P. 1
A_GY_GY_T__BIOENERGIA_TITKAI_Telyes_anyaga

A_GY_GY_T__BIOENERGIA_TITKAI_Telyes_anyaga

|Views: 191|Likes:
Published by eeniko

More info:

Published by: eeniko on Jan 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/24/2014

pdf

text

original

Emese Lorinc Reiki Mester

1

A GYÓGYÍTÓ BIOENERGIA TITKAI TAGIR ABDU IT AL BULGARY A VOLGAI BULGÁROK FANTASZTIKUS GYÓGYÍTÓ MÓDSZEREI A könyv szerzője az Ismert természetgyógyász TAGIR ABDULL AL BULGARI, aki már több éve dolgozik a Tatár Köztársaságban, Ukrajnában, Csehszlovákiában és jelenleg Magyarországon. Sikeres munkája során a Volgai Bulgárok Ismereteit és gyakorlatát hasznosítja.. Ez a könyv beavat a bioenergia hatás titkába és a komplex gyógy tornát,mint csontkovács és bemutatja gyógyfüvek hatását, a speciális légzéstechnikát, tornát. Könnyen érthető olvasmányos a könyv, lehetőséget ad az olvasók széles körének, hogy megismerkedjenek a nagy bulgárok ősi szláv történetének: századokkal ezelőtt) ismereteivel és titkaival.A könyvet használhatja az emberek többsége a gyógyulás érdekében. A könyv kiadását a "KONKARD" cég készttette elő. Szerkesztő Emir VALEEV. A művészi kivitelezést, illusztrációt és a rajzot készítette a SZERZŐ.Tagir Abdull al Bulgari ISBN 5-7707-4818-4 @ "KONKARD?>A SZERZŐTŐL ÉS NE ÖLTÖZTESSÉTEK AZ IGAZSÁGOK HAZUGSÁGGAL, AZÉRT, HOGY FELTÁRJÁTOK AZ IGAZSÁGOT, ABBAN AZ IDŐBEN, AMIKOR TI AZT JÓL TUDJÁTOK KORÁN+ 2. SZÚRA TEHÉN. A könyv írásakor azokra gondoltam, akik érdeklődnek a Világegyetem energia felépítésének titkai és a Kozmosz Isteni törvényei iránt, melyek kifejeződtek a nagy tanitók Buddha, Krisztus, Mohamed tanitásaiban az emberekről, akik a saját egészségük érdekében az egészséges életmod betartásáért a tradicionális népi medicinához fordultak. (Ez a medicina több ezer éve létezik, de azt a hivatásos orvosok, valamiért nem nevezik tradicionálisnak).A legtöbb ember, Igy a diplomával rendeikezö orvosok számára sem kétséges a gyógyfüvek és az akupunktura, a kínai Du-In rendszeről és az Indiai iskola jógája, a Japán Siacu masszázs és más ősi gyógyítási módok hatásossága.Az ember emberre vonatkozó eneriahatás módszerei, minden időkben a titkosság fénykoszorújával voltak eltakarva. E könyvben kifejtett gyógyitási módok sem kivételek.A volgal bulgárok gyógyitási gyakorlatában az energiahatás, mint gyógyító rendszer az orosz soviniszták másfélezeréves elnyomása alatt, gyakorlatilag el volt felejtve. Ennek a csodálatos gyógyászati módnak apró szemcséi azonban napjainkig megmaradtak.ltt is hálámat fejezem ki Valiulina Fatima Clzátulájevnának - az eisö extraszenszoritikai tanáromnak, az Istentöl jövő diagnosztának és gyógyásznak. Ő tanított meg engem hatni az ember, az állat, a növények energiakettösére, a bulgár gyógyitók módszerével. A könyv megirásában nagy segítségemre volt feleségem Abdullina Gulfija - a lélek és test gyógyásza. Az Ő módszere az energiahatással, szintén a bulgármuzulmán gyógyitás történelmi mélységeihez vezet, ugyanakkor az Ő gyakorlata egy fokkal fentebb van, mint e könyvben leirtak, két ok miatt: A könyv alapjaiban a kezdö extraszenszek részéreI íródott; Az energiahatás módszerét nehéz körülirni.Megköszönöm Allah-nak, a kegyelmesnek, a könyörületesnek, aki erőt és energiát adott a könyv megirása Idején. Meggyőződésem, hogy a könyv érdekes, és hasznos lesz mindazoknak, akik az egészségre és egészséges életmódra törekszenek. BEVEZETŐ HELYETT MULADHARA-CSAKRA

Emese Lorinc Reiki Mester

2

A gyógyszerek nélküli gyógyitás - ez mindannyiunk számára álom. A jelenkor orvosi felfedezései ezer és ezer ember életét mentették meg, amiért hálásak vagyunk. A szervezet megbomlásának sokasága gyógyszeres terápiára kényszerit. Gyakran, a betegségek gyógykezelésénél az emberek alaptalanul gyógyszereket használnak, ezzel növelve a megterhelést, mindenekelőtt a szív érrendszerre és a kiválasztó rendszerre. Éppen ezért reménykedem, hogy ez a könyv segit a specialistáknak - orvosoknak, a gyógyitás meghatározásakor ieröviditeni, egyes esetekben kikerülni a gyógyszeres hatást. Ez a könyv érdekes lesz a nem specsiálisták számára, mivel az évszázadokon át kipróbált javaslatokat, tanácsokat, recepteket tartalmazza. Sok minden, ami e könyvben leirásra került, abból az időből jutott hozzánk, arnikor az orvosi címet az eredmények alapján adták, és nem az orvosi tanintézet tanulmányainak befejezésével. A könyv szerzője apránként gyűjtötte össze az információkat a volgai bulgárok gzógyitási módszereiről, melyek ha-tásosságát saját gyakorlatában megerősitett. A szerző az emberek gyógyitásának sok gyakorlati tapasztalatát tárta fel és közvetlenül ki is próbálta. A volgai bulgárok gyógyitási módszereinek lényege az emberre való energiahatásban áll, a kéz érintésével és érintése nélkül. A bulgár gyógyitók ekőzben széleskörüen használták ki a fitoterápiát, valamint tanácsokat adtak a páciens életkörül-ményeinek változtatására: diéta, testi és légzőtorna került meghatározásra, amit részletesen ez a könyv is tartalmaz. A nép nyelvének megértéséhez az kell, hogy annak lelkét, történelmet, kulturáját megértsük. Itt is, mielött megismernénk a bulgárok gyógyító gyakorlatát, közelebbről meg kell ismerni a legendás népet. A középkorban a bulgár önállo nemzet volt, amely nagy hatást gyakorolt Europa és Ázsia életére. A providenciának kényelmes volt, hogy a régmúlt négy erős ágát - Iráni, tunguzmandzsuriai, magyar és türk - összefonja Kelet-Europában és kezdetben létrehozva a bolgár törzset (kun-bolgár, protobolgár), majd a IX. században - a bulgár nemzetiséget (nemzetet). Időszámításunk előtt a Il.században a sumérok részecskéje - a bolgárok iránnyelvű törzse - a Kaukázuson át a Kaukázus előtt) sztyeppékre jutott ki, ahol csatlakoztak hozzájuk a nyelvjárás szerinti csoportok a szkitá, szarmatá, masszagér és az alán törzsekböl. Ugyanakkor Közép-Ázsia mélységében ragyógoit a kunok csillaga - türk nyelvü tunguz-manysi és türk törzseké. A hunniai álamnavoltak alárendelve és lényeges szerepet játszottak abban az ösi magyar (ugor) törzsek. Az ldőszámitásunk előtti I. század végén a kunok között háború keletkezett, melynek következtében azok egy része Észak-Kinából a Volga-Uráli régióba ment és itt a lI.században - idöszámltásunk előtt létrehozzák a Bulgár-Hun államot ("Beger" vagy "Ber" magyarul) , Káma-Batir cárral az élen. A hatalom a Buljár-Hun államban a 340-es években másik hun dinasztia kezébe került Buljumár-, amely fél Europát el-foglalta a Buljumár dédunokája - Attila idejében, aki előtt reszketett egész Európa. A hun állam fövárosa már Németország közepén volt. Erre az időre az Iráni-bolgárok már közelebb kerültek a hun türkök és ugorok egy csoportjához, minek következtében létrejött a türk nyelvjárású bolgárok törzse (hun-bolgárok, protobolgárok). Attila halála után 453-ban fial közül az egyik a bolgárok élére állt és lefektette a bolgár Dulo dinasztia alapjait. 619-ben a hun-bolgárok létrehozzák a Nagy Bolgár államot. Cárjának - Attila leszármazottjának, Kubrátnak (Kurbát) voltak alárendelve a földek a Dunátol az Uralig. A 670-es években az Ázsiai türk kazárokként Ismert törzsek szövetsége vereséget mért NagyBoigáriára. Kubrát idösebbik fia, Bát-Boján a saját Baltavárok dinasztiájának csak apja birtokainak nyugati részét - Kara-Bolgár (Fekete Bol Oda) területét tartotta meg. Kara-Bolgár központja Ukrajna volt.

Emese Lorinc Reiki Mester

3

Kobrát kisebbik fia Aszparuh, Balkánra megy és megalakitja ott a Bolgár cárságot (Dunai Bolgária). 737-ben a Kaukázus előtti bolgárok egy része (burdzsánok), Kazári aláratndeltségben, az arabok kezéből felveszik az Iszlám vallást ás elhozzák azt Kara-Bolgárba. 820-ban a karabolgár cár, Bát-Boján utódja Ajdár a saját kara-bolgárlai (fekete-bolgár) részeként felveszi az iszlám vallást ás menhelyet ad saját földjén az ugor-rnandzsaroknak (magyaroknak). Ez kiélezte Kazárlávai a kapcsolatukat. A Kazár kormányzok a VIII. század közepén antiiszlám és antimagyar politikát folytattak. Kezdetben a Közép-Volga videkére kergették ki a burdzsán-muzulmánok egy részét, akik megalapitották a Bolgár várost és hercegséget. A kazárok ezt követően kiüldözték a "madzsarok" egy részét Zsaikbol (Ural folyó) nyugatra. A IX. sz. második felében, Ajdár halála után, a kazárok egy sor vereséget mértek Kara-Bolgárra. Hozzájárult ehhez az, hogy Ajdár fiatalabb fia,- a pogány Lácsin-Kazária szövetségese lett. 864-ben, a kazárok nyomására, KaraBolgárból, a fekete bolgárok egy részével eltávozot Ajdár idősebbik fia, a muzulmán Gabdulla Dzsilykl. 6 865-ben birtokba veszi Voiga-Urált és kikiáltja azt Iszlám Bulgár államnak. Ennek az államnak az összetételében a X. sz. elejére végbe megy a türk-bolgár csoportok konszoildációja, a helyi ugorok és türk-kipcsak szabán törzzsel, egy bulgár nemzetbe (akiket szintén volgal bulgároknak és türk-bulgároknak neveznek). A bulgár nemzet neve Iránibulgár lett (bulgár" formában), nyive - iszlám, kulturája - a tunguz-mandzsur, türk, magyar ás Iráni tradíciók ötvözete lett. 894-ben a kazárok előzik Kara-Bolgárból Bulgáriába Dzsilyka idösebb fiát, Almüs (Álmos) Dzsafarát, A következő évben Almüs (Álmos) elfoglalja a bulgár tront. Webb Arbát (Árpád) ,kénytelen elmenekülni, a kara-bolgárok egy részével és alattvaló magyarjaivai, a Közép-Duna területére, ahol megalapitja a Magyar kiráiyságot is az Árpád dinasztiát. 922-ben Lacsina tiger már kikiáltja Kara-Bolgárt orosz államnak, ás bekerül Oroszország történelmébe Igor Rjurikovics néven. A IX. század végén - X. sz. közepén a Bulgár állam elpusztitja Kazárlát és átalakul Európa hatalmas államává. Bulgária ha-tárai az Oka torkolatától és a Voronyezs folyótól a Jenyiszejig, az Északi-Jeges-tengertől a Kaszpi-tengerig terjedtek, ez utóbbit Bulgár tengernek nevezték. Kihasználva őseik és keleti szomszédaik eredményeit, a munkaszerető bulgár nép megalkotta a középkor nagy civilizációját. Bulgária monetáris rendszerét elfogadták Skandináviában es Oroszországban. A mezőgazdasági termelés és a kézművesség már a X. században kiemelkedö pozíciót foglal el, Európának ás az Ázsiai szomszédoknak példaként szolgál. A X-XVI. századokban Bulgária a világon egyik legnagyobb exportőre a prémnek, méznek, viasznak, bőrnek, láb belinek és más bőrtermékeknek, szarvasmarhának, gabonának, halnak, kerámia edényeknek, fémből készült háztartási eszközöknek, erdei mogyorónak és más áruféléknek. A mandzsuriai, ujgur, perzsa, kirgiz, magyar es más nyelvekben a jobb minőségű bőröket "bulgáriainak" nevezik. A bulgár uralkodók minden utat birtokoltak Kelet-Europából Ázsiába, ás minden vonatkozásban oltalmazták a nemzeti kereskedelmet, melynek köszönhetően a bulgár kereskedők gazdái és nagy résztvevői voltak a kelet-europai kereskedelemnek. A fontosabb karaván utak számához, melyeket a bulgárok ellenöriztek, tartozott az ut Bolgárb IMagyarországra. Ennek az utnak része volt a Bolgár-Kijev utvonal. A bulgár kereskedőkkel találkozni lehetett Norvégiában és Lengyelországban, Svédországban ás Dániában,Németországban és Magyarországon, Perzsiában és Finnországban, Indiában ás Perzsiában, Irakban és Egyiptomban, Spanyolországban és Arábiában, Bizáncban és Szelydzsuki emirátusokban, Horzmba és Kiában, Oroszországban ás a Jenyiszejen. A bulgárok több mint 20 várost épitettek, több közülük volt és ma is nagyvárosa Európának és a Szovjetuniónak (Kazánt', Bolgár, Buljár, Moszkva, Kiev,Karazsár-Csernyigov, Szamara,

Indiába. A bulgár nép és a bulgár tudósok több kolosszális technikai. A bulgárok nyitották meg és sajátították el az Északi-tengeri utat Norvégfától Szibériáig (együtt a norvégokkal). Észak-Europáról ás Szibirláról... Iránba. A bulgároknak köszönhet?en a civilizál világ Ismeretet szerezhetett Oroszországról. Igy az első bulgár költemény "San küzi dasztanl" motivumal és hősei. orosz krónikái szólnak a bulgárok által alkalmazott különleges nyersolaj berendezésekről . marl. azoknak akik Észak-Kinától-Irakig. "kazak" ("hösies lovag. Mohamedjár -"Tuhfai Mardán" (1540 óv) bulgár költemények példakent szolgáltak minden türk nép költő generációi részére. Kínába."Szo az Igorevics ezredéröl". "ulán" ("nehézfegyveres lovag"). Abu Ali Ibn Szinát. De ebben az időben betér Kakim (bölcs) Abu Ali Sziná. Egyiptomba. mordva és más nyelvekbe több száz bulgár szó került be.területi népfelkelés.. Kijevből ás a Baltikumból Bolgárba. Bakst Imán "Dzsagfár Tarih" (1680) régi bulgár krónikájában található feljegyzés arról.Emese Lorinc Reiki Mester 4 Kara Szimbirszk. melyet Mikali Bastu 865-882 évek között Irt."Kiszekbas kitabi" (931 óv). A fiatal pár Kazárlába visszautazásukhoz megszáll Kalakájturé-nál. Irakba. félve a gyilkosság gyanújától. Éjjel a házba bejönnek a rablok ás levágják a cárevics fejét.Zunne Kala-Nyizsnyij Novgorod. mint tehetséges "tabib" (orvos -. meg akarja mérgezni magát. Ebben a legendában arról van szó. matematikusok. sz. sz."Vitéz tigrisbrőben". még az arab hallgatók is dicsőségnek tartották ha a bulgár-medresz egyetemeken juthattak képesítésükhöz. a mongol Idők előtti bulgároktól ered. Természetesen az orvostudomány fejlesztése terén is sokat tett a bulgár nép. vegyészek. Kelet-Europában. Európában a bulgárok mindenkinél elöbb tanulták meg a vasöntést. Gauharsát férjhez adja a kazár cárevicshez. Bolgárbol viszont . KolünKirov. végén és Xl..F. A legenda megerősiti Ibn Sziná népszerűségét a bulgároknál . "brigád" (a bulgár "Brio" . Meglátva ezt Kalakájturé. NizábI "iszkander Name". Arra gondolt. Az orosz.zsoldos katona). Afganisztánba. magyar. Sota Rusztavell . Szibériába. csillagászati és más törvényszerűséget fedeztek fel. az Obtól-Iránig éltek és ezen túlmenően jól hasznositották a szomszédok eredményeit. földrajzi.F.) Bolgárban rokonai voltak. Jár Csállü-Naberezsnüje Cselnü. A varázsló erejével föléleszti a holtakat . akiket meg is látogatott"."bessemen (vagyis bulgár) tüzr?l".N. Ezek sorában feltétlenül meg kell emliteni a X. Egy Ilyen legenda. elején tevékenyked? nagy tudást. "szoldát" (a buigá "szoldás" .) es varázsló. Szaratau-Szarátov és mások). aki Bulgáriába ment. A magas humánumú irodalom egy sor nép Irodalma részére példaként szolgált. A XII.. Davietsin (Kazány) szintén megjegyzi: "Az orvosi tudás fejl?désére vitathatatlanul hatást gyakoroltak a keleti orvosok munkái. a kiváló bulgár csillagász Maszud felfedezte a Naprendszer heliocentrikusságát. Skan-dináviáról. hogy őt fogják a gyilkosságban gyanusltani. A bulgár rendszerű képzésnek nagy hirneve volt a felvilágosult Keleten. Sziriába. "Armija" (a bulgár "urmáboi" . Ő nyugtatgatja a cárnőt es megparancsolja a fejek helyükre tételét. Bizonyos idő után Gauharsát meglátja a meggyilkoltakat. A bulgár orvostudomány magába foglalta a bulgárok minden ősének tapasztalatát. aki képes volt még a halott feltámasztására is. A jelenkori bulgár kutató G. akik abban az Id?ben nagy eredmenyeket értek el. Arábiába. néprajztudósok. sz. Iránban és Magyarországon. Róla sok legenda született. Nem ok . megtalálhatók az alábbi költeményekben: Vlagyimir Szjátoszlávlcs .a Fehér tóra. Gall . fizikusok. melyek szerint fellépett. "huszár" ("könnyűfegyveres lovag az első vonalból"). 1376-ban. A középkori bulgár tudor-történészek. hogy az Ilbarisz bulgár kan szépséges leányát . A bulgár építőmesterek részt vettek az épitészeti remekmüvek épitésében Ukrajnában ás Oroszországban. udmurt.M.általános népfelkelés).. A világ minden nyelvében megtalálhatók a bulgár szavak. a bulgárok elsőként alkalmaztak löfegyvertágyukat. győzelemig harcoló") és más szavak. hogy: "Abu Gail ibn Szlnának (Avicenna . Abdallah ibn Bastu . A XVI. saját magának is levágja a fejét.. Szárücsin-Voigográd asztrahánz."küssza-i Juszuf" (1203 év). században. Baltikumról. jogászok.N. nyelvészet: több száz műve jutott el hozzánk. az utakat Magyarországról..

sirkövet épített és megénekelte saját verseiben. Szulejmán lbn Daud asz-Szakszini-Szuvári (Xl... Igy a bulgárok széles körben alkalmazták a gyógyitás olyan módszereit. a magzat feléledéséről.. a negyvennapos megolvadt vércseppből való képződésről. ismerték ezeket a műveket. 1971-ben sírjára fehér márványbói. valószinű. Burhán-ad-dina ibragim Ibn Juszuf Bulgárl másik gyógyászati értekezése "Az egyszerű gyógyszerekről" szintén népszerű volt a muzulmánok között. arra lehet következtetni. Az eltemetett. Kazány 1990.. mellette szélesedd végű réz cipesz feküdt. hogy a gyógyítót a költő szufi(mohamedán aszkéta) Hakim Szanal védelmébe vette és fiának fogadta. A hozzánk eljutott forrásokból. (G. oldal). "Küssza-i Juszuf" költeményéből látható.. A költők saját verseikben dicsőítették öt. energiahatás és mások. A tankejevi sirkamrában vékony ezüst lemezből készült.Emese Lorinc Reiki Mester 5 nélkül Irták át es adták ki többször Ibn Sziná "Kéziratok az orvoslás tudományairól" c. A muzulmánok körében népszerű volt a "Könyv a pulzusrol" (Kitabi nabz") . hogy a bulgár orvostudomány a progressziv népi orvosláson alapozódott. Oroszországban alkalmazásra került "Szamovár" formájában. nyomott lapos orgamenturnmal.. Ezek valószinüleg a gyógyitást szolgálták. Napjainkban is. Ennek a módszernek a keleti orvostudományban nagy jelentőséget tulajdonitottak.... Midán. Jelenleg Iránban a Medzslisz könyvtárban őrzik.. hogy a bulgár orvosok az értekezéseiket úgy gyógyszerészetből. Hakim Szanal eltemette őt. mivel azt a hires orvos Is meg akarta ismerni. . Erről speciális orvosi értekezéseket Irtak. Iehet....N. mint a pszichoterápia. Amikor Hodzsa Bulgári 39 éves korában meghalt. kétoldaián éllel (duplaél).. Ismert a biljári kollekcióban. amelyeket Biljárszki városban (Buljára város helyén . Lencet kisolló. Ezért ezeket a kéziratokat. Tadzs-ad-din al-Bulgári megírta "At-Tirják al-Kabir" ("A mérgezés elleni legjobb szer") című művét. láthatóan alapos volt. A "Küssza-i Juszuf" költeményben emutik a lancet (duplaélű olló) orvosi műszert. A "sam-abár" bulgár szó értelme "edény keverők készítéséhez". Azok. ismereteket tartalmaznak embriológiából: a magzat keletkezéséről ás fejlődési stádiumairól az anyaméhben. akor ismert orvosának. Nem kizárt..sz. hogy a bulgár gyógyitók diagnosztizálásának egyik alapvető módszere a beteg pulzusának megtapogatása volt . üvegcse-tubusokat találtak. aki gyógyszerek nélkül kezdett el gyógyitani. a világ minden tájáról. Az egyik versben az áll. Badrad-dlna Mahmud ibn Uszmán kérésére 1220-1221. gyakran névtelenül is "A népi orvoslás gyüjternénye-nek" nevezik. akik munkája népszerű volt Keleten.. a muzulmánok eljönnek a bulgár gyógyszerész sirjához és a nevét viselő forráshoz..F. különböző gyógyszereket tároltak".A volgai Bulgária: lelki kultúra. Dabletsin . Számunkra nagyon érdekfeszitőek a hozzánk eijutott'közlemények a bulgár tudósorvosokról. üvegflakonocskákban. többek között. A bulgár tabibok.. években átírta ezt az értekezést.. A keleti gyógytea italok elkészitésére alkalmazott edény nevét jelentette. 1 2-134. A mérgezés elleni gyógyszereknek szentelt dolgozat.) találtak meg . A "Dzsagfár tarih" gyüjte-mény lapszélein az alábbi feljegyzés volt: "A bulgárok közül első. az Ő testvére Haszán.. Irását. bízva a betegségektől való megszabadulásban. Ezek közül egy fadugóval volt ellátva. Emellett a kutatók megjegyzik.M.. mauzóleumot emeltek. hogy gyógyszerész volt. mint orvoslásból irták. hogy az agyag gömbkónuszokban.. Ezek a Tadzsaddin (Tadzsetdin) testvérek és Haszán Ibn Junusz al Bulgári.) Abu-i-Alja Hars lbn Idrisz aly-Bulgári műveiből idéz adatokat az orvostudmányról. legendákat alkottak róla. A bulgár gyógyitás a történelemnek ebben az időszakában ismert volt a keleti országokban.. majd a magzattá válásról. Az egész Keleten hires lett Hodzsa Bulgári gyógyító Gáznából.

a bulgár nyelvet viszont "tatárnak" minősítették át. Ennek a munkának a kiadása jótékony adaléka a bulgár nemzet ujjáéledésének! Nurutdinov Fargát GalcAul .L.Emese Lorinc Reiki Mester 6 gúnynevén Bárüsz (párduc) volt. Igy átalakult hol óriássá. az orra nagyobb negyedénél.mongol invázió Idején és 1552-1584-es években. ha ő birtokába veszi az embert. majd 1919-ben a szovjet uralkodók a bulgároknak betiltották "bulgár" nevükön való megnevezésüket. És így volt. És volt." (Ibn Fadlán utazásai a Volgára. "benne. hogy az óbulgár "mindancsi"-ból keletkezett maga a "medicina" szó. ("Kazányl történelem" M. Bolygónk emberei között nagy teljesitményű az energiai kapcsolat. A bulgár orvostudomány. Világosan kifejeződött ez az ősembereknél. a Bulgár állammal és a bulgár néppel együtt kétszer ment át borzalmas pusztitáson: a XIII. Kezdetben Iván Groznij. amelyről már emlitest tettünk. hogy orosz csúfnévén.N.). ahonnan gúnyneve is ered. titokban folytatták a gyakorlatot.). mindig létezett és létezik energial kapcsolat. Ime hogyan irja le Őt a babonás orosz krónikás. és Ima az ö feje mérete a legnagyobb üsté...R. vége): "Az Ő hatalmassága és szélessége hasonló "obrönhoz" (vagyis a "városihoz" F. szintén szó van arról.. a bulgár történelmet és kultúrát..F. Könyvében "Ajándék a majdánon versenyző férjeknek"... ennek köszönhetően saját hatását átvihette a betegre.. a T. és megparancsolták nekik. A XVI.N. amikor Iván Groznij (Rettenetes) cár orosz hadserege elfoglalta Kazányt ás egész Bulgáriát. a növények és az állatok világában. hogy tiltsa be és térjenek át a muzulmánoknál megszokott Garabsztán gyógyitásl módjalra. a mongol es türk nomádok alapján "tatároknak" nevezzék magukat.. Az emberek közöti érintkezésben ez volt az első kapcsolat. körülirta amidáncsik néhány fogását. században. De a midáncsik.SZ.. Bakir mulla (mohemedan pap) ehhez a művészethez ellenségesen viszonyult és meggyőzte Almüst (Álmos). Iván Glazdtül (XVI. a növényzettel ás az állatokkal Is. a terhes anélkül. történész.. eleje ..... valamint különleges táplálkozással. Az embernek szoros kapcsolata van a Kozmosz energiáján kívül a Földével. akkor összenyomja azt mindkét kezével. 70. AZ ENERGIÁVAL VALÓ GYÓGYÍTÁS ES AZ EMBER . hogy ki ne dobja saját magzatát.Harnitovics. A "Dzsagfár tarih" gyűjteményben.SZ. hamar felismerte a környező világ energiakapcsolatát. Az embernek emberre Való hatásának első okmányait az Ókort Egyiptom ás Görögország papiruszain találjuk.... szószerint a bivalyé. sz. annak gyógyitása céljából. mind a két szeme óriási. a tatár -. hogy nem nézett rá. 75-76. 1954. "Létezik olyan vélemény. a nép által avarcsíknak is nevezve.. az ujjak mindegyike nagyobb negyedénél. sz.". oldal). de az anyagi értékek elsajátításával az emberiség fokozatosan elveztette a léleknek valamely részét és megszűnt az energiai kapcsolatok tudatos érzékelése. csak nézett ránk. A Földön megjelenő ember. hol párduccá (bárüsz). Ilyen kapcsolat van a bennünket körülvevő természetben . Ő különböző alakban jelenhetett meg. aki 922-ben leírja Almüs (Álmos) bulgár cár szavaival egy midáncsi módszereit és gyógyításait:. században hires bulgár midáncsik volt Ataiük.EMBERRE VALÓ KÖLCSÖNHATÁSÁNAK RÖVID ÁTTEKINTÉSE SZVADHISZTÁNA-CSAKRA Az anyagi világ tárgyai között. : a nézésétől borzalom fogott el..L. Ezt a feltételezést megrősiti Ahmed Ibn Fadlán. oldal). De 6 nem beszélt nekünk semmit." Tanítványait midáncsiniak nevezték. múzeumáénak tudományos főmunkatársa. 1939. és nagyok. A görögök az embereket hipnotikus állapotba hozták (hipnozis ez egy . tizenkét könyök. Az 19201930-as években betiltották a nemzeti (az arab grafikán alapuló) bulgár ábécét: a bulgár könyveket.. A hasonszervi gyógyitást kiegészítette testi és lelki gyakórlatokkal.az ásványok.. a szemei véresek. hogy: "Ismert midáncsi volt Lácsin Hiszámi vagy Dzsurgl-Emir (XII-XIII.

Paracelsus halála után. A jogi jelenség a XVIII. a nőknél a vérfolyás. olyan következtetésre Jutott. akiknek nagy teljesitményű energiájuk és tiszta lelkük van . c. A válaszokat Isteni sugallatként értelmezték. az energia kölcsönhatásának "csodáját" mutatták be: a test érzékiségének teljes megszüntetése.. hogy annak segítségével meg lehet szüntetni "a szem. egyszerüen a természet törvényeit Kell tanulmányozni Azokat az embereket. Ezen túlmenően a mágnes széthúzza a sérvet és gyógyitja a töréseket. századbeli arab világ nagy hatással volt Európa kultúrájának fejlődésére. de "fekete" volt a lelkük.melyek két tipusuak lehetnek. Ezeknek az irányzatoknak néhány képviselőjéről Ibn Színá azt mondta. de más vallásokban is ismert. a nagy Ibn Sziná orvostudományi értekezéseit. hogy azok képesek felülmulni a Föld gravitációs vonzásterét.. hogy a tulajdonságok megszerzése három úton lehet: 2. A IX-XI. A mágnes gyógyító hatásait kutatva. ibn Színá megvetette kuruzsloknak nevezte. pulzus alapján diagnosztizáltak. A lélek és test gyakorlatával. Európa orvosai. Néhány szuffisztikus szellemi iskola gyakolatába vette a tulajdonságok fejlesztését. az azzonnal meggyógyul". hogy valaki hatással van ' emberre. akik extraszenez tulajdonságukkal rendelkeznek lbn Színá arifoknak (misztikusok) nevezte. Azokat az embereket. Az arab.Emese Lorinc Reiki Mester 7 formája az energlahatásnak). az egész világon ismert " AYURVÉDA "-t. a rák. megajándékozta az egész világot nagy matematikusokkal. egyiptomi és más népek kultúrája. A történelemben megemiltik. akik mágnessel gyógyitottak. pulzus és lélegzés leállitása. 4. súlyos beteg. már a XVII század elején Helmont és 'Fiudd .gyakorlata. Ennek ellenére. ez így hangzik: "ha az emberhez. fül. kikisérietezett gyógyászati eszközként Javasolja a leheletet a homlokra. költőkkel ás természetesen gyógyászokkal. hogy helyes életmódot folytattak a lélek és a test kegyetlen edzése utján. Szenvedés útján. akiknek a testük különleges erővel rendelkezik". stb. Az . könyveikben.energiahatásokkal egyid?ben bonyolult gyógyszereket készitettek. A jogik. akiknek nagyerejű energiájuk volt. Mig az Indiaiak elhozták hozzánk a jogik tanát. Szolon hirdetésének gyűjteményében. mágnesekkel való gyógyítást Europában Filip Aureol Teofrast Bombast Paracels Gogenhejm svéd orvos kezdte el. A nagy gyógyász mondta. Az elsö típushoz tartoznak azok az emberek.nemcsak a muzulmán.ezek a proféták. Ugyancsak lényegesnek tartotta. Abu All ibn Színá (Avicenna) neve ismert volt az egész világon. kémikusokkal. "Oncar gadon der drod" stb. 3. A gyógyszer nélküli. asztronautákkal. hogy Vespasianus és Hadrianus római császárok kézérintéssel gyógyitottak. perzsa. kézzel hozzáérnek. vagy gyógyíttatták magukat. századig felhasználták. aki a rossztól szenved. majd ezután kérdéseket tettek fel nekik. Születéssel megszerezve. vagy egy ember sok emberre hat azt nemkel azonnal elvetni. ha hallanánk. egészen a XIX. Aszázadtol Europában népszerűvé vált. az egyház üldözni kezdte azokat. Plinius. a tibetiek viszont ránk hagyták a gyógyitó orvosok több évszázados gyakorlatát a "Cszud-si". Az utolsó Indiai fakirok. a saját test energiájának más emberekre való átvitelét ás gyógyitó hatásának magas művelését érték el. segiti az epekiválasztást". minek kapcsán azt mondja. A gyógyászat legmagasabb szinvonalát a tibeti szerzetesek is elérték. A szentek története ez szintén történelme a csodagyógyltásoknak. görög. melyet Sztobeus adott ki. Indiában az ősidőkből ismert a "kikergetni" a mérges szellemet és betegséget . hogy "vannak emberek. gyógyithatók a csipőn felnyitott sebek. Az isteni energia irányitásának tehetségét a szentek úgy kapták meg. orr és a külső fedőrészek folyását.

a "fluidum" (láthatatlan szellemi áramlás) elnevezést kapta. megalakitotta a pszichikai kisérletek társaságát. az érzést. a brit társulási ülésén "A közvetlen gondolatátvitel" cimmel elöadást tartottak. mint pl. . Még ebben az évben. szem. 1784-ben a Párizsi Egyetemi Bizottság megállapitotta. ahol az ember és állatok bizonyos fizlologlal állapota tükröződött. Az ember aurájának fotófelvételét. J. Messmer gyógyító. amely biztosítja á Világ. Tyndall és U. Gyógyitó módszereit tudományosan megalapozottaknak Ismerték el.ményei olyan figyelmet keltettek. nagy távolságokra. és a szervezet más szerveiből ered. ás A. vagy sorokat olvastak könyvekből. Érdekes. Ugy vélték. ered. Kircher német tudós 'leraka az alapjait "az állati mágnesesség" tanának. Messmer tanitványa és segitője. Saját nevezetes kisérleteit "világ 'és sötétség nagy művészete" c. elsőként 1912-ben M. Bredl. Ezzel letették a spontán telepátia eseteinek szisztematikus kutatási alapjait. hogy átvegye ember az embertől. A tudós enn kapcsán mondotta:"A természetben minden test ás az anyag minden formája rendelkezik a fiziologiai energia Ismert mennyiségével. sz. A XIX. Ez az "életerő". Bredi elsőként alkalmazta a hipnotikus altatást a sebészeti mütétek érzéstelenitésénéi. leirja az Idegen akarat rákényszeritésének folyamatát. 1882-ben. amelyben részletesen ir azokról a módszerekről. Természetesen a "közvetítők" -az emberek voltak. amelyeket a messmerizmus mód. Lod-1e és U. hipnotizmus és elektrobiológia" cimmel. varázslás. A XVII. tárgyakat irtak körül. a helyi lakosságból. száz évre a Párizs) Egyetem Orvosi Tanszéke alutasitását követően nyilvánosan rehabilltálták Franz Mess-mert. életmágnesesség. a tudósok paranormáiis jelenségekre való ráirányitásának eredménytelenségét követően. A bizottság megerősítette a világosiátás hatását (effektus) és a csodálatos gyógyításokat. hogy az ember képes hatni a lélekre és az emberi testre. Faraday.: a gravitáció. A világmindenség mélyéről jön. Poussegur feltalálja a mesterségesen előidézett szomnambolizmus (alvajárás) Jelenségét. amelyet azok örökké kisugároznak önmagukból. Ők kutatták a spontán telepátia minden esetét. rendelkezve e meghatározott tulajdonságokkal. Serrel. M. Amerika. hogy az angol gyarmati hatalmak Indiában kihasználták az ember telepatikus tulajdonságait az információk átadására. Az általunk ismert minden erő. fény. az "Ídeghipnozis" c. hogy sok esetben.szerével értek el. negyvenes éveiben J. amikor az emberek bekötött szemmel messmerikus állapotba kerültek.Emese Lorinc Reiki Mester 8 megerősltik. melyet hipnozisnak nevez ( a görög "hipnos" . könyvében írta le. az életképességet. a Cambridge-i tudósok egy csoportja. Párizsban ismét bizotságot hoztak létre a messmerizmus vizsgálatára. vagyis a test energia kiáramlásának Tatását. a fizikusok O. 1926-ban. az Ot.alvás). 1876-ban az ismert angol fizikusok. a matematikus De Morgan A. Közöttük volt a kémikus Crookes. ver minden élősejtben. A fotófelvételeket gázkisülésben végezték. A bizottság megállapitotta. V. feltöltve őt a világ életejének lélegzetével. Azsia több országában. Berret. könyve után 1852-ben kiadja újabb könyvét "Mágia. (amit kesőbb fluidumnak neveztek).egyetemben a tudást. század közepén A. Huoiles biológus. Bredl angol sebész. azzal az erővel. hogy az "életerő a kéz. Pogoseiszkij orosz tudósnak sikerült eikászitenl. megerősitve azt szemtanúkkal. melyek hatással vannak az emberre a hipnozis alatt. Franz Anton Messmer osztrák orvos először fogalmáit `Meg "az állati mágnesesség" koncepcióját. Hasonló társaságok kezdték el müködésüket Európa. hogy "állati mágnesesség" nem létezik. század második felében alkalmazott. elektromosság. hogy az "állati mágnesesség" Jelensége után érdeklődni kezdett a Párizsi Egyetem Orvosi Tanszéke. a korszerű pszichologia születésének éve.. Ez az év ugyanakkor. Messmer véleménye szerint a "fluidum" teszi ki az élet alapját. melyet gyakorlatban a XVIII.. Az orvosi tanszék éles tiltakozására az értékelés publikálása nem hivatalosan történt meg.

Cole. Rajn kollégájával. a krasznodári Kirlián házaspár. V. P. könyvét. hogy a növény az élőlény halálara reagál. francia tudós. a szomszéd helyiségből. Bekterjev. Szmilov kifejtette.Bakster amerikai kutató által. csak súlytalan világéterrel hasonlatható össze. Lázárjev akadémikus kiadja magasabb idegtevékenység fizikakémial alapjai" c. mely munkában az egész világon ismert állatidomár. másképp ás másképp reagálnak. Sz..a feltételes reflexek területén elért találmányai alapján ismert tudós-fiziológus-. hogy a növények és állatok között energetikai kapcsolat létezik. L. az ismert "Gondolatolvasók" c. Az egyetemi kutatások bebizonyították az elektroszensz befogadás létezését. annak osztodását eredményezhetik. hogy kisugározzon környezetébe. Megállapitástnyert. a pszlchologiai részlegtöl. melynek felügyelete alatt szervez?dnek a pszichikai jelenségek tanulmányozásának kongresszusai. Ennek az energiának az univerzalitása. addig a fiziológiai energia reálisan létező elemként kell. a Nylzsnyetagilszki Pedagógiai Fölskola plzichológIal laboratóriumában. 1975-ben Monte Carlo-ban. a Pszichotronikal Világkongresszuson. 1962-ben. amelyek a fej körüli térség centiméteres elektromágneses hullámainak felfedezésére utalnak. Az Ő megállapitása szerint. 1932-ben Leningrádban. Rishe. irányitotta. az extraszenzoros befogadás kutatását G. Az induktor (indukciot meginditó). ismortette a parapszichologial tényez?k témájában végzett kutatásának eredményeit. Kacarnall. hogy elismerve legyen. 1928-ban F. serkentöje a megjelenésének. V. hogy a különálló fotonok. a mozgas minden aktusa hullámokat kell. később tovább fejlesztödtek A. Zenerrel. Az erről készült fotók bejárták az egész világot. minden ötödik ember rendelkezik extraszensz tulajdonságokkal. a mitogenetikus elnevezést kapta. az ember feje nagy hosszúságú hullámokat (30 ezer km-ig) kell. Durov Is részt vett. Angliában." 1920-ban V. 1930-ban D. egyetemisták nagy csoportjával. A.Emese Lorinc Reiki Mester 9 kémiai forrása. 1922-ben Moszkvában L. Felfedezték nála a bár optikai látás effektusát. A. Gurevics feltételezései a biotérről. Ebben az évben alakult meg a Pszichologial Kutatások Nemzetközi Bizottsága. elkezdte kisérleteit az extraszensz hatásról (E. 1949-ben. A sejtes kisugárzás. amikor a kísérleti .* 1923-ban A. amelyek átadják a gondolat sugalmát agytól agyig. Gurevics professzor megdöbbentő tényként állapitja meg. Vasziljev professzor megkezdte kisérletelt a telepátia alapjainak megállapítására. 1930-tol. Szmilov kísérlete ugyancsak megerősitette. olasz Ideggyógyász ás fizikus. A. közreadja kísérleteit. hogy létrehozzon. könyvét. 1937-ben az USA-ban elkezdték a "Parapszichologiai Ujsag* kiadását. képes volt a kisérleti alanyt elaltatni és felébreszteni. ha csak nem az utóbbinak egyik tulajdonsága. Amig az éter még hipotézis marad. Véleménye szerint azok olyan fizikai részek lehetnek. az éleslátáról fólytat kísérletet. A bomló sejt. azokból a testekből. a szomszéd sejt osztódását idézheti elő. Bakster kisérletei során megállapitotta. 1921-ben S.). 1934-ben D. hogy a növények a halál különböző formáira. a biotér kölcsönhatására. Az átvitel abban a pillanatban történt. Ezt Bulgáriában. könyv irója. Roza Kulesován kisérletet hajtottak végre. M. amelyekben az mar Ismert. amelyben kisérletet tesz többek között a sugalmazás mechanizmusának megvilágitására: "Minden érzékelés. Bekötött . Idomitott kutyák egy csoportján tanulmányozta a távolsági sugalmazás hatását. mely az ultraibolya sávban rögzitődött.lany a Faraday kamrában tartozkodott dróthuzal rácsárnyékolású fémboxban. gerjesztője ennek az energiának. generátora.. az Agykutató intézetben L. Rajn kiadja "Az elektroszensz befogadás" c.K. feltalálta az emberi test körüli világitást. a nyugvó állapotban lévő sejtre esve.

Karnacsejev.. a "Parapszi-chologiai egyesület" nevet tíz évvel korábban megalakitott kapja és az USA tudományos fejlesztési együttmüködés egyesületeinek teljes jogú részlegévé válik. létezik egy specializált kisérleti módszertani csoport. a Művészeti Tanszák 50 hallgatóján sorozat-kisérietet hajtott végre. betegeskedni kezdenek. tudományos szempontból nézve. 1986-ban. ujjaival képes a színeket megállapitanl. Megfigyelései alapján például a gipsz 690-710 Hz egyenértékű tárfrekvenciát ad. Ilyen módszerrel meghatározva más szervek állapotát. tibgy a kisugárzások. elszigetelve egymástól ultraibolya sugarak által átjárható ablakos rendszerű kamrákban nőttek.működés. azt mond. egy extraszensz módszer alkalmazását. amelynek hivatalosan engedélyezték munkájában. a bloelektrónikával megvédett emberi burkon. Stanley. Szmirnov vezetésével. Az emberi szív mutatói különbözőek: az egészségesé 700800 Hz. 1964-ben .aluminium fóliával. az Ukrán Tudományos Akadémia Növényflziologial és Genetikai intézetében. a másik kamrában lévő sejtek szintén elpusztultak. 1980-as évek végén. 1989-ben az Állami Feltalálok Bizottsága Dzsune Davitasvill gyógyászati módszereire szerz?i jogot adott. fénytát nem eresztő papirral. a szívgörcs esetón a frekvencia emelkedik 1000-1200 Hz-ig. Surin és L. rézlemezekkel. kémikusok. amelyek a nyírfaágból eredne.nem akadályozta a színek megkülönböztetését. Ez volt a Szovjetunióban az első kollektíva. P. infravörös sugarakkal megvilágitott testen.a szív. hogy . a tölgyfaág .ésodálatosan alkalmasak a vese. Miután az egyik kamra lakóit rosszindulatú virussal fertőzték meg. Resetnyikova. Kijevben. a biológusok. hogy R. Az emberek és állatok. P. János Pál pápa személyesen ismerte el Dzsunanek az emberek gyógyítása területén elért eredményeit. Sz. V. vas-. Bizonyitást nyert. 1972-ben bejegyzésre került V.a "Time" folyóirat közli. Jutz amerikai pszichológus megfigyelései szerint P. Minden ötödik hallgató először kettő.. szineket határozott meg. fűzfavessző az idegrendszer optimizálására. a Földéhének kutatásánál. 1989-ben egy lelkes csoport. Ezt a csoportot Vitallj Sztecenko vezeti A több éves munka során. orvosok. pszichológusok. biofizikusok hivatalos szervezete. dinamikus. A. Novomejszkij. a jobbkéz ujjaival. ábrázolásokat irt le. és azok pusztulni kezdtek. gumikesztyün át. Miha)lova felfedezése. T. Ők állapították meg az élö sejtek közötti elektromágneses és informácios kapcsolatot. üveggel. a biolokácios kisérletezésekre. A katolikus egyház a különleges tehetséggel rendelkező embereket figyelemmel kisérte. 1968-ban. a vas 1070-1130-at ad. Sz. Sztecenko. aki a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Rádiotechnikai Intézetében kezdett el kísérleteket folytatni. A módszert alkalmazva elérhető az aura színes. stb. vizzel.Emese Lorinc Reiki Mester 10 szemmel. benzinnel . térfogatbeli ábrázolása. mintegy tiz éve. 1963-ban Nyizsnyetagliszki Pedagógiai Főiskola docense. 1979-ben a Szovjetunióban ismert lett Dzsuna Davitasvili extraszensz neve. akik sokáig tartózkodtak a föld ilyen részein. megtanulta megkülönböztetni a különböző tárgyak "hangját". A sejtek egymás áláfásával. több kísérletet hajtott végre extraszenzórikus területen. elsőként figyelt fel az úgynevezett geopatologén zónák problémájára. újságot olvasott. a milánói Bloelektrónikai és Pszichotrónikal Kongresszuson Dzsuna megkapta a professzori cimet. és csodálatos felfedezésekre Jutott. melynek segitségévei megállapítható az ember fizikai és lelkiállapota. kidolgozta az aura fotovizualitásának módszerét. Sztecenko fontosnak tartja azt. a márvány 750-780. P. az USA-ban. majd három és több szin felismerését tanulta meg. A különböző tárgyak lüktetésének összehasoníltásával. P. teljes sötétségben. A fény árnyékolása. a botanikus tudományok kandldátusa. hogy meg lehet állapitanl az egész szervezet diagnózisát. Igy II.

a légzésen és a táplálkozáson keresztül töltöti fel a szervezetet energiával. akkor a beteget kivitték a piactérre és az ott lévőknek tanácsokat kellett adni a . Horezm és Baktria. ml lehetséges az extraszenezek által. csipesz. tojást. amelyek a Kijev Pccsorszki barlangrendsz. sajnos csak töredékeiben maradtak fenn napjainkig. Majdnem mindenhol komoly kísérleték tárgya különösen az USA-b } n. Qrszágában elismert. A "láthatatlan fény" az érzékszerveken. A volgai bulgárok népi gyógyítói. Nagy Bulgáriába és Észak-Indiába. az orvosok tanításához. mint például: szike. TÖRTÉNELEM A. hogy a buzaszemek atommagja pl más energiaállapotba mentek át. A gyógyszerek készítéséhez a növényeken kívül. ahol több mint 70 intézet és intézmény foglalkozik vete. Hivatalosan a parapszlchologia a világ . A sumérok gyakorlati tapasztalatai is nagy hatással voltak a környezetükre.Yrben nyugszanak. reszelő. Babiloni és Asszír ékírásokból tudjuk. lazúrkövet. hogy a parapszihologusok k a Fehér Ház apparátusában Is tevékenykednek.kevesebb. mint az élő extraszenszok. másikbós . gipszet. A szentkövületek hatás védte a növényeket a megsemmisítő rádioaktiv dózistól is. Elő-Ázsia középkori államaiban. ólmot stb. amelyek segítségével a páciens belélegezte a gyógyító szert.Babilon és Asszíria tekintélyes orvosi iskolákat tartottak fenn Uruk és Borszippa városában. A legendák alapján. Az ókori gyógyítók is rendelkeztek a gyógyításhoz szükséges eszközökkel. gyógyítási céllal megörökölte Babilon . segédeszközök. madarakat. Sugda és Média. A sumér kulturális tradíciók örökösei .Emese Lorinc Reiki Mester 11 egyes szentek kövületei. a föld népeinek fele. állatok vérét. mészkövet. Az eltemetett szent kövületek mellé helyezet búzaszemekben átváltozás (transzmutácio) történt: egyik elemféléből több Welt. egy energetikai szubsztanciát. amelyet minden egyes páciensre egyedileg határoztak meg.Ázsia. Elő . A jó hatásfokú terápiák sorába tartozott a zenés és táncos terápia. Ilyen változásokat. ebben az időszakban a Zoroaster-hit uralkodott. Föníciába. Egyiptomba. amit a betegségek csoportosításának a létezése is bizonyít. Asszíria. addig csak az extraszenezek kölcsönhatásához rögzítettek. Innen terjedtek tovább az ismeretek a szomszédos országokba: Szíriába. sín. ként. mézet. A sumérok a földi élet középpontjába. hogy ők pszichoemociónális és fiziológiai ráhatással segítették elő a gyors fájdalomcsillapítást és a betegek gyógyulását. még ma is hiszik és használják a tűz szent erejét. Véleményük szerint. tankönyvek. az úgynevezett "láthatatlan fényt" helyezték. rezet. az ókori Sumér birodalomra vezeti vissza származását. Ezekben az iskolákban. enciklopédiák és egyéb ismertető anyagok álltak rendelkezésre. Ismereteiket és tapasztalataikat. fűrész. Már akkor is nagy figyelmet szenteltek a pontos diagnosztikának. ugyanúgy kapják és kisugározzák a bioenergiát. A magmágnesesség rezonanelája segitségévei megáliapitották. Az ókori Asszíriában és Babilonba a következő szokás alakult ki: ha az orvos lemondott a betegről. timsót. ásványi sókat. a Kaukázusba. amelyeket a mesteremberekkel együtt készítettek el. használtak még tengeri és édesvízi halat. Az elő-ázsiai gyógyítók gyanta alapú olajokat (illóolajokat) is alkalmaztak. Az akkori fejlett orvosi elmélet és az emberi szervezet befolyásolásának módszerei. ennek a "láthatatlan fénynek" a mozgása határozza meg az emberi szervezetben végbemenő összes folyamatot. Érdekesség.

túltöltöttség vagy hiány. 4 az ülepben és kettő a kisujjban végződött és a szív irányába futott. mint gyógyszer felhasználását vezette be újra S. mert ezektől a "metuk" a szívhez haladtak. B. ezekből 4 az orrlyuknál. Az egyiptomi Rá Isten templomaiban már öt ezer évvel ezelőtt "élet otthonok" léteztek. aki az európai homeopátiát megalapította. kettő-kettő mindegyik végtagban. Európára nagy hatással volt az ókori Egyiptom mágikus iskolája. sőt halálhoz vezethet. Ezzel egy időben. Bármelyik orvos hozzáérve akár a fejhez. 4 a fejben. a vér. Memphiszben és Théba templomaiban. Ezeken kívül. a légzés. amelyeket a mai hivatalos orvostudomány nem használ. Az emberi szervezetben a nedvek közötti egyensúly felborulása betegségekhez. feltöltve azt élettel. A négy őselem hordozója . mert a "metuk" a szívből indultak a test többi részéhez. a kézhez. kettő mindegyik herében vagy petefészekben. 4 a halántéknál. ahol kezdő papoknak hosszú időn keresztül a mágikus befolyás és gyógyítás művészetét tanították. amelyet a bizánci kultúra közvetített Európába. A babiloni és asszír orvoslás nyomait. Ezek az ismeretek harmonikusan egészítették ki a volgai Bulgária egységes muzulmán orvosi iskoláinak tanait.Emese Lorinc Reiki Mester 12 gyógymódra. tisztelet és elismerés övezte az egész ókori világban. A tudósok véleménye szerint az egyiptomi orvosok már 3550 évvel ezelőtt ismerték a mai egészségügy által használt összes gyógyszer egyharmadát. a vizelet és az ürülék cirkulációját. Akkoriban úgy gondolták. utána a szívébe és onnan az ereken keresztül szétterjed az egész testben. a tarkóhoz. . a XVI század közepéig lehetett náluk követni. C. Az ókori Egyiptomban például széles körben elterjedt állati és rovar-testrészek. Földből. asszír és babiloni gyógyítók magas szintű tudását. A sumér. Tilos volt szótlanul elmenni a beteg mellett. a nyálka. a tenyérhez vagy a lábhoz. Az ókori Egyiptom. kettő-kettő a fülekben. Kína. hogy a világmindenség négy alapvető őselemből: Vízből. az ondó. az ókori Egyiptomban sok más gyógyszer is létezett. hogy ezekben a csatornákban ne keletkezzék elzáródás. a levegővel bejut az ember tüdejébe. A "Pneuma" egy láthatatlan és súlytalan energetikai szubsztanció. Tűzből és Levegőből áll. Az egyiptomi gyógyítók összesen 32 "metu" csatornát ismertek. Ezeket az ereket vagy csatornákat az egyiptomi orvosok "metu"-nak nevezték.a négy fő életnedv. ami az egyiptomiak szerint áthatja a világmindenséget. és szabályozza a tápanyagok. az ókori Egyiptomban létezett a "Pneuma-tanítás". hogy az orvosi titok a szív működésének ismeretében rejlik. Ezeken keresztül a szív összehúzódásának az eredményenként a "Pneuma" segítségével árad szét a meleg. Az egyiptomi gyógyítók őszintén hitték. tulajdonképpen a szívet érezte. A későbbi időkben az emberek sajátos képzésben részesülhettek Heliopoliszban. mert nem ismeri az emberi szervezetre való hatását. A volgai bolgárok a XVI század végéig őrizték meg a sumér és az ókori Egyiptom ráhatásos módszereit és tudását. Fontos volt. Saisban (Szaiszban). Sok gyógyszert Indiából és Kínából hoztak be Egyiptomba. és amelyek egyensúlya meghatározza a közérzetet. amely az emberi szervezetet alkotja. Hahnemann német orvos a XVIII században.

Japánban. A más hagyományos orvoslással szemben. Nagy Bulgáriában és KözépÁzsia országaiban. amely megmagyarázza a világmindenség lelki és fizikai összhangját. A kínai filozófusok és orvosok kidolgozták a világmindenség két egymástól elválaszthatatlan és ellentétes tényezőjének a "Yang és Yin"-nek a tanítását. állatok és rovarok szerveinek a felhasználásával képesek voltak hatni az emberre. Ennek a körforgásnak se eleje. D. Koreában. A kínai gyógyítók a betegségek meghatározásánál nagy figyelmet szenteltek a pulzusnak. Ebben a könyvben szerepel a következő is: "a vérerek egymással körkapcsolatban vannak. a keleten nagy tiszteletnek örvendett "Az állatok asztrológiai naptára".Emese Lorinc Reiki Mester 13 A hagyományos kínai orvoslás az egyik legrégebbi a világon. hogy minden megbetegedésnél a patológiai folyamatba szükségszerűen az egész szervezet. Az ókori kínai orvosok úgy gondolták. mint az egész szervezet betegségét. és egy szerv funkciójának a változása magával vonja a szervezet összes többi szervének a változását is. Például. hanem magát a pácienst az ő egyéni jellemvonásaival. valamint a szomszédos országok lelki és fizikai gyógyítási hagyományain keleteztek és fejlődtek. aki Európában először fogalmazta meg a vérkeringés elméletét. Bármilyen megbetegedést úgy tekintettek. Nem a betegséget gyógyították. India A földön a legősibb gyógyítási módok az indiaiak. Az isteni erő. Ezek a módszerek a saját tapasztalaton. amelyet 2000 évvel időszámításunk előtt írt. se vége nincs. Ez a leírás 3500 évvel előzte meg William Harwayt. mint oszthatatlan egység bevonásra kerül. Az indiai orvostudomány az emberi szervezet egységének a tanításán alapszik. amelyben a betegségek diagnosztizálásának és a páciens egyéni tulajdonságainak meghatározására különös figyelmet fordítottak. A hagyományos kínai orvostudomány több mint 20000 írott anyaggal rendelkezik. Ásványok. Az ember és a környezete közötti kapcsolat egyensúlyának a felbomlása. Az egyik legrégibb kézirat. Fa. Náluk már 3000 évvel ezelőtt a hagyományos orvostudomány elérte csúcspontját. A vér folyamatosan kering az erekben . Tűz és Fém. A kínai orvosok egy betegséget úgy határoztak meg. hogy a pulzus nélkül lehetetlen a vér elosztása a nagy és kis erekben. több mint 500 formáját különböztették meg. Vietnamban. Kimondottan a pulzus a vér és "Pneuma" keringésének okozója. amely sok évezred alatt gyűlt össze. beszámol arról. szokásaival és hajlamaival együtt. valamint az emberi szervezetet is. A világmindenség anyagi és lelki fázisa az öt őselem: Föld. Huandi Hej Dzin "Belgyógyászati tanulmányok" című 18 kötetes tanulmányában. 2. Víz. Indiában saját filozófiai orvosi iskolák jöttek létre. A kínaiak olyan dolgokat fedeztek fel. mint az öt őselem energiaegyensúlyának két fő ok miatti felbomlását: 1... a kínaiaknak sikerült mind a mai napig a szakirodalmat és a mester-tanítvány tudás átadását megőrizni. ami a világot és az embert fejlődésre késztette a "Chi" energia. .és a szív irányítja a vért". Az emberi szervek közötti kölcsönhatás egyensúlyának a felbomlása. növények. valamint később az európai országokban is. A kínai ókori ráhatásos módszerek nagy hatással voltak a filozófiai és orvosi iskolák fejlődésére Indiában. amelyek több száz évvel megelőzték az európai orvosok felfedezéseit.

Ez magától nem vezet egy betegség kialakulásához. nem is szólva a természetes alapú gyógyszerek tényleges felhasználásából eredő tapasztalat rendszerezett kiértékelésének a hiányáról. herebab (rókaláb). Az ókori és középkori országok többségében ez szigorúan tilos volt. hogy az egész világmindenség és az emberi szervezet létezésének az alapja a Tridósa elmélete. A szél által a szervezetben mozgásban tartott nedvek és anyagok szabályos életműködését megzavarja azok gyorsulása vagy lassulása. (indiai) kígyógyokér stb. előtte ezt a tudás szájhagyomány útján terjedt a tanítótól a tanítványhoz. A hagyományos indiai orvostudomány alapjait először a híres "Élet könyvben" az "Ajurvedában" rögzítették írásban. A Dósák az összes folyamatot irányítják és a következő megnevezéseket kapták: Szél Váta. hogy a betegség a Szél. A Nyálka a világmindenségben és az emberben a különböző "puha" anyagokra emlékeztet.sisakvirág. Például Kínában ezt a tilalmat csak 1913-ban oldották fel. Az "Ajurvedában" több mint 1000 gyógynövény tulajdonságát írják le. elsősorban az indiaira és a kínaira. hogy miért éppen az ókori indiai orvos Szusruta és nem Korneliusz Celzius (mint ahogy ezt még nem is olyan régen gondolták) írta le a történelemben először a helyi gyulladás folyamatát. biztosítja az emésztést és a szívizom aktív működését. Rendkívüli érdekesnek tűnik az a tény. hogy az ősi Indiában a hullák felboncolása soha nem volt tabu. botanikus. Az indiai gyógyító úgy vélte. Sajnos az ősi tudományok legfontosabb elméleti tételeinek a lényege még ma sem tisztázott. ennek következtében kifejlődik a betegség. biológus. sőt beállhat a halál is. Sok európai. Az indiai orvosok úgy állították helyre az egészséget. Természetesen az embereknél a tökéletes harmónia a három Dósa között rendkívüli ritka. Epe . mint például Tibetben és az ókori Görögországban a gyógyítás fejlődését. amely egyaránt bevonja a kemény és érdes felületet is. amerikai és ázsiai orvos szintén használja ennek az ókori munkának a gyakorlati tanácsait. a helióterápia (napkúra). Tibet Az ősi tibeti orvosi iskola hosszú évszázadokon keresztül az ókori világ más országainak a gyógyítási módszereire támaszkodott. Az emberi testben a vérkeringést. de ha nem tartjuk be a helyes életmód előírásait. hogy az ókori India orvostudománya indította el sok országban. vagy szélsőséges éghajlati körülmények között valamelyik Dósa jelentős túlsúlyba kerülhet. Az ókorban úgy vélték. az emésztést. tudósok és orvosok úgy gondolták. amely segít megérteni az általános gyógyító koncepciót. és széles körű elméleti anyagot tartalmaz.Pitta. A Nyálka teszi lehetővé a test szubsztancióinak mozgását és együttműködését. mint az édesgyökér. Az indiai orvos egy időben volt pszichológus. hogy csak a fizikai. Az esetek többségében az egyik Dósa mindig túlsúlyban van. A Nyálkát a kenőolajhoz hasonlíthatjuk. Indiában az emberek milliói még ma is a híres "Ajurveda" útmutatásai szerint gyógyítják magukat. pszichikai és szellemi állapot összessége határozza meg a páciens betegségét vagy egészségét. Nyálka . Mai kutatok úgy gondolják. a hűvösségnek és a térben szétterjedő hangoknak a hordozója. Epe és Nyálka közötti összhang megbomlásának az eredménye. kémikus és farmakológus. Az Epe a világűrben a tüzet képviseli. akupunktúra és olyan közismert természetes anyagok. a kiválasztást és az anyagcserét a szél irányítja. . E. Így érthető. A szél a természetben a fénynek. Ilyenek például.Kapha. az emberi szervezetben viszont fenntartja a test állandó hőmérsékletét. Az ősi indiai filozófusok.Emese Lorinc Reiki Mester 14 Az ókori Indiában a diagnosztika és a gyógyítás a tökéletességig fejlődött. helytelenül táplálkozunk. a legkülönbféle gyógymódokat tárják elénk a pszichoterápiától a sebészeti beavatkozásig. az életkörülményeink nem megfelelően alakulnak. hogy különböző gyógyítási módszerekkel a három Dósat egyensúlyba hozták.

században. állította. a helyi orvosi tradíciók a környező országokéval összefonódtak. ami elsősorban a szövetekben figyelhető meg. a kínai Han Vanham és a perzsa Galénosz orvosok közösen írták meg "A bátorság fegyvere" című tibeti nyelvű. Ez a tanítás lett az alapja a "humorális patalógia" elméletének. sárga epéből és fekete epéből áll. Arisztotelész és Hippokratész. olyan két erőnek képzelték el. Ezek egyensúlyának a megzavarása a kínaiak által ismert 12 szerv valamelyikének a megbetegedésében jelentkezett. Ennek a munkának az értelmezésével foglalkozott több tibeti orvosi iskola is. kinai és iráni gyógyászati rendszerek tanitásainak az egységesítéséhez. Tűz és Földnek felelnek meg. a tibeti klasszikus orvostan továbbfejlődött. Empedoklész. később széles körű elismerést kapott és a mai napig nem vesztette el a jelentősségét. Hellás egyik első orvosa. F. hanem mint "átható". A VIII. amelyek együtt széles körű irodalmat hoztak létre. Egy másik verzió szerint. századi híres és kiemelt tudású orvos Jutog Jontan Gompó egy egységes orvosi rendszer keretében összefoglalta a tibeti orvosok által sok évszázad folyamán gyűjtött pozitív tapasztalatokat és egy különleges orvostan rendszert dolgozott ki. amely a legnagyobb hatással volt az egész középkóri gyógyításra és az a XVII század végéig érvényben maradt. amikor a buddhista vallás államvallássá vált. Tűzből. Ennek keretében kiadtak egy közös munkát. a nyálka sajátossága a hideg . Hippokratész elmélete szerint az emberi test négy alapvető "életnedvből": vérből. Hippokratész azt tanította. amelyeknek nem volt hagyománya Indiában. Víz. gyógyításról szóló munkájukat. A "humor" ókori görög szó. Kínából és más országokból származott. Vízből. Az ókori Görögország. A betegséget úgy értelmezték. amely a meleget és a hideget képviseli. mint a három elem (Dósa) egyensúlyának a megbomlását. A vérre jellemző a nedvesség és a melegség. Éppen az ókori Görögországon keresztül jutottak el az ókori Egyiptom gyógyítási módszerei napjainkig. amikor a tibeti állam kialakult. "szétterjedő" és "átszivárgó" is fordítható. hogy az egészség és a betegség az emberi testnedvek keveredésének egymásra hatásától függ. században. valamint az írás megjelent. Dzsaba Gonboj Indiában tanult orvos. Tibetben létezett több legenda a hagyományos tibeti orvoslás kialakulásának a forrásáról és annak továbbfejlődéséről. nyálkából. Tibetben sok tudós és orvos Nepálból. Ennek eredményeképpen a három gyógyító iskola tanításait. Az "Ajurveda" korlátjai közé szorított orvostudomány hátráltatta annak fejlődését a kínai orvostudományból átvett olyan területeken. A hellének a világ minden tájáról szenvedélyesen gyűjtötték az értékeket. A különböző elméletek szintézise során. A négykötetes tanulmány a "Négy traktatus" (Gyű si). amelyet később kinai orvosok tovább bővítettek. Az emberi szervezetben a "Ying"-et és "Yan"-t. A XIII. aki az egyiptomiakkal tanult. Tibeti szerzők szerint. mint például a "három Guna" és a "Ying-Yan" tanítások. sem az indiaival. Ezek a világmindenség Őselemeinek Levegő. a tibeti orvostudomány fejlődése az indiai orvostan befolyása alá került. A hippokratészi "életnedvek" mindegyike meghatározott tulajdonságokkal rendelkezik. Levegőből és Földből áll. Indiából. Hente Lin Han kinai orvos és Dakciglan perzsa orvos közössen láttak neki az indiai. amelyet sem a kínaival. Ezt az elméletet tovább fejlesztette Platón. hogy a világmindenség a négy Őselemből. amit Jutog Jontan Gompó alkotott. amely nem csak "nedvet" vagy "létet" jelent.Emese Lorinc Reiki Mester 15 A VII. különösen a kínait és az indiait sikerült egy kiegyensúlyozott egységben megőrizni. már a tibeti állam megalapításáról híres Szongcen Gampó korában az indiai Bharathadzsa. Ennek a munkának az értelmezése alapján különböző tibeti orvosi iskolák jelentek meg és tűntek el. sem a perzsával nem lehetett összehasonlítani.

G. Az ókori orvosok úgy gondolták. amikor az iszlám vallást felvette. Ennek az aránynak a megbomlása idézi elő a betegséget. Indiába és Kínába ment tanulni. Az ókori világgal minden kulturális kapcsolat megszakadt. azt jelenti. Még nagyobb hasonlóságot fedezhetünk fel Hippokratész és az ősi indiai elméletek között az emberi szervezet felépítéséről. A muzulmán megújulás hatással volt a Nagy Bulgáriára. A görög és indiai orvostudomány hasonló okokra vezeti vissza a betegségek megjelenését.Afrika (Egyiptomtól . Hippokratész korában az ő köréhez tartozott tanult emberek többsége hosszú időre Egyiptomba. különösen a 737. Azt feltételezni. A már kielemezett elméletek nélkül lehetetlen lett volna a helyes diagnosztizálás. A levegő mindenek felett uralkodik. Szíria. Hippokratész azt írja. Görögországban hasonló elmélet lényegesen később jelent meg az időszámításunk előtti V. év után. Démokritosz és Hellás más művelt polgárai ezekből a forrásokból merítették a tudásukat. a korai indiai orvostudomány szerint viszont a szelet értelmeztek úgy. Az ókori világ különböző régiói orvostudományának már a felületes összehasonlítása is bizonyítja. Az Arab Kalifátus A középkori keresztény egyházak sötétségének "köszönhető". Észak. hogy lebecsüljük az őseink képességeit és tudását. században Anaximenésznél. a testen kívül pedig "levegőnek" nevezi. és teljesen kielégítették a diagnosztizálás és gyógyítás szükségleteit. hogy az arabok . hogy az egészség a szél egyenletes mozgásának a következménye és a betegség akkor lép fel. Vannak adatok arról.muzulmánok nem hogy megsemmisíteni akarták az általuk meghódított országok kulturális örökséget. a nyálka. amely Galénosz és Paracelsus tanításaiban fejlődött tovább. Hippokratész a "Szelekről" című munkájában írja. mint vér. a gyógyító módszer kiválasztása. A légzést a testen belül "szélnek". hogy a nedvek megadott arányú keveredése az emberi szervezet szabályos működését biztosítja. hogy ezek egymással kapcsolatban voltak. . Hippokratész elmélete szerint a szervezet alapvető elemei a vér. az úgynevezett "Chi. Alekszandr Trallinszky és Paul Eginszky művei megmaradtak. Szókratész. minden indiai és tibeti tanulmányban nagy jelentősséggel bír. Örményország. hogy az ókori Hellász csodálatos klasszikus kultúra alkotásai. mint Aeciusz. amikor az egyenletesség felborul. hogy az emberi és állati test a táplálkozással.életenergiáról" szóló tanítás. epe és nyálka. hanem teljes energiával nekiláttak tanulmányozni azokat. Úgy vélték. A hatalmas Arab Kalifátushoz tartoztak Perzsia. A "szél" fontos szerepet játszik az ember életében. Ezekkel a kulturális kapcsolatokkal magyarázható a hasonlóság az ókori India orvostudománya és Hippokratész élettan elmélete között. ivással és légzéssel (pontosabb "pneumával") telítődik. azon belül az utolsó görög zsenik. Perzsiába. Hasonló elmélet Kínában is létezett.Emese Lorinc Reiki Mester 16 nedvesség. hogy az orvosok évszázadokon keresztül elméleti alap nélkül (vakon) dolgoztak. hogy a kultúra és azon belül az orvostudomány egész Nyugat Európában hanyatlásnak indult. Csak a nagy muzulmán megújulásnak köszönheti Európa. a sárga epének a száraz melegség és fekete epének pedig a hideg szárazság.Marokkóig) és Spanyolország. Már az ősi "Upanisád" írásokban a légzés vagy "prana" mindenféle létezés és élet alapja volt. a sárga és a fekete epe. Ezek az elméletek évszázadokon keresztül nem változtak. Az emberiség történelmében egyedülálló volt az. mert az emberi szervezetnek a természettől adott képessége a betegség legyőzése. hogy Hérodotosz. hogy a beteg szervezetnek csak egy gyógyító impulzust kell adni.

de ezen kívül felhasználták a közép-ázsiai orvostudomány tradícióit is. egyiptomi. Jelenleg ezeket Európában áltudománynak tekintik és gyakorlatilag elfelejtették. Az arabok elsajátították a Sumér. hogy az egyik szigorúan a másikból következik. A IX-ik és azt követő századok folyamán az arabok orvosi gyógyászatában egy sorozat kiemelkedő tehetség és a zseni jelent meg. ahol ezek folyamatosan eltorzultak és hamis értelmezést nyertek. kultúra. Averroës. Babilon. sumér és görög orvostan örökségének a tanulmányozása alapján saját elméleti elgondolást tudtak továbbfejleszteni és a gyógyászati gyakorlatban hosszú évszázadokon keresztül alkalmazni. ahol mindegyik rész logikusan össze van foglalva úgy. ázsiai és észak afrikai haladás fejlődésére. Érdekes az. A VII-VIII században az indiai és kínai ismeretanyag átadását Gondesapure legnagyobb orvosi iskolája szolgálta. Amikor Európában a tudomány és a művészet terén teljes visszaesés volt tapasztalható. akik a világ orvostudományában elismerést szereztek. Az elméletek között fennálló káosz sokkal inkább elemi módszertani zavart bizonyít. Perzsa és indiai orvostudományokat. Galénosz téziseire támaszkodtak. A IX-XII század folyamán a muzulmán Kelet felvirágzásának a kora nagy hatással volt az európai. és tovább fejlesztette a meghódított országok és a távoli és közeli szomszédok tudását./1/ Az arabok a kínai. Majer-Stein és Zudhof az orvostudomány történetírói szerint senki sem tudta az arab tudósok tehetségét kétségbe vonni ". indiai. és orvostudomány egész más minőségű fejlődésnek indult.. az arabok a meghódított országokat nagy számban átszőtték akadémiák és egyetemek hálózatával. Ezek voltak Abu Bakr Rázi. Abu-Kazisz. Csak 300 év múlva az Arab Kalifátus szomszédságának köszönhető az. aki Hippokratész közvetlen követője volt. . Ők az Őselemekről . az elméleti orvostudomány elvesztette a gyökereit. kultúrában és orvoslásban. a szervezet állapotának kiértékelési rendszeréröl.. Az arabok azon túl.az élettevékenység eredetéről szóló tanítást kiegészítettek a gyakorlati gyógyítás szükségletének megfelelően. hogy Nyugat Európában megújulás kezdődött és a tudomány. Görög. egyiptomi. Az egyház és annak inkvizíciós részlege kíméletlenül üldözött minden haladó eszmét a tudományban. Ekkor Európában sötét középkor volt a jellemző. hogy a modern orvostanban sok ellentétes koncepció van. jó átgondolt és világosan fogalmazott tankönyvekbe és kézikönyvekbe.szisztematikusan ötvözni az egész terjedelmes összegyűjtött anyagot a szemléletes. Az arab orvosok a klinikai és orvosi elméleti munkájuk során. hogy hasznosították az ókori orvosok elméleti és gyakorlati tanításait. Az egymásnak ellentmondó nézetek sokszínűségét gyakran a tudomány viharos fejlődése bizonyítékának tekintik. és Abu Ali al-Huszain Ibn Szína (Avicenna). H. alapját.Emese Lorinc Reiki Mester 17 Az arabok érdemei az orvosi tudományban jelentősek. A volgai Bolgária (A Nagy Bulgária) A XI-XII században a bulgár orvostudomány a vezető ázsiai orvosi iskola színvonalára fejlődött. A keleti muzulmán orvostudomány befogadta. és az egészet áthatja a tiszta áttekinthetőség". még jelentősen tovább is fejlesztették azokat. Később az arabok saját eredményeiket Nyugat Európának adták át.

Emese Lorinc Reiki Mester

18

A legészakibb muzulmán ország a volgai Bolgária természetesen nem maradt ki a haladásból, ezen belül az Elő-Ázsia, Egyiptom, Kína, India, Tibet, ókori Görögország és arab világ jól fejlődött orvostudományából. A XVI század közepéig Kelet Európában a volgai Bolgária egy vezető állam volt és nagy hatást gyakorolt a szomszédaira, ezeken belül a Kazár Kánságra, a kijevi Oroszországra, Krímre, Kaukázusra, Szibériára és a Vladimír-Szuszdal fejedelemségre. A bulgár oktatási rendszer keleten jó hírnévnek örvendett, még arab egyetemisták is megtisztelőnek tartották a bulgár egyetemeken - a medreszékben képzést kapni. A bulgár orvostudomány magába szívta az összes bulgár ősének a tapasztalatát, akik az Északi Kínától Irakig, az Ob folyótól - Iránig éltek, és azon kívül tevékenyen felhasználták a szomszédok eredményeit. Baksi Iman (1680) "Dzsagfar Tarih" ősi bulgár krónikai gyűjteményében olvasható: "Abu Gali Ibn - Színának (Avicenna) voltak Bulgár városban rokonai, akiket meglátogatott". A modern bulgáriai kutató G. M. Davletsin (Kazán) szintén megjegyzi: "Az orvosi ismeretek fejlődésére hatással voltak a keleti gyógyítók munkái, amelyek abban az időben nagy népszerűségnek örvendtek". Ezek közül külön ki kell emelni Abu Ibn - Szína nagy tudóst, aki X-XI században élt. Róla sok legendát költöttek, amelyekben ő, főleg tehetséges tabib (orvos) és varázslóként szerepel, aki még a hallottat is fel tudja támasztani. Nem véletlen az, hogy Ibn - Szína "Kanun" (Az orvosi törvények könyve) című művét másolták és többször kiadták. Ezért ezek a kéziratok gyakran névtelenek és "A népi orvoslás gyűjteményének" nevezik azokat. A XI században élt Szulejmán Ibn Daud asz-Szakszíni-Szuvari Abu-Ala Hamid Ibn Idrisz al Bulgari munkáiból vett idézetekben orvosi részletek is előfordulnak, többek között ezekben az idézetekben az embriológiáról származó információ található: az anyaméhben a magzat keletkezéséről és fejlődési stádiumairól, a 40. nap lefolyása után a megolvadt vércseppből való kialakulásról, valamint a magzat keletkezéséről és a feléledéséről. Ahogyan a "Küssza és Juszuf" Kol Golu költeményében olvasható, a bulgár orvosnál az alapvető diagnosztizálási módszer a beteg pulzusának a kitapintása volt. A keleti orvostudományban ennek az eljárásának nagy jelentőséget tulajdonítottak. Erről külön orvosi értekezéseket írtak. A muzulmánok között "A könyv a pulzusról" (Kitavü navz) népszerű volt. A bulgár tabibok láthatóan ismerték ezt a könyvet. A "Küssza és Juszuf" költeményben említést tesznek a lancetta - orvosi műszerről. A lancetta (lándzsa) kétélű kis kés a bilari gyűjteményből ismert. Számunkra is nagy jelentőssége van a hozzánk eljutott bulgár tudós orvosokról szóló információknak, akiknek a művei keleten népszerűek voltak. Ezekhez tartozik egy tehetséges testvérpár. Tádzs - ad - din - al - Bulgary megírta "At -Tirják al Kabir" (A legjobb gyógyszerek mérgezés esetén) című művet és a testvére Haszan korának ismert orvosa Badr - ad - din Mahmud Ibn Uszman kérésére 1220-1221 években átírta ezt az értekezést. Jelenleg ezt Iránban a medzslisz könyvtárban őrzik. Egy másik gyógyszertani értekezés "Az egyszerű gyógyszerekről" Burhan - al - din Ibrágim Juszuf Bulgarytól szintén népszerű volt a muzulmánok körében. Az egész keleten hírneves orvos volt Hodzsa Bulgary Goznából. A kutatók megjegyzik, hogy a bulgár orvostudomány a népi orvoslás haladó hagyományaira támaszkodik. Így a bulgárok széles körben alkalmazták a pszichoterápiát, az energetikai ráhatást és más gyógyító módszereket. A "Dzsagfar Tarih" műben a következő széljegyzet olvasható: "az első bulgár, aki gyógyszer nélkül gyógyított és Barüsz becenévre hallgatott - Midan volt". Ő különböző alakokat vett fel és ennek köszönhetően erősebben tudott hatni a gyógyítandó betegre. Egyszer átalakult egy óriási alüppá, egyszer egy párduccá (barüsszá), innen ered az ő beceneve is. Az ilyen gyógyító módszereket a fizikai és lelki gyakorlatokkal, valamint különleges táplálkozással egészítette ki. Az ő tanítványait - midancsinak nevezték.

Emese Lorinc Reiki Mester

19

A "Dzsagfar Tarih" általunk említett feljegyzésében a következőt olvashatjuk: "híres midancsi volt Lacsün Hiszami vagy más néven Dzsurgi - Emir (a XII-XIII században). Ő az "Ajándék a majdánon versenyző férjeknek" című könyvében megírt néhány midancsi fogást. I. Európai krónika

Mivel az általam előadott anyag elsősorban illusztráció, azért az adott témát csak röviden foglalom össze írásban. Az anyag létezése - mint azt a gyakorlatból ismerjük - a tárgyak egymásra hatása különböző szinteken. Ez az elektronok közt vonzás vagy taszítás, az emberek közt szimpátia vagy ellenszenv, és sok más formában jelenik meg. A tárgyak egymásra hatása akkor kezdődött, amikor a mi világmindenségünk megszületett. Egyik tárgy ráhatása a másikra - ez az energetikai szintű információcsere. Amilyen sok fajta energia létezik, olyan változatos formájú ráhatás van. Bár beléptünk a XXI századba, de az emberiség az energiának csak néhány formáját ismeri. Az energia milliónyi megjelenési formája a tudomány számára ismeretlen. Nem tudjuk, hogy a bioenergia vagy a pszichoenergia milyen energiákból áll, ezért a jövőben egyszerűen az "energia" terminust fogom használni. A bioenergetikai kölcsönhatás elsősorban az állatok között, a pszichoenergetikai viszont az emberek között fordul elő. Azt nem ismerjük, hogy milyen formában történik az élő és életlen természet egymásra hatása. Azért még egyszer aláhúzom, hogy csak az "energia" szót fogom használni, mindenféle "bio" vagy "pszicho" vagy más előtag nélkül. Ebben a munkában kizárólag az energetikai ráhatással foglalkozom (és a gyógyítás céljával) az emberek, az ember és más élőlények valamint ember és a világmindenség más élettelen tárgyai között. A ráhatás és a gyógyítás különböző információs energetikai szinten történik: 1. 2. 3. Fizikai Emocionális Intellektuális

A ráhatás lehet tudatos és tudatalatti, gondolati és vizuális-érzéki. Hatni lehet a szervezetre bármilyen távolságon, tárgyon, személyes holmin, ábrázoláson (kép, szobor, fénykép), hangon, illaton és ízlelésen keresztül. Azt, hogy az emberek, állatok, növények és úgynevezett élettelen tárgyak között energetikai csere létezik, az ókori és jelenkori tudósok kutatásai támasztják alá. Mint ahogy az írásos forrásokból ismerjük, az ókori egyiptomi jósok és az ókori delfi jövendőmondók befolyásolták az embereket a prófétai információ megszerzése érdekében. A különböző népek szent irataiban, mint a Korán, a Biblia, a Bhagavad-gítá és másokban említenek olyan eseteket, amikor az emberek gyógyítás céljából ráhatással voltak a környezetükre - élőlényekre, növényekre, ásványokra vagy más emberekre. Salamon beszédeinek gyűteményében, amelyet Stobeusz adott ki, olvasható: "ha egy gonosz, súlyos betegségtől szenvedő embert megérintesz a kezeddel, akkor ő azonnal meggyógyul"

Emese Lorinc Reiki Mester

20

Pirr, epiruszi uralkodó, valamint Veszpasíanus és Adrian római császár kézrátevéssel gyógyítottak betegeket. Plinius, mint egy kipróbált gyógymódot javasolta a homlokra lehelést és azt mondta, hogy "vannak emberek, akiknek a teste gyógyító erővel rendelkezik". Az ókori Indiában ismert volt a rossz szellemek és betegségek "kiűzésének" a gyakorlata. A jógák magas művészi szintre fejlesztették a testük feletti uralkodást és a gyógyító hatást más emberekre. A X-XII szászadban az arab tudósok az elsők között kezdtek el érdeklődni az anyag oldaláról történő befolyásolásal és gyógyítással, a miszticizmust és a babonát háttérbe szorítva. Avicenna, a nagy gyógyító mondta, "ha halljuk, hogy valaki egy másik emberre vagy egy személy egy egész népre hatással van, akkor ezt nem kell rögtön tagadni, hanem inkább tanulmányozni kell a természet törvényeit". Az embereket, akik extraszensz tehetségekkel bírnak, Ibn Szína misztikusoknak (arifnak) nevezte, és két típusra osztotta. Az első típushoz olyan emberek - proféták - tartoznak, akik különös energiával és tiszta lélekkel rendelkeznek. Azokat az embereket, akiknek erős az energiájuk, de "sötét" a lelkük, Ibn Szína "megvetett boszorkányoknak" nevezte. Ő úgy gondolta, hogy az arif képességére háromféleképpen lehet szert tenni: 1. A születés óta, 2. Szenvedélyeken keresztül, 3. A test és a lélek edzésével. Néhány szuffita iskola a gyakorlatban oktatta az arif képesség fejlesztését. Ezen irányzat egyes képviselői, Ibn Szína szerint képesek voltak legyőzni a föld gravitációs vonzerejét. A középkori európai tudósok a muzulmán Keletről minden haladó eszmét átvettek, és mélyebben kezdték el tanulmányozni a világot, többek között a paranormális jelenségeket. A XVI században T. Paracelsus, svájci orvos tanulmányozta és használta a mágneses tér gyógyító hatását. A XVII sz.-ban U. Helmont és P. Gludd. felfedezték a "fluidot" (életerőt), amely a kezekből, szemekből és más emberi testrészekből árad. A XVII sz.-ban A. Kircher német tudós megalapozta az "élő mágnesesség" tanát. A XV sz.-ban F. A. Mesmer bécsi orvos először fejtette ki és használta a gyakorlatban az "élő mágnesesség" elvét. Szintén a XVIII sz.-ban Poussegur francia kutató felfedezte a mesterségesen előidézhető szomnabulizmus jelenségét (holdkorosságot) és ezzel megnyitotta a test és a lélek egymásra hatásának elméletet. 1843-ban James Brad angol sebész leírta a "Neurohipnológia" című könyvében a külső akarat rákényszerítésének a folyamatát és elnevezte hipnózisnak (a görög eredetű "hipnosz" - álom szóból). Brad fájdalomcsillapítás céljára először alkalmazta a hipnotikus altatást a sebészeti operációk során. 1852-ben J. Brad a "Neurohipnológia" könyv kiadása után, egy új könyvet jelentetett meg "Mágia, varázslat, élő mágnesesség, hipnózis és elektrobiológia" címmel, amelyben nagyon részletesen leírta a hipnózist, mint az emberre való befolyásos módszert. 1853-ban M. Faraday, az ő nyomán D. Braid angol fizikus és I. Tarhanov orosz fiziológus azzal magyarázta a spirituális asztalok rejtélyes mozgását, hogy a szeánsz résztvevői egy

L. Pogorelszkij orosz tudósnak először sikerült lefényképezni az emberi aurát. A fényképek gázkisüléssel készültek és az ember vagy állat sajátos élettani állapotát tükrözték. Zauerbruch és Schumann német fizikusoknak Kacamali után sikerült felfedezniük az emberi összehúzódott izom környékén egy alacsony frekvenciájú elektromágneses mezőt. A médium játssza el a szellem szerepét úgy. amelynek a vezetője a híres D. pontosabban egy bizonyos energia áradását az emberi testből. amelyben legalább részben megpróbálta megmagyarázni a szuggesztió működését: "minden érzést. A Szent-Pétervári egyetem fizikai társasága egy speciális médium bizottságot szervezett.-ban Indiában az angol gyarmati hatalom felhasználta az emberi telepatikus képességet információ nagy távolságú továbbítására. úgynevezett spontán telepátia eseteinek a rendszerezett felmérését. 1876-ban U. 1922-ben L. M.ami egy óra szerkezet által forgatott és kormozott papírral bevont henger. minden mozgást hullámkibocsátásnak kell kísérnie. hogy még egy nehéz asztalt is elmozdítsanak a helyéről. Az osztódott sejtek a biomező segítségével a szomszédos sejteket is osztódásra bírják. Kacamali olasz neurologus és fizikus nyilvánosságra hozott olyan kísérleti eredményeket. 1920-ban B.egy babona". P.Emese Lorinc Reiki Mester 21 sor akaratlan ideomotoros lökést adnak az asztalnak és ezek a lökések a minimális energiájuk ellenére elegendőek ahhoz. 1860-ban A. hogy maga sem veszi észre. egy idomított kutyacsoporton tanulmányozta a távolra ható szuggesztiót. hogy a kísérleti személy feje körül centiméteres elektromágneses hullámok léteznek. Lehmann pszichofiziológus felvette a médiumok kezeinek a mozgását egy kimográffal . osztódásra serkentik azokat. A bizottság részletesen tanulmányozta az asztal forgatásának a jelenséget és a következő határozatot hozta: "a spirituális jelenségek tudatalatti mozgásból vagy tudatos csalásból erednek és a spirituális jelenség . Durovval a világhíres állatidomárral együtt. 1928-ban F. 1912-ben M. Gurevics elképzelését a biomezőről később A. az emberi fej nagy hullámhosszú (30 000 km) sugárzást bocsájt ki a környezetébe". hogy egyes fotonok. A XIX sz. amely az agytól a másikhoz adja át a gondolati szuggesztiót. 1923-ban A. mitogenetikusnak nevezik. amelyek szerint felfedezte. A tudós felfedezte. F. Mengyelejev volt. Gurevics professzor egy meglepő jelenséget fedezett fel. akik megfelelő képességekkel rendelkeztek. Barret ismert angol fizikus-tudós a "Brit tudósok társaságának" az ülésén előadta "a közvetlen gondolat átadás" című beszámolóját. amikor a nyugvó állapotban lévő sejtet elérik. Ez indította el a mindennapi életben előforduló. Bechterev a feltételes beidegződésről tett felfedezéséről ismert SzentPétervári fiziológus tudós megkezdte az extraszenzoros érzékelés tanulmányozását. Többek között B. Lazarev akadémikus Moszkvában kiadta "A legmagasabb idegi tevékenység fizikai kémiai alapjai" című könyvét. . A. Bakszter amerikai kutató továbbfejlesztette. A sejtnek azt a kisugárzását. amelyet ultraibolya hullámtartományban regisztráltak. Természetesen az információadók olyan őslakosak közül kerültek ki. mégpedig azt. Véleménye szerint ez a hullám lehet az a fizikai közvetítő közeg. mint a többieknél. mert nála az ideomotoros képesség jóval fejlettebbek. hogy a különböző időben és különböző irányban fellépő ideomotoros lökések összeadódnak és ez az eredő fokozza az asztal billegését. amely 6000 km hullámhosszú. V.

hogy az ember emocionális állapota és a nővények között kapcsolat létezik. nem átlátszó papírral. A szín letakarása alufóliával. Puskin szovjet tudósok egyedülálló kísérletet végeztek Tarhanov módszerével. amikor azok az emberrel kölcsönhatásba léptek. 1975-ben a MonteCarlói pszichotronikai világkongresszuson Szmilov beszámolt arról. Zener pszichológus kollégájával együtt egy nagy diák csoporttal kísérleteket végzett a tisztánlátásról. Alla Vinogradova. képeket leírt. Novomejszkij a nyizsnyij-tagili Pedagógiai Intézet docense egy kísérletsorozatot végzett a művészeti tanszék 50 tanulójával. 1949-ben a krasznodári Kirlian orosz feltaláló házaspár az emberi test körül fénykisugárzást fedezett fel. vas és rézlemezzel. teljes sötétségben és infravörös megvilágításban képes volt a színeket meghatározni. Bakszter amerikai kriminológus kísérleteinek az eredményei szenzációt keltettek az egész világban. Az is megállapítást nyert. hogy a növényekben keletkező elektromos impulzusok és folyamatok hasonlóságot mutatnak azokkal az elektromos folyamatokkal. Stenleyt. 1963-ban A. Csandra Bosz indiai tudós nagy jelentőségű felfedezést tett a nővények érzékenysége és felizgatottsága területén. Dubrov és V. aki ujjaival még felhúzott gumikesztyüben is. Ö bekötött szemekkel a jobb kéz ujjaival újságot olvasott. Nála egy bőroptikus látási effektust fedeztek fel. minden ötödik ember extraszenzorikus képességekkel rendelkezik. A. 1962-ben a nyizsnyij-tagili Pedagógiai Főiskola pszichológiai laboratóriumában Roza Kulesovával kísérleteztek. Rajn. I. Véleménye szerint. Karmanov szovjet tudósok kimutatták. A V. ami azt jelenti. Jutz.Emese Lorinc Reiki Mester 22 1930-ban D. amelyek az állatok és az ember szervezetében folynak. Vasziljev a Szent-Pétervári Agykutató Intézet professzora kísérletezni kezdett a telepátia fizikai alapjainak a megállapítása céljából. Ennek a fénykisugárzásnak a fényképei bejártak az egész világot. 1934-ben D. hogy a nővények a különböző típusú halálra másképpen reagálnak. egy moszkvai Tudományos Kutató Intézet dolgozója a 70-es években képes volt a saját energetikai kisugárzásával plexi lemezen fekvő kerek tárgyakat erős . utána három és több szint. 1964-ben a Time újság közli. 1932-ban L. A Djuk egyetemen lefolytatott kutatások bebizonyították az extraszenzorikus érzékelés létezését. színeket megálapított. Gunar és V. hogy P. Minden ötödik diák megtanult felismerni először kettő. Szmilov kísérletei alátámasztják Bakszter eredményeit. A bulgár A. K. A detektoros hazugságvizsgálat segítségével bebizonyította. a bőrellenállas csökkenésének a regisztrálását használta. üveggel. vízzel és benzinnel nem akadályozta meg a színek megkülönböztetését. K. hogy egymástól elszigetelt kémcsövekben elhelyezett sejtek között információs kapcsolat létezik. amerikai pszichológus professzor vizsgálta P. D. Bakszter a kísérleteiben a Fere felé módszert. Rajn "Az extraszenzorikus érzékelés" című könyvét jelentette meg. Kaznacsejev szibériai tudós által vezetett kutató csoport megállapította. hogy a nővény reagál az élőlény halálára. hogy egy négycsatornás encefalograf segítségével regisztrálták a növények elektromos reakcióit.

másoké csökkent.) addig lebegtek. hogy képesek legyünk gyógyítani. akivel a Szovjetunió Tudományos Akadémiájának Rádiótechnikai és Elektronikai Intézetében kezdtek kísérletezni. ő ott az energiájával hat a beteg szervre és eltávolítja a daganatot. A 80-s évek elején ennek a könyvnek a szerzője szemtanúja volt azoknak a kísérleteknek. Mindenek előtt bebizonyosodott. Érdekesnek bizonyult. N. egymással ellentétes előjelű energiák egymásra hatását figyelték meg a Fülöp-szigeti sebészeknél is. Dubrov tudósok olyan tárgylebegtetést figyeltek meg és regisztráltak a levegőben. 1979-től ismerté vált Dzsuna Davitasvili extraszensz neve. Azért. A Fülöp-szigeti gyógyászat elvei szerint a bőr nagy védelmet biztosít a külső energiák ellen. a bőrön át kell hatolni az emberi szervezet belsejébe. A fotópapír. Kulaginával a kisérleteket G. Ők befolyásoltak embereket. a búzamagvak. hogy a tárgy (égő cigaretta. A kilégzéskor a tárgy leesett. sok pontban megfeketedett. mintha élő extraszenszek lennének. gyufásdoboz stb. A tárgy a kétpólusú energetikai töltés egymásra való hatása eredményéképpen lebeg. Az emberi energiával besugárzott különböző fémöntvények az információt 5 éven keresztül megtartották (ez után már nem ellenőrizték). Az ilyen pszichokinezises ráhatás eredményéképpen a tárgyak guruló mozgást végeztek. 1989-ben a Feltalálások Állami Bizottsága szabadalmi védelmet adott Dzsuna Davitasvili gyógyítási módszerére. állatokat. az ellenkező pólusút viszont a kezek sugározzák ki. A nukleáris mágneses rezonancia segítségével szintén megálapították. Ugyanilyen . Kulágina meg ennél is erősebb energetikai mező kisugárzására volt képes. Például. Az 1980-as évek végén T. nővényeket és ásványokat. hogy a sebész a beteg bőrének a széttolása után képes behatolni a szervezet belsejébe. amelyeket a Szovjetunió Honvédelmi Minisztériumában egy extraszensz csoporton Fatima Valiullina biológus vezetésével végeztek. mint a radioaktív besugárzás után. Búzamagvakat helyeztek el a szent maradványok mellett és ezekben transzmutáció jött létre: Egyes elemek száma megnövekedett. elkezdte a máspólusú kisugárzást magához vonzani. hogy Kijevben a Pecserszkij Lavra nevű barlangokban nyugvó egyes szent emberek maradványai befogadtak is kisugároztak bioenergiát úgy. Amikor a sebész keze behatol a szervezetbe. két vagy két és félszeressel magasabbra nőttek. ameddig a kísérleti alany visszatartotta a lélegzését. amelyet az extaszenszek beprogramoztak. A hagymalevelek a besugárzás után olyan formában növekedtek. amikor a tárgy telítődött elegendő egypólusú töltéssel. Az operáció lényegében abból áll. hogy a búzaszemek atommagjai egy más energetikai állapotba kerültek. A. mint a kontroll csoportnál. Resetnyikova a biológiai tudományok kandidátusa az Ukrán Köztársaság Tudományos Akadémia Növények Fiziológiája és Genetikája Intézetében egy sor kísérletet végzett az extraszenzorika területén és váratlan tényeket tárt fel. Szergejev Szent-Pétervári kutató folytatta. Ilyen típusú. Puskin és A. Ezek után. P. amelyeket az emberi energiával besugároztak. Jermolajev végzett. amelyek azonos előjelűek. 1986-ban Milánóban a bioenergetikai és pszichotronikai kongresszuson Dzsunának professzori címet adományoztak. sőt hatottak fotóanyagokra is. amelyet B.Emese Lorinc Reiki Mester 23 elektrosztatikus töltéssel feltölteni. hanem könnyű tárgyakat még a levegőben is lebegtetett. Az egyik pólusú töltés a tárgyban van. amellyel a tárgyakat nem csak egy felületen tudta mozgatni. Dubrov biofizikus feltételezése szerint a pszichokinetikus személy a tárgyat a saját energiarészecskéivel tölti fel. amelyet az extraszensz besugárzott. V.

szintén megalapításra került. ÉS NEM FOG SEGÍTSÉGET NYÚJTANI! KORÁN AZ EMBER ENERGIAI ANATÓMIÁJA Az ember energiája a Világegyetem általános törvényeinek van alárendelve. SZÚRA TEHÉN . az anyagi és lelki világ fenntartásának bázisa. hogy a szent maradványok hatása megvédte a növényeket a halálos rádioaktív sugárdózistól. A kutatások során. a legapróbb részecskékig. ÉS EGYENSÚLYT SEM VESZTEK TÕLE. Az energia a Világegyetem vázszerkezete. vagyis a Kozmosz és Föld energiáival. Az emberek energiai vázszerkezete bonyolult. Állandó cirkulációban van átalakulva a minõség több formájába. Ennek a harmóniának a minimális 2. hogy az ember a Világegyetemmel állandó és megszüntethetetlen kölcsönhatásban van. amely állandó kölcsönhatásban áll a Világegyetemmel. Az egész Világegyetem. ÉS NEM LESZ ELFOGADOTT TÕLE A TÁMOGATÁS. ÉS FÉLJETEK A NAPTÓL. Elsõsorban a Pólusosság törvényének és az Energia megmaradás törvényének. energiával áthatott. AMIKOR A LÉLEK SEMMIVEL SEM ENGESZTEL KI A MÁSIK LÉLEKÉRT. amihez hasonló jelenséget tapasztaltak extraszensz ráhatásnál is. Az Ókori Kelet emberei úgy vélték.Emese Lorinc Reiki Mester 24 változásokat csak az extraszensz ráhatás eredményéként regisztráltak.

amelyeken ez az isteni energia cirkulál. A négyfelé irányuló virágszirom a szerencse és boldogság formáit tartalmazza: Magasabb boldogság. az ember energiájának irányításához. ennek a csakrának az eleme. ismerniük kellett annak energiai anatómiáját és a Világegyetemmel való kölcsönhatását Ezeknek az ismereteknek a szemcséi jutottak el hozzánk. amely vízbõl teremtõdött. melyek a gerincoszlop alján – a farokcsigolyánál – lévõ nagy kígyóáramlatból indulnak. hogy az emberi testben hét energia központ van. kettõ pedig a fejben van. kört jelent. . õt energia központ a gerincoszlop vonalában. E csakrának az aranysárga szín felel meg. ahol az összetekeredett KUNDALINI kígyó tartózkodási helyét alkotja. mivel ez a csakra az emberi élet energiájának (Prána) megteremtõdésének és tartalékának helye. Minden csakra két funkció tölt be – belsõt és külsõt. Szimbóluma a Szaturnusz bolygó. Úgy vélekedtek. mint az égõ négy virágszirmú lótusz. Az energia központok. Az õsök elképzelése szerint a csakrák olyan színek a gerincvelõben. Indiában az energiaközpontokat csakráknak nevezik. Mula azt jelenti: gyökér. A Muladhara-csakra – az elsõ energiai központ – a gerinc bázisában helyezkedik el. másik végével leereszkedik a gerincoszlop aljára. A tanok szólnak az ember energiai központjairól és azokról a csatornákról. amelyek 8. Az ókori gyógyászoknak. a farkcsonthoz. A Muladhara-csakra lefelé fordított kúpja úgy rajzolódik. annak belsõ részén helyezkedik el. A Muladhara-csakra egyidõben gyökere és támasza a zsinór alakú energia csatornának (Nada). mint a lelki folyamatait irányítják. Adhara: biztonság. amelyek felhalmozzák (akkumulálják) az életfenntartó erõket. amely a nemi szerv és a végbélnyílás közötti területen van. A természetes szerencse.000 energia csatornát irányítanak. A Föld. az ember szervezetének úgy a fiziológiai. biztosítva ennek a résznek a környezettel való kapcsolatát.400. Az életerõ szerencséje. amely megfelel ennek a csakrának. A csakrák színei a Radzsa-Jóga elméletének részei. amelyik egyik végével a gerincoszlop mellett az agy felé emelkedik. Az energia lényegi kiegyensúlyozatlansága a halálhoz vezethet. vagyis felel a szervezet megfelelõ részeiért. A központok közötti egyensúlyt a negyedik – szív – központ biztosítja. Az emberben a szaglás az az érzék. Az ember energia központjai – CSAKRÁK és energia mezejének egy része – AURÁK Csakra szanszkritül kereket.Emese Lorinc Reiki Mester 25 megbomlása is az ember megbetegedéséhez vezet.

kiválás. A Manipura-csakra – a harmadik energia központ – amely a köldök fölött helyezkedik el. A Manipura-csakra elnevezés. Az Anaháta-csakra elemeként a levegõ jelentkezik. Ennek a központnak az eleme a víz. emésztõrendszer mõködését szabályozza. kötõdöttség a saját énhez. közösen a többi energia központtal a húgyúti rendszer és a gyomor-. A csakra színe a sárga. tizenkét virágszirmú lótusz olyan állapotot tartalmaz. A Szvadhisztána-csakra – második energia központ – a hatvirágszirmú lótusz. gõgösség. ennek a központnak a megfelelõ idõben a veséken keresztül (Mani) történõ megtisztításaként (Pura) jelent meg. a szív-ér-. Lanalá-csakra. Az emberben a látás érzékét kelti. Szimbóluma a Mars bolygó. a belek és a Szahaszrara – csakrával közösen az endokrin (belsõ elválasztású mirigyek) rendszerét. A Vishuddha-csakrának tõzárnyalata van. szimbóluma a Merkur bolygó. vagy képmutatás. Az Anaháta-csakra pártfogója. A Manipura-csakra. Színe a fekete. magányosság. a mellek között helyezkedik el. sajnálhatóság. a légzõszerveknek. Az ötödik energiaközpont – az egész szervezet immunközpontja. amely a nemi szerv szintjén. vagy állandóság. amely a Szahaszrara – csakrával együtt tartja fenn az egyensúlyt a többi energia központtal és energiacsatornával. és összhangban az elsõ és harmadik központokkal szabályozza a nemi szervek és a bélrendszer mõködését. tisztaság. amely a tõzbõl jött létre. a régi gondolkodók szerint a hét zenei hangjegy és a halhatatlanság (Amrit) nektárja rejtõzik. mint a hit. amely a nyelõcsõ (toroktáj) alsó részén helyezkedik el a hetedik nyakcsigolya és a nyakgödör között. vagy ún. kötõdés. türelmetlenség. tévedés. funkciók. Nagy fájdalmak megjelenése a derékban – az elsõ jele az energiaáramlás megbomlásának a Manipura-csakrában. A csakra tizenhat virágszirmában. Az emberben a tapintás érzékének felel meg. bánat. Az emberben az íz érzékét kelti. az Idának. bánat. erõlködés. õ adja az Életerõ táplálékát. a belsõ elválasztású mirigy – és pajzsmirigy rendszereknek. mely az éterbõl képzõdött. tunyaság. közömbösség. Az Anahátra-csakra. A viharfelhõ tíz virágszirma a szégyenlõség. A csakra eleme az éter. az elõzõ három csakra parancsolója. a tüdõ normális munkáját biztosítja. önkontroll. dölyfösség. A megfelelõ érzéke az emberben a hallás. eltévedés. utálatosság. butaság. Ennek a csakrának a színe a vörös. amely piros színõ. A Szvadhisztánacsakra az energia normális áramlását biztosítja a gerincoszlop keresztcsont környéki területén. Isvara isten. a szájpadlás alján helyezkedik el a rejtett. elégedettség. Az Anaháta-csakra az ember anyagi és lelki energiai egyensúlyáért. A virág tizenkét szirmában az alábbi összetevõk jelentkeznek: a figyelem. Szimbóluma a Jupiter bolygó. Az Adzsna-csakra – hatodik energiaközpont – amely megfelel a szervezet három legfõbb energia csatornájának. a piros. modifikációk vagy mentális hajlamok találhatók: naivitás.Emese Lorinc Reiki Mester 26 A Muladhara-csakra a szervezet energia tartalékainak bázisa. kiegyensúlyozatlanság. kérlelhetetlenség (kegyetlenség). tulajdonságok. bél-. izgalom. kívánság. Színe a fehér. a szív – tüdõ ritmusát koordinálja a Világegyetemmel. A Muladhara-csakra a medence szerveinek normális energia funkcionálását biztosítja – vizeleti rendszerek. vagy csüggedés. amely füsttakarón át látható. Szív központ. féltékenység. vagy szerelem. gyanakvás. Pingalának és a Szusumnának. a Muladhara – csakra fölött és a köldöktõl kétujjnyival lejjebb helyezkedik el. A Vishuddha-csakra vagy Bharatisztána-csakra – az ötödik energiaközpont. lustaság. Az Adzsna- . a szív. megismerés vagy metafizikus észjárás. melyek közül az egyik – félelmet kelt. étvágy vagy vágy érzékelése. a tízvirágszirmú aranyszínõ lótusz formájában. megvetés. akinek két keze van. ún. A csakra jelképe a Vénusz bolygó. hamis tudás. minden csakra közötti energia áramlásáért felelõs. A Vishuddha-csakra közül. határozatlanság. A hat virágsziromban a különbözõ állapotok. tiszteletlenség. kétszínõség. A Vishuddha-csakra középpontja a Telihold és Éter területe. Az Anaháta-csakra – a negyedik energiaközpont – nagy tizenkét virágszirmú lótusz. félelem jegyeit tartalmazzák. amely a központi részen. A Lanalá-csakra. Ennek a csakrának az eleme a tõz.

a nem az emberben lévõ eszmék (ideák) és képek. tapintás. amelyet a Kozmoszból kapott és az alkotásaiba helyezett át. A vörös színõ burok a legdurvább. A narancssárga és sárga burok az anyagi világhoz tartozik. ízek érzékelését. A sárga színõ burok három dimenzióval rendelkezik. a pirostól az ultraibolyáig. Minden ilyen kép. Ezzel az ember durva fizikai munkát végez. pedagógusok dolgoznak. Itt az ember a jelenben él. Harmadik szem felel az ember teljes agymõködéséért.és az isteni értelem részének burka – Abszolút lélek. amely olyan tulajdonságokat tartalmaz. félelemmel. hanem az ember körül burkot is képez. lopásra hajlam. múlt és jövõ nélkül. A zöld színõ burok – ez az alkotótevékenység energiájának megtestesítése. saját képe formájában. kíváncsisággal. A Szahaszrára-csakra a legfontosabb antennája az emberben megtalálható Világegyetem lényegének. lelki képességeiért – a tisztánlátásért. lelki egyensúly. Itt találhatók meg. A mõvészet minden alkotása a nem látható világgal van átitatva. éteri burok. és Szoma – csakrának nevezik. A csodálatos mõvek magukban hordozzák az isteni energiákat. Az égszínkék burok – ez a burok hordozza az érzékkel megfestett képek energiáját. Minden ember. gyõlölettel. koncentráció. Ez a tizenhat virágszirmú lótusz. hogy minden energiaközpont nemcsak valamilyen energiaforma eredõje. olyanok. amely az egy központjában (Talamus) helyezkedik el és a szemek között az orrtõben tükrözõdik. Ez a fizikai burok. a tudományos képzettség hiánya. melyen áthalad a szerelem. . A fehéres színõ energia burok – az összes energia burok összeolvasztója – saját energia központtal rendelkezik. amelyet nem lehet normál látással észlelni. A kékes. Az alkotó ember anyagosítja a lelki energiát. A narancssárga színõ burok a nemi energiában jelenik meg. akár az energiaközpontoké. virulás. Itt a mõvészek. a tömörtõl a legvékonyabbig. szimbóluma a Hold. türelmesség. fogékonyság. A kék színõ burok – ez az érzelmi megfestettség nélküli képek energiaszintje. asztrális (csillag) burok – a kívánság burka. szívélyesség. mentális burok – Atman. megfestve szerelemmel. amellyel az embernek nincs kapcsolata. vagy összpontosítás. vagy az ún. mint az ember energiaterének a szivárvány hét színére osztódása. A csakrának a rubin szín felel meg. vagy energikusság. félelmet nem ismerés. Ez a szerelem a környezõ világ és az isten felé irányul. ún. úgy a szerelem feltölti az egész embert.Emese Lorinc Reiki Mester 27 csakra – a három virágszirmú lótusz. presztízsvétel. ez a fõnökök és igazgatók szférája. melyek a hallás. Ez az energiaközpont. Itt történik meg az anyagi szintek idealizációja – szép tárgy. amely nem igényli az agy munkáját. Amennyiben ennek a központnak az energiája nincs megbontva. látás képességét. A sárga szín az irányítás szintje. Azt gondolták. szexuális partner. E csakra segítségével az ember érintkezésbe léphet a kozmikus tudással. A zöld színõ burok az anyagi és lelkivilág összekötõ központja. Ez tisztán egy térség anyagi energiája. megfelelõ életkorral rendelkezik. Szoma-csakra. megbékülés. emocionális energia sõrõséget enged ki magából. A burok színei. A Szahaszrára-csakra fölött következik a második titkos. stb. nagylelkõség. tehetség a gondolkodásra. fokozatosság. téliálom állapotát tartalmazzák – a feltüntetett érzések távollétében. Ennek a buroknak a bázisa a szív csakra – Anahata. mint a kötõdés. színe ragyogó aranysárga. szimbóluma a Nap. stb. hozzáértés szerint – az emberek más tulajdonságait nem veszik figyelembe. vagy fontosság. A csakra megfelelõ érzéke az emberben a magasabb tudat. állandóság. Itt történik meg az emberek osztályozása. A Szahaszrára-csakra vagy a Titkos lótusz – a hetedik energiaközpont – hat virágszirommal rendelkezik. orvosok. a kék és ibolyaszín a lelkivilághoz tartozik. A csakra eleme a fém. majd utána eltõnik. illetve mõszerekkel regisztrálni. irigységgel. az érintkezésnél. telepátiáért. A csakrának az emberben az intuíció az érzéke. Minden energiaburoknak szoros kapcsolata van a kozmikus energiával. A csakra eleme az Abszolút.

A test középsõ részén kezdõdik.Emese Lorinc Reiki Mester 28 Az ibolyaszínõ burok – a hetedik energia szint. a formák eltõnnek. Most részletesebben megvizsgáljuk a tizenkét páros és a két páratlan energiacsatornáról – vagy ahogy azokat másként nevezik – meridiánokról meglévõ ismereteinket. eltérõ volna.Fém. Ez azonban nem azt jelenti. Yin. hogy az indiaiak és kínaiak véleménye az ember energiájáról.400. mindössze abban áll. A kínaiak viszont tizenkét páros (24) alapcsatornát és két fõ csatornát emelnek ki. A fehér színõ burok –a külsõ világ visszatükrözése. ahol a legmagasabb az absztrakció. majd fölfelé emelkedik az ötödik energia központhoz és a vállon át a kéz nagyujjának köröm belsõágyához . A jógik a 8. leereszkedik a vastagbélhez. A különbség. egyedül a tartalom marad meg. Véleményem szerint az extraszenzorikában ki kell használni a különbözõ rendszerek és iskolák ismereteit. A szervezet belsõ energiájának önrealizálására és a saját energia feltárására legjobban az indiaiak gyakorlata alkalmas.000 alapvetõt és három fõ csatornát választanak ki. A TÜDõK MERIDIÁNJA Eleme .000 energiacsatornából 72. viszont más emberek gyógykezelésére a kínaiak ismerete az alkalmasabb. hogy az energia csatornák gyakorlati felhasználása és a célok elérésére más.

ennek köszönhetõen az energiahatás. Az õsi gyógyítók az emberre hatva felhasználták a belsõ és a külsõ meridián járatokat (csatornák). A láb második ujj körömágy külsején . a szervezet legmélyebb részébe is eljutott. amely fenntartja a szervezet minden rendszerét. fejhez. Nem nehéz megnevezni azokat az alapvetõ funkciókat. A mutatóujj körömágyában kezdõdik. amelyeket az energiaközpontok és meridiánok töltenek be a szervezetben. A GYOMOR MERIDIÁNJA Eleme – Föld. Yang. égetés) hatottak. fölfelé megy a vállhoz.Emese Lorinc Reiki Mester 29 ereszkedik. az ember és a világegyetem közötti kapcsolatot biztosítják. leereszkedik a mellkason és hason át a lábhoz. mechanikus ingerlõszerek útján (pontmasszázs. tõszúrás. a minimálisé – 15-17 óráig tartanak. A VASTAGBÉL MERIDIÁNJA Eleme – Fém. A gyógyítók a külsõ meridiánokra. A maximális energia feszültség órái 3-5-ig. elérve az alsó álcsontot. A meridián a térd alatt fejezõdik be. Yang. Ezek az életenergia irányításával. A fejben kezdõdik és az egész testen át a lábujjakhoz ereszkedik. A maximális energia feszültség órái 17-19 óráig tartanak.

A lábnagyujj körömágyában kezdõdik. vagy állandó meridián képezi az állandó funkcionális köröket. Minden páros és páratlan meridiánban. a szervezetben ideiglenes funkcionális körök jelennek meg. Az energia ritmusa itt szigorúan a Kozmosz ritmusának van alárendelve. Az állandó funkcionális körök képezik az energiaforgás nagykörét. az emberi szervezetben forgó energiának is van pólusossága. majd a lábon fölfelé emelkedik a has felületen. A bulgár gyógyászok azt mondták: „ Ha az ember bõrén tükrözõdnek a belsõ folyamatok. melyekbõl nyolcat számláltak meg: hat párost és két páratlant. a minimális és maximális energiafeszültség két óra hosszáig tart. A kozmikus energia. A maximális energia feszültség órái 7-9-ig. a minimálisé 21-23 óráig tartanak. ezért az energiamozgás a nagykörökön huszonnégy órának felel meg. Yin – energia. A HASNYÁLMIRIGY MERIDIÁNJA Eleme – Föld.” A tizenkét páros és két páratlan alap-. vagy prána. a minimálisé 19-21 óráig tartanak.Emese Lorinc Reiki Mester 30 fejezõdik be. A keleti orvosok. ha az egyensúly erõsen. normális mozgása ezen a körön biztosítja az egészséget az emberi szervezetnek. Mint az energia bármilyen formájának. A mínusz energia. A maximális energia feszültség órái 9-11-ig. ahogy Kínában nevezik. Abban az esetben. ezeket a nem állandó energiautakat csoda meridiánoknak nevezték. Yin. akkor ezeket a folyamatokat irányítani lehet. amelyek biztosítják a szervezet energia egyensúlyát és feltöltését. hosszabb idõre megbomlik. a mellkason át a nyelv elsõ részének felületéig. amelyet az .

A pozitív. vagy Yang – energia. Vesék – R) Tél Hideg Eltõnés . amelyet a hátsóközép energia csatorna szabályoz. Az energiacsatornák kölcsönös viszonya az öt õselemmel. szívburok – MC.Emese Lorinc Reiki Mester 31 elülsõ közép meridián szabályoz. vékonybél – IG. szív – c) Nyár Hõség Legnagyobb fejlõdés Piros szín Keserõ íz Öröm … FA (epehólyag – VB. máj – F) Tavasz Szél Születés Savanyú íz Harag … VÍZ (húgyhólyag – V. TõZ (három melegítõ – TR.

és minden Yin meridián. egy meghatározott idõben ellenkezõ elõjelõre csökkenhet. . megfontolás … FÉM (vastagbél – GI. minden esetben alkalmazták a „délidõtõl éjfélig szabályt”. Minden Yang meridián éjféltõl délig.Emese Lorinc Reiki Mester Fekete szín Sós íz Félelem … FÖLD (gyomor – E. a bulgár gyógyítók. lép – RP) Nyár vége Nedvesség Változás Sárga szín Édes íz Meggondolás. déltõl éjfélig gyógyítható a legjobb hatással. tüdõ – P) õsz Szárazság Hervadás Fehér szín Erõs íz Bánat … 32 A páciensre való hatás és a gyógyszer meghatározásnál. Ugyanakkor valamennyi meridián aktivitása.

valamint a test mélyébe a szíven át a bélrendszerbe és a lábhoz irányulnak. a minimálisé 23-01 óráig tartanak. A Yu-Szín koncepciójában az „anya-fiú” gyógyítás szabályát építették fel. Keleten. hogy az alapvetõ szervekben keletkezõ kapcsolatok során. Yin. A szín fogalma. A VÉKONYBÉL MERIDIÁNJA Eleme – Tõz. Úgy gondolják. A maximális energia feszültség órái 11-13-ig.Emese Lorinc Reiki Mester 33 A SZÍV MERIDIÁNJA Eleme – Tõz. A meridián ágai a fülhöz és a szemhez. létezik a Yu – szín koncepció. az ember szervezetében végbemenõ változások alap analízisét képezi. a meridián ágak a vékonybélrendszerhez. amely a belsõ szervek alapkölcsönhatás elképzelését. mindegyik szerv jelentkezhet anyaként az utóbbinál. vagy . a mozgás jelentkezik. A maximális energia feszültség órái 13-15-ig. az õsi gyógyítás gyakorlatában. a minimálisé 01-03 óráig tartanak. amely lehetõvé teszi az energia mozgás elosztását a szervezetben. A kéz kisujj körömágyában kezdõdik. olyan módszerrel. A térdkalácsban fejezõdik be. A szívnél kezdõdik. vagyis az õsök azt gondolták. hogy abban létrehozható az energia egyensúly. Yang. a szemhez és a kéz kisujjához irányulnak. mozgást jelent. hogy az egész lény alaptulajdonságaként – az isteni energia (Prána).

hogy minden betegség kialakulását meg lehet figyelni. nem is olyan furcsa. állandó mozgásban lévõnek tekintették. egyensúly van a nap és hold energiacsatornái között. hogy a szervezet struktúráját a Yin.Emese Lorinc Reiki Mester 34 fiúként az elõzõ szervben. ugyanakkor a tüdõnek fiaként (õselem a Fa). a hátnál történt sérüléseket viszont a gyomron át kezelték. Ebben az esetben az õt megelõzõ szerv (õselem) lesz az anya. akkor annak a párjában is ugyanez megy végbe. hogy ha a páros meridiánok egyikében megsérül az energiaáramlás. A kínaiak úgy vélték. A keleti gyógyászok úgy gondolják. Úgy gondolták. Ezért olyan vélemény is volt. hogy egyensúly van Yin és Yang között. az élelmiszerek pedig – Yin. A jelen példában az anya-õselem. és az azt követõ a fiú. a léphasnyálmirigy meridián (õselem – Föld) anyjaként jelentkezik. az ember energiáját dinamikusnak. vagy a vele összeköttetésben lévõ gyomormeridiánban történt elváltozás miatt következhetett be.”. amely energiát képes leadni. Ennek alapján a kínai orvosos mondása: „Fáj a szíved – gyógyítsd a gyomrod. felborul az energiaáramlás. . a funkcióit pedig a Yang képviseli. hogy a bulgár gyógyászok az emberi szervezet jobb oldalát. õk állandóan kiegészítik és változtatják egymást. a fejet a lábakon. A szervezet tevékenysége – Yang. A Yin mindig anyagi alapja a Yangnak. Egy szerv patológiai esetében. Például a szívnek(õselem a Tõz) a lép anyjaként jelentkezik. a fiú-õselem. A szervezet normális élettevékenységének alapja. A szív meridiánja (õselem – Tõz). a lép – hasnyálmirigy meridiánban. a baloldalon át gyógyították. Yin és Yang soha nincsenek nyugalmi állapotban. Az õsi gyógyászok. amely energiát nyel el. az öt szerv (õselem) koncepciójára támaszkodva. Például a szív megbetegedése. abban áll.

a Világegyetembõl kapja. a fejen elhelyezkedõ érzékszervek útján. egyensúlyban vannak a plusz mínusz pólusok. a fülkagylón át bejutó hanggal. A keleti gyógyászok elkészítették azt a vázlatot. a fejtetõn lévõ Szahaszrára-csakránál. Ha megnézzük az ember energiáját. oda. akkor a fej a plusz. . a szájon keresztül bejutó étellel. amely szerint a Kozmosz energiája a fejtetõn és gerincoszlopon át eljut az oszlop talpáig – a farkcsigolyáig – és tovább a talpig. reflexhelyekre.Emese Lorinc Reiki Mester 35 A YU-SZÍN koncepció ábrázolása A FÉM és VÍZ õselemek a YIN-hez viszonyulnak. FA és TõZ – a YANG-hoz. A YU-SZÍN koncepció alapján épül fel az ANYA-FIÚ gyógyítás szabálya. A Föld energiája a lábakon át igyekszik a fejhez. a Szahaszrára-csakrán át. Az energia az orron át belélegzett levegõvel. Véleményük szerint az ember a legtöbb energiát. ahol az ember energiája a külsõ világgal kapcsolódik össze. amely megengedi az energia áramlás növelését vagy csökkentését abban a meridiánban. a FÖLD õselem fordulópontot képez a YIN és YANG között. ahol az megbomlott. minden részecskéjében. az emberi tevékenység termékeivel jut el más energiaközpontokba. amelyet bárhogyan is osztanak. A Kozmosz és a Föld energiája. a láb a mínusz pólus. ahol a Yang és Yin energiák harmonikusan szétoszlanak minden szervben és minden sejtben. jut a szervezetbe. A szervezetben energiaegyensúly jön létre. a levegõvel bejutó illattal. a legtisztább formában. Az ember szervezete hasonlít a mágneshez.

meleg. A maximális energia feszültség órái 15-17-ig. a plusz – az apai kezdet. aktív. ellenkezõ. napsugaras. és a nyelvtõnél fejezõdik be. Yang. ami pozitív. sötét. akkor látjuk. Az õsök szerint.Emese Lorinc Reiki Mester 36 A HÚGYHÓLYAG MERIDIÁNJA Eleme – Víz. a minimálisé 03-05 óráig tartanak. zárt. ahonnan a háton és a lábon leereszkedik. áthalad a homlokon és a fejtetõn. nedves. holdfényes. napsugaras. . Yin. A mínusz – az anyai kezdet. a tarkórésze Yin. emelkedik a fej felé. Például a fej homlok része Yang. A maximális energia feszültség órái 17-19-ig. hideg. a baloldal negatív. holdfényes. A láb kisujj köröm alapján fejezõdik be. állandó. A láb kisujjánál kezdõdik. A VESÉK MERIDIÁNJA Eleme – Víz. Ha a szervezetet tovább vizsgáljuk. ami negatív. hogy a jobb oldal pozitív. passzív. felhõs. a tarkóhoz. száraz. a minimálisé 05-07 óráig tartanak. hogy annak minden része rendelkezik pólusossággal. akkor azt látjuk. alkotó. változó. A szem belsõ szögénél (sarkánál) kezdõdik. Ha tovább vizsgáljuk az embert. világos. Így a kéz és láb ujjainak is más és más a pólusossága.

a Yin részei fogadják azt. energiát és be kell önteni a jó energiát. . Ezért a bulgár gyógyászok egyik gyógyászati alapelve hogy ki kell vonni a rossz. az adó kéz az energia pumpálása mellett. A húzó kéz a betegséggel egyidejõleg kihúzza a fájdalmat. amikor a betegség nagy fájdalmakat okoz. Ennek a módszernek különösen jó hatása van akkor. aneszteziálja a beteg részt. amennyiben a szervezetben Yang és Yin közötti egyensúly zavar van.Emese Lorinc Reiki Mester 37 A bulgár orvosok szerint a szervezet Yang részei leadják az energiát.

és a passzív Yin. minden kis részecskéjébe. A maximális energia feszültség órái 19-21-ig. az öt alapelemként jelenik meg: fa (növényi anyag) tõz (meleg). a minimálisé 07-09 óráig tartanak. az anyagi világban. A gyógyítók elképzelése szerint az ember energia elosztásának és irányításának fõ szerve az agy és annak elválaszthatatlan része. éter és víz (folyadék). A maximális energia feszültség órái 21-23-ig. ami bekerül a szervezet minden sejtjébe. föld (föld). Yang. szíven. Gyakorlatilag az összes energia. mint a kínaiak is. hogy az aktív Yang. hason a lábhoz. az energiavázszerkezetén alapszik és létezik. mint az egész Világegyetem.a gerincvelõ. ahol a fõ energiaközpontok is vannak.Emese Lorinc Reiki Mester 38 A SZÍVBUROK (PERIKARDIUM) MERIDIÁNJA Eleme – Tõz. Yin.. A bulgár gyógyítók. eközben átfogva a szív térségét és a gyomor traktust. ágai az elsõ energia központhoz és a kéz középsõujjához haladnak. visszajut újra a Világegyetembe. Az õsök gondolkodása szerint az ember fizikai és lelki állapota. . Ezzel összefüggésben. a minimálisé 09-11 óráig tartanak. ugyanúgy. A mellüregben kezdõdik. úgy vélték. A HÁRMAS MELEGÍTõ MERIDIÁNJA Eleme – Tõz. áthalad a fejen. A gyõrõsujj végénél kezdõdik. a bulgár gyógyítók ezeken a központokon át gyógyítottak.

az úgynevezett vata. A bio. átalakítva maggá. hogy az alapelemek. A Közép-Ázsiai gyógyászok. de az anyagi világ felépítése ettõl nem változott. amely a négy elemet ismerte el: levegõ. A természetes erõ önmagában is kétformájú. az emberi szervezetben három kezdetként jelentkeznek. A föld a vízzel együtt úgy jelenik meg. a máj és a véredények közremõködésével biztosítja –az egész testen elhelyezkedve. Az éterbõl és levegõbõl létrejön a testi levegõ. amely alkalmas a magház megteremtésére -. A természetes erõ mindkét formája saját tevékenységet. amelyek a szívbõl indulnak ki és elterjednek az egész testen. Az erõnek a második formája elválasztja azt az anyagot. amelyik a test táplálkozását biztosítja. létrehozza benne az érzést. hirdették a régi orvosok – görögök. az éter. felfogásban és tudásban. hanem az éter vagy a levegõ.Emese Lorinc Reiki Mester 39 Az alapelemek száma és sorrendje az iskoláktól. azaz a keleti nézetek rendszerétõl függõen változott. Keleten létezett olyan szemlélet is. perzsák – tapasztalatait. és föld. hanem három elemen alapszik. az úgynevezett pitta. az energia három minõségében jelenik meg – isteni (természeti). tevékenységet. közvetítõi – az idegek. a megkülönböztetés erejében. mint a test vize – kaphaként ismert. Az emberi szervezet fenntartója az epe. Az indiai orvoslás nem öt és nem négy. nyirok és levegõ. A pszichikai energiának három módozata van: megtestesül az érzés erejében. Véleményük szerint a szervek ereje és funkciói. Ennek az erõnek az elsõ formája az. Ami ebbõl az energiából eljut az agyhoz. mely megtermékenyülhet és megszülheti az újszülöttet. Ennek az energiának a forráshelye az agy. tõz. mint a tõz elve. a mozgást. víz. Ennek az energiának a forrása a szív és közvetítõi – az artériák. Az indiaiak ezt azzal magyarázzák. a testben jelenik meg. felfogást. víz. A tõz a vízzel együtt. valamint a csontvelõ. mozgás erejében. Például aktív kezdetként nem a fa volt beállítva. akik állították. megfelelõ állapotba hozza azt. . hogy szállítja az életenergiát és a természetes hõenergiát az egész testhez. hogy a test szervei erõvel és funkcióval rendelkeznek. amely az egész szervezetben elterjed. bio (állati) és pszichikai formában. majd ez követõen az agyból az egész testbe távozik. vagy funkcióját. amelyek az agyból indulnak ki. tõz és a föld. vagy életerõ funkciója abban áll. levegõ. arabok.

a tibeti gyógyászat gyakorlatában három doshá-ban jelentkezik – szél. A maximális energia feszültség órái 23-01-ig. Yin. ujj körömágy külsejénél fejezõdik be. A két erõ közötti egyensúly megromlásának jele. A szem külsõ szögletében kezdõdik. epe. amelyek biztosítják szervezet normális élet-tevékenységét. Az emberi szervezet Yin és Yang-ja úgy a tibeti. A maximális energia feszültség órái 01-03-ig. A láb IV. fölfelé megy a lábon és tovább a belsõ szerveken át a fejhez. mint a bulgár gyógyászatban bemutatásra kerül. A MÁJ MERIDIÁNJA Eleme – Fa. Az indiai orvoslás három elemének egyenértéke. a minimálisé 13-15 óráig tartanak. Mindkét erõ – parázs és jég. A láb nagyujj körömágy külsejénél kezdõdik. Yang. ahol be is fejezõdik. a minimálisé 11-13 óráig tartanak. és a fejtõl leereszkedik a mellkason át.Emese Lorinc Reiki Mester 40 AZ EPEHÓLYAG MERIDIÁNJA Eleme – Fa. a gyomorbél traktuson keresztül a lábhoz. a tizenkét szerv egyikének megbetegedésében . nyálka.

melyeknek más szervek felelnek meg – ezek epehólyag. A HÁTSÓ-KÖZÉPSõ MERIDIÁN Minden Yang meridián tengere. a gerincen át emelkedik föl a fejhez. a kínai gyógyászatban az alábbiakként ismertek: tüdõ. valamint a hármas melegítõ szerv. vesék (víz). szív (tõz). Az utóbbi két szervnek a tudományos gyógyászatban nincs hasonlósága – analógiája. gyomor. amelyekre az emberi szervezet fizikai és lelki állapota épül. vérerek uraperikardium (tibeti neve: szeu-szeu) és a hármas melegítõ.Emese Lorinc Reiki Mester 41 jelentkezik. tüdõ (arany). majd leereszkedik a homlokra. húgyhólyag. A farkcsontnál kezdõdik. vastagbél. vesék. vastagbél. . Ezeknek a szerveknek a funkcióit a Yin passzív elemei teljesítik. amely elsõdlegesen felel az ember lelki világáért – ez a szerv a vérerek ura – perikardium (akaraterõ energiaközpontja). mely szervek. hasnyálmirigy. vékonybél. vékonybél. lép – hasnyálmirigy (föld). amelyek Yang aktív elemekbõl állnak. lép. Azok a szervek. szív. Eme öt pár mellet létezik még egy pár. orra és a felsõ ajaknál fejezõdik be. tartják fenn az életet az emberi testben – ez a máj (fa). húgyhólyag. Mi megneveztünk öt Yin-Yang párt.

ELSõ-KÖZÉPSõ MERIDIÁN Minden Yin meridián tengere. melyeken át az egész szervezetre hatni lehetett. mert ezeken a zónákon át történik a legnagyobb energiacsere. fül területei.Emese Lorinc Reiki Mester 42 A bulgár népi gyógyászat képviselõi úgy vélték. nyakon át halad a fejhez. Másodsorban azért. A meridián két ága a szem alsó részén fejezõdik be. Ez fontos tényezõként jelentkezhet nemcsak a diagnosztizálásnál. száj. vagy kicsinyített képét. szemhéj állapotából. hogy az emberi szervezet minden sejtje magában hordozza annak mását. hogy az energiacsatornák itt változtatták pólusosságukat pluszról mínuszra. a középsõ vonalon fölfelé a hason. az ember és a Kozmosz között – ezek a szem. tekintettel arra. orr. Az emberi testen olyan zónák kerültek kijelölésre. Az egész szervezet belsõ szerveinek állapotát. mellen. szemfehérje. de a betegségek gyógyítása közben és azok eredményességének ellenõrzésénél is. A gátnál kezdõdik. viszonylag pontosan meg lehet állapítani a szem szivárványhártyája. Ezek elsõsorban a kéz és lábvégzõdések voltak. .

Keleten a kézfejek is állandó megfigyelést élveztek. megtartja polaritását. az orr. melynek alapján bonyolult betegségeket gyógyítottak. A test minden része. .Emese Lorinc Reiki Mester 43 Az ember általános polaritása. nyelv és ajkaknak a belsõ szervekre tett hatása szerint. többek között a belsõ szervezeti elváltozásokat is. a talpon át jutó hatásra. Keleten nagy figyelmet fordítottak az egész szervezetre. Az emberi szervezet a mágneshez hasonlít. a test többi része – a Föld negatív mezejéhez kapcsolódik. Ezek útján nemcsak hatottak az emberi szervezetre és diagnózist állapítottak meg. de megjósolták az ember sorsát. Az egész szervezet helyzetét meg lehet állapítani a fülkagylók. a fogak. amelyik bármennyire darabolnák is. minden sejtje rendelkezik saját plusz és mínusz pólussal. A fej a Kozmosz pozitív energiájával van kapcsolatban.

11. 15. 18.Emese Lorinc Reiki Mester 44 NÉHÁNY BELSõ SZERV ÉS TESTRÉSZ ENERGIA KAPCSOLATA A FÜLKAGYLÓVAL (V. 6. 9. Méh Ujj Kéz Bõr a háton Bõr a derékon Hasnyálmirigy Gyomor Nyombél Vastag – és vékonybél Szigmaalakú és egyenes bél Lép Máj Bõr a lapockán Izület Mandulák Szem Tüdõk Ajkak Vesék Húgyhólyag . 7. 19. 4. 14. 12.) 1. 3. 5. 20. 17. 10. 2. 13. 1981. 16. 8. KARJAGIN szerint.

Bal A KÉZ REFLEXZÓNÁI (1977. szerint) 1. Orr körüli üregek 2. Fülek 3. Szemek 4. Garat, gégefõ 5. Epofízis (Tobozmirigy) 6. Hipofízis 7. Lelki (pszichikai) szféra 8. Fej, agy 9. Nyak 10. Pajzsmirigy 11. Gerincoszlop 12. Hemorroidális csomópontok (aranyér, visszértágulatok, stb.) 13. Prosztata.düll mirigy 14. Méh 15. Külsõ nemi szervek 16. Derék-keresztcsont területe 17. Alsó végtagok izületei 18. Here, petefészek 19. Tüdõ 20. Napfonat 21. Thymus (csecsemõmirigy)

Jobb

22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Mellékvese Vese Gyomor Vastagbél Belek Húgyhólyag Vakbél Hasnyálmirigy Lép Szív Felsõ végtagok izületei Máj Epehólyag Hallás Idegrendszer, hallás Idegrendszer Látás

Bal Jobb A LÁB REFLEXZÓNÁI (E.L. Macseret és mások szerint) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Orrkörüli üregek, fogak Hipofízis Fej Pajzsmirigy Nyak Garat, gégefõ Szem Fül Gerincoszlop Tüdõ Napfonat, rekeszizom Felsõ végtagok izületei Máj Epehólyag Szív Mellékvese Vese Gyomor Hasnyálmirigy Lép Kereszt vastagbél Vastagbél Leszálló vastagbél Vékonybél Szigmaformájú és egyenes bél Vakbél Húgyvezeték

28. 32. Húgyhólyag Derék-keresztcsont területe Kis csípõ szervek Alsó végtagok izületei Ülõideg AZ EKZONÁLIS PONTOK MIKRO AKUPUNKTÚRÁS RENDSZERE (E. Máj . Szív 5. 29. 31. Arc 2. Tüdõk 4. 30. Macseret és mások szerint. 1986.) 1. Garat 3.

7. Lép Vesék Külsõ nemi szervek Belsõ nemi szervek Epehólyag Gyomor Vékonybél Vastagbél Húgyhólyag Fül Mellkas Tejmirigy Gerincoszlop nyak. Gyógyíts ne ott ahol fáj. 8. hogy a két pólus – gyógyász-páciens -. a hátra – a hason át. hogy a beteg állapota ne rosszabbodjon tovább. szeretnék a kezdõ extraszenszeknek néhány javaslatot tenni: 1. . hogy az ember energiájában még nagyobb kiegyensúlyozatlanságra ne kerüljön sor. vagyis a szervezet fájó részére az egészséges részen át kell hatni: a test jobb oldalára – a baloldalon át. comb Térd. amikor szükségessé válik a plusznak. 21. 15. 16.6. között ne következzen be rövidzárlat. vagyis. és annak kozmikus kapcsolatával kell végezni. Az energia csatornák szimmetriájáról. mell része Gerincoszlop deréktáji része Felsõ végtagok Farrész. A gyógyítást az ember energiájának cirkulációs ritmusának figyelembe vételével. 14. 18. 3. 13. 10. Természetesen vannak esetek. Azért van erre szükség. Ki kell használni a keleti gyógyászok tételeit.a fejre – a lábaktól. 12. 19. vagyis a gyógyász saját napenergiájával hasson a páciens hold energiájára. 11. vagy mínusznak a mínuszra irányulni. akinek elõzõleg az energia diagnózisa nem került megállapításra. Ne kezdje a munkát olyan pácienssel. 4. 9. 20. 23. Azért van erre szükség. . 22. a belsõ szervekre perifériáról és fordítva. és viszont. 17. alsólábszár Talp Bejezve az ember energia-felépítésének rövid taglalását. Dolgozni mindig a plusszal a mínuszra kell. 2.

. SZÚRA SZOBÁK Az ember egészsége a meridián rendszerében lévő energia többlettől vagy hiánytól függ.A BETEGSÉGEK OKAI Ó TI. ÉS NE KUTASSÁTOK NEHOGY EGYESEKET KÖZÜLETEK SZIDALMAZZANAK MÁSOK SZEMEIÉRT KORÁN 49. a saját anyagából kapott energiájából. valamint az egész élete során a környezetéből felvett kiegészítő energia segítségével. az ember él és megőrzi saját egészségét. AKIK HISZTEK! ÓVAKODJATOK SOK GONDOLATTÓL! HISZEN A GODNOLATOK NÉMELYIKE BŰN. amely biztosítja a vér forgását és a prána cirkulációját (isteni energia) a szervezetben. A bulgár gyógyítók véleménye szerint.

Fentről lefelé hat. panaszkodás .Az összes energia. vagyis a szervezetben. olajos és hűvös a nyálkában halmozódik fel. addig a betegséget nem kerülheti el. Ha erőteljes kapcsolatban vannak. és csapadékból ez a hiányt jelez. Amikor az öt szerv. vagy imahelyzetének orientálásánál. vagy hol rendezik be éjszakai szálláshelyüket. ez a többlet jele. mint mozgásba hozni és elcsendesíteni a betegségeket. A tibeti gyógyítók vallották. mint a betegségek potenciális okozói. amely az Én távollétének ismeretlenségéből fakad.a három méreg tényezőjének voltak nyilvánítva. a Hold fázisai.nyák . és mozgásba hozzák a betegségeket. túl sok. A tibeti orvosok nagy figyelmet fordítottak a betegségek keletkezésének három feltételére . hogy az epe a Tűz természetével rendelkezik és forró. energia egyensúlyt bont meg. A szél hat fel és le. epe és nyálka. a túlzott kapcsolat fölösleget jelent. Holdvilágnál. a szél növeli a lehűlést. betegség kezdődik. mozgásba hozza azt a forró. fordítva . és ártani kezdenek a szervezetnek és az életnek. melyet mozgásba hoz a forró. a prána-áramlás megszűnése halált okoz. jelen vannak. pozitív energia többletével.ez a hiány jele. s azáltal. vagy egyáltalán nincsen kapcsolatban . hogy amíg minden teremtmény a tudatlanság hatalmában van. vagy kevés van belőlük. csillapítja a durva. valamint a családi kapcsolatok. Az emberek. A FELHALMOZÓ feltételek. Kozmoszé. többlete és hamissága szüli a betegségeket. A Föld mágnesességének pólusosságát vette figyelembe az ember a saját testének alvásközbeni. A Föld energiájának nagy hatása van az ember egészségére.ez nem más. ha azok keveset érintkeznek a saját szerveikkel. Az erős és a hideg felhalmozzák az epét. Nem lesz tökéletes az érintkezés azáltal.ez hiányt. és lélek cselekedetei. . valamint az elhalálozott testének temetésekor.ezek előidéző. Ezek hiánya. E három kezdemény közötti egyensúly megromlása következtében. tekintettel arra. A MEGJELENNI KÉPES feltételek adják a lökést a betegség megjelenéséhez. A tibetiek szerint. Okai: durva és forró .ez szintén rossz. amíg ebben a három kezdeményben (indiaiaknál ez az epe. elfojtása. A tibetiek és indiaiak véleménye szerint. klímáé. három betegség-kezdeményből eredtek. azon szervek és a szervezetek rendszerének normális munkájára van tervezve. Az inger visszatartása. elcsendesíti az olajos és a forró. A tudatlanságból fakadó főbb tényezők: félelem. a nyálka . amelyek szülik és növelik a betegségeket. hogy az epe megzavarása elégeti a szervezet erejét. így: a természeté. azok betegségként jelenülnek meg. Amennyiben az ember testében az energia normális cirkulálása felborul. hidegből. A nyálka megzavarása a tűz és a meleg legyűrését eredményezi.felhalmozza a szél. A szél a napot túlhevíti. hogy megfélemlítenek vagy előidézik a szenvedést. a saját öt felfogó objektumával keveset találkozik. A hideg és meleg részére a szél jelenti a közöst. amelyektől függ az élet. külsőleg és belsőleg. Ezeknek a mérgeknek a gyümölcsei. ezért a legtöbb betegség okozójának is tekintették. Minden betegség okozója az energia-egyensúly megbomlása. A tibetiek úgy vélték. hogy az a Víz természetével rendelkezik és hűvös. pitta és kapha) nincs változás. nagy körültekintéssel határozták meg hol építik meg házukat. rosszul hatják át azokat . mozgásba hozza azt a forró. az érzékszervek és az életforma. hogy túl közel vagy távol vannak egymástól.ha túl sok van belőlük fölöslegek. addig ezek. karaktere és időbenisége van. a tibeti és indiai gyógyászok szerint . Az előidéző feltételek közé tartoznak: az időjárási tényezők. Az ember a Világegyetem része. butaság . A nehéz. amelyeknek oka. amely az emberben van. Alsó elhelyezkedéséből felfelé igyekszik. ősidőktől kezdve. Második feltétel. Mindenféle lázas betegség tőle ered. a szél váltja ki a hideg és a test közötti feszültséget. Az emberben az energia normális körforgását. nyelv. tekintettel arra. ezek: szél. ez nem természetes viselkedés. amelyek gyűjtik. a csillagok állása a munkahelyen más emberekhez való viszony.a levegő vagy vata. felgyülemlő és megjelenni képes feltételek. a felhalmozás . Az életformához tartoznak a test.ez a tulajdonság. Az ELŐIDÉZŐ feltételek azok. elcsendesíti azt a tompító és a hűvös. Amikor kevés van melegből. Abban az esetben. vagyis amikor a szervezetet negatív energia árasztja el. gyűlölet. és kívülről kerül be. éppen ezért befolyásolják az időjárási feltételek.

állott hús.Amikor a szél. nehéz. hogy a lélek negatív állapota. Az epe ingerlése ősszel az olajostól és a melegtől indul be. a lelki kínok. erősségre. és különböző patológiai szimptómák A bulgár orvosok ezért legfontosabbnak tartották az ember életenergiájának. túlzott munkavégzés éhgyomorra. fürdés. borsó. nádcukor és tea. A feltételek. alvás nappal. Például a szél megjelenik a növényzet kibontakozási periódusában. s a betegségekhez. forróságra. a szél felhalmozásához vezetnek. hideg tea és víz.mind megingatják a szervezet energiaegyensúlyát. félig főtt megsavanyodott . kávé. Amennyiben azok. A tibeti gyógyítók úgy vélik. Az idő hasonlóan nagy hatással van a három tulajdonság közötti egyensúlyra. biztosítva a szervezet jó közérzetét. amelyek az epe forróságát váltják ki az alábbiak: hajlam az elkeseredésre. megelőzését és megszűntetését a betegségeknek. bánat a szívben.a saját helyükön. olajosra. A bulgár orvosok szintén úgy vélték. nem a saját útjaikon igyekeznek mozogni. EGYEDIEK . ellentétbe lépnek önmaguk alapjával.különösen hús. hidegre. élvezeti cikkek használata (alkohol. Ősszel az olajos és meleg csillapítja a szelet.ezek: a keserű telítettsége. versenyfutás teljes erőből. állott retek. illetve a fizikai halálhoz vezetnek. az ember testfelépítése. inger visszatartása. könnyű öltözködés.nyák . verekedés. és durvától lecsillapodik. Az epe a nyár kezdetén jelenik meg. éhség. nyers és romlott gyümölcs. Ne kezdjék meg a pácienssel való energia tevékenységet: 1. 1. egyensúlyban vannak. felforralt és megkeseredett növényi olaj. a lakhely. A tél végén a hűvöstől. fokhagyma és más nyersáru. nehéz teherviselés. Elidegeníthetetlen részei az időnek az időjárási viszonyok. a Kozmosz és a Föld energiájának kihasználását. a könnyű. akkor azok nyugodtak. epe. hosszú ideig energiaszegény táplálkozás. lóról való leesés. édesre. étkezése és életmódja. csillapítását viszont a tél kezdetén a hűvös eredményezi. stb. Ez azonban elrejtőzik és csak tavasszal. sírás végkimerülésig. Ekkor a betegség ismertetőjelei nyílttá válnak.) az agyvelőben és a gerincvelőben elhelyezkedett fő energia központokra ható nemi izgalom . nagymennyiségű étel fogyasztása . zsír. bőséges véráramlás. öreg zöldségek. nehézre. álom forró napon és az abból való felébredés utáni nehéz munka végzése. a teljes fövés előtti élelem fogyasztása. túlzott táplálkozás. dohány. Ezek az egyedi feltételek mozgásba hozzák a szelet. meghűlés a fagyban. a nyálka a télúton. . amelyek kiváltják a nyálkahártya betegséget. Az energiaáramlás megbomlása során a belső szervek és a test szöveteinek funkcionálása romlik. szárított kecskehús. keményföld ásása. a betegségek az étkezéstől és az életviteltől is fellángolhatnak. erős hányás és hasmenés. Az egyedi feltételek. Amennyiben a fenti feltételek keverednek. A nyári hónapokban az olajos és hűvös fölhalmozzák az epét. de a test nem ad nekik kiutat. szeretném ráirányítani a kezdő extraszenszek figyelmét a bulgár gyógyítók javaslataira. Amennyiben a nyár esős. a könnyűtől. Befejezve a betegségek okainak rövid feltárását. de az nem indul mozgásba. a könnyű és durva feltételek. de ugyanígy a többi három szezonban is. A szezonoktól függetlenül. a saját helyükön megkezdik a felhalmozódást. a másikhoz húznak. az alábbiak: érzékenység a keserűségre. bottal verés. birkózás. kecsketej és az abból készített termékek. és más tényezők. úgyszintén a túlzott erőlködés. az élelem és folyadék túlzott bősége. fekvés a nedvesen. a napsugarak melegétől lángol fel. nyálka . kialvatlanság. Diagnózis megállapítása nélkül. hogy a megbetegedés feltételei általánosak és egyediek lehetnek. olajosra. kimeríthetetlen megvetés a lelki világban.ezek: az első elemek időszaka. visszaállítva azok normális folyamatát. mérgek nem megfelelő táplálkozás. nyílvessző feszes húzása. Nyáron viszont a nyálka. A növények növekedésének periódusában. ÁLTALÁNOSAK .leégett étel. a búza. evés után kis mozgás. kővel való megdobás. téves gyógyítás. akkor a betegség bonyolult lesz. nehéztől és olajostól a nyálka (nyák) felgyülemlik. bőszavúság. akkor a hideg mozgást biztosít a szélnek. nemi túlzások.

A páciens által végzett munka nehézségének. HOGY EZEKET A MINŐSÉGEKET ÉRZÉKELNI LEHET.2. SZERETNÉM TOVÁBBÁ. foglalkoztatás formájának megismerése nélkül. AZ ENERGIÁVAL KEZDŐ GYÓGYÍTÓK FIGYELMÉT FELHÍVNI ARRA. AZ ENERGIÁVAL DOLGOZVA. ÉS Ő SZÁMUKRA . EZEK . NEHÉZ. MINT A HIDEG. Az egy huszonnégy óra alatti.VEZETÉS ÉS ORVOSLÁS. 6. 2.AZOK. AKIK HISZNEK. AZOK FÜLEIBEN SÜKETSÉG VAN. Lelkiállapotának feltárása nélkül.VAKSÁG. 4. TERMÉSZETESEN MINDEN A GYAKORLATTAL ÉS TUDÁSSAL JÖN. 5. KÖNNYŰ. Az általa felvett élelem mennyisége és minősége ismerete nélkül. az évszakokban fellépő fájdalmakról való kikérdezés nélkül. Amíg ismeretlenek annak lakhelyi körülményei 4. 6. DIAGNOSZTIKA Ő AZOK SZÁMÁRA. a holdfogyatkozáskor. 3. . ÉLES STB. OLAJOS. HOGY NE VISZONYULJANAK SZKEPTIKUSAN A TIBETI ORVOSOK FENT EMLÍTETT OLYAN MEGÁLLAPÍTÁSAIHOZ. FORRÓ. 5. ÉS AKIK NEM HISZNEK. ELTOMPÍTÓ. TEKINTETTEL ARRA. 3.

.AKIKNEK TÁVOLI HELYRŐL KIÁLTANAK. nagy figyelmet fordítottak a kéz és a láb ujjainak külső állapotára. köröm és szem állapotát is értékelte.az ember külsejének megtekintése MÁSODIK -az energia diagnosztika Az ember külső megtekintése szemrevételezéssel és tapintással történt. de a haj. különösen azokat a helyeket. kezek és lábak. a gerincoszlop mentén . SZÚRA MEGVILÁGOSODOTTAK A bulgár orvosok állandóan figyelmeztettek: "A pácienshez ne nyúlj se kézzel. Az ujjakon át halad a negatív Yin és a Yang meridiánok közötti kapcsolat. ELSŐ . elsősorban a test perifériáján a kézre és lábra. se gyógyszerrel diagnózis nélkül.a farkcsigolyától a fejbúbig . KORÁN 41. A gyógyítók. ha a normális-energia körforgás a főenergia csatornában. A bulgár gyógyító szerint. ahol az alapenergia-csatornák változtatják pólusosságukat . akkor ez az egész szervezet energia állapotára hatással van.változik.ez a fej. se energiával." A bulgár gyógyászok a diagnózist két ütemben állapították meg. Itt a gyógyító nemcsak a bőrt szemlélte meg. A gyógyító mindenekelőtt a szervezet kültakaróját nézte meg.

a körmök formája és kidomborodása alapján (Schinner szerint. 4. 9. Buzogány formájú körömoldal (veleszületett pszichikai hiányosságok) 10. 13. 8. 5. lapos köröm (a szív szervi megbetegedése) Nagyméretű holdacska (szapora szívverés-tachikardia) Holdacska távolléte (szívideg) Hüvelykujj körme kidudorodott (tüdő tuberkolózis) Kidudorodott köröm nagy holdacskával (veleszületett tuberkolózis) Lapos. hörghurut) Csőformájú. 2. 7. Salakos (sós) rétegek a körmökön (a gyomor-bélrendszer heveny betegségei) 14. 4. 12. magas köröm (rák) 9. szétdarabolt köröm (giliszta invázió) 12. 15. 3. A gyűrűsujj köröm félkör alakú (a vesék kóros betegsége) 10. 11. meghajlott köröm (veleszületett asztma. 2. Összelapított. Behorpadt köröm (alkoholizmus öröklött formái) 11. 6. A köröm normális formája Rövid. Meghosszabbodott köröm (cukorbetegség) 15. 7. 8. 5. 1. . Töredezett csatornák a körmön (mészlerakódás) 13. 1925. 14. 6.) A körmök fölötti hullámos jelek a köröm lemezek görbületét jelentik.Köröm diagnosztika. 3. 1.

a kezek. Csíkok és bemarások a körmön (a lép és vékonybél megbetegedései) 19. ez arról tanúskodott. az érzékelés alapján a tüdő állapotáról határoztak. szív és máj funkcionálását vizsgálták. A kézfej bőrfelülete: a tarkó. a szervezet azon lehetőségeiről. Amennyiben a dudor érzete túl puha és hajlékony volt. sajnos fukar adatok maradtak arról. a gyomor. hogy az ember sokat eszik. vastagbél. a kéz kisujjának görbülete alapján. ha a dudor kemény és rugalmas . határozta meg a szív. Fordítva viszont. a gyógyítók az egész szervezet lényeges változásait állapították meg. hogy az ember túl sok élelmet fogyasztott. az energiaáramlás változása következtében eltolódtak a porckorongok és a csigolyák.a tüdő jól funkcionál. azt jelentette. amely erre a dudorra vetítődik. a vékonybél állapotát és a nemi szervek funkcionálását. A gyűrűsujjak formái alapján döntött a máj. A gerincoszlop. 19. oly módon. mellékvesék és a nemi szervek funkcionálását. kialakult a porckorongsérv és csontbetegségek stb. A gerincoszlopban például. a has területén. mell. gyomorhurut. Ez arra utalt. A hüvelykujj állapota alapján a fej és tüdő problémáit határozták meg. Az arcbőr állapota alapján a bél. A kéz és a lábujjak formája megváltozott.bélrendszernek a különböző megbetegedéseit. 18. A kéz középső ujjai beszéltek a főenergia csatorna. 21. melyek biztosítják az energia egyensúlyt az ember lelki és fizikai állapota között. Lyukacsos köröm (lép kóros megbetegedései) 22. A mutatóujjak tükrözték a tüdő. A gyógyító. a Kozmoszból jövő energia legfőbb elnyelője. 17. Lerágott köröm (idegesség. a máj. az ősök felfogása szerint. a szervezet jó immunvédelemmel rendelkezik. az ember majdnem minden betegségének megállapításánál felhasználják azt a pontot. A bulgár gyógyítók csodálatos tenyérjósok voltak. hogy a normális energiaáramlás változása eltérést idézett elő az emberi szervezet külső alakjában. . mivel a tüdő. hogyan funkcionálnak a szervek. az egész szervezetben bekövetkezett állapotromlást is megállapíthatták. a tenyér bőrfelülete. ülep állapotát tükrözte. hát. Lapos köröm dudorral a mutatóujjon (lép kóros megbetegedései) Ősidőktől megfigyelték. bélrendszerben lévő elváltozásokról. vesék. A gyógyító részére. A fül bőrfelületének állapotából a gyógyítók.az ember gerincében. tífusz) 17. A keleti reflexterápiában. a lábak hajlékonysága alapján. 22. a nemi szervekben. az arc. arról beszélt. Napjainkig. A haj állapotából a gyógyító megállapíthatta az epehólyag. hogy a tüdő állapota nem a legjobb. gyomor állapotát. Ha a tapintás idejében az állkapocs alsó részében fájdalom volt érezhető. 20. Mandula formájú hullámok a körmön (reuma. hogy a kezek bőrrajzolatai alapján a gyógyítók hogyan határozták meg a fejnek. Illetve a hasnyálmirigy nem normálisan működik. A fülkagylók áttapogatása esetén zsírréteg volt érezhető. Csíkok a körmön (a bélrendszer megbetegedései) 20. a gyomor . mutatóujjhoz való szorítása egy dudort alkot.16. hogy alkalmazkodtak a megváltozott energiaáramláshoz. nemi diszfunkciók a nőknél) 18. szívnek. 16. A bulgár gyógyítók ezért pácienseiknek általában a gerincoszlop és a végtagok mozgástornáját javasolták. az agyalapi mirigy (hipofízis) pajzsmirigy. Háromszögű köröm (gerinc és gerincvelő megbetegedései) 21. húgyhólyag. energia állapotáról . vesék állapotáról. A hüvelykujj. melyet érzékelni lehet. E dudor alapján a gyógyászok a tüdő felső és alsó részeinek állapotát is meghatározták.

A szemeket.bélrendszer (a nyelven lévő lepedék minősége és mennyisége) állapotát is . vesék és az epehólyag állapotát. Lép 10. Szív 2.Ezek a diagrammok az ajkak és a nyelv tükörben való tükrözését mutatják. Hasnyálmirigy 5. A szivárványhártya (irisz) és pupilla alapján állapították meg az idegbetegségeket. 8. Jobb vese 9. 3. A szivárványhártya alapján gyakorlatilag az egész szervezet egészségének romlását is megítélhették. Jobb tüdő 7. Máj 11. Bélrendszer 12. amelyben az ember fizikai és lelki állapota tükröződik. A nyelv sárgasága a máj és epehólyag zavarait jelezte. Pajzsmirigy 3. 1. 6. (AYURVÉDA szerint). 4. Bal tüdő 6. 1. A kékesség a szív gyengeségeire utalt. Egyetlen gyógyító orvos sem mellőzte a nyelv alapján történő diagnózis megállapítását. A sápadt nyelv vérszegénységről beszélt. Gerincoszlop 12. 9. Bal vese 8. 2. 5. 10. 7. húgyhólyag. Gyomor 4. máj. még a bennük lévő köveket is. A szemek alapján határozták meg a szív. vastag és vékonybelek funkcionális állapotát. a bulgár gyógyítók tükörnek tekintették. 11. A nyelv alapján a gyomor .

A barnás pettyek. Egy kicsit részletesebben kívánok időzni az energiadiagnosztikánál. akik sűrűn vannak stresszhatás alatt. ami energiájának változásához vezethetett. vagy fölösleget. A gyógyító mintha gondolatban tapogatná a pácienst. a test különböző részein. s saját tudatában egy pillanat alatt megjelent az információ a páciens betegségéről. Kezdetben a diagnosztika intuitív szinten történt. vagyis amikor a gyógyító gondolatilag határolta rá magát a betegre. a hasnyálkahártya és a nyombél rendellenességeit jelezték. s ez a szervezetben alapvető elváltozásokat tükrözhetett.meghatározták. Keleten az ajkakról. A bulgár orvosok. érzékelve a betegségeket nemcsak a sejtekben. mivel ez a betegnél nyugtalanságot keltett volna. A gyógyítók egyik szabálya így szól: "Ne siessetek gyógyítani!" A diagnózis meghatározására ez is érvényes. nem ritka az ajkak remegése. A nyelv és a kéz középső ujjai középvonalának helyzete a hátgerinc zavaráról beszélt. összességében az ember egész testét. megállapították az energiahiányt. ezt követően. . Azoknál az embereknél. vizelet és nemi szervek állapotát határozták meg. de energiaszinten is. a légzőszervek. A bulgár gyógyítók ezt a módszert nem a pácienssel való találkozás első pillanatában kezdték alkalmazni. mely segítségével az ember szervezetének legkisebb elváltozásait is ki lehetett tapintani. A gyógyító.és bélrendszer. széles körben alkalmazták a pulzuson alapuló diagnózis megállapítást. gyomor . A sápadt ajkak anémiára (vérszegénység) utaltak. Száraz ajkak esetén a szervezet nedvességegyensúly megbomlásáról beszéltek. A gyógyítók. kitapogatva energiailag minden szervet külsőleg és belsőleg. részletesebb diagnózist állapít meg a beteg szervezetéről.

1981. Agyvelő Hipofízis Arc Torok. E. H. VELJHOVERU és mások szerint. K. I. H. D. L. C. C. D. B. B. I. N. K. F. M. J. N. E. M.tükrözése a szem szivárványhártyáján (E. F. L. G. nyelőcső Légcső Pajzsmirigy A hát és has izmai A kismedence szervei Vesék Hasnyálmirigy Tüdő Fül Gyomor Bélrendszer . G. J.JOBB SZEM Az ember szerveinek és testrészeinek energia .) BAL SZEM A. A.

Az ember fogainak energetikai kapcsolata az energia csatornákkal. Látva a szerveket színekben és tónusban. úgy vizuálisan. melyek útján eljutott a betegség okához. ily módon erősítve a betegtől érkező jeleket. érzékelte a beteg állapotát. A GYÓGYÍTÓ ÉRZÉKELÉSEI . megállapította milyen energia eltérések vannak. hogy a gyógyító gyógyítva diagnosztizál. A gyógyító többször a diagnózis megállapításánál kézzel is segít. Az energiadiagnózissal a gyógyító egy bizonyos mennyiségű energiát használ fel. és diagnosztizálva gyógyít. kihasználja azokat. majd kapcsolódva a test megtámadott részéhez. Sok gyógyító. mint antennákat. A gyógyító vizuálisan és a páciens szavaiból állapította meg annak betegségeit. Úgy alakult. mint gondolatban. amely kedvezően és gyógyítólag hat a betegre. A munka folyamatában is végeztek energiadózis megállapítást. nem ritkán saját szájában érzékelve a szervek ízét.

még számos. ingerlő forróság. mint a többiek is érezhetők nemcsak a közeli távon. rejtett forróság. amelyek minden gyógyítóra jellemzőek. Ezek . a huzat. Az általános érzékelésekhez tartoznak még a szúrások. Ezek az érzékelések az isteni energia szikrájával rendelkeznek.égető forróság. mint mennyiségi vonatkozásban. de gyakorlatilag minden távolságon. kellemes forróság. hangya nyüzsgés érzése. hogy a páciens szervezetében milyen minőségű és fokú volt a zavar.ezek azok az érzékelések. . körülbelül olyan érzésre emlékeztet. Az első csoporthoz mindenekelőtt a hideg és meleg érzékelések tartoznak. Az ELSŐ csoportba tartoznak azok az érzékelések. Én csak az alapérzékelésekkel foglalkozom (alapként nálam ezek szubjektíven jelentkeznek).Az érzékelésről szavakban nehéz beszélni. stb. Az ilyen érzékelések. hideg forróság. három formában jelenhet meg. Gyakorlatilag a komplex energiadiagnosztika. mint a gyógyítás folyamán. gyakorlatilag nem lehet átfogni. s azt mondják rá. zavaros forróság. szikrázó. amelyeket a gyógyító a saját felfelé ívelő alkotótevékenysége és ihlete során ismer meg. amely ihleten alapszik. Véleményem szerint az érzékeléseket három alapcsoportba oszthatjuk.ezt az érzékelést . durva érzékelések. vagy nehéz energia. nyilallás. Az általános érzékeléshez tartoznak: könnyű. melyeket ő a saját tanulása és gyakorlati tevékenysége során dolgozott ki. de szükséges szólni a kezdő extraszensz gyógyítók részére. Őket szavakban nem lehet átadni. A HARMADIK csoportba az úgynevezett spontán érzékeléseket sorolom . az érzékelésre épült. Az első csoportba tartozó érzékelések megjelenhetnek a gyógyítónál és a páciensnél egyaránt.égető hidegnek nevezték. A hideg forróság. olajos. mint napsugaras. A bulgár gyógyítók . A gyógyító és páciens kezeiben vagy más testrészeiben az érzékelések attól függtek. ugyanúgy. éles vagy tompa. fölfelé törekvő. A gyógyító legerősebb és legalkotóbb munkája az. úgy minőségi. A forróságnak ezeken kívül.ezek üres forróság. Az érzékelés minden vállfaját. úgy kezdetben. nem alapvető érzéki formája van . amely alapjaiban. amelyek csak egy konkrét gyógyítóhoz kötődnek. melyeket olyan jelzők illetnek. A meleg érzékeléstől megkülönböztetik a forróságot. mint amikor az ember teste a száraz jéggel érintkezik. hogy isten áldása. A MÁSODIK csoportba én azokat az érzékeléseket sorolom.

de azt is. szúrások. A gyógyító ebben a pillanatban. de az isteni energiát (pránát) is. érzékelései mérhetetlenül gazdagabbak lettek. kicsit közelebb került az istenhez. vagyis amikor a gyógyítóban hőmérsékleti érzékelések. amely bennünket körülvesz. Ezt szavakban nem lehet kifejezni. A gyógyító nem egyszerűen csak érezte a kézujjaiban a hasogatást.A fizikai érzékelés mellett. vagy szúrást. mágneses érzések (vonzás és taszítás érzése) elektromos áram érzése. lépnek fel. hogy mi volt és mi várja a pácienst a betegségi és emocionális (érzelmi) élmények alapján. meg tudja állapítani nemcsak a szervezet energiazavarát. A gyógyító amilyen mértékben megszabadult az anyagi világ hibáitól. ahogyan szellemisége növekedett. a gyógyító intuitív módon érzi. Az érzékelések e pillanatában. hogy információs szinten mi történik a pácienssel. melynek gazdagságát nem lehet leírni. . és átitat lényével. stb. hasogatás. akkor spontán érzékelésről beszélünk.

KORÁN 43.BOSZORKÁNYSÁG ÉS MI ABBAN NEM HISZÜNK. ŐK MONDTÁK: EZ . azért. Buddha vagy Krisztus).tanulóra szálltak át és hosszú évekig rejtélyesen őrizték őket. . hogy ezek a tanok ne kerülhessenek az elnyomók kezébe. különösen a tatár és orosz elnyomás idején. A bulgár gyógyítók bizonyításával én magam teljes egészében egyetértek. A beteg hasznára csak Allahban való hit esetén lehetnek. ellenkezőleg a tanok csupán kárt okozhatnak. SZÚRA DÍSZÍTÉSEK A titkok sokáig tanítóról .Allah. hogy az őszinte hit Istenben (nem lényeges kiben . úgy vélem. vagy a magasabb szintű intelligenciában való hit hozhat csak hasznot a gyógyítás gyakorlatában.A BULGÁR GYÓGYÍTÓK TITKAI ÉS AMIKOR ELJÖTT HOZZÁJUK AZ IGAZSÁG.

: a fűzfáé.minden beteg részére szigorúan. a hatalmas város Buljár rommaradványai környékén.Kazány város volt citadellája helyén lévő szent domb és természetesen a kis minaret Bulgár városban. és erdő. Az objektum . felhőkkel. hegytömegekkel. Az ember energia kópiájának a fa energiájához való hozzácsatolása. A gyógyítóban a betegre felhangolódva gondolatilag felvillant a tárgy képe. melynek energiája hozzájárult a beteg gerincoszlopában és a bélrendszerében felborult energiaegyensúly helyreállításához. átengedve azt önmagukon. Az ősi gyógyítók. önállóan nyert alkalmazást. .tárgy . pl. a betegre hatva. erdő. de közvetlenül is összekapcsolták a pácienst valamilyen energiaforrással. nemcsak kihasználták a Világegyetem erejét.ilyenek: szent forrás. sztyeppe. munka közben a Kozmosz energiájához való kapcsolódás. sziklákkal. A bulgár gyógyítók különleges esetekben kihasználták és kihasználják a szent helyek energiáját . A munka nem volt kizárva a holt természettel sem: az ásványokkal. stb. Ezek a növényvilág objektumai voltak: különálló fák. stb.A bulgár orvosok gyógyító gyakorlatának egyik lényeges momentuma volt. az Icska . A nyilak a fa energia irányát mutatják.

a bulgár gyógyítók nagyon sűrűn használták ki a Föld energiáját. amely az izmokért felel. a lép .nemi szervek szabályozásának . hogy a tüdő . ne torzítsa el isten energiáját.felel a szemért.a légzés rendszere. de funkcionális rendszer is. hanem a konkrét tárgytól. annak vonzó tulajdonságait.a pszichikum. Kozmoszhoz való kapcsolása azért. Az erő hatása nem a távolságtól. valamivel meghatotta és emlékezésre kényszerítette a gyógyítót. természetesen a legfőbb törekvés Allahra és a Kozmoszra irányult. Természetesen itt számolták az ősi feltevéssel. amely a vérkeringésért és az idegállapotért felel. nem fontos. hanem a konkrét energiaforrástól függ. a vizelet .ezek felelnek a csontokért. nemcsak a fa és az erdő általános képétől következett be. A bulgár gyógyítóknál. amely valamikor. két vagy több szervezet energia vázának összehozása. de különösen a lábak gyógyításánál. A távolság a beteg és a Szent tó között. a vesék . hogy a szervezet . melynek energiáját például felhasználja valamelyik gyógyító. a szívburok . csontvelőért és a fülekért. a szív . A hatás. mintha az ember szervének energiáját a kozmikus (isteni) test kicsinyített vázszerkezetébe jutatták volna be.emésztő és a tömény salakanyagok kiválasztásánakrendszere. melynek energiáját összeegyeztették a Nap (plusz).az nemcsak organikus szerkezet. biztosítják a megtermékenyülést.Az ember energia kópiájának hozzácsatolása a Bulgár város Kis minaretjéhez. A bulgár gyógyítók nagyon sűrűn távolságra dolgoztak. vízcsere. amely a bőrért felel. energia másolatokkal dolgozva (ikrekkel vagy fantomokkal). a test valamely szervével.a vizelet-képzés.funkcionális rendszer. Oly módon. a vérkeringés. Felsőbbrendűnek számított a beteg. saját tökéletlen természetével. a Hold (mínusz) valamint a pozitív és negatív csillagrendszerek energiájával. a máj . törvényszerűen. A gerincoszlop. A bulgár gyógyítók érdekes találmánya volt. hogy a gyógyász ne legyen közvetítő. testnedvszabályozás rendszere . Úgy vélték.

stb. A fantom szervekkel való munkánál figyelembe vették a Yin és Yang szervcsoportok közötti funkcionális kapcsolatot. A fentiek miatt a betegségmegelőzés alapja a belső szervek stimulációja serkentése. funkcionális rendszere -a lelkiállapotért felel. stb.Az ember energia kópiájának felemelése a Bulgár városban lévő Kis minaret sátrához. az agy. A bulgár gyógyítók véleménye szerint az energia megrekedésének leggyakrabban előforduló területe a gyomor. 1. . 2. Az energia áramlás e zónán való megrekedése gyakorlatilag minden szervben elváltozást vált ki. látással kapcsolatos részét a máj energiavázával. a látóidegeket. Felpezsdíteni a szervezet életerejét. A fentiek ismeretében a bulgár orvosok. 2. vagyis széleskörűen alkalmazták a kórmegelőzést. A bulgár gyógyítók legegyszerűbb titka. Pl. Ennek érdekében két alapmódszert használtak: 1. útját állni a betegségnek. a szem betegségeinek gyógyításánál összehozták a szem energiáját.: a légzőszervek kezelésénél a tüdők energia-párosára rátelepítették a vastagbél energiáját. Leküzdeni a belső szervek energiapangását.

Ezek feltöltik a gyomrot. míg az estit . A hatást két kézzel váltjuk ki. nem kevesebb. közvetlenül alvás után jelentkező hasogató fájdalom a gerincben és derékban. a kéz és láb izületekben. A masszírozásnál kerülni kell a testre ható durva fizikai nyomást. valamint hangolja össze saját bioritmusát . behatolva a mélybe a hátgerinchez és a vesékhez. A szervezet minden pontjának és zónájának masszírozása. Amikor a három energiaközpont bekapcsolódott. fülzúgás. látásromlás. a kéz valamivel a köldök fölötti területre helyeződik át. fokozott izzadás. a gyermekektől az aggastyánig. hideg kezek és lábak. nagy elővigyázatossággal hatva minden pontjára. ismét a nap fényfonattól kiindulva. Masszírozni nem sietve kell. mint a gyógyításnál. Ezt követően minden szervre külön-külön kell hatni. . megkezdjük annak mozgatását. A nyomást kellemes fájdalomig javasolták végezni. úgy. a jobb kezet a hátra. nyombelet. A masszírozás alapzónájának a hasi terület számított. A masszírozást az ujjpárnákkal (a pont-masszírozásnál a hüvelyk és a középsőnagyujj párnáival) végzik. feledékenység. ahol elváltozás észlelhető. Úgy vélték. A bulgár gyógyítók fő feladatuknak tekintették a szervezet életerejének begyújtását úgy a kórmegelőzésnél. különösen éjjel. a kék foltot. áthatolva a keresztcsontba és tovább a nemi szervek szférájába. Azoknak az embereknek javasolták ezt. A balkezet a testhez szorítjuk (ruhán keresztül is lehet) és gondolatban a kézen át meleg pumpálódik.A belső szervek munkájának helyreállítását. álmatlanság. rendszeres fejfájás és szédülés. Az energiahatást el lehet érni éppúgy önmagunkon. A gyógyítók. amíg az telítődik életenergiával . sűrű vizelés. a nap szele elkezdi feltölteni a vastagbélrendszert. hasnyálmirigyet. az egész testet áthatva a nap szelével. gyorsan elsajátítható úgy a pontszerű. A test más zónái és pontjai fontosak voltak az energiacsatornákban nem látható belső szervek vonatkozásában. tartani kell a szív normális ritmusát. A reggeli masszírozást az óramutató járásával egyirányban javasolták végezni. ott tovább kell tartózkodni Szabály szerint a beteg szerv nem engedi át a kezet addig. az energia. a nemi szervek mirigyeinek legyengült funkcionálása. összhangban a pontok érintésével. vérnyomás ingadozás. a szervezet gyors öregedéséhez vezethetnek. Az energia-masszírozást. minden korosztály részére megvalósítható. a haj minőségének és növésének megváltozása. a test meghatározott pontjaiban és zónáiban. hozzá lehet kezdeni a távolsági energia-átadáshoz. amelyet a gyógyító sokszínű világító csillagocskák formájában lát. végezzen légző és tornagyakorlatokat. szemfáradtság. rendszeres meghűlés. A továbbiakban a kéz a köldök alatti részre helyeződik át. epehólyagot és a májat. A rendszeres alkalmazással. hanem a gyomor-bélrendszer szerveinek normális működését is elősegíti. akik az alábbi szimptómák közül akár eggyel is rendelkeztek: gyors elfáradás. a helytelen masszírozás első tünetének minősítették. mint más embereken. hogy a hasi szervek energiamasszírozása nem csak hatásosan csökkenti az energia pangását. Az energiahatás a nap fényfonat területén kezdődik. hogy helyes táplálkozásra térjen át.ellenkezőleg. Amikor a szervek feltöltődtek az energia melegével. a felkelő napsugarak formájában feltölti a vékonybeleket. tisztítsa meg szervezetét a salak anyagoktól és a rossz gondolatoktól. a balt a hasra helyezve. rendszeres fájdalom a gerincizületekben. mint három percig. Ezek együttesen. vagy attól függetlenül végezték. egyidőben végzett masszírozással és a lelki energia távolsági ráirányításával végezték.a Világegyetem energiaritmusával. mint az általános masszírozás. A has masszírozást spirálisan kell végezni. A páciensnek ugyanakkor javasolták. mint a képen látható. mert a hasi-bélrendszer belső szerveire itt lehetett közvetlen hatást gyakorolni. Az energiaközpontot (csakrát) kézbe véve és azt kis napocska formájában elképzelve.élet Pránával. fokozott idegesség.

fehérjeszintézis. A vesefunkciók elváltozásának megelőzésére a bulgár gyógyítók mindenekelőtt a túlhűlés. a gyomor-bélrendszer motorikus és kiválasztó munkája. a mellékveséket. de szállítói és tárolói is annak az energiának. Az alapfunkciók. amelyek általában elsőként reagálnak a stresszhatásokra. oxidálás serkentése az izmokban. limfociták (nyiroksejtek) pusztítása és antitest kiválasztása. fehérjék bontása. a túlzott nemi kapcsolatok és stresszhatások elkerülését javasolták. a gyulladások elleni tevékenység. hörgőtágulás. A vesék egységes rendszerébe sorolták Keleten a nemi mirigyeket (amelyek kiválasztják a megfiatalodás levét). a veséket a hallás rendszerrel. részt vállalnak a szív munkájának serkentésében. A szervezet életerejének fenntartásában nagy szerepük van a mellékveséknek és a nemi mirigyeknek Ők nemcsak termelik a hormonokat. amelyeket a mellékvesék és a nemi mirigyek töltenek be. az izmok megrövidülésének energia megnövekedése.A különböző szervek energia vázának összeegyeztetése: májét a szemekkel. és az emberi élet alapjának. magas vérnyomás. A fenti szimptómák elsősorban a mellékvesék és vesék funkcióromlásától erednek. hiperolkémia. . amelyek a szervezet életfenntartásához szükségesek. Keleten. nem hiába nevezték a veséket a fiatalság szervének. a következők: hormon kiválasztás. és a magasabb idegrendszert. amelyre az egész szervezetnek szüksége van.

Ez esetben nem nehéz észrevenni az energiaközpontok és az emberi test szervei közötti kölcsönhatást. A jobb kezet ezután áthelyezve a farkcsonthoz. a jobbat viszont a bal vesére. melynek szögeiként jelentkeznek a vesék és a Kundalini. A csakrák hiányos izzása esetén. akkor meg lehet állapítani az energia központok állapotát. amikor a gyógyító energia hőt pumpált a meghatározott zónákba. úgy hét kilenc kezelést kell végezni. meggyulladván világító vonalat alkotva. úgy egy-két eset után is fennmarad az energiaizzás. felizzítjuk a háromszög többi területét. A balkezet ráhelyezzük a farkcsontra. Amennyiben az energia mennyiség csupán minimális időre elegendő. ezeket a központokat izzásba kell hozni. a bal kéz tenyerét áthelyezzük a hetedik nyaki csigolyához (ötödik energiaközpont) és gondolatban az energiát áthajtjuk a farkcsonttól a nyakig. Ez esetben a gerincoszlop általános izzása megmarad. Ebben a helyzetben. ugyanakkor a többi rosszul működő szervet is serkenteni kell. egyesül egymással. a bal tenyeret áthelyezve egyik csakráról a másikra. Az energiahatás akkor kezdődött el. majdnem egyidőben felizzik a bal vese és a Kundalini. . Amennyiben az egyensúly elváltozás nem mérvadó az életrombuszban. A jobb kezet a farkcsonton hagyjuk (Kundalini területe). Közben becsukott szemmel sötét háromszöget lehet látni.A bulgár gyógyítók által javasolt has masszázs. kiengedve a kezekkel az életmeleget. a bal kezet a jobb vese területére. Belső látással lehet észlelni. hogy két napocska. Amikor a gerincoszlop felizzik.

Minden reggel és este. 1. 2.A három energia központ bekapcsolása Anaháta-csakraé. Szvadhisztána-csakráé. 2. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. 4. Manipura-csakráé. A szervezet életerőinek begyújtása. 3. A fenti javaslatokat a gyógyítók szerint be kell tartani. pont és energiamasszírozás végzése. A lábak és derék melegen tartása. Kerülni a fölösleges nemi kapcsolatokat. hogy elkerüljük az idő előtti öregedést. 3. 4. Stresszhatások kerülése. . A Nap kicsinyített energia kópiájának mozgása a has belső szervein.

Az egyik anyagi állapotból a másikba való átmenet esetén. az energiaegyensúly fenntartásáért. Az emberek között állandó energiacsere van. A keleti filozófiában. természetesen az energiamegmaradás keretei között valósul meg. ezért sokféle különböző energiáról beszéltek. állandóan és megszakítás nélkül zajlik az energiacsere. KORÁN 2. Az egyik . ÉS HAJTSÁTOK MEG MAGATOKAT A MEGHAJLÓKKAL. az energiaáramlás vagy bonyolítja vagy. Az ilyen energia-körforgás. de annak minősége igen. egyszerűsíti saját minőségét. ÉS ADJATOK MEGTISZTULÁST. A Világegyetemben energiacsere történik az anyagi formák között. Az energia mennyisége eközben nem változik.A PSZICHIKAI VÉDELEM ÉS ÁLLJÁTOK KI AZ IMÁDSÁGOT. SZÚRA TEHÉN Az anyagi világban.

Az áldozat félelme . valamint a vegyszerekkel és radioaktív sugarakkal túltöltött élelmiszerek hatására. ami betegségeket idéz elő és halált is okozhat. gonoszságból. A nem tudatosan küldött negatív impulzus a rosszindulatú. Ha a leadott energia helyére nem történik meg a teljes utántöltés. az energia éhség áthidalása érdekében az ember tudatosan vagy tudat alatt keresi a kiutat ebből a helyzetből." Mi itt nem vizsgáljuk részletesen a pszichikai támadások mechanizmusát. hogy az agresszor részéről nagy energia-felhasználásra van szükség. gonoszságból. hogy őt támadás éri. Világegyetemtől való lelki és testi elszakadás hatására is. hogy a támadó szintje . figyelmetlen gondolatokból áll.az úgynevezett vámpírok . amit mi a kezdet végzetének nevezünk. Bármennyire sajnálatos is. A pszichikai védelem egyik fő elve a fentiekből kifolyólag. ízlelés útján. hanem az áldozat felé küldött negatív impulzussal. cselekvések. Az energiacsere az ember minden csatornáján végbe megy. A felismert impulzus még két momentumot foglal magába.mint minden létezőnek Allah. Mi már említettük. féltékenységből. igyekszik a saját lelki erejét. féltékenységből. az emberek az energiavákuumot törvényszerűen társas kapcsolataikból igyekeznek feltölteni. Itt az energia-megmaradás törvénye érvényesül. s helyette csereenergiát kap.ember energiát ad. mint amelyik teljes egészében a Világegyetem energiájának van alárendelve. Jelen esetben mi a bulgár gyógyítók. ereje és energiája ellenére. beszéd. stb. akkor a szervezetben energia-elváltozás megy végbe. Ezek az emberek . tevődik . tapintatlanságból. minden energiaközponton és ponton. pszichikai védelmi módszereiről szólunk. amely a neveletlenségből. nem a rátapadással. ha az áldozat nem fogja fel. mindössze azt mondjuk. Az energiamezőt mind a két szinten nagyon nehéz szétverni. Az olyan ember. amely az egyik legfontosabb energiahordozó. szagok. Ez esetben a távolság nem játszik szerepet . Az emberek tudatosan vagy tudatlanul. a természettől.ez az. gonosz.tudatosan vagy tudat alatt hoznak létre energiakapcsolatot önmaguk és más emberek között. Keleten ezért mondták: "Küzdd le a félelmet önmagadban. a közvetlen rokonoktól. Az energia cirkuláció. irigységből.negatív információ.energiával való feltöltődés bármely távolságban lehetséges. mellyel kapcsolódnak az áldozat legyengült energiaközpontjához. és önzés nélkül adja azt tovább a rászorulóknak. akinél az energia Világegyetemből való bejutásának majdnem minden útja lezárt. energiadugókat raknak saját testükbe buta gondolatokból. Az energiadugók megjelenhetnek a szennyezett levegő hatására. zavarva ezzel az energia normális cirkulációját. amelyek az áldozat energiaburkának erős megsértését eredményezhetik . vagy a rossz minőségű víz miatt. melyen keresztül az ember a legnagyobb mennyiségű pránát (életerő) kapja. táplálkozva annak energiájával. kegyetlenségből. a munkahelyi kollégáktól pótolni. Az energiaszinteken a pszichikai védelem többféle formája létezik. nagyon nehezen okozható kár az energiavédelemben. irigységből. tapintás. melynek alapja . amely az embert összekapcsolja a Világegyetemmel: a gondolatok. Ideális az a variáció. Az energia egyensúly felborulhat a mozgás nélküli életmód. irigy. A támadó erős gondolata. Az erősen önző tulajdonságokkal rendelkező emberek rombolják az energiaburkot. Az emberek többsége azonban az energia központokat és csatornákat betömi a saját nem tökéletes gondolkodásával és a szeretet hiányával.ezek az erő és energia. A bulgár gyógyítók az ember életét úgy vizsgálták. amikor az ember energiát kap a Kozmosz és a Föld külső teréből. elszakadás a támadó energia szintjéről.

a javak kincse és az Allahhoz fűződő szeretet. amelyet egyik pszichikai támadó sem érhet el. vonzódik a hasonlókhoz és taszítódik az ellenkező pólusútól. össze. ahol . A bulgár gyógyítók szerint az a szint. A nyilak az energia irányát mutatják. Hasonló szint. A küldött információ.A Kozmosz és Föld energiájának cirkulációja ima idején. Ezért a legjobb védelem az imádság Allahhoz. mint a mágnes. a járt úton visszakerül a támadóhoz. A tiszta szív és ész nem képes e szennyes rezgésekre reagálni. a tudás.

Mindenekelőtt ez az Allahhoz való fordulás volt. vagyis az az energia. 1.megtaláljuk a megbocsátást. 2. A bulgár gyógyítók. A kozmikus energiával való érintkezés nélkül. Ily módon kialakult a zárt energiakör. Allah mindenkit szeret. Az ember energiakapcsolata a Földdel. mert könnyen magába szívja az információ bármilyen formáját. feltöltötte a Kundaliniit. A saját testnek ez lehetőséget biztosított. szeretethez. A víz beszívta és lemosta az . amelyet a mindennapi imák tökéletesítettek. A bulgárok véleménye szerint. A víz energiájának segítségével. a piszkos információktól való megtisztulásra. azoknak Allah különleges védelmet biztosít. A nyilak az energia irányát mutatják ima idején. Akik tartják magukat a megbocsátáshoz. Az ember a rituális mosdás alkalmából ezért ért el sokrétű eredményt. A bulgár gyógyítók véleménye szerint a víz kedvező hatással volt az emberre. mindenkinek megbocsát. mert az nagymennyiségű univerzális energiát tartalmaz. másodsorban azért. a többi energia központokat. amelyek a fejben és a gerincoszlopban helyezkednek el. A következő meghajlások megnyitották az isteni energia előtt. és elválaszthatatlanul hisznek Allahban. a szánalmat az ellenséggel szemben. amely a Földbe távozott volna. A rituális mosdás a test és a lélek megtisztulását eredményezte. elsősorban azért. kötelező meghajlással és rituális mosdással. 2. A CSAKRÁK kapuinak megnyitása a Kozmosz és Föld energia folyásai előtt. amelyet a Sátán szült. amelyek biztosították a védelmet a pszichikai támadás ellen. A meghajlást az imádkozó a lábsarkon való ülés pozíciójában kezdte. és tiszta energiával való feltöltődésre. az egyetlen erős kapcsolat a fejtetőn át a Kozmosszal és Allahhal. Két fajta módszerrel végezték: 1. ősidőktől rendelkeztek olyan módszerekkel. ebben a pozícióban részlegesen megszakadt.

A nagy távolság miatt ezt nem mindenki . majdnem legjobb kritériuma az ember egészséges fizikai állapota volt. a legnehezebb időszak az. de a végtagokéra is .energiaközpontok (csakrák). birkózásban. az ősi Dzsien ünnepén történt. nyíllal való lövészetben. amikor a támadás. a nappali böjt és a gyomor éjszakai megterhelésének betartását. a gyomor-bélrendszer nem fáradhat el. azokon a helyeken. A bulgár gyógyítók látták. ahol a dzsigitek a lovaglásban. A bulgár gyógyítók úgy vélték. Ellenkezőleg.ami elősegítette a jobb energia-körforgást. egy bizonyos idő múlva. amikor az imádkozó a kezeit végig vitte. hogy az ima és a rituális mosdás mellett a védekezés jó formája az étkezés. valamint az ember auráját energiailag kiegyenlítette. a fentiek szerint. A szervezet erejének ellenőrzése a Ramadán után. fentről lefelé. a Korán . stb. ahol az energia csatornák pólusai változtak pluszról mínuszra és fordítva. A bulgár gyógyítóknál az energiavédelem. kívánatos volt az agyat munkával megtölteni. amikor a szervezet legyengült. A megtisztítás és feltöltés nagyon erős volt akkor. Minden bulgár évente legalább egyszer szent zarándoklásban kell hogy résztvegyen az iszlám szent városába. A rituális mosdás másik változata az volt. amikor a támadás a szív és vese csakra szintjén jelentkezik. amely megtisztította és feltöltötte a test energiacsatornáit. amikor az imát nyitott tenyerekkel olvasták. Véleményük szerint. valamint a szívközpont. mérték össze erejüket.Allah könyve . a fej energiaközpontjainak szintjén jelentkezik.javasolta. a tenyerek és az arc között nagy teljesítményű energiamező jött létre. A fizikai fejlődésre ezért nagy figyelmet fordítottak. Megtörtént az isteni energia felvétele és felhalmozása.kezek. hogy Hadzs (szent zarándoklat) nélkül az ember szilárd energia védelme nem lesz teljes. Mekkába. nemcsak a teljes test lemosására. Ezen és más rajzokon a nyilak az energia irányt mutatják. Ima imafüzérrel. lábak . Az ember számára. az arc. a nyak és mell előtt. Ez a Ramadán legszebb hónapjában történhetett. Különös figyelmet fordítottak.energiaburokról a piszkos információkat és a testet energiával telítette. a körök .

A rendszeres imádkozás muzulmán szokások szerint (rákenés) vagy más hitnek megfelelően. Minden évben végrehajtani a zarándoklást a szent Bulgár városba. a Kis Minaret kupolájába való felmenetel. úgyszintén fenntartva az Urázát (böjtöt). Maradéktalanul figyelembe venni a megtisztulás szabályát a test és lélek rossz gondolatoktól való megszabadulásával. 1. az 4. mivel Bulgária a legészakibb ország Iszlámnak. úgy érintkezés nélkül. Szadak osztás a jelenlévőknek. VISHUDDHA-CSAKRA A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. hogy Allah szelleme óriási kupolával fedi be Bulgár szent város romjait. 7. Közéjük tartozik a Kis Minaret és a Kadi Jort hétszeres körmenete. 7. 4. A fizikai gyakorlatok módszeres végrehajtása. A kozmikus energiával feltöltött élelem fogyasztása. Lehetőség szerint légző tornagyakorlatok végzése. A Najsmandiai szuffisztikus iskola némely Tanítója erősítette. mint víz segítségével. fenntartva étkezésnél a korlátozottságot. 3. napjainkig elvégzik a meghatározott rítusokat a szent város romjainál. 2. 2. 3. . hosszú évekre feltöltődött isteni energiával. 5. 5. kívánatos a keleti gyógyítók módszerének betartása. Néhány szuffisztikus iskola Bulgáriában a pszichikai védelem felsorolt formáin túlmenően figyelmet fordított a légzés gyakorlatára. Aki meglátogatta ezt a várost. szent por megérintése. sokan csodálatos gyógyításon estek át. az a bulgár gyógyítók véleménye szerint. A zarándoklást.teljesítheti. Az energiamosdás végrehajtása. ezért Mekka helyett ősidők óta engedélyezték a szent Bulgárba. 6. 6. A bulgárok sokasága. stb. Az őszinte hívő bulgárok. hogy a légzési gyakorlat útján a szervezetet meg lehet tisztítani a piszkos energiától és feltölteni azt tiszta isteni energiával. eddig azt gondolta.

a légzõgyakorlatot a legmagasabb fokra emelték. amelyek célul tõzték ki az ember fejlõdését. tekintettel arra. Keleten ezért a különbözõ iskolák. amely a légzõszerveket szabályozza. A meridián maximális munkájának ideje éjszaka háromtól öt óráig tart. Természetesen a csatornában a minimális feszültség tizenöt és tizenkét óra közöttire . A fõ energiacsatorna.A LÉGZÕSZERVEK BETEGSÉGEI Keleten a légzõszervekre nagy figyelmet fordítottak. a tüdõk páros meridiánja. hogy az ember testében a tüdõ az egyik legfontosabb szerv. amely a levegõvel együtt biztosítja a szükséges életenergiát (pránát) a szervezet részére.

a légcsõben. gyomorban és a hasnyálmirigyben a normális energiaáramlás megbomlásának alapját képezik. influenza. azoknál. az elfogyasztott élelem minõsége és mennyisége. A hörghurutot okozhatják még: a . kanyaró vírusokkal. kórok tanában fontos szerepük van a különbözõ faktoroknak (tényezõknek).esik. HÖRGHURUT (bronchitis) ADZSNA-CSAKRA A hörghurutot leggyakrabban a gyermekeknél és az idõs embereknél észlelik. húgyhólyagban. streptococcus (heveny) baktériumokkal. A hörghurut kísérõje általában a gégefõben. különösen a vastagbél rendszeréhez. akiknél a szervezet ellenálló-képessége lecsökkent. a tüdõk könnyen fertõzõdnek – staphyiococcus (gennyképzõ). orrgaratban és a tüdõkben fellépõ rendellenesség. a különbözõ vegyi anyagokkal szennyezett levegõ. vesékben. A betegségek. illetve a nyálkahártya ellenálló tulajdonsággal legyengültek. amikor a húgyhólyag meridiánjának energia-felmenése történik. amelyek a tüdõmeridiánokban. A normális energiafolyásra a meridiánokban nagy hatást tesz az emésztõszervek munkája. melynek páros meridiánja – a keleti gyógyítók szerint – a tüdõk meridiánjának funkcióit látja el. A tüdõk meridiánja szorosan kapcsolódik az emésztõ szervekhez. A megbomlások hatására. vastagbélrendszerben.

A hörgõk és a vesék hasonlóan energiahiányt . A gyógyító.szív és vese megbetegedések. a váladékkal párosuló köhögés. Az úgynevezett heveny hörghurutnál a megbetegedés élesen jelentkezik. a beteg általános gyengeséget érez. hörgõtágulással. illetve annak hiányát a nyak járomgödör. légzéselégtelenséggel. a hörgõkben mély rombolások kíséretében. A gyógyító érzékeli az energiahiányt a páciens veséjében. A hörghurut szimptómája. Vannak hányással kísérve. vagy gennyes köpet kíséretében. Szabály szerint a beteg kellemetlen érzésre. A beteg testhõmérséklete. amely általában hideg és nedves idõjárásnál. tüdõszív betegségre jellemzõ tünetekkel jár. ami égés és nyomás érzékelésében fejezõdik ki. az energia diagnózis során. Kezdetben megjelenik a száraz köhögés. tüdõmeszesedéssel. majd váladékos. annak többletét viszont a vastagbél rendszer meridiánjában. A gyógyító az energiai diagnosztizálásnál érzékeli az orrgaratban az energiatöbbletet. az alkoholfogyasztás és a dohányzás is. tüdõtágulással. vagyis az emésztõrendszer területén. szabály szerint normális. 38 Celsius fokig növekszik. rohamok fellépésével jelenik meg. A hõmérséklet vagy normális vagy. A légzõszervekre való hatás az Anaháta – és Vishuddha-csakrák útján. A betegség erõsödése. a hetedik nyakcsigolya és a mellkas területén. de a rohamok idején emelkedhet. mellkasi kellemetlenségekre panaszkodik. energiahiányt figyel meg a tüdõk meridiánjában. kínzó légzéssel és a bõr szederjességével jelennek meg.

a jobb kezet a mellhez rakva végezzük el az érintkezést. ráhelyezve a Nap fantomot. EZT KÖVETõEN a légzõ – és emésztõszervekre hat. A gyógyító. A gyógyító ezt követõen. A kezelést legjobb közvetlen érintkezéssel befejezni. tojás. energiatöbblet jelenik meg a hörgõkben. A szervezet megtisztítása füvek segítségével (lásd: a Fitoterápia fejezetet). ami fájdalmas. pránával tölti fel a szív energia központot.érzékelnek. A gyógyító. amely lassan növekedve méretben. a testben. a vállakban. A gyógyító energiát küldve a Vishudda csakrába. a fáradt vagy pangó energiát az Anaháta és a Vishudda csakrákból magára vonzza. TÜDÕGYULLADÁS (PNEUMÓNIA) SZAHASZRÁRA-CSAKRA . csökkenti a lázat. A bal kezet a hátoldalára helyezve. A gyógyító ELõSZÖR a szervezet általános gyulladását szünteti meg. és negatív mindent eléget. 4. Rendszeres légzõ tornagyakorlat végzése (lásd: a Légzõ-tornagyakorlatok fejezetet). A krónikus hörghurut gyógyítását legjobb közvetlen érintkezéssel – kontaktussal – kezdeni. valamint a tüdõt és szívet. a beteg szervezetet öngyógyításra serkentették. a mellkas tenyerekkel való ütögetés a hátoldalról és mellrészrõl kell végezni. kiegészítették a vesékre való energiahatással. Ennek megtörténte után a gyógyító hozzáfogott a távolsági hatás végrehajtásához. A pólusosság a rohamok idején kissé változik. 3. állati zsírok. A tenyerek a testen. érezve a belsõ szervek energiáját. Az ütögetés a hát mentén történik. A heveny hörghurut gyógyítása KÉT ütemben folyik. vagyis normalizálja a szervezet energiáját. Az energia elõször a tenyerek között áramlik. A labdácskát ezt követõen a mellkason megállítják. A keleti gyógyítók a kezeléseket. a negyedik és ötödik energiaközpont közé helyezõdnek el. Kéthetenként egy-három napos koplalás betartása. Elõször. felmelegítve azokat. hogy a legkisebb hörgõket munkára kényszerítsük. cukor és só nélkül. energiát irányítva az Anaháta csakra térségébe. Elõször végrehajtotta az energia kiegyenlítést a homlokköldök és a jobb váll – bal váll vonalakon. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. ha szükség volt. Diétázás kismennyiségõ fehérjével. A bulgár gyógyítók szerint. elektromos labdácska formájában. távolságilag hat. az említett módszerrel. majd energiát küld az Ádzsna csakra térségébe. valamint felébresztve a Kundaliniit. elosztja azt a kulcscsont mellett. annak érdekében. A gyógyító ezt követõen érintkezõ energia átmelegítést hajtott végre. 2. Ezt a kiegyenlítést az ember testén belül végezte. hús. a test keresztmetszeti részérõl a köldökig lefelé irányítja azt.

A folyamat elterjedésétõl függõen megkülönböztetnek: aprógócos. meghõlés. hogy a tüdõben gyulladásos folyamat van jelen. valamint az egész szervezet .Az orvosok a tüdõgyulladás alatt nem egy konkrét megbetegedést értenek. Klinikai lefolyás szerint a tüdõgyulladás három formáját különböztetik meg: heveny. nagygócos és kevert tüdõgyulladást. gócos. melyeknek alaptulajdonsága.) másodlagosak.: baktériumok. vesék. vagy más betegségeket is bonyolítva. vegyi tényezõk. gennyképzõ baktériumok (staphyiococcusok) szétfeszítõ vírusok (száz típusig is). vastagbélrendszer. vékonybélrendszer. hogy erõs gyulladási folyamatot idéz elõ a hörgõkben. hanem a betegségek különbözõ csoportjait. A tüdõgyulladás a kórok tanára és korfejlõdésre nagy hatással van a különbözõ mikroflóra (a növényvilág mikroszkopikus szervezeteinek összessége pl. elsõsorban a szétfeszített részén. bekapcsolva a tüdõ érrendszerét is. stb. a szervezetben megjelenõ belsõ tényezõkkel szemben. vérkeringés megbomlása a tüdõben. stb. A keleti gyógyítók véleménye szerint a tüdõgyulladás külsõ tényezõi (infekció. A HEVENY tüdõgyulladás – ez heveny fertõzõ megbetegedés. gombák. elhúzódó és krónikus. szív. melyek alapját képezi a tüdõ. A kis energia kör. tüdõhólyagocskákban és elterjed a sejtek közötti szövetrészen. húgyhólyag meridiánjaiban bekövetkezett energia-egyenetlenség. moszatok.): heveny tüdõgyulladás baktériumai (streptococcusok). amely megjelenhet önállóan. A heveny tüdõgyulladásra jellemzõ.

Kiegyensúlyozták az energia-cirkulációt. teljes koplalása. Különös figyelmet fordítanak a szõrõ szervekre – vesék. illetve fejbúbtól az arc-. Az energiaterelés a bal talptól a fejig. Az ajkakon nem ritkák a különbözõ kiütések. törekedve – a szervezet minden rendszerének (vér. az általános gyulladásos folyamat megszõnése után kezdték. Az energiaterelés közvetlenül a test belsõ csatornáin történik. gennyes váladék megjelenésével. A középsõ energia kör.) minden szervének átfogására. A bulgár gyógyítók a heveny tüdõgyulladás gyógyítását szigorú fektetéssel. A fentiek után a gyógyító elkezdi a munkát a középsõ energiakörön. A beteget köhögés kínozza – szára. vagyis az energiát a farkcsonttól a fejbúbig terelték (gerincoszlop síkjában). amely elõsegíti a szervezet védelmi terének fenntartását. Bõséges teafõfõzetek fogyasztásával kezdték meg. gyorsuló légzés. Az arcon lázas pír jelenik meg. illetve onnan a jobb talpig történik. mellkas vonalán a farkcsontig. mellkasi fájdalmak. amikor létrejött a nagy energiakör. törekedve az önálló tiszta cirkulációra. tachikardia (szapora szívverés).energiaegyensúlyt szabályozó meridiánjában (irányítás – megtermékenyítés) jelentkezõ elváltozás. A heveny tüdõgyulladásnak vannak általános ismertetõjelei: hevenyes kezdet hidegleléssel és hõemelkedéssel – 39-40 °C-ig. Megjelenik a nehéz légzés. létrehozva a kis energiakört. máj. lép. tüdõ. ideg. A bulgár gyógyítók az energiahatás alkalmazását. általános gyengeség megjelenése. stb. vagy váladék kiválással. vagyis növeli annak . fejfájás. A gyulladásos folyamat akkor fejezõdik be.

s ezt követõen a lézersugárhoz hasonlóan. a gerincoszlop. és újra leereszkedik a gerincoszlop mentén a farkcsonthoz. az energia a gerincoszlop középvonalán felemelkedik a hetedik nyaki csigolyáig. ezt követõen újra összegyõlik és a talpba irányul. máj – elõsegítve ezzel a vér tisztítását. erõsítve ezzel a csakra tüzét. olyan irányokba. A gyógyító. ráirányul a mellbimbók közötti területre. két ágra oszlik. megvalósítva az ember körül az energiaburkot. akkor. A Kundalinii feltöltõdve energiával. a tüdõ sérült részeivel. . párhuzamosan az úgynevezett szõrõnégyzettel dolgozik – vesék. vagy az energia szökõkutat. igyekezve a szív csakra zöld színével elégetni a betegséget. a húgyhólyag meridiánjai mentén a farkcsonthoz irányul. Az energia. A nagy energiakör a Kundalinii feltöltése útján jön létre. A fejbúbtól az energiafolyás fölfelé kivezetõdik. Ebben az esetben az energia.ellenálló képességét. s amennyire ez lehetséges a virághoz hasonlóan szétengedi a nyalábok sokaságát. onnan a lábakon át fölfelé a Kundalinii feltöltésére. amikor az energia a fejbúbon át. Az energiakörök létrehozása után a gyógyítók megkezdik a közvetlen munkát. A nagy energia kör. centiméterrõl centiméterre áttapogatja és megdolgozza a sérült területet. vékony és nagyteljesítményõ napsugárral. amelyek befelé a láb felé haladnak. megvalósítva a Kundalinii még jobb feltöltöttségét. lép. Az energia ezt követõen a gerincoszlop a fejbúbhoz emelkedik. A gyógyító ebben a pillanatban minden energiaközpontot (csakrát) igyekszik begyújtani.

A heveny hörghurut átvészelése után folytatódik – a köhögés. lép. a légcsõ és különösen a hörgõk heveny és krónikus megbetegedése után a légzõszervekben az energia egyensúly nem állt véglegesen vissza. Az energiaegyensúly megbomlása. a sejtek közötti szövetekben. ez mindenekelõtt szervezet védelmi tere immunitásának (védelmének) megbomlását jelenti.a mellhártya sérülése után a tüdõ ventillációs funkciójának lényeges megromlása. . a hörgõkben lokalizálódva. de totális (mindenre kiterjedõ) vagyis átfoghatja a tüdõ minden strukturális elemét. légcsõ – és fõhörgõ szõkület. A krónikus tüdõgyulladás korfejlõdésében a legnagyobb jelentõségõ tényezõk az alábbiak: . fokozódó gyulladásos rendszer. stb. a krónikus . amely belülrõl bomlik meg.) A szõrõ négyszög – máj. Ez a folyamat lehet gócos. periodikus hevennyel.A gyógyító. Az energiaegyensúlyra hatással van még a tüdõfejlõdés rendellenessége (a tüdõ satnya fejlõdése. A folyamat fokozódásának mértéke szerint.a felsõ légutak megbetegedése. vesék. A KRÓNIKUS TÜDõGYULLADÁS nem más mint fokozatosan kifejlõdõ. gyengélkedés. a szív csakra életenergiával való feltöltéssel fejezõdik be. mely a rekeszizom rendszerében okoz megbomlást. kiterjedve a mellékhártyára.a heveny tüdõgyulladás és tüdõ-érrendszer sérülés. test – hõmérsékletemelkedés. ezért én csak a legsõrõbben elõforduló esetekkel foglalkozom. A krónikus tüdõgyulladás megjelenésének tünetei sok fajtájúak. .

3. A csakra ajtaját megnyitja.hörghurut elsõdleges képe rajzolódik ki. ami azután szétfolyik az egész mellkason. hogy a gyógyító hat a vérkeringés szerveire – májra. elõször távolságilag történik. A feltöltõdés. Végbemegy a kis vérkör hipertensiója (fokozott nyomásemelkedés) a nagy vérkörben pangás áll be. egyes esetekben tüdõmeszesedés (köhögés. A bulgár gyógyítók ebben az esetben javasolták. lépre. a májra és a vesékre kontakt. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. Kéthetente egy könnyítõ nap beiktatása. nem ritka a mellkas regiditása (a légzés kisegítõ izmokkal valósul meg). vesékre. az eritrocitok – vörös vérsejtecskék – számának növekedése miatt). hiperkapnikus magasvérnyomás (a cirkuláló vér tömegének megnövekedése. Egyenes hatás megy a csecsemõmirigye a Vishuddha csakra feltöltése útján. melyek következtében megnövekszik a vérben a szénsav. A krónikus tüdõgyulladás energia gyógyítása több szakaszban valósul meg. és a szívre. olyan súlyos esetekben. amelyekben változik a vér-gáz összetétele. Az utóbbinál. szívizomtágulás. javasolt a jobb kéz középsõ ujjhegyével a járomgödörhöz nyúlni. fejezetet) ASZTMA (Asthma) . Az éltetõ hõ feltölti az ötödik energiaközpontot. vagy szétfeszítõ savbõség. a gyógyító áttöri és feltölti saját másik keze segítségével. A tüdõ legjobban sérült részeit. nehéz légzés. A kezelés azzal fejezõdik be. A pajzsmirigyre való hatás a Vishuddha-csakra útján. majd ez a központ feltöltõdik pránával. szívre a távolsági hatás gyakorlatának alkalmazását. 2. amelyek nehezen töltõdnek fel meleg energiával. A beteg külsõ diagnózisa alapján a következõ szimptómák jelennek meg: a bõr kékesedése. Légzõ tornagyakorlatok végzése (lásd: a Légzõ tornagyakorlatok c. a negatív energia elpumpálása útján. A krónikus tüdõ-szív szindróma túltengést és a jobb szívkamra kitágulást idézi elõ. A szervezet immunrendszer védelmének növelésével kezdõdik. majd közvetlen kontaktussal. Áfonya és borostyán levélbõl készült fõzet fogyasztása. A vérkeringés rendszerében változások észlelhetõk: szapora szívverés (tachnikardia). Kifejlõdik a gázos. a lépre. Ennek érdekében a gyógyító. nehéz légzés) alakult ki. megkezdõdik az arteriális hipochszimia. ebben a központban megrekedt energia csomót. A fenti szimptómák összeolvadása is észlelhetõ. vagy a saját Vishuddha és Anaháta csakrájából küldött pránával. távolságilag veri szét. Esetenként ezek a változások levegõvétel elégtelenséghez és krónikus tüdõ-szív elégtelenség szindrómájához vezetnek.

A beteg szervezetébõl jelentkezõ allergének. nyak. arc. rohamos ugató köhögés – különösen éjszaka. A vérnyomás észlelhetõen megnõ. Az asztma a szervezet túlérzékenysége a különbözõ allergiákra. a hörgnyálkahártyák vizenyõsen megduzzadnak és rendkívüli bõ nyáktermelés következik be. A betegség legalapvetõbb tünete a fulladásos roham. búgással. stb. amelyek a fertõzést eredményezték. külsõ közegbõl és magából a szervezetbõl is jelentkezhet. A megbetegedés kezdeti stádiumában kifejezetten fulladásos rohamok nincsenek. A nehézlégzés azért jelenik meg. minek következtében a hörgõk áthatolhatósága is elváltozott. A betegnél – fizikai terhelésnél és vízszintes testhelyzetben – a nehéz sípoló légzés. orrhegy szederjessége (cianózis). a lehetõségekhez mérten. gyér átlátszó köpet jelenhet meg. nap vagy hét múlva sem. Az elsõ csoporthoz tartoznak a növényi. A tipikus roham kezdeti jele: az orr eldugulása. A lélegzés hangossá válik. köhögés. mellkasi izmok feszessége. Az apró hörgõk sima izomzata görcsösen összehúzódik. a rohamok megjelenését az alábbiak szerint magyarázták: a beteg szervezetében olyan energiaegyensúly-zavar következett be. szorító légzés. állati. de ugyanígy a nem gyulladásos folyamatoknál – égési sebek.). A bulgár gyógyítók a gyógyítás elsõ idõszakában. Az asztma megjelenésének és lefolyásának tünetileg sokféle változatát különböztetik meg. A belégzés. ipari – munkahelyi-. lépcsõsizom. ugyanis rövid szünet után új roham indul be. mindenekelõtt a gyulladásos fertõzések hatására jelennek meg – cholecystitis (epehólyag-gyulladás. hogy a beteget elkülönítsék az allergénektõl (allergiát kiváltó anyagoktól) és párhuzamosan alaphatással a hörgõkre és tüdõre. . A roham. mély (férfias) és sípoló rekedtség kíséri. nem fejezõdik be több óra. fagyás. a tüdõ és szív meridiánjainak energiaegyensúlya megbomlott. melynek következtében néhány anyag energiája (a jövõ allergénjei) az ember energiájával ellentétbe került. vagy fekete árnyalatot érhet el. arra törekedtek. messzirõl is hallható mellkasi sípolással. rohamokban jelentkezõ nehézlégzés. Nem ritka az ajkak. Az allergiás túlérzékenység. stb. ami az apró hörgõket gyakorlatilag majdnem elzárja.Az asztma allergiás természetõ megbetegedés. fertõzéses eredetõ allergének (allergiát kiváltó anyagok) valamint az étel és a gyógyszerek. de különösen a kilégzés mind nehezebbé válik. néha. mert a vastag – és vékonybél rendszerek. A roham a szürke színõ nyálkás köpet gyors eltávolodásával és a légzés normális ütemre való visszaállásával fejezõdhet be. a kékesszürkeség lila. Megfigyelhetõ a hasprés. A bulgár gyógyítók. igyekeztek eltávolítani a szervezetben a krónikus megbetegedéseket.

Az energiagyógyítást. A bulgár gyógyítók széleskörõen kihasználták a légzõtornát (lásd: a Légzõtorna gyakorlat c. hogy a bélrendszer. a bulgár gyógyítók úgy végezték. figyelmes diagnózis-megállapítás és a gyomor – bélrendszer normái funkcióinak visszaállítása elõzte meg. tüdõk és a szív energia meridiánjai felszabaduljanak a nehéz élelem feldolgozásának kiegészítõ terhe alól. tisztította és töltötte az energia melegével az Anaháta és Vishudda csakrákat. Az energiaközpontok normális mõködését követõen. nem elszakadva a kezektõl. a gyógyító a tüdõkben és a hörgõkben lévõ gyulladásos folyamat megszõntetéséhez kezdett hozzá. hogy a jobb tenyeret a páciens bal mellére. hörgõkbõl. A fentiek megvalósítását. valamint a szív mõködésének normalizálása. távolságilag vagy mindenekelõtt érintkezéssel felzárkózott a páciens kezeihez és energiát irányított a Szvádhisztána – és Manipura csakrák felé. elérve a könnyõség érzetét és a súlytalanságot a gyomron belül.Gyulladásos folyamat levétele a tüdõkbõl. azért. A gyógyító. fejezetet). ezzel elérve a hörgõk és tüdõhólyagocskák pránával . egyidõben a szívmõködés normalizálásának elérésén tevékenykedett. Megtisztító és gyulladás elleni füvek kerültek meghatározásra (lásd: a Fitoterápia c. A gyógyító továbbá. a bal tenyeret a páciens jobb mellére helyezték és az energiát a hörgõkön átterelték. A bélrendszer energia egyensúly normalizálásának mértékével a páciensnél is megjelenik a meleg érzéke. fejezetet). A beteg részére diétát és koplalást rendeltek el. ennek érdekében.

ily módon tömör aurát képezve a beteg szervezete körül. a meridiánok energiaegyensúlyának helyreállítását összekapcsolták a vérkeringés szerveivel. tekintettel arra. 2. mellkasa közötti energia egyensúlyt állítja vissza. Füves teák kötelezõ ivása (lásd: a Fitoterápia c. HIPERTÓNIÁS BETEGSÉG (Morbus hypertonicus) . A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. mivel a vért az élet az isteni energia egyik szubsztanciájának vélték. a rohamok idején. hogy a gyógyító energiát terel minden energiakörbe. visszaállítva a tüdõk kapiláris hálójában a vérkeringést. likvidálva az energiapangást a légzõszervek területén. a páciens kezei. fejezetet). A légzés megkönnyítésére a gyógyító a test végtagjainak vércsökkentését éri el. A gyógyító hatás azzal fejezõdik be. A VÉRKERINGÉS SZERVEINEK BETEGSÉGEI A vérkeringés és vérszállítás rendszerének Keleten nagy figyelmet fordítottak. A fulladásos roham idején a páciensnél a vér erõsen ömlik a mellkas térségébe. hogy ezen szervek gyógyítása alapvetõ volt a szervezet minden rendellenességének megszõntetésénél. Légzõ tornagyakorlatok végzése (lásd: a Légzõtorna gyakorlatok c. Hetente egy nap böjtölés. Ez akkor történik. 4. mivel a gyógyítók véleménye szerint a vér az egyik legfontosabb szállítója az energiának a tüdõbõl a szervezet minden szervéhez és sejtjéhez. fehérje és szénhidrát tartalmú diéta betartása. elvonva a vért a mellkastól.való feltöltõdését. 3. lábai. amikor õ. A páciens részére kézfürdõ (7-10 percig) végrehajtása. Alacsony zsír. fejezetet). A fentiekkel összefüggésben. 5. A Keleti gyógyító iskolák némelyike nem tett különbséget a vér és energia között.

a központi idegrendszer szervi sérülései (agyvelõgyulladás. amely a szervezet víz-. úgy külsõ. a vesék urológiai megbetegedései. mint belsõ tényezõit. A hipertóniás betegség alapjaként jelentkeztek még: . gócos helyi vérszegénység). Az õ számításaik szerint a negatív emóciók (hatások) kaput nyitottak (energia központokat) azért. infekciózus (pielonefritikus). A korszerõ orvostudomány. A betegségnek lassan súlyosbodó-. A belsõ okok közül.endokrin arteriális magas vérnyomás. erõsödõ megbetegedést folyamatot értelmezik. A bulgár gyógyítók kiválasztották a hipertóniás betegségek fejlõdésének. . a vese artériák sérülése. sérülés. A bulgár gyógyítók már régen felfedezték a hátgerincben elõforduló bomlások és az arteriális nyomásváltozás közötti kapcsolatot.A hipertóniás betegség alatt a krónikus. A hipertóniás betegség tünetképe kötõdik a megbetegedés kezdeti jellegéhez (heveny vagy fokozatos). hogy oda a gonosz lelkek beléphessenek. . . Az energia kiegyensúlyozatlanság hatására megromlik az agyvelõben a magasabb idegrendszer funkciója – a nagy agykéreg. melynek jellemzõ tulajdonságaként az artériás nyomás növekedése jelentkezik (szisztolé és diasztolé). a hipotalamusz (a köztiagynak a látótelep alatti része. nyúltagy. és gyorsan súlyosbodó folyamatait különböztetik meg. melynek következtében a központi idegrendszerben létrejött az energiapangás és rombolódott az ember aurája. ami az artéria tónusának növekedéséhez vezet.: efedrin). A hipertóniás betegség a gyógyszerszedés hatására is felléphet (pl. zsír-. a fõ energia csatornában az energia egyensúly megbomlása idézi elõamely csatorna a gerincoszlop mentén elhelyezkedve a fejbúb felé emelkedik -. a vese elégtelenségek alábbi formáit emeli ki: autoimmunizációs (allergikus – az egyén saját szöveti antigénjével szemben termel ellenanyagot). daganat.a vastagvérerek és a szív sérülése. szénhidrátos sóforgalmát szabályozza). õk elsõsorban a vesék megbetegedéseit jegyezték meg.

A lassan súlyosbodó hipertóniás betegségnél három stádiumot különböztetnek meg. só . Az agyvérkeringés zavarai is felléphetnek. A szemfenék véredényeinek görcsei lehetségesek. a halálhoz vezethet. Nem ritkán. vesékben. Gyorsan súlyosbodó változás tapasztalható a szemfenéknél. Gyógyszer nélkül azonban a várnyomás normálisra nem állítható be. amely kedvezõ körülmények között normálisra csökkenthetõ. mindannak ellenére. A szív vérszegénysége is megfigyelhetõ. néha erõsödõ érelmeszesedés folyamatánál. ami szívelégtelenség kifejlõdéséhez vezet. amely biztosította a szervezet megkönnyebbülését a fehérje. amely látáscsökkenéssel jár. Jellemzõ a gyorsan növekedõ változás a CNS-ben. A vérnyomás csökkenés szövõdmények fellépésénél következik be (szívelégtelenség. Kialakul a vesék érelmeszesedése. A gyorsan súlyosbodó folyamatnál különösen veszélyes a magas szisztolé és diasztolé nyomás. vérkeringési zavarok is kimutathatók. támadás-inzultus). zsír. A gyógyító elsõsorban diétát javasolt. A MÁSODIK stádiumban az arteriális nyomás lényegesen és állandósulva magasabb. paralízis kialakulásával. és a szívben. az arteriális nyomás ingadozása. hogy az arteriális nyomás magas szintje állandó (különösen a diasztolé). A HARMADIK stádiumra jellemzõ. Nem ritka a szemrecehártya véredényeinek elváltozása és vizelet változás.Artériás nyomás kiegyenlítése az Adzsna-csakrára való hatás útján. megfigyelhetõ az agyerek gócos elváltozása. hogy az ingadozás jellemzõ rá. A szem recehártyájának lényeges változása következik be. A hipertóniás betegség gyógyítása bonyolult feladat. szívinfarktus. Az ELSõ jellemzõ. A koronária elégtelenség. a megbetegedéstõl számított néhány hónap vagy 1-2 év multával. A gyors tünetromlás.

ennek köszönhetõen a beteget betáplálják a kigyógyulás programjával. Hajló gyakorlatok végzése a gerincoszlop és derék-csípõ tájékán. A farkcsont térségében õ a Kundaliniit piros energiával töltötte (a lemenõ nap fénye). A húgyhólyag meridiánjain. nagyteljesítménnyel áramlik a fejen kívülre. A gerincoszlopra az energia hatást a gyógyító hagyományos módon végezte. ily módon visszaáll a szívmeridiánok energiaegyensúlya. a Kundaliniitõl a napfény fonat területén. A hatás egytõl – három percig tart. 2. a beteg képét maga elé hívja és a tiszta. kismennyiségõ hússal. Az energiai hatást a gerincoszlop és a fej diagnosztizálásával kezdték el – ez az energia gyógyítás elsõ szakasza – vagyis az emberi test fõ energiaközpontjait diagnosztizálták. Só és erõs ételmentes diéta fenntartása. nemcsak energetikailag. akkor a vérnyomás csökken. az egész szervezetre.). majd lefelé a gerincoszlop mentén a farkcsonthoz. az energiát újra a farkcsonthoz küldte. fejezetben. valamint légzéstorna végzését írták elõ. hatva az Adzsna csakrán át. Elérhetõ ez abban az esetben. Naponta minimum egyszer. A MÁSODIK módszer: a gyógyító szembe ül a pácienssel és a szemöldöke közé néz. AZ ELSõ módszer: a gyógyító a kezeit a páciensre helyezi – a balt a homlokra.: a derék és medence területei. de manuálisan is végezte (lásd: a Gerincoszlop gyógyítása c. A HARMADIK SZAKASZ – az arteriális nyomás kiegyensúlyozása. energiailag kiegyensúlyozza abban a véráramlást. a vékonybélrendszer. A gyógyító a szemét becsukva. ily módon létrehozza a nagy energia kört. A gyógyító a gerincoszlop rendellenességeinek eltávolítását. alma. ALACSONY VÉRNYOMÁS BETEGSÉG (Hipotónia) Az alacsony vérnyomás lehet elsõdleges és másodlagos. fejezetet) 3. majd a gerincoszlop közepén. ismét felemelik a gerincoszlop közepén a fejbúbhoz. mint távolságilag.fölöslegektõl. a lelket és testet fellazító tornagyakorlatok végzése. még jobban feltöltve a Kundaliniit. Amikor ezt sikerült elvégezni. ami után a vérnyomás csökken. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. Aszalt barack. Az ENERGIA GYÓGYÍTÁS MÁSODIK SZAKASZA – a belsõ vérkeringési szervek megtisztítása. A Kundaliniibõl az energiát. fejezetet). Az energia hasonlóan a szökõkúthoz. fertõzõ betegségek . A gyógyító ezt a véredény sõrõséget egyenletes hálóként húzza szét az egész testen. Elõször két csatornán õzte az energiát a szemek sarkából a fejbúbra. gyomor. látja a véredények sõrõségét. Heti egyszeri húsfogyasztást javasoltak. és leereszkedik a test mentén. A vesék stimulálódnak (serkentõdnek) és átmelegítõdnek úgy érintkezéssel. citrom fogyasztása. a hatás az Adzsna csakrán át (telepatikus központ). stb. és máj útján valósul meg. Gyógyfüvek fõzeteinek ivását. (lásd: a Légzõgyakorlatok c. endokrin. amely két különbözõ módszerrel valósulhat meg. valósul meg. a lép. datolya. Mindkét módszer esetében. a jobb kezet a tarkóra – és gondolatban a képpel dolgozik. füge. A MÁSODLAGOS alacsony vérnyomás felléphet a szívvérrendszeri. fehér színõ „energia képmáson”. A szívre való hatás. ahol ezeket a csatornákat egy pontban egyesítette. ezt az energiát fölemelte a Vishudda csakráig. melynek leírását megtalálhatják a Hörghurut c. amikor megszõntek a véráramlás megbomlásának területei (pl.

periodikus szédülést. fáradtságot. dolgozva a páciens aurájával. Nagy jelentõsége van az olyan teljes értékõ termékekkel való táplálkozásnak. étvágytalanságot. észlelik. amelyek legnagyobb mennyiségõ pránát tartalmaznak (gyümölcsök. a kéz és a lábak fázását. stb. Javasolt a maximális friss levegõn tartózkodás. Érintkezõ hatás alacsony vérnyomás esetén. erõsebb izzadást. a helyes napirend meghatározásával kezdõdik. vízgyógyászat. létrejön a mellékvese-belsõségek rendellenességével létrehozva az alacsony vérnyomást. A gyógyító ezt követõen a gerincoszlop mentén az energia áramlások kiegyensúlyozását végezte. testneveléssel való foglalkozás.jelenlétében. fejezetet). epehólyag-gyulladás. A bulgár gyógyítók szerint az alacsony vérnyomásnál bekövetkezett változások alapja a fõenergia csatornában bekövetkezett energia cirkuláció zavar. Az alacsony vérnyomás kifejlõdésében nagy jelentõsége van az öröklött hajlamnak. A manuális energiakorrekció után nem ritkán a betegnél helyreállt az artériás nyomás. fogszuvasodás). ingerlékenységet. Ennek érdekében a pácienst hasra fektették és energiadiagnózist állapítottak meg. A bulgár gyógyászok az energiagyógyítást. amely a farkcsonttól a fejbúbig terjed. fõzelékfélék). Az ELSõDLEGES alacsony vérnyomás betegséget a bulgár gyógyítók az energia normális cirkulációjának helyreállításával – a fõ energiacsatornában – a . Amennyiben a gyógyító az energia csatornából energia elfolyást észlelt. Nagy szerepet játszanak a gócos krónikus fertõzések (mandulagyulladás. a gyógyító ezt a részt. úgy õ elzárta ezt az elfolyást. arcüreggyulladás (sinusitis). zöldségek. A beteg részére a gyógyítás. Szükség szerint manuális terápiát is alkalmaztak (lásd: A gerinc gyógyítása c. Az alacsony vérnyomásnál fejfájást. a gerincoszlop megtekintésével kezdték. Ott ahol érezhetõ volt az energiahiány. a menstruációs ciklus megromlását. telítettséget a gyomorban. a belsõ elválasztású mirigyek funkció romlásának. szorulásokat. elkezdte feltölteni többlet energiával a gerinc más területeirõl. a táplálkozási rendellenességek és disztrofia hátterén.

lábköszvény. a lapockák közé. valamint a fejbúbtól a nemi szervekig az arc-. koszorúerekben. mint az a rajzon látható. Az ütõerek falán a koleszterin. A sérült ütõerekben disztrofikus nekrotikus (üszkös) és meszesedési folyamatok fejlõdnek ki. a gyógyító energia meleget. szintén az egész szervezetben megjelenõ energiaegyensúly megbomlás – cukorbetegség. E közben. elhízás. visszaállították a belsõ elválasztású mirigyek normális funkcióit (lásd: A belsõ elválasztás mirigyek betegségei c. melyek keletkezésének oka. A gyógyító dolgozhat érintkezve. Az érelmeszesedés. a fej tarkó részére. úgyszintén a köldök és a napfény fonat területére. stb. többször. ráhelyezve saját tenyereit a zónákra. elsõsorban az ideg-pszichikai feszültsége. A lerakódás dinamikája az érelmeszesedés különbözõ stádiumait válthatja ki. hogy beindítsák és normalizálják a többi energiacsatorna funkcióit. azért. A szervezetben az energiaegyensúly megbomlásokra.farkcsonttól a fejbúbig. amelyek . 4. és has középvonalán – szüntették meg. az agyi. Az érelmeszesedési folyamat elsõsorban a rugalmas ütõerekben jelentkezik. a belsõelválasztású mirigyek funkcióinak elváltozása. Rendszeres hideg vizes zuhany. 2. ÉRELMESZESEDÉS (Atherosclerosis) Az érelmeszesedés krónikus megbetegedés. fejezetet). a különbözõ anyagcsere zavarok. amelyek az érelmeszesedéshez vezetnek különbözõ tényezõk vannak hatással. pumpái a vesék zónájába. melynek alapja a lipidek cseréjének megbomlása. melynek következtében az ütõér falán a lipidek lerakódnak (koleszterin és annak észterei). Rendszeres séta a friss levegõn. általában az ütõerekben. vese és végtagok artériáiban fejlõdik ki. 3. más betegségekhez is kapcsolódik. mell-. Gerinc hajlógyakorlatok végzése. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. Kifejezõje a szervezetben bekövetkezett energiaegyensúly romlása. stb. a máj funkciójának megbomlása. fejezetet). különálló gócok formájában rakódik le. A MÁSODLAGOS alacsony vérnyomás betegségnél a gyógyítók a betegség okának megszüntetését a krónikus betegség gócra irányuló energiahatás útján végezték (a góc elnyomására tevékenykedtek). amelyek hatnak az alacsony vérnyomás megjelenésére. távolságilag és érintõ-távolságilag. áteresztõképesség szõküléséhez és nem ritkán trombusok képzõdéséhez vezethet. Ez az ütõérfalak keményedéséhez. Légzõ tornagyakorlatok végzése (lásd: Légzõgyakorlatok c.

a fekélyes helyen. gyógyító koplalás – egy naptól három hétig. létrehozva az úgynevezett kis energia kört (lásd: a Tüdõgyulladás c. vese. Jellemzõ a lipidpép lerakódása és felhalmozódása az ér belsõ héján. A gócokban fokozatosan kifejlõdik a fibrozis (liposzklerozis). Kalória nélküli étrend: állati zsírok. Nem javasolják az erõs elõételek. . liba. A gyógyító a gyógyítást általános javaslatokkal kezdte: megfelelõ alvás. A gyógyító a lipidek lerakódásának függvényében kezdte el az energiával való gyógyítást. alkohol és energiailag hideg húsok – sertés. fejezetet). Az elsõ és második stádiumban a gyógyító az egész szervezetben az energia visszaállításán tevékenykedett. só és cukor nélküli táplálkozás. az élõ szervezetek jellegzetes alaki és szerkezeti sajátosságainak kifejlõdése). nem félve a vérnek az ütõereken való átkergetésétõl. fõszerek. diéta. HARMADIK stádium – kásadaganat (atheroma).az érelmeszesedés morfogenézisére jellemzõk (morfogenézis. mozgás. minek következtében felfedhetõ a fekélyes felület (harmadik stádium). máj – fogyasztását. A dugattyú módszere érelmeszesedés (arteroszkierózis) gyógyítása esetén. valamint velõ. valamint a szövõdményes értrombózis kifejlõdése. friss levegõn való tartózkodás. A harmadik stádiumban lehetséges a trombusok kialakulása. A gócokban sok kalcium rakódhat le (NEGYEDIK stádium – atherokalcinozis – mészlerakódás). és morzsás péppé változnak (kásácska). MÁSODIK stádium. pulyka. ikra. amely a vérfolyásával lemosódhat. Az energia egyensúly elsõsorban a gerincben és az elsõ középsõ meridiánban valósul meg. A létrejött gócok szétesnek. EGYES stádium (lipoidozis).

valamint a máj.A fentiek után a sérült zónáktól függõen a gyógyító lokálisan tevékenykedik. A megsérült zónák energia párosaival dolgozva. ott keresztezõdött és visszaáramlott a talpakhoz. 5. Lényege abban van. bal kéz. vesék. A kézzel való munkánál a gyógyító tenyerei a testre derékszögben helyezkednek el és gyakorlatilag a szervezet energiapárosát átjárják. a saját kezével áttörli és elégeti a trombusokat. vékonybélérrendszer. só. különbözõ intenzitású és idõintervallumú nyomó és szorító fájdalom érezhetõ. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. a lapocka közötti területre. mellyel vibráló és pulzáló hatást ér el. gyomor. de különösen a szegycsont mögött. A friss levegõn való tartózkodás. a központi idegrendszerrel kapcsolatos szerv rossz mõködése következtében. agy vagy vese ütõerei. Lokálisan dolgozva a gyógyító az ütõerek mentén energiát küld a vérárammal szemben. hogy ne erõsen hasson a véráramra. A szívgörcsnél (roham esetén) a szív területén. Légzõ tornagyakorlatok végzése (lásd: Légzõgyakorlatok c. egy és más. Megjelenése általában a koszorúér elmeszesedésekor észlelhetõ. A trombusokra a gyógyító a szétzúzás módszerével hat. amelynek jellegzetes betegségi tünete van. 4. nehogy kimozdítsa trombust a helyérõl. ha lefelé irányul. Amikor az energia fölfelé irányul.SZÍVSZORULÁS (Stenocardia) A szív vérszegénységi formáinak legelterjedtebb tünete a szívgörcs. A koszorúér vérkeringésének erõs megbomlása következtében létrejött szövõdményes átmeneti szívizom vérszegénység. cukor nélküli diéta. néha a jobb kézre is. és kiterjed a bal váll. szívburok. 3. Zsír. A gyógyító a munkát a dugattyú módszerrel fejezi be. fejezetet). Ezek: a mell és has-zónák ütõerei. A szívgörcs történhet a szív. A fájdalom általában roham jellegõ. SZÍVGÖRCS . koszorúerek. Az alvás és ébrenlét rendszerének betartása. akkor a gyógyító tenyerei fölfelé vannak fordítva. Az energiahatás a páciens aurájának helyreállításával és megerõsítésével fejezõdik be. A harmadik és negyedik stádiumban a gyógyító arra törekszik. Rendszeres tornagyakorlatok végzése. Ennek következtében a lipid lerakódások a felhalmozott területekrõl eltávoznak. a periferikus vagy tüdõ verõerek. hogy az energia mindkét láb talpán át a fejhez van küldve. hármas melegítõ meridiánjainak energiaáramlás megromlásánál. 2. . akkor a tenyerek lefelé.

sült. ne fogyasszon alkoholt és ne dohányozzon. édes. A bulgár gyógyítók a beteg részére 2-3 hetenként rövid. egy-két napos koplalást határoztak meg. valamint kerülje az erõs. rendszeresebben legyen a friss levegõn. Az energiahatás az alábbi javaslatok után kezdõdik: napirend betartása a beteg részére. Az energiagyógyítást a gyógyász 6 fogással végzi. A fájdalmas rohamok lehetnek ritkák és sõrõbbek.A hideg energia kihúzása a pupillákon át szívgörcs esetén. . amelyek elõsegítik azt – különös szerepe van a hipertóniás betegségnek és a cukorbetegségnek. A szívgörcs kifejlõdésének lényeges alapját képezik azok a betegségek. cukorban gazdag ételeket.

A gyógyító érintkezéssel hat. A gyógyító akkor a szívritmus energiáját ráhelyezi a Világegyetem ritmusára. hogy irányuljanak. és hat rá. a kezére energia gombolyagot gombolyítva. és egyenletesen elosztja azt a kezekben és a bélrendszerben. miközben a szív és Kozmosz ritmusának szinkronját éri el. Az ujjak a pupillákra derékszögben kell. A gyógyító ekkor két „hideg fonalat” húz a szembõl. Szabály szerint ezt bal kézzel végzik. 5. 3. 4. (lsd. Közvetlen munka a szívvel. A kézrátét e módszere jó a szívritmus normalizálására. Az energia párra kezek segítsége nélkül is lehet hatni.Munka a szív energia kettõsével. „Az emésztõrendszer betegségei” c. kivezetve fölfelé a bal vállon át a negatív energiát. Ekkor távolságilag energiameleget ad szívbe. részt) 2. A gyógyító a szív energiapárosát kézbe veszi. de helyreáll a vérnyomás is az ütõerekben. A távolság bármilyen lehet. amely a kezelés végén a kézrõl hideg vízzel lemosandó. A gyógyító kezeinek kis és gyõrõs ujjaival megfogja a pácienst. a bal kezet a homlokra. a jobbat a szívre teszi. . „A hideg energia elvonása” a pupillából. Ez idõben nem csak az energia pangása szõnik meg a szívben. Távolságilag is és érintkezve is hat a bélrendszerre.

ily módon kiegyenlíti és megnöveli a beteg energiamezejét. elzárja annak szervezetében az energialyukakat. e hatásnál a kéz és lábujjakon. Fontos. A kezelés azzal fejezõdik be. mielõtt a beteg auráját fel nem tölti. kezdve az Anaháta csakrától.A szívterület energia pangás eltávolítása. valamint a test más részein át „meleg” energia elfolyás ne legyen. 6. A gyógyító néha. vagyis az energia egyensúlya helyreáll. A gyógyító. az artériás nyomás és a szívritmus helyreállítása. felfelé a fejbúbig. . hogy az energia a páciens egész testén egyenletesen kerül elosztásra. feltölti „nap” melegével a többi energiaközpontot lefelé a farokcsontig.

A bulgár gyógyítók javaslatai: Szigorú napirend betartása. só.Érintkezõ-távolsági hatás a szívre az Anaháta-csakra útján. Cukor. 2. Rendszeres futás vagy úszás. kávé. zsír és sült ételek nélküli diéta betartása. fejezetet). stb. Két-három hetenként egy-három napos böjt betartása. EMÉSZTÕSZERVI MEGBETEGEDÉSEK . „Légzõgyakorlatok” c.). dohányzás. Rendszeres légzõgyakorlatok végzése (lsd. Tartózkodás a narkotikumok fogyasztásától (alkohol.

energiahatás. A betegség fellépésének másik kötelezõ oka. hasnyálmirigy. tovasodródó) mozgás megromlik. más rendszerek funkcióinak megbomlása következik be. az intramurális (falon belüli) összefonódás változásainak. önmasszírozás. E megbetegedésnél nagy szerepe van a nyelõcsõ innerváltsága (idegekkel való ellátása) megromlásának. fitoterápia. máj. elsõközépsõ és hátsóközépsõ meridiános megbomlása miatt. amelynél a nyelés idején a nyelõcsõ reflexszerõ megnyitása elmarad. hármas melegítõ. epehólyag energia csatorna rendszereiben bekövetkezett megbomlás. gyomor. stb. tüdõ.) lehetõséget adott a bonyolult betegségek effektív eltávolítására. A nyelõcsõ disztális (nyelõ) rész szõkülése . szívburok. valamint a szív. A fentiekbõl adódóan az emésztõszervek megbetegedései következményeként anyagcsereromlás. amelyik az élet energiát a Kozmoszból a táplálkozással nyeli el. hogy az étel áthaladása a nyelõcsõbõl a gyomorba akadályokba ütközik. szívburok (vérerek ura) meridiánjainak kiegyensúlyozatlansága. ha a hátsóközép és elsõközép meridiánokban nem áll fenn az életenergia normális körforgása. valamint a perisztatikus (féregszerõ. melynek következménye. vagyis az egész szervezet energia-körforgás egyensúlyfelbomlása miatt. akkor lép fel. ami az idegrendszer (központi és vegetatív) mõködésének rendellenességét váltja ki. A nyelõcsõ-fájdalom. A bulgár gyógyítók nagy elõvigyázatossággal fogtak az emésztõszervek gyógyításához. a gyomor. lép. A NYELÕCSÕ FÁJDALOM (Achalisia cardiae) A nyelõcsõ fájdalom – olyan betegség. torna.A keleti gyógyítók véleménye szerint az emésztõszervi megbetegedések felléphetnek a bélrendszer. A bulgár gyógyítók komplex hozzáállása az emésztõszervek betegségeinek gyógyításához (diéta. mivel véleményük szerint ezek a szervek. a szervezet három rendszerébõl az egyiket képezik.

A gyógyító feltöltve az ötödik energiaközpontot energiával. Fontos a nyelõcsõre való hatás. Hatás a nyelõcsõre. A nyelõcsõre való hatásnál ellenõrizni kell a szívmõködést. módszerét kell alkalmazni (lásd: a Szívgyulladás c. légzõtorna végzésével. ahol az egész agyvelõ területén elsimul. részt). A megbetegedéskor. a leengedést a külsõn. hogy egyen. de nyomás érzõdik a mellkas mögött. . A beteg lassan kell. A vacsorát mellõzni kell. majd felemelkedik a fejbúbhoz. A gyógyító az energiahatást. majd a nyelõcsövön át a Vishudda csakrához irányítja azt. mint harmincszor rágja meg. nemcsak az ételnyelés nehézségei jelennek meg. A nyelõcsõre való hatás után a gyógyító a tüdõk vérkeringését stimulálja (lásd: a Légzõszervi megbetegedések c.észlelhetõ. néha fájdalom és nyálnövekedés is tapasztalható. Az energia felemelést (hajtást) a nyelõcsõ belsõ részén kell végezni. annak esetleges túlgerjesztésekor a szívre való hatás 4. a központi idegrendszeren át végzi. A gyógyító elõször az Anaháta csakrát tölti föl energiával. A gyógyítás következõ idõszaka a nyelõcsõre való közvetlen hatás. Mindenekelõtt energiailag stimuládódik a talamus (kamra). újra leengedi azt a napfény összefonódásig. A betegség gyógyítása után kímélõ diéta betartása szükséges. az ételt nem kevesebb. fejezetet). a Kundalinihez. és 5. és gyomorszáj fölött 3-4 cm-rel megkezdõdik a nyelõcsõ szélesedése az egyidejõ meghosszabbodásával. majd az energiafolyás a gerincvelõn lefelé irányul.

vagy azok felszívódnak a vérbe és annak útján (hematogén út) hatnak a gyomor nyálkahártyájára. majd energiával összekötve a fejet a lábakkal. a gyomor és a belek ételmaradéktól vagy más anyagoktól való megtisztításával kell kezdeni. A koplalás idején a beöntést reggel és este végzik. durva. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. A bulgár gyógyítók szerint a gyomorhurut megjelenésének két tényezõje van – ideg – pszichés és túlzottan erõs. A beteg részére beöntést – hashajtást – és egy-három napig teljes koplalást rendelnek el. hogy helyreállítja a beteg auráját. hatva a két fõ energia meridiánra.A gyógyító a találkozást azzal fejezi be. A szájból kellemetlen illat érezhetõ. gyomorkorgás. melynek hatásaként a szervezet más meridiánjaiban is energiaáramlás változás következik be. létrehozza a kis energiakört. híg széklet lehetséges. õk úgy vélekedtek. A nyelven szürke vagy sárgásszürke lepedék jelenik meg. szédülés. szomjúságra panaszkodnak. A tünetnél nehézségérzet. 2. a heveny gyomorhurut több formáját különböztetik meg. Néha. rosszminõségõ. fejezetet). Ez esetben a gyomor nyálkahártyájának közvetlen megsértése – toxikus anyagokkal – észlelhetõ. fejezetet). én azonban csak az irritatív (ingerlõ) gyomorhurut gyógyítására teszek javaslatot. az étel lassú átrágásával. létrehozza a középsõ energiakört (lásd: a Tüdõgyulladás c. A betegek kellemetlen szájízre. étvágytalanságra. arra a betegségre. Az orvosok. megjelenik. görcsös fájdalom tapasztalható (a hasfal görcsösségének következménye). gyengeség. Megjelenik a fejfájás. vegyileg. a bõr sápadt lesz. amely a fent említett külsõ ingerlõ tényezõk hatására jön létre. A folyamat belekre történõ elterjedése esetén gyomorfájdalom. A gyógyítást. hõmérsékletileg. A koplalás ideje alatt a beteg tiszta. HEVENY GYOMORHURUT (GYOMORRONTÁS) (Gastritis acuta) A bulgár gyógyítók gyomorhurut esetében a fõenergia csatorna energia egyenetlenségét észleli. felforral vizet ihat. telítettség az Anaháta csakrában és hányinger tapasztalható. amelyet a hibás diéta váltott ki. az étkezéstõl számított néhány óra múlva. hogy a két tényezõ egymás nélkül nem létezik. A heveny irritatív gyomorhurut tünete. Mechanikailag. az Anaháta és az Adzsna csakrák elváltozását. A koplalás befejezése után könnyõ diétát határoznak . mértéken felüli ételfogyasztás. Rendszeres légzõtorna-gyakorlatok végzése (lásd: Légzõgyakorlatok c. valamint a Muládhára-. kímélõ diéta betartása.

valamint egy-három napos koplalás betartása. Manipura-. a páciens mezejének energiával való felpumpálása – a Muládhára-. sós. Az energiahatás a gyomor területén. annak energia kisimítására törekszik. Nem ritkán a gyomorátmosás és koplalás után a heveny gyomorhurut tünetei elmúlnak. sült és nehezen emészthetõ étel fogyasztását. Az élelmet kis adagokban kell elfogyasztani. 2.meg. 3. zsíros. 4. Légzõ – és tornagyakorlatok rendszeres végzése. Ekkor kerül sor az aurában lévõ lyukak betömésére és végrehajtására. Anaháta – s Adzsna csakrákra való hatás útján. hogy ne maradjon energiakapcsolat a vámpír szinten lévõ szervek között. A gyógyítónak ezt a kapcsolatot itt meg kell szüntetni. A gyógyító ezzel egyidejõleg végrehajtja a gyomor nyálkahártyájának stimulációját (ingerlését). A gyomor nyálkahártyát puhító. minek következtében a vámpír szervek energiával töltõdnek fel. ezzel erõsítve a szervezet idegrendszerét (elsõsorban a központit). hetek. sós. hogy nem történik–e energia elfolyás más szervekhez – szívhez. édes. A kezelés a beteg aurájának energiával való megdolgozásával fejezõdik be. IDÜLT GYOMORHURUT (Gastritis chronica) . Rendszeres fogyókúrás napok. Amennyiben a gyógyító kézzel hat. Ennek megtörténte után a gyomor és az Anaháta csakra egész területének energiával való felpumpálására kerül sor. az Anaháta csakrán át (negyedik energiaközpont) történik. Az étrendbõl ki kell zárni az erõs. májhoz. akkor kézujjait a gyomor nyálkahártyán vezetve érdességet érez. nagyon sõrõn jelennek meg rendellenességek. amely kizárja az erõs. A gyógyító eközben arra figyel. A bulgár gyógyítók javaslatai. A munkát a gyomor energia párosával végzik. gyógyfüvekbõl készült teák fogyasztása (lásd: Fitoterápia c fejezetet). stb. valamint a mértéken felüli fogyasztást. 1. és édes ételt. zsíros. A gyógyító áttapogatva a gyomor nyálkahártya teljes felületét. amelyeket el kell távolítani (lásd: A gerinc gyógyítása c. A gyomor közvetlen gyógyítása elõtt meg kell állapítani. A gyógyítónak a gyomor és más szervek – vámpírok – közé. energiavédõ-csapot kell állítani. Ennek a csakrának a szintjén – a gerincen. fejezetet).

Sok ilyen tényezõ van. Nem ritkán figyelhetõ meg az étvágyváltozás – leginkább csökken. A gyomor-mucin alapkomponenseinek kölcsönviszony romlása a gyomor-nyálkahártya megromlásának hajlamosságát okozza. bármilyen specifikus elõrejelzéstõl mentes. a gyomor nyálkahártya gócos. belsõ elválasztás szabályozásának megromlása. Az energiaegyensúly változás abban jelentkezik. ritkán növekszik. Az idült gyomorhurut tünete. A napfényfonat területén. hogy a gyomor elválasztó funkciója és mozgást szabályozása megromlik. alkoholfogyasztás és dohányzás. a szervezetben felborult energiaegyensúly következménye. A nyelv lepedékes. elõször funkcionális elváltozások figyelhetõk meg. A gyomor elválasztó funkciójának növekedése esetén világosan kitõnik a fájdalom és az élelemfelvétel közötti kapcsolat. idült és gócos fertõzések. sorvadásos. tompa fájdalom figyelhetõ meg. és annak fokozatos sorvadásában jelentkeznek. az néha éhes. amelyek azt követõen szervi változásokba mennek át. mint ahogy már említettük. A betegség oka. Az idült gyomorhurutban szenvedõk gyógyítását komplexen kell végezni. az étrend felbomlása. A gyógyfüvekkel való gyógykezeléssel egyidõben célszerõ természetes gyomornedv kis kortyokban és feloldott állapotban való felvétele. amelynél a gyomor a nyálkahártya patomorfológiai és funkcionális változásai észlelhetõk. A kifejtett erózió eredményeként a gyomor nyálkahártyából vérfolyás lehetséges. . A gyomor-mucinnak védõszerepe van a különbözõ külsõ hatásokkal szemben. megfigyelhetõ a nehézségérzet. nem specifikus idült gyulladásos folyamatában.Az idült gyomorhurut olyan megbetegedés. valamint a fermentumok és a gyomornyálka – mucin (nyálmirigy által termelt összetett szénhidrát fehérje). A patomorfológiai változások. A tényezõk. teltség a has feletti részben. böfögés. gyomorégés. a bulgár gyógyítók szerint abban rejtõzik. A gyomorrontás abban áll. és Anaháta csakrában – az energia cirkuláció megromlik. központi idegrendszeri elváltozások. de én csak a leggyakrabban elõfordulókat sorolom fel: az élelem rossz minõsége. Ekkor a gyomor oldalán. vagyis amikor a vámpír-szervek a gyomor területérõl (harmadik és negyedik energiaközpont) szívják az energiát. általában. A diéta kímélõ kell hogy legyen. néha hányás. Állandóak az olyan jelenségek. sõrõn. éjszakai jelleget visel. néha sima. Az idült gyomorhurut a külsõ és belsõ tényezõk kölcsönös hatására fejlõdik ki. A vámpírizmus. hogy a gyomor térségében és a két energiaközpontban – Manipura-. hogy csökken vagy növekszik a szekréció (a mirigyeknek váladékok kiválasztásában megnyilvánuló mõködése). amelyekre a bulgár gyógyítók felfigyeltek az energia szintõ kölcsönhatások a belsõ szervek között. Kismennyiségõ élelem felvétele után. változik a gyomorsav összetétele. ne ingerelje a gyomor nyálkahártyáját. min: émelygés.

gyógyfüvekbõl készült teák fogyasztása (lásd: Fitoterápia c. A felsorolt szervek és energia központokra való hatás után a páciens aurája automatikusan feltöltõdik energiával. Rendszeres érintkezõ és energia önmasszázs végrehajtása (lásd: A bulgár gyógyítók titkai c. a gyógyító. idült gyomorhurutnál ugyanúgy. és az idegrendszerben. a keleti gyógyítók módszere alapján (joga. 3. A fentiek miatt a hatást más energiaközpontokra és konkrét szervekre. mint energiával. lép és szív területei.Érintkezõ-távolsági hatás gyomorhurut (gastritis) gyógyításánál – a Zu-SanLi energia pontokon át. középsõ. Anaháta-. A gyomor nyálkahártyát puhító. Ugyanúgy. stb. máj. Az energiahatás második szakasza – a gyomor fantomjával. végzik el: Kundalini térsége. A gyógyító ezzel egyidõben energiát küld a beteg napfényfonat térségébe. A gyógyítónak ez esetben célszerõ a kéz ujjainak végét ráhelyezni (a mutató. Adzsna-csakrák. amelyek a páciens térde alatt helyezkednek el (Zu-San-Li). elvégzi a gerincoszlop korrekcióját (lásd: A gerinc gyógyítása c. tajdziajuany. és Anaháta – csakrák energiával való feltöltését érintkezõtávolsági módszerrel kívánatos végrehajtani. Az idült gyomorhurutnál. és gyõrõsujj) az energia pontokra. Szükség esetén. A Manipura-. 5. fejezetet). ha a gyógyító. mint a heveny gyomorhurutnál. fejezetet). a test más rendszereiben és szerveiben is végbe megy a megbomlás – a gyomorbél rendszerben.). természetesen. végrehajtásra kerül a gyomor nyálkahártya energiamezejének kiegyensúlyozása. a beteg mezõjében elzárta az energia lyukakat. 2. a gerinc áttekintésével kezdõdik. Szigorú diéta (a gyomor nyálkahártyát nem ingerlõ és az idegrendszert nem izgató étel fogyasztása). fejezetet). Az energiahatás. mint a heveny gyomorhurut gyógyításánál. Légzõ. ulcus duodleni) . feltöltve a harmadik és negyedik energiaközpontokat. és tornagyakorlatok végrehajtása. Rendszeres gyógykoplalás betartása. a szív-érrendszerben. a gyomor-bélrendszer átmosásával (pl. A GYOMOR-ÉS NYOMBÉLFEKÉLY (Ulcus ventriculi. annak energia párosával való munka.: kamillateával)4. mint törvényszerõség. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. A korrekció megvalósul úgy mauálisan.

a mozgásszabályozás és trofikus-megbomlás. zsír-. Az energiaegyensúly megbomlására komplex külsõ és belsõ tényezõk hatnak.A gyomor és nyombélfekély betegség a szervezetbe felboruló egyensúly miatt lép fel. szénhidrát és sóforgalmát szabályozza) hátsó magjait. A stresszhatások átadásában közremõködnek az extragyomortáji és hormonális mechanizmusok. nikotin. fertõzések és káros szokások (alkohol. A fekély. a gyomor és nyombél nedvkiválasztás és mozgásszabályozás megbomlását. A fekélyes megbetegedés kóroktani tényezõihez kell sorolni a más belsõ szervek kóros reflexeit. stb. még ritkábban több fekély keletkezik. A betegség kifejlõdésére nagyon gyakran hatással van az öröklött hajlam. valamint a gyomor nyálkahártya és nyombél fekélyes defektusainak keletkezése. funkcionális és trofikus változásaihoz vezet. a meghatározott tipikusan sajátságos magasabb idegrendszeri mõködés formájában. áthalad az agyalapi mirigyen és a mellékvesék kéreganyagán. egyidõben fedezhetõ fel a gyomorban és a nyombélben. A betegnél általában egy. Ez az út magába foglalja a hipotalamusz (a köztiagynak a látótelep alatti része. megbomlik a nyálkahártya szövetszerkezete és védelmi mechanizmusa. . Jelentõséggel bír a nyombélmozgást szabályozó funkciók megromlása. Mindenekelõtt ez az ember életformájától függ – az idegrendszerre ható negatív jelenségek. sérülések. ritkábban kettõ. jellemzõje a kiválasztás-. A táplálkozás normális szokásainak megsértése szintén az emésztõrendszer alkalmazkodási reakciója elgyengüléshez. mivel azok befolyásolják a gyomornedv savasodását. A fentiek miatt. amely a szervezet víz-.) befolyásolják.

Differenciális – diagnosztikai jelentõsége van annak a helyzetnek. amikor az epekõ betegek nyugtalanok. hogy a fekélybetegek egy bizonyos helyzet fenntartására törekszenek. akkor. A gyomorfekély felismerésénél elõbb megjelenik a fájdalom. vagy növekszik étkezés után. A fekélybetegség esetén. még a heveny formában sem romlik a beteg étvágya. Az idegrendszer zavara. A fekélybetegség esetén nagyon gyakran gyomorégéssel találkozunk. a nyálkahártya vérkeringése megromlik. néha különbözõ irányokban irradiálódik (kisugárzódik) de legtöbbet a gerincoszlop felé. majd jóval késõbb (az étkezés után. a védekezés gátjának meggyengülése mellett. a nedvszabályozás megromlása. A megbetegedés lefolyása lehet hevenyszerõ. A fájdalom általában a has alatti területen lokalizálódik. melyre jellemzõk a kórbonctani . éjjel. A gyomorfekély lokalizálásának (helyhez kötõdésének) néhány esetében a fájdalom állandó jellegõ. A fájó érzések néha nagy intenzitást érnek el. ami a fekély kialakulásának feltételeit alakítja ki.Hatás a gyomor és nyombél energia kettõsére. Egy óra elegendõ és észrevehetõ a gyomor felfújtsága. A fekélybetegség ilyen stádiumára jellemzõ a hányás. A fekélybetegség kortünetének legfontosabb és általános szimptómája a fájdalom. szorulása. A fájdalom jellegzetes tulajdonsága – fekélynél – összhangban van az élelem felvétellel. éhgyomorra) a nyombélfekélyre jellemzõ fájdalom. állandóan változtatják saját helyzetüket. néhány óra múlva ismét megújul. A fájdalom csökken.

A bulgár gyógyítók közvetlen kapcsolatot láttak a fekélybetegség és az emberi agy között. ezért dolgozva a gyomor és nyombél fantomjaival. hogy a betegség igazi oka az energia megbomlásában van. sétát a tiszta levegõn. (Adzsna-csakra) A harmadik szemen át a gyógyító a gyógyítás programját helyezte be. elõször ezekrõl a szervekrõl el kell dobni a fáradt. légzõ-. Az energiadiagnosztizálással. ér-. a gyógyító megállapította. melyek feltöltésének mértékében valósul meg a szervek felszabadulása a beteg energiától. hogy milyen szervezetekben van hiányosság. A gyógyító a csillagfénnyel (asztrális fény) dolgozva a napfényfonat területének egyenletes sárga-zöld fényléssel való feltöltésére törekedett. és viszonylag gyors begyógyulás. párhuzamosan a szervezet többi szervének energiaegyensúlyát is helyreállítja. negatív energiát. A gyógyító. A program képletesen a szervezet telepatikus központja (toboz formájú test) útján helyezõdik be. akkor el tudta képzelni. Az energiadiagnosztizálásnál a gyógyító látja az emésztõ-. vagyis élet pránát adva a szükséges területekre. õk azt mondták. Javasolják a légzõs tornagyakorlatok végzését. A program realizálására a páciens belsõ energiáját használták fel. szív-. majd fel kell tölteni õket éltetõ pránával. õk úgy vélték. hogy a fentiek miatt a fekéllyel a fejen át kell foglalkozni. A beteg. és milyenek rendelkeznek energiatöbblettel. éppen ezért a kezelés után periodikusan érezte a hatást azokban a szervekben. amelyet pszichés stressz. és endokrin rendszerek közötti szoros energiacserét. amely segíti a szervezet megtisztítását és ingerli a gyomor nyálkahártyát és a nyombelet.elváltozások. periodikus heveny váltakozásával és fájdalom elcsitulásával. Program behelyezés a gyomor és nyombél gyógyítására az ember telepatikus központja (Adzsna-csakra) útján. illetve milyen energia kölcsönhatás van közöttük. hogy a fekély energiája elillan és összemosódik a nyálkahártya energiamezejének általános hátterével. Dolgozva a gyomor és nyombél energiapárosaival. Az energiahatás távolságilag és közvetlenül (kontakt módszerrel) is megvalósulhat. . A bulgár gyógyítók a fekélybetegség gyógyításánál a gyógyfüvek széles skáláját javasolták alkalmazni (lásd: a Fitoterápia c. fejezetet). A fekélybetegség gyógyítását szabály szerint komplex módon kell végezni. és túlzott felindultság okoz. borongós kedély. Kiszorításos úton is lehet dolgozni. Amikor a gyógyító világosan látta és érezte a beteg szervek energiáját. amelyekre a programot behelyezték. A beteg részére olyan táplálkozást írnak elõ.

amely magába foglalja a vastag és vékonybelek nyálkahártyájának sérüléseit. figyelembe véve a fekélybetegség megszõntetését. VASTAGBÉLGYULLADÁS (Enteritis. 5. 1. 2. A betegség kiszélesedése azzal van összefüggésben. gyomor. 3. Anaháta-. A belsõ szervek energia párosaival való munka. 5. amellyel a program behelyezésénél számoltak. BÉLHURUT. . és Adzsna – csakrák – energiaközpontok energia kiegyensúlyozatlansága miatt. de a továbbiakban a vastagbél nyálkahártyája (krónikus enterocilitisz) is bekapcsolódik. 2. mint a mágneses szalagon. tüdõ. A meggyógyulásra program behelyezése. A heveny bélhurut szabályszerõen a heveny gyomorhuruttal (heveny gasztrocolitisz) együtt jár. ez a betegség eltávolítása a beteg agyából. Gyógyteák használata. valamint a fõ energiacsatornában. Megkülönböztetnek: heveny és idült bélhurutot és vastagbélgyulladást. colitis) A bélhurut és vastagbélgyulladás olyan gyulladásos folyamatot képvisel.Még egy finomság. lép. A páciens tudat alatti negatív ismereteinek törlése. akkor a szervek belsõ erõinek munkája évekre elhúzódott. Ily módon energia egyenetlenség alakult ki. a gerincoszlopban. A páciens energiamezejének helyreállítása. fejezetet). hogy a fent említett energiaközpontokban és meridiánokban észlelt megbomlások újabbakat idéznek elõ – vonzanak maguk után – elsõsorban a vastagbél. Rendszeres gyógykoplalás betartása – egy naptól három hetes idõtartamig – a gyomor és bélrendszer kötelezõ puhító folyadékokkal való átmosásával. Amennyiben nem volt elegendõ energia erõ az ok gyors eltávolítására. 4. fejezetet). valamint a Szvádhisztána-. A krónikus bélhurut elõször elkülönülve (izolálva) folyik le. A sérülések létrejönnek a szív. 4. 3. Légzõ tornagyakorlatok betartása (lásd: Légzõ tornagyakorlatok c. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. epehólyag meridiánjaiban felmerülõ energiaegyenetlenségek következményeiként. A nyálkahártyát nem ingerlõ hatás diéta betartása. az egész szervezet energiájára viszont kihasználásra kerül ennek a rögzítésnek a törlésére. ami különbözõ betegségek kialakulásához vezetett. máj meridiánjaiban. A bulgár gyógyítók szerint minden idegzavar és stressz. A fentiek miatt az emésztõszervekkel kapcsolatos munka néhány ütemben valósult meg. A fõ energiacsatornán – gerincoszlopon (manuálisan és energiával) szükség esetén a sérülések eltávolítása. az ember agyában is rögzítõdik. A has rendszeres masszírozásának végrehajtása (lásd: A bulgár gyógyítók titkai c. Manipura-. úgy.

A felsorolt szervekre és rendszerekre hatás lehetõségét megismerhetik e könyv azonos címõ fejezeteibõl. fájás. A bélrendszerre irányuló hatás három módszerrel történik: . az idegrendszer funkcionális megbetegedései. a SOE növekedésével és a fehérvérsejtõség megjelenésével reagál. hogyan történik ez. vagy éles fájdalom a köldök tájékon. Az energiaközpontokra hatva. A heveny bélhurutra betegesen reagál a szív-pulzusnövekedés. mint a gyógyszeres kábításnál. mint a száraz jég és hideg energiát. energiai érzéstelenítés útján. a nyálkahártya ellenállási funkciók csökkenéséhez vezet. mint a gyomorral való munkánál. hogy a betegnek teljes nyugalmat és a fájdalmas érzések elvetését írják elõ.HEVENY BÉLHURUT A heveny bélhurut etiológiája (kóroktana) sokrétõ. sorrendben töltve azokat narancssárga-. Az energia gyógyítás a szívre való hatással és a páciens aurájának kiegyensúlyozásával fejezõdik be. a gyógyító párhuzamosan dolgozik a vékony és vastagbelek energiapárosaival. A beteg elõször e területen hideg energiafolyást érzékel. és zöld fénylésõ energiával. A Muládhára-csakrával kezdi. különös helyet foglalnak el az ideg-pszichés zavarok. allergiától. ezért károsul könnyen a fertõzésektõl és toxinoktól (a szervezetbe bejutott baktériumok termelte méreg) a nyelõcsõ parazitáitól. . A heveny bélhurut tüneteire jellemzõ. Manipura-. sárga-.: a gyomor elválasztás elégtelensége) hatnak a heveny bélgyulladás kialakulására. ritmuszavar léphet föl. és Anaháta-csakrákhoz. elsõsorban a hasmenés. . A test hõmérséklete 3839 °C-ra növekszik. ugyanúgy. az artériás nyomás csökkenése figyelhetõ meg. A bélrendszerben megbomló normális energia-cirkuláció. A test más szerveiben jelentkezõ megromlások (pl. A bélrendszer. .távolságilag. hat a nyálkahártyára. A gyógyító itt.érintkezés-távolsági kombinációval. majdnem kevesebbet érez. A gyógyító a figyelem koncentrálást a beteg területre fordítja. a légzés és vérkeringés szervei egyidejõ kezelésével lehetséges. A bélhurut kifejlõdésében. gyógyszer preparátumoktól. töltve a vörös-fénylésõ energiával. A bulgár gyógyítók a betegnek kettõtõl hétnapos koplalást és kötelezõ bélátmosást írnak elõ. Az érzéstelenítés végrehajtása után a gyógyító az energia központokra hat.érintkezõleg (kontaktussal). vagy a vastagbél járatában. Az energiahatás azzal kezdõdik. Áttérve ezután a Szvadhisztána-. Szavakkal nehéz elmondani. Az energiaegyensúly teljes visszaállítása csak a központi idegrendszer. melyet úgy lehet elképzelni. A vér. A heveny bélgyulladás komplex gyógyítását javasolják. lenyomva és kihúzva a betegség energiáját és éltetõ Prána küldésével visszaállítja a has tájékán az energia-cirkulációt. Az érzéstelenítést célszerõ kontakt és távolsági módszerrel végezni.

jobb keze a köldök területén. valamint a Világegyetem ritmusaihoz (pl. fejezetet) 3. IDÜLT BÉLHURUT A megbetegedés elviselt heveny. A háton és hason át hatva. Az idült bélhurutnak a kórisméje és korfejlõdése a továbbiakban hasonló a betegség heveny formájához. izgalmakhoz. Teljes koplalás. viszont.). ismétlõdõ heveny bélhurut következménye. Gyógyulás utáni diéta betartása. a gyógyító mindkét kezével éltetõ pránát tölt a belsõ szervekbe. a szervezet ellenálló képessége csökken. egy naptól hét napig. vagy a jobb kéz a páciens baloldali has részére. A has energia érintkezõleges masszírozása (lásd: A bulgár gyógyítók titkai c. A hason és háton át hatva. Kötõdik ez a táplálkozás rendszeréhez és súlyos lelki megterheléséhez. a hasra és hátra. a bélrendszer területén állandó és hosszú idejõ. a bélrendszer egyidejõ átmosásával. Az energiaegyensúly megbomlása. Ennek az egyensúlyzavarnak sajátos ritmusa van. hasra és fejre.Az érintkezõleges hatás megvalósul: kézráhelyezéssel a has területére. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1.: a heveny felléphet telihold idõszakában. A megbetegedés idõszakában változás következik be az emésztõ rendszer többi szerveiben is. . 2. a Szvadhisztána és Manipura-csakrák között helyezkedik el. A hasra a jobb kezet helyezik. saját hevenyeivel és csillapodásával. a gyógyító harmadik szeme területérõl a beteg energiaközpontjaiba történik. a gyógyító bal keze a páciens hátán. stb. A hasra energiát ad a megsérült szervekbe. ami a szervezet minden szervében kiszámíthatatlan elváltozásokhoz vezethet. csak a bélrendszerekben bekövetkezõ változások mélyebbek és állandóbbak. a bal kéz a jobboldali hasrészre. Az érintkezõtávolsági kombinációval a hatás a He-gu energiaáram és beteg kisujjain át párhuzamosan távolsági energiaküldéssel.

görcsös hasi fájdalom. a más szervek gyógyítására behelyezett program esetén is. azzal hogy itt nagyobb figyelmet fordítanak a központi idegrendszeren és a telepatikus központon. . Hasonló érzéseket lehet észlelni. a meggyógyítás programjának behelyezésével. Gyógyteák használata (lásd: a Fitoterápia c. Adzsna csakrán át történõ gyógyításra. Rendszeres gyógykoplalás egy naptól két-három napig. 2. Szigorú diéta betartása. mint a heveny formánál. fejezetet). a nyelven szürke vagy barna lepedék van. a nyelv szélén a fogak nyomai is láthatók. hogy a telepatikus központ és bélrendszer energiáját a saját térfogatában hirtelen lecsökken.Hatás az energia bélrendszer kettõsére. A bõr szárazsága és pikkelyesedése észlelhetõ. Idült bélhurut esetében a gyakori és makacs hasmenést székrekedés is fölválthatja. A has rendszeres masszírozása (lásd: A bulgár gyógyítók titkai c. majd szélesedik. Gyakori a haspuffadás. 5. A gyógynövényekbõl készült teák fogyasztásával egyidõben légzõtorna és testtorna-gyakorlatok végzését javasolják. kötelezõ gyomorbélrendszer átmosásával. valamint diéta betartását és tiszta levegõn való sétát. fejezetet). A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. A program behelyezése idejében a gyógyító észlelheti. Légzõ-és testgyakorlatok végrehajtása. mindössze a gyógykoplalást javasolják rendszeresen elvégezni. Az energiahatás hasonló. feltöltve energiával a beteg térséget. 4. mint a megbetegedés hurutos formájánál. A gyógyítást ugyanúgy végzik. 3.

akkor ez különbözõ vérzések kifejlõdéséhez vezetett. félelem. stb. mint a gyors elfáradás. fejfájás. mivel azzal számoltak. ókori koncepciójuk alapján. hogy az epehólyag a máj funkcionális szerepét játssza. a gyógyítók hatva a májra és az epehólyagra. hogy a máj az emberi szervezet vérmennyiségének szabályozását és tároló funkcióit látja el. . hogy a májban olyan biológiailag aktív anyagok képzõdnek. amelyek a véralvadásban szerepet játszanak. A gyógyítók úgy vélték. A népi közmondás: „Nekem õ a májamban van” – sem véletlenül jelent meg. Az ókori Keleten az epehólyagot a máj elválaszthatatlan részének tekintették. A fenti okok figyelembevételével. A máj és epehólyag mõködése hatással van az ember közérzetére. lobbanékonyság. hogy a máj tükre – az ember szeme és a máj közvetlen megbetegedésére az emberi jellemnek hatása van. amely a szervezet pszichikai védelmi szerepét tölti be.A MÁJ ÉS EPEUTAK BETEGSÉGEI Az ókori Keleten a máj és epeúti megbetegedésekhez komolyan viszonyultak. A bulgár gyógyítók úgy vélték. hogy mi vezetett az izmok megbetegedéséhez – merevedéséhez és görcshöz. Keleten megjegyezték. és hogy a máj térségében és a jobb mellbimbónál energia központ helyezkedik el. Az ókori gyógyítók rámutattak – a máj közvetlen. olyan betegségeket távolítottak el. gyengelátás. A fentiek miatt a májban elõforduló elváltozások hatottak az epehólyag mõködésére és viszont. Amennyiben a máj veszített ezekbõl a funkciókból. Ismert. a bordakörnyék az inak területi ellenõrzésével – arra. hogy a máj szorosan kapcsolódik az ember lelkivilágához. nemi szervek elváltozásai.

továbbá a máj kifejezett funkcionális elégtelensége tapasztalható. lázálom hallucináció és lelki zavar tapasztalható. A legtöbb esetben májnagyobbodás és fájdalom észlelhetõ. a környezetéhez közömbössé válik. a szájból édeskés illat terjeng. A heveny nélküli disztrofia esetén a fenti jelenségek lassan fejlõdnek ki. amelyik a máj és a jobb mellbimbó között helyezkedik el (Kívánság-csakra). amelyek a máj parenhimáját (vékonyfalú élõsejt) támadják meg elsõsorban. meridiánjaiban az energia-cirkuláció egyensúly megbomlása ahhoz vezet. a gyógyító az energia háromszögben állandóan irányítja az egyensúlyt. mérsékelt fehérvérõség. szívverés növekedéssel egyidejõleg ritmuszavar és az arteriális vérnyomás csökkenése észlelhetõ. vese. A heveny nélküli disztrofia kifejlõdésénél a beteg apatikussá. A fantommal való foglalkozás esetén a távolság nem lényeges. alap szimptómaként a sárgaság jelentkezik. amelyet három szerv képvisel – máj.) okozhatja. és vesék. szív. gyakori hidegrázás. hogy rendezzen. stb. izgatottság. Néha ellenkezõleg. Heveny májgyulladás idõszakában az energiahatás több szakaszában történik. álmatlanság. Itt állapítják meg. napirend beállításával és szükség esetén gyógyító koplalás meghatározásával kezdõdik. hogy használja a máj energia párosát. Az energia elfolyás csatornáinak elzárása után a máj területe feltöltõdik friss energiával. Az elsõ szakasz. amelyet a gyógyító a szervezetben el kell. Gyakori a testhõmérséklet lényeges megemelkedése. Anaháta.HEVENY MÁJGYULLADÁS (Hepatitis acuta) A heveny májgyulladás egyesíti a heveny csoport. alapjaiban fertõzõ betegségeket. A máj disztrofiája lefolyhat heveny és heveny nélkül. epehólyag. Járványos májgyulladás esetén a beteg általános közérzetének romlásával egyidejõleg. A máj. szív. A heveny alkoholos májgyulladás jelensége a sárgaság. A májra való hatás idõszakában stimulálni kell az epehólyaggal és epevezetékkel való foglalkozást is. A hatás . stb. hogy nincs e energia elfolyás az energiaközpont térségében. A járványos májgyulladás a szervezetnek más anyagok által való mérgezése miatt jön létre. valamint a máj más megbetegedéseit is (krónikus hepatitis. A megbetegedés idõszakában a szív és érrendszer oldaláról. szigorú diéta betartásával. a gyomor felsõ részében a nehézségérzet. Manipura-. amely a vírusos májgyulladás okát képezheti. A máj méreteiben viszonylag gyorsan csökken. A májjal való foglalkozás következõ szakasza a Muladhára-. hogy a májat könnyen megtámadják az A típusú vírusok (Botkin betegség) B és C vírusok. Szvadhisztána-. csakrák energiaközpontjainak energiával való feltöltése. a páciens mezejével való foglalkozás szakasza. A betegség gyógyítása a beteg részére nyugalom elrendezésével. májzsugorodás. melyhez ki kell. A járványos májgyulladás nehezebb eseteit a heveny és heveny nélküli máj disztrofia okozhatja. a SOE megnövekedése.

Szigorú diéta és gyógykoplalás végrehajtása két hétig. fejezetet). a lábak nagyujján át (érintkezõ) és a gyógyító harmadik szeme energiájának a beteg energiaközpontjába való irányítás útján valósul meg (távolsági). 3. Ezt követõen a foglalkozás távolságilag történik: a gyógyító a beteg energia mezejének minden hézagját betömi és feltölti azt élet-pránával. 2. Gyógyteák használata (lásd: a Fitoterápia c. . részt).végrehajtása érintkezõ-távolsági kombinációval történik. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. A has rendszeres masszírozása (lásd: A bulgár gyógyítók titkai c.

A máj mõködéséért felelõs energiacsatornán és központok energia-cirkulálásának megromlása kifejlõdését szolgálhatja a táplálkozás megromlása.IDÜLT MÁJGYULLADÁS (Hepatitis chronica) Az idült májgyulladás lassan lefolyó betegség. a fizikai munka esetén – hajlott test állapotban. Növényi eredetõ zsírok. teljes értékõ. õk úgy vélték. Megfigyelhetõ jelenség. a máj rendszerint megnagyobbodik. amikor a gyógyító a hiányosságokat manuálisan távolítja el. Az idült májgyulladás gyógyítása. bélgyulladás. A program behelyezésérõl részletesebb ismereteket lásd A gyomor fekélybetegségei és az idült bélhurut c. amely a gerinc és fej mentén helyezkedik el. étvágytalanság. sokban hasonlít a heveny májgyulladás gyógyítási formáihoz. A megbetegedés két formáját emelik ki: kevésbé aktív és aktív. mint a heveny májgyulladás esetében. ritkábban hányinger. Sóból. Az energiacsatorna gyógyítása a gerinc áttekintésével kezdõdik. hogy betartsa: . hogy legyen (zöldségek. idült májgyulladás esetén a következõ sorrendiséget kell. Az idült májgyulladásnál a betegek májtájéki fájdalomra panaszkodnak. Egyes esetekben jelentkezik a bõr sárgássága. kismennyiségõ felhasználása. a máj parenhimájában (vékonyfalú élõsejt). hirtelen mozdulatok esetén. A gyógyító hatva a májra. Az idült májgyulladás a heveny májgyulladás és a májzsugorodás közötti idõben alakul ki. ingerlékenység jelenik meg. naponta nem több. majd energiával (lásd: A gerinc gyógyítása c. hogy az idült májgyulladás gyógyítási programjának behelyezésére azért van szükség. émelygés. Az idült májgyulladás esetén a bulgár gyógyítók mindenkor a beteg telepatikus központja (Adzsna-csakra) útján hatottak a májra. valamint szövetei között (interszticióban). mint 3 grammot lehet fogyasztani. hogy megõrizzék a páciens helyreállított energiamezejét. fejezetet) gyógyít. gyümölcsök). stb. könnyen feldolgozható fehérje és szénhidrát mennyiséggel. Ritkábban észlelhetõ a bõr nem állandó viszketése. A diéta vitaminokban gazdag kell. Az idült májgyulladás legtöbb esetben az elhúzódó vagy visszaesõ heveny májgyulladás következménye. A fájdalomra nem ritkán felerõsödik a hibás étrend. Az energiahatás ugyanúgy valósul meg. Hosszantartó idült megbetegedések (gyomorhurut. gyomor és nyombélfekély. vesegyulladás. Az idült májgyulladás legtöbbször a heveny vírusos májgyulladás következménye. Sok esetben csökken a munkaképesség.) is kiválthatják az idült májgyulladást. kiegészítve a fõ energiacsatorna külön gyógyításával. Az idült májgyulladás heveny idõszakában is kötelezõ az ágybanfekvés betartása. ritkábban az epeutak idült gyulladásos megbetegedéseinek átmenete a belsõ májutakon át a máj parenhimájára. néha fejfájás. fejezetekben. és székletváltozások. Szigorú diétát határoznak meg. többek között vitaminés fehérjehiány és az idült alkoholizmus. mint forróság a szájban. néha lokális karakterõ.

1. vékonybél rendszer. a rendszertelen étkezés. 3. A gyógyítás programjának behelyezése. EPEHÓLYAG-GYULLADÁS (Cholecystitis) Az epehólyag-gyulladást a máj. zsíros étel nélkül. A belsõ szervek energiapárosával való foglalkozás. A páciens energiamezejével való foglalkozás. sült. 4. A has rendszeres önmasszírozása. Az epehólyag-gyulladásnak feltételeként jelentkezik az epedugulás. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. 2. . Légzõ-tornagyakorlatok végzése. stb. erõs. ami lehetõvé teszi azok különbözõ típusú fertõzését. Egyes esetekben a mérgezést a hólyag nyálkahártyájának hasnyálmirigy-váladék általi ingerlése okozza. 3. sós. allergiás tényezõk következtében. Diéta betartása. meridiánjaiban megbomló energia-cirkuláció okozza. 5. amit az epevezetékben bekövetkezett bomlás eredményez. epehólyag. Az energia kiegyensúlyozatlanság az epehólyag és vezetékei legyengüléséhez vezet. Rendszeresen könnyítõ napok és gyógykoplalás végzése. 2. 4. gyomor. Gyógyteák fogyasztása. a kevés mozgás. húgyhólyag. A fõ energiacsatornával való foglalkozás.

a derék jobb oldalára. hányinger. részt). lapockába. derékra terjed ki. A fájdalom jelei mellett émelygés jelentkezik. A tompa fájdalmakra gyakrabban a jobb vállba. A fájdalom jellemzõ kiterjedése a jobb vállra. forróság a szájban. Az idült epehólyag-gyulladás gyógyítása hasonlóan történik. lapockára. de nem ritkán epehányással fejezõdik be. a betegnek étkezés után nehézség vagy feszültségérzete támad.Az epehólyag megnövekedett energia kópiájára való hatás. Az idült epehólyag-gyulladás a heveny gyulladás visszahúzódásának következménye lehet. A legtöbb esetben az étkezés normális. Kezdete észrevétlen. A heveny epehólyaggyulladás váratlanul jelentkezik. Az idült epehólyag-gyulladást esetenként erõs émelygés. nem ritkán szorulás kíséri. nyakra. A fájdalom éles mozdulatoknál kiélezõdik. . mint az epevezeték gyógyításáé (lásd: Az epevezetékek gyulladása c. Legtöbb esetben azonban az idült változat alakul ki elsõnek. szívtájékra. nagy fájdalommal a jobb csípõ tájékán és ritkábban a köldök tájon. Heveny és idült epehólyag-gyulladást különböztetnek meg.

a testhõmérséklet gyors emelkedésével. nehézségérzet. . epehólyag és az epevezetékek energia-védelmének legyengülése. majd a jobb oldal csípõ részében fájdalom jelenik meg. A betegség elsõ napjaiban már észlelhetõ a máj megnagyobbodása. émelygéssel. ujján át epevezeték gyulladása esetén. A SOE progresszív növekedése figyelhetõ meg. ami miatt oda könnyen jutnak be a fertõzések és a férgek. Az epevezetékek gyulladásos folyamatában szerepük van a hasüregi szervek különbözõ energia-egyensúly zavarainak. Érintkezõ-távolsági hatás a Manipura – és Anaháta-csakrákra a láb IV. melyek jelenlétében a másodlagos epevezeték gyulladása lép fel. A szétfeszítés.AZ EPEVEZETÉKEK GYULLADÁSA (Cholangitis) Cholangitis – az epevezetékek gyulladásos folyamata. Heveny és idült epevezeték-gyulladás váratlanul kezdõdik. A megbetegedés okaként jelentkezik a máj. néha hányással. Az epevezetékek gyulladása gyakran összekapcsolódik az epehólyag-gyulladással. a folyamat szintén epekövesség kíséri.

ami a vezetékek meszesedéséhez vezethet. A bulgár gyógyítók régóta kihasználják. fejezetet). Megfigyelhetõ a máj megnagyobbodása. vagy a légzõrendszerben. fentrõl lefelé és vissza az energiacsatornákon hajtja az energiát. amely akadályozza az epeelfolyást az epehólyagból. A hosszan lefolyó epevezeték gyulladásnál általában bekapcsolódik a máj és az epehólyag. a test hajlott állapotban való munkavégzéshez. Fontos ez esetben az energiaegyensúly helyreállítása. fejezetet). 5. A fentiek érdekében a gyógyító távolságilag. fémes ízt a szájban. A has rendszeres önmasszírozása (lásd: A bulgár gyógyítók rejtett titkai c. Az epehólyag és epevezetékek gyógyításának kötelezõ szakasza. 2. gyógykoplalás (három napig) elrendelésével kezdik. torokgyulladás. Rendszeres gyógykoplalás végrehajtása. A gyógyító ezt követõen végrehajtja a máj munkájának. Az epehólyag és epevezeték gyulladásos folyamatának gyógyítása esetén az energiagyógyítás több szakaszban történik – úgy távolságilag. amíg a gyomor nem kezd el korogni. rendszerek vagy az egész szervezet fantomjainak (energia másolat) megnagyobbítása vagy csökkentése módszerét. Az epevezetékek gyulladásának gyógyítását szigorú fekvés. az epehólyagnak és epevezetékeknek energetikai stimulációját. A gyakorlat. a továbbiakban kõ beékelõdés zárhatja el azt. test összerázásához. és gyakran alkalmazzák a szervek. stb. A kezet addig kell ilyen állapotban tartani. 4. Gyakran észlelünk keserõ. Zsír nélküli diéta betartása. amelyek negatívan hatnak a máj területére és az epevezetékekre. IDÜLT HASNYÁLMIRIGY-GYULLADÁS (Pancreatis chronica) . A gyógyító ennek érdekében a szervek energiapárosát mértékben növeli meg és kiegyenlítve megtölti energiával a nyálkahártyát. az emésztõrendszer más szerveiben. Már az elsõ másodpercekben lecsökkennek a fájdalomérzések a jobb csípõ alatti területen. A jobb hatás érdekében a gyógyítók kihasználják az érintkezõ-távolsági kombinációs hatást. valamint biztosítja a máj funkcionális állapotának javulását. A gyógyítás következõ szakasza – ez az epevezetékek nyálkahártyájára és más magára az epehólyagra való hatás. Légzõ és testtornagyakorlatok végrehajtása (lásd: Légzõ-tornagyakorlatok c. ami nem ritkán a helytelen táplálkozáshoz. heves mozdulatokhoz kapcsolódik. hogy az epevezetékek görcsös állapotát megszõntesse. más rendszerekben. hatás az Adzsnacsakrán át (telepatikus központ) az Anaháta és Manipura-csakrákra. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. Egyes esetekben a tüdõgyulladás. 3. A lábak negyedik ujján át (érintkezõ) küldik az energiát a harmadik és negyedik energiaközpontokba (távolsági). A bulgár gyógyítók szerint nagyon erõs hatása van a bal kéznek a jobb csípõre való ráhelyezésének. testhõmérséklet növekedést. bõrviszketést. A feladatot a szervek energiai másolataival valósítja meg. egyidejõleg a gyógyítási program behelyezésének elvégzésével (lásd: A fekélybetegségek és A bélhurut c. Véleményük szerint ezt reggel és este k ell végezni. Epevízhajtó gyógyteák fogyasztását határozzák meg. Epe-és vízhajtó gyógyteák fogyasztása (lásd: Fitoterápia c. fejezeteket).Az idült epevezeték-gyulladás gyakran kapcsolódik az epehólyag-gyulladáshoz (epehólyag-epevezeték gyulladás) vagy májgyulladáshoz (epés-májgyulladás). kötelezõ gyomor-bélrendszer átmosással. mint mindig a beteg aurájának életenergiával való feltöltésével fejezõdik be. is hozzájárul az epevezeték gyulladásának kialakulásához. Az idült epevezeték gyulladásnál általában tompa. A gyógyító egyik legfontosabb feladata. influenza. fejezetet). gyakran feszítõ jellegõ fájdalom tapasztalható a jobb oldali csípõ részén. mint érintkezõleg valósul meg a ráhatás.

A bulgár gyógyítók arra is felfigyeltek. vesék-. hasnyálmirigy-. Az idült hasnyálmirigy-gyulladás. szívburok-. általában az emésztõ szervek más betegségeinek hátterében jelenik meg. Az idült hasnyálmirigy-gyulladás olyan megbetegedés. Ez az a központ. amelyik elsõként kerül a beteg negatív érzelmi támadásainak és a más ember hatása alá. . hármas melegítõ-. A hasnyálmirigybe a fertõzés más úton is bejuthat. hogy az energiaközpontokban történt elváltozások kapcsolatban vannak a máj térségében elhelyezkedõ energiaközpontok elváltozásaival. melynek normális ellenálló funkciója az ember lelkiállapotától függ. nem ritkán párhuzamosan folyik le a gyomor és nyombélfekéllyel. Az energia ellenállás csökkenése lehetõséget nyújt a hasnyálmirigybe való fertõzések bejutására az epevezetékekbõl és a nyombélbõl. és az epehólyag meridiánjainak energiaegyensúly állapotától. gyomorhuruttal és az epevezetékek-gyulladásával. amely közvetlenül függ a lép-. A keleti gyógyítók véleménye szerint a hasnyálmirigy területén energiaközpont helyezkedik el. de különösen az epeúti megbetegedéseknél.Az idült hasnyálmirigy-gyulladás.

Koplalás esetén a fájdalom megszõnik. híg széklet. Zsír nélkül diétát. a has feletti részén. epehólyagban. A hasnyálmirigyre három úton hatnak. Elsõként javasolják a normális energiacsere helyreállítását a hasnyálmirigy és a többi szervek között. ájulás. szédülés. A veséken át a hatást kézrátétellel célszerõ . Általában az energiaegyensúly megbomlása észlelhetõ a húgyúti és nemi szerveknél. szomjúság. álmatlanság. A fájdalom.Hatás a vesére és a hasnyálmirigyre pankreátis (hasnyálmirigy-gyulladás) gyógyítása esetén. A fájdalom általában a szív és hát területére terjed ki. Néhány esetben a fájdalom nem tipikus: a betegnek csak nehézség érzése van. Az idült hasnyálmirigy-gyulladásnál fellépõ éles fájdalom esetén a beteg hasára célszerõ jeges zacskót rakni. lábakon és fejen át. égõ. ritkábban görcs. Az idült hasnyálmirigy-gyulladásnál az étrendnek van a legfontosabb szerepe. fehérje korlátozásokkal rendelnek el. Az energiahatás néhány ütemben történik. az endokrin (belsõ elválasztású mirigyek) rendszerében. a derék területén. Az idült hasnyálmirigy-gyulladásra jellemzõ: az étvágytalanság. gyakran az élelem fajtájától függ. amely megjelenhet étkezés után és függetlenül az étkezéstõl. stb. A fájdalom lehet: nyomó. A betegséget kísérheti: ingerlékenység. fejfájás. émelygés. a májban. hányinger. ételtõl való undor. a veséken. Az idült hasnyálmirigy-gyulladásban szenvedõk legáltalánosabb panaszai – fájdalom a bal csípõ tájékán. szúró. fogyás. A gyógyító ennek érdekében a beteg energia-diagnózisát állapítja meg.

Az EGYIK kezdetet a tápláló anyagok képviselik.végrehajtani (érintkezõleges). stb. A hasnyálmirigyre való hatás következõ útja a lábakon át. majd a lábak nagyujjain át hatva. éjszakai izzadás. napfényes színekben lát (a harmadik energiaközpont színei). A VESEBETEGSÉGEK A vesék a fiatalság szervei – így mondták a bulgár gyógyítók. valósul meg. de az egész Keleten a vesékhez és azok energiacsatornáihoz úgy viszonyultak. amelyek a belsõ szervek és belek aktivitásának anyagi alapját képezik. A MÁSIK kezdet – ez az energia (szubsztanciája) – a megtermékenyülés alapja. feltölti életenergiával a hasnyálmirigyet és a Manipura-csakrát. mellékvese és a lép megtisztítása. 2. Az energia elõször kézrõl-kézre megy át. 3. s ezzel a módszerrel megtörténik a hasnyálmirigy. úgy érintkezõleg. a bal kezet viszont a has oldalán a hasnyálmirigy területére. kiemelve e szervek különleges szerepét. mint olyan rendszerhez. részt). Az õsi gyógyítók azt állították. A Keleti medicinában úgy vélik. A vesék és csontok között szoros kölcsönhatás létezik. A has rendszeres önmasszírozása (lásd: A bulgár gyógyítók titkai c. Lehetõség szerint Szentforrások vizének fogyasztása. mint az ingerlékenység. sós és erõs ételek nélkül. A gyomor és bélrendszer gyulladását csökkentõ gyógyteák fogyasztása. azért mert a bulgár gyógyítók szerint a hasnyálmirigy megbetegedése közvetlenül az ember lelkiállapotától függ. A behelyezés módszere az elõzõ fejezetekben megfogalmazásra került. amelyet a gyógyító a leggyakrabban sárga. kellemetlen látó érzések. mint kézráhelyezés nélkül. A fejen át való hatással a kigyógyítás programját helyezik be az ember telepatikus központjába. amelyek két kezdetbõl (vagy elembõl) állnak. hogy a vesék a tiszta energia tárolói. Nemcsak a Volgai Bulgáriában. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. 4. Rendszeres gyógykoplalás végrehajtása – egytõl három-hét napig. . 5. sültek. Ezen a területen ugyancsak megszõntetik az energiapangást és megtörténik a friss energiával való feltöltés. hogy a vesék tiszta energia-elégtelenségének következtében olyan szimptómák jelenhetnek meg. A gyógyító elõször energiát küld a hasnyálmirigy területére. Párhuzamosan ezzel a vesék a test folyadékát ellenõrzik. mely energiát kivezetve a talpakon át (elsõsorban a jobb oldalon át). megtisztítja a beteg szervet. amely az egész szervezet tevékenységéért felel. A jobb kezet ez esetben a hát oldaláról a bal vesére helyezik. A vesék ellenõrzik a csontokat és csontvelõ funkcióit. zsír. az ember fizikai és lelki fejlõdésének lényege. a bal vese. Szigorú diéta betartása.

amennyiben azokban patológiai elváltozás lép fel, úgy kifejlõdhetnek olyan megbetegedések és szimptómák, mint a vizenyõ, enurezisz (ágybavizelés), stb. A keleti gyógyítók szoros kapcsolatot állapítottak meg a vesék és tüdõ, a szív, a vérkeringés és emésztés szervei között. Követve a kínai koncepciót, a vesék meridiánja a jellem olyan tulajdonságait tartja kontroll alatt, mint: a határozottság, akarat, türelem, valamint a szellemi és nemi aktivitást. A vesék tükre a fülek – mondták Keleten. A puha fülkagyló, az a vesék meridiánjaiban energia elégtelenségre utal – annak elõjele. A vesék és a vesék meridiánjain át a gyógyítók effektíven hatnak a központi idegrendszer, az agyi vérkeringés megromlásaira.

VESEGOMOLYAG-GYULLADÁS (Glomerrulon ephritis)

A vesegomolyag-gyulladás – a vesék legelterjedtebb gyulladásos betegsége. A betegségnek heveny és idült változatát különböztetik meg. A heveny vesegomolyag-gyulladás kifejlõdésének 90 százalékát fertõzéses folyamat elõzi meg. Ezek közé tartoznak – leggyakrabban – a légzõszervek megbetegedései, a bõr gennyes sérülései, stb. A vese sérülése bekövetkezhet az idült mandulagyulladás hevenyesre fordulásakor és ellenkezõleg elmaradhat súlyos influenza után. Mindez függ a vesék-, húgyhólyag-, tüdõ meridiánjaiban cirkuláló energiától. Az infekció bejutása a vesékbe, mindenekelõtt a vesék gomolyagjainak (kéreg) sérüléséhez vezet. A heveny vesegomolyag-gyulladás felléphet még gyógyszer és élelmiszer allergia következményeként. A heveny vesegomolyag-gyulladás leggyakoribb tünete – fehérjekiválás a vizeletben, vizenyõ és vérnyomás emelkedés. A megbetegedés elsõ idõszakában a vesék elváltozása kicsi. A 8.-10. napon elváltozások észrevehetõk, amelyeket funkciós biopsziával (csapolás, élõszövet kimetszése), ultrahanggal, stb. lehet megállapítani. Maguk a betegek gyengeségre, derék fájdalomra, fejfájásra, étvágytalanságra, émelygésre, hányingerre, fájdalomra, vagy nehézségre a gyomorban, fájdalomra a szívtájékon, szívdobogásra panaszkodnak. Jellemzõ a gyors vizenyõ növekedés és annak viszonylagos gyors eltõnése. A betegség hevenyes kezdete esetén, vérnyomás növekedés észlelhetõ. Az idült vesegomolyag-gyulladásra szintén jellemzõ a vesegomolyagok megsérülése. A megbetegedés folyhat évekig, több tíz évig, tüneti megjelenésére a sokformájúság jellemzõ, ami végérvényesen a veseelégtelenséghez vezet. Az idült vesegomolyag-gyulladás kialakulhat azonnal a heveny gyulladás után, vagy egy bizonyos idõ után. Megkülönböztetnek elsõdleges – idült vesegomolyaggyulladást. A megbetegedésre jellemzõ a vesék progresszív csökkenése, szöveteik tömörítésével. Az idült vesegomolyag-gyulladást sokszámú tüneti megjelenülés jellemzi. Megkülönböztetnek vesegyulladásos, vegyes és vérvizeletes formát. Én, itt ezeket a formákat nem részletezem, mindössze megjegyzem, hogy egyes esetekben a megbetegedés hevenyessége gyorsan fejlõdik, és minden jellegzetes szindrómával van kísérve, más esetekben – hervadt folyás elmosódott szimptómatikával figyelhetõ meg, idõvel a megbetegedés csak a vizelet minimális patológiai változásával jelentkezik. Az energiahatás a beteg részére, általános javaslatokkal kezdõdik: - a heveny idején szigorú ágybanfekvés; - szigorú diéta, ahol ki kell zárni a magas fehérje – és sótartalmú ételt; - gyógykoplalás és szervezetet megkönnyítõ napok betartása.

A gyógyító mielõtt elkezdené a szervezetre való hatást, végrehajtja az energiadiagnosztizálást, melynek során megállapításra kerül a szervek közötti energiakapcsolat és azok energiapotenciálja. Azonnal szeretném figyelmeztetni az olvasót arra, hogy a vese gyógyításánál az egész szervezetet gyógyítani kell. A fentiek miatt a bulgár gyógyítók a beteg minden alapvetõ energiaközpontjára és annak energiamezejére hatottak. Az elsõ, amit a gyógyító elvégzett – megnyitotta a vese energia ajtaját, távolsági életenergia küldéssel a Manipura-csakra térségébe. A beteg eközben, érezheti a derékból kiinduló hideg szél áramlatát, valamint gémberedést a vesék térségében. Amikor a vesékbõl maximális mennyiségõ energetikai hideg került ki, akkor a bulgár gyógyítók érintkezéssel hatottak, kézráhelyezés módszerével (úgy, ahogyan az A bulgár gyógyítók titkai c. fejezetben megfogalmazásra került). A csakrák élet pránával való feltöltése során szintén el kell távolítani a sokszámú betegséget a légzõszervekbõl, vérkeringési és emésztõszervekbõl. A gyógyító ezt követõen a beteg endokrin rendszerén és telepatikus központján át hatott annak veséire. Behelyezve a gyógyulás programját az Adzsna-csakra területére, helyreállította a beteg auráját. Dolgozva a beteg energia mezejével, a bulgár gyógyítók javasolták, nemcsak a csakrák energiával való feltöltését, de a közöttük lévõ energiaegyensúly és az energiatömörség visszaállítását a csakrák szintjén. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. Diéta betartása, minimális fehérje – és sótartalmú élelemmel. 2. Rendszeres könnyítõ napok és gyógykoplalás betartása, egytõl-három napig. 3. Gyulladást csökkentõ és vesetisztító gyógyteák fogyasztása. 4. Légzõ és testtornagyakorlatok végrehajtása.

A MÁSODLAGOS vesemedence-gyulladás kifejlõdésénél az alábbi tényezõkre lehet felfigyelni: .öröklött beteges anyagcsere. majd a többi energiacsatornában is. Az ELSõDLEGES heveny vesemedence-gyulladás a következõ feltételek mellett fejlõdik ki: . . .a masszív fertõzés jelenléte. a vesék szövet közötti nefron csatornácskáinak. A vesemedence-gyulladás heveny és idült.VESEMEDENCE-GYULLADÁS (Pyelonephritis) A vesemedence-gyulladás – ez nem specifikus fertõzõ gyulladásos megsérülése a medencék. . .a vesék és húgyutak rendellenességei. húgyhólyag. . amely heveny vírusosbaktériumos fertõzés hatására lép fel. (a szervezet D vitaminból túlságos ellátásából fakadó kóros állapot).öröklött energia egyensúlyzavarok. a hátsó középsõ és az elsõ középsõ energiacsatornákban megromlik az energiaegyensúly.a szervezet immunitása csökken. . .hipervitaminózis D.a vesék. amelyik képes lenne a szervezet ellenállásküszöbét leküzdeni.mikroáramlás kifejezett és állandó felbomlása a vesékben. elsõdleges és másodlagos formáit különböztetik meg.

fejezetet). súlyos érzés a fejben vagy fejfájás. A vizelet ürítése fontos. magas láz. A heveny vesemedence-gyulladásra jellemzõ a szervezet általános romlása. Az idült vesemedence-gyulladás lefolyhat hullámosan. megjelenve hevenyszerõen vagy lappangva. Általános tünetei: tompa fájdalom a sérült vese tájékán. A vesemedence-gyulladás gyógyítása rá kell. . A bulgár gyógyítók javaslatai a vesemedence-gyulladás esetén ugyanazok. nemcsak az alapvetõ megbetegedések likvidálására. A vesékre az energiahatást hasonlóan javasolják elvégezni. jelentéktelen gyomorfájdalom. A bulgár gyógyítók a hatásnövelés érdekében. gyors elfáradás. álmatlanság. a gyümölcs – és zöldséglevek bõséges fogyasztását. nyugtalanság. mint a vesegomolyag-gyulladásnál (lásd: Vesegomolyag-gyulladás c. Párhuzamosan a beteg Manipura-csakrája feltöltõdött energiával. étvágycsökkenés. heves deréktáji fájdalom. Szigorúan be kell tartani az alvás és ébrenlét rendszerét védekezõ diétát.Érintkezõ-távolsági hatás a vizelet-nemi rendszerre a Muladhara – és Manipuracsakrák útján. a testhõmérséklet rövid idejõ emelkedése. étvágycsökkenés. részt). bágyadtság megjelenése. energia gyógyítás idején az érintkezõ-távolsági hatást használták ki: a gyógyító kezeit a beteg talpára helyezte és az energiát a lábakon át küldte a vesékbe. de a veséken kívüli fertõzõ gócokra is. mint a vesegomolyaggyulladásnál (lásd: Vesegomolyag-gyulladás c. hogy irányuljon az energia-cirkuláció normalizálására az energiacsatornákban és az életenergia-központokban. hidegrázás. Megfigyelhetõ még fájdalmas vizelés. a gyógyító Adzsna-csakrájából küldött pránával.

.

3. valamint a húgyhólyag és a szervezet más szervei és rendszerei közötti energia kapcsolat megromlása. majd idült folyamattá. 3. kínzó fájdalmas vizelés inger. fájdalom a has alsó részében és a hímvesszõben. a bal kéz a farkcsigolyára helyezõdik). A heveny hólyaghurut legfontosabb tünete a gyakori vizeléskényszer. A húgyhólyagra való hatás a vesék útján. amely kihat a vesemedence rendszerére is. különösen annak alsó részén. 2. Diéta betartása kis cukortartalmú. Javasolják. A hólyaghurutnál a diéta teljes értékõ kell. Bõséges folyadék fogyasztását javasolják.) elhúzódóvá válik. kedvezõtlen tényezõk hatására (gyakori fertõzések. hogy kezeket a has alsó részére és a farkcsigolya tájékára helyezik (a jobb kéz a has oldalára. avitaminózissal (vitaminhiány). hogy ez esetekben is alkalmazásra kerüljön a kézráhelyezés módszere a has oldaláról a húgyhólyag térségére (jobb kéz) és a hát oldaláról a vesékre (bal kéz). feltöltve azt az élet pránával. sugárzástól. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. Rendszeres hasmasszírozás. Érintkezéses átmelegítés oly módon. 2. Az energiadiagnosztizálásnál fontos. zsír-. hátsó középsõ és elsõ középsõ meridiánokban.HÓLYAGHURUT (Cystitis) A hólyaghurut – a húgyhólyag falának gyulladása. amely létrejön fertõzéssel. Gyógyfüvekbõl készült fõzetek fogyasztása. Az idült hólyaghurut a heveny gyulladás tünete következményeként jelenik meg. A vizelet színe és áttetszõsége. Manipura-csakrák-. valamint a húgyhólyag. hogy megállapításra kerüljön a fertõzés eredete (ha ilyen létezik) a más szervekben. Végrehajtják a vesékre való hatást oly módon. hogy legyen. vagy gyógyszerbevétel után. az energia központokban – Szvadhisztána-. A beteg energiamezejének visszaállítása. A hólyaghurut gyógyítása sokban hasonlít a vesék gyógyításához. sült élelem nélkül. a vér bejuttatása miatt megváltozik. Szövõdmény esetén a vesemedence-gyulladás fejlõdhet ki. A hólyaghurut lefolyás jellege szerint lehet heveny és idült. vesék. az energia-cirkuláció megbomlása következtében. kizárva a húgyhólyagot ingerlõ anyagokat. csípõs-. fejezetekben leírásra került. ENERGIAHATÁS A SZERVEZET MÁS ELVÁLTOZÁSAINÁL . só-. mi több a bulgár gyógyítók a húgyhólyagra a veséken át hatottak. ahogyan az A bulgár gyógyítók titkai és a Vesegombolyag-gyulladás c. 4. Az energiahatás több fázisban történik: 1. Rendszeres gyógykoplalás egytõl-három napig. 4. az elterjedtség tekintetében – gócos és diffúziós. stb.

ami miatt a szervezeti elváltozások nem kerülnek kibontásra. .: endokrin rendszer). mivel az itt leírásra kerülõ elégtelenségek szigorúan véve nem jelentkeznek megbetegedésként. a betegség tünetei.Ebben a fejezetben leírom az energiahatást a beteg szervezetre. kóroktana. A második ok. korfejlõdése részletes ismertetése nélkül. az. hogy az energiahatások egy rendszer betegségében hasonlóan jelentkeznek (pl.

Feltételesen a vért két részre osztják: sejtekre és plazmára. Az energiahatás elõször két energia központra Manipura-. A vérrendszer betegségeinél a bulgár gyógyítók nem csupán a vérre hatottak. amelyik effektíve dolgozik is. amennyiben a mezõ nem stabil. A gyógyító helyreállítja az energiaegyensúlyt a vesékben. és a szívben. mivel a vér cirkulációja a szervezetben – az elsõsorban az energiaegyensúly változásaiban és fordítva van. A gyógyító munka gyakorlatában minden gyógyító megtalálja saját módszerét (részletesebben a meggyógyulás-program behelyezésérõl az elõzõ fejezetekben ismerkedhettek meg). A gyógyító ennek útján normalizálja a tüdõ és a szív funkcióit és eltávolítja azokból az energia-egyenetlenséget (lásd: az elõzõ fejezeteket). mint a hasnyálmirigyre kifejtett). A vérsejt-képzõdés a vérképzõ szervekben történik vörös csontvelõben. több kezelést kell végrehajtani. A gyógyítás a beteg aurájának helyreállításával és megtisztításával fejezõdik be. lépben. limfaktikus csomópontokban és lépben. Amennyiben a fenti szervek közül bármelyikben megbomlás van. hasnyálmirigyben. megismerhetik az eddigi fejezetekbõl (a lépre való hatás hasonló. a vérképzõ – és vérroncsoló szervek és a neurogiumerális szerkezet és annak szabályozása. hogy a vér az életenergia anyagi jelensége. megfelelõ morfológiai összetétellel és sokrétõ funkciókkal. és Anaháta-csakrákra – történt. a továbbiakban hat a telepatikus központra – Adzsna-csakrára – mely útján hat a vérkeringés egész rendszerére és behelyezi a normális vércirkuláció és funkcióinak helyreállítási programját. A program behelyezésekor nagyon nehéz megtalálni azt a módszert. Sok mindenben igazuk volt. A bulgár gyógyítók javaslatai: . A gyógyítás következõ szakasza – hatás az ötödik energia központra – Visuddhacsakrára. A vérrendszer fogalmába tartozik a perifériális vér. hanem a vérkeringés szerveire és központi idegrendszerre. A vérrendszer betegségeinek gyógyításánál a gyógyító nagy jelentõséget ad az elsõ és hetedik energiaközpont (Muladhara és Szahaszrára-csakrák) közötti egyensúly visszaállítására és az õ szintjük energia mezejének kiegyensúlyozására. A gyógyító hatása után. A fenti szervekre hogyan lehet hatni. Itt nemcsak az energiamezõ helyreállítása a lényeg. májban. A bulgár gyógyítók úgy vélekedtek. úgy a gyógyító eltávolítja azt. de annak jó védelmét is meg kell teremteni.A VÉRRENDSZER BETEGSÉGEI A vér a szervezet belsõ közegeként jelentkezik. A gyógyító. Több keleti gyógyító iskola a vérnek különleges szerepet szentelt a szervezet életerejének fenntartásában.

ami a belsõ szervek funkcionális változásához vezet. . A gyógyítók közvetlen kapcsolatot fedeznek fel a vesék mõködése és az izületek elváltozása között. fehérjét.1. amely az élethez szükséges minden elemmel gazdag. Az izületek és a szervezet más rendszereinek energiai gyógyítását egyidõben javasolták elvégezni. de a máj. hogy az energiát a talpakon át küldik a vállakhoz. Gyógyfüvekbõl készült teák és a vérfunkciók teljes értékét visszaállító élelem fogyasztása. epehólyag. Az energia diagnózis nemcsak a vesék elégtelenségére utalhat. és szénhidrátot tartalmaz. Itt hatásosan kell alkalmazni a dugattyú módszert. 2. A fentiek miatt az izületek gyógyításában a leglényegesebb a betegség igazi okának eltávolítása volt. hogy a fájdalom. melynek lényege. akkor szükségessé válik a belsõ szervekkel és szervezetekkel a munkát külön elvégezni. majd a fejhez. A fej szintjén az energia áramlatok keresztezõdnek és a vállakon át a talpakhoz folytak. Teljes értékõ diéta betartása. lép elváltozásait is bizonyítja. AZ IZÜLETEK BETEGSÉGEI A bulgár gyógyítók úgy vélték. 3. Ez a módszer gyakorlatilag lehetõséget adott a kezek és a lábak minden izületének átfogására és levéve azokról a betegség szimptómáit. Amennyiben a belsõ szervekben az egyensúly gyorsan nem áll helyre. valamint a leglényegesebb meridiánokban az energiaegyensúly helyreállítását. de ugyanakkor csökkentett mennyiségõ zsírt. duzzadtság és az izületek deformációja az egész szervezetben energiaegyensúly megbomlásának következménye. Rendszeres friss levegõn való tartózkodás és légzõgyakorlatok végrehajtása.

Hatás a térd izületeire. A bulgár gyógyítók javaslatai: . melynek köszönhetõen létrejött a szervezet (aura) védõ mezeje és a gerincoszlop izületeiben megszõntették a megbomlásokat. spenótot. retket. kizárva a húsos ételeket.Kategorikusan tilos az alkohol fogyasztása. A gyógyítás a beteg erõs energia mezejének létrehozásával fejezõdik be. fejezetet). . Ennek érdekében létrehozták a nagy energiakört (lásd: A tüdõgyulladás c. A BELSÕ ELVÁLASZTÁSÚ MIRIGYEK ENDOKRIN MEGBETEGEDÉSE .A sérült izületek fehérkáposzta levéllel való borogatása. . A gyógyítók ez esetben a gerincben haladó fõ energiacsatornán át hatottak. fejezetet). . hüvelyeseket.A légzõ – és testtornagyakorlatok rendszeres végzése (lásd: a Légzõ – és testtornagyakorlatok c.Diéta betartása. Az izületekbõl hiányzó energia esetén (energia hidegség) a káposztalevelet mézzel kell kenegetni. valamint a sóskát.

Az endokrin rendszer alapvetõ feladata a szívérrendszer. csecsemõmirigy. amelyek a vérben elválasztják a renin és eritropoetin hormonokat. hasnyálmirigy. pajzsmirigy és kedezmirigy (Vishudda-csakrán át). mellékvesék. a szimptómájuk és lefolyásuk az energiaegyensúly megbomlásában azonos. valamint a szervezet hormonjainak bioszintézise és azok hatásmechanizmusa és cseréje. Az endokrin rendszer ezt a funkciót a szervezet energia és központi idegrendszerével szoros kölcsönhatásban tölti be. amelyek a gyomor és a belek hormonjait produkálják. kiválasztó és más rendszerek szervei tevékenységének koordinálása. ezért a bulgár gyógyítók egy séma alapján hatottak hypotalamus – hipofízis (Adzsna-csakrán át). a vesék.Endokrin megbetegedés a belsõ-elválasztású mirigyek mõködésének megbomlása. a gyomor-bél traktus szöveteinek. a szív. pajzsmirigy. illetve herék. Az endokrin rendszerhez tartozik a tobozmirigy. amelyek az anyagcserére hatnak. Az endokrin megbetegedések formailag különbözõek. légzõ. megváltoztatva az egész szervezet. amely neurohormont képez. vesék és mellékvesék (Manipura-csakrán át). vagy különálló szervek és rendszerek funkcióit. petefészek és herék (Muladhára-csakrán át). amely a nátriunuretikus hormont választ ki: a központi idegrendszer. Az endokrin rendszerhez közvetlen kapcsolata van: a hipotalamusznak (köztiagy). petefészek. . A belsõ-elválasztású mirigyek produkálják és kiválasztják a vérben a hormonokat. agyfüggelék.

” 2. Az energia központokban helyreállított energiaegyensúly után a gyógyító hatott az energia rombuszra (Vishudda-csakra. Gyógyfüvekbõl készült tea fogyasztása.: hypoparathyreosis pajzsmirigy elégtelenség esetén a gyógyító stimulálja a pajzsmirigyet). . mellékvesék és Kundalini) programot helyezve be a telepatikus központba (Adzsna-csakra). „A cukor bénítja az emésztõ és idegrendszert. majd töltötte pránával. A keleti gyógyítók szólásmondására állandóan emlékezni kell. Általános diéta. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. 3. az endokrin megbetegedésénél minimális zsír és fehérje tartalmú étel fogyasztásával. A gyógyító hatva a csakrákra. A gyógyítás végén a beteg energiamezejét állítják vissza.Hatás az ember energia mezejére (Aura) endokrin rendszer megbomlása esetén. elõször tisztította azt a hideg energiától. a hipofízisben – kék. A gyógyító program behelyezésének idejében effektíven begyújtják a belsõ-elválasztású mirigyekben a megfelelõ szint: a nemi mirigyekben – a lemenõ nap fényét. A hatás párhuzamosan történt a beteg szervre (pl. a vesékben – aranyló fény. A napirend szigorú betartása. a thymuszban – égszínkék. kívánatos a tenger hullám színre.

hipotalamusz. Az Adzsna-csakrából a szemeken át lehet megtudni: az információ hogyan jut el az emberi agyba. ezért a tarkórész vonalát a hipotalamuszon át a szemöldök közötti pontig harmadik szemnek nevezik. lélek tükrei. A SZEMEK MEGBETEGEDÉSEI A szemek – az emberi test. és energiapangást váltanak ki. Megjegyzem. amely közvetlenül kapcsolatban van a szemekkel – hipotalamusz (köztiagy) – hipofízis és az agy tarkó része. olyan szervei. mindössze. vesék. hogy létezik két rész.4. Itt megtörténik a fonalak részleges cseréje. A látásrendszer strukturális komponensei a szemekbõl. látóidegekbõl állnak. epifízis) és a hipofízisei dolgozik. és a szív. a legtöbb esetben közvetítõi a Kozmosz energiájának az ember telepatikus központjába és fordítva. mint a máj. hogy a látóutak megtisztuljanak a negatív információktól. (Lásd: A gerincoszlop gyógyítása c. hogy szõntesse a gerincoszlopban lévõ fõenergia csatorna rendellenességet. amelyek képesek a környezetbõl bármilyen információt felfogni. A gyógyító mielõtt hozzáfogna a szemekre való hatáshoz. A továbbiakban a látó utak ismét elválnak a jobb és bal látó traktus formájában. Az információt ez a két rész tudja fogadni (többek között a képit is) a szemek közvetlensége nélkül. fejezetet). és hogyan kerül ott feldolgozásra. A szemtõl kiinduló és a köztiagyba menõ mindkét látóideg a köztiagy elõtt összetalálkozik. amelyek a látás információt átadják a talamusz magjának és köztiagynak (hipotalamusznak) és a látókéregnek. A bulgár gyógyítók minden látásmegromlást és a szemek gyulladásos folyamatát az agyi központokon át és az Adzsna-csakra útján gyógyítottak. Azt követõen hat az agy tarkó részére (az energia páros szintén stimulálódik). amelyek évek óta halmozódtak fel az emberi agyban. meg kell. Légzõ és tornagyakorlatok végrehajtása. . A szemekre történõ energiahatás abban áll. ezek között az energiát is. melyek egészsége közvetlenül a szemek funkcióján tükrözõdött. és keresztet alkot. soha nem feledve el eközben olyan szerveket. A gyógyító ezért elõször az agy központi részének energia párosával (talamusz. A szemek.

Szükség esetén a gyógyító a szemek energia párosát stimulálja. 2. cukor nélküli diéta betartása. Gyógyfüvekbõl készült teák fogyasztása (lásd: a Fitoterápia c.: jógagyakorlatokból). Napirend betartása. úgy a jobb kéz a tarkórészen. zsír. 4. Amennyiben a gyógyító kezek segítségével dolgozik. Nemcsak általános légzõ és test-tornagyakorlatok végzése.Hatás a látás rendszerére szemek megbetegedése esetén. 3. a bal kéz a szemen helyezkedik el. A gyógyítás következõ szakasza – a fej teljes látórendszerére való hatás. fejezetet. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. . a bal tarkó részrõl a jobb szemhez irányul. de szemtorna is (pl. Só. hanem gyakorlatilag a beteg teljes energia mezejének helyreállításával. Az energia akkor az agykéreg jobb látó oldaláról a bal szem felé. a kéznek a fejre való ráhelyezésével (a bal homlokra. fejezetet). A hatás nemcsak a fej körüli aura kiegyensúlyozásával fejezõdik be. A szem belsejének nyomása megromlása esetén a bulgár gyógyítók az érintkezõleges hatást javasolják. a jobb tarkóra) lásd: a Hipertóniás megbetegedés c.

A hideg energia kivezetése után a gyógyító hat a hallórendszer megsérült részére. epehólyag meridiánjaiban. Részleteiben vizsgálva ezt a módszert. ha kézzel hat. a gyógyító a veséken és a talpakon át kezd el hatni. húgyhólyag. majd a lábakon át energiát küldve a vesék. 2. ez abban áll. Az utolsó szakasz – ez a beteg teljes aurájának feltöltése és kiegyenlítése. hallócsontokból. amelyek jelen lehetnek a vizeleti és nemi szervekben és a légzõszervekben. epehólyag meridiánjaiban megbomló energiaegyensúly okozza. a gyógyító a fejet feltölti életenergiával. A gyógyító bal keze ez esetben adó. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. Külön kell stimulálni az agy hallózónáját. Mint a vesék betegségeinél itt is kerülni kell a lábak és derék megfázását. Szabály szerint e szervekben bekövetkezett elváltozások maguk után vonják a vérkeringési és emésztõszervek energiaegyensúly zavarát. húgyhólyag. a jobb kezével a fej egész területén kiegyenlítõ mozgást végez a szemtõl a tarkóig és vissza. A hallás szerveire.A FÜL BETEGSÉGEI A fül betegségeit hasonlóan a szem betegségeihez – az egész szervezet. majd a fülkagylón át kivezetik a hideg energiát. közöttük az energiát is. A hatás nagyobb lehet. elõször ezt a rendszert megtisztítják a negatív információktól. belsõ fülbõl állnak. Zsírmentes és só nélküli diéta betartása. . A gyógyító itt. hallócsatornákból. A gyógyító kézzel történõ munkájánál az erõsebb hatás érdekében a bal keze a beteg homlokára helyezõdik. Befejezve a gyógykezelést. Ekkor a hatás a fej meridiánjai mentén történik – a hátsóközépsõ. A gyógyító. távolságilag dolgozik a megsérült terület energia párosával. A gyógyító mielõtt elkezdi a gyógyítást meg kell. akkor az energia kivezetésnél a kéz ujjai a fülkagylóra merõlegesen helyezkednek el. A gyógyító a hallás szerveivel foglalkozva. A szemekhez hasonlóan a fülek is az ember antennái. hogy gyõzõdjön a hallórendszer megbomlásának okairól. epehólyag. dobhártyából. elsõsorban a vesék. amely megközelítõleg a fülkagyló fölött helyezkedik el. máj. helyreállítja azok egyensúlyát. amelyek a külvilágból mindenféle információt fogadnak. vagyis azon át energiát küld az agy térségébe (Adzsna és Szahaszrára-csakrákba). külsõ hallójáratból. és gyomor meridiánjaiba. amelyek a fülkagylóból. lép. egyidõben stimulálja az agy vérkeringését. ha a kézfejeket az óra járásával egyirányban és ellenkezõleg forgatjuk. alábbiak szerint: Elõször energiaimpulzust küldenek a szemeken vagy a tarkón át az agyközpontba (talamusz és hipotalamusz). hogy a gyógyító megtisztítja a veséket.

amely azt követõen könnyen bejut a prosztatába. . Keleten úgy vélték.)-vesék. Rendszeres légzõgyakorlatok végrehajtása. 4. A stressz idegrendszer állapotok szintén hatással vannak a férfiak potenciájára. a perikardium. Gyógyfüvekbõl készült tea fogyasztása. Az emésztõ szervek gyengesége lehetõvé teszi. a vesék betegségei szintén hatnak a férfiak szexuális életére. A hormonális elváltozások a szexuális vágyak gyengítõi lehetnek. Alapjaiban az impotenciának fiziológiai okai vannak. elhízás. Kerülni kell a hangos és éles hangokat. a legtöbb esetben a nem normális életvitel következménye. A bulgár gyógyítók úgy vélték. Megfigyelhetõ a megromlás a hátsó-középsõ. mellékvesék-hipofízis-prosztata-herék. 6. túlzott élvezeti cikk fogyasztása. stb. valamint abból. vesék és a szervezet más meridiánjaiban. hogy a fent említett okok az ember energetikájának komoly megromlásából eredeztethetõek. Amennyiben ez a rendszer megromlik megfigyelhetõ a megbomlás az emésztõrendszerben. a férfiak fizikai gyengesége.3. 5. hogy a szexnek túl nagy fontosságot szentelnek. MÁSIK ÚT: ez az alkohol (csípõs étel. hogy az impotencia alapjaiban az alábbi mechanizmus szerint lép fel: EGYIK ÚT: stressz-hipofízis-mellékvesék-vesék-herék-prosztata. hogy oda fertõzés kerüljön be. vesékbe és a vizelet-nemi szerv rendszerbõl vissza az emésztõ szervekbe. elsõközépsõ. Mindenekelõtt mõködõképtelen lesz az energiatároló Muladhára-csakra. az agyvelõ és gerincvelõ sérülése. IMPOTENCIA Impotencia vagy nemi gyengeség. amelybõl nehéz kikerülni. majd utána a többi is. Ily módon zárt kör keletkezik. az epehólyagban. A diabétesz. ami szorulás vagy híg széklet formájában jelenhet meg. a szexuális nem teljes értékõség érzése. mindenekelõtt a vastagbélrendszerben. Bulgáriában gyógyítónak tekintik a szent énekek hangját. Az impotencia oka lehet még az életforma-változtatás. Zavarok a nemi területen a tájékozatlanságból erednek.

Az impotencia esetében e mirigy térségében nagymennyiségõ hideg energia gyülemlik fel. A jobb kéz a talpakon át küldi az energiát. Ezt azért végzik. A gyógyító a továbbiakban az endokrin rendszerre hat és befejezi a gyógyítás programját (lásd: A belsõ elválasztású mirigyek endokrin megbetegedései c. majd az emésztõszervek gyógyítására kerül sor (lásd: a hasonló fejezeteket). amely a beteg fejbúbjától jön. fejezetet). amelyet ki kell vezetni a prosztatából. A gyógyítás következõ üteme – hatás a prosztata (dülmirigy) energia párosára. a lábaktól a fejig és vissza. Itt javasolt a beteg lecsökkentett páros meridiánjával dolgozni. .Hatás az ember lecsökkent energia kópiájára impotencia gyógyítása esetén. a gyógyító bal keze fogadja az energiát. hogy megszõntessék a gyomorban a pangást. Az energia hatás a vesék stimulálásával kezdõdik (lásd: A vese megbetegedései c. 2. cserében feltöltve azt meleg energiával. Két variáció ismeretes: 1. Következõ lépésként el kell távolítani az energiapangást a medence térségébõl. akkor az energia meridiánok mentén irányul. a lábaktól a fejig és vissza cirkuláló energiacsatornákra való hatás útján. A gyógyító ha kézzel dolgozik. A gyógyító a kezeit a beteg teste mellett vezeti. fejezetet). 3.

egyidõben hatva a beteg Muladhára-csakrájára (távolságilag). stb. 5. A bulgár gyógyítók széleskörõen alkalmazzák az érintezõleges – távolsági módszert. valamint a meddõség. E megbomlások oka.). Gyógyfüvekbõl készült teák fogyasztása. A gyógyítónak meg kell állapítania a beteg szervezetének energia-diagnózisát. a hátsó nyíláson a bal kéz középsõ ujjával). A dülmirigy rendszeres masszírozása (térden állva végzik. energia meleg pumpálódik a három alsó csakrába. . a központi idegrendszer és más rendszerek energia kiegyensúlyozatlanságában áll. bazedov kor. a mell és medence területei. A herék rendszeres masszírozása. a test a földdel párhuzamosan van. A jogik az ujjat javasolják mézzel bekenni. stb. Légzõ és testtornagyakorlatok végzése. Lehetnek ezek fájdalmak a menstruáció idején és különbözõ gyulladásos folyamatok a nemi szervek területén. A bulgár gyógyítók a nemi szervek szférájára a veséken át hatottak. ily módon stabilizálja az energia-cirkulációt a perikardium meridiánjaiban és a törzs három részén. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. hogy a medence és mell területére milyen rendszerek vagy szervek hatnak negatívan. hogy annak minden csakráját pránával tölti meg. Reggel és este negyvenszer javasolják végrehajtani. zsír fogyasztása nélkül. a saját harmadik szemébõl életenergiát küldve oda. Teljesértékõ diéta.). párhuzamosan hat a Kundalini és az Adzsnacsakra térségére. a kéznek a hátra (vesék térsége) és a has alatti részre helyezésével. effektíven a beteg lábkisujján át (érintkezõleges) végzi. Amennyiben a gyógyító szükségesnek tartja. Ez az alábbiak szerint valósul meg: a gyógyító a saját kezeibe veszi a beteg középsõ és gyõrõs ujjait.A gyógyító a beteg energiamezejét úgy állítja vissza. a szervezet különbözõ rendszereiben – endokrin rendszer (diabétesz. cukor. erõs fõszer. Ezt követõen energiahatást kell összpontosítani ezekre a szervekre és rendszerekre. meghatározni. Az érintkezõleges – távolsági hatást. 4. 4. A hatás úgy távolságilag. 2. azok nyomkodása útján az elviselhetõ fájdalomig. akkor hatva az energia párosán át. kismennyiségõ sóval. Érintkezõleg. 3. jobb kézzel 2-3 percig. stb. mely esetben a hatás a test három részére történik – a fej része. emésztõrendszer (bélhurut. végrehajtja a sérült területek stimulációját. mint érintkezõleg kerül végrehajtásra. NÕI BETEGSÉGEK A nõi megbetegedések magukba foglalják a nõk vizeleti és nemi szervei megbomlásának széles skáláját.

Gyógyfüvekbõl készült teák fogyasztása.Az utolsó szakasz – ez esetben kézráhelyezéssel. A gerinc-porckorong megbetegedésének következõ szakaszait különítik el. A diagnózis energetikailag. 1. a megbetegedés kezdeti stádiumában kell végezni. 3. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. a farkcsont és a has alatti rész útján meleg energia pumpálódik a Kundalini térségébe és a gerincen át fölfelé a fejhez. 4. a porckorongtok (rostos gyõrõ) külsõ rétegébõl kimenõ Ljuska idegvégzõdés ingerlésében. 5. javasolt a mellre. nagyobb mértékben hátrafelé. A HÁTGERINC GYÓGYÍTÁSA A bulgár gyógyítók a gerinc gyógyítását komplexen végzik. 2. Teljes értékõ élelem fogyasztása gazdag vitaminokban és mikroelemekben. a csigolyaív-nyúlványok és a mellettük lévõ szövetek áttapogatásával történik. A bulgár gyógyítók szerint a gerinc-porckorong betegsége esetében a manuális terápiát. A napirend és léleknyugalom betartása. valamint a kötõszöveti rendszerben és a gerincvelõ burkában állapítható meg. A lokális fájdalom tünete. Fellépnek a porckorongok (rostos gyõrõ) hasadásai. . A gyógyítás. minek következtében a belsõ zselés állomány áthelyezõdik. amelyek megkímélik a szervezet nyálkahártyáit. a megsérült szegmens szintjén. mézzel bekent diólevél borogatás alkalmazása. A mellekben lévõ gyulladás. A hüvely-nyálkahártya és a petefészek gyulladás esetén a hüvelynyálkahártyáját méz és propolisz keverékével kenik. és emlõgyulladás esetén. mint általában a beteg energia mezejének helyreállításával fejezõdik be. masztopátia.

A derék és mell alsó gerincoszlopi rész korrekciója a csigolyanyúlványok nyomása útján (iránya: lefelé és a fej felé). kifejlõdik a spondilózis. Erre a szakaszra jellemzõ a kifejezetten különbözõ formájú idegsérülés. tartós fájó szindróma. a rostos szövet fokozatos belészövésével. minek eredményeként fejlõdik ki a gerinc szegmens bizonytalansága. 3. . Megtörténik a porckorong teljes szétszakítása. Lehetséges a porckorong szétszakadása a belsõ zselés állomány kisebb vagy nagyobb mennyiségõ betüremkedésével a gerincvelõ üregébe (kialakul a porckorongsérv). rögzítõ funkciójának csökkenéséhez vezet. A porckorongtok (rostos gyõrõ) sokszámú repedése.A mell tájéki gerincoszlop részének korrekciója és az izmok lazítása a tenyerek nyomása útján (irány: lefelé és oldalt a gerincoszloptól). a porckorong magasságának csökkenéséhez. 2. annak fokozatos kiszáradásához.

a gerinc-porckorong megbetegedésének különbözõ stádiumai. A gyógyító a megbomlást az érintkezõleges diagnózisból állapíthatja meg. A deréktáji gerincoszlop rész korrekciója a láb hajlítgatásával a csigolyanyúlványok egyidejõ nyomkodásával (az irányt a nyilak mutatják). hogy a tenyerét végig viszi a gerinc vonalában. Gyakran megfigyelhetõk. . annak jelentõs magasság csökkenésével és fellép a csigolyák mozdulatlansága – merevsége. oly módon.Kifejlõdik a porckorong rostossága. a vállak lefelé). A derék és mell alsó gerincoszlop rész korrekciója a váll-csípõ kar kihasználásával (a csípõ fölfelé és a másik lábhoz irányul. 4. A bulgár gyógyítók a gerincporc megbetegedésének okát a gerincoszlop mentén cirkuláció energia megbomlásában látták. néhány gerincszegmensben.

A gerinc energia párosának áttapogatásakor pontosabb diagnózis is megállapítható. túlzott fizikai megterhelés. a farizom alatt. a talpon). A távolsági diagnosztizálás. amelyek a csigolyaív nyúlványok területén vannak. a csípõ közepén. . A diagnosztizálásnál nem kis jelentõsége van azoknak a pontoknak. közepén. a térd alatti gödröcskében. amelyek az ülõideg mentén helyezkednek el (a far területének alsó részén. lényeges energiamegbomlás esetén éles hõmérséklet-változások észlelhetõk. Mindenekelõtt ezek azok a pontok. Megjegyzendõ. Tapintás esetén a diagnózis megállapításánál fontos a megfelelõ pontokra ható nyomás és azok fájdalmi foka alapján a megbomlás megállapítása. az ülõdudor és a nagyforgó között.A diagnosztizálás ilyen módszere mellett. A deréktáji gerincoszloprész korrekciója a térd-mellkas alsó rész kar kihasználásával. hogy az energiaegyensúly megbomlására a gerincben több tényezõ hat. amelyek elsõsorban az életformákhoz kötõdnek: nehéz étel. egészen a porckorong deformációjának meghatározásáig. stb. a szárkapocs csontfej mögött. stresszállapot. valamint a nyúlványok elhelyezkedésének és azok formájának. a láb középsõ részén. szintén lehetõséget ad a gerinc térsége energia-hiányosságának megállapítására.

A gyógyító a nyomást mindkét tenyerével végzi. A beteg tünet eltávolítására általában egy-két kezelés kell. amelyek a gerinctõl jobbra és balra helyezkednek el. kihasználva a csípõcsont – izület – váll kart. hogy nyomja az izmokat. a mell közép és alsó tájéki gerincoszlop rész korrekciója a medence elforgatásával. hogy a megfelelõ eredményt elérjük. A beteg eközben hasonfekvõ helyzetben van. hogy a helyesen végrehajtott manipulációt (kezelés) ropogás kíséri az ívkinövéses izületekben. annak érdekében. mint a fej és nyak beteg és refletor pontjain. de néha kilencig is eljuthat. A gyógyító az eljárást azzal kezdi. A bulgár gyógyítók célszerõnek tartották a manuális terápiát összehangolni az energiahatással. A gyógyító a kezelést a gerinc mell területi manipulálásával kezdi el. úgy az általános. . Általánosan elismert. elõször a gerinc mell felsõ. fejecske és a dudor összenövésénél. A masszírozást végre kell hajtani. A manipuláció (kezelés) elõtt végre kell hajtani az egész gerincrészleg masszírozását. majd a középsõ és alsó mell területi részein.A derék. kilazított állapotban. Ezt követõen a deréktáji izmok azonos nyomására kerül sor. A nyomás a beteg kilégzésekor kerül végrehajtásra. a jobb kezet a balon tartva és jobb kezét a gerinc bal oldalára helyezve.

A továbbiakban a gyógyító a nyomást nem a tenyerével. . hanem az ökleivel végzi. az öklei átgörgetésével végzi.A gerincoszlop mell – és derék szakaszainak korrekciója hajlítás útján. A manuális terápiát a gyógyító lentrõl fölfelé. a gerinc deréktáji részérõl a melltájéka felé végzi. A gyógyító a nyomást a csigolyaív nyúlványok mindkét irányból.

kézközép csont fejecskéi között vannak és a kézfeje III. elõször a kézfej tenyér részével. A gerinc mentén megbomló normális energia-cirkuláció miatt. jobb tenyerével végrehajtja a bal kéz mutatóujjának óvatos kopogtatását. Ez a manipuláció felemeli az alullévõ és leengedi a kiemelkedõ csigolyaív nyúlványt. A csigolyaív nyúlványok közötti kapcsolat normalizálása az alábbiak szerint történik: a gyógyító a bal kéz középsõ és mutatóujjait a kiálló csigolyaív nyúlványra helyezi (a középsõujj a nyúlványon fekszik. gyakran eltolódnak a csigolyaív nyúlványok. ujjainak alapoldalán helyezkedik el. az egyik jobban.A mell és deréktájéki gerincoszlop rész korrekciója felrázással és disztrakció útján (nyújtás fölfelé és könnyedén hátrafelé). Ekkor a csigolyaív nyúlványok a gyógyító III. a gerinckorong megbetegedésénél. majd ököllel. és IV. . a másik kevésbé emelkedik ki a hát síkjához viszonyítva. a mutatóujj a középsõ nyúlványon). és IV. A következõ szakasz – nyomás a kiálló csigolyaív nyúlványokra lentrõl fölfelé.

A gerincoszlop teljes rendszerének korrekciója felrázással és disztrakció (nyújtás föl és hátra) útján. A kiálló csigolyaív nyúlvány nyomását össze lehet hangolni a gerinc deréktáji kihajtogatásával, amelyet a gyógyító végez a beteg lábait keresztbe fölemelgetve, egyidõben nyomva tenyerével a kiálló deréktáji gerincív nyúlványt. A gyógyító a soron következõ gerinckorrekciót végzi el, kihasználva a hosszú és középkarokat, valamint a felrázást (részletesebben lásd a rajzokat és azok magyarázatát).

A gerincoszlop nyaki részének korrekciója disztrakció és fejfordítás útján (az irány könnyedén fölfelé és a váll felé). A manuál terápia a gerinc nyaki területének korrekciójával fejezõdik be. Elsõ, amit a gyógyító elvégez, az hogy óvatosan végrehajtja a gerinc nyaki részének kihúzását, saját tenyerével megfogva a beteg fejét és váll elõtti támaszt csinálva a beteg váll izületeiben. A beteg eközben ül vagy áll, a gyógyító annak a fejét fölfelé húzza. A korrekció következõ szakasza a beteg fejének egyidejõ hajlítása a nyaknak a gyógyító keze között való áthajlításával. Ez a kéz könnyedén nyomja a nyakat, ugyanakkor a másik kéz végrehajtja a beteg fejének meghajtását. A korrekció úgy jobbra, mint balra való hajlogatással történik. A továbbiakban végrehajtásra kerül a gerinc nyaki részének korrekciója, a fej egyik és másik oldalra való fordításával. A fordítások óvatosan történnek, a recsegés megjelenéséig.

A gerincoszlop nyaki részének korrekciója (iránya: fej – fölfelé, vállak – lefelé). A gyógyítás a gerincre való energiahatással fejezõdik be. A nagyon erõs megbomlásnál a gyógyító érintkezõleges átmelegítést végez saját tenyereivel az energiaközpontokban, amely a gerincen helyezkednek el. A kezek elõször a farkcsontra helyezõdnek (Muládhara-csakra) és a hetedik nyakcsigolyára (Vishuddha-csakra). Ez alkalommal az energiát a gerincoszlopon át az egyik kéztõl küldik a másikkal fogadják. A továbbiakban a bal kéz, amelyik a Vishudda-csakrán fekszik, áthelyezõdik a szívközpontokra (Anahátra-csakra) majd a vese központra (Manipura-csakra) és a nemi központra (Szvadhisztána-csakra). A jobb kéz ez alatt állandóan hat a Muladhára-csakrára. A gerincre való hatás után a gyógyító érintkezõlegesen feltölti energia meleggel a veséket, azért mert Keleten úgy vélik, a vesék a központi idegrendszerrel együtt hatnak a gerinc funkcióira. A vesék rossz mõködése mindenekelõtt a gerinc deréktáji részének megbomlására utal. A beteg, ugyanis a veséket nem érezve, reggelenként fájdalmakat érezhet a gerinc deréktáji részén.

2. kilencig számolva . majd a gyakorlatok háromtól . A törzs előre hajlik. Ezt követően a légzést annyira visszatartják. A GYAKORLATOK LEÍRÁSA 1. A test törzse először lassan jobbra fordul . vagy az Allahot (istent) dicsöitö szöveg elmondása Idején. Ez a gyakorlat csodálatos gyógykezelési hatással rendelkezik. A megkönnyítõ és koplalónapok rendszeres betartása. hogy a levegővel minél több életenergiát kapjanak. lassan kilenc szivverés Ideje alatt. Éles fájdalom esetén. A cselekvés . hogy megerőltetés nélkül belélegezhessnek.A gyakorlat végrehajtandó a lábsarkokon ülve vagy türükülésben. Amennyiben a bemenetnél arra koncenrálnak. hogy a tüdők minden része feltöltöldjék levegővel. a kezek tenyérfelülettel a térden fekszenek. zsír-. mint este. hogy legyenek. hogy a gerinc maghajtott helyzetben iv formát vesz fel . a gerinc és a fej egyvonalban van. A kilégzés fokozatosan megy végbe kilencig számolva (ritmusa . A fej a törzssel együtt fordul. akkora kilégzett levegővel a szervezetet meg kell szabaditani a "beteges" energiától. 3. 5. 4. amennyire az lehetséges. A gyakorlat kiinduló pozíciója: ülve a lábsarkokon. (lásd a rajzot). 3. amig az kellemes. Itt újra vissza kell tartani a légzést. A levegőt az orron át kell belélegezni. Gerincre alkalmazható tornagyakorlatok végrehajtása.A gyógyítás a gerincoszlop energiájának távolsági kiegyenlítésével. a lábakat keresztbe rakva. a beteg energiamezejének visszaállításával. az energiakörök létrehozásának módszerével fejezõdik be. a levegö egyidejü kilégzésével. keményre fõtt fél tyúktojást kell ráhelyezni (a megtisztított tojásokat. Hús-. A bulgár gyógyítók úgy vélik. és erõs fõszerek nélküli diéta betartása. A gyakorlat végrehajtandó a lábsarkain ülve. A gyakorlatot hétszer végzik el úgy reggel. Ebben a pillanatban arra kell koncentrálni.lassan. A bulgárok a szívveréseket nem számolják. só-. A továbbiakban következik.az égi szféra kicsinyitett kópiája. Gyógyfüvek felhasználása. egész éjszakára. de halkan mondják: "Biszmilljal rrahmani ráhim" (ami annyit jelent "A kegyes és irgalmas Allah nevében"). A meleg fenntartása érdekében azokat törülközõvel és celofánnal kell betakarni. Amikor a tüdők megtelnek levegővel. A meghajlás lassan történik.hétszeri ismétlésig végzik. A légzés a törzsnek egyik és másik irányba forditásávai egyidőben történik. A levegő kilégzése oron át történik. a fájdalmas helyekre kell helyezni. a homlok a földet érinti. 2. a gerinc és a fej egyvonalban kell. a levegővel belégzett energia viszont a Muladháracsakra térségébe irányul.a szív verése) vagy az emlitett formula elmondásával ("Biszmilijai rrahmani rráhlm"). a törzs egyidejű kiegyenesitése és a belégzés. lassan a szív tiz verésének periódusában. A bulgár gyógyítók javaslatai: 1. Ezt követően a légzést vissza kell tartani és maghajlott pózban addig kell maradni. a kezeket a földre teszik (tenyerek a fejszintjén helyezkednek el). ahol minden csakra egyformán nyitott Allah energiája része. a gerincre.

Elforditva a testet. majd az elfordulást jobbra kell elvégezni. a lehetőség szerint marad. Nem többször mind napi három alkalommal kell végezni. a légzést vissza kell tartani. A kiinduló állásban. A lélegzet visszatartást hetenként egy szívverésselnövelni lehet. Amennyiben a kezek a fával érintkeznek. kilenc szivverés ideje alatt kell az alaphelyzetbe visszafordulni. A levegő eközben a szájon át hirtelen légződik ki. keresztbe rakott lábakkal valósul meg. úgy egyik. Naponta három ciklusnál többet nem tanácsos végezni.idejében az orron át kilélegezzük a levegőt. kilenc szivverés Idejére eső kilégzést. úgy ahogyan az már leirásra került.befejezésekor a kézfejeket a fára kell helyezni. kilenc szivverés alatt a bal orrlyukon át történik. A kezek könyökben meghajlottak. és gondolatban az azzal való összeolvadás. 5. gyakorlatot). a légzést négy szivverés idejére visszatartjuk. A test el forgatása kilenc szívverés Ideje alatt történik (imát is lehet olvasni lásd az 1. Ez a cselekvés is lassan történik. A gyakorlatot háromszor balra . A bal kéz középső ujja leszorítja a Jobb orrlyukat. a légzést amennyire csak lehetséges. a jobb orrlyukon át: A jobb orrlyuk leszoritása után a légzést négy szívvrés idejére visszatartják. Ezt követi a belégzés.A gyakorlat végrehatása törökülésben. a test el forditott helyzete. vissza kell fogni. Ezt követően a bal orrlyuk a bal kéz nagyujjával leszoritásra kerül. A gyakorlat állva háttal a fának (falnak) kerül végrehajtásra. A középső ujj megnyitja a bal orrlyukat és végrehajtjuk a lassú. A gyors fordulatok végrehajtása mindkét oldalra hároszor-háromszor valósul meg. majd az elfordulást a másik oldalra is el kell végezni. mint másik oldalra. hajtják végre. 4. fokozatosan az orron át belélegezve a levegőt. . gyakorlatnál a test törzsét és a fejet el kell forgatni a fához (falhoz) viszonyitva. Ezután. hogy a testet gyorsan kell elforgatni. Az elfordulás . A lábfejeket lehetőleg az alaphelyzetükben kell tartani helyükről nem elmozditani. a kézfejek a váll mellett helyezkednek el. A gyakorlat lassú fordulatokkal. sz.sz. ezzel egyidőben az orron át a levegő kilégződik. egyik oldalról a másikra fejeződik be. kilencig számolva. a belégzés az orron keresztül történik. amennyire lehetséges. de a 27 szívverést ne haladja meg. A gyakorlat második szakasza abban Ali.jobbra és nem többször. A levegő belégzése lassú. A törzs és a fej ezt követően eredeti helyzetébe fordul egyidejűle levegő belégzéssel. Hasonlóan mint a 3. kivánatos annak energia mezejének megérzése. Ezt követően a légzést vissza kell tartani. A lábfejek párhuzamosan helyezkednek el a váll szintjével elvágoan. Ezt követően kilencig számolva a bal orrlyukon valósul meg.

Nagyon lassú kilégzés mellett a fej fokozatosan előre hajlik. Itt arra figyelni. egyidejülegt a has is behúzódik. majd előrehajláskövetkezik. hogy a homlok elérte a padlót.A gyakorlat a földön ( padlón ) fekve kerül végrehajtásra. A lábak kissé terpeszben állnak. A gyakorlatot háromtól –hétszeri ismétlésig végzik. A gyakorlat lábsarkon ülve kerül végrehajtásra. az orron át. Viszafele az eredeti helyzetbe.kezek a térdeken.Egyidőben az orron át végrehajtandó lassú kilágzéssel. 8. és légzés visszatartás addig tart.a napfényfonat területére vizzel csurig töltött ivóedényt kell helyezni A belégzés hasilag történik. hogy a tüdők teljesen megszabaduljanak a levegőtől. a test törzse balra meghajlik. A kezek térden vannak. majd előre hajlás következik a levegő kilégzésének egyidejü végrehajtásával. a has izmai viszont fölfelé emelkedjenek. az áll érintkezik a mellel. lassu kilégzés követi. Bizonyos idő után a fejjel érinteni kell a padlót oldal és hátrahajlással is.kerül végrehajtásra. Kezdetben lassan kilenc szívverés idejéig. a légzést vissza kell tartani.. majd hasonló meghajláskövetkezik hátrafelé. 7. hogy a víz az ivóedényből ki ne ömöljön. kilenhcig számolva történik. addig amig kellemes. Arra kell figyelni.amig nem kelemetlen.Ez lassú belégzés követ. hogy a tüdő alsó része megteljen levegővel.A légzést vissza kel tartani a test meghajlott állapotábanmarad addig amig az kellemes és elviselhető. Ezt követően a légzést addig kell visszatartani. a levegő kilégzésének egyidejű végrehajtásával. miközbena fej a gerinccel egyvonalba visszakerül. Azt követően.A gyakorlat a lábsarkakon ülve.. A kezek eközben állandóan a térden vannak. Eközben Arra kell figyelni. Az orron át lassú belégzés következik a törzsnek fokozatos eredetihelyzetébe valóvissza állításával ahol. A kilégzés lassan. a tenyerek az ég felénéznek. A gyakorlatot háromtól-hétszeri ismétlésig végzik. KÜLÖNBÖZŐ MEGBETEGEDÉSEK ESETÉRE JAVASOLT GYAKORLATOK .A gerinc és a fej egyvonalban van. Azt követően. A gyakorlatot háromsyor nem többször ismételik. a légzést vissza kel tartani. Vissza érkezve az eredeti alapállásba. hogy a homlok elérte a padlóta légzést vissza kell tartani. Ezután hasonlóan történik a meghajlítás jobb oldalra is.6. a légzést vissza kelszorítani.A kezek a test mentén ki vannak nyújtva. amigaz kellemes. A lehetőségnek megfelelően légzésvisszatartás következik.

A gyakorlat után hidegvizes zuhany. 7. 3. a továbbiak-ban minden egy gyakorlással növelheti azt. számú gyakorlatok egy hétig minden nap.. 3.. 7. 8... számú gyakorlatok rendszeres végrehajtása. Az általános zuhanyozás után javasolt a szemek jéghideg vizes mosása. Az előző héten nem többet mint háromszori gyakorlást engedélyeznek. Az 1.. A következő héten az 1. 7. A vérrendszer betegségei: A 2. valamint a szemek és fülek át-mosásával. 6.... A torna hidegvizes zuhannyal fejeződik be. 6.. 5.. A szem betegségei: AZ 1. 3. 3. sz gyakorlatok. 2. Az izületek megbetegedései.. 8.... számú gyakorlatok kerülnek végrehajtásra reggel és este. 7. befejezésül hideg zuhany. A belső elválasztású mirigyek endokrin megbetegedései: Az 1. számú A vérkeringési szervek betegségei. végrehajtva minden reggel és este. .. 5... ami hidegvizes zuhanyozással fejeződik be. 2. Az emésztőszervek megbetegedései: A 2. A fül betegségei: A 2. A vesék megbetegedései: Az egyik héten a 2. 7. 5.. számú gyakorlatok. 4. 2.A légzőszervek megbetegedései: Az 1. 3.... A gyakorlat végre hajtásánál rendszerességre van szükség. 3. 3. A gyakorlatokat minden reggel ás este kell elvégezni. számú gyakorlattal. 2... befejezve hidegvizes zuhanyozással. 3.. 5. 4... 6 sz gyakorlatok kerülnek alkalmazásra. A gyakorlatok befejezése hidegvizes zuhannyal zárul. 8. A 2. Női betegségek: A 2..5. 5. A torna hidegvizes zuhannyal fejeződik be. Inpotencia: A 2. számú gyakorlatok rendszeres végrehajtása. hidegvizes zuhanyozás befejezésével. 6. A teásodik hét után a végrehajtást ki kell egésziteni a 7. befejezve hidedvizes zuhannyal. 7..... számú gyakorlatok rendszeres végrehajtása. 5. 5. minden reggel és este végrehajtva. vagy leöntés szükséges.. számú gyakorlatok minden reggel és este végzendőek. számú gyakorlatok rendszeres végrehajtása. sz gyakorlatok.

A gerinc gyógyitása: A 2. örménygyökér gyökere és gyökértörzse (Inula heienium). fekete bodzavirág (Sambucus nigra). erdei földieper levél (Fragaria Vesca). közönséges orbáncfű (Hipericum perforatum). 2. tölgykéreg (Quercus robur). közönséges szurokfű (Origanum vulgare). bojtorján gyökér (Arctium lappa). vérontófű gyökértörzse (Potentilla ereta). lososka gyökere (Rumex confertus). AZ IZÜLETEK MEGBETEGEDÉSEI Közönséges erdei fenyö rügy (Pinus silveri). A SZEM BETEGSÉGEI Vörös áfonya levél (Vaccinium myrtillus). fehéreperfa levele (Morus alba). gilisztaüzö varádics (Tanacitum vulgare). subás farkasfogfü (Biders tripartita). Amennyiben torna idején fájdalom vagy nehézség Jelentkezik a szív tájékán. gyógyászati mályvarózsa gyökere (Althaea officinai). kukorica bibe vagy bajusz (zea mays).. hanem a rendszerességben van. fehér nyirfa rügye (Betula alba). orvos( székf? vagy kamillavirág (Matricaria chamomilia). A bulgár gyógyitók Javaslatai: 1. vőrös áfonya levél (Vaccinium myrtillus). VESEBETEGSÉGEK Vörös áfonya levél (Vaccinum vitis-idaea). medveszőlő levél (Arctostaphylos uvaursi). fehér nyirfa rügy (Betula alba). vörös áfonya levél (Vaccinum myrtillus). komló termése (Humulus lupulus). Molyfüző frisshajtása (Ledum palustre). erdei földieper levele és termése (Fragaria vesca). Figyelembe kell venni a szervezet megbetegedésének fokát. borsosmenta levele (Mentha piperita). IMPOTENCIA . babhüvely (Phaseolus vulgaris). közönséges tarackbúza gyökértörzse (Agropyron repens). A BELSŐ ELVÁLASZTÁSÚ MIRIGYEK ENDOKRIN MEGBETEGEDÉSEI Orvosi galega virágzó hajtásai (Galega officinalls). orvosi kalendula virág (Calendula officinalis). 3. kö-zönséges zsidócseresznye gyümölcse (Physalis alkekengi). földieper levél (Fragaria vesca). görögdinnye héj (cirtullus lanatus). erdei gyömbérgyökér levele (Geum urbanum). A gyakorlás hidegvizes zuhanyozással fejeződik be. remetefű (Leonurus guinguelobatus).. KRÓNIKUS HASNYÁLMIRIGY-GYULLADÁS Közönséges orbáncfű (Hypericum perforatum) babhéj (Phaseolys vulgaris).. A Lényeg nem a mennyiségben. A FÜL BETEGSÉGEI Vadrózsa termése (Rosa cinnamomea). vérehulló fecskefű (Chelidonim majus). zabszem. számú gyakorlatok teljesitése minden reggel és este. orvosi somkoro (Meiilotus officinalis). madárkeserűfű (Poligonum avikulára). vadrózsa termése (Rosa cinnamomea). akkor a foglalkozásokat 2-3 napig szüne-teltetni kell. A MÁJ ÉS EPEUTAK MEGBETEGEDÉSEI Szalmavirág (Helichrysum arenarium). közönséges orbáncf? (Origanum vulgare). fehér árvacsalánfű (Laminum album). medveszőlő levél (Arctostaphylos: uvaursi). Közönséges cickafarkf? (Achillea miÍlefolium). 4. vadrózsa termése (Rosa cinnamomea). borokabogyo (Juniperus comminus). molyüzö hajtása (Ledum palustre). mirigyes szemviditó föld feletti része (Euphrasia officianalis). A hidegvizes zuhanyozást nem kell szüneteltetni BÉLHURUT Kerti káposzta friss leve. kakukkfű (Thymus suerpylumm). 7.

kis ezerjófű (Ce naturium minus). mogyoró termése es héja (Corylus aveliana). medveszőlő levél (Arctos-taphylos uvaursi). A GERINC GYÓGYITÁSA Magas csalófű gyökere es gyökértörzse (Echinompar Ix elatum Na kai).Kendermag (Cannabis sativa). . közönséges cickafark (Achillea miilefolium) közönséges orbáncfű (Hyperikum perforátum). vadrózsa termése (Rosa cinnamomea). nadragulya levél (Atropa belladonna). mezei Iringó gyökér (Eryngium campestre). NÖI BETEGSÉGEK Kukorica bibe bajusz (Zea mays). vörös áfonya levele (Vaccanlum vitis idea). szarkaláb föld feletti része (Delphinium consolida) ernyős télszerető fű (Chimaphila umbellata).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->