föl előnyös külsővel. Különböző lelkiállapotok. ha ez nem párosul egyéniségének szuggesztív erejével. hanem bétában. megtévesztésre hajlamos emberek életében. akik kifejezetten csúnyák. a szívből jövő sajnálat. Ennek a láthatatlan vonzerőnek tudható be az is. ennek legegyszerűbben megvalósítható formája a szemtől szembe történő kommunikáció. az önzetlen cselekedet. Ezért fordul elő gyakran. hogy a lélek az érzékelésen túlmenően „beszél” is a szemen keresztül. (Mellesleg ez helytelen meghatározás. ez azonban önmagában nem elegendő a megfelelő „atmoszféra” kialakításához. mivel a lélekkel nem csupán az agyfrekvencia lecsökkentése útján lehet kapcsolatba lépni. valamint a szemből kiáradó energiasugárzás tudati úton nem befolyásolható. ha már több millió dollárt ki kell fizetniük egy-egy világhírű színészért. mert a közvetlen kapcsolatteremtés során olyan „magnetikus erő” árad ki belőlük. hogy van egy hatodik érzékszervünk is. Ezért rendkívül mély benyomást gyakorolnak a jelenlevőkre. mégis mágnesként vonzzák magukhoz az embereket. mivel a pupilla tágulata. mint a beszéd. akkor a lelkük legmélyéig kiaknázzák őket. és az egyéniségnek még a szikrája sem lelhető fel bennük. varázsa mit sem ért volna akkor. Sajnos ennek az ellenkezője is gyakran előfordul. a szem közvetítésével. A jelentős belső értékkel rendelkező karizmatikus személyeknek nem mindig van előnyös külsejük. Ennek tudható be. Mivel ez a kapcsolat nem az agy közbeiktatásával történik. hogy egyik rajongója 250 millió dollárt adott egy árverésen Marilyn Monroe ruhájáért.) A belső sugárzás megnyerő ereje azonban gyakran független a külső megjelenéstől. hogy a szem nem kizárólag a látás. és ha tisztában van azokkal az apró jelekkel.vagy antipátiakeltésben kétségtelenül nagy szerepe van a külső megjelenésnek. és általában a felületes szemlélőket is csak ideig-óráig képesek a külső megjelenésükkel megtéveszteni. feledhetetlen élménynek tudható be. azaz normál tudati állapotban is. belső értékeinek kisugárzódásával. Rövid ideig tartó intenzív energiakisugárzásra azonban az átlagemberek is képesek. Amikor Marilyn Monroe Kennedy elnök születésnapján elénekelte rövid kis köszöntőjét. Az értékes lélek gyakran előnytelen külsőt vesz fel. tökéletesebb. Személyiségének bája. a szimpátia. Visszatérve a telepatikus információközlésre. Lelki emóciók hatására minden emberből olyan erős sugárzások áradnak ki. amely a belső fülben található. hogy kellő átélés esetén bármikor képesek kiváltani magukból ezeket az energiasugárzásokat. Valószínűleg ennek az életre szóló. A közvetlen lelki kontaktus nagy előnye még. egész életre szóló csalódást. amikor a sors primitív lelkű.

és máris lelepleződött az illető. A jó színészi képességekkel rendelkezők viszont ezen az úton is megtéveszthetnek bennünket. egy elkapott tekintet. mert a föld mélyéből feltörő koncentrált szubatomi energiasugárzás jótékony hatást gyakorol a betegségükre. fül-. hogy az élő szervezet rendkívül szenzibilis a mágneses sugárzásokra. Ezekbe illesztik a fémpálcák rövidebb szárát. szívizomgyulladás. Ennek az eszköznek alapvetően kétféle kivitele van. a pupilla összeszűkül. Erős izgalom vagy meglepetésszerű közlés esetén az agy összezavarodik. amíg az illető képes uralkodni magán.0001 G mágneses erővonalsűrűséget is képesek érzékelni. A „lengyelpálca” nem más. Tartósan azonban ez sem szokott sikerülni. menstruációs panaszok. Ugyancsak a földből kiáramló sugárzásnak tudható be. A vizsgálatok kimutatták. ennek ellenére egy Wilhelm de Boer nevű kísérleti alany 10–10 Gausst is képes volt észlelni. továbbá ideg. Ez a különös képesség annak tudható be. Ezek közül leggyakoribbak a vérszegénység. Itt a magunk elé tartott pálcák oldalirányú kereszteződése jelzi a keresett anyagot. Léteznek ugyanis olyan gyógyhelyek. szaporodására és tejhozamára sincs jó hatással. látászavarok. Összehasonlítási alapként megemlíthető. egy ösztönös mozdulat. Vannak. A francia Íves Rocard16 professzor mérései alapján a „varázsvesszős” emberek már 0. mint az állatoké. orrbántalmak. asztma.és elmebetegségek. illetve Yin energia telítettségből eredő betegségekben szenvednek. Elég egy őszinte pillantás. prosztatagyulladás. A nem megfelelő helyen álló épületeket viszont sugármentesítőkkel használhatóvá lehet tenni. trombózis.com . hanem a Föld majd minden országában összefüggő nyomvonalak is találhatók. vagy közismert nevén „varázsvessző” közvetítésével a vízen kívül képesek érzékelni a föld alatti ásványi anyagokat és kőolajkészleteket is. csonttuberkulózis. ami nem más. cukorbaj. mint két derékszögben meghajlított fémhuzal. Sok helyen megfigyelték már. elveszti a kontrollt az átlagnál fejlettebb mimikai képességek felett. és ekkor már akadálytalanul megvalósítható a lelki kommunikáció. ezért ezek a gyógyhelyek elsősorban azok számára hasznosak. hogy az autópályák bizonyos pontjain az átlagnál jóval nagyobb mértékben fordultak elő balesetek. hormonzavarok.illetve fémrúd. Ezeknek a viszonylag egyszerű eszközöknek az elkészítési és telepítési módja a szakirodalomban megtalálható. akkor állandó fejfájások gyötrik. lábszárfekély. A profik csapágyazott pálcákat használnak. A földből kiáramló sugárzások azonban nem minden esetben károsak. így a kéz szorítása nem befolyásolja a mozgásukat. Egyébként az állatok viselkedésére. Ilyen geomágneses anomáliák nem csak egyes helyeken fordulnak elő. Statisztikai kimutatások szerint ezek az aszimmetrikus energiasugárzások gyakori kiváltó okai a rákos megbetegedéseknek és egyéb szervi elváltozásoknak is. A ley-vonalak mentén az energia több helyen is 16 ív rokár Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. miközben a rövidebb szárukat megmarkoljuk. gyomorfekély. és egy kezükben tartott fa. abortusz. A hagyományos „Y” alakú varázsvesszőnek a két szárát kell megfogni. ha az istállójukat egy föld mélyében rejlő vízér fölé építik. tüdőgyulladás. Mivel a földsugárzás alapvetően Yin jellegű. hogy nem egy esetben eszméletvesztést is okozott. és a modern térképeken is feltüntetik őket. Időnként a primitív emberek is próbálkoznak valódi énjük színészkedéssel való elfedésével. Kínában ezeket az energiavonalakat sárkányösvényeknek nevezik. felrebbenő szempilla. mint két rövid cső. altesti bántalmak. illetve az ágya egy föld alatt húzódó vízér felett van. és ennek olyan erős az energiakisugárzása. egy sunyi. Telepatikus úton a dinamikus kisugárzásokon vagyis az információn kívül az élettelen tárgyak homogén energiakisugárzása is felfogható. akik krónikus Yang energia hiányban. melyeknek egymáshoz viszonyított állását kell figyelni. petefészek-gyulladás. amelyeket sokan azért keresnek fel. epilepszia. köszvény. vízkórság. a fél szemöldök felhúzódik) akkor sok kellemetlenségtől kímélheti meg magát. és álmatlan éjszakái vannak. akik fokozottan érzékenyek ezekre a sugárzásokra. Ez a képesség azonban csak addig működik. oldalirányú elmozdulásukat. Bár az emberek mágneses érzékenysége sokkal rosszabb. reumás megbetegedések. és hegyének függőleges irányú mozgását kell figyelni. hogy egy átlagos rúdmágnes mágneses erővonalsűrűsége 10 000 Gauss felett van. koraszülés. ami egymilliárdod része a Föld Sarkokból kiinduló mágneses erővonalsűrűségének. hogy ezeken a szakaszokon mélyen az úttest alatt vízér húzódik.153/434 csalhatatlanul leleplezik a hazugságot (pl. hogy ha valakinek a szobája.

a logikus. az egyes sávok közötti távolság pedig átlag 2. hogy minden második Hartmann-négyzetbe esik egy Curry-csomópont. sőt a túlérzékenyek sokkhatást is szenvedhetnek. tüdőcsúcshuruttól. Sajnos a legtöbbjük eltűnt. ezért ezek a kb. Évente több millió ember hal meg a világon a káros földsugárzások. és átlagosan 1520 kilométerenként emelkedtek ki a környezetükből. a vele foglalkozókat pedig szélhámosnak tekintse. szamárköhögéstől. és egy rendkívül sűrű hálót hoznak létre. Némely kő energiakisugárzása még most is annyira erős. Ennek a műnek a tárgyilagos hangneme. ha az építészeti hatóságok mind az építkezés megkezdése. de ezeknek az energiakisugárzása jóval alacsonyabb. az ideggyengeségtől. A legveszélyesebbek azonban azok a helyek. a modern építkezés. A „Föld erejének” minél hatékonyabb összegyűjtése érdekében a menhirek talajba ágyazott végét kihegyezték. Aki nekidől a Monoszló község mellett található 20-40 cm átmérőjű bazaltoszlopoknak. Egyébként a XX. Érdekes módon hasonló kisugárzásuk van a vulkánikus eredetű kőzeteknek is. Az ily módon megjelölt gyógyító erejű kegyhelyeket nálunk kunhalmoknak. Ernst Hartmann kutató által megtalált globális rácshálón kívül nyilvántart egy másik hálózatrendszert is. isiásztól és nőgyógyászati cisztáktól. Ezekre a pontokra a geomantiában jártas őseink hatalmas kőoszlopokat állítottak. hallucinációt. a Curryhálót. 0. érzéki csalódást okoznak. hogy mindenki az életével játszik. Manfred Curryről17 elnevezett háló rácsszélessége hozzávetőlegesen 4 méter. Ebben az apró hegyi faluban betegek százai szabadultak meg a mandulagyulladástól.154/434 koncentrálódik. hogy a varázsvessző a paranormális képességekkel nem rendelkező személyek kezében is a kövek irányába fordul. pajzsmirigytúltengéstől. míg Bulgáriában és Belső-Ázsiában kurgánoknak nevezték. Kelet-Európában a ley-vonalak csomópontjaira kis dombokat építettek. 30×30 centiméteres gócpontok számos betegség kialakulásának lehetnek az okai. Ezen túlmenően a lelki és a testi energia növelésére is alkalmasak voltak ezek az oszlopok. hogy a földsugárzások egészségkárosító hatását elbagatellizálja. amit a sziú indiánok úgy értek el. Feltételezések szerint ezeknek a csomópontoknak nagy szerepük van a szklerózis multiplex kialakulásában. a sarkok irányába pedig csökken. Így lett a dicsőség a német Hartmanné. A szakirodalom a dr. A Hartmann-háló sűrűsége folytán főleg a szűk. vagy a vulkánikus kőzeteké. és a rácspontokban mért intenzitása nem sokkal marad el a föld alatti vízérsugárzások intenzitásától. dr. A kövek alól feltörő pozitív sugárzás olyan erős. mint a megalitoké. valamint a nagyfeszültségű villamos távvezetékek okozta különböző betegségekben. Ez az esztelen áldozat csak akkor kerülhető el. és rádöbbentette őket arra. néhány perc alatt feltöltődik energiával. több száz éves fák is alkalmasak. Nálunk a Tapolcát és Zánkát összekötő út fölé magasodik egy ilyen bazaltkúp. Aki hajlamos arra. modern lakásokban lehetetlen kikerülni az egyes rácspontokat. Mellesleg az ily módon való feltöltődésre a nagy átmérőjű. hogy nekitámasztották a csupasz gerincüket. ami az Egyenlítő felé haladva növekedik. A Hartmann-háló négyzetes elrendezésű ingersávjainak a szélessége kb. mind a 17 mánfréd küri Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy egyeseknél szédülést. Sajnos ezzel nem merült ki a kártékony földsugárzások sora. tényfeltáró adatközlése sok embernek elvette már a viccelődő kedvét. amelyről 1950-ben értesítette a Magyar Tudományos Akadémiát. így ezeknek a megalitoknak az átölelése gyógyító hatást váltott ki az arra vetődött vándorokban. és a nagyüzemi földművelés áldozataivá váltak.5 m. Ez a negatív energiát kibocsátó méhsejtszerű háló az egész Földet körülveszi.com . Ez azt jelenti. A felfedezőjéről. olvassa el Georg Otto: Földsugárzás és egészség című könyvét.3 m. a 337 m magas Hegyeskő. ahol a Föld mágneses sávjai felszín alatti vízérrel kereszteződnek. Ezek az ingersávoknak is nevezett kisugárzások a hosszúsági és szélességi fokokhoz hasonló módon körülfutják a földgolyót. vésett barázdákkal látták el. A „tudós testület” azonban válaszra sem méltatta a levelét. sőt az eltemetett részt kígyószerű. A természetes eredetű földsugárzások ismert fajtája még az úgynevezett Hartmann-sugárzás. század közepén Hernádi Mihály is felfedezte a Föld energiahálóját. asztmától. A szerző „Elektroszmog” című könyvében a villamos áram egészségre gyakorolt káros hatásáról is részletes tájékoztatást kaphatunk. Sok csodával határos gyógyulást tulajdonítanak a bükkszentkereszti köveknek is. aki nem veszi komolyan a természetnek ezt az alattomos megnyilvánulását. A kő ugyanis összegyűjti a föld mélyéből kisugárzó mágneses energiát.

A másik védekezési mód feltehetően az lesz.155/434 beköltözés előtt előírják a kötelező geopatológiai felmérést.és kabátgombot vászonzacskóba varrunk. Könnyen beszerezhetők. hogy egy éjszaka alatt telítődnek. mivel a védett területen túl feltörő sugárpalást a szomszédos lakásokban sugárkárosodást okozna. Pozícióhelyes elhelyezés esetén ez a nem túl drága készülék anélkül képes a helységben uralkodó mágneses sugárzást kioltani. szőnyegeket. hogy pinceszinten alárakunk egy 12 cm átmérőjű műanyag edényt. Az össze-vissza elhelyezkedő gombok mini domború tükörként viselkedve teljesen megzavarják a földsugárzások erőterét. és az ágyunkat áttoljuk a sugárzásmentes zónába. páfránnyal és fagyönggyel tömött ágybetétet ajánlanak erre a célra. Erre a célra ma már egzakt eredményeket szolgáltató elektronikus műszereket is gyártanak. mint nekünk. szúnyogokat és egyéb rovarokat is. így a védett téren belül élők szinte abszolút nyugalmat élveznek. A Hartmann. Ennek legegyszerűbb módja. lepedőket helyezhetünk az ágy alá. falakon kívül szorítja. akkor egyéni védőeszközt is alkalmazhatunk. hogy a lakásokban pinceszinten elhelyezünk egy erős pozitív energiakisugárzó készüléket. ezért már egy maréknyi mennyiség is Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.5-2 méter magasságban már egy franciaágynak megfelelő méretű területet képes sugármentessé tenni. Földsugárzás-árnyékoló ágybetéteket. A semlegesítő eszközök hátránya még. A legegyszerűbb és legbiztosabb védekezési módszer. és a Hartmann-csomópontba rakjuk. valamint a föld alatti vízérkisugárzások elleni védelem módszere megegyezik. Ez a sugárelhajlításon alapuló eszköz 1. de csak rövid idejű védelmet nyújtanak a földsugárzások ellen a különféle héjas magvak. így az erre a célra szolgáló eszközök mindkét sugárzás ellen hatásosak. Nem kell ezzel a mellékhatással számolni a sugarak szétszórása esetén. mert az eltérített sugarak beszivárognának a szomszédos épületekbe. Ezekből a könyvekből megismerhetjük a dr. Ezeknek az eszközöknek a közös hátránya azonban. Az ágyak sugármentesítésének ugyancsak mellékhatásoktól mentes módja. Aschof-féle vértesztet is. hogy a szalmazsákon alvó őseinknek jóval kevesebb bajuk volt a földsugárzásokkal. így összehajtogatva naponta át kell helyezni őket a lakás egy sugárzásmentes zónájába. Ezzel a 12×17 cm méretű találmánnyal. Közülük is leghatékonyabb a vadgesztenye. és megpróbálnak különböző módszerekkel védekezni ellene.és Curry-sugárzás. A káros földsugárzásokat a jövőben valószínűleg úgy fogjuk tökéletesen hatástalanítani.) Nem lebecsülendő előnye volt még a szalmazsáknak. A kókuszdió külsején található rostszálak ugyanis szintén szétszórják a földsugárzást. és lefedjük egy 30 cm átmérőjű sima krómnikkel lappal. hogy elpusztítja a levegőben levő vírusokat és baktériumokat. Érdekes tulajdonsága ennek az elhajlítás után ismét függőlegesen felfelé áramló sugárfüggönynek. Ez a megoldás azonban csak egyedül álló házak esetén alkalmazható. amely eltaszítja. Működési mechanizmusánál fogva ezt az eszközt is csak szabadon álló épületeknél. A földsugárzások egyébként nemcsak varázsvesszővel érzékelhetők. Ez a koncentrált szubatomi energiarészecskékből álló sugárpalást valószínűleg elriasztja a legyeket. amelyek különleges rétegezettségük folytán a káros sugárzások jelentős részét képesek elnyelni. hogy szakszerűtlen elhelyezés esetén pozitív kisugárzásukkal károsan befolyásolhatják az egészségünket. Mire ez megtörténhetett volna. Nem véletlen. A megfigyelések szerint a mágneses gyűrűn belül tartózkodó személyek szinte sohasem lesznek influenzások. Beletöltünk kb. Ma már egyre több országban ismerik fel a földsugárzások egészségre gyakorolt káros hatását. A sugárelhajlítás jelenleg ismert leghatékonyabb és legegyszerűbb alakzata a sugárzásvédő ék. 1 centiméternyi vizet. vagy maximum sorházaknál alkalmazhatjuk. (Manapság ezt a hatást kókuszmatraccal próbálják elérni. hogy az épület körül intenzív negatív energiakisugárzó eszközöket helyezünk el. hogy nem atkásodott el. ha a lakásunkat egy nagy gyakorlattal rendelkező geopatológussal illetve radiesztétával felméretjük. sőt korábbi betegségeink is kimutathatók vele. Csekély súlyához képest igen nagy mennyiségű mágneses energiát képes magába fogadni. Ha ez nem lehetséges. hogy telítődne. Mellesleg ezt teszik az összekuszált szalmaszálak is. Ukrán természetgyógyászok szárított csalánnal. az összetöredezett szalmát kicserélték. Ezzel a módszerrel egy csepp vérből megállapíthatók a kezdeti stádiumban levő betegségek. pinceszinten elhelyezve egy ikerházat is semlegesíthetünk. amelyek magukhoz vonzzák az épület alatti negatív sugárzásokat. illetve semlegesíti a földből kiáramló káros negatív sugárzásokat.com . hogy legalább 100 db ing. Ennél jobb megoldás a „lengőgyűrű” felállítása.

így az éjszaka lemerült meridián nappal (az ágy elhagyása után) újratöltődik. vagy heves szívdobogás és hirtelen vérnyomásváltozás) tapasztalható. Még ennél is nagyobb csodára képes a szeretetteli pillantás. és a mások iránt érzett szeretetünket. emiatt ki kell cserélni őket. Néhány nap után azonban telítődnek.és lábzsibbadás. Amennyiben Hartmann. hogy egy idő után félelmet ébreszt. Így csak azt észleljük. mert ilyenkor magunk mögött hagyjuk otthonunk és munkahelyünk megszokott vízér. mint akibe csak „hálni jár a lélek”. akikre kifejezetten károsan hat. hogy ezek az eszközök nem gyakorolnak mindenkire egyforma hatást. Bármennyire meglepő. hányinger. Ez azért van. hogy miért tudjuk olyan elmélyülten élvezni a zenét. Ez bizonyos fokig magyarázatot ad a zene gyógyító hatására is. földből kiáramló káros sugárzások ellen nem csupán fizikai eszközökkel lehet védekezni. Az emberiség fennmaradását fenyegető globális válság. hogy a túltöltődött meridiánjainkból vonnak el energiát. Sokak szervezete közömbösen viseltetik a „mágikus gyűrűkkel” szemben. megsokszorozza a káros hatásokat olyannyira. de ezek többnyire máshol. gyomorpanaszok. Korunk dübörgő popzenéje éppen ellenkezőleg hat. Ily módon óvták magukat a Hartmann-háló okozta reumás fájdalmaktól. A földsugárzások zavartalan megnyilvánulása. illetve kivonhatjuk a mágneses sugárzások okozta többletenergiát. Ennek következtében elveszítjük a türelmünket. mert túltöltést okoznak. valamint a megélhetésért folytatott mindennapi hajsza egyre idegesebbé tesz bennünket. hanem csak tartós rosszullét (étvágytalanság. Ezek oly mértékben megmozgatják a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. A tekintet átható ereje. bármekkora távolságra legyenek egymástól a találkozó szempárok.Curry. Sajnos a pozitív megnyilvánulások mind ritkábban nyernek teret az életünkben. A legbiztosabb jele ennek a fajta betegségnek. hogy a szabadság alatti elutazás nem pusztán a levegőváltozás miatt gyakorol ránk előnyös hatást. ami erős fejfájásban nyilvánul meg. illetve a szeretetteljes érintés gyengíti a földsugárzásokat. de olyanok is vannak. álmatlanság. Hosszú távon pesszimizmust és lelki szorongást is okozhat. Mellesleg hasonló hatást gyakorol ránk az elektroszmog is. akkor többnyire nem alakul ki krónikus betegség. Ennek következtében korábbi panaszaink megszűnésén kívül még jelentős közérzetjavulás is felléphet. Tudományos vizsgálatok szerint pszichés állapotunk jelentős hatást gyakorol a földsugárzásokra. Természetesen az új környezetünk sem mentes a káros kisugárzásoktól. Mivel az utazás alatt igen sok vízér felett haladunk el. Így mind inkább érvényesülni tudnak a munka. A veszekedő. Állandó használatuk azonban nem ajánlott. Kisebb zavarok esetén átmeneti megoldásként megpróbálkozhatunk a reikizéssel is. Ezzel szemben a kedves becéző szavak. Amennyiben a jobb vagy a bal tenyerünket a fájós testrészre helyezzük. viselkedésünkkel már nem tudjuk semlegesíteni őket. A legtöbbször azonban fejfájás.és Hartmann-sugárzásait.156/434 elegendő ahhoz. így nem egy esetben előfordul az is. hogy amikor néhány hétre szabadságra vagy külföldre megyünk minden panaszunk megszűnik. indulatos ember eltéríti. hogy azt a helyiséget. mintegy magába sűríti a körülötte levő Hartmann-vonalakat. hogy miért hordtak szépapáink vadgesztenyét a nadrágzsebükben. visszatérésünk után azonban pár nap múlva kiújul a „nyavalyánk”. vagyis két lélek egymás közötti közvetlen kommunikációja teljes mértékben legerjeszti a köztük levő összes Hartmann-sugárzást. nyugtalanság. ahol valaki áhítattal zenét hallgat. más testrészünkre gyakorolnak hatást. kapkodva síró személynél. elhagyják a földsugárzások. Felerősíti. kéz.vagy Curry-csomópontban van valakinek az ágya. koncentrációs zavarok. pótolhatjuk az elvesztett energiát. illetve rossz közérzet. nyugtalanságot és haragot kelt. Ugyanez a jelenség tapasztalható a görcsösen. hogy valamely szervünk illetve testrészünk tartósan fáj. A kis hatékonyságú eszközök közül megemlíthető még a nyitott fém karperec. émelygés. vagy túlfeszített idegállapotunkban való magunkhoz vonzása aztán különböző betegségekhez vezet. Ez a jelenség azonban csak a kiegyensúlyozott hangzásvilágú klasszikus zeneművek és örökzöld dallamok hallgatásakor lép fel. Arra is legyünk tekintettel. Az sem titok többé. hanem azért is. ingerlékenység vagy depresszió lép fel. A legtöbb emberben fel sem merül. fáradtságérzet.com .és lakóhelyünkön uralkodó káros sugárzások. neuraszténia. A vizsgálatok egyértelműen kimutatták. ami még ingerlékenyebbé teszi. hogy az ágy alá szórva megvédjen bennünket a földsugárzás káros hatásától. mert ez a sugárzás viszonylag gyenge. vagy úgy érezzük magunkat. Ezek után érthető. -gyűrű és -homlokpánt. fülzúgás. szédülés. szervezetünkre szinte záporoznak a különböző intenzitású és frekvenciájú energiaimpulzusok.

aki a szabadságát otthon. és megérzik hogy mely gyógynövények azok. mert társaik puha testére zuhantak. A szakirodalom ennél különösebb reakciókat is feljegyzett. amelyek szűk környezetünk elhagyásával járnak. A tyúkok riadtan verdesnek a szárnyaikkal. és nem hajlandóak visszamenni az ólba. és közülük sokan a vízbe fulladtak. Kanadában néhány gyerek a Vancouver18 melletti erdő szélén játszott egy macskával. A házak fele összeomlott. A pénzhiányra való hivatkozás nem lehet valós indoka az otthonmaradásnak. hanem az állat szokatlan viselkedésén. majd váratlanul megtorpant. hiszen a hátizsákos turizmus. Az állatok kollektív öngyilkosságára is számos példa akad. melyeknek az energiakisugárzása képes helyreállítani meridiánjaik felbomlott energiaegyensúlyát. hogy korábban pangó szerveink működése normalizálódik. a sertések és a szarvasmarhák fejvesztve menekülnek. hanem más tevékenységüket is jelentősen megkönnyítik. Legegyértelműbb bizonyítéka az állatok energiaérzékenységének. vagy a város környéki kirándulás lehetősége minden ember számára adott. február 4-én kiürítették Haicseng városát. Franciaországban egy békésen legelésző csordát annyira megijesztett a fölöttük elhúzó repülő csészealj. akkor sokak szerint „ösztönösen” keresik azokat a gyógynövényeket. Sok esetben tapasztalható a migrén. a tehenek pedig soha nem hallott üvöltésbe kezdenek. a megszokott tartózkodási helyén tölti. Páni félelmükben a maradék 14 is utánuk ugrott. Már 5 nappal korábban megérzik a közelgő katasztrófát. A macska pl. Hasonló pánikot vált ki az állatokból az UFO-kból kiáramló szubatomi energiasugárzás.157/434 meridiánjainkban áramló energiát. hogy mindazon előnyös hatásokban részünk legyen. Közeledtükre a kutyák rémült vinnyogásba. Egyébként az állatok közül a kígyók a legérzékenyebbek a földrengések. A legtöbb állat különösen érzékeny a víz energiakisugárzására. nagyon szereti az ilyen energiazónát. hogy már akkor reagálnak rá. és a vészhelyzetek felismerésében segítik. intenzíven reagálnak a föld mélyéből feltörő magma energiakisugárzására. Ezzel az állatvilágból jól ismert viselkedési formával próbálta az ismeretlen ellenfelet megtéveszteni. mintha elpusztult volna. amely az általa még soha nem tapasztalt stressz hatására előbb ugatni kezdett. Ennek leggyakoribb megnyilvánulási formája. hogy bélrendszerünk működése újra beindul. 18 19 venkúver ánszi Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy 1973. Az állatok a közeli szakadék felé rohantak és közülük 36 jószág belezuhant a 20 méteres mélységbe. Valójában azonban a növények auráját észlelik. de nem ezen lepődtek meg. Földrengésveszély esetén még a téli álmukat alvó kígyók is előbújnak a föld alatti odvaikból. A sűrűsödő energiakvantumok viszont olyan iszonyatos félelmet váltanak ki az állatból. egy kutyát teleportációs kísérletnek vetünk alá. majd körbe-körbe forgott. megbetegszenek. vagy megszűnik krónikus székrekedésünk. így csak elhatározás kérdése. végül kimúlt az emberek szeme láttára. és így szinte százszázalékos előrejelzésre képesek. hogy az állatok. de különösen a patkányok már órákkal a kitörés előtt érzékelik a földrengéseket. amelyek gyógyulást hoznak számukra. Ennek tudható be. amikor a repülő csészealj még nem is látható. Egyszer csak távoli zúgást hallottak. 10 évvel később Annecy19 városában 50 tehénből álló csordát riasztott meg egy leszálló UFO. Az állatok rendkívül érzékenyen reagálnak a koncentrált energiasugárzásra. Ha pl. Az állatokat a környezeti energiakisugárzások nem csupán a tájékozódásban. Kínában annyira komolyan veszik ezt a figyelmeztetést. A környezetváltozás tehát minden ember számára igen fontos. nagy hibát követ el az. hogy még napokkal az „áttelepítés” után is levert lesz tőle. és a földre vetette magát.com . melynek következtében megjön az étvágyunk.3 erősségű földrengés rázta meg a települést. Nem sokkal ezután a Richter-skála szerint 7. amikor pl. az egymásnak feszül kéreglemezek által keltett mágneses sugárzásra. A környezetben általuk észlelt energiahullámokhoz képest ez a sugárzás annyira intenzív. Újabban a kínai földrengéskutató intézet bekameráztatta a kígyótenyésztő telepeket. a fejfájás vagy egyéb rejtélyes panaszok elmúlása is. de ők életben maradtak. a kutya és a legtöbb állat viszont rettenetesen fél tőle. Ennél sokkal rosszabb megoldást választott egy olaszországi kiskutya. A felettük elhaladó UFO hatására a cica előbb menekülni akart. Röviddel a rengés előtt a háziállatok megvadulnak. A teleportáció előfeltétele a koncentrált energiamező. hogy a marhák vad rémületükben nekiszaladtak a közeli folyónak. a lovak szinte sikoltozó nyihogásba.

A Mississippi állambeli Betty Jo Hudsont21 már gyerekkorában több villámcsapás érte.158/434 Szárazság idején az elefántok még a föld alatt is megtalálják a rejtett vízforrásokat. Talán ennek tudható be. Hat év után Vancouverben. Az őrnagy 1932-ben halt meg Vancouverben. A vadászok megfigyelték. A katonatiszt leesett a lováról. ezért előszeretettel telepszik vízfolyások kereszteződése fölé. és agyaraikkal kiássák a legeldugottabb zugokban rejlő pocsolyákat is. A tehenek egy fa alatt kerestek menedéket a vihar elől. Negyedszer lángra lobbant a haja. amikor a mezőn telibe találta egy hatalmas villámcsapás. A legtöbb méhész ezért föld alatti vízfolyások fölé telepíti kaptárait. A természet haragja még a sírban sem hagyta nyugton. csípnek. A hatodik villámcsapásban a bokája sérült meg. baktériumok. A fokozottan koncentrált energia nem csak a fát égeti szénné. hol a kezén okoztak fájdalmas sérüléseket. Summerford20 kanadai őrnagyot. A szarkához hasonlóan a kígyók is kedvelik a sugárhatás alatt álló helyeket. Ha éppen nem tartózkodott a szabadban. hanem a környékén levőket is megöli. Az erdei vadak viszont egyáltalán nem kedvelik ezeket az ingersávokat. „gyűjtik a mézet”. Nőknél sem ritka ez a jelenség. annak nem sok reménye van a túlélésre. de mindegyiket megúszta kisebb sérülésekkel. Ezt is túlélte. Sajnos a földből kiáramló koncentrált negatív energiasugárzás elősegíti a mikrobák (vírusok. A természettől elszenvedett üldözés azonban annyira megviselte az idegeit. Utána 3 méterre kirepítette a kocsijából. a hetedik pedig horgászás közben érte. halászás közben csapott bele a villám. Ezúttal olyan súlyosan megégett a mellkasa. de mindegyiket túlélte. hogy 71 éves korában golyót röpített a fejébe. Szerencsére nem vesztette el az eszméletét. A madarak közül a gólya kerüli leginkább a Yin energiakisugárzásokat. Azok az emberek is magukhoz vonzzák az „ég nyilait”. így nem szenvedett égési sérüléseket. Arra azonban ügyelni kell. Néhány hét múlva súlyos sérülései miatt leszerelték. Nem segített a fedezékbe húzódás sem. Rögtön magára öntötte a vizet. akiknek a testében az átlagosnál több Yin energia halmozódott fel. Ellenkező esetben a méhek a hideg idő beköszönte után is idegesen röpködnek. 40%-kal növelve ezzel a méztermelést. Ezt követően egy kanna vizet tartott magánál az autójában. Az otthona már kevésbé viselte el a megpróbáltatásokat. Ezek hol a fején. végigfutott a lábán. Ha kígyót vagy siklót látunk karikába gömbölyödve a napon sütkérezni. és elájult. hogy a népi hagyomány szerint abba a házba. Először csak a nagylábujját veszítette el. Az 1957-es villámcsapás véglegesen tönkretette. A föld alatti vízér különösen erős vonzerőt gyakorol a villámra. Ray Cleveland Sulliwanba24 36 év alatt 7-szer csapott bele a villám. a szülői házat érte sorozatos villámcsapás. másodszor pedig a szemöldöke perzselődött meg. soha nem fog belevágni a villám. mert 1973-ban vezetés közben csapott le rá egy alacsony felhőből a villám. Aki az eső elől ilyen fa alá húzódik. mert biztosan vízérre bukkanunk. A vízerekre ültetett fák is rendkívüli mértékben vonzzák a villámot. és ismét felgyújtotta a haját. A harmadik csapás a bal vállán égette meg. Egyik alkalommal a kutyájuk is elpusztult. Élő villámhárítóként tartják számon a virginiai Waynesborow23-ban élő nyugdíjas erdészt. ahol a szarka fészkel. akár kutat is áshatunk azon a helyen. mivel a madarak közül csak a szarka szereti az intenzív Yin energiakisugárzást. Egyes rovarok – közöttük a méhek – szintén kedvelik a föld sugárzó zónáit. és lelökte róla a cipőjét. 2004-ben Kurt Nielsen dán gazda 85 tehene közül 31-et pusztított el egyetlen villámcsapás. és a villám mély barázdát szántott az udvarukban. A Chapel22 városkában épített házukba többször belevágott a villám. 1930-ban háromszor sújtotta az istennyila. amelynek kéményén fészket rak a gólya. amikor közéjük csapott a villám. hogy a pihenési idő alatt a kaptárakat sugármentes helyen kell tárolni. Egy másik népi megfigyelés szerint ott kell kutat ásni. emiatt az ősi Kínában olyan helyre. Szükség is volt rá. gombák) szaporodását is. hogy az állatok 20 21 dzséj számmerford betti dzsó hödzn 22 csepl 23 véjnszboro 24 réj klivlend száliv(e)n Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ugyancsak nagyon szeretik az ingersávokat a hangyák. 1918ban egy floridai csatatéren villámcsapás érte J.com . hogy kórházba kellett szállítani. ugyanis két év múlva a sírkövét megrepesztette egy villámcsapás. A jelenség férjhez menetele után is folytatódott. A három legnagyobb villámcsapás a szomszéd épületeket is megrongálta. A harmadik villámcsapás megbénította. ahol hangyák telepedtek le sohasem építettek házat.

csenevész példányok találhatók. hogy növekedés közben a törzsüket ferdén elhajlítják. Címük: 1054. és azután néhány méterrel odébb folytatódnak. míg az örökzöld dísznövények az ember közérzetére is igen jótékonyan ható negatív ionokat állítanak elő. A legtöbb gyümölcsfára szintén rossz hatással van a föld mélyéből kiáramló koncentrált energiasugárzás. általában pozitívan ionizálják a körülöttük lévő levegőmolekulákat. és pár év alatt kiszáradnak. A növényekre az informatív energiasugárzásokon kívül a homogén sugárzások is érdekes módon hatnak. hogy az egyik nárciszfajta két hónappal korábban virágzik. Minél intenzívebb energiasugárzásnak vannak kitéve. akkor gyakori jelenség az elhajlás is. Jól bírja azonban a földsugárzást a fűzfa és a tölgyfa. Budapest. bujává válnak. míg más növények nagyon jól érzik magukat egymás mellett. amelyek nem kedvelik a földsugárzást. Ha az ötszöget kétszer vagy háromszor jelölik ki.com . Olyan növények is vannak. termésük pedig kirepedezik. csodára még a szubatomi energiasugárzások sem képesek. és a növényi kártevők ellen. amelyek kölcsönösen nem viselik el egymás közelségét. A növényekre a földből kiáramló energiasugárzásokon kívül az egymásból kiáramló sugárzások is hatnak. hogy idő előtt elsárgulnak. Ezen túlmenően megismerhetjük ebből a műből az egyes növényi kártevők elleni természetes védekezés. Azt hogy az egyes növények közül melyek tekinthetők jó szomszédoknak és rossz társaknak Könczey Réka és S. hogy az ötszög puszta kijelölésével az alakzaton belüli talajon 2 °C-os hőmérsékletemelkedés idézhető elő. vagy egymással nem harmonizáló – energiakisugárzásában. Termésük nagysága többszörösen meghaladja a normális méretet. amelyekre kifejezetten rossz hatással van a föld alatti energiakisugárzás. a kevésbé intenzív sugárzást teljesen meg tudja szüntetni. ami a vadakat ugrásra kényszerítené. A vizuális jelek alapján sokan tévesen hiszik azt. a környezetet nem károsító permetszerek előállítási módját. Beszerezhető az Ökoszolgálat Alapítványnál. gyümölcsöket termeszthessünk. ha a kritikus helyeken babot termesztenek. A földművelésügyi minisztérium szakértője megállapította. Tulajdonképpen ezen az elven alapul a biokertészet is. Erős homogén energiabesugárzás esetén a magvak csírázása jelentős mértékben felgyorsul. (Belföldről ingyen hívható. Azok a fák.) A biokertészet lehetőségeinek kimeríthetetlenségét bizonyítja egy misztikus jelenség is. Nagy Andrea: Zöldköznapi kalauz című könyvéből részletesen is megtudhatjuk. Vadász u. Különösen vonatkozik ez a csalánra és a mezei pásztortáskára. a talaj 25 szili Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. 29. A vízfolyásokra ültetett néhány páfrány pl. hogy permet-. A vízér fölé ültetett fák törzsén fagyásra emlékeztető repedések. Vannak azonban olyan növények is. A gyümölcsfák pl. a növények pedig dússá.159/434 vonulásakor a csapás bizonyos helyein a nyomok megszakadnak. Ezek a hatások fékezik vagy ösztönzik az egyes magvak csíraképességét. A másik megoldás a gyógynövénytermesztés. Ilyen esetekben a kiskerttulajdonosok akkor járnak el a legcélszerűbben. sokszor úgy védekeznek ez ellen. Úgy látszik. hogy ezeken a földsávokon alacsonyabb a talaj tápanyagtartalma. mivel a zöldségek közül a bab tűri legjobban az energiakisugárzást. és többek között ezek a fizikai hatások teszik lehetővé. Az ok a növények különböző frekvenciájú – egymást kiegészítő. Ezen a téren legérzékenyebbek a barackfák. amikor a lombozatuk kikerül a föld alatti vízér zónájából. rákos daganatok keletkeznek. ha a termesztéséhez szükséges földterületet ötszög alakban jelölik ki. ízük azonban egy bizonyos növekedési határon túl már többnyire élvezhetetlen. így ennek a jelenségnek a kihasználásával igen eredményesen védekezhetünk a gyomnövények. amelyek nem csak jól érzik magukat ezeken a helyeken. Anglia dél-nyugati partjainál elterülő Scilly25-szigeteken megfigyelték. Tel: 0680-269 446. és csak azután kezdenek függőleges növekedésbe. és a levegőre gyakorolt ionizáló képességükben. A gyógyfüvek ugyanis általában igénylik az erős földsugárzást. Jellemző rájuk. A kertészek már régóta tudják. hogy vannak növények. mégis mindegyikük ugyanott rugaszkodik el a talajtól. annál magasabb a hatóanyagtartalmuk. Ehhez a művelethez 5 db bot egyszerű földbe szúrása is elegendő. Ha nem túl erős a sugárzás. hanem képesek semlegesíteni a sugárzónákat. Ilyen növények termesztése esetén a sugárzó helyeken csak gyengén fejlett. azaz vegyszermentes növényeket. vagyis a körülöttük uralkodó mikroklíma jellegében rejlik. Semmi látható akadály nincs ezeken a helyeken. hogy minél hamarabb túljusson a veszélyes zónán.

melyeknek a közepében vasatom helyezkedik el. ami erre a területre jellemző. Normál körülmények között ez az energiakisugárzás olyan gyenge. és a homorú kiképzés.” A grazi kutatóintézet munkatársai módszeresen ellenőriznek minden olyan terméket. Az összetett geometriai alakzatok is erőteljes energiahullámokat bocsátanak Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy a bennünket körülvevő természetes információs mezőt teljesen elszennyeztük. hogy számottevő hatást nem gyakorol ránk. A reakció elsősorban a szervezet bioenergia-egyensúlyának változásaiban észlehető. az élettelen tárgyaknak is van aurájuk. Ezek közül legismertebb az óegyiptomi sírokból előkerült „Nílus kulcs”. vagy térbeli tárgyaknál a különböző szögű élek. Vannak azonban olyan geometriai formák. amelyekből a formahullámok koncentráltan áramlanak ki. Egyébként ma már komoly kutatások folynak ezen a téren. Ami pillanatnyilag biztosra vehető. Szervezetünk érzékenységét tovább növelik a vörösvértestek. hogy 70%-a víz. káros sugarakat semlegesítő eszközt kapunk. A kutatók is kifejlesztettek ilyen jellegű eszközöket. A kelták nagyon sokat tudhattak ezekről a helyekről. hogy a vízerek megzavarják szervezetünk homeosztázisát (a szervezet belső állapotának állandóságát biztosító élettani folyamatok összességét). a szobánkban) használjuk. mert az általuk épített szentélyek mindegyike ilyen kedvező energiájú helyeken épült. és nagyon hamar megbetegszünk. hogy ezt a különös hatást ennek a geometriai alakzatnak a szubatomi energiakisugárzása okozza. amely segít a szervezetnek fenntartani a homeosztázisát. hogy: „Ezek az erők. Az emberi test mágneses térerőváltozásokkal szembeni érzékenysége azzal magyarázható. Jótékony helyett kifejezetten káros formahullámokat kapunk. energetizáló hatásúak. hogy az elfektetett gyűrű a rúd végén szimmetrikusan helyezkedjen el. Noemi Kempe fizikus kijelentette. tehát káros hatásúak. Ezt a nagyfokú érzékenységet az utóbbi évtizedek civilizációs ártalmai alaposan lerontották. Az utóbbi években kifejlesztett korszerű műszerek azonban képesek a rendkívül alacsony intenzitású mágneses sugárzásokat is érzékelni.160/434 hőmérsékletét fokozatosan 5-6 °C-kal lehet emelni. Amennyiben vízszintesen (pl. Ha a nyakunkban vagy a ruhánkon.com . Hatósugaruk néhány méter. mert nem tudták mérni őket. hogy védő hatásúak. hogy a szára pontosan az Északi mágneses sark felé irányuljon. A Föld egészét felölelő mágnesesség lokális változásai. álmatlanság lesz úrrá rajtunk. Ez az anyag pedig nagyon érzékenyen reagál a mágnesességre. akkor oly módon kell tájolni. amelyeket geológiai folyamatok. amelyek gyártói azt állítják. illetve azok bonyolult struktúrái. Ennek a cirill „Ж” betűhöz hasonló alakzatnak a közelében nyugtalanság. és ellensúlyozzák a káros térenergia hatásait. a pozitív rezgéseket elektromos és elektromágneses sugárzásokkal elnyomtuk. Ezek úgy működnek. Ez a hatás azonban csak megfelelő tájolás esetén indul meg. úgy kell elhelyezni. A tudósok korábban azért nem foglalkoztak ezekkel az erőkel. Közöttük nem egy abszolút hatástalan. illetve vízerek idéznek elő. Kifejezetten erős sugárzást bocsátanak ki magukból a mágikus tárgyak. Ezek a változások igen csekély mértékűek. és ezt az eszközt úgy szereljük össze. A legjobb hatásfokúnak a porított. kitűzőként viseljük. összesajtolt ásványokból készültek bizonyultak. Tapasztalataik alapján dr. Mint tudjuk. illetve erővonalak speciális térbeli mágneses mezők. mint egy információcsomag. hogy a szára lefelé nézzen. Súlyosbítja a helyzetet. de az élőlények szervezete érzékenyen reagál rájuk. akkor egy harmonikus. éltető. A geomágneses mezők szervezetünkre gyakorolt hatása további kutatásokat igényel. Sajnos nem folytattak szakértői vizsgálatokat annak megállapítása érdekében. ha a gyűrűt kettévágjuk. Ezzel szemben a pozitív energiájú helyek frissítő. Amennyiben egy réz vagy vasgyűrűt azonos anyagból készített rúdra erősítünk úgy. Ezek segítségével a grazi Biorezonanciás és Bioenergetikai Intézet fizikusokból és mérnökökből álló kutatócsoportja 10 éve tanulmányozza a földsugárzásokat. Ezzel a jelenséggel rokon a különböző formájú tárgyak által kibocsátott energiasugárzás. A füles kereszthez hasonló tulajdonságokkal bír a görög „Ф ” betűre emlékeztető idom is. Ilyenek az egymást derékszögben keresztező vonalak. vagy szerepet játszik benne valamilyen geomágneses anomália is. hogy a félkörök háttal illeszkedjenek a rúdhoz.

Megszűnik azonban ez a jelenség. mivel a víz magához vonzza a földsugárzást. hiszen a szél állandóan hullámokat kelt rajta. ha néhány centiméternyi víz vagy más folyadék is található benne. Ismert jelenség. mert a föld mélyén levő kőzetek általában keményebbek. Mindezen zavarok nem érvényesülnek a föld alatt. Ez a sugárzás túlnyomórészt felfelé irányul. fazekak formájában megnyilvánuló idomnak az egészségkárosító kisugárzása akkor válik igazán érzékelhetővé. A föld mélyén található vízerek ugyanis nem csőszerűen folynak. Egy rendkívül erős homogén energiabehatás következménye az ár-apály jelenség. Ez a jelenség magyarázatot ad a vízérsugárzás kialakulására is. ha a félig kiürített palackot elfektetjük. melynek következtében a két felület közötti víztömeg magához vonzza a környezetből kiáramló mágneses sugarakat. legjobb teleholdkor szedni. Ennek a többnyire palackok.161/434 ki magukból. egy rézgyűrűt. Vízerek esetén a hatást fokozza a víz által simára koptatott fenék is. hogy a sugárzás milyen betegséget vált ki a szervezetben. A víz lassú áramlása viszont nagy valószínűséggel hatást gyakorol a kisugárzott energiahullám frekvenciaspektrumára. páratlan számban. holdtölte idején. befőttesüvegek. vagy más kovácsoltvas dísztárgy révén kerülhet a lakásba. ami döntően befolyásolja. mivel a felső víztükör ekkor a legsimább. Ezzel megtörik az alsó tükör reflektáló hatása. de jóval gyakoribb formája. egy sorban elrendeződve viszont fokozott gerjesztés lép fel. Mindezekre nincs szükség. ezért ne tartózkodjunk homorú tárgyak tengelyében. hanem ugyanúgy. amely a hozzánk meglehetősen közel álló nagy tömegű Hold gravitációs vonzásának tudható be. amelyeknek a gyökerét hasznosítjuk. de ha a fenéktükör és a folyadékfelszín valamilyen szöget zár be egymással. A Hold azonban az élettelen anyagokon kívül az élőlényekre is hatást gyakorol. ami azt eredményezi. hogy az edényben levő folyadék fenéktükre. hogy valamilyen tárgyat (pl. mint a felszíni folyók laza. Ugyanezen okok miatt azokat a növényeket. azokat pedig. és főleg ne a fókuszpontjában. Nem érvényesül ez a hatás a korábban gyártott benyomott fenekű palackoknál sem. amelyeknek a földben fejlődik ki a termésük. akkor a kisugárzás ferde irányú lesz. Ezért a természetgyógyászok szerint a gyógynövények Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. így létrejön az a sajátos hatás. Ezt a hatást tovább növeli a Napból kiáramló negatív energiasugárzás is. Minden háztartásban megtalálhatók azonban a kártékony sugárforrásoknak egy kevésbé veszélyes. sőt a kisugárzás álló folyadékoszlop esetén a legerősebb. a hengeres testek. és felette párhuzamosan helyezkedik el a víztömeg felszíne. homokos medre. A megfigyelések szerint ez a mágneses sugárzások esetén is igaz. egy helytelenül kialakított virágtartó. és a víz színén úszó tárgyak is lehetetlenné teszik a tükörsima felület kialakulását. mivel a turbulencia kialakulását a felső víztükör megtörése is megakadályozhatja. akkor a kisugárzásuk legerjeszti egymást. amelyeknek a leveleit. ha a palack tele van. hogy a homorú tükör összegyűjti.com . illetve virágját hasznosítjuk. A káros hullámokat kibocsátó formasugárzók előzőleg említett változata csak véletlenül. Ennek megfelelően újhold idején célszerű azokat a gyógynövényeket begyűjteni. Ez azért jön létre. A gondot nem a víz okozza. Intenzitására nincs számottevő hatással a víz áramlási sebessége. A szimmetrikus formák kedvezően befolyásolják az élővilág egyensúlyi állapotát. A sugárzás erőssége a vízoszlop magasságától. fókuszálja a fénysugarakat. Csupán a folyómeder partjai lejtősek. lábasok. Ennek koncentrált kisugárzása azonban ez esetben nem történik meg. A baj az. A népi megfigyelés szerint azokat a gyógynövényeket. mert ilyenkor a Hold vonzóhatása következtében a növényi nedvek nagy része a szárba húzódik. amelyek a föld felszíne felett hozzák a termésüket. Amennyiben páros számban találhatók a helyiségben. Egy szabadban levő vízfelület esetén ez elkerülhetetlenül létrejön. hogy a turbulencia szempontjából ideális négyszög keresztmetszet trapézzá torzul. valamint a folyadékfelszín által alkotott felső tükör között turbulencia alakul ki. ami meggátolja a turbulencia kialakulását a két folyadékfelület között. Ennek a feje tetejére állított trapéznak az alja azonban továbbra is párhuzamos marad a vízfelszínnel. rézkarikát) teszünk az edény aljába. Ez esetben ugyanis az összeszűkülő nyakrész megszünteti a felső folyadéktükröt. A másik megoldás. A legtöbb folyó medre lapos. ahogy a felszíni folyók. a holdfogyatkozás időtartama alatt kell kiültetni. melynek következtében a víz a magába gyűjtött mágneses sugarakat felerősítve kisugározza magából. az aszimmetrikus formák viszont ártó energiákat szabadítanak fel. így jelenléte akár hasznos is lehetne. felülete pedig az alsó víztükör szélességétől függ.

vagyis ezek az ültetés napjai. Az állatöv jegyeivel kombinált részletes holdnaptárhoz a „Természetgyógyász magazin” asztrológiai rovatából juthatunk hozzá. és áztasd forró vízbe. A velük végzett laboratóriumi kísérletek során kiderült. azt növekvő. A növekvő holdnál vetett magok elgazosodnak. Ez a módszer természetesen csak abban az esetben követendő. A „levélnapok” azok. sőt infravörös fényben is képesek felismerni a színeket. Andrew Thorpe26 festményein nem otromba krikszkrakszok láthatók. azt az „Elixír” magazinban találhatjuk meg. A növekvő holdnál megtermékenyített állatok erős. és a sziderikus holdritmusok között is. Másnap egy 7. ásd ki éjfélkor a csodagyökeret. mert a természetes hatóanyagokat szintetikus vegyszerekkel helyettesítjük. (Nálunk az „Ideál” című folyóirat közöl részletes vetési és betakarítási naptárt 1 hónapra előre. hogy gumikesztyűben. Általános szabályként elmondható. színétől és egyéb fizikai jellemzőitől. és mögöttük részletesen kidolgozott vadregényes hegyvidéki tájak. A növények telepítésénél is célszerű figyelembe venni a Hold állását. Mára azonban elfelejtődtek.8-as magnitúdójú földrengés romba döntötte a várost.162/434 hatóereje akkor a legnagyobb. eltérő színű betűket – letakart állapotban is – könnyen elolvasnak. csak élni kell vele. Ezt látszik alátámasztani a bőrlátás jelensége is. Egy olasz lány azon túlmenően. az Oroszlán és a Nyilas pedig a termés. Pusztító erejű földrengések előtt nem egyszer sarki fényhez hasonló fényjelenségek figyelhetők meg az égen. ha a növény szárát. 1976 nyarán a kínai Tangsan lakói is különös fényvillanásokat láttak az égbolton. hanem az emberi tevékenységre is kihatnak.) Hosszas megfigyelések alapján újabban összefüggéseket fedeztek fel a növények élettevékenysége. A bőr rendkívüli képességei nem korlátozódnak a fény. azt fogyó holdnál tegyük. és 240 ezer ember lelte halálát az épületek alatt. Az Ikrek. Az 1755-ös lisszaboni földrengés során is „az eget villámok fénye világította meg”. Egy angol festőművész esetében a kézlátás oly mértékben kifejlődött. A természetben előforduló energiasugárzásokat nem csupán érzékelni. Mint ismeretes. Ez a lista folyamatosan bővül. Ez a lehetőség számunkra is fennáll. hogy az ősi népi gyógyászat csodákra is képes volt. A homogén kisugárzások intenzitása és frekvenciája nagymértékben függ a tárgy méretétől.com . mivel akkoriban nem volt más módja a gyógyításnak. ha délben vagy koradélután végezzük a begyűjtést. A Richter-skála szerint 8. a bőrlátók olyan ritka képességű személyek. és a sugárzás jellege alapján következtetni tudnak a tárgy színére és alakjára. akik az ujjaik vagy egyéb testrészeik idegsejtjeinek rendkívüli érzékenysége folytán érintés útján is képesek érzékelni az energiakisugárzást. a Szűz vagy a Bak jegyében áll. A Természetgyógyász magazin részletesen leírja azt is. míg az újhold vetése kitűnő termést hoz. egészséges utódokat hoznak világra. a Mérleg és a Vízöntő csillagképben álló Hold a virágzást.és színérzékelésre.7-es erősségű földrengés 70 ezer ember halálát okozta. A Természetgyógyász Magazin januári számához pedig egész évre szóló falinaptárt mellékelnek a holdfázisokról. Ha holdfázisokra bontott naptárra van szükségünk. a Kos. az esedékes hónapra megadva. a gyümölcs beérését ösztönzi. ha a Hold a Bika. Ilyenkor különösen jól növekednek a levelek és a hajtások. ennek legoptimálisabb begyűjtési időpontja éjfélkor van.: „Menj el teliholdkor a hetedik hegyen túlra. A fogyó hold idején ültetett növénynek erős gyökerei lesznek. Amennyiben a gyökerére van szükségünk. Az őskorban ezek az ismeretek még hozzá tartoztak a mindennapjainkhoz. hogy a fülével látott. hogy vaksága ellenére nagyméretű színes képeket is képes készíteni. a Skorpió vagy a Halak jegyében áll. amitől viszont szabadulni szeretnénk. az állával és a sarkával szagolni tudott. Ezek az emberek eltérő alapon.” Ezek a történetek bizonyítják. hogy amit meg akarunk teremteni a szervezetünkben. Mellesleg a sziderikus holdritmusok nem csak a növények fejlődésére. levelét. A villámok által létrehozott fényjelenségekhez 26 endrú szó(r)p Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Pl. Ma már csak egyes népmesei motívumok őrzik ezeknek a szabályoknak a jelentőségét. A haszonállat-tartásnál sem árt figyelembe venni a holdjárást. mit érdemes csinálni. Pl. vidd haza. hogy mikor. vagy a virágját kívánjuk hasznosítani. az kedvez a gyökérképződésének. de néha kísérő jelenségek formájában látni is lehet. Ezek a földrengésfények a légköri ionizáció következtében jönnek létre. melynek közvetlen kiváltó oka a föld mélyéből kiáramló intenzív szubatomi energiasugárzás. negyedévenként előre megadva. hanem ágaskodó lovakon ülő keresztes lovagok. amikor a Hold a Rák.

és ezek az energianyomok hosszú ideig megmaradnak. Rendkívül érdekes kísérőjelensége még az energiasugárzásoknak. szellemi képességeinkre támaszkodva mi már teljes folyamatában látni is tudjuk az eseményeket. illetve a méhek a kaptáraikat. hogy minden tárgy. akkor az orra csak annyiban segíti ebben a tevékenységben. hogy a nyomkövető kutyák erős ellenszélben is biztosan végzik feladatukat. ezért amikor valakinek a használati eszközét a kutya orra elé helyezik. füle. lemossa az anyagba impregnálódott energianyomokat. amikor valaki matematikailag is meg fogja fogalmazni az egységes tér és idő elméletet. amelybe a már ismerteken kívül a ma még ismeretlen fizikai jelenségeknek is pontosan meghatározott helyük lesz. Az eddigi fejezetek figyelmes áttanulmányozása után még a leghitetlenebb olvasóban is felmerül majd a gyanú. hogy mire fogjuk használni a kezünkbe került lehetőséget. hogy az állatok nem használják ki a rendkívül fejlett szaglóérzéküket is. a telepátiával. Sokan azt hiszik. az elsősorban nem szagmintát vesz.163/434 hasonlították a földből kiáramló intenzív energiahullámok levegőmolekulákra gyakorolt ionizáló hatását. bőre. hogy a nyomozó kutyák a szag után követik a bűnözőket. Ismét visszatérve a telepátiára. szagzáró jégréteggel borított hólavina alatt is képesek megtalálni a szerencsétlenül járt embereket. 1990. Azt pedig mindenki tudja. másokon kékes fény látszott. 1999-ben az Izmit városát ért földrengés előestéjén a török tévé egy fénygömbszerű jelenséget mutatott be. Erre legmeggyőzőbb példa a termeszhangya. hanem ráhangolódik erre a speciális frekvenciájú energiasugárzásra. mint amennyiben az ember látószervét segíti a hallószerve a tájékozódásban. így egy nagyobb eső után a nyomkövető kutyák tehetetlenek lesznek. amelynek nincs szeme. Ezt legmeggyőzőbb módon a hegyimentő kutyák bizonyítják. A legfejlettebb élőlény. Ez azonban csak a látszat. A közelünkben levő tárgyak szintén átveszik a testünkre jellemző energiakisugárzást. 1969-ben Japánban le is fényképezték ezt a sajátos jelenséget. Egyébként egyre többen meg vannak győződve arról. ennek ellenére értelmi képessége. Az anyagra jellemző specifikus sugárzás impregnálódik más anyagokba. a környezetében való tájékozódó képessége és teljesítménye sok tekintetben meghaladja az emberét. az ember tehát szellemi képességeihez méltó módon egy színes televízió által nyújtott komfort szintjén értesülhet a földi és kozmikus eseményekről. Ha a kutya keres valamit.és állatvilágnak be kell érnie „távirati” szintű információközléssel. Az egységes fizikai rendszernek a megismerése határtalan távlatokat fog megnyitni az emberiség előtt. különösen a folyóvíz azonban eltünteti. energianyomokat hagy maga után. minden élőlény bárhol van is. de ha egy eléje tartott energianyomokat tartalmazó tárgy alapján nyomozásba kezd. A mentőkutyák a víz alatt is képesek megtalálni a vízbe fúlt áldozatot. hogy a víz kitűnő szagzáró anyag. akkor többnyire a szag után tájékozódik. hogy hagyományos érzékszervek nélkül is kitűnően lehet tájékozódni benne. Budapest. vagy a madarak a környezetükben észlelt szagok alapján találják meg a saját fészküket. Nagy a valószínűsége annak. orra. A környezet által kibocsátott szubatomi energiasugárzás annyira részletes képet szolgáltat a világunkról. Ez persze nem jelenti azt. Némelyik képen vörös sávok.com . bárhol jár is. mert ezek az idomított állatok több méter vastag. A képi kapcsolatfelvétel az Agykontroll gyakorlatokból már elsajátított módon Hatékony Érzékelés Kivetítés útján lehetséges. és csak rajtunk múlik. míg a növény. így ennek és a táj domborzati viszonyainak kisugárzása alapján az állatok a postagalambokhoz hasonlóan egy kiadós eső után is hazatalálnak otthonaikba. május Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ennek bizonyítéka. hogy az okkultnak nevezett jelenségek talán mégiscsak léteznek a valóságban. A víz. hogy az állatok az energianyomok alapján keresik meg az egyes tárgyakat és személyeket. és a továbbiakban azt keresi. hogy nem vagyunk már messze attól az időponttól. A folyóvíz azonban nem szünteti meg a tárgyak saját energiakisugárzását. az emberi agy nemcsak telepatikus érzékelésre alkalmas.

164/434 Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.com .

és féreghajtó hatást fejtenek ki a szervezetben. Nem megfelelő tisztaságú illóolaj használata esetén bőrirritáló és allergiás megbetegedések léphetnek fel. kölnik. JÖVŐKÉP A természetgyógyászati módszerek tárháza szinte kimeríthetetlen. Nagyon fontos még. fejezet AZ ÉLET MOZGATÓRUGÓI. Napjainkban az illóolaj-tartalmú fürdőkészítmények bevonultak a fitoterápia eszköztárába is. a gél. Ráadásul ezt mellékhatásmentesen teszik. Különösen vonatkozik ez a terpentin. tejelválasztó-. Egy pohár forró víz tetejére cseppentsünk 5-6 csepp citromolajat. valamint a bélcsatornán át képesek felszívódni. Jelentős sikerre számíthatunk az ízületek reumás megbetegedései. A fürdőkivonaton kívül gyakori alkalmazási módja még az illóolajoknak a tinktúra (alkoholos kivonat). A megfigyelések szerint a borsmentaolajos csoport 40%kal jobban teljesített. Az illóolajok különleges felhasználási területe a levegőfertőtlenítés. Az illóolajok és illatos növények az emberiség legrégebbi gyógyszerei közé tartoznak. a gyomor-. A különféle illóolajok zsíroldékonyságuk következtében nem csak az orr. Kb. Belső használat esetén az illóolajok étvágygerjesztő-. hogy az illóolaj természetes alapanyagú legyen. Mindezt kísérletekkel igazolták. Nem mindegy hol szerezzük be az illóolajokat. 1 óra múlva az illóolaj elpárolog. Megfelelő koncentrációban az illóolajok külsőleg szintén alkalmasak fertőtlenítésre. zúzódások. ami kb. gombákra rátelepedve szinte minden kórokozót elpusztít. amelyek nem rendelkeznek semmilyen gyógyhatással. hanem stimulálják is a szervezetet. most lássuk a legkellemesebbet. nyugtató-. Különösen a citrom héjából kinyert olaj alkalmas erre a célra. és a helyiség levegőjében található vírusokra. Jó minőségű terméket a fitotékákban (gyógynövényboltokban) kaphatunk. mint vegyszerek. és jelenlétük kimutatható a véráramban is.és a borókaolajra. váll-karszindróma) esetén is. A szintetikus úton előállított illóolajok. Fajtától függően 20-120 perc a felszívódási idejük.com . hűtőszekrényben célszerű tárolni. Brit kutatók érdekes megfigyelést tettek: borsmentával jobban megy a munka. Külsőleg alkalmazva legjelentősebb hatásuk. izomgörcsök kezelésénél. miközben 5 percenként az egyik csoport friss levegőt. Különösen a kámforolajnál ügyeljünk a légmentes visszazárásra. parfümök nem mások. 0. Kiválasztásuk elsősorban a tüdőn keresztül történik. hogy vérbőséget idéznek elő a bőrben. baktériumokra. ülőidegzsába. hanem a bőrön keresztül is. A legfontosabbakat már megismertük az előző fejezetekben. A gyógy. tartózkodjunk a minőségi tanúsítvány nélkül forgalmazott illóolajoktól. Ha valaki munka közben borsmentaolajat szagolgat. a lumbágó és egyes ideggyulladások (pl. a másik pedig borsmentaolajjal dúsított levegőt kapott.5-2 óra múlva indul meg. vizelethajtó-. jobban tud koncentrálni. ficam. és tegyük a szoba közepére. mint a kontrollcsoport tagjai. mert a különböző készítmények hatékonysága az illóolaj koncentrációján és a felhasznált hordozóanyagon kívül a minőségtől is függ. Két felnőtt csoportot nehéz iskolai feladatok megoldásával bíztak meg. Az állagromlás lelassítása érdekében az illóolajokat légmentesen lezárva. hormonális. A beszerzésnél fordítsunk gondot a szavatossági időre is. gyulladáscsökkentő-. epestimuláló-.és száj nyálkahártyáján. és az alatta elhelyezkedő szervekben. sőt helyi érzéstelenítő (hűsítő) hatásuk is van. görcsoldó-.165/434 V. fertőtlenítő-. ezért jó eredmény érhető el velük a sportorvosi gyakorlatban. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. mert egyes olajok hajlamosak a gyors avasodásra. a rándulás. Ezért csak hivatalosan engedélyezett terméket vásároljunk. ellenkező esetben a következő használatnál már csak az üres üveget találjuk a helyén. Kiegészítő természetgyógyászati módszerek Régóta alkalmazott természetes gyógymód az aromaterápia. szívműködést és vérkeringést serkentő-. köptető-. szélhajtó-. a kenőcs és a paszta.és fűszernövényekből kivont olajak nem csak gyógyítják.

nem arra kell vágynunk. vagyis teljes mértékben rendelkezhetünk a testünk felett. ha nehezen. és a hatékony gyógyuláshoz elengedhetetlenül szükséges szervi funkcióink elmélyült anatómiai ismerete. szöveteinkkel és szerveinkkel. Amennyiben az akaratunk nem elég szilárd ahhoz. hogy másokat gyógyítson. hogy ha nem iszunk. Akinek nincs problémája az egészségével. hogy agyunk frekvenciáját oly mértékben lecsökkentsük. hogy leküzdjük káros szenvedélyeinket. így a siker nem marad el. hogy leszokjunk a dohányzásról. hogy legyőz minden nehézséget. az önszuggesztiós gyakorlatok során is nagyon fontos a vágy. hogy nehezebben kivitelezhető. hogy valaki az abszolút világ által kínált előnyöket kihasználhassa. akkor nem pusztulnak el az agysejtjeink. a pulzusát tetszőleges módon gyorsítani vagy lassítani. vagy nagyon könnyen kibillen onnan. Ha erre vágyunk és elvárjuk magunktól a sikert. Ha agyfrekvenciánkat tovább csökkentjük. aki ideges. Ahhoz. agresszív vagy a Magasabb Intelligenciával való kapcsolatteremtési szándéka nem elég komoly. A légzésszám csökkentésével lelassítják szívritmusukat is. Az öngyógyítás szempontjából a théta szint szintén nagyon fontos. az nem fog lejutni alfa szintre. is de be fog következni. Aki negatív érzelmeket táplál ezzel a módszerrel szemben. A hatékonyság növelése Mint az előző fejezetben láttuk. Önmagunk gyógyítása a 7-14 Hz közötti alfa tartomány kb. A vágyaink által sarkallt képzelet annyira erős. a vágy és az elvárás megléte. fokozatosan visszanyerjük testünk korábbi kondícióját. szintén ezen az agyfrekvencián csökkentik le percenkénti levegővételeik számát a minimumra. mivel ebben a frekvenciatartományban agyunk közvetlen kapcsolatba kerül sejtjeinkkel. helyreállíthatjuk meridiánjaink energiaegyensúlyát. lejutunk thétába. alapszintre. Az Agykontroll gyakorlásának előrehaladott stádiumában képesek leszünk arra. képességeinknek megfelelő munkát találunk. hogy az anyagcsere-tevékenységet csökkentsék a lehető legkisebb szintre. A IV. A théta szintű tevékenység hátránya az alfa szinten történő gyógyítással szemben. hogy az alfa tartomány alá jussunk. és célba juttat minket. aki az egyes szabályok alkalmazása során nem várja el a kívánt gyógyító hatást. vagy az alkoholról. Nem mindegy azonban. és nyílt seb esetén a vérzést megállítani. Ezen túlmenőleg elengedhetetlenül szükséges a Magasabb Intelligenciával való érintkezésbe lépés eltökélt szándéka. Ez a magyarázata annak a megfigyelésnek is. 10 Hz-en valósítható meg a legkönnyebben. Kitisztul az agyunk. hívjuk segítségül a képzeletünket. hogy a vágyunk mire irányul. és nem vágyik arra sem. hogy a normál mélységű alvás ezen a szinten zajlik. rendeződik a magánéletünk. Ebben az állapotban a test oly mértékben az agy irányítása alatt áll. Ezen a frekvencián gondolatainkkal a Magasabb Intelligencia közvetítése nélkül is gyógyíthatjuk magunkat. felénél. és ezentúl emberszámba vesz bennünket a társadalom. Ha káros szenvedélyeink vannak. Az alfa tartomány birtokbavételének alapvető feltétele azonban a hit. gondolati úton energiát irányíthatunk bármely szervünkbe. Ahhoz. Azon kívül. és itt kezdődnek a parapszichológiai jelenségek is. Azok a fakírok. Erre azért van Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary.166/434 Pszichoorientációs gyógyítás A pszichoorientációs gyógyítás elkezdésének legfőbb és egyben legnehezebben elérhető feltétele az alfába jutás. az nem fog ezen a téren eredményeket elérni. Mindig a leszokásból eredő előnyökre vágyjunk. fejezetben több módszert is megismertünk. vagy aki nem hisz ennek a módszernek a hatékonyságában. de a már meglévő sebeket meg is lehet gyógyítani. Gondolatban megfogalmazott üzenetekkel irányíthatjuk vegetatív idegrendszerünket. Képzeljük el.com . ebben a frekvenciatartományban hozható létre a hipnózis. nyugalomra és lelki békére van szüksége. hogy másokat is gyógyítani tudjunk. Ezt a módszert egyébként a jógik már évezredek óta használják egészségük fenntartására. akkor ez. akik élve eltemettetik magukat. meggyógyul a májunk. hogy egy jógi bármikor képes testhőmérsékletét lecsökkenteni. és utasítást adnak a sejtjeiknek. hogy gondolati úton sebeket is elő lehet idézni a bőrön. azaz 7 Hz-re kell lemennünk. melyek az alfa frekvenciatartományba való lejutást segítik elő. A 4-7 Hz közötti théta tartományban sok csodás dolog történhet velünk.

Alfa szinten kizárólag a Magasabb Intelligencia közvetítésével tevékenykedhetünk. Aki úgy rendezi be az életét. a félelmeink. így minden jónak van egy rossz ellentétpárja. az erősebbé tesz. aki egy általa létrehozott energia-védőköpeny alatt mentesít bennünket ettől a nemkívánatos hatástól. vagy az akaratlanul magunkra vont rontástól. A krízisek tehát elengedhetetlen velejárói életünknek. Akinek tiszta a lelke. hogy élete során jó vagy rossz emberré váljon. fejezetben szó volt a hatás-ellenhatás törvényéről. Valójában ugyanolyan veszélyes. a sátánizmus szolgálatába állnak kegyetlen büntetés vár. Vagy az életével fizet érte a kísérletező. Ahogy bárki eldöntheti. amikor parajelenségeket idéznek elő bűnös célok érdekében. akik a fekete mágia. hogy ártunk magunknak. A Biblia szerint: „Aki a gonoszt idézi. Aki a becsületes. vagy az idők végezetéig a Sátánt kell szolgálnia.167/434 szükség. hogy a mágia eszközeit használja. Aki tehát a karmikus ciklusa után Istenhez és nem a Sátánhoz akar megtérni. a tisztességes utat választja. hanem egy jellegzetes periodicitás is megfigyelhető ebben a folyamatban. a képzelőerőnk közvetítése útján kerüljenek közel hozzánk. hanem mindennapi világunk szerves része. Az emberi lélek fejlődését azonban nem csupán statikus erők befolyásolják. Ezzel a témával kapcsolatban feltétlenül szólni kell arról. az messzemenően tartózkodjon attól.com . az a saját fejlődését akadályozza meg. hogy a lélek fejlődhessen. Itt szükséges megemlíteni. mert a sátáni erők végleg kiterjesztik rájuk a hatalmukat. határtalannak képzeli erőit és képességeit. ezért ne féljünk tőlük. Amíg a parapszichológusok igyekeznek a Jót szolgálni. nehézségekre. annak nincs mitől tartania. Sorsunkban tehát a hullámvölgyeket periodikusan hullámhegyek követik. hogy théta szinten nem csak magunknak. akkor védekezhetünk ellene. a különbség csak a céljaikban van. mint a fekete mágia. Spinoza szerint: „Ami nem öl meg. A pozitív módon kezelt kudarc idővel még előnyünkre válhat. A világegyetem fejlődése a dualizmus jegyében zajlik. mivel észrevétlenül kerülünk a gonosz erők hálójába. félelmeinktől pedig agyunk átprogramozása útján eredményesen megszabadulhatunk. és a bűnt kell szolgálniuk az idők végezetéig. A mágia ellentétpárja a parapszichológia. egyszer lenn esete. annak előbb-utóbb szembe kell néznie vele. így ebben a tartományban ártani nem tudunk. A léleknek szüksége van a kudarcokra is. így könnyen előfordulhat. Ezt a lehetőséget használják ki a fekete mágia hívei. szükség van az időnkénti felengedésre. Théta szinten azonban a Magasabb Intelligencia már meg is kerülhető. azt a fekete mágusok is produkálni tudják. A végtelenségig terhelt lélek azonban elnyomorodik.” Világunk kozmikus törvényei A IV. Ahhoz. másrészt a mindig sikeres ember egy idő után elbízza magát. Manapság kezd divatba jönni a fehér mágia. Erről a modern boszorkányságnak nevezett kuruzslásról tudni kell. addig a fekete mágia hívei képességeiket a Rossz szolgálatába állították. hogy ezek a sötét erők önszuggesztió által. hogy mindenben abszolút biztonságra törekszik. keressünk fel egy képzett hipnotizőrt. az messzemenően tartózkodjon a mágia mindennemű megnyilvánulásától.” Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ha az Agykontroll módszerével saját erőnkből nem tudunk megszabadulni a fóbiától. a környezet ellenállásának hatványozott megnyilvánulásáról. hogy közvetlen összeköttetést teremt az illető agyával. a fáradalmak kipihenésére. ám ha tisztán látunk ebben a dologban. A csúcson való tartózkodás szintén nem tarthat sokáig. Azokra. hogy csak látszólag tűnik ártalmatlannak. A Biblia szerint: „A gonosz közöttünk lakozik. terhelésre van szüksége. hogy a fekete illetve fehér mágia nem az ördög öncélú tudománya. Amit a parapszichológia eszközeivel el lehet érni. A hipnotizőr akaratától függően a médium testén is létrehozhat sebeket úgy. hogy tanulhasson belőlük. mert mint már szó volt róla ezen a szinten nem a Magasabb Intelligencia irányítja a gyógyítás folyamatát. vagyis a mennyországot választja a pokol helyett. hogy az abszolút világgal kapcsolatba lépve milyen erőket szolgáljon. hanem másoknak is árthatunk. mert ez egyrészt nem szolgálja a lélek fejlődését. így arról is dönthet. Ez a jelenség a közismert egyszer fenn. Ne engedjük azt se.” Ez a szembenézés azonban könnyen végzetessé válhat. és az egyén saját felelősségére is tevékenykedhet.

Mert ami az emberek előtt magasztos. amely elkerülhetetlenül kihajt. az erő fokozatosan átáramlik az üldözött félhez. Ellenfele fizikai megsemmisítésével nem a saját. vagyis arra az esetre. ami azt eredményezi. Az sem elképzelhetetlen. és teljesen elveszti az önkontrollt saját személyisége felett. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. az Isten előtt utálatos. hogy a hatalom.” Ez a bibliai idézet egyben utal ennek a törvénynek az ellentétpárjára is. és gyűlöletet szít az emberek lelkében. visszaéljen kedvező helyzetével. amelyek a hasonlóság törvénye alapján magukhoz vonzzák a Jót szolgáló tiszta erőket. akik hőssé magasztosulva vonulnak be a történelembe. A fizikai világban ez azzal a következménnyel jár. Történelmi elődeikhez hasonlóan a jelenkor diktátorai is minden eszközzel igyekeznek ártani a nekik nem tetsző személyeknek. és minél kegyetlenebb. az üldöző viszont a saját sírját ássa meg ezzel a cselekedetével. kiszolgálója lesz.168/434 A jelenlegi még nem éppen tökéletes világunkban azonban a kényszerű sorsfordulatoknak sokszor büntetés jellege is van. hogy az emberiség történelmét szakadatlanul végigkíséri az üldözöttek üldözőkön való felülemelkedésének szükségszerű bekövetkezése. Az üldözés elkerülhetetlen velejárója ugyanis. hogy minél nagyobb üldözésnek van kitéve valaki. öntelt viselkedés azonban ellenszenvet kelt Istenben. és egyre terebélyesebbé növekedve a diktatúra bukását eredményezi. Jézustól megkérdezték egyszer. A Biblia szerint így lesznek az elsőkből utolsók. A médiumi közlések alapján a Gonosz csak átmenetileg diadalmaskodhat. hogy kioltja ellenségei életét. mert cselekedetével nem hogy elpusztítaná. az egy idő után földre szállt istennek hiszi magát. akkor az általa képviselt elvek kiszabadulnak a test korlátozó burkából. sikerei csúcsán hajlamos arra. hanem az áldozat győzelmét segíti elő. Az áldozattá válás olyan erők aktiválását váltja ki az univerzumban. az utolsókból pedig elsők. A fejlődés törvénye azonban nem tűri az egyensúly megbomlását. A kudarcba fulladt törekvéseihez szegődő segítő erők halála után aratnak győzelmet ellenfelei felett. hanem örökre halhatatlanná teszi ellenségei nevét. Aki lépten-nyomon dicséri önmagát. hogy a bukásra kárhoztatott ember minden korábbi kezdeményezését mágikus erők özöne árasztja el. hogy okkal-ok nélkül magasztalják tetteit. hogy: „Ki lesz a mennyországban a legnagyobb?” A válasz így szólt: „Az. Érdemes ennek az egyetemes érvényű törvénynek a kozmikus hátterét is megvilágítani. Eközben figyelmen kívül hagyják azt a törvényt. A törvényszerű bukás igen gyakori oka még az öntömjénezés. A büntetés azonban legtöbbször a zsarnok életében megkezdődik. az elkövetkező életükben bőséges jutalmat nyernek kárpótlásul. annál hamarabb következik be a fordulat. a zsarnokok mind a mai napig nem tanultak ennek az ősrégi törvénynek a minden akadályt elsöprő érvényesüléséből. cserébe viszont a Mindenható kellőképpen megjutalmazza őket állhatatosságukért. és akadálytalanul útjukra indulnak. Nem egy zsarnok ezt úgy próbálja megakadályozni. hogy a volt üldöző a továbbiakban az általa üldözött személyek alárendeltje. ezért egy idő után visszaállítja a dolgok normális menetét. hogy antihumánus cselekedeteket vigyen véghez. hogy ily módon a saját bőrén tapasztalja és tanulja meg a karma törvényének szükségszerű beteljesülését. és aki megalázza magát. melynek kiváltói a legtöbbször azok lesznek. Minden. hanem éppen ellenkezőleg. Ha ugyanis egy igaz eszmét hirdető embert meggyilkolnak. A megölt személyek csak meggyötört testüket veszítik el. megaláznak. mely leglátványosabban a politikában nyilvánul meg. mivel a ma embere hatalma. vagy megköveteli környezetétől. hogy az üldözött egyre erősebb lesz. mivel a kiontott vér maggá válik. mégpedig olyan fölényes sikert. annál magasabb szintre emeli őt a hatalom. az felmagasztaltatik. mely által az áldozat neve fennmarad az idők végezetéig. amivel a földi életében érintkezésbe került. az megaláztatik. amikor valakit nem felmagasztalnak. aki közületek a legkisebb!” Annak ellenére.com . személyi kultusz formájában. amely a Bibliában a következőképpen van megfogalmazva: „Aki felmagasztalja magát. mártírhaláluk évfordulóját pedig nemzeti ünneppé nyilvánítja az utókor. Ebben a folyamatban az üldöző és az üldözött közötti erőkülönbség előbb-utóbb az ellenkezőjére fordul. Miután a mártírrá vált személy a fizikai világban lemondott a győzelemről. Az ilyen magatartásnak elkerülhetetlen következménye a bukás. Ezzel azonban éppen ellenkező hatást ér el. akiket a zsarnokság korábban alaptalan dicshimnuszok szajkózására kényszerített. ezek az erők az abszolút világban számára megsokszorozódva jelennek meg. A képmutató. minél embertelenebb az elnyomás. Így teljesedik be a teremtésnek egy másik fontos törvénye. embercsoportoknak vagy népeknek. szinte megszentelődik.

amely az emberi élet különböző tevékenységeit juttatja előtérbe. melynek fénykora az 1960-as. hogy minden kor más és más eszmeáramlatot vet felszínre. Az építőművészet és a belső építészet pl. sőt tragédiával jár egy-egy ötlet kidolgozása. A XX. Verdi életében volt.169/434 élete példaértékűvé válik.) A 90 éve veretlen angoloknak a budapesti visszavágón sem sikerült szépíteniük. Amióta csak létezünk. mint Isten kiválasztott népe. Ezekben az időszakokban az irodalomban is kiemelkedő alkotások születnek. ahol a nép hosszú ideje kispolgári jólétben és egzisztenciális biztonságban él. ahol minden feltétel adva van ahhoz. Ennek alapján már érthető. Közülük legnagyobb jelentőségű a rock. Ennek a stílusnak a részletgazdagságát ma már lehetetlenség utánozni. század köztudottan a technikai fejlődésnek kedvezett. hogy az előző évszázadok korszelleme inkább a művészeteknek kedvezett. Korunk tervezői a funkcionalitásra helyezik a hangsúlyt. napnál világosabbá téve a meggyalázói felett aratott diadalt. de ez inkább hasonlít majd az űrzenéhez. Ez a film a szövetséges harctereket megjárva óriási mértékben növelte a fasiszta diktatúra ellen harcoló katonák kitartását. Az általa kisugárzott erőből azok is bőséggel meríthetnek. de a modern művészeti irányzatok is ebben a korban bontakoztak ki. hogy a londoni Wembley stadionban 6:3-ra verte a világhírű angol futballcsapatot. A mai művészeknek nincs türelmük ahhoz. Úgy látszik. Gondoljunk csak Chaplin munkásságára. hogy legyen erejük elviselni a megpróbáltatásokat. amely se előtte. a kommunista diktatúra tetőfokán a magyar „aranycsapat” olyan kiugró formában volt. hogy igaza van a Bibliának. A harmadik évezredben is lesz könnyűzene. hogy nagyobb válságok idején a Mindenható ily módon próbál lelki vigaszt nyújtani az embereknek. és erkölcsi fölényérzetét. netán felülmúlni. olyan helyekre ad nagy lehetőségeket. hanem egyes földrajzi térségekben is. Mindnyájan tudjuk. világháború idején alkotott „Diktátor” című filmjére. mint ebben a három évtizedben. és a II. ahol azok óriási erőfeszítések és harcok árán valósulhatnak csak meg. Korántsem vagyunk olyan tehetségesek. Ennek a jelenségnek az ellenkezője figyelhető meg tartós béke idején. Ez különösen nagyobb embercsoportok erős fizikai. Nem azért. Valószínűleg ennek tudható be. hogy nem látják az értelmét a túldíszítésnek. Ez az erő egykori ellenségeit is elkerülhetetlenül szembesíteni fogja önmaguk vétkével. jóléti államokhoz viszonyítva miért születik nálunk annyi világraszóló alkotás. vagy olyan országokban. mert mi olyan kreatívak vagyunk. annyi nehézséggel. hogy agyoncizellált alkotásokat hozzanak létre. A magyarországi viszonyok annyira kedvezőtlenek az alkotó munka számára. hogy ez szinte ide vonzza az ihletet sugalló túlvilági erőket. Kizárólag oda. történelmünk akár az önsorsrontás mintaképe is Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. a díszítés háttérbe szorult. a langyosat kiköpi”.és a diszkózene megszületése. szüntelenül pusztítjuk önmagunkat. amikor azt írja. Az előtte és utána született operák színvonala össze sem hasonlítható az aranykorban írtakkal. (Az eredmény valójában 7:3 volt. Úgy tűnik. Soha nem fogunk olyan dallamos és fülbemászó könnyűzenei számokat írni. Tolsztoj: Háború és béke. se utána nem figyelhető meg. vagy George Orwell: 1984 című műve. mint a rockhoz. hogy a felmerülő nehézségeket legyőzzék. ’70-es és a ’80-as évek voltak. 1953-ban.com . Az ilyen helyeken az élet minden területén többnyire csak átlagteljesítmények születnek. Az operaszerzés fénykora a múlt század második felében.és lelki megrázkódtatása esetén nyilvánul meg. A háborús évek regényei közül még ma is nagy népszerűségnek örvendenek pl. Hemingway: Akiért a harang szól. hogy kontinensekre kiterjedő háborúk idején annyi sok kiváló művészegyéniség tevékenykedik a megpróbáltatásoknak kitett földrajzi régiókban. 1954-ben a Népstadionban 7:1-es vereséget szenvedtek. akadállyal. arról nem is szólva. Messze elkerüli az olyan társadalmakat. akik hittek az ő igazságában. de a holland játékvezető egy szabályos gólt nem adott meg nekünk. az ügyet könnyen célba juttassák. hogy a gazdag.  A művészi irányzatok inspirálásán kívül a társadalmi tudat befolyásolásának szintén érdekes esete. Egy-egy tevékenység nem csak világviszonylatban válhat kiemelten színvonalassá. Solohov: Csendes Don. Magyarországon pl. szenvedéssel. Ugyancsak kiemelkedő szerephez jut ezekben az időszakokban a sport. a barokkban és a rokokó stílusban teljesedett ki. hogy „Isten csak a túl meleg és a túl hideg dolgokat kedveli.

amelyek azután ismét hosszabb nyugalmi szakaszba mennek át. az élet kihívásaival szembeni határozott fellépés annyira elengedhetetlen. Ennek ellenére mégis elfeledett költő lett belőle. hogy ezért az életével fizetett. Ahhoz. amíg más nemzet fiai idegenben egymás kezét fogják. ezért kortársai mindnyájan szerették. hanem a szinte már botrányosnak számító megnyilatkozásaival és életformájával vált világhírűvé. hogy középen állt. mert az illető túl sok gondot fordított a körülötte élők elvárásainak a kielégítésére. minden szélsőségtől mentes pályafutásának teljes életműve. Visszakanyarodva a fő mondanivalóhoz a Mindenhatónak nem érdeke. Többek között ennek a szükségszerűségnek tudható be a béke és a háború periodikus váltakozása az emberiség történetében. Úgy tűnik. Hegedűs Géza megállapítása szerint: „Bírál. ahol jó néhány énekescsillag elsősorban nem a tehetségével. de az a 26 év ameddig élt mélyebb nyomot hagyott a nemzet emlékezetében. kurázsi is kell hozzá. Madonna. és ez a közeg termékeny talajt teremt az alkotó munkának. de nem gyűlöl. mi egymás torkát. túl simára egyengette az útját azzal.és munkastílussal járó kockázatok nélkül tehát nincs tartós siker. hogy a sors számára az egyéniség minden áron való érvényre juttatása. Magyarországi viszonylatban ennek talán legkirívóbb példája egy múlt századi költőnk. de nem nacionalista. neve még az iskolai irodalomkönyvekből is hiányzik. hogy hosszabb nyugalmi szakaszokat gyors kaotikus szakaszok követnek. Nem egy világraszóló tehetség életműve fulladt már az érdektelenség mocsarába.” Ezzel szemben Petőfi „lánglelkű költőként” írta be nevét az irodalomtörténetbe. nem elég a szakértelem. Haladó. Minden jel szerint a személyes tudathoz hasonlóan a közösségi tudat hatékony fejlődése is csak kellő súly alatt mehet végbe. határozatlan mentalitást. ma már senki sem emlékezik rá. nyomot hagyjon maga után. Igaz. mint a 70 évig élt Endrődi Sándor nyugodt. hogy mi még a szülőhazától elszakadva sem tudunk változtatni mentalitásunkon. Költészetének virtuozitását a legmegátalkodottabb kritikusok is elismerték. Endrődi Sándor élete. amely az egyszer fenn. Hazafi. hanem az egyéni érvényesülés terén sem jutalmazza a lagymatag. A méltatlan feledés oka. Nem csak egyéni. Egy ismert mondás szerint. Az egyes nemzetek történelmének tanulmányozása során jól megfigyelhető. az amerikai popdíva egyszer ezt nyilatkozta: „Inkább éljek egy évig Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. mert munkássága mellett szívén viselte hazája sorsát is. A kollektív tudat fejlődése sem mentes attól a hullámzástól. hogy a Teremtő nem csak az egyes közösségek fejlődése során irtózik a „langyos” közegtől. de nem vátesz. A határozott élet. mind magánéletét. hogy fontosságát tekintve gyakran még a tehetséget is felülmúlja. hanem társadalmi méretekben is érvényesül tehát az ellenerő törvénye. Kitűnő költő. Sokan életfilozófiájuknak tekintik ezt a viselkedést. mind munkáját illetően semleges volt. Napjainkban ennek legkirívóbb bizonyítékát a popvilág szolgáltatja.com . egyszer lenn állapotával jellemezhető. hogy céljaink erőfeszítések nélkül valósuljanak meg.170/434 lehetne. Kiváló emberi tulajdonságokkal bírt. de nem forradalmár. Endrődi Sándort Petőfi és Arany halála után a legnagyobb élő költőnek tartották Magyarországon. hogy valaki az élete során maradandót alkosson. hogy már jó előre leszerelte környezete rosszallásának legkisebb megnyilvánulását is. Érdekes. így az 1848-as forradalom és szabadságharc elindítója volt. Érdekes.

Amikor lejár az idejük. soha nem tudhatjuk. elég tehetségesnek vagy szorgalmasnak lenni. Menet közben ugyanis már nem tehetünk semmit. a tehetség. hogy eközben elszáll az életünk. minden rossztól megszabadulsz. idő előtt áldozatává válnak állhatatos. Az egymás után jelentkező nehézségek láttán azután elkeserednek. az elkötelezettség megléte minden más emberi kvalitásnál fontosabb. önmagát sem kímélve képviselt. Ebből következik. hogy így próbálja kompenzálni a sors azt az önzetlenséget. meg nem értett zsenikkel. Hiába a szorgalom. kitartással. Mindebből látható. Ennek a jelenségnek a felismerése egyébként nem új keletű. hogy az ellenerő mértéke pozitív törekvéseink horderejétől függ. az életét áldozta az ügyért. és egyre valószínűbb. mint amennyi kárt okoznak a vele járó szélhámosságok. még akkor is. attól kezdve tűzön-vízen át tartsunk ki az elhatározásunk mellett. illetve magas fokú képzettséget szerezni. Ha kiszállunk a küzdelemből. nem engedi. aki több embertől. vagy a következő életükben nyerik el méltó büntetésüket. hogy életükkel fizetnek érte. hogy képességünk. Ehhez azonban állhatatosság és odaadás szükséges. ha erőfeszítéseink összessége meghaladta az ellenerő mértékét. hogy létezik egy erő a világegyetemben. A legtöbbször azonban hanyatlás. mert nem hagyja őket nyugodni. A büntetés természetesen ezekben az esetekben sem marad el. képzettségünk és egyéb adottságaink elegendők-e a feladat elvégzéséhez.” A legmélyebb nyomot pedig rendszerint azok hagyják maguk után. amikor a sors már nem veszi hasznukat. az gengszter. Talán azért huny szemet a Teremtő az ilyen jellegű bűncselekmények felett. az kutat. az plagizál. hogy erőfeszítéseink mértéke mikor éri el azt a szintet. A céljait feladó ember viszont megkeseredik. akinek az élete a legjobb esetben sem nevezhető másnak. Nem véletlen. A nagystílű bűnözők csak életük végén. de ha több millió embert foszt ki. mint száz évig birkaként. a Mindenható csak akkor nyitja fel a sorompót. Ha viszont továbbra is kitartunk. pénzt. mint vegetálásnak. karakán kiállásuk következményeinek. ami minden sikernek megkéri az árát. Már az ókorban is gyakran emlegették a filozófusok. Elveszítjük a törekvéseinkbe fektetett rengeteg időt. nem érünk el nagy dolgokat az életben. hogy igen. ha az állhatatosság. Erre mondta Zarathusztra: „Halj meg időben!” Ez a követelmény nem csak a művészek világában érvényesül. a pitiáner viselkedést. Ezek az emberek annak tulajdoníthatják a kudarcukat. emberi ronccsá válik. amit rövid életében megalkuvás nélkül.” Lehet. ha valaki a legnagyobb kincsét. akik létük lényegét annyira önpusztító módon fejezik ki. mégse adjuk fel a küzdelmet. Sokan fanyar humorral vették tudomásul a halhatatlanságnak ezt a módját. Ha úgy döntünk.” Egy másik találó mondás szerint: „Aki egy embertől lop. Nem véletlenül tartják sokan. mérjük fel. a halál vár ránk. Ez esetben vigasztaljon bennünket a tudat. A szorgalom sem ér önmagában sokat. hanem az élet minden területén. Ebből következik. ha a kitűzött cél csak tengernyi szenvedések árán érhető el. amíg az Úr megengedi nekik. és feladják a küzdelmet. hogy az élet tele van sikertelen tehetségekkel. és többdiplomás utcaseprőkkel. a rendíthetetlenség és az odaadás hiányzik belőlünk. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. és a sors utat nyit előttünk. hogy nincsenek tisztában az univerzum törvényeivel. mert a nagy tettek több hasznot hajtanak a világnak.” Ez az univerzális törvény annyira erősen hat a társadalomra. Ismerjük a közmondást: „Aki kifoszt néhány járókelőt. Az előzőekből azt is tudjuk. és képesek vagyunk-e feláldozni magunkat az ügy érdekében. Nem tudják. ha nem párosul türelemmel. hogy az átélt szenvedések jelentős mértékben elősegítették lelki fejlődésünket. és máris biztosítva van a siker az életben. hogy az akadályok csak akkor hárulnak el. amikor átbillen a mérleg nyelve. Nincsenek tisztában azzal. A Biblia így biztatja a küzdelmüket reménytelennek látókat: „Ne félj! Ellenségeid csak addig lövik feléd láthatatlan nyilaikat. A fejlődés legfőbb irányítója és kiegyensúlyozója az ellenerő megnyilvánulása. hogy az elszántság. de a kirívó tettek ereje halasztó hatályt gyakorol a kiszabásukra. Sokan azt hiszik. Az elhomályosíthatatlan hírnévhez valószínűleg az is hozzájárul. hogy a Teremtő mindenek fölé helyezte a fejlődés szükségességét. biztosan veszítünk. A gazdasági életben sem díjazzák a kicsinyességet. hogy siker helyett az öregség.com . Minél nagyobb feladatba vágtuk a fejszénket. hogy előrevivő céljaink erőfeszítések nélkül valósuljanak meg.171/434 tigrisként. az egész addigi életünket. hogy átmenetileg még a bűnözőket is védi. hogy „minél többet lop valaki. a magas fokú képzés. annál nagyobb ellenállást kell leküzdenünk. energiát. pénzügyi szakértő. visszafejlődés jellemzi ezeket az embereket. hogy: Soha nem szabad feladni a küzdelmet! Mielőtt belevágunk valamibe. annál kevésbé esik bántódása”. amelynek a következő életünkben nagy hasznát vesszük.

és folyton azon jár az eszünk. Miközben eltelünk önmagunkkal. csak azzal nem. hanem a keblére ölel. de valójában kísértés. Minél nagyobb dolgot hajtottunk végre. Futószalagon jönnek a korábban elérhetetlennek tűnt ajánlatok. Legtöbbjük a hírnevéből él. Onnan aztán nincs többé felemelkedés. Ráadásul dől hozzánk a pénz. Az ilyen ember ugyanúgy bukásra ítéli önmagát. A népszerűség olyan. hogy ezek az emberek a következő életükben jóval nehezebb körülmények közé születnek vissza. Egyszer csak azt vesszük észre.” Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy: „Nehezebb a dobogón állni. Ha végre nem utasít el bennünket a világ. Miután nem mondhatunk nemet. figyelmünk ezerfelé aprózódik. egyre kevésbé gondolunk a szürke mindennapok gyötrelmes küzdelmeire. Kornis Mihály szavaival élve elmegy a kedvünk mindentől. amikor végre sikeresen befejezi feladatát. és az ily módon keletkezett cikkekért hatalmas összegeket kapnak a bulvársajtótól. Az ily módon történő bukás automatikusan magával hozza az alacsonyabb osztályba sorolódást. mindenki érintkezésbe akar lépni velünk. hiábavalóságok körül forognak a gondolataink. de ekkor sem képes a váltásra. Egy idő után már ő is látja. Néha előfordul. súlyos elvonási tünetek keletkeznek. de nem lehet leszokni róla. hogy mire költhetnénk. amelyet alkoholba vagy narkotikumokba fojtva képesek csak elviselni. a megfutamodók. hogy rossz cél felé haladunk. a nagyközönség folyton új arcokra vágyik. a valódi értékteremtésre. csökönyös ember lecövekel az eredeti elképzelése mellett. a süllyesztőbe kerülnek. Ennek tudható be az a jelenség is. A siker ördöge egy pillanatnyi időt sem enged munkánk folytatására. Olyanná válunk. Dalcsev úgy jellemzi ezt az időszakot. mert a média. Érethető. Mivel az események középpontjában állunk. a bennünket keresőkkel való beszélgetések. Nem mindegy azonban. amivel kellene: az alkotó munkával. ami azt jelenti. önpusztításhoz vezet. és sorsa nem lesz más. hanem sodornak bennünket az események. a különféle meghívások. mint a küzdelmet feladóké. Sajnos a kitartó emberek egy részében a tántoríthatatlanság nem az állhatatosságnak. minden könnyűnek tűnik. ami depresszióhoz. akkor sem lesz könnyű dolgunk. Minél nagyobb a siker.172/434 hogy kudarcot vallottak. hanem a makacsságnak tudható be. Ezért az ügyeletes sztárok jönnek-mennek. vagy egy filmcsillag. sem a világ érdekeit. tárgyalások egyre több időt vesznek el tőlünk. a sorozatos sikereinkkel. hogy a Nobel-díjas tudósok túlnyomó része a díj odaítélése után már nem alkotott semmi jelentőset. hogy: „A harcos számára a győzelem órája a legnehezebb. A makacs. A helyes irány érdekében gyakran alkalmazkodnunk kell a megváltozott viszonyokhoz is. és sikerrel vettünk minden akadályt. módosítani kell az életpályánkat. Két előadás között szenzációhajhász újságírók kérdéseire válaszolnak.com . hogy milyen ügy mellett kötelezzük el magunkat. Először is rosszkedvűvé válunk. Midőn az emberek ráunnak. hogy most kihasználjuk a kínálkozó lehetőségeket. A kapcsolatok kiépítése. újabb eredmények elérésére. Ilyenkor nincs mit tenni. Amikor elmúlik és ejtenek bennünket.” Az ember legalattomosabb ellenfele akkor jön el. elfelejtetik velünk eredeti feladatunkat. kellemesnek tűnő lebegés érzete. Előadókörutakat szerveznek. Lelkiismeret-furdalásuk következtében mind nagyobb bűntudatuk támad. Az állhatatosság tehát rugalmasságot feltételez. intézmények személyünk iránti érdeklődését? Hiszen korábban ezt évtizedeken át nélkülöznünk kellett. A sok szenvedés után a váratlanul jött nyilvános elismerés áldásnak tűnik. A hajlíthatatlanság azonban nem szolgálja sem az egyén. akkor ránk ront a dicsőség. mint odáig eljutni. Nem véletlenül született az a mondás. mint egy popsztár. A tünetek: általános súlytalanodás. annál nagyobb üresség támad utána a bensőnkben. Ez a folyamat szinte elkerülhetetlen. Ez az ellenség mi magunk vagyunk. és nem hallgat a józan ész által diktált érvekre. mint az erejüket túlértékelők. legszívesebben kifutnánk az életből. Az igazi nehézségek ugyanis a „célszalag” átszakítása után várnak ránk. minél nagyobb eredményt értünk el. A korábban nyíltan támadó gonosz erők most ezzel az ármánnyal térítenek le minket a korábbi útról. Később megpróbálunk ugyan szelektálni a rajongóink között. de így sem győzzük a kíváncsiskodók kielégítését. hogy már nem mi irányítjuk az életünket. Megszédítenek bennünket. annál nagyobb bajba kerülünk. Eközben azonban lényegtelen dolgokkal telik meg az életünk. hogy rossz irányba visz az útja. és élménybeszámolókat tartanak. mint a kábítószer. Miért is hárítanánk el az ismert emberek. Könnyű rászokni. megy a saját feje után. Ha jól választottuk meg a célt. Mindennel foglalkozunk. nincs tekintettel a körülményekre. Nem leszünk képesek az újabb és újabb „lehetőségeket” visszautasítani.

Még a felületes szemlélő számára is azonnal szembeötlik. hogy elhisszük amit rólunk gondolnak. Lehet. Ez erőt ad. Nem lesz múlandó. nyomot hagyunk magunk után ebben a világban. Sokan érthetetlennek tartják a Bibliának azt a kijelentését is. A világteremtésben való részvétel tudata nem engedi összeomlani. a függetlenségünket. érezzük magunkban. mint a percemberek dicsfénye. Isten az általa kiválasztott személy lelki fejlődését szenvedések által segíti olyan magasságba.  A különböző korok nem csupán az emberi alkotásokban hagynak nyomot maguk után. Beépül civilizációnk történelmébe. igazi szuperhím!” – mondogatják nekünk. és fenntartja bennünk a reményt a legnehezebb időkben is. Ha megszokjuk. A Biblia szerint Isten a zsidókat kiemelkedő tehetséggel ajándékozta meg. kisebbrendűségi komplexusunk lesz. de egyben nagy csapás is. Jusson eszünkbe korunk bölcs mondása: „A siker a halhatatlanság aprópénzre váltása. hogy a legtöbb ember jobban szeret a „langyos vízben dagonyázni”. mámorító érzést biztosít. a felszínes kapcsolatokat. akkor meg a fejletlensége. hanem hatni rá. Ismerjük fel. Ezáltal elveszítjük az önállóságunkat. hanem az emberek külső karakterét is erősen befolyásolják. akkor nem marad más.” Az átlagember szemével nézve Isten fokozott figyelme nem csak áldás. Mások kénye-kedvétől függve akaratlanul is érzelemkoldussá válunk. vagy ahogy az utókor említi: a halhatatlanság páncélként vesz körül bennünket. már nem ünnepelnek bennünket sztárként. a zsidóság esetében. hogy Isten akit szeret. hogy akkor már rég nem fogunk élni. nem éltünk hiába. Örök vesztesnek érezzük magunkat. Ez a sokak által irigylésre méltónak tartott helyzet azonban előbb-utóbb felzabál bennünket. A valódi siker érzete. ha nem váltjuk aprópénzre. Ezért szép lassan a rabjává válunk. kultúrájába. boldogok vagyunk. hogy az egónk kívülről kapott energiából él. de ez a siker maradandóvá válik. azt bünteti. hanem lelki fejlődésünk kerül egy fokkal magasabb szintre. akkor a nagysága korlátoz. mondanak. férfias vagy. hanem elismerésre. de ellentételként a fokozott büntetés terhét rótta rájuk. A Biblia ezt a tehertételt az alábbi formában juttatja kifejezésre: „Csak veletek léptem szövetségre a Föld minden nemzetsége közül. rajongóink nem hizlalják többé az egónkat. hogy a valódi siker munkánk következményeiben fog megnyilvánulni. Az igazi sikerrel ritkán jár nagy pénz. ha kicsi. a reflektorok éppen aktuális sztárra szegeződése. ezért kérem számon rajtatok minden bűnötöket. Egy ideig csodálatos. amely kiemeli őt az átlagból. Ezt legegyértelműbb módon akkor tapasztalhatjuk. ha a századelő színészeinek portréit összehasonlítjuk a századvég színészeinek fényképeivel. Ennek kollektív megnyilvánulását figyelhetjük meg az általa kiválasztott nép. hogy nekünk semmi sem sikerül. mérget pumpál a lelkünkbe. és tevékenységünknek nem lesz semmi publicitása. igazságnak tekintjük a hízelgő szavakat. Az sem jó. és kitörölhetetlenül fennmarad a világ végéig. a sorozatos pogromok. „Zseni vagy. felszabadító élményt nyújt. hogy földi életünk nem volt hiábavaló. ha kritizálnak szomorúvá válunk. sötét űr. Ha nem nyúlunk hozzá ehhez a tőkéhez. mint a kábítószer.com . A történelemből tudjuk. és állandóan fájdalmat.173/434 Ezt a csapdát csak úgy tudjuk elkerülni. Nem véletlen tehát. hogy ennek milyen következményei lettek. Akármi történik is velünk. A külvilágtól rengeteg energiát kap azáltal. Bármikor gyötri is ínség testünk-lelkünk. elsorvad a belső Énünk. mint a bensőnkben kongó rideg. Minden pillanatban alávetjük magunkat mások véleményének. Közismert a zsidó nép évszázadokon át tartó üldöztetése. Ráadásul a környezetünk által felpumpált egónk hozzáköt bennünket az embertársainkhoz. melynek lényege. ha az egónk kicsi marad. Ha a sok kudarc és lekicsinylő vélemény miatt nem kap elég energiát. Az időtálló értéket alkotó embert a környezete nem képes megalázni. hogy az előző generációk Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. életünk végéig táplálkozhatunk belőle. Amennyiben megdicsérnek bennünket. Így aztán nem is fog. Nem anyagilag gyarapodunk általa. az egónk hatalmasra nő. Emiatt úgy állunk hozzá mindenhez. amely azután egy világméretű holocaustban végződött. ha lemondunk a nyilvános sikerről. Miután lealkonyul a csillagunk. Ha nagy az egónk.” Ne népszerűségre törekedjünk. Amikor sikerünk van. akkor beteggé válik. és mi örömmel elfogadjuk a hódolatot. Ne páváskodni akarjunk a világban. Az imádat olyan. jóképű vagy. Kerüljük a talmi dicsőséget kínáló nyilvános ünneplést. mint világmegváltó tettekkel bajlódni.

com . akkor a dualizmus alapján kell lennie egy negatív erőnek is. hogy az élet kifejlődésének minden egyes szakaszát a dualitás uralta. a kiegyensúlyozottsághoz azonban legalább két ellentétes erő szükséges. A természetben tapasztalható egyensúlymegbomlás nem csak globális formában. Az egyensúly további eltolódása életképtelenséget vált ki. amíg a dualitás törvényéből eredő erőegyensúly fel nem borul. Ha az ősenergiát pozitív erőnek tekintjük. Ha az erőegyensúly eltolódik. Az anyag Hawking által feltételezett negatív energiakisugárzása az az ellenerő. Az élet mozgatórugói Az előző fejezetben az univerzum kialakulásával kapcsolatban említett törvények nem lennének teljesek Stephen Hawking27 angol fizikus elméletének ismertetése nélkül. és annak mértéke pontosan megegyezik az anyag teremtéséhez felhasznált energia mennyiségével. A fejlődés előfeltétele a keletkezés. hogy az arc a lélek tükre. „Amikor valaki beenged a lelkébe. Ezek a kapcsolatok szinte szétszakíthatatlanok. hanem társalognak egymással. amelyek egyensúlyba kerülhetnek egymással. az együvé tartozás érzése fűzi egymáshoz. Ennek következtében tiszteletben tartják a másik egyéniségét. ami megteremtette a természet egyensúlyát. mivel a partnereket a megértés. tehát életképesek legyünk.” Az anyagot feltehetően a dualitás törvénye hozta létre. az ősrobbanás során keletkezett roppant mennyiségű energia önmagában nem képes továbbfejlődni. A harmóniához. Korábban több életet kellett egymással leélniük. rezgési frekvenciája is befolyásolja. Fizikai megjelenésünket azonban egy-egy korszak domináló energiasugárzásán kívül a lélek energiaösszetétele. közönnyé. az így létrejött erőegyensúly pedig a fejlődés. és én is magamba tudom fogadni őt. A keletkezés azonban nem vezet automatikusan kifejlődéshez. a szeretet. Nem hiába mondják azt. Az univerzum fejlődése során a keletkezés az ősrobbanás volt. és az egymással harmonizáló lelkű emberek vonzzák egymást. Különösen vonatkozik ez a szemekre. elromolhat. Kissé visszakanyarodva az akupunktúrához. hogy két ember ilyen tökéletesen egymáshoz csiszolódjon.174/434 charmos arckifejezését teljes mértékben felváltotta a ma emberére jellemző arctípus. az élet elindulásának alapvető feltétele. Ennek a kettőnek kell egyensúlyban lennie a Yin és Yang jellegű meridiánjainkban ahhoz. hogy egészségesek. hogy a harmonikus kapcsolathoz szükséges hasonlóság és szeretet kialakuljon közöttük. ami a továbbfejlődés gátjává válik. hogy a legtartósabbá azok a házasságok válnak. A sikeres házasságban élők úgy szokták ezt kifejezni. hogy egy hullámhosszon vannak. Hawking rendkívül figyelemre méltó teóriája szerint: a világegyetem nettó energiamérlege nulla.” Ez a lelki összhang azonban nem a véletlen műve. olyan bensőséges viszony alakul ki közöttünk. a modern korhoz illő arcvonások. A létrejött anyag gravitációs vonzást gyakorol a világegyetemben található összes többi anyagra. A világegyetem kialakulása és fejlődése tehát a dualizmus jegyében zajlik. Az élet minden megnyilvánulása. A továbbfejlődés előfeltétele a harmónia. mely mélységében és intenzitásában minden más kapcsolatot felülmúl. kis 27 stív(e)n hóking Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. míg a világegyetem szubatomi energiakészlete a pozitív energiasugárzás. akik figyelni tudnak egymásra. Müller Péter szerint a vérségi kapcsolatok. ahol a partnerek arcvonásai nagy hasonlóságot mutatnak. Ez a vonzás negatív energiát ad az anyagnak. gyűlöletté fajulhat. Az anyag létét a dualitás szüksége kényszerítette ki. Talán ezzel magyarázható az a statisztikai megállapítás is. Olyan emberek között. Biológiai ismereteink alapján tudjuk. akkor a fejlődés harmóniája megbomlik. hanem az élő test egészén belül. „Az univerzum kialakulása során az anyag energiából keletkezett. Az arc karakterének megegyezése ugyanis rokonlélekre vall. Egyetlen élet kevés ahhoz. vagy az evolúció során bármely faj fejlődése csak addig tart. a házasság kiüresedhet. A két elméletet összekombinálva a Yin energia felel meg az anyagból kisugárzódó negatív energiának. és megérzik egymás gondolatát. Akik nem beszélgetnek. a természetet uraló pozitív és negatív erők létét látszik igazolni a több mint négyezer éves kínai életenergia-elmélet is. ennélfogva az élet lényegének megértése csak dialektikus szemléletmóddal lehetséges. Elmélyült kapcsolat csak rokon lelkek között alakulhat ki. mely kiegyensúlyozza a természet pozitív energiatúltengését. melynek törvényszerű következménye a pusztulás.

hogy a rákos sejtek kialakulásának is az energetikai egyensúly felbomlása. és életjelenségük helytelen iránya romlást hozhat az egész testre. ami arra utal. Korábban kiderült. sőt az emberi szervezetben is megfigyelhető. A test kis darabkájának elkülönülése az egésztől azzal a veszéllyel jár. és kiégetés után ezt a szénszerű anyagot megőrlik. hogy erős homogén energiabesugárzás esetén a sejtek életfolyamatai felgyorsulnak. hanem megnövelik a páciens életenergiáját. A sejtek túlburjánzása azonban a növényeken kívül az állati. Ajánlott adagolás: 1 hétig napi 2 kávéskanálnyi. Ennek következtében ez a szer a gyógyításon kívül az életerő fokozására is alkalmas. különböző gyógyszerekkel próbálnának a kutatók a rák ellen harcolni.com . március 23-án sugárzott riportnak az volt a célja. másfél hónap után teljesen tünetmentessé vált az ezüstkolloid fogyasztásától. hogy rendkívül erős szubatomi energiasugárzás áradt ki a szövetekből. hogy rendkívül nagy tisztaságú aranyat. hogy a legegyszerűbb élőlények. szélhámosságtól. ami ionizálta a levegőt. Ha nem kémiai úton. amelyből az egyik színtiszta arany. Nálunk az MTV „A tévé ügyvédje” című műsora bemutatta és részletesen ismertette az ezüstkolloid előállítására szolgáló készülék működését. illetve a testen belül elszigetelődött sejtek fokozott energiafelvétele az oka. mert a 28 Ajurvéda: szanszkrit nyelven az élet tudománya Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. mint a porrá tört fémrészecskék. melynek hatására megindul a galvanizálódás. Fényforrásnak. hamar rájönnének arra. illetve ezüst. Minden anyag más-más módon hat testünk meridiánjaira. tartósítószerként és gyógyszerként egyaránt használt ezüstkolloid ajánlott töménysége: 5 ppm. Az Ajurvéda modernizált változatában már kolloid formájában használják az aranyat és az ezüstöt. Utána az adagot csökkentsük 1 kávéskanálnyira. hogy világítani lehetett vele. Feszültséget kapcsolnak rá. hogy testünk aurája rendkívül érzékenyen reagál a külső homogén besugárzásokra. és az emberiség végre elfelejthetné ezt az alattomos betegséget. A bioenergia növekedése aktiválja az immunrendszert. majd a beteggel lenyeletik. Mivel a kolloidrészecskék jóval kisebbek. A rákos sejtek meridiánláncból való kiszakadását és korlátlan energiafelvételét támasztja alá az az orvosi beszámoló is. fénykibocsátó vegyi anyagoknak azonban nyomát sem találták benne. A nálunk megszokottnak tekinthető ellenpropaganda ellenére az ezüstkolloiddal való gyógyítás sok esetben igen hatékonynak bizonyult. Magasabb koncentrációban a makroszkopikus méretű ezüstionok károsan befolyásolják a bélflóra egyensúlyát. Az előző fejezet végén láttuk. hanem egy fizikus szemszögéből közelítenék meg a problémát. A rákot csak úgy győzhetjük le. Ennek a 2005. Nem zárható ki. Igen nagy a valószínűsége annak. hogy az elszigetelődött sejtek vagy szövetek életfunkciója ellenőrizhetetlenné válik. amely a limfociták mozgósításával legyőzi a betegséget. amelyek belekerülnek a vízbe. vasat és rezet gyantába kevernek. A fertőtlenítőszerként. mely szerint egy kioperált rákos daganat olyan erős fényt bocsátott ki magából. Növekedésük korlátlanságára jellemző. hogy miként szüntethető meg a rákos sejtek túlburjánzása. a penicillinszármazékokkal szemben rezisztens baktériumok is elpusztíthatók vele. Indiában az Ajurvéda28 tanításai szerint úgy védekeznek a rák ellen. vagy egyszerűen elpusztítjuk a felesleges sejteket. hogy helyi túlburjánzás esetén a rákos sejtek kivonják magukat a testmeridiánok energiaszabályozó. Egy Turet-szindrómában szenvedő (streptococcus pyogenes fertőzött) fiú pl. egyensúlyfenntartó hatása alól. A vegytiszta ezüstionok ugyanis képesek a szervezet antibakterializálására.175/434 elszigetelt tartományban is lehetséges. Ez a mennyiség hosszabb ideig is fogyasztható. A testbe juttatott anyagrészecskék speciális sugárzásukkal nem a rákos sejteket pusztítják el. Az antibiotikumoknak ellenálló. szaporodásba kezdenek. A nemesfémről fémionok válnak le. Arról is szó volt. ezüstöt. a fokozott energiafelvétel hatására a növényi sejtek gyors osztódásba. hogy leleplezze a „csalót” és távol tartsa az embereket ettől a „kuruzslástól”. ha helyreállítjuk a rákos szövetek energetikai egyensúlyát. és ez keltett fényhatást. hogy 1998-ban egy debreceni férfi gyomrából 38 kg tömegű daganatot operáltak ki. Két elektródot helyeznek egy pohár vízbe. mert az erek a rák ollóihoz hasonlóan ölelik körül a daganatos részt. így a gyógyhatásuk is nagyobb. az egysejtűek aurájuk segítségével hogyan tartják a kapcsolatot a külvilággal. Egyébként a rák nevet Hippokratész adta ennek a betegségnek. és hogy az aura közvetítésével miként kerül az „életenergia” a sejtbe. és a saját polarizált aurájuk segítségével ellenőrzés nélküli élettevékenységbe kezdenek.

ami leválasztja az immunrendszer proteinjeit a megtámadott szövetekről. lassítja. így a sugárzás megszüntetése után az őket tápláló meridiánokból pótolni tudják az energiaveszteséget.com . Ezáltal nem savanyodott meg olyan hamar. Ellenkező esetben a reakció ezüst-nitrát kibocsátáshoz vezet. szálaira. Az ezüstszállal átszőtt kelme csökkenti a kellemetlen testszagot. Mellesleg nem tudatosan ugyan. amely a rákos sejtekkel együtt gyakran az egészséges sejteket is elpusztítja. A perkután galvánterápiával elért eredmények meglepően jók. hanem olyan koncentrált Yin vagy Yang jellegű energiasugárzást. hogy ha rákos növényeket nagyfrekvenciás mágneses mezővel kezelnek. A dr. megszüntetve ezzel a gyors szaporodás kiváltó okát. de az orvostudomány jelenleg is alkalmazza a szubatomi alapon történő sugárkezelést. A textilipar szintén kihasználja az ezüst kórokozókra gyakorolt bénító hatását. mert ma már a sebkezelésben is használnak ezüstvegyületeket. Ezt a módszert egyébként a Fülöp-szigeteken tevékenykedő csodadoktorok már ma is alkalmazzák. ami egy toxikus vegyület. Elődeink hűtőszekrény híján ezüstérmét dobtak a tejbe. károsítását. Egyébként feltételezhetően ez a jelenség okozza a Fülöp-szigeteken végzett műtéteknél a fertőző baktériumok megsemmisülését is. vagyis a szubatomi energiasugárzás az egymást követő kezelések során nem adódik össze. és az energiaegyensúly drasztikus felborulása a beteg sejtek elkerülhetetlen pusztulását okozza. hogy az erős energiasugárzás maradéktalanul elvonja a függetlenné vált sejtek aurájából az egyik energiaösszetevőt. ezeknél a beavatkozásoknál a meglehetősen rossz higiéniai 29 idegi alapú bőrgyulladás Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. ezüstkolloid azonban mentes minden szennyeződéstől.99%-át elpusztítja.csírátlanító program. Szász András által felfedezett és több nyugati országban alkalmazott hipertermiás rákkezelő módszernél ugyanis nagy valószínűséggel nem a keletkező hő. mert a lehető legtisztább és megfelelő tisztaságú víz kell hozzá. A hajszálvékony ezüstszálakon képződő ezüst-dioxid réteg megszünteti a bőrviszketést. amely mosás közben 650 kórokozó 99. hogy az elektromágneses. által forgalmazott. A jövőben nem radioaktív sugárzást kellene a beteg szövetekre irányítani. hogy egy igen erős elektromágnes segítségével pillanatok alatt elpusztítsa a kórosan elszaporodott sejteket. nem kumulálódik úgy. A 3000 mosásra (10-14 évre) elegendő nemesfém már 30 °C-os vízben is hatékonyabban megöli a kórokozókat. ahogy jelenleg alkalmazzuk. Ezt közvetlenül az váltja ki. mert ezek nem önállósították magukat. és állítják vissza az energiaegyensúlyt.176/434 szervezet nem válik immunissá az ezüstkolloiddal szemben. amelyből a mosás során több százmillió ezüstrészecske oldódik ki. Részletes információ a honlapjukon található: http://www. akkor a daganatok elmúlnak. Az ezüst intenzív fertőtlenítő hatására a mosógépgyártók is felfigyeltek. Mindez nem kuruzslás. Ennek az eljárásnak az eredményességét támasztja alá az a kísérlet is. Otthon meglehetősen nehéz jó minőségű ezüstkolloid oldatot előállítani. az izzadságért felelős baktériumokat. Ezeknek a tapasztalatoknak tudományos szintre emelt alkalmazási módja az Ajurvéda. de nem olyan formában. A nanométer méretű ezüstrészecskék rárakódnak a ruha rostjaira. és utána még 1 hónapig baktériummentessé teszi a ruhát. A rák ellen hatásos lehet a sugárkezelés is. mint a röntgensugárzás. A Biopharma Kft. Mint ismeretes. Egyébként az ezüst és az arany antibakteriális hatására már az ókorban felfigyeltek. A sokkszerűen alkalmazott intenzív szubatomi energiasugárzás viszont arra is képes lenne. megszünteti az egészséges sejtek megtámadását. Ők az ujjaikból kiáramló koncentrált energiasugárzás segítségével vonják el a beteg sejtekből az azonos jellegű többletenergiát. gombákat. és védőbevonatot képeznek rajta. Az egészséges sejteket azért nem károsítja ez az intenzív sugárzás. és gátolja az neurodermitiszt29. A dél-koreai Samsung cég 2006-ban kifejlesztett egy automata mosógépet. mint a 90 °C-os főző. Az autóimmun betegségben szenvedőknél újabban mikroszkopikus méretű aranyszemcséket fecskendeznek a páciens szervezetébe. Az ezüst a tejsavbaktériumok szaporodást is gátolja. A magyar gyártmányú MED-INNO CTT 2000 berendezés által létrehozott elektromágneses sugárzást közvetve. amely elvonná a többletenergiát a rákos sejtektől.biopharma. és nagy előnye még ennek a módszernek. vagy elektródák segítségével irányítják a rákos sejtekre. hanem az elektromágneses tér által kibocsátott szubatomi energiasugárzás pusztítja el a tumort. és apró méretű aktív ezüstrészecskéket tartalmaz. A Silver Nano gépekbe egy ezüstlapot szereltek be.hu Tel: 273 1572.

hogy az orvostudomány néhány év múlva csődöt vall. A kellő technológiai fejlettséggel rendelkező nyugati országokban egy-egy új gyógyszer kifejlesztése 800 millió dollárt is felemészthet. Csupán a gyógyszerengedély kiadását megelőző toxikológiai vizsgálatok. Meg kell azonban jegyezni. az egészséges életmód.” Ebben a küzdelemben csak egy módon lehet nyerni. Az antibiotikumos és vegyi kezelés korábban hatékony fegyverét lassan letehetjük. amelyet a földönkívüliek sugalltak nekünk. hogy a mikroorganizmusok meg fogják nyerni a háborút ellenünk. Világunkban a kórokozók elleni védelmet mind jobban nehezíti a multirezisztencia. mert már csak a káros mellékhatásuk maradt meg. Ezt egyébként már maguk a tudósok is elismerik. melynek segítségével valósággal kiköpik a nekik nem tetsző vegyi anyagokat. ami ellen az ép immunrendszerű emberek is védtelenek lesznek. a testben felszaporodó mérgek következtében fog meghalni. elkezdi „megenni” a szervezet kiöregedett sejtjeit. még akkor is. Eszerint a szubatomi energiasugárzás frekvenciájának változtatásával módosítani kell a rákos sejtek vibrációs szintjét. amelyeket nem ismernek. nagyon fontos a megelőzés. ha azokkal korábban soha nem találkoztak. Ebben az esetben csak azt érjük el. Mindezek tetejébe a kivágott őserdők mélyéről szinte hetente szabadulnak ránk új vírusok és baktériumok. és megtanulni ellenük a védekezést. hogy csodákra egyetlen módszer sem képes. hogy mikor veszti el. Egyre nyilvánvalóbb. Amikor már elégette a zsírsejteket. A böjtölés során ugyanis a szervezet nem jut táplálékhoz. mivel az intenzív energiabesugárzás felborítja a testtől idegen sejtek energiaegyensúlyát. hogy az illető nem rákban. Májráknál pl. a böjtölés. hamar rá fogunk jönni. hogy napjainkra a vírusok és a baktériumok már minden elképzelhető antibiotikum ellen rezisztenssé váltak. hogy az új kórokozók beazonosítása. A virulógusok azt sem tartják kizártnak. a velük szemben hatékony szérumok kikísérletezése. használni egyre kevésbé képesek. hogy az ember elveszti-e a mikrobák világával folytatott harcot. Mellesleg a ráksejtek elpusztításának eddig is volt egy hatékony módja (amelyről az emberiség nem nagyon vett tudomást). Ráadásul a rákos sejtek kifejlesztettek magukban egy kis „pumpát”. és eközben megemészti a felesleges ráksejteket is. amellyel szemben teljesen tehetetlenek leszünk. A másik gond. ami azt jelenti.177/434 viszonyok ellenére sem kell számolni fertőzésveszéllyel. nem is szólva a folyamat időigényességéről. hanem a májfunkció hiánya miatt. amelyek energiautánpótlás hiányában menthetetlenül elpusztulnak. Ha a globális felmelegedés következtében ezek kiszabadulnak a jég fogságából. Ha ezt a helyzetet összevetjük az új kórokozók rohamosan növekvő számával. akkor a beteg menthetetlen. és áttérünk a fizikai módszerekre. gyártásba vitele és gyógyszerként való engedélyeztetése iszonyatosan sokba kerül. Ez feltehetően dematerializációt idéz elő. A több mint 10 ezer éves ősvírusokkal szemben ugyanis nem tudott kialakulni az immunitásunk. Végső stádiumban már lehetetlen a rákos betegeket meggyógyítani.com . Az előbb említett rezisztencia miatt a kemoterápiás módszerek egyre kevésbé hatásosak.és pénzhiány miatt biztos vesztesként kerülünk ki ebből a versenyből. hanem az. így kénytelen felélni a saját tartalékait. az idő. Legsúlyosabb a helyzet a rákgyógyítás terén. A hagyományos úton haladva nem fogjuk bírni az iramot. valamint az állatokon majd embereken végzett kísérletek min. hanem el is tűnik. így bármikor felütheti a fejét egy világméretű járvány. és hiába pusztítjuk el ezeket a sejteket. A rák legyőzésének létezik egy harmadik lehetősége is. hiába állítjuk meg a rákos sejtek szaporodását. 5 évet vesznek igénybe készítményenként. és a rendszeres szűrés. ha a májnak már nincsenek ép szövetei. egy olyan vírusrobbanás történik a Földön. Az „Archives International Medicine” című folyóirat ezt írta egyik vezércikkében: „Ma már nem az a kérdés. a szubatomi Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. ha felhagyunk a vegyi illetve organikus úton történő védekezéssel. Maradjunk még egy kicsit a dualizmusból eredő energiaegyensúly megbonthatóságának orvosi alkalmazásánál. hogy a dzsungelekhez hasonlóan a sarki jégtakarók alatt is találhatók ismeretlen kórokozók. amelyek ellen semmilyen módon sem tudunk védekezni. A legtöbbjüket még beazonosítani sem tudjuk. így a sejtburjánzás nem csak életképtelenné válik. közülük is a leghatékonyabbra. Ennek a betegségnek felszámolása során tehát a gyógyítás önmagában nem elegendő. Ennek oka a rák természetéből fakad. tehát nem volt rá alkalmuk beazonosítani őket. még azok ellen is.

hogy a szubatomi energia világában az egynemű töltések vonzzák egymást. Ez a folyamat évmilliárdokon keresztül megszakítás nélkül tart. majd égitestekké áll össze. Továbbra is megmaradva az előbbi példánál. a gravitációs erőterük is egyre nagyobb lesz. A részecskék távolodása. A világegyetem ősrobbanás előtti állapota igen nagy hasonlatosságot mutat a fekete lyukak viselkedésével. A nagy mennyiségben létrejött anyaghalmazok olyan erős vonzást Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Egyébként a földönkívüliek is ezt az egyszerű és olcsó módszert alkalmazzák a számukra ismeretlen földi vírusok ellen. Ezt nekünk kell kikísérleteznünk biológusok. Minden létező anyagnak. és az így szerzett impulzust használja fel a felemelkedéshez. gravitációs kisugárzása van. Az Egyesült Államokban pl. akkor súlytalanná válik. hogy az univerzum tágulása nem lineáris. évente 2 millió ember betegszik meg kórházban szerezett vírusoktól. és baktériumoktól. Ez azt jelenti. (Ennek a folyamatnak már tudományos bizonyítékai is vannak. hanem exponenciális görbe szerint zajlik. A kórokozók fizikai úton történő megsemmisítésének nagy előnye. hogy ha valaki felugrik a levegőbe. hogy megállítja az univerzum tágulását. Erre a legszemléletesebb példa. mint a mi Tejútrendszerünk. hogy ellöki magát a talajtól. A pusztító hatás azonnali. fokozatosan távolodva a robbanás helyétől. hogy az egészséges sejtek a szubatomi energiahullámok által elvont energiát a meridiánláncból pótolni tudják. Az általuk elrabolt emberek elmondása szerint a jármű fogadási csarnokában kékes fényt láttak. a tömege viszont csak a tizede. hogy a kezdeti óriási sebesség fokozatosan csökken. és mivel folyamatosan növekvő mennyiségű anyag jön létre. és semmilyen mellékhatással nem jár az alkalmazása. Ez a jelenség nem azáltal jön létre. sem a frekvenciáját nem ismerjük. A III. de nem is oly módon. függetlenül annak származásától és méretétől. Különösen a kórházakban lenne nagy szükség erre a fertőtlenítő eszközre.  Hawking elmélete alapján az univerzum periodikus tágulási és összehúzódási folyamatának feltételezhető okára is magyarázatot találhatunk. korábban azt is láttuk. Sajnos ezeknek az energiahullámoknak egyelőre sem az intenzitását. Jelentős mértékben segíti a megállást. Egy idő után a világmindenség anyaghalmazainak gravitációs erőtere már oly mértékűvé válik. Ennek tudható be. fejezet végén a parapszichológiai jelenségek tárgyalása során láttuk. hogy nem fajspecifikus. Minden élőlény ellen bevethető. ellipszis alakú hidrogénfelhőt fedeztek fel. mert a Föld gravitációs kisugárzása vonzást gyakorol az emberre. Ősrobbanás után az energiarészecskék a tér minden irányába szétszóródnak. akkor nagyon hamar visszazuhan a földre. amely leginkább a mi germicidlámpánk (germicid = csíraölő) fényéhez volt hasonló. hogy előbb hidrogéngáz képződik. hogy az űrhajóba általunk behurcolt mikroorganizmusokat megöljék. mint anyagra. hogy ha valaki többletenergiát vesz fel.178/434 energiasugárzásra. Más országokban még rosszabb a helyzet. hogy minden anyag kölcsönös vonzást gyakorol a körülötte lévő anyagokra. orvosok. Ez azonban nem mindig van így. vagyis az univerzum tágulása során elkezdődik az anyag kialakulása. és energiakoncentrálódás révén egyre több anyag keletkezik az univerzumban úgy. hogy a Föld negatív energiakisugárzása eltaszítja magától a pozitív energiarészecskékkel telített testet.  A negatív energiasugárzás. A hidrogénfelhőket a szupernóvák robbanása által kiváltott lökéshullámok összepréselik. Közülük 90 ezer meg is hal. fizikusok és mérnökök összefogásával. azaz a gravitáció elválaszthatatlan az anyagtól. mintha szárnya lenne. hogy ha az ember théta szinten szabad állapotban levő ősenergiát gyűjt magába. vagyis mindannak. Sőt azt is tudjuk. Mint az előzőekben is láthattuk ennek oka.com . és ezt követően már „sterilen” kerüljünk át a vizsgáló terembe. Pár évvel ezelőtt a Cornell egyetem csillagászai a galaxisok közötti térben egy hatalmas. ami tárgyiasult formát öltött. A súlytalanságnak és a talajtól való elszakadásnak kizárólag az az oka. Ebből por lesz. Ezeknek a derengő fényt keltő Yang jellegű szubatomi energiahullámoknak az a feladatuk.) A világegyetemben szétterülő anyagmennyiség negatív energiasugárzást bocsát ki magából. A feltételezések szerint egy új csillagrendszer keletkezéséről van szó. illetve annak gravitációs erőterére. Ennek a tőlünk 65 millió fényévnyire levő galaxiskezdeménynek az átmérője tízszer akkora. hogy az illető kezével csapkod a levegőben. amely ezután szilárd anyaggá. akkor repülni is képes.

és energia formájában szétsugárzódik a világűr minden irányába. hogy akkora mint egy pont.179/434 gyakorolnak egymásra. Jelenlegi értéke 3 fokkal magasabb az abszolút nulla foknál. ez csak úgy következhet be. hogy az anyaghalmaz összeroppan. az elektronok belezuhannak az atommagba. ami azt jelenti. vagyis végtelenül kicsi. hogy a világegyetem hőmérséklete 1 másodperccel a tágulás kezdete után mintegy 10 milliárd fok volt. mivel a bennük levő szubatomi energiarészecskék vonzóerejüknek engedelmeskedve egymáshoz tapadnak. mert a sűrűség növekedésével ennek a felmérhetetlen mértékű erőkoncentrációnak a gravitációs erőtere is egyre nagyobb lesz. ami ezt a végtelen nagy erőkoncentrálódást szétrobbanthatná. de megközelítő számításokat végezhetünk a kiterjedésére vonatkozóan. melynek az lesz a következménye. ahol bármilyen meglepetésre számíthatunk. és ez okozza a világegyetem tágulását. amely a dogon mitológia szerint a semmi közepén pihen. és egyre távolabb kerülnek az ősrobbanás helyétől. azaz –273 °C-nál. illetve az atommagot alkotó elemi részecskék saját forgását is. ez azonban már nem negatív. Erre viszont minden esélye megvan. amely leállítja a leszakadt elektronok és az atommagok. Ilyen hőfokon viszont nem létezhet anyag. hogy ettől kezdve a galaxisok már nem távolodnak egymástól. A gravitációs kisugárzás viszont energiaveszteséggel jár. különlegeset. ami alátámasztja az univerzum kezdeti anyagtalan állapotát. Ennek a fekete lyuknak is nevezhető tartománynak olyan nagy a sűrűsége. Ennek alapján azt hihetnénk. Az éter megszűnése után az egész világegyetem egy roppant sűrűségű energiagömbbe koncentrálódik. amelyben annyira erős a gravitációs erőtér. Anyag hiányában nem létezett idő sem. A szakirodalomban gyakran emlegetett szingularitás kifejezésből sokan arra következtettek. amely ezt a helyzetet meg tudná változtatni. ha ez az erő önmagát semmisíti meg. hogy ez az állapot akár az idők végezetéig is eltarthat. Ez utóbbi feltevésnek a realitását támasztja alá. A tengely körüli forgásukban meggátolt atomi részecskék ekkor nagy változáson mennek keresztül. Matematikai szakkifejezésként azt a pontot értik alatta. Nem zárható ki annak a feltételezésnek a valószínűsége sem. sőt az éter megszűnésével tér sem. hogy szinte elképzelhetetlen mértékű a gravitációs erőtere. a kozmikus háttérsugárzás hőmérséklete fokozatosan csökken. hanem egy állapotot. Ettől kezdve az egyre sűrűsödő anyaghalmaz egy még kisebb és tömörebb energiagömbbé (vagy ahogy a fizikusok mondják szingularitássá) válik. Ez az elképzelés azonban fordítási hiba következménye. Ebből kiszámolható. Külső erő hiányában valóban semmi sincs. majd az atommag is alkotóelemeire bomlik. Az energiarészecskéknek ez a gigantikus méretekben lezajló távolodása évmilliárdokon keresztül tart. ezért semmiféle külső behatás nem képes a stabilitását megingatni. amelynek ereje spirál alakban szétsugározza a hatalmas tömegben összesűrűsödött energiakvantumokat. hogy a szubatomi energiarészcskékből álló gömb mekkora volt. Univerzális méretekben ez az esemény az ősrobbanás. ahol az értelmezési tartomány véget ér. Ez a pozitív erőtér azután elkezdi magához vonzani a világmindenségben mindenütt fellelhető szubatomi energiarészecskéket is. A szabaddá vált energiarészecskék a tér minden irányába egyenletesen szétszóródnak. hogy csökken a részecskékre gyakorolt koncentráló erő. ahol a józan ész megáll. hogy az anyaghalmaz sűrűsége egy bizonyos határon túl oly mértékűvé válik. Ebben az állapotban megszűnik az anyag atomi szerkezete. Az angol „singularity” szó köznapi értelemben furcsát. ahol a megoldás érvényessége megszűnik. és mint anyag megszűnnek létezni. és minden kezdődik elölről. és korábbi méretének töredékére zsugorodik. Mint tudjuk. Az ősrobbanás után energiakoncentrálódás útján megindul az anyagképződés. Az anyag fokozatos koncentrálódása végül egy hatalmas gömböt eredményez. hanem pozitív. Ezután következik be az úgynevezett ősrobbanás. A neutroncsillagban egy Nap méretű csillag Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Azt nem tudjuk. hanem engedelmeskedve a növekvő vonzóerőnek igyekeznek egyre közelebb kerülni egymáshoz. Ez a végtelen gravitációs erőtér mindent magához vonz. egyedit. hogy a fekete lyuk felrobban. ahol a legmeghökkentőbb következtetés is előfordulhat. hogy a fizikusok kiszámították az univerzum kezdeti hőmérsékletét. amelynek szintén van gravitációs erőtere. A szingularitásnak nevezett energiagömb pontos méretét tehát nem ismerjük. A szingularitás tehát ez esetben nem pontot jelent.com . különös dolgot jelent. mivel az univerzum koncentrálódása után már nem található olyan erő a világmindenségben.

hogy körülbelül tízszer annyi idő kell a tágulás lefékeződéséhez.com . Amennyiben feltételezzük. ennek megfelelő méretcsökkenés következhet be az anyag szubatomi energiarészecskékké válása. azért sem.125 év) Minden Brahma-nap egy világnapnak (szanszkrit nyelven kalpa-nak) felel meg. és még majdnem ennyiszer fogja ezt megtenni. Ez azt jelenti. A régi írások között azonban található egy részletes számadatokkal szolgáló forrásmű. Ezt követően Brahma maga is megszűnik létezni. Ennélfogva 1 cm3 térfogatú neutroncsillag tömege kb. Ha figyelembe vesszük a galaxisokban a bolygók. hogy a fényt alkotó fotonokat is magába szippantja. Hawking szerint. Ennek számszerű értékét nem ismerjük. 200 éves élettartamot jelent. ha a világegyetem galaxisaiban fellelhető összes csillag tömegét összeadjuk. ami azt jelenti. A mennyei szférában ez kb.25 nap = 197. A rohamosan növekvő tömegvonzás az elektronokat belepréseli az atommag protonjaiba. a dualizmus törvényének a megsértése váltja ki az univerzum pusztulását. hogy a jelenlegi Brahma isten eddig hozzávetőleg 18 ezerszer teremtette újra a világegyetemet. minden külső beavatkozás nélkül alakítják ki újra és újra az univerzumot. A fekete lyukban egy Nap méretű csillag már néhány centiméter átmérőjűre zsugorodik. akkor az univerzum élettartama. Csak azért nem látszik az izzásuk. visszaolvad eredetébe. A jelenlegi tudományos álláspont szerint az univerzum élettartama nem több 14 milliárd évnél. plazmává alakítja az atomjait. a személytelen Brahmanba. A világegyetem élettartama tehát véges. de a jelenlegi tudásunk alapján hozzávetőleges becsléseket már folytathatunk. Ezeknek a törvényeknek a legfőbb őre és mozgatórugója a dualitás. amikor minden visszaolvad kútfejébe. 280 milliárd évig tart. A belsejében uralkodó hatalmas hőmérséklet és nyomás felbontja. hogy a teremtést elindító isten nem él örökké.180/434 10 km átmérőjűre zsugorodik össze. A dualitás törvénye azonban nem csak a világegyetem kialakulásának a kényszerítője. hogy az összehúzódás sem fog gyorsabban végbemenni mint a tágulás. a végtelen és megközelíthetetlen Brahmanba. hogy az univerzum tágulási periódusa kb. Ezekben az égitestekben a neutronokat felépítő kvarkok. majd az ugyanannyi ideig tartó pusztulásra. Ezt hozzáadva a fekete lyuknál tapasztalható közel 6 nagyságrendnyi méretcsökkenéshez. A fentiek alapján arra a következtetésre juthatunk. Ezek után minden bizonnyal sokakban felmerül még egy kérdés: Vajon mióta tart ez a folyamat? Volt-e a teremtésnek kezdete. ez a misztikus állapot valószínűleg nem a megsemmisülést Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ez természetesen már nem fog bennünket érinteni. és az őket összetartó gluonok forró plazmává olvadnak össze. vagyis a teremtés egyegy periódusa kb. akkor az össztömeg már kb. amely ugyanennyi ideig tart. mert addigra a Tejútrendszer csillagai kis fehér törpékké vagy neutroncsillaggá válnak. vagyis az univerzum energiagömbbé alakulása után. akkor a tágulás megállításához szükséges tömegnek alig 1%-át kapjuk. vagyis a megsemmisülés előidézője is. A hindu felfogás szerint mi az univerzum 18 001. 18 nagyságrenddel kisebb a magába szippantott neutroncsillagnál. 10%-ra emelkedik. mint egy világkorszak. ami 311 040 000 000 000 földi napnak felel meg. hanem az összehúzódási folyamat. (72 000 : 365. mert a fekete lyuknak már olyan nagy a gravitációs erőtere. valamint fekete lyukakként jelen levő anyagmennyiséget is. (72 000 ∙ 4 320 000 000) Ez az időtartam csak a mi idősíkunkon számít csillagászati értéknek. és ez az egyensúlyvesztés. amelyek saját szabályaiknak megfelelően. 1 milliárd tonna. amelyek a galaxisunk közepén korábban kialakult nagy fekete lyukba masíroznak. Ezt követi Brahma éjszakája. és lesz-e vége? Ennek a dilemmának az eldöntésére a földi tudomány egyelőre még találgatások formájában sem vállalkozik. kalpájában.” A világnap nem más. Ebből a több mint három és félezer évvel ezelőtt keletkezett ősi indiai eposzból megtudhatjuk. (Mint már szó volt róla. hanem olyan fizikai törvényeket állított fel. a szubatomi energiagömb mérete kb. Az univerzum ura tehát 72 ezer égi napig él. amely két szakaszra oszlik: a folyamatos keletkezésre. Mivel az elektron és a szubatomi energiarészecske közötti méretkülönbség több mint 12 nagyságrendű. hogy a Mindenható még a világmindenség létrehozását sem saját kezűleg végzi. mint amennyi eddig eltelt. véghez viszi a teremtés művét. A világnappal végét Brahma éjszakája követi. vagyis világkorszakában élünk. s a láthatatlan por és gáz tömegét. A fokozódó anyagképződés ugyanis az anyagenergia egyensúly megbomlásához vezet. „A világnappal hajnalán Brahma kiárasztja magából a mindenséget. 140 milliárd évig fog tartani. a Mahábhárata. Élettartama 36 ezer Brahma-nap. Ebből könnyen kiszámítható. és neutronokká alakítja.

amíg a nép nem ébred rá. A mérhetetlen időben folyamatosan ható törvényeken azonban már Visnu. Erre a kérdésre a nálunk nagyságrendekkel fejlettebb civilizációk sem tudnak felelni. és a rendelkezésre álló tárgyi bizonyítékokat begyűjtik. mint az agyonhallgatás. július 16-án kelt Szövetségi Szabályok Gyűjteményében az 1211. Az egyes országok kormányai azzal az indokkal titkolják el értesüléseiket. A földönkívüliektől származó információk szerint a személytelen. az nem keres rá ellenszert sem. de hogyan segítsenek az emberek akkor. A titkolódzás stratégiai szempontból is erősen kifogásolható. és ebből 80 000 bizonyult igaznak világviszonylatban. hogy a fejlődésének csúcsára ért Brahman léleksejtekre oszlik. ő az aki a világok szüntelen keletkezését felügyeli. hogy ha nincsenek földönkívüliek. de ha lenne. Mindenesetre nem ártana megkérdezni az illetékeseket. hogy a kormányszervek széleskörű segítség nélkül képtelenek megbirkózni a világunkat veszélyeztető problémákkal. mivel jobb ma egy pánik. szakasz 14-es bekezdése azt írja. de ez csak akkor lehetséges. Egy agyonmanipulált társadalom képtelen hatékony adatszolgáltatásra. aki a megszületett világok. Az örökös változás fenntartója Siva. Egy világméretű katasztrófa valószínűsége esetén össztársadalmi összefogásra van szükség.) A teremtés ismétlődő folyamata azonban nem ér véget. a pusztító isten. Civilizációnk minden egyes tagjának összefogására van tehát szükség. Nem akarják tudomásul venni. aki nincs tisztában azzal. akik képesek lennének segíteni a problémák leküzdésében. Az 1969. Egy új Brahma lép elő az Ősokból. és örökké lesz. hogy a világ vezető politikusai félnek egy kozmikus inváziótól. hogy Brahmának csak a teremtés elindításában van szerepe. a hatalommal való kooperálásra. A keletkezéshez szorosan hozzá tartozik az elmúlás is. az agyonhallgatás akkor sem a legjobb védekezési forma. sőt különböző hazugságokkal és dezinformációval félrevezetik őket. és apró lélekkezdeményekként vesz részt a további fejlődésben. Amíg a kormányok az állampolgárokat nem tekintik nagykorúnak. hogy az emberek túlnyomó részének ma már egyáltalán nem jelent problémát annak a ténynek az elfogadása. hogy helyet adhasson az újnak. a fenntartás istene uralkodik. a felfoghatatlan. Az elmúlt 30 év során 15 millió UFO-bejelentés érkezett. A titkolódzás másik oka. hogy: „Az Egyesült Államok polgárainak tilos kapcsolatba lépni Földön kívüli egyénekkel vagy Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy újabb 36 ezer cikluson át végezze a fejlődési spirál szakaszokra osztódó fenntartását. végül az univerzum szétbomlását felügyeli. akkor a jelenleg hatályos amerikai törvények miért tiltják a velük való kapcsolatfelvételt. beleárasztva a természet törvényeit. ha a leglényegesebb dolgokat eltitkolják előlük. akkor is előnyösebb a széleskörű tájékoztatás. hogy mióta tart ez a folyamat. így nincs értelme kutatni a kezdetet és a véget. Ezeknek az aggodalmaknak ugyan semmi komoly alapja sincs. A mindenség ura csupán személyessé vált kisugárzása az igazi Ősoknak. Fejlődésünk buktatói Bizonyos szempontok miatt szólni kell arról. mert még ha komoly veszély leselkedne ránk. kezdetét és alapjait. Egyes hírforrások szerint hivatalos körök évente több mint 2500 UFO-berepülést észlelnek és tartanak nyilván. mint holnap egy összeomlás. hogy léteznek rajtunk kívül is értelmes civilizációk a világűrben.181/434 jelenti. a tökéletesebbnek. ha a hatalom alapvetően változtat eddigi politikáján. és még mennyi lesz. A bejelentett eseteket a lehető legrövidebb időn belül alaposan kivizsgálják. már pedig ma már világosan látható. hogy a világban szaporodnak a hírek a különböző UFO-megfigyelésekről. hány Brahma volt eddig. Az ősenergiából megteremti az egyetemes élet magvait. meg nem nyilvánuló isteni Őserő mindig volt. A vizsgálatok eredményéről azonban eddig még nem adtak ki széleskörű tájékoztatót. hanem azt. nehogy a lakosság körében pánikot keltsenek. hogy mi zajlik körülötte. addig nem tudnak kiválni belőle azok a személyek. A hindu mitológia szerinti univerzumképhez szervesen hozzátartozik még. a mindenséget fenntartja és élteti. hogy mi a baj. a szóban és gondolatban kifejezhetetlen Brahmannak. melyekben a létezés további kibontakozásának lehetősége rejlik.com . Technikai fejlődésünk felgyorsulásával a hozzánk legközelebb álló galaktikus civilizációk egyre több felderítő járművet küldenek hozzánk. Sajnos ebből még mindig nem világlik ki. A problémamegoldáshoz ugyanis információra van szükség. csupán a tevékeny isten személye változik.

Ebből is látható. 1881 májusában az angliai Worchesterben tonnányi hal és rák hullott az égből. 1873. 1642. 2004-ben a kínai Dzsincu tartomány Taicsu nevű falujában pintyeső hullott az égből.” Ennél is szigorúbb törvények vonatkoznak a kormánytisztviselőkre. február 16-án Szingapúrban egy földrengés és egy háromnapos özönvízszerű esőzés után mintegy 20 hektárnyi területen ezrével találtak élő törpeharcsákat. és a piacon értékesítettek. 1977-ben Memphisben kígyók. 1867-ben Dublinra óriási diózáport zúdítottak. Politikusaink azért nem foglalkoznak az UFO-jelenséggel. 1971ben egy brazil tanyára afrikai eredetű bab hullott. amely ellen még a sisakos rendőröknek is menedéket kellett keresniük. Korábban különböző állatok egyik helyről másikra való átdeportálásával próbálkoztak.182/434 járműveikkel.com . ezért már nemegyszer megkísérelték felhívni az emberiség figyelmét a jelenlétükre. George Walton házára. Nem tévedett. ahová az áradás nem ért el. és a hadseregünk is tehetetlen velük szemben. valamint ötezer dollár pénzbüntetésre ítélendők. hogy a madárinfluenza lenne a jelenség oka. A különböző méretű kövek átszakították a mennyezetet. Az emberek többsége azonban nem tulajdonított túl nagy jelentőséget ezeknek a jelenségeknek. Az ellenséges hadihajók. A közeli folyó áradása nem magyarázhatta ezt az eseményt. december 12-én Budán ólom és cinkeső esett olyan nagy mennyiségben. 1682. amelyeket a helybéliek összegyűjtöttek. 1978-ban az ausztráliai Új-Dél Walesban pedig garnélarákok estek az égből. 1578-ban az USAbeli Utah államban gyíkok. szétverték a falakat. akik ebben vétkesnek találtatnak. A legnagyobb kődarabok súlya elérte a 15 kilogrammot. és egyéves börtönbüntetésre. ami gyakorlatilag meggátolja az ilyen jellegű információk kiszivárgását. májusában több órán át kőeső hullott egy tehetős földbirtokos. hogy a törökök tálakban vitték a fémeket a pasa elé. Több alkalommal próbálkoztak növényi eredetű terményekkel is. Hamburg lakói szerencsésebbek voltak. repülőgépek és rakéták mellett a kiadványban az Azonosítatlan Repülő Objektumok is szerepelnek. Néhány évtized múlva véget ért a 150 éves török megszállás Magyarországon. hiszen már törvény is született a kapcsolatfelvétel korlátozására. mert megdöbbentő számukra. akik nem engedelmeskednek az akaratuknak. a hadihajók és tengeralattjárók legénysége megkapta a két leggyakoribb UFO-típus körvonalrajzát. Rájuk 1976-ban 2000 márka esett nagy magasságból. tengeralattjárók. Az ásványi. július 12-én a Missouri állambeli Kansas City lakói egy felhőszakadás alkalmával fehér békákat láttak hullani az égből olyan nagy mennyiségben. Azok. Ez a jelenség ma sem ritka. hogy vannak olyan értelmes lények. Az angliai Poole városban nem is olyan régen. A Marine Raport Procedure Nr. illetve ezeknek az eseteknek az eltitkolására. hogy mit kell tenni. és 1922-ben a kaliforniai Chicoban 9 hónapon át hullott a kőeső. Betartása oly drákói cenzúrát eredményez. hogy itt nem az elismeréssel van probléma. Mi sem maradtunk ki az „égi áldásból”. 1861. Az amerikai haditengerészet is rendeletben szabályozza. Hogy senkinek se legyenek kétségei miről van szó. mert zártkertekben is találtak égből hullott halakat. Az eset a kínai újév első napján történt. 1921. A közel 10 ezer apró madár teteme percek alatt betemette a települést. 1578-ban a norvégiai Bergenben egerek. karanténba zárandók. 1979. az idegen civilizációk tagjait is bosszantja. 1683-ban az angol Norfolk grófságban békák tömkelege árasztotta el Acle falut. ha az állományába tartozók UFO-val találkoznak. 1980-ban széneső hullott a felhőtlen égből. Úgy látszik. számú parancs szabályozza. hogy több négyzetkilométeren lépni sem lehetett tőlük. OPNAV 94-P-3B számú előírás részletesen ismerteti az ellenség észlelésekor használandó riasztó rendszereket. Ezt a megszálló sereg fővezére intő jelnek tekintette. A költségvetési szervek hivatalnokai UFO-ügyekben a JANAP 146 rendelet szerint kötelesek eljárni. valamint a fegyveres erők tagjaira. ami a hagyományok szerint rossz előjelnek számít. és megrongálták az épület berendezéseit. Ennél is gyakoribb volt a békaeső. A rendelet végrehajtását az amerikai légierőnél a 200-2. Ezenkívül hullott már az égből nyers hús és vér is. A babonások az ördögök művének tekintették a kövek és Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Időnként más állatokra is sor került.és egyéb anyagok sem hiányoztak. február 12-én mustármag és zsázsaeső árasztott el Southamptonban egy angol kertet. A hatósági vizsgálat kizárta. hogy a hivatalos szervek tagadják a létezésüket. A következő kőeső már nem kímélte a birtokon élő parasztok házait sem.

hogy ezek a világűrből származnak. Különlegességét az adta. Sokak szerint forgószél vagy víztölcsér idézi elő ezeket a titokzatos erőket. Léteznek a megszokottól teljesen eltérő gabonakörök is. amikor az UFO-jukból kiáramló koncentrált energiasugárzással angliai gabonatáblákba szabályos mértani alakzatokat. a koncentrált energiasugárzással felpuhított szalmaszálak pedig nem törnek. A rejtélyes égi áldások jelentős része azonban csendes. Korunk emberének technikai érdeklődését kihasználva. amikor véreső kíséretében keresztek hullottak az égből. egy hatalmas háromszög alakú területen több mint 1200 ilyen ábrát számoltak össze. Ezek az ábrák többnyire éjszaka készültek. Ráadásul a meghajlott szalmaszálak sokszor bonyolult alakzatokat képeznek: köröket. időközben áttértek a modern világunkhoz igazodó jelenségek előidézésére. azzal magyarázták a jelenséget. de vannak szemtanúk. mert a forgószél nem képes kiválogatni a vízből a halakat. Aztán 1501 húsvétján Németalföldön.183/434 egyéb anyagok hajigálását. majd szorosan alája egy nagyobb átmérőjű ellipszist. mint a letaposott gabonaszáraknál. hogy körvonalai élesen elhatárolódnak a környező gabonatáblától. akik nappal is látták. majd 2 évvel később Németországban megismétlődött az eset. Ennek a mintázatnak a legfeltűnőbb tulajdonsága az. Ennélfogva itt a kalászok egy idő után kiegyenesednek. 5 perc alatt készítettek el egy-egy nagyméretű ábrát. Ennek leglátványosabb módja az volt. Az elsőt 764-ben jegyezték fel Franciaországban. A hurrikán-magyarázat azért is sántít. sőt egy ízben le is filmezték az égből alászálló UFO-kat. hanem az elszíneződése okozta. hogy a rajzolatát nem a búzaszálak elhajlítása. hajfonatszerű szerkezeteket. sőt az alábbi szöveges üzenetet rajzolták: „We are not alone!” vagyis: Nem vagyunk egyedül! Ennek a 12 m magas betűkből szóközmentesen kirajzolt feliratnak a hossza 61 m volt. Nem szelektálja a tó vagy a tenger élővilágát. derült időben. Kb. felhőtlen égből hullott alá. és tovább növekednek. Bár időközben néhány tréfás kedvű szélhámos is megpróbált különböző mértani ábrákat készíteni. több méteres jégtömbök zuhantak alá az égből. a többit ott hagyom.com . Meglehetősen fura ábrára bukkantak Magyarországon. 1896-ban a németországi Essen városára hullott jégtömbben azonban egy belefagyott pontyot is találtak. május 28-án. Úgy nézett ki. amelyek az óra járásával ellenkező irányban kb. vagy békákat – közülük is kizárólag fehéreket – szippantom fel. A bal oldala hiányzik. Vagy megzavarták őket a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. amely szerint csupán 1990-ben az angliai Stonehenge környékén. hogy most csak törpeharcsákat. Ezt támasztják alá azok az elgondolkodtató esetek is. nem úgy. Amikor pl. Ennek a jelenségen az előidézésére csak egy intelligens erő képes. Ez többször is előfordult. spirál alakú mintákat. de csak félig készült el. egy Cegléd mellett búzatáblában 2003. mint egy félbehagyott 8-as szám. 1. Ez lett volna a 8-as szám alja. Mások megpróbálták a dolgot természeti jelenségként elkönyvelni.5 méter széles sávban egy szabályos körgyűrűt rajzoltak. Tudósainkat még kevésbé gondolkodtatták el a hihetetlen események. hanem szabályos ívben meghajlanak. ez azonban mit sem változtatott annak a felmérésnek az eredményén.

pörkölődés nyomaira sem bukkantak. Az ily módon bevitt többletenergia helyreállítja a meridiánrendszer egyensúlyát. Vizsgálataik során a magyar UFO-kutatók semmilyen biokémia szer vagy vegyszer nyomát nem találták. Ez akkor fordul elő. Égés. Valószínűleg így akarnak közölni velünk valamit. Valamivel érthetőbb már az a jelenség. de nem értjük. hogy ez feltehetően egy idegen civilizáció meglehetősen gyors ritmusú beszéde. valamint a talajban. Ennek minden bizonnyal az a magyarázata. a meridiánrendszer energiaegyensúlyának felbomlása különböző betegségeket vált ki a szervezetben. azonnal húzzuk távolabb az ájult embert. hogy az állatok messze elkerülik ezeket az ábrákat. és a radioaktivitás szintje is megfelelt a normál háttérsugárzásnak. ami a tudomány jelenlegi álláspontja szerint nem tekinthető egzakt mérési eredménynek. amely nálunk ismeretlen. Ezek a művészi színvonalú rajzok feltehetően azt a néhány tudós által vallott nézetet akarták szétoszlatni. Különös tulajdonságuk még ezeknek az ábráknak. a különös jelek környékén tartózkodó emberek pedig egy idő után fejfájásra majd hányingerre. Gyakran megesik az is. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. és megerősödnek. szemgyulladásra panaszkodnak. hogy a sárga búzatáblába hogyan került a fekete ábra. ha az illető Yang energiahiányban szenved.com . A tájolását sem bízták a véletlenre. és emiatt működésképtelenné válik a készülék. A sugárzás csökkenésével a szívritmusszabályzó impulzusok újra megindulnak. és arra a következtetésre jutottak. Az elszíneződött búzaszálak pozitív mágneses kisugárzását ők sem tudták megmérni. Ennél is különösebb jelenséget idéz elő a gabonakörökben felszedett magvak elfogyasztása. hogy mit. hogy az egyes minták közepén misztikus hangokat lehet hallani. és megszünteti a betegséget. akikre éppen ellenkező hatást gyakorol ez a sugárzás. megszabadulnak fájdalmaiktól. Mint már szó volt róla. Magnószalagra véve a NASA tudósai kielemezték ezeket a hangokat. A bennük koncentrálódott energia megnöveli a szervezet bioenergia-szintjét.184/434 rajzolásban. Ennek a fajta sugárzásnak az érzékelése ma még csak varázsvesszővel lehetséges. ami a felgyorsult anyagcserétől kezdve az álmatlanságon át különböző víziók átéléséig sok mindent okozhat. Akadnak azonban olyanok is. mert az éteri sugárzás kimutatására jelenleg nem létezik műszer. Az intenzív mágneses sugárzás ugyanis leállítja a szívritmusszabályzó áramforrásban az elektronáramlást. Időközben a kör alakú ábrák kiegészültek bonyolult piktogramokkal is. és ennek legkorábban észlelhető megnyilvánulása a fejfájás. mert a hossztengelye éppen észak-déli irányban helyezkedik el. hogy az UFO-ból kiáramló koncentrált szubatomi energiasugárzás elnyelődik az elhajlított gabonaszálakban. Emiatt kifejezetten veszélyes ezeknek a helyeknek a látogatása a szívritmusszabályzóval élőknél. vagy ez a félig kész 8-as valamilyen szimbólum. Ha ez megtörténik. ezért nem tudták megállapítani. mely szerint ezeket az ábrákat ionizált légörvények hozzák létre. amelyek Földünkön honos állatokat ábrázolnak. és az erős sugárzás többletenergiát sugároz a szervezet Yang meridiánjaiba. hogy az illető testéből kiáramló fokozott energiasugárzás rövidzárlatot okoz a környezetében levő elektromos berendezésekben.

Erős energiasugárzás esetén a kör középpontjába helyezett iránytű körbe forog. hogy ennek a körülménynek alapvető jelentősége van a titok megfejtésében. hogy az ezeken a helyeken learatott gabonaszemeken a biológusok különböző génmutációkat fedeztek fel. hogy ők a Bermuda-háromszög illetve a Sárkány-háromszög térségében élnek. Ez is azt bizonyítja. A legelgondolkoztatóbb azonban egy hatalmas ábrának az a négy egymás mellé rajzolt jele volt. hogy a mágnesezett nyelv megpróbál függőleges helyzetet felvenni. hogy a mágnesező hatás felülről érkezett.185/434 A koncentrált szubatomi energiasugárzást azonban nem csak közvetett úton lehet érzékelni. hogy a gabonatáblákban a nagyméretű körök mellett nem egy esetben láthatók voltak kisebb háromszögek is. melynek megfejtése arra enged következtetni. Nem zárható ki. A szubatomi energiasugárzás intenzitására jellemző még. de már csak az alsó pólus. az elektronikus hang. amely arra utal.com . a rádiók pedig elhallgatnak. Ezenkívül a körök túlnyomó része is egy óriási háromszög alakú területen található. hogy a két föld alá vonult civilizáció ezzel a képzettársításra ösztönző szimbólummal kívánta felhívni a figyelmünket arra. hogy ebben a figyelemfelkeltő tevékenységben Atlantisz vagy Lemuria elsüllyedt civilizációja is szerepet vállalt.és képrögzítő készülékek időlegesen működésképtelenné válnak. Az iránytű vad forgásának az az oka. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Ez az óhéber nyelven közölt üzenet így szólt: „Hadd éljünk!” Ennek realitását támasztja alá az a sokak által nem eléggé hangsúlyozott megfigyelés. a besugárzott föld van jelen. hanem minden esetben kimutatható a jelenléte varázsvesszővel is.

szintén egy gabonakörben szabadult meg a csontritkulás által okozott fájdalmától. majd elérhetetlen szakadékok mélyén hoztak létre elképesztő ábrákat. kézi úton egy éjszaka alatt elkészíthetetlen ábrákat kezdtek el rajzolni. amely 175 különböző nagyságú ábrából állt. amikor belépett egy óriáskereket ábrázoló gabonakörbe. Technikai fölényüket kihasználva nem csak megrajzolták az egyre komplikáltabbá váló ábráikat. hogy ezek az ábrák egy magasan fejlett civilizáció művei. Erre földi állatokat ábrázoló alakzatokat. 1997-ben a petersfieldi Diana M. Miután hazament. A következő héten örömmel tapasztalta. hogy ilyen rövid idő alatt. Mindezek láttán új módszerekhez folyamodtak. hogy fájdalma teljesen megszűnt. Ez úgy derült ki. Cherry Needham gerincbántalomban szenvedett. hogy reggelre készen legyenek vele. az idegenek ember által megközelíthetetlen helyeken kezdtek el rajzolni. hogy ezt a hamisítók művelték. Mellesleg ezt az esetet több szemtanú is látta különböző irányból. Állj fel. Az egybehangzó élménybeszámolók alapján ezt a csodálatos formációt két szivar alakú UFO készítette 30 másodperc alatt. hogy az éj leple alatt. Sarki területek havában. és ilyen precizitással kivitelezve ők sem mernék vállalni az elkészítését. hacsak nem szállta meg egy hadseregnyi hamisító a környéket. hanem taktikát váltottak. Ezt követte egy óriási pókháló pontos kirajzolása. Erről a 700 méter kiterjedésű.com . és a tudósok nem vették maguknak a fáradtságot. hogy megtekintsék őket. hogy összeszorul a torka. hanem besugározták őket gyógyító energiával. Egyre bonyolultabb.186/434 Mindezen fáradozások ellenére a hivatalos tudomány mind a mai napig nem hajlandó elismerni. Ezt követően egy olyan piktogramot hoztak létre. Amíg csak köröket rajzoltak a gabonatáblákba azt mondták. amelyről még a cambridge-i egyetem matematikai tanszékének professzorai is azt nyilatkozták. megtévesztés céljából készült. Ekkor azzal álltak elő. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Egy kora nyári napon valamilyen láthatatlan erő a lockeridge-i alakzat közepébe vonzotta. Amint távozni akart belőle. majd egy rúdmágnes tudományos alapossággal ábrázolt mágneses mezeje. A tudati felvilágosításunkat szorgalmazó idegenek még ekkor sem adták fel. Ezek azonban messze voltak. a titokzatos erő visszahúzta a gabonakörbe. majd különféle feliratokat készítettek. Miután nekik sem hittek a kutatók. és teljes egészében csak repülőgépről látható piktogramról már senki sem hihette. néhány napi torokfájás után légzőszervei kitisztultak. Köztük egy Mandelbrot-ábrát. hogy egy légzési allergiában szenvedő angol asszony azt érezte. A beteg megszívlelte a tanácsot. és forogj – suttogta egy idegen hang. hogy ez a forgószél műve. és megszűnt az évek óta tartó betegsége.

Újabban már jégköröket is készítenek. hogy a természeti erők tudnának erről. Egyikük egy plazmaburokkal körülvett UFO-t üldözött. és korong alakú lék keletkezik a tavon. hogy a gyűrű alakban kiolvasztott léken belül nem képződik úszó sziget. A megpörgetett UFO hajtóművéből kiáramló koncentrált szubatomi energiasugárzás percek alatt megolvasztja a jeget. Volt olyan hely. A legnagyobb átmérőjű elérte a 20 métert. és ilyen piktogramokat alakítanának ki nekünk. Nem valószínű. Ezért most az ilyenkor szokásos taktikát alkalmazzák. Egyébként is ki az a bolond. hogy ebből bármi haszna származna. és csillogó jégréteg látszik az alján. A Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Hamisításról szó sem lehet. amelyeket „hamisítók” készítettek. A belső. Hivatalos körök gyakran hivatkoznak Orson Welles 1938-ban sugárzott rádiójátékára „Világok harca” címmel.5 méteres kis híd köti össze a külsővel. Gyakoriak a hókörök is. Ez a balul sikerült rádióadás állítólag rámutatott arra. hogy az ily módon megszerzett információkat katonai titokként kezelik. mert a hozzájuk vezető hóban nem találhatók lábnyomok. majd megjelent Finnországban. de eddig még nem mertek vele a nyilvánosság elé állni. Ilyen léket először Svédországban fedeztek fel. hogy a kormányszervek titkolódzása nem a pánikkeltéstől való félelemnek tudható be. Az északi államokban.com . hogy a nagyhatalmak szigorúan őrzött laboratóriumaiban. Lengyelországban és Észak-Amerikában is. amely az Egyesült Államokban országos pánikot keltett. aki 0. hogy a brit légierő miért üldöz „nem létező UFO-kat” olyan gabonakörök felett. mert annak előbb a jeget kellene megolvasztani. agyonhallgatják az ügyet. Friss hó sem esett. óriási költséggel.187/434 Ezekre az esetekre nem tudnak magyarázatot adni a tudósok. hanem sokkal inkább annak. Alulról fakadó hőforrás sem hozhat létre ilyen képződményt. Nagy a valószínűsége azonban annak. Ez az alakzat egyébként a meteorológiában a jégréteg nemzetközileg használt szimbóluma. kör alakú jégtáblát egy 0. hogy az ismeretlentől való félelem kollektív hisztériát eredményez. amikor megjelent egy másik fénygömbnek látszó jármű. Nem régen két angol szemtanú a Wilt Shire-megyei Knapp dombon állva alacsonyan szálló helikoptereket figyelt meg a frissen készült gabonakörök fölött. Ezeknél a jégre rakódott havat gyűrű alakban szétfújják. hanem ugyanolyan méretű jégköröket. Az is furcsa. ahol 6 db jégkör is állt egymás mellett. Erősen gyanítható. ami eltüntetné a hamisítás bizonyítékait. Ezt a bizarr eseményt a szemtanúk videó kamerával rögzítették. ahol az év túlnyomó részében hó és jég fedi a tavakat nem gabonaköröket rajzolnak. Mindenesetre elgondolkodtató. és speciális szakemberek bevonásával intenzív kutatások folynak az UFO-k által használt rejtélyes energia mibenlétének kiderítésére. Sajnos még az ismeretlentől való félelem is a kezükre játszik.5 méter vastag jeget 120 méter hosszan körbefűrészel –30 o C-os hidegben anélkül. és most az kezdte el üldözni a helikoptert.

Ez abból a felismerésből ered. Egyébként ez a folyamat már be is indult. Ezek közül legszellemesebb egy karikatúra volt. biztonsági szempontból érthető volt ez a nagyfokú titoktartás. földi rakétakísérletnek vagy atmoszferikus optikai jelenségnek minősítette. A titok hosszú távú megőrzésének elengedhetetlen feltétele volt a közvélemény manipulálása. hogy a nemzetbiztonsági hivatalok által elrendelt kényszerű hallgatásnak politikai okai is vannak. Ezen két apró termetű ufonauta magával vonszolja Edward Condont. az emberek félrevezetése is. Azért is nagy a valószínűsége a technikai lemaradás gyors behozásának. hogy a háttérben látható repülő csészealjjal elrabolják. valamint a különböző meghibásodások folytán viszonylag ép állapotban birtokukba jutott példányoknak az analizálása útján lázas sietséggel folyik a járművek hajtóművének rekonstruálása. hogy a „Blue Book”-ként hírhedtté vált dezinformációs jelentést a CIA utasítására állította össze. és komoly geopolitikai tényezővé válnának a világban. A kínaiak és az indiaiak a szabadenergia hasznosítási módjait teljesen természetesnek találnák. mint egymástól elszigetelt. Mivel a közeljövőben újfajta repüléstechnikai eszközöket is ígértek. hogy ez a tudományos köntösbe öltöztetett bohóckodás nem más. A Colorado Egyetem kapujában álló professzortársai utánaszólnak: „Nyugalom dr. Az újságírók sem titkolták a véleményüket erről az ügyről olyannyira. Edward U. Condon az UFO-jegyzőkönyveket kivizsgáló tudományos bizottság elnöke ezt úgy érte el. hanem a helyzet nyílt feltárása lenne a kívánatos politika. Különösen nagy a valószínűsége Kína és India gyors felemelkedésének. Condon. Nem csoda. hogy mi semmit sem hiszünk el az egészből. mint egy átfogó dezinformációs hadművelet. Ezt a feladatot a Központi Hírszerző Hivatal látta el. Tevékenységük leghatékonyabb eredménye a „Project Blue Book”-on alapuló Condon jelentés volt. A rendelkezésre álló információk kicserélésével. és belátható időn belül megszűnik a világ megosztottsága. mert ezekhez a fejlesztésekhez Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. sokszor párhuzamosan folyó kísérletezgetésekkel. hogy a teljesen egyértelmű és megcáfolhatatlan eseteket egyszerűen figyelmen kívül hagyta. a nagyhatalmak egymással való kibékülése azonban egyre kevésbé indokolják ezt a titkolódzást. Közvetlenül halála előtt ugyanis bevallotta. Nem segíti elő az együttműködést.188/434 szerencsétlenül járt UFO-k darabjainak. A nyugati kormányok nagyon kíváncsiak arra. úgy kezelnék. a többit pedig meteorológiai megfigyelő ballonnak. 2004-ben az indiai Energiaügyi Minisztérium nyilatkozatot adott ki. hogy ha a szubatomi energia hasznosítási módja széles körben ismertté válna. Felvilágosítást azonban nem kaptak. Ilyen körülmények között nem az elzárkózás. Az enyhülés következtében a katonai tömbök lassan feloszlanak. Az emberek kezdettől fogva sejtették. Ami azt illeti.com . hogy vicceket is gyártottak róla. és az újságírók is lépten-nyomon nevetségessé tették azokat. hogy miféle technológiáról van szó. Többen is megkérdezték. és beszüntetik a kőolaj-alapú technológiák alkalmazását és gyártását. hogy újabban India bizonyos területein fokozott kémtevékenység zajlik. a kutatási lehetőségek egyesítésével nagyobb eredményeket lehetne elérni. és a tudományos körökben is erősen vitatott értékelés közzététele évtizedekre visszavetette az UFOkutatást. mivel itt még a nyugati országok polgáraiban meglevő hitetlenkedést. A Colorado Egyetemen két éven át folytatott vizsgálat 1969-ben fejeződött be. Némi változás csak az utóbbi években. mely szerint fokozatosan új energiatermelési eljárásokat. Condon beismerő nyilatkozata után állt be. eszközöket vezetnek be. mint őseik elfelejtett tudományának újbóli birtokba vételét. hogy az indiai szakemberek hol tartanak a paradigmaváltásban.” Mivel a világ eddig két egymással szembenálló nagyhatalom érdekszférájába tartozott. ez a beismerés a közvélemény számára nem okozott meglepetést. amely megpróbálta nevetségessé tenni a korábban feljegyzett UFO-megfigyeléseket. mert a kormány a szűkszavú nyilatkozat után mély hallgatásba burkolódzott. indokolt volt a technikai fölény megszerzésére való törekvés. kételkedést sem kell legyőzni. A legutóbbi évek politikai eseményei. Ettől kezdve egyetlen neves tudós sem volt hajlandó komolyan foglalkozni ezekkel az észlelésekkel. a bejelentés derült égből villámcsapásként érte nagyhatalmakat. akkor a fejlődő országok nagyon gyorsan felzárkóznának. A hír nagy meglepetést okozott a külföldi újságírók számára. mondja csak azt. akiknek ilyen jellegű élményben volt részük.

hogy ki járt az élen a fejlődésben. az Egyesült Államok járul hozzá a legintenzívebben. hogy a titkos kutatások eredményeit nem dobja piacra. így egyszerűen nem tudnak mit kezdeni velünk. Korábban a sci-fi írók azzal rémisztgettek bennünket. ezek közül kettő hivatalosan is engedélyezett. A kiszivárogtatott hírek szerint az UFO-k különböző planétákról érkeznek. és a világ számos pontján. Ha valaki meglát az erdőben egy termeszhangyavárat. Emellett üvegre is lehet vele írni. Ezáltal Kína nem csak gazdaságilag erősödik meg. hogy másod-. és víz alatt is működik.189/434 nincs szükség horribilis összegekre. Sokan sérelmezik is. Ennek több oka is lehet. hogy a két civilizáció között óriási a fejlődésbeli különbség. Ezeken a városszerű bázisokon közel 4000 űrhajó tartózkodik állandó jelleggel. Ez a gondolkodásmód érthető. szuperhatalommá válásához éppen a legnagyobb vetélytárs. hogy ezt megtehessék. Korábban titkosan kezelt katonai információk szerint az Egyesült Államok területén már több mint tíz földalatti bázis van az idegenek tulajdonában. Amerikának jelentős kára származik abból. A világgazdasági folyamatokat szemlélve egyértelműen megállapítható. nem látnak tovább az orruknál. Ezek közül a legvalószínűbb. hogy a hozzánk látogató idegenek antik istenekre emlékeztető olimposzi közönnyel viseltetnek irántunk.com . Paradox módon ezt éppen ők idézik elő rövidlátó gazdaságpolitikájukkal. több ezer méteres mélységbe telepített hatalmas tenger alatti bázisokon állomásoznak. Sok ember számára természetes. mint az utolsók. Nem is szólva a régi vetélytárs. a régi technológia konzerválásával rohamosan pusztul a környezetünk. Ugyanezt Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. illetve az 1 milliárd lakosú India mögött. Az amerikai tulajdonban levő multinacionális vállalatok ugyanis sorra szerelik le csúcstechnológiát megtestesítő üzemeiket KeletEurópában. a szubatomi energia széleskörű hasznosítása azonban potenciális esélyt adna az oroszok újbóli felkapaszkodására. Amikor az amerikaiak fellőtték az első űrhajóikat. és telepítik át Kínába. Mindez egy évtizedbe. Úgy látszik az amerikai pénzvilág irányítói nem tanulnak a hibáikból. Semmibe sem került. hanem a jelenlegi ismereteik elkótyavetyélésével is maguk alatt vágják a fát. sugárfegyvereikkel lerombolják városainkat és kiirtják az emberiséget. hogy Kína felemelkedéséhez. mert ott még olcsóbb a munkaerő. Az ő viselkedésük hasonlatos ahhoz. ahogy mi viselkedünk a termeszhangyák társadalmával szemben. Erre kifejlesztettek egy tollat. és +300 oC-ig működőképes. Nem csak a paradigmaváltás késleltetésével. mert a természet tönkremenetelével az elsők ugyanúgy elpusztulnak. hogy a galaktikus jövevények elpusztítják a Földet. Ezzel szemben a megfigyelések zöme azt bizonyítja. szerepük kizárólag a megfigyelésre korlátozódik. hogy ezek az űrlények ellátogatnak hozzánk. hanem a szárazföldön is. és 12 millió dollárba került. és csúcstechnológiára sem. Ebben az esetben már nem lesz jelentősége annak. a robbanásszerű fejlődést biztosító ezoterikus felismerések semmibevételével. A nagyobb profit érdekében a jövőjüket is áruba bocsátják. A Szovjetunió szétesése nem csak politikai téren. és az ázsiai országok mellett egyre jobban lemorzsolódik. A fejlődésben jelenleg élen járó 300 millió fős Egyesült Államoknak nem érdeke. ami fejjel lefelé is ír. hogy a kozmoszban a golyóstoll nem működik. hanem a korábban embargósnak számító technológia elsajátításával világszínvonalúvá válik az ipara is. A jelek szerint a Földön kívüli asztronauták nem inváziós céllal érkeztek a Földre. és ezzel fagypont alatt is lehet írni. hamar rájöttek. Ezzel szemben mit csináltak az állandó pénzszűkében levő oroszok? Ceruzát használtak. és a nagy titkolózások közepette egyszer csak megsemmisül a világunk. Ráadásul az ingyen energia lehetővé tenné a nyomor és a bűnözés felszámolását.3 milliárd fős Kína. de egy dolgot figyelmen kívül hagy. a szakértőkből álló személyzeti állomány pedig meghatározott időközönként cserélődik. Gravitáció hiányában nem jön ki a tinta belőle. A sok pénz egyébként sem mindig előny a fejlesztések során. mit tesz vele. Oroszország feléledéséről. A földönkívülieknek azonban nem csak az óceánok mélyén vannak támaszpontjaik. így a volt ellenfél ütőképességét belső nehézségek sem nehezítenék többé. Az új technológia elterjedésének akadályozásával. de elég gazdagok ahhoz. legfeljebb érdeklődéssel figyeli. Előtte azonban az Egyesült Államok el fogja veszíteni a világgazdaságban betöltött vezető szerepét. elpusztítja? Nem. hogy miért nem veszik fel a közvetlen kapcsolatot az emberiséggel. illetve harmadrendű hatalom legyen az 1. hanem gazdaságilag is padlóra juttatta Oroszországot.

egy holt bolygó maximum nyersanyagbázisként jöhetne szóba. egymástól jól elkülöníthető rassz él. hogy ha mi látnánk. Az élet továbbadása. Ha nem sikerül. Ezek a civilizációk feltehetően a közvetlen szomszédaink. Nem zárható ki tehát. fejlődésünk menetének ugrásszerű változásai arra engednek következtetni. akkor befogad bennünket a galaktikus társadalom. hogy nem puszta kíváncsiságból figyelik fejlődésünk menetét. hogy jó-jó. ha kipusztítanánk a föld növény. de ezekre a felelősségteljes kozmikus utazásokra olyan személyeket küldenek ki. akkor nem lehet tudomásuk a létezésünkről. Ez a hatalmas térség kb. A közvetlen környezetünkben lévő és bennünket időnként meglátogató civilizációk száma azonban elérheti a húszat is. Ha ezeknek a 90%-a fejletlenebb mint mi. a természet törvényei által megteremtett harmonikus egységben képes csak kiteljesedni. Múltunk érthetetlen hézagai. Tegyük fel. és nagyon hosszú idő után Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Erre szintén azt lehet válaszolni. Sokan feltehetnék azt a kérdést is. A világegyetem intelligens lényei minden igyekezetükkel megpróbálják kimenteni az értelmet az újabb ősrobbanás előtti teljes megsemmisülésből. és széttapossa a termeszhangyák várát? Ilyen őrültek természetesen bármely értelmes lények által lakott bolygón lehetnek. Feltehetően minden nap körül kering legalább 1. mert minden civilizációnak be kell bizonyítania az életképességét. megváltoztatják a politikánkat. mire jutunk. Ha ez a saját erőnkből sikerül. A másik ok. ha minél rövidebb idő alatt minél több civilizáció alakul ki az univerzumban. csonkítatlanul. vagy elpusztítja önmagát. Az egyes népcsoportok sokrétűsége. hogy bármely civilizáció csak élve jelent értéket. akik rendszeresen érdeklődnek a sorsunk iránt. Még így is marad ötszáz életképes társadalom a környezetünkben. Ha csak minden százmilliomodik planétán alakul ki a kedvező körülmények hatására élet. de még ebben az esetben is marad ötven olyan civilizáció.com . hogy nyersanyagszükségleteiket bányászás útján elégítik ki. mint mi a természettel. mert az univerzum törvényei szigorúan tiltják. 100 milliárdra tehető. Fejlődésünk menetébe nem avatkoznak be.1 millió fényév átmérőjű Tejútrendszer csillagjainak a száma is min. Lehet. a 0. A roppant nagy távolságok miatt valószínű. Az élet megindulását követően az első civilizáció feltehetően igen keservesen. ha egy paranoiás őrült beszabadul az erdőbe. és helyünket átveszi egy újonnan induló életképesebb civilizáció. hogy csak egy kis részük képes eljutni hozzánk. és az így felhalmozott génanyag gazdagsága is növeli galaktikus szomszédaink évezredek óta tartó érdeklődését. Einstein számításai szerint a világegyetem átmérője 216 milliárd fényév. hogy egy intelligens erő fejletlenebb civilizációkat megtámadjon és megsemmisítsen. Ez a kísérlet ráadásul egyszerre több szálon fut. már akkor is ezres nagyságrendű a körülöttünk lévő élő bolygók száma. hogy a Földön több. Az elinduláshoz szükséges segítséget megadták nekünk. a többi már rajtunk múlik. és hozzávetőleg 1023 számú égitestet tartalmaz. Pusztító szándékuktól azért sem kell tartanunk. hogy a sötétebb színű hangyák háborút indítanak a világosabb színűek ellen. vagyis olyanokat.190/434 teszik a hozzánk látogató idegenek is velünk. akik tudnak rólunk. hogy az idegenek majd beleavatkoznak az életünkbe. Vannak. Ez azonban csak úgy lehetséges. Csupán a mi közvetlen világunk. A galaktikus civilizációk minden bizonnyal nem ok nélkül végzik ezt a tevékenységet. mivel semmi érdekünk sem fűződne hozzá. akkor kiselejteződünk. Az univerzális élet feltehetően versenyfutásban áll az idővel. akik azért aggódnak. A beavatkozás több tízezer évvel ezelőtt történt. hogy minden száz civilizáció közül kilencven életképtelenné válik. mire mennénk vele? A földi élet. és könnyen megeshet. Ezt átlagolva nagyjából 500 milliárd bolygóval számolhatunk. akik magas intelligenciával és kifogástalan etikai érzékkel rendelkeznek.és állatvilágát. Ezt látszik alátámasztani az a tény is. azután magunkra hagytak minket. amelyek közvetlenül nem származhattak egy közös őstől. 100 milliárd galaxist. de mi van akkor. hogy lássák. de az ő fejlettségi szintjükön már nem valószínű. Ők úgy lehetnek velünk. maximum 10 bolygó. akik tisztában vannak cselekedetük következményeivel. hogy mi egy galaktikus kísérlet alanyai vagyunk. akkor beavatkoznánk ebbe a konfliktusba? Minden bizonnyal nem. hogy ezek egy része valamilyen szempontból érdektelennek találja a mi fejlődésünket. az értelem terjesztése valószínűleg a globális túlélés érdekében történik. hogy minket kozmikus rezervátumként tartanak nyilván. A későbbi sikeres menekülés valószínűsége ugyanis annál nagyobb. minél nagyobb tömegű intelligencia segíti elő ennek az akciónak a lebonyolítását. egy bolygóközi hibridizációnak köszönhetjük a létünket. és közöttük csupán tíz akad. úgy ahogy az univerzum.

így biztosítva van az életképes továbbfejlődés alapfeltétele. Ez a kifejezés minden bizonnyal arra utal. és látván. E szerint az első ember a Földön talált majomember és az istenek „megkettőzésével” készült. Ennél az eljárásnál két különböző fajtájú élőlényből vett sejteket egyetlen szupersejtté egyesítenek. mivel a majomember 24 kromoszómapárból álló génkészletét nem lehetett közvetlenül „összeházasítani” az istenember 23 kromoszómapárt hordozó sejtjeivel. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Az „Isten ábrázatára teremtett”.com . Minden egyes bolygónak más a gravitációs kisugárzása. hogy ismét bizonyíthassák életképességüket. és ami a legfontosabb. Ezek közül legrészletesebb adatokkal az agyagtáblákon megörökített sumér nyelvű feljegyzések szolgálnak. hogy teljesen egyedül vannak. hogy a művelet beindításánál sejtfúziót alkalmaztak. Erre azért volt szükség. hogy a következő civilizációk kialakulásához már jóval kevesebb idő kellett. Az életet a legegyszerűbb élőlényekkel. az átlaghőmérséklet. illetve fejlettebb élőlények esetén a hibridizációhoz szükséges géneket. ami az őssejthez képest teljesen más. Az eredmény két utódsejt. Ezt követően a fajtanemesítés már magától is folytatódott azáltal. Az ily módon létrejött előember még meglehetősen primitív volt. A szomszédos égitestek különböző elrendeződése miatt minden bolygót más jellegű gravitációs besugárzások érnek. Ez azt eredményezte. Ehhez az „istenektől vett vér” sejtjeit használták. párba állított kromoszómakészlet van. mint az emberhez. ami a genetikai állomány fokozatos leromlását eredményezte volna. Mindezek együttvéve azt eredményezik. hogy a lépcsőzetes beavatkozások eredményeként született egyedek közül csak a hímneműeket tartották meg. Amikor ez a sejt osztódni kezd a sejtmagok és a kromoszómák egy új típust hoznak létre. Nem utolsósorban az egyes bolygók klimatikus viszonyai. táplálkozási módja alapján inkább hasonlított az állathoz. A galaktika első értelmes lényei hosszú időn át szerzett tapasztalataik alapján minden bizonnyal tisztában voltak azzal is. az evolúciós fejlődés klasszikus szabályai szerint. vagy kialakítása után nem lehet azonnal fejlett élőlényeket telepíteni egy bolygóra. Az újabb csírákat. primitív fajta egyedeivel is párzani fognak. az egysejtűekkel. A művelethez előemberek hímivarsejtjeit. A következő lépcsőfok. egyre tökéletesebb hímek ilyen irányú tevékenysége azonban minden esetben fajtanemesítéssel járt. mert a nőstény utódok földi világba engedése esetén fennállt a veszélye annak. hogy életképes civilizációt nem lehet máshol kifejlődött élőlények áttelepítésével létrehozni. és az istenek hitveseinek petesejtjeit használták. amelyben két sejtmag és egy kettős. ha az előző fejlődési periódus életképes volt. Az élet terjesztése és a fejlődés gyorsítása tehát csak szakaszosan lehetséges. Értelme azonban jóval meghaladta a majomemberét. ami tovább gyorsította az emberi evolúció menetét. A légkör. vagy a rendkívül tűrőképes kék algák betelepítésével célszerű megkezdeni. A „fajtanemesítés” után létrejött új egyedeket azután megint hosszú időre magukra hagyják. hogy a korábbi. és szokásai. a víz és egyéb klimatikus feltételek kialakulása. és ettől kezdve az új egyedek nem lombikban. amelyek vizuális formában is megjelenítik az ember teremtésének egyes fázisait. Évmilliárdok telhettek el addig. A technikai fejlődés egy adott szintjén azután az univerzum úttörői kijutottak a kozmoszba. Erre a meglehetősen bonyolult átalakításra feltehetően azért volt szükség. A hibridizációt most már a kromoszómák egyetlen sejtben történő kombinációjával végezték. testét tetőtől talpig szőr borította. Ez lehetővé tette a további finomítás leegyszerűsítését. amely különbözik a fúzió előtti sejtektől. Az ékírásos szövegek hitelességét az ősi mezopotámiai templomok épen maradt domborművei támasztják alá. isteni szülőanyák méhében fejlődtek ki. nevelték fel. melyek olyan új genetikai kódot hordoznak.191/434 alakult ki. Az emberi faj kialakulásának lépcsőzetes módját számos régészeti lelet is bizonyítja. hiszen egy-egy fejlődési periódus megkezdéséhez szükséges feltételeket készen kapták. a fényerő. amíg sok-sok sikertelen próbálkozás után végre létrejött az első életképes társadalom. mert az ő génjeik az évmilliók során már alkalmazkodtak a helyi viszonyokhoz. hogy bármely élőlény csak a saját bolygóján kifejlődve lehet életképes. hanem mesterséges megtermékenyítés útján. a légnyomás vagy a levegő oxigéntartalma is eltérőek lehetnek. a fejlődés új irányának kijelölése csak akkor lehetséges. sejtjei 23 kromoszómapárt tartalmaztak. a küldetés vágyától ösztönözve elkezdték az arra alkalmas bolygókon terjeszteni az élet csíráit. spermákat mindig az illető bolygón kifejlődött élőlényekbe kell bevinni.

így a föld alatt megmaradt sárkánygyíkok sorsát is megpecsételte. Hasonló sorsra jutottak az óceánokban élő őshüllők is. hogy az új periódus megindítása előtt módosítják az életfeltételeket. Ennek következtében megszakadt a tápláléklánc. hogy 65 millió évvel ezelőtt a dinoszauruszok hirtelen történt kipusztulása is egy Földünknek ütközött kb. Ez nem azt jelenti. de más formában. majd rombolt le. A Hold átmérője azonban egyharmada a Földének. Ezeket a kataklizmákat azonban nagy valószínűséggel nem totális pusztulást eredményező kisbolygó-becsapódás.és állatvilág jóformán nem is hasonlít arra. melynek felületén intenzív napfolttevékenység indul el. Ez a gravitációs anomália mágneses viharokat kelt a Föld magnetoszférájában. elfajzott. Nem egy tudós állítja. és a szemében mindez semmi sem volt. isteni szinten álló értelmes civilizációk valószínűleg elpusztítják a fejlődés legutolsó fázisát. hanem a szárazföldbe csapódott be. de ez is csak elliptikus pályán képzelhető el. hogy a Hold korábban a Föld kísérőbolygója lett volna. Ez a totális pusztítás valószínűleg a végső állomása volt a természet megteremtésének. hogy a nagy világégés óta eltelt 65 millió év alatt kizárólag özönvíz pusztított a Földön. amely az erdőkön és a felső talajrétegekben levő olajpalán kívül a levegő nitrogéntartalmát is elégette. Legalábbis ezt a következtetést lehet levonni a „Héber mítoszok” című szöveggyűjteményből: „Ezer világot teremtett az Úr kezdetben. fákat ültetett. hogy több bolygó együttállásakor egyfajta gravitációs ágyú irányul a Napra.” A későbbi kataklizmák már nem jártak ilyen mértékű következményekkel a Föld élővilágában. Újabb és újabb világokat teremtett. majd megint csak újabb világokat hozott létre. Azt még egyelőre nem tudjuk. hogy ennél a kataklizmánál olyan intenzív hő keletkezett. melynek időpontja összefüggésben állhat az előző. mert még kuszán nőttek. amazok nemtetszést keltettek bennem. mígnem megalkotta a mi világunkat. és újraindítják ezt a periódust. Ők ugyanis tudják. mert egyetlen napkitörés energiája 10 millió hidrogénbomba erejével ér fel. hogy a jelenlegi növény. 50 km átmérőjű égitestet képes befogni. pl. A különböző földtörténeti korokból származó kőzetlerakódások tanulmányozása során a tudósok azt is megállapították. amit szintén égitestek váltottak ki. Ez az égitest azonban feltehetően nem óceánba. Az égimechanika törvényeit jól ismerő csillagászok sem hiszik. A geológiai kutatások szerint az egyes özönvizek között periodikusan megfigyelhetők tűz általi pusztulások is. A földi élet fejlődésében beálló rendellenességek globális megoldására egyébként korábban is találunk példát a Föld történetében. magához láncolni. ezért a föld alatt élő állatok is elpusztultak. A dinoszauruszok tehát nem vízbefúlás folytán pusztultak el. mivel a tartós fényhiány eredményeként kipusztult a tengerek planktonállománya. Az ily módon képződő nitrogénvegyületek később savas esőket eredményeztek. 20 km átmérőjű kisbolygó vagy üstökös becsapódásának a következménye.com . Ezt követően a Föld élővilágát szinte teljesen újra kellett teremteni. amelyek vulkáni tevékenység formájában törnek a felszínre. majd lerombolta őket. Az sem elképzelhetetlen. hogy minőségileg fejlettebb egyedeket kapjanak. Ekkor így szólt: Ebben a világban örömömet lelem. ami a katasztrófát túlélő állatfajok. Ilyenkor az élet irányítását végző. ami a vízben élő állatok láncreakciószerű éhenhalásához vezetett. hanem az óceánba csapódtak be. hogy egy a Földdel megegyező méretű és tömegű bolygó max. de a globális méretű pusztulást ezekben az esetekben is radikális változások követték a természetben. ami kihat a nagy vastartalmú belső magra is. hogy Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. a teremtés rendjét végrehajtani nem akaró civilizáció megsemmisítése érdekében keltett özönvízzel. A felperzselődött erdők által keltett szén-monoxid felemésztette a levegő oxigéntartalmát. hanem aktív vulkáni tevékenység okozta. A Föld belsejének háborgása óriási erőket gerjeszt. és egyik a másik rovására növekedett. majd kitépte őket. A mi világunkban ennek egyértelmű bizonyítéka a Hold utólagos pályára állítása a Föld körül. mert a „Nemezisként” érkező égitestek nem a szárazföldre. a környező égitestek átrendezésével nagyobb lelki megterhelést okozó gravitációs sugárzásokat irányítanak az illető bolygóra annak érdekében. Ne becsüljük le ezt a gerjesztő hatást. Az Úr világokat formált. így a keletkező óriási robbanáshőtől az egész Földön összefüggő erdőtüzek keletkeztek. így ennek tudható be. amely évmilliárdok során jellemző volt a bolygónkra. hanem tűzhalált szenvedtek.192/434 Ebben a fejlődésgyorsító folyamatban természetesen előfordulhatnak kudarcok is. amelyek a koromfelhők miatti huzamos fényhiánnyal együtt az akkori növényvilág teljes pusztulását okozták. A fizikusok már régóta tudják.

mindent tűz emészt el a Földön. esetleg meg is gyulladt. Az egyes világkorszakok között gyakori volt a tűzözön is. június 30-án a párizsi teljes napfogyatkozás alkalmával azonban meglepő változást tapasztalt. amely a Föld felszíni világára nézve nem sok jót ígér.193/434 ennek a gravitációs ágyúnak a Földre gyakorolt hatását pontosan mi váltja ki. Egyes médiumoktól származó információk szerint ezt a szívességet a múltban már többször is megtették nekünk. ami nem csak az inga szárát képes elmozdítani. Abban a pillanatban amint a Hold eltakarta a Napot. Csillagászaink utánajártak ennek a dátumnak. hogy valóban rendkívüli bolygóállás lesz ebben az időpontban. hogy az inga lengési síkja a Föld forgása miatt lassan elfordul. hogy meg tudja jósolni a világ pusztulását. Ha az utóbbi. mert akkor a számítások szerint már teljes napfogyatkozáskor is százmilliószorosára felerősödik a gravitációs erő. A Physical Review-ban közölt beszámolójuk alapján az eredmény ugyanaz volt. Az eredmény annyira meghökkentő volt. illetve csökkentették a kitörések erejét. van okunk a félelemre. de el is süllyedt. március 7 -i bostoni napfogyatkozás alkalmával ellenőrizték a kísérletet. hogy Atlantiszhoz hasonlóan Mu szigetét is egy hatalmas gázbuborék nyomta a felszínre. a Bellus értelmezője állítom. A maják szerint a sorozatos földrengések elsősorban a Csendes-óceán nyugati partvidékét. ami feltehetően annak tudható be. és egy sorban rendeződnek oly módon. hogy gömbjeiken keresztül egyenes vonal lesz húzható. században élt kaldeus csillagász és látnok azt állította. A hopi indiánok mondái alapján erre a segítségre a későbbiek során is számíthatunk. III. Jelenlegi eszközeinkkel nem tudjuk megállapítani. Maurice Allais francia professzor éveken át kutatta ezt a jelenséget egy óriási inga segítségével. holott oly sok előzte már meg. amikor a Rákban összegyűlnek a bolygók. Ez csak a primitív életviszonyokhoz alkalmazkodni tudó írástudatlanokat és műveletleneket hagyja életben. Többszörös bolygóegyüttálláskor ez az erő tovább hatványozódik. Baljós jövendőmondása így szól: „Én Berószosz. hogy lakói a Teremtő tervei szerint viselkednek-e”.” A legközelebbi jelentős bolygóegyüttállás 2012. Az i. de a tiétekről sem. hogy csak 45 200 évenként kerül rá sor. amennyiben a szokásos idő letelte előtt az ég áradata rátok nem tör. december 22-én várható. Erre ugyan technikailag mi még nem vagyunk képesek. de az ily módon fellépő erőt már megmértük. leggyakrabban tűz és víz által. és nem fogtok tudni semmit a mi történelmünkről. majd a fogyatkozás végén visszaállt a szokásos értékre. Helyzetünk azonban nem teljesen reménytelen. vagyis a mi világunk ekkor ér véget. a jelenlegi Kaliforniát fogja tragikusan érinteni. a harvardi egyetem professzora és Mildred Allen. a Popol Vuh szerint az ötödik civilizáció. Ám még rosszabb idők is lesznek. Az emberek tűzhalált halnak az istentelenségük miatt. 1954. Ennek elkerülhetetlen következménye a sorozatos vulkáni tevékenység. A földrengésveszélyes területeken a lemeztektonikai mozgások által keltett feszültségek szubatomi energiabesugárzással megszüntethetők.com . hogy később Erwin Saxl. A csendes-óceáni kontinens azonban nem csak romhalmazzá vált. Platon: Timaiosz című művében Szuchisz. hogy ennek az erőnek mi a kiváltó oka. ha kiérdemeljük. hogy a Lemuriát elpusztító földrengéssorozat és tűzözön is egy többszörös bolygóegyüttállás következménye. de Földön túli erők igen. így a továbbiakban nem volt ami a felszínen tartsa ezeket a földrészeket. Amikor az égitestek letérnek pályájukról. Akkor megint fiatalok lesztek. és nem tisztelik többé a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Nem egy esetben hárítottak el a Földön katasztrofális kimenettel fenyegető földrengéseket. az 1970. hogy a Föld a lángok martaléka lesz. Régóta ismert tény. Ti csak egy vízözönről tudtok. Ez a jelenség az ókori tudósok előtt sem volt ismeretlen. A Nap-HoldFöld együttállás alatt az elfordulási szög tovább nőtt. az egyiptomi Szaisz templomának papja így foglalta össze Szolón számára a világpusztulásokkal kapcsolatos ismereteket: „Sokszor és sokféle módon pusztultak már el emberek a Földön. hogy a gravitációs kölcsönhatás nem lineáris természetű. ami arra vall. A ti (minoszi kultúrának nevezett) ősi civilizációtok a legutolsó özönvízben pusztult el. A maják szent könyve. az inga lengési síkja hirtelen 5o-kal elfordult. e. Nem zárható ki. Mítoszaik szerint: „Ennek a világnak a sorsa attól függ. Az intenzív földmozgások következtében azonban ez a gáz elillant. vagy a Nap-Hold együttállásból eredő gravitáció-növekedés. a Nap gáztömegének háborgása. Nálatok és a többi országban az írás és az állami élet csak most fog kifejlődni. és kiszámították. az emberek megundorodnak majd az élettől. Ez a naprendszerbeli planétaelrendeződés annyira ritka. hanem a Föld belső magját is.

Az ötödik. a második pedig 360 millió éve történt.194/434 világot. Így a világ elkorhad. század embere számára is jól érzékelteti.” Ez utóbbi jövendölés sajnos a mi korunkra vonatkozik. és egy pillanat alatt vízgőzzé vált az üstökös által kiszorított roppant vízmennyiség. Ez a jelenség rövid időn belül trópusi esőzésekre emlékeztető. amely az ütközés következtében felforrósodott kráterből kilökődött. Ráadásul közvetlenül az ütközés után földrengések sokasága rázta meg a kontinenseket.5 másodperc alatt leérne egy 5000 méter mély tenger fenekére. Emiatt évszázadokon Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. míg a tűzözön után felemelkedés következik. A harmadik és a negyedik a földtörténeti középkorban zajlott. 50 ezer atomtöltetnek) a robbanóerejét. ami a sorozatos földrengések és a viharos szelek után megmaradt. és tűz által fog megsemmisülni. Az első a földtörténeti ókorban. század elejére jósolt esetleges apokalipszis után tehát több ezer éven át tartó aranykor várható. 65 millió évvel ezelőtt. ezért rohamosan csökkent a hőmérséklet. akkor 1. A jelek szerint ezzel egyidejűleg 5 km magas szökőár tört a szárazföldekre. hogy tudósaink szerint egy 10 km átmérőjű kisbolygó becsapódása esetén 200 km átmérőjű kráter keletkezne a Föld felszínén. A detonáció ereje becslések szerint többszörösen meghaladná az atomhatalmak teljes nukleáris arzenáljának (kb. 10 km átmérőjű kisbolygó lehetett. melynek során az élővilág úgyszólván tejesen kihalt. de a múltban történt világégések tényét nem vitatják. mert a földgolyó elfordulása miatt hosszú időre megszűnt bolygónk mágneses védőköpenye. Tudósaink tagadják ugyan a bennünket megelőző civilizációk létét. majd hosszú ideig elviselhetetlenül forróvá vált a föld lehelete. hogy egy ilyen kataklizmának milyen következményei lehettek a valóságban. szűnni nem akaró záporokat okozott az egész földtekén. Egy régi felső-egyiptomi templom mennyezeti freskóján még most is látható az a rejtélyes csillagtérkép. Az égitest atmoszférán való áthaladása során jelentős mértékben megnőtt a légnyomás. ami az Atlanti-óceán közepén ütközött a Földnek. hogy eddig legalább ötször sújtotta a bolygónkat olyan kataklizma. Az özönvíz következtében a magas hegycsúcsok kivételével minden víz alá került. Közvetlenül a tengerbe való becsapódás után a kráter körül több ezer °C-ra emelkedett a levegő hőmérséklete. hanem az a becslések szerint 200 köbkilométernyi por és kőzetmennyiség. amely a számítások szerint kb. Némi vigasz a túlélők számára: „A vízözönt mindig leszálló szakasz követi az egymást váltó civilizációk életében. Csillagászati számítások alapján a tudósok megállapították.com . és a több mint 100 km/h sebességgel rohanó áradat még azt is elpusztította.és hamufelhő borította be az egész földgolyót. A csekély számú. 9792-nek felel meg. ami háromszorosa a Nap felszínén mérhető hőmérsékletnek. A magnetoszférával együtt valószínűleg az ózonpajzs is feloszlott. és a robbanáshőtől elpárologtatott tengervízből eredő vízgőzzel együtt a felső légrétegbe került. hogy rövid időn belül eget eltakaró por. A kiváltó ok időpontjára vonatkozóan asztrológiai utalások is fennmaradtak. így az irtózatos pusztulást túlélő élőlényeket még a fagyhalál is fenyegette. a dinoszauruszokat kiirtó csapás volt. 250 illetve 200 millió évvel korábban. Az évezredes múltra visszatekintő népek szent könyvei mind más adatot említenek. Őslénytani kutatóink megállapították.e. Később visszatértek a medrükbe. primitív életviszonyok közé süllyedt túlélő megpróbáltatásai azonban ezzel nem értek véget. hogy ez a bolygóállás i. és ennek következtében viharos szelek keletkeztek. kétszeresére emelte a levegő páratartalmát. és ez is hozzájárult ahhoz. amely az egymást követő főpapok állítása szerint a hozzánk legközelebb állócsillagok állását mutatja az atlantiszi civilizáció pusztulását eredményező erők hatalomra jutásának idején. 440 millió évvel ezelőtt. A robbanáshő következtében az égitest becsapódásának közvetlen környezetében a levegő 18 ezer °C-ra hevülne fel. Mivel a napfény nem tudott áttörni ezen a vastag felhőrétegen. ha pedig vízbe zuhanna. hónapokig tartó vaksötétség borult az egész világra. A tragédia méreteire jellemző. A becsapódás pontos idejét nem tudjuk.” Az elektromágneses védőernyő hiányának másik kihatása.” A XXI. Miután az összefüggő por és vízgőzfelhők elzárták a napsugarak útját. és ez a XX. Erre utal az ausztrál bennszülöttek teremtésmítoszának egy részlete: „Ekkor a vizek elárasztották a szárazföldeket. A legutóbbi vízözön előidézője egy kb. Ennek eredményeként rendkívüli mértékben megnőtt az ultraibolya sugárzás. A tragédiát azonban nem ez okozta. hogy az ultraibolya sugárzás és a káros kozmikus sugarak különböző mutációkat idéztek elő a túlélők utódai között.

a hideg égövbe tolódott át. valamint a Góbi sivatag után most ezt a vidéket változtatták homoktengerré.és a Déli-sark eredeti helyén a jéghegyek megolvadtak. Ebben az esetben a nagyméretű égitest becsapódása következtében nem csak erős vulkáni tevékenység és szökőár keletkezett. így lehet. a sztenonihoszaurusz csontvázát. hogy a mi evolúciónknak ez a természetes menete. A földgolyó ellenkező oldalán viszont a korábban virágzó. Ezt a jelenséget igen találóan így örökítették meg a hopi indiánok mítoszaikban: „A Föld gömbje letért tengelyéről. Egy irányított tevékenység az élet bármely területén mindig tökéletesebb formában megy végbe. mely szerint az intelligens ember kialakulásához 10 milliárd évre van szükség. és az irányítatlan evolúciónak ez lett az eredménye. Később számítógépes szimulációval kimutatták. Kizil-kum. 3.195/434 keresztül szerencsétlen torzszülöttek tömege jött a világra. A számítógép képernyőjén megjelent alak megdöbbentően hasonlított azokra a bennünket látogató földönkívüliekre. Az Atlantiszként emlegetett hetedik kontinens totális elpusztulását eredményező becsapódás olyan irányban mozdította ki a Föld forgástengelyét. Ennek a teóriának a beigazolódása esetén sokakban felmerülhet a gyanú. akkor valószínű. hogy az Északi. háborítatlanul zajló evolúció eredménye. darwini formája a fejlődés legcélravezetőbb útja. akiket mi „kis szürkék”-nek nevezünk. hogy most mi is olyan úton haladnánk. hogy a Mindenható az univerzum fejlődésébe már eleve belekalkulálta az interplanetáris segítségnyújtást. magasságuk pedig az 1 métert sem éri el. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. és ezek a genetikai károsodások még ma is éreztetik hatásukat. Ezek a lények túl korán kezdték a fejlődést. Különösen fejlett kisaggyal és gerincvelővel rendelkezett. Ez a kozmikus csapás az előző civilizáció elpusztításán kívül alapvetően megváltoztatta a Föld klimatikus viszonyait is. zöld Szibéria északabbra. nem tudtak idejében beavatkozni fejlődésük menetébe. akkor állati testben érlelődik egészen a kozmikus intelligencia szintjéig. A mi világunk tehát egy programozott világ. de a földgolyó is kibillent eredeti tengelyéből. Ugyancsak a gyorsított evolúció valószínűségét támasztja alá az a földönkívüliektől származó információ. és a Kara-kum. így a bennünket irányító emberi civilizáció még nem volt képes eljutni hozzájuk. és ezáltal az életterünket. Ha a mi fejlődésünk nem irányított evolúció formájában történne. Az egyenlítő áthelyeződése következtében a passzát szelek kiszárították és elpusztították Szahara egykor dús növényvilágát. 150 méterrel megemelkedett az óceánok vízszintje. Az események láncolatának tanulmányozása arra enged következtetni. lehet hogy kárt okoztak nekünk ezek az időszakos beavatkozások. Ez a dinoszauruszfaj mind fizikailag. mint azoknak a néha hozzánk is ellátogató civilizációknak a tagjai. és hasonló okok miatt vált a mérsékelt éghajlatú Antarktisz is az örök tél birodalmává. hanem egy magasabb rendű értelem céltudatosan irányítja a folyamatot. Egyáltalán nem zárható ki.” Ezek a változások együttes hatásukban oly módon formálták át a világot. Nagyon valószínű azonban. mert megfosztottak bennünket fejlődésünk természetes menetétől. Az evolúció törvénye szerint az értelem előbb-utóbb minden élő bolygón kifejlődik. mind szellemileg messze felülmúlta hüllőtársait. hogy az evolúció az emberi civilizáció megjelenése után is érvényre jut az univerzumban. jelentősen gyorsítva ezzel a fejlődés menetét. valamint a kontinensek eredeti partvidékének eltűnését eredményezte. akkor az evolúciós fejlődés következtében ezek a hüllők emberszerűvé váltak volna. akik hajlott háttal és a kezükre támaszkodva járnak. és becslések szerint 30°-kal elfordult a nappálya mentén. hogy az evolúciónak nem a klasszikus. és igen fejlett civilizációt alkotva most ők uralnák a Földet.5 milliárd éves. és ha más testet nem talál. és emiatt kb. így a mi civilizációnk semmiképpen sem lehet egy klasszikus módon. mintha az spontán módon zajlana. hogy 1967-ben Kanadában megtalálták egy két lábon járó krétakori őslény. A klímaváltozás járulékos hatása volt még. Földünk élővilága viszont max. hogy a kiválasztódás már nem spontán módon megy végbe. testüket mindenütt szőr borítja. kezükön ujjak helyett karmok vannak. a különbség csak annyi.com . Ennek az elméletnek a realitását bizonyítja. hogy ha a dinoszauruszok nem pusztultak volna ki 65 millió évvel ezelőtt. hogy Európa és Észak-Amerika területén hirtelen véget ért a jégkorszak. melynek következményei mind a mai napig meghatározzák időjárásunkat. Takla-Makán. amely sok kis sziget.

Ezeken a helyeken liliputi termetű emberek keletkeztek. Nemrég azonban egy biológusokból és matematikusokból álló tudóscsoport alaposan megvizsgálta ezt az elméletet. Csupán 10%-uk az emlős. (Volt egy hetedik rassz is.196/434 Az irányított evolúció tehát nem ártott nekünk. Ehhez csak annyit kell hozzáfűzni. természetes úton kifejlődött faj. melyeknek értékes tulajdonságait összegezve egy kiváló képességű. hogy bolygónkon az élő szöveteket alkotó fehérjék mind „balra forgatók”. de közöttük is nagy eltérés mutatkozik a megjelenésüket illetően. és sikerrel járunk. A Földnél valamivel kisebb (marsi méretű) bolygókon pl. E nélkül mi is oda jutottunk volna. Ők egy egészen apró bolygón. de megmaradnak a szárnyaik és a tollazatuk. Ezeken a bolygókon a civilizációk 60%-hüllőszerű. az intelligens fajok alakításában. 30%-uk oldalirányban fejlődve madárszerűvé vált.com . vagy a Phobos bolygón élnek.és balra forgatók. de az élő fehérje felépítéséhez csupán háromra van szükség. sokoldalú és kiegyensúlyozott fajt kell létrehoznunk. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. illetve száz fényévnyire élnek tőlünk. Mint tudjuk több mint száz aminosav van. A hasonlóság főleg a fejformában nyilvánul meg. Az univerzumban található kb. melyek között vannak csúnyák. a statisztika törvényei szerint kb. Ezek néhányszor tíz. 70 millió intelligens civilizáció 75%-a vizes bolygókon. és kiderítették. rémisztően torzak. Évtizedeken át tartotta magát az a teória. a kb. Nem kizárt. vagyis megrekedt a dinoszauruszok szintjén. és leszakadnak a belső szerveik. fele-fele arányban kellene hogy előforduljanak az élővilágban. egy új. hogy nem költöznek vissza a Földre. és már nem tudnak repülni. de csodálatosan szép. és nagy szerepük van civilizációnk alakításában. hogy a Mars belsejében.) A kis bolygókon viszont mind a növények.75 millió emlős faj több mint 90%-a meglehetősen groteszk külsővel rendelkezik. akkor ennek az általunk létrehozott tökéletes fajnak a génjeit. illetve egyedeit fogják továbbvinni a teremtésben segédkező civilizációk a ma még kezdetleges szinten álló bolygókra. Az általuk alkotott molekulák kétféle szerkezetben fordulhatnak elő: jobbra. Amelyik égitesten számottevő szárazföld is volt. hanem óriási minőségi változást eredményezett a fejlődésünkben. Csupán India népeinek segítésére. Ugyancsak ellentmond a valószínűség-számítás törvényeinek. A hozzánk valamennyire hasonlító humanoid fajok száma nem haladja meg a 100 ezret. (Az óriásbolygókra be sem tudnak települni nagy tömegű idegenek. a kék bőrűek. Ezért a bennünket felügyelő civilizációk harci űrjárműveikkel kiirtották őket. a megmaradók pedig elvadultak. Ha nem irtjuk ki egymást. A véletlen kialakulás. de beavatkozás hiányában nem jutott el a legmagasabb szintig. egy kéreg alatt kialakított mesterséges világban. A javát azonban előzőleg kiválogatták. hogy ennek valószínűsége 1 : 10113. és áttelepítették egy másik bolygóra. még tökéletesebb faj kifejlődését. óceánokban fejlődött ki. a sárga. Bár többnyire két lábon járnak. A nagy tömegű bolygó erős gravitációs vonzása ugyanis visszafogja a növekedést. karomszerű körmeik és egzotikus állatokra emlékezető ábrázatuk van. hogy a matematikusok már az 1 : 10 50 arányt is a soha meg nem valósuló események közé sorolják. Egyébként ma már a kutatók sem hisznek egyöntetűen az evolúciós fejlődés darwini vonalában. ott az evolúció magasabb fokot ért el. a barna. Egyelőre ez a mi feladatunk az élet univerzumban való terjesztésében. mert az erős gravitációs vonzás következtében összemorzsolódnak a csontjaik. 1. Adonisz kinézetű lények is. 3-3.) Így maradt a fehér. Ezért fizikai megjelenésük halszerű. mind az emberek óriásira nőnek. fejlődésük támogatására tértek vissza néha a történelem kezdetén. Néha 10-12 méteres óriások is megfordulnak nálunk. mert a testmagasságuk igen eltérő.5 méter testmagasságú emberek fejlődtek ki. tengerekben. illetve a saját bolygójukról 6 rasszt telepítettek ide. A testüket csaknem mindenütt szőr fedi. A velünk teljesen megegyező kinézetű fajok száma nem több féltucatnyinál. illetve poliphoz vagy rákhoz hasonló. Túlnyomó részük a vízözönben elpusztult. negyedmillió évvel ezelőtt lezajlott katasztrófa során hozzánk telepítették át őket. A több ezer évvel ezelőtt átadott ismereteket rögzítő Bhagavad Purána 400 ezer emberi fajról ír. Nem zárható ki. hogy az ókorban nálunk élt „óriások” a Marsról származtak. de ők a vízözön után úgy döntöttek. A kb. hogy az élet a Földön az úgynevezett őslevesben keletkezett. Génjeikkel nemesítették ki az emberi fajt. mint a többi. vagy valamely bolygó holdján fejlődtek ki. valamint az eszkimó rassz. hogy lehetővé tegyék az egészséges vérkeveredést. Egy idő után ők is elkezdenek két lábon járni. hogy az intelligens fajok egyre magasabb szintet érjenek el az univerzumban. Onnan látogatnak meg bennünket időnként. a fekete és a rézbőrű.

Ilyesmi csak külső beavatkozás hatására jöhet létre. hogy agyunk 100 billió neuronja felfoghatatlan működésű és képességű egységgé álljon össze. Ahhoz. A természet nagyságrendekkel bonyolultabb megnyilvánulásait látva azonban ez eszükbe sem jut. igen változatos formában. Mindezt véletlen események sorozata alakította ki.és állatvilág tehát nem mutat túl nagy hajlandóságot a gyors fejlődésre. a betokosodott szemléletmód ez esetben is megálljt parancsolt a tudomány Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. megpróbálja rávenni őket a realitások elfogadásra. Hogy ennek mi az oka. A kövületek is ellentmondanak a darwini evolúció által hirdetett fokozatos fejlődésnek.197/434 Ennek ellenére Földünk összes élőlényében balra forgató molekulák vannak. hogy valamilyen univerzális rend alakítja így az élő szövetek fejlődését. ami viszont azt feltételezi. Talán a sötét erők késztetése váltja ki belőlük ezt a hozzáállást? Mindenesetre érdekes. az ember logikusan gondolkodó lény. időnként be kellett avatkozni az evolúciós folyamatba. hanem annak. Nem egy közülük kemény külső vázzal is rendelkezett. hogy ez nem jöhetett létre magától. majd több száz millió éves pályafutásuk után ugyanolyan hirtelen eltűntek. A hit hiánya. és az ember között van. de nem tudnak mit kezdeni az ugrásszerű változásokkal. hogy a Föld kialakulásának első hárommilliárd éve alatt semmi jele sincs az élet csírájának. Aztán a kabrium kor kezdetén hirtelen teljesen kifejlődött. Amíg az állat az ösztöneire hallgat. a külső beavatkozásról. Ez a jelenleg is zajló folyamat kihat az élet fejlődésére. Az összekötő láncszemek hiánya tehát nem az enyészetnek tudható be. hogy a Földünkön tapasztalható ütemű változás létrejöjjön. Nem volt szükség semmilyen tervező munkára. Ennek gondolatától ugyanúgy irtóznak. de nem olyan léptékben. mert a hozzánk érkező meteoritokban több jobbra forgató molekulát is találtak. hogy rajtunk kívül is élnek értelmes lények az univerzumban. más bolygókon éppen ellenkező módon történt az élet formálása. A 600 oldalas könyvet kitevő utasítássorozatot tartalmazó DNS kettősspirál. Ez annál is furcsább. hogy máshol. Az élőlények robbanásszerű kialakulásának eredményeként bolygónkon megjelent a gerinctelen állatok összes fő csoportja. A ma élő növény. A korábbi kőzetekben nyoma sincs azoknak az ősmaradványoknak. amelyekben felismerhető lenne a primitív teremtményektől magasabb rendű formákig vezető láncolat. a bogarak hirtelen. sokrétűségük teljében jelentek meg a kőzetekben anélkül. A növény. mint az ateista evolúciópártiak a teremtő Isten létének feltételezésétől. Akkor mitől táltosodtak meg hirtelen. A dinoszauruszok is hirtelen tűntek fel a kövületekben. irányításra ahhoz. Így biológiai fejlődésről aligha beszélhetünk. A darwini evolúciós elmélet megszületése után a tudósok azt várták. kideríthetetlen. A paleontológusok értetlenül állnak az általuk megállapított tény előtt. A hivatalos tudomány nem vesz tudomást az egyetlen lehetséges magyarázatról. Még azt sem lehet mondani. tökéletes tengeri állatok jelentek meg. Ez azt jelenti. mindjárt arra gondolnak. de az őket alkotó komplex vegyületek is hiányoznak. A Biblia 6000 évre visszanyúló teremtéstörténetét sikerült megcáfolniuk. az élőlények egysejtűekből való kialakulásának. elsüllyedése következtében. hogy evolúciós fejlődés nem létezik. Tehát azt sem lehet állítani. hogy az élőlények leszármazási vonalából a kezdetektől fokozatosan követhető teljes kövületi anyag fog összegyűlni. Beszédkészsége. hogy bármilyen evolúciós előfutárukat ismernénk. hogy az élet kezdetének bizonyítékai a kőzetek felgyűrődése. mint gondolnánk. vagy a 20 millió kötetnyi információ befogadásra képes emberi agy magától alakult ki. intelligenciája kezdetektől fogva adva volt. Ennek hiánya. amelyből egyértelműen megállapították. A legnagyobb szakadék azonban az állatvilág fejlődési szintje. mert utána meg szinte semmi fejlődés nem történt. hogy nem léteztek. hogy a 40 millió évvel ezelőtti légy felépítése teljesen megegyezik a jelenlegivel. Csupán a képességei csiszolódtak a társadalmi fejlődés során.com . Ez persze nem jelenti azt. Néhány kutató igyekszik ugyan felnyitni társai szemét. a fejlődés ugrásszerű változása előtt azonban értetlenül állnak. vagy a nagy hő és nyomás hatására megsemmisültek. Harold Coffin zoológus megállapítása szerint pl. ami az evolúció törvényei szerint egy későbbi fejlődési lépcsőnek felel meg. hogy amikor a régészek egy dárdahegy alakú éles követ találnak.és állatvilág alkalmazkodóképessége sem jobb a több száz millió éves elődeiknél. A kardfogú tarisznyarák lényegében 200 millió éve változatlan formában él a Földön. de mindhiába. minek tudható be a korábbi ugrásszerű fejlődésük? Az általunk elképzelt ütemű evolúciós fejlődés lehetetlenségét bizonyítja az a lelet is. Nemhogy könnyen felismerhető kövületek. A kör tehát ezen a téren is bezárult.

és a végleges kihalással. Ezeknek a civilizációknak a küldöttei tehát nem bántanak bennünket. Ez a korai halál ráadásul óriási kínok között. mert ez az evolúció természetes folyamatának felbomlását vonja maga után. Mindent elkövetnek annak érdekében. A galaktikus civilizációk látogatása azonban nem minden esetben a passzív megfigyelés szándékával történik. Mostanában a hírforrások egyre több olyan esetről számolnak be. A kozmoszban ugyanis nem ritka jelenség. Ha bárhol. számolnia kell a biológiai leépüléssel. se lelkileg ne okozzanak túl nagy Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. az érzelmek és az értelem szoros egységet képeznek. A hímivarsejtek és petesejtek megszerzését kizárólag az motiválja. Mentségükre legyen mondva. kultúrájukat.198/434 fejlődésének. amikor Földön kívüli civilizációknak egy csoportja rendszeresen elrabol. Ha kiemeljük az értelmet és elkezdjük az ösztönök és az érzelmek rovására gyarapítani. már csak azért sem. bármilyen téren hiba csúszik ebbe a folyamatba. Folyamatos fejlődés csak harmonikus egységben. Ekkor szükségszerűen működésbe lépnek azok a mechanizmusok. mivel nekik is van gondjuk elég. A törzsfejlődés törvényei nem csak a növény. és ez megpecsételi a korábbi életterüket elpusztító fajok sorsát. hibridizáció útján a mi génjeinkkel szeretnék elkerülni a biológiai elöregedésüket. semmibe veszi. Az ivarsejteket egyre finomabb eszközökkel gyűjtik be. amelyek a hibás fejlődési irányt leblokkolják. és ennek a kísérletnek vagyunk mi az áldozatai. hanem az emberi társadalmak életét is könyörtelenül kísérik. vagy egy végzetes nukleáris háború következtében elpusztítja a felszíni élővilágot. akkor a fejlődés elkerülhetetlenül zsákutcába jut. Egyik képességet sem lehet kifejleszteni a másik rovására. Amennyiben egy faj ösztön. A föld alatti városokban. alacsony technikai szinten kialakított mesterséges környezet azonban nem képes az evolúciós fejlődést természetes módon szabályozni. akkor az előzőleg említett okok miatt a fejlődés megáll. így idő előtt kénytelenek bolygójuk belsejébe. és a faj kipusztul. és hibát jelez. A rohamos urbanizálódás folytán a természettől való elszakadás. az a saját jövőjét kockáztatja. Az egyensúly megbomlása miatt az evolúció természetes menete megtorpan. Az esetek túlnyomó részében azonban a nemi erőszak általunk ismert primitív megnyilvánulási formájáról szó sincs. a fokozott elidegenedés. Végső fázisban ennek a folyamatnak olyan tragikus megnyilvánulásai vannak. elképesztően fejlett telepatikus tudásukat felhasználva a szadizmus legcsekélyebb jele nélkül végzik tevékenységüket. illetve elhurcol fiatal nőket és férfiakat. jóváhagyása alapján továbbra is töretlenül végzik irányító. a lelki sivárság előbb-utóbb életképtelenséghez vezet. A saját biológiai hanyatlásukat megpróbálják minden eszközzel megállítani. gondosan ügyelve arra. Ez alól semmilyen társadalom nem vonhatja ki magát. Senkit nem bántanak. Ezeknek az akcióknak sohasem az élvhajhászat a célja. és „erőszakoskodnak” velük. hogy se testileg. lassú agonizálás formájában megy végbe. senkit sem kínoznak meg.és állatvilágra hatnak. Korunk tudósait nem jellemzi Einstein hozzáállása. Természetesen minél fejlettebb egy civilizáció. a fizikai elkorcsosulással. A több millió éves beltenyészet egyetlen fajnak sem válik előnyére. hanem a fajunk génjeihez akarnak hozzájutni. felügyelő tevékenységüket. hogy általunk próbálják felfrissíteni a saját génállományukat. hogy egy-egy civilizáció a környezet fokozott szennyezése. sejtjeik aktivitása annyira gyenge. A fejlődés törvényei egyben a túlélés törvényei is. Ha egy faj ezeket a törvényeket figyelmen kívül hagyja. legyen az akármennyire civilizált. Isten megbízása. mesterséges környezetbe költözni. hogy az utódok nem képesek felnőni. annál kevésbé tud beletörődni fajának kipusztulásába.com . Annak a civilizációnak.és érzelmi világának alakulása nem tud lépést tartani az értelmi gyarapodásával. az érzelmek és ösztönök elsatnyulása. Az emberi agyban az ösztönök. és az életképtelennek ítélt fajt kiselejtezik. hogy eközben igyekeznek nekünk a legkevesebb kellemetlenséget okozni. amely felborítja az evolúció természetes folyamatát. hogy már gyerekkorukban elpusztulnak. a dualizmus törvényének érvényesülése esetén lehetséges. A személyes érintkezésből eredő információk szerint ezt a helyzetet a jelen esetben tovább súlyosbítja a természetes környezet hiánya is. hogy fenntartsák az évmilliók során felhalmozott tudásukat. aki gyakran hangoztatta: „Tudni akarom. akkor a fejlődés egyoldalúvá válik. hogyan teremtette Isten a világot!” Hitetlenségünk persze a legcsekélyebb mértékben sem zavarja a bennünket létrehozó civilizációk tevékenységét.

de életképes civilizációba. hogy ez az incidens ne okozzon az illetőnek a további életében lelki válságot. Egyre súlyosabbá váló környezetvédelmi gondjainkra valószínűleg megoldást találunk majd az ősenergia birtokbavételével. hogy már el sem tudják képzelni. természetes ösztöneinket és lelki szenzibilitásunkat tönkretesszük. még nem késtünk el vele. Nagyon valószínű. természetellenes életvitelünkkel azonban csak gerjesztjük ezt a folyamatot. Az akció lezajlása után gondosan kitörlik a tudatból az esemény minden emlékképét. Az értelem önmagában nem sokat ér. akkor az a kérdés. A társadalmi fejlődés elkerülhetetlen velejárója. hogy együttérzéskeltéssel próbáljanak segítséghez jutni. a vizeink és a talaj mérgezését. érzelmi problémáinkat csak mi tudjuk megoldani. A fejlődés törvényeit nem lehet kijátszani.és érzelmi életünk tönkretételében nem járunk olyan fokon.com . A szemtanúk beszámolója szerint az általuk létrehozott hibrid utódok már kétségtelenül életképesebbek és jobban is hasonlítanak ránk. hogy kérés helyett a közvetlen elvétel a célszerűbb. az ő bolygójukon. hogy végül mi marad belőlük. hogy saját fajunk további hanyatlását meggátoljuk. az ösztön. Ezért kellene végre abbahagynunk érzelmi és ösztönvilágunk módszeres elsilányítását. Az értelem önmagában nem segít túléléshez. mi is könnyen oda juthatunk. hogy az érzelmek rovására kifejlesztett magas fokú értelmük azt diktálja nekik. de menthetetlenül kipusztulnak. Az egyre fokozódó értelem egy idő után nem érzi majd hiányát az ösztönvilág létének. Egyetlen józanul gondolkodó ember sem akarhat ilyen jövőt az utódainknak. kevesebb komplikációval jár. Nem valószínű. Ezt a folyamatot tehát nem érdemes mindenáron siettetni. Energia. A természetes életmódtól való eltávolodásunkon csak mi tudunk segíteni. Ezek a civilizációk a mi genetikai állományunkkal kísérlik meg a fajukat fenntartani. hogy mivé válhatunk mi is.199/434 traumát nekünk. az életképtelen fajok vagy így. akik élet-halál harcukat vívják. hogy előbb-utóbb minden civilizáció eljut a technikai fejlettség legmagasabb fokára. A hozzánk látogató magasan fejlett civilizációk között tehát vannak olyanok is. Az emberi együttélés normalizálása ránk vár. Ha érzelmi világunkat. ha egyre nagyobb mértékben veszik át a mi génjeinket. aki hamarabb ér célba. ahová ők. az értelmi fejlődés minden áron való erőltetése zsákutcába visz minket. akkor ők önként is hajlandóak lettek volna segíteni. egy nálunk jóval fejlettebb civilizáció tudásával és képességeivel felruházva. Az elraboltak közül többen említették. Ennek legjellegzetesebb példáját éppen ezeken az idegeneken figyelhetjük meg. de még nem tökéletesek. hogy közülünk bárki is vonzónak találná ezt a perspektívát. A szubatomi energia forradalmasítani fogja majd az ipart. emberek. akkor idő előtt kidőlünk mi is a sorból. Végül is ismereteiket át tudják majd menteni. de kétséges. de biztosan nem a saját fajtájuknak. Ebben a versenyben nem az győz. hogy ez sikerül-e nekik. Megszerzett tudásunkat egy későbbi hibridizáció útján valószínűleg mi is át tudjuk majd menteni egy fejletlenebb. Jövőnk alakulása Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. mert a zsákutcába jutott civilizációk képviselőire annyira jellemző az érzelmi sivárság. amely mindvégig megőrzi fejlődésének harmonikus jellegét. hogy ez a folyamat visszafordíthatatlan lenne. Ha ezen az úton haladnak. Ha nem fordítunk kellő figyelmet érzelmi fejlődésünkre is. Érzelmi világunk módszeres elsilányításának nagy veszélye. Mindent meg kell tehát tennünk. vagy úgy. ha a nyomdokaikban haladunk. az elidegenedésben. Úgy látszik azonban. hogy ha nyíltan elmondták volna nekik a problémájukat és bizalommal fordultak volna hozzájuk. Természetes világunk lerombolásával. hogy tökéletes egyedeket csak úgy lesznek képesek létrehozni. Egy idő után akaratlanul megjelenünk mi.és táplálkozási gondjaink megszűnése azonban nem oldja meg a társadalmunk lelki válságát. és élő példaként állnak előttünk. hogy bizonyos határon túl ez a folyamat természetessé válik. Most még helyreállíthatjuk biológiai egyensúlyunkat. megszüntetve a levegőszennyezést. A célba érés után csak az a faj marad továbbra is fenn. és szándékosan elnyomjuk természetes ösztöneinket. a mezőgazdaságot és közlekedést is. Nekünk még nem késő meggondolni magunkat. mi még a természettől való elszakadásban. a biológiai megsemmisülésünket azonban mi sem leszünk képesek elkerülni. könyörtelenül kiselejtez bennünket az élet.

Az erdőket nem pusztítják többé a savas esők. A közös nyelv minden tagállamban való kötelező oktatása fokozatosan megszünteti a nyelvi nehézségeket. egyre jobban megismerik majd egymás szokásait és kultúráját. etikai értékrendünk.com . Az újonnan megismert technológiák és tudományos felfedezések alaposan átalakítják eddigi világrendünket. hanem gazdasági és kulturális versenyben fog megnyilvánulni. Ahogy a tudomány fejlődni fog. hanem fakultatív jelleggel számos középiskolában és több tucat egyetemen is tanítják. az Egyesült Államok nem egy általános iskolájában az Agykontroll évek óta órarendbe iktatott tantárgy. ami a jövőben nem katonai szembenállásban. amelyek a nyugati és a keleti kultúrához tartozó országokat tömörítik magukba. század elején egy olyan új világrend alakul ki. Ennek a hadseregnek a jövőben csak rendfenntartó és katasztrófaelhárító szerepe lesz. a mezőket pedig Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Nem lesznek vízi erőművek. Ezzel egyidejűleg nagymértékben változni fog a gondolkodásmódunk. Az egészséges táplálkozás elterjedésével az emberek átlag élettartama már a jövő évszázadban 100-120 évre növekedik. A kétpólusú világ nagy előnye a rivalizálás.200/434 Az eddigiekben arról volt szó. az emberiség mértéktelen szaporodásának elkerülése érdekében. hogy elérjük az emberi élettartam genetikailag lehetséges legvégső határát. Ezek az államszövetségek később egy-egy kontinens egészére ki fognak terjedni. egy közös folyó. A következő évezred a kozmikus öntudattal rendelkező galaktikus embertípus kialakulásának évezrede lesz. Ezt az államot egy szövetségi parlament irányítja majd. Egyelőre azonban ne szaladjunk annyira előre. és az egész világ egységes államot fog alkotni. Ezzel egyidejűleg azonban kénytelenek leszünk szigorú születésszám-szabályozást bevezetni. valamint egy újabb végzetes világháború elkerülése érdekében a kontinensek tovább integrálódnak. hogy már a közeljövőben el fognak tűnni az országhatárok. A személyes kapcsolatok bővülése csökkenteni fogja a nemzetek közötti feszültséget és nézeteltéréseket. nem zárható ki. Az integrálódás következtében elkerülhetetlenné válik a közös nyelv használata is. amelyek viharos sebességgel fogják követni egymást. amely sejtjeink jelenlegi osztódóképessége alapján 400 év. Nem zárható ki azonban az a lehetőség sem. Az Agykontrollt azonban nem csak általános iskolákban. és ügyeiket a nemzeti kisebbségek érdekeinek maximális szem előtt tartása mellett közösen fogják intézni. Erre egyébként már ma is van példa. hogy a dualitás jegyében nem egy. amely a meddő politizálás helyett a civilizációnkat sújtó válságok gyors megoldását helyezi előtérbe. Számos forradalmian új technikai felfedezés vár ránk. ami nagymértékben hozzá fog járulni a világbéke stabilitásához. A világ népei egyre szorosabb kontaktusba kerülnek egymással. és korábbi életvitelünket. Ezzel egyidejűleg a nemzeti hadseregeket összevonják. Saját témánknál maradva az iskolákban mindenütt be fogják vezetni a parapszichológia. A környezetszennyezés fokozatos megszűnésével. tenger illetve hegység mentén elhelyezkedő szomszédos államok) államszövetséget fognak alkotni. a Föld országai között megindul egy gyors integrálódási folyamat. és közös erővel a helyes irányba tereljük társadalmunk fejlődését. illetve az Agykontroll kötelező oktatását. nem lesznek füstölgő szénfűtéses erőművek. sőt még a vallással kapcsolatos felfogásunk is. Áttérve a technikai újításokra. ha belátjuk hibáinkat. melynek határozatai a világ bármely földrajzi régiójára kötelező érvényűek lesznek. hogy feltehetően milyen jövő elé nézünk. Az önpusztító. hanem két konföderáció jön létre a világban. de a távoli jövőben bizonyos gének átalakításával elképzelhető lesz az 1000 év is. A Vízöntő korszakba lépve a tudatilag felvilágosult ember legelső dolga lesz a környezet megmentése. hanem nézzük meg. egy idő után a természet harmóniáját már semmi sem fogja megbontani. Később a gazdasági erők fokozatos koncentrálódása. Minden jel arra mutat. Már a XXI. a veszélyes atomerőművek emléke a múlté lesz. hogy mi vár ránk. egészségromboló életmód a múlt emléke marad. Az egyes országok etnikai alapon vagy földrajzi régiók szerint (pl. a természet ökológiai egyensúlyának helyreállításával azonban néhány évszázad múlva elérhető lesz a 220-240 éves átlagélettartam is. Parapszichológiai képességeiknél fogva az emberek tudatosan fogják irányítani életüket. és egy közös főparancsnokság alá fogják rendelni. és minden tekintetben meg fogják változtatni életünket. Mivel a hatékony cselekvés előfeltétele az együttműködés. a tájegységek szerinti országcsoportosulások pedig önálló közigazgatási területek lesznek. Most nézzük meg. hogy nagy valószínűséggel mi fog történni az elkövetkezendő évtizedekben. ha felelőtlenül alakítjuk a jövőnket.

ilyen pedig fizikailag nem létezik. mert az energia előállítása a jövőben rendkívül egyszerű folyamat lesz. hogy a közlekedésünk háromdimenzióssá válik. 25 ezer DM lesz. mint a hidrogén a hagyományos robbanómotorokban. El sem fogy. Csupán nálunk 45 ezer védett madár pusztul el évente áramütés következtében. Nem ég el. hogy az egy perpetuum mobile. amíg ez az eljárás utat nem tör magának a bürokrácia útvesztőiben. A széleskörű elterjedés egyetlen gátja. Az üzemanyagköltség elmaradása következtében ugyancsak nagyságrendnyi csökkenéssel lehet számolni az utazási költségek terén is.201/434 nem fogják villamos távvezetékek keresztül-kasul átszelni.és vasúthálózat fenntartását. A jövőben a teherfuvarozás sem fogja igényelni a közút. Mivel ezzel egyidejűleg megoldódik majd a gravitáció és a tehetetlenségi erő legyőzése is. de a jövőben valószínűleg megszűnik a távolsági útés vasúthálózat is. Az üzemanyagtankba 330 liter levegő fér. Egyébként bármilyen lehetetlennek tűnik. Miután a sűrített levegő nem gyúlékony. ami szintén elmarad. Ezt követően többé nem veszélyeztetnek bennünket az áramütéses balesetek. A régi.com . a fogyasztónál megy majd végbe. amibe a bürokraták és a szabadalmi ügyvivők beleköthetnének. mert ezek a járművek nyugodtan leszállhatnak a gyárudvaron is. Ez nem azért fog megtörténni. Ennek a helyzetnek leginkább az üzemanyaggyártók örülnek. ami 200 km megtételére elegendő. Ez annál is inkább elképzelhető. a balesetveszély is minimális. A járművet körülvevő energiapajzs megszünteti a közlekedési zajokat. Most még elég szokatlan gondolatnak tűnik. akkor átmenetileg alternatív megoldások lépnek a helyébe. A villamos távvezeték felszámolása a madárállományra is kedvező hatást fog gyakorolni.illetve dízelolaj árának. mert az emberek tömegesen fognak teleportáció útján helyet változtatni. Az energiát ugyanis nem kell megtermelni. A Newman-féle elektromotor százezer menetes tekercseinek huzalvastagságára jellemző. az elavult. de ilyen közvetlen energiafelhasználó gépek már ma is léteznek. azaz kb. és túlnyomórészt ez az energia hajtja a járművet. a sors nyit helyette másikat. A jármű beszerzési költsége egy középkategóriás autó árának felel meg. Az energiatermelés mindenütt helyileg. Ráadásul a sűrített levegő a legcsekélyebb mértékben sem szennyezi a környezetet. tehát hivatalból nem engedélyezhető az alkalmazása. hogy a szabadalmi hivatal rásütötte találmányára. Tibetben az eldugott hegyi kolostorokban élő szerzetesek körében a helyváltoztatásnak ez a formája évszázadok óta ismeretes. mivel a földet jelenleg behálózó villamos távvezetékrendszer valószínűleg megszűnik. hogy szubatomi elektromotorok nélkül is hamarosan megszabadulunk a bűzölgő robbanómotoroktól. mivel munkájának elvégzése után visszajut a légtérbe. ezért nagymértékben csökkenni fog a balesetek száma is. Egy amerikai feltaláló kis szériában elkezdte gyártani azokat a gépkocsiba szerelt motorokat. Ez kb. vagy irányt változtatni. a jelenlegi földelt rendszerből eredő halálos kimenetelő tragédiák. Ha az emberek eltorlaszolnak egy kaput. A sűrített levegővel hajtott turbinában egyetlen olyan alkatrész sincs. Az ily módon történő közlekedésre különben ma is van példa. A német Motor Development International ugyanis nemrég bejelentette. Ebből is kitűnik. amelyekben villamos erőtérrel nyeri ki egy sokmenetű réztekercsből álló villanymotorból a szubatomi energiát. csak fel kell használni. Ezek a járművek már képesek lesznek a Föld bármely pontjáról fel. a kártékony eljárások tehát előbb-utóbb megszűnnek. Az új típusú járművekkel való fuvarozás nagy előnye lesz. A sebesség növekedése miatt az utazási idő nagyságrendekkel csökkenni fog. Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. harmada a benzin. hogy az árut háztól-házig fogják szállítani. Egy friss hír alapján elképzelhető. Ha a változtatás nem megy csúcstechnológiával. de lehet hogy nem sokáig. nem is szólva a légszennyezésről. így nem lesz szükség leszállópályára. a pillanat törtrésze alatt megállni. 110 km/h sebességgel hajtja az autót. hiszen az mindenütt jelen van. hogy a fejlődés nem állítható le. A 35 kilogrammos motor max. A benzinkutaknál 3 DM lesz majd a tankolás díja. Az áruszállító konténereket nem kell többé kivinni a vasútállomásra vagy a reptérre. A hagyományos kétdimenziós közlekedés megszűnésének sokkal valószínűbb oka lesz. hogy 55 mérföld hosszú rézdrótot használnak fel hozzá. hogy elkezdte a sűrített levegővel működő gépkocsik gyártását. A szubatomi energia hatékony felhasználási módja lehetővé fogja tenni a földi UFO-k kifejlesztését.és leszállni. Egy darabig tehát még fulladoznunk kell a benzingőzben.

mint az útpályához kötött kerekeken guruló gépkocsik. nem engedi át a talajvizet. vagy ha szükséges. illetve áramvezető sínekre sem lesz szükség. A tengeri közlekedés is nagy átalakuláson fog keresztülmenni. az utasoknak nem kell gyorsulási problémákkal küszködniük. Ennek következtében nincs szükség aládúcolásra. hanem zömítik úgy. hogy végleg megoldódnak időjárási gondjaink. mert a magas hegyekben a fizikai törvények következtében továbbra is megmarad a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy zajtalanná válnak. Ennek következtében elmarad a repülőtér megközelítésével járó időveszteség. amelyek végzetes elzáródáshoz vezettek.com . hogy a kifogyhatatlan szubatomi energiakészlet segítségével temperáljuk Földünk légkörének hőmérsékletét. Az általunk készített UFO-k maximális sebessége is olyan nagy lesz. hogy teljes felületükön koncentrált szubatomi energiát sugároznak ki. hogy megszűnik a tél a bolygónkon. A Föld légterébe való belépés során az energiapajzs megvédi a visszaérkező járművet a levegősúrlódás következtében fellépő túlmelegedéstől. Az Agykontrollt végzett hallgatók közül sokan képesek arra. tartógerendázatra. A létesítési költség jelentős csökkentésén kívül ezeknek az alagutaknak a fenntartása is igen olcsó lesz. így az alagutakban villamos kábelekre.és leszállásához nincs szükség kiépített repülőtérre. így karbantartást nem igényel. (Jelenleg a Föld körberepüléséhez a Concorde utasszállító repülőgéppel is 32 órára van szükség. Ehhez olyan fúrópajzsokat használnak majd. súrlódásmentesen fognak közlekedni. A távolabbi jövőben elképzelhető. Egy amerikai feltaláló szériában gyártja az általa kifejlesztett repülő csészealjakat. a szökési sebességet tetszőleges gyorsulással is elérhetjük. Koncentrált energiasugárzással esőt fakasztunk a felhőkből.) Így ezeken a járműveken ételt-italt sem kell felszolgálni. amely sokszor több mint maga a repülőút. lassan is elszakadhatunk a Földtől. mert az üvegszerű alagútfal nem korrodál. mint a gyémánt. Mivel ez a folyamat igen nagy nyomáson megy végbe. hogy fél óra alatt körbekerülhetjük vele a Földet. mert a köd megszüntetése pl. Ennélfogva kortól és egészségi állapottól függetlenül bárki kiutazhat az űrbe. hanem tömörítéssel. akár a városok főterén is landolhat. mivel a jövő univerzális hároméltű járművei nem csak a víz felszínén tartózkodhatnak. az alagútfalak olyan keménnyé válnak. hogy a légnyomáskülönbség és a mozgáshiány következtében vérrögök képződtek az ereikben. Miután állandó tolóerővel. Mivel a mi UFOinknak sem kell majd üzemanyagot magukkal vinniük. A járatokban a szerelvények mágnespárnán lebegve. A Föld vonzáskörétől való elszakadás nem lesz már függvénye az indító impulzus mértékének. Miután a lineáris motorok táplálását a szerelvénybe épített energiaellátó konverterek végzik. Ennek következtében azon túlmenően. vagyis az indítás pillanatában fellépő gyorsító erőnek. A nagyvárosok tömegközlekedése túlnyomórészt leszorul a föld alá. Ennek ellenére a téli sportok kedvelőinek a +23 °C-on stabilizált léghőmérsékletű örök nyár beköszönte után sem kell lemondaniuk kedvenc időtöltésükről. nem szennyezi a levegőt. ami azt eredményezi majd. Korábban a 10-12 órás repülőutak után világszerte több száz utas halt meg amiatt. továbbá fel. Jelentős változások várhatók a városi forgalomban is. el is tudjuk kergetni azokat a nap elől. mivel a technikai fejlődés előrehaladtával valószínűleg lehetőségünk lesz arra. hogy negyedóra alatt eljuthatunk bármely kontinens legtávolabbi pontjára is. Ezek a ventilátorszerű propellerekkel hajtott járművek már most is hasonló sebességgel képesek haladni. hogy mindenféle segédeszköz nélkül. már ma sem megoldhatatlan feladat. hanem képesek lesznek több ezer méter mélyen a víz alá merülni. Ez azt jelenti. Az erős szubatomi energianyalábok megolvasztják a kőzetet. hogy száz év múlva már tetszés szerint tudjuk szabályozni az időjárást is. pszichoorientációs úton feloszlassák a környezetükben levő ködöt. és a hányót sem kell kitermelni. Mivel az UFO zajtalanul közlekedik. A kilövés elmaradása következtében pályaszámításokkal sem kell többé bajlódni. a sebességük elővárosi forgalomban elérheti a 3000 km/órát is. így világűri utazásaink során szükségtelenné válnak a költséges rakétakilövések. amelyek nem marják a talajt. Ez nem csupán vágyálom. A repülőút lerövidítésével nem alakul ki mélyvénás trombózis sem. Az ehhez szükséges alagutakat nem hagyományos bányaművelési technikával fogják kialakítani. sőt a nem kívánt esővizet is el tudjuk majd párologtatni adott helyekről.202/434 UFO formájú járművek egyébként már ma is léteznek. és a vízből kiemelkedve a levegőbe repülni. és az előre nyomuló pajzs összetömöríti az izzásig hevített földet. ami tovább csökkenti a menetjegy árát. Nagy a valószínűsége annak.

A kutatások az 1950-es években kezdődtek.és tojástermelésben is csökkent a beltartalmi érték. a bútor és az építőipari faáru is. deionizációs Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. hogy mostanában a mezőgazdasági termékeknek nincs ízük. Remélhetőleg a műtrágyázás abbahagyása most még visszafordíthatóvá teszi ezt a folyamatot. mivel azonos súlygyarapodás 25%-kal kevesebb takarmánnyal is elérhető. Az árcsökkenéshez jelentős mértékben hozzájárul az a szerencsés körülmény is. A pí-víz ugyanis közömbösíti a talajba került vegyszereket. hogy szubatomi energiasugárzással kezelt vízzel öntözzük a termőföldeket. hogy azok a halak. mivel a növényeket várhatóan nem műtrágyával. A későbbiek során ugyanis az erdőket is szubatomi energiával kezelt vízzel öntözzük majd. A pí-víz látszatra semmiben sem különbözik a közönséges víztől. és nagymértékben javítja a termőtalaj állapotát.) Ráadásul a pí-vízzel kezelt növények terméshozama mellett a szárazságtűrő képességük is nő. Azonban nem csak a mezőgazdasági termékek mennyiségét lehet mágneses sugárzással növelni. hogy sikerült előállítaniuk az „élet vizét”. Járulékos előnyként a vágott virág nem csak olcsóbb lesz. amelyek a hideg égöv alatt Yin-.és gyümölcstermesztésben. vagyis azoknál az embereknél. pl. mivel japán tudósok nemrégen röpítették világgá a hírt. azok 24 órán belül elpusztulnak. míg az esővíz tulajdonképpen desztillált víz. hanem az éltető energiasugárzás hatására hetekig friss marad. és ezzel súlyos nyomelemhiányt okoztunk. ennek ellenére nem merül ki a talaj. Ezenkívül ennek a folyadéknak tartósító hatása is van. Különös. és a „pí-víz” -nek nevezett folyadék előállítására szolgáló Life Energy készüléket dr. Ezt a legegyszerűbben és a legolcsóbban úgy valósíthatjuk meg.203/434 hó. ami a jelenlegi aszályos időjárást tekintve nem elhanyagolható előny. de a tej. hogy a mágneses sugárzással kezelt fában a száraz és nedves korhadást előidéző gombák nem képesek elszaporodni. A mezőgazdaság nem fogja többé mérgezni a vizeinket és a talajt. amelyek a vízzel együtt felszívódnak a növénybe. fejezet végén. a tavak és folyók vizének regenerálásában. hanem ennek a módszernek az elterjesztésével olcsóbbá válik a papír. természetes állapota. Így a fából készült termékek élettartama gondos felületvédelem esetén szinte korlátlan lesz. mivel a pí-vízzel kezelt zöldség és gyümölcs a szokásosnál jóval később kezd el romlani. Ennek következtében a gabona.com . Soji Jamasleita szabadalmaztatta 1983-ban. mert a kemikáliák mértéktelen alkalmazásával történő intenzív növénytermesztés során kimerítettük a talaj tápanyagkészletét. ennek ellenére kitűnő egészségnek örvendenek. Ezért nem képes az öntözővíz pótolni az esővizet.) Ezen túlmenően sok más területen is eredményesen alkalmazható a pí-víz. Erre a módszerre azért is nagy szükség lenne. a termés hamarabb fejlődik ki. Hasonló hatást fog gyakorolni ez a növekedésserkentő eljárás a virágtermesztésre is. akkor a halak 1 nap után is vidáman úszkálnak benne. így újra megjelennek a giliszták. Ez a jelenség már ma is megfigyelhető az inediánoknál. nyomban elpusztulnak.valamint zöldség. az élelmiszeriparban tartósítószerek kiváltására. Ellenben ha a medencét „életvízzel” töltjük fel. és szebb lesz. a baromfiállomány tojástermelő időszaka pedig duplájára növelhető. Mellesleg az esővíz éltető hatása is annak tudható be. sem vizet. amely elősegíti a fák gyors növekedését. a tengervíz sótalanításában. pedig a vezetékes vízben tápsók is vannak. Ennek megvalósulására már nem is kell olyan sokat várni. (A részletes működési mechanizmust lásd a VII. mint a műtrágyával kezelt földeken. ha normál vizes tartályba kerülnek. és rövidesen helyreáll a mérgezett talaj eredeti. akik évek óta nem vesznek magukhoz sem táplálékot. és idővel a talaj ismét regenerálódni fog. A növények a számukra szükséges ásványi sókat szubatomi energiarészecskékből fogják szintetizálni. a trópusi övezetben pedig Yang jellegű energiát sugároznak a légtérbe. Ha aranyhalakat helyezünk egy lezárt akváriumba. nagyobb terméshozamokra késztetni. hogy éteri energiarészecskék szorulnak a nagy sebességgel lehulló esőcseppekbe. (A vízben élő állatokra is különös hatást gyakorol ez a víz. Különlegessége még ennek az eljárásnak. hanem optimális mértékű energiasugárzással fogjuk intenzívebb növekedésre. Az állattenyésztésben is jelentős haszonnal jár az „életvíz” alkalmazása. vagy a festékiparban korróziógátló. ami legfőképpen abban nyilvánul meg. A temperálást hőtranszformátorok felállításával érjük el. Ráadásul ez a víz elriasztja a legyeket az állattenyésztő telepek környékéről. hogy az „élet vizével” átmosott földeken a kemikáliákon kívül tápoldatokra sem lesz szükség. amelyek ebben a szubatomi energiával dúsított vízben születnek. és a szú sem telepedik bele. Öntözővízként való felhasználása esetén viszont a terméshozam csaknem 30%kal nő. a szennyvíztisztításban.

Elektronvízzel való öntözés és mosás esetén a gyümölcsök cukortartalma magasabb lesz. de jól használható emésztési zavarok. Mellékesen megjegyezve. migrén. hanem az. amely lehetővé teszi majd a vetésidő kitolását is. mind a szellemi fáradtságot. hogy ki lesz a győztes. Ha ásványi sókat tartalmazó normál csapvízen meghatározott ideig egyenáramot vezetünk át. és rendszeres fogyasztása eltünteti a terhességi csíkokat. A szubatomi energiasugárzás alaposabb megismerése után vegyszereket még permetezés céljára sem fogunk használni. mivel fokozza a különböző hatóanyagok bőrbe jutását. A tudományos vizsgálatok szerint ez a víz aktiválja azon reakciókat is. majd permanens mágnessel kezelt pí-víz előállítására szolgáló készülékek nagyüzemi gyártását. vesekő. melyek gyorsítják az élőlények növekedését. magas vérnyomás. valamint stressztűrő képességük növelése érdekében. ami megszünteti mind a testi. ahol csupán 1-2 hónapból áll a nyár. javítja az étvágyat és székrekedés ellen is hatásos. A parapszichológiai képességek kifejlődése esetén már nem a testi erőnlét. A bioenergia azonban agyfrekvenciánk delta tartományba csökkentésével gyorsan és szinte korlátlan mértékben növelhető. reumás fájdalmak. Ez azonban nem gátolta meg a japánokat abban. a tudósok egyelőre nem tudják. de legjelentősebb hatása az. hogy ki mennyi szabadenergiát tud magába szívni. influenza. vesegyulladás. és az egész világon való terjesztését. A legjelentősebb eredményeket azonban a gyógyászatban érték el vele.com .és a gabonatermelés. Az imént felsorolt betegségek azonban csak kiragadott esetek. sőt hajhullás ellen. a „pí” nem a görög „π” betű. sőt az életkor sem.204/434 lakkok gyártására. A vegyszermentes növénytermesztés leghatékonyabb módja azonban a pí-víz alkalmazása lesz. májgyulladás. Sokan vannak pl. Ezen túlmenően ismét divatba jönnek az ősrégi módszerek: vetésforgó alkalmazása. A szubatomi energiával kezelt víz ugyanis azon kívül. lábszárfekély. A fagykárok kivédése érdekében általános gyakorlat lesz a vetőmag szubatomi energiával való előcsíráztatása. hogy a vizet a mágneses sugárzáson kívül elektromos árammal is lehet kezelni. Ezenkívül simává teszi a bőrt. latin betűs átírása. az edzés mértéke. Az „életvíz” rendszeres fogyasztása sok embert kigyógyított már a gyomorfekélyből. A helyezést az dönti el. ahol az egyes vegetációk sajátos energiasugárzásuk révén riasztják el egymásról a kártevőket. szívbántalmak. hogy az energiával telített víz valójában milyen alapon hat. mint energiaveszteség. Korábbi kísérletek alapján a magvak vetés előtti koncentrált energiával való besugárzása esetén is minimum kétszeres termésátlag-növekedés várható. Zöldségnövények esetén a permetezőszerek káros következményeit legegyszerűbben a csalános vízzel történő öntözéses módszer ipari méretekben történő elterjesztésével kerülhetjük el. a cukorbetegségből. Ebben a szituációban az élsport parafenomének küzdelmévé válna. herpesz és különböző bőrbetegségek. hanem egy sumér szó. akik zúzódások vagy nyílt sebek gyors gyógyítására használják ezt a vizet. epebántalmak. hogy a mérkőzés megkezdése előtt a versenyző mennyi energiát tud a szervezetében Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. olyan területeken is megoldható lesz majd a zöldség. amelyekben az enzimek olyan fehérjékre és glikolipidekre hatnak. Ennek a módszernek az alkalmazásával a mezőgazdasági kultúrák északabbra fognak húzódni. valamint a különféle vírusokat és gombákat a növényektől. hogy a jövőben meg fog szűnni a versenysport. ödéma. A biokertészekhez hasonlóan a rovarokat és egyéb növényi kártevőket előreláthatólag mindenütt a fák törzsére csavart rézspirálok mikrorezgéseivel riasztjuk el. Még kozmetikai célokra is jó. az ügyesség és a szívósság fogja eldönteni. kisugárzásával távol tartja a rovarokat. mert fokozza a sarjadzást. és még 10 nap múlva sem kezdenek el rothadni. ami életenergiát jelent. a növények párosítása. ahol az bírja tovább a megterhelést. Ebben a szituációban már nem számít a testi felépítés. A pí-vízhez hasonlóan az elektronvíz is könnyen felszívódik a szervezetbe. hogy feleslegessé teszi a műtrágyát. álmatlanság. akkor elektronvizet kapunk. potenciazavarok. aki az ellenfélnél több szubatomi energiát képes az izmaiba „pumpálni”. hogy képes a rákos daganatok visszafejlesztésére is. és elősegíti vitalitásunk megőrzését. Mivel semmiféle kémiai változás nem mutatható ki rajta. hogy elkezdjék a gondosan megszűrt. A teljesség érdekében meg kell említeni. de egészséges emberek is isszák vitalitásuk és szellemi koncentrációjuk. A fáradtság ugyanis nem más. Áttérve az élet más területeire muszáj szóba hozni azt a sokak számára kellemetlen fejleményt. mivel hetente hallani újabb alkalmazási példákról. ahol a pí-víz szintén segített.

óvások. és külön erőpróbákat kellene rendezni a génkezelt sportolók részére. hogy meg kellene változtatni a versenyszabályokat. mert ettől kezdve a világ csak velük fog foglalkozni. A szervezet teljesítőképességének génmanipulációs növelése alapvetően új helyzetet teremt a sportvilágban. A hivatalos tiltások ellenére egyre-másra érkeznek hírek az embereken való alkalmazásáról is. Ez ellen azonban védekezni lehet. aki eltörette a kezeit csak azért. az fog győzni. a doppingszerek bomlástermékeihez kötődő antibiotikumok. tömeges alkalmazása iszonyatos összegeket emésztene fel. Igen ám. Nem kizárt. vagy a függőlépés kiolvasása a borítékból. Ilyen körülmények között viszont a sport elveszti eredeti szerepét. Mivel ezek a behatások egyelőre ellenőrizhetetlenek. ha ezt nem lehet kideríteni.com . Néhány évtizeddel ezelőtt a tudományos fantasztikum világába tartozott a génterápia. Frank Shorter. Miután eddig egyetlen élsportolóról sem készítettek géntérképet. hogy a közönség soraiból a parapszichológiai képességekkel rendelkező ellendrukkerek koncentráció. nem lehet padlóra küldeni. illetve az. mint a genetika rohamos előretörése. de ki fogja elárulni magáról. és a sportszenzációk öles szalagcímekké válnak az újságokban. aki hatékonyabban képes a jobb agyféltekéjével kapcsolatba kerülni. de a jelek szerint nem várat sokáig magára.205/434 elraktározni. Ez azonban a sportolók többségét nem riasztja el ettől a módszertől. Ráadásul itt fennáll egymás gondolatainak kifürkészési lehetősége is. és 8-10 méter magasra ugorva rúd nélkül is átszáll a léc felett. Két azonos képességű sakkozó közül pl. amelyek sokáig a vérben tartják a bomlástermékeket. illetve a küzdelem során képes-e a veszteséget pótolni. Arról nem is szólva. Amikor akadt olyan kosárlabda-játékos. hogy alkalmazása semmilyen módszerrel nem mutatható ki. Egy született „izompacsirtából” átültetett gén ugyanis lehetett a sportoló saját örökítő anyaga is. Sokak szerint már ma is ez a helyzet. amely tartósan megnöveli izommennyiségüket. a későbbiek során gyanússá váló rekorderek DNS-állományát nem lesz mivel összehasonlítani. mivel úgy odatapad a földhöz. ma pedig mindennapi valósággá vált. Ezt belátva a NOB már azt fontolgatja. amelyek teljesen szétzúzzák a sportszellemet. amelynek több pénze van drága és kimutathatatlan vegyszerek beszerzésére. ha a játékos szubatomi energiarészecskékből egy áthatolhatatlan burkot von maga köré. Szakértők szerint ha ez így megy tovább. A Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. aki a játszma végéig képes lesz megőrizni szellemi frissességét. a jövőben nem atléták. Erre állítólag már napjainkban is sor került. hogy feldönthetetlenné válik. Az érzékelhetetlenséget maszkírozó anyagokkal érik el. és átalakul parapszichológiai képességek vetélkedőjévé. így a sportversenyeken napirenden lesznek a gyanúsítgatások. kevés tapasztalattal rendelkezünk alkalmazásának későbbi veszélyeiről. A jó memória ugyanis nem más. veszekedések.” Egyelőre nem merült fel a bioenergia manipulálásának lehetősége. nem valószínű. az Amerikai Doppingellenes Hivatal vezetője már ki is fejezte aggodalmát emiatt: „A NOB-nak gyakrabban kellene ellenőriznie a sportolókat. ilyenek pl. hogy bizonyos módszerekkel már kísérleteztek. hogy a genetikai elemzés meglehetősen költséges művelet. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság is kezdi felismerni a génterápiában rejlő veszélyeket. mert a jelenlegi doppingháborúban annak a nemzetnek a sportolói kerülnek dobogóra. Mi sem bizonyítja jobban ennek veszélyét. Ha a rúdugró sok Yang energiát szív magába. mint a nagyságrendekkel nagyobb tárolókapacitású jobb agyféltekénkkel való kapcsolatfelvétel átlagosnál magasabb hatásfoka.vagy memóriazavaró telepatikus üzeneteket juttatnak el az ellenfél agyába. súlytalanná válik. „Tudomásunk van arról. Különösen vonzóvá teszi ez az eljárást. amikor a gyengébben játszi könnyedséggel első lehet? Az sem jelent megoldást. hanem gyógyszerészek fognak versengeni egymással.” Miután a genetika egy új tudományág. Miért versenyezzen valaki egy erős mezőnyben. hogy néhány milliliternyi folyadék lenyelése bárkinek is gondot fog okozni. Ez a jelenség hatással lesz a szellemi sportokra is. Ha nem változtatunk a jelenlegi gyakorlaton. oxigénfelvevő-képességüket. ha a kiugró eredményeket elérő sportolókat adminisztratív eszközökkel kényszerítik az egymás közötti küzdelemre. hogy műtéttel meghosszabbíttassa. pár év múlva hajmeresztő atlétikai eredmények születnek. Az élsportolók a jelenleg alkalmazott ajzószerek. aki jelentős mennyiségű Yin jellegű szubatomi energiát bocsát ki a lábain. vagy a nagy molekulájú keményítőkészítmények. Azt a birkózót pl. hogy génmanipulációval „tunningolták” fel. tiltott vegyszerek helyett módosított géneket tartalmazó folyadékot juttatnak a szervezetükben. A legnagyobb zavart azonban az aszimmetrikus energiafelvétel és -kibocsátás fogja okozni.

Környezetvédelmi szempontból szinte forradalmi változást fog jelenteni a dematerializáció alkalmazása. hogy a bennünket érdeklő terület. nem lesz már aszály vagy árvíz. atlétatermetet kölcsönöz testünknek. meggátolva ezzel a pusztító szelek. Asztráltestben utazva egy pillanat alatt ott vagyunk. ahol akarunk. a karosszékben. mivel nem lehet rajtuk keresni. olcsó. hanem az éjszakai órákban induljon meg. Acélossá válnak izmaink. Nem kell repülőjegy. és minden további következményektől mentes módszert. hanem a megtermelt élelmiszerek hosszú idejű eltarthatóságának. hogy egy idő után a tömegsportmozgalom is felbomlik. hogy bárkinek a terhére lennénk. veszteségmentes szállíthatóságának lesz köszönhető. szeles idő. Földünk távoli vidékeinek megismerésére azonban továbbra is lehetőségünk nyílik. bármeddig maradhatunk anélkül. mert az embereket csak a csúcseredmények izgatják. a mezőgazdasági kultúrák földrajzi kiszélesedésének. A későbbiek során koncentrált energiasugárzással képesek leszünk befolyásolni a légköri mozgásokat. Ezt elkerülendő mind több élsportoló kényszerül majd rá a génmanipuláció igénybevételére. Visszatérve az időjárás-szabályozásra ez a művelet nemcsak a környezeti hőmérséklet stabilizálására fog korlátozódni. edzésre ahhoz. formában tartja izmainkat. de egyes szerveit már annyira átalakították. mint a paraolimpiai játékok résztvevői. mert ennek a hulladékmegsemmisítésre is alkalmas módszernek a segítségével nyomtalanul eltüntethetjük a nagyvárosaink környékén felgyülemlő szeméthegyeket. A sűrűn lakott települések felett tehát nem lesz többé borús. Theodore Friedmann. A koncentrált szubatomi energiasugárzás baktériumölő hatását kihasználva. mert ezzel a módszerrel egyszer s mindenkorra megszabadulhatunk ettől az időzített ökológiai bombától. népcsoport múltjával is megismerkedhetünk. sőt nagy valószínűséggel lehetővé válik az időutazás is. a korábbi növénytakaró pótlása előtt. mint a homo sapiensre. Így lelki mivoltunkban fogjuk a korábban közkedvelt turistacélpontokat bejárni.com . Különös alkalmazási területe lesz a dematerializációnak a halottak tetemének nyomtalan és rendkívül higiénikus feloszlatása. nem érhet bennünket közlekedési baleset és egyéb inzultusok. bármit megtekinthetünk. minimálisra csökkentve ezáltal a romlásveszélyt. a közvetlenül fel nem használt élelmiszereket raktározás előtt energiával fogják kezelni. A lezárt vagy még fel sem tárt objektumokba is könnyen bejuthatunk. és öreg korunkra is megőrizzük testünk ruganyosságát. és máris tetszőleges mennyiségű energia áramlik belénk. A klasszikus olimpiai játékok szellemében vetélkedő sportolók úgy fognak járni. az élményszerzésnek ennél a formájánál nincs szükség fárasztó utazásra. Könnyen lehet. hogy a növényvilág számára szükséges csapadék ne nappal. és ez nem kizárólag a termésátlagok növekedésének.206/434 szurkolók elfordulnak az átlagos teljesítményt produkáló sportolóktól. És mindezt otthon. szállás és vízumok után futkosni. ami azt jelenti. mert ekkor már általános gyakorlat lesz a Hatékony Érzékelés Kivetítés. A dematerializációs megsemmisítő eljárásnak azonban a nukleáris hulladékok felszámolása terén lesz majd felbecsülhetetlen szerepe. nem is vitaminkárosító hőkezeléssel tartósítják majd. A megismerésnek. és az esőfelhők átcsoportosításával megnyílik az út a föld sivatagos területeinek fásítása. viharok kialakulását. Hamvasztás helyett minden bizonnyal sokan választják majd porhüvelyük e világból való kivonására ezt a korszerű. és könnyen megoldható lesz. a San Diego -i Egyetem génterápiai programjának vezetője szerint nincs messze az idő. vagy egy erre a célra berendezett stúdió relaxáló díványán fekve tehetjük meg. Amikor az ember képes lesz szervezete bioenergia-szintjét megnövelni. Annak érdekében. hanem energiabesugárzással teszik őket hosszú ideig frissé és gusztusossá. amikor a sportoló embernek látszik ugyan. Az elkövetkező századokban feltehetően megszűnik a turizmus jelenlegi módja is. valamint a méregtemetőkben szaporodó vegyi anyagokat. A részvéten kívül nem sok elismerésben lesz részük. A jövőben megszűnik az éhínség is. Dr. A többletenergia kialakítja. illetve a lélekkiléptetés technikája. Az élelmiszeripari Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. soha el nem bomló műanyag zacskókat és palackokat. elég az agyfrekvenciánkat lecsökkenteni. már nem lesz szüksége testgyakorlatokra. hogy inkább hasonlít egy androidhoz. hogy fittek és egészségesek legyünk. hogy jó kondícióban tartsa magát. A konzerveket ezután nem rákkeltő vegyszerekkel. Mivel a lehulló csapadék mennyiségét is szabályozni tudjuk majd. A pénz megszűnésével ugyanis a nagy érdeklődésnek kitett helyeken élők már nem fognak örülni a turisták rohamának.

Ennek egyértelmű bizonyítéka. a termőterület egy része kivonhatóvá válik a művelés alól. nem teszi élettelenné a csíramentesített élelmiszert.s egyéb haszonnövények termését is évente kétszer takaríthatjuk be. a rajtuk termelt zöldségek. sőt a rovarokat is távol tarja. Ennek a helyzetnek a legnagyobb előnye azonban az lesz. ami lehetővé teszi a vetésforgó visszaállítását. Ennek következtében a nagy telepekben tenyésző „uradzsiro” páfrány alkalmas lenne arra. Néhány év múlva a páfránytelep kiszántásával. és szinte lerobbantja róluk a kórokozókat. gyümölcsök pedig az embereket. A fenti módszerek együttes alkalmazásával azonban ez a helyzet megváltoztatható. ami hirtelen gőzzé válik. másrészt a kezelő személyzetet a káros radioaktív sugaraktól védő biztonsági felszerelés kényszerű alkalmazásából ered. ahol a Kun Ákos: Ezoterikus körkép → Kun Elektronikus Könyvtár → http://kunlibrary. Mivel az állattenyésztés során átlagosan 10 kg takarmányból lesz 1 kg színhús. érelmeszesedést és korai öregedést okoznak. A Hirosima Egyetem kutatói azonban nemrégen találtak egy páfrányfélét. Mellesleg az ökotermékeknél szigorúan tilos a sugárkezelés. valamint a gyomirtó. pl. ezért semmi sem fogja meggátolni ennek a tartósító eljárásnak a széleskörű elterjedését. de ez a haszonnövényekbe is felszívódik. A tetemes költség egyrészt a gamma sugarakat előállító kobaltágyú magas árából. A vetésforgó alkalmazásával lehetőség nyílik a gyomoktól való végleges megszabadulásra is. amelyek rákot. hogy a gamma sugárral kezelt burgonya. majd kis mennyiségű vizet fecskendeznek be.com . és nem megfelelő mennyiségben kiszórt műtrágya. Miután ilyen nagy tömegű élelmiszerre nem lesz szüksége az emberiségnek. Pihentetés helyett műtrágyával próbálják pótolni az elhasználódott ásványi anyagokat. ami azzal tűni