P. 1
penzugyi fogalomtar

penzugyi fogalomtar

|Views: 980|Likes:
Published by kaposvaritamas

More info:

Published by: kaposvaritamas on Jan 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/18/2013

pdf

text

original

Pénzügyi fogalomtár Szerkesztette: Dr.

Elek Erzsébet

Budapesti Műszaki Főiskola Keleti Károly Gazdasági Kar

PÉNZÜGYI FOGALOMTÁR
Szerkesztette: Dr. Elek Erzsébet

2001.

.

beszedi: • társasági és osztalékadó (TAO) • általános forgalmi adó (ÁFA) • személyi jövedelemadó (SZJA) • fogyasztási adó • jövedéki adó • játékadó • rehabilitációs hozzájárulás • munkaadói. Az adó mértéke: azt fejezi ki. akinek jövedelme keletkezik (pl. az a tevékenység (pl. adóköteles értékesítés. Illetékhivatal Állami adóhatóság: 1. az adókötelezett természetes személyektől. az önkormányzat jegyzője 4. jövedelemszerző tevékenység). Adóztató: az állam. jövedéki adó). Közvetlen adó: az fizeti. gépjármű adó). Az adó mértékét adókulccsal vagy adótétellel határozhatják meg. telek). kommunális adó. Az adó alapja: az adó tárgyának az a mennyisége. jogi személyektől. gazdasági társaság. Adóhatóság: az adó beszedésére jogosult az állam (önkormányzat) nevében az adóztatással kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket gyakorló szervezetek. Adó. a maga által megállapított mérték szerint. épület.A Account: számla. amely adót szedni jogosult. Az adó alanyát másképpen adókötelezettnek is nevezik. illetve az önkormányzat. SZJA). valamint munkavállalói járulék • bérgarancia járulék • szakképzési hozzájárulás • útalap hozzájárulás 5 . az a jog (pl. jogi személyiség nélküli gazdasági társaságoktól és más szervezetektől.és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és szervei (APEH) 2. Az adókulcs az adóalap meghatározott százaléka. jövedelem) vagy annak egysége (pl. Közvetett adó: az adó alanya és az adó terhének viselője elkülönülhet egymástól (a jövedelem felhasználásakor) (pl. közvetlen ellenszolgáltatás nélkül megkövetel. Vám. amelyet a közhatalom a társadalmi közös szükségletek kielégítését szolgáló közkiadások pénzügyi forrásainak biztosításához. elszámolási időszak Adó: olyan szolgáltatás. amikor az adó alapját nem pénzértékben határozzák meg (pl. szervezet. Az adó tárgya: az a dolog (pl. Adóalany: az adófizetésre kötelezett természetes személy. amely után az adót fizetik. Adótételben akkor fejezik ki az adó mértékét. Ezek lehetnek: 1. hogy az adóalap (pl. amely lehet lineáris vagy progresszív. benzin literje) után mennyi adót kell fizetni. haszonélvezeti jog).és pénzügyőrség Országos parancsnoksága és szervei (vámhatóság) 3. amelynek alapján az adót kiszámítják.

adóbevallás kötelezettsége 6. adatszolgáltatás kötelezettsége 8. Adókötelezettség: az adózónak az adóztatással kapcsolatos kötelezettségei: 1. nyilatkozattételi kötelezettség 2. bejelentési. ha van fizetendő adója az adózónak. Csak akkor vehető igénybe. kiutalja: • fogyasztói árkiegészítés • egyedi termelési árkiegészítés • egyedi dotáció • normatív termelési árkiegészítés • agrártámogatások Önkormányzati adóhatóság beszedi: • építményadó • telekadó • magánszemélyek kommunális adója • vállalkozások kommunális adója • idegenforgalmi adó • helyi iparűzési adó • belföldi rendszámú gépjárművek adója Vámhatóság beszedi: • vám • vámkezelési díj • illeték • importtermék fogyasztási adója • termékdíj • importtermék általános forgalmi adója • külföldi rendszámú gépjárművek adója • jövedéki termékekkel kapcsolatos adó Adókötelezettségek: 1. amikor az adót az adózó által szolgáltatott adatok alapján az illetékes adóhatóság állapítja meg (pl. bizonylatok kiállításának és megőrzésének kötelezettsége Adójegy: dohánygyártmányok esetében az adóbeszedés technikai eszköze. illetékhivatal a vagyonátruházási illetéket vagy az építményadót). adófizetési.• turisztikai hozzájárulás • nemzeti kulturális járulék • termékdíj 2. nyilvántartások vezetésének (könyvvezetésnek) a kötelezettsége 3. adófizetés. Csak a fizetendő adó összegéig vagy a törvény által meghatározott mértékéig vehető igénybe. Adókedvezmény: az adóztató által az adózónak nyújtott preferencia. a fizetendő fogyasztási adót és az általános forgalmi adót. adóelőleg-fizetési kötelezettség 6 . adóbevallási kötelezettség 4. bejelentési kötelezettség 2. adóelőleg fizetés kötelezettsége 7. Adókivetés. nyilatkozattételi kötelezettség 5. adókiszabás: az adómegállapításnak az a módja. adómegállapítási kötelezettség 4. adómegállapítási kötelezettség 3. Az adójegy tartalmazza a termék kiskereskedelmi árát.

8. Ad valoren vám: értékvám Advance: [hitel] 7 . épület. illetve bevallani elmulasztott. az ellentétel kiegyenlítésére címezve tartják nyilván. költségvetési támogatást megállapítani. vagy az adó alanya mentesül az adóztatás alól. az a jog (pl. 6. hogy az adóalap (pl. Adóügy: az adók megállapításával. Adómérték: kifejezi. kivetett adó különbözete. Adótarifa: egy meghatározott adófajta adóalapjának és adómértékének rendszerét nevezik adótartifának. amely adót szedni jogosult. Adómegállapítás: az adómegállapítás kötelezettsége abban igazít el. amelyek tételeit a számlavezető bankok külön számlán. telek). Külföldi részvényekre szóló követeléseket testesítenek meg. akire vonakozóan valamely adóról szóló törvény vagy az adózás rendjéről szóló törvény adókötelezettséget. illetve az importból vagy másik adóraktárból való beszállítást követően adómentesen tartható. Adótétel: amikor az adó alapját nem pénzértékben határozzák meg (pl. végrehajtásával. illetve az önkormányzat. amely lehet lineáris vagy progresszív. ahol a jövedéki termék az előállítást. milyen módon kell az adót.5. Adresszáció: klíringelszámolás keretében lebonyolódó kapcsolt ügylet. Adótartozásnak minősül a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás is. az a tevékenység (pl. kommunális adó. az adóztatással kapcsolatos adatok feldolgozásával. benzin literje) után mennyi adót kell fizetni. 7. amely után az adót fizetik. a költségvetési támogatás kiutalásával. adóbeszedési kötelezettség Adókulcs: az adóalap meghatározott százaléka. ADR: American Depository Receipt [Amerikai Letéti Igazolás] Amerikában árusított értékpapírok. Adótartozás: az esedékességkor meg nem fizetett adó. Adóraktár: egyrészt adójogi fogalom. cselekmények Adózó: az a személy. nyilvántartásával összefüggő feladatok. haszonélvezeti jog). beszedésével. adófizetési kötelezettséget vagy költségvetési támogatást állapít meg. Adómentesség: az adózónak nyújtott preferencia. Az adó mértékét adókulccsal vagy adótétellel határozhatják meg. jövedelem) vagy annak egysége (pl. adóköteles értékesítés. nyilvántartásával. Azonos értékvételi és eladási ügylet összekapcsolódását jelenti. tárolható. Adósságszolgálat: egy időszakban esedékes hiteltörlesztés és kamatfizetések együttes összege Adó tárgya: az a dolog (pl. hogy kinek. bizonylatok kiállításának és megőrzésének kötelezettsége nyilvántartás vezetésének kötelezettsége adatszolgáltatási kötelezettség adólevonási. gépjármű-adó). Adókülönbözet: a bevallott. továbbá a bevallás alapján kiszabott. Adóztató: az állam. amelynek alapján vagy az adó tárgya. az a hely. jövedelemszerző tevékenység).

mind az eladó. mint végső kedvezményezett részére. mivel a vevőnek és eladónak is lényeges kockázatcsökkentési lehetőséget biztosít.Advance refunding: [hitel átütemezés. átruházató akkreditív: a kedvezményezett maga helyett más kedvezményezettet is megjelölhet. Akkreditív (okmányos) meghitelezés: [Letter of credit (L/C)] készpénz nélküli fizetési forma. amelynek során a vevő és eladó közé belép egy olyan hitelintézet. A vevő a nyitáskor vagy letétbe helyezi az akkreditív összegét (kamatveszteséget szenved). hogy megbízója számlájára terhére harmadik személy. a bank hangsúlyozottan csak a fizetés megvalósulásáért felelős. a bankszámlák közötti teljes összegű átírás egyik változata. A fizetési ígéret szólhat: 1. váltóelfogadásra (acceptance credit) 3. váltóit elfogadja. hogyha teljesíti a szerződésben foglaltakat. támaszát képezi a második akkreditívnek. A bank a kedvezményezettel szemben kötelezettséget vállal. azonnali fizetésre (payment credit) 2. Akkor előnyös az alkalmazása. így nem kell az import teljes értékére akkreditívet nyitni. A külkereskedelemben az egyik legbiztonságosabb fizetési mód. 3. de a vevőnek a megjelölt keretösszegen belül csak egy-egy részszállítás erejéig kell a fedezetet a bank rendelkezésére bocsátania. hiánytalanul az okmányokat rendelkezésére bocsátja.) Akkreditív-hitellevél nyitása esetén a bank kötelezettséget vállal arra. melyet az elfogad. megkapja az áru ellenértékét. vagy hitelfelvételi limitjét terheli meg a bank. Az első akkreditív fedezetét. ha a vevő által megjelölt módon jelzi a szerződés teljesítését. átstrukturálás] Advising bank: értesítő bank Akcelerátor: az az együttható. 2. (A bizalom alapján a vevő rábízza pénzét a bankra. negociálásra (negotiation credit) A külkereskedelemben az egyik legbiztonságosabb fizetési mód. mert tudja. Az akkreditív fajtái: 1. mivel az eladónak és vevőnek is lényeges kockázat-csökkentési lehetőséget biztosít. Fizetési ígéret. amennyiben az eladó határidőben. feltöltődő akkreditív (rulírozó – revolving credit): lehetővé teszik a folyamatos szállítások lebonyolítását az eladó és a vevő között. a bank a vevőtől kapott megbízás alapján arra kötelezi magát az eladóval szemben. Az ügyfél egy határidős váltót intézvényez a bankjára. ezzel az ügyfél finanszírozási forráshoz jut mind a forgatás. amelyben a vevő és eladó egyformán megbízik. amikor az értékesítés viszonteladó bekapcsolásával történik. Akcepthitel: elfogadmányhitel. mind a vevő rövid lejáratú finanszírozását lehetővé teszi egy váltóügylet segítségével. back-to-back akkreditív: két egymáshoz kapcsolódó akkreditív. A bank csak megbízható ügyfeleinek nyújt akcepthitelt. hogy a bank akkor teljesíti a fizetést az eladónak. Önálló jogügylet. Általában 8 . hányszorosára nő az új beruházás valamely jövedelemváltozás hatására. Az eladó viszont biztos lehet abban. mind a leszámítolás útján. hogy javára fizetést teljesít. Az akkreditív formai ügylet. A felek között nagyértékű külkereskedelmi ügyletek részszállításokkal valósulnak meg. amely azt mutatja. a kedvezményezett javára fizetést teljesít előre meghatározott összegben. hogy számára fizetést teljesít. A nyitó bank fizetési ígérete átruházható a végső eladó. vagy megvásárolja. Az akkreditívet nyitó bank az ügylet teljes áruértékére ígér fizetést.

és részt vesz a biztosítási módozatok kidolgozásában is. a reexportőr. Akkreditívek negociálása: a kereskedelmi bank saját kockázatára megvásárolhatja az eladótól az intézvényt (még el nem fogadott váltót) vagy az okmányokat. Alapító tőke: a vállalkozás tevékenység megkezdéséhez az alapítók által szolgáltatott pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás. a beruházással nyert eszközöket a beruházó veszi nyilvántartásba és ő üzemeli. a vevő és a bankok. Aktíva: eszköz. • visszavonhatatlan: a kibocsátó bank visszavonhatatlan ígéretet tesz a teljesítésre. red-claused akkreditív 8. Az intézvényt vagy okmányt a bank ezután mint sajátját küldi ki és kapja meg a nyitó banktól az okmányokban szereplő követelést. 5. követelést megtestesítő értékpapír vásárlás (pl. megbízás. ha nem átruházható akkreditívet nyitott a vevő. Összetevői: • alapbiztosítás díjtartaléka • többlethozam-visszatérítés díjtartaléka • az indexálások során keletkezett díjtartalék Alapberuházás: önálló beruházási egység. 6. betételhelyezés más bankoknál (pl. államkötvény) 4. így követelése keletkezik. hogy az előírt okmányok időben történő bemutatása esetén az okmányok bármelyik jóhiszemű birtokosának kifizeti a hitellevélen feltüntetett összeget. igazolás szerint: • nem igazolt • igazolt: egy második bank felülgarantálja a nyitó bank fizetési ígéretét. juttatás) 7. a cégbíróságon bejegyzett tőke Alapítvány: jogi személyiséggel felruházott célszervezet. Formái: 1. A kockázatok elemzését végzi.reexport esetén alkalmazzák. 10. meghatározott célra szánt vagyonösszeg 9 . Akutális biztosítási összeg: a kezdeti biztosítási összeg megemelve az indexszel Akutális díjtartalék: a mindenkori díjtartalékot jelenti biztosításnál. így biztosítva ügyfele számára a finanszírozást. 4. engedményes (assignment = átruházás. stand-by akkreditív (készenléti) 9. a bank által nyújtott hitelösszeg Aktív bankügyletek: a bank pénzkihelyezést végez. visszavonhatóság szerint: • visszavonható: a vevő bármely időpontban módosíthatja vagy visszavonhatja. jegybanki kötelező tartalék) 3. tőkeérdekeltségek szerzése Aktuárius: más néven biztosítási matematikus. hitelnyújtás 2. készenléti akkreditív: egy formális akkreditívet jelent (revolving = forgó). Az ügylet szereplői a végső eladó. amely a beruházási cél megvalósítását elsődlegesen és közvetlenül szolgálja. ókereskedelmi hitellevél: a kibocsátó bank arra vállal kötelezettséget.

véges időszakra vonatkozó megegyező elemű pénzáramlások. Az annuitás véges időszakú pénzáram. hogy túljegyzés esetén milyen mértékben elégítik ki a jegyzéseket. Részei: • jegyzett tőke • tőketartalék • eredménytartalék • a mérleg szerinti eredmény • általános tartalék Alárendelt kölcsöntőke: a szavatoló tőke egyik eleme. hogy a meghatározott lejárati időpont mellett az opció lehívásának joga nemcsak a lejáratkor. szerződés tartalmazza a felek egyetértését. PVA = C C C + 2 ++ 1+ r ( 1+ r) ( 1+ r) n C = adott évi jövedelem r = elvárt hozam n = az időszakok száma A képlet arra ad feleletet. de mások számlájára köt ügyleteket. Alapvető tőkeelem: a hitelintézet szavatoló tőkéjének része. diszkont rátája. hogy egy körben minden jegyző egy papírt kap. Allokáció: az az eljárás. egészen addig. A leggyakrabban alkalmazott allokációs elv a kártyaleosztás. Az alapkamat fajtái: 1. illetve amíg az értékpapírmennyiség el nem fogy. Amerikai opció: az európaitól abban különbözik. amely rendelkezésre áll. azaz bemutatóra szóló értékpapír 10 . hogy r százalékos kamatláb mellett n évig 1 forint jövedelemnek mennyi a jelenértéke. Minden olyan kölcsön. Annuitás: évjáradék. PVA = C C 1 C 1 − ⋅ ⋅ n = r r ( 1+ r) r ( 1+ r) n Anonim értékpapír: a jogosult nevét fel nem tüntető. hanem bármikor érvényes. amíg az adott jegyzőnek kielégítetlen igénye van. illetve a jegybank hivatalos leszámítolási kamatlába. a járadékszámításban a tőkének rendszeresen befizetendő összege. amelynek során meghatározzák. A tőzsdén díjazás ellenében saját nevében. a kölcsönnek évente egyenlő összegű törlesztése. fix kamatozású (fixed rate) 2. amelynek az a lényege. degresszív és progresszív. de a törvény meghatározott esetekben kötelezővé teszi. hogy az adott értékpapír-mennyiséget úgy osztják el a jegyzők között. Alkusz: értékpapír bizományos vagy értékpapír kereskedő tőzsdei üzletkötője. Lehet lineáris. évente azonos összegű jövedelem. AMEX: 150 éve alapított New York-i székhelyű értékpapír tőzsde Amortizáció: az immateriális javakba és tárgyi eszközökbe befektetett tőke törlesztésének (visszanyerésének) mértékét fejezi ki százalékban vagy pénzösszegben. változó kamatozású (floating rate) Alaptőke leszállítása: a gazdasági társaságokról szóló törvény értelmében a közgyűlés dönt róla. ezért főként kötvény árfolyamának számítására használjuk.Alapkamat: a hitelezésnél alkalmazott alapdíj.

Aranyparitás: két pénzegység aranytartalmának egymáshoz viszonyított aránya. egyidőben megvalósuló párhuzamos vétel és eladás. Aranydeviza: egy valuta. Anticipáció: a jövőbeni eseményekkel kapcsolatos várakozás Anticipatív kamat: előlegezett Apport: vagyoni értéket képviselő tárgy vagy szolgáltatás. Arbitrázs: a különböző piacokon. Aranypont: az aranyparitástól való eltérés. Arany: [aurum] a történelem előtti időkben és a történelem korai szakaszában kultikus és műtárgyak készítésére valamint kincsképzésre használták. azaz ott vásárol. illetve árfolyamok eltérését kihasználva kockázatmentes profitra tesz szert. ahol legmagasabb az árfolyam. 1 uncia arany 35 dollárral volt egyenlő. kiegyenlítési arbitrázs: a legkedvezőbb piacot választja ki. különbözeti arbitrázs: kockázatmentes árfolyamnyereség elérésére törekszik.Anonimitás: az értékpapír forgatása útján az alanyi jog függetlenné válik az alapügylettől. ott ad el. amelyet nem készpénzként visznek be a vállalkozásba. amely megtartotta az arannyal való közvetlen kapcsolatát. valamint az értékpapír jogosultja is (bemutatóra szóló papír esetén). Arbitőr: a kamatlábak. Az országok aranyérméit az aranytartalmuknak megfelelő paritás alapján hasonlítják össze. hogy összehangolja időben és térben az árfolyamok és kamatlábak relatív nagyságait. dollár-standard rendszer. kamat) különbségből származó nyereségszerzés céljából. Ott vásárol. 11 . A különböző piacokon meglévő különbségek kihasználására szolgál (kockázatmentes hozam). és ott ad el. ahol a legolcsóbb. felső és alsó aranypont Aranystandard: az általánossá vált papíros anyagú pénzhelyettesek összehasonlítása országonként a hivatalosan meghatározott aranytartalom (aranyra való átváltási arány) alapján történt. kiegyenlítési arbitrázs: az arbitőr a különböző piacokon jegyzett árfolyamok alapján a számára legkedvezőbbet választja ki. Ötvözött formában lehetett érméket verni. különbözeti arbitrázs: az arbitőr célja a kockázatmentes árfolyamnyereség megszerzése (spekulációs ügylet). ahol drágább. 1944-ben Bretton Woodsban létrehozott pénzrendszerben a dollár töltötte be a kulcsvaluta szerepet. Típusai: 1. Az egyik piacon (tőzsdén) megvásárolt értékpapír (valuta. 2. mivel egyetlen valuta volt. Az üzlet előnye. 2. illetve kötelezett névtelenné válik. ahol olcsóbb. egyidejűleg vásárol a legolcsóbb piacon és elad a legdrágább piacon. illetve valamely pénzegység grammsúlyban kifejezett aranytartalma Aranypénz: aranyérme. a tulajdonosok nem pénzbeli hozzájárulása az alapítói (jegyzett) tőkéhez. belső értékkel rendelkezik. s ezáltal a piacok hatékonyabb működését eredményezi Az arbitrázs feladatai: 1. áru) azonnali eladása egy másik piacon az árfolyam (ár-. Az arbitrázs fontos hatóerő az áreltérések megszüntetésében. az eredeti jogosult.

francia aukciónál egy meghatározott minimális árfolyamon fogadják el az ajánlatot. spot. Kötvényaukció: a kibocsátó meghirdeti a kötvénykibocsátást. Autorizáció: felhatalmazás. pénzbefizetés. Audit: egy vállalat. 12 . vagy a kötelezett felhatalmazó levélben a bankszámláját vezető hitelintézetnél bejelenti. a vállalattól független szakértővel Aukció: árverés. Feladata mindössze a pontos. lényegében a fizetés és szállítás szerződéskötéskor azonnal esedékessé válik. azaz a potenciális vevőket. egyenleg lekérdezés ATM (2): at the money. amelynek jellegzetessége. hogy kizárólag a keresletet koncentrálja. holland aukciónál az ajánlatokat az árfolyamok csökkenő sorrendjében fogadják el. késedelemmentes okmánytovábbítás mindkét irányban. Akkor nyújthat be ilyen megbízást. Az ajánlat a vásárlandó összeget és az árfolyamot tartalmazza. hogy a bankszámlája javára.ATM (1): Automated Teller Machine. engedélyezés. a vevő az áru átvételével azonos időben rendezi a kötelezettségét Azonnali ügyletek: prompt. bankkártya elfogadó automata (elektronikus pénzkiadó automata). azaz megbízza a bankszámláját vezető hitelintézetet. cég könyvelésének és mérlegeinek átvizsgáltatása egy. ha jogszabály írja elő. a kötelezett bankszámlája terhére meghatározott összeget azonnal számoljon el. amelynek jegyzésére ajánlatokat (liciteket) lelhet benyújtani. Azonnali beszedési megbízás: inkasszó. az opció kötési árfolyama megegyezik a pillanatnyi prompt árral. olyan készpénzügylet. az áru iránt érdeklődőket hívja össze. amig a teljes összeg lejegyzése meg nem történik. Avizáló bank: a nyitó bank és az eladó között közvetít. hogy a kedvezményezett jogosult azonnali beszedési megbízást ellene benyújtani. effektív. Funkciói: pénzfelvétel. amelynél az ügyletkötés időpontja és a teljesítés lényegében nem szakad el egymástól. feljogosítás Avizál: [értesít] az ügyfelet valamilyen küldeménynek az ő címére történő feladásáról írásban értesíti. 2. Az ajánlatok elfogadása történhet: 1. Azonnali beszedési megbízás: promt inkasszó Azonnali fizetés: készpénzfizetést jelent. a fizetést a jogosult kezdeményezi a rendszeresített beszedési megbízás nyomtatvány benyújtásával.

alanyi adómentességet választhat. illetve a kiadások mérséklésével. felhasználja. államkötvény 3. • az adóévet megelőző évben a bruttó árbevétele nem haladja meg a 2. kincstárjegy (diszkont kincstárjegy. amely biztosítja a pénzforrásokat és azokat a társadalmi szükségleteknek megfelelően elosztja. tárgyi adómentesség: az értékesítés tárgya adómentes (pl. az állam adósságát megtestesítő értékpapír. amely a termékértékesítést és szolgáltatásnyújtást terheli: • általános adó: kiterjed a belföldi eredetű áruk és szolgáltatások teljes körére. • hozzáadott érték adó • fogyasztói adó Az ÁFA tárgya: 1. de még vissza nem fizetett hitelek összege. a társadalombiztosítás költségvetése Állami költségvetés: az állam központi pénzalapja. az elkülönített állami pénzalapok költségvetése 3. • összfázisú forgalmi adó: az adó a termelés minden fázisában számítják. Államadósság: az állam által igénybe vett. a helyi önkormányzatok költségvetése 4.000 forintot. kincstári takarékjegy Állampapír aukció: állampapírok kiárusítása. Finanszírozása történhet adóemeléssel.Á ÁFA jellemzői: hozzáadott érték adó. központi kormányzat költségvetése 2. és várhatóan a tárgyévben nem fogja ezt az értékhatárt meghaladni. Fajtái: 1. szervező és gazdasági tevékenysége. Az államháztartás rendszere: 1. a jövedelem-elvonás fokozásával. termékimport Adómentesség lehet: 1.000. amelyben az állam adósságtörlesztésre és kamatfizetésre vagy kamatjáradék fizetésére vállal kötelezettséget. akinek • a gazdasági tevékenységének székhelye vagy az állandó lakóhelye belföldön van. egy meghatározott időszakra várható bevételeinek és kiadásainak pénzügyi terve Állampapír: az állam által kibocsátott. árverése 13 . az a gazdálkodási rendszer. oktatási tevékenység) 2. kamatozó kincstárjegy) 2. az adóalany által belföldön teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás 2. Államháztartás: az állam irányító.

illetve a részesedés kifizetése előtt általános tartalékot köteles képezni. körültekintő és megbízható (prudens) működésének. január elsejével összevonták az Állami Bankfelügyeletet és az Állami Értékpapír. Árfolyamfajták: 1.és Tőkepiaci Felügyelet. ÁPTF: Állami Pénz. flexibilis (rugalmas) árfolyam Árfolyam jegyzék: hivatalos közlöny. értékpapírok tényleges piaci értéke. eladási-. az állam által a lejárat előtt is felmondható.és tőkepiac zavartalan. Általános tartalék: a hitelintézetnél a szavatoló tőke egyik alkotó eleme. Általános szerződési feltételek: egyes biztosítók az életbiztosítási módozatok általános szabályait (amelyeket minden szerződésben meg kellene ismételni) kiemelik és külön összefoglalják. árutőzsdéről és az árutőzsdei ügyletekről szóló törvény. Feladata ellenőrizni a törvényi előírások betartását. Hatásköre kiterjed azon szervezetek és személyek tevékenységének felügyeletére. A valutakosár képlete (változni fog): E1H U F = U SD E0H U F⋅ E0H U F U SD U SD C1H U F U SD E1(HUF/USD): aznapi dollár árfolyam E0(HUF/USD): előző napi dollár árfolyam E0(HUF/DEM): előző napi márka árfolyam C1(USD/DEM): aznapi dollár-márka keresztárfolyam 14 . tőzsdei árfolyam. kiegészítő pénzügyi szolgáltatási. a kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységet végző szervezet óvatos. A hitelintézet az adózott eredményből az osztalék. kötött árfolyam: hatóságilag rögzített.és Tőkepiaci Felügyelet: a kormány felügyelete alatt működő országos hatáskörű közigazgatási szerv.Állami Pénz. Árfolyam: [Price] a valuták. közraktározásról szóló törvény. devizák. árfolyamának Árfolyam-meghatározás: az MNB mindennap közreadja a hivatalos jegyzést. évi CXIV. de néha annál hosszabb lejárattal kibocsátott. Beszélhetünk: értékpapír-.és Tőzsdefelügyeletet. a pénz. amelyek a hitelintézeti törvény. számú törvény szabályozza. amely a kereslet és kínálat hatására alakul ki a piacon. 1997. vételi-. mert mindig része az egyedi biztosítási szerződésnek. az 1996. amely a hivatalosan megállapított tőzsdei árfolyamokat tartalmazza. Célja a pénzügyi szolgáltatási. kamatozó állampapír Államkötvény: olyan kötvény formájú állampapír. Árfolyamjegyzés: a valuták és devizák pénzpiacon kialakuló megállapítása és közzététele meghatározott formában. fix (rögzített) árfolyam 2. Ezt hívják általános szerződési feltételeknek. Mértéke a tárgyévi adózott eredmény 10%-a. az értékpapírok forgalombahozataláról szóló törvény hatálya alá tartoznak Állami pénztárjegy: az állam átmeneti pénzhiányának fedezetéül általában egy évnél rövidebb. amelyet az adózott nyereségéből képez. s nem a piaci kereslet a meghatározó 3. tulajdonosaik gondos joggyakorlásának. a befektetési alapokról szóló törvény. amely az állam (közép vagy hosszúlejáratú) adósságát testesíti meg. eredményes működésének elősegítése. a befektetési szolgáltatási.

A névre szóló értékpapír átruházása egy külön engedményezési nyilatkozattal mehet csak végbe 15 . P1 − P0 P0 E= r1 − r0 r0 Áruárfolyam: az értékpapírok ajánlati árfolyama. Árutőzsde: fizikai áruügyletek helye. Árfolyam támogató vásárlás: a tőzsdén az árfolyam alátámasztására megvalósuló értékpapír-vásárlás (support purchase) Árjegyző: [call chairman] a tőzsde hivatalos személye. technológiai. aki a kialakuló árakat percnyi pontossággal jegyzi. aki az SZJA törvényben meghatározott követelményeknek megfelel. Árrugalmassági együttható: E = elaszticitás. Az az egyéni vállalkozó választhatja. fizikai áruk adás-vétele folyik itt. Átszervezési beruházásnak is nevezik. a tőzsdén kialakult árfolyamok átlaga. A főszabály szerint a vélelmezett költséghányada 80%.és piacszervezési eredményeinek folyamatos alkalmazása a meglévő termelőberendezések átalakításával.Árfolyam/Nyereség arány: [Price/Earning Ratio (P/E)] a részvény árfolyama osztva a részvényenkénti nyereséggel (a részvény mai árfolyama és a következő évi várható egy részvényre jutó jövedelem aránya) Árfolyamnyereség: az értékpapír elidegenítéséért kapott bevételnek az értékpapír megszerzésére fordított összeget meghaladó része. a szövetkezet tevékenységének jogutódlással történő megszüntetése Átalányadó: vélelmezett jövedelem és költséghányad alapján fizetett adó. A bemutatóra szóló értékpapír átruházása a dolgok átruházására vonatkozó szabályok szerint. kivéve. Az átalányadózást választó egyéni vállalkozó a bevételéből a jövedelmet a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott. hogy bemutatóra. Mezőgazdasági őstermelő is választhatja. gyártás. Átalakulás: a gazdasági társaság. Az értékpapírok átruházásának szabályai különböznek annak függvényében. ha azt az SZJA törvény kamatnak vagy egyéb jövedelemnek minősíti. egységnyi kamatlábváltozás mekkora árfolyamváltozást okozhat. Átruházás: rendelkezési jog átadása. Átállítási beruházás: olyan tőkebefektetés. vélelmezett költséghányad alkalmazásával határozza meg. az értékpapír fizikai átadásával és a vételár átvevésével történik. amelynek célja a termelés technikai. Ha az áru tulajdonosa kölcsönt vesz fel (és az árut így elzálogosítja). vagy rendeletre szóló értékpapírról van-e szó. akkor a zálogjegy új tulajdonosának tulajdonjogát korlátozza (mivel csak a kettő együttes birtoklása jelent szabad rendelkezési jogot az áru felett). névre. kicserélésével. P1 = jelenlegi árfolyam P0 = kötvény névértéke r1 = a jelenlegi piaci kamatláb r0 = névleges kamatláb Árujegy: a közraktárjegy egyik része. Átlagárfolyam: tőzsdei árfolyam. áru feletti rendelkezési jogot biztosít.

amelynél az eladó/exportőr az árut és az okmányokat is a vevő/importőr címére és rendelkezésére adja fel. 7. a végső eladó (szállító) és a viszonteladó (külkereskedelmi vállalat) megbízási szerződést köt adott áru külföldi értékesítésére. valamely pénz vagy értékpapír névértékére és az értékpapírpiacon az ezt meghaladó forgalmi értéke közötti különbség. Az átváltás nem kötelező. amelyet a lejáratkor visszafizetés helyett részvénnyé lehet átalakítani. Általában alacsonyabb a kamata. a kötvénytulajdonos választásától függ. amelyben átruházható akkreditívet kér a fizetés biztosítékaként. 3. A rendes kamatozáson felül választási lehetőséget biztosít tulajdonosának. birtokon kívül kerül. csere. illetve alternatív kötvény): a részvénytársaság által kibocsátott olyan kötvény. Meghatározott számú részvény megszerzésére jogosító értékpapír. az akkreditív nyitása 5. Használata abban az esetben előnyös. a vevő bankjánál nyittat egy átruházható akkreditívet (a viszonteladóval megállapodott feltételek szerint). Ázsió: felár. az akkreditív transzferálása 8. A kötelezettség teljesítéséről a vevő intézkedik az áru és okmányok átvételét követően. így az eladó a pénzügyi műveletek passzív szemlélője lesz. a viszonteladó felkutatja a külföldi vevőt és megköti vele az adott árura vonatkozó kereskedelmi szerződést. hogy a kötvénytulajdonos átcseréli kötvényét a kibocsátó vállalat részvényeire vagy megtartja a kötvényt. kisebb termelőtől gyűjti össze az árut és egyben értékesíti részszállítás engedélyezését kérve. azaz hátirati forgatmány útján történik. prémium.t t r a n7 s z A f e v r i á z l á ó l ó b a n k 1. Meghatározása 16 . amikor értékesítés viszonteladó bekapcsolásával történik. Átválthatóság: konvertibilitás Átváltható kötvény (konvertálható.(cesszió. 4. a viszonteladó a végső eladóval kötött szerződése alapján felkéri a transzferáló bankot az akkreditív átruházására a végső eladó mint végső kedvezményezett javára. 6. felpénz. Á V 3 N y i t ó e v ő 2 t r u h á z h a t ó V 5 4 a nL k / C b i s z o 6 a k k r e d i t í v l a d ó 8 b a n k n y i t á s n t e 1l a d ó E . cedálás). A rendeletre szóló értékpapírok átruházása általában a váltóátruházásra vonatkozó szabályok szerint. a viszonteladó mint kedvezményezett értesítése az akkreditív megnyitásáról. fizetési feltételként akkreditívet [Letter of credit (L/C)] jelölve meg. A külkereskedelmi vállalat több. a végső eladó értesítése a transzferált akkreditívről a számlavezető bankán keresztül Átutalás: olyan fizetési mód. Átruházható (transzferálható) akkreditív: a nyitó bank fizetési ígérete átruházható a végső eladó mint végső kedvezményezett részére. 2.

17 . Ellentéte a diszázsió.általában az értékpapír névértékéhez viszonyított százalékos értékkel történik.

időbeli. valamint a bankok. területileg korlátozott 18 . s ezért értékpapírt ad el annak reményében. Így a két árfolyam közötti különbség az ő haszna lesz. Balance of payments: [Fizetési mérleg] Bank: univerzális hitelintézet. b a An k v i z á l ó b a n k Annyiban különbözik az átruházható akkreditívtől. hogy ez nem átruházható. amelynél a spekuláns baisse-re számít. Baisse-ügylet: olyan tőzsdei spekuláció. az ügyletek nagy tételben történnek. ha egyébként nem átruházható akkreditívet nyittatott a vevő. azaz olyan pénzügyi intézmény. Az ügylet szereplői a végső eladó (szállító). avizáló és a II. valamint pénzügyi szolgáltatás nyújtásával üzletszerűen foglalkozik. Jellemzője ennek az akkreditívnek. hogy a vevő és eladó nem tud egymásról. Baisse: [bessz] a tőzsdén jegyzett értékpapírok árfolyamának esése Baisser: [baisse spekuláns. N b ay n i t k ó I I . Egy közeli határidőre megállapított felár egy távolabbi határidőre megállapított árral szemben.t o . nyitó bank ugyanazon bank. b a nA k v i z á l ó I I . besszer] olyan spekuláns. hogy a szerződéskötés és annak teljesítése között az árak csökkeni fognak. reexportőr (külkereskedelmi vállalat). ezért kellett a reexportőrnek egy új akkreditívet nyittatni a régit mint fedezetet alkalmazva. és ezért magasabb) vételárból akkor olcsóbban ugyanazt az értéket tudja megvásárolni. amely betétgyűjtéssel és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadásával. területi. Backwardation (deport): a készpénzes áru (software) felára a határidőáruval szemben. tevékenységi és ügyfélkorlát nélkül • regionális bankok: széleskörű tevékenység. Természetesen az I. hogy későbbi teljesítéskor befolyó (ám a szerződéskötéskor kikötött. Értelemszerűen azonnali ügyleteknél ilyen spekulációra nem kerülhet sor.b a c k p o a k k r t ő r e d i t í v rE l a d ó n y i t á s r Rt ő e r e x p o N I . B V e v ő R a c k e e x . y i t ó I . s esetenként több közvetítő is beékelődik az eladó és vevő közé. Fajtái: • kereskedelmi bankok: széleskörű tevékenység. a vevő. azaz úgy gondolja. ahol az első akkreditív fedezetét képezi a második akkreditívnek. aki tőzsdei árfolyamesésre számít.B Back-to-back akkreditív: két egymáshoz kapcsolódó akkreditívet feltételez. Általában reexport esetén alkalmazzák.

• takarékpénztárak: a lakosság széles köre számára végez műveleteket • hitelszövetkezetek: a szövetkezetbe tömörült tagok számára végez szolgáltatást • jelzálog-hitelintézet: speciális hitelezéssel foglalkoznak • földhitelintézetek: speciális hitelezés. lejárat szerint 3. ahol a fedezet a művelésre alkalmas föld • építési bankok: viszonylag alacsony tőkeigényű lakásépítési tevékenységre szakosodtak • fejlesztési hitelintézetek: a nagy tőkeerőt igénylő. Bank advance: [bankhitel (általános elnevezés)] Bank assurance: garancia. amelyek a hitelintézettel szemben fennálló követelések kielégítésébe tőkeként bevonhatók. a hitelek pénztömegre gyakorolt hatása szerint: • jegybanki hitelek • kereskedelmi banki hitelek • nem monetáris pénzintézetek által nyújtott hitelek 19 . szavatolás Bank bill: banki váltó Bankbiztonság: a banküzem óvatos. körültekintő és megbízható működését elősegíteni. a tőzsdeidőn kívül a bankon keresztül értékpapír forgalmazást és devizaműveletek végzése • közületi bankok: a közület szervezett jellemzőit kihasználva kereskedelmi bank vagy takarékpénztár jelleggel működnek. hitelfelveők szerint: • bankközi • vállalati • magán • költségvetési 2. hosszú megvalósítási idejű beruházások finanszírozása • tőzsdei bankok: tőzsdei tevékenységhez kapcsolódó műveletek. s végzett tevékenységnek nagy a kockázata. • az általános tartalék képzése Bank credit: bankhitel váltóleszámítolás vagy értékpapír forgalmazása által Bank deposits: bankbetétek Bankdoor financing: nem nyílt piaci finanszírozás (USA-ban alkalmazott) Bankers acceptance: elfogadány-hitel. A megbízható működést biztosítani hívatott követelmények: • a fizetőképesség fenntartása (azonnali és hosszú távú fizetőképesség) • a saját tőke megkövetelt nagysága (nem lehet kevesebb az előírt legkisebb jegyzett tőke összegénél) • a szavatoló tőke nagysága: a saját tőkéje és azok a források. Bankhitelek: pénzintézet által nyújtott hitelek Csoportosítása: 1. A bank „veszélyes üzem”. bankári elfogadvány Bankgarancia: a hitelintézet önálló fizetési kötelezettséget vállal harmadik személy kötelezettségeiért.

váltóleszámítolás). 2. Bankközi források: a bankok felé áramló források. hitelcél szerint: • átmeneti forgóeszköz-szükségletet finanszírozó hitel • beruházást finanszírozó hitel • komplex projektet finanszírozó hitel • ingatlanhitel Bankhitelszerződés: a hitelintézet arra vállal kötelezettséget. bankgarancia. amelyet a kártya kibocsátására jogosult hitelintézet bocsát ki. 3. Fajtái a pénzeszközöktől a tárgyi eszközökig terjednek. hogy túlzott mértéke inflációt okoz. és amellyel a kártya birtokosa bankszámlájáról készpénzt vehet fel vagy tényleges vásárlásainak vagy igénybe vett szolgáltatásoknak ellenértékét kiegyenlíti. Ennek az áthidalására alakult ki a 20 . bár elismerték. rentabilitás: az üzletágainak jövedelmei magasabbak legyenek. Banki források: a bank mérlegének jobb oldalán szereplő tételek. aranyfedezet helyett árufedezet. azaz kötelezettségek Banking iskola: nem baj. az igények nagyságrendje és a kihelyezések időpontja nem esik mindig egybe. olyan bankcsoport. akinek nyújtották (pl. a hitel formája szerint: • pénzhitel: tényleges folyosítás • hitelnek minősülő kihelyezés: a pénz visszafizetésére nem az az ügyfél köteles. és a keret terhére kölcsönszerződést köt. a saját és idegen tőke befektetései hozadékot biztosítsanak. elfogadmányhitel 5. mint az adott üzletág ráfordításai. ha a kiállító bank számláján adott időpontban fedezet nem áll rendelkezésre. vagy egyéb hitelműveletet végez. amely alkalmanként vagy Bankkövetelmények: 1.4. amely a finanszírozó hitelintézet által kiállított értékpapír. amiket a banki mérleg bal oldala csökkenő likviditási sorrendben tartalmaz. • kötelezettségvállalási hitel: hitelkeret. Banki eszközök: a bank által rendelkezésre álló források különböző megjelenési formái. 2. amely áruvásárlást és szolgáltatás igénybevételét teszi lehetővé. 3. ha az aranymennyiséget meghaladóan bocsátanak ki pénzhelyetteseket. Fajtái: 1. Bankkártya: olyan fizetési eszköz. hitelkártya: műanyag lapocska. bankkezesség. Bankkonzorcium: szindikátus. aktív memóriakártya: szabvány méretű hitelkártya. a befektetések biztonsággal megtérüljenek. likviditás: a bank a vele szemben jelentkező jogos követeléseket azonnal képes kielégíteni. hogy jutalék ellenében meghatározott hitelkeretet tart a másik szerződő fél rendelkezésére. szekuritás: biztonság. A pénzmennyiség szabályozását nem az aranymennyiséghez kell igazítani. A felhasználás során a pénztulajdonos azonosító kódszáma segítségével módot ad vásárlásra és készpénzfelvételre is. amelyben mikroprocesszort helyeztek el. ismétlődően közösen bonyolít le ügyleteket. csekk-kártya: a kártyarendszerben résztvevő bankok kötelesek a szabályszerűen kiállított csekkre készpénzt kiszolgáltatni még akkor is.

Banknote: bankjegy Bankrendszerek: működésüket tekintve lehetnek: 1. üzleti tevékenységére. BCR: hozam–költség arány [Benefit/Cost Ratio] BCR1: tájékoztat arról. információ. DM esetében tízezredrészt jelent. Mivel e betétek kihelyezése csak telefonon történik (írásban történő visszaigazolással) ezt a piacot telefonpiacnak is szokták nevezni. angolszász bankrendszerek: specializáltak (kettéosztottak vagy bontottak) • deposit-üzletekkel foglalkozó bankok: betétgyűjtés (kockázatos üzleti befektetéssel nem foglalkoznak) • effekt üzletekkel foglalkozó bankok: részvényés értékpapírügyletekkel foglalkoznak (hosszútávú források) 2. Ł. $. egyenlegére vonatkozik. vagyoni helyzetére. a számláján a szerződő fél pénzeszközeit nyilvántartja. bankszolgáltatás végzésére jogosultak. a pénzügyi intézmény által vezetett számlájának forgalmára. passzív bankügyletek 2. amellyel a hitelintézet arra vállal kötelezettséget. megoldás. fizetési forgalom lebonyolításával kapcsolatos bankügyletek 4. Barterügylet: olyan csereügylet. Bankügyletek: a kereskedelmi bankok által végzett ügyletek lehetnek: 1. Banktitok: minden olyan. gazdálkodására. ahol a bankok és más pénzügyi közvetítők egymással kötött hitelügyletekkel teremtenek egyensúlyt. mint amennyit hitelügyletként ki tud helyezni. aktív bankügyletek 3. azaz ő helyez el betétet. Bázispont: a bankok mindig 4 tizedesjegyig adják meg ajánlatukat és a negyedik tizedesjegyre külön megjelölést használnak. az egyes ügyfelekről a pénzügyi intézmény rendelkezésére álló adat. tulajdonosi és üzleti kapcsolatira. hogy ügyfelének részére számlát nyit.és devizaügyletek • befektetési tanácsadás • lízing. ez a bázispont. Bankszámlaszerződés: az ügyfél és a bank között létrejött szerződés. akkor a többletet felajánlja egy másik banknak. hogy a beruházás egyszeri és folyamatos ráfordításainak jelenértéke megtérül-e a bevételek jelenértékéből. faktoring stb. ahol egyáltalán nincs pénzmozgás. amely az ügyfél személyére. €. Egy hónapra vagy ezt meghaladó időszakra elhelyezett betét ma még ritkaságszámba megy. német típusú vagy univerzális bankrendszerek: mindenféle tevékenység. Bankközi kamatláb: a bankok egymásnak nyújtott hitelei után felszámított kamat Bankközi piac: amikor egy pénzintézetnek átmenetileg több a forrása. Klasszikus cserekereskedelem. E betétek lejárata néha nem több egy napnál. pénzforgalmát lebonyolítja.bankközi piac. bankszolgáltatások: • értékpapírokkal kapcsolatos szolgáltatások • valuta. 21 . és szigorúan bilaterális megállapodás alapján működnek együtt résztvevő felek.

A befektetési alap létrejöhet úgy. az árfolyamok esnek. ha a beruházás nettó jelenértéke pozitív. reálbefektetések Befektetési adóhitel: egy magánszemély tőkeszámlán tartott. Befagyott betét: amelyre a hitelintézet nem képes az esedékességet követő három munkanapon belül kifizetést teljesíteni. zártvégű befektetési alap: vagyona meghatározott nagyságú. anyagi eszközökben megtestesülő ún. azaz besszre (áresésre): játszó tőzsdés. Bear market: gyengülő piac. Ő az árak csökkenésével fog nyerni. nem növelhető és nem csökkenthető. hogy a beruházás teljes élettartama alatt képződő adózott eredmény jelenértékéből (jelen időpontra diszkontált összegéből) a beruházás egyszeri ráfordításának jelenértéke megtérül-e. pénzügyi befektetések (fináncbefektetések) 2. ha BCR2< 1. 22 . Bearish: [hanyatló irányzatú] olyan piac. aki egy áru árát túl magasnak tartja. amelyet a befektetési alapot kezelő társaság befektetési jegyek kibocsátásával gyűjt össze. Bear: a baisser neve New Yorkban. hogy azt a befektetők javára a legelőnyösebben helyezze ki. BCR 2 = PV ( R) − PV ( C) PV ( I ) A beruházási tervvel akkor célszerű foglalkozni. hitelintézet) meghatározott összegű pénzt kíván befektetni. illetve BCR2< 1. és ezért az ár csökkenését jósolja. A befektetési jegyek kibocsátása szempontjából megkülönböztetünk: 1. A befektetések lehetnek: 1. BCR2: azt fejezi ki. azzal a céllal. hogy hosszabb távon hozamra tegyenek szert. s így szétterítik a befektetést a kisbefektetők között. majd befektetési jegyet bocsátanak ki. amelynek árai csökkenő tendenciát mutatnak. Befektetés: [Investment] a vállalkozók pénzügyi és reáleszköz vásárlásai azzal a céllal. amikor a kezelő társaságot alapító tagok folyamatosan fektetik azt be. csak akkor teljesülhet. csak a piacon (tőzsdén) értékesíthetők. ha a BCR1> 1. Befektetési jegyei a lejárat előtt nem válthatók vissza. adóévben fennálló napi átlagos befektetés-állománya növekményének 30%-ára rugó (de maximum az adóévre eső adó 50%-ig terjedő) adóhatóságtól igényelhető kamatmentes hitel.BCR1 = PV ( R) PV ( I ) + PV ( C) A beruházás teljes élettartama alatt keletkező bevételek diszkontált összegéből a beruházás egyszeri és a működés folyamatos költségeinek diszkontált összege megtérüle. A másik módja a befektetési alap létrehozásának az. A beruházási terv elfogadásának minimum feltétele: BCR1> 1. A befektetés kezelését rábízza egy tőle független szervezetre. és általában meghatározott időre jön létre. Befektetési alap: különleges pénzalap. A beruházás akkor fogadható el. hogy egy cég (pl.

az alapkezelő köteles a jegy értékét meghatározott értékét meghatározott szabályok szerint havonta megállapítani és közzétenni. kötvény. A befektetési alap tőkéjének összegyűjtése befektetési jegy kibocsátásával történik. mint az alap portfoliójában lévő értékpapírokból kombinált értékpapír. ingatlanalap: ingatlanokat és kincstárjegyeket tarthatnak portfóliójukban Befektetési alapkezelő: magyarországi székhelyű. 1992-től vált lehetővé. A befektetési jegy a befektetési alap mindenkori értékének meghatározott hányadára vonatkozik. törvényben meghatározott engedély birtokában befektetési alapkezelő tevékenységet végez. annak kibocsátója a lejárati idő. átruházható értékpapír. • nyílt végű befektetési jegy: bármikor visszaváltható • zártvégű befektetési jegyet. A befektetési jegy vagyoni viszonyt megtestesítő értékpapír. devizacsere és tőkecsere ügylet • opciós ügylet lehet 23 . amely az 1991. s azokat bármikor kötelesek visszavásárolni. átruházható értékpapír. A befektetési alapnak az egyes befektetési jegyek által megtestesített hányadával arányos hozamát évente legalább egyszer ki kell fizetni a befektetőknek. A befektetési jeggyel a befektető a szabad pénzeszközöket nem egy meghatározott vállalkozásba. kibocsátási értékét az alapot kezelő társaság határozza meg. Lehet nyilvános vagy zárt gyűjtés. Zárt alapnál (amelynek kezelő társasága nem válthatja vissza a befektetési jegyet a lejárati idő előtt) a kezelő társaság köteles az alap létrehozatalát követő egy éven belül kezdeményezni a befektetési jegy tőzsdei bevezetését. amikor maga az értékpapírügylet lebonyolításában részt vevő befektetési vállalkozás nyújt kölcsönt az ügyfél értékpapír vásárlásán keresztül megvalósuló befektetéséhez. Befektetési jegy: a törvényben meghatározott módon és alaki előírásokkal az alapkezelő által sorozatban kibocsátott tőkebefektetési részjegy. értékpapíralap: nyilvánosan kibocsátott vagy forgalomba hozott értékpapírokba fektetik az összegyűjtött tőkéjüket (állampapír. részvény befektetési jegy) 2. bemutatóra vagy névre szól. évi LXIII. a befektetési alapokról szóló törvényben meghatározott vagyoni és egyéb jogokat biztosító. nyíltvégű befektetési alap: a meghirdetett összeghatárokon belül folyamatosan bocsáthatnak ki újabb befektetési jegyeket. illetve a zárt végű befektetési alap felszámolása előtt nem váltja vissza. szabadon átruházható. A befektetési alapok a befektetés tárgya szerint lehetnek: 1. kizárólag névre szóló részvényekkel rendelkező részvénytársaság. Vagyoni és egyéb jogokat biztosító. hanem a biztosabb hozam érdekében a befektetési alapba helyezi el. hogy a gazdaság vérkeringésébe integrálják a kisbefektetők megtakarításait is. amelynek tárgya: • átruházható értékpapír • pénzügyi határidős ügylet • kamatlábcsere. Az értékpapír-alap befektetési jegye úgy is felfogható. Befektetési hitel: olyan speciális hitelezési forma. A befektetési alap a befektetői tőke felhasználásának iránya szerint lehet értékpapír-alap vagy ingatlanalap. azok átlagos hozamával és átlagos kockázatával. Ha a tőzsde a befektetési jegy tőzsdei bevezetését elutasítja. Hozamának adózása az osztalékjövedelemre vonatkozó előírások szerint történik. A Befektetési Alapkezelő Társaság által sorozatban kibocsátott.2. kivéve ha a hozamok tőkésítését az alap tájékoztatója lehetővé teszi. Befektetési szolgáltatás: azt az üzletszerű tevékenységük értjük.

A bennfentes kereskedelem tilalma minden értékpapír-jog sarkalatos pontja. Bennfentes: [insider] a vállalaton belül bizalmi pozíciót betöltő személy.Befektetett eszközök: tartósan lekötött eszközök. azaz a ráfordítások a velük elérhető bevételekből éppen egyszer térülnek meg). eredménytartalék. más számára nem elérhető információhoz juthat. árbevételben realizált amortizáció. Beruházás: a pénznek reáljavakba történő befektetése Beruházási befektetések döntése: azokat a beruházásokat fogadjuk el. a befektetők védelmét szolgáló szigorú előírás. Úgy is definiálható mint az a diszkontráta. 24 . Lehetnek immateriális javak. Bennfentes információ: a részvényt kibocsátó részvénytársaságra vonatkozó. a vállalkozásnak az a képessége. az a diszkontráta. vállalatrész-vásárlás. azaz a kalkulatív kamatlábbal. Statikus beruházás-gazdaságossági számítások: • a pénz időértékét nem veszik figyelembe. amelyek belső megtérülési rátája egyenlő a tőke alternatív költségével. tőketartalék. csak a bennfentesek tudomására jutott információ (üzleti titok) Bennfentes kereskedelem: [insider trading] olyan információk felhasználásával folytatott értékpapír-kereskedelem. A bérbeadó szavatolni köteles. a tárgyévi mérleg szerinti eredmény. tárgyi eszközök. amely lehetővé teszi tevékenységének saját tőkével történő finanszírozását. még nyilvánosságra nem került. amely mellett a nettó jelenérték (NPV) zérus (az a diszkont kamatláb. aki ennek révén fontos. Bérlet: a bérbeadó időlegesen a bérlő használatába adja a dolgot bérleti díj ellenében. a vagyon átrendezése. amelynek birtokában az érintett (bennfentes személy) az üzletkötés során helyzeti előnyben van. valamint a bevételek nettó jelenértéke kiegyenlíti egymást. az árfolyam alakulását befolyásoló. amelynek alkalmazásával az egyszeri és folyamatos ráfordítások. eredményül a befektetett. amellyel ha a befektetés jövőbeni hozadékát jelenértékre számítjuk. Belső érték: [intrinsic value] az érvényesítési ár és a spot ár közti eltérés Belső finanszírozás: önfinanszírozás. Belső megtérülési ráta: [Internal Rate of Return (IRR)] belső kamatláb. illetve a befektethető pénzösszeget kapjuk. hogy a bérelt dolog a bérleti idő teljes tartalmában szerződésszerű használatra alkalmas legyen. A beruházás tényleges hozama. tartós forgóeszköz-beszerzés. Lehet jegyzett tőke. • beruházás átlagos jövedelmezősége: éves átlagos hozam / beruházási ráfordítás • megtérülési idő: beruházási ráfordítás / éves átlagos hozam • forgási sebesség: üzemeltetés ideje / megtérülési idő Dinamikus beruházás-gazdaságossági számítások: • nettó jelenérték: beruházások következtében keletkező jövőbeni pénzáramok jelenre diszkontált értékéből kivonva a beruházási kiadásokat • jövedelmezőségi index (PI): a jelenértékre számított hozamok és egyszeri ráfordítások aránya (BCR) • belső kamatláb – belső megtérülési ráta (IRR): a pénzáramok jelenértéke megegyezik az egyszeri ráfordítások együttes jelenértékével. hosszú lejáratú értékpapír-vásárlás.

• határidős betét: meghatározott időre lekötik. A zérus és egy közötti béták azt jelentik. amelyeket elhelyeztek a pénzváltóknál. Az egynél nagyobb béták felnagyítják a piaci tendenciákat. A betétek típusai: 1. nyarán kezdte meg működését. hogy egy eszköz hozama mennyire érzékeny a piaci változásokra. Minden piac bétája egységnyi. Az alap védelmet nyújt a betéteseknek olyan esetekre. BÉT: Budapesti Értéktőzsde. amely 1990. Reguláris betét: a kereskedők ugyanazokat a pénzdarabokat kapták vissza. Bessz: [baisse. azt jelzi. A kockázatmentes befektetés bétája zérus. rendelkezési jogosultság szerint: • bemutatóra szóló • fenntartásos: pénz tulajdonosa fenntartja magának vagy az általa megnevezett személynek a betét feletti rendelkezés jogát. A piac egészének 1%-os fellendülésekor az adott részvény hozama várhatóan hány százalékot fog változtatni. részvények és határidős ügyletek. A jogosult a rendszeresített beszedési megbízási nyomtatványt benyújtja a bankszámláját vezető hitelintézetnek. BEVA: Befektetővédelmi Alap. a fizetést a jogosult kezdeményezi. a kötelezett számlája terhére meghatározott összeget számoljon el. amikor a betétet elfogadó hitelintézet fizetésképtelensége következtében a betétes jogszerű követelését teljesíteni nem tudja. bearish] folyamatos árfolyamesés a tőzsdén Béta: a piaci kockázat mérőszáma. hogy legalább egy tag (beltag) felelőssége a társasági vagyon által nem fedezett kötelezettségekért korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges. hogy a bankszámlája javára. 3. nyilvántartási forma szerint: • könyves betét • számlabetét Betétbiztosítás: minden betétet gyűjtő hitelintézet köteles csatlakozni az Országos Betétbiztosítási Alaphoz. egyértelműen a brókercégek piaca. mint a piac. 25 . amelynek tagjai társasági szerződéssel üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget oly módon. Betéti társaság: olyan gazdasági társaság. Lehet: 1. hogy az értékpapír ugyanabba az irányba mozog. Irreguláris betét: a kereskedők már nem ugyanazokat a pénzdarabokat kapják vissza. amely után a bank valamilyen formában kamatot fizet. 2. azonnali (promt) beszedési megbízás. lejárati idő szerint: • látra szóló betét: a betét tulajdonosa minden megkötés nélkül bármikor rendelkezhet.Beszedési megbízás: inkasszó. az értékpapírpiacon befektetőknek nyújt védelmet befagyott befektetések esetén. legfeljebb egymillió forint összeghatárig. Ez a biztosítás csak névre szóló betétekre terjed ki. Tevékenysége három szekcióban valósul meg: állampapírok. 2. kezelési. az összeget a jogosult javára azonnal leemelik a kötelezett számlájára. határidős beszedési megbízás (a kötelezett számára a fizetési teljesítése elleni kifogás megtételére kifogásolási határidőt jelölnek meg). Betét: banknál számlán vagy betétkönyvben elhelyezett pénzletét.

törvényes fizetési eszközként). értékpapír vételével és eladásával megbízott közvetítő (közvetítő: aki a bizományba adott árut eladja. amit a biztosítási esemény bekövetkezésekor vagy a szerződés lejártakor a biztosító teljesít. Az életbiztosításnál a biztosított halála. maga az aláírási nap. Gyakran a biztosítási ajánlat maga a szerződés. Biztosítási évforduló: lehet az aláírás hónapjának első napja. amelyek a kommunikációs forradalom következtében mentek végbe. nem saját számlára köt értékpapírügyletet. ha a biztosítottat baleset érte.Bevezetés a tőzsdére: értékpapír alkalmassá tétele arra. Biztosítási esemény: a biztosító erre vállal kockázatot. Bizományosi tevékenység: közvetítő kereskedő. amely tartalmazza a tőzsdei bevezetés feltételeként megkövetelt adatokat. BIS: Nemzetközi Fizetések Bankja. Mindig írásba foglalják. illetve ha bizonyos kort megélt. Feltétele. hogy a biztosított ne haljon meg korábban. amikor az életbiztosítási szerződés megszűnik. Biztosítási kötvény: az elfogadott biztosítási ajánlat tartalmát magába foglaló dokumentum. licit] az ár. illetve a tőzsde által a jegyzés megkezdése. 1930-ban alakult meg a jegybankok közötti rendszeres. Bilaterális klíring: kétoldalú megállapodás szigorú feltételekkel. A biztosítók többsége a kötvény bemutatásához köti a szolgáltatást. hogy az a tőzsdei jegyzés kritériumainak megfeleljen. amikor a biztosító akkor is fizet. leggyakoribb a baleseti kockázat. bróker: csak megbízásból. amelyet egy vásárló hajlandó megfizetni (az offer [ellentét] = vételi árfolyam) Big Bang: [a nagy robbanás] az 1986 októberében bekövetkezett intézményi és szabályozási változások népszerű elnevezése. Az ügynök által tett biztosítási ajánlatot a jog nem tartja ajánlatnak. Biztosítási ajánlat: mindig az ügyfél teszi a biztosítónak. Egyes életbiztosítások kiegészítő kockázatot is tartalmaznak. egy értékpapír első jegyzése a tőzsdén Bevezetési tájékoztató: olyan tájékoztató. vagyis a bekövetkezésekor kell fizetnie. meghatározott valuta felhasználásával Bill of exchange: [váltó (angol)] Bimetallizmus: kettős pénzrendszer. viszont minden írásbeli megállapodást pótol a biztosítási kötvény. és formailag 1926-ig állt fenn.5 arányban. A biztosító nyomtatványának aláírása is ajánlatnak minősül. Biztosítási szolgáltatás: az a szolgáltatás. szervezett együttműködés érdekében. de lehet a következő év első napja is. 1803-ban a Francia Köztársaság vezette be 1:15. ne kerüljön sor a szerződés visszavásárlására vagy felmondására. Biztosítás lejárat: az az időpont. 26 . amelyben két nemesfém egyidejűleg tölti be a pénz szerepét (az áruk egyenértékének meghatározását. Bid: [vételi ajánlat. valamint az első díj befizetésével jön létre. Biztosítási összeg: a biztosító által teljesíthető kifizetés legmagasabb összege Biztosítási szerződés: az ajánlat biztosító általi elfogadásával.

amely megalapozta a második világháború utáni nemzetközi pénzügyi rendszert. A születési év hamis megadása súlyos adatszolgáltatási kötelezettségszegésnek minősül. amely megbízható. közvetítő kereskedelmi cég. 1531-ben a belgiumi Antwerpenben alapították az első olyan helyet. amely a határidős kötéseket bonyolítja díjazás ellenében.és áruügyletek megkötésére. Bróker: hivatalos tőzsdeügynök. külön osztalék. akinek életben kell maradnia vagy meg kell halnia ahhoz. Az egyezmény keretében alapították a Nemzetközi Valutaalapot és a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bankot (Világbank). A Van Der Beurze család vendégfogadója után kapta a börze elnevezést. Blue chip: [kék zseton] első osztályú értékpapír. 1. július 1-22. Lehet: 1. hogy a biztosító fizessen. Biztosító: az az intézmény. Biztosított: a társadalombiztosítás valamennyi ellátására jogosult személy. Break even: a választópont a profit és a veszteség között Bretton Woods-i Egyezmény: 1944. Biztosítási szerződés esetén az. hogy a szerződéskötés évéből kivonják a biztosított születési évét. olyan közvetítő. hitelbiztosítás) Biztosítható érték: a biztosítás tárgyának értékét fedi. engedményezés. az árfolyamok hirtelen és jelentős emelkedése a tőzsdén Bóvlikötvény: általában vállalatfelvásárláskor kibocsátott. kiemelkedő likviditású.Biztosítékok: a hitelezés kockázatának csökkentése érdekében biztosíték köthető ki. kézizálog • óvadék.1035 gr) arany egyenlő 35 dollárral. Nagy tőkeértékű. jelzálog óvadék 3. ahol nyilvánosan lehetett használni pénz. ingyen adott részvény Boom: tartós tőzsdei fellendülés. angol nyelvterületen a fix kamatozású értékpapír Bonitás: hitelképesség Bónus: jutalomjellegű juttatás. stabilan nyereséges részvény. Az ügyfél megbízásából vásárol vagy ad el bizonyos értékpapírokat. Az egyezmény keretében határozták meg a dollár kulcsvaluta pozícióját. Biztosított életkora: belépési kornak is hívják. aki a vevőt és az eladót összehozza. Szolgáltatásáért megbízási díjat vagy közvetítői díjat számol fel. között tartott nemzetközi pénzügyi konferencián aláírt egyezmény. a megfelelő tőzsdére beengedett ügynök 2. amely veszélyközösségeket szervez. tárgyi biztosítékok • zálogjog. de nagy hozamot ígérő kötvény Börze: tőzsde. egyéb biztosítékok (pl. magas kockázatú. Ennek értelmében 1 uncia (31. 27 . magas jövedelemtermelő képességű. illetve annak részvénye Bond: kötvény. személyi biztosítékok • kezesség: egyszerű vagy készfizető • bankgarancia 2. vagy az egyik fél ügynökeként működik. és általános kiszámítási módja az. tőzsdére bevezetett részvényekkel rendelkező részvénytársaság.

A részvények mennyiségét szeptember 23-án állapítják meg az aznapi kereskedési adatok. A P/E-hez hasonlóan a nagyobb növekedésű társaságokat a piac magasabb P/BVPS mutatóval jutalmazza (a 2 feletti érték igan magasnak számít). Fotex. akinek a haszna az árfolyamkülönbség). valamint a papírok közkézhányada (a szabadpiacon forgó részvények mennyisége) alapján. 28 . áremelkedésre számítva vásárol. Évente kétszer vizsgálják felül a kosárban szereplő részvényeket (március és szeptember) és módosítják a kosár összetételét. A vállalat felszámolása esetén ez illetné meg a befektetőket minden egyes részvényük után. Danubius. Richter. Pick. hogy megbízójának azt az árfolyamot számítja fel. NABI. Egy áru árát túl alacsonynak tartja. Zalakerámia. A tíz legnagyobb adja az index 89%-át. egy részvény árfolyamának és könyv szerinti értékének hányadosát kapjuk. 1999.000 pont volt. tekintettel arra. Egis.Brókerdíj: a brókerek jutaléka. január 2-án debütált. a bázisár meghatározására szeptember 30-án kerül sor. Bull market: erősödő piac. BVPS és P/BVPS: book value per share [könyv szerinti érték] és price/book value per share [árfolyam/könyv szerinti érték]. ha valamely szerződéses hitelfeltételt nem vagy késedelmesen teljesít. Induló értéke 1. ahol mind a forgalom. Pannonplast. Primagáz. azaz a nagyobb kapitalizációjú vállalatok árfolyam-alakulása hangsúlyosabb szerepet kap. hogy később nyereséggel adhasson el (hossz-spekuláns [vásárló] lesz). TVK. Graboplast. október 1-től a kosárban szereplő részvények: BorsodChem. Bullish: [emelkedő árfolyamú] ha a piac árai felfelé mozognak. Mol. amelyen az ügylet létrejött (ellentétben a dealerrel. Amennyiben a piaci saját tőkét a könyv szerintivel osztjuk. A bróker ezért a jutalékként dolgozik. Démász. OTP. amennyiben az eszközök és források értéke megegyezne a mérlegben közölt adatokkal. Rába. s azóta jelzi a BÉT részvényeinek árfolyam-alakulását. Synergon. Matáv. mind az árfolyamok általában emelkednek Butterfly speculation: spekulációs ügylet BUX: 1991. Büntetőkamat: az a felár. a könyv szerinti érték a cég saját tőkéje és az összes részvénye darabszámának hányadosa. BUBOR: budapesti bankközi kamatláb Budget: költségvetés Bull: [hossz-játékos] a haussier neve a New York-i tőzsdei szlengben (szó szerinti fordításban: bika). Az index a benne szereplő részvények értéksúlyozású átlaga. amelyet az adósnak kell fizetnie.

A képlet szerint adott eszköz várható hozama egyenlő a kockázatmentes hozam és a piaci kockázati prémiumnak az eszköz bétájával alkotott szorzata összegével (bármely eszköz kockázati prémiuma az eszköz bétájával arányos). összefoglaló elemzése Cash flow-terv: a várható pénzjövedelmek (adózott eredmény és értékcsökkenési leírás) képződésének és felhasználásának megtervezésére szolgál.C CA-index: a bécsi tőzsde trendjét jelző részvényindex Call money: azonnali visszafizetésre lehívható pénz. piaci portfólió hozama (rm) 3. készpénz Cash and Carry: Fizesd és vidd. egyedi kockázat: a konkért céget és közvetlen környezetét érintő veszélyek 2. A rézsvények kockázatát két csoportba sorolja: 1. Cash commodity: [készpénz tömegáru] azonnali áru. a részvény alulárazott. egynapos pénz Call option: vételi opció CAMP-modell: a tőkepiaci árfolyamok modellje (a tőkejavak árazási modellje). hogy a jövőben hiány vagy felesleg jelentkezik készpénzben. Az éves státusz és a likviditási terv alapján állítják össze. Adózott eredmény 2. és amellyel nem határidős ügyleteket kötnek. kockázatmentes kamatláb (rf = kockázatmentes hozam) 2. Cash flow-elemzés: a várható pénzáramlás becslése. Felépítése: 1. finanszírozó képesség] egy adott vállalkozás pénzügyi helyzetét kifejező mutató. piaci kockázat: az egész piac állapotára hatással lévő rizikófaktorok Alapelemei: 1. hanem a tényleges áruval kereskednek. A működéssel kapcsolatos felhasználások 5. piaci kockázat Az értékpapír várható hozama: ri = rf +( rm − rf ) Capital market: tőkepiac Cash: pénz. Cash flow: [pénzáramlás. Minden befektetés az értékpapírpiaci egyenes mentén helyezkedik el. amely a vállalat vezetését figyelmezteti arra. Értékcsökkenési leírás 3. amely közvetlenül áll rendelkezésre. illetve fordítva. A működésből származó források 29 . Cash flow-kimutatás: a tényleges vagy tervezett cash flow adott időszakra vonatkozó. Bruttó cash flow 4. Egy vállalat adott időszakon belüli tényleges pénzbevételeinek és kiadásainak egybevetése. Ha egy befektetés hozama az értékapapír piaci egyenes fölött van.

Cégérték: [goodwill] egy cég értékelésében szerepet játszó olyan nem vagyoni jellegű elem. A befektetési tevékenység cash flow-ja 8. Cessziós hitel: a hitelintézet által a számlakövetelések. pénzhányad Cash-ügylet: azonnali készpénzfizetési ügylet CD: letéti jegy Cedálás: engedményes nyilatkozat. aki kizárólag a tőzsdei grafikon elemzése alapján hozza döntéseit. Clean collection: sima beszedvény Clean float: tiszta lebegtetés Clearing hause: [klíring intézet. Chartista: az a spekuláns. vagy amelyeknek az átruházását jogszabály vagy szerződés nem zárja ki. Osztalék kifizetés 9. amelyet a hitelintézetre engedményez (a hitelintézetre cedálja). Chart: [diagram] tőzsdei árfolyamdiagram. ahol a bejövő ügyletek lebonyolításának és a szerződések betartásának ellenőrzése. Cheque: csekk. készpénzkímélő fizetési eszköz Címzett: akit az idegen váltó kibocsátója a váltón fizetésre kötelezettként megnevez. Closing prices: záró árak Collaterál security: kölcsönbiztosíték. 30 . amely az előző ármozgásokat és a piac technikai viselkedésére vonatkozó egyéb adatokat grafikonnal ábrázolja. Nettó (operatív) cash flow 7.6. megbízások teljesítéséért. a termék piaci bevezetettségéből. amint a hivatalos záróárfolyammal zárnak le. a jogosult fél másra átruházhatja (cedálhatja). névre szóló értékpapír más tulajdonába kerül. Close: [zárás] a tőzsdenap záró fázisa. jelzálog Commercial letter of credit: kereskedelmi hitellevél Comission: [jutalék] az ügynök által beszedett díjak bizonyos feladatok elvégzése fejében. vagy azok egy részének a megelőlegezésére nyújt. Cenzúrabizottság: a hitelintézet hitelezési tevékenységéért felelős menedzserek Cesszió: olyan követelések. Cheap money: [olcsó pénz] alacsony kamatláb mellett lehet kölcsönhöz jutni. valamint üzleti elszámolás a tőzsdetagokkal történik. Egyenleg Cash limit: pénzkorlát Cash ratio: készpénzhányad. a vezetők személyi presztízséből adódik. amelynek révén valamely követelés. A finanszírozási tevékenység cash flow-ja 10. amelyek nincsenek a jogosult személyekhez kötve. átruházási nyilatkozat. A hitel fedezete a hitelt felvevő számlakövetelése. amely többek között a jó üzleti megítélésből. elszámoló ház] tőzsde elszámolási hely.

Commodity money: árupénz Common stock: törzsrészvény. pénznem] egy ország pénzneme. valutaindexek. egy tőzsdecikk tétele. Contrakt: [kontraktus] többféle értelmezése lehet: 1. devizák. pénzeszközök. hogy ezzel más értékpapírokat kiváltsanak. áruk. az akkreditívvel való fizetések esetében Consortium bank [konzorciális bank] a nemzetközi bankok egy típusa. az árak emelkedésének oka a túlzott bankjegykibocsátás. ezért az összesített pénzmennyiség nem lehet nagyobb. azaz kötés a termintőzsdén (a mindenkori kereskedelmi tételek nagyságát a lista tartalmazza). az inflációt idézne elő. zárni Currency: [valuta. inflációindexek. Ha nincs aranybeváltási kötelezettség. szerződés: a vevő és az eladó kötelezettségét rögzítő szerződés 2. egy üzletkötés írásos igazolása Conversion: [átváltás] új törzsrészvények és egyéb részvények kibocsátása abból a célból. amelyet általában különböző országokban székelő bankok egy csoportja alkot. mint a nemesfémek mennyisége. ha ennél több lenne. 3. Contago: [halasztóügyleti díj] a határidős áru felára az azonnali áruval (spotware) szemben. Current account: folyószámla 31 . A backwardatoin ellentéte. lefoglalni. közönséges részvény Confirming bank: igazoló bank. valutája Currency notes: bankjegyek Currency-iskola: a bankjegyet pénzként (currency) definiálta. tőzsdeindexek.Commodities: [tőzsdecikkek] lehetnek nyersanyagok. Convertibility: [átválthatóság] egy valutának aranyra vagy más valutára való szabad átválthatósága Cover: egy nyitott pozíciót lefedezni.

bemutatóra szóló (forgatható) 2. hogy a kedvezményezettnek fizesse ki a csekken megjelölt összeget. • a vevő folyószámláján megvan a megfelelő fedezet a kifizetésre. s ezek közé írják valamely pénzintézet nevét. hogy a megjelölt összeget a bank egy másik ügyfelének bankszámláján írja jóvá. névre szóló formában bocsátható (rekta csekk) Aszerint hogy szerepel-e rajta a kedvezményezett neve és a csekkátruházást lehetővé tevő vagy tiltó rendeleti záradék. A csekk kifizetésének törvényes feltételei: • az előírt törvényes határidőn belül a kedvezményezett a banknál bemutatta. • teljes forgatás: a kedvezményezett a cégszerű aláírás után a hátlapra írja. különböztetjük meg a csekkformákat. A csekk tehát egy azonnali fizetésre szóló. Alapvető típusai: 1. A bank ügyfele kérésére csekkfüzetet bocsát rendelkezésére. hogy X. szabványosított formájú. Ezzel a csekk megszűnt rendeletre szólónak lenni. ezért rekta csekknek is nevezik. A csekk nem jelöl meg lejárati időt. A füzetben lévő csekkszelvények segítségével az ügyfél fizetéseket teljesíthet a banknál vezetett folyószámlája vagy elkülönített csekkszámlája terhére. 5. 32 . Csekk: középkori eredetű készpénznélküli fizetési forma. beváltáskor lehet a csekk alapján fizetni a törvényes határidőn belül. A csekk lehet: 1. A csekkforgatás a következők szerint történhet: • üres forgatás: a kedvezményezett (eladó) a csekket hátlapján cégszerűen aláírja. az új kedvezményezett válthatja be. pénzkövetelésre vonatkozó értékpapír. fizetési csekk: a megnevezett összeg készpénzben történő feltételére szolgál. átírási csekk: a feltüntetett összeg készpénzben nem vehető fel. 3. a kereskedelmi fizetési forgalom jelentős hányadát lebonyolító készpénz-helyettesítő fizetési eszköz. A csekk tulajdonosa arra kötelezi a csekket kibocsátó hitelintézetet. 4. 2. • a csekk formailag jogérvényes. utazási (travellers) vagy „eurocsekk”.Y. kedvezményezettnek vagy rendeletére. tehát bárki beválthatja azt. bankra szóló fizetési megbízás. keresztezett (elszámolási) csekk: csak bankok között használatos (bal felső sarkában két párhuzamos vonal. így a csekk bemutatóra szólóvá válik. • névre szóló: a kedvezményezett cégszerűen aláírja és megjelöli az új kedvezményezett nevét.CS Csatorna: az árfolyam két párhuzamos egyenes. a trendvonal és a csatornavonal között hullámzik. és csak azon keresztűl hívható le). elszámoló csekk: kibocsátója felszólítja a bankot.

ha más kontinensen fizetendő. 8 napon belül kell bemutatni. ahol a partnerek kihasználják az egyes pénzügyi piacokon elfoglalt eltérő piaci pozícióikat. Csendes ügyletkötési gyakorlat: az eladni vagy venni szándékozó ügynök megérdeklődi a tőzsdén működő alkuszoktól.A csekkel történő fizetés folyamata A c s e k k ( v e v ő ) k c í m z e t t i b o1 c s á t ó j a A ( a c s e k k k i b o c s á t ó j á n a k 2 a h i t e l i n t é z e t ) A c s e k k k e d v ( e l a d ó ) e z m é n y e z e t t j e Csekk elévülés: 1. akkor 70 napon belül kell fizetés végett bemutatni. Az ajánlatok begyűjtése után a legkedvezőbb ajánlatot tevő dealerhez megy vissza. és lehet fizetni vele harmadik személyeknek. Csekk fizetés végetti bemutatása: 1. Csekk számla: a csekkfüzetben lévő csekkszelvények segítségével az ügyfél a folyószámla mellett elkülönített csekkszámlája terhére eszközölhet fizetéseket. közép. kiállítókkal. és csak ekkor közli szándékát. 33 . illetve más pénzintézettől. Csereprémium: a konvertálható kötvény részvényre átváltásának ára Csereügyletek: swap-ügyletek. 2. Csere jellegű beruházás: ha a beruházási szükséglet a meglévő eszközök technikai avulása következtében keletkezik. a fizetésre kötelezett megtérítési igénye a többi ilyen kötelezettel szemben 6 hónap alatt évül el attól a naptól számítva. ha a kibocsátás országában fizetendő. 2. amennyiben más országban fizetendő. 3. hogy kifizette a csekket. mint ahol kibocsátották. majd megkötik az ügyletet. a birtokos megtérítési igénye az átruházókkal. hogy hogyan áll az árfolyam. akkor 20 napon belül.és hosszúlejáratú cserét jelentenek. Csőd: a vállalkozás tartozásait esedékességkor nem tudta vagy előreláthatólag nem tudja kiegyenlíteni. Csekk-kártya: tulajdonosa meghatározott összegig felvehet pénzt a kártyát kibocsátó banktól. a többi kötelezettel szemben 6 hónapig él. de nem fedi fel vételi vagy eladási szándékát. ezért hitelezőitől fizetési haladékot kér.

július 1-én vezették be. a frankfurti tőzsde trendjét mutató részvényindex. magának az árunak vagy a raktárházi igazolásoknak rendelkezésre bocsátása vagy átvétele 2. csak percekig tartja a jegyzést. A tőzsdejátékosok internetes kapcsolatban állnak a tőzsdével. gyorsan eljuttatja a tőzsdére. aki az ügyfelek megbízásából vételt és eladást bonyolít. Delivery: 1. A számítógépes program kezeli a jegyzést. okmányok váltó elfogadás ellenében történő átadása D/P: documents against payment. DAX: Deutscher Aktienindex. és azt hozzáadják a tőkéhez. különleges kezesség) Delcredere felelősségvállalás: faktoring és forfait ügyletek esetében a követelést megvásárló bank a fizetésre kötelezett nemfizetéséből eredő kockázatot magára vállalja. A játék alapja a gyorsaság. 34 . amikor az üzletet megkötik – ennek gyakorlatilag csak adminisztratív szerepe van. Meggyorsítja és olcsóbbá teszi az értékpapír előállítását. A valós időben követett árfolyamváltozásra azonnal kell reagálni. Deffered payment credit: halasztott fizetés Dekurzív kamat: a kamatot utólagosan számítják. Dealer: [specialista. az időpont. 1988. Dematerializáció: az értékpapír nem jelenik meg nyomdai úton előállítva (papír nélküli értékpapír). másodperc alatt dönt. hogy a spot árváltozás hogyan hat a prémium nagyságának változására. de az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét azonosítható módon tartalmazó adat. A napi kétórás tőzsdeidő minden percére kiszámítják. A kötések többsége future-ügylet és opció. értékpapírszámlán nyilvántartott. Különösen a csúcstechnológiai és internetes cégek részvényeire szakosodik a daytrading. a frankfurti tőzsdén jegyzett 30 nagy forgalmú értékpapír árfolyam-alakulásán alapszik. okmányok fizetés ellenében történő átadása Deal date: az a nap. D/A: documents against acceptance. Delcredere: [kockázat] hitelkockázat (az eladó ügynök felelőssége. amikor a határidős kötés szerinti szállítást teljesíteni kell. jobber] értékpapír-kereskedelmi és értékpapír-bizományosi tevékenységet egyaránt folytató tőzsdeügynök. Delta faktor: azt mutatja. azok információs rendszerével.D Day Trading: [napi ügylet] egy pozíció nyitása és zárása egy tőzsdenapon belül Daytrading: [napi kereskedő] állandó komputeres kapcsolat – egész nap képernyőn figyeli a tőzsdei adatokat. Nevezik visszkereset nélküli faktorálásnak is. Dematerializált értékpapír: elektronikus úton rögzített és továbbított. illetve az árut át kell venni.

megállapított] deviza. Devizaszámlák rendszere: a bankok ügyfeleik részére az országok közötti pénzügyi tranzakciók lelbonyolítására külön számlákat vezetnek. Devizaswap: egy spot vásárlás és egy határidős eladás. ahol az alapösszegek leszállítása szükséges. külföldi pénznemre szóló és külföldön fizetendő követelés vagy tartozás. illetve másik nemzetgazdaság pénzrendszeréhez kapcsolódik. amelyet általában bankszámlapénz formájában teljesítenek. illetve szervezet • amelynek székhelye külföldön van. 2. hogy adott ország jövedelemtulajdonosai hogyan rendelkeznek devizabevételeikkel és eszközölnek deviza-kifizetéseket. illetve szervezet • amelynek székhelye belföldön van. amelynek során az arany fokozatosan elveszti pénzfunkciót. 2. amelynek során a gazdaság tőkeallokációs mechanizmusa egyre inkább átterelődik a pénzügyi közvetítők felöl az értékpapír piacokra. A számlák általában az adott ország pénznemére szóló fizetésekre szolgálnak. akinek az illetékes magyar hatóság által kiállított személyi igazolványa van. devizakülföldi vállalkozás. rendeletek. tiltások összessége. devizabelföldi természetes személy. amelyek révén egy önálló nemzeti valutával rendelkező országok belső pénzrendszere a nemzetközi pénzügyi rendszerhez. A devizacserénél a cash flow-k jelenértékeit is kicserélik. Devizakosár: a kosárban szereplő devizák és a hozzájuk tartozó súlyok együttese Devizakülföldi: 1. • a devizabelföldi vállalkozás külföldön működő telepe Devizapolitika: a belső és külső pénzügyi rendszer között teremt kapcsolatot. intézkedések. Dezintermeditáció: a pénzügyi közvetítők megkerülésére irányuló folyamat. és az eltérő devizanem miatt a kamatcserék is bruttó alapon mennek végbe. Lehetnek loro [övék] és nostre [miénk] számlák. • a külföldi vállalkozás vagy szervezet belföldön működő telepe Devizacsere: [Currency Swap] az egyik devizában fennálló hitel (kötvény) cash flowjának – kamatfizetési sorozatának és jövőbeli törlesztésének – elcserélése egy másik devizában fennálló hitel (kötvény) pénzáramlására. olyan devizaügylet. Devizagazdálkodás: azon módszerek. devizakülföldi természetes személy az. 35 . de lehetnek idegen országok pénznemeire szóló számla is. devizabelföldi vállalkozás. előírások. Devizaárfolyam: [Exhange rate] valamely meghatározott pénznemre szóló devizának egy másik ország pénznemében kifejezett ára Devizabelföldi: 1. Deport: a legközelebbi elszámolási napig a baisse ügylet meghosszabbítása Derivatív: [képzett.Demonetizálás: az a folyamat. akinek nincs az illetékes magyar hatóság által kiállított személyi igazolványa. Azt határozza meg. vagy egy spot eladás és egy határidős vásárlás együttese.és kamatláb-derivatívok Deviza: nemzetközi elszámolásra szolgáló fizetési eszköz.

A fizetendő vételár nem a minimális ajánlat. Diszkontálás: leszámítolás. A diszkont-kincstárjegyet nem nyomtatják ki. A kibocsátás mennyiségét és az ajánlatokat figyelembe véve az aukció vezetője határozza meg azt a legalacsonyabb ajánlatot. és az e feletti nyereséget meg kell osztani az ügyféllel. hogy a gazdasági események hogyan befolyásolják a vállalkozás pénzügyi helyzetét. ha az esedékesség napja előtt beváltásra kerül. amit a hitelpapír névértékéből vonnak le. tehát kamatlevonás egy később esedékes követelés megvételekor. amit az ajánlattévő tett. valamilyen követelés illetve követelést megtestesítő értékpapír megvásárlása az esedékességig járó kamat összegének levonásával. a váltóhoz kapcsolódó művelet. amelyet a magyar állam képviseletében a Magyar Nemzeti Bank bocsát ki és a 2-4 hetenként tartott aukciókon értékesít.Díjemelés: indexálás Díjfizetési időszak: a biztosítók általában éves díjjal kalkulálják ki a módozataikat. mely a legjobban fejezi ki a hitelpiac értékítéletét. amely még elfogadható. A diszkontláb nem előre meghatározott. amelynek erejéig az ügyfél úgy jut likvid eszközhöz. amit a biztosító befektet. a hitelintézet által az ügyfél számára engedélyezett hitelösszeg. Az e fölötti ajánlatok automatikusan elfogadásra kerülnek. A befektetés minimális hozamát garantálnia kell a biztosítónak. amelynek alapján számítják ki a követelés esedékességéig járó kamatot. hanem az árverésen alakul ki oly módon. Az aukción csak jogi személy vehet részt. a vevő csak igazolójegyet kap. Kamata (a diszkontkamat). Diszkont kincstárjegy: olyan kincstárjegy. Díjügylet: opciós ügylet Dinamikus likviditási mérleg: a mérleg információt ad arról. amelyben az idő. mint önálló faktor egyik meghatározója a befektetés eredményességének. Díjmentes leszállítás: biztosításnál a szerződőnek Díjtartalék: a kockázati díjból elkülönített összeg. hogy ennél gyakrabban fizessék a díjat. A szerződőknek azonban megengedik. szinte minden esetben meghaladja a kamatozó (fix kamatozású) kincstárjegy kamatát. A vállalkozás likviditása lehet: • alacsony fokú • optimális • az indokoltnál magasabb Dinamikus tőkebefektetési számítás: beruházás-gazdaságossági számítás. 36 . hanem az. de a másodlagos piacon akár magánszemély is lehet vásárló. az alacsonyabbak pedig kiesnek. Diszázsió: az értékpapír névértéke és az értékpapírpiacon ezt el nem érő forgalmi értéke közötti különbség Diszkont: [skonto (olasz)] a kamat speciális formája. Diszkontláb: leszámítolásai kamatláb. hogy licitálók tesznek ajánlatot arra. hogy értékpapírokat (váltókat) nyújt be a hitelintézethez leszámítolásra. de ilyenkor kamatot kell fizetni a gyakoribb díj után. Diszkontált érték: [Discount Cash Flow (DCF)] az esedékességig járó kamattal csökkentett érték Diszkonthitel: leszámítolási hitel.

Diverzifikációval csak az egyéni kockázat szűrhető ki. DPR: dividend payout ratio [osztalékfizetési hányad] megmutatja. hogy a vállalat az adózott évi eredmény hány százalékát osztja ki a részvényesek között. Jelenleg 30 vezető amerikai iparvállalat részvényeinek tőzsdei árfolyamalakulására támaszkodik. amelyet a diszkontálás és az esedékesség közötti időtartamra vonatkozó diszkont (leszámítolás) kiszámításához alkalmaznak.Diszkont ráta: kamatláb. amely az 1. amely kiszámítható az alábbiak alapján: Jö e e e v d lmk ee é es s dk s éé sü g ig z k Ak t é y öv n s g sv r é e áa k z s id o ái ő ⋅ Jö e e e v d lm je n r é e ( áfo a a ) le ét k r ly m kje n r le ét ée k DWIX: rövidtávú állampapír hozamindex. Draft: intézvény Duration: hátralévő átlagos futamidő. hogy a vállalkozás a korábbi tevékenységi köréből kilépjen. más területen is részesedést szerezzen. Az osztalékot sokszor a névérték százalékában adják meg. amelyet azért határoznak el. Diszkonttényező: [Discount Factor (DF)] valamely jövőbeni pénzáram jelenértéke meghatározásának eszköze. Dow Jones indexek: DJIA a legismertebb New York-i értéktőzsde részvényindexének a mutatója. Diverzifikáció: kockázatmegosztás. hogy mennyi időt kell várnia átlagosan a befektetőnek. hogy befektetett pénze megtérüljön. A jövőbeni pénzáram értékét a piaci kamatláb alapján diszkontáljuk. Dolgozói részvény: a részvénytársaság dolgozóinak ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott részvény. A kötvény hátralévő átlagos futamideje. de így elfedi a kifizetett összeg abszolút nagyságát. 37 . a portfólió sokszínűvé tétele a kockázat megosztása céljából (a befektetések megosztása révén csökkenti a kockázatot). Diverzifikációs beruházás: olyan tőkebefektetés. 3 és 6 hónapos diszkont kincstárjegy aukciókon kialakult átlaghozamokon alapul. amely megmutatja.

Egész életre szóló életbiztosítás: olyan elméletileg kockázati. hogy egyetlen munkanapra kerülnek a hitelfelvevő birtokába. 1979-től alkalmazzák. hogy csak a váltón megnevezett pénznemben lehet kifizetni. a Római Szerződés alapozta meg. kosárvaluta. hisz ez a konsrukció teszi lehetővé. gyakorlatilag vegyes biztosítás. • spotnext hitel: a mai nappal megkötött és spot értéknappal induló egynapos hitelek (két munaknap telik el a deal date és a value date között) Jelölése: S/N. a következő munkanapon pedig vissza kell fizetni. EIB: Európai Beruházási Bank. amely tomorrow and next day. környezetvédelmi és tőkepiaci kezdeményezések segítése. Egyedi kockázat: csak egy adott cégre veszélyt jelentő kockázati faktorok Egynapos bankközi betét: az egynapos hitelek jellemzője. gazdasági. Egészségbiztosítási ellátások: természetbeni (kórházi. Effektív kamatláb: kamatos kamatozással számított éves kamatláb Effektív záradék: külföldi pénznemben kiállított váltón szerepelhet. 1991-ben kezdte meg a működését. Egyösszegű biztosítás: egyszeri díjas biztosításnak is hívják. A kosár összetételét ötévenként felülvizsgálják. amely a biztosított egészségi állapotáról érdeklődik. hogy a bankok napról napra megőrizzék likviditásukat. azaz overnight • tomnex hitelek: a mai nappal megkötött és következő munkanappal induló egynapos hitelek (a deal date és a value date között csak egy munkanap telik el). • overnight hitelek: a mai nappal megkötött és a mai nappal induló egynapos hiteleket (azaz a deal date és a value date azonos nap).E EBIT: a kamatfizetés és adózás előtti nyereség EBRD: Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. mesterséges pénz. amely a spot and next dayből alakult . A pénzügyi. Egy részvényre jutó nyereség: [Earnings per Share (EPS)] 38 . ekkor a szerződő egy összegben fizeti ki a teljes biztosítási összeget. az EU-n belüli kiegyensúlyozott fejlődési lehetőségek megteremtése. ECU: European Currency Unit. táppánz. Az egyes országok a gazdasági súlyuknak és erejüknek megfelelő részarányt képviselnek a kosáron belül. Regionális fejlesztési bank. Általában az elhalálozáskor felmerülő költségek fedezetére kötik. Jelölése: O/N. Jelölése: T/N. Azt jelenti. baleseti) és pénbeli (gyermekágyi segély. baleseti járulék) ellátások Egészségi nyilatkozat: az ajánlat aláírásakor kitöltendő kérdőív. Az egynapos hitelek különösen napjainkban van növekvő jelentősége. A tagországok valutáinak árfolyamaiból összeállított súlyozott számtani átlag. háziorvosi. Célja a magánvállalkozói kezdeményezések segítése. amely a biztosított élete végéig tart.

Egyszintű bankrendszer: a központi bank a jegybanki funkciók mellett közvetlen kapcsolatban állva a gazdálkodókkal. s a hozzáadott kamat nem kamatozik. devizát az előre kikötött vételár fejében tőle megvegye. amelyért az adott értékpapírt hajlandó eladni. hogy a kötelezett a szerződésben megjelölt értékpapírt. átutalások a bankon belül. számlákat vezet. illetve a bankok között elektronikus eszközökkel bonyolítják le. Ár ly m fo a N v ré é ét k −1 vagy Pia i k m t c a a −1 N v g sk a a é le e mt Elektronikus fizetések: fizetések. hogy a piaci kamatláb egységnyi változása a kötvény árfolyamában milyen irányú és mértékű változást eredményez. automatizált klíringházak (ACH) 39 . hitelt folyósít. elektronikus számla-jóváírási rendszer (EFT credits) 2. elektronikus számlaterhelési rendszer (EFT debit systems) 3. Eladási jog: [long put] az eladási jog tulajdonosának pozíciója Eladási kötelezettség: [Short call] a vételi opció kötelezettjének (kiírójának) pozíciója Eladási opció: put opció [Long put (LP)]. illetve on-site computer services – állandóan össze vannak kapcsolva a számítógéppel 2. off-line illetve off-siter üzemmód – nincsenek közvetlenül összekapcsolva a számítógéppel. amelynek jogosultja az általa kifizetett díj ellenében adott időpontban követelheti. Eladósodási mutató: H s z le áaúk t os ú j r t öe le et é e k +Líz gk t e z ts g e z ts g in ö le et é k H s z le áaúk t os ú j r t öe le et é e k +Líz gk t e z ts g e + S já t k z ts g in ö le et é k atő vagy e H s z le os ú j áaúk t r t öe le et é e k +Líz gk t z ts g in ö S já t k a t őe e z ts g e le et é k = Id g nt k e ee ő S já t k a t őe Elaszticitás: a kötvényárfolyam kamatrugalmassága. azt jelzi. olyan opció.A ó otn dz t y R svne éz é y k eeé r sg sá a zm Egy részvényre jutó nyereségnövekedési ütem: g = ( 1− b) ⋅ ROE Egyszeri ráfordítás: a beruházási terv tőkeszükséglete Egyszerű hozam: az éves kamatjövedelem és az árfolyam aránya Egyszerű kamatozás: a hitel kezdő összege után számítják a kamatot. on-line. Az elektornikus fizetések fajtái: 1. Eladási árfolyam: értékpapír-forgalmazó cég által közölt ár. A számítógépek felhasználásában a bankoknál. illetve másutt elhelyezett perifériális berendezések két módon működhetnek: 1. fizetéseket bonyolít le.

Ellenállás: [resistance] az emelkedő áraknak határt szab. Elfogadvány: az idegenváltó neve az elfogadás után Elfogadvány hitel: a hitelintézet az ügyfele számára szerződésben meghatározott összegű hitelkeretet biztosít úgy. Elévülés: valamely jogviszonyból származó igényt csak meghatározott időtartamon belül lehet érvényesíteni. amelyen a feltételek kevésbé szigorúak Elsőbbségi hitel: elsőbbség. Az elévülési idő kezdő időpontja annak a naptári évnek az utolsó napja. hitelkártyák 9. Kibocsátása diszkont árfolyamon történik (pl. ha a váltót elfogadó nyilatkozatával elfogadta.4. A hitelintézet a rá intézvényezett váltót elfogadja és elfogadvány záradékkal látja el. 40 . Elsőbbségi részvény: olyan részvényfajta. ha a biztosított elér egy előre meghatározott életkort. távirati átutalási rendszer (wire transfers) 5. bankkártyák. a hitelintézet a rá intézvényezett és általa elfogadott váltó összegét a váltó bemutatójának kifizeti és a kifizetett összeggel ügyfele számláját megterheli. automatizált pénztárak: ATM (Automated Teller Machine) 7. interneten végzett banktevékenység Bankközi elektronikus elszámolások szervezetei: • CHIPS (Clearing Hause Interbank Payments System) • SWIFT (Society of Worldwide Interbank Telecommunications) • Bankközi Zsírórendszer Financial Elektronikus kereskedés: a tőzsde számítógépes kereskedési rendszerén bonyolított kereskedés (pl. olyan kötvény. MMTS) Elemi kötvény: zérókupon kötvény. diszkont kincstárjegy). hanem életjáradék formájában. Ha a biztosított eléri a meghatározott életkort. Elődíjügylet: opció Előtőzsde: új vagy kisebb társaságok tőzsdén nem jegyzett értékpapírjainak szervezett piaca. amelynél a biztosítási esemény akkor következik be (a biztosító akkor fizet). amelynek nincs kamatszelvénye és csak egyetlen jövőbeni időpontban teljesít kifizetést. hogy ügyfele a hitelkereten belül rá váltókat intézményezzen. Életjáradéki biztosítás: az elérési életbiztosítás egyik változata. Elfogadás: a váltóra írt nyilatkozat. illetve hitelnyújtásnál. fizetési kártyák 8. Elfogadó: idegenváltón a címzett. preferencia érvényesül a hitelhez jutásnál. amely tulajdonosa számára az osztalékból elsőbbséget vagy más preferenciát biztosít (de nem szavazó részvény). valamint annak hozamát. akkor nem egy összegben kapja vissza az addig kifizetett biztosítási díjat. üzletekben felszerelt terminálok: POS (Point-of sale-Terminals) 6. A biztosító ekkor kifizeti az addig befolyt biztosítási díjat. illetve bejelentést kellett volna tenni. Amennyiben az esedékességkor az ügyfél a szállítójának fizetni nem tud. Elérési életbiztosítás: olyan biztosítási forma. amellyel a címzett a váltókötelezettséget elfogadja. azaz kötelezettséget vállal az esedékességkori fizetésre. amikor az adóról adóbevallást.

amelynek keretében a jogosult követelését szerződéssel másra átruházza. Eredményelszámolás: másképpen nyereség. hogy a vállalkozás korábbi időszakban elért adózott nyereségéből önfinanszírozási forrásként milyen összeg áll rendelkezésére. amely a végső felhasználó fizetési ígérete. Az ECU. és a különböző kiadások hogyan befolyásolják azt. amely egy kosár alapján számított súlyozott átlag. Nem lehet engedményezni a jogosult személyéhez kötött. Engedményezés: olyan jogcselekmény. akire a követelést jogszerűen átruházzák. Elvárt átlagos tőkehozam: a t őe (Sját k aáy rn ⋅Sját k a t őe hz m oa a ee ő ) +( Idgnt k e r na a y á ⋅H e a a it lkm t lá ) b Emerging markets: a feltörekvő értékpapírpiacok összefoglaló neve Emisszió: kibocsátás. az Európai Közösség tagállamai által 1979-ben létrehozott rendszer. valamint azokat a követeléseket. ha a kedvezményezett (jogosult) is rendelkezik bankszámlával. Engedményező: az a jogosult. aki követelését másra átruházza EPS: Earning per Share [osztalékfizetési ráta] egy részvényre jutó adózott nyereség (adózás utáni nyereség / törzsrészvények száma). E-nap: az esedékesség napja Engedményes: az. A közvetlen finanszírozást jelentik. A mutató időbeli változása jelzi. hogy egy vállalat bizonyos jövedelemforrásai mennyiben járulnak hozzá az éves eredményhez.és veszteségelszámolás. zálogjegy stb. Első eladás: kibocsátás Elszámolási betétszámla: az a bankszámla. illetve terhére elszámolnak összegeket. hogy az elmúlt évekhez képest mekkora növekedésen. Az elszámolási csekkre átlós irányban ráírják: „elszámolásra”. napi árfolyam-alakulásból fakadó kötelezettségi és követelései kiszámításának alapját képező ár. Ebben a folyamatban megy végbe a megtakarítások tőkévé alakulása – részvény. Elszámoló ár: a tőzsdetagok elszámolóházzal szemben fennálló. Része a saját 41 . A rendszer a valutakosár és a paritásrács gyakorlatát egyaránt alkalmazta. amelyek engedményezését jogszabály kizárja. kibocsátása útján. illetve az összes többi tagvalutával szemben meghatározott paritása és az ehhez kapcsolódó intervenciós kötelezettségek. Elszámolási csekk: készpénzfizetés nem teljesíthető erre a csekkre. átutalással lehet fizetést teljesíteni vele. s a szerződésben meghatározott módon és időben számlakivonattal a számla napi pénzforgalmáról értesítést küldenek. Olyan követelést testesít meg.Elsődleges értékpapírok: közvetlen követelést megtestesítő értékpapírok. értékpapír forgalomba-hozatali tevékenység EMS: Európai Monetáris Rendszer. amely arról ad tájékoztatást. Eredménykimutatás: a jövedelem és a költségek viszonyát mutatja Eredménytartalék: megmutatja. a döntés és a kockázat a befektetőket terheli. illetve csökkenésen esett át a vállalat. Elsődleges értékpapírpiac: az újonnan forgalomba hozott állami és magán értékpapírok először történő eladásának a színtere. amelyen a számlatulajdonos javára. amelynek célja bizonyos mértékben fix árfolyamrendszer kialakítása. csak jóváírással. kötvény. a paritásrács pedig a valutáknak az ECU-vel.

egyedi körülmények között alakul ki. a monetáris politikák összehangolásának előkészítése. amelyekkel nem abban az országban végeznek műveleteket. Nemcsak az Európai Unión belüli programokhoz folyósít kölcsönöket. amelyben kibocsátották. Egyesíti magában a kormányberuházásokat támogató fejlesztéseit és magáninvesztíciókat finanszírozó befektetési bankok jellegzetességeit. beváltják. amely a tőzsdei kereskedelem során felmerülő etikai kérdések rendezésére hivatott. Extra osztalék: [extra divident] rendkívüli osztalék Extra árfolyam: [Offer] rendkívüli ár.tőkének. Europiac: olyan értékpapírok. s bármelyiküknél bemutatásra kerülhet a csekk. Eszközök: aktívák. A pozitív előjelű eredménytartalék növeli. valuták piaca. A kamatfizetés és adózás előtti nyereség és az összes eszköz hányadosa. Ha állásfoglalásban etikai vétség elkövetését állapítja meg. a negatív előjelű eredménytartalék csökkenti a saját tőkét. illetve garanciák nyújtására. európai pénzegységre szóló kölcsönkötvények (vagy USAdollárra szóló kötvény) Eurocard: német pénzintézetek közös pénzkártyája. Majd kiszámításra kerül. Feladata a gazdasági és pénzügyi unió harmadik szakaszának előkészítése. Európai Monetáris Intézet (EMI): a Maastrichti Szerződéssel hozták létre. Európai Beruházási Bank: a Római Szerződéssel alapították hosszútávú gazdasági célok megvalósítását elősegítő hitelek. amelyet vezető európai bankok egyezménye hozott létre. január 1-én jelent meg. a vállalkozás vagyoni értékei Eszközarányos nyereség: [Return on Assets (ROA)] a mutató a vállalat eredményességét méri. Exportügylet vagy kiviteli ügylet: valamely árunak vagy szolgáltatásnak értékesítése külföldi partner számára deviza. Etikai bizottság: az értékpapírtörvény értelmében a tőzsde köteles legalább öt tagból álló etikai bizottságot létesíteni. valuta ellenében. amelytől kezdve valamely. 42 . Ex post hozam: a beváltott szelvények mindenkori piaci kamatlábbal történő újrabefektetésével történik a befektetés lejáratkori értékének a meghatározása. az értékpapírban megtestesülő követelés teljesítését a jogosult követelheti. Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD): feladata a rendszerváltás országaiban a magánszektor bővülésének elősegítése. Európai opció: az opció lehívásának joga csak a lejáratkor érvényes. ami átmeneti forma a hitelkártya és a csekk-kártya között Eurocsekk: az utazási csekk továbbfejlesztett változata. javaslatot tehet a tőzsdetanácsnak szankció alkalmazására. Mögötte tehát egy bankcsoport áll. Euro: 1999. amely sajátos. Esedékesség: az az időpont. hogy milyen átlagos éves növekedési ütemnek megfelelően növekedett a befektetett tőke. Jelenleg 12 ország közös valutája Eurobond: eurokötvény.

43 .

É Értékcsökkenési leírás: amortizáció. Az értékpapír jövőbeni pénzösszeget képvisel. Átruházásánál a váltóátruházásra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. letéti jegy • tagsági jogokat megtestesítő: részvény. Napjaink állandóan fejlődő számítógépes technikája lehetővé tette a lehető legkorszerűbb értékpapírforma kialakítását: a nyomdai úton meg sem jelenített. kincstárjegy. Az értékelés során megállapítják azok piaci értékét és a könyvviteli nyilvántartás szerinti nettó értéket. csekk. Csoportosítása: 1. akkor a különbözetet a mérlegben Érrtékelési tartalékként mutatják ki. elejét veendő a kézenfekvő hamisítási kísérleteknek. A jogszabály eltérő rendelkezése hiányában lehet bemutatóra vagy névre szóló. részjegy • áruval kapcsolatos jogot megtestesítő: közraktárjegy. részjegy. Ugyancsak az értékpapír és a benne megtestesülő követelés elválaszthatatlanságát mutatja. amelynek kiállítását jogszabály kifejezetten lehetővé teszi. hogy ez törlesztés vagy hozadék. az értékpapír iránt mutatkozó kereslet és a rendelkezésre álló kínálat viszonya. Amennyiben a piaci érték több. az értékpapírba foglalt vagyonjog szerint: • hitelviszonyt megtestesítő: kötvény. Értékpapír: tagsági jogot. forgalomképessége (átruházhatósága szerint): • bemutatóra szóló • névre szóló • rendeletre szóló Értékpapír-árfolyam: adott értékpapír napi piaci (esetleg tőzsdei) ára. hajóraklevél 2. Ennek köszönhetőek a feltűnően dús mintázatú. költségként való elszámolása a tárgyi eszközök értékcsökkenésének Értékelési tartalék: évenként. csupán a számítógép agyában létező értékpapírét. vagyonjegy 3. hitelviszonyt megtestesítő. függetlenül attól. hozama szerint: • nem kamatozó: váltó. zéró kupon • fix kamatozású: klasszikus kötvény • változó hozamú: részvény. záloglevél. valamint a kibocsátó bonitása határozza meg. jogszabályban meghatározott kellékekkel rendelkező okirat. Ugyanennek a fordítottja is igaz: az értékpapír átruházása (általában) az általa megtestesített jogokat is átruházza. december 31-ei fordulónappal értékelik a befektetett eszközöket. 44 . általában guillochet díszítésű értékpapírok. Az értékpapír átruházásával az értékpapír által megtestesített jogok átruházása is végbemegy. ha a megsemmisítés nem az erre rendelt közjegyzői eljárásban történt. mint a könyv szerinti. Az értékpapír fizikai előállítására a nyomtatás feltalálása óta mindig a legfejlettebb nyomdatechnikát használták. amelyet elsősorban az értékpapír kapcsán elérhető jövedelemnek a betéti kamatokhoz viszonyított aránya. diszkont kincstárjegy. hogy az értékpapír bármi okból történő megsemmisülése általában a követelés elvesztését is maga után vonja.

áttekinthető és viszonylag stabil értékpapír-piac kialakítását és továbbfejlesztését a befektetők védelme és a tőkeáramlás elősegítése érdekében. amelynek általában három fő területét szokás megkülönböztetni: a tőzsdén kívüli forgalmat. amelynek során a bizományos [broker (angol). hogy a címzett a váltót nem fogadta el vagy a váltóösszeg kifizetését az esedékességkor nem teljesítették. valamint az értékpapír-tőzsdéről szóló 1990. valamint a tőzsde működésének és önkormányzatának állami felügyelete. évi VI.Értékpapír-bizományosi tevékenység: gazdasági tevékenység. rendeletre szóló papírok átruházása forgatmány útján történik. alapján. a takarékbetétről kiállított okirat. a szövetkezeti részjegy. benne a piacot. Az Értékpapír-felügyelet feladata az értékpapírtörvény hatálya alá tartozó értékpapírok nyilvános forgalomba hozatalával és forgalmazásával kapcsolatos tevékenységek. Értékpapír emisszió: értékpapírok első forgalomba hozatala tőke-. a kibocsátója és a birtokosa közötti – hitelezési vagy tagsági – jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket átruházhatóan megtestesítő értékpapírok nyilvános (tehát nem zárt kör részére történő). névre szóló értékpapírok átruházása cedálással (engedményezéssel) történhet. illetve pénzpiacon Értékpapír-felügyelet: célja. a letéti jegy. hogy ellenőrizze az értékpapírtörvény rendelkezéseinek betartását. Értékpapír-forgatás: 1. az előtőzsdét és az értékpapír-piac csúcsát. Az értékpapír-bizományos tevékenységét bróker-díj ellenében végzi. vagy szólhat meghatározott időtartamra • a megbízóval való elszámolás módjára abban az esetben. ideértve a negyedik piacot és az OTC-forgalmat is. Értékpapír-minősítés: rating Értékpapír piac: a teljes értékpapír-forgalmazási tevékenység. forgalomba hozatalára és forgalmazására terjed ki. Értékpapírtörvény. a nyilvános. agent de change (francia)] megbízás alapján saját nevében más személy javára (számlájára) történő értékpapír-adásvételi tevékenységet végez. törvény. elitjét: az értékpapír-tőzsdét. Az óvás felvételéről a váltó kibocsátóját értesíteni köteles. amely lehet eseti. az úgynevezett szabályozott forgalmat. Händler (német). sorozatban kibocsátott. Értékpapírszámla: a dematerializált értékapapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapír-tulajdonos javára vezetett nyilvántartás Értékpapírtárca: portfólió Értékpapír-törvény: az egyes értékpapírok nyilvános forgalombahozataláról és forgalmazásáról. Az értékpapírtörvény értelmében az értékpapír-bizományi szerződésnek ki kell terjednie legalább: • az eladni vagy venni kívánt értékpapír mennyiségére és címletére • a megbízás időtartamára. a csekk. Hatálya a Ptk. Külön kiemeli a törvény. Értéktőzsde: [Stock exhange] Értesítési kötelezettség: a váltóbirtokos óvást köteles felvenni arról. jogszabályban meghatározott módon és alakszerűséggel. ha a megbízott ugyanarra az értékpapírra – egy adott időpontra – több megbízást kapott. 2. évi CXI. 45 . hogy nem tartozik a hatálya alá a váltó. 1997-től lépett hatályba az 1996. célrészjegy és üzletrész nyilvános kibocsátása és forgalmazása.

egymást kiegészítő jellege. N it á m y ó llo á y +N v lőfo n öe r glo a m =C ö k n f s k eő oglo ra m +Z r á m áó llo á n y Az állományi és forgalmi adatok közötti összegfüggésből következik a státusz és a likviditási terv szoros kapcsolata. A tervezett eszközök és források különbözete. hogy a kiválasztott tényező van legnagyobb mértékben kitéve a piac várható változásainak. A státuszban előirányozható az a legkisebb eszköz-szükséglet. a státusz „nyers egyenlege” mutatja a pótlólagos hitelszükségletet vagy a forrásfelesleget. mely az üzleti terv megvalósításához maradéktalanul elegendő. A státusz a január 1-jére. mérlegszerűen. ugyanakkor csak annyi forrás lekötését igényli. Éves státusz: az állományi szemléletű finanszírozási terv hagyományos formája. 46 . illetve a negyedévek zárónapjára (fordulónapokra) tervezett eszközöket állítja szembe a meglévő vagy szerződéssel biztosított forrásokkal.Érzékenységi vizsgálat: a beruházási tőkebefektetés kockázatának vizsgálatánál alkalmazott módszer. hogy a tőkeköltségek a múlhatatlanul szükséges szintet ne haladják meg. A tőkeköltségvetés tényezői közül kiválasztanak egy tényezőt annak feltételezésével.

aki garantálja annak behajtását az adóstól (vevő) és magára vállalhatja a behajtás sikertelenségének kockázatát is. importfaktoring: teljes fizetési garancia. amelyet kiegészít a forint hívatalos leértékelésének költsége. a magyar vevő kötelezettsége csupán annyi. de hitelbiztosítást nem köt. • költsége: a névérték után faktordíj (1% alatt). amely pénzügyi szolgáltatásként vállalja a rövidlejáratú követelések beszedését. de ez már a garanciát is tartalmazza. A követelés megvásárlásának. teljeskörű faktorálás – faktorálás delcredere felelősségvállalással: a faktor visszkereset fenntartása nélkül vásárolja meg ügyfele követelését. • nő az eszközök forgási sebessége. segítséget nyújt az exportőrnek.F Faktorálás: később esedékes rövidlejáratú követelések megvásárlása diszkontálással Faktorbank: az a pénzügyi intézmény. garanciadíj és bankköltség 2. amely finanszírozást és 100 százalékos fizetési garanciát nyújt neki. amely a hitelállományt nem növeli. 2. faktordíj (1. Faktoring előnyök: • csökkennek a cég kintlévőségei. vállalva a nemfizetés kockázatát. A faktoring tevékenység formái: 1.8 %). Mivel kockázatos. kockázatvállalás. nemzetközi faktorálás: külföldi személy külföldi valutában fennálló tartozását veszi meg a faktor. belföldi faktoring: a finanszírozás után a hazai pénzpiachoz igazodó kamat fizetendő a megelőlegezés napjától kezdve a vevő fizetésének időpontjáig. amelyben az áru eladója rövid lejáratú hiteleladásainak ellenértékét átruházza a faktorra. követelésállomány nyilvántartása és kezelése. ezért jó bonitású partnerek élhetnek vele. • költsége: a külföldi szállító viseli. beszedés. eladásának folyamata. exportfaktoring: nyitva-szállításból eredő vevőköveteléseit az exportőr a faktorra engedményezi. • a bevételek előre tervezhetők lesznek. a vállalkozás saját tőkéjét pedig nem csökkenti. amely az alábbi négyből legalább kettőt tartalmaz: finanszírozás. Jellemzői: elsősorban forgóeszköz-finanszírozási eszköz. Faktoring-típusok: 1.2–1. és azokkal kapcsolatban ügyfelének adminisztrációs szolgáltatásokat is végezhet. • költsége: a kamat. vállalja a beszedést is. a faktor él visszkereseti jogával. 3. Faktoring: pénzügyi szolgáltatás. megvásárlását. ezért ha a vevő nem teljesíti a fizetési kötelezettségek. delcredere-kockázat nélküli faktorálás: a faktor ügyfele követelését megvásárolja. csendes faktorálás: tulajdonképpen kereskedelmi hitelt helyettesít. hogy közvetlenül a magyar faktornak fizeti ki a vételárat. 4. 47 . 3. A faktoring pénzügyi szolgáltatási csomag. amit a magyar vevőre a hazai faktor nyújthat külföldi partnerén keresztül az ottani exportőrnek.

2. arra keresnek feleletet. 7. 5. hogy a beruházónak a számított változó és fix költségek figyelembevételével hány darab terméket kell értékesítenie a piac által elfogadott áron ahhoz. az áruügylet eladója megkérdezi a faktorügylettel foglalkozó hitelintézetet. a vevő megfizeti tartozását a faktorbanknak. • nagyobb lehetőség nyílik a piaci terjeszkedésre. hogy az általa megnevezett vevőjével kötendő adásvételi szerződésből fakadó követelését hajlandó-e megvásárolni. A jelzáloghitelezésnél a fedezetet. • a cash flow felgyorsításával javul a cég likviditása. az eladó teljesíti az áruszállítási szerződést. • elvégzi az adminisztrációs teendőket. annak valódi értékét vizsgálja hitelkihelyezés előtt. Fedezetértékelés: a hitelintézet az adósok és ügyfelek helyzetét vizsgálja. vételi vagy long hedge: az importőrt a később szükséges deviza vagy értékpapír vásárlásakor árfolyamemelkedése fenyegeti 48 . amely ellentranzakcióként jelenik meg az áru-. A határidős piacot arra használja fel. esetleg elkerülje. az áruügylet eladója megköti az adásvételi szerződést a vevővel és a faktorszerződést az eladóval. hogy az árbevétel fedezze a költségeket és a nyereségből a befektetés. Fedezeti ügylet: [hedge] olyan határidős ügylet. • finanszírozást nyújt az eladónak. Faktoring szolgáltatások: • átvállalja a hitelezési kockázatot. Fedezeti pont számítás: a beruházás kockázatát vizsgálják. deviza és értékpapírpiacon. F a k t o r 7 A z 6 2 l e3 t 4 1 A 5 á r u ü g y e l a d ó j a z l e t á r u ü g y á t v e v ő j e 1. azaz az árváltozások veszteségeinek korlátozására kötik. azaz a nettó jelenérték zérus legyen. hogy meglévő pozíciójával ellentétes irányú kockázat vállalásával az eredő kockázatát csökkentse. Delcredere felelősségvállalásnak is nevezik. a beruházó által meghatározott időn belül. hogy a szerződés szerinti összeget kifizeti az eladónak. a faktorban megvásárolja ügyfele követelését a kamat és a faktordíj összegének levonásával.• a forgalomhoz igazodó finanszírozás révén bármikor invesztálhat a társaság. az áruügylet vevője igazolja a teljesítést. 4. 6. Visszkereset melletti faktorálás: a faktor általában akkor fizeti ki a számla értékét az eladónak. ha már beszedte a vevőtől. Típusai: 1. de előtte megvizsgálja a vevő fizetőképességét. legalább egyszer megtérüljön. 3. a faktorbank levélben értesíti az áruügylet vevőjét. Visszkereset nélküli faktorálás: a faktor arra vállal kötelezettséget. amennyiben a faktorban ügyfele követelését kész megvásárolni. hogy a fizetési kötelezettségét a banknak teljesítse.

viszonyeladása a lejáratkori promt árfolyamon. egy eladás és egy vétel terminárfolyamon. deviza hivatalosan bejelentett értékváltoztatása Fel. tőkebevonás a vállalkozásba. vagy egy részének a visszatartásával. Valamilyen cél. (önfinan- 49 . tőke szerzése és elköltése függetlenül a céltól és formáktól. a nyitott pozíciók fedezésére (más ügyleteknél kalkulált hasznukat fedezzék) használják a határidős piacokat – ellenügyleteket köt a határidős piacokon. valamint annak napirendjére indítványt tehetnek. az év végi záró. Az ügylet alapján az a kapcsolat jelenti. Fedezeti ügyletkötő: [hedger] a gazdálkodásukból eredő vagy egyéb úton előállt kockázatuk csökkentésére. Részei: • eladás: terminügylet termin árfolyamon • vétel: a terminügylet visszavásárlása a lejáratkori promt árfolyamon • eladás: promtügylet promt árfolyamon Fellendülés: boom Felpénz: ázsió Felügyelő bizottság: részvénytársaságnál működő testületi szerv. • 1 eladás vagy vétel. és a vállalkozás jogutód nélkül megszűnik. Történhet a nyereségnek. • 1 vétel vagy eladás. A vállalkozás vagyonából kielégítik a hitelezői követeléseket. s áremelkedéstől tart. Három részügyletből áll: • 1 vétel vagy 1 eladás. amely szerint az elsőnek beérkezett készlet kerül először felhasználásra.vagy leértékelés: valuta. Financial Times Ipari Törzsrészvény index: FTISI Financial Times Tőzsdeindex: FTSI Finanszírozás: pénzellátás. first out. s a zárókészlet meghatározása mindig az utolsó árakon történik. A felügyelő-bizottság jogait testületileg vagy tagja útján gyakorolja.2. FIFO: First in. Futures fedezeti ügylet: ha a tőzsdei szokványok nem elégítik ki az egyéni igényeket. eladási vagy short hedge alkalmazása akkor célszerű.vagy leértékelődés: a piacon a kereslet és kínálat változásának hatására kialakuló értékváltozás Felszámolás: a fizetésképtelenné vált vállalkozás felszámolását a területileg illetékes bíróságnál kezdeményezheti a tulajdonos vagy a hitelezők. ha a jövőben szabad devizával rendelkező exportőrt az árfolyam csökkenése fenyegeti. Részei: • vétel: terminügylet termin árfolyamon • eladás: a terninügylet viszonteladása a lejáratkor pormt árfolyamon • vétel: promtügylet promt árfolyamon 2. promt ügylet promt árfolyamon.és folyókészlet felhasználásának nyilvántartási módszere. vételi hedge: a kereskedőnek nincs elegendő áruja. terminügylet terminárfolyamon. Forward fedezeti ügylet: a határidős piacon bonyolítják le. Lehet: 1. amelynek tagjai részt vesznek a részvénytársaság közgyűlésén. eladási hedge: a kereskedő árufelesleggel rendelkezik és árfolyamcsökkenéstől tart. Fel. igény pénzfedezetének előteremtése. ami a fizikai áru és a határidős piacok között fennáll. terminügylet visszavásárlása.

normativitás elve: a beruházó pénzügyi helyzetét meghatározó normákat vizsgálja a hitelképesség megállapítása érdekében (pl. 2. Finanszírozási elvek: 1. de költséges stratégia. működési tőkeáttétel). a nettó forgótőkét saját és vagy hosszúlejáratú idegen tőkével kell finanszírozni. Nettó forgótőke: a forgóeszközök összegének és az azokat rendeltetésszerűen finanszírozható rövidlejáratú finanszírozási források összegének különbözete. de átmeneti eszközeinek egy részét is tartós forrásokból finanszírozza. annál kisebb a tőketeher). 3. azaz saját tőkéből és hosszúlejáratú kötelezettségből finanszírozza. 4. Átmeneti forrásokat (pl. illetve alaptőke-emelés útján). rentabilitás elve: mekkora a rendelkezésre álló vagy megszerezhető tőke költsége (minél kisebb a tőkeköltség. amelynek hozama előre meghatározott mértékű Fizetési csekk: pénz felvételére jogosító csekk 50 . Agresszív: a tartós eszközök egy részét átmeneti források finanszírozzák. rugalmasság elve: a tőkeszükséglet a konjunktúrális és szezonális ingadozásokhoz igazodjon 5. likviditás elve: a likvid eszközök és kötelezettségek figyelembevétele Finanszírozási stratégiák: az eszközök megtérülése és a források lejárata közötti szerkezeti összhang mértéke szerint háromféle finanszírozási stratégia különböztethető meg: Konzervatív: a vállalat nemcsak tartós eszközeit. kötvénykibocsátás.szírozással) vagy külső tőke ideiglenes vagy részleges bevonásával (pl. idegen tőke. Szolid: a vállalat tartós eszközeit tartós forrásokból. Konzervatív finanszírozás Tartós eszközlekötés < tartós források Átmeneti eszköz lekötés > rövid lejáratú kötelezettség Szolíd finaszírozás Tartós eszközlekötés = tartós források Átmeneti eszközlekötés = rövidlejáratú kötelezettségek Agresszív finanszírozás Tartós eszközlekötés > tartós források Átmeneti eszközlekötés < rövidlejáratú kötelezettségek Finanszírozási szabályok/stratégiák: az eszközök megtérülése és a források lejárata közötti szerkezeti összhang biztosítása 1. tartós befektetéseket saját tőkével vagy hosszú lejáratú idegen tőkével finanszírozzunk. rövid lejáratú hitelek) csak átmeneti forgóeszközeinek finanszírozására vesz igénybe. Óvatos. 3. biztonság elve: a beruházás hasznos üzemideje és a kölcsöntőke visszafizetési ideje. továbbá az össztőkével elérhető jövedelem és az idegen tőkével kapcsolatos adósságszolgálati kötelezettség között összhang legyen. rövid lejáratú eszközöket rövidlejáratú idegen forrásokkal kell (szabad) finanszírozni. eladósodási mutató. Fiskális politika: vagy költségvetési politika a közvetlen állami pénzügyi kötelezettségekre és a gazdaságpolitikát szolgáló állampénzügyi beavatkozásra vonatkozó koncepciók és döntések összefüggő rendszere Fix kamatozású értékpapír: olyan értékpapír. 2. de veszélyes stratégia. kamatfedezet. Olcsó.

az árfolyam a piacon minden kötöttség nélkül változik a kereslet-kínálat alakulása szerint. Flexibilis árfolyam: rugalmas árfolyam. Ilyen adók az ÁFA és a fogyasztási adó. amely számlán az ügyfél teljes pénzforgalmát bonyolítja. amikor a kötvényt úgy adják el. bér. Flat: értékpapírpiaci kifejezés. s jogosan köthet közvetlenül üzletet a tőzsdén. lebegő. hogy az árába eleve figyelembe vesznek minden kifizetetlen. vagy a hitelező felszólítására a lejárt tartozását 30 napon belül nem egyenlítette ki. félévente. jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság.Fizetésképtelen adós: a csődtörvény értelmében az elismert tartozást a lejáratot követő 60 napon belül nem egyenlítettek ki. Fizetőképesség: likvidáció. Foglakoztató: munkáltató. áruforgalommal kapcsolatos fizetések 2. Folyó fizetési műveletek: 1. szolgáltatásokkal kapcsolatos fizetések 3. a szolgáltatás végső igénybevevője a termék árában megfizet. flotáló árfolyam. parkett-ügynök] ügynök.és tőkeműveletek könyvelési rendszere. A világ legtöbb jelentős tőzsdéjén. a megkötött üzletek figyelembevételével állapítják meg. felhalmozódott kamatot. Fogyasztáshoz kapcsolt adók: azok az adók. A tőkeforgalmi mérleg a folyó fizetési mérleg esedékes passzívumát miből finanszírozzák. tőkeforgalom mérlege. negyedévente vagy havonta) fizeti ki a szerződő. amely biztosítottat foglalkoztat. amelyeket a termék végső fogyasztója. Fogyasztási kölcsön: a mindennapi élet szokásos tárgyainak megvásárlásához. A folyó fizetési mérleg az export és import egyenlegét magában foglaló kereskedelmi mérleg. hanem folyamatosan. egyéb szervezet. aki a tőzsde tagja. Foglalkoztatott: az a személy. javíttatásához nyújtott kölcsön Folyamatos árfolyamjegyzés: olyan árfolyam megállapítási módszer. Folyamatos díjfizetésű biztosítás: a biztosítási díjat folymatosan (évente. Fizetési mérleg: a külország szereplőivel folytatott áruszolgáltatás. Floating rate notes: lebegő kamatozású kötvény Floor Broker: [saját számlára dolgozó tőzsdeügynök. Két fő része a folyó fizetési mérleg és az ún. 51 . akit a munkáltatója biztosítással járó jogviszony keretében (tehát nem egyéni vagy társas vállalkozóként) foglalkoztat. de a Budapesti Értéktőzsdén is a folyamatos árfolyamjegyzés a jellemző. Ellentéte az egységes árfolyamjegyzés. mindazon jogi és természetes személy. hogy a vállalat eleget tehessen rövid távú kötelezettségeinek.és tőkehozadék jövedelmekkel kapcsolatos pénzáramok 4. viszonozatlan folyó átutalások Folyószámla hitel: a bank az ügyfelének nyújtott hitelt az ügyfél részére nyitott olyan bankszámlára (folyószámlára) telepíti. amelynél az árfolyamot a tőzsdenap folyamán nem egy ízben. illetve a keletkezett aktívumot mire költötték. a forgóeszközök megfelelő szinten tartása abból a célból.

a hogy a faktor milyen egyéb biztosítási költségek miatt a szolgáltatás szolgáltatásokat is nyújt. hogy a forgóeszközök egésze. tőzsdei árfolyam Forfait: bizonyos jogokról való lemondást jelent. Számlaköveteléseket adnak el. Megtérülési időnek is nevezik. f = É k É = forgalom f = fordulatok száma k = átlagos forgóeszköz-állomány 2. A forgási sebesség változása: a forgási sebesség gyorsulását (lassulását) méri százalékos formában v= f1 − f 0 ⋅1 0 0 f1 v = a forgási sebesség változása f1 = tárgyidőszaki fordulatszám f0 = bázis időszaki fordulatszám 52 . Faktoring ügylet Forfait ügylet Rövid lejáratú követeléseket követeléseket Az exportőr közép-. Kis összegű követelésekre is kiterjed. díja igen magas. piaci irány megfordulását mutatják (pl. i= n É vagy I = k ⋅ F n i = a forgás ideje napokban n = az időszak napjainak száma 3. Eszközigényesség mutatója: forgóeszköz-lekötést mutatja. A visszkereseti jog kikötése kizárt. A visszkereseti jog kikötése gyakori. amelyek egy szerződő felet megakadályoznak abban. Itt szintén követeléseket adnak el. vásárolnak. és hosszúlejáratú adnak el.és számlaköveteléseket adnak el. illetve Váltó. illetve vásárolnak. azaz az összes kockázat átvállalásával. Forgási mutatók: a forgóeszközök elemzésének eszközei: 1. fordulatok száma: kifejezi. s lényegében azonos a faktoring ügylettel. Forfetírozás: középlejáratú (export) követelés megvásárlása visszkereset nélkül. Fordulónap: a irányváltozásai). mégis különböznek Elsősorban közép és hosszúlejáratú követelés átruházása. m= k É az egységnyi forgalomhoz szükséges m = az eszközigényesség 4. vagy valamely része hányszor halad át a körforgás rá jellemző szakaszán. illetve vásárolnak. Mivel a visszkereseti jog kikötése kizárt. amely alatt a forgóeszközök egy teljes fordulatot tesznek. követeléseit veszi meg. hogy a szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tehessen. tudomást. Általában jelentősebb összegű követelésekre terjed ki. forgási idő (napokban): azt az időtartamot fejezi ki. A vevő a faktoring ügyletről tudomást A vevő az ügylet létrejöttéről nem szerez szerez.Force majeure: [vis major] olyan hatások. A költségek nagysága általában attól függ.

F= É1 − k1 F0 F = viszonylagos forgóeszköz-változás É1 = tárgyidőszaki forgalom f0 = bázis időszaki fordulatszám 53 .5. A forgóeszköz-lekötés viszonylagos változása: a viszonylagos megtakarítás a bázis forgási sebessége és a tárgyidőszaki fogalom alapján számított (fiktív) eszközlekötés és a valóságos tárgyidőszaki eszközlekötés különbsége.

az exportőr a jövőben esedékes deviza árbevételét már egy jelenbeni szerződéssel eladja bankjának hazai valuta ellenében. amelyek nem keresnek tartós befektetési célt. amelyek a tőzsdén nem fordulnak elő. Forgatmányos: az az új váltóbirtokos. Váltóátruházónak is nevezik. Forgató: az a váltóbirtokos. Reagálási fok: megmutatja. amellyel a váltóbirtokos a váltót másra átruházza. Jellemzően instabilak és nagy volumenűek. A forward ügyletek keretében pl. Forgási mutatók: a forgóeszközök elemzésének eszközei: fordulatok száma. forgási idő. illetve a toldaléklapra felvezetett nyilatkozatával a váltóból eredő összes jogot egy harmadik személyre átruházza. Nem szabványosított. Az eszközök kronológikus átlaga: valamely időszak forgóeszközei átlagos nagyságának jellemzésére szolgál. olyan súlyozott számtani átlag. Leggyakrabban az éves nyitó állomány és a négy negyedévi záró állomány felhasználásával számoljuk. ahol az első és az utolsó időponti adat súlyszáma 0. Forró pénz: a nemzetközi pénzpiacon létező betétkövetelések. k0 k + k1 + k2 + k3 + 4 2 X kv = 2 4 k0 = nyitóállomány k1= záróállomány Forgatás: váltóátruházás. hanem alá vannak vetve gyakran és hirtelen lehívásoknak. kintlévőségek. Forgó eszkököz: a vállalat azon eszközei. akire forgatmánnyal a váltóból eredő összes jogot átruházzák. félkész és késztermékek). telexen.k1 = a tárgyidőszaki forgóeszköz-állomány 6.5. Forward: deviza vonatkozásában kötött határidős adásvételi szerződés. hogy a forgóeszköz-állomány a rá jellemző forgalom 1%-os változására hány %-os változással reagál. 54 . melyeket egy éven belül várhatóan készpénzzé lehet tenni (pl. telefonon lebonyolított ügyletek. Tipikus példája a bankközi devizapiac. k1 −1 k0 r= É1 −1 É0 r = reagálási fok k1= tárgyidőszaki forgóeszköz-állomány k0 = bázisidőszaki forgóeszköz-állomány É1 = tárgyidőszaki forgalom É0 = bázisidőszaki forgalom 7. aki a váltó hátoldalára. eszköz-igényességi mutató. hátirattal történő váltójogi hatályú váltóátruházás. illetve értékpapír-átruházás Forgatható értékpapír: [Order instument] Forgatmány: az a nyilatkozat. másrészt az előbbieknek és a saját pozícióinak megfelelően kötnek ügyleteket a bankközi devizapiacon. A kereskedelmi bankok egyrészt ügyfeleiknek nyújtanak határidős devizapozíció fedezésére lehetőséget.

részvény. amelyet határidős ügyletekre használnak. Fundamentális elemzés: különböző gazdasági adatok és ebből számolható mutatók segítségével próbálják a várható áralakulást előrejelezni. FTSI: Financial Times Stock Index. a második (törlesztési) időszakban már a tőkét is. Standardizált ügylet. outright: két fél szerződést köt egy-egy deviza. ipari törzsrészvényekre vonatkoznak. amelyre szólt az ügylet. A vevőnek az adott jövőbeni napon meg kell venni. kötvény jövőbeni eladására vagy vételére egy ma meghatározott árfolyamon. kötvény azonnali vételére. az angol Financial Times által közölt tőzsdeindexek. részvény. ezt követően koncessziós díjat fizet a forgalommal arányosan. amerikai bankközi pénzpiac FTSE-100: a Financial Times által kiszámított és közzétett részvényindex. Ennek fejében a jog tulajdonosa technikai támogatást. tanácsot és a vállalat goodwilljét adja át a franchise jog megvásárlójának. Mint minden tőzsdei ügyletnél meghatározott kötésegységekre. 2. Futures: tőzsdei adásvételi szerződés. melynek során a vállalat/vállalkozó eladja az adott piacra vonatkozó értékesítési vagy gyártási jogot. másrészt az előbbieknek és a saját pozícióinak megfelelően kötnek ügyleteket a bankközi devizapiacokon. amely a londoni tőzsde trendjét mutatja. illetve fordítva azonnali eladására. swap: két fél ugyanakkora mennyiségű deviza. majd jövőbeni visszavételére. Franchaise: a forgalmazás egy fajtája. FRL: Federal Funds Market. A vételi és eladási árfolyamot az üzlet megkötése előtt ugyanabban az időpontban fixálják. Mutatók: • idegen tőke / saját tőke arány • likviditási ráta • eszközarányos árbevétel • eszközarányos nyereség • árfolyam/nyereség (P/E) Futamidő: kötvény vagy más hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásától a lejáratáig eltelő idő. Az értékpapírokat befolyásoló gazdasági tényezők: • infláció • monetáris politika • külgazdasági helyzet • termelési tényezők • befektethető pénzmennyiség stb. Ettől az árfolyamtól az üzlet folyamán nem lehet eltérni. Kétféle forward ügylet van: 1. aranybányarészvényekre. fix kamatozású értékpapírokra. az eladónak pedig el kell adni az előre kialkudott kötési áron azt a pénzügyi eszközt. Általában két időszakra oszlik: az első (türelmi) időszakban az adós csak a kamatokat fizeti. majd jövőbeli eladására. Állampapírokra.Devizapiacon a kereskedelmi bankok egyrészt ügyfeleiknek nyújtanak határidős devizapozíció fedezésére lehetőséget. illetve azok többszörösére köthetők. Összahasonlítás forward futures 55 . ezért nem minden értékpapír. deviza képezheti a kereskedés tárgyát és nem tetszőleges időpontban. A jog megvásárlója általában egy alapösszeget fizet a jog tulajdonosának.

A hitelforrásokat 13. Az ügyfelek mindkettő határidős ügylet telefonon keresztül kevés nyílt kikiáltással. Az üzlet volumene 3. Kik vehetik igénybe nagy ügyfelek 15. 56 . A teljesítés dátuma 4. ügynökön keresztül kereskednek széles közönség 1% alatt 14. amelyet a fúzió hasznából a befogadó a beolvadó cég tulajdonosainak átenged. Árfolyam változás 9. ha az egyesült társaságok piaci értéke nagyobb annál. kiegyensúlyozott alacsony mérleg szükséges ügyfelenként eltérés mindenki számára ugyanaz lehetséges nincs külön klíringház naponta nincs napi limit korlátozott bárhol a világon egy meghatározott helyen a másik fél a klíringház az eredeti ügyfélnél. amelynek során vállalkozások egybeolvadnak. könnyű nem veszi igénybe nem tudják ki a másik fél.1. Az ügylet díja 5. hogy növekszik a vállalkozás piaci értéke. Klíring 8. Lehet horizontális és vertikális fúzió. határidőtőzsde Fúzió: a gazdálkodó szervezetek átalakulásának sajátos formája. amely végbemehet beolvadással vagy összeolvadással. A teljesítés 90% fölött gyakorisága Futures exchange: termintőzsde. Fúzió: a vállalkozás átalakulásának egyik formája. mint amennyit együtt értek a fúzió előtt. Az üzlet felmondása 12. Biztonsági letét 6. Fúzió költsége: az az összeg. nincs külön eltérése (marge) vételi és eladási ár nincs. vevő és eladó között sok eladó és vevő között egyéni igények szerint standardizált flexibilis standardizált a vételi és az eladási ár ügynöki díj. A nem teljesítésből eredő kockázat viselője 11. Az árfolyam 7. Fúzió haszna: a fúziónak akkor van gazdasági haszna. illetve összeolvadnak. A piac helye 10. A fúzió előnye. Kereskedés módja 2. nehézkes igénybe veszi ismerik egymást a piacon.

Belső klíringkör: a hitelintézeten belül vezetett számlák közötti elszámolás.G Garancia: bankgarancia nyújtásával a hitelintézet kötelezettséget vállal arra.C. jól bevezetett név. szakértelem) 57 . f) a fogadó bank jóváírja ügyfele számláján az átutalt összeget. kedvező földrajzi fekvés. amelynek közel száz állam tagja. nemzetközi szervezet. a beérkezett megbízást feldolgozzák a küldő bankfiókban. az információkat továbbítják a GIRO felé. a GIRO-ban megtörténik a tranzakció feldolgozása. az a letéti igazolás. jutalék 3. szabadalmi és licencjogok. a küldő bank és az MNB felé. Gebühren: [díjak] 1. bankok közötti fizetési forgalom számlajóváírással MNB e Küldő bank b a Fizető ügyfél a) b) c) d) e) c e GIRO d f Kedvezményezett e Fogadó bank a küldő bank ügyfele benyújtja átutalási megbízását bankjához. amelyet egy külföldi pénzintézet vagy értékpapír-forgalmazó ad ki az általa letétként őrzött részvények fejében. egy vállalatnak a tiszta vagyona feletti értéke (pl. hogy a nemzetközi kereskedelemben a diszkrimináció-mentesség. számlanyitás és számlavezetés díja (ázsió) 2. Fő törekvése. valamint a mennyiségi és adminisztratív korlátozások visszaszorítása érvényesüljön.): visszavonásig érvényes Goodwill: cégérték. a GIRO továbbítja a feldolgozás során előállt információkat a fogadó bank. nyereségrészesedés GIRO-rendszer: zsíró-rendszer. hogy meghatározott feltételek esetében és határidőn belül a kedvezményezettnek a megállapított összeghatárig fizetést fog teljesíteni.T. a legnagyobb kedvezmény elve. GDR: global depository receipt. Good till cancelled (G. GATT: General Agreement of Tariffs and Trade [Általános Vámtarifa és Kereskedelmi Egyezmény] 1948-ban alapított. Külső klíringkör: különböző hitelintézetek által vezetett számlák között. A zsíróelszámolás a külső klíringkörben történik.

Gulloche: az értékpapírokat, bankjegyeket díszítő, egyúttal hamisításukat nehezítő vonalakból álló rajzolat Gyors teszt mutató: [Quick ratio] a leglikvidebb (legmobilabb) eszközök aránya az esedékes fizetési kötelezettséghez
Lik ide z k z k − k s lee v s öö éz t k Fo ófiz t s k t l e et é ly e é i öe z t s g

Ha e mutató értéke lényegesen alacsonyabb, mint a likviditási mutatóé, akkor alaposan meg kell vizsgálni a készletgazdálkodást.

58

H
Halasztott fizetés átutalással: amikor az exportőr a vevőnek a teljesítést követő későbbi időben történő fizetés ellenében értékesít, ad el. Ilyenkor az exportőr hitelt nyújt a vevőnek. Hamis váltó: az a váltó, amelyen valamely aláírás nem attól származik, akinek a nevét vagy cégét a váltón feltüntették, vagy nem létező személyé. Händler: [kereskedő] 1. közvetít a termelő és a feldolgozó között, hogy mindkét félnek az árral és az idővel kapcsolatos elképzeléseit egymáshoz közelítse. Gyakran át is veszi az árut mint vásárló vagy eladó. Az áringadozásból eredő kockázatot a határidőpiacon megfelelő védő pozícióval kikapcsolja. 2. kereskedő, ügynök. Harmadik piac: 1. új vagy kisméretű vállalkozások által kibocsátott olyan értékpapírok piaca, amelynek még az előtőzsdei bevezetése sem időszerű. 2. tőzsdén jegyzett értékpapírok nem tőzsdetagok közötti over-the-counter (OTC) forgalma. Haszonügylet: reexport, haszonnal tovább tudja adni az árut. Van fedezett haszonügylet, ekkor a reexport ügylet két részét, az importot és az exportot egyszerre kötjük, míg a fedezetlen haszonügylet, amikor a két oldalt különböző időpontban kötjük meg. Határidős árfolyam: a terminpiacon kialakuló, adott ügylet számára irányadó árfolyam Határidős kamatláb: a jövőben esedékes pénzügyi művelet kamatlába Határidős Letéti Közös Alap: SZÁLKA; a tőzsdei határidős kötések biztonságának növelése érdekében a közvetlen elszámolási szolgáltatásra jogosult tagok ügyletkörönként SZÁLKÁ-t hoznak létre. Képzése és felhasználása kizárólag azonos típusú tőzsdei ügyletkörönként történik. Határidős ügyletek: terminügyletek; későbbi teljesítésre vonatkozó ügyletek. 1. olyan tőzsdei ügylet, amelynek teljesítése mindkét fél részéről későbbi időpontban esedékes, azonban a szerződéskötéskor megállapított ár(folyam)on. A határidős piacok résztvevői leggyakrabban spekulációs ügyletek résztvevői, hedgerek, arbitrőrök. Néhány jellemző altípusa: • az értékpapír-tőzsdén és az árutőzsdén az opció és a futures • a devizatőzsdén a futures és a forward 2. a Budapesti Értéktőzsde szabálya szerint határidős az adásvételi szerződés akkor, ha a szerződő felek a szerződésben kialakított feltételek mellett az adásvételt egy alku tárgyát képező későbbi időpontban kívánják teljesíteni. Határidős ügylet minden hó 1. vagy 15. napjára köthető, havonkénti lejáratra, maximum 1 éves esedékességre. A szerződés alapján kiállított kötjegyen a teljesítési határidő a Kialkudott határnapot követő harmadik

59

munkanap. Ha a lejárati napon törlesztés és kamatfizetés esedékes, az ügylet a kamat és a törlesztés beváltása utáni állapotra értendő. Határmenti forgalom: a határterületen lakók által a vámterületre bevihető illetve onnan kivihető áruk forgalma Hatékony portfólió: a befektető úgy választja ki a maga portfólióját, hogy a kockázat adott szintjén a legnagyobb hozamot érjen el, illetve a várható hozam adott szintjét a lehető legkisebb kockázattal érje el. Hatékonysági mutatók: 1. az összes eszköz forgása (a fordulatok száma):
N tóáb et r e v t l ée Ös e ez k z sz s s ö

2. a tárgyi eszközök elhasználódottsága:
A t r y e s k z kn ág i z ö ö e tóét k t ré e ⋅1 0 0 A t r y e s k z kb ág i z ö ö r ut ét k e tó r é

3. a forgóeszközök forgási ideje (napokban):
A fog e ró s z ö ö ál a o á m á y ⋅ 3 0 kzk t g s llo n 6 N tóáb et r e v t l ée

Hausse: [hossz] a tőzsdén jegyzett értékpapírok árfolyamainak emelkedése Hausse-ügylet: olyan tőzsdei spekuláció, amelynél a spekuláns hausse-ra számít, azaz úgy gondolja, hogy a határidős szerződés megkötése és teljesítése között az árak/árfolyamok emelkedni fognak, ezért értékpapírt (árut, devizát) vesz abban a reményben, hogy a teljesítéskori árfolyam meg fogja haladni a szerződéskötéskori vételárat. Értelemszerűen ilyen ügyletre azonnali ügyletnél nem, csak határidős ügyletnél kerülhet sor. Haussier: [hosszőr] olyan spekuláns, aki tőzsdei árfolyam-emelkedésre számít. Hazardírozás: kockázatvállalás zérus kockázati prémium mellett Házipénztár: a gazdálkodó szervezet működéséhez szükséges készpénz, az értékpapírok, valamint egyéb értékek (szigorú számadású nyomtatványok) kezelésére kijelölt helyiség. Hedge: [fedezeti ügylet] a negatív hatású árváltozások okozta veszteségek kiküszöbölésére szolgáló bonyolult ügylettípus, amely azonnali és határidős ügyletek kombinációja. Ellentranzakció a terminpiacon, hogy egy tranzakciót biztosítsanak a készpénzpiacon. A kereskedő, a termelő és a feldolgozó a terminpiacokat veszik igénybe fedezeti ügyletek kötésére, hogy magukat az árakat ellentétes irányú alakulásától függetlenítsék. Az ilyen védelemnek csak akkor van értelme, ha ez nem kerül sokba. A kereskedők, termelők és feldolgozók, akiknek áruival a határidős kereskedelemben kereskednek, ellenpozícióval mindenkor közömbösíthetik a nyitott piac kockázatát, ha a piac szervezett, kellően aktív és likvid. Highflyer: meredeken emelkedő árfolyam High tech papírok: a csúcstechnológiák területén működő társaságok részvényei
60

kézizáloghitel: fedezete valamilyen ingó dolog 2. bankhitel: a hitelintézet által nyújtott hitelek a. hogy meghatározott keretösszegig a bankra váltót intézvényezzen. illetve előlegezése kamatfizetés ellenében meghatározott időre. a fedezet jellege szerint: fedezet nélküli és fedezettel bíró hitelek 3. hogy meghatározott összegig az exportőr váltóit fogadja el 2. A kölcsönt a limit terhére lehet lehívni pénzformában. leszámítolási hitel: az ügyfél által benyújtott valamilyen értékpapír. fizetés céljára rendelkezésre álló szabad pénzeszközzel nem rendelkezik. A hitellel a bank egy limitet határoz meg. a hitel tárgya szerint: forgóeszköz. A hitel alapvető formái: 1. közraktárjegy zálogjegy részének átadása hitelfedezetként Technikai formái szerint: 1. • okmányos meghitelezés – akkreditív nyitás • rembours vagy okmányos elfogadványhitel: az importőr megbízza a bankját akkreditív nyitásra azzal a feltétellel. A hitel tulajdonképpen lehetőség pénzfolyósításra. elfogadmányhitel: a bank megengedi ügyfelének. pénzhitel: tényleges folyósítás • biancó hitel: szabadon. tehát nem céljelleggel felhasználható hitel • fedezeti hitel: fedezet ellenében nyújtott b. lejárat szerint: rövid. akkor hitelt nyújt. likviditási és beruházási hitel 4. s a bank felelőssé válik a váltóban szereplő követelés kifizetéséért. folyószámlahitel: pl. számlahitel: ez a klasszikus hitel 3. 61 . Pl. kereskedelmi hitel Egyéb szempontok alapján csoportosítva a hiteleket: 1. váltó diszkontálással meghatározott jelenértékének kifizetése Kötelezettség vállalási hitelek esetén a bank hitelképességét. közép és hosszú lejáratú hitelek 2. A kötelezettség vállalási hitelek lehetnek: 1. kötelezettségvállalási vagy kezes hitelek: nem történik tényleges pénzfolyósítás. A kölcsön tehát pénzeszközök ideiglenes átengedése kamatfizetés ellenében. Fajtái: • kauciós: a bank egyszerű kezessége ügyfeléért • elfogadványhitel: a bank jogot ad ügyfele számára. elszámolási számláról túlfizetés teljesítése 2. bankgarancia útján. lombardhitel: a fedezet értékpapír 3. hogy ügyfele fizetési kötelezettsége időpontjában likvid. jelzáloghitel: fedezete ingatlan 4. megbízhatóságát „adja kölcsön” ügyfelének. a hitelszerződés tartalma szerint • pénzkölcsön (tényleges folyósítás) • kötelezettség vállalási hitelek Fedezet szerinti hitelfajták: 1. kauciós hitelek: a bank ügyfele jövőbeni kötelezettségeiért áll jót pl. de a cég nem köteles igénybe venni. hanem kötelezettséget vállal arra. hogy rá váltókat intézvényezzen egy bizonyos összegig. okmányos hitel: a bank fedezetként valamilyen áruokmányt kap. A ténylegesen folyósított pénz a kölcsön.Hitel: [credit] pénzeszközök átengedése. 2.

Hitelfedezet: hitelbiztosíték. kézizálog). Hitelképességi mutatók: 1. Hitelintézet: az a pénzügyi intézmény. A hitelintézet lehet: 1. fogadhat el saját tőkéjét meghaladó mértékben nyilvánosságtól pénzeszközt. hogy az éven belül pénzzé tehető eszközök hányszorosan képesek fedezni az éven belül esedékessé váló kötelezettségeket. a kisvállalkozások részére nyújt egyszerűbb pénzügyi szolgáltatást. F r ósk og ez ö R v le ö id já r t k t l aú öe zk ö eet é e z ts gk 2. továbbá pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységet végez. fizetőképességi mutató (gyorsráta): a forgóeszközök a nehezebben mobilizálható készletek nélkül mennyire képesek fedezni a rövid lejáratú kötelezettségeket. szakosított hitelintézet: csak a reá vonatkozó törvényben meghatározott pénzügyi szolgáltatást végez 3. személyi biztosítékok: kezesség és bankgarancia 2. hitelszövetkezetek. okmányos meghitelezés (akkreditív-nyitás): a bank az akkreditív nyitásával vállalja. számú törvény Hitelkártya: [credit card] annyiban különbözik a bankkártyától. Ide tartoznak a takarékszövetkezetek. a hitelező olyan biztosítékot fogad el. Hitelfedezet: a kölcsön majdani visszafizetésének zálogát képező vagyon(tárgy) Hitelfizetés: az áruszállítás és a fizetés időpontja eltérő. amelyben mikroprocesszort helyeztek el. óvadék Hiteldíj: a felvett hitel után fizetett díj. szövetkezeti hitelintézet: alapvetően a helyi lakosság. hogy a hitelkártyát kibocsátó hitelintézet a kártya birtokosának egy meghatározott időtartamra (általában 30 nap) a hitelkártya szerződésben rögzített hitelkeretet bocsát rendelkezésre. amely kizárólagos joggal végez betétügyleteket. a bankköltségeket és a biztosítási díjat tartalmazza. ami megmutatja. amely: • könnyen kiköthető • könnyen értékelhető (meghatározható a piaci értéke) • piacképes (akadálytalanul valamilyen fizetőeszközzé váltható át) • értékálló • tartós Csoportosítása: 1. Az aktív memóriakártya szabvány méretű hitelkártya. 62 . ami a kamatokat. A hitelszövetkezetek csak tagjaik részére nyújthatnak pénzügyi szolgáltatást Hitelintézeti törvény: 1996. likviditási mutató: rövid lejáratú fizetőképesség mérése. bank: univerzális hitelintézet 2. készpénzt vehet fel. tárgyi biztosítékok: zálogjog (jelzálog.3. évi CXII. s a tulajdonos azonosító kódszáma segítségével vásárolhat. hogy a feltételeknek megfelelő szállítás (import) esetén ügyfele helyett fizet.

3. kamata általában az előző év 90 napos diszkont kincstárjegy előző évi hozama (a bankoknak az államkötvények után kapott kamat felét hitelkonszolidációs díj fejében be kellett volna fizetniük a költségvetésbe – ezt eltörölték). pénzügyi helyzet (capital): mekkora a hiteligénylő tőkevagyona. jellem (character): a hiteligénylő korábbi fizetési kötelezettségeinek teljesítése. fizetőkészsége és szavahihetősége 2. A ó ote dz t r H sz le os ú já e mn d é y +É t k s k ré cö k e éi le ns ír á +H sz le s os ú já r t h e e k ma aú it l k aa t r t h e e k mt aú it l k a aa +H sz le os ú já r t h e e ee é e aú it l k s dk st r s t ée ölez s 4. feltételek (conditions) Hitelfedezet: kölcsön majdani visszafizetésének zálogát képező vagyon(tárgy) Hitelreferencia szolgáltatás: banktitkot nem sértő információ nyújtása az arra igényt tartó ügyfeleknek. tőke. adósságszolgálat fedezeti mutatója: a cég középtávú adósságszolgálat teljesítőképességét mutatja. kamatfedezeti mutató: mennyiben biztosított a kamatok megfizetése Ad z sé óá s k mt e é e t i ee mn a afiz t s lőt r d éy É e k mt k t le et s g vs a a öe z t é ( EB ) IT Hitelkonszolidáció: a bankok rossz minősítésű hiteleiket felkínálhatják államkötvényekért. 63 . eladósodottsági mutató: a cég forrásainak hány százalékát teszi ki az adósság Kö le tt s g k te ze é e ⋅1 0 0 Ö s sfo rá s ze r s 5. nettó eszközértéke 4. fizetőképesség (capacity): a hiteligénylő tervezett bevételeinek realizálhatósága. Hitelszerződés: a hitelintézet a hitelszerződésben arra vállal kötelezettséget. a pénz használati díja Hitelnyújtási kritériumok: 1. 5.F r ós k og ez ö z k −K s lee ö éz t k R v le ö id já r t k t l aú öe eet é e z ts gk 3. biztosíték (collaterál): a hiteligénylő által megajánlott biztosítékok megfelelnek-e a „jó biztosíték”-kal szemben támasztott követelményeknek. Hitelköltség: [credit cost] kamat. a bevételekből teljesíteni tudja-e időben a kiadásait. A hitelek vételára: • 1991-ben a követelések névértékének 50%-a • 1992-ben a követelések névértékének 80%-a • kiemelt vállalati kör esetén a névérték 100%-a Az államkötvény lejárata 20 év. hogy jutalék ellenében meghatározott hitelkeretet tart a másik szerződő fél rendelkezésére és a hitelkeret terhére kölcsönszerződést köt vagy egyéb hitelműveletet végez.

értékpapírokat tartó társaság.Holding-társaság: vagyonkezelő szervezet. Hozamgörbe: [Spot Yield Curve] az elemi kötvények hozamának sorozata a futamidő függvényében Hozam–kockázat-modell: CAMP-modell Hozam/költség-arány számítás: [Benefit/Cost-Ratio (BCR)] a beruházási alternatívák közötti választás egyik módszere. annak ellenőrzése. Bullish] ár. 64 . amelynek célja más társaságok részvényeinek megszerzése.vagy árfolyam-emelkedési tendencia Hosszú pozíció: [long position] eladásra szánt értékpapír vagy deviza birtoklása. Számítására többféle módszer létezik.) és az árfolyam-nyereséget/veszteséget viszonyítja a mindenkori árfolyamhoz. hogy a beruházás teljes élettartama alatt képződő Eredmény jelenértékéből a beruházás diszkontált egyszeri ráfordítása megtérül-e. áresési várakozással Hozam: egy értékpapír által szerezhető tényleges jövedelem. BCR1 mutató azt fejezi ki. olyan társaság. Horizontális fúzió: azonos tevékenységi körben működő vállalatok egyesülése Hossz: [hausse. pénzügyi irányítása céljából. hogy a beruházás teljes élettartama alatt keletkező bevételek diszkontált összegéből a beruházás egyszeri és a működés folyamatos költségeinek diszkontált összege megtérül-e 2. hosszabb időszakon át megfigyelt átlagos hozamtól. Két formája ismeretes: 1. Hozam-változékonyság: [variability] egy adott időpontbeli hozam eltérése az adott értékpapírra jellemző. Az ellenőrzés szorosságát tekintve az egyes holdingtársaságok között jelentős különbségek lehetnek. azonban mindegyiknek az a lényege. hogy a névleges kamatot (osztalékot stb. BCR2 mutató azt fejezi ki.

üdülésre alkalmas ingatlannal. amelyek forgalomképesek és vagyoni értékkel rendelkeznek (pl. illetve bevétellel rendelkezik. 65 . állami vagy önkormányzati szervek szolgáltatásaihoz. Bretton Woods. amit vissza kell fizetni. hogy a váltóban meghatározott összeget a váltón feltüntetett helyen és időben a kedvezményezettnek fizessen meg. alapítás-átszervezés aktivált értéke). Idegen tőke/saját tőke arány: [Debit/Equity Ratio (D/E)] Idegen váltó: olyan fizetési meghagyás. Fajtái: 1. IMF: Nemzetközi Valutaalap. forgalomképes jogok. eljárási illeték: • államigazgatási eljárási illeték • bírósági eljárási illeték Illetékesség: az illetékesség szabálya abban igazít el. amely vagyonszerzéshez. 1944. bérleti jog. vagyonszerzési illeték: • öröklési illeték • ajándékozási illeték • visszterhes vagyonátruházási illeték 2. know-how. amelyik az adózót érintő adóügyben eljárni jogosult. vagy a bíróság igazságszolgáltatási tevékenységének igénybevételéhez kapcsolódik. hogy több azonos hatáskörrel rendelkező adóhatósági szervezet közül melyik az. Idegen tőke: a vállalkozásban a tőkepiacon szerzett forrás. szellemi termékek. Illeték: olyan fizetési kötelezettség. Immaterializálás: az értékpapír nem jelenik meg anyagi formában. amelyben a kibocsátó felszólítja a címzettet arra.I IAS (International Accounting Standards): a mérlegauditálás során alkalmazott nemzetközi számviteli szabványok IBRD (International Monetary Fund): Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank Idegenforgalmi adó: alapja a magánszemélyeknek az önkormányzat közigazgatási területén eltöltött idő. Céljai és feladatai: • a tagországok fizetési mérlegének kedvezőtlen pozíciója esetén források biztosítása • a nemzetközi áruforgalom folyamatos bővítésének elősegítése • az árfolyamrendszer stabilitásának elősegítése • a nemzetközi monetáris együttműködés elősegítése Immateriális javak: azok a nem anyagi természetű eszközök. illetve ha az önkormányzat területén pihenésre. üzleti vagy cégérték.

Immunizáció: a kötvényt a kamatláb változásától védeni akaró befektető olyan kötvényeket vásárol. és az infláció kompenzálására szolgál. ahol valuta. IRR: belső megtérülési ráta ITM (in the money): piacnál jobb opció. A biztosítók leggyakrabban azt a megoldást választják. okmányos inkasszó: a fizetési okmányokhoz mellékelik a kereskedelmi okmányokat vagy ez utóbbiakat a fizetési okmányok nélkül küldik. értékmegőrzésnek is hívják. biztosító intézet. 3. azonnali beszedési megbízás A nemzetközi forgalomban lehet: 1. A piaci árfolyamnál olcsóbban vásárolhatunk (call) vagy drágábban adhatunk el (put). bizonyos korábbi időponthoz viszonyított változások. Inkasszó: vagy beszedési megbízás során a hitelintézet vállalja. Instrumentum: egy kontraktus egy lejáratra. esetleg alacsonyabb. mint az aktuális prompt árfolyam. beavatkozás a piaci folylamatokba Intézményi befektető: olyan nagy tőkeerejű szervezet (általában befektetési alapot kezelő befektetési társaság.vagy devizafizetés ellenében árut. hogy a biztosítás díját és összegét a díjtartalék hozamával emelik minden évben. amely birtoklása elegendő a vállalat irányításához. amellyel szemléltethetők a gazdaság valamely területén lejátszódó. de biztos hozamú értékpapírba fekteti tőkéjét. az áru felett pedig a bemutató bank rendelkezik. 1. Intervenció: nyílt piaci műveletek. amely befektetéseinek biztonsága érdekében nagy mennyiségű. Indexelés: díjemelés. a lehívási árfolyam alacsonyabb (eladási opciónál magasabb). • direkt bankbeszedvénnyel: a szállatmány a fizetés lebonyolításába bekapcsolt egyik bank birtokába jut. hogy az eladó okmányokkal igazolt követelését helyette behajtja (a jogosult kezdeményezi a beszedést. Irányító pakett: az a részvénymennyiség. Index: dinamikát jelző mutatószám. a bankjának ilyen irányú megbízatás ad). 66 . s csak a fizetés teljesítése után bocsátja rendelkezésre • indirekt bankbeszedvény: az áru címzettje egy szállítmányozó cég. Insider trading: bennfentes kereskedelem. 2. szolgáltatást vásárolunk külföldről. határidős (határidős inkasszó esetén lehetőség van meghatározott időn belül kifogással élni). sokféle. 2. sima (clean) inkasszó: a megbízó a fizetési okmányok mellé nem csatolja a kereskedelmi okmányokat (a vevő már a fizetés előtt birtokba veheti az árut). nyugdíjalap). Importügylet: behozatali ügylet. amelynek hátralévő futamideje megegyezik az általa tervezett tartási periódussal. vinkulált módozat: a vevő csak a beszedvény összegének kifizetése ellenében szerzi meg az áru feletti rendelkezés jogát. A fizetés teljesítése után a vevő kiválthatja az árut a szállítmányozótól. azon külkereskedelmi ügylet.

Jegybanki alapkamat: az MNB által a hitelintézeteknek nyújtott refinanszírozási hitel után felszámított alapkamat. Jegybanki források: a jegybankok alapvetően a monetáris politika megvalósításának alakítói.és egészségbiztosítási járulék. a bankok átmeneti likviditási problémáinak megoldása: folyószámlahitel. magán-nyugdíjpénztári tagdíj. befolyásolja a bankok és egyéb pénzintézetek forrásainak alakulását a hitelállomány és a pénztömeg szabályozása útján.és valutatartalékokat. közép és hosszú lejáratú Jegybanki hitelek típusai: 67 . Ezek közé tartozik a forgalomban lévő pénzmennyiség. • az állam és a bankok bankja. a kormány gazdaságpolitikájának közvetítője a bankok. a munkáltató által fizetendő nyugdíj. • nyílt piaci műveleteket végez. irányítói. alárendelt kölcsöntőkét Jegybank: központi bank. A refinanszírozási hitelek funkciói: 1. ideértve a jövedelemadó-törvényben szabályozott kisösszegű kifizetésből származó jövedelmet is. • meghatározza a jegybanki alapkamatot. Ennek egyik eszköze a jegybanki refinanszírozási hitelek folyósítása. Járulékbírság: a járulékbevallásra kötelezett nem vagy nem az előírt módon tesz eleget bevallási kötelezettségének.J Járadék: a fix kamatozású értékpapírok hozama Járulék: az egyéntől levont.és egészségbiztosítási járulék (tb-járulék). értékelési tartalékot 2. amelyet az adóelőleg számításakor jövedelemnek kell tekinteni. a pénzkereslet és pénzkínálat szabályozása. táppénz-hozzájárulás. baleseti járulék. illetve általa fizetendő nyugdíj. • szabályozza a hazai bankok által kötelezően tartalékolandó összeget. illetve a monetáris szféra felé Klasszikus feladatai: • emissziós feladatok • állam bankja • bankok bankja Főbb feladatai általában: • a bankjegykibocsátás (emissziós monopólium) • őrzi és kezeli a központi nemesfém. Járulékos tőkeelemek: a szavatoló tőke számításánál az alapvető tőkeelemeken kívül számításba veszik: 1. Járulékalap: az összevont adóalapba tartozó. forráspótló refinanszírozási hitelek: rövid. rövid lejáratú 2. egy ország bankrendszerének központi bankja. az önálló és nem önálló tevékenységből származó bevételnek azon része.

Jegyzési határidő: az a határidő. reorganizációt elősegítő hitelek • kis. Hozam-költség arányként (BCR) is nevezik. amelyet sorozatba bocsátanak ki. amelynek elzálogosítása nem birtokba adással. ha a teljes kibocsátást lejegyezték. a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír befektető általi megvásárlását jelenti. Jegyzett tőke: alapítói tőke. s fedezeteként biztosított ingatlanra jelzálogjogot jegyeztetnek be. Jelzálog esetén tehát ingatlant zálogosítanak el.és közepes vállakozásoknak nyújtott hitelek Jegyzés: Két dolgot jelenthet: 1. a cégbíróságon bejegyzett saját tőke Jelenérték: [Present Value (PV)] egy később várható jövedelem. értékpapír kereskedő.1. állami kibocsátású vagy állami garanciával rendelkező értékpapírok letétbe helyezése 4. értékpapírok (valuták stb. amely így csak mérsékelt hozamot biztosít a tulajdonosának. átruházható értékpapír. ameddig a jegyzés érvényesen teljesíthető. Olyan spekuláns.) árfolyamának közzététele 2. aki kis mennyiségben (jobbets) vásárolták fel az értékpapírokat. lombardhitel: minősített. bemutatóra vagy névre szóló. fedezet nélkül nyújtott 2. Általában fix kamatozású. A jegyzés a határidő előtt is lezárható. meghatározott célú refinanszírozási hitelek: • export ösztönzési. váltó-viszontleszámítolás alapján folyósított 3. privatizációt. a tulajdonosok által a vállalkozásnak pénz és apport formájában juttatott. kis kockázatú értékpapír. és ennek lehetőségét a tájékoztató tartalmazta. Jövedelmezhőségi index: [Profitability index (PI)] a jelenértékre számított hozamok és egyszeri ráfordítások arányának mérőszáma. amit a várható jövedelem diszkontálásával kapok meg. PV = C1 ⋅ 1 ( 1+ r) n C1 = jövedelem n = idő r = kamatláb (rate) t = a t-edik év PV = ∑ t=1 n ( 1+ r) t Ct Jelzálog: olyan zálogtárgy. pénzáramlás mai értéke. A jegyzési határidő meghosszabbítására (egy ízben 60 nappal) csak az Értékpapír-felügyelet engedélyével kerülhet sor. devizaeszközök fedezetével kihelyezett kölcsönök 5. értékpapír-fedezet mellett nyújtott hitelek. Jelzáloglevél: a jelzálog-hitelintézet által kibocsátott. 68 . hanem nyilvántartókönyvi bejegyzéssel történik. saját számlára dolgozó tőzsdei ügynök. Jelzáloghitel: adott ingatlan fedezete mellett nyújtott hitel Jobber: dealer.

a saját tőke jövedelmezősége (ROE): Ad z t e e mn ó ot r d é y ⋅1 0 0 S já t k a t őe 2. Arra ad feleletet. spekulációs célú. egy főre jutó jövedelem: A ó ote dz t r e mn d éy Ála o á t gs l lo á y lé t z m mn i sá Jövőérték: [Future Value (FV)] a kezdeti befektetés bizonyos idő multán esedékes értéke. árbevételarányos jövedelem: Ad z t e e mn ó ot r d éy N t óáb v t l é e g é b v t et r e ée s yb eé ek le ⋅1 0 0 4.PI = PV ( H) PV ( R) Jövedelmezőségi mutatók: 1. amit kamatos kamatszámítással kapunk meg. hogy a ma meglévő pénznek mennyi a megnövekedett értéke. FV = C0( 1+ r) n C0 = kezdeti tőkebefektetés n = idő r = kamat Junk bond kötvény: bóvlikötvény. eszközarányos jövedelem: Ad zo e e m n ó tt r d é y ⋅1 0 0 Ö s se z kö s ze s z 3. nagy hozammal kecsegtető kötvény 69 .

az azt mutatja a vállalat részvényesei és hitelezői számára. Kamatcsere: [Interest Rate Swap] egy lebegő kamatozású (floating) hitel kamatfizetési sorozatának elcserélése egy azonos devizában fennálló azonos összegű. Megállapítása függ az adós pénzügyi és piaci helyzetétől. időarányosan elszámolandó pénzösszeg vagy egyéb hozadék Kamatarbitrázs: a kereskedelmi bankok által jegyzett egyes devizák eltérő kamatfeltételeit használja ki. kockázatmentes kamatláb: rövidlejáratú állami papírokra ígért kamatláb 5.K Kamat: az adós által a kölcsönnyújtónak (a betét elhelyezőnek) az elfogadott betét vagy az igénybe vett kölcsön százalékában meghatározott. az alapkamathoz hozzácsapott többletkamat.) után fizetendő kamatnak a kölcsönösszeghez viszonyított. effektív kamatláb: kamatos kamatozással számított éves kamatláb 4. jegybanki alapkamat: a MNB által a hitelintézeteknek nyújtott refinanszírozási hitel után felszámított alapkamat 7. amely mellett névértéken lehet kibocsátani a kötvényeket. 1. Tipikus ügylet a 6 hónapos LIBOR és az évente kétszer kamatot fizető fix kamatozás cseréje. általában éves százalékban kifejezett aránya. 6. A óá e d z s lő ti ee m n +A ot á i t rd é y mr iz c Ka a k t mt öe le et é z ts g ó Kamatfelár: [spread] a közép és hosszúlejáratú hiteleknél felszámított. mivel a kamat és adófizetés előtti nyereség jelentősen meghaladja az éves kamatkifizetési kötelezettséget. Függ: • a háztartások megtakarítási hajlandóságától. hogy a csőd valószínűsége kicsi. Ha értéke magas. Kamatláb: [Interest rate] a kölcsön (betét stb. amely megmutatja a vállalat összes nyereségének (kamat és adófizetés előtti) és a kamatfizetések hányadosát. ám fix kamatozású hitel kamatfizetéseire. reálkamatláb: megmutatja a vásárlóerő alakulását. változó (alternatív) kamat: az irányadó kamatlábat követő kamat 70 . A par szó itt a névértéken való kibocsátásra utal. • a beruházások várható jövedelmezőségétől • a kormány költségvetési és monetáris politikájától 1+ n m á o in lis k mt b a alá 1+ in c s r t flá ió áa −1 3. Kamatgörbe: [Par Yield Curve] a névleges kamatlábak sorozata a futamidő függvényében. s egyben kifejezi a hitelező kockázatát. fix kamat: a hitel és betétszerződésben rögzített kamat. Kamatfedezeti mutató: a tőkeáttételi mutatók egyike. nominális (névleges) kamatláb 2. amely nem követi a pénzpiacon végbemenő kamatváltozásokat.

Kamatlábswap: két partner kicseréli egymás között kamatbevételét vagy kamatfizetési kötelezettségét. Kamat marge: a kereskedelmi bankoknál az aktív és a passzívműveletek közötti kamatkülönbség Kamatos kamat: [Compound interest] amikor az esedékes kamat újrabefektetésre kerül. Kamateszközök: 1. az esedékes összeg nagyságát és a kifizetés helyét. amelyre a kamatláb vonatkozik. Karát: eredetileg a szentjánoskenyér kiszáradt magjának neve. amelyen a kibocsátó feltünteti az esedékesség időpontját. privatizáció elősegítésénél) 4. napi pénzpiaci feltételekhez igazodó kamatláb (pl. amelynek lejáratakor a tőkét és a fix kamatot egy összegben fizetik ki. a nyíltpiaci műveleteknél) Kamatszelvény: fix kamatozású értékpapíroknál az aktuális kamatfizetési kötelezettséget megtestesítő értékpapírrész. amely előre meghatározott kamatra jogosít. exportfinanszírozási céloknál. jegybanki alapkamat: refinanszírozási és folyószámla hitelek nyújtása esetén 2.8. Kamatlábidő: az az időtartam. amely nélkül az alapberuházás a célkitűzéseknek megfelelően nem üzemeltethető. hogy eszköz vagy forrásswap az ügylet. másrészt az aranyötvözetek nemesfémtartalmát jelzik vele. Kárösszeg: a biztosító által konkrét esetre meghatározott összeg. ha a társaság nem nyereséges.2 g). Kamatrés: [Interest margin] Kamatozó részvény: a részvénytársaság által kibocsátott névre szóló értékpapír. Kamatozó kincstárjegy: [treasury bill. Kamattényező: r =1 + i . Kiszámítását a biztosító kártérítési rendje határozza meg. Az alaptőke tíz százalékát meg nem haladó mértékben bocsátható ki. marginális kamatláb: pénzintézeteknek nyújtott likviditási hitelek esetén 3. A kamatparitás elve alapján a várható valutaparitást megkapom. Kamatparitás: ahhoz. ha a jelenlegi valutaparitást a kamatparitások arányával szorzom meg. 71 . Kamatozó részvény: meghatározott összegű fix kamatot biztosít tulajdonosának akkor is. Ma egyrészt a drágakövek súlyegységét jelenti (1 karát = 0. preferenciális kamatláb: alacsonyabb az alapkamatnál (pl. aszerint. határidős kamatláb: a jövőben esedékes pénzügyi művelet kamatlába Kamatlábak lejárati szerkezete: a kamatlábak és a lejáratok közötti kapcsolatot mutatja. a jelenlegi valutaparitást és a valuták kamatait kell figyelembe venni. Kamatrés: a hitel és betéti kamatok különbsége (haszonrés) Kamatszabályozás: a pénzpiac szabályozása kamateszközökkel. hogy különböző valuták jövőbeni árfolyamai milyen módon vezethetők le a jelenlegi jegyzésből. amivel a gyémántot és aranyat mérték. jövőbeli és jelenbeli pénzmennyiségek átváltási aránya Kapcsolódó beruházás: olyan beruházás. T-bill] olyan kamatozó államkötvény. s növeli a meglévő befektetés értékét és a kamat is kamatozik ezzel.

hadifogságért járó kárpótlás stb. névértékét a papír címletértéke és az időközben felhalmozott kamat alkotja. ellátja a tőzsdén kötött ügyletek elszámolását. Bemutatóra szóló. akinek részére vagy rendeletére a fizetést teljesíteni kell. letéti kezelése Azonnali ügyletek elszámolása: • t napi értékpapír-elszámolás • t napi multilaterális értékpapír nettósítás • t napi ügyletek értékpapír oldali elszámolása • kényszerintézkedések nemteljesítés esetén • t napi ügyletek pénzügyi elszámolása • biztosítékok képeztetése a tőzsdetagokkal • értékpapír tárolás • értékpapírszámlák vezetése Kereskedelmi bankok: feladatuk a pénzügyi közvetítés lebonyolítása.) követelést testesít meg. hanem az állammal szemben fennálló egyéb (pl. A rendeletére kitétel azt jelenti. Feladatai: 1. akkor a biztosító neki fizeti a szerződésben szereplő díjat.Kárpótlási jegy: az állam által kibocsátott. Gazdasági tartalmát tekintve sokkal inkább fizetőeszköz. a kárpótlás összegének megfelelő. a BÉT és a Budapesti Árutőzsde közösen alapította. amelyben az azt kibocsátó bank arra vállal kötelezettséget. hogy a kedvezményezett a váltót forgathatja. Kereskedelmi hitel: halasztott fizetés vagy előleg. 2. Kedvezményezett (biztosításé): ha a biztosítási esemény bekövetkezik. amelyet az egymással áruszállítási vagy szolgáltatási jogviszonyban álló vállalkozások vagy természetes személyek adnak egymásnak.: Központi Elszámolóház és Értéktár Rt. akkor fizetési kötelezettségének teljesítéséhez számára hitelt nyújt. Nem szükségképpen azonos a szerződéskötővel. átruházható. ha az ügyfele nem tudja a saját szállítója számláját kiegyenlíteni. és nem ő fizeti a díjakat. speciális jogokkal felruházott. KELER Rt. a letétbe helyezett értékpapírok fizikai őrzése.. a megtakarítók és a megtakarítások felhasználói közötti kapcsolat létrehozása. formailag kamatozó értékpapír. banki szolgáltatások nyújtása. ugyanis nem pénzkövetelést. Kártérítési összeg: a kárösszegből a biztosító által ténylegesen kifizetett összeg Kauciós hitel: a hitelintézet arra vállal kötelezettséget. 1993-ban az MNB. politikai. központi értéktárként értékpapírkód-kiadó és központi értékpapírnyilvántartási tevékenységet végez. Kedvezményezett: a váltón kedvezményezett az a személy. valamint az életbiztosításoknál általában nem ő köti a szerződést. mint értékpapír. Kereskedelmi bankműveletek: 72 . hogy az előírt okmányok időben történő bemutatása hitellevél esetén az okmányok bármelyik jóhiszemű birtokosának kifizeti a hitellevélen feltüntetett összeget. sajátosan kamatozó értékpapír. Kereskedelmi hitellevél: [Commercial Letter of Credit] olyan okirat. 3.

nagyvállalatok. és a címzett pénzintézet csak saját ügyfélnek vagy pénzintézetnek fizet. különleges keresztezett csekk: az előlapon két párhuzamos vonal között egy konkrét pénzintézetet neveznek meg. készpénzfelvételi utalvány segítségével • távirati úton továbbított kifizetési utalvánnyal Készpénzhelyettesítő fizetési eszköz: a hitelintézet által kibocsátott fizetési eszköz (kártya. A hitelintézetek vezetik a személyek számláit. csekk). s nyújtanak egyéb pénzügyi szolgáltatásokat. illetve szolgáltatások ellenértékét kiegyenlítse.1. akkor az eladó az akkreditív szerint jut hozzá követeléséhez. szervezetek és intézmények számára végzett bankműveletek 2. Kettős opció: egy vételi és egy eladási jogot biztosít az opció vásárlójának. Készpénzbefizetés lehet: • a hitelintézet pénztáránál • befizetőlapon • átutalási postautalványon Készpénzfelvétel lehet: • a hitelintézet pénztáránál • kifizetési postautalvánnyal • csekkel. ahol az ország központi bankja a pénzügyi intézményeken keresztül váltja valóra a monetáris politika gyakorlatát. általános keresztezett csekk: előlapon két párhuzamos vonallal áthúzzák. bonyolítják pénzforgalmukat. 73 . hogy a kibocsátó hitelintézettel szemben fennálló valamely pénzkövetelésével rendelkezzék. Keresztezett csekk: lehet általános vagy különleges. annak terhére készpénzt vegyen fel vagy áruk. amelynek kifizethető az adott összeg. egyéni ügyfél részére végzett bankműveletek Kereskedelmi kötvény: [commercial paper] bankon kívüli rövidlejáratú hitel igénybe vételi formája Keresleti árfolyam: vagy pénzárfolyam. spot Készpénz-felvételi utalvány: a tulajdonos ezen utalvány segítségével tud felvenni bankszámlájáról készpénzt. Készpénzügylet: a comptant vagy kasszaügylet olyan értékpapírügylet. Nagykereskedelmi bankműveletek (wholesale banking): bankközi műveletek. Készpénz: cash. Amennyiben ez nem következik be. illetve onnan történő felvétel. amely azon a feltételezésen alapul. amely birtokosa számára lehetővé teszi. 2. Kétszintű bankrendszer: az a bankrendszer. vagy adott időpontban az eladási árfolyam Keresztárfolyam: egy valuta vagy deviza közvetítésével határozzák meg az egyes valuták. Kiskereskedelmi bankműveletek (retail banking): kis és középvállalatok. amelynél az ügyletet 2-5 napon belül kell lebonyolítani. 1. Készenléti akkreditív: egy formális akkreditív. Készpénzforgalom: bankszámlákra történő készpénz befizetés. devizák között arányokat (két deviza értékviszonya egy harmadik valuta közbeiktatásával). hogy a vevő fizetési kötelezettségének átutalással eleget tesz.

Kibocsátási ár: a befektetési jegy első eladási ára Kibocsátási árfolyam: értékpapír első eladási árfolyama Kibocsátási bank: értékpapír kibocsátásában közreműködő bank (nem azonos a kibocsátóval). Kizáró okok: a biztosítók a biztosítási esemény bekövetkeztében közreható okok közül néhányat kizárnak. • Egyszerű kezesség: a kezes csak akkor köteles teljesíteni. rövid futamidejű. nem kamatozó (diszkont) kincstárjegy esetén a megjelölt pénzösszeget a kincstárjegy mindenkori tulajdonosának. Magyarországon 1987 óta kerül sor kincstárjegy kibocsátására. • Készfizető kezesség: a hitelező a követelés lejáratakor egyidejűleg fordulhat az adóshoz és a kezeshez is. A kincstárjegy bemutatóra szóló. Bankátutalás útján készpénzfizetés nélkül történő elszámolása. Kibocsátás: az értékpapír első eladása Kibocsátó: az. aki az opciós ügyletet lehetővé teszi (az opció eladója. és nem vezetett eredményre. Kiegészítő biztosítás: a főbiztosításhoz kötődő módozat. Kézizálog: tárgya ingó vagyontárgy lehet. Az állam pótlólagos kereslet teremtésével megnöveli a kibocsátást. aki vagy amely adóköteles kifizetéseket teljesít. hogy amennyiben a kötelezett nem teljesít. ha a kedvezményezett hozzájárul a biztosított halálához). nő a foglalkoztatottsági szint és a gazdaság egyre jobban és jobban kihasználja potenciális lehetőségeit. hogy kamatozó kincstárjegy esetén a megjelölt pénzösszeget és annak kamatát. halálesetre. Klíring: elszámolási mód. pénzkövetelésről szóló. amelyben az állam (a kincstárjegy adósa) arra kötelezi magát. Kincstári vagyon: a központi kormányzati költségvetési szerveinek és az elkülönített állami pénzalapok működéséhez szükséges vagyont kezeli. Kincstári váltó: kincstárjegy Kincstárjegy: [treasury bill] kincstári váltó. készpénzkímélő vagy készpénz nélküli fizetési móddal teljesíti. balesetre. Kiegészítő biztosítást lehet kötni pl. kisebb kockázatú értékpapírforma. vagyis ha ezek az okok bizonyíthatóak. jogi személy stb. az állam által kibocsátott. amelynek során az üzletfelek csak üzleteik különbözetét fizetik ki egymásnak. Kiállító: aki a sajátváltót aláírásával ellátja. akkor a biztosító nem fizet (pl. Keynes elmélete: a válság megoldásának eszköze az állami beavatkozás növelése. aki az idegen váltót aláírásával ellátja. függetlenül attól. Kifizető: egyéni vállalkozó. hitelviszonyt megtestesítő. Ugyanazok az alanyai. ahol a kezes arra vállal kötelezettséget. átruházható értékpapír. amelynek kibocsátási keretösszegét és célját évről évre a költségvetési törvény határozza meg. maga fog helyette teljesíteni. hogy a fizetést készpénzfizetéssel. Kiíró: az a személy. aki számára az opció kötelezettség). illetve birtokosának (hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti. de a főbiztosításban nem szereplő kockázatokat tartalmazza. 74 . általában a főbiztosítással együtt köthető meg. ha a jogosult az egyenes adóstól követelése behajtását már megkísérelte. jogi személyiség nélküli gazdasági társaság.Kezesség: személyi biztosíték.

Cél a vállalat jövedelmezőségének helyreállítása.Klíringelszámolás: folyószámla-rendszerű elszámolás. • Seed money: kezdőpénz. mint amilyen kockázattal az adott módozatot kalkulálták. egy projekt mely stádiumában lép színre a kockázati tőke. célja. hogy az adott cég lépést tudjon tartani a versenytársak fejlesztéseivel. hogy a piaci portfólió várható hozama és a kockázatmentes hozam között milyen eltérés van. Ilyenkor a termék már piacon van. illetve milyen nagyságú. így mindenképpen pótlólagos tőkére van szükségük. a piac változásaival. befektetési. amelyben a tartozások és követelések kölcsönös beszámításával rendezik a tartozásokat és követeléseket. Kisebb összegű biztosításoknál elegendő az egészségügyi nyilatkozat. • Fledging capital: a fejlesztési tőke a termelés megkezdése utáni időszakot finanszírozza. • Bridge financing: az áthidaló finanszírozás olyan vállalatoknak nyújtott tőke. ország. Kockázati tőke: a pénzügyi innováció egyik terméke. hogy egy értékpapír vagy beruházás tényleges hozama eltér a várt hozamtól. illetve a piackutatáshoz használható. Klíring vagy kötött valuta: szigorú feltételekhez kötötten alkalmazható. azt jelenti.és egyéb kockázat. amelyeknek a tulajdonosai nyilvánosan jegyzett társasággá akarják átalakítani a céget (tőzsdére vinni azt). Kockázat: annak a lehetősége. amelyet a piaci kockázat mértékével korrigálunk (bármely eszköz kockázati prémiuma az eszköz bétájával arányos). amelynek célja. kölcsönös beszámítással történő fizetés Klíringmegállapodás: olyan államközi megállapodás. Kockázati díj: a piaci kamatláb és a kockázatmentes kamatláb közötti különbség Kockázati prémium: a CAMP-modellnél alkalmazott. Már a döntéselőkészítésben is részt vesz a kockázati tőke. csak a két ország közötti megállapodás feltételeinek betartásával.és gyártásfejlesztéshez. viszont tőkeszegény cégeknek nyújtson segítséget. de a gyártás és az értékesítés felfuttatása további befektetést igényel. Ezeknek a társaságoknak a cash flow-ja negatív. a családban öröklődő esetleges betegsége stb. hogy a biztosított egészségi állapota. attól függően. Kockázati céltartalék: a hitelintézet tevékenységével együtt járó valamennyi feltárható és minősíthető kockázatok fedezésére. két vagy több fél közötti. A kockázati tőke fogalma többféleképpen határozható meg. • Establishment capital: megszilárdítási vagy terjeszkedési tőkének nevezhető. hogy egy cég. Egyebek mellett a gyártmány. • Start-up capital: az indulótőke már a gazdálkodási tevékenység tényleges felépítéséhez szükséges forrásokat biztosítja. • Turnaround: a megfordítási finanszírozás keretében a kockázatitőketársaság tulajdonrészt vásárol vagy tőkét emel olyan cégben. Ez lehet kamat-. amely üzleti nehézséggel küszködik. árfolyam-. az üzemszervezéshez. hogy a jó ötlettel rendelkező. megfelele annak. 75 . amely a tervezett vállalkozás legkorábbi szakaszában történő finanszírozási részvételt jelent. a kockázatokból keletkező kockázati veszteségek fedezésére szolgál. foglalkozása. Kockázatlehárítás: a biztosító mindig megvizsgálja. hobbija.

amelyek az MNB hivatalos deviza-. hogy adókedvezmény nélkül. A kétirányú árumozgást egyetlen szerződésben szabályozzák. A kockázatitőke-társaságok választhatnak. illetve kibocsátójának jellemző adatai) Konglomerátum: sokrétű. Koncentrált piac: földrajzilag egy helyre vonja össze a kereskedés.• Management buy-out (MBO): ez a menedzsmentbe történő bevásárlást jelenti.9 3. 76 . Működésüket az ÁPTF engedélyével kezdhetik meg. Magyarországon konvertibilisek azon pénznemek. de szigorúbb feltételekkel. illetve valutaárfolyam-lapján szerepelnek. normál gazdasági társaságként. Maveron 1304. ha szakosodott kockázati tőkés veszi meg a céget. vagy éppen egy lejárt tőkealaptól kell átvenni azt. az ÁPTF ellenőrzése alatt működnek tovább. lejáratok) Konvertálható kötvény: átváltoztatható kötvény. Kompenzációs ügylet: olyan csereügylet. Konvertibilitás: valamely pénznem szabad átválthatóságát jelenti egy másik pénznemre (korábban az aranyra is). ahol a kétirányú áruszállítások értékét valutában is kifejezik. fix hozam Kockázatmentes kamatláb: az állam által kibocsátott rövid lejáratú értékpapírokba történő befektetések után ígért kamatláb (állam által szavatolt fix kamatláb). szabványosított. Ekkor a kockázati tőke támogatásával új külső menedzsment kerül irányító pozícióba a cégnél. vagy adókedvezménnyel.5 Kockázatmentes hozam: a kockázatmentes eszköz hozama biztos. Benchmark Capital 1304. az egy konszernt alkotó holdingtársaság és a konszernvállalatok közös mérlege az egymás közti tartozások és követelések kiszűrésével Kontraktus: tőzsdei. a piac szereplőit. WS Investments 633. különféle üzleti érdekeltségekkel rendelkező nagyvállalat Konszern: jogilag önálló. határidős termék tartalmát meghatározó feltételek (pl. Microsoft 341. részvénnyé átalakuló kötvény. A kockázatitőke-társaság és az alapkezelő csak névre szóló részvényekkel rendelkező társaság lehet. • Tőkekiváltás: a kockázati tőketársaság vagy -alap egy másik kockázati finanszírozótól vásárolja meg egy cég részvényeit. amelyet a kibocsátás időpontjában alkalmassá tesznek az átalakíthatóságra. Intel 633.3 4. Kondíciók: üzleti körülmények (az értékpapír-forgalmazásban az adott értékpapírnak. azonban tulajdoni összefüggések folytán a gazdaságban összehangoltan fellépő vállalatok csoportja Konszolidált mérleg: összevont mérleg. gyakran egymástól teljesen független tevékenységi területeken működő.9 2. A kockázatitőke-társaságnak legalább 500 millió forint tőkével kell rendelkeznie és a tőkejegyeknek névre szólóaknak kell lenniük. kötésegység. Erre akkor kerülhet sor.3 5. A legnyereségesebb kockázatitőke-befektetők 1998-ban: Sorrend Társaság Tőkearányos nyereség [%] 1.

A konvertibilitás fokozatai: 1. jegybanki szintű konvertibilitás 2. külső konvertibilitás: csak devizakülföldire vonatkozik 3. belső konvertibilitás 4. de facto konvertibilitás: a valuta átváltáshoz engedély szükséges 5. de jure konvertibilitás: engedélyezés nélküli deklarált átválthatóság 6. korlátozott konvertibilitás: az átválthatóság a fizetési mérlegnek csak a folyó tételeire terjed ki. 7. teljes konvertibilitás Konvertibilis forintszámla: a devizaműveletek végzésére felhatalmazott hitelintézet által vezetett olyan számla, amelyre a devizakülföldi jogszabályban meghatározott jogcímeken forintban kapott bevételeit befizeti és a számlán tartja. Konverzió: értékpapír (valuta) átalakítása más értékpapírrá (valutává) Konverziós kölcsön: olyan kölcsön, amelyet egy régi kölcsön visszafizetésére vesz fel ugyanaz az adós. Konzorcionális kölcsön: a hitelnyújtó nem arra tesz ígéretet, hogy a hitelszerződésben kikötött összeget maga adja oda hitel formájában a hiteladósnak, hanem csak arra, hogy a kikötött összegben a piacon a hiteladós javára szóló kölcsönt szervez, azaz más bankokat is beszervez a kölcsön egy részének jegyzésére. Konzorcium: szindikátus; vállalatok, gyakran bankok alkalmi társulása meghatározott pénzügyi műveletek lebonyolítására, a kockázat szétterítése, a szükséges tőkenagyság összegyűjtése érdekében (a konzorcium német, a szindikátus angol eredetű kifejezés). Korrekció: egy általános áremelkedést, illetve áresést megszakító ellentétes irányú ármozgások Korreláció: a portfóliót együttmozgását jelzi. alkotó értékpapírok hozamainak portfólión belüli

Kovariancia: együttes szóródás, amelynek megfogalmazása lehet, hogy a korrelációs együttható és a két részvény szóródásának szorzata, vagy másként fogalmazva az eltérés szorzatok súlyozott számtani átlaga. Kölcsön: meghatározott pénzösszeg kihelyezése egy hitelező által a kölcsönt igénybevevő részére. Kölcsönszerződés: a kölcsönszerződés alapján a hitelintézet vagy más hitelező köteles meghatározott pénzösszeget a szerződésben foglaltak szerint az adós rendelkezésére bocsátani, az adós pedig köteles a kölcsön összegét a szerződés szerint visszafizetni, továbbá a kamatot és egyéb költségeket megfizetni. Köpeny: az értékpapír legfontosabb adatait tartalmazza (kibocsátó, típusa, névérték, lejárat, hozamfizetés módja). Kötelezettségvállalási hitel: kezes hitel; nem történik tényleges pénzfolyósítás, hanem a hitelintézet kötelezettséget vállal arra, hogy ha ügyfele fizetési kötelezettsége időpontjában likvid, fizetés céljára rendelkezésre álló szabad pénzeszközzel nem rendelkezik, akkor hitelt nyújt. Fajtái: • kauciós: a bank egyszerű kezessége ügyfeléért • elfogadványhitel: a bank jogot ad ügyfele számára, hogy meghatározott keretösszegig a bankra váltót intézvényezzen.
77

• okmányos meghitelezés: akkreditív nyitása • rembours vagy okmányos elfogadványhitel: az importőr megbízza a bankját akkreditív nyitásra azzal a feltétellel, hogy meghatározott összegig az exportőr váltóit fogadja el. Kötelező likviditási tartalék: a pénzintézet összes forint és devizaeszköze után napi likviditási tartalékot köteles képezni. Kötelező jegybanki tartalék: a jegybank kötelezően előírja az összes forint és devizaforrás (passzívája) után köteles az MNB által százalékban meghatározott jegybanki tartalékot képezni. Célja a kereskedelmi bankok számára korlátot állítani a pénzteremtés elé. Nem kell tartalékot képezni: 1. a saját tőke 2. az MNB által nyújtott refinanszírozási hitelek igénybe vett állománya 3. a pénzintézet saját munkavállalóinak ki nem fizetett munkabére után Kötésegység: kontraktus, tétel, lot [minimum unit of traning] az a pénzben kifejezett mennyiségi egység, amelyre vagy amelynek egész számú többszörösére a tőzsdén ügylet köthető (multiplikátor hatás). Értékpapír esetén a névértékre vonatkozik a kötésegység. Kötjegy: az értékpapírtörvény értelmében az értékpapír-forgalmazó köteles minden általa teljesített értékpapír adásvételről információt szolgáltatni a tőzsdének. Ennek az adatszolgáltatásnak a formája a kötjegy, amelyen feltüntetik az értékpapír megnevezését, az eladott vagy vásárolt értékpapír mennyiségét és árfolyamát, az üzletkötés napját és helyét. Kötött árfolyam: az árfolyam rögzítése hatósági úton Kötött devizaforgalom: a devizaforgalom állami irányítását jelenti (engedélyezési rendszer, kötött árfolyam, deviza beszolgáltatási kötelezettség). Kötött devizagazdálkodás: a devizaforgalom állami irányítása Kötvény: [Bond] bemutatóra vagy névre szóló hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelyben a kibocsátó (az adós) kötelezi magát, hogy az ott megjelölt pénzösszegnek az előre meghatározott kamatát vagy egyéb járulékait, valamint az általa vállalt esetleges szolgáltatásokat, továbbá a pénzösszegeket (tőkét) a kötvény mindenkori tulajdonosának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetőleg teljesíti. Az azonos névértékű kötvényhez ugyanabban a kibocsátásban azonos hitelezői jogok fűződnek. A magyar jog szerint a kötvénynek tartalmaznia kell: • a kibocsátáshoz szükséges felhatalmazást • a kötvény elnevezését és a kibocsátásának célját • a kötvény típusának megjelölését (bemutatóra vagy névre szóló) • a kötvény névértékét és sorszámát • a kibocsátónak és képviselőjének a megnevezését • névre szóló kötvény esetén a kötvénytulajdonos megnevezését • az átruházásra vonatkozó esetleges korlátozást • a kamat- és beváltási (törlesztési) feltételeket • a kötvény összegének visszafizetését és a kamat megfizetését biztosító esetleges kikötéseket, pénzintézet által vállalt bankgarancia vagy kezesség esetén az ezt vállaló pénzintézet megnevezését • a kötvény kiállításának helyét és napját
78

• a kibocsátó aláírását A kötvény átruházható, de az átruházás jogát jogszabály vagy a kibocsátó korlátozhatja. Az átruházással a kötvényből eredő valamennyi jog átszáll az új kötvénytulajdonosra. A névre szóló kötvény átruházása a kötvényen vagy az ahhoz csatolt lapon az átruházó által aláírt nyilatkozattal történik. A kötvényen alapuló követelés nem évül el: a kötvény névértékben mentes mindennemű adó és illeték alól. Az illetékmentesség magánszemélyek esetében a kötvény után járó kamatra is kiterjed. A kötvény lejárata általában három és tíz év között mozog, de előfordul tizenöt-húsz évi lejáratú kötvény is. A kötvény néhány speciális fajtája: az átváltoztatható kötvény, az elővásárlási jogot biztosító kötvény, a változó kamatozású kötvény, a zéró-kupon kötvény. Magyarországon 1945 után 1985-ben bocsátottak ki először kötvényt. Fajtái (különböző szempontok figyelembevételével): 1. vállalati kötvény 2. államkötvény 3. önkormányzati kötvény 4. örökjáradék kötvény: lejárat nélküli 5. kereskedelmi kötvény 6. nyitott kötvény 7. lebegő kamatozású kötvény 8. zérókupon kötvények (kamatszelvény nélküli): névérték alatti árfolyamon vásárolják, s a lejáratkor kapja meg a névértéket (főleg adómegtakarítási előnnyel járnak). 9. bóvlikötvény (junk bonds): a rendkívül magas kockázat jutalma a tulajdonosok által vállalt nagyon magas kamat 10. Nyereménykötvény: a kötvény után járó kamatot sorsolás útján, nyereményként osztják föl a tulajdonosok között pénz vagy valamilyen termék formájában. Kötvény árfolyam: a kötvény jelenértéke, azaz a kötvényből származó hozamok (kamat és törlesztésé) diszkontált értékeinek összege Kötvény befektetés: [Bond-Invest] a tőkelekötés formája, amikor a befektető kötvényt vásárol. Kötvényes névleges kamatlába: [Coupon rate] Kötvényhozamok: • névleges hozam (coupon rate): a névérték százalékában fejezi ki a kamatot. • szelvényhozam (coupon yield): a névleges kamatláb és a piaci nettó árfolyam hányadosa • egyszerű lejáratig számított hozam: a szelvényhozam és a lejáratig számított árfolyamnyereség vagy veszteség egy évre vonatkozó része • lejáratig számított hozam (Yield to Maturity): a kötvény belső megtérülési rátája a piaci árfolyam és a hátralévő kamatszelvények alapján számítva • tényleges hozam (ex post): a beváltott kamatszelvények újrabefektetése során elért tőkenövekmény éves növekedési szintre történő átalakítása Kötvénykibocsátás: általában meghatározott rend szerint történik, kibocsátási tervet készítenek. Értékpapír-forgalmazó cég közreműködésével, de több forgalmazó is közreműködhet (garanciaszindikátussá egyesülnek, hogy a le nem jegyzett kötvényeket
79

Közkereseti társaság: tagjai a társasági szerződéssel arra vállalnak kötelezettséget. a központi költségvetésen keresztül az államháztartással finanszírozási kapcsolat fenntartása 5. a kezes jelölhet ki. a kisbefektetők kezében lévő részvényhányad vagy tőkeérték minimum. A közraktárjegy részei: 1. az árfolyam-politikával kapcsolatos esetleges intervenciós kötelezettség végrehajtása 6. letétek őrzésével és egyedi értékpapír (közraktárjegy) kibocsátásával foglalkozik. a letevő pedig megfizeti a raktározás árát. pénzintézeti számlák vezetése. számukra likviditási szolgáltatás biztosítása 4. átvevő szindikátus. amely zálogjogot biztosít a hitelezőnek. zálogjegy: a hitelező követelését tanúsító okmány. Közbenjáró: közbenjárót a kibocsátó. illetve kedvezményezettje van. amelynek több tulajdonosa. Két legnevesebb amerikai kötvényminősítő cég a Mood és a Standard and Poors. Központi bank: bankok bankja Feladatai: 1. A közbenjáró olyan személy. Kibocsátása úgy történik. amely elsősorban mezőgazdasági áruk elhelyezésével. amellyel egy követelés jogosultja követelését egy harmadik személyre átruházza. a pénz mennyiségének szabályozása a gazdaságpolitika általános céljaival összhangban 3. aki a váltót a szükséghelyzetben elfogadja vagy kifizeti. A tőzsdére bevezetett részvényekre vonatkozik. A közraktárjegy átruházása az értékpapíron tett írásbeli nyilatkozattal. Követelés engedményezése: az a kötelezettségvállalás. forgatással történhet. az árfolyam-politikai döntések meghozatala. más néven emisszió 2. 80 . a váltóátruházó. a közraktár díját. és az ehhez szükséges vagyoni hozzájárulást a társaság rendelkezésére bocsátják. ha a váltó szükséghelyzetbe került. a központi banknál lévő arany és devizatartalékok menedzselése Közraktárjegy: rendeletre szóló. ha a teljes kibocsátást előre meghatározott árfolyamon átveszik. Közkézhányad: a szabadpiacon forgó részvények mennyisége. s személyét a váltó hátlapjára felvezetik. pénzkibocsátás. s később saját kockázatukra eladják). Közös betét: olyan betét.előre meghatározott árfolyamnál alacsonyabb áron átvegyék. vagy a váltót a címzett nem fogadja el. A váltó akkor kerülhet szükséghelyzetbe. árujegy: az áru feletti rendelkezési jogot biztosítja. Közraktár olyan legalább 500 millió forint alaptőkével létrehozott részvénytársaság. Kötvényminősítés: [rating] a kifizetések esélyei alapján fokozatokba sorolás. hogy a közraktár legfeljebb egyéves időtartamra közraktári szerződést köt az áru letevőjével. Az áruk nagykereskedelmével együtt járó raktározási és hitelezési feladatokat ellátó intézmény által a szerződés alapján letétbe elhelyezett áruról kiállított értékpapír. árukövetelést megtestesítő értékpapír. 2. ha például esedékességkor a fizetést nem vagy csak részben teljesítik. hogy korlátlan és egyetemleges felelősség mellett üzletszerű gazdasági tevékenységet folytatnak.

Közvetett árfolyamjegyzés: a hazai pénznem értékét fejezi ki a külföldi pénzegységben (angolszász jegyzésként ismert).Közvetett adó: egyenes adó. 10. Kupon: hozamszelvény. melyek a fizetések teljesítéséhez nem pénzformában állnak rendelkezésre. Kvázi pénz: azok a bankpasszívák. nyereségrészesedési jegy Kurzus: árfolyam Külső kamatláb: azt fejezi ki. Kulcsvaluta: az a valuta. hogy a beruházó mekkora tőkehozadékot akar elérni. hogy valamely külföldi pénz 1. A piac teljes összeomlásával járhat. Ezen az árszinten élhetnek az opció vevői vásárláási jogukkal. 81 . Krach: az árfolyamok hirtelen és jelentős zuhanása a tőzsdén. 100 vagy 1000 egysége mennyi hazai pénzzel egyenlő. minden olyan adó. amely a világgazdaságban a világpénz szerepét ellátja. illetve az opció eladói ezen az árszinten kötelesek teljesíteni. A tranzakciós pénzen (M1) túl a lekötött betéteket is magában foglalja. Jövedelmezőségi követelmény. amelyet az adó fizetésére kötelezett nem háríthat át másra. Küszöbár: [strike preices] az opciós tőzsdei kereskedelemben a tőzsde által rögzített kereskedelmi árszintek. de rövid időn belül és alacsony költséggel „pénzzé” tehetőek. Közvetlen árfolyamjegyzés: azt mutatja.

Ezt nevezik váltó láttamozásnak. Lehívási árfolyam: az az előre rögzített árfolyam. hogy „esedékesség megtekintés után bizonyos időre”. amikor egy adósságot ki kell egyenlíteni. a következőkről beszélhetünk. amelyhez kamatfelár kapcsolódik. hogy az adott árfolyam mellett ma nyereséggel. A megtekintés napján a kiállító a váltót az aláírás helyének és idejének feltüntetésével aláírja. • Dirty/managed float: irányítottan szabad árfolyammozgás Lebegő kamatláb: változó kamatláb. mint a külföldi inflációs ráta. az a határidő. ha a hazai inflációs ráta nagyobb a külföldi inflációs rátánál. „Legkedvezőbben”: a tőzsdei forgalmazónak szóló utasítás. veszteséggel vagy hozzávetőlegesen zérus eredménnyel lehetne érvényesíteni az opciós jogot. Lead manager: a főszervező megállapodik a társbankokkal. amelyen a jogosult majd a jövőben élhet az opciós jogával. Meg szokás különböztetni rövid lejáratú (1 év alatti). Lebegő árfolyamok: • Free float: az árfolyam szabadon mozog. nincs beavatkozás. Felértékelésnél a hazai inflációs ráta alacsonyabb. örökjáradék) is. középlejáratú (1-5 éves lejáratú) és hosszú lejáratú (5 éven túli lejáratú) értékpapírokat. amelynek nagyságát a kölcsön időtartama alatt a pénzpiaci körülmények. Leszámítolás: értékpapír lejárat előtti megvásárlása (általában bank által) a lejáratig hátralévő idővel arányos kamat (diszkont) levonása mellett. mivel nem szándékoznak az árut szállítani. illetve lefelé. 82 . A külföldi gyakorlatban előfordul lejárat nélküli értékpapír (a járadéktörvényben meghatározott értékpapír. más néven folyószámlabetét Látra szóló váltó: megtekintésre szóló váltó Láttamozás a váltón: a váltón az esedékességet úgy is meg lehet jelölni. Látra szóló betét: határidő nélkül elhelyezett betét. pl. elsősorban a rövid lejáratú hitelkamatok alakulásának függvényében módosítják fel-. Ebben az esetben a váltót be kell mutatni a kiállítónak. hogy melyikük milyen arányban és mekkora szervezési jutalék ellenében járul hozzá a hitel folyósításhoz. amely az adott értékpapír adásvételére vonatkozó nem limitált megbízást jelent. • ITM (in the money): piacnál jobb opció • OTM (out the money): piacnál rosszabb opció • ATM (at the money): piaccal egyező opció Lejárat: hitelfelvételétől a visszafizetésig eltelt idő. Leértékelés: valuta leértékelésre akkor kerül sor. Attól függően. hogy az esedékesség napja megállapítható legyen. Spekulációs ügyleteknél az ügynök ezen a napon egy még nyitott pozíciót lezár. Lebegő kamatozás: a kamatszint alapja a pénzpiaci kamatszint (LIBOR).L Last trading day: a határidős ügylet tőzsdeszabályok szerint megállapított utolsó üzletnapja.

aki a legtöbbet adja érte. ellenőrzési tevékenység). Likvidációs árfolyam: a határidős ügyletek árfolyamkülönbségeinek elszámolására szolgál. amely könnyen. értékpapír-számla vezetés. LIBOR: London Interbank Offered Rate [londoni bankközi kínálati kamatláb] Londoni bankközi ajánlati alapkamatláb. Az európai pénzpiac meghatározó kamatlába. Általában középlejáratra szól és átruházható. Lik ide z k z k − Ké z t k v s öö s lee Fo ófiz t s k t l e et é ly e é i öe z t s g Likviditási mutatók: a vállalkozás fizetőképességét egy hitelező vagy kölcsönt nyújtó bank szempontjából a következő likviditási mutatók fejezik ki: Kéz é z s p n li k id á ( v it s pnhn a éz áyd )= P n + B n jó á éz a k v ír áo sk E e é e k öe z ts é e s dk s t le et gk +V v á m e ő llo á z ts g et é n y Eő k l ls fo ú ik id á v it s = P n ez ö éz s k z ö mr g k éle s ein zr t R v le r aúk t le ö id já t öe 83 . amelyben a kibocsátó bank vagy hitelintézet arra kötelezi magát. azaz egy nyitott pozíció lezárása ellentétes irányú ügylettel. befektetési jegyek adásvétele. azaz az összes likvid eszköz és kötelezettség összhangban van. Likvidáció: a tőzsdei határidős ügyletek szokások szerinti lebonyolítása. Lehet bemutatóra vagy névre szóló. elsősorban a pénz és a jegybankképes értékpapír. hogy az adósságszolgálati kötelezettsége a beruházás nettó hozamából fedezhető legyen. Likviditási gyorsteszt mutató: a legmobilabb eszközök aránya az esedékes fizetési kötelezettséghez. Az szerezheti meg az árut. A kötelezettségeket állandóan késedelem nélkül teljesíti. hogy azt ügyfele megbízása alapján elkülönített számlán helyezi el és tartja ügyfele rendelkezésére (kamatot nem fizet). referencia-kamatlábként szolgál. vállalati szemléletben: adósságszolgálat. hogy a benne megjelölt pénzösszeget és annak előre meghatározott kamatát az értékpapírban meghatározott időben és módon megfizeti a letéti jegy tulajdonosának. amelyet a befektetési szolgáltató állít ki a nála letétbe helyezett értékpapírokról Letéti jegy: hitelintézetek forrásgyűjtését elősegítő értékpapír. 2. amely USA dollár-elszámolású hitelekre vonatkozik. a hitelintézet ügyfelétől pénzösszeget vesz át azzal.Letéti igazolás: értékpapírt helyettesítő okirat. Likvid eszköz: olyan vagyontárgy. gyorsan pénzzé tehető. Importlízing esetén az alkalmazott kamatláb LIBOR + spread [felár] alapján adódik. a beruházóra. Letétkezelő: olyan pénzintézet. Kettős értelmezés: 1. illetve a birtokosának. Letéti szolgáltatás: pénzletétkezelés. Likviditás: esedékességkor mindig azonnal fizetőképes. amelyik az értékpapírok megőrzését és kezelését végzi (értékpapír őrzés. Licit: árverésen adott árajánlat. projekt szemléletben követelmény a hitel felvevőre.

s lehet pénzügyi vagy operatív. 2. operatív lízing: a bérbe adott termelőeszköz csak átmenetileg marad a lízingbe vevő vállalat használatában. pénzügyi lízing (finanszírozási lízing): a lízingbe vett termelőeszköz a szerződés lejáratakor maradványértéken vagy anélkül a kifizetett lízingdíj fejében átmegy a lízingbe vevő vállalat tulajdonába (beruházási hitel helyett).P n ez ö éz sk z Msd k áo fo ú lik id á v it s t) a ( v it lik id á s g osá i yrr H r a fo ú amd k ( v it lik id á = s ö mr g s ein + V v á m k éle zr t e ő llo á +A y gé á r k s le na s u éz t R v le r aúk t le z ts g k ö id já t öe et é e F r ósk og ez ö zk ö R v le r ö id já aúk t le z ts g k t öe et é e n y lik id á v it srt) i áa = Likviditási tartalék: a hitelintézetek számára kötelezően előírják. a befektetett eszközök közé emeli be az adott termelőeszközt. A lízing általában háromszereplős ügylet. 84 . A lízingbe vevő megállapodik a szállítóval az adott termelőeszköz műszaki paramétereiről. másként likviditási ráta. amelynél jobb áron teljesíthető az ajánlat. ezzel a saját mérlegébe. Lízing: olyan bérbevételi. és egyidejűleg egy lízingszerződés keretében az eszköz használati jogát átadja a lízingbe vevő vállalatnak. valamint az egyéb kapcsolódó feltételekről. hogy a bankok összes eszközük. • bevételek: értékesítésből. 3. hogy csak egy bizonyos árig vegyen vagy eladjon. Liquidierung: egy nyitott (long vagy short) pozíciónak rendezése ellentétes irányú üzlettel. A lízingbe vevő rendszeres. amelynek során a bérlő valamely termelőeszközt a lízingtársaságtól használat céljára. szállítási és beszerelési határidejéről. A szerződés szerinti vételárat a lízingtársaság fizeti ki a szállítónak. utólagos kiegyenlítésből származó várható bevétel. illetve bérbeadási tevékenység. illetve korrigált mérlegfőösszegük mekkora százalékát kötelesek likvid eszközökben tartani. osztalék) • pénzforgalmi egyenleg: a bevételek és kiadások különbsége Limit: értékpapír adásvételénél a forgalmazó számára meghatározott ármaximum vagy árminimum Limit ár: a befektető által adott megbízásban szereplő meghatározott ár. szervizlízing: szervizszolgáltatással kibővített. a szerződésben előírt lízingdíj fizetésére kötelezett. A lízingtársaság az adott berendezést több lízingbe vevőnek is „kölcsönzi” egymás után. Fajtái: 1. Limit order: [keret-felhatalmazás] az ügynöknek adott megbízás. pénzügyi műveletek bevételei • kiadások: folyó működéssel kapcsolatos kiadások. egyéb kiadások (pl. amely meghatározza. Limit up / limit down: [felső/alsó limit] a tőzsdefelügyelet által tőzsdenaponként megszabott maximális árfolyam-ingadozás. előre meghatározott időtartamra bérbe vesz. Likviditási terv: a forgalmi szemléletű finanszírozási terv a vállalkozás tervezett bevételeit és kiadásait veti össze a kiválasztott időszakokra.

4. Long put: eladási jog Loss: veszteség Lot: egy árunak szabványosított kereskedelmi egysége 85 .és Észak-Európában megjelenő itáliai kereskedők. A számlakövetelés erejéig a bank végrehajtja a megbízásokat. Long: [hosszú] akkor van valaki long pozícióban. Egyenlege a bank és ügyfele közötti mindenkor vagyoni állapotokat tükrözi. a társaság hasznára. Mindig pénzügyi lízing. Long call: vételi jog Long futures: a határidős ügylet tárgyát veszi az üzletkötő. általában állami kibocsátású vagy állami garanciával rendelkező értékpapírokat helyez letétbe az üzleti bank a központi jegybanknál. Loro-számlák: a bankok külföldi ügyfeleik részére számlákat vezetnek. és a saját ügyfeleik számlái a loro (övék) számlák. vétel határidőre. akik hazájukban központtal. értékcsökkenési leírásra. ha egy vételi pozíciót azért tart. Lombardhitel: kézizálog (értékpapír vagy áru) ellenében nyújtott hitel. Lízingszorzó: fizetendő teljes lízingdíj / a gép teljes ára Loan agreement: kölcsönszerződés Lombardok: A XII. századtól Közép. Az operatív és pénzügyi lízing összehasonlítása Pénzügyi lízing Operatív lízing Lízingbe adó Lízingbe vevő Lízingbe adó Lízingbe vevő A birtoklás joga × × A tulajdonlás joga × × A lízingelt dolog × × a nyilvántartásban Az értékcsökkenés × × elszámolása A lízingügylet bevétele × × Lízingdíj: fedezetet nyújt a vételárra. A díjfizetés általában egyenlő ütemezésű. kamatra. visszlízing (add el és lízingeld vissza): szorult helyzetben lévő vállalatok számára nyújt pénzszerzési lehetőséget. Jegybankképesnek minősített. a fenti területeken képviselőkkel bíró társaságokkal rendelkeztek. Piacképes dolgok elzálogosítása révén biztosított rövidlejáratú kölcsön. mert nagyobb árakat vár.

aki a váltókövetelést teljesítette. Kamatláb-emelkedés esetén az eladó. Ide tartozik a készpénz és a látra szóló betét. Ilyenek a vállalatoknál és a lakosságnál lévő államkötvények. amelyet az értékpapír vásárlója fizet. Másodlagos piac: [secondary market] a korábban kibocsátott értékpapírok forgalmazásának színtere. hogy mindig legyen a piacon olyan értékpapír. fix kamatozású államkötvények árfolyamából számított tőkeérték-súlyozású index. MAX: Magyar Államkötvényindex. tranzakciós pénz. A különböző lejáratú értékpapírok és befektetések árfolyam-alakulásán keresztül információt szolgáltat a kibocsátónak és befektetőnek egyaránt. az értékpapír vásárlásakor letétbe helyezendő összeg 2. előleg. Miután a kereskedők jólértesültek és saját számlára dolgoznak. hogy minél nagyobb legyen a forgalom. kvázi pénz. az elérhető legkedvezőbb áron való vételre vagy eladásra. kamatlábcsökkenés esetén a vevő fizeti. Marge: árfolyamrés. amelyekkel azonnal rendelkezhet a tulajdonosa. amelyet a CA IB Értékpapír Rt. Market maker: [piaccsináló] az értékpapír-kereskedő neve a tőzsdei szlengben. az az összeg. 3. Market order: a tőzsdei értékpapír-forgalmazónak szóló megbízás a napi legjobb árfolyamon való azonnali vételre vagy eladásra Market utasítás: a brókernek szóló utasítás napi áron. amely a vételi és az eladási árfolyam különbsége Margin: 1. Magához váltja: a váltójogban azt jelenti. 86 . M3: M2 + a bankrendszer által kibocsátott értékpapírok összege M4: oly mértékben szélesen értelmezett. december 31-i 100 pontos bázisról indult. E tevékenységüket. és hogy mindig ugyanannyian akarjanak venni. M2: tágan értelmezett pénz. és 1999 nyarára 158 pontra nőtt. a fizetés igazolásául a váltót a váltóbirtokostól átveszi. mint eladni. hasznuk pedig a vétel és eladási árfolyam különbsége. azonnal képes betölteni a pénz funkciókat. az elsődleges forgalmazói rendszerben szereplő. hogy a bankrendszeren kívüli pénzmennyiségelemeket is tartalmaz. A pénzügyi rendszer zavartalan működésének egyik fontos biztosítéka. és a TV3 Profitvadász hozott létre. ha az értékpapírt brókerének hitelét felhasználva vásárolja meg. Az egy évnél hosszabb futamidejű.M M0: a jegybankpénz vagy monetáris bázis (forró pénz) M1: szűken értelmezett. 1996. hogy az. abban érdekeltek. Azon bankpasszívák. ún. nem realizált nyereség vagy veszteség (könyvelt) pótlására szolgáló befizetés. illetve e tevékenység piacrendező hatását ismeri el a tőzsdenyelv a „piaccsináló” elnevezéssel. Az M1-en kívül a lekötött betéteket is magában foglalja. amelyet a vásárlók meg akarnak venni.

amely a jelenlegi gyakorlat szerint valutakosár jellegű Minősítési jelsorozat: értékpapírra. mind a belső változásokra. a fizetett osztalékkal. • B: nagyobb bizonytalansági fokozat. Befektetési kategóriák: • AAA: kimagaslóan erős a valószínűsége a hitel és a kamat visszafizetésének • AA: nagyon erős visszafizetési valószínűség és hajlam • A: erős visszafizetési képesség. de a visszafizetés valószínűségének romlása sokkal kevésbé feltételezhető. Mesterséges vagy szintetikus pénz: nemzetek feletti elszámolási eszköz. intézményre vonatkozó minősítések. • BBB: a legalacsonyabb befektetési kategória. Meglehetősen nagy bizonytalanságnak van kitéve a fizetőképesség a körülmények változása esetén. A nyílt kikiáltásos rendszert felváltó elektronikus rendszer működését teszi lehetővé. bár a mutatói alapján megfelelő képességekkel rendelkezik a törlesztés és a kamatok visszafizetésére. mint a felsőbb kategóriákban. ezért nagyobb a visszafizetés kockázata. Amely idő alatt az NPV zérus lesz. csekély képesség a pénzügyi körülményekben bekövetkezett változások áthidalására • CC: nagyon kicsi az esélye. a gazdasági környezet hátrányos változása negatívan hat a tőke és kamata időben történő visszafizetésére. • CCC: magas fizetési kockázat. de jóval érzékenyebb mind a külső. annak a hírláncnak a része. A brókercégek közvetlenül is rákapcsolódhatnak a rendszerre. de: a változó körülmények jobban gyengíthetik ezt a képességet. hogy a fizetési kötelezettségnek eleget tegyen.Megtérülési idő: az az időtartam. mint az alacsonyabb szinteken. határidős és opciós piacra tervezett szoftver. -egyezőség: a forgalmi és állományi adatok közötti összefüggést írja le. részesedésre igénybe vett eredménytartalékkal növelt. mint a magasabb kategóriába sorolt kibocsátások. Merill Lynch: az USA legnagyobb brókercége Mérlegegyenlőség. speciálisan a származékos. elkerülve a csődöt. a céget a megkötött üzletről értesíti. amely az alkuszt a megrendelésekről.és részvénykibocsátó cégek minősítése érdekli. • C: teljes fizetésképtelenség MMTS: Multi Market Trading System. N it á y ó llo mn +N v lőfo áy öe r glo a m =Cö k n f s k eő og lo ra m +Z r á m áó llo áy n Mérleg szerinti eredmény: az osztalékra. kötelezettségre. Spekulatív kategória: • BB: nem befektetői kategória. ami alatt a befektetett tőke hozadék pénzáramainak jelenértéke egyenlő lesz a befektetett tőke jelenértékével. 87 . részesedéssel csökkentett tárgyévi adózott eredmény Messenger: tőzsdei összekötő a tőzsdei alkusz és telefonos kollégái között. A befektetőket leginkább a kötvény.

illetve egymástól felvett betétei. Célja tehát a pénzkínálat szabályozása és ezzel antiinflációs politika folytatása. 88 . így szabadulva meg felesleges pénzmennyiségüktől.Moody-index: A Moody’s Investors Service befektetési tanácsadó kötvényekre. A monetaristák szerint célszerű sok évre előre meghatározni a pénzmennyiség bővítésének tervezett ütemét. közép. és határidősen pedig viszonteladják azokat.és hitel iránti kereslet és kínálat egyensúlyának megteremtését. elsőbbségi részvényekre és kisebb mértékben közönséges kötvényekre vonatkozó minősítéseket készít. kamatszabályozás • nyíltpiaci műveletek • kötelező likviditási tartalék • erkölcsi ráhatás Monetaristák: Milton Friedman. s így mindenki kalkulálni tud a várható értékkel. azokra rögtön reagálnak. 1. Money market ügyletek: bankok egymásnak nyújtott hitelei. Monetáris bázis: a készpénzállomány és a hitelintézeti tartalékok együttes összege Monetáris hatóság: a monetáris politika központi irányító szerve az MNB. Momentum: a trend meredekségére utaló index. egynapos hitelek: egyetlen munkanapra kerülnek a hitelfelvevő birtokába.és hosszúlejáratú hitelek 4. indirekt eszközök: • kötelező tartalék • refinanszírozás. de az ügyletek futamideje alapján a legegyszerűbb. 1. direkt eszközök: a központi monetáris hatóság közvetlen szabályozása (pl.és a tőkepiacon a pénz. 4 hetes. konkrét betéti/hitelkamat. Eszközei: 1. ezzel a gazdaság stabilitásának megőrzését tekinti elsődleges feladatásnak. és minden lehetséges információval rendelkeznek. hitelkontingens) 2. repo ügyletek (visszavásárlási megállapodás): a bankok és jegybank közötti ügyletek • passzív repo: a kereskedelmi bankok jegybankképes értékpapírokat vásárolnak promt a jegybanktól. Többféle szempont alapján csoportosíthatók. rövidlejáratú hitelek: 1. rediszkont • kamatpolitika. 2. a chicagói iskola képviselője szerint a gazdaság szereplői racionálisan döntenek és cselekszenek. Monetáris politika: az a pénzpolitika és annak gyakorlata. 2. 3. • spotnext hitel: a mai nappal megkötött és spot értéknappal induló egynapos hitel (két munkanap telik el ) Jelölése: S/N • tomnext hitel: a mai nappal megkötött és következő munkanappal induló egynapos hitel (csak egy munkanap telik el) Jelölése: T/N • overning hitelek: a mai nappal megkötött és a mai nappal induló egynapos hitelek (azonos nap) Jelölése: O/N 2. A Keynes-i modellben a gazdasági szereplők rövid távon alkalmazkodnak. a görbe meredeksége az árváltozás sebességét mutatja. de hosszabb távon nem tudnak változást elérni. a következő munkanapon pedig vissza kell fizetni. amely a pénz. 6 és 12 hónapos hitelek 3. az MNB legfőbb irányító szerve a Jegybanktanács. 3.

Mozgó kamatozású értékpapír: változó kamatozású értékpapír. adatszolgáltatási kötelezettségének. 89 . Multilaterális klíring: sokoldalú megállapodás áruforgalmi kapcsolatok megvalósítására és mesterséges pénz felhasználásával történő kiegyenlítésére Multiplikátor hatás: a pénzteremtés során egységnyi pénz a bankrendszerbe kerülve megtöbbszöröződik. így biztosítva maguknak szabad forrást. vagy azokat nem az előírt módon teljesíti. Mértékét alapvetően a fix és a változó költségek aránya határozza meg. továbbá egyéb szerv vagy személy nem tett eleget a jogszabályokban meghatározott bejelentési. hogy a bankrendszer egészében minden egyes pótlólagos pénzegység az adott tartalékráta arányában növekszik. Mulasztási bírság: akkor kell fizetni. nyilvántartási. Természetesen a gyakorlatban nem pontosan érvényesül. A multiplikátor a tartalékráta reciprokával egyenlő. hogy az árbevétel ingadozása hogyan befolyásolja az adózás és a kamatfizetés előtti eredményt. M =1 t . ha a munkáltató.• aktív repo: a kereskedelmi bankok promt eladnak és határidőben visszavesznek jegybankképes értékpapírokat. A multiplikátor megmutatja. Mutual fund: befektetési alap Működési tőkaáttétel: azt fejezi ki. Monometallizmus: egyetlen fém tölti be az egyenértékes szerepet.

1944-ban Bretton Woods-ban hozták létre. 2. Itt a vevőn múlik.és devizafizetéseket tartalmazza. • okmányos beszedvény: az eladó az árut feladja a szállítmányozó cég külföldi raktárának címére. és az okmányokat a beszedési megbízással együtt a bankjához nyújtja be. hogy a megbízója helyett a megbízó követelését szedje be. ahol számítógépes rendszeren keresztül folyik kereskedés. és utána indítja a beszedést. Name-lending: olyan fedezet nélküli hitel. A központi bankok együttműködésénekcéljából jött létre. pénzforgalmi szemléletben készült pénzügyi mérleg. hogy fizet vagy sem. Negociálás: akkreditív negociálása. Napi árfolyam: az értékpapír aktuális tőzsdei árfolyama NASDAQ: Amerika harmadik legnagyobb tőzsdéje. • sima beszedvény: az eladó a szükséges okmányokat az áruval együtt elküldi a vevő címére. nyitott fizetési mód.N. NY Nagykockázat vállalás: a hitelintézet részéről nagykockázat vállalásának minősül az a kockázatvállalás. beszedvény (inkasszó): a megbízó (eladó) beszedési megbízásában kéri fel a megbízottat (általában pénzintézetet). az okmányok helyességének ellenőrzése a bank részéről Nemzetközi fizetések: a külkereskedelmi forgalomhoz kapcsolódó fizetési forgalom a kereskedelmi bankok csatornáin keresztül. Nettó forgótőke: a vállalat forgóeszközeinek és rövid lejáratú forrásainak a különbözete (a tartós források forgóeszközöket finanszírozó része) 90 . ahol garancia nélküli külkereskedelmi szállítások ellenértékét egyenlítik ki ezen a úton. amelyet a hitelintézet a jó üzleti hírnévvel rendelkező ügyfelének nyújt. A könyvviteli nyilvántartásban szereplő értéket mutatja. Fizetési módok: 1. amely a külföldre teljesített és a külföldről kapott valuta. Nemzetközi Fizetések Bankja: BIS. Célja a tagországok fizetési mérlegének kedvezőtlen pozíciója esetén források biztosítása. Nettó eszközérték: a vállalkozás összes eszközeinek és összes idegen forrásainak különbsége. 1930-ban Bázelben hozták létre. Nagyrészvényes: a részvénytársaság ügyeire (a tulajdonában álló részvénypakett révén) meghatározó befolyást gyakorolni képes részvényes. Nemzetközi fizetési mérleg: egy naptári évre szóló. átutalás: ún. Nemzetközi Valutaalap: IMF. amikor egy ügyfél vagy ügyfélcsoport részére történt összes kockázatvállalás nagysága a hitelintézet szavatoló tőkéjének 10%-át meghaladja.

Névleges hozam: [nominal yield] az értékpapír alapértéke. a névértékre vonatkozó kamatláb. Nikkei 225 Stock Average: a tokiói tőzsde trendjét mutató. s az állam támogatta a mezőgazdaságot. Névérték: [par value] a névértékkel rendelkező értékpapíroknál a kibocsátási tervben meghatározott értékpapíronkénti érték. Not to order: nem rendeletére Nyereség/költség hányados: [Cost/benefit ratio] Nyereségküszöb: [Break even] az a lejárati árfolyam. amelyen fel van tüntetve az értékpapír által megtestesített követelések. olyan értékpapír. fizetett a földek parlagon hagyásáért. ám biztonságosabbak. a részvénynél a szavazati jog szempontjából. hanem rendeletre szóló értékpapír). ahol az ügynökök hangos kiáltással és kézjelekkel kötik az üzletet. amelyeket a különféle pénzintézetek. ahol sem a jogosult. Egyenlege a „mi bankunk” és a számláját vezető bank közötti vagyoni állapotot tükrözi. Az egybeeső vételi és 91 . majd ebből az értékből kivonva a kezdeti befektetés összegét (a beruházásba fektetett tőke jelenértékének és a befektetett tőkével elért hozadékok jelenértékének a különbsége). Jelentősége van viszont pl. Nyílt kikiáltás: [open outery-call] a tőzsdei ügyletkötés egyik módszere. A befektetésből. hogy nevével ellentétben a névre szóló részvény nem névre szóló. amelynek a forgalomban lévő befektetési jegyek száma állandóan változhat. igény esetén pedig új befektetési jegyeket hoz forgalomba. Nominális (névleges) kamatláb: egy adott pénzmennyiség után egy év múlva milyen összegű pénz kap vagy fizet. aminek az adott értékpapír piaci értékét illetően nincs jelentősége. azaz fizetett kamat és névérték hányadosa Névre szóló értékpapír: rektapapír.N tófog et r N tófog et r óő e = F r ó s k tk og ez ö +H s z le os ú já z k −F ly for ö o ó r rt ktl aú öe eet é z ts g áo sk −T ró b f at s e et t s k keée óő e =S já t k tk a t őe Nettó jelenérték (NPV): a befektetések értékelésének mutatója. New Deal: az Egyesült Államokban alkalmazott új gazdaságpolitika. mivel azokat a kezelő (a jegy napi értékén) bármikor köteles visszavásárolni. Ugyanakkor mozgásuk is jobban követhető (itt kell megjegyezni. amelyben a foglalkoztatottságot a közmunkák növelésével emelték magasabb szintre. beruházásból származó pénzáramlást a jelenre vetítve (diszkontálva). Az ilyen papírok a forgalom szempontjából nehézkesebbek. sem a kötelezett nem nyer és nem veszít. a kötvénynél a kamatszámítás. a Dow Jones index mintájára kialakított részvényindex. mint a bemutatóra vagy a rendeletre szólóak. Ekkor az árfolyamnyereség megegyezik a fizetett díj felkamatoztatott értékével. Nominated bank: a megnevezett lebonyolító bank az akkreditívnél Nostro-számlák: a bankok külföldi ügyfelei részére az országok közötti pénzügyi tranzakciók lebonyolítására külön számlákat vezetnek. különféle devizákban bankunknak vezetnek. jogok jogosultja is. lévén csak a jogosult kezében érnek valamit. A névérték tulajdonképpen adott mennyiségű hitelt vagy (az alaptőkéhez viszonyított) résztulajdont jelent. s azon számlák a nostro (miénk) számlák. Nyílt alap: olyan befektetési alap.

A jegybank elad és megvesz állampapírokat. A pénzintézet forráshoz jut. vállalatok vagy kereskedelmi bankok az ellenérték kifizetésével csökkentik a bankszámlán lévő pénzösszeget. vagy ha közben ellenügyletet köt). Ebben az esetben a központi bank eladja az állami értékpapírt. Előnye. hogy a kereskedelmi banktól adott időpontban a papírt visszavásárolja. Az ellenérték megfizetése a számla kézhez vételét követően azonnal esedékessé válik. A repókamatok emelésével a monetáris hatóság arra ösztönzi a kereskedelmi bankokat. más néven repókat. visszavásárlási megállapodásokat. de a költségeket az eladási árfolyamkülönbségben megjelenítik. Nyitva szállítás: az eladó az árut közvetlenül a vevőnek küldi meg. Az állampapírok adásvételével alakítják a pénzmennyiséget. az ajánlatoknak megfelelően változik. Állampapírok eladása esetén a vásárló magánszemélyek. hogy ezzel mesterségesen bővítse vagy szűkítse a forgalomban lévő pénzkínálatot. Ha visszavásárolják az állampapírokat. Az egyszerű eladások és vételek mellett a jegybankok kötnek ún. 92 . s ezzel csökken a forgalomban lévő pénzmennyiség. A vevő tartozását kiegyenlítheti átutalással vagy látra szóló váltóval. Gyakorlatilag a vásárló hitelt nyújt az államnak. Lényege. Az értékpapírokat bárki megvásárolhatja. Nyílt piaci műveletek: intervenció. Nyitott pozíció: a határidős ügyletből fakadó.eladási ajánlat az ügyletet létrehozza. hogy az áru birtokába került. az ügylet elszámolására és teljesítésére vonatkozó kötelezettségek összessége (határidőkor zárja le. a jegybanki szabályozás egyik eszköze. nyilvános ajánlattétel útján történő eladása. hogy kevésbé éljenek ezzel a lehetőséggel. s ezzel növekszik a forgalomban lévő pénzmennyiség. Nyilvános kibocsátás: [public offening] az értékpapír-törvény hatálya alá tartozó értékpapírok első. hogy rövid távú forrást biztosít a kereskedelmi bankoknak. és a vevő csak azt követően fizet. a bankszámlára kerül az ellenértéke. illetve valutákat (ide értve saját nemzeti valutáját is) vesz vagy elad. Az ár-árfolyam üzletkötéskor folyamatosan. de rögtön megállapodnak arról. hogy a jegybank a pénzpiacon értékpapírokat (elsődlegesen állampapírokat).

A prémium nagysága egy meghatározott értékpapírra (árura) vonatkozó opció esetén a teljesítés napjának közeledtével egyre csökken. a teljesítés napján (illetve amerikai szokás szerint a teljesítés napjáig) nyilatkozhat arról. hogy a leszállított exportáru ellenértékét a vevőtől (importőrtől) az átadott okmányok alapján beszedje. Az eladó bankja megküldi az okmányokat külföldi levelező partnerének. Utóbbi úgy véli. Baisse-spekuláció esetén arról dönt. a megjelölt árut megvenni akarja vagy eladni.D. hogy arról dönthet. Opció: prémiumügylet. esetleg tényleges szállításával lezárták volna. amelyeket még nem rendeztek. amit egyébként az ár(folyam) változása révén elérhetne. put and call option. hogy a tranzakciót egy árunak rákövetkező eladásával vagy vételével. Ez hausse-spekuláció esetén azt jelent. Ennek jellemzője. átveszie az árut vagy sem. ha a prémium fizetője nagy áringadozásra számít. az áruokmányokat pedig a beszedési megbízással együtt a bankjának küldi meg. elődíj-ügylet. On line kártya: alkalmazása esetén az ügyfél számláját a kifizetett összeggel azonnal megterhelik (azonnali könyvelés). hogy a prémiumbevétel meg fogja haladni azt a nyereséget. aki a prémiumot fizeti (amelynek összege minden esetben alatta marad a valószínűsíthető nyereségnek).O OBA: Országos Betétbiztosítási Alap OECD: Organisation for Economic Cooperation and Development [Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet] Offer: egy meghatározott áron történő deviza eladásra való készség. 93 . Kétszeres prémiumügyletről (stellázsügylet.] olyan fizetési mód. döntési jog megvásárlása adott üzlet megkötésére vagy attól való visszalépésre meghatározott időn belül. Open account method: nyitva szállítás Open interest: [nyitott érdekeltség] a nyitott kötések száma egy terminpiacon. ha a prémium fizetője választhat. Másképpen vinkulált inkasszónak is nevezik. hogy az eladó az árut közvetlenül a vevő címére és rendelkezésére adja fel. a hadászati és az űripar területén Okmányos beszedvény: inkasszó [Cash against Documents – C. hogy eladja-e az árut vagy sem. díjügylet. A gyakorlatban előfordul a nyitott (nem vinkulált) inkasszó. amelynek díja – a prémium – kétszerese az egyszerű prémiumügyletének) akkor van szó. amelyben az a fél (spekuláns).A. Ilyen üzlet a gyakorlatban akkor jön létre. amelyben az eladó azzal bízza meg a bankját. Open contracts: [nyitott kötések] olyan kötések. ajánlat (a bid ellentéte). Csak azokra a vételekre és eladásokra vonatkozik. míg a másik fél tartott árakra. vagy eláll az üzlettől. eladási (árfolyam) Offset ügylet: az ellenügyletek megkülönböztető elnevezése a repülőgépipar. amelyeket megvettek vagy eladtak anélkül. hogy kívánja-e a teljesítést vagy sem. Olyan határidős spekulációs ügylet. amely felszólítja a vevőt az áru ellenértékének megfizetésére. és teljesítés esetén az okmányokat átadja a vevőnek.

eladási opció (put opció): az eladási opció vevője jogot szerez arra. a lejárat nem egy nap. Operatív lízing: a lízingbe adó a tulajdonát képező eszközt lízingdíj ellenében. Hitelintézeti törvény biztosítja a működését. ha p ió r < Po p á r mt r + P é iu rmm a) vételi (call) opció esetén: O c sá p ió r > Po p á r mt r −P é iu rmm b) eladási (put) opció esetén: O c sá • európai opció: meghatározott a lejárat időpontja. • amerikai opció: meghatározott a lejárat pontos időpontja. önkormányzatok által kibocsátott kötvényekre. a szerződésben kikötött határidő lejárata napján dönthessen arról. Az opció lejáratkor a strike price és a számított átlagár különbözetét kapja az opció vásárlója. ameddig az opció jogosultja vételi/eladási jogával élhet. hogy a lízing időtartama alatt viseli lízingelt dologgal kapcsolatos költségeket. A biztosítás nem vonatkozik: banki bemutatóra szóló termékekre. ha az opciós szerződésben kikötött ár alacsonyabb a teljesítéskori árnak és a prémiumnak az összegénél. hogy vásárol-e. de az opció végrehajtásának joga nemcsak a lejáratkor érvényes. de az opciós díj elvesztése ellenében elállhat az eladástól. a náluk elhelyezett betét befagyása esetén a betétest kártalanítja. meghatározott időtartamra a lízingbe vevő tulajdonába adja azzal. amelynek tulajdonosa beazonosítható. Nem köteles eladni. s ebben minden nap végén feljegyzik záróárfolyamot. vállalatok. 2. és az opció végrehajtásának joga csak a lejáratkor érvényes. Az eladási opció vevője csak akkor él az eladási opciójával. hogy az opciós szerződésben rögzített áron. törvény és az 1996. Országos Betétbiztosítási Alap: 1993. Opciós díj: [Option Premium] a vételi vagy eladási jogért fizetett összeg Opciós határidő: az időpont. • ázsiai opció: ennél az ügyletnél is meghatározott a strike price. 94 . ha áruját prompt áron eladva és abból levonva a fizetendő prémium összegét nem jut nagyobb bevételhez.Az egyszerű opció lehet: 1. vételi opción (call-opció): kétoldalú ügylet. hogy az opciós szerződésben foglaltak szerint eladjon. Az opció jogosultja akkor fog élni tehát jogával. lízingcégek. a biztosítás minden hitelintézetre külön-külön is érvényes. vagy az opciós díj elvesztése ellenében lemond vásárlási jogáról. A jogosult nyilvánvalóan csak akkor él vételi jogával. Működésének lényege: 1. 4. ahol az opció megvásárlója opciós díj megfizetése ellenében jogot szerez arra. ha ez az összeg pozitív. évi XXIV. Opciós kötvény: elővásárlási jogot biztosító kötvény. s a futamidő végén a lízingelt eszközt visszaszolgáltatja a lízingbe adónak. a hitelintézet fizetésképtelensége esetén minden olyan névre szóló betét védett. 2. hanem egy hosszabb periódus. és a végső lejáratkor kiszámítják ezek számtani átlagát. amely általában a rögzített kamatláb mellett előjogot biztosít a kötvénykibocsátó későbbi alaptőke-emeléskor kibocsátandó részvényekből való vásárlásra. mint az opció keretében történő eladásnál. Ellenkező esetben senkinek sincs semmilyen kötelezettsége. évi CXII. 3. Az OBA biztosítása csak a vele tagsági viszonyban álló hitelintézetre vonatkozik. a védettség értékhatára betétesenként egymillió forint. hanem bármikor.

A jegybanki alapkamat kétszeresével számított részével megegyező osztalékalap után 20%. Az osztalékot fix összegben. ahol az osztalék mértékéről az igazgatóság dönt). ami a DIV/EPS hányadossal számítható. hogy ha kicsi a nyereség. e fölötti rész után 35% adó. Arra. az igazgatóság tesz javaslatot. ideiglenes osztalék). ha az elvárt hozam nagyobb. Országkockázat: [counry risk] a neves nemzetközi minősítő intézetek által rendszeresen közzétett. Évenkénti rendszeres osztaléknövekedés esetén. vagy a névérték százalékában szokás meghatározni. Az OBA a tagintézetekkel közösen létrehozta a Betétregisztert. Kifiz t s et rv z t to z a k eé r e ee s t lé E yré z é n rejuó a ó oto z a k g sv y t d z t s t lé Osztalék hozam: egy részvényre jutó osztalék Osztalékorientált részvény: olyan részvény. Hitelintézetenként elnevezések szerinti sorrendben tartalmazza a magtakarítási formákat.részvényekre. de ettől eltérő gyakorlat is létezik (pl. amely tartalmazza az összes biztosított terméket. de lehet. Az osztalék kifizetésére az osztalékszelvény jogosít. vagy más néven kínált megtakarítási formákra (banki kötvények. pl. letéti jegyek. Az OBA kizárja a biztosított termékek köréből azokat a befektetéseket. Osztalék: [Dividend (DIV)] a nem kamatozó értékpapírok utáni részesedés. az érdeklődők rendelkezésére bocsátani. s a hitelintézet a Betétregiszter egy példányát köteles az ügyféltérben. az USA. de a végleges döntést a közgyűlés hozza meg (vannak olyan országok. a mérleg megállapításakor kerül sor. szövetkezeti részjegyek). csak ők kapnak. és a nemzetközi befektetőket orientáló globális mutató. Osztalékfizetésre általában évente egy alkalommal. Legismertebb válfaja a részvénytársaság részvényérték-arányosan felosztott nyereségéből az egy részvényre jutó hányad. Osztalékelsőbbségi részvény: ők is csak akkor kapnak osztalékot. mint az osztaléknövekedési ráta (g). amely az adott országban végrehajtott befektetések általános kockázatát méri. jól látható helyen elhelyezni. ha a társaság nyereséges. Ez a görbe egy vízszintes tengely által kettéosztott terület alsó. amelyek az azonos nagyságú és lekötési idejű betétek meghirdetett kamatához képest jelentősen magasabb kamatot vagy más vagyoni előnyt biztosít (ez nem 1-2%-ot jelent). amelyet elsősorban a várható osztalékért vesznek. hogy az adott társaságnál adott évben mennyi osztalék kerül kiosztásra. Oszcillátorok: a piac aktuális állapotáról kaphat az elemző információt. Osztalékfizetési hányad: b. 95 . Osztalékfizetési ráta: az egy részvényre jutó adózott nyereség milyen hányadát fizetik ki osztalékként. illetve felső részében mozog. akkor az árfolyam számítása a következő: P0 = D IV1 r −g DIV1 = 1 év múlva várható osztalék r = a befektető által elvárt hozam g = osztaléknövekedési ráta P0 = árfolyam Osztalékadó: az adózott vállalkozói jövedelem kivétre/osztalékra kerülő része utáni adó.

lekötött deviza. általában telefon útján folytatott kereskedelem brókercégek és bankok értékpapírosztályain keresztül. értékpapír. devizát. Over-the-counter market (OTC): [pulton keresztüli piac]. áru. Előnye a jelzálogjoggal szemben. hogy a címzett számláján nincs fedezet). ha nem teljesítik. rövid időn belül (néhány óra) történő vétel és eladás Overnight hitel: azonnal végrehajtott hotel. számítógépes hálózaton keresztül működő piacot jelent. feltéve. A teljesítés elmaradásának közokirattal történő igazolása az óvás. de egy ma meghatározott árfolyamon. hogy a kötelezett nemteljesítése esetén követelését az óvadékösszegből vagy értékpapírból közvetlenül kielégítheti. kötvény jövőbeli (határidős) eladására. ami a tőzsdén nem jegyzett értékpapírok forgalmára jellemző. illetve vételére. kötvényt. a felvevője azonnal pénzhez jut és másnap fizeti vissza.Osztalékrészvény: [Stock Dividend] nem pénzben. a váltó birtokosa megtérítési igénnyel léphet föl a váltókötelezettjeivel szemben. Az instrumentum eladására. illetve vásárlására egy ma meghatározott árfolyamon. ha közben nem kötöttek egy másik szerződést az eredeti módosításról. Outsider: olyan tőzsdei alkusz. Az óvás felvételére közjegyző jogosult (a bankhoz benyújtják a váltót. Overdraft hitel: folyószámlahitel Overnight: hirtelen. ezért csak tőzsdetagokon keresztül bonyolíthatja le ügyleteit.és forintbetét lehet. Óvatolás: óvás. Bankközi. számítógépes hálózaton keresztül működő piacot jelent. részvény. tényeleges szállításra a jövőben kerül sor. hanem újabb részvények szétosztásának formájában fizetett osztalék OTC: over-the-counter [pulton keresztüli piac] bankközi. Outright: két fél szerződést köt egy-egy deviza. dologi (tárgyi) jellegű biztosíték. 96 . amelynek tárgyául csak készpénz. Lejáratkor mindkét fél kötelező jelleggel leszállítja. aki nem tartozik a tőzsde tagjai közé. s a bank záradékot vagy nyilatkozatot ír. Óvadék: kaució. akkor amikor a címzett nem teljesített. kifizeti a szerződésben említett árut. részvényt. Az óvatolt váltóval történik a váltóper elindítása.

vagy évente előre meghatározott mértékkel növekvő összegű jövedelmet. illetve intézvényvédelmi alapot. amelynek nincs lejárata. Örökjáradék jelenértéke: PV Ö = C r C = évente esedékes fix összegű pénzáram r = kamat Ha a rendelkezésünkre álló pénzt értékpapír vásárlásra fordítjuk. Az annuitás jelenértékének számítása: PVA = C C C + 2 ++ 1+ r ( 1+ r) ( 1+ r) n C = adott évi jövedelem r = elvárt hozam Mivel itt nem végtelen elemből áll az összegünk. amely adott piaci kamatláb mellett évente azonos jövedelmet biztosít. Kiszámításánál keressük azt a jelenértéket. Önkéntes betétbiztosítás: a hitelintézetek létrehozhatnak önkéntes betét-. ahol r > g. adóalapot és a költségvetési támogatás összegét az adóhatósági ellenőrzés megkezdése előtt helyesbítheti. Örökjáradék: végtelen számú tagból álló pénzáramlás. illetve az amortizációs összeggel. Történhet az adózott nyereség egy részének újratőkésítésével.Ö Önadózás: az adómegállapításnak az a módja. a befektetéshez szükséges pénzeszközök saját forrásból történő finanszírozása. az örökjáradéknál alkalmazott képlet nem használható. Olyan kötvény járadéka. hogy az önadózás útján megállapított adót vagy megállapítani elmulasztott adót. amelynek minden eleme megegyezik. Önfinanszírozás: belső finanszírozás. Ezek az alapok saját kártalanítási szabályzatuk szerint fizetnek kártérítést a befagyott betétek után. amely meghatározott számú tagból áll és a tagok értéke megegyezik. r −g g (growth rate) = éves növekedési ráta (a jövedelem éves növekedésének üteme) Annuitás: olyan pénzáramlási sorozat. Önellenőrzés: az adózónak az a joga. a két örökjáradék különbsége alapján: 97 . az értékpapírért adható pénz = évi járadék összege / éves kamatláb PVÖ = C C C + 2 ++ 1+ r ( 1+ r) ( 1+ r) n C = örökjáradék jelenértéke Növekvő tagú örökjáradék: évente növekvő összegű pénzáramlás P = V C . Az örökjáradék tehát meghatározatlan időtartamra biztosít évi meghatározott összegű. amikor törvényben foglalt kötelezettsége alapján az adóalany maga állapítja meg adóját.

PVA = C C 1 − ⋅ r r ( 1+ r) n PVA = annuitás jelenértéke C = az év jövedelme (hozadéka) r = kamat n = évek száma 1 1  PVA = C ⋅ 1−  r ( 1+ r) n  Összevontan adózó jövedelem: az önálló és nem önálló tevékenységből származó és egyéb jövedelmek 98 .

000 Ft.P Packing credit: csomaghitel Pakett: részvénypakett Papírpénzforgalom törvényei: 1. a részvény árfolyamának és az egy részvényre jutó nyereségnek a hányadosa. magasabb értéket kapunk. A nagy növekedésű vállalat papírjainak árfolyama 2. így nem véletlenül forognak az átlagosnál nagyobb P/E-vel a nagyobb növekedésű cég részvénye. a pénz egységének vásárlóértéke csökken. meghatározott arány. Pari: a névértéknek megfelelő Paritás: egyenlőség. ha a papírpénz csak a mögötte ténylegesen megjelenő aranyat képviseli. 2. Klasszikus formája az érmeparitás és az aranyparitás. Első pillanatra az utóbbi társaság papírjai tűnnek olcsóbbnak. tőkeértékének és nyereségének a hányadosa. nem okoz inflációt. hiszen csak 10-es P/E-vel forognak. Amennyiben a piac értékítélete szerint a társaság az átlagosnál nagyobb növekedésre képes. a stagnáló nyereségűé 1. tartozás. Ezek a funkciók: • elszámoló eszköz • forgalmi eszköz • fizetési eszköz • felhalmozási eszköz 99 .000 Ft. miközben a másikéi 20-as értékkel. teljesítendő kötelezettség Passzív bankügyletek: pótlólagos pénz érkezik a bankba. Pénzek összehasonlítására használt elméleti érték. Formái: • betétgyűjtés • külön jogszabály szerint a hitelintézet által kibocsátható értékpapír nyilvános forgalomba hozatala (pl. másképpen az rt. a másik cégnél 9 alatti P/E). amennyiben a papírpénz-kibocsátás meghaladja a forgalom pénzszükségletét és ez a forgalomban marad. De ha a két évvel későbbi várható nyereséggel számolunk (225 és 100 forinttal – a stagnáló cégnél 10-es P/E. ami azt mutatja meg. Passzíva: források. egy vállalat saját tőkéje és adósságai. amellyel egy időben tartozása keletkezik a banknak a pénztulajdonossal szemben. s mindkettő 100 forintos nyereséget ér el részvényenként. Pénz: azok az instrumentumok. vagy más kereskedelmi banktól (refinanszírozási hitel igénybevétele) Paying bank: fizető bank P/E: Price/Earning Ratio. hogy a társaság tőkéje hány év alatt térül meg a profitból. letéti jegy) • hitelfelvétel jegybanktól. Példa: vegyünk két céget. amelyek betöltik a pénz alapvető funkcióit.

hogy a kamatfüggő bevételek maximálisak legyenek a kockázatok kivédése mellett. hitelkártya) • bankszámlák közötti elszámolással (átutalás. a jegybanknál leszámítolható váltók) alkotják együtt a likvid eszközöket. 100 . teljesíti megbízásait. illetve pénzegység értéke nemesfémben vagy más áruban kifejezve. továbbá a gazdálkodók egymásnak. Forgalomképes.Pénzáramlás: [cash flow] a pénzügyi és vagyoni helyzet változása Pénzeszközök: készpénz. s a adott bank ügyfélkörén belül alkalmas fizetésre. bankkártya. Pénzforgalmi elszámolás: Történhet: • készpénzfizetéssel • készpénzkímélő fizetéssel (csekk. Pénzteremtés: a pénz bekerülése a gazdaságba Két fő módja van: 1. amelynek keretében a pénzpiac szereplői (a hitelintézetek és a jegybank) betét-hitel kapcsolatot. sem a tőkepiac fogalomkörébe nem tartoznak). számlakövetelések és likvid befektetések (jegybankképes kincstárjegyek. hogy azonnal hozzáférhetők. viszont hozamuk nincs vagy nagyon alacsony. a pénzintézetek által kibocsátott. a pénzmultiplikátor nagysága csökken. külföldi deviza vétele bank által: a megvásárolt külföldi deviza ellenében pénzt teremtett (megnövelte a forint mennyiséget). 2. amelynek keretében hitel-. változását (sokszorozódását) kifejező együttható (1/t). lebonyolítja nemzetközi fizetési forgalmát. Jellemzőjük. Pénztárjegy: rövidlejáratú. illetve megrendelőiknek nyújtott kereskedelmi hitelei sem a pénzpiac. illetőleg kölcsönszerződés alapján a hitelező pénzösszeget bocsát a hitelt. amely fix kamatjövedelmet biztosít a befektetőnek. A magyar értékpapírtörvény értelmében nem sorolható az értékpapírok közé. Pénzfeldolgozási tevékenység: az a pénzügyi szolgáltatás. A t a kötelező jegybanki tartalék mértékét kifejező százalékérték. beszedési megbízás. Ha a t értéke növekszik. illetve rövid lejáratú értékpapírügyleteket hoznak létre egymással az ideiglenes pénzfölöslegek és az ideiglenes pénzhiányok egymásra találásának jegyében (a hitelintézetek gazdálkodó szervezeteknek és más jogi személyeknek vagy természetes személyeknek nyújtott hitelei. valódiság és forgalomképesség szempontjából történő ellenőrzése Pénzforgalmi szolgáltatás: a hitelintézet ügyfelének pénzforgalmi számlát nyit és vezet. illetve értékesíthetők. amelynek tárgya bankjegyek és pénzérmék tételes megszámlálása. amelyek biztosítják. fix címletű kötelezvény. akkreditív) Pénzintézeti eszköz/forrás gazdálkodás: a banki mérleg struktúrájának a menedzselése úgy. eladható. lényegében az árak mércéje Pénzmultiplikátor: a pénztömeg növekedését. mert a hitelintézeteknek forrásaik nagyobb hányadát kell a jegybanknál tartalékszámlán elhelyezniük. hitelnyújtás: a hitel összege megjelenik a betét és a hitel számlán. Pénzpiac: pénzeszközök rövid lejáratú forgalma. illetve e körből gyűjtött betétei. hogy a bank mindig fizetőképes maradjon. kölcsönt felvevő rendelkezésére. Pénzláb: a pénzérme. Pénzkölcsön nyújtása: olyan pénzügyi szolgáltatás.

• a hasznok szedésére jogosulttá válik.és tőkekapcsolatokat a gazdaságban. ő vagy az általa megjelölt személy tulajdonjogot szerez. hogy a szerződésben előírt kötelezettség teljesítése esetén. • viseli a közvetlen terheket. illetve vagyoni értékű jogot a lízingbe vevő megbízása alapján abból a célból szerzi meg. Lik id á v it s i mt t uaó = F r ósk og ez ö zk ö R v le ö id já r t t r o z s k aú at áo F r ósk o g ez ö z k − Ké z t k ö s lee R v le ö id já raút r o z s k t at áo G oslik yr v id ái m t t = it s u aó Ez öa n s k z rá t rn ( Reu on y smgé o et r e u y [ R E ]) q it O ü s lé = Ad z t e e mn ó ot r d é y Ö s e ez k z sz s s ö = Ad z t e e mn ó ot r d é y S já v g o a t ay n S já v g o a n o a t a y n rá y s t rn ( Reu on e u y [ R A ]) q it O mgé lé s e t rü Pénzügyi politika: a gazdaságpolitika egyik eleme. Pénzügyi mutatók: a hitelkérelem alapmutatói. vagy szövetkezet Minimális alapítói tőke. a központi beavatkozás eszközei és módjai együttesen alkotják. A használatba adással a lízingbe vevő: • viseli a kárveszély átszállásából származó kockázatot. szabályok és mehaizmusok összessége.Pénzügyi intézmény alapítása: Vállalkozási forma Bank Szakosított hitelintézet Szövetkezeti hitelszövetkezet Pénzügyi vállalkozás Részvénytársaság Részvénytársaság Szövetkezet Rt. törvények. a hitelkérő pénzügyi-gazdasági helyzetének értékelésére szolgálnak. költségvetési politika 3. amely lehetővé teszi a pénz. egyének és intézmények. 101 . ideértve a fenntartási és az amortizációs költségeket is. A bankrendszerben minden egyes pótlólag megjelenő pénzegység hányszorosára növekszik adott időszak alatt. • jogosultságot szerez arra. Alrendszerei: 1. jegyzett tőke Kétmilliárd Ft A rá vonatkozó törvény szerint Száz millió Ft Húsz millió Ft Pénzügyi lízing: az a tevékenység. Pénzügyi megtérülési ráta: [Financial Rate of Return (FRR)] Pénzügyi multiplikátor: a forgalomba kerülő pénz bővülését jelzi. hogy a lízingbe vevő könyveiben kerül kimutatásra. hogy azt a lízingbe vevő határozott idejű használatába adja oly módon. A multiplikátor a tartalékráta reciproka. amelynek során a lízingbe adó ingó dolog vagy ingatlan tulajdonjogát. monetáris politika 2. devizapolitika Pénzügyi rendszer: olyan piacok.

és nem nyújthat pénzforgalmi szolgáltatást. ahol súlyként az egyes értékpapírok portfólión belüli aránya szerepel. A láncolatban bármely elem bizonytalan. nem fogadhat el nyilvánosságtól más visszafizetendő pénzeszközt. de csak kizárólagos tevékenységként. újabban a fogalom szélesebb körre vetítve is használatos. a bankjegykibocsátó automaták. 102 .Pénzügyi tőkeáttétel: az összes tőkén belül milyen részarányt képvisel az idegen tőke. aki ezt díjfizetés ellenében. Pénzügyi vállalkozás: az a pénzügyi intézmény.és értékpapírügyletekben. devizahitel-ügyletek. amely nem foglalkozik betétgyűjtéssel. index. Pénzügyi ügynök: a bankközi piac résztvevői közötti forintügyletek. Piaci kockázat: vagy szisztematikus kockázat olyan tényezőkből adódik. 2. Portfolió bétája: a benne szereplő részvények bétájának súlyozott átlaga Portfólió várható hozama: értékpapír-portfólió esetén a portfóliót alkotó értékpapírok várható hozamának súlyozott átlaga. Lehet hosszú és rövid pozíció. továbbá devizák adás-vételének közvetítése azzal a céllal. vagyonkompozíció 1. s legvégül az üzleti ötlethez. egyenleg a deviza. amelyhez a forrás kiegészítést igénylik. hogy a felek egymásra találjanak és jogügyletre irányuló szerződést kössenek. mátrix és modell szolgálja. a hitelfolyósítás meghiúsul. licitálásos üzletelés feltételeit. devizabetét-ügyletek. az elektronikus pénztárak használatához minden esetben szükséges. A lépcsőkön való helyfoglalás biztosítja a nyílt. az egyes részvények várható hozamának megállapítása 2. Optimalizálását számos elmélet. hogy a szereplők jól lássák és hallják egymást. amelyek a gazdaság egészét érintik. PIN-kód: személyi azonosító szám. az egyes részvények súlyarányának meghatározása a portfólióban 4. Célja. 3. körkörös lépcsőkkel. Portfólió: értékpapírtárca. fedezetvizsgálat után fizetés vagy letiltás Pozíció: állomány. Piramis-elemzés: a hitelezés általános és konkrét esetre vonatkozó vizsgálata. mennyire van a vállalat eladósodva (lényegét tekintve hosszúlejáratú hitelfelvétel). Harry Markovitz portfólió-elmélete szerint a befektető számára a legvonzóbb portfólió összeállításának menete: 1. A fentieken kívüli pénzügyi szolgáltatást végezhet. Pit: arénaszerűen kiépített gödör. a szórás meghatározása: a várható hozam milyen mértékben térhet el a jövőbeni tényleges hozamtól. egy természetes vagy jogi személy tulajdonában lévő különféle értékpapírok összessége. az összeállított kombináció várható hozamának és szórásának kiszámítása POS: elektronikus fizetési pontok. illetve engedély birtokában pénzügyi ügynöki tevékenységet is a bankközi piacon. amelyben a széleskörű nemzetgazdasági helyzet elemzéséből kiindulva az adott gazdasági ágazaton keresztül jutnak el a hitelt igénylő vállalathoz. Tevékenysége optimalizációs eljárás a profitmaximálás és a kockázatminimalizálás érdekében. Menedzselése a portfolió-menedzser feladata. a megbízó által meghatározott irányelvek keretei között végzi. Így jelentése: egy adott vállalat vagyonának összetétele.

az azonnali piacon (hasonlóak a devizapiachoz) Prudens: megbízható. Az első osztályú adósok számára nyújtott rövid lejáratú hitelek minimális kamatlába. vagy tőkebefektetésüket készpénzre szeretnék váltani. konjunktúra. más néven konverziók vagy kasszaműveletek • értékpapírokkal kapcsolatos műveletek. illetve igénybevételében. biztonságos. Prompt lízing: olyan lízingügylet. ipar.Pre-shipment: előzetes. Prolongáció: hosszabbítás. Prime rate: alapkamat az USA-ban. mezőgazdaság. szállítás előtti Preis-einflussfaktoren: [árakat befolyásoló tényezők] politika. pénzügy. Money Market ügyleteknél (amikor a bankok egymásnak nyújtanak hiteleket) a promt ügyletek esetén a kötésnap és az értéknap között nem telik el hosszú idő. amelyekben a lízingdíj nagy részének kifizetése és a lízingszerződés időpontja közel van egymáshoz. hanem a lízingdíj költségként történő elszámolásából eredő adóelőnyök kihasználására találták ki. azt jelenti. A periódusnak megfelelő kamatláb megállapítása után létrejöhet a megegyezés a hitel meghosszabbításáról. Tőzsdei promt ügyleteket azok kötnek. akik befektetési formát keresnek. Az adásvételi ügylet megkötése és az ügylet teljesítése nem szakad el egymástól. Prompt ügylet: azonnali ügylet. A hitelfelvevő akkor fizeti meg az előző időszakra fizetendő kamatot. éghajlat stb. Promt piaci ügyletek: • spot konverziók: a devizapiacon történő azonnali adás-vételi üzletek. Az üzletkötés tárgya lehet deviza vagy bármilyen értékpapír. Nem igazi bérlet. hogy a rövidlejáratú hitel lejáratakor a kihelyező vagy a felvevő érdekelt a hitel további nyújtásában. körültekintő Put option: eladási opció 103 . Az USA legjelentősebb kereskedelmi bankja által a vállalatoknak nyújtott hitelekre felszámított alapkamatláb.

vagyis a hitelnyújtási lehetőségeket növeli a pótlólagos központi banki forrás. amely nem forgatható tovább. Rentabilitás: tőkejövedelmezőség. így biztosítva maguknak szabad forrást. a központi bank a hozzá benyújtott váltókat viszontleszámítolja. Rendkívüli hitelnyújtás: szükséghelyzetben lévő pénzintézeteknek nyújtható hitel. refinanszírozási hitelt nyújt. 2. amelyek külön fedezet nélkül nyújtott hitelek • a hitelintézet tulajdonában lévő értékpapírok zálogba adásával fedezett hitelek. aktív repó: a kereskedelmi bankok promt eladnak és határidősen visszavesznek jegybankképes értékpapírokat. Lehetnek: • biankó hitelek. a tényleges vásárlóerő-növekedést kimutató hozam Reálkamatláb: a piaci (nominál) kamatszínvonal és az árszínvonal-emelkedés különbségeként számított mutató (reálhozam számításának alapja) Rediszkontálás: viszontleszámítolás. saját tőkéjének csökkenése eléri a 25%-ot). központi bank azáltal befolyásolja az üzleti bankok pénzkihelyezési képességét. amelyet a hitelt felvevőnek a hitelszerződésben rendelkezésére tartott. a váltó forgatását tiltó záradék Rendelkezésre tartási jutalék: az a fizetési díj. A kereskedelmi bank által nyújtott hitel mögött jegybanki forrás áll. hozam/ráfordítás. hogy részükre értékpapírokat viszontleszámítol. A jegybank forrást nyújt a kereskedelmi bankoknak. azaz egy időszak alatt elért eredmény viszonya az összes tőkéhez vagy a saját tőkéhez Repo ügyletek: visszavásárlási megállapodás [repurchase agreement] a bankok és a jegybank közötti ügyletek. amikor a fizetésképtelenség veszélye fenyegeti a bankot (pl. egy korábbi hitelnyújtáshoz későbbi hitelforrás biztosítása egy másik pénzintézet részéről. passzív repó: a kereskedelmi bankok értékpapírokat vásárolnak promt a jegybanktól. Rektazáradék: a váltóra felvezetett. így szabadulva meg felesleges pénzmennyiségüktől. Refinanszírozás: a finanszírozás finanszírozása. Lehet: 1. határidősen viszonteladják azokat.R Reálhozam: a nominális hozam diszkontálása révén meghatározott. s ennek eredményeként a kereskedelmi bankok pótlólagos forráshoz jutnak. 104 . de még fel nem vett hitelösszeg után fizetnie kell. Refinanszírozási hitelek: a bank a forrásait bővítheti más hitelintézettől vagy a jegybanktól refinanszírozási hitel felvételével. ezeket nevezzük lombard (kézizálogos) hiteleknek Rektapapír: névre szóló értékpapír.

az értékpapír műveletekben a határidőre kötött hossztranzakció meghosszabbítása egy likvidációs időpontról a következőre. ahol nem történt üzletkötés. elsőbbségi részvény: valamilyen előnyöket biztosít a részvényes számára. A részvény többféle tagsági jogot (szavazati és választójog. továbbra is a portfóliójában tartja. magasabb áron történő. foglalkoztatottainak. az ideiglenes részvény. Ugyanakkor kétségtelen. azok egy későbbi időpontra. Report ügylet: halasztó határidős művelet. a kamatozó részvény. • elővásárlási jogot biztosító részvény a későbbi kibocsátásoknál nyújt elsőbbséget a részvényesnek. Hasonlít a sima swap ügylethez. Rések: [gaps] az előző napi maximális és a tárgynapi minimális árfolyamok közti árértékeket a piac átugrotta – olyan terület. A részvényest a vállalati nyereségből osztalék illeti meg. A részvényes felelőssége a részvény értékéig korlátozott. részesedést megtestesítő okirat. A részvényvásárlás a részvényes részéről végleges tőkeátadás. 4. reportdíj fejében. 105 . Fajtái: 1. 2. a közgyűlési határozatok megtámadásának joga. A részvények fő típusa az ún. 3. hanem a részvény árfolyam-emelkedésében nyilvánul meg. amely az adott részvénytársaság alaptőkéjének a névértékkel arányos hányadát képviseli. Gyakorlatilag lombardhitel. törzsrészvény. • osztalékelsőbbségi részvény • szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvény • likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbségi részvény jogutód nélküli megszűnés esetén biztosítja a fennmaradó vagyonból való részesedés elsőbbségét. Ezek egy része kisrészvényes esetén csak nagyon korlátozott értékű. de az üzleti bank az eladott értékpapírokat eszközei közül nem vezeti ki. azaz tulajdonosa a társaság csődje esetén legfeljebb a részvény által megtestesített értéket veszítheti el. az alapítvány vagy egyesület tulajdonába átmenő részvény. hogy az alacsony vagy zéró-osztalék (valamint akár csak ennek kilátása) általában visszaveti a részvény árfolyamát. de az átváltoztatható kötvény és az elővásárlási jogot biztosító részvény is. A részvény értékét a társaság nem fizeti vissza. egyidejű visszavásárlásával. dolgozói részvény: kedvezményes áron bocsátanak ki az rt. ellenőrzési jog) is megtestesít. Részvényre vonatkozó későbbi jogot testesít meg a részvényutalvány. forgalomképes értékpapír. ahhoz csak az értékpapír-piacon való eladás útján lehet hozzájutni. azonban a jó részvény-befektetés nem elsősorban a magas osztalékban. amely azonos tagsági jogokat biztosít tulajdonosainak. Részvény: [Share] részvénytársaság alapításakor és alaptőke-emeléskor kibocsátott tagsági-részesedési jogot megtestesítő. kamatozó részvény: a részvényhez fűződő valamennyi jogon túl kamat is megilleti a részvény tulajdonosát. a dolgozói részvény. A részvényről általánosságban írtak feltétel nélkül a törzsrészvényre igazak. Speciális részvényfajta az elsőbbségi részvény.Visszavásárlásos megállapodás. Másra át nem ruházható és a szövetkezei tagnak harmadik személlyel szemben fennálló kötelezettségei miatt bírósági végrehajtás alá nem vonható. Részesedés: a befektetőnek gazdasági társaságba bevitt vagyona Részjegy: a szövetkezetek által kibocsátott. törzsrészvény: a részvény alapfajtája. ahol meghatározott értékpapírok eladása történik a központi jegybanknak meghatározott árfolyamon.

ellenállás (resistance) szintek. a részvények várható hozamának elemzése történhet gazdasági és technikai elemzés útján. momentum Részvények elvárt hozama: ha valamely befektetési forma mellett döntünk. Méri az adott részvény és a piac egészének együttmozgását. a japán Nikkei. az osztrák CA-index. s az így kapott átlagot fejezik ki végül egy indexszámmal. Az elemzők különbséget tesznek az „átlagok” (pl. fordulónapok. Amennyiben ismert a DIV (a tervezett osztalék) és változásának várható üteme (g). akkor egy végtelen ideig tartó. Standard Poor’s) között. statisztikai módszerek segítségével: mozgóátlagok. Gyakran a jelentős vagy többségi részesedést nevezik így. Részvények elemzése: portfólió elemzés. 7.) és az ennél kifinomultabb „árindex”-ek (pl. A technikai elemzés eszközei: 1. Jövőbeni hozamot biztosító pénz. részvényekre váltja be a kötvényt. a piaci kockázatot. a német DAX és FAZ. Részvény névértéke: a társaság jegyzett tőkéjének és a forgalomban lévő részvények számának hányadosa Részvénypakett: egy részvénytársaság részvényei jelentősebb hányadának egy kézben koncentrálódása. ideiglenes részvény: az alaptőke összegének teljes befizetéséig terjedő időszakra a részvényes által jegyzett részvényre teljesített vagyoni hozzájárulás összegéről kiállított értékpapír. korrekció. Kialakításuk első fázisa egy valamilyen szempontból az egész értékpapírpiacra jellemzőnek talált részvénycsoport kiválasztása. A változásokat a tulajdoni viszonyokban a részvénykönyvben kell vezetni. 6. azonos mértékben növekvő pénzáram jelenértékét kell kiszámítani. a svájci Swiss Index. a választott befektetés opportunity cost-ja. Az egyes részvényeket ezután – általában – jelentőségüknek megfelelő súlyozással veszik figyelembe. az osztalék alakulásától függ alapvetően. Részvénykönyv: a névre szóló részvények tulajdonosainak névsorát tartalmazó könyv. átváltoztatható kötvény: a kötvény végén vagy esetleg a futamideje alatt a tulajdonosa kérésére bármikor tagsági jogot megtestesítő értékpapírra. oszcillátorok. támasz (support). Részvények árfolyama: a cég által elért illetve elérhető profit.5. csatorna. 106 . elővásárlási jogot biztosító kötvények: valamely jövőben megvalósuló alaptőke-emeléskor biztosítanak elővásárlási jogot a kötvénytulajdonosoknak a kibocsátandó részvényekre. az angol FTSE. rések (gaps) 2. Dow Jones II. majd a már súlyozott értékeket átlagolják. Az alternatív költsége az elvárt hozama legalább. Részvény béta mutatója: a piac egészének 1%-os fellendülésekor az adott részvény hozama várhatóan hány százalékot fog változni. Ismertebb részvényindexek (az iménti különbségtételt most figyelmen kívül hagyva) az amerikai Dow Jones és Standard Poor’s. ezért a várható hozamok jelenértékét kell kiszámítani. Részvényérték: a jövőbeli osztalékok jelenértéke Részvényindex: egy adott tőzsdén jegyzett részvények – tőzsdénként különféle eljárásokkal súlyozott – átlagárfolyamát tükröző mutatószám. diagrammok (chartok): trend.

de a nagyobb eladósodással is. EPS / egy részvényre jutó saját tőke (a P/BVPS és a P/E hányadosa) ROA: Return on Assets. eszközarányos nyereségráta. • árfolyamunió: rögzített árfolyamok vannak. Az árfolyamok sávból történő kilépését a jegybank devizapiaci intervencióval akadályozza meg.Részvénytársaság: olyan gazdasági társaság. Azt mutatja meg. ha az adózott eredmény helyett a kamatfizetések és az adó előtti eredménnyel számolunk. Revocable: visszavonható Rezidiumok: a tényleges részvényárfolyamok eltérései azoktól a hozamoktól. amik még nincsenek a befektető birtokában. Rögzített árfolyam: fix árfolyam. 107 . de lehet leértékelés (a pénzpolitikák önállóak) • currency board: az árfolyamot egy független bizottság (valutatanács) határozza meg. adózás utáni nyereség / saját tőke 2. Rövidlejáratú hitelek: Fajtái: 1. vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. és ebben az esetben újabb hitel igénybevételére nyílik joga. Pontosabb eredményt kapunk. Kiszámítása: 1. amelyeket a részvények és a piac közötti általános kapcsolatot leíró regressziós egyenlet előre jelez. az árfolyamok a deklarált paritás körül csak igen szűk sávban ingadoznak. A hitelintézet esetenként bírálja el. • áthidalási hitel: időlegesen jelentkező hiteligényt elégítenek ki. • rulírozó hitel: a hitelintézet az ügyféllel kötött szerződés alapján a gazdálkodó szervezet rendelkezésére bocsát egy hitelkeretet. ekkor kapjuk meg az összes befektető rendelkezésére álló jövedelmet. amely előre meghatározott számú és névértékű részvényekből álló alaptőkével alakul. ROE: return on equity [saját tőkére jutó nyereség] tőkearányos nyereségráta. Fajtái: • adjustable peg: rögzített. Rövid eladás: [short selling] olyan befektetési technika. A szóban forgó terméket. és amelynél a tag kötelezettsége a részvénytársasággal szemben a részvény névértékének. vállalati hitelek: • hitel nyitott hitelkeret alapján: az ügyféllel kötött szerződés meghatározott hitelkeretet bocsát ügyfele rendelkezésére. de módosítható (előre be nem jelentett kiigazításokkal) • crawling peg: csúszóárfolyam beavatkozási sávokkal • fix árfolyam: rögzített árfolyam. A hiteladós a kereten belül felvett hitelt visszafizeti. Azt jelzi. A termék árfolyamának esésekor hoz profitot. de nincs leértékelés (összehangolt monetáris politikák). részvényt kölcsönveszi egy másik brókercégtől. hogy a befektetők egy forintnyi vagyona után mekkora jövedelmet tud elérni a társaság. amely olyan termékeket ad el. hogy a rendelkezésre álló eszközöket mennyire hatékonyan tudta befektetni a vállalat. Ezek a vállalatspecifikus események adott havi hatását mérik. A saját tőkéhez viszonyított eredményesség javítható a növekvő eszközjövedelmezőséggel.

közműfejlesztésre adott hitelek Rulírozó/feltöltődő akkreditív: [revoling credit] akkor célszerű alkalmazni. A bank ilyenkor a teljes szerződött import áruértékig vállal fizetési ígéretet. hogy követeléseiket felvegyék. Run: az a jelenség. amely folyamatosan igénybe vehető. amikor az ügyfelek tömegével rohanják meg a bankok pénztárait. de a vevőnek nem kell az import teljes értékét rendelkezésre bocsátani. A törlesztés után ismét igénybe vehető. hanem elég a részszállítások értékének megfelelő kisebb összegre megtenni. de keretet igénybe venni csak a résszállítások erejéig lehet.2. fogyasztói hitel: • fogyasztási hitel: természetes személyek által a mindennapi élet szokásos használati tárgyainak megvásárlásához nyújtott hitel • lakossági hitel: üdülőépítésre. Rund turn: lezárt tranzakció 108 . Rulirozó hitel: előre meghatározott hitelkeret. Az akkreditív ilyenkor is a teljes összegre nyílik. megújuló. Egy igénybevétel után az akkreditív külön emelési utasítás nélkül feltöltődik. ha a felek között egy nagyértékű külkereskedelmi ügyletet az eladó részszállításokkal fog teljesíteni.

Ł 11%. SEAQ: Stock Exchange Automated Quatations. hogy az nem a valós igények. mert alacsonyabb árakat vár. Ą 17%. hogy a váltó összegét a megadott helyen és időben maga fizeti meg. Say-dogma: „Minden kínálat megteremti a saját maga keresletét. a londoni tőzsde 1986-ban bevezetett automatikus kereskedési rendszere Short: [rövid] ha valaki egy vételi szándékot azért tart. hanem a kvótanagyságban testet öltő gazdasági-politikai súly alapján történik.aá y rn = S já t k a t őe T ró fo at s r r s ká áo llo my á n Sajáttőke-arányos nyereség: [Return on Equity (ROE)] Sajátváltó: [Promissory note] a váltó kiállítója tesz ígéretet a kedvezményezettnek arra vonatkozóan. akik sok kis árfolyamváltozás kihasználásával kívánnak nagy nyereségre szert tenni. Lejárat nélküli tőkeelem.” Scalp: kis haszonnal járó ügylet SDR: Special Drawing Rights [Különleges Lehívási Jogok] 1969. Az SDR teremtése: a résztvevő tagországok számláin a kvótanagyságok alapján szétosztott összegeket megjelenítik. Ennek veszélyei már a rendszer összeomlása előtt szükségessé tették egy új pénzügyi rendszer kidolgozását. Az SDR fejében konvertibilis valutához lehet jutni. hogy a társaság tartós forrásai között milyen arányt képvisel a saját tőke. Az elosztás módjából következik.08571 $ • 1974 16 valutából álló valutakosár alapján határozták meg az értékét. Slip: mechanikus kártyaleolvasó berendezés Small cap: alacsony tőkeértékű társaság Smart card: elektronikus pénztárca 109 . Sajáttőke-arány: azt mutatja meg. Short call opciós pozíció: eladási kötelezettség Short futures: eladás határidőre Sight draft: látra szóló váltó Skalperek: olyan spekulánsok. DM 21%. Az SDR értékének meghatározása: • kezdetben: 1 SDR = 1 $ = 0. FrF 11%. • 1991-től a valutakosár súlyai: $ 40%.S Saját tőke: amit a vállalkozás alapításakor vagy az alaptőke emelésekor a tulajdonosok a vállalkozás rendelkezésére bocsátanak.888671 gr arany • 1971 után 1 SDR = 1. S ját k a tő e . A dollár mint nemzeti valuta töltötte be a világpénz funkciót.

hiszen ő az áruért X összeget fizetett. Specialista: olyan tőzsdetag az Egyesült Államok tőzsdéin. amit vesz. A tőzsdéken (ideértve mind az értéktőzsdéket. valamint trendspekuláns (aki hosszú távú koncepció alapján formálja pozícióit). A tőzsdei kereskedés menetét a speaker irányítja. Kötelessége. A Budapesti Értéktőzsdén a speaker feladata az. hogy a későbbi eladásból hasznot húz. technikai szünet elrendelésére. hogy a számításának megfelelő árfolyam-alakulás esetén megnyerje az árfolyamok különbségét). csupán valamely azt megtestesítő dokumentummal. a pillangó (butterfly) spekuláció (a spekuláns két különböző időintervallumban bekövetkező árfolyamváltozás előjelére fogad egy négylépcsős futures szerződéslánc segítségével). nyitott pozíció spekuláció (vásárlás későbbi árfolyam-nyereséges eladás reményében). drágán kíván eladni. napi spekuláns (aki pozícióit az adott nap folyamán mindig lezárja az aznapi záró. aki egyetlen vagy néhány értékpapírra szakosította magát. csak azt reméli. a keselyű (condor) spekuláció (a spekuláns időben elnyújtott pillangó-spekulációt folytat) és a teknősbéka (turtle) spekuláció (ahol a spekuláns arra tesz. mint B és D időpont között). mint a fele) spekulációs célt szolgál. aki sok árfolyamváltozásból kíván hasznot húzni). A spekuláció tartalmát tekintve a következő gyakoribb típusokat szokás megkülönböztetni: egyszerű. Az esetek nagy többségében az eladó a valóságban nem is rendelkezik azzal az áruval.Speaker: tőzsdei kikiáltó. hiszen az azonnali ügyleteknél a szerződés tárgyát is (értékpapírt. valutát. A tőzsdetermin-kereskedelem kezdetét és végét az ő bejelentése jelzi. devizára). hogy a tőzsdeszabályzatokban részletezetteket végrehajtsa. Jogosult a kereskedés során felmerülő vitás kérdések gyors eldöntése. kamatlábak változására vonatkozó jövőbeni várakozásai alapján kötik az ügyleteiket. Mindkettőjük célja valamilyen módon árfolyam-nyereségre szert tenni. A dolog jellegéből adódóan a spekuláció formája szinte mindig határidős szerződés. Ezt azzal szokták alátámasztani. s ha az eladáskor az árak Y-ra emelkedtek. néha csak percekig fenntartó spekuláns. annak az ára minél magasabbra emelkedjen (nagy legyen a kereslet és csekély a kínálat). mind az árutőzsdéket) az ügyletek jelentős hányada (a becslések szerint jóval több. Spekuláció: kockázatvállalás kockázati prémium fejében Spekulációs ügylet: olyan tőzsdei ügylet. közzétételéről és jegyzőkönyveztetéséről. olcsón akar vásárolni. A kockázatvállalás időtartamától függően a spekuláns lehet skalper (pozícióját nagyon rövid ideig. hogy nyeresége legyen. amelyet eladni kíván. az árfolyamok. illetve baisse-ügylet. hogy hangos szóval a megkötött ügyletek adatait megismételje. Jellegzetessége. az árfolyamkülönbség az ő haszna. hogy egy adott árfolyam A és C időpont között jobban erősödjön vagy kevésbé gyengüljön. hogy a tőzsdén a világ össztermésének (termelésének) többszörösét is eladják/megveszik. Baisse-ügyletnél az előzőek fordítottja játszódik le. és gondoskodjon az adatok számítógépes rögzítéséről. másokban dealerként jár el.és a következő napi nyitóárfolyam közötti esetleges nagy differenciában rejlő kockázat miatt). 110 . valódi szükséglet nélkül vásárolt. kétágú (straddle) spekuláció (a spekuláns az egyik jövőbeni időpontra vételi. A spekulációs ügylet – irányzatát tekintve – kétféle lehet: hausse-ügylet. és azok betartását az alkuszoktól számonkérje. A tőkéjét azzal a céllal kockáztatja. ahol a vevőnek nincs valójában szüksége arra az értékpapírra (árura. egy másik eladási határidős ügyletet köt olymódon. hogy egyes ügyletekben brókerként. árut) át kell adni a szerződéskötéskor. Spekuláns: [trader] a határidős piacok fontos szereplője. amit korábban ugyanígy. a döntés ellen nem lehet fellebbezéssel élni. hogy miután ő megvette az árut. Döntése az alkuszokra kötelező jellegű. hogy az árutőzsdéken több termény és nyersanyag esetében is előfordul. az eladó pedig olyan dolgot ad el. A hausse-spekulánsnak az érdeke.

Státusz: az állományi szemléletű finanszírozási terv (mérlegterv) hagyományos formája. kasszaműveletnek nevezzük. A vételi (vagy eladási) és eladási (vagy vételi) árfolyamot az 111 . Stale: késve bemutatott Stand by: készenléti Statikus tőkebefektetési számítás: olyan számítás. Stratégiai befektető: a részvénytársaság ágazatába tartozó egyéb vállalkozásokban is tulajdonnal rendelkező befektető Swap: csere. Split: részvényfelosztás Spot price: [azonnali árfolyam] egy árunak az ára. amely bizonyos piaci ár elérésekor lép életbe. Spread: kamatfelár Spread ügylet: különbözeti ügylet Stagfláció: a gazdaság és teljesítőképessége stagnál. spot vásárlás és határidős eladás 2. más néven konverziónak. a másik időpontra eladóként lép fel. s nyeresége a két árfolyam különbsége. baisse-spekulánsok (bearish trader): az árfolyam-csökkenésre számító A spekulánsok lehetnek: • skalperek: sok kis árfolyamváltozás. Stop order: [letiltás] ha a lehetséges veszteségeket korlátok közé akarjuk szorítani. hausse-spekulánsok (bullish terader): az árfolyam-emelkedésre számító 2. amely nincs tekintettel a pénz időértékére. akkor az ügynöknek meghatározott piaci ár elérésekor életbe lép a letiltás. egy azonnali ügylet és egy határidős ügylet összekapcsolódása deviza. mely a vállalkozás tervezett eszközeit és forrásait állítja szembe egymással kiválasztott időpontokra. • egyszerű spekuláns: azért vásárol/elad futures pozíciót. • kétkulacsos spekuláns: az időszak kezdetén és végén fennálló árfolyam különbözetére épít. gyakori ügylekötések • napi spekulánsok: a nap végéig lezárják pozíciójukat. majd pénzből újra értékpapír). értékpapír és kamat esetében 1.A spekulánsokat a várakozásaik alapján két csoportra szokás bontani: 1. amelyen azt közvetlenül ténylegesen birtokba lehet venni. spot eladás és határidős visszavásárlás A bank a tulajdonában lévő értékpapír eladása és egy későbbi időpontra történő egyidejű visszavásárlása. s ezzel egyidejűleg az infláció is növekszik. mert később drágábban eladja vagy olcsóbban visszavásárolja (mindig nyitott pozíció). eszköztranszformáció (az értékpapír pénzeszköz lesz. Stop utasítás: a brókernak szóló olyan utasítás. A futures piacon ma egyik időpontra vevőként. • trendspekulánsok: hosszabb távú várakozásokra építik várakozásaikat. • pillangó spekuláns: két árfolyam különbségére fogad. Spot konverziók: a banki gyakorlatban a devizapiacon történt azonnali adás-vételi üzleteket.

üzlet megkötése előtt ugyanabban az időpontban fixálják. A swap ügyletek jelentős része közép. Ettől az árfolyamtól az üzlet folyamán nem lehet eltérni. mert így lehetőség adódik a klíringdeviza követelés szabad devizára illetve a szabad deviza klíringdevizára történő átváltására 112 . switch-ügylet (átváltás): bilaterális klíring-megállapodás esetében alakul ki. kamatláb swap: a két résztvevő kicseréli egymás között a különböző jellegű kamatbevételét vagy kamatfizetési kötelezettségét aszerint. 2. hogy forrásjellegű vagy eszköz jellegű swap ügyletről van-e szó.és hosszúlejáratú csere. Leggyakoribb formái: 1.

értékelési tartalék: a pénzügyi intézmény évenként. amelynek áralakulása valamilyen más termék áralakulásától függ. A hitelszámlán nyilvántartott hitelkeret terhére esetenként felvett hitelt vezeti át az ügyfél pénzforgalmi számlájára és a hitel törlesztése is a pénzforgalmi számláról történik. tőketartalék: a részvények kibocsátási értéke és névértéke közötti különbözet 3. A fizetések számlák közötti átírással történnek. Az általános tartalékot csak a tevékenységéből eredő veszteségek fedezésére használhatja fel. 1976-tól felváltotta a klasszikus konvertibilitás fogalmát. befizetnek. amelyek a hitelintézettel szemben fennálló követelmények kielégítésébe tőkeként bevonhatók. általános tartalék: a hitelintézetnek az adózott eredményéből az osztalék.SZ Szabad devizaforgalom: a devizákat bármely országból bármely más országba szabadon át lehet vinni magán vagy jogi személynek egyaránt. eredménytartalék: az a saját tőke. amelyet a korábbi években elért adózott eredményből halmoztak fel azáltal. jegyzett tőke: az a tőke. amely a rá vonatkozó törvényi szabályozásnak megfelelő pénzügyi szolgáltatásokat végezhet (pl. illetve a részesedés kifizetése előtt tartalékot kell képeznie. Az elszámolási számláról naponta átutalásokat lehet teljesíteni. 4. Szavatoló tőke: a hitelintézetnek a számviteli jogszabályok által meghatározott saját tőkéje és azok a források. fordulónappal értékeli befektetett eszközeit. újratőkésítették. a fizetett osztalékkal csökkentett tárgyévi adózott eredmény 5. mint tulajdonosok jegyeznek. Az értékelés során megállapítja azok piaci értékét és a könyvviteli nyilvántartás szerinti nettó értékét. Szakosított hitelintézet: olyan pénzügyi intézmény. 2. készpénz használata nélkül. derivatíva. Számlapénz: az elszámolási számlán lévő pénz. Jelzálog Hitelintézet). december 31. jenre szóló kötvény Származtatott termék: derivatív termék. hanem azt a pénzügyi intézménybe visszaforgatták. mint a 113 . olyan tőzsdei termék. hogy az adózott eredményt vagy annak egy részét nem fizették ki osztalék címén. Általános tőkeelemek: 1. amelyet a bank külön hitelszámlán tart ügyfele rendelkezésére. Amennyiben az értékelésbe bevont egyedi eszköz piaci értéke több. Számlahitel: [állományi szemléletű hitel] az a hitel. Szabadon átváltható valuta: minden más valutára szabadon átváltható. illetve jóváírásokat lehet fogadni. mérleg szerinti eredmény: az osztalékra igénybe vett eredménytartalékkal növelt. Járulékos tőkeelemek: 1. amit a részvényesek. Szamuráj-kötvény: a japán piacon külföldiek által kibocsátott.

• közönséges kezes: akkor lehet rajta behajtani a követelést. Olyan állapot. bankgarancia. amely évente részesedést biztosít a szövetkezet adózott eredményéből. amely lehet kezesség. örökölhető értékpapír.könyv szerinti nettó értéke. Szelvény: kamatszelvény. osztalékszelvény Szelvényhozam: névleges hozam / piaci árfolyam Szelvényív: azokat a szelvényeket tartalmazza. értékjegy. Szűken értelmezett pénz: M1 [narrow money] a készpénz és a látra szóló betétek együttes összege Szürke papírok: betétjegy. amely azonnali fizetőképességet jelent. 2. bankgarancia: a bankok vállalják ügyfeleikért a garanciát. alárendelt kölcsöntőke: minden olyan kölcsön. pénzintézetek összefogása közös cél elérése. egyensúlyban van. jogvita vagy sortartási kötelezettség nélkül hozzáférhető. amelyekre egyetlen jogszabály sem határoz meg nevesített törvényi kellékeket. és a kölcsön futamideje az 5 évet meghaladja. 114 . postajegy Olyan hitelintézetek által kibocsátott okiratok. hogy egy másik banktól hitelt kapjanak. takarékszelvény. amikor a gazdálkodó szervezet egy időtartamon belüli követeléseinek és kötelezettségeinek nagyságrendje és lejárata egyeztetett. kezesség: a hiteladós nemfizetése esetén a kezes tartozik helyette fizetni. s ezért bár nagyon hasonlóak az értékpapírokhoz. hogy az általa nyújtott kölcsön a pénzügyi intézmény adósságának rendezésébe bevonhatja. akkor a különbözetet a mérlegben „Értékelési tartalék”-ként mutatja ki. közös ügylet lebonyolítása érdekében Szokvány: sokéves gyakorlat alapján kialakult kereskedelmi-üzleti szokás Szolvencia: a mindenkori fizetőképesség. amelyekre az értékpapír köpenyén megjelölt időszakonként osztalékot vagy kamatot fizetnek. 2. Személyi biztosítékok: a nyújtott hitel személyi fedezete. Szindikált hitel: több bank közösen finanszíroz egy hitelkihelyezést. jogi szempontból mégsem minősülnek azoknak. a kölcsön összege a pénzügyi intézmény számára azonnal. 1. pénztárjegy. Kapcsolódó fogalom a likviditás. Szövetkezeti üzletrész: a szövetkezet által képzett üzletrésztőkének az egyes üzletrésztulajdonosokra eső hányadáról a jogosult kérésére kiállított olyan névre szóló. ha a hiteladóson jogi úton nem lehet behajtani. átruházható. amelynek keretében a bank állandóan őrzött helyiségben szekrényt (rekeszt) bocsát az ügyfél rendelkezésére. amelyre a vonatkozó szerződés tartalmazza a kölcsönt nyújtó fél egyetértését arra vonatkozóan. vállalatok. Szindikátus: konzorcium. • készfizető kezes: a hiteladós nemfizetése esetén azonnal és feltétlenül fellép a fizetési kötelezettség. Széfszolgáltatás: olyan pénzügyi szolgáltatás.

tehát más bankokat is bevonnak még. TARGET: az eurót bevezető országok jegybankjait s ezen keresztül valós idejű rendszereit összekapcsoló rendszer. Társasági adó: közvetlen adó. Tartalékráta: kötelező tartalékráta. gép. Ta lé rta krá ta = Ké zp n + Je yb n s éz g a ki b té e t Ke s d l m b n ö s sb té e re ke e i a k s ze e t Tartalékszínvonal: a jegybanknál és a kincstárnál felhalmozott tartalékot jelenti.) Tárgyi biztosíték: ide tartozik a zálogjog és az óvadék. betegségi és anyasági ellátás: • egészségügyi szolgáltatás • táppénz • terhességi-gyermekágyi segély 2. nyugellátás: lehet saját jogú és hozzátartozói nyugellátás 3. Tárgyi eszközök: a vállalkozás tevékenységét tartósan (1 évet meghaladóan) szolgáló anyagi eszközök (épület. amely a jövedelem vagy vagyonszerzésre irányuló tevékenységből elért jövedelmet terhelő meghatározott elvonás (a korrigált vállalkozási eredmény pozitív értékének 18%-a) Társszervezők: [underwriters] a főszervezővel együtt jegyzik a hitel teljes összegét. Támasz: [support] megtámogatja (nem engedi maga alá esni) az esésnek indult árfolyamot. Ellátási formák: 1. lejárata 10–30 év Tágan értelmezett pénz: M2 [broad money] a monetáris elmélet szerint a szűken értelmezett pénzen (M1) kívül a határidős betétek is beletartoznak. vagyis vállalják a folyósítást. Társadalombiztosítás: betegségi és anyasági ellátásra. futamideje maximum 1 év T-note: kincstárjegy. üzemi felszerelés stb.T T-bill: kincstári váltó. lejárata 1–10 év T-bond: államkötvény. A társszervezők általában az általuk vállalt összeget továbbjegyeztetik a piacon. a jegybank előírása. önálló önkormányzatuk van. hogy a betétek után mekkora hányadot kell jegybankpénzben tartani. baleseti ellátás Társadalombiztosítási Alap: az államháztartás egyik alrendszere: nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási alap együttese. jármű. 115 . telek. nyugellátásra és baleseti ellátásra biztosít jogosultságot.

az új váltóbirtokos megnevezését. hogy pénzét adott beruházásba fekteti és nem meghatározott kamatot biztosító értékpapírba. mert ezt a hozamot áldozza fel a befektető azzal. gazdasági szektor. hogy a keletkezett és véglegesen újraelosztott jövedelmeknek az összes jövedelemfelhasználással ábrázolja. amelyen a fizetés helye és a kiállítás helye egymástól eltér. amellyel az értékpapírból származó jövedelmeket diszkontálva azok összege egyenlő a kötvény vételi árfolyamával. Tender: kizárólag a kínálatot kívánják koncentrálni. Tényleges hozam: a kötvény belső megtérülési rátája. az átruházók aláírását. Tőkealternatíva költsége: a tőke haszonáldozat költsége. é ét k ± Terminügylet: határidős ügylet Terms of trade: külkereskedelmi cserearány-mutató To order: rendeletére Tomnext hitel: egynapos hitel a bankközi piacon. Teljes forgatmány: az a váltóátruházási nyilatkozat. 116 . amelyet a megkötését követő napon hajtanak végre Többlethozam-visszatérítés: a díjtartalék befektetése során a technikai kamatlábat meghaladó hozam egy részét a szerződő visszakapja. bankrendszer). költségvetés. amelyet a jövedelemmel rendelkezők bocsátanak a vállalkozás rendelkezésére azzal. A jelenlegi szabályok szerint a technikai kamatláb feletti hozam legalább 85%-a illeti meg a biztosító ügyfelét. Tőke: az adózott jövedelemnek az a része. az a kamatláb. Idegen váltó esetében amikor a kibocsátó vagy a címzett a telep. Tőkeáramlási mátrix: [flow of funds] bemutatja egyes szektorok makroökonómiai elszámolási kapcsolatait (szektorok: külföld.Telepített váltó: saját váltó. A séma lényege. az átruházás helyét és idejét. illetve a lakhelyétől eltérő helyet jelöl meg fizetési helyként. amelyeknek az értékét meg akarjuk határozni. fo a é é . Pályázat kiírása útján a potenciális eladók/termelők közül a legkedvezőbb feltételekkel pályázók valósíthassák meg az adott beruházást. Számítása közelítéssel: É e k mt vs a a IR = R Árfo a n ly my e s gv g yv s t s g reé a ez eé Le r t jáaig h t a v ár lé ő é e s á a vk zm 0 6⋅ Ár ly mr t k + 0 4⋅ N v r é . amely tartalmazza a váltó előlapján szereplő fizetési meghagyás szövegét. Haszonáldozatnak azért nevezik. standard jövedelmezőség az olyan beruházási programokra. hogy a tőke használatából tőkehozadékra tegyenek szert. Tőkeáttétel: a vállalat eladósodottsági fokát jelzi.

hiszen pl. akkor a vállalat tartós befektetéseinek egy részét rövidlejáratú idegen forrással finanszírozza. a részvényvásárlás. Tőkepiaci információs rendszer: a tőkepiac lételeme.T k át t ő etée l1 = H sz le os ú já r t id g aú e e nt k őe S já t k a t őe +H sz le os ú já r t id g aú e e nt k őe l2 = H sz le os ú já r t idg aú e e S já t k a t őe nt k őe T k át t ő etée Ha a mutató értéke = 1. rendkívüli tájékoztató Tőkésítés: a kamatidő végén a tőkének kamattal való növelése 117 . Tőkepiac: míg a rövid lejáratú pénzeszközök forgalmára a pénzpiacon. Tőkepiaci árfolyamok modellje: [Capital Asset Pricing Modell (CAMP)] azt mutatja. Hosszútávú lekötést jelent azonban pl. a vállalat megfelel a hosszúlejáratú likviditási követelménynek. amely egyik piacnak sem része (lásd a pénzpiacnál írtakat). az arról kiállított okirat nem váltható vissza. A tőkepiac és a pénzpiac között az átjárást a bankhitel jelenti. Itt a hosszú lejárat végtelen is lehet. csak a piaci kockázatot tartalmazó portfólió kockázatához mérjük. addig a hosszú lejáratú eszközök forgalmára a tőkepiacon kerül sor. Amennyiben a mutató értéke nem éri el az 1 értéket. Másrészt a tőke hozadék pénzáramainak a jelenértéke. mivel megalapozza. az az érték. Elemei: 1. a kötvényvásárlás is. tájékoztató: befektetők informálása. Tőkeáttételi mutató: az idegen és sajáttőke aránya Tőkeérték: kapitalizáció. által kibocsátott részvények darabszáma szorozva a részvény napi átlagárfolyamával. amely származhat: • kamatból: 0% • osztalékból: 20%. Tőkejövedelmek utáni adó: a megtakarítás eredménye a tőkejövedelem. hogy ha az egyedi részvények hozzájárulását a belőlük felépíthető hatékony. opciós ügyletből: 20% Tőkemegfelelési mutató: a fizetőképesség mérésére szolgáló összetett mutatószám Ko k z ta c á at S a ao z v t ló tk őe l k r ig l tez ö ö or á sk z k mr g ö éle fő sz g see A jogszabályban meghatározott módon számított és 8%-ban meghatározott mértékű tőkemegfelelési mutatót folyamatosan fenn kell tartani. akkor lineáris összefüggés van a részvények hozama és a portfólió kockázata között. 35% • árfolyamnyereségből: 20%. csak más befektetőre ruházható át. kibocsátási engedélyeztetés része 2. motíválja a döntéseket. amelyet mai pénzben a beruházó hajlandó befektetni a jövőbeni pénzáramok reményében. 0% • tőzsdei határidős. a részvénytársaság alaptőkéjéhez való hozzájárulás végleges tőkejuttatás. s vét a hosszú távú likviditási követelménnyel szemben. az egyik megközelítés szerint egy rt. rendszeres éves jelentés 3.

A legtöbb országban a tőzsde működésének törvényességére állami felügyelet is ügyel. ám később a forgalmazását a XV. ahol az Állami Értékpapír-felügyelet működésének egyik fő területe a tőzsde. meghatározatlan időre felfüggeszteni egyes értékpapírok vagy egyes kibocsátók által kibocsátott értékpapírok tőzsdei forgalmazását stb. majd a XVI. új értékpapírok tőzsdei felvételének elbírálása. Tőzsde működhet nyereségérdekelt és non-profit módon is. Ezzel és a Társaság 1602-ben befejeződött megalakításával jött létre az első értékpapír-tőzsde. árutőzsde: • terménytőzsde • fémtőzsde • ásványtőzsde Az értékpapírtőzsdék kialakulása közvetlen összefüggésben áll a részvény kialakulásával. a működéshez szükséges szervezet fenntartása stb. Az értékpapír-tőzsde az értékpapírok árfolyamának megállapítása. Tőkeszámla: az a nyilvántartás. A tőzsdék jogállásuk szerint lehetnek: 1. ellenőrizni. amelyet a magánszemély befektetéseiről és annak kérésére pénzintézet. a tőzsdetanács és a szakmai bizottságok ülésein jelen lenni. dolgozói vagy kamatozó részvénynek. aktív hozzájárulás az értékpapír-kereskedelem szokásjogának kialakításához. Törzsrészvény: az a részvény. Utóbbiról viszonylag közismert. A tőzsdéket általában a következőképpen szokták csoportosítani kereskedelmük tárgya szerint: 1. amelynek felügyeletét az állam látja el. Magyarországon a tőzsde sui generis (egyedi) jogi személy. században Antwerpenben alapított. amely nem minősül elsőbbségi. amelynek célja a kereslet és a kínálat egymásra találásának előmozdítása. Így van ez hazánkban is. amelynek tagjai a szolgáltatott tőke erejéig felelnek a társaság kötelezettségeiért. 1595-től datálódik. indítványozni az etikai bizottság összehívását. a tőzsdén jegyzett értékpapírok adásvételéhez szükséges tárgyi feltételek megteremtése. hogy története a holland Kelet-Indiai Társaság alapításának megkezdésétől. Tőketársaság: olyan gazdasági társaság. a tőzsdetanácsban a befektetőket képviselő személyre javaslatot tenni. a tőzsde közgyűlésén. angol-amerikai típusú tőzsdék: magánjogi jelleggel működnek részvénytársaság formájában. közzététele.Tőkésítési ráta: az egy részvényre jutó adózott nyereség milyen hányadát fektetik be. Ennek keretében jóváhagyása szükséges a tőzsde alapszabályának és szabályzatainak érvényességéhez. továbbá az általa kijelölt tőzsdebiztosok jogosultak a tőzsdei forgalmat megtekinteni. A társaság alaptőkéjének összegyűjtésére kiadott jegyeket eleinte a városok utcáin árulták. értéktőzsdék: • értékpapírtőzsde • devizatőzsde • nemesfémtőzsde 2. brókercég vagy befektetési alap-kezelő díjazás ellenében vezet. században Amsterdamba átköltözött árutőzsde vette át. 2. Törzstőke: a korlátolt felelősségű társaság jegyzett tőkéje Tőzsde: javak kereskedelmének egy helyre koncentrált szervezete. 118 . európai vagy kontinentális típusú tőzsde: közjogi jellegű. jogosult továbbá a tőzsde közgyűlésének összehívását elrendelni.

Toronto SE. Ebben az esetben a nyilvánosságra hozatalkor ki kell emelni az árfolyam ajánlati jellegét. hogy a tőzsde maga nem a versenyszféra része. 2. záró árfolyam: az adott értékpapírra az időben utolsó megkötött ügylet konkrét árfolyama. Itt a monopólium feloldása – legalábbis a jelenlegi fejlettségi szinten – több hátránnyal. Taiwan SE. Nigerian SE. 4.A tőzsde szervei: • közgyűlés • tőzsdetanács • felügyelő bizottság • etikai bizottság • szakmai bizottságok • tőzsdetitkárság • választott bíróság A tőzsde tisztségviselői: a tőzsdetanács elnöke. Milan SE. Ha az adott napon az adott értékpapírra ajánlat sem hangzott el. Magyarországon értékpapír-tőzsde alapításához a kormány jóváhagyása szükséges. a New York Futures Exchange vagy a London International Financial Futures Exchange. Ha az adott napon az adott értékpapírra nem jött létre ügylet. 365 nap/év figyelembevételével számították ki. minimális árfolyam: az adott értékpapírra vonatkozóan megkötött ügyletek közül a legalacsonyabb egyedi árfolyam 119 . Montreál • Dél-Amerikában: Sao Paulo SE. nettó árfolyam: a kamatfizetés óta eltelt időszak alatt felhalmozódott kamatot nem tartalmazó árfolyam. Düsseldorfer Wertpapierbörse. Zürich SE. A tőzsde tagjai: a szakmai bizottságok elnökei és a tőzsdetitkárság vezetője. Magyarország pedig – különösen jelenlegi. a záró árfolyam az értékpapírra kötött legutolsó ügylet árfolyama. úgy a záró árfolyam az adott napon elhangzott utolsó vételi/eladási ajánlati árfolyam. NASDAQ. a dátum feltüntetésével. Bolsa de Valores Santiago • Ázsiában: Tokyo SE. Tőzsdei árfolyam: a Budapesti Értéktőzsdén használatos speciális árfolyam-fogalmak a következők: 1. Frankfurter Wertpapierbörse. Ilyen pl. SE of Singapore. ahol a felhalmozódott kamatot lineáris kamatszámítással. továbbá értékpapírtőzsde alapításának jóváhagyása nem tűnne célravezető döntésnek. hogy a tőzsde célja a kereslet és a kínálat koncentrálása. Bourse de Paris. SE of Hong Kong • Afrikában: Johannesburg SE. átlag árfolyam: adott értékpapírra vonatkozóan megkötött ügyleteknek az ügyletek volumenével súlyozott egyedi árfolyamaiból kiszámított átlag 5. az etikai bizottság elnöke. Figyelemmel arra. Nem szabad elfeledkezni arról sem. értékpapír ügyekben még csak a kezdeti lépéseket megtevő stádiumában – meglehetősen kis piacnak számít. Osaka Securities Exchange. Bourse de Luxemburg • Észak-Amerikában: New York SE. egyedi árfolyam: az adott értékpapírra megkötött ügylet konkrét árfolyama 3. A ma működő legjelentősebb értéktőzsdék a következők (SE = Stock Exchange): • Európában: London SE. mint előnnyel járna. New Zealand SE • Külön tőzsdék szakosodtak egyes speciális (határidős) ügyletekre. Nairobi SE • Ausztráliában: Sidney SE.

vagy határidős ügylet • az ügylet lebonyolítási díja Tőzsdei megbízások végrehajtása: ajánlattétel. értékpapír neve vagy kódja • mennyisége. levezető: a kereskedés menetét vezeti. 3. fajsúly. 4. teljesíthetőség. maximális árfolyam: az adott értékpapírra vonatkozóan megkötött ügyletek közül a legmagasabb egyedi árfolyam Tőzsdei bevezetés szintjei: • tőzsdén jegyzett (A kategória) • tőzsdén forgalmazott. • minőségi szabványok: a standard (átlag) minőségi előírások (pl. adott héten. helyettesíti a tőzsdei árut. valuta. Tőzsdei szokványok: írásba foglalt szokás. a szokványok megkönnyítik az üzletkötést. tőzsdei megbízott: szakértőkből kinevezett személy. ajánlati könyvvezető: a tőzsde alkalmazottja. amely adott piacon a racionális tevékenység létrejöttét biztosítja. visszavonásig • milyen ár-árfolyam mellett • azonnali. nedvességtartalom. szabványosított szerződéses feltételek megfogalmazása. de nem jegyzett (B kategória) • tőzsdén regisztrált. Általános pontjai: • az ügylet tárgyát képező áru. akinek a tőzsde szabályainak betartása és a tőzsdei terem rendjének fenntartása a feladata.6. a beérkezett ajánlatokat teljesítési sorrendbe rendezi és gondoskodik a közzétételéről. időrendi sorrend Tőzsdei szereplők: 1. bejelentése vagy egyéb jelzés jelenti a kereskedés kezdetét és végét. amit megveszünk. ügynökök: a tőzsde által kereskedési joggal felruházott tőzsdetagok által delegált alkuszok 2. Tőzsdei kontraktus: az egyes tőzsdei árukra vonatkozó. pozíció (ha szabványosított). illetve a tőzsdei szerződés szinonimája. különleges szokványok: minden tőzsdén mást jelölnek. ügylet. termékspecifikus előírások) • mennyiségi szabványok: a tőzsdei kereskedés szokásos szerződéses feltételei. Mivel a tőzsde erősen formalizált feltételekkel dolgozik. Tőzsdei üzletkötés: a tőzsdei üzletkötés rendjére két fő rendszer alakult ki. Tőzsdei termék: az ügylet tárgya. A kontraktus képviseli. Tőzsdei megbízások: a tőzsdei ügynöknek szóló megbízásoknak egyértelműnek kell lennie. Legújabban a vételi és eladási ajánlatok számítógépes összepárosításán alapuló rendszer is kialakult. de nem forgalmazott értékpapírok Tőzsdei elszámolási alap (TEA): célja a tőzsdetagok egymással kötött tőzsdei ügyletei teljesítésének késedelméből vagy elmaradásából eredő kockázatokat csökkentése. címlet és darabszám megjelölés • ügyfél azonosítási adatok • vételi (buy) vagy eladási (sell) megbízás • melyik tőzsdére szól • milyen időpontban: adott dátumig. Pitenként van önálló levezető. Lehet normáltermék. Ezek: a nyílt kikiáltások és a kétoldalú tőzsdei ajánlaton alapuló üzletkötési rend. kontraktusok. 120 . általános szokványok: az üzletkötés minden tőzsdén azonos feltételei 2. Lehetnek: 1.

ha azt hangos szóval. sem a vevő nem kötelezhető részteljesítésre.5 körüli osztótényezővel számolják. Az ajánlat csak akkor érvényes. aki azt köteles teljesíteni. azt úgy kell értelmezni. S/O 500: a New Yorki tőzse 500 részvényének indexe 3. Az ellenajánlatnak minimálisan az árfolyamra kell szorítkoznia. nem köteles azt megtenni. mely értékpapírra. Ha az alkusz hangos szóval tett ajánlatát egy másik alkusz hangos szóval elfogadja. kivéve. átlagolással számított mutató (kifejezi a tőzsde általános hangulatát). illetve a jegyzőkönyv elkészítésének az alapját. Tőzsdeindex: néhány jellemző tőzsdei részvény árfolyamának alakulása alapján. amíg • az ajánlatot egy üzletkötő hangos szóval el nem fogadja. illetve a tőzsdén végezhető ügyletfajták bármelyikére. Ha mennyiség meghatározására kerül sor. mindenki által érthetően tették meg. 121 . Ez a bejelentés képezi a kötjegy kiállításának. A BÉT ma már nem nyílt kikiáltású rendszerben működik. Az e nélkül kötött ügylet semmis.: a Frankfurti Értéktőzsde 100 részvényének indexe 5. hogy az egyéb feltételekben konszenzus áll fenn. Dow Jones Industrial Average (DJIA): 30 részvény árát 0. illetve ellenajánlattal felelni (licitálni). Az ajánlat vonatkozhat vételre és eladásra.A Budapesti Értéktőzsde a nyílt kikiáltásos rendszer talaján állt. az ügyletet létrejöttnek kell tekinteni. Az ajánlatnak általában tartalmaznia kell: • az ügylet fajtáját • az értékpapír megnevezését • a vételi illetve eladási árfolyamot • a mennyiséget • a teljesítés időpontját • az esetleges opciós díjat Ha a vevőnek. sem az eladó. hogy kik között. 2. • az ajánlattevő újabb ajánlata el nem hangzik. ha az ajánlat ultimo vagy stop ajánlat. a speakernek a korábban ajánlatot tevő alkuszt kell előnyben részesítenie. ha az egyéb feltételeket a licitáló elfogadta. DAX: Németország másik közismert részvényindexe 6. Minden jelenlévő alkusz jogosult a jegyzett és forgalmazott értékpapírokra vonatkozóan hangos szóval ajánlatot tenni. • az aznapi üzletkötési idő tart. hogy az legalább egy tőzsdei kötésegységre vonatkozik.A. NYSE (New York Stock Exhange): az összes jegyzett részvényre vonatkozó index 4. Az elhangzott ajánlatra ellenajánlattal lehet felelni. ugyanezen információ közlésével. az ajánlatot úgy kell értelmezni. A rendszer szabályzata szerint a tőzsdeteremben az üzleteket az alkuszok szóban kötik. CESI (Central European Stock Index): Budapest. milyen árfolyamon és milyen mennyiségre jött létre az üzlet. Legismertebb tőzsdeindexek: 1. Az alkuszt az ajánlati kötöttség csak addig terheli. illetve az eladónak a mennyiség megjelölése nem áll érdekében. Ha az ajánlat konkrét mennyiségre vonatkozik. Prága. Ebben az esetben a speaker rögzíti. Ha az elhangzott ajánlatra azonos tartalommal több alkusz tett ellenajánlatot. Varsó hivatalosan jegyzett leglikvidebb és legnagyobb kapitalizációjú részvényei alapján számítják. Pozsony. A jelenlévők a mennyiségi megkötés nélkül elhangzott ajánlatnak egy tőzsdei kötésegységre vonatkozó megkötését mindenkor kérhetik az ajánlattevőtől. F. Ljubjana.Z. Ha csak az árfolyamra vonatkozó ellenajánlat hangzott el.

Ebben az esetben egy harmadik országbeli tranzitkereskedő bonyolítja le az ügyletet. tilalom) miatt nem tudja az ügyletet közvetlenül lebonyolítani. amely jelentése kincstár. amelynek feladata a tőzsde vezetése. Tőzsdetitkárság: az értékpapírtörvény alapján a tőzsdei kereskedelem szervezésére. valamint a tőzsdetitkárság vezetője tekintetében a munkáltatói jogok gyakorlása. amely biztosítja a bank nyereséges működéséhez szükséges feltételeket.7. Treasury: angol eredetű szó. azonnal képes betölteni a pénzfunkciókat. amelyek a vám. a közgyűlés és a tőzsdetanács döntéseinek végrehajtására. Előbbi tagra az értékpapír-felügyelet.és devizajogszabályok szerint külföldnek minősülnek. amelynek vezetését az ügyvezető igazgató látja el. de nem haladhatja meg a tőzsdetagok számának egyharmadát. Tőzsdeterem: [floor] a tőzsdei ügyletek lebonyolításának színtere Transferable: [átruházható] Transzferábilis valuta: meghatározott körben váltható át szabadon. a tőzsdei információk nyilvánosságra hozatalára. Tőzsdetanács: a tőzsdetanács az értékpapír-törvény értelmében a tőzsde ügyvezető testülete. Tranzitterület: a nemzetközi forgalom számára megnyitott repülőtéren az olyan terület és az azon lévő létesítmények. Lehet: 122 . A tőzsdetanács tagjainak többségét a tőzsdetagok tisztségviselői. Hazai index (BUX): maximum 25 papírt tartalmaz. valamint a tőzsde gazdálkodási tevékenységének végzésére létrehozott szervezet. harmadik piac [third market]: tőzsdén jegyzett papírokkal kereskednek tőzsdén kívül. utóbbira a Magyar Gazdasági Kamara tesz javaslatot. azonban legalább egy-egy tagját a befektetők és a jegyzett értékpapírok kibocsátóinak képviselői közül kell megválasztani. Amennyiben a banknak kötelezettsége keletkezik. belső felügyeletére. Tőzsdén kívüli kereskedés: 1. a felesleges pénzmennyiséget megfelelő hozam ellenében pedig kihelyezi. illetve alkalmazottai közül kell választani. állampénztár. Amerikában pénzügyminisztert jelent. és évente kétszer vizsgálják felül. Tranzakciós pénz: azon bankpasszívák. biztosítja annak fedezetét. ha az egyik ország importőre és a másik ország exportőre valamilyen ok (pl. amellyel azonnal rendelkezhet a tulajdonosa. Tranzitügylet: akkor jön létre. Tagjainak száma 5 és 13 között kell hogy legyen. aki egyúttal a tőzsdetitkárság alkalmazottai tekintetében a munkáltatói jogokat is gyakorolja. Treasury bill: koncstári váltó (egy évnél rövidebb lejáratú) Treasury bond: államkötvény (tíz évnél hosszabb lejáratú) Treasury note: kincstárjegy (egy és tíz év közötti lejáratú) Treasury tevékenység: olyan bankügyi tevékenység. a munkaszervezet kialakítása. 2. a tőzsdei szabályzatok megalkotása. Ide tartozik a készpénz és a látra szóló betét. A tényleges származási és rendeltetési ország elleplezhető. OTC (over the counter) market: pulton keresztüli kereskedés: a brókercégek és a bankok értékpapírosztályain keresztül valósul meg. A tőzsdére be nem vezetett részvények és kötvények kereskedelme.

1. Money-Market ügylet: a bankok egymásnak nyújtott hitelei, illetve egymástól felvett betétei 2. promt piaci ügylet (azonnali üzlet): a kötésnap és az értéknap között nem telik el hosszú idő. Tárgya lehet deviza vagy bármilyen értékpapír. 3. határidős ügylet: későbbi teljesítésre vonatkozó ügylet, ahol a jelenben történik a megegyezés az árban, a volumenben, a minőségben és a teljesítés időpontjában. Trend: az általános irányt jelzi (pl. az árfolyamok merre tartanak). Turnaround helyzet: fordulópont a tőzsdei trend alakulásában vagy egy vállalkozás üzletmenetében; irányváltás

123

U, Ü
Újrabefektetési ráta/hányad: a részvénytársaságnál az egy részvényre jutó adózott nyereségből a saját vállalkozásba újra befektetett rész. Nevezik újratőkésített adózott nyereségnek is.
1− O z lé s ta kfi zeé i rá a = 1− ts t D IV EPS

Utalványozás: a kiadások elszámolásának elrendelése

teljesítésének,

a

bevételek

beszedésének

vagy

Utazási csekk: [travellers] bemutatóra szóló, fix címletű értékpapír, melyet jó nevű, nemzetközileg elismert bankok vagy utazási irodák bocsátanak ki. A csekk tulajdonosa külföldi utazása előtt, az adott kibocsátó bankban elhelyez egy adott összeget, és ennek erejéig címletezett csekket kap. Ügyfélvédelem: az ügyfelek általános védelme mellett az egyes ügyfélnek is köteles a hitelintézet megadni mindazt a szolgáltatást, amely szükséges ahhoz, hogy a hitelintézettel kötendő szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit megértse, a pénzügyi szolgáltatásra vonatkozó döntésének meghozatala során azokkal számolhasson. Ügylet: a termék vásárlása vagy eladása Üres forgatmány: ha a váltóbirtokos a forgatás igazolásaként csak a nevét és címét vezeti fel a váltó hátlapjára. Üzemgazdasági beruházás: olyan beruházás, amely a beruházó eszköz állományát, annak teljesítőképességét növeli, de nemzetgazdasági szempontból nem eredményez kapacitásbővítést. Üzletkötés napja: [deal date] az a nap, amikor az üzletet megkötik; adminisztratív szerepe van. Üzleti titok: minden olyan, a pénzügyi intézmény tevékenységéhez kapcsolódó tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a pénzügyi intézménynek méltányolható érdeke fűződik.

124

V, W, Y
Vagyon: a vállalkozás céljainak megfelelő gazdasági tevékenység megkezdéséhez, folytatásához szükséges reáljavak összessége A vagyon elemei: 1. befektetett eszközök: • immateriális javak • tárgyi eszközök • befektetett pénzügyi eszközök 2. forgóeszközök: • készletek • követelések • értékpapírok • pénzeszközök Vagyoni és piaci helyzetet jellemző mutatók: 1. tőkemultiplikátor: egységnyi saját tőkével mozgatható vagyont fejezi ki.
Ös e fo sz s r r s á ⋅1 0 0 S já t k a t őe

2. a saját tőke növekedése:
S já t k a t őe ⋅1 0 0 Je y et t ő e gzt k

3. nettó forgótőke-ellátottság:
Ös e fo sz s r g ez ö ós k z −R v le r aúk t le ö id já t öe Ös e fo s z s r g ez ö ósk z z ts g k et é e

4. az egy részvényre jutó nyereség (EPS):
A ó ote d z t r e mn d éy Rsvne éz é y k sá a zm

5. osztalékfizetési ráta:
Eg ré zv n ju y s é yre tó o zta k s lé Eg ré zv n reju y s é y tó n re é ( EPS ) ye s g

125

kötvényesek) vesznek meg vagy adnak el annak alapján. amelynek révén a kibocsátó forráshoz kíván jutni. hogy működése során növekedjen a vállalat értéke. A vállalat vagyonértékelése alapvetően az eszközök értékelését jelenti. amelyet a befektetők (részvényesek. március 15-ig lehetett kibocsátani. rulírozó hitel: a gazdálkodó szervezet rendelkezésre bocsátott hitelkereten belül hitelt vehet fel. hogy az általa elért nyereség mértékétől függően évente osztalékot fizet. Vállalat-érték: a vállalat jövőbeni hozamainak jelenértéke Vállalatértékelés: a vállalkozás egészéről információt ad a vállalkozás reáleszközeinek összessége. A kockázati és a vállalkozói díj együtt adja a bruttó biztosítási díjat. Vállalati tőkeköltség: a vállalat tőkéjét megtestesítő értékpapírok hozamainak súlyozott átlaga. és újabb hitelt vehet fel. és 1993. hitel nyitott hitelkeret alapján: a fel nem vett hitel után rendelkezésre tartási jutalékot számít fel. 2. A kibocsátás történt ellenérték ellenében vagy ingyenesen. A vállalatok hosszú távú. hogy hogyan ítélik meg a vállalkozás kilátásait. Másfelől a reáleszközöket megtestesítő pénzügyi eszközök összessége. 3. a dolgozói vagyonérdekeltség megteremtését kívánta elősegíteni. árfolyam/nyereség-arány (P/E): Ar s v n é z é y je n g á ly m le le i rfo a a E yr s v g éz é n rejuó n eeé y t y r sg Vagyonjegy: 1987-ben vezették be. áthidalási hitel: ideiglenesen jelentkező hiteligényt elégítenek ki. Vagyonkezelés: vagyonkezelői szolgáltatás nyújtása pénztárak részére Vagyonrugalmasság: azt fejezi ki. végleges tőkeátadással történő finanszírozását. amelyet a vállalatvezető úgy működtethet. az össztőkétől elvárt minimális hozadék Vállalkozói díj: az életbiztosítási díjnak az a része. a felvett összeget visszafizeti. A kibocsátó arra vállal kötelezettséget. Vállalkozói övezet: a jogszabályban ilyenként meghatározott közigazgatási egység Vállalkozói tőke: a vállalkozás zavartalan működéséhez szükséges vagyon Összetétele: 1. hogy mennyi idő alatt lehet a nem pénzeszközben lévő vagyonelemet pénzzé tenni. saját tőke: • jegyzett tőke • tőketartalék • eredménytartalék • mérleg szerinti eredmény • előző évek áthozott vesztesége • értékelési tartalék 126 . amely a biztosító költségeit és nyereségét tartalmazza.6. Vállalati kötvény: vállalat által kibocsátott kötvény. amely magában foglalja: • a vállalat piaci és marketing helyzetének értékelését • a menedzsment értékét • az elmúlt három-öt év fejlődési tendenciáinak értékelését Vállalati hitel: a vállalatnak nyújtott hitelek lehetnek: 1.

Elfogadó: amennyiben az idegen váltó címzettje a váltóból eredő kötelezettséget magára vállalja. az elfogadást követően az idegen váltó neve „elfogadvány”. akit a váltó kibocsátója fizetésre felszólít vagy utasít.2. avalváltó: kezes aláírásával ellátott váltó 2. 127 . idegen tőke a. kibocsátó: aki fizetési ígéretet tesz. 2. rektaváltó: negatív rendeleti záradéka értelmében tilos a forgatása. Alapjogviszonya szinte minden esetben hitelezési vagy kölcsönviszony. míg az idegen váltóé három. mintegy önálló életre kel. amely alapviszonyból a váltójogviszony az értékpapír kiállítása és a váltó speciális szabályai révén függetlenedik. telepített váltó: nem az elfogadó fizeti ki. rövid lejáratú: • folyó finanszírozási források • kapott előleg • váltótartozások • tartozások szállítóknak • tartós passzívák • hitel. hosszú lejáratú: • hitel • kölcsön • kötvénykibocsátás b. csak engedménnyel ruházható át 3. solváltó: egyetlen példányban kiállított váltó 4. A váltó tehát rövid lejáratú hiteleszköz és fizetési eszköz egyben. a sajátváltó: „Fizetek én e váltó alapján…” – két szereplője van 2. hogy a lejáratkor maga fog teljesíteni. vagy az elfogadó lakóhelyétől földrajzilag eltérő helyen fizetik ki A váltó címzettje: az idegen váltón az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet. céltartalék 3. Ennek következménye. kedvezményezett vagy rendelvényes: a váltó első jogosultja A váltónak két fő típusa van: 1. címzett: idegen váltó esetén akit fizetésre felszólít. az idegen váltó: „Fizessen Ön e váltó alapján…” – háromszereplős ügylet A váltó speciális változatai: 1. addig az idegen váltóban egy másik természetes vagy jogi személyt szólít fel erre. A váltó kibocsátás útján kerül forgalomba az alábbi szereplők közreműködésével: 1. 3. kölcsön • ki nem emelt kötelezettségek Váltó: szigorú alaki előírásoknak megfelelően kibocsátott meghatározott pénzösszeg később esedékes fizetésére vonatkozó igényt (sajátváltó) vagy felszólítást (idegen váltó) tartalmazó forgatható értékpapír. Ezek között a különbséget a kötelezett személyre jelenti: míg a sajátváltóban a kiállító arra tesz kötelező ígéretet. hogy a sajátváltó alanyainak minimális száma kettő.

• névre szóló váltót cedálással: engedményező levél felhasználásával lehet a hitelező személyét megváltoztatni. Az elévülési idő differenciált: • az elfogadóval szemben az elévülési idő az esedékességtől számított 3 év • az átruházók és a kibocsátó ellen a kellő időben felvett óvástól számított 1 év • a többi átruházó ellen az átruházó követelése attól a naptól számított 6 hónap. amelyen a váltó kiállítója. Lehet teljes és feltétlen. a váltóra írt nyilatkozattal történik. hogy az a váltóban foglalt fizetési meghagyás elfogadásáról nyilatkozzon. Váltóelévülés: a váltóbirtokos követelése a váltóadóssal szembeni bizonyos idő után elévül. azaz előre gondoskodás a váltó lejáratkori fedezetének meglétéről. folyamatos feltöltéssel biztosíthatja a váltótartozás megfizetéséhez szükséges összeget. továbbá a váltóból eredő jogok érvényesítése és a kötelezettségek teljesítése érdekében végrehajtanak. aki a váltót forgatással átruházza. Váltó fedezeti számla: lényegében egy betétszámla. Váltócselekmény: mindazok a váltócselekmények. ha esedékesség előtt néhány nappal látható a váltó kifizethetőségének kétsége a fedezetlen váltó következményeinek elkerülése érdekében. amikor a váltót kifizette vagy amely napra az ellene beadott keresetet neki kézbesítették. a váltó forgatása. megszüntetése.A v á l t ó ü g y l e t t e c h n i k C í m a i l e b o n y v K á l t ó i b o c s á t ó k i b o A v á l t ó e l f o g a d á s v é g e t t i b e m u t a t á s a v á l t ó á t a d á s a v á l t ó e l f o c s á t á s a A z e l f o g a d o t t v á l t ó v i s s z a k ü l d é s e A v á l t ó f i z e t é s b e m u t a t á s a f i z e t é s v z e t t g a d á s a é g e t t i K e d v e z m é n y e z e t t Váltóátruházás: váltóforgatás. illetve a váltó elfogadója előre elkülönítheti. ami a váltóra írt nyilatkozattal történik. fenntartása. 128 . amelyeket a váltóban szereplő személyek a váltójogi jogviszony létrehozása. Egyszerű átvezetési megbízással működik. Váltó fedezeti kölcsön: váltóadós által igénybe vett kölcsön. Minden váltó átruházható. Váltó elfogadás végetti bemutatása: az idegen váltó birtokosának az a váltójogi cselekménye. Például a váltó leszámítolása. amellyel a váltót a címzettnek azért mutatja be. a váltóban megfogalmazott pénzkövetelésre való jog átadása. Váltóforgatás: a váltóval mint fizetési eszközzel a kereskedelmi forgalomban fizetni lehet. A váltóadós „önbiztosítása”. • rendeletre szóló váltót: forgatással lehet átruházni. A váltóforgatásban résztvevő szereplők: • forgató: az a személy. váltóval való fizetés.

A váltó lejáratáig több forgatáson is átmehet. A váltóforgatás lehet: 1. Váltókibocsátás: az a váltójogi cselekmény. amikor a váltó birtokosa (kedvezményezett) a lejárat előtt beviszi egy kereskedelmi bankba és leszámítoltatja. Leszámítolási kamat: K= T ⋅ n⋅ k 3 0 ⋅1 0 6 0 n = napok száma T = a váltó névértéke K = aktuális leszámítolási kamat 129 . 3. Váltókereskedés: a váltó esedékessége előtt történő készpénzesítése leszámítolással hiteleszközként alkalmazzák a váltót. amikor a kibocsátó a címzettet felszólítja arra. így a forgatmányosból forgató illetve új forgatmányos lesz. teljes forgatás: ha a váltót átruházója (forgató) cégszerűen aláírja.• forgatmányos: akinek a javára forgatták a váltót. hogy a váltót biztosítékként lehessen alkalmazni. így készpénzhez jut. a követelést behajtani). 2. meghatározott helyen és időben fizessen. zálogforgatmány: korlátozott hatályú váltóátruházás. meghatalmazó forgatmány: a forgatmányos az átruházó nevében jogosult eljárni (pl. leszámítoltatja a váltót. A bank a leszámítolással kifizeti a váltóban szereplő összeget a lejáratig terjedő kamatok nélkül a kedvezményezettnek. és megjelöli azt a személyt (forgatmányos). tulajdonosi forgatmány: a váltóból fakadó minden jogot átruháznak. amennyiben esedékesség előtt szeretne pénzéhez jutni. akire átruházza a követelést. arra szolgál. üres forgatás: ha a váltót átruházója csak aláírja és nem jelöli rajta az új tulajdonost. A forgatmány lehet: 1. Váltóleszámítolás: a váltó banknak történő átadása. hogy neki vagy egy harmadik személynek (kedvezményezettnek) egy meghatározott pénzösszeget. 2. s ezt a fizetési meghagyást írásba foglalva a kedvezményezettnek átadja.

a kibocsátás nyelvén • a határozott összeg fizetésére szóló feltétlen meghagyás • a fizetésre kötelezett (címzett) neve (csak idegen váltónál) • az esedékesség megjelölése • a fizetés helyének megjelölése • annak neve. Valuta: az ország törvényes fizetőeszköze. ezért be kell mutatni fizetés végett. Vámáru: a vámhatáron átléptetett dolog mindaddig. konvertibilis: szabadon átváltható valuta Valutaparitás: különböző országok valutáinak azok vásárlóérték-arányán alapuló kölcsönös viszonya Vám: speciális termékadó. Vámszabad terület: az országhatáron belül lévő olyan. de határozott szerződéses körben felhasználható. amely meghatározott váltócselekmény végrehatásának kizárólagos bizonyítására szolgál. Ez az idő általában fél év. Váltótoldat: a váltó hátoldalára több átruházó nyilatkozatot felvezetni nem lehet. Csoportjai: 1. . hogy kinél van a váltó az esedékességkor.Váltóóvás: olyan közokirat. belföldi jogi személy által létesített terület. amíg azt a belföldi forgalom számára a vámhatóság nem kezelte. Az általánosan elterjedt gyakorlat szerint a spot üzleteknél a kötésnap és az értéknap között kettő munkanap telik el. A váltóforgatás következtében a fizetésre kötelezett nem is tudja. Váarkozási idő: a biztosítók kikötnek a szerződés aláírásától számítva egy bizonyos időt. amit a természetes személy. mintha azt közvetlenül külföldre vitték volna. akinek részére vagy rendeletére a fizetést teljesíteni kell • a váltó kiállítási helyének és napjának megjelölése • a kibocsátó aláírása Változó (alternatív) kamat: a betét-. átváltható 3. illetve annak egysége más ország fizetési forgalmában. A toldat terjedelmének meg kell egyezni a váltó méretével és azt hosszában kell a váltóhoz ragasztani. Létesítéséhez hatósági engedély szükséges. illetve hitelszerződésben rögzítik az induló kamatlábat. és nem vonatkozik a baleseti kockázatokra. aki/amely az ország vámhatárán vámárut átléptet. amelyet az esedékességkor a kedvezményezett részére fizetni kell. gazdálkodó és más szervezet fizeti. transzferábilis valuta: átválthatósága korlátozott. s egyben kikötik. Váltó törvényes kellékei: • a „váltó” szó. Váltóösszeg: a váltón feltüntetett összeg. Value date: [értéknap] a pénzügyi teljesítés napja. akkor a váltót forgathatóságának biztosítása érdekében váltótoldattal kell ellátni. A fizetés megtagadásakor a váltóbirtokosnak óvás felvételét kell kezdeményezni. amely a váltóhoz ragasztott meghosszabbító papírszelet. amely területre belföldről kivitt áru olyan elbírálás alá esik. hogy a lejárati idő alatt követi az irányadó kamatlábat. kötött vagy klíringvaluta: a legnehezebben mobilizálható valutatípus 2. amely alatt nem fizetnek. Mindig tényleges pénzt jelent. a vámáru felett rendelkezni jogosult és a vámárunak belföldi forgalom számára történő vámkezelését kérte.

az áru kiadását bizonyos feltételekhez köti. ilyen esetben a valuta pari feletti. • a valutaárfolyam alacsonyabb. Vételi árfolyam: [bid] az értékpapír forgalmazó cég által közölt ár. az irányítás. akkor azt mondjuk. mint a paritás. Veszteségelhatárolás: veszteségen a negatív adóalapot értjük. hogy a kötelezett a szerződésben megjelölt értékpapírt az előre kikötött árfolyamon neki eladja. ezzel az összeggel az adózó a következő 5 adóévben döntése szerinti megosztásban csökkentheti az adózás előtti eredményét. amennyiért az adott értékpapírt hajlandó megvásárolni.Variancia/kovariancia mátrix: a portfóliót alkotó értékpapírok hozamai közötti együttmozgást mutatja. • direkt bankbeszedvénnyel: a szállítmány a fizetés lebonyolításába bekapcsolt egyik bank birtokába jut. Vételi és eladási árfolyam közötti különbség: [spread. Az európai uniós csatlakozás egyik feltétele a rendszer kiépítése és megbízható működése. ez azt jelenti. anyagi jellegű kiküszöbölésére szerveződik. amelynek jogosultja az általa fizetett díj ellenében adott időpontig követelheti. az értékesítés. Vásárlóerő-paritás: a valutáért vásárolható árumennyiség. Világbank: 1944. hogy a valuta árfolyama parin áll. A rendszer kiépítésével felgyorsultak a bankok között pénzmozgások és magasabb szintre emelődik a bankrendszerszintű likviditásmenedzsment. marge] Vételi kötelezettség: [Short put] Vételi opció: [long call (LC)] olyan opció. Veszélyközösség: biztosítási fogalom. a valutának ázsiója van. A VIBER/B névre hallgató. Az eladási opciónál lényegesen gyakoribb elődíj-ügylet. az ellenőrzés teljes folyamatát. mint a paritás. amely meghatározott kárral járó veszélyek enyhítésére. moduláris felépítésű rendszer alapvető feladata a kommunikációt biztosító SWIFTvégpontok és a banki rendszerek közvetlen összekapcsolása és az üzenetáramlás vezérlése lesz. Fő feladata a gazdasági növekedés beindítása. Két deviza átváltási aránya a valuták egymáshoz viszonyított vásárlóerejétől függ. Amennyiben az adóalap bármely adóévben negatív. A paritás és az árfolyam viszonya: • egybe eshet. Bretton Woods. a valutának diszázsiója van. a bankok közötti pénzmozgások az MNB-nél vezetett számlákon keresztül valósulnak meg leggyorsabban. Végelszámolás: a vállalat jogutód nélküli megszüntetése Vertikális fúzió: az egymástól eltérő tevékenységet végző vállalatok egyesülése. VIBER: valós idejű bruttó elszámolási rendszer. az az embercsoport. • a valutaárfolyam magasabb. Vinkulált inkasszó: a vevő csak a beszedvény összegének kifizetése ellenében szerzi meg az áru feletti rendelekezés jogát. konkrét projektek megvalósításának elősegítése. és csak a fizetés teljesítése után bocsátja rendelkezésre. de a pénzintézetek igényeinek megfelelően más funkciót is elláthat. . hogy a valutaárfolyam pari alatt áll. Vinkulál: zárol. Két ország pénzének vásárlóerő alapján történő összehasonlítása. Az ilyen integráció célja összekapcsolni a termelés.

Világbank: Bretton Woods. Az első exportőr kötelezi magát arra. ahol a szállító (eladó) és a lízingbe vevő személye ugyanaz a vállalat. vagy annak meghatározott hányadát a berendezéssel előállított termékkel fizeti meg. A fizetés teljesítése után a vevő kiválthatja az árut a szállítmányozótól. amely hosszú lejáratra szól. A szerződő felek mindig két adás-vételi szerződést kötnek. a befektetett eszköz fizikailag nem mozdul el eredeti helyéről. 1944. a vállalat által kibocsátott vételi opció der Wechsel: [váltó (német)] Yield: [hozam] 132 . Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség (MIGA) Viszontvásárlásos ügylet: a kompenzáció korszerűbb formája. Wall Street: az a New York-i utca. Visszavásárlás: a szerződő felmondja az életbiztosítási szerződést. amelyet csak a kibocsátó társaság engedélyével lehet harmadik személyre átruházni. Volatilitás: kötvények volatilitása. kamatérzékenység – a piac egy százalékpontos változása hány százalékkal változtatja meg a kötvény árfolyamát. A beruházási javakat exportáló cég abban állapodik meg a partnerével. A gazdasági növekedés beindítását tűzte ki célul. ahol a tőzsde található. Beruházási Viták Rendezésének Nemzetközi Központja (ICSID) 5. a tulajdon azonban átszáll a lízingtársaságra. és visszakéri a biztosítótól a díjtartalékot. hogy a berendezés értékét. Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank (IBRD) 2. Visszavásárlásos ügylet: a kapcsolt ügyletek egyik formája. aki egyidejűleg egy lízingszerződéssel a vállalat használatába adja/hagyja az adott berendezést. A lízing tárgya. Intézményei: 1. az eredeti szállításra vonatkozik az egyik és a viszontvásárlásra a másik. Minél hosszabb az átlagos futamidő [duration]. Warrant: opciós utalvány. annaál nagyobb a volatilitás. Konkrét projekteket. a visszatartott díjtartalék a mai gyakorlatban 5–20%. A biztosító azonban a díjtartaléknak csak egy részét fizeti ki. Visszkereset: megtérítési igény Visszlízing: [sale and lease back] kétszereplős lízing. programokat finanszíroz. A fizetési feltételekről mindkét ügyletnél külön állapodnak meg. Általában nagyértékű ügyletek tartoznak ide.• indirekt bankbeszedvény: az áru címzettje egy szállítmányozó cég. A visszlízing mindig pénzügyi lízing. hogy áruja meghatározott százalékáért partnerétől árut vásárol vagy vásároltat. Nemzetközi Pénzügyi Társaság (IFC) 4. az áru felett pedig a bemutató bank rendelkezik. Nemzetközi Fejlesztési Társulás (IDA) 3. Vinkulált (lekötött) névre szóló részvény: olyan névre szóló részvény.

hogy a másodlagos piacon ne lenne az ilyen befektetési jegynek forgalma. kamatozó értékpapír. Ezeket nevezzük záradékoknak. Ilyen lehet például a „rektazáradék”. Zárjegy: az alkoholtermék palackjára vagy legkisebb fogyasztói csomagolási egységére felhelyezett olyan bélyeg. amely inatlanra vonatkozó zálogjogot testesít meg telekkönyvi bejegyzés útján. Lehet jelzálogjog és kézizálogjog. a lejárati idő előtt a kezelő társaság a befektetési jegyeket nem váltja vissza. Zálogkölcsön: a közraktárban elhelyezett áru tulajdonosa árufedezet mellett juthat rendkívül kedvező feltételek mellett hitelhez a zálogjegy bankra történő forgatásával. amely ellenében kölcsönhöz lehet jutni. amennyiben az adós esedékességkor azt nem teljesíti. amit az adós zálogszerződésben meghatározott vagyontárgyainak a hitelező javára való lekötésével keletkezik. Az ingatlanfedezet mellett kölcsönt nyújtó hitelintézet azzal a céllal. Zillmerezés: rendszeres díjfizetésű életbiztosításnál a díjtartalék a biztosítási időszak első néhány évében nulla. záloglevelet bocsát ki. s mint ilyen. Ha a tőzsde a befektetési jegy bevezetését elutasítja. Záloglevél: hosszú lejáratú. a hitelező követelését tanúsító okmány. amelynél a kibocsátott befektetési jegyek száma nem változhat. amelynél a tőke és kamat kifizetése a lejáratakor egyösszegben történik (a befizetett összegnél magasabb összeget fizetnek vissza). A hitelező számára zálogjogot biztosít a közraktárban elhelyezett árura a kölcsön összegének és járulékos díjainak erejéig. akkor a hitelező a zálogjegy birtokában követelheti az áru nyilvános árverésen való értékesítését azért. ezáltal a hitelező fedezetet kap a később esedékessé váló követelésének kielégítéséhez. A kezdeti években felhasznált többletdíjat a biztosító a későbbiekben . hogy az általa nyújtott jelzáloghitelekhez a szükséges erőforrást megszerezze. Zéro kupon kötvény: [Zero coupon bonds] kamatszelvény nélküli kötvények.Z. Zártkörű kibocsátás: a kibocsátás során csak a meghívott nagybefektetők zárt köre jegyezhet részvényt. ami azonban nem jelenti azt. hogy az eladási árból kielégíthesse követelését. az alapkezelő köteles a befektetési jegyek értékét havonta megállapítani és napilapok útján közzétenni. Az ilyen alap létrehozatalát követő egy éven belül a kibocsátó köteles a befektetési jegy tőzsdei bevezetését kezdeményezni. mivel a biztosító a teljes díjbefizetést költségeinek fedezésére fordítja. amely igazolja. hogy a termék adóraktárban kerül előállításra és onnan kiszállításra. A törvényes kellékeken kívül fel lehet vezetni a szokásjog alapján kialakult közleményeket. Záradékok: a váltó előlapjának tartalmaznia kell a váltó valamennyi törvényes kellékét. ZS Zálogjog: tárgyi biztosíték. Ha az adós nem fizeti vissza a kölcsönt az esedékességkor. Záróárfolyam: a tőzsde esti zárása előtti utolsó megkötött üzlet egyedi árfolyama Zárt alap: olyan meghatározott időre létrehozott befektetési alap. Zálogjegy: a közraktárjegy egyik önálló része.

amelyen keresztül készpénz nélküli forgalom bonyolítható le. fizetés bankok közötti átírással Zsíroközpont: készpénz nélküli fizetési forgalmat klíringelszámolás révén lebonyolító pénzintézet Zsíroszámla: hitelintézetnél nyitott számla. Ezt a díjtartalékolási eljárást a kidolgozójáról zillmerezésnek nevezték el. 134 . Zsíroforgalom: készpénz nélküli fizetési forgalom.visszapótolja a díjtartalékba.

Budapest. Budapest. Novotrade. Bácskai Tamás – Bánfi Tamás – Járai Zsigmond – Sulyok-Par Márta – Száz János: Értékpapírok és értékpapírpiacok. 1986. S. 1998. 1990. Budapest. Segédlet a Pénzügyek tantárgyhoz.: Pénzügyi ismeretek I.: Modern vállalati pénzügyek I. KÁVÉ Kiadó. KJK. 1994. Pénzügyi Intézet.C. Nemzetközi Bankárképző Központ. Budapest.: Bolyongás a Wall Streeten. R. Pénzügyi és Számviteli Főiskola. Szerkesztette: Tétényi Zoltán. II. Budapest. 1988. 1990. Gyulaffy Béláné dr. 1988. 1994. III. Perfekt. Budapest. Budapest. 1991. Pénzügytan – BKE. II. KJK. Budapest. 1996. Gellért Andor: Banküzletek. Juvent. Budapest. Budapest. 1996. 1994. KJK. Brealey. Nort. M. Budapest. 1998. Budapest. II. 1994. 1887. Budapest. Bankárképző Panem. Budapest. Perfekt. Budapest. Illés Ivánné: Társaságok Pénzügyei. Novotrade. PSZF. Pénzügyi és Kereskedelmi enciklopédia. – Myers. Banküzemtan – BKE. Tamás: A magyar tőkepiac. Gyulaffyné – Kaszás Mónika: Tőzsdeelemzés. 1998. 1992. 1992. Budapest. Kertész Márta: Tőzsdeismeretek.IRODALOMJEGYZÉK Alexander Gábor: A tőzsde. Budapest. 1994. Saldo. Budapest. Magyar Tőzsdealapítvány kiadványa. 1998. Saldo. Malkiel. Burton G. Horváth D. KJK. 1989. NOVORG. Bozzai Rita: Tőzsdekalauz. 1993. Nemzetközi Bankárképző Központ. Budapest. Sulyok Pap Márta: Értékapír-piacok. Samuelson–Nordhaus: Közgazdaságtan I. Gyulaffy Béláné dr. 1999. 1994. Losonczi Csaba – Magyar Gábor: Pénzügyek a gazdaságban. Budapest.: Pénztörténeti lexikon. Bánfi Tamás – Sulyok-Papp Mária – Száz János: A kötvény. Pénzügyi és Számviteli Főiskola. Budapest. Lauf László: Részvényelemzésről egyszerűen Perfekt. Perfekt. 1989. Budapest. Pénzügyek – BKE. Tőzsdeelméleti tanulmányok 2 kötet. Budapest. Pacsi Zoltán: Tőzsdézzünk! Szövetkezeti Szervezeti Iroda. Saldo. Budapest. 1999. KJK. Béhm Imre: Vállalkozások pénzügyi tervezése. Budapest. . Lenkei Gábor: Kis pénzzel a tőzsdén. Rotyis József: A tőzsdéről.: Bevezetés a pénzügyekbe.

Száz János: Hitel. Budapest. vállalkozásfinanszírozási feladatcsoport ismereteinek alkalmazása. Dr. Budapest. 1989. Saldo. Perfekt. 1997. 1998. Perfekt. KJK. Perfekt. 1989. Tétényi Zoltán – Gyulai László – Gyulaffy Béláné: Pénzügy.és tőzsdei szakkifejezések öt nyelven. 1987. Budapest. Budapest. Tétényi Veronika: Pénzügyi és vállalkozásfinanszírozási ismeretek. Budapest. értékpapírpiacok. Összeállította: Czékus Mihály. Tiszai István: Bank. Tétényi Zoltán – Gyulai László: Vállalkozásfinanszírozás. 1997. Közép-Európai Brókerképző Alapítvány. KJK. Tőzsdei szakvizsga felkészítő anyaga. tőke. 1994. Budapest. pénz. 1998. Tőzsdei Kézikönyv. KJK. Budapest. 1997. Budapest. Budapest. Tőzsdei fogalomtár. Száz János: Értékpapírok. Szerkesztette: Martin Hajdú György. 136 . Saldo.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->