P. 1
A_GY_GY_T__BIOENERGIA_TITKAI_Telyes_anyaga

A_GY_GY_T__BIOENERGIA_TITKAI_Telyes_anyaga

|Views: 191|Likes:
Published by eeniko

More info:

Published by: eeniko on Jan 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/24/2014

pdf

text

original

Emese Lorinc Reiki Mester

1

A GYÓGYÍTÓ BIOENERGIA TITKAI TAGIR ABDU IT AL BULGARY A VOLGAI BULGÁROK FANTASZTIKUS GYÓGYÍTÓ MÓDSZEREI A könyv szerzője az Ismert természetgyógyász TAGIR ABDULL AL BULGARI, aki már több éve dolgozik a Tatár Köztársaságban, Ukrajnában, Csehszlovákiában és jelenleg Magyarországon. Sikeres munkája során a Volgai Bulgárok Ismereteit és gyakorlatát hasznosítja.. Ez a könyv beavat a bioenergia hatás titkába és a komplex gyógy tornát,mint csontkovács és bemutatja gyógyfüvek hatását, a speciális légzéstechnikát, tornát. Könnyen érthető olvasmányos a könyv, lehetőséget ad az olvasók széles körének, hogy megismerkedjenek a nagy bulgárok ősi szláv történetének: századokkal ezelőtt) ismereteivel és titkaival.A könyvet használhatja az emberek többsége a gyógyulás érdekében. A könyv kiadását a "KONKARD" cég készttette elő. Szerkesztő Emir VALEEV. A művészi kivitelezést, illusztrációt és a rajzot készítette a SZERZŐ.Tagir Abdull al Bulgari ISBN 5-7707-4818-4 @ "KONKARD?>A SZERZŐTŐL ÉS NE ÖLTÖZTESSÉTEK AZ IGAZSÁGOK HAZUGSÁGGAL, AZÉRT, HOGY FELTÁRJÁTOK AZ IGAZSÁGOT, ABBAN AZ IDŐBEN, AMIKOR TI AZT JÓL TUDJÁTOK KORÁN+ 2. SZÚRA TEHÉN. A könyv írásakor azokra gondoltam, akik érdeklődnek a Világegyetem energia felépítésének titkai és a Kozmosz Isteni törvényei iránt, melyek kifejeződtek a nagy tanitók Buddha, Krisztus, Mohamed tanitásaiban az emberekről, akik a saját egészségük érdekében az egészséges életmod betartásáért a tradicionális népi medicinához fordultak. (Ez a medicina több ezer éve létezik, de azt a hivatásos orvosok, valamiért nem nevezik tradicionálisnak).A legtöbb ember, Igy a diplomával rendeikezö orvosok számára sem kétséges a gyógyfüvek és az akupunktura, a kínai Du-In rendszeről és az Indiai iskola jógája, a Japán Siacu masszázs és más ősi gyógyítási módok hatásossága.Az ember emberre vonatkozó eneriahatás módszerei, minden időkben a titkosság fénykoszorújával voltak eltakarva. E könyvben kifejtett gyógyitási módok sem kivételek.A volgal bulgárok gyógyitási gyakorlatában az energiahatás, mint gyógyító rendszer az orosz soviniszták másfélezeréves elnyomása alatt, gyakorlatilag el volt felejtve. Ennek a csodálatos gyógyászati módnak apró szemcséi azonban napjainkig megmaradtak.ltt is hálámat fejezem ki Valiulina Fatima Clzátulájevnának - az eisö extraszenszoritikai tanáromnak, az Istentöl jövő diagnosztának és gyógyásznak. Ő tanított meg engem hatni az ember, az állat, a növények energiakettösére, a bulgár gyógyitók módszerével. A könyv megirásában nagy segítségemre volt feleségem Abdullina Gulfija - a lélek és test gyógyásza. Az Ő módszere az energiahatással, szintén a bulgármuzulmán gyógyitás történelmi mélységeihez vezet, ugyanakkor az Ő gyakorlata egy fokkal fentebb van, mint e könyvben leirtak, két ok miatt: A könyv alapjaiban a kezdö extraszenszek részéreI íródott; Az energiahatás módszerét nehéz körülirni.Megköszönöm Allah-nak, a kegyelmesnek, a könyörületesnek, aki erőt és energiát adott a könyv megirása Idején. Meggyőződésem, hogy a könyv érdekes, és hasznos lesz mindazoknak, akik az egészségre és egészséges életmódra törekszenek. BEVEZETŐ HELYETT MULADHARA-CSAKRA

Emese Lorinc Reiki Mester

2

A gyógyszerek nélküli gyógyitás - ez mindannyiunk számára álom. A jelenkor orvosi felfedezései ezer és ezer ember életét mentették meg, amiért hálásak vagyunk. A szervezet megbomlásának sokasága gyógyszeres terápiára kényszerit. Gyakran, a betegségek gyógykezelésénél az emberek alaptalanul gyógyszereket használnak, ezzel növelve a megterhelést, mindenekelőtt a szív érrendszerre és a kiválasztó rendszerre. Éppen ezért reménykedem, hogy ez a könyv segit a specialistáknak - orvosoknak, a gyógyitás meghatározásakor ieröviditeni, egyes esetekben kikerülni a gyógyszeres hatást. Ez a könyv érdekes lesz a nem specsiálisták számára, mivel az évszázadokon át kipróbált javaslatokat, tanácsokat, recepteket tartalmazza. Sok minden, ami e könyvben leirásra került, abból az időből jutott hozzánk, arnikor az orvosi címet az eredmények alapján adták, és nem az orvosi tanintézet tanulmányainak befejezésével. A könyv szerzője apránként gyűjtötte össze az információkat a volgai bulgárok gzógyitási módszereiről, melyek ha-tásosságát saját gyakorlatában megerősitett. A szerző az emberek gyógyitásának sok gyakorlati tapasztalatát tárta fel és közvetlenül ki is próbálta. A volgai bulgárok gyógyitási módszereinek lényege az emberre való energiahatásban áll, a kéz érintésével és érintése nélkül. A bulgár gyógyitók ekőzben széleskörüen használták ki a fitoterápiát, valamint tanácsokat adtak a páciens életkörül-ményeinek változtatására: diéta, testi és légzőtorna került meghatározásra, amit részletesen ez a könyv is tartalmaz. A nép nyelvének megértéséhez az kell, hogy annak lelkét, történelmet, kulturáját megértsük. Itt is, mielött megismernénk a bulgárok gyógyító gyakorlatát, közelebbről meg kell ismerni a legendás népet. A középkorban a bulgár önállo nemzet volt, amely nagy hatást gyakorolt Europa és Ázsia életére. A providenciának kényelmes volt, hogy a régmúlt négy erős ágát - Iráni, tunguzmandzsuriai, magyar és türk - összefonja Kelet-Europában és kezdetben létrehozva a bolgár törzset (kun-bolgár, protobolgár), majd a IX. században - a bulgár nemzetiséget (nemzetet). Időszámításunk előtt a Il.században a sumérok részecskéje - a bolgárok iránnyelvű törzse - a Kaukázuson át a Kaukázus előtt) sztyeppékre jutott ki, ahol csatlakoztak hozzájuk a nyelvjárás szerinti csoportok a szkitá, szarmatá, masszagér és az alán törzsekböl. Ugyanakkor Közép-Ázsia mélységében ragyógoit a kunok csillaga - türk nyelvü tunguz-manysi és türk törzseké. A hunniai álamnavoltak alárendelve és lényeges szerepet játszottak abban az ösi magyar (ugor) törzsek. Az ldőszámitásunk előtti I. század végén a kunok között háború keletkezett, melynek következtében azok egy része Észak-Kinából a Volga-Uráli régióba ment és itt a lI.században - idöszámltásunk előtt létrehozzák a Bulgár-Hun államot ("Beger" vagy "Ber" magyarul) , Káma-Batir cárral az élen. A hatalom a Buljár-Hun államban a 340-es években másik hun dinasztia kezébe került Buljumár-, amely fél Europát el-foglalta a Buljumár dédunokája - Attila idejében, aki előtt reszketett egész Európa. A hun állam fövárosa már Németország közepén volt. Erre az időre az Iráni-bolgárok már közelebb kerültek a hun türkök és ugorok egy csoportjához, minek következtében létrejött a türk nyelvjárású bolgárok törzse (hun-bolgárok, protobolgárok). Attila halála után 453-ban fial közül az egyik a bolgárok élére állt és lefektette a bolgár Dulo dinasztia alapjait. 619-ben a hun-bolgárok létrehozzák a Nagy Bolgár államot. Cárjának - Attila leszármazottjának, Kubrátnak (Kurbát) voltak alárendelve a földek a Dunátol az Uralig. A 670-es években az Ázsiai türk kazárokként Ismert törzsek szövetsége vereséget mért NagyBoigáriára. Kubrát idösebbik fia, Bát-Boján a saját Baltavárok dinasztiájának csak apja birtokainak nyugati részét - Kara-Bolgár (Fekete Bol Oda) területét tartotta meg. Kara-Bolgár központja Ukrajna volt.

Emese Lorinc Reiki Mester

3

Kobrát kisebbik fia Aszparuh, Balkánra megy és megalakitja ott a Bolgár cárságot (Dunai Bolgária). 737-ben a Kaukázus előtti bolgárok egy része (burdzsánok), Kazári aláratndeltségben, az arabok kezéből felveszik az Iszlám vallást ás elhozzák azt Kara-Bolgárba. 820-ban a karabolgár cár, Bát-Boján utódja Ajdár a saját kara-bolgárlai (fekete-bolgár) részeként felveszi az iszlám vallást ás menhelyet ad saját földjén az ugor-rnandzsaroknak (magyaroknak). Ez kiélezte Kazárlávai a kapcsolatukat. A Kazár kormányzok a VIII. század közepén antiiszlám és antimagyar politikát folytattak. Kezdetben a Közép-Volga videkére kergették ki a burdzsán-muzulmánok egy részét, akik megalapitották a Bolgár várost és hercegséget. A kazárok ezt követően kiüldözték a "madzsarok" egy részét Zsaikbol (Ural folyó) nyugatra. A IX. sz. második felében, Ajdár halála után, a kazárok egy sor vereséget mértek Kara-Bolgárra. Hozzájárult ehhez az, hogy Ajdár fiatalabb fia,- a pogány Lácsin-Kazária szövetségese lett. 864-ben, a kazárok nyomására, KaraBolgárból, a fekete bolgárok egy részével eltávozot Ajdár idősebbik fia, a muzulmán Gabdulla Dzsilykl. 6 865-ben birtokba veszi Voiga-Urált és kikiáltja azt Iszlám Bulgár államnak. Ennek az államnak az összetételében a X. sz. elejére végbe megy a türk-bolgár csoportok konszoildációja, a helyi ugorok és türk-kipcsak szabán törzzsel, egy bulgár nemzetbe (akiket szintén volgal bulgároknak és türk-bulgároknak neveznek). A bulgár nemzet neve Iránibulgár lett (bulgár" formában), nyive - iszlám, kulturája - a tunguz-mandzsur, türk, magyar ás Iráni tradíciók ötvözete lett. 894-ben a kazárok előzik Kara-Bolgárból Bulgáriába Dzsilyka idösebb fiát, Almüs (Álmos) Dzsafarát, A következő évben Almüs (Álmos) elfoglalja a bulgár tront. Webb Arbát (Árpád) ,kénytelen elmenekülni, a kara-bolgárok egy részével és alattvaló magyarjaivai, a Közép-Duna területére, ahol megalapitja a Magyar kiráiyságot is az Árpád dinasztiát. 922-ben Lacsina tiger már kikiáltja Kara-Bolgárt orosz államnak, ás bekerül Oroszország történelmébe Igor Rjurikovics néven. A IX. század végén - X. sz. közepén a Bulgár állam elpusztitja Kazárlát és átalakul Európa hatalmas államává. Bulgária ha-tárai az Oka torkolatától és a Voronyezs folyótól a Jenyiszejig, az Északi-Jeges-tengertől a Kaszpi-tengerig terjedtek, ez utóbbit Bulgár tengernek nevezték. Kihasználva őseik és keleti szomszédaik eredményeit, a munkaszerető bulgár nép megalkotta a középkor nagy civilizációját. Bulgária monetáris rendszerét elfogadták Skandináviában es Oroszországban. A mezőgazdasági termelés és a kézművesség már a X. században kiemelkedö pozíciót foglal el, Európának ás az Ázsiai szomszédoknak példaként szolgál. A X-XVI. századokban Bulgária a világon egyik legnagyobb exportőre a prémnek, méznek, viasznak, bőrnek, láb belinek és más bőrtermékeknek, szarvasmarhának, gabonának, halnak, kerámia edényeknek, fémből készült háztartási eszközöknek, erdei mogyorónak és más áruféléknek. A mandzsuriai, ujgur, perzsa, kirgiz, magyar es más nyelvekben a jobb minőségű bőröket "bulgáriainak" nevezik. A bulgár uralkodók minden utat birtokoltak Kelet-Europából Ázsiába, ás minden vonatkozásban oltalmazták a nemzeti kereskedelmet, melynek köszönhetően a bulgár kereskedők gazdái és nagy résztvevői voltak a kelet-europai kereskedelemnek. A fontosabb karaván utak számához, melyeket a bulgárok ellenöriztek, tartozott az ut Bolgárb IMagyarországra. Ennek az utnak része volt a Bolgár-Kijev utvonal. A bulgár kereskedőkkel találkozni lehetett Norvégiában és Lengyelországban, Svédországban ás Dániában,Németországban és Magyarországon, Perzsiában és Finnországban, Indiában ás Perzsiában, Irakban és Egyiptomban, Spanyolországban és Arábiában, Bizáncban és Szelydzsuki emirátusokban, Horzmba és Kiában, Oroszországban ás a Jenyiszejen. A bulgárok több mint 20 várost épitettek, több közülük volt és ma is nagyvárosa Európának és a Szovjetuniónak (Kazánt', Bolgár, Buljár, Moszkva, Kiev,Karazsár-Csernyigov, Szamara,

KolünKirov. fizikusok. Szárücsin-Voigográd asztrahánz. Észak-Europáról ás Szibirláról. A legenda megerősiti Ibn Sziná népszerűségét a bulgároknál . akik abban az Id?ben nagy eredmenyeket értek el. "brigád" (a bulgár "Brio" . De ebben az időben betér Kakim (bölcs) Abu Ali Sziná. A bulgár rendszerű képzésnek nagy hirneve volt a felvilágosult Keleten.N. sz.N. Irakba. jogászok.általános népfelkelés).. "Armija" (a bulgár "urmáboi" .. a kiváló bulgár csillagász Maszud felfedezte a Naprendszer heliocentrikusságát. NizábI "iszkander Name".. Iránban és Magyarországon. mordva és más nyelvekbe több száz bulgár szó került be.Emese Lorinc Reiki Mester 4 Kara Szimbirszk. akiket meg is látogatott". Iránba. Gauharsát férjhez adja a kazár cárevicshez. Ő nyugtatgatja a cárnőt es megparancsolja a fejek helyükre tételét. "huszár" ("könnyűfegyveres lovag az első vonalból"). melyek szerint fellépett. Szibériába. Bizonyos idő után Gauharsát meglátja a meggyilkoltakat.) es varázsló. Ezek sorában feltétlenül meg kell emliteni a X.területi népfelkelés.. végén és Xl. Az orosz. aki Bulgáriába ment. Egyiptomba. A bulgároknak köszönhet?en a civilizál világ Ismeretet szerezhetett Oroszországról.. A XII."küssza-i Juszuf" (1203 év). A bulgár építőmesterek részt vettek az épitészeti remekmüvek épitésében Ukrajnában ás Oroszországban. nyelvészet: több száz műve jutott el hozzánk. Indiába. A bulgár orvostudomány magába foglalta a bulgárok minden ősének tapasztalatát. orosz krónikái szólnak a bulgárok által alkalmazott különleges nyersolaj berendezésekről . matematikusok. A bulgárok nyitották meg és sajátították el az Északi-tengeri utat Norvégfától Szibériáig (együtt a norvégokkal). Sota Rusztavell . még az arab hallgatók is dicsőségnek tartották ha a bulgár-medresz egyetemeken juthattak képesítésükhöz. elején tevékenyked? nagy tudást. 1376-ban.F. Kínába."Szo az Igorevics ezredéröl". néprajztudósok."bessemen (vagyis bulgár) tüzr?l".M. Róla sok legenda született. Bakst Imán "Dzsagfár Tarih" (1680) régi bulgár krónikájában található feljegyzés arról. Abu Ali Ibn Szinát."Kiszekbas kitabi" (931 óv). aki képes volt még a halott feltámasztására is.Zunne Kala-Nyizsnyij Novgorod. Európában a bulgárok mindenkinél elöbb tanulták meg a vasöntést. Igy az első bulgár költemény "San küzi dasztanl" motivumal és hősei. hogy az Ilbarisz bulgár kan szépséges leányát . földrajzi."Vitéz tigrisbrőben". Szaratau-Szarátov és mások). Mohamedjár -"Tuhfai Mardán" (1540 óv) bulgár költemények példakent szolgáltak minden türk nép költő generációi részére. A XVI.. Ebben a legendában arról van szó. "szoldát" (a buigá "szoldás" . megtalálhatók az alábbi költeményekben: Vlagyimir Szjátoszlávlcs . győzelemig harcoló") és más szavak. Davietsin (Kazány) szintén megjegyzi: "Az orvosi tudás fejl?désére vitathatatlanul hatást gyakoroltak a keleti orvosok munkái. melyet Mikali Bastu 865-882 évek között Irt.. hogy: "Abu Gail ibn Szlnának (Avicenna . "kazak" ("hösies lovag. a bulgárok elsőként alkalmaztak löfegyvertágyukat. az Obtól-Iránig éltek és ezen túlmenően jól hasznositották a szomszédok eredményeit. vegyészek. Kijevből ás a Baltikumból Bolgárba. félve a gyilkosság gyanújától.F. A középkori bulgár tudor-történészek. A bulgár nép és a bulgár tudósok több kolosszális technikai.. Természetesen az orvostudomány fejlesztése terén is sokat tett a bulgár nép. Jár Csállü-Naberezsnüje Cselnü. a mongol Idők előtti bulgároktól ered. sz. magyar. hogy őt fogják a gyilkosságban gyanusltani. A varázsló erejével föléleszti a holtakat .a Fehér tóra.zsoldos katona). Éjjel a házba bejönnek a rablok ás levágják a cárevics fejét. Afganisztánba. Meglátva ezt Kalakájturé. sz. században. A fiatal pár Kazárlába visszautazásukhoz megszáll Kalakájturé-nál. Abdallah ibn Bastu . Egy Ilyen legenda. csillagászati és más törvényszerűséget fedeztek fel. meg akarja mérgezni magát. Arra gondolt. Gall . Nem ok . Sziriába. A magas humánumú irodalom egy sor nép Irodalma részére példaként szolgált. mint tehetséges "tabib" (orvos -. azoknak akik Észak-Kinától-Irakig. Arábiába. A világ minden nyelvében megtalálhatók a bulgár szavak. marl. az utakat Magyarországról. Bolgárbol viszont .) Bolgárban rokonai voltak. Kelet-Europában. "ulán" ("nehézfegyveres lovag"). Baltikumról. Skan-dináviáról. udmurt. saját magának is levágja a fejét. A jelenkori bulgár kutató G.

Hakim Szanal eltemette őt. Emellett a kutatók megjegyzik. hogy a bulgár gyógyitók diagnosztizálásának egyik alapvető módszere a beteg pulzusának megtapogatása volt . többek között. 1 2-134. Iehet. Az eltemetett. Jelenleg Iránban a Medzslisz könyvtárban őrzik. . A keleti gyógytea italok elkészitésére alkalmazott edény nevét jelentette.) Abu-i-Alja Hars lbn Idrisz aly-Bulgári műveiből idéz adatokat az orvostudmányról. Ennek a módszernek a keleti orvostudományban nagy jelentőséget tulajdonitottak. Kazány 1990. "Küssza-i Juszuf" költeményéből látható. legendákat alkottak róla. különböző gyógyszereket tároltak". Oroszországban alkalmazásra került "Szamovár" formájában.. hogy gyógyszerész volt. mint a pszichoterápia. Az egyik versben az áll. Lencet kisolló. Számunkra nagyon érdekfeszitőek a hozzánk eijutott'közlemények a bulgár tudósorvosokról. mint orvoslásból irták. a magzat feléledéséről. aki gyógyszerek nélkül kezdett el gyógyitani.. mellette szélesedd végű réz cipesz feküdt. A bulgár tabibok.. láthatóan alapos volt. A mérgezés elleni gyógyszereknek szentelt dolgozat. majd a magzattá válásról.. Nem kizárt. Badrad-dlna Mahmud ibn Uszmán kérésére 1220-1221. akik munkája népszerű volt Keleten. valószinű. Midán. az Ő testvére Haszán. Igy a bulgárok széles körben alkalmazták a gyógyitás olyan módszereit. Szulejmán lbn Daud asz-Szakszini-Szuvári (Xl. oldal)... üvegflakonocskákban. arra lehet következtetni...Emese Lorinc Reiki Mester 5 nélkül Irták át es adták ki többször Ibn Sziná "Kéziratok az orvoslás tudományairól" c. A "sam-abár" bulgár szó értelme "edény keverők készítéséhez".sz. (G. Az egész Keleten hires lett Hodzsa Bulgári gyógyító Gáznából. akor ismert orvosának.. üvegcse-tubusokat találtak. hogy az agyag gömbkónuszokban. A bulgár gyógyitás a történelemnek ebben az időszakában ismert volt a keleti országokban. Ezek közül egy fadugóval volt ellátva. ismerték ezeket a műveket...A volgai Bulgária: lelki kultúra. a világ minden tájáról. Ezek valószinüleg a gyógyitást szolgálták.. A tankejevi sirkamrában vékony ezüst lemezből készült.. mauzóleumot emeltek. energiahatás és mások. gyakran névtelenül is "A népi orvoslás gyüjternénye-nek" nevezik. Ezért ezeket a kéziratokat.. A muzulmánok körében népszerű volt a "Könyv a pulzusrol" (Kitabi nabz") . hogy a gyógyítót a költő szufi(mohamedán aszkéta) Hakim Szanal védelmébe vette és fiának fogadta. sirkövet épített és megénekelte saját verseiben. Irását. A költők saját verseikben dicsőítették öt. mivel azt a hires orvos Is meg akarta ismerni. Burhán-ad-dina ibragim Ibn Juszuf Bulgárl másik gyógyászati értekezése "Az egyszerű gyógyszerekről" szintén népszerű volt a muzulmánok között.N.. Ismert a biljári kollekcióban... kétoldaián éllel (duplaél). Azok.) találtak meg . Erről speciális orvosi értekezéseket Irtak. amelyeket Biljárszki városban (Buljára város helyén . 1971-ben sírjára fehér márványbói. a muzulmánok eljönnek a bulgár gyógyszerész sirjához és a nevét viselő forráshoz.M.F. Tadzs-ad-din al-Bulgári megírta "At-Tirják al-Kabir" ("A mérgezés elleni legjobb szer") című művét. A hozzánk eljutott forrásokból. ismereteket tartalmaznak embriológiából: a magzat keletkezéséről ás fejlődési stádiumairól az anyaméhben. A "Küssza-i Juszuf" költeményben emutik a lancet (duplaélű olló) orvosi műszert. Ezek a Tadzsaddin (Tadzsetdin) testvérek és Haszán Ibn Junusz al Bulgári. nyomott lapos orgamenturnmal. Napjainkban is.. hogy a bulgár orvosok az értekezéseiket úgy gyógyszerészetből. hogy a bulgár orvostudomány a progressziv népi orvosláson alapozódott.. Dabletsin . években átírta ezt az értekezést.. bízva a betegségektől való megszabadulásban. a negyvennapos megolvadt vércseppből való képződésről. Amikor Hodzsa Bulgári 39 éves korában meghalt.. A "Dzsagfár tarih" gyüjte-mény lapszélein az alábbi feljegyzés volt: "A bulgárok közül első...

a növények és az állatok világában. Bakir mulla (mohemedan pap) ehhez a művészethez ellenségesen viszonyult és meggyőzte Almüst (Álmos). Ennek a munkának a kiadása jótékony adaléka a bulgár nemzet ujjáéledésének! Nurutdinov Fargát GalcAul . történész. Iván Glazdtül (XVI. a szemei véresek. Könyvében "Ajándék a majdánon versenyző férjeknek".).L. De 6 nem beszélt nekünk semmit. A XVI. a mongol es türk nomádok alapján "tatároknak" nevezzék magukat. Az 19201930-as években betiltották a nemzeti (az arab grafikán alapuló) bulgár ábécét: a bulgár könyveket. valamint különleges táplálkozással.Harnitovics. de az anyagi értékek elsajátításával az emberiség fokozatosan elveztette a léleknek valamely részét és megszűnt az energiai kapcsolatok tudatos érzékelése. AZ ENERGIÁVAL VALÓ GYÓGYÍTÁS ES AZ EMBER . hogy orosz csúfnévén. "Létezik olyan vélemény.). mind a két szeme óriási. Világosan kifejeződött ez az ősembereknél.. hogy nem nézett rá. a Bulgár állammal és a bulgár néppel együtt kétszer ment át borzalmas pusztitáson: a XIII.. században.. oldal). A "Dzsagfár tarih" gyűjteményben.. ennek köszönhetően saját hatását átvihette a betegre." Tanítványait midáncsiniak nevezték. hol párduccá (bárüsz). ("Kazányl történelem" M.L. A Földön megjelenő ember..SZ. "benne. majd 1919-ben a szovjet uralkodók a bulgároknak betiltották "bulgár" nevükön való megnevezésüket. és Ima az ö feje mérete a legnagyobb üsté.. Az embernek emberre Való hatásának első okmányait az Ókort Egyiptom ás Görögország papiruszain találjuk. És volt. : a nézésétől borzalom fogott el. eleje . hogy tiltsa be és térjenek át a muzulmánoknál megszokott Garabsztán gyógyitásl módjalra. és nagyok.az ásványok. sz. Ilyen kapcsolat van a bennünket körülvevő természetben . hogy az óbulgár "mindancsi"-ból keletkezett maga a "medicina" szó. ahonnan gúnyneve is ered. hamar felismerte a környező világ energiakapcsolatát. a terhes anélkül. Igy átalakult hol óriássá. mindig létezett és létezik energial kapcsolat. múzeumáénak tudományos főmunkatársa. amikor Iván Groznij (Rettenetes) cár orosz hadserege elfoglalta Kazányt ás egész Bulgáriát. annak gyógyitása céljából. hogy: "Ismert midáncsi volt Lácsin Hiszámi vagy Dzsurgl-Emir (XII-XIII. sz.F.. aki 922-ben leírja Almüs (Álmos) bulgár cár szavaival egy midáncsi módszereit és gyógyításait:. Ezt a feltételezést megrősiti Ahmed Ibn Fadlán.EMBERRE VALÓ KÖLCSÖNHATÁSÁNAK RÖVID ÁTTEKINTÉSE SZVADHISZTÁNA-CSAKRA Az anyagi világ tárgyai között.. 75-76. És így volt..... 1939. Az emberek közöti érintkezésben ez volt az első kapcsolat. Ime hogyan irja le Őt a babonás orosz krónikás.. században hires bulgár midáncsik volt Ataiük. Az embernek szoros kapcsolata van a Kozmosz energiáján kívül a Földével. A hasonszervi gyógyitást kiegészítette testi és lelki gyakórlatokkal... De a midáncsik. oldal)... A görögök az embereket hipnotikus állapotba hozták (hipnozis ez egy . a nép által avarcsíknak is nevezve. szintén szó van arról. a tatár -. ha ő birtokába veszi az embert. a növényzettel ás az állatokkal Is. titokban folytatták a gyakorlatot.N.mongol invázió Idején és 1552-1584-es években. a T... és megparancsolták nekik.Emese Lorinc Reiki Mester 6 gúnynevén Bárüsz (párduc) volt. hogy ki ne dobja saját magzatát. Bolygónk emberei között nagy teljesitményű az energiai kapcsolat.". Ő különböző alakban jelenhetett meg. tizenkét könyök. csak nézett ránk. amelyről már emlitest tettünk. az ujjak mindegyike nagyobb negyedénél. a bulgár történelmet és kultúrát. körülirta amidáncsik néhány fogását. 1954. vége): "Az Ő hatalmassága és szélessége hasonló "obrönhoz" (vagyis a "városihoz" F. szószerint a bivalyé. a bulgár nyelvet viszont "tatárnak" minősítették át. az orra nagyobb negyedénél. 70...N. A bulgár orvostudomány." (Ibn Fadlán utazásai a Volgára. Kezdetben Iván Groznij. akkor összenyomja azt mindkét kezével.SZ.R.

századig felhasználták. Abu All ibn Színá (Avicenna) neve ismert volt az egész világon. A nagy gyógyász mondta. A válaszokat Isteni sugallatként értelmezték. Az elsö típushoz tartoznak azok az emberek. pulzus alapján diagnosztizáltak. hogy Vespasianus és Hadrianus római császárok kézérintéssel gyógyitottak. c. minek kapcsán azt mondja. századbeli arab világ nagy hatással volt Európa kultúrájának fejlődésére. Plinius.ezek a proféták. az egyház üldözni kezdte azokat. 4. Születéssel megszerezve. görög. hogy valaki hatással van ' emberre. olyan következtetésre Jutott. majd ezután kérdéseket tettek fel nekik. akiknek nagy teljesitményű energiájuk és tiszta lelkük van . az azzonnal meggyógyul".. Szenvedés útján. vagy gyógyíttatták magukat. Európa orvosai. már a XVII század elején Helmont és 'Fiudd . Az utolsó Indiai fakirok. egyiptomi és más népek kultúrája. hogy azok képesek felülmulni a Föld gravitációs vonzásterét. A mágnes gyógyító hatásait kutatva. hogy "vannak emberek. megajándékozta az egész világot nagy matematikusokkal. pulzus és lélegzés leállitása. A IX-XI. könyveikben.gyakorlata. Az . fül. hogy a tulajdonságok megszerzése három úton lehet: 2. aki a rossztól szenved. A szentek története ez szintén történelme a csodagyógyltásoknak. a rák. Azokat az embereket. de más vallásokban is ismert. a nőknél a vérfolyás. kézzel hozzáérnek. akik mágnessel gyógyitottak. A gyógyászat legmagasabb szinvonalát a tibeti szerzetesek is elérték. Ugyancsak lényegesnek tartotta. Szolon hirdetésének gyűjteményében. költőkkel ás természetesen gyógyászokkal. egészen a XIX. Mig az Indiaiak elhozták hozzánk a jogik tanát. "Oncar gadon der drod" stb.Emese Lorinc Reiki Mester 7 formája az energlahatásnak). A lélek és test gyakorlatával. ez így hangzik: "ha az emberhez. Néhány szuffisztikus szellemi iskola gyakolatába vette a tulajdonságok fejlesztését. 3. a saját test energiájának más emberekre való átvitelét ás gyógyitó hatásának magas művelését érték el. A jogik.. mágnesekkel való gyógyítást Europában Filip Aureol Teofrast Bombast Paracels Gogenhejm svéd orvos kezdte el. Aszázadtol Europában népszerűvé vált.energiahatásokkal egyid?ben bonyolult gyógyszereket készitettek. A történelemben megemiltik. kémikusokkal. Ezeknek az irányzatoknak néhány képviselőjéről Ibn Színá azt mondta. melyet Sztobeus adott ki. akiknek a testük különleges erővel rendelkezik". egyszerüen a természet törvényeit Kell tanulmányozni Azokat az embereket. hogy annak segítségével meg lehet szüntetni "a szem. Paracelsus halála után. Indiában az ősidőkből ismert a "kikergetni" a mérges szellemet és betegséget . de "fekete" volt a lelkük. vagy egy ember sok emberre hat azt nemkel azonnal elvetni. orr és a külső fedőrészek folyását.nemcsak a muzulmán. az egész világon ismert " AYURVÉDA "-t. hogy helyes életmódot folytattak a lélek és a test kegyetlen edzése utján. Ezen túlmenően a mágnes széthúzza a sérvet és gyógyitja a töréseket. asztronautákkal. a nagy Ibn Sziná orvostudományi értekezéseit.melyek két tipusuak lehetnek. gyógyithatók a csipőn felnyitott sebek. súlyos beteg. ha hallanánk. stb. segiti az epekiválasztást". Az arab. Ennek ellenére. az energia kölcsönhatásának "csodáját" mutatták be: a test érzékiségének teljes megszüntetése. A jogi jelenség a XVIII. A gyógyszer nélküli. kikisérietezett gyógyászati eszközként Javasolja a leheletet a homlokra. Az isteni energia irányitásának tehetségét a szentek úgy kapták meg. akiknek nagyerejű energiájuk volt. a tibetiek viszont ránk hagyták a gyógyitó orvosok több évszázados gyakorlatát a "Cszud-si". akik extraszenez tulajdonságukkal rendelkeznek lbn Színá arifoknak (misztikusok) nevezte. perzsa. ibn Színá megvetette kuruzsloknak nevezte.

Bredl angol sebész. a "fluidum" (láthatatlan szellemi áramlás) elnevezést kapta. Faraday. Ez az "életerő". Saját nevezetes kisérleteit "világ 'és sötétség nagy művészete" c. az Ot. A bizottság megállapitotta. fény.. azzal az erővel. Ezzel letették a spontán telepátia eseteinek szisztematikus kutatási alapjait. század közepén A.Emese Lorinc Reiki Mester 8 megerősltik. életmágnesesség. melyet hipnozisnak nevez ( a görög "hipnos" . Messmer gyógyító. Berret. amikor az emberek bekötött szemmel messmerikus állapotba kerültek. A világmindenség mélyéről jön. Ez az év ugyanakkor. elektromosság. V. könyve után 1852-ben kiadja újabb könyvét "Mágia. hogy az angol gyarmati hatalmak Indiában kihasználták az ember telepatikus tulajdonságait az információk átadására. a fizikusok O. hogy átvegye ember az embertől.. az életképességet. hogy "állati mágnesesség" nem létezik. az érzést. vagyis a test energia kiáramlásának Tatását. Azsia több országában. Messmer véleménye szerint a "fluidum" teszi ki az élet alapját. 1926-ban. nagy távolságokra. megerősitve azt szemtanúkkal. hogy az ember képes hatni a lélekre és az emberi testre. Az orvosi tanszék éles tiltakozására az értékelés publikálása nem hivatalosan történt meg. amelyet azok örökké kisugároznak önmagukból. 1784-ben a Párizsi Egyetemi Bizottság megállapitotta. a Cambridge-i tudósok egy csoportja. Természetesen a "közvetítők" -az emberek voltak. Lod-1e és U. Az általunk ismert minden erő. melyet gyakorlatban a XVIII. A fotófelvételeket gázkisülésben végezték. Hasonló társaságok kezdték el müködésüket Európa.: a gravitáció. A XVII. A bizottság megerősítette a világosiátás hatását (effektus) és a csodálatos gyógyításokat. Bredi elsőként alkalmazta a hipnotikus altatást a sebészeti mütétek érzéstelenitésénéi. század második felében alkalmazott. leirja az Idegen akarat rákényszeritésének folyamatát. mint pl.szerével értek el. vagy sorokat olvastak könyvekből. Ők kutatták a spontán telepátia minden esetét. és a szervezet más szerveiből ered. Amerika.alvás). hogy az "állati mágnesesség" Jelensége után érdeklődni kezdett a Párizsi Egyetem Orvosi Tanszéke. Érdekes. szem. megalakitotta a pszichikai kisérletek társaságát. negyvenes éveiben J. ahol az ember és állatok bizonyos fizlologlal állapota tükröződött. hipnotizmus és elektrobiológia" cimmel. amelyeket a messmerizmus mód. Párizsban ismét bizotságot hoztak létre a messmerizmus vizsgálatára. hogy az "életerő a kéz. feltöltve őt a világ életejének lélegzetével. a tudósok paranormáiis jelenségekre való ráirányitásának eredménytelenségét követően. Franz Anton Messmer osztrák orvos először fogalmáit `Meg "az állati mágnesesség" koncepcióját. Tyndall és U. A tudós enn kapcsán mondotta:"A természetben minden test ás az anyag minden formája rendelkezik a fiziologiai energia Ismert mennyiségével. ás A. ered.ményei olyan figyelmet keltettek. a brit társulási ülésén "A közvetlen gondolatátvitel" cimmel elöadást tartottak. Még ebben az évben. a matematikus De Morgan A. hogy sok esetben. rendelkezve e meghatározott tulajdonságokkal. Pogoseiszkij orosz tudósnak sikerült eikászitenl. 1882-ben. Poussegur feltalálja a mesterségesen előidézett szomnambolizmus (alvajárás) Jelenségét. a korszerű pszichologia születésének éve. . Gyógyitó módszereit tudományosan megalapozottaknak Ismerték el. Ugy vélték. M. tárgyakat irtak körül. száz évre a Párizs) Egyetem Orvosi Tanszéke alutasitását követően nyilvánosan rehabilltálták Franz Mess-mert. Kircher német tudós 'leraka az alapjait "az állati mágnesesség" tanának. könyvében írta le. Serrel. elsőként 1912-ben M. amelyben részletesen ir azokról a módszerekről. Messmer tanitványa és segitője. varázslás. Huoiles biológus.egyetemben a tudást. Az ember aurájának fotófelvételét. Közöttük volt a kémikus Crookes. (amit kesőbb fluidumnak neveztek). sz. amely biztosítja á Világ. melyek hatással vannak az emberre a hipnozis alatt. Bredl. 1876-ban az ismert angol fizikusok. A XIX. J. az "Ídeghipnozis" c. a helyi lakosságból. ver minden élősejtben.

Az Ő megállapitása szerint. a mozgas minden aktusa hullámokat kell. amelyek átadják a gondolat sugalmát agytól agyig. Angliában. közreadja kísérleteit. feltalálta az emberi test körüli világitást.. V. mely az ultraibolya sávban rögzitődött. Ezt Bulgáriában. könyvét. Rajn kiadja "Az elektroszensz befogadás" c. francia tudós. 1934-ben D. könyv irója. az ember feje nagy hosszúságú hullámokat (30 ezer km-ig) kell. a biotér kölcsönhatására. Cole. hogy a növények és állatok között energetikai kapcsolat létezik. hogy létrehozzon. Bekötött . Durov Is részt vett. 1930-tol. 1922-ben Moszkvában L. V. 1932-ben Leningrádban. a szomszéd sejt osztódását idézheti elő. Rishe..). Kacarnall. Zenerrel. Felfedezték nála a bár optikai látás effektusát. csak súlytalan világéterrel hasonlatható össze. A sejtes kisugárzás. hogy a növények a halál különböző formáira. a nyugvó állapotban lévő sejtre esve. később tovább fejlesztödtek A. hogy elismerve legyen. amelyekben az mar Ismert. ha csak nem az utóbbinak egyik tulajdonsága. Véleménye szerint azok olyan fizikai részek lehetnek. olasz Ideggyógyász ás fizikus. M. Sz. serkentöje a megjelenésének. Gurevics feltételezései a biotérről. Gurevics professzor megdöbbentő tényként állapitja meg. P. Az egyetemi kutatások bebizonyították az elektroszensz befogadás létezését. Rajn kollégájával.Bakster amerikai kutató által. irányitotta. L. hogy a növény az élőlény halálara reagál. addig a fiziológiai energia reálisan létező elemként kell." 1920-ban V. hogy kisugározzon környezetébe. Az induktor (indukciot meginditó). Amig az éter még hipotézis marad. az Agykutató intézetben L. képes volt a kisérleti alanyt elaltatni és felébreszteni. az extraszenzoros befogadás kutatását G. minden ötödik ember rendelkezik extraszensz tulajdonságokkal. Idomitott kutyák egy csoportján tanulmányozta a távolsági sugalmazás hatását. amelyek a fej körüli térség centiméteres elektromágneses hullámainak felfedezésére utalnak. Roza Kulesován kisérletet hajtottak végre.Emese Lorinc Reiki Mester 9 kémiai forrása.* 1923-ban A. gerjesztője ennek az energiának. a krasznodári Kirlián házaspár. Az átvitel abban a pillanatban történt. A. 1930-ban D. amelyben kisérletet tesz többek között a sugalmazás mechanizmusának megvilágitására: "Minden érzékelés. generátora. a szomszéd helyiségből. 1949-ben. a Pszichotronikal Világkongresszuson. Bekterjev.K. a Nylzsnyetagilszki Pedagógiai Fölskola plzichológIal laboratóriumában. A. az éleslátáról fólytat kísérletet. a mitogenetikus elnevezést kapta. másképp ás másképp reagálnak.lany a Faraday kamrában tartozkodott dróthuzal rácsárnyékolású fémboxban.a feltételes reflexek területén elért találmányai alapján ismert tudós-fiziológus-. Az erről készült fotók bejárták az egész világot. A. 1962-ben. amikor a kísérleti . 1928-ban F. azokból a testekből. egyetemisták nagy csoportjával. A bomló sejt. 1937-ben az USA-ban elkezdték a "Parapszichologiai Ujsag* kiadását. Ebben az évben alakult meg a Pszichologial Kutatások Nemzetközi Bizottsága. Megállapitástnyert. Ennek az energiának az univerzalitása. az ismert "Gondolatolvasók" c. hogy a különálló fotonok. Szmilov kísérlete ugyancsak megerősitette. a pszlchologiai részlegtöl. melynek felügyelete alatt szervez?dnek a pszichikai jelenségek tanulmányozásának kongresszusai. Szmilov kifejtette. 1921-ben S. Bakster kisérletei során megállapitotta. elkezdte kisérleteit az extraszensz hatásról (E. ismortette a parapszichologial tényez?k témájában végzett kutatásának eredményeit. Vasziljev professzor megkezdte kisérletelt a telepátia alapjainak megállapítására. annak osztodását eredményezhetik. 1975-ben Monte Carlo-ban. Lázárjev akadémikus kiadja magasabb idegtevékenység fizikakémial alapjai" c. könyvét. mely munkában az egész világon ismert állatidomár.

1963-ban Nyizsnyetagliszki Pedagógiai Főiskola docense. Ilyen módszerrel meghatározva más szervek állapotát. Minden ötödik hallgató először kettő. Karnacsejev. V. A módszert alkalmazva elérhető az aura színes. Az emberek és állatok. P. a biolokácios kisérletezésekre.Emese Lorinc Reiki Mester 10 szemmel. üveggel.aluminium fóliával. A. Sztecenko. vas-. fénytát nem eresztő papirral. Sz.nem akadályozta a színek megkülönböztetését. P. ujjaival képes a színeket megállapitanl. akik sokáig tartózkodtak a föld ilyen részein. Kijevben. Ők állapították meg az élö sejtek közötti elektromágneses és informácios kapcsolatot. A katolikus egyház a különleges tehetséggel rendelkező embereket figyelemmel kisérte. Stanley. stb. Ezt a csoportot Vitallj Sztecenko vezeti A több éves munka során. fűzfavessző az idegrendszer optimizálására. és azok pusztulni kezdtek. az Ukrán Tudományos Akadémia Növényflziologial és Genetikai intézetében. újságot olvasott. hogy . A különböző tárgyak lüktetésének összehasoníltásával. A fény árnyékolása. 1979-ben a Szovjetunióban ismert lett Dzsuna Davitasvili extraszensz neve. orvosok.. a bloelektrónikával megvédett emberi burkon. a másik kamrában lévő sejtek szintén elpusztultak. azt mond. megtanulta megkülönböztetni a különböző tárgyak "hangját". amelyek a nyírfaágból eredne. Szmirnov vezetésével. a Földéhének kutatásánál. Sz. Resetnyikova. 1989-ben egy lelkes csoport. 1968-ban. János Pál pápa személyesen ismerte el Dzsunanek az emberek gyógyítása területén elért eredményeit. dinamikus. elsőként figyelt fel az úgynevezett geopatologén zónák problémájára. infravörös sugarakkal megvilágitott testen. 1980-as évek végén. Bizonyitást nyert. ábrázolásokat irt le. a botanikus tudományok kandldátusa. létezik egy specializált kisérleti módszertani csoport. aki a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Rádiotechnikai Intézetében kezdett el kísérleteket folytatni. a tölgyfaág . a biológusok. Az emberi szív mutatói különbözőek: az egészségesé 700800 Hz. Miha)lova felfedezése. T. a márvány 750-780. tudományos szempontból nézve. Miután az egyik kamra lakóit rosszindulatú virussal fertőzték meg. 1964-ben . A sejtek egymás áláfásával. Jutz amerikai pszichológus megfigyelései szerint P. rézlemezekkel. térfogatbeli ábrázolása. Sztecenko fontosnak tartja azt. és csodálatos felfedezésekre Jutott. benzinnel . a Művészeti Tanszák 50 hallgatóján sorozat-kisérietet hajtott végre. 1972-ben bejegyzésre került V. kidolgozta az aura fotovizualitásának módszerét. a vas 1070-1130-at ad. pszichológusok.ésodálatosan alkalmasak a vese. Novomejszkij. P. a "Parapszi-chologiai egyesület" nevet tíz évvel korábban megalakitott kapja és az USA tudományos fejlesztési együttmüködés egyesületeinek teljes jogú részlegévé válik. vizzel. hogy R. a jobbkéz ujjaival. teljes sötétségben. Igy II. majd három és több szin felismerését tanulta meg. tibgy a kisugárzások. melynek segitségévei megállapítható az ember fizikai és lelkiállapota. több kísérletet hajtott végre extraszenzórikus területen. Megfigyelései alapján például a gipsz 690-710 Hz egyenértékű tárfrekvenciát ad. gumikesztyün át.a "Time" folyóirat közli. hogy meg lehet állapitanl az egész szervezet diagnózisát. szineket határozott meg. egy extraszensz módszer alkalmazását. amelynek hivatalosan engedélyezték munkájában. 1986-ban. az USA-ban. elszigetelve egymástól ultraibolya sugarak által átjárható ablakos rendszerű kamrákban nőttek. a milánói Bloelektrónikai és Pszichotrónikal Kongresszuson Dzsuna megkapta a professzori cimet.a szív. betegeskedni kezdenek.működés. Ez volt a Szovjetunióban az első kollektíva. biofizikusok hivatalos szervezete. kémikusok. 1989-ben az Állami Feltalálok Bizottsága Dzsune Davitasvill gyógyászati módszereire szerz?i jogot adott. P. a szívgörcs esetón a frekvencia emelkedik 1000-1200 Hz-ig. mintegy tiz éve. Surin és L..

A sumérok a földi élet középpontjába. rezet.Ázsia. gyógyítási céllal megörökölte Babilon . Sugda és Média. hogy a buzaszemek atommagja pl más energiaállapotba mentek át. ml lehetséges az extraszenezek által. használtak még tengeri és édesvízi halat. Ilyen változásokat. amelyet minden egyes páciensre egyedileg határoztak meg. Qrszágában elismert. Ezekben az iskolákban. Az ókori gyógyítók is rendelkeztek a gyógyításhoz szükséges eszközökkel. ként. lazúrkövet. Elő-Ázsia középkori államaiban. mészkövet. még ma is hiszik és használják a tűz szent erejét. amelyek a Kijev Pccsorszki barlangrendsz. A "láthatatlan fény" az érzékszerveken. ahol több mint 70 intézet és intézmény foglalkozik vete. mézet. Ismereteiket és tapasztalataikat. ugyanúgy kapják és kisugározzák a bioenergiát. TÖRTÉNELEM A. gipszet. a föld népeinek fele. hogy a parapszihologusok k a Fehér Ház apparátusában Is tevékenykednek.Yrben nyugszanak. ennek a "láthatatlan fénynek" a mozgása határozza meg az emberi szervezetben végbemenő összes folyamatot. sín. A szentkövületek hatás védte a növényeket a megsemmisítő rádioaktiv dózistól is. amelyek segítségével a páciens belélegezte a gyógyító szert. A volgai bulgárok népi gyógyítói. Elő . amelyeket a mesteremberekkel együtt készítettek el.kevesebb. állatok vérét.Babilon és Asszíria tekintélyes orvosi iskolákat tartottak fenn Uruk és Borszippa városában. az ókori Sumér birodalomra vezeti vissza származását. sajnos csak töredékeiben maradtak fenn napjainkig. A sumér kulturális tradíciók örökösei . A gyógyszerek készítéséhez a növényeken kívül. egy energetikai szubsztanciát. Az akkori fejlett orvosi elmélet és az emberi szervezet befolyásolásának módszerei. Horezm és Baktria. hogy ők pszichoemociónális és fiziológiai ráhatással segítették elő a gyors fájdalomcsillapítást és a betegek gyógyulását. Az elő-ázsiai gyógyítók gyanta alapú olajokat (illóolajokat) is alkalmaztak. Az eltemetett szent kövületek mellé helyezet búzaszemekben átváltozás (transzmutácio) történt: egyik elemféléből több Welt. ebben az időszakban a Zoroaster-hit uralkodott. madarakat. Asszíria. Már akkor is nagy figyelmet szenteltek a pontos diagnosztikának.Emese Lorinc Reiki Mester 11 egyes szentek kövületei. mint az élő extraszenszok. ólmot stb. A jó hatásfokú terápiák sorába tartozott a zenés és táncos terápia. a légzésen és a táplálkozáson keresztül töltöti fel a szervezetet energiával. A legendák alapján. az orvosok tanításához. akkor a beteget kivitték a piactérre és az ott lévőknek tanácsokat kellett adni a . A sumérok gyakorlati tapasztalatai is nagy hatással voltak a környezetükre. segédeszközök. A magmágnesesség rezonanelája segitségévei megáliapitották. amit a betegségek csoportosításának a létezése is bizonyít. tankönyvek. reszelő. addig csak az extraszenezek kölcsönhatásához rögzítettek. tojást. Véleményük szerint. Hivatalosan a parapszlchologia a világ . Az ókori Asszíriában és Babilonba a következő szokás alakult ki: ha az orvos lemondott a betegről. Majdnem mindenhol komoly kísérleték tárgya különösen az USA-b } n. Babiloni és Asszír ékírásokból tudjuk. fűrész. Innen terjedtek tovább az ismeretek a szomszédos országokba: Szíriába. csipesz. mint például: szike. Föníciába. másikbós . enciklopédiák és egyéb ismertető anyagok álltak rendelkezésre. a Kaukázusba. Egyiptomba. timsót. az úgynevezett "láthatatlan fényt" helyezték. Nagy Bulgáriába és Észak-Indiába. ásványi sókat. Érdekesség.

a vér.Emese Lorinc Reiki Mester 12 gyógymódra. kettő-kettő mindegyik végtagban. a légzés. kettő-kettő a fülekben. asszír és babiloni gyógyítók magas szintű tudását. az ókori Egyiptomban sok más gyógyszer is létezett. Ezeket az ereket vagy csatornákat az egyiptomi orvosok "metu"-nak nevezték. A sumér. amelyet a bizánci kultúra közvetített Európába. feltöltve azt élettel. tisztelet és elismerés övezte az egész ókori világban. 4 a halántéknál. a tenyérhez vagy a lábhoz. a kézhez. Saisban (Szaiszban). hogy az orvosi titok a szív működésének ismeretében rejlik. az ondó. tulajdonképpen a szívet érezte. az ókori Egyiptomban létezett a "Pneuma-tanítás". kettő mindegyik herében vagy petefészekben. a levegővel bejut az ember tüdejébe. Sok gyógyszert Indiából és Kínából hoztak be Egyiptomba. Az ókori Egyiptom. Ezeken keresztül a szív összehúzódásának az eredményenként a "Pneuma" segítségével árad szét a meleg. Az egyiptomi Rá Isten templomaiban már öt ezer évvel ezelőtt "élet otthonok" léteztek. mint gyógyszer felhasználását vezette be újra S. és amelyek egyensúlya meghatározza a közérzetet. és szabályozza a tápanyagok. . a nyálka. Bármelyik orvos hozzáérve akár a fejhez. Akkoriban úgy gondolták. 4 az ülepben és kettő a kisujjban végződött és a szív irányába futott. Az ókori Egyiptomban például széles körben elterjedt állati és rovar-testrészek. amely az emberi szervezetet alkotja. Kína. C. 4 a fejben. A volgai bolgárok a XVI század végéig őrizték meg a sumér és az ókori Egyiptom ráhatásos módszereit és tudását. A babiloni és asszír orvoslás nyomait. B. Memphiszben és Théba templomaiban. mert ezektől a "metuk" a szívhez haladtak. Az emberi szervezetben a nedvek közötti egyensúly felborulása betegségekhez. utána a szívébe és onnan az ereken keresztül szétterjed az egész testben. ahol kezdő papoknak hosszú időn keresztül a mágikus befolyás és gyógyítás művészetét tanították. sőt halálhoz vezethet. Az egyiptomi gyógyítók őszintén hitték. Ezzel egy időben. túltöltöttség vagy hiány. Tilos volt szótlanul elmenni a beteg mellett. A tudósok véleménye szerint az egyiptomi orvosok már 3550 évvel ezelőtt ismerték a mai egészségügy által használt összes gyógyszer egyharmadát. ezekből 4 az orrlyuknál. Földből. Ezeken kívül. hogy ezekben a csatornákban ne keletkezzék elzáródás. a XVI század közepéig lehetett náluk követni. a tarkóhoz. Tűzből és Levegőből áll. A későbbi időkben az emberek sajátos képzésben részesülhettek Heliopoliszban. Fontos volt. mert a "metuk" a szívből indultak a test többi részéhez. Az egyiptomi gyógyítók összesen 32 "metu" csatornát ismertek. Hahnemann német orvos a XVIII században. ami az egyiptomiak szerint áthatja a világmindenséget. mert nem ismeri az emberi szervezetre való hatását. A "Pneuma" egy láthatatlan és súlytalan energetikai szubsztanció. amelyeket a mai hivatalos orvostudomány nem használ. aki az európai homeopátiát megalapította. Ezek az ismeretek harmonikusan egészítették ki a volgai Bulgária egységes muzulmán orvosi iskoláinak tanait.a négy fő életnedv. a vizelet és az ürülék cirkulációját. hogy a világmindenség négy alapvető őselemből: Vízből. A négy őselem hordozója . Európára nagy hatással volt az ókori Egyiptom mágikus iskolája.

A kínaiak olyan dolgokat fedeztek fel. Náluk már 3000 évvel ezelőtt a hagyományos orvostudomány elérte csúcspontját. A kínai ókori ráhatásos módszerek nagy hatással voltak a filozófiai és orvosi iskolák fejlődésére Indiában. A világmindenség anyagi és lelki fázisa az öt őselem: Föld. se vége nincs. Például. hogy a pulzus nélkül lehetetlen a vér elosztása a nagy és kis erekben. A vér folyamatosan kering az erekben . a kínaiaknak sikerült mind a mai napig a szakirodalmat és a mester-tanítvány tudás átadását megőrizni. valamint később az európai országokban is. valamint az emberi szervezetet is. Koreában. Tűz és Fém. Indiában saját filozófiai orvosi iskolák jöttek létre. hanem magát a pácienst az ő egyéni jellemvonásaival. Vietnamban. Ez a leírás 3500 évvel előzte meg William Harwayt. hogy minden megbetegedésnél a patológiai folyamatba szükségszerűen az egész szervezet. beszámol arról. Bármilyen megbetegedést úgy tekintettek. Az ókori kínai orvosok úgy gondolták. A kínai filozófusok és orvosok kidolgozták a világmindenség két egymástól elválaszthatatlan és ellentétes tényezőjének a "Yang és Yin"-nek a tanítását. több mint 500 formáját különböztették meg.Emese Lorinc Reiki Mester 13 A hagyományos kínai orvoslás az egyik legrégebbi a világon. A hagyományos kínai orvostudomány több mint 20000 írott anyaggal rendelkezik. . amelyet 2000 évvel időszámításunk előtt írt. 2. Huandi Hej Dzin "Belgyógyászati tanulmányok" című 18 kötetes tanulmányában. Az indiai orvostudomány az emberi szervezet egységének a tanításán alapszik. növények. mint oszthatatlan egység bevonásra kerül. aki Európában először fogalmazta meg a vérkeringés elméletét. szokásaival és hajlamaival együtt. A kínai orvosok egy betegséget úgy határoztak meg. Kimondottan a pulzus a vér és "Pneuma" keringésének okozója. mint az öt őselem energiaegyensúlyának két fő ok miatti felbomlását: 1.és a szív irányítja a vért". Fa. Nagy Bulgáriában és KözépÁzsia országaiban. Japánban. valamint a szomszédos országok lelki és fizikai gyógyítási hagyományain keleteztek és fejlődtek.. A más hagyományos orvoslással szemben. Ezek a módszerek a saját tapasztalaton. a keleten nagy tiszteletnek örvendett "Az állatok asztrológiai naptára". Ásványok. Ennek a körforgásnak se eleje. amelyek több száz évvel megelőzték az európai orvosok felfedezéseit. ami a világot és az embert fejlődésre késztette a "Chi" energia. amelyben a betegségek diagnosztizálásának és a páciens egyéni tulajdonságainak meghatározására különös figyelmet fordítottak. A kínai gyógyítók a betegségek meghatározásánál nagy figyelmet szenteltek a pulzusnak. Az emberi szervek közötti kölcsönhatás egyensúlyának a felbomlása. és egy szerv funkciójának a változása magával vonja a szervezet összes többi szervének a változását is.. Az ember és a környezete közötti kapcsolat egyensúlyának a felbomlása. amely megmagyarázza a világmindenség lelki és fizikai összhangját. India A földön a legősibb gyógyítási módok az indiaiak. Az egyik legrégibb kézirat. Víz. állatok és rovarok szerveinek a felhasználásával képesek voltak hatni az emberre. Ebben a könyvben szerepel a következő is: "a vérerek egymással körkapcsolatban vannak. D. Az isteni erő. Nem a betegséget gyógyították. mint az egész szervezet betegségét. amely sok évezred alatt gyűlt össze.

Indiában az emberek milliói még ma is a híres "Ajurveda" útmutatásai szerint gyógyítják magukat. amely segít megérteni az általános gyógyító koncepciót. Ez magától nem vezet egy betegség kialakulásához. A hagyományos indiai orvostudomány alapjait először a híres "Élet könyvben" az "Ajurvedában" rögzítették írásban. Az Epe a világűrben a tüzet képviseli. A Nyálka a világmindenségben és az emberben a különböző "puha" anyagokra emlékeztet. Például Kínában ezt a tilalmat csak 1913-ban oldották fel. biztosítja az emésztést és a szívizom aktív működését. az emésztést. A szél a természetben a fénynek. a hűvösségnek és a térben szétterjedő hangoknak a hordozója. Sok európai. Epe . vagy szélsőséges éghajlati körülmények között valamelyik Dósa jelentős túlsúlyba kerülhet. az életkörülményeink nem megfelelően alakulnak. . Rendkívüli érdekesnek tűnik az a tény. amerikai és ázsiai orvos szintén használja ennek az ókori munkának a gyakorlati tanácsait. Az esetek többségében az egyik Dósa mindig túlsúlyban van. hogy az ókori India orvostudománya indította el sok országban. Ilyenek például. Sajnos az ősi tudományok legfontosabb elméleti tételeinek a lényege még ma sem tisztázott. Epe és Nyálka közötti összhang megbomlásának az eredménye.Emese Lorinc Reiki Mester 14 Az ókori Indiában a diagnosztika és a gyógyítás a tökéletességig fejlődött. Az emberi testben a vérkeringést. ennek következtében kifejlődik a betegség. Így érthető. E. Természetesen az embereknél a tökéletes harmónia a három Dósa között rendkívüli ritka. Az ókori és középkori országok többségében ez szigorúan tilos volt. hogy az ősi Indiában a hullák felboncolása soha nem volt tabu. biológus. hogy a betegség a Szél. A Nyálkát a kenőolajhoz hasonlíthatjuk. A Nyálka teszi lehetővé a test szubsztancióinak mozgását és együttműködését. nem is szólva a természetes alapú gyógyszerek tényleges felhasználásából eredő tapasztalat rendszerezett kiértékelésének a hiányáról. a kiválasztást és az anyagcserét a szél irányítja. akupunktúra és olyan közismert természetes anyagok. A Dósák az összes folyamatot irányítják és a következő megnevezéseket kapták: Szél Váta. Tibet Az ősi tibeti orvosi iskola hosszú évszázadokon keresztül az ókori világ más országainak a gyógyítási módszereire támaszkodott. Az indiai orvos egy időben volt pszichológus. kémikus és farmakológus. mint például Tibetben és az ókori Görögországban a gyógyítás fejlődését. botanikus.sisakvirág.Kapha. (indiai) kígyógyokér stb. Mai kutatok úgy gondolják. de ha nem tartjuk be a helyes életmód előírásait. hogy csak a fizikai. Az ősi indiai filozófusok. amely egyaránt bevonja a kemény és érdes felületet is. Az ókorban úgy vélték. az emberi szervezetben viszont fenntartja a test állandó hőmérsékletét. a helióterápia (napkúra). hogy különböző gyógyítási módszerekkel a három Dósat egyensúlyba hozták. tudósok és orvosok úgy gondolták. előtte ezt a tudás szájhagyomány útján terjedt a tanítótól a tanítványhoz. a legkülönbféle gyógymódokat tárják elénk a pszichoterápiától a sebészeti beavatkozásig. pszichikai és szellemi állapot összessége határozza meg a páciens betegségét vagy egészségét. Az "Ajurvedában" több mint 1000 gyógynövény tulajdonságát írják le. sőt beállhat a halál is. Az indiai orvosok úgy állították helyre az egészséget. herebab (rókaláb). mint az édesgyökér. hogy az egész világmindenség és az emberi szervezet létezésének az alapja a Tridósa elmélete. Az indiai gyógyító úgy vélte.Pitta. és széles körű elméleti anyagot tartalmaz. helytelenül táplálkozunk. Nyálka . hogy miért éppen az ókori indiai orvos Szusruta és nem Korneliusz Celzius (mint ahogy ezt még nem is olyan régen gondolták) írta le a történelemben először a helyi gyulladás folyamatát. A szél által a szervezetben mozgásban tartott nedvek és anyagok szabályos életműködését megzavarja azok gyorsulása vagy lassulása. elsősorban az indiaira és a kínaira.

kinai és iráni gyógyászati rendszerek tanitásainak az egységesítéséhez. amit Jutog Jontan Gompó alkotott. Hellás egyik első orvosa. amelyeknek nem volt hagyománya Indiában. Indiából. sárga epéből és fekete epéből áll. A négykötetes tanulmány a "Négy traktatus" (Gyű si). Az "Ajurveda" korlátjai közé szorított orvostudomány hátráltatta annak fejlődését a kínai orvostudományból átvett olyan területeken. már a tibeti állam megalapításáról híres Szongcen Gampó korában az indiai Bharathadzsa. Hippokratész azt tanította. Tűzből. hogy a világmindenség a négy Őselemből. Dzsaba Gonboj Indiában tanult orvos. A XIII. A VIII. Kínából és más országokból származott. Ezt az elméletet tovább fejlesztette Platón. Empedoklész. században. hanem mint "átható". a kínai Han Vanham és a perzsa Galénosz orvosok közösen írták meg "A bátorság fegyvere" című tibeti nyelvű. F. A vérre jellemző a nedvesség és a melegség. A hippokratészi "életnedvek" mindegyike meghatározott tulajdonságokkal rendelkezik. Ezek egyensúlyának a megzavarása a kínaiak által ismert 12 szerv valamelyikének a megbetegedésében jelentkezett. amely a legnagyobb hatással volt az egész középkóri gyógyításra és az a XVII század végéig érvényben maradt. olyan két erőnek képzelték el. hogy az egészség és a betegség az emberi testnedvek keveredésének egymásra hatásától függ. ami elsősorban a szövetekben figyelhető meg. A "humor" ókori görög szó. Az ókori Görögország. Levegőből és Földből áll. A hellének a világ minden tájáról szenvedélyesen gyűjtötték az értékeket. Víz. Tűz és Földnek felelnek meg. különösen a kínait és az indiait sikerült egy kiegyensúlyozott egységben megőrizni. a tibeti klasszikus orvostan továbbfejlődött. a tibeti orvostudomány fejlődése az indiai orvostan befolyása alá került. a helyi orvosi tradíciók a környező országokéval összefonódtak. mint a három elem (Dósa) egyensúlyának a megbomlását. később széles körű elismerést kapott és a mai napig nem vesztette el a jelentősségét. amelyek együtt széles körű irodalmat hoztak létre. amely nem csak "nedvet" vagy "létet" jelent. században. mint például a "három Guna" és a "Ying-Yan" tanítások. sem a perzsával nem lehetett összehasonlítani. nyálkából. századi híres és kiemelt tudású orvos Jutog Jontan Gompó egy egységes orvosi rendszer keretében összefoglalta a tibeti orvosok által sok évszázad folyamán gyűjtött pozitív tapasztalatokat és egy különleges orvostan rendszert dolgozott ki. amely a meleget és a hideget képviseli. aki az egyiptomiakkal tanult. Ezek a világmindenség Őselemeinek Levegő. Ennek a munkának az értelmezése alapján különböző tibeti orvosi iskolák jelentek meg és tűntek el. gyógyításról szóló munkájukat. Hippokratész elmélete szerint az emberi test négy alapvető "életnedvből": vérből. valamint az írás megjelent. amikor a tibeti állam kialakult. állította. a nyálka sajátossága a hideg . sem az indiaival. Hente Lin Han kinai orvos és Dakciglan perzsa orvos közössen láttak neki az indiai. Arisztotelész és Hippokratész. Tibetben sok tudós és orvos Nepálból. A betegséget úgy értelmezték. amikor a buddhista vallás államvallássá vált.Emese Lorinc Reiki Mester 15 A VII. amelyet később kinai orvosok tovább bővítettek. A különböző elméletek szintézise során. Egy másik verzió szerint. "szétterjedő" és "átszivárgó" is fordítható. Tibeti szerzők szerint. Az emberi szervezetben a "Ying"-et és "Yan"-t. Ennek keretében kiadtak egy közös munkát. Ennek eredményeképpen a három gyógyító iskola tanításait. Tibetben létezett több legenda a hagyományos tibeti orvoslás kialakulásának a forrásáról és annak továbbfejlődéséről. Éppen az ókori Görögországon keresztül jutottak el az ókori Egyiptom gyógyítási módszerei napjainkig. amelyet sem a kínaival. Ez a tanítás lett az alapja a "humorális patalógia" elméletének. Vízből. Ennek a munkának az értelmezésével foglalkozott több tibeti orvosi iskola is.

hogy az egészség a szél egyenletes mozgásának a következménye és a betegség akkor lép fel. azon belül az utolsó görög zsenik. hogy az emberi és állati test a táplálkozással. a testen kívül pedig "levegőnek" nevezi.muzulmánok nem hogy megsemmisíteni akarták az általuk meghódított országok kulturális örökséget. epe és nyálka. amikor az egyenletesség felborul. Csak a nagy muzulmán megújulásnak köszönheti Európa. Örményország.Marokkóig) és Spanyolország. mint Aeciusz. A muzulmán megújulás hatással volt a Nagy Bulgáriára. Már az ősi "Upanisád" írásokban a légzés vagy "prana" mindenféle létezés és élet alapja volt. mert az emberi szervezetnek a természettől adott képessége a betegség legyőzése. amikor az iszlám vallást felvette. . év után. Vannak adatok arról. amely Galénosz és Paracelsus tanításaiban fejlődött tovább. G. Indiába és Kínába ment tanulni. ivással és légzéssel (pontosabb "pneumával") telítődik. a sárga epének a száraz melegség és fekete epének pedig a hideg szárazság. Hippokratész a "Szelekről" című munkájában írja. században Anaximenésznél. hogy a beteg szervezetnek csak egy gyógyító impulzust kell adni. Az ókori világgal minden kulturális kapcsolat megszakadt. Az ókori orvosok úgy gondolták. Úgy vélték. Ezek az elméletek évszázadokon keresztül nem változtak. Hippokratész azt írja. Ennek az aránynak a megbomlása idézi elő a betegséget. különösen a 737. Ezekkel a kulturális kapcsolatokkal magyarázható a hasonlóság az ókori India orvostudománya és Hippokratész élettan elmélete között. és teljesen kielégítették a diagnosztizálás és gyógyítás szükségleteit. Hasonló elmélet Kínában is létezett. hogy az ókori Hellász csodálatos klasszikus kultúra alkotásai. hogy a nedvek megadott arányú keveredése az emberi szervezet szabályos működését biztosítja. Észak. Hippokratész elmélete szerint a szervezet alapvető elemei a vér. azt jelenti. hogy az arabok . hogy a kultúra és azon belül az orvostudomány egész Nyugat Európában hanyatlásnak indult. A hatalmas Arab Kalifátushoz tartoztak Perzsia. Az emberiség történelmében egyedülálló volt az. hogy lebecsüljük az őseink képességeit és tudását. Perzsiába. a nyálka. Görögországban hasonló elmélet lényegesen később jelent meg az időszámításunk előtti V. hogy Hérodotosz. A "szél" fontos szerepet játszik az ember életében. A görög és indiai orvostudomány hasonló okokra vezeti vissza a betegségek megjelenését. hogy ezek egymással kapcsolatban voltak. hanem teljes energiával nekiláttak tanulmányozni azokat. Az Arab Kalifátus A középkori keresztény egyházak sötétségének "köszönhető". az úgynevezett "Chi.életenergiáról" szóló tanítás. A légzést a testen belül "szélnek". mint vér. Alekszandr Trallinszky és Paul Eginszky művei megmaradtak. Démokritosz és Hellás más művelt polgárai ezekből a forrásokból merítették a tudásukat. Szíria. A levegő mindenek felett uralkodik. A már kielemezett elméletek nélkül lehetetlen lett volna a helyes diagnosztizálás. hogy az orvosok évszázadokon keresztül elméleti alap nélkül (vakon) dolgoztak. Azt feltételezni. Az ókori világ különböző régiói orvostudományának már a felületes összehasonlítása is bizonyítja. a korai indiai orvostudomány szerint viszont a szelet értelmeztek úgy.Afrika (Egyiptomtól . Hippokratész korában az ő köréhez tartozott tanult emberek többsége hosszú időre Egyiptomba. Még nagyobb hasonlóságot fedezhetünk fel Hippokratész és az ősi indiai elméletek között az emberi szervezet felépítéséről.Emese Lorinc Reiki Mester 16 nedvesség. minden indiai és tibeti tanulmányban nagy jelentősséggel bír. a sárga és a fekete epe. Szókratész. a gyógyító módszer kiválasztása.

Az elméletek között fennálló káosz sokkal inkább elemi módszertani zavart bizonyít. Csak 300 év múlva az Arab Kalifátus szomszédságának köszönhető az. de ezen kívül felhasználták a közép-ázsiai orvostudomány tradícióit is. az elméleti orvostudomány elvesztette a gyökereit. hogy az egyik szigorúan a másikból következik. Az arab orvosok a klinikai és orvosi elméleti munkájuk során.. és tovább fejlesztette a meghódított országok és a távoli és közeli szomszédok tudását. indiai. Az arabok azon túl. A volgai Bolgária (A Nagy Bulgária) A XI-XII században a bulgár orvostudomány a vezető ázsiai orvosi iskola színvonalára fejlődött. akik a világ orvostudományában elismerést szereztek. és Abu Ali al-Huszain Ibn Szína (Avicenna). még jelentősen tovább is fejlesztették azokat. Az arabok elsajátították a Sumér. egyiptomi. a szervezet állapotának kiértékelési rendszeréröl. egyiptomi. Jelenleg ezeket Európában áltudománynak tekintik és gyakorlatilag elfelejtették. Perzsa és indiai orvostudományokat.. . A IX-ik és azt követő századok folyamán az arabok orvosi gyógyászatában egy sorozat kiemelkedő tehetség és a zseni jelent meg. Az egyház és annak inkvizíciós részlege kíméletlenül üldözött minden haladó eszmét a tudományban. jó átgondolt és világosan fogalmazott tankönyvekbe és kézikönyvekbe. Ekkor Európában sötét középkor volt a jellemző. kultúra. sumér és görög orvostan örökségének a tanulmányozása alapján saját elméleti elgondolást tudtak továbbfejleszteni és a gyógyászati gyakorlatban hosszú évszázadokon keresztül alkalmazni.Emese Lorinc Reiki Mester 17 Az arabok érdemei az orvosi tudományban jelentősek. és orvostudomány egész más minőségű fejlődésnek indult. Amikor Európában a tudomány és a művészet terén teljes visszaesés volt tapasztalható. Abu-Kazisz.szisztematikusan ötvözni az egész terjedelmes összegyűjtött anyagot a szemléletes. Babilon. Az egymásnak ellentmondó nézetek sokszínűségét gyakran a tudomány viharos fejlődése bizonyítékának tekintik. ahol ezek folyamatosan eltorzultak és hamis értelmezést nyertek. A VII-VIII században az indiai és kínai ismeretanyag átadását Gondesapure legnagyobb orvosi iskolája szolgálta. Ezek voltak Abu Bakr Rázi. Ők az Őselemekről . Majer-Stein és Zudhof az orvostudomány történetírói szerint senki sem tudta az arab tudósok tehetségét kétségbe vonni ". Érdekes az. ahol mindegyik rész logikusan össze van foglalva úgy. Később az arabok saját eredményeiket Nyugat Európának adták át. és az egészet áthatja a tiszta áttekinthetőség". H. hogy a modern orvostanban sok ellentétes koncepció van. aki Hippokratész közvetlen követője volt. kultúrában és orvoslásban. A IX-XII század folyamán a muzulmán Kelet felvirágzásának a kora nagy hatással volt az európai. Galénosz téziseire támaszkodtak. hogy Nyugat Európában megújulás kezdődött és a tudomány. ázsiai és észak afrikai haladás fejlődésére.az élettevékenység eredetéről szóló tanítást kiegészítettek a gyakorlati gyógyítás szükségletének megfelelően./1/ Az arabok a kínai. az arabok a meghódított országokat nagy számban átszőtték akadémiák és egyetemek hálózatával. hogy hasznosították az ókori orvosok elméleti és gyakorlati tanításait. Averroës. Görög. A keleti muzulmán orvostudomány befogadta. alapját.

Emese Lorinc Reiki Mester

18

A legészakibb muzulmán ország a volgai Bolgária természetesen nem maradt ki a haladásból, ezen belül az Elő-Ázsia, Egyiptom, Kína, India, Tibet, ókori Görögország és arab világ jól fejlődött orvostudományából. A XVI század közepéig Kelet Európában a volgai Bolgária egy vezető állam volt és nagy hatást gyakorolt a szomszédaira, ezeken belül a Kazár Kánságra, a kijevi Oroszországra, Krímre, Kaukázusra, Szibériára és a Vladimír-Szuszdal fejedelemségre. A bulgár oktatási rendszer keleten jó hírnévnek örvendett, még arab egyetemisták is megtisztelőnek tartották a bulgár egyetemeken - a medreszékben képzést kapni. A bulgár orvostudomány magába szívta az összes bulgár ősének a tapasztalatát, akik az Északi Kínától Irakig, az Ob folyótól - Iránig éltek, és azon kívül tevékenyen felhasználták a szomszédok eredményeit. Baksi Iman (1680) "Dzsagfar Tarih" ősi bulgár krónikai gyűjteményében olvasható: "Abu Gali Ibn - Színának (Avicenna) voltak Bulgár városban rokonai, akiket meglátogatott". A modern bulgáriai kutató G. M. Davletsin (Kazán) szintén megjegyzi: "Az orvosi ismeretek fejlődésére hatással voltak a keleti gyógyítók munkái, amelyek abban az időben nagy népszerűségnek örvendtek". Ezek közül külön ki kell emelni Abu Ibn - Szína nagy tudóst, aki X-XI században élt. Róla sok legendát költöttek, amelyekben ő, főleg tehetséges tabib (orvos) és varázslóként szerepel, aki még a hallottat is fel tudja támasztani. Nem véletlen az, hogy Ibn - Szína "Kanun" (Az orvosi törvények könyve) című művét másolták és többször kiadták. Ezért ezek a kéziratok gyakran névtelenek és "A népi orvoslás gyűjteményének" nevezik azokat. A XI században élt Szulejmán Ibn Daud asz-Szakszíni-Szuvari Abu-Ala Hamid Ibn Idrisz al Bulgari munkáiból vett idézetekben orvosi részletek is előfordulnak, többek között ezekben az idézetekben az embriológiáról származó információ található: az anyaméhben a magzat keletkezéséről és fejlődési stádiumairól, a 40. nap lefolyása után a megolvadt vércseppből való kialakulásról, valamint a magzat keletkezéséről és a feléledéséről. Ahogyan a "Küssza és Juszuf" Kol Golu költeményében olvasható, a bulgár orvosnál az alapvető diagnosztizálási módszer a beteg pulzusának a kitapintása volt. A keleti orvostudományban ennek az eljárásának nagy jelentőséget tulajdonítottak. Erről külön orvosi értekezéseket írtak. A muzulmánok között "A könyv a pulzusról" (Kitavü navz) népszerű volt. A bulgár tabibok láthatóan ismerték ezt a könyvet. A "Küssza és Juszuf" költeményben említést tesznek a lancetta - orvosi műszerről. A lancetta (lándzsa) kétélű kis kés a bilari gyűjteményből ismert. Számunkra is nagy jelentőssége van a hozzánk eljutott bulgár tudós orvosokról szóló információknak, akiknek a művei keleten népszerűek voltak. Ezekhez tartozik egy tehetséges testvérpár. Tádzs - ad - din - al - Bulgary megírta "At -Tirják al Kabir" (A legjobb gyógyszerek mérgezés esetén) című művet és a testvére Haszan korának ismert orvosa Badr - ad - din Mahmud Ibn Uszman kérésére 1220-1221 években átírta ezt az értekezést. Jelenleg ezt Iránban a medzslisz könyvtárban őrzik. Egy másik gyógyszertani értekezés "Az egyszerű gyógyszerekről" Burhan - al - din Ibrágim Juszuf Bulgarytól szintén népszerű volt a muzulmánok körében. Az egész keleten hírneves orvos volt Hodzsa Bulgary Goznából. A kutatók megjegyzik, hogy a bulgár orvostudomány a népi orvoslás haladó hagyományaira támaszkodik. Így a bulgárok széles körben alkalmazták a pszichoterápiát, az energetikai ráhatást és más gyógyító módszereket. A "Dzsagfar Tarih" műben a következő széljegyzet olvasható: "az első bulgár, aki gyógyszer nélkül gyógyított és Barüsz becenévre hallgatott - Midan volt". Ő különböző alakokat vett fel és ennek köszönhetően erősebben tudott hatni a gyógyítandó betegre. Egyszer átalakult egy óriási alüppá, egyszer egy párduccá (barüsszá), innen ered az ő beceneve is. Az ilyen gyógyító módszereket a fizikai és lelki gyakorlatokkal, valamint különleges táplálkozással egészítette ki. Az ő tanítványait - midancsinak nevezték.

Emese Lorinc Reiki Mester

19

A "Dzsagfar Tarih" általunk említett feljegyzésében a következőt olvashatjuk: "híres midancsi volt Lacsün Hiszami vagy más néven Dzsurgi - Emir (a XII-XIII században). Ő az "Ajándék a majdánon versenyző férjeknek" című könyvében megírt néhány midancsi fogást. I. Európai krónika

Mivel az általam előadott anyag elsősorban illusztráció, azért az adott témát csak röviden foglalom össze írásban. Az anyag létezése - mint azt a gyakorlatból ismerjük - a tárgyak egymásra hatása különböző szinteken. Ez az elektronok közt vonzás vagy taszítás, az emberek közt szimpátia vagy ellenszenv, és sok más formában jelenik meg. A tárgyak egymásra hatása akkor kezdődött, amikor a mi világmindenségünk megszületett. Egyik tárgy ráhatása a másikra - ez az energetikai szintű információcsere. Amilyen sok fajta energia létezik, olyan változatos formájú ráhatás van. Bár beléptünk a XXI századba, de az emberiség az energiának csak néhány formáját ismeri. Az energia milliónyi megjelenési formája a tudomány számára ismeretlen. Nem tudjuk, hogy a bioenergia vagy a pszichoenergia milyen energiákból áll, ezért a jövőben egyszerűen az "energia" terminust fogom használni. A bioenergetikai kölcsönhatás elsősorban az állatok között, a pszichoenergetikai viszont az emberek között fordul elő. Azt nem ismerjük, hogy milyen formában történik az élő és életlen természet egymásra hatása. Azért még egyszer aláhúzom, hogy csak az "energia" szót fogom használni, mindenféle "bio" vagy "pszicho" vagy más előtag nélkül. Ebben a munkában kizárólag az energetikai ráhatással foglalkozom (és a gyógyítás céljával) az emberek, az ember és más élőlények valamint ember és a világmindenség más élettelen tárgyai között. A ráhatás és a gyógyítás különböző információs energetikai szinten történik: 1. 2. 3. Fizikai Emocionális Intellektuális

A ráhatás lehet tudatos és tudatalatti, gondolati és vizuális-érzéki. Hatni lehet a szervezetre bármilyen távolságon, tárgyon, személyes holmin, ábrázoláson (kép, szobor, fénykép), hangon, illaton és ízlelésen keresztül. Azt, hogy az emberek, állatok, növények és úgynevezett élettelen tárgyak között energetikai csere létezik, az ókori és jelenkori tudósok kutatásai támasztják alá. Mint ahogy az írásos forrásokból ismerjük, az ókori egyiptomi jósok és az ókori delfi jövendőmondók befolyásolták az embereket a prófétai információ megszerzése érdekében. A különböző népek szent irataiban, mint a Korán, a Biblia, a Bhagavad-gítá és másokban említenek olyan eseteket, amikor az emberek gyógyítás céljából ráhatással voltak a környezetükre - élőlényekre, növényekre, ásványokra vagy más emberekre. Salamon beszédeinek gyűteményében, amelyet Stobeusz adott ki, olvasható: "ha egy gonosz, súlyos betegségtől szenvedő embert megérintesz a kezeddel, akkor ő azonnal meggyógyul"

Emese Lorinc Reiki Mester

20

Pirr, epiruszi uralkodó, valamint Veszpasíanus és Adrian római császár kézrátevéssel gyógyítottak betegeket. Plinius, mint egy kipróbált gyógymódot javasolta a homlokra lehelést és azt mondta, hogy "vannak emberek, akiknek a teste gyógyító erővel rendelkezik". Az ókori Indiában ismert volt a rossz szellemek és betegségek "kiűzésének" a gyakorlata. A jógák magas művészi szintre fejlesztették a testük feletti uralkodást és a gyógyító hatást más emberekre. A X-XII szászadban az arab tudósok az elsők között kezdtek el érdeklődni az anyag oldaláról történő befolyásolásal és gyógyítással, a miszticizmust és a babonát háttérbe szorítva. Avicenna, a nagy gyógyító mondta, "ha halljuk, hogy valaki egy másik emberre vagy egy személy egy egész népre hatással van, akkor ezt nem kell rögtön tagadni, hanem inkább tanulmányozni kell a természet törvényeit". Az embereket, akik extraszensz tehetségekkel bírnak, Ibn Szína misztikusoknak (arifnak) nevezte, és két típusra osztotta. Az első típushoz olyan emberek - proféták - tartoznak, akik különös energiával és tiszta lélekkel rendelkeznek. Azokat az embereket, akiknek erős az energiájuk, de "sötét" a lelkük, Ibn Szína "megvetett boszorkányoknak" nevezte. Ő úgy gondolta, hogy az arif képességére háromféleképpen lehet szert tenni: 1. A születés óta, 2. Szenvedélyeken keresztül, 3. A test és a lélek edzésével. Néhány szuffita iskola a gyakorlatban oktatta az arif képesség fejlesztését. Ezen irányzat egyes képviselői, Ibn Szína szerint képesek voltak legyőzni a föld gravitációs vonzerejét. A középkori európai tudósok a muzulmán Keletről minden haladó eszmét átvettek, és mélyebben kezdték el tanulmányozni a világot, többek között a paranormális jelenségeket. A XVI században T. Paracelsus, svájci orvos tanulmányozta és használta a mágneses tér gyógyító hatását. A XVII sz.-ban U. Helmont és P. Gludd. felfedezték a "fluidot" (életerőt), amely a kezekből, szemekből és más emberi testrészekből árad. A XVII sz.-ban A. Kircher német tudós megalapozta az "élő mágnesesség" tanát. A XV sz.-ban F. A. Mesmer bécsi orvos először fejtette ki és használta a gyakorlatban az "élő mágnesesség" elvét. Szintén a XVIII sz.-ban Poussegur francia kutató felfedezte a mesterségesen előidézhető szomnabulizmus jelenségét (holdkorosságot) és ezzel megnyitotta a test és a lélek egymásra hatásának elméletet. 1843-ban James Brad angol sebész leírta a "Neurohipnológia" című könyvében a külső akarat rákényszerítésének a folyamatát és elnevezte hipnózisnak (a görög eredetű "hipnosz" - álom szóból). Brad fájdalomcsillapítás céljára először alkalmazta a hipnotikus altatást a sebészeti operációk során. 1852-ben J. Brad a "Neurohipnológia" könyv kiadása után, egy új könyvet jelentetett meg "Mágia, varázslat, élő mágnesesség, hipnózis és elektrobiológia" címmel, amelyben nagyon részletesen leírta a hipnózist, mint az emberre való befolyásos módszert. 1853-ban M. Faraday, az ő nyomán D. Braid angol fizikus és I. Tarhanov orosz fiziológus azzal magyarázta a spirituális asztalok rejtélyes mozgását, hogy a szeánsz résztvevői egy

1876-ban U.-ban Indiában az angol gyarmati hatalom felhasználta az emberi telepatikus képességet információ nagy távolságú továbbítására. A médium játssza el a szellem szerepét úgy. Zauerbruch és Schumann német fizikusoknak Kacamali után sikerült felfedezniük az emberi összehúzódott izom környékén egy alacsony frekvenciájú elektromágneses mezőt. akik megfelelő képességekkel rendelkeztek. 1912-ben M. Pogorelszkij orosz tudósnak először sikerült lefényképezni az emberi aurát. A Szent-Pétervári egyetem fizikai társasága egy speciális médium bizottságot szervezett. mint a többieknél. Természetesen az információadók olyan őslakosak közül kerültek ki. hogy a kísérleti személy feje körül centiméteres elektromágneses hullámok léteznek. hogy maga sem veszi észre. Kacamali olasz neurologus és fizikus nyilvánosságra hozott olyan kísérleti eredményeket. mert nála az ideomotoros képesség jóval fejlettebbek. V. P. M. hogy a különböző időben és különböző irányban fellépő ideomotoros lökések összeadódnak és ez az eredő fokozza az asztal billegését. Véleménye szerint ez a hullám lehet az a fizikai közvetítő közeg. úgynevezett spontán telepátia eseteinek a rendszerezett felmérését. mégpedig azt. 1860-ban A.egy babona". Barret ismert angol fizikus-tudós a "Brit tudósok társaságának" az ülésén előadta "a közvetlen gondolat átadás" című beszámolóját. minden mozgást hullámkibocsátásnak kell kísérnie. amely az agytól a másikhoz adja át a gondolati szuggesztiót. az emberi fej nagy hullámhosszú (30 000 km) sugárzást bocsájt ki a környezetébe". A tudós felfedezte. A XIX sz. amikor a nyugvó állapotban lévő sejtet elérik. A. osztódásra serkentik azokat. Lehmann pszichofiziológus felvette a médiumok kezeinek a mozgását egy kimográffal . mitogenetikusnak nevezik. Bakszter amerikai kutató továbbfejlesztette.ami egy óra szerkezet által forgatott és kormozott papírral bevont henger. amelynek a vezetője a híres D. 1928-ban F. hogy még egy nehéz asztalt is elmozdítsanak a helyéről. pontosabban egy bizonyos energia áradását az emberi testből. Gurevics professzor egy meglepő jelenséget fedezett fel. Gurevics elképzelését a biomezőről később A. amelyet ultraibolya hullámtartományban regisztráltak. A fényképek gázkisüléssel készültek és az ember vagy állat sajátos élettani állapotát tükrözték. amelyek szerint felfedezte. Az osztódott sejtek a biomező segítségével a szomszédos sejteket is osztódásra bírják. Többek között B. amely 6000 km hullámhosszú.Emese Lorinc Reiki Mester 21 sor akaratlan ideomotoros lökést adnak az asztalnak és ezek a lökések a minimális energiájuk ellenére elegendőek ahhoz. Durovval a világhíres állatidomárral együtt. A bizottság részletesen tanulmányozta az asztal forgatásának a jelenséget és a következő határozatot hozta: "a spirituális jelenségek tudatalatti mozgásból vagy tudatos csalásból erednek és a spirituális jelenség . amelyben legalább részben megpróbálta megmagyarázni a szuggesztió működését: "minden érzést. Mengyelejev volt. F. egy idomított kutyacsoporton tanulmányozta a távolra ható szuggesztiót. 1922-ben L. Lazarev akadémikus Moszkvában kiadta "A legmagasabb idegi tevékenység fizikai kémiai alapjai" című könyvét. L. 1923-ban A. Ez indította el a mindennapi életben előforduló. Bechterev a feltételes beidegződésről tett felfedezéséről ismert SzentPétervári fiziológus tudós megkezdte az extraszenzoros érzékelés tanulmányozását. A sejtnek azt a kisugárzását. hogy egyes fotonok. 1920-ban B. .

Novomejszkij a nyizsnyij-tagili Pedagógiai Intézet docense egy kísérletsorozatot végzett a művészeti tanszék 50 tanulójával. Karmanov szovjet tudósok kimutatták. Vasziljev a Szent-Pétervári Agykutató Intézet professzora kísérletezni kezdett a telepátia fizikai alapjainak a megállapítása céljából. Bakszter amerikai kriminológus kísérleteinek az eredményei szenzációt keltettek az egész világban. Bakszter a kísérleteiben a Fere felé módszert. A Djuk egyetemen lefolytatott kutatások bebizonyították az extraszenzorikus érzékelés létezését. hogy a nővények a különböző típusú halálra másképpen reagálnak. hogy az ember emocionális állapota és a nővények között kapcsolat létezik. színeket megálapított. A V. képeket leírt. K. minden ötödik ember extraszenzorikus képességekkel rendelkezik. hogy a növényekben keletkező elektromos impulzusok és folyamatok hasonlóságot mutatnak azokkal az elektromos folyamatokkal. 1963-ban A. Az is megállapítást nyert. amelyek az állatok és az ember szervezetében folynak. Gunar és V. Nála egy bőroptikus látási effektust fedeztek fel. hogy a nővény reagál az élőlény halálára. 1934-ben D. 1975-ben a MonteCarlói pszichotronikai világkongresszuson Szmilov beszámolt arról. Véleménye szerint. Ennek a fénykisugárzásnak a fényképei bejártak az egész világot. vízzel és benzinnel nem akadályozta meg a színek megkülönböztetését. D. Stenleyt. vas és rézlemezzel. A szín letakarása alufóliával. Kaznacsejev szibériai tudós által vezetett kutató csoport megállapította.Emese Lorinc Reiki Mester 22 1930-ban D. üveggel. Ö bekötött szemekkel a jobb kéz ujjaival újságot olvasott. egy moszkvai Tudományos Kutató Intézet dolgozója a 70-es években képes volt a saját energetikai kisugárzásával plexi lemezen fekvő kerek tárgyakat erős . Szmilov kísérletei alátámasztják Bakszter eredményeit. K. I. Puskin szovjet tudósok egyedülálló kísérletet végeztek Tarhanov módszerével. Csandra Bosz indiai tudós nagy jelentőségű felfedezést tett a nővények érzékenysége és felizgatottsága területén. hogy P. hogy egymástól elszigetelt kémcsövekben elhelyezett sejtek között információs kapcsolat létezik. A bulgár A. teljes sötétségben és infravörös megvilágításban képes volt a színeket meghatározni. A detektoros hazugságvizsgálat segítségével bebizonyította. Dubrov és V. Jutz. Rajn. nem átlátszó papírral. amerikai pszichológus professzor vizsgálta P. 1964-ben a Time újság közli. Minden ötödik diák megtanult felismerni először kettő. hogy egy négycsatornás encefalograf segítségével regisztrálták a növények elektromos reakcióit. a bőrellenállas csökkenésének a regisztrálását használta. 1932-ban L. 1962-ben a nyizsnyij-tagili Pedagógiai Főiskola pszichológiai laboratóriumában Roza Kulesovával kísérleteztek. utána három és több szint. 1949-ben a krasznodári Kirlian orosz feltaláló házaspár az emberi test körül fénykisugárzást fedezett fel. ami azt jelenti. A. amikor azok az emberrel kölcsönhatásba léptek. Rajn "Az extraszenzorikus érzékelés" című könyvét jelentette meg. Zener pszichológus kollégájával együtt egy nagy diák csoporttal kísérleteket végzett a tisztánlátásról. aki ujjaival még felhúzott gumikesztyüben is. Alla Vinogradova.

Az operáció lényegében abból áll. a búzamagvak. amelyet az extraszensz besugárzott. Dubrov biofizikus feltételezése szerint a pszichokinetikus személy a tárgyat a saját energiarészecskéivel tölti fel. Szergejev Szent-Pétervári kutató folytatta. Az 1980-as évek végén T. Érdekesnek bizonyult. ameddig a kísérleti alany visszatartotta a lélegzését. A fotópapír. sok pontban megfeketedett. V. mint a kontroll csoportnál. mint a radioaktív besugárzás után. A tárgy a kétpólusú energetikai töltés egymásra való hatása eredményéképpen lebeg. A. hogy a sebész a beteg bőrének a széttolása után képes behatolni a szervezet belsejébe. a bőrön át kell hatolni az emberi szervezet belsejébe. Az ilyen pszichokinezises ráhatás eredményéképpen a tárgyak guruló mozgást végeztek. elkezdte a máspólusú kisugárzást magához vonzani. Kulaginával a kisérleteket G. Ugyanilyen . Ezek után. 1986-ban Milánóban a bioenergetikai és pszichotronikai kongresszuson Dzsunának professzori címet adományoztak. akivel a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának Rádiótechnikai és Elektronikai Intézetében kezdtek kísérletezni. Jermolajev végzett. Ők befolyásoltak embereket. egymással ellentétes előjelű energiák egymásra hatását figyelték meg a Fülöp-szigeti sebészeknél is. P. Kulágina meg ennél is erősebb energetikai mező kisugárzására volt képes. hogy Kijevben a Pecserszkij Lavra nevű barlangokban nyugvó egyes szent emberek maradványai befogadtak is kisugároztak bioenergiát úgy. sőt hatottak fotóanyagokra is. másoké csökkent. Puskin és A. hogy a búzaszemek atommagjai egy más energetikai állapotba kerültek. állatokat. hogy a tárgy (égő cigaretta. hanem könnyű tárgyakat még a levegőben is lebegtetett. amellyel a tárgyakat nem csak egy felületen tudta mozgatni. Azért. amelyek azonos előjelűek. hogy képesek legyünk gyógyítani. Resetnyikova a biológiai tudományok kandidátusa az Ukrán Köztársaság Tudományos Akadémia Növények Fiziológiája és Genetikája Intézetében egy sor kísérletet végzett az extraszenzorika területén és váratlan tényeket tárt fel. két vagy két és félszeressel magasabbra nőttek. A Fülöp-szigeti gyógyászat elvei szerint a bőr nagy védelmet biztosít a külső energiák ellen. amelyeket az emberi energiával besugároztak. amelyeket a Szovjetunió Honvédelmi Minisztériumában egy extraszensz csoporton Fatima Valiullina biológus vezetésével végeztek. gyufásdoboz stb. A nukleáris mágneses rezonancia segítségével szintén megálapították. Az egyik pólusú töltés a tárgyban van. Ilyen típusú. 1979-től ismerté vált Dzsuna Davitasvili extraszensz neve. A 80-s évek elején ennek a könyvnek a szerzője szemtanúja volt azoknak a kísérleteknek.Emese Lorinc Reiki Mester 23 elektrosztatikus töltéssel feltölteni. Mindenek előtt bebizonyosodott. amelyet B. A kilégzéskor a tárgy leesett. 1989-ben a Feltalálások Állami Bizottsága szabadalmi védelmet adott Dzsuna Davitasvili gyógyítási módszerére. Dubrov tudósok olyan tárgylebegtetést figyeltek meg és regisztráltak a levegőben. N. Amikor a sebész keze behatol a szervezetbe. az ellenkező pólusút viszont a kezek sugározzák ki. Az emberi energiával besugárzott különböző fémöntvények az információt 5 éven keresztül megtartották (ez után már nem ellenőrizték).) addig lebegtek. amelyet az extaszenszek beprogramoztak. nővényeket és ásványokat. A hagymalevelek a besugárzás után olyan formában növekedtek. mintha élő extraszenszek lennének. Például. ő ott az energiájával hat a beteg szervre és eltávolítja a daganatot. Búzamagvakat helyeztek el a szent maradványok mellett és ezekben transzmutáció jött létre: Egyes elemek száma megnövekedett. amikor a tárgy telítődött elegendő egypólusú töltéssel.

SZÚRA TEHÉN . amihez hasonló jelenséget tapasztaltak extraszensz ráhatásnál is. Állandó cirkulációban van átalakulva a minõség több formájába. hogy a szent maradványok hatása megvédte a növényeket a halálos rádioaktív sugárdózistól. ÉS EGYENSÚLYT SEM VESZTEK TÕLE. ÉS NEM LESZ ELFOGADOTT TÕLE A TÁMOGATÁS. AMIKOR A LÉLEK SEMMIVEL SEM ENGESZTEL KI A MÁSIK LÉLEKÉRT. energiával áthatott. Az Ókori Kelet emberei úgy vélték. a legapróbb részecskékig. ÉS NEM FOG SEGÍTSÉGET NYÚJTANI! KORÁN AZ EMBER ENERGIAI ANATÓMIÁJA Az ember energiája a Világegyetem általános törvényeinek van alárendelve. A kutatások során.Emese Lorinc Reiki Mester 24 változásokat csak az extraszensz ráhatás eredményéként regisztráltak. szintén megalapításra került. Az emberek energiai vázszerkezete bonyolult. Elsõsorban a Pólusosság törvényének és az Energia megmaradás törvényének. Az egész Világegyetem. hogy az ember a Világegyetemmel állandó és megszüntethetetlen kölcsönhatásban van. vagyis a Kozmosz és Föld energiáival. ÉS FÉLJETEK A NAPTÓL. az anyagi és lelki világ fenntartásának bázisa. amely állandó kölcsönhatásban áll a Világegyetemmel. Ennek a harmóniának a minimális 2. Az energia a Világegyetem vázszerkezete.

Úgy vélekedtek. Az emberben a szaglás az az érzék.Emese Lorinc Reiki Mester 25 megbomlása is az ember megbetegedéséhez vezet. a farkcsonthoz. A Muladhara-csakra – az elsõ energiai központ – a gerinc bázisában helyezkedik el. E csakrának az aranysárga szín felel meg. Az energia lényegi kiegyensúlyozatlansága a halálhoz vezethet. mint az égõ négy virágszirmú lótusz. kört jelent. A Föld. amelyek 8. ahol az összetekeredett KUNDALINI kígyó tartózkodási helyét alkotja. A csakrák színei a Radzsa-Jóga elméletének részei. vagyis felel a szervezet megfelelõ részeiért. amely vízbõl teremtõdött. Minden csakra két funkció tölt be – belsõt és külsõt. Szimbóluma a Szaturnusz bolygó. másik végével leereszkedik a gerincoszlop aljára. Az õsök elképzelése szerint a csakrák olyan színek a gerincvelõben. Az ember energia központjai – CSAKRÁK és energia mezejének egy része – AURÁK Csakra szanszkritül kereket. .400. mivel ez a csakra az emberi élet energiájának (Prána) megteremtõdésének és tartalékának helye.000 energia csatornát irányítanak. õt energia központ a gerincoszlop vonalában. biztosítva ennek a résznek a környezettel való kapcsolatát. ennek a csakrának az eleme. hogy az emberi testben hét energia központ van. Adhara: biztonság. Mula azt jelenti: gyökér. A Muladhara-csakra egyidõben gyökere és támasza a zsinór alakú energia csatornának (Nada). Az életerõ szerencséje. A természetes szerencse. amely megfelel ennek a csakrának. Az energia központok. amelyeken ez az isteni energia cirkulál. Az ókori gyógyászoknak. amelyik egyik végével a gerincoszlop mellett az agy felé emelkedik. A négyfelé irányuló virágszirom a szerencse és boldogság formáit tartalmazza: Magasabb boldogság. amely a nemi szerv és a végbélnyílás közötti területen van. kettõ pedig a fejben van. A tanok szólnak az ember energiai központjairól és azokról a csatornákról. A Muladhara-csakra lefelé fordított kúpja úgy rajzolódik. A központok közötti egyensúlyt a negyedik – szív – központ biztosítja. amelyek felhalmozzák (akkumulálják) az életfenntartó erõket. melyek a gerincoszlop alján – a farokcsigolyánál – lévõ nagy kígyóáramlatból indulnak. az ember szervezetének úgy a fiziológiai. mint a lelki folyamatait irányítják. Indiában az energiaközpontokat csakráknak nevezik. ismerniük kellett annak energiai anatómiáját és a Világegyetemmel való kölcsönhatását Ezeknek az ismereteknek a szemcséi jutottak el hozzánk. annak belsõ részén helyezkedik el. az ember energiájának irányításához.

a régi gondolkodók szerint a hét zenei hangjegy és a halhatatlanság (Amrit) nektárja rejtõzik. amely a nemi szerv szintjén. gyanakvás. erõlködés. az elõzõ három csakra parancsolója. étvágy vagy vágy érzékelése. kiválás. Lanalá-csakra. Nagy fájdalmak megjelenése a derékban – az elsõ jele az energiaáramlás megbomlásának a Manipura-csakrában. akinek két keze van. félelem jegyeit tartalmazzák. Ennek a csakrának az eleme a tõz. önkontroll. A Vishuddha-csakrának tõzárnyalata van. a tízvirágszirmú aranyszínõ lótusz formájában. emésztõrendszer mõködését szabályozza. a mellek között helyezkedik el. a belsõ elválasztású mirigy – és pajzsmirigy rendszereknek. amely piros színõ. mely az éterbõl képzõdött. A csakra eleme az éter. Az Anaháta-csakra az ember anyagi és lelki energiai egyensúlyáért. tisztaság. Az emberben a tapintás érzékének felel meg. az Idának. butaság. Szimbóluma a Jupiter bolygó. ennek a központnak a megfelelõ idõben a veséken keresztül (Mani) történõ megtisztításaként (Pura) jelent meg. mint a hit. A Manipura-csakra – a harmadik energia központ – amely a köldök fölött helyezkedik el. bánat.Emese Lorinc Reiki Mester 26 A Muladhara-csakra a szervezet energia tartalékainak bázisa. amely a nyelõcsõ (toroktáj) alsó részén helyezkedik el a hetedik nyakcsigolya és a nyakgödör között. Színe a fekete. A csakra jelképe a Vénusz bolygó. tiszteletlenség. A Manipura-csakra. melyek közül az egyik – félelmet kelt. Pingalának és a Szusumnának. vagy képmutatás. Színe a fehér. kötõdés. A hat virágsziromban a különbözõ állapotok. amely füsttakarón át látható. õ adja az Életerõ táplálékát. Az Anaháta-csakra elemeként a levegõ jelentkezik. a szív – tüdõ ritmusát koordinálja a Világegyetemmel. kérlelhetetlenség (kegyetlenség). Az emberben a látás érzékét kelti. Az ötödik energiaközpont – az egész szervezet immunközpontja. Az Anahátra-csakra. Az Adzsna- . Szív központ. a szájpadlás alján helyezkedik el a rejtett. dölyfösség. utálatosság. szimbóluma a Merkur bolygó. közömbösség. megvetés. funkciók. eltévedés. A Vishuddha-csakra vagy Bharatisztána-csakra – az ötödik energiaközpont. Az Adzsna-csakra – hatodik energiaközpont – amely megfelel a szervezet három legfõbb energia csatornájának. kétszínõség. A csakra színe a sárga. Az Anaháta-csakra pártfogója. a légzõszerveknek. minden csakra közötti energia áramlásáért felelõs. a belek és a Szahaszrara – csakrával közösen az endokrin (belsõ elválasztású mirigyek) rendszerét. vagy ún. kívánság. ún. A Muladhara-csakra a medence szerveinek normális energia funkcionálását biztosítja – vizeleti rendszerek. vagy állandóság. közösen a többi energia központtal a húgyúti rendszer és a gyomor-. határozatlanság. Szimbóluma a Mars bolygó. gõgösség. bánat. a szív-ér-. A megfelelõ érzéke az emberben a hallás. lustaság. türelmetlenség. a tüdõ normális munkáját biztosítja. A virág tizenkét szirmában az alábbi összetevõk jelentkeznek: a figyelem. A Vishuddha-csakra középpontja a Telihold és Éter területe. A Szvadhisztánacsakra az energia normális áramlását biztosítja a gerincoszlop keresztcsont környéki területén. megismerés vagy metafizikus észjárás. bél-. izgalom. elégedettség. A viharfelhõ tíz virágszirma a szégyenlõség. tizenkét virágszirmú lótusz olyan állapotot tartalmaz. amely a központi részen. a piros. a Muladhara – csakra fölött és a köldöktõl kétujjnyival lejjebb helyezkedik el. tévedés. vagy csüggedés. Az Anaháta-csakra – a negyedik energiaközpont – nagy tizenkét virágszirmú lótusz. sajnálhatóság. modifikációk vagy mentális hajlamok találhatók: naivitás. A csakra tizenhat virágszirmában. Az emberben az íz érzékét kelti. A Lanalá-csakra. Ennek a központnak az eleme a víz. Ennek a csakrának a színe a vörös. és összhangban az elsõ és harmadik központokkal szabályozza a nemi szervek és a bélrendszer mõködését. tunyaság. amely a tõzbõl jött létre. a szív. Isvara isten. vagy szerelem. A Szvadhisztána-csakra – második energia központ – a hatvirágszirmú lótusz. kiegyensúlyozatlanság. A Manipura-csakra elnevezés. tulajdonságok. amely a Szahaszrara – csakrával együtt tartja fenn az egyensúlyt a többi energia központtal és energiacsatornával. hamis tudás. féltékenység. A Vishuddha-csakra közül. magányosság. kötõdöttség a saját énhez.

Itt találhatók meg. látás képességét. asztrális (csillag) burok – a kívánság burka. . E csakra segítségével az ember érintkezésbe léphet a kozmikus tudással. presztízsvétel. éteri burok. Az égszínkék burok – ez a burok hordozza az érzékkel megfestett képek energiáját. melyek a hallás. tapintás. Ez tisztán egy térség anyagi energiája. Ezzel az ember durva fizikai munkát végez. félelemmel. a kék és ibolyaszín a lelkivilághoz tartozik. A sárga szín az irányítás szintje. megfestve szerelemmel. emocionális energia sõrõséget enged ki magából. A Szahaszrára-csakra a legfontosabb antennája az emberben megtalálható Világegyetem lényegének. Az alkotó ember anyagosítja a lelki energiát. A burok színei. szimbóluma a Nap. illetve mõszerekkel regisztrálni. fokozatosság. Minden energiaburoknak szoros kapcsolata van a kozmikus energiával. ez a fõnökök és igazgatók szférája. szexuális partner. ún. stb. gyõlölettel. orvosok. amely az egy központjában (Talamus) helyezkedik el és a szemek között az orrtõben tükrözõdik. A mõvészet minden alkotása a nem látható világgal van átitatva.és az isteni értelem részének burka – Abszolút lélek. lelki képességeiért – a tisztánlátásért. Itt történik meg az anyagi szintek idealizációja – szép tárgy. a tudományos képzettség hiánya. Minden ilyen kép. Minden ember. amely olyan tulajdonságokat tartalmaz. pedagógusok dolgoznak. vagy energikusság. és Szoma – csakrának nevezik. Ez a szerelem a környezõ világ és az isten felé irányul. nagylelkõség. amellyel az embernek nincs kapcsolata. Itt történik meg az emberek osztályozása. hanem az ember körül burkot is képez. A csakra eleme a fém. állandóság. melyen áthalad a szerelem. A fehéres színõ energia burok – az összes energia burok összeolvasztója – saját energia központtal rendelkezik. Szoma-csakra. A csakrának a rubin szín felel meg. lopásra hajlam. A narancssárga és sárga burok az anyagi világhoz tartozik. fogékonyság. a nem az emberben lévõ eszmék (ideák) és képek. ízek érzékelését. A Szahaszrára-csakra fölött következik a második titkos. amelyet a Kozmoszból kapott és az alkotásaiba helyezett át. vagy fontosság. telepátiáért. amelyet nem lehet normál látással észlelni. hozzáértés szerint – az emberek más tulajdonságait nem veszik figyelembe. Amennyiben ennek a központnak az energiája nincs megbontva. A csakra megfelelõ érzéke az emberben a magasabb tudat. Ez az energiaközpont. A Szahaszrára-csakra vagy a Titkos lótusz – a hetedik energiaközpont – hat virágszirommal rendelkezik. téliálom állapotát tartalmazzák – a feltüntetett érzések távollétében. megbékülés. félelmet nem ismerés. koncentráció. lelki egyensúly. Ez a tizenhat virágszirmú lótusz. A sárga színõ burok három dimenzióval rendelkezik. Ennek a buroknak a bázisa a szív csakra – Anahata. vagy összpontosítás. úgy a szerelem feltölti az egész embert. vagy az ún. mentális burok – Atman. A kék színõ burok – ez az érzelmi megfestettség nélküli képek energiaszintje. a pirostól az ultraibolyáig. amely nem igényli az agy munkáját. A csakra eleme az Abszolút. Ez a fizikai burok. az érintkezésnél. türelmesség. szívélyesség. olyanok. A zöld színõ burok az anyagi és lelkivilág összekötõ központja. Harmadik szem felel az ember teljes agymõködéséért. kíváncsisággal. A kékes. A csakrának az emberben az intuíció az érzéke. virulás. irigységgel. tehetség a gondolkodásra. stb. akár az energiaközpontoké. Itt a mõvészek. A zöld színõ burok – ez az alkotótevékenység energiájának megtestesítése.Emese Lorinc Reiki Mester 27 csakra – a három virágszirmú lótusz. A vörös színõ burok a legdurvább. Itt az ember a jelenben él. szimbóluma a Hold. Azt gondolták. saját képe formájában. megfelelõ életkorral rendelkezik. a tömörtõl a legvékonyabbig. A narancssárga színõ burok a nemi energiában jelenik meg. A csodálatos mõvek magukban hordozzák az isteni energiákat. mint a kötõdés. hogy minden energiaközpont nemcsak valamilyen energiaforma eredõje. majd utána eltõnik. múlt és jövõ nélkül. mint az ember energiaterének a szivárvány hét színére osztódása. színe ragyogó aranysárga.

Ez azonban nem azt jelenti. majd fölfelé emelkedik az ötödik energia központhoz és a vállon át a kéz nagyujjának köröm belsõágyához . A különbség. hogy az indiaiak és kínaiak véleménye az ember energiájáról. a formák eltõnnek.400. hogy az energia csatornák gyakorlati felhasználása és a célok elérésére más. Most részletesebben megvizsgáljuk a tizenkét páros és a két páratlan energiacsatornáról – vagy ahogy azokat másként nevezik – meridiánokról meglévõ ismereteinket.Emese Lorinc Reiki Mester 28 Az ibolyaszínõ burok – a hetedik energia szint. mindössze abban áll. egyedül a tartalom marad meg. viszont más emberek gyógykezelésére a kínaiak ismerete az alkalmasabb. A fehér színõ burok –a külsõ világ visszatükrözése. Yin.Fém.000 energiacsatornából 72. A jógik a 8. ahol a legmagasabb az absztrakció. A szervezet belsõ energiájának önrealizálására és a saját energia feltárására legjobban az indiaiak gyakorlata alkalmas. A kínaiak viszont tizenkét páros (24) alapcsatornát és két fõ csatornát emelnek ki. A TÜDõK MERIDIÁNJA Eleme .000 alapvetõt és három fõ csatornát választanak ki. Véleményem szerint az extraszenzorikában ki kell használni a különbözõ rendszerek és iskolák ismereteit. A test középsõ részén kezdõdik. eltérõ volna. leereszkedik a vastagbélhez.

Az õsi gyógyítók az emberre hatva felhasználták a belsõ és a külsõ meridián járatokat (csatornák). a szervezet legmélyebb részébe is eljutott. A maximális energia feszültség órái 3-5-ig. az ember és a világegyetem közötti kapcsolatot biztosítják. tõszúrás. amelyeket az energiaközpontok és meridiánok töltenek be a szervezetben. Nem nehéz megnevezni azokat az alapvetõ funkciókat. égetés) hatottak. A maximális energia feszültség órái 17-19 óráig tartanak. elérve az alsó álcsontot. fölfelé megy a vállhoz. A meridián a térd alatt fejezõdik be. ennek köszönhetõen az energiahatás. A mutatóujj körömágyában kezdõdik. Yang. a minimálisé – 15-17 óráig tartanak. A GYOMOR MERIDIÁNJA Eleme – Föld. A láb második ujj körömágy külsején . fejhez. leereszkedik a mellkason és hason át a lábhoz. A fejben kezdõdik és az egész testen át a lábujjakhoz ereszkedik.Emese Lorinc Reiki Mester 29 ereszkedik. Yang. Ezek az életenergia irányításával. A gyógyítók a külsõ meridiánokra. amely fenntartja a szervezet minden rendszerét. A VASTAGBÉL MERIDIÁNJA Eleme – Fém. mechanikus ingerlõszerek útján (pontmasszázs.

ha az egyensúly erõsen. A bulgár gyógyászok azt mondták: „ Ha az ember bõrén tükrözõdnek a belsõ folyamatok. a mellkason át a nyelv elsõ részének felületéig. a minimálisé 19-21 óráig tartanak. A HASNYÁLMIRIGY MERIDIÁNJA Eleme – Föld. Yin. a minimálisé 21-23 óráig tartanak. vagy prána. amelyet az . ezért az energiamozgás a nagykörökön huszonnégy órának felel meg. ahogy Kínában nevezik. vagy állandó meridián képezi az állandó funkcionális köröket. a minimális és maximális energiafeszültség két óra hosszáig tart. amelyek biztosítják a szervezet energia egyensúlyát és feltöltését. Minden páros és páratlan meridiánban. akkor ezeket a folyamatokat irányítani lehet. a szervezetben ideiglenes funkcionális körök jelennek meg. Yin – energia. ezeket a nem állandó energiautakat csoda meridiánoknak nevezték. Az állandó funkcionális körök képezik az energiaforgás nagykörét. A mínusz energia. Abban az esetben. A kozmikus energia. melyekbõl nyolcat számláltak meg: hat párost és két páratlant. az emberi szervezetben forgó energiának is van pólusossága. A lábnagyujj körömágyában kezdõdik. hosszabb idõre megbomlik.” A tizenkét páros és két páratlan alap-. normális mozgása ezen a körön biztosítja az egészséget az emberi szervezetnek. A keleti orvosok. A maximális energia feszültség órái 9-11-ig. Mint az energia bármilyen formájának. A maximális energia feszültség órái 7-9-ig. Az energia ritmusa itt szigorúan a Kozmosz ritmusának van alárendelve. majd a lábon fölfelé emelkedik a has felületen.Emese Lorinc Reiki Mester 30 fejezõdik be.

vagy Yang – energia. vékonybél – IG. amelyet a hátsóközép energia csatorna szabályoz. A pozitív. szív – c) Nyár Hõség Legnagyobb fejlõdés Piros szín Keserõ íz Öröm … FA (epehólyag – VB. Vesék – R) Tél Hideg Eltõnés . Az energiacsatornák kölcsönös viszonya az öt õselemmel. máj – F) Tavasz Szél Születés Savanyú íz Harag … VÍZ (húgyhólyag – V. szívburok – MC.Emese Lorinc Reiki Mester 31 elülsõ közép meridián szabályoz. TõZ (három melegítõ – TR.

minden esetben alkalmazták a „délidõtõl éjfélig szabályt”. megfontolás … FÉM (vastagbél – GI. és minden Yin meridián. . Minden Yang meridián éjféltõl délig. Ugyanakkor valamennyi meridián aktivitása.Emese Lorinc Reiki Mester Fekete szín Sós íz Félelem … FÖLD (gyomor – E. a bulgár gyógyítók. egy meghatározott idõben ellenkezõ elõjelõre csökkenhet. lép – RP) Nyár vége Nedvesség Változás Sárga szín Édes íz Meggondolás. déltõl éjfélig gyógyítható a legjobb hatással. tüdõ – P) õsz Szárazság Hervadás Fehér szín Erõs íz Bánat … 32 A páciensre való hatás és a gyógyszer meghatározásnál.

Úgy gondolják. A maximális energia feszültség órái 11-13-ig. a meridián ágak a vékonybélrendszerhez. mindegyik szerv jelentkezhet anyaként az utóbbinál. A szín fogalma. vagyis az õsök azt gondolták. hogy az egész lény alaptulajdonságaként – az isteni energia (Prána). A Yu-Szín koncepciójában az „anya-fiú” gyógyítás szabályát építették fel. hogy az alapvetõ szervekben keletkezõ kapcsolatok során. a szemhez és a kéz kisujjához irányulnak. A szívnél kezdõdik. Yang. az ember szervezetében végbemenõ változások alap analízisét képezi. A kéz kisujj körömágyában kezdõdik. olyan módszerrel. A VÉKONYBÉL MERIDIÁNJA Eleme – Tõz. A térdkalácsban fejezõdik be. az õsi gyógyítás gyakorlatában. a mozgás jelentkezik. A meridián ágai a fülhöz és a szemhez. a minimálisé 23-01 óráig tartanak. a minimálisé 01-03 óráig tartanak.Emese Lorinc Reiki Mester 33 A SZÍV MERIDIÁNJA Eleme – Tõz. A maximális energia feszültség órái 13-15-ig. vagy . valamint a test mélyébe a szíven át a bélrendszerbe és a lábhoz irányulnak. létezik a Yu – szín koncepció. Yin. hogy abban létrehozható az energia egyensúly. amely lehetõvé teszi az energia mozgás elosztását a szervezetben. amely a belsõ szervek alapkölcsönhatás elképzelését. Keleten. mozgást jelent.

a lép – hasnyálmirigy meridiánban. állandó mozgásban lévõnek tekintették. Úgy gondolták. Ennek alapján a kínai orvosos mondása: „Fáj a szíved – gyógyítsd a gyomrod. Egy szerv patológiai esetében. Ebben az esetben az õt megelõzõ szerv (õselem) lesz az anya. A keleti gyógyászok úgy gondolják. õk állandóan kiegészítik és változtatják egymást.Emese Lorinc Reiki Mester 34 fiúként az elõzõ szervben. nem is olyan furcsa. felborul az energiaáramlás. a léphasnyálmirigy meridián (õselem – Föld) anyjaként jelentkezik. A szervezet normális élettevékenységének alapja.”. az öt szerv (õselem) koncepciójára támaszkodva. Például a szív megbetegedése. hogy ha a páros meridiánok egyikében megsérül az energiaáramlás. amely energiát nyel el. abban áll. A jelen példában az anya-õselem. A kínaiak úgy vélték. vagy a vele összeköttetésben lévõ gyomormeridiánban történt elváltozás miatt következhetett be. A szervezet tevékenysége – Yang. egyensúly van a nap és hold energiacsatornái között. a fejet a lábakon. Az õsi gyógyászok. hogy egyensúly van Yin és Yang között. hogy a szervezet struktúráját a Yin. az élelmiszerek pedig – Yin. A Yin mindig anyagi alapja a Yangnak. . a funkcióit pedig a Yang képviseli. hogy a bulgár gyógyászok az emberi szervezet jobb oldalát. a fiú-õselem. és az azt követõ a fiú. A szív meridiánja (õselem – Tõz). Például a szívnek(õselem a Tõz) a lép anyjaként jelentkezik. akkor annak a párjában is ugyanez megy végbe. amely energiát képes leadni. Yin és Yang soha nincsenek nyugalmi állapotban. ugyanakkor a tüdõnek fiaként (õselem a Fa). hogy minden betegség kialakulását meg lehet figyelni. az ember energiáját dinamikusnak. a baloldalon át gyógyították. Ezért olyan vélemény is volt. a hátnál történt sérüléseket viszont a gyomron át kezelték.

jut a szervezetbe. Az ember szervezete hasonlít a mágneshez. reflexhelyekre. amely szerint a Kozmosz energiája a fejtetõn és gerincoszlopon át eljut az oszlop talpáig – a farkcsigolyáig – és tovább a talpig. minden részecskéjében. ahol az megbomlott. A Kozmosz és a Föld energiája. akkor a fej a plusz. a láb a mínusz pólus. ahol a Yang és Yin energiák harmonikusan szétoszlanak minden szervben és minden sejtben. a levegõvel bejutó illattal. Ha megnézzük az ember energiáját. amely megengedi az energia áramlás növelését vagy csökkentését abban a meridiánban. a FÖLD õselem fordulópontot képez a YIN és YANG között. A szervezetben energiaegyensúly jön létre. A YU-SZÍN koncepció alapján épül fel az ANYA-FIÚ gyógyítás szabálya. a Világegyetembõl kapja.Emese Lorinc Reiki Mester 35 A YU-SZÍN koncepció ábrázolása A FÉM és VÍZ õselemek a YIN-hez viszonyulnak. a legtisztább formában. a fejtetõn lévõ Szahaszrára-csakránál. amelyet bárhogyan is osztanak. ahol az ember energiája a külsõ világgal kapcsolódik össze. egyensúlyban vannak a plusz mínusz pólusok. Véleményük szerint az ember a legtöbb energiát. oda. a Szahaszrára-csakrán át. FA és TõZ – a YANG-hoz. az emberi tevékenység termékeivel jut el más energiaközpontokba. . A Föld energiája a lábakon át igyekszik a fejhez. a fejen elhelyezkedõ érzékszervek útján. a fülkagylón át bejutó hanggal. A keleti gyógyászok elkészítették azt a vázlatot. Az energia az orron át belélegzett levegõvel. a szájon keresztül bejutó étellel.

aktív. világos. a tarkóhoz. Yang. ami negatív. A VESÉK MERIDIÁNJA Eleme – Víz. A maximális energia feszültség órái 17-19-ig. alkotó. Így a kéz és láb ujjainak is más és más a pólusossága.Emese Lorinc Reiki Mester 36 A HÚGYHÓLYAG MERIDIÁNJA Eleme – Víz. meleg. száraz. Ha a szervezetet tovább vizsgáljuk. a tarkórésze Yin. Például a fej homlok része Yang. hideg. változó. napsugaras. ami pozitív. és a nyelvtõnél fejezõdik be. akkor azt látjuk. . Az õsök szerint. holdfényes. passzív. állandó. áthalad a homlokon és a fejtetõn. Ha tovább vizsgáljuk az embert. A szem belsõ szögénél (sarkánál) kezdõdik. A maximális energia feszültség órái 15-17-ig. hogy annak minden része rendelkezik pólusossággal. sötét. a plusz – az apai kezdet. a minimálisé 05-07 óráig tartanak. emelkedik a fej felé. napsugaras. Yin. ahonnan a háton és a lábon leereszkedik. a minimálisé 03-05 óráig tartanak. hogy a jobb oldal pozitív. a baloldal negatív. ellenkezõ. A mínusz – az anyai kezdet. holdfényes. akkor látjuk. zárt. felhõs. A láb kisujj köröm alapján fejezõdik be. nedves. A láb kisujjánál kezdõdik.

.Emese Lorinc Reiki Mester 37 A bulgár orvosok szerint a szervezet Yang részei leadják az energiát. amikor a betegség nagy fájdalmakat okoz. a Yin részei fogadják azt. A húzó kéz a betegséggel egyidejõleg kihúzza a fájdalmat. Ennek a módszernek különösen jó hatása van akkor. az adó kéz az energia pumpálása mellett. energiát és be kell önteni a jó energiát. amennyiben a szervezetben Yang és Yin közötti egyensúly zavar van. Ezért a bulgár gyógyászok egyik gyógyászati alapelve hogy ki kell vonni a rossz. aneszteziálja a beteg részt.

ahol a fõ energiaközpontok is vannak. ami bekerül a szervezet minden sejtjébe. Az õsök gondolkodása szerint az ember fizikai és lelki állapota. A mellüregben kezdõdik. az anyagi világban. A bulgár gyógyítók. A gyógyítók elképzelése szerint az ember energia elosztásának és irányításának fõ szerve az agy és annak elválaszthatatlan része. Gyakorlatilag az összes energia. éter és víz (folyadék). A maximális energia feszültség órái 19-21-ig.a gerincvelõ. A gyõrõsujj végénél kezdõdik. Ezzel összefüggésben. Yang. a minimálisé 09-11 óráig tartanak. az öt alapelemként jelenik meg: fa (növényi anyag) tõz (meleg). ágai az elsõ energia központhoz és a kéz középsõujjához haladnak. hogy az aktív Yang. Yin. és a passzív Yin. eközben átfogva a szív térségét és a gyomor traktust. A HÁRMAS MELEGÍTõ MERIDIÁNJA Eleme – Tõz. minden kis részecskéjébe. úgy vélték. mint a kínaiak is. a bulgár gyógyítók ezeken a központokon át gyógyítottak. ugyanúgy. mint az egész Világegyetem. visszajut újra a Világegyetembe. a minimálisé 07-09 óráig tartanak. föld (föld). áthalad a fejen. az energiavázszerkezetén alapszik és létezik..Emese Lorinc Reiki Mester 38 A SZÍVBUROK (PERIKARDIUM) MERIDIÁNJA Eleme – Tõz. szíven. A maximális energia feszültség órái 21-23-ig. . hason a lábhoz.

az úgynevezett vata. A tõz a vízzel együtt. hogy szállítja az életenergiát és a természetes hõenergiát az egész testhez. akik állították. A Közép-Ázsiai gyógyászok. felfogásban és tudásban. bio (állati) és pszichikai formában. megfelelõ állapotba hozza azt. víz. Ami ebbõl az energiából eljut az agyhoz. hirdették a régi orvosok – görögök. amely alkalmas a magház megteremtésére -. A föld a vízzel együtt úgy jelenik meg. közvetítõi – az idegek. A pszichikai energiának három módozata van: megtestesül az érzés erejében. tõz és a föld.Emese Lorinc Reiki Mester 39 Az alapelemek száma és sorrendje az iskoláktól. mely megtermékenyülhet és megszülheti az újszülöttet. hogy a test szervei erõvel és funkcióval rendelkeznek. Az indiaiak ezt azzal magyarázzák. a megkülönböztetés erejében. vagy életerõ funkciója abban áll. Az indiai orvoslás nem öt és nem négy. tõz. azaz a keleti nézetek rendszerétõl függõen változott. A természetes erõ önmagában is kétformájú. valamint a csontvelõ. az éter. hanem az éter vagy a levegõ. A természetes erõ mindkét formája saját tevékenységet. vagy funkcióját. amely a négy elemet ismerte el: levegõ. Az emberi szervezet fenntartója az epe. átalakítva maggá. és föld. de az anyagi világ felépítése ettõl nem változott. amelyek a szívbõl indulnak ki és elterjednek az egész testen. amelyek az agyból indulnak ki. a mozgást. a testben jelenik meg. A bio. létrehozza benne az érzést. hanem három elemen alapszik. mint a test vize – kaphaként ismert. mint a tõz elve. Az éterbõl és levegõbõl létrejön a testi levegõ. levegõ. amely az egész szervezetben elterjed. perzsák – tapasztalatait. mozgás erejében. tevékenységet. víz. Az erõnek a második formája elválasztja azt az anyagot. majd ez követõen az agyból az egész testbe távozik. Keleten létezett olyan szemlélet is. amelyik a test táplálkozását biztosítja. hogy az alapelemek. az úgynevezett pitta. a máj és a véredények közremõködésével biztosítja –az egész testen elhelyezkedve. Ennek az energiának a forrása a szív és közvetítõi – az artériák. Ennek az erõnek az elsõ formája az. Például aktív kezdetként nem a fa volt beállítva. arabok. Véleményük szerint a szervek ereje és funkciói. nyirok és levegõ. az emberi szervezetben három kezdetként jelentkeznek. az energia három minõségében jelenik meg – isteni (természeti). . Ennek az energiának a forráshelye az agy. felfogást.

Az indiai orvoslás három elemének egyenértéke. a minimálisé 13-15 óráig tartanak. ujj körömágy külsejénél fejezõdik be. Yang. A MÁJ MERIDIÁNJA Eleme – Fa.Emese Lorinc Reiki Mester 40 AZ EPEHÓLYAG MERIDIÁNJA Eleme – Fa. a tibeti gyógyászat gyakorlatában három doshá-ban jelentkezik – szél. Yin. ahol be is fejezõdik. Az emberi szervezet Yin és Yang-ja úgy a tibeti. mint a bulgár gyógyászatban bemutatásra kerül. epe. a minimálisé 11-13 óráig tartanak. a gyomorbél traktuson keresztül a lábhoz. amelyek biztosítják szervezet normális élet-tevékenységét. A maximális energia feszültség órái 01-03-ig. nyálka. a tizenkét szerv egyikének megbetegedésében . A maximális energia feszültség órái 23-01-ig. és a fejtõl leereszkedik a mellkason át. Mindkét erõ – parázs és jég. A láb IV. A szem külsõ szögletében kezdõdik. A két erõ közötti egyensúly megromlásának jele. fölfelé megy a lábon és tovább a belsõ szerveken át a fejhez. A láb nagyujj körömágy külsejénél kezdõdik.

amelyekre az emberi szervezet fizikai és lelki állapota épül. A farkcsontnál kezdõdik. lép. hasnyálmirigy.Emese Lorinc Reiki Mester 41 jelentkezik. . húgyhólyag. tartják fenn az életet az emberi testben – ez a máj (fa). mely szervek. szív (tõz). Mi megneveztünk öt Yin-Yang párt. a kínai gyógyászatban az alábbiakként ismertek: tüdõ. gyomor. lép – hasnyálmirigy (föld). vékonybél. orra és a felsõ ajaknál fejezõdik be. amely elsõdlegesen felel az ember lelki világáért – ez a szerv a vérerek ura – perikardium (akaraterõ energiaközpontja). a gerincen át emelkedik föl a fejhez. húgyhólyag. tüdõ (arany). vesék (víz). vastagbél. valamint a hármas melegítõ szerv. vastagbél. vékonybél. melyeknek más szervek felelnek meg – ezek epehólyag. Eme öt pár mellet létezik még egy pár. amelyek Yang aktív elemekbõl állnak. majd leereszkedik a homlokra. vérerek uraperikardium (tibeti neve: szeu-szeu) és a hármas melegítõ. szív. A HÁTSÓ-KÖZÉPSõ MERIDIÁN Minden Yang meridián tengere. Azok a szervek. Az utóbbi két szervnek a tudományos gyógyászatban nincs hasonlósága – analógiája. Ezeknek a szerveknek a funkcióit a Yin passzív elemei teljesítik. vesék.

szemhéj állapotából. hogy az energiacsatornák itt változtatták pólusosságukat pluszról mínuszra. száj. nyakon át halad a fejhez. orr. a középsõ vonalon fölfelé a hason. tekintettel arra. Ezek elsõsorban a kéz és lábvégzõdések voltak. Az emberi testen olyan zónák kerültek kijelölésre. az ember és a Kozmosz között – ezek a szem. fül területei. mellen. vagy kicsinyített képét. de a betegségek gyógyítása közben és azok eredményességének ellenõrzésénél is. A gátnál kezdõdik. melyeken át az egész szervezetre hatni lehetett. A meridián két ága a szem alsó részén fejezõdik be. Ez fontos tényezõként jelentkezhet nemcsak a diagnosztizálásnál. Másodsorban azért. viszonylag pontosan meg lehet állapítani a szem szivárványhártyája. ELSõ-KÖZÉPSõ MERIDIÁN Minden Yin meridián tengere. szemfehérje. mert ezeken a zónákon át történik a legnagyobb energiacsere. Az egész szervezet belsõ szerveinek állapotát.Emese Lorinc Reiki Mester 42 A bulgár népi gyógyászat képviselõi úgy vélték. . hogy az emberi szervezet minden sejtje magában hordozza annak mását.

A fej a Kozmosz pozitív energiájával van kapcsolatban.Emese Lorinc Reiki Mester 43 Az ember általános polaritása. a test többi része – a Föld negatív mezejéhez kapcsolódik. Az emberi szervezet a mágneshez hasonlít. a talpon át jutó hatásra. . Az egész szervezet helyzetét meg lehet állapítani a fülkagylók. megtartja polaritását. az orr. Keleten nagy figyelmet fordítottak az egész szervezetre. többek között a belsõ szervezeti elváltozásokat is. Ezek útján nemcsak hatottak az emberi szervezetre és diagnózist állapítottak meg. minden sejtje rendelkezik saját plusz és mínusz pólussal. Keleten a kézfejek is állandó megfigyelést élveztek. nyelv és ajkaknak a belsõ szervekre tett hatása szerint. amelyik bármennyire darabolnák is. A test minden része. de megjósolták az ember sorsát. melynek alapján bonyolult betegségeket gyógyítottak. a fogak.

13. 15.Emese Lorinc Reiki Mester 44 NÉHÁNY BELSõ SZERV ÉS TESTRÉSZ ENERGIA KAPCSOLATA A FÜLKAGYLÓVAL (V.) 1. 16. 4. 14. 19. 6. 1981. 17. 2. 7. Méh Ujj Kéz Bõr a háton Bõr a derékon Hasnyálmirigy Gyomor Nyombél Vastag – és vékonybél Szigmaalakú és egyenes bél Lép Máj Bõr a lapockán Izület Mandulák Szem Tüdõk Ajkak Vesék Húgyhólyag . 18. 9. 20. 5. KARJAGIN szerint. 10. 12. 8. 11. 3.

Bal A KÉZ REFLEXZÓNÁI (1977. szerint) 1. Orr körüli üregek 2. Fülek 3. Szemek 4. Garat, gégefõ 5. Epofízis (Tobozmirigy) 6. Hipofízis 7. Lelki (pszichikai) szféra 8. Fej, agy 9. Nyak 10. Pajzsmirigy 11. Gerincoszlop 12. Hemorroidális csomópontok (aranyér, visszértágulatok, stb.) 13. Prosztata.düll mirigy 14. Méh 15. Külsõ nemi szervek 16. Derék-keresztcsont területe 17. Alsó végtagok izületei 18. Here, petefészek 19. Tüdõ 20. Napfonat 21. Thymus (csecsemõmirigy)

Jobb

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Mellékvese Vese Gyomor Vastagbél Belek Húgyhólyag Vakbél Hasnyálmirigy Lép Szív Felsõ végtagok izületei Máj Epehólyag Hallás Idegrendszer, hallás Idegrendszer Látás

Bal Jobb A LÁB REFLEXZÓNÁI (E.L. Macseret és mások szerint) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Orrkörüli üregek, fogak Hipofízis Fej Pajzsmirigy Nyak Garat, gégefõ Szem Fül Gerincoszlop Tüdõ Napfonat, rekeszizom Felsõ végtagok izületei Máj Epehólyag Szív Mellékvese Vese Gyomor Hasnyálmirigy Lép Kereszt vastagbél Vastagbél Leszálló vastagbél Vékonybél Szigmaformájú és egyenes bél Vakbél Húgyvezeték

) 1. 29. 30. Garat 3. Macseret és mások szerint. Húgyhólyag Derék-keresztcsont területe Kis csípõ szervek Alsó végtagok izületei Ülõideg AZ EKZONÁLIS PONTOK MIKRO AKUPUNKTÚRÁS RENDSZERE (E. 32. Arc 2. 1986. Tüdõk 4. 31.28. Máj . Szív 5.

23. és viszont. vagyis a szervezet fájó részére az egészséges részen át kell hatni: a test jobb oldalára – a baloldalon át. a hátra – a hason át. Dolgozni mindig a plusszal a mínuszra kell. . a belsõ szervekre perifériáról és fordítva. hogy az ember energiájában még nagyobb kiegyensúlyozatlanságra ne kerüljön sor. 20. között ne következzen be rövidzárlat. 16. Azért van erre szükség. vagyis. 3. 15.6. 7. 9. 11. amikor szükségessé válik a plusznak. 4. Ki kell használni a keleti gyógyászok tételeit. 22. Természetesen vannak esetek. vagyis a gyógyász saját napenergiájával hasson a páciens hold energiájára. 2. Gyógyíts ne ott ahol fáj. hogy a két pólus – gyógyász-páciens -. 10. Azért van erre szükség. hogy a beteg állapota ne rosszabbodjon tovább. mell része Gerincoszlop deréktáji része Felsõ végtagok Farrész. . 12. comb Térd.a fejre – a lábaktól. 18. szeretnék a kezdõ extraszenszeknek néhány javaslatot tenni: 1. vagy mínusznak a mínuszra irányulni. 17. akinek elõzõleg az energia diagnózisa nem került megállapításra. 14. 19. 8. A gyógyítást az ember energiájának cirkulációs ritmusának figyelembe vételével. alsólábszár Talp Bejezve az ember energia-felépítésének rövid taglalását. és annak kozmikus kapcsolatával kell végezni. 21. Lép Vesék Külsõ nemi szervek Belsõ nemi szervek Epehólyag Gyomor Vékonybél Vastagbél Húgyhólyag Fül Mellkas Tejmirigy Gerincoszlop nyak. Ne kezdje a munkát olyan pácienssel. Az energia csatornák szimmetriájáról. 13.

A BETEGSÉGEK OKAI Ó TI. valamint az egész élete során a környezetéből felvett kiegészítő energia segítségével. amely biztosítja a vér forgását és a prána cirkulációját (isteni energia) a szervezetben. a saját anyagából kapott energiájából. az ember él és megőrzi saját egészségét. A bulgár gyógyítók véleménye szerint. SZÚRA SZOBÁK Az ember egészsége a meridián rendszerében lévő energia többlettől vagy hiánytól függ. AKIK HISZTEK! ÓVAKODJATOK SOK GONDOLATTÓL! HISZEN A GODNOLATOK NÉMELYIKE BŰN. . ÉS NE KUTASSÁTOK NEHOGY EGYESEKET KÖZÜLETEK SZIDALMAZZANAK MÁSOK SZEMEIÉRT KORÁN 49.

a felhalmozás . és csapadékból ez a hiányt jelez. valamint a családi kapcsolatok. hogy amíg minden teremtmény a tudatlanság hatalmában van. gyűlölet. ősidőktől kezdve. A Föld mágnesességének pólusosságát vette figyelembe az ember a saját testének alvásközbeni. fordítva . hidegből.ez nem más. többlete és hamissága szüli a betegségeket. három betegség-kezdeményből eredtek. A szél a napot túlhevíti. éppen ezért befolyásolják az időjárási feltételek. tekintettel arra. Okai: durva és forró . mozgásba hozza azt a forró. rosszul hatják át azokat . A FELHALMOZÓ feltételek. Holdvilágnál. A szél hat fel és le. amely az Én távollétének ismeretlenségéből fakad. pozitív energia többletével. A nehéz.ez a tulajdonság. túl sok. felgyülemlő és megjelenni képes feltételek. azon szervek és a szervezetek rendszerének normális munkájára van tervezve. Második feltétel. valamint az elhalálozott testének temetésekor. butaság . Az előidéző feltételek közé tartoznak: az időjárási tényezők.ez hiányt. Ezek hiánya. a nyálka . a szél növeli a lehűlést. a Hold fázisai. betegség kezdődik. A nyálka megzavarása a tűz és a meleg legyűrését eredményezi. ezért a legtöbb betegség okozójának is tekintették.a három méreg tényezőjének voltak nyilvánítva. a túlzott kapcsolat fölösleget jelent. Az erős és a hideg felhalmozzák az epét. olajos és hűvös a nyálkában halmozódik fel.nyák . Amikor kevés van melegből. A hideg és meleg részére a szél jelenti a közöst.Az összes energia. A tibetiek úgy vélték.ez szintén rossz. hogy az a Víz természetével rendelkezik és hűvös. elfojtása. az érzékszervek és az életforma.ha túl sok van belőlük fölöslegek. A tibeti orvosok nagy figyelmet fordítottak a betegségek keletkezésének három feltételére . energia egyensúlyt bont meg. addig a betegséget nem kerülheti el. elcsendesíti az olajos és a forró. és kívülről kerül be. mint mozgásba hozni és elcsendesíteni a betegségeket. így: a természeté. és ártani kezdenek a szervezetnek és az életnek. nyelv. ha azok keveset érintkeznek a saját szerveikkel. ez nem természetes viselkedés. hogy túl közel vagy távol vannak egymástól. Abban az esetben. vagy kevés van belőlük. mint a betegségek potenciális okozói. A MEGJELENNI KÉPES feltételek adják a lökést a betegség megjelenéséhez. jelen vannak. a prána-áramlás megszűnése halált okoz. a tibeti és indiai gyógyászok szerint . A tibeti gyógyítók vallották. addig ezek. Ha erőteljes kapcsolatban vannak. Az életformához tartoznak a test. amíg ebben a három kezdeményben (indiaiaknál ez az epe. E három kezdemény közötti egyensúly megromlása következtében. Az ELŐIDÉZŐ feltételek azok. Alsó elhelyezkedéséből felfelé igyekszik. Az ember a Világegyetem része. vagy hol rendezik be éjszakai szálláshelyüket. melyet mozgásba hoz a forró. csillapítja a durva. Ezeknek a mérgeknek a gyümölcsei. klímáé. ez a többlet jele. karaktere és időbenisége van. Az inger visszatartása.ezek előidéző.a levegő vagy vata. elcsendesíti azt a tompító és a hűvös. A tudatlanságból fakadó főbb tényezők: félelem. a saját öt felfogó objektumával keveset találkozik. és lélek cselekedetei. ezek: szél. nagy körültekintéssel határozták meg hol építik meg házukat.felhalmozza a szél. amelyeknek oka. Az emberben az energia normális körforgását. Fentről lefelé hat.ez a hiány jele. Minden betegség okozója az energia-egyensúly megbomlása. epe és nyálka. A tibetiek szerint. mozgásba hozza azt a forró. amelyek gyűjtik. Kozmoszé. Nem lesz tökéletes az érintkezés azáltal. azok betegségként jelenülnek meg. hogy az epe megzavarása elégeti a szervezet erejét. s azáltal. külsőleg és belsőleg. vagyis amikor a szervezetet negatív energia árasztja el. és mozgásba hozzák a betegségeket. A Föld energiájának nagy hatása van az ember egészségére. Amikor az öt szerv. a csillagok állása a munkahelyen más emberekhez való viszony. amely az emberben van. hogy az epe a Tűz természetével rendelkezik és forró. Amennyiben az ember testében az energia normális cirkulálása felborul. panaszkodás . a szél váltja ki a hideg és a test közötti feszültséget. amelyektől függ az élet. pitta és kapha) nincs változás. vagy imahelyzetének orientálásánál. Az emberek. A tibetiek és indiaiak véleménye szerint. amelyek szülik és növelik a betegségeket. tekintettel arra. hogy megfélemlítenek vagy előidézik a szenvedést. Mindenféle lázas betegség tőle ered. vagyis a szervezetben. . vagy egyáltalán nincsen kapcsolatban .

A nyári hónapokban az olajos és hűvös fölhalmozzák az epét. Ősszel az olajos és meleg csillapítja a szelet. ÁLTALÁNOSAK . meghűlés a fagyban. étkezése és életmódja.Amikor a szél. A növények növekedésének periódusában. A tibeti gyógyítók úgy vélik. nyers és romlott gyümölcs. Ezek az egyedi feltételek mozgásba hozzák a szelet. a napsugarak melegétől lángol fel. Ekkor a betegség ismertetőjelei nyílttá válnak. bőszavúság. Nyáron viszont a nyálka. a nyálka a télúton. Diagnózis megállapítása nélkül. az élelem és folyadék túlzott bősége. de ugyanígy a többi három szezonban is. a szél felhalmozásához vezetnek. evés után kis mozgás. de a test nem ad nekik kiutat. állott hús. félig főtt megsavanyodott . verekedés. nyálka . olajosra. a lakhely. nehéz. A bulgár orvosok szintén úgy vélték. forróságra. a saját helyükön megkezdik a felhalmozódást. a teljes fövés előtti élelem fogyasztása. élvezeti cikkek használata (alkohol. az ember testfelépítése. inger visszatartása. Az epe ingerlése ősszel az olajostól és a melegtől indul be. könnyű öltözködés. stb. Befejezve a betegségek okainak rövid feltárását. állott retek. hosszú ideig energiaszegény táplálkozás.ezek: a keserű telítettsége. a búza. Az idő hasonlóan nagy hatással van a három tulajdonság közötti egyensúlyra. a könnyű. de az nem indul mozgásba. a betegségek az étkezéstől és az életviteltől is fellángolhatnak. és durvától lecsillapodik. fürdés.ezek: az első elemek időszaka. nyílvessző feszes húzása. EGYEDIEK . fokhagyma és más nyersáru. sírás végkimerülésig. kővel való megdobás.) az agyvelőben és a gerincvelőben elhelyezkedett fő energia központokra ható nemi izgalom . bőséges véráramlás. a könnyűtől. téves gyógyítás. Például a szél megjelenik a növényzet kibontakozási periódusában. s a betegségekhez. és más tényezők. nehézre. hogy a megbetegedés feltételei általánosak és egyediek lehetnek. A szezonoktól függetlenül. kecsketej és az abból készített termékek. Ne kezdjék meg a pácienssel való energia tevékenységet: 1.leégett étel. éhség. akkor azok nyugodtak. túlzott táplálkozás. visszaállítva azok normális folyamatát. zsír. amelyek kiváltják a nyálkahártya betegséget. nádcukor és tea. amelyek az epe forróságát váltják ki az alábbiak: hajlam az elkeseredésre. A feltételek. . nehéztől és olajostól a nyálka (nyák) felgyülemlik. és különböző patológiai szimptómák A bulgár orvosok ezért legfontosabbnak tartották az ember életenergiájának. öreg zöldségek. alvás nappal. Amennyiben a nyár esős. édesre.különösen hús. nehéz teherviselés. Amennyiben azok. bánat a szívben. nagymennyiségű étel fogyasztása . kimeríthetetlen megvetés a lelki világban. hideg tea és víz. egyensúlyban vannak. fekvés a nedvesen. úgyszintén a túlzott erőlködés. Az energiaáramlás megbomlása során a belső szervek és a test szöveteinek funkcionálása romlik. olajosra. bottal verés. illetve a fizikai halálhoz vezetnek. 1. felforralt és megkeseredett növényi olaj. Amennyiben a fenti feltételek keverednek. mérgek nem megfelelő táplálkozás. a Kozmosz és a Föld energiájának kihasználását. hogy a lélek negatív állapota. biztosítva a szervezet jó közérzetét. birkózás. epe. keményföld ásása. a másikhoz húznak. nem a saját útjaikon igyekeznek mozogni. csillapítását viszont a tél kezdetén a hűvös eredményezi. túlzott munkavégzés éhgyomorra. szeretném ráirányítani a kezdő extraszenszek figyelmét a bulgár gyógyítók javaslataira.nyák .mind megingatják a szervezet energiaegyensúlyát. Az egyedi feltételek. hidegre. versenyfutás teljes erőből. Ez azonban elrejtőzik és csak tavasszal.a saját helyükön. lóról való leesés. akkor a betegség bonyolult lesz. az alábbiak: érzékenység a keserűségre. álom forró napon és az abból való felébredés utáni nehéz munka végzése. erősségre. akkor a hideg mozgást biztosít a szélnek. a könnyű és durva feltételek. kialvatlanság. Elidegeníthetetlen részei az időnek az időjárási viszonyok. nemi túlzások. A tél végén a hűvöstől. szárított kecskehús. megelőzését és megszűntetését a betegségeknek. kávé. a lelki kínok. dohány. erős hányás és hasmenés. Az epe a nyár kezdetén jelenik meg. borsó. ellentétbe lépnek önmaguk alapjával.

ÉS Ő SZÁMUKRA . foglalkoztatás formájának megismerése nélkül. AKIK HISZNEK. KÖNNYŰ. HOGY EZEKET A MINŐSÉGEKET ÉRZÉKELNI LEHET. HOGY NE VISZONYULJANAK SZKEPTIKUSAN A TIBETI ORVOSOK FENT EMLÍTETT OLYAN MEGÁLLAPÍTÁSAIHOZ. a holdfogyatkozáskor.2. MINT A HIDEG. A páciens által végzett munka nehézségének. . Amíg ismeretlenek annak lakhelyi körülményei 4. FORRÓ. az évszakokban fellépő fájdalmakról való kikérdezés nélkül. Az egy huszonnégy óra alatti. AZ ENERGIÁVAL DOLGOZVA. ÉLES STB. EZEK . 4.VEZETÉS ÉS ORVOSLÁS. NEHÉZ. SZERETNÉM TOVÁBBÁ. 6. Lelkiállapotának feltárása nélkül. 2. 5. TERMÉSZETESEN MINDEN A GYAKORLATTAL ÉS TUDÁSSAL JÖN. TEKINTETTEL ARRA. 3. AZOK FÜLEIBEN SÜKETSÉG VAN. DIAGNOSZTIKA Ő AZOK SZÁMÁRA. 5. 6. ÉS AKIK NEM HISZNEK. AZ ENERGIÁVAL KEZDŐ GYÓGYÍTÓK FIGYELMÉT FELHÍVNI ARRA.AZOK. 3. OLAJOS.VAKSÁG. Az általa felvett élelem mennyisége és minősége ismerete nélkül. ELTOMPÍTÓ.

a farkcsigolyától a fejbúbig .változik. kezek és lábak. se gyógyszerrel diagnózis nélkül.AKIKNEK TÁVOLI HELYRŐL KIÁLTANAK. elsősorban a test perifériáján a kézre és lábra. ahol az alapenergia-csatornák változtatják pólusosságukat . KORÁN 41. . a gerincoszlop mentén . se energiával. A bulgár gyógyító szerint. A gyógyítók. nagy figyelmet fordítottak a kéz és a láb ujjainak külső állapotára.ez a fej. de a haj. SZÚRA MEGVILÁGOSODOTTAK A bulgár orvosok állandóan figyelmeztettek: "A pácienshez ne nyúlj se kézzel. ha a normális-energia körforgás a főenergia csatornában. akkor ez az egész szervezet energia állapotára hatással van." A bulgár gyógyászok a diagnózist két ütemben állapították meg. A gyógyító mindenekelőtt a szervezet kültakaróját nézte meg. Az ujjakon át halad a negatív Yin és a Yang meridiánok közötti kapcsolat. köröm és szem állapotát is értékelte.az ember külsejének megtekintése MÁSODIK -az energia diagnosztika Az ember külső megtekintése szemrevételezéssel és tapintással történt. Itt a gyógyító nemcsak a bőrt szemlélte meg. ELSŐ . különösen azokat a helyeket.

Buzogány formájú körömoldal (veleszületett pszichikai hiányosságok) 10. meghajlott köröm (veleszületett asztma. 4. 2. 5. szétdarabolt köröm (giliszta invázió) 12. 3. 6. 9. 6. hörghurut) Csőformájú. Összelapított. Salakos (sós) rétegek a körmökön (a gyomor-bélrendszer heveny betegségei) 14. 13. 4. 15. 8. a körmök formája és kidomborodása alapján (Schinner szerint. 8. A köröm normális formája Rövid. magas köröm (rák) 9. Behorpadt köröm (alkoholizmus öröklött formái) 11. 2.Köröm diagnosztika. A gyűrűsujj köröm félkör alakú (a vesék kóros betegsége) 10. 7. 1. lapos köröm (a szív szervi megbetegedése) Nagyméretű holdacska (szapora szívverés-tachikardia) Holdacska távolléte (szívideg) Hüvelykujj körme kidudorodott (tüdő tuberkolózis) Kidudorodott köröm nagy holdacskával (veleszületett tuberkolózis) Lapos. 5. 3. 12. . 7. 14.) A körmök fölötti hullámos jelek a köröm lemezek görbületét jelentik. 1925. Töredezett csatornák a körmön (mészlerakódás) 13. 1. 11. Meghosszabbodott köröm (cukorbetegség) 15.

A keleti reflexterápiában. vesék. vastagbél. a gyógyítók az egész szervezet lényeges változásait állapították meg. Lyukacsos köröm (lép kóros megbetegedései) 22. az ősök felfogása szerint. gyomorhurut. Lapos köröm dudorral a mutatóujjon (lép kóros megbetegedései) Ősidőktől megfigyelték. Amennyiben a dudor érzete túl puha és hajlékony volt. hát. . A fül bőrfelületének állapotából a gyógyítók. A kézfej bőrfelülete: a tarkó. Ha a tapintás idejében az állkapocs alsó részében fájdalom volt érezhető. hogy alkalmazkodtak a megváltozott energiaáramláshoz. a gyomor . a Kozmoszból jövő energia legfőbb elnyelője. a nemi szervekben. hogy a kezek bőrrajzolatai alapján a gyógyítók hogyan határozták meg a fejnek. hogy a tüdő állapota nem a legjobb.a tüdő jól funkcionál. mellékvesék és a nemi szervek funkcionálását. 21. 18. tífusz) 17. hogy a normális energiaáramlás változása eltérést idézett elő az emberi szervezet külső alakjában. amely erre a dudorra vetítődik. bélrendszerben lévő elváltozásokról. mell.16. mutatóujjhoz való szorítása egy dudort alkot. A gyűrűsujjak formái alapján döntött a máj. Az arcbőr állapota alapján a bél. melyet érzékelni lehet. A kéz és a lábujjak formája megváltozott. ülep állapotát tükrözte. a tenyér bőrfelülete. a lábak hajlékonysága alapján. gyomor állapotát. azt jelentette. A gerincoszlop. az egész szervezetben bekövetkezett állapotromlást is megállapíthatták. A mutatóujjak tükrözték a tüdő. A gyógyító részére. Lerágott köröm (idegesség.bélrendszernek a különböző megbetegedéseit. az ember majdnem minden betegségének megállapításánál felhasználják azt a pontot. Háromszögű köröm (gerinc és gerincvelő megbetegedései) 21. E dudor alapján a gyógyászok a tüdő felső és alsó részeinek állapotát is meghatározták. Napjainkig. arról beszélt. sajnos fukar adatok maradtak arról. A bulgár gyógyítók ezért pácienseiknek általában a gerincoszlop és a végtagok mozgástornáját javasolták. az arc. 20. A fülkagylók áttapogatása esetén zsírréteg volt érezhető. hogy az ember sokat eszik. hogyan funkcionálnak a szervek. energia állapotáról . a szervezet azon lehetőségeiről. A kéz középső ujjai beszéltek a főenergia csatorna. vesék állapotáról. oly módon. szív és máj funkcionálását vizsgálták. az érzékelés alapján a tüdő állapotáról határoztak. Ez arra utalt. A gyógyító. hogy az ember túl sok élelmet fogyasztott. ha a dudor kemény és rugalmas .az ember gerincében. Csíkok a körmön (a bélrendszer megbetegedései) 20. Fordítva viszont. a gyomor. a kezek. a vékonybél állapotát és a nemi szervek funkcionálását. az energiaáramlás változása következtében eltolódtak a porckorongok és a csigolyák. a kéz kisujjának görbülete alapján. mivel a tüdő. kialakult a porckorongsérv és csontbetegségek stb. Illetve a hasnyálmirigy nem normálisan működik. A hüvelykujj állapota alapján a fej és tüdő problémáit határozták meg. A hüvelykujj. a has területén. húgyhólyag. Mandula formájú hullámok a körmön (reuma. 17. Csíkok és bemarások a körmön (a lép és vékonybél megbetegedései) 19. A haj állapotából a gyógyító megállapíthatta az epehólyag. határozta meg a szív. ez arról tanúskodott. az agyalapi mirigy (hipofízis) pajzsmirigy. nemi diszfunkciók a nőknél) 18. szívnek. 16. melyek biztosítják az energia egyensúlyt az ember lelki és fizikai állapota között. 19. a szervezet jó immunvédelemmel rendelkezik. A gerincoszlopban például. A bulgár gyógyítók csodálatos tenyérjósok voltak. a máj. 22.

Jobb vese 9. 11. A szemeket. Bal tüdő 6. 1. 3. Gerincoszlop 12. 9. (AYURVÉDA szerint). 2. 10. máj. 1. A nyelv alapján a gyomor . Lép 10. amelyben az ember fizikai és lelki állapota tükröződik. Bélrendszer 12. még a bennük lévő köveket is. vastag és vékonybelek funkcionális állapotát.bélrendszer (a nyelven lévő lepedék minősége és mennyisége) állapotát is . 8. A sápadt nyelv vérszegénységről beszélt. Bal vese 8. vesék és az epehólyag állapotát. Jobb tüdő 7. Máj 11.Ezek a diagrammok az ajkak és a nyelv tükörben való tükrözését mutatják. A nyelv sárgasága a máj és epehólyag zavarait jelezte. Gyomor 4. 6. A szivárványhártya alapján gyakorlatilag az egész szervezet egészségének romlását is megítélhették. Hasnyálmirigy 5. 4. a bulgár gyógyítók tükörnek tekintették. Szív 2. Egyetlen gyógyító orvos sem mellőzte a nyelv alapján történő diagnózis megállapítását. 7. A kékesség a szív gyengeségeire utalt. Pajzsmirigy 3. A szivárványhártya (irisz) és pupilla alapján állapították meg az idegbetegségeket. 5. A szemek alapján határozták meg a szív. húgyhólyag.

ami energiájának változásához vezethetett. Száraz ajkak esetén a szervezet nedvességegyensúly megbomlásáról beszéltek. A bulgár gyógyítók ezt a módszert nem a pácienssel való találkozás első pillanatában kezdték alkalmazni.és bélrendszer. részletesebb diagnózist állapít meg a beteg szervezetéről. széles körben alkalmazták a pulzuson alapuló diagnózis megállapítást. összességében az ember egész testét. vagyis amikor a gyógyító gondolatilag határolta rá magát a betegre. vizelet és nemi szervek állapotát határozták meg. A gyógyítók.meghatározták. Keleten az ajkakról. A gyógyító mintha gondolatban tapogatná a pácienst. A gyógyítók egyik szabálya így szól: "Ne siessetek gyógyítani!" A diagnózis meghatározására ez is érvényes. vagy fölösleget. A barnás pettyek. mely segítségével az ember szervezetének legkisebb elváltozásait is ki lehetett tapintani. A nyelv és a kéz középső ujjai középvonalának helyzete a hátgerinc zavaráról beszélt. gyomor . a légzőszervek. A gyógyító. . s ez a szervezetben alapvető elváltozásokat tükrözhetett. kitapogatva energiailag minden szervet külsőleg és belsőleg. A bulgár orvosok. a hasnyálkahártya és a nyombél rendellenességeit jelezték. érzékelve a betegségeket nemcsak a sejtekben. A sápadt ajkak anémiára (vérszegénység) utaltak. de energiaszinten is. a test különböző részein. Egy kicsit részletesebben kívánok időzni az energiadiagnosztikánál. megállapították az energiahiányt. nem ritka az ajkak remegése. akik sűrűn vannak stresszhatás alatt. Azoknál az embereknél. Kezdetben a diagnosztika intuitív szinten történt. s saját tudatában egy pillanat alatt megjelent az információ a páciens betegségéről. ezt követően. mivel ez a betegnél nyugtalanságot keltett volna.

tükrözése a szem szivárványhártyáján (E. Agyvelő Hipofízis Arc Torok. K.) BAL SZEM A. K. J. H. D. B. A. F. VELJHOVERU és mások szerint. M.JOBB SZEM Az ember szerveinek és testrészeinek energia . G. D. E. 1981. F. N. N. M. I. H. nyelőcső Légcső Pajzsmirigy A hát és has izmai A kismedence szervei Vesék Hasnyálmirigy Tüdő Fül Gyomor Bélrendszer . C. L. B. J. I. L. G. E. C.

Sok gyógyító. kihasználja azokat. ily módon erősítve a betegtől érkező jeleket. A gyógyító vizuálisan és a páciens szavaiból állapította meg annak betegségeit. A gyógyító többször a diagnózis megállapításánál kézzel is segít. mint antennákat.Az ember fogainak energetikai kapcsolata az energia csatornákkal. nem ritkán saját szájában érzékelve a szervek ízét. Az energiadiagnózissal a gyógyító egy bizonyos mennyiségű energiát használ fel. majd kapcsolódva a test megtámadott részéhez. hogy a gyógyító gyógyítva diagnosztizál. amely kedvezően és gyógyítólag hat a betegre. melyek útján eljutott a betegség okához. A GYÓGYÍTÓ ÉRZÉKELÉSEI . érzékelte a beteg állapotát. Úgy alakult. Látva a szerveket színekben és tónusban. mint gondolatban. és diagnosztizálva gyógyít. A munka folyamatában is végeztek energiadózis megállapítást. megállapította milyen energia eltérések vannak. úgy vizuálisan.

s azt mondják rá. mint a gyógyítás folyamán. A gyógyító és páciens kezeiben vagy más testrészeiben az érzékelések attól függtek.égető forróság. hideg forróság. Az első csoporthoz mindenekelőtt a hideg és meleg érzékelések tartoznak. Az érzékelés minden vállfaját. amelyek minden gyógyítóra jellemzőek. mint amikor az ember teste a száraz jéggel érintkezik. Én csak az alapérzékelésekkel foglalkozom (alapként nálam ezek szubjektíven jelentkeznek). olajos. mint mennyiségi vonatkozásban. még számos. A bulgár gyógyítók . vagy nehéz energia. melyeket ő a saját tanulása és gyakorlati tevékenysége során dolgozott ki. Gyakorlatilag a komplex energiadiagnosztika. gyakorlatilag nem lehet átfogni. hangya nyüzsgés érzése. hogy isten áldása. a huzat. zavaros forróság.Az érzékelésről szavakban nehéz beszélni. rejtett forróság. hogy a páciens szervezetében milyen minőségű és fokú volt a zavar. amelyeket a gyógyító a saját felfelé ívelő alkotótevékenysége és ihlete során ismer meg. Ezek . nem alapvető érzéki formája van . Véleményem szerint az érzékeléseket három alapcsoportba oszthatjuk. körülbelül olyan érzésre emlékeztet. amely alapjaiban. Az első csoportba tartozó érzékelések megjelenhetnek a gyógyítónál és a páciensnél egyaránt. de szükséges szólni a kezdő extraszensz gyógyítók részére. úgy minőségi. úgy kezdetben. nyilallás. A forróságnak ezeken kívül. három formában jelenhet meg. . A meleg érzékeléstől megkülönböztetik a forróságot. fölfelé törekvő. durva érzékelések. amely ihleten alapszik.ezek üres forróság. stb. amelyek csak egy konkrét gyógyítóhoz kötődnek. ugyanúgy.ezt az érzékelést . Ezek az érzékelések az isteni energia szikrájával rendelkeznek. szikrázó.ezek azok az érzékelések. Az ELSŐ csoportba tartoznak azok az érzékelések. az érzékelésre épült. A gyógyító legerősebb és legalkotóbb munkája az. kellemes forróság. melyeket olyan jelzők illetnek. Az általános érzékelésekhez tartoznak még a szúrások. ingerlő forróság. A hideg forróság. mint napsugaras. A MÁSODIK csoportba én azokat az érzékeléseket sorolom. de gyakorlatilag minden távolságon. A HARMADIK csoportba az úgynevezett spontán érzékeléseket sorolom . Az általános érzékeléshez tartoznak: könnyű. Az ilyen érzékelések.égető hidegnek nevezték. éles vagy tompa. mint a többiek is érezhetők nemcsak a közeli távon. Őket szavakban nem lehet átadni.

akkor spontán érzékelésről beszélünk. érzékelései mérhetetlenül gazdagabbak lettek. de azt is. Az érzékelések e pillanatában. vagy szúrást.A fizikai érzékelés mellett. melynek gazdagságát nem lehet leírni. hogy információs szinten mi történik a pácienssel. ahogyan szellemisége növekedett. a gyógyító intuitív módon érzi. de az isteni energiát (pránát) is. A gyógyító nem egyszerűen csak érezte a kézujjaiban a hasogatást. amely bennünket körülvesz. lépnek fel. A gyógyító ebben a pillanatban. szúrások. meg tudja állapítani nemcsak a szervezet energiazavarát. Ezt szavakban nem lehet kifejezni. stb. kicsit közelebb került az istenhez. hogy mi volt és mi várja a pácienst a betegségi és emocionális (érzelmi) élmények alapján. hasogatás. és átitat lényével. mágneses érzések (vonzás és taszítás érzése) elektromos áram érzése. A gyógyító amilyen mértékben megszabadult az anyagi világ hibáitól. . vagyis amikor a gyógyítóban hőmérsékleti érzékelések.

A BULGÁR GYÓGYÍTÓK TITKAI ÉS AMIKOR ELJÖTT HOZZÁJUK AZ IGAZSÁG. hogy ezek a tanok ne kerülhessenek az elnyomók kezébe. ellenkezőleg a tanok csupán kárt okozhatnak. vagy a magasabb szintű intelligenciában való hit hozhat csak hasznot a gyógyítás gyakorlatában. KORÁN 43. . A bulgár gyógyítók bizonyításával én magam teljes egészében egyetértek.Allah. ŐK MONDTÁK: EZ . különösen a tatár és orosz elnyomás idején. hogy az őszinte hit Istenben (nem lényeges kiben .tanulóra szálltak át és hosszú évekig rejtélyesen őrizték őket. úgy vélem. A beteg hasznára csak Allahban való hit esetén lehetnek. Buddha vagy Krisztus). azért. SZÚRA DÍSZÍTÉSEK A titkok sokáig tanítóról .BOSZORKÁNYSÁG ÉS MI ABBAN NEM HISZÜNK.

A gyógyítóban a betegre felhangolódva gondolatilag felvillant a tárgy képe. Az ember energia kópiájának a fa energiájához való hozzácsatolása.A bulgár orvosok gyógyító gyakorlatának egyik lényeges momentuma volt. de közvetlenül is összekapcsolták a pácienst valamilyen energiaforrással. önállóan nyert alkalmazást. .Kazány város volt citadellája helyén lévő szent domb és természetesen a kis minaret Bulgár városban. melynek energiája hozzájárult a beteg gerincoszlopában és a bélrendszerében felborult energiaegyensúly helyreállításához. A nyilak a fa energia irányát mutatják. munka közben a Kozmosz energiájához való kapcsolódás. sztyeppe.: a fűzfáé. stb. Ezek a növényvilág objektumai voltak: különálló fák. a betegre hatva. nemcsak kihasználták a Világegyetem erejét. Az ősi gyógyítók. sziklákkal.tárgy . stb. és erdő. pl. hegytömegekkel. A munka nem volt kizárva a holt természettel sem: az ásványokkal. erdő.minden beteg részére szigorúan. az Icska . a hatalmas város Buljár rommaradványai környékén. A bulgár gyógyítók különleges esetekben kihasználták és kihasználják a szent helyek energiáját . Az objektum .ilyenek: szent forrás. átengedve azt önmagukon. felhőkkel.

hogy a szervezet . a Hold (mínusz) valamint a pozitív és negatív csillagrendszerek energiájával.Az ember energia kópiájának hozzácsatolása a Bulgár város Kis minaretjéhez. hanem a konkrét energiaforrástól függ.nemi szervek szabályozásának . nemcsak a fa és az erdő általános képétől következett be. de különösen a lábak gyógyításánál. Az erő hatása nem a távolságtól. hogy a gyógyász ne legyen közvetítő. a bulgár gyógyítók nagyon sűrűn használták ki a Föld energiáját. Úgy vélték. A bulgár gyógyítók nagyon sűrűn távolságra dolgoztak.a vizelet-képzés. két vagy több szervezet energia vázának összehozása. de funkcionális rendszer is.funkcionális rendszer. a test valamely szervével. biztosítják a megtermékenyülést. a máj . melynek energiáját összeegyeztették a Nap (plusz). a szív .ezek felelnek a csontokért. hogy a tüdő . A távolság a beteg és a Szent tó között. a vesék . amely valamikor.emésztő és a tömény salakanyagok kiválasztásánakrendszere. Felsőbbrendűnek számított a beteg. a lép . annak vonzó tulajdonságait. valamivel meghatotta és emlékezésre kényszerítette a gyógyítót. melynek energiáját például felhasználja valamelyik gyógyító. amely az izmokért felel. a vizelet .felel a szemért. amely a bőrért felel.a légzés rendszere. ne torzítsa el isten energiáját. vízcsere. Kozmoszhoz való kapcsolása azért. A bulgár gyógyítók érdekes találmánya volt. energia másolatokkal dolgozva (ikrekkel vagy fantomokkal). nem fontos. Oly módon. a szívburok .a pszichikum. testnedvszabályozás rendszere . csontvelőért és a fülekért. hanem a konkrét tárgytól. saját tökéletlen természetével.az nemcsak organikus szerkezet. törvényszerűen. A hatás. mintha az ember szervének energiáját a kozmikus (isteni) test kicsinyített vázszerkezetébe jutatták volna be. a vérkeringés. A bulgár gyógyítóknál. Természetesen itt számolták az ősi feltevéssel. A gerincoszlop. természetesen a legfőbb törekvés Allahra és a Kozmoszra irányult. amely a vérkeringésért és az idegállapotért felel.

Az energia áramlás e zónán való megrekedése gyakorlatilag minden szervben elváltozást vált ki. Ennek érdekében két alapmódszert használtak: 1. Pl. A bulgár gyógyítók legegyszerűbb titka.Az ember energia kópiájának felemelése a Bulgár városban lévő Kis minaret sátrához. az agy. A fentiek miatt a betegségmegelőzés alapja a belső szervek stimulációja serkentése. 2. a szem betegségeinek gyógyításánál összehozták a szem energiáját. 1. stb. A bulgár gyógyítók véleménye szerint az energia megrekedésének leggyakrabban előforduló területe a gyomor. a látóidegeket. látással kapcsolatos részét a máj energiavázával. útját állni a betegségnek. A fantom szervekkel való munkánál figyelembe vették a Yin és Yang szervcsoportok közötti funkcionális kapcsolatot. vagyis széleskörűen alkalmazták a kórmegelőzést. 2. . stb. A fentiek ismeretében a bulgár orvosok.: a légzőszervek kezelésénél a tüdők energia-párosára rátelepítették a vastagbél energiáját. Felpezsdíteni a szervezet életerejét. Leküzdeni a belső szervek energiapangását. funkcionális rendszere -a lelkiállapotért felel.

A test más zónái és pontjai fontosak voltak az energiacsatornákban nem látható belső szervek vonatkozásában. amelyet a gyógyító sokszínű világító csillagocskák formájában lát. hozzá lehet kezdeni a távolsági energia-átadáshoz. a kéz valamivel a köldök fölötti területre helyeződik át. vérnyomás ingadozás. hanem a gyomor-bélrendszer szerveinek normális működését is elősegíti. mint más embereken. rendszeres meghűlés. A hatást két kézzel váltjuk ki. A bulgár gyógyítók fő feladatuknak tekintették a szervezet életerejének begyújtását úgy a kórmegelőzésnél. tartani kell a szív normális ritmusát. ott tovább kell tartózkodni Szabály szerint a beteg szerv nem engedi át a kezet addig. hogy helyes táplálkozásra térjen át. A masszírozás alapzónájának a hasi terület számított. A gyógyítók. feledékenység. megkezdjük annak mozgatását. Az energiaközpontot (csakrát) kézbe véve és azt kis napocska formájában elképzelve. nem kevesebb. nagy elővigyázatossággal hatva minden pontjára. a helytelen masszírozás első tünetének minősítették. fokozott idegesség. vagy attól függetlenül végezték. fülzúgás. a haj minőségének és növésének megváltozása. különösen éjjel.A belső szervek munkájának helyreállítását. hogy a hasi szervek energiamasszírozása nem csak hatásosan csökkenti az energia pangását.ellenkezőleg. Ezek együttesen. végezzen légző és tornagyakorlatokat. A szervezet minden pontjának és zónájának masszírozása. minden korosztály részére megvalósítható. Az energia-masszírozást. A nyomást kellemes fájdalomig javasolták végezni. A masszírozásnál kerülni kell a testre ható durva fizikai nyomást. behatolva a mélybe a hátgerinchez és a vesékhez. fokozott izzadás. a kék foltot. A reggeli masszírozást az óramutató járásával egyirányban javasolták végezni. a kéz és láb izületekben. nyombelet. ismét a nap fényfonattól kiindulva. . Ezek feltöltik a gyomrot. A továbbiakban a kéz a köldök alatti részre helyeződik át. A masszírozást az ujjpárnákkal (a pont-masszírozásnál a hüvelyk és a középsőnagyujj párnáival) végzik. mint az általános masszírozás. rendszeres fájdalom a gerincizületekben. hideg kezek és lábak. Ezt követően minden szervre külön-külön kell hatni. epehólyagot és a májat. rendszeres fejfájás és szédülés. az egész testet áthatva a nap szelével. a szervezet gyors öregedéséhez vezethetnek. a felkelő napsugarak formájában feltölti a vékonybeleket. Az energiahatás a nap fényfonat területén kezdődik. tisztítsa meg szervezetét a salak anyagoktól és a rossz gondolatoktól. a test meghatározott pontjaiban és zónáiban. míg az estit . akik az alábbi szimptómák közül akár eggyel is rendelkeztek: gyors elfáradás. úgy. A balkezet a testhez szorítjuk (ruhán keresztül is lehet) és gondolatban a kézen át meleg pumpálódik. a gyermekektől az aggastyánig. Amikor a szervek feltöltődtek az energia melegével.a Világegyetem energiaritmusával. a nap szele elkezdi feltölteni a vastagbélrendszert. hasnyálmirigyet. Masszírozni nem sietve kell. ahol elváltozás észlelhető. látásromlás. mint három percig.élet Pránával. áthatolva a keresztcsontba és tovább a nemi szervek szférájába. egyidőben végzett masszírozással és a lelki energia távolsági ráirányításával végezték. gyorsan elsajátítható úgy a pontszerű. közvetlenül alvás után jelentkező hasogató fájdalom a gerincben és derékban. sűrű vizelés. amíg az telítődik életenergiával . az energia. Az energiahatást el lehet érni éppúgy önmagunkon. Úgy vélték. a nemi szervek mirigyeinek legyengült funkcionálása. A has masszírozást spirálisan kell végezni. a jobb kezet a hátra. A rendszeres alkalmazással. álmatlanság. mint a gyógyításnál. a balt a hasra helyezve. összhangban a pontok érintésével. szemfáradtság. A páciensnek ugyanakkor javasolták. mint a képen látható. Amikor a három energiaközpont bekapcsolódott. Azoknak az embereknek javasolták ezt. valamint hangolja össze saját bioritmusát . mert a hasi-bélrendszer belső szerveire itt lehetett közvetlen hatást gyakorolni.

részt vállalnak a szív munkájának serkentésében. és az emberi élet alapjának. amelyre az egész szervezetnek szüksége van. a gyulladások elleni tevékenység. Keleten. oxidálás serkentése az izmokban. Az alapfunkciók. amelyek általában elsőként reagálnak a stresszhatásokra. fehérjeszintézis. magas vérnyomás. amelyek a szervezet életfenntartásához szükségesek. limfociták (nyiroksejtek) pusztítása és antitest kiválasztása.A különböző szervek energia vázának összeegyeztetése: májét a szemekkel. fehérjék bontása. A vesefunkciók elváltozásának megelőzésére a bulgár gyógyítók mindenekelőtt a túlhűlés. nem hiába nevezték a veséket a fiatalság szervének. amelyeket a mellékvesék és a nemi mirigyek töltenek be. és a magasabb idegrendszert. az izmok megrövidülésének energia megnövekedése. a túlzott nemi kapcsolatok és stresszhatások elkerülését javasolták. de szállítói és tárolói is annak az energiának. A vesék egységes rendszerébe sorolták Keleten a nemi mirigyeket (amelyek kiválasztják a megfiatalodás levét). hörgőtágulás. hiperolkémia. a veséket a hallás rendszerrel. a mellékveséket. a következők: hormon kiválasztás. A fenti szimptómák elsősorban a mellékvesék és vesék funkcióromlásától erednek. a gyomor-bélrendszer motorikus és kiválasztó munkája. A szervezet életerejének fenntartásában nagy szerepük van a mellékveséknek és a nemi mirigyeknek Ők nemcsak termelik a hormonokat. .

felizzítjuk a háromszög többi területét. A jobb kezet a farkcsonton hagyjuk (Kundalini területe). a bal tenyeret áthelyezve egyik csakráról a másikra. Belső látással lehet észlelni. meggyulladván világító vonalat alkotva. ugyanakkor a többi rosszul működő szervet is serkenteni kell. Közben becsukott szemmel sötét háromszöget lehet látni. A csakrák hiányos izzása esetén. melynek szögeiként jelentkeznek a vesék és a Kundalini. Amikor a gerincoszlop felizzik. amikor a gyógyító energia hőt pumpált a meghatározott zónákba. egyesül egymással. Ebben a helyzetben. hogy két napocska. kiengedve a kezekkel az életmeleget. A balkezet ráhelyezzük a farkcsontra. ezeket a központokat izzásba kell hozni. Amennyiben az energia mennyiség csupán minimális időre elegendő. A jobb kezet ezután áthelyezve a farkcsonthoz. a bal kezet a jobb vese területére. majdnem egyidőben felizzik a bal vese és a Kundalini.A bulgár gyógyítók által javasolt has masszázs. úgy egy-két eset után is fennmarad az energiaizzás. Az energiahatás akkor kezdődött el. Ez esetben a gerincoszlop általános izzása megmarad. . akkor meg lehet állapítani az energia központok állapotát. Ez esetben nem nehéz észrevenni az energiaközpontok és az emberi test szervei közötti kölcsönhatást. a bal kéz tenyerét áthelyezzük a hetedik nyaki csigolyához (ötödik energiaközpont) és gondolatban az energiát áthajtjuk a farkcsonttól a nyakig. a jobbat viszont a bal vesére. úgy hét kilenc kezelést kell végezni. Amennyiben az egyensúly elváltozás nem mérvadó az életrombuszban.

4. pont és energiamasszírozás végzése. Manipura-csakráé. Szvadhisztána-csakráé. A lábak és derék melegen tartása. A Nap kicsinyített energia kópiájának mozgása a has belső szervein. Minden reggel és este. Kerülni a fölösleges nemi kapcsolatokat. A fenti javaslatokat a gyógyítók szerint be kell tartani. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. 2. 2. 3.A három energia központ bekapcsolása Anaháta-csakraé. Stresszhatások kerülése. 1. . A szervezet életerőinek begyújtása. hogy elkerüljük az idő előtti öregedést. 3. 4.

az energiaegyensúly fenntartásáért. A Világegyetemben energiacsere történik az anyagi formák között. ÉS HAJTSÁTOK MEG MAGATOKAT A MEGHAJLÓKKAL. ezért sokféle különböző energiáról beszéltek. az energiaáramlás vagy bonyolítja vagy. ÉS ADJATOK MEGTISZTULÁST. A keleti filozófiában. egyszerűsíti saját minőségét. természetesen az energiamegmaradás keretei között valósul meg. SZÚRA TEHÉN Az anyagi világban.A PSZICHIKAI VÉDELEM ÉS ÁLLJÁTOK KI AZ IMÁDSÁGOT. Az egyik . Az energia mennyisége eközben nem változik. Az emberek között állandó energiacsere van. állandóan és megszakítás nélkül zajlik az energiacsere. KORÁN 2. de annak minősége igen. Az egyik anyagi állapotból a másikba való átmenet esetén. Az ilyen energia-körforgás.

az energia éhség áthidalása érdekében az ember tudatosan vagy tudat alatt keresi a kiutat ebből a helyzetből. A támadó erős gondolata. s helyette csereenergiát kap. Világegyetemtől való lelki és testi elszakadás hatására is.ezek az erő és energia. beszéd. Az emberek többsége azonban az energia központokat és csatornákat betömi a saját nem tökéletes gondolkodásával és a szeretet hiányával. mellyel kapcsolódnak az áldozat legyengült energiaközpontjához.az úgynevezett vámpírok . vagy a rossz minőségű víz miatt. hogy a támadó szintje . nagyon nehezen okozható kár az energiavédelemben. hogy az agresszor részéről nagy energia-felhasználásra van szükség. féltékenységből. akkor a szervezetben energia-elváltozás megy végbe. gonosz. hogy őt támadás éri. zavarva ezzel az energia normális cirkulációját. ízlelés útján.negatív információ.ember energiát ad. melyen keresztül az ember a legnagyobb mennyiségű pránát (életerő) kapja. Az energiadugók megjelenhetnek a szennyezett levegő hatására. amely a neveletlenségből. pszichikai védelmi módszereiről szólunk. Az áldozat félelme . Ideális az a variáció. A nem tudatosan küldött negatív impulzus a rosszindulatú. a közvetlen rokonoktól. és önzés nélkül adja azt tovább a rászorulóknak. Ez esetben a távolság nem játszik szerepet . Ha a leadott energia helyére nem történik meg a teljes utántöltés.energiával való feltöltődés bármely távolságban lehetséges. Az energiacsere az ember minden csatornáján végbe megy. tapintás. energiadugókat raknak saját testükbe buta gondolatokból. Az olyan ember. Az erősen önző tulajdonságokkal rendelkező emberek rombolják az energiaburkot. a munkahelyi kollégáktól pótolni. tevődik . amely az embert összekapcsolja a Világegyetemmel: a gondolatok. akinél az energia Világegyetemből való bejutásának majdnem minden útja lezárt. táplálkozva annak energiájával. gonoszságból. stb. Jelen esetben mi a bulgár gyógyítók. amelyek az áldozat energiaburkának erős megsértését eredményezhetik . figyelmetlen gondolatokból áll. Az energiamezőt mind a két szinten nagyon nehéz szétverni. mint amelyik teljes egészében a Világegyetem energiájának van alárendelve. irigységből. minden energiaközponton és ponton. igyekszik a saját lelki erejét. amely az egyik legfontosabb energiahordozó.ez az.tudatosan vagy tudat alatt hoznak létre energiakapcsolatot önmaguk és más emberek között." Mi itt nem vizsgáljuk részletesen a pszichikai támadások mechanizmusát. kegyetlenségből. gonoszságból. Az energia cirkuláció. valamint a vegyszerekkel és radioaktív sugarakkal túltöltött élelmiszerek hatására. Az energia egyensúly felborulhat a mozgás nélküli életmód. Itt az energia-megmaradás törvénye érvényesül. A felismert impulzus még két momentumot foglal magába. Az energiaszinteken a pszichikai védelem többféle formája létezik. elszakadás a támadó energia szintjéről. melynek alapja . a természettől. Mi már említettük. mindössze azt mondjuk. A pszichikai védelem egyik fő elve a fentiekből kifolyólag. hanem az áldozat felé küldött negatív impulzussal. ha az áldozat nem fogja fel. A bulgár gyógyítók az ember életét úgy vizsgálták. Keleten ezért mondták: "Küzdd le a félelmet önmagadban. ami betegségeket idéz elő és halált is okozhat. amikor az ember energiát kap a Kozmosz és a Föld külső teréből. amit mi a kezdet végzetének nevezünk. cselekvések. nem a rátapadással. az emberek az energiavákuumot törvényszerűen társas kapcsolataikból igyekeznek feltölteni. ereje és energiája ellenére. Az emberek tudatosan vagy tudatlanul.mint minden létezőnek Allah. féltékenységből. irigységből. Ezek az emberek . Bármennyire sajnálatos is. tapintatlanságból. szagok. irigy.

A tiszta szív és ész nem képes e szennyes rezgésekre reagálni.A Kozmosz és Föld energiájának cirkulációja ima idején. ahol . vonzódik a hasonlókhoz és taszítódik az ellenkező pólusútól. A küldött információ. A nyilak az energia irányát mutatják. amelyet egyik pszichikai támadó sem érhet el. a járt úton visszakerül a támadóhoz. A bulgár gyógyítók szerint az a szint. a javak kincse és az Allahhoz fűződő szeretet. a tudás. Hasonló szint. mint a mágnes. Ezért a legjobb védelem az imádság Allahhoz. össze.

vagyis az az energia. ebben a pozícióban részlegesen megszakadt. Az ember a rituális mosdás alkalmából ezért ért el sokrétű eredményt. A bulgár gyógyítók. A víz beszívta és lemosta az . A saját testnek ez lehetőséget biztosított. A kozmikus energiával való érintkezés nélkül. és tiszta energiával való feltöltődésre. amely a Földbe távozott volna.megtaláljuk a megbocsátást. azoknak Allah különleges védelmet biztosít. A meghajlást az imádkozó a lábsarkon való ülés pozíciójában kezdte. amelyet a mindennapi imák tökéletesítettek. Mindenekelőtt ez az Allahhoz való fordulás volt. feltöltötte a Kundaliniit. mindenkinek megbocsát. 2. A víz energiájának segítségével. amelyek a fejben és a gerincoszlopban helyezkednek el. az egyetlen erős kapcsolat a fejtetőn át a Kozmosszal és Allahhal. elsősorban azért. másodsorban azért. A rituális mosdás a test és a lélek megtisztulását eredményezte. Két fajta módszerrel végezték: 1. A bulgár gyógyítók véleménye szerint a víz kedvező hatással volt az emberre. A nyilak az energia irányát mutatják ima idején. Az ember energiakapcsolata a Földdel. amelyek biztosították a védelmet a pszichikai támadás ellen. és elválaszthatatlanul hisznek Allahban. mert könnyen magába szívja az információ bármilyen formáját. A bulgárok véleménye szerint. 2. a többi energia központokat. A következő meghajlások megnyitották az isteni energia előtt. Akik tartják magukat a megbocsátáshoz. a szánalmat az ellenséggel szemben. kötelező meghajlással és rituális mosdással. mert az nagymennyiségű univerzális energiát tartalmaz. 1. szeretethez. Allah mindenkit szeret. A CSAKRÁK kapuinak megnyitása a Kozmosz és Föld energia folyásai előtt. amelyet a Sátán szült. ősidőktől rendelkeztek olyan módszerekkel. Ily módon kialakult a zárt energiakör. a piszkos információktól való megtisztulásra.

A bulgár gyógyítóknál az energiavédelem. Különös figyelmet fordítottak. amikor az imádkozó a kezeit végig vitte. nemcsak a teljes test lemosására. a tenyerek és az arc között nagy teljesítményű energiamező jött létre. A megtisztítás és feltöltés nagyon erős volt akkor. a Korán . azokon a helyeken. valamint az ember auráját energiailag kiegyenlítette. amikor a támadás. az arc. amikor az imát nyitott tenyerekkel olvasták.kezek. A rituális mosdás másik változata az volt. birkózásban. hogy az ima és a rituális mosdás mellett a védekezés jó formája az étkezés. fentről lefelé.javasolta. stb. A bulgár gyógyítók úgy vélték. Mekkába. majdnem legjobb kritériuma az ember egészséges fizikai állapota volt. A fizikai fejlődésre ezért nagy figyelmet fordítottak.Allah könyve . A nagy távolság miatt ezt nem mindenki . Ellenkezőleg. az ősi Dzsien ünnepén történt. amely megtisztította és feltöltötte a test energiacsatornáit. Megtörtént az isteni energia felvétele és felhalmozása. nyíllal való lövészetben. a gyomor-bélrendszer nem fáradhat el.ami elősegítette a jobb energia-körforgást.energiaburokról a piszkos információkat és a testet energiával telítette. Minden bulgár évente legalább egyszer szent zarándoklásban kell hogy résztvegyen az iszlám szent városába. ahol a dzsigitek a lovaglásban. A szervezet erejének ellenőrzése a Ramadán után. Ezen és más rajzokon a nyilak az energia irányt mutatják. kívánatos volt az agyat munkával megtölteni. lábak . a fentiek szerint. amikor a szervezet legyengült. ahol az energia csatornák pólusai változtak pluszról mínuszra és fordítva. hogy Hadzs (szent zarándoklat) nélkül az ember szilárd energia védelme nem lesz teljes. a legnehezebb időszak az. Az ember számára.energiaközpontok (csakrák). Véleményük szerint. a nappali böjt és a gyomor éjszakai megterhelésének betartását. Ez a Ramadán legszebb hónapjában történhetett. mérték össze erejüket. a nyak és mell előtt. Ima imafüzérrel. valamint a szívközpont. a fej energiaközpontjainak szintjén jelentkezik. de a végtagokéra is . a körök . egy bizonyos idő múlva. amikor a támadás a szív és vese csakra szintjén jelentkezik. A bulgár gyógyítók látták.

Közéjük tartozik a Kis Minaret és a Kadi Jort hétszeres körmenete. 5. A kozmikus energiával feltöltött élelem fogyasztása. 4. mivel Bulgária a legészakibb ország Iszlámnak. 7. 3. A rendszeres imádkozás muzulmán szokások szerint (rákenés) vagy más hitnek megfelelően. 6. hosszú évekre feltöltődött isteni energiával. 6. 2. Lehetőség szerint légző tornagyakorlatok végzése. sokan csodálatos gyógyításon estek át. Az őszinte hívő bulgárok. 2. úgy érintkezés nélkül. 5. Maradéktalanul figyelembe venni a megtisztulás szabályát a test és lélek rossz gondolatoktól való megszabadulásával. a Kis Minaret kupolájába való felmenetel. stb. Az energiamosdás végrehajtása. az 4. A bulgárok sokasága. . kívánatos a keleti gyógyítók módszerének betartása. 7. 1. A zarándoklást. A fizikai gyakorlatok módszeres végrehajtása. ezért Mekka helyett ősidők óta engedélyezték a szent Bulgárba. Aki meglátogatta ezt a várost. 3. hogy Allah szelleme óriási kupolával fedi be Bulgár szent város romjait. úgyszintén fenntartva az Urázát (böjtöt). eddig azt gondolta. mint víz segítségével. napjainkig elvégzik a meghatározott rítusokat a szent város romjainál. fenntartva étkezésnél a korlátozottságot. az a bulgár gyógyítók véleménye szerint. Szadak osztás a jelenlévőknek. A Najsmandiai szuffisztikus iskola némely Tanítója erősítette. Minden évben végrehajtani a zarándoklást a szent Bulgár városba. Néhány szuffisztikus iskola Bulgáriában a pszichikai védelem felsorolt formáin túlmenően figyelmet fordított a légzés gyakorlatára. VISHUDDHA-CSAKRA A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. hogy a légzési gyakorlat útján a szervezetet meg lehet tisztítani a piszkos energiától és feltölteni azt tiszta isteni energiával. szent por megérintése.teljesítheti.

A fõ energiacsatorna. Természetesen a csatornában a minimális feszültség tizenöt és tizenkét óra közöttire . Keleten ezért a különbözõ iskolák. amelyek célul tõzték ki az ember fejlõdését. a légzõgyakorlatot a legmagasabb fokra emelték. amely a levegõvel együtt biztosítja a szükséges életenergiát (pránát) a szervezet részére. amely a légzõszerveket szabályozza. hogy az ember testében a tüdõ az egyik legfontosabb szerv. a tüdõk páros meridiánja. A meridián maximális munkájának ideje éjszaka háromtól öt óráig tart. tekintettel arra.A LÉGZÕSZERVEK BETEGSÉGEI Keleten a légzõszervekre nagy figyelmet fordítottak.

amikor a húgyhólyag meridiánjának energia-felmenése történik. akiknél a szervezet ellenálló-képessége lecsökkent. influenza. a légcsõben. azoknál. A betegségek.esik. illetve a nyálkahártya ellenálló tulajdonsággal legyengültek. streptococcus (heveny) baktériumokkal. húgyhólyagban. melynek páros meridiánja – a keleti gyógyítók szerint – a tüdõk meridiánjának funkcióit látja el. kórok tanában fontos szerepük van a különbözõ faktoroknak (tényezõknek). a különbözõ vegyi anyagokkal szennyezett levegõ. A hörghurut kísérõje általában a gégefõben. különösen a vastagbél rendszeréhez. az elfogyasztott élelem minõsége és mennyisége. gyomorban és a hasnyálmirigyben a normális energiaáramlás megbomlásának alapját képezik. A hörghurutot okozhatják még: a . A normális energiafolyásra a meridiánokban nagy hatást tesz az emésztõszervek munkája. vesékben. orrgaratban és a tüdõkben fellépõ rendellenesség. vastagbélrendszerben. kanyaró vírusokkal. HÖRGHURUT (bronchitis) ADZSNA-CSAKRA A hörghurutot leggyakrabban a gyermekeknél és az idõs embereknél észlelik. A megbomlások hatására. A tüdõk meridiánja szorosan kapcsolódik az emésztõ szervekhez. a tüdõk könnyen fertõzõdnek – staphyiococcus (gennyképzõ). amelyek a tüdõmeridiánokban.

tüdõszív betegségre jellemzõ tünetekkel jár. az alkoholfogyasztás és a dohányzás is. de a rohamok idején emelkedhet. Az úgynevezett heveny hörghurutnál a megbetegedés élesen jelentkezik. A gyógyító az energiai diagnosztizálásnál érzékeli az orrgaratban az energiatöbbletet. vagy gennyes köpet kíséretében. vagyis az emésztõrendszer területén. A hörgõk és a vesék hasonlóan energiahiányt . Vannak hányással kísérve. A hõmérséklet vagy normális vagy. A beteg testhõmérséklete. az energia diagnózis során. a hörgõkben mély rombolások kíséretében. kínzó légzéssel és a bõr szederjességével jelennek meg. energiahiányt figyel meg a tüdõk meridiánjában. a hetedik nyakcsigolya és a mellkas területén. A betegség erõsödése. Kezdetben megjelenik a száraz köhögés. A hörghurut szimptómája.szív és vese megbetegedések. Szabály szerint a beteg kellemetlen érzésre. tüdõmeszesedéssel. ami égés és nyomás érzékelésében fejezõdik ki. mellkasi kellemetlenségekre panaszkodik. 38 Celsius fokig növekszik. a beteg általános gyengeséget érez. annak többletét viszont a vastagbél rendszer meridiánjában. illetve annak hiányát a nyak járomgödör. A gyógyító. rohamok fellépésével jelenik meg. tüdõtágulással. a váladékkal párosuló köhögés. A gyógyító érzékeli az energiahiányt a páciens veséjében. légzéselégtelenséggel. A légzõszervekre való hatás az Anaháta – és Vishuddha-csakrák útján. szabály szerint normális. majd váladékos. amely általában hideg és nedves idõjárásnál. hörgõtágulással.

tojás. a jobb kezet a mellhez rakva végezzük el az érintkezést. energiát irányítva az Anaháta csakra térségébe. A heveny hörghurut gyógyítása KÉT ütemben folyik. valamint a tüdõt és szívet. a beteg szervezetet öngyógyításra serkentették. 4. állati zsírok. ráhelyezve a Nap fantomot. annak érdekében. A bal kezet a hátoldalára helyezve. ha szükség volt. A gyógyító energiát küldve a Vishudda csakrába. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. A tenyerek a testen. amely lassan növekedve méretben. A kezelést legjobb közvetlen érintkezéssel befejezni. A gyógyító. csökkenti a lázat. az említett módszerrel. a fáradt vagy pangó energiát az Anaháta és a Vishudda csakrákból magára vonzza. a test keresztmetszeti részérõl a köldökig lefelé irányítja azt. kiegészítették a vesékre való energiahatással. ami fájdalmas. Ezt a kiegyenlítést az ember testén belül végezte. A szervezet megtisztítása füvek segítségével (lásd: a Fitoterápia fejezetet). Elõször végrehajtotta az energia kiegyenlítést a homlokköldök és a jobb váll – bal váll vonalakon. A gyógyító ezt követõen érintkezõ energia átmelegítést hajtott végre. Kéthetenként egy-három napos koplalás betartása.érzékelnek. és negatív mindent eléget. majd energiát küld az Ádzsna csakra térségébe. energiatöbblet jelenik meg a hörgõkben. Az energia elõször a tenyerek között áramlik. Diétázás kismennyiségõ fehérjével. pránával tölti fel a szív energia központot. felmelegítve azokat. A bulgár gyógyítók szerint. a mellkas tenyerekkel való ütögetés a hátoldalról és mellrészrõl kell végezni. Elõször. elektromos labdácska formájában. A krónikus hörghurut gyógyítását legjobb közvetlen érintkezéssel – kontaktussal – kezdeni. hogy a legkisebb hörgõket munkára kényszerítsük. vagyis normalizálja a szervezet energiáját. cukor és só nélkül. 3. Ennek megtörténte után a gyógyító hozzáfogott a távolsági hatás végrehajtásához. A gyógyító ezt követõen. a negyedik és ötödik energiaközpont közé helyezõdnek el. EZT KÖVETõEN a légzõ – és emésztõszervekre hat. 2. érezve a belsõ szervek energiáját. a testben. A pólusosság a rohamok idején kissé változik. TÜDÕGYULLADÁS (PNEUMÓNIA) SZAHASZRÁRA-CSAKRA . A gyógyító. hús. Rendszeres légzõ tornagyakorlat végzése (lásd: a Légzõ-tornagyakorlatok fejezetet). A keleti gyógyítók a kezeléseket. valamint felébresztve a Kundaliniit. Az ütögetés a hát mentén történik. a vállakban. A labdácskát ezt követõen a mellkason megállítják. elosztja azt a kulcscsont mellett. A gyógyító ELõSZÖR a szervezet általános gyulladását szünteti meg. távolságilag hat.

Az orvosok a tüdõgyulladás alatt nem egy konkrét megbetegedést értenek. vegyi tényezõk. A HEVENY tüdõgyulladás – ez heveny fertõzõ megbetegedés. amely megjelenhet önállóan. vagy más betegségeket is bonyolítva. gócos. húgyhólyag meridiánjaiban bekövetkezett energia-egyenetlenség. tüdõhólyagocskákban és elterjed a sejtek közötti szövetrészen. vesék. hanem a betegségek különbözõ csoportjait. vastagbélrendszer. Klinikai lefolyás szerint a tüdõgyulladás három formáját különböztetik meg: heveny. A folyamat elterjedésétõl függõen megkülönböztetnek: aprógócos. vérkeringés megbomlása a tüdõben. meghõlés. gombák. stb. valamint az egész szervezet .) másodlagosak. melyek alapját képezi a tüdõ. a szervezetben megjelenõ belsõ tényezõkkel szemben.): heveny tüdõgyulladás baktériumai (streptococcusok). nagygócos és kevert tüdõgyulladást.: baktériumok. hogy erõs gyulladási folyamatot idéz elõ a hörgõkben. vékonybélrendszer. A heveny tüdõgyulladásra jellemzõ. gennyképzõ baktériumok (staphyiococcusok) szétfeszítõ vírusok (száz típusig is). bekapcsolva a tüdõ érrendszerét is. moszatok. elhúzódó és krónikus. A tüdõgyulladás a kórok tanára és korfejlõdésre nagy hatással van a különbözõ mikroflóra (a növényvilág mikroszkopikus szervezeteinek összessége pl. hogy a tüdõben gyulladásos folyamat van jelen. szív. A keleti gyógyítók véleménye szerint a tüdõgyulladás külsõ tényezõi (infekció. A kis energia kör. elsõsorban a szétfeszített részén. melyeknek alaptulajdonsága. stb.

mellkas vonalán a farkcsontig. az általános gyulladásos folyamat megszõnése után kezdték. Bõséges teafõfõzetek fogyasztásával kezdték meg.energiaegyensúlyt szabályozó meridiánjában (irányítás – megtermékenyítés) jelentkezõ elváltozás. törekedve – a szervezet minden rendszerének (vér.) minden szervének átfogására. törekedve az önálló tiszta cirkulációra. A bulgár gyógyítók az energiahatás alkalmazását. ideg. gyorsuló légzés. vagy váladék kiválással. vagyis növeli annak . amikor létrejött a nagy energiakör. Megjelenik a nehéz légzés. amely elõsegíti a szervezet védelmi terének fenntartását. stb. lép. általános gyengeség megjelenése. Az energiaterelés a bal talptól a fejig. tachikardia (szapora szívverés). illetve onnan a jobb talpig történik. Kiegyensúlyozták az energia-cirkulációt. Az ajkakon nem ritkák a különbözõ kiütések. illetve fejbúbtól az arc-. A középsõ energia kör. vagyis az energiát a farkcsonttól a fejbúbig terelték (gerincoszlop síkjában). gennyes váladék megjelenésével. A bulgár gyógyítók a heveny tüdõgyulladás gyógyítását szigorú fektetéssel. Az energiaterelés közvetlenül a test belsõ csatornáin történik. létrehozva a kis energiakört. mellkasi fájdalmak. Különös figyelmet fordítanak a szõrõ szervekre – vesék. A gyulladásos folyamat akkor fejezõdik be. A heveny tüdõgyulladásnak vannak általános ismertetõjelei: hevenyes kezdet hidegleléssel és hõemelkedéssel – 39-40 °C-ig. teljes koplalása. A fentiek után a gyógyító elkezdi a munkát a középsõ energiakörön. fejfájás. A beteget köhögés kínozza – szára. Az arcon lázas pír jelenik meg. máj. tüdõ.

a húgyhólyag meridiánjai mentén a farkcsonthoz irányul. A fejbúbtól az energiafolyás fölfelé kivezetõdik. a tüdõ sérült részeivel. lép. megvalósítva az ember körül az energiaburkot. A nagy energia kör. máj – elõsegítve ezzel a vér tisztítását. s ezt követõen a lézersugárhoz hasonlóan. akkor. s amennyire ez lehetséges a virághoz hasonlóan szétengedi a nyalábok sokaságát. amelyek befelé a láb felé haladnak. Az energia. A gyógyító. amikor az energia a fejbúbon át. onnan a lábakon át fölfelé a Kundalinii feltöltésére. A gyógyító ebben a pillanatban minden energiaközpontot (csakrát) igyekszik begyújtani. . olyan irányokba. Az energia ezt követõen a gerincoszlop a fejbúbhoz emelkedik. Ebben az esetben az energia. megvalósítva a Kundalinii még jobb feltöltöttségét. A Kundalinii feltöltõdve energiával.ellenálló képességét. párhuzamosan az úgynevezett szõrõnégyzettel dolgozik – vesék. ráirányul a mellbimbók közötti területre. vagy az energia szökõkutat. Az energiakörök létrehozása után a gyógyítók megkezdik a közvetlen munkát. két ágra oszlik. és újra leereszkedik a gerincoszlop mentén a farkcsonthoz. ezt követõen újra összegyõlik és a talpba irányul. a gerincoszlop. az energia a gerincoszlop középvonalán felemelkedik a hetedik nyaki csigolyáig. A nagy energiakör a Kundalinii feltöltése útján jön létre. igyekezve a szív csakra zöld színével elégetni a betegséget. erõsítve ezzel a csakra tüzét. vékony és nagyteljesítményõ napsugárral. centiméterrõl centiméterre áttapogatja és megdolgozza a sérült területet.

Az energiaegyensúly megbomlása. A folyamat fokozódásának mértéke szerint. A krónikus tüdõgyulladás korfejlõdésében a legnagyobb jelentõségõ tényezõk az alábbiak: . . a sejtek közötti szövetekben. mely a rekeszizom rendszerében okoz megbomlást. Az energiaegyensúlyra hatással van még a tüdõfejlõdés rendellenessége (a tüdõ satnya fejlõdése.) A szõrõ négyszög – máj. ezért én csak a legsõrõbben elõforduló esetekkel foglalkozom. gyengélkedés. periodikus hevennyel. Ez a folyamat lehet gócos. vesék. amely belülrõl bomlik meg. . de totális (mindenre kiterjedõ) vagyis átfoghatja a tüdõ minden strukturális elemét. a krónikus . a légcsõ és különösen a hörgõk heveny és krónikus megbetegedése után a légzõszervekben az energia egyensúly nem állt véglegesen vissza. A heveny hörghurut átvészelése után folytatódik – a köhögés. kiterjedve a mellékhártyára.a felsõ légutak megbetegedése. stb. fokozódó gyulladásos rendszer. A krónikus tüdõgyulladás megjelenésének tünetei sok fajtájúak.a mellhártya sérülése után a tüdõ ventillációs funkciójának lényeges megromlása. a hörgõkben lokalizálódva. a szív csakra életenergiával való feltöltéssel fejezõdik be. A KRÓNIKUS TÜDõGYULLADÁS nem más mint fokozatosan kifejlõdõ.A gyógyító. lép. légcsõ – és fõhörgõ szõkület. test – hõmérsékletemelkedés.a heveny tüdõgyulladás és tüdõ-érrendszer sérülés. ez mindenekelõtt szervezet védelmi tere immunitásának (védelmének) megbomlását jelenti.

A csakra ajtaját megnyitja. A krónikus tüdõ-szív szindróma túltengést és a jobb szívkamra kitágulást idézi elõ. A tüdõ legjobban sérült részeit. amelyek nehezen töltõdnek fel meleg energiával. a gyógyító áttöri és feltölti saját másik keze segítségével. Kifejlõdik a gázos. A feltöltõdés. megkezdõdik az arteriális hipochszimia. A krónikus tüdõgyulladás energia gyógyítása több szakaszban valósul meg.hörghurut elsõdleges képe rajzolódik ki. amelyekben változik a vér-gáz összetétele. és a szívre. A beteg külsõ diagnózisa alapján a következõ szimptómák jelennek meg: a bõr kékesedése. A pajzsmirigyre való hatás a Vishuddha-csakra útján. hiperkapnikus magasvérnyomás (a cirkuláló vér tömegének megnövekedése. Végbemegy a kis vérkör hipertensiója (fokozott nyomásemelkedés) a nagy vérkörben pangás áll be. 3. A kezelés azzal fejezõdik be. szívizomtágulás. lépre. Ennek érdekében a gyógyító. vagy szétfeszítõ savbõség. nem ritka a mellkas regiditása (a légzés kisegítõ izmokkal valósul meg). Áfonya és borostyán levélbõl készült fõzet fogyasztása. javasolt a jobb kéz középsõ ujjhegyével a járomgödörhöz nyúlni. szívre a távolsági hatás gyakorlatának alkalmazását. olyan súlyos esetekben. Egyenes hatás megy a csecsemõmirigye a Vishuddha csakra feltöltése útján. fejezetet) ASZTMA (Asthma) . vesékre. a májra és a vesékre kontakt. egyes esetekben tüdõmeszesedés (köhögés. a negatív energia elpumpálása útján. melyek következtében megnövekszik a vérben a szénsav. Kéthetente egy könnyítõ nap beiktatása. Esetenként ezek a változások levegõvétel elégtelenséghez és krónikus tüdõ-szív elégtelenség szindrómájához vezetnek. az eritrocitok – vörös vérsejtecskék – számának növekedése miatt). A szervezet immunrendszer védelmének növelésével kezdõdik. A bulgár gyógyítók ebben az esetben javasolták. nehéz légzés) alakult ki. majd közvetlen kontaktussal. távolságilag veri szét. 2. ami azután szétfolyik az egész mellkason. Légzõ tornagyakorlatok végzése (lásd: a Légzõ tornagyakorlatok c. A vérkeringés rendszerében változások észlelhetõk: szapora szívverés (tachnikardia). nehéz légzés. majd ez a központ feltöltõdik pránával. elõször távolságilag történik. ebben a központban megrekedt energia csomót. hogy a gyógyító hat a vérkeringés szerveire – májra. a lépre. A fenti szimptómák összeolvadása is észlelhetõ. Az éltetõ hõ feltölti az ötödik energiaközpontot. Az utóbbinál. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. vagy a saját Vishuddha és Anaháta csakrájából küldött pránával.

mellkasi izmok feszessége. rohamos ugató köhögés – különösen éjszaka. rohamokban jelentkezõ nehézlégzés. A beteg szervezetébõl jelentkezõ allergének. A betegség legalapvetõbb tünete a fulladásos roham. vagy fekete árnyalatot érhet el. a kékesszürkeség lila. A roham a szürke színõ nyálkás köpet gyors eltávolodásával és a légzés normális ütemre való visszaállásával fejezõdhet be.Az asztma allergiás természetõ megbetegedés. igyekeztek eltávolítani a szervezetben a krónikus megbetegedéseket. arra törekedtek. A bulgár gyógyítók. mély (férfias) és sípoló rekedtség kíséri. ipari – munkahelyi-. A megbetegedés kezdeti stádiumában kifejezetten fulladásos rohamok nincsenek. Az allergiás túlérzékenység. A tipikus roham kezdeti jele: az orr eldugulása. stb. a hörgnyálkahártyák vizenyõsen megduzzadnak és rendkívüli bõ nyáktermelés következik be. A lélegzés hangossá válik. A vérnyomás észlelhetõen megnõ. Az asztma a szervezet túlérzékenysége a különbözõ allergiákra. fertõzéses eredetõ allergének (allergiát kiváltó anyagok) valamint az étel és a gyógyszerek. . búgással. de ugyanígy a nem gyulladásos folyamatoknál – égési sebek. a tüdõ és szív meridiánjainak energiaegyensúlya megbomlott. Megfigyelhetõ a hasprés. köhögés. gyér átlátszó köpet jelenhet meg. minek következtében a hörgõk áthatolhatósága is elváltozott. mindenekelõtt a gyulladásos fertõzések hatására jelennek meg – cholecystitis (epehólyag-gyulladás. messzirõl is hallható mellkasi sípolással. de különösen a kilégzés mind nehezebbé válik. Az apró hörgõk sima izomzata görcsösen összehúzódik. Az asztma megjelenésének és lefolyásának tünetileg sokféle változatát különböztetik meg. A nehézlégzés azért jelenik meg. arc. nyak. A betegnél – fizikai terhelésnél és vízszintes testhelyzetben – a nehéz sípoló légzés. stb. a lehetõségekhez mérten. melynek következtében néhány anyag energiája (a jövõ allergénjei) az ember energiájával ellentétbe került. szorító légzés. lépcsõsizom. Nem ritka az ajkak. néha. A roham. amelyek a fertõzést eredményezték. fagyás. nem fejezõdik be több óra. A bulgár gyógyítók a gyógyítás elsõ idõszakában. ugyanis rövid szünet után új roham indul be. orrhegy szederjessége (cianózis). hogy a beteget elkülönítsék az allergénektõl (allergiát kiváltó anyagoktól) és párhuzamosan alaphatással a hörgõkre és tüdõre. külsõ közegbõl és magából a szervezetbõl is jelentkezhet. mert a vastag – és vékonybél rendszerek. A belégzés. állati.). a rohamok megjelenését az alábbiak szerint magyarázták: a beteg szervezetében olyan energiaegyensúly-zavar következett be. ami az apró hörgõket gyakorlatilag majdnem elzárja. nap vagy hét múlva sem. Az elsõ csoporthoz tartoznak a növényi.

Az energiaközpontok normális mõködését követõen. hörgõkbõl. tüdõk és a szív energia meridiánjai felszabaduljanak a nehéz élelem feldolgozásának kiegészítõ terhe alól. a bulgár gyógyítók úgy végezték. a gyógyító a tüdõkben és a hörgõkben lévõ gyulladásos folyamat megszõntetéséhez kezdett hozzá. elérve a könnyõség érzetét és a súlytalanságot a gyomron belül. egyidõben a szívmõködés normalizálásának elérésén tevékenykedett. Megtisztító és gyulladás elleni füvek kerültek meghatározásra (lásd: a Fitoterápia c. A bulgár gyógyítók széleskörõen kihasználták a légzõtornát (lásd: a Légzõtorna gyakorlat c.Gyulladásos folyamat levétele a tüdõkbõl. A gyógyító továbbá. Az energiagyógyítást. A fentiek megvalósítását. hogy a bélrendszer. valamint a szív mõködésének normalizálása. A beteg részére diétát és koplalást rendeltek el. hogy a jobb tenyeret a páciens bal mellére. A bélrendszer energia egyensúly normalizálásának mértékével a páciensnél is megjelenik a meleg érzéke. figyelmes diagnózis-megállapítás és a gyomor – bélrendszer normái funkcióinak visszaállítása elõzte meg. távolságilag vagy mindenekelõtt érintkezéssel felzárkózott a páciens kezeihez és energiát irányított a Szvádhisztána – és Manipura csakrák felé. ennek érdekében. azért. A gyógyító. a bal tenyeret a páciens jobb mellére helyezték és az energiát a hörgõkön átterelték. fejezetet). fejezetet). tisztította és töltötte az energia melegével az Anaháta és Vishudda csakrákat. ezzel elérve a hörgõk és tüdõhólyagocskák pránával . nem elszakadva a kezektõl.

fejezetet). 4. amikor õ. A fentiekkel összefüggésben. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. a rohamok idején. mivel a vért az élet az isteni energia egyik szubsztanciájának vélték. HIPERTÓNIÁS BETEGSÉG (Morbus hypertonicus) . Füves teák kötelezõ ivása (lásd: a Fitoterápia c. Légzõ tornagyakorlatok végzése (lásd: a Légzõtorna gyakorlatok c. 2. A páciens részére kézfürdõ (7-10 percig) végrehajtása. hogy a gyógyító energiát terel minden energiakörbe. Ez akkor történik. Hetente egy nap böjtölés. hogy ezen szervek gyógyítása alapvetõ volt a szervezet minden rendellenességének megszõntetésénél. A VÉRKERINGÉS SZERVEINEK BETEGSÉGEI A vérkeringés és vérszállítás rendszerének Keleten nagy figyelmet fordítottak. elvonva a vért a mellkastól. A légzés megkönnyítésére a gyógyító a test végtagjainak vércsökkentését éri el. visszaállítva a tüdõk kapiláris hálójában a vérkeringést.való feltöltõdését. tekintettel arra. fejezetet). 3. A Keleti gyógyító iskolák némelyike nem tett különbséget a vér és energia között. A fulladásos roham idején a páciensnél a vér erõsen ömlik a mellkas térségébe. a meridiánok energiaegyensúlyának helyreállítását összekapcsolták a vérkeringés szerveivel. A gyógyító hatás azzal fejezõdik be. fehérje és szénhidrát tartalmú diéta betartása. mellkasa közötti energia egyensúlyt állítja vissza. lábai. Alacsony zsír. mivel a gyógyítók véleménye szerint a vér az egyik legfontosabb szállítója az energiának a tüdõbõl a szervezet minden szervéhez és sejtjéhez. likvidálva az energiapangást a légzõszervek területén. 5. ily módon tömör aurát képezve a beteg szervezete körül. a páciens kezei.

zsír-. a vese artériák sérülése.endokrin arteriális magas vérnyomás. A hipertóniás betegség a gyógyszerszedés hatására is felléphet (pl. mint belsõ tényezõit. amely a szervezet víz-. úgy külsõ. a vesék urológiai megbetegedései.a központi idegrendszer szervi sérülései (agyvelõgyulladás. A hipertóniás betegség tünetképe kötõdik a megbetegedés kezdeti jellegéhez (heveny vagy fokozatos).a vastagvérerek és a szív sérülése. sérülés. daganat. infekciózus (pielonefritikus). A korszerõ orvostudomány. Az õ számításaik szerint a negatív emóciók (hatások) kaput nyitottak (energia központokat) azért. nyúltagy. A belsõ okok közül. A bulgár gyógyítók már régen felfedezték a hátgerincben elõforduló bomlások és az arteriális nyomásváltozás közötti kapcsolatot.: efedrin). . a fõ energia csatornában az energia egyensúly megbomlása idézi elõamely csatorna a gerincoszlop mentén elhelyezkedve a fejbúb felé emelkedik -. és gyorsan súlyosbodó folyamatait különböztetik meg. erõsödõ megbetegedést folyamatot értelmezik. melynek jellemzõ tulajdonságaként az artériás nyomás növekedése jelentkezik (szisztolé és diasztolé). Az energia kiegyensúlyozatlanság hatására megromlik az agyvelõben a magasabb idegrendszer funkciója – a nagy agykéreg. . ami az artéria tónusának növekedéséhez vezet. a hipotalamusz (a köztiagynak a látótelep alatti része. . A betegségnek lassan súlyosbodó-. szénhidrátos sóforgalmát szabályozza).A hipertóniás betegség alatt a krónikus. a vese elégtelenségek alábbi formáit emeli ki: autoimmunizációs (allergikus – az egyén saját szöveti antigénjével szemben termel ellenanyagot). hogy oda a gonosz lelkek beléphessenek. A bulgár gyógyítók kiválasztották a hipertóniás betegségek fejlõdésének. A hipertóniás betegség alapjaként jelentkeztek még: . õk elsõsorban a vesék megbetegedéseit jegyezték meg. melynek következtében a központi idegrendszerben létrejött az energiapangás és rombolódott az ember aurája. gócos helyi vérszegénység).

só . szívinfarktus. paralízis kialakulásával. vérkeringési zavarok is kimutathatók. A gyorsan súlyosbodó folyamatnál különösen veszélyes a magas szisztolé és diasztolé nyomás. Az agyvérkeringés zavarai is felléphetnek. a halálhoz vezethet. a megbetegedéstõl számított néhány hónap vagy 1-2 év multával. Az ELSõ jellemzõ. amely kedvezõ körülmények között normálisra csökkenthetõ. A HARMADIK stádiumra jellemzõ. Jellemzõ a gyorsan növekedõ változás a CNS-ben. megfigyelhetõ az agyerek gócos elváltozása. A MÁSODIK stádiumban az arteriális nyomás lényegesen és állandósulva magasabb. és a szívben. támadás-inzultus). zsír. A lassan súlyosbodó hipertóniás betegségnél három stádiumot különböztetnek meg. ami szívelégtelenség kifejlõdéséhez vezet. vesékben.Artériás nyomás kiegyenlítése az Adzsna-csakrára való hatás útján. amely látáscsökkenéssel jár. A szem recehártyájának lényeges változása következik be. A szemfenék véredényeinek görcsei lehetségesek. Gyógyszer nélkül azonban a várnyomás normálisra nem állítható be. A koronária elégtelenség. hogy az ingadozás jellemzõ rá. A hipertóniás betegség gyógyítása bonyolult feladat. A gyors tünetromlás. hogy az arteriális nyomás magas szintje állandó (különösen a diasztolé). Kialakul a vesék érelmeszesedése. néha erõsödõ érelmeszesedés folyamatánál. mindannak ellenére. Nem ritkán. az arteriális nyomás ingadozása. Nem ritka a szemrecehártya véredényeinek elváltozása és vizelet változás. A vérnyomás csökkenés szövõdmények fellépésénél következik be (szívelégtelenség. A szív vérszegénysége is megfigyelhetõ. amely biztosította a szervezet megkönnyebbülését a fehérje. Gyorsan súlyosbodó változás tapasztalható a szemfenéknél. A gyógyító elsõsorban diétát javasolt.

Elérhetõ ez abban az esetben. (lásd: a Légzõgyakorlatok c.fölöslegektõl. ily módon visszaáll a szívmeridiánok energiaegyensúlya. endokrin. nagyteljesítménnyel áramlik a fejen kívülre. Hajló gyakorlatok végzése a gerincoszlop és derék-csípõ tájékán. és leereszkedik a test mentén. 2. Az energiai hatást a gerincoszlop és a fej diagnosztizálásával kezdték el – ez az energia gyógyítás elsõ szakasza – vagyis az emberi test fõ energiaközpontjait diagnosztizálták. fejezetben. kismennyiségõ hússal. a hatás az Adzsna csakrán át (telepatikus központ). A húgyhólyag meridiánjain. a vékonybélrendszer. az egész szervezetre. stb. A gyógyító a szemét becsukva. ily módon létrehozza a nagy energia kört. A hatás egytõl – három percig tart. a Kundaliniitõl a napfény fonat területén. nemcsak energetikailag. melynek leírását megtalálhatják a Hörghurut c. látja a véredények sõrõségét. Amikor ezt sikerült elvégezni. ismét felemelik a gerincoszlop közepén a fejbúbhoz. A gyógyító ezt a véredény sõrõséget egyenletes hálóként húzza szét az egész testen. A MÁSODIK módszer: a gyógyító szembe ül a pácienssel és a szemöldöke közé néz. A MÁSODLAGOS alacsony vérnyomás felléphet a szívvérrendszeri. akkor a vérnyomás csökken. amikor megszõntek a véráramlás megbomlásának területei (pl. datolya. az energiát újra a farkcsonthoz küldte. alma. ezt az energiát fölemelte a Vishudda csakráig. fejezetet) 3. majd lefelé a gerincoszlop mentén a farkcsonthoz. hatva az Adzsna csakrán át. a jobb kezet a tarkóra – és gondolatban a képpel dolgozik. gyomor. Elõször két csatornán õzte az energiát a szemek sarkából a fejbúbra. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. Az energia hasonlóan a szökõkúthoz. Naponta minimum egyszer. de manuálisan is végezte (lásd: a Gerincoszlop gyógyítása c. ennek köszönhetõen a beteget betáplálják a kigyógyulás programjával. majd a gerincoszlop közepén. még jobban feltöltve a Kundaliniit. Só és erõs ételmentes diéta fenntartása. a lép. Aszalt barack. A gyógyító a gerincoszlop rendellenességeinek eltávolítását. AZ ELSõ módszer: a gyógyító a kezeit a páciensre helyezi – a balt a homlokra. mint távolságilag. a lelket és testet fellazító tornagyakorlatok végzése. és máj útján valósul meg. fehér színõ „energia képmáson”. A HARMADIK SZAKASZ – az arteriális nyomás kiegyensúlyozása. citrom fogyasztása. Az ENERGIA GYÓGYÍTÁS MÁSODIK SZAKASZA – a belsõ vérkeringési szervek megtisztítása.: a derék és medence területei. A Kundaliniibõl az energiát. ahol ezeket a csatornákat egy pontban egyesítette. füge. A vesék stimulálódnak (serkentõdnek) és átmelegítõdnek úgy érintkezéssel. Gyógyfüvek fõzeteinek ivását. a beteg képét maga elé hívja és a tiszta. valamint légzéstorna végzését írták elõ. fertõzõ betegségek . ALACSONY VÉRNYOMÁS BETEGSÉG (Hipotónia) Az alacsony vérnyomás lehet elsõdleges és másodlagos. A gerincoszlopra az energia hatást a gyógyító hagyományos módon végezte. Mindkét módszer esetében. energiailag kiegyensúlyozza abban a véráramlást. valósul meg.). A szívre való hatás. amely két különbözõ módszerrel valósulhat meg. ami után a vérnyomás csökken. Heti egyszeri húsfogyasztást javasoltak. A farkcsont térségében õ a Kundaliniit piros energiával töltötte (a lemenõ nap fénye). fejezetet).

zöldségek. periodikus szédülést. amelyek legnagyobb mennyiségõ pránát tartalmaznak (gyümölcsök. a táplálkozási rendellenességek és disztrofia hátterén. úgy õ elzárta ezt az elfolyást.jelenlétében. A bulgár gyógyítók szerint az alacsony vérnyomásnál bekövetkezett változások alapja a fõenergia csatornában bekövetkezett energia cirkuláció zavar. szorulásokat. étvágytalanságot. A manuális energiakorrekció után nem ritkán a betegnél helyreállt az artériás nyomás. létrejön a mellékvese-belsõségek rendellenességével létrehozva az alacsony vérnyomást. Nagy jelentõsége van az olyan teljes értékõ termékekkel való táplálkozásnak. a gerincoszlop megtekintésével kezdték. vízgyógyászat. stb. észlelik. Ott ahol érezhetõ volt az energiahiány. fõzelékfélék). Szükség szerint manuális terápiát is alkalmaztak (lásd: A gerinc gyógyítása c. telítettséget a gyomorban. a belsõ elválasztású mirigyek funkció romlásának. testneveléssel való foglalkozás. Az alacsony vérnyomásnál fejfájást. Az alacsony vérnyomás kifejlõdésében nagy jelentõsége van az öröklött hajlamnak. Érintkezõ hatás alacsony vérnyomás esetén. A beteg részére a gyógyítás. arcüreggyulladás (sinusitis). fogszuvasodás). A gyógyító ezt követõen a gerincoszlop mentén az energia áramlások kiegyensúlyozását végezte. elkezdte feltölteni többlet energiával a gerinc más területeirõl. fejezetet). Amennyiben a gyógyító az energia csatornából energia elfolyást észlelt. a gyógyító ezt a részt. erõsebb izzadást. epehólyag-gyulladás. ingerlékenységet. a helyes napirend meghatározásával kezdõdik. A bulgár gyógyászok az energiagyógyítást. a menstruációs ciklus megromlását. Ennek érdekében a pácienst hasra fektették és energiadiagnózist állapítottak meg. Az ELSõDLEGES alacsony vérnyomás betegséget a bulgár gyógyítók az energia normális cirkulációjának helyreállításával – a fõ energiacsatornában – a . Nagy szerepet játszanak a gócos krónikus fertõzések (mandulagyulladás. dolgozva a páciens aurájával. fáradtságot. amely a farkcsonttól a fejbúbig terjed. a kéz és a lábak fázását. Javasolt a maximális friss levegõn tartózkodás.

4. melynek alapja a lipidek cseréjének megbomlása. és has középvonalán – szüntették meg. A MÁSODLAGOS alacsony vérnyomás betegségnél a gyógyítók a betegség okának megszüntetését a krónikus betegség gócra irányuló energiahatás útján végezték (a góc elnyomására tevékenykedtek). melyek keletkezésének oka. A szervezetben az energiaegyensúly megbomlásokra. stb. az agyi. mell-. Légzõ tornagyakorlatok végzése (lásd: Légzõgyakorlatok c. Rendszeres hideg vizes zuhany. Kifejezõje a szervezetben bekövetkezett energiaegyensúly romlása. Rendszeres séta a friss levegõn. hogy beindítsák és normalizálják a többi energiacsatorna funkcióit. Az érelmeszesedés. áteresztõképesség szõküléséhez és nem ritkán trombusok képzõdéséhez vezethet. Ez az ütõérfalak keményedéséhez. elhízás. Gerinc hajlógyakorlatok végzése. más betegségekhez is kapcsolódik. A gyógyító dolgozhat érintkezve. ráhelyezve saját tenyereit a zónákra. különálló gócok formájában rakódik le. Az érelmeszesedési folyamat elsõsorban a rugalmas ütõerekben jelentkezik. vese és végtagok artériáiban fejlõdik ki. mint az a rajzon látható. szintén az egész szervezetben megjelenõ energiaegyensúly megbomlás – cukorbetegség. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. 2. a belsõelválasztású mirigyek funkcióinak elváltozása.farkcsonttól a fejbúbig. A sérült ütõerekben disztrofikus nekrotikus (üszkös) és meszesedési folyamatok fejlõdnek ki. A lerakódás dinamikája az érelmeszesedés különbözõ stádiumait válthatja ki. valamint a fejbúbtól a nemi szervekig az arc-. azért. a máj funkciójának megbomlása. melynek következtében az ütõér falán a lipidek lerakódnak (koleszterin és annak észterei). általában az ütõerekben. fejezetet). távolságilag és érintõ-távolságilag. amelyek hatnak az alacsony vérnyomás megjelenésére. a lapockák közé. a fej tarkó részére. koszorúerekben. 3. fejezetet). pumpái a vesék zónájába. visszaállították a belsõ elválasztású mirigyek normális funkcióit (lásd: A belsõ elválasztás mirigyek betegségei c. amelyek . úgyszintén a köldök és a napfény fonat területére. Az ütõerek falán a koleszterin. ÉRELMESZESEDÉS (Atherosclerosis) Az érelmeszesedés krónikus megbetegedés. a különbözõ anyagcsere zavarok. E közben. stb. többször. amelyek az érelmeszesedéshez vezetnek különbözõ tényezõk vannak hatással. elsõsorban az ideg-pszichikai feszültsége. a gyógyító energia meleget. lábköszvény.

Kalória nélküli étrend: állati zsírok. fejezetet). diéta. létrehozva az úgynevezett kis energia kört (lásd: a Tüdõgyulladás c. A dugattyú módszere érelmeszesedés (arteroszkierózis) gyógyítása esetén. vese. amely a vérfolyásával lemosódhat. . és morzsás péppé változnak (kásácska). A létrejött gócok szétesnek. mozgás. A gyógyító a lipidek lerakódásának függvényében kezdte el az energiával való gyógyítást. pulyka. Az elsõ és második stádiumban a gyógyító az egész szervezetben az energia visszaállításán tevékenykedett. MÁSODIK stádium. liba. a fekélyes helyen. fõszerek.az érelmeszesedés morfogenézisére jellemzõk (morfogenézis. Nem javasolják az erõs elõételek. A gócokban sok kalcium rakódhat le (NEGYEDIK stádium – atherokalcinozis – mészlerakódás). valamint velõ. A gócokban fokozatosan kifejlõdik a fibrozis (liposzklerozis). A harmadik stádiumban lehetséges a trombusok kialakulása. az élõ szervezetek jellegzetes alaki és szerkezeti sajátosságainak kifejlõdése). máj – fogyasztását. friss levegõn való tartózkodás. minek következtében felfedhetõ a fekélyes felület (harmadik stádium). Az energia egyensúly elsõsorban a gerincben és az elsõ középsõ meridiánban valósul meg. ikra. alkohol és energiailag hideg húsok – sertés. só és cukor nélküli táplálkozás. nem félve a vérnek az ütõereken való átkergetésétõl. valamint a szövõdményes értrombózis kifejlõdése. Jellemzõ a lipidpép lerakódása és felhalmozódása az ér belsõ héján. HARMADIK stádium – kásadaganat (atheroma). EGYES stádium (lipoidozis). A gyógyító a gyógyítást általános javaslatokkal kezdte: megfelelõ alvás. gyógyító koplalás – egy naptól három hétig.

3. néha a jobb kézre is. SZÍVGÖRCS . . a saját kezével áttörli és elégeti a trombusokat. Lényege abban van. Az alvás és ébrenlét rendszerének betartása. akkor a tenyerek lefelé. A megsérült zónák energia párosaival dolgozva. A szívgörcs történhet a szív. hármas melegítõ meridiánjainak energiaáramlás megromlásánál. nehogy kimozdítsa trombust a helyérõl. só. vesék. Ezek: a mell és has-zónák ütõerei. 5. bal kéz. különbözõ intenzitású és idõintervallumú nyomó és szorító fájdalom érezhetõ. 2. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. A szívgörcsnél (roham esetén) a szív területén. vékonybélérrendszer. fejezetet). A harmadik és negyedik stádiumban a gyógyító arra törekszik. ha lefelé irányul. agy vagy vese ütõerei. A gyógyító a munkát a dugattyú módszerrel fejezi be.SZÍVSZORULÁS (Stenocardia) A szív vérszegénységi formáinak legelterjedtebb tünete a szívgörcs. mellyel vibráló és pulzáló hatást ér el. a központi idegrendszerrel kapcsolatos szerv rossz mõködése következtében. de különösen a szegycsont mögött. A kézzel való munkánál a gyógyító tenyerei a testre derékszögben helyezkednek el és gyakorlatilag a szervezet energiapárosát átjárják. A fájdalom általában roham jellegõ. ott keresztezõdött és visszaáramlott a talpakhoz. szívburok. A trombusokra a gyógyító a szétzúzás módszerével hat. valamint a máj. egy és más. A friss levegõn való tartózkodás. cukor nélküli diéta. Lokálisan dolgozva a gyógyító az ütõerek mentén energiát küld a vérárammal szemben. a lapocka közötti területre. gyomor. Légzõ tornagyakorlatok végzése (lásd: Légzõgyakorlatok c. Rendszeres tornagyakorlatok végzése. koszorúerek. A koszorúér vérkeringésének erõs megbomlása következtében létrejött szövõdményes átmeneti szívizom vérszegénység. Amikor az energia fölfelé irányul. Ennek következtében a lipid lerakódások a felhalmozott területekrõl eltávoznak. Az energiahatás a páciens aurájának helyreállításával és megerõsítésével fejezõdik be.A fentiek után a sérült zónáktól függõen a gyógyító lokálisan tevékenykedik. 4. hogy ne erõsen hasson a véráramra. akkor a gyógyító tenyerei fölfelé vannak fordítva. a periferikus vagy tüdõ verõerek. hogy az energia mindkét láb talpán át a fejhez van küldve. és kiterjed a bal váll. amelynek jellegzetes betegségi tünete van. Megjelenése általában a koszorúér elmeszesedésekor észlelhetõ. Zsír.

ne fogyasszon alkoholt és ne dohányozzon. Az energiagyógyítást a gyógyász 6 fogással végzi.A hideg energia kihúzása a pupillákon át szívgörcs esetén. A fájdalmas rohamok lehetnek ritkák és sõrõbbek. sült. rendszeresebben legyen a friss levegõn. A bulgár gyógyítók a beteg részére 2-3 hetenként rövid. cukorban gazdag ételeket. édes. . Az energiahatás az alábbi javaslatok után kezdõdik: napirend betartása a beteg részére. A szívgörcs kifejlõdésének lényeges alapját képezik azok a betegségek. valamint kerülje az erõs. egy-két napos koplalást határoztak meg. amelyek elõsegítik azt – különös szerepe van a hipertóniás betegségnek és a cukorbetegségnek.

részt) 2. „A hideg energia elvonása” a pupillából. A gyógyító kezeinek kis és gyõrõs ujjaival megfogja a pácienst. (lsd. Ez idõben nem csak az energia pangása szõnik meg a szívben. 3.Munka a szív energia kettõsével. miközben a szív és Kozmosz ritmusának szinkronját éri el. Távolságilag is és érintkezve is hat a bélrendszerre. A gyógyító érintkezéssel hat. a kezére energia gombolyagot gombolyítva. A távolság bármilyen lehet. Ekkor távolságilag energiameleget ad szívbe. A gyógyító ekkor két „hideg fonalat” húz a szembõl. Közvetlen munka a szívvel. a bal kezet a homlokra. 4. Az energia párra kezek segítsége nélkül is lehet hatni. és egyenletesen elosztja azt a kezekben és a bélrendszerben. és hat rá. amely a kezelés végén a kézrõl hideg vízzel lemosandó. kivezetve fölfelé a bal vállon át a negatív energiát. „Az emésztõrendszer betegségei” c. . A kézrátét e módszere jó a szívritmus normalizálására. de helyreáll a vérnyomás is az ütõerekben. a jobbat a szívre teszi. 5. Szabály szerint ezt bal kézzel végzik. hogy irányuljanak. A gyógyító akkor a szívritmus energiáját ráhelyezi a Világegyetem ritmusára. A gyógyító a szív energiapárosát kézbe veszi. Az ujjak a pupillákra derékszögben kell.

kezdve az Anaháta csakrától. A gyógyító néha. hogy az energia a páciens egész testén egyenletesen kerül elosztásra. . A kezelés azzal fejezõdik be. A gyógyító. e hatásnál a kéz és lábujjakon. vagyis az energia egyensúlya helyreáll. valamint a test más részein át „meleg” energia elfolyás ne legyen. felfelé a fejbúbig. feltölti „nap” melegével a többi energiaközpontot lefelé a farokcsontig. 6. az artériás nyomás és a szívritmus helyreállítása. elzárja annak szervezetében az energialyukakat. Fontos. ily módon kiegyenlíti és megnöveli a beteg energiamezejét.A szívterület energia pangás eltávolítása. mielõtt a beteg auráját fel nem tölti.

Rendszeres légzõgyakorlatok végzése (lsd. dohányzás. 2. A bulgár gyógyítók javaslatai: Szigorú napirend betartása.Érintkezõ-távolsági hatás a szívre az Anaháta-csakra útján. fejezetet). kávé. Két-három hetenként egy-három napos böjt betartása.). Cukor. Tartózkodás a narkotikumok fogyasztásától (alkohol. EMÉSZTÕSZERVI MEGBETEGEDÉSEK . stb. só. zsír és sült ételek nélküli diéta betartása. Rendszeres futás vagy úszás. „Légzõgyakorlatok” c.

a szervezet három rendszerébõl az egyiket képezik. amelynél a nyelés idején a nyelõcsõ reflexszerõ megnyitása elmarad. hasnyálmirigy. valamint a perisztatikus (féregszerõ. A bulgár gyógyítók komplex hozzáállása az emésztõszervek betegségeinek gyógyításához (diéta. A bulgár gyógyítók nagy elõvigyázatossággal fogtak az emésztõszervek gyógyításához. torna. energiahatás. amelyik az élet energiát a Kozmoszból a táplálkozással nyeli el. lép. máj. melynek következménye. ami az idegrendszer (központi és vegetatív) mõködésének rendellenességét váltja ki. tovasodródó) mozgás megromlik. tüdõ. A NYELÕCSÕ FÁJDALOM (Achalisia cardiae) A nyelõcsõ fájdalom – olyan betegség. önmasszírozás. A fentiekbõl adódóan az emésztõszervek megbetegedései következményeként anyagcsereromlás. E megbetegedésnél nagy szerepe van a nyelõcsõ innerváltsága (idegekkel való ellátása) megromlásának. mivel véleményük szerint ezek a szervek.A keleti gyógyítók véleménye szerint az emésztõszervi megbetegedések felléphetnek a bélrendszer. az intramurális (falon belüli) összefonódás változásainak. epehólyag energia csatorna rendszereiben bekövetkezett megbomlás. A betegség fellépésének másik kötelezõ oka. stb. A nyelõcsõ disztális (nyelõ) rész szõkülése . A nyelõcsõ-fájdalom. akkor lép fel. más rendszerek funkcióinak megbomlása következik be. hármas melegítõ. gyomor. szívburok. fitoterápia. elsõközépsõ és hátsóközépsõ meridiános megbomlása miatt. valamint a szív. ha a hátsóközép és elsõközép meridiánokban nem áll fenn az életenergia normális körforgása. hogy az étel áthaladása a nyelõcsõbõl a gyomorba akadályokba ütközik. a gyomor.) lehetõséget adott a bonyolult betegségek effektív eltávolítására. vagyis az egész szervezet energia-körforgás egyensúlyfelbomlása miatt. szívburok (vérerek ura) meridiánjainak kiegyensúlyozatlansága.

A vacsorát mellõzni kell. a központi idegrendszeren át végzi. A nyelõcsõre való hatásnál ellenõrizni kell a szívmõködést. a leengedést a külsõn. a Kundalinihez. A betegség gyógyítása után kímélõ diéta betartása szükséges. fejezetet). Fontos a nyelõcsõre való hatás. ahol az egész agyvelõ területén elsimul. A megbetegedéskor. újra leengedi azt a napfény összefonódásig. Az energia felemelést (hajtást) a nyelõcsõ belsõ részén kell végezni. módszerét kell alkalmazni (lásd: a Szívgyulladás c. majd felemelkedik a fejbúbhoz. Hatás a nyelõcsõre. mint harmincszor rágja meg. részt). A gyógyítás következõ idõszaka a nyelõcsõre való közvetlen hatás.észlelhetõ. hogy egyen. és gyomorszáj fölött 3-4 cm-rel megkezdõdik a nyelõcsõ szélesedése az egyidejõ meghosszabbodásával. annak esetleges túlgerjesztésekor a szívre való hatás 4. légzõtorna végzésével. A gyógyító feltöltve az ötödik energiaközpontot energiával. nemcsak az ételnyelés nehézségei jelennek meg. az ételt nem kevesebb. A gyógyító elõször az Anaháta csakrát tölti föl energiával. Mindenekelõtt energiailag stimuládódik a talamus (kamra). és 5. A beteg lassan kell. A gyógyító az energiahatást. . de nyomás érzõdik a mellkas mögött. A nyelõcsõre való hatás után a gyógyító a tüdõk vérkeringését stimulálja (lásd: a Légzõszervi megbetegedések c. majd a nyelõcsövön át a Vishudda csakrához irányítja azt. majd az energiafolyás a gerincvelõn lefelé irányul. néha fájdalom és nyálnövekedés is tapasztalható.

2. A nyelven szürke vagy sárgásszürke lepedék jelenik meg. Rendszeres légzõtorna-gyakorlatok végzése (lásd: Légzõgyakorlatok c. létrehozza a kis energiakört. majd energiával összekötve a fejet a lábakkal. Mechanikailag. õk úgy vélekedtek. felforral vizet ihat. az Anaháta és az Adzsna csakrák elváltozását. szédülés. étvágytalanságra. vegyileg. melynek hatásaként a szervezet más meridiánjaiban is energiaáramlás változás következik be. gyengeség. megjelenik. görcsös fájdalom tapasztalható (a hasfal görcsösségének következménye). A heveny irritatív gyomorhurut tünete. létrehozza a középsõ energiakört (lásd: a Tüdõgyulladás c. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. fejezetet). a bõr sápadt lesz. telítettség az Anaháta csakrában és hányinger tapasztalható. Ez esetben a gyomor nyálkahártyájának közvetlen megsértése – toxikus anyagokkal – észlelhetõ. híg széklet lehetséges. én azonban csak az irritatív (ingerlõ) gyomorhurut gyógyítására teszek javaslatot. A szájból kellemetlen illat érezhetõ. hogy helyreállítja a beteg auráját. Néha. A betegek kellemetlen szájízre. A tünetnél nehézségérzet. arra a betegségre. A koplalás idején a beöntést reggel és este végzik. hogy a két tényezõ egymás nélkül nem létezik. rosszminõségõ. gyomorkorgás. valamint a Muládhára-. A bulgár gyógyítók szerint a gyomorhurut megjelenésének két tényezõje van – ideg – pszichés és túlzottan erõs. Az orvosok. durva. A folyamat belekre történõ elterjedése esetén gyomorfájdalom. fejezetet). az étkezéstõl számított néhány óra múlva. A beteg részére beöntést – hashajtást – és egy-három napig teljes koplalást rendelnek el. mértéken felüli ételfogyasztás. Megjelenik a fejfájás. vagy azok felszívódnak a vérbe és annak útján (hematogén út) hatnak a gyomor nyálkahártyájára. szomjúságra panaszkodnak. a gyomor és a belek ételmaradéktól vagy más anyagoktól való megtisztításával kell kezdeni. amelyet a hibás diéta váltott ki. A koplalás befejezése után könnyõ diétát határoznak . HEVENY GYOMORHURUT (GYOMORRONTÁS) (Gastritis acuta) A bulgár gyógyítók gyomorhurut esetében a fõenergia csatorna energia egyenetlenségét észleli. hatva a két fõ energia meridiánra. A koplalás ideje alatt a beteg tiszta. hõmérsékletileg. az étel lassú átrágásával. amely a fent említett külsõ ingerlõ tényezõk hatására jön létre. kímélõ diéta betartása.A gyógyító a találkozást azzal fejezi be. a heveny gyomorhurut több formáját különböztetik meg. A gyógyítást.

A gyógyító ezzel egyidejõleg végrehajtja a gyomor nyálkahártyájának stimulációját (ingerlését). Amennyiben a gyógyító kézzel hat. és édes ételt. A kezelés a beteg aurájának energiával való megdolgozásával fejezõdik be. stb. valamint egy-három napos koplalás betartása. sós. Légzõ – és tornagyakorlatok rendszeres végzése. A gyomor közvetlen gyógyítása elõtt meg kell állapítani. édes. Anaháta – s Adzsna csakrákra való hatás útján. IDÜLT GYOMORHURUT (Gastritis chronica) . sült és nehezen emészthetõ étel fogyasztását. ezzel erõsítve a szervezet idegrendszerét (elsõsorban a központit). fejezetet). gyógyfüvekbõl készült teák fogyasztása (lásd: Fitoterápia c fejezetet). annak energia kisimítására törekszik. zsíros. Nem ritkán a gyomorátmosás és koplalás után a heveny gyomorhurut tünetei elmúlnak. A gyógyítónak ezt a kapcsolatot itt meg kell szüntetni. Az étrendbõl ki kell zárni az erõs. 4. A gyógyító áttapogatva a gyomor nyálkahártya teljes felületét. hogy nem történik–e energia elfolyás más szervekhez – szívhez. hogy ne maradjon energiakapcsolat a vámpír szinten lévõ szervek között. zsíros. Ekkor kerül sor az aurában lévõ lyukak betömésére és végrehajtására. sós. 1. A gyomor nyálkahártyát puhító. a páciens mezejének energiával való felpumpálása – a Muládhára-. Az élelmet kis adagokban kell elfogyasztani. A bulgár gyógyítók javaslatai. Ennek a csakrának a szintjén – a gerincen. Rendszeres fogyókúrás napok. A gyógyító eközben arra figyel.meg. nagyon sõrõn jelennek meg rendellenességek. minek következtében a vámpír szervek energiával töltõdnek fel. amelyeket el kell távolítani (lásd: A gerinc gyógyítása c. A munkát a gyomor energia párosával végzik. májhoz. akkor kézujjait a gyomor nyálkahártyán vezetve érdességet érez. hetek. Az energiahatás a gyomor területén. Manipura-. amely kizárja az erõs. 2. energiavédõ-csapot kell állítani. valamint a mértéken felüli fogyasztást. A gyógyítónak a gyomor és más szervek – vámpírok – közé. az Anaháta csakrán át (negyedik energiaközpont) történik. 3. Ennek megtörténte után a gyomor és az Anaháta csakra egész területének energiával való felpumpálására kerül sor.

a szervezetben felborult energiaegyensúly következménye. gyomorégés. általában. A napfényfonat területén. sõrõn. A diéta kímélõ kell hogy legyen. tompa fájdalom figyelhetõ meg. a gyomor nyálkahártya gócos. belsõ elválasztás szabályozásának megromlása. alkoholfogyasztás és dohányzás. Az idült gyomorhurutban szenvedõk gyógyítását komplexen kell végezni. a bulgár gyógyítók szerint abban rejtõzik. központi idegrendszeri elváltozások. ritkán növekszik. amelyekre a bulgár gyógyítók felfigyeltek az energia szintõ kölcsönhatások a belsõ szervek között. A tényezõk. Az energiaegyensúly változás abban jelentkezik. és annak fokozatos sorvadásában jelentkeznek. A vámpírizmus. Az idült gyomorhurut tünete. A gyomor-mucinnak védõszerepe van a különbözõ külsõ hatásokkal szemben. Kismennyiségõ élelem felvétele után. vagyis amikor a vámpír-szervek a gyomor területérõl (harmadik és negyedik energiaközpont) szívják az energiát. néha hányás. hogy a gyomor térségében és a két energiaközpontban – Manipura-. Sok ilyen tényezõ van. A nyelv lepedékes. ne ingerelje a gyomor nyálkahártyáját. amelynél a gyomor a nyálkahártya patomorfológiai és funkcionális változásai észlelhetõk. Az idült gyomorhurut a külsõ és belsõ tényezõk kölcsönös hatására fejlõdik ki. Állandóak az olyan jelenségek. idült és gócos fertõzések. Nem ritkán figyelhetõ meg az étvágyváltozás – leginkább csökken. A betegség oka. amelyek azt követõen szervi változásokba mennek át. hogy csökken vagy növekszik a szekréció (a mirigyeknek váladékok kiválasztásában megnyilvánuló mõködése). A gyógyfüvekkel való gyógykezeléssel egyidõben célszerõ természetes gyomornedv kis kortyokban és feloldott állapotban való felvétele. hogy a gyomor elválasztó funkciója és mozgást szabályozása megromlik. elõször funkcionális elváltozások figyelhetõk meg. de én csak a leggyakrabban elõfordulókat sorolom fel: az élelem rossz minõsége. A gyomor elválasztó funkciójának növekedése esetén világosan kitõnik a fájdalom és az élelemfelvétel közötti kapcsolat. teltség a has feletti részben.Az idült gyomorhurut olyan megbetegedés. éjszakai jelleget visel. megfigyelhetõ a nehézségérzet. nem specifikus idült gyulladásos folyamatában. sorvadásos. A kifejtett erózió eredményeként a gyomor nyálkahártyából vérfolyás lehetséges. min: émelygés. A patomorfológiai változások. A gyomor-mucin alapkomponenseinek kölcsönviszony romlása a gyomor-nyálkahártya megromlásának hajlamosságát okozza. az néha éhes. mint ahogy már említettük. néha sima. és Anaháta csakrában – az energia cirkuláció megromlik. Ekkor a gyomor oldalán. változik a gyomorsav összetétele. az étrend felbomlása. A gyomorrontás abban áll. böfögés. valamint a fermentumok és a gyomornyálka – mucin (nyálmirigy által termelt összetett szénhidrát fehérje). . bármilyen specifikus elõrejelzéstõl mentes.

A GYOMOR-ÉS NYOMBÉLFEKÉLY (Ulcus ventriculi. Az idült gyomorhurutnál. máj. a keleti gyógyítók módszere alapján (joga. A gyomor nyálkahártyát puhító. amelyek a páciens térde alatt helyezkednek el (Zu-San-Li). Az energiahatás második szakasza – a gyomor fantomjával. feltöltve a harmadik és negyedik energiaközpontokat. Szükség esetén. 5. mint a heveny gyomorhurut gyógyításánál. Adzsna-csakrák. fejezetet). mint a heveny gyomorhurutnál. Szigorú diéta (a gyomor nyálkahártyát nem ingerlõ és az idegrendszert nem izgató étel fogyasztása). természetesen. A gyógyító ezzel egyidõben energiát küld a beteg napfényfonat térségébe. A gyógyítónak ez esetben célszerõ a kéz ujjainak végét ráhelyezni (a mutató. végrehajtásra kerül a gyomor nyálkahártya energiamezejének kiegyensúlyozása. Légzõ. A felsorolt szervek és energia központokra való hatás után a páciens aurája automatikusan feltöltõdik energiával. stb. a gyógyító. ulcus duodleni) . idült gyomorhurutnál ugyanúgy. a beteg mezõjében elzárta az energia lyukakat. Rendszeres gyógykoplalás betartása. és az idegrendszerben.: kamillateával)4. 2. Anaháta-.Érintkezõ-távolsági hatás gyomorhurut (gastritis) gyógyításánál – a Zu-SanLi energia pontokon át. fejezetet). elvégzi a gerincoszlop korrekcióját (lásd: A gerinc gyógyítása c. Ugyanúgy. gyógyfüvekbõl készült teák fogyasztása (lásd: Fitoterápia c. középsõ. mint energiával. annak energia párosával való munka. és tornagyakorlatok végrehajtása. végzik el: Kundalini térsége. Rendszeres érintkezõ és energia önmasszázs végrehajtása (lásd: A bulgár gyógyítók titkai c. 3. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. a gerinc áttekintésével kezdõdik. mint törvényszerõség. Az energiahatás. a test más rendszereiben és szerveiben is végbe megy a megbomlás – a gyomorbél rendszerben. a szív-érrendszerben. A korrekció megvalósul úgy mauálisan. és Anaháta – csakrák energiával való feltöltését érintkezõtávolsági módszerrel kívánatos végrehajtani. ha a gyógyító.). és gyõrõsujj) az energia pontokra. lép és szív területei. a gyomor-bélrendszer átmosásával (pl. A fentiek miatt a hatást más energiaközpontokra és konkrét szervekre. fejezetet). A Manipura-. tajdziajuany.

ritkábban kettõ. a mozgásszabályozás és trofikus-megbomlás. A táplálkozás normális szokásainak megsértése szintén az emésztõrendszer alkalmazkodási reakciója elgyengüléshez. A stresszhatások átadásában közremõködnek az extragyomortáji és hormonális mechanizmusok. megbomlik a nyálkahártya szövetszerkezete és védelmi mechanizmusa. mivel azok befolyásolják a gyomornedv savasodását. funkcionális és trofikus változásaihoz vezet. A fentiek miatt. sérülések.A gyomor és nyombélfekély betegség a szervezetbe felboruló egyensúly miatt lép fel. nikotin. a meghatározott tipikusan sajátságos magasabb idegrendszeri mõködés formájában. Mindenekelõtt ez az ember életformájától függ – az idegrendszerre ható negatív jelenségek. a gyomor és nyombél nedvkiválasztás és mozgásszabályozás megbomlását. Jelentõséggel bír a nyombélmozgást szabályozó funkciók megromlása. A betegség kifejlõdésére nagyon gyakran hatással van az öröklött hajlam. stb. áthalad az agyalapi mirigyen és a mellékvesék kéreganyagán. zsír-.) befolyásolják. valamint a gyomor nyálkahártya és nyombél fekélyes defektusainak keletkezése. szénhidrát és sóforgalmát szabályozza) hátsó magjait. még ritkábban több fekély keletkezik. A fekély. A fekélyes megbetegedés kóroktani tényezõihez kell sorolni a más belsõ szervek kóros reflexeit. jellemzõje a kiválasztás-. Az energiaegyensúly megbomlására komplex külsõ és belsõ tényezõk hatnak. egyidõben fedezhetõ fel a gyomorban és a nyombélben. Ez az út magába foglalja a hipotalamusz (a köztiagynak a látótelep alatti része. fertõzések és káros szokások (alkohol. amely a szervezet víz-. . A betegnél általában egy.

Differenciális – diagnosztikai jelentõsége van annak a helyzetnek. A fájó érzések néha nagy intenzitást érnek el. akkor. A fekélybetegség ilyen stádiumára jellemzõ a hányás.Hatás a gyomor és nyombél energia kettõsére. A fájdalom csökken. néha különbözõ irányokban irradiálódik (kisugárzódik) de legtöbbet a gerincoszlop felé. A fekélybetegség kortünetének legfontosabb és általános szimptómája a fájdalom. amikor az epekõ betegek nyugtalanok. a védekezés gátjának meggyengülése mellett. éjjel. néhány óra múlva ismét megújul. A megbetegedés lefolyása lehet hevenyszerõ. A fájdalom jellegzetes tulajdonsága – fekélynél – összhangban van az élelem felvétellel. éhgyomorra) a nyombélfekélyre jellemzõ fájdalom. melyre jellemzõk a kórbonctani . majd jóval késõbb (az étkezés után. a nyálkahártya vérkeringése megromlik. még a heveny formában sem romlik a beteg étvágya. a nedvszabályozás megromlása. A fekélybetegség esetén nagyon gyakran gyomorégéssel találkozunk. vagy növekszik étkezés után. ami a fekély kialakulásának feltételeit alakítja ki. hogy a fekélybetegek egy bizonyos helyzet fenntartására törekszenek. Az idegrendszer zavara. A gyomorfekély lokalizálásának (helyhez kötõdésének) néhány esetében a fájdalom állandó jellegõ. állandóan változtatják saját helyzetüket. Egy óra elegendõ és észrevehetõ a gyomor felfújtsága. A gyomorfekély felismerésénél elõbb megjelenik a fájdalom. A fájdalom általában a has alatti területen lokalizálódik. A fekélybetegség esetén. szorulása.

és milyenek rendelkeznek energiatöbblettel. elõször ezekrõl a szervekrõl el kell dobni a fáradt. és endokrin rendszerek közötti szoros energiacserét. periodikus heveny váltakozásával és fájdalom elcsitulásával.elváltozások. A gyógyító. párhuzamosan a szervezet többi szervének energiaegyensúlyát is helyreállítja. Program behelyezés a gyomor és nyombél gyógyítására az ember telepatikus központja (Adzsna-csakra) útján. Kiszorításos úton is lehet dolgozni. éppen ezért a kezelés után periodikusan érezte a hatást azokban a szervekben. A beteg részére olyan táplálkozást írnak elõ. õk úgy vélték. Amikor a gyógyító világosan látta és érezte a beteg szervek energiáját. A gyógyító a csillagfénnyel (asztrális fény) dolgozva a napfényfonat területének egyenletes sárga-zöld fényléssel való feltöltésére törekedett. Az energiadiagnosztizálásnál a gyógyító látja az emésztõ-. ér-. A program képletesen a szervezet telepatikus központja (toboz formájú test) útján helyezõdik be. amely segíti a szervezet megtisztítását és ingerli a gyomor nyálkahártyát és a nyombelet. hogy a fentiek miatt a fekéllyel a fejen át kell foglalkozni. (Adzsna-csakra) A harmadik szemen át a gyógyító a gyógyítás programját helyezte be. A bulgár gyógyítók közvetlen kapcsolatot láttak a fekélybetegség és az emberi agy között. A program realizálására a páciens belsõ energiáját használták fel. õk azt mondták. hogy a betegség igazi oka az energia megbomlásában van. Az energiahatás távolságilag és közvetlenül (kontakt módszerrel) is megvalósulhat. A fekélybetegség gyógyítását szabály szerint komplex módon kell végezni. és viszonylag gyors begyógyulás. szív-. A beteg. vagyis élet pránát adva a szükséges területekre. a gyógyító megállapította. amelyet pszichés stressz. . fejezetet). illetve milyen energia kölcsönhatás van közöttük. akkor el tudta képzelni. Javasolják a légzõs tornagyakorlatok végzését. Az energiadiagnosztizálással. Dolgozva a gyomor és nyombél energiapárosaival. hogy milyen szervezetekben van hiányosság. melyek feltöltésének mértékében valósul meg a szervek felszabadulása a beteg energiától. ezért dolgozva a gyomor és nyombél fantomjaival. borongós kedély. negatív energiát. légzõ-. amelyekre a programot behelyezték. és túlzott felindultság okoz. A bulgár gyógyítók a fekélybetegség gyógyításánál a gyógyfüvek széles skáláját javasolták alkalmazni (lásd: a Fitoterápia c. majd fel kell tölteni õket éltetõ pránával. hogy a fekély energiája elillan és összemosódik a nyálkahártya energiamezejének általános hátterével. sétát a tiszta levegõn.

ami különbözõ betegségek kialakulásához vezetett. máj meridiánjaiban. fejezetet). de a továbbiakban a vastagbél nyálkahártyája (krónikus enterocilitisz) is bekapcsolódik. amellyel a program behelyezésénél számoltak. 2. 4. 5. az ember agyában is rögzítõdik. amely magába foglalja a vastag és vékonybelek nyálkahártyájának sérüléseit. Rendszeres gyógykoplalás betartása – egy naptól három hetes idõtartamig – a gyomor és bélrendszer kötelezõ puhító folyadékokkal való átmosásával. 1. A betegség kiszélesedése azzal van összefüggésben. mint a mágneses szalagon. 3. és Adzsna – csakrák – energiaközpontok energia kiegyensúlyozatlansága miatt. A krónikus bélhurut elõször elkülönülve (izolálva) folyik le. figyelembe véve a fekélybetegség megszõntetését. valamint a Szvádhisztána-. BÉLHURUT. A fentiek miatt az emésztõszervekkel kapcsolatos munka néhány ütemben valósult meg. lép. A sérülések létrejönnek a szív. A páciens tudat alatti negatív ismereteinek törlése. akkor a szervek belsõ erõinek munkája évekre elhúzódott. Megkülönböztetnek: heveny és idült bélhurutot és vastagbélgyulladást. gyomor. úgy. Amennyiben nem volt elegendõ energia erõ az ok gyors eltávolítására. Ily módon energia egyenetlenség alakult ki. A meggyógyulásra program behelyezése. . valamint a fõ energiacsatornában. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. A fõ energiacsatornán – gerincoszlopon (manuálisan és energiával) szükség esetén a sérülések eltávolítása. Manipura-. Anaháta-. A bulgár gyógyítók szerint minden idegzavar és stressz.Még egy finomság. A nyálkahártyát nem ingerlõ hatás diéta betartása. A has rendszeres masszírozásának végrehajtása (lásd: A bulgár gyógyítók titkai c. tüdõ. ez a betegség eltávolítása a beteg agyából. epehólyag meridiánjaiban felmerülõ energiaegyenetlenségek következményeiként. a gerincoszlopban. hogy a fent említett energiaközpontokban és meridiánokban észlelt megbomlások újabbakat idéznek elõ – vonzanak maguk után – elsõsorban a vastagbél. 5. Légzõ tornagyakorlatok betartása (lásd: Légzõ tornagyakorlatok c. A páciens energiamezejének helyreállítása. 4. 2. 3. colitis) A bélhurut és vastagbélgyulladás olyan gyulladásos folyamatot képvisel. az egész szervezet energiájára viszont kihasználásra kerül ennek a rögzítésnek a törlésére. A belsõ szervek energia párosaival való munka. fejezetet). A heveny bélhurut szabályszerõen a heveny gyomorhuruttal (heveny gasztrocolitisz) együtt jár. Gyógyteák használata. VASTAGBÉLGYULLADÁS (Enteritis.

. gyógyszer preparátumoktól. töltve a vörös-fénylésõ energiával. fájás. mint a gyógyszeres kábításnál. a SOE növekedésével és a fehérvérsejtõség megjelenésével reagál. Szavakkal nehéz elmondani. A bélrendszerre irányuló hatás három módszerrel történik: . az idegrendszer funkcionális megbetegedései. . Az energiaegyensúly teljes visszaállítása csak a központi idegrendszer. A felsorolt szervekre és rendszerekre hatás lehetõségét megismerhetik e könyv azonos címõ fejezeteibõl. A test hõmérséklete 3839 °C-ra növekszik. A heveny bélgyulladás komplex gyógyítását javasolják. Az energiahatás azzal kezdõdik. Az energia gyógyítás a szívre való hatással és a páciens aurájának kiegyensúlyozásával fejezõdik be. ugyanúgy. Az érzéstelenítést célszerõ kontakt és távolsági módszerrel végezni.HEVENY BÉLHURUT A heveny bélhurut etiológiája (kóroktana) sokrétõ. A bélrendszerben megbomló normális energia-cirkuláció. A gyógyító itt.érintkezõleg (kontaktussal). hogy a betegnek teljes nyugalmat és a fájdalmas érzések elvetését írják elõ. sárga-. mint a gyomorral való munkánál. A bélrendszer. A gyógyító a figyelem koncentrálást a beteg területre fordítja. Az energiaközpontokra hatva. az artériás nyomás csökkenése figyelhetõ meg. elsõsorban a hasmenés. a nyálkahártya ellenállási funkciók csökkenéséhez vezet. különös helyet foglalnak el az ideg-pszichés zavarok. a gyógyító párhuzamosan dolgozik a vékony és vastagbelek energiapárosaival. ezért károsul könnyen a fertõzésektõl és toxinoktól (a szervezetbe bejutott baktériumok termelte méreg) a nyelõcsõ parazitáitól. A bélhurut kifejlõdésében. sorrendben töltve azokat narancssárga-. A heveny bélhurutra betegesen reagál a szív-pulzusnövekedés. majdnem kevesebbet érez. A heveny bélhurut tüneteire jellemzõ. A bulgár gyógyítók a betegnek kettõtõl hétnapos koplalást és kötelezõ bélátmosást írnak elõ. hogyan történik ez. allergiától. vagy éles fájdalom a köldök tájékon. a légzés és vérkeringés szervei egyidejõ kezelésével lehetséges. Manipura-. Áttérve ezután a Szvadhisztána-. A beteg elõször e területen hideg energiafolyást érzékel. vagy a vastagbél járatában. A vér. A test más szerveiben jelentkezõ megromlások (pl. .: a gyomor elválasztás elégtelensége) hatnak a heveny bélgyulladás kialakulására. energiai érzéstelenítés útján.távolságilag. és zöld fénylésõ energiával. A Muládhára-csakrával kezdi. Az érzéstelenítés végrehajtása után a gyógyító az energia központokra hat. melyet úgy lehet elképzelni. és Anaháta-csakrákhoz.érintkezés-távolsági kombinációval. lenyomva és kihúzva a betegség energiáját és éltetõ Prána küldésével visszaállítja a has tájékán az energia-cirkulációt. ritmuszavar léphet föl. hat a nyálkahártyára. mint a száraz jég és hideg energiát.

Az idült bélhurutnak a kórisméje és korfejlõdése a továbbiakban hasonló a betegség heveny formájához. Gyógyulás utáni diéta betartása. vagy a jobb kéz a páciens baloldali has részére. valamint a Világegyetem ritmusaihoz (pl. a gyógyító harmadik szeme területérõl a beteg energiaközpontjaiba történik. Az energiaegyensúly megbomlása. Teljes koplalás. jobb keze a köldök területén. saját hevenyeivel és csillapodásával. viszont. Az érintkezõtávolsági kombinációval a hatás a He-gu energiaáram és beteg kisujjain át párhuzamosan távolsági energiaküldéssel. a bélrendszer egyidejõ átmosásával. egy naptól hét napig. A megbetegedés idõszakában változás következik be az emésztõ rendszer többi szerveiben is. fejezetet) 3. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. stb. 2. ami a szervezet minden szervében kiszámíthatatlan elváltozásokhoz vezethet.Az érintkezõleges hatás megvalósul: kézráhelyezéssel a has területére. A has energia érintkezõleges masszírozása (lásd: A bulgár gyógyítók titkai c. izgalmakhoz. . A hasra a jobb kezet helyezik. a gyógyító bal keze a páciens hátán. a hasra és hátra. ismétlõdõ heveny bélhurut következménye. a gyógyító mindkét kezével éltetõ pránát tölt a belsõ szervekbe. Kötõdik ez a táplálkozás rendszeréhez és súlyos lelki megterheléséhez. a bélrendszer területén állandó és hosszú idejõ. A hasra energiát ad a megsérült szervekbe.). IDÜLT BÉLHURUT A megbetegedés elviselt heveny.: a heveny felléphet telihold idõszakában. a szervezet ellenálló képessége csökken. Ennek az egyensúlyzavarnak sajátos ritmusa van. a Szvadhisztána és Manipura-csakrák között helyezkedik el. csak a bélrendszerekben bekövetkezõ változások mélyebbek és állandóbbak. a bal kéz a jobboldali hasrészre. hasra és fejre. A háton és hason át hatva. A hason és háton át hatva.

A gyógyítást ugyanúgy végzik. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. feltöltve energiával a beteg térséget. Gyógyteák használata (lásd: a Fitoterápia c. . fejezetet). mint a megbetegedés hurutos formájánál. Hasonló érzéseket lehet észlelni. Szigorú diéta betartása. 5. Az energiahatás hasonló. A program behelyezése idejében a gyógyító észlelheti. Adzsna csakrán át történõ gyógyításra. mint a heveny formánál. A has rendszeres masszírozása (lásd: A bulgár gyógyítók titkai c. majd szélesedik. 3. azzal hogy itt nagyobb figyelmet fordítanak a központi idegrendszeren és a telepatikus központon. a nyelv szélén a fogak nyomai is láthatók. Légzõ-és testgyakorlatok végrehajtása. A bõr szárazsága és pikkelyesedése észlelhetõ. görcsös hasi fájdalom.Hatás az energia bélrendszer kettõsére. A gyógynövényekbõl készült teák fogyasztásával egyidõben légzõtorna és testtorna-gyakorlatok végzését javasolják. valamint diéta betartását és tiszta levegõn való sétát. a meggyógyítás programjának behelyezésével. Idült bélhurut esetében a gyakori és makacs hasmenést székrekedés is fölválthatja. a nyelven szürke vagy barna lepedék van. 4. 2. hogy a telepatikus központ és bélrendszer energiáját a saját térfogatában hirtelen lecsökken. kötelezõ gyomorbélrendszer átmosásával. mindössze a gyógykoplalást javasolják rendszeresen elvégezni. Gyakori a haspuffadás. Rendszeres gyógykoplalás egy naptól két-három napig. a más szervek gyógyítására behelyezett program esetén is. fejezetet).

. akkor ez különbözõ vérzések kifejlõdéséhez vezetett. Az ókori Keleten az epehólyagot a máj elválaszthatatlan részének tekintették. gyengelátás.A MÁJ ÉS EPEUTAK BETEGSÉGEI Az ókori Keleten a máj és epeúti megbetegedésekhez komolyan viszonyultak. Ismert. hogy az epehólyag a máj funkcionális szerepét játssza. és hogy a máj térségében és a jobb mellbimbónál energia központ helyezkedik el. fejfájás. ókori koncepciójuk alapján. Keleten megjegyezték. amely a szervezet pszichikai védelmi szerepét tölti be. A fenti okok figyelembevételével. A máj és epehólyag mõködése hatással van az ember közérzetére. amelyek a véralvadásban szerepet játszanak. A gyógyítók úgy vélték. mivel azzal számoltak. hogy a máj tükre – az ember szeme és a máj közvetlen megbetegedésére az emberi jellemnek hatása van. hogy a máj az emberi szervezet vérmennyiségének szabályozását és tároló funkcióit látja el. a gyógyítók hatva a májra és az epehólyagra. mint a gyors elfáradás. hogy a máj szorosan kapcsolódik az ember lelkivilágához. a bordakörnyék az inak területi ellenõrzésével – arra. Amennyiben a máj veszített ezekbõl a funkciókból. olyan betegségeket távolítottak el. A bulgár gyógyítók úgy vélték. lobbanékonyság. A népi közmondás: „Nekem õ a májamban van” – sem véletlenül jelent meg. hogy mi vezetett az izmok megbetegedéséhez – merevedéséhez és görcshöz. stb. félelem. Az ókori gyógyítók rámutattak – a máj közvetlen. A fentiek miatt a májban elõforduló elváltozások hatottak az epehólyag mõködésére és viszont. nemi szervek elváltozásai. hogy a májban olyan biológiailag aktív anyagok képzõdnek.

Manipura-. A máj. alapjaiban fertõzõ betegségeket. Az elsõ szakasz. vese. amelyek a máj parenhimáját (vékonyfalú élõsejt) támadják meg elsõsorban. Gyakori a testhõmérséklet lényeges megemelkedése. A heveny nélküli disztrofia kifejlõdésénél a beteg apatikussá. a szájból édeskés illat terjeng. gyakori hidegrázás. szívverés növekedéssel egyidejõleg ritmuszavar és az arteriális vérnyomás csökkenése észlelhetõ. álmatlanság. amely a vírusos májgyulladás okát képezheti. szív. a páciens mezejével való foglalkozás szakasza. melyhez ki kell. májzsugorodás. A heveny nélküli disztrofia esetén a fenti jelenségek lassan fejlõdnek ki. a gyógyító az energia háromszögben állandóan irányítja az egyensúlyt. hogy használja a máj energia párosát. továbbá a máj kifejezett funkcionális elégtelensége tapasztalható. és vesék. stb. alap szimptómaként a sárgaság jelentkezik. Szvadhisztána-. amelyik a máj és a jobb mellbimbó között helyezkedik el (Kívánság-csakra). A máj disztrofiája lefolyhat heveny és heveny nélkül. A máj méreteiben viszonylag gyorsan csökken. A fantommal való foglalkozás esetén a távolság nem lényeges. mérsékelt fehérvérõség. hogy a májat könnyen megtámadják az A típusú vírusok (Botkin betegség) B és C vírusok. A betegség gyógyítása a beteg részére nyugalom elrendezésével. A hatás . izgatottság. csakrák energiaközpontjainak energiával való feltöltése. a gyomor felsõ részében a nehézségérzet.HEVENY MÁJGYULLADÁS (Hepatitis acuta) A heveny májgyulladás egyesíti a heveny csoport. stb. Járványos májgyulladás esetén a beteg általános közérzetének romlásával egyidejõleg. A legtöbb esetben májnagyobbodás és fájdalom észlelhetõ. a SOE megnövekedése. A májjal való foglalkozás következõ szakasza a Muladhára-. A heveny alkoholos májgyulladás jelensége a sárgaság. meridiánjaiban az energia-cirkuláció egyensúly megbomlása ahhoz vezet. A megbetegedés idõszakában a szív és érrendszer oldaláról. szív.) okozhatja. amelyet három szerv képvisel – máj. hogy nincs e energia elfolyás az energiaközpont térségében. napirend beállításával és szükség esetén gyógyító koplalás meghatározásával kezdõdik. Anaháta. valamint a máj más megbetegedéseit is (krónikus hepatitis. szigorú diéta betartásával. A járványos májgyulladás nehezebb eseteit a heveny és heveny nélküli máj disztrofia okozhatja. Néha ellenkezõleg. amelyet a gyógyító a szervezetben el kell. Az energia elfolyás csatornáinak elzárása után a máj területe feltöltõdik friss energiával. A járványos májgyulladás a szervezetnek más anyagok által való mérgezése miatt jön létre. a környezetéhez közömbössé válik. lázálom hallucináció és lelki zavar tapasztalható. hogy rendezzen. Heveny májgyulladás idõszakában az energiahatás több szakaszában történik. Itt állapítják meg. A májra való hatás idõszakában stimulálni kell az epehólyaggal és epevezetékkel való foglalkozást is. epehólyag.

fejezetet). részt). Szigorú diéta és gyógykoplalás végrehajtása két hétig. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. . Gyógyteák használata (lásd: a Fitoterápia c. 2. 3.végrehajtása érintkezõ-távolsági kombinációval történik. Ezt követõen a foglalkozás távolságilag történik: a gyógyító a beteg energia mezejének minden hézagját betömi és feltölti azt élet-pránával. a lábak nagyujján át (érintkezõ) és a gyógyító harmadik szeme energiájának a beteg energiaközpontjába való irányítás útján valósul meg (távolsági). A has rendszeres masszírozása (lásd: A bulgár gyógyítók titkai c.

fejezetet) gyógyít. valamint szövetei között (interszticióban). ingerlékenység jelenik meg. hogy betartsa: . A megbetegedés két formáját emelik ki: kevésbé aktív és aktív. a fizikai munka esetén – hajlott test állapotban. Megfigyelhetõ jelenség. Az energiahatás ugyanúgy valósul meg. õk úgy vélték. Sok esetben csökken a munkaképesség. hirtelen mozdulatok esetén. Az idült májgyulladás esetén a bulgár gyógyítók mindenkor a beteg telepatikus központja (Adzsna-csakra) útján hatottak a májra. a máj parenhimájában (vékonyfalú élõsejt). A diéta vitaminokban gazdag kell. Az idült májgyulladás heveny idõszakában is kötelezõ az ágybanfekvés betartása. Növényi eredetõ zsírok. amely a gerinc és fej mentén helyezkedik el. Ritkábban észlelhetõ a bõr nem állandó viszketése. Hosszantartó idült megbetegedések (gyomorhurut. Szigorú diétát határoznak meg. vesegyulladás. kiegészítve a fõ energiacsatorna külön gyógyításával. hogy az idült májgyulladás gyógyítási programjának behelyezésére azért van szükség. majd energiával (lásd: A gerinc gyógyítása c. Az idült májgyulladás a heveny májgyulladás és a májzsugorodás közötti idõben alakul ki. a máj rendszerint megnagyobbodik. A fájdalomra nem ritkán felerõsödik a hibás étrend. Az energiacsatorna gyógyítása a gerinc áttekintésével kezdõdik. mint a heveny májgyulladás esetében. bélgyulladás. sokban hasonlít a heveny májgyulladás gyógyítási formáihoz. émelygés. mint 3 grammot lehet fogyasztani. hogy legyen (zöldségek. és székletváltozások. néha fejfájás. mint forróság a szájban. naponta nem több. könnyen feldolgozható fehérje és szénhidrát mennyiséggel. gyümölcsök). stb. Egyes esetekben jelentkezik a bõr sárgássága. étvágytalanság. teljes értékõ. ritkábban az epeutak idült gyulladásos megbetegedéseinek átmenete a belsõ májutakon át a máj parenhimájára. Az idült májgyulladásnál a betegek májtájéki fájdalomra panaszkodnak. fejezetekben. Az idült májgyulladás legtöbbször a heveny vírusos májgyulladás következménye. A program behelyezésérõl részletesebb ismereteket lásd A gyomor fekélybetegségei és az idült bélhurut c. A gyógyító hatva a májra. kismennyiségõ felhasználása. ritkábban hányinger. idült májgyulladás esetén a következõ sorrendiséget kell. amikor a gyógyító a hiányosságokat manuálisan távolítja el. többek között vitaminés fehérjehiány és az idült alkoholizmus. Sóból. gyomor és nyombélfekély. A máj mõködéséért felelõs energiacsatornán és központok energia-cirkulálásának megromlása kifejlõdését szolgálhatja a táplálkozás megromlása.) is kiválthatják az idült májgyulladást.IDÜLT MÁJGYULLADÁS (Hepatitis chronica) Az idült májgyulladás lassan lefolyó betegség. hogy megõrizzék a páciens helyreállított energiamezejét. Az idült májgyulladás legtöbb esetben az elhúzódó vagy visszaesõ heveny májgyulladás következménye. Az idült májgyulladás gyógyítása. néha lokális karakterõ.

4. Az epehólyag-gyulladásnak feltételeként jelentkezik az epedugulás. amit az epevezetékben bekövetkezett bomlás eredményez. Rendszeresen könnyítõ napok és gyógykoplalás végzése. húgyhólyag. Légzõ-tornagyakorlatok végzése. 2. epehólyag. EPEHÓLYAG-GYULLADÁS (Cholecystitis) Az epehólyag-gyulladást a máj. 2. gyomor. 3. A has rendszeres önmasszírozása. sült. A gyógyítás programjának behelyezése. Gyógyteák fogyasztása. 4. A páciens energiamezejével való foglalkozás. erõs. A belsõ szervek energiapárosával való foglalkozás. ami lehetõvé teszi azok különbözõ típusú fertõzését. A fõ energiacsatornával való foglalkozás. stb. Diéta betartása. sós. zsíros étel nélkül. a kevés mozgás.1. vékonybél rendszer. Az energia kiegyensúlyozatlanság az epehólyag és vezetékei legyengüléséhez vezet. meridiánjaiban megbomló energia-cirkuláció okozza. 3. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. Egyes esetekben a mérgezést a hólyag nyálkahártyájának hasnyálmirigy-váladék általi ingerlése okozza. allergiás tényezõk következtében. 5. a rendszertelen étkezés. .

mint az epevezeték gyógyításáé (lásd: Az epevezetékek gyulladása c. a betegnek étkezés után nehézség vagy feszültségérzete támad. lapockára. Legtöbb esetben azonban az idült változat alakul ki elsõnek. A heveny epehólyaggyulladás váratlanul jelentkezik.Az epehólyag megnövekedett energia kópiájára való hatás. . nyakra. Az idült epehólyag-gyulladást esetenként erõs émelygés. A tompa fájdalmakra gyakrabban a jobb vállba. A fájdalom jellemzõ kiterjedése a jobb vállra. lapockába. forróság a szájban. Az idült epehólyag-gyulladás gyógyítása hasonlóan történik. derékra terjed ki. Heveny és idült epehólyag-gyulladást különböztetnek meg. A fájdalom éles mozdulatoknál kiélezõdik. nagy fájdalommal a jobb csípõ tájékán és ritkábban a köldök tájon. nem ritkán szorulás kíséri. Kezdete észrevétlen. szívtájékra. a derék jobb oldalára. hányinger. Az idült epehólyag-gyulladás a heveny gyulladás visszahúzódásának következménye lehet. de nem ritkán epehányással fejezõdik be. részt). A legtöbb esetben az étkezés normális. A fájdalom jelei mellett émelygés jelentkezik.

nehézségérzet. ami miatt oda könnyen jutnak be a fertõzések és a férgek. a folyamat szintén epekövesség kíséri. epehólyag és az epevezetékek energia-védelmének legyengülése. A betegség elsõ napjaiban már észlelhetõ a máj megnagyobbodása. a testhõmérséklet gyors emelkedésével. . émelygéssel. A SOE progresszív növekedése figyelhetõ meg. Heveny és idült epevezeték-gyulladás váratlanul kezdõdik. Az epevezetékek gyulladása gyakran összekapcsolódik az epehólyag-gyulladással. néha hányással. A megbetegedés okaként jelentkezik a máj. ujján át epevezeték gyulladása esetén. A szétfeszítés. Érintkezõ-távolsági hatás a Manipura – és Anaháta-csakrákra a láb IV. majd a jobb oldal csípõ részében fájdalom jelenik meg.AZ EPEVEZETÉKEK GYULLADÁSA (Cholangitis) Cholangitis – az epevezetékek gyulladásos folyamata. Az epevezetékek gyulladásos folyamatában szerepük van a hasüregi szervek különbözõ energia-egyensúly zavarainak. melyek jelenlétében a másodlagos epevezeték gyulladása lép fel.

egyidejõleg a gyógyítási program behelyezésének elvégzésével (lásd: A fekélybetegségek és A bélhurut c. hogy az epevezetékek görcsös állapotát megszõntesse. bõrviszketést. fejezetet). gyógykoplalás (három napig) elrendelésével kezdik. Fontos ez esetben az energiaegyensúly helyreállítása. torokgyulladás. A bulgár gyógyítók szerint nagyon erõs hatása van a bal kéznek a jobb csípõre való ráhelyezésének. fejezetet). is hozzájárul az epevezeték gyulladásának kialakulásához. és gyakran alkalmazzák a szervek. amely akadályozza az epeelfolyást az epehólyagból. A bulgár gyógyítók régóta kihasználják. A feladatot a szervek energiai másolataival valósítja meg. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. A gyógyító egyik legfontosabb feladata. mint mindig a beteg aurájának életenergiával való feltöltésével fejezõdik be. A hosszan lefolyó epevezeték gyulladásnál általában bekapcsolódik a máj és az epehólyag. fémes ízt a szájban. ami a vezetékek meszesedéséhez vezethet. Egyes esetekben a tüdõgyulladás. a továbbiakban kõ beékelõdés zárhatja el azt. A jobb hatás érdekében a gyógyítók kihasználják az érintkezõ-távolsági kombinációs hatást. ami nem ritkán a helytelen táplálkozáshoz. A gyógyító ennek érdekében a szervek energiapárosát mértékben növeli meg és kiegyenlítve megtölti energiával a nyálkahártyát. stb. valamint biztosítja a máj funkcionális állapotának javulását. heves mozdulatokhoz kapcsolódik. test összerázásához. Gyakran észlelünk keserõ. fejezeteket).Az idült epevezeték-gyulladás gyakran kapcsolódik az epehólyag-gyulladáshoz (epehólyag-epevezeték gyulladás) vagy májgyulladáshoz (epés-májgyulladás). A has rendszeres önmasszírozása (lásd: A bulgár gyógyítók rejtett titkai c. hatás az Adzsnacsakrán át (telepatikus központ) az Anaháta és Manipura-csakrákra. Véleményük szerint ezt reggel és este k ell végezni. kötelezõ gyomor-bélrendszer átmosással. influenza. más rendszerekben. Epe-és vízhajtó gyógyteák fogyasztása (lásd: Fitoterápia c. 3. fejezetet). az epehólyagnak és epevezetékeknek energetikai stimulációját. fentrõl lefelé és vissza az energiacsatornákon hajtja az energiát. Epevízhajtó gyógyteák fogyasztását határozzák meg. A gyakorlat. az emésztõrendszer más szerveiben. A lábak negyedik ujján át (érintkezõ) küldik az energiát a harmadik és negyedik energiaközpontokba (távolsági). gyakran feszítõ jellegõ fájdalom tapasztalható a jobb oldali csípõ részén. Már az elsõ másodpercekben lecsökkennek a fájdalomérzések a jobb csípõ alatti területen. A kezet addig kell ilyen állapotban tartani. Légzõ és testtornagyakorlatok végrehajtása (lásd: Légzõ-tornagyakorlatok c. A gyógyítás következõ szakasza – ez az epevezetékek nyálkahártyájára és más magára az epehólyagra való hatás. 5. Zsír nélküli diéta betartása. A gyógyító ezt követõen végrehajtja a máj munkájának. Az epehólyag és epevezeték gyulladásos folyamatának gyógyítása esetén az energiagyógyítás több szakaszban történik – úgy távolságilag. amíg a gyomor nem kezd el korogni. Az idült epevezeték gyulladásnál általában tompa. amelyek negatívan hatnak a máj területére és az epevezetékekre. Az epehólyag és epevezetékek gyógyításának kötelezõ szakasza. 2. A fentiek érdekében a gyógyító távolságilag. rendszerek vagy az egész szervezet fantomjainak (energia másolat) megnagyobbítása vagy csökkentése módszerét. vagy a légzõrendszerben. a test hajlott állapotban való munkavégzéshez. 4. Megfigyelhetõ a máj megnagyobbodása. Rendszeres gyógykoplalás végrehajtása. testhõmérséklet növekedést. IDÜLT HASNYÁLMIRIGY-GYULLADÁS (Pancreatis chronica) . Az epevezetékek gyulladásának gyógyítását szigorú fekvés. mint érintkezõleg valósul meg a ráhatás.

amely közvetlenül függ a lép-. hasnyálmirigy-. A hasnyálmirigybe a fertõzés más úton is bejuthat. de különösen az epeúti megbetegedéseknél. Ez az a központ. amelyik elsõként kerül a beteg negatív érzelmi támadásainak és a más ember hatása alá. hármas melegítõ-. Az idült hasnyálmirigy-gyulladás olyan megbetegedés.Az idült hasnyálmirigy-gyulladás. általában az emésztõ szervek más betegségeinek hátterében jelenik meg. nem ritkán párhuzamosan folyik le a gyomor és nyombélfekéllyel. A bulgár gyógyítók arra is felfigyeltek. melynek normális ellenálló funkciója az ember lelkiállapotától függ. A keleti gyógyítók véleménye szerint a hasnyálmirigy területén energiaközpont helyezkedik el. és az epehólyag meridiánjainak energiaegyensúly állapotától. hogy az energiaközpontokban történt elváltozások kapcsolatban vannak a máj térségében elhelyezkedõ energiaközpontok elváltozásaival. gyomorhuruttal és az epevezetékek-gyulladásával. Az energia ellenállás csökkenése lehetõséget nyújt a hasnyálmirigybe való fertõzések bejutására az epevezetékekbõl és a nyombélbõl. Az idült hasnyálmirigy-gyulladás. szívburok-. vesék-. .

fogyás. ájulás. a veséken. fejfájás. A veséken át a hatást kézrátétellel célszerõ . stb. epehólyagban. Néhány esetben a fájdalom nem tipikus: a betegnek csak nehézség érzése van. a has feletti részén. A gyógyító ennek érdekében a beteg energia-diagnózisát állapítja meg. A fájdalom lehet: nyomó. Az idült hasnyálmirigy-gyulladásban szenvedõk legáltalánosabb panaszai – fájdalom a bal csípõ tájékán. híg széklet. Zsír nélkül diétát. amely megjelenhet étkezés után és függetlenül az étkezéstõl.Hatás a vesére és a hasnyálmirigyre pankreátis (hasnyálmirigy-gyulladás) gyógyítása esetén. a derék területén. a májban. gyakran az élelem fajtájától függ. A fájdalom általában a szív és hát területére terjed ki. lábakon és fejen át. égõ. szúró. émelygés. álmatlanság. hányinger. ételtõl való undor. Az idült hasnyálmirigy-gyulladásnál az étrendnek van a legfontosabb szerepe. Koplalás esetén a fájdalom megszõnik. fehérje korlátozásokkal rendelnek el. A fájdalom. ritkábban görcs. Általában az energiaegyensúly megbomlása észlelhetõ a húgyúti és nemi szerveknél. Elsõként javasolják a normális energiacsere helyreállítását a hasnyálmirigy és a többi szervek között. Az energiahatás néhány ütemben történik. A betegséget kísérheti: ingerlékenység. szédülés. az endokrin (belsõ elválasztású mirigyek) rendszerében. szomjúság. Az idült hasnyálmirigy-gyulladásra jellemzõ: az étvágytalanság. Az idült hasnyálmirigy-gyulladásnál fellépõ éles fájdalom esetén a beteg hasára célszerõ jeges zacskót rakni. A hasnyálmirigyre három úton hatnak.

3. részt). Rendszeres gyógykoplalás végrehajtása – egytõl három-hét napig. a bal vese. A Keleti medicinában úgy vélik. 4. amelyek két kezdetbõl (vagy elembõl) állnak. Párhuzamosan ezzel a vesék a test folyadékát ellenõrzik. napfényes színekben lát (a harmadik energiaközpont színei). 5. megtisztítja a beteg szervet. mely energiát kivezetve a talpakon át (elsõsorban a jobb oldalon át). sültek. s ezzel a módszerrel megtörténik a hasnyálmirigy. A has rendszeres önmasszírozása (lásd: A bulgár gyógyítók titkai c. mint olyan rendszerhez. majd a lábak nagyujjain át hatva. A hasnyálmirigyre való hatás következõ útja a lábakon át. A MÁSIK kezdet – ez az energia (szubsztanciája) – a megtermékenyülés alapja. Nemcsak a Volgai Bulgáriában. úgy érintkezõleg. A behelyezés módszere az elõzõ fejezetekben megfogalmazásra került. A gyógyító elõször energiát küld a hasnyálmirigy területére.végrehajtani (érintkezõleges). mint kézráhelyezés nélkül. Az õsi gyógyítók azt állították. éjszakai izzadás. A vesék és csontok között szoros kölcsönhatás létezik. mint az ingerlékenység. de az egész Keleten a vesékhez és azok energiacsatornáihoz úgy viszonyultak. Lehetõség szerint Szentforrások vizének fogyasztása. hogy a vesék tiszta energia-elégtelenségének következtében olyan szimptómák jelenhetnek meg. A VESEBETEGSÉGEK A vesék a fiatalság szervei – így mondták a bulgár gyógyítók. kiemelve e szervek különleges szerepét. a bal kezet viszont a has oldalán a hasnyálmirigy területére. A jobb kezet ez esetben a hát oldaláról a bal vesére helyezik. feltölti életenergiával a hasnyálmirigyet és a Manipura-csakrát. zsír. Az EGYIK kezdetet a tápláló anyagok képviselik. A vesék ellenõrzik a csontokat és csontvelõ funkcióit. Szigorú diéta betartása. sós és erõs ételek nélkül. 2. amely az egész szervezet tevékenységéért felel. A gyomor és bélrendszer gyulladását csökkentõ gyógyteák fogyasztása. amelyet a gyógyító a leggyakrabban sárga. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. stb. amelyek a belsõ szervek és belek aktivitásának anyagi alapját képezik. azért mert a bulgár gyógyítók szerint a hasnyálmirigy megbetegedése közvetlenül az ember lelkiállapotától függ. . A fejen át való hatással a kigyógyítás programját helyezik be az ember telepatikus központjába. hogy a vesék a tiszta energia tárolói. az ember fizikai és lelki fejlõdésének lényege. kellemetlen látó érzések. Az energia elõször kézrõl-kézre megy át. mellékvese és a lép megtisztítása. valósul meg. Ezen a területen ugyancsak megszõntetik az energiapangást és megtörténik a friss energiával való feltöltés.

amennyiben azokban patológiai elváltozás lép fel, úgy kifejlõdhetnek olyan megbetegedések és szimptómák, mint a vizenyõ, enurezisz (ágybavizelés), stb. A keleti gyógyítók szoros kapcsolatot állapítottak meg a vesék és tüdõ, a szív, a vérkeringés és emésztés szervei között. Követve a kínai koncepciót, a vesék meridiánja a jellem olyan tulajdonságait tartja kontroll alatt, mint: a határozottság, akarat, türelem, valamint a szellemi és nemi aktivitást. A vesék tükre a fülek – mondták Keleten. A puha fülkagyló, az a vesék meridiánjaiban energia elégtelenségre utal – annak elõjele. A vesék és a vesék meridiánjain át a gyógyítók effektíven hatnak a központi idegrendszer, az agyi vérkeringés megromlásaira.

VESEGOMOLYAG-GYULLADÁS (Glomerrulon ephritis)

A vesegomolyag-gyulladás – a vesék legelterjedtebb gyulladásos betegsége. A betegségnek heveny és idült változatát különböztetik meg. A heveny vesegomolyag-gyulladás kifejlõdésének 90 százalékát fertõzéses folyamat elõzi meg. Ezek közé tartoznak – leggyakrabban – a légzõszervek megbetegedései, a bõr gennyes sérülései, stb. A vese sérülése bekövetkezhet az idült mandulagyulladás hevenyesre fordulásakor és ellenkezõleg elmaradhat súlyos influenza után. Mindez függ a vesék-, húgyhólyag-, tüdõ meridiánjaiban cirkuláló energiától. Az infekció bejutása a vesékbe, mindenekelõtt a vesék gomolyagjainak (kéreg) sérüléséhez vezet. A heveny vesegomolyag-gyulladás felléphet még gyógyszer és élelmiszer allergia következményeként. A heveny vesegomolyag-gyulladás leggyakoribb tünete – fehérjekiválás a vizeletben, vizenyõ és vérnyomás emelkedés. A megbetegedés elsõ idõszakában a vesék elváltozása kicsi. A 8.-10. napon elváltozások észrevehetõk, amelyeket funkciós biopsziával (csapolás, élõszövet kimetszése), ultrahanggal, stb. lehet megállapítani. Maguk a betegek gyengeségre, derék fájdalomra, fejfájásra, étvágytalanságra, émelygésre, hányingerre, fájdalomra, vagy nehézségre a gyomorban, fájdalomra a szívtájékon, szívdobogásra panaszkodnak. Jellemzõ a gyors vizenyõ növekedés és annak viszonylagos gyors eltõnése. A betegség hevenyes kezdete esetén, vérnyomás növekedés észlelhetõ. Az idült vesegomolyag-gyulladásra szintén jellemzõ a vesegomolyagok megsérülése. A megbetegedés folyhat évekig, több tíz évig, tüneti megjelenésére a sokformájúság jellemzõ, ami végérvényesen a veseelégtelenséghez vezet. Az idült vesegomolyag-gyulladás kialakulhat azonnal a heveny gyulladás után, vagy egy bizonyos idõ után. Megkülönböztetnek elsõdleges – idült vesegomolyaggyulladást. A megbetegedésre jellemzõ a vesék progresszív csökkenése, szöveteik tömörítésével. Az idült vesegomolyag-gyulladást sokszámú tüneti megjelenülés jellemzi. Megkülönböztetnek vesegyulladásos, vegyes és vérvizeletes formát. Én, itt ezeket a formákat nem részletezem, mindössze megjegyzem, hogy egyes esetekben a megbetegedés hevenyessége gyorsan fejlõdik, és minden jellegzetes szindrómával van kísérve, más esetekben – hervadt folyás elmosódott szimptómatikával figyelhetõ meg, idõvel a megbetegedés csak a vizelet minimális patológiai változásával jelentkezik. Az energiahatás a beteg részére, általános javaslatokkal kezdõdik: - a heveny idején szigorú ágybanfekvés; - szigorú diéta, ahol ki kell zárni a magas fehérje – és sótartalmú ételt; - gyógykoplalás és szervezetet megkönnyítõ napok betartása.

A gyógyító mielõtt elkezdené a szervezetre való hatást, végrehajtja az energiadiagnosztizálást, melynek során megállapításra kerül a szervek közötti energiakapcsolat és azok energiapotenciálja. Azonnal szeretném figyelmeztetni az olvasót arra, hogy a vese gyógyításánál az egész szervezetet gyógyítani kell. A fentiek miatt a bulgár gyógyítók a beteg minden alapvetõ energiaközpontjára és annak energiamezejére hatottak. Az elsõ, amit a gyógyító elvégzett – megnyitotta a vese energia ajtaját, távolsági életenergia küldéssel a Manipura-csakra térségébe. A beteg eközben, érezheti a derékból kiinduló hideg szél áramlatát, valamint gémberedést a vesék térségében. Amikor a vesékbõl maximális mennyiségõ energetikai hideg került ki, akkor a bulgár gyógyítók érintkezéssel hatottak, kézráhelyezés módszerével (úgy, ahogyan az A bulgár gyógyítók titkai c. fejezetben megfogalmazásra került). A csakrák élet pránával való feltöltése során szintén el kell távolítani a sokszámú betegséget a légzõszervekbõl, vérkeringési és emésztõszervekbõl. A gyógyító ezt követõen a beteg endokrin rendszerén és telepatikus központján át hatott annak veséire. Behelyezve a gyógyulás programját az Adzsna-csakra területére, helyreállította a beteg auráját. Dolgozva a beteg energia mezejével, a bulgár gyógyítók javasolták, nemcsak a csakrák energiával való feltöltését, de a közöttük lévõ energiaegyensúly és az energiatömörség visszaállítását a csakrák szintjén. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. Diéta betartása, minimális fehérje – és sótartalmú élelemmel. 2. Rendszeres könnyítõ napok és gyógykoplalás betartása, egytõl-három napig. 3. Gyulladást csökkentõ és vesetisztító gyógyteák fogyasztása. 4. Légzõ és testtornagyakorlatok végrehajtása.

Az ELSõDLEGES heveny vesemedence-gyulladás a következõ feltételek mellett fejlõdik ki: . amelyik képes lenne a szervezet ellenállásküszöbét leküzdeni. A vesemedence-gyulladás heveny és idült. elsõdleges és másodlagos formáit különböztetik meg.a vesék.öröklött energia egyensúlyzavarok. .hipervitaminózis D.a masszív fertõzés jelenléte. a hátsó középsõ és az elsõ középsõ energiacsatornákban megromlik az energiaegyensúly.öröklött beteges anyagcsere.a vesék és húgyutak rendellenességei. a vesék szövet közötti nefron csatornácskáinak. húgyhólyag. (a szervezet D vitaminból túlságos ellátásából fakadó kóros állapot). . . .VESEMEDENCE-GYULLADÁS (Pyelonephritis) A vesemedence-gyulladás – ez nem specifikus fertõzõ gyulladásos megsérülése a medencék.a szervezet immunitása csökken. majd a többi energiacsatornában is. . A MÁSODLAGOS vesemedence-gyulladás kifejlõdésénél az alábbi tényezõkre lehet felfigyelni: . . . amely heveny vírusosbaktériumos fertõzés hatására lép fel.mikroáramlás kifejezett és állandó felbomlása a vesékben.

a testhõmérséklet rövid idejõ emelkedése. a gyümölcs – és zöldséglevek bõséges fogyasztását. hidegrázás. mint a vesegomolyag-gyulladásnál (lásd: Vesegomolyag-gyulladás c. fejezetet). álmatlanság. nyugtalanság. a gyógyító Adzsna-csakrájából küldött pránával. hogy irányuljon az energia-cirkuláció normalizálására az energiacsatornákban és az életenergia-központokban. energia gyógyítás idején az érintkezõ-távolsági hatást használták ki: a gyógyító kezeit a beteg talpára helyezte és az energiát a lábakon át küldte a vesékbe. Megfigyelhetõ még fájdalmas vizelés. súlyos érzés a fejben vagy fejfájás. A heveny vesemedence-gyulladásra jellemzõ a szervezet általános romlása. A vesemedence-gyulladás gyógyítása rá kell. de a veséken kívüli fertõzõ gócokra is. Párhuzamosan a beteg Manipura-csakrája feltöltõdött energiával. A vesékre az energiahatást hasonlóan javasolják elvégezni. A bulgár gyógyítók javaslatai a vesemedence-gyulladás esetén ugyanazok. . Szigorúan be kell tartani az alvás és ébrenlét rendszerét védekezõ diétát. étvágycsökkenés. jelentéktelen gyomorfájdalom. Általános tünetei: tompa fájdalom a sérült vese tájékán. Az idült vesemedence-gyulladás lefolyhat hullámosan. A bulgár gyógyítók a hatásnövelés érdekében. gyors elfáradás. megjelenve hevenyszerõen vagy lappangva. A vizelet ürítése fontos.Érintkezõ-távolsági hatás a vizelet-nemi rendszerre a Muladhara – és Manipuracsakrák útján. mint a vesegomolyaggyulladásnál (lásd: Vesegomolyag-gyulladás c. heves deréktáji fájdalom. bágyadtság megjelenése. étvágycsökkenés. magas láz. nemcsak az alapvetõ megbetegedések likvidálására. részt).

.

A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. A hólyaghurut lefolyás jellege szerint lehet heveny és idült. kínzó fájdalmas vizelés inger. 2. vesék. 4. amely kihat a vesemedence rendszerére is. különösen annak alsó részén. mi több a bulgár gyógyítók a húgyhólyagra a veséken át hatottak. 3. feltöltve azt az élet pránával. A beteg energiamezejének visszaállítása. Javasolják. A hólyaghurutnál a diéta teljes értékõ kell. A vizelet színe és áttetszõsége. sugárzástól. avitaminózissal (vitaminhiány). A hólyaghurut gyógyítása sokban hasonlít a vesék gyógyításához. A húgyhólyagra való hatás a vesék útján. kizárva a húgyhólyagot ingerlõ anyagokat. só-. hogy kezeket a has alsó részére és a farkcsigolya tájékára helyezik (a jobb kéz a has oldalára. Végrehajtják a vesékre való hatást oly módon. hogy legyen. Az energiadiagnosztizálásnál fontos. kedvezõtlen tényezõk hatására (gyakori fertõzések. hogy ez esetekben is alkalmazásra kerüljön a kézráhelyezés módszere a has oldaláról a húgyhólyag térségére (jobb kéz) és a hát oldaláról a vesékre (bal kéz). hogy megállapításra kerüljön a fertõzés eredete (ha ilyen létezik) a más szervekben. Az energiahatás több fázisban történik: 1. hátsó középsõ és elsõ középsõ meridiánokban. amely létrejön fertõzéssel. Az idült hólyaghurut a heveny gyulladás tünete következményeként jelenik meg.) elhúzódóvá válik. Rendszeres hasmasszírozás. majd idült folyamattá. vagy gyógyszerbevétel után. ENERGIAHATÁS A SZERVEZET MÁS ELVÁLTOZÁSAINÁL . csípõs-. fejezetekben leírásra került. 3. Rendszeres gyógykoplalás egytõl-három napig. stb. Szövõdmény esetén a vesemedence-gyulladás fejlõdhet ki. 4. Bõséges folyadék fogyasztását javasolják. a bal kéz a farkcsigolyára helyezõdik). Érintkezéses átmelegítés oly módon. zsír-. 2. Gyógyfüvekbõl készült fõzetek fogyasztása. ahogyan az A bulgár gyógyítók titkai és a Vesegombolyag-gyulladás c. a vér bejuttatása miatt megváltozik. Diéta betartása kis cukortartalmú. valamint a húgyhólyag. az energia központokban – Szvadhisztána-. Manipura-csakrák-.HÓLYAGHURUT (Cystitis) A hólyaghurut – a húgyhólyag falának gyulladása. az elterjedtség tekintetében – gócos és diffúziós. A heveny hólyaghurut legfontosabb tünete a gyakori vizeléskényszer. valamint a húgyhólyag és a szervezet más szervei és rendszerei közötti energia kapcsolat megromlása. az energia-cirkuláció megbomlása következtében. fájdalom a has alsó részében és a hímvesszõben. sült élelem nélkül.

A második ok. a betegség tünetei.Ebben a fejezetben leírom az energiahatást a beteg szervezetre. korfejlõdése részletes ismertetése nélkül. . kóroktana. hogy az energiahatások egy rendszer betegségében hasonlóan jelentkeznek (pl.: endokrin rendszer). ami miatt a szervezeti elváltozások nem kerülnek kibontásra. mivel az itt leírásra kerülõ elégtelenségek szigorúan véve nem jelentkeznek megbetegedésként. az.

A vérsejt-képzõdés a vérképzõ szervekben történik vörös csontvelõben. Amennyiben a fenti szervek közül bármelyikben megbomlás van. hasnyálmirigyben. a vérképzõ – és vérroncsoló szervek és a neurogiumerális szerkezet és annak szabályozása. A bulgár gyógyítók úgy vélekedtek. megfelelõ morfológiai összetétellel és sokrétõ funkciókkal. A fenti szervekre hogyan lehet hatni. Sok mindenben igazuk volt. A bulgár gyógyítók javaslatai: . mivel a vér cirkulációja a szervezetben – az elsõsorban az energiaegyensúly változásaiban és fordítva van. A gyógyító. úgy a gyógyító eltávolítja azt. hogy a vér az életenergia anyagi jelensége. Feltételesen a vért két részre osztják: sejtekre és plazmára. A vérrendszer fogalmába tartozik a perifériális vér. mint a hasnyálmirigyre kifejtett). a továbbiakban hat a telepatikus központra – Adzsna-csakrára – mely útján hat a vérkeringés egész rendszerére és behelyezi a normális vércirkuláció és funkcióinak helyreállítási programját. A gyógyító ennek útján normalizálja a tüdõ és a szív funkcióit és eltávolítja azokból az energia-egyenetlenséget (lásd: az elõzõ fejezeteket).A VÉRRENDSZER BETEGSÉGEI A vér a szervezet belsõ közegeként jelentkezik. megismerhetik az eddigi fejezetekbõl (a lépre való hatás hasonló. A gyógyítás következõ szakasza – hatás az ötödik energia központra – Visuddhacsakrára. A gyógyítás a beteg aurájának helyreállításával és megtisztításával fejezõdik be. limfaktikus csomópontokban és lépben. Az energiahatás elõször két energia központra Manipura-. több kezelést kell végrehajtani. A vérrendszer betegségeinél a bulgár gyógyítók nem csupán a vérre hatottak. hanem a vérkeringés szerveire és központi idegrendszerre. A gyógyító helyreállítja az energiaegyensúlyt a vesékben. Több keleti gyógyító iskola a vérnek különleges szerepet szentelt a szervezet életerejének fenntartásában. amennyiben a mezõ nem stabil. és a szívben. és Anaháta-csakrákra – történt. A gyógyító hatása után. májban. A vérrendszer betegségeinek gyógyításánál a gyógyító nagy jelentõséget ad az elsõ és hetedik energiaközpont (Muladhara és Szahaszrára-csakrák) közötti egyensúly visszaállítására és az õ szintjük energia mezejének kiegyensúlyozására. lépben. Itt nemcsak az energiamezõ helyreállítása a lényeg. amelyik effektíve dolgozik is. de annak jó védelmét is meg kell teremteni. A program behelyezésekor nagyon nehéz megtalálni azt a módszert. A gyógyító munka gyakorlatában minden gyógyító megtalálja saját módszerét (részletesebben a meggyógyulás-program behelyezésérõl az elõzõ fejezetekben ismerkedhettek meg).

Ez a módszer gyakorlatilag lehetõséget adott a kezek és a lábak minden izületének átfogására és levéve azokról a betegség szimptómáit. Amennyiben a belsõ szervekben az egyensúly gyorsan nem áll helyre. de ugyanakkor csökkentett mennyiségõ zsírt. valamint a leglényegesebb meridiánokban az energiaegyensúly helyreállítását. de a máj. lép elváltozásait is bizonyítja. melynek lényege. Itt hatásosan kell alkalmazni a dugattyú módszert.1. Teljes értékõ diéta betartása. amely az élethez szükséges minden elemmel gazdag. A fentiek miatt az izületek gyógyításában a leglényegesebb a betegség igazi okának eltávolítása volt. Rendszeres friss levegõn való tartózkodás és légzõgyakorlatok végrehajtása. duzzadtság és az izületek deformációja az egész szervezetben energiaegyensúly megbomlásának következménye. A fej szintjén az energia áramlatok keresztezõdnek és a vállakon át a talpakhoz folytak. 3. Gyógyfüvekbõl készült teák és a vérfunkciók teljes értékét visszaállító élelem fogyasztása. hogy a fájdalom. 2. ami a belsõ szervek funkcionális változásához vezet. Az izületek és a szervezet más rendszereinek energiai gyógyítását egyidõben javasolták elvégezni. akkor szükségessé válik a belsõ szervekkel és szervezetekkel a munkát külön elvégezni. és szénhidrátot tartalmaz. Az energia diagnózis nemcsak a vesék elégtelenségére utalhat. AZ IZÜLETEK BETEGSÉGEI A bulgár gyógyítók úgy vélték. A gyógyítók közvetlen kapcsolatot fedeznek fel a vesék mõködése és az izületek elváltozása között. hogy az energiát a talpakon át küldik a vállakhoz. fehérjét. majd a fejhez. . epehólyag.

.A sérült izületek fehérkáposzta levéllel való borogatása. valamint a sóskát. fejezetet). melynek köszönhetõen létrejött a szervezet (aura) védõ mezeje és a gerincoszlop izületeiben megszõntették a megbomlásokat. .Kategorikusan tilos az alkohol fogyasztása.Hatás a térd izületeire. spenótot. kizárva a húsos ételeket. Ennek érdekében létrehozták a nagy energiakört (lásd: A tüdõgyulladás c. . A bulgár gyógyítók javaslatai: .A légzõ – és testtornagyakorlatok rendszeres végzése (lásd: a Légzõ – és testtornagyakorlatok c. retket.Diéta betartása. A BELSÕ ELVÁLASZTÁSÚ MIRIGYEK ENDOKRIN MEGBETEGEDÉSE . hüvelyeseket. Az izületekbõl hiányzó energia esetén (energia hidegség) a káposztalevelet mézzel kell kenegetni. fejezetet). A gyógyítás a beteg erõs energia mezejének létrehozásával fejezõdik be. A gyógyítók ez esetben a gerincben haladó fõ energiacsatornán át hatottak.

a gyomor-bél traktus szöveteinek. petefészek. amely neurohormont képez. Az endokrin rendszerhez közvetlen kapcsolata van: a hipotalamusznak (köztiagy). a vesék. mellékvesék. pajzsmirigy és kedezmirigy (Vishudda-csakrán át). illetve herék. Az endokrin rendszer ezt a funkciót a szervezet energia és központi idegrendszerével szoros kölcsönhatásban tölti be. megváltoztatva az egész szervezet. légzõ. petefészek és herék (Muladhára-csakrán át). agyfüggelék. kiválasztó és más rendszerek szervei tevékenységének koordinálása. Az endokrin megbetegedések formailag különbözõek. Az endokrin rendszer alapvetõ feladata a szívérrendszer. . amelyek a gyomor és a belek hormonjait produkálják. ezért a bulgár gyógyítók egy séma alapján hatottak hypotalamus – hipofízis (Adzsna-csakrán át). amelyek az anyagcserére hatnak. vesék és mellékvesék (Manipura-csakrán át). csecsemõmirigy. vagy különálló szervek és rendszerek funkcióit.Endokrin megbetegedés a belsõ-elválasztású mirigyek mõködésének megbomlása. a szimptómájuk és lefolyásuk az energiaegyensúly megbomlásában azonos. a szív. A belsõ-elválasztású mirigyek produkálják és kiválasztják a vérben a hormonokat. amelyek a vérben elválasztják a renin és eritropoetin hormonokat. amely a nátriunuretikus hormont választ ki: a központi idegrendszer. hasnyálmirigy. pajzsmirigy. valamint a szervezet hormonjainak bioszintézise és azok hatásmechanizmusa és cseréje. Az endokrin rendszerhez tartozik a tobozmirigy.

A napirend szigorú betartása. A gyógyító hatva a csakrákra.Hatás az ember energia mezejére (Aura) endokrin rendszer megbomlása esetén. Az energia központokban helyreállított energiaegyensúly után a gyógyító hatott az energia rombuszra (Vishudda-csakra.” 2. mellékvesék és Kundalini) programot helyezve be a telepatikus központba (Adzsna-csakra). elõször tisztította azt a hideg energiától. az endokrin megbetegedésénél minimális zsír és fehérje tartalmú étel fogyasztásával. A keleti gyógyítók szólásmondására állandóan emlékezni kell. A gyógyító program behelyezésének idejében effektíven begyújtják a belsõ-elválasztású mirigyekben a megfelelõ szint: a nemi mirigyekben – a lemenõ nap fényét. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. kívánatos a tenger hullám színre. a vesékben – aranyló fény. majd töltötte pránával. A hatás párhuzamosan történt a beteg szervre (pl.: hypoparathyreosis pajzsmirigy elégtelenség esetén a gyógyító stimulálja a pajzsmirigyet). a thymuszban – égszínkék. Gyógyfüvekbõl készült tea fogyasztása. a hipofízisben – kék. . 3. „A cukor bénítja az emésztõ és idegrendszert. Általános diéta. A gyógyítás végén a beteg energiamezejét állítják vissza.

A szemek. meg kell. epifízis) és a hipofízisei dolgozik. A továbbiakban a látó utak ismét elválnak a jobb és bal látó traktus formájában. A SZEMEK MEGBETEGEDÉSEI A szemek – az emberi test. amely közvetlenül kapcsolatban van a szemekkel – hipotalamusz (köztiagy) – hipofízis és az agy tarkó része.4. olyan szervei. vesék. Itt megtörténik a fonalak részleges cseréje. Megjegyzem. A látásrendszer strukturális komponensei a szemekbõl. hogy szõntesse a gerincoszlopban lévõ fõenergia csatorna rendellenességet. és hogyan kerül ott feldolgozásra. a legtöbb esetben közvetítõi a Kozmosz energiájának az ember telepatikus központjába és fordítva. melyek egészsége közvetlenül a szemek funkcióján tükrözõdött. ezek között az energiát is. Az információt ez a két rész tudja fogadni (többek között a képit is) a szemek közvetlensége nélkül. A szemtõl kiinduló és a köztiagyba menõ mindkét látóideg a köztiagy elõtt összetalálkozik. és a szív. ezért a tarkórész vonalát a hipotalamuszon át a szemöldök közötti pontig harmadik szemnek nevezik. és keresztet alkot. A szemekre történõ energiahatás abban áll. (Lásd: A gerincoszlop gyógyítása c. A gyógyító mielõtt hozzáfogna a szemekre való hatáshoz. lélek tükrei. Légzõ és tornagyakorlatok végrehajtása. Az Adzsna-csakrából a szemeken át lehet megtudni: az információ hogyan jut el az emberi agyba. látóidegekbõl állnak. Azt követõen hat az agy tarkó részére (az energia páros szintén stimulálódik). soha nem feledve el eközben olyan szerveket. hogy létezik két rész. mindössze. hipotalamusz. amelyek képesek a környezetbõl bármilyen információt felfogni. amelyek évek óta halmozódtak fel az emberi agyban. és energiapangást váltanak ki. A gyógyító ezért elõször az agy központi részének energia párosával (talamusz. hogy a látóutak megtisztuljanak a negatív információktól. amelyek a látás információt átadják a talamusz magjának és köztiagynak (hipotalamusznak) és a látókéregnek. A bulgár gyógyítók minden látásmegromlást és a szemek gyulladásos folyamatát az agyi központokon át és az Adzsna-csakra útján gyógyítottak. . mint a máj. fejezetet).

Só. Gyógyfüvekbõl készült teák fogyasztása (lásd: a Fitoterápia c. fejezetet. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. A szem belsejének nyomása megromlása esetén a bulgár gyógyítók az érintkezõleges hatást javasolják. de szemtorna is (pl. úgy a jobb kéz a tarkórészen. 3. a jobb tarkóra) lásd: a Hipertóniás megbetegedés c. 2. zsír. A gyógyítás következõ szakasza – a fej teljes látórendszerére való hatás. 4. a bal kéz a szemen helyezkedik el. . Napirend betartása. Nemcsak általános légzõ és test-tornagyakorlatok végzése.: jógagyakorlatokból). Szükség esetén a gyógyító a szemek energia párosát stimulálja. cukor nélküli diéta betartása. Amennyiben a gyógyító kezek segítségével dolgozik. fejezetet). hanem gyakorlatilag a beteg teljes energia mezejének helyreállításával. a bal tarkó részrõl a jobb szemhez irányul. A hatás nemcsak a fej körüli aura kiegyensúlyozásával fejezõdik be. a kéznek a fejre való ráhelyezésével (a bal homlokra.Hatás a látás rendszerére szemek megbetegedése esetén. Az energia akkor az agykéreg jobb látó oldaláról a bal szem felé.

A FÜL BETEGSÉGEI A fül betegségeit hasonlóan a szem betegségeihez – az egész szervezet. Külön kell stimulálni az agy hallózónáját. ha kézzel hat. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. majd a lábakon át energiát küldve a vesék. egyidõben stimulálja az agy vérkeringését. hogy a gyógyító megtisztítja a veséket. epehólyag meridiánjaiban megbomló energiaegyensúly okozza. 2. A gyógyító mielõtt elkezdi a gyógyítást meg kell. távolságilag dolgozik a megsérült terület energia párosával. Zsírmentes és só nélküli diéta betartása. Szabály szerint e szervekben bekövetkezett elváltozások maguk után vonják a vérkeringési és emésztõszervek energiaegyensúly zavarát. máj. Befejezve a gyógykezelést. . a jobb kezével a fej egész területén kiegyenlítõ mozgást végez a szemtõl a tarkóig és vissza. a gyógyító a fejet feltölti életenergiával. A gyógyító. amelyek jelen lehetnek a vizeleti és nemi szervekben és a légzõszervekben. külsõ hallójáratból. A gyógyító bal keze ez esetben adó. alábbiak szerint: Elõször energiaimpulzust küldenek a szemeken vagy a tarkón át az agyközpontba (talamusz és hipotalamusz). dobhártyából. A szemekhez hasonlóan a fülek is az ember antennái. epehólyag meridiánjaiban. Az utolsó szakasz – ez a beteg teljes aurájának feltöltése és kiegyenlítése. amelyek a külvilágból mindenféle információt fogadnak. belsõ fülbõl állnak. A hideg energia kivezetése után a gyógyító hat a hallórendszer megsérült részére. Ekkor a hatás a fej meridiánjai mentén történik – a hátsóközépsõ. húgyhólyag. húgyhólyag. hallócsontokból. közöttük az energiát is. Mint a vesék betegségeinél itt is kerülni kell a lábak és derék megfázását. hogy gyõzõdjön a hallórendszer megbomlásának okairól. akkor az energia kivezetésnél a kéz ujjai a fülkagylóra merõlegesen helyezkednek el. majd a fülkagylón át kivezetik a hideg energiát. amelyek a fülkagylóból. és gyomor meridiánjaiba. amely megközelítõleg a fülkagyló fölött helyezkedik el. epehólyag. hallócsatornákból. A gyógyító kézzel történõ munkájánál az erõsebb hatás érdekében a bal keze a beteg homlokára helyezõdik. helyreállítja azok egyensúlyát. a gyógyító a veséken és a talpakon át kezd el hatni. A gyógyító a hallás szerveivel foglalkozva. A gyógyító itt. Részleteiben vizsgálva ezt a módszert. ha a kézfejeket az óra járásával egyirányban és ellenkezõleg forgatjuk. elsõsorban a vesék. elõször ezt a rendszert megtisztítják a negatív információktól. lép. vagyis azon át energiát küld az agy térségébe (Adzsna és Szahaszrára-csakrákba). A hatás nagyobb lehet. ez abban áll. A hallás szerveire.

4. hogy oda fertõzés kerüljön be. mindenekelõtt a vastagbélrendszerben. a perikardium. ami szorulás vagy híg széklet formájában jelenhet meg. A hormonális elváltozások a szexuális vágyak gyengítõi lehetnek. A diabétesz. Az emésztõ szervek gyengesége lehetõvé teszi. elhízás. a férfiak fizikai gyengesége. stb. Zavarok a nemi területen a tájékozatlanságból erednek. az agyvelõ és gerincvelõ sérülése. MÁSIK ÚT: ez az alkohol (csípõs étel. Rendszeres légzõgyakorlatok végrehajtása. Amennyiben ez a rendszer megromlik megfigyelhetõ a megbomlás az emésztõrendszerben. A stressz idegrendszer állapotok szintén hatással vannak a férfiak potenciájára. vesékbe és a vizelet-nemi szerv rendszerbõl vissza az emésztõ szervekbe. elsõközépsõ. a vesék betegségei szintén hatnak a férfiak szexuális életére. a szexuális nem teljes értékõség érzése. hogy az impotencia alapjaiban az alábbi mechanizmus szerint lép fel: EGYIK ÚT: stressz-hipofízis-mellékvesék-vesék-herék-prosztata. Mindenekelõtt mõködõképtelen lesz az energiatároló Muladhára-csakra. IMPOTENCIA Impotencia vagy nemi gyengeség.3. Ily módon zárt kör keletkezik. túlzott élvezeti cikk fogyasztása. hogy a fent említett okok az ember energetikájának komoly megromlásából eredeztethetõek. hogy a szexnek túl nagy fontosságot szentelnek. amely azt követõen könnyen bejut a prosztatába. . valamint abból.)-vesék. Keleten úgy vélték. Gyógyfüvekbõl készült tea fogyasztása. Bulgáriában gyógyítónak tekintik a szent énekek hangját. Az impotencia oka lehet még az életforma-változtatás. 6. amelybõl nehéz kikerülni. vesék és a szervezet más meridiánjaiban. az epehólyagban. Alapjaiban az impotenciának fiziológiai okai vannak. 5. Megfigyelhetõ a megromlás a hátsó-középsõ. mellékvesék-hipofízis-prosztata-herék. Kerülni kell a hangos és éles hangokat. a legtöbb esetben a nem normális életvitel következménye. A bulgár gyógyítók úgy vélték. majd utána a többi is.

2. Következõ lépésként el kell távolítani az energiapangást a medence térségébõl. A gyógyító a továbbiakban az endokrin rendszerre hat és befejezi a gyógyítás programját (lásd: A belsõ elválasztású mirigyek endokrin megbetegedései c. Az impotencia esetében e mirigy térségében nagymennyiségõ hideg energia gyülemlik fel. A gyógyítás következõ üteme – hatás a prosztata (dülmirigy) energia párosára. akkor az energia meridiánok mentén irányul. 3. a lábaktól a fejig és vissza. majd az emésztõszervek gyógyítására kerül sor (lásd: a hasonló fejezeteket). . hogy megszõntessék a gyomorban a pangást. A jobb kéz a talpakon át küldi az energiát. a lábaktól a fejig és vissza cirkuláló energiacsatornákra való hatás útján. Itt javasolt a beteg lecsökkentett páros meridiánjával dolgozni. Két variáció ismeretes: 1. amely a beteg fejbúbjától jön. cserében feltöltve azt meleg energiával. fejezetet).Hatás az ember lecsökkent energia kópiájára impotencia gyógyítása esetén. amelyet ki kell vezetni a prosztatából. A gyógyító a kezeit a beteg teste mellett vezeti. Az energia hatás a vesék stimulálásával kezdõdik (lásd: A vese megbetegedései c. Ezt azért végzik. A gyógyító ha kézzel dolgozik. a gyógyító bal keze fogadja az energiát. fejezetet).

A bulgár gyógyítók széleskörõen alkalmazzák az érintezõleges – távolsági módszert. Ez az alábbiak szerint valósul meg: a gyógyító a saját kezeibe veszi a beteg középsõ és gyõrõs ujjait. zsír fogyasztása nélkül. a test a földdel párhuzamosan van. Ezt követõen energiahatást kell összpontosítani ezekre a szervekre és rendszerekre. Érintkezõleg. azok nyomkodása útján az elviselhetõ fájdalomig. akkor hatva az energia párosán át. végrehajtja a sérült területek stimulációját. 4. erõs fõszer. A gyógyítónak meg kell állapítania a beteg szervezetének energia-diagnózisát. a mell és medence területei. Amennyiben a gyógyító szükségesnek tartja. A hatás úgy távolságilag. 2. cukor.). 3. jobb kézzel 2-3 percig. a hátsó nyíláson a bal kéz középsõ ujjával). mint érintkezõleg kerül végrehajtásra. emésztõrendszer (bélhurut. Légzõ és testtornagyakorlatok végzése. a központi idegrendszer és más rendszerek energia kiegyensúlyozatlanságában áll. A jogik az ujjat javasolják mézzel bekenni.A gyógyító a beteg energiamezejét úgy állítja vissza. hogy annak minden csakráját pránával tölti meg. Teljesértékõ diéta. 4. hogy a medence és mell területére milyen rendszerek vagy szervek hatnak negatívan. stb. mely esetben a hatás a test három részére történik – a fej része. 5. ily módon stabilizálja az energia-cirkulációt a perikardium meridiánjaiban és a törzs három részén. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. kismennyiségõ sóval. valamint a meddõség. Gyógyfüvekbõl készült teák fogyasztása. NÕI BETEGSÉGEK A nõi megbetegedések magukba foglalják a nõk vizeleti és nemi szervei megbomlásának széles skáláját. A bulgár gyógyítók a nemi szervek szférájára a veséken át hatottak. E megbomlások oka. a saját harmadik szemébõl életenergiát küldve oda. stb. a kéznek a hátra (vesék térsége) és a has alatti részre helyezésével. a szervezet különbözõ rendszereiben – endokrin rendszer (diabétesz. A dülmirigy rendszeres masszírozása (térden állva végzik. . effektíven a beteg lábkisujján át (érintkezõleges) végzi. Reggel és este negyvenszer javasolják végrehajtani. A herék rendszeres masszírozása. meghatározni. egyidõben hatva a beteg Muladhára-csakrájára (távolságilag). Az érintkezõleges – távolsági hatást. bazedov kor.). energia meleg pumpálódik a három alsó csakrába. párhuzamosan hat a Kundalini és az Adzsnacsakra térségére. stb. Lehetnek ezek fájdalmak a menstruáció idején és különbözõ gyulladásos folyamatok a nemi szervek területén.

Teljes értékõ élelem fogyasztása gazdag vitaminokban és mikroelemekben. minek következtében a belsõ zselés állomány áthelyezõdik. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. A gyógyítás. . A gerinc-porckorong megbetegedésének következõ szakaszait különítik el. 2. A lokális fájdalom tünete. mint általában a beteg energia mezejének helyreállításával fejezõdik be. és emlõgyulladás esetén. nagyobb mértékben hátrafelé. mézzel bekent diólevél borogatás alkalmazása.Az utolsó szakasz – ez esetben kézráhelyezéssel. A diagnózis energetikailag. A bulgár gyógyítók szerint a gerinc-porckorong betegsége esetében a manuális terápiát. a farkcsont és a has alatti rész útján meleg energia pumpálódik a Kundalini térségébe és a gerincen át fölfelé a fejhez. 5. a megbetegedés kezdeti stádiumában kell végezni. 4. Fellépnek a porckorongok (rostos gyõrõ) hasadásai. a porckorongtok (rostos gyõrõ) külsõ rétegébõl kimenõ Ljuska idegvégzõdés ingerlésében. a megsérült szegmens szintjén. javasolt a mellre. A hüvely-nyálkahártya és a petefészek gyulladás esetén a hüvelynyálkahártyáját méz és propolisz keverékével kenik. a csigolyaív-nyúlványok és a mellettük lévõ szövetek áttapogatásával történik. masztopátia. amelyek megkímélik a szervezet nyálkahártyáit. valamint a kötõszöveti rendszerben és a gerincvelõ burkában állapítható meg. A napirend és léleknyugalom betartása. A mellekben lévõ gyulladás. A HÁTGERINC GYÓGYÍTÁSA A bulgár gyógyítók a gerinc gyógyítását komplexen végzik. Gyógyfüvekbõl készült teák fogyasztása. 1. 3.

Erre a szakaszra jellemzõ a kifejezetten különbözõ formájú idegsérülés. a rostos szövet fokozatos belészövésével.A mell tájéki gerincoszlop részének korrekciója és az izmok lazítása a tenyerek nyomása útján (irány: lefelé és oldalt a gerincoszloptól). A derék és mell alsó gerincoszlopi rész korrekciója a csigolyanyúlványok nyomása útján (iránya: lefelé és a fej felé). Lehetséges a porckorong szétszakadása a belsõ zselés állomány kisebb vagy nagyobb mennyiségõ betüremkedésével a gerincvelõ üregébe (kialakul a porckorongsérv). minek eredményeként fejlõdik ki a gerinc szegmens bizonytalansága. rögzítõ funkciójának csökkenéséhez vezet. Megtörténik a porckorong teljes szétszakítása. . A porckorongtok (rostos gyõrõ) sokszámú repedése. tartós fájó szindróma. kifejlõdik a spondilózis. annak fokozatos kiszáradásához. a porckorong magasságának csökkenéséhez. 2. 3.

4. hogy a tenyerét végig viszi a gerinc vonalában. a vállak lefelé). annak jelentõs magasság csökkenésével és fellép a csigolyák mozdulatlansága – merevsége.Kifejlõdik a porckorong rostossága. A derék és mell alsó gerincoszlop rész korrekciója a váll-csípõ kar kihasználásával (a csípõ fölfelé és a másik lábhoz irányul. oly módon. Gyakran megfigyelhetõk. A deréktáji gerincoszlop rész korrekciója a láb hajlítgatásával a csigolyanyúlványok egyidejõ nyomkodásával (az irányt a nyilak mutatják). néhány gerincszegmensben. . a gerinc-porckorong megbetegedésének különbözõ stádiumai. A bulgár gyógyítók a gerincporc megbetegedésének okát a gerincoszlop mentén cirkuláció energia megbomlásában látták. A gyógyító a megbomlást az érintkezõleges diagnózisból állapíthatja meg.

egészen a porckorong deformációjának meghatározásáig. stb. lényeges energiamegbomlás esetén éles hõmérséklet-változások észlelhetõk. közepén. A deréktáji gerincoszloprész korrekciója a térd-mellkas alsó rész kar kihasználásával. Megjegyzendõ. valamint a nyúlványok elhelyezkedésének és azok formájának. szintén lehetõséget ad a gerinc térsége energia-hiányosságának megállapítására. . túlzott fizikai megterhelés. Mindenekelõtt ezek azok a pontok. A diagnosztizálásnál nem kis jelentõsége van azoknak a pontoknak. a talpon). a szárkapocs csontfej mögött. a láb középsõ részén. a csípõ közepén. Tapintás esetén a diagnózis megállapításánál fontos a megfelelõ pontokra ható nyomás és azok fájdalmi foka alapján a megbomlás megállapítása. amelyek a csigolyaív nyúlványok területén vannak. az ülõdudor és a nagyforgó között. A távolsági diagnosztizálás. a térd alatti gödröcskében. hogy az energiaegyensúly megbomlására a gerincben több tényezõ hat. A gerinc energia párosának áttapogatásakor pontosabb diagnózis is megállapítható. amelyek az ülõideg mentén helyezkednek el (a far területének alsó részén.A diagnosztizálás ilyen módszere mellett. stresszállapot. amelyek elsõsorban az életformákhoz kötõdnek: nehéz étel. a farizom alatt.

A beteg tünet eltávolítására általában egy-két kezelés kell. A gyógyító a nyomást mindkét tenyerével végzi. A manipuláció (kezelés) elõtt végre kell hajtani az egész gerincrészleg masszírozását. a jobb kezet a balon tartva és jobb kezét a gerinc bal oldalára helyezve. . amelyek a gerinctõl jobbra és balra helyezkednek el. mint a fej és nyak beteg és refletor pontjain. kihasználva a csípõcsont – izület – váll kart. hogy nyomja az izmokat. majd a középsõ és alsó mell területi részein. hogy a megfelelõ eredményt elérjük. A gyógyító az eljárást azzal kezdi. úgy az általános. A beteg eközben hasonfekvõ helyzetben van. Ezt követõen a deréktáji izmok azonos nyomására kerül sor. elõször a gerinc mell felsõ. A masszírozást végre kell hajtani. de néha kilencig is eljuthat.A derék. fejecske és a dudor összenövésénél. Általánosan elismert. hogy a helyesen végrehajtott manipulációt (kezelés) ropogás kíséri az ívkinövéses izületekben. annak érdekében. A gyógyító a kezelést a gerinc mell területi manipulálásával kezdi el. A nyomás a beteg kilégzésekor kerül végrehajtásra. A bulgár gyógyítók célszerõnek tartották a manuális terápiát összehangolni az energiahatással. kilazított állapotban. a mell közép és alsó tájéki gerincoszlop rész korrekciója a medence elforgatásával.

A gyógyító a nyomást a csigolyaív nyúlványok mindkét irányból. hanem az ökleivel végzi. A továbbiakban a gyógyító a nyomást nem a tenyerével. az öklei átgörgetésével végzi.A gerincoszlop mell – és derék szakaszainak korrekciója hajlítás útján. A manuális terápiát a gyógyító lentrõl fölfelé. a gerinc deréktáji részérõl a melltájéka felé végzi. .

a mutatóujj a középsõ nyúlványon). Ekkor a csigolyaív nyúlványok a gyógyító III. és IV. kézközép csont fejecskéi között vannak és a kézfeje III. A gerinc mentén megbomló normális energia-cirkuláció miatt. jobb tenyerével végrehajtja a bal kéz mutatóujjának óvatos kopogtatását. majd ököllel. A következõ szakasz – nyomás a kiálló csigolyaív nyúlványokra lentrõl fölfelé. gyakran eltolódnak a csigolyaív nyúlványok. a gerinckorong megbetegedésénél. Ez a manipuláció felemeli az alullévõ és leengedi a kiemelkedõ csigolyaív nyúlványt. és IV. az egyik jobban. A csigolyaív nyúlványok közötti kapcsolat normalizálása az alábbiak szerint történik: a gyógyító a bal kéz középsõ és mutatóujjait a kiálló csigolyaív nyúlványra helyezi (a középsõujj a nyúlványon fekszik. a másik kevésbé emelkedik ki a hát síkjához viszonyítva. . elõször a kézfej tenyér részével. ujjainak alapoldalán helyezkedik el.A mell és deréktájéki gerincoszlop rész korrekciója felrázással és disztrakció útján (nyújtás fölfelé és könnyedén hátrafelé).

A gerincoszlop teljes rendszerének korrekciója felrázással és disztrakció (nyújtás föl és hátra) útján. A kiálló csigolyaív nyúlvány nyomását össze lehet hangolni a gerinc deréktáji kihajtogatásával, amelyet a gyógyító végez a beteg lábait keresztbe fölemelgetve, egyidõben nyomva tenyerével a kiálló deréktáji gerincív nyúlványt. A gyógyító a soron következõ gerinckorrekciót végzi el, kihasználva a hosszú és középkarokat, valamint a felrázást (részletesebben lásd a rajzokat és azok magyarázatát).

A gerincoszlop nyaki részének korrekciója disztrakció és fejfordítás útján (az irány könnyedén fölfelé és a váll felé). A manuál terápia a gerinc nyaki területének korrekciójával fejezõdik be. Elsõ, amit a gyógyító elvégez, az hogy óvatosan végrehajtja a gerinc nyaki részének kihúzását, saját tenyerével megfogva a beteg fejét és váll elõtti támaszt csinálva a beteg váll izületeiben. A beteg eközben ül vagy áll, a gyógyító annak a fejét fölfelé húzza. A korrekció következõ szakasza a beteg fejének egyidejõ hajlítása a nyaknak a gyógyító keze között való áthajlításával. Ez a kéz könnyedén nyomja a nyakat, ugyanakkor a másik kéz végrehajtja a beteg fejének meghajtását. A korrekció úgy jobbra, mint balra való hajlogatással történik. A továbbiakban végrehajtásra kerül a gerinc nyaki részének korrekciója, a fej egyik és másik oldalra való fordításával. A fordítások óvatosan történnek, a recsegés megjelenéséig.

A gerincoszlop nyaki részének korrekciója (iránya: fej – fölfelé, vállak – lefelé). A gyógyítás a gerincre való energiahatással fejezõdik be. A nagyon erõs megbomlásnál a gyógyító érintkezõleges átmelegítést végez saját tenyereivel az energiaközpontokban, amely a gerincen helyezkednek el. A kezek elõször a farkcsontra helyezõdnek (Muládhara-csakra) és a hetedik nyakcsigolyára (Vishuddha-csakra). Ez alkalommal az energiát a gerincoszlopon át az egyik kéztõl küldik a másikkal fogadják. A továbbiakban a bal kéz, amelyik a Vishudda-csakrán fekszik, áthelyezõdik a szívközpontokra (Anahátra-csakra) majd a vese központra (Manipura-csakra) és a nemi központra (Szvadhisztána-csakra). A jobb kéz ez alatt állandóan hat a Muladhára-csakrára. A gerincre való hatás után a gyógyító érintkezõlegesen feltölti energia meleggel a veséket, azért mert Keleten úgy vélik, a vesék a központi idegrendszerrel együtt hatnak a gerinc funkcióira. A vesék rossz mõködése mindenekelõtt a gerinc deréktáji részének megbomlására utal. A beteg, ugyanis a veséket nem érezve, reggelenként fájdalmakat érezhet a gerinc deréktáji részén.

Gyógyfüvek felhasználása. A levegőt az orron át kell belélegezni. só-. Éles fájdalom esetén. A meleg fenntartása érdekében azokat törülközõvel és celofánnal kell betakarni. amennyire az lehetséges. vagy az Allahot (istent) dicsöitö szöveg elmondása Idején. a homlok a földet érinti. kilencig számolva . zsír-. A gyakorlat kiinduló pozíciója: ülve a lábsarkokon. keményre fõtt fél tyúktojást kell ráhelyezni (a megtisztított tojásokat. Amikor a tüdők megtelnek levegővel. a lábakat keresztbe rakva. A kilégzés fokozatosan megy végbe kilencig számolva (ritmusa . 5. Ez a gyakorlat csodálatos gyógykezelési hatással rendelkezik. hogy a gerinc maghajtott helyzetben iv formát vesz fel . 2. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. Ezt követően a légzést vissza kell tartani és maghajlott pózban addig kell maradni. a levegővel belégzett energia viszont a Muladháracsakra térségébe irányul. ahol minden csakra egyformán nyitott Allah energiája része. 3. A törzs előre hajlik. hogy legyenek.a szív verése) vagy az emlitett formula elmondásával ("Biszmilijai rrahmani rráhlm"). A fej a törzssel együtt fordul. 4. a fájdalmas helyekre kell helyezni. 3. lassan a szív tiz verésének periódusában. Ezt követően a légzést annyira visszatartják. (lásd a rajzot).lassan. A bulgárok a szívveréseket nem számolják. a beteg energiamezejének visszaállításával. a gerinc és a fej egyvonalban kell. Hús-. majd a gyakorlatok háromtól . hogy megerőltetés nélkül belélegezhessnek. a kezek tenyérfelülettel a térden fekszenek. az energiakörök létrehozásának módszerével fejezõdik be. hogy a levegővel minél több életenergiát kapjanak. a levegö egyidejü kilégzésével. Ebben a pillanatban arra kell koncentrálni. A megkönnyítõ és koplalónapok rendszeres betartása. Amennyiben a bemenetnél arra koncenrálnak.A gyakorlat végrehajtandó a lábsarkokon ülve vagy türükülésben. A cselekvés . A test törzse először lassan jobbra fordul . A gyakorlatot hétszer végzik el úgy reggel. hogy a tüdők minden része feltöltöldjék levegővel. de halkan mondják: "Biszmilljal rrahmani ráhim" (ami annyit jelent "A kegyes és irgalmas Allah nevében"). amig az kellemes. a törzs egyidejű kiegyenesitése és a belégzés. Gerincre alkalmazható tornagyakorlatok végrehajtása. A levegő kilégzése oron át történik. a gerinc és a fej egyvonalban van. A meghajlás lassan történik. A gyakorlat végrehajtandó a lábsarkain ülve. Itt újra vissza kell tartani a légzést. A továbbiakban következik. mint este. A bulgár gyógyítók úgy vélik.az égi szféra kicsinyitett kópiája.hétszeri ismétlésig végzik. a kezeket a földre teszik (tenyerek a fejszintjén helyezkednek el). és erõs fõszerek nélküli diéta betartása. A GYAKORLATOK LEÍRÁSA 1.A gyógyítás a gerincoszlop energiájának távolsági kiegyenlítésével. A légzés a törzsnek egyik és másik irányba forditásávai egyidőben történik. a gerincre. egész éjszakára. lassan kilenc szivverés Ideje alatt. 2. akkora kilégzett levegővel a szervezetet meg kell szabaditani a "beteges" energiától.

fokozatosan az orron át belélegezve a levegőt. 5. Ezt követően a légzést vissza kell tartani. A gyakorlatot háromszor balra . a légzést amennyire csak lehetséges. Ezt követően a bal orrlyuk a bal kéz nagyujjával leszoritásra kerül. Elforditva a testet.A gyakorlat végrehatása törökülésben. Hasonlóan mint a 3. majd az elfordulást jobbra kell elvégezni. úgy ahogyan az már leirásra került. A bal kéz középső ujja leszorítja a Jobb orrlyukat.befejezésekor a kézfejeket a fára kell helyezni. mint másik oldalra. a kézfejek a váll mellett helyezkednek el. A levegő eközben a szájon át hirtelen légződik ki. keresztbe rakott lábakkal valósul meg. hajtják végre.jobbra és nem többször. a jobb orrlyukon át: A jobb orrlyuk leszoritása után a légzést négy szívvrés idejére visszatartják. Ezt követi a belégzés. kilenc szivverés ideje alatt kell az alaphelyzetbe visszafordulni. 4. és gondolatban az azzal való összeolvadás. Az elfordulás . a légzést vissza kell tartani. A törzs és a fej ezt követően eredeti helyzetébe fordul egyidejűle levegő belégzéssel. A levegő belégzése lassú. a test el forditott helyzete. hogy a testet gyorsan kell elforgatni. a lehetőség szerint marad. . kilencig számolva. Naponta három ciklusnál többet nem tanácsos végezni. A gyakorlat második szakasza abban Ali. vissza kell fogni. úgy egyik. ezzel egyidőben az orron át a levegő kilégződik. a légzést négy szivverés idejére visszatartjuk. A kezek könyökben meghajlottak. Ezt követően kilencig számolva a bal orrlyukon valósul meg. kilenc szivverés alatt a bal orrlyukon át történik. A középső ujj megnyitja a bal orrlyukat és végrehajtjuk a lassú. A lélegzet visszatartást hetenként egy szívverésselnövelni lehet. A gyakorlat lassú fordulatokkal. egyik oldalról a másikra fejeződik be. gyakorlatot). a belégzés az orron keresztül történik. A kiinduló állásban. amennyire lehetséges. Amennyiben a kezek a fával érintkeznek. Nem többször mind napi három alkalommal kell végezni.sz. kivánatos annak energia mezejének megérzése. kilenc szivverés Idejére eső kilégzést. Ezután. A lábfejek párhuzamosan helyezkednek el a váll szintjével elvágoan. gyakorlatnál a test törzsét és a fejet el kell forgatni a fához (falhoz) viszonyitva. A gyors fordulatok végrehajtása mindkét oldalra hároszor-háromszor valósul meg. sz.idejében az orron át kilélegezzük a levegőt. A gyakorlat állva háttal a fának (falnak) kerül végrehajtásra. A lábfejeket lehetőleg az alaphelyzetükben kell tartani helyükről nem elmozditani. A test el forgatása kilenc szívverés Ideje alatt történik (imát is lehet olvasni lásd az 1. Ez a cselekvés is lassan történik. majd az elfordulást a másik oldalra is el kell végezni. de a 27 szívverést ne haladja meg.

A gyakorlatot háromtól –hétszeri ismétlésig végzik. a légzést vissza kell tartani. KÜLÖNBÖZŐ MEGBETEGEDÉSEK ESETÉRE JAVASOLT GYAKORLATOK . Ezt követően a légzést addig kell visszatartani.a napfényfonat területére vizzel csurig töltött ivóedényt kell helyezni A belégzés hasilag történik. hogy a homlok elérte a padlóta légzést vissza kell tartani. A kezek eközben állandóan a térden vannak.A légzést vissza kel tartani a test meghajlott állapotábanmarad addig amig az kellemes és elviselhető. Vissza érkezve az eredeti alapállásba. majd előrehajláskövetkezik. Azt követően. A kezek térden vannak. a tenyerek az ég felénéznek. Arra kell figyelni. Eközben Arra kell figyelni. a levegő kilégzésének egyidejű végrehajtásával..amig nem kelemetlen. kilenhcig számolva történik. amigaz kellemes. az orron át. A lehetőségnek megfelelően légzésvisszatartás következik. egyidejülegt a has is behúzódik. A kilégzés lassan. a légzést vissza kel tartani. majd hasonló meghajláskövetkezik hátrafelé.kezek a térdeken. Kezdetben lassan kilenc szívverés idejéig. 7. a has izmai viszont fölfelé emelkedjenek. A gyakorlatot háromsyor nem többször ismételik.kerül végrehajtásra.A gyakorlat a lábsarkakon ülve.Ez lassú belégzés követ.A gerinc és a fej egyvonalban van. Ezután hasonlóan történik a meghajlítás jobb oldalra is. Viszafele az eredeti helyzetbe. Bizonyos idő után a fejjel érinteni kell a padlót oldal és hátrahajlással is. hogy a tüdő alsó része megteljen levegővel. A lábak kissé terpeszben állnak. az áll érintkezik a mellel.A gyakorlat a földön ( padlón ) fekve kerül végrehajtásra. lassu kilégzés követi. hogy a tüdők teljesen megszabaduljanak a levegőtől. addig amig kellemes. Nagyon lassú kilégzés mellett a fej fokozatosan előre hajlik. Itt arra figyelni. A gyakorlat lábsarkon ülve kerül végrehajtásra.. majd előre hajlás következik a levegő kilégzésének egyidejü végrehajtásával. hogy a homlok elérte a padlót. A gyakorlatot háromtól-hétszeri ismétlésig végzik. és légzés visszatartás addig tart. Az orron át lassú belégzés következik a törzsnek fokozatos eredetihelyzetébe valóvissza állításával ahol. a légzést vissza kelszorítani. a test törzse balra meghajlik. 8. miközbena fej a gerinccel egyvonalba visszakerül.A kezek a test mentén ki vannak nyújtva.6. hogy a víz az ivóedényből ki ne ömöljön. Azt követően.Egyidőben az orron át végrehajtandó lassú kilágzéssel.

7.. A következő héten az 1.. számú gyakorlatok. A teásodik hét után a végrehajtást ki kell egésziteni a 7. 8. számú gyakorlatok egy hétig minden nap. 6. 5. 6 sz gyakorlatok kerülnek alkalmazásra. befejezve hidedvizes zuhannyal... 5... a továbbiak-ban minden egy gyakorlással növelheti azt.. 3.. 6. A fül betegségei: A 2.. Az általános zuhanyozás után javasolt a szemek jéghideg vizes mosása.. 8.. 2. 3.. hidegvizes zuhanyozás befejezésével. Az előző héten nem többet mint háromszori gyakorlást engedélyeznek. 3. számú gyakorlatok rendszeres végrehajtása.A légzőszervek megbetegedései: Az 1. 5. 8.. A vesék megbetegedései: Az egyik héten a 2. számú gyakorlatok rendszeres végrehajtása. 6. számú gyakorlattal. A vérrendszer betegségei: A 2. 7. 4. minden reggel és este végrehajtva. vagy leöntés szükséges. 2. Női betegségek: A 2. Az emésztőszervek megbetegedései: A 2.. befejezésül hideg zuhany. A gyakorlatokat minden reggel ás este kell elvégezni.. 5. 7. számú gyakorlatok rendszeres végrehajtása... 5. A torna hidegvizes zuhannyal fejeződik be. 3.5.. 7.. A szem betegségei: AZ 1. számú A vérkeringési szervek betegségei.. befejezve hidegvizes zuhanyozással. valamint a szemek és fülek át-mosásával. A gyakorlatok befejezése hidegvizes zuhannyal zárul. 3. . ami hidegvizes zuhanyozással fejeződik be. végrehajtva minden reggel és este. számú gyakorlatok kerülnek végrehajtásra reggel és este. A gyakorlat után hidegvizes zuhany. sz gyakorlatok. 5... számú gyakorlatok rendszeres végrehajtása. számú gyakorlatok minden reggel és este végzendőek. A 2. 3. 7. 7.. A gyakorlat végre hajtásánál rendszerességre van szükség.. 3.. A torna hidegvizes zuhannyal fejeződik be.. Az izületek megbetegedései... 3. 2. 5. A belső elválasztású mirigyek endokrin megbetegedései: Az 1. Inpotencia: A 2. 2... sz gyakorlatok. Az 1. 4...

hanem a rendszerességben van. lososka gyökere (Rumex confertus).. kakukkfű (Thymus suerpylumm). medveszőlő levél (Arctostaphylos uvaursi). zabszem. Molyfüző frisshajtása (Ledum palustre). orvos( székf? vagy kamillavirág (Matricaria chamomilia). borokabogyo (Juniperus comminus). A gyakorlás hidegvizes zuhanyozással fejeződik be. fehéreperfa levele (Morus alba). fehér árvacsalánfű (Laminum album). 7.A gerinc gyógyitása: A 2. mirigyes szemviditó föld feletti része (Euphrasia officianalis). madárkeserűfű (Poligonum avikulára). erdei gyömbérgyökér levele (Geum urbanum). közönséges orbáncf? (Origanum vulgare). IMPOTENCIA . fehér nyirfa rügy (Betula alba). 2. akkor a foglalkozásokat 2-3 napig szüne-teltetni kell. erdei földieper levele és termése (Fragaria vesca). babhüvely (Phaseolus vulgaris). fekete bodzavirág (Sambucus nigra). AZ IZÜLETEK MEGBETEGEDÉSEI Közönséges erdei fenyö rügy (Pinus silveri). vörös áfonya levél (Vaccinum myrtillus). bojtorján gyökér (Arctium lappa). A BELSŐ ELVÁLASZTÁSÚ MIRIGYEK ENDOKRIN MEGBETEGEDÉSEI Orvosi galega virágzó hajtásai (Galega officinalls). A FÜL BETEGSÉGEI Vadrózsa termése (Rosa cinnamomea). kö-zönséges zsidócseresznye gyümölcse (Physalis alkekengi). kukorica bibe vagy bajusz (zea mays). 4. vérontófű gyökértörzse (Potentilla ereta). vérehulló fecskefű (Chelidonim majus). orvosi kalendula virág (Calendula officinalis). A bulgár gyógyitók Javaslatai: 1. molyüzö hajtása (Ledum palustre). 3. Amennyiben torna idején fájdalom vagy nehézség Jelentkezik a szív tájékán. számú gyakorlatok teljesitése minden reggel és este. KRÓNIKUS HASNYÁLMIRIGY-GYULLADÁS Közönséges orbáncfű (Hypericum perforatum) babhéj (Phaseolys vulgaris). tölgykéreg (Quercus robur). fehér nyirfa rügye (Betula alba). gyógyászati mályvarózsa gyökere (Althaea officinai). A SZEM BETEGSÉGEI Vörös áfonya levél (Vaccinium myrtillus). földieper levél (Fragaria vesca). közönséges orbáncfű (Hipericum perforatum). vadrózsa termése (Rosa cinnamomea). Közönséges cickafarkf? (Achillea miÍlefolium). közönséges szurokfű (Origanum vulgare). görögdinnye héj (cirtullus lanatus). subás farkasfogfü (Biders tripartita). közönséges tarackbúza gyökértörzse (Agropyron repens). A MÁJ ÉS EPEUTAK MEGBETEGEDÉSEI Szalmavirág (Helichrysum arenarium). vőrös áfonya levél (Vaccinium myrtillus). A Lényeg nem a mennyiségben. remetefű (Leonurus guinguelobatus).. Figyelembe kell venni a szervezet megbetegedésének fokát. örménygyökér gyökere és gyökértörzse (Inula heienium). A hidegvizes zuhanyozást nem kell szüneteltetni BÉLHURUT Kerti káposzta friss leve. komló termése (Humulus lupulus). vadrózsa termése (Rosa cinnamomea). medveszőlő levél (Arctostaphylos: uvaursi). orvosi somkoro (Meiilotus officinalis).. VESEBETEGSÉGEK Vörös áfonya levél (Vaccinum vitis-idaea). gilisztaüzö varádics (Tanacitum vulgare). erdei földieper levél (Fragaria Vesca). borsosmenta levele (Mentha piperita).

A GERINC GYÓGYITÁSA Magas csalófű gyökere es gyökértörzse (Echinompar Ix elatum Na kai). nadragulya levél (Atropa belladonna). vadrózsa termése (Rosa cinnamomea). NÖI BETEGSÉGEK Kukorica bibe bajusz (Zea mays). kis ezerjófű (Ce naturium minus).Kendermag (Cannabis sativa). mogyoró termése es héja (Corylus aveliana). medveszőlő levél (Arctos-taphylos uvaursi). vörös áfonya levele (Vaccanlum vitis idea). szarkaláb föld feletti része (Delphinium consolida) ernyős télszerető fű (Chimaphila umbellata). mezei Iringó gyökér (Eryngium campestre). közönséges cickafark (Achillea miilefolium) közönséges orbáncfű (Hyperikum perforátum). .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->