P. 1
penzugyi fogalomtar

penzugyi fogalomtar

|Views: 980|Likes:
Published by kaposvaritamas

More info:

Published by: kaposvaritamas on Jan 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2013

pdf

text

original

Pénzügyi fogalomtár Szerkesztette: Dr.

Elek Erzsébet

Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Kar

PÉNZÜGYI FOGALOMTÁR
Szerkesztette: Dr. Elek Erzsébet

2001.

.

a maga által megállapított mérték szerint. gazdasági társaság. jövedéki adó). jövedelem) vagy annak egysége (pl. Közvetlen adó: az fizeti. amely után az adót fizetik. Az adó alanyát másképpen adókötelezettnek is nevezik. gépjármű adó). hogy az adóalap (pl. amelynek alapján az adót kiszámítják. Adóztató: az állam. Közvetett adó: az adó alanya és az adó terhének viselője elkülönülhet egymástól (a jövedelem felhasználásakor) (pl. illetve az önkormányzat. telek). Az adó alapja: az adó tárgyának az a mennyisége. amely lehet lineáris vagy progresszív. az adókötelezett természetes személyektől. Vám. Az adókulcs az adóalap meghatározott százaléka. az a tevékenység (pl. szervezet. adóköteles értékesítés. Az adó tárgya: az a dolog (pl. akinek jövedelme keletkezik (pl. Ezek lehetnek: 1. jogi személyektől. valamint munkavállalói járulék • bérgarancia járulék • szakképzési hozzájárulás • útalap hozzájárulás 5 . Adóhatóság: az adó beszedésére jogosult az állam (önkormányzat) nevében az adóztatással kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket gyakorló szervezetek. SZJA). Az adó mértéke: azt fejezi ki. jövedelemszerző tevékenység). amikor az adó alapját nem pénzértékben határozzák meg (pl. Az adó mértékét adókulccsal vagy adótétellel határozhatják meg. Illetékhivatal Állami adóhatóság: 1. benzin literje) után mennyi adót kell fizetni. az önkormányzat jegyzője 4. haszonélvezeti jog).és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és szervei (APEH) 2. jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoktól és más szervezetektől. Adótételben akkor fejezik ki az adó mértékét. amelyet a közhatalom a társadalmi közös szükségletek kielégítését szolgáló közkiadások pénzügyi forrásainak biztosításához. Adó. kommunális adó. közvetlen ellenszolgáltatás nélkül megkövetel.A Account: számla. az a jog (pl. elszámolási időszak Adó: olyan szolgáltatás. amely adót szedni jogosult. beszedi: • társasági és osztalékadó (TAO) • általános forgalmi adó (ÁFA) • személyi jövedelemadó (SZJA) • fogyasztási adó • jövedéki adó • játékadó • rehabilitációs hozzájárulás • munkaadói. Adóalany: az adófizetésre kötelezett természetes személy.és pénzügyőrség Országos parancsnoksága és szervei (vámhatóság) 3. épület.

bejelentési. nyilvántartások vezetésének (könyvvezetésnek) a kötelezettsége 3. adóelőleg fizetés kötelezettsége 7. Csak akkor vehető igénybe. ha van fizetendő adója az adózónak. adómegállapítási kötelezettség 4. adófizetési. nyilatkozattételi kötelezettség 2. adóbevallási kötelezettség 4. adófizetés. amikor az adót az adózó által szolgáltatott adatok alapján az illetékes adóhatóság állapítja meg (pl. illetékhivatal a vagyonátruházási illetéket vagy az építményadót). nyilatkozattételi kötelezettség 5.• turisztikai hozzájárulás • nemzeti kulturális járulék • termékdíj 2. adómegállapítási kötelezettség 3. Az adójegy tartalmazza a termék kiskereskedelmi árát. a fizetendő fogyasztási adót és az általános forgalmi adót. adatszolgáltatás kötelezettsége 8. adókiszabás: az adómegállapításnak az a módja. bejelentési kötelezettség 2. kiutalja: • fogyasztói árkiegészítés • egyedi termelési árkiegészítés • egyedi dotáció • normatív termelési árkiegészítés • agrártámogatások Önkormányzati adóhatóság beszedi: • építményadó • telekadó • magánszemélyek kommunális adója • vállalkozások kommunális adója • idegenforgalmi adó • helyi iparűzési adó • belföldi rendszámú gépjárművek adója Vámhatóság beszedi: • vám • vámkezelési díj • illeték • importtermék fogyasztási adója • termékdíj • importtermék általános forgalmi adója • külföldi rendszámú gépjárművek adója • jövedéki termékekkel kapcsolatos adó Adókötelezettségek: 1. bizonylatok kiállításának és megőrzésének kötelezettsége Adójegy: dohánygyártmányok esetében az adóbeszedés technikai eszköze. adóelőleg-fizetési kötelezettség 6 . Adókötelezettség: az adózónak az adóztatással kapcsolatos kötelezettségei: 1. Adókivetés. Csak a fizetendő adó összegéig vagy a törvény által meghatározott mértékéig vehető igénybe. Adókedvezmény: az adóztató által az adózónak nyújtott preferencia. adóbevallás kötelezettsége 6.

hogy az adóalap (pl. ahol a jövedéki termék az előállítást. Adótartozásnak minősül a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás is. cselekmények Adózó: az a személy. Adómentesség: az adózónak nyújtott preferencia. 6. tárolható. Adókülönbözet: a bevallott. Azonos értékvételi és eladási ügylet összekapcsolódását jelenti. vagy az adó alanya mentesül az adóztatás alól. telek). jövedelemszerző tevékenység). amely lehet lineáris vagy progresszív. a költségvetési támogatás kiutalásával. Külföldi részvényekre szóló követeléseket testesítenek meg. 7. kommunális adó. végrehajtásával. továbbá a bevallás alapján kiszabott. Adóztató: az állam. az adóztatással kapcsolatos adatok feldolgozásával. Adósságszolgálat: egy időszakban esedékes hiteltörlesztés és kamatfizetések együttes összege Adó tárgya: az a dolog (pl.5. haszonélvezeti jog). Adómérték: kifejezi. Adómegállapítás: az adómegállapítás kötelezettsége abban igazít el. amely adót szedni jogosult. Adótartozás: az esedékességkor meg nem fizetett adó. Az adó mértékét adókulccsal vagy adótétellel határozhatják meg. az a hely. kivetett adó különbözete. nyilvántartásával összefüggő feladatok. hogy kinek. az a jog (pl. amelyek tételeit a számlavezető bankok külön számlán. gépjármű-adó). bizonylatok kiállításának és megőrzésének kötelezettsége nyilvántartás vezetésének kötelezettsége adatszolgáltatási kötelezettség adólevonási. adóbeszedési kötelezettség Adókulcs: az adóalap meghatározott százaléka. épület. költségvetési támogatást megállapítani. nyilvántartásával. illetve az önkormányzat. 8. Adóügy: az adók megállapításával. benzin literje) után mennyi adót kell fizetni. Adótarifa: egy meghatározott adófajta adóalapjának és adómértékének rendszerét nevezik adótartifának. az ellentétel kiegyenlítésére címezve tartják nyilván. ADR: American Depository Receipt [Amerikai Letéti Igazolás] Amerikában árusított értékpapírok. beszedésével. Ad valoren vám: értékvám Advance: [hitel] 7 . az a tevékenység (pl. Adóraktár: egyrészt adójogi fogalom. milyen módon kell az adót. akire vonakozóan valamely adóról szóló törvény vagy az adózás rendjéről szóló törvény adókötelezettséget. jövedelem) vagy annak egysége (pl. adóköteles értékesítés. Adresszáció: klíringelszámolás keretében lebonyolódó kapcsolt ügylet. Adótétel: amikor az adó alapját nem pénzértékben határozzák meg (pl. illetve az importból vagy másik adóraktárból való beszállítást követően adómentesen tartható. illetve bevallani elmulasztott. amely után az adót fizetik. adófizetési kötelezettséget vagy költségvetési támogatást állapít meg. amelynek alapján vagy az adó tárgya.

hogy számára fizetést teljesít. A bank a kedvezményezettel szemben kötelezettséget vállal. hogyha teljesíti a szerződésben foglaltakat. Az akkreditívet nyitó bank az ügylet teljes áruértékére ígér fizetést. A felek között nagyértékű külkereskedelmi ügyletek részszállításokkal valósulnak meg. mint végső kedvezményezett részére. A bank csak megbízható ügyfeleinek nyújt akcepthitelt. a bank hangsúlyozottan csak a fizetés megvalósulásáért felelős. back-to-back akkreditív: két egymáshoz kapcsolódó akkreditív. amennyiben az eladó határidőben. (A bizalom alapján a vevő rábízza pénzét a bankra.Advance refunding: [hitel átütemezés. Általában 8 . így nem kell az import teljes értékére akkreditívet nyitni. amikor az értékesítés viszonteladó bekapcsolásával történik. Akcepthitel: elfogadmányhitel. A nyitó bank fizetési ígérete átruházható a végső eladó. átstrukturálás] Advising bank: értesítő bank Akcelerátor: az az együttható. 2. váltóelfogadásra (acceptance credit) 3. feltöltődő akkreditív (rulírozó – revolving credit): lehetővé teszik a folyamatos szállítások lebonyolítását az eladó és a vevő között. melyet az elfogad. 3. azonnali fizetésre (payment credit) 2. mind a vevő rövid lejáratú finanszírozását lehetővé teszi egy váltóügylet segítségével. vagy hitelfelvételi limitjét terheli meg a bank. mert tudja. Az ügyfél egy határidős váltót intézvényez a bankjára. Az eladó viszont biztos lehet abban. mivel a vevőnek és eladónak is lényeges kockázatcsökkentési lehetőséget biztosít. de a vevőnek a megjelölt keretösszegen belül csak egy-egy részszállítás erejéig kell a fedezetet a bank rendelkezésére bocsátania. hogy megbízója számlájára terhére harmadik személy. átruházató akkreditív: a kedvezményezett maga helyett más kedvezményezettet is megjelölhet. amelynek során a vevő és eladó közé belép egy olyan hitelintézet. A külkereskedelemben az egyik legbiztonságosabb fizetési mód. váltóit elfogadja. hogy a bank akkor teljesíti a fizetést az eladónak. hogy javára fizetést teljesít. ha a vevő által megjelölt módon jelzi a szerződés teljesítését. Az akkreditív fajtái: 1. amely azt mutatja. mind a leszámítolás útján. Fizetési ígéret. ezzel az ügyfél finanszírozási forráshoz jut mind a forgatás. hiánytalanul az okmányokat rendelkezésére bocsátja. megkapja az áru ellenértékét. vagy megvásárolja. a bank a vevőtől kapott megbízás alapján arra kötelezi magát az eladóval szemben. A fizetési ígéret szólhat: 1. mind az eladó. a bankszámlák közötti teljes összegű átírás egyik változata. a kedvezményezett javára fizetést teljesít előre meghatározott összegben. Akkor előnyös az alkalmazása. Az első akkreditív fedezetét.) Akkreditív-hitellevél nyitása esetén a bank kötelezettséget vállal arra. Az akkreditív formai ügylet. támaszát képezi a második akkreditívnek. negociálásra (negotiation credit) A külkereskedelemben az egyik legbiztonságosabb fizetési mód. hányszorosára nő az új beruházás valamely jövedelemváltozás hatására. mivel az eladónak és vevőnek is lényeges kockázat-csökkentési lehetőséget biztosít. A vevő a nyitáskor vagy letétbe helyezi az akkreditív összegét (kamatveszteséget szenved). Önálló jogügylet. amelyben a vevő és eladó egyformán megbízik. Akkreditív (okmányos) meghitelezés: [Letter of credit (L/C)] készpénz nélküli fizetési forma.

Alapító tőke: a vállalkozás tevékenység megkezdéséhez az alapítók által szolgáltatott pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás. tőkeérdekeltségek szerzése Aktuárius: más néven biztosítási matematikus. és részt vesz a biztosítási módozatok kidolgozásában is. a reexportőr. a beruházással nyert eszközöket a beruházó veszi nyilvántartásba és ő üzemeli. betételhelyezés más bankoknál (pl. amely a beruházási cél megvalósítását elsődlegesen és közvetlenül szolgálja. Akkreditívek negociálása: a kereskedelmi bank saját kockázatára megvásárolhatja az eladótól az intézvényt (még el nem fogadott váltót) vagy az okmányokat. így követelése keletkezik. meghatározott célra szánt vagyonösszeg 9 . hitelnyújtás 2. megbízás. 6. • visszavonhatatlan: a kibocsátó bank visszavonhatatlan ígéretet tesz a teljesítésre. 5. visszavonhatóság szerint: • visszavonható: a vevő bármely időpontban módosíthatja vagy visszavonhatja. Akutális biztosítási összeg: a kezdeti biztosítási összeg megemelve az indexszel Akutális díjtartalék: a mindenkori díjtartalékot jelenti biztosításnál. red-claused akkreditív 8. 10. ókereskedelmi hitellevél: a kibocsátó bank arra vállal kötelezettséget. stand-by akkreditív (készenléti) 9. Az ügylet szereplői a végső eladó. juttatás) 7. ha nem átruházható akkreditívet nyitott a vevő. jegybanki kötelező tartalék) 3. a bank által nyújtott hitelösszeg Aktív bankügyletek: a bank pénzkihelyezést végez. hogy az előírt okmányok időben történő bemutatása esetén az okmányok bármelyik jóhiszemű birtokosának kifizeti a hitellevélen feltüntetett összeget. A kockázatok elemzését végzi. a vevő és a bankok. készenléti akkreditív: egy formális akkreditívet jelent (revolving = forgó). igazolás szerint: • nem igazolt • igazolt: egy második bank felülgarantálja a nyitó bank fizetési ígéretét. a cégbíróságon bejegyzett tőke Alapítvány: jogi személyiséggel felruházott célszervezet. Formái: 1. követelést megtestesítő értékpapír vásárlás (pl. 4. Az intézvényt vagy okmányt a bank ezután mint sajátját küldi ki és kapja meg a nyitó banktól az okmányokban szereplő követelést. így biztosítva ügyfele számára a finanszírozást. államkötvény) 4. Aktíva: eszköz. Összetevői: • alapbiztosítás díjtartaléka • többlethozam-visszatérítés díjtartaléka • az indexálások során keletkezett díjtartalék Alapberuházás: önálló beruházási egység.reexport esetén alkalmazzák. engedményes (assignment = átruházás.

illetve a jegybank hivatalos leszámítolási kamatlába.Alapkamat: a hitelezésnél alkalmazott alapdíj. de mások számlájára köt ügyleteket. de a törvény meghatározott esetekben kötelezővé teszi. A tőzsdén díjazás ellenében saját nevében. szerződés tartalmazza a felek egyetértését. degresszív és progresszív. ezért főként kötvény árfolyamának számítására használjuk. A leggyakrabban alkalmazott allokációs elv a kártyaleosztás. a járadékszámításban a tőkének rendszeresen befizetendő összege. évente azonos összegű jövedelem. amelynek az a lényege. Alkusz: értékpapír bizományos vagy értékpapír kereskedő tőzsdei üzletkötője. Minden olyan kölcsön. Az alapkamat fajtái: 1. hogy az adott értékpapír-mennyiséget úgy osztják el a jegyzők között. Allokáció: az az eljárás. hanem bármikor érvényes. változó kamatozású (floating rate) Alaptőke leszállítása: a gazdasági társaságokról szóló törvény értelmében a közgyűlés dönt róla. egészen addig. Amerikai opció: az európaitól abban különbözik. AMEX: 150 éve alapított New York-i székhelyű értékpapír tőzsde Amortizáció: az immateriális javakba és tárgyi eszközökbe befektetett tőke törlesztésének (visszanyerésének) mértékét fejezi ki százalékban vagy pénzösszegben. Az annuitás véges időszakú pénzáram. Lehet lineáris. PVA = C C C + 2 ++ 1+ r ( 1+ r) ( 1+ r) n C = adott évi jövedelem r = elvárt hozam n = az időszakok száma A képlet arra ad feleletet. hogy túljegyzés esetén milyen mértékben elégítik ki a jegyzéseket. fix kamatozású (fixed rate) 2. PVA = C C 1 C 1 − ⋅ ⋅ n = r r ( 1+ r) r ( 1+ r) n Anonim értékpapír: a jogosult nevét fel nem tüntető. Részei: • jegyzett tőke • tőketartalék • eredménytartalék • a mérleg szerinti eredmény • általános tartalék Alárendelt kölcsöntőke: a szavatoló tőke egyik eleme. amely rendelkezésre áll. a kölcsönnek évente egyenlő összegű törlesztése. amelynek során meghatározzák. hogy r százalékos kamatláb mellett n évig 1 forint jövedelemnek mennyi a jelenértéke. azaz bemutatóra szóló értékpapír 10 . diszkont rátája. Alapvető tőkeelem: a hitelintézet szavatoló tőkéjének része. hogy a meghatározott lejárati időpont mellett az opció lehívásának joga nemcsak a lejáratkor. Annuitás: évjáradék. illetve amíg az értékpapírmennyiség el nem fogy. amíg az adott jegyzőnek kielégítetlen igénye van. hogy egy körben minden jegyző egy papírt kap. véges időszakra vonatkozó megegyező elemű pénzáramlások.

Az üzlet előnye. egyidőben megvalósuló párhuzamos vétel és eladás. Anticipáció: a jövőbeni eseményekkel kapcsolatos várakozás Anticipatív kamat: előlegezett Apport: vagyoni értéket képviselő tárgy vagy szolgáltatás. 2. Arany: [aurum] a történelem előtti időkben és a történelem korai szakaszában kultikus és műtárgyak készítésére valamint kincsképzésre használták. a tulajdonosok nem pénzbeli hozzájárulása az alapítói (jegyzett) tőkéhez. illetve valamely pénzegység grammsúlyban kifejezett aranytartalma Aranypénz: aranyérme. Ott vásárol. A különböző piacokon meglévő különbségek kihasználására szolgál (kockázatmentes hozam). egyidejűleg vásárol a legolcsóbb piacon és elad a legdrágább piacon. ahol olcsóbb. s ezáltal a piacok hatékonyabb működését eredményezi Az arbitrázs feladatai: 1. Arbitőr: a kamatlábak. dollár-standard rendszer. Arbitrázs: a különböző piacokon. Ötvözött formában lehetett érméket verni. azaz ott vásárol. illetve kötelezett névtelenné válik. ahol a legolcsóbb. hogy összehangolja időben és térben az árfolyamok és kamatlábak relatív nagyságait. Az országok aranyérméit az aranytartalmuknak megfelelő paritás alapján hasonlítják össze. ahol legmagasabb az árfolyam. Aranypont: az aranyparitástól való eltérés. valamint az értékpapír jogosultja is (bemutatóra szóló papír esetén). amelyet nem készpénzként visznek be a vállalkozásba. ott ad el. 2. Aranydeviza: egy valuta. kiegyenlítési arbitrázs: az arbitőr a különböző piacokon jegyzett árfolyamok alapján a számára legkedvezőbbet választja ki. felső és alsó aranypont Aranystandard: az általánossá vált papíros anyagú pénzhelyettesek összehasonlítása országonként a hivatalosan meghatározott aranytartalom (aranyra való átváltási arány) alapján történt. Az egyik piacon (tőzsdén) megvásárolt értékpapír (valuta. Az arbitrázs fontos hatóerő az áreltérések megszüntetésében. az eredeti jogosult. 1 uncia arany 35 dollárral volt egyenlő. kiegyenlítési arbitrázs: a legkedvezőbb piacot választja ki. kamat) különbségből származó nyereségszerzés céljából. különbözeti arbitrázs: az arbitőr célja a kockázatmentes árfolyamnyereség megszerzése (spekulációs ügylet). amely megtartotta az arannyal való közvetlen kapcsolatát.Anonimitás: az értékpapír forgatása útján az alanyi jog függetlenné válik az alapügylettől. különbözeti arbitrázs: kockázatmentes árfolyamnyereség elérésére törekszik. Aranyparitás: két pénzegység aranytartalmának egymáshoz viszonyított aránya. 11 . Típusai: 1. mivel egyetlen valuta volt. és ott ad el. belső értékkel rendelkezik. áru) azonnali eladása egy másik piacon az árfolyam (ár-. illetve árfolyamok eltérését kihasználva kockázatmentes profitra tesz szert. 1944-ben Bretton Woodsban létrehozott pénzrendszerben a dollár töltötte be a kulcsvaluta szerepet. ahol drágább.

feljogosítás Avizál: [értesít] az ügyfelet valamilyen küldeménynek az ő címére történő feladásáról írásban értesíti. a vevő az áru átvételével azonos időben rendezi a kötelezettségét Azonnali ügyletek: prompt. Az ajánlat a vásárlandó összeget és az árfolyamot tartalmazza. hogy kizárólag a keresletet koncentrálja. amelynél az ügyletkötés időpontja és a teljesítés lényegében nem szakad el egymástól. a fizetést a jogosult kezdeményezi a rendszeresített beszedési megbízás nyomtatvány benyújtásával. azaz megbízza a bankszámláját vezető hitelintézetet. hogy a bankszámlája javára. 2. azaz a potenciális vevőket. amig a teljes összeg lejegyzése meg nem történik.ATM (1): Automated Teller Machine. Kötvényaukció: a kibocsátó meghirdeti a kötvénykibocsátást. Funkciói: pénzfelvétel. Autorizáció: felhatalmazás. vagy a kötelezett felhatalmazó levélben a bankszámláját vezető hitelintézetnél bejelenti. Azonnali beszedési megbízás: inkasszó. effektív. engedélyezés. az opció kötési árfolyama megegyezik a pillanatnyi prompt árral. ha jogszabály írja elő. francia aukciónál egy meghatározott minimális árfolyamon fogadják el az ajánlatot. spot. holland aukciónál az ajánlatokat az árfolyamok csökkenő sorrendjében fogadják el. Azonnali beszedési megbízás: promt inkasszó Azonnali fizetés: készpénzfizetést jelent. a vállalattól független szakértővel Aukció: árverés. Akkor nyújthat be ilyen megbízást. Audit: egy vállalat. cég könyvelésének és mérlegeinek átvizsgáltatása egy. az áru iránt érdeklődőket hívja össze. pénzbefizetés. bankkártya elfogadó automata (elektronikus pénzkiadó automata). a kötelezett bankszámlája terhére meghatározott összeget azonnal számoljon el. olyan készpénzügylet. egyenleg lekérdezés ATM (2): at the money. Az ajánlatok elfogadása történhet: 1. amelynek jegyzésére ajánlatokat (liciteket) lelhet benyújtani. Avizáló bank: a nyitó bank és az eladó között közvetít. amelynek jellegzetessége. késedelemmentes okmánytovábbítás mindkét irányban. Feladata mindössze a pontos. hogy a kedvezményezett jogosult azonnali beszedési megbízást ellene benyújtani. lényegében a fizetés és szállítás szerződéskötéskor azonnal esedékessé válik. 12 .

amely a termékértékesítést és szolgáltatásnyújtást terheli: • általános adó: kiterjed a belföldi eredetű áruk és szolgáltatások teljes körére. Az államháztartás rendszere: 1.000. árverése 13 . az elkülönített állami pénzalapok költségvetése 3. a helyi önkormányzatok költségvetése 4. szervező és gazdasági tevékenysége. oktatási tevékenység) 2. Államadósság: az állam által igénybe vett.Á ÁFA jellemzői: hozzáadott érték adó. amelyben az állam adósságtörlesztésre és kamatfizetésre vagy kamatjáradék fizetésére vállal kötelezettséget. központi kormányzat költségvetése 2. kincstárjegy (diszkont kincstárjegy.000 forintot. termékimport Adómentesség lehet: 1. amely biztosítja a pénzforrásokat és azokat a társadalmi szükségleteknek megfelelően elosztja. de még vissza nem fizetett hitelek összege. a társadalombiztosítás költségvetése Állami költségvetés: az állam központi pénzalapja. államkötvény 3. kincstári takarékjegy Állampapír aukció: állampapírok kiárusítása. egy meghatározott időszakra várható bevételeinek és kiadásainak pénzügyi terve Állampapír: az állam által kibocsátott. • összfázisú forgalmi adó: az adó a termelés minden fázisában számítják. és várhatóan a tárgyévben nem fogja ezt az értékhatárt meghaladni. az adóalany által belföldön teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás 2. kamatozó kincstárjegy) 2. Finanszírozása történhet adóemeléssel. felhasználja. illetve a kiadások mérséklésével. az állam adósságát megtestesítő értékpapír. alanyi adómentességet választhat. • az adóévet megelőző évben a bruttó árbevétele nem haladja meg a 2. • hozzáadott érték adó • fogyasztói adó Az ÁFA tárgya: 1. Fajtái: 1. akinek • a gazdasági tevékenységének székhelye vagy az állandó lakóhelye belföldön van. az a gazdálkodási rendszer. a jövedelem-elvonás fokozásával. tárgyi adómentesség: az értékesítés tárgya adómentes (pl. Államháztartás: az állam irányító.

kamatozó állampapír Államkötvény: olyan kötvény formájú állampapír. vételi-. a befektetési szolgáltatási. kiegészítő pénzügyi szolgáltatási. eredményes működésének elősegítése. flexibilis (rugalmas) árfolyam Árfolyam jegyzék: hivatalos közlöny. az 1996. amely a hivatalosan megállapított tőzsdei árfolyamokat tartalmazza. mert mindig része az egyedi biztosítási szerződésnek. Általános szerződési feltételek: egyes biztosítók az életbiztosítási módozatok általános szabályait (amelyeket minden szerződésben meg kellene ismételni) kiemelik és külön összefoglalják. Beszélhetünk: értékpapír-. devizák. de néha annál hosszabb lejárattal kibocsátott. az értékpapírok forgalombahozataláról szóló törvény hatálya alá tartoznak Állami pénztárjegy: az állam átmeneti pénzhiányának fedezetéül általában egy évnél rövidebb. kötött árfolyam: hatóságilag rögzített. számú törvény szabályozza. amelyek a hitelintézeti törvény.Állami Pénz. ÁPTF: Állami Pénz. eladási-. Hatásköre kiterjed azon szervezetek és személyek tevékenységének felügyeletére. a befektetési alapokról szóló törvény. amelyet az adózott nyereségéből képez.és tőkepiac zavartalan.és Tőkepiaci Felügyelet. amely az állam (közép vagy hosszúlejáratú) adósságát testesíti meg. közraktározásról szóló törvény. A hitelintézet az adózott eredményből az osztalék. Célja a pénzügyi szolgáltatási. Mértéke a tárgyévi adózott eredmény 10%-a. a kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységet végző szervezet óvatos. 1997. Általános tartalék: a hitelintézetnél a szavatoló tőke egyik alkotó eleme.és Tőkepiaci Felügyelet: a kormány felügyelete alatt működő országos hatáskörű közigazgatási szerv. január elsejével összevonták az Állami Bankfelügyeletet és az Állami Értékpapír. Árfolyamfajták: 1. az állam által a lejárat előtt is felmondható. a pénz. A valutakosár képlete (változni fog): E1H U F = U SD E0H U F⋅ E0H U F U SD U SD C1H U F U SD E1(HUF/USD): aznapi dollár árfolyam E0(HUF/USD): előző napi dollár árfolyam E0(HUF/DEM): előző napi márka árfolyam C1(USD/DEM): aznapi dollár-márka keresztárfolyam 14 . illetve a részesedés kifizetése előtt általános tartalékot köteles képezni. tőzsdei árfolyam. árutőzsdéről és az árutőzsdei ügyletekről szóló törvény. amely a kereslet és kínálat hatására alakul ki a piacon. Feladata ellenőrizni a törvényi előírások betartását. s nem a piaci kereslet a meghatározó 3. Ezt hívják általános szerződési feltételeknek. Árfolyamjegyzés: a valuták és devizák pénzpiacon kialakuló megállapítása és közzététele meghatározott formában. tulajdonosaik gondos joggyakorlásának. fix (rögzített) árfolyam 2.és Tőzsdefelügyeletet. árfolyamának Árfolyam-meghatározás: az MNB mindennap közreadja a hivatalos jegyzést. körültekintő és megbízható (prudens) működésének. értékpapírok tényleges piaci értéke. évi CXIV. Árfolyam: [Price] a valuták.

Átalakulás: a gazdasági társaság. Átlagárfolyam: tőzsdei árfolyam. akkor a zálogjegy új tulajdonosának tulajdonjogát korlátozza (mivel csak a kettő együttes birtoklása jelent szabad rendelkezési jogot az áru felett). a szövetkezet tevékenységének jogutódlással történő megszüntetése Átalányadó: vélelmezett jövedelem és költséghányad alapján fizetett adó. P1 = jelenlegi árfolyam P0 = kötvény névértéke r1 = a jelenlegi piaci kamatláb r0 = névleges kamatláb Árujegy: a közraktárjegy egyik része. névre. P1 − P0 P0 E= r1 − r0 r0 Áruárfolyam: az értékpapírok ajánlati árfolyama. kicserélésével. amelynek célja a termelés technikai. Árrugalmassági együttható: E = elaszticitás. Árfolyam támogató vásárlás: a tőzsdén az árfolyam alátámasztására megvalósuló értékpapír-vásárlás (support purchase) Árjegyző: [call chairman] a tőzsde hivatalos személye. Az értékpapírok átruházásának szabályai különböznek annak függvényében. technológiai. áru feletti rendelkezési jogot biztosít. A bemutatóra szóló értékpapír átruházása a dolgok átruházására vonatkozó szabályok szerint. vagy rendeletre szóló értékpapírról van-e szó. Átállítási beruházás: olyan tőkebefektetés. Mezőgazdasági őstermelő is választhatja. egységnyi kamatlábváltozás mekkora árfolyamváltozást okozhat. Az átalányadózást választó egyéni vállalkozó a bevételéből a jövedelmet a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott. Ha az áru tulajdonosa kölcsönt vesz fel (és az árut így elzálogosítja). gyártás. Az az egyéni vállalkozó választhatja. az értékpapír fizikai átadásával és a vételár átvevésével történik. kivéve. Árutőzsde: fizikai áruügyletek helye. ha azt az SZJA törvény kamatnak vagy egyéb jövedelemnek minősíti. aki a kialakuló árakat percnyi pontossággal jegyzi.Árfolyam/Nyereség arány: [Price/Earning Ratio (P/E)] a részvény árfolyama osztva a részvényenkénti nyereséggel (a részvény mai árfolyama és a következő évi várható egy részvényre jutó jövedelem aránya) Árfolyamnyereség: az értékpapír elidegenítéséért kapott bevételnek az értékpapír megszerzésére fordított összeget meghaladó része. fizikai áruk adás-vétele folyik itt. hogy bemutatóra. vélelmezett költséghányad alkalmazásával határozza meg. aki az SZJA törvényben meghatározott követelményeknek megfelel. Átruházás: rendelkezési jog átadása. A főszabály szerint a vélelmezett költséghányada 80%. a tőzsdén kialakult árfolyamok átlaga. A névre szóló értékpapír átruházása egy külön engedményezési nyilatkozattal mehet csak végbe 15 .és piacszervezési eredményeinek folyamatos alkalmazása a meglévő termelőberendezések átalakításával. Átszervezési beruházásnak is nevezik.

kisebb termelőtől gyűjti össze az árut és egyben értékesíti részszállítás engedélyezését kérve. 4. amelyben átruházható akkreditívet kér a fizetés biztosítékaként. cedálás). hogy a kötvénytulajdonos átcseréli kötvényét a kibocsátó vállalat részvényeire vagy megtartja a kötvényt. Az átváltás nem kötelező. amelyet a lejáratkor visszafizetés helyett részvénnyé lehet átalakítani. amelynél az eladó/exportőr az árut és az okmányokat is a vevő/importőr címére és rendelkezésére adja fel. A rendeletre szóló értékpapírok átruházása általában a váltóátruházásra vonatkozó szabályok szerint. csere. illetve alternatív kötvény): a részvénytársaság által kibocsátott olyan kötvény. a viszonteladó a végső eladóval kötött szerződése alapján felkéri a transzferáló bankot az akkreditív átruházására a végső eladó mint végső kedvezményezett javára. valamely pénz vagy értékpapír névértékére és az értékpapírpiacon az ezt meghaladó forgalmi értéke közötti különbség. így az eladó a pénzügyi műveletek passzív szemlélője lesz. az akkreditív transzferálása 8. a végső eladó (szállító) és a viszonteladó (külkereskedelmi vállalat) megbízási szerződést köt adott áru külföldi értékesítésére. az akkreditív nyitása 5.(cesszió. 7. 2. 6. a viszonteladó mint kedvezményezett értesítése az akkreditív megnyitásáról. prémium. a vevő bankjánál nyittat egy átruházható akkreditívet (a viszonteladóval megállapodott feltételek szerint). amikor értékesítés viszonteladó bekapcsolásával történik. Átruházható (transzferálható) akkreditív: a nyitó bank fizetési ígérete átruházható a végső eladó mint végső kedvezményezett részére. 3. Átválthatóság: konvertibilitás Átváltható kötvény (konvertálható. a végső eladó értesítése a transzferált akkreditívről a számlavezető bankán keresztül Átutalás: olyan fizetési mód. a kötvénytulajdonos választásától függ. A rendes kamatozáson felül választási lehetőséget biztosít tulajdonosának. Általában alacsonyabb a kamata. A külkereskedelmi vállalat több. Ázsió: felár. Á V 3 N y i t ó e v ő 2 t r u h á z h a t ó V 5 4 a nL k / C b i s z o 6 a k k r e d i t í v l a d ó 8 b a n k n y i t á s n t e 1l a d ó E . A kötelezettség teljesítéséről a vevő intézkedik az áru és okmányok átvételét követően. Meghatározott számú részvény megszerzésére jogosító értékpapír. Használata abban az esetben előnyös. fizetési feltételként akkreditívet [Letter of credit (L/C)] jelölve meg. a viszonteladó felkutatja a külföldi vevőt és megköti vele az adott árura vonatkozó kereskedelmi szerződést. felpénz.t t r a n7 s z A f e v r i á z l á ó l ó b a n k 1. birtokon kívül kerül. Meghatározása 16 . azaz hátirati forgatmány útján történik.

általában az értékpapír névértékéhez viszonyított százalékos értékkel történik. Ellentéte a diszázsió. 17 .

hogy ez nem átruházható. hogy a vevő és eladó nem tud egymásról. ezért kellett a reexportőrnek egy új akkreditívet nyittatni a régit mint fedezetet alkalmazva. időbeli.B Back-to-back akkreditív: két egymáshoz kapcsolódó akkreditívet feltételez. amely betétgyűjtéssel és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadásával. N b ay n i t k ó I I . ha egyébként nem átruházható akkreditívet nyittatott a vevő. tevékenységi és ügyfélkorlát nélkül • regionális bankok: széleskörű tevékenység.b a c k p o a k k r t ő r e d i t í v rE l a d ó n y i t á s r Rt ő e r e x p o N I . besszer] olyan spekuláns. Értelemszerűen azonnali ügyleteknél ilyen spekulációra nem kerülhet sor. valamint pénzügyi szolgáltatás nyújtásával üzletszerűen foglalkozik. ahol az első akkreditív fedezetét képezi a második akkreditívnek. Így a két árfolyam közötti különbség az ő haszna lesz. avizáló és a II. Egy közeli határidőre megállapított felár egy távolabbi határidőre megállapított árral szemben. b a nA k v i z á l ó I I . b a An k v i z á l ó b a n k Annyiban különbözik az átruházható akkreditívtől. reexportőr (külkereskedelmi vállalat). Baisse-ügylet: olyan tőzsdei spekuláció. B V e v ő R a c k e e x . az ügyletek nagy tételben történnek. aki tőzsdei árfolyamesésre számít. területi. Általában reexport esetén alkalmazzák. Balance of payments: [Fizetési mérleg] Bank: univerzális hitelintézet. Jellemzője ennek az akkreditívnek. y i t ó I . azaz úgy gondolja. hogy későbbi teljesítéskor befolyó (ám a szerződéskötéskor kikötött. s esetenként több közvetítő is beékelődik az eladó és vevő közé. Természetesen az I. s ezért értékpapírt ad el annak reményében. amelynél a spekuláns baisse-re számít. valamint a bankok. és ezért magasabb) vételárból akkor olcsóbban ugyanazt az értéket tudja megvásárolni.t o . Fajtái: • kereskedelmi bankok: széleskörű tevékenység. Backwardation (deport): a készpénzes áru (software) felára a határidőáruval szemben. Az ügylet szereplői a végső eladó (szállító). a vevő. azaz olyan pénzügyi intézmény. hogy a szerződéskötés és annak teljesítése között az árak csökkeni fognak. területileg korlátozott 18 . Baisse: [bessz] a tőzsdén jegyzett értékpapírok árfolyamának esése Baisser: [baisse spekuláns. nyitó bank ugyanazon bank.

ahol a fedezet a művelésre alkalmas föld • építési bankok: viszonylag alacsony tőkeigényű lakásépítési tevékenységre szakosodtak • fejlesztési hitelintézetek: a nagy tőkeerőt igénylő. körültekintő és megbízható működését elősegíteni. Bank advance: [bankhitel (általános elnevezés)] Bank assurance: garancia. Bankhitelek: pénzintézet által nyújtott hitelek Csoportosítása: 1. a tőzsdeidőn kívül a bankon keresztül értékpapír forgalmazást és devizaműveletek végzése • közületi bankok: a közület szervezett jellemzőit kihasználva kereskedelmi bank vagy takarékpénztár jelleggel működnek.• takarékpénztárak: a lakosság széles köre számára végez műveleteket • hitelszövetkezetek: a szövetkezetbe tömörült tagok számára végez szolgáltatást • jelzálog-hitelintézet: speciális hitelezéssel foglalkoznak • földhitelintézetek: speciális hitelezés. amelyek a hitelintézettel szemben fennálló követelések kielégítésébe tőkeként bevonhatók. A bank „veszélyes üzem”. A megbízható működést biztosítani hívatott követelmények: • a fizetőképesség fenntartása (azonnali és hosszú távú fizetőképesség) • a saját tőke megkövetelt nagysága (nem lehet kevesebb az előírt legkisebb jegyzett tőke összegénél) • a szavatoló tőke nagysága: a saját tőkéje és azok a források. s végzett tevékenységnek nagy a kockázata. a hitelek pénztömegre gyakorolt hatása szerint: • jegybanki hitelek • kereskedelmi banki hitelek • nem monetáris pénzintézetek által nyújtott hitelek 19 . hitelfelveők szerint: • bankközi • vállalati • magán • költségvetési 2. hosszú megvalósítási idejű beruházások finanszírozása • tőzsdei bankok: tőzsdei tevékenységhez kapcsolódó műveletek. bankári elfogadvány Bankgarancia: a hitelintézet önálló fizetési kötelezettséget vállal harmadik személy kötelezettségeiért. • az általános tartalék képzése Bank credit: bankhitel váltóleszámítolás vagy értékpapír forgalmazása által Bank deposits: bankbetétek Bankdoor financing: nem nyílt piaci finanszírozás (USA-ban alkalmazott) Bankers acceptance: elfogadány-hitel. lejárat szerint 3. szavatolás Bank bill: banki váltó Bankbiztonság: a banküzem óvatos.

ismétlődően közösen bonyolít le ügyleteket. bankgarancia. Fajtái: 1. az igények nagyságrendje és a kihelyezések időpontja nem esik mindig egybe. szekuritás: biztonság. azaz kötelezettségek Banking iskola: nem baj. a saját és idegen tőke befektetései hozadékot biztosítsanak. mint az adott üzletág ráfordításai. a befektetések biztonsággal megtérüljenek. Ennek az áthidalására alakult ki a 20 . A felhasználás során a pénztulajdonos azonosító kódszáma segítségével módot ad vásárlásra és készpénzfelvételre is. 3. amely a finanszírozó hitelintézet által kiállított értékpapír. • kötelezettségvállalási hitel: hitelkeret. hitelkártya: műanyag lapocska. Banki eszközök: a bank által rendelkezésre álló források különböző megjelenési formái. amely alkalmanként vagy Bankkövetelmények: 1. ha a kiállító bank számláján adott időpontban fedezet nem áll rendelkezésre. és amellyel a kártya birtokosa bankszámlájáról készpénzt vehet fel vagy tényleges vásárlásainak vagy igénybe vett szolgáltatásoknak ellenértékét kiegyenlíti. váltóleszámítolás).4. rentabilitás: az üzletágainak jövedelmei magasabbak legyenek. 3. likviditás: a bank a vele szemben jelentkező jogos követeléseket azonnal képes kielégíteni. bankkezesség. amiket a banki mérleg bal oldala csökkenő likviditási sorrendben tartalmaz. 2. a hitel formája szerint: • pénzhitel: tényleges folyosítás • hitelnek minősülő kihelyezés: a pénz visszafizetésére nem az az ügyfél köteles. elfogadmányhitel 5. akinek nyújtották (pl. aranyfedezet helyett árufedezet. és a keret terhére kölcsönszerződést köt. amelyben mikroprocesszort helyeztek el. A pénzmennyiség szabályozását nem az aranymennyiséghez kell igazítani. Fajtái a pénzeszközöktől a tárgyi eszközökig terjednek. Bankközi források: a bankok felé áramló források. csekk-kártya: a kártyarendszerben résztvevő bankok kötelesek a szabályszerűen kiállított csekkre készpénzt kiszolgáltatni még akkor is. amely áruvásárlást és szolgáltatás igénybevételét teszi lehetővé. hogy túlzott mértéke inflációt okoz. Bankkonzorcium: szindikátus. hogy jutalék ellenében meghatározott hitelkeretet tart a másik szerződő fél rendelkezésére. Banki források: a bank mérlegének jobb oldalán szereplő tételek. amelyet a kártya kibocsátására jogosult hitelintézet bocsát ki. vagy egyéb hitelműveletet végez. olyan bankcsoport. 2. aktív memóriakártya: szabvány méretű hitelkártya. hitelcél szerint: • átmeneti forgóeszköz-szükségletet finanszírozó hitel • beruházást finanszírozó hitel • komplex projektet finanszírozó hitel • ingatlanhitel Bankhitelszerződés: a hitelintézet arra vállal kötelezettséget. ha az aranymennyiséget meghaladóan bocsátanak ki pénzhelyetteseket. bár elismerték. Bankkártya: olyan fizetési eszköz.

BCR: hozam–költség arány [Benefit/Cost Ratio] BCR1: tájékoztat arról. amellyel a hitelintézet arra vállal kötelezettséget. Banknote: bankjegy Bankrendszerek: működésüket tekintve lehetnek: 1. és szigorúan bilaterális megállapodás alapján működnek együtt résztvevő felek. megoldás. Klasszikus cserekereskedelem. ahol a bankok és más pénzügyi közvetítők egymással kötött hitelügyletekkel teremtenek egyensúlyt. mint amennyit hitelügyletként ki tud helyezni. gazdálkodására. Bankügyletek: a kereskedelmi bankok által végzett ügyletek lehetnek: 1. passzív bankügyletek 2.bankközi piac. az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló adat. Barterügylet: olyan csereügylet. hogy a beruházás egyszeri és folyamatos ráfordításainak jelenértéke megtérül-e a bevételek jelenértékéből. Egy hónapra vagy ezt meghaladó időszakra elhelyezett betét ma még ritkaságszámba megy. pénzforgalmát lebonyolítja. faktoring stb. akkor a többletet felajánlja egy másik banknak. tulajdonosi és üzleti kapcsolatira. vagyoni helyzetére. €.és devizaügyletek • befektetési tanácsadás • lízing. ahol egyáltalán nincs pénzmozgás. a számláján a szerződő fél pénzeszközeit nyilvántartja. ez a bázispont. információ. Mivel e betétek kihelyezése csak telefonon történik (írásban történő visszaigazolással) ezt a piacot telefonpiacnak is szokták nevezni. üzleti tevékenységére. bankszolgáltatások: • értékpapírokkal kapcsolatos szolgáltatások • valuta. egyenlegére vonatkozik. $. aktív bankügyletek 3. bankszolgáltatás végzésére jogosultak. német típusú vagy univerzális bankrendszerek: mindenféle tevékenység. angolszász bankrendszerek: specializáltak (kettéosztottak vagy bontottak) • deposit-üzletekkel foglalkozó bankok: betétgyűjtés (kockázatos üzleti befektetéssel nem foglalkoznak) • effekt üzletekkel foglalkozó bankok: részvényés értékpapírügyletekkel foglalkoznak (hosszútávú források) 2. Bankközi kamatláb: a bankok egymásnak nyújtott hitelei után felszámított kamat Bankközi piac: amikor egy pénzintézetnek átmenetileg több a forrása. 21 . Bankszámlaszerződés: az ügyfél és a bank között létrejött szerződés. E betétek lejárata néha nem több egy napnál. hogy ügyfelének részére számlát nyit. Ł. Bázispont: a bankok mindig 4 tizedesjegyig adják meg ajánlatukat és a negyedik tizedesjegyre külön megjelölést használnak. a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának forgalmára. Banktitok: minden olyan. DM esetében tízezredrészt jelent. fizetési forgalom lebonyolításával kapcsolatos bankügyletek 4. azaz ő helyez el betétet. amely az ügyfél személyére.

hogy azt a befektetők javára a legelőnyösebben helyezze ki. csak akkor teljesülhet. az árfolyamok esnek. A befektetési jegyek kibocsátása szempontjából megkülönböztetünk: 1. nem növelhető és nem csökkenthető. BCR 2 = PV ( R) − PV ( C) PV ( I ) A beruházási tervvel akkor célszerű foglalkozni. zártvégű befektetési alap: vagyona meghatározott nagyságú. adóévben fennálló napi átlagos befektetés-állománya növekményének 30%-ára rugó (de maximum az adóévre eső adó 50%-ig terjedő) adóhatóságtól igényelhető kamatmentes hitel. azzal a céllal. 22 . hogy hosszabb távon hozamra tegyenek szert. ha a beruházás nettó jelenértéke pozitív. amelyet a befektetési alapot kezelő társaság befektetési jegyek kibocsátásával gyűjt össze. A másik módja a befektetési alap létrehozásának az. Ő az árak csökkenésével fog nyerni. Befektetés: [Investment] a vállalkozók pénzügyi és reáleszköz vásárlásai azzal a céllal. Befagyott betét: amelyre a hitelintézet nem képes az esedékességet követő három munkanapon belül kifizetést teljesíteni. Bearish: [hanyatló irányzatú] olyan piac. reálbefektetések Befektetési adóhitel: egy magánszemély tőkeszámlán tartott. ha BCR2< 1. Befektetési alap: különleges pénzalap. s így szétterítik a befektetést a kisbefektetők között. BCR2: azt fejezi ki. ha a BCR1> 1. Bear: a baisser neve New Yorkban. A beruházás akkor fogadható el. amelynek árai csökkenő tendenciát mutatnak. és általában meghatározott időre jön létre. hitelintézet) meghatározott összegű pénzt kíván befektetni. és ezért az ár csökkenését jósolja. azaz besszre (áresésre): játszó tőzsdés. csak a piacon (tőzsdén) értékesíthetők. A befektetés kezelését rábízza egy tőle független szervezetre. A befektetési alap létrejöhet úgy.BCR1 = PV ( R) PV ( I ) + PV ( C) A beruházás teljes élettartama alatt keletkező bevételek diszkontált összegéből a beruházás egyszeri és a működés folyamatos költségeinek diszkontált összege megtérüle. Bear market: gyengülő piac. hogy egy cég (pl. A beruházási terv elfogadásának minimum feltétele: BCR1> 1. amikor a kezelő társaságot alapító tagok folyamatosan fektetik azt be. aki egy áru árát túl magasnak tartja. hogy a beruházás teljes élettartama alatt képződő adózott eredmény jelenértékéből (jelen időpontra diszkontált összegéből) a beruházás egyszeri ráfordításának jelenértéke megtérül-e. illetve BCR2< 1. pénzügyi befektetések (fináncbefektetések) 2. Befektetési jegyei a lejárat előtt nem válthatók vissza. A befektetések lehetnek: 1. anyagi eszközökben megtestesülő ún. majd befektetési jegyet bocsátanak ki.

Ha a tőzsde a befektetési jegy tőzsdei bevezetését elutasítja. annak kibocsátója a lejárati idő. Befektetési jegy: a törvényben meghatározott módon és alaki előírásokkal az alapkezelő által sorozatban kibocsátott tőkebefektetési részjegy. mint az alap portfoliójában lévő értékpapírokból kombinált értékpapír. átruházható értékpapír. A befektetési jegy vagyoni viszonyt megtestesítő értékpapír. amikor maga az értékpapírügylet lebonyolításában részt vevő befektetési vállalkozás nyújt kölcsönt az ügyfél értékpapír vásárlásán keresztül megvalósuló befektetéséhez. Vagyoni és egyéb jogokat biztosító. átruházható értékpapír. Lehet nyilvános vagy zárt gyűjtés. a befektetési alapokról szóló törvényben meghatározott vagyoni és egyéb jogokat biztosító. amelynek tárgya: • átruházható értékpapír • pénzügyi határidős ügylet • kamatlábcsere. szabadon átruházható. kibocsátási értékét az alapot kezelő társaság határozza meg. értékpapíralap: nyilvánosan kibocsátott vagy forgalomba hozott értékpapírokba fektetik az összegyűjtött tőkéjüket (állampapír. 1992-től vált lehetővé. Az értékpapír-alap befektetési jegye úgy is felfogható. Hozamának adózása az osztalékjövedelemre vonatkozó előírások szerint történik. részvény befektetési jegy) 2. A befektetési alapnak az egyes befektetési jegyek által megtestesített hányadával arányos hozamát évente legalább egyszer ki kell fizetni a befektetőknek. hanem a biztosabb hozam érdekében a befektetési alapba helyezi el. A befektetési alap tőkéjének összegyűjtése befektetési jegy kibocsátásával történik. évi LXIII. nyíltvégű befektetési alap: a meghirdetett összeghatárokon belül folyamatosan bocsáthatnak ki újabb befektetési jegyeket. kizárólag névre szóló részvényekkel rendelkező részvénytársaság. A befektetési jegy a befektetési alap mindenkori értékének meghatározott hányadára vonatkozik. kivéve ha a hozamok tőkésítését az alap tájékoztatója lehetővé teszi. Zárt alapnál (amelynek kezelő társasága nem válthatja vissza a befektetési jegyet a lejárati idő előtt) a kezelő társaság köteles az alap létrehozatalát követő egy éven belül kezdeményezni a befektetési jegy tőzsdei bevezetését. A befektetési alapok a befektetés tárgya szerint lehetnek: 1. amely az 1991. Befektetési hitel: olyan speciális hitelezési forma. illetve a zárt végű befektetési alap felszámolása előtt nem váltja vissza. A befektetési alap a befektetői tőke felhasználásának iránya szerint lehet értékpapír-alap vagy ingatlanalap. kötvény. bemutatóra vagy névre szól. az alapkezelő köteles a jegy értékét meghatározott értékét meghatározott szabályok szerint havonta megállapítani és közzétenni. azok átlagos hozamával és átlagos kockázatával. Befektetési szolgáltatás: azt az üzletszerű tevékenységük értjük. s azokat bármikor kötelesek visszavásárolni. A befektetési jeggyel a befektető a szabad pénzeszközöket nem egy meghatározott vállalkozásba. • nyílt végű befektetési jegy: bármikor visszaváltható • zártvégű befektetési jegyet.2. törvényben meghatározott engedély birtokában befektetési alapkezelő tevékenységet végez. ingatlanalap: ingatlanokat és kincstárjegyeket tarthatnak portfóliójukban Befektetési alapkezelő: magyarországi székhelyű. devizacsere és tőkecsere ügylet • opciós ügylet lehet 23 . hogy a gazdaság vérkeringésébe integrálják a kisbefektetők megtakarításait is. A Befektetési Alapkezelő Társaság által sorozatban kibocsátott.

valamint a bevételek nettó jelenértéke kiegyenlíti egymást. a befektetők védelmét szolgáló szigorú előírás. Bennfentes információ: a részvényt kibocsátó részvénytársaságra vonatkozó. illetve a befektethető pénzösszeget kapjuk. Belső érték: [intrinsic value] az érvényesítési ár és a spot ár közti eltérés Belső finanszírozás: önfinanszírozás. amelyek belső megtérülési rátája egyenlő a tőke alternatív költségével. azaz a kalkulatív kamatlábbal. hosszú lejáratú értékpapír-vásárlás. Lehetnek immateriális javak. amely lehetővé teszi tevékenységének saját tőkével történő finanszírozását. amelynek alkalmazásával az egyszeri és folyamatos ráfordítások. a vállalkozásnak az a képessége. aki ennek révén fontos. csak a bennfentesek tudomására jutott információ (üzleti titok) Bennfentes kereskedelem: [insider trading] olyan információk felhasználásával folytatott értékpapír-kereskedelem. • beruházás átlagos jövedelmezősége: éves átlagos hozam / beruházási ráfordítás • megtérülési idő: beruházási ráfordítás / éves átlagos hozam • forgási sebesség: üzemeltetés ideje / megtérülési idő Dinamikus beruházás-gazdaságossági számítások: • nettó jelenérték: beruházások következtében keletkező jövőbeni pénzáramok jelenre diszkontált értékéből kivonva a beruházási kiadásokat • jövedelmezőségi index (PI): a jelenértékre számított hozamok és egyszeri ráfordítások aránya (BCR) • belső kamatláb – belső megtérülési ráta (IRR): a pénzáramok jelenértéke megegyezik az egyszeri ráfordítások együttes jelenértékével. azaz a ráfordítások a velük elérhető bevételekből éppen egyszer térülnek meg). A bennfentes kereskedelem tilalma minden értékpapír-jog sarkalatos pontja. amelynek birtokában az érintett (bennfentes személy) az üzletkötés során helyzeti előnyben van. A bérbeadó szavatolni köteles. az árfolyam alakulását befolyásoló. Úgy is definiálható mint az a diszkontráta. Belső megtérülési ráta: [Internal Rate of Return (IRR)] belső kamatláb. a tárgyévi mérleg szerinti eredmény. A beruházás tényleges hozama. Bennfentes: [insider] a vállalaton belül bizalmi pozíciót betöltő személy. hogy a bérelt dolog a bérleti idő teljes tartalmában szerződésszerű használatra alkalmas legyen. vállalatrész-vásárlás. Statikus beruházás-gazdaságossági számítások: • a pénz időértékét nem veszik figyelembe. a vagyon átrendezése. 24 . amely mellett a nettó jelenérték (NPV) zérus (az a diszkont kamatláb. az a diszkontráta. tőketartalék. tartós forgóeszköz-beszerzés. árbevételben realizált amortizáció. eredménytartalék. amellyel ha a befektetés jövőbeni hozadékát jelenértékre számítjuk. eredményül a befektetett. Bérlet: a bérbeadó időlegesen a bérlő használatába adja a dolgot bérleti díj ellenében.Befektetett eszközök: tartósan lekötött eszközök. Lehet jegyzett tőke. Beruházás: a pénznek reáljavakba történő befektetése Beruházási befektetések döntése: azokat a beruházásokat fogadjuk el. más számára nem elérhető információhoz juthat. tárgyi eszközök. még nyilvánosságra nem került.

Betéti társaság: olyan gazdasági társaság. BEVA: Befektetővédelmi Alap. 2. amelynek tagjai társasági szerződéssel üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget oly módon. Bessz: [baisse. bearish] folyamatos árfolyamesés a tőzsdén Béta: a piaci kockázat mérőszáma. 2. 25 . hogy egy eszköz hozama mennyire érzékeny a piaci változásokra. Tevékenysége három szekcióban valósul meg: állampapírok. kezelési. nyarán kezdte meg működését. Az egynél nagyobb béták felnagyítják a piaci tendenciákat. A piac egészének 1%-os fellendülésekor az adott részvény hozama várhatóan hány százalékot fog változtatni. amelyeket elhelyeztek a pénzváltóknál. A betétek típusai: 1. mint a piac. egyértelműen a brókercégek piaca. hogy az értékpapír ugyanabba az irányba mozog. Minden piac bétája egységnyi. Ez a biztosítás csak névre szóló betétekre terjed ki. • határidős betét: meghatározott időre lekötik. hogy a bankszámlája javára. BÉT: Budapesti Értéktőzsde. lejárati idő szerint: • látra szóló betét: a betét tulajdonosa minden megkötés nélkül bármikor rendelkezhet. a kötelezett számlája terhére meghatározott összeget számoljon el. rendelkezési jogosultság szerint: • bemutatóra szóló • fenntartásos: pénz tulajdonosa fenntartja magának vagy az általa megnevezett személynek a betét feletti rendelkezés jogát. a fizetést a jogosult kezdeményezi. A zérus és egy közötti béták azt jelentik. amely után a bank valamilyen formában kamatot fizet. Az alap védelmet nyújt a betéteseknek olyan esetekre. azt jelzi. legfeljebb egymillió forint összeghatárig. Lehet: 1. hogy legalább egy tag (beltag) felelőssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges. részvények és határidős ügyletek. amely 1990. nyilvántartási forma szerint: • könyves betét • számlabetét Betétbiztosítás: minden betétet gyűjtő hitelintézet köteles csatlakozni az Országos Betétbiztosítási Alaphoz. azonnali (promt) beszedési megbízás. Betét: banknál számlán vagy betétkönyvben elhelyezett pénzletét.Beszedési megbízás: inkasszó. az összeget a jogosult javára azonnal leemelik a kötelezett számlájára. Irreguláris betét: a kereskedők már nem ugyanazokat a pénzdarabokat kapják vissza. határidős beszedési megbízás (a kötelezett számára a fizetési teljesítése elleni kifogás megtételére kifogásolási határidőt jelölnek meg). Reguláris betét: a kereskedők ugyanazokat a pénzdarabokat kapták vissza. A jogosult a rendszeresített beszedési megbízási nyomtatványt benyújtja a bankszámláját vezető hitelintézetnek. amikor a betétet elfogadó hitelintézet fizetésképtelensége következtében a betétes jogszerű követelését teljesíteni nem tudja. A kockázatmentes befektetés bétája zérus. az értékpapírpiacon befektetőknek nyújt védelmet befagyott befektetések esetén. 3.

Biztosítási összeg: a biztosító által teljesíthető kifizetés legmagasabb összege Biztosítási szerződés: az ajánlat biztosító általi elfogadásával. értékpapír vételével és eladásával megbízott közvetítő (közvetítő: aki a bizományba adott árut eladja. vagyis a bekövetkezésekor kell fizetnie. amelyek a kommunikációs forradalom következtében mentek végbe. Bilaterális klíring: kétoldalú megállapodás szigorú feltételekkel. Az ügynök által tett biztosítási ajánlatot a jog nem tartja ajánlatnak. szervezett együttműködés érdekében. és formailag 1926-ig állt fenn. egy értékpapír első jegyzése a tőzsdén Bevezetési tájékoztató: olyan tájékoztató. Egyes életbiztosítások kiegészítő kockázatot is tartalmaznak. Feltétele. 1930-ban alakult meg a jegybankok közötti rendszeres. Biztosítás lejárat: az az időpont. Biztosítási esemény: a biztosító erre vállal kockázatot. A biztosítók többsége a kötvény bemutatásához köti a szolgáltatást. ha a biztosítottat baleset érte. amelyben két nemesfém egyidejűleg tölti be a pénz szerepét (az áruk egyenértékének meghatározását. hogy a biztosított ne haljon meg korábban. 1803-ban a Francia Köztársaság vezette be 1:15. hogy az a tőzsdei jegyzés kritériumainak megfeleljen. amelyet egy vásárló hajlandó megfizetni (az offer [ellentét] = vételi árfolyam) Big Bang: [a nagy robbanás] az 1986 októberében bekövetkezett intézményi és szabályozási változások népszerű elnevezése. bróker: csak megbízásból. amit a biztosítási esemény bekövetkezésekor vagy a szerződés lejártakor a biztosító teljesít. valamint az első díj befizetésével jön létre. amely tartalmazza a tőzsdei bevezetés feltételeként megkövetelt adatokat. Mindig írásba foglalják. maga az aláírási nap. Biztosítási évforduló: lehet az aláírás hónapjának első napja. leggyakoribb a baleseti kockázat. Bizományosi tevékenység: közvetítő kereskedő. törvényes fizetési eszközként). ne kerüljön sor a szerződés visszavásárlására vagy felmondására. Biztosítási szolgáltatás: az a szolgáltatás. BIS: Nemzetközi Fizetések Bankja. amikor a biztosító akkor is fizet. amikor az életbiztosítási szerződés megszűnik.Bevezetés a tőzsdére: értékpapír alkalmassá tétele arra. Biztosítási ajánlat: mindig az ügyfél teszi a biztosítónak.5 arányban. Az életbiztosításnál a biztosított halála. meghatározott valuta felhasználásával Bill of exchange: [váltó (angol)] Bimetallizmus: kettős pénzrendszer. nem saját számlára köt értékpapírügyletet. Bid: [vételi ajánlat. de lehet a következő év első napja is. licit] az ár. 26 . Biztosítási kötvény: az elfogadott biztosítási ajánlat tartalmát magába foglaló dokumentum. illetve ha bizonyos kort megélt. illetve a tőzsde által a jegyzés megkezdése. viszont minden írásbeli megállapodást pótol a biztosítási kötvény. Gyakran a biztosítási ajánlat maga a szerződés. A biztosító nyomtatványának aláírása is ajánlatnak minősül.

tárgyi biztosítékok • zálogjog. közvetítő kereskedelmi cég. jelzálog óvadék 3. stabilan nyereséges részvény. hitelbiztosítás) Biztosítható érték: a biztosítás tárgyának értékét fedi. amely megalapozta a második világháború utáni nemzetközi pénzügyi rendszert. hogy a biztosító fizessen. de nagy hozamot ígérő kötvény Börze: tőzsde. ahol nyilvánosan lehetett használni pénz. Biztosító: az az intézmény. tőzsdére bevezetett részvényekkel rendelkező részvénytársaság. között tartott nemzetközi pénzügyi konferencián aláírt egyezmény. Szolgáltatásáért megbízási díjat vagy közvetítői díjat számol fel. kiemelkedő likviditású.Biztosítékok: a hitelezés kockázatának csökkentése érdekében biztosíték köthető ki. Az ügyfél megbízásából vásárol vagy ad el bizonyos értékpapírokat. amely a határidős kötéseket bonyolítja díjazás ellenében. Az egyezmény keretében határozták meg a dollár kulcsvaluta pozícióját. Bróker: hivatalos tőzsdeügynök. illetve annak részvénye Bond: kötvény. Az egyezmény keretében alapították a Nemzetközi Valutaalapot és a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankot (Világbank). amely megbízható. ingyen adott részvény Boom: tartós tőzsdei fellendülés. akinek életben kell maradnia vagy meg kell halnia ahhoz. Ennek értelmében 1 uncia (31. kézizálog • óvadék. július 1-22. külön osztalék. Biztosított: a társadalombiztosítás valamennyi ellátására jogosult személy. magas jövedelemtermelő képességű. aki a vevőt és az eladót összehozza. A születési év hamis megadása súlyos adatszolgáltatási kötelezettségszegésnek minősül. és általános kiszámítási módja az. amely veszélyközösségeket szervez. 1531-ben a belgiumi Antwerpenben alapították az első olyan helyet. Biztosítási szerződés esetén az. Lehet: 1. magas kockázatú. engedményezés. Blue chip: [kék zseton] első osztályú értékpapír. az árfolyamok hirtelen és jelentős emelkedése a tőzsdén Bóvlikötvény: általában vállalatfelvásárláskor kibocsátott.1035 gr) arany egyenlő 35 dollárral. angol nyelvterületen a fix kamatozású értékpapír Bonitás: hitelképesség Bónus: jutalomjellegű juttatás. vagy az egyik fél ügynökeként működik. hogy a szerződéskötés évéből kivonják a biztosított születési évét.és áruügyletek megkötésére. Nagy tőkeértékű. a megfelelő tőzsdére beengedett ügynök 2. Biztosított életkora: belépési kornak is hívják. Break even: a választópont a profit és a veszteség között Bretton Woods-i Egyezmény: 1944. A Van Der Beurze család vendégfogadója után kapta a börze elnevezést. olyan közvetítő. egyéb biztosítékok (pl. 1. 27 . személyi biztosítékok • kezesség: egyszerű vagy készfizető • bankgarancia 2.

Évente kétszer vizsgálják felül a kosárban szereplő részvényeket (március és szeptember) és módosítják a kosár összetételét. Zalakerámia. OTP. Fotex. NABI. Egis. azaz a nagyobb kapitalizációjú vállalatok árfolyam-alakulása hangsúlyosabb szerepet kap. Graboplast. TVK. Mol. Pannonplast. Danubius. Egy áru árát túl alacsonynak tartja. a bázisár meghatározására szeptember 30-án kerül sor. egy részvény árfolyamának és könyv szerinti értékének hányadosát kapjuk. Induló értéke 1. Bull market: erősödő piac. tekintettel arra. Az index a benne szereplő részvények értéksúlyozású átlaga. mind az árfolyamok általában emelkednek Butterfly speculation: spekulációs ügylet BUX: 1991. amelyen az ügylet létrejött (ellentétben a dealerrel. Primagáz. ha valamely szerződéses hitelfeltételt nem vagy késedelmesen teljesít. A részvények mennyiségét szeptember 23-án állapítják meg az aznapi kereskedési adatok. Büntetőkamat: az a felár. valamint a papírok közkézhányada (a szabadpiacon forgó részvények mennyisége) alapján. hogy később nyereséggel adhasson el (hossz-spekuláns [vásárló] lesz). 1999. Pick.000 pont volt. október 1-től a kosárban szereplő részvények: BorsodChem. Synergon. Rába. A bróker ezért a jutalékként dolgozik. BUBOR: budapesti bankközi kamatláb Budget: költségvetés Bull: [hossz-játékos] a haussier neve a New York-i tőzsdei szlengben (szó szerinti fordításban: bika). január 2-án debütált. amennyiben az eszközök és források értéke megegyezne a mérlegben közölt adatokkal. Démász. BVPS és P/BVPS: book value per share [könyv szerinti érték] és price/book value per share [árfolyam/könyv szerinti érték]. Bullish: [emelkedő árfolyamú] ha a piac árai felfelé mozognak.Brókerdíj: a brókerek jutaléka. A tíz legnagyobb adja az index 89%-át. amelyet az adósnak kell fizetnie. Matáv. 28 . akinek a haszna az árfolyamkülönbség). ahol mind a forgalom. A vállalat felszámolása esetén ez illetné meg a befektetőket minden egyes részvényük után. áremelkedésre számítva vásárol. s azóta jelzi a BÉT részvényeinek árfolyam-alakulását. A P/E-hez hasonlóan a nagyobb növekedésű társaságokat a piac magasabb P/BVPS mutatóval jutalmazza (a 2 feletti érték igan magasnak számít). hogy megbízójának azt az árfolyamot számítja fel. Richter. a könyv szerinti érték a cég saját tőkéje és az összes részvénye darabszámának hányadosa. Amennyiben a piaci saját tőkét a könyv szerintivel osztjuk.

hogy a jövőben hiány vagy felesleg jelentkezik készpénzben. készpénz Cash and Carry: Fizesd és vidd. Cash flow-elemzés: a várható pénzáramlás becslése. a részvény alulárazott. hanem a tényleges áruval kereskednek. egynapos pénz Call option: vételi opció CAMP-modell: a tőkepiaci árfolyamok modellje (a tőkejavak árazási modellje). amely közvetlenül áll rendelkezésre. egyedi kockázat: a konkért céget és közvetlen környezetét érintő veszélyek 2. A rézsvények kockázatát két csoportba sorolja: 1. összefoglaló elemzése Cash flow-terv: a várható pénzjövedelmek (adózott eredmény és értékcsökkenési leírás) képződésének és felhasználásának megtervezésére szolgál. Ha egy befektetés hozama az értékapapír piaci egyenes fölött van. A működéssel kapcsolatos felhasználások 5. illetve fordítva. Bruttó cash flow 4. A működésből származó források 29 . Értékcsökkenési leírás 3. Felépítése: 1. Az éves státusz és a likviditási terv alapján állítják össze.C CA-index: a bécsi tőzsde trendjét jelző részvényindex Call money: azonnali visszafizetésre lehívható pénz. piaci kockázat: az egész piac állapotára hatással lévő rizikófaktorok Alapelemei: 1. A képlet szerint adott eszköz várható hozama egyenlő a kockázatmentes hozam és a piaci kockázati prémiumnak az eszköz bétájával alkotott szorzata összegével (bármely eszköz kockázati prémiuma az eszköz bétájával arányos). amely a vállalat vezetését figyelmezteti arra. Minden befektetés az értékpapírpiaci egyenes mentén helyezkedik el. piaci portfólió hozama (rm) 3. Adózott eredmény 2. és amellyel nem határidős ügyleteket kötnek. finanszírozó képesség] egy adott vállalkozás pénzügyi helyzetét kifejező mutató. Cash flow-kimutatás: a tényleges vagy tervezett cash flow adott időszakra vonatkozó. Cash commodity: [készpénz tömegáru] azonnali áru. piaci kockázat Az értékpapír várható hozama: ri = rf +( rm − rf ) Capital market: tőkepiac Cash: pénz. Cash flow: [pénzáramlás. kockázatmentes kamatláb (rf = kockázatmentes hozam) 2. Egy vállalat adott időszakon belüli tényleges pénzbevételeinek és kiadásainak egybevetése.

Chart: [diagram] tőzsdei árfolyamdiagram. Cheap money: [olcsó pénz] alacsony kamatláb mellett lehet kölcsönhöz jutni. jelzálog Commercial letter of credit: kereskedelmi hitellevél Comission: [jutalék] az ügynök által beszedett díjak bizonyos feladatok elvégzése fejében. amely többek között a jó üzleti megítélésből. amint a hivatalos záróárfolyammal zárnak le. Cessziós hitel: a hitelintézet által a számlakövetelések. vagy amelyeknek az átruházását jogszabály vagy szerződés nem zárja ki. Nettó (operatív) cash flow 7. Egyenleg Cash limit: pénzkorlát Cash ratio: készpénzhányad. amely az előző ármozgásokat és a piac technikai viselkedésére vonatkozó egyéb adatokat grafikonnal ábrázolja. amelyek nincsenek a jogosult személyekhez kötve. A finanszírozási tevékenység cash flow-ja 10. amelynek révén valamely követelés. Close: [zárás] a tőzsdenap záró fázisa. Cheque: csekk. 30 .6. pénzhányad Cash-ügylet: azonnali készpénzfizetési ügylet CD: letéti jegy Cedálás: engedményes nyilatkozat. valamint üzleti elszámolás a tőzsdetagokkal történik. aki kizárólag a tőzsdei grafikon elemzése alapján hozza döntéseit. vagy azok egy részének a megelőlegezésére nyújt. elszámoló ház] tőzsde elszámolási hely. Closing prices: záró árak Collaterál security: kölcsönbiztosíték. a termék piaci bevezetettségéből. Cenzúrabizottság: a hitelintézet hitelezési tevékenységéért felelős menedzserek Cesszió: olyan követelések. Chartista: az a spekuláns. amelyet a hitelintézetre engedményez (a hitelintézetre cedálja). Cégérték: [goodwill] egy cég értékelésében szerepet játszó olyan nem vagyoni jellegű elem. A befektetési tevékenység cash flow-ja 8. Clean collection: sima beszedvény Clean float: tiszta lebegtetés Clearing hause: [klíring intézet. megbízások teljesítéséért. átruházási nyilatkozat. Osztalék kifizetés 9. névre szóló értékpapír más tulajdonába kerül. készpénzkímélő fizetési eszköz Címzett: akit az idegen váltó kibocsátója a váltón fizetésre kötelezettként megnevez. A hitel fedezete a hitelt felvevő számlakövetelése. ahol a bejövő ügyletek lebonyolításának és a szerződések betartásának ellenőrzése. a jogosult fél másra átruházhatja (cedálhatja). a vezetők személyi presztízséből adódik.

tőzsdeindexek. pénznem] egy ország pénzneme.Commodities: [tőzsdecikkek] lehetnek nyersanyagok. ezért az összesített pénzmennyiség nem lehet nagyobb. valutaindexek. inflációindexek. egy üzletkötés írásos igazolása Conversion: [átváltás] új törzsrészvények és egyéb részvények kibocsátása abból a célból. Contrakt: [kontraktus] többféle értelmezése lehet: 1. Ha nincs aranybeváltási kötelezettség. hogy ezzel más értékpapírokat kiváltsanak. 3. valutája Currency notes: bankjegyek Currency-iskola: a bankjegyet pénzként (currency) definiálta. szerződés: a vevő és az eladó kötelezettségét rögzítő szerződés 2. Convertibility: [átválthatóság] egy valutának aranyra vagy más valutára való szabad átválthatósága Cover: egy nyitott pozíciót lefedezni. lefoglalni. Commodity money: árupénz Common stock: törzsrészvény. amelyet általában különböző országokban székelő bankok egy csoportja alkot. ha ennél több lenne. az inflációt idézne elő. azaz kötés a termintőzsdén (a mindenkori kereskedelmi tételek nagyságát a lista tartalmazza). pénzeszközök. mint a nemesfémek mennyisége. az árak emelkedésének oka a túlzott bankjegykibocsátás. zárni Currency: [valuta. devizák. egy tőzsdecikk tétele. áruk. A backwardatoin ellentéte. Contago: [halasztóügyleti díj] a határidős áru felára az azonnali áruval (spotware) szemben. Current account: folyószámla 31 . közönséges részvény Confirming bank: igazoló bank. az akkreditívvel való fizetések esetében Consortium bank [konzorciális bank] a nemzetközi bankok egy típusa.

fizetési csekk: a megnevezett összeg készpénzben történő feltételére szolgál. elszámoló csekk: kibocsátója felszólítja a bankot. • a csekk formailag jogérvényes. 2. A füzetben lévő csekkszelvények segítségével az ügyfél fizetéseket teljesíthet a banknál vezetett folyószámlája vagy elkülönített csekkszámlája terhére. s ezek közé írják valamely pénzintézet nevét. A csekk lehet: 1. A csekk tulajdonosa arra kötelezi a csekket kibocsátó hitelintézetet. a trendvonal és a csatornavonal között hullámzik. 4. szabványosított formájú. 3. bemutatóra szóló (forgatható) 2. átírási csekk: a feltüntetett összeg készpénzben nem vehető fel.CS Csatorna: az árfolyam két párhuzamos egyenes. hogy a kedvezményezettnek fizesse ki a csekken megjelölt összeget. így a csekk bemutatóra szólóvá válik. • névre szóló: a kedvezményezett cégszerűen aláírja és megjelöli az új kedvezményezett nevét. keresztezett (elszámolási) csekk: csak bankok között használatos (bal felső sarkában két párhuzamos vonal. Csekk: középkori eredetű készpénznélküli fizetési forma. utazási (travellers) vagy „eurocsekk”. A csekk tehát egy azonnali fizetésre szóló. névre szóló formában bocsátható (rekta csekk) Aszerint hogy szerepel-e rajta a kedvezményezett neve és a csekkátruházást lehetővé tevő vagy tiltó rendeleti záradék. bankra szóló fizetési megbízás. hogy a megjelölt összeget a bank egy másik ügyfelének bankszámláján írja jóvá. 5.Y. ezért rekta csekknek is nevezik. Alapvető típusai: 1. tehát bárki beválthatja azt. kedvezményezettnek vagy rendeletére. A csekk nem jelöl meg lejárati időt. 32 . a kereskedelmi fizetési forgalom jelentős hányadát lebonyolító készpénz-helyettesítő fizetési eszköz. Ezzel a csekk megszűnt rendeletre szólónak lenni. A csekkforgatás a következők szerint történhet: • üres forgatás: a kedvezményezett (eladó) a csekket hátlapján cégszerűen aláírja. • a vevő folyószámláján megvan a megfelelő fedezet a kifizetésre. • teljes forgatás: a kedvezményezett a cégszerű aláírás után a hátlapra írja. pénzkövetelésre vonatkozó értékpapír. az új kedvezményezett válthatja be. A csekk kifizetésének törvényes feltételei: • az előírt törvényes határidőn belül a kedvezményezett a banknál bemutatta. hogy X. különböztetjük meg a csekkformákat. beváltáskor lehet a csekk alapján fizetni a törvényes határidőn belül. A bank ügyfele kérésére csekkfüzetet bocsát rendelkezésére. és csak azon keresztűl hívható le).

Csendes ügyletkötési gyakorlat: az eladni vagy venni szándékozó ügynök megérdeklődi a tőzsdén működő alkuszoktól. a fizetésre kötelezett megtérítési igénye a többi ilyen kötelezettel szemben 6 hónap alatt évül el attól a naptól számítva. Csereprémium: a konvertálható kötvény részvényre átváltásának ára Csereügyletek: swap-ügyletek. illetve más pénzintézettől. és lehet fizetni vele harmadik személyeknek. ha a kibocsátás országában fizetendő.A csekkel történő fizetés folyamata A c s e k k ( v e v ő ) k c í m z e t t i b o1 c s á t ó j a A ( a c s e k k k i b o c s á t ó j á n a k 2 a h i t e l i n t é z e t ) A c s e k k k e d v ( e l a d ó ) e z m é n y e z e t t j e Csekk elévülés: 1. majd megkötik az ügyletet. ahol a partnerek kihasználják az egyes pénzügyi piacokon elfoglalt eltérő piaci pozícióikat. hogy hogyan áll az árfolyam. 2. Az ajánlatok begyűjtése után a legkedvezőbb ajánlatot tevő dealerhez megy vissza. a birtokos megtérítési igénye az átruházókkal. de nem fedi fel vételi vagy eladási szándékát. Csekk fizetés végetti bemutatása: 1. Csekk-kártya: tulajdonosa meghatározott összegig felvehet pénzt a kártyát kibocsátó banktól. akkor 20 napon belül. 33 . és csak ekkor közli szándékát. 8 napon belül kell bemutatni. Csere jellegű beruházás: ha a beruházási szükséglet a meglévő eszközök technikai avulása következtében keletkezik. ezért hitelezőitől fizetési haladékot kér. ha más kontinensen fizetendő. mint ahol kibocsátották. Csekk számla: a csekkfüzetben lévő csekkszelvények segítségével az ügyfél a folyószámla mellett elkülönített csekkszámlája terhére eszközölhet fizetéseket. a többi kötelezettel szemben 6 hónapig él. 3. 2. közép. Csőd: a vállalkozás tartozásait esedékességkor nem tudta vagy előreláthatólag nem tudja kiegyenlíteni. akkor 70 napon belül kell fizetés végett bemutatni. amennyiben más országban fizetendő. hogy kifizette a csekket.és hosszúlejáratú cserét jelentenek. kiállítókkal.

Dealer: [specialista. azok információs rendszerével. okmányok váltó elfogadás ellenében történő átadása D/P: documents against payment. a frankfurti tőzsdén jegyzett 30 nagy forgalmú értékpapír árfolyam-alakulásán alapszik. A játék alapja a gyorsaság. különleges kezesség) Delcredere felelősségvállalás: faktoring és forfait ügyletek esetében a követelést megvásárló bank a fizetésre kötelezett nemfizetéséből eredő kockázatot magára vállalja. A számítógépes program kezeli a jegyzést. aki az ügyfelek megbízásából vételt és eladást bonyolít. Nevezik visszkereset nélküli faktorálásnak is. A tőzsdejátékosok internetes kapcsolatban állnak a tőzsdével. de az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét azonosítható módon tartalmazó adat. A napi kétórás tőzsdeidő minden percére kiszámítják. Dematerializált értékpapír: elektronikus úton rögzített és továbbított. DAX: Deutscher Aktienindex. értékpapírszámlán nyilvántartott. csak percekig tartja a jegyzést. és azt hozzáadják a tőkéhez. amikor a határidős kötés szerinti szállítást teljesíteni kell. 34 . Meggyorsítja és olcsóbbá teszi az értékpapír előállítását. Delta faktor: azt mutatja. hogy a spot árváltozás hogyan hat a prémium nagyságának változására. A kötések többsége future-ügylet és opció. okmányok fizetés ellenében történő átadása Deal date: az a nap. 1988. másodperc alatt dönt. magának az árunak vagy a raktárházi igazolásoknak rendelkezésre bocsátása vagy átvétele 2. az időpont. Dematerializáció: az értékpapír nem jelenik meg nyomdai úton előállítva (papír nélküli értékpapír). A valós időben követett árfolyamváltozásra azonnal kell reagálni. Különösen a csúcstechnológiai és internetes cégek részvényeire szakosodik a daytrading. július 1-én vezették be. gyorsan eljuttatja a tőzsdére. illetve az árut át kell venni. D/A: documents against acceptance. amikor az üzletet megkötik – ennek gyakorlatilag csak adminisztratív szerepe van. a frankfurti tőzsde trendjét mutató részvényindex. Delivery: 1. Deffered payment credit: halasztott fizetés Dekurzív kamat: a kamatot utólagosan számítják.D Day Trading: [napi ügylet] egy pozíció nyitása és zárása egy tőzsdenapon belül Daytrading: [napi kereskedő] állandó komputeres kapcsolat – egész nap képernyőn figyeli a tőzsdei adatokat. Delcredere: [kockázat] hitelkockázat (az eladó ügynök felelőssége. jobber] értékpapír-kereskedelmi és értékpapír-bizományosi tevékenységet egyaránt folytató tőzsdeügynök.

Devizaszámlák rendszere: a bankok ügyfeleik részére az országok közötti pénzügyi tranzakciók lelbonyolítására külön számlákat vezetnek. intézkedések. • a devizabelföldi vállalkozás külföldön működő telepe Devizapolitika: a belső és külső pénzügyi rendszer között teremt kapcsolatot. • a külföldi vállalkozás vagy szervezet belföldön működő telepe Devizacsere: [Currency Swap] az egyik devizában fennálló hitel (kötvény) cash flowjának – kamatfizetési sorozatának és jövőbeli törlesztésének – elcserélése egy másik devizában fennálló hitel (kötvény) pénzáramlására. olyan devizaügylet. Devizagazdálkodás: azon módszerek. Devizakosár: a kosárban szereplő devizák és a hozzájuk tartozó súlyok együttese Devizakülföldi: 1. 2. devizakülföldi természetes személy az. Dezintermeditáció: a pénzügyi közvetítők megkerülésére irányuló folyamat. Deport: a legközelebbi elszámolási napig a baisse ügylet meghosszabbítása Derivatív: [képzett. amelynek során a gazdaság tőkeallokációs mechanizmusa egyre inkább átterelődik a pénzügyi közvetítők felöl az értékpapír piacokra.Demonetizálás: az a folyamat. megállapított] deviza. vagy egy spot eladás és egy határidős vásárlás együttese. devizabelföldi vállalkozás. amelyek révén egy önálló nemzeti valutával rendelkező országok belső pénzrendszere a nemzetközi pénzügyi rendszerhez. és az eltérő devizanem miatt a kamatcserék is bruttó alapon mennek végbe. de lehetnek idegen országok pénznemeire szóló számla is. amelyet általában bankszámlapénz formájában teljesítenek. Devizaárfolyam: [Exhange rate] valamely meghatározott pénznemre szóló devizának egy másik ország pénznemében kifejezett ára Devizabelföldi: 1. akinek az illetékes magyar hatóság által kiállított személyi igazolványa van. A devizacserénél a cash flow-k jelenértékeit is kicserélik. hogy adott ország jövedelemtulajdonosai hogyan rendelkeznek devizabevételeikkel és eszközölnek deviza-kifizetéseket. devizabelföldi természetes személy. tiltások összessége. illetve másik nemzetgazdaság pénzrendszeréhez kapcsolódik. rendeletek. ahol az alapösszegek leszállítása szükséges. devizakülföldi vállalkozás. külföldi pénznemre szóló és külföldön fizetendő követelés vagy tartozás. 2. A számlák általában az adott ország pénznemére szóló fizetésekre szolgálnak. Azt határozza meg. Lehetnek loro [övék] és nostre [miénk] számlák. előírások. akinek nincs az illetékes magyar hatóság által kiállított személyi igazolványa. amelynek során az arany fokozatosan elveszti pénzfunkciót. illetve szervezet • amelynek székhelye belföldön van. Devizaswap: egy spot vásárlás és egy határidős eladás. illetve szervezet • amelynek székhelye külföldön van. 35 .és kamatláb-derivatívok Deviza: nemzetközi elszámolásra szolgáló fizetési eszköz.

de ilyenkor kamatot kell fizetni a gyakoribb díj után. Az e fölötti ajánlatok automatikusan elfogadásra kerülnek. amelyet a magyar állam képviseletében a Magyar Nemzeti Bank bocsát ki és a 2-4 hetenként tartott aukciókon értékesít. az alacsonyabbak pedig kiesnek. mint önálló faktor egyik meghatározója a befektetés eredményességének. amit a hitelpapír névértékéből vonnak le. A befektetés minimális hozamát garantálnia kell a biztosítónak. a hitelintézet által az ügyfél számára engedélyezett hitelösszeg. hogy ennél gyakrabban fizessék a díjat. Az aukción csak jogi személy vehet részt. A fizetendő vételár nem a minimális ajánlat. Díjmentes leszállítás: biztosításnál a szerződőnek Díjtartalék: a kockázati díjból elkülönített összeg. ha az esedékesség napja előtt beváltásra kerül. de a másodlagos piacon akár magánszemély is lehet vásárló. mely a legjobban fejezi ki a hitelpiac értékítéletét. szinte minden esetben meghaladja a kamatozó (fix kamatozású) kincstárjegy kamatát. amelynek erejéig az ügyfél úgy jut likvid eszközhöz. Diszkontált érték: [Discount Cash Flow (DCF)] az esedékességig járó kamattal csökkentett érték Diszkonthitel: leszámítolási hitel. Diszkontláb: leszámítolásai kamatláb. hogy licitálók tesznek ajánlatot arra. amelynek alapján számítják ki a követelés esedékességéig járó kamatot. a vevő csak igazolójegyet kap. Kamata (a diszkontkamat). A vállalkozás likviditása lehet: • alacsony fokú • optimális • az indokoltnál magasabb Dinamikus tőkebefektetési számítás: beruházás-gazdaságossági számítás. Diszkont kincstárjegy: olyan kincstárjegy. hanem az árverésen alakul ki oly módon.Díjemelés: indexálás Díjfizetési időszak: a biztosítók általában éves díjjal kalkulálják ki a módozataikat. valamilyen követelés illetve követelést megtestesítő értékpapír megvásárlása az esedékességig járó kamat összegének levonásával. amely még elfogadható. hanem az. tehát kamatlevonás egy később esedékes követelés megvételekor. A diszkont-kincstárjegyet nem nyomtatják ki. amelyben az idő. hogy értékpapírokat (váltókat) nyújt be a hitelintézethez leszámítolásra. a váltóhoz kapcsolódó művelet. Diszkontálás: leszámítolás. amit a biztosító befektet. és az e feletti nyereséget meg kell osztani az ügyféllel. A diszkontláb nem előre meghatározott. 36 . amit az ajánlattévő tett. A kibocsátás mennyiségét és az ajánlatokat figyelembe véve az aukció vezetője határozza meg azt a legalacsonyabb ajánlatot. Díjügylet: opciós ügylet Dinamikus likviditási mérleg: a mérleg információt ad arról. A szerződőknek azonban megengedik. Diszázsió: az értékpapír névértéke és az értékpapírpiacon ezt el nem érő forgalmi értéke közötti különbség Diszkont: [skonto (olasz)] a kamat speciális formája. hogy a gazdasági események hogyan befolyásolják a vállalkozás pénzügyi helyzetét.

DPR: dividend payout ratio [osztalékfizetési hányad] megmutatja. Az osztalékot sokszor a névérték százalékában adják meg. más területen is részesedést szerezzen. 37 . hogy mennyi időt kell várnia átlagosan a befektetőnek. Diverzifikációval csak az egyéni kockázat szűrhető ki. Diverzifikációs beruházás: olyan tőkebefektetés. hogy befektetett pénze megtérüljön. a portfólió sokszínűvé tétele a kockázat megosztása céljából (a befektetések megosztása révén csökkenti a kockázatot). Diszkonttényező: [Discount Factor (DF)] valamely jövőbeni pénzáram jelenértéke meghatározásának eszköze. hogy a vállalkozás a korábbi tevékenységi köréből kilépjen. 3 és 6 hónapos diszkont kincstárjegy aukciókon kialakult átlaghozamokon alapul. amelyet a diszkontálás és az esedékesség közötti időtartamra vonatkozó diszkont (leszámítolás) kiszámításához alkalmaznak.Diszkont ráta: kamatláb. de így elfedi a kifizetett összeg abszolút nagyságát. Dow Jones indexek: DJIA a legismertebb New York-i értéktőzsde részvényindexének a mutatója. A jövőbeni pénzáram értékét a piaci kamatláb alapján diszkontáljuk. hogy a vállalat az adózott évi eredmény hány százalékát osztja ki a részvényesek között. A kötvény hátralévő átlagos futamideje. Dolgozói részvény: a részvénytársaság dolgozóinak ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott részvény. amely az 1. Draft: intézvény Duration: hátralévő átlagos futamidő. Diverzifikáció: kockázatmegosztás. Jelenleg 30 vezető amerikai iparvállalat részvényeinek tőzsdei árfolyamalakulására támaszkodik. amely kiszámítható az alábbiak alapján: Jö e e e v d lmk ee é es s dk s éé sü g ig z k Ak t é y öv n s g sv r é e áa k z s id o ái ő ⋅ Jö e e e v d lm je n r é e ( áfo a a ) le ét k r ly m kje n r le ét ée k DWIX: rövidtávú állampapír hozamindex. amely megmutatja. amelyet azért határoznak el.

Célja a magánvállalkozói kezdeményezések segítése. Regionális fejlesztési bank. baleseti járulék) ellátások Egészségi nyilatkozat: az ajánlat aláírásakor kitöltendő kérdőív. kosárvaluta. a következő munkanapon pedig vissza kell fizetni. A kosár összetételét ötévenként felülvizsgálják. mesterséges pénz. amely a biztosított egészségi állapotáról érdeklődik. EIB: Európai Beruházási Bank. az EU-n belüli kiegyensúlyozott fejlődési lehetőségek megteremtése. Effektív kamatláb: kamatos kamatozással számított éves kamatláb Effektív záradék: külföldi pénznemben kiállított váltón szerepelhet. Azt jelenti. a Római Szerződés alapozta meg. Jelölése: O/N. A pénzügyi. ekkor a szerződő egy összegben fizeti ki a teljes biztosítási összeget. A tagországok valutáinak árfolyamaiból összeállított súlyozott számtani átlag. amely a biztosított élete végéig tart. Egész életre szóló életbiztosítás: olyan elméletileg kockázati. amely tomorrow and next day. Az egynapos hitelek különösen napjainkban van növekvő jelentősége. gazdasági. azaz overnight • tomnex hitelek: a mai nappal megkötött és következő munkanappal induló egynapos hitelek (a deal date és a value date között csak egy munkanap telik el). Egyösszegű biztosítás: egyszeri díjas biztosításnak is hívják. környezetvédelmi és tőkepiaci kezdeményezések segítése. • overnight hitelek: a mai nappal megkötött és a mai nappal induló egynapos hiteleket (azaz a deal date és a value date azonos nap). hogy csak a váltón megnevezett pénznemben lehet kifizetni. hisz ez a konsrukció teszi lehetővé. gyakorlatilag vegyes biztosítás. 1991-ben kezdte meg a működését. baleseti) és pénbeli (gyermekágyi segély. háziorvosi. 1979-től alkalmazzák. hogy a bankok napról napra megőrizzék likviditásukat. Egyedi kockázat: csak egy adott cégre veszélyt jelentő kockázati faktorok Egynapos bankközi betét: az egynapos hitelek jellemzője. táppánz. Egészségbiztosítási ellátások: természetbeni (kórházi.E EBIT: a kamatfizetés és adózás előtti nyereség EBRD: Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Jelölése: T/N. • spotnext hitel: a mai nappal megkötött és spot értéknappal induló egynapos hitelek (két munaknap telik el a deal date és a value date között) Jelölése: S/N. amely a spot and next dayből alakult . Az egyes országok a gazdasági súlyuknak és erejüknek megfelelő részarányt képviselnek a kosáron belül. Egy részvényre jutó nyereség: [Earnings per Share (EPS)] 38 . ECU: European Currency Unit. Általában az elhalálozáskor felmerülő költségek fedezetére kötik. hogy egyetlen munkanapra kerülnek a hitelfelvevő birtokába.

illetve másutt elhelyezett perifériális berendezések két módon működhetnek: 1. amelyért az adott értékpapírt hajlandó eladni. automatizált klíringházak (ACH) 39 . hogy a piaci kamatláb egységnyi változása a kötvény árfolyamában milyen irányú és mértékű változást eredményez. Eladási árfolyam: értékpapír-forgalmazó cég által közölt ár. hogy a kötelezett a szerződésben megjelölt értékpapírt. számlákat vezet. elektronikus számlaterhelési rendszer (EFT debit systems) 3. azt jelzi. Eladósodási mutató: H s z le áaúk t os ú j r t öe le et é e k +Líz gk t e z ts g e z ts g in ö le et é k H s z le áaúk t os ú j r t öe le et é e k +Líz gk t e z ts g e + S já t k z ts g in ö le et é k atő vagy e H s z le os ú j áaúk t r t öe le et é e k +Líz gk t z ts g in ö S já t k a t őe e z ts g e le et é k = Id g nt k e ee ő S já t k a t őe Elaszticitás: a kötvényárfolyam kamatrugalmassága. Ár ly m fo a N v ré é ét k −1 vagy Pia i k m t c a a −1 N v g sk a a é le e mt Elektronikus fizetések: fizetések. Az elektornikus fizetések fajtái: 1. off-line illetve off-siter üzemmód – nincsenek közvetlenül összekapcsolva a számítógéppel. elektronikus számla-jóváírási rendszer (EFT credits) 2. Egyszintű bankrendszer: a központi bank a jegybanki funkciók mellett közvetlen kapcsolatban állva a gazdálkodókkal. olyan opció. devizát az előre kikötött vételár fejében tőle megvegye. amelynek jogosultja az általa kifizetett díj ellenében adott időpontban követelheti. A számítógépek felhasználásában a bankoknál. illetve on-site computer services – állandóan össze vannak kapcsolva a számítógéppel 2. Eladási jog: [long put] az eladási jog tulajdonosának pozíciója Eladási kötelezettség: [Short call] a vételi opció kötelezettjének (kiírójának) pozíciója Eladási opció: put opció [Long put (LP)]. átutalások a bankon belül. illetve a bankok között elektronikus eszközökkel bonyolítják le. fizetéseket bonyolít le. on-line.A ó otn dz t y R svne éz é y k eeé r sg sá a zm Egy részvényre jutó nyereségnövekedési ütem: g = ( 1− b) ⋅ ROE Egyszeri ráfordítás: a beruházási terv tőkeszükséglete Egyszerű hozam: az éves kamatjövedelem és az árfolyam aránya Egyszerű kamatozás: a hitel kezdő összege után számítják a kamatot. s a hozzáadott kamat nem kamatozik. hitelt folyósít.

Életjáradéki biztosítás: az elérési életbiztosítás egyik változata. diszkont kincstárjegy). A hitelintézet a rá intézvényezett váltót elfogadja és elfogadvány záradékkal látja el. interneten végzett banktevékenység Bankközi elektronikus elszámolások szervezetei: • CHIPS (Clearing Hause Interbank Payments System) • SWIFT (Society of Worldwide Interbank Telecommunications) • Bankközi Zsírórendszer Financial Elektronikus kereskedés: a tőzsde számítógépes kereskedési rendszerén bonyolított kereskedés (pl. amikor az adóról adóbevallást. A biztosító ekkor kifizeti az addig befolyt biztosítási díjat. amely tulajdonosa számára az osztalékból elsőbbséget vagy más preferenciát biztosít (de nem szavazó részvény). Elévülés: valamely jogviszonyból származó igényt csak meghatározott időtartamon belül lehet érvényesíteni. preferencia érvényesül a hitelhez jutásnál.4. fizetési kártyák 8. amelyen a feltételek kevésbé szigorúak Elsőbbségi hitel: elsőbbség. Elfogadás: a váltóra írt nyilatkozat. amellyel a címzett a váltókötelezettséget elfogadja. valamint annak hozamát. amelynél a biztosítási esemény akkor következik be (a biztosító akkor fizet). üzletekben felszerelt terminálok: POS (Point-of sale-Terminals) 6. 40 . távirati átutalási rendszer (wire transfers) 5. Elfogadvány: az idegenváltó neve az elfogadás után Elfogadvány hitel: a hitelintézet az ügyfele számára szerződésben meghatározott összegű hitelkeretet biztosít úgy. hitelkártyák 9. illetve hitelnyújtásnál. Az elévülési idő kezdő időpontja annak a naptári évnek az utolsó napja. illetve bejelentést kellett volna tenni. akkor nem egy összegben kapja vissza az addig kifizetett biztosítási díjat. ha a váltót elfogadó nyilatkozatával elfogadta. Kibocsátása diszkont árfolyamon történik (pl. Elérési életbiztosítás: olyan biztosítási forma. a hitelintézet a rá intézvényezett és általa elfogadott váltó összegét a váltó bemutatójának kifizeti és a kifizetett összeggel ügyfele számláját megterheli. azaz kötelezettséget vállal az esedékességkori fizetésre. bankkártyák. automatizált pénztárak: ATM (Automated Teller Machine) 7. Ellenállás: [resistance] az emelkedő áraknak határt szab. hanem életjáradék formájában. Elsőbbségi részvény: olyan részvényfajta. hogy ügyfele a hitelkereten belül rá váltókat intézményezzen. Ha a biztosított eléri a meghatározott életkort. olyan kötvény. Elfogadó: idegenváltón a címzett. Amennyiben az esedékességkor az ügyfél a szállítójának fizetni nem tud. MMTS) Elemi kötvény: zérókupon kötvény. Elődíjügylet: opció Előtőzsde: új vagy kisebb társaságok tőzsdén nem jegyzett értékpapírjainak szervezett piaca. amelynek nincs kamatszelvénye és csak egyetlen jövőbeni időpontban teljesít kifizetést. ha a biztosított elér egy előre meghatározott életkort.

Az elszámolási csekkre átlós irányban ráírják: „elszámolásra”. Ebben a folyamatban megy végbe a megtakarítások tőkévé alakulása – részvény. illetve csökkenésen esett át a vállalat. csak jóváírással. Elvárt átlagos tőkehozam: a t őe (Sját k aáy rn ⋅Sját k a t őe hz m oa a ee ő ) +( Idgnt k e r na a y á ⋅H e a a it lkm t lá ) b Emerging markets: a feltörekvő értékpapírpiacok összefoglaló neve Emisszió: kibocsátás. A közvetlen finanszírozást jelentik. A rendszer a valutakosár és a paritásrács gyakorlatát egyaránt alkalmazta.és veszteségelszámolás. Engedményezés: olyan jogcselekmény. átutalással lehet fizetést teljesíteni vele. amelyek engedményezését jogszabály kizárja. amelyen a számlatulajdonos javára. hogy egy vállalat bizonyos jövedelemforrásai mennyiben járulnak hozzá az éves eredményhez. napi árfolyam-alakulásból fakadó kötelezettségi és követelései kiszámításának alapját képező ár. amely a végső felhasználó fizetési ígérete. amely egy kosár alapján számított súlyozott átlag. akire a követelést jogszerűen átruházzák. illetve terhére elszámolnak összegeket. hogy a vállalkozás korábbi időszakban elért adózott nyereségéből önfinanszírozási forrásként milyen összeg áll rendelkezésére. valamint azokat a követeléseket. ha a kedvezményezett (jogosult) is rendelkezik bankszámlával. Olyan követelést testesít meg. amely arról ad tájékoztatást. Eredményelszámolás: másképpen nyereség. Nem lehet engedményezni a jogosult személyéhez kötött. Az ECU. amelynek keretében a jogosult követelését szerződéssel másra átruházza. amelynek célja bizonyos mértékben fix árfolyamrendszer kialakítása. illetve az összes többi tagvalutával szemben meghatározott paritása és az ehhez kapcsolódó intervenciós kötelezettségek. E-nap: az esedékesség napja Engedményes: az. hogy az elmúlt évekhez képest mekkora növekedésen. értékpapír forgalomba-hozatali tevékenység EMS: Európai Monetáris Rendszer. A mutató időbeli változása jelzi. és a különböző kiadások hogyan befolyásolják azt. Része a saját 41 . az Európai Közösség tagállamai által 1979-ben létrehozott rendszer. a paritásrács pedig a valutáknak az ECU-vel. Engedményező: az a jogosult. kötvény. s a szerződésben meghatározott módon és időben számlakivonattal a számla napi pénzforgalmáról értesítést küldenek. Elszámolási csekk: készpénzfizetés nem teljesíthető erre a csekkre. zálogjegy stb. kibocsátása útján. aki követelését másra átruházza EPS: Earning per Share [osztalékfizetési ráta] egy részvényre jutó adózott nyereség (adózás utáni nyereség / törzsrészvények száma).Elsődleges értékpapírok: közvetlen követelést megtestesítő értékpapírok. a döntés és a kockázat a befektetőket terheli. Eredménykimutatás: a jövedelem és a költségek viszonyát mutatja Eredménytartalék: megmutatja. Elsődleges értékpapírpiac: az újonnan forgalomba hozott állami és magán értékpapírok először történő eladásának a színtere. Elszámoló ár: a tőzsdetagok elszámolóházzal szemben fennálló. Első eladás: kibocsátás Elszámolási betétszámla: az a bankszámla.

Európai Monetáris Intézet (EMI): a Maastrichti Szerződéssel hozták létre. amely a tőzsdei kereskedelem során felmerülő etikai kérdések rendezésére hivatott. Nemcsak az Európai Unión belüli programokhoz folyósít kölcsönöket. Eszközök: aktívák. Egyesíti magában a kormányberuházásokat támogató fejlesztéseit és magáninvesztíciókat finanszírozó befektetési bankok jellegzetességeit. 42 . Europiac: olyan értékpapírok. amelyben kibocsátották. s bármelyiküknél bemutatásra kerülhet a csekk. egyedi körülmények között alakul ki. javaslatot tehet a tőzsdetanácsnak szankció alkalmazására. ami átmeneti forma a hitelkártya és a csekk-kártya között Eurocsekk: az utazási csekk továbbfejlesztett változata.tőkének. hogy milyen átlagos éves növekedési ütemnek megfelelően növekedett a befektetett tőke. Európai Beruházási Bank: a Római Szerződéssel alapították hosszútávú gazdasági célok megvalósítását elősegítő hitelek. Esedékesség: az az időpont. Euro: 1999. Európai opció: az opció lehívásának joga csak a lejáratkor érvényes. Majd kiszámításra kerül. Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD): feladata a rendszerváltás országaiban a magánszektor bővülésének elősegítése. Extra osztalék: [extra divident] rendkívüli osztalék Extra árfolyam: [Offer] rendkívüli ár. amelyekkel nem abban az országban végeznek műveleteket. Feladata a gazdasági és pénzügyi unió harmadik szakaszának előkészítése. Jelenleg 12 ország közös valutája Eurobond: eurokötvény. Ex post hozam: a beváltott szelvények mindenkori piaci kamatlábbal történő újrabefektetésével történik a befektetés lejáratkori értékének a meghatározása. a monetáris politikák összehangolásának előkészítése. január 1-én jelent meg. valuták piaca. valuta ellenében. beváltják. a negatív előjelű eredménytartalék csökkenti a saját tőkét. európai pénzegységre szóló kölcsönkötvények (vagy USAdollárra szóló kötvény) Eurocard: német pénzintézetek közös pénzkártyája. Exportügylet vagy kiviteli ügylet: valamely árunak vagy szolgáltatásnak értékesítése külföldi partner számára deviza. illetve garanciák nyújtására. amely sajátos. Etikai bizottság: az értékpapírtörvény értelmében a tőzsde köteles legalább öt tagból álló etikai bizottságot létesíteni. amelyet vezető európai bankok egyezménye hozott létre. az értékpapírban megtestesülő követelés teljesítését a jogosult követelheti. amelytől kezdve valamely. Mögötte tehát egy bankcsoport áll. Ha állásfoglalásban etikai vétség elkövetését állapítja meg. a vállalkozás vagyoni értékei Eszközarányos nyereség: [Return on Assets (ROA)] a mutató a vállalat eredményességét méri. A pozitív előjelű eredménytartalék növeli. A kamatfizetés és adózás előtti nyereség és az összes eszköz hányadosa.

43 .

költségként való elszámolása a tárgyi eszközök értékcsökkenésének Értékelési tartalék: évenként. vagyonjegy 3. mint a könyv szerinti. hogy ez törlesztés vagy hozadék. Ennek köszönhetőek a feltűnően dús mintázatú. Értékpapír: tagsági jogot. Ugyanennek a fordítottja is igaz: az értékpapír átruházása (általában) az általa megtestesített jogokat is átruházza. elejét veendő a kézenfekvő hamisítási kísérleteknek. csekk. diszkont kincstárjegy. akkor a különbözetet a mérlegben Érrtékelési tartalékként mutatják ki. függetlenül attól. amelynek kiállítását jogszabály kifejezetten lehetővé teszi. zéró kupon • fix kamatozású: klasszikus kötvény • változó hozamú: részvény.É Értékcsökkenési leírás: amortizáció. Amennyiben a piaci érték több. záloglevél. az értékpapír iránt mutatkozó kereslet és a rendelkezésre álló kínálat viszonya. hozama szerint: • nem kamatozó: váltó. csupán a számítógép agyában létező értékpapírét. Csoportosítása: 1. ha a megsemmisítés nem az erre rendelt közjegyzői eljárásban történt. Átruházásánál a váltóátruházásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. valamint a kibocsátó bonitása határozza meg. hitelviszonyt megtestesítő. általában guillochet díszítésű értékpapírok. forgalomképessége (átruházhatósága szerint): • bemutatóra szóló • névre szóló • rendeletre szóló Értékpapír-árfolyam: adott értékpapír napi piaci (esetleg tőzsdei) ára. Az értékpapír átruházásával az értékpapír által megtestesített jogok átruházása is végbemegy. részjegy • áruval kapcsolatos jogot megtestesítő: közraktárjegy. amelyet elsősorban az értékpapír kapcsán elérhető jövedelemnek a betéti kamatokhoz viszonyított aránya. Ugyancsak az értékpapír és a benne megtestesülő követelés elválaszthatatlanságát mutatja. az értékpapírba foglalt vagyonjog szerint: • hitelviszonyt megtestesítő: kötvény. A jogszabály eltérő rendelkezése hiányában lehet bemutatóra vagy névre szóló. Napjaink állandóan fejlődő számítógépes technikája lehetővé tette a lehető legkorszerűbb értékpapírforma kialakítását: a nyomdai úton meg sem jelenített. részjegy. hajóraklevél 2. letéti jegy • tagsági jogokat megtestesítő: részvény. hogy az értékpapír bármi okból történő megsemmisülése általában a követelés elvesztését is maga után vonja. jogszabályban meghatározott kellékekkel rendelkező okirat. 44 . Az értékelés során megállapítják azok piaci értékét és a könyvviteli nyilvántartás szerinti nettó értéket. Az értékpapír fizikai előállítására a nyomtatás feltalálása óta mindig a legfejlettebb nyomdatechnikát használták. december 31-ei fordulónappal értékelik a befektetett eszközöket. kincstárjegy. Az értékpapír jövőbeni pénzösszeget képvisel.

Az értékpapírtörvény értelmében az értékpapír-bizományi szerződésnek ki kell terjednie legalább: • az eladni vagy venni kívánt értékpapír mennyiségére és címletére • a megbízás időtartamára. jogszabályban meghatározott módon és alakszerűséggel. Értékpapír-minősítés: rating Értékpapír piac: a teljes értékpapír-forgalmazási tevékenység. évi CXI. valamint a tőzsde működésének és önkormányzatának állami felügyelete. forgalomba hozatalára és forgalmazására terjed ki. a letéti jegy. hogy ellenőrizze az értékpapírtörvény rendelkezéseinek betartását. ideértve a negyedik piacot és az OTC-forgalmat is. az előtőzsdét és az értékpapír-piac csúcsát. Értéktőzsde: [Stock exhange] Értesítési kötelezettség: a váltóbirtokos óvást köteles felvenni arról. vagy szólhat meghatározott időtartamra • a megbízóval való elszámolás módjára abban az esetben. az úgynevezett szabályozott forgalmat. Hatálya a Ptk. hogy a címzett a váltót nem fogadta el vagy a váltóösszeg kifizetését az esedékességkor nem teljesítették. benne a piacot. rendeletre szóló papírok átruházása forgatmány útján történik. Az értékpapír-bizományos tevékenységét bróker-díj ellenében végzi. 45 . Az óvás felvételéről a váltó kibocsátóját értesíteni köteles. a csekk. a kibocsátója és a birtokosa közötti – hitelezési vagy tagsági – jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket átruházhatóan megtestesítő értékpapírok nyilvános (tehát nem zárt kör részére történő). 2. a takarékbetétről kiállított okirat. elitjét: az értékpapír-tőzsdét. Külön kiemeli a törvény. sorozatban kibocsátott. névre szóló értékpapírok átruházása cedálással (engedményezéssel) történhet. 1997-től lépett hatályba az 1996. alapján. amelynek során a bizományos [broker (angol). Értékpapír-forgatás: 1. a szövetkezeti részjegy. Értékpapírtörvény. Értékpapírszámla: a dematerializált értékapapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás Értékpapírtárca: portfólió Értékpapír-törvény: az egyes értékpapírok nyilvános forgalombahozataláról és forgalmazásáról. illetve pénzpiacon Értékpapír-felügyelet: célja.Értékpapír-bizományosi tevékenység: gazdasági tevékenység. hogy nem tartozik a hatálya alá a váltó. évi VI. törvény. áttekinthető és viszonylag stabil értékpapír-piac kialakítását és továbbfejlesztését a befektetők védelme és a tőkeáramlás elősegítése érdekében. amelynek általában három fő területét szokás megkülönböztetni: a tőzsdén kívüli forgalmat. valamint az értékpapír-tőzsdéről szóló 1990. amely lehet eseti. a nyilvános. Händler (német). célrészjegy és üzletrész nyilvános kibocsátása és forgalmazása. ha a megbízott ugyanarra az értékpapírra – egy adott időpontra – több megbízást kapott. agent de change (francia)] megbízás alapján saját nevében más személy javára (számlájára) történő értékpapír-adásvételi tevékenységet végez. Az Értékpapír-felügyelet feladata az értékpapírtörvény hatálya alá tartozó értékpapírok nyilvános forgalomba hozatalával és forgalmazásával kapcsolatos tevékenységek. Értékpapír emisszió: értékpapírok első forgalomba hozatala tőke-.

hogy a tőkeköltségek a múlhatatlanul szükséges szintet ne haladják meg. A státuszban előirányozható az a legkisebb eszköz-szükséglet. illetve a negyedévek zárónapjára (fordulónapokra) tervezett eszközöket állítja szembe a meglévő vagy szerződéssel biztosított forrásokkal. mely az üzleti terv megvalósításához maradéktalanul elegendő. hogy a kiválasztott tényező van legnagyobb mértékben kitéve a piac várható változásainak.Érzékenységi vizsgálat: a beruházási tőkebefektetés kockázatának vizsgálatánál alkalmazott módszer. A tervezett eszközök és források különbözete. A tőkeköltségvetés tényezői közül kiválasztanak egy tényezőt annak feltételezésével. N it á m y ó llo á y +N v lőfo n öe r glo a m =C ö k n f s k eő oglo ra m +Z r á m áó llo á n y Az állományi és forgalmi adatok közötti összegfüggésből következik a státusz és a likviditási terv szoros kapcsolata. egymást kiegészítő jellege. A státusz a január 1-jére. 46 . a státusz „nyers egyenlege” mutatja a pótlólagos hitelszükségletet vagy a forrásfelesleget. Éves státusz: az állományi szemléletű finanszírozási terv hagyományos formája. mérlegszerűen. ugyanakkor csak annyi forrás lekötését igényli.

2. 4. segítséget nyújt az exportőrnek. csendes faktorálás: tulajdonképpen kereskedelmi hitelt helyettesít. exportfaktoring: nyitva-szállításból eredő vevőköveteléseit az exportőr a faktorra engedményezi. 47 . faktordíj (1. amelyben az áru eladója rövid lejáratú hiteleladásainak ellenértékét átruházza a faktorra. • nő az eszközök forgási sebessége. • költsége: a külföldi szállító viseli. importfaktoring: teljes fizetési garancia. de hitelbiztosítást nem köt. a vállalkozás saját tőkéjét pedig nem csökkenti. kockázatvállalás. a magyar vevő kötelezettsége csupán annyi. a faktor él visszkereseti jogával. Jellemzői: elsősorban forgóeszköz-finanszírozási eszköz.F Faktorálás: később esedékes rövidlejáratú követelések megvásárlása diszkontálással Faktorbank: az a pénzügyi intézmény. amely pénzügyi szolgáltatásként vállalja a rövidlejáratú követelések beszedését. aki garantálja annak behajtását az adóstól (vevő) és magára vállalhatja a behajtás sikertelenségének kockázatát is. garanciadíj és bankköltség 2. 3. • költsége: a névérték után faktordíj (1% alatt). teljeskörű faktorálás – faktorálás delcredere felelősségvállalással: a faktor visszkereset fenntartása nélkül vásárolja meg ügyfele követelését. Mivel kockázatos. amit a magyar vevőre a hazai faktor nyújthat külföldi partnerén keresztül az ottani exportőrnek. belföldi faktoring: a finanszírozás után a hazai pénzpiachoz igazodó kamat fizetendő a megelőlegezés napjától kezdve a vevő fizetésének időpontjáig. ezért ha a vevő nem teljesíti a fizetési kötelezettségek.2–1. A követelés megvásárlásának. • a bevételek előre tervezhetők lesznek. A faktoring pénzügyi szolgáltatási csomag. megvásárlását. amely finanszírozást és 100 százalékos fizetési garanciát nyújt neki. 3. Faktoring: pénzügyi szolgáltatás.8 %). beszedés. vállalja a beszedést is. eladásának folyamata. Faktoring előnyök: • csökkennek a cég kintlévőségei. vállalva a nemfizetés kockázatát. amelyet kiegészít a forint hívatalos leértékelésének költsége. követelésállomány nyilvántartása és kezelése. Faktoring-típusok: 1. és azokkal kapcsolatban ügyfelének adminisztrációs szolgáltatásokat is végezhet. delcredere-kockázat nélküli faktorálás: a faktor ügyfele követelését megvásárolja. ezért jó bonitású partnerek élhetnek vele. A faktoring tevékenység formái: 1. amely a hitelállományt nem növeli. de ez már a garanciát is tartalmazza. amely az alábbi négyből legalább kettőt tartalmaz: finanszírozás. nemzetközi faktorálás: külföldi személy külföldi valutában fennálló tartozását veszi meg a faktor. • költsége: a kamat. hogy közvetlenül a magyar faktornak fizeti ki a vételárat.

az áruügylet eladója megköti az adásvételi szerződést a vevővel és a faktorszerződést az eladóval. vételi vagy long hedge: az importőrt a később szükséges deviza vagy értékpapír vásárlásakor árfolyamemelkedése fenyegeti 48 . az áruügylet eladója megkérdezi a faktorügylettel foglalkozó hitelintézetet. F a k t o r 7 A z 6 2 l e3 t 4 1 A 5 á r u ü g y e l a d ó j a z l e t á r u ü g y á t v e v ő j e 1. Visszkereset nélküli faktorálás: a faktor arra vállal kötelezettséget. • a cash flow felgyorsításával javul a cég likviditása. esetleg elkerülje. A határidős piacot arra használja fel. • nagyobb lehetőség nyílik a piaci terjeszkedésre. hogy a szerződés szerinti összeget kifizeti az eladónak. a faktorbank levélben értesíti az áruügylet vevőjét. amennyiben a faktorban ügyfele követelését kész megvásárolni. a beruházó által meghatározott időn belül. hogy a fizetési kötelezettségét a banknak teljesítse. Fedezetértékelés: a hitelintézet az adósok és ügyfelek helyzetét vizsgálja. 7. arra keresnek feleletet. 4. Faktoring szolgáltatások: • átvállalja a hitelezési kockázatot. annak valódi értékét vizsgálja hitelkihelyezés előtt. a faktorban megvásárolja ügyfele követelését a kamat és a faktordíj összegének levonásával. hogy a beruházónak a számított változó és fix költségek figyelembevételével hány darab terméket kell értékesítenie a piac által elfogadott áron ahhoz. 2. az eladó teljesíti az áruszállítási szerződést. 3. Visszkereset melletti faktorálás: a faktor általában akkor fizeti ki a számla értékét az eladónak. hogy az árbevétel fedezze a költségeket és a nyereségből a befektetés. a vevő megfizeti tartozását a faktorbanknak. az áruügylet vevője igazolja a teljesítést. Fedezeti pont számítás: a beruházás kockázatát vizsgálják. de előtte megvizsgálja a vevő fizetőképességét. • elvégzi az adminisztrációs teendőket. 5. legalább egyszer megtérüljön. hogy meglévő pozíciójával ellentétes irányú kockázat vállalásával az eredő kockázatát csökkentse. Fedezeti ügylet: [hedge] olyan határidős ügylet. azaz a nettó jelenérték zérus legyen. A jelzáloghitelezésnél a fedezetet. 6. azaz az árváltozások veszteségeinek korlátozására kötik. Típusai: 1. deviza és értékpapírpiacon. Delcredere felelősségvállalásnak is nevezik. ha már beszedte a vevőtől.• a forgalomhoz igazodó finanszírozás révén bármikor invesztálhat a társaság. • finanszírozást nyújt az eladónak. amely ellentranzakcióként jelenik meg az áru-. hogy az általa megnevezett vevőjével kötendő adásvételi szerződésből fakadó követelését hajlandó-e megvásárolni.

a nyitott pozíciók fedezésére (más ügyleteknél kalkulált hasznukat fedezzék) használják a határidős piacokat – ellenügyleteket köt a határidős piacokon. (önfinan- 49 . s a zárókészlet meghatározása mindig az utolsó árakon történik. Fel.2. Futures fedezeti ügylet: ha a tőzsdei szokványok nem elégítik ki az egyéni igényeket. FIFO: First in. terminügylet visszavásárlása. s áremelkedéstől tart. ami a fizikai áru és a határidős piacok között fennáll. viszonyeladása a lejáratkori promt árfolyamon. • 1 eladás vagy vétel. terminügylet terminárfolyamon. A felügyelő-bizottság jogait testületileg vagy tagja útján gyakorolja. igény pénzfedezetének előteremtése. tőkebevonás a vállalkozásba. Részei: • eladás: terminügylet termin árfolyamon • vétel: a terminügylet visszavásárlása a lejáratkori promt árfolyamon • eladás: promtügylet promt árfolyamon Fellendülés: boom Felpénz: ázsió Felügyelő bizottság: részvénytársaságnál működő testületi szerv. eladási hedge: a kereskedő árufelesleggel rendelkezik és árfolyamcsökkenéstől tart. amelynek tagjai részt vesznek a részvénytársaság közgyűlésén. promt ügylet promt árfolyamon. tőke szerzése és elköltése függetlenül a céltól és formáktól. A vállalkozás vagyonából kielégítik a hitelezői követeléseket. Valamilyen cél. ha a jövőben szabad devizával rendelkező exportőrt az árfolyam csökkenése fenyegeti. deviza hivatalosan bejelentett értékváltoztatása Fel. eladási vagy short hedge alkalmazása akkor célszerű.vagy leértékelődés: a piacon a kereslet és kínálat változásának hatására kialakuló értékváltozás Felszámolás: a fizetésképtelenné vált vállalkozás felszámolását a területileg illetékes bíróságnál kezdeményezheti a tulajdonos vagy a hitelezők. Fedezeti ügyletkötő: [hedger] a gazdálkodásukból eredő vagy egyéb úton előállt kockázatuk csökkentésére. Három részügyletből áll: • 1 vétel vagy 1 eladás.vagy leértékelés: valuta. Forward fedezeti ügylet: a határidős piacon bonyolítják le. Az ügylet alapján az a kapcsolat jelenti. egy eladás és egy vétel terminárfolyamon.és folyókészlet felhasználásának nyilvántartási módszere. Részei: • vétel: terminügylet termin árfolyamon • eladás: a terninügylet viszonteladása a lejáratkor pormt árfolyamon • vétel: promtügylet promt árfolyamon 2. Lehet: 1. Financial Times Ipari Törzsrészvény index: FTISI Financial Times Tőzsdeindex: FTSI Finanszírozás: pénzellátás. first out. • 1 vétel vagy eladás. amely szerint az elsőnek beérkezett készlet kerül először felhasználásra. és a vállalkozás jogutód nélkül megszűnik. Történhet a nyereségnek. valamint annak napirendjére indítványt tehetnek. vagy egy részének a visszatartásával. vételi hedge: a kereskedőnek nincs elegendő áruja. az év végi záró.

3. Átmeneti forrásokat (pl. 2. a nettó forgótőkét saját és vagy hosszúlejáratú idegen tőkével kell finanszírozni. rövid lejáratú eszközöket rövidlejáratú idegen forrásokkal kell (szabad) finanszírozni. kötvénykibocsátás.szírozással) vagy külső tőke ideiglenes vagy részleges bevonásával (pl. 2. amelynek hozama előre meghatározott mértékű Fizetési csekk: pénz felvételére jogosító csekk 50 . annál kisebb a tőketeher). Finanszírozási elvek: 1. biztonság elve: a beruházás hasznos üzemideje és a kölcsöntőke visszafizetési ideje. rugalmasság elve: a tőkeszükséglet a konjunktúrális és szezonális ingadozásokhoz igazodjon 5. Olcsó. 3. Szolid: a vállalat tartós eszközeit tartós forrásokból. eladósodási mutató. rentabilitás elve: mekkora a rendelkezésre álló vagy megszerezhető tőke költsége (minél kisebb a tőkeköltség. de átmeneti eszközeinek egy részét is tartós forrásokból finanszírozza. de költséges stratégia. kamatfedezet. Nettó forgótőke: a forgóeszközök összegének és az azokat rendeltetésszerűen finanszírozható rövidlejáratú finanszírozási források összegének különbözete. 4. tartós befektetéseket saját tőkével vagy hosszú lejáratú idegen tőkével finanszírozzunk. továbbá az össztőkével elérhető jövedelem és az idegen tőkével kapcsolatos adósságszolgálati kötelezettség között összhang legyen. azaz saját tőkéből és hosszúlejáratú kötelezettségből finanszírozza. illetve alaptőke-emelés útján). működési tőkeáttétel). Óvatos. Konzervatív finanszírozás Tartós eszközlekötés < tartós források Átmeneti eszköz lekötés > rövid lejáratú kötelezettség Szolíd finaszírozás Tartós eszközlekötés = tartós források Átmeneti eszközlekötés = rövidlejáratú kötelezettségek Agresszív finanszírozás Tartós eszközlekötés > tartós források Átmeneti eszközlekötés < rövidlejáratú kötelezettségek Finanszírozási szabályok/stratégiák: az eszközök megtérülése és a források lejárata közötti szerkezeti összhang biztosítása 1. normativitás elve: a beruházó pénzügyi helyzetét meghatározó normákat vizsgálja a hitelképesség megállapítása érdekében (pl. Agresszív: a tartós eszközök egy részét átmeneti források finanszírozzák. likviditás elve: a likvid eszközök és kötelezettségek figyelembevétele Finanszírozási stratégiák: az eszközök megtérülése és a források lejárata közötti szerkezeti összhang mértéke szerint háromféle finanszírozási stratégia különböztethető meg: Konzervatív: a vállalat nemcsak tartós eszközeit. Fiskális politika: vagy költségvetési politika a közvetlen állami pénzügyi kötelezettségekre és a gazdaságpolitikát szolgáló állampénzügyi beavatkozásra vonatkozó koncepciók és döntések összefüggő rendszere Fix kamatozású értékpapír: olyan értékpapír. de veszélyes stratégia. idegen tőke. rövid lejáratú hitelek) csak átmeneti forgóeszközeinek finanszírozására vesz igénybe.

a megkötött üzletek figyelembevételével állapítják meg. vagy a hitelező felszólítására a lejárt tartozását 30 napon belül nem egyenlítette ki. Fizetési mérleg: a külország szereplőivel folytatott áruszolgáltatás. bér. áruforgalommal kapcsolatos fizetések 2. A tőkeforgalmi mérleg a folyó fizetési mérleg esedékes passzívumát miből finanszírozzák. Fogyasztáshoz kapcsolt adók: azok az adók. A világ legtöbb jelentős tőzsdéjén.és tőkeműveletek könyvelési rendszere.és tőkehozadék jövedelmekkel kapcsolatos pénzáramok 4. Flexibilis árfolyam: rugalmas árfolyam. amely biztosítottat foglalkoztat. Ellentéte az egységes árfolyamjegyzés. mindazon jogi és természetes személy. akit a munkáltatója biztosítással járó jogviszony keretében (tehát nem egyéni vagy társas vállalkozóként) foglalkoztat. Foglakoztató: munkáltató. hanem folyamatosan. parkett-ügynök] ügynök. a szolgáltatás végső igénybevevője a termék árában megfizet. lebegő. A folyó fizetési mérleg az export és import egyenlegét magában foglaló kereskedelmi mérleg. egyéb szervezet. illetve a keletkezett aktívumot mire költötték. tőkeforgalom mérlege. Folyamatos díjfizetésű biztosítás: a biztosítási díjat folymatosan (évente. Floating rate notes: lebegő kamatozású kötvény Floor Broker: [saját számlára dolgozó tőzsdeügynök. szolgáltatásokkal kapcsolatos fizetések 3. amelyeket a termék végső fogyasztója. Folyó fizetési műveletek: 1. de a Budapesti Értéktőzsdén is a folyamatos árfolyamjegyzés a jellemző. 51 . az árfolyam a piacon minden kötöttség nélkül változik a kereslet-kínálat alakulása szerint. Foglalkoztatott: az a személy. Fogyasztási kölcsön: a mindennapi élet szokásos tárgyainak megvásárlásához. felhalmozódott kamatot. amikor a kötvényt úgy adják el. a forgóeszközök megfelelő szinten tartása abból a célból. flotáló árfolyam. s jogosan köthet közvetlenül üzletet a tőzsdén. amelynél az árfolyamot a tőzsdenap folyamán nem egy ízben. hogy az árába eleve figyelembe vesznek minden kifizetetlen. aki a tőzsde tagja. Flat: értékpapírpiaci kifejezés. jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság. javíttatásához nyújtott kölcsön Folyamatos árfolyamjegyzés: olyan árfolyam megállapítási módszer. amely számlán az ügyfél teljes pénzforgalmát bonyolítja. hogy a vállalat eleget tehessen rövid távú kötelezettségeinek. Két fő része a folyó fizetési mérleg és az ún. negyedévente vagy havonta) fizeti ki a szerződő.Fizetésképtelen adós: a csődtörvény értelmében az elismert tartozást a lejáratot követő 60 napon belül nem egyenlítettek ki. Ilyen adók az ÁFA és a fogyasztási adó. viszonozatlan folyó átutalások Folyószámla hitel: a bank az ügyfelének nyújtott hitelt az ügyfél részére nyitott olyan bankszámlára (folyószámlára) telepíti. Fizetőképesség: likvidáció. félévente.

amely alatt a forgóeszközök egy teljes fordulatot tesznek. amelyek egy szerződő felet megakadályoznak abban. fordulatok száma: kifejezi. vagy valamely része hányszor halad át a körforgás rá jellemző szakaszán.és számlaköveteléseket adnak el. forgási idő (napokban): azt az időtartamot fejezi ki.Force majeure: [vis major] olyan hatások. Mivel a visszkereseti jog kikötése kizárt. Kis összegű követelésekre is kiterjed. vásárolnak. A vevő a faktoring ügyletről tudomást A vevő az ügylet létrejöttéről nem szerez szerez. A visszkereseti jog kikötése gyakori. Faktoring ügylet Forfait ügylet Rövid lejáratú követeléseket követeléseket Az exportőr közép-. Általában jelentősebb összegű követelésekre terjed ki. Forgási mutatók: a forgóeszközök elemzésének eszközei: 1. hogy a forgóeszközök egésze. Eszközigényesség mutatója: forgóeszköz-lekötést mutatja. hogy a szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tehessen. a hogy a faktor milyen egyéb biztosítási költségek miatt a szolgáltatás szolgáltatásokat is nyújt. f = É k É = forgalom f = fordulatok száma k = átlagos forgóeszköz-állomány 2. díja igen magas. A költségek nagysága általában attól függ. i= n É vagy I = k ⋅ F n i = a forgás ideje napokban n = az időszak napjainak száma 3. m= k É az egységnyi forgalomhoz szükséges m = az eszközigényesség 4. A visszkereseti jog kikötése kizárt. Forfetírozás: középlejáratú (export) követelés megvásárlása visszkereset nélkül. mégis különböznek Elsősorban közép és hosszúlejáratú követelés átruházása. tőzsdei árfolyam Forfait: bizonyos jogokról való lemondást jelent. illetve vásárolnak. tudomást. illetve Váltó. A forgási sebesség változása: a forgási sebesség gyorsulását (lassulását) méri százalékos formában v= f1 − f 0 ⋅1 0 0 f1 v = a forgási sebesség változása f1 = tárgyidőszaki fordulatszám f0 = bázis időszaki fordulatszám 52 . és hosszúlejáratú adnak el. követeléseit veszi meg. piaci irány megfordulását mutatják (pl. Megtérülési időnek is nevezik. azaz az összes kockázat átvállalásával. Fordulónap: a irányváltozásai). Itt szintén követeléseket adnak el. illetve vásárolnak. s lényegében azonos a faktoring ügylettel. Számlaköveteléseket adnak el.

A forgóeszköz-lekötés viszonylagos változása: a viszonylagos megtakarítás a bázis forgási sebessége és a tárgyidőszaki fogalom alapján számított (fiktív) eszközlekötés és a valóságos tárgyidőszaki eszközlekötés különbsége. F= É1 − k1 F0 F = viszonylagos forgóeszköz-változás É1 = tárgyidőszaki forgalom f0 = bázis időszaki fordulatszám 53 .5.

kintlévőségek. illetve a toldaléklapra felvezetett nyilatkozatával a váltóból eredő összes jogot egy harmadik személyre átruházza. Tipikus példája a bankközi devizapiac. forgási idő. amelyek a tőzsdén nem fordulnak elő. Forgató: az a váltóbirtokos. amellyel a váltóbirtokos a váltót másra átruházza. félkész és késztermékek). aki a váltó hátoldalára. Forward: deviza vonatkozásában kötött határidős adásvételi szerződés. hátirattal történő váltójogi hatályú váltóátruházás. olyan súlyozott számtani átlag. Forgó eszkököz: a vállalat azon eszközei.k1 = a tárgyidőszaki forgóeszköz-állomány 6. Jellemzően instabilak és nagy volumenűek. k1 −1 k0 r= É1 −1 É0 r = reagálási fok k1= tárgyidőszaki forgóeszköz-állomány k0 = bázisidőszaki forgóeszköz-állomány É1 = tárgyidőszaki forgalom É0 = bázisidőszaki forgalom 7. Reagálási fok: megmutatja. Nem szabványosított. másrészt az előbbieknek és a saját pozícióinak megfelelően kötnek ügyleteket a bankközi devizapiacon. A forward ügyletek keretében pl. telexen. ahol az első és az utolsó időponti adat súlyszáma 0. melyeket egy éven belül várhatóan készpénzzé lehet tenni (pl. 54 .5. telefonon lebonyolított ügyletek. Forgási mutatók: a forgóeszközök elemzésének eszközei: fordulatok száma. amelyek nem keresnek tartós befektetési célt. illetve értékpapír-átruházás Forgatható értékpapír: [Order instument] Forgatmány: az a nyilatkozat. hanem alá vannak vetve gyakran és hirtelen lehívásoknak. Az eszközök kronológikus átlaga: valamely időszak forgóeszközei átlagos nagyságának jellemzésére szolgál. Leggyakrabban az éves nyitó állomány és a négy negyedévi záró állomány felhasználásával számoljuk. k0 k + k1 + k2 + k3 + 4 2 X kv = 2 4 k0 = nyitóállomány k1= záróállomány Forgatás: váltóátruházás. A kereskedelmi bankok egyrészt ügyfeleiknek nyújtanak határidős devizapozíció fedezésére lehetőséget. Forgatmányos: az az új váltóbirtokos. Váltóátruházónak is nevezik. akire forgatmánnyal a váltóból eredő összes jogot átruházzák. az exportőr a jövőben esedékes deviza árbevételét már egy jelenbeni szerződéssel eladja bankjának hazai valuta ellenében. Forró pénz: a nemzetközi pénzpiacon létező betétkövetelések. hogy a forgóeszköz-állomány a rá jellemző forgalom 1%-os változására hány %-os változással reagál. eszköz-igényességi mutató.

2. Általában két időszakra oszlik: az első (türelmi) időszakban az adós csak a kamatokat fizeti. kötvény azonnali vételére. illetve fordítva azonnali eladására. amely a londoni tőzsde trendjét mutatja. Állampapírokra. Fundamentális elemzés: különböző gazdasági adatok és ebből számolható mutatók segítségével próbálják a várható áralakulást előrejelezni. aranybányarészvényekre. ezért nem minden értékpapír. részvény. FTSI: Financial Times Stock Index. Franchaise: a forgalmazás egy fajtája. A vételi és eladási árfolyamot az üzlet megkötése előtt ugyanabban az időpontban fixálják. illetve azok többszörösére köthetők. fix kamatozású értékpapírokra. kötvény jövőbeni eladására vagy vételére egy ma meghatározott árfolyamon. swap: két fél ugyanakkora mennyiségű deviza. Ennek fejében a jog tulajdonosa technikai támogatást. Mutatók: • idegen tőke / saját tőke arány • likviditási ráta • eszközarányos árbevétel • eszközarányos nyereség • árfolyam/nyereség (P/E) Futamidő: kötvény vagy más hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásától a lejáratáig eltelő idő. amerikai bankközi pénzpiac FTSE-100: a Financial Times által kiszámított és közzétett részvényindex. FRL: Federal Funds Market. ezt követően koncessziós díjat fizet a forgalommal arányosan. A jog megvásárlója általában egy alapösszeget fizet a jog tulajdonosának. amelyre szólt az ügylet. az angol Financial Times által közölt tőzsdeindexek. melynek során a vállalat/vállalkozó eladja az adott piacra vonatkozó értékesítési vagy gyártási jogot. Futures: tőzsdei adásvételi szerződés.Devizapiacon a kereskedelmi bankok egyrészt ügyfeleiknek nyújtanak határidős devizapozíció fedezésére lehetőséget. Mint minden tőzsdei ügyletnél meghatározott kötésegységekre. deviza képezheti a kereskedés tárgyát és nem tetszőleges időpontban. a második (törlesztési) időszakban már a tőkét is. majd jövőbeli eladására. amelyet határidős ügyletekre használnak. Kétféle forward ügylet van: 1. outright: két fél szerződést köt egy-egy deviza. Ettől az árfolyamtól az üzlet folyamán nem lehet eltérni. majd jövőbeni visszavételére. ipari törzsrészvényekre vonatkoznak. tanácsot és a vállalat goodwilljét adja át a franchise jog megvásárlójának. Standardizált ügylet. Összahasonlítás forward futures 55 . részvény. Az értékpapírokat befolyásoló gazdasági tényezők: • infláció • monetáris politika • külgazdasági helyzet • termelési tényezők • befektethető pénzmennyiség stb. A vevőnek az adott jövőbeni napon meg kell venni. az eladónak pedig el kell adni az előre kialkudott kötési áron azt a pénzügyi eszközt. másrészt az előbbieknek és a saját pozícióinak megfelelően kötnek ügyleteket a bankközi devizapiacokon.

ha az egyesült társaságok piaci értéke nagyobb annál. amely végbemehet beolvadással vagy összeolvadással.1. A piac helye 10. határidőtőzsde Fúzió: a gazdálkodó szervezetek átalakulásának sajátos formája. Az üzlet felmondása 12. 56 . Az árfolyam 7. Árfolyam változás 9. Az ügyfelek mindkettő határidős ügylet telefonon keresztül kevés nyílt kikiáltással. mint amennyit együtt értek a fúzió előtt. Fúzió haszna: a fúziónak akkor van gazdasági haszna. Lehet horizontális és vertikális fúzió. Kereskedés módja 2. Fúzió költsége: az az összeg. A teljesítés 90% fölött gyakorisága Futures exchange: termintőzsde. Az ügylet díja 5. hogy növekszik a vállalkozás piaci értéke. A teljesítés dátuma 4. A hitelforrásokat 13. nincs külön eltérése (marge) vételi és eladási ár nincs. könnyű nem veszi igénybe nem tudják ki a másik fél. illetve összeolvadnak. Klíring 8. ügynökön keresztül kereskednek széles közönség 1% alatt 14. A fúzió előnye. amelynek során vállalkozások egybeolvadnak. kiegyensúlyozott alacsony mérleg szükséges ügyfelenként eltérés mindenki számára ugyanaz lehetséges nincs külön klíringház naponta nincs napi limit korlátozott bárhol a világon egy meghatározott helyen a másik fél a klíringház az eredeti ügyfélnél. Biztonsági letét 6. Fúzió: a vállalkozás átalakulásának egyik formája. Az üzlet volumene 3. Kik vehetik igénybe nagy ügyfelek 15. A nem teljesítésből eredő kockázat viselője 11. nehézkes igénybe veszi ismerik egymást a piacon. vevő és eladó között sok eladó és vevő között egyéni igények szerint standardizált flexibilis standardizált a vételi és az eladási ár ügynöki díj. amelyet a fúzió hasznából a befogadó a beolvadó cég tulajdonosainak átenged.

az a letéti igazolás. a GIRO továbbítja a feldolgozás során előállt információkat a fogadó bank. GATT: General Agreement of Tariffs and Trade [Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény] 1948-ban alapított. Külső klíringkör: különböző hitelintézetek által vezetett számlák között. a GIRO-ban megtörténik a tranzakció feldolgozása. a legnagyobb kedvezmény elve. A zsíróelszámolás a külső klíringkörben történik. Gebühren: [díjak] 1. f) a fogadó bank jóváírja ügyfele számláján az átutalt összeget.C. az információkat továbbítják a GIRO felé.T. bankok közötti fizetési forgalom számlajóváírással MNB e Küldő bank b a Fizető ügyfél a) b) c) d) e) c e GIRO d f Kedvezményezett e Fogadó bank a küldő bank ügyfele benyújtja átutalási megbízását bankjához. szakértelem) 57 . hogy a nemzetközi kereskedelemben a diszkrimináció-mentesség. valamint a mennyiségi és adminisztratív korlátozások visszaszorítása érvényesüljön. egy vállalatnak a tiszta vagyona feletti értéke (pl. jól bevezetett név. Good till cancelled (G. a beérkezett megbízást feldolgozzák a küldő bankfiókban. Belső klíringkör: a hitelintézeten belül vezetett számlák közötti elszámolás. amelyet egy külföldi pénzintézet vagy értékpapír-forgalmazó ad ki az általa letétként őrzött részvények fejében. GDR: global depository receipt. jutalék 3. nemzetközi szervezet. a küldő bank és az MNB felé. amelynek közel száz állam tagja.G Garancia: bankgarancia nyújtásával a hitelintézet kötelezettséget vállal arra. szabadalmi és licencjogok. kedvező földrajzi fekvés. hogy meghatározott feltételek esetében és határidőn belül a kedvezményezettnek a megállapított összeghatárig fizetést fog teljesíteni. számlanyitás és számlavezetés díja (ázsió) 2.): visszavonásig érvényes Goodwill: cégérték. Fő törekvése. nyereségrészesedés GIRO-rendszer: zsíró-rendszer.

Gulloche: az értékpapírokat, bankjegyeket díszítő, egyúttal hamisításukat nehezítő vonalakból álló rajzolat Gyors teszt mutató: [Quick ratio] a leglikvidebb (legmobilabb) eszközök aránya az esedékes fizetési kötelezettséghez
Lik ide z k z k − k s lee v s öö éz t k Fo ófiz t s k t l e et é ly e é i öe z t s g

Ha e mutató értéke lényegesen alacsonyabb, mint a likviditási mutatóé, akkor alaposan meg kell vizsgálni a készletgazdálkodást.

58

H
Halasztott fizetés átutalással: amikor az exportőr a vevőnek a teljesítést követő későbbi időben történő fizetés ellenében értékesít, ad el. Ilyenkor az exportőr hitelt nyújt a vevőnek. Hamis váltó: az a váltó, amelyen valamely aláírás nem attól származik, akinek a nevét vagy cégét a váltón feltüntették, vagy nem létező személyé. Händler: [kereskedő] 1. közvetít a termelő és a feldolgozó között, hogy mindkét félnek az árral és az idővel kapcsolatos elképzeléseit egymáshoz közelítse. Gyakran át is veszi az árut mint vásárló vagy eladó. Az áringadozásból eredő kockázatot a határidőpiacon megfelelő védő pozícióval kikapcsolja. 2. kereskedő, ügynök. Harmadik piac: 1. új vagy kisméretű vállalkozások által kibocsátott olyan értékpapírok piaca, amelynek még az előtőzsdei bevezetése sem időszerű. 2. tőzsdén jegyzett értékpapírok nem tőzsdetagok közötti over-the-counter (OTC) forgalma. Haszonügylet: reexport, haszonnal tovább tudja adni az árut. Van fedezett haszonügylet, ekkor a reexport ügylet két részét, az importot és az exportot egyszerre kötjük, míg a fedezetlen haszonügylet, amikor a két oldalt különböző időpontban kötjük meg. Határidős árfolyam: a terminpiacon kialakuló, adott ügylet számára irányadó árfolyam Határidős kamatláb: a jövőben esedékes pénzügyi művelet kamatlába Határidős Letéti Közös Alap: SZÁLKA; a tőzsdei határidős kötések biztonságának növelése érdekében a közvetlen elszámolási szolgáltatásra jogosult tagok ügyletkörönként SZÁLKÁ-t hoznak létre. Képzése és felhasználása kizárólag azonos típusú tőzsdei ügyletkörönként történik. Határidős ügyletek: terminügyletek; későbbi teljesítésre vonatkozó ügyletek. 1. olyan tőzsdei ügylet, amelynek teljesítése mindkét fél részéről későbbi időpontban esedékes, azonban a szerződéskötéskor megállapított ár(folyam)on. A határidős piacok résztvevői leggyakrabban spekulációs ügyletek résztvevői, hedgerek, arbitrőrök. Néhány jellemző altípusa: • az értékpapír-tőzsdén és az árutőzsdén az opció és a futures • a devizatőzsdén a futures és a forward 2. a Budapesti Értéktőzsde szabálya szerint határidős az adásvételi szerződés akkor, ha a szerződő felek a szerződésben kialakított feltételek mellett az adásvételt egy alku tárgyát képező későbbi időpontban kívánják teljesíteni. Határidős ügylet minden hó 1. vagy 15. napjára köthető, havonkénti lejáratra, maximum 1 éves esedékességre. A szerződés alapján kiállított kötjegyen a teljesítési határidő a Kialkudott határnapot követő harmadik

59

munkanap. Ha a lejárati napon törlesztés és kamatfizetés esedékes, az ügylet a kamat és a törlesztés beváltása utáni állapotra értendő. Határmenti forgalom: a határterületen lakók által a vámterületre bevihető illetve onnan kivihető áruk forgalma Hatékony portfólió: a befektető úgy választja ki a maga portfólióját, hogy a kockázat adott szintjén a legnagyobb hozamot érjen el, illetve a várható hozam adott szintjét a lehető legkisebb kockázattal érje el. Hatékonysági mutatók: 1. az összes eszköz forgása (a fordulatok száma):
N tóáb et r e v t l ée Ös e ez k z sz s s ö

2. a tárgyi eszközök elhasználódottsága:
A t r y e s k z kn ág i z ö ö e tóét k t ré e ⋅1 0 0 A t r y e s k z kb ág i z ö ö r ut ét k e tó r é

3. a forgóeszközök forgási ideje (napokban):
A fog e ró s z ö ö ál a o á m á y ⋅ 3 0 kzk t g s llo n 6 N tóáb et r e v t l ée

Hausse: [hossz] a tőzsdén jegyzett értékpapírok árfolyamainak emelkedése Hausse-ügylet: olyan tőzsdei spekuláció, amelynél a spekuláns hausse-ra számít, azaz úgy gondolja, hogy a határidős szerződés megkötése és teljesítése között az árak/árfolyamok emelkedni fognak, ezért értékpapírt (árut, devizát) vesz abban a reményben, hogy a teljesítéskori árfolyam meg fogja haladni a szerződéskötéskori vételárat. Értelemszerűen ilyen ügyletre azonnali ügyletnél nem, csak határidős ügyletnél kerülhet sor. Haussier: [hosszőr] olyan spekuláns, aki tőzsdei árfolyam-emelkedésre számít. Hazardírozás: kockázatvállalás zérus kockázati prémium mellett Házipénztár: a gazdálkodó szervezet működéséhez szükséges készpénz, az értékpapírok, valamint egyéb értékek (szigorú számadású nyomtatványok) kezelésére kijelölt helyiség. Hedge: [fedezeti ügylet] a negatív hatású árváltozások okozta veszteségek kiküszöbölésére szolgáló bonyolult ügylettípus, amely azonnali és határidős ügyletek kombinációja. Ellentranzakció a terminpiacon, hogy egy tranzakciót biztosítsanak a készpénzpiacon. A kereskedő, a termelő és a feldolgozó a terminpiacokat veszik igénybe fedezeti ügyletek kötésére, hogy magukat az árakat ellentétes irányú alakulásától függetlenítsék. Az ilyen védelemnek csak akkor van értelme, ha ez nem kerül sokba. A kereskedők, termelők és feldolgozók, akiknek áruival a határidős kereskedelemben kereskednek, ellenpozícióval mindenkor közömbösíthetik a nyitott piac kockázatát, ha a piac szervezett, kellően aktív és likvid. Highflyer: meredeken emelkedő árfolyam High tech papírok: a csúcstechnológiák területén működő társaságok részvényei
60

megbízhatóságát „adja kölcsön” ügyfelének. akkor hitelt nyújt. s a bank felelőssé válik a váltóban szereplő követelés kifizetéséért. fizetés céljára rendelkezésre álló szabad pénzeszközzel nem rendelkezik. kézizáloghitel: fedezete valamilyen ingó dolog 2. hogy meghatározott összegig az exportőr váltóit fogadja el 2. a hitelszerződés tartalma szerint • pénzkölcsön (tényleges folyósítás) • kötelezettség vállalási hitelek Fedezet szerinti hitelfajták: 1. kauciós hitelek: a bank ügyfele jövőbeni kötelezettségeiért áll jót pl. jelzáloghitel: fedezete ingatlan 4. • okmányos meghitelezés – akkreditív nyitás • rembours vagy okmányos elfogadványhitel: az importőr megbízza a bankját akkreditív nyitásra azzal a feltétellel. lombardhitel: a fedezet értékpapír 3. A hitel alapvető formái: 1. leszámítolási hitel: az ügyfél által benyújtott valamilyen értékpapír. 61 . A ténylegesen folyósított pénz a kölcsön. pénzhitel: tényleges folyósítás • biancó hitel: szabadon. elszámolási számláról túlfizetés teljesítése 2. kötelezettségvállalási vagy kezes hitelek: nem történik tényleges pénzfolyósítás. illetve előlegezése kamatfizetés ellenében meghatározott időre. a hitel tárgya szerint: forgóeszköz. Fajtái: • kauciós: a bank egyszerű kezessége ügyfeléért • elfogadványhitel: a bank jogot ad ügyfele számára.Hitel: [credit] pénzeszközök átengedése. Pl. A kötelezettség vállalási hitelek lehetnek: 1. folyószámlahitel: pl. a fedezet jellege szerint: fedezet nélküli és fedezettel bíró hitelek 3. váltó diszkontálással meghatározott jelenértékének kifizetése Kötelezettség vállalási hitelek esetén a bank hitelképességét. bankhitel: a hitelintézet által nyújtott hitelek a. közép és hosszú lejáratú hitelek 2. bankgarancia útján. A kölcsön tehát pénzeszközök ideiglenes átengedése kamatfizetés ellenében. 2. hogy meghatározott keretösszegig a bankra váltót intézvényezzen. lejárat szerint: rövid. hogy rá váltókat intézvényezzen egy bizonyos összegig. A hitellel a bank egy limitet határoz meg. A hitel tulajdonképpen lehetőség pénzfolyósításra. számlahitel: ez a klasszikus hitel 3. közraktárjegy zálogjegy részének átadása hitelfedezetként Technikai formái szerint: 1. tehát nem céljelleggel felhasználható hitel • fedezeti hitel: fedezet ellenében nyújtott b. elfogadmányhitel: a bank megengedi ügyfelének. hogy ügyfele fizetési kötelezettsége időpontjában likvid. okmányos hitel: a bank fedezetként valamilyen áruokmányt kap. de a cég nem köteles igénybe venni. likviditási és beruházási hitel 4. hanem kötelezettséget vállal arra. kereskedelmi hitel Egyéb szempontok alapján csoportosítva a hiteleket: 1. A kölcsönt a limit terhére lehet lehívni pénzformában.

ami megmutatja. bank: univerzális hitelintézet 2. évi CXII. készpénzt vehet fel.3. fogadhat el saját tőkéjét meghaladó mértékben nyilvánosságtól pénzeszközt. fizetőképességi mutató (gyorsráta): a forgóeszközök a nehezebben mobilizálható készletek nélkül mennyire képesek fedezni a rövid lejáratú kötelezettségeket. F r ósk og ez ö R v le ö id já r t k t l aú öe zk ö eet é e z ts gk 2. szövetkezeti hitelintézet: alapvetően a helyi lakosság. Hitelfedezet: hitelbiztosíték. óvadék Hiteldíj: a felvett hitel után fizetett díj. számú törvény Hitelkártya: [credit card] annyiban különbözik a bankkártyától. A hitelintézet lehet: 1. likviditási mutató: rövid lejáratú fizetőképesség mérése. tárgyi biztosítékok: zálogjog (jelzálog. s a tulajdonos azonosító kódszáma segítségével vásárolhat. Hitelfedezet: a kölcsön majdani visszafizetésének zálogát képező vagyon(tárgy) Hitelfizetés: az áruszállítás és a fizetés időpontja eltérő. hogy a hitelkártyát kibocsátó hitelintézet a kártya birtokosának egy meghatározott időtartamra (általában 30 nap) a hitelkártya szerződésben rögzített hitelkeretet bocsát rendelkezésre. amely kizárólagos joggal végez betétügyleteket. ami a kamatokat. hitelszövetkezetek. Ide tartoznak a takarékszövetkezetek. hogy az éven belül pénzzé tehető eszközök hányszorosan képesek fedezni az éven belül esedékessé váló kötelezettségeket. a hitelező olyan biztosítékot fogad el. a kisvállalkozások részére nyújt egyszerűbb pénzügyi szolgáltatást. Hitelképességi mutatók: 1. a bankköltségeket és a biztosítási díjat tartalmazza. kézizálog). hogy a feltételeknek megfelelő szállítás (import) esetén ügyfele helyett fizet. 62 . Hitelintézet: az a pénzügyi intézmény. szakosított hitelintézet: csak a reá vonatkozó törvényben meghatározott pénzügyi szolgáltatást végez 3. okmányos meghitelezés (akkreditív-nyitás): a bank az akkreditív nyitásával vállalja. Az aktív memóriakártya szabvány méretű hitelkártya. amely: • könnyen kiköthető • könnyen értékelhető (meghatározható a piaci értéke) • piacképes (akadálytalanul valamilyen fizetőeszközzé váltható át) • értékálló • tartós Csoportosítása: 1. A hitelszövetkezetek csak tagjaik részére nyújthatnak pénzügyi szolgáltatást Hitelintézeti törvény: 1996. személyi biztosítékok: kezesség és bankgarancia 2. amelyben mikroprocesszort helyeztek el. továbbá pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységet végez.

Hitelszerződés: a hitelintézet a hitelszerződésben arra vállal kötelezettséget. adósságszolgálat fedezeti mutatója: a cég középtávú adósságszolgálat teljesítőképességét mutatja. fizetőkészsége és szavahihetősége 2. fizetőképesség (capacity): a hiteligénylő tervezett bevételeinek realizálhatósága. A ó ote dz t r H sz le os ú já e mn d é y +É t k s k ré cö k e éi le ns ír á +H sz le s os ú já r t h e e k ma aú it l k aa t r t h e e k mt aú it l k a aa +H sz le os ú já r t h e e ee é e aú it l k s dk st r s t ée ölez s 4. pénzügyi helyzet (capital): mekkora a hiteligénylő tőkevagyona. nettó eszközértéke 4. 63 . tőke. a bevételekből teljesíteni tudja-e időben a kiadásait. 3. Hitelköltség: [credit cost] kamat. hogy jutalék ellenében meghatározott hitelkeretet tart a másik szerződő fél rendelkezésére és a hitelkeret terhére kölcsönszerződést köt vagy egyéb hitelműveletet végez. kamata általában az előző év 90 napos diszkont kincstárjegy előző évi hozama (a bankoknak az államkötvények után kapott kamat felét hitelkonszolidációs díj fejében be kellett volna fizetniük a költségvetésbe – ezt eltörölték).F r ós k og ez ö z k −K s lee ö éz t k R v le ö id já r t k t l aú öe eet é e z ts gk 3. A hitelek vételára: • 1991-ben a követelések névértékének 50%-a • 1992-ben a követelések névértékének 80%-a • kiemelt vállalati kör esetén a névérték 100%-a Az államkötvény lejárata 20 év. eladósodottsági mutató: a cég forrásainak hány százalékát teszi ki az adósság Kö le tt s g k te ze é e ⋅1 0 0 Ö s sfo rá s ze r s 5. kamatfedezeti mutató: mennyiben biztosított a kamatok megfizetése Ad z sé óá s k mt e é e t i ee mn a afiz t s lőt r d éy É e k mt k t le et s g vs a a öe z t é ( EB ) IT Hitelkonszolidáció: a bankok rossz minősítésű hiteleiket felkínálhatják államkötvényekért. biztosíték (collaterál): a hiteligénylő által megajánlott biztosítékok megfelelnek-e a „jó biztosíték”-kal szemben támasztott követelményeknek. a pénz használati díja Hitelnyújtási kritériumok: 1. jellem (character): a hiteligénylő korábbi fizetési kötelezettségeinek teljesítése. feltételek (conditions) Hitelfedezet: kölcsön majdani visszafizetésének zálogát képező vagyon(tárgy) Hitelreferencia szolgáltatás: banktitkot nem sértő információ nyújtása az arra igényt tartó ügyfeleknek. 5.

vagy árfolyam-emelkedési tendencia Hosszú pozíció: [long position] eladásra szánt értékpapír vagy deviza birtoklása. hogy a beruházás teljes élettartama alatt képződő Eredmény jelenértékéből a beruházás diszkontált egyszeri ráfordítása megtérül-e. Két formája ismeretes: 1. 64 . BCR1 mutató azt fejezi ki. amelynek célja más társaságok részvényeinek megszerzése. áresési várakozással Hozam: egy értékpapír által szerezhető tényleges jövedelem. Hozamgörbe: [Spot Yield Curve] az elemi kötvények hozamának sorozata a futamidő függvényében Hozam–kockázat-modell: CAMP-modell Hozam/költség-arány számítás: [Benefit/Cost-Ratio (BCR)] a beruházási alternatívák közötti választás egyik módszere. Számítására többféle módszer létezik. hosszabb időszakon át megfigyelt átlagos hozamtól.) és az árfolyam-nyereséget/veszteséget viszonyítja a mindenkori árfolyamhoz. Hozam-változékonyság: [variability] egy adott időpontbeli hozam eltérése az adott értékpapírra jellemző. BCR2 mutató azt fejezi ki. hogy a beruházás teljes élettartama alatt keletkező bevételek diszkontált összegéből a beruházás egyszeri és a működés folyamatos költségeinek diszkontált összege megtérül-e 2. azonban mindegyiknek az a lényege. értékpapírokat tartó társaság. hogy a névleges kamatot (osztalékot stb. Horizontális fúzió: azonos tevékenységi körben működő vállalatok egyesülése Hossz: [hausse.Holding-társaság: vagyonkezelő szervezet. Bullish] ár. olyan társaság. pénzügyi irányítása céljából. annak ellenőrzése. Az ellenőrzés szorosságát tekintve az egyes holdingtársaságok között jelentős különbségek lehetnek.

amelyek forgalomképesek és vagyoni értékkel rendelkeznek (pl. Bretton Woods. 1944. amely vagyonszerzéshez. Illeték: olyan fizetési kötelezettség. amit vissza kell fizetni. bérleti jog. állami vagy önkormányzati szervek szolgáltatásaihoz. üdülésre alkalmas ingatlannal. vagy a bíróság igazságszolgáltatási tevékenységének igénybevételéhez kapcsolódik. know-how.I IAS (International Accounting Standards): a mérlegauditálás során alkalmazott nemzetközi számviteli szabványok IBRD (International Monetary Fund): Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank Idegenforgalmi adó: alapja a magánszemélyeknek az önkormányzat közigazgatási területén eltöltött idő. eljárási illeték: • államigazgatási eljárási illeték • bírósági eljárási illeték Illetékesség: az illetékesség szabálya abban igazít el. amelyik az adózót érintő adóügyben eljárni jogosult. Céljai és feladatai: • a tagországok fizetési mérlegének kedvezőtlen pozíciója esetén források biztosítása • a nemzetközi áruforgalom folyamatos bővítésének elősegítése • az árfolyamrendszer stabilitásának elősegítése • a nemzetközi monetáris együttműködés elősegítése Immateriális javak: azok a nem anyagi természetű eszközök. 65 . IMF: Nemzetközi Valutaalap. Idegen tőke/saját tőke arány: [Debit/Equity Ratio (D/E)] Idegen váltó: olyan fizetési meghagyás. Immaterializálás: az értékpapír nem jelenik meg anyagi formában. szellemi termékek. Idegen tőke: a vállalkozásban a tőkepiacon szerzett forrás. vagyonszerzési illeték: • öröklési illeték • ajándékozási illeték • visszterhes vagyonátruházási illeték 2. illetve bevétellel rendelkezik. üzleti vagy cégérték. alapítás-átszervezés aktivált értéke). amelyben a kibocsátó felszólítja a címzettet arra. hogy a váltóban meghatározott összeget a váltón feltüntetett helyen és időben a kedvezményezettnek fizessen meg. Fajtái: 1. forgalomképes jogok. illetve ha az önkormányzat területén pihenésre. hogy több azonos hatáskörrel rendelkező adóhatósági szervezet közül melyik az.

esetleg alacsonyabb. 3. amely befektetéseinek biztonsága érdekében nagy mennyiségű. amely birtoklása elegendő a vállalat irányításához. Indexelés: díjemelés. sokféle. beavatkozás a piaci folylamatokba Intézményi befektető: olyan nagy tőkeerejű szervezet (általában befektetési alapot kezelő befektetési társaság. értékmegőrzésnek is hívják. s csak a fizetés teljesítése után bocsátja rendelkezésre • indirekt bankbeszedvény: az áru címzettje egy szállítmányozó cég. Index: dinamikát jelző mutatószám. IRR: belső megtérülési ráta ITM (in the money): piacnál jobb opció. amelynek hátralévő futamideje megegyezik az általa tervezett tartási periódussal. szolgáltatást vásárolunk külföldről. határidős (határidős inkasszó esetén lehetőség van meghatározott időn belül kifogással élni). ahol valuta. okmányos inkasszó: a fizetési okmányokhoz mellékelik a kereskedelmi okmányokat vagy ez utóbbiakat a fizetési okmányok nélkül küldik. Importügylet: behozatali ügylet. a bankjának ilyen irányú megbízatás ad). bizonyos korábbi időponthoz viszonyított változások. az áru felett pedig a bemutató bank rendelkezik. azon külkereskedelmi ügylet. 2. Intervenció: nyílt piaci műveletek.vagy devizafizetés ellenében árut. A biztosítók leggyakrabban azt a megoldást választják. a lehívási árfolyam alacsonyabb (eladási opciónál magasabb). A piaci árfolyamnál olcsóbban vásárolhatunk (call) vagy drágábban adhatunk el (put). hogy az eladó okmányokkal igazolt követelését helyette behajtja (a jogosult kezdeményezi a beszedést.Immunizáció: a kötvényt a kamatláb változásától védeni akaró befektető olyan kötvényeket vásárol. 1. azonnali beszedési megbízás A nemzetközi forgalomban lehet: 1. Insider trading: bennfentes kereskedelem. Inkasszó: vagy beszedési megbízás során a hitelintézet vállalja. amellyel szemléltethetők a gazdaság valamely területén lejátszódó. A fizetés teljesítése után a vevő kiválthatja az árut a szállítmányozótól. • direkt bankbeszedvénnyel: a szállatmány a fizetés lebonyolításába bekapcsolt egyik bank birtokába jut. hogy a biztosítás díját és összegét a díjtartalék hozamával emelik minden évben. de biztos hozamú értékpapírba fekteti tőkéjét. mint az aktuális prompt árfolyam. biztosító intézet. Irányító pakett: az a részvénymennyiség. vinkulált módozat: a vevő csak a beszedvény összegének kifizetése ellenében szerzi meg az áru feletti rendelkezés jogát. 66 . nyugdíjalap). Instrumentum: egy kontraktus egy lejáratra. és az infláció kompenzálására szolgál. 2. sima (clean) inkasszó: a megbízó a fizetési okmányok mellé nem csatolja a kereskedelmi okmányokat (a vevő már a fizetés előtt birtokba veheti az árut).

egy ország bankrendszerének központi bankja. • szabályozza a hazai bankok által kötelezően tartalékolandó összeget. A refinanszírozási hitelek funkciói: 1. az önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételnek azon része. Járulékbírság: a járulékbevallásra kötelezett nem vagy nem az előírt módon tesz eleget bevallási kötelezettségének. közép és hosszú lejáratú Jegybanki hitelek típusai: 67 .J Járadék: a fix kamatozású értékpapírok hozama Járulék: az egyéntől levont. táppénz-hozzájárulás. illetve a monetáris szféra felé Klasszikus feladatai: • emissziós feladatok • állam bankja • bankok bankja Főbb feladatai általában: • a bankjegykibocsátás (emissziós monopólium) • őrzi és kezeli a központi nemesfém.és egészségbiztosítási járulék (tb-járulék). • meghatározza a jegybanki alapkamatot. Ennek egyik eszköze a jegybanki refinanszírozási hitelek folyósítása. • az állam és a bankok bankja. • nyílt piaci műveleteket végez.és egészségbiztosítási járulék.és valutatartalékokat. Ezek közé tartozik a forgalomban lévő pénzmennyiség. amelyet az adóelőleg számításakor jövedelemnek kell tekinteni. rövid lejáratú 2. befolyásolja a bankok és egyéb pénzintézetek forrásainak alakulását a hitelállomány és a pénztömeg szabályozása útján. ideértve a jövedelemadó-törvényben szabályozott kisösszegű kifizetésből származó jövedelmet is. a bankok átmeneti likviditási problémáinak megoldása: folyószámlahitel. illetve általa fizetendő nyugdíj. Járulékos tőkeelemek: a szavatoló tőke számításánál az alapvető tőkeelemeken kívül számításba veszik: 1. Járulékalap: az összevont adóalapba tartozó. a pénzkereslet és pénzkínálat szabályozása. a munkáltató által fizetendő nyugdíj. értékelési tartalékot 2. magán-nyugdíjpénztári tagdíj. baleseti járulék. forráspótló refinanszírozási hitelek: rövid. irányítói. alárendelt kölcsöntőkét Jegybank: központi bank. a kormány gazdaságpolitikájának közvetítője a bankok. Jegybanki források: a jegybankok alapvetően a monetáris politika megvalósításának alakítói. Jegybanki alapkamat: az MNB által a hitelintézeteknek nyújtott refinanszírozási hitel után felszámított alapkamat.

saját számlára dolgozó tőzsdei ügynök. fedezet nélkül nyújtott 2. a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír befektető általi megvásárlását jelenti. amit a várható jövedelem diszkontálásával kapok meg. és ennek lehetőségét a tájékoztató tartalmazta. kis kockázatú értékpapír. értékpapír kereskedő. Olyan spekuláns. Jelzálog esetén tehát ingatlant zálogosítanak el. bemutatóra vagy névre szóló. Hozam-költség arányként (BCR) is nevezik. amely így csak mérsékelt hozamot biztosít a tulajdonosának. hanem nyilvántartókönyvi bejegyzéssel történik.) árfolyamának közzététele 2. Általában fix kamatozású.1. ha a teljes kibocsátást lejegyezték. privatizációt. s fedezeteként biztosított ingatlanra jelzálogjogot jegyeztetnek be. amelynek elzálogosítása nem birtokba adással. meghatározott célú refinanszírozási hitelek: • export ösztönzési. aki kis mennyiségben (jobbets) vásárolták fel az értékpapírokat.és közepes vállakozásoknak nyújtott hitelek Jegyzés: Két dolgot jelenthet: 1. állami kibocsátású vagy állami garanciával rendelkező értékpapírok letétbe helyezése 4. PV = C1 ⋅ 1 ( 1+ r) n C1 = jövedelem n = idő r = kamatláb (rate) t = a t-edik év PV = ∑ t=1 n ( 1+ r) t Ct Jelzálog: olyan zálogtárgy. amelyet sorozatba bocsátanak ki. pénzáramlás mai értéke. váltó-viszontleszámítolás alapján folyósított 3. átruházható értékpapír. a cégbíróságon bejegyzett saját tőke Jelenérték: [Present Value (PV)] egy később várható jövedelem. értékpapír-fedezet mellett nyújtott hitelek. Jegyzett tőke: alapítói tőke. devizaeszközök fedezetével kihelyezett kölcsönök 5. A jegyzés a határidő előtt is lezárható. 68 . értékpapírok (valuták stb. reorganizációt elősegítő hitelek • kis. A jegyzési határidő meghosszabbítására (egy ízben 60 nappal) csak az Értékpapír-felügyelet engedélyével kerülhet sor. Jelzáloglevél: a jelzálog-hitelintézet által kibocsátott. lombardhitel: minősített. Jelzáloghitel: adott ingatlan fedezete mellett nyújtott hitel Jobber: dealer. ameddig a jegyzés érvényesen teljesíthető. a tulajdonosok által a vállalkozásnak pénz és apport formájában juttatott. Jegyzési határidő: az a határidő. Jövedelmezhőségi index: [Profitability index (PI)] a jelenértékre számított hozamok és egyszeri ráfordítások arányának mérőszáma.

FV = C0( 1+ r) n C0 = kezdeti tőkebefektetés n = idő r = kamat Junk bond kötvény: bóvlikötvény. hogy a ma meglévő pénznek mennyi a megnövekedett értéke. a saját tőke jövedelmezősége (ROE): Ad z t e e mn ó ot r d é y ⋅1 0 0 S já t k a t őe 2. amit kamatos kamatszámítással kapunk meg. nagy hozammal kecsegtető kötvény 69 . egy főre jutó jövedelem: A ó ote dz t r e mn d éy Ála o á t gs l lo á y lé t z m mn i sá Jövőérték: [Future Value (FV)] a kezdeti befektetés bizonyos idő multán esedékes értéke. Arra ad feleletet.PI = PV ( H) PV ( R) Jövedelmezőségi mutatók: 1. eszközarányos jövedelem: Ad zo e e m n ó tt r d é y ⋅1 0 0 Ö s se z kö s ze s z 3. árbevételarányos jövedelem: Ad z t e e mn ó ot r d éy N t óáb v t l é e g é b v t et r e ée s yb eé ek le ⋅1 0 0 4. spekulációs célú.

A par szó itt a névértéken való kibocsátásra utal. Kamatfedezeti mutató: a tőkeáttételi mutatók egyike.) után fizetendő kamatnak a kölcsönösszeghez viszonyított. fix kamat: a hitel és betétszerződésben rögzített kamat. Tipikus ügylet a 6 hónapos LIBOR és az évente kétszer kamatot fizető fix kamatozás cseréje. effektív kamatláb: kamatos kamatozással számított éves kamatláb 4. reálkamatláb: megmutatja a vásárlóerő alakulását. az azt mutatja a vállalat részvényesei és hitelezői számára. Ha értéke magas. s egyben kifejezi a hitelező kockázatát. 6. 1.K Kamat: az adós által a kölcsönnyújtónak (a betét elhelyezőnek) az elfogadott betét vagy az igénybe vett kölcsön százalékában meghatározott. nominális (névleges) kamatláb 2. Kamatcsere: [Interest Rate Swap] egy lebegő kamatozású (floating) hitel kamatfizetési sorozatának elcserélése egy azonos devizában fennálló azonos összegű. amely mellett névértéken lehet kibocsátani a kötvényeket. Megállapítása függ az adós pénzügyi és piaci helyzetétől. mivel a kamat és adófizetés előtti nyereség jelentősen meghaladja az éves kamatkifizetési kötelezettséget. általában éves százalékban kifejezett aránya. A óá e d z s lő ti ee m n +A ot á i t rd é y mr iz c Ka a k t mt öe le et é z ts g ó Kamatfelár: [spread] a közép és hosszúlejáratú hiteleknél felszámított. ám fix kamatozású hitel kamatfizetéseire. változó (alternatív) kamat: az irányadó kamatlábat követő kamat 70 . Kamatgörbe: [Par Yield Curve] a névleges kamatlábak sorozata a futamidő függvényében. az alapkamathoz hozzácsapott többletkamat. időarányosan elszámolandó pénzösszeg vagy egyéb hozadék Kamatarbitrázs: a kereskedelmi bankok által jegyzett egyes devizák eltérő kamatfeltételeit használja ki. amely nem követi a pénzpiacon végbemenő kamatváltozásokat. hogy a csőd valószínűsége kicsi. • a beruházások várható jövedelmezőségétől • a kormány költségvetési és monetáris politikájától 1+ n m á o in lis k mt b a alá 1+ in c s r t flá ió áa −1 3. kockázatmentes kamatláb: rövidlejáratú állami papírokra ígért kamatláb 5. Függ: • a háztartások megtakarítási hajlandóságától. jegybanki alapkamat: a MNB által a hitelintézeteknek nyújtott refinanszírozási hitel után felszámított alapkamat 7. amely megmutatja a vállalat összes nyereségének (kamat és adófizetés előtti) és a kamatfizetések hányadosát. Kamatláb: [Interest rate] a kölcsön (betét stb.

Kiszámítását a biztosító kártérítési rendje határozza meg. Kamat marge: a kereskedelmi bankoknál az aktív és a passzívműveletek közötti kamatkülönbség Kamatos kamat: [Compound interest] amikor az esedékes kamat újrabefektetésre kerül. 71 . amelynek lejáratakor a tőkét és a fix kamatot egy összegben fizetik ki. exportfinanszírozási céloknál. privatizáció elősegítésénél) 4. másrészt az aranyötvözetek nemesfémtartalmát jelzik vele. amelyen a kibocsátó feltünteti az esedékesség időpontját. Kamatrés: a hitel és betéti kamatok különbsége (haszonrés) Kamatszabályozás: a pénzpiac szabályozása kamateszközökkel. preferenciális kamatláb: alacsonyabb az alapkamatnál (pl. Karát: eredetileg a szentjánoskenyér kiszáradt magjának neve. határidős kamatláb: a jövőben esedékes pénzügyi művelet kamatlába Kamatlábak lejárati szerkezete: a kamatlábak és a lejáratok közötti kapcsolatot mutatja. napi pénzpiaci feltételekhez igazodó kamatláb (pl. Kamatrés: [Interest margin] Kamatozó részvény: a részvénytársaság által kibocsátott névre szóló értékpapír. ha a társaság nem nyereséges.2 g). Kamattényező: r =1 + i . aszerint. Kamatparitás: ahhoz. s növeli a meglévő befektetés értékét és a kamat is kamatozik ezzel. amely előre meghatározott kamatra jogosít. Kárösszeg: a biztosító által konkrét esetre meghatározott összeg. amelyre a kamatláb vonatkozik. jegybanki alapkamat: refinanszírozási és folyószámla hitelek nyújtása esetén 2. Ma egyrészt a drágakövek súlyegységét jelenti (1 karát = 0. amely nélkül az alapberuházás a célkitűzéseknek megfelelően nem üzemeltethető. T-bill] olyan kamatozó államkötvény. Az alaptőke tíz százalékát meg nem haladó mértékben bocsátható ki. hogy eszköz vagy forrásswap az ügylet. hogy különböző valuták jövőbeni árfolyamai milyen módon vezethetők le a jelenlegi jegyzésből. a nyíltpiaci műveleteknél) Kamatszelvény: fix kamatozású értékpapíroknál az aktuális kamatfizetési kötelezettséget megtestesítő értékpapírrész. Kamatozó részvény: meghatározott összegű fix kamatot biztosít tulajdonosának akkor is.8. az esedékes összeg nagyságát és a kifizetés helyét. amivel a gyémántot és aranyat mérték. marginális kamatláb: pénzintézeteknek nyújtott likviditási hitelek esetén 3. jövőbeli és jelenbeli pénzmennyiségek átváltási aránya Kapcsolódó beruházás: olyan beruházás. Kamateszközök: 1. Kamatlábidő: az az időtartam. A kamatparitás elve alapján a várható valutaparitást megkapom. Kamatozó kincstárjegy: [treasury bill. a jelenlegi valutaparitást és a valuták kamatait kell figyelembe venni. Kamatlábswap: két partner kicseréli egymás között kamatbevételét vagy kamatfizetési kötelezettségét. ha a jelenlegi valutaparitást a kamatparitások arányával szorzom meg.

politikai. a megtakarítók és a megtakarítások felhasználói közötti kapcsolat létrehozása. Kedvezményezett: a váltón kedvezményezett az a személy. 2. átruházható. amelyet az egymással áruszállítási vagy szolgáltatási jogviszonyban álló vállalkozások vagy természetes személyek adnak egymásnak. Bemutatóra szóló. letéti kezelése Azonnali ügyletek elszámolása: • t napi értékpapír-elszámolás • t napi multilaterális értékpapír nettósítás • t napi ügyletek értékpapír oldali elszámolása • kényszerintézkedések nemteljesítés esetén • t napi ügyletek pénzügyi elszámolása • biztosítékok képeztetése a tőzsdetagokkal • értékpapír tárolás • értékpapírszámlák vezetése Kereskedelmi bankok: feladatuk a pénzügyi közvetítés lebonyolítása. akinek részére vagy rendeletére a fizetést teljesíteni kell. akkor a biztosító neki fizeti a szerződésben szereplő díjat. Kereskedelmi hitellevél: [Commercial Letter of Credit] olyan okirat. Kereskedelmi hitel: halasztott fizetés vagy előleg. formailag kamatozó értékpapír. Gazdasági tartalmát tekintve sokkal inkább fizetőeszköz. akkor fizetési kötelezettségének teljesítéséhez számára hitelt nyújt. mint értékpapír. 1993-ban az MNB. banki szolgáltatások nyújtása. hogy az előírt okmányok időben történő bemutatása hitellevél esetén az okmányok bármelyik jóhiszemű birtokosának kifizeti a hitellevélen feltüntetett összeget. ha az ügyfele nem tudja a saját szállítója számláját kiegyenlíteni. hadifogságért járó kárpótlás stb. központi értéktárként értékpapírkód-kiadó és központi értékpapírnyilvántartási tevékenységet végez. a kárpótlás összegének megfelelő. 3. és nem ő fizeti a díjakat. a BÉT és a Budapesti Árutőzsde közösen alapította. ellátja a tőzsdén kötött ügyletek elszámolását. valamint az életbiztosításoknál általában nem ő köti a szerződést.) követelést testesít meg. hanem az állammal szemben fennálló egyéb (pl. KELER Rt. amelyben az azt kibocsátó bank arra vállal kötelezettséget. Feladatai: 1. Kereskedelmi bankműveletek: 72 . A rendeletére kitétel azt jelenti. a letétbe helyezett értékpapírok fizikai őrzése. Kártérítési összeg: a kárösszegből a biztosító által ténylegesen kifizetett összeg Kauciós hitel: a hitelintézet arra vállal kötelezettséget. hogy a kedvezményezett a váltót forgathatja. névértékét a papír címletértéke és az időközben felhalmozott kamat alkotja.. Kedvezményezett (biztosításé): ha a biztosítási esemény bekövetkezik. speciális jogokkal felruházott. sajátosan kamatozó értékpapír.Kárpótlási jegy: az állam által kibocsátott.: Központi Elszámolóház és Értéktár Rt. ugyanis nem pénzkövetelést. Nem szükségképpen azonos a szerződéskötővel.

illetve szolgáltatások ellenértékét kiegyenlítse. Készpénz: cash. készpénzfelvételi utalvány segítségével • távirati úton továbbított kifizetési utalvánnyal Készpénzhelyettesítő fizetési eszköz: a hitelintézet által kibocsátott fizetési eszköz (kártya. illetve onnan történő felvétel. amely azon a feltételezésen alapul. hogy a kibocsátó hitelintézettel szemben fennálló valamely pénzkövetelésével rendelkezzék. Nagykereskedelmi bankműveletek (wholesale banking): bankközi műveletek. 2. Kétszintű bankrendszer: az a bankrendszer. hogy a vevő fizetési kötelezettségének átutalással eleget tesz. szervezetek és intézmények számára végzett bankműveletek 2. vagy adott időpontban az eladási árfolyam Keresztárfolyam: egy valuta vagy deviza közvetítésével határozzák meg az egyes valuták. s nyújtanak egyéb pénzügyi szolgáltatásokat. Készenléti akkreditív: egy formális akkreditív. spot Készpénz-felvételi utalvány: a tulajdonos ezen utalvány segítségével tud felvenni bankszámlájáról készpénzt. nagyvállalatok. Keresztezett csekk: lehet általános vagy különleges. 73 . bonyolítják pénzforgalmukat. ahol az ország központi bankja a pénzügyi intézményeken keresztül váltja valóra a monetáris politika gyakorlatát. 1. devizák között arányokat (két deviza értékviszonya egy harmadik valuta közbeiktatásával). Készpénzforgalom: bankszámlákra történő készpénz befizetés. általános keresztezett csekk: előlapon két párhuzamos vonallal áthúzzák. annak terhére készpénzt vegyen fel vagy áruk. akkor az eladó az akkreditív szerint jut hozzá követeléséhez. amelynek kifizethető az adott összeg. és a címzett pénzintézet csak saját ügyfélnek vagy pénzintézetnek fizet. Készpénzügylet: a comptant vagy kasszaügylet olyan értékpapírügylet. A hitelintézetek vezetik a személyek számláit. amely birtokosa számára lehetővé teszi. egyéni ügyfél részére végzett bankműveletek Kereskedelmi kötvény: [commercial paper] bankon kívüli rövidlejáratú hitel igénybe vételi formája Keresleti árfolyam: vagy pénzárfolyam. amelynél az ügyletet 2-5 napon belül kell lebonyolítani.1. csekk). különleges keresztezett csekk: az előlapon két párhuzamos vonal között egy konkrét pénzintézetet neveznek meg. Amennyiben ez nem következik be. Készpénzbefizetés lehet: • a hitelintézet pénztáránál • befizetőlapon • átutalási postautalványon Készpénzfelvétel lehet: • a hitelintézet pénztáránál • kifizetési postautalvánnyal • csekkel. Kiskereskedelmi bankműveletek (retail banking): kis és középvállalatok. Kettős opció: egy vételi és egy eladási jogot biztosít az opció vásárlójának.

pénzkövetelésről szóló. Kincstári vagyon: a központi kormányzati költségvetési szerveinek és az elkülönített állami pénzalapok működéséhez szükséges vagyont kezeli. Kiíró: az a személy. 74 . átruházható értékpapír. függetlenül attól. hitelviszonyt megtestesítő. hogy kamatozó kincstárjegy esetén a megjelölt pénzösszeget és annak kamatát. amelynek során az üzletfelek csak üzleteik különbözetét fizetik ki egymásnak. aki az idegen váltót aláírásával ellátja. kisebb kockázatú értékpapírforma. Kiegészítő biztosítás: a főbiztosításhoz kötődő módozat. Keynes elmélete: a válság megoldásának eszköze az állami beavatkozás növelése. akkor a biztosító nem fizet (pl. és nem vezetett eredményre. nő a foglalkoztatottsági szint és a gazdaság egyre jobban és jobban kihasználja potenciális lehetőségeit. Kiállító: aki a sajátváltót aláírásával ellátja. ha a kedvezményezett hozzájárul a biztosított halálához). amelyben az állam (a kincstárjegy adósa) arra kötelezi magát. nem kamatozó (diszkont) kincstárjegy esetén a megjelölt pénzösszeget a kincstárjegy mindenkori tulajdonosának. készpénzkímélő vagy készpénz nélküli fizetési móddal teljesíti. aki vagy amely adóköteles kifizetéseket teljesít. Ugyanazok az alanyai. általában a főbiztosítással együtt köthető meg. Magyarországon 1987 óta kerül sor kincstárjegy kibocsátására. Kibocsátási ár: a befektetési jegy első eladási ára Kibocsátási árfolyam: értékpapír első eladási árfolyama Kibocsátási bank: értékpapír kibocsátásában közreműködő bank (nem azonos a kibocsátóval). vagyis ha ezek az okok bizonyíthatóak. aki számára az opció kötelezettség). jogi személyiség nélküli gazdasági társaság. rövid futamidejű. • Készfizető kezesség: a hitelező a követelés lejáratakor egyidejűleg fordulhat az adóshoz és a kezeshez is. de a főbiztosításban nem szereplő kockázatokat tartalmazza. illetve birtokosának (hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti. jogi személy stb. Kizáró okok: a biztosítók a biztosítási esemény bekövetkeztében közreható okok közül néhányat kizárnak. ha a jogosult az egyenes adóstól követelése behajtását már megkísérelte. Kibocsátás: az értékpapír első eladása Kibocsátó: az. Klíring: elszámolási mód. hogy a fizetést készpénzfizetéssel. Kifizető: egyéni vállalkozó. Bankátutalás útján készpénzfizetés nélkül történő elszámolása. aki az opciós ügyletet lehetővé teszi (az opció eladója. • Egyszerű kezesség: a kezes csak akkor köteles teljesíteni. amelynek kibocsátási keretösszegét és célját évről évre a költségvetési törvény határozza meg. Kézizálog: tárgya ingó vagyontárgy lehet. A kincstárjegy bemutatóra szóló. ahol a kezes arra vállal kötelezettséget. Az állam pótlólagos kereslet teremtésével megnöveli a kibocsátást. hogy amennyiben a kötelezett nem teljesít. maga fog helyette teljesíteni. Kiegészítő biztosítást lehet kötni pl. az állam által kibocsátott. Kincstári váltó: kincstárjegy Kincstárjegy: [treasury bill] kincstári váltó. balesetre. halálesetre.Kezesség: személyi biztosíték.

Ezeknek a társaságoknak a cash flow-ja negatív. egy projekt mely stádiumában lép színre a kockázati tőke. hogy a jó ötlettel rendelkező. hogy az adott cég lépést tudjon tartani a versenytársak fejlesztéseivel. • Start-up capital: az indulótőke már a gazdálkodási tevékenység tényleges felépítéséhez szükséges forrásokat biztosítja. attól függően. Cél a vállalat jövedelmezőségének helyreállítása. • Establishment capital: megszilárdítási vagy terjeszkedési tőkének nevezhető. árfolyam-. Ilyenkor a termék már piacon van. Kockázatlehárítás: a biztosító mindig megvizsgálja. hogy egy cég. Kockázati díj: a piaci kamatláb és a kockázatmentes kamatláb közötti különbség Kockázati prémium: a CAMP-modellnél alkalmazott.és gyártásfejlesztéshez. de a gyártás és az értékesítés felfuttatása további befektetést igényel. foglalkozása. amely a tervezett vállalkozás legkorábbi szakaszában történő finanszírozási részvételt jelent. A kockázati tőke fogalma többféleképpen határozható meg. hogy a biztosított egészségi állapota. Kisebb összegű biztosításoknál elegendő az egészségügyi nyilatkozat. két vagy több fél közötti. Már a döntéselőkészítésben is részt vesz a kockázati tőke. Egyebek mellett a gyártmány. a kockázatokból keletkező kockázati veszteségek fedezésére szolgál. célja. hogy egy értékpapír vagy beruházás tényleges hozama eltér a várt hozamtól. illetve milyen nagyságú. csak a két ország közötti megállapodás feltételeinek betartásával. azt jelenti. viszont tőkeszegény cégeknek nyújtson segítséget. amelyet a piaci kockázat mértékével korrigálunk (bármely eszköz kockázati prémiuma az eszköz bétájával arányos).és egyéb kockázat. • Seed money: kezdőpénz. hobbija. befektetési.Klíringelszámolás: folyószámla-rendszerű elszámolás. amelyeknek a tulajdonosai nyilvánosan jegyzett társasággá akarják átalakítani a céget (tőzsdére vinni azt). a családban öröklődő esetleges betegsége stb. az üzemszervezéshez. így mindenképpen pótlólagos tőkére van szükségük. Kockázati céltartalék: a hitelintézet tevékenységével együtt járó valamennyi feltárható és minősíthető kockázatok fedezésére. a piac változásaival. illetve a piackutatáshoz használható. ország. 75 . • Bridge financing: az áthidaló finanszírozás olyan vállalatoknak nyújtott tőke. • Turnaround: a megfordítási finanszírozás keretében a kockázatitőketársaság tulajdonrészt vásárol vagy tőkét emel olyan cégben. mint amilyen kockázattal az adott módozatot kalkulálták. Kockázati tőke: a pénzügyi innováció egyik terméke. amelynek célja. • Fledging capital: a fejlesztési tőke a termelés megkezdése utáni időszakot finanszírozza. Ez lehet kamat-. Klíring vagy kötött valuta: szigorú feltételekhez kötötten alkalmazható. kölcsönös beszámítással történő fizetés Klíringmegállapodás: olyan államközi megállapodás. amely üzleti nehézséggel küszködik. amelyben a tartozások és követelések kölcsönös beszámításával rendezik a tartozásokat és követeléseket. Kockázat: annak a lehetősége. megfelele annak. hogy a piaci portfólió várható hozama és a kockázatmentes hozam között milyen eltérés van.

A kétirányú árumozgást egyetlen szerződésben szabályozzák.9 2. lejáratok) Konvertálható kötvény: átváltoztatható kötvény. részvénnyé átalakuló kötvény. amelyet a kibocsátás időpontjában alkalmassá tesznek az átalakíthatóságra. A kockázatitőke-társaság és az alapkezelő csak névre szóló részvényekkel rendelkező társaság lehet.• Management buy-out (MBO): ez a menedzsmentbe történő bevásárlást jelenti. Maveron 1304. normál gazdasági társaságként. Magyarországon konvertibilisek azon pénznemek. fix hozam Kockázatmentes kamatláb: az állam által kibocsátott rövid lejáratú értékpapírokba történő befektetések után ígért kamatláb (állam által szavatolt fix kamatláb). A legnyereségesebb kockázatitőke-befektetők 1998-ban: Sorrend Társaság Tőkearányos nyereség [%] 1. Koncentrált piac: földrajzilag egy helyre vonja össze a kereskedés. Intel 633. amelyek az MNB hivatalos deviza-. WS Investments 633. kötésegység. különféle üzleti érdekeltségekkel rendelkező nagyvállalat Konszern: jogilag önálló. 76 . Erre akkor kerülhet sor. illetve valutaárfolyam-lapján szerepelnek.3 4. Microsoft 341. Kompenzációs ügylet: olyan csereügylet. ha szakosodott kockázati tőkés veszi meg a céget. vagy éppen egy lejárt tőkealaptól kell átvenni azt. A kockázatitőke-társaságok választhatnak. hogy adókedvezmény nélkül.9 3. Konvertibilitás: valamely pénznem szabad átválthatóságát jelenti egy másik pénznemre (korábban az aranyra is). azonban tulajdoni összefüggések folytán a gazdaságban összehangoltan fellépő vállalatok csoportja Konszolidált mérleg: összevont mérleg. Benchmark Capital 1304. az ÁPTF ellenőrzése alatt működnek tovább. gyakran egymástól teljesen független tevékenységi területeken működő. ahol a kétirányú áruszállítások értékét valutában is kifejezik. határidős termék tartalmát meghatározó feltételek (pl. szabványosított. Ekkor a kockázati tőke támogatásával új külső menedzsment kerül irányító pozícióba a cégnél. Kondíciók: üzleti körülmények (az értékpapír-forgalmazásban az adott értékpapírnak.3 5. illetve kibocsátójának jellemző adatai) Konglomerátum: sokrétű. de szigorúbb feltételekkel. • Tőkekiváltás: a kockázati tőketársaság vagy -alap egy másik kockázati finanszírozótól vásárolja meg egy cég részvényeit. a piac szereplőit. az egy konszernt alkotó holdingtársaság és a konszernvállalatok közös mérlege az egymás közti tartozások és követelések kiszűrésével Kontraktus: tőzsdei. vagy adókedvezménnyel. Működésüket az ÁPTF engedélyével kezdhetik meg. A kockázatitőke-társaságnak legalább 500 millió forint tőkével kell rendelkeznie és a tőkejegyeknek névre szólóaknak kell lenniük.5 Kockázatmentes hozam: a kockázatmentes eszköz hozama biztos.

A konvertibilitás fokozatai: 1. jegybanki szintű konvertibilitás 2. külső konvertibilitás: csak devizakülföldire vonatkozik 3. belső konvertibilitás 4. de facto konvertibilitás: a valuta átváltáshoz engedély szükséges 5. de jure konvertibilitás: engedélyezés nélküli deklarált átválthatóság 6. korlátozott konvertibilitás: az átválthatóság a fizetési mérlegnek csak a folyó tételeire terjed ki. 7. teljes konvertibilitás Konvertibilis forintszámla: a devizaműveletek végzésére felhatalmazott hitelintézet által vezetett olyan számla, amelyre a devizakülföldi jogszabályban meghatározott jogcímeken forintban kapott bevételeit befizeti és a számlán tartja. Konverzió: értékpapír (valuta) átalakítása más értékpapírrá (valutává) Konverziós kölcsön: olyan kölcsön, amelyet egy régi kölcsön visszafizetésére vesz fel ugyanaz az adós. Konzorcionális kölcsön: a hitelnyújtó nem arra tesz ígéretet, hogy a hitelszerződésben kikötött összeget maga adja oda hitel formájában a hiteladósnak, hanem csak arra, hogy a kikötött összegben a piacon a hiteladós javára szóló kölcsönt szervez, azaz más bankokat is beszervez a kölcsön egy részének jegyzésére. Konzorcium: szindikátus; vállalatok, gyakran bankok alkalmi társulása meghatározott pénzügyi műveletek lebonyolítására, a kockázat szétterítése, a szükséges tőkenagyság összegyűjtése érdekében (a konzorcium német, a szindikátus angol eredetű kifejezés). Korrekció: egy általános áremelkedést, illetve áresést megszakító ellentétes irányú ármozgások Korreláció: a portfóliót együttmozgását jelzi. alkotó értékpapírok hozamainak portfólión belüli

Kovariancia: együttes szóródás, amelynek megfogalmazása lehet, hogy a korrelációs együttható és a két részvény szóródásának szorzata, vagy másként fogalmazva az eltérés szorzatok súlyozott számtani átlaga. Kölcsön: meghatározott pénzösszeg kihelyezése egy hitelező által a kölcsönt igénybevevő részére. Kölcsönszerződés: a kölcsönszerződés alapján a hitelintézet vagy más hitelező köteles meghatározott pénzösszeget a szerződésben foglaltak szerint az adós rendelkezésére bocsátani, az adós pedig köteles a kölcsön összegét a szerződés szerint visszafizetni, továbbá a kamatot és egyéb költségeket megfizetni. Köpeny: az értékpapír legfontosabb adatait tartalmazza (kibocsátó, típusa, névérték, lejárat, hozamfizetés módja). Kötelezettségvállalási hitel: kezes hitel; nem történik tényleges pénzfolyósítás, hanem a hitelintézet kötelezettséget vállal arra, hogy ha ügyfele fizetési kötelezettsége időpontjában likvid, fizetés céljára rendelkezésre álló szabad pénzeszközzel nem rendelkezik, akkor hitelt nyújt. Fajtái: • kauciós: a bank egyszerű kezessége ügyfeléért • elfogadványhitel: a bank jogot ad ügyfele számára, hogy meghatározott keretösszegig a bankra váltót intézvényezzen.
77

• okmányos meghitelezés: akkreditív nyitása • rembours vagy okmányos elfogadványhitel: az importőr megbízza a bankját akkreditív nyitásra azzal a feltétellel, hogy meghatározott összegig az exportőr váltóit fogadja el. Kötelező likviditási tartalék: a pénzintézet összes forint és devizaeszköze után napi likviditási tartalékot köteles képezni. Kötelező jegybanki tartalék: a jegybank kötelezően előírja az összes forint és devizaforrás (passzívája) után köteles az MNB által százalékban meghatározott jegybanki tartalékot képezni. Célja a kereskedelmi bankok számára korlátot állítani a pénzteremtés elé. Nem kell tartalékot képezni: 1. a saját tőke 2. az MNB által nyújtott refinanszírozási hitelek igénybe vett állománya 3. a pénzintézet saját munkavállalóinak ki nem fizetett munkabére után Kötésegység: kontraktus, tétel, lot [minimum unit of traning] az a pénzben kifejezett mennyiségi egység, amelyre vagy amelynek egész számú többszörösére a tőzsdén ügylet köthető (multiplikátor hatás). Értékpapír esetén a névértékre vonatkozik a kötésegység. Kötjegy: az értékpapírtörvény értelmében az értékpapír-forgalmazó köteles minden általa teljesített értékpapír adásvételről információt szolgáltatni a tőzsdének. Ennek az adatszolgáltatásnak a formája a kötjegy, amelyen feltüntetik az értékpapír megnevezését, az eladott vagy vásárolt értékpapír mennyiségét és árfolyamát, az üzletkötés napját és helyét. Kötött árfolyam: az árfolyam rögzítése hatósági úton Kötött devizaforgalom: a devizaforgalom állami irányítását jelenti (engedélyezési rendszer, kötött árfolyam, deviza beszolgáltatási kötelezettség). Kötött devizagazdálkodás: a devizaforgalom állami irányítása Kötvény: [Bond] bemutatóra vagy névre szóló hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelyben a kibocsátó (az adós) kötelezi magát, hogy az ott megjelölt pénzösszegnek az előre meghatározott kamatát vagy egyéb járulékait, valamint az általa vállalt esetleges szolgáltatásokat, továbbá a pénzösszegeket (tőkét) a kötvény mindenkori tulajdonosának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetőleg teljesíti. Az azonos névértékű kötvényhez ugyanabban a kibocsátásban azonos hitelezői jogok fűződnek. A magyar jog szerint a kötvénynek tartalmaznia kell: • a kibocsátáshoz szükséges felhatalmazást • a kötvény elnevezését és a kibocsátásának célját • a kötvény típusának megjelölését (bemutatóra vagy névre szóló) • a kötvény névértékét és sorszámát • a kibocsátónak és képviselőjének a megnevezését • névre szóló kötvény esetén a kötvénytulajdonos megnevezését • az átruházásra vonatkozó esetleges korlátozást • a kamat- és beváltási (törlesztési) feltételeket • a kötvény összegének visszafizetését és a kamat megfizetését biztosító esetleges kikötéseket, pénzintézet által vállalt bankgarancia vagy kezesség esetén az ezt vállaló pénzintézet megnevezését • a kötvény kiállításának helyét és napját
78

• a kibocsátó aláírását A kötvény átruházható, de az átruházás jogát jogszabály vagy a kibocsátó korlátozhatja. Az átruházással a kötvényből eredő valamennyi jog átszáll az új kötvénytulajdonosra. A névre szóló kötvény átruházása a kötvényen vagy az ahhoz csatolt lapon az átruházó által aláírt nyilatkozattal történik. A kötvényen alapuló követelés nem évül el: a kötvény névértékben mentes mindennemű adó és illeték alól. Az illetékmentesség magánszemélyek esetében a kötvény után járó kamatra is kiterjed. A kötvény lejárata általában három és tíz év között mozog, de előfordul tizenöt-húsz évi lejáratú kötvény is. A kötvény néhány speciális fajtája: az átváltoztatható kötvény, az elővásárlási jogot biztosító kötvény, a változó kamatozású kötvény, a zéró-kupon kötvény. Magyarországon 1945 után 1985-ben bocsátottak ki először kötvényt. Fajtái (különböző szempontok figyelembevételével): 1. vállalati kötvény 2. államkötvény 3. önkormányzati kötvény 4. örökjáradék kötvény: lejárat nélküli 5. kereskedelmi kötvény 6. nyitott kötvény 7. lebegő kamatozású kötvény 8. zérókupon kötvények (kamatszelvény nélküli): névérték alatti árfolyamon vásárolják, s a lejáratkor kapja meg a névértéket (főleg adómegtakarítási előnnyel járnak). 9. bóvlikötvény (junk bonds): a rendkívül magas kockázat jutalma a tulajdonosok által vállalt nagyon magas kamat 10. Nyereménykötvény: a kötvény után járó kamatot sorsolás útján, nyereményként osztják föl a tulajdonosok között pénz vagy valamilyen termék formájában. Kötvény árfolyam: a kötvény jelenértéke, azaz a kötvényből származó hozamok (kamat és törlesztésé) diszkontált értékeinek összege Kötvény befektetés: [Bond-Invest] a tőkelekötés formája, amikor a befektető kötvényt vásárol. Kötvényes névleges kamatlába: [Coupon rate] Kötvényhozamok: • névleges hozam (coupon rate): a névérték százalékában fejezi ki a kamatot. • szelvényhozam (coupon yield): a névleges kamatláb és a piaci nettó árfolyam hányadosa • egyszerű lejáratig számított hozam: a szelvényhozam és a lejáratig számított árfolyamnyereség vagy veszteség egy évre vonatkozó része • lejáratig számított hozam (Yield to Maturity): a kötvény belső megtérülési rátája a piaci árfolyam és a hátralévő kamatszelvények alapján számítva • tényleges hozam (ex post): a beváltott kamatszelvények újrabefektetése során elért tőkenövekmény éves növekedési szintre történő átalakítása Kötvénykibocsátás: általában meghatározott rend szerint történik, kibocsátási tervet készítenek. Értékpapír-forgalmazó cég közreműködésével, de több forgalmazó is közreműködhet (garanciaszindikátussá egyesülnek, hogy a le nem jegyzett kötvényeket
79

az árfolyam-politikai döntések meghozatala. átvevő szindikátus. és az ehhez szükséges vagyoni hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátják. más néven emisszió 2. hogy korlátlan és egyetemleges felelősség mellett üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak. árujegy: az áru feletti rendelkezési jogot biztosítja. aki a váltót a szükséghelyzetben elfogadja vagy kifizeti. Kibocsátása úgy történik. Követelés engedményezése: az a kötelezettségvállalás. A közraktárjegy részei: 1. a központi költségvetésen keresztül az államháztartással finanszírozási kapcsolat fenntartása 5. a központi banknál lévő arany és devizatartalékok menedzselése Közraktárjegy: rendeletre szóló. pénzintézeti számlák vezetése. hogy a közraktár legfeljebb egyéves időtartamra közraktári szerződést köt az áru letevőjével. A közbenjáró olyan személy. Közkereseti társaság: tagjai a társasági szerződéssel arra vállalnak kötelezettséget. forgatással történhet. ha a váltó szükséghelyzetbe került. az árfolyam-politikával kapcsolatos esetleges intervenciós kötelezettség végrehajtása 6. amely elsősorban mezőgazdasági áruk elhelyezésével. a közraktár díját. s később saját kockázatukra eladják). Központi bank: bankok bankja Feladatai: 1. Kötvényminősítés: [rating] a kifizetések esélyei alapján fokozatokba sorolás. Két legnevesebb amerikai kötvényminősítő cég a Mood és a Standard and Poors. s személyét a váltó hátlapjára felvezetik. zálogjegy: a hitelező követelését tanúsító okmány. ha például esedékességkor a fizetést nem vagy csak részben teljesítik. a pénz mennyiségének szabályozása a gazdaságpolitika általános céljaival összhangban 3. Az áruk nagykereskedelmével együtt járó raktározási és hitelezési feladatokat ellátó intézmény által a szerződés alapján letétbe elhelyezett áruról kiállított értékpapír.előre meghatározott árfolyamnál alacsonyabb áron átvegyék. A közraktárjegy átruházása az értékpapíron tett írásbeli nyilatkozattal. Közraktár olyan legalább 500 millió forint alaptőkével létrehozott részvénytársaság. ha a teljes kibocsátást előre meghatározott árfolyamon átveszik. Közös betét: olyan betét. Közkézhányad: a szabadpiacon forgó részvények mennyisége. illetve kedvezményezettje van. A tőzsdére bevezetett részvényekre vonatkozik. a letevő pedig megfizeti a raktározás árát. letétek őrzésével és egyedi értékpapír (közraktárjegy) kibocsátásával foglalkozik. a kezes jelölhet ki. Közbenjáró: közbenjárót a kibocsátó. vagy a váltót a címzett nem fogadja el. amelynek több tulajdonosa. árukövetelést megtestesítő értékpapír. 80 . pénzkibocsátás. amellyel egy követelés jogosultja követelését egy harmadik személyre átruházza. A váltó akkor kerülhet szükséghelyzetbe. számukra likviditási szolgáltatás biztosítása 4. a váltóátruházó. amely zálogjogot biztosít a hitelezőnek. a kisbefektetők kezében lévő részvényhányad vagy tőkeérték minimum. 2.

hogy a beruházó mekkora tőkehozadékot akar elérni. nyereségrészesedési jegy Kurzus: árfolyam Külső kamatláb: azt fejezi ki. amely a világgazdaságban a világpénz szerepét ellátja. Kupon: hozamszelvény. Krach: az árfolyamok hirtelen és jelentős zuhanása a tőzsdén. 81 . de rövid időn belül és alacsony költséggel „pénzzé” tehetőek.Közvetett adó: egyenes adó. melyek a fizetések teljesítéséhez nem pénzformában állnak rendelkezésre. A tranzakciós pénzen (M1) túl a lekötött betéteket is magában foglalja. amelyet az adó fizetésére kötelezett nem háríthat át másra. 10. 100 vagy 1000 egysége mennyi hazai pénzzel egyenlő. Ezen az árszinten élhetnek az opció vevői vásárláási jogukkal. Kvázi pénz: azok a bankpasszívák. A piac teljes összeomlásával járhat. illetve az opció eladói ezen az árszinten kötelesek teljesíteni. minden olyan adó. Jövedelmezőségi követelmény. Közvetett árfolyamjegyzés: a hazai pénznem értékét fejezi ki a külföldi pénzegységben (angolszász jegyzésként ismert). Küszöbár: [strike preices] az opciós tőzsdei kereskedelemben a tőzsde által rögzített kereskedelmi árszintek. Kulcsvaluta: az a valuta. Közvetlen árfolyamjegyzés: azt mutatja. hogy valamely külföldi pénz 1.

L Last trading day: a határidős ügylet tőzsdeszabályok szerint megállapított utolsó üzletnapja. Leszámítolás: értékpapír lejárat előtti megvásárlása (általában bank által) a lejáratig hátralévő idővel arányos kamat (diszkont) levonása mellett. hogy „esedékesség megtekintés után bizonyos időre”. veszteséggel vagy hozzávetőlegesen zérus eredménnyel lehetne érvényesíteni az opciós jogot. 82 . A megtekintés napján a kiállító a váltót az aláírás helyének és idejének feltüntetésével aláírja. hogy melyikük milyen arányban és mekkora szervezési jutalék ellenében járul hozzá a hitel folyósításhoz. nincs beavatkozás. Lead manager: a főszervező megállapodik a társbankokkal. hogy az adott árfolyam mellett ma nyereséggel. amelyhez kamatfelár kapcsolódik. Lebegő árfolyamok: • Free float: az árfolyam szabadon mozog. amikor egy adósságot ki kell egyenlíteni. más néven folyószámlabetét Látra szóló váltó: megtekintésre szóló váltó Láttamozás a váltón: a váltón az esedékességet úgy is meg lehet jelölni. a következőkről beszélhetünk. hogy az esedékesség napja megállapítható legyen. mint a külföldi inflációs ráta. Lebegő kamatozás: a kamatszint alapja a pénzpiaci kamatszint (LIBOR). Meg szokás különböztetni rövid lejáratú (1 év alatti). „Legkedvezőbben”: a tőzsdei forgalmazónak szóló utasítás. örökjáradék) is. mivel nem szándékoznak az árut szállítani. az a határidő. amelynek nagyságát a kölcsön időtartama alatt a pénzpiaci körülmények. • ITM (in the money): piacnál jobb opció • OTM (out the money): piacnál rosszabb opció • ATM (at the money): piaccal egyező opció Lejárat: hitelfelvételétől a visszafizetésig eltelt idő. amely az adott értékpapír adásvételére vonatkozó nem limitált megbízást jelent. középlejáratú (1-5 éves lejáratú) és hosszú lejáratú (5 éven túli lejáratú) értékpapírokat. Lehívási árfolyam: az az előre rögzített árfolyam. pl. Spekulációs ügyleteknél az ügynök ezen a napon egy még nyitott pozíciót lezár. A külföldi gyakorlatban előfordul lejárat nélküli értékpapír (a járadéktörvényben meghatározott értékpapír. Felértékelésnél a hazai inflációs ráta alacsonyabb. Attól függően. elsősorban a rövid lejáratú hitelkamatok alakulásának függvényében módosítják fel-. amelyen a jogosult majd a jövőben élhet az opciós jogával. • Dirty/managed float: irányítottan szabad árfolyammozgás Lebegő kamatláb: változó kamatláb. Leértékelés: valuta leértékelésre akkor kerül sor. Ezt nevezik váltó láttamozásnak. illetve lefelé. Ebben az esetben a váltót be kell mutatni a kiállítónak. ha a hazai inflációs ráta nagyobb a külföldi inflációs rátánál. Látra szóló betét: határidő nélkül elhelyezett betét.

amelyben a kibocsátó bank vagy hitelintézet arra kötelezi magát. A kötelezettségeket állandóan késedelem nélkül teljesíti. 2. elsősorban a pénz és a jegybankképes értékpapír. LIBOR: London Interbank Offered Rate [londoni bankközi kínálati kamatláb] Londoni bankközi ajánlati alapkamatláb. Az szerezheti meg az árut. amelyet a befektetési szolgáltató állít ki a nála letétbe helyezett értékpapírokról Letéti jegy: hitelintézetek forrásgyűjtését elősegítő értékpapír. amely USA dollár-elszámolású hitelekre vonatkozik. Likviditási gyorsteszt mutató: a legmobilabb eszközök aránya az esedékes fizetési kötelezettséghez. Az európai pénzpiac meghatározó kamatlába. illetve a birtokosának. Importlízing esetén az alkalmazott kamatláb LIBOR + spread [felár] alapján adódik. hogy a benne megjelölt pénzösszeget és annak előre meghatározott kamatát az értékpapírban meghatározott időben és módon megfizeti a letéti jegy tulajdonosának. Kettős értelmezés: 1. Letétkezelő: olyan pénzintézet. Likvidáció: a tőzsdei határidős ügyletek szokások szerinti lebonyolítása. amelyik az értékpapírok megőrzését és kezelését végzi (értékpapír őrzés. amely könnyen. hogy azt ügyfele megbízása alapján elkülönített számlán helyezi el és tartja ügyfele rendelkezésére (kamatot nem fizet). gyorsan pénzzé tehető. azaz az összes likvid eszköz és kötelezettség összhangban van. Likvid eszköz: olyan vagyontárgy. projekt szemléletben követelmény a hitel felvevőre. Lehet bemutatóra vagy névre szóló.Letéti igazolás: értékpapírt helyettesítő okirat. befektetési jegyek adásvétele. a beruházóra. Likviditás: esedékességkor mindig azonnal fizetőképes. Általában középlejáratra szól és átruházható. értékpapír-számla vezetés. aki a legtöbbet adja érte. Likvidációs árfolyam: a határidős ügyletek árfolyamkülönbségeinek elszámolására szolgál. Lik ide z k z k − Ké z t k v s öö s lee Fo ófiz t s k t l e et é ly e é i öe z t s g Likviditási mutatók: a vállalkozás fizetőképességét egy hitelező vagy kölcsönt nyújtó bank szempontjából a következő likviditási mutatók fejezik ki: Kéz é z s p n li k id á ( v it s pnhn a éz áyd )= P n + B n jó á éz a k v ír áo sk E e é e k öe z ts é e s dk s t le et gk +V v á m e ő llo á z ts g et é n y Eő k l ls fo ú ik id á v it s = P n ez ö éz s k z ö mr g k éle s ein zr t R v le r aúk t le ö id já t öe 83 . a hitelintézet ügyfelétől pénzösszeget vesz át azzal. Licit: árverésen adott árajánlat. vállalati szemléletben: adósságszolgálat. Letéti szolgáltatás: pénzletétkezelés. referencia-kamatlábként szolgál. ellenőrzési tevékenység). azaz egy nyitott pozíció lezárása ellentétes irányú ügylettel. hogy az adósságszolgálati kötelezettsége a beruházás nettó hozamából fedezhető legyen.

illetve bérbeadási tevékenység. egyéb kiadások (pl. osztalék) • pénzforgalmi egyenleg: a bevételek és kiadások különbsége Limit: értékpapír adásvételénél a forgalmazó számára meghatározott ármaximum vagy árminimum Limit ár: a befektető által adott megbízásban szereplő meghatározott ár. Liquidierung: egy nyitott (long vagy short) pozíciónak rendezése ellentétes irányú üzlettel. és egyidejűleg egy lízingszerződés keretében az eszköz használati jogát átadja a lízingbe vevő vállalatnak. illetve korrigált mérlegfőösszegük mekkora százalékát kötelesek likvid eszközökben tartani. hogy csak egy bizonyos árig vegyen vagy eladjon.P n ez ö éz sk z Msd k áo fo ú lik id á v it s t) a ( v it lik id á s g osá i yrr H r a fo ú amd k ( v it lik id á = s ö mr g s ein + V v á m k éle zr t e ő llo á +A y gé á r k s le na s u éz t R v le r aúk t le z ts g k ö id já t öe et é e F r ósk og ez ö zk ö R v le r ö id já aúk t le z ts g k t öe et é e n y lik id á v it srt) i áa = Likviditási tartalék: a hitelintézetek számára kötelezően előírják. pénzügyi lízing (finanszírozási lízing): a lízingbe vett termelőeszköz a szerződés lejáratakor maradványértéken vagy anélkül a kifizetett lízingdíj fejében átmegy a lízingbe vevő vállalat tulajdonába (beruházási hitel helyett). szervizlízing: szervizszolgáltatással kibővített. A lízingbe vevő megállapodik a szállítóval az adott termelőeszköz műszaki paramétereiről. Fajtái: 1. amelynek során a bérlő valamely termelőeszközt a lízingtársaságtól használat céljára. A lízing általában háromszereplős ügylet. a befektetett eszközök közé emeli be az adott termelőeszközt. hogy a bankok összes eszközük. szállítási és beszerelési határidejéről. ezzel a saját mérlegébe. A szerződés szerinti vételárat a lízingtársaság fizeti ki a szállítónak. előre meghatározott időtartamra bérbe vesz. A lízingtársaság az adott berendezést több lízingbe vevőnek is „kölcsönzi” egymás után. Limit order: [keret-felhatalmazás] az ügynöknek adott megbízás. A lízingbe vevő rendszeres. 2. másként likviditási ráta. a szerződésben előírt lízingdíj fizetésére kötelezett. 84 . Likviditási terv: a forgalmi szemléletű finanszírozási terv a vállalkozás tervezett bevételeit és kiadásait veti össze a kiválasztott időszakokra. utólagos kiegyenlítésből származó várható bevétel. amelynél jobb áron teljesíthető az ajánlat. valamint az egyéb kapcsolódó feltételekről. amely meghatározza. • bevételek: értékesítésből. s lehet pénzügyi vagy operatív. operatív lízing: a bérbe adott termelőeszköz csak átmenetileg marad a lízingbe vevő vállalat használatában. Limit up / limit down: [felső/alsó limit] a tőzsdefelügyelet által tőzsdenaponként megszabott maximális árfolyam-ingadozás. pénzügyi műveletek bevételei • kiadások: folyó működéssel kapcsolatos kiadások. 3. Lízing: olyan bérbevételi.

értékcsökkenési leírásra. Long call: vételi jog Long futures: a határidős ügylet tárgyát veszi az üzletkötő.és Észak-Európában megjelenő itáliai kereskedők. Lízingszorzó: fizetendő teljes lízingdíj / a gép teljes ára Loan agreement: kölcsönszerződés Lombardok: A XII. visszlízing (add el és lízingeld vissza): szorult helyzetben lévő vállalatok számára nyújt pénzszerzési lehetőséget. ha egy vételi pozíciót azért tart. Piacképes dolgok elzálogosítása révén biztosított rövidlejáratú kölcsön. Long: [hosszú] akkor van valaki long pozícióban. és a saját ügyfeleik számlái a loro (övék) számlák. Mindig pénzügyi lízing. A díjfizetés általában egyenlő ütemezésű. A számlakövetelés erejéig a bank végrehajtja a megbízásokat.4. Az operatív és pénzügyi lízing összehasonlítása Pénzügyi lízing Operatív lízing Lízingbe adó Lízingbe vevő Lízingbe adó Lízingbe vevő A birtoklás joga × × A tulajdonlás joga × × A lízingelt dolog × × a nyilvántartásban Az értékcsökkenés × × elszámolása A lízingügylet bevétele × × Lízingdíj: fedezetet nyújt a vételárra. mert nagyobb árakat vár. Lombardhitel: kézizálog (értékpapír vagy áru) ellenében nyújtott hitel. Jegybankképesnek minősített. Egyenlege a bank és ügyfele közötti mindenkor vagyoni állapotokat tükrözi. Loro-számlák: a bankok külföldi ügyfeleik részére számlákat vezetnek. vétel határidőre. kamatra. a fenti területeken képviselőkkel bíró társaságokkal rendelkeztek. akik hazájukban központtal. századtól Közép. Long put: eladási jog Loss: veszteség Lot: egy árunak szabványosított kereskedelmi egysége 85 . általában állami kibocsátású vagy állami garanciával rendelkező értékpapírokat helyez letétbe az üzleti bank a központi jegybanknál. a társaság hasznára.

amely a vételi és az eladási árfolyam különbsége Margin: 1. hasznuk pedig a vétel és eladási árfolyam különbsége. azonnal képes betölteni a pénz funkciókat. tranzakciós pénz. az elsődleges forgalmazói rendszerben szereplő.M M0: a jegybankpénz vagy monetáris bázis (forró pénz) M1: szűken értelmezett. Azon bankpasszívák. fix kamatozású államkötvények árfolyamából számított tőkeérték-súlyozású index. hogy az. Ilyenek a vállalatoknál és a lakosságnál lévő államkötvények. Kamatláb-emelkedés esetén az eladó. kamatlábcsökkenés esetén a vevő fizeti. nem realizált nyereség vagy veszteség (könyvelt) pótlására szolgáló befizetés. A különböző lejáratú értékpapírok és befektetések árfolyam-alakulásán keresztül információt szolgáltat a kibocsátónak és befektetőnek egyaránt. hogy mindig legyen a piacon olyan értékpapír. a fizetés igazolásául a váltót a váltóbirtokostól átveszi. A pénzügyi rendszer zavartalan működésének egyik fontos biztosítéka. aki a váltókövetelést teljesítette. előleg. az értékpapír vásárlásakor letétbe helyezendő összeg 2. az az összeg. hogy a bankrendszeren kívüli pénzmennyiségelemeket is tartalmaz. amelyet a CA IB Értékpapír Rt. Marge: árfolyamrés. Market maker: [piaccsináló] az értékpapír-kereskedő neve a tőzsdei szlengben. kvázi pénz. amelyekkel azonnal rendelkezhet a tulajdonosa. E tevékenységüket. 3. és 1999 nyarára 158 pontra nőtt. és a TV3 Profitvadász hozott létre. december 31-i 100 pontos bázisról indult. Magához váltja: a váltójogban azt jelenti. Market order: a tőzsdei értékpapír-forgalmazónak szóló megbízás a napi legjobb árfolyamon való azonnali vételre vagy eladásra Market utasítás: a brókernek szóló utasítás napi áron. abban érdekeltek. ún. 86 . amelyet a vásárlók meg akarnak venni. Az egy évnél hosszabb futamidejű. illetve e tevékenység piacrendező hatását ismeri el a tőzsdenyelv a „piaccsináló” elnevezéssel. amelyet az értékpapír vásárlója fizet. Másodlagos piac: [secondary market] a korábban kibocsátott értékpapírok forgalmazásának színtere. Az M1-en kívül a lekötött betéteket is magában foglalja. Ide tartozik a készpénz és a látra szóló betét. M2: tágan értelmezett pénz. és hogy mindig ugyanannyian akarjanak venni. 1996. hogy minél nagyobb legyen a forgalom. mint eladni. M3: M2 + a bankrendszer által kibocsátott értékpapírok összege M4: oly mértékben szélesen értelmezett. MAX: Magyar Államkötvényindex. Miután a kereskedők jólértesültek és saját számlára dolgoznak. az elérhető legkedvezőbb áron való vételre vagy eladásra. ha az értékpapírt brókerének hitelét felhasználva vásárolja meg.

A nyílt kikiáltásos rendszert felváltó elektronikus rendszer működését teszi lehetővé. Amely idő alatt az NPV zérus lesz. amely az alkuszt a megrendelésekről. • B: nagyobb bizonytalansági fokozat. a céget a megkötött üzletről értesíti. 87 . határidős és opciós piacra tervezett szoftver. elkerülve a csődöt. • CCC: magas fizetési kockázat. de a visszafizetés valószínűségének romlása sokkal kevésbé feltételezhető.Megtérülési idő: az az időtartam. a fizetett osztalékkal.és részvénykibocsátó cégek minősítése érdekli. de jóval érzékenyebb mind a külső. mint a magasabb kategóriába sorolt kibocsátások. intézményre vonatkozó minősítések. amely a jelenlegi gyakorlat szerint valutakosár jellegű Minősítési jelsorozat: értékpapírra. de: a változó körülmények jobban gyengíthetik ezt a képességet. csekély képesség a pénzügyi körülményekben bekövetkezett változások áthidalására • CC: nagyon kicsi az esélye. A brókercégek közvetlenül is rákapcsolódhatnak a rendszerre. mind a belső változásokra. Meglehetősen nagy bizonytalanságnak van kitéve a fizetőképesség a körülmények változása esetén. a gazdasági környezet hátrányos változása negatívan hat a tőke és kamata időben történő visszafizetésére. részesedéssel csökkentett tárgyévi adózott eredmény Messenger: tőzsdei összekötő a tőzsdei alkusz és telefonos kollégái között. Mesterséges vagy szintetikus pénz: nemzetek feletti elszámolási eszköz. hogy a fizetési kötelezettségnek eleget tegyen. Spekulatív kategória: • BB: nem befektetői kategória. részesedésre igénybe vett eredménytartalékkal növelt. bár a mutatói alapján megfelelő képességekkel rendelkezik a törlesztés és a kamatok visszafizetésére. mint a felsőbb kategóriákban. Befektetési kategóriák: • AAA: kimagaslóan erős a valószínűsége a hitel és a kamat visszafizetésének • AA: nagyon erős visszafizetési valószínűség és hajlam • A: erős visszafizetési képesség. • BBB: a legalacsonyabb befektetési kategória. speciálisan a származékos. Merill Lynch: az USA legnagyobb brókercége Mérlegegyenlőség. annak a hírláncnak a része. A befektetőket leginkább a kötvény. ami alatt a befektetett tőke hozadék pénzáramainak jelenértéke egyenlő lesz a befektetett tőke jelenértékével. • C: teljes fizetésképtelenség MMTS: Multi Market Trading System. mint az alacsonyabb szinteken. -egyezőség: a forgalmi és állományi adatok közötti összefüggést írja le. kötelezettségre. N it á y ó llo mn +N v lőfo áy öe r glo a m =Cö k n f s k eő og lo ra m +Z r á m áó llo áy n Mérleg szerinti eredmény: az osztalékra. ezért nagyobb a visszafizetés kockázata.

így szabadulva meg felesleges pénzmennyiségüktől. 2. 2. 3. azokra rögtön reagálnak. Monetáris politika: az a pénzpolitika és annak gyakorlata. 6 és 12 hónapos hitelek 3.és hosszúlejáratú hitelek 4. illetve egymástól felvett betétei. kamatszabályozás • nyíltpiaci műveletek • kötelező likviditási tartalék • erkölcsi ráhatás Monetaristák: Milton Friedman.és hitel iránti kereslet és kínálat egyensúlyának megteremtését. direkt eszközök: a központi monetáris hatóság közvetlen szabályozása (pl.és a tőkepiacon a pénz. rediszkont • kamatpolitika. az MNB legfőbb irányító szerve a Jegybanktanács. A monetaristák szerint célszerű sok évre előre meghatározni a pénzmennyiség bővítésének tervezett ütemét. elsőbbségi részvényekre és kisebb mértékben közönséges kötvényekre vonatkozó minősítéseket készít. • spotnext hitel: a mai nappal megkötött és spot értéknappal induló egynapos hitel (két munkanap telik el ) Jelölése: S/N • tomnext hitel: a mai nappal megkötött és következő munkanappal induló egynapos hitel (csak egy munkanap telik el) Jelölése: T/N • overning hitelek: a mai nappal megkötött és a mai nappal induló egynapos hitelek (azonos nap) Jelölése: O/N 2. hitelkontingens) 2. Eszközei: 1. Monetáris bázis: a készpénzállomány és a hitelintézeti tartalékok együttes összege Monetáris hatóság: a monetáris politika központi irányító szerve az MNB. konkrét betéti/hitelkamat. ezzel a gazdaság stabilitásának megőrzését tekinti elsődleges feladatásnak. egynapos hitelek: egyetlen munkanapra kerülnek a hitelfelvevő birtokába. de hosszabb távon nem tudnak változást elérni. indirekt eszközök: • kötelező tartalék • refinanszírozás. 1. Célja tehát a pénzkínálat szabályozása és ezzel antiinflációs politika folytatása. 4 hetes. 88 . amely a pénz. repo ügyletek (visszavásárlási megállapodás): a bankok és jegybank közötti ügyletek • passzív repo: a kereskedelmi bankok jegybankképes értékpapírokat vásárolnak promt a jegybanktól. 1. Többféle szempont alapján csoportosíthatók. A Keynes-i modellben a gazdasági szereplők rövid távon alkalmazkodnak. 3. Money market ügyletek: bankok egymásnak nyújtott hitelei. és határidősen pedig viszonteladják azokat. a görbe meredeksége az árváltozás sebességét mutatja. közép. de az ügyletek futamideje alapján a legegyszerűbb. rövidlejáratú hitelek: 1.Moody-index: A Moody’s Investors Service befektetési tanácsadó kötvényekre. a chicagói iskola képviselője szerint a gazdaság szereplői racionálisan döntenek és cselekszenek. Momentum: a trend meredekségére utaló index. a következő munkanapon pedig vissza kell fizetni. és minden lehetséges információval rendelkeznek. s így mindenki kalkulálni tud a várható értékkel.

hogy a bankrendszer egészében minden egyes pótlólagos pénzegység az adott tartalékráta arányában növekszik. Mulasztási bírság: akkor kell fizetni. Monometallizmus: egyetlen fém tölti be az egyenértékes szerepet. ha a munkáltató. hogy az árbevétel ingadozása hogyan befolyásolja az adózás és a kamatfizetés előtti eredményt.• aktív repo: a kereskedelmi bankok promt eladnak és határidőben visszavesznek jegybankképes értékpapírokat. Multilaterális klíring: sokoldalú megállapodás áruforgalmi kapcsolatok megvalósítására és mesterséges pénz felhasználásával történő kiegyenlítésére Multiplikátor hatás: a pénzteremtés során egységnyi pénz a bankrendszerbe kerülve megtöbbszöröződik. A multiplikátor a tartalékráta reciprokával egyenlő. Mozgó kamatozású értékpapír: változó kamatozású értékpapír. nyilvántartási. vagy azokat nem az előírt módon teljesíti. 89 . Mutual fund: befektetési alap Működési tőkaáttétel: azt fejezi ki. Természetesen a gyakorlatban nem pontosan érvényesül. továbbá egyéb szerv vagy személy nem tett eleget a jogszabályokban meghatározott bejelentési. adatszolgáltatási kötelezettségének. Mértékét alapvetően a fix és a változó költségek aránya határozza meg. M =1 t . így biztosítva maguknak szabad forrást. A multiplikátor megmutatja.

• okmányos beszedvény: az eladó az árut feladja a szállítmányozó cég külföldi raktárának címére. hogy a megbízója helyett a megbízó követelését szedje be. ahol garancia nélküli külkereskedelmi szállítások ellenértékét egyenlítik ki ezen a úton. az okmányok helyességének ellenőrzése a bank részéről Nemzetközi fizetések: a külkereskedelmi forgalomhoz kapcsolódó fizetési forgalom a kereskedelmi bankok csatornáin keresztül. amelyet a hitelintézet a jó üzleti hírnévvel rendelkező ügyfelének nyújt. 1930-ban Bázelben hozták létre. 1944-ban Bretton Woods-ban hozták létre.N. Name-lending: olyan fedezet nélküli hitel. Nemzetközi fizetési mérleg: egy naptári évre szóló. A központi bankok együttműködésénekcéljából jött létre. • sima beszedvény: az eladó a szükséges okmányokat az áruval együtt elküldi a vevő címére. Negociálás: akkreditív negociálása. beszedvény (inkasszó): a megbízó (eladó) beszedési megbízásában kéri fel a megbízottat (általában pénzintézetet). NY Nagykockázat vállalás: a hitelintézet részéről nagykockázat vállalásának minősül az a kockázatvállalás. pénzforgalmi szemléletben készült pénzügyi mérleg. Napi árfolyam: az értékpapír aktuális tőzsdei árfolyama NASDAQ: Amerika harmadik legnagyobb tőzsdéje. nyitott fizetési mód. 2. ahol számítógépes rendszeren keresztül folyik kereskedés. Fizetési módok: 1. A könyvviteli nyilvántartásban szereplő értéket mutatja. Nemzetközi Valutaalap: IMF. amikor egy ügyfél vagy ügyfélcsoport részére történt összes kockázatvállalás nagysága a hitelintézet szavatoló tőkéjének 10%-át meghaladja. és az okmányokat a beszedési megbízással együtt a bankjához nyújtja be. Itt a vevőn múlik. Nagyrészvényes: a részvénytársaság ügyeire (a tulajdonában álló részvénypakett révén) meghatározó befolyást gyakorolni képes részvényes. amely a külföldre teljesített és a külföldről kapott valuta. hogy fizet vagy sem. Célja a tagországok fizetési mérlegének kedvezőtlen pozíciója esetén források biztosítása. Nettó forgótőke: a vállalat forgóeszközeinek és rövid lejáratú forrásainak a különbözete (a tartós források forgóeszközöket finanszírozó része) 90 . Nemzetközi Fizetések Bankja: BIS. átutalás: ún. és utána indítja a beszedést.és devizafizetéseket tartalmazza. Nettó eszközérték: a vállalkozás összes eszközeinek és összes idegen forrásainak különbsége.

lévén csak a jogosult kezében érnek valamit. Az egybeeső vételi és 91 . különféle devizákban bankunknak vezetnek. majd ebből az értékből kivonva a kezdeti befektetés összegét (a beruházásba fektetett tőke jelenértékének és a befektetett tőkével elért hozadékok jelenértékének a különbsége). Nominated bank: a megnevezett lebonyolító bank az akkreditívnél Nostro-számlák: a bankok külföldi ügyfelei részére az országok közötti pénzügyi tranzakciók lebonyolítására külön számlákat vezetnek. fizetett a földek parlagon hagyásáért. a névértékre vonatkozó kamatláb. Nyílt alap: olyan befektetési alap. Ekkor az árfolyamnyereség megegyezik a fizetett díj felkamatoztatott értékével. sem a kötelezett nem nyer és nem veszít. a Dow Jones index mintájára kialakított részvényindex. beruházásból származó pénzáramlást a jelenre vetítve (diszkontálva). s azon számlák a nostro (miénk) számlák. ám biztonságosabbak. Ugyanakkor mozgásuk is jobban követhető (itt kell megjegyezni. Not to order: nem rendeletére Nyereség/költség hányados: [Cost/benefit ratio] Nyereségküszöb: [Break even] az a lejárati árfolyam. jogok jogosultja is. Nyílt kikiáltás: [open outery-call] a tőzsdei ügyletkötés egyik módszere. igény esetén pedig új befektetési jegyeket hoz forgalomba. amelynek a forgalomban lévő befektetési jegyek száma állandóan változhat. ahol az ügynökök hangos kiáltással és kézjelekkel kötik az üzletet. amelyben a foglalkoztatottságot a közmunkák növelésével emelték magasabb szintre. A befektetésből. Jelentősége van viszont pl. amelyen fel van tüntetve az értékpapír által megtestesített követelések. azaz fizetett kamat és névérték hányadosa Névre szóló értékpapír: rektapapír. amelyeket a különféle pénzintézetek. a részvénynél a szavazati jog szempontjából. hogy nevével ellentétben a névre szóló részvény nem névre szóló.N tófog et r N tófog et r óő e = F r ó s k tk og ez ö +H s z le os ú já z k −F ly for ö o ó r rt ktl aú öe eet é z ts g áo sk −T ró b f at s e et t s k keée óő e =S já t k tk a t őe Nettó jelenérték (NPV): a befektetések értékelésének mutatója. hanem rendeletre szóló értékpapír). A névérték tulajdonképpen adott mennyiségű hitelt vagy (az alaptőkéhez viszonyított) résztulajdont jelent. aminek az adott értékpapír piaci értékét illetően nincs jelentősége. mivel azokat a kezelő (a jegy napi értékén) bármikor köteles visszavásárolni. Nominális (névleges) kamatláb: egy adott pénzmennyiség után egy év múlva milyen összegű pénz kap vagy fizet. ahol sem a jogosult. olyan értékpapír. New Deal: az Egyesült Államokban alkalmazott új gazdaságpolitika. mint a bemutatóra vagy a rendeletre szólóak. Nikkei 225 Stock Average: a tokiói tőzsde trendjét mutató. Névérték: [par value] a névértékkel rendelkező értékpapíroknál a kibocsátási tervben meghatározott értékpapíronkénti érték. a kötvénynél a kamatszámítás. Egyenlege a „mi bankunk” és a számláját vezető bank közötti vagyoni állapotot tükrözi. Névleges hozam: [nominal yield] az értékpapír alapértéke. s az állam támogatta a mezőgazdaságot. Az ilyen papírok a forgalom szempontjából nehézkesebbek.

s ezzel növekszik a forgalomban lévő pénzmennyiség. az ajánlatoknak megfelelően változik. Nyílt piaci műveletek: intervenció. de rögtön megállapodnak arról. Az értékpapírokat bárki megvásárolhatja. Nyitva szállítás: az eladó az árut közvetlenül a vevőnek küldi meg. vállalatok vagy kereskedelmi bankok az ellenérték kifizetésével csökkentik a bankszámlán lévő pénzösszeget. Lényege. Az állampapírok adásvételével alakítják a pénzmennyiséget. A vevő tartozását kiegyenlítheti átutalással vagy látra szóló váltóval. Nyilvános kibocsátás: [public offening] az értékpapír-törvény hatálya alá tartozó értékpapírok első. a bankszámlára kerül az ellenértéke. s ezzel csökken a forgalomban lévő pénzmennyiség. az ügylet elszámolására és teljesítésére vonatkozó kötelezettségek összessége (határidőkor zárja le. hogy az áru birtokába került. hogy ezzel mesterségesen bővítse vagy szűkítse a forgalomban lévő pénzkínálatot. de a költségeket az eladási árfolyamkülönbségben megjelenítik. Ebben az esetben a központi bank eladja az állami értékpapírt. Állampapírok eladása esetén a vásárló magánszemélyek. Nyitott pozíció: a határidős ügyletből fakadó. hogy a jegybank a pénzpiacon értékpapírokat (elsődlegesen állampapírokat). Az ár-árfolyam üzletkötéskor folyamatosan. A repókamatok emelésével a monetáris hatóság arra ösztönzi a kereskedelmi bankokat. A jegybank elad és megvesz állampapírokat. A pénzintézet forráshoz jut. Az egyszerű eladások és vételek mellett a jegybankok kötnek ún.eladási ajánlat az ügyletet létrehozza. hogy a kereskedelmi banktól adott időpontban a papírt visszavásárolja. Előnye. nyilvános ajánlattétel útján történő eladása. illetve valutákat (ide értve saját nemzeti valutáját is) vesz vagy elad. más néven repókat. a jegybanki szabályozás egyik eszköze. visszavásárlási megállapodásokat. Az ellenérték megfizetése a számla kézhez vételét követően azonnal esedékessé válik. és a vevő csak azt követően fizet. Ha visszavásárolják az állampapírokat. vagy ha közben ellenügyletet köt). hogy kevésbé éljenek ezzel a lehetőséggel. 92 . hogy rövid távú forrást biztosít a kereskedelmi bankoknak. Gyakorlatilag a vásárló hitelt nyújt az államnak.

Kétszeres prémiumügyletről (stellázsügylet. amelyeket megvettek vagy eladtak anélkül. ha a prémium fizetője nagy áringadozásra számít. Az eladó bankja megküldi az okmányokat külföldi levelező partnerének.A. vagy eláll az üzlettől. míg a másik fél tartott árakra. A prémium nagysága egy meghatározott értékpapírra (árura) vonatkozó opció esetén a teljesítés napjának közeledtével egyre csökken. és teljesítés esetén az okmányokat átadja a vevőnek. átveszie az árut vagy sem.D. 93 . Csak azokra a vételekre és eladásokra vonatkozik. aki a prémiumot fizeti (amelynek összege minden esetben alatta marad a valószínűsíthető nyereségnek). hogy az eladó az árut közvetlenül a vevő címére és rendelkezésére adja fel. amelyben az eladó azzal bízza meg a bankját. amely felszólítja a vevőt az áru ellenértékének megfizetésére. döntési jog megvásárlása adott üzlet megkötésére vagy attól való visszalépésre meghatározott időn belül. Ez hausse-spekuláció esetén azt jelent. Open account method: nyitva szállítás Open interest: [nyitott érdekeltség] a nyitott kötések száma egy terminpiacon. hogy a tranzakciót egy árunak rákövetkező eladásával vagy vételével. hogy eladja-e az árut vagy sem. amit egyébként az ár(folyam) változása révén elérhetne.] olyan fizetési mód. esetleg tényleges szállításával lezárták volna. ajánlat (a bid ellentéte). Ennek jellemzője. hogy kívánja-e a teljesítést vagy sem. put and call option.O OBA: Országos Betétbiztosítási Alap OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development [Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet] Offer: egy meghatározott áron történő deviza eladásra való készség. az áruokmányokat pedig a beszedési megbízással együtt a bankjának küldi meg. On line kártya: alkalmazása esetén az ügyfél számláját a kifizetett összeggel azonnal megterhelik (azonnali könyvelés). Baisse-spekuláció esetén arról dönt. A gyakorlatban előfordul a nyitott (nem vinkulált) inkasszó. Másképpen vinkulált inkasszónak is nevezik. hogy a leszállított exportáru ellenértékét a vevőtől (importőrtől) az átadott okmányok alapján beszedje. hogy a prémiumbevétel meg fogja haladni azt a nyereséget. Utóbbi úgy véli. Opció: prémiumügylet. díjügylet. amelynek díja – a prémium – kétszerese az egyszerű prémiumügyletének) akkor van szó. elődíj-ügylet. a hadászati és az űripar területén Okmányos beszedvény: inkasszó [Cash against Documents – C. a teljesítés napján (illetve amerikai szokás szerint a teljesítés napjáig) nyilatkozhat arról. amelyeket még nem rendeztek. a megjelölt árut megvenni akarja vagy eladni. amelyben az a fél (spekuláns). Ilyen üzlet a gyakorlatban akkor jön létre. hogy arról dönthet. Open contracts: [nyitott kötések] olyan kötések. ha a prémium fizetője választhat. eladási (árfolyam) Offset ügylet: az ellenügyletek megkülönböztető elnevezése a repülőgépipar. Olyan határidős spekulációs ügylet.

s a futamidő végén a lízingelt eszközt visszaszolgáltatja a lízingbe adónak. hanem egy hosszabb periódus. törvény és az 1996. Az OBA biztosítása csak a vele tagsági viszonyban álló hitelintézetre vonatkozik. önkormányzatok által kibocsátott kötvényekre. Ellenkező esetben senkinek sincs semmilyen kötelezettsége. Opciós díj: [Option Premium] a vételi vagy eladási jogért fizetett összeg Opciós határidő: az időpont. meghatározott időtartamra a lízingbe vevő tulajdonába adja azzal. Hitelintézeti törvény biztosítja a működését. amely általában a rögzített kamatláb mellett előjogot biztosít a kötvénykibocsátó későbbi alaptőke-emeléskor kibocsátandó részvényekből való vásárlásra. lízingcégek. Az eladási opció vevője csak akkor él az eladási opciójával. hogy az opciós szerződésben rögzített áron. Opciós kötvény: elővásárlási jogot biztosító kötvény. a védettség értékhatára betétesenként egymillió forint. Az opció jogosultja akkor fog élni tehát jogával. 94 . A biztosítás nem vonatkozik: banki bemutatóra szóló termékekre. hogy az opciós szerződésben foglaltak szerint eladjon. ha ez az összeg pozitív.Az egyszerű opció lehet: 1. • ázsiai opció: ennél az ügyletnél is meghatározott a strike price. évi XXIV. ha p ió r < Po p á r mt r + P é iu rmm a) vételi (call) opció esetén: O c sá p ió r > Po p á r mt r −P é iu rmm b) eladási (put) opció esetén: O c sá • európai opció: meghatározott a lejárat időpontja. Országos Betétbiztosítási Alap: 1993. ha áruját prompt áron eladva és abból levonva a fizetendő prémium összegét nem jut nagyobb bevételhez. a hitelintézet fizetésképtelensége esetén minden olyan névre szóló betét védett. a náluk elhelyezett betét befagyása esetén a betétest kártalanítja. és a végső lejáratkor kiszámítják ezek számtani átlagát. Nem köteles eladni. 4. 3. és az opció végrehajtásának joga csak a lejáratkor érvényes. a lejárat nem egy nap. Operatív lízing: a lízingbe adó a tulajdonát képező eszközt lízingdíj ellenében. mint az opció keretében történő eladásnál. amelynek tulajdonosa beazonosítható. Az opció lejáratkor a strike price és a számított átlagár különbözetét kapja az opció vásárlója. a szerződésben kikötött határidő lejárata napján dönthessen arról. hanem bármikor. de az opció végrehajtásának joga nemcsak a lejáratkor érvényes. vállalatok. hogy a lízing időtartama alatt viseli lízingelt dologgal kapcsolatos költségeket. A jogosult nyilvánvalóan csak akkor él vételi jogával. 2. vételi opción (call-opció): kétoldalú ügylet. hogy vásárol-e. a biztosítás minden hitelintézetre külön-külön is érvényes. de az opciós díj elvesztése ellenében elállhat az eladástól. eladási opció (put opció): az eladási opció vevője jogot szerez arra. ahol az opció megvásárlója opciós díj megfizetése ellenében jogot szerez arra. ha az opciós szerződésben kikötött ár alacsonyabb a teljesítéskori árnak és a prémiumnak az összegénél. 2. vagy az opciós díj elvesztése ellenében lemond vásárlási jogáról. évi CXII. ameddig az opció jogosultja vételi/eladási jogával élhet. Működésének lényege: 1. • amerikai opció: meghatározott a lejárat pontos időpontja. s ebben minden nap végén feljegyzik záróárfolyamot.

Arra. amely tartalmazza az összes biztosított terméket. Hitelintézetenként elnevezések szerinti sorrendben tartalmazza a magtakarítási formákat. Az osztalékot fix összegben. amelyet elsősorban a várható osztalékért vesznek. hogy ha kicsi a nyereség. de ettől eltérő gyakorlat is létezik (pl. ha az elvárt hozam nagyobb. pl. ahol az osztalék mértékéről az igazgatóság dönt). de lehet. e fölötti rész után 35% adó. mint az osztaléknövekedési ráta (g). Évenkénti rendszeres osztaléknövekedés esetén. Országkockázat: [counry risk] a neves nemzetközi minősítő intézetek által rendszeresen közzétett. csak ők kapnak. a mérleg megállapításakor kerül sor. az USA. ideiglenes osztalék). Osztalékfizetésre általában évente egy alkalommal. Legismertebb válfaja a részvénytársaság részvényérték-arányosan felosztott nyereségéből az egy részvényre jutó hányad. Az OBA a tagintézetekkel közösen létrehozta a Betétregisztert. Osztalékfizetési ráta: az egy részvényre jutó adózott nyereség milyen hányadát fizetik ki osztalékként. akkor az árfolyam számítása a következő: P0 = D IV1 r −g DIV1 = 1 év múlva várható osztalék r = a befektető által elvárt hozam g = osztaléknövekedési ráta P0 = árfolyam Osztalékadó: az adózott vállalkozói jövedelem kivétre/osztalékra kerülő része utáni adó. amelyek az azonos nagyságú és lekötési idejű betétek meghirdetett kamatához képest jelentősen magasabb kamatot vagy más vagyoni előnyt biztosít (ez nem 1-2%-ot jelent). Az osztalék kifizetésére az osztalékszelvény jogosít. Kifiz t s et rv z t to z a k eé r e ee s t lé E yré z é n rejuó a ó oto z a k g sv y t d z t s t lé Osztalék hozam: egy részvényre jutó osztalék Osztalékorientált részvény: olyan részvény. 95 . amely az adott országban végrehajtott befektetések általános kockázatát méri. vagy más néven kínált megtakarítási formákra (banki kötvények. Az OBA kizárja a biztosított termékek köréből azokat a befektetéseket. vagy a névérték százalékában szokás meghatározni. s a hitelintézet a Betétregiszter egy példányát köteles az ügyféltérben. Osztalékfizetési hányad: b. hogy az adott társaságnál adott évben mennyi osztalék kerül kiosztásra. ami a DIV/EPS hányadossal számítható. illetve felső részében mozog. A jegybanki alapkamat kétszeresével számított részével megegyező osztalékalap után 20%. de a végleges döntést a közgyűlés hozza meg (vannak olyan országok. az érdeklődők rendelkezésére bocsátani. Ez a görbe egy vízszintes tengely által kettéosztott terület alsó.részvényekre. jól látható helyen elhelyezni. szövetkezeti részjegyek). Osztalék: [Dividend (DIV)] a nem kamatozó értékpapírok utáni részesedés. letéti jegyek. és a nemzetközi befektetőket orientáló globális mutató. ha a társaság nyereséges. Osztalékelsőbbségi részvény: ők is csak akkor kapnak osztalékot. az igazgatóság tesz javaslatot. Oszcillátorok: a piac aktuális állapotáról kaphat az elemző információt.

devizát. feltéve. Over-the-counter market (OTC): [pulton keresztüli piac]. A teljesítés elmaradásának közokirattal történő igazolása az óvás. áru. számítógépes hálózaton keresztül működő piacot jelent. kötvény jövőbeli (határidős) eladására. általában telefon útján folytatott kereskedelem brókercégek és bankok értékpapírosztályain keresztül.és forintbetét lehet. a váltó birtokosa megtérítési igénnyel léphet föl a váltókötelezettjeivel szemben. Overdraft hitel: folyószámlahitel Overnight: hirtelen. amelynek tárgyául csak készpénz. ha nem teljesítik. Előnye a jelzálogjoggal szemben. ha közben nem kötöttek egy másik szerződést az eredeti módosításról.Osztalékrészvény: [Stock Dividend] nem pénzben. kifizeti a szerződésben említett árut. Óvadék: kaució. ami a tőzsdén nem jegyzett értékpapírok forgalmára jellemző. illetve vásárlására egy ma meghatározott árfolyamon. részvényt. Az óvatolt váltóval történik a váltóper elindítása. tényeleges szállításra a jövőben kerül sor. Óvatolás: óvás. s a bank záradékot vagy nyilatkozatot ír. 96 . rövid időn belül (néhány óra) történő vétel és eladás Overnight hitel: azonnal végrehajtott hotel. kötvényt. Lejáratkor mindkét fél kötelező jelleggel leszállítja. Outsider: olyan tőzsdei alkusz. hanem újabb részvények szétosztásának formájában fizetett osztalék OTC: over-the-counter [pulton keresztüli piac] bankközi. számítógépes hálózaton keresztül működő piacot jelent. ezért csak tőzsdetagokon keresztül bonyolíthatja le ügyleteit. lekötött deviza. Az óvás felvételére közjegyző jogosult (a bankhoz benyújtják a váltót. illetve vételére. akkor amikor a címzett nem teljesített. hogy a kötelezett nemteljesítése esetén követelését az óvadékösszegből vagy értékpapírból közvetlenül kielégítheti. hogy a címzett számláján nincs fedezet). Outright: két fél szerződést köt egy-egy deviza. Az instrumentum eladására. dologi (tárgyi) jellegű biztosíték. de egy ma meghatározott árfolyamon. Bankközi. részvény. aki nem tartozik a tőzsde tagjai közé. értékpapír. a felvevője azonnal pénzhez jut és másnap fizeti vissza.

hogy az önadózás útján megállapított adót vagy megállapítani elmulasztott adót. az örökjáradéknál alkalmazott képlet nem használható. amely meghatározott számú tagból áll és a tagok értéke megegyezik. Történhet az adózott nyereség egy részének újratőkésítésével. r −g g (growth rate) = éves növekedési ráta (a jövedelem éves növekedésének üteme) Annuitás: olyan pénzáramlási sorozat. Örökjáradék jelenértéke: PV Ö = C r C = évente esedékes fix összegű pénzáram r = kamat Ha a rendelkezésünkre álló pénzt értékpapír vásárlásra fordítjuk. illetve az amortizációs összeggel. amely adott piaci kamatláb mellett évente azonos jövedelmet biztosít. Ezek az alapok saját kártalanítási szabályzatuk szerint fizetnek kártérítést a befagyott betétek után. Örökjáradék: végtelen számú tagból álló pénzáramlás. Az örökjáradék tehát meghatározatlan időtartamra biztosít évi meghatározott összegű. Önkéntes betétbiztosítás: a hitelintézetek létrehozhatnak önkéntes betét-. Önfinanszírozás: belső finanszírozás. illetve intézvényvédelmi alapot. Az annuitás jelenértékének számítása: PVA = C C C + 2 ++ 1+ r ( 1+ r) ( 1+ r) n C = adott évi jövedelem r = elvárt hozam Mivel itt nem végtelen elemből áll az összegünk. adóalapot és a költségvetési támogatás összegét az adóhatósági ellenőrzés megkezdése előtt helyesbítheti. amelynek minden eleme megegyezik. Olyan kötvény járadéka.Ö Önadózás: az adómegállapításnak az a módja. a befektetéshez szükséges pénzeszközök saját forrásból történő finanszírozása. Önellenőrzés: az adózónak az a joga. vagy évente előre meghatározott mértékkel növekvő összegű jövedelmet. a két örökjáradék különbsége alapján: 97 . amikor törvényben foglalt kötelezettsége alapján az adóalany maga állapítja meg adóját. amelynek nincs lejárata. az értékpapírért adható pénz = évi járadék összege / éves kamatláb PVÖ = C C C + 2 ++ 1+ r ( 1+ r) ( 1+ r) n C = örökjáradék jelenértéke Növekvő tagú örökjáradék: évente növekvő összegű pénzáramlás P = V C . Kiszámításánál keressük azt a jelenértéket. ahol r > g.

PVA = C C 1 − ⋅ r r ( 1+ r) n PVA = annuitás jelenértéke C = az év jövedelme (hozadéka) r = kamat n = évek száma 1 1  PVA = C ⋅ 1−  r ( 1+ r) n  Összevontan adózó jövedelem: az önálló és nem önálló tevékenységből származó és egyéb jövedelmek 98 .

meghatározott arány. a részvény árfolyamának és az egy részvényre jutó nyereségnek a hányadosa. 2. Példa: vegyünk két céget. teljesítendő kötelezettség Passzív bankügyletek: pótlólagos pénz érkezik a bankba. Ezek a funkciók: • elszámoló eszköz • forgalmi eszköz • fizetési eszköz • felhalmozási eszköz 99 .000 Ft. magasabb értéket kapunk. ami azt mutatja meg. Első pillanatra az utóbbi társaság papírjai tűnnek olcsóbbnak. vagy más kereskedelmi banktól (refinanszírozási hitel igénybevétele) Paying bank: fizető bank P/E: Price/Earning Ratio. amennyiben a papírpénz-kibocsátás meghaladja a forgalom pénzszükségletét és ez a forgalomban marad. nem okoz inflációt. amelyek betöltik a pénz alapvető funkcióit. a stagnáló nyereségűé 1. tőkeértékének és nyereségének a hányadosa. Pénz: azok az instrumentumok.P Packing credit: csomaghitel Pakett: részvénypakett Papírpénzforgalom törvényei: 1. letéti jegy) • hitelfelvétel jegybanktól. A nagy növekedésű vállalat papírjainak árfolyama 2. Klasszikus formája az érmeparitás és az aranyparitás. Formái: • betétgyűjtés • külön jogszabály szerint a hitelintézet által kibocsátható értékpapír nyilvános forgalomba hozatala (pl. s mindkettő 100 forintos nyereséget ér el részvényenként. miközben a másikéi 20-as értékkel. Amennyiben a piac értékítélete szerint a társaság az átlagosnál nagyobb növekedésre képes. a másik cégnél 9 alatti P/E). Pari: a névértéknek megfelelő Paritás: egyenlőség. a pénz egységének vásárlóértéke csökken. ha a papírpénz csak a mögötte ténylegesen megjelenő aranyat képviseli. tartozás. Passzíva: források. egy vállalat saját tőkéje és adósságai. hiszen csak 10-es P/E-vel forognak. Pénzek összehasonlítására használt elméleti érték.000 Ft. hogy a társaság tőkéje hány év alatt térül meg a profitból. De ha a két évvel későbbi várható nyereséggel számolunk (225 és 100 forinttal – a stagnáló cégnél 10-es P/E. így nem véletlenül forognak az átlagosnál nagyobb P/E-vel a nagyobb növekedésű cég részvénye. amellyel egy időben tartozása keletkezik a banknak a pénztulajdonossal szemben. másképpen az rt.

illetve rövid lejáratú értékpapírügyleteket hoznak létre egymással az ideiglenes pénzfölöslegek és az ideiglenes pénzhiányok egymásra találásának jegyében (a hitelintézetek gazdálkodó szervezeteknek és más jogi személyeknek vagy természetes személyeknek nyújtott hitelei. amelynek keretében hitel-. lebonyolítja nemzetközi fizetési forgalmát. mert a hitelintézeteknek forrásaik nagyobb hányadát kell a jegybanknál tartalékszámlán elhelyezniük. Pénzfeldolgozási tevékenység: az a pénzügyi szolgáltatás. illetve megrendelőiknek nyújtott kereskedelmi hitelei sem a pénzpiac. kölcsönt felvevő rendelkezésére. Pénzkölcsön nyújtása: olyan pénzügyi szolgáltatás. Pénzforgalmi elszámolás: Történhet: • készpénzfizetéssel • készpénzkímélő fizetéssel (csekk. amelynek tárgya bankjegyek és pénzérmék tételes megszámlálása. viszont hozamuk nincs vagy nagyon alacsony. 2. amely fix kamatjövedelmet biztosít a befektetőnek. Pénztárjegy: rövidlejáratú. a pénzmultiplikátor nagysága csökken. illetve e körből gyűjtött betétei. illetőleg kölcsönszerződés alapján a hitelező pénzösszeget bocsát a hitelt.Pénzáramlás: [cash flow] a pénzügyi és vagyoni helyzet változása Pénzeszközök: készpénz. lényegében az árak mércéje Pénzmultiplikátor: a pénztömeg növekedését. teljesíti megbízásait. valódiság és forgalomképesség szempontjából történő ellenőrzése Pénzforgalmi szolgáltatás: a hitelintézet ügyfelének pénzforgalmi számlát nyit és vezet. Jellemzőjük. a pénzintézetek által kibocsátott. bankkártya. változását (sokszorozódását) kifejező együttható (1/t). Pénzteremtés: a pénz bekerülése a gazdaságba Két fő módja van: 1. hitelkártya) • bankszámlák közötti elszámolással (átutalás. továbbá a gazdálkodók egymásnak. hogy a kamatfüggő bevételek maximálisak legyenek a kockázatok kivédése mellett. fix címletű kötelezvény. akkreditív) Pénzintézeti eszköz/forrás gazdálkodás: a banki mérleg struktúrájának a menedzselése úgy. illetve pénzegység értéke nemesfémben vagy más áruban kifejezve. Ha a t értéke növekszik. hitelnyújtás: a hitel összege megjelenik a betét és a hitel számlán. beszedési megbízás. Pénzpiac: pénzeszközök rövid lejáratú forgalma. amelynek keretében a pénzpiac szereplői (a hitelintézetek és a jegybank) betét-hitel kapcsolatot. hogy a bank mindig fizetőképes maradjon. illetve értékesíthetők. A t a kötelező jegybanki tartalék mértékét kifejező százalékérték. 100 . számlakövetelések és likvid befektetések (jegybankképes kincstárjegyek. s a adott bank ügyfélkörén belül alkalmas fizetésre. A magyar értékpapírtörvény értelmében nem sorolható az értékpapírok közé. sem a tőkepiac fogalomkörébe nem tartoznak). hogy azonnal hozzáférhetők. külföldi deviza vétele bank által: a megvásárolt külföldi deviza ellenében pénzt teremtett (megnövelte a forint mennyiséget). Forgalomképes. a jegybanknál leszámítolható váltók) alkotják együtt a likvid eszközöket. eladható. amelyek biztosítják. Pénzláb: a pénzérme.

vagy szövetkezet Minimális alapítói tőke. A bankrendszerben minden egyes pótlólag megjelenő pénzegység hányszorosára növekszik adott időszak alatt. A multiplikátor a tartalékráta reciproka. Lik id á v it s i mt t uaó = F r ósk og ez ö zk ö R v le ö id já r t t r o z s k aú at áo F r ósk o g ez ö z k − Ké z t k ö s lee R v le ö id já raút r o z s k t at áo G oslik yr v id ái m t t = it s u aó Ez öa n s k z rá t rn ( Reu on y smgé o et r e u y [ R E ]) q it O ü s lé = Ad z t e e mn ó ot r d é y Ö s e ez k z sz s s ö = Ad z t e e mn ó ot r d é y S já v g o a t ay n S já v g o a n o a t a y n rá y s t rn ( Reu on e u y [ R A ]) q it O mgé lé s e t rü Pénzügyi politika: a gazdaságpolitika egyik eleme. 101 . egyének és intézmények. Pénzügyi megtérülési ráta: [Financial Rate of Return (FRR)] Pénzügyi multiplikátor: a forgalomba kerülő pénz bővülését jelzi. illetve vagyoni értékű jogot a lízingbe vevő megbízása alapján abból a célból szerzi meg. amelynek során a lízingbe adó ingó dolog vagy ingatlan tulajdonjogát. Alrendszerei: 1. • jogosultságot szerez arra. • viseli a közvetlen terheket. ő vagy az általa megjelölt személy tulajdonjogot szerez. költségvetési politika 3.Pénzügyi intézmény alapítása: Vállalkozási forma Bank Szakosított hitelintézet Szövetkezeti hitelszövetkezet Pénzügyi vállalkozás Részvénytársaság Részvénytársaság Szövetkezet Rt. devizapolitika Pénzügyi rendszer: olyan piacok. hogy azt a lízingbe vevő határozott idejű használatába adja oly módon. hogy a lízingbe vevő könyveiben kerül kimutatásra. a központi beavatkozás eszközei és módjai együttesen alkotják. hogy a szerződésben előírt kötelezettség teljesítése esetén. monetáris politika 2.és tőkekapcsolatokat a gazdaságban. amely lehetővé teszi a pénz. jegyzett tőke Kétmilliárd Ft A rá vonatkozó törvény szerint Száz millió Ft Húsz millió Ft Pénzügyi lízing: az a tevékenység. Pénzügyi mutatók: a hitelkérelem alapmutatói. ideértve a fenntartási és az amortizációs költségeket is. törvények. szabályok és mehaizmusok összessége. a hitelkérő pénzügyi-gazdasági helyzetének értékelésére szolgálnak. A használatba adással a lízingbe vevő: • viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot. • a hasznok szedésére jogosulttá válik.

amely nem foglalkozik betétgyűjtéssel. vagyonkompozíció 1. egy természetes vagy jogi személy tulajdonában lévő különféle értékpapírok összessége. de csak kizárólagos tevékenységként. PIN-kód: személyi azonosító szám. az elektronikus pénztárak használatához minden esetben szükséges. Célja. Optimalizálását számos elmélet. és nem nyújthat pénzforgalmi szolgáltatást. devizabetét-ügyletek. a megbízó által meghatározott irányelvek keretei között végzi. A láncolatban bármely elem bizonytalan. az egyes részvények várható hozamának megállapítása 2. mennyire van a vállalat eladósodva (lényegét tekintve hosszúlejáratú hitelfelvétel). nem fogadhat el nyilvánosságtól más visszafizetendő pénzeszközt. Menedzselése a portfolió-menedzser feladata. illetve engedély birtokában pénzügyi ügynöki tevékenységet is a bankközi piacon. 102 . fedezetvizsgálat után fizetés vagy letiltás Pozíció: állomány. Piaci kockázat: vagy szisztematikus kockázat olyan tényezőkből adódik.Pénzügyi tőkeáttétel: az összes tőkén belül milyen részarányt képvisel az idegen tőke. amelyek a gazdaság egészét érintik. 2. egyenleg a deviza. ahol súlyként az egyes értékpapírok portfólión belüli aránya szerepel. az egyes részvények súlyarányának meghatározása a portfólióban 4. Lehet hosszú és rövid pozíció. Portfolió bétája: a benne szereplő részvények bétájának súlyozott átlaga Portfólió várható hozama: értékpapír-portfólió esetén a portfóliót alkotó értékpapírok várható hozamának súlyozott átlaga. amelyben a széleskörű nemzetgazdasági helyzet elemzéséből kiindulva az adott gazdasági ágazaton keresztül jutnak el a hitelt igénylő vállalathoz. hogy a szereplők jól lássák és hallják egymást. 3. Harry Markovitz portfólió-elmélete szerint a befektető számára a legvonzóbb portfólió összeállításának menete: 1. Pit: arénaszerűen kiépített gödör. licitálásos üzletelés feltételeit. index. a szórás meghatározása: a várható hozam milyen mértékben térhet el a jövőbeni tényleges hozamtól. aki ezt díjfizetés ellenében. Piramis-elemzés: a hitelezés általános és konkrét esetre vonatkozó vizsgálata. körkörös lépcsőkkel. Portfólió: értékpapírtárca. továbbá devizák adás-vételének közvetítése azzal a céllal. A lépcsőkön való helyfoglalás biztosítja a nyílt. Így jelentése: egy adott vállalat vagyonának összetétele. mátrix és modell szolgálja. a hitelfolyósítás meghiúsul.és értékpapírügyletekben. újabban a fogalom szélesebb körre vetítve is használatos. devizahitel-ügyletek. Tevékenysége optimalizációs eljárás a profitmaximálás és a kockázatminimalizálás érdekében. a bankjegykibocsátó automaták. hogy a felek egymásra találjanak és jogügyletre irányuló szerződést kössenek. s legvégül az üzleti ötlethez. A fentieken kívüli pénzügyi szolgáltatást végezhet. amelyhez a forrás kiegészítést igénylik. az összeállított kombináció várható hozamának és szórásának kiszámítása POS: elektronikus fizetési pontok. Pénzügyi ügynök: a bankközi piac résztvevői közötti forintügyletek. Pénzügyi vállalkozás: az a pénzügyi intézmény.

Az adásvételi ügylet megkötése és az ügylet teljesítése nem szakad el egymástól. amelyekben a lízingdíj nagy részének kifizetése és a lízingszerződés időpontja közel van egymáshoz. Az USA legjelentősebb kereskedelmi bankja által a vállalatoknak nyújtott hitelekre felszámított alapkamatláb. más néven konverziók vagy kasszaműveletek • értékpapírokkal kapcsolatos műveletek. Money Market ügyleteknél (amikor a bankok egymásnak nyújtanak hiteleket) a promt ügyletek esetén a kötésnap és az értéknap között nem telik el hosszú idő. az azonnali piacon (hasonlóak a devizapiachoz) Prudens: megbízható. Tőzsdei promt ügyleteket azok kötnek. Prompt lízing: olyan lízingügylet. A hitelfelvevő akkor fizeti meg az előző időszakra fizetendő kamatot. szállítás előtti Preis-einflussfaktoren: [árakat befolyásoló tényezők] politika. illetve igénybevételében. akik befektetési formát keresnek. hanem a lízingdíj költségként történő elszámolásából eredő adóelőnyök kihasználására találták ki. azt jelenti. Promt piaci ügyletek: • spot konverziók: a devizapiacon történő azonnali adás-vételi üzletek. Prompt ügylet: azonnali ügylet. vagy tőkebefektetésüket készpénzre szeretnék váltani. Prime rate: alapkamat az USA-ban. A periódusnak megfelelő kamatláb megállapítása után létrejöhet a megegyezés a hitel meghosszabbításáról. Az üzletkötés tárgya lehet deviza vagy bármilyen értékpapír. Nem igazi bérlet.Pre-shipment: előzetes. Az első osztályú adósok számára nyújtott rövid lejáratú hitelek minimális kamatlába. ipar. körültekintő Put option: eladási opció 103 . pénzügy. mezőgazdaság. Prolongáció: hosszabbítás. konjunktúra. hogy a rövidlejáratú hitel lejáratakor a kihelyező vagy a felvevő érdekelt a hitel további nyújtásában. biztonságos. éghajlat stb.

Refinanszírozás: a finanszírozás finanszírozása. határidősen viszonteladják azokat. amelyek külön fedezet nélkül nyújtott hitelek • a hitelintézet tulajdonában lévő értékpapírok zálogba adásával fedezett hitelek. Lehetnek: • biankó hitelek.R Reálhozam: a nominális hozam diszkontálása révén meghatározott. Lehet: 1. amelyet a hitelt felvevőnek a hitelszerződésben rendelkezésére tartott. egy korábbi hitelnyújtáshoz későbbi hitelforrás biztosítása egy másik pénzintézet részéről. így szabadulva meg felesleges pénzmennyiségüktől. amikor a fizetésképtelenség veszélye fenyegeti a bankot (pl. a központi bank a hozzá benyújtott váltókat viszontleszámítolja. Refinanszírozási hitelek: a bank a forrásait bővítheti más hitelintézettől vagy a jegybanktól refinanszírozási hitel felvételével. A kereskedelmi bank által nyújtott hitel mögött jegybanki forrás áll. vagyis a hitelnyújtási lehetőségeket növeli a pótlólagos központi banki forrás. azaz egy időszak alatt elért eredmény viszonya az összes tőkéhez vagy a saját tőkéhez Repo ügyletek: visszavásárlási megállapodás [repurchase agreement] a bankok és a jegybank közötti ügyletek. de még fel nem vett hitelösszeg után fizetnie kell. hogy részükre értékpapírokat viszontleszámítol. Rektazáradék: a váltóra felvezetett. aktív repó: a kereskedelmi bankok promt eladnak és határidősen visszavesznek jegybankképes értékpapírokat. Rendkívüli hitelnyújtás: szükséghelyzetben lévő pénzintézeteknek nyújtható hitel. a váltó forgatását tiltó záradék Rendelkezésre tartási jutalék: az a fizetési díj. ezeket nevezzük lombard (kézizálogos) hiteleknek Rektapapír: névre szóló értékpapír. 2. refinanszírozási hitelt nyújt. központi bank azáltal befolyásolja az üzleti bankok pénzkihelyezési képességét. így biztosítva maguknak szabad forrást. saját tőkéjének csökkenése eléri a 25%-ot). A jegybank forrást nyújt a kereskedelmi bankoknak. s ennek eredményeként a kereskedelmi bankok pótlólagos forráshoz jutnak. a tényleges vásárlóerő-növekedést kimutató hozam Reálkamatláb: a piaci (nominál) kamatszínvonal és az árszínvonal-emelkedés különbségeként számított mutató (reálhozam számításának alapja) Rediszkontálás: viszontleszámítolás. amely nem forgatható tovább. passzív repó: a kereskedelmi bankok értékpapírokat vásárolnak promt a jegybanktól. hozam/ráfordítás. 104 . Rentabilitás: tőkejövedelmezőség.

az alapítvány vagy egyesület tulajdonába átmenő részvény. ahol nem történt üzletkötés. magasabb áron történő. elsőbbségi részvény: valamilyen előnyöket biztosít a részvényes számára. Ugyanakkor kétségtelen. ellenőrzési jog) is megtestesít. de az átváltoztatható kötvény és az elővásárlási jogot biztosító részvény is. Speciális részvényfajta az elsőbbségi részvény. ahol meghatározott értékpapírok eladása történik a központi jegybanknak meghatározott árfolyamon. 3. A részvényvásárlás a részvényes részéről végleges tőkeátadás. Rések: [gaps] az előző napi maximális és a tárgynapi minimális árfolyamok közti árértékeket a piac átugrotta – olyan terület. Ezek egy része kisrészvényes esetén csak nagyon korlátozott értékű. törzsrészvény: a részvény alapfajtája. azok egy későbbi időpontra. 2. A részvények fő típusa az ún. Részvényre vonatkozó későbbi jogot testesít meg a részvényutalvány. A részvényről általánosságban írtak feltétel nélkül a törzsrészvényre igazak. Másra át nem ruházható és a szövetkezei tagnak harmadik személlyel szemben fennálló kötelezettségei miatt bírósági végrehajtás alá nem vonható. a kamatozó részvény. foglalkoztatottainak. ahhoz csak az értékpapír-piacon való eladás útján lehet hozzájutni. amely az adott részvénytársaság alaptőkéjének a névértékkel arányos hányadát képviseli. az értékpapír műveletekben a határidőre kötött hossztranzakció meghosszabbítása egy likvidációs időpontról a következőre. A részvényest a vállalati nyereségből osztalék illeti meg. egyidejű visszavásárlásával. reportdíj fejében. Report ügylet: halasztó határidős művelet. továbbra is a portfóliójában tartja. 105 . Részvény: [Share] részvénytársaság alapításakor és alaptőke-emeléskor kibocsátott tagsági-részesedési jogot megtestesítő. amely azonos tagsági jogokat biztosít tulajdonosainak. Fajtái: 1. • elővásárlási jogot biztosító részvény a későbbi kibocsátásoknál nyújt elsőbbséget a részvényesnek. Hasonlít a sima swap ügylethez. a dolgozói részvény. hogy az alacsony vagy zéró-osztalék (valamint akár csak ennek kilátása) általában visszaveti a részvény árfolyamát. hanem a részvény árfolyam-emelkedésében nyilvánul meg. A részvény többféle tagsági jogot (szavazati és választójog. de az üzleti bank az eladott értékpapírokat eszközei közül nem vezeti ki. • osztalékelsőbbségi részvény • szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvény • likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi részvény jogutód nélküli megszűnés esetén biztosítja a fennmaradó vagyonból való részesedés elsőbbségét. kamatozó részvény: a részvényhez fűződő valamennyi jogon túl kamat is megilleti a részvény tulajdonosát. dolgozói részvény: kedvezményes áron bocsátanak ki az rt. részesedést megtestesítő okirat. törzsrészvény. A részvény értékét a társaság nem fizeti vissza. az ideiglenes részvény. azonban a jó részvény-befektetés nem elsősorban a magas osztalékban. forgalomképes értékpapír.Visszavásárlásos megállapodás. Részesedés: a befektetőnek gazdasági társaságba bevitt vagyona Részjegy: a szövetkezetek által kibocsátott. Gyakorlatilag lombardhitel. azaz tulajdonosa a társaság csődje esetén legfeljebb a részvény által megtestesített értéket veszítheti el. 4. A részvényes felelőssége a részvény értékéig korlátozott. a közgyűlési határozatok megtámadásának joga.

a piaci kockázatot. ideiglenes részvény: az alaptőke összegének teljes befizetéséig terjedő időszakra a részvényes által jegyzett részvényre teljesített vagyoni hozzájárulás összegéről kiállított értékpapír. Méri az adott részvény és a piac egészének együttmozgását. Részvények elemzése: portfólió elemzés. fordulónapok. oszcillátorok. statisztikai módszerek segítségével: mozgóátlagok. A technikai elemzés eszközei: 1. Kialakításuk első fázisa egy valamilyen szempontból az egész értékpapírpiacra jellemzőnek talált részvénycsoport kiválasztása. ellenállás (resistance) szintek. majd a már súlyozott értékeket átlagolják. 7. diagrammok (chartok): trend. az osztrák CA-index. a részvények várható hozamának elemzése történhet gazdasági és technikai elemzés útján. Jövőbeni hozamot biztosító pénz. a svájci Swiss Index. 106 . a választott befektetés opportunity cost-ja. s az így kapott átlagot fejezik ki végül egy indexszámmal. részvényekre váltja be a kötvényt. momentum Részvények elvárt hozama: ha valamely befektetési forma mellett döntünk. Részvény béta mutatója: a piac egészének 1%-os fellendülésekor az adott részvény hozama várhatóan hány százalékot fog változni.5. a japán Nikkei. korrekció. Az egyes részvényeket ezután – általában – jelentőségüknek megfelelő súlyozással veszik figyelembe. az angol FTSE. csatorna. Az alternatív költsége az elvárt hozama legalább. rések (gaps) 2. elővásárlási jogot biztosító kötvények: valamely jövőben megvalósuló alaptőke-emeléskor biztosítanak elővásárlási jogot a kötvénytulajdonosoknak a kibocsátandó részvényekre.) és az ennél kifinomultabb „árindex”-ek (pl. Részvénykönyv: a névre szóló részvények tulajdonosainak névsorát tartalmazó könyv. átváltoztatható kötvény: a kötvény végén vagy esetleg a futamideje alatt a tulajdonosa kérésére bármikor tagsági jogot megtestesítő értékpapírra. ezért a várható hozamok jelenértékét kell kiszámítani. Részvényérték: a jövőbeli osztalékok jelenértéke Részvényindex: egy adott tőzsdén jegyzett részvények – tőzsdénként különféle eljárásokkal súlyozott – átlagárfolyamát tükröző mutatószám. Az elemzők különbséget tesznek az „átlagok” (pl. Gyakran a jelentős vagy többségi részesedést nevezik így. A változásokat a tulajdoni viszonyokban a részvénykönyvben kell vezetni. a német DAX és FAZ. Részvények árfolyama: a cég által elért illetve elérhető profit. Standard Poor’s) között. akkor egy végtelen ideig tartó. támasz (support). Részvény névértéke: a társaság jegyzett tőkéjének és a forgalomban lévő részvények számának hányadosa Részvénypakett: egy részvénytársaság részvényei jelentősebb hányadának egy kézben koncentrálódása. az osztalék alakulásától függ alapvetően. Amennyiben ismert a DIV (a tervezett osztalék) és változásának várható üteme (g). azonos mértékben növekvő pénzáram jelenértékét kell kiszámítani. 6. Ismertebb részvényindexek (az iménti különbségtételt most figyelmen kívül hagyva) az amerikai Dow Jones és Standard Poor’s. Dow Jones II.

ekkor kapjuk meg az összes befektető rendelkezésére álló jövedelmet. Ezek a vállalatspecifikus események adott havi hatását mérik. • rulírozó hitel: a hitelintézet az ügyféllel kötött szerződés alapján a gazdálkodó szervezet rendelkezésére bocsát egy hitelkeretet. Pontosabb eredményt kapunk. Rövid eladás: [short selling] olyan befektetési technika. de módosítható (előre be nem jelentett kiigazításokkal) • crawling peg: csúszóárfolyam beavatkozási sávokkal • fix árfolyam: rögzített árfolyam. Rögzített árfolyam: fix árfolyam. Rövidlejáratú hitelek: Fajtái: 1. ha az adózott eredmény helyett a kamatfizetések és az adó előtti eredménnyel számolunk. amik még nincsenek a befektető birtokában. Azt mutatja meg. • árfolyamunió: rögzített árfolyamok vannak. • áthidalási hitel: időlegesen jelentkező hiteligényt elégítenek ki. Revocable: visszavonható Rezidiumok: a tényleges részvényárfolyamok eltérései azoktól a hozamoktól. hogy a rendelkezésre álló eszközöket mennyire hatékonyan tudta befektetni a vállalat. EPS / egy részvényre jutó saját tőke (a P/BVPS és a P/E hányadosa) ROA: Return on Assets. de a nagyobb eladósodással is. Kiszámítása: 1. Fajtái: • adjustable peg: rögzített. A hiteladós a kereten belül felvett hitelt visszafizeti. ROE: return on equity [saját tőkére jutó nyereség] tőkearányos nyereségráta. A termék árfolyamának esésekor hoz profitot. Azt jelzi. vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. amelyeket a részvények és a piac közötti általános kapcsolatot leíró regressziós egyenlet előre jelez. A szóban forgó terméket. Az árfolyamok sávból történő kilépését a jegybank devizapiaci intervencióval akadályozza meg. és amelynél a tag kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a részvény névértékének. 107 . de nincs leértékelés (összehangolt monetáris politikák). adózás utáni nyereség / saját tőke 2. amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével alakul. hogy a befektetők egy forintnyi vagyona után mekkora jövedelmet tud elérni a társaság.Részvénytársaság: olyan gazdasági társaság. eszközarányos nyereségráta. részvényt kölcsönveszi egy másik brókercégtől. A saját tőkéhez viszonyított eredményesség javítható a növekvő eszközjövedelmezőséggel. az árfolyamok a deklarált paritás körül csak igen szűk sávban ingadoznak. A hitelintézet esetenként bírálja el. és ebben az esetben újabb hitel igénybevételére nyílik joga. vállalati hitelek: • hitel nyitott hitelkeret alapján: az ügyféllel kötött szerződés meghatározott hitelkeretet bocsát ügyfele rendelkezésére. amely olyan termékeket ad el. de lehet leértékelés (a pénzpolitikák önállóak) • currency board: az árfolyamot egy független bizottság (valutatanács) határozza meg.

de keretet igénybe venni csak a résszállítások erejéig lehet. A bank ilyenkor a teljes szerződött import áruértékig vállal fizetési ígéretet. de a vevőnek nem kell az import teljes értékét rendelkezésre bocsátani.2. Run: az a jelenség. közműfejlesztésre adott hitelek Rulírozó/feltöltődő akkreditív: [revoling credit] akkor célszerű alkalmazni. Az akkreditív ilyenkor is a teljes összegre nyílik. fogyasztói hitel: • fogyasztási hitel: természetes személyek által a mindennapi élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához nyújtott hitel • lakossági hitel: üdülőépítésre. ha a felek között egy nagyértékű külkereskedelmi ügyletet az eladó részszállításokkal fog teljesíteni. Rund turn: lezárt tranzakció 108 . Rulirozó hitel: előre meghatározott hitelkeret. amely folyamatosan igénybe vehető. megújuló. hogy követeléseiket felvegyék. A törlesztés után ismét igénybe vehető. Egy igénybevétel után az akkreditív külön emelési utasítás nélkül feltöltődik. hanem elég a részszállítások értékének megfelelő kisebb összegre megtenni. amikor az ügyfelek tömegével rohanják meg a bankok pénztárait.

a londoni tőzsde 1986-ban bevezetett automatikus kereskedési rendszere Short: [rövid] ha valaki egy vételi szándékot azért tart.S Saját tőke: amit a vállalkozás alapításakor vagy az alaptőke emelésekor a tulajdonosok a vállalkozás rendelkezésére bocsátanak. Az elosztás módjából következik. Az SDR teremtése: a résztvevő tagországok számláin a kvótanagyságok alapján szétosztott összegeket megjelenítik. hogy az nem a valós igények. Short call opciós pozíció: eladási kötelezettség Short futures: eladás határidőre Sight draft: látra szóló váltó Skalperek: olyan spekulánsok. FrF 11%.08571 $ • 1974 16 valutából álló valutakosár alapján határozták meg az értékét. hogy a társaság tartós forrásai között milyen arányt képvisel a saját tőke. • 1991-től a valutakosár súlyai: $ 40%. Sajáttőke-arány: azt mutatja meg. S ját k a tő e . Say-dogma: „Minden kínálat megteremti a saját maga keresletét. Ą 17%. DM 21%. A dollár mint nemzeti valuta töltötte be a világpénz funkciót. Slip: mechanikus kártyaleolvasó berendezés Small cap: alacsony tőkeértékű társaság Smart card: elektronikus pénztárca 109 .888671 gr arany • 1971 után 1 SDR = 1. Az SDR fejében konvertibilis valutához lehet jutni. hogy a váltó összegét a megadott helyen és időben maga fizeti meg. Lejárat nélküli tőkeelem. Az SDR értékének meghatározása: • kezdetben: 1 SDR = 1 $ = 0. akik sok kis árfolyamváltozás kihasználásával kívánnak nagy nyereségre szert tenni.” Scalp: kis haszonnal járó ügylet SDR: Special Drawing Rights [Különleges Lehívási Jogok] 1969. Ł 11%. hanem a kvótanagyságban testet öltő gazdasági-politikai súly alapján történik. mert alacsonyabb árakat vár. SEAQ: Stock Exchange Automated Quatations. Ennek veszélyei már a rendszer összeomlása előtt szükségessé tették egy új pénzügyi rendszer kidolgozását.aá y rn = S já t k a t őe T ró fo at s r r s ká áo llo my á n Sajáttőke-arányos nyereség: [Return on Equity (ROE)] Sajátváltó: [Promissory note] a váltó kiállítója tesz ígéretet a kedvezményezettnek arra vonatkozóan.

másokban dealerként jár el. A spekulációs ügylet – irányzatát tekintve – kétféle lehet: hausse-ügylet. hogy hangos szóval a megkötött ügyletek adatait megismételje. nyitott pozíció spekuláció (vásárlás későbbi árfolyam-nyereséges eladás reményében). drágán kíván eladni. hiszen ő az áruért X összeget fizetett. Baisse-ügyletnél az előzőek fordítottja játszódik le. Jogosult a kereskedés során felmerülő vitás kérdések gyors eldöntése. az eladó pedig olyan dolgot ad el. aki sok árfolyamváltozásból kíván hasznot húzni). kamatlábak változására vonatkozó jövőbeni várakozásai alapján kötik az ügyleteiket. ahol a vevőnek nincs valójában szüksége arra az értékpapírra (árura. valódi szükséglet nélkül vásárolt. hogy egyes ügyletekben brókerként. Jellegzetessége. Spekuláns: [trader] a határidős piacok fontos szereplője. A Budapesti Értéktőzsdén a speaker feladata az. annak az ára minél magasabbra emelkedjen (nagy legyen a kereslet és csekély a kínálat). kétágú (straddle) spekuláció (a spekuláns az egyik jövőbeni időpontra vételi. A tőzsdéken (ideértve mind az értéktőzsdéket. A tőkéjét azzal a céllal kockáztatja. egy másik eladási határidős ügyletet köt olymódon.és a következő napi nyitóárfolyam közötti esetleges nagy differenciában rejlő kockázat miatt). devizára). technikai szünet elrendelésére. és azok betartását az alkuszoktól számonkérje. valutát. csupán valamely azt megtestesítő dokumentummal. amelyet eladni kíván. Az esetek nagy többségében az eladó a valóságban nem is rendelkezik azzal az áruval. a keselyű (condor) spekuláció (a spekuláns időben elnyújtott pillangó-spekulációt folytat) és a teknősbéka (turtle) spekuláció (ahol a spekuláns arra tesz. mind az árutőzsdéket) az ügyletek jelentős hányada (a becslések szerint jóval több. A hausse-spekulánsnak az érdeke. hogy miután ő megvette az árut. Ezt azzal szokták alátámasztani. hogy a későbbi eladásból hasznot húz. hogy egy adott árfolyam A és C időpont között jobban erősödjön vagy kevésbé gyengüljön. A tőzsdei kereskedés menetét a speaker irányítja. s ha az eladáskor az árak Y-ra emelkedtek. a döntés ellen nem lehet fellebbezéssel élni. Döntése az alkuszokra kötelező jellegű. hogy nyeresége legyen. valamint trendspekuláns (aki hosszú távú koncepció alapján formálja pozícióit). illetve baisse-ügylet. hogy a tőzsdén a világ össztermésének (termelésének) többszörösét is eladják/megveszik. hogy a tőzsdeszabályzatokban részletezetteket végrehajtsa. hogy az árutőzsdéken több termény és nyersanyag esetében is előfordul. az árfolyamok. aki egyetlen vagy néhány értékpapírra szakosította magát. Spekuláció: kockázatvállalás kockázati prémium fejében Spekulációs ügylet: olyan tőzsdei ügylet. a pillangó (butterfly) spekuláció (a spekuláns két különböző időintervallumban bekövetkező árfolyamváltozás előjelére fogad egy négylépcsős futures szerződéslánc segítségével).Speaker: tőzsdei kikiáltó. mint a fele) spekulációs célt szolgál. napi spekuláns (aki pozícióit az adott nap folyamán mindig lezárja az aznapi záró. Kötelessége. az árfolyamkülönbség az ő haszna. amit korábban ugyanígy. Mindkettőjük célja valamilyen módon árfolyam-nyereségre szert tenni. A spekuláció tartalmát tekintve a következő gyakoribb típusokat szokás megkülönböztetni: egyszerű. Specialista: olyan tőzsdetag az Egyesült Államok tőzsdéin. közzétételéről és jegyzőkönyveztetéséről. árut) át kell adni a szerződéskötéskor. és gondoskodjon az adatok számítógépes rögzítéséről. hogy a számításának megfelelő árfolyam-alakulás esetén megnyerje az árfolyamok különbségét). hiszen az azonnali ügyleteknél a szerződés tárgyát is (értékpapírt. csak azt reméli. A dolog jellegéből adódóan a spekuláció formája szinte mindig határidős szerződés. A tőzsdetermin-kereskedelem kezdetét és végét az ő bejelentése jelzi. 110 . néha csak percekig fenntartó spekuláns. olcsón akar vásárolni. A kockázatvállalás időtartamától függően a spekuláns lehet skalper (pozícióját nagyon rövid ideig. mint B és D időpont között). amit vesz.

Státusz: az állományi szemléletű finanszírozási terv (mérlegterv) hagyományos formája. a másik időpontra eladóként lép fel. eszköztranszformáció (az értékpapír pénzeszköz lesz. mert később drágábban eladja vagy olcsóbban visszavásárolja (mindig nyitott pozíció). amely bizonyos piaci ár elérésekor lép életbe. hausse-spekulánsok (bullish terader): az árfolyam-emelkedésre számító 2. s nyeresége a két árfolyam különbsége.A spekulánsokat a várakozásaik alapján két csoportra szokás bontani: 1. egy azonnali ügylet és egy határidős ügylet összekapcsolódása deviza. amelyen azt közvetlenül ténylegesen birtokba lehet venni. • kétkulacsos spekuláns: az időszak kezdetén és végén fennálló árfolyam különbözetére épít. • egyszerű spekuláns: azért vásárol/elad futures pozíciót. amely nincs tekintettel a pénz időértékére. Stale: késve bemutatott Stand by: készenléti Statikus tőkebefektetési számítás: olyan számítás. Split: részvényfelosztás Spot price: [azonnali árfolyam] egy árunak az ára. majd pénzből újra értékpapír). spot eladás és határidős visszavásárlás A bank a tulajdonában lévő értékpapír eladása és egy későbbi időpontra történő egyidejű visszavásárlása. A vételi (vagy eladási) és eladási (vagy vételi) árfolyamot az 111 . Stop utasítás: a brókernak szóló olyan utasítás. A futures piacon ma egyik időpontra vevőként. Stratégiai befektető: a részvénytársaság ágazatába tartozó egyéb vállalkozásokban is tulajdonnal rendelkező befektető Swap: csere. • trendspekulánsok: hosszabb távú várakozásokra építik várakozásaikat. Spread: kamatfelár Spread ügylet: különbözeti ügylet Stagfláció: a gazdaság és teljesítőképessége stagnál. mely a vállalkozás tervezett eszközeit és forrásait állítja szembe egymással kiválasztott időpontokra. • pillangó spekuláns: két árfolyam különbségére fogad. Stop order: [letiltás] ha a lehetséges veszteségeket korlátok közé akarjuk szorítani. baisse-spekulánsok (bearish trader): az árfolyam-csökkenésre számító A spekulánsok lehetnek: • skalperek: sok kis árfolyamváltozás. értékpapír és kamat esetében 1. gyakori ügylekötések • napi spekulánsok: a nap végéig lezárják pozíciójukat. kasszaműveletnek nevezzük. akkor az ügynöknek meghatározott piaci ár elérésekor életbe lép a letiltás. Spot konverziók: a banki gyakorlatban a devizapiacon történt azonnali adás-vételi üzleteket. spot vásárlás és határidős eladás 2. s ezzel egyidejűleg az infláció is növekszik. más néven konverziónak.

A swap ügyletek jelentős része közép. switch-ügylet (átváltás): bilaterális klíring-megállapodás esetében alakul ki. Ettől az árfolyamtól az üzlet folyamán nem lehet eltérni.üzlet megkötése előtt ugyanabban az időpontban fixálják.és hosszúlejáratú csere. mert így lehetőség adódik a klíringdeviza követelés szabad devizára illetve a szabad deviza klíringdevizára történő átváltására 112 . 2. kamatláb swap: a két résztvevő kicseréli egymás között a különböző jellegű kamatbevételét vagy kamatfizetési kötelezettségét aszerint. Leggyakoribb formái: 1. hogy forrásjellegű vagy eszköz jellegű swap ügyletről van-e szó.

SZ Szabad devizaforgalom: a devizákat bármely országból bármely más országba szabadon át lehet vinni magán vagy jogi személynek egyaránt. Számlapénz: az elszámolási számlán lévő pénz. A hitelszámlán nyilvántartott hitelkeret terhére esetenként felvett hitelt vezeti át az ügyfél pénzforgalmi számlájára és a hitel törlesztése is a pénzforgalmi számláról történik. Számlahitel: [állományi szemléletű hitel] az a hitel. A fizetések számlák közötti átírással történnek. általános tartalék: a hitelintézetnek az adózott eredményéből az osztalék. befizetnek. amelyet a bank külön hitelszámlán tart ügyfele rendelkezésére. készpénz használata nélkül. értékelési tartalék: a pénzügyi intézmény évenként. a fizetett osztalékkal csökkentett tárgyévi adózott eredmény 5. Az értékelés során megállapítja azok piaci értékét és a könyvviteli nyilvántartás szerinti nettó értékét. amely a rá vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelő pénzügyi szolgáltatásokat végezhet (pl. amit a részvényesek. 4. mint a 113 . hanem azt a pénzügyi intézménybe visszaforgatták. 1976-tól felváltotta a klasszikus konvertibilitás fogalmát. fordulónappal értékeli befektetett eszközeit. amelynek áralakulása valamilyen más termék áralakulásától függ. tőketartalék: a részvények kibocsátási értéke és névértéke közötti különbözet 3. mint tulajdonosok jegyeznek. jegyzett tőke: az a tőke. Szabadon átváltható valuta: minden más valutára szabadon átváltható. mérleg szerinti eredmény: az osztalékra igénybe vett eredménytartalékkal növelt. amelyek a hitelintézettel szemben fennálló követelmények kielégítésébe tőkeként bevonhatók. illetve jóváírásokat lehet fogadni. 2. hogy az adózott eredményt vagy annak egy részét nem fizették ki osztalék címén. illetve a részesedés kifizetése előtt tartalékot kell képeznie. Szamuráj-kötvény: a japán piacon külföldiek által kibocsátott. jenre szóló kötvény Származtatott termék: derivatív termék. újratőkésítették. amelyet a korábbi években elért adózott eredményből halmoztak fel azáltal. Szakosított hitelintézet: olyan pénzügyi intézmény. derivatíva. Amennyiben az értékelésbe bevont egyedi eszköz piaci értéke több. Általános tőkeelemek: 1. Az általános tartalékot csak a tevékenységéből eredő veszteségek fedezésére használhatja fel. olyan tőzsdei termék. Szavatoló tőke: a hitelintézetnek a számviteli jogszabályok által meghatározott saját tőkéje és azok a források. Járulékos tőkeelemek: 1. Az elszámolási számláról naponta átutalásokat lehet teljesíteni. december 31. Jelzálog Hitelintézet). eredménytartalék: az a saját tőke.

Szindikált hitel: több bank közösen finanszíroz egy hitelkihelyezést. egyensúlyban van. alárendelt kölcsöntőke: minden olyan kölcsön. közös ügylet lebonyolítása érdekében Szokvány: sokéves gyakorlat alapján kialakult kereskedelmi-üzleti szokás Szolvencia: a mindenkori fizetőképesség. amely lehet kezesség. kezesség: a hiteladós nemfizetése esetén a kezes tartozik helyette fizetni. amelyre a vonatkozó szerződés tartalmazza a kölcsönt nyújtó fél egyetértését arra vonatkozóan. pénzintézetek összefogása közös cél elérése. pénztárjegy. amelynek keretében a bank állandóan őrzött helyiségben szekrényt (rekeszt) bocsát az ügyfél rendelkezésére. • készfizető kezes: a hiteladós nemfizetése esetén azonnal és feltétlenül fellép a fizetési kötelezettség. bankgarancia. takarékszelvény. ha a hiteladóson jogi úton nem lehet behajtani. postajegy Olyan hitelintézetek által kibocsátott okiratok. amikor a gazdálkodó szervezet egy időtartamon belüli követeléseinek és kötelezettségeinek nagyságrendje és lejárata egyeztetett. bankgarancia: a bankok vállalják ügyfeleikért a garanciát. 2. hogy az általa nyújtott kölcsön a pénzügyi intézmény adósságának rendezésébe bevonhatja. s ezért bár nagyon hasonlóak az értékpapírokhoz. átruházható. amely azonnali fizetőképességet jelent. Szűken értelmezett pénz: M1 [narrow money] a készpénz és a látra szóló betétek együttes összege Szürke papírok: betétjegy. Személyi biztosítékok: a nyújtott hitel személyi fedezete. osztalékszelvény Szelvényhozam: névleges hozam / piaci árfolyam Szelvényív: azokat a szelvényeket tartalmazza. Széfszolgáltatás: olyan pénzügyi szolgáltatás. értékjegy. 2. jogvita vagy sortartási kötelezettség nélkül hozzáférhető. hogy egy másik banktól hitelt kapjanak. amely évente részesedést biztosít a szövetkezet adózott eredményéből. jogi szempontból mégsem minősülnek azoknak. örökölhető értékpapír. amelyekre egyetlen jogszabály sem határoz meg nevesített törvényi kellékeket. 1. • közönséges kezes: akkor lehet rajta behajtani a követelést.könyv szerinti nettó értéke. Szindikátus: konzorcium. amelyekre az értékpapír köpenyén megjelölt időszakonként osztalékot vagy kamatot fizetnek. Szövetkezeti üzletrész: a szövetkezet által képzett üzletrésztőkének az egyes üzletrésztulajdonosokra eső hányadáról a jogosult kérésére kiállított olyan névre szóló. Olyan állapot. és a kölcsön futamideje az 5 évet meghaladja. Szelvény: kamatszelvény. akkor a különbözetet a mérlegben „Értékelési tartalék”-ként mutatja ki. 114 . vállalatok. a kölcsön összege a pénzügyi intézmény számára azonnal. Kapcsolódó fogalom a likviditás.

nyugellátás: lehet saját jogú és hozzátartozói nyugellátás 3. 115 . vagyis vállalják a folyósítást. Társadalombiztosítás: betegségi és anyasági ellátásra. Társasági adó: közvetlen adó. nyugellátásra és baleseti ellátásra biztosít jogosultságot. betegségi és anyasági ellátás: • egészségügyi szolgáltatás • táppénz • terhességi-gyermekágyi segély 2. baleseti ellátás Társadalombiztosítási Alap: az államháztartás egyik alrendszere: nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási alap együttese. Ta lé rta krá ta = Ké zp n + Je yb n s éz g a ki b té e t Ke s d l m b n ö s sb té e re ke e i a k s ze e t Tartalékszínvonal: a jegybanknál és a kincstárnál felhalmozott tartalékot jelenti. lejárata 10–30 év Tágan értelmezett pénz: M2 [broad money] a monetáris elmélet szerint a szűken értelmezett pénzen (M1) kívül a határidős betétek is beletartoznak. lejárata 1–10 év T-bond: államkötvény. A társszervezők általában az általuk vállalt összeget továbbjegyeztetik a piacon. Tárgyi eszközök: a vállalkozás tevékenységét tartósan (1 évet meghaladóan) szolgáló anyagi eszközök (épület. TARGET: az eurót bevezető országok jegybankjait s ezen keresztül valós idejű rendszereit összekapcsoló rendszer. a jegybank előírása. Tartalékráta: kötelező tartalékráta. üzemi felszerelés stb. jármű. gép. futamideje maximum 1 év T-note: kincstárjegy. tehát más bankokat is bevonnak még.T T-bill: kincstári váltó. Támasz: [support] megtámogatja (nem engedi maga alá esni) az esésnek indult árfolyamot. hogy a betétek után mekkora hányadot kell jegybankpénzben tartani. amely a jövedelem vagy vagyonszerzésre irányuló tevékenységből elért jövedelmet terhelő meghatározott elvonás (a korrigált vállalkozási eredmény pozitív értékének 18%-a) Társszervezők: [underwriters] a főszervezővel együtt jegyzik a hitel teljes összegét. Ellátási formák: 1. telek. önálló önkormányzatuk van.) Tárgyi biztosíték: ide tartozik a zálogjog és az óvadék.

Telepített váltó: saját váltó. az új váltóbirtokos megnevezését. Tőkeáramlási mátrix: [flow of funds] bemutatja egyes szektorok makroökonómiai elszámolási kapcsolatait (szektorok: külföld. Pályázat kiírása útján a potenciális eladók/termelők közül a legkedvezőbb feltételekkel pályázók valósíthassák meg az adott beruházást. bankrendszer). hogy a keletkezett és véglegesen újraelosztott jövedelmeknek az összes jövedelemfelhasználással ábrázolja. Tényleges hozam: a kötvény belső megtérülési rátája. Idegen váltó esetében amikor a kibocsátó vagy a címzett a telep. amely tartalmazza a váltó előlapján szereplő fizetési meghagyás szövegét. A séma lényege. mert ezt a hozamot áldozza fel a befektető azzal. Számítása közelítéssel: É e k mt vs a a IR = R Árfo a n ly my e s gv g yv s t s g reé a ez eé Le r t jáaig h t a v ár lé ő é e s á a vk zm 0 6⋅ Ár ly mr t k + 0 4⋅ N v r é . Haszonáldozatnak azért nevezik. amelyen a fizetés helye és a kiállítás helye egymástól eltér. az átruházás helyét és idejét. amelyet a megkötését követő napon hajtanak végre Többlethozam-visszatérítés: a díjtartalék befektetése során a technikai kamatlábat meghaladó hozam egy részét a szerződő visszakapja. az átruházók aláírását. az a kamatláb. illetve a lakhelyétől eltérő helyet jelöl meg fizetési helyként. Tőkealternatíva költsége: a tőke haszonáldozat költsége. Tőkeáttétel: a vállalat eladósodottsági fokát jelzi. Teljes forgatmány: az a váltóátruházási nyilatkozat. Tőke: az adózott jövedelemnek az a része. gazdasági szektor. amelyet a jövedelemmel rendelkezők bocsátanak a vállalkozás rendelkezésére azzal. 116 . hogy a tőke használatából tőkehozadékra tegyenek szert. A jelenlegi szabályok szerint a technikai kamatláb feletti hozam legalább 85%-a illeti meg a biztosító ügyfelét. amellyel az értékpapírból származó jövedelmeket diszkontálva azok összege egyenlő a kötvény vételi árfolyamával. hogy pénzét adott beruházásba fekteti és nem meghatározott kamatot biztosító értékpapírba. fo a é é . Tender: kizárólag a kínálatot kívánják koncentrálni. é ét k ± Terminügylet: határidős ügylet Terms of trade: külkereskedelmi cserearány-mutató To order: rendeletére Tomnext hitel: egynapos hitel a bankközi piacon. amelyeknek az értékét meg akarjuk határozni. költségvetés. standard jövedelmezőség az olyan beruházási programokra.

az az érték.T k át t ő etée l1 = H sz le os ú já r t id g aú e e nt k őe S já t k a t őe +H sz le os ú já r t id g aú e e nt k őe l2 = H sz le os ú já r t idg aú e e S já t k a t őe nt k őe T k át t ő etée Ha a mutató értéke = 1. Tőkeáttételi mutató: az idegen és sajáttőke aránya Tőkeérték: kapitalizáció. a kötvényvásárlás is. rendkívüli tájékoztató Tőkésítés: a kamatidő végén a tőkének kamattal való növelése 117 . Amennyiben a mutató értéke nem éri el az 1 értéket. tájékoztató: befektetők informálása. s vét a hosszú távú likviditási követelménnyel szemben. csak a piaci kockázatot tartalmazó portfólió kockázatához mérjük. Tőkejövedelmek utáni adó: a megtakarítás eredménye a tőkejövedelem. Hosszútávú lekötést jelent azonban pl. motíválja a döntéseket. 0% • tőzsdei határidős. Másrészt a tőke hozadék pénzáramainak a jelenértéke. Elemei: 1. amely származhat: • kamatból: 0% • osztalékból: 20%. kibocsátási engedélyeztetés része 2. mivel megalapozza. a részvényvásárlás. a vállalat megfelel a hosszúlejáratú likviditási követelménynek. A tőkepiac és a pénzpiac között az átjárást a bankhitel jelenti. opciós ügyletből: 20% Tőkemegfelelési mutató: a fizetőképesség mérésére szolgáló összetett mutatószám Ko k z ta c á at S a ao z v t ló tk őe l k r ig l tez ö ö or á sk z k mr g ö éle fő sz g see A jogszabályban meghatározott módon számított és 8%-ban meghatározott mértékű tőkemegfelelési mutatót folyamatosan fenn kell tartani. a részvénytársaság alaptőkéjéhez való hozzájárulás végleges tőkejuttatás. addig a hosszú lejáratú eszközök forgalmára a tőkepiacon kerül sor. hogy ha az egyedi részvények hozzájárulását a belőlük felépíthető hatékony. Tőkepiaci árfolyamok modellje: [Capital Asset Pricing Modell (CAMP)] azt mutatja. Tőkepiaci információs rendszer: a tőkepiac lételeme. akkor lineáris összefüggés van a részvények hozama és a portfólió kockázata között. Itt a hosszú lejárat végtelen is lehet. az egyik megközelítés szerint egy rt. csak más befektetőre ruházható át. akkor a vállalat tartós befektetéseinek egy részét rövidlejáratú idegen forrással finanszírozza. az arról kiállított okirat nem váltható vissza. hiszen pl. által kibocsátott részvények darabszáma szorozva a részvény napi átlagárfolyamával. Tőkepiac: míg a rövid lejáratú pénzeszközök forgalmára a pénzpiacon. rendszeres éves jelentés 3. amely egyik piacnak sem része (lásd a pénzpiacnál írtakat). amelyet mai pénzben a beruházó hajlandó befektetni a jövőbeni pénzáramok reményében. 35% • árfolyamnyereségből: 20%.

hogy története a holland Kelet-Indiai Társaság alapításának megkezdésétől. meghatározatlan időre felfüggeszteni egyes értékpapírok vagy egyes kibocsátók által kibocsátott értékpapírok tőzsdei forgalmazását stb. értéktőzsdék: • értékpapírtőzsde • devizatőzsde • nemesfémtőzsde 2. A legtöbb országban a tőzsde működésének törvényességére állami felügyelet is ügyel. Ezzel és a Társaság 1602-ben befejeződött megalakításával jött létre az első értékpapír-tőzsde. 118 . Tőketársaság: olyan gazdasági társaság. angol-amerikai típusú tőzsdék: magánjogi jelleggel működnek részvénytársaság formájában. Tőzsde működhet nyereségérdekelt és non-profit módon is. európai vagy kontinentális típusú tőzsde: közjogi jellegű. Így van ez hazánkban is. A társaság alaptőkéjének összegyűjtésére kiadott jegyeket eleinte a városok utcáin árulták. A tőzsdéket általában a következőképpen szokták csoportosítani kereskedelmük tárgya szerint: 1. jogosult továbbá a tőzsde közgyűlésének összehívását elrendelni. 1595-től datálódik. a tőzsdetanácsban a befektetőket képviselő személyre javaslatot tenni. Törzsrészvény: az a részvény.Tőkésítési ráta: az egy részvényre jutó adózott nyereség milyen hányadát fektetik be. majd a XVI. továbbá az általa kijelölt tőzsdebiztosok jogosultak a tőzsdei forgalmat megtekinteni. Ennek keretében jóváhagyása szükséges a tőzsde alapszabályának és szabályzatainak érvényességéhez. ellenőrizni. 2. amely nem minősül elsőbbségi. a tőzsdetanács és a szakmai bizottságok ülésein jelen lenni. amelynek tagjai a szolgáltatott tőke erejéig felelnek a társaság kötelezettségeiért. árutőzsde: • terménytőzsde • fémtőzsde • ásványtőzsde Az értékpapírtőzsdék kialakulása közvetlen összefüggésben áll a részvény kialakulásával. aktív hozzájárulás az értékpapír-kereskedelem szokásjogának kialakításához. Tőkeszámla: az a nyilvántartás. amelyet a magánszemély befektetéseiről és annak kérésére pénzintézet. ám később a forgalmazását a XV. indítványozni az etikai bizottság összehívását. amelynek célja a kereslet és a kínálat egymásra találásának előmozdítása. brókercég vagy befektetési alap-kezelő díjazás ellenében vezet. A tőzsdék jogállásuk szerint lehetnek: 1. Az értékpapír-tőzsde az értékpapírok árfolyamának megállapítása. században Amsterdamba átköltözött árutőzsde vette át. Törzstőke: a korlátolt felelősségű társaság jegyzett tőkéje Tőzsde: javak kereskedelmének egy helyre koncentrált szervezete. amelynek felügyeletét az állam látja el. ahol az Állami Értékpapír-felügyelet működésének egyik fő területe a tőzsde. Magyarországon a tőzsde sui generis (egyedi) jogi személy. dolgozói vagy kamatozó részvénynek. közzététele. Utóbbiról viszonylag közismert. új értékpapírok tőzsdei felvételének elbírálása. században Antwerpenben alapított. a működéshez szükséges szervezet fenntartása stb. a tőzsdén jegyzett értékpapírok adásvételéhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése. a tőzsde közgyűlésén.

New Zealand SE • Külön tőzsdék szakosodtak egyes speciális (határidős) ügyletekre. ahol a felhalmozódott kamatot lineáris kamatszámítással. Osaka Securities Exchange. SE of Hong Kong • Afrikában: Johannesburg SE. Milan SE. mint előnnyel járna. értékpapír ügyekben még csak a kezdeti lépéseket megtevő stádiumában – meglehetősen kis piacnak számít. Frankfurter Wertpapierbörse. 365 nap/év figyelembevételével számították ki. Toronto SE. Figyelemmel arra. a dátum feltüntetésével. Bolsa de Valores Santiago • Ázsiában: Tokyo SE. minimális árfolyam: az adott értékpapírra vonatkozóan megkötött ügyletek közül a legalacsonyabb egyedi árfolyam 119 . Ebben az esetben a nyilvánosságra hozatalkor ki kell emelni az árfolyam ajánlati jellegét. az etikai bizottság elnöke. Nem szabad elfeledkezni arról sem. Zürich SE. Ha az adott napon az adott értékpapírra nem jött létre ügylet. Ilyen pl. Düsseldorfer Wertpapierbörse. Montreál • Dél-Amerikában: Sao Paulo SE. 2. záró árfolyam: az adott értékpapírra az időben utolsó megkötött ügylet konkrét árfolyama.A tőzsde szervei: • közgyűlés • tőzsdetanács • felügyelő bizottság • etikai bizottság • szakmai bizottságok • tőzsdetitkárság • választott bíróság A tőzsde tisztségviselői: a tőzsdetanács elnöke. átlag árfolyam: adott értékpapírra vonatkozóan megkötött ügyleteknek az ügyletek volumenével súlyozott egyedi árfolyamaiból kiszámított átlag 5. továbbá értékpapírtőzsde alapításának jóváhagyása nem tűnne célravezető döntésnek. Taiwan SE. Nairobi SE • Ausztráliában: Sidney SE. 4. NASDAQ. Ha az adott napon az adott értékpapírra ajánlat sem hangzott el. Itt a monopólium feloldása – legalábbis a jelenlegi fejlettségi szinten – több hátránnyal. nettó árfolyam: a kamatfizetés óta eltelt időszak alatt felhalmozódott kamatot nem tartalmazó árfolyam. hogy a tőzsde maga nem a versenyszféra része. úgy a záró árfolyam az adott napon elhangzott utolsó vételi/eladási ajánlati árfolyam. Bourse de Luxemburg • Észak-Amerikában: New York SE. egyedi árfolyam: az adott értékpapírra megkötött ügylet konkrét árfolyama 3. Magyarországon értékpapír-tőzsde alapításához a kormány jóváhagyása szükséges. SE of Singapore. a záró árfolyam az értékpapírra kötött legutolsó ügylet árfolyama. A ma működő legjelentősebb értéktőzsdék a következők (SE = Stock Exchange): • Európában: London SE. Nigerian SE. Magyarország pedig – különösen jelenlegi. A tőzsde tagjai: a szakmai bizottságok elnökei és a tőzsdetitkárság vezetője. hogy a tőzsde célja a kereslet és a kínálat koncentrálása. Tőzsdei árfolyam: a Budapesti Értéktőzsdén használatos speciális árfolyam-fogalmak a következők: 1. a New York Futures Exchange vagy a London International Financial Futures Exchange. Bourse de Paris.

de nem forgalmazott értékpapírok Tőzsdei elszámolási alap (TEA): célja a tőzsdetagok egymással kötött tőzsdei ügyletei teljesítésének késedelméből vagy elmaradásából eredő kockázatokat csökkentése. címlet és darabszám megjelölés • ügyfél azonosítási adatok • vételi (buy) vagy eladási (sell) megbízás • melyik tőzsdére szól • milyen időpontban: adott dátumig. fajsúly. szabványosított szerződéses feltételek megfogalmazása. adott héten. Lehet normáltermék. Általános pontjai: • az ügylet tárgyát képező áru. Tőzsdei üzletkötés: a tőzsdei üzletkötés rendjére két fő rendszer alakult ki. 4. Legújabban a vételi és eladási ajánlatok számítógépes összepárosításán alapuló rendszer is kialakult. általános szokványok: az üzletkötés minden tőzsdén azonos feltételei 2. Pitenként van önálló levezető. Mivel a tőzsde erősen formalizált feltételekkel dolgozik. 3. de nem jegyzett (B kategória) • tőzsdén regisztrált. bejelentése vagy egyéb jelzés jelenti a kereskedés kezdetét és végét. Ezek: a nyílt kikiáltások és a kétoldalú tőzsdei ajánlaton alapuló üzletkötési rend. illetve a tőzsdei szerződés szinonimája. teljesíthetőség. termékspecifikus előírások) • mennyiségi szabványok: a tőzsdei kereskedés szokásos szerződéses feltételei. ajánlati könyvvezető: a tőzsde alkalmazottja. Tőzsdei kontraktus: az egyes tőzsdei árukra vonatkozó. a beérkezett ajánlatokat teljesítési sorrendbe rendezi és gondoskodik a közzétételéről. ügylet. 120 . maximális árfolyam: az adott értékpapírra vonatkozóan megkötött ügyletek közül a legmagasabb egyedi árfolyam Tőzsdei bevezetés szintjei: • tőzsdén jegyzett (A kategória) • tőzsdén forgalmazott. értékpapír neve vagy kódja • mennyisége. helyettesíti a tőzsdei árut.vagy határidős ügylet • az ügylet lebonyolítási díja Tőzsdei megbízások végrehajtása: ajánlattétel. időrendi sorrend Tőzsdei szereplők: 1. visszavonásig • milyen ár-árfolyam mellett • azonnali. ügynökök: a tőzsde által kereskedési joggal felruházott tőzsdetagok által delegált alkuszok 2. különleges szokványok: minden tőzsdén mást jelölnek. kontraktusok. • minőségi szabványok: a standard (átlag) minőségi előírások (pl. Tőzsdei megbízások: a tőzsdei ügynöknek szóló megbízásoknak egyértelműnek kell lennie. nedvességtartalom. tőzsdei megbízott: szakértőkből kinevezett személy. A kontraktus képviseli. Tőzsdei termék: az ügylet tárgya. valuta. amit megveszünk. Tőzsdei szokványok: írásba foglalt szokás. levezető: a kereskedés menetét vezeti. a szokványok megkönnyítik az üzletkötést. Lehetnek: 1. akinek a tőzsde szabályainak betartása és a tőzsdei terem rendjének fenntartása a feladata. amely adott piacon a racionális tevékenység létrejöttét biztosítja.6. pozíció (ha szabványosított).

Ha az ajánlat konkrét mennyiségre vonatkozik. Minden jelenlévő alkusz jogosult a jegyzett és forgalmazott értékpapírokra vonatkozóan hangos szóval ajánlatot tenni. A jelenlévők a mennyiségi megkötés nélkül elhangzott ajánlatnak egy tőzsdei kötésegységre vonatkozó megkötését mindenkor kérhetik az ajánlattevőtől. Dow Jones Industrial Average (DJIA): 30 részvény árát 0. A BÉT ma már nem nyílt kikiáltású rendszerben működik. Ebben az esetben a speaker rögzíti. Ha az alkusz hangos szóval tett ajánlatát egy másik alkusz hangos szóval elfogadja. az ügyletet létrejöttnek kell tekinteni. ha az egyéb feltételeket a licitáló elfogadta. ha az ajánlat ultimo vagy stop ajánlat. CESI (Central European Stock Index): Budapest. DAX: Németország másik közismert részvényindexe 6.5 körüli osztótényezővel számolják. sem a vevő nem kötelezhető részteljesítésre. NYSE (New York Stock Exhange): az összes jegyzett részvényre vonatkozó index 4. 121 . Ha az elhangzott ajánlatra azonos tartalommal több alkusz tett ellenajánlatot. A rendszer szabályzata szerint a tőzsdeteremben az üzleteket az alkuszok szóban kötik. ugyanezen információ közlésével. Az ajánlatnak általában tartalmaznia kell: • az ügylet fajtáját • az értékpapír megnevezését • a vételi illetve eladási árfolyamot • a mennyiséget • a teljesítés időpontját • az esetleges opciós díjat Ha a vevőnek. Az elhangzott ajánlatra ellenajánlattal lehet felelni. átlagolással számított mutató (kifejezi a tőzsde általános hangulatát). ha azt hangos szóval. kivéve. Legismertebb tőzsdeindexek: 1. Az e nélkül kötött ügylet semmis. hogy az egyéb feltételekben konszenzus áll fenn. mely értékpapírra. mindenki által érthetően tették meg. Az alkuszt az ajánlati kötöttség csak addig terheli. illetve az eladónak a mennyiség megjelölése nem áll érdekében. Varsó hivatalosan jegyzett leglikvidebb és legnagyobb kapitalizációjú részvényei alapján számítják. nem köteles azt megtenni. illetve a jegyzőkönyv elkészítésének az alapját. hogy az legalább egy tőzsdei kötésegységre vonatkozik. Prága.A. hogy kik között. Tőzsdeindex: néhány jellemző tőzsdei részvény árfolyamának alakulása alapján. Az ajánlat csak akkor érvényes. az ajánlatot úgy kell értelmezni.: a Frankfurti Értéktőzsde 100 részvényének indexe 5. F. Pozsony. • az ajánlattevő újabb ajánlata el nem hangzik. illetve ellenajánlattal felelni (licitálni). S/O 500: a New Yorki tőzse 500 részvényének indexe 3. Ljubjana. azt úgy kell értelmezni. Az ajánlat vonatkozhat vételre és eladásra. aki azt köteles teljesíteni. amíg • az ajánlatot egy üzletkötő hangos szóval el nem fogadja.Z. Az ellenajánlatnak minimálisan az árfolyamra kell szorítkoznia. Ez a bejelentés képezi a kötjegy kiállításának.A Budapesti Értéktőzsde a nyílt kikiáltásos rendszer talaján állt. sem az eladó. Ha csak az árfolyamra vonatkozó ellenajánlat hangzott el. illetve a tőzsdén végezhető ügyletfajták bármelyikére. 2. Ha mennyiség meghatározására kerül sor. milyen árfolyamon és milyen mennyiségre jött létre az üzlet. a speakernek a korábban ajánlatot tevő alkuszt kell előnyben részesítenie. • az aznapi üzletkötési idő tart.

biztosítja annak fedezetét. a tőzsdei információk nyilvánosságra hozatalára. amelynek vezetését az ügyvezető igazgató látja el. A tényleges származási és rendeltetési ország elleplezhető. amely jelentése kincstár. ha az egyik ország importőre és a másik ország exportőre valamilyen ok (pl. A tőzsdetanács tagjainak többségét a tőzsdetagok tisztségviselői. azonban legalább egy-egy tagját a befektetők és a jegyzett értékpapírok kibocsátóinak képviselői közül kell megválasztani. Hazai index (BUX): maximum 25 papírt tartalmaz. és évente kétszer vizsgálják felül. Tranzitterület: a nemzetközi forgalom számára megnyitott repülőtéren az olyan terület és az azon lévő létesítmények. a munkaszervezet kialakítása. Amennyiben a banknak kötelezettsége keletkezik. Tőzsdén kívüli kereskedés: 1. Előbbi tagra az értékpapír-felügyelet. Ebben az esetben egy harmadik országbeli tranzitkereskedő bonyolítja le az ügyletet. valamint a tőzsdetitkárság vezetője tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása. aki egyúttal a tőzsdetitkárság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogokat is gyakorolja. Ide tartozik a készpénz és a látra szóló betét. Tőzsdetitkárság: az értékpapírtörvény alapján a tőzsdei kereskedelem szervezésére. A tőzsdére be nem vezetett részvények és kötvények kereskedelme. tilalom) miatt nem tudja az ügyletet közvetlenül lebonyolítani. Lehet: 122 . illetve alkalmazottai közül kell választani. amellyel azonnal rendelkezhet a tulajdonosa. Treasury bill: koncstári váltó (egy évnél rövidebb lejáratú) Treasury bond: államkötvény (tíz évnél hosszabb lejáratú) Treasury note: kincstárjegy (egy és tíz év közötti lejáratú) Treasury tevékenység: olyan bankügyi tevékenység. valamint a tőzsde gazdálkodási tevékenységének végzésére létrehozott szervezet. 2. amelyek a vám. utóbbira a Magyar Gazdasági Kamara tesz javaslatot. harmadik piac [third market]: tőzsdén jegyzett papírokkal kereskednek tőzsdén kívül. de nem haladhatja meg a tőzsdetagok számának egyharmadát. a közgyűlés és a tőzsdetanács döntéseinek végrehajtására. OTC (over the counter) market: pulton keresztüli kereskedés: a brókercégek és a bankok értékpapírosztályain keresztül valósul meg. azonnal képes betölteni a pénzfunkciókat. Tagjainak száma 5 és 13 között kell hogy legyen. belső felügyeletére. állampénztár.és devizajogszabályok szerint külföldnek minősülnek. a felesleges pénzmennyiséget megfelelő hozam ellenében pedig kihelyezi.7. Treasury: angol eredetű szó. a tőzsdei szabályzatok megalkotása. Tranzitügylet: akkor jön létre. Tőzsdetanács: a tőzsdetanács az értékpapír-törvény értelmében a tőzsde ügyvezető testülete. Amerikában pénzügyminisztert jelent. Tranzakciós pénz: azon bankpasszívák. amely biztosítja a bank nyereséges működéséhez szükséges feltételeket. Tőzsdeterem: [floor] a tőzsdei ügyletek lebonyolításának színtere Transferable: [átruházható] Transzferábilis valuta: meghatározott körben váltható át szabadon. amelynek feladata a tőzsde vezetése.

1. Money-Market ügylet: a bankok egymásnak nyújtott hitelei, illetve egymástól felvett betétei 2. promt piaci ügylet (azonnali üzlet): a kötésnap és az értéknap között nem telik el hosszú idő. Tárgya lehet deviza vagy bármilyen értékpapír. 3. határidős ügylet: későbbi teljesítésre vonatkozó ügylet, ahol a jelenben történik a megegyezés az árban, a volumenben, a minőségben és a teljesítés időpontjában. Trend: az általános irányt jelzi (pl. az árfolyamok merre tartanak). Turnaround helyzet: fordulópont a tőzsdei trend alakulásában vagy egy vállalkozás üzletmenetében; irányváltás

123

U, Ü
Újrabefektetési ráta/hányad: a részvénytársaságnál az egy részvényre jutó adózott nyereségből a saját vállalkozásba újra befektetett rész. Nevezik újratőkésített adózott nyereségnek is.
1− O z lé s ta kfi zeé i rá a = 1− ts t D IV EPS

Utalványozás: a kiadások elszámolásának elrendelése

teljesítésének,

a

bevételek

beszedésének

vagy

Utazási csekk: [travellers] bemutatóra szóló, fix címletű értékpapír, melyet jó nevű, nemzetközileg elismert bankok vagy utazási irodák bocsátanak ki. A csekk tulajdonosa külföldi utazása előtt, az adott kibocsátó bankban elhelyez egy adott összeget, és ennek erejéig címletezett csekket kap. Ügyfélvédelem: az ügyfelek általános védelme mellett az egyes ügyfélnek is köteles a hitelintézet megadni mindazt a szolgáltatást, amely szükséges ahhoz, hogy a hitelintézettel kötendő szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit megértse, a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó döntésének meghozatala során azokkal számolhasson. Ügylet: a termék vásárlása vagy eladása Üres forgatmány: ha a váltóbirtokos a forgatás igazolásaként csak a nevét és címét vezeti fel a váltó hátlapjára. Üzemgazdasági beruházás: olyan beruházás, amely a beruházó eszköz állományát, annak teljesítőképességét növeli, de nemzetgazdasági szempontból nem eredményez kapacitásbővítést. Üzletkötés napja: [deal date] az a nap, amikor az üzletet megkötik; adminisztratív szerepe van. Üzleti titok: minden olyan, a pénzügyi intézmény tevékenységéhez kapcsolódó tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a pénzügyi intézménynek méltányolható érdeke fűződik.

124

V, W, Y
Vagyon: a vállalkozás céljainak megfelelő gazdasági tevékenység megkezdéséhez, folytatásához szükséges reáljavak összessége A vagyon elemei: 1. befektetett eszközök: • immateriális javak • tárgyi eszközök • befektetett pénzügyi eszközök 2. forgóeszközök: • készletek • követelések • értékpapírok • pénzeszközök Vagyoni és piaci helyzetet jellemző mutatók: 1. tőkemultiplikátor: egységnyi saját tőkével mozgatható vagyont fejezi ki.
Ös e fo sz s r r s á ⋅1 0 0 S já t k a t őe

2. a saját tőke növekedése:
S já t k a t őe ⋅1 0 0 Je y et t ő e gzt k

3. nettó forgótőke-ellátottság:
Ös e fo sz s r g ez ö ós k z −R v le r aúk t le ö id já t öe Ös e fo s z s r g ez ö ósk z z ts g k et é e

4. az egy részvényre jutó nyereség (EPS):
A ó ote d z t r e mn d éy Rsvne éz é y k sá a zm

5. osztalékfizetési ráta:
Eg ré zv n ju y s é yre tó o zta k s lé Eg ré zv n reju y s é y tó n re é ( EPS ) ye s g

125

kötvényesek) vesznek meg vagy adnak el annak alapján. március 15-ig lehetett kibocsátani. hogy hogyan ítélik meg a vállalkozás kilátásait. amely a biztosító költségeit és nyereségét tartalmazza. Vállalkozói övezet: a jogszabályban ilyenként meghatározott közigazgatási egység Vállalkozói tőke: a vállalkozás zavartalan működéséhez szükséges vagyon Összetétele: 1. hogy mennyi idő alatt lehet a nem pénzeszközben lévő vagyonelemet pénzzé tenni. 2. a felvett összeget visszafizeti. A kibocsátás történt ellenérték ellenében vagy ingyenesen. Vállalat-érték: a vállalat jövőbeni hozamainak jelenértéke Vállalatértékelés: a vállalkozás egészéről információt ad a vállalkozás reáleszközeinek összessége.6. és újabb hitelt vehet fel. Vállalati tőkeköltség: a vállalat tőkéjét megtestesítő értékpapírok hozamainak súlyozott átlaga. az össztőkétől elvárt minimális hozadék Vállalkozói díj: az életbiztosítási díjnak az a része. amelyet a vállalatvezető úgy működtethet. amelyet a befektetők (részvényesek. Vállalati kötvény: vállalat által kibocsátott kötvény. Másfelől a reáleszközöket megtestesítő pénzügyi eszközök összessége. A kockázati és a vállalkozói díj együtt adja a bruttó biztosítási díjat. hogy működése során növekedjen a vállalat értéke. A vállalat vagyonértékelése alapvetően az eszközök értékelését jelenti. saját tőke: • jegyzett tőke • tőketartalék • eredménytartalék • mérleg szerinti eredmény • előző évek áthozott vesztesége • értékelési tartalék 126 . amely magában foglalja: • a vállalat piaci és marketing helyzetének értékelését • a menedzsment értékét • az elmúlt három-öt év fejlődési tendenciáinak értékelését Vállalati hitel: a vállalatnak nyújtott hitelek lehetnek: 1. a dolgozói vagyonérdekeltség megteremtését kívánta elősegíteni. végleges tőkeátadással történő finanszírozását. hogy az általa elért nyereség mértékétől függően évente osztalékot fizet. A vállalatok hosszú távú. áthidalási hitel: ideiglenesen jelentkező hiteligényt elégítenek ki. és 1993. amelynek révén a kibocsátó forráshoz kíván jutni. 3. Vagyonkezelés: vagyonkezelői szolgáltatás nyújtása pénztárak részére Vagyonrugalmasság: azt fejezi ki. árfolyam/nyereség-arány (P/E): Ar s v n é z é y je n g á ly m le le i rfo a a E yr s v g éz é n rejuó n eeé y t y r sg Vagyonjegy: 1987-ben vezették be. rulírozó hitel: a gazdálkodó szervezet rendelkezésre bocsátott hitelkereten belül hitelt vehet fel. A kibocsátó arra vállal kötelezettséget. hitel nyitott hitelkeret alapján: a fel nem vett hitel után rendelkezésre tartási jutalékot számít fel.

vagy az elfogadó lakóhelyétől földrajzilag eltérő helyen fizetik ki A váltó címzettje: az idegen váltón az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet. az elfogadást követően az idegen váltó neve „elfogadvány”. 3. Elfogadó: amennyiben az idegen váltó címzettje a váltóból eredő kötelezettséget magára vállalja. mintegy önálló életre kel. telepített váltó: nem az elfogadó fizeti ki. Alapjogviszonya szinte minden esetben hitelezési vagy kölcsönviszony. kibocsátó: aki fizetési ígéretet tesz. a sajátváltó: „Fizetek én e váltó alapján…” – két szereplője van 2.2. céltartalék 3. A váltó kibocsátás útján kerül forgalomba az alábbi szereplők közreműködésével: 1. kölcsön • ki nem emelt kötelezettségek Váltó: szigorú alaki előírásoknak megfelelően kibocsátott meghatározott pénzösszeg később esedékes fizetésére vonatkozó igényt (sajátváltó) vagy felszólítást (idegen váltó) tartalmazó forgatható értékpapír. solváltó: egyetlen példányban kiállított váltó 4. címzett: idegen váltó esetén akit fizetésre felszólít. hogy a sajátváltó alanyainak minimális száma kettő. 2. A váltó tehát rövid lejáratú hiteleszköz és fizetési eszköz egyben. csak engedménnyel ruházható át 3. akit a váltó kibocsátója fizetésre felszólít vagy utasít. hogy a lejáratkor maga fog teljesíteni. idegen tőke a. rövid lejáratú: • folyó finanszírozási források • kapott előleg • váltótartozások • tartozások szállítóknak • tartós passzívák • hitel. hosszú lejáratú: • hitel • kölcsön • kötvénykibocsátás b. amely alapviszonyból a váltójogviszony az értékpapír kiállítása és a váltó speciális szabályai révén függetlenedik. míg az idegen váltóé három. kedvezményezett vagy rendelvényes: a váltó első jogosultja A váltónak két fő típusa van: 1. 127 . Ennek következménye. addig az idegen váltóban egy másik természetes vagy jogi személyt szólít fel erre. avalváltó: kezes aláírásával ellátott váltó 2. Ezek között a különbséget a kötelezett személyre jelenti: míg a sajátváltóban a kiállító arra tesz kötelező ígéretet. rektaváltó: negatív rendeleti záradéka értelmében tilos a forgatása. az idegen váltó: „Fizessen Ön e váltó alapján…” – háromszereplős ügylet A váltó speciális változatai: 1.

Például a váltó leszámítolása. A váltóforgatásban résztvevő szereplők: • forgató: az a személy. • rendeletre szóló váltót: forgatással lehet átruházni. ha esedékesség előtt néhány nappal látható a váltó kifizethetőségének kétsége a fedezetlen váltó következményeinek elkerülése érdekében. Váltóforgatás: a váltóval mint fizetési eszközzel a kereskedelmi forgalomban fizetni lehet. a váltóra írt nyilatkozattal történik. továbbá a váltóból eredő jogok érvényesítése és a kötelezettségek teljesítése érdekében végrehajtanak. • névre szóló váltót cedálással: engedményező levél felhasználásával lehet a hitelező személyét megváltoztatni.A v á l t ó ü g y l e t t e c h n i k C í m a i l e b o n y v K á l t ó i b o c s á t ó k i b o A v á l t ó e l f o g a d á s v é g e t t i b e m u t a t á s a v á l t ó á t a d á s a v á l t ó e l f o c s á t á s a A z e l f o g a d o t t v á l t ó v i s s z a k ü l d é s e A v á l t ó f i z e t é s b e m u t a t á s a f i z e t é s v z e t t g a d á s a é g e t t i K e d v e z m é n y e z e t t Váltóátruházás: váltóforgatás. fenntartása. hogy az a váltóban foglalt fizetési meghagyás elfogadásáról nyilatkozzon. amellyel a váltót a címzettnek azért mutatja be. a váltó forgatása. váltóval való fizetés. Az elévülési idő differenciált: • az elfogadóval szemben az elévülési idő az esedékességtől számított 3 év • az átruházók és a kibocsátó ellen a kellő időben felvett óvástól számított 1 év • a többi átruházó ellen az átruházó követelése attól a naptól számított 6 hónap. a váltóban megfogalmazott pénzkövetelésre való jog átadása. Egyszerű átvezetési megbízással működik. amelyen a váltó kiállítója. azaz előre gondoskodás a váltó lejáratkori fedezetének meglétéről. Váltó elfogadás végetti bemutatása: az idegen váltó birtokosának az a váltójogi cselekménye. ami a váltóra írt nyilatkozattal történik. Váltó fedezeti kölcsön: váltóadós által igénybe vett kölcsön. Lehet teljes és feltétlen. illetve a váltó elfogadója előre elkülönítheti. folyamatos feltöltéssel biztosíthatja a váltótartozás megfizetéséhez szükséges összeget. Váltócselekmény: mindazok a váltócselekmények. megszüntetése. aki a váltót forgatással átruházza. Váltó fedezeti számla: lényegében egy betétszámla. Minden váltó átruházható. A váltóadós „önbiztosítása”. Váltóelévülés: a váltóbirtokos követelése a váltóadóssal szembeni bizonyos idő után elévül. amikor a váltót kifizette vagy amely napra az ellene beadott keresetet neki kézbesítették. amelyeket a váltóban szereplő személyek a váltójogi jogviszony létrehozása. 128 .

A bank a leszámítolással kifizeti a váltóban szereplő összeget a lejáratig terjedő kamatok nélkül a kedvezményezettnek.• forgatmányos: akinek a javára forgatták a váltót. A forgatmány lehet: 1. 2. Váltóleszámítolás: a váltó banknak történő átadása. tulajdonosi forgatmány: a váltóból fakadó minden jogot átruháznak. amikor a váltó birtokosa (kedvezményezett) a lejárat előtt beviszi egy kereskedelmi bankba és leszámítoltatja. A váltó lejáratáig több forgatáson is átmehet. így a forgatmányosból forgató illetve új forgatmányos lesz. hogy a váltót biztosítékként lehessen alkalmazni. leszámítoltatja a váltót. Váltókibocsátás: az a váltójogi cselekmény. 3. a követelést behajtani). s ezt a fizetési meghagyást írásba foglalva a kedvezményezettnek átadja. amennyiben esedékesség előtt szeretne pénzéhez jutni. zálogforgatmány: korlátozott hatályú váltóátruházás. amikor a kibocsátó a címzettet felszólítja arra. Leszámítolási kamat: K= T ⋅ n⋅ k 3 0 ⋅1 0 6 0 n = napok száma T = a váltó névértéke K = aktuális leszámítolási kamat 129 . meghatalmazó forgatmány: a forgatmányos az átruházó nevében jogosult eljárni (pl. hogy neki vagy egy harmadik személynek (kedvezményezettnek) egy meghatározott pénzösszeget. akire átruházza a követelést. üres forgatás: ha a váltót átruházója csak aláírja és nem jelöli rajta az új tulajdonost. arra szolgál. így készpénzhez jut. teljes forgatás: ha a váltót átruházója (forgató) cégszerűen aláírja. Váltókereskedés: a váltó esedékessége előtt történő készpénzesítése leszámítolással hiteleszközként alkalmazzák a váltót. 2. meghatározott helyen és időben fizessen. és megjelöli azt a személyt (forgatmányos). A váltóforgatás lehet: 1.

Váltó törvényes kellékei: • a „váltó” szó. amely alatt nem fizetnek. illetve hitelszerződésben rögzítik az induló kamatlábat. ezért be kell mutatni fizetés végett. akkor a váltót forgathatóságának biztosítása érdekében váltótoldattal kell ellátni. a kibocsátás nyelvén • a határozott összeg fizetésére szóló feltétlen meghagyás • a fizetésre kötelezett (címzett) neve (csak idegen váltónál) • az esedékesség megjelölése • a fizetés helyének megjelölése • annak neve. amelyet az esedékességkor a kedvezményezett részére fizetni kell. a vámáru felett rendelkezni jogosult és a vámárunak belföldi forgalom számára történő vámkezelését kérte. Csoportjai: 1. akinek részére vagy rendeletére a fizetést teljesíteni kell • a váltó kiállítási helyének és napjának megjelölése • a kibocsátó aláírása Változó (alternatív) kamat: a betét-. Value date: [értéknap] a pénzügyi teljesítés napja. amely meghatározott váltócselekmény végrehatásának kizárólagos bizonyítására szolgál.Váltóóvás: olyan közokirat. mintha azt közvetlenül külföldre vitték volna. transzferábilis valuta: átválthatósága korlátozott. . amit a természetes személy. Váltóösszeg: a váltón feltüntetett összeg. és nem vonatkozik a baleseti kockázatokra. s egyben kikötik. belföldi jogi személy által létesített terület. hogy kinél van a váltó az esedékességkor. amíg azt a belföldi forgalom számára a vámhatóság nem kezelte. Vámáru: a vámhatáron átléptetett dolog mindaddig. konvertibilis: szabadon átváltható valuta Valutaparitás: különböző országok valutáinak azok vásárlóérték-arányán alapuló kölcsönös viszonya Vám: speciális termékadó. A váltóforgatás következtében a fizetésre kötelezett nem is tudja. A fizetés megtagadásakor a váltóbirtokosnak óvás felvételét kell kezdeményezni. gazdálkodó és más szervezet fizeti. Ez az idő általában fél év. illetve annak egysége más ország fizetési forgalmában. Váltótoldat: a váltó hátoldalára több átruházó nyilatkozatot felvezetni nem lehet. Az általánosan elterjedt gyakorlat szerint a spot üzleteknél a kötésnap és az értéknap között kettő munkanap telik el. átváltható 3. kötött vagy klíringvaluta: a legnehezebben mobilizálható valutatípus 2. Váarkozási idő: a biztosítók kikötnek a szerződés aláírásától számítva egy bizonyos időt. hogy a lejárati idő alatt követi az irányadó kamatlábat. de határozott szerződéses körben felhasználható. A toldat terjedelmének meg kell egyezni a váltó méretével és azt hosszában kell a váltóhoz ragasztani. aki/amely az ország vámhatárán vámárut átléptet. Valuta: az ország törvényes fizetőeszköze. Mindig tényleges pénzt jelent. Létesítéséhez hatósági engedély szükséges. amely a váltóhoz ragasztott meghosszabbító papírszelet. Vámszabad terület: az országhatáron belül lévő olyan. amely területre belföldről kivitt áru olyan elbírálás alá esik.

de a pénzintézetek igényeinek megfelelően más funkciót is elláthat. Bretton Woods. az az embercsoport. az áru kiadását bizonyos feltételekhez köti. és csak a fizetés teljesítése után bocsátja rendelkezésre. Két ország pénzének vásárlóerő alapján történő összehasonlítása. Az európai uniós csatlakozás egyik feltétele a rendszer kiépítése és megbízható működése. Két deviza átváltási aránya a valuták egymáshoz viszonyított vásárlóerejétől függ. amennyiért az adott értékpapírt hajlandó megvásárolni. amely meghatározott kárral járó veszélyek enyhítésére. Világbank: 1944. hogy a valuta árfolyama parin áll. Veszélyközösség: biztosítási fogalom. hogy a valutaárfolyam pari alatt áll. ez azt jelenti. ilyen esetben a valuta pari feletti. • direkt bankbeszedvénnyel: a szállítmány a fizetés lebonyolításába bekapcsolt egyik bank birtokába jut. moduláris felépítésű rendszer alapvető feladata a kommunikációt biztosító SWIFTvégpontok és a banki rendszerek közvetlen összekapcsolása és az üzenetáramlás vezérlése lesz. . anyagi jellegű kiküszöbölésére szerveződik. mint a paritás. A paritás és az árfolyam viszonya: • egybe eshet. a valutának ázsiója van. • a valutaárfolyam magasabb. amelynek jogosultja az általa fizetett díj ellenében adott időpontig követelheti. Az eladási opciónál lényegesen gyakoribb elődíj-ügylet. a bankok közötti pénzmozgások az MNB-nél vezetett számlákon keresztül valósulnak meg leggyorsabban. a valutának diszázsiója van. • a valutaárfolyam alacsonyabb.Variancia/kovariancia mátrix: a portfóliót alkotó értékpapírok hozamai közötti együttmozgást mutatja. hogy a kötelezett a szerződésben megjelölt értékpapírt az előre kikötött árfolyamon neki eladja. az ellenőrzés teljes folyamatát. marge] Vételi kötelezettség: [Short put] Vételi opció: [long call (LC)] olyan opció. Vásárlóerő-paritás: a valutáért vásárolható árumennyiség. mint a paritás. Veszteségelhatárolás: veszteségen a negatív adóalapot értjük. Vinkulál: zárol. Vinkulált inkasszó: a vevő csak a beszedvény összegének kifizetése ellenében szerzi meg az áru feletti rendelekezés jogát. Amennyiben az adóalap bármely adóévben negatív. az értékesítés. Végelszámolás: a vállalat jogutód nélküli megszüntetése Vertikális fúzió: az egymástól eltérő tevékenységet végző vállalatok egyesülése. az irányítás. ezzel az összeggel az adózó a következő 5 adóévben döntése szerinti megosztásban csökkentheti az adózás előtti eredményét. Vételi és eladási árfolyam közötti különbség: [spread. akkor azt mondjuk. VIBER: valós idejű bruttó elszámolási rendszer. A VIBER/B névre hallgató. Az ilyen integráció célja összekapcsolni a termelés. A rendszer kiépítésével felgyorsultak a bankok között pénzmozgások és magasabb szintre emelődik a bankrendszerszintű likviditásmenedzsment. Vételi árfolyam: [bid] az értékpapír forgalmazó cég által közölt ár. konkrét projektek megvalósításának elősegítése. Fő feladata a gazdasági növekedés beindítása.

ahol a tőzsde található. a vállalat által kibocsátott vételi opció der Wechsel: [váltó (német)] Yield: [hozam] 132 . Nemzetközi Pénzügyi Társaság (IFC) 4. A szerződő felek mindig két adás-vételi szerződést kötnek.• indirekt bankbeszedvény: az áru címzettje egy szállítmányozó cég. ahol a szállító (eladó) és a lízingbe vevő személye ugyanaz a vállalat. Konkrét projekteket. Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (IBRD) 2. programokat finanszíroz. Intézményei: 1. Minél hosszabb az átlagos futamidő [duration]. vagy annak meghatározott hányadát a berendezéssel előállított termékkel fizeti meg. A fizetés teljesítése után a vevő kiválthatja az árut a szállítmányozótól. Warrant: opciós utalvány. A fizetési feltételekről mindkét ügyletnél külön állapodnak meg. Általában nagyértékű ügyletek tartoznak ide. és visszakéri a biztosítótól a díjtartalékot. A gazdasági növekedés beindítását tűzte ki célul. Az első exportőr kötelezi magát arra. az áru felett pedig a bemutató bank rendelkezik. a befektetett eszköz fizikailag nem mozdul el eredeti helyéről. Vinkulált (lekötött) névre szóló részvény: olyan névre szóló részvény. amelyet csak a kibocsátó társaság engedélyével lehet harmadik személyre átruházni. Nemzetközi Fejlesztési Társulás (IDA) 3. hogy a berendezés értékét. Visszavásárlás: a szerződő felmondja az életbiztosítási szerződést. annaál nagyobb a volatilitás. az eredeti szállításra vonatkozik az egyik és a viszontvásárlásra a másik. Visszkereset: megtérítési igény Visszlízing: [sale and lease back] kétszereplős lízing. a visszatartott díjtartalék a mai gyakorlatban 5–20%. Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (ICSID) 5. Világbank: Bretton Woods. a tulajdon azonban átszáll a lízingtársaságra. A beruházási javakat exportáló cég abban állapodik meg a partnerével. Visszavásárlásos ügylet: a kapcsolt ügyletek egyik formája. A visszlízing mindig pénzügyi lízing. A biztosító azonban a díjtartaléknak csak egy részét fizeti ki. A lízing tárgya. Wall Street: az a New York-i utca. aki egyidejűleg egy lízingszerződéssel a vállalat használatába adja/hagyja az adott berendezést. Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség (MIGA) Viszontvásárlásos ügylet: a kompenzáció korszerűbb formája. hogy áruja meghatározott százalékáért partnerétől árut vásárol vagy vásároltat. 1944. kamatérzékenység – a piac egy százalékpontos változása hány százalékkal változtatja meg a kötvény árfolyamát. Volatilitás: kötvények volatilitása. amely hosszú lejáratra szól.

Az ilyen alap létrehozatalát követő egy éven belül a kibocsátó köteles a befektetési jegy tőzsdei bevezetését kezdeményezni. Zálogjegy: a közraktárjegy egyik önálló része. ami azonban nem jelenti azt. amelynél a tőke és kamat kifizetése a lejáratakor egyösszegben történik (a befizetett összegnél magasabb összeget fizetnek vissza). Zárjegy: az alkoholtermék palackjára vagy legkisebb fogyasztói csomagolási egységére felhelyezett olyan bélyeg. hogy a termék adóraktárban kerül előállításra és onnan kiszállításra. hogy az általa nyújtott jelzáloghitelekhez a szükséges erőforrást megszerezze. Ha a tőzsde a befektetési jegy bevezetését elutasítja. s mint ilyen. A törvényes kellékeken kívül fel lehet vezetni a szokásjog alapján kialakult közleményeket. a lejárati idő előtt a kezelő társaság a befektetési jegyeket nem váltja vissza. amely igazolja. Záloglevél: hosszú lejáratú. Záróárfolyam: a tőzsde esti zárása előtti utolsó megkötött üzlet egyedi árfolyama Zárt alap: olyan meghatározott időre létrehozott befektetési alap. amit az adós zálogszerződésben meghatározott vagyontárgyainak a hitelező javára való lekötésével keletkezik. A kezdeti években felhasznált többletdíjat a biztosító a későbbiekben . Lehet jelzálogjog és kézizálogjog. ZS Zálogjog: tárgyi biztosíték. hogy a másodlagos piacon ne lenne az ilyen befektetési jegynek forgalma. amely ellenében kölcsönhöz lehet jutni. Zéro kupon kötvény: [Zero coupon bonds] kamatszelvény nélküli kötvények. a hitelező követelését tanúsító okmány. amennyiben az adós esedékességkor azt nem teljesíti. Záradékok: a váltó előlapjának tartalmaznia kell a váltó valamennyi törvényes kellékét. Az ingatlanfedezet mellett kölcsönt nyújtó hitelintézet azzal a céllal. ezáltal a hitelező fedezetet kap a később esedékessé váló követelésének kielégítéséhez. kamatozó értékpapír. Ezeket nevezzük záradékoknak. A hitelező számára zálogjogot biztosít a közraktárban elhelyezett árura a kölcsön összegének és járulékos díjainak erejéig. mivel a biztosító a teljes díjbefizetést költségeinek fedezésére fordítja. Zálogkölcsön: a közraktárban elhelyezett áru tulajdonosa árufedezet mellett juthat rendkívül kedvező feltételek mellett hitelhez a zálogjegy bankra történő forgatásával. Zillmerezés: rendszeres díjfizetésű életbiztosításnál a díjtartalék a biztosítási időszak első néhány évében nulla. záloglevelet bocsát ki.Z. Zártkörű kibocsátás: a kibocsátás során csak a meghívott nagybefektetők zárt köre jegyezhet részvényt. akkor a hitelező a zálogjegy birtokában követelheti az áru nyilvános árverésen való értékesítését azért. amelynél a kibocsátott befektetési jegyek száma nem változhat. Ilyen lehet például a „rektazáradék”. hogy az eladási árból kielégíthesse követelését. az alapkezelő köteles a befektetési jegyek értékét havonta megállapítani és napilapok útján közzétenni. Ha az adós nem fizeti vissza a kölcsönt az esedékességkor. amely inatlanra vonatkozó zálogjogot testesít meg telekkönyvi bejegyzés útján.

Ezt a díjtartalékolási eljárást a kidolgozójáról zillmerezésnek nevezték el.visszapótolja a díjtartalékba. fizetés bankok közötti átírással Zsíroközpont: készpénz nélküli fizetési forgalmat klíringelszámolás révén lebonyolító pénzintézet Zsíroszámla: hitelintézetnél nyitott számla. 134 . amelyen keresztül készpénz nélküli forgalom bonyolítható le. Zsíroforgalom: készpénz nélküli fizetési forgalom.

1994. Novotrade. Budapest. Burton G. Budapest. Saldo. Saldo.: Modern vállalati pénzügyek I. Pénzügyi és Számviteli Főiskola. 1994. Budapest. Lauf László: Részvényelemzésről egyszerűen Perfekt.IRODALOMJEGYZÉK Alexander Gábor: A tőzsde. 1990. KJK. 1999. 1998. Bánfi Tamás – Sulyok-Papp Mária – Száz János: A kötvény. Tőzsdeelméleti tanulmányok 2 kötet. Samuelson–Nordhaus: Közgazdaságtan I. Brealey. II. Budapest. Budapest. 1996. Budapest. II. 1999. 1998. Budapest. Bozzai Rita: Tőzsdekalauz.: Bevezetés a pénzügyekbe. 1989. Illés Ivánné: Társaságok Pénzügyei. Nort. Perfekt. KJK. Pénzügyek – BKE. Pénzügyi Intézet. Gellért Andor: Banküzletek. KJK. Nemzetközi Bankárképző Központ. II. Budapest. Juvent. Budapest. PSZF.C. Budapest. Budapest. Budapest. Kertész Márta: Tőzsdeismeretek.: Pénztörténeti lexikon. 1998. 1887. Szerkesztette: Tétényi Zoltán. Lenkei Gábor: Kis pénzzel a tőzsdén. Pénzügyi és Kereskedelmi enciklopédia. Horváth D. Budapest. Pénzügytan – BKE. 1988. 1988. Pénzügyi és Számviteli Főiskola. Bankárképző Panem. 1992. 1994.: Pénzügyi ismeretek I. 1989. Perfekt. 1994. Budapest. Rotyis József: A tőzsdéről. Budapest. III. Budapest. Sulyok Pap Márta: Értékapír-piacok. Magyar Tőzsdealapítvány kiadványa. Budapest. Novotrade. Budapest. Saldo. 1991. 1990. S. R. NOVORG. Béhm Imre: Vállalkozások pénzügyi tervezése. Banküzemtan – BKE. . Budapest. Pacsi Zoltán: Tőzsdézzünk! Szövetkezeti Szervezeti Iroda. Gyulaffyné – Kaszás Mónika: Tőzsdeelemzés. Budapest. Budapest. Segédlet a Pénzügyek tantárgyhoz. KJK.: Bolyongás a Wall Streeten. KÁVÉ Kiadó. 1994. Tamás: A magyar tőkepiac. Perfekt. 1986. 1993. Gyulaffy Béláné dr. Budapest. M. 1992. 1996. Bácskai Tamás – Bánfi Tamás – Járai Zsigmond – Sulyok-Par Márta – Száz János: Értékpapírok és értékpapírpiacok. Gyulaffy Béláné dr. Nemzetközi Bankárképző Központ. Losonczi Csaba – Magyar Gábor: Pénzügyek a gazdaságban. – Myers. Malkiel. Budapest. Budapest. 1998. Budapest. KJK. 1994.

Tőzsdei Kézikönyv. Budapest. 1997. pénz. 136 . Budapest. 1997. 1997. Összeállította: Czékus Mihály. Tiszai István: Bank. KJK. tőke. 1989. Budapest. Budapest. KJK. 1998. 1998. Budapest. Budapest. 1989. Tétényi Zoltán – Gyulai László – Gyulaffy Béláné: Pénzügy. Szerkesztette: Martin Hajdú György. Száz János: Értékpapírok. 1987. értékpapírpiacok.Száz János: Hitel. vállalkozásfinanszírozási feladatcsoport ismereteinek alkalmazása. 1994. Tőzsdei fogalomtár. Saldo. Tétényi Veronika: Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek. Perfekt. Budapest. Perfekt. Saldo. Perfekt. Budapest. Budapest. KJK. Tétényi Zoltán – Gyulai László: Vállalkozásfinanszírozás. Dr. Közép-Európai Brókerképző Alapítvány. Tőzsdei szakvizsga felkészítő anyaga.és tőzsdei szakkifejezések öt nyelven.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->